עלון איגוד המשתמשים בציוד חברת יבמ בישראל. אוגוסט 1993

OCR (הסבר)
2 4 . | 2 ו . איגוד המשתמשים בציוד חברת יבמ בישראל [36ז5] חו ח0ו+550613/ 105615 ואפו / אוגוסט 1993 י, / ע //// 0/0 7070777777 7277777777 0/0/720027202727272ע7ע7ע7ע797/0/727ע772797ע0ע0/020ע7ע72790ע72097ע097ע7ע72727עע7ער/ ₪ לט נתעתתעתתעתתעתתכעתתעתתתתתתעתתתפתתעפתתעתת תת תפלת לייל שלום לכם, א אא ו א "הפסיקו להיות ממוחשבים וחושבים כל הזמן. לכו עם א תמא 0 הקצב!" דברים אלה שמענו מהזמרת של תזמורת "אור", אשר 2 הנעימה לנו את ארוחת הצהרים בכנס השנתי (פרטים על הכנס בגוף העלו). 6 אבל מה לעשות ואנחנו אכן ממוחשבים מאוד, וגם אם לא 5 ש הולכים בדיוק בקצב המנגינה, אנחנו מחויבים לשמור על קצב - ההתפתחות והקידמה. כולנו הרי יודעים, שמי שנעצר -- שוקע. 6 מי שאינו מתקדם -- נסוג. והקצב הזה הוא קצב מטורף. ש תרומתנו הצנועה לריצה הזאת אחרי הטכנולוגיה היא בעלון % קייץ זה של אמצ"י. בצד אינפורמציה ארגונית חשובה תמצאו גם 6 מאמרים מקצועיים טכניים בתחומי הפעילות שלנו, מאמרים ש בתחום הניהול (כמו למשל בנושא טיפוח כח אדם, בקרה של ש ההנהלה על המחשוב בארגון ועוד), מגמות ארגוניות בעולם טכנולוגית המידע, בקרת איכות, הצגת יבמ החדשה ועוד. אני מקווה שתהנו מהקריאה ומאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנת העמקת המיכון והמחשוב בכל המגזרים ובכל התחומים. נשתמע בוודאי גם בשנה הבאה עם הירוק הזה, כי-- "אני ירוק, משמע אני עלון אמצ"י"... אלל אלאל ל א / 02 4% ל ריר //ר/ר/ר/'///י/ קריאה מהנה, / / ו לכ (////. 6% 0% גיורא אולמן עורך ו ₪ שש ששמ אשא אחא אאא אאאאאאאאאאאיתחתה" "4 מְלֶע שא ₪ אלול, תשנ"ג % ָ ש בה ?25% : ש י. י ש : : - 5 ש י 5 2 : | 7 : / : : שש . ש : ]5 או אסוזה !5500( 565 שחו , 6 י איגוד המעותמשוים בציור חברת יבמ בישראל : .א ש , ת.ד. 88וסו רמתיגן ו5200 : ש ₪ 01 6% זגואגה 10188 8 50 י ש " טל.7516616, 6!.03-9371290ד י שש 5 ומ א ₪ = ₪ א םשו שח א אי א 2 = == 2 עשי יע שש אא ל / לוא ש ל שש ש א * א שש > תוכן העניינים 1. באמצ"ל - | דוח האסיפה הכללית השנתית של קבוצות ההתעניינות 6 - פורום המנהלים באמצ"י 0 22-60 ,11 - ועדת אמצ"י לקשרים עם יבמ - דיסקים 3880 ]13% 18 - סקר שביעות רצון חברי אמצ"י - 1992 1 - קול קורא לגיוס חברים 0 0 002 לט בוש ב שכפ :ב 66 שישו - 10 - קול קורא למשתמשי ציוד יבמ 35/6000 2 2 .מ.ס.ז. .6 -- אס]חתסס - 6ססצטם 00%1/10% - כנס שנתי 1998, רוטרדם 21 - דיווח מכנס 6קסצטע 001810 (ההיבט המקצועי) א 29 - כנס האביב של .₪.כ.6.0.1 .. 7 8 צפוי באמצ"י - סדנאות ופגישות בארץ ">" 56 4. קבוצות התעניינות - תכנון תשתית תקשורת 3 6 .07 - קישוריות 6ג81ז7ת81]/ ס% סק 40 - הכרזות בנושאי רשתות תקשורת מקומיות 4 - ניהול אחסון בסביבת 08 א - | עיבודים משותפים בסביבת 4.8/400 ו :2544 27 - מידע מעודכן בתחום מערכות 48/400 8 48 - פורום מנהלים: סיור בתחנת הכוח "מאור דוד" 29 5. הרצאות אורח בכנס השנתי - בקרה של ההנהלה הכללית על המחשוב בארגון, פרופ' אחיטוב 0 - כלכלה ללא גבולות, מר דני גילרמן ...בב בם -‏ יבמ החדשה, מר דני גלבוע ל כ 6. אשנב למשתמשים - טיפוח כח אדם בתחום טכנולוגיית המידע 1 - מנב"ס - מערכות מינהל בית ספרי ..... ... 60 - בקרת איכות כוללת בתוכנה עפ - מגמות ארגוניות לשנים הקרובות ד - הרצאות בקבוצת תקשורת (שקפים) 7 שי 0 ₪6 5 ₪0 867 העברת קבצים מבוקרת 8807 מתסנצטס121501 ש66/16צך עריכה בפועל והפקה: יצחק עמיהוד, הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ ת.ד. 6108, הרצליה, טל': 09-541207 בק ד . | 4 | 00 = == ו י 1 ו 0 ו -- דרה 7+" ר-לה---לרוה---ה -----1ל-----9ל , + 4 1-31 ה הח ו + חברי אמצ"י היקרים, בפרוס ראש השנה, ברצוני להביא לכם את ברכתי, שלי ושל כל חברי הנהלת אמצ"י, ולאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה של בריאות, שנה של אושר והצלחה במעשיכם. אנו בישראל, עדיין ניצבים בפני אתגרים גדולים של קליטת עליה, הדברת האבטלה, עצמאות כלכלית ושלום. עם כל הצער שבאובדן חיי אדם במהלך מבצע "דין וחשבון" שכמעט וסגר את השנה החולפת, נראה שאנו בעיצומו של תהליך העשוי להביא את השלום לאזורנו, תהליך שבהגשמתו יש כדי להביא פריחה ושגשוג לאזור ומזור לבעיותנו המרכזיות: קליטת עליה, תעסוקה, בטחון ושלב נוסף בדרך לעצמאות הכלכלית. השנה שחלפה עדיין היתה שרויה במלחמת הישרדות קשה של יצרני החומרה. לקשיים אלה יש גם השלכות עלינו, ואני מקווה שנדע להפיק מהתקופה הזו את המירב והמיטב לקידום הניהול הממוחשב בישראל. אין ספק, שלנו אנשי טכנולוגיית המידע, תפקיד חשוב בכל הנוגע לקידום רמתה המדעית, הניהולית, הטכנולוגית והחברתית של ישראל. בידנו מופקדים האמצעים והשיטות, היכולות לאפשר את הגשמתם של חלק חשוב מהמשימות הלאומיות ואני מאחל לכולנו שנוכל לממש את הציפיות מאיתנו ושלנו, בתחומים אלה. ושוב, ברכתי לכולם, שנה טובה ומאושרת. בברכת חברים נאמנה עמירם שור יו"ר ההנהלה ("עלערעועלעלערעלעלעל,רעלעלערעע יע 0 | קר עלעקעע 2/0" יי יי יי ל ל 7 ללקל תילתע תעלתעתעלעתעלללעלעל רשעל לשל תלילעל דוח האסיפה הכללית השנתית של קבוצות ההתעניינות וניאר נטצ ו שש וט .‏ הכנס השנתי והאסיפה הכללית השנתית של אמצ"י, איגוד המשתמשים בציוד יב"מ ש ישראל, התקיימה ביום רביעי ל' בניסן תשנ"ג, 21 באפריל 1993, במלון דן אכדיה, ש הרצליה. % א לצ ש מר עמירם שור, יו"ר הנהלת אמצ"י, פתח את האירוע בדברי ברכה לבאי הכנס. 2 משתתפי הכנס היו חברי האיגוד, קבוצות ההתעניינות, נציגי חברות וארגונים ומרצים אורחים. אאא המושב הראשון של הכנס נפתח בהענקת תעודות הוקרה לחברי הנהלת אמצ"י שפרשו, כהוקרה לתרומתם לאיגוד. הנהלת אמצ"י החליטה להעניק להם תעודות רישום בספר הזהב של ק.ק.ל. על פעילותם באיגוד: ו א מש 6 0% שש ו א שש % ל 2 0% * חיים גיל -- מנהל יחידת המחשב של הסנה, בעבר. * אלי גונן --- מפקד ממר"ם, בעבר. * דן גבעול -- מנכ"ל החברה לאוטומציה. כתריאל צימט --- מנכ"ל המחשוב בחברת אל-על, בעבר. אבי כהן --- מנהל מרכז החישובים של אוניברסיטת ת"א. אריה שמש -- מנהל משותף בחברת מל"ל. רוממיה הלוי-סגל -- מנהל יחידת המחשב של אגד. א 4% . 2 ללש . . . 7 2 // כ ל ל א מר דני גילרמן, נשיא איגוד לשכות המסחר בישראל, הוזמן להרצות על כלכלה ללא ל גבולות. תקציר הרצאתו ניתן בנפרד בעלון זה. ש את מפגש הצהריים הנעימה תזמורת "אור" מכפר סבא, בניצוחם ובניהולם של נחום ש סלוצקי ובוריס שניידרמן. / שש ₪ שש 4. ליו"ר האסיפה הכללית נבחר ד"ר מנחם דישון ממשרד הבטחון. * למזכיר האסיפה הכללית נבחר מר שמעון בוקשפן מעירית פתח תקוה. 8 5 מר יהושע מאור, מנכ"ל יבמ ישראל, הודה לעמירם שור ולהנהלת אמצ"י על ההזמנה 5 שניתנה לו לבוא ולדבר בפני באי הכנס. הוא איחל ללקוחות יבמ שיעמדו בכל 8 משימותיהם שהן הרבה יותר רחבות מסתם ניהול מתקני מחשבים. הוא ציין כי לא רק 2 היצרנים, אלא גם המשתמשים נמצאים בתקופה של קשיים, תקופה של מעבר. הוא ש הביע תקווה שהמצב ישתפר וסיים באיחולי הצלחה לחברי אמצ"י להמשך שיתוף ₪ פעולה מקיף ונרחב גם בשנת העבודה הקרובה. ג ל 0% עעששששעע/? / 6 גליקמן נטלר מייזלר מיקרוסופט שוב בעברית ובגדול, מעבד התמלילים הטוב בעולם לסביבת חלונות עכשיו מימין לשמאל! ה-"0ם מאגזין" העולמי הגדיר את סח 0/ כתוכנה הטובה בעולם לעיבוד תמלילים. היום לאחר חודשים רבים של פיתוח בחב' מיקרוסופט האמריקנית, תוכלו להנות מהתוכנה הטובה בעולם, בגרסה עברית. ל-סה סש יתרונות רבים ובולטים: "?סחפ 8 6גחפ" (גרור והנח) - קטעים שלמים ניתנים להעברה לכל מקום על גבי המסמך בלחיצת עכבר. "6צוופצוי* (מה שרואים זה מה שמקבלים) - עד היום ניחשתם איך יראה המסמך על הנייר, מהיום אתם רואים על המסך, בדיוק איך יראה המסמך. * עבודה בטורים * עבודה בטבלאות * הפקת מדבקות * פונטים רבים בעברית * מיזוג לצורך רשימות תפוצה * עבודה מעולה ברשת * מערכת גרפיקה מוכללת בתוכנה * מילון לאיות ותיקון שגיאות בעברית ובאנגלית. * נוסחאות מדעיות * אפשרת השוואה בין שני מסמכים. פס 0/ מאפשרת הסבה קלה וחלקה מתוכנות אחרות לעיבוד תמלילים ועוד ועוד-. כל היתרונות הללו כלולים בתוכנה וללא תוספת מחיר. ]050וכאו] ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשיס: מלל 03-7515511 + משבשבת 03-5611961 * גרינברג מהנדסים 03-4982884 * כלנית 03-5372929 ובחנויות המחשבים המוכחרות, מתירים מיותדיס למוסזות תינוך. יו"ר הנהלת אמצ"י, מר עמירם שור, דיווח על פעילות האיגוד בשנת 1992. בתחילת דבריו התייחס להיקף היצוא של התוכנה ההולך וגדל. מר שור ציין כי בשנת 1992 עברו תעשיות החומרה והתוכנה תהליך של חשיבה מחדש מבחינה כלכלית ועסקית. תהליך חשיבה כזה חל גם אצל הלקוחות המשתמשים. זהו תהליך מרתק מאוד מחד, אך גם קטלני מאידך. בשנים הקרובות יהיה על כל אלה העוסקים בטכנולוגיות המידע לקרוא נכון את מפת העסקים על-מנת לקבל החלטות נכונות. התעשיה הישראלית חייבת לעשות זאת טוב יותר מכולם בעיקר ביישום הפנימי. יש להכניס מרכיבים ושיטות חדשות בניהול, כמו למשל 761 ותקני 9000 180. עלינו לבצע זאת אם ברצוננו להיות חלק אינטגרלי בתהליך העסקי העולמי. הדו"ח המלא של יו"ר ההנהלה, הדוחות הכספיים ודו"ח ועדת הביקורת לשנת הפעילות 1992 נשלחו לכל חברי אמצ"י לפני מועד הכנס. יו"ר הנהלת אמצ"י התעכב בדבריו על מספר נושאים הכלולים בדו"ח. א. ההנהלה במהלך הקדנציה הנוכחית בוצע ריענון בהרכב ההנהלה. ההנהלה חידשה פנים ושילבה בתוכה נציגי משתמשים ממגזרי המשק השונים. ההנהלה החדשה בחנה את דרכי עבודתה וארגנה את עצמה מחדש. בעלי תפקידים בשנה הקרובה הם: 1. עמירם שור -- יו"ר ההנהלה ומתאם א00%10]0. 2 יצחק מלאך -- סגן יו"ר ההנהלה וגזבר האיגוד. 8 דבורה מטרני -- מנהל איזור 60108 ישראל. 4. יהושע לאונר -- מתאם טכני 011108 ישראל וקשר טכני עם יבמ ישראל. 5 שמשון טלר תנ"צ -- מנהל פורום הדרכה קבוצות 1108ז6. 6. יצחק סיוון -- מנהל פורום הדרכה קבוצות א601/10%. 7 אהובה פיינמסר -- מנהלת פורום מנהלים, יחצנות, דוברות וסקים. 8 יהודה אורבך -- תקנון אתיקה וקשר עסקי עם יב"מ. 9 עזרא אפרת -- קשר ותיאום עם מועדון א3. 0. כרמלי דן -- גיוס מוסדות לאיגודים ונציב תלונות. 1. גיורא אולמן, אל"מ -- עורך עלון אמצ"י. הוקמו מספר ועדות לשם ארגון פעולות האיגוד: . ועדת קשרי אמצ"י עם ארגוני חו"ל. 2 ועדת הדרכה. 8 ועדת שיווק, תקשורת וגיוס מוסדות. 4. ועדת שיטות עבודת ההנהלה. - ב. פעילות מקצועית פעילות מקצועית עניפה מאוד היתה בקבוצות ההתעניינות השונות, אשר תוכננה תוך שיתוף פעולה עם חברת יבמ. אמצ"י מקיים סדנאות וערבי עיון מיוחדים עם ערך מוסף מקצועי לעומת הגורמים האחרים בשוק המקיימים ימי עיון דומים. ימי עיון אלה הם בנושאים בעלי ענין וחשיבות מקצועיים שאף גורם מתחרה אינו נוגע בו. מבין נושאי הפעילות תופש מקום נכבד נושא התקשורת, וזאת -- בזכות ראש הקבוצה הנמרץ, לואי פרידמן. , גי ]1 ) א6 \ אכן וג \ | אכךיה ג. | מועדון המנהלים מועדון המנהלים קיים בשנה החולפת מפגשים משני סוגים. האחד, מפגש פורום מנהלים בו התקיימו הרצאות בנושאי כלכלה ומשק; והשני, מועדון במתכונת סוף שבוע המשלב סדנת ניהול ואירוע חברתי. מועדון מנהלים נערך בדצמבר 1992 בים המלח. יו"ר אמצ"י הדגיש את החשיבות המקצועית והחברתית בקיומן של פעילויות אלו. ד. פעילות בינלאומית נציגי האיגוד נטלו גם השנה חלק בפעולות ארגוני המשתמשים 00/0 ו-₪כ01, בסיוע ההנהלה. בוצע כנדרש תהליך הגשת ההמלצות, הוכנה השתתפות המשלחות בכנסים וניתנו שתי הרצאות מקצועיות על ידי נציגים מישראל. חברי אמצ"י נוטלים חלק בפעילויות האיגודים האלה. יו"ר אמצ"י נבחר בפעם נוספת (לתקופה של שנה) כנשיא ארגון 0₪/₪ַ00. ה. גיוס חברים חדשים במהלך השנה הקרובה תפעל אמצ"י לגיוס חברים חדשים לאמצ"י ולשני האיגודים האירופאיים. לאחרונה הוחלט באמצ"י לגייס גם משתמשים בעלי מערכות 5/6000א, בשל העובדה שיש כיום יותר ויותר צרכנים הנכנסים למחשוב עם מערכות אלו. יש תוכנית באמצ"י לקדם פעילות קבוצת התעניינות למערכות 85/6000. ו סקר משתמשים ושביעות רצון גם השנה הונהג סקר משתמשים ושביעות רצון. עמירם שור ציין כי הפעם בוצע שינוי במתכונת הסקר. הוחלט לבדוק לא רק את שביעות הרצון של חברי אמצ"י מהתמיכה והשירות של חברת יבמ, אלא גם את שביעות הרצון של החברים מאמצ"י ופעילותה. בהקשר זה נבדקו מספר נושאים. תמצית ממצאי הסקר ניתנת בנפרד בעלון זה. יו"ר אמצ"י סיים את דבריו בדברי תודה לחברי ההנהלה הנוכחית המסיימת את שנת הפעילות ה-19 במספר של אמצ"י שהוא איגוד המשתמשים הגדול והחזק ביותר בישראל בכמות ובאיכות התפקוד. הוא הודה אישית לחברי ההנהלה ולכל אלה התורמים מזמנם לפעילות השוטפת התורמת לחיזוק האיגוד, ובמיוחד למזכ"ל האיגוד מר שמעון בוקשפן - הכוח המניע בהנהלה. גב' דבורה מטרני, מנהלת איזור 60108 בישראל, דיווחה על הפעילות בשנת 1992. היא התעכבה על מבנה 601128 וקשריו עם הארגונים האחרים: 911485 ו-א00110. ₪ מורכב מ-13 אזורים, שישראל אחד מהם. לב הפעילות המקצועית מתנהלת באמצעות קבוצות העבודה. גב' מטרני מנתה את יתרונות החברות ב-61110₪, שעיקרם: פעילות שוטפת בקבוצות עבודה, כנסים מקצועיים לאומיים ובינלאומיים, הגדרת דרישות ובעיות ושינוים טכניים נדרשים בפני חברת יבמ ופרויקטים בינלאומיים. מספר חברי אמצ"י המשתתפים בכנסים אלה גדל. הוגשה בקשה לקיים את כנס ₪ בישראל ויש סיכוי שהכנס אומנם ייערך באילת באביב 1997. דבורה מטרני ציינה, כי ממשיכים בפעילות לקיום כנס ארצי של חברי ₪010 המקומיים אחת לשנה. מפגש ראשון נערך בספטמבר 1992 והכנס הבא מתוכנן לסתיו הקרוב. . 8 0 אנשי מקצוע. מהטוכים באר מנתחי מערכות., תוכניתנים. מנהלי פרויקטים ומומחי תשתית הקפדה על: איכות ביצוע לוחות זמנים אי-חריגה מתקציב פיתוח מערכות על פוחזוחגו-ו8ו, 45/400. 5/2ק, 5/6000 שילוב 56, 8/2 ותחנות עכודה מיוחדות אל יישומים כמחשכ המרכזי התמחות בתוכנות |גזטוּא/3845סג, פסג/פואסו, 82/0965 פיתוח מערכות כ-49/400 תמיכת סיסטם ל- פעוא, 96//ואש שירותי 084 ל- פואסו, פה8הסג. 82ס. ‏ 501 הסבת מערכות ממחשכ למחשב, בין מערכות הפעלה וכסיסי נתונים טָחו2ופהשסס של מערכות פיתוח מערכות כ- סו6גו (סק, וופטסאז, אואט) תכניות אב למערכות מידע ומיחשוב מוצרי תוכנה לסיסטם וכיוונון אפליקציות כ-5עוא, 95/, ושע מוצרי 6255: צופו ו-שסג של 6 סח עכור 6וסץ0/סה "קישורית" ו"החלטית" -- פתרונות למשרד הממוחשב כארגונים גדולים עם 5-סחקה, אצ/חסופושססוווס או 8/400סווס פ-4 -- חיוב השימוש במחשב (ספספפָזחס) על פי רמת השירות. (₪/8) מערכות שליטה ובקרה (650404) סט ג 1וחס= פורמולה נג"מ 8 67892 טועה- וד ,₪510 06850 ,2 דרך השלום 2, ת"א 67892. 3 -03 :. ופד טל' 03-5622833 הנוסחהזהנכונהולפתרונותזכתוכנה!ו .0 1 גזבר האיגוד, מר יצחק מלאך, הציג את הדו"חות הכספיים בשנת 1992 ואת הצעת התקציב לשנת 1998, אשר הסתכמה ב-324 אלף ש"ח. האסיפה הכללית אישרה את הדו"חות ואת הצעת התקציב. יו"ר ועדת הביקורת של האיגוד, מר מירון פרימור, נתן דין וחשבון של ועדת הביקורת. מר מירון פרימור ציין כי בדק את המאזן של אמצ"י ליום 81 בדצמבר 1992 ואת הדו"ח על מקורות ושימושים לשנה שנסתיימה באותו תאריך. בדיקתו נערכה לפי תקני בקרה מקובלים ובהתאם לכך ננקטו אותם נוהלי בקורת אשר חשב אותם לדרושים בהתאם לנסיבות. האסיפה הכללית אישרה את הדו"ח. יו"ר האסיפה הכללית הודה לחברי ההנהלה ולכל החברים, שפעלו במסגרת קבוצות ההתענינות באיגוד בשנה שחלפה ולכל החברים שקיבלו תעודות הוקרה על פעילותם באיגוד. תודה מיוחדת למזכיר האיגוד מר שמעון בוקשפן על פעילותו המסורה רבת השנים, ואיחולי המשך פעילות פוריה עוד שנים רבות. בזאת ננעלה האסיפה הכללית. ההרצאה המקצועית המרכזית של הכנס ניתנה על ידי פרופ' ניב אחיטוב, דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. ההרצאה עסקה בהצגה של כלי ניהול ובקרה על יחידת מערכות המידע מנקודת מבט של ההנהלה הכללית של הארגון. תקציר ההרצאה ניתן בנפרד בעלון זה. דני גלבוע, סמנכ"ל שיווק יבמ ישראל, הרצה על "יבמ החדשה" -- התגובה של יבמ להתפתחויות הכלכליות והטכנולוגיות במישור זה. תקציר הרצאתו ניתנת בנפרד בעלון זה. ו פורום המנהלים באמצ"י מפגש פורום מנהלי מידע ראשיים יתקיים בחסות חברת ארשת מערכות בע"מ, ביום 3, במלון דן תל-אביב. המרצה האורח בפגישה זו, עו"ד בנימין זיגל, ירצה על עבירות הצווארון הלבן בעידן המחשב מר שמעון בוגנים, מנכ"ל ארשת מערכות, ירצה על אבטחת מידע בסביבה מרובת פלטפורמות מידע על הפגישה יישלח לחברים. פורום המנהלים באמצ"י מציע לחברים מפגשים מקצועיים ברמה גבוהה. במפגשים אלה מוצגות סוגיות תחום הניהול, המידע והמיחשוב והם משמשים מסגרת להחלפת דעות, רעיונות ולהעשרה הדדית. פורום המנהלים באמצ"י מזמין הצעות של גופים וחברות מתחום המידע והמיחשוב להעניק חסות למפגשי צהריים של פורום המנהלים. בדבר פרטים נבקשכם לפנות לגב' אהובה פיינמסר, סמנכ"ל משרד החינוך והתרבות, טלפון: 02-292551/7. הח 2 : 5 באוגוסט, 1998 לכבוד מר אמציה וולוך מנהל שירותי המידע חברת החשמל שלום אמציה, מבקשת להודות לך בשם כל חברי הפורום על המפגש המעניין והמוצלח ועל האירוח הנאה בתחנת הכוח "מאור דוד" בחדרה. חברי הפורום התרשמו עמוקות מהאתר וממערכות המידע המקצועיות והמקיפות של החברה. יישר כוח ותודה רבה. . בברכה, (-) אהובה פיינמסר מרכזת פורום מנהלים ברכותינו לחברים החדשים באמצ" ליינטק פול סרטר 6 מרכז רפואי בילינסון תקוה ארבל 0 סי.איי. ישראל משה הררי 00 צורן מיקרואלקטרוניקה ששון לוי 0 מוסדות מצטרפים ל- 6סס+טם א60%10: אינקוד מיקי לפיד המשביר לצרכן יוסף דיטל השירות הבנקאי עדי כהן ליינטק פול סרטר מלם מערכות דן כרמלי תעשיות רכב שמואל פינט מוסדות מצטרפים ל- 6שסצט₪ מפז60: המימד הרביעי גיל גרובר השירות הבנקאי עדי כהן מלם מערכות דן כרמלי עיריית תל-אביב יעקב נוי קוק -- אצטהת ודוא תוספת כלעדית: יצירת סביכה סטרילית לכל המחשכים האישיים כארגונך. אוריוורד - גירסה חדשה למעכד התמלילים הסטנדרטי של צה"ל, אלתא, ארקיע. סוכני ביטוח, מפעלי נייר חדרה ואחרים. מתאים למחשבי אצ / אואע / 06 אורידקט - גירסה חדשה לתוכנה לאיחזור טקסט חופשי ותמונות. מתאים למחשבי אאצ / אואע / 6 אונוקולן - אנטי-וירוס לרשתות 1 ופטסא (דז9/קג//ו\א) אנט' |ירוס - גירסה חדישה של התרופה הותיקה מכולם נגד 0 סוגי וירוסים שונים. חיסון וריפוי כזריקה אחת. המבוא 6 גבעתיים 53303 טל' 03-5715319, פקס: 03-318731 - 18 - ועדת אמצ"י לקשרים עם יבמ הארכת תוקף הסכם שירות רגיל דיסקים 3880/38 חבר יקר, הננו שמחים להודיעכם שבשיחות שקיימנו עם מנהלי האגף הטכני של חברת יבמ ישראל, הגענו לידי הבנה והסכמה, לפיה תמשיך חברת יבמ ישראל לתת תמיכה ושירותים טכניים לדיסקים מודל 3380/84 לתקופה של שנה אחת נוספת. כזכור, הודיעה חברת יבמ על הפסקת השירות והתמיכה לדיסקים אלה והוצאתם מקבוצות הציוד ההיקפי הנתמכות על ידי חברת יבמ, עקב התיישנות טכנולוגית. ועדת הנהלת אמצ"י לקשרים עם יבמ טיפלה בנושא לאחר פנייה של חברים אחדים, שעדיין משתמשים בטכנולוגיית הדיסקים מסוג זה. אנו שמחים על שחברת יבמ ישראל נענתה לבקשתנו. בכך תינתן האפשרות לחברות אלה להחליט על המשך דרכן בטכנולגיית הדיסקים בעתיד. הנהלת האיגוד > 14 .1 סקר שביעות רצון חברי אמצ"י -- 1992 סיכום ממצאים עיקריים שביעות רצון מ-יבמ א. | חברי אמצ"י מייחסים חשיחבות רבה מאוד לשירותי יבמ בתחום הציוד, מוצרי תוכנה, שירותי אחזקה ומחירים. חברי אמצ"י הביו שביעות רצון גבוההמשירותי יבמ בתחומים אלה, למעט המחירים. כ-80% מהמרואיינים הביעו אכזבה רבה מהמחירים שגובה חברת יבמ עבור שירותיה ומוצריה. ב. | בנושא המחירים, מרוצים יותר משתמשי המערכות הקטנות מאשר משתמשי מערכות מרכזיות (15א). ג. | חברי אמצ"י אינם מרוצים מן הפתרונות הכוללים שמעמידה חברת יבמ ללקוחותיה. כ-80% מן המרואיינים ייחסו לנושא זה חשיבות גבוהה. ד. | בנושא הפתרונות והיענות יבמ לצורכי לקוחותיה, מרוצים משתמשי המערכות הקטנות יותר ממשתמשי המערכות הגדולות (1/). ה. קיימת שביעות רצון גבוהה משירותיה המינהליים והלוגיסטיים של חברת יבמ ומשירותי ההדרכה, אם כי מידת החשיבות שמייחסים הלקוחות לתחומים אלה הינה מישנית. ו | משתמשי המערכות הקטנות מרוצים פחות ממשתמשי המערכות הגדולות בכל הקשור לשירותי ההדרכה הניתנים על ידי יבמ. שביעות רצון מאמצ"י א. חברי אמצ"י הביעו שביעות רצון גבוהה מפעילות אמצ"י בתחומי השתלמויות, הדרכה מקצועית, קשרי החלפת מידע מקצועי בין חברי האיגוד ובינם לבין ארגונים אחרים. ב. | לדעת חברי האיגוד, אין לאיגוד השפעה משמעותית בשיפור יעילות השימוש בציוד יבמ ובניצול יעיל של משאבי ההדרכה של חברת יבמ. ג. | לדעת חברי האיגוד, אין הוא מייצגם במידה מספקת בפני מעצבי המדיניות ויש מקום לשפר את הייצוג וקידום האינטרסים של חברי העמותה. כ-50% מן המשיבים הביעו חוסר שביעות רצון מייצוג האינטרסים המקצועיים והכלכליים של משתמשי יבמ. = 18 - ד בדרך כלל, משתמשי המחשבים המרכזיים (9]/) מרוצים באופן משמעותי יותר ממשתמשי המערכות הקטנות, בכל הקשור לשירותי אמצ"י לחבריה. ה. | לדעת החברים, יש לאמצ"י ייחוד ביחס לארגונים אחרים, כמו איל"א ואיגוד מנתחי מערכות. ריכוז הסקר: | אהובה פיינמסר עיבוד: גבריאל אלבז - 7-74 - 4-37 -- תשובת מנכ"ל יבמ: לכבוד אהובה פיינמסר חברת ההנהלה ומרכזת הסקר אמצ"י הנדון: | סקר שביעות רצון חברי אמצ"י -- 1992 תודה על שעדכנתם אותנו בנוגע לסקר, ועל ששלחתם לנו את התוצאות. מכתבכם הגיע בעוד אנו עוסקים בניתוח סקר משלנו, והשלים את ממצאינו. שמנו לב בעיקר לשתי נקודות שחברי אמצ"י לא היו מרוצים מהן: 1. נתינת פתרונות: בעניין זה אנו רוצים להביא לידיעתכם ארגון פעילויות ביבמ, המתרכזות במיוחד בקבוצות פתרונות ללקוחותינו. זה כולל: קבוצת יעוץ לרשתות מורכבות, קבוצת פתרונות שרת/לקוח, קבוצת שילוב מערכות וניהול פרויקטים לנתינת פתרונות התפורים ע"פ דרישות הלקוח ועוד. צבי טל וסמי חננאל, המנהלים האחראים, ישמחו להיפגש אתכם, לדון במה שנעשה ולקבל את הצעותיכם לגבי שירותים נוספים. 5. בנושא המחירים, אנו מודעים לחוסר שביעות הרצון ונעשה כמיטב יכולתנו לשיפור הנושא ב-98'. יחד עם זאת, מדיניותנו היא לדון עם כל אחד ואחד מלקוחותינו בנפרד בנושא זה, ואיננו חושבים שיש תועלת בדיון כללי. שוב, תודה על ששלחתם לנו את תוצאות הסקר. נשמח לקבל גם להבא הערות ומידע בנושא זה. בברכה, (--) יהושע מאור . 8 עשר הדברות של האתיקה בעולם המחשוב 1. לא תשתמש במחשב לפגוע באנשים אחרים. 2. לא תפריע לעבודת אחרים במחשב. 8 לא תרחרח ותחטט בקבצים של אחרים. 4. לא תשתמש במחשב כדי לגנוב. 5. | לא תשתמש במחשב למתן עדות שקר. 6. לא תעתיק ולא תשתמש בתוכנה של אחרים שעבורה לא שלמת. 7 לא תשתמש במשאבי מחשב של אחרים מבלי לקבל הרשאה, או לתת תמורה הולמת. 8 לא תשתמש בפלט של אחרים. 9. תחשוב תמיד על ההשלכות הסוציאליות של תוכנית שאתה כותב, או של המערכת שאתה מעצב. 0. לעולם תשתמש במחשב בדרך שתציג התחשבות ותשומת לב לעמיתיך. (תרגום חופשי ממאמר של מ' בטס 7/98) הערה: כל שנאמר בגוף זכר מתאים וישים גם לגוף נקבה. הדברים נכתבו כך לשם נוחות בלבד. - 17 - קול קורא לגיוס חברים הנהלת אמצ"י החליטה לפתוח במבצע גיוס חברים חדשים לאיגוד. מידת ההשתתפות של משתמשי ציוד יבמ באיגוד והמודעות ליתרונות הגלומים בחברות זו ובחיזוק כוחו של האיגוד רבה ביותר בין משתמשי ציוד גדול ובעיקר 8סגנפץ' מגה]/. כמעט כל הארגונים בישראל המשתמשים במחשבים מרכזיים הינם חברים באמצ"י, אך החברות של משתמשי מערכות הביניים אינה שכיחה באותה מידה. אנו חוזרים ומזכירים לחברים את מטרותיה של אמצ"י: 1. ייצוג וקידום האינטרסים של משתמשי מחשבים מתוצרת יבמ בפני ספק המחשבים, חברת יבמ בישראל וחברת האם, כולל דיונים עם יבמ בנושא חוזי רכישה, אחזקה וכו'. ייצוג המשתמשים כלפי גופים מקבילים בחו"ל: א00%00%, מכזש4, מתהצס ואחרים. 2 קידום ושיפור הניהול והשימוש במחשבים מתוצרת יבמ. 83 קידום ושיפור המיומנות המקצועית של בעלי המקצוע בענף וניצול יעיל של משאבי ההדרכה של חברת יבמ לצורך הכשרת עתודה מקצועית לענף. 4. ייצוג הענף בפני מעצבי המדיניות המשקית של הענף בממשלה בנושאים מוניטריים ואחרים, בתיאום עם גופים אינטרסנטיים אחרים. 5. חילופי מידע וידע בין החברים בכל הקשור להפעלה יעילה של מחשבים, תוכנות ושירותים המסופקים על ידי חברת יבמ. 6. חילופי מידע, ידע וייצוג של ארגוני משתמשים אחרים בעולם לצורך קידום מטרות האיגוד וחבריו, כולל מתן אפשרות לחברי אמצ"י להשתתף בפעילויות של אגודות אלו. 7. ייצוג דרישות משתמשי הציוד ומערכות יבמ כלפי יבמ מתוך מטרה לפתור בעיות ולהשפיע על כיווני הפיתוח של יבמ. 8 ייצוג מאורגן של האינטרסים המקצועיים והכלכליים של האיגוד וחבריו בפני גורמים ואיגודים מקצועיים אחרים במדינה, כמו מכון התקנים הישראלי, איל"א, ועדת המחשבים, המכון לפריון העבודה, איגוד מנתחי המערכות ועוד. לאור זה החליטה ההנהלה להפעיל מספר "תוכניות עידוד" שמטרתן הינה, כאמור, לגייס חברים חדשים. - 18 - 1 בונוס לכל חבר אמצ"י אשר יגייס חברים לאיגוד: = גיוס מועמד אחד: זיכוי להשתתפות חינם בערב עיון אחד המאורגן על ידי אחת מקבוצות ההתעניינות של האיגוד. = גיוס שני חברים: זיכוי להשתתפות בשלושה ערבי עיון כנ"ל. = גיוס חבר שלישי: זיכוי ל-2 ערבי עיון נוספים. 2. בתי תוכנה. מומלץ כי בתי התוכנה יציעו ללקוחותיהם להצטרף לאמצ"י, ובתמורה יקבלו: א. השתתפות באירועי אמצ"י ללא תשלום (ימי וערבי עיון וסדנאות) לפי מפתח בסולם עולה בדירוג, בהתאם למספר המוסדות שהם יצרפו לאמצ"י. ב. | פרסום חינם של בית התוכנה ומוצריו בעלון אמצ"י, בימי עיון וכד', לפי מפתח בסולם עולה בדירוג, בהתאם למספר המוסדות שהם יצרפו לאמצ"י. ג. | לבתי התוכנה שיגייסו מספר מוסדות לאמצ"י יוצעו שירותי דיוור לכל חברי אמצ"י. ד. | לבתי התוכנה שיצטיינו בכמות גדולה של גיוס מוסדות, נארגן מפגש חגיגי עם הנהלת אמצ"י ואנשי ציבור וכלכלה, במגמה לקבל כיסוי נאות של יחסי ציבור. ההנהלה גם בודקת אפשרות להגברת הגיוס באמצעים נוספים, כגון מתן הנחות משירותים הנמכרים על ידי גופים שמעוניינים בכך לחברי האיגוד וכו'. מתן הזכויות למגייסים ייעשה על ידי רישום שם המגייס על טופס הרישום לאיגוד והפנייתו למזכירות אמצ"י. נודה על רעיונות והצעות נוספים אשר יסייעו בפעילות חשובה זו ואשר יופנו לח"מ באמצעות מזכירות האיגוד. בכבוד רב, דן כרמלי יו"ר ועדת גיוס חברים - 19 - קול קורא למשתמשי ציוד יבמ-15/6000 ארגון הגג למשתמשי ציוד יבמ -- אמצ"י (ארגון משתמשי ציוד יבמ) -- משמש מסגרת לפעילות של שני ארגונים נוספים המהווים שלוחה של ארגונים בינלאומיים מקבילים: למשתמשי 68ם91?/-ת1191 של יבמ ו-001//0% --- למשתמשי 45/400, 5/36, 8, 8/6000. שלושת הארגונים פועלים בתיאום ובשילוב עם יבמ ברמת המדינה, ברמה האירופית וברמת ההנהלה הכללית של יבמ בארה"ב. אנו פונים אל משתמשי ציוד יבמ 25/6000 החדשים בברכה על הצטרפותם לחוג משתמשי ציוד יבמ. בהזדמנות זו ברצוננו להביא לידיעתכם את היתרונות העיקריים בהצטרפותכם לאיגודים אמצ"י ו-א00%1/10, שהם המסגרת הארצית והבינלאומית המתאימה לפעילותכם כמשתמשי ציוד יבמ, ומזמינים אתכם להצטרף לארגונים אלה. דמי החברות השנתיים הינם 320 ש"ח עבור חברות באמצ"י. דמי החברות השנתיים הינם 400 ש"ח עבור חברות ב-א1/:0אַ00. אנו משוכנעים כי תמצאו ענין בפעילות של אמצ"י בישראל ובפעילות ובחומר המועבר לחברים מהארגונים בחו"ל. פנה אל מר שמעון בוקשפן, מזכיר אמצ"י, כדי לקבל את טופסי ההרשמה: שמעון בוקשפן ת.ד. 10188 רמת-גן 52001. טל': 08-9871290 בכבוד רב, דן כרמלי יו"ר ועדת חברים - 90 - של אא 0/7/7777 - ליעל עיעיעי,,יעיעיל,,י/י,י. מועיעיעוע ושנועו 5 פ ו ט 6 א 0 | הו 0 ליעל . .1 . עעתעתעתתתתתתעעע ונעת עעעתעעעתתעעעתתעעתעתעעעתעעפעעעתתתעעעעייעתעע 2 מעסת אסאס כנס שנתי 1998 רוטרדם, הולנד 16-20.5.1998 עמירם שור, יו"ר הנהלת אמצ"י אא אאא אא ישעמש ל אא אאא לא ל סל של ל סל ל ל אל .2‏ ריצ ראצ הרצ אאא אאא א א אא הא אאא אאא אאא /// / העיר רוטרדם שבהולנד, עיר נמל הגדולה בעולם, עיר שסימני מלחמת העולם השניה נתנו בה אותות של שיקום מחורבן והרס, עיר של מיזוג חדש וישן, של בנייני ענק מודרניים שקמו על חורבות ההרס, כאילו באו להפגין עוצמה ונקמה מול מחריביהם בעבר, אירחה הפעם את הכנס השנתי של ארגון משתמשי המחשבים מתוצרת יבמ -- 02₪אזש א0סס. /ב/////, מרכז הקונגרסים של רוטרדם, ת06[6 26, בניין רחב מימדים, הנמצא בלב העיר, היה מקום האכסניה ליותר מ-700 משתתפים, משלחות מ-20 מדינות ברחבי אירופה, ישראל וחלקי עולם אחרים. 1 מסלולי הרצאות, שתי מעבדות, "האוניברסיטה של קומון", 230 הרצאות ועשרות מרצים ממרכזי המחקר של יבמ ברוצ'סטר, אוסטין, בוקה רטון בארצות הברית ומרצים נבחרים אחרים, יצקו תכנים והעבירו ידע ומידע יחודי למשתתפי הכנס. לבד מהעברת התכנים המקצועיים הקשורים בטכנולוגיית המחשבים והתוכנה, ניתנו גם הרצאות כלליות, שמגמתן לשפר את יכולת הניהול וההתמודדות של מקצועני המחשב עם השינויים והאתגרים, שהם כה אופיניים לאנשי טכנולוגיית המידע. 170 המלצות ("48ת16ת6ז360001") נבחרו להגשה לחברת יבמ, במגמה לתת תשובות הולמות לנושאים שונים בתחום החומרה והתוכנה, אשר אין ספק שישפיעו על גירסאות חדשות של מוצרי חומרה ותוכנה ושל מוצרי העתיד מתוצרת יבמ. ארועי פתיחה ונעילה מרשימים, לרבות ארועים חברתיים שונים, ששיאם ארוחת גאלה שהתקיימה בערבו של היום הרביעי בכנס, העניקו מימד ואווירה יחודיים לכנס, על פי מיטב המסורת של "קומון אירופה". לראשונה בתולדות הכנסים, יצא לאור עיתון יומי בשם 6|סגתסעג0), שהעביר מסרים וסיכומים של יום הפעילות, מידע על ארועים מיוחדים ופרטים על מזג האוויר היומי והצפוי, פרטים על הולנד ועדכון תוכנית הכנס ברמה היומית. העיתון זכה לשבחים רבים והוא איפשר הבעת דיעה בכל תחום שהוא לכל משתתף בכנס. בישיבות מקדימות של הנשיאות (נשיא, סגן נשיא, מנהל שיווק, גזבר והמנהל הטכני) ושל מועצת המנהלים (כל נשיאי המדינות החברות בארגון) שהתקיימו 14-16/5 ובישיבות רבות במהלן הכנס עצמו, לקחו חלק גם נציגי יבמ מאירופה וארצות-הברית ונשיאת 4 א00%0 (0058) וסגניתה. נדונו בהן ההיבטים השונים הקשורים בתוכנית העבודה השנתית של הארגון ונושאים אחרים הקשורים ביחסים המקצועיים והמסחריים עם יבמ. כמו כן נדונו היחסים והמשמעויות של הארגון מחדש של יבמ, "יבמ החדשה". --- 2 שפת תלת תילתע תיילת תלער ליעי ///א/ש/מ/ג/מ///ו/אר/ה/ר/ר/א/צ'ר אא ראמא //, 2 א א ל 6 א / > 1 = פ // / /. לש במהלך הכנס התקיימו גם בחירות לתפקידי הנשיא, מנהל השיווק והמנהל הטכני. לתפקיד הנשיא נבחר מר עמירם שור, יו"ר הנהלת אמצ"י ישראל, לתפקיד מנהל השיווק נבחר 8 ססספ56, נשיא קומון פינדלנד, ולמנהל הטכני נבחר 50018820 1:60מג1/, נשיא קומון שויצריה. המינויים הם לשנתיים. סגן הנשיא והגזבר ימשיכו לכהן שנה נוספת להשלמת הקדנציה. המשלחת הגדולה ביותר, היתה משלחת הארץ המארחת הולנד, ואילו המשלחת הקטנה ביותר היתה משלחת אירלנד. בנוסף למשלחות 15 המדינות החברות בארגון, התארחו בכנס גם אורחים מאיטליה, מכסיקו, יוון, דרום אפריקה, ערב הסעודית וארצות-הברית. אורחי הכבוד היו שניים מבכירי יבמ : 4 ]3 מ8010ז6ק2) 8ת0/1315601ת278 ,01ל00זוכ1 4135 ,2610168 .זא א 8 ש!ם8ז .זכ, האחראי לצוות הפיתוח, העוסק בדורות העתיד של מחשבי 48/400. גם נשיאת קומון ארצות הברית וסגניתה היו בין האורחים. הנושאים המרכזיים בכנס שמונה נושאים מרכזיים היוו את המסגרות להרצאות השונות, שניתנו במהלך הכנס: א. | 85/400: מקבץ הרצאות ראשון, שעסק בתכנות, בכלי תוכנה ,401 ובסביבה המקצועית של שרת/לקוח. ב. | 88/400: מקבץ הרצאות שני, שעסק בכל מה שרצית לדעת על חומרת 49/400, פרוצדורות של גיבוי, קתנמזמז8זקסזק 2ת57800, מגמות וכיוונים של המחשב בעתיד. ג. | תקשורת -- הכל אודות 821, אפשרויות ויכולות התקשורת של מחשבי 48/400 תקשורת יבמ 5494 ותקשורת בין מחשבי 25/6000 למחשבי 48/400/. ד. | תחנות עבודה אישיות (8מ8%9010 אצס/ט [8ג0ו16טג6ם1) ו-0ק, 208, 05/2, פשיסמט-6ע, ₪ זעקא, תמיכת ה-20 ב-45/400. ה. 8150: הכל על 41% מתקשורת ועד תוכנה וה-85/6000. ו 08%8אות: מה חדש בתחום תוכנת החבילה 182108. ההסכם בין 131 לבין 0א, מה הוא צופן בחובו למשתמש ומה הן המגמות וכיווני ההתפתחות (364%/א היא החברה שרכשה את הזכויות והבעלות מיבמ על חבילת התוכנה 5 ז. 6 טיפים וטכניקות. שיפורים בחומרה, תפוקות וסביבת ה-8/36 ביחס ל-45/400. ח. כללי: מה צופן לנו העתיד בתחום טכנולוגיית המידע וכיצד תשפיע ההתפתחות על המנהלים של טכנולוגיית המידע. > 92 גליקמן נטלר מייזלר מיקרוסופט נכנסת לעברית בגדול, ₪ עכשיו מימין לשמאלו חדש! .₪ ו האלקטרוני מספר 1 יי 8 0 ו [לא| מ | בק [שן 53[ == | "הגליון האלקטרוני הראשון שהוא גם חכם" כך כתבו ב- פ.ופסש 6 על ₪מסאם. ו הוא לא רק חכם, הוא גם בעברית מימין לשמאל וללא הגנה, הוא גם ידידותי וקל ביותר למשתמש, הוא גם בעל עוצמה חישובית וגרפית שאין דומה לה והוא נותן לך אפשרויות שלא הכרת, למשל: * מבחר של "סרכלים" (10018%8), המאפשרים גישה מהירה לפקודות בלחיצת עכבר. *מבחר של תרשימים (דיאגרמות) מופיע מול עיניך בלחיצת כפתור וביכולתך ליצור תרשימים צעד אחר צעד, תוך עזרה וליווי. עיצוב אוטומטי מעניק לגליון עיצוב גרפי מקצועי ומיוחד, בלחיצת עכבר אלו רק חלק מהאפשרויות המגוונות, כדי להתרשם טוב יותר תאמו הדגמה עם חב' מיקרוסופט. שי שב 7 ח מל ממ ו כ דש 5 : 6 ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשיס: מלל 03-7515511 * חשבשבת 03-5611961 * גרינברג מהנדטים 03-498288 + כלנית 03-5372929 ובחגויות המתשבים המונחוות. הסדנאות בכנס שבע סדנאות התקיימו במהלך הכנס: א. | הכל על 09/2, התמיכה בו ועל תמיכת ה-20 ב-45/400/ ב. | הכל על התמיכה של 208 ב-20 ועל תמיכת ה-20 ב-45/400. ג. = תמיכת 20 ב-45/400. וההבטים של ניהול זיכרון. ד. | תמיכת 20 ב-45/400 תחת 3.1 5אס6מגט ו-4/400 פ]אזת. ה. | 4220 2+ 8ם1000591ק-00 20 45/400. ו. | 61056 12858 ב16 ₪ַת00-22000551 85/400. זי | הגירה מ-58/36 ל-45/400. "האוניברסיטה של קומון" על פי רעיון שיושם בהצלחה בקומון ארצות הברית, הוחלט להפעיל גם בקומון אירופה את מוסד "האוניברסיטה של קומון". האוניברסיטה נועדה להוות מסגרת מקצועית יחודית, שתעסוק במהלך הכנס השנתי בהעשרה והעמקת הידע המקצועי בתחומים שונים, בעיקר למקצועני מחשב בתחילת דרכם הפעלת מוסד האוניברסיטה בכנס 1993 זכה להצלחה מעבר למשוער, הביקוש היה מעבר ליכולת הקליטה והכוונה להכתיב את המסגרת בעתיד, על מנת לאפשר למשתתפים רבים יותר לקחת חלק בהרצאות. כל משתתף שנרשם לאוניברסיטה, חייב היה להתחייב למלא את מכסת השעות וההרצאות בשלמותם, דבר שמזכה אותו בסוף הכנס גם בתעודת השתתפות באוניברסיטה של קומון. בארצות הברית מזכה תעודת השתתפות ב"אוניברסיטת קומון" בנקודות זזיכוי באוניברסיטאות, בהן לומד המשתתף. תערוכה בשנים האחרונות מתקיימת במסגרת הכנס גם תערוכה מקצועית המציגה מוצרי חומרה, תוכנה ופתרונות מוכללים בתחומים שונים. מאז שינתה יבמ את מדיניותה העסקית, מתחלקת התערוכה לשני אתרי תצוגה: האחד של שותפיה העיסקיים של יבמ (חברות תוכנה וחומרה, איתם משתפת יבמ פעולה) והשני -- של חברת יבמ עצמה. למעלה מ-50 שותפים עסקיים של יבמ הציגו את מוצריהם ובתפוסה דומה של תצוגות ומוצרים, הציגה יבמ את מוצריה שלה. כאן אולי המקום לציין, שרעיון התערוכה במסגרת הכנס, נולד על ידי אמצ"י בכנס קומון אירופה, שאורגן על ידי אמצ"י והתקיים לראשונה בישראל בשנת 1985 באילת. הרעיון הקדים את זמנו ולאחר הפסקה של מספר שנים, שוב קרם הרעיון עור וגידים והיום הפך לחלק מהארוע, הנותן לו צבע ומימד ייחודי נוסף. בשנה שעברה, בכנס הסתיו של קומון . 9% - ארה"ב, הועתק הרעיון גם לשם וזכה להצלחה עצומה. למעלה מ-200 מציגים לקחו בו חלק. מארגני הכנסים הבאים צופים להשתתפות של מאות מציגים בעתיד. תצפיות לעתיד לשני פורומים של צוותי חשיבה חופשיים, הוזמנו להשתתף באי הכנס: 5 ש6שבעגווטת -- ]אנת 108 ס6עוסט'1 -- 6קססעגוע 000% מטרת הפורומים האלה היתה לאפשר לכל משתתף להביע דעות ומחשבות ביחס לטכנולוגיות העתיד, שיטות ניהול עתידיות וכיצד לעשות עסקים עם יבמ. שיטת הדיון והחשיבה, איפשרה גם קבלת החלטות והמלצות על פי דעת הרוב. למשתתפים ניתנה גם האפשרות להביע דעות ומשאלות בשיחות ישירות עם אנשים מרכזיים בחברת יבמ, שגם היא ראתה בפורום החשיבה דרך למדידת ובחינת התחושות והדעות, בצורה בלתי אמצעית, מלקוחותיה בארצות השונות. בשיטה דומה התקיימו הדיונים על הציפיות של חברי קומון מארגון קומון אירופה. השאלה היתה כיצד הארגון יכול לשפר את שירותיו לחבר ומה הם הנושאים, שעל פי דעת החברים, על קומון לאמץ ולטפל בעתיד. גם ארועי התצפית לעתיד האלה היו בבחינת נסיון חדשני, שעל פי הישגיו ומסקנותיו יתוכננו פורומים דומים בעתיד. מושבי הפתיחה והנעילה מושב הפתיחה של הכנס התקיים באולם המליאה רחב המימדים, המצוי במרכז הקונגרסים והוא כלל ברכות והרצאות. על המברכים נמנו, לפי סדר הופעתם: נשיא קומון הולנד, המדינה המארחת, נשיא קומון אירופה ויו"ר כנס 1998. גם נשיאי 15 המדינות החברות בארגון, ברכו בשפתם הם את באי הכנס, מעמד שהיה מרגש ונתן ביטוי לרב-לאומיות של הארגון. במה מרכזית מעוטרת בדגלי כל הלאומים החברים בארגון, נתנה רקע ואווירה יחודיים, הן למושב הפתיחה והן למושב הנעילה (דגל ישראל זכה הפעם למקום בולט ומרכזי על הבמה). במושב הפתיחה נשא דברים אורח הכבוד *26:416 .1./ מחברת יבמ, אשר הציג את תפישתה האסטרטגית הכוללת של יבמ בתחום מחשבי הביניים. 8 .8 מ-יבמ ארצות הברית, המתאם את פעולות קומון אירופה בארצות הברית [-116%801481[, מתאם ה-68תסות6תוט260 של קומון אירופה, הציגו את הנוהל החדש להגשת פניות/בקשות האלו ליבמ ושיטת הטיפול בהן. בתום מליאת הפתיחה, הוצגה על ידי אחד היוצרים המוסיקאליים המפורסמים של הולנד, מערכת מולטימדיה יחודית, שהמחישה מימד חדש של אפשרויות הטכנולוגיה הזו. - 25 - הדגמה נוספת, מרשימה ביותר, התקיימה במליאת הסיום של הכנס, כאשר על במת האודיטוריום ניצבו כלי מוסיקה מגוונים, שעיבודים מוסיקאליים שונים נעשו להם באמצעות מחשב, תוך שילוב קול, תנועה, וידאו (סרט) ועוד פלאי מולטימדיה נוספים. לפתע, צפו הכל בבלרינה מרקדת בסרט שהוקרן מהמחשב, בליווי מוסיקאלי אף הוא מהמחשב, כאשר ברגע מסוים הופיעה הרקדנית על הבמה עצמה והמשיכה בריקוד. לרגע נדמה היה, שנטשטשו הגבולות בין סרט למציאות, שהיו משולבים זה בזה. במליאת הסיום הביא דברים 501688 %מ218 ראש צוות הפיתוח של טכנולוגיות העתיד ביבמ, שריתק את שומעיו על מה שצפוי לנו בעתיד במחשבי 45/400 ויורשיהם: ארכיטקטורה של 64 סיביות, מחשבים של 100 עד 200 מגה הרץ, מחשבים מרובי מעבדים, מערכת הפעלה 0 שתאפשר הפעלת המחשבים תחת כל מערכות ההפעלה הנפוצות (05/2, א1%אנ, ''א פשסבמוט ועוד) ומעבדי 21580. כל אלה הם רק מקצת מחידושי העתיד, להם אנו צפויים. ארועים חברתיים כנסי קומון אירופה מצטיינים גם באווירה חברתית מיוחדת במינה, המזמנת לבאי הכנס ארועים חברתיים המקרבים איש לרעהו, משלחת למשלחת, מדינה למדינה והופכים את החבורה המאוחדת מסביב למחשבי יבמ, למשפחה אחת גדולה. ערב ההתכנסות (ה-16 במאי) התקיים, על פי מיטב המסורת, על בירה, יין וכעכים, נפושו חברי קומון מהארצות השונות לפגישת רעים. מפגשי הנוסטלגיה, החברות ובדיחות הז המתגלים בערב שכזה, הזכירו לנו מפגשי רעים ותיקים בישראל. בערב היום השלישי לכנס, התארחו באי הכנס בארוחת ערב חגיגית בחסות חברת יבמ, על פי המסגרות הלאומיות. בערב היום הרביעי התקיימה ארוחת גאלה, שהיתה אולי בין המרשימות מאז ומעולם. באי הכנס הובלו באוטובוסים אל ספינת מעבורת, שהעבירה את כולם אל העבר השני של מפרץ נמל רוטרדם. מסוף המהגרים הישן ששימש מהגרים מאירופה לארצות הברית, ה-8165ע06%ע שימש את מקום הארוע. תזמורת ואווירה קרנבלית קידמו את באי הכנס במקום. מאכלים מכל מטבחי העולם ושתיה בשפע, שלא נראו כמותם בעבר, אירועי בידור של להקת רקדניות, זמרים ועוד נתנו מעטפת יוצאת מן הכלל, על רקע הנמל ואורות המבצבצים מתוך החשיכה של העיר רוטרדם, לבילוי וריקודים עד לחצות הלילה. לבני ובנות הזוג המלווים את המשתתפים אורגנו טיולים מדי יום וגם הם זכו לטיפול והנאה ראויים לשבח. בני ובנות הזוג של המשתתפים הוזמנו למליאת הנעילה וחזו אף הם בארוע הייחודי של המולטימדיה. סא תת כתוצאה מכך שמעבדות יבמ ברוצ'סטר אושרו לאחרונה על פי תקן 9000 180, היה צורך לשנות את שיטת התגובה לבקשות שתוגשנה בעתיד על ידי ארגוני המשתמשים. אין עוד אפשרות שכל בקשה פרטית תענה. מאידן, נקבעה שיטה לפיה המנהל הטכני של סט 0010 יגדיר ויגיש את 25 הבקשות החשובות והמועדפות לטיפול מתוך סל הבקשות הכללי. יבמ תדון בדחיפות בבקשות האלו עם קבוצות העבודה של 000% . 7 ותדווח להם על תכניותיה לטיפול ולפתרון הבעיות, בטווח הקרוב והרחוק. לכן, תהליך קבלת הדרישות הפך להיות חיוני וחשוב יותר מבעבר. שינוי השיטה חייב להמריץ את תהליך הגשת הדרישות/המלצות והכנסתם לעיבוד ב- 57906 65מ6גמסענוף6ת. השיטה והתהליך החדשים הוצגו בפני כל משתתפי הכנס. ישיבות הנשיאות ומועצת המנהלים בישיבות הנשיאות נדונו נושאים שונים, הקשורים במילוי תפקידיהם של חברי הנשיאות, המטלות העתידיות העומדות בפני הארגון, נושאים ארגוניים וחשבונאיים (תקציב, הנח"ש, גביית חובות וכו'). בישיבות מועצת המנהלים, שהתקיימו יומיים לפני תחילת הכנס ומדי יום במהלך הכנס, נמסרו דיווחים על ידי נשיאי הארגונים הלאומיים על הפעילות בארצותיהם, הוגש תקציב הארגון לאישור הועדות השונות (שיווק, ארגון וארועים, כספים) ולובנו הנושאים שידונו במשותף עם חברת יבמ. במהלך הכנס התקיימו גם בחירות לתפקידי יו"ר ההנהלה, המנהל הטכני ומנהל השיווק. יום דיונים שלם הוקדש לנושאים הקשורים ביחסים העסקיים והמקצועיים שבין הלקוחות (6ססצטם 00%/0%) ויבמ. בין יתר הנושאים בהם דנו הצדדים, נכללו המשמעויות של ההתארגנות מחדש של יבמ, היחסים עם שותפים עסקיים ואסטרטגיים והמחויבויות של השותפים העסקיים מול לקוחות החברה. מדיניות המחירים לחומרה ותוכנה, תמיכה בהתארגנות קבוצות עבודה חדשות מסביב לנושאים חדשים (תקשורת, 6000 150ת, 41% וכד') וחידוש ההתארגנות של קבוצת העבודה ל-8₪/. במהלך הדיונים הוחלט לשנות את שם הכנס השנתי מ-"שת:11660 [גגוּתתג/" ל-"[פגותת ססנטם 000% ]0 888צַת00". גם הועלתה הצעה להקים ועדת יעוץ נוספת ליבמ, שתדון בהיבטים השונים של התקשרויות יבמ לשותפים עסקיים ומשמעותם לגבי הלקוחות, לרבות מדיניות המחירים לגבי הלקוחות (כידוע פועלת כבר ועדה אחת היועצת ליבמ בנושאים אסטרטגיים של טכנולוגיות ומחשבי העתיד). במרבית הישיבות השתתפו גם אישים נוספים מחברת יבמ, נשיאת ₪584 א%א600%%0 וסגניתה. התקיים דיון מיוחד בנושאים שונים עם מר 264162 מיבמ. אני חייב לציין, שבמהלך כל הישיבות עם אישי יבמ היתה אווירה נוחה ועניינית, תוך כדי כך שנציגי יבמ מביעים הערכה רבה לפעילות 6קסצטשע א00%1//0 והדגשת העובדה שארגון זה הוא ארגון המשתמשים הגדול, היציב והחשוב שיש ליבמ בעולם. סיכום כנס 1998 היה כנס גדול ומרשים בעל רמה מקצועית גבוהה, שתרם רבות להידוק הקשרים בין החברים, בין המדינות, בין הארגונים ובין יבמ ל-א0א00%1. שוב הוצבה משוכה חדשה למארגני הכנס שיתקיים בגרנדה, ספרד, בחודש מאי 1994. שבוע לאחר הכנס קיבלתי טלפון למשרדי, על הקו היה מר [6אמום, מנהל הקשרים של יבמ לארגונים הבינלאומיים באירופה, שביטא את הרגשת יבמ: "היה לכם כנס גדול. 00100 סטש הפגין בפעם נוספת שהוא הארגון הגדול והחשוב שיש לנו, מבין ארגוני משתמשים - 27 - בעולם"! "אנו נמשיך ונתמיד בקשרינו המקצועיים עם ארגונכם. אני מזמין אותך להיפגש אתי בכל עת בישראל, או בצרפת." נדמה לי שגם משלחת ישראל נהנתה משהותה בכנס ואני מקוה שחבריה יביאו את בשורת 600% לחברי אמצ"י באשר הם. בברכה, עמירם שור יו"ר ההנהלה ונשיא 6קסצגום 000 קול קורא למאמרים אנו קוראים למי שמעוניין להגיש מאמר לפגישות אלו להתחיל את עבודתו כבר עתה.. אח"כ, בלחץ הזמן, לא תצליח לפנות את הזמן הדרוש להכנה, וחבל שאחרים לא > יוכלו לזכות ולשמוע טיוו ולא תוכל ו אתם על עבודתך. הנהלת אמצ"י תשקול מימון הנסיעה והשהות של מי שעבודתו תימצא ראויה ותיבחר להצגה בכנסים הבינלאומיים > 98 - דיווח מכנס 6קסעצטם א10תא00, מאי 16-20, 1998 מתי רוטר נציג אמצ"י, 6פסעטם אסזתאסס העולם משתנה, האם אנחנו מוכנים? "העולם משתנה במהירות, האם אנחנו (אנשי מערכות מידע, חברי א18]0א00) מוכנים?" במשפט זה פתח מר מם59פע0 מ78 165ע, נשיא א00/80 הולנד המארח, את הכינוס השנתי של 6פסצטם א001//0, ארגון המשתמשים הגדול ביותר. הכינוס נערך השנה בעיר הנמל הגדולה ביותר בהולנד - רוטרדם, בין 16-20 למאי. נכחו בכנס למעלה מ-700 משתתפים ונציגים רשמיים מעשרים ושתיים מדינות. לפי מיטב המסורת שלח ארגון האח (0848) א00%1/0 משלחת נציגים בראשות נשיאת הארגון בארה"ב. יבמ שלחה לכינוס משלחת מכובדת של אנשי מקצוע ומרצים ממעבדות 30005066 (חומרה ומערכות הפעלה) ומעבדות %0תסע10' (שפות), ואת נציגה המיוחד לתאום קבוע עם ארגון אסא 0סס, מר סטיב זקס. המשלחת הישראלית מנתה 8 חברים ובראשם מר עמירם שור, מנכ"ל מלל, המכהן כנשיא אמצ"י וכנשיא 6ססצט א001%]1//0% ומר מתי רוטר מחברת לירז מערכות, ראש קבוצת 0 באמצ"י ונציג ישראל לועדה המקצועית של 6פסצטט א001/0. דבריו של מר ם89פעס כוונו לרעידת האדמה שעובר תחום טכנולוגיית המידע (יבמ, חברת המחשבים הגדולה בעולם ומובילת הדגל של טכנולוגיית המידע במשך שנים רבות נקלעה להפסדים ובעקבות כך נדרשה לרה-ארגון יסודי) - ולחידושים הטכנולוגיים בתחום החומרה, התקשורת ופיתוח תוכנה בסביבת מערכות פתוחות העומדים בשערנו. מר עמירם שור שנשא את דבריו בהמשך, אמר כי א00%180, כארגון המשתמשים הגדול ביותר בציוד יבמ, צריך וחייב להיות שותף פעיל בעיצוב "יבמ החדשה" ולהתאים את פעילותו לצורכיהם החדשים של החברים הנובעים מהשינוי בטכנולוגיית המידע. התוכנית המקצועית - חגיגה אמיתית לאנשי המקצוע! בין כינוס הפתיחה, החגיגות הקולינאריות, השייט בנמל, הנופים וכינוס הנעילה, נערכו כ-160 הרצאות מקצועיות על ידי טובי המרצים מארה"ב ומארופה. במיוחד בלטה נוכחותם של מרצים רבים ממעבדות יבמ השונות אשר עוסקים באופן אישי, יום יום בפיתוח קו המוצרים של יבמ. התרומה החשובה ביותר לבאי הכנס בכל התחומים, מאנשי הפיתוח דרך אנשי המערכות ועד למנהלי ענ"א האחראים על עיצוב מדיניות מערכות המידע בארגון היתה האפשרות ליצור קשר אישי, בלתי אמצעי לשוחח ולהתייעץ באופן חופשי עם "המפתחים" של הטכנולוגיה הנוכחית וטכנולוגיית הדור הבא. ההרצאות נערכו בתשעה מסלולים במקביל בין 8.30 בבוקר (למשכימי קום) עד 18.00. בין ההרצאות הוגשו קפה ועוגה וכמובן, ארוחת צהריים הולנדית טיפוסית (הכל כלול במחיר). - 99 - נושאי ההרצאות ופיזורם בין המסלולים השונים תוכננו בקפידה, כך שמשתתפים בעלי רקע ונושאי התעניינות שונים יכלו למצוא הרצאה בתחום התעניינותם בכל מושב הרצאות (5106). מושבי הרצאות חולקו לנושאים אלה: שני מסלולי 45/400 מסלול תחנות עבודה (1/5) מסלול תקשורת מסלול כללי מסלול מערכת 5/36 מסלול 3190 ו-41% מסלול אוניברסיטאי מסלול 1142105 במקביל להרצאות הפרונטליות, אשר חלקן אף לווה בהדגמות, נערכו שלושה מסלולי מעבדה בהם נלמדו נושאים באופן מעשי "דרך הידיים" (מס 88מ018. השנה התמקדה המעבדה סביב קישוריות 48/400-20. בכל הרצאה חולק תקציר ההרצאה ()טס 65מ118), שכלל חומר רקע ודוגמאות מעשיות. *= מסלול 48/400 מסלולי 45/400 כללו השנה עושר רב של הרצאות בנושאי פיתוח מערכות בסביבת 48/400, תכנות מערכות (גמ5%6ע5) ונושאים עתידיים בתחום המערכות הפתוחות ותקינה בינלאומית. בין הרצאות בתחום זה: 5[ 7 ג55661 025/400) זט 49/400 שתסוסו2 בניית אפליקציית 45/400. שלב אחרי שלב (סדרת הרצאות) שיתוף פעולה 616מ13//08-סדרת מוצרי ניהול מתקן/רשת 0 ((/2050) מס8)1גנ600נו4. ,א0410]אס) 0 בץעולם ה"פתוח" העתיד בשפות התכנות ל-48/400 שתוזס6ִת1אַת36-6 של אפליקציות קיימות תכנות מונחה עצמים 400/עטמ₪ = מסלול תחנות העבודה - פא זה זמן רב שמסופי 5250 על יצרניהם ודגמיהם אינם בעלי הבית היחידים בסביבת 48/400. אל משפחת 25/20 על צורות חבוריה השונות, נוספו גם משפחת מחשבי 8,זקק4 ותחנות צזאש כגון 38/600. לתמונה זו ניתן ייצוג נאות בסדרת ההרצאות שבמסלול זה, לצד הרצאות רבות בתחום הקישוריות בין 20/25 ל- 45/400. - 80 - בין ההרצאות בתחום זה: ב18010גונת1 5250 40016 - 458/400 (כולל עברית!) 0 60 40068585 1223 16ס 2 0 עטסע 5186מ1 (סדרת הרצאות) 8נ: 3 +:ססקט 6/0 ב608%10+מ1 45/400/ 65 86 שע6צ1 6[1טסצן מה, למה ואיך בטכנולוגיית שרת/לקוח = מסלול תקשורת תקשורת היא, כמובן, נושא מרכזי בטכנולוגיית מערכות המידע של ימנו, הדגש בכנס היה "48/400: מתחבר לכל דבר" בין ההרצאות בתחום זה: קישוריות 4.5/400-39/6000 יכולות התקשורת של של 45/400 אבטחת מידע ברשתות יכולות התקשורת של בקרי 5894/5494 שַת0001ע338 8 1 (1(188 ע1,820 60 06ו26) ע66נוקנתסל)) 02018/400) = מסלול כללי במסגרת מסלול זה ניתן היה לשמוע הרצאות בנושאים שונים שיועדו בעיקר למנהלי עיבוד נתונים. ביניהן: שביעות רצון לקוחות כמדד למדידת ביצועים איך להימנע ממצבי לחץ בעבודה מדריך ליישום תקן 9000 150 ביחידות עיבוד נתונים ניהול מתקן גדול עם 48/400 מהו העתיד למנהל יחידת עבוד הנתונים * מבט אל טכנולוגיית המידע בשנת 2000 = מסלול מערכת 56/36 מספר מתקני 8/36 בעולם אשר טרם היגרו למשפחת 45/400 הוא רב. למורת רוחה של יבמ הכנס השנה לא קיפח את משתמשי 8/36, אשר יכלו למצוא סדרה של הרצאות בנושאים מגוונים. את נושאי ההרצאות ניתן היה לחלק להרצאות שיעזרו להריץ את מחשב 5/36 שלכם טוב יותר והרצאות שיעזרו לעבור מ-5/86 לפלטפורמות אחרות, כמו 35/6000 ו-45/400, מהר וקל יותר. *" מסלול 180א ו-אזה במסלול זה ניתן היה לשמוע סדרה של הרצאות סביב מערכת ההפעלה א1א1ז או כפי שהיא נקראת בז'רגון יבמ -- 41%. הרצאות אחרות עסקו בנושאים הקשורים למערכת 3180 של . 91 - יבמ --- 88/6000. ההרצאות היו מחולקות לשתי קבוצות. הרצאות רקע המיועדות לקהל המעוניין לרכוש ידע כללי ומושגים: %ססג [81 41% 18 +הת/ט 6נטסט'] 6+ תג 6ת8 70887 41% להרצאות טכניות למקצוענים: ת10118+610/ת20) 8566 3150/6000 0 בגב161שט 88611626 113 עסש6סצ1 = מסלול אוניברסיטאי השנה, בפעם הראשונה, נערך מסלול "אוניברסיטאי" אשר חיקה את 58ש אסואסס. מסלול זה מאפשר לבאי הכנס להקיף נושא רחב בסדרה של הרצאות. באוניברסיטה שני מסלולי לימודים. האחד עסק לעומק בהיבטים השונים של כיוונון הביצועים (66ת38(-6)0זק) של מערכות 45/400 ובשני ניתן היה ללמוד את שפת 6 ויישומה על 45/400. איך אנחנו משפיעים? ההשפעה של חברי א8%10א00% על מדיניות יבמ ומוצריה נעשית בשני מישורים, הועדה המייעצת 0986 ותהליך ההחלטות (5ת0ג4ט26501) בתגובה לדרישות משתמשים. 0 היא קבוצה של אנשי מקצוע בכירים בתחום 45/400 הנבחרת מתוך הועדה המקצועית של א0/א00%1 (בה יושבים נציגי המדינות). חברי הקבוצה חותמים על הסכם חסיון מיוחד עם יבמ, נחשפים לתוכניות העתיד של יבמ ומשמשים כקבוצת ייעוץ למפתחי יבמ ברמה האסטרטגית. תהליך הבקשות לעומת זאת, אינו נחלתם של מתי מעט אלא של כולנו. כל משתמש רשאי להגיש בקשה לשינוי או תוספת במוצרי יבמ, חומרה ותוכנה. בקשות אלו מוקשות למערכת ממוחשבת במהלך הכנס השנתי על ידי החברים עצמם או על ידי נציג המדינה לוועדה המקצועית. במסגרת הכנס השנה, קלטה המערכת למעלה מ-800 בקשות חדשות. יבמ מחויבת לענות על כל אותן בקשות אשר יעברו את שלבי המיון והסיווג של הוועדה המקצועית של אַ0אא00. מה בקלפים עבור ה-388/400? בכינוס הנעילה נתן דר' 50105 %תאץע, מהנדס אלקטרוניקה ממעצבי ארכיטקטורת 8/38 ו-49/400. במעבדות יבמ :3060506 הרצאה מאלפת על עתידו של 8/400. פרנק הסביר תחילה מדוע ארכיטקטורת 45/400 תומכת בשינוי החומרה ללא פגיעה בתוכנה האפליקטיבית או במערכת ההפעלה. בין המרכיבים המאפשרים זאת מנה: ממשק המכונה המשופר בסיס הנתונים האינטגרטיבי רמת הנתונים האחת תכנון מונחה העצמים אפשרות הגידול במרחב הכתובות . 82 - בהמשך חשף את "מנוע העתיד" אשר יניע את כל משפחות המחשבים של יבמ (5ע2, 45/400 ו-עז/). "מנוע" זה הוא פרי שיתוף הפעולה בין חברות 13%1, 40016 ו-02018ש110, וייקרא טס 0צסשטסקע הוא דור חדש של מעבדי 8150 ממשפחת זצפשסק, אשר מהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחום הביצועים, המארז, צריכת החשמל ופליטת האנרגיה. למעבד זה תהיינה תכונות, כמו: מרחב כתובות של 64 בתים מהירות פנימית בין 100-2001112 ריבוי מעבדים (<1/א) תמיכה חזקה בעיבודים מסחריים (ע%686ת1) תמיכה חזקה בעיבודים הנדסיים/מדעיים (+תנס אַת108+1/) תמיכה חזקה בעבודה עם מחרוזות (02ג96+וק1ת9] שַת1ע50) ולקינוח, סיפר כי 49/400. אשר יונע במעבד מסדרת 2060 יוכל להריץ במקביל שש (6) מערכות הפעלה: 0 - מותאמת לחומרה החדשה, אפליקציות קיימות יפעלו ללא שינוי. אזאש/עפס -- אזאט לפי תקני 059. 35/7 4016 - מערכת ההפעלה של גפס6תוסג]/ן. אפת - מערכת הפעלה חדשה פרי שיתוף פעולה בין 131 ו-16קק. 2 - גירסה חדשה. אפ סבג ל 0506ע1/116. ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ניתן יהיה לכתוב אפליקציות ל-45/400 בסביבות השונות, אשר "ידברו" אחת עם השניה, ישתמשו באותם שרותים וישתפו נתונים. לשנה הבאה בגראנדה, ספרד הכנס השנתי הבא יערך ב"עיר החלומות" גראנדה בדרום מזרח ספרד, בין התאריכים 94. מארגני הכנס הבא, השוקדים כבר כיום על התוכנית המקצועית והחברתית, מבטיחים כי הכנס הבא יעלה על קודמו בכל התחומים. נציגי ישראל שהשתתפו השנה בכנס הפיקו מהשתתפותם תועלת מקצועית רבה ללא תחליף, וחזרו ארצה מלאי חוויות. אל תחמיצו את הכנס הבא, להתראות בגראנדה. - 88 - כנס האביב של ₪.ס.6..1) דבורה מטרני, סהר מחשבים, מנהלת אזור גייד ישראל העיר ליסבון בפורטוגל ארחה באביב, בתאריכים 24-28 במאי, את הכנס המסורתי של גייד - ארגון משתמשי מערכות יבמ מורכבות באירופה. בכנס השתתפה המשלחת הגדולה ביותר שיצאה מהארץ לכנס גייד מזה שנים, הן במספר המשתתפים והן במספר המרצים. כתמיכה לקבוצה הגדולה, התלווה אלינו נציג יבמ ישראל, וזהו חידוש מרענן בפני עצמו, אשר גם ארח את המשתתפים בארוחת ערב חגיגית. בכנס התקיימו כ-70 הרצאות שונות, שעיקרן נושא שמוע66מושחם-6א. חמש הרצאות מישראל התקבלו לכנס. שני מרצים נאלצו לבטל השתתפות מטעמים אישיים. יצגו אותנו בכבוד: יורם לוין, מנכ"ל מערכות החלטה, שהציג בכנס את כלי המידע למנהלים (10תמ), נושא המעורר ענין רב בקהילת המיחשוב. דן תמרי מנכ"ל מאסטרו, הרצה על מערכת 1/1028 לטיפול בנושא ביטוח ריפוי שיניים בחברת "מגדל", הכוללת מאגר צילומי רנטגן ממוחשב. גב' יפה גב, מאגף מערכות מידע במשרד החינוך והתרבות דיברה על מערך המיחשוב של מנב"ס (מינהל בתי ספר ממוחשב) בו מרושתים למעלה מ-1500 בתי ספר. "דברים בשם אומרם" -- דעתם של משתתפים: *‏ "זו הפעם הראשונה שאני משתתף בכנס בינלאומי בהיקף כזה. התרשמתי מאד לטובה מהארגון. למרות שאינני איש טכני, מצאתי שם מעט הרצאות שעניינו אותי, ורובן הוגשו בצורה מעניינת ומושכת" (יורם לוין, מנכ"ל מערכות החלטה). * "התמקדתי בהרצאות בנושא שרת-לקוח, בו אנו מתלבטים היום. המפגש החברתי הנלווה לארוע תרם לי רבות במישור האישי והעסקי גם יחד. אשתדל להיות בכנסים הבאים" (דוד נחהמיאס, מנכ"ל קומטק). * | "הכנסים מעניינים,יש הרבה מה לשמוע והמפגש עם העמיתים מארצות אחרות נותן עוד מידע" (נחום דימור, מנהל אַגף המחשבים במשרד החקלאות). במקביל לכנס התקיימו ישיבות של הנהלת גייד וועדותיה וסימפוזיונים מקצועיים. בין היתר, החלה פעילות של פרויקט אירופאי בנושא 0086ת8:06/? תס610פותעס)מ1. וחברים ישראליים המעוניינים להשתתף בפעילותו -- מוזמנים לכך. אחד הנושאים שהנהלת ₪.6.0.0 דנה בו היה שיתוף פעולה צפוי עם ארגון 6ע8ת8. חברי 56 הם בדרך כלל מוסדות אקדמאיים, בעוד שמוסדות 6008 הם מסחרים. בשלב הראשון יתקיים כנס משותף של שני הארגונים, כנראה ב-1994 ולאחר מכן יתקיימו כנסים נפרדים לכל ארגון שאליהם יוזמנו חברי הארגון האחר. כל זה לקראת איחוד מלא של שני הארגונים. ובינתיים --- לא יהיה פנאי לפרוק את המזוודות מרוב השתתפות בכנסים. ו הכנס הבא של הארגון יהיה בבודפשט בחודש נובמבר, וכל המעוניין ליטול בו חלק ו/או להרצות בו, מוזמן לפנות אל אוסי לאונר או דבורה מטרני. "5 ל יעותעת תועועתעתיעל 2% לל/לל/ע/עתלאעללעת אעלאתלעלאעלפתת תק לעתעא ב ₪ ונ סדנאות ופגישות בארץ שי % ש הפגישות של קבוצות ההתעניינות מתקיימות בדרך כלל בכפר המכביה ומתחילות בשעה ש 0. הודעות תשלחנה לחברי הקבוצות. חברים נוספים מוזמנים!! ש אם רצונך להשתתף באחת מקבוצות ההתעניינות, או לתרום להן כמרצה, הואל נא למלא את ש הטופס המצורף לעלון ושלח אלינו בהקדם. תוכל גם לשלוח אלינו הצעות לנושאים ומרצים. א יי א /% - 2 % -/ רשימת קבוצות ההתעניינות וראשי הקבוצות נמצאת בסוף מדור זה. ל א א ל רצוי לפנות לאיריס או לכוכבה בחברת "מגוון אירועים" (טל' 03/5626251-4) כדי לקבל ש פרטים על מועדי הפגישות ומקומן. אשי 4 א ַייעעל 6 ₪ / שר 2 אא % ללקטללטטלט לט טטטלטטטטטלטטללטלט לט א שר /ר/ר////! למע 6 עתַיעתע-תַיַַתתָלעעעי 7 8 וא/ו לא א 5 / קרי תַיעתתתתַעתתיְַתתתתעְתתרתְתתרעְתתתיעתעתַררַתעְתַתקַיתתַתיעתיערל אאא" לללטקטלטטטטטטט טלשל לקטטטטט יטקט 4 אא א 9 ו על יע / ללש ///, ל 5 / 4% א //, / / / א אאא / שש רה ו א // 2 מש 2 / 5 % ₪ % / 9 4% . ש % 8 אא אאא ש 8 אא אא אא 6 אא 9% אצ אא אא אצ צצ עג 4 "] ב % [* א קבוצת רשתות תקשורת קבוצה זו היתה הפעילה מבין קבוצות ההתעניינות וקיימה מספר פגישות בתקופה שחלפה. יישר כח לראש הקבוצה! הפגישה התקיימה ביום רביעי, 14 באפריל 1993, בכפר המכביה. ראש הקבוצה: לואי פרידמן, יועץ תקשורת. השתתפו 8% חברים. נושא הפגישה: תכנון תשתית תקשורת הכנת תשתית תקשורת מודרנית היא אחת המשימות החשובות ביותר שעומדות על סדר היום של אנשי הקבוצה: איך "תוקפים" את הנושא? שאלה זו מאוד רלוונטית ואמנם, לערב עיון זה הגיעו חברים רבים. הם שמעו על ארגונים שמתמודדים עם הנושא ברמה של תשתית הקישוריות הבסיסית ולאחר מכן ברמת הפרוטוקולים הבסיסים, זהו ה-"4סקפת1?8", או "כביש העתיד" להעברת מידע בארגון. סגן חגי נמיר מיחידת המחשב של חיל האויר הציג את פרויקט תכנון של תשתית בקמפוס של החיל. מטרת ההרצאה היתה להציג את הפרויקט מבחינת האלטרנטיבות לרישות מסוג 1108 5/1407, ולהציג איך לתקוף הנושא. חגי שייך לגוף המטה שנותן את חוות הדעת המקצועית לפי הדרישות המועלות ע"י החיל. במקרה זה, הועלתה הדרישה לבחון את מוצרי |,קישוריות של 3 חברות שעלו לשלב [8מ%-0מ565-8. הדרישה המקורית למעבר לתשתית מודרנית היתה בעקבות גידול היקף השימוש במחשבי 26 והמעבר לרשתות והרצון לחסוך בהנחת תשתית אחידה. השלב הראשון של הנחת התשתית הפיסית נעשה לפי תת6)פע5 שתו[690 1811 שכלל התקנה של שקעי 08%)8 תס הצוות צריך היה לעסוק בשלב השני של דרישות הקישוריות והסגמנטציה של הרשת. לפי זה, היה עליו לדרג את הפתרונות של החברות המתחרות. הדרישות מהמערכת כללו את בדיקת יכולת העברת הנתונים ברשת 2626266 וברשת שתגת מ10%86, סוגי כרטיסים וקישוריות, הגודל הפיסי של ה"סל" (11118), יכולת אבטחת מידע ועוד. לפני שהתחילו בתהליך הבחינה, הוחלט להקים מעבדת ניסוי כאמצעי לקבלת החלטות על דירוג החברות המתחרות. הקמת המעבדה והניסויים שנערכו, היו לדעת חגי, ההחלטה החשובה ביותר במהלך העבודה. היא הצדיקה את ההשקעה בהבאת הצוות לרמה גבוהה של הבנת הנושא והכרת היכולת של פרטי הציוד השונים, דבר שלא ניתן היה להשיג בלי להפעיל את הציוד עצמו. אין להשוות את התרומה של בדיקה בפועל והניסיון שנרכש, למה שכתוב בספרות המקצועית. אין זה מפני שהחברות "לא מספרות האמת", אלא שאנו נמצאים בעולם כל כך מורכב וחדש, שלכל ארגון יש דרישות משלו. קשה לשער שהיצרן לקח בחשבון מראש את את כל האפשרויות וכל ההשלכות המיוחדות הרלוונטיות עבור כל אחד ואחד. 97 - הבחינה התמקדה בשלושה מישורים: רכזות, גשרים ובקרה ושליטה. בחינת הרכזות כלל את מבנה ה"סל" וה- 1926 586% (שיכול להגביל את יכולת הקישור). יכולת קישור של תחנות חשובות לשתי כניסות, לשרידות ברמה גבוהה, יכולת שליטה ובקרה מרחוק ולגמישות לעתיד. השימוש בגשרים (108889זע) היה חשוב ביותר וכלל בדיקת גמישות בהפרדה לסגמנטים והשפעת החלוקה על ביצועי הרשת. מתוך בחינת הגשרים הבינו חברי הצוות כמה מורכבת יכולה להיות בניית פילטרים וכמה מורכב ושונה היישום של הסטנדרטים ע"י כל חברה. בכמה מקרים נדרש זמן רב כדי להפעיל מוצרים מסוימים, גם ע"י מומחי החברות המספקות. על כן יש להיזהר מההגדרה שהגשר מהווה את הצורה הפשוטה והקלה לחלוקת הרשת. הניסיון והלקחים החשובים ביותר נלמדו מתוך ניסוי מערכת השליטה ובקרה וטיפול בתקלות עצמן. חלק מהחכרות מיישמות כרטיס נפרד לשליטת שתגת 1056 ו-66תעס6ת)/. הלקח החשוב ביותר מתוך זה היה הבנת הצורך בכח אדם מקצועי ברמה אחרת מבעבר, עם יכולת הבנת המידע המוצג ובהמשך, יכולת ניתוח ובחינת כיווני פתרון לבעיה. עיקר הלקחים מהתהליך, הוא במישור האופרטיבי של הכשרת הצוות לקראת יישום התשתית ויכולת תכנון של שלבי היישום, עם הבנת הבעיות העיקריות במערכת, המורכבות והיכולת של תשתית ברמה גבוהה. הובנו גם חלוקת הרשת לסגמנטים והקישור ביניהם. בהמשך להרצאה השיב חגי לשאלות בלי להגרר לדיון ביכולת ובכישורים של החברה שנבחרה. יש להודות לחגי וליחידה שלו על הכנת הרצאה ברורה ומסודרת -- מודל טוב לחיקוי. ההרצאה הבאה היתה שונה ומה שייחד אותה היה השילוב של כושר הרצאה מעולה עם העברת מידע טכני מורכב. דני ליברמן מחברת אינטל (לאחרונה עבר לקבוצת בינת) ריתק את השומעים בהרצאתו ובהומור המיוחד שלו (האמריקאי). הוא הציג את הפרויקט שהשתתף בו: פרויקט תכנון בחברת אינטל לקישור יחידות החברה בכל העולם. סניפי חברת אינטל פזורים על פני כל כדור הארץ, עם כ-14,000 עובדים שלרובם יש מערכות 486 על שולחנם. יש צורך בקישוריות ברמה גבוהה ביותר לצורך ביצוע פרויקטים על ידי צוותים המורכבים מאנשים שעובדים במדינות שונות ובהפרשי זמן משמעותיים. הפרויקט בוצע בשיתוף עם חברת יועצי תקשורת מובילה בארה"ב. היעד של הקמת תשתית הקישור הוגדר ע"י הנהלת החברה כיעד אסטרטגי. בפועל קיימות היום בחברת אינטל שלוש ארכיטקטורות מובילות מידע (800169מ9עי7): 131 4אפ, צשאסמכ ו-פהפסץ. במחשבה לעתיד הועלו מספר רעיונות: = להמשיך עם המצב הקיים ולא לעשות דבר. = להגדיל את מספר המגשרים (פע40698אַ) בחברה ולאפשר קישור בין סביבה אחת לחברתה. . 98 - * לבחור מערכת של יצרן ספציפי, כמו א427₪ של חברת יבמ. * בחירה בסטנדרטים פתוחים ומתקדמים של טכנולוגית 6ת21:08058 (במימד ]א47) ולהקים "צ שג" -- נתיב העתיד להעברת נתונים -- וליישם ם 516 47/1 ברמה הבסיסית של קישוריות מכל מתקן. האפשרות האחרונה נבחרה כפתרון עבור חברת אינטל. על תשתית ]7 יועברו כל תנועת החברה ויופעלו שרתי יישומים ותשתית של מערכות מבוססות 20 (א1אנז, 1'א פשסבתגט, 2), מעבדי אינטל ומערכות אחרות של החברה. הוחלט שכל מערכות התשתית של החברה יחוברו לתשתית זו עד סוף שנת 1995, כדי לאפשר שיתוף עבודה ופעילות בפיתוח והעברת נתונים ב-"1811/-₪ סגא" (דואר אלקטרוני עם ערך מוסף) ברמה עולמית. דני הקדיש חלק מהרצאתו לטובת חברי אמצ"י, כאשר הציג את הקישוריות למערכות יבמ. פרוטוקול 4א5 לא מהווה ארכיטקטורה וצורך אסטרטגי של אינטל ועל כן הוחלט לצמצם את גבולות השימוש בו למתקן מחשבי יבמ של החברה ב-ם928ע20 בארה"ב. במקומו יותקנו מגשרים (88946₪89) לסביבות השונות של 2501866, 65ת71, 6זה8ששסא, <1/עסי' ובתוך 5 שנים יורדו כל רכיבי 4א5 הקיימים באתרים מחוץ ל-מ:201828 שבארה"ב. דני הציג את הראייה העתידית של הקישור למערכות יבמ ו-4א8 במספר נקודות חשובות: = פרוטוקול 8270 אינו באסטרטגיה וניתן להגיע ליישומים שנכתבו בסביבה זאת בקלות מכל תחנת עבודה ע"י 421'8 סטנדרטים ו-01'5/), ללא מאמץ מיוחד. * השימוש במחשבים מרכזיים של יבמ יורד בהדרגה וכל המערכות החדשות יפותחו בתוך שלוש שנים בסביבה שלא יהיה בה מחשב יבמ מרכזי זהו "אַת21פתשסכ[" אמיתי. לדוגמה, בתוך חצי שנה ייסגר מחשב 3090-/18% אשר לפני 4 שנים ריכז את כל מערך הדואר האלקטרוני של כ-14,000 "תאי דואר". כל היישום עבר לשרתי דואר מבוזרים, מבוססי תקשורת 1022 *" כל תחנות העבודה והמערכות השולחניות (סס% 265%) יחוברו לתשתית בסטנדרט 802.8 (6%ת61ת156) או ]אי4'1, ולא בחיבור קתגת ת6אסת'. * כל בקרי 4א37 ו-₪2ת לא מאפשרים פרוטוקולי ניתוב (שַתג)גוסת) ועל כן יוסבו בהדרגה ל-16068טו ]יד . * יופסק השימוש בפרוטוקולי מנא. * תצומצם למינימום ההשקעה בפרוטוקול א422 שנוגד את האסטרטגיה, בגלל הבעלות (689מ16%9877עקסזק) שלו, ויושקעו מאמצים בפרוטוקולי 702/2' הפתוחים. ההשקעה בפרוטוקולי 4א5 תהיה רק לצורך קישוריות לחברות ושותפים חיצוניים לאינטל ליישום 1תט, רק אם זו האלטרנטיבה היחידה. דני הציג בצורה משכנעת את הבעיה העתידית של מעבר למערכות פתוחות (85688ע8 ב006) של חברה המובילה בטכנולוגיה. ברצוני לציין בצער, שבערב עיון מוצלח זה לא השתתף כל נציג של חברת יבמ. חשוב היה לשמוע את דעתם בנושאים כל כך חשובים לקהיליית אנשי התקשורת. - 99 - "0 א תודה לדני, אשר אנו מצפים ממך שתמשין להלהיב אותנו בפגישה נוספת על קישוריות העתיד. --+%--7--+3--+4-+47-47- הפגישה התקיימה ביום ראשון, 18 ביוני 1998, בכפר המכביה. ראש הקבוצה: | לואי פרידמן, יועץ תקשורת. השתתפו 87 חברים. נושא הפגישה: קישוריות: 6גִַ4?/םנ9] 6+ 0 פגישה שבה השתתפו כ-90 אנשי מחשוב ומומחי תקשורת בראשית הקיץ, מצביעה על כך שנושא "חם" עמד על הפרק, ולא רק בהקשר למזג האוויר. פגישה זו עסקה בסוגיית הקישוריות בין "כלי העבודה השולחני" -- 268%8600, שהוא המחשב האישי, לבין המעבד המרכזי בארגון -- 6מ8:מ181/, אשר מאחסן את מאגרי המידע המרכזיים. את ההרצאה הראשונה נשא ריימונד לדווין, יועץ תקשורת: השיקולים בבחירת 47076 לפתרון קישוריות בין 20 לבין 6מַג/ם1]91. ריימונד סיפר על הניסיון המעשי שצבר בשימוש בתוכנת 4220 כפתרון לקישוריות בין המחשב האישי והמחשב המרכזי במערכת הביטחון. הוא הציג את השיקולים לבחירת תוכנת 84220 ואת ההשלכות שהיו לבחירה זו על היישומים. הנוכחים יכלו לעקוב אחר כל שלבי התהלין להקמת המערכת, החל מהצגת הדרישות, דרך תהליך בחירת הפתרון מתוך החלופות שעמדו לפני הצוות וכלה ביישום הפתרון הנבחר. ריימונד פרס לפני השומעים את הלקחים שהופקו במהלך היישום בפועל. סביבת העבודה הינה מחשב מרכזי יבמ שבו פועלת תוכנת בסיסי הנתונים 1818 ומחשבים אישיים 25/2 שמופעלים בתוכנת 05/2. תכנון אסטרטגיית הפיתוח בסביבה הזו החל לפני 3 שנים, כאשר הוצגו לראשונה החלופות של מנגנוני הפיתוח האפשריים בסביבת העבודה הזו: המשך פיתוח בסביבת 8270, שימוש במנגנון 8270 421, אמולציה של 8770 או 60קקג. ריימונד הציג את הייתרונות והחסרונות של כל חלופה. בכל חלופה נמצאו חסרוות, וביניהם: בפרוטוקול 3270 לא ניתן לטפל בתנועות אסינכרוניות, חוסר אינטראקטיביות של 3270 ב-8770 וב-4220 -- חשש מפני ה"לא מוכר". הוחלט לפעול במקביל בשני מסלולים: 8270 421 ו-4200. הפיתוח ב-8220 נעשה בשפת 6. לשם כך נבנתה תוכנית כללית לטיפול ויישום של תנועות, אשר כללה טיפול מיוחד המצבי נעילה (6686100%5). התהליך לא היה פשוט והמתקן שימש כסדנת ניסול (81660 06%8) שבה השתתפה בשלט-רחוק גם חברת יבמ מארה"ב. באותם ימים, עודכנו גירסאות 05/2 לעיתים תכופות למדי, בתהליך שכלל טיפול ב-15 דיסקטים. במבט לאחור אפשר לברך על המוגמר ולציין את הצלחת הפרויקט. זמני התגובה טובים, צריכת המשאבים במחשב המרכזי קטנה וכתיבת תנועות חדשות פשוטה וקלה יותר היום מאשר ב-3270. לסיכום, אומר ריימונד שיש לשקול בכובד ראש את השימוש ב-4720 כחלופה מעשית ואין להסתמך על שמועות ורכילות שטח שאינה מעודכנת כלל. ריימונד חזר - 40 - ואמר שהשיקולים של הצוות לפני שלוש שנים הוכחו כנכונים וכל מי שעומד לפני בעיה דומה, ראוי שילך במסלול חשיבה דומה. ההרצאה השניה ניתנה על ידי חבר ותיק ומתמיד בקבוצה, יורם כהן, מתדיראן מערכות מידע. נושא שיחתו היה: מוצרים להעברת קבצים מבוקרת בתקשורת 6מה:/מנה1 0+ 0ש, בחינה ויישום. יורם הציג את השאלה "האם צריך מוצר להעברת קבצים?" וגם השיב עליה בהרחבה, מבלי לדון במוצר זה או אחר. הוא הסביר את הצורך ובחן אם המוצרים הקיימים, אמנם עונים על צורך זה. יורם הציג את העבודה שנעשתה במסגרת פעילות הקבוצה שלו בתדיראן לבחינת הצרכים לרכישת מוצר להעברת קבצים מרוכזת ומבוקרת בגישה אסינכרונית ובאצווה. יש להדגיש שאין מדובר בהעברה נתונים באופן מזדמן, אלא בעבודה מתוכננת וקבועה ובהעברת נפחי נתונים גדולים. העברת הנתונים הזו נדרשת ביישומי כח אדם, הנהלת חשבונות, 1כע וכדומה, שבהם הפעולה צריכה להיות אוטומטית, ללא שימוש בשגרה 8 ַתפָכא1 שמחייבת נוכחות ומעורבות בעת העבר הנתונים. יורם פרס לפני המשתתפים בפגישה את הגורמים/ .דרישות שהנחו את הצוות: סביבת העבודה: מחשב מרכזי ותחנות קצה. * תשתית התקשורת: הפרוטוקולים בשימוש הם 116.2, 02/, 0ש, פןקסע, אפיה ובנוסף, בעיות העברית. * תשתית התקשורת בסביבת ה-20: פתרונות מגוונים לקישור, אשר לכל אחדי מהם דרישות זיכרון ומגבלות. = יכולת ניצול קווי התקשורת למספר שיחות במקביל. *" דרישות ליוזמת השידור. * ממשק נוח למשתמש. תדיראן החליטה שדרוש לה מוצר כזה ברמה האסטרטגית, אשר ישתלב בתהליכי הייצור של החברה שבה נעשית העברת נתונים בנפחים גדולים בין יישומים, כמו למשל: איסוף ודיווח שעות נוכחות, קישור רצפת הייצור, קישור לבנקים, קליטה והפצת מידע בדיסקטים ועוד. בתהליכי הייצור גם קיים קשר הדוק בין המוצר למוניטור הייצור שפועל במחשב המרכזי. התרומה של משתתף וותיק לחבריו בקבוצת ההתעניינות, בוודאי תשפיע גם על חברים אחרים ללכת בעקבותיו ולתרום מניסיונם לכלל. ההרצאה האחרונה בפגישה זו ניתנה על ידי דני בר-אילן, מהנדס מערכות ביבמ. בהרצאתו, ניהול והפצה של תוכנה בסביבת תקשורת הוא העלה בפני המשתתפים את תפישת יבמ לניהול שינויים ועמד במיוחד על מערכת 21 ש60/16א, שהיא אחד הכלים ליישומו. המסר החשוב בהרצאתו, כמו גם בהרצאות של קודמיו הוא שיש לחפש פתרון מערכתי לנושא העברת קבצים, ולא להתחיל בפתרונות נקודתיים. דני הציג את סביבת העבודה של המוצר 211 ש66/:6 אשר פועל במערכת 05/2 כשרת בסביבת עבודה של מחשבים אישיים, ואשר יכול להעביר קבצים לסביבת 115-205 באמצעות פרוטוקול 6%8108א. דני כבר התקין והפעיל את המוצר במערכת שבה פועלים מספר מאות של תחנות קצה 29/2. הוא גם הקים את ההגדרות (08169ע2) והפעיל כלי ניהול שמובנים במוצר. אפשר לראות מוצר זה כפתרון לבעיה שתלך ותחריף בשנים הקרובות, עם הדרישה ליותר ויותר ביזור של פתרונות תוכנה. . לסיום, אני רוצה להודות לחברי המרצים שנענו לקריאתי, ולחברי בקבוצת ההתעניינות על השתתפותם העירנית. אני מקווה שלאחר החופשה נחזור כולנו במלוא המרץ להמשך הפעילות. חופש נעים לכולם. רשם: לואי פרידמן. = = 1 = ל א >= 5-7 4 == הפגישה התקיימה ביום 27 ביולי 1998, בבית יבמ. ראש הקבוצה: | לואי פרידמן, יועץ תקשורת. השתתפו 48 חברים. נושא הפגישה: הכרזות בנושאי רשתות תקשורת מקומיות הרעיון של יבמ לנצל את הפורום שלנו כבמה להכרזות תקשורת התקבל בברכה, ואפילו בהתראה קצרה יחסית. הנושא מרתק רבים מן החברים ואומנם, בחום הקיץ הגיעו כ-50 איש לשמוע על החידושים בתחום הרשתות המקומיות. הלל אורגד, חברנו וידיד הקבוצה, נתן הזדמנות לחברים לשאול על המוצרים ולהציג בעיות אשר מציקות להם. הלל שיתף אותנו במקצת מהידע הרחב שהוא נחון בו בנושאי תקשורת ופתרונות יבמ. כרטיסי ג)אזת אמתסיד הלל סקר את הסוגים השונים של כרטיסי רשת 6א31 א₪א0' הקיימים, ועמד על ההבדלים בין שיטות הפעולה שלהם. א. שיטת ₪מ1135)6:1 205: מנצלת את היע"מ של המחשב האישי להעברת המידע מהרשת. ב. | שיטת 014: מעבירה את הנתונים ישירות, ללא התערכות היע"מ. ג. | שיטת 65מגמ68ז)5 מ8: מיישמת 88//ט2 0068 1/0620 על ידי הכרטיס ומעבירה נתונים באמצעות 18אזת. כרטיסי :566806 18 (שהוכרזו כעת לסביבת [6תם0(28 1020])) מציגים את הביצועים הטובים ביותר, אבל עם צריכת זיכרון גבוהה. למי שיש אצלו בעית זיכרון, ייתכן ששיטת ₪ת1185+01 3115 מתאימה יותר. בעתיד הקרוב ייושמו כרטיסי ז6(ת68ז)5 א1.4 לסביבת 16586. - 42 - פונקציות חדשות בסביבת ג)אצזא אמאס א.| 40012658 קטסץ:) 6[₪[ט1: עד היום היה אפשר להגדיר רק 4802658 קטסז2) אחד, והדבר גרם למגבלות בסביבת 02/12'. עכשיו אפשר להגדיר עד 255. ב. | עדיפות: יושם מנגנון עדיפות נוסף, כדי לאשפר לישום ספציפי לפעול בעדיפות גבוהה. כרטיסי זפאאת> תד יבמ הכריזה על כרטיסי ע6מז68ע)2+16:9 בסביבת [6תמ8ת6סע0ס111, עם ביצועים גבוהים, עבור כל המדיות 10845₪2,5,7, ואחריות ל-5 שנים. ניתן להפעיל את הכרטיס בסביבת 0514/02 רגילה, במהירות 100208 או בשיטת 6ת*0ם)₪ 7/9856 באמצעות 1113 מתאים של 108457 (ללא התנגשויות) ולקבל ביצועים של 08ס3ת20. תעשת פשוט עבור 1024587 זמאאמ די הוכרז 11/8 חדש בעל 6 כניסות, וכניסת 401 לחיבור לרשת קיימת. זהו מוצר המיועד לשוק של רשתות קטנות. ניתן לשרשר מספר יחידות 1108, אבל הוא לא ניתן לשליטה באמצעות כעהתת הכ 0ככ-רכהה-התהההוהווווכ-בורככורכבבמנרתמתתתתתרקקבמווורטוטה ג. = מול גוף ההפעלה יוצב גוף הסיוע המקצועי: הראשון מפעיל את המערכות באופן שוטף ודואג לתפקוד החומרה, התקשורת ומערכות ההפעלה. גוף הסיוע המקצועי מורכב מאנשי מחשבים ברמה גבוהה הבודקים את האיכות המקצועית של התשתיות. מומחים אלה מוודאים למשל, שהקיבולת של המחשב מתאימה לעומס הצפוי ושקצב העברת הנתונים במערכת התקשורת הולם את הצרכים. ד. | מול כל זרועות הפיתוח וההפעלה מוצג גורם שמשגיח על אבטחת המידע: שמירה על הסודיות והגנה מפני נזקים למערכת. בדומה לכך, מול יחידת המחשוב כולה יש להציב גורמי בקרה ואיזון חיצוניים, באופן הבא: א. גורמים שייצגו את דרישות המשתמשים מול יחידת המחשוב. מדובר גם במנהלים שיציגו את הדרישות שלהם ממערכת המידע וגם בעובדים שיציגו דרישות ברמת השימוש היום-יומי. מפעל בארה"ב הכניס לשימוש תוכנה לניהול רצפת הייצור, על הפועלים הוטל להקיש כשלוש שורות לתוך המחשב לפני ביצוע כל פעולה, ושוב להקיש כמה שורות לאחר ביצוע הפעולה. הפועלים טענו שהמערכת מפריעה להם לעבוד, ולאחר זמן מה הם הפסיקו להזין אותה בנתונים. החברה נאלצה להחליף את המערכת היקרה והמתוחכמת במערכת פשוטה יותר שהתאימה לצורכי המשתמשים -- הפועלים. ב. | גורם מטה אשר ייצג את מדיניות ההנהלה באמצעות קביעת עדיפויות, קביעת תוכנית עבודה שנתית ומעקב ביצוע. מומלץ שאדם זה יהיה בעל ידע מקצועי במחשבים וגם בעל ראייה ארגונית רחבה. כדאי שידווח ישירות למנכ"ל ושלא יהיה כפוף למנהל יחידת המחשוב. כך, נאמנותו תהיה נתונה להנהלה ולא ליחידה זו. סוג הכלים/ רמת הבקרה רמת היחידה הכוללת (מקרו) רמת הפרויקט הבודד (מיקרו) כלים כלכליים חיוב משתמשים תקצוב מערך תקציבי ניתוח עלות/תועלת מתמשך לאורך חיי הפרויקט תקצוב בדיקת סטיות תקציב מתאם פרויקט חיוב משתמשים :₪1 + כלים ניהוליים מבקר ענ"א ועדת היגוי תוכנית אב רב-שנתית תוכנית עבודה שנתית ניתוח ישימות מעקב לוח זמנים צוות היגוי נוהל מחזור חיים אבטחת איכות ניהול פרויקטים ג גורם או"ש אשר מקפיד על התאמת מערכות המידע לתהליכי העבודה בארגון, ועל התחשבות מירבית בשיקולים של הנדסת אנוש בזמן תכנון המימשקים בין המשתמשים לבין המערכות. ללא התאמה כזו, קורה שהטקסטים המופיעים על מסכי המחשב אינם תואמים את המונחים השגורים בארגון, או שהעובדים אינם מצליחים להפעיל את המערכת משום שאינה מלווה בהדרכה מתאימה (פונקציית "עזרה" -- ס]110). גישת הבקרה והאיזון אמנם מנפחת במידת מה את מספר התקנים והמשרות, אך תועלתה לטווח הארוך מוכחת ללא עוררין. בארגונים קטנים ובינוניים ניתן לאחד חלק מהפונקציות: אותם מומחי מחשבים שמספקים את הסיוע המקצועי למשל, יכולים להיות אחראים על אבטחת המידע ועל הפיקוח המתודולוגי. לעתים קרובות, האנשים שעוסקים בכתיבת התוכנה הם אלה שמדריכים את המשתמשים ומלווים אותם בעבודה השוטפת. בכל מקרה, גם בארגון קטן רצוי להקפיד על הפרדת תפקידים בין "הנחתום" לבין "מי שמעיד על עיסתו". במלים אחרות, בין הגורם שמפתח את מערכת המידע לבין הגורם שמציג דרישות למערכות מלכתחילה וקולט אותה לאחר שהושלם הפיתוח. לגופים הארגוניים המשתתפים ב"משחק" יש כלים שונים המאפשרים להם לבצע את הבקרה, חלקם כלים ניהוליים וחלקם כלכליים. על ההנהלה להנחות ולבקר את פונקציית המחשוב שלה בשתי רמות: א רמת המאקרו: הנחיה כללית של יחידת המחשוב על כל מרכיביה; ב. | רמת המיקרו: הנחיה ספציפית של מספר פרויקטים קריטיים לארגון (כמו למשל, מעבר לתחנות עבודה חכמות, ביזור מערכות מידע). מתוןך החלוקה הזו נגזרת טבלה דו-מימדית המתארת את הכלים על פי סוגים ועל פי רמת ההנחיה והבקרה. להלן הסבר תמציתי של כלי ההנחיה והבקרה המופיעים בטבלה: רמת היחידה הכוללת/כלים כלכליים א. תקצוב: פונקציית המחשוב תתוקצב מדי שנה על פי סעיפים מפורטים שיבחינו בין חומרה לתוכנה, בין אחזקה לפיתוח, בין תשתיות לעבודה שוטפת, בין כח אדם להוצאות אחרות וכו". ב. | מעקב תקציבי: במהלך השנה ולקראת סופה תבוצע השוואה בין הביצוע לבין התקציב המתוכנן. רמת היחידה הכוללת/כלים ניהוליים א. ועדת היגוי: ועדה בכירה של ההנהלה להיגוי יחידת המחשוב. ב. | מבקר ענ"א: פונקציה בתוך מחלקת הביקורת הפנימית אשר תתמחה ותעסוק בביקורת מערכות ממוחשבות. ג. תכנית רב שנתית: ברמת המדיניות. ד תכנית עבודה שנתית: גיבוש תכנית שנתית כתובה ומחייבת. > 52 - רמת הפרויקט הבודד/כלים כלכליים א. | ניתוח עלות/תמורה מתמשך: אומדן עלויות ותועלות של פרויקט בתחילת דרכו (בשלב הייזום) ולאורך תהליך הפיתוח וההרצה. ב. | תקצוב: סעיפי התקציב יהיו מפורטים ויבחינו בין שלבי הפיתוח השונים, בין כח אדם להוצאות אחרות, בין פיתוח עצמי לרכש, בין חומרה לתוכנה וכו'. סעיפי ההוצאה יתפלגו גם לאורך מימד הזמן. ג. = בדיקת סטיות תקציביות: מעקב תקציבי שוטף לפי הסעיפים והלו"ז שצויינו לעיל. רמת הפרויקט הבודד/כלים ניהוליים א. ניתוח ישימות: בתחילת הפרויקט תיבדק היכולת לפתח מערכת תוך התחשבות בהיבטים טכנולוגיים, ארגונים וכלכליים. ב. | מעקב לו"ז: מעקב שוטף אחרי התקדמות הפרויקט בהשוואה ללוח הזמנים המתוכנן. ג. = צוותי היגוי: צוות שכולל נציגי הנהלה ומשתמשים ישמש להיגוי הפרויקט והנחייתו. ד. | נוהל מחזור חיים: הקפדה על נוהל שיטתי לפיתוח והתקנה של מערכות מידע. נוהל כזה צריך לכלול מספר שלבים מוגדרים, החל מתיחום המערכת (במה היא עוסקת), והמשך באיפיון דרישות המשתמש, איפיון פונקציונלי (מה היא צריכה לעשות), פיתוח המערכת מנקודת מבט מחשובית, עיצוב המערכת והגדרת מפרטים לתכנות וכלה בתכנות ובהתקנה אצל המשתמש. לאחר כל שלב צריכה להתקיים בדיקה של המוצר שהופק באותו שלב ("אבן דרך"), ואין לעבור לשלב הבא לפני שתוצאות השלב שלפניו נמצאו משביעות רצון. ה. אבטחת איכות: שימוש במתודולוגיות פיתוח שיאפשרו הקפדה על איכות הפרויקט בהיבטים של תוכנה ללא טעויות, תיעוד, נוהלי עבודה וטכו". ו. | ניהול פרויקטים ו-0455: ניהול פרויקט פיתוח משמעותי תוך שימוש בכלי ניהול כגון ז'תסק (גרף שמתאר את רשת הפעילויות הנדרשות כדי לבצע את הפרויקט ואת התלות ביניהן) ותוכנית מעקב תוך היעזרות בכלי פיתוח ממוחשבים (045₪). ז. | מתאם פרויקט: מינוי אדם אחראי לכל פרויקט בעל היקף. אדם זה יכול להיות גם נציג משתמשים. ככל שהפרויקט נושא רמת סיכון גבוהה יותר (מבחינת חדשנות, גודל ומורכבות), כןך יש להפעיל יותר כלים לבקרתו. מכיון שבארגונים רבים חלק ניכר ממערכות התשתית כבר קיימות, והפיתוח שלהן נעשה בהדרגה ("פיתוח זוחל"), מן הראוי להפעיל כלי בקרה והנחייה גם על מערכות קיימות חשובות, ובמקרים מסוימים יש למנות צוותי היגוי למערכות אלו. - 58 - סיכום אפשר לזהות ארבעה קבוצות כלים לבקרת הנהלת הארגון על פונקציות מערכות המידע: א. | כלים ניהולים להנחית פרויקט בודד קריטי. = צוות היגוי שיכלול את נציגי ההנהלה, המשתמשים והמפתחים. * נוהל מחזור חיים. = אבטחת איכות. * ניהול פרויקטים ו-0485 שיתרונם הגדול הוא תיעוד אוטומטי של תהליך הפיתוח. * מתאם-על לפרויקט, האחראי על הפיתוח, ההטמעה והשילוב. ב. | כלים כלכליים ברמת הפרויקט הבודד. ניתוח עלות/תועלת מתמשך. *" ניתוח ישימות. * תקצוב שיהא בידי הגוף המבקר, או היחידה המשתמשת. * בדיקת סטיות תקציביות. לסיכום סוגיה זו, יש לפנינו מספר כלים ברמת הפרויקט הבודד. הם מיועדים להנהלה כדי לסייע בידה להנחות פרויקט פיתוח מרכזי של הארגון מבלי "להיכנס לנשמה" של המפתח מחד, אך עם אפשרות להנחות ולבקר בצורה חכמה מאידך. ג. | כלים ניהוליים ברמת היחידה הכללית * ועדת היגוי בראשות המנכ"ל או המשנה למנכ"ל, אשר חברים בה מנהל יחידת המחשוב, נציגי המשתמשים הגדולים ביותר, ואולי גם מבקר הארגון. מבקר ענ"א. * תהליך תוכנית-אב של הארגון לטווח של 3-5 שנים. מתוכה נגזרת תוכנית עבודה שנתית המכילה פעילויות עם תשומות של כח אדם, לוח-זמנים ותקציב. ד. | כלים כלכליים ברמת היחידה הכללית * חיוב המשתמשים לפיתוח ולהוצאות שוטפות. החיוב הזה מעורר קושי בארגונים ממשלתיים וציבוריים, ויותר קל לביצוע בארגונים עסקיים. * תקצוב. הדרך להשיג את בקרת ההנהלה על המחשוב בארגון אינה פשוטה ואינה קלה. עם זאת, ההנהלה אינה יכולה להמנע מלפקח על יחידת המחשוב שלה ולבקר אותה. הטענה כאילו מנהלים אינם מבינים במחשוב ולכן אינם יכולים לפקח ולבקר מופרכת מיסודה. הכלים שפורטו לעיל מאפשרים למנהל לבצע את הפיקוח והבקרה באופן שיטתי ומושכל. הכלים שהוצגו כאן אינם בהכרח רשימה מלאה וממצה, אך הם מאפשרים להנהלת הארגון לפעול באופן שיטתי בהפעלת בקרה והנחייה של פונקציות מערכות הניהול בארגון. (חלק מהדברים פורסמו גם בירחון סטטוס, 8/1998). - 54 - כלכלה ללא גבולות דני גילרמן, נשיא איגוד לשכות המסחר בישראל הרצאת אורח בכנס השנתי. בכלכלה המודרנית של היום, קשה להפריד בין המגזר העסקי-מסחרי לבין המגזר התעשייתי, שכן הכלכלה של היום היא משולבת, ואחד מהווה מנוף של השני. ואומנם, מר גילרמן מקיף בפעילותו את שני המגזרים האלה. בראשית דבריו התייחס מר גילרמן למושג "כלכלה ללא גבולות" ומשמעותו המיוחדת למדינה ולמשק הישראלי במיוחד בימים אלה. תרגום המונח "ללא גבולות" במציאות של ימינו כיום מראה על סגר בשטחים הגורם לסגר כלכלי מחד, ולחידוש שיחות השלום האמורות להוביל לשיתוף פעולה כלכלי, מאידך. שיחות השלום מלוות בדיונים כלכליים במטרה לשאוף לאיזור כלכלי ללא גבולות, בו תהיה ישות כלכלית אחת בין ישראל לבין האוטונומיה ובין ירדן עם מעבר חופשי של הון, סחורות, שירותים וכח אדם. גם בזירה הכלכלית העולמית אנו עדים למציאות הולכת ומתהווה של כלכלה ללא גבולות. אנו רואים גושי סחר ענקיים קמים באירופה ובצפון אמריקה, במזרח הרחוק ובמקומות אחרים בעולם. אנחנו באמת מתחילים לחיות בעולם ללא גבולות. מר גילרמן ציין כי השאלה שחייבת לעניין את כולנו היא: מהו תפקידה של מדינת ישראל ושל המשק הישראלי באותו עולם ללא גבולות שהולך ומתהווה מול עינינו? לישראל צפוי בנושא זה תפקיד מרכזי וסיכוי גדול אשר יש לדעת לנצלו. נתונים כלכליים מחזקים את ההערכה בדבר יכולת המשק הישראלי להתמודד עם האתגר של כלכלה ללא גבולות. בעולם של היום המאופיין במשבר, בנסיגה כלכלית ובהיעדר צמיחה כלכלית, מהווה מדינת ישראל, אולי, את אחד ממוקדי הצמיחה המרכזיים בעולם. כך למשל, סיימה מדינת ישראל את שנת 1992 עם נתונים ראויים לקנאה: גידול של 7% בתל"ג, גידול של 12% ביצוא, ירידה לרמת אינפלציה חד-סיפרתית לאחר 16 שנה, ירידה משמעותית מאוד בחוב החיצון, רזרבות גדולות של מט"ח ועשרה ביליון דולר ערבויות ממשלת ארצות הברית. לזאת יש להוסיף את תהליך השלום, עם האפקט הפסיכולוגי ומצב הרוח שהוא מביא איתו. עלינו להעריך נכונה לא רק באופן אבסולוטי את מה שנעשה פה, אלא גם לערוך השוואה למה שנעשה בשאר העולם. ישראל מצויה באחת מנקודות הזינוק שמאפשרות לה לעשות צעדים אמיתיים לקראת השתלבות בעולם, לקראת צמיחה כלכלית, ולקראת ניצול "כלכלה ללא גבולות". על מנת להשיג זאת, יש לעשות דברים אמיצים ואמיתיים. המפתח להצלחה הוא בהפיכת ישראל לחלק מן העולם, היינו גלובליזציה של המשק הישראלי. אמנם הפרטה של המשק הינה מרכיב חשוב, אך המפתח באמת הוא אינטרנציונליזציה של המשק הישראלי. בהקשר לכך עלינו לזכור כי מה שחשוב הוא לא מה שקורה במשק שלנו בלבד, אלא איפה אנו נמצאים ביחס לאחרים. כדוגמא נלקחה הפעילות הנמרצת של נשיא מכסיקו לקידום כלכלת ארצו. הלקח הוא, שלא חשוב ומספיק מה שאתה עושה במשק שלך, אלא אם נעשה מספיק ובזמן ומהו המיצוב שלך מבחינה כלכלית ביחס לאחרים. לדעת המרצה איננו עושים מספיק בנושאי כלכלה ומשק, כפי שמתבקש מאיתנו ביחס לשאר המדינות. זאת עלינו להבין לאור - 55 - המצב הכלכלי העולמי כיום, בו מדינות ענק כמו גרמניה ואנגליה נמצאות במשבר כלכלי חמור. נשאלת השאלה כיצד על ישראל לפעול. הסיבה למצבה הכלכלי של מדינת ישראל כיום בהקשר הבינלאומי היא, לדעת המרצה, תוצאה של עובדת אי היותה עדיין חלק אינטגרלי של כלכלת העולם. ענקי הכלכלה הגדולים בעולם ביניהם ארה"ב, יפן וארצות אירופה המערבית, עלו על מערכת של "כבישים" שהובילה אותם לצומת בה הם נתקעו מבלי יכולת לצאת. מזלה, של מדינת ישראל שהיא אינה על מערכת זו, וכאן יש חלק מהתשובה לצמיחה המהירה שלנו יחסית לאחרים. בעובדה שאנו לא נמצאים על "האוטוסטרדה" של ענקי הכלכלה בעולם טמון סיכון כלכלי-משקי גדול עם סיכוי טוב לצידו. הסיכון הוא שכאשר העולם יצא מן המשבר הוא יפרוץ קדימה מבחינה כלכלית וישאיר אותנו מאחור. הסיכוי הוא שאם נשכיל היום לעשות את הצעדים הנכונים ואת הרפורמות הנדרשות מהר ובאופן אמיתי, נוכל לפרוץ קדימה, ואף לעבור ולחלוף על הקשיים בהם תקועים עתה כלכלות אחרות. נזכור שרק לפני 15 שנה הקדימה ישראל את יפן למשל, כמעט בכל פרמטר כלכלי: יצוא לנפש, תל"ג לנפש, וכדומה. לאחר מכן היתה תקופה של חוסר צמיחה בכלכלת ישראל לעומת צמיחה ופיתוח במדינות אחרות. מר גילרמן הדגיש כי אם מדינת ישראל תנקוט בצעדים הכלכליים המתבקשים יש לה סיכוי לחזור ליתרון הכלכלי היחסי שהיה לה ביחס למדינות אחרות. הסיכוי לכך קיבל תנופה אמיתית לאחר הבחירות האחרונות בישראל. מבלי להיכנס לשאלה הפוליטית מי יותר טוב, השינוי כשלעצמו, שינוי סדר העדיפויות של הממשלה החדשה יצר דינמיקה ומומנטום שחייבים היו לנצל אותם היום. מר גילרמן ציין בצער, כי חלק מהאשראי שהיה לממשלה בוזבז. הממשלה היתה חייבת לבצע את עיקר המהלכים האמיתיים כבר במחצית השנה הראשונה לכהונתה, אך היא לא השכילה לעשות זאת ולנצל את האשראי שניתן על ידי הבוחר. עם זאת, עדיין לא מאוחר לבצע את הצעדים המתבקשים. האווירה וההתייחסות למדינת ישראל ולמשק הישראלי הינם חיוביים מאד לעומת העבר. הדבר בא לידי ביטוי בביקורים כמעט שבועיים של משלחות כלכליות ומסחריות זרות בישראל וביקורי אנשי משק ועסקים מישראל בחו"ל. נראה כי ההתלהבות והאמון במשק הישראלי הם ממש בשיאם, דבר שעלינו לנצל, כי זה לא יימשך זמן רב. קיימת אמונה כי תהליך השלום הינו בלתי הפיך, וכי טמון בישראל ובאיזור פוטנציאל משמעותי לפיתוח כלכלי ומשקי. דבר זה גורם לחברות ענק בעולם להתעניין בהשקעות ובשותפויות עסקיות עם גורמים ישראלים. תהליך הכלכלי הנלווה לתהליך השלום עשוי להפוך את ישראל לסינגפור או הונג קונג של המזרח התיכון. מר גילרמן ציין, כי לפני המשק הישראלי עומדות כיום הזדמנויות שספק אם תחזורנה בעתיד. ראשי המשק מחויבים ליישם מיידית את הצעדים המתבקשים לניצול המצב והאקלים הכלכלי הקיים. אנו חיים בתקופה בה האידיאולוגיות מתנפצות והחומות נופלות -- זוהי כלכלה ללא גבולות. מצלמת הטלוויזיה של א6% היא כמשל לאחד המוסדות שעשה את המהפכה בעולם. מהפכה זו היא "המעבר ממרכס ואנגלס אל מרקס אנד ספנסר", זהו מעבר מאידאולוגיה לכלכלה (ביטוי מוחשי לכך הוא: בעוד שהתור לפני המוזילאום של לנין הולך ומתקצר, הרי התור לפני מקדונלד בככר פושקין הולך ומתארך. במאבק בין "ביג מרקס לבין ביג מק", ביג מק ניצח). הלקח הוא שהסיפור העולמי הוא כלכלי: סין, הודו, ויטנאם ברית- המועצות ומדינות אחרות. הסחר העולמי הולך ומתעצם: עשרות מדינות מצטרפות להסכמי סחר, גושי סחר קמים באזורים שונים בעולם. 5 ₪3 2 בסיום צבריו העלה המרצה את השאלה מה יכולה וצריכה מדינה קטנה כמו ישראל לעשות נוכח מצב כלכלי עולמי חדש זה. לדעתו, עלינו לנצל את יתרוננו בניצול נישות. לצורך זה עלינו להאיץ ולהעמיק את הרפורמות בתחום ההון, המיסוי ושוק העבודה. עלינו ליצור משק חופשי ופתוח לחלוטין, שימקסם את כל יתרונותינו. לשם השגת המטרה של משק ללא גבולות דרושה לנו מנהיגות לאומית וכלכלית, שתקבל החלטות ותבצע אותן. מר גילרמן סיים בתקווה כי נוכל לעשות זאת ויש לנו סיכוי טוב להצעיד את משקנו למסגרת של כלכלה ללא גבולות. יבמ החדשה דני גלבוע, סמנכ"ל שיווק יבמ ישראל הרצאה במסגרת הכנס השנתי של אמצ"י. מר דני גלבוע, סמנכ"ל שיווק יבמ ישראל, הציג לפני באי הכנס את יבמ החדשה והתייחס בדבריו לשינויים המתרחשים בשוק, הן בהתפתחות הטכנולוגית והן בהתפתחות הכלכלית והדורשים השתנות של יבמ בתחומי המוצרים והשירותים. המרצה ניתח לפני באי הכנס את שאירע לחברת יבמ בשנים האחרונות, מהבחינות הטכנולוגית והכלכלית-עסקית. בניגוד לרווח בציבור, יבמ ממשיכה למכור יותר ויותר. כך למשל, בשנת 1992 היו הכנסות יבמ 65 מיליארד דולר, עם היקף מכירות יותר גדול מאשר בשנת 1991. הבעיה העסקית של יבמ עוברת דרך השוק: תחרותיות, אי-ודאות וכדומה. בעבר מכרו חברות המחשבים ציוד ללקוחות ללא אפשרות השבחה (ש6ַאצפַסְ0). מושג זה לא היה קיים באותם ימים. כך, המשתמשים רכשו ציוד מחשבים ופיתחו עליו יישומים וכשהמחשב נסתם, הציעו להם החברות מחשב חדש יותר עם יותר זיכרון, מעבד יותר חזק, דיסקים ועוד. העיקרון היה שחברות המחשבים הכתיבו את הקצב ואת עוצמת ההצטיידות למשתמש. כיום כל משתמש רוצה לגדול בקצב מודולרי והוא בעצם מכתיב לאיש השיווק מה לספק לו, באיזו כמות ומהם תנאי ההספקה המקובלים עליו. הלקוח נעשה מתוחכם יותר והתחרות בין חברות המחשבים נעשתה יותר חריפה, יותר משוכללת. המשבר הכלכלי העולמי תורם אף הוא למצב חברות המחשבים בעולם, כולל חברת יבמ. רמת המכירות של חברת יבמ בשנים האחרונות היא סבירה, אך הבעיה היא הירידה בגידול ברווחים וביחס היקף המכירות מול הגידול בשוק. בעוד שהשוק גדל כל שנה בכ-18%, גדל היקף המכירות כל שנה ב-12-15% בלבד. משמעו של דבר הוא, שיבמ כמו חברות מחשבים אחרות, איבדו למעשה כל שנה 5% של היקף השוק. דבר זה גרם לכך שיבמ לא רק הפסידה גידול בהכנסות, אלא השאירה ואף נטשה מאחזים רבים למתחרים אחרים וחדשים שכבשו אותם ואף התבססו בחלק מהם. השיווק ללקוחות שמפעילים מערכות של מתחרים הוא קשה מאוד ודורש כושר שכנוע רב. המבנה הארגוני ההיררכי של חברת יבמ השפיע על תוצאות השיווק, כי הוא פעל בשיטת "הוא אשם". הנהלת יבמ החליטה לשנות זאת בצורה קיצונית ולבסס את המבנה הארגוני סביב לקו מוצרים. כלומר, כל האחריות בכל השלבים של פיתוח ושיווק המוצר או השירות הינה בידי יחידה אחת. העיקרון הוא: "מוצר טוב, איכותי ובר-תחרות". במבנה הארגוני קיים מצב עצמאות ואחריות. במצב זה יש למעשה שתי חברות: ייצור ושיווק. במצב הנוכחי מגיעים הדברים לכך שמנהל השיווק רשאי להחליף מוצר בתוך מערכת אם אינו בר-תחרות, ואפילו ברכיב שאינו תוצרת יבמ, ובלבד שיתן ללקוח פתרון טוב ואיכותי. השיטה החדשה שמה את נושא האחריות האישית במוקד הדברים. המשמעות היא שעובד החברה חייב להוכיח את מקומו וערכו כל רגע. התחרות על תנאי ואיכות השירות הינה ברמה אגפית. למשל, אגף שירות של יבמ הינו בר-תחרות להעניק שירות ללקוחות החברה כמו כל חברת שירות אחרת. במידה ואיש השיווק מוצא חברת שירות יותר טובה ויעילה > ₪ - מאשר אגף השירות של יבמ, הוא רשאי וגם צריך לקחת את החברה האחרת על מנת להבטיח שירות איכותי וטוב ללקוח. כל זאת ברמה הניהולית הגבוהה של יבמ בעולם. ברובד הניהול היותר נמוך הולכים ונעשים שינויים ארגוניים מרחיקי לכת. כך למשל, מנהל חטיבה של היום הופך למעשה להיות מנהל כללי. מחיר עיסקה, פרט לחריגות משמעותיות, נקבע היום על ידי מנהל החטיבה. זמן התגובה של בניית עיסקה וסגירתה מתקצר בצורה משמעותית ממספר שבועות למספר ימים. בעוד שבעבר תהליך ביצוע העיסקה היה כרוך בבירורים ודרש אישורים בדרגים ניהוליים בארץ ואף מעבר לים, הרי כיום ניתן בעיקרון לסגור עיסקה בזמן קצר במשרד הלקוח. נשקלת בחברת יבמ האפשרות שאיש המכירות יסגור בעצמו עיסקות ברמה מסוימת. תהליך "הורדת" הסמכויות והאחריות מגיע אף לרמת העובד הבודד. בעוד שבעבר היתה הערכת העובד בהתאם למרתו ותרומתו המקצועית, הרי כיום נבחנת גם תרומתו של העובד בפועל מבחינה עסקית ומהי תרומתו הישירה לארגון. לשאלת אחד החברים, אם מדובר כאן במהפכה בתרבות הארגון, השיב המרצה כי יש כאן שינוי תפישתי. חברת יבמ היתה מאופיינת כל השנים כארגון ריכוזי בעל מבנה היררכי נוקשה. כיום המצב שונה. אנו עדים למהפך בחשיבה שביטויו ביזור סמכויות הפרדת עסקים וכו'. יבמ היא חברה שמשתנית והדבר פוגע למשל, בשכבת מנהלים המשתייכים לדור המדבר. ההשתנות ביבמ הינה דבר מתמשך. כך למשל, לפני מספר שנים היתה יבמ ידועה כחברת מחשבים מרכזיים, אך כיום הם תופסים רק 20% מכל היקף העסקים של יבמ. קו המוצרים של 48/400 מכניס יותר מאשר כל הכנסות חברת דיגיטל. בעצם "חברת 45/400" הינה חברת המיני הגדולה בעולם. כיום ישנה פריצת דרך מרשימה במגוון הפלטפורמות המציעים ללקוח. הלקוח רוצה פתרון מוכן ולא חשוב לו על איזו פלטפורמה. מהות השינוי התפישתי הוא שהדגש עבר ממכירת מחשב למכירת פתרון. המרצה רואה את השינוי הגדול ביותר במעבר החד של חברת יבמ בנושא תרבות השירותים. לקח חברת יבמ הוא, שמחומרה בלבד אי-אפשר יותר לחיות. לכן יבמ מספקת כיום חבילות מוצרי חומרה, תוכנה ותקשורת תפורים לפי דרישת הלקוח עם תמיכה לאורך כל תהליך המחשוב. מנתחי עסקים צופים כי בעתיד ישרדו מעט חברות מחשבים, כאשר גובה ההכנסות משירותים ותמיכה ללקוחות יגדל מעל ומעבר להכנסות ממכירות מוצרים. יבמ כיום אינה מוכרת מוצרים, אלא חבילה של פתרונות הנתפרים לכל לקוח ולקוח לפי מידותיו ודרישות המחשוב שלו עם תמיכה מקיפה לכל הזמן. לסיכום דבריו הציג דני גלבוע תפריט שירותים שיאפיין את פעילויות יבמ בעתיד, ואשר כולל: = שירותי אחזקה לחומרה ולתוכנה. == שילוב מערכות, עיצוב וביצוע כולל של יישומים, ניהול פרוייקטים (ע6א-תזגש). * ניהול כולל או חלקי של מערך עיבוד הנתונים (גת9 אַתוסצטספ)טוס). *= תכנון והקמת אתרי מחשב. == שרותי תוכנה מגוונים: התקנה, הסבה, הטמעה, אחריות כוללת. = שרותי גיבוי במתקן יבמ. = שרותי רשתות תקשורת מקומיות ומבוזרות. * תקשורת נתונים באמצעות הרשת הבינלאומית של יבמ. * שרותי הדרכה במקצועות ענ"א, מיומנויות אישיות, מחשוב אישי. == שרותי לשכת שירות: עיבודי שכר, אספקת זמן מחשב. = שרותים יחודיים תפורים לצרכי הלקוח ("כבקשתך"). - ₪8 - דני מביע תקווה כי יבמ תמשיך להוביל את הקידמה הטכנולוגית בענף, וכי לא יהא מצב כלכלי שיאלץ את חברת יבמ לקצץ בהשקעותיה הרבות במו"פ. השקעות אלו הינן בתחומים טכנולוגיים ומדעיים רבים שהם מעבר לנושאי המחשוב. קפאון בפיתוח הטכנולוגי ישפיע בצורה משמעותית על הכלכלה העולמית. למרות ההפסדים בחברת יבמ העולמית, סיימה חברת יבמ ישראל את שנת 1992 ברווחים טובים והמשיכה לשמור על מקומה ומעמדה בשוק המקומי. שנת 1998 נפתחה בהססנות מסוימת מצד הלקוחות בקבלת החלטות. אין כאן בעיה בפוטנציאל אלא בקבלת החלטות. יבמ מצפה לשנה עסקית טובה בארץ, בענף המחשבים כמו בענפים אחרים במשק. חשוב מאוד שיש שיתוף פעולה מלא ואמון רב עם לקוחות החברה. -4 6 \אף - 60 - / ע א / 2 ו 9 הרערע ער 0 תלת תעלילתנתעעיעעתתעעעעתעת תע ישי - א //// 2 ו טיפוח כ"א בתחום טכנולוגיית המידע // % א 6 2 2 שמואל שטיינמץ ושאול לביא מאי 1998, סיון תשנ"ג הקדמה הסוגיה של טיפוח וקידום כח האדם המקצועי שלנו, מלווה אותנו מאז ראשית ימי המיכון. נודה גם, בינינו לבין עצמנו, כי פעמים רבות שילמנו מס שפתיים בלבד לנושא זה, ולא ראינו אותו כנדבך מרכזי וחשוב במסגרת תפקידינו כמנהלי יחידות ענ"א. אאא אאא אא א/ אאא א 9 צאט טאאא אאא אאא /ר/ר//ר////////////////// ורערע רעתערערערע רערע רערע תעררע קת רת תת תרייע / מחברי המאמר מצביעים על החשיבות המכרעת של נושא טיפוח כח האדם בכלל, ובמסגרתו החינוןך והכשרת האנשים בפרט, בעידן בו הידע הופך יותר ויותר למשאב קיומי של הארגונים. המסמך מצביע על המאפיינים העיקריים של עידן הידע והשלכותיו על הארגון בכלל ועל דרגי הניהול בו, במיוחד. באופן טבעי, המחברים מתמקדים במאפייני אוכלוסיית אנשי המקצוע בתחום המחשוב והמידע ובשינויי התפקוד הנדרשים מאוכלוסיה זו בעידן הידע. ל / ל ל כפי שעולה מן המסמך, חברות מצטיינות בתחומן, מגיעות בהדרגה למסקנות הנכונות בדבר הצורןך להשקיע בהכשרה המתמשכת של הפרט כנדבך מרכזי בטיפוחו וקידומו של איש המקצוע ושל המשתמש גם יחד. במישור המעשי, מציע המסמך מודל ניהולי שלם, אשר עשוי להבטיח טיפוחו של כח האדם המקצועי, הגברת שביעות רצונו והזדהותו עם הארגון ובסופו של דבר, תרומתו המירבית לפרודוקטיביות ולרווחיות הארגון. ללש / הארא אאא /א//צ/א//א///ר/ר/ר///ש/ר/א//////א///א//! בדומה לתכנון האסטרטגי הכולל בארגונים והתכנון האסטרטגי של מערכות המידע, גם פעילויות ההכשרה והחינוך צריכות להתבצע באופן מתוכנן ומבוקר, באופן שיבטיח השתלבות אופטימלית עם יעדי הארגון הכוללים. אנו סבורים כי מנהלים ימצאו בעבודה זו כלי עזר וקווים מנחים ליצירת גישה ניהולית מוטיבטורית כלפי אנשי המקצוע בארגוניהם. שיקול הדעת בדבר ישום המלצות המסמך נשאר ויישאר תמיד בידי המנהלים. 6 תג 18 ע6תסגת 826 ,66טוקותסס 6+ םג 6סת 18 עסתסגת 6+ ,%טס פתעוש 16 .גנ 01 0מ6 26 86 816 סגשו ,56018[51809 16[ תג 0מ8 010785 אאא אאא אאא אאא אע שלשתתער תלעת תלת יריוואה הר ר'ר/ר'צ/צ/צ/ר////: אאא 99 יק ההנחה הבסיסית בעבודה זו היא, כי אנו נמצאים בראשיתו של עידן חדש, בו המשאב הארגוני החשוב ביותר הינו הידע. המאפיינים העיקריים של עידן זה הם: א. החוכמה (קרי הידע), אינה נמצאת במוחותיהם של המנהלים, או של מחלקות המחקר והפיתוח דווקא, אלא הארגון כולו מבוסס על עובדי ידע בתחומים השונים. לצאר אא אאא א אאא 27 רגר ו - 61 - " שי א ו ו - 2% 2% ב. | מובן מאליו כי הידע, כעומד בפני עצמו, אינו מייצר דבר והינו חסר חשיבות בראייה הארגונית. ביטויו המעשי של הידע חייב להיות מגולם במוצרים או בשירותים, אותם הארגון הציב לעצמו כיעד לספק. ג. | אופי העבודה בארגונים מסוג זה הינו, בראש ובראשונה, עבודת צוות. במסגרתו ניתן להגיע להפריה ההדדית הדרושה, על מנת להשיג סינתזה של תחומי הידע השונים, לצורןך שיפור מתמיד של תהליכים קיימים מחד, ויצירת שירותים ומוצרים חדשים מאידך. ד. גם אופי התפקוד של המנהלים בעידן הידע משתנה שינוי מהותי. לא עוד הנחיות מלמעלה וביצוען בדרגים הנמוכים יותר, אלא תפקידיו של המנהל הם הכוונה והדרכה, יצירת סביבה ארגונית פתוחה ושוויונית במידה רבה, פתיחת ערוצי תקשורת חופשיים, פורמליים ואפורמליים, בתוך כל מידרג ארגוני ובין הרמות הארגוניות השונות. ה. | המנהלים חייבים לסגל לעצמם גישה וסגנון ניהולי, אשר מטרתם לטפח ולקדם את העובדים, כך שירצו להישאר בארגון, להזדהות איתו באופן מירבי ובכך לתרום תרומה מכסימלית להשגת יעדי הארגון. ור טבעו של הידע האנושי הוא התחדשות מהירה מאד ואף מסחררת בעשורים האחרונים. לעומת זאת, הכישורים האישיים של העובדים משתנים בקצב איטי הרבה יותר. ניתן לגשר במידה מסוימת על פער זה באמצעות חינון והכשרה במשך כל מהלך עבודתם בארגון. הדברים נכונים, ואף ביתר שאת, כאשר אנו ממקדים התייחסותנו ביחידות מערכות המידע בארגונים. העובדים ביחידות אלו הינם עובדי ידע מובהקים ולכן, האתגר הניהולי בטיפוחם וקידומם הינו אף גדול יותר. בעידן הידע, נהיה עדים (אפשר להבחין בכך היטב כבר היום) לדומיננטיות מודגשת של המשתמשים, אשר הופכים למתוחכמים ולתובעניים בהגדרת דרישותיהם וזקוקים יותר ויותר לשרותים התומכים של אנשי מערכות המידע ופחות למוצריהם הסופיים. זאת, מכיון שבאמצעות כלים מתקדמים וידידותיים יותר, הם מסוגלים לבצע נתח גדל והולך של היישומים הדרושים להם ובמידה רבה, בכוחות עצמם. פרופיל זה של המשתמשים מציג דרישות תפקוד שונות מאנשי מערכות המידע. הן מתבטאות בעיקר בהבנה מעמיקה של הבעיות והצרכים העסקיים, יכולת לתקשורת טובה ויחסי אנוש טובים עם המשתמשים. זאת כמובן, בנוסף לכישורים מקצועיים מגוונים יותר, אשר יאפשרו את מתן הפתרונות לצורכי המשתמשים. מנהלי יחידות מערכות המידע נדרשים להוכיח מנהיגות מובילה בעיצוב האיסטרטגיה הכוללת בתחום מערכות המידע (הן במישור הארגוני והן במישור המקצועי), אשר תתמוך באופן מכסימלי בהשגת היעדים העסקיים. מובן מאליו, כי מנהלי מערכות המידע ימשיכו להיות אחראים לאפיון, פיתוח ותחזוקה של מערכות המידע המרכזיות, המהוות את חוט השידרה של הארגון בתחום זה. תחום מערכות המידע, אולי יותר מכל תחום אחר, משתנה בקצב חסר תקדים. על כן בולטת מאד הבעיה של התיישנות הידע וכתוצאה מכך, הצורך "לרדוף" אחריו, באמצעות חינוך והכשרה מתמידים (יש להבחין בין שני אלה). אנשי המקצוע מתחום מערכות המידע, הינם עובדי ידע בעליל, אשר מתאפיינים בתכונות העיקריות הבאות: 669 - אוכלוסיה איכותית בדרך כלל, בעלת השכלה פורמלית גבוהה. ב. | שאיפה חזקה להתקדמות ולמיצוי עצמי, הן במישור המקצועי והן במישור הניהולי, המחייב קבלת אחריות. ג. | חיפוש מתמיד אחר אתגרים מקצועיים וחידושים ולעומת זאת, רתיעה ממשימות תחזוקה רוטיניות. ד. אוכלוסיה המכירה היטב בערך עצמה ואף בתלות ההולכת וגוברת של הארגון בה, וכתוצאה מכך, תובענית למדי בכל הקשור בקבלת תגמולים נאותים. 2 הגישה הניהולית המתאימה לאוכלוסיה זו, צריכה לתת מענה נאות ובמינון הנכון למאפיינים שצויינו לעיל, בתחומים העיקריים הבאים: א. יצירת איזון נכון וגיוון במשימות המוטלות על עובדים אלה, בין פעילויות פיתוח לפעילויות תחזוקה, בין משימות ניתוח ועיצוב מערכות למשימות תכנות, הדרכה והטמעה, ואף גיוון בפלטפורמות החומרה והתוכנה עליהן הם פועלים. ב. | בניית מדיניות תיגמול מדורגת, ברת השוואה לארגונים דומים והנותנת ביטוי נאות להשגיות. ג. = הצבת יעדים אתגריים, הן ניהוליים והן מקצועיים, הכרוכים בקבלת אחריות, כבר בשלבים הראשוניים להעסקת העובד (ושוב כמובן, במינון המתאים ליכולתם). ד. | קידום מקצועי מתמיד של העובדים, באמצעות חינוך והכשרה, אשר צריכים ללוות את העובד בכל שלב במסלול קידומו. ה. בניית מסלול התפתחות, אשר משלב בתוכו תקופות של פעילות מקצועית טהורה, עם תקופות של פעילות מתחום הארגון והשיטות, הדרכה ועד לתפקידים ביחידות העסקיות של הארגון. לאור מאפייני עידן הידע מחד, ופרופיל אנשי המקצוע מתחום מערכות המידע מאידן, מתבקשת וטבעית המסקנה, כי נדבך מרכזי בקידומם וטיפוחם של אנשי מקצוע אלה, הוא חינוכם והכשרתם המתמידים. יש לראות את החינוך וההכשרה האלה כפעילות מרכזית וחשובה המגובה ע"י ההנהלה, ולא ניתן יותר להתייחס לפעילויות אלו כאל השקעה שולית אותה מקצצים בכל עת של רוח סערה קלילה. במובנים מסויימים, ניתן להקביל השקעה זו להתייחסויות הארגונים לצורך בתחזוקת המכונות והציוד האחר שברשותם. ניתן בהחלט להצביע על כך, כי חברות מובילות ומצטיינות בתחומן, אכן מגיעות בהדרגה למסקנות הנכונות בדבר מרכזיות החינוןך וההכשרה של עובדיהן. על פי נתוני סקר "100 עסוגת26 6" משנת 1992, שיעור ההשקעה של החברות המצטיינות בהכשרת עובדיהן הינו בתחום של 2% עד 4% מהתקציב הכולל של יחידות ענ"א באותן חברות. זאת ועוד, המרכזיות של החינוך והכשרת העובדים, כפי שהצבענו עליה לעיל, מחייבת השקעה בתחום זה על בסיס תכנון ובקרה, בדומה להשקעות אחרות של הארגון במשאביו המרכזיים. מאלף לציין בהקשר זה, את התחייבותו של הנשיא קלינטון במסע הבחירות שלו, להתייחס לנושא חינוך והכשרת העובדים בארה"ב, כאל נושא תשתית לאומי מן השורה הראשונה. הוא מאמין שהדבר יאפשר את ההיערכות הנכונה לקראת הפיתוח והיישום של הטכנולוגיות העתידיות. הנשיא המיועד (דאז) אף הציב לעצמו כיעד לדרוש מכל המעסיקים השקעה של % לפחות מהוצאותיהם בחינוך והכשרה מתמשכים של עובדיהם, בכל הרמות (ולא רק במנהלים). ו 6 מכל שנאמר, עולה ההמלצה לקיים תכנון הכשרת עובדים במתכונת של מבנה היררכי בן ארבעה רבדים. ברובד העליון מבוצע התכנון האסטרטגי הכולל של הארגון, ברובד השני מבוצע התכנון האסטרטגי של מערכות המידע התומכות ביעדי הארגון, ברובד השלישי מוגדרות דרישות כח האדם למערכות מידע אלו לפי התמחויות שונות, וברובד התחתון מגובשת תוכנית הכשרה פרטנית לכל עובד בכל התמחות. מכל זה גם עולה ומובנת האחריות הנוספת והחשובה של המנהלים בכל הקשור בטיפוחם, קידומם והכשרתם המקצועית של עובדיהם. עם זאת, לנגד עינינו חייבת לעמוד תמיד קביעתו של מת5):858008 .ת, לפיה הפרודוקטיביות, הרווחיות וההישגים של הארגון אינם בהכרח פועל יוצא ישיר של שיעור השקעת הארגונים במערכות מידע בכלל ובהכשרת עובדים בפרט. בשורה התחתונה קובע הערך המוסף הניהולי את רמת עמידות הארגונים בהשגת יעדיהם ורווחיותם. - 64 - מנב"ס - מערכת מינהל בית ספרי נתונים ומידע בבית הספר יפה גב משרד החינוך והתרבות ההרצאה ניתנה (באנגלית) בכנס 110₪ז6. רקע רמת אי הודאות הקיימת בניהול ארגון כמו ביה"ס, הינה אולי גבוהה יותר מרמת אי הודאות הקיימת בתהליך הניהול וקבלת החלטות בארגונים מסוגים אחרים. הדבר נובע בעיקר בגלל רמת העמימות הגבוהה הקיימת במוסד החינוכי. לקוח, תוצר, תהליך הם מושגים שהגדרתם שנויה במחלוקת. בארגון מסוג זה המידע הינו משאב בעל חשיבות עליונה, ובכל זאת המוסדות החינוכיים הם מן האחרונים, שהמחשוב המנהלי חדר אליהם. אך משהתחיל המחשוב "וראו כי טוב", הוא מתפשט בצעדי ענק. הסיבות העיקריות לכניסה המאוחרת אך המהירה הינה השנויים בטכנולוגיית המידע: מזעור, הורדת עלויות, פשוט שימוש ותחזוקה, ידידותיות, ותקשורתיות. גם ראוי לציין את השינויים בתחומי שיטות הניהול והגורם האנושי: תפישת האנוש כמשאב, פיתוח ארגוני, הדרכה והנחיה. צוותי חשיבה וצוותי איכות, תשומת לב למעקב ובקרה, הצבת מטרות כבסיס לניהול הגדרת איכויות וניהול ע"פ חריגים. יש לציין שקצב שינויים אלו (בשיטות מנהל) אינו תואם באופן מושלם את קצב השינויים הטכנולוגיים, אך ברור כי ככל שהמודעות לתרומת השימוש בטכנולוגיית המידע גדלה, כך גוברת המודעות לצורך התאמת הארגון ושיטותיו לשיטות הטכנולוגיות המתקדמות. נתונים בבית-הספר ביה"ס, הינו יצרן וצרכן של נתונים המשרתים את מהלך השגרה הפדגוגית. מקור הנתונים: הורים, מורים, הנהלה, רשויות חינוך, רשויות מקומיות וכמובן תלמידים. כמות הנתונים הינה אדירה. לדוגמה הציונים שנוצרים בבי"ס במשך שנה; מספר ציונים למקצוע, בכל המקצועות, לכל תלמיד בכל כתה). מקובל לחשוב על ביה"ס כממסד קטן (0מ36ג₪8)818 [[18מ5), אבל אם נעשה חישוב קל של כמות הנתונים העוברת בו, וחלק גדול מהם אף נוצר בו, הרי שנגיע למספרים שלא יביישו מפעל תעשיתי בסדר גודל בינוני (כ-1,000,000 נתוני ציונים בלבד בביה"ס של 15 כתות וכ-10 מקצועות). לא רק ההיקף הוא משמעותי, אלא גם תחומי העיסוק הינם מגוונים. מתחום הפדגוגיה, כגון: ציונים, קבוצות לימוד, מערכת שעות, משמעת וכו" דרך תחומים של ניהול, כגון: תלמידים, מורים, כיתות, מקצועות. ועד תחומים "טריוויאליים" כגון הנה"ח, מלאי, כספים, נוכחות. - 65 - היקף עתיר נתונים כזה הנאגר בארגון קטן כמו ביה"ס עם משאבים דלים ושיטות ניהול שמרניות בד"כ, גורם לקושי רב בהבטחת זרימת הנתונים באופן עדכני, אמין וזמין. בלי נתונים זמינים ואמינים מתקשה צוות הניהול בביה"ס לקבל החלטות ניהוליות ופדגוגיות, בייחוד מתקשה הצוות בקבלת החלטות המושתתות על מידע "בזמן אמת". בגלל הדרישה לאיתור בעיות באופן מיידי ובזמן קצר, גוברת החשיבות שיש לייחס לטיפול בנתונים, ניתוחם ועיבודם למידע ולהפצתם לכל הגורמים השותפים לתהליך החינוכי (משה"ח, הרשות המקומית, ההורים, המורים, התלמידים). מכאן יובן, איפא, שהבסיס להתמודדות עם גודש הנתונים בבית ספר, כרוך ביכולתו לעבדם למידע מהימן, עדכני וזמין. דבר זה יכול להיעשות באמצעות טכנולוגיות המידע החדשות. מידע בבית-הספר בביה"ס, כמו בכל ארגון, מתרחש תהליך קבלת החלטות המבוסס על מידע. אולם מעבר לבעיה האובייקטיבית של הסתכלות בו-זמנית על מימדים רבים קיימות גם בעיות בתחומי האופיניים לביה"ס והנוגעים לעצם אופיו המיוחד של ביה"ס כארגון. דוגמה לבעיות בתחומים אופייניים אשר יש באפשרות טכנולוגיית המידע לתרום לפתרונן, נציין: א. תחום מדידת הישגים; -- מכיון שבארגון חינוכי קשה לבצע הפרדה בין התהליך והתוצר, הרי שהאמצעי למדידת השגת מטרות הארגון הינו מדידת הישגי התלמידים (בהנחה שההישג הינו "תוצר"). ומהו "הישג"? -- אם נגדיר הישג -- "ציון גבוה במקצוע מוגדר". תשאל השאלה: "מה מבטא הציון במקצוע?" האם הוא מבטא אחוז ידיעה במקצוע בכלל, או שמא אחוז הנושאים בתוך מקצוע נלמד, או אולי הוא ביטוי של מיומנות אחרת, שאינה קשורה למקצוע. שאלה אחרת היא: "האם אחוז גבוה של תלמידים בעלי ציון גבוה הינו הישג?" ואולי להיפך, זה עצם היות נכשלים בכלל, מבטא תוצר שלא הושג? ב. | בתחום תהליכי הניהול וקבלת החלטות; -- אפשר לשאול, מי הוא דרג מקבל החלטות בבית-הספר? האם רק הסגל המנהלי? בוודאי שלא! כאשר מזכירים נושא "קבלת החלטות" בקרב המורים התגובה היא "אבל אנחנו לא המנהלים". אולם ברגע שנסגרת דלת הכיתה מאחורי המורה, כל התהליך הארגוני מאיסוף המידע ועד לקבלת החלטות מצוי בידי המורה ואין לבעל תפקיד, כגון מנהל או רכז אפשרות להתערב, או אפילו לדעת מה קורה. כלומר, בארגון הנקרא בית-ספר כל אחת מרמות הארגון הינה רמה של מקבל החלטות. עם זאת כל קבלת החלטה יכולה להשפיע מיידית על הווית בית-הספר. כל החלטה יש בה כדי לשנות תוצר ו/או תהליןך: החליט המורה בכתה להשקיע מזמנו בתלמידים החלשים, מיידית משתנה ה"תוצר" לתוצר שהינו "הקניית ידע שויוני לכתה". החליט המורה להתקדם בחומר במהירות רבה יותר, ה"תוצר" יהיה אם כך "קידום חזקים". כך הדבר לגבי הדגשים על מקצועות ועל תחומי לימוד. החלטות על הדגשים שונים או נוספים מביאות בעקבותיהן לשינוי האופי והאקלים הבית ספרי. דוגמאות אלו באו להדגים את מורכבות נושא המידע בביה"ס. מורכבות, הנובעת לא מתהליך יצירת המידע, אלא בעיקר מדרכי השימוש בו, היקף המידע, רמת השימוש בו והיקף המשתמשים. כל אלה מגבירים את הצורך בכלים פשוטים יעילים וזולים. > 66 - המנב"ס התגברות המודעות לאפשרויות הגלומות בכלים ממוחשבים וביכולתם לתרום לייעול שיטות העבודה והמדידה במערכת החינוך בכלל ובבית-הספר בפרט, הביאה למעשה לפיתוח נושא המנב"ס -- מינהל בית ספרי ממוחשב, ויישומו בבית-הספר. המנב"ס תוכנן ופותח כמערכת מידע עצמאית. המערכת נועדה לשימוש כל בעלי התפקידים בבית-הספר, ללא צורך בהכשרה מיוחדת בתחום המחשבים. המנב"ס פותח מתוך תפישה של תוכנת פלטפורמה, כלומר: תוכנה בסיסית המכילה רכיבים עיקריים ואליה מקשרים רכיבים נוספים. אחרי רכישת התוכנה הבסיסית יכול כל בי"ס לרכוש רכיבים שונים במנב"ס במינון ובמתכונת המתאימה לו, אשר עונים על צרכיו ותקציבו. תוכנת מנב"ס מאפשרת יישום תפישות ניהוליות שונות, כגון: ניהול ע"פ חריגים, מעקב אחר תוצרים והערכת התהליך ע"פ תוצריו, תכנון לטווח ארוך עם אפשרויות שינוי מהירות בטווח קצר. שימוש מושכל במנב"ס מחייב הכרת המערכת על תפוקותיה האפשריות. אין צורך שכל בעלי התפקידים בבית-הספר יכירו את דרך ההפעלה הטכנית של התוכנה, אך חיוני שידעו מה ניתן להפיק ממנה. תוכנת מנב"ס התוכנה הבסיסית מכילה את המודולים הבאים: ניהול תלמידים. פרטי תלמידים, רישום תלמידים. ניהול מורים. פרטי מורים, ניהול נוכחות/היעדרות. ניהול מקצועות לכיתות: מערכת שעות. ניהול (מעקב) הישגים: תעודות, איתור חריגים. ניהול אירועי משמעת. הפקת דיווחים פדגוגים. רכיבים נוספים (תוכנות השלמה) בתחום הפדגוגי: * מערכת משוב עצמי (הפקת מבחנים ובדיקתם). * ניהול תוכניות לימוד ואמצעי הוראה. רכיבים נוספים (תוכנות השלמה) בתחום האדמיניסטרטיבי: הנהלת חשבונות. תכנון מערכת שעות. עיבוד תמלילים. דואר אלקטרוני. ניהול ספריה, ועוד. מכיון שהמערכת הינה בעלת תפישה של פלטפורמה, היא ניתנת להרחבה ע"י הוספת תוכנות בהתאם לאופיו של בית הספר וצרכיו (כל בי"ס בונה את ה"קיט" המתאים לו). המנב"ס מהווה גשר בין מערכות המידע בביה"ס לבין מערכות חיצוניות: משרד החינוך, הרשות > ₪7 - המקומית ומאגרי מידע חיצוניים. קיימת אפשרות להעברת קבצים ונתונים בין ביה"ס ורשויות החינוך. ניקח לשם המחשה את נושא הדוחות הפדגוגים שבמנב"ס. מודול זה מאפשר לביה"ס: = מעקב פרטני אחר הישגי תלמידים במקצועות השונים, בתקופות זמן שונות. השוואת הישגיהם ביחס לעצמם ולשאר תלמידי הכיתה. * מיפוי תלמיד/כיתה בסביבה הלימודית, ובהתאם לקבלת החלטות לגבי כיווני פעולות פדגוגיות, מסלולי לימוד וכו'. * איתור חריגים. * מעקב אחר פעילות מורים לצורך השתלמויות, שיטות הוראה וכו". . * קבלת תמונת מצב מעודכנת לגבי הלמידה בכיתה בחתכים שונים עבור ישיבות המועצה הפדגוגית. * עדכון ההורים על ממוצע ההישגים של ילדיהם. לדוגמה, מוצגים שלושה דוחות שקיימים במודול הפדגוגי במנב"ס הבסיס. דו"ח מס' 1: מיפוי תלמידים עפ"י השוואת הישגיהם בשתי תקופות הדו"ח מציג על מערכת צירים אחת את המיקומים של כל תלמידי הקבוצה כאשר: * על ציר % מופיעים ציוני התלמידים בתקופה א' (הווה). * על ציר צ מופיעים ציוני התלמידים בתקופה ב' (עבר). * כל כוכבית מייצגת תלמיד אחד של הקבוצה (ציר % מציין את ציון התלמיד בתקופה א' וציר צ מציין את ציון התלמיד בתקופה ב'). במקום כוכבית ניתן להדפיס את המספר הסידורי של התלמיד בקבוצה, ואז יש לצרף לדו"ח את רשימת התלמידים. ניתן למפות קבוצות שונות של תלמידים באופן הבא: מתמטיקה שנת 1989 100 00 00 10 00 50 10 מץמט יקה 100 20 00 10 00 50 40 10 א - פינת ההצלחה. ב - פינת הכשלון. ג - אזור ההתאמה האופיינית. / ד - מעקב אחרי קבוצה בעלת עבר זהה ופערים בהווה. ה - מעקב אחרי קבוצה בעלת הווה %הה ופערים בעבר. - 68 - דו"ח מס' 2: השוואת פרופילים הדו"ח מציג את פרופיל התלמיד מול פרופיל הקבוצה במקצועות הנלמדים, על רקע מטריצה המציגה את שכיחויות הציונים הגולמיים בכל מקצוע ומקצוע. בציר % מופיעים הציונים (100 ,90 ,80 ,70 ,60 ,50 ,40), בציר צ מפורטים המקצועות השונים הנלמדים בקבוצה, ובכל משבצת של המטריצה מופיעה שכיחות (טור) במקצוע נתון (שורה). מקצוע פיזיקה גיאוגרפיה מתימטיקה לשון 3 7 3 8 6 תנ"ך 1 00 10 0 00 70 00 00 ממוצע הכיתה/קבוצה. ממוצע תלמיד בודד. דו"ח מס' 3: עשירונים למיפוי תלמידים דו"ח זה מציג על גרף אחד את הפרופיל של תלמיד בודד מול פרופיל הקבוצה (כיתה, קבוצת לימוד אליה משתייך התלמיד), על רקע מטריצה דו-מימדית: * על ציר 8 מופיעים העשירונים (משמאל לימין מ-1 עד 10). * על ציר צ כל שורה מתייחסת למקצוע הנלמד בקבוצה. * בנקודות החיתוך בין שורה לעמודה מופיע הציון המהווה את הגבול בין שני עשירונים במקצוע הנדון. * בכל מקצוע (שורה) יופיע סימן שונה לממוצע הקבוצה ולציון התלמיד (למשל נקודה לציון מיקום התלמיד ו-% לציון ממוצע הקבוצה). * חיבור כל הסימנים הזהים יצור את פרופיל התלמיד מול הפרופיל של הכיתה. - ₪0 = מקצוע פיויקה גיאוגרפיו מנימטיקה לשון תנ"ך 10 9 8 7 6 5 4 -י 3 2 4 עשירון ממוצע הכיתה/קבוצה. ממוצע תלמיד בודד. השפעת המנב"ס על ביה"ס תהליך הפיכת המנב"ס מכלי המאתר בעיות לכלי לקבלת החלטות גורם להיווצרות משתנים חדשים בבית-הספר, שיש לתת עליהם את הדעת ולהתאימם לשינוי הטכנולוגי. 1 שינוי בדפוסי עבודה וחשיבה השימוש בטכנולוגיית המידע בביה"ס גורם לשינוי בדפוסי העבודה ומחייב שינויי תפקיד ותיפקוד: * שינויים בתהליך הכשרת המורים, הכנסת השימוש בכלים ממוחשבים והפיכת השימוש במחשב למיומנות. יצירת תפקידים המשלבים בתוכם מיומנות טכנית מחשובית ויכולת הערכה, מדידה וניהול. * נושאי התפקידים השונים חייבים ללמוד את השימוש בכלי המידע: דיווחי הערכות, עיבודים סטטיסטיים, דליית מידע. השינויים בדפוסי העבודה הינם מהותיים ואין ספק שיש להם השפעה על תהליכי החשיבה. לא עוד קבלת החלטות ודרכי פעולה אינטואיטיביים המבוססים על תחושה, אלא תהליך ממוסד המבוסס על מידע ועל ניתוח ממצאים. החשיבה היוצרת יכולה להתפנות למציאת דרכים לפתרון, במקום לבזבז זמן רב באיתור הבעיה. השימוש בטכנולוגיית המידע בביה"ס מחייבת את ביה"ס להתגבר על בעיות מסוג: חששות של הנהלת ביה"ס מפני חשיפת שיטת הניהול לעולם החיצון. התחזקות מעמדם של אנשי טכנולוגית המידע והתלות בהם. שינוי ביחס התלמידים וההורים לתפוקות של ביה"ס. חששות מפני דה-הומניזציה וניכור היחס כלפי התלמידים, חשש שהוא בעל אפקט חזק במיוחד במערכת החינוכית. - 70 - 2. שינוי סדרי עדיפויות ודפוסי שליטה הכנסת המנב"ס והטמעתו גורמים לשינוי סדרי עדיפויות בתכנון ובהערכות של משה"ח והגופים האחראים לחינוך (בעלויות, רשויות). נדרשת השקעה רבה בכ"א, תשתית ותקשורת. החששות שציינתי לעיל, הביאו לשינוי מהותי בתפישת ההדרכה וההנחייה של הפונקציות השונות. לשם כך הוקמו ומוקמים מערכי הדרכה והנחייה: קורסים, מנחים, מדריכים, מרכזי ידע וכו'. וכל זאת, לא רק לצורך למידת המיומנות וטכניקת השימוש, אלא יותר מכך - כהתייחסות לאפקט האנושי של ההתארגנות. כהכנה להתמודדות עם שינוי ארגוני. שינוי תהליכי עבודה, איתור חריגים וטיפול בהם. השינויים שחלו בתפישת המבנה הארגוני והאפשרות לקיים מבנים אלה באמצעות הטכנולוגיה של המידע, כאילו נוצרו עבור ביה"ס. אפשרות לפעילות מבוזרת מבלי לאבד שליטה, יחידות תקציביות קטנות, ריכוז נתונים כלפי מעלה וגורם חשוב נוסף - האפשרות לקשר הדוק בין מערכות רחוקות פיסית בתוך מערכת החינוך וגם מחוצה לה. גורם זה חייב "תודה" להתפתחות טכנולוגית של תקשורת הנתונים ₪21 ודואר אלקטרוני. סיכום פרוייקט המינהל הבית ספרי הממוחשב (המנב"ס) מהווה כלי מתאים לביצוע המטרות האלו. הפעלתו תאפשר למערכת החינוך בישראל לשפר את תהליכי ההתקשרות בין הגורמים השונים, לייעל את תהליכי התכנון לטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהדק את פעילות התיאום, הפיקוח והבקרה בין המערכות השונות במערכת. כמעט בכל בית ספר המשתמש בכלי חל שינוי בתחום האופרטיבי המוצא את ביטויו בהפחתת העול האדמיניסטרטיבי ושיפור האו"ש, וגם ע"י האפשרויות שנפתחו בפני נושא התפקידים בכל הכרוך בקבלת החלטות ובשיפור התהליכים הפדגוגים. המטרה היא להגיע לכלי המעוגן בחיי הארגון והמשפר את ביצועי הארגון. השיפור כולל את הגדלת יחס השימוש במשאבים בעלי הייעוד הגמיש לעומת המשאבים בעלי הייעוד הקבוע, מבלי לפגוע בהשגת מטרות הארגון ואפילו להרחיבם. השינוי בטכנולוגיית המידע כרוך בחומרה, תקשורת, תוכנה, רמת המידע ותפישות הניהול מצד אחד. התארגנות מערכת החינוך מבחינת הקצאת משאבים, מודעות לבעיות אנושיות וארגוניות והערכות לטיפול בהם, מביאים ליצירת אקלים חדש בבית-הספר. ולמרות שהעבודה הינה רק בראשיתה, אפשר לראות בכך את שינויה של פני מערכת החינוך בעתיד. ניהול המנב"ס ויישומו בישראל נעשה בצורה מיוחדת. באמצעות מינהלת ממשלתית המפקחת על ספקים פרטיים ותומכת במערך הדרכה והנחיה בהיקף לאומי, אך זהו נושא להרצאה נוספת. = 71, = בקרת איכות כוללת בתוכנה שמות עפר אלבק אלון שטרסמן חברת טסקום תקציר מחזור החיים הקלאסי של מערכת מידע מגדיר שלבים עוקבים וסדרתיים של פעילויות המבוצעות ע"י כל צוות של פרויקט פיתוח. הבקרה מיושמת בתהליך בשלב סופי לקראת מסירת המערכת ללקוח באמצעות תהליך הנקרא בדיקות קבלה. יחד עם זאת, ברור וידוע שתהליך בקרה טוב חייב להיות מוטמע ומשולב בתהליך היצרני עצמו, כפי שמיושם בתחומי הנדסה שונים כדוגמת הנדסת בניין (ע"י פיקוח בנייה, הנדסת ייצור) ע"י ביקורת איכות ועוד. במאמר זה נציג תפישת בקרה משולבת בתהליך פיתוח תוכנה תוך שיתוף המשתמשים, צוות הפיתוח וצוות הניהול. תפישת הבקרה בנויה על מספר עקרונות שמהווים אבני יסוד לכל תהליך: מתודולוגיה, אינטגרציה בתהליך, מבניות, ניתוח סיכונים, גמישות בתוצרים, יחס עלות/תועלת גבוה. יישום עקרונות אלה מאפשר לפתח מערכת אמינה ומתאימה לציפיות, תוך שילוב ]760% ברמת סיכון נמוכה ובעלות המתוכננת. 1. מצב קיים מבוא מערכת תוכנה, ככל מערכת אחרת, שואפת להשתפר ולהתייעל עם הזמן. טיבן של מערכות תוכנה נמדד באמינותן, גמישותן לשינויים והרחבות, כלליותן לשימושים רבים ויעילותן הן מבחינת עלויות פיתוח הן מבחינת עלויות תחזוקה. בדיקות התוכנה אמורות לשפר את טיב מערכות התוכנה בעיקר בשני תחומים: א. אמינות המערכת - כך שתבצע בצורה עקבית את מה שמצפים ממנה ולא תבצע את שאינו נדרש. ב. | יעילות המערכת - כך שיתאפשר גילוי מוקדם של אי ההתאמות בין הדרישות למיניהן לבין מימושן בתוכנה, המהוות את הגורם העיקרי לסטיות בעלויות ובהמשך הפיתוח. בדיקות התוכנה מוגדרות ומבוצעות כיום בשלב שבו המערכת המפותחת סיימה את הקידוד. בשלב זה מוזמנים המשתמשים לבצע בדיקות בעזרת חומר ונתוני ניסוי ("חיים"). מגוון התרחישים האפשריים העתידים לקרות בסיום תהליך זה הם: 1. המערכת עונה על כל ציפיות המשתמשים ודרישותיהם והיא נכנסת לתהליך הטמעה מיידי. 5 7 5 - 2. | במערכת התגלו פגמים שמחייבים חזרה לתהליך הפיתוח (אפיון, ניתוח, קידוד וכו') שלאחריו יבוצעו בדיקות חוזרות. 83| ברור לכל הצדדים כי הפיתוח לא השיג את מטרתו, המשתמשים מאוכזבים מאי התכנסות הפרויקט, המפתחים כועסים על אי עקביותם של המשתמשים וההנהלה עומדת מול דילמה של הוספת משאבים וחריגה משמעותית מהתכנון או הפסקת הפיתוח. על פי הניסיון, ההסתברות לתרחיש הראשון הינה קטנה ורוב הפרויקטים לפיתוח תוכנה נופלים (תרתי משמע) לקטגוריות 2 ו-8. הבעיות שהעלינו הן לכאורה נדושות. הצגנו אותן בכוונה להמחיש שאף על פי שאלו הבעיות המשמעותיות ביותר בפיתוח מערכות ממוכנות, ודנים בהן כבר למעלה מ-10 שנים, נוח יותר לארגונים וליחידות המחשב להתמודד דווקא בבעיות "הפשוטות". בכלל זה לדוגמה שילוב כלי 649₪, שבמקרה הטוב יכולים לשפר רק את שלב התכנון (שלכאורה הוא 30% ממחזור החיים של הפרויקט, אך בפועל הוא רק 10%), מאשר להתמודד עם בעית האיכות הכוללת. שיטות הבדיקה הנהוגות כיום כיום לא קיימת שיטת עבודה ולא סטנדרטים לנושא ביקורת ובדיקת מערכות. בארגונים אשר קיימים בהם שיטות וסטנדרטים, אין זה מספק, ולמעשה כל צוות פרויקט מתמודד עם הבעיה בכוחות עצמו ולפי נסיונם של המעורבים בדבר. עומק הבדיקות מתבסס על רמה של "הדגמה", כלומר תהליך שבו עובר הבודק/המבקר על האופציות הקיימות במערכת תוך התמקדות על תהליכים פשוטים ושכיחים. הבעיות העיקריות של תהליך הזה: * חוסר סטנדרטיזציה בביצוע ובדיווח, * עבודה ללא שיטה סדורה הגורמת לבזבוז משאבים וזמן ולחוסר אפשרות של שתזור מצבים ובעיות, תלות במשאבים המוקצים (אם הוקצו) לצורך בקרה, אי יכולת לחזות מראש פגמים, תלות מוחלטת במערכת המוכנה ובפורמט שלה, חוסר יכולת להוכיח אמינות ויעילות. 2. הפתרון העיקרון הבסיסי בתהליך המוצע הוא להתייחס לבדיקת מערכת ובקרה על הפיתוח כאל התמחות ותהליך נפרד מתהליך הפיתוח. הפתרון מתבסס על היסודות הבאים: א. | שיתוף המשתמש החל מהשלב הראשון (דרישות), תוך בניית שפה משותפת בינו לבין המפתחים והגדרת קריטריונים מפורטים. על פי קריטריונים אלה יקבע, באישור המשתמש, אילו תכונות/דרישות תממש המערכת הממוכנת ואילו תכונות/יכולות המערכת לא תממש. - 78 - אנשי מקצוע המתמחים בתכנון בדיקות שיוגדרו כמנתחי בדיקות. מתודולוגיה ברורה המגדירה את קלט התהליך והתוצר של כל שלבי הפיתוח, החל מהגדרת הדרישות או 887, עד לבדיקות הקבלה והטמעת המערכת. . כלי תוכנה שמאפשרים איסוף המידע ואחזורו בחתך שנדרש ובעומק הנדרש, תוך יכולת עקיבות בין השלבים השונים. צ התהליך המוצע התהליך המוצע מתואר אל מול שלבי פיתוח המערכת. בשלב הראשון, מול ייזום הפרויקט והוצאת בקשה לקבלת הצעות, יוגדרו קריטריוני איכות ברורים למערכת ולספק ו/או המבצע. בשלב השני יבוצע תכנון המסגרת. שלב זה יבוצע מול מסמכי האפיון של המערכת הנבדקת (תכנון-על ואפיון פונקציונלי). בשלב שלישי יבוצע עיצוב הבדיקות, אשר יפרט את נהלי הבדיקות בהתאם לדרישות אשר הוגדרו בשלב הראשון. עם גמר פיתוח המערכת תבדק המערכת ויוגש דו"ח תוצאות סופי. כל השלבים האלה יכולים להתבצע בעזרת כלי ממוכן. סכמת הבקרה בפרויקט שלכי הפיתות שלכי הבקרה פונקציונלי כרמת תהליכים עיצוב מפורט/ | | וב ן בשלב הייזום או הוצאת ?88 ייכתב המסמך הבא: - 74 - קריטריוני איכות מסמך זה מכיל קריטריונים ברורים וברי מדידה למערכת המפותחת, או לספק המבצע. קריטריונים אלה יהוו בסיס להשוואות ההצעות המתקבלות ולמענה שוטף בשלבי הביצוע. בשלב תכנון הבדיקות ייכתבו המסמכים הבאים: א. | מסמך מסגרת: 812 -- םג[? 165% 50/0816 המסמך מכיל את תכנון העל של תהליך הבדיקות בפרויקט על סמך מסמכי האפיון. במסגרת המסמך תוסבר המתודולוגיה לבדיקת המערכת, תהליך הבדיקות, רכיבי המערכת והבדיקות, אשר באמצעותם תיבדק התוכנה. ב. | הגדרת דרישות לבדיקה: 182 -- מ0ג10ם1261 100111100 65% מסמך זה מכיל את כל הדרישות לבדיקה על סמך מסמכי האפיון. המטרה היא שהדרישות לבדיקה יהיו הקריטריונים המלאים להצלחת המימוש של כל רכיב במערכת. הדרישות (כאי1) מתוארות בחתך הפונקציות/דרישות במסמכי האפיון. מסמך דרישות לבדיקה מתאר לכל פונקציה במערכת את האפשרויות ומקרי הקצה שבהם המערכת תצטרך להתמודד בשלבי ה"ייצור". שלב זה מגדיר את מה צריך לבדוק במערכת. זהו שלב חשוב וקריטי ביצירת הבנה בין הגוף המפתח, הגוף הבודק והמשתמש. כאן מוצגת לראשונה שיטת בדיקות ייחודית, שהתפתחה בשנתיים האחרונות בעולם. משתמשים בה בתהליך הבדיקות למניעת פגמי האפיון, שהם היקרים ביותר, ואותם יכלו לגלות עד היום רק עם הטמעת המערכת. הם מהווים הצהרת כוונות חד-משמעית וברורה לכל הגורמים המעורבים בתהליך. יש לציין שרמת השירות הנדרשת למערכת חייבת להיות מוגדרת בכמות סף מדידות ואוביקטיביות. בשלב עיצוב הבדיקות ייכתב המסמך הבא: ג. | מסמך 512 - מ12090110610 165% 50816 מסמך נהלי הבדיקה מתאר פרוצדורות מובנות לביצוע בדיקה הנדסית ומגדיר איך צריך לבדוק כל תהליך במערכת. מסמך זה יתאר עבור כל בדיקה (16%) שהוגדרה בשלב תכנון הבדיקות) את מקרי הבדיקה השייכים לה. מקרים אלה יגדירו את אופן ביצוע הבדיקות, כאשר כל מקרה מוכיח מספר דרישות בדיקה (עא1) שהוגדרו בשלב תכנון הבדיקות. לשם הבדיקוות משתמשים בנתונים שהוגדרו מראש. סיכום התפישה המוגדרת במאמר זה הינה שתהליך בקרה חייב להתחיל יחד עם השלב הראשון בפרויקט. תהליך הבקרה מהווה למעשה יישום של עיקרון שיפור התהליכים המבוצע קרוב ככל האפשר לאירוע עצמו -- בפעילות מניעה, ולא בפעולת תיקון בדיעבד. השיטה אינה ברמה העקרונית-תפישתית בלבד, אלא מחייבת את הארגון להתארגנות בפועל ליישום מודרך ומובנה, הנתמך על ידי כל הרמות בפרמידה הארגונית. עד היום התמקד תהליך הבקרה במפתח עצמו ובניפוי חוזר ונשנה בסוף תהליך פיתוח. הפתרון המוצע כאן דורש אנשי בדיקות מיומנים שמסוגלים לאתר פגמי תכנון, לבקר תהליכים מראש, לכתוב מפרטים שלמים ומובנים ולתת איזון חוזר למשתמשים מול דרישותיהם. - 75 - בחינת תהליך בקרה תבוצע על פי הקריטריונים הבאים: א. האם קיימת מתודולוגיה לבדיקה בכל שלבי מחזור החיים של הפרויקט? ב. | האם קיים שלב של תהליך הבדיקה בתפישת העבודה של יחידת המחשב (נוהל עבודה ]סי וכו'). ג. | האם תהליך הבדיקות מובנה? וכתוצאה מכך בר-מחשוב? ד האם תהליך הבדיקות מתייחס לניתוח סיכונים? ה. האם תפוקות התהליך גמישות לפי צורכי היחידה (סטנדרטים ואוטומטים קיימים)? ו יחס עלות/תועלת של התהליך ועלותו המוחלטת. להערכתנו, בעלויות כאלו ניתן, ואף חובה, לשלב את תהליכי הבקרה בפועל ולא ברמת סיסמאות בלבד. ניתן להוריד את רמת הסיכון, לשפר את מעורבות המשתמש בתכנון, עמ על עלויות מתוכננות וליצור פרויקטים של תוכנה באיכויות גבוהות. > 78 - מגמות ארגוניות לשנים הקרובות שאול לביא, שמואל שטיינמץ הוצאות הארגונים למערכות מידע למרות מגמת הצמצום והחיסכון, ולמרות הירידה המשמעותית במחיר מרכיב החומרה (שיפור עלות/ביצועים), צופים עליה בהוצאה הכוללת של הארגונים בתחום מערכות המידע. בתחזית עשר שנתית (1992 עד 2003), שנערכה ע"י חברת הייעוץ גרטנר עולה, כי צפויה כמעט הכפלה בשיעור ההוצאה לענ"א, ביחס להכנסות הארגונים, באותן שנים. כאשר מנתחים את היקף ההשקעה בתחומי המחשוב והמידע והמגמות החזויות לעתיד, עלינו להבחין היטב בשני סוגים של הוצאות: 1. התקציב המרכז, המכסה את ההוצאות מחלקת מערכות המידע בארגון, מרכזי המחשבים (חומרה ותוכנה בסיסית), תשתיות התקשורת ועוד. 2. נתח ההוצאה בקרב המשתמשים הסופיים. הכוונה היא למחשבים האישיים, רשתות המחשבים, תחנות העבודה, מוצרי תוכנה עבורם וכו'. במרבית הארגונים, מכוסה תחום פעילות זו מתקציבי המשתמשים בעצמם, ולא מתקציב עיבוד הנתונים המרכזי. בתרשים להלן מחולקת ההוצאה לשלושה מרכיבים: 1. הוצאה במרכזי המחשבים, אשר עתידה להצטמצם. 2 ההוצאה אצל משתמשי הקצה והגופים המבוזרים, אשר עתידה לגדול באופן משמעותי. 8 ההוצאה הנסתרת (בדרך כלל היא אינה מזוהה בתקציבים), אשר צפויה להתייצב לקראת סוף התקופה. בניגוד להוצאות במרכזי המחשבים המבוקרות ע"י הארגון וידועות לו, ההוצאות בקרב משתמשי הקצה והגופים המבוזרים אינן מבוקרות כיאות ולעתים אף אינן ידועות במלואן. בפועל, רק כ-10% מהחברות יודעות את ההיקף המדויק של עלויות המחשוב. הסיבות לגידול בהוצאה ל-ענ"א נזקפות בעיקר לגידול בצרכים של הארגונים. אחת הסיבות העיקריות לגידול זה הינה ההתפתחות הטכנולוגית, המאפשרת מחשוב רבדים נוספים ויישומים חדשים בארגון (כגון גרפיקה, מולטימדיה, יישומי ארכיבאות אופטית ועוד). = 7 = ההוצאה ל-ענ"א (ב-% מהכנסות הארגון) [1 ו 560% הו 7 ו.3 .% 71 // 1.4% / 7 8 = השנה 2002 17 12 16 48ת61ת506 ₪ ההוצאה במרכזי המחשכים. ההוצאה אצל משתמש" הקצה והיחידות המבוזרות. [ך] ההוצאה הנסתרת (מקור: סגוסעג) ע6מ+391)) היקף ההוצאה בארגון גם מושפע מתחום העיסוק של הארגון, בגרותו בתחום מערכות ". המידע ויכולתו לרתום את הטכנולוגיה לפיתוח עסקיו. השבועון 6[ץ0/0 *66)טקת20) מפרסם מדי שנה סקר בשם 100 ץעסמ6עק, אשר מדרג ע"פ מספר קריטריונים את רשימת מאה הארגונים העושים את השימוש האפקטיבי ביותר במערכות מידע, בחלוקה לפלחי שוק שונים. להלן תמצית נתוני הסקר האחרון, משנת 1992: החברה 8ַתנ6סם |תעופה % 858'ע86886 |מוצרי צריכה תהשעסא |פיננסים 1 מ65586מם |תעשיות %עה018-ע1[ע:6סח1א |יצור תט016ת265 111105ת2 |תעשיית הדלק .0 8 0%ע6א |תעשיית תרופות )מהא-₪81 |קמעונאות . קצסס אאא |תחבורה 1סא |שירותים ראוי לזכור שהשימוש הנכון במחשוב, חשוב לא פחות (ואולי אף יותר) משיעור ההוצאה כשלעצמו. בהקשר זה, יפים דבריו של תת8ם50999 .2 (לשעבר מנהל ארגון המידע והמחשוב במשרד ההגנה האמריקאי), אשר טבע את המונח ]80% עבור ם0 מעעסת 801% ת8]/. שטרסמן גורס, כי התרומה הקובעת הינה הערך המוסף הניהולי, הנובע מניצול נכון של ההשקעה במחשוב תוך עיצוב איסטרטגיה נכונה ומימושה. חשוב גם לזכור כי "הכסף הגדול" אינו במחשבים, אלא באנשים שיושבים מול מסופים. שטרסמן גורס, כי על כל דולר שאנו מוציאים על טכנולוגיית המידע, אנו מוציאים שבעה דולרים (פי 7!) על עובדים. לכן, חשוב להתחיל לבדוק את שבעת הדולרים שמוציאים על עובדים ועל הדרכה שתידרש להם, כדי שיהיו מסוגלים להתמודד עם הטכנולוגיות החדשות. מונחים מקובלים, ישנים וחדשים ומשמעויותיהם א. איחוד/ התכנסות מרכזי מידע (מ020501108410) 60%מ20) 28+8) = צמצום ואיחוד מרכזי מחשבים אחדים למרכזים גדולים יותר (6619מ020) זסקט5). ח ריכוז מאמצים והתייעלות (צמצום תקורות) ומתן שירות ברמה גבוהה, תוך התבססות על טכנולוגיה מתקדמת. מלים נרדפות: ב79[128010+ת606 ,שמתוטפקד הסיסמה: = | "...ושבו בנים לגבולם". ב. | 6מ01עט08%50 * העברת חלק מפעילות הארגון לביצוע ע"י גורם חיצוני. מלים נרדפות: עו עס 1886 ,6כ) 8מ4180/1תסל) הסיסמה: * "אתה צוויתנו להיות כוהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם". * 6026 6ט60101קנתסס 165 עמהקנתסס עגוסץ 68ט₪1 +8 ג תס פטססע % 6+ 0800108גו) ג. | מיקטון (שמם21פ5משסכ) = היערכות ארגונית לצמצום רבדי ניהול ופישוט מבנים ארגוניים, לצורך קיצור תהליכי קבלת החלטות וחיסכון בעלויות. * בהקשר שלנו: מעבר לפלטפורמות קטנות וחסכוניות, להשגת יתרון תחרותי. - 79 - ה ה הד הלהל דהה הההה'הה-הההדודדההדההוללה. מלים נרדפות (לאחר התפכחות): קתולופתץסכ1 ,8ת9121ל13181 ,8ת81+8121 תת ,8ת20809121) הסיסמה: = "הרבה יותר בהרבה פחות". ד. | במידה הנכונה (₪מ031221521 * תפישה זו מהווה למעשה מעטפת לשלוש התפישות שתיארנו לעיל, מבלי להיתפס בלעדית לאחת מהן. * ובכן, הכל תלוי באיסטרטגיה של הארגון ובארכיטקטורת המחשוב שלו. * יהיו מקרים וצרכים אשר נענים היטב בדרך של מיקטון, יהיו אחרים שהתפישה אשר הולמת אותם הינה איחוד מרכזי מידע, יהיו כאלה שנצטרך להעביר לידי גורם חיצוני (פמוטעטספ+ט0) ויהיו נושאים אשר רצוי להסב לטכנולוגיה חדשה. * התרשים להלן מתאר היטב כיוון זה: : -חסםס -006 טפא ח501168610 4מנסעטס5 צַפָּס1סמת760 תמורות במיומנויות בתחום טכנולוגיית המידע לכניסת טכנולוגיות חדשות לארגונים ולמרכזי המחשבים השפעה מכרעת על היקף כ"א ומיומנויותיו. לצד ירידה משמעותית באנשי תפעול במרכזי המחשבים (צמצום שנתי מתמשך בכ"א בשיעור של 8%), נדרשים לארגון אנשים בעלי מיומנויות חדשות. האפקט המצטבר של שתי מגמות אלו הינו שחלק גדול מהעובדים הוותיקים והנאמנים של הארגון (016ק90 ְסִ8ּאַ.1), צפויים למצוא עצמם מחוץ לארגון. מנלגות 110826, המכהן כפרופ' במדעי המחשב באוניברסיטת :66מט11, צופה כי עד מחצית האנשים המשרתים במרכזי המחשבים עלולים לאבד את משרתם בתוך מספר שנים, אם לא יתאימו עצמם במועד. בניגוד לצמצום בכ"א העוסק בתפעול מחשבים, צפוי גידול בכ"א העוסק בפעילויות סיוע, הטמעה והכוונת משתמשי הקצה. כ"א חדש זה יצטרך להכיר את הטכנולוגיות החדשות, בכדי לסייע למשתמשים בעבודתם השוטפת. = 80 - כלומר, יתחזקו בארגונים מחלקות המטפלות בתקשורת, מחלקות המטפלות בנושאים חדשים כעיבודים גרפיים ועיבודי תמונה ומולטימדיה. כמו כן, תתוספנה פונקציות הבוחנות עלויות המידע והמחשוב בארגון, במטרה להבטיח תמורה הולמת להשקעות במערכות המידע (8106/י עסבנסב עס1). מגמה בולטת תהיה אימוץ סטנדרטים ואכיפתם ע"י הנהלת הארגון במגמה לצמצם, עד כמה שניתן, את "משבר הארכיטקטורות" -- ריבוי מוצרים, טכנולוגיות ופתרונות חלקיים שאינם תואמים ואינם משתלבים. בתחום פיתוח היישומים, צופה חכרת 648 כי עד שנת 1997 יעבור נתח נכבד של האפיון והפיתוח לידי המשתמשים. קיימת כיום מגמה בולטת של צמצום רבדי ניהול, תוך "השטחת" הארגונים (שתות14)09ע). לדוגמה, ניתן לציין את התאגיד ‏ 01, אשר ירד מ-28 רמות ל-19 רמות ואת התאגיד 0%8ע10' אשר צמצם כמחצית מ-20 הרבדים בהיררכיה הניהולית. היתרונות העיקריים של מגמה זו הן פישוט המבנה הארגוני, קיצור תהליך קבלת ההחלטות וחסכון ניכר בהוצאות. בהקשר זה, יפים דבריו של *6סטעכ ., אשר צופה כי בתוך שני עשורים ייעלמו שני שלישים מהמנהלים ומחצית הרבדים הניהוליים. מגמות עולמיות בתחום העלויות א. חומרה צפוי שיפור יחס עלות/תועלת בשיעור שנתי של 15% עד 25%. ב. | אחזקת חומרה צופים כי עלויות האחזקה תוזלנה בשיעור של 9% בקירוב. מגמת הירידה בתחום זה מוסברת באמינות הגבוהה יותר של החומרה אשר מאפשרת תקופות אחריות ארוכות יותר, המוענקות ע"י הספקים. הטבלה שלהלן מתארת את השיפור ב-זמב"ת (זמן ממוצע בין תקלות - ש8//), במהלך השנים: השנה זמכ"ת בשעות 2,000 10 5 0 (הערכה) ג. | תוכנה צופים כי עלויות רישוי תוכנה יתייקרו בשיעור שנתי של 20% לפחות. ₪ ₪ אחד הביטויים להכרה הרחבה, לה זוכה גישת ניהול האיכות הכוללת בעולם, משתקף בקיומם של פרסים לאומיים יוקרתיים מאוד, אשר השגתם הפכה ליעד חשוב מאוד של ארגונים וחברות רבים בעולם. הפרסים הידועים ביותר הינם פרסי שַתגגנ6כ ו-88181186. דעה מקובלת למדי גורסת, כי קיימת סתירה מהותית בין גישת הניהול לפי יעדים לבין גישת הניהול לאיכות כוללת. אנו סבורים כי לא בהכרח כך הדבר. ניתן לראות את שתי הגישות כמשלימות זו את זו: האחת, הניהול לפי יעדים, מתמקדת בקביעת היעדים והמדדים להשגתם. הגישה האחרת, הניהול לאיכות כוללת, מתמקדת בשיפור המתמיד של התהליכים, אשר צריכים להוביל להשגת היעדים שנקבעו. הבסיס ליישום גישת הניהול לאיכות כוללת לתחום התוכנה, הוא הקביעה והעובדה היסודית והבסיסית כי איכות התוכנה אכן טעונה שיפור משמעותי. על אף ספקות מסוימים, ניתן לקבוע כי עקרונות 76/1' ישימים בהחלט לתחום האפיון ותחזוקת התוכנה. במישור העקרוני אין כל קושי לתרגם את 14 העקרונות של אתנממ6כע לעקרונות ישימים לתחום התוכנה. התפישה המרכזית של 6%1', הגורסת את שיפור האיכות המשולב בתהליכים עצמם (ולא בקרת איכות של המוצר הסופי), מקובלת היום למדי בתחום התוכנה. באופן כללי ניתן לקבוע כי ככל שתהליכי האפיון, הפיתוח והתחזוקה של תוכנה יהיו מתוכננים, מנוהלים ומבוקרים יותר, הרי שאיכות המוצר הסופי תהיה טובה יותר. שימוש מושכל ועקבי בעקרונות הנדסת התוכנה המקובלים, נותן מענה משביע רצון להשגת השיפור הדרוש בתחום התוכנה. מומלץ להשתמש במודל /01 ([11086 ע16זג1800 ע08080111%) לקביעת הרמה שבה נמצא ארגון בתחום פיתוח התוכנה. על בסיס הממצאים המתקבלים יש לפעול להשגת השיפורים הדרושים לצורך עליה במדרגות מודל זה. ניתן לומר לסיכום, כי גישת 161 רוכשת לה יותר ויותר חסידים בעולם כולו ומיושמת בהצלחה בארגונים רבים. הם למדו כי החוכמה הבסיסית היא לבצע את הדבר הנכון בצורה הנכונה ובפעם הראשונה, להשגת שביעות רצון הלקוחות. מגמת צמצום עלויות המחשוב בארגונים (8מ:0059ג0) מנהלי הארגונים הפכו את נושא צמצום עלויות המחשוב ליעד מרכזי. אחת הסיבות לכך הינה לעתים היעדר הקשר הישיר בין ההוצאות לתרומה והקושי לבקר ולשלוט בהוצאה זו. ניתן לציין גם, כי מרבית הפרויקטים המבוצעים בארגונים "גולשים" ממסגרות התקציב ולוחות הזמנים, דבר אשר מוסיף "שמן על המדורה". על מנת להשיג את יעד צמצום העלויות, על הארגון לזהות בבירור את בעיותיו האמיתיות, ולהגדיר את מטרותיו והתועלת הצפויה לאורך זמן. פתרון פלא בנוסח מיקטון (שם1נופמאיסכ1), אינו בהכרח מוביל לצמצום עלויות, כפי שהתברר במקרים לא מעטים. זאת בעיקר לנוכח העלויות הכרוכות בעצם המעבר לארכיטקטורה שונה והטמעתה בארגון. מומחי גרטנר מייעצים לארגונים, אשר שוקלים מעבר לארכיטקטורת מחשוב שונה, לבחון כדבר ראשון אם ניתן להשיג אותם יעדים של צמצום עלויות במסגרת הארכיטקטורה הקיימת. - 84 - בהקשר לארכיטקטורת //, על הארגונים השוקלים לעבור ממנה, להביא בחשבון את התחזיות הבאות: 1. עלות מפ"ש תרד בשנים הקרובות ביותר מ-25% בשנה. 2. מחירי התוכנה צפויים לרדת בשנים הקרובות (או לפחות להיעצר) ולעבור למבנה ריאלי יותר של תשלום בגין היקף שימוש. 8 מערכת ההפעלה 8/8 תהיה מערכת פתוחה יותר לקראת שנת 1996 ותתמוך בארכיטקטורת לקוח/שרת. - 85 - 6% + 81018+10 1 וד 9% צסן 16ה+)ת31] 0+ שק 5 רתס ) 11 6מסגתצהק 3 )161: 09-344916( ואש זז צ6 מחד סוה !₪13 ואטו 1 8 3 וד (068ו8₪ סססא) 2 זסףָבּחב3ּו הסן131ה656זק (60160!ז0 00[60%) סחסזה6הץ5 24000 דא וסשת פחד 5 3270 בַחח5ואם .(1 501 - 5360005ח3)ד סא .(2 פטסחסזה6חש35ּ 0ח3 6ש67360זח1 6 |63ס] ס) החש הּוּבּכ .(3 6 !1.063 וחסז) 65וזוטחם .(4 3515505 פטסחסזה6הע9ג .(5 6(. ].063| |63 05 - 072 ה ₪ 70 רש רד 5 אהד 3270 הַח50ואם . 3005 5חה3ּזד פא . 6וחג ז)ח3ּ1) וחסז1 600115 0306 . 5חס!63ו|סק |1/063 . וחד 5ש ד אתם ד | 6055 חסו+3|טוח= 3270 6/7 1311736 6+ חס בַהוה+ופצם ₪ |םה 3270 6 |₪ג (ז3!וחזופ זס) 3770 6 וי 0 - 1 אסודסס צואס אסודא וטו= וקא - 3270 : 2 אסודסס שחד אס אוה דצחם 6 הדעצ אסודה. וטוא= 3270= =וגה או אסודאםעטהםדאו ואהססקק 7 6זסוח וס ז6|קוחופ - |גודוסווסס ע63500801-= 7 פטס 6ח1! - 0וז30ז0+ח! |1.063/ה530%0חבז ד פעצסו|ג = ?0-7 5וח6ץ5 | - [ וב זסז 50030|6 צו|5026013=-י ?7 365020056 = ו +6וחס!כןוחו 0 085 ע!6עו זכ וח )שו 7 פח+ חס 5זה6והסזוגו6ז סזבּאצזבּח בז+א= >- וזח הצצסרא שי ודם= 66 +0\שו ?וק חַח300ז6+חו - +טססב +הח/\ = 37| 29 |8סס! הוושו 0006 0+ עוסהן - 7 +50 730530%1005? שסח 6ח+ סכ - פטסחסזח ה ץ35 +ה6וח6!קוחו 0+ ץ635 0% ---- 655 וחד א| 5407 אן6 ב !וסםסאםווס6=ה דסא ?7 +51 5300005ה3ז+ ששח 6+ סכ-= וקא 3770 - 3 אסודקס שק - 4 אסודסס ]הסח ה ודוע אסודה וטואם 3770 * אסודא=צח= דאו סד ₪א4ח6סתק ה0- סםא6ו5ם0 ₪ 1 הסופז6/ חס פחואזסעש ע630ז|3ּ 35)/ א פאסודה6ואטחו סש הסאק (25 +0ח) |וח6ו5ץ5 [טזז6/צסק + |טפעצס !3635078 , , ₪ ו . ה530%0חבּזך |530000/1.003חה3זד |בזט+ב3 + 673005+ח: |1003/ה5304/0ה3ז) פצוס!|/ א / 5 צוסח זס1 5136 ע!|526018= = 66 ץ/36350080 < שוחו 0+ 635 ע!6עו3ז3וח0ס) תע 8 05 פטסחסזהסהץ35 5+וסקקט5 תא 305300005ז) 5טסחסזח35/0 פצוס!| = עזוח6 העשסח) ₪ א 5 5/6 36 פחו! עוס.] = ודטם + ?ומד 6חד=<= 0 (6זנו)1 בחהּ) חַח50וא6 זסז הסקקט5 סא < ד ₪ 5 5 חס 6!קוחו5 +ס < 6 (הצוסחא 6 חזס) הצוסחאה(! הח םג צ וקה 3270 |₪םה 3270 6356 6פןאסח עזסע זסא 6 סק 0 וג חזסא 0 |וגוחזוסא צוובטפט 0 |!גוחזסא [הּזנסגא 5נ. 2 6 זוטפחט ₪35 ע|06ט3ז3ק וס 04 סא הצוסחא ווסצ |טזוס/צסל עזס 66 ע!סוחפזואם !זוא (6.2 (1.0) +ח6וסחז= שס] סא ע!ו03ו66זס6חחד +וטסחזוט עצזפ 6 וט (ח6ו)) העשסהאחש (חסח)) ה/שסהאחט פ5צ ח/שסחא 416 1 (?ץסח 3006 ח6ח)) זסצוסק .1 ווופ!א6!: .2 5חס])30ז6)ח! .3 4זפצכ 6ח(] .4 4 וח516ע5 .5 5 ₪66605 .6 7. 65007056 5 5 הזד שַה50!אם .8 5 הזד סא .9 5 6צ300ז6)ח!-חס .10 סוחס וח6!קוח! .11 ססקט .12 ?7 6ת) זס 5036 .13 חששסחא ||פצצ צצס1] .14 אסופוספפ פחד (0019 זטוסץ 8ח601ח 5דוהכ חו זס) 8 01 60751545 6811005וחטוחוח 60 שד 5חסו5655 |סו!בז3כ 01 זוסטוהטוח ש6ז60] 0065]סח!) !ג האוצו הסו3|טוחם 3270 .(1 (חסקקטפ 4חו130ו6+ח! 30 1737580%1075 חַח!ו90וא6 זס) - 5וחהּזסזכ |003] זס 05ו+17370530 זסה+ס 0+ (+וסקקטס ש16076] 065ט|6ח!) זס)חוזק 3270 .(2 בחוזחוזק 3270 8ח50וא6 זס+ - (5! הוע) פַחווחוזק ה2866 זס) - (ז600553ח +וסקקטפ שסזס6] סא) 6קסג .(3 6 00% ,353011005 ש6ח זס) - 5ח סז 0הץ35ּ חב ((60065580ח +וסקקטפ ש6ז60רז סא) 6קקג .(4 5 "]5060]3" זס? - ((0ח660558ח +וסקטפ ש6ז60 סא) | 000 .(5 (03+69כ 6| 300 וה3זףַסזס) אסא זס+ - אסודג דאשאם וקו סקסה 5 ||א4דסס (60+ח6וז2) +020[66)) 6 חו ה6א!ז/ בָחוצו660ז זס+ החסו1305306% |56618 65 פטסחסזח6ה ץ35 ההז סז 3515510 זז ד |8ז0ח36) 0ץ 0₪5ו35861ז? חו0ח56 זסחזס || 0+ [3|!6זהכ חו 6הה3ז)חו3 וח 8חו6055סזכ |068! + חזס+ +וכן+טוס 0611860 צ!|6013ק5 פחוסט!סחו 5 ס+ -וו וחסי+ - +7370530+1078 36 הסוזהוזס+חו זסזט - - 5 חהסו+3וזס+ח! +הו0קא0060/ץ סז - "א680!06" זס+ +ח763+76+ |506618 10 ו החדהה הוה היה הוההההה החד הרהה הוחיה. אסוזג דאשאם וקו 5ם ופסחק !5160 2613 3 ,361166זכן ח! ,6זס/צ 6צ < |96ז5! ,1ם! חו 6006!עשסחא 01 36% | < 6 חו 6016!/צסחא 01 86| < 567() 6ח+ +38 סז 550615 5 ָ 5080/86 < 5 )| ואם! הזווצ 5ה6810וחטוחוחס6 < 6 וז 0קקג - ₪5| זסת < 11 5 6 שַחוחזץזסצ6 6ח00 סטבּח 6צי !0 0+ 4460 60 6זה 117005 36500056 4 5 15 680חז6טס וה55%0 + 6 10 685 86 030665 6 = 6+ חס 005ו5861ה3זד סק / 0 חתהתן) )וזש 0+ ז68910 530005 12 םהעדט; שחד (3270 %) 20 גנט קתו)תנזק 6 8גע 5 116 / בצק 0 69 למס בש 2220 גנט 693270 שמושהּק 1,0081 8% (5076028) 1/8 0081 % 20065518 1.0681 % 13105 % 96 6 13 תדיראן מערכות מידע 28 ישן 000 1 ו ן | העברת קבצים מבוקרת | | | יי הרק ביר" מא מ" מ הרקה א 8 בק הרש ריק א יך ברק 5 בש פא ה :1 :וו סך ,7% ₪ יורם כהן | תדיראן מערכות מידע חדיראן מערכות מידע א תוכן הענינים . שיטות להעברת מידע [ ן | . הסיבות להעברת קבצים מבוקרת | +. העברת קבצים מבוקרת - נקודות לבתחינה . דוגמאות לישומים בתדיראן | 1 1 יישום העברת קבצים - נקודות למתשבה 7-ה = -4ול חדיראן מעדכות מידע א שיטות להעברת מידע ו. העברת מידע נקודתי - גישה אינטרקטיבית - סינכרונית - כמות מידע קטנה עד בינונית 2. העברת מידע מרוכז - גישה 08זַ88-ית - אסינכרונית - כמות מידע בינונית עד גדולה ו -. בי יי כ ככ כב גב רשי , 4קקקונושקהתוטותטמויר . התש | הדיראן מערבות מידע % ד ] העברת מידע נקודתי 1 ארכיטקטורת 58צ568-זא0|15 / 2. =תהטזאסת] - 5888, ז0208ה, ד0ש;אםק - | 8 שץז פפזט18אד18ת - 2 0105 ,0םא0ך 3 זהאםז60 :56 - 8ַ7ַק60, אא55006]1 4. 8ם558% זא1אק, ם|1ק - 56 תםןץ םז080ת600% 5. צינורות תעבורה (60קץקה, 6קא) דא ,א5צא95 ל 8 3 5 ש זּ ה 8 ה + חדיראן מערכות מידע > העברת מידע מרוכז 1 העברת קבצים מבוקרת - הפא ,6.2 008א ,6.2 5:-8008 ,הפ אשנצזפא 2. אפליקציות המבוססות על העברת קבצים - העברת קבצי תנועות: כח ארם, הנהלת חשבונות, 691, רצפת יצור - גיבוי מרכזי: זפ, ה5פפ, 90006 - הפצת תוכנה: חפ 15₪שדשא, 595/וס6א סד ככ ה | 2-4 מ 32 כ וש - הפצת הדפסות בו חדיראן מערכות מידע 2% 1 | הסיבות להעברת קבצים מבוקרת | | | 1 אמינות בהעברת המידע 8 : 1 2. גמישות בבנית האפליקציה , | 3 אוטומציה של תהליכים ג 4. מגוון רחב של פלטפורמות ליישום | ְ | , 5. אי-תלות בזמינות המחשב המרכזי ! ו או ה-6ק | : 1 | ₪ | | | יראן מעדצות מידע = העברת קבצים מבוקרת - נקודות לבח ינה א. פרוטוקולי תקפורת 2 ט1, 100, 102 אקפ, קך/ק0ד ב. חצורות יפור 1) ה-06 הבודר - 65%%64 ,25.א ,ז:ע ,זש6 00% 2) א - 56 ,6ו6-א5אסד ,25.% החחדדחחחה---חחחחחחחה7--7--ההפצפפהתה- דוי בד א ןמ מ ו א כו קנ בס לק טנג ןגמכ תג וט מכ הננב ב לע ב סט כנדגן | בייד חדיראן מערכות מידע > השתיות תקטורת (המשך) ג. תוכנח הקפורתן = : ₪ ₪ ! | 00/18 1 2 506 08 דא | שא ן 3 1008 4 ₪065 .וטס 05/2, 03270 תפז / 5 ז6א06| | ₪ ₪ 56 6 8 ּ | | ד. ניצול קווי התקפורת - 55951065 )6 | )0060 - | 806קזא60 10₪] ------ ה פה עוש ₪00 40 5 מ 5ב ג קש" החחחחח--7---חח-ח-חחה-.-----977 2 ה 5:25 והמיזרו רתח (ש . בת ההפעלה + מימשק משתמש זחא - *50/1570ך, השדהם. 0165, [זקה 6 - הפריטים וממסְרִים ,פאמחחמם 05פ, הסזהפ, [ק6 5. שפת תהליבים - החניות - פרמטרים - קישוך לתוכניות חיצוניות (מוניטור יצור לרוגמא) - איגו 208-ים אן 1155+ השזהם 205 בר ו א ] [ חדיראן מעדכות מידע 58 ו ( | " 1 העברת קבצים מבוקרת - נקודות לבהינה הזר ] [ 7 [ 1 6. תזמון ואוטומציה | / - לפי נמנים ותאריכים ן - עדריפויות | - מופעים חוזרים 7. התאוששות מתקלות - [855708/ז/ו6₪660701 (ברמת רשומה וקובל) - ניסוי התקשרות הוזר - צאזשא - ךיווח תקלות (06), 85558655, 00265 א5880) יר טב נשהר ות הצור ול 1 הדיראן מערכות מידע %% העברת קבצים מבוקרת - נקודות לבתינה (הנושך ) 8 סוגי קבצים - - 0588, 508ל, 795, 696, 685, 18 את - 1%09], 109|6קאע - קבצי הופסה (טיפול בתווי בקרה) - הסבות קבצים וכיווץ נתונים 9. שליטה ובקרה - - המיכה ב-ז₪05 81 ב-שק - סטטיסטיקות - וו" פעילות הודעות שגיאה ותקלות - פקורות תפעוליות: ‏ + שינוי עריפות + ניטול תהליך + השהיית ההליך בש בוק בש גו מ = גמ ₪1 2 5 1 1 גה מ מ ה מ אמג ₪4 המו 2 מ א 52 2 = גח נבן ה ₪ גת ב גלש 5) ו .7 20 ₪ מ כ ב == חתדיראן מערכות מידע > דוגמאות לישומים בתדיראן | / 1 איסוף דיוותי שעות עבודה וביצוע משימות משעוני נוכחות. 2. קישור מערכות ברצפת יצור למערכות קקה, עץ מוצר, רכש והזמנות 3. קישור לבנקים, העברת תנועות חשבונאיות. 4. מערכת קליטת דיסקטים והפצתם. | | 5. פרוצדורה תקנית לקליטת קבצים ושיפול / בקנצי דורות. . 6. קישור למוניטור היצור. - "יי הווה שה תו יוא וש יי חדיראן מעגרכות מידע %ף יישום העברת קבצים - נקודות למחשבה | 1 בעיות 0 - | ג - ניכרון, 585 1 - התנגשות, כתובות, פדפט6ק>דוו1 1 - לימור והתקנה של מספר תוכנוח חשחית | 2. אבטחת מידע - - התאמה לנהלים במחשב המרכני - קישוך ל-₪00, ז55605-ססד | 3 בתיבת פרוצדורות סטנדרטיות 1 - הסחרת מירע - פשטות בהפעלה תריראן מערכות מידע ל 08 יי שּ 1 - יונזמת השירור - אמינות ובריקות תקינות 1 וושום העברת קבצים - נקודות למחשבה גי ] יישום העברת קבצים - נקודרהת /מהשבט ח 1 4. הטמעת המערכת כמערכת ייצורית | - נהלי תפעו7 1 - טיפן? בתקלוח המתרחשות ב-ז₪05 ו03 ב-6ק | 5. עיצוב האפליקציה | - סינכרוני מול אסינכרוני / | פ5חסוזט!ס5 חסשטטוזז5וכ פזבּעזס5 וו 2 ז0ט3ח13 הסוזטסוזז15 ש6ו/1פא ץ!והחג- זסטוססזק זחסוהחהסזועטח6 015110160 16 פחזוטְבּת=... 20 2 סקס ואמ (9) 0 5 טהסווסייחפא | 1 זהוזס6ט!8 פחואזסשחפא וזו 36 5וח5516 5 8 פחסוזהסו!כסס == [ 5620005 הסקפהמוך הסחתחס0ס | [ 5620005 הסקפהמוך הסחתחס0ס | הסוחוח 60 !פוה | |8הה8ה0 - 1992 סוטטס ואו ₪) 09ב 5/5105 הַהואזסייוסא 5 לד הסוז3ז51ו הווח * 6 סו ץ₪85 * חסוה23הסתוט ז6פט - 566007 867 6חם יי ]סוחס 86ח1166 / 5861 * .ףוא 178|!26ה2606] / 8|1260ז1ח06 * 9ח!א60ח0 5366 80אכ > ]ףוא הס!ופזטף!)חס0 - 8 חס]698זק 60 וג * :וס1 1חהז9! ספַחבת0 - 2 |ושצסא ,או - | קט / 49005 פח|חהס!5ז6// פַחופַהּא6בק * |סזזחס6 אזסעסא - 1זהּוחס-] 8 6זסו5 - ]טס-ח3] * * || 5 8חוסןזגןק || * 4" חס!!28|חסזח6הץ5 * ]ח6!!6 / זסצז56 / ₪5 > ,36606 38560 א /ן * ו ההסו5ץ9 | וז וע 00002 ואמ (9) 8נמנ ץד 106 סוקטזטוא 1)-תה-] הסטטפוטפום 30161 ו-] 1 תב חס 6 תסוב] 1051 5 זו 1051] 01616 - בה 5ז0/ 50 ]0 05 4550648190 /ח0ו855זקוחס 0 הוה 58 | ה0ו655זקח ס0ס60ם 002 ואו (₪) 57 [סח0סש ג חסופץ5 ( [ ו 5 וו 5515 פ הנאזס/ א 15 זספְהח3ו הסוזטוסוזז5/ ש6ועז6א 2 חסווה 5!תורח// |3ז1ח20) חסטבּסו!קק/ 8 הח6ו5ץ5 01 פ%01! 5יסוץ5 הו שפד : | | ן | | | | | , , | 0 389/22ח13/ חסוזטטסוז51ום שפועזפא 2 5 0 - 0/2 ;א = ך .7 62טן = בכ=--=) וס 0 ה בו הי 02 0 00 0 ]הסיוס 6 %5] 0ח60 פַהַָהח2) 0ח8 הסווטסוזופוכ] 50/6 60ףַבחבו₪ עוו8זוח6 > פחסוו .| זסז עוווופ 03 ץו6ט600רו 300 סַהוהסספה ווט= > : חסון5)8|!8ח| סו31וחסוטג/ 060ח6ו8ח > 5 זז 09/2)- 6 חסווהסו|סק)א = 58 אוה - 68 ז56() 086ח8חח= * ]הבוו קווסס צו6ושוח6ו5ץ5 - פהווסאוג1= 5סו5/5 פחואוסשווסא | 2 כב יז / 3009 00002 8% (9) תוא 2.0 0/2 שסושז6א 2 1900060 6 יי 5% זה שסן 92 :5 03801185 ץווחם 2.0/ 0/2 שפושופא ווא > 1 ]8 855ח8זבּצו/ ז0ש561 סחה וחפוו) ווטם - 5 00 ס) 060ח18א= פחסווסחט= |סזוחס0 ַפָחהח0 - חסופזס חס 0/ח0ו655 וח 0 ההכ - חסו)08וח6/ 52809 50 - = 0ח8 5=ק1] הסקקט5- 2 סקס 18% ₪ / ק.. פהווסאובוא 5וחסו575 סהואזסשווסא 5 ד אסוזאמט אס חסו519|!81ח! הַפַַח116הח סווהוחסוט) * ו חסווטס!5וכ 060ח6ו4ח( 6וסוח6ה * = != חסו)3ז5ח!רח0// הסו!וטףו/חס) 050109100 > אסרג וו דפאו פפ / 23013 002 8% (₪) וג :5 01/0 1 בד זחפותחסזוטח= 1/0 :610 "9 הכדג דפואוואסת 5 זז + 5 וס 8086 *- 2עאכ עםוצדסא מם/חה55 אסותופוה דפופ אסודג וו דפאו סש=סאםש דד צ וח-6ו1 5 )800 + 5 חסט זט ח20) 8 וו8ו5ח! פחטם] - - 5סו ד5אהסעא מספט 0 זס 1.3 05/2 - 05/0 072 10% (6) כ 5דיס1 57 הגאס וז > שד עזווסה=] 3061 6!וזסזן זה עז501 0 . 001 פִהַתהּת | 6 60/6 חהסווב)5אזס/ * 0% = 2 02 שופוצופא ..ז810ז51וחוחו טָהוסקטסזב) 006 סוהההץכ * חסווטם וכ 600600160 5 חסוב!]5+8ח! חהּ ,2 חס ספחומזחובו/ ההכ י 03 עבוקו פ6סועסזק 5 |80ח0) 6פַת8ח ו / 017 2 ]סקס ואו (9) 9חוו%0וב1 5הוסו5/5 פהואוסצווסא 555 ₪ 8 זסח 601510 ]066 חב 61731200 * חסווטסחו5ו2 8ז50//9 0ח3 הוה ,הסט ה00) 500900160 * ] חסוו518|!3ח! שח הסטטפתופום 6305ו!סקג/ 0ח8 60/0818 ,בוה | 5ח0ו/673קכ) 8180060 * 5 906 !פה ח= תוס * 5 2 שוסו/ו49. 2 רוסא חס 80 ית ו וגא פוחסו5ע5 פהואזסשווסוא שפצ *