ידיעון לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל. מס' 57. יולי 1995

OCR (הסבר)
353 8% לע חן ול שוכות |מונטתיח'? ‏ מ ער כ רת מ ד ע . ב שור אל מס ל 1 הכל תשכור מל המלה הפול ור שמ שת המכפפף לפכרפפן פלרפוד להפלפרר כות מ ור 5 ידיעון לשכת מינת הל ו מוום מייס"י ‏ 575 לו תל , ליי ייצק ד יר ד יובא לאור ע''י לשכת מנתחי מערכות לענ''א בישראל ' . עורך ראשי: בני ראב : 0 עורכת: שרה חשבי 0-7 עיצוב גרפי: משה מיתר עיבוד תמלילים: עידית קסוקר 5 % - דבר המערכת וק ול רק רד דרש שאמ טב 4-0 07 -< ₪ הכנס השנתי ולי יר שת 05-00 | > פרסי הלשכה הט סכ הלוב 02 ה | מתוך מושבי הכנס שארו ללסנ --- לה : = : לזכרה של מרים אורלובה 0 --<-% . מפגש חברים וויא יס םש 05 י : = 0 המועצה הציבורית של הלשכה נ0/נ// ו ו חדשות הלשכה יו 4 מ -ע- 2 --2‏ ע-2 :2 ע3 2- 2 2-2 אגרת לחבר זאת כוללת סקירה מקיפה על הכנס השנתי ועל פעילות הלשכה במחצית השנה האחרונה. אבני הדרך בתקופה זו היו הקמת המועצה הציבורית של הלשכה, מפגש החברים וחלוקת התעודות בחודש מרץ והכנס השנתי בחודש <וני. אנו תקווה שלקראת הסתיו, עם סיום חופשת הקיץ, נגביר את הפעילות המקצועית והארגונית, נקים קבוצות עבודה חדשות ונקיים פעילויות | | | | | אחרות במרכז ובסניפים. חברים המעוניינים להתנדב לפעילויות ולתרוס ללשכה מזמנס וממרצם, ו יפנו למזכירות הלשכה. ברצוננו לציין כי בשנה האחרונה התנדבו יותר מעשרה חברים לפעילויות במסגרת ועדות הלשכה השונות, והס תרמו לקידוס הלשכה ובמיוחד לקידום הכנס השנתי האחרון ולביצועו. אנו מאחלים לכל חברינו חופשה נעימה ולהתראות בסתיו. /,,. ../ :..,% 2 . % 0 / 45 המערכת רי, 6 אגרת לחבר יולי 1995 הכנס השנתי הכנס השנתי הראשון של הלשכה (הכנס ה-26 של מנתחי מערכות) מאחורינו. הכנס עמד בסימן של "עידן חדש במערכות מידעיי. בנושא זה עסקו מרבית קבוצות | הדיון. רבי השיח וההרצאות בנושאי פסה | =ו5, והכשרה מקצועית והסבה כמפתח הגב' אורה נמיר, שרת העבודה והרווחה מברכת את באי הכנס ומצהירה על הצורך בהכרה במקצוע מנתחי המערכות. להישרדות, נכנסו קצת יותר לעומק בנושאיס אלה ועסקו בבעיות של מנתח המערכות ובמקומו בעולס ארגוני משתנה. את הרצאת הפתיחה בכנס נשאה שרת העבודה והרווהה, הגב' אורה נמיר, שהצהירה כי היא מוכנה לעזור בהכרה במקצוע (ראה ידיעה נפרדת). את דבר הלשכה הביא יו"יר נשיאות הלשכה דייר יוסי בולס אשר תיאר את ההתפתהויות בהכרה במקצוע מאז ההכרזה על הקמת הלשכה ואת הגידול במספר חבריה. את דבר המועצה הציבורית וברכתה הביא עוייד ליאור חורב, סגן *וי"יר המועצה הציבורית של הלשכה וזאת בהעדרו של פרופסור יחזקאל דרור, היוייר של המועצה הציבורית. את ברכת המכון לפריון העבודה והייצור הביא המנכי"ל החדש של המכון מר רמי גביזון. מר גביזון ציין את שיתוף הפעולה בין המכון והאיגוד במשך 25 שנה ואת הרצון להמשיך לשתף פעולה ולתמוך בהמשך הקשרים הטוביס בין המכון והלשכה. מר יצחק קאול, מנכייל בזק, אשר נעזר בהרצאתו במצגת יפה מאוד על נושא "אוטוסטרדת המידע לאן!" ציין בהרצאותו בערב הפתיחה כי חברת בזק מסיימת בימים אלה את פריסת כבל הסיב האופטי מאילת למטולה. בכך מוקס השלד לאוטוסטרדת המידע בישראל. מר משה גביש, מנכייל בנק מרכנתיל דיסקונט, הרצה על ייטכנולוגית המידע בשירות הבנקאות'י. מר גביש העלה מספר שאלות בקשר לאפשרויות של שימוש יותר יעיל במיחשוב לשיפור השירותים בבנקאות. בין היתר ציין לגבי ביטול המס על הבורסה, שאת החוק הכשילו בעיות המיכון. אילו היו פותרים, או משתתפי הכנס השתני הראשון של הלשכה מפשטים את הבעיה, אמר מר גביש, היתה נמנעת ההשהייה שבמהלכה נעשתה ד'ר יוסי בולס, יוייר נשיאות הלשכה, מביא את דבר הלשכה. עו''ד ליאור חורב, סגן יוייר המועצה הציבורית, מביא את דבר המועצה ואת ברכתה למשתתפי הכנס. אגרת לחבר יולי פעילות לביטול החוק. הוא גס אמר שמאחר שהבנקאות הישירה מיועדת בעיקר לאיש הפרטי ולבית, יש ויהיה לטכנולוגיית המידע תפקיד מכריע בפיתוחה. עס זאת הבנקאות הסניפית-אישית תמשיך להערכתו לשמש ככלי עזר למגזר העסקי מאחר ובקטע זה יש תפקיד מכריע ליעוץ האישי של פקיד הבנק או מנהליו והמחשב לא יכול לשמש תחליף להם. מר אלישע ינאי, מנכייל מוטורולה תקשורת בעיימ הרצה ביוס השני לכנס, על "מגמות ההתפתחות של תעשיית ההיי-טק וטכנולוגית המידע בישראליי. הוא ציין את ההישגיס שהושגו על ידי ענפיס אלו במשק והעלה גס את הבעייתיות של פריצה לשווקיס נוספיס בעולס, אשר בלעדיהס אין עתיד לענפי ההיי-טק וטכנולוגיית המידע בישראל. את ערב הפתיחה סיימה הזמרת יהודית רביץ במבחר שיריה הפופולריים, שנתקבלו על ידי המשתתפיס באהדה רבה. לאחר קבוצות הדיון של היוס השני לכנס ולאחר ארוחת הצהרייס המסורתית המשמשת גס כמפגש חברים, סיימנו את הכנט בהרצאתו של פרופסור אריאל מררי, שהרצה על "המזרח הת:כון לקראת תוס המאה: אלימות פוליטית והשפעותיה". פרופסור מררי צייר תמונה לא כל כך מזהירה על עתיד המזרח התיכון בשניס הקרובות ובמיוחד ציין את הסכנה האירנית עס התקרבותס להשגת נשק גרעיני. למרות האופטימיות הזהירה שלו בקשר לשלוס עס סוריה והפלשתינאיס הוא חוזה הרבה בעיות ומשבריס בדרך לשלוס במזרח התיכון, ובנימה זאת סייס את הרצאתו. החלק הרשמי של הכנס הסתיים בהגרלה שנערכה בין המשתתפיס שנשארו עד לסוף הכנס. הוגרלו מחשב נייד מתנת חברת אומינטק בעיימ, 2 חבילות תכנת 06ו055 ועכבריס מתנת חברת מיקרוסופט בעיימ, וספריס מתנת חברת הוד-עמי בעיימ. הכרה במקצוע מנתח מערכות גולת הכותרת של ערב הפתיחה של הכנס הייתה ההודעה החד-משמעית של שרת העבודה והרווחה, הגב' אורה נמיר, שהצהירה כי היא מוכנה לעזור בהכרה במקצוע מנתח המערכות לפי חוק שירות התעסוקה. ברור שאנו נמשיך הלאה בעבודה אינטנסיבית להכרה כללית ממלכתית במקצוע, אך גסזו לטובה. מר רמי גביזון, מנכייל המכון לפריון העבודה והייצור, מביא את ברכת המכון לבאי הכנס. מר יצחק קאול, מנכייל חברת בזק, בהרצאת הפתיחה של הכנס. ממר משה גביש, מנכייל בנק מרכנתיל-דיסקונט, מרצה בפני באי הכנס. ךר מר אלישע ינאי, מנכייל חברת מוטורולה-תקשורת, מרצה על מגמות התפתחות תעשיית ההיי-טק | וטכנולוגיית המידע בישראל. חלק מסורתי של ערב הפתיחה של הכנס השנתי הוא טקס חלוקת פרסים ומלגות של הלשכה לצוותים ולמנתת!י מערכות מידע מצטיינים לשנת 1995 הפעם מספר המועמדים היה רב. הוועדה, בראשותו של :ו"ר ועדת הפרסים, גברי בר-לב:א, ואשר חבריה היו שמואל דולב, *ורם לוין, דר דן לוין ובני ראב, עמלה רבות כדי לבחור בין ההצעות שכולן היו ברמה גבוהה. הפרסים ניתנו במסגרת מבצע העובד המצטיין במערכות מידע ממוחשבות, שנערך בשיתוף המכון לפריון העבודה והייצור. צוותים מצט:ינים 2 פרוייקטי מיחשוב ברמה ארצית, שהניבו שיפור בשירות לאזרח זכו בפרס ראשון של הלשכה. צוות אחד הינו צוות רשות הדואר, בראשותו של גידי גואל, אשר אחראי על פרוייקט מסייד - מיחשוב סניפי הדואר. חברי הצוות הם: ניסים כהן, ציון הדר, נעמי יוגב, רותי סער, שי נס, נירה אסלן ונעס גולדשטיין. צוות שני מיאשד מהנדסיס' בניהולס של ספי הכהן וטובי רפאלי אשר אחראים על פרוייקט ימחשבה בריאהי - מיחשוב התחנות לבריאות המשפחה. חברי הצוות הנוספים הם: משה אקשטיין, רחל קנטור, אורנה בריל ומשה תמיר הנימוקים למת( הפרסים הם: פרוייקט מס"ד, בפריסה ארצית, תרם להגברת היעילות והאמינות של מיכלול שירותי האשנב הניתנים בסניפי הדואר לציבור הלקוחות, תוך שיפור השירות לציבור והעלאת איכותו. בפרוייקט יושמה טכנולוגייה גבוהה, החל מאפיון המערכת, פיתוחה ויישומה, תוך הדגשת מרכזיותו של המשתמש וצרכן השירות. תוצאות הפרוייקט הינן עמדת אשנבאי חדישה ומתקדמת, ריכוז כל השירותים באשנב יחיד, קישוריות למשרדים חיצוניים, כמו ביצוע העברת בעלות רכב במשרד הרישוי באמצעות סניף הדואר, וקיצור תורים. במסגרת הפרוייקט, שכלל מיחשוב 250 סניפי דואר ו-400 סוכנויות דואר ברחב הארץ, הורחבו אמצעי הניהול של מנהל הסניף, וכך הושגו זמינות מידע, בקרה וניהול בתחומי הגבייה, המלאי, כח האדם והשיווק הנימוקיס למתן הפרס לצוות פרוייקט ימחשבה בריאהיי הסם: פרוייקט ימחשבה בריאהיי הצטיין בייזום, ניתוח, פיתוח והטמעה של מערכת מורכבת שלמה, ידידותית וייחודית, לאחיות ולרופאים בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) ברחבי הארץ. הפרוייקט תורס לחיסכון משמעותי בזמן האחיות, ומאפשר הקדשת זמן רב לעבודה המקצועית עס הקהל. כמו כן הוא אפשר מעקב ממוחשב אחר זימון תינוקות לחיסונים, או וימון תקופתי של נשים הרות ותינוקות לבדיקות מעבדה ולרופאים מומחים. נוסף על החיסכון בעבודת הניירת, הוענק לאחיות האחראיות ברמת התחנה כלי ניהול ובקרה מר עלי מיטווך, סגן יוייר נשיאות הלשכה, מעניק את הפרס הראשון לשנת גרת לחבר 5, לגידי גואל מצוות מס"יד ברשות הדואר. צוות וו יימחשבה בריאהיי של חברת אשד מהנדסים, עס תעודות הפרס הראשון לשנת 1995. ₪70 וה) :א שופווש שלא היה קיים בעבר, המשמש לצרכים לוגיסטיים, מינהליים ומקצועיים-רפואייס ברמה הכלל-עירונית. פרוייקט 'ימחשבה בריאהיי החל כיוזמה משותפת של עיריית. ירושלים, ולאחר מכן הצטרפו אליו עיריית ת"יא ומשרד הבריאות. כיוסם ממוחשבות 16 תחנות לבריאות המשפחה בת"א, בירושלים, בפתח-תקווה, ברמת-גן ובמעלה אדומים. מערכות נוספות פועלות במרכזי ההדרכה של אסף הרופא, בלשכת הבריאות בעיריית ירושלים, ובאגף בריאות הציבור בעיריית תיא ועיריית ירושלים. השנה ימוחשבו כ-15 תחנות טיפת חלב נוספות. תחנה ממוחשבת כוללת ברוב האתרים 5 מחשבי פייסי. 486, שרת 486 ורשת נובל ל-5 משתמשים לפחות. בפרס שני זכה צוות פרוייקט "ניס"ן"" מצה"ל, בראשותו של שי בסון. חברי הצוות היו: הכטר הראל, יצחק ירון, שובל אמיר, ברנס אלון, שחורי עומר, ארזני שפעת, חורש אירית, וגלזר יעקב. הפרס לצוות "ניס"ן" ניתן על פיתוח מערכת מורכבת וחדשנית למינהל הסגל, תוך גילוי מקוריות בפתרונות ובתרומתס לצורכי המשתמש. הצוות קידס את שילובה של טכנולוגיית ₪01 בצהייל ופיתח מערכת הדרכה שהינה שילוב של מערכת תומכת תהליך עס מערכת מומחה. פרס שלישי ניתן לצוות בראשותו של אלכס מינץ מחברת אלקוד מחשבים בעיימ, אשר חבריו היו: ציון שיבת ואורלי בר, על פיתוח פרוייקט לניהול מלאי ורצפת ייצור בעזרת טכנולוגיות של מסופוני רדיו, שימוש בברקוד-לייזר ותוכנה, המהווים פריצת דרך בשימוש בכלים אלה בארץ. תעודת הוקרה מיוחדת הוענקה לדוד רוזן ולאלי לאטו ולצוות פרוייקט פושש מחברת אשור תוכנה בע'"ימ. הפרס הוענק על פיתוח מערכת לניהול חברת ביטוח מסוג זפוזיחפטח בחו"ל, תוך שימוש בכלים חדשניים וטכנולוגיות תקשורת חדישות. המערכת מהווה פריצת דרך בתחום הביטוח, ומאפשרת לחתס לנהל עצמו באמצעות מערכת ידידותית וזולה יחסית. מנתחי מערכות מצטיינים נתן גרינברג מבנק הפועלים, הינו חתן הפרס הראשון למנתח מערכות מצטיין לשנת 1995, מטעם לשכת מנתחי מערכות. מידע. הפרס הוענק לו בכנס הראשון של הלשכה, אשר נפתח בכפר המכבייה ב-21 ביוני. גובה הפרס 2,500 שייח. הפרס הוענק לנתן גרינברג על תרומתו להצלחת פרוייקט "מינאייי - מערכת לניהול אירועים במחלקת הייצור של הבנק. זהו פרוייקט חדשני אשר שילב מספר טכנולוגיות מידע בהקמתו. הפרס השני בסך 2,000 שיח הוענק לאביבה יפת משעיימ (שירותי עיבוד ממוכנים במשרד האוצר). הפרס ניתן על פעלה, מסירותה ומאמציה בניהולו, בתיכנונו ובפיתוחו של מאגר המידע המודיעיני של אגפי המיסים. זאת, תוך שמירה על לוח זמנים, אמינות ותיאום מלא עם מיגוון המשתמשים. שני מנתחי מערכות זכו בפרס השלישי, בסך 1.500 ש"יח, למנתח מערכות מצטיין לשנת 1995: האחד לדייר ולדימיר ליפשיץ, מאנף החשב הכללי במשרד האוצר. הפרס הוענק על מאמציו, מסירותו ותרומתו להצלחת פרוייקט י"מודלים כלכלייס מיוחדים"י, המהווה כלי חיוניי למקבלי החלטות במשרד האוצר ומספק מידע לגבי השלכות של החלטות כלכליות על תקציב המדינה ועל המשק בישראל. ולדימיר הוא עולה מרוסיה שהיה גס אסיר ציון בסיביר. ולדימיר הינו דוגמא מאלפת לאפשרויות הקליטה וההשתלבות של עולה חדש. ולדימיר הראה רצון חזק להיקלט בארץ ושילב ידע כלכלי עם ידע מיחשובי שהפכו לנכס למדינה. הזוכה השני בפרס השלישי הוא אייל המבר מיינצבייאיי (חברה לנדליין, תחבורה ותיירות, אשר בעלי מניותיה הם גימלאי אגד וחבריו). הפרס הוענק על עבודתו היסודית וחריצותו בפיתוח ובהקמה של מערכת ניהול פרוייקטים בבנייה, שתרמה להתייעלותו של הארגון ולקידוס מטרותיו העיקריות. זאת, תוך עמידה בלוחות זמנים וקשר הדוק עם הלקוחות. נתן גרינברג, מבנק הפועליס, מקבל את הפרס הראשון כמנתח מערכות מצטיין לשנת 1995. גברי בר-לביא ועלי מיטווך מעניקיס את הפרס השני לשנת 5 לאביבה יפת מש.ע.מ. משרד האוצר. דייר ולדימיר ליפשיץ, מאגף החשב הכללי, משרד האוצר, מקבל את הפרס השלישי של מנתח מערכות מצטיין לשנת 1995 עלי מיטווך מעניק את הפרס השני לשנת 1995 לרסיין שי בסון מצוות ניס"ן - צהייל. דוד רוזן, מחברת אשור תוכנה, מקבל תעודת הוקרה מיוחדת מעלי מיטווך. אייל המבר, מנצבייא, מקבל את הפרס השלישי של מנתח מערכות מצטיין לשנת 1995. גברי בר-לביא, יוייר ועדת הפרסים, ועלי מיטווך, מעניקיס את הפרס השליש: לאלכס מינץ מאלקוד מחשבים. המר ות מר חקוסם וטבּס, מנכייל 5 שחוהחבּום, מאנגליה, פותח את המושב על מערכות ₪15 והשתלבותן במערכות המידע בארגון. הגבי שרה כהן, חברת נשיאות הלשכה, ובני ראב, מזכיר הלשכה, בשיחת ועידה בזמן אמת עס חבריס למקצוע מסוכנות המיחשוב באנגליה ה-4 601. כל זאת באדיבות חברת בזק ובעידודה. תודות מיוחדות לגיימי ריגנשטיין מחברת בזק על סקירתו ועל ביצוע יולי 1995 השיחה עס לונדון. החברים מאנגליה על המסך והישראלים באולס ביחד עס שרה כהן ובני ראב. פרופסר אריאל מררי בהרצאתת הנעילה של הכנס. חברי הרב-שיח על 'יהתעדכנות מקצועית'"י. מימין לשמאל: יצחק סיוון, נילי מאיר, שלמה מתיא-יוייר המושב, עדי שנאן ובני ראב. משה אקרשטיין וטובי רפאלי מצוות ימחשבה בריאהיי, ליד גברי בר-לביא, יוייר ועדת הפרסים, מרצים על הפרוייקט בפני באי הכנס. 5 5 רדה ?= --- 4225 4-ו מושב מיוחד לזכרה של חברתנו מרים אורלובה ז''ל במסגרת הכנס השנתי הראשון של לשכת מנתחי מערכות מידע ביזמתו של אברהס טמיר, חבר הנהלת הלשכה ויר ועדת ענייא המרכזית במכון התקנים, נערך מושב מיוחד, שהוקדש לזכרה של מרים אורלובה, רכזת ועדת התקינה המרכזית למערכות מידע במכון התקנים. כראוי למושב זה, הוא הוקדש לתיאור תקנים ישראליים ובינלאומיים למערכות מידע ולדיון בהם. מר אברהס טמיר ומנהלת האגף למערכות מידע במכון התקנים, הגב' מיכאלה אורן, העלו קויס לדמותה של מרים זייל. משתתפי המושב המיוחד לזכרה של מריס אורלובה. מימין לשמאל: עופר כהן, אהוד אבנר, אברהס טמיר - יוייר המושב, מיכאלה אורן ויצחק גרשון. לאחר מחלה קשה הלכה מריס לעולמה, ולנו קשה יילעכליי זאת. מריס הצליחה להדביק אותנו, חבריה לעבודה, באופטימיות ובשמחת החיים שבה ובכך לשכנענו כי היא - תתגבר. אופטימיות זו היא שנתנה לה את הכוח להיאבק ולא להרפות ולהגיע לעבודה גס בשעותיה הקשות ביותר, מטופחת ומסתירה את כאבה. מסירותה של מריסם לעבודה היא סמל עבורנו. בשנותיה הראשונות במכון התקניס כעולה חדשה התגברה במהירות מופלאה על מחסומי שפה והחלה לבסש את נושא עיבוד הנתוניס שאותו ריכזה. עס הגיעה לעבודה לפני כ-17 שנה, היה נושא זה בתקינה עדיין בחיתוליו, ללא מינוח עברי מתאיסם ועס אנשי מקצוע מעטיס להתייעצ עמס. אך בכושרה המיוחד להתגבר על מכשוליס ובזכות כישוריה, השתלבה מריס בהצלחה בוועדות, שבהן השתתפו מיטב אנשי המחשביס והתקשורת באר>), והכינה עשרות תקניס ביניהס תקני מונחיס, המשמשים כיוס אבן יסוד לתקינה בנושא המחשביס. על כל אלה זכתה להערכה רבה. אהבת החייס של מריס וכושרה המיוחד להתגבר על קשיים, שכה אפיינו אותה, הס שהביאו לקליטתה המהירה הן בחייס באר והן במקוס עבודתה. גם בימיה האחרוניס לא נתנה למחלה להכניעה. מריס נסתלקה מעולמנו גאה ובראש מורס כפי שהיתה בחייה. אנו תמיד נזכור אותה שמחה, אוהבת חייס וכה מסורה לעבודתה. חבריה לעבודה בחודש מרץ 1995 ערכנו מפגש ראשון של חברי הלשכה. במפגש זה, שהתקייס בכפר המכביה בהשתתפות יותר מ-700 חברי לשכה, חולקו לחברים תעודות חבר. דייר יוסי בולס, יו"ר הלשכה, הציג את המטרות החדשות של הלשכה וכיצד היא אמורה לפעול, במיוחד בכל נושא ההכרה במקצוע. רוייח שלמה נס, סגן יוייר המועצה הציבורית של הלשכה, הציג את חברי המועצה והסביר את מטרות המועצה במסגרת הלשכה. עוייד ליאור חורב, סגן יוייר המועצה, דיבר על "אתיקה ומקצוע מנתח מערכות'י. הוא העלה את הבעיות הקשורות בהכנה ובאימוץ קוד אתיקה ללשכה וסייסם בתקווה שהדבר ייעשה בשנה הקרובה. המפגש איפשר למאות חבריס ותיקים וחדשיס להפגש ולהחליף מידע בכל נושאי המקצוע. הובעה הצעה שיש מקוס למפגש שנתי מעין זה מחו+ לכנס השנתי הפתוח לכולס. המועצה הציבורית של הלשכה המועצה הציבורית של הלשכה, המונה כיוס 36 איש, הוקמה ביוזמת נשיאות הלשכה והנהלתה. כיוייר המועצה התמנה פרופסור יחזקאל דרור מהאוניברסיטה העברית. סגני היוייר הינס עוייד ליאור חורב, היועצץ המשפטי הבכיר של בנק דיסקונט ורוייח שלמה נס ממשרד רוייח בן-גור. להלן רשימת חברי המועצה הציבורית: 1. אברמסון נעמי, תדיראן מערכות מידע - חברת ההנהלה 2. אופנהיימר גדי, עוייד 3. אורן מיכאלה, מכון התקנים הישראלי 4. פרופי אחיטוב ניב, אוניברסיטת תל-אביב 5. דייר איצקוביץ מאירה, הטכניון 6. דייר בולס יוסי - פרסייס, מ.א.מ., ארד - יוייר הנשיאות 7. בוקשפן שמעון, עיריית פתח-תקווה 8 בר-יוסף יגאל, דיגיטל 9 פרופ' בראונשטיין אריה, פרופי אוניברסיטת תל- אביב 0. בר-שלוס גיורא - אי.טי. אנד טי., י.א. מיטווך אגרת לחבר עוייד ליאור חורב, סגן יוייר המועצה הציבורית, בהרצאתו על ייקוד אתי ודיון משמעתייי. יושבים, משמאל לימין: רוייח שלמה נס, דייר יוסי בולס, דייר אילן תמשס, המדען הראשי של אלביט, בני ראב. רוייח שלמה נס, סגן יוייר המועצה הציבורית, בדברי פתיחה והצגת המועצה הציבורית. 16 אגרת לחבר יולי 1995 ובניו בעיימ - יוייר ועדת תקנון וחבר הנהלה 1. גביזון רמי, המכון לפריון העבודה והייצור 2. גלבוע דני, י.ב.מ. ישראל 3. דולב שמואל - יוייר הוועדה המקצועית וחבר הנהלה 4. פרופ' דרור יחזקאל, האוניברסיטה העברית 5. הלוי-סגל רוממיה, אגד 6. זעירא יחזקאל, טכייס 7. חורב ליאור, עוייד, בנק דיסקונט לישראל בעיימ 8. דייר חפץ אלעמי,קופת חוליס מכבי - יוייר ועדת קורסיס וחבר נשיאות 9. טמיר אברהם - טמיר מערכות מידע - יוייר ועדת יחסי ציבור וקשרי חוצ וחבר הנהלה 0. כהן שרה, משרד התעשייה והמסחר - חברת נשיאות, מרכזת סניף ירושליס 1. דייר לוין דן, המכללה למינהל. 2. מיטווך דדי, דייר, אי.טי. אנד טי., י.א. מיטווך ובניו בעיימ 3. מיטווך עלי, אי.טי. אנד טי., י.א. מיטווך ובניו בעיימ - סגן יוייר הנשיאות 4. מלאך יצחק, בנק לאומי לישראל בעיימ 5. מתיא שלמה - קואופ רשת הריבוע הכחול - חבר הנהלה 6. נס שלמה, רוייח 7. עמיהוד יצחק, הוצאת הוד-עמי 8. דייר עציון עופר, הטכניון 9. פרלשטלין דוד, נציבות שירות המדינה 0. אליימ קדמיאל מירי, צהייל 1. קוניק דני, קונתהל 2. קליין יצחק, משרד האוצר 3. רוטמן יצחק, רו""יח 4. פרופ' שובל פרץ, אוניברסיטת בן-גוריון 5. שור עמירם, מ.ל.ל. 6. דייר תלס משה, אוניברסיטת תל-אביב - יוייר ועדת הסמכה וחבר נשיאות עקרונות המועצה, בהתאם לתקנון הלשכה הם כדלקמן: א. עקרונות 1. ההסמכה והרישוי בניתוח מערכות מידע יוענקו על ידי מועצה ציבורית (להלן "המועצה") שתפעל כאחד ממוסדות הלשכה עד שיושג לה מעמד תחיקתנ. 2. מטרת המועצה הציבורית להבטיח רמה מקצועית גבוהה של העוסקיס בניתוח מערכות מידע וכפועל יוצא מכך להשיג גבוהה של מערכות מידע. 3 הלשכה תהיה הזרוע המקצועית, אשר תסייע למועצה הציבורית ביישוס מדיניותה. 4. המועצה תקבע תוכנית ותכניס לקורסיס לניתוח מערכות ותקבע אמות מידה לפיהם יאושרו הקורסיס המבוצעיס על ידי בתי הספר המכשיריס מנתחי מערכות. 5. המועצה תגבש תוכנית להכשרה והשתלמויות משלימות, שתידרשנה כדי להתקבל ללשכה. ב. מבנה וסמכויות 1. המועצה תהיה הגוף העליון להסמכה ורישוי בניתוח מערכות. 2. המועצה תקבע את הקריטריוניס למתן הסמכה, רישוי והכשרה. 3 המועצה הציבורית להסמכה ורישוי של מנתחי מערכות מידע תמונה על ידי נשיאות הלשכה. המועצה תורכב מ-18 חברים, שיכללו נציגי נשיאות הלשכה, האקדמיה, נציגי ענף המחשבים ונציגי ציבור. כל חבר במועצה הציבורית ימונה ל-3 שנים ויכול לכהן עד 2 קדנציות רצופות. 4. המועצה הציבורית תפעל בתוקף סמכויות שיוענקו לה על ידי נשיאות הלשכה עד שתושג חקיקה שתתן לה סמכויות כרשות ממלכתית. 5. המועצה תמנה משקיפים מטעמה לפיקוח על ביצוע מדיניותה. 6. המועצה תקיס ועדת ערעוריס עליונה בנושאי הסמכה, אישור קורסיס ונושאיס מקצועייס במסגרת הדיוניס על עבודת הלשכה דייר אילן תמשס, המדען הראשי של אלביט. מוצע שהלשכה תפעל בעזרת ועדות משנה, בדלקמן: 1. ועדת אתיקה 2 ועדת הכרה במקצוע הוועדה תעסוק בקידוס ההכרה המקצועית במקצוע. 3. ועדת ערעורים המועצה תקבע מתוכה ועדת ערעוריס, שתמנה מתוכה הרכביס שוניס לצורך ערעוריס על הסמכה, קורסיס ונושאיס מקצועייס. 4. ועדת הסמכה (טרום הסמכתית והסמכה) הוועדה תדון בקריטריוניס להסמכה. ועדת ההסמכה תקיס פורוס מייע אקדמי אשר יכלול את נציגי הפקולטות במוסדות האקדמאיס המכשיריס מנתחי מערכות. 5. ועדת השתלמויות שלאחר הסמכה הוועדה תדון בקורסים, השתלמויות ולימודי המשך. 6. ועדת פרוייקט לאומי הכוונה הינה שהלשכה תעסוק גס בתרומה לחברה ולא רק לחבריה. האסיפה הכללית כבכל שנה בסוף הכנס השנתי נערכה האסיפה הכללית של הלשכה. דייר משה תלס נבחר כיוייר האסיפה. האסיפה קיבלה דיווח מרוייח של הלשכה, מנחס פניני, על המאזן והדוחות הכספייס של הלשכה לשנת 1994 ולאחר דיון אישרה האסיפה את המאזן. דוייח ועדת הביקורת של הלשכה הוצג על ידי יעקב וימן, יוייר ועדת הביקורת, ואושר על ידי האסיפה הכללית. כרטיסי חבר בזמן הקרוב ישלחו כרטיסי חבר לחברים ששילמו את דמי החבר לשנת. 1995. כידוע, קיבלו החכריס תעודות חברות, והכרטיסים הינס השלב הבא. דמי חבר חבריס שטרס שילמו את דמי החבר לשנת 1995 בסך 200 שייח מתבקשים לעשות זאת בהקדס. החבריס מתבקשיס לשמור על הקבלות של דמי החבר. חבריס רביס פנו אלינו בבקשה לקבל העתקי קבלות כדי שיוכלו לקבל החזר תשלוס. הדבר מכביד מאוד על מזכירות הלשכה. אנא שימרו על הקבלות. כדי להקל על החבריס את התשלוס לקראת השנה הבאה, אנו במויימ עס אחד הבנקיס על אפשרות תשלוס דמי החבר באמצעות העברה בנקאית. פרטים יימסרו לחבריס בבוא העת. חבריס חוזרים לצערנו, לפי התקנון החדש של הלשכה, כל חבר לשעבר שמסיבות שונות לא חידש את. חברותו, חייב להירשס מחדש. יחד עס זאת הנהלת הלשכה תראה באהדה את שובם של. חבריס אלו בהתאס לתקנון החדש. מועמדים ללשכה כ עלינו לציין בהזדמנות זאת לחברים, שבמוסדותיהס ישנס מנתחי מערכות. לא השלימו את כל הדרישות לקבלה כחברים. מלאום בלשכה (מנתח שבאפשרות עובדיס אלו להתקבל כיימועמדיםיי ללשי : לבחור ולהיבחר. קורסים בארגון ומינהל ויחס: אנוש רביס מהמועמדיס החדשיס לחברות בלשכה לא למדו קורסים בארגון ומינהל ו/או ביחסי אנוש. כדי להקל עליהס פנינו לבתי ספר שוניס המלמדיס ניתוח מערכות ו/או נושאיס אלו, כדי שיארגנו קורסיס מעין אלו - בהתאס לתקנון - של 100 שעות לימוד. בחודש ספטמבר אנו נודיע למועמדיס המעונייניס על קיוס קורסים כאלו. פורוס מנהלי פרוייקטים במסגרת הלשכה ביוזמת שמואל דולב, חבר ההנהלה, ונחמן אגמון מחברת אלעד מערכות בעיימ, מתארגן פורוס מנהלי פרוייקטיס במסגרת הלשכה. המפגש הראשון יהיה ב-18 באוקטובר. על המפגש תשלח הודעה מיוחדת. הגשת מועמדות לבחירות לנשיאות הלשכה ולוועדת ביקורת בסתו שנה זאת מסתיימות שנתייס לכהונת נשיאות הלשכה, נשיאות שנבחרה למעשה כמועצת הלשכה והפכה, עד הקמת הלשכה, ליינשיאות". חלק מחברי הנשיאות סיימו 3 קדנציות של כהונה ויפנו את מקומס, כך שהמעונייניס להגיש מועמדותס לבחירות הבאות שייערכו בנובמבר 1995, יוכלו לעשות זאת. גס ועדת הביקורת תיבחר מחדש במסגרת זאת. פרטיס נוספיס על הבחירות נשלחו אליכס בדואר בנפרד לפני זמן קצר. שימו לב שהגשת מועמדות לנשיאות הלשכה או לוועדת ביקורת .--/ = 2> של ל , . תסתייס ב- 31.8.95. סניפים במסגרת הפעילות בסניפי הלשכה אנו מקיימיס פעולות מקצועיות. סניף ירושלים בריכוזה של חברת הנשיאות, שרה כהן, ממשרד התעשייה והמסחר, אנו מקיימיס ערבי עיון בנושאיס מגווניס. ערב העיון האחרון התקייס ב-12 ביולי 1995 במלון לרוס בירושלים. ניתנו בו שתי הרצאות: אחת בנושא "יהטמעת טכנולוגיות חדשות בארגון" על ידי משה רקח מחברת =זו5אוצ והשניה בנושא "הכשרת אנשי ענ"א לשימוש בכלי פיתוח מתקדמיסיי על ידי ערן לסר, מחברת ג'ון ברייס. סניף חיפה בריכוזה של חברתנו דייר מאירה איצקוביצ מהטכניון ובשיתוף אילייא, מקייס סניף הצפון שלנו פעילות עניפה במשך השנה. המפגשיס האחרוניס הינס גסם בשיתוף לשכת המהנדסים. הודות למאירה, מתקיימת פעילות משותפת לכל אנשי ענייא בצפון ועל כך תבורך. סניף באר שבע הפעילות בבאר שבע הופסקה בשנה האחרונה בגלל חוסר היענות ויימשוגעי" לדבר. בימיס אלו לקח על עצמו חברנו משה מיצד מתעשיות ברוס, לרכז את הפעילות במחוז באר שבע והדרוס. הפעילות תהיה משותפת לחברי הלשכה ואילייא. אנו תקווה שלקראת הסתיו תורחב הפעילות באיזור זה. " לכל קוראינו, 33 ₪2 300 שכנת 909₪ (09%99 7909 מזכירות הלשכה ‏ |= והמערכת |/