הכינוס השנתי ה-31 של אילא – האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע. תכנית

פרט וחברה בעידן המידע. ירושלים 25 – 26 במרץ, 1997. Individual and Society in the Information Era. The 31st Annual Convention of the IPA – The Information Technology assiciation of Israel. Jesualem, Israel March 25-25 1997

OCR (הסבר)
פרט וחברה בעידן המידע הכינוס השנתי ה-31 של אילא- האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע וחם אסודה וההס-או פחד או צדטו006ס5 סאג והטפועופאו -הק! 0 אסודאםעצא60 והטאאג ז315 שד אסוז 5500 +00 וסאח6שד אסודג שחמס=או שד ]חתפו -0 ירושלים 25 - 26 במרץ, 1997 ,26 - 25 הסה , וגחפו ,ם והפטמשט תוכנית 9 פרט וחברה בעידן המידע הכינוס השנתי ה-31 של אילא- האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע = אסודהוההס=או שד או צדפו00ס5 סאג ואטפוטופאו - 4קן ]0 אסודאםעא 60 |הטאצה ז315 שד אסוד45500!3 +06 וסאחת6שד אסודהשחס-או פחד חס -0 ירושלים 25 - 26 במרץ, 1997 ,26 - 25 הוסחג , וםהחפ! ,ואם והפטח=נ תוכנית ועדות הכינוס יו"ר הכינוס ח"כ מיכאל איתן יו"ר אילא - האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע מר עמירם שור - יו"ר מועצת המנהלים, מ.ל.ל. תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ נשיא אילא -האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע ד"ר דוד מיטווך - מנכ"ל, י.א. מיטווך ובניו בע"מ 5ו6 - זאדה יו"ר ועדת ההיגוי ד"ר זאב ברזילי - דירקטור, יבמ יו"ר ועדת התוכנית פרופ' דני דולב - יו"ר הוועדה הלאומית לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב והמכון למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים יו"ר ועדת התערוכה מר רוממיה הלוי-סגל - מנהל המרכז לעיבוד נתונים, "אגד" בע"מ גזבר מר משה גוטליב - מנהל מרכז המחשבים, אוניברסיטת בר אילן ועדת התוכנית ראשי המסלולים המגזר הציבורי פרופ' אוריאל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי ללימודי עסקים, משפט וטכנולוגייה פרופ' משה בר ניב המרכז הבינתחומי ללימודי עסקים, אוניברסיטת תל אביב תקשוב מר יהודה זיסאפל נשיא קבוצת רד-בינת מר צבי שחם מנהל שיווק, בינת תיקשורת מחשבים בע"מ חינוך פרופ' נאוה בן צבי מנהלת המרכז האוניברסיטאי למולטימדיה והמהכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, בירושלים תרבות ובידור מר יאיר אלוני סמנכ"ל, רשות השידור שרותי הבריאות פרופ' דן מיכאלי יו"ר מועצת המנהלים, קופת חולים כללית כלכלה ופיננסים ד"ר יצחק שמר מנהל, אגף מערכות מידע, בנק דיסקונט לישראל בע"מז איגודים מתמחים מר אריה עמית וקבוצות עבודה סגן נשיא לטכנולוגיית מידע, אלרון - תעשיות אלקטרוניקה בע"מ -2- עמית יקר שלום רב ! אנו שמחים לקדם את פניך בכינוס ה - 31 של אילא - האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע שנושאו המרכזי יהיה: "פרט וחברה בעידן המידע". אנו נמצאים בשיאה של מהפכה טכנולוגית. התקשוב הפך למהפכן הגדול, המשנה ומכתיב הרגלים ודפוסי חיים חדשים בחיי הפרט והחברה, בדרך בה אנו לומדים, חוקרים, חושבים ועובדים. טכנולוגיית המידע מעמיקה 6 שורשים וחודרת אל רבדים חברתיים חדשים, היא מפילה גבולות ומחיצות בין מדינות והופכת את הגלובוס לכפר קטן. המסלולים וההרצאות שינתנו מפי מיטב המרצים, יכסו קשת רחבה של נושאים בתחום החברה והפרט ויפתחו צוהר אל העתיד. ישראל שהפכה בשנים האחרונות למוקד התענינות של רבים מהעוסקים בטכנולוגיית המידע בעולם, מתמודדת היום עם אתגרים שלא ידענו כמותם בעבר. תהליך השלום וההשתלבות במרחב האזורי מבחינה כלכלית, חברתית וטכנולוגית, הקמת מרכזי מו"פ על ידי חברות בינלאומיות בישראל, כבר בשלב הנוכחי אנו עדים לפעילות ענפה ומגוונת בהקמת ה-פטזהגד5 והמחסור באנשי מקצוע, הם רק מקצת אותם נושאים איתם אנו מתמודדים והטומנים בחובם סיכונים ויותר מכך סיכויים, להפיכת ישראל לאחד ממרכזי התוכנה וההייטק החשוביםבעולם. נושאים אלה ואחרים, ישמשו ציר מרכזי בדיוני כנס אילא והוא יהיה כפי שאנו מקווים, לחוויה מקצועית וחברתית, על פי מיטב המסורת של כנסי אילא. ח"כ מיכאל איתן ד"ר זאב ברזילי פרופ' דני דולב אנו מצפים לראותכם, כל אחד ואחד מכם, לוקחים חלק באירוע זה המהווה 6 נדבך נוסף בדרך אל המאה ה - 21 . ד"ר דוד מיטווך בברכה, 22 / מר עמירם שור | ו ה ח"כ מיכאל איתן ד"ר זאב ברזילי פרופ' דני דולב ד"ר דוד מיטווך | מר עמירם שור יו"ר הכינוס יו"ר ועדת ההיגוי יו"ר ועדת התוכנית נשיא אילא יו"ר אילא -3- תוכנית מקצועית יום שלישי, 25 במרץ, 1997 ו | ה 0 מליאה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ד"ר ג'פרי ג'פה, סגן נשיא לטכנולוגיה, יבמ ארה"ב 10 [12430 - 14.30 | - 14.30 ארוחת צהריים 0 - 16.00 | תקשוב המגזר הציבורי כלכלה ופיננסים | תרבות ובידור איגודים מתמחים וקבוצות עבודה 0 - 30 16.00 - 16.80 | הפסקת קפה 0 - 18.00 | תקשוב המגזר הציבורי | כלכלה ופיננסים | תרבות ובידור איגודים מתמחים וקבוצות עבודה יום רביעי, 26 במרץ, 1997 | |אלמא |א%ם8 - [אמ6 - [אלםם [אתם -‏ | מליאה 0 - 11.00 ח"כ מיכאל איתן, יו"ר הכינוס, יו"ר הוועדה לתקשוב ומידע פרופ' שבח וייס, סגן יו"ר הכנסת תקשוב המגזר הציבורי חינוך שרותי הבריאות | איגודים מתמחים וקבוצות עבודה 0 - 12430 - 14.80 | 142 ארוחת צהריים 0 - 16.00 | תקשוב המגזר הציבורי חינוך שרותי הבריאות | איגודים מתמחים וקבוצות עבודה 0 - 30 16.00 - 16.30 | הפסקת קפה 0 - 18.00 | תקשוב המגזר הציבורי חינוך שרותי הבריאות | איגודים מתמחים וקבוצות עבודה 3 תוכנית מקצועית יום שלישי, 25 במרץ, 1997 0 - 12.30 אולם 4 מליאה ו דברי פתיחה ח"כ מיכאל איתן, יו"ר הכינוס, יו"ר הוועדה לתקשוב ומידע 6 מר עמירם שור, יו"ר אילא ד"ר דוד מיטווך, נשיא אילא מר מיכה חריש, יו"ר המועצה הציבורית ראש הממשלה מר בנימין נתניהו חלוקת תעודות הוקרה 50001 8ח1 0ח3 |8טטוטוסח! 6חז 10 פחסוז8סווקוח! 6זטזסטז851זוח! חהוז טוח הסוהוח 0 ג ד"ר ג'פרי ג'פה, 6. ,ו ע6ז16. .זס סגן נשיא לטכנולוגיה,יבמ, ארה"ב ץסס!סחח60ד , קע ואפו 0 - 14.30 אולם התערוכה ארוחת צהריים 0 - 16.00 אולם 3 -0 ו ו תקשוב ו מהפיכת המידע בישראל יו"ר - מר יהודה זיסאפל, נשיא קבוצת רד-בינת ש 0 - 14:50 דברי פתיחה גב' לימור ליבנת, שרת התקשורת 0 - 15:10 | התקשורת כיעד לאומי ד"ר אורנה ברי, מדענית ראשית, משרד התעשייה והמסחר 0 - 15:35 פתיחת ענף התקשורת לתחרות מר שלמה וקס, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת 5 - 16:00 האקדמיה ומהפיכת המידע פרופ* דני דולב - יו"ר הוועדה הלאומית לפיתוח תשתיות מידע ותקשוב והמכון למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים -5- יום שלישי, 25 במרץ, 1997 0 - 16.00 אולם 8 המגזר הציבורי ! מאגרי מידע ציבוריים - הזדמנויות וסיכונים יו"ר - עו"ד ויקטור בוגנים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 0 - 14:45 דברי פתיחה יו"ר - עו"ד ויקטור בוגנים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה [ 4 5 - 15:10 שימוש במידע ציבורי לדיוור ישיר - סיכוני הפגיעה בפרטיות ד"ר ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 0 - 15:35 סיכוני עומס המידע במאגרי מידע ציבוריים ד"ר יוני מזרחי, מידען ואנתרופולוג, המחלקה ללימודי ספרנות ומידע, אוניברסיטת חיפה ומנכ"ל אינפו-פלוס בע"מ 5 - 16:00 העמדת מידע לציבור כהזדמנות לשיפור איכות הממשל מר עדי אביר, מנכ"ל, קו מנחה - שירותי מידע ותקשורת בע"מ 0 - 16.00 אולם 6 כלכלה ופיננסים ! ישומי טכנולוגיית המידע בהיבט לאומי כולל יו"ר - ד"ר יצחק שמר, מנהל אגף מערכות מידע, בנק דיסקונט בע"מ 0 - 15:15 מחסן מידע - ממושג הווח לרווח מושג ד"ר יצחק שמר, מנהל אגף מערכות מידע, בנק דיסקונט בע"מ 5 - 16:00 | הצף - יישום מערכת ממוחשבת למסחר דו-צדדי רציף כמפתח לשינוי שוק ההון גב' אסתר לבנון, המשנה למנכ"ל הבורסה 0 - 16.00 אולם ס | 4 תרבות ובידור | מילניום אחר יו"ר - יאיר אלוני, סמנכ"ל רשות השידור 0 - 15:00 איחוד טכנולוגיות שידור דאטה להפצה דיגיטלית ולישומי מולטימדיה נוספים דר' אברהם פלד מנכ"ל ניוז דאטקום 0 - 15:20 | עידן השליטה בתוכן יצחק ווילף, חברת קונטקט וייז אשר הרשטיק, חברת קונטקט וייז 0 - 15:40 מציאות מדומה צחי קינן חברת אורעד 0 - 16:00 דחיסת וידיאו עובדיה כה| חברת סקופוס/תדיראן 5 יום שלישי, 25 במרץ, 1997 16.00 - 0 אולם = 15:00 - 0 | 15:30 - 0 16:00 - 0 16.30 - 0 קבוצת עבודה ! כרטיס חכם - ההערכות במישור הלאומי יו"ר - מר ויקטור איררה, מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, עיריית תל-אביב מהו כרטיס חכם מר אייל רון, ראש תחום אמצעי זיהוי, חברת כספית התארגנות בארץ מר ויקטור איררה, מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, עיריית תל-אביב יפו הארנק האלקטרוני הלאומי דר' מנחם גוטרמן, סמנכ"ל בנק דיסקונט אולם התערוכה 18.00 - 0 16:50 - 0 17:10 - 0 6 17:30 - 0 18:00 - 0 18.00 - 0 הפסקת קפה אולם 4 תקשוב וו אינטרנט ואינטרה-נט יו"ר - גב' רות אלון, מנכ"לית, חברת נטוויז'ן רשת אלחוטית ד"ר אנדרו ויטרבי, קוואלקום בע"מ, ארה"ב מידע והפצתו בטכנולוגיות מודרניות גב' סואלי טולוב, מנהלת הפיתוח, 8פ/ש 840% אבטחת מידע ברשת ד"ר שרה ביתן, מנהלת פיתוח, חברת רדגארד בע"מ אינטרה-נט הלכה למעשה מר טל רוזנברגר, מנהל תחום אינטרנט, חברת מלם מערכות בע"מ אולם 8 המגזר הציבורי וו דיון - כלכלת אינטרנט - הממשל והסקטור העסקי יו"ר - פרופ' שמעון שוקן, דיקן, בית הספר למדעי המחשב והמדיה, המרכז הבינתחומי הרצליה חברי המושב - מר חיים בכור, יועץ בכיר לטכנולוגיות אינטרנט ומנהל אתר הניסוי של פרויקט דפסוא ד"ר ענת לוי, אוניברסיטת תל-אביב -7- יום שלישי, 25 במרץ, 1997 18.00 - 0 17:15 - 0 18:00 - 5 18.00 - 0 אולם 6 כלכלה ופיננסים וו יישומים המשנים את מאפייני התחרות העסקית יו"ר - ד"ר משה צבירן, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב שיווק טכנולוגי כמפתח לשינוי כללי המשחק בשוק הביטוח 3 מר יהושע אגסי, מנכ"ל, חברת הביטוח הישיר פיתוח תהליכים מונחי שרות בסביבת מערכות פתוחות מר אלי עטר, משנה למנכ"ל, הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ אולם ם 17:00 - 0 17:30 - 0 18:00 - 0 18:00 - 0 תרבות ובידור וו מול המבול התרבות, העיתונות והבידור הציבורי בעידן שפע הערוצים הציבוריים. יו"ר - יאיר אלוני, סמנכ"ל רשות השידור מבול הערוצים כמלוא השמיים דר' שלמה צח, המדען. הראשי, משרד התקשורת ריבוי הערוצים והשפעתם על התקשורת נחמן שי, מנכ"ל הרשות השנייה לטלווזיה ורדיו תרבות המקור והשידור הציבורי ב"תיבת נח" מרדכי קירשנבאום, מנכ"ל רשות השידור 17:00 - 0 17:30 - 0 18:00 - 0 אולם = 3 קבוצת עבודה וו כרטיס חכם - יישומים ראשיים יו"ר - מר ויקטור איררה, מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, עיריית תל-אביב הכרטיס החכם בקיבוצים מר אוהד בשן, חברת וזס מר חגי בן-גוריון, קיבוץ בית השיטה הכרטיס החכם באוניברסיטת בר-אילן מר יוסי שופס, מנכ"ל חברת ראקום הארנק האלקטרוני העולמי מר אמנון שושתרי, מנכ"ל רינה פיתוח ושיווק -8- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 0 - 11.00 אולם א מליאה וו דברי פתיחה מר עמירם שור, יו"ר אילא חלוקת פרסי אילא ח"כ מיכאל איתן, יו"ר הכינוס, יו"ר הוועדה לתקשוב ומידע פרופ' שבח וייס, סגן יו"ר הכנסת 0 - 12.30 אולם א 11:20 - 0 11:40 - 0 12:00 - 0 12:30 - 0 12.30 - 0 תקשוב ווו נושאים מתקדמים בטכנולוגיית המידע יו"ר - פרופ' יהודה אפק, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב הדס: סביבה לאינטגרציה וקישור בן רכיבי תוכנה מבוזרים באינטרנט ד"ר ישראל בן שאול, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון חיפה איסוף והצגת מידע מהאינטרנט פרופ' עודד שמואלי, המחלקה למדעי המחשב, הטכניון חיפה פופקורן - חישוב מבוזר על פני האינטרנט ב- הצא פרופ' נועם ניסן, המחלקה למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים אפליקציה גנרית לניהול רשתות באינטרנט פרופ' יהודה אפק, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב אולם 8 המגזר הציבורי וו! 11:20 - 0 11:40 - 0 12:00 - 0 12:30 - 0 הרגולציה בענף התקשורת בישראל - מה נחוץ ומה מיותר? יו"ר - מר דוד בועז, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, מנכ"ל בועז - יזום ויעוץ עסקי בע"מ הצורך בדה-רגולציה כפונקציה של חדשנות טכנולוגית מר דוד בועז, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, מנכ"ל בועז - יזום ויעוץ עסקי בע"מ שירותי טלקומוניקציה - פיקוח, תחרות ורווחה טכנולוגית ד"ר רן גלעדי, ראש המחלקה להנדסת מערכות תקשורת, הפקולטה למדעי הנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע מגמות עתידיות בתקשורת מר אבי טייטלמן, מנהל אגף הנדסה ורישוי, משרד התקשורת הרגולטור והספקטרום מנקודת מבט של המפעל והמפעיל מר חנן אכסף, נשיא מוטורולה ישראל בע"מ -9- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 0 - 12.30 אולם 6 חינוך ! בשיתוף מו"ח - איגוד ישראלי למחשבים בחינוך, איגוד מתמחה באילא דיון - רשתות בחינוך ערכי-אנושי יו"ר - ד"ר יהודה אייזנברג, אוניברסיטת בר אילן % חברי המושב - גב' יפה ויגודסקי, מנהלת אגף למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך דרורה כהנא, מנהלת חטיבת הביניים, רשיש, פתח-תקוה מר אלי קנאי, רכז חינוך, פרוייקט סנונית, האוניברסיטה העברית, ירושלים פרופ' עוזר שילד, יו"ר המזכירות הפדגוגית,משרד החינוך 0 - 13.00 אולם פ שירותי הבריאות !ו טלמדיצין כתשתית לרפואה מודרנית יו"ר - פרופ' דן מיכאלי, יו"ר מועצת המנהלים, קופת חולים כללית 0 - 11:30 דברי פתיחה מר יהושע מצא, שר הבריאות 0 - 12:15 אזסשח6צ זססו= |68וז1ק 8160 6זח! 6זווו5819 חזוצצ סחוז8ח5 66 3ח! |ה6ו6ו פרופ' דויד יון, מעבדה לחקר האינטליגנציה ומערכות מקבילות ומעבדה לעיבוד מידע ההדמיה, אוניברסיטת הוואי, ארה"ב 5 - 13:00 אספקטים גלובלים של טלמדיצין א ד"ר סלאח מנדיל, דירקטור ויועץ ארגון הבריאות העולמי, שוויץ 0 - 12.30 אולם = קבוצת עבודה ווו 5חסו)80ז1 .8 65ח8זד - 97 פששסטחו\ יו"ר- מר זיו מנדל, מנכ"ל משותף גו'ן ברייס הדרכה 0 - 12:30 כיווני התפתחות בעולם החלונות רמי אלרון, מנהל תחום חלונות, חברת ג'ון ברייס -10- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 14.30 - 0 ארוחת צהריים 16.00 - 0 אולם התערוכה אולם 4 15:00 - 0 15:20 - 0 15:40 - 0 16:00 - 0 16.00 - 0 תקשוב שו נושאים במחשוב יו"ר - מר צבי שחם, מנהל שיווק, בינת תקשורת מחשבים בע"מ מגמות בטכנולוגיית המחשוב ד"ר דב פרוהמן, מנכ"ל, אינטל ישראל בע"מ מר דוד פרלמוטר, מנהל מרכז הפיתוח, אינטל ישראל בע"מ פלטפורמת דאשו וס אוד אוניברסלית מר עוזי אחיטוב, מנהל מוצרי אינטרנט וטכנולוגיה מתקדמת, ג'ון ברייס מםע5 = ופה 5041 מר יוליאן סטרן, חוקר, יבמ ישראל 5ד 3 זהאואפ פרופ' ג'ף רוזנשיין, המכון למדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים ויו"ר הדירקטוריון, איג'נט סופט בע"מ אולם 8 15:00 - 0 15:20 - 0 15:40 - 0 16:00 - 0 המגזר הציבורי צו דמוקרטיה בעידן המחשוב - סיכונים וסיכויים יו"ר - מר שמיל גינזברג, יועץ מחשוב משמעויות חברתיות ופוליטיות למידע בעידן התקשוב ח"כ מאיר שיטרית מודל ממשל זמין במדינת ישראל מר יצחק קליין, סגן החשב הכללי, משרד האוצר הזכות לקבל מידע - המצב הנתון וכיווני התפתחות עו"ד רענן הר-זהב הזדמנויות וסיכונים לדמוקרטיה בעידן התקשוב מר שמיל גינזברג, יועץ מחשוב -11- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 0 - 16.00 אולם 6 חינוך וו בשיתוף מו"ח - איגוד ישראלי למחשבים בחינוך, איגוד מתמחה באילא דיון - בית הספר העתידי - מחשבות ומשמעויות יו"ר - פרופ' נאוה בן צבי, מנהלת המרכז האוניברסיטאי למולטימדיה ( 4 והמרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 0 - 15:00 התחשבות בצרכי הפרט בחינוך - משימת על בעידן המידע ד"ר לואיס אוסין, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 0 - 16:00 דיון - בית הספר העתידי - מחשבות ומשמעויות חברי המושב ד"ר לואיס אוסין, המרכז לטכנולוגיה חינוכית פרופ" דוד גורדון, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ד"ר דני מילין, מכללת בית ברל 0 - 16.00 אולם םס שירותי הבריאות וו התכניות לשינוי פני שירותי הבריאות יו"ר - ד"ר בועז לב, משנה למנכ"ל, משרד הבריאות 0 - 14:50 טלמדיצין בבית חולים ד"ר דינה נוף, ראש אגף אבחון, קופת חולים "מכבי" ₪ 0 - 15:10 טלמדיצין בקהילה ד"ר יצחק פטרבורג, מנהל המרכז הרפואי ע"ש "סורוקה" באר שבע 0 - 15:30 | טלמדיצין בשדה הקרב אל"מ ד"ר אריה אלדד, צה"ל 0 - 15:50 | טלמדיצין בהיבט הלאומי ד"ר בועז לב, משנה למנכ"ל, משרד הבריאות 0 - 16:00 שאלות ותשובות -12- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 16.00 - 0 אולם = שי ד 0 ו 16.30 - 0 18.00 - 0 16:50 - 0 17:10 - 0 17:30 - 0 18:00 - 0 קבוצת עבודה עו אבטחת מערכות מידע אבטחת המידע ב 6אוסמטספדטס יו"ר - מר אברהם הים, מנכ"ל אבטחת מערכי טכנולוגיית המידע, יועצים חברי המושב- ד"ר משה צבירן, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב מר מנחם דסקל, ראש אגף מערכות מידע, קופת חולים כללית מר דב הלפרין, מנכ"ל הלפרין שירותי ניהול בע"מ גב' שרון נכטיגל, אוניברסיטת חיפה גב' אפרת נקש, דיגיטל בע"מ אולם התערוכה הפסקת קפה אולם 4 תקשוב צ רשתות רחבות סרט, טכנולוגיות ויישומים יו"ר - ד"ר רן גלעדי, ראש המחלקה להנדסת מערכות תקשורת, הפקולטה למדעי הנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע שיטות גישה לרשתות רחבות סרט מר אמנון פטשק, מנהל תחום טכנולוגיות מתקדמות, בינת תקשורת מחשבים בע"מ ישומי חוזי על תשתיות קוויות מר עידו שרון, מנהל מחלקת פעו, חברת "בזק" התפתחות שוק התקשוב בחברות הכבילה באנגליה מר לואי פרידמן, יועץ תקשורת רוחב סרט כמכפיל כח סא"ל ד"ר דוד אביב, צה"ל -13- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 18.00 - 0 אולם 8 16:45 - 0 17:05 - 5 17:25 - 5 18:00 - 5 18.00 - 0 המגזר הציבורי + תיקשוב בשלטון המקומי יור - מר שמעון בוקשפן, מנמ"ר עיריית פתח תקווה. יו"ר פורום המנמ"רים בשלטון המקומי עידן התקשוב בסביבה העירונית מר זאב ביילסקי, מ"מ וי"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית רעננה ישיר לעיר - פרוייקט התקשוב העירוני גב' חנה הרצמן, מנכ"לית עיריית חולון הערכות השלטון המקומי לעידן התקשוב מר דודו רייכמן, מנהל אגף תשתיות טכנולוגיות , החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי דיון - התמודדות השלטון המקומי עם אתגרי עידן המידע מר יעקב אגמון, מנהל המחלקה בענייני עבודה, חינוך ותרבות במרכז השלטון המקומי מר שמעון בוקשפן, מנמ"ר עיריית פתח תקווה, יו"ר פורום המנמ"רים בשלטון המקומי גב' חנה הרצמן, מנכ"לית, עיריית חולון מר שמואל חיטרון, יועץ, עיריית כרמיאל מר אבי קטקו, מנמ"ר עיריית נתניה מר דודו רייכמן, מנהל אגף תשתיות טכנולוגיות, החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי אולם 6 חינוך וו בשיתוף מו"ח - איגוד ישראלי למחשבים בחינוך, איגוד מתמחה באילא דיון - השתות למידה אסנכרוניות יו"ר - פרופ' שמעון שוקן, דיקן בית הספר למדעי המחשב והמדיה, המרכז הבינתחומי, הרצליה חברי המושב - פרופ' מיכל בלר, האוניברסיטה הפתוחה מר דב וינר, מכ"מ 98, רשת המכללות להכשרת מורים בישראל -14- יום רביעי, 26 במרץ, 1997 0 - 18.00 אולם פ שירותי הבריאות ווו טכנולוגיה בשרות הטלמדיצין יו"ר - ד"ר איתמר שליט, מנכ"ל, בית חולים הכרמל, חיפה 0 - 17:00 מערכות ₪465 וטלרדיולוגיה - טכנולוגיה ויישומים ד"ר דוד בן אלי, יבמ ישראל 0 - 17:30 מולטימדיה וטלמדיצין ד"ר מנשה בנימין, מנכ"ל, אלגוטק בע"מ 0 - 18:00 העברת וידאו בטכנולוגיות מתקדמות ד"ר יעקב ריכטר, מנהל טכנולוגיות, מדינול בע"מ 0 - 18.00 אולם = קבוצת עבודה צ מערכות מידע בתעשייה יו"ר- מר אמנון קנול, יו"ר האגודה הישראלית לניהול התפעול (אלתים) ומנכ"ל סוס טכנולוגיות בע"מ 0 - 17:00 סָהוחח8| 86וזסז9וח= - מימוש המודל להשגת ערך מוסף ישי ויינגרטן, מנהל טכנולוגיות מידע, התעשייה האווירית 0 - 17:30 יישום 8סזטס950ה מערכות - וו קחוא/קה= בסביבת הסםדדות זאב בוצר, מנהל תפעול קו מוצרים, אפרת טכנולוגיה עתידית בע"מז 0 - 18:00 הערכות לנהול וניצול ידע בתחום התפעול מנחם טרקל, מנכ"ל נט אקספלויט סיסטם בפן: מידע כללי מקום הכינוס מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים ("בנייני האומה") טלפו| 02-6558558. לרשות הבאים ברכב פרטי חניון מקורה במרכז הקונגרסים (בתשלום). שפת הכינוס הכינוס מתנהל בשפה העברית. מספר הרצאות ינתנו ע"י מרצים אורחים בשפה האנגלית. מזכירות הכינוס חברת כנס, ת.ד. 50006, תל-אביב 61500 טלפון 03-5140000, פקס 5175674 03-5140077 דואר אלקטרוני 85.0008ח40| 97| מזכירות אילא - האיגוד הישראלי לטכנולוגיית המידע ת.ד. 53113, תל אביב 61530 טלפו| 03-6473023, פקס 03-6473683 דואר אלקטרוני .הווח 3 | | תערוכה קבוצת אנשים ומחשבים, ת.ד. 11616 תל אביב 61116 טלפו| 03-6385858 פקס 03-6889207 דואר אלקטרוני |ו.1015.00ט0וח000ח68!קס6ק 61 ימי פתיחה - תערוכה יום שלישי, 25 במרץ, 1997 בין השעות 10.00 - 20.00 יום רביעי, 26 במרץ, 1997 בין השעות 10.00 - 20.00 יום חמישי, 27 במרץ, 1997 בין השעות 10.00 - 18.00 רישום וחלוקת חומר במרכז הקונגרסים יפעלו דוכני רישום ומודיעין בתאריכים הבאים: יום שלישי, 5 במרץ, 1997 בין השעות 9.00 - 18.00 יום רביעי, 26 במרץ, 1997, בין השעות 8.00 - 18.00 תג משתתף ותיק הכינוס בעת ההרשמה יחולק לכל משתתף תג תיק ובו תוכנית הכינוס. המשתתפים מתבקשים לענוד את תגי המשתתף במהלך הכינוס. ארוחות צהריים ארוחות צהריים יוגשו בתערוכה לכל משתתפי הכינוס. אנא הציגו את תלוש הארוחה הכלול במעטפת הרישום. -16- )( וברהי כ צ-ף, לא צריך להיות סופרמן כדי לדבר עם עמית בקצה העולם, ולראות אותו בו זמנית. ה הש עם קו אפפו של בוק בינלאומי וה אפשרי, כאילו שאתם יושבים אחד מול השני. קו אפצז בין-לאומי הוא האמצעי האידיאלי הו [71771] לשיחות חווי, עבודה משותפת מרחוק על קבצים והעברת נתונים בעלויות חיוג רגיל, לעשרות מדינות ברחבי העולס. קו אפפ1 7 בין-לאומי הוא רק אחד ממגוון שרותי התקשורת האיכותיים שבוק בינלאומי יכולה להציע לעסק שלך, הודות לחברותה בתאגיד 0 ץלז התקשורת הבינלאומי %ז6חחגק6!זטצו, בראשות ד7₪א/ . חייג לי"מוקד העסקיי" של בוק בינלאומי ונשמח לתפור עבורך את חבילת התקשורת | המתאימה ביותר לצרכיך: קווי ג סביב השעון, באמצעות רשת עולמית מקוונת ומבוקרת, כפי שהיות ל"נ, 25.א, ץג 6חגזק ,אס15 בין-לאומי או שרות "מספר אחדי". כל השירותים עס בקרה ותמיכה מצפה מחברת התקשורת היחידה שמתחייבת להפוך עולמות בשבילך צקק (60 2/7 : קופכים עולעות כשכילק