Netking – דיסק זיכרון ליצחק רבין

אלירם חקלאי פנה אלי וסיפר לי שבשנת 1995 הוא עבד על פיתוח אתר Netking. כמה שעות אחרי הרצח הם העלו את אתר הזכרון הראשון שבו אפשר היה להדליק נר וירטואלי ולכתוב הודעה בספר האורחים. הוא צרב על דיסק גרסה סטטית של האתר ובו מאות אלפי הודעות ניחומים מהעולם והדיסק הוענק ללאה רבין.