הכנסת מחשבים למערכת החינוך: היבטים חברתיים

המטרה היא לבדוק את ההיבטים החברתיים של הכנסת מחשבים למערכת החינוך. נבדקים: המחקר נערך ב-14 בתי-ספר יסודיים-ממלכתיים במחוז תל-אביב המסתייעים במערכת מחשב מסוג "תוא"ם", שהנה מערכת המחשב הנפוצה ביותר בחינוך היסודי בארץ. נסרק על ידי ספריית מדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.