AutoCAD – שימושים מתקדמים

חוברת לסדנא לשימושים מתקדמים

OCR (הסבר)
(06)230+וה נטימושים ]וח ש בת בע" קוי- יי ו , .בר ' . סה6סוט % | סרנא לנוימועוים מתקדמים % אותו קו הנדסה ממוחעבת בע"מ | מרכז ההדרכה 4 קרליבך 27, תייא טל. 5615156 כל הזכויות שמורות 1.01 בזוניברטסיטת ו0.9. 12 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?1! התוכן , 0% / 6 ₪0 , זכרון אגח, זכרון ₪0%, אחסון בדיסקים למיניהם, 0 , מעבד 87א80 8086 8088,ציוד היקפי- עכבר מדפסת תווין 1258ד161. מערכת הפעלה - 5-005, תהליך ז800, שמות קבצים -5אם %א60, פקודות 005 - 6 צק60א ס=זהס =>אזד ץק 6 סח 60 מא הדהק דאזהק דקווסחץ. סביבת העבודה של ה-070620. תוכניות 08ד501. "גזירה ותפירת" תוכנת 2680 מערכת 60| כחלק ממערכת ההפעלה 005. ניהול זכררן, 015% ,ספסאפאא= עבור ה-010680. הגדרת קוים 5 הגדרת פאתשדדמק 6זהו!. הגדרת 5דאס] דאפד. התאמת ה- ק|86. קבצי ה-0640ד1. פקודות חיצוניות דרך קובץ 60.67 . קבצי זאם. 6 ₪ >דטם1קדדה 8106%. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571! עמוד 9 טא - תפריטי 0630דטה. 19 טאפ א505. 20 כותרות ופרקי התפריט ותת תפריטים. 20 תפריטים נשלפים (ק0ק). 21 תת תפריטים. 255 5 א160. שפת ה- 6₪0א. 26 פקודות הדורשות קלט. סיום משפט, משפטים ארוכים משורה. סימנים מיוחדים. חזרה על 0 בחירה ב- 0|56א51,התיחסות מיוחדת ל- ?₪51 ותפריט אסדדטפ. הפעלת תוכניות 10101157 מתוך תפריט. תפריט דם |פתד. קד נושאים [כללים 1 קשר ביין 070640 ל- 15 סדטה. הגדרת בעיה ותכנון תוכנית. תיעוד ואחזקה. תהליך ה- א10דגטה)] ב- ק15)|ה. מבני אינפורמציה ב- ק15|. פעולות אריטמתיות. השמת משתנים. הגדרת פונקציות. משפטי תנאי. לולאות. גישה לישויות בדיקה ושינוי. גישה לטבלאות . קלט פלט ב- 1)157. תוכניות דוגמא ב-0|152ד0. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11571 הומרה - 90 יחידת עיבוד מרכזית - מבצעת את פקודות המכונה. מעבדים מסווגים על פי מהירות העיבוד ועל פי מספר ה-ז81 ב-845 שלהם. משפחות מעבדים מבית |₪זא1 - 87א80 86א80 8088. זכרון את - זכרון המחשב ו וכתיבה, נמדד באלפי בתים 5שדצ8 (68). סטנדרט ל-005 ל- 8א 640, ניתן להרחבה עד ל-%8 16. המידע נשמר עליו כל זמן שהמחשב פועל. זכרון אסא - זכרון קריאה בלבד, צרוב ברכיבים אלקטרוניים. כולל בו את התוכנה הטוענת את מערכת ההפעלה. ו : דיטקים וטייפים - התקנים אלקטרו מכניים, המבצעים שמירת מידע גם כאשר המחשב אינו פועל. דיסקים מסווגים על פי כמות אינפורמציה ומהירות גישה. קיימת הפרדה בין דיסק קשיח לבין דיסקט. הדיסקטים, בנוסף להיותם ניידים הינם פהות אמינים בתור אמצעי איכסון, ובתור שכאלה - מומלץ לגבות אותם בכמה העתקים. טייפים מצטיינים באמינות שמירת מידע מול זמן גישה ממושך. אמצעי חדש הינו 015% ]ז60876, בעל יכולת לשמירת כמויות עצומות של מידע. מדפסות - מתחלקות על פי שיטת הדפסה: דשנ אא[ ,א1חדהא זסם, 565 |. עכבר ומספרת (דיגטייזר) - מאפשרים הצבעה ל-1010680. קיימים שני סוגי עכברים - אופטי ומכני. תווינים - מתחלקים לקבוצת תוויני עטים ותווינים אלקטרוסטטיים. מתאמי מסך. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 תוכנה מערכת הפעלה - 5-05 מערכת ההפעלה מקשרת בין החומרה לבין תוכנות המשתמש. מערכת ההפעלה מספקת שרותים לתוכנות השונות. בנוסף, היא מבצעת קיטלוג קבצים, עריכת צ56708ה1ם, בדיקת דיסקים ועוד. תהליך 8001 - כאשר אנו מדליקים מחשב, או לחילופין מקישים על כפתורי |שם-ז|ה-|זא6, אנו מבצעים תהליך המכונה ז800. המחשב טוען תוכנית זעירה, המצויה בתוך ה-8₪0% שלו אל ה-81% ומתחיל בביצועה : תחילה מתבצעת סידרת בדיקות, כמו: בדיקת זכרון, בדיקת הקונפיגורציה מול הקונפיגורציה השמורה ב-80%, בדיקת אמצעי אחסון. לאחר מכן, נטען ה-₪05 מתוך הדיסק הקשיה, נטען קובץ 18.5+5:א60, ובסיום מופעלות פקודות קובץ זה56.8א05זט. פקודות 005 נפוצות: ץק - העתקת קובץ, אופצית +:1ַ58). 80 ו- ₪57085ק - העתקת קבצים רבים, עם אפשרות להעתיק קבצים גדולים מדיסקט עד 3.2 05. ניתן לראות את שמות הקבצים המגובים. . =זאם פאזד - פקודות לקביעת תאריך ושעה במחשב - חשוב לצרכי מעקב אחר גירסאות של שרטוטים. - 8% פקודה לבדיקת מצב קבצים שאינם ניתנים לגישה בדיסק. הפקודה מאפשרת "ניקו:" איזורים בדיסק. אין להפעיל אותה מתוך !581 של ה- 1640 או של תוכנה אחרת. ץק 00 - מאפשר העתקה מהירה של קבצים ו-08%ד01826 שלמים. אזא? - הפקודה מציינת ל-005 היכן ובאיזה סדר לחפש קבצים, שאינם נמצאים ב-018 העבודה הנוכחי. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571! דקסתץ - הפקודה קובעת מה ייכתב בשורת ה-005 על המסך. הכיתוב הסטנדרטי הינו <שם ה-א1]ס:שם הדיסק --- <6ח0א:6. אך ניתן להוסיף תאריך,שעה שם מחשב, או קונפיגורציה נוכתית של המחשב. פף פא 62 - אוסף פקודות ליצירה ביטול ומעבר לתוך צ08ז566א18. זאזחץ - פקודת הדפסה המעבירה את הפיקוד של ההדפסה ל-005 כאשר אפשר להמשיך בעבודה . מרכז חמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11571 סביבת העבודה של ה-סה06דטה זכרון ה -60 - נזקק לצורך עבודה רגילה ל- 5126 זכרון. לעבודה עם 0157דט ל- א640. התוכנה תשתמש בתוספת זכרון להקטנת מספר הגישות לדיסק וקיצור זמן תגובה. ה-600 יכול להשתמש ב - 88 4 נוספים של זכרון ספסא=זא= או ספסאהקאם. כאשר ה-ק15|סדטה 0םסאפדא5 יכול להשתמש ב- ₪8 14 זכרון נוסף. זכרון טטנדרטי - זכרון רגיל הינו עד 88 1, והוא ניתן לגישה ישירה במחשבי זה. 8א 640 ראשונים הינם לשימוש המערכת ותוכנות משתמשים, ו- 8א 384 עבור תוכנות מערכת, כמו: תוכנות ₪08 או 081058 של כרטיסי מסך. זכרון סםפאםזאם - זכרון המצוי בין 8א 1 ל-8א8 16 וניתן לגישה בשיטת ₪005 סזד)שזסאהץ? של זה בלב רוב מחשבי זא יכולים להשתמש בזכרון זה ע"י שמירת נתונים ב-15% אגס. 0 יכול להשתמש בזכרון זה. זכרון ספ5סאהקאם - מאפשר לתוכנות מסוימות שנכתבו על פי תקן 11% להשתמש ב-%8 16 זכרון. מערכות אלה מופעלות על ידי תוכנות מערכת מיוחדות . 60 יכול להשתמש בזכרון מסוג זה. ּ לצורך שיפור תגובת ה-600, יש להגדיר את ניצול הזכרון בצורה נכונה. ניתן לחסוך זמן יקר בעבודת ה- 8680 כאשר מנצלים את הזכרון ביעילות. 5 - הינו קובץ בו אנו מציינים ל-₪05 פרמטרים עבור סביבת העבודה שלנו. בזמן זז ה-005 מחפש את הקובץ ב- 1070 ז₪00: כמה מהפקודות בו יכולות להאיץ את זמן תגובת המחשב. כדי להפעיל שינויים במערכת, יש לבצע 800 לאחר שינוי קובץ ה- 16.5%5:א60. פקודות בקובץ 5צ608:16.5: מספר=58₪5- ]80 מספר=5 |1] מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?1! - 5 פקודת 80:]::85-20 גורמת ל-005 להקצות 20 שטחים של 6"דצ8 512 (כלומר 106 65) עבור קריאה וכתיבה לדיסק. השטחים בזכרון מנוצלים בצורה שלא כל פעולת קריאה וכתיבה מצריכה גישה פיזית לדיסק, פעולה המאיטה את מהירות התגובה של המערכת. מצד שני, ריבוי 85שזז80 תופס מקום בזכרון . מומלץ ערך בין 10 לבין 5. לבדיקה, מומלץ לטעון קובץ גדול (מעל א בגודל), ולמדוד את זמני הטעינה וה-8505%8 עבור ערכים שונים של 80:]585. - 5 פקודת 11:5=20] - | 1!85] לא תופס כמעט מקום בזכרון. הפקודה מאפשרת טיפול. ב-20 קבצים בבת אחת. זאת מאחר ו-005 מגביל את מספר הקבצים היכולים להיות פתוחים ברגע נתון. א - במקרה שיש זכרון סזסא;זאם, ניתן להגדיר את כולו או חלקו בתור דיסק נוסף. 60 בודק זכרון זה ומשתמש אוטומטית בחלק שאינו מנוצל. בכדי להגדיר 015% את, יש לציין ב-60%:16.5%5 שורה (בתלות בגרסת 005) ]/ 2500 5%5.א05/165=/015% פקודה המגדירה דיסק :5 בגודל 8א 2.5. ניהול הזכרון ע"י 260 60 משתמש ב- ₪8 4 זכרון מקסימום, ס+סאשדא= או סםאהקאם, עבור 65ג? 1/0 . כאשר עורכים שרטוט קטן הוא נשמר כולו בזכרון. ככל שגדל השרטוט ונעשה מורכב, נפתחים קבצים זמניים, וחלקים של השרטוט נכתבים לדיסק כדי לפנות מקום בזכרון לחלקים אחרים. תהליך זה מכונה 6א7101. כדי להקטין למינימום את מספר הגישות לדיסק ולהביא לתגובה אופטימלית, מומלץ להקצות כמה שיותר זכרון עבור 5 0/ז. 060 בודק אוטומטית קיום זכרון נוסף וכן את סוגו, ומשתמש ב- ספסאהץאם (במידה ומותקנים שניהם) בעדיפות ראשונה. קובץ ד80. 66אם0דט כאשר נמצא הקובץ ב-צ08ז₪0חזס ז00א, הוא מבוצע באופן אוטומטי בעת ביצוע ז800. בקובץ מקובל להכניס פקודות המגדירות סביבת עבודה (כמו פקודות זקאסאק,הזהץ,ד58, ולהפעלת התמיכה העברית במחשב), וכן לטעינת תוכניות ח=5ז מסוג 0810/5865 לעכבר ומסך, או תכניות שירות מסוג 5700!58. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571| קובץ ז56.88א05ז10 אופייני ייראה כך: +:6:;6; 0ה6:5;6:\6 חודה טעינת עברית ו הודעת המערכת ברמת | ₪05 0. .. .1 55 דקווסאק ציון מיקום תוכנת 6-0 60-5:\)0ה 56 ציון מיקום קונפיגורצית 60 0 0 6/: 60070=6ה ד50 שטחי עבודה בזיכרון 60 507 0 567 0 557 אחסו 62 פרמטרים המוגדרים עבור ה-680: 60 - היכן מותקנים קבצי ה- 10680 אם אינם ב- 018 הנוכחי. - 0 מאפשר לעבוד עם מספר תצורות של התוכנה, בלי לבצע שינוי תצורה אלא פשוט להצביע אל קובץ 66 אחר. אס זה =600-0 זדש5. אחםתת- 6 - קובע את גודל הזכרון הנשמר ע"י 3680 כשטח עבודה.שטחה זה מדוות ע"י פקודת זז כ-אח 55ה]. ברירת המחדל 246 אך ניתן לקובעו יותר קטן או יותר גדול. כאשר מגדילים את ה- אהת =םח] יש הגדלה בשטח העבודה אך לעומת זאת שטחי זכרון עבור 6א61תק קטנים. דבר זה הגורם לביצוע פעולות קריאה/כתיבה לדיסק. לרוב, אין סיבה להגדיל את ה- 1%ה:תהזסה6ה משום שהתועלת בכך קטנה. במקרים בודדים מומלץ להגדיל את ה- א61]]תזה16, והם: שימוש רב ב-6א1ד7ד1] 5א5011 עם מספר רב של 5711855565, (מספר ה5זא550%5 שיווצרו עבור כל 64זג? 5א5711) משום ש- 680 משתמש באלגוריתם מהיר יותר של חישוב 5א5711, אם יש לו מספיק שטח עבודה בזכרון.פקודות נוספות שאינן מתפקדות היטב תחת שטח זכרון חסר הן: ₪106 אזחד ו-זשפזז0. הגדלת שטח ה-6א2261 (בהקטנת אגחם-ת]קה86 מתחת לברירת המחדל) משפרת את תפקוד ה-860 .בעזרת פקודת 005 : הח=הה: :60 ז55 כאשר גודל השינוי לא יעבור את ה-55ז81 10%. רק בניסוי ניתן למצוא את הכמות האופטימלית של זיכרון, הדרושה לתצורת העבודה של כל משתמש. למשל כתיבת 28=הת]]קזה6ה 5:7 ברמת 005 או ב- זג6.8]א05דטה תגרום ל-סמ6ה ' לשמור 81755 28% עבור שטחי עבודה. שמירת שטח קטן מידי תגרום ב-1680. להודעה 8% 0 ז00 :58808 |הזה] ויציאה ל-₪05 . במקרה זה יש להגדיל את ערך ה-א0]85580%ה16 ולנסות שוב להעלות את ה-60. במיקרים נדירים נרצה לרדת מתחת לברירת המחדל של 24, או לעלות על ערך של 30. בכל מקרה שנגדיר ערך גדול מהאפשרי בתצורת המחשב שלנו, יגיב ה-680 כאילו הגדרנו את המקסימום האפשרי. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 אםו]אסה6ת - מאפשר לקבוע במדויק באיזה שטחים בזכרון ה-050א5זא5 ישתמש ה-1640 עבור 1 6. אם לא מצוין %םאאסה6א משתמש ה-080 בכל כמות הזכרון האפשרית. ציון הפרמטר מאפשר שימוש בתוכנות אחרות, המשתמשות בזכרון ס:סאתזא= באותו זמן . 3,868 +1=5וא 6 ד55 %, 1666-ו 6 ד55 אווז פמסת ‏ - הגדרה דומה עבור זכרון ס:סאהקאם. קול ו-א46ז5ק115! - 57 |סדא הינה שפת תכנות הכלולה ב- 0ג6. קיימת גירסת 15ן|סדטג ₪+סאשדאם היכולה להשתמש בזכרון סםסאםזא5 עבור <ג115?86. זאת למרות ש-א640 מספיקים לרוב השימושים. | משתני ופונקציות ?0115ז30 נשמרים בזכרון למשך זמן הפעולה של ה-0ה6. אם אין די זכרון לטעינת ה-1157, וש הודעה | 0158150 ?5 וסדט- צחסאשוו זז ו ו בהפעלת 8010|157, הוא מקצה שני שטתי זכרון :קת ו- אסאזפ. | - - ופהק‎ בו נשמרות פונקציות ומשתנים (0055א). - 8% בו נשמרים ארגומנטים של פונקציות ותוצאות חלקיות. ביצוע יותר 6א[]ז5פא (סוגריים בתוך סוגריים) - דורש יותר זכרון ל- א6אז5. ברירות מחדל "דצ 40000 = קהגם!ו₪ בדו 5000 = א5146 סה"כ מוקצים בזכרון מקסימום 5=ד81 45000 לשניהם. 15% ]- מאפשר להגדיר במדויק היכן יטען ה-152 דטמ 0]פאפדא= יחד עם שטחי ה-₪547 וה-א6מז5. בכך ניתן לארגן את שטחי ה-פ:סאשדא= גם עבור ה-1680 וגם עבור תוכנות אחרות הפעילות באותו זמן. מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?1! סכימת מבנה הזיכרון כתובת 0 בזכרון. הפהספפהההפתהה לחה הרה "הרה רההה הרהה 5 01655 ,600]16.575, 005 5 זסת 8 מפך תוכנת שרטוט - | 07060 שטחי עבודה אהתםתתז (64%) תוכנה קמ | סד 5% לתה יחד 516% - | (א64) 5 1/0 סה6סדטה עד לגבול 640%. כתובת 640% בזכרו[ -דהדדדדדההדדההדהההההההההרהההההדהר-- שמור עבור 005 כתובת | 8א1 0 ל נש פמק ספ טא דא= (0156)) - 015% ג ד 10 סמאדא הסדה עד 1608 הנביי ו 0 ו 2 10 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571| תוכניות ה0זזפם, מטלה: תרגול שימוש ב-0%ד1סם כתוב קובץ בשם 1א5.ז5"ז,הכנס לתוכו את התוכן הבא: =אז [פאן] א | 0א5560 =אז | סתהזד = הדעס שמור את הקובץ, הדפס אותו למסך בעזרת פקודת >קצז. הכנס חזרה ל-08ז01; דאשז ושנה: 1 לאחר השורה השלישית הכנס שורה: ]חהד התדזה 15 6א11! 15אד. 2. בשורה 5א11 00818 שנה הכתוב ל-5א11 מדמטסץ אשא. 3 העתק שורה ראשונה לסוף הקובץ. .4 5 6 העתק את הקובץ כולו לסופו (שיכפול). . מחק את שורה 2 עד 4 ושמור הקובץ. , הדפס על המסך בעזרת >קצך. 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11571 "גזירת ותפירת" תוכנת 60. הודעת הפתיחה ב-2600 - קובץ 56א.0ת20 כולל את הודעת הפתיחה בכניסה לתוכנה הוא ניתן לשינוי או ביטול . מטלה : בעזרת ה-08ז501, החלף את ההודעה הסטנדרטית להודעה: או 0ם6אה סה עס סד 605 שא. הכנס ל-1010620 ובדוק את התוצאה. הגדרת קוים 5םקצדםאז| תוכנת ה-160 כוללת ספריית קווים סטנדרטים,עליה ניתן לשנות ולהוסיף. הגדרות הקווים נמצאות בקובץ א1680.|1. כל הגדרה מורכבת משתי שורות : שורה ראשונה : * - לציון הגדרה ושם הקו אחרי פסיק תיאור לצרכי תיעוד ללא פונקציה. שורה שניה :‏ ואחריו ציון אורכי הקטעים (בספרות)- מספר חיובי - קו מספר שלילי - רווח אפס - נקודה המספרים כולם יחסיים, והם נקבעים על פי הפרמטר של ה-כ862 | 50]5ד| בזמן השרטוט. , ההגדרה דורשת שסימון יתחיל בקו או נקודה . 12 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1191 שיטה אחת ליצירת קו חדש ברמת 0מ6ה נכתוב: =קצדאז : סאהאא0ס6 6 :10/5 ד ק0/? 60 דורש שם, טוג קו ושם קובץ, על מנת לשמור את ההגדרה. שיטה אחרת : כניסה בעזרת 08ד501 לקובץ א .6 והוספת קו בו. - מטלה: הגדר קו חדש בשם 5א1 :שא 88% ב * 22 ולא א אחסן אותו בקובץ והעלה אותו לשרטוט קו. הגדרת 5אחםדדה? 6דה הגדרת פאחשדדה? מ6דג ה-0ה6 כולל ספרית 5אח>דדהק ה6דהה סטנדרטיים ואפשרות לשנות, להוסיף ולגרוע ממנה. הם נמצאים בקובץ זהק.סה6ה, מוצג כאן חלק ממנו. / כל הגדרה (בדומה להגדרת הקווים), מתתילה ב-*, שם ה-68זג₪ והערה מתארת. השורות הבאות בהגדרה בנויות במבנה הבא: | 2חם, [ו5חם, צחד וסס, אד וום, א08101- ץ, א08161-א, ז ואה ראשית, יש להבין כי מדובר בהגדרת מספר קוים נפרדים ושונים, המצטרפים לצורה אחת. כל שורה בהגדרה מתארת קו אחד. נכללות התכונות הבאות: זוית הקו, ראשית הקו ב-% וב-ץ וקידום יחסית לאותה נקודת ראשית ותיאור הקו על פי הקוד של תיאור קו (0-נקודה, שלילי-מרווה, חיובי-קו). לדוגמא, נעבור על הגדרת 5האד5: [5%66 6 ב* 5. ,0,.275 ,0,0 ,0 5. ,0,.275 ,0,0 ,90 83 07855 77855* 13 ,1875. ,1. ,707106781. 04 ,90 25. ,0,1 ,0,0 ,45 5. ,0,1 ,0,0 ,135 6 0% 5%875,5%8%* 5 -.- ,0,.216506351 ,0,0 ,0 5.-.- .,0,.216506351 ,0,0 ,60 120, .0625,.108253176, 0, ,1 .-5 3 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571| מטלה : הגדר 64דגה בשם 64דתמוותא, בצורה כזו: מהתתה מההה מהחהתה ו הגדרת בדא0] זאםד זא0ת וסמלים מוגדרים בקובץ מיוחד בעל סיומת <א5. הכנסת אינפורמציה לתוכו מתבצעת בעזרת 501108 בפקודות מיוחדות.לפני טעינה ראשונה של ה-זא0,יש לבצע קומפילציה למבנה 58% (סעיף 7 בתפריט הראשי) במטרה לבצע את הטעינות במהירות ה-זא0?] נשמרים בצורה בינרית וקטורית, בזכרון ובדיסק, ובכך תופסים מעט מקום בזכרו 4 : מבנה 58.05 כל אחת מה-5%.255 מקבלת ערך בין 5.1-255זא0] זאםפד (השונים מ-55ק582 אחרים רק בהיותם סמלים לכל אות ),דורשים מספרים המתאימים לטבלה ה- 5611. | ל-55ק.57 אחרים ניתן לתת מספרים באופן שרירותי. כל 50425 מוגדר בשתי שורות: שם הצורה ,. מספר 5םפז8% בהגדרה, שם הצורה * אם שם הצורה נכתב באותיות קטנות,הוא אינו נשמר ואינו תופס מקום. בשורות ההגדרה מופרדות ההגדרות ע"י פסיקים.אפס מוביל מציין כתיבת אפ (10 = עשר , 010 = שש עשרה ב-(אפו).את ההגדרה מסיים תו - 0. הגדרה אחת מחולקת לשני חלקים: כוון ואורך. כוונים מוגדרים לפי "שושנת הכוונים" בעלת 16 כוונים בעלי ערך אפ. 4 14 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 לדוגמא : 8+ 014 ,0 יוצר את הצורה הבאה: . גודל הממשי נקבע בזמן הכנסת הצורה בפקודת ה-5%.6. בנוסף לאלה, קיימת מערכת שלמה של קודים נוספים להגדרת ה- זא0;. חלקם מובאים כאן: 0 - סוף הגדרה 1 - אוסס אסק 2 - קט אשק 3 - חלק אורך וקטור במספר הבא. 4 - הכפל אורך וקטור במספר הבא. 5 - 058ק? מיקום נוכחי. 006 7 מחסנית. 7 - הכנס >קה5 קיים, בעל המספר הבא אחריו. 8 - תזוזה ב-צא הבאים, בשני המספרים הבאים. 9 - מספר רב של תזוזות, כמו 008 שנגמר ב 0,0 00 - שמינית קשת מוגדרת בשני המספרים הבאים. 8 - קטע קשת, מוגדר ע"י 5 מספרים הבאים. 6 - קשת המוגדרת ע"י 3 מספרים הבאים. 0 - הרבה 006. 5% - בצע פקודה הבאה, רק במקרה של כתב אנכי. 15 דוגמא לצורה ]6: סיום תזוזה 6 יחידות בכיוון 4 הכנס צורה 76 תזוזה ב-)א הכנס צורה 67 תנועה 6 יחידות בכיוון 4 קשָאתק ''י5...+.. .+.+.8%%* .+..5.%%% .+..5% + מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11571 ד 150,11,6* 7)0,, 67 7, 2,064 [ 16 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?71! התאמת ה-ק וש קובץ ה-ק8₪₪1 מנוהל לפי נושאים. הובא כאן חלק ממנו.ניתן להבחין כי הנושאים מופרדים למסכים בודדים ע"י בהתחלת שורה ושם נושא . בנושא הדורש יותר ממסך אחד, תהיה שורת ללא נושא בראש הדפים הנוספים. לקובץ זה ניתן להוסיף נושאים נוספים, כמו למשל אינפורמציה טכנית, גדלים סטנדרטיים או ספר טלפונים פרטי. (0ה600083 %ת6ץהק5הה8ץ"% = ') 15%]| 0תבתח60 כה6ס%טה א 1 0 5 סאפ דא דטאסס לק 6 5 וס 1 שחת וז בי יי ( (0ה03ה60 %ה6ץ8ק5ההץ"+ = ') 5%ו]| 0הבהח0ס6 כה6ס%טת הז =דדסת | זט וקה ו 5 זז | 0 וו ₪ וד וע דאם ד = קד וטו :וי 5 דט חפזז ץ "ל6אָז%3" 6ה+ +0 5126 6ה% פהץ6טסף בהגתחס6 =הטדתת7ה 6הדך 5 .58 כןַח5 00[66% "0+ ל :0 (6[5אוק 1-50) 06100% 586% קְהת5 00166% (6%פחטת) :<%[06+801> . [08ה3 06ה₪08+676 6ה% +0 8.7 ה0ו5866% | :8[50 566 6 646 385 (%ה56006 6176[6) 876 תג 07805 0ת60008 6ק 6הך . 5 פהואס|[0+ 6ה% +0 עחג עס 7 מוכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 6זג 6ת% חס 5 תש - %הוסק 0ה6 ,%07ה66 ,%תוסק 5%87% - 6 61006060ה1 ,"%6ת66 ,%הוסק - 6 0% תלפָה8[ ,"%6ה66 ,%הוסק %ץ5%8 - 5 ,ףחוסק 600 ,%תו0סק 587% - 68 610066ח1 ,סחוסק 0ה6 ,%חהוסק %"5%8 - הסו66%זו0 פַתו%ץ5%3 ,%הוסק 0ח6 ,%תו0ק %ל5%8 - 06 0% שחו| פטסוש6"ק +0 תסו%הטתו%ת60 - (%חוסק) :<%תו0ק %ז%67/>5%87ה66 ₪6 :0708%+ %הוסק-3 (%חוסק) :<%חוסק 0ה0/>5660ת5/ץ%6ה66 (%חוסק) :%חוסק 6הם . [08ת8] 06ה₪6+076 8ַ(% +0 4.4 ה0ו566% | :8150 566 : ץ6%6הוסק התה 3768 6ה% 68[60[8%85 6ההתחס6 ]אה 6חהדך 3 ?2 06+10060 "0 ,(%87%ה6 700 %5חו0ק +0 66ה56006 3 עפ 6[0560ה6 י פָחוהתטץ 3 .6תוועץוסק "0 6176[8 60ו+661ק5 . 0500680 85% ת63 00/ץ 0חה ,%ק6א 26 ה68 635" 6850760 +0 [0%8+ . [%0%8 %86 1700 37685 %ת50256006 502%786% "0 400 0+ :00/5 /ק+וסה]/<%תוסק 5%חוּ]> השקהה :יס | (%ח01ק) (%חוסק) :%חהוסק %א6א (%חוסק) :%חוסק %א6). עזלה6 %הוסק 6ה6 %0 א₪7108% 655"ק... :%הוסק %א6א התחת = "6%6הו767 התתת = 68ץ 0 3005 ת6ה+ ]קה ,56[66%60 ת266 835 ₪008 502%786% "ס 3300 +1 5 חס) ג ,[%0%8 שַהותהטץ 6הת% 5ע3[ק015 ,[50%8 פַתותתטץ 6ת%+ (תסץ+ 5 6>ח 6268%5ץ :1 פחסו5ק0 6תך .%קחסזק . [5018 שַהותתטץ 106 10 368 6ת1 1065 - - | 06 . [%0%8 8הותתטץ 6ת+ 08ץ+ 3768 6ה% 502%786%5 -- 900%786% ץס 06[6ו0 56[86%66 8 0% 68ץ3 סת% 60000%65 - ושח 604 ]הת 6ה% %%וא6 ע[ק6ץ ווטת ג - | אתטדקם > . [ה0חג1] 06ה₪6+676 6ה% 0% 5.6 ת0ו560% | :8[50 586 8 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1151 מטלה: בנה ספר טלפונים כרטי בקובץ ה-ק|ו.פה6א וגש אליו מתוך ה-1680. (בטל את קובץ אסח.סה6ה כדי שהשינוי יקלט). קבצי ה-2620 2% א 6 6 א קצם. 0 8. זאם. אאם. א 5 א אסוּז. ו 5. אזן. קפ טאו. אאו. 6 פו0. 1 זה?. קץ. זוס. קמק. 8 קןו5. א. 8. פופ. זו קובץ עבודה זמני. קובץ השרטוט לפני השינוי האחרון. קובץ התצורה (מסך עכבר ועוד). תוספות אחרונות לתיעוד התוכנה,לאחר הדפסת הספר. הפצ למסך. למדפסת. קובץ השרטוט. זאם במבנה בינרי . בסיס הנתונים של ה-0ה6 במבנה 5611. אשד במבנה זאם. הודעת שגיאה במקרה ש"עפים" מ-60 בצורה מבוקרת. התוכנית עצמה. קובץ הקישור מה-1620 אל ה- זסהוו5ת, כולל תיאור משטחים. א5סא1 עבור קובץ ה-קה. קובץ ק |ש. תרגום השרטוט למבנה בתקן 1055. הגדרות קווים. תוכנת 150 סדט. קובץ טא - במבנה 5611. קובץ טאפ - אחרי קומפילציה. הודעת כניסה ל-1620. גירסה ישנה של שרטוט, לאחר תרגום לגירסה חדשה. חלק מתוכנת ה-0ה6. הגדרת ה6זהּ. קובץ הגדרות פקודות חיצוניות מתוך ה-680. קובץ שרטוט ל-%;דזסוץ. קובץ ז0ן? למדפסת [כג . קובץ זק5681 (הוראות 620). הגדרת זא0] או סמלים (5ת58). הגדרה כנ"ל לאחר קומפילציה. ו. 5 קובץ דאםדדג או =דה וקאסד, עבור ךאש דד (60]/50). 9 מרכז חמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1521! פקודות היצוניות דרך קובץ 260.00 0 מאפשר מנגנון של קריאה לרוטינות,מחוץ ל-8610 מתוך התוכנית.הדבר מתבצע ע"י הגדרה בקובץ ק6ק.0ה6). שורה בקובץ מגדירה את ההגדרות הבאות: שם הפקודה ב-160. שם הפקודה עבור 005. נפח מקום בזכרון ה-1630 אשר צריך להקצות לביצוע הפקודה. סק של ה-5ה6. חזרה למסך ממנו יצאנו 4-מסך אלפאנומרי לאחר הביצוע 0. 0, :1165]*, 30000, ₪/ 06,018 1הדה6 0, :06[6%6 %0 30000,]116, |שם, 61 0, :08ו68%ו661%ק5 8[ו018,018,30000,:1 0, :661% 0+ 42000,]116,א1 סם, ד1סם 58,,30000,*005 600300: ,0 5051 ,,127000,*005 6000300: ,0 0 11586 0 116 30000, 5קצך, סקצד מטלה: הוסף שורה לקובץ ?6?, כך שתאפשר לפקודה שאא לצאת ל-501108 ולבצע עריכה לקובץ 52|.ז5]ז ושורה נוספת לפקודה ?5| יוצאת ל-08ז501 לעריכת קובץ קז דרוש זכרון בסביבות 180000. 20 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 = את כללי = תפקיד התפריטים לאפשר לנו גישה ישירה לפקודות,הן על ידי חסכון בהקלדה והן בבנית תפריטים לקבוצות פעולות.התפריטים ניתנים להתאמה לציוד היקפי מסייע כגון:עכבר, מספרת, לוח מקשים מיוחד (1א0). מבנה התפריט נמצא בקובץ הקרוי טאא.אאא. בקובץ נכללות פקודות 610,המקובצות בקבוצות תפריטים. כדי לשנותלבנות קובץ טאשא, יש להכנס לתוכו בעזרת תכנית הסדזסם. תפריט פשוט מטלה הכנס לתוך קובץ עאא.ז5]ז (בפקודת 67? טאא ),את הפקודות הבאות: תפריט פשוט ביותר יכלול פקודות המתחילות בעמודה 1: | =אזו 2008 ₪ 2008 0 אס אס 010 צא מה-501708, חזור ל-0ה6 הפעל פקודת . דד אא | : פאהאו 60 מאחר ולא ציינו את סוג התפריט,ברירת המחדל היא תפריט א]:500. 21 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571! תפריט עם כותרות לאותו תפריט ניתן להוסיף כותרות, כך שלא נשתמש כלל בשפת ה-0ה16. מטלת הכנס את הפקודות הבאות לקובץ טאא. זפפז. טען ה-ט0א45 והפעל אותו. םא וןץ)א] 4 2000 01א1ו200] ₪ 2008[ ומה] 1 לא15 =א1]] 1 להח15 60₪55] אס 6₪10[א 0 6] סא [=צפ-אק4] פרקי התפריט ראשי הפרקים מצוינים על ידי שם שמור,ולפניו שלוש כוכביות. תתי-סעיפים מצוינים על ידי שתי כוכביות. *** חק( *** | 100**א 05 ךך*** חך] |8ך*** 1()]*** לדוגמא: )*** ק |שה[ץ [5א] סא ןצ] 1 |םך*** =אזון8-1] 6הן[2-] ]| 3[6-] 5 *אא 1 05 אם הכותרת %]:568*** לא מופיעה,630א יתייחס אל התפריט הראשון כאל תפריט זה. 2 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 תת תפריטים תת - מוגדר ע"י מילה כל שהיא,עם קידומת של **. למשל: פך |80** שמות חייבים להיות יחודיים בקובץ תפריט.כלומר,לא יהיו בתפריט %8]]ק60*** שני תת-תפריטי 5ד|80**. כל שורות התפריט אחרי שם התת תפריט עד לתת הבא,שייכים לאותו תפריט. בתפריטי מסך ניתן להציג עד 20 שורות. שורות תפריט שהופעל יחליפו שורות תפריט קודם,אלא אם יצוין בשם התת מספר השורה בה יתחיל התפריט.מעל שורה זו ישארו שורות התפריט הקודם. לדוגמא:. 3 = |ק/5**. יתחיל בשורה 3, וישאיר את שתי השורות הראשונות של התפריט הקודם לו ללא שינוי. קריאה/הפעלת תתי-תפריטים: תתי תפריטים ניתנים להתיחסות ע"י ציון תפריט האב שלהם,בצורה הבאה: 850 50=א10 55506 כאשר אלה הקודים של התפריטים הראשיים: 5-0 קסק 0 א1-60 1-5 ד ופד 4ז-1ד 1-1 לדוגמא: 5 +5 2 לפני שתת-תפריט מופעל, התפריט הנוכחי "נדהף" למחסנית. למשל, אם הפעלנו את 5-5 כדי לחזור לקודם, הדרך היא כדלקמן: =%5 וחוזרים לתפריט הקורא. גודל המחסנית הוא 8.: שיטה זו ניתנת להפעלה גם באמצע פקודה. לדוגמא: 55-00 טא 6ה=%5 66 שתי הפקודות תבוצענה בצורה זהה. כאשר פקודת 8866 תופעל,יופעל תפריט זז₪6570 והפקודה תחכה לפרמטרים של פקודת 1/8₪6. 33 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571! להלן דוגמא לקריאה מתפריט לתפריט: מטלה: הכנס השורות הבאות לקובץ טאוא. ד5פד )5 ק |םה=55[ | קוסח] סאשן = 2 ד₪00 <ק |ם!]** [] ₪08 [ ;קפ | ] ץק | 155ד דא155[55=5 דד דא ] ק | ץה 155-01571 ץג 1ל15ם] 155=56055-א1ה- ] 3 ₪517 155ך ךא=** =אז) קושהן | סאז)] 5 ק< פה[ 5 61801] 6 ק ושהן 6 =%5[-+שהץ-] 3 ץק ]6 ]ה |ק0[5** 0 לק ופה[ 200%] אגק ק|פהן | אגק] ץצ ק |וסחן אםןץ] =1%5- )םח ק- ] 705ך](]*** החסה 28 חפריטי ק0ק מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11521 אפשר ליצור עד 10 תפריטי 207, שיצויינו בשמות 2071 עד 0210ק. שורה ראשונה שם. 60 בטעינה סורק את קובץ ה-0א5 בחיפוש אחר תחק0ק*** ומרכיב את שורת הכותרת העליונה מכותרות תפריטי ה0ק. גם כאן ניתן ליצור היראר לחזור לאחור בעץ ההירארכי. לדוגמא: כיה בין התפריטים, כאשר תפריט הקורא לאחר, וניתן 1קק**+ ה[ק** [105 דל 0] *=1ק% 571-218 ("שסהו5ה" סהס) ךס 5 ] *=1ק% 571-716 ("30" סה )[5פא1דטסח 35] טוען את תפריט א טוען את תפריט 5 | ומבצע [16070| 8ןק** [ מ ] 5511075 א=1015[565655 1] םוה 55-65 א%=696%5* ןתח 6 א55=0110 א=56%655[א10 ד6] | 4-] ה1ק=1ק5[דא] + ]30[ 0 0 ] 0 וק ] 5-ל [--] 14ק=1ק5ךד א ] 25 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1521! תפריטי א160 כל פריט כולל שם ו-זא;ז לביצוע. שורה ראשונה שם ולא לביצוע. השם נרשם בתמונת ה-א160 מעל לתמונות. תפריט א160 יכול לכלול עד 16 ברירות (יחד עם שורת הכותרת 17 שורות) שורות נוספות 1630 מתעלם מהן. בתפריט 160% השמות מתייחסים לשמות 511065 באותו מקום שבתפריטים אחרים מופיע הכותרת של הפעולה. כדי לחהסוך את הצורך ביצירת 511055 עבור הערות זאפך כמו ז[אם או דאשא ניתן לכתוב זאפד ע"י הכנסת מרווח במקום הראשון בשדה השם ( 8 )!). *=51 מציג תפריט 160% ומאפשר בחירה ממנו. גדלי א1060 4 9 או 16 תמונות. דוגמא: 60]*** י, | 5 ** שם התפריט | [5דחק 016 ד6 | ] קה זך55אז6 [ק6] 5 [5] אסא זדח55א61: [אסשא] 0 65 [100אד] 06% ][ *=%1 [5ה"=6₪5[%51אד5]] ** שורת הכותרת [5ש א דפ ז] ... .. . [632זשא] באותה מידה ניתן להפוך את ה-51105-ים הבודדים בצורה הבאה: 60]**א 5ק]** שם התפריט [5דהץ 16אסח ד ₪ ] 6 618590[ (קה18)6 ₪1 ] 5 185 ] אסא 615 (א0ס]א )18 וז ד 1 ד ₪18 ] 6 ] *=51 ד35]-05151אד5ה]] זאת כאשר 1118 הינה ספרית 511085. 66 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11571 הכנת תפריט א160% 1. הגדר תפריט א160. 2. בנה השרטוטים ושמור אותם כ-511055, ע"י 6ס5]1א. 3. בתוכנית 51105!18, בנה ספריה ע"פ המוגדר בתפריט . מטלה: צור תמונת עיגול, ריבוע ומשולש. בנה להם ספרית 51!1055. שמור אותם במקביל כ-5א8106. בנה להם א160%, כך שיבצע ז550א1 ל-א8106% כזה, כאשר בוחרים בו . פקודות הדורשות קלט 1 5-1[618015 |6186] | : 07 ? הפצה ו[זז0-םצו] ; ₪50 60108 51155 ק0הק; 1005/שהץ =6אהחס6 ד0ם ו56ךסשח 66אוו] כל הדוגמאות הקודמות מאפשרות רצף פקודות לפעולות תוך מתן אפשרות למשתמש להכניס פרטים לפקודה מסוג מרכז המעגל ,איזו 2+5=8| לכבות או את איזה ישויות לצבוע אדום. שוות תפריט ארוך - מסתיימת ב+ ואז ניתן להמשיך בשורה הבאה. +6 ₪ םה סאהד5 5 דאםד; 1 ז56166 4 2008 24- 5 6661861>*ןם וטפ] +; 6 01), ץסא=; .09 זאוו60. 8 קודים לקבוצות : 0 7 שאאא =ודז5 זאשז. 10 20 לדוגמא: זאם של שרטוט קו וקשת, בהוצאת ה-185ד1זא] בלבד. תחילת צדנזאם, טבלה. ערך המתאר צד1דאם. שם ,6=ז180הדזה,שם א8106 וכו'. שמות אחרים. = |סאהו צזנזאם. =אגא =קצדו. קורד א עיקרי (תחילת קו). קורד צ עיקרי. וכו'. תחילה שם ' תחילה התצה | = |סאא 0 א 000 ץצ 0 7 רדיוס זוית מ מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות.1571! 0 0 2 ו 6 8 4 2 .7 0 33 .1 29 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?1| זוית ל 1 1212 תחילת +ד1זאם 0 שאו 8 אצ | 11 21 1.8 0 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1571| מאפייני 810065 - 5םדעמןהדדא 81066 מאפיין 8100% הינו ישות 160 המתארת את הבלוק. היא ניתנת להצגה על המסך וקרויה 6תז =זַ180אזז. אחרי שהיא מוגדרת, ניתן לצרפה להגדרת בלוק ואז בכל זהפפא1, כג6ה ידרוש לערך המאפיין. ערך זה יאוחסן כשרשרת 6א81ז5 של תוים. ערך כזה ניתן להוציא מהשרטוט לקובץ חיצוני, כדי להשתמש בו בתוכנות אחרות חיצוניות ל-620, כמו 0856 או 05ז10. קיימת סדרה שלמה של פקודות, המטפלות במאפייני בלוקים: ז=מדז | - מגדיר מאפיין. זאשזז ‏ - מוציא מאפיינים של בלוקים בשרטוט לקובץ חיצון. מאפשר גישה למאפיינים, לצורך שינוי ערכם. דופ דד זז - מאפשר לשנות את מצב ההצגה של המאפיינים. דוגמא: נניח מקרה של מנהל נכסים בחברה משרדית, המעונין להכניס מספר שולחנות לשרטוט במשרד. כל שולחן מיועד לעובד בחברה וכמובן שמו יהיה רשום על השולחן בשרטוט. במקרה שאין השולחן שייך לעובד מסוים,נרצה שיהיה רשום "א6128" על השולחן. נשרטט מלבן, שיהיה בלוק-השולחן בשרטוט. נפעיל פקודת דד ונגדיר מאפיין 6הד בשם =>>צ0|קם, עם ברירת מחדל אתה |0. בשלב הבא, נבצע ₪8106% למלבן ולמאפיין. פקודת ז558א1 לבלוק-השולחן משרטטת אותו ודורשת מתן ערך לשם העובד. כאשר גמרנו את השרטוט, ניתן לקבל רשימת מאפיינים לכל בלוק, כולל מיקום הבלוק בשרטוט ושם העובד . 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1501| הגדרת הבלוק: דםמםחק, + הם+, דא ד5א60, 5 ו8ז5זעא1 ד : (ק10%) השזאם = ץצ וקא :טפ דד ?7 =םםצס וקא : דקואסתץ =דט18אדה ו :0 ד ואטז5 לאחר הגדרת המאפיין, יש לרשום א₪8106 לבלוק בשם א₪85% ולמאפיין. > ואז, בזמן זַ558א1, באה השאלה: 5 *דטפ1אדדת דא / : <0 01 ?פוה ץצ וקש כאשר ממלאים את השרטוט בבלוקים כאלה, ניתן להוציא קובץ 85011 במבנה הבא: | 0% 250.0 110.0 656 דופ 008% 300.0 150.0 ₪556 דוו 60% 200.0 200.0 65% הקובץ מוצא בצורה הבאה: יש ליצור תחילה קובץ "מסכה" שיסמל את מבנה השורה (רשומה) הבודדת. במקרה זה הקובץ ייקרא זאז.קושד (סיומת זאך מתחייבת). שם הבלוק ס(0 שוא: .8 קואורדינה עם ספרה אחת אחרי הנקודה 1 א: | 1 :ו 0 וקו בשורה למעשה, מתוארים שדות האינפורמציה ומבנה הכתיבה שלהם. כדי לכתוב את הקובץ, יש להפעיל פקודת דאפדדה: דד <6> ?(15ד1 דאם 08) דש דאם םדטם1 דד ]אס 08 ,ז50, ז0ס6 :וא 116 םדה קווסד <ברירת המחדל שם השרטוט> :>גא 116 זד6תחדאם מטלה: בצע את הדוגמא, כאשר בנוסף לשם העובד על כל שולחן תהיה גם אינפורמציה על שם היצרן, שנת הרכישה וערך השולחן בזמן הרכישה. הכן קבצי מסכה עבור הוצאת.סה"כ ערכי השולחנות, מיקום השולחנות ושנת הרכישה. שלהם, מיקום השולחנות ע"פ יצרן לצורך הדרכת טכנאי של היצרן. שם העובד המשתמש בשולחן יהיה - =6=צ0|קוום. ערך השולחן בזמן הרכישה יהיה - ט|+. שנת ייצור של השולחן יהיה - ₪גםזא. 2 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11502 שפף 0150 דט מטרות: נושאים נכללים: - קשר בין 0א06דטא ל-ק15 !0דטג. - הגדרת בעיה ותכנון תוכנית. תיעוד ואחזקה. תהליך ה-א10זגטג/ם ב-1)152. מבני אינפורמציה ב-?15). פעולות אריטמתיות. - השמת משתנים. - הגדרת פונקציות. - משפטי תנאי. - לולאות. - גישה לישויות בדיקה ושינוי. - גישה לטבלאות. - קלט פלט ב-152!. ידע נדרש: - הכירות טובה עם פקודות 0ג06ז0. ו . הכירות עם אפשריות תפריטים,קובץ 67?., 508., א1!. וכו. - ידע בהפעלת דאטפז 0%ז51ם (למשל א1|םם או שא). תכונות ה-?0!15 - פשוטה להבנה, קלה ללימוד דקדוק קשיח ולא מורכב. - עובדת בשיתוף עם ה-501108 046186 של ה-06808ז8, כך שניתן להציג את תוצאות החישובים בשרטוט ה-460. שפת ה-ק8115 הותאמה לשליטה והפעלה של שפת ה-0680ד0. - שגרות ה-41152 נבנות כבלוקים פשוטים, הניתנים לחיבור למבנה מורכב ככל הנדרש. - שפת ה-41152 קלה לתיעוד ולתחזוקה. - השפה מאפשרת איטרציות (לולאות), משפטי תנאי ורקורסיה. ו 3 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 115272 מטרת ה-1157: שפת ה-ק24115/ הינה הכלי החזק ביותר בתוכנת ה-0ג06זשמ להתאמה לצרכי המשתמש. פשוטה מחד גיסא ובעלת עוצמה גדולה לביצוע מטלות בבסיס הנתונים של ה-פ2ג6ג, מאידך גיסא. ישומים רבים ומגוונים נכתבו ב-2!157 בנושאים, כמו 6א, 256, מתן מידות מיפוי ועוד. שפת ה-81152 מטפלת ברשימות. במקרה של ה-60א, אלה אוסף הטבלאות והישויות המרכיבות את בסיס הנתונים ממנו מורכב השרטוט. ה-41157 כלול בכל תוכנת 8ג06ז10 . ל 5 ספאה אסדה אסזה - הינו פריט המידע הפשוט ביותר ב-157|. לחילופין, כל פריט שאינו ז15] הינו אסזה. דוגמאות: 1 דא 74 1א. " 0] אא8800 00166 הד" 0 דפ. + אא אאא ו אוסף של 1085 יהווה רשימה זַ15|. (312 +). זז - כל מידע ב-;0115 הינו א0זה או ז15!. (ז115 יכול לכלול בתוכו אסזג וואו ז15!). (3 1 +) יש להקפיד על זוגות מאוזנים של סוגריים ימניים ושמאליים. דוגמא להודעה על כך שחסר סוגר ימני: <1 הפתרון לכך (<1 אפשרות נוספת לפתרון ("<1 34 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522| פריטי רשימה יהיו מופרדים אחד מהשני, במרווח אחד או יותר. 7 יבדוק כל ז15)! וינסה לקבל עבורה עוך. (31++) - יתן | ערך 4. ((ג1? ₪ 2 +)- "תן ערר 5. לכאורה, ניתן להנית כי ה-1157א מבצע הערכה החל מהסוגריים הפנימיים ביותר, למרות שלמעשה אין זה כך. א - מקרה מיוחד. |1א הינו |80אצ5, המוכר גם כ-ז15! וגם כ-אסזה. סימון של () הינו |זא ומשמעותו "אין". 65 - הינן פקודות מוגדרות מראש. הן יכולות להיות פעולות אריטמתיות, או פלט "קלט. הן חלק מ-ז115 אך לא כל ז15! כולל אסזזסאט]. בפונקצית [אקאםך ל מדפיסה למסך שורה. 1 : הויו 60 יתן הודעת שגיאה . (1חקספד) : סאמאוו60 לעומת זאת יתבצע נכון. ובאותה דרך: (1 3 + ) או ( 59 -) ה-א10ז0א0] מופיעה תמיד ראשונה ב -ז. האברים הבאים הינם ה-5דא5א48₪00% לפונקציה. זווםוטסחה יכול ל גם הוא ז15] - (( ?2 1 +) 1 +) 55 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 א דט !הל הפקודות ש-31157 מעריכה בעזרתן ז15] הינן חלק מה-ז115 עצמו. כלומר, כל ז15! כוללת את ההוראות של עצמה. מעריכה את ה-ז115 בשיטה הבאה: (? 1 +) | ה-40101157 עוברת על ה-ז15] מגלה את ה +. מאחר וה-8!152 מצפה ל-א108ז0ט] כאלמנט ראשון, היא מזהה את ה + כ-א10ז6א0] הוקי, וממשיכה לבצע את פעולת ה-א10ז6א0] +. במקרה שה + לא היה א10ז6אט] חוקי, היתה ה-?8115 משחררת הודעה: א10זסאט: קגם מ0אתם, בצירוף הביטוי בו הוא מופיע. הערך המוחזר מבדיקת ה-א6110א0] הינו קבוצת הפעולות המציינות את המשך עיבוד ה-ז15!. במקרה זה, ההוראה היא: עבור על כל שאר ה-5זאפאט6א של ה-ז15!, אגור את ערכיהם. בהגיעך לערך האחרון - (סוגר ימני), חבר את כולם והחזר את התוצאה: .)+ 1 2 3 4 5( אי לכך, מחזירה ה-ק115 ערך של 3 (15688א1) בפעולה ( 2 1 +). שַיטַה זו - בה מציבים את ה-אס1זסאט? תחילה, קרויה א10זאדסא א1זשהק. באותה צורה, נבחן גם הביטוי המורכב יותר: ( ( 2 1 +) 3 +), כאשר במקרה זה מזוהה שוב + כ-א0זז6א0] 3 מאוחסן ואז ה-ת15)א פונה להערכת ( 2 1 +), כאשר שוב מזוהה תתילה ה +, ובסוף ההערכה מוחזר הערך 3 ומתווסף לערך 3 הקודם, ולביטוי. כולו יש ערך של 6. / עוך המוחזר מפעולת פקודת םג) יהיה תמיד !זא, אך הפעולה עצמה תתבצע ב- 000זע8 לדוגמא: ) "" ש5טהק 56טהק "שא |" סאגווס6 ) מחזיר !1א, אך מבצע קו. (כ" 0 ף;זווש6ת" זז01ץד:6) נזק 50106 ) ( 1.5 1דק "₪ 61861" סאהוא60) 16 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11502 השמת משחנים הכנסת ערך למשתנה ב-?8|15 קרויה השמה או 6אזסא81. הדבר נעשה ע"י מתן ערך לשם ]51880. פקודת 6ד58 הינה הדרך העיקרית לביצוע השמה. כדי להכניס 1235.5 למשתנה 112, נכתוב: (1235.5 3 5510). הערך שמוחזר מפעולה זו הוא הערך 1235.5. כדי לבדוק את ערך הה, נכתוב: החה!. תרגיל 3 הדפס את הביטויים הבאים והשווה את התוצאות. (15.5 8 5010) הו ((.3 .9 .4 .5 +) 8 16ד50) ו (2.0 4 *) | (2.0 8 /) | (ה (3.0 8 /) +) ((ה (3.0 8 /) +) 6 6ד56) | 0 ((2 (8 ה +) /) פ 506) ו 17 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 השמה הידברותית - 6א01א81 םעזדש6התםזאן פקודת )ז55 מאפשרת הכנסת ערך למשתנה. ניתן לבצע זאת בצורה הידברותית, כאשר השיגרה מבצעת זק80%? (דרישה) למשתמש. לדוגמא: ( (זא01קד0) 1דק 6ד56) מאפשרת הכנסת קואורדינטת נקודה לתוך משתנה 1זק. זאז0קז5 עוצר את מהלך התוכנית, עד שהמשתמש מכניס קואורדינטות נקודה, אם בעזרת הצבעה בעכבר ואם בהקלדת שניים או שלושה ערכים, המופרדים ביניהם בפסיקים (2,+,א). : כאשר מוכנסת נקודה, ערכה נכנס כ-ז15! לתוך משתנה [דק. כך התבצעה פעולת השמה-הידברותית. יש לשים לב, כי ה-זא01;ז68 לא הוציא כל הודעה למשתמש . נוצר פוטנציאלל לבעיה, משום שמשתמש המפעיל את התוכנית לא יידע מה נדרש ממנו, או לחילופין- מדוע עצרה פעולת התוכנית או- למה היא ממתינה. לכן, מומלץ להכניס תמיד הודעה המציינת למפעיל למה מצפה התוכנית ממנו. הדרך הנכונה לרשום זאת תהיה : (( ": זא01ק תפדאפת" זא01קד60) נדק 576 )+ ת מציין קפיצה לשורה חדשה. קלט סוגי אינפוומציה שונים ?7 כוללות פקודות שונות, לקלט סוגי אינפורמציה שונים: נקודה קד מרחק ויב מספר שלם (656=זא1) זאז ד מספר ממשי | (וַתשח) הנוב מחרוזת תווים(6א1אד5) | 6א1אד5ד6 לדוגמא: ( ("55חם וק הםפווטא ןהה ה תםדווםת" |ה=חדפ) א 0ד50) מבקש מהמשתמש להכניס ערך מספרי ממשי. א! - מאפשר למשתמש לבדוק את הערך שהוכנס. אד : (( "םתא הטסץ חםדאם ₪55 |קח" 6א1ד5ד6) אגא 0ד50) א\! - מאפשר למשתמש לבדוק את ערך המשתנה. 8 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15?2! אם היינו רוצים לאפשר למפעיל להקיש את שמו, כולל מרווחים בין השם הפרטי לשם המשפחה, היתה הפקודה נראית כך: (( ";והא הטסץ םדאש 5155 |קת" ד 6א1ד5ד65) וא 6ד50) לקבלת מרחק או אורך - ז66115. ((" 65אד15ם הש זאם 655 |קת" ד015ד66) דפס 06ד56) את המרחק ניתן לציין ע"י הקלדת מספר או ע"י ציון שתי נקודות בעזרת עכבר. זפם! - ערך המשתנה. את הפקודה ניתן גם לבצע תוך הגדרת נקודת יחוס ממנה מודדים מרחק: (("65א0151 תש דא ₪55 |קה" (0 0 זד115) ד15םד6) ך5זם 6ד56) התוכנה יוצרת "חוט גומי" לנקודת היחוס. במקרה זה 0,0. תרגיל: הכנס למשתנים הבאים ערכי נקודות בעזרת פקודות 6ד55 ו-זא201ז65 ובדרך בחירת נקודות בעכבר. ,1 נדק ב 2 1 3 2 4ךק הדפט הביטויים הבאים: (")" 4זק 3זק 2זק 1דק "שא1 |" סאהוווס60) ("" 3זק 1דק "שא |" סאחוו60) ("" 4זק 2דק "שא |" סאחויוון60) (3זק 1זק "ק2" "₪ |6186" סאתווו60) טען את ה-6א51₪1 לתוך המשתנים: בפקודת 0 "םא ז5אן]" 11 "םאז | 556000" 2 הדפס הביטויים: (1 "|צ;דאםז" ההצד50) (1ז5 0 05₪ק 055ק "דאשד" פאחווו60) (512 "" "ךאשז" סאה 60) 19 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 חישובים אריתמטיים חישובים מבוצעים ב-?8!15 ב-ז15), כאשר התוצאה היא ערך הביטוי. שני סוגי נתונים משתתפים בחישובים : שלמים: 088ת]זא1 - מספר שלם בין 32768 ל-32767-. ממשיים: |ה₪6 - מספר כל שהוא, החייב לכלול נקודה עשרונית. המספרים הממשיים מיוצגים במחשב בדיוק של 15 ספרות אחרי הנקודה . מספרים קטנים מ-1 חייבים 0 מוביל. כדי לקבל תוצאת מספר ממשי, חייב אחד האופרנדים להיות ממשי. תרגיל: הדפס את הביטויים הבאים : (13. +) )+ 1 +1 3(( )- 9 5( )/ 8 3( /8.3( | )+ 15. )/5. 3.(( )+ 4 0.75( )+ 4 .75( | )* 3. 9.( )- 24. 3. 16.5( (₪- 36 5 ] (.25 ז508) (2.0 .6.0 דקאם) 5+ בצע הפעולות החשבוניות: 5 א 20 16 - 0 15 34 2 3 (10 + 5) (2 א 10) + 5 20 מרכז חמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 קשר בין 0152דט0 ל-0680ד40 ה-152]( מאפשרת הפעלת פקודות 0ג06ז0. ה-81152 מסוגלת לספק קלט לרמת ה-סא60888 של סא06זַט2, תוך העברת נתונים שהיו אגורים במשתנ ם או שחושבו קודם לכן. בנוסף יכולה" ה-152| לקבל מידע, ישירות מבסיס הנתונים של ה-000דה לגבי השרטוט. | לדוגמא, הפעלת פקודת פ06: יש ליצר מטריצה של 3%5 של הישות האחרונה, כאשר המרחק בין השורות הוא 11 יחידות חלקי 6, והמרחק בין הטורים הוא 1.45 / (1.45 (6 11.0 /) 5 3 "ה" "" "ךפה|" "צתמחה" סאהויוס60) יתרון שיטה זו על פקודות מקרו, בולט בזמן התישוב של 11 חלקי 6. פריטי המידע בחישובי 8|15 יכולים לכלול כל הנתון מחישוב אחר נתון בשרטוט, או נתון המצוי בקובץ 85611 אחר במחשב. ?7 יכולה לבצע שאילתות ישירות לגבי נתונים בבסיס הנתונים של השרטוט וכן לשנות נתונים באופן ישיר בבסיס הנתונים של השרטוט. השרטוט על המסך מתעדכן בהתאם, בו זמנית. שימוש בפקודות 0060 דרך ה-?015דטה כל פקודת: 010600, כמו =%, סא1!, 2008 וכו', יכולה להיות מבוצעת ע"י ?7 ("אההסשח" סאהויו!ס6) או 4 ספטהק "פאז" 60 ) (ים" 0 סא ויו 60) "" מציין ]זא לסיום פקודה. ניתן להשתמש ב-(סא60%) כ-6*" לביטול פקודה, באמצע הביצוע. גישה ישירה לבסיט נתוני סג6ג 7 יכולה לבצע שאילתות ישירות למשתני 8600. לדוגמא: ("005וקהא5" הגץד65) | מתזיר את ערך משתנה >ססאקגא5. באותה מידה, ניתן לטעון ערכים למשתני 60/: (2 "5ד1אטן" ההצדס5) אותו דבר יכול להתבצע ע"י פקודת 080 - ההצד55. 21 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522| תרגיל השתמש בפקודת 8%ד58, על מנת לקבל את ערכי המשתנים הבאים: דז אק 5 6 דזאטפז6 0 וק וו = 1568 ו ד וטא סמחד ו וז זז קד | ו םדק דפ | הכנס בעזרת ?81)15, ערכים למשתנים הבאים: : 1 וקא 12 1 12 6]5ד] 5 סוחד ןוז 22 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 סוגי נחונים, מידע ומשתנים ספוגי מידע, בהם תומכת ה-81|157, הינם: . 155 | . 518015 5 . וא 1 65 דא 0085 ו . "פוא" צדדא= סה6סדטה . 5615 א5516110 דט . (5א10ד6אט] א1דו801) 5088 .= תד 736186 א10דסאט 5 | (( 3 12)' א 560 ), מחזיר (3 2 1 ) ומכניס ערך זה למשתנה א. (3 2 1 ), היא ז115 וכן גם הפקודה כולה. הערה : הגרש ' מורה ל-3!15 לא לבצע פעולת הערכה אסזדהע!אצש על הרשימה (3 2 1 ), אלא להעבירה כמות שהיא. 5 מוערכים לפי האלמנט הראשון ב-ז115. 5 (' א 0ד56) מחזיר ‏ . מכניס את ה-|51980 8 לתוך משתנה %. א! מחזיר 4. הערה: הגרש לפני ה-3 מציין ל-21152 לא לבצע הערכה ל-801א+5 , אלא לטעון אותו ל-א. 5 מוערכים לפי ערכם הנוכחי. [3 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 5 ("06א1ז5 ה 15 15הך" א 56706), מחזיר "אא1תז5 ג 15 5[הך" וטוען זאת למשתנה א%. 5 מוערכים לעצמם. 5 (45.321 א )ד55) מחזיר ערך של 45.321, וטוען את א. א! מחזיר ערך | 45.321 . 5 אינם מוערכים, אלא נלקחים בערכם המספרי. 5 מספר שלם, בין 32768- ל 32767 המצוין בלי נקודה עשרונית, הינו ף;0שזא1. 7 מעריכה פעולות חשבוניות בהם משתתפים רק מספרים שלמים בתוצאה של מספר שלם. (3 27 /) ₪ 80 הגיונ'... (33 28 /) 4-5 - % פחות הגיוני.. מאחר ובביטוי השני משתתפים מספרי 658]זא1 בלבד, התוצאה היא 658פזא1 והשארית מקוצצת. לעומת זאת: (.3 28 /) הדהדדרד-> 9.3 5 זוא אינם מוערכים, אלא נלקחים בערכם המספרי. 24 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 1) = 5 7 כוללת גם פקודות קלט ופלט, המאפשרות לקרוא ולכתוב לקבצים חיצוניים. הדבר מתבצע בשלושה שלבים: - תחילה יש לפתוח הקובץ בפעולת א6=ץ0. - לאחר מכן כותבים, או קוראים, =ד1הא סגשה. - ולבסוף יש לבצע סגירה 6/055. . פעולת הפתיחה מחזירה הצבעה לשם הקובץ, שהוא ה-08זק055081 1|8ץ. (("א" "ם|1זדפםז" א6ק0) א< 0זַ55) מחזיר בסגנון<50ם]4 :5|ן]> הפקודה פותחת קובץ בשם 1|6;]ז5פז על הדיסק, ומכינה אותו לכתיבה. ‏ : : בגישות הבאות לקובץ, יש לציין את אותו ערך שה-א075 מחזיר - במקרה. למשתנה א*. בתוך א נמצא 08זק5081םם םון]. 5 זדץנזאם ו ס06סזטא נותן לכל ישות בשרטוט שם, המתקיים בכל זמן ההפעלה שלו. שמות אלה אינם מאוחסנים בשרטוט השמור (₪8.) | 7 יכולה לגשת לכל ישות, לקרא אותה או לשנותה. 5 ז+זן[זאם מאפשרים בדיקה ואו שינוי, בכל פריט בבסיס הנתונים של השרטוט. ((דאפאזאם) א 0ד55) ------> <6000000 :=אגא צדךם> או מחזיר שם ישות. שמות ישות 5םהגא צזנזאם מוערכים לעצמם. 5 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! 5 55156710 7 כוללת סדרת פקודות, המטפלות ב-5ז55 א10ז0ם51. זחפ5 א56710|ם5 כולל בתוכו שמות קבוצת ישויות, אשר בעזרת פקודות מתאימות ניתן ליצור , לבדוק, להוסיף ולשנות את כולן בבת אחת. (("א" ז5500) א 510) --דדר--> <1 : 56 א10זד6; |55> או ההדדרדר---> <1 : 507 א10ד0ם|:5> א כולל את שמות הישויות שנבחרו. ז5 א55156710 מוערכים לעצמם. 5 | %5 הבנויות בתוך ה-ל3115 כמו +, או 5576, או א5ק0, הינן סוג נתונים מיוחד הקרוי 50885. 0- 0 --------> | <4422 :9088> או מספר דומה. מספר זה הינו ההצבעה (ח;זא01?) הפנימי ב-8!152 לפונקצית ה-6ד55. כל אחת מפקודות ה-?81!15 בספר ה-28, הינה 5088. פונקצית ה-םקצך פונקצית =קצז ב-8115 מחזירה את סוג המשתנה, על פי הסוגים שנסקרו לעיל. 46 מוכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 תרגיל הדפס את הכתוב. על מנת להפעיל את זא]אזאפ ו-זַ5565, צריך שתהיה ישות משורטטת. חסו655ץקא6 6ה% 0% 6טו3+ ה0ו655זקאם (1 א 56%0) 1 או 16067 זאז (א 06ע%) (3' א 56%0) 4 א! [סטוחע5 אצ (א 06ע5) (1.0 א 50%0) 1.0 ו אן ץ6פחטת [₪68 * ו (א 06ע6) (".6110ח" א 56%) ". 46110" או טהו"50 זפ י (< 06ע%) ((3 2 1)' א 56%0) (3 2 1) אן 1% זז | (א 06ע%) (("א" "65%" ח6ק0) א (56%) <זשפהטחא :8ווּ]> א! %0%קו06567 8ווּ] . וז (א 06ע%) ונח (א 6[056) ((6%%ה%ח6) א 56%) <ז6כהטה :שחת ע%ו+ה=> או סגה ע%ו%ת: שוואת (א 06ע+) (("א" 5546%) א 50%0) <ז6טות :56% התס0ו56[66%> א! 01 זז (א 06ע1) הסו6%תט+ [ה%67ה1 הו (56%0 06ע+) <ץז6סו חא :500%> 4 7 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 115272 תיעוד תוכנה, הערות ואחזקה אחד הצעדים הראשונים בתחילת תכנות ?15| הוא תעוד התוכנית. דאג תמיד, לתיעוד התוכנית, ללא יוצא מהכלל !!! קיימות לכךי סיבות כבדות משקל, והחשובה מבינהן מתמצית בשאלה: איזו מבין שתי התוכניות קלה יותר להבנה ? תוכנית מס. 1 (( 180 (1ק אא *) /) (אא) . אטז) תוכנית מס. 2 אדם א0ס1ד6אט; 5וח1 תת 0ד 55תח6סם; דוס |צ1טףם 5ד1 סד 6565פם סז 05 הץ 16השאטא צא 60 . פאה1סאה א1 6 גץ 0 ( <ץססוחטה> חזם) | זהות0:; 9 70868 (180 חדם) =|קאמאם; 8 , 5 צתהטאהט ה51:זחה6 וזחק צם אשדדזאא; (ם) חזם אטששם) ( 180 ( 1ק ם *) /) שתי התוכניות מבצעות בדיוק אותה פונקציה - הפיכת מעלות לרדיאנים. הראשונה אינה ניתנת להבנה ואילו השניה קלה להבנה, לשימוש ולאחזקה. תוכניות עשויות להיהפך מורכבות ובלתי מובנות לאחר זמן, אפילו לאותם אנשים אשר כתבו אותן. ביטויים שהיו פשוטים ומובנים בעת הכתיבה, הופכים לסיוט לא מובן חודש מאוחר יותר, כאשר יש לתקן 8868 או לבצע שינוי כלשהוא. 08 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11502 תוכניתנים מיומנים מתעדים כל תוכנית שנכתבה על ידם, מפזרים בתוכניות הערות מסבירות אחר כל מספר שורות תוכנה. הם מספקים למשתמש תיעוד אודות הקלט הדרוש לתוכנית , על מה שהתוכנה מבצעת עם הקלט ועל מהות הפלט. לעיתים מומלץ לציין באיזה שיטה נפתרה הבעיה ואף לציין מקורות (ספרות מקצועית) בהם ניתן למצוא סימוכין לפתרון זה. : תוכניות 15| מאפשרות הערות בסימן ; בתחילת ההערה. 99 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1572| שימוש בנקודה פסיק: 60 ה 15 15מד; (3.14159 180.0 *) | סאה צ צם א =סנצזם; 7 ץצם ד]0פפה ז6חז5085 ; (7?(צ+א%/)) כל הערה מתחילה ב- :;: וממשיכה עד לסוף אותה שורה. כתיבת הערות בדרך לא נכונה: 60 ה 5זוד :| (3.1415 180.0 *) 1 סאה + צם א =פזטזם; 7 סה זז 500 זג ץ סאה א 55006 ; (7?(+א%/)..) 0105 20 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1152 בנית 5ז15! (רשימות) = ו-ַַ15| נקודה ב-010680 מיוצגת ע"י רשימה של שני מספרים ממשיים. נקודה 3,5 תיוצג על ידי (5.000000 3.000000) . ניתן לבנות ב-157|א רשימות דומות לזו, כך ש-0610זט יכיר בהן כנקודות. פונקציות ז15] ו-6ז00) מנוצלות ליצירת רשימות כאלה. ז5 לוקחת כל מספר של אברים, ובונה מהם רשימה ז115. ו מחזירה ביטוי בלי להעריך (שזגט|תצם) אותו. במילים אחרות, הפקודה =" עוצרת את ה-15?7| מלהעריך את הביטו!?. במקום פונקצית שזסש6 ניתן לרשום '. באותה מידה שבה ניתן לרשום () במקום 1א. תרגיל הדפס את הביטויים הבאים: : (5.0 4 5510) (6.0 8 5570) (.4 .3 ז15)) (8 א ז5ז)) ((8 א ז5ז!) 1זק 0ד50) י בדקו ((0 1 2 3 ד15)) ד810)15 6ד58) ((.3 .2) פדסט)) (((.9 .8) 00015) 12 0ד55) ((.9 .8)' ?דט 0ד50) ((8 א)' 3דק 5510) 2ךקן 3 )5010 6 '8( 6 : 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! הבדלים בין =ז000 לבין ז15! נרשום : (5.0 א 5610 ) (6:0 8 5610 ) שים לב להבדל בין (8 4 זפזן ) לבין ((8 ג) =זסט)) (8 ג ז15) ) ---------> (5.00000/6.00000) ((8 ה) זז000) ---------> ( 8 ג ) = הינה פעולה חשובה ב-?8115. פעמים רבות אנו מעונינים לעצור את תהליך ה-א10ז!צם של ה-ק15|ה, ולהשתמש בערך כלשהו ללא בדיקה. ((6.0000 5.000) א 5670) -------> 0710] 80 : ה0קההם קיימת כאן בעיה !!! פעולת 6ז58 מבצעת ‏ : בדוק ערך שלישי בביטוי והכנס את ערכו ו השני ברשימה זאת, בלי להתיחס לערכו של המשתנה השני. במקרה שלנו ((6.0000 5.00) א 5616), ה-152|א בא להעריך את הרשימה (5.000 000 .), כאשר האיבר הראשון ברשימה אינו פעולה אלא מספר ממשי. הצורה הנכונה, לכן, היא: ((6.000 5.000) 00015) א 5070). או: ((6.000 5.000)' א 5610) ניתן היה גם לכתוב : | | ((6.000 5.00 ז115) א 5510) באותה תוצאה. ב-ז15!| קיימת גמישות אשר אינה קיימת ב-5ז00), והיא זו שמאפשרת השמה של שמות משתנים. (8 4 זפז! ) --------------> = (6.00000/ 5.00000) ((8 0 | 1דאזס? )ז55) --> (6.00000 5.00000) 2 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! תרגיל הכנס את הערכים למשתנים הבאים: 4 6 8 3 + 2 + 5 8 + ה 6 1 קואורדינטה בדק 8 קואורדינטה . 2 צזצת- |סד זז בדוק את הערכים בכתיבת שם המשתנה, עם סימן קריאה. 33 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 תוספת אברים לרשימה 1157 קיימת פקודות זפ5ז! ו-=ז6₪80 נוחות לבנית רשימות חדשות, אך פקודת 5א60 הינה הכלי העיקרי להוספת אברים לרשימה קיימת. (3.0 2.0 ז15!) ((3.0 2.0 ד15)) ז5ן 6ד55) וב (ד15 1.0 6085) זו 5 פסםדד0ם את ספזז0ם הינו סוג מיוחד של ז11%. חזק פפזזסם כולל תמיד שני אברים, המופרדים ביניהם ע"י נקודה. דוגמאות : | ("5א1]|" . 0 (18 .52 ) ינש" -. 5]) 5 פפזז0ם תופסים פחות מקום בזכרון מאשר 5ז15! אחרים. תכונה נוספת של 418;? מ]דד0ם, וחשובה לא פחות, הינה בפקודת 68 בה מוחזר ערך של 08זה ב-18ה; פ]דז0ם בניגוד ל-ז15! ברשימה אחרת. )5 6( | >---- - ) 516 ₪ ז8ז))‎ 5 6(( )6( (>---- 0 )008(( ((6 5 00%5) ספ 8870 ) ----6 2 (6 020 5) (מם א00) ----4 60 65 יוצרת 218? ספזז0ס במקרה ושני האברים ל-5א60 הינם 5א0זא. השימוש העיקרי של 185גק פפדז0ם הינו ברשימות הישויות בבסיס הנתונים של ה-680. 4 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 תרגיל הכנס למשתנה ז115 את הערך (1.0 1.0), והוסף את האיברים הבאים לרשימה, כל אחד בנפרד: 2.0 14.0 2(0 צור זוגות 1185? ספדד0ס דאסוום ₪1 0א5560 זוושום ום זפחזץ "סא |" 0 "66" "180005 דא60" 6 "א6סס1" 6 8 "0" "אזם" ! 8 02 7 0 1 זוגות אלה דומים לזוגות שנשתמש ב-81!152, כדי לגשת להגדרת ישויות. 55 מוכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 פירוק ז15! לגורמים לאחר שלמדנו לבנות ז15! בעזרת פקודות ז115 =6ז00) ו-5א60, הגענו לכלים לטיפול בפריטים בתוך רשימה. שליפת איבר ראשון ברשימה משתנה 1ז? מקבל ערך של קואורדינטות נקודה. מאחר וקואורדינת ה-א הינה הראשונה, דרושה פונקציה ל"שליפת" האיבר הראשון ב-ז15!. ((6.0 3.0 ד115) 1זק 0ד55) נזקן ----> ( 6.0 3.0 ) פונקצית 68 מחזירה את האיבר הראשון ב-זַ115. ( נזק 686) -------> | 3.000000 דוגמאות : (3 2 1 ז15)) א ---% 7[ 5 / ((3 2 1 ז18]) 008) -------6 10 (3 ( 2 1 ז15)) ז15)) -------7>/ 0 (3 (( 2 1 ((3 ( 2 1 ז115) ז15)) ח6)-->- (12) המשלים ל-0208 המשלים ל-628 הינו 6058. כאשר מורידים מ-ז15) את ה-628 שלה נותר ה-608. בעוד 688 יכול להיות ז15! או א0זא , 60% יהיה תמיד ז15). פרט לאחד היוצא מהכלל - 21%? סשזז0ם. , 66 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1152 דוגמאות: ((6 3 ז115) 608) 7777-7--> 0 30 ((6 3 ז15!) 608) -------->/( (6) ((3 2 1 ז15)) אה6) ---77--7->/10 ((3 2 1 ז15!) 608) --------->/ (3 2) ((3 (2 1 ד18)) ז15!) 088) ----> 0 (2 1) ((3 (2 1 ז115) ז115) 008) ----> | (3) ((3 ז15!) 608) דדדדדדדרי----> || () 1 שימוש ב-608, 608, 61 ו-מַס0ה6, ברשימות קואורדינטות פקודות 6008 הפה6 658 הה6 הן פקודות להוצאת פריטים ב-זַ15|. - מחזיר איבר ראשון. אס - -" ש שני. מק -‏ " . שלישי. 8 - מחזיר רשימה, פחות איבר ראשון. אלה מאפשרים שליפת קואורדינטות 7 ,+ ,א מרשימה. 7 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 ((.5 .4 ז15)) 1זק 6ד56) בדק! (1זק 68) (1זק 08ה6) (נזק 60%) ((.3 .2 .1 ז115) ז810115 5576) (151 8161 608) (151 8161 608) (8161151 608) (ד5ז 8161 008ה6) ((ד15 )816 60₪) 2זק 0ד58) ((712 648) א 5670 ((ד15 8161 608) 5ג6) %.0ד50) (((8101151 608) 06ה6) ץ 6ד50) ((ד15 8101 08םה6) ץצ 0ד56) הכנס את הערכים הבאים למשתנים: (5.₪ יי וק )5. 6.(‏ | לק (.5 .4 .3) ז086115! בד ז0 אס פמד .ןא בד זס הפה פווד = 2א 7 3 2 ]0 הסה6 פווד ל 106157 ]0 608 שווד ב מתח בעזרת פאהאא1152-60 | קו מ-[זק ל2-זק ל-3זק. כתוב ב-8]157 סדרת ביטויים שימצאו את נקודת האמצע בין 1ז? ו-2זק, ויכניסו אותה ל-זא01קסזו/. - . 8 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 115272 שימוש בקבצי קל0070115 טעינה קובץ תוכנית 15| כל קבצי תוכניות ?15!, מסתיימים בסיומת ?5|. בהנחה כי קובץ 52!|.זפפז כולל תוכנית ל115, ונמצא ב-צ08ז1850 העבודה שלנו, על מנת להפעילו עלינו לטעון אותו תחילה ובעזרת: ("ד5פז" ס00)) הערך המוחזר הינו שם הפונקציה האחרונה שנקראה. אם היה הקובץ ב-צ08ז01850 אחר, על המשתמש היה צריך להצביע עליו, למשל : ("ד55ד/018ק15/:ם" סחס1) פרט לקובץ 5 6א, הנטען באופן אוטומטי בכניסה ל-60, יש לטעון כל קובץ אחר בעזרת ה-10(8 לפני ההפעלה. 99 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 יצירת קבצי תוכניות ?15| והגדרת שיגרות קובץ תוכנית ניתן ליצירה על ידי כל 08ד1ם] זאשז. השורות הבאות יוצרות קובץ תוכנית, שתקרא ?65.!5א1|. יש להקפיד על הדפסת האותיות הקטנות מסוג \ ,כפי שהן מופיעות, כיוון שהן מציינות סימן מיוחד. (ה | - מציין אהטדפת 05הזההת6 - קפיצה לשורה חדשה בזמן כתיבה). ((" : דא01ק 55הפח" דא01קד68) 1ק 6ד56) ((" : זא01סק סא₪ ז1₪5]ח" זא01קד60) 2 6ד50) ("" 2ק 1ק "שא1 |" סאהוו!60) ((" : זא01ק? סאם 0א5560ח" דאז0קד60) 2 )ז55) ("" 02 1ק "שא1 1" סאגו 60) ((": זא01ק סא₪ פח1אזח" זאזסץד60) 2 6ד55) ("" 2ק 1ק "סא1 |" סאגא60) לאחר שיצרנו ושמרג ו קובץ זה על הדיסק ב-1620, נרשום : | // | ("11865" סאס)) כדי להפעיל את הפקודות פעם נוספת, יש לבצע שוב טעינה.... יש לשים לב כי (פַחהח6וו+ סת0|), שהיא פקודת ק8|15, ו-080| של סג6ה מבצעות ‏ - שני דברים שונים. (080| טוען 6ק58). תרגיל כתוב את הביטוי הבא לתוך קובץ בשם ץ5)!.ז8שז. טען אותו עם 080]!. : ((": זוונסק ₪פדאפ6ת" דא01לד68) דקאש6 ח )587‏ ((": פט1סגאוא" דקופ דפנסד6) | גח 6ד58) (סאח דקא65 "618016" סאתווו60) ((((דקא6 הסה6) 1 +) (דקאפ6 הה6) ד118) דקאש6 6ד56) (פאח דקאם6 "618015" סאתאואס6) ( ( ( (דק6 הסה6) 1 +) (דקאש6 8ה6) ד115) דקא65 0ד56) (סגח דקאם6 "= 61861" סאמויוא60) 00 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 115272 הגדרת שיגרות פקודת 81152 - אטזפם מגדירה שיגרה. כלומר, יוצרת פונקצית ?8115 חדשה. זו הדרך ליצור פקודות 0640ז0 חדשות. כאשר מפעילים פקודת א0זשפ, מצרפים !5780 חדש לרשימת הפונקציות של ש115ה, המכונה ז15]|א0%ז. זז |אסדה ו ------> מחזיר רשימת פונקציות ה?1|15. לדוגמא: את רשימת הפקודות שיצרנו ב- -65.|!5א1!1 נהפוך לפונקציה . בדרך זו נוכל להפעיל אותה בלי לטעון אותה כל פעם כמו קודם. () 5פא1+ אטז6פ) ((" : זווז0ק 8455ח" זא01קד66) 21 מד56) ((" : זא01ק סאפ ד5ח1זת" זא01קד:6) 22 0ד55) ("" 2ק 1ק "1.188" סאהו60) ((" : דאנסק סא 5660%0ת" דוו01קד66)/ 2 6ד56) ("" 2ק 1ק "1.185" סאתאו60) ((": זא01ק אש 180וודת" זא01קד:6) 02 0ד55) (("" 2ק 1ק "6א1.1" סאהאוו60) מחזיר . 5 < ---------- ("55א1]" 1010) נרשום ב-8680 (55א1)) . 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1152 טענו את הפונקציה מהדיסק לזכרון. מאחר והגדרנו אותה כפונקציה, היא הפכה לאחת מפונקציות ה-?15! וההפעלה תהיה כמו כל פונקציה אחרת בין סוגריים. בפונקציה, כפי הגדרנו כאן, ניתן להשתמש במסגרת כל פונקציה אחרת של 15!ה, כמו כל פקודה פנימית אחרת של ל15)|א. תרגיל הכנס הפונקציה הבאה בעזרת ה-08ז01] זאפד לקובץ ק5ן.65א500. | .50 .= "0 דא | סאה ה5אח60 ךז | 106 0₪] פ>דקווסתט; . פד זאש 5א11 הע0ץ "0 דטס 50085 2 פאחם; חס צהתפט .צם אםדדנחא; 8 51 זה6 |זק צם 1:150ססא; .דה סוה 2.18 םל מת6סדטה 08 50 6א1]סם; י () 50005 אטזסם) אס 1 דש6; ((": 60% דזם | ה₪אסח" דא01קד60) ן| 6ד556) הדאם | ד60; ((":5106 0 אדסאם ות", 1] זפ1סד60) 5105 6ד50) ד לק ((5108 (2.0 21 /) 11 0156ק) 06 6ד56) דוה משקקט; ((5105 (2.0 1ק *) 01 8 01ק) | מע 6ד50) זווס1ח חזווט|; ((5105 ((2.0 1ק /) 3 *) מש םוק 5ן 6ד50) 5 ווחחם; ("055 61" ח1 הט וע 11 "שאו" סאה 60) ("=הע50" ה0)) (50085) מספר הבהרות: - זויות תמיד ברדיאנים. - 1? משתנה עם ערך 3.141593. - 2013 מוצא קואורדינטת נקודה, לפי מרחק וזוית מנקודה נתונה. 02 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1572! פונקציות הדורשות 5זאםאט6חת הפונקציות הקודמות שיצרנו 5שא1| ו-5ג500 הינן פונקציות שאינן דורשות פרמטרים 5זא₪טא. להפעלתן יש להקיש את שמן בסוגריים ותו לא. (65א1]) או (500285). שתי הפונקציות הבאות הן דוגמאות לפונקציות הדורשות פרמטר אחד. במילים אחרות - הפונקציות דורשות ערך או משתנה לפעול עליו. 7 משתמשת בהגדרת זויות ברדיאנים. אנו, לעומת זאת, רגילים למדוד זויות במעלות. לכן, פונקציה שתתרגם מעלות לרדיאנים ולהיפך יכולה להיות שימושית. שיגרת אזם מבצעת הפיכה של מעלות לרדיאנים: ק5].אזם ; 01 0 0568555 6א1 ד 60 08 צדז וזדט 1157 ג 15 8זאד ; 0 השפוטא פד 15 ₪168 דאשוטסתה 05 ₪5 אס1דסאט? 5זווד ; סח 0ד דח ?א60 "סד דאמ טס 55 6פם ; 0 א1 פאה1סתה ז0 תםהאטא אתטדפח ן1א (180 חדם) ] וקאתאם ; .5 ;י י/ | .אפ דה/] סאה 2.18 סה6ת הדא 056 05 .קססחד אדט ןסא צם אתדדנחא ; , 5 6 סאה חזם =אזזסם; (ם) חדס אטזשם) ות =>זה |60 61 ן (180 ( 1ץ ם *) /) שיגרת סז מבצעת הפיכה של רדיאנים למעלות : 5 ; 5 סד 8אה1סת שא דה שא 60 05 צדז ודדט 1152 ג 15 5זווד ; 0 טא שד 15 ₪164 דאפוטסתה =אס 5חח אסנדסאטץ 15אד ; .0 0ד דהםץא60 סד זאחא טסצ פאהזסם ן 5 0 הםמוטא שווד אמטדפם ווזא (1זק ספדח)- = קאתאם ; . 5הזסתת זקץ אז ; .מז | סאה 2.18 0ה6ה הדא 055 0ז .קססחד אזצ ןא צם אתדדנחא ; , 15 סח ד05 סאה סדח 6א1זפם; (=) סד אטזשס) 5 שד 6160 ; (? (ח 180 *) /) 3 מוכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 לאחר הטענת הקבצים: ("חדם" 0ג0)) ("סזח" סג0)) נפעיל אותן: (180 אזם) ----->3.141593 (1ל ס₪א) ------>180.0000 הפעלת פקודת ק8!15 באמצע פקודת סה6ס0דטת למרות שרוב שיגרות ה-2|159 מבוצעות מרמת ה-פא60%%1 ב-סה06ז0, הרי לפעמים נוח להפעיל שיגרה באמצע פקודה. : למשל תוך פקודת 5א1! , 2620 מצפה לנקודה אך הנקודה הדרושה הינה יחסית ל- זה01קסא של קו קיים. ה-065ז0ה מאפשר התייחסות רק יחסית לנקודה אחרונה. במקרה שלנו, צריך להצביע על נקודה שאינה אחרונה. השיגרה בתרגיל הבא הקרויה 57!.ז:א, פותרת בעיה זו בצורה אלגנטית. זא מבקש נקודה, מכניס את ערכה למשתנה מערכת זא01קז5! ואז ניתן ב על המיקום היחסי בכל שיטה מקובלת, כולל יחסי ופולרי. תרגיל: ב ובו , : דאז0ק ב צז561ק5 סד השפט שחד 5א0 11 אסזד6אט 5זמז; סא 60 ה ז0 ם ןמס שחד אז = וזא דא01ק הםהדסאה אסת]; , סאה וחטא זזטם צ8 אשדדזחא; , הד סאה 2.5 סה06דטה 08]; () זםח אטז5ם) ((" : דא01ק 66א866זםחח". זא01קד65) "דא61קד5 1" ההשדם5) ((": זא01ק 0דח" ("דא01קד5ג |" ההצד60) זא01קז65) הטען ב-1020 והפעל: א 1 >תו0ק חסץ+ (]85) %חוסק 0+ 4 :%חו0ק 6+676066ץ 0 ס%חו0ק %0 <ת0זה> : %הוסק %0 4 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 הגדרת בעיה ובניית התוכנה אנו משתמשים ב-41152 מאותן סיבות שמשתמשים בכל שפת תכנות - ככלי לפתרון בעיות. ננסה להתחקות על מצב בעייתי ב-060זט8, ולראות כיצד ניתן לפתור אותו. בעיה: מספר קוים בשרטוט מכני שורטטו בעט לא נכון , זאת משום שהקוים קבלו מאפיין 60108 שונה מה-א8>צ2] שלהם. פתרון: יש לדאוג לכך שהקוים הנ"ל מקבלים 60108 על-פי ה-חם]צאוצם. דרך: א. פתרון בפקודות ס68סזטא. ב. פתרון פקודות טאשא. ג. פתרון בתכנות ?8115. א. פתרון בפקודות ס80068 פירוט הצעדים לפתרון: הפוך את כל הקוים ל-8;צהוצם 60108₪. .. * אגז (הפשר ) כל השכבות. * הדלק (א0) את כולם. * 11 200%, כדי לראות את כל השרטוט. ₪ ו עם 6 |ם9, לכל הנמצא בשרטוט בעזרת 08055188. * המשך 001805 עם 155ז0ם?0אק | - 6010 ו-אםץהוצם. * אס * אחוד הםצה | :60 200% : סא 60 שתי נקודות בקצוות המסך 6 682865 0 תפצה |דם ה6010 165זחתקסחק את רצף הפקודות הזה נצטרך להקיש בכל פעם שנפגוש בעיה זו. זהו רצף ארוך לפעולה פשוטה ושכיחה, לכן מומלץ להופכו לרצף 680גו. 55 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522| . פתרון ברמת 0ת6מא טאפא אותו רצף ניתן לפתור בפקודת 68₪0גא: ; ;חצ |ז8; 6; ץ;\; 6; 60 ; ה;:2008; ;*;אס;*; ד; תת ץצ 66[ וצ6] אחרי בחירה מהתפריט של ₪|68%, התהליך מתבצע אוטומטית עד לציון שתי נקודות במסך לפקודת ה-65א608. . פתרון בומת תכנות ישנם מספר חסרונות בפתרון התפריט שרשמנו: א- יש למצוא את דף התפריט בו כתובה הפקודה 68%|8. ב- יש לציין שתי נקודות במסך ג. יש כאן פוטנציאל להמתנה גי ספת (אחד ב-א2008 ואחד ב-אגאד). בשימוש ב-152)א ניתן לעקוף את שלושת החסרונות הנ"ל. שלב ה-אמאז ושלב ה-!|א 200% מיותרים מבחינה פונקציונלית. ("" "הפצ לם" "6" "ק" "" ("א" ד5568) "68אמה6" סאוא60) נותר רק ליטוש אחרון, והוא להפוך זאת לשיגרה. | 6:0 אט]זשס () ( וו יי ל הפעלה ע"י א|צ68. 6 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 שיתולים בעבודה בתכנות 1. הגדר הבעיה בשפה פשוטה. פרט שלבים בפתרון אפשרי. חלק כל שלב לשלבים הבסיסיים ביותר. לבדוק האם הפתרון אפשרי ברמת ה-סא.א60%. . . . . כ 5 =- רש הערך האם הפתרון כדאי לאוטומציה? - מבחינת השקעת הזמן בכתיבת 680א. - מבחינת תיעוד והוראה למשתמשים. - הערכת הרווח הצפוי בהגדלת כושר היצור במערכת. 6. בחן האם הפתרון דורש יכולת, שאינה קיימת ב-680א. חישובים אריטמטיים. איכסון וקריאה לערכים במשתנים. בדיקה לתנאים. חזרה על פקודות או איטרציות. 7. כתוב את רצף פקודות ה-?8!15. 8 בצע בקרת איכות על-ידי הפעלה בתנאים שונים. 9. הכן תיעוד והדרכה למשתמשים. 07 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 יצירת פקודות סַַ06זַט8 חדשות ניתן ליצור פקודות כ06ז0ה חדשות בעזרת אט250, כך שיתפקדו כפקודות דנ שם הפקודות ב-א0ז05 הייב להיות בצורה =אא:6, כאשר כל האותיות הן גדולות (5הפדדק| |אדןקה6). יש להקפיד לא להשתמש בשמות פקודות פגססזט קיימות. הפקודה צריכה להיות מוגדרת בלי רשימת פרמטרים. לדוגמא, הגדרת שם מקוצר ל א.08]ה: ( ("אתהסםח" סאג60) () 6:5 אטזשם) ההפעלה מבוצעת ע"י הקשת . דוגמא נוספת: פקודת 060ז80 חדשה למחיקת כל הנמצא בתוך ה-5דזא1|. () 18 6:5 אט-שס) (("אזאאז |" מהצדפ6) אזא 0ד50) (("אהאאן |" ההצד05) אהא 0ד50) ("" אהא א1א "6" "55תחם" סאהוווס60) = (("אהחספח" סאאוווס6) הפעלה ע"י הקשת א56|1תם. תרגיל : הגדר הפונקציות הבאות, כפקודות 0 חדשות: (("" "200%" סהאאוס6). () 6:26 אטז6ם) 7% (("?" "2000" סאא60) () 0:22 אעזפם) ---- 7 (("ה" "200%" סאהא60) () 6:2 אטזפם) 70 (("" +פטחק >פטהק "5א1.1" סאמוןו60). () 1שא6:11 אטזפם) באז ((1.0 )טק "618015" סאמווא60) () 6:61 אטזסם) 1 (("" ("א" ד5500) "55המם" סאהאא6) () ות שפ:6 אטזפס) ב סאה 60) ((ד5500) 5557 5676) () 6:90 אטזשס) 00 555[ "" 2055 90.0((‏ "שזהזסם" 08 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 משפטי התניה ופעולות לוגיות ערכי ביטויים ה-?3|15 לוקחת משפט קלט של התוכנית, מעריכה אותו ומחזירה ערך תוצאה. ?15| תמיד מחזירה תוצאה במבנה אחד מסוגי האינפורמציה החוקיים. כלומר: זא=ז, ז15! 6א[תז5 , ת0₪שזא1 , |הפת. ולפעמים תהיה התוצאה בצורת ד או ₪זא. ד ו-ש1א ז הוא המקביל ב-115א ל"נכון" או "אמת", ובהתאמה ‏ !1א יהיה מתאים ל "שקר:" או "לא נכון" ביטוי ?4115 שערכו מתאים ל-ז אינו יכול להיות !1א ולהיפך. 7 כולל מספר פקודות הבודקות לתנאים שונים ומחזירות ז או !1א. הפקודות מתחלקות לשתי קבוצות : 6זה16ם:אה? ו-100101. 65 למספרים 5 ןספה? מחזירים תמיד ז או ]1א. הם משווים תכונה בשני ביטויים. דוגמא : שימוש ב-6ז0100]א? = (( 2.0 2.0 +) 4.0 = ) (( 2.0 1.5 +) 4.0 = ) יחזיר ז אם הם שווים בינהם ו-!1א אם הם שונים. "ספת מסוג > בודק אם מספר אחד גדול מהשני. ((100.00 150.00 -) 45.125 >) אותה פעולה ניתנת לביצוע בין ערכי משתנים. (15.75 1אטא 5510) | (7.00 2טא 5070) הביטוי הבא בודק אם ערך משתנה 1אטא גדול או שווה ל-2אטא: (2טא 11טא =<) 9 רשימת =5ז850160? למספרים. קאז | קמ תרגיל כתוב ביטוים הבודקים את התנאים הבאים: שווה לא שווה פחות פחות או שווה גדול גדול או שווה פחות מאפס שווה לאפס מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 בדיקה | שני ראשון א 1-0 1 אהווד 155 2.0 10 3 1/3 |55 08 | 0 3 1-0 | 855 08 0 0 אגווד 55 7 0 סד הט נמ הכנס למשתנים הבאים את הערכים, ובדוק עבור: קטן, שווה וגדול. ערך משתנה 10 ו 0.0 | 0 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! 5 נוספים פקודות נוספות לטיפול במשתנים: סדה האם המשתנה הינו אסזג. 1 | האם המשתנה הינו 157|. 0 האם יש ערך במשתנה. וו האם המשתנה שווה ל-/1א. קוו האם המשתנה הינו מספר. וב האם האברים שווים. ב האם האברים שווים לאותם ערכים. דוגמא: (דנאט' א 6ד58) (( 12 +)' | 0ד56) (5.0 א 5810) 7 - (8 ואסדה) וו 3% (+ אסדה). 7 = (א אסזה) שימוש בפונקצית >קצד ניתן בעזרת פונקצית =קצז לבדוק כל משתנה, לסוג הנתונים בתוכו. 5 <-- | (4.5 א 5616) ד<-- (ותשח' (א פקצד) טף) א<- ( זוז' ( >צז) ‏ אטם) 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1572| פקודות לוגיות זא - הפקודה מחזירה ערך הפוך לערך הנבדק. ד<--- | (|1א זסא) א <--- (ד.זסא ) סא - הפקודה בודקת איבר אחד, או יותר, אם יש בינהם וזא ומחזירה א. בכל מקרה אחר מחזירה ך. דוגמא: ( (3.0 4.0)' 3דק (2.0 2.0)' 2זק (2.0 1.0)' עזק 6ד56) ז < ------ | (3זק 2זק [זק סאת) ( ()' 3דק 55706) ]א < ------| (3זק 2זק 1זק סא) 0% - הפקודה בודקת איבר אחד, או יותר, אם יש בינהם ז ומחזירה ז. בכל מקרה אחר מתזירה !1א. דוגמא: ( (3.0 4.0)' 773 (2.0 2.0)' 2זק (2.0 1.0)' נזק 6ד6ש5) ד < ------ | (3זק 2זק 1זק 08) ( ()' 3זק 6ד50) ז < ------ | (3זק 712 1זק 08) ( ()' 2זק 6ד50) ז < ----- | (73 2זק 1זק 08) ( ()' נדק 0ד56) 1 < ----- | (713 2זק 11ק 08) משפטי בדיקה שימושיים בפקודות תנאי ]1 או לולאות 4115א ,בעזרתם מבקרים את זרימת התוכנית. בדרך זו ניתן להורות לתוכנה לבצע פעולות שונות, כתוצאה מקיום מצבים שונים. 172 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11502 זנ ז] - פקודת ז1 מופיעה בכל שפת תכנות. הפקודה שואלת "האם זה נכון ש.... ?" וכאן בא התנאי הנבדק. ב-157| השאלה הינה בסגנון "האם זה ך ?" מבנה הפקודה: ( <משפט אם לא> < משפט אם כן > תנאי ‏ ז[ ) לדוגמא: (1.0 1.0 ד15!) נדק 6ד56) (2.0 2.0 ז115) 2זק ) >( (12ק קז15!) (בדק קד15) סאה) ז1) = ("" ?ד 1זק "6א1." סאמווווס6) (" פדוזווסחה סאח" דקווסמק) ) / בדוגמא הקודמת קיימת שגיאה קטנה , בגלל הערך הכפול של |1א (גם ז15! וגם אסזה). גם אם יש |1א ב-1זק ו-2זק, יבוצע הקו. לכן דרושה עוד בדיקה ל-|שא. דוגמא : . ( (":00קא5" ההצד6) 5% 6ד50) (0 5% =) ז1) ("זז0 15 קהאפת" זאזחץ) (" א0 15 להאפח" זאזחץ) 33 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 פקודת ה-ז1 אינה מאפשרת ביצוע של יותר מפעולה אחת עבור משפט ה"אם התנאי מתקיים" וכן גם עבור ה"אם לא". על קושי זה מתגברים בעזרת פונקצית ה-א7₪06%. פונקציה זו משמשת להערכה של מספר ביטויים, כאשר רק אחד אפשרי. (1.0 1.0 ד115) נדק ד56) (3.0 3.0 1157) 2זק ) ( (2דק קד115) (1דק קד15!) סאת) ז1) ("" 2זק 1דק "שא1." סאהאא60) א6סמק) (". טס אאגווד ]וז | פאס ספדהפמסח" דקואסמק) ) ) תרגיל: טען המשתנים בערכים : , (1.0 61.0 דק (5.0 5.0) י 2דק (5.0 7.0) ּץ רשום ביטויים: - | האם 273 שווה ל!1א. - | אם 713 הוא |1), מותה קו מ-1ז? ל-2זק. - | אם 713 הוא נקודה, מותח קשת לפי 3 נקודות. על פני שלוש הנקודות. נסה את הביטוי, כאשר 73 הוא |1א. 14 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! לולאות וחזרה על סדרות פקודות החזרה על הפקודות והלולאות הן בין המאפיינים החשובים של שפות תכנות. אם, לדוגמא, ישנה קבוצת פקודות הרצויה לביצוע חמש פעמים, אין היגיון רב בכתיבה של חמש פעמים רצופות של אותה סדרה.השימוש בפקודת לולאה יקצר את התהליך. פקודת - זםקשת ( ( "10|שהת" דקאסחץ) 3 זה:ק;ק) ה-11א בסוף נובע מכך שערך פעולת (דקאסחץ) הוא 1₪א. כדוגמה, נבנה פונקציה פשוטה הסופרת: הפונקציה מדפיסה את ערך התא לתוכו סופרים, ואחר מוסיפה 2 לתא. () זאטס60 אטזפס) ( 0 אטא 0ד56) 0 דגק]₪) (אטא זא1ץ) (2 אטא +) אטא 0ד50) דוגמא מעשית יותר, תהיה פונקציה שתמחוק את 10 הישויות האחרונות שהוכנסו לשרטוט. י () 45610 אטז5) 0 דג ) ("" "+" "6055" סאמא60) פונקציה זו נפעיל, כאשר יש בשרטוט לפחות 10 ישויות. 5 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 (0.0 0.0 ד115) 14 6ד50) (9.0 12.0 ז15!) מע 6ד55) (מט 11 "ו" "200" סאאווווס6) ((5.0 5.0 ז115) 61805% 5676) (1.0 א61805 "618615" פאה 60) (0.0 0.5 ד115) |קפסזח 6ז55) ((0.0 0.5- ז15!) 1]051 5570) ((0.25 0 157)) |קפסקט 55706) ((0.25- 0 1157) |קפסאם 0ד55) (("" קבסדח "" "|" "םצסוא" סאהוו60) 10 דהפקםח) (("" |קפסקט "" "|" "שצסא" סאמויואס6) 5 זה;קשח) (("" 1ק5ס]1 "" "|" "פטס" סאהוא60) 7 דהזק;א) (("" |קפסאם "" "|" "ס=צסא" סאמויוווס6) 3 דהתק;ח) 6 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11502 לולאת 6 זא פונקצית ה-ז(₪575 הינה כלי מעולה ללולאות, שמספר החזרות של אותה סדרה ידוע. אך ברוב המקרים אין הדבר כך. במקרים שמספר ההחזרות אינו ידוע, הלולאה היא על תנאי במקרים כאלה, קיימת פונקצית ה-1!5אא. כל זמן שהתנאי מתקיים הלולאה מתבצעת. מבנה הפקודה הוא : <ז משהו הוא> | >ן₪1א) 1 ו בדוק אם התנאי עדיין מתקיים> אם כן חזור ללולאה < אם לא צא מהלולאה מאחר והדרך היחידה לצאת מלולאת 1]5אא היא בשינוי מצב התנאי, מומלץ לכן לכלול בתוך הלולאה פקודה המשנה את ערך המשתנה לבדיקה. לדוגמא: נכתוב תוכנית המזיזה את הישות האחרונה שהוכנסה, ביחידה אחת לכוון ה-+. זאת כל זמן שהמשתמש בתוכנית מאשר בהקשת +. לפני כן, נגדיר בפירוט דרישות מהתוכנית: יש להגדיר פונקציה. - יש להכניס למשתנה את ערך התזוזה הדרושה. - יש לבקש אישור המפעיל לכל פעולת הזזה. . ו - כל זמן שהתשובה היא כן, יש לבצע. כל תשובה אחרת תגרום ליציאה מהלולאה.. - שמות משתנים קצרים ובעלי משמעות. | - כתיבה ברורה לקריאה קלה - הערות וסידור סוגריים . - תיעוד, כולל: מי ומתי נכתבה התוכנית, ושינויים מתי, על ידי מי. - גירסת 0600ז0, עבורה נכתבה התוכנית. 7 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1572! לש ן. קטםשסו -ן סו ד הדשו חסדהחםק0 פוד 5דקאסחק קטפצסא אסנדש6אטז פד צ]קמזם =חד אס 9151815 15 דהחד 55הפהדהם א צדנדאם .אס 1 ץצ פד אז דנאט 6א0 -; 8 וה51פדחה6 ווק צם אודדנאא ; ד סאה 2.5 א0510פט סה6סדטה סז ; () קטפטסוו אטזס) ((1.0 0.0) זפ1)) 156 567) קט ד56) (" : <> (א/ץ) דנאט 1 קט ד5 פטסוות" 6א1חדפד60) 5 08) ("צ" ד5פדק0 הט50) ("ץָ" דפדק0 |מט0ת) ( ("" 156 "" "1" "פטס" פאהאואס) - דפ דקס 6ד56) (": <> (א/צ) דנאט 1 קט ד5 | ;שסאת" 6א1מד5ד)6) 8 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1872| תרגיל * הדפס את השורות הבאות: (0 %ח600 56%0) (((6000% + 1) %תש60 + 1) %תט60 56%6) (%תט60 %הוחק) (5 %תט60 >) שווחא) ("]" %65% 56%0) 6א) ("+" %85% [6008) (".65ץ 15 ל6א5חה "טס+ת" %קחסזק) ((": ?חוּבּ.ָהת" פַָתוז80615%) 565% 56%0) יי ו 66% 6ה% סתהו 6[ו1+ שת% 0ה0| .ק0]105.15 1[6+ 6ת+ 6768%8 .= ח0ו60ת0+ 6ה% ₪056 6ח8 ,ה565510 ) 7 500 861685" (" .<1 הגת+ 655[> [[508 0 185 פטו6בחח" %קחסזק) 46 ף56%) . (" :780105 סָץַ3[ 3 "%6תתת" %קה66 66%615%) ) ) %חתו0ק-0+ %: ((" :%ח6ה360|ק5ות" %קה66 5ת01ק86%) 6150% 56%0) 6; י (%ק015 0%ה60 6ופֶה3) פה6158 56%0) ; 5 "0+ 6 (0150% 0%ה66 66ה015%8) 61565% | 5 "+ ) 6א) (5 6000% >) 17 5 חאג"0; אגיז; (360 0%ה66 "617616" 36 60) 6 +הוסק 6060067 שִפַהב3ה61565%((;6 פַה0158 %קה66 ץג|סק) 0%ת66 ף56%) ((%ה600 +1) %ח600 [56%) % מ676856ה1; ) ) 020 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11522 5 א0710 551 שימוש ב- זַ56 א10ז55|50 ב- 1|15א, דומה מאד לשימוש ב-ז50 5₪ ב-0680דט. כאשר מקבלים את ההודעה 5ז08060 ז6ם|55, בוחרים בעזרת חלון אחרון או ישות - ישות בנפרד, ואז מפעילים פעולה על כל הישויות שנבחרו. זו העת ליצור מספר ישויות בשרטוט, כדי להשתמש בהן בהמשך. שרטט מס' מעגלים וקווים על המסך: (([5508) 51 50₪10) ------> <1 : ]556 60110% |55> כלומר, נוצר ז56 א10ז55150 והוכנסו לתוכו הישויות הנבחרות: זז 1 מקבלים רשימה של ישויות בתוך 51. כך ניתן "לצבור" ישויות בתוך ז5 א10ז55150, ולהפעיל עליהן פעולות שונות במהלך השרטוט. 65 55067 7 ממאפשרת סינון של בחירת ישויות, לפי מאפיינים שונים. לדוגמא: אם נרצה לבחור ד55 א10ז55150, שיכלול את כל הקוים שא11, נרשום: (((("5א11" 0 5א60) ד115) "א" ד5508) 51 6ד98)> ((("5א1)" . 0))' "א" זם550) 51 5576) ה- א נקרא פילטר, והוא מציין שיש לבדוק את כל הישויות מולו. ישות מתאימה מוכנסת ל-ד55 א10ד0ש|56. אם אנו מעונינים בכל העיגולים אשר בשכבה בשם ס1א, נרשום: (((("ס1א" . 8) ("6180|5" . 0))' "א" ז5508) 51 5676) או: (((("סז" 8 5 ("]61₪0" 0 85א60)) ז115) "א" ד5505) 51 5676) 1 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 מספר הישויות ב-ז5₪ א55|60710 בוו ו ו ו ו ור ו ו ו ורי ב ב ג פונקצית 8ז0א55]5 מחזירה את מספר האברים ב-587 א10ד501:60: ((51 ד0א551) א515 0ד56) קבלת שם הישות הראשונה ב- 557 א10ד5:1?60 (0 51 05א55) ז5]185 0ד50) המספר בפקודת =!!תא55 מציין את מספר האיבר. למשל, איבר חמישי נקבל ע"י (4 51 5): הוספת ישויות ל-567 א10ז55150 קיים בהנחה כי קיים כבר 51, הכולל מספר ישויות, נצייר קו ונוסיף אותו ל-51 על ידי כתיבת : < ((51 (דפ וזו₪) 0סה55) 51 0 מוסיפים את הקו האחרון ל-51 ומכניסים אותם ל-51. 2 מרכז המיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1522! גישה לישויות שמות ישויות לכל ישות בשרטוט 4010680 יש שם עבור 01152ז80. מספר טעמים לכך: - כדי למצוא ישות או קבוצת ישויות. - כדי להפעיל פקודות 0680דט עליהן. - כדי לבדוק מאפייני ישות. - כדי לשנות מאפיינים. שמות הישויות טובים רק לאותה ישיבה מול ה-0ה6סדט8. בכל כניסה ל-3620 מקבלות כל הישויות שמות חדשים. ישויות חדשות יכולות להווצר רק על ידי פקודות ס06זַע. כמובן אין זה מכשול, משום שכל פקודות 01060 יכולות להיות מופעלות בפונקציות ?0|15ד0. מציאת שם ישות הבה ניצור קו 6א11 מ-1,1 ל-5,5 בשכבה 0. <600000136 / : =הא צדדא=> ‏ <--- ((דפ ודאם) =אהאזאם 0) זפא/|זוום הינה פונקציה, המחזירה שם של הישות שהוכנסה אחרונה ל-060ד0. מה ניתן לעשות עם >אגזום ? למחוק את הישות. למשל: ("" םמאזאם "56תחם" סאהווז60) בצורה כזו, מוחקים כמו בפקודת 8010680 8455 עם אופציה |. בהבדל אחד - שם הישות נמחקת, בתנאי שהיא מוצגת על המסך. אפשרות נוספת לבחור בישות היא באמצעות הצבעה בעכבר: ((( 5₪זום) 8ה6) ם!האזאם 0ד55) מהתזיר יותר מידע מאשר רק שם הישות. אך אנו, בעזרת 62%, שולפים את הדרוש לנו. למעשה, מוחזרים שם הישות וקואורדינטת + א של נקודת ה-א10ק. הדוגמא הבאה, היא פונקציה המבצעת העתקה : 0 ₪ ]510 -- ,51607 () צק6:5160 אעז5ם) =ווהאדאם 0ד50) ( (5₪1זאם) 608) (( 055ק 055ק "" ם!ווהאדאם "ץק60" 60 ) 3 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 תרגיל - | כתוב ביטוי: 1. המזיז ₪0%6 את הישות האחרונה בבסיס הנתונים של ה-160. 2. מבקש מהמשתמש נקודת בסיס ונקודה נוספת. ₪ כתוב קבוצת ביטויים שיבצעו: 1. מבקש מהמשתמש לבחור ישות. 2. משנה צבע ישות לאדום. - | כתוב פונקציה שתשנה 68| של ישות שהמשתמש בחר. 1. מבקש מהמשתמש לבחור ישות. 2. משנה את ה- א;צ! של הישות. 3. מבקש מהמשתמש את השם החדש של הישות. 4 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11572 רשימות מאפייני ישות. הגיע הזמן לבחון את המידע האגור בבסיס הנתונים של ה- 60ה,תחת שם הישות. תחילה נצייר קו מ- 1,1 ל-5,5 בשכבה 0 ובעל התכונות הבאות: =פצה וצ וי הפצה וצח >קצדפאז | 0 אס דהשם |₪ 0 ד לאחר מכן נכתוב: י ((דפה דאם) =אהאם 06ד56) או: (((5₪דוופ) הה6) שואאאם חַד55) סותא ו זה אמור להחזיר את שם הישות: ( (שוואא= דפ0דאש) ד5ז1= 6ד56) כאן מקבלים רשימה ארוכה שאם נכתוב אותה בצורה מסודרת: ( <6000000153 /: ₪אא צדנזאפ> . 1-) ) | ("5א11" . 0) ("0" / 8 )10 1.000 1.000( )11 5.000 5.000( 55 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1502! הרשימות מסודרות על פי הקודים הבאים: שם הישות 1 סוג 0 שכבה 8 נק. התחלה 10 נק. סיום 11 פונקצית 85506 מאפשרת שאילתות פשוטות ברשימה זו: ( 1151" 8 15506 ) *-פפחהה--------> ["0" , 8) ((ד5115 8 45506) 608) אהלוריה--ה----> שם השקבה *0* 66 תרגיל מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1523! - שרטט בשכבה 0,מעגל ברדיוס 1.5 ומרכז ב- 5.5,4.75. - הדפס את הביטויים הבאים: תגובת ה- 2|157 <6000000028 :6חהּח ע%ו%תם <6000000028 :6חהח ע%ו%הם (<6000000028 :6ַחגּח עְ%ו%ת]> . 1-) ("ם|6180" . 0) )8 . "0( )10 5.500000 4.750000( )40 1.500000( (<6000000028: 36 ע%1%ח]> (" 61001" . 0) "0" "1" "1" )10 5.500000 4.750000( )5.500000 4.750000( )5.500000 4.750000( )5.500000 4.750000( ביטןוי ((85%|%ה6) 806ח6 56%0) וח ! ( (86ה6 %06%ה6) 5%ו[8 [56%) )5506 -1 6[15%( )45506 0 6[15%( )66% )85506 0 6[15%(( (((8[15% 0 85506) ו 86 |506) 868 (6115% 10 85500) ((5%ו6[1 10 45506) 60%) (((61155 0 85506) 60%) 60% 0 (3.0 %ק6 "61%6[6" 0ת8חח600) (0.5 (3.0 3.0)' "61"6[6" 0חה60003) ("" ((((35%|%ה6) 6%ָ%ה6) 10 35506) 60%) %ק6 "שחתון[" 6תהתח60) 77 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1523 " מעבר על בסיס הנתונים לקראת הקטע הבא, מומלץ להכין מספר ישויות על המסך. ז5ה|זום מחזיר את הישות האחרונה שהוגדרה. מחזיר ישות שבחרנו. נוח לעבור בצורה שיטתית על הישויות כולן, מהראשונה עד האחרונה בהן. הדבר נעשה בפקודת זאפאזאם,כאשר היא מצויה בתוך לולאת 4115א. ((דאפאדאם) =אאאם 6ד55) מחזיר את שם הישות הראשונה . במקרה שאין ישות, הוא מחזיר |1א. | ( (6אגאם דאשאזאם) 2שאאם 0זַ55)- מחזיר את הישות הבאה . הארגומנט בפקודת ה- זא]אזאם מורה לפקודה איזו ישות הבאה להחזיר. הבה נרשום תוכנית, שתעבור על בסיס הנתונים ותחזיר את שמות הישויות וסוגיהן. הדגשים: - שמות משתנים קצרים ובעלי מובן. - הדגשת רמות הסוגריים ע"י כניסה. - הכנסת הערות. | - תיעוד:. מה עושה התוכנית מי כתב, מתי ולאיזו גירסת 60. ץק 8 61 |זהק 8 אםדדזחא א ץד דאם. צםצם ז0 ₪אהא מחד 5דאזחק אס1ד6אטז >זד . השח דקווסתץ סאהו60 =חד א1 =קצד צזזאם 5'ז1 סאה 6אזאתחס ה .זה | 08 2.5 510% הדא םפש הס ! 96% 9 9 וט 9 3ט * () 05תקם אטזשס) פוא זו= דפח1ץ ד60; ( (דאפאדאם) ;ואת ו בי ?1 >דנדא= 0 דטס: ( (שוואאם | ושא) זסא) פוואא זאזחק; ( (פוואאם זאזחק) קוד זאזמק; דוזחץ) (( (ואא? דז6דוש) 0 45506) 008) '/ זא אהאום דאזחק; קד : ) צדדוום דאשא ד6₪; ((שאהאם דאםאדאם) שאגאם 5010) ) 5 ספ 0 תק0; (".15₪50א1] 15 6א01תקת" דקווסחץ) 55קק50; (1א1ח?) ) 188 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 תרגיל צייר שלוש ישויות והדפס את הביטויים: ( (דאפאדאם) =אגאם 0ד50) ("" =אאם "ד15" סאחווס60) (=האם דאשאדאם) ₪2אהאם 50706) ("" 2=אהאם "1157" סאה 60) ( 055ק 55 תק "" םהאם "מעסוא" סאהאאס60) ("" 62האם "55חם" סאהו60) ( (₪האם דאשאזאם) ₪2אאם 0ד55) ("" םתאש "1157" סאה 60) ("" ₪2האם "157 |" סאמוו60) שנה את 52805.1|52, הנ"ל על מנת להדפיס באותו א;צה! שהישויות נמצאות בו," בנוסף לשם הישות והסוג שלה. .09 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11503 שינוי תכונות ישות למדנו להשתמש ב-5506, כדי לדעת לחפש בין המאפיינים השונים של ישויות בשרטוט . ראינו את ]1, ע"מ לבדוק באם המאפיינים עונים על תנאים שונים.וראינו גם כיצד ניתן לבצע לולאות - ב ₪!1ַוא,כדי לחזור על אותה פעולה עבור מספר רב של ישויות. בהנחה כי ישות עונה על מאפייני התיפוש, אנו יכולים לשנות אותה ישירות בבסיס הנתונים,בעזרת פקודות ז5085 ו- פס0אזאם. 851 מחליף ערך ב-ז115 בערך אחר. ו משנה ישירות ערך ישות, כאשר הוא מורה ל-060דַש לעדכן ישות, בהתבסס על שינויים שבוצעו ברשימת המאפיינים של הישות. הפקודות הבאות, יוצרות ז15! במשתנה ד15!ז5שז ומחליף אותו לערך חדש: (("א1ם" "הםדא65" "אפספזא" ז115) ז15 דפפד 6ד56) זפ ודד (ד15 ד5פד "אשספ1או" "550" ד5085) 15 וד5פד! ((ד15.דפפד "אפספזוו" "שופ הס" ד5085) ד15 דפפד 0ד58) ד5ז ודד 0 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 עבודה ברשימת מאפיינים אינה שונה מהעובדה בדוגמא הקודמת: נשרטט קו מ- 1,1 ל- 5,5, בשכבה 0. ( (דפה ודו ) והאי ד5) ( (=אהא] ד66זאם) ד₪15 6דם5) (1.000 1.000 10) < ------ (1151 10 15506) (( ₪151 10 15506) 010 0ד55) ((2.0 6.0 ז115) 10 6085) (((2.0 6.0 ד115) 10 6085) שא 06ד56) (151 ₪ 010 אשא - ד5085) זו ((ד115= 010 שא ז5085) ז₪115 6זַ50) ובפרב) שינינו את הערך של נקודת התחלת הקו, בתוך ז₪115, מ- 1,1 ל- 6,2 . בבסיס הנתונים לא שינינו דבר , השינוי עצמו מתבצע בפקודת: (ד51.15 ססאדואם ) פסמזאום אינו יכול לשנות את סוג הישות. למשל מ-6א11 ל-618615. 11 מרכז חמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 15:3| פונקצית 617580 עוברת על בסיס הנתונים,מוצאת שם כל קו בשכבה שאינה 0, ומשנה אותו לשכבה 0. 8 דה ה 6‏ |זהק צם אשדדנאא ; חס ה א צדדאם 6א11 צתשלם 655 וק א10ד6אט 5זאד : .0 הפצה | סזאס -; 5 8/1001 612580 ]א ץספ; (ד18 פאגאם /) 012580 אטזסס) צדנדו ד185? ד66; ( (דאאדא=) >וומאם 0ד55) ו וו את חווד וחת; ( (פאאאם | וטא) דסא) ( (פוואא= ד65דא) ד₪15 0ד55) 0 פוה אס דסא 6אז11 ה זז; ץנ / סה ) ("פאז" (( ד15] 0 5506) 608) הטס]) (("0" ((ד15ז 8 15506) 608) מטף5) דסא) ) 0 וצ אס זז דטק; 0 )5506 8 51151(‏ ("0" 8 5א60) ד85ט5) ז₪115 0ד56) | ((ד15 5 ססו דוש ) ) ) דהדום דאפא ז8₪; ((₪האם דאםאדאם) ₪אגאם 500) 22 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 חס ,1.5 +0 פטו30" 3 6ה3 5,5 0% %תוסק "%6ה60 3 ת%וא ,018015 ג אבחם .1 .0 "ִסצְבּן .0 6ת% הו 6קע% ח6נד 8 <:סההה ע%ו%הם> ((85%|%ה6) 806ת6 ף56%) ( ((גה6 %86%ה6) 5%ו61 56%0) (<:6חהה ע%ו%ת]> . 1-) ("]|6100" . 0) "0" 2 8 (1.500000 . 40) 0 10) (5.000000 ו ז ("]|6100" (5%ו[6 0 5506) וגשףו) ז (3.0 (6[15% 40 85506) =>) (1.500000 . 40) ' ((6[15% 40 35506) 0[0"86 56%0) (3.000000 . 40) ((3.0 40 6085) 60"86ח 56%0) ( ((6[15% 0100806 30"א6ח 5025%) 6;05% 56%0) (<:8;06ת ץ;%ו%ת]> . 1-) ("]|6106" . 0) (" וו , 8) (3.000000 . 40) 0 10) (5.000000 . (דפז | ססוזאם) (<:6חגּח עֶ%ו%ה]> . 1-) " ("]]6180" . 0) ("0" . 8) (3.000000 . 40) 0 10) (5.000000 . ) 5 010005108 0%+ 565% סו 6ט3/ .612:00.157 תסו%סתט+ 6+ צץ+ו0סא .1 ע%ו%ה6 א510א015 ה686 66| סו סטגה 0ה3 ,65ו%ו%ה6 185| תשת+ לסת%בץ . ל5|. 60197580 הסו6%הט+ אשת 6ה% |ו63 018 "36| חס אס אוו עץ6ט6 821005 %ו שטג₪ .ק60107:80.|57 הסו6תט+ 6ת% ץ+ו0סא ‏ .2 בָהו"500100 ע2 6768%64 ע%ו%ה6 אשה עץ6ש6 71366 .הואגץ0 6ה% תו ע%ו%ה6 6 5+ "6ע8[ 5306 6ת% חס (.6%6 ,%א%6 ,(שתוו) א510א016 6ת% .חס 660בוק עווההו6ו"0 5בא ע%ו%ח6 א510א₪אזס . ק5.]. [א7|01אם הסו6%תט+ אסת 6ת+ 6הבא 3 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 רשימות מאפייני טבלאות . קד מחזיק מספר סוגי טבלאות.בינהן: א8106,= |צדפ, אםזט, פקצדו, :ץצ ו. כל אחת ניתנת לקריאה ישירות מה- ק8|15. 7 כולל פקודות מיוחדות לטיפול בטבלאות אלו: ((ד "תםצה ן". דאםא ופד) | 0) הפקודה מכניסה לתוך |8זַ50+/! את הערך הראשון בטבלת ה- הפצ3! פעולת ה- זא=א|פז מזכירה את ה- זאסאזאם. הערך המוחזר הוא בסגנון: (("םזדדסס" . 7)6 . 62) 9 . 70) ("0" . 2) ("חפצ|" . 0)) ה-ך בפקודת ה- זא₪אופז מורה החזיר את הכניסה הראשונה בטבלה. בלעדיו, הפקודה תביא את הכניסה הבאה. ערכי הכניסה: אא 5ןפאד 0 5 תםצ | 2 קז 70 62 "קאז 6 הפריט השני ברשימה, וכל להיות מוחזר בעזרת 608 "10005 דא 60" <--- | (ך "תםץה |" דאםא|8ד) 6 5506) 608) חיפוש בטבלה נעשה על פי שם הטבלה ושם הפריט המבוקש. ( ("ס הסאה ד5" "₪ |צד5" 5586 ופד) ז8 צז5 זבם דוגמא: פונקציה, הבודקת האם א;צ! מסוים קיים בשרטוט: / לפ |. חצ ודפאם; ומא הפצה1 08 פדקווסחק אסנדסאט]ז; דופ 60 גוד א1 5ד15א5 ₪ פצהו וחד הפהדפחא 5פאנאת:דוס דנ; . 655865 = דה1חקסמקקה שווד פאתטדפח סאה 6א1אתחם; 7 ותגם51דהה6 זווק צם אודדזחא; / דה | סואה 2.6 סה6סדטה 08]; (פוואא /) חצ ד5א6 אטזזס) פוא 0ד50) ((" :8פצ1 ]0 ]ווהאח" 6אזהד5ד6) ) | "הפוה |" מסהתז5ופד) | :1) (("!5ד6%15" שוומא1 " חזצה.ח" דה6הד5) דקאסתץ) (("1ד15א= דסא" שאתא " חפצה.ח" דה6הד5) דקווסחק) ) (1אזחק) 4 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11503 תרגיל 1.כתוב פונקציה, המבקשת מהמפעיל שם טבלה ושם פריט בטבלה , מחפשת את הטבלה ומודיעה אם הכניסה קיימת . 2.כתוב פונקציה, המבקשת שם 58₪+! חפש, אם השכבה הקיימת מציינת למפעיל את שם ה- :קצך6א1| ואת צבע השכבה ומחזירה 567 א10ז5:|56 הכולל את כל הישויות באותה שכבה. 55 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 0 4חו"5% 8 2 4הו"5% חגא 1 20 זז 4 ח26סץ] 02 עבזיוי ו ץסן60 (011 60ה"ט% 15 "36| 8ת% +1 6ט51ב60ה) 6 4הו"5% 6 הו 868 סו 6 פטס 6 64% עץ ססות 0 טהו"5% 6 2 4ו"50 חגא 3 4ו"5% 0% 6561616 068 20 ויוי 3+ 61676066 ע%ושתם 72 606%[ 6 סחסחתפווה 33 106% 5חססו ה%פַה6[ ה035 ז0 4 20 [₪683 ה%פתסן הזס%%גק [%8סך 19 [63 . 1 ה9%ה18 05 099 31 2 ה8%ַח0[ ה035 )6%6.( 0 טָהו"5% 86 2 9חו"5% 6ב 3 פָהו"5% .| 6וו+ %חס] 4 "5% 6 %ח%0טום 20 [₪63 %הסוסת %א56 660אוץ 1+ = |₪68 36%0%+ ה%וא 22 [63ת 6 =>ח8ו6ת 85%| 0 [₪3 6 פחוטףווםס0 1 70 ובזיבי % 10360 50306 4 0 וניבי 6 [638ו%67% 2 1 נבי ו 5 מש>אפך 4 1 נביבוין ו חא00 5106ק₪0 %א6%ך מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 בו 6 ף=1 6 קט 6 363 ץז יקסיו 0 8הו"5% 86 2 4ַהו"5% חגא 10 % %הוסק %6%ה66 20 [₪68 0% 21 [₪63 הו 1 1% הופו"ס מסץ+ תסו66%זוס 1 631 חופו"זס ה0ץ+ תסו66%זוק 10 נביב 6 +1ח6יזט6 +סא ו 6 16 6 קטסיס 6 08%8 ץסס סיו 0 9הו"5% 86 2 4הו"5% 36 א 10 לו %הוסק 2856 תסו50%%ת1 1 70 %66%חז 6% פטסושתסחת 2 0 ובזיבי) 5 ₪5 7 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1573! קלט ופלט . 7 יכולה לקרוא ולכתוב לדיסק. קלט ופלט נעשה בעזרת פקודות 5א1:-₪540 ו- 5א5-11ד81א. ובנוסף קימות שתי פעולות נוספות, הדרושות לתהליך 61055 א078. וראשית, ניצור קובץ בעזרת ה- 08ז501 זאפד.בשם זאך.זפשך. | =ז זפאז] 566000 =אז | פחזווד פתיחת קובץ א6ק0. | כדי לבצע כתיבה או קריאה, 1/0 יש תחילה לפתוח את הקובץ 075% אק מחזיר ערך הקרוי 08זק055681 1!8₪] - שהוא כתובת שה- ?15| משתמש לגישה בשלב מאוחר יותר ב- מ"ח או >ד1אא. כל אחת מפעולות אלה יש לבצע בעזרת מאפיין זה. ב- 075% מציינים את אשר עומדים לבצע - קריאה סה:ח- כתיבה ו הוספה לקובץ סאםקקה- (("ח" "דאז.ז5שז" אםק0) זקם|1] 6זם )5‏ ---> <42054 1]6]> פתחנו את קובץ זאד.ד5פזד לצורך קריאה ממנו. (("ת" "דאד. דפםך" א₪ק0) זקם|1] 55₪70) דקם וזו (דקם |1] שא1 ו-סגשת) 1א11 0ד55) 1אז וו (דקם |1] 5א11-סהםח) 2א11 0ד50) ((דקם]11] 6א1 |-0ג6חה) 3א11 0ד50) א <--- ((ק:)1] שא11-סתםה) 1184 6ד50) סגירת קובץ 61055: ((זקם|]] 61055) זקם|[] 0ד55) --> |זא 08 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 כתיבה לקובץ : תחילה יש לפותחו לכתיבה - (("א" דאד. ד5פז" אםק0) זקםו1] 06ד55) (זק]|1] "פא11 ד185] אסא" שא -=דנהא) (דק; |1] "₪א1 | 0א5560 אסא" שא |-=ד₪א) (דק] |ז] "שא | סת1ד אסא" שאז |-=דנח₪) (דקם 11] 61055) תרגיל פתח קובץ חדש בשם 006.דאפז, וכתוב את השורות הבאות לקובץ: = דפחזץ זו 5600 צוו סגור הקובץ ופתח אותו ל- סא=קקא. והוסף השורה: = סתזחד זו השתמש בפקודת =קצץ להצגת הקובץ. 9 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 דוגמא: פונקצית זאשזס], מוגדרת פקודת 060ז0 חדשה הקוראת קובץ וכותבת אותו כ- דא=ז בשרטוט 0ה06ד0. ץק ן. דא 10 .= דאשד ז0 >וגא 05ז 5דקואסחק אס ד6אטץ סאהאאס6; 60 אז דאסד 6אזסא 605 פוד 5וותחם סאה 6אז 1 56 סתפה זז; דאשד פד ]0 = וא אס דהדסח סאה זזה 08ז בדקואסהץ 150 זן: . 1150 דפטט- דז₪ | אואתם 15 דאםד מםצשאסה; , 8 א 51םז₪ה6 |זוק 8 אםדד1אא; .אד | סאה 2.5 א510חפץ סה6סדטת 08]; , הדחם 11 ד60; () הדה100 אטזפם) 0 ומא 11 (" :]ומא 111זת" 6א1הד5דז6) אהא וז זאזס0ק 5א1; (" דאזסק אסזז55₪א1ת" זא01קז65) זקפא1 זפ דאשד; | (": ז168םשהת" דקפא1 ז15סדם6) זהדאד אס דה דסת דאד; ((" :א10דה דסח ת ק5א1 = | ד05) סדח) זהדאד םס זאז0ק 5א1; (1.5 זהדאד *) זוופאז . = ות זאז0ק 5א1; ((2? 1 /) (דמדאד אדס) -) זמפאז א ק0; ("ם" אגאו] אפקס) זאקו] ) 0 , דאשד אאחם; () דאזחם אטז06) (דאד דמדאד זהדאד דקפאז "דאשז" סאגא60) זא1סק באז זאסשא; ( (ד5א1 דח5א1 דקפאז ףה ץ) זקפאז 6ז55) 5 זאספא; ((דאוז פאז -פת:8) א ודאד 0ד55) י ) . *- - = 0 נוניברטיטת חיפה - הטפרית מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 5 0 6565 דח ץא60; (ם) הדס אטזפם) (180.0 (1ק מ *) /) ) 5 סד אהזסתה דחפ שא60; (=) סדה אטז05) (1ק (180.0 ₪ *) /) ) 600 () דאשד6:10 אטזפם) דגס דז6; (מז100) סא60) ? 155 וז (זא זא ג0ף5)) (" .ד%15] דסא 0055 115]ח" דקאסחץ) ? צדקוום = וז ) א ((דאקז שא ו-סהפח) אדאד 6ד55) מש50)) (" . צדקאם 15 115]ח" דקואסחץ): ) ז) וו ו ?7 זאד 0₪5; ((אדאד | וטא) זסא) דשד ווחם; | (דאדווחם) ) זז 005 ( (דק1] 61055) זאק וז 6ד56) . ) ) ) 11 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 ניהול משאבי זכרון ב- ל15). ל-ק353ק15| ו- א0גז1155 הינם שני משתנים בסביבת ה- 05 המציינים לס061ז0 כמה זכרון עליו להקצות ל- ;1)15. קהפו הוא איזור הזכרון המשמש להגדרת פונקציות , א5186 דרוש לשטח עבודה של 7 שם היא מחזיקה את תוצאות הבייניים במהלך פעילותיה. הגדרות הגיוניות הינן: 0 556 0 ]5567 הסברים נוספים ניתן למצוא ב- א0זדה |הדפא1 סאה 66אהאחס-חק בהודעת ;4115 - 505 5ס0סא זא1615::ז50א1 כדאי להגדיל את ה- קאםו. בהודעת ;15!] - 5705 א6ז5 :0 ז00 כדאי להגדיל את ה- א6זַ5. במערכת ₪005 רגילה, מקסימום השטח הדרוש ל-קג₪5 ול- א576% הוא 40000 . זז - הינה רשימת כל שמות ההגדרות והפונקציות ה- ?15) . ניתן לראות אותה ב- 157 |אסזה! ניקוי ה- ז1108|15 - שטתח ה- <115;85 מוגבל, ולכן קיים מספר מוגבל של פונקציות אותן ניתן להחזיק בזכרון. השיטה הבאה מאפשרת ניקוי ה- ז15|א0זה כך שתשארנה רק הפונקציות הבנויות ב- ;15!א. () א 61 אטזסם ) (ד15 |א0ד אהם 61 תםטוםוא) ז15 ואסדה 6ז50) על מנת להחזיר את מצב ה- ז810%|15, ובכך לשחרר מקום בזכרון, ניתן לבצע את השגרה (א.015). הפעלת א0א+. - ניתן גם לטעון יותר פונקציות מהכמויות אותה מאפשר הזכרון על ידי איחסונן הזמני על הדיסק. הפעולה קרויה 8א8461< ומופעלת באמצעות פקודת (א0א+). אזהרה: אין לבצע א6158 אחרי שהפעלנו אסאץ. משום ש- אסא משתמש בד15 ואסדת בתור רשימת הצבעות לדיטק.!!!!!! גודל פונקציה - פונקציות ארוכות,התופסות מקום רב ב- <51ה, מומלץ לשמור על אורך סביר לפונקציות. אורך שמות משתנים - כללית, מומלץ לתת שמות משמעותיים לתכניות הנכתבות, על מנת שיהיה קל להבין אותן. ניתן לשפר את ביצועי ה-?8|15 אם המשתנים יקבלו שמות קצרים משש אותיות. זאת משום ש- ?4115 שומר שם כזה ב- 005א אחד, בעוד ששמות ארוכים יותר הוא שומר בשנים. 12 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 פקודות 0157זש₪ לפי קטגוריות השמה: דט טיפול בישויות זז ו מתמטיקה זכרון שונות פלט פרוצדורה עזרה בתכנות יחסים 5 א10 ₪0 55 מחרוזות המרה ממחרוזת בדיקה 0, ףהחדםפ5, זםסדזא1, זםפ סאהוו60, ה156וקתת, התם |06, דאםזדחה, סה=חחס, אהחסחם 5סלל, הםץ, ה56ךאםד, ךאשא ופד, אהחסםה, קהאפס, פואס6טאסוי מסודאם, דפת ודאם, דששדאם, |שסדאם, 65אהדפזם, = ואה ה |0ק, 5חםדא1, דאשאגה, סקטדאם, |שפזאם, דאשאזאם 5 חך, ה6ח הש ופד, דאפא ופד מ0סן, 6|זסא], 61055, =א1 |-סהשח, ההח6-סהםח, אסקס ההה6-םד1הא, ₪א1 -=דזחא דא דש, צאםד60, ז15סדש6, 5אה60ד60, = סאה דס, זאז קד סואד , ההצדשה, 6א1הדדםה, |תםהדסה, דאם1תהסדסא, שפטאק וגו ךז |אסדה, סאםקקה, הדהשאם|, זפה|, 5א60 .... 608, הת6 ו, ז15], ז5085, =מתםצםה, הדא *- +/-- 1-1 >אא, סאה, 80015, אהזה, 605, קאם דקאם, זה 0ן, א1], 060, 106, סאה 0סן, 106108, ה0, ה אשת, ךח5, א51 6 ו אסוצ, *הסההם*, 06||ה, סאהקאם, =זסט0 1חקתסז, זאזהק, 6אזהק, 1אזהץ +ןקקה, |הצם, אטזשם, ה6ה=תסת, :1, הסטווה|, הה6קהוו זהםקםה, אססתק, ם|רא 65ד, 65תחזאט =/ > < > =< >> 25506, 60, אגא, אזו ,55000 ,1‏ ₪]55%, 55058, 6 551, זם556 , אם |חד5, זה6תד5, סהסת 5אה, [501ה, זסזה, [סדה, %ח6, הסד1, 05ז₪ ב אסדה, לסא800, 6ם, |הטףם, קד115, קפטאזא, זסא, ווטא ק20, =קצך, קהספוטא 13 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11503 תוכניות דוגמא: ****םץ: 8180'5 לגירסה 10; (1ק ₪ 05 /)- 6:86 אטזסם) שמירת ערך האקו; ("0560וו0" ה)ד6) 65 6ד50) זו זל (("זה0קצ6" ההצדם6) קץס (0 "60660" ההשד5) דטקאז | |טא 0% |154ם; ו (1 דםטדזא1ז) קבלת נקודה ראשונה; ₪1 5670) ((" :דמסקץ צאה א1 200% סד אססא1א ד6ם שפת" זא01קד60) נקודה שניה; (055? 1ק "צה52₪" "אססא1א" "אש1ץ" סאהווווס6) מחזיר אותנו חזרה חלון; (קץ6 "ד0קץ6" מהשך55) טוען את החלון שהגדרנו; ("שג%28" "=ח0ד5שה" "א16ץ" סאגוא60) מבטל את ההגדרה; ("שג%70" "דש ןשס" "א1ץ" סאהא60) (65 "6000" ההצד5) (8181?) קביעת א10זא/|ם לפי ישות נבחרת: תחילה דוגמא ל- דש6זא] ול- |56זאם אהטדת 6,6 1,1 6א1 6:1 ((": דנז 00055 56" הפדאת) ₪ 0ד )58‏ 3.3 ((0.0 3.0 3.0) <6000014 / :שאהא צדדא>) (((ד5 זוום) דפ6דוש) 8 6ד56) 0 7 0 (600000145 :ומא צדנדום> 1-) ) ( (0.0 6.0 6.0 11) (0.0 2.0 1.0 10) (1.5 . 39) (25.0 . 38) וו" ד דפ וד ו 18 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1523! (דם / ) 6:55 אטז5ס) " אס1דהצם ם מד1 =אהא סד צדדאם אה ז6ם ש5ת" דה6מד5) 6אזחק) (("דאםה60 פד 655אא16הד סאג" וזבב מקבל את שם ישות; (((":6א1דד55" 6פדוןפ) חג6) דשסדא5) ₪ עובי; ((" 39 45506) 608) ך / ((0.0 ד 0ד50) (ד דסא) ]1) אס דצ ו ; (((5 38 35506) 608) 5 0ד58) ((0.0 5 5070) (5 דסא) ת1) ( ד ₪ "ץצ 6" סאהאואס6) (5 ₪105) "=א10דץ6 .51 דאפתהטסת" דה6מד5) 6אזמק) ) (((ד 05ד) "=₪11600555ד דא6 66 60ת" דוגמא להצבת נקודה על קו, במרחק מאחד הקצוות: (((8 ה 25506) 008) (8 ה) 667 אטזשם) (סה ז15ם 2דק 1דק סדק הדהסם םוימאם /) 6א0 6:1 אטזס) (0 "60660" מהצד50) (" : 6א11 ז0ם |=פת" |56דא₪) =אהאם 6ד56) ((5אם הה6) דשסזאם) הזהס" ("סאם" (6אגאם חסה6) קהא05) | 0זק (אזהסם] 10 ז65) נזק (הזהסם 11 ז60) 2זק (":65א01511 ה=זאפת" ז5זסד65) זפזס (1זק 2ז? (1.05-6 (1זק 0דק ם6אגז15ם) >) ז1)- נדק (גדק 0זק 5|טאת) | את ) ((ד015 6א סדק חה ו0ק) "דא01ק. " סאה ווס60) הפעלה ע"י 6א810, כאשר כמובן כבר קיים קו. כתיבת הערות החוצה, בזמן העבודה, לקובץ בשם שם שרטוט.דסא: () 55ד0א:6 אטזשס) (("דסא. " (">ווהאסווס" ההצד65) דה6חד5) "דנסם" סאהאא60) 155 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 קדה וא 1 6 עוטט 23 ה00ה0] ,50| ₪50065% 00065 תסתו5 ע8 | ן; 8 קק 6טו63%" 15 %ה% %תוסק 8 665וצסץק ₪670 פוחד 5 5060 %תוסק תאסהא% 8 50 66ה5%8ו6 תה 6[שָהג3 הסצוף 1 3 "0% %76ת66" "0 שהון| 3 0% "%ק תם" 6תז ְ 6030 3 "0+ %תוסק 3 65חוטף6ץ כה6ס%טה הסח :ה%וא 6ח6500ז , (0ז67208א/ ה0סץ+) | (6טו6[36ץ)! " שחסח 3 35 סחון| פַהואס[[0+ 6ת+ ץ%6ה6 ע|סטותההז%6ו3 ץ0 : חח ה50766 6ת%+ תו טת6ת-502 "3 8קה05%**" 6ה% תו 6ת8הח60 :6035 קה 00166% בַתותוגח6ץ 6ה+ הצוח 1 =55 (56%++6[1)0ש1דה |65] , 6ז5ח6 %0 6וו+ ק1000.157 הג %0ת0 600166 26 ת68 ₪670 פחד . בהוא" 3 %0חו 080606[ פאס|[3 פו +14 , : ח6ת+ .וק 8 56[866% ץ0 ץסשחם (1 (760ו600 +1 קְהה5 05186% פַָתו5ט) 0 6שו6|83%ץ 66ה615%8 8 אסת5 "0 "%6ה] (2 .%חו0ק] 56[66%60 06+ 0 6טו6[83%" 6[6חה3 תה אסהת5 "0 לש%ה] (3 %הוסק 56[66%860 6ת+ 5 2% דש () 105 | הט+66) ((" :50 6טו6|3%ה" %תו0ק96%) %5ק 56%0) ((" :66ה5%3ו6 6שו6[3%ה" %5ק 5%ו86%01) 615% 56%6) ((" :6ופָחג3 6שו%ג|6הת" %5ק 8[6ה86%8) פָחג3 56%0) ((015% תג %5ק מג|סק) 7% 56%0) 1 5 7 .חוסק 6טו6[83%ץ 3 חַהותו05%3 "0+ שהו%טסץ [₪506%0 3 15 פוחך ; .וק 8 60065%5 60030 (0%060 תג ץ6/6ה6הא ₪560 26 ה1%68; 46 ,ףקחסלק ":%הו0ק..." 6ה% 50 56תסק65ץ תו"(+6ץ)"ץ%6ה6 5%ש0; זג[6/00שו6[3%" 0%06ַת%הו0ק(66ה2856)76+676 0651760 שת% "%6%ה6; 31 ץ0ס] .>הוסק %בה% 00ץ+ 56%++01 ; 5 :0ה3חחס6; (%+%6) :%תו0ק חסץ]; (...%חהוסק 8 א6וק...) :%תהו0ק 66ה₪61+676; 68 "0 ץ,א6 :(6ה%וא)8%6ה600701 זג[0ק/6שו6[36" שס%6ת; :חוסק סז ; + ת66%0) () ((" :%תו01ק 06167666" %תוסק6%ף) "דא01קז5 |" ז3צ56%) (" :(6 ת%וא) 8%65תו60076 ז0[3ק/06ו618%ץ ץ%6ת]ה" %הו0סק6%ף) 16 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 11523 הדפסת קובץ על המסך בישיבת 8070680 .ת50700 %86 ת0 6[ו+ %א%6 25611 תה (115%) פתוחק 0+ חס6%1חטז; ("%א6. סַחַ8ה0[ו+" %תוץם+) | :05886 : (ו1 6 / 5) %תוזס+ 6 ) (("ז" 5 ח6ק0) !1 56%0) וזו זפסיזק) ((1 6חו[|-630") 6 56%6) 6ו|וחא) (6 6חוזם) ("ח" 6חוחק) (1 61056) ((5 " 1[6+ חסק0 0%חת68" 5%768%) שחוחק) (סחוזק) הצגת שם השרטוט, בתוך מסגרת ה- 60: ("4 0וום" 24 זאם601) ( ("=\אסוום") ההצד0) 25 דאשזחה) 107 מרכז תמיכה והדרכה - כל הזכויות שמורות 1503! / הצבת נקודה, באמצע המרחק בין שתי נקודות (גם ב- 32): (זל 8 ה /) אפאדז אטזשס) ((" ? 1 זאז0קת" זא01קד60) ג 5576) ((" ? 2 זא01קח" זא01קד60) 8 6ד55) (2.0 ((8 ₪ה6) (ה 8ה6) +) /) ד115) זק 0ד56) (((2.0 ((8 6308) (8 מסמ6) +) /) | (ה 008ה6) ז1) ד סאשקקה) דק 6ד56) ((2.0 ((8 חססג6) (ה חססה6) +) /) ז19)) ) הפעלה ע"י: :אוו 60 ...- (אד8) : זא01ק אסחץ דרך נוחה להדפיס ערר משתנים, בזמן ניקוי תוכנית מ-8065: (א / ז5ן) אק אטז6ס) (א דא1חץ) א6סחץ) ז5ן א ₪6₪חסז) ((((א גצם) 1אזמק) (1א₪1ץ) הפעלה ע"י נטיעת שורה מסוג בתוכנית הנבדקת ( 2קגץ 1ההץ)' אחץ: סיבוב שרטוט שלם ב-90 מעלות: ( /) 117ז:6 אטזפס) (0 "606640" ההצד50) (0 "16 1041" ההצד5) ("אזוואז |" ההצד60) אנא | 50676) ("אהוומז |" ההצד0) אוו (2 (אהא 8ג6) /) זה (]₪ זהה ז115) נדק ((אהא 6₪) (אהא הםה6) ד15!) אוו ) (אוא "אהמוז |" ההשד50) "ה" "700%" "90-" 1זק " " אהא אז "6" "> דהדסח" סאהויואס6) ("0" "5" "16₪/" |18 - שי ווו יי אוניברפיטת חיטה - הספריה | 7 שים לב ! תאריך ההחזרה מופיע במחשב הספריה. איחור בהחזרת ספר גורר קנס. ן 7 טפָרשָ |