תערוכת איל"א – 1985 – אלבום תמונות ממרים מלץ

אלבום מזכרת שהכינה מרים מלץ, מפיקת התערוכה, עבור כתריאל צימט. האלבום כולל את הכרטיסים לתערוכה, מפת התערוכה וצילומים מהתערוכה.

OCR (הסבר)
העערוכח. איכ"א פם'י העומ"ז 8985! 4 ואוקטובר 1!985 ריתי יריק להי ליי קיש שביו "האגוד היטראלי לעיבוד אינפורמציה" | ירושלים גוו שר | יק 8 0 9 ו לייט אה מפעלים רציניים אינם יכולים לחכות. | 1 צזי | |/ וגן מפעלים המתחרים על ראשוניות בשוק ₪ ו ץק חייבים לצעוד קדימה ולמחשב את = = מ ₪ ₪ ₪ ₪ בעילותם היום, בפתרון שיענה גם על צרכי 7 ו 2ו.רו1ןו0 המחר. 6 6 , 16 - ' 16 . זאת יודעים לקוחות 35 בארץ ובעולם - 6 / המפעילים בהצלחה את מערך המפעל - ריר" , הממוחשב של היולט פקרד - אשו/א. = = ₪41 ְ , אקוא הינו מערך משולב של מידע ובקרה 2 על פעילות המפעל, המאפשר לך בתוך זמן קצר ליהנות מיתרונותיו - הגברת הייעול בייצור, ניהול מלאי חסכוני, פריון גבוה, איכות מבוקרת וקבלת החלטות המעוגנות במציאות הדינמית של מפעלך. למפעל הממוחשב של 45 כלי ייחודי - | ו ךר ךר וה 050 - המהווה פריצת דרך מפע ם מצ ח ם בטכנולוגיה של חבילות תוכנה, בעזרתו תוכל'"'לתפורי' את מערך התוכנות, להתאמה מלאה לצרכים המשתנים של מפעילים מערכות *עדלדת ו ככל שיהיו, תוכל לבצע בקלות, במהירות ובגמישות בעזרת כוח האדם הקיים המפעל הממותנטר 55 ו ו המחשב וללא ידע בתכנות. התפיסה הייחודית של ₪ מציעה לך 1 שקה פתרון מודולרי, גמיש, קל להתאמה ומהיר ביישום - פתרון הכרחי במציאות המשתנה. | .-ום.חו| וט-א | סא וו ו | 1 --4 אַינטלוגנטות. ‏ " דצו קה סםבאסגס 2 מערכות מחשוב ומדידה (15א6) בע רח' מסד וו. תל-אביב 67060 טל 3-388405 מפיצים בלעדיים מלדריך לתערוכת אילי"'א 85 בניני האומעה ירועולים 2 צאוקטובר 1985 ז'-ט' בחעווון העומייו מרים מלץ ארגון תערוכות מקצועיות בע'ל = כב שבלנ היסנכ ולוהשמההפקפווקוטוווווההההההקהטוחהוההוהההקההפטפחחחה א בנ, = בכדמן, ננקכרת מ 2 ה ב הונ 2 שת הוצנ, 2512222 מ 2722 בשק הנעב ונעמל טכימט תש מעכם. ...לי טמשותנזשט בת"דנט- טרות הדואר האלקטרוני של אלנט 4 ₪ 3 7% חייג 03-494444 ונציגי השווק 2 0 5 2 ת"דנט - שרות הדואר האלקטרוני של אלנט מאפשר לך להתכתב ישמחו לספק לכם פרטים 5% / במהירות ובנוחות עם מחלקות נוספים על ת"דנט ועל מגוון אלנט היא החברה המובילה בישראל בהפעלת שרותי מידע מעוכות מידע ותיקשוות מקוונים בהיקף כלל ארצי, מקבוצת תדיראן, אלביט וידיעות אחרונות הכוללים בנוסף לדואר האלקטרוני אלנט בע"מ, מערכות מידע ותקשורת גם מידע בנקאי, עסקי ומקצועי רח' קהילת סלוניקי 7, תל אביב מהארץ ומהעולם. ת.ד. 24049, מיקוד 61240 טל: 03-494444 ואגפים שונים של הארגון הפזורים שרותי אלנט. בכל חלקי הארץ, עם ספקים ₪ ולקוחות ובעצם עם כל מנויי אלנט. י ו >--- | [/ ע.<ם ולנל-אביב-ימו סזזג /-צוצג-1 -. 5 שולם .תפ 211 ]לכבוד מר שלמה כהן הכובשים 12 תל-אביב כ ען ת' ד, :1580 63524 נייר רציף בכל המידות, טפסים, "תמליל", מעטפות רציפות (גם אניה פיתחה שיטות חדישות לייעול מערכות, המזניקות את המשרדים ואת המי חדש: עידן היעילות של אניה. בצבעים מלאים) ומדבקות. "עטייף". זהו החטייף החדש של אניה. טופס או מכתב מנייר רציף, ההופך למעטפה - אפילו עם חלון שקוף לכתובת הנמען - כולל הרפסה בצבע ועיצוב, ואס תרצה גס משלוח. הכל בגדלים לפי דרישה. בעלות נמוכה ותוך ייץול תהליך המשלוח של חומר ממוחשב. סרטי איכות למדפסות מחשב. כרטיסים פלסטיים לחברות בארגונים, לזיהוי בטחוני, לאשראי ורכישות. דקים, גמישים או קשיחים. נייר העתקה לשימוש חחר או חדיפעמי. שירותי דזור ישיר החל בהדפסה על נייר רציף בצבעי פרוצס וכלה בשימוש במאגרי נתונים ובמשלוח. שרות' פלט למחשב חיתוך, הפרדה, כריכה, עיטוף, מיון ומשלוח. חומרה ותוכנה לקריאה ולהדפסת ברקוד. חומרה ותוכנה למגנוט ולקריאת כרטיסים עס נתונים מגנטיים. . מערכות מקוזנות פאז אס) להזנה ולטיפול בפלט של מדפסות לייזר ומדפסות מהירות. . שרותי סדר צילום ממוחשבים. שרות' הדפסת בררקוד. ציוד עזר לייעול הטייפול בפלט מחשב, כולל הפרדה, חיתוך מיון והדבקה. אפשר לקדם אותך אתנו? "1 שיטות ליעו? ,תלאביב, . 4 6 = 6 6 6% . המשש :; .סקינורביפ‎ ( הרשת המוטלנמת ‏ < רנותות תקטוורת נתונים לוליטוה מלאה בענינים 32 2/22//י002 רש 06% *2/0יל/* כ2077/. רק פיברוניקס מסוגלת להציע לך פתרונות לרשתות תקשורת נתונים: מערכות אג.ו, מערכת כבלים, ממירי פרוטוקולים, מרבבי תקשורת מסוגים שונים, מודמים, סיבים אופטיים וכבלים קואקסיאליים לתקשורת. יתרונה הבלעדי של פיברוניקס הוא חבילת הפתרונות הכוללת שמוצריה מציעים לכל מחשב, תוכנה ומימעשק, תוך התאמה מלאה ל-שפו ול- 41דוס/ום. פיברוניקס מקנה לך שליטה מרכזית, קישור מיטבי ובקרה מלאה בכל מערך מחשבים ותקשורת שברשותך. ו טרח וח 60 6וזקסז6סו) מרכז מכירות והדגמה: פיברוניקס בע"מ, רח* מדינת היהודים 56, הרצליה פיתוח 46766 טל. 557705, 052-524426 מ תכ העבייבים: דבר יו"ר כנס אילא תכנית הכנס ווויי. // / / 7 -. אינדקס חברות המציגות בתערוכה רשימת מציגים עברית מפת התערוכה ל אינדקס חברות מיוצגות בתערוכה (לפי ,8,6,) רשימת מציגים אנגלית לקוחות איננטו אוה;בינו לחכות ברגעיס אלה אתה מתמודד על מקומך בשוק היצוא העולמי אנשי השיווק שלך וקוקיס לתמיכה שוטפת 0-03/6ו-קש של תיעוד טכני למוצריך, ברמות שונות ובשפות רבות - האס אתה מסוגל לספק להם את החומר כנדרשי לקוחותיך זקוקים בדחיפות לאינפורמציה עדכנית ומדוייקת לצורך תפעול ואחזקה נכוניס של מוצריך - האס אתה מצליח לעמוד בלוח הזמנים: לן הכש פק לקוחות אינס אוהבים לחכות - ולכו 7300 456 היא הפתרוו בשבילך. 7300 4565 הינה מערכת מושלמת לעיבוד תמלילים - חומרה ותוכנה - והיא השקעה כדאית וחשובה ביותר לכל יצואן יתרונותיה של 7300 456 הם: ₪ מערכת רבת משתמשים ₪ פשטות בהפעלה ₪ עריכה של נוסחאות, טבלאות וטפסיס ₪ הפקה רב לשונית ₪ גישה למאגרי מידע פנימיים וחיצונייס מערכות 455 נמצאות בשימושן של מאות אלפי חברות בעולס - ובישראל מוטורולה, התעשייה האוירית, חיל-האויר, רפאייל, תדיראן, הטכניון, 5 הבנקיס הגדולים, מפעלי יס*המלח, רשות-הנמלים הפוחאה! 55 המשרד האוטומטיי , במברגר-רוזנהיים בע'יימ 2 רח' בן- יהודה 72, ת''א 63433, טל' 231164, 235452, 225520 (03) גיחם נוערכות חדנוית הכנם הארצי ה-20 לעיבוד נחונים עולם המהחעובים: המונת מיבב איגוד יעוראלי לעיבוד אינפורניציה ועדת ההכנה מר כתריאל, יו"ר חב" טלרר ועדחו ארגון מר שמעון בוקשפן עירית פתח-תקוה מר משה גוטליב אוניברסיטת בר-אילן גבי שאולה הייטנר יבמ ישראל מר סני פרנקל כור תקשורת והתראה מר שבתאי שאנני דיגיטל אקויפמנט מר ברוך פלטי קונטרול דאטה (ישראל) גבי רות קופרמן מזכירת איל"א ועדת תכנית מר עמנואל גרינרד, יו"ר יבמ ישראל דיר מאירה איצקוביץ הטכניון - מ.ט.ל. מריונתן קורפל קדם - מכללה למחשבים דיר דוד קלינסקי חברת מדיקום ד"ר פרץ שובל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ארגון הכנסם חברת אינטרנציונל בע"מ שד' רוטשילד 10, תל-אביב 65121 טלפון: 03-6545411 ארגון התערוכה מרים מלץ, ארגון תערוכות מקצועיות בע"מ רח' ה' באייר 30, תל-אביב 62988 טל: 03-210188, טלקס: 371355 בצוע: בת שבע גרפיק מרט בע"מ שדרות רוקח גני התערוכה 61216 ת.ד. 21680 טל: 03-421040 הפקת הקטלוג: צוות הפקות נחלת יצחק 33, תל-אביב 67448 טל: 251435, 03-7254974 מסופים, יוד אצ מחשב ְו- 6 | 1 ה שלנו עומדים עכשיו לשרותך. טים וְספים התקשר כ-552444 (052) בי מיניקס זה שרות! אוחווח 10 קזס0 1 חשוחקוט= וזוחָוס וס 161516760 805 6 וו וו-/1.5.וו-ק סם, וזו 6 0 מב ב- ב ברכת י"ר איל'א התערוכה שליד הכנס השנתי ה-20 של איל'א מהווה את הארוע המרכזי בענף המחשבים בארץ. קהל רב של אנשי מקצוע, משתמשים וצרכנים בכח, יבקר בתערוכה כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות בתחום המחשוב ולהתרשם מהחידושים האחרונים בתוכנה, חמרה ושיטות יישום המוצגים בה על ידי יותר מ-70 חברות, מן המובילות בארץ ובעולם. בשנה זו חלו תהפוכות בכלכלת המדינה. אנו מקווים שהיא עולה על דרך היציבות והצמיחה, וכי התערוכה תתרום לתנופת התפתחות הענף שאנו עוסקים בו. לכבוד הוא לי לברך אתכם בשם האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה ולאחל לכולכם הצלחה בעיסקות וסיפוק מהשתתפותכם. כתריאל צימט יר'ר הנהלת איל'א הכנית הכנם יום עוליעוי, 22 באוקטובר, 1985 0 | מושב פתיחה ברכות, חלוקת פרסי איל"א, הרצאת אורח - אולם 2 ה תקשורת - אולם 2 מערכות מידע - אולם 1 מסדי נתונים - אולם 5 0 | זיק בן-סימון, לוגטל אשר בר דוד, התעשייה האווירית פרופ' כתריאל בארי, [ חידושים ב-25 א ורשתות מיתוג מנות בעולם. פתוח מערכות מידע: האם ניתן להבנות את האוניברסיטה העברית בירושלים התהליך? גיבוי והתאוששות במערכות ניהול נתונים 0 | אדונאל בריל תדיראן בע"מ בועז ירדני, אוניברסיטת תליאביב ישעיהו שי, תעשיה אוירית בקרת תצורה למערכות תקשורת יחסי הגומלין בין מנהלים ויועצי מערכות מירע בסיסי נתונים בחו"ל - כמידע גלמי למערכות מיזע 5 | דוד הרזהב, תדיראן בע"מ משה מור, טכ"ם/הטכניון, משה אבן-חיים, דיר פרץ שובל, תכנון תיול ממוכן של חדרי תקשורת. מ.ט.ל. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כלנית: כלי לניתוח ותכנון מערכות מידע מערכת לעיצוב לוגי של בסיסי נתונים בשיטה 5 הסוזהוחזס!חו 40 הפסקת צהריים תקשורת המשך - אולם 2 הנדסת תוכנה - אולם 1 מתימטיקה ושמע - אולם 5 ד"רגרי ברוצקוס, כורתקשורת והתראה פרופ' דוד הראל, מכון ויצמן למדע דיר אדיר פרידור, רפא"ל הארכיטקטורה של רשתות תקשורת מקומיות לבטים ומחשבות על הנדסת תוכנה השפעת הגומלין בין המתימטיקה למדעי ואו המחשב בעבר ובהווה אורי אדלמן, אוניברסיטת באר שבע מחשבים במוזיקה - תחומים ומגמות דיר מיכה חנני, דיר פרץ שובל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתודולוגיה משולבת לניתוח ותיכון מערכות המבוססת על שיטות 56| ו-ואגוא 0 | אבישי בן-יוסף, תדיראן בע"מ רותדם - מערכת לניהול תקשורת מחשב יונדב פרי, טכ"ם חידושים בתקינה בינלאומית לתקשורת נתונים. שמעון שחף, תעשיה אווירית בקרת תצורה למערכת ממוחשבת בהיקף גדול בעזרת 54ק/ )פס הפסקת קפה שפות מחשב - אולם 2 מתימטיקה ושמע (המשך)-אולם 1| לימוד באמצעות מחשב - אולם 5 דיר אהוד שפירא, מכון ויצמן למדע דיר יואב מדן, מרכז מדעי, יבמ ישראל דייר אהוד בראון, הטכניון, מ.ט.ל. סז ומחשבי הדור החמישי דיבור, שמיעה ומחשבים לימוד באמצעות המחשב הרצאות יישומיות הרצאות יישומיות ₪ ה | גדי פנקס, קונתהל חיים רון, טכ"ם ינון פלדהיים , י.ב.0. 1א6זחס> מערכת לינגואיסטית לאיחזור מידע מערכת = ז45ו/ד6א לניהול רשתות הדרכה למשתמשי המחשב ובאמצעות מטקסט חופשי תקשורת בשפת הדור הרביעי המחשר "45 20 לתשומת לב: | ההרצאות ברקע האפור,הן הרצאות הנחיה מחמנות | (5 41וחהסדטד) יום ריעי, 25 באוקטובר, 1985 בינה מלאכותית - אולם 2 גרפיקה - אולם 1 גבוי, זמינות ותכנון - אולם 5 0:00"( ,86 טכ .זע | די"רסם ברגמן, אדיונטיקס דגנית אמיתי, צ.ה.ל. (8008:=) 5זה6וחטז51ח! 85א6ד | גרפיקה ומחשבים |ססד .וח 60 פָחוהסקקט5 3 650 65 | ושדאו |הוסו-ודחה שמעון אגסי, יבמ ישראל פרופ' מרטין גלומביק מרכז מדעי י.ב.מ ישראל ו ן 0-ו 0 סקא דיר אריה קויפמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | עציון עפר, א.א.א. מערכות מידע מתקדמות ן : 2 : 5 זסזטסוח סס 3-0 זס1 6זטז166וחסזה |ופטסח ג | בע"מ | ששח פַהוה81 50 04 8הוהזפוחס 1 הוח זסח זפ 60שסזזסט חחוה01 50 סוחספזף | תכנון אב למיכון 5-ו | 6 פהוהוסה ימל 0 9 ישראל פרידר, תדיראן בע"מ מאיר רוט, יבמ ישראל גיבוי בזמן חירום של ראול פולק, ב.מ.ב. בטיחות מערכות בינה בע"מ| גרפיקה ממוכנת במערכות תקשורת מערכות מידע | זס 6זטזט] 6חד - פוח6זפץ5 ה6סאם | ,ץזוזוט560 ,5/516005 חסוזהוחזסזחו |סזזחס6 ₪ח8 פחוזונטוה 10 הפסקת קפה 0 | "גשר אל התעשייה והייצור" בהשתתפות בכירי התעשיה בארץ - אולם 2 0 הפסקת צהריים שפות מחשב (המשך) - אולם 2 | מרכז מידע ומשרד ממוכן - אולם 1| עיבודים אופטיים ומדעיים-אולם רענן אלתגרי.ב.ס. מרכז מידע ושפות מהדור הרביעי דיר אבשלום אדרת, קוג'יטן אינטרנשיונל בע"מ 6 ההוחטר! זסזטקו 60 5516 חסוזהט!צ₪ 661ספסזק ערן פרנק, פיני בורטמן, יבמ ישראל מרכז מידע בסביבות בסיס נתונים טבלאי 0 דייר עמירם יהודאי, אוניברסיטת תל-אביב שפת הסג בשימוש דיר ישעיהו גלזר, מכון ויצמן למדע עיבוד אינפורמציה אופטי 0 | פנינה וורטמן, מרכז מדעי, יבמ ישראל אאפח שפת בקוה כללית חדשה פרופ' גרשם זיצ'ק, ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית, הדסה ירושלים זיהוי גרורות בכבד שנסרק בטומוגרף ממוחשב דיר מנחם דישון, משרד הביטחון חישובים מדוייקים של פונקציות הסתברותיות יציבות 65 יוסף רגב, מרים גילאון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דואר אלקטרוני או ארוכה הדרך לתקשורת מאיר זלק, בנק לאומי לישראל בע"מ פיתוח מודל לבקרה תפעולית של תכניות העובדות בשיטת האצווה שפות מחשב (המשך) - אולם 2 הרצאות יישומיות (המשך) אולם 5 דייר אורי לירון, הטכניון, מ.ט.ל. מיכאל אופיר, משרד רשם הפטנטים שמעון ברק, בנק הפועלים 0 מבט שני הגנה משפטית על תוכנת מחשב שמוש במסד נתונים טבלאי להפקת דוחות מוגדרים מראש לימוד באמצעות מחשב (המשך) שלמה סרי, קונתהל דייר יהודה איזנברג, אוניברסיטת בראילן "הארנב-; מערכת כללית לבניית יישומים מבוזרים הוראת חומר הומניסטי באמצעות מחשב אבנר חן,:על תוכנה ומערכות יישום טכניקות חדשניות לניתוח הקמה ואחזקה של מערכות מידע 80 20 דליה אבן-צור, דרורה שולמן, ייעוץ לפיתוח מערכות מידע תכנון מנגנון בקרה חי-ז!וטם במערכת מידע לתשומת לב: ההרצאות ברקע האפור,הן הרצאות הנחיה מחזמנות (5 |4והסדטד) חברת ארעות מערכות גאה להציג2 חבילות תוכנה ייחודיות שבותחו (במעבדה) ביעוראל (כחול-לבן). המערכות כבר מותקנות בחלקן אצל לספר לקוחותינו - לעוביעות רצונם. יעוד: מערכת כוללנית לניהול מבוזר של המערך החשבונאי וספרי עזר < פתרון כולל לניהול תקין, יעיל ונוח ב-שאו -אס של המערך הפיננסי והחשבונאי באירגון, בחברת ה"אם- ובחברות -בנות". פתרון קלאסי ומקיף לבעית ניהול *מערך רב מטבעי- עזי כלים לעדכון השערים ב-שאו ו-4ס בכל נקודת זמן כולל דיווחים ושאילתות בערכים ראליים ומאוזנים. "הספר החשבונאי" מנוהל בצורה חדשנית, כולל מאגר נתונים שתוכנן באופן מיוחד לניהול יעיל ותקין של הספר הראשי כולל בין היתר את התכונות הבאות > הנתונים מקובצים כמעט עד לגודל של מפתח בלבד - חסכון רב במקום > ניתן להחזיק ולהציג נתונים בספר ראשי בחתכים שונים כמעט ללא מגבלת גודל. = העץ החשבונאי - כלי מתוחכם, יעיל וקל לניהול מערך העץ החשבונאי בצורה אוטומטית. ומאפשר המשך עבודה במבנה החשבון הישן ללא שינויים. למשתמש בכל רמה. < מערך שאילתות והדפסה מקו מתוכנן עבור משתמש הקצה בשיטות הנדסת תוכנה מתקדמות מחולל שאילתות ודוחות - נמצאים בשלני סיום ויאפשרו לתת בידי המשתמש הסופי (שאינו מתכנת) כלי עזר יישומי להמשך פיתוח וניצול באופן עצמאי של כל המידע האגור במערכת באמצעות דיווחים ושאילתות בזשאו 4אס. ₪ ו וגב וו רר מרור! ו תו | ( עות - ל*ארשת פיננסית ו" כלים לניהול יעיל וחסכוני של מאגר התנועות הנצברות במערכת למשך תקופה ארוכה. הנתונים מקובצים, דבר החוסך שטחים על הדיסק. בזמן תקלה מאפשר שחזור אוטומטי של התנועות והחשבונות שעודכנו ב-שאו !-אס. "ארשת פיננסית 1" נבנתה לעבודה במערך התקשורת, תוך שילוב הזנה ועדכון דרך מחשבי הקצה (מיקרו או מחשב מקומי). שווווה %ו0ו4]2 גי בין לקוחותינו נמנים מוסדות ציבור, בנקים, חברות ביטוח תעשייה וממשלה. לקבלת פרטים נוספים ו/או לצורך הדגמה אישית נא פנה לנציגי החברה. חד| סוא₪דס/ס דקטסשם וה ווצו= ו טוט | שהכשור 8 ד5 שאוד דפס השחפס ‏ 8 0005 .58 שושה- ומד 5, 03-3302939 . !סד הנמלערכות פועלות על מהחעובי וופו תחת 6.5.ו.6 11 - מערכת הרעואות ותפריטים ‏ | דע = ו מערכת ייחודית להגנה, שליטה, ניהול ואירגון מערך התקשורת של טופו תחת 6165 בתחום ההגנה * הקשה חד פעמית של ההרשאות תאפשר למשתמש כניסה בכל תת מערכות המורשות עבורו > הגבלת שימוש במסופים באזורים שונים ברמת משתחמש > הגנה מושלמת לכל מערך השאילתות * נעילת המסופים (פרט לאלו המורשים) בימי שבתות וחגים*: * פתיחה ונעילת קבצים ב-שאו)-אס * מעקב הרשאות שימוש בקבצים אירגון שליטה * קביעת מסגרת אחידה בשימוש בהרשאות בכלל > סגירת מערכות בפני משתמשים ללא צורך בהורדה פיזית של 65ו6 או המערכת > בנית קובץ 06-5₪6/ 6או)-06/ למערכת** * שליטה ובקרת קווים בתקשורת (משלדט) המסופים על הקוי* רווה בנית מעוך תפר ְ :-שאו-אס בזמן המאפשר מעקב על כל פניה - מעקב נמילת קווים ולכל ציות אין [ ג + צוררך בהקשת שם שאילתא ופ פרמטרים לז כל משתמש יכול להכנס רק למסכים ולתפריטים שהוגדרו עבורו. ניהול: * הרשאה חלקית בשמוש בתת מערכת ע"י העברת הפרמטרים ושיפעולה בצורה אוטומטית. > הפקת סטטיסטיקה לאנשי ההנהלה והסימטם בחתכים שונים** * תחזוקת טבלאות מה"ת נוחה ומהירה (עדכון 6או4אס) 69 מאפשרת הגדרת מערך תפריטים למשתמש חדש לאחר הקמת בסיסי הטבלאות תוך מספר דקות (זמנים שלא היינו רגילים אליהם). 9 הודעות בין מסופים בכל נקודת זמן תעוד ואחזור מידע 5או)-אס ** נמצאים בשלבי פיתוח סופיים ורווו ירוה רוו'רז ארווו רוח רוו"ח (רשת וו 04 דרך פ"ת 80 תל-אביב, מיקוד 67138 טל. 335495, 03-330293 . א" = שיו פרס 1 של 5-ה יב.מ ללרגו 7 שש | - 27 הו *- ₪ 5 ₪ / | | | | | | | | | נכון, אתה צודק על הנייר כולם מבטיחים לך יותר. אבל, כשאתה מגיע לשורה התחתונה, מסתבר, ש"היותר" עולה לך הרבה יותר! ובכן, עד כאן. לא יותר. עכשיו, עם "בורוז' - אתה הבוס גם על המיחשוב! אנו מצרפים לכוח ולסמכות הניהולית שלך את טכנולוגית העתיד לשליטה מלאה במיחשוב - שמה המקצועי וו שאו יותר תוצאות - פחות הוצאות אנו מתחייבים להוכיח לך, כי השליטה המלאה שלך במיחשוב תקצר פי 10 את זמן הפיתוח של פתרונות ה"תפורים" בדיוק לפי צרכיך: תקבל "חליפה תפורה" בדיוק לצרכים שאיתרת והגדרת בארגונך, וזה חוסך לך הרבה מאוד זמן, כח אדם... ומזומנים! מוכח ומוצלח אנו נוכיח לך זאת, בעובדות, במספרים ובהמלצות חמות ביותר של מצליחנים בארץ ובעולם. בישראל - כבר יש 10 התקנות מוצלחות, ובעולם 1500! 4 + מו :-% עצ התרי ]| השס לדבר ביזנס עם 11 6א18, בפעם הראשונה בהסטורית המחשבים, אתה מדבר ביזנס. אינך חייב להתבטא ב"מחשבית" כמו טכנאי-מחשב, אתה מציג את דרישותיך במונחי "ביזנסיי ומקבל מייד פרוטוטייפ לאשורך. טכנולוגית ה-11 8.186 מבינה אותך (היא יודעת מי כאן הבוס) ותופרת חליפת-פתרון בדיוק למידותיך, עם גמישות ורגישות לכל תהליכי שינוי, צמיחה והתחדשות. הדימוי היפה ביותר לכושר מיוחד זה הוא - ראי: אתה רואה על המחשב בדיוק את מה שאתה חושב! שליטה = עצמאות כשתאמץ את מהפכת השליטה המלאה - שוב אינך תקוע בצוואר הבקבוק של פיתוח פתרונות המיחשוב, אינך שבוי בידי צבא של מומחים ואינך נפרד ממשאבים יקרים עבור אחזקה ואיוש כח אדם. את כל הפתרונות אתה מבצע עם !! 6או. בתוך ארגונך - עם הצוות שלך! לאה. בורוז. ₪ ₪60 ₪ ]ו4/6071 כאן מדברים בראש גדול אנו מדברים איתך בראש גדול - בשבילנו אתה מנהל שחושב גדול, עובד גדול, מבין גדול, ובגדול - אתה צריך כמה שיותר "בורוז'. "בורוז' מתמחה בעוצמות מיחשוב גדולות וידידותיות - 558155 4ג, והיא השניה בעולסם במחשבים גדולים! זוהי מעצמה של מחשבים הפרושה ב-100 מדינות וגם בחלל (נאס"א "מלחמת הכוכבים") עם מחזור כספי של 5 מיליארד דולר-ארה"ב ו-65,000 עובדים. "בורוז'' חונכת עכשיו, בזינוק אדיר, מאה נוספת(!) של פעילות, עם עתיד שהתחיל ב-1885 (היום-יובל המאה הראשון .. 5 וכאן - אתה מקבל "בורוז" פלוס תמיכה וגיבוי, לאורך כל הדרך, עם העוצמה המנוסה והמוכחת של משאבי אדם, ידע והון של "כלל מערכות". התקשר היום אל יועצי המיחשוב שלנו כלל מערכות פףטפזזוו כלל מערכות בע'ימ רחי כורזין 1 גבעתיים, טל' 03-777061-8 מעצמה של מחשבים. עתיד שהתחיל ב-1885 אבידן בע"מ אבמת בע"מ אגנטק בע"מ אדאקום קורפורישין אוריון טכנולוגיות בע"מ אורכב תקשורת מחשבים אי.אי.אס. בע"מ אי.אס.פי. בע"מ אינטל סמיקונדקטור בע"מ איסטרוניקס בע"מ אלדור בע"מ אלייטק מערכות בע"מ אלנט בע"מ אלקטרה (ישראל) בע"מ אלישפ בע"מ אלפא מסופים בע"מ אניה בע"מ אנשים ומחשבים בע"מ בזק בע"מ ביטמור בע"מ בינת בע"מ במברגרירוזנהיים בע"מ ג. ברס בע"מ גמאטרוניק בע"מ דיגיטל בע"מ דלתא אוליבטי בע"מ דרור מערכות בע"מ החברה המרכזית בע"מ טלמוסיקה בע"מ טנסור בע"מ טריפלידי בע"מ טריפל-די מפיצים בע"מ י.א. מיטווך ובניו בע"מ ייב.מ. בע"מ ידע בע"מ יל"ן יענ"א בע"מ ישראדטה ר.י.ק. בע"מ ישרא-טל בע"מ כור תקשורת והתראה בע"מ כלל מערכות בע"מ ליאור אלקטרוניקה ליגד בע"מ מ.מ. מערכות מידע בע"מ מוטורולה ישראל בע"מ מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מ מושקטל ובניו בע"מ מידן מחשבים בע"מ מילפר בע"מ מיניקס בע"מ מיקרונט בע"מ מ.ל.ל. בע"מ מ.ל.מ. בע"מ מסוף בע"מ מערכות מחשוב ומדידה (פ5וא6) בע"מ סבידן מחשבים בע"מ סולן בע"מ סיסטמטיקס בע"מ סיסטרוניקס בע"מ פיברוניקס בע"מ ציוד מערכות מחשב בע"מ קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ קרט בע"מ ר.סי.אם. בע"מ ש.י.ת.ב. בע"מ תדיראן בע"מ תים/אומניטק בע"מ .סדו פהשדטקואס6 אהסוצה .סדון דגאצא .סדו אםזא2365 ואסודהסקהס6 ואססהסה .סדו 55ו06 סא ה6םד אסוהס .סד צאאהס .סדו.5.ו.1 .סד).=.1.5 .סדו פ5הסדסטסאס6ווא55 ושדאו .סד 65ואסא ז545 .סד) 5אם דנוקואס6 הססום .סד 15א5ד5צ5 אשדו ום .סדו דשא ום .סד (5₪451ו) 4 ז50 ו .סד 41-57 .סדן 5 וא4אוושהשד הלוג .סדן הממצואס .סד) 5אפדטקוא 60 8 5 וקספק .סד 85250 .סדו הסואדופ .סד דפאצ8 סד ו ואופהא055ג-658ה85ו8 .סזן 85855 .6 .סז 6ואס זה 6 .סד (560ס) דאפואקוטםם וגה זוסופ .סדן.60 6אוסגאד זוסס .סד 5וא5ד5צ5 משדטקו 60 הסהּס .סדן 50/85 |אאזא05 .סדן 5164שום ופד .סד 508אפד .סדו ס-= וקוד .סדו 5סדשטפוח דפוס ס-6 וקוהד .סד 505 86 מ6סעצדדוש .5.ו .סדן 58451! אפו .סדן 85שדטקוא0ס6 אספץ אג |אץ .סד גאאאץצ .סדו.א.ו.₪ דסחו .סד 1584-1561 .סד 615 ד5צ5 צדו8ט556 8 אסודה 6ואטואואס6 הסס= .סד) 65 ד5צ5 6141 .סדו 65ואסא ד66 |ןם סו .סד! 0סג6ו .סד ! 5ואם ד5צ5 אסודגואהס-צו .סדן |45אפו וסהסזסוא .סד 5וא5ד5צ5 אסודהושהס-או וםהחפו ג וסהסדסוא שמטדואחט; מש דטקואס6 ום דאהפטסא .סדן 5שדטקוא 60 אגא ספוא .סדון הפק !וא .סד אואווא .סדו זסאסה6וא .סדו. ).וא .סד .וא.ו.א .סד ₪507 .סד (15א6) 515 ד5צ5 דאפואםה 5 6וא 8 אסודג דטקואס6 .סד! 5אשדטקוא60 אהסוצה5 .סד א]50 .סדן 65וד4ואם דצ .סדן 65ואסא ז5צפ .סד) פ6ואסחפות 5 460 ]00555 הדהס .סד (4₪א8ו) דגס וסאזאס6 .סדן דחא .סדן 685 דקואס6 ואס .סדו.ץ.ג.ד.ו.5 .סד אאאוסאד .סד ה6ם דואווס/ש סד רוכרעו ו<עיוי -ז ובוגו דצו-וצצכולו החברה עם \ | | ' דור עו ווה ע וצ - החברה הבינלאומית הגדולה להשמת כחיאדם / בענף המחשבים, היא החברה בה' הידיעה, שיכולה לספק לך ו ₪ רוכברעג ות<עליצה - החברה שהשימה בעבודה עשרות אלפי עובדי מחשב. - מומחים בענף המחשבים. ברשות סניך החברה בארץ, מאגר גדול ודיפקרטי עול כח-אדם מקצועי ומיומן בכל תחומי המחעוב. בואו ונסו אותנו -ז ובוגו ד?ן-וגצרולו בן-יהודה 32 תל-אביב בית אל-על, קומה 8, חדר 826, מ -- ב ה רוברדזון ד ליב ₪ 0 משרדים ב-3 יבשות חי בריך דר יהר? הוזל את עלויות הסדר שלך! = קח את מדפסת הסדר החדישה של "אבמת" - דגם וסו-צג במחיר של 1205 (בשכר מכר*) וזה נמוך בהרבה ממה שאתה משלם היום למסדרה. אם יש לך מחשב כל שהוא: מיקרו,מיני... חבר אותו למדפסת וסו-צג ויש לך מערכת משולבת לסדר דפוס, במחיר מציאה, ממש. ואם אין לך מחשב, תוכל לקבל מערכת מושלמת במחיר של כ- 1705 (בשכר מכר*) חסל הצורך בברומייד היקר! כל הטקסט ינתן לך על נייר רגיל וזה מוזיל לך עוד יותר את הסדר מגוון אותיות בעברית: הדסה. ברק ואביב (בינוני ושמן) וכ*120 משפחות אותיות בלועזית. הזדרז -- לאבמת יש מבצע בשבילך! 8 = בתובת אחת. רת על = רת אהת בתובח אחת. כחובח אחח' -חובה 1 אחח' כחובת אחת" דחובת ז אחת. רחוב אחת. רחוב אחת. כחובת אהת" כתובת אחח. כחובת אחת. כתובת אחת. כחובת אחת. בחובת אחה. בחובת אחת. כתובת אחח. כחובת אחת. בתובת אהת. כחובת אחת. כתובת אחת. כתובת אחת. בחובת אחת. בחובת אחת. בחובה אחח. כחובת אחת. בחובת אחח. כחובת אחת. תובח אחת. כתובת אחת. בתובת אחח. כתובת אחת. בחובח אחח. כחובת אחת. .1 כתובה אחחת. נתובת אחת. נו,. בחובת אחח. כחובח אחת. כתובת אחח. כחובת אחת. כחובת אחה. כחובת אחחת. כחובת אחת. כחובת אחת. בחובת אחחת. כתובת אחת. כתובת אחת. כתובת אחת. כמה פעמים אמרת לעצמך: שוב נפלתי בין הכסאות. אילו רק היתה לי כתובת אחת לפנות אליה בכל נושאי החומרה, התוכנה הבסיסית, תוכנות הישומים הנחוצות בארגוני, כלי הפיתוח, התחזוקה השוטפת לחומרה, לתוכנות ולכלים הישומיים, היעוץ העדכני בנושאי ם הארגוניים השייכים למחשב, ההדרכה לרמות השונות בארגוןי ההתקנה, הספרות המקצועית, אבזרי המיכון, וכל יתר הדברים שכה חשובי ם לפעולה המשולבת היעילה של מרכיבי מערכת עיבוד הנתונים שלי... אצלנו תמצא הכל בכתובת אחת. זז '. א. מיטווך ובניו בע" זו |ן סניף חיפה: רח* טשרניחובסקי 35, ת.ד. 6651 חיפה 31060, טל: 330524, 04-330520 5204 4 :6 31060 18/18 ,6651 0.8.₪ .51 צְאפשסת6וחז6ח6 ד 35 :18/8 סניף הרצליה: רח' וינגיט 142 הרצליה-פיתוח 46762, טל: 550073, 0527555388 3 ,8 :186 ,46762 ח16726!/8-6/108] .51 6זהףְח;// 142 :291/8ז16] ע"'ע- ארר-ית ₪ בית תוכנה ולשכת שרות ‏ ב-< הרבה, ותחת קורת גג אחת! < בחברת "מיכוניס" מחשבים ליעול (1970) בע"מ תקבל שרות המבוסס על נסיון של כ-15 שנה בנושאיס הבאים: בית תוכנה ומחשבים 6 שיווק מיקרו-מחשבים יבמ עס תוכנה ייחודית של "מיכוניס" 86 שיווק והקמת מערכות 6 חבילות תוכנה ותוכניות למחשבי יבמ 34, 36, 38 ו-₪6 86 מערכת הנה"ח מיוחדת 6 שירות שיקיס 6 מלאי 6 מערכת ביטוח למכשיריס, שרות ומעקב 6 שעות מחשב 6 הדגמות, יעו והדרכה אופצית ביטול למשך שלשה חודשים לשכת שרות ₪ שכר עבודה לכל המגזריס 6 הנהלת חשבונות-כולל מט"ח ומדד 6 התאמת בנקיס 6 מלאי לכל ענפי המשק 6 ביטוח, כולל שירות שיקיסם 6 תקציב, תמחיר 86 תוכנה פיננסית (ליסינג) 6 שרותי ניקוב, מיון מאזניס לרואי חשבון 6 סטטיסטיקה, פרסוס הרצת נסיון ללא מחויבות הנכס מוזמניס לבקרנו במשרדנו רח' השרון 21 ת"א, או לטלפן 03-382451 (5 קויס) אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ מקבוצת מידן מחשבים אפעל 3 קרית אריה, פתח תקוה 49130 טלפון: ו03-922954: טלקס: 341950 מנהל החברה: חיים דנגוט מייצגים בתערוכה את החברות ,5 א 055 ,5 וווא ,. 608 אהפצס ,5שודו ווסא= אסודהואסדטה .0655 !אשד -.0 דיסקטים ודיסקים, מכסים אקוסטיים, כספות, חומרי ניקוי לציוד מחשבים, כבלים חכמים, סרטי דיו למדפסות, גלגלי מניפות למדפסות דיאבלו. אבמת מחשבים בע"מת נחלת יצחק 58 הל אביב 67449 טלפון. 252418, 037217957 מנכזל: אבי נוביק. מהנוס ראשי שפיר בן"עמי פיתוח, ייצור ושיווק מערכות מיקרומחשב, מדפסות לסדר דפוס - כולל תוכנה ייעודית, מצלמה דיגיטלית המתחברת למחשב י.ב.מ. ₪6 אגנטק בע"מ עתידים ה ד ספוסו תלאביב וסוו6 טלפון ווו03-493; טלקס ) א66ג 331186 מנכזל: רן תדמור. מנהל מכירות יוסף ארזואן מייצגים בתערוכה את החברות ,= 0541 260והסהדטג ,סה א6 דדם וששח - קה 5 ,5 ד5 צ5 ג דאס סאההסא ,סםדוואו | 66זהק א5םססדשג ,.6או ,5א5 ז5צ5 60108 סם! ומקה - אסודהואהס-אצו זוסוסה=דאו ,סה6סדטג - 26 .6 אואסה דא |5 8 0005558805 ,5וא5 זפצס תוכנה לשרטוט, תוכנה לניהול מעבדות ובתי-חולים, צגי פלסמה, מערכות ניתוח צבעים, מסופוני-יד לאיסוף נתונים, רובוטיקה ופרויקטים באוטומציה, משווקים מורשים של מיקרו"מחשבים וציוד היקפי 2 אדאקום קורפורישין מרכז תעשייתי, ת ד 118 יקנעט 20600 טלפון 04-994802. טלקס שו הוואח 471456 מנהל החברה. מאיר בכור ממירי פרוטוקולים |ו450 / 3270 וא8! מרבבים לפרוטוקול 3270 ואם! בקרי תקשורת תואמי 3274 ושפו. אומניטק בע"מ, מערכות חומרה ותוכנה רח' אורנים 1 רמת אילן גבעת שמואל 51905 טלפון: 340962 03; טלקס: ו34149 מנהלי החברה: מאיר ליפשס., יגאל ירון, תומס גרנות מייצגים בתערוכה את החברות ,660 ,5ז6טססחם ג דה ס ,ג זהסואם | ,2אססד .660 דופ אוריון טכנולוגיות בע"מ רח' כורזין ו גבעתיים 53583 טלפון: 777783. 03-777719; טלקס. | קוא )6 361500 מנהל החברה. דזר יגאל כוכבי מייצגים בתערוכה את החברות 65560 ,.6או השדוקואס6 סו וסקה ,600 07165 הסדאפוא ,. 608 5הפדקואס6 0סאו55 ,608 87165 0 5050 6 ,65וא סה 60 51 8 5דאשואט דפאו .שאו שואא ,שאו מערכות תיב"מ, מערכות גרפיות אינטראקטיביות, תוויינים אלקטרוסטיים, מערכות פלט קשיח צבעוניות, מערכות באינטגרציה מלאכותית. אורכב תקשורת מחשבים מעפילים 2. כפר שמריהו 46910 טלפון: 052778530; טלקס. (שגאהּס אדזה) 341730 מנהלי החברה. אוריאל טובי. מנהל: עמירם קדים. מנהל שיווק תקשורת מחשבים אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ ז'בוטינסקי 65 ראשון לציון 75218 טלפון: 34 03-9571; 03-952331/2: טלקס: ז6אחא 361579 0 ז* אש ו ואסז5ה 361360 ;051 :סו 6 מנהל החברה: אריאל גולדמן מייצגים בתערוכה את החברות , 6א! 55 ד5צ5 65 ]ה דצו -.65,1.5.1ואסא זא66 .0655 סא ת6=ד 26 ,6086 אס דושוא מדפסות מטריצה, מדפסות מהירות, מדפסות תואמות וא8! (328726 + 3287), צגים, מערכת רב משתמשים ל-6= ואפו, סרטי דיו ונייר רציף למדפסות, דיסקטים, קופסאות אחסון לדיסקטים. אי.אי.אס. בע"מ קרית הטכניון. ת ד. 1640 חיפה 31015 טלפון: 226170; 221188; 04-225833: טלקס: 4711101151 מנכדל: יעקב הרבסט: סמנכדל שיווק: נפתלי אורון מסופים, מדפסות ובקרים תואמי יבמ, מערכות 3270 (5/370 ,43%% ,%א30) מערכות 5250 (34/36/38 וא ד5צ5) אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עחידים - הקריה לתעשיות עתירות מדע, ת.ר. 43202 מיקוד 61430 טלפון. 03-491099; טלקס 371215 מנהל החבוה: אברהם גלבר מייצגים בתערוכה את החברות ששזאו מערכות מיקרו מחשבים איסטרוניקס בע"מ תד 39300 תל"אביב 61392 טלפון: 03-475151, טלקס: 33638, 342610 פקסימיליה. 03-475125 מייצגים בתערוכה את החברות ,ואס6וע <ואס6 וב6 ,סוחס ,אואס דא6ד, וש=דאו ,65ו801ואצ5 ,5וא5ד5צ5 דאוסץ 6אודאסת .00 עיבוד תמונות, תוויינים, צגים גרפיים, מחשבים אישיים ניידים, סופר מיקרו מחשבים, מחשבים צבאיים. אלדור מחשבים בע"מ ת.ר. 25018 תל"אביב 61250 טלפון. 03-913448; טלק0: 03-342619 מנכדל: יורם זהבי מייצגים בתערוכה את החברות סד הש דוקו 60 סאצסהההס ,.4.6 ה=דקוא60 הססאוא ,.א.ט אסודההסקה 60 + דוסוס אסחפוא ,וו .סדו הפ דטקואס6 דום וס \.סד) פוא6זפצפ תקשורת (מרכזיות, מודמים), עיבוד תנועות מקוון, מחשבי אליפסק, ענף הדפוס. אלייטקן מערכות בע"מ קיבוץ גלויות 47 תל אביב 66550 טלפון. 3915-6 03781 טלקס 1443 זאש |וצדאפ 8ווו34 מנהלי החברה: עמי גרינברג, גור שומרון מייצגים בתערוכה את החברות .סדו אפ ,.סדו 06 ,.סדו .55 אש דוו ום תקשורת ד05 - 6ק/אפו, המשרד הממוחשב. אלנט בע"מ; מערכות מידע ותקשורת רח' קהילת סלוניקי 7. תל"אביב 61240 טלפון. 03-494444. טלקס-: 361580 ) דםאחא מנכדל: דן זהר מייצגים בתערוכה את החברות צשסס ,06155 סא 6שד אסודהואהס-או 85 ,ד5א5/ששא , |עטפוח ד6ה/5/ששא 55אסנ ד 416 סו ושד, ו ד5פ 0 פואם ד5צ5ם וסד שרותי מידע מקוונים בהיקף ארצי (וידאוטקס), בנקאות ביתית, דאר אלקטרוני, מערכות מידע פרטיות לארגונים, חברות, ישובים, שרותי אחזור מידע ממאגרים בארץ ובחו"ל, מערכות ותוכנה לאחזור מידע, תכנון וייצור תחנות מידע ציבוריות (עדכונית), פתוח תוכנה ויישומים לתחום התקשוב, שרותי מידע מקוונים ואספקת תוכנה ייחודית ללקוחות. אלפא מסופים ומדפסות בע"מ דרך הרצליה 30 תל-אביב 61241 טלפון 493987, 695 491, 03-494190, טלקס. 371249 )ה מנהל החברה אהרון פרדס מייצגים בתערוכה את החברות ,חודה ,ואט ,צ ו וא ז-אאה ש5פא אבו ,66 דואפוא שאוד ו26גה ..5.=. וא ,אס2אגח ,דומק65 ,צן וד ציוד הקפי למחשבים, מדפסות, מסופים, טלקס ממוחשב, מסופי קסטות, כוננים, תוויינים. אלקטרה (ישראל) בע"מ קינג ג'ורג' 51 תל"אביב טלפון: 298989 037288706 מנהל מכירות מחשבים: אורי דודוביץ מייצגים בתערוכה את החברות אוליבטי, רדט. מיקרו מחשבים, תוכנה, ציוד הקפי. אל-שפ אחזקות בע"מ רח" הרוגי מלכות 7. תל"אביב 69714 טלפון. 493124. 037483125 טלקס: ]41 זאש | 600% 341177 מנהל החברה: אלכס שפייזר מייצגים בתערוכה את החברות ,(054) 805 8 צשאדוץ , (54ט) אסא ופד אסוזהואסדטא 58 ,(54ט) 6ואסה דצ6א .(א605/ש5) מסופונים - מחשבים ניידים לאיסוף ועיבוד נתונים, מדפסות ממוחשבות להדפסת תוויות בשיטת ה-848₪6005 (ניידות + נייחות), לוח מקשים המאפשר קליטת נתונים המסומנים ב:886006 למחשב ס6ק-ואפו או דא-ואפו ללא שום שינוי בחומרה ובתוכנה, קוראי =88600, ניידים ונייחים, קוראי לייזר ניידים, מצלמה ממוחשבת לקריאת 8386005 בקווי הייצור והשינוע. 77 שפשתועאר ו" 5 | צהאנטימותטכ טכה קטהממחםפטסנ חתותכ ההםעססההטותבכ םיות טהיוה מנה ה מקמותנמההקעאנהחסות ההש מעטוקתאהטתתהסטקט, ה החפ הטוס הטשפה הטמו הנופ תקד = בג פב'ציצוקם טפיט א גאב כבנתמות=קביל פיי בק עבט ההמדהאמנשמסיידק? טקב פיד, הטטק הפכנ קוק םמ כ" ופט לה רונט : 2 - אניה - דיר ו. ריזה ובנו בע"מ דרך השלום 10 תללאביב 67892 טלפון 03-332271. טלק0 לועזי - 32153. עברי - 32145 מנהל החברה קורט ריזה, זהר גולדברג מייצגים בתערוכה את החברות .5.0.4 באו ,8 בא 6פואושום 1ש8םא6ח0 5762121 א5 ז5א + א866אם | 4061 ,(.6א! אאה ופ וםדה5 שסווא) .60 ₪ הפוח 8 אפדאטססהק ג דגס 085 וגחדפ ,6 דאוהק 66 דצו ₪05 6 "גשה אואה6שדסהש8 5טודו6 .סשדוואו ו 5 וס דא 60 ₪6 ,הפוח נייר רציף ומעטפות רציפות, דיוור ישיר ממוחשב, סרטים וקסטות למדפסות במדיה מגנטית, כרטיסי פלסטיק עם פס מגנטי, מערכות לקריאת נתונים אוטומטית מכרטיסים ומברקודים, ציוד ומערכות מקוונות לטיפול בפלט מחשב, שרותי פלט למחשב, סדר צילום ממוחשב. אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ פינסקר 64. ת ד 33325 תלל"אביב 61332 טלפון 280640, 037295148; טלקס: 56 דה ₪ וא'ואם 341667 מנהלי החברה. ישראל פלד, רענן רוגל מייצגים בתערוכה את החברות , דאו 5 דטקוא0ס6 סאג 5 וסס6ק ,סוד ואהס-או ססאסוא שו ,ם והסשמפדטקואס6 ,655!/₪ 56 6אוד6אה הא ובהאסודה אהפדאו שס ,דד דפאו 5=58א ד צ06 סאה 6פד שוחד,אסוז סה 600 ה דגס והאסר ה אהשדאו .א קוא 60 66הטסאג | הפדטקואס6 מגזין, ספרות והדרכה בתחומי המחשבים והטכנולוגיה. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ תד 1088 ירושלים סוסופ טלפון 5: טלקס. 26264 מנהל החברה. צבי אמיד ישראנת שרות ציבורי להעברת נתונים במיתוג מנות, אפשרויותיו ושימושיו, קווי העברת נתונים במהירות גבוהה, תקשורת בתוך ישראל באמצעות לוויין. שרותי בזק שיופעלו בקרוב: א. מרכזות ספרתיות ושרותיהן, ב. טלפונים חדשים, ג. טלפון נייד. ביטמור בע"מ פרישמן 54 תל אביב 64395 טלפון: 037225545 טלקס: ואצואח 34167 מנהל החברה. משה דרורי מייצנים בתערוכה את החברות דש ,.6או 600 0055סה סא ודעצ סוד 60 מסופי תקשורת למחשבים, ,085 דא05א60 הזה וב6ודקס. בינת תקשורת מחשבים בע"מ רח' הנחושח 8 תל-אביב 69710 טלפון. 03-498811; טלק 35517 פקסימיליה: 037475933 מנהל החברה: יהודה זיסאפל מייצגים בתערוכה את החברות ג ום ,6וסהצ 641 ,60 וווא ו6גח ,ואססווא ,ואס6סת6ווא ,צדה6פו | סג , ה66דהאצס ,אס ,6 דשא 5 = | ,הג ד5שא , אדצ5 ,אג וחפזאו ,אסה זס-או , דא 60 , דסאואצד , | ופצשא6סה .5צ ו ד ק 1ב דוסוס ,שאו מודמים מהירים, מודמים איטיים לקווי נל"ן וחיוג, מודמים טווח קצר, מרבבים, ציוד 25א, מרכזיות מסופים, רשתות מקומיות, דבור + נתונים, ממירי פרוטוקולים, ציוד מתוג, ציוד מדידה, מסופים, מערכות אבטחה ומצפינים. במברגרירוזנהיים בע"מת בן יהודה 72 תל-אביב 63433 טלפון 223688. 03-225520; סלקס. 361220 מנהל החברה. אלחנן רוזנהיים מייצגים בתערוכה את החברות .5 ,8שוא |,255 מערכות מידע משרדי, מערכות עיבוד תמלילים, ציוד הקפי למחשבים, מכסים אקוסטיים, ציוד הכתבה. ג. ברס בע"מ בזל פינת בלטימור, ת ד 4048. ק אריה פתח-תקוה טלפון 0379233155; טלקס: 8565 341381 מנהל החברה. גרשון ברס מייצגים בתערוכה את החברות .ץש םדאה טם .צש,צאגואה65 .עו 055858658 .0.5.4 8685/85 ,צאהואהפס רשת תקשורת מחשבים. גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ הקריה לתעשיות עתירות מדע, ת ד. 7369, ירושלים 91073 טלפון: 027821777 (4 קווים) טלקס. 7431 דאם | 80% 26144 מנהל החברה: יוסף גורן מייצגים בתערוכה את החברות 6 - מערכות "אללפסק- (5קט) החברה הוותיקה והמובילה בארץ במחקר פיתוח וייצור: מערכות *אלפסק" (5קש ד2) מייצבי מתח רשת (5צ)) להגנה בפני הפרעות והפסקות חשמל. דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ בית דיגיטל. צומת אכדיה, הרצליה 46733 טלפון 2, טלקס: 342563 מנכלל: גילויזר מייצגים בתערוכה את החברות .סד (60ס) דאפואקוטם6 וגזוסוס מערכות מחשבים, ציוד הקפי, מערכות תקשורת, מוצרי תוכנה ואביזרים. דלתה חברה למסחר בע"מ - אוליבטי רחוב בצלאל 50, ת.ד. 3299 ר"ג 52130 טלפון: 0377516879. טלקס: שו ו060 341378 מנהל החברה: סיכאל ברגמן מייצגים בתערוכה את החברות ודדסצו)0 מיקרו מחשבים, רשתות תקשורת על מיקרו מחשבים, מיני מחשבים, מסופים בנקאים. דרור מערכות מחשבים בע"מ רח' נפחא 3 תללאביב 65231 טלפון: 03-200125; טלקס: 342449 מנהלת החברה: רחלי אירלמן מייצגים בתערוכה את החברות .6א! 55ו08 808 | סאגעש המשרד הממוחשב, עיבוד תמלילים, עיבוד נתונים, עיבוד תמונה, רשתות תקשורת מקומיות, דסאסאגצ החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה בע"מ קרליבך 9 תל"אביב 67132 טלפון: 280612; 280582; 037291984-8 טלקס: \ או60 ו/35770 מנהל החברה: שמואל שטרנפלד מייצגים בתערוכה את החברות ו הסמדוספוא חבילת תוכנה לניהול בתי חולים ומרכזים רפואיים, חבילת תוכנה לניהול תחזוקה, חבילת תוכנה לניהול מפעלי תעשיה, חבילת תוכנה לניהול חברות שיווק ומסחר, חבילת תוכנה לניהול בתי מלון, מערכת לניהול המשרד הממוחשב. טלמוסיקה בע"מ כורזין ו, ת.ד 45 גבעתיים 53100 טלפון: 03-765071: טלקס: ו פוא.וזד 32330 מנהל החברה: א. רושגולד מייצגים בתערוכה את החברות 004 - פואסההס דסש |ם מקרנות להקרנת נתוני מחשב על מסך ענק בצבע או מונוכרום, צגים (מוניטורים) לתצוגת נתוני מחשב, בעלי מסך צבעוני או מונוכרום. טנסור מערכות בע"מת מדינת היהודים 18, אזור התעשיה הרצליה ב' 46766 טלפון: 052*556110; טלקס: .ו 5א=ד ו34255 מנהל החברה. ינאל ינאי מייצגים בתערוכה את החברות 6סוא6 ,.סדו (1983) 5 ו ודפוסאו הס5אפד סאג |ווא,5שוח דד8 ססואם ,65ואסח דש וס כ וע60 ,5או56 אה >פדפפצ,.5.4 ,5וח6דדה8 .65אגח; ,ואההס וס ,65אהה ,צההס מערכות אליפסק, מייצבי מתח, ממירי תדירות, גנרטורים. טריפל-די בע"מת היצירה 29 ר"ג 52521 טלפון 03-7510914, טלקס: 342427 מנכ-ל. ארנון דיסקין. מנהל מסחרי: שמי אלדור מייצגים בתערוכה את החברות 6/ואפו,אס5קם ,סשסועם ופד , וא4זוסוס מחשבי מיני, מחשבי מיקרו, חבילות תוכנה למחשבים. טריפל-די מפיצים בע"מ היצירה 29 ר"ג 52521 טלפון. 03-77510914; טלקס: 342427 מנהל החברה. אלדד זיו מייצגים בתערוכה את החברות ציוד הקפי ל וג זוסוס, ציוד הקפי ל-50₪%סם ציוד הקפי ל-ספסוטם ושז. ציודדהקפי למחשבים י.א. מיטווך ובניו בע"מ רח' דרויאנוב 5 תל-אביב 63143 טלפון: 03-281151; טלקס: 32160 מנהלי החברה. יעקב ד. מיטווך, לודויג א. מיטווך מייצגים בתערוכה את החברות .סדו אסוד הסה 60 הסא ..5.ש - סוחס אסדצאס מחשבים ומערכות יעודיות של ציוד ותוכנה לאיסוף, לעיבוד ולתקשורת נתונים (שיווק, פיתוח, אחזקה), לשכת שרות לעיבוד נתונים כללי (תכנון, תכנות, יישומים ועיבודים). יבמ ישראל בע"מ וייצמן 2 תלאביב 61336 טלפון: 03-618111; טלקס: 33615 מנהל החברה: יהושע מאור מייצגים בתערוכה את החברות ואפו מחשבים, תחנות עבודה, יישומים למשתמשי הקצה, תקשורת נתונים, משרד ממוחשב, גרפיקה ממוחשבת, מחשוב תעשייתי מוכלל. העשו טעמתמחיכ ממ ית הממ בק כאטיכק נמטטה לפנו שגפו רקש דועל משוכ נר גע לטה המוי 2 ה ב ו ה ו ההטהטהטהקהטתהתהקהאטאיי ידע מחשבים ותוכנה בע"מ רח'" ינאל אלון 127. תללאביב 67443 טלפון: 037254227 מנהל החברה: יורם פרירמן מייצגים בתערוכה את החברות .שאו חש דוקו 60 ם וקקת מחשבים אישיים ילן- משקי תנועת המושבים רח' החרושת 6 תללאביב 67778 טלפון. 2: 03-383355; טלקס: || ד 361467 מנכדל: ראובן קושניר מייצגים בתערוכה את החברות .ם דצא צס ,5/36 - ואפו,6 - ואפו הנהלת חשבונות, עיבוד תמלילים, גליונות אלקטרוניים, מחוללי יישומים, וידאו דיסק, חבילת תוכנה לרואי חשבון - מאזנית, גרפיקה - בניית מסכים, פיננסים. יענ"א איסוף נתונים בע"מ המסגר 80 תללאביב 67217 טלפון -332468; 03-332446, טלקס: 371384 מנכ"ל. מאיר זורע מערכות איסוף נתונים, מערכות תעשייתיות, 5 ד 5 דא שוא6 6 א הגוא צםא-אהסד. ישראדטה ר.י.ק. בע"מ רחי שביל החלב וו תל"אביב 67449 טלפון: 256978, 03-262934, טלקס: 342230 מנהל החברה. יעקב רייור מייצגים בתערוכה את החברות . דואה ד 16 ,15אש ד צ5 ג דגס הדואם? כל הציוד של חב' "זניט" - 205, ומגוון תוכנות: ו1. מיקרו מחשבים תואמי ואפו: 0: המחשב השולחני, 0: המחשב הנישא, 1: מחשב נישא בעל מסך 60 8: מחשב ביתי/עסקי במחיר תחרותי, ד 2-200: תואם זג ואפו. 2. מסופים: 9 תואמי 100-דש ו-1500 שאוד |26ה, 2 תואמי 914 סשסועם ופד 3. מוניטורים: 3 - מוניטור מונוכרום "12 ירוק או אמבר 4 - מוניטור מונוכרום אמבר "12 עבור מחשב ז60ק ואפו ותואמיו. -6 ואצ - מוניטורים צבעוניים "13 .6.8.₪ ישרא-טל בע"מ רח' אבן"גבירול 39, ת ד 21222 תללאביב 61211 טלפון: 261665; 03-252414; טלקס: 342407 מנכ"ל: אברהם מררור; מנהל שיווק. יעקב אשכנזי. מייצגים בתערוכה את החברות .הד 50 ב דה , והאסודהאהשדצו ד 8 דה מיקרו מחשבים, מחשבים אישיים מרובי משתמשים, מחשבי סופר מיקרו, מיני מחשבים, ציוד הקפי - מסופים ומדפסות, רשתות תקשורת מחשבים, ציוד תקשורת נתונים, מערכת הפעלה צאואש. כור תקשורת והתראה בע"מ עתידים - רח' דכורה הנביאה, בנין מס' ו, תללאביב 61130 טלפון: ו03-49266, טלקס: 341743 מנהל החברה: עמי אראל מייצגים בתערוכה את החברות ,סססעצ ₪50 ,5וא6 55 צםא ,06,805/ו2 ,אםדצם ,אס6 ןם/סס ,אס ד5060 ,אם |קפואוד .ה6םד ודושוא ‏ צס גשה אאו וג דוס ,65ודהואם וסד סופר מיקרו מחשבים, תוכנה למיכון המשרד ועיבוד תמלילים, תפ"י, מסד נתונים, תוכנה מסחרית וניהולית, ציוד תקשורת נתונים, מודמים, מרבבים, מרכזיות נתונים, מטריצות מיתוג, לוחות גישור וניתוב. רשתות תקשורת מקומיות, מחשבי תקשורת, ציוד בדיקה ומדידה. כלל מערכות בע"מ כורזין ו גבעתיים 53583 טלפון: 03-777061-4; טלקס: 32188 מנהל החברה: אבי פרי מייצגים בתערוכה את החברות אסוד4 60808 65הטסההעם מחשבי בורוז, מחולל המערכות מהדור הרביעי וו שאו ליאור אלקטרוניקה בע"מת ת.ד 976ו חיפה 31019 טלפון. 04-521726, טלקס: 8374 ]ו 844 46400 מנהלי החברה. איתי דינרמן ועודר ליסק מערכות איסוף נתונים - לתעשיה, לארגונים, לפיקוח כניסות, קוראים אופטיים - בר קוד, איסוף נתוני מרכזות טלפון, תוכנה לעיבוד נתוני מרכזות טלפון (36 ואופו), תוכנת תקשורת לניהול מסופי איסוף נתונים. ליגד מידע טכני בע"מ רח' אלימלך 3 רמת-גן 52415 טלפון: 6: 03-727494; טלקס- 6/א65 342184 מנהלי החברה: רורון עומר, גדעון דוד מייצגים בתערוכה את החברות 5 ,6008160 ,5ואד5צ5 דא5 6 ופזאו ,אסודט |סעשח סאוא 858ואעא ,אפ דצ הזהס .605 0א60 ,מםדוקטל מסופים גרפיים, מערכות תלת-מימדיות, מערכות לעיבוד תמונה, מערכות 6או ופססוא סו50. מוטורולה ישראל בעיימ קרמינצקי 16 תל"אביב 67899 טלפון. 03-388259. טלקס: 3416474, 33569 מנהל החברה: חנן אכסף מייצגים בתערוכה את החברות - 25 ,500 דו (= ,4 5001 ,:ו5560% .65| ,615 ד5צ5 6אוס בשו והאסודהאה6דאו עיבוד תמונות, מערכות אליפסק ומייצבי מתח, מחשבים (זמן אמת) ל-אסוזופוטם6א ב זהס וגרפיקה, כונני דיסקים. מוטורולה ישראל מערכות מידע בע"מת הרקון 6 רמת"נן 52521 טלפון: 03-7518333: טלקס. פווא :סוזאהּא 361579 מנהל החברה: יאיר היינסדורף מייצגים בתערוכה את החברות ,55 ג דגס 541 םעואש -.5.ס.ט,אפסס6 .56 08 תקשורת נתונים, עיבוד נתונים. מושקטל ריהוט חדרי מחשב המסגר 35 תללאביב 67774 טלפון: 382085: 037376990 טלקס: +₪דהאהופטסוא/דדא וו זווא .ם 35317 מנהל החברה: איציק מושקטל ריהוט חדרי מחשב 4 מידן מחשבים בע"מל אפעל 3 קרית אריה, ת.ד. 3005 פתח-תקוה 49130 טלפון: 03-9229541; טלקס: 341950 מנהל החברה: לאון מוזיקנט מייצגים בתערוכה את החברות | וםצשצשאסת מחשבים עסקיים סופר מיקרו 620 5ס מיני מחשבים 75 - 640 5קס סופר מיני ₪95 5ס מחשבים גדולים סדרת 8 5קס מחשבי ו4₪=זהשק 5 - א - (אואט) תוכנה תעשייתית, תוכנה פיננסית, תוכנת המשרד הממוחשב ועוד. מילפר בע"מ המאבק 58 נבעתיים 53120 טלפון: 2, פסקסימיליה: 03-742972 מנהל החברה. עזי גולדשמידט מייצגים בתערוכה את החברות צסס וסאה6שד 58 מחשבים לעיבודי מערך (₪0055508ק צ+ החג) מחשבי על (685דקוא60 58ק50). מיניקס מחשבים ומערכות בע"מ בית מרכזים, רח* משכית, הרצליה 46733 טלפון: 0527552444: טלקס: | אואווא 342994 מנהלי החברה: יצחק גלייכר. יהורה קלצ'קו מערכות מחשבים וציוד היקפי מבוססות דיגיטל, מערכות אוא וגרפיקה, מסופים, שירותי אחזקה למחשבי דיגיטל. מיקרונט בע"מע מיכ"ל ו ו/א תל"אביב 63261 טלפון: 293001; 037280263 מנהלי החברה./ אלי נחום, חזי קפלן מסופונים, קוראים אופטיים, מערכות לאיסוף נתונים, ציוד לקריאת בר קוד. מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ רח' קרליבך 14 תל"אביב 64730 טלפון. 03-217221: טלקס. וו | !וא 361333 מנהלי החברה. עמירם שור, אריה שמש מייצגים בתערוכה את החברות ,0סה;וא0ס6 ומואסס ...וא דהפ אגח ,פפצאת ,56% סוסא ,57₪ ,= ו6= .ו.ק.וא ‏ 6אוחקפ 5א סד ,5 ד5צ5 5ש/ח60 ,.א.8.ו .5דאפואטהדפאו עיבוד נתונים, חבילות תוכנה,מיקרו ומיני מחשבים, מחשבים ביתיים, מחשבים אישיים, שיווק מוצרי תקשורת, מצפינים, מדפסות. מלם מערכות בע"מ הקריה. רוממה, ת.ד. 13016 ירושלים 91130 טלפון: 02-525111; טלקס: 25376 יור מועצת המנהלים - שלמה הלוי: מנכ-ל - יהודה גונן סניף תל אביב. רח* יהודה הימית 33, ת.ד. 15004 תל אניב 61150 טלפון: 037828181; טלקס: ו3554 יעוץ וביצוע מחקרים וסקרים לכדאיות וישימות פרוייקטים, עיצוב, תכנון ותכנות פרויקטים בתחום מיחשוב, הקמת ואחזקת בסיסי נתונים ומערכות מידע, פיתוח חבילות תוכנה חדשות והתאמת חבילות קימות לדרישת הלקוח, ביצוע פרויקטים בשיטת צ=א-אמטד, פיתוח מוצרי מדף למחשב אישי, אספקת שרותי מחשב, אספקת כוח מיחשוב, אספקת שירותי הדפסה, שרותי יעוץ והדרכה בתחום תוכנת מערכות, בסיסי נתונים ותקשורת. מ ה(רְִּּּ ל 0 83 דווטחוה הדרטה היהי דדירה וידר הת 7-0 מ.מ. מערכות מידע בע"מ רחוב הירדן 29, רמת-גן 52271 טלפון: 03-775111. טלקס 342205 מנהל החברה: עמי לבנשטין זייצגים בתערוכה את החברות דכ ה וטוא וס ,ס6וא6ואסהס ,ואססוא65 ,שאטם דאוסט עיבוד נתונים, תחנות עבודה גרפיות, עיבוד שבבי ממוחשב, מחשבים, מסופים, מדפסות, פקסימיליה. מסוף בע"מת רח' טשרניחובסקי 35, ת ד 6651. חיפה 31060 טלפון. 330543, 04-330524: טלקס: ו 4505 471137 מנהל החברה: מוטי גורה מזייצגים בתערוכה את החברות 2550065 אסודב6ואנוואואס6 וב זוסופ- 64ס שאו דסטססחק הואחו .שאו ,5ואם ד5צ5 אסאוטםם ,00155 וסאו6=ד מוואגה . דאוהואום! תקשורת 6 181 תקשורת 5.38/6.36 מרכזיות נתונים, רשתות תקשורת מקומיות. מערכות מיחשוב ומדידה (015) בע"מ רחוב מסד 11 יד אליהו, תל-אביב 67060 טלפון; 03-388405; טלקס: 33569; 341674 מנכזל נתן רסקין מייצגים בתערוכה את החברות סה א6תק דד עשפה משפחת המחשבים האישיים, מיני מחשבים עסקיים. סבידן מחשבים בע"מ מקבוצת מידן מחשבים אפעל 3 קרית אריה, פתח"-תקווה 49130 טלפון: 037-9229541. טלקס: 341950 מנהל החברה: חיים דנגוט מייצגים בתערוכה את החברות וא דפ צ5 0 ןווס ,85 דאוח> ואסס - | וסשצצפאסה .אםאחה6שס ,שאו מדפסות מטריצה תואמות לכל מחשב, מדפסות איכות (מניפה), מדפסות שורה, מדפסות 4558 , צגים למחשבים. סולן תקשורת ומחשבים בע"מ רח' קויפמן 6 תל"אביב 68012 טלפון: 03-664261. טלקס. א 50 ו37136 מנהל החברה. יעקב סולן מייצגים בתערוכה את החברות ,דא 00א ,15ד0ם |6 ,65ואסחפו; .=.5.ג ,אפאה .סא ופד,אא?ססה מערכת רבת משתמשים למחשבי 6 ואפו, כרטיסי מחשב, תקשורת נתונים, טלקס ושרותי טלקס, פקסימיליות, מערכת רישום שיחות ממוחשבת, תקשורת קווית. סיסטמטיקס בע"מ ביאליק 5 רמת-נן 52523 טלפון: 0377510351: טלקס: 83:0813 :₪6 265871 מנהלי החברה: יואב לבנטר, עודד לבנטר מייצגים בתערוכה את החברות אסוד 600 דקש ,.6או הסדטקואס6 שואוחק סופר מיני מחשבים, מערכות לעיבוד תמלילים, מערכות למשרד הממוחשב, מערכות תיב"מ, מערכות מידע תעשייתיות (וו ואאם). סיסטרוניקס בע"מע תד 39255 תל-אביב 61392 טלפון: 475151; 03-472040; טלק0: 342610, 33638; | פקסימיליה. 03-475125 | מייצגים בתערוכה את החברות ן דו6וס ₪666 ,05 .6087 .קוטםם ו דוסוס .6א! 15א5ד5צ5 מיקרו מחשכים, רכיבי 0-8005, מסופים ומדפסות, תוכנה לבקרת תהליכים. מרכז תעשיות מדע, חיפה 31905 טלפון: 522211: 04-532161, טלקס: 46857 מנהל החברה: אלי שבילי מייצגים בתערוכה את החברות .06,085 ,א6ו065ו60 ,65סו885 מרבבים ומודמים, ממירי פרוטוקולים, רשתות תקשורת מקומיות, סיבים וכבלים סיב-אופטיים, ואש דצ 6אוו638 65ואסחפות פיברוניקס בע"מ | | | צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ דרך השלום 7 תללאביב 67892 טלפון: 04-253358/9, טלקס: 0060 371274 מנהלי החברה: חיים קליין. אמיתי צירמן מייצגים בתערוכה את החברות אק ,סש ,56/48 , דסג זא 60 ,חחו דיסקים, כספות חסינות אש למדיה מגנטי, דיסקטים, תכנות ל-6ק, סרטים מגנטיים, ניקוי ובדיקה של אמצעים מגנטיים, נייר רציף, סרטי דיו, חומרי ניקוי למחשב, ריהוט למחשבים, אביזרים למחשב, כריכות לנייר רציף. קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ ברודצקי 43 תל אביב 61390 טלפון: 03:422311; טלקס: 33428 מנהל החברה: יונה שוהם מייצגים בתערוכה את החברות | .07 זה וס זא 60 תוכנה + חומרה קרט בע"מ רח" מונטיפיורי 10 תללאביב 61294 טלפון: 655244; 03-663721; טלקס: 371549 מנכדל: צבי יגרמן. מנהל מח' מחשבים: רמי יגרמן מייצגים בתערוכה את החברות : אסא6% מחשבים אישיים, מחשבים ביתיים, מחשבים עסקיים, מדפסות מטריקס, מדפסות צבע, מדפסות לייזר. ר.סי.מ. מחשבים בע"מ דרך הרצליה 16-18, ת.ד. 39844 תל"אביב טלפון: 491942; 485192; 037476225 טלקס.- (ואס₪ ד6ש) | אוס60 341177 מייצגים בתערוכה את החברות דאשואטח דפאו אסדפטסו ,.8ס6 א6דואא 6 .שאו פד6ססחק מש דנקואס6 ,אםדאוצ ,65 ,דגס 60 )א , והאסודהאחסדאו .דם | ו(80-=דהואפצצ,6א5 תצוגות גרפיות צבעוניות, תוויינים ומספרתים, מוניטורים חדצבעיים וצבעוניים, מדפסות, תוכנה לתיב"ם, מעגלים מודפסים ושרטוט, דיסקטים, בקרים וכרטיסי קלט/פלט לאיסוף נתונים ובקרת תהליכים, מחשבים תואמי 66 ום!, כרטיסי הרחבה למחשבי 6ק ואפו ,= וסקה, מעבדי מערכים, מסופים למחשב. ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ תד 6074 חיפה 31060 טלפון: 037256195; טלקס: 8430 דא6 46400 מנהל החברה: דר יצחק בוסל מייצגים בתערוכה את החברות דטקדשס,.6א! 5וא6 ד5צ5 6 641קסד..6או ספוא ,.6א!ו 55 ד5צ5 6ו₪ק50א הק ,.6או סאודהסקפה ,.6א! 5וא5 ד5צ5 דא6 66 אהא 265 ,.6א! 5% .006 והש דא ,. 60 5ואם ז5צ6 אההואפאגו מוצרי תוכנה למחשבי ,ואפו - =ואהא;צוהש. 88 תדיראן שיווק ושירותים בע"מ | רח' הדא באייר 44 תל-אביב 62150 טלפון. 03-21725679; טלקס: 361439 מנכדל: חיים הייטנר; מנהל מכירות: גדעון תשבי מייצגים בתערוכה את החברות שדק ואס6 פה סססואואס6 סופר מיקרו מחשבים - רבי מטלות, רבי משתמשים, מיקרו מחשבים עסקיים ותוכנות עסקיות, מיקרו מחשבים לחינוךך- רשת מחשבים ולומדות, מיקרו מחשבים ביתיים ותוכנות חינוכיות | | ובידוריות, כרטיסים גרפיים במיקוד גבוה | למיקרומחשבים בשילוב עם תוכנות וא640/64₪ תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טלפון: 03-340962: טלקס. ו149ו34 מנהלי החברה: יגאל ירון, מאיר ליפשס, חומס גרנות מייצגים בתערוכה את החברות .0.5.4 )65584 ה זאס אמצעים ויעוץ להדרכה מתקדמת + מחשבי הדור החמישי + תכנות בלוגיקה + שימוש בשפת הפרולוג המרצים: ד"ר אהוד שפירא עודד מלר קורסים וימי עיון החל מחודש אוקטובר פרטים והרשמה: 5 גנסין 5, ת"א 63564 טל. 03-7221973 אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה בע"מ רח" ז'בוטינסקי 65 ראשל"צ ת.ד. 500 מיקוד 75104, טל: 957134, 03:952331/2 4( :76 ,/98ז5! 75104 ,חסי2 6! הסחפות ,500 .0.8 ,5% עאפחוזס 9 65 4 - 2-5 5 = ת₪ ₪ = - *% ראה סקר סהקהזהס פברואר 85'. הה(זח\ סא סה טח 5 טס - בסיס הנתונים סס' 1* בטולם | /1(₪/‏ -- בלי פיתוח סדור רביעי הנסיף ביוחר בטולם הח(1\\ + 0%5סא - פתרון אחר, ייחורי וחשולב לכל צרבי טיבוד הונחונים באירגונר כלי פיתוז מרור רביטי יבור מעטטררי אחוור טטסט ביוור 0 אף חרבו חיר (טאילתת 6סח-36 רוחוח גרפיטֶה הפתרוך הפשוט והאלגנטי מבית 5 למחשבי |8! ,8% ראה סקר אסודאואג הס דצחבר .סד]ן (5₪461!) 6אווטוטההססתק פוש זפצפ דרך פתח-תקוה 53, תל-אביב 67138, טלפון: 03-268241, טלקס: 342459 | המדפסות האמינות למקצוענים ולמבינים ה דגס ספזו | 85זוו |86זא רז | 80ר זא מפיבות 0 180 |180 7 180 [80ו איכות 5 | 45 | 40 גרפיקה באם |תואָם תואֶם" חאם [מאם הז 8 | מטריצה [ 8א8]. 8א9|. 8א98]| -7א8[- 7א שיא ה 4 |24א18 |18%40| 1840 מספר 7 | 80 | 80 | 136 ₪ תווִים ‏ | | ₪ | 16| ₪ 2 בשורה | ו 37| 233 | סדוו 1800ד 0 זו ו 00| 200 0 600 ]77500 | ו | | 50 | 50 ספר || 280 | 450 | סאם - תואָס 0 0 אפ 0 | 18 0000 00|000 ]26| 20 7 ]| 987 | 388 | = -9א 7 7%8 0 |18%40 %4ך ב 29] 23 132 13 1 :1 | 258 5 0 = 5 | 198 8 מדפסות צ1ואדמתחברות לכל סוגי המחשבים כולל הדפסת עברית- מססס כ וסששפא-וופו בעלי אינטרפייס טורי 232 ₪5 או מקבילי. (או חיבור אגס6 וופו). 1 מדפסות צואזהינן בעלות זטה6טסאחד הטוב ביותר, מהירות בהדפסה, מגבירות מהירות באזורי רווחים, מקדמות נייר במהירויות גבוהות, מבצעות אופטימיזציה דו כיוונית. ולכן מבצעות עבורך הדפסות בזמן קצר ומשחררות את המח" שב להמשך עבודה. 2 מדפסות צ ו וגדבעלות סגס ואמסעע הטוב ביותר, מדפיסות, מדפיסות ומדפיסות מאחר ותוכננו לעומסי עבודה קשים גם להדפסות רצופות של דוחו"ת ומאזנים. 3 מדפסות צוואדמתאימות למספר סוגי נייר, רציף בודד גליל טלקס ולהדפסת דוחו"ת עם 264 תווים (ק8=4ק5 וו5) בהדפסת איכות בוזולוציה גבוהה או הדפסת מחשב מהירה. 4 היצרן ץצ וד אאהופפצמוש הינו גדול יצרני המדפ- סות בעולם עם 4 מפעלי יצור בארה"ב, אירופה ויפן. חברת אלפא מסופים ומדפסות המייצגת את היצרן בלעדית בישראל הינה הספק הגדול ביותר לציוד היקפי למחשבים בישראל, בין לקוחותינו נימנים משרדי ממשלה, מערכת הביטחון, מפעד לים ולקוחות פרטיים.חברת אלפא הינה בעלת תשתית שיווק ושרות עם מעבדות, ציוד טכני, צי רכב עם מכשירי קשר לביצוע התקנות ושרות מיידים. למעלה מ-5000 מדפסות צואדהותקנו בישראל במשך 12 השנים האחרונות חק |ג אלפא | מסופים ומדפסות בע"מ ציוד היקפי למחשבים ואלקטרוניקה אאהו5פא אהא הז ז 1 דרך הרצליה 120 ת.ד. 7 תלאביב מיקוד 01 טלי 7 5 1]) ו 5 מכריזה על הסדרות החדשות סק 0650 2-200 פו= ד5צ5 בדגס חדוא25 הטכנולוגיה המתקדמת תואם דג ויותר 6 2.158 5ושד9ץ5 דהס וודו₪:2 תואם דא/שסט בשתי מהירויות ₪2 5/8 ו ל ₪ 4-.----- 6 2-148 5 557 בדהס הדוא25 ד סק 2-171 5 557 הדהס הודוא=2 שתי מהירויות ₪2 5/8, עסקי במחיר ביתי מחשב נייד קל משקל מסך 16 / (4י ,ל מפיצים בלעדיים בארץ - ישראדאטה בע"מ (? 2 ב ₪" ם ייר ב רח' שביל החלב 11, תל-אביב 67449 (9 בע"מי , 4 2 - א 2 0 טלפו|: 03-262934, טלקס: 242230 (4 יפ זו 4 = ת.ד. 20433, תל-אביב 61203 | : א כחול לבן קנה תוצרת ישראל לקוחות 3270 לקוחות 36/38 ₪0 ד5+5 אי.אי.אס. מציעה מגוון רחב של ציוד היקפי/תקשורת: 8 תאימות מלאה ל-יבמ 9 אופציות ייחודיות 8 חיסכון משמעותי מסופים: מדפסות : 8 (תואם 3178/3278) 7 (תואס 3287) 1 ו₪066 15-380 (תואס 3180-1) 8 (תואס 3268) 2 ו006וא 158-380 (תואס 3180-2, בקריס : 1, 5291) 9 (תואס 3179) 4 (תואס 6016 3274) אי.אי.אס. היא החברה הישראלית המובילה בתחוס הפיתוח, הייצור והשיווק של ציוד תואס יבמ. מעל 10.000 מסופים, מדפסות ובקרי תקשורת מותקנים בכ-350 אתרים ברחבי האר. אי.אי.אס. היא חברה ציבורית הנסוזרת בבורסת ''מעבר לדלפק'' בניו יורק. ל-אי.אי.אס. חברת בת ומפעל הרכבה בניו ג'רסי ומשרדי מכירה ושרות ברחבי ארה''ב ואירופה. החברה סיפקה מאות מסופים ומדפסות לחברות יוקרה אמריקניות. "וו -- תאימות בטכנולוגית-על אי.אי.אס. קרית הטכניון, ת.ד. 1640, חיפה 221558.31015, 293020, 04-226170. משרדי מכירה: 347021, 03-341808. |29 וחספו דיגיטל קונטרול דאטה ??? בכל מקרה צריך תשתית ! נצל נסיון בן שנים רבות בתחום זה לקבלת הצעה ללא התחייבות פנה ל- דרור מערכות תקשורת בעיימ טל. 03-650417 מחברים לתקשורת מחשבים מחברי "סימנס" מחברי פקצד ספ קופסאות מיתוג דרור מערכות תקשורת בע"ימ התקנת תקשורת למחשבים וציוד היקפי לילינבלום 22, תל-אביב, טל' 03-650417 לכל משתמשי ואפו ותואמיו מחברי אבאוצצד ו-5%6 ד קונקטור ל ואפ -6ק 1 465 3 ₪ / . (1 1 ₪ => ₪ / ) - הבצועיםו עולנו חורוריבו "בכיכו הקטזיי חיל האוויר האמריקאי המליץ ואיעוד כשמדברים על "קרוממקו" בארה"ב כולם "מורידים את הכובע" זהו המחשב עם יחס ה-66אפואהסה6/פסוה הטוב ביותר. זו גם הסיבה, שחיל האויר האמריקאי העדיף את ססושפואסצּס על פני 139 מחשבים מתחרים. 777 7 7 7 7 -.]7]7--- הקה'ליה המדעית בישראל מעדיכה "קרוממקו'י רר חק-תת גם בארץ, תוכל למצוא את ה-080%600 ב"נקודות המפתח" המדעיות - המכון הוולקני, חזוי מטאורולוגי ב"שחם מקורות", התעשיה האוירית, אוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת באר-שבע, "מיקרו קאד", חיל האויר הישראלי ואחרים. == לאן הוא ממהד ה-ס60שטוסח0 הזה? >= אם תשאל את אנשי המחשבים במוסדות האקדמים ובמכוני המחקר הצבאיים והאזרחיים בישראל, מהי התכונה היותר בולטת של ה-ססוש6וא0₪0 התשובה תהיה אחת - 6או₪00599 מהירות העבוד המתמטי של "הקרוממקו" מדהימה, וללא מתחרים! "רקס ס6ושוסה0 מה עושה אותו ל'"סובר מיקרו" מעבד 68010 סוא, 2הואסו זכרון החל מ פוא 1/2 אא עד 8וא16 דיסק קשיח החל מ 8ו20% עד 120088 טייפ גיבוי 8וא32 מערכת הפעלה צ אואע וכן אוואס68 לאפליקציות זמן אמת. כרטיס 6קוואואאוא לחישובים מתימטיים מהירים ומערכות תיב"ם 5/48₪/42סוא 12 כל התכונות האלה יחד עם מחירו | התחרותי של ה"קרוממקו" | עושות אותו ל"סופר מיקרו" במיני*מחיר. ו = בש ההשש ד ---יד,, 600 יּ | נלהעובים מדעיים מעולים וזהו כלל! 70% ות 27'2 בעי'] החוד תה מקבוצת כלר 63 5) | :120-1110771 סוסבּוס מדפסות מניפה וצבע איכות ומחיר ללא תחרות. מדפסת 630605 תומכת במניפה 192 סימנים. מניפה מדעית, ומניפה תואמת ל- 80/56! כולל גרפיקה יחידה בעולם * חדש בולל הדפסה צבעונית על שקפים * מדפסת !6200 25005 במחיר מפתיע. * דגמי |63049--5 40060 באספקה מיידית * בקרוב!! מדפסת 80005 עם גלגל 2 סימנים. אל תתפשר, רכוש את הטוב ביותר. מדפסות צבע ד16אא! 6150 דה חולל הדלוחה 5 ||שצץ6ווסו! *= מדפסות ה-א1ו18/₪ המעולות לכל מחשב. *= הדפסת איכות לעיבוד תמלילים. = דגמים מיוחדים תואמים ל- 6ק!8%! כולל גרפיקה. * מדפסות תואמות למחשבי 358. (0601ד80א וסד). >= הדפסה בערבית (כולל איכות). ד 64538 חב תח 6ותודאשו56 % * מהירות הדפסה: מ-100 עד 400 תווים בשניה. רכוש מדפסת | |= ץצ 0% והצטרף לאלפי לקוחותינו המרוצים. מקבוצת ג''ד] מחוצבים כעיים רח' אפעל 3 קרית אריה, ת.ד. 3005 פתח-תקוה 0, טלקס: 341950, טל 03-9229541 8 | | 1 8-ו + 1 * מדפסות שורה * מהירות 300/600/1000 שורות בדקה. * מתאמים לכל סוגי המחשבים הקיימים: ו ; 41 דו6ום ; :₪ >= צדטס צעבפה איכות ללא תחרות וי ספסהתתתיְי א קיי פרסומאים 6] 55087ם6סחק סמהסעע חק 61 פחזד חבילת תוכנה שעוצבה במיוחד עבור החברה שלך מספק מסגרת ניהול מסמכים ידידותית על מגוון מערכות ממפעלים תעשיתיים רבי-משתמשים עד משתמש אישי ב-6שבמשרד. תכונות זהות בין מראה הקלט הנכתב למסך ובין חזות הפלט למדפסת. שימוש דו-לשוני מלא. קלות למידה, לזה מקשים פונקציונלי. אפשרות העברת מסמכים בין מערכת (מ-אעל-6ס, מ-אמטל-אואטוכו) עיצוב וטעינה של ז55-= ₪07 ח6 נוספים. חלונות מאפשרים עבודה עם עד 9 מסמכים בעת ובעונה אחת. מימשק גרפי מלא (בפיתוח). שילוב של 10605 בתוך טקסט והדפסה בכל סוג מדפסת כולל 558 | טיפול אטומתי בכותרות, סעיוף, הערות שוליים. +" דוגמאות של טכסט, נוסחאות ולוגו שהוכנו ב"גליפ" אואש ,פא ה ( אצ/אעשה + ₪ + = | הו ל אואט אואעט אסס/פשא %* ₪ ₪ 37 | שין ג ??-- 013ז10+0]| ]רד <ח ץ + א 5 ₪ > המערכת מוצגת בביתנים של תים, מוטורולה מערכות מידע, טריפל-די בע"מ ישראטל ודיגיטל בתערוכת איל"א וכ ג 6 מ 7 1 , 1 ,+ 4 ש ט ח כ ש %] |->] רז 1 ג'ון ברייס (גלסגו) בע"מ יד חרוצים 16, תלפיות ירושלים 93420 ו - 2 לו :ד = טל. 723282, 027720628 8 = שרותים, מעליות וטלפון ציבורי ₪ מזכירות ₪ אולמי הרצאה ₪ מזנונים לאולם < | = תצוגות 5 ב ם - ה ח - 2 יצ > 9 פוספיוטרלנד =<==-<==-: 'ו] | 8 משווקים מורשים של: ג דט וווטוהום 22/7/20 [מחםחת ואגטוס | ₪10%05 וה .!וטאצוח = שללק \)50סם 315 6 י/ הסהחהבד אאוז ‏ :5 ציוד היקפי ממיטב היצרנים בעולם. מגוון תוכנות וספרות מקצועית. << חיפה ב תל-אביב יהודה הלוי פינת קרליבך, 0 המגינים 58-60, טל )03(289520,202525-6‏ :טל 04(523036,535616-8) 0 // מעבדה טל.02(223529) | ה ₪ נקודת החיבור שלך לרעות העולמית ירושלים אימפקט > למפעלי ועטויה -- בסרת פרמיות וייצור + לבתי מלון -- חיוב אוטומוטוי * לטרגונים - נוכחווז עצוברים ודיווחי ג'ובים * ער 6 מסופים לממשס תסשורת טוורי מחר * לחדרי אובל * מפעיל סורג ברזסור * לבסרת כניסותת * מופעייל מרפסתו טוורית * למגרעוי חניה -- חיוב ‏ ווטוומטוי * מכיל סורא תזגים מגצטוייםם * למחסנים - בקורת תנוע לי > מתחבר למאזניים ולסטרוניים אסאס - תכנת התקשורת של "ליאוו" מאפשרת למשתמש לבקר ולפקח על מערכת תחנות אסוף הנתונים מהמחשב המארח. ה-6₪60₪ מאפשר למשתמש לשנות פרמטרים ופונקציות של המסוף, על פי צרכיו. הררה רו א רוס הס ו ה ישי ו המרה הו הניק חומ סט קוד ב ד 0 ב ו ב = 5 [ [ ליאור אלסְטרוניסה: ת.ד. 89, מגדל העמק 10550, 91 טלקס: 8374 6066 !| 8% 46400, טלפון: 04-521726 חלום רתםי שיהתיגטובי כל רתםי -- רשאת תסטורת מסמזיי ופסויממליתי לצרביר כל טוכנולוגייתת רוזם בכפיפה אחתי פתרוו תמשטתית מחירה למערכבות מחשביםס שונותי השתלבות בתטתוית סֶיימותי פתרוו בלעירי שיל ביגת (₪וסוסס דא= דא ס) = חוב הבחונז 8 טדספ\: סגיף ירנטדים: סגיף יפה 0 סו סייר 6% - וצור 9 | רה 08 ו הצור נוח(צבים בעי"חו ראבב טרֶס ד5פ35 ונטרם חְבָף יפה 3469 --------% תצעבר בינהם טב\\ן == מִיהָר סו1פ6 פס 419933 טופ ד 690-ל טרפ\: 764088 04 = ופה אלייטק מערכות בע"מ 5 במברגר רוזנהיים בע"מת .6א! 5ואם ד5צ5 דאשוא5טהאגוא 65ב ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ אפאה סולן תקשורת ומחשבים בע"מ .6או הפזטקואס6 0 וספה אוריון טכנולוגיות בע"מ .6או משדנוקוא0ס6 ם וקקה ידע מחשבים ותוכנה בע"מ .4.5.5 סולן תקשורת ומחשבים בע"מ 578 מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים 41אסודהאחפזאו ד 8 דה ישרא-טל בע"מ חודה אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 5ודו ווסג אסודהואסדטה אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ 5 דדם או ואסואה אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ 6 גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות (058) םהוה5אחפם ג. ברס בע"מ אסם א6ג | בינת תקשורת נתונים בע"מ |4אסודהאתשדאו 86 ר.סי.מ. מחשבים בע"מ =סוחם פיברוניקץס בע"מ 5 אד אסודהואהס-או פ5הם אלנט בעיימ מערכות מידע ותקשורת 60 5ה6טסמהעטם כלל מערכות בע"מ אםדצם כור תקשורת והתראה בע"מ אינדקט חברות ! קוא 60 |ה6 איסטרוניקס בע"מ אסאגס קרט בע"מ (אעט) 6087 6455 אלדור מחשבים בע"מ ונד אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה ואפזפצ5 דגס 630845 ליגד מידע טכני בע"מ ו אואה6 דסאעש8 פטודו6 אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מת 5% 60 מוטורולה ישראל מערכות מידע ד בינת תקשורת נתונים בע"מ א6ו5סואס פיברוניקס בע"מ אפ דנוקוא0ס6 מהספסואואס6 תדיראן שווק ושרותים בע"מ ואס מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים .6או 5ד0ט0סאק מפדטקואס6 ר.סי.מ. מחשבים בע"מ ס והסעעשח דטקואס6 אנשים ומחשבים (הפקות) בע"ימ 55 ליגד מידע טכני בע"מ זז צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ .60 דהפ וסאזא 600 קונטרול דאטה (ישראל) בע"ימ 5 דפ צ5 5עע00₪ מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים .607 ד סיסטמטיקס בע"מ 60 ושואסה6 מ.מ. מערכות מידע בע"מ 65 ר.סי.מ. מחשבים בע"מ קואס6ופט6 ליגד מידע טכני בע"מ ב6אודםאה גוא והאסודהאהםדאו וס אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ אצ סבידן מחשבים בע"מע (54ש) 055841 הדהספ תים מחשבים ומערכות בע"מ זאוסץ הזאפ מ.מ. מערכות מידע בע"מע פדסטססחק הזהסם אומניטק מערכות חומרה ותוכנה הזעס5 הדפ ישרא-טל בע"מ צסב6א אאוו דהפ כור תקשורת והתראה בע"מת (4פ5ט-סואס) אסדצהפ י.א. מיטווך ובניו בע"מ 64ם פיברוניקס בע"מ א6ם אלייטק מערכות בע"מ אסודהסואטואואס6 וגזוסוס - 64פ שאוו 5דסטססאק הואהו מסוף בע"מ .608 זפסס ביטמור בע"מ אסס וםשסס כור תקשורת והתראה בע"מ .שאו ואםד5צ5 0 ופהוס סבידן מחשבים בע"מ (ה5) .608 .קועםם וג דוסופ סיסטרוניקס בע"מ .סדו (506פ) דאפואקוטםם ‏ וגדוסופ דיגיטל אקויפמנט (דק) בע"מ ג דוסופ טריפל-די בע'ימת וגדוסוס (ציוד הקפי) טריפל-די מפיצים בע"ימ בינת תקשורת נתונים בע"מ | 5צהטוזדה? ו דוסום 8 האג 6פואוצופ אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ ]4 צפותדשה/5/ששא 5פאס. שספ אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת אסם צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ שדצםא יס יל"ין - משקי תנועת המושבים 4-8 א [ 6 דה אצס : בינת תקשורת מחשבים בע"מ | .007 אהפצס ! ' אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ | ב ן | מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים | | קסם צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ (וו) סד 5הש דוקו ס6 דום ום | אלדור מחשבים בע"מ 55 | | סולן תקשורת ומחשבים בע"מ (6₪0) פואסווסמדס ו= טלמוסיקה בע"מ | 5 דצ5 אסדו ום | אלייטק מערכות בע"מ ן אספקם טריפל-די בע"מ | אספקם (ציוד הקפי) ן טריפל-די מפיצים בע"מ דומק5ם אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 55 אסאוטם6 מסוף בע"מ 5 דד פוא טנסור מערכות בע"מ 058 ום מסואם טנסור מערכות בע"מ הדהם 160ג- ר.סי.מ. מחשבים בע"מ 5 ואסחפו ו | סולן תקשורת ומחשבים בע"מ ש, שמציק מס הזככ םס צרקציע רותפי הנפ הנמ שקמה כמ מאע צר פקפ משכי' הרפע טנצט הזי הכמב בלי->נסהכ-5 ב ב הטסמנ הדצמל יקסנלט מק טמא נש 40 .5.7.4 הו אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ 5 דצ דאוסק 6אודגסו: איסטרוניקס בע"מ 5 הטס? מוטורולה ישראל מערכות מידע טפדונ] מוטורולה ישראל בע"מ 5 במברגר רוזנהיים בע"מע ואססוא5 מ.מ. מערכות מידע בע"מ .60 5פדקואסס 65₪15600 אוריון טכנולוגיות בע"מ צחמגם 60010 טנסור מערכות בע"מ סםדוואו! 5 וס דא 60 6וחקהחםס אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ סוחס איסטרוניקס בע"מ אומניטק מערכות חומרה ותוכנה אסקאגתה אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 5צגו מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים שאוד ו25 אלפא מסופים ומדפסות בע"מ דואהדגפו ישראדטה ר.י.ק. בע"מ סח אק דדם ושפ מערכות מחשוב ומדידה (פוא6) בעיימ | |ם/שצםאסת מידן מחשבים בע"מ 5 דאוחץ ואפס - | וסצופאסחו סבידן מחשבים בע"מ אגקססו סולן תקשורת ומחשבים בע"מ דזאפואטח זפאו אסזפטסח ר.סי.מ. מחשבים בע"מע דאוגואופו מסוף בע"מ 0000000008-..............ייסיוווווווומוווווו וו הההההההתתהההתתתהה.. ב ואפו יבמ ישראל בעיימ ואפו מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים 6 ופו טריפל-די בעיימ 6 - ואפו יל"ן - משקי תנועת המושבים חפ צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מ 5 מוטורולה ישראל בע"מ הה6או בינת תקשורת נתונים בע"מ אסא דסזאו בינת תקשורת נתונים בע"מ ומדאו אינטל סמיקונדקטורס בע"מ 5 דפ צ5 דא65וו ופדאו ליגד מידע טכני בעימ אג וח זאו בינת תקשורת נתונים בע"מ 6 וח דאו ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ .60 דה )האסודה אח= דאו אנשים ומחשבים (הפקות) בע"ימ ד5צ5 6אוסגואו ‏ והאסודהאחשדאו - 6ו מוטורולה ישראל בעי"ימ .6א! 15 ד5צ5 465:חם דאו - .1.5.1 אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה אד .1 אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ 1 אם דא + א6םמאם ו ומס4 .0 8 4 פחס ופהםא6טהס אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ ואט אלפא מסופים ומדפסות בע"מ הפדוקט ליגד מידע טכני בע"מ 5 ד צ5 צ5א כור תקשורת והתראה בע"מ 0 5 (058) סואסאדצפא אל-שפ אחזקות בע"מ (ו) סדו פוא5ד5צ5 וג דוטוס אסהסוא אלדור מחשבים בע"מ .603 אסא דושוא אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה .שאו שוא אוריון טכנולוגיות בע"מ דםאהססא סולן תקשורת ומחשבים בע"מ .00 5ום ד5צ5 אה הואסאגו ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מע אשוא ו במברגר רוזנהיים בע"מ שטוסודהואהסיאו פסאסוא 5 אנשים ומחשבים (הפקות) בעיימ סוח דוא 5 ו בינת תקשורת נתונים בע"מ דהסוא | אומניטק מערכות חומרה ותוכנה צדהשפון בינת תקשורת נתונים בע"מ 7 מ.מ. מערכות מידע בע"ימ ץצ וד - אהוא5פטאהא אלפא מסופים ומדפסות בע"מ ואואסס ...א מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים וא מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים .6א! קפוא ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מע הסשד ודושא כור תקשורת והתראה בע"מ .סדן 6087 אסא י.א. מיטווך ובניו בע"מת ₪ דסא בינת תקשורת נתונים בע"מע דחאפ פא אלנט בע"ימ מערכות מידע ותקשורת (6ב) מפדטקואס6 זמספאוא אלדור מחשבים בע"מ אסודט וסצשה =אוא הפפואטא ליגד מידע טכני בע'"מ ומההפוס טנסור מערכות בע"מ ודדפעווס דלתא חברה למסחר בע"מ ודדפשו וס אלקטרה (ישראל) בע"מ הוקואצוס מ.מ. מערכות מידע בע"מ 556017 מוטורולה ישראל בע"מ 6 דוספוא החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה 6 דושוא אלפא מסופים ומדפסות בע"מ .6או 6אוזהסקפה זטקזטס ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ .6או 5ושד5צ5 6והקספאאק ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ (58) 5הפדטקו60% פאצסההגק אלדור מחשבים בע"מ .60 ₪705 הסזאפוא אוריון טכנולוגיות בע"מ ...א אלפא מסופים ומדפסות בע"מ ואססווא בינת תקשורת נתונים בע"מ ואס6סח6ווא בינת תקשורת נתונים בע"מ 5 וא אבידן מחשבים בע"מ 5 ד 0ק אי.אס.פי. קידום מכירות לתעשיה .דאו 5אשדטקוא 60 0 = וקססק אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ (054) ₪05 8 צפאדוק אל-שפ אחזקות בע"מ .6א! השדטקו 60 פושוחץ סיסטמטיקס בע"מ פוטס מ.מ. מערכות מידע בע"מ סם זווא וה6הח בינת תקשורת נתונים בע"מ 6וסגצ 1ה6הה בינת תקשורת נתונים בע"מ פגח בינת תקשורת נתונים בע"מ 56 סוסגח מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים פד הוואגה מסוף בעיימ .608 אש דואהאה ר.סי.מ. מחשבים בע"מ דגס אגה מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים 5 כור תקשורת והתראה בע"מ דסא אלקטרה (ישראל) בע"מ סססצ ספא כור תקשורת והתראה בע"מ 5 דאו 60305 ופוח האפה אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ ומשא6סא בינת תקשורת מחשבים בע"מ (צא השס .ש) הפסחפפא55סה ג. ברס בע"מ 5 סה אבידן ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ .סו 5ואםד5צ 5‏ וג זוטום פפ6סטא סיסטרוניקס בע"מ (אפספשש5) אסודהואסדטג 538 אל-שפ אחזקות בע"מ 8 צמ"מ - ציוד מערכות מחשב בע"מת 5 ד != 8 5דאםשווטהדפאו סאו55 אוריון טכנולוגיות בע"מ 00 איסטרוניקס בע"מע 60םדוופ אומניטק מערכות חומרה ותוכנה 6 ר.סי.מ. מחשבים בע"מ 421 .6! אא5 ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מת 5014 מוטורולה ישראל בע"מ 00 65וק םדק אוריון טכנולוגיות בע"מ אס כור תקשורת והתראה בע"מת אוה מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים צססוסאו6פד ההדפ מילפר בע"מ 8 המדאטססחץ ג דגס 5ס- ווחדפ אניה - ד"ר ו. ריזה ובנו בע"מ 5 וצ איסטרוניקס בע"מ אשדצ5 בינת תקשורת נתונים בע"מ צן ןוגד אלפא מסופים ומדפסות בע"מ שד דודפאו 5-58א ד צסס וסאה6מד אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ אואסחמדאפד איסטרוניקס בע"מת 5 דא ופד כור תקשורת והתראה בע"מת ד 8ואם ד5צ5ם ופד אלנט בע"מ מערכות מידע ותקשורת ספפושם ופד טריפל-די בע"מ ספפו/ם וסד (ציוד הקפי) טריפל-די מפיצים בע"מ סגה ופד סולן תקשורת ומחשבים בע"מ (54ט) אסא ופד אל-שפ אחזקות בע"מ .סדו (1983) 5 ו|אוהדפ5טפאו הס5אפד טנסור מערכות בע"מ 5דאפואהדפאו 5האפד מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים .60 4600265 | הפדטקואס6 פחד אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ %ם וקפושווד כור תקשורת והתראה בע"מ 5ד פיברוניקץס בע"מ 2גקסד אומניטק מערכות חומרה ותוכנה .6א! 5ואם ד5צ5 6 64|1קסד ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מת דםאושופד בינת תקשורת נתונים בע"מ 5 דצ דגס וה5חהפשואט - .5.פ.ט מוטורולה ישראל מערכות מידע 6 אוריון טכנולוגיות בע"מ ואמססוצ איסטרוניקס בע"מת .6א! 5שוהסדההספג !| סאגעש דרור מערכות מחשבים בע"מת דם ו|טם - םדהאפצהש ר.סי.מ. מחשבים בע"מ שאוסאם אמ דמעש טנסור מערכות בע"מ .6או 404א6 055 סאוד5פצש ביטמור בע" .5.4 5שוחם דד83 סאת ווש טנסור מערכות בע"מ אם דאוצו ר.סי.מ. מחשבים בע"מ (צא החש .ש) פזאהטם .צי ג. ברס בע"מע 58 הדגס ודוא6? | ישראדטה ר.י.ק. בע"מ 208 כור תקשורת והתראה בע"מת תוכנה מן המדף -- מחירים מיוחדים* 2 -- הנהלת חשבונות חדישה, כולל 99 מטבעות, תזרים מזומנים, מחיר מיוח הנחה 25% לבתי תוכנה 0 ץ000 זסצ 0%וא5/66 סחפוזסם זסזטד 7 |8508ק אסם וססד סטזטד אפזכ 65 ה0ז10509 |אוופוס חסוז001!60 65 ה₪056970 |אזוטוס % ומערכות ש מחשבים גו ו ת.ד 33 קוית אונו 55100 טלפון: 022 "6 ד למשתמש בודד שקל שקל שקל שקל שקל שקל שקל ססזטד שחא!וזסם ססזטד 6חהוזסם * המחירים הנ"ל בתוקף עד ל-30.9.1985 מפיצים מורשים פחמוחסם ₪ ]וסוס וזאי 5 5 וי וי נה גי 17 | קרית וויצמן - פארק המדע ת.ד. 1180, רחובות 76111. טלפון: 087476041 טלקס: ו! 361902 \ )5( = מוטגר תמוצו ממומוחשב סא 6)ט סחא6)ס -- המערכת > תעורות זיהי ודרכונים הרטשונה הממוחשבתי > גי עובר במופעיליםם לחלוסוין להפסת תעודות * ברויסי חבר בטרגונים ליהקום בע" מפעל עתיר-מרע. זיהי בצבע מולא, פרי פיתוחח טווניםם מקבוצת עתידן מזטוותף טול זברותז ליהסום > תעודותז סטוודנסי וליטון רגו המערכת מפִיסֶה *+ תוגי בסורוז כנגיסה לאוזריםי תעורות בטוחזוניותז לטוימוטיים בטוחבייםי שוגים, כג\: המערכת מוצגת בתערוכת אילייא בביתן | 5 מליימ מערכות וב )ו (ביתן מסי 1) 7 3 בו11םחמו 6 5 0 לס המוצרבתי האומזינה לבסְרת תזהליר צוות הפקות 12 וו1י!. 7/7 שבי ב[ 2/0 = חן יוו 2-2 ו תואם מלא ל-220דש-56ס: כולל פריסה זהה של לוח המקשים תואם, כמובן גם ל-100-ד, 52-דש. הנדסת אנוש עדיפה: . ל : / מסוף ארגונומי, עם בסיס עגול ויציב. , אפשרות הטייה לכל כיוון ובכל זוית , , ּ / קלידי "מגע-קל" נוחים יותר לתפעול. מסך לפי בחירתך: "12 או"14 - ללא תוספת מחיר. צבע מסך - ירוק או כתום. אפשרות גלגול (6א5000111) אנכי ואופקי (132 עמודות). אפשרויות תכנות עדיפות: 5 מקשים פונקציונליים נוספים 5 ד סש אסא (בנוסף ל-30 הסטנדרטיים) אפשרות ניצול "שורה 25" לעבודה. סט-ד55 נוח למשתמש והוא הרבה הרבה יותרזול יחס עלות/ביצוע טובביותר כפי שרק ענק המסופים "ליר-זיגלרי מסוגל לספק. והיתרון הנוסף: השיווק הגיבוי והשרות - ע"י מ.מ. מערכות מידע בע"מ 5% וזה כלל! 7 7% |" ו קור ו יי( 7 נוקבוצת כלל 4% (-71: 7211177 ו << ריב 2 77| == ארגון תערוכות בעיםו מרים מלץ ארגון תערוכות בע"מ החברה המקצועית, הוותיקה והמנוסה בישראל המלווה את תערוכות אילא מאז 1970, מברכת את המשתתפים והמבקרים בארוע המרכזי של עולם המיחשוב "אילא 85" מחווב לוגו טסופ - 7 = לבית הספר- כז-איעשד 1 + בכיתות הלימוד בחדרי-מחשבים במרכזי למידה בכיתות של חינוך מיוחד = לגני הילדים בגיל גן-ריובה ... = לבית ולכזשפחהה... כמחשב אישי לילד מיוצר עזי ןן | , . עת ה באייר 30 תל אביב. 62998 טל 265598 .210180 03 טלקס 371355 קבוץ יסעור 20150: טלפון 04/962467 ה אסוף נתונים תוצרת כחול לבן ה <קה ₪ שו ש' בע'ימ מסוף בכף היד מסוף נייח לקריאת 0. דש בר"-קוד 380-זש *רכוז הזמנות / *ספירת מלאי מ *ניהול מחסנים 4 *קראת מונים א *עריכת סקרם *פענוח כל סוגי הבר-קוד הנפוצים *ניתוב תקשורת . / *זכחן בלתי נדיף +התחבחת למסוף . 4 וו-327 0 ואו מדגם -5251 אספקה מיידית מהמלאי * תצוגה נרחבת * לוח מקשים וחב . - * מעבד מרכזי תואם 280 * יציאת תקשורת מתוחכמ תוצרת -שדאל מיקרונט בע"מ: רח' מיכ"ל 11/א ת"א 63261 טלפונים: 293001, 03-7280263 ו ל די לי מדפסת איכות רחבה 1 סש דיסקטים ואביזרים למחשבים מוניטורים מונוכרום וצבעוני למחשבי = |סקה/6ס-שםו -ּ------נמ % רכ 4- --- | מדפסת סיכות אמינה 100 תל"ש 0 סשאם 1 וו וווווהוו כרטיסי הרחבה למחשבי 6ס-ש8! כרטיסי הרחבה למחשבי ם |ססה רסימ. מחהעובים בע" .פד 5השדטקואסס .א.6.ה דרך הרצליה 18, תייד 39844, תייא 61397 טלפונים 476225, 485192, 491942. ור * מדפסת איכות מהירה 1 800 תווינים ומספרתים דאפשטעחדפאו אסזפטסה ב דנוכוהתם-] ווה ורונ 5 זר 34934 0 36% זההפרהווזזפהו ו5: סואם . ₪ ור טינטלקס החנה לאסו נחוונים * איסוף נתוני נוכחות, פיצול שעות ויעדים לצורך משכורת, תמחיר ומידע ניהולי. * הגבלת גישה לאיזורים מוגנים * מערכת ממוחשבת, מקשרת המחשב במשרד לקו הטלקס באמצעות תכנת תקשורת ובקר סינטלקס. * עריכה, ניהול, מעקב ושליפת טכסטים, אפשרות עבודה ב 145 04-1, זכרון + פקוח על פעולת מכונות ותנועות מלאי. פנימי 48% עם גיבוי סוללה. * מתאים לעבודה בסביבת ₪6 ו8! ותואמים או 5.ס.ש וה4דו6וס אמש ועוד. וזו ה 6 5 דצ הפדטקוא 60 ו פוה > (5)שם ₪ הק 00 085088 ו ו מדפסת הלייזר השולחנית הראשונה בעולם. פתרון שנות האלפיים לשקט, מהירות ואיכות. מתאימה לכל סוגי המחשבים והתוכנות. המחשב התואם במחיר ההוגן תאימות מלאה ליבמ פי.סי. בחומרה ובתוכנה מדפסות וזו 63 הפדאוהק אוהדגוא דסגקואו מבחר מדפסות 3110011 .6 לכל סוגי המחשבים מדפסות מטריקס גראפיות במהירויות 140,160,180665 מדפסות דש( 808815 במהירויות 6055 220 מדפסות צבע גראפיות קרט 3 זה > | 1 , 4 | 8 רח' מונטפיורי 10. ת.ד. 29536, תל-אביב 61294 טלקס 371549, טל: ו66372, 03-655244 48 המשרד הממוחשב של 6אא שו משלב בתוכו את המילה האחרונה בטכנולוגיות עיבוד נתונים, עיבוד תמלילים ועיבוד גרפי. 6א שש שמה דגש על התאימות של המערכות בינן לבין עצמן ועל ההתאמה למערכות של יצרנים אחרים. כך הופך מחשב ה-8/ יחד עם מערכות מידע ממוחשבות 015 ומחשבים מקצועיים (6ץ) למערך רב תכליתי אחד הפועל בהרמוניה מלאה. מערכת כזו תפורה לפי צרכי החברה ומנצלת פונקציות מתוחכמות של תקשורת ליצירת אינטגרציה מירבית של המידע. נציגות בארץ: דרור מערכות מחשבים בע"מ ג)א ב רח' נפחא 3, תל-אביב 0ל. 03-200125-6 קוח 60 01 זתסז! תו 6[קסשק וטק 6\ ו יו" > יו ...ות 000 איןם טועי מחזורה השנתי של 655841 ה זהס בשנת 1984 היה 1.16 מיליארד 5 תוך גידול של כ 40% במחזור ו 70% ברווח לעומת שנה קודמת. מחשבים הוא תחום העיסוק של |34 655 ה זהכ - מחשבים מדעיים ומערכות מסחריות. תוכנה וציוד היקפי. בכל אלה ניצבת 5₪43א65 זא בחזית הטכנולוגיה. החברה מעסיקה 17,000 עובדים ברחבי העולם. יחיםי, נציגת 65541 הזגס בישראל, היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה התל-אביבית. יותר מ-120 עובדים, 80 כלי רכב הניידות שירות ולמעלה מ-1500 מערכות מחשבים בשוק הישראלי. כן, אין מקום לטעות. נוה"צוף מחשבים בע"מ פיתות 6 מערכות 6 טכנולוגיה תוכנה משולבות מתקדמת נסיון מוכח בכל שלבי הפיתוח של: מערכות סימולציה תוכנה למערכות ציוד מורכבות. | בדיקה אוטומטי. מערכות שליטה גרפיקה ממוחשבת ובקרה. . ות'ב"מ. תקשורת במערוכות תוכנה זמן אמת. מדעית. ?רמה מקצועית גבוהה, ידע ויכולת. ?)פיתוח תוכנה במעוכות משובצות מחשב - מהגדרת הדרישות ועד שילוב עם החומרה. ?) הנדסת תוכנה - שיטות מתקדמות. ?+ אמינות ?%+סודיות נוה צוף, ד.נ. מודיעין; מיקוד 845 44 ; טלפון 08-240150, 08*244256 ו ס=דואו! 655וצִה55 שה /צד-50 8 פ5הם דטקווס60 .ו.ד. א ו מז. טא י. מחטבים וטרותי תובגה בע"מ = - עצוב וישום תכנותי של מערכות זמן אמת מתמחה בפיתוח וישום של פרוייקטים בתחומים הבאים: : - מערכות בקרה ופיקוד - תוכנה בסיסית למערכות מחשב - ציוד בדיקה אוטומטי - כלי תוכנה לחברת מס צוותז עוברים המורכב מבעלי גסיון רב בביצוע פרוייסיים במערכת הביטח\ ובתעצשייה החל משלב סביעצז התפיטה וער לישומם המוצלח והפעילתם השוסופת. חברת מ אי מחטשבים הינה נציגה בלערית שיל חברז 945 ₪ בישרטל א סא % 5095 5 - ש/₪ מערך של 28 שעורים ותרגילים למשתלם בשפת בסה - מוצג על מחשב 6ס-ואם! בידי ההופחס! אחפנ :5 וצוותו מחברת 55 )ה. רח' בן יהודה 182, ת.ד. 16349 תל-אביב 61162 | || טלפון: 243780, 037241926 טלקס: 342200 |( א %כרלה). 2-9 מלם מעדכות מציעה בכנס אילא; /‏ / / צידוף טכנולוגי חדשנ ‏ | | / / )הפקת תעודות עם תמונות ממוחשבות מתוך מאגד נתונים מדכזי (מאגד תמונות ממותשב | ] ] | !| (בשיתוף עם לליהקום - לאון דגון/פולרואיד) / / / / / / / / / / צוות מומחי מלם עומד לשרותך לפתרון מלם מעדכות בע"מ כל בעית מיחשוב שמתעוררת אצלך. אנחנו נבצע עבורך מחקרים וסקרי ידושלים, הקריה רוממה, כדאיות ויישום פרוייקטים של עיבוד ת.ד. 1306, מיקוד 130 זפ, נתונים; נפתח עבורך חבילות תוכנה טל 027525111 ונתאים תוכנות קיימות לדרישותיך, כולל שיטת עשא-חזניד; נוכל לשמש עבורך לשכת שרות; נדריך ונכשיר את עובדיך; טלי ז03-82918. אנחנו מספקים שירותי מחשב לפיתות תוכנה ושירותי הדפסה מגוונים. ב 9 - מחעובה גדולה בחברה גדולה תלאניב, יהודה הימית 33, ת.ד. 15004, מיקוד 150 61, ו ההק - - ו . 2 : == == | || אה/סזוסוו - מושג חדש בעולם המחשבים. סיסטרוניקס מכריזה על תחילת שיווק ה-וו א4טסחסווא בישראל. חברת דיגיטל מעניקה תמיכה מלאה לציוד המשווק ע"י סיסטרוניקס. שוקית טכנולוגיות רוזאניס 11, תל-ברוך, טל. 03-472040 מקבוצת איסטרוניקס הסופר סמיקרו של אינטל עם מערכת הפעלה אואא אוו אואש א 0 6 ד5/צ5 הוא מיקרו מחשב רב תכליתי של חברת אינטל. משמש לישומילזמן אמיתי בעזרת מערכת | וממ ב 1 ועייסי יבג כ ינל ו תביש ב 0 = ד5צ5 מבוסס על המעבד 8086 או 80286 של אינטל. המערכת בעלת זכרון פנימי גדול, דיסקים של 8 ויותר ואפשרות גיבוי של 495ד, ותומכת בעד 16 משתמשים. 113 ב ב[ ]1 ב ד בר כ פ- ור ככ ב ג הי ב ג ב ו : וכו', לפי ישומי המשתמשים. בין היתר קיימים ישומים בתחומים שונים; ישומים מסחריים: ניהול פיננסי, ניהול תחזוקה, ניהול סוכנות : ביטוח, ניהול חברות גז, מסדי נתונים, עיבוד תמלילים, גרפיקה, תקשורות תקניות למחשבים גדולים ועוד. : ישומי זמן אמת: מערכות שליטה ובקרה, מערכות בדיקה, מערכות גרפיות, מערכות תקשורת, מערכות בקרה, מערכות רפואיות ועוד. | זריראו | גאה ?וצייכ: קונוורור- גוס ו טול החיסרו רביח ההצלחה מדברת בעד עצמה. קומודור הוא המיקרו מחשב הנמכר ביותר בעולם. בשנת 1984 מכרה קומודור יותר מיקרו מחשבים מאשר ₪ |קסג ו-וא.ם.ו ביחד. לקומודור רמת ביצועים מתקדמת ביותר, הן בחומרה, הן בתוכנה והן בפיתוחים וחידושים מתמידים. תדיראן קתצרן האלקטרתיקה מס" 1 בארץ מייצגת את קומודור. כך מובטח לך שרות אמין ויעיל מרגע הרכישה. לבחירתך מגוון רחב של מחובים בהתאם לצרכיך ולאפשרויותיך: 4) -המחשב הנפוץ ביותר בשוק הביתי ובמערכת החתוך. למחשב - 64% זכרון, 16 צבעים. 8 תוססנים,. מבחר עצום של תוכנות/לומדות. 8 -גולת הכותרת של קומודור - 5 מחשבים במחשב אחד. 8 מורכב: מ-664 מ-0128 המכיל: 128% זכרון פנוי למשתמש. אפשרות הרחבת זכרון ל-(4חה-א512, ואמסה-48 זכרון. 7.0 8516 ומ-מערכת הפעלה של5 ₪1 וא6. 80 טורים 25 שורות (640/200). 8 מתאים לבתי עסק. למגזר החיוכי והביתי. 0 - המחשב העיסקי של קומודור עס המבחר הגדול ביותר של תוכנות. ל- 610 תואם ד%/6 ושפו, מיקרופרוססור 8088, אופציונלי 8087, בעל שני כונני דדסקטים של 360% כל אחד. זכרון בסיסי וא/₪ - 8א256, ניתן להרחבה 8-7א512 או 8 א640, מערכת הפעלה 05)ספוש. 0 - זהה בתכתותיו ל-06-10. שונה ממנו רק בקבולת הכתנים. ל-620= כתן דיסקטים = דצ8/ 360% וכן כתן קשיח של 1018 6₪41םדאו. רכוש את קומודור מתדיראץ. השילוב שמעניק לך עוצמה כפולה. | מוווודש מס' "א בכר הוזרינה, ה' באייר 44. ל 7756-9ו03-2 8 חיפה, מפרץ יוליוס סימון, ביתן תעשי 4. טל. 04-726071 באר שבע, רחי הבדיל 30, עמק שרה. טל. 057-36561 ההצלחה חרברת בער עבטו . 05- כלי לתכנון ותחזוקת מערכות שסשוס - כלי לתכנון ארכיטקטוני וניהול פרוייקטים 20/50 כלי לתכנון ותחזוקת מערכות מתקדמות (עדה ואחרות) וכלים נוספים... 33 =)ות!כא 5 וו רחי ויצמך 21 רחובות ,76281 ת.ד. 1389 רחובות ,76113 טלפון: 467911,467656 ,08-473480 טלקס: .35770 | | || | | 5 || ו ה + ₪ 0 | ית -₪ | | | ן | צוות הפקות גש ז / = הבחירה הנכונה ענק התעופה האמריקאי אגאזא 6 בחר ב6.5.47 לאחר מחקר בין עשרות בתי תוכנה מארה''ב ואירופה. מה מצא בה 7 בוא אלינו לביתן באולס החדש. ..) -- החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה, קרליבך 9 ת''א 03-291984 שמש חדשה בעולם המחטבים הבחירה הבטוחה רחי אבן גבירול 39, תייא. ט0ל. 03-252414 ,03-261665 מחשב 6ק אואט מחשב 56 - אואט הוא המילה האחרונה בתחום המחשבים האישיים. המחשב משלב יכולת מיחשוב גבוהה, עבודה רב משתמשים/רב משימתית עם תקשורת דיבור ונתונים. המחעב בנוי סביב מעבד ₪6 0, כאשר הצשילוב של מעבד רב עוצמה זה עם מערכת ההפעלה ע אואט מאפשר טיפול יעיל במספר משתמשים (עד 3 משתמשים). השילוב שבין כושר המיחשוב, הטיפול היעיל במספר משתמשים, תקשורת הנתונים, תקשורת הדיבור והגרפיקה באיכות גבוהה ביחד עם יתרונות מערכת ההפעלה אואט צ הופך את 56 - אואט ליחידה רבת עוצמה שתכתיב את הסטנדרטים של שנות ה907. דג אואע דא8דה המחשב החדש של דא זה, זג אואט משלב את מערכות ההפעלה 05ס-5פוש ו-ש אואש. המחעב כולל את מערכת ההפעלה 3 5-05 המאפשרת תאימות מלאה למחעבי 8 *יידה/ייידא ואפו והרצת כל מיגוון התוכנות הקיימות כיום בשוק עבורם. בנוסף לנייל מספקת חבי דא דה תוכנת 6866וא ייחודית המאפשרת העברת יישומים שנכתבו תחת מערכת ההפעלה 5 למערכת הפעלה צאואע. תכונות אלה מאפעורות לכל משתמש במחשב 05ס לעבור מיד למחשב יחזקי יותר מבלי לפגוע בעבודה היום-יומית. כל זאת, תוך כדי אפשרות לניצול עתידי של תכונות מערכת ההפעלה צ אואש. משפחת מחשבי 382 מחשבי סופר-מיקרו זו8 32. משפחת מחשבים בעלי עוצמה גבוהה המיועדת לטפל ב-3 עד 5 משתמשים בו זמנית (46 משתמשים מחוברים). --.צר המחעב מיועד לגדול עם צרכי המשתמש ללא כל צורך בשינויים מהותיים. המעבר למשפחת הסופר-מיני 385, למשל, אינו דורש כל התאמות תוכנה. המחשבים מתחברים לרשתות תקשורת מסוג ז38%6, 25.< וכן מתקשרים למחשבי .8 בשיטת ₪06 אר 3270. המחעבים בנויים סביב המעבדים המהירים של ד 8 דג מסוג 32000 3210071 בעלי ארכיטקטורת זו8 32 אמיתית. העוצמה של המעבד ומערכת ההפעלה ע אואש מאפעשרות שימוש יעיל ועבודה מרובת משתמשים/מרובת מששימות. | ן | הויו ור ה פר עקות הח ש מל ! טנסור. מערכת אל-פסק לכל מחשב. . נסיון טנסור הינה החברה הגדולה והותיקה בישראל בתחוס מערכות אל-פסק. ב-11 שנות פעילותה התקינה טנסור מאות מערכות אל-פסק להגנת המחשבים הקריטיים במדינה: צהייל, משהבייט, משרדי ממשלה, בתי חוליס, התעשיה האוירית, תעייש, רפאייל, מליימ, בנקים, מפעלי תעשיה ומרכצי עיבוד נתוניס. לטנסור תשובה הנדסית מלאה לכל סוגי הפרעות חשמל בכל הספק נדרש: ממיקרו-מחשבים ועד למחשבי ענק הגדולים ביותר. שרות בטנסור מאמינים בשרות אמין ומהיר-תגובה כמרכיב חיוני להבטחת רציפות תיפקוד המחשב. צוות התחזוקה והשרות של טנסור, הנמצא בכוננות 24 שעות ביממה, מספק גבוי טכני במוד למאות אתרי מחשב חיוניים ברחבי המדינה. ביצועים ואמינות מערכות האל-פסק מתוצרת טנסור משלבות את הטכנולוגיות החדישות ביותר של 1601700105 ז6צ20 עם רכיבי מצב-מוצק אמינים ובדוקים, כדי לתת לך את השלוב האופטימלי של מחיר/ביצועים, ואמינות מירבית: ייצוב מדוייק של המתח, סילוק רעשים חשמליים ותופעות מעבר אחרות, ורציפות מוחלטת של אספקת החשמל למחשב. חדש! מערכות סדרה-300 להגנת מיני מחשביס המערכות החדישות מסדרה 57300 תוכננו במיוחד להגנת מיני מחשבים מפני הפרעות והפסקות חשמל: תשובה מלאה לכל מחשב הצורך מ-2 ועד 2 קוו"א. סדרה 5-300: קומפקטית, שקטה, ובעלת נצילות גבוהה יותר מכל מערכת אליפסק הנמצאת בשוק. מחיר רכישה ותנאי תשלוס אטרקטיביים, עלות תפעול נמוכה מכל מתחרה. התקשר אלינו עוד היוס לקבלת פרטים טכניים מלאיס ולקביעת פגישה במשרדך. טנסור מערכות בע'ימ מדינת היהודים 18 אזור התעשיה הרצליה-ב' 46766 טלפון: 556110 (052) בַחוזה658זקס שס!אם ,(1983) .סד ) 5 ואו זפטסאו הספאפד סאב | ווא,55וה5דד83 פסואם ,65ואס ד6ם 51 ,או א= אש ד5ם/,.5.4 155 דד83 הח ואהחס וס ,₪465 צההס-ס 6001 ,5 ד ץ 50/0 08 = ו48דקטתח=דאואש ץ6א8505%- ‏ ,560147085 65צד )וסט 5 ,585 דהא 60 .4 ס-וקוזד 52521 ח008 33081 .51 8]ופז ץ33 29 7 "6א6!8ד ;03-7510914 :!6ד 00 != וה8ח5 ,חואפוס הסחזג :5זסז66זוס בַחוזה656זק36 אספסם ,ספסוטם ושד , וא4דוסוס 506 .585זש 60 סחסוש סאג ואוא .0 פזסזטם:זז51/ס ס-6וסוזד 52521 ח008 38081 .51 8זו615ץ8 29 7 :א6!6ד ;03-7510914 .|ד שו2 6!680 :זסזספזום ףהוזה656זקפת .א0פקם ,ספשסוצם ושד, וא זוסופ דאשופוטםם ובח5הקוח5 .0 חסוז0/!90) 0818 8ח38 7 צוט |6ד ,80 ז06ף85 87 4 :7666 ;332468 ,03-332446 :וד 951 ,2068 זוסוא .זסזס9זוס 0 ,55155 דא5 65 בא צשא-אחטד |אוחזפטסצו ,55 ז5צ5 אסוז601156 פוד ‏ דא 465בצ ג צהסז6ג .דא655בחו =6סא=דדג סאג וושה 113050 זה וחד ופא ₪50 - ח3/3ץ 8 צוצג 6 51 01ח05ז8 1867 6 ו אד 361467 :א6|6ד ,374222 ,03-3883355 ופד זוחהפטא ה6צט₪6 זסז66זום 8חוזה656זק6ת םדצמ א צס ,5/36- ואפ ,6ק-ואפו .0 6ז501108 .86 ז16טוקוח 00 7608 3 שצוע |6ד .51 חסוג/ והףָ! 127 7 + ד חה חחסוז: ההזהזסצ :זסז66זוס 4חוזה6%6זק6 .6או מסדטקוא60 6 וקקה הז 00 585041 4 5סוחהסז51ץ5 2 שועג |6ד 39255 .0.8.ק 05 .33638 :א16!8 ;475151 ,03-472040 :וד 5 :א פָהוזה656ז62 1 דוס סם₪0665 ,.4 5.ט .608 .פוטםם וג דוסוס .6א! פואם זפצ5 ,5דא 600 0-805 ,5חשדטקואס6סהסוא 0 00555 ,₪5 דאוחש 5 5 וגאושח;ד 567//065 0ח3 פַחוז6אז13 הזו 3ד 0 שצוצג !76 .51 ז8ץ26 16] 44 9 -6א16!6 ;03-215256-9 :]ד ,זסז60זוס |8ז8ה06 - זסחזו13] !48 :5זסז66זוס סח ח3|א 58165 - ופתפוד ח060ו) הַהוזה656זק6 אדו 60 ,שה סססואואס6 558 וד וש - 5השדטק ו 60 סח6ו 50058 5 60 805/₪555 ,745% וד ושוא 60 85 מ/שד/50 555או805 סאג סאג אחסש אא ,560015 08 585 זטק 60 סחסו פס ,5085 ואאסוד64טס5 08 50/55 סא 5ה=זטקו60 אסוזט 85501 הסוח ,אט* סאג אסוזא6טס5 = 50 640/04 סאג 804805 08476 1 05ח55%6 8 5ז16וקוח 0 וח98ד 506 ז8שו0 ,6זזח66 !008 חר 6.0 ,ח3!! זה וגה 55 341491 :א6|6ד ;03-340962-6 |6ד זוסו) ,הסזהץ וח ,1סח3זס 85 ההסחד -5זסז66זוס 55| פַחו%ה656זק6 4 0.5 5841א606 ג זהס .4 80151608!ד 0 חהווץגּז3שו) 45 8 .₪ 51 חו?8זסא 1 ו 5וא 1 32330 .א6|6ד ,03-765071 :וד ₪050 = זסו66זוס בָהו%ה656ז0ק₪6 0ב א - פואסהסה ז60 51 ץצ וקפוס 2/68477165זס א56855 148665 0 60108) 80501085 סג 5₪5ז5ל5 שוסמה6סאסש 08 60108 (=סהה6סאסא 5 דאס הזהס .0 5/5165 זס5ח6ד ,81% [8וז51טשח! 51 ההוסטת6ץ13 זה חו60וא 18 6 8 8ו!26ז116 ) 5א=ז 342551 א18!6 ;052-556110 :|6ד והחהץ ו8ףוץ ‏ זסוס6זוס אדיונטיהס בע"ה עידן חדש במערכות הוראה והדרכה ממוחשבות תומכות גראפיקה, קול וצבע לידר מערכת המחברים המתקדמת לפיתוח ויצירה של לומדה איכותית אדיונטיקס בע"מ בית מרכזים הרצליה פיתוח אזור התעשיה, טל. 0527540851 ו ב פחוזה656זק6 ,.דאו 5ש דטקואס6 סאג 5 ומססק ,םטסודהואהס-או פסאסוא 5 ו ,ם והסעשחם דנוקואס ,655ו/3 55 שאודם אאוא והאסודה אחם דאו שס ,םדטודודפאו 8ה5ז5א אד צ6ס וסא66ד ש=חד,אסוזההסקה 00 ה זהס והאסחרה אח זאו .630 265 א | הפדנוקואס6 סאג 5א800% ,621855 ו ,2585 ג55/ש5א דואטו וא 60 צ06 וסאה6שד פד 0+ 6אואוגמד 185ווכח 60 ₪61 צוט |6ד .ז5 367718 16-18 .39844 .0.8 ק 2 ,03-4760225 :!8ד ((וא6ח .דאם) וו אוס60 341177 :אסופד וע 6ו600 :זסזספזום 8חוזה656זק6 דאפואט זפאו אסזפשטסו ,. 608 א דואהה 6ואם ,.6או 5דסטססחץ הפזטקואס6 ,אפדאוצש,ו65 ,דהפ 60 וה , והאסודה אחש זאו .דש | ו(ום-= דה ואפעה/ש,5%6 5 ,55 551 ץג וקפוס ₪16 60108684 8 פומסמה6סצסש - 5הסזואס ,2585ודוסום 6 ץחה ,5 והאווח=ד ,5ח=זאוחק ,68 ,5 0 ₪ 6078011585 ,9806555085 ,(= 6081 6ש-שפו) 5ה5זטק יס 6-וופו 6 5 ופקג 0+ 46655508/55 640 ,5=דד6א5וס צקקס ₪ ,5ה5זטקוס6 6-ופו הס= 5אההססהק 1603 ]0 זפ 6 8 ,.כה0) הח580/08 .ןוס 0 גאעאוד ח6186 .61 |₪18 3 0 א א7616 ; 03-9229541 :!6ד וסחָח3 וחו3] :זסו66זוס טחו%ה656זק6 וא ד צ5 0 ו8הוס ,685זאוח; ואפס - | ושצפאסה פאה ץצ ,8.0.5 , שאו ,5 דוח |=6העש צק2וגס ,5ח=זאוח: אוהזגו משדטפו 60 ,85=דאוחם 558 ו ,5חש דאוחט 5או1 .5 |גצ!ואתד .4 :50708 /.4.ד..5 0 4318 6074 .0.8 ק 0 ז7אם 46400 :א16!6 ;04-256195 :ופד |8550 15886 .זכ :זסוסטזום 8ַחוזה658זק9 5-ו 586 ,שאו 65 ז5צ5 6והקספאהט אההוסאה ו. 6או פוא ז5צ5 זא פוט 65 אה א 6או 5 ,0016 והש דאו ,. 6087 5וא5 ז5צפ 6אודח סה דט דטס ,. 6או 5ואם ז5צ5 6 ן64קסד 6או =התח-אוגא אפו 08 פדסטססח;ץ 50/5 2-8 8 ח0ו681ח טרח ה 6!660ד ח50/8 .1 5ז0זטו וח 60 2 שוטג !16 .51 ההוח]ט8א 6 א ]50 371361 :א6!6ד ;03-664261 :וד הַחו1ה656ז₪92 דשא ססא ,5וד66 |₪ ,65ואסאטו ,.:.5. ,אפאה סגא ופד,.א3002 = 65/0 ,₪=ד5ץ5 6אוח=דשו =אסהםם ופד ד .655/ע568 = |=ז 8 5% ]פד | ס=זאוחץ ‏ ₪=ז55 56 ודוטו ,אסוזגשואט 60 .מסודג6ואטו 660 וז ,80480 זוט6חוס. | 5 3 60 8881 .זס או!8ו8 155 | 751051 :ד 3 ):₪5]:83 265871 א( :אסו6דך חש | 0060 ,ז10ה6ש0 ] 6ש516 :5זסז66זום ‏ | 0ַחו1ה656ז0ק6] .אסודאסקה60 זק6 , שאו מ דקו 60 פואוהק (וו שח) 5 ז55 6אוהטז60הטאגו 065556 סמסעש ,585 דט 60 ואוטח505 ,85ד5ץ5 אסודהסדש 0-65 ,575155 | 60/0640 55. >9 .4 |86ז5! 8!סזס+סו 9 שוצ 6 ו61015%זא 16 4 ,33569 :0]6%ד ;03-388259 :61ד חה8ה8ת60 :זסזס6זום 2 - 55 ,510 ד( ,ג 50 ,7וא25500א .605 ,וא=ד5צ5 או ואו והאסודה אהם דאו 4דגס 08 5ה=דשקטו0ס60 =אוד וגשה ו ,₪5 ₪ אסוהפוטט40 שאו ,585אסההסא 60 ה5/שסק ,6או6555סאק .5ששזחס אפוס ,5קש 8 5הסחהאסא פזטזוחזט] ז6+נוכח 0ס<) !16האת5טוסות 4 שוש |6ד .51 13735407 35 5 :ד דאופ טסוא/דדג וו דוואג .כ 35317 :*6ו6ד 161 טסו 58% :זסזס6זום שהטחאחשץ השדטץ 60 .4 חח וח 5 !6טרוח5 ז8שו3) ,ח3!! ₪80781 .51 והז 1 1 :16[8% ;03-340962 :וד זופ|א ,הסזג'ץ /3פ7 ,01ח3ז0) 35 והסחד :פזסז66זוםס .| חנזה 65 זק6 .60 דוו5 ,660 ,4 ד ס!ואם |,42קסד .0 ח50 8 ₪858 ./ -זם - ההץוחס 2 צוצ |6ד .₪0 והס!3ח485 10 465 ();ז) :א6!8ך ; 03-332271 :691ד 9ז00!008 837ח20 ,₪656 דוטא :075ז80זוס בח ה5זק6 + 866%אם 00611( ,.א.ק.5 בוא ,8 האב 6סואוצוס .0 ₪ 4 60 |585א6/וה0 5762141 אש ז5 א פ5ואחס; וגח דפ ,(.סאו אאהוא5 וסדה6ם שסווא) 5 4 הח "ג אש" ,48 השדאטססהקץ ג זהס ,5 דאאץ + 655-ה םדאו 6 ,6 אואה6םדסחט8 פטודוס .סשדוואו ו 5 !סא זאס6 ד0שחוס 250וה ד 60 ,%5א08= 555או805 6 6וא 8 655סוהדה0 ,פאספפוח ,וגא ,05 5710 וק שקוהד5 656 הוס6א 0 - 551515 צחדא6 0473 555 םא 08 557585 שאו-אס ,6רא6 וא 848-0005 .6רדד655קירד דסא ,6אווסאגה דטסדאוהט .4 01091885חח86ד חסוזס 3 ההוץְגּזהצו:) .ז5 חו2אזסא 1 ]| קוא 01 361500 :*6|6ד ;777783 ,03-777719 :וד וצהחסא !48! .זס :זסזספזוס [חח65זק6ה 0 ,סאוו ה>דטקוא0ס6 0 וססה ,6080 63711605 הס דאשוא ,6086 פהשדקואס6 0א|56 ,6080 465 ד דח ,65ואסה ד6ם 5 8 5 דאסואנוה דפאו .6א! צוואא ,.6או =שדד6 תת דא ,55165 0/5 5070576 51 ,5ו= ז5צ5 6וחק תח ]מוסוזודה 607% 0ה4ה 60108 ,5ה=דדסום .5555 דא66ו ו=דאו 8 801 ז18וכ וח 00 שהאזס הסו681וחט ווח 0 0 שטחהעוה חחח ז3]א .51 וח:ווסְב'ו 2 (אח0 אדדג) 341730 :*6!8ד ;052-78530 :ופד - החו3 א וה3זווח ,זנ חה3וא - צסטד ו8וז( :פזסזספזוס .301 ח3!א 58!85 אסרדהשואטואואסס6 הדהס זו 60 8 18ק80ק 2 צוצ |18 33325 .0.0.8 ,.51 זפאפחוק 64 0 ,972-3(295148) :|6ד 6הו .דג || ואצואה 341667 :*6!ד 081 ה8ח₪38 ,76|!60 |5786! :פזס60זום 1818 5/5185 4. 0 חֶח58!6ט167. 13016 .00.8 ,רחוסה ,18/3 6 :76188 ;02-525111 :!ד וא ו54(חם). ואאוואשוא :689165 :ח0ח8ז8 שוש וד 4 .0.8 ,.51 1/ה8ץ13] 608טח6צ 33 0 שצוצג וד 1 :888 ;03-828181 :|ד 4 0116 ה8 זוה - וצ18!6] סוחסוח5 :075ז60זום .6510671 - ה6ח00 068טח18. ;8ז6610זום + הנדס דאשאם וקו סאה 66גאגו ,אסו5פם 65 או 8456 דגס ,6או6555סא8ק ,5 557 ד08ק 50 א0ו5ו050 ,5א5ז5צ5 ,5אמסעדשא אסודה6ואטו 60 ספ6אגשסג דא465אג אסודההס-או ס25וואסז5ט6 5 5"דא6ו61 שווד 6אולץ 1גאג ,5555 +0 6אוקס )םשש ,5דאשופהוטספה סאג 50 .0 זפחסזס/ות 1 שצוצג |6ד .51 והח6ווא מ/ו1 83 ::8ך ח3 !3 א 4627 , ההטח3א ו!₪ :8זסזס6זום 6 ,5 |4אוואחשד ס ושה-סאגה 5 ו8גזחסק .65ד5צ5 אסוד601166 דגס ,540585 .4 זסכן!/זת 0 חחו818שו2) 58 8%ש8'8וח138 2 :6 ;03-742972 :|6ד 1 ת60!050 ו2( :זסז80זוס בַה0ה656זק9 ץצ סאד חא דפ .5 ד 60 50058 ,20055508 2884 675+ו ו 0 80 5זס+טקח 0 אוח;ו 3 16726₪83] .51 85%/1!/ , וחו082ז16א ז891 ]| אוחוו// 342994 :א19!6 ;052-552444 :ד 0אח316|א 08טח6ץ ,ז6ה3!610) א8ה2! :5זסז60זוס אס-ססג ,5555 הפדטקו 60 .א.6.= והזוסום סאג 55וח0וש ,5 |מח=הקוה5 (68020 ,68010) אואש ,אסודבס6ואטואסס ,5705 אהסעש סאג אםז5צ5 ה=דטקואסס 6 0 65אא>דאוג ו ,5 וגאווח:ד 6 220דש .5 |4אוטוח=ד סאג 5ה>דטקו 60 5זסזטקו 60 0ח8 8ז8/ח607 .1 1.וח 4 1865ז+05ח! 0 צוצ 9 .51 ח86ם:|ז א 14 | | )וא 36133 :א6!6ד ;03-217221 :[ד ה65ו87ח5 .4 ,6זסח5 .4 :5זסז6זוס הַחזה656זק 9 5אםד 5ואם דצ5 5שח60 ,.וא.8.ו ,506% סופגה ...וא 6אוהק5 ,סג קוא60 ,5דאפואטה זפאו .1 |.וא ,ז3ס אגח ,5סצג ,2578 ,5615 ואוא60 ,05 5ה 50 ,6או806555: דגס פסה ,5ה=דטק סש ואוא סאג סהסוא דכ ,5ח=דקוא60 055041 ,5ח=דטק 60 ,אסודקץה6א5 דגס ,אסוזגשואטא 60 .5חשדאוהט 555 חסוז8וחזס)ח! !86ז5! 8!סזסזס] 1 ₪ ז8 3 6 הסא8זפו 5001ח9] זופץ :זסז86זום בַחוה656זק6ת ,5ואד5צ5 ב ד0 |54הסטואט -.5.ס.ט,א6005 .5 008 .0800555186 בדה ,אסודג6ואטואואסס הדהם .4 זא 4 שצוצג |6ד .51 וזסו161חסוא 10 9 :8886 ;655244 ,03-663721 :!8ך ,זס601זו0 פָחו8ח13 - הה8והז13606. וצ2 :5זסזס9זוס זט 0 887 ח3וא - הההרה 3667 . ווה פָהו1ה058ז2ק₪6 אסא ,5 דטק 60 פס ,5ה5דטק 60 41א0ס65ק ,5חשדאוחץ אוהדגוא ,5השדטק 60 555או5ט8 .85=דאוחץ 14558 ,55 זדאוהק 60108 ץזוזוו560 8 חסוז8סוחטוה וח 60 זססא .4 55187085 0 שוג !19 13022 .0.8.ק 3 :7088 ; 03-492661 :81 |8זם ווחג/ :זסזס9זוס 0חוזחה656זק₪6 ,סססצצ 50 ,5ואש ד5צ5 צםא ,₪05 ,2106 ,אםדצם ,א60 וסעפס ,אס ד5966 ,אם וקסואוד .ה6םד-וד וטוא צסשה אצו ו זפ ,>6ודה ואם ופד 065 ,5ה5זטפו60 ₪60 50058 סהסעש 8 5ה גשדו50 אסוזגשסזטה 8 31וסה6 ו 00 ,.=.ה.א ,6או6555סחק זג ,5השדו50 דא5 65 ,685אש סוד ו 5אפססש ,5אסודבסואטו וס הד ,ה6 דועש5 אוחדהוא ,6₪55זוש5זהס ,5אחה0סשד6א 485 1061 ,5זואט .0655508 פ5אסודהש6ואטשטאסס .4 0818 1081חת66ד 17980 5 08 3881 .51 ח6!60חו!= 3 6 :)ד 60 דדא || 6וא65 342184 :אפופד 6 חסשטוס ,זפחז0 הסזסס :5זסז66זוםס בֶהוזה658ז7ק6 5 א 60860 ,5ואם ז5צ5 דא שו וסדאו ,אסודע וסצפח שאוא הסואפטא ,וא6דפצ5 בזהס .065 א 0 ,הסדוסטנ כו501 , ואאוחפז 6847165 60108 66 או 6אואא גוס ס-6,3או וםססא %6ו00555סח סאג אסוזופוטס6ג .4 05וח0ז801!= זס:1 9 38 1976 .0.8.ק 4 !| 81 46400 :א6!6ד ;04-521726 :וד 8% 00060 ,ח8 וה ז6חוכ ו18ז! :5זסזס6זוםס חוזה65זקפת .סז 65ואס ד66 |6 סו מחזפטסאו 08 - 55 ז5צ5 אסוז60 6011 דגס ד 0 200555 ,אסודגקוא6חהס 556 ,0005 88 :0585 שח 6ודקס ,5 וגאווחפד .אסוז50 6011 דגס 5680480 18501 4. 0 38 6651 .00.8.₪ .51 ץאפצסהסוחז8ח6ד 35 | 1507 471137 :א6|6ד ;330524 ,04-330543 :ופד 8 .וא :זסז90זוס פַחו1ה656זק9 5505 אסוד 6ואטואואס6 וג זוסופ - 064 הוואח ,שאו זסטססח; הואחו,.6או דאוהואו8! ,5ואם ז5צ5 אסאוטםם ,55ו6ס0.וסאה6פד 46 ,אסודג6ואט ו 60 סש שם8ו 45 100641 48% ומדוסוס ,אסודהסואטששטס6 .5אהסשדפא 5ז16וו וח 0) ה1608 0 אעאוד ח6180ק 3005 .0.8.ש ,.56 |₪68 3 0 :7868 ; 03-9229541 :|9ד וטוא ה60] :זסז80זום פַחוה056זקס ] וםץשצםאסה 5 8 דט 60 ואווא ,620 5סס סהסוא השפט5 וו ,005/95 ואוו ח5 50 ,675 - ₪40 וו חואו דח 5-א (אואט),8 5סס ,ואשד55 אסודגואסדטג 65וח0 ,5סה- ץצ .6דם אש ז5צ5 ומוסאהאת 2 = 5751605 חסוזה זזס]ח! 1ה6פחז!!6זחו - 5ו1 .1 5 489 1640 .0.8.: ,ץזוס הסוהת6פד 22 ,0 ,04-2215589 :/8ד )| 5!| 471110 :א8|פד ;וז - 167051 .(. :8זסז80זוס הָחוז6אז3ו/ .קש - הסזס .א 0חוזה656זק6 ,אסו65ס - צאהקואס60 | ו5בח5!ו 6 | ואפו =0 6אודםאח הא , 6אומטד6ה-טאה א אפ דוקו 60 סאג |בהשהקוחהסק = ופודה קואס6 .5זסטססהס סאה 585 דאוה: ,5 |גאושחשד = ופודגסוס6 שאפו אא43 ,370 5 ז55) 3270 ,פדואט וסחזא60 .(34/36/38 5/1 ד5/+5) 5250 ,(א30% 5518 הסוזהּוזסזח! 1 ח 338 .51 ה66ז8ץ33 29 5 :8א8!8ד ;03-775111 :!6ד ח6ו51ח6ששס ] ווחוג :זסזס6זום 9חוזה65זק6 ,4קואצ וס ,ס6ואפואסחה6 ...1.5 דאוסקץ הזהס .ואס6וא65 ,שואעםס ,5 אוו ח>ד ,6א60 ,6א/6555סח: דגס .5חםדאוחץ ,585 זשקו60 ,60165 ,מו ווטפאו .4 5ז0000+0ח1/60ח56 61זח! 0 שוט ו6ד 43202 .00.8 < ,אז3; |הּוזזפ5טטח! חחוסוזה 5 :78898 ;03-491099 :61ד !00 וחהזצ :זסז66זוס 8חוזה656זק6ת םדאו .55 ד5 5 משדטק 60 סה6וא .0 חסוזסוחסז?] 58/85 ץזז5טטחו - .1.5.7 8 חהסו2 1.6 הסתפוח ,.₪6 ץא5חוזסס13. 65 1 דאחא 361579 :א6|6ד ;957134 ,03-952331/2 :ופד 0 זא || ואסז45 361360 ,51 :סו ח8 600 |8וז :זסז66זום פַחו1ה656ז2ק6 ,.6א! וא ד5צ5 65 = םדאו - ..5.! ,65ואסה זא65 .0655 |סאה6שד 6 ,אסודה 6030 אסהדושוא שאוו) 685 דשוח ,(אוחדהו דסס) 5ה5דאוהט 08 וופו (50650 ₪67 5ח6דאוהש ,5 | 4אוושח=ד ,685 דאוחק = ו8וד 60 -ד/דא/סס-ו8ו ה0= אש ז5צ5 ה55ט-ודוטש .6א.].₪ 80818ז5! 9 שצוצ !6 51 צ8!3ח13 |ושח5 11 0 :16686 ;256978 ,03-262934 :|6ד ₪20 13000 :זסז60זום פַחו1ה656ז0ק6 . דואד 36 ,6ואש ד5צ6 ב זהס חזוא25 - 585דקו60 .ו +0 הסדט8וח דפוס 5%6105//5 8 ו2-17 .5.6 2-100 ,= 6047181 .8.0 - 5 41א!והד 2 .דג 2-200 ,6051 ש10 4 5050 )שד :2-22 = ו8ד 60 00ו-דש הוה 2-122-3 - 5הסזואס .3 =81ודק 60 6ודגואסחהה06אס 124-/2 125 ,א6855 חס 08 200-1336 ,12 ,.₪.8.ו הס= 2858 "3 ]6 ד-8ז5! 61211 צוצג !51.6 וסזוצם חטו 39 7 :8א78!6 ;261665 ,03-252414 :| זסז6זוכ פַחופָהח13/ - זסזגוא .4 :5זס1ס6זוס זחוא הַהוז6אז8ו - צ82ה%6ח5/ .ב בַחו1ה650ז2ק9 .ד 50- ד הס , 4אסודה אחםדאו ד א דה 50%41ח=ם ה55ט-וד וט ,5השדטש 60 סמסושא ואווא 5ח=דטק ו 60 סח6ו 50558 ,5השדטקוס6 8 685 דאוחק - 415ה6קוה05 ,5ה5זטקוס6 דגס ,6אואהסעדשא הש דטפו 60 ,5יג וספום 6אודתםסס ע אואט ,.מוטס6 אסודג6ואטששס6 םזץ5 אסודגחהס-או פאוואס פסוש-צהזאטסס 555 אסודגשחס-או (א+דספסוע) 6=5ושח55 ,0%5וד24וא6ח0 ,5שוא בק 60 חס (צ5א-אמטד) ,655ו/558 וגששוחדשח אסודהוחס-או ,.6דם ,6אואא 8 05 ,5ה 50 6 55 ז5ד5 =0 אסודסטססחק 8 א6ו55ם , ווגש סואסחזס6ו= ,(דואטאסו) 5 וגאוווח:ד 60555 סו ופטש =אוואס 08 505 +0 דאשוופס ופטפס 5 5 50 ,558655 .סשאו .50565 5'ה5ווס זפט6 סד ספמ0 :וד .0 85סוחסזם] 5 ז010ח08 0109168חת66 ד 080660 7 :1686 ;532161 ,04-522211 :וד וווצח5 .= :זסזס6זוס פַהוזה656זק9 54 0641 ),5שח סד ,064 ,א6ו55סואס6 ,65סוה8 0 סג ,5הסאם וקוד וטוא ,5אהסעצדפא ,56085 551 דהסק | זוסוס ,5אהסצצדפא הפה אהסצדפא 6 ,25.א סג ,5ה6אם וקודוטוא = 5 6או81ב6 65ואסחפות .1 18685ז₪51ח! סוחסז601!= סוחהסזז08₪031) 02.89 אז78 65וז51ח! 50167006-88560 3 חח58!86ש487 7431 דא= || וא( 26144 :א6ופד ;02-821777 :וד 05% .זסז60זוס פַחוזה656זק₪6 5 ץצ 058 5 וה דקטההם דאואש - 886 (5קש) סאג זא>קס |ו55ס ,555486 שווד-2580 +0 6אוחטז6גיטאגא (5ששד2) ₪5=ד5צ5 ה5/שסק = ופהדמטהה=דאואש סד -(5!) 2585ו1ו48ז5 65דוסע פאו סאג 65א ה8הט זפוס צאג ז5או464 זספדסהק .שאו פד ]0 זטס-אג5ה88 .0 86705 .03 8צא1ד-ח6136 6וזה .א 4048 .0.8.< 51 זסחח ווה 3 | 86865 341381 :א16/6 ;03-9233155 :!6ד 58 חסםח665 - ז0ז60זוס פַחוזה656זק₪6 דא טם שש צאהואה65 .צ/ 658 85א055סה .5.4.() ₪6ו54אה 85 צאה ואה 65 .שו אמסעשד6א אסודג6ואטוו 60 הפזטק 60 .4060555085 סאג 0015ז 8 5-80] 6 שצועג |6ד .51 ח8וח62ו// 2 5 :666 ;03-618111 :!6ך זס3! 08ח05. :זסז66זוס בָחו1ה656זק6 ואםו חש 580 ,5אסודה דפאהסעש ,5ה5זטק 60 ,אסודג6ואטששוס6 דגס ,5אסודגס6ו וקקג ,684165 ח=דטק 60 ,אסודגסזט 0-05 .6אוהטז6תשטא ה ס=דה4ה6=דאו הפדטטוס6 .0 5ח50 ₪ הססעחז/ו =:! 3 שצוצג |6ד .51 צסחהץטזס 5 0 :76696 ;03-2811151 :!6ד הססצוזזווא .=. | 8 הססשאזווא .2.0 :5זסז66זוס בַחו1ה656זק6 - סוס ,אסדצגס ,.סזו אסוזה הסה 60 ה6א .5.4 =ה סח 50506 סאג 055קחטש 655841 אסוז60 6011 08? 5555 5ה 50 סאג ד 45 511 45 דגס +0 6או6555סה: סאג ,6ודשאהגש) אסודה6ואטטוסס6 ]65 .(65אהצשדאוג ,דאשוסס ושטפס ,6אוצוא ום) 5681055 6או6555סחק סאג 5אסודג6ו וקל ,6אוטווגהססהק (6א/₪8006555 8ַחוזחה656זק6 .סד (56ס) דאסשואקוטםם וג דוסוס ,5015ד5ץ5 השד 60 =0 הפהטד6גיטאגו ,דאשוקוט0ש ובח6ושוח5ש 455004750 5מסודגשואטווס6 סאג 5אתסעעדא=א סאג פהגשוד/50 ס5דג ופה סאג ,פ5דסטססהק .5091155 5516785 ז6זטוקוח ס6 זסזם 1 שועג !6 .זפ 3608 3 9 :766886 ;03-2200125 :!6ד ח8 !06 ו!33606 :זסזס6זום פַחוזה656ז₪62 .6א!ו 55ו708ד84ה80/| טאצ ,0655516 סאסשש ,אסודגואסזט4 0-65 ,8065556 465 80655516 בדגס .זאש ,5אהסעשד5א 4854 100641 .0 5סוחסז851] 2 שצוטג |6ד 39300 .0.8 ץק 8 ;342610 :א6!8ד ;03-475151 :!ד 5 :6א8- בָחוזה656זק6 ,ומסס6וץ 60 6 ,סוא6 ,אואסהדא6ד, ופזאו ,580165 ,5וא5 ד5צ5 דאוסקץ 6אוזדאס = .00 מש זטו 60 ,85=דד0 וש ,₪6ו6555סחק 65 = דח סק 585041 ,5 ובאושח=ד 647/65 סח6ו₪ 50058 ושזאו ,5ה5דשק 60 5 50605 .)וו ,5ה=זש 60 .0 5ז6+טח 0 זס00!= 0 שצוטב |8ד 25018 .0.8 ק 9 ,;03-319448 :|6ד וצ08ח26 וח8זסצ . זסז66זום 0ַחוזה656זק6 זום וש ,.5.4.ט .סדו 5הפדטקואס6 פ5אצסא הא ,.א.ע אסוד84סקה60 655 ,וו סדו 585זטקואס6 זהססאוא ,וו סזו 5וא5ד5צ5 וג זוסוס אסהּסוא .6 הדו 00 ,5575 6 דועש5) אסודגסואטטס6 אסוד546אחד 6אוו-אס (5פססא ,5חדטקו 60 דאהחם וסד דו40 ,86ו6555סהש שמדפטסאו זאוחק .0 (861ז5!) 8ז601!] צוטג |6ד .51 660196 פחוא 51 9 ,.03-288706 :|6ד טוטסטסס וזש :זסזס6זוס הַחנזה656ז2ק6 .דסח ,ודדשעצו וס קוח ,ה 50 ,5מ=דטקו 60 סמסווא .דאשוקוט50 .0 551605 68| 0 שועטב |6ד .51 1סץס!08 ?וטסטוא 47 הסזח 50 זט ,ָז8סחוז ווחג/ :5זסז60זום פָחו1ה656ז2ק₪6] .סדן וא8ג ..סדן 064 ,.סזן .5צ5 אשדו וס 066 ,₪057 - 6ק/עפו אסודג6ואטט וס אסודגוסזדטה ₪ חסוזהוחזזס!ח! ,.110 זחו= 55165 ח0ו681וחטו וח 60 0 שוצג !ד 7 ואוחס!58 66/1831 ]ו דא א 361580 :א6!6ד ;03-494444 :61ד זח20 ח08 :זסוספזום ח הז צשסס ,06155 וסאת6םד אסודהואהס-או ₪5 ,דא 5/םשא , הצפוח דםה/5//שא 55אסל ד 6 1 6ו ]שד , ו ד65ט0 615 ד5צ5ם וסד | | | | .4 400101810 8041 8ז5010//8 661781 2 שוג |6ד .51 ח6371/086 9 2 ,280582 ,03-291984-8 :61ד | או60 35770/1 :9!6%ד .6 :זסזסזום (ה 65 זקס 6 דוס6וא 557 ד%==6 גג וה הקפס אסוד411064 סא וסהדאס6 65 א דאוגוא דא=6באג הדרס וגוחדפטסאו 6%ז5צ5 +60 ס>דגיסדשג ,57576 58 ,5576 דא=6א וא אסדגסדשג 065 ,וא ז55 דא=65גא א .ד 6181 5518785 6. 3 ח3//81818) 1 חו82זס< 8 :16188 ;03-777061-4 :61ד חפק % :זסז0זוס גן 0 60 ספ6א טס וו6או) ,5ה6דטקואס6 5ה6טסה8ה8ט8 100 %+ה86זוו1885))] 8 ה0סו181+ק חח ס6 (15/)) 5ו518₪ץ5 0 שוצג |18 .51 13586 11 49 :86א8!8ך ;03-388405 :81 זחוא |978ח06 ,ה385% ה3ח431 :זסז6זום הז 6330 דד וצשסו ואוש והוסחש סש ,5ה=דטקואס6 1גא650ק .605 .0 [(/88ז5!) 0818 |סז1חס6 0 וצוצב |18 .ז5 ץ0082%:₪ 43 8 :81886 ;03-422311 :81 קה ג דגס ורי שה גשוד/50 + שהגעשסהגו .1 200855011885/ הַחו06855זק הזה 5 שצוצג |6ד 37569 .0.8.ם 0 371274 :א6|8 ד ;03-253358/9 :|ד ח8 הזוק 7 ץ8זורח/ ,הו6!א רחו18] :075ז80זום פה ה656זקטה .קס ,קסם ,56748 ,ד0 דא60 ,הפו שהשטואחש? ,54-55 ,=דר:אפוס ,6% אפוס ,אפום סאג 858 ,5.6 08 5ה 50 ,5אספפוה .ה06א!8 45716 ום זדפשוו0 - .110 .60 פחוםבהזד הפס 0 ח81-08וח38 3290 .0.0.8 ,.51 |86028|6 50 | 0501 341378 :א6!6ד ;03-7516879 :ד ח8 8670 !86ח6ווא :זסז86זום 65 זקסה ודדשצו וס ואווא,5אחסעש דשא 06 ,5השדטקואס6 סאסווא .5 |4אוואהשד 6אואא8 ,5ה>דטטואס6 .+ (050) +ח8וחקוטף= ופוס 3 ₪ו!2ו16] ,הסוזסחט. 6808 3 :8א18!8 ;052-548222 :681 :ןזוס 8%5+נוכ 00 81 חש 9 שצועג !76 .51 128%! 38/81 58 8 ,321797 :ד 4 .ח=דאוהקש=דד556קצד וס שג דש סחסש השס 08 צדווו8 64 6אודד65קד 0 056 שווד 05קא6 וס שג .655508סחק 758 80/5/5555 4 45 ה=דשקו60% השס 6ודד656ק ד 0 66 ששו5א הו 60 אשדטקו%א60 הטסץ סדאו פאססה וטו /4 .א5ז5צ5 006 ,5אסודב6ואטו 60 ₪5-232 מש 60 דה 56 דאו פדו סח הדס8 5סאג ואס ד שד ואסחץ סאג א5ז5צ5 10606 צדו וטס קסד 4 4150 פו וסדעטג שד מפ=דטקואס6 ש6אודאוהץ סההסא1ד5 הטסץ 11 חסש ה=דאוהי .605שא .4 89-0587067 ₪88 3 שוצא |16 .51 68טח6צ ח86 72 0 :6188 ך ;223688 ,03-225520 :61ד והות ה056ה האה8ח0!= :זסזסזום בָחו1ה656זק6 .605 ,א ם!א | ,56 ,אסודה3סדטג 0165 ,6או806555: סהסעש ,5 1ע6דוקוה6 ,06655186 אסודהאהס-או -דאשקוט60 אסודזסוס ,60585 26005116 ה0ו681ח טוח 660! ד |88ז5! 106 ,88200 6 .זס6 0 חח.97058!867!. ,1088 .00.8.ק 9 :*:6א18!6 ;02-695375 :|6ד וח וצ2 :זסז60זום 60056018 5אסוד ה 6ואטואואס6ם וסד ו 5 אשו קט ד 650 5 ד5א6ג סוופטט ,דשא ח5 ₪1 ,0565 סא 8שודו ווסו= פדו סאג 55/05 1אחסדאו ,5שאוו הדגס 50550 60% ושד =דו 11=ד/5 מש פ5אסודגשואטווסס :50 ספסטססח זאו 85 סז 55801055 ,055 0א= 41דו6וס =0 8שודו וס .4 5ו08וא 6511018 .6 ,55א0סחהקם ומד /ששא .8 .055 )שד .4 זסרחז₪8 5 שצוצ |8ד .51 האוהח8וז= 54 2 :דד |וא4ואח 34167 :א8!ד ;03-225545 :ופד ץסזס 6ח5סוא :זסז80זום פַהוזה656זקפת דש ,.6או 04 א60 055 6אוד5פצצ .אסוד 000 ,5 |האוואחשד פאס בואט וואס6 הדהס 00 641ודקס ,5הסדח זא65אס .5000/2585 11 הסו681וחטוח וח 0 0818 61חץ₪8 0 צוצ |76 .51 81ה860005ח48 8 3 :א ;35517 :א8!8ך ; 03-498811 :81 215806 68טח8ל :זסזספזום 4חו1ה656זקפה 68 ו ,6וסגע 641 ,60 וווא 61 ,ואססווא ,ואס6סה6ווא ,צדה6פו | ,סגה ,ה66זהאצס ,80% ,6 דםוא/5= | ,ה ד5סא ,אש דצ5 ,אג והפ זאו ,אס זס<או ,דא6₪5ח 60 , דסאואצד, | ום)שא6סה 5צ עצה דה | דוסוס ,שאו ,5ואס0ס וגוס ,5אשססו 50550 הסוח ,0155 דו/ש5 סא 0ב 25א ,585אם וקוד וטוא ,5 דא 600 ו60סדסח; ,דגס 05 וק 5ס6וסע ,5ס סו 50550 שס ו ,דא5וקו00ש זפמד א בדה ,5וא5סס 65אח זהסח5 ,ד6ואקו500 6אוח0דו/ש5 ,אהסעשדשא 85 -דאש)קוט60 דוה8ט5560 סאג אסודפוה6א5 הדהם חסוז3זסקזס6 וח20860 0 וההאפחססץ 118 .02.8.ש ,אז8ק |8וזז5טטחו | ₪|וא/ה 471456 :א6!6ד ;04-994802 :וד ז0ח880 זופוא :זסזס6זוס ,((3270/450 8₪! 585 זחה5טא60 +וס60סזסאהט 4 8 ,3270 8₪! ח0] 5ה=א= וסוד וטא .5 חח 18%ח99 1 שצועג 61ד,10150 .0.8.ש , וחוסוזת | 05 341186 :א8|ד ;03-4931111 :|6ד ;זט ח8ו/ |678ח06 - זסהה40ד .? ח08 :5זסזס6זוס .זחא 58165 - ה8ט20ז חק059 פחו1ה50זק 0 0שלו סה דט - סה א6 דדם וצששו - קת 8 ספו וקה - 465 , ססדוואו ו 66-גק ,= והפס ,470640 - 86 0055 זג ,.6א! פוא6 ז5צ5 סאההסא ,5א5 ז5צ5 אסודהואהס-או דוסוסאשדאו 055 ,5וא זפ צ6 ה זהס .46 אואסה דאם |ם ,6ד5ש5 דהס > ו8בזחסק שי וספוס 5 ום סאג 65וד0ס08ח ,= ז5צ5 601085 ספו וקקג ד 8084708 ו ,640/04 ,אסוזאסזטה .0655 סח סחה6ו ,65 ד5צ5 דא655גאג 5!החוחחזז ד 8חקוג 1 שצועג |16 ₪080 8ץו!2ז6רז 30 ,17 :)8 ]| אק )/ 371249 :א6|פד 5 ז 8 חהסזאה :זסזס6זום 0חו01ה656ז0ק6 ,חודה ,ואטנ. ,צ וג ד-א אה וא65א אהא ,66 זואפוא .שאו |₪26 ,.5.=. וא ,אסלאהו , דוץ5ם ,צן וד ,והזו ,55 דד0 )₪ ,5ששוחס ,55ד1ד5-64556 |גאושחד ,5 ד 60 08 דאששקוטם6 ובחשהקוח:ק .5 1 אוחשד ,5ה6דאוחק .0 85ח/0!0ס1] ק41-5 4 שוצג |6ד .51 זטחס!הא 6פטז 7 ,03-4831259 :| = :דאס || או341177/60 :אסופד זספו60 א4|8 :זסזס6זוס חוה056זק ,(054) 80%055 8 צשאדום ‏ (54ט) אסא ופד אסודהואסדוה 58 ,(64ט) ס6ואסאדצסא .(א5סם/ש5) אסודס 4 5אחד-6 )שד 6 81 הדחסק - 6.דק ד 05 והסעש שד - הפסאוה דג הפזטפואס6 58 5 חש דאוחק |גואחשהד ס ו5ה-סאגח או 0 חאדאוחץ 886005 (חשדאוהץ - 8-51528א ,5% ד5'5 6אודאוהץ 50 ןווס זאס60 5 סס סז 580480א 8486005 8 ,דא חס 8-6 השס סד צדו וו8 6 05 דוו(80 055סקחשק ,511 1104 -5/5 1אוחדפטסאו או 84860055 6אוסגשה 508 .5אסוד בסו וקסה זס ז6םוח18 8 ,.110 5ז8זנוקוח 0 ההוש .כןהח0<) הח1608 0 אמאו ה6180ק .51 !₪08 3 0 :78686 ; 03-9229541 :91ד 0% וחו8ו] :זסז60זום חוח05זקפו ,055 ,5ג/ )!וא .6087 א5צס .ואד .0 ,פודו 0 אסודהואסדטה ,05 46005716 ,5שדדא5וס סאג 5אפום ,5 51 העש 0/2 ,081565 דח 5 ,54765 פחום .880%5וה חה ה66ע06% 6760066]ו0 6הץ 5 זה הש ה 30 אהטסזסוו/ 3 ,6 3 ,3081 וחפו 0 שו חן ל = 001 הח ץ6ה+ הסהעצ . . . טסהוח+ס . הסוח וח 6 חס ץ||1168ח106 5חסוז68ו!סק8 זטסץ ||8 חטז סז גוסץ פעשסו|8 5 01מח0 ץוחס .ו 8 וחור ,65 רח8זזחוה רוח .005 חב 082 875 חזוש 0|6ו81 60 100% 18 |6מחס עוחס ח+4 חזועט 8160ז6זחו צווג 005 ח 5021-0560 8 5 5 וסמח0 ץוחס .005 1ח6ר כ 6!0ע08 חהסוז68ח86 6 |068! חזועש 6816וחטרח רת ס6 פחסוז8סו!סק8 זטוסץ 8ז8| 5 1מח0 ץוחס .605ז5ץ 5‏ 5זסח6ע 01767601 חס ,081808565 5 ששחה 082 85 זס חסופזפט 6ומַהדזסק ד :69 0 צדו וו₪ג ז50אא 60 06 5876 6ח1 8ַחהועצ3 ,הווח זטסץ חס פהוהחשטז ץז 05סזסורח ₪ח8 ,5וחורח 048 ה חהסס 01 185% 6חז 1165!כ וחופ .אזסעש61ח 8 סזחו 65ח1ח86ח זטסץ 06 אזסעטזסח 8'ם 061 0 5615 זז טוח ס6סזסורח פשצס!|8 6חז חו 510760 0818 800655 ץ!601ז01 6 חס 08180856 578760 זס ,זז טסו ס6וחור זס 6רח8זזחו8 וח 86 186 סזחו 0818 ז8חז צכקסס 6 6ח8 פסזסווח זוסחז חס !חח צדן וופבדחסק חס ץוחס חטז 082 6ח8 501/05 5חטז = 008/01 :85 8ז1חו3ח 81| ,6 ,256 ,1187065חו8 81! חס זסחזס |878צ56 סחגה ,שר , ד דה ,זז טכר ססוחור ‏ 8ז6זט1801 טח יח 1 פחֶח3ז 06 וש 8 חס 800 8 ףחוסט!סח/ פז6זטק וחסססזסורח || ..ד00/8 0ח3 דא/6ק ושופו 0601168 88 5 008/61 01 פהסו5ז6עש 86 00 8 06ט!סחו 80 8 - 501 +0 ח0ו181ח6רח6וכ וח 5% צדו וופודה קואס6 |8ח0וז8|8ז 5 08461 סחד 5 55160 8661 חח 08180856 /50 5'וא8! הזועש 6!סוזהקוחסס ץווטז 12 ושח 501/05 .282 06ח8 5 חסו81ז6 06 31651! 5'ו! 1ה656זק6ז 1 08180856 זס 5 זסז צְפַס!סחת60ז 5 00 .5ז6זטקוחסס - 1671806ח/ ז506ט 800 080801|/1165 [001168 8:6 - ש8חָהּטַחַח3! 5001 6חז .2 6ח8 5001/05 01 56סח1 סז 30 05 501 זסן ה6זזוזעש 5רח8זףסזק חס 60ו1ו0סוחהחט חטז ||וש 82 .00 6% | = המערכת מוצגת בביתנים של תים, מוטורולה מערכות מידע וישראטל ג'ון ברייס(גלסגו) בעי"ימ יד חרוצים 16, תלפיות ירושלים 93420 טל. 723282, 027720628 בתערוכת איל"א ה 8 תדה סד .ז85! זנוסץ ץזונוףח? 085 זאפח זטסץ ₪6 86 זס |86ז5! חו זה חורח56 !600/08 01.6 0 שְ8/1-03ת ,66 :0 חהסו81וחזסזח? ו8ח0ו)/300 = תאימות הידברות, שרות, איכות תאימות. עקרון התאי ערכת שדיגיטל מייצרת מע למערכות קלמות ולי ניתי וקעיו מח שב' התואמות זו לזו. הידברות. הגישה ההידברותית מאפי למחלקות שונות בארגון להחליף ביניהן מ לעבוד יחדיו ולהגיע להחלטות נכונות ב ופחות מאמץ. שרות. לדיגיטל מערך שרות מסועף ו - המעניק בטחון מושלם, הגנה על ההשקעה כנה ותמיכה בחמרה ובת איכות. מערכות המחשב של דיגיטל מתוחכמות, אמינות ועם זאת נוחות ופשו להפעלה. שרת וג וטות ה | 1 1 א הינה החברה הראשונה בעולם שהניחה את היסוד לגישה ההידברותיו שמחשב אינו יצור מסתורי, אלא ציוד אלמנטרי חשוב המותאם לכל צורך ומופעל ע"י כל אדם. לדיגיטל כ-90,000 עובדים ברחבי העולם הממשיכים ומפתחים מערכות מחשבים בעלות רמת הידברות גבוהה. בארץ התקינה דיגיטל למעלה מ-1,000 מערכות מיני מחשב במוסדות וארגונים גדולים: אוניברסיטאות, תעשיות צבאיות ומדעיות, משרדי ממשלה, מכוניימחקר ופיתוח ועוד הרבה. מ חברת המחעובים העוניה בגודכה בעולם דיגיטל חברת המחשבים השניה בגודלה בעולם, ת (אינטראקטיבית)ובכך הוכיחה וימר טמיר כהן (יעקכסון) 0 ה לה ה - 3 5 [ביני יר ליי החדשים לי לי 4 של אמדות הא מציעים לך יותר ביצועים תמורת השקעה קטנה יותרמאשר בל ב 1, 4128 של אזאסתדאמד. כושר הפרדה של 1280%1024 פיקסלים, ב ב יב ו ב יי בו-זמנית מתוך 16 מיליון לבחירה, זכרון לבסיס נתונים פנימי של עד 5 מיליון בתים, טרנספורמציות נקודה צפה בשלושה ממדים, מימשק סטנדרטי 2320פ, מימשק בזוכ לרוב המחשבים הנפוצים ([קל 107:6: כ ו וכל לי ריל 0 6 :כ ץ 4 כ כ צ עו 7 מ ל נומריקה תואמת 100-ז'ע ומבנה היררכי לתוכנה הופכים את סדרת 4220 של אמות לאחד םונייב ליי בינ ולי וי לי ץיר תצוגות צבעוניות של רמטק משמשות כבר היום במעל ל-1000 התקנות ברחבי העולם ליישומים בתיב"מ, עיבוד תמונות, שליטה ובקרה, בקרת תהליכים, גרפיקה עסקית, הדמאה רפואית, הדמייה ועוד. גם ר מלגיע )|ס)החזב 7 איסוף נתונים ובקרת תהליכים בתעעויה, מעברי ן וי ל ן 5אסודסטססאק וג דוטוס צ55דהט60 אסוזג וטואו5 5666 וגדוסוס 555060 5דווסוה +1ג זווסוהצקס6 ₪05155ג 105 607 א6דואהה זס אה גוא החד 50ה5ד5ו60ה ג ו אפדואגה 5 תקן 5כוט6 אסוזופוחםא 8=ד65% אסודא5טאס6 ה 5 007088 24 - .סדו 655ו/55₪ אסודופווזאם 2 וגוא ווגוחווא הכר את " אאו!הסג 4 ואפו = דסוא=ג זס 10641 ומפססוא 0% == 5 ואפססוא שאו 1 =טמסחהקם ופד 2 זסזחוזק וו50 1 05 עם 1011 6 של אדאקום , מאפשר חיבור של צגי קואקס מסוג 78/79א3 שפו באמצעות קוי נלין או חיוג בתקשורת סינכרונית או אסיכרונית יתרונות * 105ט811/0 0660ח16א6 = חסכון בעלויות: * קוי חיוג או נל"ן * ]סה * אין צורך בבקר שלם עבור תמיכה בקובץ משתמשים קטן * סינכרוני או אסינכרוני | * 6₪6-16 * אין צורךב קםת 3705 * 379 7 צבעים * זהוי ע"י סיסמא * מספר רב של צגים יכול לחייג לערוץ אחד בלבד בבקר מפיצים: ]99/ ₪7 5 טססאק אסוזה 6וא ואו 60 הזהס 6אוזאאה א והאסוזה אא:זאו אדאקום קורפורישין סניף חיפה: רח' טשרניחובסקי 35, ת.ד. 6651 חיפה 31060, טל: 04-330524 פארק תעשייתי ת.ד118, יקנעם 20600 סניף הרצליה: רח' וינגיט 142 הרצליה"פיתוח 46762, טל: 550073, 0527555388 טל: 04-994802, טלקס: 471456 ו ק ציוד-מעולה אלא.גם רות רגיברר