תערוכת איל"א – 1985 – מדריך התערוכה

מדריך התערוכה ותוכנית הכנס ה-20 של "האגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה", בניני האומה ירושלים. תשמ"ז 1985, 22-44 אוקטובר 1985

OCR (הסבר)
העדוכחה. איכ'א פטי העומ"ז 985! 4 אוקטובר 1985 יו דועיי 1 (בייי (בוני: יי ?יש שד יו "האגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה" ליעי תערוכת איל''א 85' בניני האומה, ירושלים כרטיס כניסה לתערוכת מחשבים 5 מחיר 3000 שקל כולל מע''מ . ₪ י%% . 0-ה צר 4 אא ושי - בניני האומה ירושלים =| % תערוכת איל''א 85' הזמנה לביקור בתערוכת מיחהשבלם בבנינ" האורמה *רהשכלים זאו יוס חמישי, 24 באוקטובר 85': בין השעות 10.00--22.00 7 6 מריס מלץ ארגון תערוכות בע''מ ה " / ( איגוד יעוראלי לעיבוד אינפורנלציה הכנס הארצי ה-20 לעיבוד נחונים תרשים תערוכת א'ל'א 85' 7 בניני האומה ירועולים 2 באוקטובר 1985 ז'-ט'י בחעווון תעומייו כמסה לאשי החאחיי= % 7 לית / = 4 " % > מעי ל = תצוגות ₪ אולמי הרצאה שרות שרותים, מעליות וטלפון ציבורי 2 , , / -/ 2 יּ ן | 4 " : ₪ או )\\ 0 רווריאיל צצו ו ₪ | 1" 2 | וגהנ הקסחח יההה