יום עיון בנושא "חוק ההגנה על הפרטיות והשלכותיו על ניהול מאגרי מידע"

14 באוקטובר 1986. כפר המכביה, רמת גן.

OCR (הסבר)
איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה יום עיון בנושא | "חוק ההגנה על הפרטיות והשלכותיו על ניהול מאגרי מידע" יום שלישי י"א בתשרי תשמ"ז 4 באוקטובר 1986 כפר המכביה, רמות גן ן | בחודש מאי 1986 פורסמו תקנות מכח החוק להגנת הפרטיות, שיכנסו לתוקפן בחודש פברואר 1987. הן מטילות אחריות אישית על המנהל הכללי של כל גוף אשר בבעלותו מאגר מידע -- לפי משמעותו בחוק -- במקרה של חשיפת נתונים, שינויים או השמדתם ללא הרשאה, בשגגה או בזדון. כן נקבעו כללים להעברת מידע בין גופים צבוריים. בפני כל ארגון מתקדם, הנהנה מיתרונות המיחשוב, עומדת המשימה להתארגן, ולהכין את הכלים לאבטחת המידע, לפי התנאים המיוחדים שלו. מטרות יום העיון הן: * להפגיש את המשפטנים וחברי הועדה הצבורית שהכינו את התקנות, עם קהיליית אנשי המקצוע; * לסקור ולהבהיר את המצב החוקי החדש; * להציג כלים ניהוליים וטכנולוגיים להשגת בטיחות מידע יום העיון מיועד: * למנהלים כלליים ₪ למנהלי יחידות מחשב ולממונים על בטיחות למעצבי מערכות מידע ומתכננים ליועצים משפטיים בארגונים וגופים ציבוריים למבקרים פנימיים ומבקרי ענ"א תכנית יום שלישי, 14 באוקטובר 1986 מושב ראשון: השלכות החקיקה על ניהול מאגרי מידע מנחה: מר כתריאל צימט - יו"ר הנהלת איל"א 0 ההתהתכנסות והרשמה 15 מגמות חוק הגנת הפרטיות בישראל ומשמעות התקנות החדשות חיים קלוגמן ממונה בכיר על חקיקה ויועץ לשר % משרד המשפטים 0 התהפסקת קפה 0 סוגיות טעונות הבהרה בחקיקה בענין אבטחת מידע ליאור חורב, משפטן 0 האחריות המנהל להתארגנות ולפיקוח על אבטחת המידע בארגון שולמית ברקת יועצת לבטיחות ובקרה במערכות מידע 0 -14.00 ארוחת צהרים מושב שני: בעיות הבטיחות, וטכנולוגיות לאבטחת מידע מנחה: מר עמירם שור- חבר הנהלת איל"א 0 -14.45 העברת נתונים בתקשורת -- סיכונים ₪ ופתרונות מאיר אלתר יועץ בכיר לתקשורת נתונים 65 האבטחת הגישה למערכות מידע ניסים בראל יועץ למערכות בטחון איגוד הבנקים 0 האבטחה היקפית של יחידות מחשב יוסי מרגלית יועץ לבטיחות מערכות ענ"א סיום, כבוד קל טופס הרשמה לכבוד מזכירות איל"א כפר המכביה ת"ד 919 רמת-גן 52109 נא לרשום את הר"מ ליום העיון "השלכות חוק ההגנה על הפרטיות" המוסד / המפעל כתובת ם חבר באיל"א ‏ םש לא חבר באיל"א רצ"ב המחאה מספר תנאי הרשמה דמי הרשמה לחברי איל"א 0 ש"ח דמי הרשמה ללא חברים 0 ש"ח 4 דמי ההרשמה כוללים כיבודים, ארוחת צהרים 4 התשלום חייב להגיע עם ההרשמה. לא תינתן אפשרות להכנס ליום העיון ללא תשלום א במקרה של ביטול ההרשמה, יוחזר הת./00% אם הודעה על ביטול נתקבלה לא יאוחר מיום 11.06 4 המחאות יש לרשום לפקודת "איל"א -- איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה". בדבר פרטים נוספים נא לפנות אל: מזכירות איל"א ת"ד 919 רמתיגן 52109 טלפון 03-715770, 03-715772 בצ | > .ה