ידיעון אילא. גליון 26. פברואר-מרץ 1996

OCR (הסבר)
ידיעון אלא 5 כתובת המערכת: מזכירות אילא, ת.ד. 53113, תל-אביב מיקוד 61530 טל' 03-6473023, פקס' 03-6473683 דבר יו''ר ההנהלה חבר יקר !/ אנו הולכים וקרבים לארוע המרפפי של איגודנו, הכינוס הבינלאומי ה-30, האמור להתקלים בבנייני האומה בירושלים בתאריך ה-30 בינואר, 1 בפברואר 1996. תוכנית הכינוס זכתה כבר לשבתים רבים ואני מקווה שאלפי החברים מישראל ומאות האורחים מחו"ל העתידים לקחת חלק בכינוס, יזכו להשתתף בכינוס גדול ובלתי נשכח מכל הבתינות. יומו השלישי של הכינוס יוקדש לנוער שוחר מחשבים. כשלושת אלפים נערות ונערים מרחבי ישראל, יקחו חלק בארוע ראשון מסוגו, מפגש שיהווה את הארוע המכונן להתארגנות מסגרת חדשה תחת חסותה של אילא - "ינשמה" - נוער שוחר מיחשוב הישראלי. לקראת הכינוס אנו מחדשים את הופעתו של "*מעשה חושב'" ואני מקווה שמתכונתו החדשה תשרת בצורה הולמת את האיגוד לקראת שנות האלפיים. = התחלנו בפעילות נמרצת לחידוש החברות באילא ואנרהמאד מעודדים מהזרס הבלת פוסק ה של הנרשמים, עובדה שיש בח כדי להעיד על העניין והשותפות שהחברים מרגישים כלפי האלגוד. אני מקווה שנזכה לאותה היענות מצד החברות המאוגדות שהשותפות אתם חשובה לנו מאד. אנו עומדים להפעלל את מועדון ותיקי אילא ונודה לכל חבר שימסור פרטים על חברים ותיקים, כך שנוכל ליצור קשר איתם ולשתפם בפעילות המחודשת לותיקים. בראש המועדון הועמד חברנו שמשון טלר ואנ? בטוח שכולם יצטרפו אלי באיחולי הצלחה לשמשון ולמועדון. חידוש פעילות מועדון המנהלים, נדון בהנהלה ואני מקווה שגם הוא יצא לדרך במתכונת חדשה ומעניינת ויהיה נדבך נוסף למגוון הפעילויות המקצועיות והחברתיות שאנו מפעילים במסגרת אילא. לא נותר לי אלא לאחל לנו פעילות פוריה ומענלינת בעתיד וכינוס גדול, מפרה ומעניין לכולנו, כינוס שיהווה משוכה חדשה לכינוסים בעתיד. בברכת חברים וגכגוד רב, עמירם שור יו'/ר ההנהלה 7 ו - 300 "7 0 בינואר - 1 בפברואר 1996 - בנייני האומה, ירושלים יום עיון בנושא: רשתות תקשורת רחבת סרט 6 דן אכדיה, הרצליה סמינר |אז15841 2.0.66 סמינר ]1584 הראשון לשנת 96 יתקייס בבית בית יהודי בסרביה בתאריך 27.2.96, ובסמיכות זמניס לכנס 41181 אשר יתקייס באפריל השנה בארהייב. אנו עדיס להרחבה משמעותית של השימוש בטכנולוגיית ה-1// פחוטהותו/אוסה אס בחברות ובארגוניס נראה כי המגמה הנייל חובקת מגזריס הולכים וגדלים של לקוחות פוטנציאליים. יישום 1//% מוצלחיס מחייב ניצול נסיון מצטבר, ועל כן נרשת במה מקצועית לניתוח והפקת לקחים מפרוייקטים נוכחיים ליישומים נכוניסם בעתיד. ההצלחה הגדולה של הסמינרים שהתקיימו בשנת 95, שם הוצגו ונותחו פרוייקטים בפני המשתתפים, יוצרת עניין וביקוש נוסף להמשך בכוון זה. בסמינר יוצגו מספר 185ס570 6355 של יישומי ]/או, לצד הרחבות טכנולוגיות בתחומי ניהול מאגרים אופטיים, ניהול מסמכים במערכות ארגוניות ועוד. בנוסף נייחד דיון בהשלכות המשפטיות של הארכיון הממוחשב לאור חוק המחשבים. תוך שיתוף פעולה בין קבוצת התקשורת של ה-מטפו, קבוצת המחשבים של ה-פטטן ואילא ייערך בתאריך 3.3.96 במלון דן אכדיה בהרצליה יום עיון בנושא 'רשתות תקשורת רחבת סרט". מטרות יום העיון הן לדון במספר היבטים טכניים חשובים של הנושא, ולהציג את מצב התפתחות היישוס של רשתות רחבות סרט באר ובעולם. רשתות רחבות סרט מהוות נדבך חשוב בהתפתחות המהירה של ענף התקשורת וענף המיחשוב, ומאפשרות את הידוק השילוב ביניהם. קידום הידע, הטכנוולוגיה והיישומיס בשטח זה זוכים לענין רב ומושכיס השקעות גדולות בתעשיה, במוסדות המחקר, באקדמיה ואצל ספקי שירותים של תקשורת ומיחשוב. השימושיס החדישים של תקשורת מחשבים, תקשורת חוזי ותקשורת מולטימדיה, הס היוצריס את הצורך בתקשורת רחבת סרט, והס המניעיס את השטח במהירות קדימה. התפתחות מהירה זאת מציגה אתגרים תיאורטיים והנדסייס לא קלים ביוס העיון תינתנה הרצאות על ידי אחדיס מטובי המדענים, המהנדסים ואנשי המחשבים באר העוסקים בהיבטים השוניס של תקשורת רחבת סרט. יוס העיון מיועד למהנדסים, מנהלים ואנשי תוכנה וחומרה העוסקים בנושאי תקשורת ומיחשוב והמעוניניס להתעדכן בכל הנעשה בתחוס של רשתות רחבות סרט הנך מוזמן להשתתף דייר אדם לבנה, יו'יר קבוצת התקשורת, מ5פפז ישראל דייר יעקב נוי, מרכז נושא ימי עיון, אילא פרופי ישראל צידון, יוייר ועדת התוכנית דייר מיכאל רודה, יוייר קבוצת המחשבים, 1885 ישראל תוכנית סמינר מפורטת נשלחה לחברים. תוכנית נשלחה לחברים מפגש של חברי האגודה הישראלית לארגונומיה פברואר 1996 ספר חדש הבטחת א:כות תוכנה ביוס שני, 5 לפברואר 1996 יתקיים כינוס של חברי האגודה הישראלית לארגונומיה (איייא). במסגרת הכינוס יתקייס מפגש חברים ויערכו הרצאות מקצועיות. המפגש ימשך כארבע וחצי שעות, רישוס חבריס יערך לפני המפגש ויסתייס בשעה 16.00. הכינוס יערך במפעל חברת ייאינטליי בהר-החוצביםס שבמבואות ירושליס. הספר שיצא בהוצאת "אופוס" הוא הראשון בנושא המתפרסס בעברית. המחבריסם: דייר דניאל גלין ודייר זיגמונד בלובנד. בספר 320 עמודים. הספר מקנה ידע עדכני ומלא על מכלול הנושאים, האמצעים והכליס היוצריס את מערכת הבטחת איכות תוכנה, ומהווה בסיס ידע לקראת הסמכה לפי תקני 9001 150 9000-3 1580 התכנית: 0 הִתכנסות ורישוס חברים 0 פתילחת הכינוס, הודעות היוייר, פרופי יששכר גלעד מהטכניון מ.ט.2. 0 ניתוח ארוע בתחנת עבודה בתעשית הי-טק ,160/0041, הרצאה עייי גבי רקפת ישראלי מחבי אינטל, אווה הניגמן מחבי ארגו. 0 הבנת פונקציות בתצוגות כמותיות, הרצאה עייי גבי מרשה קוסקין מהטכניון מ.ט.י. 10 6 תסו0)60ז 05וותסתספזם 00511 .5 ו גזס 6ווד הרצאה עייי פרופי לאורה פונט המח' לסביבת עבודה, אוניברסיטת מסציוסטס. 0 הפסקה וכיבוד קל 0 פירמידת הארגונומיה - לומדת מחשב ללימודנושא הארגונומיה באינטל הרצאה עייי מר עדיאל ימיני, גבי רקפת ישראלי ואורנה אסיף מחבי אינטל 0 הצגת משפחת תוכנות אאטסוּטג עס דגש על תוכנת תיב'"'ס: 66סזט4 =טחקוסכ 680סוט ההרצאה עייי מר רענן קמחי מחבי ל.נ. הנדסה. 0 חלוקת תעודות חבר אלייא ובחירת ועד לאגודה יש להרשם לפני המפגש במזבירות אילא. דמי השתתפות: לחבר האגודה -.30 ש/ח, לאורח -.60 ש''יח. חבריס אשר יממשו את חברותם באגודה הישראלית לארגונומיה עד סוף ינואר 96, *וכלו להרשם לכינוס כחברי האגודה. מחיר רגיל: 129 שיח מחיר לחברי אילא: 99 שיח (כולל משלוח) לרכישת הספר בהנחה (באמצעות כרטיסי אשראל) לפנות לגליה בהוצאת 'יאופוס", טלי 03-6814231