GUI : פיתוח ממשק משתמש בסביבת WINDOWS

מתרגם – אבי מילשטיין ; עריכה לשונית ועיצוב – ענבל אילני | 455, 89, 31 עמודים : איורים ; 24 ס"מ + 1 תקליטור. – ISBN 965-361-248-4

OCR (הסבר)
₪ הוצאת הוד-עמי ‏ 57 . .. לספרי מחשנים ‏ 4 055/ סי ז050זסו!! ו ) 1 ' פיתוח ממשק משתמש יי ו ו(0כ) פיתוח ממשק משתמש בסביבת 5ששססחו 0 עורכים: יצחק עמיהוד, הר עמיהוד סו מתרגם : אבי מילשטיין עריכה לשונית ועיצוב: ענבל אילני עיצוב עטיפה: ישראל מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי ו-₪7655 1070508 עשו כמיטב יכולתס למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר וה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומים (601516760ז 5 )) המוזוכריס בספר צוינו בהתאמה. 5שססחו/ הינו מוצר רשום של חברת +0501ז6וו הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רביס לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("8ו פ"). הוצאת הוד-עמי (-655ז₪ ספסזסו!! אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור שמצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב) טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |ו.60.והו00-3ח62ס!)חו ב אתר באינטרנט: |ו.ס6.והחב-6סח.עשעצצ )1 פיתוח ממשק משתמש בסביבת 5שסשחוצ = הוצאת הוד-עמי , 0 לטה בב ְ ו 66 סכ א= ‏ ז50(! 5שצסהו/ +1ס5סיוסווא חססהזסקזס6 050%זסוו עט 1999 %ח8הץְקס60 חסוסהזסקןזס) א 0ספסזסוו! עס 1999 6 %ח8הץקס6 הסטוסס 6אחבטפַח3! הפוופַחם [החופוזס הסופוצוס 8 ,655זק 050זסו1 ,זסח8ו|טטק |החופחזס 6+ חואו +ה6ר 6 חהבזוהּ עס ססתפווטטק 80% ווה .8 ,חספְפָחוח35/ , 0חהסרח ₪60 , הסטהזסכזס6 50%סזסוו עס 60ח5ו!סטק חס0ו60 6הַבהּטחחה! צוסזססר 0 ₪6 600806 .16 ווזה-00 (₪ כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.ס6. ווח ה -01סח. שש |ו.60.והההּ-00ח 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. מהדורה ראשונה 2000 0 5סחטו ווה .שו זוזה-ססוז 628 ,6108 .0.8.ק 0 ,15851 מסת'יב 965-361-248-4 158% פתח דבר - הנדסת אנוש על קצה המזלג כאיש פיתוח, סביר להניח כי נתקלת בעבר בשאלות כגון: "האם להשתמש ב- אסם סטחזס6 או ב- פחסווטם סוטפ8ה?"; "האם כדאי למקם את שורת לחצני הניווט באתר בחלק העליון של המסך, או בחלקו השמאלי?"; "האם יש לתת הודעת אישור על פעולה, או לא?". שאלות אלו ורבות אחרות נוגעות לתחום הנדסת האנוש. לעיתים קרובות, המונח "הנדסת אנוש" אשר נלווה לשם המוצר מציין שהמוצר נוח לשימוש. יצרני תוכנה רבים מתארים את המוצר שהם מציגים כ"נוח לעבודה, או בעל רמה גבוהה של הנדסת אנוש". אולם, אנו בחברת | סבורים כי עיצובו הגרפי של המוצר או נוחות השימוש בו - בין אם יהיה זה מעבד תמלילים חדש, אתר אינטרנט או מערכת אינטראנט פנים-ארגונית - מהווים פן אחד בלבד מהתחום הרחב והמרתק של הנדסת אנוש. למעשה, אלה הם רק חלק מהתוצרים המתקבלים משילוב נכון של שיקולי הנדסת אנוש במחזור החיים של פיתוח התוכנה. לנגד עיניו של איש הנדסת האנוש עומדת מטרה חשובה: ליצור מערכת בעלת התאמה בין האדם, מערכת התוכנה ותפקידו כמשתמש. התאמה בין מרכיבים אלה מושגת דרך תכנון ממשק משתמש יעיל ונוח בין האדם למערכת התוכנה, שעמה הוא עובד. כאשר אנו, בחברת |ש, מתכננים ממשק משתמש, אחד הכלים העומדים לרשותנו בתכנון ממשקי משתמש הוא התקן (סטנדרט) - אלה הם הקווים המנחים לעיצוב מערכת. השימוש בתקן מגדיל משמעותית את הסיכוי לבניית ממשק משתמש אחיד, נוח לעבודה וידידותי למשתמש. טעות נפוצה היא לחשוב כי השימוש בתקן גוזר עיצוב "דומה" ו"משעמם" לכלל היישומים. נהפוך הוא, מניסיוננו אנו יודעים כי בכל מערכת יש מקום לפתרונות חדשים, יצירתיים ועדכניים. התקן מאפשר לנצל את הידע הקודם שרכש המשתמש בתפעול מערכות דומות, כדי להקל עליו בהתמצאות ובתפעול המערכת החדשה. נושאים כמו תפעול פקדים (פ|סזוחס0), שיטות ניווט ואיתור אלמנטים במסך הופכים קלים ופשוטים, כאשר הם תואמים את ציפיותיו של המשתמש ואת הידע שרכש. הספר "601 - פיתוח ממשק משתמש", שהוא תרגום של הספר 08ח6ו6סא= ז50( פשוססחו/ זספסזסוו, הוא מסמך תיעוד רחב, מקיף ובהיר של תקן 4ספסזסוו לעיצוב מערכות מסוג 3281. התקן מציג את רוב נושאי העיצוב הקלסיים, החל מנושאים כלליים כהתנהגות חלונות ומודלים של ניווט, ועד לעיצוב פרטני, כרוחב פס הכותרת וצורות הסמן השונות. זהו, על קצה המזלג ממש מה שתמצאו בספר חשוב זה ולמה הוא דרוש לכם. אנו ב-|/ נשמח לסייע בכל שאלה או בעיה בתחום הנדסת אנוש בעיצוב ממשקי משתמש. ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת |.18016(01.00ח60, או להיכנס לאתר |ו.סס.וט. אוצש//:110ח שבו ניתן לקבל זזססקט5 סחה חסוְהּטופעם 66זת | וו בברכה, ד"ר יעקב גרינשפן, | 58דא! הפפע 1 - הנדסת אנוש בע'ימ 100 3605 ההוחטת - זט רח' גיבורי ישראל 10 ת.ד. 8503 נתניה 42504 |15786 42504 18ח8ו6| 8503 0.0.8 .5% |15786 ץ6זסטו6 10 טל. 8 .6 פקס. 972-9-8358271 .את [ו.60. וט צוצו//: קת :טס [ו.601.60 חס :[והח-= 5 תוכן עניינים מקוצר הקדמה לבק לייגרא ...4.5 17 חלק א: עקרונות בעיצוב עבודה שיתופית עם המשתמש.........22/ 21 פרק 1: הבה נתחיל 2 פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה 21 פרק 3: עקרונות בסיסיים וו ולאיאליווג וגל ור .0 52 פרק 4: סביבת חלונות 7 פרק 5: קלט - עקרונות בסיסיים 62 פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 7 חלק ב: רכיבי ממשק חלונות:.: 11 פרק 7: חלונות 1 פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 1 פרק 9: חלונות משניים 9 חלק ג: מפרטים וקווים מנחים לע'צוב.......65555565060000600 55 235 פרק 10: ניהול חלונות ה[ | | || פרק 11: שילוב עם המערכת 2 פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים 2 פרק 13: עזרה למשתמש 7 | פרק 14: עיצוב ויזואלי ופול ווסיהקיאינאלואוו ריוא ...360 פרק 15: שיקולי עיצוב מיוחדים [/// 0 חלק ד 5901-ב 55 1 ו 9 0 15 ו 1 1 6 641 - פיתוח ממשק משתמש תוכן העניינים מה בספר!? ככ 17 יישוס ההנחיות שבספר 1 כתובות אינטרנט ו מוסכמות בספר וה 0 חלק א: עקרונות בעיצוב עבודה שיתופית עם המשתמש ..--.....שש111266 21 פרק 1: הבה נתחיל ווווגגווונגווואוווגווואגוווגווווון... 20 מה חדש 2 החשיבות של ממשק מעוצב כראוי 7 הצורך בפשטות הפעלה של יישומיס לק תחומ* מפתח לשיפור 2 תוכניות התקנה וביטול התקנה בל שימוש נכון במערכת הקבציס 1 שימוש בממשק משתמש גרפי 0 הזדמנויות שאפשר להחמי .1 רשימת תיוג לבניית ממשק טוב 7 פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה.............2266.2 41 עקרונות עיצוב ממוקד-משתמש ו שליטת המשתמש || .|| גישה ישירה || ו עקביות 7[ סלחנות 0 משוב || ו תוכן העניינים | 7 פשטות 0 מתודולוגיה של עיצוב - ה קבוצת עיצוב מאוזנת לש מעגל העיצוב || הערכת שמישות בהליך העיצוב || הבנת המשתמשים 0 חלופות עיצוב - 0 פרק 3 עקרונות בסיסיים 7 עיצוב מוכוון-נתוניס 0 אובייקטיס המוצגים כדימויים 8 אופיו של אובייקט 7 00 יחסיס ב ל מורכבות 0 התמדה ב תיאוריה ומעשה 0 פרק 4: סביבת חלונות:יייויויייוויוויאויוויוצוויפוו:..56 שולחן העבודה ב ב 5 שורת המשימות ל ב 000 0 בש 0 בלס ל מו ב טרסו 0 5 מ ספ טיט םבוש נש לחצן התחל ב כ ב 58 סרגל ההפעלה המהירה 7 לחצני חלון 0 אזור המידע בשורת המשימות - מגש המערכת 7 סמלים 7 חלונות 7 פרק 5: קלט - עקרונות בסיסי'ם .........62.21111116666566 קלט העכבר א -ק יאליגל לא לשב ק 602-5044 מצביעי העכבר 5 0000-ב ב 0 פעולות עכבר 0 קלט המקלדת 0 מקשי טקסט || מקשי גישה | מקשי מצב 5 ב ל 6 מקשי קיצור דרך 0 00 ל מש06 0פדפ פע מ סטש 85 6 8 641 - פיתוח ממשק משתמש פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות .............70 ניווט ב ניווט עכבר .70 ניווט לוח-מקשיס מש מש ל 712555 בחירה 72 משוב בחירה - 1 תחוס בחירה 0 ל 7 בחירה היררכית 7 בחירה בעכבר 7 בחירה אוטומטית 0 0 9 0 15 בחירה באמצעות המקלדת ב קיצורי דרך לבחירה 0 מוסכמות כלליות לתמיכה בפעולות 0 פעולות לבחירה מרובה ב פעולות ברירת מחדל וטכניקות קיצור דרך ה פעולות צפייה ל פעולות עריכה 0 עריכת טקסט 07[ תנועות 0 מאפיינים 9 פעולות העברה 5 סיט של ו ב שיטת הפקודה 20 יפ 05 של 98 שיטת פעולה ישירה בב 101 משוב העברה 1 פקודות העברה מיוחדות 1 מקשי קיצור דרך של פעולות ההעברה 107 פעולות יצירה 1097 הפקודה צֶ605 107 הפקודה שפצ 10 הפקודה 8567ח! 11 הפעלת פקדיס 110 שימוש בתבניות 2 לש ‏ פ מצכ מל 110 פעולות על אובייקטיס מקושריס 1 כ ו 110 עיבוד רשומות 1 תוכן העניינים ‏ 9 חלק ב: רכיבי ממשק חלונות ....-.-..6566625... 1115 פרק 7--ח לוו :וא 17 סוגי חלונות נפוציס 1 מרכיבי החלון הראשי 1 מסגרות חלון לפת ב 0 7 בש 11 פסי כותרת 0 סש 020 119 סמלי פס כותרת 1 טקסט הכותרת 1 לחצני פס הכותרת 6 ו 127 פעולות חלון בסיסיות 1 חלונות פעיליס ולא פעיליס ל 2/3/0500 1 פתיחה וסגירה של חלונות 1 הזוזת חלונות 0 לי שינוי מימדי חלון 1 גלילת חלונות 1 פיצול חלונות 0 שמ עבשנ 20 15 פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ...........55. 137 תפריטיס 1 שורת תפריטים ותפריטיס נפתחיס 1 תפריטיס נפתחיס מקובליס ונפוציס 1 תפריטי קיצור ו 0 111-300 הידודיות עס תפריטי קיצור 2 תפריטי קיצור נפוציס 1 תפריטים מדורגיס 1 כותרות תפריט 7 11 פריטי תפריט מ 1 טקסט בתפריט 1 פקדיס 1 לחצניס 1 תיבות רשימה 1 שדות טקסט שש 0 םש ל כ 17.3 פקדיס כלליים אחריס 0-3 40 17 סרגלי כליס ושורות מצב 1 הידודיות עס פקדיס בסרגלי כליס ובשורות מצב 1 תמיכה באפשרויות משתמש 1 פקד סרגל כלים ב ל 2 בבש בש 192 0 641 - פיתוח ממשק משתמש פקד מסגרת סרגל כלים 1 לחצני סרגל כלים 1 פקד שורת מצב 1 פרק 9: חלונות משניים .........22511111165560666.66 196 מאפייניס של חלונות משנייס 1 תצוגה והתנהגות 1 הצבת חלונות 1 לחצני ברירת מחדל 0 ניווט בחלונות משנייס 2 היפר-קישוריס בחלונות משנייס 2 אימות קלט 204 גיליונות מאפייניס ופקחיס 2 ממשק גיליון מאפייניס 0 פקחי מאפייניס ב טב 2085 אפשרויות אחרות 2-7 מאפייניס של בחירה מרובה - 2 מאפייניס של בחירה הטרוגנית 1 מאפייניס של פריטים מקובציס 2 תיבות דו-שיח 2 טקסט פס כותרת 211 פקודות תיבת דו-שיח 1 תסדיר טסעה )) 21 ממשקי תיבות דו-שיח נפוצות 1 חלונות לוח (5שסבחו/ 6זַ66וק) 2 טקסט פס כותרת ב 2 ל ב סש 2 עיצוב חלון לוח 7 תיבות הודעה ל טקסט פס כותרת 5 2 כ בר 06 סוגי תיבות הודעה 0ב פומ 0 ב 26-20 2 לחצני פקודה בתיבות הודעה 2 טקסט בתיבת הודעה || | חלונות מוקפציס | תוכן העניינים ‏ 11 חלק ג: מפרטים וקווים מנחים לעיצוב.......... 235 פרק.:10: ניהול ח17ת ו 7 20 בחירת מודל לניהול חלונות 1 הצגת אובייקט או משימה 0 תכנון התצוגה ו ממשק של מסמך יחיד בחלון (501) חוברות עבודה "|| עיצוב חוברת עבודה 0 שיקולי עיצוב 0 ממשק יישומי 8ם) || עיצוב בסגנון םם 7 שיקולי עיצוב ב פרויקטיס 7[ עיצוב פרויקט 0 שיקולי עיצוב ל ממשק מרובה מסמכים 7 עיצוב ממשק מרוב מסמכים.... שיקולי עיצוב 0 פרק 11: שילוב עם המערכת .........111111166666666 21 שימוש במערכת הקבצים 8 מיקומס של קבציס 0 מוסכמות לשמות לקבציס - קבצי נתוניס שיתופייס ו מנקי כונן 8 שימוש ב-/ץ₪60150 ב רישוס סוגי קבציס חדשיס 0 רישוס סמליס 1 רישוס פקודות 0 תמיכה בפקודה שפצ 0 הדפסה 0 תמיכה בתיאורי כליס ב הגדרת ערכים אחריס של סוג קובצ 0 אימוצ סוג קובצ - 0 רישוס תזו/חססכסצו 7 רישוס מידע-מצב של יישוס .... רישוס מידע-נתיב של יישוס.... הוספת תכונות לסוגי קבציס ... 2 [64 - פיתוח ממשק משתמש התקנה ל העתקת קבציס 2 כיצד לאפשר גישה אל היישוס שלך 1 התקנת גופניס | התקנת היישוס ברשת 2 הסרת היישוס שלך 2 תמיכה בהפעלה אוטומטית 2 הגדרות והודעות מערכת 8 שילוב עס המעטפת כ שילוב עס שורת המשימות 2 שילוב בלוח הבקרה 27 שילוב סל מִחְזור 7 יצירת פריטי שולחן עבודה פעיליס 280 יצירת תצוגת תיקיות 80/ 2 יצירת ערכת נושאיס 2 יצירת בלילי מערכת 2 רישוס אירועי צליל 206 יצירת סרגלי כליס ליישוס בשולחן העבודה 2 תמיכה בתצוגת מסך מלא .268.1 שימוש בדימוי תיקיה 2 תמיכה במחשוב רשת ל 1 תמיכה בהתקני חומרה 289 תמיכה בהתקנים עם תצורת צגים מרוביס 2 תמיכה בהכנס-הפעל ל 2 פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים . 291 דגם ההידודיות 2 יצירת אובייקטים מוטבעיס ומקושריס 07 העברת אובייקטיס 9 הוספת אובייקטיס חדשיס 2 הצגת אובייקטיס 0 בחירת אובייקטיס 0 פקודות גישה לאובייקטיס נבחריס 2 הפעלת אובייקטיס 2 הפעלת חוץ-פנים 2 טס שיטפ פס טמ סיט סע השפשופע 2309-05-58 הפעלת פנים-חוצ 5 בש 0 5 בשמ בס ,מס 2-2 309 שליטת מכולה בהפעלה 1 תוכן העניינים 13 עריכת התצוגה של אובייקטיס מוטבעיס 1 הגבול הפעיל המקווקו 2 שילוב תפריטיס 1 שילוב ממשק המקלדת 16 עריכת אובייקט מקושר 3 עדכון אוטומטי וידני 0 3 פעולות וקישוריס 2 סוגים וקישוריס בל 520 גישה למאפייני אובייקטיס 326 פקודת 065ז6קסזש 220 פקודת קישוריס 3 המרת סוגיס ל שימוש בידיות 2 הצגת הודעות .332 הודעות יישוס אובייקט .ב 334 הודעות שורת מצב 7 פרק 13: עזרה למשתנש ואוו 3377 יימפת הדרכים''י של העזרה למשתמש 0/7 עורה הקשרית ל בש 220 עזרה רגישת-הקשר || תיאורי כליס 2 הודעות שורת מצב 0 לחצן פקודת עזרה (ס!48) ב 2 עזרת נוהל 2 אינדקס 6 עזרה רעיונית 2 עזרת ודו שאר :31022 מציג עזרת !ד 9 סרגל הכלים לפמר לש ב 5 כ ספב מ שוב שככ--0/9 2 חלונית הניווט 2 חלונית הנושאיס 2 תכונות נושא ס!₪46 | אשפים 2 הנחיות לעיצוב אשפיס 0 0 המניס > 260 הנחיות לכתיבת טקסט לעמודי אשף מ 7-50 20 4 641 - פיתוח ממשק משתמש פרק 14: עיצוב ויז|אל'........5555656555666066 368 תקשורת ויוואלית ל גופנים 6 ל רב מימדיות 0 עיצוב רכיבים ויזואלייס 9 סגנונות גבול יסודייס 0 סגנון גבול חלון 7 סגנון גבול לחצן 05 ל לש 0-מ ל מ 5 מ ל סגנון גבול שדה 0 סגנון גבול שדה מצב 0 סגנון גבול הקבצה ל מצבים ויזואלייס של פקדיס 0 טקסט ממשק משתמש 0 גופניס וגודל 7 הכלליס הבסיסיים לכתיבת טקסט ממשק 1 פסי כותרת 7 עיצוב תמונות גרפיות 0 עיצוב סמל 0 בש עיצוב תמונת לחצן סרגל כליס 2 0 0ב ל 45 לחצני סרגל כליס נפוציס |[ עיצוב מצביע [| .| || תצוגת בחירה ה הדגשה 7 | תצוגת העברה ל תצוגה פתוחה ב תצוגת קישור 0 הנפשה תוכן העניינים 15 פרק 15: שיקולי עיצוב מיוחדים............1216666.6 427 צליל 2 נגישות 5.0.20 429 סוגי מגבלות 0 6 1 סוגים של עזרי נגישות 7 תאימות עם עזרי סקירת-מסך 22ב 436 נקודת המיקוד של המשתמש 4 ממשקי תזמון וניווט בב 2155ב 437 צבע 6 ל 6 שבל 40-56 מכ לש ב -ש2 128 שינויי גודל (עזוו508|80) 1 ממשקי עכבר ומקלדת 19 דפי !וד נגישיס ב ב תיעוד, אריזה ותמיכה ב בחינת שמישות 7 לוקליוציה רב -ג.. 812 טקסט ב תסדיר טסעה ]) 7 גרפיקה בב 5 מקלדות 1 קבוצות אותיות ו תבניות || הגדרת מקש גישה שש סט מ 0-80 לש :85062 הפניות לתכונות שאינן נתמכות 5 נושאים נוספים -///- 0 חלק ד: נספח'ם....1555556565550000 1 455 .שבכ ןה ה ןכת או קת ה 1 או 6 [64 - פיתוח ממשק משתמש רוקד מו עלה במוחך רעיון מזהיר והחלטת לפתח תוכנה? ובכן, רעיון טוב וידע בתכנות אינס מספיקים. כדי להפוך את התוכנה לייידידותיתי למשתמשים, יש לתת את הדעת לתכנון ועיצוב הממשק (כך גם לא יוצף מרכז התמיכה שלך במאות טלפוניס תוהים או נזעמים...). ספר זה מיועד למתכנתיםס (885 |1508/, ++6 |1508/, 466655 וכלי פיתוח אחרים), מפתחי ומעצבי יישומיס שנועדו לפעול במערכת ההפעלה פוסטחוש. הוא יכול להתאיס גם למי שרוצה לרכוש הבנה טובה יותר של סביבת פאוסטחו/ ושל עקרונות ממשק המשתמש שלה. תמצא בו המלצות לעיצוב ממשק מבוסס פוססחו\ ודוגמאות רבות לממשקים טוביס וטוביס פחות שניתן ללמוד מהס. מה בספר? + סיכוס של נושאיס ותכונות עיצוב - סקירה של פקדי ממשק ושל נושאי עיצוב מרכזייס ליישומיס. 4% עקרונות עיצוב בסיסייס ותהליכים - היפילוסופיהיי שמאחורי העיצוב, הנחות לגבי ההתנהגות האנושית, מתודולוגיית עיצוב ורעיונות היימוטבעיס'י בממשק. % רכיבי הממשק - תיאוריס של רכיביס שוניס ומגווניס בממשק והנחיות לגבי אופן וזמן השימוש בהס. + הממשק והפרטים הקטנים - מידע ספציפי על הפרטים ההופכים ממשק ליעיל ועל סגנון בממשק יישוס. + מידע נוסף - נספחים, מילון מונחיס ואינדקס מפורט. פרק 1 ייהבה נתחיליי, כולל סיכוס של המידע החשוב ביותר שבספר. אס ברצונך לקבל מושג מהיר ומרוכז על הנושא - קרא פרק זה. הספר מתמקד בעיצוב ובמרכיבי ממשק המשתמש. על אף שיש בו מפעס לפעס הנחיות טכניות, הוא איננו כולל בדרך כלל מידע מפורט לגבי היישוס הטכני של תכנות ממשק משתמש (71) - 1056713065 סַחווחוחהּזטסזש הסספסו|קסא). ואת מפני שישנס סוגיס שוניס של כלי פיתוח שניתן להשתמש בהם כדי לפתח תוכנה ל-פאוססחו/ץ. 17 המדקה‎ למידע נוסף על 01 ספציפיים: ראה באתר 167050% המקוון בכתובת: 5.35 / 06 / זט / ה ה60.+ו050ו6ווח. ה 50 / / :קשה כתובות אינטרנט במהלך הספר תמצא הפניות לאתר 1167050%] בעיקר לכתובת 5.35 / 106 זט / ה ה60.+ו050ו16וח. ה 50 / / :קשה ייתכן והכתובת הואת לא תימצא בעתיד. לכן, מומלצ להשתמש במנגנון החיפוש שבאתר כדי לאתר את המידע שברצונך לחפש. נסה גס את הכתובות הבאות: / וה60.+60501ח. ה 50 / / :קה א / וה0501%.60ו16וח.+זסקק 5. 56316 / / :קה יישום ההנחיות שבספר ספר זה מעודד עקביות ויזואלית ופונקציונלית במערכת ההפעלה פשספחו\. למרות שמומל לאמ את כל ההנחיות, לעיתיס עליך להפעיל שיקול דעת וליישס אך ורק את ההמלצות המתאימות ביותר ליישוס שלך. כך תאפשר למשתמשי היישוס ליישס את הכישוריס והנסיון שרכשו ממשימה אחת לאחרת, וללמוד משימות חדשות בקלות רבה יותר. עס ואת, וזכור שגס מעקב הדוק אחר הנחיות לא מבטיח שימושיות. ההנחיות הן לעזר רב, אך כדי שיהיו חלק מתהליך עיצוב תוכנה יעיל, ישנס גורמים נוספים שצריכים לבוא בחשבון (עקרונות עיצוב, ניתוח משימה, ניסוי אב-טיפוס והערכת שימושיות). תוכל להרחיב את הקוויס המנחיס, בתנאי שתעשה זאת ברוח העקרונות שעליהס הס מבוססים. חשוב לשמור על רמה סבירה של עקביות עם ההיבטים הוויזואלייס וההתנהגותייס של ממשק פווספחו/. באופן כללי, הימנע מהוספת אלמנטיס חדשים או התנהגויות חדשות שיידרש מהמשתמשים ללמוד, אלא אם הממשק לא תומך בהס בשוס אופן. חשוב יותר, הימנע משינוי התנהגות שכבר קיימת ורכיבים נפוצים. משתמש בונה מערך ציפיות לגבי אופן פעולת ממשק. חוסר עקביות מבלבל את המשתמש ומוסיף סיבוכיס ומורכבות מיותרת. ההנחיות שבספר תואמות ליישומיסם שפותחו. ל-98 פשוססחו/, | 2000 פאוססחו |7016551008ק ו- ז6/ז56 2000 פווססחו). איו קשר ישיר בין ההנחיות הללו לבין אלו של מערכות הפעלה אחרות. 8 641 - פיתוח ממשק משתמש מוסכמות בספר זה המוסכמות שבהן נעשה שימוש במהלך ספר זה: + הפניות למידע נוסף בספר וה או במקומות אחריס (כגון אתר האינטרנט של %))) ייראו כך: למידע נוסף על הצגת מיקוד-קלט: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". + הערה הכוללת הבהרה, מידע נוסף או ספציפי על נושא מסויסם, תיראה כך: הערה: השימוש במונחים "ראשי" ו"משני" עבור לחצני העכבר ולא "שמאלי", או "ימני", נובע מכך שניתן להחליף את התפקידים שלהם. מי שהוא "שמאלי" נוהג כך. + מקש+מקש - צירופי מקשיס שבהם המשתמש צריך להחזיק לחוצ את המקש הראשון ואז להקיש הקשה קצרה על המקש השני. לדוגמה, בצירוף 4"+601 יש להקיש על |6₪ ולהחזיקו לחוץ, ואו להקיש הקשה קצרה על 4 ולשחרר את שני המקשים. + טקסט מודגש - שמות פקודות, תיקיות יופיעו מודגשיס וכן כתובות אתרי אינטרנט. + טקסט מוטה - שמות פרמטרים, משתניס ושדות יופיעו בהטיה. + [ ]- מידע אופציונלי. התקליטור המצורף אין צורך בקבציס מתוך התקליטוב לצורך תרגול בספר זה- בתקליטור מצויות תוכנות- בונוס שתוכל להתקין במחשב שקך כגון+ קוהבּחו//ך כו2חו/ך סיס -5000 אחוּבק -וגס- 300 030 467003%. 400006 40105080 האחרות-- להרחבה על תכולת התקליטורב ועל אופן השימוש בוךפנה לקובצ פ6א0 שבתקליטוב. 19 המדקה‎ עקרונות בעיצוב עבודה שיתופית עם המשתמש 2 :646 - פיתוח ממשק משתמש 1 הבה נתחיל פרק וה סוקר את הפקדיס והתכונות החדשיס המסופקיס על ידי 5צוססחו/ 67050ו1. הפרק גס כולל סיכוס של נושאי מפתח בעיצוב יישומיס הנכתביס עבור ממשק 5וססחו/. מה חדש פרק וה כולל מידע על תכנון ממשקי משתמש ליישומים הפועליםס במערכות 8 5שוס0חו ובמערכות 2000 פווססחו/). הפרק דן גס בממשקיס החדשים ובמוסכמות המשמשות במערכות הפעלה אלו. בדיון נכלליס הנושאיס הבאיס: 0 0 מוסכמות קלט חדשות - בחירה אוטומטית (מרחפת) על ידי לחצני עכבר גליל - ראה פרק 5 " קלט - עקרונות בסיסיים'י, ופרק 6 ייטכניקות אינטראקטיביות כלליות'י. פקדיס חדשים - תאריכון (ז6א6ו 6ז08), פקד |אדה, מסגרות סרגלי כלים - ראה פרק 8 'יתפריטים, פקדים וסרגלי כלים'"י. תיבות דו-שיח נפוצות חדשות לטיפול בקבצים - חק 6וו= (פתיחה), 45 6צ53 6וו= (שמירה בשם), %חוזק 1!6= (הדפסה), ו- 1!6] ז0ס1 87056 (חיפוש) - ראה, פרק 9 ייחלונות משנייס'". תמיכת עזרה (כ!46) חדשה - סו |ואדה, תיאור כלי מסוג בלון, 5ק011+ח1 (תגיות מידע), אשפיס פשוטים - ראה פרק 13 ייעזרה למשתמשיי. פרק 1: הבה נתחיל 23 4+ מוסכמות תיקיה חדשות - חס סכ ץוא, 65זס6וק עא, 65ו!והחסוהטח (דוגמיות), פשוסוצ טפ/צ (תצוגות 0)) 265900 60/6 (שולחן עבודה פעיל) - ראה פרק 11 ישילוב עס המערכת'י. 4% תמיכה וכלי שילוב חדשיס של המערכת - תמיכה בקבציס מרובים קשורים, רישוס קוב ח6קססא, קבצי הפעלת מערכת מוגניס, ז8פ|סס+ 60חט18 א6וו0 (סרגל כליס להפעלה מהירה), תמיכה במסכים רבים, קטח6!68 15% (ניקוי כונן), זס!|105%8 פ5אוססחו/ (מתקין פאוססחוצ) - ראה פרק 11 יישילוב עס המערכת'יי. אס אתה מעצב יישום כדי להפעילו בגירסה קודמת של פוססחו/, עומדת לרשותך התוכנה 286% 567/66 פשוסטחו/ (חבילת השירות של פוסשחוש). התוכנה מאפשרת לשדרג את קוד המערכת, כך שיכלול כמה מהתכונות (6800165-) החדשות. ספר זה כולל מידע על התפתחות עיצוב היישומיס והשפעת האינטרנט על עיצוב יישומיםס קונוונציונלי. למרות שספר זה אינו כולל הנחיות לעיצוב דפי ט6/צ, הוא כולל המלצות לעיצוב ממשק יישומיס בסגנון טפ/ו. החשיבות של ממשק מעוצב כראוי השימושיות של היישוס שמוצג למשתמש איננה רק מושא לדיון פילוסופי על שיקולי עיצוב; היא חיונית להצלחת היישום. ההשקעה בעיצוב היישוס תורמת לא רק לתמיכה בלקוחות הנוכחייס ושמירה עליהס, אלא גס להרחבת בסיס הלקוחות. לכן, השקעתך בעיצוב היישוס משפיעה ישירות על התוצאות הכספיות הנוכחיות והעתידות. אס אתה מעצב או מפתח תוכנה לסביבת פאוסוחו/, אתה חלק מתעשייה היוצרת כמה מהיישומיס המתקדמים והמלהיביס שבידי משתמשים שונים. יותר יישומיס ויותר סוגי יישומיסם נכתביס עבור סביבת 5שספחו/ מאשר לסביבות אחרות. בנוסף, הגדלת התמיכה בנגישות ליישומיס והתאמה מקומית שלהם, משמעותה תפוצה יותר גדולה. חומרה חדשה וטכנולוגיה חדשנית הופכיס את המחשב ליעיל יותר עבור משתמשי קצה (5ז056 0חם - ובקיצור - משתמשים). השימוש המקיף בכלים, כגון תיבות דו-שיח משולבות ופקדיס, הגביר את האחידות בין היישומיס לנוחות ולתועלת המשתמשיס. בקצרה, יישומיס המפותתים עבור פשספחו/ פועליס להגדלת מספר המחשביס והשימוש בהס בכל מקום. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש הצורך בפשטות הפעלה של יישומים למרות התמיכה הרחבה הקיימת ב-פאוסטחו/ לעיצוב יישומים וממשקים, עדיין קיימיס אתגרים רביס בהעברת הידע הרב למשתמשים. השימוש במחשבים עדיין מורכב ועלות התמיכה גבוהה. משתמשים מתלוננים לעיתים קרובות על מספר התכונות (6800765=) ביישוס; הס מתקשים למצוא את התכונות הנחוצות להם, ואינס מביניס חלק מהתכונות המוצגות. רביס מן המשתמשים מצפים ממחשב להיות קל לשימוש, מובן ואמין. הס מצפים מהמחשב שיפעל בדרך המוכרת להם. לכן, פשטות בתכנון כוללת נושאיס המחייבים התייחסות ותשומת לב מכל מי שבונה יישומיס לסביבת פווססחו\. הענקת פשטות ליישוס, משמעותה אינה רק ביטול יכולות שונות (הסרת פונקציות). פשטות דורשת עבודה. גם ממשק פשוט יכול לדרוש השקעה ניכרת בקוד. לעומת זאת, ההישגים והגמול הס משמעותיים, וביניהם הפחתת עלויות ההדרכה והתמיכה, והעיקר - לקוחות יעילים ונאמניס. תחומי מפתח לשיפור ספר זה מציע המלצות רבות לעיצוב יישומים מבוססי פוססחו/. נושאי העיצוב הנפוצים מסוכמים להלן ופירוט רב יותר תמצא בפרקיס המתאימים. תוכניות התקנה וביטול התקנה לעיתים אין מטפליס בתהליך הנדרש להתקנת היישוס, אלא רק לקראת סיוס הפיתוח. אולס, כיוו שממשק ההתקנה הוא הממשק הראשון שהמשתמש רואה, צריך לזכור תמיד שהוא מרכיב מאוד קריטי בעיצוב היישוס. תוכנית התקנה - המפתח להצלחה לעיתים, תוכניות ההתקנה (56000) כוללות צעדיס רביס ומחייבות את המשתמש ללחוץ בעכבר פעמיס רבות כדי לבצע פעולות שונות. ניתן לפשט את עיצוב תוכנית ההתקנה על ידי שימוש בסוגי פעולות התקנה ידועות ונפוצות. השתמש באפשרויות האופייניות להתקנות, כדי שהמשתמש יחווה התקנה חלקה וקלה. זו צריכה להיות תוכנית התקנה פשוטה, שאינה מציפה את המשתמש באפשרויות בחירה וכוללת הגדרות ברירת מחדל הנותנות למשתמש תצורת התקנה סבירה. לדוגמה, אין צורך שהמשתמש יספק את תיקיית המטרה עבור היישום. במקוס ואת, ניתן להציג כברירת מחדל את תיקיית המשנה המומלצת לפתיחה בתוך התיקיה 165= וחהזפסזק של המערכת. היכן שניתן, הפחת את מספר לחיצות העכבר ואת האפשרויות, במיוחד עבור התקנה רגילה. פרק 1: הבה נתחיל | 25 תוכנת התקנה גרועה מאופיינת, בדרך כלל, בהפעלות חוזרות של המחשב (₪6000%), בקבציס לקריאה (680₪06), ובחלונות אקראיים. פרט למקרה שהדבר ממש הכרתי, חימנע מלדרוש מהמשתמש להפעיל מחדש את המחשב. הפעלה מחדש, לא רק שאינה נוחה עבור המשתמש, כי אם גס עלולה לגרוס לאובדן נתוניס במקרה שהמשתמש לא שמר שינוייס בקבציס פתוחים. כדי להימנע מהצורך בהפעלה מחדש במהלך ההתקנה, תוכנית ההתקנה צריכה לבדוק אס הספריה הדינמית הפועלת הנוכחית (וו0), או קבצי ההפעלה (6א6) צריכים להיות מוחלפים. עליה לתת למשתמש אפשרות לסגור כל יישוס שעלול לחיפגע, ולקבל את אישורו להפעלה אוטומטית מחדש של המתשב. אם המשתמש אינו מתיר הפעלה מחדש במהלך ההתקנה, השינוייס שבוצעו במערכת יופעלו בעת ההפעלה הבאה של המחשב. תוכניות המעדכנות רכיבי מערכת, מחייבות לרוב הפעלה מחדש של המחשב. בדרך כלל זהו אופן פעולה גרוע שעלול לפגוע ביציבות המערכת ולבלבל את המשתמשים. כדי למזער את הצורך בהפעלה מחדש של המחשב, הימנע מלשנות רכיבים הקשוריס לליבת המערכת והשתדל לא להתקין קבצים בתיקיה ח5%6ץ5 פשסשחו/ש (או 2 ץ). מידע נוסף ראה ב- 506 חזסש3!ק 67050% שבאתר אפפ המקוון בכתובת: 51.5 / ₪106 / וט / הח0501%.60ז6ווח. 5 / / :כקשפח, ובאתר הוהפזפסזק 1090 פ5וספחו/ שבכתובת / ספס!חוצעו/ וח0ס.+0501ז6ווח. הפוח / / :כקשסת. עליך לחימנע ככל שניתן מכלילת מידע לא דרוש בקובף 6ו36ּ6א. תכנן את עיצוב היישוס שלך, תוך מבט קדימה, כך שהמשתמשים לא יצטרכו להיות מודעים לנסיבות מיוחדות רבות מדי. השתדל לא לכלול מידע תמיכה טכני בתפריט +59 (התחל). הדבר רק מוסיף בלבול, ומקשה על המשתמשים לגשת ליישום. בדומה, אל תכלול מידע על תמיכה טכנית כאחת האפשרויות בתוכנית ההתקנה. במקוס ואת, הוסף ערך בתפריט ₪610 (עזרה) המאפשר גישה למידע זה. לסיוס, הימנע מהצגת חלונות הודעה לא נחוציס בעת התקנת היישוס והגדרתו על ידי המשתמש. צרף ומזג הודעות התקדמות ככל הניתן, והשתמש בממשק המערכת אחז]|ו6ח15 כדי ליצור את ערכי תפריט +387צ5, ולא במנגנון פס המיושן. למידע נוסף על ממשק אחו]!(1506, ראה 506 חזסשגוק אספסזסווא, שבאתר אספא המקוון בכתובת כב אחו ו!ו6ח15/ 6 וט / הח60.+0501ז6ווח. ה5ח / / :כקשסת. ניסיון הפעלה ראשון חייב להיות מוצלח הצלחת המשתמשים בהפעלת יישומים מושפעת במידה רבה מניסיונס הראשון. ההתרשמות הראשונית היא רגע קריטי ברכישת אמונו ובטחונו של המשתמש ביישום. לאחר התקנת יישוס, המשתמש צריך להיות מסוגל להפעילו ביעילות בתוך דקות ספורות. 6 [646 - פיתוח ממשק משתמש תן דעתך על כך שהמשתמשים ירצו להפעיל את היישוס מייד לאחר התקנתו. בסיוס תהליך ההתקנה כלול אפשרות להפעלה אוטומטית של היישוס. בנוסף, עליך להדריך את המשתמש כיצד להפעיל את היישום בעתיד, על ידי תיאור או הפניה לערך בתפריט + של היישוס. ביכולתך לייעל את פעולת המשתמשים על ידי הצגת תכונות ופעולות המפתח של היישוס. סקירה של תכונות היישוס ואפשרויותיו יכולה להיות לעזר, אך לעיתיס קרובות אין די באלה בלבד. עליך לכלול מסך התחלה, שיציג את היכולות והאפשרויות של היישוס ואת אופן השימוש בהן. השתדל להימנע מהצפת המשתמשיס בכל האפשרויות הטמונות ביישוס או בתוכנה. במקוס ואת, הצג את התכונות על ידי עצות (05ו1) הניתנות בהתאס להקשר, ופונקציית עזרה חכמה העוקבת אחרי ההתנסות של המשתמש. זכור שהניסיוןו הראשוני של המשתמש אינו מוגבל לחמש הדקות הראשונות שלו עס המוצר. למשתמש יהיו ניסיונות ראשוניס עס כל תכונה חדשה, ולכן שקול את השימוש הראשון בכל היבט של עיצוב המוצר. תוכנית הסרה - אסור לזלזל בה לתוכנית ההתקנה יש שני תפקידים: האחד - להתקין במחשב יישום או תוכנה חדשים, והשני - להסיר את היישוס או את התוכנה שהותקנו. כך, תוכנית ההסרה (החפזָסזק |ו563הוח) היא חלק חשוב של תוכנית ההתקנה. לעיתיס קרובות מתעלמיס בעת עיצוב המוצר מהליך ההסרה, ועדות לכך היא הפופולריות הרבה של תוכניות ההסרה עבור פשססחו/, אשר משלימות את מה שהחסירו מפתחי היישומים והתוכנות. עס זאת, עליך לעשות יותר מאשר לתמוך בהליך הסרה. משתמשים מתלונניס לעיתיס קרובות על כך שתוכנית ההסרה מבקשת להכניס את תקליטור ההתקנה לכונן, או שאינה מבצעת את פעולתה כנדרש, או שלא ניתן להתאושש לאחר הסרה שנכשלה. ודא שבדקת את הליך ההסרה בדרכים שונות. בדוק ואת עס גרסאות קודמות של היישוס ובנסיבות בהן הליך ההסרה נכשל קודס שהסתיים. הכישלון יכול להיגרס עקב הפסקת חשמל, או עקב ניסיוו המשתמש לסיים את הליך ההתקנה לפני סיומו התקין. כאשר דבר וה קורה, ההליך יכול להשאיר קבציס עודפיס המבלבלים את המערכת, ויותר חשוב - המשתמש לא יוכל להתקין מחדש את היישוס. ביכולתך להיעזר בטכנולוגיית ההתקנה של פווססחו/ (519||60ח1 פטוספחו/) כדי לספק הליכי התקנה והסרה מעוצביס היטב. תוכנית התקנה זו ומינה ב- 2000 פאוססחו/ ובמערכות אחרות דרך רכיב הפצה של מערכת ההפעלה. השתמש ב- ז10588|!6 5אוססחו כדי ליצור תוכנית הסרה עמידה וניתנת להפצה קלה דרך שירותי /זס66זוש ₪606 של 0 פוסשחו/ץ. ה- ז105%9|!6 5אוסטחו/ תומכת בתכונות שונות, כגון תיקון עצמי או התקנה לפי דרישה (60800 חס |5%8ח1), ומשולבת בלוח הבקרה. מידע נוסף על תוכנית | ז5%8|0ה1 5אוספחו/ | תוכל למצוא באתר של 0050 בכתובת: !!!513 / 106 / ₪1 / הח60.ז0501ו6ווח. ה5וח / / :קת. מידע נוסף על עיצוב הליך ההתקנה ראה בפרק 11 יישילוב עס המערכת'י. פרק 1: הבה נתחיל ‏ 27 שימוש נכון במערכת הקבצים כונו דיסק טיפוסי של משתמש כולל בדרך כלל גיבוב של קבציס ללא סדר וארגון כל שהםס. היישומיס כותביס בדיסק קבציס בכל מערך התיקיות ולעיתיס מקשים על המשתמשיס למצוא את קבציהם. כתוצאה מכך, משתמשים מתקשים לגבות את הקבצים, לעבור ממחשב למחשב, להחליף מחשב או לעבור למחשב חדש. גרוע מזה, אם לקבצי יישוס יש שמות מוצפניס, המשתמשים גם אינם יודעיס למה הם משמשים. 5ס0חו) מספקת מספר תיקיות שביכולתך להיעזר בהן כדי להימנע מהמצביס שתוארו למעלה. הימנע מכתיבה מפורשת של נתיבי התיקיות בתוכניות שלך. במקוס זאת, רצוי שתיעזר בקובצ !50+01001.61 כדי למצוא את המקוס הנכון לשמירת קבציס במערכת הקבצים. מידע נוסף על התיקיות הסטנדרטיות, ראה בהמשך הפרק, ובפרק 11 יישילוב עס המערכתיי. מידע נוסף על קובצ !5+01061:.01, ראה באתר 60/ המקוון ק5706]1)0!061.35 / ₪166 / וט / וח60.+501סזו6ווח. ה 50וח / / :קסת. תמיכה ב-%5ח6ווט6ספ צעוא השתמש בתיקיה 65ח6וזוט6ספ ץוא כמיקוס ברירת המחדל לאחסון קבציס שהמשתמש יוצר. תיקיית המשנה 91690165 9 מספקת מקוס אחסון לקבצי תמונות. ניתן ליצור תיקיות משנה שונות לצורך אחסון מסמכים מסוגים שונים, כמו למשל קבצים הנכללים בפרויקט תכנות, או קבצי ניסוי. יש מספר יתרונות בתמיכה בתיקיה %5חס6וחטססס צָא. מכיון שזו תיקיית ברירת המחדל של המערכת, המשתמשים יכוליס לפתוח בה מסמכים על ידי שימוש בפקודת ח6ק0 116=, ביתר קלות מאשר בשולחן העבודה. המערכת תומכת באחסון קבצים לפי משתמשיס (פ0858 ז560-זסק), ולכן היא תומכת גם בתרחישי שיטוט (פחוחחהס₪א 65 במערכת 2000 פוססחו/. תמיכה ב-%5ח6וחט6ספ עוא חשובה למשתמשים בארגוניס גדוליס, שבהס יחידות המחשוב מנהלות את מסמכי המשתמשיס באופן מרוכז. עם ואת, הימנע מלשלב ביישוס קוד המציין את הנתיב של התיקיה %5חסוחטסספ עוא, כגון טחסוחט6סכ ץו:0. הסיבה לכך היא ששם תיקיה זו עשוי להיות בשימוש על ידי גרסאות אחרות של פאוסטחו/!, ומיקומה עלול להשתנות. במקוס זאת, השתמש בממשק המערכת (|0.ז5010!06) כדי לאתר את מיקוס התיקיה הצו. אחסון קבצי תוכניות הימנע מהתקנת קבצי יישוס בתיקיית השורש של הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. פעולה זו יוצרת אי-סדר בכונן הקשיח ומבלבלת את המשתמש. תחת זאת, צור תיקיית משנה בתיקיה 1!65= וח3ּזפָסזם שתכיל את קבצי היישוס. כלול בתיקיה זו קבצי קריאה-בלבד (ץ!|חס ₪680), כגון קבצי הפעלה (6א6), ספריות קישור דינמיות (וו0) וקבצי עזרה (ט|ח). התיקיה ₪165 וחגּזפסזופ יכולה לכלול גם קבצי נתוניס לקריאה בלבד, כגון +ז8 קו61, דוגמאות וספריות אחרות. אין לצרף לתיקיה זו קבצים של משתמשים, 8 [64 - פיתוח ממשק משתמש אלא רק קבצים שהיישום ותכניות ההסרה יכוליס לשנות ולהסיר. אחסן רכיבי תוכנה משותפיס בתיקיית המשנה 1!65= חסוחוח60 שב- 1!65- וההּזפסזס. תמיכה בנתוני יישומים עבור קבציס שאינס מתאימיס להיכלל בתיקיות ₪1!65 וחבּזשסוק או 55ח6והט6ספ עוא צריך ליצור תיקיית משנה במסגרת התיקיה 0313 חסוז103ק42 ולקבוע לה שס כשס היישוס שלך. לדוגמה, השתמש במיקום זה כדי לשמור בו את קבצי היישוס הניתניס לשינוי, כמו יומני אירועים, נתוניס הסטוריים, הודעות דואר אלקטרוני ועוד. כאשר הקבצים ניתניס למחיקה, כמו קבצים וזמניים וקבצי מטמון, או שאין צורך להעבירס ממחשב למחשב בעת העתקת היישוס, אחסן אותם בתיקיית המשנה 569 !1068 שבתיקיה בז03 חהסוז63ו!קק. המשתמש שומר בתיקיה זו בדרך כלל את הקבציס שהוא יוצר במכוון ומתכוון לשמור. יש גס תיקיית נתוניס בתיקיה 5 ו!א. השתמש בה רק לשמירת נתונים דינמייס הדרושיס לעבודה, כגון יומני אירועיס, קבציס נסתרים או קבצי אינדקס - שאינם ייחודיים למשתמש. אחסון זמני - הנחיות יישומיס רבים, וביניהס אלה המסופקים על ידי פאוססחו\ כוללים מטמוניסם (686065) משלהם עבור קבצים ומניים. ארגון ווה מחייב את המשתמש למחוק מטמונים שוניס כדי לפנות שטח כונן. התוכנה קטח0!68 015% (ניקוי כונן) הכלולה ב-5שספחו/ מספקת ממשק פשוט שאיתו יכוליס משתמשים לנחל מטמוני כונן. ודא שכל קוב השמור על ידי היישוס (15687080!6כ) יוכל לחיות מטופל על ידי תוכנה זו. שמות ברורים לקבצים כאשר משתמשים נתקליס בקבציס שלא נוצרו על ידיהסם, ויש להס שמות חסרי משמעות או בלתי ניתניס לפירוש, אין להס כל דרך לדעת לאיזה יישוס הס שייכיס, ואס חייבים לגבות אותם, או שניתן למחקם. הדבר נכון גס לגבי קבצים בעלי סיומת לא רשומה. ניתן לשפר מצב זה בכמה דרכים. הימנע משמות לא ברוריס לקבצים, בעיקר כאלה הכוללים קיצוריס מוזריס. התמיכה של פווססחו/ בשמות ארוכיס לקבציס מאפשרת לתת שמות מובניס לקבציס ותיקיות, הגלוייס למשתמשים. בדומה, השתמש באותיות רישיות מתאימות בשמות קבציס ותיקיות לצורך תצוגה מוכרת ועקבית. לדוגמה, ראשי תיבות כגון "*05ס-15ייי יופיעו תמיד באותיות רישיות. אם אתה נדרש להתאיס שמות קבציס, תוכל להשתמש בערכי הרישוס (עְחַ5ַפָפ₪) כדי למפות שמות קבציס עבור שמות הקבציס והתיקיות המקומייס במחשב. פרק 1: הבה נתחיל 29 היכן שניתן, השתמש בסוגי נתונים קיימים. כאשר אתה יוצר סוג חדש, המשתמש צריך לקשר את סוג הקובץ עס היישום, ויש לתת לו את הכלים לעשות זאת. עבור כל סוג קוב חדש המותקן על ידי היישוס שלך עשה את הדבריס הבאים, גס אס הקבציס אינס ניתנים לעריכה. + רשוס את סוג הקובצ. + רשוס תיאור-סוג ידידותי למשתמש. + רשוס סמל. אס המשתמש יכול לפתוח סוג קוב מסוים ולערוך אותו, רשוס את היישוס, כך שיטפל אוטומטית בסוג הקוב>. עס ואת, אס סוג הקובצ אינו ייחודי ליישוס, שאל את המשתמש, לפני שאתה מקשר מחדש את סוג הקוב>, ומאפשר למשתמש להחזיר את סוג הקובץ להקשרו הקודס. למידע נוסף על רישוס סוגי קבציס, ראה פרק 11 יישילוב עס המערכת'י. לבסוף, יש לוודא שקבצים נסתרים שהמשתמש אינו צריך לערוך, לא יימחקו ולא יוסרו בטעות. אס אתה מסמן קוב כקוב נסתר וגס כקובצ מערכת, הקוב לא יוצג כלל ב- 2000 פווססחו/. ניתן לגשת לקבצי מערכת נסתרים רק משורת הכתובת (ז98 4007655) או משורת הפקודה, והס נקראים יימוגניסיי. בעוד שדרך זו טובה לשמור על סדר בתיקיה, יש להשתמש בה בזהירות מכיון שהמשתמש אינו יכול לשנות או לערוך קבציס אלה. שימוש בממשק משתמש גרפי זכור שמסך המחשב הוא שטח העבודה העיקרי עבור משימות המשתמש, ולא שטח פרסום או תחרות על תשומת ליבו של המשתמש. כאשר יישומים מנצלים לא כראוי מרכיבי ממשק משתמש גרפי סטנדרטי של פאוספחושצ (601) כגון תפריט +ז9ז5, שולחן עבודה, או שורת המשימות, הדבר עלול לבלבל את המשתמש ולהקטין לא רק את שביעות הרצון של המשתמש, אלא גס את תפוקתו. תפריט התחל טעות עיצוב נפוצה היא אופן התקנת היישוס בתפריט 519% (התחל). ערכיס רבים מדי ותת-תפריטיס מדורגיס רביס מדי בתפריט זה מוסיפים סיבוך ומקטינים את נגישות המשתמש. יש להוסיף לתפריט התחל רק ערכיסם שהמשתמש וקוק להס לעיתיס קרובות. כהנחיה כללית, הגבל את ערכי הפעלת היישוס לערך יחיד. לקבוצות של יישומיס הנמצאיס בשימוש משותף, כלול ערך עבור כל יישוס משמעותי בתת התפריט וחגּזפסזפ (תוכניות). אם ברצונך לספק גישה לכלים משניים, כלול ערך מקוב נפרד. בכל מקרה, הימנע מלכלול ערכיסם עבור כ]16], 6ו634₪א, ו-!!5%3חוחש (הסרה). 0 641 - פיתוח ממשק משתמש לבסוף, הימנע מלכלול ערכים שוניס בחלק העליון (הרמה הראשונה) של תפריט +ז5%3 (התחל). משתמשים מצפים למצוא בחלק זה של התפריט (המוצג בעת לחיצה על הלחצן) רק פקודות מערכת ראשיות, כמוצג בתרשים 1.1. בכ | 5שוסבוחושעל תוכניות בעלות נגישות , א נמוכה נכללות בתת-קבוצה - מל 5חחב'וחסזק זפ סוק מטהזוספת1 [דק.ו קנזור ב 2 5חשוחו וססים 3 > שבזסוק<= מפחיוספת1 65 : + 55 טא אססוטנוםי ל . 5 [8ד סוסון 1 .. חטת ה ..‏ חוסם :חפ (פ 3" 65 4 || והופף₪ תוכניות בעלות נגישות רבה --- - נכללות כערכים ברמה הראשונה של תת-התפריט תרשים 1.1: שימוש נכון בתפריט +51 (התחל). הוספת ערכיס בראש תפריט התחל מקטינה את ריכוז המשתמש ומכבידה על יכולתו למצוא פונקציות מפתח, כמתואר בתרשים 1.2. הימנע מהוספת ערכים בחלק | 4 5 | ן וחשחח! וססן 5 | העליון של תפריט 5039/1. -- -- 0 הפוח וססים השקכו ד תוכניות עיקריות ושימושיות ו 9 צריכות להיות מקושרות ישירות |' ה ם] בתת-התפריט פוחבּזפַסוק ----| פוחבזהטזק |5 חססבסווקקה | [77 * חפוחנסס | ערכים לא מתאימים ----] ו 1.0 הפסבסו|סקה ||558חוח!1 חן זפם!ם= +פחוספת1 6 , ל 5% - 5 / 5 לתת-תפריט זה , ופ 5ב חר [5' = >ססופטוכ ה ל + ו |[ קופון % ..חטה נמ .. חאוסם זשח5 (₪ - תרשים 1.2: שימוש לא טוב בתפריט +53 (התחל). פרק 1: הבה נתחיל 31 סמלים בשולחן העבודה בדומה לתפריט +ז9ז5 (התחל), שולחן העבודה הוא שטח נוסף שבו מעט זה הרבה. למעט הסמלים המייצגים גישה לשירותי מידע כלליים, כגון דואר אלקטרוני (ו31-ם), דפדפני 60חז%6ח1 ושירותיםס מקוונים, הימנע מליצור סמליס בשולחן העבודה. שולחן העבודה של פווספחו/ מספק שטח עבודה כללי ומקוס אחסון עבור המשתמש. מבחני שימושיות הראו בעקביות שהמשתמשיס מתייחסים אל שולחן העבודה כאל השטח העבודה שלהם, ואינס רוציס לראות בו סמליס שמופיעים בו באופו אוטומטי. יותר מכך, תפריט +57 הוא מקוס עדיף לתמיכה בגישה מהירה ליישומיס. אס חשוב לאפשר למשתמשיס גישה מהירה משולחן העבודה אל יישוס רצוי, יש לכלול בממשק היישוס את הבחירה לכלול סמל שלו בשולחן העבודה, או לא. אפשרות זו עדיפה על התקנה מוקדמת של הסמל. לדוגמה, תוכל ליצור קיצור דרך על שולחן העבודה כתגובה לפעולה של המשתמש, כגון סמל עבור חיוג טלפוני (קט-וום). כך הופכת ומינות הסמל לבחירה של המשתמש, השירות מועיל והסדר על שולחן העבודה נשמר. בשולחן העבודה נמצא לרוב את סמלי היישומיס שהשימוש בהס רב, כגון תוכנות 6 (60ז0), |6סאם ואחרות) תוכניות גישה לאינטרנט, וכל קישור שמטרתו להקל על המשתמש. התחלה נכונה כאשר משתמש מפעיל את פשוספחו/ץ, אסור שכיתוביות רבות (5ז6חח58) או חלונות יתחרו על תשומת לבו. גס אס המידע חשוב, ערכו יאבד אס יוצג בצורה לא מאורגנת, כמוצג בתרשיס 1.3. היכן שניתן, עקוב אחר ההנחיות הבאות: % הימנע מהצגת תיבת דו-שיח כאשר המערכת מופעלת. 4 שלב אפשרויות תצורה בעיצוב תוכנת ההתקנה. + המתן עד לאחר שהיישוס שלך יופעל, ורק אחר כך הצג מידע אודות המוצר. אס היישוס דורש פתיחת תיבת דו-שיח כאשר הוא מופעל, שקול להשתמש בתמיכה הכלולה ב- 2000 פווס6חו/ כדי להציב את תיבת הדו-שיח בתור ולאפשר הצגת תיבות הדו-שיח זו אחר זו, אחת בכל פעם. עצב את היישוס שלך תוך התחשבות בנקודות אלו כדי לשפר את ממשק המשתמש, ולהפתית פניות של משתמשיס אל מרכז התמיכה. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש | ום) = 5 ץע סט ם] קְ סקווסוהן | | 468 | 8806 |פסקסד פה חס עה וה חן חבק חב |0זס5 0) וחהא נוסץ סש 4. ?וו 8 4/0005 60 06| > זס 96גוס4ן/6)ח| חב סעיבח גוסע ]| = | 5חשונוססי עזי ,066 הַמוזחוסק ]3 73068 6גוס ]ןו6וח 1 6 ]טס 6זגו63! החו!|סז50 [ב5זסצוח!! 6 "> ,500 0! גופע 63165 6זבאו/50 )מוסקוווטוה! %/ 5 ז3] הסוזבּסו|קקב חב מות!ואי ההכ זס ,|סזס פסוום. הסזוום |סשרווש זס [ששחוו 6 !וצ סי ע||הרחזסה וכח 3 . 8 סוו5 חסו)הסווקקב 181 ב חן ,6!קחזהא6 זס] . . ן תלת ,01ז50 03 גוסע ,בהזס/א זס 30ק6וסו |)ספסזסוות 6חזסס6|סצצ 5דאפזאס זזסוקאם 5 הזוס | הפגוסזה!) חב זס ,|וסזס פסוגום. עס זסופוס ו בח סזבאו!/50 6ח! הגוז ס) אוסח )הוס<ןו!סות1 אסווו 1 ד .0005ו/56 |30%231]! זס 6פגוסוח זגוסץ הבס בא | ו 1 )ו שח .א6בחו וח זס] ש|סב!ועי הסוסםוחזס/חו סח ₪ 6זפחד / טפ קוזזמ51 5אוסטחו/א 8 5קוד אוסח 5 1 ש 0% 58 עזושו!סגוטסזק- זחוס]ו611)ח! ]!ספסזסו] - -. 2 [51 306 1 חב 96גוס)] |/ס5סזסו1] זגוסע זס] סזבאווו50 ?7 0 )חתפו גוסע 00 )הח ₪ - 06ב !ות תזס/זסק 17 סוס שחו|ח ששו .501506 זס 5011005 חב ח6)חוב וח עחח 6פההחם. 5 4 = | 061 | 6 חום 6666 תרשים 1.3: ניסיון הפעלה לא טוב של היישום. שימוש באזור ההודעות שבשורת המצב טעות נפוצה היא להשתמש באצור ההודעות (8768 חס630וטסא) שבשורת המצב בצורה לא נכונה, כמתואר בתרשים 1.4. אזור ההודעות שבשורת המצב מיועד להודעות מצב מהירות וקצרות בלבד (לדוגמה, מסמך בתהליך הדפסה), או עבור מידע מצב של הליך או של אירוע מתמשך (לדוגמה, אזהרה על סוללה שמטענה הולך ומסתיים). סמל שורת המשימות יוצג רק אס חשוב למשתמש שהסמל יהיה זמין, כגון סמל חיוג לאינטרנט. דרך זו עוזרת להבטיח שהמשתמש יבחין בשינויים באזור ההודעות. 11:37 (18= 04| 5 פמ תרשים 1.4: שימוש לא טוב באזור ההודעות שבשורת המצב. הימנע מהצבת סמלים הנכללים אוטומטית באזור ההודעות, רק כדי לאפשר למשתמש גישה מהירה למודול התצורה. אס ברצונך לספק סוג וה של תמיכה, כלול אפשרות בחירה בממשק היישוס שלך, כך שהמשתמשים יוכלו להציג סמל זה אס ירצו בכך. הגדר ברירת מחדל לא. 5וססח) כוללת אזור מיוחד בשורת המשימות הקרוי סוגל הפעלה מהירה (ז0|58ס+ ה6חט3! >6וטוס), כפי שמוצג בתרשיס 1.5. | 5 65 1 | יפמ תרשים 1.5: סרגל הפעלה מהירה. פרק 1: הבה נתחיל - 33 אזור זה מספק גישה בלחיצה אחת אל סמליס שהמשתמש בוחר להציב בו ולמשימות בסיסיות כגון דואר אלקטרוני, ואל מקומות מיוחדים כגון ה-פ6/ ושולחן העבודה. לכן, אל תתקין באזור זה את היישוס שלך, אלא אס כן הוא מיועד להחלפת פונקציה המסופקת על ידי המערכת, כגון |88א-5. עיצוב הודעות הודעות הן אחד האלמנטים הנתוניס באופןו עקבי לניצול לא נכון של הממשק. לעיתיס קרובות משתמשים מוצאיס את ההודעות כמרגיזות, כי הן מפסיקות את זרימת הפעולות במשימה, ולעיתים קרובות הן מנוסחות באופן לא טוב. כך, במקרה הטוב הן אינן מועילות הרבה ובמקרה הגרוע הן אינן ברורות ולא מכובדות, כמתואר בתרשיס 6. 4 00000007 .06 8 400855 : זהסווסס ע] 6הז8ח6ז וסהחב-) 63 .תועבוק זס! 5>חבת! ,החום [א, 60)סזכ פווזצו זכ |וגו! )סח 8 15% ש!] סזגו5 11366 .96 הזו )הזוס ]סח 5 16 6 ]בח! חב מה שמוצג על המסך מה שהמשתמש עשוי להבין מכך תרשים 1.6: עיצוב לקוי של הודעה למשתמש. האסטרטגיה הטובה היא להימנע מהודעות ככל שניתן. יש כמה דרכים לעשות ואת : 4% הפוך ללא זמינות פקודות או אפשרויות בחירה בכל מקוס שאינן דרושות. % טפל בעדינות ובתשומת לב בכל קלט או טעות, כפי שדרוש. + ספק צורות משוב פחות מתפרצות ומרגיזות, כגון תיאור הכלי החדש מסוג בלון, המתואר בתרשים 1.7. , ב 3 , * 0|5סך 008665 +]50סיסוו] 3 זזסוקא +הזסטהז 65 * 5שונסטם פה זססזק 55 ?0 5רח6:ו ערח ]0 || 6צבח 6'וסח/צ 5 0 = .יטוח ה6פם 3/6 ]6668 50 )סח 6/יבח טס פוחפטו סח 4 .החש 566 60 6זשת >סון - ...חטת .. חאוסם זטח5 4) תרשים 1.7: תיאור כלי מסוג בלון. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש כאשר צריך לכתוב הודעות טקסט, הקפד להשתמש בשפה לא טכנית ככל הניתן, הימנע מהאשמת המשתמש בשגיאה או אי הבנה, וספק קווי פעולה ברורים לפתרון. הזדמנויות שאפשר להחמיץ רבים ממפתחי יישומיס מבוססי פ5אוס6חוז/ מגבילים שלא בכוונה את קהל המשתמשים ביישוס על ידי התעלמות מתרחישי משתמש השונים מאלה שלהם. אולם, לעיתים נדרש רק מאמ קטן נוסף כדי לתמוך במגוון רחב של משתמשים. הזמן המושקע במאמץ זה יניב תשואה גבוהה על ידי הגדלת השוק הפוטנציאלי, או על ידי מילוי דרישות ממשלתיות. בנוסף, מאמצ ה יגדיל את האחידות בהפעלת התוכנה עבור כל המשתמשים. המערכת אינה מקומית בלבד האינטרנט מאפשרת הפצה מהירה וקלה של תוכנה בכל רחבי העולם. למרות זאת, השפעת עיצוב היישוס על הקהל הבינלאומי אינה ווכה לתשומת הלב הראויה. גס אס אין בכוונתך להתאיס את היישוס שלך לשפות אחרות, עליך לשקול בוהירות כיצד הוא יפעל בתצורות מחשוב שהוגדרו עבור שפות אחרות. לדוגמה, השתמש תמיד בפונקציות המערכת המאתרות שמות ומיקוס של תיקיות סטנדרטיות (נתיב) של 5ססחו/, כגון 1!65] וחהזףסזק (-55ח6והטסספ עוא, כי שמות אלה עשויים להיות שוניס בגרסאות התוכנה עבור שפות אחרות. אס אתה קובע מראש בקוד היישוס מיקוס מסויס של תיקיה, היישוס שלך עלול להיכשל. אס בכוונתך להתאיס את חיישוס שלך לשפות אחרות, עליך לשקול את כל המרכיבים הוויוואלייס הרלוונטיים עבור המשתמש. לדוגמה, בשפות כפולות-בתים כגון יפנית, סינית או קוריאנית, הקצאת מקשי גישה נעשית בדרך שונה מזו שלנו. במקוס להוסיף לאות קו תחתון בתווית הטקסט, עליך להקיף את האות בסוגריים. כדי לתמוך בשפות שונות, צור קובצ בינרי כללי עם רכיבי שפה שוניםס (קבצי |ו0). הקוב הבינרי צריך לכלול גירסה של אנגלית אמריקאית (חפוופַח= .60.5 שתפעל בכל גרסאות התוכנה, אך הקוב צריך להיות מעוצב כך שיהיה ניתן לשינוי באופן דינמי. זכור שהתאמה מקומית של טקסט כוללת יותר מאשר תרגוס מיליס בלבד. עליך לברר ולעצב את היישוס, כך שיתאיס לגופן ברירת המחדל של ממשק היעד. אפיון גופני מערכת, כגון שס גופן וגודל, משתניס משפה לשפה ועלוליס להשפיע על עיצוב ומיקוס הטקסט. למידע נוסף על תמיכה במשתמשים בינלאומיים: ראה פרק 15 "שיקולי עיצוב מיוחדים". פרק 1: הבה נתחיל - 35 חשיבות תמיכת המקלדת תמיכת המקלדת מסייעת לשיפור יעילות העבודה של משתמשים רבים, אך עבור בעלי מגבלות ראייה או תנועה, היא חיונית. תמיכת לוח מקשים, משמעותה הכללת גישת מקשיס לכל הפעולות של היישוס. דרוש מעט זמן כדי לאפשר לממשק היישוס לספק סדר ניווט מקשים הגיוני. עיצוב חלונות משניים נטייתך לפרטיס מתגלה לעיתיס קרובות בעיצוב וסידור פקדים בגיליונות נתוניס, בתיבות דו-שיח ובחלונות משנייסם אחרים. מכיון שמשתמשים נתקלים לעיתיס קרובות בחלונות משנייס במסגרת הממשק, חלון שאינו מעוצב בהתאס למוסכמות עלול להפריע לקריאות ולמהלך המשימה, כי הדבר מחייב את המשתמשים לעצור ולטפל בחוסר העקביות. ניתן לשפר את שימושיות החלונות המשניים ביישוס על ידי הקפדה על ההנתיות הכלליות שלהלן: + השתמש בפקד המתאים. הפקדים מעוצבים בצורה אופטימלית לביצוע סוג מסוים של פונקציות. פקד לא נכון, לא רק שפוגע ביעילות המשתמש, אלא גם מטעה את המשתמש באשר למשימות חיישוס. למידע נוסף על פקדים - היכן ומתי להשתמש בהם: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים" %+ השתמש במוסכמות סידור וארגון מומלצות של החלון. לדוגמה, לחצניס כגון 0% ו-]63006 או 65+ ו-0א צריכיס להיות מיושריס יחד בקצה הימני-העליון או בקצה חימני-התחתון של תיבת ההודעה, עבור שפות לטיניות כגון אנגלית. עבור שפות הנכתבות מימין לשמאל, כמו עברית, יש להפוך את הסדר. 0% הוא תמיד הלחצן הראשון, אחריו 680661 ואחריהס כל שאר הלחצנים. אם לא קייס לחצן %, לחצן !680661 יוצב לאחר שאר הלחצנים. מכיון שהלחצניס 0% ו-661ח68 ממופים למקשי ז%6חם ו-₪56 בהתאמה, הקצאת מקשי גישה נוספים איננה דרושה. + השתמש בתוויות מתאימות. השתמש תמיד באותיות רישיות מתאימות (באנגלית) ובהקצאת מקשי גישה. השתמש בנקודתיים בעת שימוש בטקסט סטטי בתווית של פקד אחר. כך, הטקסט אינו מזוהה רק כתווית, אלא מספק רמז לתוכניות השירות לקריאת מסך. + השתמש ביישור מתאים. יישור הטקסט תורס לשיפור הקריאות ומכאן - לשימושיות והיעילות. היישור משפיע גם על ההתרשמות הכללית של המשתמש מאיכות היישוס. לדוגמה, ישר את שורות תוויות הטקסט בתיבות טקסט. 6 [64 - פיתוח ממשק משתמש + השתמש בגודל, שטח, וריווח מתאימים. לדוגמה, הרווח המומלצ בין פקדיםס הוא שבע יחידות דיאלוג (105כ). הגודל המומלצ של לחצנים הוא 14*50 יחידות (1005ס), חוצ מבמקוס שבו הלחצן צריך להיות גדול יותר כדי להכיל את תווית הטקסט שלו. בנוסף, השתמש בתבונה בכל אזור הכתיבה הנתון לרשותך. ההנחיות בספר גה הן עבור האזור המומלצ המינימלי. הימנע מריכוו פקדים רביס יחד, אס יש ברשותך אזור נוסף להצבתם בחלון. למידע נוסף על עיצוב חלונות משניים: ראה פרק 9 "חלונות משניים" ופרק 14 "עיצוב ויזואלי". תמיכה בהעדפות צבע וגופן של המשתמש 5וס0חו) מספקת אפשרויות הגדרה של גופן וצבע סטנדרטיים, אשר המשתמשיס יכולים לנצל כדי להתאיס את התצוגה להעדפותיהם. תמיכה בהעדפות אלו חשובה עבור שביעות הרצון של המשתמשיס ומבטיחה קריאות ויכולת גישה של משתמשיםס שדרושה להם ניגודיות גבוהה של צבע כדי לקרוא את המסך. היכן שניתן, השתמש בהגדרת המערכת לגופניס, בעיקר לתפריטים, סמלים ופסי כותרת של חלון. מכיון שהיישוס שלך אינו פועל בבידוד, השתמש גם בהגדרת המערכת לצבע. אס ברצונך לשנות צבעיס, שקול להשתמש בצבעיס דומיס להגדרת המשתמש. מכל מקוס, ודא שהיישוס שלך מגיב נכון לדגל 6006735% ₪148 של המערכת ולאירוע אד דד ואצו. למידע נוסף על תמיכה בנגישות: ראה פרק 15 "שיקולי עיצוב מיוחדים". שימוש ראוי בצבע לעיתים יישומיס נכשלים באימוץ הגדרת עומק הצבע של תצוגת המשתמש. כתוצאה מכך, אפשר שיופיעו ייהבהקייי צבע בתצוגת היישום. כדי למנוע ואת, השתמש בלוח הצבע הסטנדרטי מסוג 6ַחספווהּח, כאשר התצוגה מוגדרת לצבע של 8 סיביות. בנוסף, התאם את שימוש הצבע, כך שיקבל כראוי את האירוע 65א הוזס6צג וק5זס ואצו. סמלים הס מרכיבי עיצוב חשובים, ולכן יש להתחשב בהס בהקשר לשינוי צבע ולהפרדה (חסטט|5650). הנחיות עבור עיצוב סמליס כוללות הוראות בדבר שימוש בצבע ומוסכמות גודל עבור היישוס שלך וכל סוגי הקבציס שהוא מפעיל. למידע נוסף על עיצוב סמלים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". פרק 1: הבה נתחיל | 37 תמיכה במסך כפול הגירסה האחרונה של פשספחו/ מאפשרת להציג חלונות בצגיס מרוביס. אס היישוס שלך מתעלס מתרחיש אפשרי זה, חלונות משניים עלולים להופיע במסך הלא נכון, כאשר המשתמש מזיז את חלון היישוס הראשי אל צג משני, כמוצג בתרשים 1.8. צג משני צג ראשי ב 9 ₪ | 9 ₪ כ |- 1 5 ה 5% | קת || | וסףש) ה מטספיה]| .אמש ם] | 30 | שפנ || נסו 65 37| | !הפוצה תרשים 1.8: מקום שגוי עבור חלון משני. כדי לתמוך בצורה נכונה בצגיס מרובים, ודא שהיישוס שלך יכול לנהל קואורדינטות שטח שרירותי גדול. אלא אס כן משתמש מזיז במפורש חלון משני אל צג אחר, הצג את החלון המשני בחזית החלון הראשי, כמוצג בתרשים 1.9 להלן. צג משני צג ראשי )| |..- 1701 --פסיספי 5 | .- סו | אצ || נש 65 [5) | | וכשמנ תרשים 1.9: מיקום נכון של חלון משני. הדרך הטובה לקבוע אס היישוס שלך תומך כראוי בתצורת צגיס מרובים, היא לבדוק את התוכנה על פי תרחיש זה. 8 6461 - פיתוח ממשק משתמש תמיכה בקבוצות של אותיות כדי להתאיס את היישום לשימוש גלובלי, עליך לוודא שהוא יכול לטפל בקלט ופלט של מערכות תווים שונות. פעולה זו אינה קשה ושווה את המאמץצ, וגם פ5שססחו מספקת פונקציות כדי לעזור לך. לדוגמה, אס אתה משתמש בפקד 6 ₪160 עבור קלט ופלט של טקסט, הפקד מטפל ומשמר טקסט המבוסס על הגדרות הגופן והעמוד בעת כתיבתו. בדומה, תיבת הדו-שיח +חס= מבטיחה את גישת המשתמש להגדרה מתאימה של סוגי גופניס. לבסוף, ודא שהיישוס יוכל להגיב כראוי לשינוי שפת המקלדת תוך שימוש באירוע 58500557 6א ה 66א ה ודטקאז ‏ אצו. למידע נוסף על האירוע ז55(ו₪0 ₪ 6א השאה ודטקאז א/: ב- 506 4167050%] באתר אס5וי, בכתובת: 50.35 / וש ₪1 / והח60.+501סז6ווח. ה5וח / / :כקזה רשימת תיוג לבניית ממשק טוב רשימת התיוג הבאה מסכמת את המידע בסעיפים הקודמיס שדנו בהס, ולמעשה - בספר כולו. השתמש בה כדי לוודא שהיישוס שלך מעוצב במטרה לספק את ההתנסות הטובה ביותר למשתמש: + היישוס מותקן בקלות ובמספר צעדים מינימלי. + התקנת היישוס אינה דורשת הפעלה מחדש של המערכת. %+ משתמשים אינס צריכיסם לקרוא קוב 16ו₪680₪ (קרא אותי) לפני השימוש ביישוס. % תיקיית ברירת המחדל לאחסון קבצי נתונים שנוצרו על ידי המשתמש היא 5חסוהטססס צו. + היישוס אינו משתמש בשמות מוצפנים עבור קבצים הגלויים למשתמש. + היישום אינו יוצר קבציס מחוצ לתיקיה %5חסוחטס6ספ ץווא. + היישום אינו יוצר קבציס בשורש של הכונן הקשיח. + אם היישוס משתמש במטמון דיסק, הוא רשוס גס בתוכנה קטח0!63 א15%ש. + היישוס אינו כולל הפניות לקבצי ₪4612, ₪680₪16 ו-1|ה5%3ח01 בתפריט +ז5%3. + היישוס אינו מתקין סמליס בשולחן העבודה ללא אישור מהמשתמש. 4 אס היישוס מופעל אוטומטית בעת הפעלת המחשב, הוא נטען ללא הצגת חלונות כלשהם או תיבות דו-שיח. פרק 1: הבה נתחיל 39 20 היישוס אינו משתמש באזור ההודעות של שורת המצב, כדי להפעיל יישומים או תוכניות שירות, או לצורך קריאת מאפיינים. אזור ההודעות משמש לצורך הודעות למשתמש בלבד, על שינוייס חשוביס במערכת. היישוס משתמש כראוי בבחירת הצבעים שהוגדרה על ידי המשתמש במאפייני התצוגה (עְ150!8ס) שבלוח הבקרה. היישוס מאפשר גישה על ידי המקלדת. היישוס פועל כראוי גס אס המשתמש מגדיל את ממדי גופן ברירת המחדל. היישוס תומך בהגדרה הסטנדרטית של מקשי קיצור דרך של המקלדת, בכל מקום שניתן. הליך ההסרה של היישוס אינו משאיר במחשב קבצים, או ערכי רישוס פרט לאלה שנוצרו על ידי המשתמש. היישוס אינו משתמש בסלנג בהודעות וכיתוביס בממשק המשתמש. השתמש במונחים טכניים או מונחיסם מקובליס בתחוס שהיישוס עוסק בו, רק אס הס מובניס וברוריס למשתמש. היישוס מתאיס את עצמו כראוי כאשר המשתמש משנה את רזולוציית התצוגה, כמו גס עבור תצורה רבת-צגיס. 1 - פיתוח ממשק משתמש 2 עקרונות עיצוב ומתודולוגיה ממשק המעוצב כהלכה בנוי על עקרונות והליכי תכנון הממוקדיס במשתמשים ובמשימותיהס. פרק גה דן בעקרונות היסוד של עיבוב ממשק עבור סביבת העבודה 5וס0ח1/ 0506ז6ו]. עקרונות עיצוב ממוקד-משתמש המידע בפרק זה מתאר את עקרונות העיצוב שעליהן מבוססת פוסטחו/ו, וגס ההנחיות המפורטות בספר וה. רצוי לעבוד לפי הנחיות אלו בעת פיתוח יישומים שיפעלו בסביבת העבודה פצוס6חו\. שליטת המשתמש עיקרון חשוב בעיצוב ממשק משתמש הוא תחושת המשתמש שהוא השולט בתוכנה ולא התוכנה בו. לעיקרון אה מספר משמעויות: + הנחת העבודה היא שהמשתמש, לא המחשב או התוכנה, הוא היוזם פעולות. למשתמש תפקיד פעיל ולא סביל. ביכולתך להפוך משימות לאוטומטיות, אך יישס את האוטומציה כך, שיתאפשר למשתמש לבחור באפשרויות הפעולה השונות ולשלוט בהן. % מכיון שלמשתמשים כישורים רביס ושוניס וגם העדפות שונות, חייבת להינתן להס האפשרות להתאים אישית היבטיס שוניס של הממשק. תוכנת המערכת מספקת למשתמש גישה לרביס מהיבטיםס אלה. התוכנה שלך צריכה לאפשר הגדרות משתמש למאפייני מערכת שונים, כגון צבע, גופניס ואפשרויות אחרות. + התוכנה צריכה להיות הידודית (אינטראקטיבית) ונענית ככל הניתן לפעולות המשתמש. הימנע מדפוסי פעולה קבועים ככל שניתן. דפוס פעולה (1006/) הוא מצב המונע חידודיות (אינטראקטיביות) כללית, או מגביל בדרך אחרת את יכולת פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה | 41 המשתמש להגדיר פעולות הידודיות. כאשר דפוס פעולה הוא אפשרות העיצוב הטובה יותר, או היחידה - לדוגמה, בחירה של כלי מסויס בתוכנית ציור - ודא שדפוס הפעולה הוא ברור, ויזואלי, תוצאה מפורשת של בחירת המשתמש וגס ניתן לבטלו בקלות. להלן הצעה לכמה דרכיסם נוספות לשמירת עיצוב היישוס כהידודי (אינטראקטיבי): + היכן שניתן, השתמש בחלונות משניים לא-מודאליים (100!6!655). למידע נוסף, ראה פרק 9 ייחלונות משניים'י. + השתדל לקטוע הליכיס ליחידות לוגיות, כגון הדפסה, כך שלא תצטרך לטעון יישוס שלס כדי לבצע פעולה רצויה כלשחי. + בצע הליכים ארוכיס ברקע ושמור את חזית המסך לפעילות הידודית. לדוגמה, כאשר מסמך מודפס, המשתמש יוכל להקטין את החלון, גם אם לא ניתן יהיה לשנות את המסמך. תמיכת פווססחו/ בריבוב משימות (0חו₪0856!ט1]) מאפשרת הגדרת פעולות נפרדות, או רצף מטלות (6805ז1), ברקע. מידע על יישוס עיקרון העיצוב לשליטה-בידי-המשתמש (|0שח60-חו-ז056) תוכל למצוא בפרק 5 ייקלט - עקרונות בסיסייסיי, ובפרק 6 ייטכניקות אינטראקטיביות כלליות". פרקיס אלה דניס בצורות שונות של פעילות הידודית שהתוכנה צריכה לתמוך בהן. גישה ישירה עצב את היישוס, כך שהמשתמשים יוכלו לפעול ישירות על אופן ההצגה של המידע בתוכנה. בכל עת שהמשתמשים גוררים אובייקט כדי להציבו מחדש, או מנווטיס למקוס כלשהו במסמך, עליהס לראות את השפעת פעולתסם על המסך. מידע חזותי ואפשרויות בחירה מקטינות מעומס העבודה המנטלי של המשתמש. משתמשים מסוגליס לזהות פקודה ביתר קלות, מאשר להיזכר בתחביר שלה. דימוייס מוכריס מספקים ממשק ישיר ואינטואיטיבי למשימות המשתמש. דימוייס מאפשריס למשתמשיס למצות את כישוריהסם וניסיונס כדי ללמוד ולצפות התנהגות של תצוגות מבוססות תוכנה. בעת שימוש בדימויים, אינך חייב להגביל את דימויי עולס המחשביס למקביליהס בעולס הממשי. לדוגמה, שלא כמו תיקיית נייר מקובלת, תיקיה בשולחן עבודה ב-5או60ח:/ ניתנת לשימוש לצורך ארגון סוגיס שוניס של אובייקטים כגון מדפסות, מחשבונים, ותיקיות אחרות. בדומה, תיקיית 5אוסטחו/\ ניתן למיין בדרכים שאי אפשר ליישס במקבילתה מבוססת הנייר. מטרת השימוש בדימויים בממשק היא לאפשר גשר הכרתי (קוגניטיבי) בין המערכת לבין המשתמש; הדימוי אינו מטרה בפני עצמח. דימויים תומכים בהכרת המשתמש, ולא בזיכרונו. משתמשים ווכרים משמעות הקשורה באובייקט מוכר ביתר קלות מזכירת שס של פקודה מסוימת. 2 ן[646 - פיתוח ממשק משתמש מידע על יישוס עקרון הישירות והדימוי, ראה בפרק 6 ייטכניקות אינטראקטיביות כלליות'י, ובפרק 14 יעיצוב ויוואלייי. פרקיס אלה דנים, בהתאמה, בגישה ישירה לממשק (ובכלל זה, פעולות גרור-שחרר) ושימוש בדימוייס בעיצוב סמלים או מרכיביס גרפיים אחרים. עקביות עקביות מאפשרת למשתמשים ליישםס ידע קייס במשימות חדשות, ללמוד דבריס חדשיס ביתר מהירות, ולמקד יותר תשומת לב במשימות. הדבר ניתן, מכיון שהמשתמשיס אינס צריכיס להקדיש זמן כדי להיזכר בהבדליס שבפעולות ההידודיות השונות. על ידי אספקת מידה של יציבות, העקביות הופכת את הממשק למוכר וצפוי. עקביות חשובה בכל היבטי הממשק, כולל שמות של פקודות, הצגה ויזואלית של מידע, התנהגות פעולה, ומיקומס של מרכיבים על המסך ובתוך חלונות. כדי לשמור על עקביות בתוכנה, עליך להתחשב בדבריס הבאים: 4% עקביות בתוך יישוס. הצג פונקציות נפוצות תוך שימוש עקבי בקבוצת פקודות ובממשקים. לדוגמה, הימנע משימוש בפקודה 60 שבמצב מסויםס תבוצע מיידית ובמצב אחר תציג תיבת דו-שיח הדורשת מהמשתמש להקליד יעד. בהתאמה לדוגמה זו, השתמש בפקודה זהה כדי לבצע פונקציות הנראות דומות למשתמש. % עקביות בתוך סביבת ההפעלה. על ידי שמירה על רמה גבוהה של עקביות בין מוסכמות הפעולות ההידודיות והממשק, המסופקות על ידי פווספחוו, התוכנה שלך תהנה מיכולת המשתמשים ליישם כישורי הידודיות שנרכשו על ידס בעבר. + עקביות בדימוייס. אס התנהגות מסוימת אופיינית יותר לאובייקט אחר מאשר הדימוי שלה מרמז, יקשה על המשתמש ללמוד לקשר התנהגות זו עס האובייקט. לדוגמה, משרפה מתקשרת לדפוס פעולה אחר מזה של סל ניירות, בהקשר לשיקוס של אובייקטיס המצוייס בו. למרות שיישוס של עיקרון העקביות הוא מטרה עיקרית בספר וה, הפרקים הבאים מתמקדים במרכיבים המשותפים לכל התוכנות מבוססות פווסטחו\: פרק 7 ייחלונות"'; פרק 8 ''תפריטים, פקדים וסרגלי כליםיי; ופרק 9 ייחלונות משניים'יי. מידע על שילוב התוכנה שלך בסביבת פווסחו/\ תמצא בפרק 11 יישילוב עס המערכתיי, ובפרק 12 ייעבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים"י. סלחנות משתמשיס אוהביס לחקור את הממשק ולרוב לומדים תוך ניסוי וטעייה. ממשק יעיל מאפשר התאוששות הידודית (אינטראקטיבית). הוא מספק רק קבוצת אפשרויות בחירה מתאימות, ומזהיר את המשתמש על מצבים בהס ניתן לפגוע במערכת או בנתונים, או חלילה, ביצוע פעולות שאין חזרה מהן, או שלא ניתן להתאושש מהן. פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה 43 גס בממשקיס מעוצביס היטב משתמשים עלוליס לטעות. טעויות אלו יכולות להיות פיזיות (הצבעה מקרית על פקודה או נתוניס לא רצוייס) או מנטליות (החלטה שגויה באשר לבחירת פקודה או נתונים). עיצוב יעיל מונע מצביס שעלוליס לגרוס לטעויות. הממשק צריך להיערך לטעויות פוטנציאליות של המשתמש ולספק לו אפשרויות התאוששות קלות. מידע על יישוס עקרון הסלחנות, ראה בפרק 13 ייעזרה למשתמשיי שבו תמצא מידע על תמיכה ביכולת התאוששות בממשק, תוך שימוש בצורות עזרה הקשריות ומוכוונות משימה. מידע על עיצוב לטווח רחב של משתמשים, ראה בפרק 15 יישיקולי עיצוב מיוחדים'י. משוב תמיד יש לספק משוב לפעולות המשתמש. משוב יעיל מאשר את תגובת התוכנה לקלט ולפרטי קשר המייחדיס את הפעולה. משוב יעיל הוא מיידי ומוצג קרוב ככל האפשר לנקודה שבה מתבצעת הפעולה ההידודית של המשתמש. גם כאשר המחשב מבצע משימה מסוימת, ספק למשתמש מידע על מהלך הביצוע וכיצד להפסיקו, אם ניתן. אין דבר היותר מתסכל את המשתמש מאשר מסך יימתיי שאינו מגיב לקלט. משתמש טיפוסי יסבול רק שניות מעטות של מסך שאינו מגיב. חשוב באותה מידה שסוג המשוב יתאיס למשימה. ביכולתך להעביר מידע פשוט בעזרת שינויי מצביע, או הודעות שורת מצב; למשוב יותר מורכב, עליך להציג פקד התקדמות (|סשחס6 655זפָסזק) או תיבת הודעה. מידע נוסף על יישוס עיקרון המשוב הוויוואלי או הצלילי, ראה בפרק 14 יעיצוב ויזואלייי ובפרק 15, יישיקולי עיצוב מיוחדיס". אסתטיקה עיצוב ויוואלי הוא חלק חשוב של ממשק היישוס. תכונות ויוואליות מאפשרות התרשמות רבת ערך ורמזי קשר חשוביס להתנהגותס ההידודית של אובייקטיס מסוימים. בו בומן, חשוב לזכור שכל מרכיב ויוואלי המופיע על המסך הוא מתחרה פוטנציאלי על תשומת ליבו של המשתמש. צור סביבה אחידה התורמת להבנה הבהירה של המידע המוצג. אין שיעור לערכס של כישוריו הגרפיים והוויוואלייס של המעצב באשר להיבט זה של העיצוב. למידע והנחיות הקשוריס לאסתטיות של הממשק, ראה פרק 14 ייעיצוב ויזואלייי. פרק זה דן במכלול ההיבטים, מעיצוב מרכיבים יחידיס עד שימוש בגופנים וסידור חלונות. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש פשטות ממשק אמור להיות פשוט (לא פשטני), קל ללימוד וקל לשימוש. עליו גס לספק גישה לכל תפקודי היישוס. תפקוד מקסימלי ושמירה על פשטות הן מטרות מנוגדות בעיצוב הממשק. עיצוב יעיל מאזן בין מטרות אלו. דרך אחת לתמיכה בפשטות היא הקטנת תצוגת המידע למינימוס הדרוש כדי ליצור קשר הולס. לדוגמה, הימנע מתיאורים רבי מילים עבור שמות של פקודות או הודעות. ביטויים לא רלוונטייס ומרובי מילים מפריעיס לעיצוב, וגם מקשים על משתמשים להרחיב תצוגת מידע. דרך אחרת לעיצוב ממשק פשוט אך שימושי, היא להשתמש במיפוי וסמנטיקה טבעיים ואינטואיטיביים. דרך סידורס והצגתם של המרכיבים השוניס משפיעה על הבנת משמעותס והקשרס. פשטות נמצאת במתאם גס עס היכרות; דבריס מוכריס נראיס לעיתיס כפשוטים. היכן שניתן בנה את היישוס, כשאתה מתחשב בידיעותיו ובניסיונו של המשתמש. תוכל לעזור למשתמשיסם לטפל בהליך מסובך על ידי חשיפה הדרגתית שלו. חשיפה הדרגת*ת (6זט2156|05 6/ו655זטסזק) מחייבת ארגון זהיר של מידע, כך שיוצג רק בזמן המתאים. על ידי הסתרת מידע המוצג למשתמש אתה מקטין את כמות המידע שעליו לעבד. לדוגמה, תוכל להשתמש בתפריטים כדי להציג רשימת פעולות או אפשרויות בחירה, ובאפשרותך להשתמש בתיבות דו-שיח כדי להציג קבוצות של פעולות. אין משמעותה של חשיפה הדרגתית שימוש בטכניקות לא מקובלות לגילוי מידע, כגון שימוש במקש שינוי כדרך יחידה לגישה לפונקציות בסיסיות, או אילוצ המשתמש לבצע רצף ארוך של פעולות הידודיות הירארכיות. אהו מעשה העלול להפוך ממשק למורכב ומסורבל יותר. מידע על יישוס עיקרון הפשטות, ראה בפרק 8 ייתפריטים, פקדים וסרגלי כלים'י. פרק וה דן ביתר פירוט בחשיפה הדרגתית, ומתאר איך ומתי להשתמש במרכיבים הסטנדרטייס (המסופקים על ידי המערכת) במסגרת הממשק. מתודולוגיה של עיצוב עיצוב יעיל של ממשק אינו רק ציות לאוסף חוקים, אלא גם מחייב גישה ושיטת עיצוב ממוקדת-משתמש. הוא דורש תכנון מוקדס של הממשק ונמשך כל משך הליך הפיתותח. קבוצת עיצוב מאוזנת שיקול חשוב בעיצוב היישוס הוא הרכב הצוות שיפְתֶח, יבנה וִיעְצָב אותו. בהרכבת הצוות יש לאזן בין שיטות לכישורים, בכללם פיתוח, עיצוב ויזואלי, כתיבה, גורמי אנוש והערכת שימושיות. לעיתים רחוקות כל המאפיינים נמצאיס באדם יחיד, ולכן יש להרכיב קבוצת יחידיס שכל אחד מהס מתמחה בתחום מסוים ויכול לתרוס תרומה ייחודית לעיצוב הסופי. פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה 45 ודא שקבוצת העיצוב יכולה לעבוד ולתקשר יחד. כנס אותס יחד, או ספק להם כלים לפתור בעיות עיצוב בדרך של עבודה משותפת. מעגל העיצוב הליך יעיל לעיצוב ממוקד-משתמש כולל מספר שלבים חשובים: עיצוב, בניית אבטיפוס, בדיקה ובדיקה חוזרת. שלביס אלה יוצגו בסעיפיס הבאים. עיצוב העבודה הראשונית בעיצוב תוכנה יכולה להיות קריטית ביותר. במהלך שלב וּה, אתה קובע את העיצוב הכללי. אס העבודה הראשונית פגומה, קשה לתקנה בהמשך, ואס כן - העלות לעשות ואת גבוהה מאוד. שלב זה של ההליך אנו כולל רק את הגדרת האובייקטים של היישוס ואת תכונותיו, אלא הבנה מי הס המשתמשים ומה הן משימותיהם, כוונותיהס ומטרותיהס. לדוגמה, למערכת הזנת נתונים עשוייס להיות דרישות ומשתמשים שונים, מאשר מערכת לאחזור מידע. החלטה על סוג המשתמשים מחייבת את הבנת הגורמיס הבאים: + + רקע - גיל, מין, תחוס, רמת מיומנות, מגבלות פיזיות ודרישות מיוחדות. + סביבת עבודה - ציוד, השפעות חברתיות ותרבותיות וסביבת עבודה פיית. 4 ארגון משימה נוכחי - צעדיס דרושים, יחסי תלות, פעולות מיותרות ומטרת הפלט. בנקודה זו, התחל להגדיר את התפישה הכללית לצורך התאמת היישום לידע ולניסיון של קהל המטרה. האידיאלי הוא, ליצור מודל עיצוב שיתאיס לדרך בה רואיםס המשתמשים את משימתם מבוצעת. שקול את הארגון הבסיסי ואת סוגי הביטוייס שניתן להשתמש בהם. צפייה במשתמשים המבצעיםס את משימתם הנוכחית יכולה להעלות רעיונות באשר לביטוייס אפקטיבייס. תעד את העיצוב. כתיבת תוכנית העיצוב לא רק מספקת אפשרות עיון ובדיקה רבות ערך, אלא לרוב הופכת את העיצוב ליותר משמעותי וממוקד, וחושפת פעריס ובעיות נסתרות. 6 [646 - פיתוח ממשק משתמש אבטיפוס לאחר הגדרת דגס עיצוב, צור אבטיפוס שיכיל את ההיבטיס הבסיסיים של העיצוב. הדבר ניתן לביצוע בדרכים שונות : + דגם של עפרון ונייר - כאשר אתה יוצר איוריס של הממשק שאליו ניתן להוסיף מרכיביס אחריס. 4% סיפור - קטעים דמויי סיפור, המתאריס הליכיס מסוימיס. 4 הנפשה - סימולציה דמויית-סרט. + תוכנת הפעלה שתשתמש בכלי האבטיפוס, או בכלי פיתוח סטנדרטיס. האבטיפוס רב ערך מבחינות רבות, כי הוא מספק כלי קשר יעיל בתהליך העיצוב. האבטיפוס עשוי לעזור לך להגדיר את זרס המשימה ולשפר את הוויוואליות של העיצוב. בנוסף, האבטיפוס מספק כלי בעל עלות נמוכה לקבלת קלט מהמשתמש במהלך העיצוב. דבר זה חשוב במיוחד בשלביס הראשונים של הליך העיצוב. סוג האבטיפוס הנבנה על ידך תלוי במטרת הממשק. תפקוד, רימת משימות, ממשק, פעילות ותיעוד הס רק כמה מהיבטיו השוניס של יישוס שעליך לשקול בעת בניית הממשק עבורו. לדוגמה, דגמי עפרון ונייר או קטעי סיפור יהיו לתועלת בעת הגדרת ארגון המשימות, או בעת הגדרת רעיונות תפישתיים. אבטיפוסים יעילים מאוד כדי לבדוק את דרכי הפעולה של המשתמש. שקול אס למקד את האבטיפוס לרוחב או לעומק. ככל שהאב טיפוס רחב יותר הוא כולל יותר תכונות כדי להבין טוב יותר את תגובת המשתמשיסם לתפיסת הממשק וארגונו. כאשר תשומת הלב מתמקדת בפרטי השימוש, ביכולת מסוימת או באזור עיצוב מסויס, השתמש באבטיפוסים מוכווני-עומק, הכוללים פירוט רב יותר של תכונה נתונה, או של משימה. בדיקה בדיקת שימושיות (שְווופ058) של עיצוב, או בדיקת היבט מסויס שלו, מספקת מידע רב ערך, ולכן היא משמשת מרכיב מפתתח בהצלחת היישוס. בדיקת שימושיות שונה מבדיקת אבטחת איכות, בכך שבמקוס למצוא שגיאות תכנות אתה מעריך עד כמה הממשק מתאים לדרישות המשתמש וציפיותיו. כמובן ששגיאות תכנות משפיעות על איכות הממשק. יש סיבות שונות לבדיקה. תוכל להשתמש בבדיקה למציאת בעיות פוטנציאליות בעיצוב מוצע כלשהו של פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה | 47 הממשק. אפשר להתמקד תחילה בלימוד השוואתי של שני עיצובים או יותר, כדי לקבוע מי מהס עדיף עבור משימה מסוימת או עבור קבוצת משימות. בדיקת שימושיות מספקת מידע על יעילות המשימה וגם מושג על נתוני הצלחה-או-כישלון, אך היא גם יכולה לספק מידע על תגובות המשתמש לעבודה בממשק, שביעות רצונו, משאלותיו ובעיותיו, היכולות להיות משמעותיות בדיוק כמו היכולת להשלים משימת תכנות. כדי לבדוק את עיצוב הממשק, חשוב להשתמש במשתתפים המתאימים לפרופיל של קהל היעד. שימוש בעמיתיך מהחברה המעצבת את הממשק יכול אולי להיות דרך מהירה למציאת משתתפים, אך אין לעשות זאת משוס שהס אינס קהל היעד. לפרטיס על ניהול בדיקת שימושיות, ראה סעיף ייהערכת שימושיות בהליך העיצוביי בהמשך. בדיקה חוזרת של התהליך לרוב, הבדיקה מגלה חולשות עיצוב, או לפחות מספקת מידע נוסף שתרצה להשתמש בו. מכיון שכך, צריך לחזור על כל ההליך לאחר לימוד המידע הדרוש לשיפור העיצוב. חזור על מחזור העיצוב, האבטיפוס והבדיקה עד אשר תהיה מרוצה מהתוצאות. יש לבצע בדיקה חוזרת מלאה אחת לפחות. במהלך הבדיקה התוזרת תוכל להתליף את האבטיפוסיס ביישוס הממשי בשעה שהוא הופך לזמין. לעומת זאת, הימנע מלעצור את מעגל העיצוב בציפייה להשלמת קוד היישוס; אתה עלול לאבד זמן יקר וגס קלט שביכולתך לאסוף בעזרת האבטיפוס. יותר מכך, בומן שרוב היישומיס הושלמו דייס כדי להיבדק, כבר קשה לשקול שינוייס משמעותיים, כי נוח לחיות עם פגמי שימושיות בהתחשב במשאבי הזמן שהושקעו ובמועד המסירה הצפוי של היישום. כלומר, משאבי הזמן הדרושיס לצורך ביצוע שינוייס משמעותייס בשלב זה, יכוליס להשפיע על לוח הזמניס של הפצת המוצר. + הערכת שימושיות בהליך העיצוב כפי שנאמר בפסקאות הקודמות, בדיקת שימושיות (שֶווופ058) היא שלב מפתח בהליך העיצוב, אך בדיקת אבות טיפוס היא רק חלק אחד של התמונה. בדיקת שימושיות אמורה להתחיל בשלביס הראשוניס של הפיתוח ובעזרתה ניתן לאסוף נתוניס על אופן עבודתס של המשתמשים. בנקודה וזו ביכולתך לשלב את ממצאיך בהליך העיצוב. ככל שהעיצוב מתקדם, בדיקת השימושיות ממשיכה לספק נתונים רבי ערך לניתוח רעיונות העיצוב הראשונייס, ובשלב יותר מאוחר של הליך פיתוח היישום ניתן להשתמש בבדיקה כדי לבחון משימות מסוימות כנדרש. הערך את שימושיות היישוס בראשית הליך העיצוב ובמהלכו. 8 6481 - פיתוח ממשק משתמש הקדש ומן מתאיס בלוח הזמניס של הפיתוח כדי לטפל בנושאים העלולים לעלות מבדיקת השימושיות. לעולס אל תניח שתוצאות הבדיקה יאשרו את העיצוב הראשוני. אופן התגובה לממצאי הערכת הממשק ותפקודו קובע את ערכו האמיתי. כאשר אתה עובד על פרטי תכונה יחידה, אל תזניח את הבחינה כיצד היא תשתלב בכלל העיצוב. הערכת השימושיות אמורה לכלול את כל מרכיבי היישוס. כלול את הניסיוו הכללי של המשתמש כחלק מהערכת השימושיות של המוצר. כדי להבטיתח שימושיות כוללת, הגדר רשימה של עשריס משימות עיקריות ושכיחות שהמשתמשיס יוכלו לבצע עס המוצר, ובדוק אותן באופן סדיר. כנקודת מוצא, בצע ואת על הגירסה הקודמת , וגם לאחר סיוס הפיתוח של חלקי היישוס. טכניקות לבדיקת שימושיות בדיקת שימושיות כוללת טווח רחב של טכניקות ויכולה לדרוש השקעת משאביס רבים, ובכלל זה גס הדרכת עובדיס מומחיס בסביבות עבודה התואמות את מקוס ההפעלה ותנאי ההפעלה של היישוס. גס השקעה פשוטה הכוללת משרד או חדר עבודה יכולה להניב תועלת. בדומה, הבדיקות צריכות להיות ממוקדות ולא לכלול מספר רב של נושאים. לרוב, מבחנים חוזריס ומהירים של דוגמה ממוקדת היטב וששה עד עשרה משתתפים, יכוליס לתרוס לגילוי רוב בעיות העיצוב. כמו תהליך העיצוב עצמו, כך גס בדיקת השימושיות מתחילה בהגדרת קהל היעד ובמטרותיה. כאשר אתה מעצב בדיקת שימושיות, התמקד במשימות, ולא בתכונות. גם אס מטרתך לבדוק תכונות מסוימות, וזכור שהמשתמשים ינצלו אותן בהקשר וכחלק מביצוע משימות מסוימות. רעיון טוב הוא לבדוק את סביבת הבדיקה עצמה. עליך לוודא שתסריט הבדיקות, האבטיפוסיס והציוד הדרוש פועליס באופן חלק. עדיף לבצע בדיקת שימושיות במקוס שקט, חופשי מהפרעות, שבו המשתתפים יהיו נינוחיס. אלא אס יש לך ניסיון בהפעלת מבחני שימושיות, הלח שיהיה על רביס ממשתתפי המבחן עלול להפתיע אותך. תוכל להקטין את רמת הלת על ידי הסברת הליך הבתחינה והציוד למשתתפים, והבהר לעצמך ולאחרים שמטרתך לבדוק את התוכנה והממשק, ולא את המשתמשים. הסבר למשתתפי הבחינה שאם הס נעשיס נבוכים או מתוסכלים, הדבר מקרין על הבחינה, ולא עליהם. תן למשתתפים זמן סביר כדי להתנסות בכל מצב קשה. למרות שעדיף לא להפריע למשתתפיס במהלך הבחינה, אפשר שהמערכת תגיב באופן בלתי צפוי, תכנס למצב נעילה ללא מוצא, או שיצוצץ אירוע חריג אחר, והמצב יחייב התערבות. כל אלה אינס מפחיתים מערכן של תוצאות הבדיקה, כל עוד מתאס הבדיקה מדריך או מרמז בוּהירות על משמעות הבעיה. תן רמזיס כלליים לפני נתינת עצה ממוקדת. במצביס קשיס יותר, ייתכן שתצטרך להפסיק את הבדיקה ולערוך שינוייםס. וזכור שלרוב התערבות מועטה מניבה תוצאות יותר טובות. הקפד לתעד את הטכניקות ודפוסי החיפוש שהמשתתף מנסה בעזרתם לפתור בעיות, כמו גס את הרמזים שניתנו על ידך. פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה 49 בקש מהמשתתפים לחשוב בקול במהלך עבודתם, כך שתוכל לשמוע את הערותיהם במהלך עבודתסם. רשוס את משך הזמן שנדרש לבצע משימה ובעיות שנתגלו. ייתכן שתרצה לסייס את הבדיקה בשאלון שיבקש מן המשתתפים להעריך את היישוס או את המשימות שביצעו. תעד את תוצאות בדיקות המבחן: השתמש בעט ונייר, או הקלט ברשם קול נייד, או עדיף במצלמת וידאו. מכיון שגס המשקיף היעיל ביותר יכול להחמיף פרטים, השמעה חוזרת של הנתוניס (אס הקלטת בווידאו, למשל) חשובה לאין ערוך. נתוניס מוקלטיס מאפשריס השוואה בין משתתפים רבים. יש סיכון בהפקת לקחיס מצפייה של צופה אחד. נתוניסם מוקלטים מאפשרים לכל צוות הפיתוח לצפות ולהעריך את התוצאות. היכן שניתן, רצוי שכל צוות הפיתוח יצפה בבדיקות ותהליכי ההערכה שלהם. כך מובטחות נקודת התייחסות משותפת ותוצאות עיצוב משופרות, כאשר חברי הצוות מוסיפים את התרשמויותיהס האישיות לזה של מתאם הבדיקות. אם צפייה ישירה אינה אפשרית, ודא שהתוצאות המוקלטות זמינות לכל הצוות. טכניקות הערכה אחרות בנוסף לשיטות שהוזכרו קודס, ניתן להשתמש בטכניקות נוספות. כדי לאסוף מידע על ממשק היישוס ועל שימושיותו, ניתן להיעזר בקבוצות מיקוד (5קט0סז6 60605) כדי להעלות ולנסות רעיונות. קבוצת מיקוד דורשת מנחה שינהל את השיחה על היבטי המשימה או היבטי העיצוב ויאפשר למשתתפיס להביע את דעותיהם. תוכל גס לנהל הדגמות, בהן המשתמש יתנסה בקבוצת תרתישי-דוגמה ויישאל על התרשמותו במהלכם. למרות שטכניקות אלו יכולות להיות רבות ערך, לרוב הן דורשות מנהל בדיקות מאומן ומנוסה. הבנת המשתמשים טכניקות העיצוב ובדיקת השימושיות שתוארו קודס והנחיות רבות הכלולות בספר זה שימשו במהלך פיתוח פצוססחו/ 50%סזסווא. הליך זה הפיק מספר מאפיינים הקשוריס לקבוצות משתמשים שונות: 4+ משתמשי פשסשחו/ מתחילים מתקשיס להשתמש בעכבר. לדוגמה, גרירה או לחיצה כפולה הס כישורים שמשתמשיס מתחילים צריכיס לתרגל שוב ושוב, עד שיהיו טבעייס עבורס. גרירה יכולה להיות קשה, כי היא דורשת לח נמשך על לחצן העכבר וכיוון תנועה מדויק אל היעד. לחיצה כפולה שונה משתי לחיצות נפרדות. כך, רביס מהמשתמשיס המתחיליס מתקשים לנהל את התזמון הדרוש כדי להפריד בין פעולות אלו, או שהס מגזימיס בהנחה שתמיד דרושה לחיצה כפולה. עצב את היישוס שלך כך שגרירה ולחיצה כפולה לא תהיינה הדרכיס היחידות לביצוע משימות בסיסיות. אפשר למשתמשים לנהל משימות בסיסיות תוך הפעלת לחיצה יחידה, כמו גס בעזרת המקלדת. 0 [64 - פיתוח ממשק משתמש 4% לעיתים, משתמשים מתחילים מתקשים בניהול חלונות. לפעמים, הם אינס מביניס שחלונות חופפיס מסמליס חלל תלת-ממדי. כתוצאה מכך, כאשר חלון מסתיר חלון, המשתמש חושב שהחלון המוסתר אינו קיים יותר. + משתמשים מתתחילים נתקלים לעיתים בקשיים בניהול קבציס. ארגון קבציס ותיקיות המקונניס ביותר משתי רמות, קשה יותר להבנה, כי אין הוא נראה כפי שנראיס תיקיס ותיקיות פיזיים. % ייתכן שמשתמשים בעלי ניסיון חלקי יבינו מהי היררכיית קבצים, אך הס מתקשיס בהיבטים אחרים של ניהול קבצים, כגון העברה והעתקה. ייתכן שהסיבה לכך היא שרכשו את רוב ניסיונס עס קבציס מתוך עבודתם ביישומיס. + משתמשים מתקדמים רוצים יעילות. האתגר בעיצוב עבור משתמשיס מתקדמיס הוא באספקת יעילות בלא להוסיף מורכבות עבור משתמשיס פחות מנוסיס. לרוב, פיתוח קיצורי דרך היא דרך יעילה לתמיכה במשתמשים אלה. בנוסף, ייתכן שמשתמשים מתקדמים יהיו תלויים בממשקיס מסוימיס ויקשה עליהס להתרגל לשינויים משמעותיים בממשק. + פיתוח לקהל הרחב יותר, בכללו קהל בינלאומי וקהל עס מוגבלויות, מחייב התייחסות לצרכיס מיוחדים, כחלק ממעגל התכנון והעיצוב כדי להבטיח את השימוש במוצר על ידס. חלופות עיצוב מספר גורמיס נוספים יכוליס להשפיע על עיצוב היישוס. לדוגמה, שיקולי שיווק של מוצר עשוייס לדרוש ממך לשווק אותו עס הליך עיצוב מינימלי, או ששיקולי תחרות יחייבו אותך להוסיף תכונות שאינן כלולות במוצר המתחרה. זכור שקיצורי דרך ותכונות נוספות משפיעים על היישום. יש נוסחה פשוטה כדי לקבוע מתי ניתן להשתמש בחלופות עיצוב. כך שבהערכת ההשפעה התחשב בגורמיס הבאים: + כל תכונה נוספת משפיעה פוטנציאלית על הביצוע, המורכבות, היציבות, התחזוקה ועלויות התמיכה של יישוס. + קשה יותר לתקן בעיית עיצוב לאחר הפצתו, כי המשתמשים התרגלו אליו, או אפילו הופכים תלוייס בו, או באחד מפריטי העיצוב. % פשטות אינה פשטנות. לפעמיס הפיכת הליך מסויס לקל לביצוע, דורשת כמות גדולה של קוד ועבודה רבה. % תכונות המוספות בקלות על ידי הוספה קטנה לקוד היישוס אינן בהכרח משפרות את ממשק המשתמש. לדוגמה, אס המשימה העיקרית היא בחירה של אובייקט יחיד, הרחבת המשימה כדי לתמוך בבחירת אובייקטיס רבים יכולה להפוך את המשימה הפשוטה והשכיחה (כמו, בחירת אובייקט יחיד) לקשה יותר לביצוע. פרק 2: עקרונות עיצוב ומתודולוגיה ‏ 51 3 עקרונות בסיסיים 005ח!/\ 116070508 תומכת בהתפתחות ובעיצוב תוכנה, החל בממשק משתמש גרפי בסיסי ועד לממשק מוכוון-נתוניס (0808-60006/60), | הממוקד במשתמשים ובמשימותיהם. פרק זה מתווה את העקרונות הבסיסיים של העיצוב מוכוון-הנתוניס. הפרק דן בכמה מהגדרות הבסיס המוזכרות בספר זה, ומספק כמה מתבניות היסוד להגדרת ממשק המתאים היטב לסביבת פאוסטחו\. עיצוב מוכוון-נתונים עיצוב מוכוון-נתונים (ח4ו65 %6760ח66-אְהכ) משמעותו שממשק המשתמש תומך במודל שבו המשתמש יכול לדפדף כדי לחפש נתוניס ולערוך אותס ישירות במקומס, ללא צורך לאתר תחילה את העורך או את היישוס. כאשר המשתמש פועל בהידודיות (אינטראקטיביות) עס הנתוניס לצורך שינוייס או שינוי התצוגה, הכליס והפקודות הדרושיס לכך הופכים אוטומטית לזמיניסם. כך המשתמש חופשי להתמקד במידע ובמשימות, ולא ביישוס ובאופן פעולתו. בהקשר מוכוון-נתוניס וה, מסמך טחסחתטססכ) הוא יחידה שיתופית המיועדת למשימות ולחילופי מידע בין משתמשים. השימוש הזה במונח אינו מוגבל לפלט של מעבד תמלילים או גיליון נתוניס, אלא מדגיש שמיקוד העיצוב הוא על נתונים (ּ08), ולא על היישוס שברקע. אובייקטים המוצגים כדימויים ממשק משתמש המעוצב כראוי מספק מסגרת ברורה ועקבית, שבה משתמשים יכוליס לעבוד בלא הפרעה של פרטי טכנולוגיית הרקע. כדי להשיג זאת, מודל העיצוב של ממשק המשתמש במערכות פווססחו/ מנצל דימוייס כשמות אובייקטים, בדרך הרגילה בה אנו מפרשיס את העולס סביבנו ופועליס בו. אובייקטים אינס מתארים קבצים או סמליס בלבד, אלא גם כל יחידת מידע, כגון תאיס, פסקאות, אותיות ומעגלים, וגס המסמך שבו הס נמצאים. 2 ן[646 - פיתוח ממשק משתמש אופיו של אובייקט אובייקטים, בין אס בעולס הממשי או כייצוגי מחשב, הס בעלי קווי אופי מסוימיס המאפשריס להבין מהס וכיצד הס פועלים. העקרונות הבאיס מתארים היבטיס ומאפיינים של ייצוגי מחשב: % מאפיינים (865ז6קסזק) - אובייקטיס הס בעלי קווי אופי מסוימים הנקראיס מאפיינים, הקובעיס את צורת הופעתם, כמו לדוגמה: צבע, גודל ותאריך שינול. מאפייניס אינס מוגבליס לתכונות הנראות או התיצוניות של אובייקט בלבד. ביכולתס לשקף את פנימיותו, או את יכולת פעולתו של אובייקט, כגוןו אפשרות שימוש בכלי בדיקת כתיב, המציע אוטומטית כתיב אחר. % פעולות (6780!005ק0) - דבריס הניתניס לעשייה בעזרת האובייקט או להיעשות עליו נחשבים פעולות שלו. הזות אובייקט או העתקתו הן דוגמאות לפעולות. ביכולתך לחשוף פעולות בממשק בעזרת מגוון של מנגנוניס, ובכללס פקודות או פעולות ישירות. + יחסי גומלין (5ק1ח5ח56!300) - אובייקטים קיימיס תמיד בתוך הקשר של אובייקטיס אחריס. ההקשר, או יחס הגומלין, שיש לאובייקט משפיע על צורת הופעתו או דרך פעולתו. יחסיס נפוציס כולליס אוספים (5ח60!!6600), אילוציס (5ח|₪50-8ח00) והרכביס (565ו05ק60). יחסים היחס (ח00ו₪6!80) הפשוט הוא האוסף (ח601!6600), שבו לקבוצת אובייקטים יש מאפיין משותף. התוצאה של שאילתה או בחירה מרובה של אובייקטים, היא דוגמה של אוסף. החשיבות שבאוסף היא שכך מתאפשר לייחס פעולות לקבוצה של אובייקטיס. אללו (0חו58ח60) הוא יחס יותר חזק בין קבוצה של אובייקטים, כך ששינוי אובייקט אחד בקבוצה משפיע על אובייקטים אחרים שנמצאים בה. הדרך בה מוצג טקסט בתיבת טקסט, הדרך בה יישוס ציור מציג את האובייקטים שלו, או הדרך שבה יישוס עיבוד נתוניס מארגן מסמך לדפים, כל אלו הן דוגמאות לאילוצים. יחס בין אובייקטים יכול להיות כה משמעותי, עד אשר הקשר בין האובייקטיס הופך בעצמו לאובייקט בעל מאפייניסם המיוחדים לו. סוג יחס זה קרוי מורכב (60005180). טווח של תאים בגיליון אלקטרוני, פיסקה של טקסט, ומקבצ של קבוצות אובייקטי ציור הס דוגמאות למורכבויות. יחס נפוצץ אחר הוא ההכלה. מכולה (6ח1ו%8ח60) היא אובייקט המכיל אובייקטיס אחרים, כגון טקסט במסמך, או מסמכים בתיקיה. לרוב, מכולה משפיעה על התנהגות התכולה שלה. היא יכולה להוסיף או לדכא כמה מהמאפייניס של אובייקט הכלול בה. בנוסף, מכולה שולטת בגישה אל תכולתה, כמו גס בסוג האובייקטים הנכלליס בה. הדבר יכול להשפיע על העברת אובייקטיסם בין מכולות. פרק 3: עקרונות בסיסיים 53 כל ההיבטים האלה תורמיס להגדרת סוג (6סץ1) אובייקט, והס דרך תיאורית לייחוד האובייקט או לסיווג שלו. אובייקטיס מאותו סוג הס בעלי אותן תכונות ואותה התנהגות. מורכבות כפי שאנו רואיס בעולס הממשי, דימוי של אובייקט מצביע על סביבה מורכבת (00ו005ח60). אובייקטיס מורכביס מאובייקטיםס אחריס. ביכולתך להגדיר את רוב המשימות הנתמכות על ידי יישום כהרכב ייחודי או כקבוצה של יחסיס בין אובייקטיס. מסמך טקסט מורכב מטקסט, פסקאות, הערות שוליים ופריטיס אחרים. טבלה מורכבת מתאיסם; עקומה היא סידור מיוחד של גרפיקה. אם אתה מאפשר הידודיות (אינטראקטיביות) עקבית של משתמשים עם אובייקטים בכל רמות הממשק, תוכל ליצור מבניס מורכבים, תוך שמירה על מספר קטן של מוסכמות. המוסכמות המיושמות בכל חלקי הממשק, מקלות על אופן הפעלתו. בנוסף, שימוש בהרכבים כדי ליצור משימות, | מעודד עיצוב מודולרי מוכוון-הרכביס (%60ה0716-+ח6חסקוחס6). בצורה זו ניתן לאמץ אובייקטים, או לשלבס מחדש ביישומים אחרים. התמדה בעולסם הממשי, אובייקטיס מתמידים 0ח675509ק) במצבם, אלא אס כן משנים או הורסיס אותם. כאשר אתה משתמש בעט לכתיבת הודעה, אינך צריך ליזוס פעולה כדי לוודא שהדיו נשמר על הנייר. פעולת הכתיבה שומרת במשתמע את הכתוב. זהו גס כיווו ההתפתחות ארוך הטווח של אובייקטיס בממשק. למרות שעדיין אפשר לעצב תוכנה הדורשת פעולות משתמש מפורשות כדי לשמור נתונים, עליך לדעת מתי לשמור נתוניס אוטומטית. בנוסף, מידע-מצב ויוואלי - כגון מיקוס מצביע, מצב גלילה וגודל חלון ומיקומו - אמור להישמר, כך שניתן יהיה לשחזרו כאשר תצוגת אובייקט נפתחת מחדש. תיאוריה ומעשה שימוש באובייקטיס במהלך עיצוב ממשק אינו מבטיח שימושיות (ווו589ט) בכל מצב. עס זאת, יישוס רעיונות מבוססי-אובייקטיס מעלה את סיכוי ממשק המשתמש להיות מעוצב כראוי. הליך עיצוב מוכוון-משתמש הוא הדרך הטובה להבטחת ממשק מוצלח ואיכותי. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש הצעד הראשון בעיצוב מבוסס-אובייקטיס אמור להתחיל כמו בכל עיצוב: בהתחלה נכונה, עס הבנה רחבה לצרכי המשתמש ומשימותיו. בניתוח המשימה, עליך לאהות את המידע הבא: 0 % 0 0 המרכיביסם או האובייקטיס הבסיסיים שישמשו במשימה. ההתנהגות והמאפייניס המבדיליס אובייקט אחד ממשנהו. היחסיס בין האובייקטים, ובינס לבין המשתמש. הפעולות שיש לבצע והאובייקטים שהן מיוחסות אליהם, מידע המצב או התכונות שכל אובייקט במשימה צריך לשמר, להציג ולאפשר עריכה. לאחר סיום הניתוח. עליך להתחיל לעצב את ממשקי המשתמש עבור האובייקטיס שויהית. הגדר כיצד הס צריכיס להיות מוצגים, בין על ידי סמליס או כמרכיבי נתוניס בטופס (וחזס=). השתמש בעיקר בסמלים, כדי להציג אובייקטים מורכבים או מכולות שיכולות להיפתח בחלונות נפרדים. הצג תכונות או מידע-מצב כמאפיינים של האובייקט, בדרך כלל בעזרת גיליונות מאפייניס. מפה את ההתנהגויות (פ5זסוצ8608) והפעולות, כגון פקודות תפריט ופעולות ישירות, לפי סוגיס מסוימים של פעילות המשתמש. הפוך אותס לזמיניס כאשר המשתמש בוחר באובייקט. המידע בספר זה יהיה לך לעזר בעת החלטה כיצד לשלב את הממשקיס המסופקים על ידי המערכת ביישוס שלך. פרק 3: עקרונות בסיסיים | 55 4 סביבת חלונות בפרק זה ניתנת סקירה קצרה על כמה מהמרכיבים הבסיסיים הכלולים במערכת ההפעלה פשספחו) 670508 המאפשריס למשתמש לשלוט בסביבת המחשוב (נקראת גס מעטפת - ||508). מרכיביס אלה הס הבסיס של סביבת העבודה של המשתמש וגם המקור להידודיות (אינטראקציה) של המשתמש עס המערכת. שולחן העבודה שולחן העבודה (650000כ2) של פווספחו/ מוצג בתרשים 4.1. שולחן עבודה בו זפ זסוקאם אזור המידע של שורת המשימות --- 1598 % .ס - חסוחנוסס | =] | ו / 3 6 ₪ / התתם: שורת 5 לחצן חלון הפעלה - לחצן +53 ו (התחל) תרשים 4.1: שולחן העבודה. 6 641 - פיתוח ממשק משתמש שולחן העבודה מייצג את אזור העבודה העיקרי של המשתמש; הוא ממלא את המסך ויוצר את הרקע הוויוואלי של כל הפעילות. עס ואת, שולחן העבודה הוא יותר מרקע בלבד. והו מקוס נוח, שבו המשתמש יכול להציב אובייקטיס המאוחסנים במערכת הקבצים לצורך גישה קלה אליהם. שולחן העבודה משמש גס כשטח עבודה פרטי במחשב רשת, שהמשתמש יכול לדפדף באמצעותו ולחפש אובייקטיס ברשת. שורת המשימות שורת המשימות (ז08א185) היא מרכיב מיוחד של שולחן העבודה. היא משמשת למעבר בין חלונות פתוחיס ולגישה לפקודות כלליות ולאובייקטיס אחריס הנמצאיס בשימוש נפוץ. מסיבה זו, שורת המשימות היא כמו "נמל בית" - בסיס יציאה ועוגן הפעלה לממשק. כפי שניתן לעשות בסרגלי כלים רביס, המשתמש יכול לעצב את תצורת שורת המשימות. לדוגמה, המשתמש יכול להזיו את שורת המשימות ממקוס ברירת המחדל שלה, ולהציב אותה באחד השולייס האחריס של המסך, כמוצג בתרשים 4.2. 43 5 חשוחנוססי עזי כ 6 ופוס עזי חפ 60/06 25 %חזת סוק תרשים 4.2: שורת המשימות במיקום אחר. המשתמש יכול לקבוע תצורות תצוגה שונות לשורת המשימות. שורת המשימות מאפשרת למשתמש גישה ליישוס ומספקת מידע אודותיו גם אם אינו פעיל. שורת המשימות היא ממשק המשותף ליישומיס רביס. המוסכמות וההנחיות להפעלתו נידונות בספר זּה. למידע נוסף על שילוב שורת המשימות במסגרת היישוס שלך, ראה פרק 11 יישילוב עס המערכת'י. פרק 4: סביבת חלונות | 57 לחצן התחל לחצן התחל (50317), שבצדה השמאלי של שורת המשימות, מציג תפריט מיוחד המכיל פקודות למציאת קבצים ופתיחתס. באפשרותך לכלול בתפריט +59 (התחל) ערך עבור היישוס שלך במהלך התקנתו, על ידי הצבת סמל קיצור דרך בתיקיה פוחבּוףָסיוק (תוכניות) של המערכת. למידע נוסף על הכללת ערכים בתפריט התחל, ראה פרק 11 יישילוב עס המערכת'י. סרגל ההפעלה המהירה בסמוך ללחצן התחל נמצא סרגל ההפעלה המהירה (ח6חט18 %סוטס) שטח מיוחד וה עוצב כדי לספק למשתמש גישה קלה ל- 65/צ, וְהּח-5, שולחן העבודה, שירותי מערכת בסיסייס אחריס ותוכנות או סמליס אחרים הנמצאיס בשימוש רב. לרוב, סרגל זה נשמר עבור המשתמש כדי שיעצבו אישית. לפני הוספת התוכנה שלך לסרגל ההפעלה המהירה, קרא את ההנחיות בפרק 11 יישילוב עס המערכת'י. פרק 1 ייהבה נתתיליי כולל מידע על שגיאות עיצוב נפוצות הקשורות לסרגל ההפעלה המהירה. לחצני חלון כאשר משתמש פותח יישוס, נפתח עבורו חלון עיקרי ולחצן מתאיס מוצב בשורת המשימות. לחצן זה מספק גישה לחלון היישוס הפתות וגם מהווה דרך נוחה למשתמשים לעבור בין יישומים פתוחים. שורת המשימות משנה אוטומטית את גודל הלחצניס כדי להכיל מספר לחצניס גדול ככל הניתן. כאשר גודל הלחצן מחייב כותרת חלון מקוצרת, שורת המשימות מספקת אוטומטית חלון מוקפצ קטן, הנקרא תיאור כלי (קודוססד), המציג את הכותרת המלאה (כמתואר בתרשים 4.3). זה 10:31 4 ...קט - טוח ...4007 - מחפוחוטם [5: | ז תס וש / 3" 6 6 / הפ כותרת מלאה של החלון תרשים 4.3: חלון מוקפץ עם כותרת מלאה. כאשר חלון מוקטן, לחצן החלון נשאר בשורת המשימות. כאשר החלון נסגר, הלחצן מוסר משורת המשימות. כמו כן, המשתמש יכול לגרור אובייקטיס אל לחצן בשורת המשימות, ובשעה שהמצביע ניצב על הלחצן, המערכת פותחת את החלון הקשור לו ומאפשרת למשתמש לשחרר את האובייקט בתוך החלון שנפתת. 8 6461 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על פעולת גרור ושחרר: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". אזור ההודעות בשורת המשימות - מגש המערכת בצידה האחר של שורת המשימות בצד הנגדי לתפריט 587% (התחל) נמצא אזור הודעות מיוחד (768 חסו68וטסאז), שמקובל לכנותו גם מגש המערכת או מגש. כברירת מחדל, אזור זה מכיל את השעון ומציין את עוצמת הקול ברמקול. הנחיות להוספת ערכיס לאזור ההודעות האגה שבשורת המשימות, ראה בפרק 11 יישילוב עס המערכת'י. בפרק 1 "הבה נתתיליי, תמצא הסבר על שגיאות עיצוב נפוצות הקשורות לאזור ההודעות שבשורת המשימות. סמלים סמליס (16005) יכוליסם להופיע על שולחן העבודה ובחלונות. סמליס הס :יצוגיס ציוריים של אובייקטיס. התוכנה צריכה לספק סמליס ולרשוס אותס עבור קבצי היישוס ועבור כל קבצי המסמך והנתוניס הקשורים אליו. למידע נוסף על שימוש בסמליסם, ראה פרק 11 יישילוב עס המערכתיי. למידע על עיצוב סמלים, ראה פרק 14 יעיצוב ויזואלייי. 5סחו/ כוללת מספר סמלים המייצגיס אובייקטיס בסיסיים, כמוצג בטבלה. סמלים המייצגים אובייקטים בסיסיים: 0 3 תיקיית מערכת | גישה לשטח האחסון הפרטי של המשתמש. זססנוקחזס= ץז (המחשב שלי) . תיקיית מערכת | גישה אל הרשת. %זסטשס 0 עין] 5 (מקומות ברשת) מקום אחסון מסודר של קבצים ותיקיות. פרק 4: סביבת חלונות 59 ו ורוו ₪3 0 לסם'זס5 ז0|ס= 6פוזסעיב= ןז (קיצור דרך לתיקיית המועדפים שלי) 3( 5אוסבחוצ/ זטוסוסא= (סייר שססחו//) 3 חום 8666 (סל מְחזור) 3 [חב= |סזסחס > (לוח בקרה) ]/ 3 5 תסרחנוססים ץןי] (המסמכים שלי) קיצור דרך גישה מהירה לאובייקט אחר. סמל קיצור דרך משתמש בסוג הסמל של הקובץ שהוא מקושר אליו, בצירוף סמל הקישור. הצגת התוכן במחשב של המשתמש או ברשת. מקום אחסון של קבצים ותיקיות שנמחקו. גישה למאפיינים של התקנים ומשאבים המותקנים במערכת (לדוגמה, גופנים, צגים ומקלדות). מקום אחסון סטנדרטי של מסמכים וקבצי נתונים שנוצרו על ידי המשתמש. מקום אחסון סטנדרטי של קבצי תמונות שנוצרו על ידי המשתמש. ל תיקיית מערכת [(== 5זססוק ץז (התמונות שלי) חלונות ניתון לפתוח חלונות מַתוך סמליס המוצגיס על המסך. ממשק פווססחו/ מספק אמצעי צפייה ועריכה של מידע וצפייה בתוכן ובמאפייניס של אובייקטיס. תוכל להשתמש בחלונות להצגת מידע מסוגיס אלה: % פרמטרים וקלט משתמש הדרושים לסיום משימה. % לוחות הכולליס אפשרויות, הגדרות, או כליס. + הודעות למשתמש על מצב מסויס שנוצר במערכת. 00 1 - פיתוח ממשק משתמש תרשיס 4.4 מציג כמה שימושים נפוציס בחלונות. | וםן-. 6 בר ה זט =ז0פת1 ופול = 6|= 5תטוחנושסי עזי] (אום)-. 3 קפ 5ז60|0 = 6הַ103 | ופול 88ו0ם ‏ שו הקְהּזחַבּוּי חסוזם הח | | הש בו וי 4 1 -₪--7-₪-77- ₪|הה חק וחק - טטחטך1 ]| | לוטא - טסט[ | | | 5 65 4 | | יפמ תרשים 4.4: שימושים שונים בחלונות. למידע נוסף על חלונות, ראה פרק 7 ייחלונות"י, ופרק 9 ייחלונות משנייס". פרק 4: סביבת חלונות 1 5 קלט - עקרונות בסיסיים ההידודיות (אינטראקציה) של המשתמש עס אובייקטיס שבממשק נעשית באמצעות התקני קלט שונים. התקני הקלט הנפוציס הס העכבר והמקלדת. למרות שפרק זה דן בהתנהגויות הבסיסיות של התקניס אלה, אין הוא מתעלס מאמצעי קלט אחריס. קלט העכבר העכבר הוא התקן הקלט הראשי של המשתמשים לצורך הידודיות (אינטראקציה) עס אובייקטיס שבממשק פאוססחו/ 11670506 המונח עכבר מתייחס גם לסוגים אחריס של התקני הצבעה, כגון כדורי עקיבה (80%88|5ז1), למשל. למידע נוסף על טכניקות הידודיות כגון ניווט, בחירה, צפייה, עריכה, העברה ויצירת אובייקטים חדשים: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". מצביעי העכבר העכבר מקושר טכנית לגרפיקה על המסך הנקראת מצביע (זסוחוסק, אשר נקרא גס סמן, זספזט6). על ידי הצבת המצביע ולחיצה על לחצן העכבר הראשי (השמאלי, בדרך כלל) או המשני (הימני), המשתמש יכול לבחור אובייקטיס ולהפעילס. כאשר משתמש מזיז את המצביע על פני המסך, צורת המצביע יכולה להשתנות כדי לצייו מיקוסם מסוים, פעולה, או מצב. הטבלה הבאה מציגה מספר צורות מצביע נפובות ושימושיהן. 2 [646 - פיתוח ממשק משתמש צורות מצביע נפוצות: צורה | מיקום במסך פעולה נוכחית או אפשרית מעל רוב האובייקטים הצבעה, בחירה, או הזזה מעל טקסט בחירת טקסט : א הליך בביצוע ברקע (טעינת יישום), אך המצביע עדיין הידודי (אינטראקטיבי) ה ָ : . 5 1 : *]ף | מעל תיבת פיצול בפס גלילה אנכי | פיצול חלון (או שינוי פיצול) אנכי -- מעל תיבת פיצול בפס גלילה פיצול חלון (או שינוי פיצול) אופקי אופקי ₪9 מעל כל אובייקט מקום שאינו זמין לשחרור האובייקט לכל מצביע יש נקודה חמה 5000 406) המגדירה את מיקומו המדויק של העכבר על המסך. הנקודה החמה קובעת מהו האובייקט המושפע מפעולות העכבר. בנוסף לכך, ניתן להגדיר אזור חם (6ח20 40%) עבור אובייקטים המוצגיס במסך, שבו נמצאת הנקודה החמה. בדרך כלל, האזור החס מתלכד עס גבולות האובייקט, אך אפשר שיהיה גדול או קטן יותר, כדי להקל על המשתמשים להצביע עליו. פעולות עכבר פעולות עכבר בסיסיות בממשק, משתמשות בלחצן הראשי או בלחצן המשני של העכבר. כברירת מחדל, הלחצן הראשי הוא השמאלי, והמשני הוא הימני. מערכת ההפעלה מאפשרת למשתמש להחליף את פעולת הלחצנים. לרוב, פעולות לחצן משני זהות לפעולות הלחצן הראשי, אולס עיקר שימושן הוא עבור קיצורי דרך המקליס על המשתמש. פרק 5: קלט - עקרונות בסיסיים 63 ע הערה: עבור עכבר בעל שלושה לחצנים, הלחצן המשני הוא הימני, ולא האמצעי. הטבלה הבאה מתארת את פעולות העכבר הנפוצות. פעולות עכבר נפוצות: הצבעה הצבת המצביע כך שהוא "מצביע על" אובייקט מסוים שעל המסך (פָחוזחוס) | בלא להשתמש בלחצן העכבר. הצבעה היא לרוב חלק מהכנה של פעולה הידודית אחרת כלשהי. לרוב, הצבעה היא הזדמנות לאספקת רמזים ויזואליים או משוב אחר למשתמש. לחיצה הצבת המצביע מעל לאובייקט ולחיצה על לחצן העכבר והרפייתו. (פָחואסו!0) | לרוב, העכבר אינו זז במהלך הלחיצה ולחצן העכבר משוחרר במהירות לאחר שנלחץ. הלחיצה מזהה (בוחרת) או מפעילה אובייקטים, או היפר-קישורים. לחיצה כפולה הצבת המצביע מעל לאובייקט, ורצף כפול של לחיצה ושחרור (6|טטסכ | העכבר. לרוב, לחיצה כפולה על אובייקט מפעילה את פעולת טָחואסוו0) | ברירת המחדל שלו, כגון בחירת טקסט או פתיחת סמל. לחיצה מתמשכת | הצבת המצביע מעל לאובייקט והחזקת הלחצן לחוץ. לרוב, לחיצה (0ַהו859ז₪) | מתמדת היא תחילת פעולת גרירה ושחרור. גרירה הצבת המצביע מעל לאובייקט ולחיצה מתמשכת של לחצן העכבר (פָחוּפָשָהּזם) | תוך כדי הזזת העכבר. גרירה משמשת לבחירת אובייקט והפעלתו. ברוב הפעולות, הלחיצה על לחצן העכבר היא רק לצורך זיהוי של פעולה אפשרית. בנקודה זו מסופק בדרך כלל משוב למשתמש. שחרור לחצן העכבר מפעיל את הפעולה. פעולה החוזרת על עצמה - כמו לדוגמה לחיצה על חצ גלילה לצורך גלילה מתמשכת - היא יוצאת דופן. מדריך וה אינו דן בהתנהגויות עכבר אחרות, כגון פחוזסח6 (לחיצה על מספר לחצני עכבר בו-זמנית), או לחיצות מרובות (שלוש או ארבע לחיצות). התנהגויות אלו דורשות מיומנות רבה יותר של המשתמש ואינן מומלצות עבור פעולות בסיסיות. עס זאת, ניתן לשקול שימוש בהן לפעולות קיצור דרך מיוחדות. ברוב העכבריס ישנס שני לחצניס ולא שלושה, ולכן אין כל פעולה בסיסית המוגדרת עבור לחצן שלישי (אמצעי). עדיף להקצות פעולות ללחצן זה רק בסביבות בהן ניתן להניח שהוא אמנס דרוש ומותקן, וכדי לספק קיצורי דרך לפעולות הנתמכות גס בדרך אחרת בממשק. כאשר אתה מקצה פעולות ללחצן העכבר השלישי, עליך להגדיר את ההתנהגויות של הפעולות שכבר תוארו (הצבעה, לחיצה, גרירה ולחיצה כפולה). 4 641 - פיתוח ממשק משתמש סוגי עכבר מסוימים כוללים לחצן גלגילון (חסטם |66ח/)) התומך בפעולות גרירה ושחרור בנוסף לפעולות גלילה. עליך לשייך ללחצן הגלגילון פעולות שונות, כגון גלילה (0חו|0ז56), גלילה מתמשכת (פַחוחחק) והתקרבות (פַחוה200). למידע נוסף על השימוש בלחצן הגלגילון: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". קלט המקלדת השימושיס העיקריים של המקלדת הס הקלדה ועריכה של נתוני טקסט. עס זאת, ממשק פווססחו/ תומך במקלדת גם לצורך ניווט, החלפת מצבי עבודה, עדכון קלט וכקיצור דרך לפעולות מסוימות. העובדה שמשתמשים יכוליס לנווט בממשק תוך שימוש במקלדת כמו גם על ידי שימוש בעכבר, היא עיקרון יסוד ואחד מהיתרונות המשמעותיים של ממשק פוסשחו/. למידע נוסף על שימוש במקלדת לצורך ניווט, בחירה ועריכה: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". מידע נוסף זמין ב- 56 ט6/ /8ו|ופו466655 1670508 שבכתובת: 0.60 זה 0 ץ6א / הוהוהזץ / 16 החש / הה60.+0501ז6ווח. עשטטשצ / / :קה להלן פעולות הידודיות (אינטראקטיביות) נפוצות המבוצעות על ידי מקלדת. פעולות מקלדת נפוצות: הקשה הקשה ושחרור המקש. שלא כפעולות הידודיות של העכבר, פעולות (0חו₪7658) | המקלדת מתרחשות בעת לחיצה מטה של המקש. הקשה מפעילה בדרך כלל פקודות מסוימות או פעולות ניווט. החזקה לחיצה והחזקת המקש לחוץ. החזקה מתארת בדרך כלל פעולה (פָחוסוסר!) | הידודית עם מקשים כגון )/4, %וח5 ו-6%1, המרחיבה את ההתנהגות הסטנדרטית של אמצעי קלט אחרים, כגון הקשה על מקש אחר או פעולת עכבר. הקלדה הקלדת טקסט בעזרת המקלדת. (סחוסעד) פרק 5: קלט - עקרונות בסיסיים | 65 מקשי טקסט מקשי הטקסט הם: 4+ מקשיס אלפא-נומריים ( 8-2, 8-2, 0-9), הכוללים מקשי עברית תואמיס. % מקשי פונקציות וסמלים. + מקשי טַבּד ו- זס+חם. + מקש הרווח. הערה: רוב המקלדות כוללות שני מקשי יופזחם, אחד על המקלדת הראשית, ואחד על המקלדת הנומרית (מימין). מכיון שלמקשים אלה יש תוויות זהות, הקצה לשני המקשים את אותו תפקיד (שים לב שבסוגים מסוימים של מקלדות, אין מקלדת נומרית). בעת הקלדת טקסט, לחיצה על מקש טקסט כלשהו מוסיפה את האות המסומנת עליו ולרוב גם מציגה אותה על המסך. למעט במקרים מיוחדים, התוויס המוקלדים על ידי המקשיס בד ו-ז99חם אינס נראיס על המסך. בהקשרים מסוימים, מקשי טקסט יכולים לשמש לניווט או לפעולות יחודיות כלשהן. מקשי גישה מקש גישה (ש6א 406055) הוא מקש אלפא-נומרי, אשר לפעמיםס נקרא מקש זיכרון (6וחסוח6חוה), מכיון שבעת שימוש בו בצירוף למקש 8/6 הוא משמש לניווט ולהפעלה של פקד. מקש הגישה מתאים לאחת האותיות שבתווית הטקסט של הפקד. לדוגמה, לחיצה על 0+81% מפעילה פקד שתוויתו היא ח006 והמקש המוקצה לו הוא מקש 0 (בממשק עברי, הדוגמה המקבילה היא 5+]|4 להפעלת הפקד פתיחה) לרוב, מקשי גישה אינס רגישיס לסוג האותיות (5/0/6ח56 6856). האפקט של הפעלת פקד תלוי בסוג הפקד. ב-2000 פווססחו/ץ, כברירת מחדל, מקשי גישה הס נסתרים (כדי לפשט את ממשק המשתמש). אולס מערכת ההפעלה מציגה את מקשי הגישה כאשר המשתמש מפעיל קודס פקודת לוח מקשים - לדוגמה, על ידי לחיצה על מקש ז|ג. השתמש בהנחיות הבאות להקצאת מקשי גישה לפקדים ביישום שלך (לפי סדר העדיפות): + האות הראשונה בתווית הפקד, אלא אס כן אות אחרת מספקת הקשר-זיכרון יותר טוב. 4 עיצור מיוחד (0ח8ח50ח60) בתווית. 4 אות תנועה (|6אוס/) בתווית. 6 [64 - פיתוח ממשק משתמש הימנע מהקצאת אותיות כאשר הציון הוויוואלי של מקש הגישה אינו יכול להיבדל מן האות. לדוגמה, מקשי גישה יכוליס לא להיראות בפריט תפריט שעיצובו כולל מתיחת קו תחתון (6חו[06חט). כמו כן, הימנע מהקצאת אות השמורה לפונקציה נפוצה. לדוגמה, כאשר אתה כולל לחצן עושק4 ביישוס, שמור את הייאיי, או את המקבילה שלה, כמקש הגישה לאותו לחצן. בנוסף, אין להקצות מקשי גישה לפקודות 0% ו- 680661 מכיון שכבר מוקציס להס המקשיס זפ ו-556 בהתאמה. הגדר מקש גישה ייחודי במסגרת טווח ההידודיות שלו. הכוונה לאזור שבו הפקד קייס וניתן לנהל בו קלט מהמקלדת. אם מוקצים מקשי גישה זהים (עבור שני פקדים) באותה מסגרת טווח, הפקד הראשון מופעל בעת לחיצה על מקש הגישה הזהה. לחיצה נוספת על אותו מקש יכולה להפעיל פקד אחר או שלא להפעיל אותו, על פי סוג הפקד. למידע נוסף על פקדי טקסט סטטיים: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". פקדים חסרי תוויות יכוליס לנצל פקדי טקסט סטטיים כדי ליצור תוויות שמשויכיס אליהן מקשי גישה. בתוכנה התומכת בשפה שונה מהשפות הלטיניות (חהוחסף), לדוגמה עברית, והפועלת בעזרת לוח מקשיס סטנדרטי, ניתן להוסיף אות לטינית בראש טקסט התווית כדי שתשמש כמקש גישה. הדבר אפשרי, אך לא מומלצ, כפי שניתן לראות גס בממשק העברי של פאוסטחו\. מקשי מצב מקשי מצב (5ץ6א 0006) משניס את הפעולה המוגדרת של מקשיס אחרים (או התקני קלט אחריסם). יש שני סוגיס של מקשי מצב: + מקשי מיתוג (5ץ6א 6מַפַס10): מקש מיתוג משנה מצב או מחזיר אותו לקדמותו בכל פעס שהוא נלחצ. לדוגמה, לחיצה על מקש 106% 6305 (נורית מחוון נדלקת) הופכת את אותיות המקלדת מרגילות לרישיות, וכאשר לוחצים על 5014 ועל מקש כלשהו מקבליס אות רגילה ולא רישית; לחיצה נוספת עליו תחזיר את המצב למקובל. כך גס לחיצה על מקש 106% וחטא (נורית מחוון נדלקת) משנה את מצב המקלדת הנומרית (הימנית) להקלדת ספרות בלבד, ולתחיצה נוספת מאפשרת שימוש במקשים לפעולות אחרות. + מקשי הרחבה (5ץ66א ז06ו00): כמו מקשי המיתוג, גם מקשי ההרחבה משניס את הפעולה הרגילה של המקשים. לעומת ואת, שלא כמקשי המיתוג, מקשי ההרחבה משניס את פעולת הקלט כל עוד הס לחוציס בלבד. מקשי הרחבה כולליס את 5016, 681 ו-416. מצב ומני זה (8-108060ַחוזס5) עדיף לרוב על שימוש במקשי המיתוג אשר יננעליסיי על ידי המשתמש לביצוע הפעולה או הפעולות. כך הופך השימוש במקשי ההרחבה לבתירה שאפשרית תמיד, המאפשרת למשתמש לבטל בקלות את שינוי המצב על ידי שחרור המקש. פרק 5: קלט - עקרונות בסיסיים | 67 משתמשים שאינם יכולים ללחוצ על שני מקשים בו-זמנית, יכולים לנצל את תכונת הנגישות 75ץ6א5₪667 (מקשיס דביקיס), המאפשרת לדמות צירופי מקשים על ידי לחיצה סדרתית. פעולה זו נתמכת רק עבור המקשיס 18ח5, !870ח60 ו- פו|א, ולכן אסור שהיישוס ישתמש בצירופי מקשיס שאינס כולליס אחד ממקשים אלה. מכיון שלמשתמש יהיה קשה לזכור הקצאות רבות של מקשי הרחבה, רצוי להימנע משימוש במקשי הרחבה כדרך גישה עיקרית לפעולות בסיסיות. בהקשרים מסוימים, ייתכן שהמקלדת לא תהיה ומינה. על כן, השתמש במקשי הרחבה רק לצורך גישה מהירה לפעילויות הנתמכות במקוס אחר בממשק. מקשי קיצור דרך מקשי קיצור דרך (65א 0%וסח5), הנקראיס גס מקשי האצה (66/5א זס666|678%) הס מקשיס או צירופי-מקשים, שהמשתמש יכול ללחו עליהםס לצורך גישה לפעולות שכיחות. לרוב, צירופי מקשיס מסוג אות+61, או מקשי הפונקציות (1= עד 12=), הס אפשרויות הבחירה המועדפות עבור מקשי קיצור דרך. ככלל, מקש קיצור דרך מייצג דרך שימוש במקלדת לפעולה שנתמכת במקוס אחר בממשק. לכן, הימנע מלהשתמש במקש קיצור דרך כדרך היחידה לביצוע פעולה כלשחי. בגרסאות בינלאומיות של התוכנה, ייתכן שלא יהיה קשר אסוציאטיבי בין הפקודה לבין מקש קיצור הדרך שלה. במקרה זה, עדיף להשתמש במקשי הפונקציות למרות שקשה יותר לזכור אותם. לעיון ברשימת הקצאות מקשי קיצור דרך המקובלות: ראה 8 אוסחססקה. בעת הגדרת מקשי קיצור דרך, התחשב בהנחיות הבאות : + השתדל להקצות מקשים יחידים, ולא צירופי מקשים. 4% אין ליצור צירופי מקשים (מקש הרחבה + אות), הרגישים לגודל האות (6856 6 ח56) בשפות לטיניות. + השתמש בצירופיס מסוג מקש++51 לפעולות הרחבה או תוספת לפעולות של מקש יחיד או של צירופים שאינס כולליס את המקש 501%. לדוגמה, לחיצה על 30ד++] מסדרת חלונות בסדר יורד, ולחיצה על 189+%]4++זח5 הופכת את הסדר לסדר עולה. עס זאת, הימנע משימוש בצירוף מסוג 516 + מקש טקסט כלשהו, מכיון שפעולת המקש 511% שונה במקלדות של שפות מסוימות. 8 641 - פיתוח ממשק משתמש + השתמש בצירופיס מקש+661 לפעולות בעלות אפקט רתב. לדוגמה, בהקשריס של עריכת טקסט, לחיצה על 6וחס1 מזיזה את הסמן לתחילת השורה, ולחיצה על 06 +]6%7 מזיוה את הסמן לתחילת הטקסט. השתמש בצירופים מקש+6671 כדי לגשת לפקודות שמשתמשים בהן במקשי אות, כמו לדוגמה הצירוף 8+!6%7 עבור אותיות מודגשות (80!0). זכור שהקצאות אלו מתייחסות רק למשתמשיס דוברי אנגלית ועבור שפות אחרות יש לעשות את ההתאמות הדרושות. % הימנע מצירופים מסוג מקש+4!6, מכיון שהס עלולים להתנגש עם פעולות מקלדת הסטנדרטיות לצורך גישה אל תפריטים ופקדים. הצירופים מקש+6/₪, 2ד+)]4, 2]6+556 ו- רוות+4]8 שמורים לפעולות מערכת. צירופים מסוג מספר+416 משמשים למטרות מיוחדות, כמו כתיבת אותיות מיוחדות, או סיימנים שאינס על מקשי המקלדת (כמו לדוגמה, סימן ש'יח או ניקוד בעברית). %+ הימנע מהקצאת מקשי קיצור דרך המוגדריס במדריך זה עבור פעולות אחרות בתוכנה. הכוונה היא, שאס 6₪1+6 הוא קיצור דרך לפקודה 600 והיישוס תומך בפקודה צֶק60 הסטנדרטית, אל תקצה את 1+6ז6 לכל פעולה אחרת. % היכן שניתן, אפשר למשתמש לשנות את הקצאות מקשי קיצור הדרך שביישוס. + השתמש במקש 556 לעצור פעולה בהליך, או לבטל פעולה שמתבצעת. מקש זה מתפרש, בדרך כלל, כמקש קיצור הדרך ללחצן !6806. מספר סוגי מקלדות תומכיס בשלושה מקשים חדשים: מקש יישום (ש6א חסספסווסקה) ושני מקשי פשססחו/. השימוש העיקרי במקש היישוס הוא להצגת תפריט קיצור הדרך של הבחירה הנוכתחית (בדומה ללחיצה על 10=+5014). תוכל להשתמש במקש וה בשילוב עס מקשי הרחבה עבור פעולות יישוס ייחודיות. לחיצה על מקשי פספחו\, השמאלי או הימני, מציגה את תפריט התחל 0ז508). מקשיס אלה נמצאים בשימוש המערכת כמקשי הרחבה לפעולות מערכת יחודיות. אין להשתמש בהס כמקשי הרחבה לפעולות שאינן ברמת המערכת. פרק 5: קלט - עקרונות בסיסיים 69 6 טכניקות אינטראקטיביות כלליות פרק וה דן בטכניקות הידודיות (אינטראקטיביות) בסיסיות, כגון ניווט, בחירה, סקירה, עריכה ויצירה. רבות מטכניקות אלו מבוססות על תבנית פעולת אובייקט, שבה מזהה המשתמש אובייקט ופעולה המשויכת אליו. שימוש עקבי בטכניקות אלו מאפשר למשתמש ליישם את כישוריו במשימות חדשות. היכן שניתן, תמוך בטכניקות ההידודיות הבסיסיות של העכבר והמקלדת. כאשר אתה מוסיף או מרחיב טכניקות בסיסיות אלו, שקול כיצד המאפיין או הפונקציה יתמכו בהתקני קלט שונים. טכניקות המשמשות להתקן אחד, אינן מתאימות בהכרח לכל ההתקנים האחרים. במקוס ואת, יש ליצור טכניקות שיביאו לאופטימיוציה של התקן מסוים. לדוגמה, פווספחו/ תומכת בגישה ישירה מהמקלדת לתפריטים ולפקדים העושיס שימוש במקשי גישה, או מקשי קיצור, בלא לדרוש מהמשתמש להקיש על מקשי החיצים כדי לדמות את פעולת הזוזת הסמן על ידי העכבר. בנוסף, יש להקל על המשתמש במעבר בין התקנים, כך שפעולה הידודית (אינטראקטיבית) שהתחילה עס התקן אחד, תוכל להסתייס עס התקן אחר. ניווט אחת הדרכים היותר נפוצות לזיהוי אובייקט או גישה אליו, היא על ידי ניווט אליו. הסעיפים הבאים כולליס מידע על טכניקות עכבר ומקלדת. ניווט עכבר הניווט באמצעות העכבר הוא פשוט; כאשר המשתמש מזיז את העכבר ימינה או שמאלה, הסמן זז בכיוון והה על המסך. כאשר העכבר נע מהמשתמש או אליו, הסמן זו מעלה או מטה. על ידי הנעת העכבר, המשתמש יכול להזיוּ את הסמן לכל מקוס על פני המסך. 0 [64 - פיתוח ממשק משתמש ניווט לוח-מקשים ניווט באמצעות המקלדת דורש מן המשתמש להקיש על מקשים מסוימים ועל צירופי מקשים, כדי להזיז את מיקוד הקלט - שהוא ציון מיקוס הכנסת הקלט - אל מקוס רצוי כלשהו. מיקוד הקלט משתנה לפי ההקשר; בטקסט, צורתו כסמן טקסט או כנקודת הוספה. ברוב ההקשרים האחרים מיקוד הקלט נראה כמלבן מקווקו. עליך להציג את מקוס מיקוד הקלט בכל חלון פעיל. למידע נוסף על הצגת מיקוד-קלט: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". מקשי ניווט בסיסיים מקשי הניווט הס ארבעת מקשי החיציס, המקשים 6וחסו, 0הם, סקט ספַהּק, ח/שסס סַאָ83 והמקש טד. הקשה בו-זמנית על מקש 61 ומקש ניווט כלשהו מגדילה את טווח התנועה של מקש הניווט. לדוגמה, הקשה על חצ ימני מזיזה את הסמן תו אחד ימינה בשדה טקסט, אך הקשה בו-זמנית על חצ ימני ועל מקש 6₪1 תזיז את הסמן מילה אחת ימינה. הטבלה הבאה מציגה את מקשי הניווט הבסיסיים ואת פעולותיהס. ניתן להגדיר מקשים נוספים כמקשי ניווט. הקשה על מקש | מזיזה את הסמ הקשה בו-זמנית על !ז64 ועל ו ו ו מקש הניווט - מזיזה את הסמן חץ שמאלי יחידה אחת שמאלה יחידה אחת (גדולה יותר) שמאלה חץ שמאלי יחידה אחת ימינה יחידה אחת (גדולה יותר) ימינה חץ מעלה יחידה או שורה אחת למעלה | יחידה אחת (גדולה יותר) למעלה חץ מטה יחידה או שורה אחת למטה יחידה אחת (גדולה יותר) למטה תחילת שורה תחילה של נתונים או של קובץ סוף שורה סוף של נתונים או קובץ סנ ₪996 | מסך אחד למעלה (מסך מסך אחד שמאלה (או יחידה קודם, אותו מיקום) קודמת, אם "שמאלה" חסר משמעות) חשסכ ₪986 | מסך אחד מטה (מסך הבא, מסך אחד ימינה (או יחידה הבאה, אותו מיקום) אם "ימינה" חסר שמעות) השדה הבא השדה הגדול יותר הבא פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות ‏ 71 שלא כניווט באמצעות העכבר, ניווט באמצעות המקלדת משפיע בדרך כלל על בחירות קיימות. ניתן לתמוך במקש 06% !/560 כדי לאפשר ניווט-גלילה בלא להשפיע על בחירות קיימות. אם עושיס זאת, המקשים גולליס ומדלגים כנדרש. למידע נוסף על ניווט באמצעות המקלדת בחלונות משניים, כגון תיבות דו-שיח: ראה פרק 9 "חלונות משניים". צורות ניווט אחרות ניתן לתמוך בניווט גס בעזרת פקודות מיוחדות או בעזרת רכיבי ממשק. לדוגמה, צפייה בפעילויות, יכולה להיחשב לפעמים כצורת ניווט. פתיחת מסמך, לחיצה על קישור, או מעבר בין חלונות, הן דרכיס למעבר מהקשר אחד למשנהו. בחירה בחירה היא האמצעי העיקרי שבאמצעותו מזאהה המשתמש אובייקטיס בממשק. לכן, שיטת הבחירה הבסיסית היא אחד ההיבטיס החשוביס של הממשק. בחירה טיפוסית כוללת פעולה הנעשית על ידי המשתמש כדי לזהות אובייקט. פעולה זו נקראת בחירה מפורשת (ח56!6000 שוסו|קאם). משנבחר האובייקט, המשתמש יכול לייחד עבורו פעולה כלשהי רצויה. במקריס מסוימים, ויהוי של אובייקט יכול להיגזור מן הממשק, או להשתמע מן התוכן. בחירה משתמעת (ח56!6000 6ו6ו01ח1) פועלת בצורה יעילה כאשר ההקשר בין האובייקט לבין הפעולה הוא פשוט וברור. לדוגמה, כאשר המשתמש גורר תיבת גלילה, הוא בוחר וגורר את תיבת הגלילה בו-זמנית. בחירה משתמעת יכולה להיות תוצאה של היחסים באובייקט מסוים. לדוגמה, בחירה באות אחת במסמך טקסט גורמת לבחירה משתמעת של הפיסקה שהאות היא חלק ממנה. בחירה יכולה לכלול אובייקט אחד או אובייקטיס רביס. בחירה מרובה (ח56!6600 6!קטוטא) יכולה להיות רציפה או לא-רציפה. קבוצת בחירה רציפה (ח0וז56!66 5גוסט00 חס6) עשויה מאובייקטים המתאימים זה לזה באופן לוגי, בחירה זו ידועה גס בשס טווח בחירה. קבוצת בחירה לא-רציפה (ח566000 %חוסןפום) היא קבוצה של אובייקטים שוניס או נפרדיס מבתינה לוגית. בחירה מרובה יכולה להיות מוגדרת כבחירה הומוגנית (8005ח06סחסו) כאשר כל האובייקטיס שנבחרו הס מאותו סוג או בעלי תכונות והות, או כבחירה הטרוגנית (7656700606005) כאשר הס נבדלים. גם בחירה הומוגנית, אפשר שתכלול כמה היבטיס הטרוגניים. לדוגמה, בחירת טקסט המורכב מטקסט מודגש ומטקסט מוטה, היא הומוגנית בהתחשב בסוג האובייקט הבסיסי (אותיות), אולס היא הטרוגנית בהתחשב בסוג האותיות. בחירה הומוגנית או הטרוגנית יכולה להשפיע על הפעולות והתכונות שיהיו אפשריות וחשופות לאובייקטיס בקבוצה. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש משוב בחירה כאשר המשתמש בוחר בחירות מפורשות, עליך לספק לו תמיד משוב ויזואלי. כך הוא יוכל לראות את השפעת פעולת הבתחירה. הצג את תצוגת הבחירה המתאימה לכל אובייקט הכלול בקבוצת הבחירה, התצוגה תלויה בסוג האובייקט ובהקשרו. אינך צריך לספק משוב מיידי עבור בחירה משתמעת (ח0ו56!660 6ו0ו1ק0ח1) ; לרוב תוכל לציין את השפעות הבחירה המשתמעת בדרכים אחרות. לדוגמה, כאשר המשתמש גורר תיבת גלילה, תיבת הגלילה נעה עס המצביע. בדומה, אס בחירה של מילה בפיסקה בוחרת במשתמע (עץטוסו|כוח1) את הפיסקה, אינך צריך להציג את הבחירה בכל הפיסקה, אלא לשקף את בחירת הפיסקה על ידי הכללת מאפייני הפיסקה, כאשר המשתמש בוחר בפקודה 618165קסזפ (מאפיינים). למידע נוסף על הצגה ויזואלית של צורת הבחירה של אובייקט: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". למידע נוסף על השפעת הקשרו של אובייקט על צורת הבחירה: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים ". תחום בחירה תחום בחירה (ח56!6000 0% 56006) הוא השטח, המרחב או האזור, שבו כל בחירה אחרת נחשבת לחלק מקבוצת בחירה אחת. לדוגמה, ניתן לבחור סמלים של שני מסמכיס באותו חלון תיקיה. עס ואת, בחירת אותס סמלים אינה תלויה בבחירת סרגל הגלילה של החלון, התפריט, החלון עצמו, או בבחירות שנעשו בחלונות אחריס. כך, תחוס הבחירה של הסמליס הוא השטח המוצג באותו חלון מסוים. בחירות בתחומים שוניס הינן עצמאיות ואינן תלויות זו בזו. לדוגמה, בחירות בחלון אחד אינן תלויות בבחירות שבחלון אחר. החלונות שלהן מגדיריס את תחוס הבחירה העצמאי של הבחירות. תחוס הבחירה הוא חשוב, כיון ששימוש בו מגדיר את הפעולות האפשריות עבור הפריטים שנבחרו וכיצד הפעולות מבוצעות. בחירה היררכית טווח בחירות טיפוסי כולל אובייקטיס באותה רמה. עס זאת, ניתן לתמוך במשתמש ולאפשר לו להעלות את טווח הגישה לרמה יותר גבוהה, אם רמה זו נמשכת מעבר למגבלות האובייקט (אך כלולה באותו חלון). כאשר המשתמש מתאים שוב את הטווח למגבלות הטווח התחילי, הבחירה חוזרת לרמתה המקורית. לדוגמה, הרחבת בחירה של תכולת תא של טבלה אל תא שכן, כפי שמתואר בתרשיס 6.1, מעלה את טוות הבחירה מרמת האות לרמת התא. התאמת הבחירה חזרה לתא עצמו בלבד, מחזירה את רמת הבחירה לרמת האות. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 73 3. המשתמש חוזר אל התא המקורי - הבחירה חוזרת לרמת האות. תרשים 6.1: בחירה היררכית. בחירה בעכבר בחירה באמצעות העכבר נשענת על הפעולות הבסיסיות של לחיצה וגרירה. לחיצה בוחרת בפריט אחד או במקוס אחד רצוי. גרירה מאפשרת בחירת טווח המכיל את כל האובייקטיס שבין לחיצת העכבר (לחיצה שמאלית) ועד לשחרורו. אס הגרירה תומכת גס בתנועת אובייקט, יש להשתמש בבחירת עכבר בו-זמנית עס מקש הרתבה, או בבחירת אזור, כדי לתמוך בבתחירה מרובה. בחירה בסיסית בחירה זו מכוונת לבחירת משתמש באמצעות לחיצת עכבר. כשהמשתמש לוחצ על לחצן העכבר, הוא יוצר את נקודת ההתחלה או נקודת העוגן טחוסק זסה6חג) של הבחירה. אס, במהלך לחיצה על העכבר המשתמש גם גורר אותו, הבחירה מתרחבת לאובייקט הקרוב לנקודה החמה של הסמן. אס במהלך לחיצה על העכבר, המשתמש גס גורר את העכבר בתוך אזור הבחירה, הבחירה מצטמצמת לאובייקט הקרוב לסמן. מעקב אחר הבחירה בשעת לחיצה על לחצן העכבר, מאפשר למשתמש להתאים את טווח הבחירה באופן דינמי. יש להשתמש במשוב מתאיס כדי להצביע על אובייקטיס הנכלליס בבחירה. למידע נוסף על צורות המשוב של הבחירה: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". שחרור לחצן העכבר הראשי (השמאלי) מסיים את פעולת הבחירה ויוצר את הסיום הפעיל (0ח= 160/6) של הבתחירה. אס המשתמש לותצ על לחצן העכבר המשני (הימני) כדי לבחור בפריטים כלשהם, הצג את תפריט הקיצור עבור הבחירה כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש הערה: השימוש במונחים "ראשי" ו"משני" עבור לחצני העכבר ולא "שמאלי", או "ימני", נובע מכך שניתן להחליף את התפקידים שלהם. מי שהוא "שמאלי" נוהג כך. למידע נוסף על תפריטי קיצור: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". הצורה היותר נפוצה לבחירה מותאמת לבחירת אובייקט יחיד או טווח של אובייקטים. במקרה זה, יצירת בחירה חדשה בתחום של בחירה שכבר קיימת (לדוגמה, בתוך אותו אזור של החלון) מבטלת את הבחירה הקודמת של האובייקטים. הדבר מאפשר יצירת בחירות פשוטות במהירות ובקלות. בעת שימוש בטכניקה זו, שנה את הבחירה כאשר המשתמש לוח על לחצן העכבר והמצביע (הנקודה החמה) נמצא מחוץ, ולא בתוך בחירה קיימת. אס המצביע נמצא על פריט נבחר, אל תבטל את הבתחירה. במקוס זאת, קבע את התוצאה המתאימה על פי לחיצת המשתמש על הלחצן הראשי או על הלחצן המשני של העכבר. אס המשתמש לוחץ על לחצן העכבר הראשי והמצביע אינו זו מנקודת הלתחיצה, האפקט של שחרור לחצן העכבר נקבע לפי הקשר הבחירה. ניתן לתמוך באפשרויות הבאות כדי שיתאימו למשימת המשתמש: + לתוצאה אין כלל השפעה על הבחירה הקיימת. זו התגובה הנפוצה והבטוחה יותר. + האובייקט שתחת המצביע יקבל כינוי או ציון מיוחד. לדוגמה, הוא יכול להיות נקודת העוגן הבאה, או ששחרור לחצן העכבר יכול ליצור בחירת משנה. + הבחירה יכולה להשתנות ולהיות בחירה של האובייקט שהמצביע חונה עליו בלבד. אס המשתמש לותח על לחצן העכבר המשני, הבחירה אינה מושפעת, אך מוצג תפריט הקיצור של הבחירה. למרות שבחירה טיפוסית נעשית על ידי הצבת המצביע על האובייקט, היא יכולה להיות מושפעת מן הסמיכות ההגיונית של האובייקט למצביע. לדוגמה, כאשר טקסט נבחר, המשתמש יכול להציב את המצביע על השטח הריק שמעבר לקצה השורה; תוצאת הבחירה והה לבחירת סוף השורה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות ‏ 75 התאמות בחירה ניתן להתאים בחירה (פריטיס מוספים או מוסריס מן הבחירה) בעזרת מקשי הרחבה המשולביס עס פעולת העכבר. מקש !6 הוא המקש המפריד, הדו-מצבי, או מקש השינוי. אס המשתמש לותח על מקש 6₪1 במהלך בחירה חדשה, הבחירה הקיימת בתוך התחוס נשמרת, ונקודת העוגן משתנית לנקודת הלחיצה החדשה של העכבר. היא משנה את מצב הבחירה של האובייקט שתחת המצביע - כלומר, אם האובייקט לא נבחר, הוא ייבחר עכשיו; אס האובייקט נבחר, בחירתו תתבטל עכשיו. טכניקות בחירה לא רציפה עלולות לא להתאיס לכל המצביס התומכיס בבחירה. אס בחירה הנוצרת על ידי גרירה, משתנה על ידי מקש 6₪1, מצב הבחירה מיוחס לכל האובייקטיס שנכללו בפעולת הגרירה (מנקודת העוגן עד למיקוס הנוכחי של המצביע). משמעות הדבר היא, שאס הפריט הראשון שנכלל בפעולת הגרירה לא נבחר עדיין, כל הפריטיס שבתחוס הגרירה ייבחרו. אם הפריט הראשון כבר נבחר, הבחירה מתבטלת עבור כל האובייקטיס שבטווח הבחירה, בלא להתייחס למצבס המקורי. לדוגמה, המשתמש יכול לעשות בחירה ראשונית על ידי גרירה. לחצן מעלה לחצן מטה 8 ח; ה חוחח:6ם .150 1ב כ סז דקומו החד י סיום פעיל נקודת העוגן המשתמש יכול ללחוץ על מקש 61 ולגרור, כדי ליצור בחירה לא רציפה במהלך הגדרה מחדש של נקודת העוגן. לחצן מעלה לחצן מטה+ 6181 סח!ז חוןי .3150 1ב כ םס ו הו מו החד סיום פעיל נקודת העוגן המשתמש חייב ללחו על מקש ₪1 לפנ שימוש בלחצן העכבר עבור בחירה לא רציפה. לאחר ביצוע בחירה לא-רציפה, היא נמשכת עד שהמשתמש משחרר את לחצן העכבר (גם אם המשתמש שחרר את מקש 61 קודם שחרור לחצן העכבר). 6 ן[646 - פיתוח ממשק משתמש מקש 5018 מתאיס (או מרחיב) בחירה יחידה או טווח של בחירות. כאשר המשתמש לוח על לחצן העכבר בשעה שהוא לוחא על מקש 1%ח5, הגדר מחדש את הסיוס הפעיל של הבחירה, מנקודת העוגן אל המיקוס של המצביע. המשך לעקוב אחר המצביע ושנה את הסיוס הפעיל במהלך הגרירה שנעשית על ידי המשתמש. כשהמשתמש משחרר את לחצן העכבר, פעולת הבחירה מסתיימת. אז, עליך לקבוע את נקודת הסיוס הפעיל של האובייקט בנקודה הקרובה ביותר לנקודת שחרור לחצן העכבר. אל תשנה את נקודת העוגן. היא חייבת להישאר במקומה הנוכתי. רק בחירה הנעשית מנקודת העוגן הנוכחית משתנית. כל הבחירות הלא רציפות האחרות אינן מושפעות, אלא אס כן הרחבת הבחירה חופפת בחירה לא רציפה קיימת. ההשפעה על מצב הבחירה של אובייקט מסויס מבוססת על הפריט הראשון שנכלל בטווח הבחירה. אס הפריט הראשון נבחר כבר, בחר את כל האובייקטים שבטוותח הבחירה (אך אל תשנה את מצב הבחירה); או בטל את הבחירה של האובייקטיס הכלוליס (אך אל תשנה את מצב הבחירה). המשתמש חייב להחזיק את מקש 50166 לחוץ לפני לחיצה על לחצן העכבר, כדי שהפעולה להתאמת הבחירה תבוצע. כאשר המשתמש מתחיל להתאים בחירה על ידי הקשה על מקש 5₪16, התאמת הבחירה נמשכת כל עוד המשתמש לא שחרר את לחצן העכבר (למרות ששחרר את מקש ההרחבה 118ח5, או !שס). לחיצה על מקש 518 תמיד מתאימה את הבחירה מנקודת העוגן הנוכחית. משמעות הדבר היא שהמשתמש יכול להתאיס תמיד טווח בחירה, בחירה יחידה או בחירה לא רציפה, באמצעות מקש [שס. לדוגמה, המשתמש יכול ליצור טווח בחירה באמצעות גרירה. לחצן מעלה לחצן מטה סחז הווהי שד יי מ ו זו מחו ין מז ינזוןןה תד סיום פעיל נקודת העוגן תוצאה דומה ניתנת להשגה על ידי בחירה תחילית. לחצן מעלה לחצן מטה הח ח; חוחח:6ם ,150 1ב םח ס: ו הקומ החד | סיום פעיל נקודת העוג [ | פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 77 המשתמש יכול להתאיס את הבחירה עס מקש 5146 וגרירה. לחצן מעלה לחצן מטה+%וח5 סיום פעיל נקודת העוג ן | הקטעים הבאיס מתאריס כיצד ניתן להשתמש במקש 5016 ובגרירה כדי להתאיס בחירה מקוטעת. המשתמש יוצר את הבחירה התחילית על ידי גרירה. לחצן מעלה לחצן מטה הח ח; [חוחח:6ם ,1150 הכח ס: ‏ הקו מו החד | סיום פעיל נקודת העוג [ | המשתמש מקיש על מקש 61 וגורר כדי ליצור בחירה לא רציפה. לחצן מעלה לחצן מטה+6₪1 ו ! סיום פעיל נקודת העוגן המשתמש יכול להרחיב את הבחירה הלא רציפה באמצעות מקש 501 וגרירה. הפעולה מתאימה את הבחירה מנקודת העוגן עד לנקודת לחיצת העכבר, ועוקבת אחר המצביע עד נקודת שחרור לחצן העכבר. לחצן מעלה לחצן מטה+א1ח5 156 וס וד סיום פעיל נקודת העוגן 8 [646 - פיתוח ממשק משתמש תרשיסם 6.2 מראה כיצד אותן טכניקות ניתנות ליישוס בגיליון נתוניס. 1. המשתמש בוחר ארבעה תאים על ידי גרירה מ- 42 ועד 83. נקודת העוגן 130 10 10 150 210 סיום פעיל 3. המשתמש מחזיק לחוץ את מקש 671 ולוחץ על ₪6. 240 00 8 10 10 150 20 תרשים 6.2: בחירה בתוך גיליון נתונים. 2 המשתמש מחזיק לחוץ את מקש 51/6 ולוחץ על 64. נקודת העוגן 0 40 מ - ו 10 140 10 170 10 210 סיום פעיל 4. המשתמש מחזיק לחוץ את מקש 5016 ולוחץ על 66. ממ : 10 10 -- ₪ סיום פעיל נקודת העוגן תרשיס 6.3 מראה כיצד ניתן ליישס אותן טכניקות עבור בחירת אובייקטים. 65 סיום פעיל 1 המשתמש יוצר בחירה תחילית בלחיצה על הפריט הראשון. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 79 נקודת העוגן 2. המשתמש מרחיב את הבחירה על ידי הקשה על מקש 6ו50, החזקתו לחוצ ולחיצה על הפריט הבא. 9% העוגן ] 1/6 5 = פעיל 3. המשתמש יוצר בחירה לא רציפה על ידי הקשה והחזקה של מקש 681 ולחיצה על פריט אחר. תרשים 6.3: בחירה של אובייקטים. להלן סיכוס משימות בחירת עכבר. משימה פעולת עכבר בחירת אובייקט (או טווח אובייקטים) לחיצה בעכבר ( (גרירה) משימות בחירת עכבר: בחירה של אובייקטים שאינם רציפים (או טווח של אובייקטים) | 0₪1+לחיצה (גרירה) התאמת בחירה נוכחית לאובייקט (או טווח של אובייקטים) %ח5+לחיצה (גרירה) למידע נוסף על ממשק עכבר, כולל התנהגות בחירה: ראה ג אוסחססקה. בחירת אזור במקריס בהס אובייקטיס חופפים או קשוריס בתוכנס, בחירת משתמש יכולה להתחיל ברקע (לפעמיס נקרא שטח לבן , 50806 ווח/). כדי להגדיר את טווח הבחירה במקריס כאלה משורטטת כתובת מטיילת (לפעמיס נקראת 6פטַ6אִזהּ1). קו מיתאר טיפוסי הוא מלבן, אבל גם צורות אחרות אפשריות (כולל קו מיתאר חופשי). 0 6046 - פיתוח ממשק משתמש כאשר המשתמש לוח על לחצן העכבר ומזיוּ את המצביע (וו דרך בחירה על ידי גרירה), הצג את קו מיתאר הגבול כפי שמוצג להלן. (5] זהסוגוססי כ |₪1 ו 6 | באפשרותך להגדיר את מצב האובייקטיס הכלולים בקו המיתאר על ידי שימוש בהנחיות הבחירה כמתואר בפיסקה הקודמת, ובכלל וה פעולות שנעשה בהס שימוש במקשיס 516% ו-1ז+0. ניתן להשתמש בהקשר של היישוס ובמשימת המשתמש כדי לקבוע אם אובייקט חייב להיכלל כולו, או רק להיחצות על ידי גבולות האזור המוקף שאמור להיות מושפע מפעולת הבחירה. תמיד עליך לספק משוב יעיל על הבחירה, כדי ליידע את המשתמש מהי השיטה המופעלת. כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר, הסר את קו התיחוס של האזור, אך שמור את משוב הבחירה. בחירה אוטומטית 0'5סחו/ תומכת בצורה של בחירה אוטומטית הידועה כסגנון ט6/, או בחירה מרחפת (0ח56!6000 זסטס). כאשר המשתמש מציב את המצביע מעל לאובייקט ועוצר לומן המתנה המוגדר על ידי המערכת, האובייקט נבחר, והמשתמש יכול ללחוץ פעס אחת (ולא פעמיים) כדי לפעול על האובייקט. ביכולתך להשתמש בבחירה מרחפת כדי לפשט בחירה ולהפעיל פריטים או לחקות ממשק בסגנון פ6/). אס אתה משתמש בצורת בחירה זו, עליך לספק תמיד משוב כדי ליידע את המשתמש על השינוייס בתפקוד, כגון המשוב הוויזואלי המומלצ להצגת קישוריס. כמו כן, ספק משוב בצורת צליל, על ידי השמעת צליל הבחירה של המערכת. כאשר משתמשים בבחירה מרחפת לתמיכה בבחירה של אובייקטים שאינס מבוססי טקסט, כגון סמלים, יש לבדוק אס הגדרת המערכת הנוכחית תומכת בבחירה רגילה או בבחירה מרחפת. בחירה מרחפת נתמכת אוטומטית עבור פקדי תצוגת הרשימה המסופקים על ידי המערכת, כאשר המשתמש מגדיר אפשרות זו בלוח הבקרה. למידע נוסף על ממשק עכבר, כולל התנהגות בחירה: ראה ג אוסחססקה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 81 בחירה באמצעות המקלדת כאשר נעשה שימוש בבחירה באמצעות המקלדת, אובייקטיםס נבחרים מוגדרים על ידי מיקוד הקלט. כמיקוד קלט (0605= 6סח1) יכוליס לשמש נקודת הוספה, תיבת מיתאר בעלת קו גבול מקווקוו, או אמצעים ויזואלייס אחריס שיורו למשתמש היכן להוסיף נתוניס באמצעות המקלדת. בהקשרים מסוימים, בחירה יכולה להיות קשורה ישירות לניווט. כאשר המשתמש מקיש על מקש ניווט, הזז את מיקוד הקלט למיקוס המוגדר על ידי המקש ובחר אוטומטית את האובייקט שבאותו מקוס. בהקשרים אחרים, מתאים יותר להזיוּ את מיקוד הקלט ולדרוש מהמשתמש בחירה מפורשת בעזרת מקש הבחירה. מקש הבחירה המומל הוא מקש הרווח, אלא אס כן משימה זו מתנגשת ישירות בהקשר הנתון - במקרה זה ניתן להשתמש במקש רווח + 641 (אס הדבר מתנגש בתוכנה, הגדר מקש אחר שמתאים להקשר). בהקשריס מסוימיס, לחיצה על מקש הבחירה יכולה לבטל בחירת אובייקטיס ; לשון אחרת, היא תהפוך את מצב הבחירה. למידע נוסף על מיקוד קלט: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". בחירה רציפה בהקשרי טקסט, המשתמש מזיו את נקודת ההוספה למיקום הרצוי על ידי שימוש במקשי ניווט. קבע את נקודת העוגן במקוס וה. כאשר המשתמש מקיש על מקש 5011 בצירוף מקש ניווט כלשהו (או צירוף של מקשים, כגון 4ח1+5ש6), הגדר את המיקוס ההוא כסיום הפעיל של הבחירה, ובחר את כל האותיות שבין נקודת העוגן והסיוס הפעיל (אך אל תזיו את נקודת העוגן). אס המשתמש מקיש על מקש הניווט הבא, בטל את הבחירה והזו את נקודת ההוספה למקוס המוגדר על ידי המקש. אס המשתמש מקיש על מקשי ח-שמאלי או חצ-ימני, הזו את נקודת ההוספה לקצה טווח הבחירה הקודם. אם נעשה שימוש במקשי מעלה או מטה, הזו את נקודת ההוספה לשורה הקודמת, או אל השורה הבאה באותו מקום רלוונטי. ניתן להשתמש בטכניקה זו בהקשרים אחרים, כגון רשימות, בהס האובייקטיס רציפיםס באופן לוגי. אולס במקריס אלה מצב האובייקטיס שנכללים בין נקודת העוגן לבין הסיוס הפעיל תלוי במצב הבחירה של האובייקט הסמוך, או החוצה את נקודת העוגן. לדוגמה, אס נבחר האובייקט שליד נקודת העוגן, בחר את כל האובייקטיס שבטווח, בלא להתחשב במצבסם הנוכחי. אס האובייקט שליד נקודת העוגן לא נבחר, בטל את בחירת כל האובייקטיס שבתחוס. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש בחירה לא רציפה השתמש במקש 561665 כדי לתמוך בבחירה לא רציפה. המשתמש מפעיל את מקשי הניווט או את מקשי הניווט שהורחבו על ידי מקש א1ח5 כדי לבצע את הבחירה התחילית. המשתמש יכול במקרה זה להשתמש במקשי הניווט כדי לנוע למקוס חדש, ובכפוף לכך להשתמש במקש 56160 עבור בחירה נוספת. במצביס מסוימיס תרצה לייעל בחירה של אובייקט יחיד או טווח יחיד. במקרה זה, כאשר המשתמש מקיש על מקש ניווט, הגדר מחדש את הבחירה למקוס המוגדר על ידי מקש הניווט. יצירת בחירה לא רציפה דורשת תמיכה בתצורת מקש 466 (1+8ח5). בתצורה זו, כאשר המשתמש מקיש על מקשי ניווט, הזו את נקודת ההוספה בלא להשפיע על הבחירות הקיימות, או על נקודת העוגן. כאשר המשתמש מקיש על מקש %, משתנה מצב הבחירה במיקוס החדש ונקודת העוגן עוברת לאובייקט שבמיקוס החדש. בכל עת, המשתמש יכול להיעזר בצירוף מקשי הניווט + 16ח5, כדי להתאיס את הבחירה מנקודת העוגן הנוכתחית. כאשר המשתמש מקיש על מקש 466 בפעס השנייה, המצב מתבטל תוך שמירה על הבחירות שנעשו במצב 866. אך כעת, אס המשתמש יוצר בחירות חדשות בתוך תחוס הבחירה, יש לחזור למצב בחירה יחיד אופטימלי - תוך ביטול הבחירות הקיימות - ולהגדיר את הבחירה החדשה כבחירה היחידה הקיימת. קיצורי דרך לבחירה לחיצה כפולה על לחצן העכבר הראשי (השמאלי, בדרך כלל) היא קיצור דרך המוגדר כברירת מחדל להפעלת אובייקט. בהקשרי טקסט, פעולה זו היא קיצור דרך מוגדר וגס הנפוץ ביותר לבחירת מילה. בעת תמיכה בקיצור דרך זה, בחר את המילה ואת תו הרווח שאחריה, אך לא את סימני הפיסוק. באפשרותך להגדיר קיצורי דרך נוספיס עבור בחירה, או טכניקות להקשרים מיוחדים. לדוגמה, בחירת כותרת עמודה (/1806 חוחטוס6) בוחרת את כל העמודה. מכיון לא ניתן להפוך את קיצורי הדרך לכלליים בכל ממשק המשתמש, אין להשתמש בהס כאפשרות היחידה לבחירה. הערה: לחיצה כפולה כקיצור דרך לבחירה נוגעת רק לטקסט. בהקשרים אחרים, לחיצה כפולה יכולה לבצע פעולות אחרות. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 83 מוסכמות כלליות לתמיכה בפעולות יש דרכיס רבות לתמיכה בפעולות של אובייקט, ובכלל וה פעולה ישירה על האובייקט או על ידיות האחיזה (0/6ח48), פקודות תפריט, לחצנים, תיבות דו-שיח, כלים, או התכנות שלו. תמיכה בטכניקה מסוימת אינה בהכרח מבטלת טכניקות אחרות, לדוגמה, משתמש יכול לשנות גודל של חלון על ידי שימוש בפקודת תפריט 5126 (גודל) או על ידי גרירת גבולות החלון. עצב פעולות או פקודות, כך שיהיה להן הקשר או שייכות לאובייקט הנבחר. הכוונה היא לכך שעליך לקבוע איזה פקודות, מאפייניס או היבטיס אחריס של האובייקט ייעשו ומיניס על ידי תכונות האובייקט, מאפייניו וההקשר (יחסי הגומלין) שלו. לעיתיס קרובות, הקשר של אובייקט יכול להוסיף על תכונות האובייקט או לדכא אותן. פעולות לבחירה מרובה כאשר עליך לקבוע איזה פעולות להציג עבור בחירה מרובה (ח566600 6!מטוטוא), השתמש בחתך הפעולות המיוחסות לפריטי אותה בחירה. הקשר הבחירה עשוי להוסיף על הפעולות או הפקודות האפשריות המוצגות למשתמש או לגרוע מהן. ניתן גס לקבוע את השפעתה של פעולה כלשהי על בחירה מרובה, בהתבסס על פריט מסוים באותה בחירה. לדוגמה, כאשר המשתמש בוחר בקבוצת אובייקטים גרפייס ובפקודת יישור, ניתן לבצע את הפעולה ביחס לפריט מסויס המזוהה בבחירה. יש להגביל פעולות בבחירה מרובה לתחוס הבחירה בלבד. לדוגמה, אסור שמחיקה של מילה נבחרת בחלון אחד, תמחק מילים נבחרות בחלונות אחרים (אלא אם כן החלונות מציגים את אותס אובייקטיס נבחרים). פעולות ברירת מחדל וטכניקות קיצור דרך אפשר שתהיה לאובייקט פעולת ברירת מחדל. פעולת ברירת מחדל (|6)80ס ח800ז6ק0) היא פעולה מתבקשת כאשר המשתמש מנצל טכניקת קיצור דרך, כמו לחיצה כפולה או גרירה ושחרור. לדוגמה, לחיצה כפולה על תיקיה מציגה חלון עס תכולת התיקיה. בעת עריכת טקסט, לחיצה כפולה בוחרת את המילה. רואיס אס כך, שההתנהגות שונה, כי פעולות ברירת המחדל שונות בכל מצב: בתיקיה, פעולת ברירת המחדל היא ח076; בטקסט, הפעולה היא 6יוס/ 56166% (בחר מילה). בדומה, כאשר משתמש מפעיל את הלחצן הראשי של העכבר כדי לגרור אובייקט ולשחרר אותו במקוס חדש, חייבת להיות פעולת ברירת מחדל מוגדרת שתקבע את תוצאות הפעולה. גרירה ושחרור למקומות מסוימיס יכולה להתפרש כתנועה, העתקה, קישור, או פעולה אחרת כלשהי. במקרה זה, יעד השחרור מגדיר את ברירת המחדל של הפעולה. 4 [646 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על תמיכה בפעולת ברירת המחדל לגרירה ושחרור: ראה "פעולות העברה" בהמשך הפרק. בנוסף, ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". טכניקות קיצור דרך עבור פעולות ברירת מחדל מגדילות את יעילות הממשק - גורס חשוב עבור משתמשים מיומנים. אך מכיון שטכניקות אלו דורשות בדרך כלל יותר מיומנות או ניסיון, ומכיוו שלא מוגדרות פעולות ברירת מחדל לכל האובייקטים, יש להימנע משימוש בטכניקת קיצור דרך כדרך היחידה לביצוע פעולות בסיסיות. לדוגמה, למרות שלחיצה כפולה פותחת סמל תיקיה, הפקודה 6₪ק0 כלולה בתפריט. פעולות צפייה להלן כמה מהפעולות הנפוצות הקשורות בצפייה באובייקטים (00[660 פחוששסו/). למרות שייתכן שכמה מהפעולות לא תהיינה בשימוש בכל האובייקטים, הן תפעלנה בצורה דומה כאשר הן נתמכות בממשק. פעולות צפייה נפוצות: פתיחת אובייקט בצורת הצפייה העיקרית שלו. באובייקטים של מכולה, כמו תיקיות או מסמכים, חלון זה מציג את תכולת האובייקט. המשתמש יוכל, או לא יוכל לשנות את תוכן האובייקט המוצג בחלון בהתאם למאפייני אותו אובייקט. 6 | סגירת חלון. פתיחת אובייקט מכולה לצורך שינוי. היכן שניתן, האובייקט חייב להיות בר-עריכה במסגרת התצוגה הנוכחית. אם תצוגה זו אינה מאפשרת עריכה, יש לפתוח את האובייקט בחלון אחר. הצגת מקום אחר, בדרך כלל באותו חלון. עדכון התצוגה בחלון. ַ , ו 6חזס)ח|. 6צסזום | דפדוף בתיקיות, במבני עץ או אתרי 6חזסוח! = םה איתור קובץ, אובייקט, מחשב, אתר 60//, שרת, מונח, או ביטוי. ןי פתיחת חלון ראשי נוסף עבור האובייקט, או הנתונים הנצפים בחלון הנוכחי. הצגת מאפייני אובייקט, בדרך כלל בחלון גיליון המאפיינים. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 85 כאשר המשתמש פותח חלון, יש להציגו בראש סדר 2 (מעל כל שאר החלונות השוויס לו) ולהפעילו. חלונות ראשייס שוויס בדרך כלל האחד למשנהו. יש להציג חלונות נוספיס או חלונות משניים השייכיס ליישוס מסוים, בראש סדר 2 המקומי שלהם - הכוונה בראש סדר 2 של החלונות של אותו יישום, ולא סדר 2 של החלונות הראשייס האחרים (סדר 2 הוא סדר הצגת השכבות). למידע נוסף על פתיחת חלונות, גיליונות מאפיינים וחלונות עזרה: ראה פרק 7 "חלונות", פרק 9 "חלונות משניים", ופרק 13 "עזרה למשתמש", לפי העניין. אס המשתמש פועל בחלון אחר לפני שהחלון החדש נפתח, החלון החדש אינו מופיע בראש; במקוס זאת, הוא יופיע, היכן שבדרך כלל הוא אמור להיות מוצג, כאשר המשתמש מפעיל חלון אחר. לדוגמה, אס המשתמש פותח חלון 4 ואז פותח חלון 8, חלון 8 יוצג מעל חלון . שססחו/ 8 שססחו/ אס המשתמש לוח מחדש על חלון ה לפני שחלון 8 מוצג, חלון 4 נשאר פעיל בראש סדר 2; חלון 8 מוצג מאחורי חלון . יי | :יי | האפשרות להתיר למשתמש לערוך נתוניס בחלון פתוח תלויה במספר גורמים. גורמיס אלה יכוליס לכלול הרשאות שיש למשתמש, סוג התצוגה ותכולת החלון. לאחר שמשתמש פותח חלון, הפעלה חוזרת של הפקודה הפותחת את החלון תפעיל מחדש את החלון הפתוח, במקוס לפתוח העתק שלו. לדוגמה, אס המשתמש בוחר בפקודה 165ז6קסזפ (מאפיינים) עבור אובייקט נבחר שגיליון המאפייניס שלו כבר פתוח, גיליון המאפייניס הפתוח מופעל, ולא ייפתח עבור האובייקט גיליון נוסף. 6 [646 - פיתוח ממשק משתמש הערה: הנחיות אלו מתייחסות לשולחן עבודה של משתמש יחיד. שני משתמשים השותפים ברשת ופותחים חלון של אותו אובייקט, יכולים לראות חלונות נפרדים של אותו אובייקט בשולחנות העבודה האישיים שלהם. סגירת חלון אינה בהכרח סיוס תהליך הקשור באובייקט הנצפה. לדוגמה, סגירת חלון מדפסת אינה מפסיקה את הדפסת המסמכיס הנמצאים בתור ההדפסה שלה. ובכן, יבציאה מיישוס סוגרת את החלונות שלו, אך יש לשים לב לכך שסגירת חלון איננה מהווה בהכרת יציאה מיישוס. בדומה לכך, ניתן להשתמש בפקודות אחרות בחלונות משנייס, שתוצאתם היא סגירת החלון, כגון 0% ו-680081. אולס אפקט סגירת חלון בפקודה 61056 תלוי בהקשרו של החלון. אין להניח מראש שהפקודה 61056 היא שוות ערך לפקודה |68066. אס המשתמש עשה שינוייס בחלון ולחץ על הפקודה 6!056, שינוייס אלה יאבדו אס לא ייושמו (כמו למשל סגירת חלון 6זס מבלי לשמור תחילה את השינויים שנעשו במסמך המוצג). על כן, יש להציג הודעה השואלת את המשתמש אם ברצונו ליישס את השינוייס (כמו שמירה למשל), לבטלס או לבטל את הפקודה 61056 לסגירת היישוס. אם אין שינויים יוצאי דופן, או אס השינוייס אינס רצויים, הסר את החלון. קיצורי דרך לפקודות צפייה להלן טכניקות קיצור דרך המומלצות לפקודות צפייה. קיצורי דרך לפקודות צפייה: קיצור דר פעולה 6₪1+0 | פתיחת חלון ראשי של אובייקט. באובייקטים כגון תיקיות או מסמכים, חלון זה יציג את תכולת האובייקט. ו הצגת חלון המכיל מידע עזרה (0ו48). ו 6-0%וטטסכ | ביצוע פקודת ברירת המחדל. (לחיצה כפולה על הלחצן הראשי של העכבר) או- אוו-6ופוסכ+ו1 | הצגת מאפייני אובייקט בחלון, בדרך כלל בחלון גיליון מאפיינים. או - זסזח= | פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 87 למידע נוסף על שמירה והפעלה מחדש של מקשי קיצור דרך: ראה 8 אוסחססקה. השתמש בלחיצה כפולה ובמקש ז6זח5 כדי לפתוח תצוגה של אובייקט כאשר פקודת התצוגה היא פקודת ברירת המחדל של האובייקט. לדוגמה, לחיצה כפולה על תיקיה פותחת את החלון הראשי שלה; אולס לחיצה כפולה על אובייקט צליל - משמיעה את הצליל. הסיבה לכך היא שהפקודה ח6ק0 היא פקודת ברירת המחדל עבור תיקיה, ו-ֶ1פ היא פקודת ברירת המחדל עבור אובייקטיס של צליל. גלילה כאשר תצוגה, כגון תצוגת רשימה 6)1550, מכילה יותר מידע מזה שיכול להיות מוצג בגודל החלון הנוכחי, הגישה אל המידע הימוסתריי נעשית בכלי גלילה רגילה (פחז||0ז50), גלילה רציפה (פַחוחחהּק), או בשניהם. לרוב, גלילה מיוחסת לתנועה מעלה או מטה במסמך. עס ואת, בדרך כלל גלילה מיוחסת לתנועה קדימה או אחורה ברצף של נתוניס. גלילה יותר כללית מאשר תנועה רגילה בטקסט, שכן היא יכולה להיות מיוחסת לכל רצף נתוניס שהוא. לדוגמה: + תצוגת סרגל - הסרגל הבא/הסרגל הקודס. + טפסים - הרשומה הבאה, או הרשומה הקודמת. + לוח שנה - היוס הבא, או היוס הקודם (או שבוע, חודש, שנה). יש לזכור כי תמיד, הנתונים נעיס ביחס למסגרת שבה הס נמצאים : + גלילה מעלה, משמעותה תנועה לתחילת הנתוניס, אשר נראיס בתנועה כלפי מטה. + גלילה מטה, משמעותה תנועה לסוף הנתוניס, אשר נראיס בתנועה כלפי מעלה. % גלילה שמאלה, משמעותה תנועה לצד השמאלי של הנתוניס, אשר נראיס בתנועה ימינה. % גלילה ימינה, משמותה תנועה לצד הימני של הנתונים, אשר נראים בתנועה שמאלה. בעזרת העכבר ניתן לאפשר גלילה עס פס גלילה, או עס פקד אחר הכולל רכיביס, התומכיס בפעולות לחיצה או גרירה ויכוליס להניע את התצוגה. גלילה טיפוסית אינה משנה את מצב הבחירה (אלא אס בנוסף, מקישים על המקשיסם 5088 או |₪שס6) או את מיקוד הקלט. למידע נוסף הקשור לנושא פסי גלילה וגלילת חלון: ראה פרק 7 "חלונות". 8 641 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על פקדי גלילה: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". כאשר תומכים בפעולות גלילה, יש לכלול תמיכה גס בעכבר בעל לחצן גלגילון (ח0טם |66ח//), שתכלול את היכולות שלהלן: 4+ כאשר המשתמש מסובב את הגלגילון קדימה (לכיוון הצג) הגלילה היא כלפי מעלה. > כאשר המשתמש מסובב את הגלגילון אחורה (לכיווו המשתמש) הגלילה היא כלפי מטה. % עבור מסמכים הניתנים לגלילה אופקית בלבד, כאשר המשמש מסובב את הגלגילון קדימה, הגלילה היא שמאלה. הפעולה שוות ערך להקשה על מקש חצ שמאלי. הבחירה הנוכחית אינה מושפעת. % עבור מסמכים הניתניס רק לגלילה אופקית, כאשר המשתמש מסובב את הגלגילון אחורה, הגלילה היא ימינה. הפעולה שוות ערך להקשה על מקש תאצ ימני. הבחירה הנוכחית אינה מושפעת. ביישומיס התומכיס במסמכים ארוכים, יש לשקול גלילה של שלוש שורות (יחד) עבור כל פעולת גלילה (או סיבוב הגלגילון מדרגה אחת). פקדיסם המשמשים לגלילת מסמכים או רשימות קצריס יגללו שורה אחת בכל פעם. בכל המקרים, אסור לגלול בפעולה אחת יותר שורות מהמוצגות בחלון. בעוּרת המקלדת ניתן לתמוך בגלילה תוך שימוש במקשי התיצים ובמקשי ניווט אופציונלייס, כגון 6וחסו], 6חם, 07 0306 ו- חששספ סְאַּפ. בדרך כלל, מקשיס אלה מזיזּיס את מיקוד הקלט ומשניס את מצב הבחירה (אלא אם כן, לוחציס באותה עת גםס על המקשים 5018 ו-1שס). למידע נוסף על שימוש במקלדת לצורך גלילה: ראה באתר האינטרנט של +)ספסזסוו), בכתובת: והזח ובס ץ6א / טהוחהובּז+ / סכ בּח6 / והס0501%.60ו6ווח./צעשצ / / :כקזה גלילה רציפה גלילה רציפה (פָחוחחאק) דומה לגלילה רגילה, אלא שזו פעולה מתמשכת. כאשר המשתמש גולל ברציפות, הנתוניס נגלליסם ברצף עד שהמידע המבוקש מתגלה והמשתמש מפסיק את הפעולה. המשתמש שולט במהירות ובכיוון הגלילה. האובייקט הנבחר אינו משתנה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 89 גלילה רציפה מתחילה כאשר המשתמש לוחי על לחצן העכבר ויוצר את נקודת המקור טחוסס חוטוזס) ; הנתונים נעיס באופן יחסי לנקודה זו בעת שהמשתמש גורר את העכבר. ניתן לתמוך בגלילה רציפה באמצעות העכבר באמצעות כלי גלילה מיוחד, או באמצעות פקודה המשנה את השימוש הסטנדרטי בעכבר, כדי שהתצוגה תוכל לנוע ברצף עס המצביע. למידע נוסף על תכנות 6פטסוז||%6ח1 501%סזסווז: ראה באתר א50!! המקוון בכתובת: 056.35 / 106 ₪1 / הה60.+0501ו6ווח. ה5וח / / :כקשה נקודת המקור חשובה עבור גלילה רציפה, כי המרחק שהמצביע נע מנקודה זו מגדיר את מהירות הגלילה הרציפה. ניתן לספק מפת סיביות, הנקראת סימן מקור (₪זהו חוטוזס), אשר מוצגת כל הזמן בנקודת המקור. יש להסיר אותה כאשר המשתמש מסייס את פעולתו. להלן טבלת תמונות התומכות בסימן מקור. סימני מקור של חלונית: גלילה רציפה דו-כיוונית גלילה רציפה חד-כיוונית אנכית גלילה רציפה חד-כיוונית אופקית כאשר תומכים בגלילה רציפה, יש לכלול תמיכה בעכבר בעל גלגילון. כאשר המשתמש לוחץ על לחצן הגלגילון, כדי ליצור נקודת מקור וגורר את גלגילון העכבר, התצוגה נעה כדלהלן: כאשר המשתמש גורר כלפי מעלה, התצוגה נעה כלפי הנתוניסם שמעל נקודת המקור; כאשר המשתמש גורר שמאלה, התצוגה נעה כלפי הנתונים שמשמאל לנקודת המקור. בומן הגלילה הרציפה יש לשנות את צורת המצביע כדי להחזיר משוב. צורת המצביע מסמנת את כיוון הגלילה. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש הטבלה שלהלן מציגה את צורות המצביע המקובלות כמשוב של גלילה רציפה. צוה ‏ | | מקוםבמסך | | | שמש 0000 = חח יי מא -] מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה מטה מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה ימינה מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה מעלה וימינה מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה מטה ושמאלה מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה מטה וימינה 0 מעל מיקום הגרירה גלילה רציפה שמאלה כאשר תומכיס בגלילה רציפה יש להתחשב ביחס שבין מהירות הגלילה הרציפה לבין מרחק תנועת העכבר מנקודת המקור. ליחס ה יש השפעה גדולה על אופן הפעלת הגלילה הרציפה. יש שלושה תחומיס או שלביס של גלילה רציפה, שיש להתחשב בהס במהלך העיצוב: + תחוס ניטרלי (2006 ובשט%6) - תחוס במרחק ארבעה פיקסלים סביב נקודת המקור שבו אין גלילה. + תחוס גלילה רציפה מושהית (6ח20 חחוחחהכן 60ע2618) - באזור גה מהירות הגלילה הרציפה מואטת, ונעשית על פי יחידת הנתוניס הקטנה ביותר. + תחוס גלילה רציפה מואצת (2006 פַחוחחהק 606!078%60) - באזור וה מהירות הגלילה הרציפה מואצת באופן מעריכי (אקספוננציאלי), תוך הגדלה של שטח הגלילה לגודל המקסימלי, ככל שהמשתמש מרחיק את העכבר מנקודת המקור. בדרך כלל יחידת הגלילה המקסימלית שווה לכמות הנתוניס הניתנת לצפייה ברגע נתון בתוך מסגרת הנתונים. כאשר מפעילים גלילה רציפה במהירות גבוהה מאוד, יש לקחת בחשבון שייתכן שהמשתמש לא יוכל לעקוב אחר הנתוניס הנגללים. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 91 למידע נוסף על יישום שיטות להאצת הגלילה: פנה לאתר א 50 של 67050%ו1א בכתובת: 5.35 / 1/0 / ה ה60.+ו050ו6ווח. ה 50 / / :קשה גלילה אוטומטית אס קיימת תמיכה בעכבר בעל לחצן גלגילון, ניתן לתמוך במצב גלילה אוטומטית שבו המסמך גולל את עצמו. צורת גלילה זו אידיאלית לקריאת מסמכים ארוכים, או כדי לרפרף בנתוניסם המוצגים. כמו בגלילה רציפה, בעזרת העכבר המשתמש שולט על הכיוון והמהירות (למרות שיש להשתמש בעקומת האצה שטוחה, כדי לספק שליטה עדינה במהירות ולאפשר קריאה נוחה). הפעל גלילה אוטומטית כאשר המשתמש לוח על לחצן הגלגילון. בטל את הגלילה כאשר המשתמש לותח שנית על לחצן הגלגילון או על כל לחצן עכבר אחר. כמו כן הפסק את הפעולה כאשר המשתמש מקיש על מקש כלשהו. עליך להתעלם מכל פעולה המשויכת לאותו מקש ולהחזיר את היישוס למצבו לפני שהגלילה האוטומטית החלה. ניתן להשתמש באותן תמונות ומצביעים של סימן המקור המוגדריס עבור גלילה רציפה, אלא אם כן מסופקים פקדי גלילה אוטומטית אחרים. התרחקות והתקרבות - זום התרחקות והתקרבות (0חוח200) מיוחסות לשינוי רמת ההגדלה (או ההקטנה) של מסמך או אוסף נתוניס. ניתן לתמוך בווס על ידי פקד מיוחד או פקודה. ניתן לתמוך בפעולות התקרבות והתרחקות, ה 200, בעזרת עכבר הכולל לחצן גלגילון. במקרה זה יש השתמש במקש 691 בזמן סיבוב הגלגילון, כדי לאפשר למשתמש למקד את התצוגה. סיבוב הגלגילון קדימה לכיוון הצג מגדיל את התצוגה (חו חחסס2). סיבוב הגלגילון אחורנית, לכיוון המשתמש, מקטין את התצוגה טטס ח200). יש לדעת שבאמצעות הגדרת מאפייני העכבר בלוח הבקרה ניתן להפוך את הכיוון. הגדרת צעדי השינוי של הזאוס מבוססת על טווח ההדרגתיות של רמת התמיכה בזוס. שינוייס טיפוסייס הס 10 עד 20 אחוז לכל פסיעה של הגלגילון (ח6סאא, חריץ). אס רמת העבודה הטיפוסית היא 100 אחוז, הגדר רמה זו כגבול הגבוה או הנמוך של הטווח, כך שהמשתמשים יוכלו לחזור אליה בקלות, ללא צורך לעקוב אחר מספר הפסיעות בגלגילון. יש יישומים, כגון תוכנת מיפוי, שמלכתחילה לא מובנית בהס רמת הגדלה מקובלת, ולכן יש להבטיח דרך שתקל על המשתמשים לנוע בין רמות המקסימוס והמינימוס של ההגדלה. יש לכוון את הטווח, כך שיהיו בו לא יותר משבע רמות. התקרבות והתרחקות (זוס) יכולות לשמש גס לתנועה בין צורות אחרות של נתוניס, כגון שינוי רמות תסדיר, ניווט היררכי, או ביצוע פעולות אחרות המגדילות או מקטינות את רמת הפירוט. ניתן לתמוך בהתקרבות ובהתרחקות מעצמיס גס בעזרת לחצן הגלגילון. יש להשתמש במקש 5018 בזמן סיבוב הגלגילון. כאשר המשתמש 2 [646 - פיתוח ממשק משתמש מסובב את הגלגילון קדימה (לכיוון הצג), יש להציג יותר פרטים, כמו לדוגמה, הגדלת תסדיר ההיררכיה. כאשר המשתמש מסובב את הגלגילון אחורנית (לכיוונו הוא) יש להציג פחות פרטים, כמו לדוגמה הקטנת פירוט תסדיר היררכיה. יש להגדיר את הזוס יחסית לפריט שעליו מצביעים, ולא יחסית לבחירה הנוכחית. הדבר מאפשר למשתמש לעבור דרך היררכיה בלא צורך לבצע בחירה בכל רמה. פעולות עריכה עריכה היא שינוי (הוספה, הסרה, החלפה) של היבט בסיסי בהרכב של אובייקט. יש לשים לב שלא כל שינוי מחייב עריכת אובייקט. לדוגמה, שינוי תצוגת מסמך ל- זטסץ8 | או הגדלת תצוגה (פעולה שאין לה כל השפעה על תוכן האובייקט) אינס נחשביס לעריכה. הפסקאות הבאות דנות בכמה טכניקות ממשק נפוצות לעריכת אובייקטים. עריכת טקסט עריכת טקסט מחייבת את מיקוד הקלט אל הטקסט שרוצים לערוך. לגבי קלט עכבר, מיקוד הקלט חופף את המצביע או את מיקוס פעולת גרור-ושחרר. לגבי המקלדת, מיקוד הקלט נקבע על ידי מקשי הניווט. בכל המקרים, הזיהוי הוויוואלי לכך שמיקוד קלט נמצא בשדה טקסט מסוים, הוא נוכחותו של סמן הטקסט, או נוכחות נקודת הוספה. הוספת טקסט הוספת טקסט דורשת מהמשתמש למקם את נקודת ההוספה במקוס הרצוי, ואז להקליד. לאחר כל הקלדת אות על נקודת ההוספה לנוע אות אחת ימינה (או שמאלה, על פי כיווו השפה). אם שדה הטקסט תומך בריבוי שורות, הטקסט אמור לגלוש (טזפּווסזסו). הכוונה לכך שהטקסט ינוע לשורה הבאה באופן אוטומטי כאשר הטקסט הנקלט גולש מקיבול של שורת קלט אחת. מצב כתיבה על טקסט קיים כתיבה על טקסט קיים (6קשזפעס) היא הכנסת טקסט, בדומה להוספת טקסט. אלא שבפעולה ואת הטקסט אינו נוסף בלבד, אלא שהוא נכתב על טקסט קיים ובא במקומו. כל תו חדש מוחק תו קייס (בכלל זה תווי רווח) כדי ליצור את מחרוזת הטקסט החדשה. יש להשתמש בסמן מלבני המופיע במיקוס של האות הנוכחית, כדי לתמוך בכתיבה על טקסט קיים, כמתואר בתרשים 6.4. המראה והה לבתירה של אות זו, ומספק למשתמש רמז ויוואלי על ההבדל בין מצבי הכנסת טקסט וכתיבה על טקסט קיים. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 93 | חס פוב 5005ב-5 193 פחד תרשים 6.4: סמן כתיבה על טקסט קיים. השתמש במקש +ו56ח1 כדי לעבור בין מצב הוספת טקסט רגיל לבין מצב כתיבה על טקסט קיים. מחיקת טקסט המקשיס 06]6%6 ו-50866א886 תומכים במחיקת טקסט. מקש 06166 מוחק את האות שבכיוון התנועה של הסמן (באנגלית - מימין לסמן, ובעברית - משמאל לסמן); מקש 838650366 מוחק את האות שנגד כיוון התנועה של הסמן (באנגלית - משמאל לסמן, ובעברית - מימין לסמן). בשני המקרים, מחרוזת הטקסט נעה בכיוון המחיקה - פעולה זו נקראת פַחוח1ו8₪50-20 (צירוף אוטומטי). אין צורך להעתיק טקסט שנמחק אל הלוח, למקרה שרוציסם לשתחזר או שמתחרטים על הפעולה שנעשתה; במקוס זאת, יש לכלול בהגדרות המערכת שתהיה לפחות פעולת ביטול (ססח) אחת בהקשר זה (פעולת 'יבטליי מקובלת מאוד, וב-016/ למשל, מאפשרים פעולות רבות כאלו). במקרה של בחירת טקסט (ח0סו56!660 16%6), כאשר המשתמש מקיש על מקש ₪616%6 או 50866א886, הוא גורס למחיקת כל הטקסט המסומן. יש למחוק טקסט נבחר כאשר טקסט חדש מוסף ישירות, או על ידי פקודת העברה. במקרה זה יש להחליף את הטקסט הנבחר בקלט החדש. ידיות אובייקטיס עשויים לכלול ידיות (0/65ח8). אלו הן נקודות אחיזה מיוחדות שעשויות להיראות בצורות שונות. ניתן להשתמש בידיות לביצוע פעולות שונות כגון תנועה, שינוי גודל, סילום (שינוי קנה מידה), חיתוך, עיצוב, ומילוי. סוג הידיות הניתנות לשימוש תלוי בסוג האובייקט. בגבולות אובייקט תמונה, למשל, רואיס ריבועיס שחוריס בפינות ובפאות. פס כותרת של חלון משמש כידית הזזה שלו, וגבולות החלון משמשים כידיות לשינוי גודלו. בסמלים, הסמל הנבחר משמש כידית העברה שלו. למידע נוסף על עיצוב ידיות: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". צורה רגילה של ידית אובייקט היא תיבה ריבועית שנמצאת בפינות האובייקט (ולעיתיס גס בפאות), כפי שמודגס בתרשים 6.5. ידית ----= הא תרשים 6.5: אובייקט גרפי עם ידיות. 4 [64 - פיתוח ממשק משתמש כאשר שטח הידית מלא, הידית יכולה לבצע פעולות מסוימות, כגון שינוי קנה מידה, חיתוך, או עיצוב. כאשר הידית נראית חלולה, היא מנוטרלת מביצוע פעולות. ניתן להשתמש בתצוגת ידיות זו כדי לציין בחירה (ח0ו56!660), למרות שפעולת הידיות אינה זמינה. כדי שניתן יהיה לראות את הידיות ולתפוס אותן בעזרת מצביע העכבר, אסור שגודלן יהיה קטן יותר מזה של קו גבול החלון. מכיון שידיות נגררות בדרך כלל רק על ידי העכבר, יש לספק מכניוס נפרד כדי להזיז או לשנות גודל של אובייקטיס באמצעות מקשי המקלדת. לדוגמה, ניתן לספק גיליון מאפייניס שבו יוכל המשתמש לצפות ולהקליד ערכיס עבור מיקוס וגודל, ובנוסף ניתן לאפשר לו לשנות מיקוס וגודל של אובייקט בעזרת מקשי החיצים. תנועות תנועה (ח58600ח1:8) היא יחידת שינוי של אובייקט. מגוון האפשרויות של תנועה משתרע מתוצאה של פעולה אחת עד לקבוצת פעולות. במצב אידיאלי, תנועות מבוצעות מיידית, וקיימת תמיכה בחזרה או ביטול שלהן. מכיון שקיימים מצבים שבהס אפשרות זו אינה מעשית, נקבעו מוסכמות ממשק מיוחדות לביצוע פעולות המוגדרות כתנועות. אס קיימות בחלון תנועות שטרס בוצעו (07875860005 בַח(60ח06) בומן שסוגריס אותו, יש לשאול את המשתמש האם לבצע או לבטל אותן. תנועות יכולות להתבצע ברמות שונות, ופעולה שניתנה ברמה מסוימת - אפשר שלא תיצור שינוי תמידי. לדוגמה, המשתמש יכול לשנות את מאפייני הגופניס בבחירת טקסט מסוימת, אך שינויי טקסט אלה יחייבו לשמור את קובצ המסמך לפני שהשינוייס יבוצעו. להלן פקודות לביצוע תנועות ברמת הקוב. תנועות ברמת קוב: 86 | שמירה של פעולות העריכה הזמניות, או נקודות הביקורת (18חו0ק090%) והתחלת אירוע עריכה חדש. אם לא ניתן שם למסמך, פקודה זו תורה למשתמש לתת שם למסמך, כמו שנעשה בפקודה 5 6צ58. 5 6ע58 | שמירת קובץ (עם כל פעולות העריכה) כקובץ בעל שם חדש (אפשר גם בתיקיה שונה) והתחלת אירוע עריכה חדש. 6 | מורה למשתמש לשמור את כל פעולות העריכה הזמניות שלא נשמרו. אם אושר, כל פעולות העריכה יישמרו והחלון יוסר. הערה: יש להשתמש בפקודת 586 בהקשר של תנועות קובץ, כאשר הן מבוצעות עבור כל הקובץ, כגון מסמך, באותו זמן. פעולה זו אינה מתייחסת בהכרח לתנועות המבוצעות בנפרד, כגון הליך עיבוד רשומה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 95 ברמה יותר בסיסית, ניתן להשתמש בפקודות הבאות כדי לטפל בתנועות מקובלות בקוב. פקודות לתנועות: פקודה פעולה העתקת התנועה האחרונה של המשתמש. | 0060 ביטול התנועה האחרונה, או המסומנת. 0 | שיקום (היפוך) תנועת הביטול (ססח() האחרונה ("ביטול הביטול"). | 06 ביצוע תנועה מושהית והסרת החלון. עופס | ביצוע תנועה מושהית, ללא הסרת החלון. ביטול כל התנועות המושהות, והסרת החלון. להלן הפקודות המומלצות לניהול תנועות של הליך. הפקודות לניהול תנועות של הליך: אבי ה שמא רה הערה: למרות שניתן לעצור הליך עם הפקודה |63066, פקודה זו גורמת לאובייקט לחזור למצבו לפני הפעלתה. מאפיינים הגדרה וארגון של מאפיינים (065ז6ססזק) למרכיבי יישוס הס חלק עיקרי בעיצוב ממוקד-נתוניס. פקודות כגון 5חסשק0, 10ח1, 1040 ץוסוחוחט5 ו-+הוחזס] מתארות בדרך כלל תכונות שניתן להגדירן מחדש כמאפייניס של אובייקט (או אובייקטיס). הפקודה %165ז6קסזש משמשת לגישה אל מידע על מאפייני אובייקט. כאשר המשתמש בוחר בפקודה זו, יש להציג חלון משני שבו יוצגו מאפייני האובייקט. למידע נוסף על גיליונות מאפיינים: ראה פרק 9 "חלונות משניים". 6 [646 - פיתוח ממשק משתמש יש דרך ברורה להגדרת גישה אל מאפייניס של אובייקטים ויזואלייס או קליס לציהוי, כגוו בחירת טקסט, תאים, או אובייקטים מצוירים. קשה יותר להגדיר גישה לאובייקטים פחות מפורשים, כגון פיסקאות. במקרים מסוימים ניתן לכלול מאפייניס במשתמע. לדוגמה, פניה למאפייניס של בחירת טקסט יכולה לאפשר גישה למאפייניס של פיסקה הכלולה באותו טקסט. דרך אחרת לאספקת גישה למאפייני אובייקט היא ליצור ייצוג של אותו אובייקט. לדוגמה, מאפיינים של דף יכוליס להיות נגישים דרך ייצוג גרפי או אחר של הדף הממוקס בשטת מיוחד של החלון (לדוגמה, שורת המצב). טכניקה אחרת שיש לשקול היא לכלול ערך מאפיינים מיוחד בתפריט האובייקט הקשור. לדוגמה, תפריט קיצור הדרך של בחירת טקסט יכול לכלול ערך תפריט של פיסקה. כמו כן, ניתן לשקול שימוש בתת-תפריט מדורג של הפקודה 165ו6טסזפ עבור ערכי תפריט מיוחדים, אולס רק אס לא קיימת גישה אחרת, קלה, אל המאפיינים. הוספת ערכים למאפיינים מיוחדים יכולה בקלות ליצור ערבוביה בתפריט. למידע נוסף על תפריטי קיצור דרך: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". הפקודה 165ז6קסיזש אינה הדרך היחידה לגישה למאפייני אובייקט. לדוגמה, תצוגת תיקיה כוללת מאפייניס מסוימים של אובייקטים המאוחסניס במערכת הקבציס. בנוסף, ניתן להשתמש בפקדי סרגל כלים כדי להציג מאפייניס של אובייקטיס נבחריס. פעולות העברה פעולות העברה קשורות (או נגזרות) להעברה, הזוה, העתקה וקישור של אובייקטים ממקוס אחד למשנהו. לדוגמה, הדפסת אובייקט היא סוג של פעולת העברה, מכיון שהיא מוגדרת כהעתקת אובייקט אל מדפסת. שלושה מרכיביםס יוצריס פעולת העברה: האובייקט אותו מעבירים, יעד ההעברה, והפעולה האמורה להתבצע. ניתן להגדיר את אותס מרכיביס במפורש (ע0וסו|קאם) או במשתמע (ץ0ו0וקוח1), על-פי פעולת הגומלין שבה אתה משתמש. הגדרת פעולת ההעברה נקבעת על ידי היעד. לפעולת העברה עשויות להיות כמה משמעויות, ולכן ניתן להגדיר פעולת ברירת מחדל ופעולות מתאימות אחרות המבוססות על מידע המסופק על ידי מקור ההעברה והתאימות והיכולת של יעד ההעברה. לדוגמה, ניסיון להעביר אובייקט אל מכולה יכול לגרוס לאחת משלוש האפשרויות הבאות: 4% דחיית האובייקט. + קבלת האובייקט. + קבלת תת-קבוצה או צורה שונה של האובייקט (לדוגמה, הרחבת תכולתו או מאפייניו, מחיקת המכולה הנוכחית שלו, או המרת האובייקט לסוג חדש). רוב ההעברות מבוססות על אחת משלוש הפעולות היסודיות המפורטות להלן. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 97 פעולות העברה: מיקום או הצבה מחדש של האובייקט הנבחר. מכיון שפעולת ההזזה אינה משנה את הזהות הבסיסית של אובייקט, אין הדבר דומה להעתקת האובייקט ומחיקת המקור. יצירת העתק של אובייקט. האובייקט שנוצר בלתי תלוי באובייקט המקור. העתקה אינה יוצרת בהכרח עותק זהה. כמה ממאפייני העותק אפשר שיהיו שונים מן המקור. לדוגמה, העתקת אובייקט יכולה ליצור שם שונה או תאריך יצירת הקובץ. בדומה, אם כמה ממרכיבי האובייקט מגבילים את העתקתם, יועתקו רק מרכיבי האובייקט שאינם מוגבלים להעתקה. יצירת קישור בין שני אובייקטים. בדרך כלל, התוצאה היא אובייקט ביעד ההעברה בעל קישור אל אובייקט המקור. יש שתי שיטות שונות לתמיכה בממשק העברה הבסיסי: שיטת הפקודה, ושיטת ההפעלה הישירה (טפלול, חסח8|טקוחפּ!ו). שיטת הפקודה שיטת הפקודה להעברת אובייקטים משתמשת בפקודות 60%, 6000 ו-885%6. מקס פקודות אלו בתפריט הנפתח 561% ובתפריט הקיצור של האובייקט הנבחר, ותמוך במקשי הקיצור הסטנדרטיים שלהן. באפשרותך גס לכלול לחצני סרגל כלים כדי לתמוך בפקודות אלו. כדי להעביר אובייקט, על המשתמש לבצע את הפעולות הבאות: 1. ביצוע בחירה. 2. בחירה ב-6₪% או ב-ץ600. הפקודה 6% מסירה את הבחירה (הדבר שנבחר, אובייקט שלם או חלקי) ומעבירה אותה (או ייחוס אליה) אל הלוח (0זסטקו!6). הפקודה צְ60, מעתיקה את הבחירה (או ייחוס אליה) ומעבירה אותה אל הלוח. 3. יש לנווט אל היעד (ולהגדיר את מיקוס ההוספה - 00₪ו1.0680 חסוזז56ח1, אם דרוש). יש לבחור בפקודה 56פהּ0. הפקודה 885%6 מסיימת את פעולת ההעברה. לדוגמה, כאשר המשתמש בוחר ב-606 ו-585%6, הבחירה מוסרת מן המקור ומועברת אל היעד. כאשר המשתמש בוחר ב-ץ600 ו-885%6, נוסף העתק עצמאי של הבחירה והמקור נשאר ללא שינוי. כאשר המשתמש בוחר ב-ץ600 ו-%ח11 23516 או 56ב + נוסף אובייקט ביעד המקושר למקור. 8 641 - פיתוח ממשק משתמש יש לבחור באחת מצורות הפקודה 885%6 כדי לציין כיצד האובייקט יועבר אל היעד. ניתן להשתמש בפקודה 885%6 לבדה, כדי לציין שהאובייקט יועבר כתוכן מקומי. ניתן להשתמש בצורות אחרות של פקודה זו עבור העברות אפשריות אחרות, תוך שימוש בצורה הכללית הבאה: [שס-אובייקט 0 | שס-סוג 35] [שסם-סוג] 2356 לדוגמה, נכתוב 6!פֶ3ד 6זס/ 35 06/5 2856 ואז [שס-סוג] המקור הוא 69|8 ושס הסוג המתקבל הוא 6טּד 6זס/. למידע נוסף על שמות אובייקטים, כולל הסוג שלהם: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". הטבלה הבאה מסכמת צורות מקובלות של הפקודה 585%6. פקודות 235%6 מקובלות : פקודה פעולה 00000 שפגק הכנסת האובייקט מהלוח כתוכן מקומי (נתונים). [ שם-סוג ] 58546 | הכנסת האובייקט מהלוח כאובייקט מוטבע. האובייקט המוטבע יכול להיות מופעל ישירות בתוך היעד. חסס! 45 [ שם-סוג] 03516 | הכנסת האובייקט מהלוח כאובייקט מוטבע. האובייקט המוטבע מוצג כסמל. אחו] ₪8516 | הכנסת קישור של הנתונים (>חו | ההכ) אל אובייקט שהועתק ללוח. ערך האובייקט משולב או מועבר כתוכן מקומי אל היעד, אולם נשאר מקושר לאובייקט המקור. כך, שינוי באובייקט המקור משתקף באובייקט שביעד. [ שם-אובייקט ] סז אחו1 28516 | הכנסת אובייקט מקושר, אשר מוצג כתמונה של האובייקט שהועתק אל הלוח. האובייקט המוצג קשור לאובייקט שבלוח, כך שכל שינוי באובייקט המקור משתקף באובייקט שביעד. חווזסקעו] 35 3546 | הכנסת היפר-קישור לאובייקט שהועתק ללוח, כדי לתמוך בניווט לאותו אובייקט. ]501 8516 | הכנסת אובייקט מקושר, המוצג כסמל קיצור דרך, אל אובייקט שהועתק ללוח. האובייקט המוצג מקושר לאובייקט שבלוח, כך שכל שינוי במקור משתקף ביעד. |5060!8 08546 | הצגת תיבת דו-שיח הנותנת למשתמש שליטה מפורשת בדרך שבה מוכנס אובייקט ללוח. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 99 למידע נוסף על פקודות 2856 אלו ותיבת הדו-שיח של |50668 66ְ85ק: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". השתמש בהקשר היעד כדי לקבוע איוה פעולות הדבקה (285%0) רצוי להציע בכל מקרה. פעולות ההדבקה שיוצעו למשתמש תלויות באפשרויות הזמינות לכל אובייקט מקור. ייתכן שפעולות ההדבקה תהיינה תלויות גס בטבע ובמטרה של היעד. לדוגמה, מדפסת מגדירה את ההקשר של ההעברות אליה. בדרך כלל יש צורך רק בפקודות 285%6 ו-|5066/8 456ק. הפקודה 285%6 יכולה להיות מותאמת באופן דינמי כדי לשקף את ברירת המחדל, או את צורת הטופס המועדף על ידי היעד בעת הוספת האובייקט המועבר - לדוגמה, כנתוניס מקומיים או כאובייקט מוטבע. הפקודה !506013 885%6 מאפשרת טיפול בכל הסוגים המיוחדיס של העברה. אולס, אס הקשר היעד מחייב גישה מהירה לצורת העברה מיוחדת, כגון אחז] סז5ב, ניתן לכלול גס פקודה זו. השתמש בהקשר היעד כדי לקבוע את תופעות הלוואי של פעולת ההעברה. לפעמים, יש להתחשב בסוג האובייקט המוסף על ידי פעולת ההדבקה, וביחסי הגומלין בין סוג האובייקט ליעד. להלן כמה תרחישים נפוצים : 4+ כאשר המשתמש מדביק אובייקט אל יעד אשר תומך באזור הוספה (ח106800 ח0וז56ח1) מיוחד, מוחלפת הבחירה באזור היעד בוו של הנתוניס המועבריס. לדוגמה, בהקשר של טקסט או רשימה, כאשר הבחירה מייצגת אזור הוספה מיוחד, תוחלף הבחירה הפעילה של היעד. בהקשריםס של טקסט שיש בו מיקוס הוספה אבל אין בו בחירה קיימת, נקודת ההוספה תהיה לאחר האובייקט המוסף. + בהקשר ליעדים חסרי סדר או בעלי סדר-2 שאין בהס נקודת הוספה מפורשת, הוסף את האובייקט המודבק והגדר אותו כבחירה הפעילה. בנוסף, השתמש בהקשר של היעד כדי לקבוע היכן למקס את האובייקט המודבק. יש להתחשב בהקשרים הניתניס על ידי המשתמש. לדוגמה, אס המשתמש בוחר בפקודה 6 מתוך תפריט הקיצור, ניתן להשתמש במיקוס המצביע - היכן שלחצון העכבר נלחצ, כדי למקם את האובייקט המיובא. אם המשתמש אינו מספק רמזיס כלשהם, יש למקס את האובייקט במקוס המתאיס יותר להקשר של החיעד - לדוגמה, במיקוס הבא של הרשת (070). % אס האובייקט החדש מקושר אוטומטית לבחירה הפעילה (לדוגמה, טבלת נתוניס וגרף), הוסף את האובייקט החדש בצד הבחירה, וקבע את האובייקט המוסף כבחירה החדשה. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש עליך להשתמש בהקשר כדי לקבוע האס להציג אובייקט מוטבע או מקושר כתוכן (תצוגה או תמונה של הנתוניס השייכיס לאובייקט) או כסמל. לדוגמה, ניתן לקבוע מה להציג בהתבסס על סוג ההדבקה שהמשתמש בחר בה. הפקודה %ע%6ו500 56בק מורה על הצגת אובייקט מקושר כסמל. בדומה, הפקודה |8 5060 ₪85%6 מכילה אפשרויות המתירות למשתמש להגדיר את צורת ההצגה של האובייקט המועבר. אס לא ניתנה העדפה כלשהי, יישוס היעד מגדיר את ברירת המחדל להדבקה. באשר למסמכים, לרוב מציגיס את האובייקט המוסף כפריט תוכן במכולת היעד. אס סמלים מתאימים יותר להקשר של היישוס, הגדר את הדבקת ברירת המחדל, כך שתציג את האובייקט המועבר כסמל. לביצוע הפקודה 88516 אסור להשפיע על תכולת הלוח. כך מתאפשרת הדבקת הנתוניס שעל הלוח פעמיס רבות. למרות שתוצאת ההדבקות השונות היא תמיד העתק של המקור, התוצאה של פקודות +60 או צְש60 מחליפה את הערך האחרון שבלוח. ניתן לתמוך גם בפקודות סד 6שס₪ ו-סד צְ600. במקרה זה, חייבים לספק תיבת דו-שיח שתכיל רשימה של היעדים האפשריים ותאפשר למשתמש לבחור בערך מן הרשימה. שיטת פעולה ישירה שיטת הפקודה יעילה כאשר פעולת העברה דורשת מהמשתמש לנווט בין מקור ליעד. עס ואת, עבור העברות רבות שיטת הפעולה הישירה (חסטה|טקוח8 606זום) היא השיטה הטבעית והמהירה. בפעולת העברה ישירה המשתמש בוחר אובייקט וגורר אותו אל היעד הרצוי לו. מכיוו שהשיטה דורשת מיומנות רבה יותר ומשתמשיס מסוימיס יתקשו בהפעלתה, יש להימנע משימוש בה כשיטה יחידה. הממשקים הטוביס יותר תומכיס בהעברה בשיטת הפקודה עבור פעולות בסיסיות, ובהעברה בפעולה ישירה כקיצור דרך. ביכולתך לתמוך בהעברה ישירה לכל אובייקט ויוואלי. האובייקט (כמו חלון או סמל) אינו צריך להיות פעיל בזמן הפעולה. לדוגמה, המשתמש יכול לשחרר אובייקט בחלון שאינו פעיל, אך פעולת השחרור תפעיל את החלון. אס אובייקט שאינו פעיל אינו יכול לקבל העברה ישירה, על האובייקט (או על המכולה שלו) לספק משוב למשתמש על כך. ההקשר של היעד קובע כיצד האובייקט המועבר משולב ומוצג במקוס שבו משחרריס אותו. האובייקט המשוחרר יכול להיות משולב כנתון מקומי (8%9כ 6ש880), כאובייקט, כחלק מאובייקט - כגון המאפייניס שלו - או כאובייקט מותמר (77060ז5)0ח8זד). עליך לקבוע אס להוסיפו לבחירה קיימת, או להחליף את הבחירה, תוך התבססות על הקשר הפעולה. לשס כך יש להשתמש בגורמיס כגון התבניות 0הוחזס=) הצמינות עבור האובייקט, מטרת היעד, וכל מידע המסופק על ידי המשתמש, כגון המיקוס המדויק שבו הוא משחרר את האובייקט, או פקודות (או מצביס) שבחר בהן. לדוגמה, יישוס יכול לספק סוג מסוים של כלי כדי להעתיק את מאפייני האובייקטיס. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 101 העברות מסוג ברירת מחדל של גרור-ושחרר משתמש מעביר אובייקטיס בפעולת ברירת מחדל של גרור- ושחרר (קסזס-0חףּ-טזס) בעזרת לחצן העכבר הראשי (השמאלי, ברוב המקרים). הפעולה מבוצעת על פי ברירת המחדל שהוגדרה על ידי היעד. כמו בשיטת הפקודה, היעד מגדיר ואת בהתבסס על מידע אודות האובייקט (כגון התבניות הזמינות עבור האובייקט) וההקשר של היעד עצמו. יש להימנע מלהגדיר פעולה הרסנית כברירת מחדל. כאשר הדבר אינו ניתן, יש להציג תיבת הודעה כדי לאשר את כוונות המשתמש. שימוש בטכניקת העברה וו מאפשר למשתמש להעביר ישירות אובייקטים בין מסמכים המוגדרים על ידי היישום, כמו גם למשאבי מערכת, כגון תיקיות ומדפסות. תמוך בפעולות גרור-ושחרר והשתמש במוסכמות הנתמכות על ידי המערכת: המשתמש לוח על הלחצן הראשי בעכבר בשעה שהוא מצביע על האובייקט, המשתמש מניע את העכבר בשעה שהלחצן נשאר לחוץ, ומשחרר את הלחצן כאשר המצביע נמצא היעד. פעולת ברירת המחדל הנפוצה היא 6צסוא, אך היעד יכול לפרש מחדש את הפעולה, כך שתהיה מתאימה לו יותר. לכן, באפשרותך להגדיר פעולת ברירת מחדל מסוג גרור-ושחרר כפעולת העברה עיקרית אחרת כמו צץק60 או אחז1, או כפקודת יעד ייחודית כמו %חק או 0ד0ח56, או אפילו פקודת העברה מיוחדת כמו 5 ץ600. העברות מסוג גרור-ושחרר שאינן ברירת מחדל משתמש מעביר אובייקט בפעולת גרור-ושחרר שאינה ברירת מחדל בעזרת הלחצן המשני של העכבר. במקרה זּה, במקוס לבצע פעולת ברירת מחדל, היעד מציג תפריט קיצור, כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר, כמוצג בתרשיס 6.6. תפריט הקיצור מכיל פקודות סיוס העברה מתאימות. זפ עסס 6 אחו1 308 תרשים 6.6: פעולת גרור-ושחרר שאינה ברירת מחדל. היעד תמיד קובע איזה פעולות סיוס ההעברה יש לכלול בתפריט קיצור הדרך. הדבר נעשה בדרך כלל תוך התחשבות במידע על האובייקט אשר סופק על ידי המקור. 12 641 - פיתוח ממשק משתמש הצורה של סיום פעולות גרור-ושחרר שאינן ברירות מחדל, דומה למוסכמות המקובלות, כגון אלו של הפקודה 885%6. השתמש בפעולות הסיוס של העברה רגילה - 6זסן] ס6עס1, 676 ץ602 ו- 1676 אהו1 - כאשר האובייקטיס המועבריס הס נתוניס מקומייס של היעד. אס אין זה כך, הגדר את סוג העברה שבוצעה. באפשרותך להציג פעולות סיוס חלופיות המתאימות להקשר של היעד; לדוגמה, מדפסת מציגה את הפקודה 4676 +חוזוש. באשר לפקודות התומכות רק בהיבט חלקי של התמרת אובייקט 001660 חה )0 חהסחהזס)5ח3זד), יש להשתמש בהוראות יותר מפורשות - לדוגמה, 16 65ווסקסזק 602 או 1676 50056ה הזד (שנה סדר). יש להשתמש בצורה הכללית עבור פעולות גרור-ושחרר שאינן ברירות מחדל, כמו בדוגמה זו: [ שס-סוג 85] ₪616 [ שם-אובייקט | שס-סוג] [שס-פקודה] להלן סיכוס של צורות רגילות של פקודות סיוס של העברות שאינן ברירות מחדל. פקודות השלמה של העברות שאינן ברירות מחדל: 6 פעטסוא | העברה של אובייקט נבחר ליעד כתוכן מקומי | ו (נתונים). 6 ע00ס6 יצירת עותק של אובייקט נבחר ביעד כתוכן מקומי. 6 אהו | יצירת קישור נתונים בין האובייקט הנבחר לבין היעד. ערך האובייקט המקורי משולב או מועבר כנתונים מקומיים בתוך היעד, אך נשאר מקושר לאובייקט המקור. כך, שינויים בו משתקפים באובייקט המועתק. 6 [שם-סוג] שצסו | העברה או ההעתקה של האובייקט הנבחר כאובייקט מוטבע. האובייקט המוטבע מוצג בצורה הנוכחית שלו ו וניתן להפעילו ישירות ביעד. 6 [שם-סוג] אחזז1 | יצירת אובייקט מקושר המוצג כתמונה של האובייקט הנבחר. התצוגה מקושרת לאובייקט הנבחר, כך שכל שינוי הנעשה באובייקט המקור משתקף ביעד. חסס] 85 616 [שם-סוג] טסוו | העברה או העתקה של אובייקט נבחר כאובייקט מוטבע, והצגתו כסמל. חסס! 35 6ז46] [שם-סוג] עקס6 6 ז10וסח6 070816 | יצירת אובייקט המקושר לאובייקט הנבחר; מוצג כסמל קיצור דרך. הסמל המוצג מקושר אל האובייקט הנבחר, כך שכל שינוי באובייקט הנבחר משתקף ביעד. למידע נוסף כיצד להציג תפריט פקודות ברירת מחדל: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 103 יש להגדיר ולהציג כראוי בתפריט הקיצור את פקודת ברירת המחדל לגרירה ושחרור של אובייקטים. וו תהיה פקודת גרור-ושחרר המגיבה ללחיצה על הלחצן הראשי של העכבר. ביטול העברת גרור-ושחרר כאשר משתמש גורר אובייקט ומשחרר אותו במקומו הנוכחי (ולמעשה, אינו מעביר אותו), יש לפרש ואת כביטול פעולת העברה ישירה. בדומה, יש לבטל את פעולת ההעברה, כאשר המשתמש מקיש על מקש 556 במהלך הגרירה. בנוסף, יש לכלול את הפקודה 680661 בתפריט הקיצור של פעולת גרור-ושחרר שאינה ברירת מחדל. כאשר המשתמש בוחר פקודה זו, יש לבטל את הפעולה. הבחנה בין העברה לבין בחירה בעת גרירה גרירה מבצעת שתי פעולות: בחירה וגרירה; לכן יש לספק נוהל שיבחין בין שתי פעולות אלו. הנוהל הנבחר צריך להתאים להקשר הנוכחי של האובייקט, או שניתן לספק ידיות (0/65ח8) שונות עבור בחירה ועבור העברה. הדרך היותר מקובלת משתמשת במיקוס המצביע בתחילת פעולת הגרירה. אם המצביע נמצא בתוך בחירה קיימת, יש לפרש את הפעולה כהעברה; אס הגרירה מתחילה מחוץ לבחירה קיימת, ברקע הלבן שמסביב לאובייקט, יש לפרש את הגרירה כפעולת בחירה. גלילה בעת העברה על ידי גרירה כאשר משתמש גורר ומשחרר אובייקט מאזור אחד הניתן לגלילה (כגון חלון, חלונית, או תיבת רשימה) לאזור אחר, ייתכן שלצורך משימות מסוימות יהיה צורך להעביר את האובייקט אל מחוץ לגבולות אותו אזור. פעולות אחרות יכולות לכלול גרירת האובייקט למקוס שאינו נראה באותו זמן על המרקע. במקרה האחרון, יותר נוח לגלול את האזור אוטומטית (פעולה הידועה כגלילה אוטומטית, או גלילה עצמית). כשהמשתמש גורר את האובייקט אל גבול האזור הנגלל, באפשרותך לשלב שתי התנהגויות אלו (גרירה וגלילה) יחד, על ידי ניצול מהירות הגרירה. לדוגמה, אס המשתמש גורר באיטיות את האובייקט על גבול אזור הגלילה, יש לגלול את האזור; אס האובייקט נגרר במהירות, אין לגלול את האזור. כדי לתמוך בטכניקה זו במהלך גרירה, יש לדגום את מיקוס המצביע בתחילת הגרירה בכל פעס שהעכבר נע, ובהגדרת שעון שנקבע על ידי היישוס (מומלצ, מרווחים של 100 מילי-שניות). אס מגדיריס תמיכה בגרור-ושחרר אין צורך להגדיר שעון. יש לאחסן כל ערך במקוס שבו יש מקוס לשלושה ערכיסם לפחות, כדי שאפשר יהיה להחליף דגימות קודמות בדגימות חדשות. אחר כך יש לחשב את מהירות המצביע על פי שתי הדגימות האחרונות של המיקוס שלו. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש כדי לחשב את המהירות, יש לסכם את המרחק בין הנקודות שבכל דגימה עוקבת ולחלק את המספר בזמן שחלף בין דגימה לדגימה. המרחק הוא הערך המוחלט של ההפרש בין המיקומיס של א ושל צ או: (( 2ץ- 1ץ) + (2א - 1א) 85), כדי לחשב את המהירות יש לכפול מספר גה ב-1024 ולחלק בזמן שחלף. המכפיל 1024 מונע את אובדן הדיוק הנגרס על ידי חלוקה בשלמים. , 908 0-2 (2ץ-1/) 905 הערה: המרחק המחושב באלגוריתם אינו מרחק קרטזי (מדויק). חישוב זה משתמש בערכים מקורבים להשגת יעילות, במקום להשתמש בשורש הריבועי של סכום הריבועים: ((2(/2ץ - 1ץ) + 2(*2א - 1א)דח50). פעולה זו (שימוש בשורש הריבועי) צורכת יותר משאבי מחשב. יש להגדיר מראש אזור חס (2006 +40) לאורך שולי האזור הנגלל וגם ערך סיוס גלילה טטס-6חוד |01ז56). יש להשתמש ברוחב כפול של פס גלילה אנכי או בגובהו של פס גלילה אופקי, כדי להגדיר את רוחב האזור החסם. במהלך פעולת הגרירה, יש לגלול את האזור הנבחר אס מתקיימיס התנאיס הבאים: המשתמש גורר את המצביע בתוך האזור התם, המהירות הנוכחית היא מתחת למהירות מומלצת שנקבעה והשטח הנגלל יכול להיגלל בכיוון הגלילה של האזור החס שהוא נמצא בו. המהירות המומלצת היא 20 פיקסלים לשנייה. שגרות אלו מתוארות בתרשים 6.7. אזור חם לגלילה אוטומטית תרשים 6.7: גלילה אוטומטית המבוססת על מהירות הגרירה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 105 גודל הגלילה תלוי בסוג המידע ובמרחק גלילה הגיוני. לדוגמה, עבור טקסט, הגלילה האנכית היא שורה אחת כל פעם. יש לשקול שימוש בהדרגתיות גלילה הדומה לזו הקיימת עבור חיצי פס הגלילה. לתמיכה בגלילה מתמשכת יש לקבוע את קצב הגלילה שמתכווניס לתמוך בה - לדוגמה, ארבע שורות לשנייה. אחר שימוש בבדיקת מהירות כדי לדמות גלילה אוטומטית, יש להגדיר שעון עצר - לדוגמה, 100 מילי-שניות. כאשר הזמן הנמדד בשעון העצר מסתיים, יש לקבוע כמה זמן עבר מהגלילה האחרונה. אס הזמן שעבר גדול מקצב הגלילה, יש לגלול יחידה נוספת. אס לא, יש לאפס מחדש את השעון ולבדוק שוב את זמן הסיוס שלו. משוב העברה מכיון שהעברת אובייקטיס היא אחת המשימות היותר נפוצות של המשתמש, התחזרת משוב מתאים היא גורס עיצוב חשוב. חוסר עקביות בהודעות משוב, או משוב שאינו ברור, יכוליס לגרוס למבוכה אצל המשתמש. למידע נוסף על עיצוב של משוב העברה: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". העברות בשיטת פקודה באשר להעברה בשיטת פקודה (ז5)6ח8זד 166000 6חהוחו60), כאשר המשתמש בוחר בפקודה 60% יש להסיר ויזואלית את האובייקט הנבחר. אם קיימות נסיבות מיוחדות ההופכות את ההסרה הוויזואלית של האובייקט לבלתי מעשית, ניתן להציג את האובייקט הנבחר בצורה מיוחדת, כדי ליידע את המשתמש שהפקודה פשס הושלמה, אך העברת האובייקט מושהית. לדוגמה, המערכת מציגה מסגרת מהבהבת כדי להצביע על מצב וה (שיס לב כיצד הדבר נעשה בגיליון |6ם). יש צורך לשקס את מצב התצוגה של האובייקט, אס המשתמש בוחר בפקודות 60% או צְ0ס עבור אובייקט אחר, לפני שהוא מפעיל את הפקודה 2856 עבור האובייקט הקודם. אס הוא יעשה זאת, הפקודה החדשה תבטל את הפקודה 66% המושהית, בעוד שהוא מצפה שהפקודה + תסיר את האובייקט הקודם שנבחר. במקרה זה צריך לספק משוב למשתמש ולשחזר את המצב הוויוואלי הקודסם. על כן יש לשקול בוזהירות את השפעת חוסר העקביות כאשר בוחריס בצורת משוב זו. עבור הפקודה ץְ600 אין צורך במשוב כלשהו. פעולת ההדבקה גם היא אינה מחייבת משוב נוסף, כי ממילא רואים את האובייקט המודבק במקומו. עס ואת, אם נבחרה הפקודה 60% ותצוגת האובייקט לא הוסרה קודם על ידי שימוש בתצוגה אלטרנטיבית, צריך להסיר את האובייקט עכשיו. 6 641 - פיתוח ממשק משתמש העברות בשיטה ישירה במהלך העברה בשיטה ישירה (5/6ח8ד חס8|טקוחהּו 66זום) יש לספק לאובייקט, למצביע וליעד את צורות המשוב הבאות: + הצגת האובייקט בצורה הנבחרת שלו, כאשר המיקוד נמצא על התצוגה בה הוא מופיע. כדי להצביע על כך שהאובייקט נמצא במצב מעבר, אפשר להוסיף לאובייקט כמה תכונות תצוגה נוספות. לדוגמה, לפעולת העברה ניתן להשתמש בתצוגת מסגרת מהבהבת הנמצאת בשימוש על ידי המערכת, כדי לציין מתי סמל נחתך. שנה את המצב הוויוואלי בהתבסס על ברירת המחדל של פעולת הסיוס הנתמכת על ידי היעד שהמצביע עובר עליו באותה עת. שמור את תצוגת האובייקט במקומו המקורי, עד שהמשתמש יסיים את פעולת ההעברה. פעולה זו לא רק מספקת רמז ויזואלי לסוג ההעברה, אלא גס מספקת נקודת התייחסות ויוואלית נוחה. + הצגת האובייקט הנע יחד עס המצביע. השתמש בתצוגה המיידעת את המשתמש כיצד ייראה המידע ביעד, אך אינה מערפלת את ההקשר של אזור ההוספה. לדוגמה, כאשר מעבירים אובייקט בהקשר טקסט, חשוב שנקודת ההוספה תהיה ברורה במהלך הגרירה. תצוגת +סץ18 או תצוגה שקופה, כמתואר בתרשים 6.8, יכולה להועיל, כי היא מאפשרת לנקודת ההוספה המודגשת להיראות ברור, בשעה שמסופק מידע על הגודל, המיקוס ועל סוג האובייקט הנגרר. תרשים 6.8: תצוגת זטסץ18 ותצוגה שקופה של פעולת ההעברה. % מיקוס אובייקט המקור מספק לאובייקט המועבר את צורתו הראשונית, אך היעד יכול לשנות את הצורה. עצב את תצוגת האובייקט כך שתספק משוב כיצד ישולב האובייקט ביעד. לדוגמה, אס אובייקט יוטבע כסמל, הצג אותו כסמל. אס האובייקט ישולב כחלק מתוכנו המקומי של היעד, הצג אותו כך שישקף ואת. לדוגמה, אם טבלה הנגררת לתוך מסמך תשולב כטבלה, הייצוג יכול להיראות כמיתאר או כצללית שקופה של הטבלה. מאידך, אס הטבלה תומר לטקסט, הצג את הטבלה כייצוג של טקסט, כגון צללית שקופה של המיליס הראשונות בטבלה. 4 הצגת המצביע בצורה המתאימה להקשר של היעד ובדרך כלל - לציון אובייקטיס מוכנסים. לדוגמה, כאשר משתמש גורר אובייקט לתוך טקסט כדי להכניס אותו בין אותיות או מילים, הצג את מצביע עריכת-הטקסט הרגיל (לפעמים נקרא מצביע הח68ס-1, קרן-1). פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות | 107 + הצגת משמעות פעולת ההעברה בצדו הימני-התחתון של המצביע, כמתואר בתרשים 6.9. אין צורך בגליף (חסץ!6) נוסף עבור פעולת ההעברה. השתמש בסימן פלוס (+) כאשר ההעברה היא מסוג העתקה. השתמש בת גרפי של קיצור דרך עבור קישור. א א א ₪ תרשים 6.9: מצביעים עבור פעולות העברה, העתקה וקישור. + שימוש במשוב ויזואלי כדי לציין קבלת יעדים אפשריים. ניתן להשתמש בהדגשת הבחירה ואפשר גס להנפיש או להראות ייצוג של האובייקט המועבר ביעד. גס אפשר לציין יעד שאינו יכול לקבל אובייקט על ידי שימוש במצביע ייהשחרור אסור (קסזס סא)יי כאשר המצביע עובר עליו, כמוצג בתרשים 6.10. זסטקוחס= עזי] תרשים 6.10: מצביע שחרור אסור - "קסזס סא". פקודות העברה מיוחדות בהקשרים מסוימיס דרושה פעולת העברה מיוחדת, כך שדרושה, או רצוי שתהיה פקודה מיוחדת עבורה אם היא שכיחה. לדוגמה, אם העתקת אובייקטים קיימיס נעשית לעיתיס קרובות, אפשר להוסיף את הפקודה 63%6ו!קטפ. להלן כמה פקודות העברה מיוחדות. פקודות העברה מיוחדות נפוצות: מסירה אובייקט מהמכולה שלו. אם האובייקט הוא קובץ, הוא מועבר לסל המיחזור. מסירה את תכולת המכולה. 6 | מעתיקה את האובייקט הנבחר. | חח מדפיסה את האובייקט הנבחר במדפסת ברירת המחדל. 0 | מציגה רשימה של יעדי העברה אפשריים ומעבירה את האובייקט הנבחר ליעד שנבחר על ידי המשתמש. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש הערה: לעיתים קרובות, הפקודות 061616 ו-6163 משמשות לאותן מטרות, אך ניתן להבדיל ביניהן על ידי שיוך 56!616 לאובייקט ו-01637 למכולה של אובייקט. מקשי קיצור דרך של פעולות ההעברה להלן טכניקות קיצור הדרך המוגדרות עבור פעולות ההעברה. קיצורי דרך של פעולות ההעברה: א+0 ביצוע פקודת חיתוך (001). וס צ+071 | ביצוע פקודת הדבקה (08516). גרירה +01 | משנה את משמעות פעולת ברירת המחדל של העברה לפעולת העתקה (בהנחה שהיעד יכול לתמוך בפעולת העתקה); מקש ההרחבה יכול לשמש בצירוף כל אחד מלחצני העכבר. ביטול העברה הנובעת מפעולת גרור-ושחרר. עקב השימוש הנרחב בקיצורי הדרך של פקודות אלו בממשק המשתמש הגרפי, אין ליחס אותס לפקודות אחרות. פעולות יצירה יצירת אובייקטיסם חדשים היא פעולת משתמש נפוצה בממשק. למרות שיישומיס יכולים לספק הקשר ליצירת אובייקטים, יש להימנע מלהתייחס אל ממשק היישוס כאמצעי היחיד ליצירתם. בדרך כלל, יצירת אובייקט מבוססת על כמה אובייקטים או מפרטיס מוגדרים מראש, ויכולה להיתמך במסגרת הממשק בכמה אופנים. הפקודה 6002 הפקודה ץְק60 ליצירת העתק של אובייקט קיים הינה דרך בסיסית ליצירת אובייקטיס חדשים. את האובייקטים המועתקים ניתן לשנות, גם כדי להיות אבטיפוסים לאובייקטיס חדשים, כנדרש. מוסכמות מודל ההעברה מגדירות את טכניקות ההידודיות (אינטראקציה) להעתקת אובייקטיס. הפקודות ץ600 ו-35%6ק ופעולת גרור-ושחרר מספקות ממשק זה. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 109 הפקודה שש₪6 הפקודה ש₪6 משמשת ליצירת אובייקטים חדשיס. כאשר פקודה זו משויכת לאובייקט מסוים, היא יוצרת אוטומטית העתק של אותו סוג אובייקט. הפקודה ש6א נבדלת מהפקודות ץ600 ו-85%6 בכך שהיא פקודה יחידה היוצרת אובייקט חדש. הפקודה 105611 הפקודה +ז1856 פועלת בדומה לפקודה שפא, אלא שהיא משויכת למכולה, כדי ליצור אובייקט חדש ובדרך כלל מסוג מיוחד. בנוסף להוספת נתונים מקומיים, משתמשיס בפקודה %ז1₪56 כדי להוסיף אובייקטיס מסוגים אחרים. על ידי תמיכה בטכניקת 0 - |006 66[ %חה6חסקו 60 60506 (מודל רכיב האובייקט של 06פ5סשסוו!), תוכל לתמוך במגוון רחב של אובייקטיס. בנוסף, אובייקטיס הנתמכים על ידי היישוס שלך יוכלו להיות מוספים לקובצי מידע שנוצרו על ידי יישומיס אחריס התומכיס בטכנולוגיית 015 סס6. למידע נוסף על הוספת אובייקטים: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". הפעלת פקדים ביכולתך להשתמש בפקדים (0|5ח60) כדי לתמוך ביצירה אוטומטית של אובייקטיס חדשים. לדוגמה, ביישוס צייר, הלחצניס משמשים לעיתיס קרובות כדי להגדיר כליס או מצביס ליצירת אובייקטים חדשים, כמו ציור צורות מיוחדות או פקדיסם. לחצניס יכוליס לשמש גס להוספת אובייקטים מסוג ₪ 60. למידע נוסף על שימוש בלחצנים כדי ליצור אובייקטים: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". שימוש בתבניות תבנית (800|קוח16) היא אובייקט שהופך יצירת אובייקט חדש לאוטומטית. כדי להדגיש את יעודו, הצג סמל תבנית כמשטח קטן שעליו מוצג סמל של האובייקט שאמור להיווצר, כמוצג בתרשיס 6.11. = = תרשים 6.11: סמל של תבנית. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש הגדר את הפקודה שפא כפעולת ברירת המחדל של אובייקט תבנית; תהליך היצירה יכול להיות אוטומטי, או שבמהלכו יידרש קלט ספציפי מהמשתמש. הצב את האובייקט שזה עתה נוצר במקוס שבו נמצאת מכולת התבנית. אס הנסיבות הופכות פעולה זו ללא מעשית, הצב את האובייקט במקוס רגיל, כגון שולחן העבודה, או במהלך תהליך היצירה, כלול שאלה שתאפשר למשתמש להגדיר מקוס אחר להצבתו. הצג תיבת הודעה שתיידע את המשתמש היכן יופיע האובייקט. פעולות על אובייקטים מקושרים קלישור (6חו1) הוא קשר שקיים בין שני אובייקטים שמייצג או מספק גישה לאובייקט המצוי במקוס אחר באותה מכולה או במכולה אחרת, נפרדת. המרכיבים של יחסיס אלה כוללים את מקור הקישור (לפעמיס נקרא 0%ח6ז6/6ח, ייחוס) ואת הקישור או את האובייקט המקושר (לפעמים נקרא 6006ז6/6ח, יחס). לעיתים, לאובייקט מקושר יש מאפייניס ופעולות שאינס תלוייס במקורו. לדוגמה, מאפייני אובייקט מקושר יכוליס לכלול תכונות כמו תדירות עדכון, תיאור הנתיב (ח9?) למקור הקישור, והתצוגה של האובייקט המקושר. המכולות בהן הס נמצאיס מספקות גישה ומציגות פקודות ותכונות של האובייקטיס המקושריס. למידע נוסף על אובייקטים מקושרים מסוג 015: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". למידע נוסף על היפר-קישורים במערכת העזרה (6|0): ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". קישורים יכולים להיות מוצגיס בדרכיס שונות בממשק המשתמש הגרפי. לדוגמה, קישור נתונים (אחו1 0868) יכול להעביר ערך בין שני אובייקטים כמו בין שני תאיס שבגיליון נתונים, או להעביר סדרת נתונים בתאי טבלה ובגרף. היפר-קישורים (הנקראיס גם קפיצות, 5קווטנ) מספקים גישות ניווט למיקוס אחר. קישור 65/ (הידוע גם כ-|חט, או כתובת אינטרנט) הוא דוגמה להיפר-קישור. אובייקט מקושו מסוג 015 מספק קישור לכל פעולה אפשרית במקור הקישור ובנוסף מספק תצוגה של מקור הקישור. סמל קיצור דרך הוא קישור המוצג כסמל. למידע נוסף על השימוש בהיפר-קישורים בעיצוב יישומי פ6/ץ: ראה פרק 10 "ניהול חלונות". למידע נוסף על הצגת היפר-קישורים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 111 כאשר המשתמש מעביר אובייקט מקושר, אחסן את הנתיב המוחלט ואת הנתיב היחסי אל מקור הקישור שלו. הנתיב המוחלט הוא התיאור המדויק של מיקומו. הנתיב היחסי הוא תיאור מיקומו באופן יחסי למכולה הנוכחית שלו. יעד העברה קובע אס ייעשה שימוש בנתיב המוחלט או היחסי, כאשר המשתמש ניגש למקור הקישור דרך האובייקט המקושר. נתיב ברירת המחדל הנפוץ יותר הוא הנתיב היחסי. עס זאת, בלא להתייחס לסוג הנתיב שבשימוש, אם הוא נכשל, השתמש בנתיב החלופי. לדוגמה, אם המשתמש מעתיק אובייקט מקושר ומקור הקישור שלו אל מקוס אחר, התוצאה היא העתק של האובייקט המקושר ושל מקור הקישור. הנתיב היחסי של העתק האובייקט המקושר הוא המיקוס של העתק מקור הקישור. הנתיב המוחלט של העתק האובייקט המקושר הוא תיאור המיקוס של מקור הקישור התחילי. לכן, כאשר המשתמש ניגש אל העתק של האובייקט המקושר, ניתן להסיק כי הקשר שלו יהיה עם העתק האובייקט המקושר. אם קשר וה נכשל - לדוגמה, מכיון שהמשתמש מחק את העתק מקור הקישור - השתמש בנתיב המוחלט, שהוא הקשר אל מקור הקישור המקורי. אפשר לקבוע את הנתיב המועדף אל אובייקט מקושר בעזרת שדה בגיליון המאפייניס של האובייקט המקושר. כך יכול המשתמש לבחור אס הפניה לאובייקט המקושר תהיה על ידי הנתיב המוחלט או על ידי הנתיב היחסי אל מקור הקישור. כאשר המשתמש משייך פעולה לאובייקט מקושר, עדיף לשייך אותה אל האובייקט המקושר מאשר אל מקור הקישור. המשמעות היא, שתוצאת קישור אובייקט מקושר היא אובייקט מקושר, אשר מקושר לאובייקט שגס הוא מקושר. אס פעולה כזו אינה אפשרית או מתאימה - לדוגמה, מכיון שהאובייקט המקושר אינו מספק הקשר בעל משמעות - בטל את כל פקודות או אפשרויות הקישור כאשר המשתמש בוחר באובייקט מקושר. הפעלת אובייקט מקושר תלויה בסוג הקשר. לדוגמה, לחיצה יחידה מנווטת היפר-קישור. עס וּאת, תוצאת לחיצה יחידה היא רק בחירה של קישור נתונים או של אובייקט מקושר. לחיצה יחידה יכולה גם לשמש לצורך אחר מאשר בחירה של אובייקט מקושר. במקרה זה צריך שתהיה הבחנה של האובייקט על ידי הצגתו כלחצן בקרה והצגת מצביע היד (כמתואר בתרשים 6.12), כאשר המשתמש מזיוז את המצביע מעל האובייקט המקושר, או על ידי שתי האפשרויות. טכניקות אלו מספקות משוב למשתמש על כך שהלחיצה כוללת פעולות נוספות על הבחירה. 2 )64 - פיתוח ממשק משתמש י--₪ 5065 180 סש | פתסוזם | בוהא 0% וס ץצ הס0ו66%הה60 קט-|613 3 3%6 סד ש6חו! 150 חה הַחופט סט-|13 חב 465076 ₪ הפק . - מצביע יד טס 1386 אסווס-8|פטסס -. .6% א0ו!0 ה6ח+ חב ,ה660הה 60 6 פשויזום 0+ קט-0181 אסו| .3 ח6ח+ חב ,%א6צ סוס , איז ש6%ח 6חץ חו 5הסססטיס5חו 6חל אוסו|ס+ 2 הס חח 60076 תרשים 6.12: מצביע היד. עיבוד רשומות עיבוד רשומות (0חו06655ז₪ 0ז5600), או יישומיס מבוססי-תנועות, עשוי לדרוש עיצוב שונה מעט מיישוס רגיל. לדוגמה, במקוס לפתוח ולשמור קבציס נפרדים, הממשק ליישומיס אלה מתמקד בגישה לנתוניס והצגתס כרשומות באמצעות תצוגות מרובות, טפסים ודוחות. אחד מהיבטי העיצוב הייחודיים והחשובים של יישוס של עיבוד רשומות הוא אופן הגדרת המבנה של רשומות הנתוניס. דבר זה מכתיב את סוג הנתוניס שניתן לאחסן ואת הצורה. עס ואת, ניתן ליישס את רוב המידע שבספר זה ביישומיס מוכווני-רשומות. לדוגמה, עקרונות העיצוב הבסיסיים והמתודולוגיה שלהס ישימים גס כאן, כפי שהס ישימיס ליישומיס בעלי קוב יחיד. ביכולתך ליישס את ההדרכה וההנחיות שבספר זה עבור קלט, ניווט ותכנון בעת עיצוב טפסים או דוחות. בדומה, ביכולתך ליישס מוסכמות של חלונות משניים עבור תכנון קליטת נתוניס (עְַחם-ּז8כ), ובכלל גה גס את ההנחיות הבאות: + ספק ערכי ברירת מחדל בעלי משמעות עבור שדות. + השתמש בפקדיס המתאימים. לדוגמה, השתמש בתיבות רשימה נפתחות במקוס רשימה ארוכה של לחצני אפשרויות. > הבדל בין שדות קליטת טקסט לשדות קריאה בלבד של טקסט. 4% עצב כך שניווט המשתמש בממשק יהיה פשוט והגיוני. סדר השדות צריך להיות בסדר לוגי של עבודת המשתמש. תיבות טקסט הנסגרות אוטומטית הן לעיתיס קרובות יעילות עבור קלט של סוגי נתוניס המוגדריס מראש, כמו זמן או מטבע. > ספק כלי אימות נתוניס קרוב ככל האפשר למקוס קליטת הנתונים. ביכולתך להשתמש במסכות קלט כדי להגביל את סוגי הנתוניסם המוזנים, או שתוכל להשתמש בפקדי תיבות רשימה כדי להגביל את טווח אפשרויות הקלט. פרק 6: טכניקות אינטראקטיביות כלליות 113 רכיבי ממשק חלונות 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש 7 חלונות חלונות (פוססחו/) מספקים את הדרך הבסיסית שבה משתמש צופה בנתונים ופועל עליהס באופן הידודי (אינטראקטיבי). עקביות בתכנון חלונות היישוס חשובה במיוחד, מכיון שהיא מאפשרת למשתמש למקד את יכולת הלימוד שלו במשימות המוטלת עליו, ולא בלימוד מוסכמות חלון חדשות. פרק זה דן בסוגי החלונות הנפוציס וכולל הנתיות עיצוב כלליות והנחיות תפעול. סוגי חלונות נפוצים חלונות מספקיס גישה לסוגיס שונים של נתונים, ולכן נוהגיס לסווג אותם לפי שימושס העיקרי. פעולות הידודיות עס אובייקטים מתקיימות בדרך כלל בחלון הראשי שבו נערכות פעולות הצפייה והעריכה העיקריות. בנוסף, חלונות נספתחיס משניים רבים יכולים להיכלל ביישוס כדי לאפשר למשתמשים להגדיר פרמטרים או אפשרויות, וגס כדי לספק פרטיס נוספים על האובייקטים או על פעולות הכלולות בחלון הראשי. למידע נוסף על חלונות משניים: ראה פרק 9 "חלונות משניים". מרכיבי החלון הראשי חלון ראשי טיפוסי מורכב ממסגרת (וח8זח, או גבול - ז06זסם) המגדירה את גודלו, ומפס כותרת (ז88 6טוד) המפרט מה מוצג בו. אם התוכן הניתן לצפייה של החלון גדול מגודלו הנוכחי, משתמשיס בפסי גלילה (5ז3פ ||0ז56). החלון יכול להכיל גם מרכיביס אחרים, כגון שורות תפריט, סרגלי כלים ושורות מצב. תרשיס 7.1 מציג את המרכיביס הנפוציס של החלון הראשי. פרק 7: חלונות ‏ 117 סמל פס הכותרת כותרת טקסט לחצני ן פס כותרת - שורת |< |ם]| =. התפריטים וס = אפוש ו פות תיבת גלילה מסגרת חלון פס גלילה : אנכי חץ גלילה. ידית שינוי גודל שורת מצב תרשים 7.1: חלון ראשי. מסגרות חלון לכל חלון יש גבולות המגדיריס ומגביליס את צורתו. לחלון בעל גודל משתנה יש גבול ברור המספק נקודות שליטה (ידיות, 0/65ח48) כדי לשנות ישירות את גודלו. כאשר גודל החלון אינו ניתן לשינוי, הגבול מתלכד עס שולי החלון. פסי כותרת בקצהו העליון של החלון, בתוך גבולו, מצוי פס הכותרת (הנקרא בקיצור: כותרת), הנמשך לכל רוחב החלון. פס הכותרת מזהה את תוכן החלון. בנוסף, הוא משמש כנקודת בקרה להזות החלון, וגם כנקודת גישה לפקודות המשויכות לחלון ולתצוגה הקשורה אליו. לדוגמה, כאשר המשתמש לוח על פס הכותרת על ידי הלחצן המשני של העכבר, מופיע קיצור הדרך של החלון. לחיצה בו-זמנית על מקש 4% ומקש רווח מציגה גס כן את תפריט הקיצור של החלון. אין להציב לחצניס או פקדיס אחריםס באזור פס הכותרת. פעולה זו עלולה לגרוס להתנגשות עס פקדי משתמש מיוחדים ש-פאוס6חו/ מוסיפה לתצורות חלון התומכות בשפות מרובות. 8 [64 - פיתוח ממשק משתמש סמלי פס כותרת חלון ראשי כולל סמל בגודל של 16א16 פיקסלים בפינה השמאלית-העליונה של פס הכותרת, אשר תפקידו לייצג את האובייקט המוצג בחלון. אס החלון מכיל כלי או תוכנית שירות (הכוונה ליישוס שאינו יוצר, טוען ושומר את קבצי הנתוניס שלו), השתמש בגירסה הקטנה של סמל היישוס בפס הכותרת שלו, כמתואר בתרשים 7.2. למידע כיצד לרשום סמלים עבור היישומים וסוגי קבצי הנתונים: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". סמל היישום | ]= זם ]ב חן סופ אופו | והם תרשים 7.2: פס כותרת של יישום. אס היישוס יוצר, טוען ושומר מסמכיס או קבצי נתוניס והחלון מציג את אחד הקבציס שלו, הצב בפס הכותרת את הסמל הקטן (שגודלו 16א16 פיקסלים) המייצג את המסמך או את סוג קוב הנתוניס, כמתואר בתרשים 7.3. הצג את סמל קובצ הנתוניס גס אס המשתמש לא שמר עדיין את הקוב>. עדיף להציג את סמל קובצ הנתוניס מאשר להציג את סמל היישוס, ולהציג את סמל הקובצ רק אחרי שהמשתמש שומר אותו. סמל מסמך |< |ם]= זה[ הםוזהכו] קה - זהטחונום ₪ 5 מו ]בהז =זספה] אפור זה פות תרשים 7.3: פס כותרת של חלון מסמך. כאשר המשתמש לוח על הסמל שבפס הכותרת בעזרת לחצן העכבר המשני, הצג את תפריט הקיצור עבור האובייקט. לרוב, התפריט כולל קבוצת פקודות הדומה לזו שבתפריט הסמל הפותח את החלון, אלא שהפקודה 61056 מחליפה את הפקודה חסקס. בנוסף, הגדר את הפקודה 61058 כפקודת ברירת המחדל. כך, כאשר המשתמש לוחץ לחיצה כפולה על הסמל שבפס הכותרת, החלון נסגר. לחיצה ימנית בכל מקוס שהוא בשורת הכותרת תציג את תפריט הקיצור של החלון. פרק 7: חלונות 119 הערה: כאשר המשתמש לוחץ על סמל פס הכותרת עם לחצן העכבר הראשי, המערכת מציגה את תפריט הקיצור של החלון. התנהגות זו נתמכת לעיתים רק כדי ליצור תאימות עם גרסאות קודמות של פוסנחוש (הדבר איננו תקף בגרסת 98 פושססחו/). הימנע מלתעד זאת כדרך הגישה העיקרית לתפריט הקיצור של החלון. במקום זאת, תעד את השימוש בלחצן העכבר המשני כדרך הנכונה להצגת תפריט הקיצור לחלון. טקסט הכותרת טקסט הכותרת של החלון מזאהה את שס האובייקט המוצג בחלון. הכותרת צריכה להתאיס לסוג הסמל המוצג בפס הכותרת. היא צריכה להתאיס גס לתווית הסמל המייצג את האובייקט במערכת הקבצים. לדוגמה, אס המשתמש פותח קוב נתוניס בשס +חסוחטססס עוא (המסמך שלי), עליך להציג את הסמל של סוג המסמך ליד שס סוג קובץ הנתונים. ניתן גס לכלול את שס היישוס לאחר שס קובצ הנתוניס, כמתואר בתרשים 7.4. |< ום]|= 36 א הסו)ה6ו!קק3 - זהטהונוסס 0 ב 0ו] |החזם- ה6פח] פוש זהם 6ום |)00 0 0 0/0 ₪ תרשים 7.4: סדר כותרת טקסט: תחילה "שם המסמך" ואחריו "שם היישום". אס החלון מכיל כלי (|100) שאינו יוצר או עורך קבצי נתוניס משלו, כגון מחשבון, הצג את שם היישוס יחד עס סמל היישוס בפס הכותרת, כפי שהיית עושה עס תווית סמל היישוסם. אס הכלי מתפקד ככלי שירות, או ככלי הצגה עבור קבצים שנוצרו על ידי יישומים אחרים, הצב את שם היישוס תחילה, כתוב מקף והוסף טקסט המתאר את הכלי. השתמש במוסכמה זו גם עבור כלים הדורשיס תיאור נוסף לציון הקשר, כגון ב- ז6זס|קא= פאוססחו/, הכולל את שס המכולה הנוכחית המוצגת בדפדפן. למידע נוסף על מוסכמות פס הכותרת של יישומי ממשק מרובה מסמכים זפוא (%671806ח1 +ח6וחנו6ס 6|כטוטוון): ראה פרק 10 "ניהול חלונות". כאשר המשתמש פותח יישוס המציג קובצ נתוניס חדש, ספק שס לקובצ והצב אותו בפס הכותרת, גס אס המשתמש לא שמר עדייןו את הקובצ. השתמש בשם הטוג, כגון מסמך(ח), גיליון(ח), גרף(ח), כאשר ח הוא מספר, כגון מסמך(1). ודא שהשס המוצע אינו יוצר התנגשות עס שס שכבר נמצא בתיקיה. כמו כן, השתמש בשס וה כשס ברירת המחדל של האובייקט בתיבת הדו-שיח 45 6צ58. אס הצבה של שס ברירת מחדל בכותרת אינה מעשית או אינה מתאימה, הצג במקומו שומר מקוס (ז86600!06וק), כגון : (ללא כותרת (1606חט)). 0 64 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על סוגי שמות: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". למידע נוסף על תיבת הדו-שיח 45 58/6: ראה פרק 9 "חלונות משניים". חזור על מוסכמות אלו אס היישום כולל את הפקודה שפא היוצרת קוב חדש. הימנע מלהורות למשתמש לתת שס לקוב. במקוס זאת, ספק תיבת דו-שיח מסוג 45 6ע53 המאפשרת לו לאשר או לשנות את השס המוצע בעת שמירה או סגירה של הקוב>, או בעת ניסיון של יצירת קוב חדש. הצג את שס הקוב בפס הכותרת, בדיוק כפי שהוא נראה למשתמש במערכת הקבצים, והשתמש באותן אותיות רישיות או רגילות. הימנע מהצגת סיומת הקובצ או נתיבו בפס הכותרת. לרוב המשתמשים מידע זה הוא חסר משמעות ויקשה עליהס את זיהוי הקוב>. עם ואת, מכיון שהמערכת מאפשרת למשתמש להציג את סיומת הקוב, השתמש בפונקציות אלו של המערכת, כדי לעצב ולהציג שס קובצ בהתאס להעדפת המשתמש. הפונקציות 661-1167106 | -10ח61!ו-57466% מציגות אוטומטית ובצורה נכונה את השמות. למידע נוסף על פונקציות אלו: ראה 506 0ס3!ק 60506 שבאתר או המקוון בכתובת: 5.35 / 0 / זט / ה ה60.+ו050ו16וח. ה 50 / / :קשה כאשר היישוס תומך בחלונות מרובים להצגת אותו קובץ, ניתן להשתמש בכותרת הטקסט כדי להבדיל בין התצוגות - אך רצוי להשתמש במוסכמה שלא תגרוס לבלבול או תיראה כחלק משם הקובצ. לדוגמה, ניתן להוסיף: ח, שהוא מספר המייצג את סדר החלונות, כגון 2שחסוחטססכ, או שחסוחטססכ. ודא שלא תוסיף ציוןו גה כחלק משס הקוב המוצג בתיבת הדו-שיח 45 586. כאשר שס האובייקט המוצג בחלון משתנה - כמו לדוגמה, כאשר המשתמש עורך את השם בגיליון המאפיינים של האובייקט - עדכן את כותרת הטקסט, כך שתשקף את השינוי. תמיד נסה לקייסם הקשר ברור בין האובייקט לבין החלון הפתוח שלו. כותרת הטקסט ופס הכותרת צריכים לייצג תמיד את המכולה החיצונית ביותר - האובייקט הפתוח - אפילו אס המשתמש בחר באובייקט מוטבע, או שהוא מנווט בהיררכיה הפנימית של האובייקט הנצפה בחלון. אס דרוש ציון נוסף שיבהיר את המוצג למשתמש, יש למקם ציון ה אחרי שס הקוב ולהפרידו בבירור משס הקוב; למשל, הקפתו בסוגרייס, כמו: (:6) א6515%ז₪3 צוא. מכיוו שהמערכת תומכת בשמות קובצ ארוכים, הימנע מטקסט מיותר כאשר הוא אינו מוסיף מידע חשוב. תוספת מסובכת או מרובת מיליס לכותרת הטקסט מקשה על המשתמש לקרוא בקלות את הכותרת ולזאהות את החלון. פרק 7: חלונות ‏ 121 כאשר רוחב החלון אינו מאפשר להציג את מלוא כותרת הטקסט, ניתן לקצר את הכותרת, תוך הקפדה על שימור המידע החיוני שמאפשר למשתמש לזהות במהירות את החלון. למידע נוסף על קיצור שמות: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". הימנע מציור ישיר על פס הכותרת או הוספת פקדיס עליו. פריטים נוספים אלה עלוליס להקשות על קריאת השס בפס הכותרת, בעיקר כי גודל פס הכותרת משתנה עס שינוי גודל החלון. בנוסף, המערכת משתמשת באזור זה כדי להציג פקדיס מיוחדים. לדוגמה, בכמה גרסאות בינלאומיות של פווסטחו/ו, אזור הכותרת מספק מידע על פקדים הקשוריס לקלט של שפות מסוימות. לחצני פס הכותרת כלול בפס הכותרת לחצני פקודה הקשוריס לפקודות הנפוצות של החלון הראשי. לחצניס אלה פועלים כקיצורי דרך לפקודות חלון מיוחדות. לחיצה על לחצן פס כותרת בעזרת לחצן העכבר הראשי, מפעילה את הפקודה הקשורה ללחצן הפקודה שנלת. ניתן גס לתמוך בלחיצה על לחצן פקודה שבפס הכותרת על ידי לחצן העכבר המשני, כדי להציג את תפריט הקיצור של החלון. בדרך כלל, אחד או יותר מן הלחצניס הבאיסם מוצגיס בחלון הראשי (בתנאי שהחלון תומך בפונקציות המתאימות). לחצני פס כותרת: 6 | סגירת החלון שור ו כאשר הלחצניס מוצגיס, השתמש בהנחיות הבאות: % כאשר פקודה אינה נתמכת על ידי חלון, הימנע מלהציג את לחצן הפקודה שלה. + הלחצן 61056 יהיה תמיד הלחצן הימני יותר. השאר רווח בינו לבין שאר הלחצנים. 4% לחצן 126וחוח11א יופיע תמיד עס לחצן 26ווחואבּוו. + לחצן 86560176 יחליף תמיד את הלחצן 26ווחואהּוא או את הלחצן 26ווחזח;ו כאשר הפקודה מבוצעת. 2 )646 - פיתוח ממשק משתמש הערה: המערכת אינה תומכת בהכללת לחצן ₪6!2 רגיש-הקשר אשר זמין בחלונות המשניים. אם ברצונך להוסיף אפשרות זו ליישום, כלול לחצן סרגל כלים מסוג כ!6ז. בדומה, הימנע מלכלול את הלחצנים 26ווחואהּ!!], 26ווחוחווא |- ₪65%016 בפסי הכותרת של חלונות משניים, כי הפקודות אינן ישימות. פעולות חלון בסיסיות הפעולות הבסיסיות של חלון כוללות הפעלה והפסקה, פתיחה וסגירה, הזזה, גלילה ופיבצול. הסעיפיס הבאיס מתארים פעולות אלו. חלונות פעילים ולא פעילים בעוד המערכת תומכת בהצגת חלונות מרוביס, המשתמש, בדרך כלל, משתמש בחלון אחד בכל פעס. החלון הזה נקרא החלון הפעלל (2606). החלון הפעיל מוצג בראש סדר 2 (סדר הצגת השכבות) של החלון. פס הכותרת שלו, המוצג בצבע הכותרת של חלון פעיל מבדילו באופן ויזואלי מחלונות אחרים. כל שאר התלונות אינס פעילים (10861!/6) בהתייחס לקלט של המשתמש; הכוונה לכך שבעוד שחלונות אחריס עשוייס להיות מעורביס בתהליך הנוכחי של היישום, רק החלון הפעיל מקבל את הקלט של המשתמש. פס הכותרת של חלון לא פעיל נצבע בצבע המערכת המוסכם עבור חלונות לא פעילים. היישוס יכול לשאול את המערכת מה הס הערכים הנוכחיים של צבע פס הכותרת לחלון פעיל ומהו צבע פס הכותרת לחלון לא פעיל, אולס הדבר דרוש רק אס היישוס מצייר מסגרות חלון משלו. למידע נוסף על שימוש בפונקציה ז0ו6605/500 לגישה אל קבועי אס דק םדא 6005 ו- אסזדק6ם/זז6אאז 08ו60: ראה 5086 ז307!ק ספסזסוי] בכתובת: 5.3 ₪106 ₪1 / הה60.+0501ו6ווח. הפוח / / :כקזה המשתמש מפעלל חלון ראשי (וססחוצו עְזהּחחוזוק) על ידי מעבר אליו; פעולה זו מפסיקה את פעולת כל חלון ראשי אחר. כדי להפעיל חלון בעזרת העכבר, המשתמש לוח בכל חלק של החלון, ואפשר גס על התוכן שלו. אס החלון מוקטן, המשתמש לוח על הלחצן המייצג את החלון בשורת המשימות. כדי לעבור בין חלונות ראשיים בעזרת המקלדת, המשתמש יכול להקיש יחד על פב3ּד+2|5; כדי לעבור בין חלונות ראשייס בסדר הפוך צריך להקיש יחד על פ3ד-+5016+41%. ההפעלה מחדש של חלון לא תשנה כל בחירה קודמת הקיימת בו. הבחירה והמיקוד ישוחזרו כפי שהיו בעת פעולתו הקודמת. פרק 7: חלונות ‏ 123 כאשר משתמש מפעיל מחדש חלון ראשי, החלון וכל חלונותיו המשנייס מוצגיס בראש סדר החלונות, אך שומרים על מקומס היחסי. אס משתמש מפעיל חלון משני, החלון הראשי שלו יוצג בראש סדר החלונות יחד עס שאר חלונותיו המשניים. כאשר חלון חדל להיות פעיל, הסתר את משוב הבחירה (לדוגמה, בטל סימון או הסתר ידיות) של כל בחירה בתוכו, כדי למנוע מבוכה מהמשתמש, שלא יהיה לו ברור היכן יוגן הקלט מהמקלדת. פעולת העברה ישירה, כגון גרור-ושחרר, אינה כלולה במגבלה זו והיא אפשרית גס אל חלון שאינו פעיל. כאן, באפשרותך להציג משוב-העברה אס המצביע נמצא מעל החלון בעת פעולת גרור-ושחרר, אולס אין להפעיל את החלון אלא אס כן המשתמש שחרר את לחצן העכבר בתוך אותו חלון. פתיחה וסגירה של חלונות כאשר המשתמש פותח חלון ראשי, כלול ערך עבורו בשורת המשימות. אס החלון נפתח ונסגר קודס, שתחזר את גודלו ואת מיקומו כמו בעת שנסגר לאחרונה. אס אפשרי ומתאים, שחזר פרטי מידע אחריס או נוספים, כמו מצב בחירה, מצב גלילה וסוג התצוגה. בעת פתיחת חלון ראשי בפעם הראשונה, פתח אותו לגודל ברירת מחדל סביר, על פי צרכי האובייקט או היישוס. לפרטים על אחסון מידע-מצב ברישוס המערכת (ץ₪6015), ראה פרק 11 יישילוב עס המערכת'י. הערה: יש לכלול ערך בשורת המשימות רק עבור חלונות ראשיים, אך לא עבור חלונות משניים. הרזולוציה ומיקוס התצוגה משתניס מדי פעם, ולכן אסור שהיישוס שלך יניח מיקוס וגודל תצוגה קבועים, אלא עליו להסתגל לצורה ולגודל המוגדריס על ידי המערכת. כאשר נעשה שימוש בממשק מערכת סטנדרטי, יש למקס את החלונות בהתייחס לצורת התצוגה הנוכחית. הפונקציה חק אוססחו\ז56 היא דוגמה של ממשק מערכת המציב נכון ובאופן אוטומטי את החלון על פי התצוגה הנוכחית. למידע נוסף על פונקציה זו: ראה 506 ז30!ק ספסזסוי! בכתובת: 5.35 / 1/0 / ה ה60.+ו050ו16וח. ה 50 / / :קה כאשר חלון נפתח מחדש או משוחזר, יש לוודא תמיד שהמיקוס שלו במסך הוא הגיוני ברזולוציה הנוכחית. אס פס הכותרת של החלון אינו נראה במצב התצוגה הנוכחית, הזו את החלון עד שפס הכותרת יתגלה. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש פתיחת החלון הראשי מפעילה את החלון ומציגה אותו בראש סדר החלונות. אס המשתמש מנסה לפתוח חלון ראשי אשר פתוח כבר על אותו שולחן עבודה, הפעל את החלון הקיים על פי ההמלצות שלהלן. אס החלון הקיים ממוזער, שחזר אותו כאשר אתה מפעילו. פעולות מומלצות כדי לחזור על פעולה קיימת: ו מסמך או קובץ מידע | הפעלת החלון הקיים של האובייקט והצגתו בראש סדר 2 של [ |הק [ החלונות. קובץ יישום הצגת תיבת הודעה המציינת שכבר קיים חלון פתוח של אותו יישום, והצעה למשתמש לעבור לחלון הפתוח, או לפתוח חלון אחר. כל אחת מהאפשרויות מפעילה את החלון ומציבה אותו בראש סדר 2 של החלונות. המשתמש סוגר חלון על ידי לחיצה על לחצן 61056 שבפס הכותרת, או על ידי לחיצה על הפקודה 61056 שבתפריט הקיצור של החלון. למרות שהמערכת (למעט 8 פשס6חו/)) תומכת בלחיצה כפולה על סמל פס הכותרת כקיצור דרך לסגירת החלון כדי לשמור על תאימות עס גרסאות קודמות של פווספחו\, הימנע מלתעד דרך זו כדרך העיקרית לסגירת חלון. במקוס 1את - תעד את לחצן 61056. אס היישוס אינו שומר שינויים באופן אוטומטי, כאשר המשתמש לוחצ על הפקודה %6)), הצג הודעה השואלת האס לשמור את השינויים, לבטל שינויים מסוימיס, או לבטל את פעולת הסגירה לפני סגירת החלון. אס אין תנועות העומדות להתבצע, סגור את החלון. יישס מוסכמות אלו עבור פקודות אחרות שתוצאתן היא סגירת החלון (לדוגמה, +ואם או ח/שספ +500). למידע נוסף על תמיכה בפקודה 0|056: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". כאשר החלון הראשי נסגר, עליך לסגור את חלונותיו המשניים. עיצוב היישוס קובע האס סגירת החלון הראשי מסיימת את פעולת היישום. לדוגמה, סגירת חלון של מסמך טקסט עוצרת בדרך כלל את קוד היישוס, או הליכיס אחריס הקשוריס לקליטה ועיצוב של טקסט. עס זאת, סגירת חלון מדפסת אינה משפיעה על המשימות בתור של המדפסת. בשני המקרים, סגירת החלון מסירה את הלחצן שלו משורת המשימות. פרק 7: חלונות ‏ 125 הזזת חלונות המשתמש יכול להזיז חלון על ידי לחיצה על פס הכותרת שלו, או לחיצה על הפקודה 6 שבתפריט הקיצור שלו. ברוב התצורות, קו מיתאר מייצג נע עס המצביע במהלך הפעולה והחלון מוצג במיקומו החדש בסיוס הפעולה (המערכת מספקת הגדרת מאפיין תצוגה לציור מחדש באופן דינמי של החלון במהלך הזזתו). לאחר לחיצה על הפקודה ₪6 המשתמש יכול להזיז את החלון בעזרת מקשי החיציס שבמקלדת, ולהקיש על ז%6חם כדי לסיים את הפעולה וליצור חלון במיקומו החדש. אסור לאפשר למשתמש למקסם מחדש חלון במקום שיהיה בלתי נגיש. אסור להפוך חלון לפעיל קודס שהמשתמש יכול להזיזו. הזזת חלון מפעילה אותו מיידית. הזות חלון עשויה לקצ או לחשוף נתוניס שמוצגיסם בו. בנוסף, הפעלה יכולה להשפיע על מצב התצוגה של החלון - לדוגמה, הבחירה הנוכחית יכולה להיות מוצגת. עס זאת, כאשר משתמש מזיז חלון יש להימנע מלעשות שינוייס בתכולה המוצגת בחלון. שינוי מימדי חלון יש לאפשר שינוי מימדי החלון המרכזי, אלא אס כן המידע המוצג בחלון הוא קבוע או שאינו יכול להשתנות כדי לספק למשתמש מידע נוסף, כגון תוכנת המחשבון של 5וססחו/ו. המערכת מציעה מספר מוסכמות לתמיכה בשינוי מימדי החלון על ידי המשתמש. גבולות השינוי המשתמש משנה את מימדי החלון הראשי על ידי גרירת הגבולות שבקצות החלון עס העכבר או בלחיצה על הפקודה 5126 שבתפריט החלון. קו מיתאר מייצג של החלון נע עס המצביע (בתצורות מסוימות, עשויה המערכת להציג אפשרות לציור מחדש באופן אוטומטי של החלון במהלך הזותו). לאחר לחיצה על הפקודה 5126, המשתמש יכול להשתמש במקלדת כדי לשנות את מימדי החלון באמצעות מקשי החיציס ולחיצה על מקש ז6זח₪. החלון אינו חייב לחיות פעיל כדי שהמשתמש יוכל לשנות את מימדיו. פעולת השינוי עצמה הופכת את החלון לפעיל, והוא נשאר כך לאחר סיוס הפעולה. כאשר המשתמש מקטין את מימדי החלון, עליך לקבוע כיצד יוצגו הנתוניס הנצפיס בחלון. צריך להיעור בהקשר ובסוג המידע כדי לבחור בגישה הנכונה. כללית, הגישה הטובה יותר היא להציג מחדש את המידע תוך שימוש בגודל החדש. באפשרותך לשקול להשתמש בגישות אחרות, כגון גלישת טקסט או דירוג (חו|569 וס סחוסספּז/ש) של המידע, אלא אס חשוביס הקריאוּת של המידע או שימור הקשר המבני בתוכו. במקרה וה אפשר שתרצה לקבע או לגזור את המידע. 6 64 - פיתוח ממשק משתמש על אף שמידות החלון הראשי עשויות להשתנות על פי צרכי המשתמש, אפשר לקבוע לחלון גודל מקסימלי. כאשר תגדיר גודל זה, חשוב על השימוש הסביר בחלון על פי מידות אלו ועל מגבלות הצג. הימנע מקביעת גודל מקסימלי קטן יותר משטח העבודה של הצג, אלא אם כן אין כל תועלת למשתמש בהגדלת החלון עד למידה המירבית של הצג. הגדלת חלון למרות שהמשתמש יכול לשנות ידנית את החלון לגודלו המקסימלי, הפקודה 6זוחואהּ!א מיישמת פעולה זו. כלול פקודה זו בתפריט הקיצור של החלון וקבע את הלחצן 26ווחוא3ּ!! בפס הכותרת של החלון. הפקודה 26ווחוא83 מגדילה את החלון למימדיו המקסימליים. ברירת המחדל של המערכת לפקודה זו היא כגודל התצוגה, למעט השטח המשמש עבור שורת המשימות (או סרגלי כלים אחריס של שולחן העבודה המוגדריס על ידי היישוס). עס ואת, ניתן להגדיר את הגודל כקטן ממימדי ברירת המחדל, או במקריס מסוימים, כגדול ממימדיס אלה. כאשר משתמש מגדיל חלון למקסימום, החלף את הלחצן 26ווחוא13 בלחצן ₪65+016. הפוך את הפקודה 26זוזואּ!א שבתפריט הקיצור של החלון לבלתי ומינה, ואת הפקודה 6 שבתפריט הפוך לומינה. הקטנת חלון הקטנת חלון מצמצמת את מימדיו. כדי לתמוך בפקודה זו, כלול אותה בתפריט הקיצור של החלון וכלחצן 26ווזוחו1] בפס הכותרת של החלון. באשר לחלונות ראשייס, הפקודה 26ווחזחווא מסירה את החלון מהמסך, אך משאירה את ערכו בשורת המשימות. כדי להקטין חלון, המשתמש לוח על הפקודה 26ווחוחווא שבתפריט הקיצור של החלון, או לוח על לחצן 26ווחוחווי! שבפס הכותרת. כאשר המשתמש מקטין חלון בעזרת הפקודה 6עווחוחווא הפוך את הפקודה 26ווחוחווא ללא זמינה, ואת הפקודה ₪65+016 הפוך לזמינה. שחזור חלונות תמוך בפקודה 8655076 כדי לשחזר חלון למימדיו ולמיקומו הקודם, לפני שהמשתמש הגדיל או הקטין אותו. בחלון שהוגדל, הפוך את הפקודה 26ווחוא₪3 בחלון תפריט הקיצור ללא זמינה, והחלף את הלחצן 26ווחואּ1] שבפס הכותרת של החלון בלחצן 6 . פרק 7: חלונות ‏ 127 בחלונות שהוקטנו יש להפוך את הפקודה ₪658076 שבתפריט הקיצור ללא זמינה. המשתמש משחזר חלונות ראשיים שהוקטנו לצורתםס ולמיקומס הקודמיס על ידי לחיצה על הלחצן המייצג את החלון שבשורת המשימות. בחירה בפקודה 8655076 שבתפריט הקיצור של החלון, או על ידי הקשת 30ד++41 (או פ3ד++5016+4]6). ידית שינוי מימדים בעת הגדרת חלון כניתן לשינוי מימדיס, תוכל לכלול ידית שינוי מימדיס (60 526) שהינה ידית מיוחדת לשינוי מימדי החלון. מיקומה אינו מוגבל לקו גבול החלון (ז80706 פַח21ו5). כדי לשנות את מימדי החלון, המשתמש גורר את ידית השינוי והחלון משנה מימדיו, בדומה להפעלת קו הגבול של החלון. תמיד מקס את ידית שינוי המימדיס בפינה הימנית-התחתונה של החלון. לרוב תצטרך להציב את הידית בפינה חימנית-התחתונה של החלון, מימין לפס הגלילה האופקי, או בתחתית פס הגלילה האנכי. עס זאת, אם כללת בחלון שורת מצב, הצג את הידית בקצה שורת המצב. אין להציג את ידית השינוי בשני מקומות בו-ומנית. למידע נוסף על השימוש בידית שינוי המימדים בשורת המצב: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים" גלילת חלונות כאשר המידע המוצג בחלון גדול מהמימדיס שלו, צריך לכלול בחלון מנגנון גלילה. גלילה מאפשרת למשתמש לצפות בחלקיס מן האובייקט שאינס נראיס בחלון ברגע נתון. גלילה אינה משפיעה על מיקוד הקלט או על הבחירה בחלון. גלילה נתמכת, בדרך כלל, על ידי שימוש בפס גלילה. פס גלילה הוא פקד מלבני הכולל לחצניס בדמות חיצי גלילה (פאוסזזא |ו0ז56) בשני צדיו, תיבת גלילה (גררה, אסם ||0ז50) ומסילת פס הגלילה 50840 ז88 |ו0ז50), כמתואר בתרשים 7.5. חץ גלילה תיבת גלילה (גררה) מסילת פס הגלילה חץ גלילה [1* תרשים 7.5: פס הגלילה ומרכיביו. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש תוכל לכלול פס גלילה אנכי, פס גלילה אופקי, או שניהס. הצמד את פס הגלילה לצדו האנכי או האופקי של החלון בהתאס לכיוון הגלילה הנתמך. אס התוכן אינו נגלל בכיוון מסויס, אין צורך לכלול פס גלילה עבור אותו כיוון. פסי הגלילה האנכייס ממוקמיס תמיד בצד ימין של המסך, ללא תלות בשפה. מקובל להציג פסי גלילה אס התצוגה מחייבת גלילה. אם החלון נעשה לא פעיל, או שמימדיו משתנים כך שהמידע שבו אינו וקוק לגלילה, עליך להמשיך להציג את פס הגלילה. הסרת פסי גלילה כאשר החלון אינו פעיל יכולה להציג יותר תוכן, ותספק משוב על מצב החלון, אך יש לכך גם מגרעות. במקרה וה המשתמש יצטרך לנקוט בצעד נוסף כלשהו, כדי להציג שוב את פסי הגלילה ולהשתמש בהס. הצגה מתמדת של פסי גלילה יוצרת סביבת עבודה יותר יציבה. פסי גלילה זמינים גם כרכיבי חלון נפרדים. למידע נוסף על פקדי פס גלילה: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". חיצי גלילה לחצני חץ הגלילה (פשסזזה |ו0ז56) מופיעים בכל אחד מקצות פס הגלילה, ומצביעיס כלפי חוצ. חיצי הגלילה מצביעיס לכיוון שבו ינוע החלון על פני הנתוניס המוצגיס. כאשר משתמש לותח על חצ גלילה, החלון נע בכיווו שאליו מצביע התצ וחושף נתוניס חדשיס בכיוון התנועה שלו. כמות החשיפה של הנתוניס בעת תנועת החלון תלויה בטבעו של התוכן ובהקשרו, אך לרוב היא תלויה בגורס סטנדרטי. לדוגמה, בגלילה אנכית של טקסט או של גיליון נתוניס ניתן להשתמש בהוספה של שורה אחת בכל תווזה של החלון. ניתן להשתמש לצורך הוספה ביחידה או במידה קבועה. בכל מוסכמה שתבחר, השתמש באותה מידת קידום באותו חלון ואל תשנה דבר. המטרה היא לכלול שיעור הוספה כזה שיבטיח גלילה רצופה ויעילה. כאשר חלון אינו יכול להיגלל בכיוון מסוים (כי הגיע אל גבול הנתוניס), הפוך ללא זמין את חצ הגלילה באותו כיוון. הערה: ברירת במחדל של המערכת עבור פסי גלילה אינה הופכת את חיצי הגלילה ללא זמינים, כאשר לא ניתן לגלול יותר בכיוון מסוים. אולם היא מספקת תמיכה אם ברצונך, בתנאים מתאימים, להפוך את חיצי הגלילה ללא זמינים. כאשר לחצן חצ גלילה נלחץ (על ידי מצביע העכבר) ומוחזק לחוץ, מופעלת התנהגות מיוחדת. פעולה זו גורמת לחלון להמשיך ולהיגלל בכיוון המבוקש ברצף, כל עוד המצביע נמצא על חצ הגלילה. אס מצביע העכבר יורד מעל חצ הגלילה ואפילו המשתמש לותצ עדיין על לחצן העכבר, פעולת הגלילה נפסקת, אלא אס כן המצביע חוזר אל חצ הגלילה. פרק 7: חלונות ‏ 129 תיבת גלילה - הגררה תיבת הגלילה (א80 ||0ז56), שלפעמים נקראת גררה, מעלית, אגודל או אפילו סרגל, נעה לאורך פס הגלילה כדי לצייו את המרחק של החלק הנצפה מהקצה העליון (עבור פסי גלילה אנכיים) או מהקצה השמאלי (עבור פסי גלילה אופקיים) של הנתונים. לדוגמה, אס התצוגה היא באמצעיתו של מסמך, תיבת הגלילה תוצג באמצע פס הגלילה. גודל תיבת הגלילה יכול להשתנות, כדי לשקף את היחס בין כמות הנתוניס הנצפיס בחלון לבין גודל הקובץ או המסמך, כמתואר בתרשיס 7.6. עס זאת, ראוי לציין שהיחס הזה אינו מדויק, אך נותן מושג על היחס האמיתי. (א ו הס |(< בו מש הי כ|46 | )החזם= ‏ 68פה| אוסוע 08 ש6ום 60 )החזם= ה6פה]| סו 08 6ום סקר 60 +ח3+"וסקחח1 חב 15 אסם 507011 ₪ = | + חק 60 +ח3+"וסקרחו חב 15 ספ [[50170/ ₪ 5 ספ 5017011 76 . "53 507011 3 01 | 5 א [501701 תד .83 [[50170 3 01 +ח6+חס0 פח+ הוח+1/י שיפדר פח+ 01 חסו+ו5סק שח+ +ח6+חס0 פח+ הוח1%/ר ופדר פח+ 01 הסו+ו5סק שח+ [3חסו+"וסקס"וק 3 הַח051 . +חשרתנוססה 6ח+ 01 [3חסו+"וסקס"וק 3 הַָח051 . +חשרתטוסס0 6ח+ 01 6+ 108103%6 0+ 0% 31105 3150 ספ 5017011 6+ 8103%6ח1 0+ 0% 31105 3150 ספ 5017011 הזר 16/60 הַחוספ 363 6+ 01 5126 | ו הצרי יפר החוטש 363 6ח+ 01 5126 + .+ח6 400 6+ 01 5126 [0+3+ שח+ ס+ + .+ח6חנו400 6ח+ 01 5126 [0+3+ פח+ 0+ חח ספ [[0-ו50 [[3רח5 3 +03+ 5ח63חח חח ספ [[0-ו50 [[3רח5 3 +03+ 5ח63רת תרשים 7.6: היחס בין גודל תיבת הגלילה לבין כמות הנתונים. לדוגמה, אם תוכן המסמך כולו מוצג בחלון, תיבת הגלילה נמשכת לכל אורך פס הגלילה, וחיצי הגלילה הופכים ללא זמיניס. קבע את הגודל המינימלי של תיבת הגלילה, כך שלא תקטן מרוחב קו הגבול של החלון (ז8006 0חו502). המשתמש יכול לגלול את החלון גס על ידי גרירת תיבת הגלילה, וכך התצוגה נחשפת ברצף, כמו בעת לחיצה על חיצי הגלילה. אס אין באפשרותך לתמוך בגלילה במהירות סבירה, תוכל, כחלופה, לגלול את הנתוניס בסוף פעולת הגרירה. כלומר, בעת עצירה, התצוגה מתעדכנת על פי מצב תיבת הגלילה. אס המשתמש מתחיל לגרור את פס הגלילה ואז מזיז את המצביע אל מחוצ לפס הגלילה, תיבת הגלילה חוזארת למקומה המקורי. המרחק שהמשתמש יכול להזיז את המצביע מפס הגלילה לפני שתיבת הגלילה תחזור למקומה המקורי, הוא יחסי לרוחבו של פס הגלילה. אם הגרירה מסתיימת באותה נקודה, פעולת הגלילה מבוטלת, והכוונה לכך שלא מתקיימת גלילה כלל. אולס, אם המשתמש מחזיר את המצביע אל תחוס האזור רגיש-הגלילה, תיבת הגלילה חוזרת לעקוב אחר תנועת המצביע. התנהגות זו מתירה למשתמש לגלול גס בלי שהמצביע יישאר בתוך פס הגלילה, ומאפשרת ביטול של פעולת הגלילה בכלל. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש גרירה של תיבת הגלילה אל קצה פס הגלילה, משמעותה גלילה עד לגבול שבאותו כיוון, אולס אין הכוונה בהכרח לכך שהאזור אינו יכול להיגלל יותר. אס מבנה מסמך היישוס הוא כזה שנמשך אל מעבר לאזור הנתונים, תוכל לפרש את גרירת תיבת הגלילה אל קצה פס הגלילה כגלילה אל גבול הנתוניס באותו כיוון בלבד, ולא גרירה אל קצה המבנה. לדוגמה, גיליון נתוניס אלקטרוני טיפוסי, ארוך יותר מהמידע שנמצא בו - כלומר, אפשר שיהיו בו 65,000 שורות, אך נתונים נמצאיס ב-50 השורות הראשונות בלבד. משמעות הדבר, שביכולתך לאפיין את פס הגלילה כך שגרירת תיבת הגלילה לקצה התחתון של פס הגלילה האנכי תגלול את הנתוניס עד השורה האחרונה ה'ימלאה'י, ולא עד השורה האחרונה של גיליון הנתוניס. המשתמש יכול להיעזר בחיצי הגלילה כדי לגלול הלאה, עד קצה המבנה, אם רצונו בכך. דוגמה זו מסבירה מדוע הפיכת לחצני חיצי הגלילה ללא זמיניס מספקת משוב חשוב, כך שהמשתמש יוכל להבדיל בין גלילה אל קצה הנתוניס לבין גלילה אל קצה המבנה. בדוגמה זו של גיליון הנתוניס האלקטרוני, כאשר המשתמש גורר את תיבת הגלילה אל קצה פס הגלילה, התצ עדיין יהיה זמין, כי המשתמש יוכל לגלול בעזרתו הלאה; התצ ייהפך לבלתי ומין כאשר הגלילה תגיע אל קצה גיליון הנתוניס. מסילת פס הגלילה מסילת 5 הגלילה (5086 888 ||0ז56) אינה מספקת הקשר ויזואלי בלבד לתיבת הגלילה, אלא היא גם חלק של ממשק הגלילה. לחיצה על מסילת פס הגלילה גורמת לגלילת התצוגה בכיוון הלחיצה, במרחק השווה לשטח הנראה. לדוגמה, אס המשתמש לוחץ על חלק המסילה שתחת תיבת הגלילה בפס גלילה אנכי, עליך לגלול את התצוגה מרחק יחסי לגובה התצוגה. היכן שניתן, אפשר חפיפה עס התצוגה הקודמת כמתואר בתרשיס 7.7. לדוגמה, אס המשתמש לוח מתחת לתיבת הגלילה, השורה התחתונה הופכת לשורה העליונה של התצוגה הנגללת, כדי לשמור על רצף צפייה מבתינת המשתמש. מוסכמה זו מיושמת גס בלחיצה מעל תיבת הגלילה וגם בגלילה אופקית. מוסכמות אלו מספקות למשתמש נקודת התייחסות מוסכמת. | ב ==תמממממממששההחה] ||= |בו. הלהינו ] 0 105 זסון] פוש 8בם 6ום 60 10085 זסון] פוש 8בם 6ום ימח קרח 60 %חה8+זסקרחו ח8 15 אסם 5677011 ב ם [[8ח5 8 מ חס 15 הסוחָפז 5070118018 8ח+ 18 10168185 אסם [507-01 שת ך .חזפם [[0-ו50 50 8+ 11115 חזם 8חַ1877 [חזפע 15 0%ם 907011 -- פח+ חהוח+וצו עיפוי פח+ 01 הסו%ופסם יס [[8 וס 051 הַחו5881 6זה וס 08%+ עיסח> וס 8110/85 8150 אסם [50701 [אחסו+וסקסהום /] .00 4 % חזואי השאיפו/ הַחופם הפוה 8ה+ 01 5128 פה+ + !50701 10 אסם 5077011 108 הַזם ח08 גוס 6+ 885 8% ך .+ח8וחנו006 01 5128 [10%8 הַחו1109ם .(8ח8ק וס) ציסטחוי 8ח+ חוח+ועי +18 מחו8ם 8708 108 0168%85ח1 אסם 9677011 % פח+ , טַ10811קן+ +ח8+ח00 8ח+ 5070115 אסם [[8ח5 8 מַוחס 15 הסוחָפז 5070118018 8ח+ -. 1% פח+ הַהוטטו[סח1 , חסוחַ6"ו 50-0118018 . . תרשים 7.7: גלילה בעזרת מסילת פס הגלילה. פרק 7: חלונות 131 לחיצה על לחצן העכבר הראשי והחוקתו לחוץ כאשר המצביע נמצא על מסילת פס הגלילה גורמת לגלילה רציפה. אס המשתמש מזיז את המצביע אל מחוצ לאזור רגיש-הגלילה אך מתמיד בלחיצה, פעולת הגלילה נעצרת. המשתמש יכול לחדש את הגלילה על ידי הזזּת המצביע חזרה אל אזור פס הגלילה (התנהגות זו דומה לאפקט גרירה של תיבת הגלילה). גלילה אוטומטית הטכניקות שנידונו בסעיפים הקודמיס מתארות שיטות גלילה מפורשות. עס ואת, המשתמש יכול לגלול כתוצאת לוואי של פעולה אחרת. גלילה מסוג זה נקראת גלילה אוטומטית (סחו!|0ז56 6טהחסזט1). תמוך בגלילה אוטומטית במקריס הבאיס: % כאשר משתמש מתחיל או משנה בחירה וגורר אותה אל מעבר לקצה פס הגלילה או החלון, גלול את השטח בכיוון הגרירה. כאשר המשתמש גורר אובייקט ומתקרב אל גבול השטח הנגלל, גלול את השטח בהתאס למוסכמות המומלצות עבור גלילה אוטומטית הנידונות בפרק 6 ייטכניקות אינטראקטיביות כלליות'י. בסס את מרווח הגלילה על ההקשר של היעד, ואס מתאים - על מימדי האובייקט הנגרר. כאשר המשתמש מוסיף טקסט בעזרת המקלדת בקצה החלון, או מזיוּ אובייקט, או מעתיקו אל מקוס בקצה החלון, צריך לגלול את התצוגה כדי לאפשר למשתמש להתמקד בנתוניס שהוספו. טווח הגלילה תלוי בהקשר. לדוגמה, עבור טקסט, גלול אנכית שורה אחת בכל פעם. בעת גלילה אופקית, גלול ביחידות הגדולות מאות אחת, כדי למנוע גלילה מתמשכת או גלילה לא אחידה. בדומה, כאשר המשתמש גורר אובייקט גרפי קרוב לקצה התצוגה, בצע את הגלילה על פי מימדי האובייקט. אס פעולה גורמת בחירה או מזיזה את הסמן, גלול את התצוגה כדי להציג את הבחירה החדשה ואת מוקד הקלט. לדוגמה, הפקודה 6ח1ז= (חפש) בוחרת את האובייקט המתאים, ואחר כך צריך לגלול את האובייקט אל התצוגה; בדרך כלל, המשתמש רוצה להתמקד על מקוס זה. בנוסף, צורות אחרות של ניווט יכולות לגרוס לגלילה. לדוגמה, סיוס הכנסת ערך בשדה יכולה לגרוס לניווט אל השדה הבא. במקרה וה, אס השדה הבא אינו נראה, הטופס צריך להיגלל כדי להציגו. כאשר המשתמש לוח על חיפר-קישור המקושר למקוס כלשהו בתוך אותו מסמך, גלול את המסמך כך שיוצג המיקוס החדש (עוגן ההיפר-קישור). 2 )646 - פיתוח ממשק משתמש גלילת המקלדת השתמש במקשי הניווט כדי לתמוך בגלילה בעזרת המקלדת. כאשר המשתמש לוחי על מקש ניווט הסמן זז לכיוון שהמקש מורה עליו. לדוגמה, בנוסף להזות הסמן, הקשה על מקשי החיציס כשהסמן בקצה האזור הניתן לגלילה, גורמת לגלילה בכיוון המתאיס. בדומה, פעולת המקשיס 02 2346 ו- חשסס 8386 דומה ללחיצה על מסילת תיבת הגלילה, אולס הס גורמיס גס להזות הסמן. ניתן גס להשתמש במקש 1006 56011 כדי לסייע בגלילה על ידי המקלדת. במקרה זה, כאשר מקש 106% !5601 הופעל והמשתמש מקיש על מקש ניווט כלשהו, גלול את התצוגה בלי להשפיע על הבחירה או על הסמן. מידע נוסף על שימוש במקלדת עבור גלילה: ראה באתר 050%ז6ו] בכתובת: וה .201 ץ6א / טהוהוה3ּזל / 6[ החש / וה60.+0501ו6ווח. עששטשצ / / :קה מיקום סמוך של פקדים לעיתיס נוח להציב פקדים או שורות מצב בסמוך לפס גלילה או אף בקצותיו וכך גורמיס לכך שיהיה קצר יותר. היזהר בעת הצבת אלמנטיס שוניס סמוך מדי לפס הגלילה, כי הס עלוליס להקשות על המשתמש לגלול (בעיקר אס פס הגלילה קצר מדי). אס דרוש לך מקוס לפקדיס רבים, שקול שימוש בסרגל כלים רגיל ונפרד. למידע נוסף על סרגלי כלים: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". פיצול חלונות ניתן לפצל טו|ס5) חלון לשני אזורי תצוגה או יותר, הנקראיס חלוניות (פסחהּק). לדוגמה, חלון מפוצל מאפשר למשתמש לבחון שני חלקיס של מסמך בו-זמנית. גס תוכל להשתמש בחלון מפוצל כדי להציג שתי תצוגות נפרדות של אותס נתוניס באותו זמן, כמתואר בתרשים 7.8. פרק 7: חלונות 133 חלוניות [שחב?] ופזוחס:) - החוזסוקז= 58% קפ | 7005 85] סטב | 0 אשש ‏ 48ם ‏ ₪ | ₪ | 9 א | - - ->| חב |סזומם-) [ש5)| זט | - 3 45 שחו 30/7 ם ופחו | סצ0וח6 80/0 | אפ 308 | שווופופפססס ה סז זב פופ 5 ב ₪ 8ותטתווסס 0 עו = ה זסוקוחס 1 :| [:) עסססוח 3% בן- ₪ 9 8 ם <% / : - :5 = 6 מס 5 וס מו 2 2 | ה ה בו סלפ ק ובו 5 59% 7 50800190 [ ₪ ל 049 > זסזס!קא= זטהזטוה! :65 סיטרוס וסוווס ו סי חום 15ע60ת שי ₪ זט | | 56/6000 (0)5פ[פס 11 סו וח | ות וט פחוסופם חב 1 ₪6 % 1 97 ] סוחס עזי ₪ .5000005 עבוספום ב תרשים 7.8: חלון מפוצל. בשעה שביכולתך להשתמש בחלון מפוצל כדי לצפות בתוכן של מספר קבציס או מכולות בו-זמנית, הצגתס בחלונות נפרדיס מקלה על המשתמש לזהות את הקבציס כאובייקטיס בודדים. כשעליך להציג תצוגות של קבציס רבים כמשימה אחת, שקול להשתמש בטכניקות ניהול חלונות, כגון אלו המתוארות בפרק 10 ייניהול חלונות'י. את החלוניות המופיעות בחלון מפוצל אפשר ליישס כחלק מתכנון בסיסי של החלון, או כאפשרות הגדרת תצורה על ידי המשתמש. כדי לתמוך בפיצול חלון שלא עוצב מלכתחילה כניתן לפיצול, יש לכלול בחלון תיבת פיצול (א80% %ווק5). תיבת פיצול היא פקד מיוחד שנמצא בקצה פס הגלילה ומפצל חלון או מתאם את פיצול החלון. על תיבת הפיצול להיות מספיק גדולה כדי שהמשתמש יוכל לכוון אליה בהצלחה את המצביע; גודל ברירת המחדל של ידית הגדלה או קו הגבול של חלון הס דוגמה טובה. הצב את תיבת הפיצול מעל התצ העליון של פס הגלילה האנכי, כמתואר בתרשים 7.9, או משמאל לח השמאלי של פס גלילה אופקי. וו כפן] | |החחזם] | הפפה| | ששו זבם שת תיבת פיצול תרשים 7.9: מיקום תיבת בחלון פיצול. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש המשתמש מפצל חלון על ידי גרירת תיבת הפיצול למקוס הרצוי לו. כאשר המשתמש מציב את הנקודה החמה של המצביע מעל תיבת פיצול, שנה את צורת המצביע כדי לספק משוב למשתמש (נוצר למעשה מצביע פיצול, זסזחוסק או1ק5) ולסייע לו לכוון את המצביע אל תיבת הפיצול. בשעה שהמשתמש גורר את תיבת הפיצול, הזו את תצוגת תיבת הפיצול ואת פס הפיצול יחד עס המצביע כמתואר בתרשים 7.10. ומ - 0 |ההזס= | הספה] | שו זבם ‏ > מצביע לצ | ו פס פיצול - || תרשים 7.10: הזזת פס הפיצול. בסיוס הגרירה הצג מפריד ויוואלי, הנקרא פס פיצול (ז83 1/6ק5), הנמשך מצד אחד של החלון עד לצדו השני, ומגדיר את הגבול בין שני החלוניות. רוחבו המינימלי של פס פיצול שווה להגדרה הנוכחית של קו גבול החלון. כך מתאפשרת התאמה נכונה כאשר המשתמש מתאים את גבולות החלון. אס תיבת הפיצול מוצגת לאחר הפיצול, צריך להציב אותה בסמוך לפס הפיצול. תוכל לתמוך בגרירת פס הפיצול (או תיבת הפיצול) אל קצה פס הגלילה כדי לסיים את הפיצול. לחלופין, תוכל לתמוך גם בלחיצה כפולה כקיצור דרך לפיצול חלון (אס תעשה זאת במקומות מסוימים כמו לדוגמה, במרכז חלון, או במיקום הפיצול האחרון), או כדי להסיר פיצול. טכניקה זו פועלת היטב כאשר החלון מתפצל לחלוניות שוות. אפשר שהדבר לא יתאיס כאשר החלון מעוצב מלכתחילה כחלון מפוצל, או עבור סוגי תצוגה מסוימים. כדי לספק ממשק מקלדת לפיצול חלון, כלול את הפקודה 8ו!1ק5 (פצל) בתפריט עוססחו// (חלון), או בתפריט של התצוגה הנוכחית. כאשר המשתמש בוחר בפקודה %, פצל את החלון באמצעו או במיקוס מוגדר לפי ההקשר. תמוך במקשי חיצים כדי להזיז את תיבת הפיצול מעלה ומטה; הקשה על מקש ז6זח5 קובעת את הפיצול במיקוס הנוכחי של הסמן. הקשה על מקש ₪56 מבטלת את הפיצול. כאשר החלון מפוצל, שנה את הפקודה *ו!50 ל- +50 6עסו₪6 (הסר פיצול). ניתן להשתמש בפקודות אחרות כדי ליצור חלון מפוצל. לדוגמה, באפשרותך להגדיר תצוגות מיוחדות, שבעת בחירתן על ידי המשתמש תגרומנה לפיצול החלון לקבוצת חלוניות קבועה או משתנה. בדומה לכך, ביכולתך לאפשר למשתמש לחזור בו מפיצול החלון על ידי סגירת תצוגת חלונית, או על ידי בחירה בפקודת תצוגה אחרת. פרק 7: חלונות 135 כאשר המשתמש מפצל חלון, הוסף פסי גלילה בחלוניות הנוצרות, אס דרושה בהן גלילה. בנוסף, אפשר שתצטרך לגלול את המידע בחלוניות, כך שפס הפיצול לא יסתיר את התוכן שעליו הוא מופיע. השתמש בפס גלילה יחיד בצד המתאיס של החלון, עבור קבוצת חלוניות הנגללות יחד. אולס, אס בכל חלונית דרושה גלילה עצמאית, יש לכלול פס גלילה בכל חלונית למטרה זו. לדוגמה, פסי הגלילה האנכייס של קבוצת חלוניות שבחלון מפוצל אופקית, נשלטים בנפרד. בעת שימוש בחלוניות הנובעות מחלון מפוצל ויש בהן תצוגה שונה, שמור בנפרד את מאפייני התצוגה של כל חלונית, כגון סוג תצוגה או מצב הבחירה. הצג את הבחירה בחלונית הפעילה בלבד. עס זאת, אס הבחירה משותפת בכל החלוניות, הצג את הבחירה בכל החלוניות ואפשר התאמת בחירה משותפת לכולן. כאשר חלון נסגר, עליך לשמור את מצב הפיצול שלו (הכוונה למספר הפיצוליס, המקוס בו הם מופיעים, מצב הגלילה בכל פיצול, ומצב הבחירה) כחלק מהמידע על מצב התצוגה של החלון; כך ניתן יהיה לשחזר את החלון בעת פתיחתו מחדש. עס זאת, אס המשתמש משתמש בדרך כלל בעבודתו בחלון לא מפוצל, רצוי לשחזר את החלון למצבו הלא-מפוצל. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש 8 תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 5וס6חו) מכילה מספר רכיבים התומכיס בקלט המוזן על ידי המשתמש. רכיביס הידודייס (אינטראקטיביים) אלה מאפשרים למשתמשים לבצע פקודות או להגדיר ערכים. כמו כן, הס מספקים מבנה עקבי וקבוצה של מוסכמות-ממשק עבור משתמשיס או שימושים אוטומטייס. פרק זה דן באלמנטים הידודיים כגון תפריטיס, פקדיס וסרגלי כלים ונותן הסבר כיצד להפעילס. תפריטים תפריטים (פ1וח96) מציגים רשימת פקודות הזמינות למשתמש. התפריטים הופכיס פקודות לוויזואליות וניתנות לתיאור, ולכן אפשר להשתמש בהס כדי לנצל את היכולת האנושית לזהות פקודות טוב יותר מאשר לזכור אותן. אנו מכיריס כמה סוגי תפריטיס ובכללס תפריטיס נפתחים, תפריטי קיצור ותפריטיס מדורגים. בהמשך נדון בסוגי תפריטיס אלה ביתר פירוט. שורת תפריטים ותפריטים נפתחים שורת תפריטים (ז83 טחסוא), אחת הצורות היותר נפוצות של ממשק תפריט, היא שטח מיוחד המוצג לרוחב חלקו העליון של חלון בדיוק מתחת לפס הכותרת (כמתואר בתרשים 8.1). שורת תפריטים כוללת קבוצת ערכיס הנקראים כותוות תפריט (65וד טחסוא). כל כותרת תפריט מאפשרת גישה לתפריט נפתת (טחס!] חהששסס-ססזס) המורכב מאוסף של פריטי תפריט (166005 טחסוא), או אפשרויות בחירה. |< |ם| = מו ]ההז זספה] אש וה שום יי שורת תפריטים תרשים 8.1: שורת תפריטים. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 137 תכולת שורת התפריטים והתפריטים הנפתחים שלה נקבעים על ידי תפקודי היישוס וההָקשר שבו המשתמש פועל עליו. תוכל לאפשר למשתמשים לעצב את מבנה התפריט. תפריט נפתח נראה כלוח ובו רשימת פריטים המסודרים בעמודה. הימנע משימוש בתפריטים מרובי-עמודות, או בתפריטים נגללים. המערכת יכולה לתמוך בצורות תצוגה אלו, אולס הן מוסיפות סיבוך וקושי לדפדוף בתפריט או לפעולה עליו. פעולה על תפריט נפתח באמצעות העכבר כאשר המשתמש מצביע על כותרת תפריט ולוחצ על לחצן העכבר הראשי (השמאלי, בדרך כלל), כותרת התפריט מודגשת והתפריט הנפתח מתגלה. כאשר המשתמש מזיו את המצביע מעל פריטי התפריט, התפריט עוקב אחר המצביע ומדגיש כל פריט שהמצביע עובר מעליו. כדי לבחור בפקודה הקשורה לפריט תפריט רצוי, המשתמש מצביע על הפריט, לוח על לחצן העכבר הראשלי והמערכת סוגרת את התפריט הנפתח. המשתמש יכול ללחו על לחצן העכבר הראשי ולגרור את המצביע אל תוך התפריט. כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר כשהמצביע נמצא מעל הפריט הרצוי, הפקודה הקשורה נבחרת והתפריט נסגר. על אף שזו שיטה יעילה לבחירת פריטי תפריט, יש לתעד שיטה זו ורצוי להשתמש בשיטה הקודמת, לחיצה על הפריט. אס המשתמש לוחצ על לחצן העכבר, מזיז את המצביע אל מחוצ לתפריט ואז משחרר את הלחצן, התפריט ייסגר גס כן. לעומת ואת, אס המשתמש מזיז את המצביע חזרה אל התפריט לפני שחרור הלחצן, המעקב אחר המצביע מתחדש והשתמש יכול שוב לבחור פריט מהתפריט. המשתמש יכול לסגור תפריט נפתח על ידי לחיצה חוזרת על כותרתו, או על ידי הצבעה על כותרת תפריט שונה. פעולה על תפריט נפתח באמצעות המקלדת לצורך גישה לתפריטים נפתחים בעזרת המקלדת, המשתמש מקיש על מקש 8416 (או 0 ומפעיל את שורת התפריטים. כאשר המשתמש מקיש על מקש אלפא-נומרי בעודו לוחץ על מקש %|4, או לאחר שחרור מקש זּה, המערכת מציגה את התפריט הנפתח שמקשי הגישה שלו תואמים למקש האלפא-נומרי שנלחץ (התאימות אינה מבחינה בין אותיות גדולות וקטנות באנגלית - 5605106 6856 )סא). המשתמש יכול להשתמש במקשי החיציס במקלדת כדי לגשת לתפריטיםס הנפתחיס. כאשר המשתמש מקיש על מקש 8ו4 ואחר כך מקיש על מקש חצ שמאלי או חצ ימני, הוא מזיזּ את מיקוד הקלט אל כותרת התפריט הקודמת או אל הכותרת הבאה. אס המשתמש ממשיך ללחו על מקש החצ, מיקוד הקלט עובר לצדה השני של שורת התפריטיס (בלולאה). כאשר כותרת התפריט הרצוי מסומנת, המשתמש יכול להקיש על מקש 5961 כדי להציג את התפריט הנפתח הקשור לכותרת התפריט שנבחרה. אס תפריט נפתח כבר מוצג בשורת התפריטים, הקשה על חצ שמאלי או חצ ימני, מסמנת את התפריט הנפתח הבא בכיוון מקש הח שהוקש, אלא אם כן התפריט הנפתח מכיל כמה עמודות. במקרה זּה, מקשי החיצים מדגישיס את העמודה הבאה בכיוון החצ, ואז את התפריט הנפתח הבא. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש כדי להציג תפריט נפתח כשלא מוצג באותה עת תפריט נפתח אחר, המשתמש יכול ללחוץ על 8]6 ולהקיש על מקש חצ מעלה או חצ מטה. בתפריט פתוח, לחיצה על מקשים אלה מסמנת את פריט התפריט הבא בכיוון התץ, ומשנה את כיוון הסימון בראש התפריט או בתחתיתו. אס התפריט הנפתח מציג מספר עמודות, הקשה על מקשי החיציס מעבירה את הסימון לעמודה הבאה. כדי להציג את תפריט קיצור הדרך של החלון, המשתמש לוח על מקש 418 ואז מקיש על מקש הרוות. כדי לסגור תפריט נפתח ולהפסיק את פעולת שורת התפריטים, המשתמש יכול להקיש על מקש 41%. הקשה על מקש 556 גם היא מביאה לסגירת תפריט נפתח. עס זאת, הקשה על מקש 556 סוגרת רק את רמת התפריט הנוכחית. לדוגמה, אס התפריט פתוח, הקשה על 556 תסגור אותו, אך כותרתו תישאר מסומנת. הקשה נוספת על 556 תבטל את סימון כותרת התפריט, תפסיק את פעולתה של שורת התפריטיס ותחזיר את מיקוד הקלט לחלון. בחירת פריט מהתפריט, סוגרת גם היא את התפריט. תוכל לשייך מקשי קיצור לפקודות בתפריטים נפתחים. כאשר משתמש מקיש על מקש קיצור הקשור לאחת הפקודות שבתפריט, הפקודה מבוצעת מייד. באפשרותך לסמן את כותרת התפריט המכיל את הפקודה, אולם אל תציג את התפריט הנפתח. תפריטים נפתחים מקובלים ונפוצים בפסקאות הבאות יידונו מוסכמות של תפריטיס נפתחים הנמצאים בשימוש נפוצ. למרות שתפריטים אלה אינס דרושיסם לכל היישומים, עקוב אחר הוראות אלו אס בדעתך לכלול אותס ביישוס שלך. תפריט 6ו!= תפריט ₪16 (קובצ) מספק ממשק עבור הפעולות העיקריות הקשורות לקובצ. על היישוס לכלול בו פקודות כגון שפא (חדש), ח6ק0 (פתיחה), 6ַצ53 (שמירה), סד 56060 (שליחה) ו-+חוזפ (הדפסה). פקודות אלו נכללות בדרך כלל בתפריט הקיצור של הסמל המוצג בפס הכותרת של החלון. אס היישוס תומך בפקודה פואפ (יציאה), הצב פקודה זו בתחתית תפריט ₪16 אחרי קו מפריד בתפריט. כאשר המשתמש בוחר בפקודה שוא5, סגור את כל החלונות והקבציס הפתוחים ועצור כל עיבוד נוסף. אס האובייקט נשאר פעיל על אף סגירת החלון שלו - לדוגמה, תיקיה או מדפסת - השתמש בפקודה 61056 (סגירה) במקוס הפקודה שואם. למידע נוסף על הפקודות בתפריט הקיצור עבור הסמל שבפס הכותרת: ראה סעיף "תפריטי קיצור של סמלים" בהמשך פרק זה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 139 תפריט +ו4= כלול פקודות עריכה כלליות בתפריט 5615 (עריכה). פקודות אלו כוללות את פקודות ההעברה 668 (גזור), ץ60₪ (העתק) ו-585%6 (הדבק), פקודות לאובייקטיס מקושריס ומוטבעיס ₪ 01) והפקודות המפורטות להלן (אס תומכים בהן). פקודות אחרות שנהוגות בתפריט העריכה: 0 פשחש בטל. ביטול הפעולה האחרונה. חזור על. חזרה על הפעולה האחרונה שבוטלה. ו ו 686 ושח החו= | החלפה. חיפוש והחלפה של טקסט. נקה. הסרת הבחירה האחרונה. כלול פקודות אלו גס בתפריט הקיצור של האובייקט הנבחר. תפריט שסו בתפריט ששוצ (תצוגה) הצב פקודות המשנות את תצוגת הנתונים בחלון המשתמש. כלול בתפריט זה פקודות המשפיעות על התצוגה, אך לא על הנתוניס עצמס - לדוגמה, וח200 (מרחק מתצוגה), או 6חושט0 (קו מיתאר). בנוסף, כלול פקודות לשליטה במרכיבי ממשק מסוימים שבתצוגה ‏ - לדוגמה ז6!ט₪ שסח5 (סרגל) או 3 5+3%05 שש0ח5 (שורת מצב). עליך לכלול פקודות אלו גס בתפריטי הקיצור של החלון או החלונית. תפריט !סו השתמש בתפריט ₪610 (עזרה) עבור פקודות המספקות למשתמש גישה למידע עזרה. כלול את הפקודה 5סוקסד ק!₪6 (נושאי עזרה); פקודה וו מאפשרת גישה ל- זסשו6ו/ כ|6 וואז, המציג נושאיס הכלולים בקובצץ העזרה של היישוס. לחלופין, תוכל לספק פקודות אישיות המאפשרות גישה לדפים ספציפיים ב- קו6 אדו זסאוסו/, כגון 5ח%6ח60 (תוכן), א66ח1 (אינדקס) ו- 6וקסד 6חז= (חפש). ניתן לספק פקודות עזר נוספות בתפריט העזרה. למידע נוסף על ה- זסוסו/ !₪6 ואד ותמיכה בעזרה למשתמש: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". 0 646 - פיתוח ממשק משתמש אס ברצונך לספק למשתמש גישה למידע על גרסאות וזכויות יוצריס, כלול בתפריט זה את הפקודה [שם יישום] זטספא (אודות [שס יישום]). כאשר המשתמש בוחר בפקודה זו, הצג חלון המכיל את שס היישוס, מספר גירסה, מידע על זכויות יוצריס וכל מידע נוסף הקשור ליישוס. הצג מידע וה בתיבת דו-שיח, או כדף זכויות יוצריס בגיליון המאפיינים של קוב ההפעלה העיקרי. אין צורך להוסיף שלוש נקודות בקצה פקודה זו מכיון שהחלון המתגלה אינו דורש מהמשתמש לספק כל מידע נוסף (בדרך כלל משתמשיס בשלוש נקודות כאשר דרוש מידע נוסף מהמשתמש לביצוע הפקודה). למידע נוסף על שימוש בשלוש נקודות: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". תפריטי קיצור גס אס כללת שורת תפריטים בממשק היישום, עליך לתמוך בתפריטי קיצור. תפריטי קיצור (5וח6!] 1ס+זסח5), הנקראיס גס תפריטיס תלויי הָקשר (0א%6ח00) או תפריטיס מוקפצים (05וח6 0-ס0ק), מספקיםס למשתמש גישה יעילה לפעולות האובייקטיס (כמתואר בתרשיס 8.2). מכיון שתפריטי קיצור מוצגיס במיקוס הנוכחי של המצביע, הס חוסכיסם למשתמש את הזות המצביע אל שורת התפריטים או אל סרגל הכלים. בנוסף, בתפריטי קיצור כלולות פקודות המיוחדות לאובייקט או להקשרו המיידי, ולכן הס מקטיניס את מספר הפקודות שעל המשתמש לבחור כדי להגיע אל הפקודה הדרושה. תפריטי קיצור גם מקטיניס את הבלבול על המסך, כי הס מוצגיס רק על פי דרישה ואינס דורשיס שטח מסך ייחודי. חפקם פזסוסאם פריט ברירת מחדל של תפריט | ן | .. בחו פקודות הדורשות מהמשתמש קלט נוסף : == ...מחוזב5 פריט תפריט המציג תת-תפריט מדורג 500 6305 סוסוסם הההבחפת וזסס סז תרשים 8.2: תפריט קיצור של תיקיה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 141 בעוד שתפריט קיצור דומה במראהו לתפריט נפתח, הוא כולל רק פקודות המתייחסות לאובייקט (או אובייקטים) הנבחר וההקשר שלו, ולא פקודות המקובצות לפי סוג הפעולה. לדוגמה, תפריט קיצור לטקסט שנבחר יכול לכלול פקודות להעברה והעתקה של הטקסט, לאפשר גישה למאפייני הגופן ולמאפייני הפיסקה של הטקסט וכדומה. קבע אורך ועומק (מבחינת השימוש בתפריטי משנה) קטניס ככל האפשר לתפריטי הקיצור. כלול בתפריט בעיקר פעולות פשוטות ונפוצות. לדוגמה, כדי לספק גישה למספר גדול של מאפיינים, ייתכן שטוב יותר לכלול פקודת ₪65ז6קסזפ (מאפייניס) אחת ולאפשר למשתמש לנווט בתוך גיליון המאפייניס. בדרך כלל, מכולה שיש בה אובייקטים שנבחרו, או אובייקט מורכב שנבחרו בו חלקיםס, מספקים תפריט קיצור עבור הבתירה. בדומה לכך, הפקודות הכלולות בתפריט קיצור לא תמיד יסופקו על ידי האובייקט או על ידי המכולה הנוכחית שלו. לדוגמה, תפריט קיצור של קובצ בתוך תיקיה כולל פקודות העברה. במקרה וה, התיקיה (המכולה) מספקת את הפקודות, ולא הקבצים. אותן מוסכמות קיימות עבור תפריטי קיצור של אובייקטיס מוטבעיס או מקושרים. הימנע משימוש בתפריט קיצור כאמצעי הגישה היחידי של משתמש לפעולה מסוימת. עס ואת, הפריטים בתפריט קיצור אינס חייביס להיות מוגבליס לפקודות הכלולות בתפריט נפתת. לדוגמה, ניתן לכלול פקודות הנמצאות בשימוש שכיח בחלונות משניים, כגון הגדרת מאפיין מסוים. כדי לקבוע את סדר הפקודות בתפריט קיצור, השתמש בהנחיות הבאות: + הצב תחילה את הפקודות העיקריות - לדוגמה, ח6ק0 (פתיחה), עְ1ק (הצגה) ו-+חוזק (הדפסה). 4+ אחריהן הצב את פקודות העברה, לפי סדר זה: 66% (גזור), צְ60 (העתק), 6 (הדבק) ופקודות 885%6 מיוחדות אחרות (הדבקה מיוחדת). % כלול פקודות אחרות הנתמכות על ידי האובייקט (בין אס הן מסופקות על ידי האובייקט, או על ידי הקשרו). % כלול את את הפקודה ?5וד 5'+3חשש (מה זה!, אם היא נתמכת). + אס נדרשת הפקודה 865ז6כסיזפ (מאפיינים), כלול אותה כאחרונה בתפריט. + השתמש במפרידים כדי להבחין בין קבוצות של פקודות. למידע נוסף על פקודות ההעברה והפקודה 165ו6קסזםפ: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". למידע נוסף על הפקודה ?וחד 5'טְבּח/: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". 2 646 - פיתוח ממשק משתמש הידודיות עם תפריטי קיצור המשתמש יכול להציג תפריט קיצור בלחיצה על הלחצן המשני (חימני) של העכבר. אס בעת לחיצה על לחצן העכבר המשני, האובייקט שתחת הנקודה החמה אינו במצב בחירה, בחר אותו תחילה (שיס לב שבמקריס רבים רצוי לשלב את הבחירה ואת הצגת תפריט הקיצור). כאשר הלחצן משוחרר, הצג את התפריט לימין ותחת הנקודה החמה של המצביע. הצב את התפריט כך שלא ייחתך על ידי שולי החלון. אס הדבר עלול לקרות, הזו אותו בצורה שהדבר לא יקרה. כאשר המצביע מוצב מעל בחירה קיימת והמשתמש קורא לתפריט קיצור, הצג את התפריט הקשור לאותה בחירה. אם המצביע נמצא מחו4 לבחירה, אך עדיין באותו טווח בחירה, צור בחירה חדשה (בדרך כלל אמור הדבר לאפס את הבחירה הנוכחית בטווח זה) בנקודה בה המשתמש לח על לחצן העכבר. הצג את התפריט עבור הבחירה החדשה. אס המצביע מוצב מעל אזור שאינו ניתן לבחירה, אך במכולה יש פריטים הניתניס לבחירה, כגון השטח הלבן שבין סמליס בתיקיה, הצג את תפריט הקיצור של אותה מכולה. סגור את התפריט כאשר המשתמש לוח מחוץ לתפריט על לחצן העכבר הראשי, או כאשר הוא מקיש על מקש 556 . כמו כן, סגור את התפריט כאשר המשתמש לותצ על לחצן העכבר המשני בחלון אחר. באפשרותך לתמוך בתפריטי קיצור עבור אובייקטים הנבתחרים במפורש, או כאלה שאינס יכוליס להיבחר ישירות, כגון פסי גלילה או פריטיס בשורת המצב. כאשר אתה מספק תפריטי קיצור לאובייקטיס כגון פקדים, כלול בתפריט פקודות הקשורות לאובייקט המיוצג על ידי הפקד ולא לפקד עצמו. לדוגמה, פס גלילה מייצג במסמך תצוגה הניתנת לניווט, כך שבין הפקודות עשויות להיכלל הפקודות +0 8חהוחחו860 :וטס (תחילת מסמך), 1הסוהטסס +0 6חם (סוף מסמך), 2396 %א6א (הדף הבא) וגס 8896 פ5טשסוע6זפ (הדף הקודס). לעומת זאת, כאשר הפקד מציג את עצמו כאובייקט, כגון בתכנון טופס או בסביבת פיתוח של חלון, באפשרותך לכלול פקודות הנוגעות לפקד עצמו - לדוגמה, פקודות להזזה ולהעתקה של אובייקט. כדי לספק גישה מהמקלדת לתפריטי קיצור, השתמש בצירוף המקשיס 10=+6ו50 ובמקש היישוס (במקלדת התומכת במפרט המקשיס של פאוסטחוש). בנוסף, מקשי הגישה, מקשי החיצים והמקשיס ז6פח5 ו-556 פועלים בתפריטי קיצור באותו אופן שבו הס פועלים בתפריטיס נפתחים. עם ואת, כדי להגדיל את יעילות העבודה של המשתמש, חימנע מכלילת מקשי קיצור בתפריטי קיצור. כאשר המשתמש לוחץ על תפריט קיצור המוגדר על ידי המערכת, המערכת תציג הודעה, טאפו זאפזא0ס6 א. מידע נוסף על הודעה זו: ראה באתר המקוון: 5.35 106 ₪1 / הה60.+0501ו6ווח. הפוח / / :כקה פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 143 כאשר מיקוד המקלדת הוא על פריט הניתן לבחירה (כגון פריט בפקד תצוגת רשימה), על המשתמש ללחו 14+510ת5 או על מקש היישום, כדי להציג את תפריט הקיצור של הפריט או הפריטים שנבחרו. במקריס מסוימים, ייתכן שפריט זה לא יהיה בעל מיקוד המקלדת. אס לא נבחר פריט כלשהו והמשתמש לוחצ 16+510ח5 או מקיש על מקש היישום, יוצג תפריט הקיצור של המכולה. אס מיקוד המקלדת נמצא על אובייקט שאינו תומך בבחירה מפורשת (כגון לחצן פקודה), והמשתמש לוחי 10=+16ח5 או מקיש על מקש היישוס, יוצג תפריט הקיצור של האובייקט בעל מיקוד המקלדת. תפריטי קיצור נפוצים תפריטי הקיצור הכלולים ביישום תלוייס באובייקטיס ובהקשר המסופקיס על ידי היישוס. בסעיפיס הבאיס נדון בתפריטי קיצור נפוציס עבור יישומיס מבוססי 5וססחו/. תפריט הקיצור של חלון תפריט הקיצור של חלון הוא תפריט קיצור הקשור לחלון. אין לבלבל תפריט וה עס התפריט הנפתח של חלון ביישומי 1סוא. לפעמיס תפריט זה נקרא תפריט ו6ז5ץ5 (תפריט מערכת) או תפריט 01ז%ח60 (תפריט בקרה). תפריט הקיצור של חלון ראשי טיפוסי כולל את הפקודות: 61056 (סגירה), ₪6550+6 (שחזור), 6צסוא (העברה), 6 (גודל), 26ווחוחווא (הקטן) ו-26ווחוואהּוא (הגדל). אפשר לכלול פקודות נוספות בתפריט הקיצור של חלון, הקשורות לחלון או לתצוגה שנראית בו. לדוגמה, תוכל לפעול כך: + הוסף את הפקודה 5108 (פצל) לתפריט, כדי לפצל חלון לחלוניות. + הוסף פקודה המשפיעה על התצוגה, כגון 0₪61/86 (מיתאר). + הוסף פקודות המוסיפות, מסירות או מסננות פריטיס מן התצוגה, כגון !₪ עשוסח5 (הראה סרגל). % הוסף פקודות הפותחות תצוגות משנה או תצוגות מיוחדות בחלונות משניים, כגון 6 "!60 שש0ח5 (הצג לוח צבעים). הערה: לצורך תאימות עם גרסאות קודמות של פווססחו/), המערכת תומכת בגישה לתפריט קיצור של חלון באמצעות לחיצה על הסמל שבפס הכותרת בעזרת לחצן העכבר הראשי. עם זאת, אין לתעד זאת כשיטה העיקרית לגישה לתפריט קיצור של חלון. תעד רק את השימוש בלחצן העכבר המשני (הימני). 4 641 - פיתוח ממשק משתמש גסם לחלון משני יש תפריט קיצור. מכיון שטווח הפעולות בחלון המשני צר יותר מזה שבחלון הראשי, תפריט הקיצור של חלון משני כולל בדרך כלל רק את הפקודות 6צסוא (העבר) ו-61056 (סגירה), וגם את הפקודה 5126 (גודל) - אס ניתן לשנות את מימדי החלון. חלונות לוח (פוס4חו/ 28|666) יכוליס לכלול את הפקודה קסד חס פצְבּש|2 (תמיד למעלה), המציבה את החלון מעל לכל שאר החלונות המשניים. המשתמש מציג תפריט קיצור של חלון על ידי לחיצה בלחצן העכבר המשני בכל אזור בפס הכותרת, מלבד סמל פס הכותרת. לחיצה על סמל פס הכותרת בעזרת לחצן העכבר המשני תציג את תפריט הקיצור של האובייקט המיוצג על ידי הסמל. כדי למנוע בלבול, אס אינך מספק תפריט קיצור לסמל שבפס הכותרת, אל תציג את תפריט הקיצור של החלון כאשר המשתמש לותח על הסמל בעזרת לחצן העכבר המשני. יש דרכיס נוספות להצגת תפריט קיצור של חלון. המשתמש יכול ללחו על צירוף המקשים 4/8 +רווח, או ללחוצ על המקשים %!4+ח למעלה (או חצ מטה), כדי לנווט בין ערכי שורת התפריטיס. תפריטי קיצור של סמלים תפריט קיצור המוצג עבור סמל צריך להכיל את פעולות האובייקט שהסמל מייצג. כדי לספק למשתמש גישה לתפריטי הקיצור של סמל יישוס או סמל מסמך, יישם את המוסכמות המקובלות להצגת תפריט קיצור על ידי לחיצה על לחצן העכבר המשני. כמו כן, ביכולתך להציג תפריט קיצור כאשר המשתמש בוחר את סמל היישום ולוחצ על המקשיס 10=+516 או על מקש היישום (ץ6א חסטפסווססה). יישוס מכולה עבור סמליס מספק את תפריט הקיצור לסמל. לדוגמה, תפריטי קיצור עבור סמלים שנמצאים בתיקיות סטנדרטיות או על שולחן העבודה, מסופקיס אוטומטית על ידי המערכת. לעומת זאת, היישוס שלך מספק את תפריטי הקיצור עבור אובייקטיס מוטבעים או מסוג 015 שנמצאים בו - הכוונה לכך שהם כלולים בקבצי הנתוניס הנתמכים על ידי היישום. למידע נוסף על תמיכה בתפריטי קיצור של אובייקטים מסוג 015: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים". המכולה מאחסנת תפריטי קיצור של סמלים שבהס פקודות המסופקות על ידי המכולה עבור האובייקטים שהיא מכילה, כגון פקודות העברה ופקודות המוכתבות לפי סוג האובייקט. לדוגמה, יישוס יכול לשלב את הפקודה ששא (חדש), כך שאוטומטית ייווצר קובץ נתוניס חדש מסוג הנתמך על ידי היישוס. למידע נוסף על שילוב פקודות: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". תפריט הקיצור של סמל יישוס - לדוגמה, קובצ ההפעלה של 80ק0זס\ ‏ 67050 - צריך לכלול את הפקודות שבטבלה להלן. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 145 פקודות תפריט קיצור של סמל קוב יישום: סד | שליחה. הצגת תת-תפריט של יעדים שאליהם אפשר להעביר את קובץ היישום; תוכן תת-התפריט מבוסס על תוכן התיקיה סד 0ח56 (שליחה אל) של המערכת. 0% גזור. סימון קובץ היישום כדי להעבירו ורישום הקובץ בלוח . / 0 8 : = 86 | הדבק ניסון של היישום לפתוח את הקובץ הרשום בלות. = תפריט הקיצור של סמל המייצג מסמך או קוב נתוניס כולל את פריטי התפריט השכיחיס האלה. פקודות תפריט קיצור של מסמך או קוב מידע: פתיחה. פתיחת החלון הראשי של הקובץ (תוך שימוש ברישום היישום כדי לפותחו). הדפסה. הדפסת הקובץ במדפסת ברירת המחדל הנוכחית (מתייחס ליישום הרשום בתור ההדפסה, או צפוי להדפסה). שו א0וט3) מבט מהיר. הצגת הקובץ מתייחס ליישום הרשום בתור לצפייה). סד 5 | שליחה. הצגת תפריט משנה, המפרט יעדים שאליהם ניתן להעביר את הקובץ; תוכן תפריט המשנה מבוסס על התיקיה 10 5600 של המערכת. גזירה. סימון הקובץ לצורך העברה ורישום הקובץ בלוח. העתקה. סימון הקובץ לצורך העתקתו ורישום הקובץ בלוח. מחיקה. מחיקת הקובץ. שינוי שם. ניתנת רשות למשתמש לערוך את שם הקובץ. מאפיינים. הצגת מאפייני הקובץ. לבד מהפקודות ח6ק0 (פתיחה) ו-+חזזפ (הדפסה), המערכת מספקת את הפקודות המפורטות למעלה עבור סמליםס כאשר הס מופעיס במכולת מערכת, כגון שולחן עבודה או תיקיות. אס היישוס תומך במכולות משלו עבור קבצים, עליך לספק פקודות אלו. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש כדי שהפקודות ח6ק0 ו-%חזזש יופיעו בתפריט הקיצור, היישוס חייב לרשוס אותן ב- ץ₪6015. תוכל לרשוס פקודות אחרות או פקודות מחליפות. לדוגמה, תוכל לרשוס את הפקודה ששו/ א0₪16 (מבט מהיר) המציגה תוכן של קוב בלא להפעיל את היישוס שיצר אותו, ואת הפקודה ?5וד 5החשש (מה זה!) המציגה תיאור של סוג קוב הנתונים. למידע נוסף על רישום פקודות והפקודה ששו/ א0₪16: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". למידע נוסף על על הפקודה ?פוחד 5בּח/: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". הסמל שבפס הכותרת של החלון מייצג את אותו אובייקט כמו הסמל שהמשתמש פותח. מכיון שכך, על היישוס הקשור לסמל לכלול גס הוא תפריט קיצור עס פקודות מתאימות לסמל שבפס הכותרת. כאשר סמל יישוס מופיע בפס הכותרת, כלול בתפריט קיצור הדרך שלו את הפקודות שבתפריט הקיצור של הסמל שהמשתמש פותח, אלא אס לא ניתן לבצע פקודה מסוימת כאשר חלון היישוס פתוח. בנוסף, החלף את הפקודה ח6ק0 (פתיחה) בפקודה 61056 (סגור). בדומה לכך, כאשר סמל של קובצ נתוניס או קובצ מסמך מופיע בפס הכותרת, כלול בתפריט הקיצור של הסמל את הפקודות שבתפריט הקיצור של הסמל שמופיע בתיקיה, עס הסתייגויות הבאות: החלף את הפקודה ח006 בפקודה 056ו6, והוסף את הפקודה 6ַצ53 (שמור) אס צריך לשמור את השינוייס שנעשו בקוב או במסמך. תפריטים מדורגים תפריט מדורג (טח16 פַחו685680) אשר נקרא גס תפריט היררכי (טחס |בסוהסזפזסות), או תפריט בן (טחס₪ 6ווחס), הוא תת-תפריט של פריט בתפריט. הרמז הוויזואלי לתפריט מדורג הוא חצ משולש המוצג בסמוך לתווית הפריט שלו בתפריט האב (ראה לדוגמה, את התפריט 591% - התחל). ניתן להשתמש בתפריטים מדורגיס כדי לספק למשתמש גישה לאפשרויות תפריט נוספות, במקוס להגדיל את תפריט האב. תפריט מדורג יכול להציג אובייקטיס הקשורים באופן היררכי. עס וזאת, שים לב שתפריטים מדורגים מוסיפים מורכבות לממשק התפריט, כי הס דורשיס מהמשתמש ניווט נוסף דרך מבנה התפריטים כדי להגיע לפריט הרצוי לו, וגס הניווט דורש מאמצ נוסף מהמשתמש. לאור שיקולי עיצוב אלה, אל תרבה להשתמש בתפריטיסם מדורגים, וצמצס את רמות התפריט כדי להגיע אל פריט נתון. רצוי לקייס רמת תפריטים אחת, או שתיים לכל היותר. פקודות שהשימוש בהן שכיח צריך לכלול תמיד ברמה הראשונה של התפריט. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 147 כחלופה, תוכל לקבוע בחלון משני אפשרויות נוספות, בעיקר כשהן עוסקות בהגדרות עצמאיות; כך, המשתמש יוכל לגשת לאפשרויות רבות על ידי הפעלת פקודה אחת. ניתן לתמוך באפשרויות פקודה רבות כערכים בסרגל כלים, אך הדבר מעשי כל עוד אינך מציף אותו בסמלים. מכל מקום, אין להשתמש בסמלי סרגל הכלים כאפשרות יחידה לגישה אל פריט. לפריטים הנמצאים בשימוש רב רצוי לקבוע גישה גס באמצעות תפריט, או מקש קיצור. פעולת המשתמש על תפריט מדורג דומה לפעולתו על תפריט נפתח משורת התפריטים. עס ואת, שיס לב שתפריט מדורג מופיע כאשר המשתמש מציו את המצביע מעל פריט התפריט שלו בתפריט האב ומשהה מעט את התנועה. ההמתנה מונעת הצגת התפריט שלא לצורך, כאשר המשתמש מדפדף או מנווט לפריט אחר בתפריט האב. אם המשתמש מזיו את המצביע לפריט אחר בתפריט האב לאחר שהתפריט המדורג התגלה, התפריט המדורג אינו נסגר מייד, אלא נשאר גלוי למשך ומן קצר. המתנה זו מאפשרת למשתמש גישה לערך רצוי בתפריט המדורג באופן ישיר מתפריט האב. כאשר המשתמש נעזר במקלדת כדי לפעול על התפריט, אין השהיה בהצגה (או סגירה) של תפריט מדורג. תת-התפריט מוצג מיידית כאשר המשתמש בוחר בפריט המפעיל אותו בתפריט האב. כותרות תפריט לכל התפריטיס הנפתחתיס והתפריטים המדורגיס יש כותרות (65שוד טחסוא). כותרת של תפריט נפתח היא הערך המופיע בשורת התפריטים; כותרת של תפריט מדורג היא שס הפריט המפעיל אותו בתפריט האב. כותרות תפריט מייצגות את כל התפריט ועליהן לסייע באיתור מהיר וברור ככל האפשר של כל הפריטיסם בתפריט. פריטי תפריט פריטי תפריט (5וח166 טחסוז) מייצגיס את אפשרויות הבחירה השונות שבתפריט. פריטי תפריט יכוליס להיות טקסט או צורות גרפיות, כגון סמלים, או צירוף של טקסט וגרפיקה שמטרתס לתאר את הפעולות המוצגות בתפריט. תפריטים גרפייס בלבד, או תפריטיס מעוצבים אישית ללא אפשרות גישה מהמקלדת, אינם מומלציס; ייתכן שתפריטיס כאלה לא יהיו נגישיס לכל המשתמשים. התבנית של פריט תפריט מספקת למשתמש רמז ויזואלי לסוגי הפעולות המוצגות בתפריט, כמתואר בתרשים 8.3. 8 )646 - פיתוח ממשק משתמש בורוב תחת אם אספו ‏ אס ספת מפרידי התפריט הטזגום הטוזק ה * הכזו ם הוטוזק כו ה6*] ז!נוה] ₪ + הח | 350306 החש | 50| 5 ...80% ססובום תרשים 8.3: תבניות לפריטי תפריט שונים. כאשר תפריט מכיל קבוצת פריטיס הקשוריס ביניהס, תוכל להפריד ביניהן בקו הקבצה (6חו1 פַחוקטסזס) הנקרא מפויד, או קו הפרדה (ססבזהק56). קו ההפרדה הסטנדרטי מתוח לרוחב התפריט. הימנע משימוש בפריטי התפריט עצמם כקו הפרדה, כמתואר בתרשיס 8.4. אל תשתמש בפריט תפריט כקו הפרדה בחו!זורו אוס0בר 5 תרשים 8.4: קו הפרדה שאינו תקין. עליך לספק למשתמש תמיד ציון ויוואלי על כל פריט בתפריט הניתן להפעלה. אס פריט בתפריט אינו אפשרי או אינו מתאיס להקשר מסוים, הפוך אותו ללא זמין או הסר אותו. השארת הפריט כזמין והצגת תיבת הודעה כאשר המשתמש בוחר בפריט היא שיטה גרועה לאספקת משוב. ככלל, עדיף להפוך פריט בתפריט ללא זמין מאשר להסירו, כי הדבר מוסיף ליציבות הממשק. אולס, אס ההקשר הוא כזה שהפריט אינו רלוונטי יותר, צריך להסירו. לדוגמה, אס התפריט מציג קבוצת קבציס פתוחים ואחד מהס נסגר או נמחק, רצוי להסיר את הפריט האמור מן התפריט. אם כל הפריטים בתפריט אינס זמינים, הפוך ללא זמינה את כותרת התפריט. אס הפכת ללא זמין פריט בתפריט או את כל התפריט, המשתמש יכול עדיין לדפדף אליו או לבחור בו. עליך לכלול הודעת שורת מצב, תיאור כלי, או עזרה אחרת רגישת-הקשר המציינת שהפעולה אינה ומינה, והסבר מדוע. אס אתה משתמש בהודעת שורת המצב, הצג אותה כאשר מיקוד הקלט נע אל הפריט המסוים. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 149 המערכת מספקת תצוגה סטנדרטית עבור פריטי תפריט בלתי וזמיניס. אס אתה מספק טקסט או גרפיקה משלך עבור פריט לא זמין, עקוב אחר הוראות העיצוב הוויזואלי כיצד לעשות ואת. בדוק את הצבעיס בהגדרת הצבע הנוכחית של המערכת, מכיון שאלה יכולים לשנות את תצוגת פריטי התפריט שאינס זמינים. למידע נוסף על תצוגת פריטים לא זמינים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". סוגים של פריטי תפריט רביס מפריטי התפריט פועלים מייד כאשר בוחריס בהם. אם פריט התפריט הוא פקודה הדורשת מהמשתמש לספק מידע נוסף לפני שהיא יכולה להסתיים, הוסף לסיומת הפקודה שלוש נקודות (..., 0515ו!!₪). לדוגמה, הפקודה 45 6צ58 כוללת שלוש נקודות, מכיון שהיא אינה מסתיימת עד אשר המשתמש מספק או מאשר שם קוב>. עס ואת, לא כל פקודה הפותחת חלון חייבת לכלול שלוש נקודות. בנוסף לשימוש בפריטי תפריט להפעלת פקודות, ניתו להשתמש בפריטי תפריט כדי לשנות תצורה או לצורך מאפיין, ולא רק כדי להתחיל הליך (6655סזק). לדוגמה, בחירת פריט מתפריט המכיל רשימת כלים או אפשרויות שינוי תצוגה. אס הפריט מייצג ערך מאפיין והמשתמש בחר בפריט, הגדרת המאפיין משתנה. פריטי תפריט להגדרת מצב יכוליס להיות תלוייס הדדית או עצמאייס : + הגדרות עצמאיות (560005 %ח06ח0626ח1) הן פריטי תפריט שווי ערך לתיבות סימון. לדוגמה, אס התפריט מכיל פקודות הקשורות למאפייני טקסט, כגון 80/4 ו- 6ו]168, הן יוצרות קבוצה של הגדרות עצמאיות. המשתמש יכול לשנות כל הגדרה שהיא ללא השפעה על האחרות, למרות שיחד הן מתייחסות לבחירה יחידה של טקסט. כלול סימן תיוג לשמאלה של הגדרה עצמאית, כאשר היא מיושמת, כמתואר בתרשיס 8.5. כך המשתמש יוכל לעקוב אחר פעולותיו ביתר קלות. | הרוב חס את אספום א אס ספ הגדרות עצמאיות הסזזגום הפווקה * מספזגום הזסוזק כו הז8ז]! ]וו3] ₪ הש | שוטה|וב שבח | * | ה₪!]| 550306 ...80% ססובו תרשים 8.5: פריט תפריט עצמאי מסומן. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש + הגדרות תלויות הדדית (95ח5601 +060ח6070606ח1) הן פריטי תפריט אשר שוויס ללחצני אפשרויות. לדוגמה, אס תפריט כולל מאפייני יישור - כגון +161, ז600%6 ו- ₪190 - הס יוצרים קבוצת הגדרות תלויה הדדית. מכיון שפיסקה מסוימת יכולה להכיל סוג יחיד של יישור, בחירה באחד המאפיינים, תאפיין מחדש את כל קבוצת ההגדרות. כאשר המשתמש בוחר בהגדרה תלויה הדדית, עליך למקס סימן של תיבת אפשרויות בצדו השמאלי של הפריט המתאים (תרשים 8.6). בורו הזכ אס אספחם א אס ספת הםזזום הסווק * הוסוזזגם הופוזס 0 הגדרות תלויות הדדית הז5ז! :1311 + החש?| 30 50ב=) החבל | 00| ...0% ססופום תרשים 8.6: אפשרות נבחרת בקבוצה של פריטי תפריט התלויים הדדית. כדי להציג בשורת תפריטיס שני מצבי הגדרות מנוגדים, כגון הימצאות או היעדר של ערך-מאפיין, באפשרותך להשתמש בסימן תיוג כדי לציין כאשר המאפיין מיושס. לדוגמה, בחירת טקסט בעלת אותיות מודגשות מציגה סימן תיוג ליד פריט התפריט ₪. הסימן אינו מוצג כאשר האותיות שנבחרו הן רגילות. אס בחירת הטקסט מכילה אותיות משני הסוגים, לא יוצג סימן כלשהו. אולס, אס שני מצבי ההגדרה אינס מנוגדיס בבירור, השתמש בשמות פריטי תפריט דומיס כדי לציין את שני המצבים, או את אפשרויות הבחירה. לדוגמה, משתמש לא מנוסה יכול לשער בטעות שהיפוכו של פריט התפריט א6!סטפ !₪1 (כפול מלא) הוא א6!קוום /שקוחם (כפול ריק). מכיון שלא ה המקרה, יש צריך להציג לחילופין את צמד הפקודות א6!קטפ !₪1 ו- א6!קטפ )₪31 ולא להשתמש בסימן התיוג כדי לציין את המצביס השוניס. יש להשתמש בהוראות הבאות להצגת מצבי הגדרה קרובים: + כאשר יש מקוס בתפריט, כלול את שני סוגי ההגדרות כפריטי תפריט נפרדים, אך כאפשרויות תלויות הדדית. כך תמנע בלבול, כי המשתמש יכול לצפות בשתי האפשרויות בו-זמנית. השתמש במפרידי תפריט לקיבוץ אפשרויות הבחירה. 4 כאשר אין מספיק מקוס בתפריט עבור שתי אפשרויות הבחירה, השתמש בפריט יחיד ושנה את שמו לפעולה המתאימה בשעה שהוא נבחר. במקרה זה, שס פריט התפריט אינו משקף את המצב הנוכחי, אלא את המצב לאחר שהמשתמש בוחר בפריט זה. היכן שניתן, הגדר שמות המשתמשיס באותו מקש גישה. לדוגמה, האות ₪ יכולה לשמש לפריט הממתג בין א6!קטפ !וש (כפול מלא) לבין א6!קטפ )431. שקול בזהירות את האפשרויות קודס שימוש בחלופה זו, כי הדבר מקשה על המשתמש לאתר ולזהות את הפריט המתאיסם בתפריט. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 151 הערה: עליך להימנע מהגדרת פריטי תפריט שמשתנים כתלות במצב של מקש הרחבה (ע66 ז6וו0סו!). דרך פעולה זו מסתירה מרוב המשתמשים את הפעולה המתבצעת. תפריט יכול גס להכיל פריט ברירת מחדל. פריט ברירת מחדל משקף אפשרות בחירה הנתמכת בטכניקה של קיצור, כגון לחיצה כפולה, או גרור-ושחרר. לדוגמה, אס פקודת ברירת המחדל עבור יישוס או מסמך היא ח6קס, הגדר אותה כפריט ברירת המחדל של התפריט. בדומה, אס פקודת ברירת המחדל של פעולת גרור-ושחרר היא צק60, הצג פקודה זו כפריט ברירת המחדל בתפריט הקיצור לפעולה מסוג גרור-ושחרר (לתצן העכבר המשני) שאינה ברירת מחדל. המערכת מציינת פריט ברירת מחדל של תפריט על ידי הצגת התווית שלו בטקסט מודגש. תוויות פריטי תפריט כלול תיאור טקסט או תווית גרפית לכל פריט בתפריט. אס אתה מספק תווית גרפית, שקול להוסיף תיאור טקסט, או ספק אפשרות להשתמש בתיאור טקסט במקוסם, או בנוסף לתווית הגרפית. הטקסט מספק למשתמש גישה ישירה יותר מהמקלדת ומאפשר תמיכה בטווח רחב יותר של משתמשים. כשאתה משתמש בגרפיקה, ודא שקיימת גישה לתווית הפריט על ידי כלי הגישה האוטומטיים של המשתמש. למידע נוסף, עיין באתר של 11670504 בכתובת : וחהזח.1 ו 0 ץ6א / ההוב / 6 בּח6 / וה60.+01ס5סיושווח. שט/שצו/ / :קשה טקסט בתפריט עקוב אחר ההוראות הבאות כדי להגדיר טקסט עבור כותרות תפריט ופריטי תפריט: + השתמש בטקסט מיוחד עבור כותרות תפריט שבשורת התפריטיס ועבור פריטי תפריט שבתפריט נפרד. אפשר לחזור על שמות פריטי תפריט בתפריטים שוניס כדי לייצג פעולות דומות או קשורות. למידע נוסף על כתיבת טקסט לממשק משתמש: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". + הקפד שהטקסט המציג פקודה בתפריט יהיה קצר, אך שייצג בבהירות את תפקיד הפקודה. כותרות פריטי תפריט מרובות מיליס מקשות על המשתמש לסרוק את התפריט. השתמש בכותרות תפריט בנות מילה אחת בשורת תפריטים. כותרות מרובות מיליס או כותרות המכילות רווחיס עלולות להקשות על המשתמש אשר לא יוכל להבחין בינן לבין כותרות בנות מילה אחת. עס ואת, אל תיצור מיליס מורכבות מלאכותיות כגון 0₪%5126=. 2 6461 - פיתוח ממשק משתמש + ציין אות אחת מכל כותרת תפריט או כותרת פריט כמקש הגישה (ץ66א 106055) שלו, כדי לאפשר גישה מהמקלדת. פשוס0חו/ מציגה את מקש הגישה כאות בעלת קו תחתון, כמתואר בתרשים 8.7. בחר מקשי גישה ייחודייס עבור כל כותרת תפריט. שימוש במקשי גישה והיס בתפריטיס שוניסם יכול למנוע גישה ישירה אליהס. (< ב 0 0 [התזם=] | אפפתן ו זו או מקשי גישה- תרשים 8.7: מקשי גישה בשורת תפריטים. למידע נוסף על הגדרת מקשי גישה: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". למידע נוסף על משימות מקשי גישה נפוצים: ראה 8 אוסחססקה. + השתמש באותיות רישיות בגרסאות תפריטים בשפות לטיניות. באנגלית, יש להשתמש באותיות רישיות בראש כל מילה מלבד במילות חיבור, מילות יחס שאינן נמצאות בתחילתה או בסיומה של תווית מרובת מילים. לדוגמה, המיליס בעלות האותיות הגדולות הן צורה נכונה של כותרת טקסט: ז0!46= עש6א, סד 0 || 56166%, ו- 65ח6070%6 +0 6|טבּד. % הימנע מאפיון גופני כותרת של פריטי תפריט מסוימים בגופן שונה ממאפיין שאר גופני התפריטים. למרות שמאפיינים אלה יכולים ליצור סגנון גופניס מיוחד, הס עלוליס להפוך את תצוגת התפריט למבולבלת, או לא קריאה. לדוגמה, מקשי גישה בגופנים מסוימים עלוליס לא להיראות אס נשתמש בטקסט בעל קו תחתון. אס בכל ואת תשתמש במאפיין גופניס מיוחד, עליך לאפשר למשתמשים להציג מרכיביס מסוימיסם בגופן הרגיל של המערכת, כמו תפריטים למשל. + השתמש בפעלים או בצירוף מיליסם של פועל ושס-עצס עבור תוויות של פקודות המייצגות פעולה. השתמש בשמות עצם עבור פריטי תפריט המייצגים אובייקט או קבוצת אובייקטים, כגון 16301095 (כותרות) או 5חסו5וע86 (שינויים). פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 153 הצעת עיצוב שמות עבור פריטי תפריט: אם כותרת התפריט היא | דוגמה פועל שם עצם או בתפריט 71ו56ח!: +69 ד, 6|טגד, 6זטש6וק ביטוי הכולל בתפריט הוספה: טקסט, טבלה, תמונה שם עצם פועל או ביטוי | בתפריט 130!6: 6!טבּד +וספחו, הכולל פועל שס +56160, חוהט!00 +ז56חו בתפריט טבלה: הוספת טבלה, בחר שורה,הוסף עמודות. מקשי קיצור בפריטי תפריטים בעת הגדרת מקש קיצור לפקודה המופיעה גם בתפריט נפתח, הצג את קיצור הדרך בתפריט. הצג את מקש הקיצור לצד הפריט, ויישר אותו עס קיצורי דרך אחריס בתפריט. הצב את קיצורי הדרך מיושרים לימין בעברית (או לשמאל באנגלית) עס התו הראשון שאחרי הפריט הארוך יותר בתפריט. אין להשתמש ברווחים לצורך יישור. הס לא יוצגו כאשר תשתמש בגופנים יחסייסם שהמערכת משתמשת בהס להצגת טקסט בתפריט, או כשהמשתמש משנה את הגדרת הגופנים עבור הטקסט. התאס את שמות המקשיס לאלה שעל המקשים עצמם. לדוגמה, הצג צירוף של מקש ]1 ומקש 516 עס מקש אחר, כך: מקש+1שס (ולא מקש +01ח60, או מקש + 0 דא סה או מקש + *); מקש +וח5 וכדי. בעת שימוש במקשי הפונקציות, הצג את שמות המקשיס כ-ח*, כאשר ח הוא מספר מקש הפונקציה. למידע נוסף על בחירת מקשי קיצור: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". הימנע מכלילת מקשי קיצור בתפריטי קיצור. תפריטי קיצור הס מלכתחילה צורה מקוצרת של הידודיות (אינטראקציה), והגישה אליהס היא בדרך כלל על ידי העכבר. בנוסף, תפריטי קיצור ללא מקשי קיצור יותר קלים לשימוש. פקדים פקדים (₪0|59ח60) הם אובייקטים גרפיים המייצגים מאפיינים או פעולות של אובייקטיס אחריס. פקדים מסוימים מציגיס ומאפשרים עריכה של ערכים. פקדיס אחרים מפעלים פקודות הקשורות להס. לכל פקד יש צורה מיוחדת משלו ופעולה שיועדה לו עבור הידודיות (אינטראקציה) מסוימת. המערכת מספקת תמיכה לעיצוב פקדים חדשים על ידך. עס ואת, חימנע מהגדרת פקדים משלך כאשר קיימים פקדי מערכת העונים על הפעילות הנדרשת. כך תמנע אי תאימות, חוסר עקביות ומבוכה מן המשתמש. כאשר אתה מגדיר פקדים, עקוב אחר מוסכמות המערכת להגדרה ועיצוב של פקדים. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על שימוש בפקדים סטנדרטיים וכיצד לעצב את הפקדים שלך: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". כמו רוב מרכיבי הממשק, פקדים מספקים משוב למשתמש המחוון מתי נדרש קלט או מתי הפקד מופעל. לדוגמה, בפעולה הידודית של משתמש עס פקד תוך שימוש בעכבר, כל פקד מחוון נבחר כשהמשתמש לותצ עליו בלחצן העכבר. הפקד אינו מופעל עד אשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר, אלא אם כן הוא תומך בפעולה חוזרת אוטומטית (0-62680זטה). לרוב, פקדיס הופכים פעילים רק כאשר הנקודה החמה של המצביע נמצאת מעליהס. אס המשתמש מזיז את המצביע מעל הפקד בעודו לוחץ על לחצן העכבר, הפקד מפסיק להגיב להתקן הקלט. אס המשתמש מחזיר את המצביע אל מעל הפקד, הפקד חוזר ומגיב להתקן הקלט. האזור החס (6ח20 0%), או הגבולות הקובעים האס פקד יגיב למצביע, תלוייס בסוג הפקד. בפקדים מסוימים, כגון לחצניס ופסי גלילה, האזור החס מתלכד עס גבול הפקד; באחרים, האזור החס כולל את הגרפיקה של הפקד ואת התווית שלו (לדוגמה, תיבות סימון). פקדיס רביס כוללים תוויות. מכיון שתוויות עוזרות בזיהוי יעוד הפקד, עליך לכלול תמיד בתווית הפקד את שס הפעולה שהמשתמש צריך להפעיל. השתמש בסגנון האותיות המתאיס לפקד. אס פקד הוא חסר תווית, באפשרותך לספק תווית תוך שימוש בשדה טקסט סטטי או בפקד תיאור כלי. אם אתה משתמש בשדה טקסט סטטי כתווית, עליך לכלול נקודתיים, כדי להפוך את הפקד לנגיש עבור תוכנית השירות קריאת-מסך (שו]ט 68061 ח50706). הגדר מקש גישה לתווית הטקסט, כך שהמשתמש יוכל להגיע אל הפקד ישירות מהמקלדת. היכן שניתן, הגדר מקשי גישה עקביים לפקודות נפוצות. למידע נוסף על הגדרת מקשי גישה: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". למרות שפקדיס מספקיםס ממשק מיוחד לפעילות המשתמש, תוכל לכלול עבורס גס תפריטי קיצור. כך מתאפשרת דרך יעילה להעברת ערך הפקד באמצעות פקודות 600 (-₪85%6, או כדי לספק גישה לעזרה רגישת-הקשר. הממשק של תפריטי קיצור לפקדיס עונה על המוסכמות המקובלות עבור תפריטי קיצור, אלא שאינו משפיע על מצב הפקד; כלומר, כאשר המשתמש לוח על הפקד בלחצן העכבר המשני (חימני, בדרך כלל), הפקד עצמו אינו מופעל. הפקד מופעל רק כאשר המשתמש לותח עליו בעזרת לחצן העכבר הראשי (השמאלי, בדרך כלל). הפעולה היחידה המתבצעת היא הצגת תפריט הקיצור. תוכן תפריט הקיצור של פקד מוצג על פי מה שהפקד מייצג. לכן, הימנע מפקודות כגון %, 56%ה, 6766%, או 6₪66%ח. ההסתייגות היא בעיצוב טפסיס, או בהקשר של תכנון חלונות, שאז ניתן ליישס את הפקודות בתפריט הקיצור על הפקד עצמו. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 155 לחצנים לחצניסם הס פקדים המתתילים פעולות או משניס מאפיינים. יש שלושה סוגיס יסודיים של לחצנים : + לחצני פקודה (5ח1%60ו8 חח ס6). + לחצני אפשרויות (5חסטם חסטסס). 4 תיבות סימון (65א80 0066%). סרגלי כלים כוללים גם הס לחצנים, אך אלה מסופקים בדרך כלל על ידי פקד סרגל הכליס עצמו, ולא על ידי פקד לחצן נפרד. בדומה, מרכיבי ממשק משתמש אחרים - כגון שורת המשימות, 05 כותרת של חלון, תיבת טווח, או פסי גלילה - כולליסם לחצנים, אולס גס הס אינס מוצגים כלחצני פקדים. עס זאת, הלחצנים הכלוליס באותס מרכיבי ממשק פועלים באופן והה לפקדי לחצן פקודה. לחצני פקודה לחצן פקודה (חססטם סחהחוח00, או חסטטם הפוק) הוא פקד הגורס לכך שהיישוס יבצע פעולה מסוימת כאשר המשתמש לוחצ עליו. לחצן פקודה הוא בדרך כלל בצורת מלבן וכולל תווית (טקסט או גרפיקה, או שניהס), כמתואר בתרשים 8.8. | [08ח3) תרשים 8.8: לחצני פקודות. הידודיות (אינטראקציה) כאשר המשתמש לותח על לחצן פקודה עס לחצן העכבר הראשי (השמאלי), הפקודה מבוצעת מייד. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן העכבר, מיקוד הקלט - מלבן מקווקו - נע אל לחצן הפקודה, צורתו של הלחצן משתנה והוא נראה לחוצץ. אס המשתמש מזיו את המצביע מעל לחצן הפקודה בעוד לחצן העכבר לחוץ, לחצן הפקודה חוזר לצורתו הרגילה, אך עדיין מציג את מלבן מיקוד הקלט. אס המשתמש מחזיר את המצביע אל לחצן הפקודה בעודו לוחץ על לחצן העכבר, לחצן הפקודה חוזר לצורתו הלחוצה. כאשר משתמש משחרר את לחצן העכבר בשעה שהמצביע על לחצן הפקודה, הפקודה הקשורה לפקד מתבצעת. אס המצביע אינו על הפקד כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר, לא מבוצעת כל פעולה. תוכל להגדיר מקשי גישה ומקשי קיצור עבור לחצני פקודה. בנוסף, תוכל להשתמש במקש פד ובמקשי החיצים כדי לתמוך בניווט של המשתמש בין לחצני הפקודה. מקש הרווח מפעיל לחצן פקודה ברגע שהמשתמש מזיז את מיקוד הקלט אל הלחצן. כאשר המשתמש מקיש על מקש הרווח, צורת לחצן הפקודה משתנית לצורתו הלחוצה. כאשר המשתמש משחרר את מקש הרווח, הלחצן מופעל; אם המשתמש מקיש על מקש 556 לפני שחרור מקש הרווח, לחצן הפקודה חוזר לצורתו הלא פעילה, אך משמר את מיקוד המקלדת. 6 64 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על ניווט בין פקדים או הפעלתם: ראה פרק 9 "חלונות משניים". האפקט של בחירת לחצן הוא מיידי, אך עשוי להשתנות בהתאס להקשר של הלחצן. לדוגמה, בסרגלי כלים, לחיצה על לחצן גורמת לביצוע הפעולה הקשורה. בחלונות משניים, כגון תיבת דו-שיח, הפעלת לחצן יכולה ליצור תנועה בתוך החלון, או להחיל תנועה ולסגור את החלון. במקריס מסוימים, לחצן פקודה יכול לייצג אובייקט ואת פעולת ברירת המחדל שלו. לדוגמה, לחצני שורת המשימות מייצגים חלון ראשי של אובייקט ואת פקודות 6 אן 26ווחוחוזא. כאשר משתמש לותצ על לחצן שורת משימות בלחצן העכבר הראשי (השמאלי), פקודת ברירת המחדל של האובייקט מופעלת. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן שורת המשימות בעזרת לחצן העכבר המשני (הימני), מוצג תפריט קיצור של החלון המיוצג על ידי הלחצן בשורת המשימות. תצוגת תווית התווית של לחצן פקודה צריכה לתאר את פעולתו. התווית צריכה להיות קצרה ככל האפשר, ועדיף - בעלת מילה אחת. אם אפשר, השתמש בטקסט שיהיה הגיוני גם אס המשתמש יקרא אותו מחוצץ להקשר; לדוגמה, כאשר הוא קורא או שומע רק את התווית של הפקד הנוכתי. למידע נוסף על דרכי עיצוב לחצנים בחלונות: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". בעת יצירת תווית טקסט, השתמש באותיות רישיות, כמקובל בשפות לטיניות. באפשרותך להשתמש בתווית הלחצן כדי שישקף מידע נוסף על פעילותו. לדוגמה, אס הפעולה המיוצגת על ידי הלחצן דורשת מידע נוסף, כלול בתווית שלוש נקודות (:.., הנקראות 65פקוו|5); ואס הלחצן מרחיב את החלון כדי להציג מידע נוסף, כלול את התווים <<, כמתואר בתרשים 8.9. | << 8זס!סכ) הח0ז18) חווט [ מס תרשים 8.9: לחצן המספק גישה למידע נוסף. בדומה לואת, אס הלחצן מציע גישה ישירה לתפריט, כלול חצ משולש (שסזזהּ זה|טסַחהוזד), הדומה לזה שנמצא בכותרות תפריט מדורג, כמתואר בתרשיס 0 להלן. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים | 157 בבוס תוס | כ 0 806 א א 806 חסווגום הסווק * חסוגום מסווס ח6]]! ]09/30 [ח=]] =|סה וובשםה! + חח6)| 2350806 ...80% בסוהום תרשים 8.10: לחצן תפריט (במצב של פתיחה וסגירה). אס תשתמש בלחצן להצגת תפריט, השתמש באותה הידודיות כמו עס תפריט נפתת. הצג את התפריט כאשר המשתמש לוחצ על הלחצן, ואפשר למשתמש לפעול עם מקשי החיציס או לגרור על פני התפריט וליצור בחירות תפריט. כפי שאתה נוהג בכל תפריט אחר, השתמש גם כאן בהדגשה כדי לעקוב אחר תנועת המצביע בתפריט, והסר את התפריט כאשר המשתמש לותצ על פריט בתפריט, או כאשר הוא לוחצ מחוצ לתפריט. לחצן פקודה מאפשר משוב כאשר המשתמש לותף על הלחצן. כאשר המשתמש משחרר את הלחצן, הלחצן חוזר למצבו הרגיל. מצבי לחצן פקודה: תצוגת לחצן הפקודה מצב הלחצן א אבבא תצוגת לחצן עם מיקוד קלט תצוגת ברירת מחדל תצוגת לחצן לא זמין למרות שביכולתך להשתמש בלחצן פקודה כדי לשקף מצב, כלי, או ערך של מאפיין, שקול שימוש בלחצן סרגל כלים במקומו. פקד סרגל הכלים כולל מלכתחילה תמיכה במצבי לחצן שוניס שעשוייס לבוא לידי שימוש. אס אתה משתמש בלחצן פקודה במקוס לחצן סרגל כלים, פעולתו צריכה להיות תואמת בדרך כלל את פעולת לחצני סרגל כלים. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש טקסט הדרכה בהערות הסבר השתמש במילה לתף (0166) כדי לציין כיצד המשתמש יפעיל את לחצני הפקודות - לדוגמה, 'ילהמשך, לח +אפאיי. לחצני אפשרויות לחצן אפשרויות (חסשטם חסטקס, חסאטם סו₪80) מייצג בחירה יחידה מתוך קבוצה מצומצמת של בחירות ייחודיות. כלומר, המשתמש יכול לבחור רק באחת האפשרויות שבקבוצה. בהתאס לכך, יש לרכז לחצני אפשרויות בקבוצות של שניים או יותר כמתואר בתרשיסם 8.11. מספר האפשרויות צריך להיות מינימוס שתייס ומקסימוס שבע. אס אתה זקוק ליותר אפשרויות, שקול שימוש בפקד שונה כמו תיבת רשימה נפתחת, או תיבת רשימה של בחירה יחידה, למשל. עומס- ]0630‏ = וז חב 4680 67 359 חס 06ה6קט 7+ תרשים 8.11: קבוצה של לחצני אפשרויות. הידודיות (אינטראקציה) לחצני אפשרויות נראיס כקבוצה של עיגוליס קטנים, וכאשר נבחר באחד מהם, נקודה תופיע במרכז העיגול. העיגוליס שליד שאר הפריטים יהיו ריקים. הימנע משימוש בלחצני אפשרויות כדי להתחיל פעולה, שאיננה הגדרת אפשרות מסוימת או ערך. לוה יש חריג אחד: אס פעולתו העיקרית של המשתמש היא לבחור בלחצן אפשרויות עבור חלון, תוכל לתמוך בלחיצה כפולה על לחצן האפשרויות כקיצור להגדרת הערך ולהפעלת פקודת ברירת המחדל של החלון. תוכל להשתמש בלחצני אפשרויות כדי לייצג קבוצת אפשרויות בחירה עבור מאפיין מסוים, מבלי לקבוע ערך ברירת מחדל כלשהו. כאשר קיימת קבוצת ערכיס כלשהי עבור מאפיין, הצג את כל לחצני האפשרויות מבלי לציין עיגול מלא המייצג ערך ברירת מחדל, כמתואר בתרשיס 8.12. 7 וחם "0 זוה 7 תרשים 8.12: לחצני אפשרויות בתצוגה, ללא ערך ברירת מחדל. כאשר המשתמש בוחר לחצן אפשרויות מתוך קבוצת אפשרויות ללא ציון ברירת מחדל, הערך שסומן הוא הערך הנבחר; הנקודה תופיע באותו לחצן ושאר הלתחצניס בקבוצה יישארו ריקים. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 159 כמו בלחצני פקודות, ממשק העכבר עבור בחירה בלחצן אפשרות דורש מן המשתמש לחיצה בעזרת לחצן העכבר הראשי (השמאלי) על העיגול של לחצן האפשרויות, או על התווית שלו. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן העכבר, מיקוד הקלט נע אל תווית לחצן האפשרויות ולחצן האפשרויות מוצג בתצוגתו הלחוצה. אס המשתמש מזיטו את המצביע מעל לחצן האפשרויות קודס שחרור לחצן העכבר, לחצן האפשרויות חוזר למצבו המקורי, אך שומר על מיקוד הקלט. האפשרות לא נבחרת עד אשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר בשעה שהמצביע נמצא מעל הפקד. כמו כן, לחיצת עכבר חוזרת על אותו לחצן אפשרויות אינה משנה את מצב הלחצן; על המשתמש לבחור במפורש לחצן אפשרויות אחר מן הקבוצה, כדי לשנות או לשחזר בחירה. הקצה מקשי גישה לתוויות לחצני אפשרויות כדי לתמוך בממשק המקלדת עבור הלתצניס. עליך לתמוך גס במקשי פד או מקשי החיצים כדי לאפשר למשתמש לנווט בין לחצני האפשרויות. מקשי גישה או מקשי ניווט מגדיריס אוטומטית את מיקוד הקלט של לחצן האפשרויות ובוחרים בו. השתמש במקש פד כדי לנוע אל לחצן האפשרויות הראשון בקבוצה, אולס אל תפעיל את האפשרות. במקוס זאת, אפשר למשתמש להקיש על מקש הרווח כדי לבחור אפשרות צו. כמו כן, תן אפשרות בחירה בקבוצה באמצעות מקשי החיצים. בדומה, אפשר למשתמש ללחו על מקשי החיציס בצירוף מקש ההרחבה 61 כדי להזיז את מיקוד הקלט בתוך הקבוצה בלא לבחור אפשרות כלשהי. למידע נוסף על הוראות להגדרת מקשי גישה: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". למידע נוסף על ניווט ופעולות גומלין עם לחצני אפשרויות: ראה פרק 9 "חלונות משניים". תצוגת התווית הוסף תווית (|806]) לכל לחצן אפשרויות בקבוצה. תוכן התווית צריך לייצג את הערך או את ההשלכה של בחירת האפשרות. כמו כן, השתמש בתווית כדי לציין מתי לחצן האפשרות אינו זמין. השתמש בסגנון כתיבה רגיל (06-50/6ח%6ח56). באנגלית - השתמש באור רישית בתחילת המשפט של התווית ובשמות עצם, כמקובל, אך אל תוסיף נקודה בסופו, כמתואר בתרשיס 8.13. אס ברצונך להשתמש בתוויות גרפיות עבור קבוצה של אפשרויות מיוחדות, שקול שימוש בלחצני סרגל כלים או לחצני פקודות, במקומס. 1500 56951005 +ספההפספ )חפוס עחב סז 5+ שוח )חפוס פגוסויסזם תסו 97 תרשים 8.13: לחצני אפשרויות ללא נקודת סיום. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש רצוי מאוד לכתוב תוויות שוות עד כמה שניתן באורכן בקבוצת לחצני האפשרויות. כאשר אתה כותב תוויות בעלות שורות מרובות, הקצה העליון של הטקסט צריך להיות מיושר עס לחצן האפשרויות, אלא אס דרוש עיצוב אחר. למידע נוסף על תוויות ותצוגות: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". הימנע מחזרה על מילים בתוויות. הדבר מקשה על המשתמש לסרוק את הטקסט ולהבדיל בין אפשרויות. לחצני אפשרויות מופיעים כקבוצה, ולכן באפשרותך להשתמש בתיבת קבוצה (80% קטסזס) כדי להבדילס ויזואלית מסביבתם, כאשר הס מוצגיס יחד עס פקדים אחרים. בתיבת קבוצה, טקסט התוויות עבור לחצני האפשרויות צריך להתייחס לתווית תיבת הקבוצה. לדוגמה, אס תוכן תווית תיבת הקבוצה הוא זַחסהחתִ8או|ג (יישור), תוכן תוויות לחצני האפשרויות יהיה 161%, ₪90 ו-%0ח66. למידע נוסף על תכנון לחצני אפשרויות, ראה פרק 14 ייעיצוב ויזואלייי. כאשר אתה משתמש בלחצן אפשרויות כדי לאפיין תווית של פקד אחר, סיים את התווית בנקודתיים, כמתואר בתרשיס 8.14. :תס )זז וחטש ]0 זפפוחגות 16 60| 5 סש ב6ווחווח )= >) ב ₪ :וטס התטוחזואה ]7+ תרשים 8.14: לחצן אפשרויות המשמש כדי לאפיין פקד אחר. טקסט הדרכה בהערות הסבר השתמש במילה לחצ (016%) כדי לציין כיצד המשתמש יפעיל את הלתצניס כנדרש - לדוגמה, לח לחיצה ימנית בעכבר. תיבות סימון תיבת סימון (80% 6066%) מייצגת אפשרות בחירה בלתי תלויה, או לא ייחודית. כמו בהגדרות בלתי תלויות (או עצמאיות) בתפריטים, השתמש בתיבות סימון כאשר שני מצבי האפשרות של הבחירה מנוגדים, אך לא רב-משמעיים. אם וה לא המקרה, השתמש בלחצני אפשרויות או בצורה אחרת של פקדי בחירה. לדוגמה, אם החלופה לאפשרות 5116 0+ +חוזפ (הדפס לקוב) מובנת על ידי המשתמשים כהדפסה במדפסת, השתמש בתיבת סימון; אם לא כך הוא, הצג את שתי האפשרויות כלחצני אפשרויות. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 161 תיבת סימון יכולה להיות באחד משלושת המצבים הבאים: + מסומנת (6060%80) - הערך או המאפיין המיוחס, מוגדר. + ריקה (6168760) - הערך או המאפיין המיוחס, אינו מוגדר. + בעלת ערכים מעורבים (סטוהּע 60או1!) - הערך המיוחס מוגדר עבור כמה, אך לא כל גורמי הבחירה. תיבת סימון נראית כריבוע שלידו תווית. כאשר הבחירה נעשית, סימן ביקורת מופיע בתיבה. כאשר הבתירה אינה קיימת, תיבת הסימון ריקה, כמתואר בתרשיס 8.15. זו עקוח6 6ב!סהו| = ש] במטוס] וס 5ו עזס!ספזום 3 ]| מזבע. -] תרשים 8.15: קבוצה של תיבות סימון. הגבל את מספר תיבות הסימון הנכללות בממשק היישוס שלך, כפי שעליך להגביל את מספר לחצני האפשרויות. אס דרושות אפשרויות בחירה רבות, שקול להשתמש בסוג שונה של פקד, כגון תיבת רשימה רבת-בחירות או פקד תצוגת רשימה. עבור תפקודי תיבת סימון בסרגל כליס השתמש בלחצניס הנתמכיס בתוך פקד סרגל כלים. הידודיות (אינטראקציה) כאשר המשתמש לותח על תיבת סימון בעזרת לחצן העכבר הראשי (השמאלי) על תיבת הסימון או על התווית שלה, תיבת הסימון נבחרת ומצבה משתנה. כאשר המשתמש לוחצ על לחצן העכבר, מיקוד הקלט נע אל הפקד ותיבת הסימון מוצגת בצורתה הלחוצה. בדומה ללחצני אפשרויות ופקדיס אחריס, אם המשתמש מזיז את המצביע מעל לתיבת הסימון או מעל התווית שלה בעודו לוחץ על לחצן העכבר, תצוגת הפקד חוזרת לצורתה המקורית, אך מיקוד הקלט נשמר. מצב תיבת הסימון אינו משתנה עד אשר לחצן העכבר משוחרר. כדי לשנות הגדרת פקד, על המצביע להיות מעל תיבת הסימון או מעל התווית שלה כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר. הגדר מקשי גישה עבור תוויות של תיבות סימון, כדי לאפשר למשתמש לנווט ולבחור בתיבת סימון בעזּרת ממשק המקלדת. בנוסף, תוכל לתמוך במקש טאד ובמקשי החיציס כדי לאפשר למשתמשים לנווט אל תיבות הסימון. בתיבת דו-שיח, לדוגמה, המשתמש יכול להקיש על מקש הרווח כדי לשנות מצב של תיבת סימון כאשר מיקוד הקלט נמצא מעליה. למידע נוסף על הוראות להגדרת מקשי גישה: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". למידע נוסף על ניווט ופעולות גומלין עם לחצני אפשרויות: ראה פרק 9 "חלונות משניים". 2 )641 - פיתוח ממשק משתמש אם נעשה שימוש בתיבת סימון כדי להציג מאפיין בעל מספר ערכים (לדוגמה, בחירת טקסט שחלקו בסגנון מודגש וחלקו בסגנון רגיל), יש להציג את תיבת הסימון בצורת תיבת סימון בעלת ערכים מעורבים (6ט!8/-60א!1), כמתואר בתרשים 8.16. סה | <] תרשים 8.16: תיבת סימון בעלת ערכים מעורבים (כאשר באזור הנבחר יש כמה ערכים). אס משתמש לוחץ על תיבת סימון בעלת ערכיס מעורבים, או מקיש על מקש הרווח כאשר מיקוד הקלט נמצא על הפקד, הגדר את תיבת הסימון כדלהלן: + בלחיצה ראשונה, שנה את תיבת הסימון למצבה הנבחר (סימן ביקורת בתיבת הסימון) והגדר את הערך שתיבת הסימון מייצגת. משמעות הדבר היא שערך המאפיין יוגדר עבור כל הגורמיס שבבחירה כאשר הפעולה תוחל. + בלחיצה הבאה, שנה את תיבת הסימון למצבה הלא נבחר. פעולה וו משנה את ערכי המאפיין של הפריטים הנבחרים למצבס קודסם ההגדרה. + אס המשתמש לוחץ על תיבת הסימון פעס שלישית, שנה את הערך חזרה למצב של ערך שלא נבחר. + אס המשתמש מחיל את הפעולה בנקודה זו, כל הגורמיס בבחירה משמרים את ערכי המאפיין המקוריים שלהם. שלושת שינויי מצב אלה מתרחשים רק כאשר הפקד מייצג קבוצת ערכים מעורבת. רכו תיבות סימון עבור אפשרויות בחירה קשורות. ריכוז תיבות סימון, אינו מונע אפשרויות שונות של סימון, או ביטול סימון בתיבות אלו. בעוד שכל תיבת סימון בלתי תלויה בתיבות סימון או בלחצני אפשרויות אחרים, ביכולתך להשתמש בהגדרת תיבת סימון כדי להשפיע על פקדים אחרים. לדוגמה, תוכל להשתמש במצב של תיבת סימון כדי לסנן תכולה של רשימה (תרשים 8.17). :פשוו הוחב3!ום חווזפם הסוס זו פסחסגום 5 סעסך [= .2.6 ,מסופחוח5ב /א שוחם שו .0.5 -] תרשים 8.17: הגדרת תיבת סימון משמשת לסינון תכולה של רשימה. אס הרשימה מכילה מספר גדול של אפשרויות בחירה או כאשר מספר האפשרויות שונה ממקרה למקרה, השתמש בתיבת רשימה בעלת בחירה מרובה במקוס תיבות סימון. פקדיס התלויים במצבה של תיבת סימון, צריכים להימצא מייד לאחר תיבת הסימון בסדר קבלת מיקוד הקלט (ז06ו0 189), במיוחד כאשר תיבת הסימון יכולה להפוך את אותס פקדים ללא זמינים. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 163 תצוגת תוויות יש להוסיף תווית לכל תיבת סימון, שתתאר את הערך או הפעולה הנובעת מהבחירה. התווית גם תציין אם הפקד ומין או שאינו זמין. תווית תיבת סימון מוצגת בדרך כלל כתווית טקסט. הפקדיס הסטנדרטייס כולליס תוויות כאלו. השתמש בסגנון כתיבה של משפט (06-50/|6ח%6ח56) ואל תכתוב נקודה בסופו (אס דרושה בחירה לא בלבדית בעלת תווית גרפית בלבד, השתמש בלחצן פקודה של סרגל כלים ולא בתיבת סימון). השתמש בשורה יחידה עבור טקסט התווית כדי להקל על קריאתו. אולס אס דרושות כמה שורות, השתמש ביישור עליון (אלא אס דרוש עיצוב אחר). כתוב תוויות בעלות אורך טקסט שווה עד כמה שניתן, עבור תיבות הסימון בקבוצה. אס תווית תיבת הסימון מתפקדת גם כתווית של הפקד הבא, סיים את טקסט התווית בנקודתיים, כמתואר בתרשים 8.18. | מובחחס00 ₪15 מו )הגוסססב זפוטוקותסס 3 6וה8ז -] תרשים 8.18: תווית תיבת סימון המשמשת גם כתווית של פקד אחר. טקסט הדרכה בהערות הסבר השתמש במילה סמן (56/66) ונקה (ז6!68) כדי לציין כיצד המשתמש יפעיל את תיבות הסימון. לדוגמה, כתוב: "להוספת רכיב, סמן את תיבת הסימון; להסרת הרכיב, נקה את תיבת הסימון"י. תיבות רשימה תיבת רשימה (א0ס8 6)15%5) היא פקד המשמש להצגת רשימת אפשרויות בחירה עבור המשתמש. אפשרויות הבחירה יכולות להיות טקסט, צבע, סמלים, או צורות גרפיות אחרות. מטרת תיבת הרשימה היא להציג אוסף של פריטים, וברוב המקריס לתמוך בבחירה של פריט או פריטיס ברשימה. סעיף ה מתאר כמה סוגיס של תיבות רשימה. תיבות רשימה משמשות בעיקר להצגת מספר גדול של אפשרויות בחירה, השונות במספרן או בהקשרן. אס אפשרות בחירה מסוימת אינה ומינה, הסר אותה מהרשימה. לדוגמה, אס גודל גופן אינו גמין עבור הגופן הנבחר הנוכחי, הסר אותו מהרשימה. סדר את הערכים ברשימה, כך שיציגו באופן טוב יותר את התוכן ויאפשרו דפדוף קל על ידי המשתמש. לדוגמה, שמות ברשימה יש למיין בסדר אלפאביתי, אך רשימה של תאריכים יש למיין בסדר כרונולוגי. אם התוכן חסר סדר טבעי או לוגי כלשהו, השתמש בסדר עולה או בסדר אלפאביתי - לדוגמה, 0-9 או א-ת (8-2). כמו כן, תוכל ליצור פקדים נפרדים או פריטי תפריט, כדי לאפשר למשתמש לשנות את סדר המיון או לסנן את הפריטים המוצגיס ברשימה לפי צרכיו. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש הידודיות כאשר משתמש לוח על פריט בתיבת רשימה, הפריט נבחר. תמיכה בבחירה מרובה תלויה בסוג תיבת הרשימה שבשימוש. תיבות רשימה יכולות לכלול בתוכן פסי גלילה כאשר מספר הפריטים או רוחבס ברשימה גדוליס מהשטח הנראה של הפקד. מקשי חיציס תומכים בבחירה ובגלילה בתיבת רשימה. בנוסף, תיבות רשימה כוללות תמיכה בבחירה על ידי מקשי טקסט במקלדת. כאשר המשתמש מקיש על מקש טקסט, הרשימה בוחרת את הערך שהאות הראשונה שלו מתאימה למקש הטקסט, תוך גלילה אס נחוצ, כדי לשמור על התצוגה של בחירת המשתמש. לחיצות נוספות על מקשי טקסט ממשיכות את תהליך ההתאמה. תיבות רשימה יכולות לתמוך גס בהתאמות רציפות של מפתחות טקסט בהתבסס על תזמון. בכל פעס שהמשתמש מקיש על מקש בתוך הגדרת טווח פסק הזמן של המערכת (5600108 0%ו6-0וחו1), הפקד מזיז את מיקוד הקלט בתוך הרשימה אל הפריט הבא שמתאים לתוויס שהוקשו. אס פסק הזמן הסתיים, הפקד חוזר למצב בו הוא מתאיס את האות הראשונה של ערך למקש הטקסט שהוקש. אס ישנה רשימה בעלת ערכיס מרובים ומיקוד הקלט כבר נמצא על אחד הפריטיס המתאימיס ברשימה, הפקד מזיו את מיקוד הקלט לפריט הבא המתאים. לדוגמה, אס הרשימה מכילה את הערכיס 658 |-|058קסזק כאשר מוקש המקש א, הפקד יויז את מיקוד הקלט לערך 5 הקשה נוספת על מקש 5 תזיו את מיקוד הקלט לערך |8פסמסזט. כדי למנוע בחירה בדרך זו, קבע לערכיס אלה מקשי בחירה שונים. פקדי תיבת רשימה אחרים, כגון תיבות משולבות (65א80 ספ 60) ותיבות משולבות נפתחות (65א80 סטוח60 חאוסס-קסזס), מבצעיס התאמת אותיות סדרתית המבוססת על אותיות המוקלדות לתיבת הטקסט שבפקד. פקדים אלה עדיפים, כי אינסם דורשים מהמשתמש לשלוט בתומון שנקבע על ידי המערכת. עס ואת, פקדיס אלה תופסיס יותר מקוס ומאפשריס למשתמשיס להקליד ערכים שאינס קיימים ברשימה. כאשר המשתמש גולל את הרשימה לתחילתה או לסופה, הפוך את חצ הגלילה בקצה למצב לא-זמין. אס כל הפריטים ברשימה גלוייס, הפוך ללא זמיניס את שני חיצי הגלילה. אס תיבת הרשימה לא תכיל לעולס יותר פריטיס מאלה הניתניס לצפייה ולא יהיה צורך לגלול, הסר את פסי הגלילה. למידע נוסף על הפיכת חיצי פס גלילה ללא זמינים: ראה פרק 7 "חלונות". בעת שילוב תיבת רשימה בעיצוב חלון, שקול אס ראוי לתמוך בפקודות העברה שט6, ץ60 ו-885%6) ובמניפולציות העברה ישירה (גרור-ושחרר) אל תיבת הרשימה וממנח. לדוגמה, אם הרשימה מציגה סמלים או ערכיס שהמשתמש יכול להזיו או להעתיק למקוס אחר, כגון תיבת רשימה אחרת, תמוך באפשרות העברה עבור הרשימה. פקד תצוגת הרשימה תומך באפשרות זו אוטומטית; מכל מקוסם, המערכת מספקת תמיכה בהוספת אפשרות העברה גס לסוגים אחרים של תיבות רשימה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 165 תצוגת תוויות פקדי תיבת רשימה אינס כוללים תוויות נפרדות. עס זאת, עליך לכלול תווית על ידי שימוש בשדה טקסט סטטי; התווית מאפשרת תיאור של הפקד וגישה אליו מהמקלדת. אס אתה כותב באנגלית, כתוב את הטקסט עבור תווית תיבת הרשימה בסגנון משפט (6ץד 66ח56ח56) וסיים אותו בנקודתיים, כמתואר בתרשיס 8.19. שיס לב לכתיבת אותיות רישיות באנגלית. :זסעיבּ|] 561601 ח603 זסווגום קוו 6)בוסססו 5 6סבטות סוח130פוק |[ סקפב תרשים 8.19: תווית של תיבת רשימה בסגנון משפט (6קץד %6066ח56). למידע נוסף על ניווט אל פקדים בחלונות משניים: ראה פרק 9 "חלונות משניים". למידע נוסף על הגדרת מקשי גישה אל תוויות פקדים: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". למידע נוסף על שדות טקסט סטטיים: ראה סעיף "שדות טקסט סטטיים" בהמשך הפרק. ודא שהתמיכה בגישת המקלדת מזיזה את מיקוד הקלט אל תיבת הרשימה, ולא אל שדה הטקסט הסטטי. כאשר תיבת רשימה הופכת ללא ומינה, הצג גס את התווית שלה כלא זמינה. אס אפשר, הצג את כל הערכים בתיבה כלא זמינים, כדי למנוע בלבול מן המשתמש באשר לשאלה אס תיבת הרשימה זמינה או לא. כתוב את התווית בסגנון משפט עבור הפריטים שברשימה. רוחב תיבת הרשימה צריך להספיק להצגת ערך מהרשימה באורך ממוצע. אם הדבר אינו מעשי עקב אורכס השונה של ערכי הרשימה, שקול אחת או יותר מן האפשרויות הבאות : + הרחב את תיבת הרשימה, כך שהחלק הנראה של הערכים יבדילס בברור זה מזח. + השתמש בשלוש נקודות (... - ₪10565) באמצע או בסוף ערך ארוך, תוך קיצורו ושימור האותיות החשובות המאפשרות להבדילו מערכים אחרים. לדוגמה, בהצגת נתיביס ארוכים, תחילתס של הנתיביס וסופס הם הקריטיים ביותר; השתמש בשלוש נקודות ‏ (.) כדי לקצר את השם, כמו לדוגמה: סותא . .. 6!קת58. בעת קיצור שס בדרך זו תוכל להוסיף תיאור כלי (קוז|100) שיציג את השס המלא של הפריט. 6 641 - פיתוח ממשק משתמש % כלול פס גלילה אופקי. אפשרות זו מקטינה את השמישות, כי פס הגלילה מקטין את מספר הערכיס שבהס המשתמש יכול לצפות בו-ומנית. בנוסף לכך, אם רוב הערכיס ברשימה אינס וקוקיס לגלילה אופקית, לא ישתמשו בו בדרך כלל. טקסט הדרכה אס אתה חייב להוסיף טקסט הדרכה לתיבת רשימה, הוסף אותו מעל לתווית. השתמש במשפטים שלמים עס נקודה בסופם, כמתואר בתרשים 8.20. 5תופנום חס6!5007 חב ה35-36 זס 6זבחטו5 זטסעי שסטוסחו ע!|6וסה וחסזוום .05530065 הַחוסהַלס 50 (1זב-6/י) 68 1 טסו ספסטויו] :]300 067 עם פזסְהּחטו5 וח 156 תרשים 8.20: טקסט הדרכה עבור תיבת רשימה. מידע נוסף שעשוי לעזור אך אינו חיוני, צריך שיהיה קצר. מקס מידע וה בסוגריים בין טקסט התווית לנקודתיים, או מקס אותו ללא סוגרייס מתחת התווית. השתמש במשפטים שלמים עם נקודה בסופם, כמתואר בתרשים 8.21. ?חו גוסע שזב מסוספז/עזוחגוסס ]בהי [- ות ]ס 518/65 ] 5 שח 65הווחזש16% ]56160 גוס הסופ8ז זס עזוחגוסס שד .990 06 0] )החחזס] תרשים 8.21: מידע נוסף עבור תיבת רשימה. השתמש במלה בחר (5660) כדי לציין פעולת גומליןו של המשתמש עס פריטי תיבת הרשימה. תיבות רשימה של בחירה יחידה תיבת רשימה של בחירה *חידה (אסם 115% ח6-5666000וחַחו5) מעוצבת לבחירת פריט יחיד מן הרשימה. מכיון שכך, הפקד מספק פעולה הדדית ייחודית, הדומה לקבוצה של לחצני אפשרויות, חוץ מזה שתיבת רשימה יכולה לטפל במספר גדול של פרטים ביעילות רבה יותר. עצב תיבת רשימה של בחירה יחידה באופן כזה שתוכל להציג בה שלוש עד שמונה אפשרויות בחירה, כמתואר בתרשים 8.22. כמובן שעליך להתחשב במגבלות העיצוב של אזור החלון בו תציב את תיבת הרשימה. כלול תמיד פס גלילה אנכי. אס כל פריטי הרשימה גלוייס, עקוב אחר הוראות הפיכת חיצי פס הגלילה ללא זמינים, והגדל את תיבת הגלילה כך שתמלא את כל פס הגלילה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 167 הב0ס זסווגום קוח 6)ב|סססו=) |זואו5 ססטו סווח0ה1פו | בת תרשים 8.22: תיבת רשימה של בחירה יחידה. הפריט הנבחר הנוכחי בתיבת רשימה של בחירה יחידה מודגש באמצעות תצוגת בחירה ומיקוד קלט. המשתמש יכול לבחור ערך בתיבת רשימה של בחירה יחידה על ידי לחיצה עליו בלחצן העכבר הראשי (השמאלי). פעולה זו מעבירה את מיקוד הקלט לפריט שנבחר בתיבת הרשימה. מכיון שסוג וה של תיבת רשימה תומך בבחירה יחידה בלבד, כאשר המשתמש בוחר בערך אחר, הבחירה הקודמת מבוטלת. פס הגלילה בתיבת הרשימה מאפשר למשתמש לסרוק את רשימת הערכים, תוך עקיבה אחר ההידודיות שהוגדרה עבור פסי גלילה. למידע נוסף על טכניקות הידודיות של פסי הגלילה: ראה פרק 7 "חלונות". ממשק המקלדת משתמש במקשי הניווט, כגון מקשי החיציס ובמקשיס 6וחסו], 6חם, כ 9306 ו- חשספ ספאָ3. משתמשיסם גס במקשי טקסט, עס התאמה מבוססת תזמון; לדוגמה, כאשר המשתמש מקיש על מקש טקסט, הערך שמתאים לאות נגלל לראש הרשימה ונבחר. מקשים אלה לא רק מנווטים אל ערך מסוים, אלא גם בוחרים בו. כאשר לא קיימת בחירה נוכחית של פריט ברשימה והמשתמש מקיש על מקש ניווט, ייבחר הפריט הראשון ברשימה המתאים למקש הניווט. לדוגמה, אם המשתמש מקיש על מקש חף מטה (אוסזזה חצוסס), ייבחר הערך הראשון ברשימה, ולא השני. אס אפשרויות הבחירה בתיבת רשימה מייצגות ערכי מאפייניס של הבחירה, הצג את הערך הנוכתי והדגש אותו כאשר התיבה מוצגת. אס תיבת הרשימה משקפת ערכיס רביס במצב בחירה מרובה, התיבה תוצג ללא בחירת ערך כלשהו. תיבות רשימה נפתחות בדומה לתיבת רשימה של בחירה יחידה, תיבת רשימה נפתחת (אסם 115% חצוסס-ססזס) מאפשרת בחירה של ערך יחיד בלבד מתוך רשימה; ההבדל הוא, שהרשימה מוצגת לפי דרישה. במצבו הסגור, פקד תיבת הרשימה הנפתחת מציג רק את הערך הנוכחי של הפקד. המשתמש פותח את הרשימה כדי לשנות את הערך. תרשים 8.23 מציג את תיבת הרשימה הנפתחת במצבה הסגור והפתוח. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש | א ך | | ו | ש תרשים 8.23: תיבת רשימה נפתחת (במצב סגור ופתוח). תיבות רשימה נפתחות הן דרך יעילה ונוחה לחיסכון במקוס ולהקטנת הבלבול בתצוגה. עם ואת, הן דורשות מאמ נוסף מן המשתמש כדי לדפדף ולבחור בפריט, יותר מאשר בתיבת רשימה של בחירה יחידה. עצב את הרוחב של תיבת הרשימה הנפתחת, כך שיהיה רחב מעט מהרוחב הממוצע של הפריטיס ברשימה. החלק הנפתח של פקד התיבה הנפתחת יהיה גדול במידה מספיקה להציג שלושה עד שמונה פריטיס, בהתאס למוסכמות עבור תיבת רשימה של בחירה יחידה. רוחב הרשימה צריך להספיק לא רק כדי להציג את אפשרויות הבחירה אלא גס לאפשר למשתמש לגרור פריטיס ישירות אל הרשימה. הממשק של תיבות רשימה נפתחות דומה לזה של תפריטים. לדוגמה, המשתמש יכול ללחו על ההגדרה הנוכחית של הפקד, או על לחצן פקד התפריט, כדי להציג רשימה. בחירת פריט ברשימה סוגרת אוטומטית את הרשימה. אס המשתמש מנווט אל פקד תיבת הרשימה הנפתחת באמצעות מקש גישה, מקש פהד, או מקשי חיצים, הוא יכול להציג את הרשימה על ידי הקשה על מקש חצ מעלה או חצ מטה, או 48+חא מעלה או %/4+חץ מטה. בתוך הרשימה, המשתמש יכול לנווט ולבחור פריטיס על ידי מקשי חיציס או מקשי טקסט. אם המשתמש לותצ על 4|6+חצ מעלה או +!4+חא מטה, או על מקשי ניווט כדי להגיע אל פקד אחר, הרשימה נסגרת אוטומטית. כאשר הרשימה נסגרת, שמור כל בחירה שנעשתה בשעה שהרשימה היתה פתוחה. מקש 556 סוגר את הרשימה וגם משחזר את הבחירה הקודמת. אם אפשרויות הבחירה בתיבת רשימה מייצגות ערכיםס עבור מאפיין של בחירה מרובה ולא נבחר ערך למאפיין, אין להציג ערך כלשהו בתצוגה הנוכחית של פקד תיבת הרשימה הנפתחת. תיבות רשימה של בחירה מורחבת ובחירה מרובה למרות שרוב תיבות הרשימה הן תיבות של בחירה יחידה, הקשרים מסוימיס דורשיס מו המשתמש לבחור יותר מפריט אחד. תיבות רשימה של בחירה מורחבת (05א80 115% חסןז060-56!66ח6אם) ותיבות רשימה של בחירה מרובה (65א20 115% ח0ו6-56!660!קט!גווא) תומכות בתפקוד זה. למידע נוסף על טכניקות של בחירה רציפה ובחירה שאינה רציפה: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 169 תיבות רשימה של בחירה מורחבת ושל בחירה מרובה מקיימות את אותן המוסכמות באשר לרוחב או גובה, כמו תיבות רשימה של בחירה יחידה. גובה של התיבה צריך לאפשר תצוגה של לא פחות משלושה פריטים ובדרך כלל לא יותר משמונה, אלא אס כן גודל תיבת הרשימה משתנה יחד עס גודל החלון. בסס את רוחב התיבה על הרוחב הממוצע של פריטי הרשימה. תיבות רשימה של בחירה מורחבת תומכות בניווט רגיל ובטכניקות של בחירה רציפה (ח0ו56!660 5סט00ח60) ושל בחירה שאינה רציפה (ח5666000 >חוסןפוס). הכוונה לכך שתיבות רשימה של בחירה מורחבת מתאימות לבחירה של פריט יחיד, או לטווח יחיד ועדיין מאפשרות גס בחירה לא רציפה. אס ברצונך לאפשר למשתמש לבחור כמה ערכים לא רציפים מרשימה, אך תיבת רשימה של בחירה מורחבת נראית מגושמת מדי, תוכל להגדיר תיבת רשימה בעלת בחירה מרובה. תיבות רשימה של בחירה מורחבת יעילות במיוחד עבור בחירה יחידה או עבור טווח של בחירות, ותיבות רשימה של בחירה מרובה יעילות במיוחד עבור בחירה בלתי תלויה. תיבות רשימה פשוטות של בחירה מרובה אינן נבדלות בצורתן מתיבות רשימה של בחירה מורחבת. על כן, שקול לעצב אותן כך שיציגו רשימה נגללת של תיבות סימון, כמתואר בתרשים 8.24. למידע נוסף על סגנון תצוגה שטוח של פקדים בתיבת רשימה: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". למידע נוסף על פעילות גומלין של המקלדת עם סוגים שונים של תיבות רשימה: ראה באתר 050%ז6ו]! בכתובת: וה .201 ץ6א / הוהוהּ זל / 6[ החש / וה60.+0501ו6ווח. עצשטטשצ / / :קה 5 קשץןזבט'ל | זב הג 5 |הוסהבחו שו ]וס חספב 5 | | סויפה הספואטו] | תרשים 8.24: תיבת רשימה של בחירה מרובה. עליך לספק צורות גרפיות משלך עבור הפריטיםס שברשימה (תוך שימוש בסגנון תיבת רשימה המעוצבת על ידך). תצוגה זו עוזרת למשתמש להבחין בהבדל בין ממשקי תיבות הרשימה, למרות השימוש במוסכמות מוכרות. מכיון שפקדי תיבות הסימון מקונניס (65560), השתמש בתצוגה שטוחה של תיבות סימון. פקד תצוגת רשימה הוא חלופה טובה ליצירת סוג זה של תיבת רשימה. הפקד מספק גמישות ותאימות רבות יותר לממשק ולכלי הגישה. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש פקדי תצוגת רשימה פקד תצוגת רשלמה (|שח0ס60 שוסו/ 1156 הוא תיבת רשימה של בחירה-מורחבת מיוחדת, המציגה אוסף פריטים שכל אחד מהם מורכב מסמל ותווית. פקד תצוגת רשימה יכול להציג תוכן באחת מארבע דרכיס המפורטות בטבלה שלהלן. פקדי תצוגת רשימה: תצוגה תיאור חסס! 106 | סמל גדול. כל פריט נראה כסמל בגודל מלא עם תווית מתחתיו. המשתמש יכול לגרור את הסמלים לכל מקום בתוך התצוגה. סמל קטן. כל סמל נראה כסמל קטן עם תווית לימינו (באנגלית) ולשמאלו (בעברית). המשתמש יכול לגרור את הסמלים לכל מקום בתוך התצוגה. רשימה. כל סמל נראה כסמל קטן עם תווית לימינו (באנגלית) ולשמאלו (בעברית). הסמלים נמצאים בעמודה ממוינת אחת, או יותר. פרטים. כל סמל נראה כשורה בתבנית מרובת עמודות כאשר בעמודה שמאלית יותר נמצאים הסמל והתווית שלו. העמודות הנוספות מכילות מידע מהיישום המציג את פקד תצוגת הרשימה (בעברית הסדר הפוך). הפקד תומך באפשרויות של יישור, ומיון של סמליס ותוויותיהס. הוא גס תומך בפעולת גרור-ושחרר. לתזכורת, אלו אפשרויות תצוגת תוכן תיקיה באמצעות הסייר. השתמש בפקד וה כאשר ייצוג אובייקטיס על ידי סמליס נראה מתאים, או כדי להציג פריטים עס מספר עמודות מידע. פקדי תצוגת רשימה עדיפות בדרך כלל על תיבות רשימה מעוצבות אישית (חשופזס-זפחאוס), ומותאמות לממשק ולכלי הגישה. בעת שימוש בפקד להצגת פריטים על ידי סמלים, יש לספק תפריטי קיצור עבור הסמלים שבתצוגה. כך מסופקת תבנית עקבית עבור פעילות הידודית של המשתמש עס סמליס המוצגיס בחלון. אס נתמכיס פקדי שינוי תצוגה אחרים, יש לכלול תפריטי קיצור ופקדי הפרדה כדי לאפשר למשתמש לשנות את התצוגה. בחירה וניווט בפקדים אלה נעשיסם בדומה לבחירה ולניווט בחלונות של תיקיות. לדוגמה, המשתמש לוח על סמל כדי לבחור אותו. לאחר בחירת הסמל, המשתמש יכול להשתמש בטכניקות בחירה מורחבת בעזרת העכבר או המקלדת, ובכלל זה בחירת אזור מסוג בחירה רציפה או בחירה שאינה רציפה. תמיכת המקלדת בבחירה ובניווט ניתנת על ידי מקשי החיציס והמקשיס קש 6אַבּק, ח/שספ סחַבּק, סוחסו], 0ח5 ומקשי טקסט (התאמה מבוססת זמן). לחיצה על מקש ₪1ס ומקש + (שבמקלדת הנומרית) מתאימה את רוחב העמודות כדי שיתאימו לתוכן המוצג בהן. הפקד הסטנדרטי יכול לתמוך בגרפיקה שתשמש לתצוגת מידע-מצב. לדוגמה, ניתן להשתמש בתיבות סימון בצדס של פריטיס ברשימה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 171 פקדי עץ תצוגה פקד עצ תצוגה (|סשח60 שו6ו 66זד) הוא פקד תיבת רשימה מיוחד, אשר מציג קבוצה של אובייקטיס במיתאר המבוסס על היחסים ההיררכיים שביניהס. פקד זה כולל לחצנים המרחיבים או מצמצמים את המיתאר, כפי שנראה בתרשים 8.25. אפשר להשתמש בפקד עצ תצוגה כדי להציג את היחס בתוך קבוצת מכולות, או בין גורמיס היררכיים אחרים. זשממוקותס= קז ב (:) שסססו= 31 | : (:-) ששחם הזב 1" 04 [| 5 סוסה 1 2זפטוםזסת [5 ו זה 5'זם!סזסו ₪3 5 בוה6חטונווין [- - 5מתפחחנוססי עויז [- 5-4 5 חפ וסוס [- 5-6 5505 בי : זפ + 5 הסווזתזס= [ > | לחצנים המרחיבים או מצמצמים עץ תצוגה קווים המתארים קשרים היררכיים תרשים 8.25: פקד עץ קבוצה. באפשרותך לכלול סמלים עס תוויותיהס בעצ התצוגה. סמליסם שוניס יכוליס להיות מוצגים בעצ כאשר המשתמש מרחיב או מצמצס את תצוגת העצ. תוכל לכלול גס גרפיקה, כגון תיבת סימון, היכולה לשקף מידע-מצב על הפריט. הפקד גס תומך בתצוגת שורות המתארות את היחסיס ההיררכיים שבין הפריטים שברשימה, ותצוגה אפשרית של לחצניס המרחיבים או מצמצמיס את תצוגת העצ. מקשי חיצים מספקים תמיכה לניווט בתחוס הפקד. המשתמש מקיש על מקשי חצ מעלה וח מטה כדי לנוע בין פריטים, ובמקשי חצ שמאלה וחצ ימינה כדי לנוע לאורך ענף מסוים בע>. הקשה על מקש חצ ימינה יכולה להרחיב את מיתאר הענף אס הוא מוצג בצורתו המצומצמת. הקשה על מקש חא שמאלה מצמצמת את תצוגת הענף אס המיקוד הוא על פריט שבתצוגתו המורחבת; אחרת, ההקשה מעבירה את המיקוד אל פריט-האב של הפריט הנוכחי. הקשה על מקש כוכבית (*) שבמקלדת הספרות מימין מרחיבה את הענף הנוכתי ואת כל ענפי המשנה שלו. מקשי טקסט יכולים גם הס לשמש לניווט ובחירה של פריטיס ברשימה, תוך שימוש בטכניקת הבחירה המבוססת על תזמון. בעת שימוש בפקד זה בתוך תיבת דו-שיח, עליך לוודא שהקשה על מקש וספחם או שימוש בלחיצה כפולה כדי להפעיל את פקודת ברירת המחדל של פריט ברשימה, תתאיס לפקודת ברירת המחדל של תיבת הדו-שיח. לדוגמה, אס על המשתמש ללחוצ לחיצה כפולה על ערך שבמיתאר התצוגה כדי להציג מאפייניסם של פריט, עליך להגדיר את לחצן ₪65ז6קסזפ (מאפיינים) כלחצן ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח בשעה שמיקוד הקלט נמצא על פקד עץ התצוגה. 2 )646 - פיתוח ממשק משתמש שדות טקסט 5וססחו/\ כוללת מספר פקדיס המאפשריס הצגה, הוספה, או עריכה של ערכי טקסט. כמה מפקדים אלה משלביס שדה הוספת טקסט בסיסי יחד עס סוגי פקדים אחרים. בעת יצירת שדה טקסט עבור קלט של קבוצה מוגבלת של ערכים - לדוגמה, שדה המוגבל רק למספרים - ודא את תקינות קלט המשתמש מיידית. תוכל לעשות זאת על ידי התעלמות מאותיות שאינן מתאימות, או על ידי הספקת משוב בעזרת תיאור כלי (קוד חססו|88). בנוסף, השמע את צליל הטעות של המערכת בכל פעםס שהמשתמש מקליד ערכים שגויים. למידע נוסף על תקינות קלט: ראה פרק 9 "חלונות משניים". תצוגת תווית שדות טקסט אינס כוללים תוויות כחלק מן הפקד. עס ואת, באפשרותך להוסיף תווית תוך שימוש בשדה טקסט סטטי, כמתואר בתרשים 8.26. תווית מסייעת למשתמש לזחות את תפקיד שדה הטקסט ויעודו, ומספקת דרך לציין מתי שדה הטקסט אינו זמין. עבור תוויות מרובות מילים, השתמש בסגנון כתיבה רגיל של משפט וסיים בנקודתיים. :636 זם]] מוסן [וו זס 561% ור ]ב]) הובחזסם בחו5ו6 שר וס סחזבהו 2115 וו 6 זטזה = (הח 0 עב קח עו .0037015 63ר] .096 אוו , הוה החסה בחו0פוא6 ]0 זפו| ב אופואי פד :6ב הוה סיס | ...700996 | תרשים 8.26: תצוגת תווית תיבת טקסט. כדי לספק גישה מהמקלדת לשדה טקסט, תוכל להגדיר מקש גישה לתווית הטקסט. הגדר גישה מהמקלדת כדי להזיז את מיקוד הקלט אל שדה הטקסט שהתווית קשורה אליו, ולא אל התווית עצמה. תוכל גס לתמוך בניווט המקלדת אל שדות טקסט בעזרת שימוש במקש פד (ולחילופין, במקשי החיצים). למידע נוסף על שדות טקסט סטטיים: ראה סעיף "שדות טקסט סטטיים" בהמשך הפרק. טקסט הדרכה אס דרושה הוספה של טקסט הדרכה עבור תיבות הטקסט, הוסף אותו מעל התווית. השתמש במשפטים שלמים וסיים בנקודה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 173 השתמש במילים הקלד (6סץ1, זסזחם) או בחר (56!6) בהוראות עבור קלט לתיבת טקסט. אס המשתמש צריך להקליד את הנתוניס או להדביק אותס אל תיבת הטקסט, השתמש בהוראה הקלד; לדוגמה, ייהקלד את שס המשתמש שלךיי. עס זאת, השתמש בהוראה בחר אס תיבת הטקסט מלווה בלחצן דפדוף, או ברשימה שממנה המשתמש יכול לבחור. השתמש בהוראה בחר כאשר מדובר בערך שהמשתמש צריך לבחור על ידי לחיצה או באמצעות המקלדת. עבור תיבות טווח השתמש ב-הקלד, כאשר המשתמש יכול להקליד. השתמש ב-בחר כאשר תיבת הטווח אינה מאפשרת הקלדה. מידע נוסף שאינו נחוצ אך יכול לסייע, רצוי שיהיה קצר. מקס מידע זה בסוגריים בין התווית לנקודתיים, או תחת תיבת הטקסט ללא סוגרייסם. השתמש במשפטים שלמים וסייסם בנקודה, כמתואר בתרשים 8.27. :הבכ זט 5 המו רת זם :כ ה פסגו|סח1 הבר זט 507 |[₪ פוט 058 .רבכ זם 5 בר הו :כ תרשים 8.27: מידע נוסף עבור תיבת הטקסט. תיבות טקסט תיבת טקסט - 80% 6%ד (נקראת גס פקד עריכה - |₪0ח60 0%ם) היא פקד מלבני שבו המשתמש מוסיף או עורך טקסט, כמתואר בתרשיס 8.28. ניתן להגדירו כך שיתמוך בשורה אחת או בשורות מרובות. סוג קווי המיתאר של גבול הפקד הוא רשות וניתן לבחירה, למרות שלרוב גבול הפקד כבר כלול בו כאשר הוא מוצג בסרגל כלים או בחלון משני. גבול תיבת טקסט אס זב זך | תרשים 8.28: תיבת טקסט סטנדרטית. פקד תיבת הטקסט הסטנדרטי מספק קלט טקסט בסיסי ותמיכה בעריכה. עריבה (פחטו0ם) כוללת הוספה ומחיקה של אותיות וגם אפשרות לגלישת טקסט (סחומקפּז/ )א ד) בסוף שורה. למרות שמאפייני גופן או פיסקה יחידים אינס נתמכים, הפקד כולו יכול לתמוך בהגדרות גופן מיוחדות. אפשר להשתמש בתיבות טקסט לקריאה בלבד (ץוחס ₪680), שמהן המשתמש יכול לבחור, אך אינו יכול לשנות. בעת הגדרת אפשרות זו בפקד הסטנדרטי, המערכת משנה אוטומטית את צבע הרקע של השדה כדי לידע את המשתמש על ההתנהגות השונה. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש תיבת טקסט סטנדרטית תומכת בטכניקות הידודיות (אינטראקטיביות) עבור ניווט ובחירה רציפה (ח56!6600 פטסטסטחסס6). גלילה אופקית אפשרית עבור תיבות טקסט של שורה אחת, ופסי גלילה אופקית ואנכית נתמכיס עבור תיבות טקסט מרובות שורות. ניתן להגביל את מספר האותיות שיתקבלו כקלט לתיבת טקסט, על פי ההקשר (למשל, תיבה המיועדת להזנת שם פרטי עשויה להיות מוגבלת לשמונה או 10 תווים). בנוסף, תוכל לתמוך ביציאה אוטומטית ט0ואם-סט4) מתיבות טקסט המוגדרות עבור קלט בעל אורך קבוע; כלומר, מייד כאשר האות האחרונה מוקלדת בתיבת הטקסט, המיקוד נע אל הפקד הבא. לדוגמה, תוכל להגדיר תיבת טקסט בעלת יציאה אוטומטית של חמש אותיות כדי שתתאים להקלדה של קוד המיקוד של הדואר. דוגמה נוספת היא שלוש תיבות טקסט בעלות יציאה אוטומטית של שתי אותיות, כדי לתמוך בהקלדת תאריך. השתמש בתיבות טקסט בעלות יציאה אוטומטית בתשומת לב, כי שינוי המיקוד האוטומטי עלול להפתיע את המשתמש. עדיף להגבילן לתיבות טקסט הנמצאות בשימוש רב בלבד. תיבות %א6ז-ה6 תיבת 16%-ח6ו₪, אשר מוצגת בתרשים 8.29, מספקת אפשרויות עריכת טקסט כפי שמספקת תיבת טקסט רגילה. בנוסף לכך, תיבת 6%ד-ח₪16 תומכת במאפייני גופנים, כגון סוג, גודל, צבע, הבלטה ותבנית אות מוטה, עבור כל אות או פיסקה. היא גם מאפשרת מאפייני תבנית, כגון יישור, חיתוך ומספור של כל אות ופיסקה. הפקד גם מאפשר להדפיס את תוכנו ואת האובייקטיס המוטבעים בו, או המקושרים אליו. אס אסוווס החד 6 0735865 אס] אסוגום שד 6 זס/יס עהבעזפ/ים ]ופסב3ּז 6 הסגוסזה!! ירוב 5!ווו] .5118305 וזב 005 תרשים 8.29: תיבת )6 ד-ח6ו₪. תיבות משולבות תיבה משולבת (80% סטוח60) משלבת תיבת טקסט עס תיבת רשימה, כמתואר בתרשיס 0. שילוב זה מאפשר למשתמש להקליד ערך או לבחור מן הרשימה. | 5 פחום 39 בו 5 תרשים 8.30: תיבה משולבת. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 175 תיבת הטקסט ותיבת הרשימה הקשורה לה מקיימות ביניהן יחסי תלות. כאשר טקסט מוקלד בתיבת הטקסט, הרשימה נגללת אל הערך המתאיסם יותר. בנוסף, כאשר המשתמש בוחר פריט בתיבת הרשימה, הפריט יחליף באופן אוטומטי את הערך בתיבת הטקסט והפריט ייבחר. הממשק של פקד התיבה המשולבת זהה למוסכמות הממשק של כל אחד ממרכיביו, אלא שמקשלי חץ מעלה וחצ מטה פועלים רק בתיבת הרשימה, ומקשי חצ שמאלה וחצ ימינה פועלים רק בתיבת הטקסט. תיבות משולבות נפתחות תיבה משולבת נפתחת (א80 6000 האוסס-ססזס) מוצגת בתרשיס 8.31, ונראה שהיא משלבת את תכונות תיבת הטקסט ותיבת רשימה נפתחת. תיבה משולבת נפתחת היא יותר קומפקטית מתיבה משולבת רגילה; ניתן להשתמש בה כדי לחסוך מקוס, אך היא דורשת יותר מעורבות מצד המשתמש כדי להציג את תוכנה. | 86 | | קחזס.0806זב | תרשים 8.31: תיבה משולבת נפתחת (במצב סגור ובמצב פתוח). במצבה הסגור, התיבה המשולבת הנפתחת דומה לתיבת רשימה נפתחת, אלא שהתיבה המשולבת הנפתחת היא הידודית. כאשר המשתמש לוח על לחצן התפריט של הפקד, הרשימה נפתחת. כאשר המשתמש לוח על לחצן התפריט שנית, בוחר פריט מהרשימה, או לוחץ על פקד אחר, הרשימה נסגרת. עליך לספק שדה טקסט סטטי עבור הפקד ולהגדיר מקש גישה, כך שהמשתמש יוכל לנווט אל הפקד. עליך לתמוך במקש פפּד או במקשי החיצים למטרה זו. כאשר מיקוד הקלט מוצב על הפקד והמשתמש מקיש על מקשי חצ מעלה או חצ מטה, או כשהוא לוח 41%+ חצ מעלה או 41%+ח מטה, הרשימה מוצגת. כאשר מיקוד הקלט מוצב על הפקד והמשתמש לוח על המקשיס %|4+חצ מעלה או +1+חא מטה, או על מקשי הניווט, כגון מקש פטבּד או מקש גישה אל פקד אחר - הרשימה נסגרת. כאשר הרשימה נסגרת, עליך לשמור כל בחירה שנעשתה בשעה שהיתה פתוחה, אלא אס כן המשתמש לחצ על לחצן 680661 (ביטול). מקש 556 גס הוא סוגר את הרשימה, אך משחזר את מצבו הקודס של הפקד. כאשר הרשימה מוצגת, יחסי התלות שבין תיבת הטקסט לבין הרשימה זהיס לאלה שבתיבות משולבות סטנדרטיות כאשר המשתמש מקליד ערך בתיבת הטקסט. כאשר המשתמש בוחר בפריט מן הרשימה, התגובה והה לזו שבתיבת רשימה נפתחת - הפריט הנבחר הופך להיות הערך בתיבת הטקסט. 6 64 - פיתוח ממשק משתמש תיבות טווח תיבת טוות (אסם חוק5) היא תיבת טקסט המאפשרת למשתמש לנוע דרך קבוצה מוגדרת של ערכים עולים, או בין ערכיס שאינס עולים, כגון זמניס או תאריכים. תיבת טווח היא שילוב של תיבת טקסט ופקד מיוחד הכולל ווג לחצניס (נקרא גס פקד מעלה- מטה, |%0ח60 חאוסס-קט), כמתואר בתרשים 8.32. תיבת טקסט - פקד מעלה-מטה 3 | תרשים 8.32: תיבת טווח. כאשר המשתמש לוחצ על תיבת הטקסט או על הלחצניס שבצידה, מיקוד הקלט עובר אל רכיב תיבת הטקסט שבפקד. המשתמש יכול להקליד ערך טקסט ישירות בפקד, או להשתמש בלחצניס כדי להגדיל או להקטין את הערך. יחידת השינוי תלויה בהגדרת הפקד. אם הגדרת את הערכיםס כמספרים, יישר אותס לשמאל כאשר הס מוצגיס בתיבת הטקסט. נקוט והירות במצביס בהם יש חשש מאי בהירות בדבר תפקיד לחצני הפקד. לדוגמה, ייתכן שבערכים מספריים כגון תאריכים לא יהיה ברור אס הלחצן העליון מחליף את התאריכיס קדימה לתאריך הבא, או אחורה, אל התאריך הקודם. הגדר את הלחצן העליון כך שיקדס את הערך ביחידה אחת ואת הלחצן התחתון שיחסר יחידה אחת. הפוך את הכיוון בקצות קבוצת הערכים. יכול להיות שתצטרך לספק מידע נוסף כדי להדריך את המשתמש על פעולת הלחצניס. על ידי הכללה של שדה טקסט סטטי כתווית עבור פקד הטווח והגדרת מקש גישה אליו, תוכל לספק גישה ישירה אל הפקד מהמקלדת. גס תוכל להשתמש בתווית כמו של לחצן אפשרויות או של תיבת סימון. תמוך בגישה מהמקלדת על ידי שימוש במקש ד (או, מקשי החיצים). כאשר הפקד מקבל את מיקוד הקלט, המשתמש יכול לשנות בו את הערך על ידי מקש חצ מעלה ומקש חצ מטה. במקרים מסוימים, המשתמש יכול להקליד את הערך ישירות. הצב את התווית לשמאל התיבה או מעליה, ויישר אותה לשמאל רכיב תיבת הטקסט. תוכל להשתמש בצמד אחד של לחצני תיבת טווח, כדי לערוך מספר תיבות טקסט קרובות; לדוגמה, ומן המבוטא בשעות, דקות ושניות. הלחצנים משפיעים רק על תיבת הטקסט הנוכחית בעלת מיקוד הקלט. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 177 שדות טקסט סטטיים ניתן להשתמש בשדות טקסט סטטלים (605= 6א6ד 50006) כדי להציג מידע לקריאה בלבד. שלא כפקדי תיבות טקסט לקריאה בלבד, המשתמש אינו יכול לבחור בטקסט, ולכן הימנע משימוש בהס במקריס שהמשתמש עשוי לרצות להעתיק טקסט אל הלוח. עס ואת, היישוס יכול לשנות תוכן של שדות טקסט סטטיים כדי לשקף שינוי במצב. תוכל להשתמש בטקסט סטטי כדי להציג את נתיב התיקיה הנוכחית, או מידע מצב כגון מספר דף, מצב מפתח, או זמן ותאריך. תרשיס 8.33 מתאר שדה טקסט סטטי. ו ]אש [ סוז58 תרשים 8.33: שדה טקסט סטטי. תוכל להשתמש בשדות טקסט סטטיים לספק תוויות או תיאוריס של פקדיםס אחריס. בדרך וו אפשר להפעיל גישה אל הפקד שהתווית קשורה אליו. ודא שמיקוד הקלט ינוע אל הפקד הקשור לתווית, ולא אל השדה הסטטי. ראוי לכלול נקודתייס בקצה טקסט התווית. הדבר עוזר להציג את תפקיד הטקסט כתווית של פקד, וגס מאפשר שימוש בשגרות לסקירת-מסך (₪11065 שו6[ע₪6 ח50766). למידע נוסף על צורת שדות טקסט סטטיים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". למידע נוסף על שימוש בשדות טקסט סטטיים כתוויות ועל שגרות לסקירת מסך: ראה פרק 15 "שיקולי עיצוב מיוחדים". פקדי קלט של מקשי קיצור פקד קלט של מקש קיצור (|סח0ס6 זטסח1 ץ66א ז6זוסח5, גס: פקד מקש חם) הוא סוג מיוחד של תיבת טקסט המאפשר למשתמש להגדיר ולשייך מקש קיצור על ידי מקש בודד או על ידי צירוף מקשיס. השתמש בפקד גה כאשר אתה מספק למשתמש ממשק המאפשר להתאיס מקשי קיצור הנתמכים על ידי היישום שלך. מכיוו שמקשי קיצור מפעילים מייד את הפקודות, הס מייעלים את ממשק הפקודות והפעולות השכיחות. למידע נוסף על פקדי קלט של מקשי קיצור: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים". הפקד מאפשר להגדיר מקשיס שאינס תקפים, או צירופי מקשים, כדי להבטיח קלט משתמש תקף; הפקד יאפשר גישה רק למקשיס התקפים. תוכל להוסיף מקש ברירת מחדל להרחבה, לשימוש במקרה שהמשתמש מפעיל מקש שאינו תקף. הפקד מציג את המקשים התקפים, או את צירופיהם, כולל מקשי הרחבה. 8 646 - פיתוח ממשק משתמש כאשר המשתמש לוחי על פקד מקש קיצור, מיקוד הקלט מוצב על הפקד. כמו ברוב תיבות הטקסט, הפקד אינו כולל תווית משלו, ולכן השתמש בשדה טקסט סטטי כדי לספק תווית והגדר מקש גישה מתאים. תוכל לתמוך במקש פד כדי לספק גישה מהמקלדת אל הפקד. פקדים כלליים אחרים המערכת מספקת תמיכה בפקדים שתוכננו, כדי לארגן פקדיס אחריס ופקדיס עבור סוגי ממשק מיוחדים. כותרת עמודות ניתן להשתמש בפקד כותרת עמודה (|₪0ח0ס6 0חו680 הותט!ס6), הידוע גם כפקד כותרת (|₪0ח60 ז6806), להצגת כותרות מעל עמודות טקסט או מספרים. תוכל לחלק את הפקד לשני חלקים או יותר, כדי לספק כותרות למספר עמודות, כמתואר בתרשיס 4. פקד תצוגת רשימה (|0ח600 צוסו/ש 115%) תומך גם כן בפקד כותרת עמודה. כותרת עמודה חלק העמודה | | 6קעד |506 | | | =6חג | 3:00 23/95 ך בח הבוו | 23368 קוחמ 11-12 ]₪ 4 3:01 23/9865 ך ]| קהחזזום | 470 מס 11-13 ₪ 5:05 7/5 1 שבחז| קבּהזזום ‏ 8או15 קוחם.11-14 ₪ 4 5:05 95 בח קבחזוום | 1518 0וחפ.11-15 ]₪ תרשים 8.34: פקד כותרת עמודה המחולק לארבעה חלקים. רוחב עמודה צריך להתאים לרוחב הממוצע של ערכיה. הידודיות ניתן לעצב כל חלק בפקד, כך שיגיב כלחצן פקודה לתמיכה בפעולה מסוימת כאשר המשתמש לוח עליו. לדוגמה, שקול למיין את הרשימה כאשר המשתמש לותצ בעזרת לחצן העכבר הראשי (השמאלי), על חלק מסוים בכותרת, ולהפוך את סדר המיון אס התצוגה כבר ממוינת על פי שדה זה. בנוסף, תוכל לתמוך בהצגת תפריט קיצור הדרך כאשר המשתמש לוחצ על חלק הכותרת בלחצן העכבר המשני (הימני). תפריט קיצור הדרך יכיל פקודות ספציפיות עבור חלק זה, כגון 45660009 507% (מיון בסדר עולה) או 6566001009 +זס5 (מיון בסדר יורד). הפקד תומך בגרירה של קו ההפרדה בין גבולות העמודות, כדי לשנות רוחב של כל עמודה. כאפשרות, תוכל לתמוך בלחיצה כפולה על קו ההפרדה כקיצור לפקודה לעיצוב העמודה, כמו למשל הגדלה אוטומטית של רוחבה, כדי שיתאיס לערך הגדול ביותר שנמצא בה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 179 פקדי כותרת עמודה אינס תומכים בגישה מהמקלדת, ולכן צריך להציע למשתמש חלופה נוספת למיון לפי עמודה, או כדי לשנות את רוחבה. ניתן להשתמש בפקדים נפרדים בחלון, או להוסיף פקודות אלו לתפריט הקיצור המוצג כאשר המשתמש מקיש 510+א1ת5 או מקיש על מקש היישום (ש6א חסטפסו|מס), כאשר אף פריט מן הרשימה לא נבחר. תצוגת תוויות כל חלק מן הכותרת יכול לכלול טקסט או תמונה גרפית. הקפד על כך שהטקסט יהיה קצר; השתמש בסגנון כתיבה של כותרת ספר (פשוד 800%) וללא נקודה בסופו. עליך ליישר את כותרת הטקסט עס הפריטים אשר בעמודה. לדוגמה, אם העמודה מכילה פריטי טקסט, עליך ליישר לשמאל את הכותרת ואת הפריטיס בטקסט לועזי, ובטקסט עברי - ליישר לימין. עס זואת, אס פריטי העמודה הס מספרים, יישר את טקסט הכותרת והפריטים לימין. אס אתה משתמש בתמונות גרפיות במקוס טקסט עבור הכותרת, תמוך בתיאור כלי (קוזוססד) עבור הכותרת, כך שהמשתמשים יוכלו להבין את משמעות התמונות. תוכל לכלול תמונה גרפית עס תוויות טקסט, כדי לתת תיאור מובן יותר על מאפייני פריטי התוכן בעמודה. בעשותך כך, ודא שהתמונות מתארות את המצב הנוכחי של פריטי העמודה. לדוגמה, השתמש בח גרפי המופנה מטה כדי לציין מיון בסדר יורד. ודוגמה נוספת: במיון ערכיס לפי תאריך נהוג בארה'יב (8005זטטו 60 ה5060ש5 .00.5 מיון לפי סדר הוספת הפריטים, כאשר התאריך האחרון מוצג ראשון. פקד תאריך פקד תאריך (|סשח60 ז6א6וק-86כ) מספק לוח חודשי, המאפשר למשתמש לבחור בתאריך, כמתואר בתרשים 8.35. |- ב 93 ,עזהּטח3 1 |] חן בש/א סט הסוא הטפ 9 8 87 5 4 5% | 15 14 13 12 וד םר 2223 20 1489 8ך 17 שא 28 28 27 26 25 24 593 100 כ" תרשים 8.35: פקד תאריך. תוכל להשתמש בפקד זה ישירות בחלון, או כחלון מוקפ הנובע מפקד רשימה נפתחת. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש תיבות קבוצה תיבת קבוצה (א80 קטסז6) היא פקד מיוחד שתוכל לנצל כדי לארגן קבוצת פקדיס. תיבת קבוצה היא מסגרת מלבנית שאפשר לכתוב בה תווית, והיא מקיפה קבוצת פקדים, כמתואר בתרשיסם 8.36. תיבות קבוצה אינן מפעילות ישירות הליכי קלט. עס זאת, ניתן לספק גישת ניווט לפריטיס בקבוצה על ידי שימוש במקש טא8ד, או על ידי שיוך מקש גישה לתווית הקבוצה. אס תשתמש במקשי חיצים לתמיכה בנגישות המשתמש אל פריטיס בקבוצה (לדוגמה, לחצני אפשרויות), עליך להשתמש בהםס לניווט רק בין פריטיס שבתיבת הקבוצה. פחסוזקם תרשים 8.36: תיבת קבוצה. תצוגת תווית השתמש בשס עצם, או בצירוף של שמות עצם, עבור רוב התוויות של תיבות הקבוצה, אך הקפד על טקסט קצר (מילה אחת או שתייס). הימנע משימוש בטקסט הדרכה כתווית. כתוב את הטקסט כמו כל משפט רגיל, אך אל תכתוב נקודה בסופו. בעת קביעת תווית לתיבת קבוצה, התחשב בתוויות הפקדיס הנכלליסם בה. אס ניתן, טקסט התוויות צריך לשמור על שייכות לתווית תיבת הקבוצה. לדוגמה, קבוצה בעלת התווית +₪160ח4119 (יישור) יכולה לכלול לחצני אפשרויות בעלי התוויות 1616, 190% ו- ז660%0 (כלומר: לשמאל, לימין, למרכו; או שמאל, ימין, מרכז). למידע נוסף על הצגת פקדים בתיבת קבוצה: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". מחווני התקדמות באפשרותך להשתמש במחוון התקדמות (0168007ח1 655זחָסזק), הידוע גס בשס פקד פס התקדמות (|60080 881 655זטָסזק), כדי לציין ההתקדמות יחסית המבוטאת באחוזים, של הליכים ארוכים. הפקד מכיל 5ס של מלבנים בעלי צבע אחיד, או חלקי, המתמלאיס משמאל לימין, כמתואר בתרשיס 8.37. תרשים 8.37: מחוון התקדמות. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 181 מחוון התקדמות רק מציג מידע ולכן לרוב הוא אינו חידודי. עס ואת, ייתכן שיהיה וה יעיל להוסיף טקסט סטטי או מידע אחר כדי להסביר את מטרתו ותפקידו. את טקסט ההסבר יש להציב מחוץ לפקד מחוון ההתקדמות. השתמש בפקד כמשוב עבור הליכים ארוכיס או הליכים המתבצעיס ברקע כתוספת למשוב ייעסוקיי של המצביע. הפקד מספק למשתמש משוב ויוואלי ברור ומוחשי. תוכל להשתמש בו גס כדי לשקף התקדמות של הליך המתבצע ברקע, בעוד המצביע משקף מצב פעילות רגיל בחזית המסך. כדי להחליט אס להשתמש במחוון התקדמות בתיבת הודעה או בפס מצב, שקול את אופן הפעולה, או את ההליך שמחוון ההתקדמות מייצג. למידע נוסף על תיבות הודעה: ראה פרק 9 "חלונות משניים". למידע נוסף על שורת המצב: ראה סעיף "סרגלי כלים ושורות מצב" בהמשך הפרק. פקד מחוון ההתקדמות כולל אפשרות להצגתו כבעל צבע מלא או חלקי. הצבע המלא הוא ברירת המחדל ונמצא בשימוש נפו. פקדי גיליון המאפיינים פקד גיליון המאפיינים (|ס₪חס6 50666 ץזוסקסזק) כולל את התשתית להגדרת גיליון המאפייניס. הוא מכיל את הפקדיס המקובליס הנהוגים בגיליון מאפייניסם, ואפשר לכלול בו גס תיבות דו-שיח לא מודאליות (אסם 1804 1006!655), כדי ליצור כרטיסיות מאפייניס במסגרת הפקד. למידע נוסף על עיצוב גיליונות מאפיינים: ראה פרק 9 "חלונות משניים". לפרטים על עיצוב אשפים: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". פקד גיליון המאפיינים כולל תמיכה ביצירת אשפיס. אשפיס הס צורה מיוחדת של כלי עזרה למשתמש, בדרך של הנחיה על פי רצף צעדים לביצוע פעולה או הליך מיוחדיס. כאשר פקד גיליון המאפייניסם משמש כאשף אין כולליס בו כרטיסיות, והלחצניס הסטנדרטיים 0% (אישור), |63066 (ביטול) ו-צושש8 (החל) מוחלפים בלחצנים 836% (חזור), +א6א (הבא) או ח15חז= (סיים) ובלחצן !6306 (ביטול). 2 641 - פיתוח ממשק משתמש פסי גלילה פסי גלילה (88175 ||0ז56) הס פקדים לגלילה אופקית או אנכית, שבאפשרותך להשתמש בהס כדי ליצור אזוריס הניתנים לגלילה, ולא רק במסגרת חלון או תיבת רשימה שבהס פקדי הגלילה נכללים אוטומטית. השתמש בפקדי פס גלילה רק כדי לתמוך בהקשריס הניתניס לגלילה. בהקשריס בהס יש צורך לספק ממשק כדי להגדיר או לשנות ערכים, השתמש בסרגל או בפקדים אחרים, כגון תיבת טווח (80% חוס5). פסי הגלילה מעוצבים לגלילת נתוניס, ולכן השימוש בפס גלילה כדי להגדיר ערכיס עלול לבלבל את המשתמש באשר לתפקיד הפקד. בעת שימוש בפקדי פס גלילה, עקוב אחר המוסכמות המומלצות להפיכת חיצי פס הגלילה ללא זמינים. הפוך חצ פס גלילה ללא זמין כאשר המשתמש גולל לתחילת הנתוניס או אל סופם, אלא אס ניתן לגלול אל מעבר לגבול זה. למידע נוסף על מוסכמות פס גלילה: ראה פרק 7 "חלונות". למרות שפס הגלילה יכול לתמוך במיקוד הקלט, הימנע מהגדרת ממשק מסוג זה. במקוס ואת, הגדר את ממשק המקלדת של אזור הגלילה, כך שהאזור יוכל להיגלל בלא להזיז את מיקוד הקלט אל פס הגלילה. פעולה זו הופכת את ממשק הגלילה לתואס יותר את הפעולה ההידודית של המשתמש עם החלון ועס פסי גלילה של תיבות רשימה. גררה גררה (00ו|5) נקראת גס פקד פס עקיבה (|ס₪ח60 זהּסא6פזד), מורכבת מפס המגדיר את רוחב או את טווח השינויים, ומחוון המראה את הערך הנוכחי של הפקד, כמתואר בתרשיס 8.38. השתמש בגררה כדי להגדיר או לשנות ערכיס שבטווח רציף, כגון עובמה או בהירות. תרשים 8.38: גררה. הידודיות המשתמש מזיז את הגררה (המחוון שנע בסרגל) על ידי גרירתה למקוס מסויס לאורך הפס, או על ידי לחיצה על האזור החס של הפס. פעולה זו מזיוה את המחוון ישירות אל מיקוס הלחיצה. כדי לספק הידודיות עס המקלדת, תמוך במקש פאד והגדר מקש גישה עבור שדה הטקסט הסטטי המשמש כתווית לפקד. כאשר הפקד מקבל את מיקוד הקלט, המשתמש יכול להקיש על מקשי החיציס כדי להזיז את מחוון הסרגל לכיוון המיוצג על ידי המקש. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 183 גררות תומכות במספר אפשרויות פעולה. תוכל להגדיר את כיוון סרגל הגרירה, שיהיה אופקי או אנכי, וגם לקבוע את הגובה והאורך של מחוון הסרגל (הגררה) ושל פס הגרירה. גם תוכל להגדיר את מרווח השנתות בסרגל הגרירה ולהציג שנתות עבור הפקד. תצוגת תווית סרגל העקיבה אינו כולל תווית משלו, ולכן השתמש בשדה טקסט סטטי או בתווית תיבת קבוצה עבור הסרגל. מקס את התווית לימין הסרגל או מעליו, ויישר אותח לפי צדו השמאלי. השתמש בסגנון כתיבה של משפטים רגיליס עבור התווית. אס אתה משתמש בשדה טקסט סטטי עבור תווית הפקד, סיים את המשפט בנקודתיים, כמתואר בתרשים 8.39. סו 3 וס 1 :פחחטוס/י ה תרשים 8.39: תווית טקסט סטטי של הפקד. ניתן להוסיף טקסט וגרפיקה לפקד כדי לעזור למשתמש לזהות את המידה ואת הטווח של הסרגל. ודא שמצייני הטווח יהיו מקביליס ותיאוריים, כמו לדוגמה שפ* (נמוך) ו-00ו₪1 (גבוה) או 50% (שקט) ו-8004 (רועש). טקסט הדרכה בטקסט הדרכה השתמש בהוראה הזז (פעסוא) כדי להתייחס לפעולת המשתמש על הגררה בסרגל, כמו לדוגמה: י''הזו את הגררה ימינת'י. כרטיסיות פקד כרטיסיה (|%0ח60 188) דומה לדף מפריד בספר או בפנקס. תוכל להשתמש בפקד זה כדי להגדיר תצוגה לוגית של דפיס מרובים, או של חלקי מידע בתוך אותו חלון, כמתואר בתרשים 8.40. | זססוחגו] | ]רוטוו | ומס" תרשים 8.40: פקד כרטיסיה. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש הידודיות כאשר המשתמש לוח על ראש הכרטיסיה בלחצן העכבר הראשי (השמאלי), מיקוד הקלט נע אל אותה כרטיסיה. כאשר מיקוד הקלט נמצא על כרטיסיה, המשתמש יכול להקיש על מקש הח השמאלי ועל התצ חימני כדי לנוע בין כרטיסיות. המשתמש יכול ללחו גס על 38ד+6₪1, 07 6971+2386, או על חעשספ 1+5386ש6 כדי להחליף בין כרטיסיות. כאשר מוצגות מספר שורות של כרטיסיות, המשתמש יכול לנוע אל הכרטיסיה המבוקשת בשורה הקודמת או הבאה (כמו בחלון ייכליס-אפשרויותי של 0זס/)). ניתן להגדיר מקשי גישה לניווט בין כרטיסיות. אס אין פקד מתאים או שדה שעליו ניתן למקס את הכרטיסיה, השאר את מיקוד הקלט על הכרטיסיה עצמה. תצוגת תווית ככלל, השתמש בטקסט עבור תוויות הכרטיסיות. בדרך כלל, הפקד מתאים אוטומטית את גודל ראש הכרטיסיה לגודל התווית; עס ואת, תוכל להגדיר את ראש הכרטיסיה כך שיהיה בעל גודל קבוע. השתמש בגופני המערכת עבור תוויות הטקסט של הכרטיסיות ובסגנון כתיבה כמקובל בכותרת ספר, ללא נקודת סיוס או שלוש נקודות(...). טקסט התווית יהיה קצר ורצוי שיהיה באורך שווה עבור כל הכרטיסיות. שמות עצס עדיפים על פעלים. כברירת מחדל, פקד כרטיסיות מכיל שורה אחת בלבד. למרות שהפקד תומך בשורות מרובות של כרטיסיות וגס בגלילת שורה אחת של כרטיסיות, הימנע מאפשרויות אלו כי הן מוסיפות מורכבות לממשק ומקשות על המשתמש לקרוא את ראשי הכרטיסיות ולגשת אל הכרטיסיה הרצויה לו. תוכל לשקול אפשרויות אחרות, כגון הפרדת דפי הכרטיסיות לקבוצות ושימוש בפקד אחר כדי לנוע בין הקבוצות, או שימוש בתיבות דו-שיח כפופות. אך אס גלילת הכרטיסיות נראית מתאימה, עקוב אחר מוסכמות פס הגלילה שבספר זה. פקד הכרטיסיות תומך במיקוס הכרטיסיות בראש, בשמאל, בימין, או בתחתית הפקד. ברירת המחדל והמיקוס היותר נפוצ: ראש הפקד. טקסט הדרכה בטקסט הדרכה השתמש בהוראה בחר כדי להתייחס לפעולת המשתמש על קבוצת כרטיסיות. לדוגמה, כתוב: "בחר בכרטיסיה הגדרות, ובחר בהגדרות שברצונך לקבוע'י. פקדי תיאור כלי פקד תיאור כלי (|סחס6 מודוססז) מספק את התפקוד הבסיסי של תיאור הכלי. פקד תיאור כלי הוא חלון הקשר קטן, הכולל טקסט תיאורי המוצג כאשר המשתמש מציב את המצביע מעל לפקד, כמתואר בתרשים 8.41. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 185 ₪ ו | ₪ ]--- תרשים 8.41: פקד תיאור כלי. למידע נוסף על פקדי תיאור כלי: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". למידע נוסף על שימוש בתיאור כלי בסרגלי כלים: ראה סעיף "סרגלי כלים ושורות מצב" בהמשך פרק זה. הידודיות תיאור הכלי מופיע לאחר שהסמן שוהה על הכלי למשך זמן קצר; והוא נעלס אוטומטית כאשר המשתמש לוח על הפקד, או מסיר ממנו את המצביע. המערכת מציגה את תיאור הכלי לצדו הימני-התחתון של המצביע, אולס מתאימה אוטומטית את המיקוס של תיאור הכלי כדי למנוע הצגתו מחוץ לחלון. עס זאת, עבור תיבות טקסט, תיאור הכלי יופיע במרכז ומתחת לפקד שהוא מתאר. הפקד מספק תמיכה בהתנהגות זו. תצוגת התווית כאשר משתמשים בפקד תיאור כלי לתיאור לחצני סרגל כלים, טקסט הפקד צריך להיות קצר, ובדרך כלל מילה אחת או שתייסם המתארות את פעולת הלחצן. לדוגמה, % 10566 (הוסף אובייקט). בכתיבה באנגלית, השתמש בסגנון כתיבה של שס ספר (1106-800%), באותיות רישיות וללא נקודה בסוף. אס אתה כולל את מקש קיצור הדרך המשויך לפעילות הלחצן, כתוב את טקסט מקש קיצור הדרך בסוגריים. תוכל להשתמש בפקד תיאור כלי כדי לספק מידע תיאורי או מידע מצב על גורמיס אחריס בממשק. לדוגמה, תוכל להשתמש בתיאור כלי כדי לספק מידע על פקודות תפריט, מצב פס הגלילה, או מחוון התקדמות בחלון. במקרה זה השתמש בצירוף מיליס קצר המתאר את הפריט או את המצב, והשתמש בסגנון משפט (06ץ66-1ח16ח56) בכתיבה באנגלית בכל הקשור לאותיות רישיות. סיים את המשפט בנקודה. תיאור כלי בסגנון בלון פקד תיאור כלי תומך גם בסגנון טיפ בלון (קוד חססו|88), או בלון. סגנון זה מציג מידע בבלון טקסט וכולל תמיכה בסמל, כותרת ובטקסט, כמתואר בתרשים 8.42. הסמל יכול להיות אחת משלוש תבניות הודעה: מידע (חסטפחזסיח1), אזהרה (פחוחזפּ)), או קריטי (/071068). אין תמיכה בהגדרת סמלים אישית. 6 64 - פיתוח ממשק משתמש חס הַהואוסע - 1165 שהוחם. 333 | > חול ח 60 ח63 טפ , 5305 50 66660החסם6 זפהַחס! סח פזב סי סח הטיו |חג 5-3005 יפוי 80 סופ חססו שחש >סו|-) ₪ ..-) קט-2131 30 60% | תרשים 8.42: הודעת שורת משימות בסגנון בלון. חק 3:28 ניתן להשתמש בתיאור כלי בסגנון בלון עבור פריטיס שנמצאיסם על שורת המשימות ותפקידס הודעות מצב. כאן, הבלון יכול ליידע את המשתמש על התנהגות לא צפויה של המערכת, כגון הפסקת התקשורת של מחשב. למרות שניתן להציג טיפ בלון בכל עת, רק האחרון יוצג בכל זמן נתון. לכן, אין לסמוך על טיפ בלון להצגת מידע קריטי מפני שהוא עלול להיות מוחלף על ידי טיפ בלון אחר כלשהו. הידודיות תיאורי כלי מסוג בלון מוצגיס בסמוך לפריטיס אליהס הס מתייחסים. בדרך כלל, הס מופיעים מעל הפריט או לימינו; עס ואת, המערכת עשויה לשנות את מיקומס כדי שיוצגו בצורה הולמת במסגרת המסך. קצה הבלון צריך להצביע תמיד על הפריט שאליו הוא מתייחס. הודעת הבלון של שורת המשימות תומכת בפסק ומן עבור התצוגה, ואשר ניתן להתאמה. וזמן ברירת המחדל קבוע, אך ניתן להגדיר ערך שלא יגדל מערך מקסימלי שנקבע לכלי ולא יקטן מערך מינימלי של המערכת. ניתן להגדיר פקד תיאור כלי מסוג בלון עס התנהגות של הודעה או של אזכור (ז06חווח56). בלון ההודעה מוצג לזמן נתון ונעלס, השתמש בצורת הודעה זו כדי ליידע את המשתמש על שינויי מצב. בלון האזכור מופיע במרווחי ומן קבועים. ברירת המחדל של מרווח הזמן היא 60 דקות. השתמש בבלון האזכור רק עבור שינוייס שהמשתמש עלול שלא להבחין בהס. תצורת בלון האזכור אינה נתמכת על ידי פקד תיאור כלי רגיל, אך תוכל להשתמש בפקד תיאור כלי מסוג בלון, עבור גורמיס אחרים שבממשק. זכור שפקדי תיאור מסוג בלון אינס אמוריס להחליף פקדי תיאור כלי סטנדרטיים עבור פריטים המספקיס משוב, כאשר המשתמש משהה עליהם את המצביע. במקוס זאת, השתמש בפקד תיאור כלי מסוג בלון עבור מידע שאינו קריטי, מצבים מיוחדים, או מידע-מצב שאחרת תצטרך ליצור עבורו תיבת הודעה, כמתואר בתרשיס 8.43. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים | 187 300 ז3ח6 דו|ב/יחן חב 6780פת6 פציבת סי 4 חב ,* ,9 טוזחז 0 6זב 305615 זבּת6 בווב + תרשים 8.43: פקד תיאור כלי מסוג בלון בתוך תיבת דו-שיח. שלא כמו תיבת הודעה, פקד תיאור כלי מסוג בלון אינו נוטל את המיקוד מהאלמנט הפעיל בחלון. לדוגמה, אס המשתמש מקליד אות שגויה בשדה טקסט, תוכל להציג בלון עס המידע הדרוש לתיקון. עס זאת, אל תרבה להשתמש בפקדי תיאור מצב מסוג בלון, כי כך תקטן יעילותס. כפי שאתה נוהג עס פקדי בלון המשמשיס להודעות של פריטי שורת משימות, ניתן להגדיר גם את אורך פסק הזמן של תצוגת פקד תיאור כלי מסוג בלון. הבלון מוּסר אוטומטית כאשר המשתמש לוח עליו או במקוס אחר כלשהו. כפי שהדבר נעשה עם פקד הבלון עבור הודעות של פריטי שורת המשימות, תוכל להגדיר סמל, כותרת וטקסט עבור הפקד. פקדי תיאור כלי רגיליס ופקדי תיאור כלי מסוג בלון אינס יכוליס להתקיים יחד (6צו5ט|6א= ץ|והטסטוז). אס מוצג פקד תיאור כלי רגיל, ניסיוו להציג פקד מסוג בלון יגרוס אוטומטית לכך שפקד תיאור הכלי הרגיל יוסר. זאת ועוד, בשעה שמוצג פקד תיאור כלי מסוג בלון, פקד תיאור כלי רגיל לא יוצג עד אשר הפקד מסוג בלון יבוטל. תצוגת טקסט ההודעה של פקד מסוג בלון מוגבלת לאורך טקסט של 100 תוויס, כולל כותרת וגוף הטקסט. כותרת הטקסט מוצגת אוטומטית באותיות בולטות. גוף הטקסט מעוצב בסגנון וגודל טקסט של פקד תיאור כלי סטנדרטי. פקדי בלון כוללים כותרת וגוף טקסט. במקרה שפקד הבלון מתייחס לסמל או לתמונה המייצגים אובייקט מסויס ומדובר בטקסט באנגלית, עצב את שס האובייקט בכותרת הטקסט עם אותיות רישיות, ואת מצבו עצב בסגנון משפט רגיל (6ו/80006-50ח56) ללא נקודה בסופו. אחרת, הצג את טקסט המצב בלבד. גוף הטקסט צריך לכלול הצהרה על הבעיה במשפט קצר אחד או שניים, שבעקבותיו תבוא הצעה קצרה לתיקון התקלה. בכתיבה באנגלית השתמש בסגנון כתיבה של משפט (006-50/!6ח6:ח56) וסיים כמקובל. פקד דפדפן אינטרנט פקד דפדפן אינטרנט (|סשחס6 זספווסז608/)) המוצג בתרשיס 8.44, מאפשר להוסיף יכולות דפדוף, צפייה במסמכים והורדת מידע מהרשת אל היישום שלך. תוכל להשתמש בפקד גה כדי לאפשר למשתמש לגלוש לאתרי 65/ 66ו/ חוזסו), כמו גס לתיקיות במערכת הקבציס המקומית וזו שברשת. 8 ן64 - פיתוח ממשק משתמש פקד דפדפן אינטרנט תומך בגלישה ב-60/ בשתי צורות הניווט: 4% לחיצה על היפר-קישור (פַחואחוחסקץ >6ו0-01ח8-חוסק). + פנייה על פי כתובת האתר - 81( (7ז106860 ₪650706 ההזס)והש). הפקד מנהל רשימת היסטוריה, המאפשרת למשתמש לגלוש קדימה ואחורה באתרי גלישה שברשימה, בתיקיות ובמסמכים. |< ום|= [ח0ז₪55]טיו 2000 5שסחוי ל ו ס|46] םש | פתסוק ה | הזבאתם- 6סבם ססות |' | . | 5308 | ןוחט מחו] כל הזטושעם] שר חו סע ד 8 - בו ספזו 586 ₪15 %שספזום 5 חחוזס. פפוו] זחו. וחוס-! קוש-181 בוחה זו 5 פן. 9 8 בס 58 ₪88 סוס!. 2 בי 20 ו 8 / 5ז וו , 8 טחוש סרוה הזוע 6 ו פסל. וקו [= / | 55 8% 454 | בו פקד דפדפן אינטרנט תרשים 8.44: דוגמה של פקד דפדפן אינטרנט. ניתוח, פענוח והצגה של מסמכי ₪191 בפקד דפדפן אינטרנט מנוהליס על ידי רכיב ו|0.|והזח5ו של זסזס|קא= 6%חזסזח1 050%ז6ו₪1, או של 6156806, המאפשר זאת בעזרת מודול האובייקט וואדהוס וד 6והתההץכ), כמו גס אירוח פקדים ותסריטים (פ56710%) מסוג 6%ע260 א ספסזסוו. ניתן להשתמש בפקד דפדפן אינטרנט כמכולת מסמכים פעילה כדי לארח מסמכים פעיליס אחרים. משמעות הדבר, שמסמכים בתבנית 6ד חסוף, כגון גיליונות נתוניס של |66א5% או מסמכי 6זס), יכוליס להיפתח ולהיערך בתוך פקד דפדפן אינטרנט. למקריס בהס דרושה תצוגת א6ד ₪6 החייבת להגיב לפעולות עכבר, או במקריס אחריס שבהס כתיבת קטעי תסריט קלה יותר מאשר יישוס מלא של 32חו\, פקד דפדפן אינטרנט הוא חלופה שכדאי לשקול. פקד וה מאפשר יותר גמישות, כי ניתן לשבצו בכל מקוס ביישוס פווספחו/ו, ובו-ומנית הוא מאפשר את כל היתרונות שבכתיבת קטעי תסריט ב-|אזהפ. בנוסף, פקד דפדפן אינטרנט מנהל גלילה אוטומטית. מכיון שכך, הוא מהווה ברירה עדיפה על יצירת פקד מותאס אישית. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 189 עס ואת, הימנע משימוש בפקד דפדפן אינטרנט כתחליף לפעולות ראשיות בממשק המשתמש שלך, כגון ניווט בין חלונות, הצגת הודעות, או תמיכה בתפריטיס. עדיף להשתמש בו כתוספת המספקת ויזואליות ותגובה טובות יותר למידע המוצג בסביבת 5וססחו/. סרגלי כלים ושורות מצב סוגלי כלים ושווות מצב הס תבניות ממשק מיוחדות, בדומה לשווות תפויטים (5ז8 נוחסוא), לניהול קבוצות פקדיס. סרגל כלים (ז3פ|ססז) הוא לוח המכיל קבוצת פקדים, כמוצג בתרשיס 8.45, המעוצב לאפשר גישה מהירה לפקודות או לאפשרויות רצויות. סרגלי כלים יעודייס נקראיס לפעמים 90075/א, ₪065 |ססד (-65זזסובּק. 2 ₪ ₪ 28 םי ₪ ]ל ו 5 ב 9 ₪ 5 כ 5 ₪ 8 50 ₪ : 2 : 9% 5 . - | | תרשים 8.45: דוגמאות של סרגלי כלים. שורת המצב (ז88 9₪05ו5) המוצגת בתרשים 8.46, היא שטח מיוחד בתוך חלון, בדרך כלל בתחתיתו, המציגה מידע על המצב הנוכחי של מה שמוצג בחלון באותה עת, או כל מידע הקשר אחר, כגון מצב המקלדת. למרות ששורת מצב יכולה להכיל פקדים, לרוב היא מכילה מידע לקריאה בלבד, או מידע שאינו מיועד לפעולה הידודית. 1% | 00116 8 "087 226 1 | 627 | / בפו= 518008 ...3)6|קוח ד .8/0046 1 ...5106 4 ו תרשים 8.46: דוגמאות של שורות מצב. למידע נוסף על הודעות שורת מצב: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". 0 64 - פיתוח ממשק משתמש הידודיות עם פקדים בסרגלי כלים ובשורות מצב המשתמש יכול לגשת בעזרת העכבר אל פקדיס הנכללים בסרגל כליס או בשורת מצב. עליך לספק גם גישה מהמקלדת תוך שימוש במקשי גישה או במקשי קיצור. אס לפקד בסרגל כלים או בשורת מצב אין תווית, ייתכן שמקשי הגישה לא יהיו יעילים. יותר מכך, אס מקש גישה מסוים נמצא כבר בשימוש בחלון הראשי, ייתכן שלא יהיה זמין לגישה אל פקד שבסרגל הכלים. לדוגמה, אם שורת התפריטים של החלון הראשי כבר משתמשת במקש גישה מסויס, שורת התפריטיס תקבל את אירוע ההקשה. בנוסף, מכיון שסרגלי כלים ושורות מצב הס בדרך כלל רכיבי תצוגה אופציונלייס (רשות), הימנע מלכלול בהס פקדיס שפעילותס אינה אפשרית במקוס אחר בממשק. כאשר המשתמש פועל באופן הידודי עס פקדים בסרגל כלים או בשורת מצב, המייצגיס הגדרות מאפייניס, עליך להחיל כל שינוי על הבחירה הנוכחית. לדוגמה, אס לחצן בסרגל הכליס משנה את מאפיין הטקסט למודגש, לחיצה על הלחצן משנה מייד את הטקסט למודגש; אין צורך באישור או בפעולה נוספת. היוצא מהכלל היחידי הוא כאשר פקד, כגון לחצן, דורש קלט נוסף מהמשתמש, כגון בחירה של אובייקט או קלט מתיבת דו-שיח; במקרה זה, השינוי לא יופעל עד שהמשתמש יספק את המידע הנדרש. עליך לספק תמיד תיאור כלי (סוד ו0סז) עבור פקדיס הנכללים בסרגל הכליםס או בשורת המצב, ואשר אין להסם תוויות טקסט. המערכת מספקת תמיכה עבור תיאור כלי בפקד סרגל הכלים הסטנדרטי ופקד תיאור כלי לשימוש בהקשרים אחריס. ניתן להשתמש גס בפקד מסגרת סרגל כלים (|סזחס6 שוחה זהפוססד). מידע נוסף על מסגרת סרגל כלים תוכל למצוא בסעיף ייפקד מסגרת סרגל כליסיי בהמשך הפרק. תמיכה באפשרויות משתמש כדי לספק גמישות מקסימלית למשתמשים ולמשימותיהם, עצב את סרגלי הכלים ושורות המצב כך שהמשתמשים יוכלו להגדיר את תצורתם. תן למשתמש את האפשרות להציג או להסתיר סרגלי כלים ושורות מצב. כמו כן, רצוי לכלול אפשרויות המתירות למשתמש לשנות או לסדר מחדש את הגורמיס הכלולים בסרגל הכלים ובשורות המצב. ודא שאפשרויות הגדרת התצורה זמינות גס מהמקלדת, כדי להבטיח את נגישותן לכל המשתמשים. למרות שסרגלי כלים מעוגנים (06%60) כברירת מחדל, כלומר, מיושריס עס קצה החלון או עס החלונית (6ח8ק) שאליהם הס משויכיס - שקול לעצב אותס כך שיהיו ניידיס כדי שהמשתמש יוכל לעגן אותס בצד אחר של המסך, או להציגם כחלון של לותח צף (שססחו\ 606והק הַחחְבּסו=). למידע נוסף על חלונות לוח (5אוסחו/ ססוהק): ראה פרק 9 "חלונות משניים". פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 191 כדי לאפשר למשתמש להזיז את סרגל הכלים, ספק לו ידית אחיוה בצדו השמאלי של סרגל הכלים, שטח ריק בצדו הימני, או את שניהם. כך הוא יוכל לגרור ולהזיזּ את סרגל הכליס אל מקומו החדש. אס המיקוס החדש נמצא בתוך האזור החס של שולי החלון, היישוס יעגו את סרגל הכלים בשוליים החדשיס כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר. אס המיקוס החדש אינו בתוך האוור החס של שולי החלון, הצג מחדש את סרגל הכלים כחלון לוח. כדי לעגן מחדש את חלון הלוח בשוליים, המשתמש צריך לגרור את החלון בעזרת פס הכותרת שלו, עד אשר המצביע נכנס לאזור החם של השוליים. החזר את סרגל הכליס למצבו המעוגן כאשר המשתמש משחרר את לחצן העכבר. כאשר המשתמש גורר את סרגל הכלים, ספק משוב ויזואלי, כגון קו מיתאר מנוקד של סרגל הכלים. כאשר המשתמש מזיז את המצביע אל תוך אזור חס של מיקום עגינה, הצג את המיתאר בתצורתו המעוגנת כדי לספק רמז למשתמש על אשר יקרה כשפעולת הגרירה תסתיים. ניתן לתמוך באפשרויות המקנות למשתמש יכולת לשנות את מימדי סרגל הכלים על ידי גרירת גבולו, לעגןו מספר סרגלי כליס זה בצד זה ולעצב מחדש את תצורתם ומימדיהם לפי הצורך. בעת תמיכה באפשרויות שינוי תצורה של סרגל כלים ושורת מצב, שמור מידע על מיקומס וגודלס הנוכחי ומידע מצב נוסף על תצורת סרגל הכליס ושורת המצב. כך ניתן יהיה לשחזרס בעת פתיחת החלון מחדש. כאשר אתה משחזר תצורה של סרגל כלים או של שורת מצב, ודא שהגודל והמיקוס מתאימים להגדרות התצוגה הנוכחיות. פקד סרגל כלים פקד סרגל כלים (|%0ח0ס6 ז3פוססז) תומך בעגינה ובתפקודיס חלונאיים. הוא כולל גס תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש להתאיס את סרגל הכלים לצרכיו. עליך לקבוע האם יכולת התאמה תהיה זמינה למשתמש, ומהם הפריטים שיוכל להתאים. המערכת תומכת ביצירת סרגלי כלים של שולחן העבודה. למידע נוסף על סרגלי כלים של שולחן עבודה: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". פקד מסגרת סרגל כלים ממשק פקדי המערכת הנפוצים מספק תמיכה בסרגלי כלים גס באמצעות פקד ז₪603 ((600170 7ז₪608) כמוצג בתרשים 8.47. פקד זה מספק שטח מיוחד לניהול קבוצה של סרגלי כלים, בדומה לתפקוד הנתמך על ידי זסזסו|קא= +6חזססח1, למשל. 2 641 - פיתוח ממשק משתמש פסי ך- כופו | 705 | 55 סט | שו ₪8ם | >|= | | | : 6 - | 8 | סח 056 | - ₪ + 7ג48 | | כלים -] 1-4 ₪60 [= 5 פוטס עו 3 | םחו[ 5 |ובותססו! פיז [ 5 = 65חו] 6קוחזסספטם 45 פאחו1 | כלים תרשים 8.47: דוגמה של מסגרת סרגל כלים. כל פס סרגל כלים (0ח88 זפ|ססד) כולל ידית גרירה יחידה (0|6ח8 מוזס-6ופַחו5), כדי לאפשר למשתמש לשנות את מימדי סרגלי הכלים ואת הסדר שלהס בתוך המסגרת. כאשר המשתמש מזיו את הידית מעל הפס, היא משתנה לחצ דו-ראשי. כאשר המשתמש גורר את הידית, המצביע משתנה למצביע נע מפוצל. כדי לשנות את סרגל הכלים למימדיו המקסימליים או המינימליים, המשתמש לוחי על הידית. הפקד תומך בהכללת לחצנים, מפרידיס ופקדים מעוצבים אישית. ניתן להגדיר לחצן סרגל כליס כדי לתמוך בפעולות, או לצורך הגדרת מצב (הלחצן משקף את המצב הנוכחי). ניתן גס להגדיר לחצן הנקרא לעיתים לחצן פיצול (חסטטם אווק5), כדי לתמוך בפעולת ברירת מחדל ובפעולת תפריט של פעולות אחרות קשורות. לדוגמה, לחצן סרגל הכליס 836% שב- זסזס|קא= 6%ח67זח1 תומך בפקודה 886% ומספק גם תפריט של הדפים האחרוניס שאליהם יכול המשתמש לחזור. הפקד מכיל גם את האפשרות להציג לחצניס נסתרים על ידי סרגל כלים הניתן לשינול, כמוצג בתרשיס 8.48. סרגל הכלים כולל לחצן חצ-כפול (חסזש6ח6-0|סטסם, <<), שהמשתמש לוח עליו כדי להציג את הלחצניס הנסתרים של תפריט הקיצור. | 5 | ץ0פו4 )> פססוזסטפת[4) ה א 5 | ץ 40 פסוזסעפת[4) ה = ₪ 5 = 15500126... תרשים 8.48: תפריט הקיצור ובו הלחצנים הנסתרים. כאשר המשתמש מזיז את המצביע מעל הלחצנים, הפקד מאתר אוטומטית את התנועה ומציג אפקט של שלושה מימדיס סביב גבולות הלחצן. אס נכללות גרסאות מונוכרוס בנות ארבע סיביות של התמונות, הפקד מספק תמיכה של הפיכת התמונות לתמונות צבע בעת שהמצביע נע מעל הלחצן. כך תמונות הלחצניס שבסרגל הכלים פחות מפריעות, כאשר המשתמש אינו פועל עם סרגל הכלים. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים ‏ 193 למידע נוסף על עיצוב תמונות לחצני סרגל כלים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". ניתן לנצל פקד מסגרת סרגל כלים כדי להחליף שורת תפריטים. כך תוכל לספק למשתמשים יותר גמישות בהתאמת הממשק. עם ואת, אם אתה משתמש בפקד מסגרת סרגל כלים עבור תפריטים, ודא שקיימת תמיכה בממשק סטנדרטי של מקלדת לשורות תפריט רגילות. לחצני סרגל כלים פקד סרגל הכלים כולל תמיכה בלחצנים. תוכל להגדיר לחצן סרגל כלים כך שיבצע פעולות מסוימות, או כך שישקף מצב או ערך מאפיין בדומה ללחצני האפשרויות או תיבות סימון. פעולה הידודית מקובלת עבור לחצן סרגל כליס היא חזרה למצבו המורס (5%8%6 "סט"), אך אס אתה משתמש בלחצן לייצוג מצב, הצג אותו בתצוגת אפשרויות (560-חסוזקס). כאשר המשתמש לוח על לחצן המייצג סוג כלי - לדוגמה, בתכנית ציור או עיצוב טפסים, כלי לציור צורות מיוחדות או פקדיס - הצג את הלחצן בתצוגת אפשרויות ושנה את המצביע כדי לציין את השינוי באופן ההידודיות. ספק לחצני סרגל כליס בשני גדליס נפרדיס: 21*22 פיקסלים ו- 26*28 פיקסלים (כולל הגבול). לחצני סרגל כליס כולליס תמונות. ספק תמונות בשני גדלים: 16*16 פיקסליס, ב-16 וב-256 צבעיס; 20*20 פיקסליס ב-256 צבעים. עבור לחצניס גדוליס או בתצוגה בעלת הפרדה גבוהה מאוד, תוכל לקבוע את מימדי הלחצן היחסיים, כדי שגובהו יהיה זהה לוה של פקד תיבת טקסט. כך הלחצן יוכל לשמר את מימדיו תוך התייחסות לפקדיס אחריס בסרגל הכלים. ניתן למתוח את התמונה אס הלחצן מוגדל לגודל הכפול של מימדיו המקוריים. לחילופין, אפשר לספק גדלי תמונות נוספים. ייתכן שכך עדיף, כי באופן ה מושגת תצוגה טובה יותר. למידע נוסף על עיצוב לחצני סרגל כלים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". לחצני סרגל כליס יכולים לכלול טקסט. תווית הטקסט יכולה להופיע תחת תמונת הלחצן, או לימינו. עס ואת, אס אתה מציג תמיד תווית טקסט לצד הלחצן, עליך להציגה לימין התמונה. לדוגמה, תוכל להשתמש במוסכמה זו כדי להבדיל בין לחצניס כפולים בעלי תמונה זהה - לדוגמה, לחצנים המספקים גישה לדפי ט6/ מיוחדים או לקבצי מסמכים בעלי אותה תמונה. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש בכתיבה באנגלית השתמש בסגנון כתיבה של שס ספר (₪6וד 800%) בכל הנוגע לאותיות רישיות, עבור טקסט של לחצני סרגל כליס. עקוב אחר המוסכמות עבור טקסט לחצן פקודה או תפריט. השתמש בטקסט קצר, מילה אחת או שתיים. הגדר את תצוגת ברירת המחדל של תצוגת סרגל הכלים, כך שתציג את תמונות הצבע בגודל 16*16 פיקסלים ללא תוויות, פרט ללתצניס שאמורים תמיד להיות בעלי תוויות. המשתמש יכול תמיד לראות את התווית על ידי הזוזת המצביע מעל ללחצן וקריאת תיאור הכלי שלו. עס ואת, עליך לאפשר למשתמש לעצב מחדש את תצורת התצוגה של סרגל הכלים. כלול אפשרות המציגה תוויות עבור כל הלחצניס. תמיד שחזר את גודל הלחצניס כפי שנקבעו על ידי המשתמש. פקד שורת מצב פקד שורת המצב הסטנדרטי (|0קה60 :88 500005 0ז08ה0ו5) תומך בתצוגה הסטנדרטית של שורת המצב. הוא כולל פקד ידית שינוי אופציונלי כדי לשנות את מימדי החלון, כמתואר בפרק 7 'חלונות'י. אם ידית השינוי נכללת בשורת המצב והחלון מציג ידית שינוי בהצטלבות פסי הגלילה האנכי והאופקי של החלון, עליך להסתיר את הידית, כך שלא תיראה בשני המקומות בו-ומנית. בדומה, אס המשתמש מסתיר את שורת המצב, שחזר את ידית השינוי שבפינת פסי הגלילה. פרק 8: תפריטים, פקדים וסרגלי כלים 195 חלונות משניים רוב החלונות הראשיים (פוספחו/ עזהחוזק) דורשיס קבוצה של חלונות משניים (פוססחו\ ץז08ח5600), כדי לתמוך בפעילות המשתמש בחלונות הראשייס ולהוסיף עליה. חלונות משניים דומיס לחלונות ראשיים, אך שוניסם מהס בכמה היבטיס יסודיים. פרק ה דן בשימושים נפוצים של חלונות משניים, כגון גיליונות מאפיינים, תיבות דו-שיח, חלונות לוח (שססחו/ 8!6%6ק) ותיבות הודעה. מאפיינים של חלונות משניים למרות שחלונות משנייס חולקים קווי אופי רבים עס חלונות ראשיים, התנהגותס והשימוש בהס שוניס מאלה של חלונות ראשיים. לדוגמה, חלון משני לא יופיע כערך בשולחן העבודה. חלונות משנייס מקבלים או מציגיס מידע נוסף הקשור בדרך כלל לאובייקטיס המופיעים בחלון הראשי. תצוגה והתנהגות חלון משני אופייני כולל פס כותרת ומסגרת; משתמש יכול להזיז אותו על ידי גרירת פס הכותרת שלו, או על ידי לחיצה על הפקודה 6עסוא (הזז) בתפריט הקיצור שלו. עס זאת, חלון משני אינו כולל בדרך כלל את הפקודות 26ווחוא3ּ!/ (מזער) ו-26ווחוחווא (הגדל), כי פעולות שינוי מימדיס משויכות לעיתיס רחוקות לחלונות משנייס. תוכל לכלול לחצן 61056 (סגור) כדי לסגור את החלון. טקסט הכותרת הוא תווית המתארת את תפקיד החלון; תוכן התווית תלוי בשימוש הנעשה בחלון. פס הכותרת אינו כולל סמלים. חלון משני טיפוסי מוצג בתרשים 9.1. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש לחצן ?5015 5בּח/ ן לחצן 61056 ו טקסט כותרת |א|? , ו 500 תרשים 9.1: חלון משני. באפשרותך לכלול מידע מצב בחלונות משניים, אך חימנע מלכלול פקד שורת מצב ((0ח60 ז88 9005ז5) שבו נעשה שימוש בחלונות ראשיים. בדומה לחלון ראשי, חלון משני כולל תפריט קיצור עס פקודות המשויכות לחלון. משתמש יכול לגשת לתפריט הקיצור באופן דומה לגישה בחלון הראשי, על ידי לחיצה על פס הכותרת בעזרת לחצן העכבר המשני (הימני). חלון משני יכול לכלול לחצן ?015+ 5'יחע% (מה זה!) בפס הכותרת שלו, המאפשר למשתמש להציג עזרה רגישת הקשר עבור פקדיס המוצגים בחלון. מימדים חלון משני קטן בדרך כלל מהחלון הראשי שהוא קשור אליו, וברור שגס קטן משטח התצוגה המינימלי. כהנחיה כללית, הימנע מלהציג חלון משני כלשהו במימדים הגדוליס מ-263*263 יחידות דיאלוג. יחידת דיאלוג - (1%ם טוחש 04ו₪8ופ) היא יחידת מידה בלתי תלויה של ההתקן עבור תצוגה המבוססת על גופן המערכת הנוכתי. לדוגמה, המימדיס המומלצים עבור גיליונות מאפייניס הם : 2520 | וס 218 מימדים אלה שומרים על החלון מלגדול, כדי שיוצג ברוב מצבי ההפרדה (ח00ט!₪650). למרות ואת הס עדיין יספקו שטח מספיק להצגת מידע מועיל, כגון חלונות עזרה השייכים לגיליון המאפייניס. למידע נוסף על יחידות דיאלוג: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי" פרק 9: חלונות משניים | 197 מערך החלונות חלונות משנייס מהוויס חלק גדול בהידודיות (אינטראקציה) של המשתמש עס היישוס, ולכן ראוי להקדיש זמן לעיצוב ולתבנית הפקדיסם שאתה מציב בחלונות. עקביות ואסתטיות תורמות לבהירות ולאחידות של פעולות ומשימות, המגבירות את שימושיות היישום. בנוסף למידע שבפרק זה תוכל למצוא מידע נוסף על תצוגת פקדיס בפרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים'י; וגם סקירה על עיצוב תצוגה בפרק 14 יעיצוב ויזואלייי. חלונות מודאליים לעומת חלונות לא מודאליים אחת ההבתנות בין החלונות המשניים היא המודאליות שלהם, או דרישתם לפעולה מהמשתמש. חלון משני יכול להיות לא מודאלי (006!655/) או מודאלי (|₪003). חלון לא מודאלי מאפשר למשתמש לפעול בחלון המשני או בחלון הראשי על ידי מעבר ביניהם, בשעה ששניהם פתוחים. צורה זו מתאימה למצבים בהס המשתמש רוצה לחזור על פעולה פעמיס רבות - לדוגמה, חיפוש מילה במעבד התמלילים 6זסו, או עריכת טקסט. חלון משני מודאלי דורש מהמשתמש לסיים את פעולתו בחלון המשני ולסגור אותו לפני שהוא ממשיך את הפעילות מחוצ לו. חלון משני יכול להיות מודאלי בהתייחס לחלון הראשי שלו - לדוגמה, חלון חיפוש ב-606655/ מחייב את סגירתו לאחר מציאת הערך המבוקש, ולפני שניתן לעבור לחלון הראשי לטיפול בערך שנמצא. חלונות משניים מודאליים מגביליס את אפשרויות המשתמש, ולכן רצוי להגביל את השימוש בהס למצביס בהס חובה לקבל מידע לפני שאפשר להתקדסם; או שבהס חובה לסיים פעולה וחשוב למנוע כל פעילות נוספת עד אשר יתמלא תנאי מסויס. הידודיות עם חלונות אחרים חלון משני תלוי 0ח06ח6ק6כ) הוא הסוג הנפוץ של חלונות משניים. סוג זה של חלונות משניים יכול להיות מוצג רק על ידי פקודה שבממשק החלון הראשי שלו. בדרך כלל, עליך לסגור חלונות משנייס תלוייס כאשר החלון הראשי נסגר, ולהסתיר אותם כאשר החלון הראשי שלהס מוסתר או מוקטן. חלונות משנייס בלתי תלויים 0חה06ח0606ח1), או עצמאיים, ניתן לפתוח בלי לפתות קודס חלון ראשי - לדוגמה, כאשר המשתמש לוחי על הפקודה 165ו6קסזפ שבתפריט או בשולחן העבודה, מוצג חלון גיליון מאפייניס. חלון משני בלתי תלוי יכול בדרך כלל להיסגר בלא להתחשב במצב של חלון ראשי כלשהו, אלא אס כן קייס קשר ברור בינו לבין החלון הראשי. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש כאשר המשתמש פותח חלון משני או עובר לחלון משני מחלון משני אחר, החלון נעשה פעיל או בלתי פעיל כמו בכל חלון שהוא. כדי לאפשר בקרת עכבר, הפעל חלון משני כשס שאתה מפעיל חלון ראשי. עבור בקרת המקלדת, השתמש בצירוף המקשיס 6+!4 כדי לתמוך במעבר המשתמש בין חלון משני לבין החלון הראשי שלו ולחיפך, או בין זוגות אחריס של חלונות משניים לא מודאליים הקשוריס לחלון ראשי. בנוסף, אס אתה מגדיר מקש קיצור דרך כדי לפתוח את החלון המשני, השתמש בו להפעלת החלון אס הוא כבר פתוח. אס חלון משני מוצג באופן בלתי תלוי בחלון האב שלו, כדוגמת גיליונות מאפייניס לסמלים שבשולחן העבודה, תוכל לספק גישה כללית יותר לחלון המשני על ידי תמיכה במקשיס 88ד+41% כדי לעבור מחלון לחלון. כאשר המשתמש מפעלל חלון ראשי ומציב אותו בראש סדר 2 (סדר שכבות התצוגה), עליך להציב גם את כל חלונותיו המשנייס בראש, תוך שימור סדר 2 שלהם. בדומה לכך, הפעלת חלון משני תלוי, תציב בראש סדר התצוגה את החלון הראשי שלו ואת החלונות המשנייסם שבאותה רמה של החלון המשני שהופעל. כאשר חלון משני מופעל, הוא צריך להופיע בראש סדר 2 של חבריו, החלונות המשניים. כאשר מופעל חלון משני אחר באותה רמה, הוא יופיע בראש חבריו, אך מאחורי החלון המשני שהופעל קודס. צריך להציב חלון משני תלוי גבוה יותר בסדר 2 מאשר החלון הראשי שלו. ניתן לעצב חלון משני, כך שיוצג תמיד מעל כל החלונות האחרים, או בראש חבריו החלונות המשנייס. בדרך כלל, עליך להשתמש בטכניקה זו רק עבור חלונות לותח (8!6006ק), ואפילו במצב זה עליך לאפשר למשתמשים לקבוע תכונה זו על ידי ציון המאפיין קסד חס 5ץ81₪8 (תמיד בראש) עבור החלון. אס אתה תומך בטכניקה זו עבור יותר מחלון משני אחד, על החלונות להתנהל בסדר 2 משלהם בתוך אוסף החלונות שהס חלק ממנו. הימנע מהגדרת חלון משני שיהיה בעל תכונת ייתמיד בראשיי מעל חלון ראשי של יישום אחר (או מעל החלונות המשניים התלויים של יישום אחר), כאשר המשתמש מפעיל את היישוס האחר, אלא אס כן החלון העליון יכול להיות משויך לחלונות היישוס. כאשר המשתמש לוחי על פקודה הפותחת חלון משני, השתמש בהקשר של הפעולה כדי לקבוע את אופן הצגת המידע בחלון. לדוגמה, בגיליונות מאפייניס - הגדר את ערכי המאפייניס בחלון כדי להציג את הבחירה. ככלל, הצג חלון משני באותו מצב תצוגה כפי שהיה בעת הגישה האחרונה של המשתמש אליו. לדוגמה, תיבת דו-שיח ח6ק0 (פתיחה) צריכה לשמור את הגדרות התיקיה הנוכחית בין שתי הפתיחות. עס ואת, תמיד ודא שההגדרות ששותחזרו מתאימות להגדרות התצוגה הנוכחית, והתאם את הגדרות החלון אס דרוש. בדומה, אס אתה משתמש בכרטיסיות כדי לנווט במידע שבחלון משני, הצג את הכרטיסיה האחרונה שהמשתמש צפה בה כאשר סגר את החלון. הדבר מקל על המשתמש לחזור על פעולה הקשורה לחלון ומספק יציבות רבה יותר לממשק. פרק 9: חלונות משניים 199 עס ואת, אם פקודה או משימה דורשות מן המשתמש להתחיל הליך בסדר או במצב מסוים, כמו במקרה של חלון אשף, עליך להציג את החלון המשני בתצוגה קבועה או עקבית. לדוגמה, הוספת רשומה למאגר נתוניס דורשת מהמשתמש להוסיף את הנתוניס בסדר מסוים. על כן, נכון יותר שחלון הקלט יציג תמיד את שדה הקלט הראשון. שינוי ופריסה של חלונות משניים מטרת החלון המשני לספק מידע עקבי ומוגדר מראש. חימנע מהגדרת חלון משני כניתן להגדלה, אלא אס הדבר יועיל למשתמש, כמו למשל שינוי ארגון החלון כדי להציג מידע נוסף. בעת תמיכה בחלון משני שמימדיו נתונים לשינוי, ודא שתצוגת כל מרכיביו משתנה בהתאם. תוכל להשתמש בלחצן פריסה כדי להרחיב את החלון כדי לחשוף אפשרויות נוספות בצורה של חשיפה רציפה. לחצן פריסה (חסשטם 6!סזח) הוא לחצן פקודה עס תווית הכוללת בתוכה את התווים '>>, כמתואר בתרשים 9.2. | << 5זס|ס₪) הז0ז5גו₪ שחו תרשים 9.2: לחצן פריסה. כאשר משתמש לוחצ על הלחצן, החלון המשני מתרחב למימדיו החלופייםס. כאפשרות, ניתן להשתמש בלחצן כדי לסגור את החלק הנוסף של החלון. אוהי חלופה טובה כאשר הממשק כולל קבוצה מוגדרת של אפשרויות או פקדיס שהגישה אליהם נעשית לעיתיסם רחוקות. חלונות משניים מדורגים ניתן לספק למשתמש גישה לאפשרויות נוספות על ידי הכללת לחצן פקודה נוסף, הפותח חלון משני נוסף. אס החלון המשני החדש איננו תלוי, כלומר עצמאי בפעולותיו, סגור את החלון המשני שממנו נפתח והצג את החלון החדש בלבד. עם זאת, אס יעוד החלון החדש הוא קבלת נתוניס עבור שדה בחלון המשני המקורי, השאר את החלון המקורי פתוח כאשר החלון החדש התלוי בו נמצא מעליו. הסט מעט את החלון החדש לימין ולמטה לעומת החלון המשני המקורי. עם זאת, הגבל את מספר רמות הדירוג לאחת, כדי להימנע מיצירת שרשרת מורכבת של חלונות היררכייס. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש הצבת חלונות בעת קביעת מיקוס של חלונות משנייס עליך לשקול מספר גורמים: שימושי החלון, מימדי התצוגה כולה וסיבת התצוגה של החלון. בעת פתיחת החלון לראשונה, הצג אותו במקוס שיהיה נוח למשתמש לנווט אליו, והמאפשר את הצגתו המלאה. בתצורה שבה פועליס במספר צגיס (ח800זטטו1ח60 זסטוחסוא-טוטוי), הצג את החלון המשני במסך של הצג שבו מוצג החלון הראשי. אס אף לא אחת מהנחיות אלו אפשרית, הצג את החלון המשני במרכזו האופקי של החלון הראשי, מייד תחת פס הכותרת, שורת התפריטים וכל סרגל כליס מעוגן שהוא. אס המשתמש מזיז את החלון הראשי, הזו גס את החלון המשני אל אותו מקוסם, או פתח אותו באותו מיקום יחסי בחלון הראשי, כפי שנעשה קודם. לחצני ברירת מחדל בעת הגדרת חלון משני תוכל להקצות את המקש זסזחם להפעלת לחצן פקודה מסוים, הנקרא לחצן ברירת המחדל (חסטטם 690|6כ) של החלון. המערכת מבחינה בין לחצן ברירת המחדל לבין שאר לחצני הפקודות על ידי הוספת קו מיתאר מודגש סביבו. הגדר את לחצן ברירת המחדל עבור הפעולה הנפוצה יותר, כגון פעולת אישור, או החלה (שומְקֶ4) של פעולות הנובעות מחלון משני. הימנע מקביעת לחצן פקודה כלתחצן ברירת מחדל, אס הפעולה שלו בלתי הפיכה או הרסנית. לדוגמה, בחלון חיפוש והחלפה של טקסט אין להשתמש בלחצן !|4 8601366 (החלף הכל) כלחצן ברירת המחדל של החלון. תוכל לשנות את לחצן ברירת המחדל בשעה שהמשתמש פועל בחלון. לדוגמה, אס המשתמש מנווט ללחצן פקודה שאיננו לחצן ברירת המחדל, הלחצן החדש נעשה זמנית לחצן ברירת המחדל. במקרה כזה, לחצן ברירת המחדל החדש מקבל את המראה של לחצן ברירת המחדל, ולחצן ברירת המחדל הקודס מאבד את מראהו המיוחד. בדומה, אס המשתמש מזיז את מיקוד הקלט לפקד אחר בחלון, שאינו לחצן פקודה, לחצן ברירת המחדל המקורי מקבל חזרה את מראהו כלחצן ברירת המחדל. הגדרת אחד מלחצני הפקודה כלחצן ברירת מחדל היא מוסכמה מקובלת. עם זאת, כאשר אין לחצן מתאים להקצותו כלחצן ברירת מחדל, או שמקש זפזחם חייב להיות מוקצה למשימה אחרת (לדוגמה, הוספת שורות בפקד טקסט מרובה שורות), אינך חייב להקצות לחצן ברירת מחדל עבור החלון. בנוסף, כאשר פקד מסוים מקבל את מיקוד הקלט ודרוש שימוש במקש ז6חם, אפשר שומנית לא יהיה לחצן שיוגדר כברירת מחדל. כאשר המשתמש מציז את מיקוד הקלט מהפקד, תוכל לשחזר את לחצן ברירת המחדל. כאפשרות, תוכל להשתמש בלחיצה כפולה על פקד בחירה יחידה, כגון לחצן בחירה, או על רשימה של בחירה יחידה, כטכניקת קיצור דרך. כך תוכל להגדיר או לבחור באפשרות הרצויה ולבצע את פעולת לחצן ברירת המחדל של החלון המשני. פרק 9: חלונות משניים ‏ 201 ניווט בחלונות משניים העכבר מאפשר לנווט אל שדה רצוי מסוים, או אל פקד, על ידי הצבעה על השדה ולחיצה בלחצן העכבר הראשי (השמאלי). כאשר הסמן נמצא על לחצן, פעולה זו גס מפעילה את בקרת הלחצן. לדוגמה, בתיבות סימון הלחיצה משנה את מצב תיבת הסימון; עבור לחצני פקודה, הלחיצה גורמת לביצוע הפקודה הקשורה ללחצן. ממשק המקלדת עבור ניווט בחלונות משנייסם עושה שימוש במקשים טבּך ו- 30ד-5116 כדי לנוע בין הפקד הבא לקודם. לכל פקד יש מאפיין הקובע את מקומו בסדר הניווט. הגדר מאפיין ה כך שהמשתמש יוכל לנוע בחלון המשני לפי המוסכמות הרגילות של כיוון הקריאה. באנגלית ובשפות לטיניות אחרות הכיוון הוא שמאל-לימין ולמעלה-למטה; בעברית הכיוון הוא ימין-לשמאל ולמעלה-למטה. בכל מקרה, זהו הכלל. הפקד הראשי שהמשתמש פועל עליו מוצב באזור השמאלי-העליון של החלון עבור אנגלית ושפות לטיניות, ובעברית - מימין למעלה. ניתן להשתמש בשדה טקסט סטטי כדי לספק גישה לפקדים חסרי תוויות. עס זאת, כאשר המשתמש מנווט אל התווית, הצב את מיקוד הקלט על הפקד הקשור לה. סדר את הפקדים כך שהמשתמש יוכל להתקדם בחלון ברצף הגיוני, דרך קבוצות של פקדיס קשוריס. לחצני פקודה לניהול פעולות כוללות בחלון מוצביס בדרך כלל בסוף הרצף. אינך צריך לספק גישה באמצעות המקש טאּד אל כל פקד בחלון. לדוגמה, מכיון שבדרך כלל לחצני אפשרויות מופיעים בקבוצה, השתמש במקש פאד כדי להציב את מיקוד הקלט על הבחירה הנוכחית שבקבוצה, אך לא בין אפשרויות יחידות - השתמש במקשי החיציס למטרה זו. עס זאת, עבור קבוצת תיבות סימון, ספק ניווט מקש טּד לכל פקד, כי הגדרותיהס בלתי תלויות. פקדי שילוב, כגון תיבות שילוב, תיבות שילוב נפתחות ותיבות טווח - נחשבים לפקדים יחידים למטרת ניווט. כאפשרות, תוכל להשתמש במקשי החיצים כדי לתמוך בניווט של המקלדת בין פקדים, בנוסף לטכניקת מקש טּד, בכל מקוס שהממשק אינו וקוק למקשים אלה. לדוגמה, ניתן להשתמש במקשי חץ מעלה וח מטה כדי לנווט בין תיבות טקסט בנות שורה אחת, או בתוך קבוצה של תיבות סימון או לחצני פקודה. השתמש תמיד במקשי חיצים כדי לנווט בין אפשרויות בחירה של לחצני אפשרויות ובתוך פקדי תיבת רשימה. הגדר מקשי גישה כדי לנווט אל פקדים בחלונות משניים. כך המשתמש יוכל לגשת לפקד על ידי לחיצה על מקש 4% והחזקתו לחוץ יחד עם המקש האלפא-נומרי התואם את אות מקש הגישה שהוגדרה בתווית הפקד. למידע נוסף על הנחיות לבחירת מקשי גישה: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים" 2 641 - פיתוח ממשק משתמש מקשיס אלפא-נומריים, שאינס מקשי הרחבה, תומכים גם הס בניווט כשהפקד שעליו נמצא מיקוד הקלט הנוכחי אינו עושה שימוש במקשים אלה לקלט. לדוגמה, כאשר מיקוד הקלט נמצא על פקד תיבת סימון והמשתמש לוחת על מקש, מיקוד הקלט יעבור אל הפקד בעל אות הגישה התואמת. לדוגמה: לחיצה על מקש האות 'ס' תפעיל את הפקד 'סגורי אשר מופעל על ידי אות זו. עס ּאת, אס מיקוד הקלט מוצב כעת על פקד שמקש אלפא-נומרי משמש בו לקלט נתונים, כגוו תיבת טקסט או תיבת רשימה, המשתמש לא יכול להשתמש במקש לניווט בתוך החלון בלי לשלב אותו עס המקש ש|4. מקשי גישה אינס רק מאפשרים למשתמשים ניווט אל פקד מתאים, אלא יש להס אפקט זהה ללחיצה בעכבר על הפקד. לדוגמה, הקשה על מקש הגישה אל לחצן פקודה גורמת לביצוע הפעולה הקשורה ללחצן הפקודה. כדי להבטיח את יעילות הגישה לכל הפקדים, בחר מקשי גישה ייחודיים בתוך חלון משני. אס שני פקדים או יותר חולקיס מקש גישה והה, הקשה על המקש מציבה את מיקוד הקלט על הפקד המתאיס הבא, אך אינה מפעילה אותו. תוכל להשתמש במקשי גישה גם כדי לתמוך בניווט אל פקד, אך אז התחזר את מיקוד הקלט אל הפקד שממנו יבא המשתמש לניווט. לדוגמה, כאשר המשתמש מקיש על מקש הגישה עבור לחצן פקודה מסויס המשנה את תוכן תיבת רשימה, תוכל להחזיר את מיקוד הקלט אל תיבת הרשימה, לאחר שהפקודה בוצעה. הימנע מהקצאת מקשי גישה ללחצני הפקודות 0 (אישור) ו-|68066 (ביטול), כי המקשיס 506 ו-556, בהתאמה, אמוריס לספק בדרך כלל את הגישה ללחצניס אלה. הקשה על ז00ח= אמורה לנווט תמיד אל לחצן פקודת ברירת המחדל, אס קייס כזה, ולבצע את הפעולה הקשורה בו. אס לא קייס לחצן פקודת ברירת מחדל, ניתן להשתמש במקש ז6פחם עבור פקד. היפר-קישורים בחלונות משניים במקריס מסוימיסם ייתכן שתרצה לכלול בחלון משני היפר-קישור לדף 60/. פעולה זו תועיל במיוחד בעת שימוש בקישור להצגת מידע נוסף המתייחס לנושאים המתואריס בחלון המשני. אין להשתמש בהיפר-קישוריס כדי להחליף את הלחצניס הסטנדרטייס מסוג 0% ו-630661 ופעולות אחרות. תוכל ליצור היפר-קישוריס בחלון משני על ידי שימוש בפקד תיבת טקסט ללא גבול מוגדר, או על ידי שימוש בפקד דפדפן אינטרנט. עס ואת, בכל עת שתגדיר היפר-קישוריס, השתמש תמיד במוסכמות הידודיות התואמות למוסכמות המערכת. לדוגמה, הצג את הטקסט עבור הקישור תוך שימוש בהגדרת המערכת עבור צבעי קישור, והצג את מצביע היד כאשר המשתמש מזיז את המצביע מעל לקישור. בעת הכללת היפר-קישור בחלון משני, הסבר תמיד מה יקרה בעת לחיצה על הקישור, או מדוע ירצה המשתמש ללחוצ עליו. במקריס מסוימים, קישור ל-80/ יכול להיות יקר, צורך ומן או לא זמין. ודא שמידע רב ככל האפשר יעמוד לרשות המשתמש כדי לקבוע אם כדאי לו להפעיל את הקישור. הימנע משימוש בביטוי יילחצ כאןיי שתופס מקוס רב בחלון. רוב המשתמשיסם מביניס את עיקרון הקישורים. פרק 9: חלונות משניים ‏ 203 למידע נוסף על הקצאת היפר-קישורים: ראה פרק 10 "ניהול חלונות" ב לא כו רישום מקוון של המוצר | לחץ כאן כדי לרשום את המוצר תמיכה מקוונת לתמיכה במוצר, לחץ כאן אימות קלט אַָמַת (086ו|8) את קלט המשתמש המופנה אל שדה או אל פקד בחלון משני, קרוב ככל האפשר לנקודת הקלט עצמה. עדיף לאמת את הקלט כאשר המשתמש מקליד טקסט או בוחר באפשרות כלשהי. תוכל לדחות את הקלט, או להשתמש במשוב שָמַע או משוב ויזואלי, כגון תיאור כלי מסוג בלון, כדי להזהיר את המשתמש שהנתוניס אינס נכוניס. ניתן גס להציג תיבת הודעה, במיוחד אס המשתמש עושה ניסיונות חוזריס ונשניס להקליד קלט שגוי. בכל מקרה, הקפד לספק למשתמש מידע מספיק, כדי שיוכל להקליד נתוניס נכונים. מכל מקום, וכור כי עליך להבטיח שהנתוניס מאומתיס לפני שהמשתמש עובר אל פקד אחר. תוכל להקטין משוב שגוי, על ידי שימוש בפקדיס המגביליס את הבחירה לקבוצת אפשרויות מוגדרת, לדוגמה, תיבות סימון, לחצני אפשרויות ורשימות נפתחות. לחילופין, קבע מראש ערך ברירת מחדל הגיוני או מקובל עבור השדה. אם לא ניתן לאמת קלט בזמן שמזיניס אותו, שקול לאמת את הקלט בעת שהמשתמש עוזב את הפקד. אס דרך זו אינה אפשרית, בצע את האימות בעת שהמעבר מתבצע, או כאשר המשתמש מנסה לסגור את החלון. במקרה וה, השאר את החלון פתוח והצג הודעה; כאשר המשתמש מסיר את ההודעה, הצב את מיקוד הקלט על הפקד בעל הנתונים שאינס נכונים, או אינס מתאימים. גיליונות מאפיינים ופקחים ניתן להציג מאפיינים (₪65ז6קסזק) של אובייקט בממשק במספר אופנים. לדוגמה, יש תצוגות של תיקיות המציגות מאפייני קוב של אובייקט. תמונה ושס של סמל שעל שולחן העבודה משקפים גס הם, מאפיינים מסוימיםס של אובייקט. תוכל להשתמש גס במוסכמות ממשק אחרות, כגון סרגלי כלים, שורות מצב, או אפילו פסי גלילה, כדי לשקף מאפיינים מסוימיםס. חלונות משנייס מספקיס טכניקה אחרת כדי להציג מאפיינים. יש שתי צורות עיצוב למטרה זו: גיליונות מאפיינים (506605 ץזזסקסזק) ופקחי מאפיינים (5זס5066%ח1 עשזסקסזק). 4 641 - פיתוח ממשק משתמש ממשק גיליון מאפיינים התצוגה הנפוצה של מאפייני אובייקט בחלון משני נקראת גיליון מאפיינים. גיליון מאפייניס הוא חלון משני לא מודאלי המציג מאפייני אובייקט, הניתניס לגישה על ידי המשתמש - הכוונה היא למאפייניס שהמשתמש יכול לצפות בהם, אך לא בהכרת לערוך אותם. הצג גיליון מאפיינים, כאשר המשתמש לוחת על הפקודה 65ו6טסיוםש עבור אובייקט, או כאשר מיקוד הקלט מוצב על אובייקט והמשתמש לוח על זס+חם ++|ה. טקסט פס כותרת טקסט פס הכותרת (88 6טוד) של גיליוןו המאפייניסם מזהה את האובייקט המוצג. השתמש לכתיבתו בסגנון כתיבה של שס ספר, בכל הקשור לאותיות רישיות (באנגלית). אם לאובייקט יש שסם, השתמש בשמו ובמילה 165ו6כסיוק. אס הצירוף של השס (-00671165זפ ארוך מרוחב פס הכותרת, המערכת מקצרת את השם ומוסיפה שלוש נקודות. אס לאובייקט אין שס, השתמש בשם סוג האובייקט. דפי מאפיינים מכיון שייתכן שיהיו לאובייקט והקשרו מאפיינים רבים, ייתכן שתצטרך למיין ולקבצ את המאפיינים לקבוצות בתוך חלון המאפיינים. יש שתי דרכים לתמיכה בניווט לקבוצות של מאפיינים בגיליון מאפייניס: הראשונה היא כרטיסיית מאפיינים (2886 ץזו6קסזק 180560). כל קבוצת מאפיינים מוצגת בחלון ככרטיסיה, שבתוויתה כתוב שס הקבוצה. השתמש בכרטיסיות דפי מאפיינים כדי ליצור קבוצות של מאפייניס קשורים, כמוצג בתרשים 9.3. אה | זסוחגוו | ]פרחחוטוה. | ]חס ופ :56 ומס )חס 14 זופת ההחחס] או46] שחו ד [ע'] זופת 6 סווםו! ,38 |בחה [) וחסבסם [) = 14 |= סווה)| וס |= ו זו :שחו!זס בח זחס! |ההתזס ו ] | השא | חס 5 56 516 הו שתקי סמסב ]סקופ שן ופ -] 08 | | תרשים 9.3: גיליון נתונים עם דפי כרטיסיה. פרק 9: חלונות משניים | 205 בעת הצגת גיליון המאפיינים של אובייקט, ניתן לספק גישה למאפייני האובייקט, בעלי הקשר מיידי או בעלי הקשר היררכי שבגיליון המאפיינים. לדוגמה, אס המשתמש בוחר טקסט, בוודאי תרצה לספק גישה למאפייני הפיסקה שנבחרה באותו גיליון מאפייניס. בדומה, אס המשתמש בוחר בתא שבגיליון נתוניס, בוודאי תרצה לספק גישה למאפייני השורה או העמודה הקשורות באותו גיליון מאפיינים. למרות שביכולתך לתמוך בכך בעזרת דפי כרטיסיה נוספים, עדיפה גישה על ידי שימוש בפקד אחר - כגון, רשימה נפתחת - כדי להחליף בין קבוצות דפי כרטיסיה, כמוצג בתרשיס 4. דרך זו עדיפה על פני כרטיסיות מרובות שורות, אשר עלולות להקשות על המשתמש (כך שלא מומלצ להשתמש בכרטיסיות כאלה) . ה | זא ך לבו וו [ | בי יר ה בר :6 ומס] מוחוס-) |חס 14 ססות הבוחסר! 4%] 65חחו ך ףּן | ₪ 8% ות מו 060 סווהו! [= 14 | סווה)! בסם ווה 3 וחסםסם [") = המ] ₪ זו :שחו!זס בח זחס] |ההחזס ו ] | |---] | 6חסוא] 56 5 הטטוסזהו 5 -] מ רו סקוו >] זוזספפופ -] תרשים 9.4: רשימה נפתחת המאפשרת גישה לקבוצות מאפיינים היררכיות. היכן שניתן, אפשר להעביר ערכי מאפיינים המצויים בגיליון מאפיינים. לדוגמה, תוכל לתמוך בפקודות העתק והדבק (285%6 0ח8 ץֶ60) או באפשרות גרירה עבור טקסט בתיבת טקסט או פריטים בתיבת רשימה. למידע נוסף על פעולות העברה: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות" פקודות גיליון מאפיינים גיליונות מאפייניס מאפשרים, בדרך כלל, לשנות ערכים של מאפיינים וגם ליישס שינוייס אלה. כלול את לחצני הפקודה הנפוציס הבאים, כדי לנהל יישומים של שינויי מאפיינים. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש לחצני פקודה נפוצים: יישום כל השינויים הממתינים וסגירת חלון גיליון המאפיינים. יישום כל השינויים הממתינים והשארת חלון גיליון הנתונים פתוח. ביטול כל השינויים הממתינים וסגירת חלון גיליון המאפיינים. אין לבטל או לשנות כל שינוי שכבר הוחל. הערה: ניתן לתמוך בפקודה ₪656% (איפוס) כדי לבטל שינויים ממתינים בלי לסגור את החלון. אפשר לכלול לחצני פקודות נוספיס בגיליון מאפייניס. עס ואת, מיקומס של לחצני הפקודות בתוך גיליון המאפייניס חשוב מאוד. אם אתה מציב לחצן בגיליון מאפיינים, מובן מכך שהפעולה הקשורה אליו מתייחסת לאותו גיליוו בלבד. לחצני פקודות המוצביס מחוצ לכרטיסיה אך עדיין נמצאיס באותו חלון, מחיליס את הפקודה עבור כל החלון. באשר ללחצני הפעולה של גיליון המאפייניס - 0%, |63066 ו-צופְקה - עדיף להציב אותס מחוץ לכרטיסיות המאפיינים, כיון שמשתמשים מתייחסים לכרטיסיות כדרך פשוטה להקבצה, או כאל טכניקת ניווט. משמעות הדבר היא שאם המשתמש עורך שינוי בכרטיסיה אחת, השינוי אינו מיושס כאשר הוא מחליף כרטיסיה. עס זאת, אס המשתמש עושה שינוי בכרטיסיה חדשה ולוחץ על לחצני הפקודה 0 או צץוסקה, השינוייס בשתי הכרטיסיות מיושמיס - ובמקרה של |63066, מבוטלים. הימנע מכלילת לחצן פקודה ס]₪6. אס גיליון המאפייניס שלך זקוק ללחצן ק!6ו], משמעות הדבר שעליך לפשט את הממשק. שקול עיצוב מחדש של התצוגה, הטקסט, או רצף הפקודות. עס זאת, עליך לכלול תמיכה בעזרה רגישת-הקשר עבור כל פקד שבגיליון המאפייניס. למידע נוסף על עיצוב 36/0 עבור היישום: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". אס העיצוב מחייב שתהיינה קבוצות של מאפיינים שניתן ליישס אותן בכל כרטיסיה בנפרד, הצב את לחצני הפקודות 06, !63066 ו-ץ1פט4 על כרטיסיות המאפיינים. זכור להציב אותס באותו מקום בכל הכרטיסיות. כאשר המשתמש מחליף כרטיסיות, כל שינויי המאפייניס שנעשו באותה כרטיסיה מיושמים. תוכל גם להציג הודעה שתשאל את המשתמש אם ליישס את השינויים או לבטלס. פרק 9: חלונות משניים | 207 ניתן לכלול בחלון גיליוו המאפייניס דוגמה שתתאר למשתמש כיצד שינוי ערך של מאפיין ישפיע על אובייקט כאשר המשתמש מחיל את גיליון המאפייניס. היכן שניתן, כלול את ההיבטים של אובייקט העשויים להשתנות בדוגמה. לדוגמה, אס המשתמש בוחר טקסט ומציג את גיליוו המאפייניס שלו, כלול חלק מבחירת הטקסט בדוגמה שבגיליון המאפייניסם. אס הצגה של האובייקט האקטואלי, או חלקו, אינה מעשית, השתמש באיור שייצג את סוג האובייקט. סגירת גיליון מאפיינים כאשר משתמש סוגר גיליון מאפייניס, השתמש באותן מוסכמות הנהוגות לסגירת תצוגת תוכן אובייקט, כגון מסמך. הימנע מלפרש את לחצן 61056 כלחצן !68066. אס יש שינוייס נדחיס שלא בוצעו עדיין, שקול שימוש בתיבת הודעה כדי לשאול את המשתמש האס לבצעם או לבטלם, כמוצג בתרשיסם 9.5. אס אין שינוייס שלא נשמרו, סגור את החלון. 0 בופו|קקב חספ וס 1/6 +03 65הַח03 עווסקסזם 1/6 גוס 7 ?סח 556 עוססב 0? זחביו גוסע סם / ₪ | ₪ | תרשים 9.5: שאלה בדבר מאפיינים שטרם יושמו (הוחלו). אס המשתמש לוח על לחצן 65צ, המאפייניס מיושמים, ואז תיבת ההודעה וחלון גיליון המאפייניס נסגריס. אס המשתמש לוח על לחצן סא, השינויים הנדחיס מבוטליס ותיבת ההודעה וחלון גיליון המאפייניס נסגרים. כדי לאפשר למשתמש לבטל את סגירת גיליון המאפייניס, כלול לחצן 680661 בתיבת ההודעה. פקחי מאפיינים ביכולתך להציג מאפייני אובייקט על ידי שימוש במשקף (זששוסו/) דינמי, או בדפדפן, שיציג את המאפייניס של הבחירה הנוכחית. חלון מאפייניס כזה נקרא פקח מאפיינים (ז0ז105066 /לו6קסזק). פקח מאפיינים שונה מגיליון מאפיינים. אפילו כאשר חלון גיליון המאפיינים אינו מודאלי, החלון הוא מודאלי בהתייחס לאובייקט שאת מאפייניו הוא מציג. אס המשתמש בוחר באובייקט אחר, גיליון המאפיינים ימשיך להציג את מאפייני האובייקט המקורי. פקח מאפיינים ישקף תמיד את מאפייני הבחירה הנוכחית. בדרך כלל משתמשיס בחלון לוח (וספחו/ 8!606ק) או בסרגל כלים כדי ליצור פקח מאפיינים, כמוצג בתרשיס 9.6. אפשרות טובה יותר היא להשתמש בחלון לוח, כך שהמשתמש יכול לקבוע את תצורתו כסרגל כלים מעוגן. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על תמיכה בסרגלי כלים מעוגנים: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". למידע נוסף על חלונות לוח (5אוססחו/ ססוהק): ראה סעיף "חלונות לוח" בהמשך הפרק. = חש ; מם |+ 0ד] | הבוחר או! סו ד ] תרשים 9.6: פקח מאפיינים. ייתכן שתרצה לכלול פקד בפקח המאפיינים, שיאפשר למשתמש להציג מאפיינים של אובייקט אחר שבחלון הראשי. לדוגמה, כפקד הראשון בפקח המאפייניס תוכל לכלול תיבת רשימה נפתחת המציגה את שם האובייקט הנצפה. כדי לצפות במאפיינים של אובייקט אחר בפקח, המשתמש בוחר את האובייקט בתיבת הרשימה הנפתחת. טקסט פס כותרת ליצירת פס כותרת (ז83 6שוז) של חלון, השתמש באותן מוסכמות המשמשות בגיליון מאפיינים. הידודיות של פקח מאפיינים ישם באופן דינמי את שינויי המאפייניס שהמשתמש מבצע בפקח המאפיינים. כלומר, שנה את ערך המאפיין באובייקט הנבחר מייד כאשר המשתמש מבצע את השינוי בפקד המשקף את אותו ערך. אפשרויות אחרות פקחי מאפיינים וגיליונות מאפיינים אינס ממשקים הנוגדים זה את זה ולכן ניתן לכלול את שניהם. לכל אחד מהם יתרונות משלו. אפשר לבחור להציג בפקח מאפייניס רק את המאפיינים הנפוצים ששכיחות בגישה אליהם גבוהה, ואת קבוצת המאפייניס כולה אפשר להציג בגיליון מאפיינים. תוכל לכלול מספר פקחים, שכל אחד מהס מותאם ויעיל לניהול סוג מסויס של אובייקטים. כאפשרות, ניתן לספק למשתמש ממשק להחליף תפקידים והתנהגות בין גיליון המאפייניס לבין פקח המאפייניס. לדוגמה, תוכל להציב פקד בפקח מאפיינים שייינעליי את תצוגת הפקח ויהפוך אותו למודאלי עבור האובייקט הנוכתי, במקוס לעקוב אחר הבחירה. פרק 9: חלונות משניים ‏ 209 מאפיינים של בחירה מרובה כאשר המשתמש בוחר באובייקטים מרוביס וצריך את מאפייניס עבור הבחירה, עליך להציג את מאפייני כל האובייקטים בגיליון מאפייניס יחידים או בפקח מאפיינים, ולא לפתות חלונות רביס. כאשר ערכי המאפיינים אינס אחידים, הצג את הפקדים הקשוריס לערכיס אלה תוך שימוש בתצוגת ערכים מעורבים ( 6ט|3/ 60או₪ 6חזהססק), הקרויה לפעמים גם מצב לא מוגדר (51966 6ז8ח060671ח1). עס ואת, כאשר המשתמש בוחר אובייקטים בצורה יחידנית וצריך את המאפייניס שלהם, אפשר להציג גיליונות מאפיינים נפרדיס עבור כל אובייקט. למידע נוסף על תצוגת פקדים תוך שימוש בתצוגת ערכים מעורבים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". לעיתיס דרושה עבור העיצוב גישה יחידנית אל מאפייניס כלשהם, גס כאשר המשתמש מציג את גיליון המאפייניס של בחירה מרובה. במקרה זה, שקול לכלול בחלון המאפיינים פקד כמו תיבת רשימה, שבאמצעותו תוכל לעבור בין המאפיינים של האובייקטיס שבקבוצה. מאפיינים של בחירה הטרוגנית כאשר בחירה מרובה כוללת סוגים שוניס של אובייקטים, כלול את חיתוך המאפייניס של האובייקטים בגיליון מאפייניס משותף אחד. אס המכולה של האובייקטיס הנבחריס האלה מתייחסת אליהסם כאילו הס מסוג אחד, גיליון המאפיינים יכיל מאפייניס עבור אותו סוג אובייקט בלבד. לדוגמה, כאשר המשתמש בוחר טקסט ואובייקט מוטבע כגון עיגול, ובהקשר זה אובייקט מוטבע נחשב לגורס הנכלל בזרס הטקסט, הצג בגיליון המאפיינים מאפייני טקסט בלבד. מאפיינים של פריטים מקובצים בעת הצגת מאפיינים אין להשוות בין בחירה מרובה לבין הקבצה של אובייקטים. היחסיסם בתוך קבוצה חזקיס יותר מאשר יחסיס בתוך בחירה מרובה, מכיון שהתוצאה המאוחדת של קבוצה יכולה להיחשב כאובייקט נפרד שיכוליס להיות לו מאפיינים ופעולות משלו. לכן, כאשר דרושיס למשתמש מאפיינים לקבוצת פריטיס, הצג את המאפייניס של הקבוצה כולה, או של האובייקט המורכב מהם. המאפייניס של הפריטיס הבודדיס בקבוצה, יכוליס להיות כלוליס ואפשר שלא, כפי שיתאיס למקרה. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש תיבות דו-שיח תיבת דו- שיח (אסם פַסואום) מאפשרת לתת למשתמש מידע או לקיים מעין יידו-שיחיי ביו היישוס לבינו. השתמש בתיבת דו-שיח כדי לקבל מידע נוסף מן המשתמש, אשר דרוש לביצוע פקודה או משימה מסוימת. טקסט פס כותרת תיבות דו-שיח מופיעות לאחר שהמשתמש לוח על פריט מסויס בתפריט (כולל תפריטי קיצור או פריטיס של תפריט מדורג), או על לחצן פקודה, ולכן עליך להגדיר את טקסט הכותרת של תיבת הדו-שיח באופן שיתאיס לפקודה הקשורה אליה. בכתיבה באנגלית השתמש בסגנון הדומה לשס ספר בכל הקשור לאותיות רישיות. אין להוסיף שלוש נקודות בטקסט פס הכותרת, גם אם פקודת התפריט הקשורה מכילה אותן. היוצא מן הכלל הוא טקסט פס כותרת אשר ארוך מרוחב החלון. הימנע מלהוסיף את כותרת התפריט של הפקודה, אלא אס כן הדבר דרוש כדי להרכיב כותרת הגיונית עבור תיבת הדו-שיח. לדוגמה, עבור הפקודה ...ףחוש שבתפריט ₪1!6, רשוס את כותרת הטקסט של חלון תיבת הדו-שיח כ- זחוזם, ולא ...)חווק או זחוזק שוום. עס זאת עבור הפקודה ...09166 שבתפריט +10561, אפשר שכותרת תיבת הדו-שיח תהיה 6% 15607%. פקודות תיבת דו-שיח בדומה לגיליונות מאפייניס, תיבות דו-שיח כוללות בדרך כלל את לחצני הפקודות 0% ו-680661. כאשר המשתמש לוח על א0 (אישור), החל את הערכיס שבתיבת הדו-שיח וסגור את החלון. כאשר המשתמש לוחי על |63006 (ביטול) התעלס משינויי הערכיס שנעשו וסגור את החלון, ובטל את פעולות המשתמש בחלון. הלחצניס 0% ו-|68006 יעילים בעיקר בתיבות דו-שיח המאפשרות למשתמש להגדיר משתנים עבור פקודות מוגדרות. ככלל, קבע את 0% כפקודת ברירת המחדל בעת פתיחת תיבת הדו-שלח. ניתן לכלול לחצני פקודות אחריס בתיבת דו-שיח, בנוסף על הפקודות א0 ו-630061 או במקומן. ודא שתוויות לחצני הפקודות יסבירו באופן ברור את תפקידם, אך היה עקבי ומדויק ככל שתוכל. תוויות מלל ארוכות מקשות על המשתמש לסרוק את הלחצניס ולפרש את תפקיד תיבת דו-שיח. עקוב אחר מוסכמות העיצוב של לחצני פקודה. למידע נוסף על לחצני פקודה: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". פרק 9: חלונות משניים ‏ 211 תסדיר (?טסצב3 )) סדר הצבת הפקדיס בתיבות דו-שיח הוא בכיוון הקריאה. כלומר, משמאל-לימין ומלמעלה-למטה עבור אנגלית; ועבור עברית: מימין-לשמאל ומלמעלה-למטה. הצב את השדה העיקרי שהמשתמש פונה אליו קרוב ככל האפשר לפינה השמאלית-העליונה (באנגלית), או קרוב לפינה הימנית-העליונה (בעברית). עקוב אחר הנחיות אלו גס בעת הצבת פקדיס בתוך קבוצות בתוך תיבת דו-שיח. למידע נוסף על תסדיר של פקדים בתיבות דו-שיח: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". הצב את לחצני הפקודה העיקרייס כקבוצה לאורך הגבול העליון-הימני של תיבת הדו-שיח (בממשק אנגלי), או לאורך הגבול השמאלי (בממשק עברי); תוכל גס להציבס בתחתית תיבת הדו-שיח. בכל דרך שתבחר, רצוי למקם את הלחצן החשוב יותר - בדרך כלל לחצן פקודת ברירת המחדל - כלחצן הראשון בקבוצה. אס תשתמש בלחצנים 0% ו-]68006, אחד אותס לקבוצה. תוכל להשתמש בסידור אחר אס יש סיבה מספקת לכך. לדוגמה, יהיה זה הגיוני למקס לחצנים בעלי תוויות צפון, דרום, מזרח ומערב בתסדיר דמוי-מצפן. בדומה, לחצן פקודה המשנה פקד אחר, או מספק לו מנגנון בקרה, יוצב בסמוך לאותו פקד. עס ואת, הימנע מהגדרת לחצן זה כלחצן ברירת המחדל, כי המשתמש מצפה שלחצן ברירת המחדל יהיה במקומו המקובל. ממשקי תיבות דו-שיח נפוצות המערכת מספקת ממשקים בנוייס מראש עבור פעולות נפוצות רבות. השתמש בממשקיםס אלה היכן שניתן. שימוש בהס יחסוך מזמנך ויספק רמה גבוהה של תאימות. אס תפקוד מסויס חסר, תוכל להרחיב את תיבות הדו-שיח הנפוצות כדי שיכללו פקדיס נוספיס. בעשותך כן, הוסף את הפקד החדש לסרגלי הכלים, בצידה הימני (באנגלית) או השמאלי (בעברית) של תיבת הדו-שיח, או בתחתיתה. הערה: ממשקי תיבות הדו-שיח הנפוצות שופרו, לעומת אלה שהיו בגרסאות קודמות של פאוססחו/ 050%ז6ו₪]. אם אתה מתאים אישית את הממשק או מספק ממשק משלך, שמור על תאימות לתפקוד הבסיסי של הממשקים המסופקים על ידי המערכת ועל ההנחיות באשר לשימוש בהם. לדוגמה, אס אתה מספק גיליון מאפיינים משלך עבור מאפייני גופנים, עצב אותו כך שייראה דומה לתיבות דו-שיח אחרות של גופנים. עקביות בסגנון ההפעלה ובהצגה של לחצנים ומידע תאפשר למשתמשים למצות את ידיעותיהם וכישוריהס ביתר קלות. 2 ש )646 - פיתוח ממשק משתמש תיבת הדו-שיח ח6ק0 תיבת הדו-שיח ח6קס0 (פתיחה) המוצגת בתרשים 9.7, מאפשרת למשתמש לסרוק את מערכת הקבציס ובכלל וה סריקה ישירה של הרשת, והיא כוללת פקדיס לפתיחת כל קוב רצוי. השתמש בתיבת דו-שיח זו עבור פקודות לפתיחת קוב או לסריקה אחר שס קובצ, כגון פקודת התפריט ח6קס 116= (קובצ פתיחה) או לחצן הפקודה 56אש0ז8 (דפדוף, סריקה). הגדר את טקסט הכותרת כך שישקף בבהירות את הפקודה שהציגה את תיבת הדו-שיח. || וו הס ₪ ₪ >[ 00000000 06סש צ=] מקאססן | סק || | - ן :שוחב שו == |ט ....ן אזסאוז46 עו [ 068 [+ [].*] )החזזס = 6% חסום] :6סע! וס פפוו= 7 תרשים 9.7: תיבת הדו-ש'יח ח6קס. תיבת הדו-שיח המסופקת על ידי המערכת מטפלת אוטומטית בתצוגה של שמות קבציס ארוכים, פעולות העברה ישירות - כגון פעולות גרור-ושחרר - וגישה לתפריטי קיצור של סמלים. תיבת הדו-שיח מציגה סיומות קבציס רק עבור קבצים מסוגיס שנקבעו בעת שהמשתמש קבע את אפשרויות התצוגה. כדי לפתוח קוב>, המשתמש בוחר קוב מהרשימה שבתיבת הדו-שיח או מקליד שס בשדה שוחהּח ₪116 (שס קובצ) ולוחצ על הפקודה ח6ק0 (פתח). כקיצור דרך, לחיצה כפולה פותחת גס היא את הקובצ. לחיצה על הלחצן 630661 (ביטול) סוגרת את החלון בלי לפתוח את הקוב>. כאשר המשתמש פותח סמל קיצור דרך, תיבת הדו-שיח פותחת את קובצ האובייקט שאליו מתייחס הקישור. במיליס אחרות, האפקט של לחיצה כפולה והה לפתיחה ישירה של הקוב המקורי על ידי המשתמש. לכן, שמו המקורי של הקוב - לא שמו של קובצ הקישור - אמור להופיע בפס הכותרת של החלון הראשי. הקבציס הרשומים בתיבת הדו-שיח משקפים את נתיב התיקיה הנוכחי (המוצג בחלונית בראש החלון) ואת סוג המסנן שנקבע בתיבת הרשימה הנפתחת 06ץ+ 01 65ו1= (קבצים מסוג). רשימת הקבצים כוללת גם סמלי קיצור דרך לתיקיה הנוכחית; סמלי קיצור דרך אלה מתייחסים לסוגי קבציס התואמים לסוג המסנן. פרק 9: חלונות משניים ‏ 213 תיבת הרשימה הנפתחת שנמצאת בראש החלון חו 100% (חפש ב) מציגה את שס התיקיה הנוכחית. הצגת הרשימה מאפשרת למשתמש לצפות בהיררכיה של נתיב התיקיה ולנווט לאורך עץ הנתיב. לחצני כליס המוצבים סמוך לתיבת הרשימה הנפתחת מספקיס למשתמש גישה קלה לפעולות נפוצות. תיבת הדו-שיח כוללת גס רשימה של קיצורי דרך למקומות מפתח שאליהס המשתמש יכול לנווט, כגון ץז0ז₪15 (היסטוריה), ק%0א565 (שולחן העבודה) ו-%5ח6וחט6ספ עוא (המסמכים שלס. קבע את תיקיית ברירת המחדל בהתבסס על ההקשר. אס המשתמש פתח את הקובצ ישירות, מהסייר, או מתוך תיבת הדו-שיח, הגדר את נתיב התיקיה אל אותו מיקוס. אם המשתמש פתח את היישום ישירות, הגדר את הנתיב ישירות אל התיקיה 5חסוחטססס ץ1א, או לתיקיית המשנה שהיישוס יצר בתיקיה %5חסוחטססס עוא. לדוגמה, יישוס יכול להגדיר תיקיית ברירת מחדל עבור קבצי הנתוניס שנוצרו על ידי המשתמש. המשתמש יכול לשנות את נתיב התיקיה בדרכים שונות: + בחירת פריט שונה ברשימה חז 100% (חפש ב). + בחירת מכולה של מערכת הקבצים (כגון תיקיה) מתוך הסייר. + לחיצה על סמל במקומות המתאימיס ברשימה. + הקלדת נתיב תיקיה תקף בשדה 6וחב3ּא ₪116 (שס קובצ) ולחיצה על לחצן ח6ק0 (פתח). לחיצה על 6300661 (ביטול) לא תשנה את הנתיב. שמור את נתיב התיקיה האחרון שבין פתיחות עוקבות של תיבת הדו-שיח. אם היישוס תומך בפתיחה של קבצים מרובים, הגדר את נתיב התיקיה לאה של הקוב האחרון שנפתח, ולא של חלון הבן הפעיל הנוכתי. עס 1את, עבור העתקים כפולים של יישוס, שמור על נתיב נפרד עבור כל עותק. תיבת הטקסט ש6וחבּא 6!ו= (שס קובצ) תומכת בכתובות פדדו (כתובות ‏ 1אע) ושמות נתיבי קז:. היא תומכת גס ברשימת היסטוריה של שמות הקבציס שהופעלו לאחרונה. תיבת הדו-שיח תומכת גם באפשרות של תצוגת דוגמית (שסו/ ווהחסוחטחד) של מגוון סוגי קבציס נפוצים. לתמיכה בתצוגת דוגמיות של סוגי קבציס משלך, הפעל את יוצר הדוגמיות (086%01אם |והחטוחטחז). למידע נוסף, ראה את 506 ה זסשג|ק 670500 שבאתר 50% המקוון בכתובת 50.35 1/0166 / ה 501%.60ס0ו6ווח. חר / / :קסת. היישוס שלך קובע את מסנן ברירת המחדל של 6ץ+ ]0 ₪165 (קבצים מסוג) עבור תיבת הדו-שיח ח6ק0 (פתיחה). ברירת המחדל יכולה להתבסס על הקובצ האחרון שנפתח, על ההגדרה האחרונה של סוג הקובצ על ידי המשתמש, או תמיד על סוג קוב מסוים - כפי שיותר מתאיס להקשר של היישוס. המשתמש יכול לשנות את סוג הסינון על ידי בחירת סוג קובצ שונה בתיבת הרשימה הנפתחת 26 01 1!65=, או על ידי הקלדת מסנן בתיבת הטקסט פוחבּא ₪116 ולחיצה על הלחצן ח6ק0. מסננים יכולים להכיל סיומות של קוב. לדוגמה, אס המשתמש מקליד 8%%.* ולוחץ על ח6ק0, הרשימה תציג רק את הקבציס בעלי סיומת %אפס; 4 64 - פיתוח ממשק משתמש ואס יקליד לדוגמה 4*.606, יוצגו כל הקבציס ששמס מתתיל ב-4 והסיומת שלהס היא 606. הקלדת סיומת בתיבת טקסט זו משנה את הגדרת סוג הקובץ בתיבת הרשימה הנפתחת 06ץ 01 1!65=. אם היישוס אינו תומך בסוג קוב מסוים, הצג את הפקד 06ץ+ )0 ₪165 בצורה לא מוגדרת (כלומר *.*). כלול את סוגי הקבציס הנתמכים על ידי היישוס ברשימה הנפתחת של 06 01 65ו1=. עבור כל פריט ברשימה, השתמש בתיאור מתאיס לסוג הקוב על פי סוג הקוב הרשוס. לדוגמה, עבור קבצי טקסט, תיאור הסוג יהיה ₪65 +א6ד (קבצי טקסט), ולמסמכי 6זס)\ התיאור יהיה %5חסוחט6סס שזס/ש (מסמכי שזסצו). ניתן לכלול ערך כללי ₪165 411 (כל הקבצים) כדי להציג את כל קבצי התיקיה הנוכחית, בלי להתחשב בסוגס. כאשר המשתמש מקליד שס קובצ בתיבת הדו-שיח ח6ק0 (פתיחה) ולוחצ על הלחצן ח6קס (פתח), מוחלות המוסכמות הבאות על מחרוזת שס הקוב: + המחרוזת אינה כוללת כל סיומת. המערכת מנסה להשתמש בסיומת ברירת המחדל הנוכחית שבתיבת הרשימה הנפתחת 06ץ+ 01 165ת. לדוגמה, אס המשתמש מקליד 10!6וח58, וסיומת ברירת המחדל של היישוס היא 606.*, המערכת תנסה לפתוח את הקובצ 58₪1016.606. אס המשתמש קובע הגדרת סוג (%א+.*) 1!65- +16%, סוג הקובץ של המשתמש יתפרש כ- %א%.0!6ו53₪. אם המערכת תשתמש בסיומת ברירת המחדל או בסיומת המוגדרת על ידי המשתמש ולא תצליח למצוא קובצ מתאים, היא תנסה לפתוח קוב בעל שס זהה (בלא להתחשב בסיומת שלו) הנמצא ברשימת הקבצים. אס יותר מקובצ אחד מתאים, הראשון הוא שייבחר והמערכת תציג תיבת הודעה המציינת שיש מספר קבציס תואמים. + המחרוזת כוללת סיומת. המערכת בודקת אם הסיומת תואמת לסיומת ברירת המחדל של היישום, לסוגיס אחרים של סיומות, או לסיומת כלשהי בתיבת הרשימה הנפתחת 6כץ 01 1!65=. אם אין תאימות, המערכת תנסה לפתוח את הקובצ על פי סיומת ברירת המחדל של היישוסם, או לפי הגדרת הסיומת הנוכחית שבתיבת הרשימה הנפתחת 6+ 01 1!65=. לדוגמה, היישוס 30ק0זס/ 167050 יפתח קוב בשם 65ח10.זכ %0 ז16₪6 4 בתנאי שסוג הקוב שלו תואם לסיומת 6. או לסיומת המוגדרת הנוכחית, ומכיון שהאותיות 30065 (מימין לנקודה) אינן מייצגות כל סיומת מוסכמת. אס הפעולה נכשלת, המערכת תחזור על הפעולה המתייחסת לקבציס ללא סיומת, ותחפש התאמה לשם הקובצ ברשימת הקבצים. + המחרוזת כוללת גרשיים בתחילתה ובסופה. המערכת מפרשת את המחרוזת כאילו היא ללא גרשיים וללא סיומת. לדוגמה ''0!6ח58יי (עס הגרשייס) מפורשת כ- 00!6ח58. + המערכת נכשלת במציאת קוב. כאשר המערכת אינה יכולה למצוא קובץ, היא מציגה תיבת הודעה על כך ומייעצת למשתמש לבדוק את שס הקובצ והנתיב. עס זאת, ניתן לתכנת תשובה לכל אפשרות במסגרת היישום. פרק 9: חלונות משניים | 215 + המחרוזת כוללת אותיות שאינן קבילות עבור שם קוב. המערכת מציגה תיבת הודעה שתייעץ למשתמש באשר למצב זה. תיבת הדו-שיח ח6ק0 עוסקת, בסופו של דבר, רק במציאת קוב בשס תואם לדרישות. באחריות היישוס לוודא שתבנית הקוב קבילה, ואס לא, להודיע על כך למשתמש. תיבת הדו-שי'ח 45 6ַצַב53 תיבת הדו-שיח 45 536 (שמירה בשס), אשר מוצגת בתרשיס 9.8, מתוכננת לשמור קוב על פי שס כלשהו רצוי, מקוס, סוג ותבנית. בדרך כלל, יישומיס התומכיס ביצירת קבצי משתמש רביס מספקים פקודה זו. עס זאת, אס היישום מתחזק קבצי נתוניס פרטיים בלבד ומעדכן אותס אוטומטית, תיבת הדו-שיח הזו אינה מתאימה. הצג את תיבת הדו-שיח כאשר המשתמש לוחץ על הפקודה 45 6ע58 (שמירה בשם) או פקודות אחרות הקשורות לקבצים, כגון ₪16 +זסקא5 (ייצוא, או שליחה). הצג את תיבת הדו-שיח 45 586 גם כאשר המשתמש לוחץ על הפקודה 586 ואינו מספק או מאשר שס קוב כלשהו (כאשר שס הקוב> ומני, כמו בעת פתיחת מסמך חדש ב-6זס/). אם אתה משתמש בתיבת דו-שיח זו למשימות אחרות הדורשות שמירת קבצים, הגדר את טקסט הכותרת של תיבת הדו-שיח, כך שתשקף כראוי את הפעולה. || 0 שששמממממממממממממממרוים) ₪ - [+ פוטס עו > | :חן 586 עז0זפו קסם - וטס עו ו 65 ו ו :ספת שו | ב [+ [ דח] זהחזזס ] א ד חסום] :6 38 586 תרשים 9.8: תיבת הדו-שיח 45 6עה58. צורתה ואופן פעולתה של תיבת הדו-שיח 45 6צ58 דומות לאלו של תיבת הדו-שיח חסקס, אלא שברירת המחדל של סוג הקוב מוגדרת על ידי תיבת הרשימה הנפתחת 6 35 6צ53 (שמור כסוג). תיבת הרשימה הנפתחת גם מסננת את רשימת הקבציס המוצגת בחלון. למידע נוסף על קביעת שמות קבצים: ראה פרק 7 "חלונות" ופרק 11 "שילוב עם המערכת". 6 641 - פיתוח ממשק משתמש כדי לשמור קובצ, המשתמש לותצ על לחצן 586 ושומר את הקוב על פי השס המופיע בתיבת הטקסט ש6וחבּא 5116 (שס קוב).למרות שהמשתמש יכול להקליד את השס או לבחור את שס הקובצ מרשימת הקבצים, על היישוס להציג את השס הנוכחי בתיבת הטקסט. אס לא ניתן עדיין שס לקובץ, צריך להציע שס המתבסס על הסוג הרשוס של הקובצ, כמו לדוגמה (2)זחסוחט6ספ. דרך אחרת היא שימוש בנתונים מן המסמך, כגון המילים או המשפט הראשון שלו, שורת הנושא, כותרת מאפיינים, או נתוני מפתח אחריס. תיבת הרשימה הנפתחת ח!ו 6צ58 (שמור ב) מציינת את המכולה המיידית הזמינה כברירת מחדל, או זו שכבר נקבעה. המשתמש יכול לשנות את הנתיב על ידי שימוש בפקד וה או בתיבת רשימת הקבצים. אס הקוב כבר קיים, שמור אותו במיקומו המקורי. משמעות הדבר שהנתיב הנוכחי עבור תיבת הדו-שיח 45 586 יוגדר לנתיב שבו נשמר הקוב לאחרונה. אס הקוב לא נשמר עדיין, שמור את הקובצ בנתיב ברירת המחדל של היישוס (בדרך כלל בתיקיה פזחסוחטססספ עוא), או במיקוס המוגדר על ידי המשתמש, בין על ידי הקלדת הנתיב, או על ידי השימוש בפקדיס שבתיבת הדו-שיח. אס המשתמש לותחצ על לחצן !63066 (ביטול) בתיבת הדו-שיח 45 6ע58, בטל את שמירת הקובצ ואת הגדרותיו ושחזר את הנתיב להגדרתו המקורית. כלול את סוגי הקבציסם הנתמכים על ידי היישוס בתיבת הרשימה נפתחת 6 35 6צ53. ייתכן שתצטרך לכלול תיאור תבנית כחלק מתיאור הסוג. למרות שתבנית קוב קשורה לסוגו, צריך לזכור שתבנית וסוג אינס זהים. לדוגמה, קובצ מפת סיביות יכול להישמר בתבנית 6וחסזח6סחסוח בת 16 צבעים, 256 צבעים, או 24 צבעיס, אך סוג הקובץ יהיה והה (טוחט) בכל המקרים. שקול להשתמש במוסכמה לכתיבת סוגי הקבצים בתיבת הרשימה הנפתחת 6+ 35 586 (שמור כסוג). [06507000 ז8החוס] 86ח 76 [תיאור תבנית] שסם סוג כאשר המשתמש מספק שס לקובץ, תיבת הדו-שיח 45 586 פועלת בדומה לתיבת הדו-שיח ח6ש0. אס שס הקוב החדש אינו כולל סיומת, המערכת תשתמש בהגדרה שבתיבת הרשימה הנפתחת 06ץ+ 85 6ע58, או בהגדרת ברירת המחדל של היישוס עבור סוג קובצ. המערכת בודקת אס הסיומת מתאימה לסיומת ברירת המחדל של היישום, או אחת מהסיומות הרשומות. אס כן, המערכת תשמור את הקוב על פי סוג הסיומת התואס (הסיומת נסתרת בדרך כלל, אלא אם נקבע באחד הפרמטרים שיש להציג סיומות). אחרת, המערכת מפרשת את הסיומת שסופקה על ידי המשתמש כחלק משס הקוב ומוסיפה לו את הסיומת שהוגדרה בשדה 06ץ+ 85 586. שים לב שרק סוג הקוב (הסיומת) מוגדר. תבנית הקוב יכולה להיות לא נכונה עבור סוג קובצ זה. על היישוס לשמור את הקוב בתבנית הנכונה. פרק 9: חלונות משניים ‏ 217 הערה: שמור את תאריך יצירת הקבצים שהמשתמש פותח או שומר. אם היישום שומר קבצים על ידי יצירת קבצים זמניים, ביטול הקובץ הקודם ונתינת שמו לקובץ הזמני שנוצר, עליך להעתיק תמיד את תאריך היצירה המקורי של הקובץ אל הקובץ הזמני. ניהול הקבצים של המערכת עשוי להתייחס לתאריכי היצירה המקוריים של קבצים כחלק ממנגנון הזיהוי שלהם. אס המשתמש מקליד שס קוב שמתחיל ומסתיים בגרשיים (65ז8חח חסטפססטס), המערכת שומרת את הקוב בלא להוסיף לו כל סיומת. אס המחרוזת כוללת סיומת מוכרת, הקוב יישמר עם אותה סיומת. אס המשתמש מספק שם קובצ הכולל אותיות לא קבילות, או אס הנתיב המסוים אינו קיים, המערכת תציג תיבת הודעה, אלא אס כן היישוס מטפל במקריס אלה. להלן כמה דוגמאות כיצד המערכת שומרת קבציס בעלי שס שסופק על ידי המשתמש. דוגמאות אלו מניחות שסיומת ברירת המחדל, או הגדרת 106 5 586 היא 6אס. סוג הקובץ מוגדר על ידי הסיומת שלו. כיצד המערכת שומרת קבצים: הקלדת המשתמש כך המערכת שומרת את תיאור הקבצים [חסוהטססכ 6וקוחאס וס סכ 6וקח58 | סוג הקובץ מבוסס על הגדרת 6 35 6צ58, או על סוג ברירת המחדל של היישום. + טססכ 6וקחחהפ סכ 586 | הסוג חייב להתאים לסוג ברירת המחדל של היישום, או לסוג רשום כלשהו. זסז )ה6והטססכ 6וקחחאס זסז +הסההטססכ 6וקחח58 | פסחסנ. אינו תואם לסוג רשום 05 .זו -זו | או לסוג הכלול בתיבת הרשימה הנפתחת 106 85 586. על כן, הסיומת מבוססת על הגדרת 6 395 6צ58 או על סוג ברירת המחדל של היישום. זסץ +ה6והטססכ 6וקחחאס זסז 1הסוהוססכ 6וסחז58 | הסוג חייב להיות תואם לסוג ]חס .זו .זו רשום, או לסוג הכלול בתיבת הרשימה הנפתחת 6 885 98/6 "זחסוהטססכ 6|סוח8ס" זחסההטססכ 58016 | הסוג אינו ידוע, ולכן הקובץ יישמר בשם המחרוזת שבין הגרשיים בלבד. "זא +חסוהטססכ 6|קוח8ס" ]תוסכ 6וקרחז58 | לא יוגדר כל סוג שהוא. הקובץ יישמר על פי המחרוזת שבין הגרשיים. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש הקלדת המשתמש כך המערכת שומרת את תיאור הקבצים %חסהטססכ 6|קוח58 | 0%..זהסוהטוססכ 6וקוח58 | הסוג יהיה מבוסס על תיבת הרשימה הנפתחת 35 586 6ע או על סוג ברירת המחדל של היישום. (שים לב לשתי הנקודות, זו ששייכת למחרוזת השם, וזו שנובעת מהסיומת). ".+ח6רהטססכ 6וקוח8ס" %חסוהטססכ 6וקוח8ס הסהוטססכ "586" | הקובץ אינו נשמר המערכת (או היישום) תציג תיבת הודעה למשתמש על כך ששם הקובץ אינו קביל, כי גרשיים אינם יכולים להיות חלק משם קובץ. חיפוש תיקיה תיבת הדו-שיח 0/0061 וס 56ש0ז8 (חפש תיקיה) המתוארת בתרשים 9.9. מאפשרת למשתמש לבחור בתיקיה רצויה כלשהי. השתמש בה כאשר המשתמש צריך רק לבחור יעד, כגון בפקודות סד 6צטסו (העבר אל) או סד צְ600 (העתק אל). תיבת הדו-שיח תומכת באפשרותך להגדיר תיקיית ברירת מחדל. :06| ₪06 0ל (5)וח6סו 56156560 שח ששיפוי] 6500 5 תשוחוססי עו] = זססנוקוחס= זז ש סבו א טסט ע] ₪4 + 5 5 חשוחטסס עה | 08 וס | |8068 תרשים 9.9: תיבת הדו-שיח לחיפוש תיקיה. יי / אין להשתמש בתיבת הדו-שיח הוו כממשק עבור סריקה כללית, מכיון שהפקד אינו מאפשר גישה לתוכן התיקיות. לתמיכה ביצירת תיקיות חדשות ניתן לכלול לחצן 00061 שפא (תיקיה חדשה). פרק 9: חלונות משניים ‏ 219 תיבות הדו-שיח חיפוש והחלפה תיבות הדו-שיח 6ח1ז= (חיפוש) ו-₪601366 (החלפה) מספקות פקדיס המאפשרים לחפש מחרוזת טקסט המוגדרת על ידי המשתמש, ואשר ניתן להחליפה במחרוזת טקסט אחרת שהוגדרה גס היא. שתי תיבות דו-שיח אלו מוצגות בתרשיס 9.10. || 00000 תשמחמ | 06ב עוחס זאו !סע תסו =[ 6 חהסוה ו -] 4 המו הא סמות 8 :חואו ססבופסת מ סב וספ רז חס הזסאו 6וסחוא הסזה ו -] | | > 6 הסוה ו -] תרשים 9.10: תיבות הדו-שיח לחיפוש ולהחלפה. תיבת הדו-שיח זחווק תיבת הדו-שיח +חזזופ (הדפסה) המוצגת בתרשיס 9.11, מאפשרת למשתמש לבחור מה להדפיס, את מספר העותקים ואת סדר איסוף הדפים המודפסים. כמו כן, התיבה מאפשרת למשתמש לבחור במדפסת המתאימה לצרכיו והיא גם כוללת לחצן פקודה לקיצור דרך אל מאפייני המדפסת שנבחרה. תיבת הדו-שיח גס כוללת תמיכה בהוספת מדפסת ובמציאת מדפסות נוספות ברשת. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש -- | עובגו/ז6קב | סע 1 | | זוזל 560% -ן ₪5 זססחוזס 0 2 6 סו וחק =[ ו | .וק מ 0 36 סח -ן 3 ה :וסט ]0 זפפוחוו! 04 הז 07 | ה0|00ט 67 ₪ ומוס -ן | בק 0% | :₪ 56 3 זס זספוחווחו 2306 16חו5 3 זסחווס זטוחם 2 ,636 זס= .פחַ13 ההק | ₪ | שא תרשים 9.11: תיבת הדו-שיח שחזוק. תיבת הדו-שיח 5650 6טַבּק תיבת דו-שיח 56%02 2446 (הגדרת עמוד) המוצגת בתרשיס 9.12 מספקת פקדיםס להגדרת מאפיינים על מרכיבי עמוד ההדפסה ותסדירו טטסץ4)). זב 7 ה 6 |+ 60 ] :ו [פסתסתו) פחוםזב 1 חסוזהותפוזם -ן 5 שחפום 5 6 וטק > ח ו ח :סד 6 | 7 | זסזחוזם. | 308 תרשים 9.12: ממשק תיבת הדו-שיח להגדרת עמוד הדפסה. פרק 9: חלונות משניים | 221 בהקשר זה, כיווו הדפסה (ח900)ח6וז0 סאפָפ) מתייחס לכיוון ההדפסה על פני העמוד, ולא לכיוון המדפסת, שיכולים להיות לה מאפייניס בשמות זהים. הכלל הוא שמאפייני העמוד גובריס על המאפייניסם שהוגדרו עבור המדפסת, והם בתוקף רק לפעולת ההדפסה הנוכתית. הלחצן ז6זחוזופ (מדפסת) שבתיבת הדו-שיח, מציג תיבת דו-שיח נוספת כפי שנראה בתרשיסם 9.13, המספקת מידע על מדפסת ברירת המחדל הנוכחית. בדומה לתיבת הדו-שיח +חוזופ (הדפסה), היא מציגה את הגדרת המאפייניס הנוכחית עבור מדפסת ברירת המחדל, ומספקת לחצן עבור גיליון המאפייניס של המדפסת. |<|? 567 סחָב זטומוזק | ...61168 קז 8-ו 44% דוק פוא ו 508008 - 5 4% 551/55 35081 | קר :עד [2 עססם) |ו3] 8/28/1005 135/55 | :שזסח/א 0 3 שהפותוחס) | 308 | סע תרשים 9.13: תיבת הדו-שיח הנוספת של המדפסת. תיבת הדו-שיח +חס= תיבת הדו-שיח %חס* (גופן) המוצגת בתרשים 9.14, מפרטת את שמות הגופניס המותקניס והזמיניס במערכת, ואת גודלס בנקודות. היישוס יכול לסנן רשימה זו ולהציג בה רק את הגופניס המתאימים והדרושים לו. ניתן להשתמש בתיבת דו-שית זו כדי להציג או להגדיר את מאפייני הגופניס עבור בחירת טקסט. :ו :6 ]חס חס ] ד סוו8!| הבחחזסר] אי46! שחו 6 6 5 6פוסגוסטוד. () סוום!| בס () וסט כ( ₪ 5ווטטחואי () = 2 5חוספחו/ 5" 6 ו סופ -] א ]| שחו!זס טח | ו 0 - מו זגוסע וספ חס 860גו שם ||ואו חס] חב5 פוח ד .זחס] פע זחסק 0 חב פו פוחד .ה86זס5 זגוסץ חב זפוחוזק תרשים 9.14: תיבת הדו-שיח %חס=. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש תיבת דו-שיח יזוסוס6 תיבת הדו-שיח 0010 (צבע) המוצגת בתרשיס 9.15 מראה את הצבעיס הזמיניס וכוללת פקדיס המאפשרים למשתמש להגדיר צבעיס כרצונו. ניתן להשתמש בפקד וה גס כדי לספק ממשק למשתמש לבחירת צבע עבור אובייקט. -ממממההן :וסוס 8390 ₪7 ]|₪ה ,ןה ₪ ₪ ₪ -₪- ]₪ ₪₪ ₪7 שקה ₪ האאאחש ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה|מומתכאהאש, 0 | |] ] + 7 | )| | <<8זס|20) סגו שחו ם. 6 [ תרשים 9.15: תיבת הדו-שיח זוסו60 (תצוגה חלקית). הפקד 601015 88516 (צבעים בסיסיים) מציג קבוצת ברירת מחדל של צבעיס שכיחים. מספר הצבעים המוצגים נקבע על ידי מנהל התקן התצוגה. הפקד 5זס!ס6 ו6₪5%0₪ (צבעיס מותאמים) שמתחתיו מאפשר למשתמש להגדיר צבעים נוספיס כרצונו על ידי שימוש בפקדיס לבתירת צבעיס שמוצבים בחלון. תוכל להציג תחילה את תיבת הדו-שיח כחלון קטן עס הפקדים 5ז60]0 83516 (- 60/05 וח6₪5%0. אחר כך תוכל לאפשר למשתמש להרחיב את תיבת הדו-שיתח להגדרת צבעים נוספים, כמתואר בתרשים 9.16. 5 3 2 רהפאאאאר ררה | ₪ ₪ מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 ₪ ן | | | ן | | רו 0 פטון | 0 חפפום 5% | | 8₪₪]0 | ]| ופפוספם תרשים 9.16: תיבת הדו-שיח ‏ זסוס6 (מורחבת). פרק 9: חלונות משניים ‏ 223 חלונות לוח (5ששטסחו/ ס6ססובּק) חלון לוח (אוסטחוצו 66|הק), או לוח כליס (231686 !ססד) הוא חלון משני לא מודאלי המציג קבוצות של פקדים. לדוגמה, כשפקדי סרגל כליס מופיעים כחלון, הס מופיעים בחלון לוח. חלונות לוח נבדליס במראה שלהס מחלונות אחרים. פס כותרת של חלונות לוח צר יותר וכולל לחצן 61056 בלבד, כפי שמוצג בתרשים 9.17. |< יו תרשים 9.17: חלון לוח. למידע נוסף על סרגלי כלים וחלונות לוח: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". טקסט פס כותרת להגדרת טקסט פס הכותרת (א6ד ז88 6טוז) עבור הלוח השתמש בשס הפקודה שהציגה את החלון או את שם סרגל הכלים המיוצג על ידו. המערכת מספקת ברירת מחדל לגודל ולהגדרת הגופן עבור פס הכותרת ועבור טקסט פס הכותרת של חלונות לוח. באנגלית השתמש בסגנון כתיבה של שס ספר בכל הנוגע לאותיות רישיות. את הגובה של פס הכותרת ואת הגופן אפשר לקבוע על ידי שימוש בפונקציה 5/5630 מידע נוסף על פונקציה זו: במסמכי א50 וחזסז3וק 60508 שבאתר המקוון: 5.35 / 10 / זט / הה60.+)050ו16וח. ה 50 / / :קשה עיצוב חלון לוח ניתן להגדיר חלונות לוח כבעלי גודל קבוע, אך יותר נפוץ לאפשר את הגדלתם על ידי המשתמש כרצונו. שני רמזים ויוואלייס מצייניס אס גודל החלון ניתן לשינוי: שינוי צורת המצביע למצביע שינוי גודל, והצבת הפקודה 5126 (גודל) בתפריט הקיצור של החלון. אס החלון ניתן לשינוי, עליך לשמור את גודלו ומיקומו, כדי שתוכל לשחזר ערכים אלה כאשר החלון הזה נסגר או כאשר נסגר החלון הראשי שהוא קשור אליו. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש בדומה לחלונות אחרים, פס הכותרת ואזור הגבול מספקים נקודת גישה לתפריט הקיצור של החלון. הפקודות בתפריט הקיצור של חלון לוח יכולות לכלול את : 61056, 86 526 (אם המימדים ניתנים לשינוי), קסד חס 5צְהּש!41 (תמיד עליון), ו-0267165ז9 (מאפיינים), כמתואר בתרשים 9.18. ווה 0% יוו 6 לש ל בו ו 10-06 | 0 קפ 0 פעבוום. 8 / סז תרשים 9.18: תפריט קיצור עבור חלון לוח. תכונה זו מאפשרת למשתמש יכולת לעצב גישה מועדפת לחלון הלוח. אס אתה כולל בתפריט את הפקודה קסד חס 241385 (תמיד עליון), או כולל מאפיין כזה בגיליון המאפיינים, המשתמש יוכל לאפיין את חלון הלוח כך שתמיד יהיה בראש סדר 2 של קבוצת החלונות (תמיד יוצב בחזית החלונות על המסך). אס המשתמש אינו בוחר במאפיין וּה, חלון הלותח יישאר במקומו בסדר קבוצת החלונות הקשורים, אך המשתמש יוכל להציב חלונות אחריס בקבוצה מעליו. ניתן לכלול את הפקודה 165ז6קסזק (מאפיינים) בתפריט הקיצור של חלון הלות. כך המשתמש יכול לשנות את מאפייני החלון, כגון קסד חס 5צְ21₪3 ואחרים, או שהוא יכול להתאיס את תוכן חלון הלוח לצרכיו. תיבות הודעה א80 655306 (תיבת הודעה) היא חלון משני המציג הודעה על מצב או תנאי מסוימיס. הודעות הן חלק חשוב של הממשק של כל מוצר תוכנה. הודעות החוזרות על עצמן או מנוסחות בצורה לא טובה מתסכלות את המשתמשים, מייקרות את עלות התמיכה ומקרינות איכות גרועה של המוצר. לכן, כדאי להקדיש זמן לעיצוב אפקטיבי של תיבות הודעה. עדיף להימנע מיצירת מצבים המחייבים הצגת תיבת הודעה. לדוגמה, אס למשתמש אין נפח אחסנה מספיק בכונן כדי לבצע פעולה מסוימת, עליך לחפש נפח כונן ומין לפני שהמשתמש מנסה לבצע את הפעולה, ואף להפוך את הפקודה ללא זמינה אס דרוש. תוכל להשתמש בתיאור כלי מסוג בלון או בהודעת שורת מצב, כדי ליידע את המשתמש מדוע הפקודה אינה זמינה. פרק 9: חלונות משניים ‏ 225 טקסט פס כותרת השתמש בפס הכותרת של תיבת רשימה כדי לציין כראוי את מקור ההודעה - בדרך כלל שם האובייקט. לדוגמה, אס ההודעה היא תוצאה של עריכת מסמך, טקסט הכותרת יהיה שס המסמך, שניתן להוסיף אחריו את שסם חיישוס. אס ההודעה היא תוצאה של אובייקט שאיננו מסמך, השתמש בשם היישוס בלבד. יהוי ברור לתיבות הודעה חשוב במיוחד בסביבה מרובת משימות כמו זו של 5וספחו/, כיוו שתיבות הודעה לא תמיד תהיינה תוצאה של הפעולה הנוכחית של המשתמש. בנוסף, מכיון שאובייקטיס הנתמכים על ידי יישומים אחרים יכולים להיות מוטבעים יחד באותו מסמך, ייתכן שקוד יישוס אחר יופעל כאשר המשתמש מפעיל את האובייקט לעריכה. לכן יש לטקסט פס הכותרת של תיבת הודעה תפקיד חשוב במסירת המידע על מקור ההודעה. אין להשתמש בטקסט סתמי - כגון יסכנהיי או ייזהירות'"י - עבור טקסט כותרת של תיבת הודעה. סמלי ההודעה כבר מציינים את סוג ההודעה. כמו כן, איןו להשתמש במילה ייטעות'י בטקסט הכותרת. המילה ייטעות'י אינה מוסיפה מידע מועיל כלשהו. עקוב אחר המוסכמות לעיצוב טקסט פס כותרת של חלונות משנייס אחרים. בכתיבה באנגלית השתמש בנוהל כתיבה של כותרת ספר באשר לאותיות רישיות. סוגי תיבות הודעה תיבות הודעה כוללות, בדרך כלל, סמלים גרפיים המצייניס את סוג ההודעה המוצגת. רוב ההודעות ניתנות לשיוך לאחת מהקטגוריות המוצגות בטבלה הבאה. סוגי תּיבות הודעה וסמלים הקשורים אליהן: סמל סוג הודעה תיאור הספקת מידע על תוצאות הפקודה. אין אפשרויות בחירה על ידי המשתמש, אשר יכול רק לאשר את ההודעה על ידי לחיצה על לחצן 0. אזהרה הינה הודעה למשתמש על אירוע או מצב המחייבים החלטה וקלט של המשתמש לפני המשך הפעולה, כמו לדוגמה, פעולה שעלולה להיות בעלת תוצאות הרסניות, או שאינן ניתנות לביטול. ההודעה יכולה להיות בצורת שאלה, כמו לדוגמה: "?סכ עו סו פסַפַח8ח0 6ש58" (האם לשמור השינויים ב- חסקסחעו ?). קריטי הודעה למשתמש על בעיות חמורות המחייבות התערבות או תיקון, לפני שניתן יהיה להמשיך. ו6008 המערכת כוללת גס סמל הודעה של סימן שאלה, כמוצג בתרשיס 9.19. סמל ה שימש בגרסאות קודמות של פאוספחו/ עבור הודעות אזהרה שבוטאו כשאלה. 6 641 - פיתוח ממשק משתמש - תרשים 9.19: סמל הודעה שהיה מקובל בעבר ואיננו רצוי עוד. השימוש בסמל סימן השאלה אינו מומלצ יותר, מכיון שאינו מייצג בבהירות סוג ייחודי של הודעה, ומכיון שביטוי ההודעה כשאלה יכול להיות מיוחס לכל סוג הודעה. בנוסף, משתמשים יכולים לבלבל בין סמל סימן השאלה של הודעה לבין סמל סימן שאלה של עזרה (כ!6). לכן אין להשתמש בסמל סימן שאלה בתיבות הודעה. המערכת תומכת בו רק לצורך תאימות לגרסאות קודמות. אפשר לכלול בתיבות הודעה גס גרפיקה או הנפשה. עס זאת רצוי להגביל את השימוש בסוגיס אלה של תיבות הודעה ולהימנע מהגדרת גרפיקה חדשה שתחליף את הסמלים הסטנדרטייס הקיימים. תיבת הודעה מפסיקה את משימת המשתמש הנוכחית, ולכן עדיף להציג אותה רק כאשר היישוס פעיל. כאשר היישוס אינו פעיל, השתמש בערך לחצן היישוס שבשורת המשימות כדי להוהיר את המשתמש. לאחר שהמשתמש מפעיל את היישוסם, תוכל להציג את תיבת ההודעה. הצג תיבת הודעה אחת בלבד עבור מצב מסוים. הצגת רצף של תיבות הודעה עלול לבלבל את המשתמשים. למידע נוסף על השימוש בשורת המשימות, כדי להודיע למשתמש כשהיישום אינו פעיל: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". אפשר להשתמש בתיבות הודעה כדי לספק מידע או תמונת מצב, בלי להחידרש לפעולה ישירה של המשתמש כדי לבטלן. לדוגמה, תיבות הודעה המספקות ייצוג ויוואלי על התקדמות הליך מסוים, נעלמות אוטומטית כאשר ההליך מסתיים, כמוצג בתרשיס 0. מחוון ששו 4 -אחז! חוזההיק !1 לווס 70% תרשים 9.20: תיבת הודעה על התקדמות הליך. פרק 9: חלונות משניים | 227 בדומה, חלונות הפעלה (פאוספחוצ ק0-א9ז5) המוצגיס בעת הפעלת היישום, מצייניס את שס המוצר ונותנים מידע על זכויות היוצרים, יוסרו אוטומטית לאחר טעינת היישוס. במקרים אלה אינך צריך לכלול סמל הודעה. השתמש בטכניקה וו רק עבור הודעות מידע לא קריטיות, מכיון שייתכן שחלק מהמשתמשים לא יוכלו לקרוא את ההודעה במשך הזמן הקצר בו היא מוצגת. אס החלון מכיל מידע שעשוי להיות בעל ערך במהלך הפעלת היישום, ספק למשתמשים דרך גישה אחרת למידע, כגוןו תיבת דו-שיח +טספא (אודות). לחצני פקודה בתיבות הודעה בדרך כלל, תיבות הודעה מכילות לחצני פקודה רק עבור תגובה מתאימה של המשתמש לאפשרויות הבחירה המוצעות. הגדר כלחצן ברירת המחדל את הלחצן הנמצא בשימוש שכיח, או את הלחצן שפעולתו היא הפחות הרסנית. לחצני פקודה מאפשריס לתיבת ההודעה לתפקד באופן פשוט ויעיל. אס אתה צריך להוסיף פקדים מסוגים אחרים, שקול את הסיבוך שעלול להיגרס כתוצאה מכך. אם הודעה אינה דורשת שתבחר פריט כלשהו, אלא כל מטרתה הוא מסירת מידע למשתמש, כלול בתיבה לחצן 0% (אישור) ואופציונלית - גס לחצן ₪60 (עזרה). אס התיבה דורשת מן המשתמש לבחור, כלול לחצן פקודה עבור כל אפשרות. כלול את הלחצניס 0 (אישור) ו-]68066 (ביטול) רק כאשר ניתנת למשתמש האפשרות להמשיך או להפסיק את הפעולה. השתמש בלחצניס 65צ (כן) ו-סא (לא) כאשר המשתמש חייב להחליט כיצד להמשיך, כמוצג בתרשים 9.21. |א. וס 1050 .החס! 00ם 6זב להפוחושסם זטפץ חו פפחו| סוה זס שח % ו / חו 30815 זהת6 60 ]0 החוחואהוז 3 06 חה6 זאפד . 006 056326ח3.] חו 305675 זבח6 90 זס סטפוח סוב סק ?ווח 6סוח 6ק563ח3.] 50 תספועש5 80 וחבעש טסץ סם [= | תרשים 9.21: תיבת הודעה עם הלחצנים 65ץ ו-סא. אס אפשרויות בחירה אלו הן דו-משמעיות, סמן את לחצני הפקודה בשמות של פעולות מוגדרות, כגון 596 (שמירה, שמור) ו- 81666 (מחיקה, מחק). ניתן לכלול בתיבת ההודעה לחצני פקודה שיתקנו את הפעולה שגרמה להצגת תיבת ההודעה. לדוגמה, אס תיבת ההודעה מודיעה שהמשתמש חייב לעבור לחלון יישוס אחר כדי לבצע פעולות תיקון, תוכל לכלול לחצן שיפתח את חלון אותו יישוס. ודא שהלחצן צויד בתווית המבהירה את מטרתו ואת התוצאות הצפויות כאשר המשתמש ילחץ עליו. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש הערה: כאשר אתה כולל את לחצן הפקודה |66ח68 בתיבת הודעה, זכור שהמשתמשים מפרשים פקודה זו כשחזור המצב, ההליך, או המשימה שהציגה את ההודעה וחזרה למצב הקודם שלפני השינוי. אם אתה משתמש בלחצן |68066 להפסקת הליך והמצב הקודם אינו ניתן לשחזור, עדיף להשתמש בכיתוב מ5%0 (עצור). מצביס מסוימיס עשויים לחייב הצעת אפשרויות בחירה למשתמש, כגון האס לבצע או לא לבצע פעולה מסוימת, וגס את האפשרות להפסיק את ההליך כולו. במצביס כאלה, כלול לחצן |680066, כמוצג בתרשיסם 9.22. ודא שצירפת ללחצן תווית המבהירה את מטרת הלחצן והצגת את התוצאות הצפויות כאשר המשתמש ילת עליו. - ? )חשחוסיס 2 פפוזסשים = ' ]םס עס 8חוו5וא6 06ב!פס 3 !/ | ₪ [ ]| א תרשים 9.22: אפשרויות בחירה בתיבת הודעה. הפוך את הלחצן 61056 שבפס הכותרת לזמין רק אס תיבת ההודעה כוללת לחצן [6366. אחרת, משמעות פעולת 61056 עלולה להיות דו-משמעית. אפשר לכלול לחצן ₪61 בתיבת הודעה עבור הודעות שברצונך לספק פרטיסם נוספים עליהן. כך תוכל לשמור על טקסט הודעה תמציתי. טקסט בתיבת הודעה טקסט ההודעה צריך להיות ברור, עקבי וכתוב במונחיס הברוריס למשתמש. הכוונה לכך שאין להשתמש במונחים טכניים או במידע מוכוון-מערכת. רצוי שהטקסט לא יחיה ארוך משתיים עד שלוש שורות. בנוסף, עיין בהנחיות הבאות לכתיבת טקסט ההודעה. תצוגה + השתמש במשפטיס ברוריס ושלמיס עס נקודה בסופם. לדוגמה, במקוס לכתוב .שוטשט חן ז18 0ס+ 28%6 (תאריך מאוחר מדי בעתיד.), כתוב: 191 00ף 15 0816 סחד .זנ 6+ חו (התאריך שקבעת מאוחר מדי.). % הימנע מקיצורים, בעיקר בהודעות טכניות. קיצוריס יכוליס להקשות על הבנת הכתוב. פרק 9: חלונות משניים ‏ 229 + הגדר את הבעיה, את סיבת הבעיה (אם ידועה), ואת פעולתו המתבקשת של המשתמש. אל תסמוך על כך שהדברים מובנים מאליהס. ו 6 |3000008 766 .50806 0156 חףטוסחס זסח 18 6 זסת ד | .50806 05% +הסוסוופח| .5% +ה6ז6]ו0 3 0+ 116 6+ 58/6 זס ,015% פוח+ חס אין מספיק שטח כונן פנוי כדי לשמור את הקובץ. פנה מקום | שטח כונן לא מספיק. נוסף בכונן, או שמור את הקובץ בכונן אחר. + על תוכן ההודעה להיות מדויק ומכוון ככל שניתן. הימנע משילוב של יותר משניים או שלושה תנאים בהודעה אחת. לדוגמה, אס קובצ אינו יכול להיפתח מכמה סיבות, תן הודעה נפרדת עבור כל סיבה. + שקול את כלילת הפתרון כאפשרות המוצעת במסגרת ההודעה. לדוגמה, במקוס לומר: 0 ז0 וטו ואהוח 06 ץ|חס 68 %א6+ 6חך .חַחס! ססס 6זה 65ח!| 6וסוח זס 6חס .6 6878600785 (שורה אחת או יותר ארוכה מדי. אורך הטקסט יכול להיות ברוחב מקסימלי של 0 תוויס), רצוי לומר: 0 +ז0 )סו וחטהואאוחה 8 06 חה68 )אשד .הַחס| 00ס+ 6זה 65חו! 6זסוח זס 06 טסץ 0 .006 30056806 ]1 חו 687860015 90 זס ,006 זופזוסק חו 686075 ?סח 006 1380056826 0ף ה0שואו5 0ף %חהעו (שורה אחת או יותר ארוכה מדי. אורכו המקסימלי של טקסט הוא עד 60 תוויס בתצוגה לאורך, או עד 90 תוויס בתצוגה לרוחב. האס ברצונך לעבור כעת לתצוגה לרוחב!). הצע אפשרויות בחירה 165 ו-סא. % הימנע מפתרונות רבי צעדיס. משתמשיס מתקשים לזכור יותר משנייס או שלושה צעדיס אחרי סגירת תיבת ההודעה. אס דרושיס צעדים מרובים, תן הוראות כלליות, או הוסף לחצן 1610 שיציג נושא עזרה רלוונטי. תמיד הצג את הצעדיס לפי סדר הפעלתם. חסר סח ,015% עקקסו 6ח+ סשסוח6 6סרח6ז טסץ 367 זסזוקההסס 6ח העשסס זטחס .טוח 00 16 השצסם +וח5 .015% עסססח 6חז הוצא את הדיסקט, וכבה את המחשב. כבה את המחשב לאחר הוצאת הדיסקט. למידע נוסף על עיצוב נושאי עזרה: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". 0 641 - פיתוח ממשק משתמש + ספק רק את מידע הרקע, התיוני למשתמש כדי להבין את ההודעה. כלול מספיק מידע, כך שמשתמש מיומן או איש תמיכה יוכלו לאבחן את הבעיה. כדי לאזן את כמות התוכן הנכלל, תוכל להוסיף לחצן פקודה שיפעיל נושא עזרה עם מידע נוסף. % היכן שניתן, החלף הודעות כלליות המסופקות על ידי המערכת, כגון הודעות שגיאה מורחבות של 005ס-65, בהודעות משלך. + למטרות תמיכה וויהוי חד משמעי של התקלה, תוכל לכלול מספר זיהוי כחלק מטקסט ההודעה. עס זאת, כדי להימנע מהפרעה לקריאה המהירה של המשתמש את ההודעה, הצב מספרים אלה בסוף טקסט ההודעה, ולא בפס הכותרת. % הימנע מהכללת תמיכה או מידע ייחודי המתאימים למדינה מסוימת, כי ייתכן שלא יהיו ₪מיניס לכל המשתמשים, אלא אם עליך לנהוג כך בגרסת התוכנה שלך. + השתמש בתבונה בהודעות אישור, כגון ...6 זחּו טסץ 6זט5 טסץ 6זה (האס אתה בטוח שאתה רוצה...). דרך נכונה יותר, היא לתאר למשתמש את התוצאות האפשריות של הבחירה. מונחים + השתמש במונחיס המובניסם למשתמשיסם והימנע ממשפטים ומונחים טכניים. לדוגמה, 16016 (תמונה) יכולה להתפרש לפי ההקשר, בעוד ש-6זססוק 60886!₪ (תמונת קובצ-מטא) הוא מושג מקצועי. + השתמש במילים ובביטוייס עקבייס עבור מצביס דומיס. לדוגמה, הביטוייס הבאים הס בעלי משמעות דומה: (אין מספיק ויכרון) .ץזסוחסוח חףטסח6 %סא (אין מספיק זיכרון) .ץזסרחס חפטסח6 זסח 15 6זסחד (אין מספיק ויכרון חופשי) .ץזסוחסוח 1766 חפטסחס זסח 15 סזסחד (אין מספיק זיכרון) .ץזסרחסוח %ח50166ח1 (לא היה זיכרון זמין) .806ו8/81 85צ ץזסחחסוח סא (למחשב שלך אין די זיכרון) .ץזסרח6וח %ח510160/6 8/6 %סח 0065 זסזטקו 60 זוטסצ (משאב הזיכרון אינו מספיק) . חפ טסחס סח 15 6500706 ץזסחחסו₪ (אין יותר זיכרון) .ץזסוחסוח +0 %וס חה₪ (ייתכן שאין יותר זיכרון) .ץזסוחסוח +0 0% 06 ץח טסצ ההודעות הבאות נמצאות בשימוש נפוץ במוצריס מבוססי פווססחו/. שקול להשתמש בהס ביישומיס שלך בתרחישים דומים. פרק 9: חלונות משניים | 231 הודעות לדוגמה: סוג הודעה דוגמת הודעה חףטסחס +סא | | זטסץ 5846 .60%[סס 8ח1 עץ8|8וס סו עזסרפר תףטטוסחס זסח 18 6זחד ץזסרהסרח חוהּחָ3 ץז ה6חז 0ח8 ,פהההזססזס זסחזס 0056 ,אזסעו אין מספיק זיכרון | אין מספיק זיכרון כדי להציג את האובייקט. שמור את עבודתך, סגור תוכניות אחרות ונסה שנית. א תףטסחס זס4 .חס סקס 06 60616 סז 50806 015% חףטסחס +סח 15 6זפחד 06 ץז הסח חב ,015% זבה זטוסץ חס 65 66060חחט 506 6ז6ו6כם .חו8סהּ אין מספיק שטח אין מספיק שטח פנוי בכונן כדי לסיים את הפעולה. מחק כמה פנוי בכונן מהקבצים שאינם דרושים בכונן הקשיח ונסה שנית. סחטסז +סח 6 .6086 116 6רז חח +0חהח63 הוההזפסזס סחד הקובץ לא נמצא המערכת אינה יכולה למצוא את הקובץ [שם קובץ] 5600 8הוחחטז-₪36 16 |[5%0חו6ז סז חוהפ9ּ 60 חט .החהופפורח 15 1|6 86 ח6ות 6חדך ,ק56%0 8הוחחטז +וסס3 הסוזהההחסזחו 6זסוח 6זס= .16 פחו55ורח .1] 6858 הפעלה מחדש של | הקובץ [שם קובץ] לא נמצא, הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה תוכנית ההתקנה כדי להתקין מחדש את הקובץ החסר. למידע נוסף על הפעלת תוכנית ההתקנה, הקש 1=. % הימנע משימוש במילה 016356 (בבקשה או נא), מלבד במצביס אלה: + כאשר המשתמש מתבקש להמתין בעוד התוכנית מסיימת פעולה. לדוגמה: ז קר 00 זטסץ 0ס% 1165 607165 56002 6!וחצו אע 016856 (נא המתן בשעה שתוכנית ההתקנה [או, שס התוכנית] מעתיקה קבציס אל המחשב). + כאשר המשתמש מתבקש להקליד מחדש נתונים, כדי שניתן יהיה להמשיך את התהליך. לדוגמה: 607766 06 26/% 16856 .66זזססחו 15 6זסצופפהק פחדך 60 (הסיסמה אינה נכונה. נא הקלד את הסיסמה הנכונה). + כאשר נגרמת אי נוחות למשתמש מכל סיבה אחרת. % הימנע מביטוייסם המאשימיס את המשתמש או מצביעיס על טעויות שעשה. לדוגמה, כתוב: 6וחהּח 8!6 0ח8 +סחח63 (לא יכול לאתר שס הקובצ) ואל תכתוב: זסזום 6ותהח ₪6 (שגיאה בשס קוב). ככלל, הימנע מלהשתמש במילה זסזזום (שגיאה). 4+ אל תרמוז לכך שתוכנה או חומרה יכולות לחשוב או להרגיש. 6 0 עֶח8 056 +0חח08 6 סח 6חך 6 ז0 עח3ּ 5068% סח 0065 06סח פחך .%000|5סזכ 6|טְבּווה/8 .000|9)סזכ 6וסהּוופ/ה הצומת אינו יכול להשתמש באף אחד הצומת אינו מדבר באחד מהפרוטוקולים מהפרוטוקולים הזמינים. הזמינים. 2 66 - פיתוח ממשק משתמש חלונות מוקפצים השתמש בחלונות מוקפצים (פווססחו/ ס0-קסס) כדי להציג מידע נוסף, כאשר הצורה המקוצרת של המידע היא צורת התצוגה העיקרית. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בחלון מוקפצ כדי להציג את הנתיב המלא אל קוב> או פקד, חיכן שהנתיב המלא מוצג בצורה מקוצרת. חלונות מוקפצים משמשים גם כדי לספק מידע עזרה (36|0) רגישת-הקשר. כמוצג בתרשים 9.23. זו -] :3/3306 זסקבק 0 :סופ 86 ספת חן 36| 8ו ה סוחש זסק3ק 6 ]0 5126 06 85ו]ו0ט 5 .בחו)חוזם זס] 18300 5ו חב וס 500 :הפוזגו550 זחואה |] תרשים 9.23: חלון מוקפץ של עזרה רגישת הקשר. למידע נוסף על שימוש בחלונות מוקפצים עבור מידע עזרה (0ו6ח): ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". פקדי תיאור כלי (פקוזוססז) ותיאור כלי מסוג בלון, המספקים את שמות הפקדים בסרגל כליס הם דוגמה אחרת לחלונות מוקפציס המשמשים להצגת מידע הקשרי. אופו תצוגת חלונות מוקפציס תלוי בדרך הפעלתם. בדרך כלל, המשתמש מצביע על אובייקט ולוחץ עליו או משתמש בשווה הערך שלו במקלדת, או לוחצ על פקודה מפורשת. אס היישוס משתמש בהצבעה כטכניקה להצגת חלון מוקפצ, הצג את החלון לאחר פסק זמן טטס-6חוז). המערכת מנהלת אוטומטית פסקי זמן אם נעשה שימוש בפקדיס סטנדרטייס של תיאורי כלי. אס אתה מספק חלון משלך, תוכל להשתמש בהגדרה הנוכחית עבור פקדי תיאור כלי, שניתן לאחזר אותה על ידי יצירת פקד תיאור כלי ושליחת הודעה מסוג =וו1דצג ו=פד65 וודד. למידע נוסף על ₪אזדצה |שסד65 ואדד: באתר א50! המקוון של אספסיסוו, בכתובת: 35 / 50% / ₪100 / וט / הה60.+0501ו6ווח. ה5וח / / :כקזה אס היישוס משתמש בלחיצת עכבר כדי להציג חלון מוקפא. שנה את המצביע כמשוב למשתמש המציין שהחלון המוקפצ קייס ודרושה לחיצה כדי להציגו. מהמקלדת תוכל להשתמש במקש הבחירה 56166% (מקש הרווח) כדי לפתוח ולסגור את החלון. פרק 9: חלונות משניים ‏ 233 מפרטים וקווים מנחים לעיצוב 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש 10 ניהול חלונות עבודת המשתמש כרוכה לעיתיס קרובות בטיפול בסוגיס שוניס של מידע שנמצאיס ביותר מאשר חלון אחד או תצוגה אחת. ניתן להשתמש במיגוון טכניקות לניהול קבוצת חלונות או תצוגות. בפרק וה נסקור מספר טכניקות נפוצות וגורמים שיש להתחשב בהס בבחירת מודל תצוגה מסויס. בחירת מודל לניהול חלונות בהצגת משימות התוכנית או התהליכיס הנלוויס לה יש להתחשב בגורמי העיצוב הבאיס: קהל היעד ורמת המיומנות שלו, האובייקטיס והמשימות הדרושיס להצגה וניצול יעיל של שטח התצוגה. המודליס לניהול החלונות, או התצוגות, אשר נסקור בפרק זה אינס טכניקות עיצוב בלעדיות. שילוב הטכניקות זו בזו, או עיצוב טכניקות אחרות עשוי להביא תועלת רבה. בכל אופן, טכניקות אלו מיושמות באופן שכיח וכדאי לזכור אותן. הצגת אובייקט או משימה בעת ניתוח הגורמיס שיעזרו בהחלטה כיצד להציג אובייקט, צריך לשקול מה הוא מייצג, איך משתמשים בו, וכיצד הוא מתקשר לאובייקטים אחרים. אובייקטיס מסוימים - כמו רכיבי קלט (כמו לדוגמה העכבר, המקלדת והצג) - אינס וקוקיס אפילו לחלון עיקרי; במקוס ואת, ניתן להשתמש בחלון משני לתצוגה ולעריכת תכונותיהס. במקרים נדיריס אפשר לייצג אובייקט על ידי סמל בלבד, אך יש לדאוג שיהיו מספיק פקודות שיאפשרו למשתמש לשלוט בפעולת האובייקט. אובייקטיס וקוקים בדרך כלל לחלון ראשי ולחלון משני. במקריס אחרים, כאשר דרושות תצוגות רבות של האובייקט, או כשאופי המשימות דורש צפייה במספר רכיבים, יש צורך לבנות קבוצות בעלות היגיון מסויס וגס לתמוך בניהול תצוגות אלו. פרק 10: ניהול חלונות | 237 תכנון התצוגה כדי לתכנן את אופן התצוגה של האובייקטים בתוכנית, צריך להביא בחשבון את דרך השימוש בתצוגות אלו. לדוגמה, מהו מספר התצוגות הדרוש בו-1מנית לעבודה חיעילה ביותרז בנוסף יש צורך גס לקבוע את כמות הנתוניס הנראיס בתצוגות אלו. חשוב לקחת בחשבון את התצורה המומלצת למשתמשים. ברזולוציות גבוהות, שורות תפריטים, סרגלי כליס ושורות מצב יותירו מספיק מקוס תצוגה עבור המידע, משוס שלגורמי ממשק קטניס ושכיחיסם אלה יש השפעה מועטה על התצוגה הכוללת. ברזולוציית 64 אלמנטיס רביס עלוליס להגביל את כמות הנתוניס המוצגיס למשתמש. אסור שרכיבי ממשק יכסו את שטח העבודה של המשתמש, כך שלא יוכל לראות או להשתמש בנתוניס המוצגים. עיצוב טוב הוא כוה המחלק בין רכיבי הממשק בין מספר תצוגות, כמו למשל תפריט הפקודות. עס זאת, חשוב להבהיר למשתמש שרכיב ממשק כלשהו מתאיסם לתצוגה זו או אחרת, על ידי הפעלה או נטרול שלו. יש להגדיר את הפונקציות הבסיסיות המשותפות לכל התצוגות, ולהציג אותן בצורה קבועה, כדי לשמור על אחידות ויציבות הממשק. לדוגמה, אס לחצן הדפסה טחוזק) נמצא בסרגל הכלים בתצוגות רבות, יש לקבוע אותו במקוס קבוע. אס מיקוס הלחצן משתנה מתצוגה לתצוגה, יעילות העבודה של המשתמש פוחתת. עס ואת, ממשקיס משותפים יכולים להקשות על המשתמשיס את ההתאמה האישית של הרכיבים, משוס שהתוכנית חייבת לציין אם ההתאמה מתייחסת לתצוגה הנוכחית או לכלל התצוגות. כאשר יש תמיכה בהתאמה אישית, אין להוניח את תצורת ברירת המחדל - מרבית המשתמשים אינס עושים שינויים כלל. ממשק של מסמך יחיד בחלון (501) במקריס רביס הממשק של אובייקט או תוכנית יכול להתבסס על חלון אחד עיקרי. ניתן להסתפק בעיצוב חלון מסמך יחיד (או חלון יישוס יחיד) כאשר תצוגת האובייקט העיקרית, או השימוש בו, הוא כיחידה אחת (כגון תיקיה או מסמך), גם כאשר האובייקט מכיל סוגים שוניס. בעיצוב חלון בעל מסמך יחיד, החלון הראשי מספק את התצוגה העיקרית או את שטח העבודה. ניתן להשתמש בחלונות בניס שיהוו עזר לצורות שונות של קלט ולהצגת מידע על האובייקטיס בחלון הראשי. שורת המשימות ושולחן העבודה מספקיס למשתמש את הדרכיס לניהול החלון הראשי. כאשר המשתמש פותח חלון, המערכת מניחה אותו בראש סדר 2 (סדר הצגת השכבות) ומוסיפה לחצן עבורו בשורת המשימות, כך שיהיה קל למשתמש לגשת לתוכן החלון. 8 )646 - פיתוח ממשק משתמש ניתן לתמוך בתצוגות חלופיות בחלון הראשי, על ידי הכללת פקודות ופקדים שיאפשרו למשתמש לשנות את התצוגה. חלון התיקיות הסטנדרטי נותן דוגמה טובה לאפשרויות תצוגה שונות. כמו כן ניתן לתמוך בתצוגות מרובות פשוטות של אותם הנתונים על ידי פיצול חלון למספר חלוניות, כמו בסייר פאוססחו/ (ז6זס|קא= פצוסחחוצו). אם התוכנית כוללת מספר אפשרויות תצוגה, ניתן ליצור תפריט תצוגה (שסוצ) עבור החלון שמכיל את פקודות התצוגה. אפשר למשתמש לעבור בין חלוניות בלחיצה על פהד+!ש6 או בלחיצה על פ8ד+61++51 כדי לבצע את אותה פעולה בסדר הפוך. אס המקשים פד ו-788+511% אינם תפוסים על ידי תוכן החלוניות, ניתן להשתמש בהם כדי לעבור בין חלוניות. בנוסף, 60% 1670506 (000!6 00[66 %חפחסקוח0ס6) תומך ביצירת מסמכים מורכבים או בסוגיס אחרים של מכולות נתוניס ומידע. שימוש במבניס אלה מאפשר למשתמש לשב אובייקטי קישור מסוגיס שוניס בתוך חלון ראשי אחד, מבלי שיצטרך להציג או לערוך את המידע בחלונות נפרדים. למידע נוסף על עיצוב הממשק עבור אובייקטים משובצים ומקושרים: ראה פרק 12 "עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים" ניהול טוב יותר של החלון הראשי נעשה על ידי תמיכה במודל של מופע יחיד המפעיל חלון קייס (באותו שולחן עבודה) אס המשתמש פותח שוב את האובייקט. גישה זו מבססת יחסים של אחד לאחד, מבוססי-נתוניסם, בין האובייקט לבין החלון שלו. חוברות עבודה חוברת עבודה (6סספאזס/) היא עיצוב לניהול קבוצת תצוגות, אשר דומה לספר או למחברת. בתוך חוברת העבודה מוצגים אובייקטיס כחלקים של החלון הראשי לא כמו חלונות בניס בודדים. למידע נוסף על חלונות בנים, ראה סעיף '"'ממשק מרובה מסמכים'י בהמשך פרק זה. תרשים 10.1 להלן ממחיש דרך אחת אפשרית של הצגת חוברת עבודה. פרק 10: ניהול חלונות 239 |< |ם|= זט א 6|קחחה 5 | | 2853 1005 6ב זט 15675 אושוע. 05 6 - 5%" פהחַהּט)זס4] זבּ6'צ 30 5% %א5175 51658 א5155 51456 א 8135 31 - 41164 - 41,038 31 | 9905 8 7.0% 3 91175 | 41109 2 - 99764 07 2% 56 1188 | 41120 2 |- 5904 6 7% 8 | 1200 1 - 4212 - 41142 753 5 910080 | %935 7.1% 4 - 491224 - 41154 4 9014 | 4944 5% 6 - 91238 41165 4 91024 %953 5% 89 - 91248 - 41176 5 - 41034 | %962 2.7% 2 | 91260 41188 86 41044 | %972 5% 5 91272 | 41198 7 - 91054 1 6% ו / 506603 ), 50562 ), 6)1סח5| וק | תרשים 10.1: דוגמת עיצוב חוברת עבודה. עיצוב חוברת עבודה בחוברת עבודה ניתן להשתמש בכרטיסיות כממשק ניווט כדי לעבור בין חלקים שוניס בחלון. יש צורך לקבוע את הכרטיסיות שיתאימו לתוכן ולארגון המידע המוצג. כל חלק מייצג קטע של הנתוניס שיכול להיות מסמך בודד. שלא כמו בתיקיה או במרחב עבודה, עיצוב חוברת עבודה יתאיס יותר לתוכן מסודר - כלומר, כאשר הסדר של החלקיסם הוא בעל משמעות. בנוסף, ניתן לכלול קטע מיוחד המכיל את תוכן החוברת, כמו תוכן ענייניס. תצוגה זו יכולה להיות גס חלק של ממשק הניווט של חוברת העבודה. ניתן להשתמש ב-600%1 לתמיכה בפעולות העברה, כך שהמשתמש יוכל להציוּ, להעתיק ולקשר אובייקטיס בתוך חוברת העבודה. כמו כן, ניתן לספק את הפקודה %/1056 (הוספה), שתאפשר למשתמש ליצור אובייקטיסם חדשיס ולכלול כרטיסיות חדשות בחוברת. עוד ניתן לכלול את הפקודה ||4 586 (שמור הכל), כדי לשמור את כל השינוייסם, או לשאול האס לשמור שינוייס אלה. כאשר המשתמש סוגר את חוברת העבודה, כדאי להשתמש במוסכמות הרגילות בנוגע לטיפול במסמך ערוך שלא נשמר, או בפעולות שלא הוחלו או יושמו עדיין. שיקולי עיצוב חוברת עבודה עוזרת לשמור את מרחב המסך על ידי שיתוף רכיבי ממשק בתצוגות שונות של אותו יישוס, כולל שורת המצב ושורת התפריטים. החוברת גס יכולה לספק ניווט קל בין תצוגות שונות, אך זו אינה בחירת העיצוב הנכונה לתצוגות בו-זמניות. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש ממשק יישומי 58// ה-69/ מספקת מודל מבוסס היטב למעבר בין תצוגות או מסמכים על ידי שימוש במנגנון ניווט, כמו היפר-קישור ופקודות כמו 886% (הקודם) ו-6ז8שזס=" (הבא). פלטפורמת פשוס6חו/\ מאפשרת לכלול את נפלאות ה-ספ/צ בתוכנית מקומית. עיצוב בסגנון ₪8/ ניתן לכלול גישה ל-60/ בממשק יישוס המעוצב בסגנון אה, בכל אחת מהדרכיםס הבאות: + הפעלת התוכנית מתוך תוכנת הגלישה ברשת. 4% הוספת סרגל 60/ להצגת תוכן |אדח. + חיקוי הדרך של ה- פ6/ להצגה ולניווט. עקביות למרות שתוכניות בעיצוב 60) מאפשרות יותר חופש ביטוי ועיצוב, הצורך בעקביות עדיין דורש תשומת לב, בייחוד בתחומיס הבאיס: % עקביות בשמירה על מוסכמות מערכת ההפעלה בממשק - לדוגמה, ב-פצוססח!/\ חיפר-קישור מצוין בכך שהסמן משתנה לסימן של יד כאשר המשתמש מעביר אותו מעל אזור הקישור המוגדר. % עקביות בשמירה על מוסכמות בפועל של 60/ - לדוגמה, למונחיס שוחסח (דף בית), 886% (הקודם) ו-6ז8ש5=07 (הבא) יש כבר משמעות מקובלת על המשתמשים. על כן, מונחיס אלה צריכיס להיות עקבייס בעיצוב התוכנית. + עקביות פנימית - ממשקי התכנון והניווט צריכים לשמור על עקביות מדף לדף. אלמנטים שכיחים כמו כותרות, עזרי ניווט, גופנים, צבעים ומרכיבי תכנון מוסכמיס אחרים צריכים להיות מוצגיס בצורה עקבית עס המשמעות שלהם. עיצוב הניווט גורס מפתח בהצלחת עיצוב בסגנון פ6) הוא התמיכה בניווט ובארגון. תמיד צריך לתת מחוון ברור למשתמש מתי וכיצד הוא יכול להגיע למחוז חפצו. עיצוב הניווט צריך להתחיל בחלוקת התפקודיות לפעילויות ולמשימות נפרדות, ולקבוע את קשרי הגומלין ביניהס ואת הנתיביס המוליכיס אליהם. לאחר מכן יש למפות את עיצוב הניווט. תוכן ענייניס או דף פתיחה מרכוי הוא נקודת התחלה שימושית ועקבית, וגם מהווה נקודת התייחסות חשובה לניווט המשתמש. יש למצוא את האיזון בין המרחב לבין העומק. כדאי גס להימנע מהיררכיה רדודה, שמכריחה את המשתמש לסגת לדף מסוים, כדי לעבור ממנו אל דף אחר. עיצוב כזה לא רק מתיש, אלא גס מתסכל. עם ואת, הצורך לעבור דרך כמה רמות תפריטים לפני ההגעה אל המידע הרצוי יכול להיות מתסכל ומרגיז באותה מידה. פרק 10: ניהול חלונות ‏ 241 כאשר אתה מאפשר גישה לדף מסוים ממספר מקומות, אסור לך להניח מראש שהמשתמש מגיע אליו מאותו הָקשר. עליך לקבוע תוויות לכל ההקשרים, כך שהמשתמש ידע היכן הוא נמצא. אס התוכנית אינה פועלת ישירות מתוכנת הגלישה, צריך לספק למשתמש סרגל ניווט ראוי. עליך לוודא שהפקודות 886% (הקודס) ו-6זצּשיזס= (הבא) פועלות כהלכה, וליצור יומן היסטוריה פנימי. המשתמשים אינס מבינים בדיוק מה עושות פקודות אלו, פרט לכך שהן מאפשרות מעבר אחורה וקדימה ביחס למיקוס העכשווי. חשוב להימנע מלהסתמך רק על אמצעי הניווט הבסיסיים. משתמשים רביס מתקשים לנבא את תוצאות הפקודה 836% (הקודם) משוס שלעיתים היא מחזירה לדף קודס באותה הרמה, ולעיתיס החזרה היא לרמה קודמת, תלוי בעיצוב הניווט. לפיכך, יש צורך בהוספת אמצעי ניווט יותר מדויקיס באותה הרמה. חשוב להבדיל בין הפקודות א ו-פ5שסוע6זפ, לבין לבין הפקודות 836% ו-6זופּשזס" (שיס לב שבממשק העברי של ז6זס|קאם 6%חז6זח1 קבעה 050%ז6וא ששתי קבוצות אלו תהיינה זהות: הקודם ו-הבא בהתאמה. אנו ממליציס לקבוע מונחים שוניס ולהשתמש בצמד: אחורה וקדימה עבור הצמד 836% ו-6זבּיוסת). המשמעות של %א6א ו-5טסוע6זש היא ניווט ומעבר באותה הרמה. במקרים רביס המשתמש יתקשה להבין את ההבדל בין הלחצניס האלה, ולכן חשוב להקפיד בהגדרת פקדי הניווט הכללייסם של התוכנית. במקוס לחצן 5טסוע6זפ למשל, ניתן להשתמש בתווית כמו *בחירת מוצריי. כמו כן, אפשר להשתמש בדוגמיות (פ!והּחטוחנוחד) לייצוג דפים קודמים. צריך לקבוע אס לספק ממשק עור לאיסוף פרמטרים, כמו דפיס חדשים במחסנית הניווט (55866 והּחסוהּפָוְטגּ) או בתיבת דו-שיח נפרדת. גורס מרכזי בהחלטה הוא הזרימה של המשימה והחשיבות של שמירת הקשר מרכזי (0א16ח60 260ו/08ח66). עיצוב דפים דף בעיצוב ט6\ הוא טוות (ח508) המידע הניתן לצפייה בחלון. לעיתים אין ה תואם את גודל הדף המודפס. חשוב לקחת ואת בחשבון בעת העיצוב וקביעת הגודל, מפני שדפים נועדו לצפייה על המסך. כלל אצבע טוב הוא לתחוס את גודל הדף לחלון יחיד בגודל מקסימלי. מבחני שימושיות הראו שמשתמשים מתקשים לקרוא ולשאוב מידע ממסכים הדורשים גלילה רבה, או שאינס רואיס את התוכן המצוי מעבר לתצוגה הנוכחית. תכנון רזולוציית המסך תלוי בקהל היעד. למרות שמשתמשים רביסם כיוס משתמשים בתצוגת 600א800 פיקסלים, הרי כדי להגיע לקהל גדול ככל האפשר כדאי לעצב בתצוגה של 480א640. כאשר יש צורך להציג מידע רב הזקוק לגלילה, כדאי ליצור רשימה משובצת במקוס בניית דף ארוך המחייב גלילה. באותו אופן, כדאי לעצב את הדפיס באופן אופקי, כך שיתאימו לגודל חלון מקסימלי. 2 ז 60 - פיתוח ממשק משתמש תפריטים מוסכמים - כמו לדוגמה בשורת התפריטים בחלון - יכולים להיראות זריס ולא שייכים, מפני שניתן לשבץ פקודות באופן ישיר לתוך הדפים. עס זאת, יש חשיבות לתפריטים בהצגת פקודות גלובליות, תמיכה בניווט ראשי ובקיצורי דרך לפקודות מסמך. יש לשקול הוספת תפריטי קיצור דרך שיכולים להיות שימושייםס במתן גישה מהירה לפעולות עס אובייקט בודד. חשוב להימנע מעיצוב תפריטיס כחלק מהתוכן של הדף, משוס שהמשתמש יתקשה למצוא אותם. חשוב לזכור שהמשתמש יכול לשלוט במאפיינים של כל תוכנית מבוססת 60/, או של מסמך הנמצא בתוכנת הגלישה ברשת. עליך לוודא שהתוכנית המעוצבת תישאר שימושית כאשר המשתמש עורך שינויים באופןו התצוגה, כמו שינוי הצבע, הגופן ואפשרויות נגישות אחרות ב-זסזס|קא= ז6חזססח1. ביישומיס המעוצבים בסגנון טפ/ ניתן לכלול בממשק היפר-קישוריס ולחצני פקודות בממשק. ככלל, כדאי להשתמש בהיפר-קישורים לניווט ובלחצניס לביצוע פעולות שונות. מכיון שניתן להוסיף קישורים למסמכיס אחרים, חשוב ליידע את המשתמשים מתי הס חורגיס מההֶקשר המקומי. אחרת, משתמשיס יתקשו להתמצא ולתזור למיקוס הקודס. כדאי להציב קישורים מסוג וה במקומות נפרדים, או להפריד אותס על הדף מאשר לערבב אותס בתוכן. ניתן לדוגמה, לכלול איור או תיאור, שיהפוך את הקישור למסמך אחר, לברור יותר. חשוב למנוע מצב של ניווט ללא מוצא. חשוב לספק קישוריס שיאפשרו למשתמש לחזור לדף קודם. לכל הפחות, צריך לספק קישור אל דף הניווט הראשי, כמו דף הבית או דף תוכן העניינים. לבסוף, כאשר מעצבים כל יישוס או תוכן בסגנון פ6\, חשוב לעקוב אחר המוסכמות של 60\. דבר זה יבטיח את נגישות התוכנית לקהיליות משתמשים מגוונות וכן יבטיח תאימות לכליס אוטומטיים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר 607050%ו1 בכתובת: 6 / וה60501%.60ווח. טעעצש/ / :קח. שיקולי עיצוב עיצוב בסגנון פ6/ טומן בחובו יתרונות רבים, הכולליס חופש ביטוי ויזואלי גדול יותר וניווטי היפר-קישור מוסכמים. עיצוב מסוג זה הוא יותר מוכוון תוכן מאשר ממוקד תוכנית. למרות זאת, כמו בחוברות עבודה, עיצוב של יישוס בסגנון 60/ מגביל את התצוגה לחלון יחיד. הוא גם מחייב ממשק ניווט משני וייגורריי גישה מסורבלת ומוגבלת באמצעות המקלדת. פרק 10: ניהול חלונות 243 פרויקטים פרויקט 600[סזק) הוא טכניקת ניהול חלונות המשלבת קבוצה של אובייקטיס והחלונות שלהס. טכניקה או דומה לממשק מרובה מסמכים (סוא) אך אינה כוללת בתצוגה את חלון הבן. עיצוב פרויקט פרויקט דומה לתיקיה בכך שהאובייקטים שנמצאים בו, המיוצגיס על ידי סמלים, יכולים להיפתח לחלונות ראשיים עמיתיס לחלון האב. כתוצאה מכך, לכל חלון בן יכול להיות לחצן בשורת המשימות. בשונה מתיקיה, פרויקט מנהל את התלונות המוכלים בו. לדוגמה, כאשר משתמש פותח מסמך בתיקיה ואז סוגר את אותה תיקיה, אין לכך שוס השפעה על החלון של המסמך הפתוח. עס זאת, כשהמשתמש סוגר חלון פרויקט, כל תת-החלונות של האובייקטיס בפרויקט נסגריס גס כן. בנוסף, כאשר משתמש פותח חלון פרויקט, פעולה זו צריכה לשחזר את המצב הקודס של כל חלונות האובייקטיס של הפרויקט. כדי להקל על ניהול החלונות, ניתן למזער את כל חלונות האובייקט של הפרויקט, כשהמשתמש ממצער את חלון הפרויקט. כל הלחצנים בשורת המשימות המתייחסיס לחלונות אלה - יישארו. רצוי לאפשר למשתמש לשחזר חלון בן מסוים, או כל חלון אחר מתוך הפרויקט, ללא צורך בשחזור חלון הפרויקט. בנוסף, כדאי לאפשר למשתמש למזער את כל תת-החלונות מבלי להשפיע על חלון הפרויקט. תרשיס 10.2 מראה דוגמה של פרויקט. ו ו 1005 אופוע 88 שו חזס= עזות חזזס = שסוסעיח! חזס = עזס)חש/יח! 3 |א. ]= חזס עווח= ] 6 ₪3 קפ אופוע 08 וס :ב לצוקצננ ו 2 :6 שו :ב עה חס זט ] | ספות ש] הזז עוחם | , | ןזל קוחב 5 וב |גו85 תרשים 10.2: דוגמת עיצוב פרויקט. 4 6611 - פיתוח ממשק משתמש שורת התפריטים או חלקים אחרים מחלון הפרויקט אינס משותפים לחלונות האובייקטיס של הפרויקט. במקוס וּאת, כדאי לכלול את רכיבי הממשק לכל אובייקט בחלון שלו. ניתן גס לספק חלון הכולל לוח סרגלי כלים, שיהיה משותף לחלונות של האובייקטיס המשתתפים בפרויקט. כמו בחוברת עבודה, פרויקט צריך לכלול פקודות ליצירת אובייקטיס חדשיס בתוך הפרויקט, כדי להעביר אובייקטים אל הפרויקט ומתוכו, וכדי לשמור את כל השינוייס באובייקטיס השוניס של הפרויקט. בנוסף, פרויקט צריך לכלול פקודות והגדרות עבור אובייקט הפרויקט עצמו. שיקולי עיצוב פרויקט מספק את הגמישות הגדולה ביותר למשתמש כדי להציב ולארגן בו את החלונות שלו. עס ואת, הדבר מעלה את המורכבות של הפרויקט; משתמש יכול להתקשות בהבחנה בין חלונות בניס של הפרויקט לבין חלונות של יישומיס אחריס. ממשק מרובה מסמכים טכניקת ממשק מרובה מסמכים (01 - %677806ח1 %חסותט6סס-6!קטוטזא) משתמשת בחלון ראשי יחיד, הנקרא חלון אב (שססחוש זחסזהּק), כדי להכיל ויוואלית סדרה של מסמכים (זחסוחט6סכ) או חלונות בנים (פאוסבחו/ 6ווח6), כפי שמודגסם בתרשים 10.3. כל חלון בן הוא למעשה חלון ראשי, אשר מוגבל להופעה בתוך חלון אב ולא בשולחן העבודה. |< |ם])= שחזב !! הסוובּסוופה. 67 חלון אב זו -1- ם|פ | אוסהחו% 6!פ3] 100|5 |ההזם- | ספה| | שפו זהםם שת == ]| | שד עססם ]56 * 10 | :52 |* ו | חס > וםן- 4 3 2 1 ה | ([:) 1858581681 ) 8 / ו חלון (מסמך) ‏ | |] צעמ 17 בן זסוא ( 000 בק עב+ ב הגו[ 5בן1 ספוה | סבקוונסט 16 + גנסנזסנ סנוט מ ו ל . 2 טו[1 זַ1[בנטס65 1 ונק בונג מקובן[ 1(נוככי טגנכיקסנב ונבר[1 קרנז3נונונב * - וך 1 דו[ דב שה 35 3150 + הב הארה חן 5[ב!ה% 2155 1001 5+ 177161 = >התודולךב רכן ד אובת + תרשים 10.3: חלונות אב ובן בעיצוב ממשק מרובה מסמכים (01א). פרק 10: ניהול חלונות ‏ 245 עיצוב ממשק מרוב מסמכים בממשק מרובה מסמכים (פןא) חלון האב מהווה מסגרת תצוגה ועבודה לחלונות הבניס שלו. לדוגמה, שורת התפריטיסם של חלון האב משותפת בדרך כלל גס לחלונות בניס, כמו גס לרכיביס אחריס של ממשק האב, וביניהם שורת המצב וסרגל הכליס. ניתן לשנות את רכיבי הממשק כדי לשקף את הפקודות והמאפייניס של חלון הבן הפעיל. למידע נוסף על הידודיות (אינטראקציה) בין חלון אב לבין חלון בן שלו: ראה פרק 7 "חלונות" ופרק 9 "חלונות משניים". חלונות משנייס מוצגיס כתוצאה של הידודיות (אינטראקציה) בין חלונות אב או חלונות בניס במסגרת ממשק 1סו - כמו למשל תיבות דו-שיח, תיבות הודעה או דפי מאפיינים - ולרוב הס אינס נכלליס בחלון האב. חלונות אלה צריכיס להפעיל ולהציג תוכן על פי המוסכמות של חלונות משנייס הקשורים לחלון ראשי, אפילו אס הס מתייחסיס לחלון בן מסויס. עיצוב חלון פס הכותרת של חלון אב בממשק מרובה מסמכים צריך לכלול את הסמל ואת שס היישוס או האובייקט המוצגיסם בשטח העבודה שבחלון האב. בפס הכותרת של חלון בן יש לכלול את הסמל המייצג את המסמך, או את סוג קובצ הנתוניס ואת שס הקוב, כמודגם בתרשים 10.4. סמל היישום ₪ = שופ טוסטחוצ 6|פב] ]00[ |בחזם] | הפפח| | אפוע ובם ‏ ש6ום זב 1 ]הסהונוסט ₪ 5 סמל המסמך תרשים 10.4: פסי הכותרת של חלונות אב ובן בתוכנית עם ממשק מרובה מסמכים. למידע נוסף על תפריטי קיצור דרך: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים" ספק תפריט קיצורי דרך לסמל התוכנית בחלון האב, והשתמש במוסכמות לסמלי יישומיס בפס הכותרת. בתפריט יש לכלול את הפקודות שבטבלה להלן. 6 6461 - פיתוח ממשק משתמש פקודות קיצור דרך אפשריות עבור פס כותרת של חלון אב בממשק מרובה מסמכים: יצירת קובץ מידע חדש, או הצגת רשימה של סוגי קבצים הנתמכים על ידי התוכנית, שהמשתמש יוכל לבחור מהם. ו4 586 | שמירת כל קבצי המידע הפתוחים בשטח העבודה, ושמירת מצב העבודה של ממשק מרובה מסמכים. 0 הצגת חלון המאפשר למשתמש להגדיר שאילתה לאיתור קובץ נתונים מסוים. בנוסף, יש להציג תפריט קיצור עבור סמל פס הכותרת של חלון הבן. ניתן להחיל מוסכמות אלו גם על קבצי נתוניס שאינס מסוג 1סוז. ראוי לשיס לב שהקשה בו-זמנית על +!4 ומקש רווח צריכה להציג את תפריט הקיצור של החלון הראשי של היישוס, והקשה בו-זמנית על 81% ומקש יימקף'י - תציג את תפריט הקיצור של חלון הבן הפעיל. הפעלת חלונות וסגירתם בממשק מרובה מסמכים המשתמש מתחיל יישוס מסוג 1פוא (ממשק מרובה מסמכים) על ידי פתיחת היישוס עצמו, או על ידי פתיחת מסמך (או קוב נתוניס) הנתמך על ידי יישוס 1סא. כאשר מסמך 11 נפתח, חלון 1סוא של חלון האב נפתח קודם, ואז חלון הבן של המסמך נפתת בתוכו. כדי לתמוך במשתמש הפותח קבציס אחרים המשויכים ליישום, כדאי לכלול ממשק נוסף כמו תיבת הדו-שיח חס6קס. אם משתמש פותח מסמך 1פוא (ממשק מרובה המסמכים) מחוצ לממשק 1סא של חלון האב - לדוגמה, על ידי לחיצה כפולה על הקוב - וחלון האב של התוכנית כבר פתוח, כדאי לפתוח מופע נוסף של חלון אב 1סוא. למרות שפתיחת חלון בן בתוך חלון האב הקייס נראית יעילה יותר, החלון הפתוח החדש יכול להפריע למשימות בסביבת העבודה בחלון האב הקיים. לדוגמה, אס הקוב החדש הנפתח הוא מאקרו, פתיחתו בחלון האב הקיים עלולה לפגוע במסמכיס האחרים הפתוחים באותו חלון. אס המשתמש רוצה לפתוח קוב כחלק מקבוצה בתוך חלון אב 1ס!א מסוים, הפקודות מתוך החלון צריכות לתמוך בכך. חלון בו הוא למעשה צורה מיוחדת של חלון ראשי, ולכן צריך לתמוך בסגירתו על פי המוסכמות הנהוגות עבור חלון ראשי: צריך לכלול לחצן 01056 (סגור) בפס הכותרת ופקודה 61056 (סגור) בתפריט הקיצור של חלון הבן. כשהמשתמש סוגר חלון בן, כל השינויים שלא נשמרו עדיין מעובדיס בדיוק כמו בחלון ראשי. אין לסגור אוטומטית את חלון האב שלו, אלא אם כן חלון האב מספק תוכן או פעולות רק לחלון בן פתוח. כאשר המשתמש סוגר את חלון האב, יש לסגור את כל החלונות הבניס שלו. כשאפשר, צריך לשמר את מצב חלון הבן, כמו למשל הגודל והמיקוס בחלון האב, ולשתזר את המצב כאשר המשתמש פותח מחדש את הקובצ. פרק 10: ניהול חלונות | 247 הזזה ושינוי גודל של חלונות זפוא ממשק מרובה מסמכים מאפשר למשתמש להציו או להסתיר חלונות בניס כקבוצה, על ידי הזוה או מזעור של חלון האב. כאשר המשתמש מזיז חלון אב זסוא, יש לשמור על המיקוס היחסי של החלונות הבניס הפתוחיס בו. חלונות בניס ₪1 יכוליס לתמוך באותן פקודות חלון, כמו חלון האב שלהסם. לפיכך, עליך ליצור תפריטי קיצור לחלונות הבניס של יישומי פוא ולכלול את הפקודות 6צסוא (הזו), 5126 (גודל), 26ווחוחווא (מזער), 26ווחואבּוא (הגדל) ו-61056 (סגור). הזות חלון בן מגבילה את התנועה לתחוס חלון האב. במקריס רבים, גודל השטתח הפנימי של חלון האב עלול לגרוס לחיתוך חלון הבן. אפשר לתמוך בשינוי גודל אוטומטי של חלון האב כאשר המשתמש מזיז או משנה גודל של חלון בן לכיוון המסגרת של חלון האב או בכיוון הפוך. הערה: בחלון בן ממוזער ב-פווסשחו/ מופיע רק חלק מפס הכותרת והגבול שלו. הדבר מונע בלבול אפשרי בין חלונות בן ממוזערים לבין סמלים המייצגים אובייקטים. למרות שחלון אב 1סוא ממוזער מופיע כלחצן בשורת המשימות, חלון בן ]פוא ממוזער נמצא בתוך חלון האב שלו, כמוצג בתרשים 10.5. |< |ם]=. ₪ 6חה א הסווהסו! פקה 467 ופ אוסטחוע 6|ס3] 0085[ |בתזם" הספה| | ספוש 08ם שו ]אד ספ ] :506 + 10 | :526 | ו ך | חס" |<ום 6 )הסחונוסס 0 = תרשים 10.5: חלון בן ממוזער בממשק מרובה מסמכים (1סו)א). כאשר משתמש מגדיל חלון אב זסוז, יש להגדיל אותו עד לגודל המקסימלי, כמו כל חלון ראשי אחר. כאשר משתמש מגדיל חלון בן זסוז, צריך להגדיל אותו גם כן לגודלו המקסימלי. כשגודל גה עובר את הגבולות הפנימייס של חלון האב שלו, צריך לאחד את חלון הבן עס חלון האב שלו. סמל פס הכותרת של חלון הבן, הלחצן ₪65%076 8 6461 - פיתוח ממשק משתמש (שחזר), הלחצן 61056 (סגור) והלחצן 26וווזחזוא (מזער, במידה וקיים) צריכיס להיות על שורת התפריטיס של חלון האב, באותו מיקוס יחסי של פס הכותרת של חלון הבן, כמודגס בתרשיס 10.6. הטקסט של פס הכותרת בחלון הבן צריך להצטרף לטקסט של פס הכותרת בחלון האב. |< וםן= = + זב ]חס וטס - סחובּ!* הסוובס/!פקהא 6 |< |5|- כ|16] אוסמחוע 306[ 005[ )התזסת הספה| | סו פוטם 6ום | = ₪ -- ₪ ₪ ₪ ₪ |* 80 | :55 - 10 ] 56 - וז | חס 6 5 4 3 ' 1 חָ | או%616] 61 1881641 ) / ו ל 13667 .12 85הזס1' עמ ו 2% 7 שונננונכסשע 6ו[1 ונכ +סבקהונג ע6+ב6נק צב+ ב 4בו[ 5בו[ 150 6סבקטנסס ₪[++0 ונסנזסנשסנטונג מו / : ,0 אנכ[ 1קסננקי 04 5צפענת סב'צנסנבוזג טו[+ 6560131[7 ,0 פונגק בוזנג סקיבן[ ב[נוכסי פונסקסנב ונבו[1 זרנ5נונננב * - הנונ פוזג הונננונססטע 280נ615נק 6ו[1 5317[ 15 6150 +סבקוונסס ונג 01315+ 53[55 1991 6+ ו[זג/אי ‏ . וננומזב (1.2) עבוק ב קונננ1)ס +6:עבח: שו[1 ונס קונננבפסקקב סנב 012-2021085 ,41505 +סבקוזנסט כנטנוב 0+ 0כנזנ310 13 .6325 הבסבנטוונ2 צכ+ שו[+ נוסקי ונבנ ונכע+20160) ע56סקוזנס-) 08:סעסג1/1 שו['1 | .8ענס61ק6ע [03נ55ב[0 ₪ו[+ 01 6סונפבנסק 3 ב נ80החננ)[נסוב (%) 58/65 ? 1 .06 0150 +86רח 0 .1.5 נד ה ג ו 1 4 צ6פסקוזנסי) שו[+ 60₪156ל 5'+בו[1 .565ונו5ש [ב סנפנסוב 11 17 13 ,מנפנטוג 04 9111 111185 212-1542108 6שעו[+ ונב ונטס בנכג+201!60) 3 | 186526 | 63456 6% 8% טנ :שצב קיטו[ 1 . ונסוזנוננ11613נ6 [טנב הונכנ)בודבנ כ +ונג 6 5 26571%6 = 315386 >פן טוננקובע+5 בנ0פהננ)1נו1/1 504%כונסג1ו1 ,+נבככ1010 בג נפהונגז[נ!/ך 500866 | 45/2236 37883% סד שנב %5עכחגו 11656 1 . ונסקוכט[+1266 בנהוזננ)[נו1/1 504%כינסג]/1. בונב ד יש רעיש ה ל דרת 5ל- !)גוס מונט[+ 01160%/ 0+ שננו5 6ל - אוס[6ל 6שאופמקוטע תרשים 10.6: חלון בן מוגדל בממשק מרובה מסמכים (1סן)א). כאשר משתמש מגדיל חלון בן אחד אשר מתאחד עס חלון האב ואז עובר לחלון בן אחר, צריך להציג את החלון השני גם כן בהגדלה. באותו אופן, כשהמשתמש משתחזר חלון בן ממצב מקסימלי לגודלו הקודם, צריך לשחזר גס את כל חלונות הבניס האחריס לגודלס הקודס. מעבר בין חלונות בנים בממשק מרובה מסמכים עבור חלונות בניס מסוג 1סו השתמש במוסכמות עכבר שכיחות להפעלה ולמעבר בין חלונות ראשיים. מקשי הקיצור המומלציס למעבר בין חלונות בניס הס 6=+60%1 ו-39ד+661 (ו-5₪16 עס שילובים שוניס לנוע לאחור). בשורת התפריטיס של חלון האב יש לכלול תפריט שסצחוש (חלון) עס פקודות למעבר בין חלונות בניס ופקודות לניהול ולארגון החלונות בתוך חלון אב מסוג 01, כמו 6(ד (פרוש חלונות אופקית/אנכית) ו-6856866 (הצג חלונות מדורגיס). כשמשתמש עובר בין חלונות בניס, תוכל לשנות את הממשק של חלון האב - כמו לדוגמה שורת התפריטים, סרגל הכלים או שורת המצב - כדי לשקף את הפקודות המתאימות לחלון הבן המסוים. עס זאת, יש לשמור על עקביות ככל האפשר, בשמירה על תפריטיס המייצגיס את קבצי המסמכיס ושולטים על היישוס או על סביבת חלון האב כולה, כמו תפריט ₪16 (קובצ) או תפריט עשסשחוצצ (חלון). פרק 10: ניהול חלונות 249 שיקולי עיצוב ממשק מרובה מסמכים (1!א) מציע יתרונות רבים, כמו שיתוף רכיבי ממשק חלון האב (תפריטים, סרגלי כליס ושורות מצב), כדי ליצור ממשק יעיל מבחינת גודלו. ממשק וה גם מאפשר הפרדה לוגית של התצוגות שלו מתצוגות של חלונות של מסמכים או יישומים אחרים. עס ואת, לממשק 1סו יש גם מספר מגבלות: ראשית, הוא תומך בעיצוב ממוקד-יישומיס מסורתי. למרות שהמשתמש יכול להפעיל יישוס זסא על ידי פתיחת אחד המסמכים או קבצי הנתונים שלו, ממשק היישום חייב להיות נראה למשתמש כדי שיוכל לפתוח ולעבוד עס מספר מסמכים במסגרת אותו חלון אב. יישוס בעל ממשק מרובה מסמכים (פו!א) יכול גס לבלבל ולתסכל משתמשים הרגילים לעבור בין מסמכיס על ידי שימוש בלחצניס נפרדים כדי לעבור בין שורות משימות שונות, או בלחיצה על פה3ד+84|6. בדומה לכך, משתמשיס מתקשיס להבתין איזה מסמכים פתוחים, מכיון שיש לחלון האב רק לחצן אחד בשורת המשימות. כאשר המשתמש פותח מספר קבצים באותו חלון אב מסוג 1סוא, יחסי התכולה בין החלונות הבניס לבין האובייקטיס הנצפיס בחלונות אלה אינס עקבייס. כלומר, למרות שחלון האב מספק מכולת תצוגה לקבוצת החלונות הבנים, הוא אינו מספק מכולה לקבציס שחלונות אלה מייצגים. דבר זה הופך את היחסיס בין הקבציס לחלונות שלהס ליותר מופשטים, ובכך הופך תוכנית עס ממשק מרובה מסמכיס לקשה יותר ללימוד למשתמשים מתחילים. באופן דומה, מכיון שחלונות אב בממשק 11 אינס מכילים למעשה את האובייקטיס הפתוחים בתוכס, ממשק 1פ!ו אינו תומך בפתיחה יעילה מחדש של חלונות היישוס למצבס האחרון. כאשר המשתמש סוגר את חלון האב ולאחר מכן פותח אותו מחדש, התוכן לא יכול להישמר מפני שמצב התוכנית חייב להישאר בלתי תלוי בקבציס שנפתחו בו לאחרונה. ממשק מרובה מסמכים יכול להפוך היבטים מסוימים של ממשק 60% למורכבים יותר, ללא כוונה תחילה. לדוגמה, אס המשתמש פותח מסמך טקסט ואז פותח חוברת עבודה המשובצת בתוך מסמך הטקסט, קשרי הגומלין בין המשימה לבין ניהול החלונות נשברים. וּאת, מפני שחלון חוברת העבודה המשובצת אינו מופיע באותו חלון האב מסוג זס!א. לבסוף, טכניקת הממשק מרובה המסמכים לניהול חלונות על ידי תחימת חלונות בניס בתוך חלון האב יכולה להיות לא נוחה ולא מתאימה למשימות מסוימות, כמו למשל עיצוב עם כליס לחלונות ותבניות טפסים. בדומה לכך, אופי הסידור של חלונות בניס יכול להקשות על המשתמש להבדיל בין חלון בן הנמצא בתוך חלון אב, לבין חלון ראשי שווה ברמתו לחלון אב, אך נמצא מעליו. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש 11 שילוב עם המערכת משתמשים מעריכים שילוב מושלס בין המערכת והיישומיס שלהם. פרק זה דן בשילוב התוכנה שלך עם המערכת ובהרחבת תכונות המערכת, ובכלל זה שימוש ברישום (₪60150) כדי לאחסן מידע אודות היישוס. הפרק גסם כולל מידע על התקנת היישוס, שימוש במוסכמות למתן שמות ולתמיכה בתכונות מעטפת, כגון שורת המשימות, לוח הבקרה וסל המחזור. בפרק זה ניתנת סקירה מקיפה על הנושאיס השוניס. פירוט מעמיק של כמה מהם הוא מעבר לטווח הדיון של ספר זה. למידע נוסף על מוסכמות אלו, ראה את התיעוד באתר אספוא המקוון בכתובת : 566.35 / 66זשץ /זש / הח60.+0501ו6ווח. ה 50 / / :קשסת. ייתכן שכמה מהמוסכמות והתכונות שיידונו אינן נתמכות בכל הגרסאות. שימוש במערכת הקבצים מערכת הקבצים היא אחד משירותי היישוס התשוביס ביותר שמספקת פוסטחו\. שילוב נכון עס מערכת הקבצים הזו הינו קריטי לפעילות התקינה של היישום ולא פחות מכך - לשימושיות ולאמינות של המערכת. מיקומם של קבצים אחסן את קבצי היישוס והקבציס הנוצרים על ידו בתיקיות המוגדרות על ידי המערכת כגון 1!65- וח3זפסזק, %5חהסוחט6סכ ץ1 ו- 03% חהסוצב3ּסו!1כקקה. הימנע מאחסון קבציס כלשהס בתיקיית השורש של הכונן הקשיח של המשתמש, אלא אס כן המשתמש ציין מיקוס גה כמיקוס היעד המועדף. תיקיות מערכת אלו עוזרות לשמירה נפרדת של נתוני המשתמש ושל קוד היישוס - דבר המקל על ניהול המערכת וביצוע הגיבוי השוטף, ומספק תמיכה טובה יותר במערכות של ריבוי משתמשיס ושיתוף משאביס. שימוש בתיקיות שהוזכרו מוסיף לחסינות המערכת וליציבותה. קבציס ותיקיות מאורגניס בצורה ברורה וצפויה. הדבר עוגר למשתמשיס לחימנע משינוי קבציס בשוגג ומפגיעה בשלמות היישוס או המערכת. פרק 11: שילוב עם המערכת | 251 הפונקציה ()0ז08ז0!06-)5766 של [קה (ממשק תכנות יישומים) המיובאת מקובץ |ו0.ז0!06+ח5, מאפשרת למצוא את המיקום (כולל השם המקומי) של תיקיות המערכת הסטנדרטיות. למידע נוסף על עקרונות מעטפת בסיסיים: ראה באתר אספ!! המקוון שבכתובת: !56 / 6 / זט / ה ה60.+)0ס5סו6ווח. ה 50 / / :קשה היכן לאחסן קבצים: שם התיקיה מה לאחסן בתיקיה זו? פחפוחטססכ עו | מסמכים שנוצרו על ידי המשתמש או קבצי נתונים. זו עו\1הסוהטססכ עו | תמונות שנוצרו על ידי המשתמש, או על ידי מצלמה או סורק. <שם-יישום>68!ו= הזפזטָסזק | קבצים לקריאה בלבד של יישומים, ספריות ודוגמאות. 1!65= הסה וה85)0!ו= התהזפָסזם | שירותים או רכיבים משותפים. <שם-יצרן> 05507ַחו501 0ח 5)הסוחטססכ | נתוני יישום מותאמים אישית עבור כל משתמש <שם-יישום>819 חסוופסווסק\9וחה! | בנפרד, והזמינים עבור משתמשים נודדים. 5חו5611 0ח פזהסוהטסס | נתוני יישום הניתנים למחיקה שאינם דרושים 818 הסהסווסס\סחהא זספט | למשתמשים נודדים. <שם-יישום>חו560 |8סס.1 5078 |54ח5610 0ח פוהסוחטסס | נתונים דינמיים מקומיים המתייחסים לכלל <שם-יישום>8 חהסוטסווסקה | משתמשי המערכת. 5 ווובּיוףסיוק לשמירת קבצי יישומים המיועדים לקריאה בלבד רצוי שתיצור תיקיית משנה בתיקיה 5 וווהיוףסיזפ. כלול בה את קבצי ההפעלה שלך (6א6.), כמו גם את קבצי !61., קבצי העזרה, קבצי 4 קווס, או קבצים קבועיס אחרים. תוכל לאחסן בה גם קבצי תמיכה אחריס המשמשים את היישום. תוכל להשתמש בתיקיית המשנה 1165 הסוחוה 60 עבור רכיבים משותפים, או שיתופיים (כגון קבצי !61.). קבציס שברצונך למנוע גישת משתמשים אליהם עליך להגדיר כקבציס מוסתרים על ידי המאפיין ח646וו. עליך לשקול את סידור הקבציס שאתה מספק עם היישום. בנוסף למבנה המומלצ עבור קבצי ההפעלה והתמיכה העיקרייס של היישוס, תוכל ליצור תיקיות מיוחדות עבור מסמכים, תבניות, כלי המרה, או קבצים אחרים שהמשתמש יכול לגשת אליהס ישירות. 2 זן6461 - פיתוח ממשק משתמש מסמכים וקבצי נתונים אחרים שנוצרו על ידי המשתמש שמור את כל קבצי המסמכים הנוצרים על ידי המשתמש בתיקיה 65חסוחטססס עוו₪!. השתמש בתיקיה וו כתיקיית ברירת המחדל של תיבת הדו-שיח 45 58/6 של חיישוס. שמור את כל התמונות הנוצרות על ידי המשתמש בתיקיית המשנה 5שוששסום עוו!. הימנע מיצירת תיקיות משנה משלך בתיקיות %5ח6ווט6סכ ץ₪1 ו-65ז6₪0ו עוא, אלא אס היישום מייצר קבצים הקשורים לנתוניס המיוצרים על ידי המשתמשים. במקרה זה, עדיף להגדיר מבנה השומר יחדיו את הקבצים הקרובים. נתוני יישום בתיקיה 03%3 חסוז63ו1קקה תוכל ליצור קבציס שוניס שאינס נגישיס ישירות על ידי המשתמשים. סוגי קבציס לדוגמה: מילוניס מותאמים, תיבות דואר, היסטוריה של פעולות משתמשים, קבצי אינדקס וקבצי תיעוד שונים (08). אם אתה כולל יישומיס רביס בתיקיה 23%3 ח16300, תוכל ליצור תיקיה עס שס הארגון שלך, שבה יהיו תיקיות משנה עבור כל יישוס, או מוצר תוכנה. המערכת מספקת שלוש תיקיות 03%8 ח0ו63%ו1מקא עבור סוגי הקבציס הבאים : + התיקיה שם-משתמש - לאחסון קבצי משתמש מותאמיס אישית (לדוגמה, עבור 2000 5אוסחו/\: <שם משתמש> 560008 300 %5חסוחט6ס:6). %+ תיקיית הגדרות מקומיות (10!06 פַח5600 |1068) - לאחסון קבצי משתמשים לשימוש ומני שניתניס למחיקה. + התיקיה 5ז 4]]056‏ - לאחסון נתוני יישוס מקומייס המשותפים לכל המשתמשים, כגון קבצי תיעוד וקבצי אינדקס. מוסכמות לשמות לקבצים הימנע משמות קבציס לא ברורים, דו-משמעיים, או שמות מקוצרים חסרי משמעות. תמיכת פאוסחו/\ בשמות קבציס ארוכיס (עד 255 אותיות) מאפשרת להגדיר שמות ברוריס לקבצים ותיקיות הזמיניס למשתמשים. תמיד השתמש בשס המלא של קוב בעת הצגת שס הקובף. שם מלא של קוב יכול להכיל את כל התווים, מלבד: "! < > 1*:/. כאשר היישוסם מספק אוטומטית שס קובץ, השתמש בשם המספק מידע משמעותי. לדוגמה, קבציס שנוצרו על ידי היישוס יקבלו את סוג השס המוצע על ידו, כמו לדוגמה, גיליון נתוניס 660ח5אזס/)) או מסמך (חסוחטססכ). כאשר קובצ מסוג גה כבר קיים בתיקיית היעד, הוסף מספר בסוף השס המוצע, כמו לדוגמה 2-חסוחטסס. בעת הוספת מספריםס לשמות הקבצים המוצעים, השתמש במספרים בסדר עולה שאינס מתנגשים עס שסם קיים באותה תיקיה. כאשר אתה יוצר שס קוב, המערכת יוצרת אוטומטית גס שם קוב תואס (41₪5) מסוג 05ס-₪85. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 253 אין צורך להציג את סיומת הקוב (נקודה ושלושה תוויס), אלא אס המשתמש בוחר באפשרות להצגת סיומות, או אם הסיומת אינה מסוג הסיומות המקובלות במערכת. לצורך ניהול נכון של הצגת הסיומות השתמש בפונקציית המערכת ()010ח5/1661:1!61 להצגת שמות קבצים. כך מובטחת הצגה נכונה של שמות הקבצים בהתבסס על עדיפויות המשתמש. בעת שימוש בפונקציות 5166-6700 וב-1!611₪/6-66%, המערכת יוצרת אוטומטית תבנית נכונה של שם קובץ. למידע נוסף על פונקציות אלו: ראה 506 חז0ס3|ק 60508 באתר המקוון בכתובת: 5.3 06 1 / הה60.+0501ו6ווח. הפוח / / :כקזה המערכת משתמשת בסיומות של קבצים (בדרך כלל שלושה תוויסם) כדי לתאר סוגי קבצים, ואין להשתמש בסיומות כדי להבדיל בין צורות שונות של אותו סוג קוב. לדוגמה, אם היישוס שלך מכיל פונקציה לגיבוי אוטומטי של קובץ, שם קובצ הגיבוי יהיה <סיומת>.<שם קוב גיבוי> (תוך שימוש באותה סיומת) או שוות ערך הגיונית כלשהי, ולא סתסם 88%.<שם קוב גיבוי>. הסיומת מצביעה על כך שסוג הקוב שונה. בדומה, אין להשתמש בסיומות קוב של פ5שסטחו/, אלא אם כן הקוב מתאים לסוג הסיומת. כאשר היישוס שומר קוב>, ודא שנשמר גס תאריך היצירה שלו ותכונות אחרות הנשמרות בנפרד מתוכן הקובצ. ביישומיס פשוטיס הפותחיס ושומריס קובץ, הדבר נעשה אוטומטית, אולס יישומיס יותר מורכבים עשוייס ליצור קוב זמני, למחוק את הקוב המקורי, ולהחליף את שם הקוב הזמני בוה של המקורי. במקרה זה, היישוס צריך להעתיק אל הקוב החדש את תאריך היצירה, את מידע האבטחה, או כל מידע חיצוני אחר של הקוב> הישן, תוך שימוש בפונקציית המערכת הסטנדרטית. לדוגמה, הפונקציה ()₪671366116 ב- 2000 פאוספחוצ מעבירה את כל המידע הדרוש. תפקודן של מערכות ניהול קבציס מסוימות תלוי בתאריך יצירת הקבציס הנכון. כאשר קוב מועתק, השתמש במיליס העתק של כחלק משם הקובצ הנוצר. לדוגמה, קבע את השס העתק של דוגמה (0!6ח58 ז0 שְ600) לקובצ ששמו דוגמה (58006). אס הקידומת העתק של כבר מוקצית לקובצ, כלול מספר בסוגריים, כמו: העתק (2) של דוגמה (6!ח59 +0 (2) ץ600). תוכל להשתמש בשיטה זו גם עבור קישורים, אלא שכאן הקידומת תהיה קישור ל (סז אחו1) או קיצור דרך ל (60 +160וסח5). כמו כן, חשוב לתמוך בנתיבי 6אש כדי לזהות מיקוס של תיקיות וקבציס. שמות קבציס ונתיביס בנוהל 6א נראיס כך: 6% 006 תס 5 שמות 6א( מאפשריס למשתמשים לסרוק ישירות את הרשת ולפתוח קבציס ללא צורך ביצירת קישורי רשת מפורשים. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש היכן שניתן, הצג את שס הקוב המלא (ללא הסיומת). מספר התוויס שביכולתך להציג תלוי בסוג הגופן ובהקשר בו מוצג השם. מכל מקוסם, תן מספר מספיק של תוויס, כך שמשתמשים יוכלו להבדיל באופן סביר בין שמות. קח בחשבון קידומות נפוצות, כגוו העתק של או קיצור דרך של. אס אינך מציג את השס המלא, ציין שהשס קוצר על ידי הוספת שלוש נקודות (...) במקוס שבו קיצצת את השם. במקריס בהס מוצג שס קוב>, אך לא ניתן לערוך אותו, תוכל להשתמש בשלוש הנקודות לקיצור שס הנתיב. במקרה וה, כלול לפחות את שני הערכיס הראשוניס שבתחילתו ובסיומו של הנתיב תוך שימוש בשלוש נקודות במקוס הערכיס האמצעיים, כמו בדוגמה זו: 6 ץוזזססוסת ץו... 6זהח5 ץוזסעז56 ץוא\ כאשר אתה משתמש בסמל לייצוג משאב רשת, הוסף לו תווית עס שם המשאב. אס עליך להראות את הקשר הרשת ולא להשתמש בנתיב 6אש, הוסף תווית למשאב על פי דוגמה זו: <שם משאב> ב <שס מחשב> 6 60 חס 3006 650006 קבצי נתונים שיתופיים כאשר מאחסניס קוב באזור שיתופי של הרשת, הקוב צריך להיות נגיש לכל המשתמשים. עליך לעצב את הקובצ, כך שניתן יהיה לפתוח אותו בו-זמנית על ידי משתמשים אחדים. רמת הגישה הבו-ומנית שעליך לספק תלויה בסוג הקובצ; והכוונה לכך שעבור מספר קבצים עליך לתמוך בגישה בו-זמנית לפי מילה, פיסקה, קטע, עמוד וכך הלאה. ספק רמזצים ויוואליים ברוריס באשר למידע הניתן או שאינו ניתן לשינוי. כאשר אינך יכול לתמוך בגישה למשתמשים מרובים, ספק למשתמשים אפשרות לפתוח העתק של הקובצ, אס הקוב המקורי כבר פתות. מנקי כונן אס אתה מספק מטמון קוב זמני שהמשתמש יכול לרוקנו, שלב במערכת מנהל ניקוי-כונן (קטח6168 156). מנקה כונן הוא אובייקט 60% המפעיל את הממשק וטס ץכ וחד המערכת מספקת תיבת דו-שיח סטנדרטית המאפשרת למשתמש לנהל מערכת אחסון זמני. המערכת גס מספקת גישה לתיבת דו-שיח וו דרך תיבת ההודעה 6 , אשף התחזוקה (2870ו) 66ח8ח6שחו18/) וחלון מאפייני הכונן. כאשר תיבת הדו-שיח מוצגת, היא תקרא למנהל ניקוי-כונן כדי לבטל שטחי אחסון הזמנייס שבוטלו, ולצרפס למאגר שטח האחסון הפנוי. למידע על רישוס מנהל ניקוי-כונן ושילובו של היישוס עס אשף התחזוקה (0ז8?ו/ 6סחהַחסחואו!ז), ראה את התיעוד באתר: כ06/50%.35ו0/וש / וח60.+0501ז6ווח. ה5 / / :כקססת. פרק 11: שילוב עם המערכת | 255 שימוש ב-+ץ₪6015%7 5'סחו/ מספקת מאגר מיוחד הנקרא צזז₪6915 (רישוס). ה- ץ5ו₪99 משמש כמסד נתוניס מרכזי המכיל מידע תצורה של משתמשים, יישומיםס וכל מידע אחר הקשור למחשב. למרות שה- ₪605 אינו אמור לאפשר גישה ישירה למשתמשים, המידע האצור בו משפיע על ממשק המשתמש של היישום. מידע ה- 860157 קובע את הסמלים, הפקודות ותכונות אחרות המוצגות עבור קבציס. כמו כן, ה- ץ₪60150 מקל על מנהלי מערכת (15080015חו400// הה5%6ץ5) לנהל ולתמוך במידע תצורה המשמש את היישוס, והוא חוסך מידע מיותר המאוחסן במקומות אחרים. דוגמאות של רשומות 860157 הניתנות בפרק זה מייצגות רק את היחסיס ההיררכייס של הנושאים העיקריים. למידע נוסף על ה- ₪015 ועל תבנית קובצ הרישום, ראה את התיעוד שבאתר המקוון: ק06/50%.35ו0/ וש / ו 05016.60ו6ווח. ה 50וח / / :קסת. אסור לו ליישוס להיכשל בכתיבת רשומה לתוך ה- ץ580ופפ₪, מכיון שהרשומה כבר מותקנת. כדי לוודא שכך באמת יהיה, השתמש בפונקציות יצירת רישוס כשאתה מוסיף רשומה. רישום סוגי קבצים חדשים כל קובץ הנוצר על ידי התוכנה שלך צריך להיות בעל סוג קובץ רשוס (אם אינו סטנדרטי, עליך לבצע רישוס שלו במערכת), גס אס הוא מוסתר או נראה לעיתיס רחוקות על ידי המשתמשיס. הדבר חשוב כדי שהמשתמשים יוכלו לדעת כיצד נוצר כל קוב שמאוחסן במחשב. היכן שניתן, השתמש בסוגי קבצים מקובליםס במערכת 5וס0חו/. עבור סוגי קבצים מיוחדיס אחרים שבשימוש היישום שלך, עליך לודא שנרשמו עבורס סמל וסוג קובצ ידידותי. אס התוכנה יוצרת קבציסם שאסור למשתמשים לשנות, עליך לרשוס את סוג הקובצ ולציין עבורו את האפשרות חס6קססא, כמתואר בסעיף יירישוס פקודות"י בהמשך הפרק. עבור כל סוג קוב שרושמיס במערכת צריך לכלול לפחות שני ערכים: ערך עבור סיומת הקוב וערך לזיהוי סוג הקוב. הערה: מהם 6קץד ₪16 (סוג קובץ) ו-61355 (מחלקה)? סוג קובץ מציין משפחת קבצים. כך לדוגמה, קבצים גרפיים מציינים סוג קובץ, השונה מקבצי טקסט. בתוך משפחת הקבצים מסוג קובץ מסוים אנו מוצאים קבצים בעלי סיומות שונות, אלו הן מחלקות. כך לדוגמה, במשפחת הקבצים הגרפיים נמצא מחלקות שונות, כגון 068[, א6ק, 605 ואחרות. סיומות אלו מבדילות בין מחלקות שונות של קבצים באותו סוג, ובדוגמה זו - במשפחת הקבצים הגרפיים. 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש מפתח סיומת הקובץ הערך של סיומת הקוב ממפה את שס הסיומת למזהה סוג הקוב>. כדי לרשום סיומת, צור מפתח משנה עבור ד₪00 6125555 צפאא והשתמש בסיומת בת שלוש אותיות (או יותר), והגדר את ערך ברירת המחדל למציין סוג קוב: ז₪00 6125555 זפאח 67/0610 = 6%1. תוכל להשתמש גס בסיומת ארוכה יותר (ארבע או חמש אותיות), כדי למנוע התנגשויות אפשריות עס יישומיס אחריס. עבור הערך של מזהה סוג הקובצ (הידוע גס כיימזהה תכנותייי, 1060007 6הוחהוטסזס, או ס1 פָסזופ), השתמש במחרוזת המזהה באופן ייחודי מחלקה (0!855) נתונה. מחרוזת זו היא בשימוש פנימי של המערכת ואינה חשופה ישירות למשתמשים (אלא אס היא מיוצאת במפורש בעזרת כלי עְחַפופַפח מיוחד); לכן, אינך צריך להתאיס (1068|260) ערך ה לגרסאות מקומיות. הימנע מהקצאת סיומות רבות לאותו מזהה סוג קוב 10600860 6מץד 6ו=). כדי להבטיח שהמשתמש יוכל להבחין בין סוגי קבציס שוניס הגדר את הסיומות, כך שלכל אחת מהן יהיה מזהה ייחודי. אם היישוס מכיל קבצי שירות שהמשתמש אינו פועל עליהס ישירות, עדיין עליך לרשוס עבורס סיומת (וסמל), ועדיך שזו תהיה סיומת זהה שתקל על הזיהוי שלהס. בנוסף, סמן אותס כקבציס נסתרים, בחלון מאפייני הקוב. נסה תמיד להגדיר מזהה ייחודי עבור סוגי הקבצים של היישום שלך, ובדוק את הרישוס כדי למנוע מחיקת ערך סיומת קייס והחלפתו, פעולה העלולה לפגוע בקבצי המשתמש הקיימים. חשוב יותר, הימנע מרישוס סיומת העלולה להגדיר מחדש סיומות נפוצות הנמצאות בשימוש המערכת, או להתנגש בהן. מידע על סיומות קבצים נפוצות, ראה באתר האינטרנט של ₪167050% בכתובת: 51.35 / 006 / וט / הח60.+0501ז6ווח. ה5ח / / :כקססת. המפתח של מזהה סוג קובץ ערך הרישוס השני שעליך ליצור עבור סוג קובץ הוא סיווג המחלקה שלו (15 9סזק). השתמש באותה מחרוזת ששימשה אותך עבור מזהה סוג הקוב וערכי הסיומות שלו, צור מפתח והקצה שם סוג עבור ערך ברירת המחדל של המפתח, כדלהלן: ז₪00 6125555 זפאח 67/0107 = 6%1. 0806 71/06 = "ז1/76ה6100קע 167 תחת מפתח זה עליך להגדיר את מאפייני המעטפת (ו(506) ו-60 של המחלקה (6|855). כלול רשומה זו גם אס אין לך מידע נוסף לכלול במפתח זה; כך תספק למשתמש תווית המשמשת לציהוי סוג הקובצ. בנוסף לכך, תוכל לנצל את המפתח לרישוס הסמל של סוג הקוב. פרק 11: שילוב עם המערכת | 257 הגדר את שסם הסוג (ידוע גס כ- 6וזו63כץדז56חוהּו) כצורה הניתנת לקריאה של מזהה סוג הקוב שלו, או שס המחלקה. עליו ליידע את המשתמש על שס האובייקט, התנהגותו, או יכולתו. שס סוג יכול להכיל את כל המרכיביס הבאיס. מרכיבי שם סוג קוב: מרכיב תפקיד שם ארגון (6חאח חקו 00) אמצעי זיהוי של המוצר. שם יישום (6וחהּח חסטפּסווסקה) | היישום שמפעיל את אובייקט הנתונים. סוג נתונים (1/06 ה31כ) הקטגוריה הבסיסית של האובייקט (לדוגמה, ציור, גיליון נתונים או צליל); הגבל את מספר האותיות ל- 15. גירסה (חסו9ז9/) הבחנה בין גרסאות רבות מאותו סוג בסיסי; תוכל להשתמש בזאת לצורך גרסאות משדרגות. בעת הגדרת שס סוג, השתמש בצורת כתיבה המקובלת לכתיבת כותרת ספר (אותיות רישיות). השס יכול להכיל מספר מקסימלי של 40 אותיות. השתמש באחת הצורות המומלצות הבאות: 486 הסוופסו|סק 6חזּ עחההקר וס | לדוגמה, 650661אזס// |66א= ספסזסוו. 6 [חסופזס /] שם חברה שם יישום [גירסה] סוג נתונים 486 הסוז8סו!קקה-6חחה עח8קרחס6 | עבור מקרים שבהם שם היישום ושם 6 [חסופזס/] | החברה זהים. שם חברה-שם יישום [גירסה] סוג נתונים לדוגמה, +חסוחטססכ 2.0 6ז6\/8|סחחהא=. 6חהצ! הסוז8סו!ססג/ סופא עֶחהקו 00 | כאשר שם היישום מתאר בצורה מספקת [חסופז6/] | את סוג הנתונים. לדוגמה, 7800 ספסזסוו/. שם חברה שם יישום [גירסה] שמות סוג אלה נותניס למשתמש דרך ברורה להתייחס לאובייקטים. מכיון ששמות סוגי אובייקטים מופיעים בכל רחבי הממשק, המשתמש מודע לסוג האובייקט ולהתנהגות הקשורה אליו. למרות זאת, משוס אורכם, ניתן לכלול גס שס סוג מקוצר. שם סוג מקוצר (6וח8 6מץד +וסח5) הוא סוג נתון המהווה חלק משס הסוג המלא. יישומיס התומכיסם ב-60%1 כוללים תמיד ב- עשפו ערך של שס סוג מקוצר. השתמש בשס סוג מקוצר בתפריטיס נפתחיםס ובתפריטי קיצור. לדוגמה, |66א₪ 670506 א זס נקרא בתפריטיס בשס '66%ח5אזסציי. כדי לספק שס סוג מקוצר, הוסף מפתח משנה מסוג 06ץ7דז56שאש4 תחת מפתח המשנה הרשוס של היישוס (שנמצא תחת מפתח 515 61), כמוצג להלן. 8 641 - פיתוח ממשק משתמש ז₪00 6|]25555 זפאח 67/0610 = 6%6. 0806 /0/50/8 6קע7 6 = "ז76/ה0100ק 7 ]0010761 015102+ = סז615 פז|6 )הו 161510 566 אטב 6 706 500/17 = 2 למידע נוסף על רישום שמות סוג ולמידע נוסף שעליך לכלול תחת מפתח כ6151: ראה את תיעוד 015 באתר המקוון בכתובת: 5.3 ₪06 ₪1 / ה ה60.+0501ו6ווח. הפוח / / :כקזה אס שם סוג מקוצר אינו זמין מכיוו שהמחרוזת לא נרשמה, השתמש בשם המלא. עבור פקדיס המציגיס את השס במלואו, אתר שטח ברוחב המספיק ל-40 תוויס. להשוואה, תוכל לעצב שטח המספיק ל-15 תוויס לשימוש בשס המקוצר. רישום סמלים המערכת משתמשת ב- ₪685 כדי לקבוע מהו הסמל שיוצג עבור קובצ מסויס. עליך לרשוס סמל עבור כל קובצ נתוניס הנתמך על ידי היישוס שלך, ושברצונך שהמשתמש יוכל לזהותו בקלות. צור ערך מפתח משנה מסוג 6/30/8160₪, תחת מפתח משנה של מזהה סוג הקוב שיצרת והגדר את ערכו כשס הקוב המכיל את הסמל. לרוב, השתמש בשסם קוב ההפעלה של היישוס ובאינדקס של הסמל שבתוך הקובצ. ערך האינדקס תואם למשאב הסמל שבקובצ. מספר חיובי מייצג את מקוס הסמל בקובצ. מספר שלילי תואם למספר ה-10 (מספר הציהוי) ההופכי של הסמל. סמל היישוס צריך להיות משאב הסמל הראשון בקובץ ההפעלה שלך. המערכת משתמשת תמיד במשאב הסמל הראשון שבקובצץ ההפעלה לייצוג קבצי הפעלה. משמעות הדבר היא שערך האינדקס עבור קבצי הנתוניס שלך יהיה מספר גבוה מ-0, כדלהלן: זדססא 6125555 זפאה 0806 50/8 6קע7 6 = "ז76/ה0100ק 1/7 [006%/, ] 288 = ה6160!ט613ס במקוס רישוס קוב ההפעלה תוכל לרשוס שם של קוב ספריה דינמי מקושר (ו!6.), קוב סמל (ססו.), או קובץ מפת סיביות (טוחפ.) לצורך מתן סמל לקובצ הנתוניס שלך. אם סמל אינו קיים או אינו רשוס, המערכת מספקת סמל הנגזר מסוג קוב היישוס הרשום. אס אין סמל זמין עבור היישוס, המערכת מספקת סמל כללי. סמלים אלה אינס מאפשרים זיהוי ייחודי של היישוס שלך, ולכן עדיף לעצב סמליס ולרשום אותס במפורש עבור היישום וסוגי קבצי הנתוניסם המשויכים לו. עבור הסמלים, כלול גרסאות של 16 צבעים ו-256 צבעיס בגדלים אלה: 16*16 פיקסלים, 32*32 פיקסלים ו- 48*48 פיקסלים. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 259 למידע נוסף על עיצוב סמלים לקבצים שלך: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". רישום פקודות רבות מהפקודות המופיעות כסמלים, ובכללן 0+ 5606, ₪ס, צְקסס, 6פבּק, 61666ם, 500% 6ז0763, סוהַ3ה₪6 ו-%65ז6קסזק, מסופקות על ידי המכולה שלהן - התיקיה המכילה אותן או שולחן העבודה. אין וה מספיק ועליך לתמוך בפקודות העיקריות של הסמלים, הנקראות גס פעלים (05ז6/), כגון חס6קס, 6ם, עְבּןק ו-זחזוק. תוכל לרשוס גס פקודות נוספות הקשורות לסוגי הקבציס שלך, ואפילו פקודות עבור סוגי קבציס אחרים. כדי להוסיף פקודות אלו, במפתח ₪00 6125555 צשא₪ עליך לרשוס מפתח משנה מסוג |/586 עבור כל פועל, ומפתח משנה מסוג 6חהּוחוחס6 עבור כל שס של פקודת תפריט. הנה כך: ז₪00 6125555 ופא 6 706 = ות 0100קש 107 [[..,] 6722ש,] וש /06/00= ] |ו6ח5 [8006// 0070800 60₪/= ] פיוסע [081870061765 ] 80008706 = חהּוהוחהסס פועל הוא שס בלתי תלוי בשפה (חסְְחסססחַחְ1-ףהְּטַפַח1) של הפקודה. יישומיס יכוליס להשתמש בו כדי להפעיל פקודה מסוימת באופן תכנות: (עו|6והחחח8זטסזק). כאשר אתה מספק פעלים השוניס מ-ח6קס, %חווק, 6חו: ו-6יוסוקאם, עליך לספק שמות לפקודות תפריט המותאמים לגירסה המסוימת של פאוססחו/ שהיישוס פועל בה (5\ססחו/ מספקת אוטומטית שמות לפקודות התפריט ח6קס0, 6חוזוק, 6חו ו-6יוסוקאם ומקצה מקשי גישה מתאימיס בכל גירסה בינלאומית של פששספחו/). כדי להקצות שס פקודת תפריט לפועל כלשהו, יש לעשותו לערך ברירת המחדל של מפתח המשנה של הפועל. להלן דוגמה כיצד עשוי להיראות ערך הרישוס של הפועל ח6קס: ז0סא 6|]25555 צשא₪ וטס 76% = %1!6א6+ חסקס = ||506 1 כ םאם. כהקם דסצ1פאוססה/צו:6 = 0חהּווחסס שמות פקודות התפריט העונות לפעלים עבור סוג קובץ מוצגיס למשתמש בתפריט ₪16 של תיקיה, או בתפריט הקיצור של סמל קוב>. פקודות אלו מופיעות בראש התפריט. הגדרת סדר הפקודות בתפריט נעשית על ידי סידור הפעלים בערך של מפתח !!5061. הפועל הראשון הופך לפקודת ברירת המחדל של התפריט. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש למפתחים יישומיס בשפה לטינית, כמו אנגלית: כברירת מחדל, אותיות רישיות תלויות באופן שבו תעצב את שמות ערכי פקודות התפריט של מפתח המשנה של הפועל. למרות שהמערכת מציבה אוטומטית אותיות רישיות לכל פקודה סטנדרטית (ח6ק0, %חוזק, 6'וסוקאם ו-6חו=), תוכל להשתמש בערך של שס פקודת התפריט כדי לקבוע מקש גישה לפקודת התפריט על פי מוסכמות התפריט הרגילות. לשס כך עליך לקבוע מראש את אות הגישה הרצויה בשס הפקודה על ידי כתיבת התו 8 לפניה (לדוגמה בחרנו באות 6: 10860). אחרת, המערכת קובעת את האות הראשונה בפקודה כמקש הגישה. לתמיכה בהפעלת פועל על ידי המשתמש, עליך לספק את הנתיב עבור היישוס (או את מחרוזת הפקודה מסוג פסס). ניתן לספק מתגי שורת פקודה (פפַח166עו5 6ח0-11ח8ח60) עבור נתיבים, ובכלל זה פרמטר מסוג %1. פרמטר זה הוא מציין מקוס (ז0!06ח366|) אופרטיבי עבור כל קוב שנבחר על ידי המשתמש. לדוגמה, כדי לרשוס את הפקודה 26ץ!408 עבור יישום המנהל מידע על שוק מניות, ערכי הרישוס עשויים להיראות כך: ד00סא 6|]25555 צשא₪ 83 5066 = 61]6א5%06 6חה = [|506 6 = 26ץ!בהּחבּ 4/ 6א8!/5155%06%.6ח/2 1!655606%= ותהזססזק:6 = הבה והוחסס ניתן להגדיר ערכיס שוניס עבור כל פקודה. לדוגמה, תוכל להקצות יישוס אחד שיבצע את הפקודה ח6קס ויישום אחר יבצע את הפקודה %חוופ. תוכל גס להשתמש באותו יישוס עבור כל הפקודות. אס ברצונך שקוב מסויס לא יוכל להיפתח על ידי המשתמשים, רשוס ואת על ידי הוספת ערך ח6ק0סא עבור מפתח הזיהוי של סוג הקוב. זד₪00 6125555 זפאח 0806 /0/50/8 6קע7 6 = -ז0/76ה0100ק 167 /0150/8 10 655806 6%1) /08ח200) = הסקססא כאשר המשתמש ינסה לפתוח קוב זּה, המערכת תציג הודעת אזהרה. אס תגדיר את הערך של ח6ק0סא, המערכת תשתמש בטקסט שלך במסגרת תיבת ההודעה. סימון הקבצים בדרך גו אינו מונע מהמשתמשיסם לפתוח את הקבצים, אך הוא מזהיר אותם אוטומטית. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 261 תמיכה בפקודה /ש6א המערכת תומכת ביצירת אובייקטיס חדשיס במכולות המערכת, כמו למשל התיקיות ושולחן העבודה. רשוס מידע על כל סוג קובץ שברצונך לכלול במערכת. הסוג הרשוס יופיע בפקודה ש6א שהמערכת תכלול בתפריטים, בשולחן העבודה, בתיקיות ובתיבות הדו-שיח המשולבות ח6כ0 ו- 45 6ע58. הדבר יוצר עיצוב יותר ממוקד-נתונים, מכיון שהמשתמש יכול ליצור אובייקט חדש בלא צורך לאתר ולהפעיל את היישוס הקשור לו. כדי לרשום סוג קובץ במטרה לכלול אותו במערכת, צור מפתח משנה והשתמש ב- ז1/16ה726106ד₪116 על פי הסיומת של מפתח המשנה שב- ד₪00 0145555 צפאו₪. צור גס את מפתח המשנה ש6א!61ח5 כמוצג כאן: דססא 6125555 זפאח 67/0610 = ]א. "001176 010ק 1-67 86 = 2006// 2/06/] שש6!!₪6ה5 הקצה ערך למפתח המשנה ש6א5₪811 באחת מארבע השיטות הבאות ליצירת קובצ עס סיומת זו. ) ו 6ותווטא יצירת קובץ חדש מאותו סוג כקובץ ריק ווטא). נתונים בינריים (פו8כ עזפחום) | יצירת קובץ חדש המכיל את הנתונים הבינריים. 96וו= | נתיב (ח81ש) יצירת קובץ חדש על ידי העתקת הקובץ המסוים. 0 וס | שם קובץ (8וחפּא וו=) ביצוע הפקודה. השתמש בפקודה כדי להפעיל את קוד היישום שלך ליצירת קובץ חדש (לדוגמה, להפעיל אשף). המערכת מספקת אוטומטית שס קוב ייחודי עבור הקוב החדש, ומשתמשת בשס הסוג הרשוס. כאשר אתה משתמש בערך 6וח3א6%!ו=, אחסן את הקובצ שישמש כתבנית בתיקיית התבניות המנוהלות על ידי המערכת - 65ז3!ו6ד. תוכל לאתר את הנתיב לתיקיה זו בעזרת הפונקציה ()0!66103+0=+5166, על ידי שימוש ב- 5שדג וקואפד 65151 (או ב- 5שדה וקואפד אסואו60 65151, במערכות התומכות בכך). בדרך זו אינך צריך להגדיר שס נתיב מלא, שעלול להתנתק אס המשתמש עובר בין מחשבים. 2 ז 6461 - פיתוח ממשק משתמש הדפסה אס הקבציס שביישוס הם מסוג הניתן להדפסה, כלול את הפועל פ%חוזק במפתת המשנה !5061 שתחת ד₪00 615555 צפאא, על פי המוסכמות שהוסברו. כך תוצג הפקודה +חוזפ בתפריט הקיצור עבור הסמל, ובתפריט ₪116 של התיקיה שבה נמצא הסמל כאשר המשתמש לוח עליו. כאשר המשתמש לותצ על הפקודה %חזזפ, המערכת משתמשת בערך ה- ץ₪60150 כדי לקבוע איה יישוס להפעיל להדפסת הקובצ. רשוס ערך 6057 סד +חוזפ עבור סוגי הקבצים הנתמכים על ידי היישום. ערך זה מאפשר פעולת גרור ושחרר של קבציס מעל סמל המדפסת. למרות שהפקודה סד שחויוק אינה מוצגת בתפריט כלשהו, המדפסת כוללת את הפקודה 6ז46 >חוזפ כפקודת ברירת מחדל של תפריט הקיצור המוצג, כאשר המשתמש גורר ומשחרר קוב מעל סמל המדפסת ומשתמש בלחצן העכבר המשני (ימני. בשני המקרים עדיף להדפיס את הקוב ללא פתיחת החלון הראשי של היישום. דרך אחת לבצע ואת היא על ידי אספקת מתג שורת-פקודה, המפעיל את היישוס המנהל את פעולת ההדפסה בלבד (לדוגמה, ש/ 6א6936.6זס/). בנוסף, הצג משוב כלשהו שיצייו האם ההדפסה מבוצעת ואס כן, את התקדמותה. לדוגמה, משוב ה עשוי להיות תיבת הודעה לא-מודאלית המודיעה ''הדפסת דף (מס') מתוך (מס') ב- (שם מדפסת)'י ומכילה לחצן ]68066. אפשר להוסיף בקר התקדמות (07ז0169ח1 655זטסזק). תמיכה בתיאורי כלים כאשר אתה יוצר סוג קובץ חדש, כלול תמיד תיאור כלי (כוזס/ח1, או קוזוססד) המתאר את הסוג. המערכת מציגה אוטומטית את תווית תיאור הכלי, כאשר המשתמש מעביר את המצביע מעל לסמל מסוג וה. כדי לבצע רישוס של תיאור כלי מסוג מסוים, הוסף ערך ק1ד0+ח1 למפתח המשנה (ש50066) של סיומת הקוב: ז₪00 6125555 זפאח 67/0610 = ]6% 6 6 5/ח וסעשס 5זסשסה 56 השח /0/50/8 סו 0 7= מודס?)חז אפשר לתמוך בתיאור כלי עבור קישור של קיצור דרך לתוכנה שבתיקיה פוחבּוףָסיוק של תפריט +981ז5. כדי לעשות זאת, כלול טקסט תיאור בשדה +חסוחוח60 (הערה) של מאפייני קיצור הדרך. הגדרת ערכים אחרים של סוג קובץ אפשר לרשוס תכונות מסוימות עבור סוגי הקובצ שתגדיר. לדוגמה, תוכל לסמן את סוגי הקבציס שלך כבטוחים להורדה (ססוחשוסכ %0 5866), או למנוע מקבציס מסוג מסויס להיכלל בתיקיה 5זהסוחט6ס ₪6660%. כדי לעשות זאת, הוסף ערך מסוג 38 למפתח של מזהה סוג הקובא. מידע על ערכיס שבאפשרותך להגדיר תוכל למצוא באתר : ₪165.35 / 166 / ₪ / ו60₪.+0501ו6וח. חר / / :קסזו. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 263 אימוץ סוג קובץ אס היישוס שלך תומך בסוג קוב של יישוס אחר, או בסוג קובצ משותף העשוי להיות בשימוש של יישומיס רבים, כגון קבצי 6%%ז או 1אדוז, ייתכן שתרצה שהוא יאמצ סוג זה וישתמש בו. לרוב, משמעות הדבר היא אימוצו של הפועל ח6קס של אותו סוג. כך, כאשר המשתמש פותח קוב מאותו סוג או לוחץ עליו לחיצה כפולה, המערכת מפעילה אוטומטית את היישוס שלך כדי לפתוח או לערוך את הקובצ. כך ניתן גם לאמצ (או להוסיף) פעליס אחריס לסוג קוב מסויס. בעת התקנת היישום הַוּהָר תמיד את המשתמש לפני אימוץ סוג קובצ. הצע למשתמש את אפשרות הבחירה. אס היישוס משתמש בהתקנה פשוטה, אל תאמ והמתן לאישור המשתמש עד אשר יפעיל את היישוס. תמיד שמור את השיוכים הקודמיס (ח5500900), ובממשק היישוס אפשר למשתמש לשחזר את סוג הקוב הקודס. בנוסף, שתזר את הסוג הקודס כאשר המשתמש מסיר ((|5%9חוח()) את היישוס. לידיעתך, ב- 2000 פווספחו/ המשתמש יכול לשנות במפורש את סוג הקובא. במקרה זה המערכת שומרת את בחירת המשתמש גס אס אתה דורס (זוחאחפצס) את השיוך הנוכתי. רישום ה%ו]הסקססא אס היישוס תומך רק בסוג קובצ ייחודי לו, או כאשר ברשותך קבצי הפעלה (6א6.*) המבצעים משימות מאוד ייחודיות, אינך רוצה בדרך כלל שקבצים אלה יופיעו בתיבת הדו-שיח של המערכת ח%ו/ש ח6קס. כדי להבטיח שקבצי היישוס לא יופיעו, הוסף ערך עבור היישוס במפתח משנה של היישוס שב-ד₪00 6145555 צפאא. הוסף מפתת משנה מסוג ח+ו/חסקססא : ז₪00 6|]25555 זפאח 5חסםהסו|מסה 6 חס 03ו/סק1ג הז+ו/ הס ססא אפשר לרשום סוגי קבצים שלא יהיה באפשרות המשתמש לפתחתם, על ידי הוספת מפתח משנה מסוג ח6קססא ל- כ1 פַסזק של סוג הקוב שלך. הפעולה מועילה בייחוד עבור קבציס שהמשתמש יכול בטעות להרוס אותס בעת ניסיון פתיחה שלהס. המשתמשים יכולים עדיין לגשת לקוב> בעל הגדרה זו על ידי שימוש בפקודה הז+ו/ ה6קס. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש רישום מידע-מצב של יישום השתמש ב-₪60157 כדי לאחסן מידע-מצב עבור היישוס. ייתכן שאת המידע שאתה מאחסן כאן כעת, אחסנת בקבצי האתחול (וחו.) בגרסאות קודמות של פטוספחו/צ. צור מפתחות משנה תחת מפתח המשנה 316ש50+6 שבמפתחות פאזוז6הו וה6סו צפאה ו- 0558 דא5אחט6 צפאא הכוללים מידע על היישוס שלך, כדלהלקן. םאז6הוא |ה06! זא 6ב 36 חק 60 6וחה6וססזק הסז5זסע דא 6 צשאה 6 זה 36 חקו 60 6חהז6טס-ק הסו5וסץ אחסן מידע מחשב ייחודי (506006-זסזטקו60) בערך =אז6או 06| צפאת של היישוס | שלך, ואתסן | מידע | משתמש ‏ *יחודי - 056-506080) | בערך ₪ דא₪ א תע צפאא של היישוס. המפתח השני מאפשר לאחסן הגדרות לצורך התאמה של היישוס למשתמשים נפרדים העובדים עס אותו מחשב. תחת מפתת המשנה של היישוס תוכל להגדיר מבנה משלך עבור המידע. למרות שהמערכת תומכת גס בקבצי אתחול לצורך תאימות ליישומיס קודמיס, השתמש ב- ₪605 לצורך אחסון מידע המצב של היישוס בכל מקוס שניתן. השתמש במפתחות אלה לשמירת מצב היישוס שלך, כמו למשל כשהמשתמש סוגר את החלון הראשי של היישוס. ברוב המקרים, עדיף לשחזר חלון למצבו הקודס כאשר המשתמש פותח אותו מחדש. כאשר המשתמש סוגר את המערכת בשעה שחלון היישוס שלך פתוח, תוכל לאחסן מידע ב- ץ₪60150, כך שכאשר פשסטחוצ תופעל מחדש, ניתן יהיה לשחזר את מצב היישוס (המערכת עושה זאת עבור תיקיות). לצורך שיחזור מצב היישוס, אחסן את מידע המצב של החלון והיישוס תחת ערכי ה- 90157 שלו, כאשר המערכת מודיעה ליישוס על הסגירה. אחסן את מידע המצב על ערכי היישום שלך תחת ₪שפט דא5אהט6 צפאא והוסף ערך-שס מתאיס למפתח המשנה 6סה0סהט₪א המתאיס ליישוס. כאשר המשתמש מפעיל מחדש את המחשב, המערכת מפעילה את שורת הפקודה שסיפקת. כאשר היישוס מופעל, תוכל לנצל את המידע שאחסנת לצורך שחזור מצב היישוס: ₪ דאםהקעס פאה 6ב + 5שססחוצ הסו5זס /+ח6יו 6 6 6080 = 0000067/ 06 6 66הסהטםה פרק 11: שילוב עם המערכת | 265 השתמש ביכולות חו₪ |- פשחסחט₪ בנפרד. הצגה בו-זמנית של חלונות שונים בתחילת ההפעלה גורמת לתגובה לא טובה של המשתמש ולאי שביעות. רצון. ב- 2000 פווססחו/ ניתן ליצור רצף של פקודות חט₪ ו- 6סחסחטח, כך שהמערכת ממתינה לכל הליך שיסתיים, לפני שהיא מפעילה את היישום הבא. למידע נוסף: ראה באתר המקוון שבכתובת: כ35.א66/560%ו40/ש/ ו0ס.501%ו6ווח. ה 50רוו / / :קה אם יש פתיחה מרובת מצבים, תוכל לכלול שמות ערכים עבור כל מצב, או לאחד אותס לערך יחיד ולהשתמש במתגי שורת הפקודה המתאימים ביותר ליישום. לדוגמה, תוכל לכלול ערכים כמו אלה: 6 |וום סז 6067 | 6א6. 80ק0זס/\1!65= ותהזססזק:6 = 1 %חהסותט6סכ סהקסזס/ש 6 |ק 0 6067 | 6א80.6ק0זס/\1!65= ותהזססזק:6 = 2 %חסותטס6סכ סהקסזס/ .015 מרחט.ש050786 6א6.שחוהק65וו= ותהזףסזק:6 = זחוְבּק כל עוד אתה מספק מחרוזת שורת-פקודה תקפה שביכולת היישוס לעבד, תוכל לעצב את הערך בצורה המתאימה ביותר ליישום. ניתן לכלול ערך 66הסחט₪ תחת המפתחה םשאזוז6הו 1061 צפאז. עס וזאת, בעת שימוש בערך זה, המערכת מפעילה את היישוס מייד בתחילת פעולתה. ניתן להשתמש בערך זה ביישומיס שצריכיס לשאול את המשתמש על מידע המשפיע על אופן הפעלת 5וססחו\. וזכור שכל ערך במקוס ה משפיע על כל משתמשי המחשב. ערכי 66חסחשח מוּסָרים אוטומטית מה- ע57ו0ַ₪6 לאחר שהמערכת מתחילה לפעול. לכן אינך צריך להסיר או לעדכן את הערכים, אך היישוס שלך חייב לשמור את מצב ה- 898050 כאשר המשתמש סוגר את המערכת. כמו כן, המערכת תומכת במפתח המשנה חטא בשני המפתחות 5א1ו6ו 10641 צפאה ו- הפפט דאפ=התעט6 צשאה. המערכת מפעילה כל שס ערך שכלול במפתח משנה זה בעת תחילת פעולתה, אך אינה מסירה אותם מה- שְש5ו860. לדוגמה, ניתן להתקין תוכנה לבדיקת וירוסיס כך שתפעל אוטומטית בעת הפעלת המערכת. תוכל לתמוך בתפקוד כזה על ידי אחסון קובצ או קיצור דרך לקובצ בתיקיה 02זז559. ה- 60157 מאחסן את מיקוס התיקיה טטפו5%3 כערך של - 5 !5 זסיזס!כןאם הסופוס/שהסזוט פטטסו)ח// 50סיוסו1 סזהּעעם/ס5 ה5 דא=חאהט6 ששאו יכולת המערכת לשחזר את מצב חיישוס תלויה בזמינות היישוס וקבצי הנתוניס שלו. אם הס נמחקו או אם המשתמש התחבר לרשת במקום שאין גישה לקבצים אלה, ייתכן שהמערכת לא תוכל לשתזר את המצב. 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש רישום מידע-נתיב של יישום המערכת תומכת בנתיבים "לפי יישומיסיי. אס אתה רושס נתיב, פושססחו/ מגדירה את משתנה-הסביבה 4ד54 להיות הנתיב הרשוס, בעת הפעלת היישוס שלך. עליך להגדיר את נתיב היישוס במפתח המשנה 422835805 שתחת מפתח פאזוו6גוא ‏ 1ה6ס0 ו צפאוו. צור מפתח חדש, תוך שימוש בשס קובצ ההפעלה של היישום. הגדר את ערך ברירת המחדל של מפתח זה כנתיב לקוב ההפעלה של היישום. המערכת משתמשת בערך וה כדי לאתר את היישוס, אס לא הצליחה למצוא אותו בנתיב הנוכתי. לדוגמה, אס המשתמש בחר בפקודה חטא שבתפריט 597% והקליד רק את שם היישום, או אס סמל קיצור דרך אינו כולל הגדרת נתיב. כדי לאתר את המיקוס של קבצי !₪81 שנמצאים בתיקיה נפרדת אפשר לכלול ערך נוסף הנקרא 83% ולהגדיר את ערכו לנתיב של קבצי וו שלך: שאזו6ו וה06! זפאח 506 ו 5צוססחו/ הסו5זס )סוט 5 קה 80 = 1/6036 00130/6ו%00 הסוזב3ּסו/קקו = בק המערכת תעדכן אוטומטית את הנתיב ואת ערכי ברירת המחדל, אס המשתמש העביר או שינה את שמס של קבצי ההפעלה של היישום, ותשתמש בממשק המשתמש של מעטפת המערכת. רשוס כל קובץ 611 שיתופי המצוי בשימוש נרחב במפתח המשנה שתחת מפתח המשנה 6 של מפתחה 5א 46711‏ 10681 צפאה. אם הקוב כבר קיים, הרחב את הערך תוך שימוש באינדקס מונה טחטסס), כמו בדוגמה זו: זו ]1068 צשאה 506 0% 5וססחו/ הסו5זס 6% 6 [א06ח +00 05806 =] 8706 2/6 55| 5361 למידע נוסף על שימוש באינדקס מונה, ראה סעיף ''התקנה'י בהמשך הפרק. פרק 11: שילוב עם המערכת | 267 הוספת תכונות לסוגי קבצים 605 מספקת ממשקים המאפשרים להוסיף פרטי תפריט או עמודי מאפייניס לסוגי קבציס אחרים, להגדיר סמלים למצבים ייחודיים, להגדיל תמיכה בפעולות גרור-ושחרר ולפקת על פעולות העברה של קבציס. השתמש בהרחבות מעטפת (ו|506 5 אם) אלו בתבונה, מכיון שהן מוסיפות על המורכבות של ממשק המשתמש הקייס. אס אתה משתמש בהרחבות מעטפת כדי להגדיל או להרחיב את ממשקי הקבצים, מלבד ממשקי הקבצים הנוצרים על ידי היישוס, עליך ליידע את המשתמשים במהלך ההתקנה, ולאפשר להס להחליט אס לקבל את השינוי או לדחות אותו. כמו כן, תמוך ביכולת המשתמשים לבטל או להסיר את ההרחבות שסיפקת. הרחבות מעטפת הן אובייקטי 60%, המיושמות בדומה ליישוס הליך-שרת של קבצי 1. אובייקטיס אלה משמשים את הממשקיס המספקים את הפעילויות של המעטפת המורחבת. ניתן לרשוס מספר סוגיס של תוכניות טפלול (5ז800|6) כמפורט כאן: סיוגי תוכניות הטפלול (61615ח113) של מעטפת מורחבת: קיצור דרך (הקשר) (1א%6ח0ס) זטסהסחס הוספת פרטי תפריט לתפריט הקיצור של תפריט הטיפול בסוג קובץ מסוים. תמיכה במוסכמות העברה של נתונים מסוג 015 עבור ז ןחה פעולות גרור-ושחרר של סוג קובץ מסוים. מאפשר ביצוע של פעולות מסוימות, כאשר המשתמש וח סז משחרר אובייקטים על סוג-קובץ מסוים. פעולת גרור-ושחרר שאינה ברירת מחדל הפעלת תפריטי קיצור דרך של תוכניות טפלול הנקראות על ידי המערכת בשעה שהמשתמש גורר ומשחרר אובייקט ומשתמש בלחצן העכבר המשני (הימני). 6130 חסצ זס|סחהּח ססזס-0חה-39זס הוספת סמלים מיידיים עבור אובייקטי קובץ או סמלים שסופקו חח הססן גיליון מאפיינים זס|סחהח 50661 עה6ססזק וו העתקה חח אססה-עץ600 מרחיב דוגמיות 61900 |והחסוהטחד זס|סחּח 61815 208 על ידי המעצב עבור כל הקבצים מסוג מסוים. הוספת עמודים לגיליון מאפיינים שהמעטפת מציגה עבור אובייקט קובץ. ניתן לייחד את העמודים למחלקה של קבצים או לאובייקט קובץ מסוים. תוכנית זו מופעלת כאשר תיקיה או אובייקט הדפסה מועברים, מועתקים, או מיועדים להימחק או להיקרא בשם אחר על ידי המשתמש. ניתן לאפשר או למנוע את הפעולה. תצוגת-דוגמית של סוג הקובץ ותצוגה מוקדמת שלו בפקד תצוגה מוקדמת בסגנון 90/. הוספת עמודות לתצוגת פרטי תיקיה. 1 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על יצירת אובייקטי 60 והרחבת מעטפת: ראה את התיעוד על 60 ו- 606% באתר המקוון שבכתובת: 5.35 / 1/0 / ה ה60.+ו050ו6ווח. ה 50 / / :קשה התקנה הסעיפים הבאים מספקים הנחיות להתקנת קבצי היישום. יישוס הנחיות אלו ישפר את יכולתך לייצב את המערכת ולהקטין את הבלבול הנוצר על ידי קבציס לא רלוונטיים, כשהמשתמש מחפש קוב רצוי כלשהו. בנוסף, יפחת עודף הקבציס המשותפיס ולמשתמש יהיה קל יותר לעדכן יישומיס או את תוכנת המערכת. תמוך בתוכנית ההתקנה של פטוססחו/ (ז5%9|!6ח1 5שססחו/)) או בערכת ההתקנה בת שלושת החלקים. תוכנית התקנה זו תומכת בהתקנה ובהסרה של קבצי היישום, וגס כוללת תמיכה בהתקנה לפי-דרישה של תכונות מסוימות ובתיקון התקנות פגומות. תוכנית ההתקנה של פאוסשחו/ גם משתלבת ביישומון הוספה/הסרה (68ש00ח₪00/₪6) שבלוח הבקרה ובשירותי ץז0ז66זוש 6ע466 2000 5/טסשחוש. למידע נוסף על תוכנית ההתקנה של פאוסחוצש (ז6ו|5%8ח1 פאוסטחו/) ראה באתר המקוון שבכתובת : ק56%.35/ 90166 / וט / וחס6.+0501ו6ווח. הוח / / :כקשסת. העתקת קבצים כאשר המשתמש מתקין את התוכנה שלך, מנע העתקת קבציס לתיקיה פשסטחוש או לתיקיית המשנה ו575%6₪. בתרחישי מחשב הנעולים כלפי מטה (חשוסס-60א06)) ייתכן שלא תוכל לכתוב לתיקיות אלו. תחת זאת, צור תיקיה יחידה בתיקיה ₪165 וחגּוףסיוק (או במיקוס אחר לפי בחירת המשתמש) ועדיף שתשתמש בשס היישוס. בתיקיה זו מקס את קוב ההפעלה. לדוגמה, אס שס היישוס חססטהּסווסכה ץוא, צור תיקיית משנה בשס חהסוטהּסו!ככ4 צץוא ומקס בתיקיה זו את הקוב> 6א6.חסוסטבּסווכקה צוא. בתיקיית היישוס צור תיקיית משנה בשס 55561 ואחסן בה את כל קבצי התמיכה שאינס ניתניס לגישה ישירה על ידי המשתמש, כגון קבצי !61 וקבצי עזרה (כ!46). לדוגמה, מקס קובצ תמיכה בשס |!|6.חסוסּסו!ככ ץא בתיקיית המשנה ו5%6₪ץ5 הסושב63ו!ככ ץז 1!65- וחבּזפַסזס. הסתר את קבצי התמיכה ואת התיקיה והח5%6ץ5 של היישוס, רשוס את מיקוס התיקיה הזו והשתמש בערך 88% שבמפתת המשנה 203%%5 802 שתחת - הסו5זס 6 6 פעטסח:/ 0501%ז6ו1/ סיובּעצז501 םאזו6הוא וה6סו צשאה למרות שביכולתך לאחסן קבצי תמיכה בתיקיית היישוס, הצבתס בתיקיית משנה מונעת מבוכה מן המשתמש ומקלה על ניהול הקבציס. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 269 הליך התקנת קבציס משותפיסם כולל את הצעדיס הבאים: 1. לפני העתקת הקוב, ודא אס הקוב כבר מותקן. 2. אם הקוב> כבר מותקן, השווה את גודלו ואת התאריך שלו כדי לברר אס הקוב המותקן והקובצ שאתה עומד להתקין הס בני אותה גירסה. אם כך הוא, הגדל את מונה השימוש 0חט60 05806) בערך ה- ץ₪60150 שלו. 3. אם הקובץ שאתה מתקין אינו מגירסה יותר מאוחרת, אל תחליף את הגירסה הקיימת. 4. אם הקוב אינו קיים, העתק אותו לתיקיה. המערכת מספקת שרות תמיכה באמצעות קובץ ||0.ז8/ לצורך אימות גירסה. למידע נוסף על יכולת זו: ראה באתר המקוון שבכתובת: 66/506.35ו00/וש/ וח60.+)ס5סיו6ווח. ה 50 / / :קה זכור שהתיקיה וח55%6 שהותקנה על ידי פושספחו\ שמורה לקבצי מערכת בלבד. הימנע מהתקנת קבציס כלשהס בה, אלא אס כן הס דרושיס לצורך תאימות מהדורות. אס אתה מתקין קובץ חדש בתיקיה ו5%6₪ץ5 שהותקנה על ידי פאוססחו/), רשוס ערך מתאיס במפתח המשנה 11ַסְִ6זַב3ּ5 שתחת מפתח 5א1הו6הו 1ה06!| צשאו. אס קוב מוגדר כמשותף בין היישומיס שלך בלבד, צור תיקיית משנה ואחסן בה את הקובא: <שם אל > 1!65= הסוהוחהס6 1!65- וחההּזטסיוק :6. לחילופין, עבור התקנת חבילת יישוס שבה יש מספר יישומיס קשורים יחד, תוכל ליצור תיקיית משנה לקבצי ההפעלה: <שס חבילת התוכנק > 1!65 והבּוףסיוק :6 עבור קבציס משותפיסם באותה חבילה: וח5%6ץ5<שם ה קכילק >1!65= והבּוףסיוק :6 בכל מקרה, רשוס את הנתיב והשתמש במפתח המשנה 88%8 שתחת מפתח המשנה 5 קכ. בעת התקנת גירסה מעודכנת של קובצ משותף, בדוק את תאימותו לפני החלפתו בקובץ הקיים. לתילופין תוכל ליצור ערך נפרד עס שס קוב שונה (לדוגמה, וו301.0חטזט/). 5וססחו) אינה זקוקה יותר לקבצי 66.28%א40606 ו-88.575ח60, ולכן ודא שגס היישוס איננו וקוק לקבציס אלה. כדי לאפשר גישה ליישוס שלך מחלון הפקודה או מתיבת הדו-שיח חטא בלא לרשוס אותס במשתנה הסביבה 88%8, השתמש במדור 5 קקה של ה- ע57ו₪60. בנוסף, אל תיצור רשומות בקובצ וחו.חו/. אכסון מידע בקובצ זה יכול להקשות על המשתמש לעדכן את היישוס או להעבירו. היכן שאפשר עשה שימוש ב- /ץ₪6015 ולא בקבצי היישוס שלך. ה-ץ₪60157 מספק מוסכמות איחסון לרוב היישומיס והגדרות המשתמש, הוא גם גמיש מאוד ומאפשר אחסון מידע על בסיס משתמש או מחשב. ה-ץ₪69157 תומך בגישה למידע הזה ברשת. הקפד לרשום את סוגי הקבציס הנתמכים על ידי היישוס ואת סמליהס יחד עם הסמלים של היישוס. בנוסף, רשוס מידע נוסף על היישום, כגון מידע הדרוש להדפסה. 0 6461 - פיתוח ממשק משתמש כיצד לאפשר גישה אל היישום שלך כדי לספק גישת משתמש קלה אל היישוס, הצב סמל קיצור דרך ליישוס בתיקיה 5 זשסזק שבתפריט +ז5%3. עס ואת, הימנע מהוספת ערכיס לתפריט פוהּזשסזם עבור כל יישוס הכלול במוצר שלך; הדבר יוצר עומס יתר על התפריט. רצוי להגביל את היישומים הנכלליס בתפריט 5 לאלה הנמצאיס בשימוש תדיר על ידי המשתמשים. הימנע מלכלול תוכניות 630₪16א8, ק161, או 559|1חזחש בתפריט פוחפּזפָסזפ. אס חבילת התוכנה שלך כוללת כמה יישומים, כלול ערך רק עבור היישוס שהשימוש בו שכיח ביותר. אס היישוס שלך כולל כליסם חשובים אחרים, תוכל לכלול תיקיה בתפריט פוחבּו4ָסיוק שתספק גישה לאותס פריטים נוספים. כאשר אתה מתקין ערכיס בתפריט פוח3ּזשָסזם, שקול האס יהיו זמיניסם לכל המשתמשים, או שיהיו ומיניס לכל משתמש בנפרד (56-ז6ק). פשוססחו/ תומכת בהתאמה אישית למשתמש באמצעות הגדרת פרופיל משתמש (6|סזק ז058), כך שכל משתמש יכול להתאיס לעצמו את התצורה הרצויה. הימנע מהוספת פריטיס בחלקו העליון של תפריט +58. אזור זה צריך לספק גישה לתכונות מפתח עבור המשתמש, המסופקות על ידי מערכת ההפעלה, ולהתאמות אישיות של המשתמש. הצבת ערך במקוס זה עלולה להפריע לנגישות המשתמש ולהתנגש בהעדפותיו. הימנע מהוספת סמליס לשולחן העבודה. אס ברצונך לספק גישה ליישוס שלך משולחן העבודה, כלול אפשרות להוספת סמל קיצור דרך בממשק חיישוס. בדומה לכך, הימנע משימוש באזור ההפעלה המהירה של שורת המשימות או אזור ההודעות שבשורת המצב, כנקודת הפעלה עבור היישוס שלך. ההפעלה המהירה שמורה בעיקר לשירותי מערכת ולהתאמות אישיות של המשתמש. אזור ההודעות של שורת המצב שמור להודעות עבור המשתמשים על אירועים הדורשיס תגובה, ולא לאספקת נקודת גישה יותר נוחה ליישומים ולתוכניות של משתמשים. עומס יתר על אותס אזוריס מחטיא את מטרת שורת המשימות, ובאופן כללי זו אינה נקודת גישה יעילה עבור משתמשיס חדשים או בלתי מנוסים. עיצוב תוכנת ההתקנה תוכנת ההתקנה של היישוםס צריכה לספק למשתמש אפשרויות התקנה שונות, כגון : + 560 |ה6וקץד - התקנה רגילה (ברירת מחדל): ההתקנה מנצלת את ברירות המחדל הנפוצות ומעתיקה רק את הקבציס היותר שימושיים. 4% 56% 60₪1236% - התקנה חסכונית: מתקינה את המספר המינימלי של קבציס הדרוש להפעלת היישוס. אפשרות זו היא הטובה יותר למקריס שבהס נדרש חיסכון בשטח כונן; לדוגמה, במחשביס נישאים. תוכל להציע אפשרות התקנה ניידת עבור תפקודיס נוספיס שעוצבו במיוחד למחשבים נישאיס ומחשביס נישאיס המשתמשים בתחנות עגינה. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 271 % 50% ו5%0ט6 -- התקנה מותאמת אישית (עבור משתמשים מנוסים): מאפשרת למשתמשיס לבחור היכן להעתיק את הקבציס ומהן האפשרויות והתכונות שיכללו. אפשרות וו יכולה לכלול רכיבים שאינס ומיניס להתקנה חסכונית או רגילה. 5 62-01 - התקנה מתקליטור (62-5₪0%): משתמשים יכולים לבחור איזה קבצים יותקנו בכונן הקשיח ואיזה קבצים יופעלו ישירות מהתקליטור. 560 51!60% - התקנה שקטה: התקנה תוך שימוש במתג שורת פקודה. כך תוכנת ההתקנה יכולה להפעיל קוב אצווה (ח88%0) ללא ממשק משתמש גלוי. בנוסף לאפשרויות התקנה אלו, תוכנת ההתקנה שלך צריכה לחיות מעוצבת חיטב. יישומים מבוססי פ5אוסחו\ צריכיס לנהוג לפי המוסכמות המפורטות בספר זה, ולמלא אחר ההנחיות הבאות : % ספק תגובת ברירת מחדל לכל אפשרות בחירה, כך שהמשתמשים יוכלו לבצע את הליך ההתקנה על ידי אישור הגדרות ברירת המחדל (כלומר, על ידי הקשה על מקש וס+חם). הודע למשתמשים מהו שטת הכונן הדרוש, לפני שהס ממשיכים בהתקנה. תקן את הנתון כאשר המשתמש בוחר לכלול או לבטל אפשרויות מסוימות. אם אין מספיק שטח כונן, יש להודיע על כך. הצע למשתמשים להפסיק את התקנה קודם שנסתיימה. שמור את רשימת הקבציס שהותקנו ואת ההגדרות שנעשו, כדי שניתן יהיה למחוק את ההתקנה בקלות. כמו כן, ודא שתוכנת ההתקנה יכולה לטפל בהתקנה קודמת שנכשלה, או כוו שלא הסתיימה. בקש ממשתמשים להכניס דיסק מסוים רק פעם אחת במהלך ההתקנה. סדר את הקבציס בדיסק לפי הסדר, כך שהמשתמשים לא יידרשו להכניס לכונן את אותו דיסק פעמים אחדות. ספק הדרכה ויזואלית ורמז צלילי כשהמשתמשים נדרשיס להכניס דיסק נוסף. תמוך בהתקנה מכל כונן. אל תניח שהתקנה חייבת להיעשות מכונן 855-005 (כגון כונו :4) בלבד. עצב את תכנת ההתקנה כך שתתמוך במוסכמות המקובלות (6א) לציוו שס-נתיב. ספק מחוון התקדמות 1008600 פפ6זחָסזק) כדי ליידע את המשתמשיס על התקדמות הליך ההתקנה. אין לדרוש מהמשתמשיס להפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה, אלא אם כן לא ניתן אחרת. חימנע מכלילת מידע לא חיוני בתוכנת ההתקנה. צמצס הודעות חוקיות ככל האפשר, ואל תכלול קבצי 868016 כלשהם. צמצס חלונות עזר למינימוס האפשרי. אס ניתן, הגבל את תוכנת ההתקנה לחלון אחד בלבד. אס אתה יוצר תוכנת התקנה משלך, שקול להשתמש באשפים. מעקב אחר הנחיות יצירת אשפים, יתרוס ליצירת ממשק משתמש עקבי. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על עיצוב אשפים: ראה פרק 13 "עזרה למשתמש". שס תוכנית ההתקנה שלך יהיה 6א56500.6 או 6א5139!!.6ח1 (או השתמש במיליס אחרות המקובלות בארצך), כדי שהמערכת תוכל לזהות את הקובצ. מקס את הקובצ בתיקיית השורש של הדיסק במחשב של המשתמש, כדי שמערכת ההפעלה תוכל להפעיל את תוכנית ההתקנה באופן אוטומטי כאשר המשתמש לותח על לחצן 1051311 ביישומון ₪606 /400 שבלוח הבקרה. התקנת גופנים כאשר היישוס שלך מתקין גופניס במחשב מקומי, בדוק תחילה אם הס כבר מותקנים. אס כך הוא, שנה את שס קוב הגופנים שלך כמו לדוגמה, על ידי הוספת מספר בסופו של שס הקוב>. לאחר העתקת קוב הגופן, רשוס אותו במערכת על ידי קריאה לממשק התקנת גופניס המתאים כך שיהיה זמין לשימוש מיידי. התקנת היישום ברשת אס אתה יוצר יישוס שרת-לקוח כדי שמשתמשים רבים יגשו אליו משרת הרשת, צור תוכנות התקנה נפרדות: + תוכנת התקנה שתאפשר למנהל הרשת להכין את רכיבי השרת עבור היישוס. + תוכנת התקנה ללקוח, המתקינה את רכיבי קבצי הלקוח ובוחרת את ההגדרות לצורך התחברות לשרת. עצב את תוכנת הלקוח כך שמנהל הרשת יוכל לפרוס אותה ברחבי הרשת, וכך שבאופן אוטומטי תשתנה תצורתה כאשר המשתמש מפעיל אותה. למידע נוסף על עיצוב יישומי שרת-לקוח: ראה באתר המקוון שבכתובת: 350.א66/50%ו₪1/00/ ו0₪ס.160501%וח. ה 50 / / :קה ניתן לעצב את תצורת מערכת פווססחו/ עצמה לשימוש שיתופי על השרת, אך עס ואת אל תניח שתוכנת ההתקנה שלך תוכל לאחסן מידע בתיקיה הראשית של פוססחו/צ בשרת. בנוסף, אל תאחסן קבצי יישוס משותפים בתיקיית ייהבית'' של המשתמש. עצב את תוכנת ההתקנה כך שתתמוך בנתיבי 6אש (מוסכמות שס אוניברסליות). השתמש בנתיבי 6אש עבור כל סמל קיצור דרך שאתה מתקין בתיקיית תפריט +5031. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 273 הסרת היישום שלך ייתכן שיהיו משתמשיסם שיצטרכו להסיר את היישום (וו₪פחוחט) שלך, כדי לפנות מקום בכונן, או כדי להתקינו במקוס אחר. כדי לאפשר ואת, ספק תוכנית הסרה יחד עס היישוס, שתפקידה יהיה להסיר את כל הקבציס וההגדרות הקשורות לו. וזכור שיש להסיר ערכי ₪915 וקיצורי דרך שהיישוס שלך עשוי היה להתקין בתפריטי המשנה של תפריט +5₪1. עס זאת, בעת הסרת מבנה תיקיית היישום, היוהר שלא למחוק קבציס שנוצרו על ידי המשתמש (אלא אס כן הוא מאשר את מחיקתם). תוכנית ההסרה צריכה לעקוב אחר המוסכמות המפורטות בספר וה ובהנחיות הבאות: % הצג חלון המודיע למשתמשיס על התקדמות תהליך ההסרה. תוכל לספק אפשרות המתירה לתוכנית ההסרה לפעול ביישקטיי, בלא להציג כל מידע. כך שניתן להשתמש בה בקבצי אצווה (ח28%6). 4% הצג הודעות ברורות ומדריכות עבור כל טעות שתוכנית ההסרה נתקלה בה במהלך ההסרה. + בעת הסרת יישוס עליך להקטין את מונה השימוש 60000 05806) שב- ץ₪60150 עבור כל רכיב משותף, כמו לדוגמה קוב !/6. כאשר ערך המונה הוא אפס, אפשר למשתמש למחוק את הקוב המשותף, אך רצוי להציג אזהרה, שייתכן שיישומיס אחריסם עשוייס להשתמש בקובצ והס לא יפעלו אס הוא לא יהיה זמין. + אס אתה מתקין את היישוס מתוך תקליטור, השתדל לא לדרוש מהמשתמשים להכניס אותו לכונן כדי להתחיל בהסרת היישוס מהמערכת שלך. + שחזר את כל שיוכי הקבציס שהיישוס שלך ביטל, או החליף, בעת שהותקן. תוכנית ההסרה צריכה להסיר את כל הקבצים בתיקיה 65!₪ וחהּזפסזש השייכים בלעדית ליישוס. אס היישוס אחסן קבציס בתיקיה זו, אך אינך בטוח אס עליך להסירסם, כנראה שמלכתחילה אסור היה לאחסנס בתיקיה זו. היוצאיס מהכלל הס קבציס המשותפים ליישוס שלך וליישומיס אחרים. למידע נוסף על שימוש נכון במערכת הקבציס לאחסון קבצי יישוס, ראה את ההנחיות שנידונו קודס בפרק וה. בעת רישוס תוכנית ההסרה, שסם היישוס שלך יוצג ברשימת ההסרה (886ק ||59חוחש) שביישומון 6טסוח₪6 /66 הכלול ב-פשוסשחו/ו. לצורך רישוס תוכנית ההסרה שלך, הוסף ערכיס עבור היישוס במפתח המשנה !31ז5חוחש, כדלהלן: שאזו6ו וה06! זפאח 50/6 ו 5טססחו/ הסו5זס )הסט ווה5%חוחט 86 ח400//080 = 6וחבּווץה|ספוכ 36 הסו63ווקק4 [] 5/0065 ] ל088 = חח 50!|הס5חוחנ 4 64 - פיתוח ממשק משתמש עליך לספק שמות מלאים לערכיס 6והבּאץב50!3ו0 ו-4ח513!!5571הוח כדי שתוכנית ההסרה תופיע ביישומון 6טסוח₪6 6. הנתיב שעליך לספק ל-8ח71ז31!5%ז5הוח חייב להיות שורת פקודה מלאה המשמשת להפעלת תוכנית ההסרה. שורת הפקודה שעליך לספק אמורה להפעיל את תוכנית ההסרה ישירות, ולא מקוב אצווה או מהליך משנה כלשהו. תמיכה בהפעלה אוטומטית 5וס0חו/ תומכת ביכולת להפעיל קובצ אוטומטית, כאשר המשתמש מכניס לכונן מדיה הניתנת להסרה והתומכת בהודעה מתאימה למערכת. בכלל וה כונני תקליטוריס, כרטיסי 6 (6/0618ק), כונניס קשיחיס, או כרטיסי אס₪ מסוג ח85|. תכונה זו נקראת הפעלה אוטומטית (ץְג8ּ!קסזטה). ההפעלה האוטומטית מאפשרת להוסיף סמל מותאם אישית עבור סוג המדיה, להפעיל אוטומטית תוכנה מותאמת אישית, ולספק ערכי תפריט קיצור מותאמים אישית עבור סמל המדיה. מידע נוסף על תכונה גו ראה באתר המקוון שבכתובת: פב צְבּ!ק סטב / 06 / ₪1 / וה0501%.60ו6וח. ה 50 / / :כקזה הגדרות והודעות מערכת המערכת מספקת הגדרות ותבניות סטנדרטיות עבור היבטי ממשק משתמש, כגון צבעים, גופניס, רוחב גבול ומשולש גרירה (משמש לאיתור נקודת ההתחלה של הגרירה). כמו כן, המערכת מיידעת יישום פועל כאשר הגדרותיה משתנות. כשהיישוס מתחיל לפעול, בקש מהמערכת להגדיר את ממשק המשתמש שלו, כך שיתאיםס לפרמטריםס שלה. כך מובטחת אחידות תפעולית ויוואלית. כמו כן, עצב את היישוס שלך כך שיתאיס עצמו כראוי כאשר המערכת מיידעת אותו על שינוי באותן הגדרות. הפונקציות 06%5/500160165, | זס| 605560‏ |- 10ח51ז6%6והּזהקות5%ץ5 וההודעה א דד55 אצ חשובות בהקשר להחלטה מתי לתמוך בהגדרות מערכת סטנדרטיות. מידע נוסף על ממשקי מערכת אלה: ראה באתר המקוון שבכתובת: 66/5606.350ו00/וש/ וחס6.+)ס5סו6ווח. ה 50 / / :קה שילוב עם המעטפת 5וס6חו/ כוללת ממשקי תכנות המאפשריס לשלב ולהרתיב את סביבת ההפעלה של המערכת, הנקראת גס מעטפת (|506). כמה מהממשקיס הללו מאפשרים להוסיף תכונות למעטפת ולרכיבי ממשק המשתמש המסופקים על ידה. ממשקיםס אחריס מאפשרים לבנות תכונות דומות עבור היישוס. פרק 11: שילוב עם המערכת | 275 שילוב עם שורת המשימות המערכת מספקת תמיכה בשילוב ממשקי היישוס בשורת המשימות. בסעיפים הבאיס תמצא הנחיות מתאימות ומידע על כמה מיכולות אלו. לחצני חלון בשורת משימות כאשר יישום יוצר חלון ראשי, המערכת מספקת עבורו אוטומטית לחצן בשורת המשימות, והיא מסירה אותו כאשר החלון נסגר. ייתכן שעבור כמה סוגים מיוחדיס של יישומיס הפועלים ברקע לא יהיה דרוש חלון ראשי. במקריס כאלה, הקפד על הוספת תמיכה מספקת לשליטה ביישומים, תוך שימוש בפקודות הזמינות בסמל היישוס. סוג זה של יישוס אינו צריך לכלול לחצן בשורת המשימות. בדומה, חלונות משנייס של יישוס אינס צריכיס להופיע כלחצן בשורת המשימות. לחצני החלון של שורת המשימות תומכים בפעולות גרור-ושחרר, אך לא בדרך הרגילה. כאשר המשתמש גורר אובייקט מעל לחצן חלון בשורת משימות, המערכת משחזרת אוטומטית את החלון. המשתמש יכול אז לשחרר את האובייקט בחלון שנפתח. סרגל כלים להפעלה מהירה שורת המשימות כוללת סרגל כליס הנקרא סרגל כלים להפעלה מהירה (חס6חטה! 6סוטס ז|00ט), המאפשר למשתמשים להפעיל יישוס במהירות. תוכל להתקין מראש סמל עבור היישוס שלך בסרגל ההפעלה המהירה, רק במקרה שהיישוס שלך מחליף שירות מערכת סטנדרטי, כגון דפדפן 61חזס%ח1 או שירות ווח-ם. אזור וה בשורת המשימות נשמר בעיקר לצורך התאמה אישית על ידי המשתמשיס. הודעת מצב המערכת מאפשרת להוסיף מידע מצב או הודעות לשורת המשימות. מכיון ששורת המשימות היא משאב משותף, סוג המידע היחיד שעליך להוסיף בה הוא מידע כללי או הדורש פיקוח של המשתמש בעודו עובד עס יישומיס אחרים. אל תתקין אוטומטית סמל באזור ההודעות של שורת המשימות רק כדי שישמש לגישה נוחה לתכונות היישוס שלך או מאפייניו. סמלי נוחות כאלה עשויים להועיל למשתמשיס מתקדמים; לעומת זאת, משתמשים רגילים יכוליס להתבלבל מעודף המידע המוצג להס. תוכל לאפשר למשתמשים להציג סמל באזור ההודעות של שורת המשימות, אך הגדר את מצב ברירת המחדל לפעולה זו - לא פעיל (08). הפונקציה חס16/טס |ו506 תומכת באפשרות להוסיף לשורת המשימות פריט לתיאור. מידע נוסף על פונקציה זו: ראה באתר המקוון שבכתובת: 66/50%.350ו00/וש/ וח60.+)0ס5סו6ווח. ה 50 / / :קה 6 )646 - פיתוח ממשק משתמש הצג את הודעת המצב בצורה גרפית המסופקת על ידי היישום, כמוצג בתרשיס 11.1. תרשים 11.1: מציין מצב בשורת המשימות. כאשר אתה מוסיף מציין מצב לשורת המשימות, תמוך גס בפעולות ההידודיות הבאות: % ספק חלון מוקפצ המציג מידע נוסף או פקדים עבור האובייקט המיוצג על ידי מציין המצב כאשר המשתמש לוח עליו בלחצן העכבר הראשי (שמאלי). לדוגמה, מציין מצב הצליל (הרמקול) מציג פקד עוצמה (|וסשח0ס6 6וחטוס/). השתמש בחלון מוקפצ ולא בתיבת דו-שיח לאספקת מידע נוסף, מכיוו שהמשתמש יכול לבטל את החלון על ידי לחיצה במקוס אחר. מקס את החלון המוקפצ קרוב למציין המצב, כך שהמשתמש יוכל לנווט אליו במהירות ובקלות. הימנע מהצגת סוגיס אחריס של חלונות משניים, מכיון שהס דורשים פעילות משתמש מפורשת כדי לבטלם. אס אין צורך בפקד או במידע נוספים, אין להציג דבר. הצג תפריט קיצור עבור אובייקט המיוצג על ידי מציין המצב, כאשר המשתמש לוחץ על מציין המצב בלחצן העכבר המשני (ימני). כלול בתפריט זה פקודות הפותחות גיליונות מאפייניס או חלונות אחריס הקשורים למציין המצב. לדוגמה, מציין מצב הצליל מספק פקודות המציגות את מאפייני הצליל, כמו גס את פקד יישוס מערבל העוצמה (ופאווח |סשחס6 סוחטוס/). בצע את פקודות ברירת המחדל המוגדרות בתפריט הקיצור עבור מציין המצב, כאשר המשתמש לוח לחיצה כפולה. הצג תיאור כלי (קוזוסס1) המסביר מה מייצג מציין המצב. לדוגמה, הוא יכול לכלול את שס המציין, ערך, או את שניהס. ספק למשתמשיס אפשרות לבחור שלא להציג את מציין המצב. עדיף שאפשרות זו תופיע בגיליון המאפייניס של האובייקט המציג את מציין המצב, וכך המשתמשיסם יוכלו לבחור את המצייניס שיוצגו בשטח המשותף הזה. ייתכן שתצטרך לספק דרך חלופית להצגת מידע-מצב ה כאשר משתמשיס מבטלים את אפשרות הצגת מציין המצב. השתמש בתיאור כלי מסוג בלון כדי לספק הודעות עבור סמל היישוס שבשורת המשימות. הדבר יעזור למשוך תשומת לב אל הסמל, או לצורך שינויי מצב שעל המשתמשיסם להיות מודעים להם, אף שאינס דורשים תגובה מיידית. פרק 11: שילוב עם המערכת | 277 למידע נוסף על תיאורי כלי מסוג בלון: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". התרעה על הודעות לפעמיסם חלון היישוס שלך אינו פעיל, אך היישוס חייב להציג הודעה. הימנע מהצגת תיבת הודעה מעל החלון הפעיל הנוכתחי והעברת מיקוד הקלט. תחת זאת, צור הבוק (ח85|=) בשורת הכותרת של היישוס ובלחצן החלון שבשורת המשימות כדי ליידע את המשתמש על ההודעה הממתינה. כך נמנעת התערבות בפעילות הנוכחית של המשתמש אך הוא מקבל התרעה על הודעה הממתינה לו. כאשר המשתמש מפעיל את היישוס שלך, היישוס יכול להציג תיבת הודעה. הפונקציה שוססחו/ח85!= תומכת בסימון פס הכותרת ולחצן שורת המשימות. הפונקציה 6חוזאחו|8ז66)6876 מאפשרת גישה להגדרת שיעור ההבהוב של הסמן. מידע נוסף על פונקציות אלו: ראה באתר המקוון שבכתובת: 350.א₪1/00166/56%/ ו60₪.+160501ח. 5 / / :קה כדי להגדיר את שיעור ההבהוב, השתמש בהגדרות המערכת עבור שיעור ההבהוב של הסמן. כך המשתמשים יכולים להגדיר את שיעור ההבהוב לתדירות הרצויה להם. במקוס הבהוב מחזורי של הלחצן תוכל להבהב את לחצן החלון מספר מוגבל של פעמים (לדוגמה, שלוש) ואז השאר אותו במצבו המודגש, כמתואר בתרשים 11.2. כך המשתמש יוכל לדעת שעדיין קיימת הודעה ממתינה. 22 % | פזחפוזססם ו ו - | ₪ 6 1 | | פמ תרשים 11.2: הבהוב לחצן שורת המשימות לצורך יידוע המשתמש על הודעה ממתינה. אזור ההודעות של שורת המשימות ותיאורי כלים מסוג בלון הס דרכיס חלופיות לאוזהרת המשתמשים על מצב מיוחד בשעה שחלון היישוס אינו פעיל. באזור ההודעות של שורת המשימות תוכל ליצור סמל שיציג תיאור כלי מסוג בלון. דרך זו פחות מפריעה מתיבת הודעה. לאחר שהמשתמש פותר את הבעיה שהופנתה אליו הסר את הסמל ואת תיאור הכלי. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש שילוב בלוח הבקרה לוח הבקרה של פאוססחו/ כולל מספר אובייקטיס המאפשריס למשתמשים לעצב תצורה של הגדרות ותכונות כלליות של סביבת ההפעלה. היישוס יוכל להוסיף אובייקטיס על לוח הבקרה או להוסיף כרטיסיות לגיליונות המאפייניס של אובייקטיס קיימיס בלוח הבקרה. הוספת אובייקטים בלוח הבקרה לפני יצירת אובייקט שייכלל בלוח הבקרה (88061 |%0ח60, ובקיצור 6%). בדוק האס התכונה והגדרותיה עוניס על הקריטריוניס הבאים: 4 ההגדרות מתאימות לרכיב מערכת עבור פשסטחו/. אין זה נכון ליצור אובייקט לוח הבקרה עבור הגדרות ממוקדות-יישוס. ההגדרות | הן מוקדות-משתמש (01160060-ז0050) = ואינן | ממוקדות-מנהל (160060ז0-זס+15037חזר0ה). | תכונות ממוקדות-מנהל אמורות להיות מיושמות כחלק ממדיניות הגדרת ממשקים. ההגדרות מעוצבות חיטב לפעילות לא אוטומטית של המשתמש. הגדרות שניתן לבצען אוטומטית אינן צריכות להופיע בלוח הבקרה. ההגדרות מוצגות בצורה ברורה ובולטת. ההגדרות כוללניות ויש להן השפעה רבה על פעילות המשתמש עס המערכת. לדוגמה, ההגדרות עבור עכבר או מקלדת קובעות משמעותית כיצד המשתמשיס יפעלו עם פאוססחו/\. ההגדרות אינן יכולות להתוסף כהרחבה לוגית של ממשק משתמש קיים. לוחות בקרה רבים המסופקים עם המערכת ניתנים להרחבה ומאפשרים להוסיף כרטיסיות (8065ק) נוספות בגיליונות המאפייניס הקיימים. לדוגמה, תוכל להרחיב את אובייקט לוח הבקרה צ₪15013 לתמיכה בהגדרות ייחודיות עבור מתאם גרפי מסויס. הרחבת לוחות הבקרה הקיימים, במקוס הוספת חדשים, מקלה על משתמשים בעלי ניסיון מועט. ההגדרות אינן צריכות לספק תמיכה במוצר, או מנגנון עזגרה למשתמש. אס היישוס שלך חייב לחשוף הגדרות מסוימות כדי להקל על התמיכה במוצר, כלול תוכנה לצורך זה בתיקיית היישוס או בתיקיית תוכניות השירות שלו, ואפשר גישה למשתמש. ההגדרות מספקות פרמטריס שסביר שהמשתמשים יצטרכו, או ירצו לשנות, ואינס משמשיס רק לצורך הצגת מידע מצב. למידע נוסף על פיתוח אובייקטים עבור לוח הבקרה: ראה באתר המקוון שבכתובת: 0:66/560%.35/ש/ וח05016.60ו16רח. ה 5 / / :קה פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 279 כאשר אתה יוצר אובייקט עבור לוח הבקרה (ו6ח8ק |סשחס6), בחר בשם ידידותי למשתמש שיתאר את פעולתו, ואל תציג מושג טכני מסובך. לוח הבקרה הוא תיקיית מערכת ולכן עליך לעצב את סמל אובייקט לוח הבקרה שאתה מוסיף כך שיתאים להנחיות פשוססחו/). אס הסמל קשור למוצר, ניתן לעצב אותו כך שייצג באופן בהיר יותר את המוצר (לדוגמה, סוג מסויס של עכבר או מקלדת) אך שמור את שמו הכללי ואל תציין שס של מוצר ייחודי. אס לוח הבקרה שלך הוא אובייקט כגון מקלדת או עכבר, שס הסמל בלוח הבקרה צריך להיות 'י[אובייקט]יי, ושס כותרת החלון המופעל על ידו צריך להיות "מאפייני [אובייקט]יי. עבור מושג, כמו למשל "ילוח בקרה אזורייי, השתמש בשם המושג בתוספת המילה אפשרויות; לדוגמה, ''אפשרויות אזוריי עבור הסמל וכותרת החלון גס יחד. ככלל, השתמש בחלון משני יחיד, בדרך כלל גיליון מאפייניס או אשף, כדי להציג את הגדרות אובייקט לוח הבקרה שלך. כל אובייקט לוח בקרה הוא קוב 611. כדי להבטיח שהקובצ יוכל להיטען אוטומטית על ידי המערכת, תן לו את הסיומת 601. ואחסן אותו בתיקיה ו575%6₪ 5/שסטחז/. שילוב סל מחזור סל המחזוד (חופ ₪66/6|6) משמש כמקוס אחסון לקבציס שנמחקו. אס היישוס כולל כלים למחיקת קבצים, תמוך בסל המחזור באמצעות ממשקי תכנות הפעולות של מערכת הקבצים. היישוס יכול לתמוך בהעברות גרור-ושחרר מסוג 015 לסל המחזור. הדבר נעשה על ידי שימוש במכניזּם הסטנדרטי גרור- ושחרר. מכיון שסל המחזור אינו יכול לאחסן נתוני יישוס, עליך לתמוך בפקודה 860 (בטל) כדי לאפשר למשתמשים לשתזר נתוניס לאחר העברת גרור-ושחרר לסל המחזור. אפשר ליצור תיבת הודעת אזהרה למצב ּה, כך שהמשתמש יהיה מודע לכך שהנתוניס יימחקו לתמיד. הפונקציה ח800ז8006!ו=5 תומכת במחיקה תוך שימוש בממשק סל המחזור. למידע נוסף על פונקציה זו: ראה באתר המקוון שבכתובת: 350.א66/50%ו₪1/00/ ו160501%.60₪וח. ה 50 / / :קה יצירת פריטי שולחן עבודה פעילים 5וססחו/ כוללת תמיכה ביכולת המשתמשים לעצב את שולחן העבודה להצגת אובייקטיס דינמייס הנקראים פריטי 2656000 60/6 (פריטי שולחן עבודה פעיל). פריטי 2656000 60/6 מאפשריס להעביר אל המשתמש תכניס באופן ישיר ללא צורך בחלון. עם ואת, יצירת פריט 2656000 6ע460 דורשת סידורי עיצוב מיוחדים, כמו לדוגמה פריטי 656000 2606 אינס נראים או נגישיס לרביס מן המשתמשים, כך שכדאי להימנע מלהפוך סוג פריט זה לממשק היחידי עבור היישוס או הנתוניס שלך. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש פשוט, קטן וצנוע עצב פריטי 2656000 86006 כך שיהיו פשוטים וצנועים. וזכור שגודלו של שולחן העבודה מוגבל והוא משמש כאזור עבודה פעיל למשתמש. אפילו ‏ אס פריט ה-2656000 6006 אמור לשמש לצורך עדכון תוכן מתמשך, כגון תיבת מידע רציף (6א6וז) על שוק מניות או תיבת מידע רציף של חדשות, רצוי להגביל את גודל אזור העדכון. כך נמנעת הסחת דעת מן המשתמש ומוקטנת ההשפעה על פעולת המערכת. כאשר פריט 65000 8606 מפריע ובולט מדי, המשתמש נוטה בדרך כלל להסיר אותו. אל תסמוך על קשר פעיל פריט 265600 6ע860 מוצג פעמיס רבות כאשר המערכת אינה מחוברת ל-שחזסשח1. לכן, ודאי תרצה לתמוך בשמירת התוכן המעודכן, כך שהמשתמשים יוכלו לדפדף במידע. כמו כן, שקול לציין את זמן העדכון האחרון. שולחן עבודה אישי היכן שניתן, אפשר למשתמשים להתאים אישית את התצוגה על ידי פריט 650000 6עוז6א. לדוגמה, בתיבת מידע רציף של שוק מניות או תיבת מידע רציף של חדשות, צריך לאפשר למשתמשיס להתאיס אישית את הפריט למצוגת נתוניס של מניות מסוימות או של פרטי חדשות מסוימים. יצירת תצוגת תיקיות ט6/ 5וססחו/ כוללת תמיכה ליצירת תצוגת 68/ (שסו/ ס6/) - עמודי |אזח המספקיס את התשתית לתיקיות. תוכל להשתמש בתצוגת 60/, כדי ליצור תצוגה גרפית הידודית להתאמה אישית של כל תיקיה. עס זאת, שמור על עיצוב פשוט ופסיבי יחסית, כדי למנוע הסחת דעת של המשתמש. לדוגמה, תוכל להשתמש בתצוגת ס6\ עבור הצגת לוגו (סימול מסחרי); כלומר, הוסף מרכיבים גרפיים לצורך ויהוי המוצר שלך, כמוצג בתרשיס 11.3. השתמש בלוגו רק בתיקיות בתצוגת 60/, ולא בתיבות דו-שיח (כגון 6טסוח₪6 /00, ה6ז563, זסלחוזק, 665ווסעטב3ּ= 26וַה63ז0, או שגיאות ק1). הצגת לוגו צורכת שטח מסך יקר, בעיקר בתבניות קטנות. החלפת הלוגו המתבצעת על ידי ערכות שולחן העבודה של !₪105 פ5אוססחו/, עלולה לגרוס לתקלות בלתי צפויות. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 281 אוו | קוספ | 7005 65 סטב= | אפע מבם ‏ ₪6 | | כ > 02 ₪ | 406 מ 0450 | ₪) + > - 50ה= | 0 ₪ 5 [פחב= |סזסחס-)> = | שוחו 00/0/65 0 5 5ססך פחחב זטסזק זב בת פחסוסק [סחבּק ו ה + 0% ₪ 0 |8ח₪3 [ססחס> חו 5 6 56 . זספטוקוחס6 זוסץי 26!|חס5זסק פחסוק ז6בם= אב שְהוקפום 6חוד/6 5 4 % 6 פצשסטחועע חח בו חס 5 וחד הסוס חס 5 ד %חזססח1 4 ! | (5)ססןטס 24| 5 אוטו/י 60 וחספ חב 561066 הסוס קו650 תרשים 11.3: דוגמה לתצוגת 60/. יצירת ערכת נושאים 5וס0חו/ תומכת בהתקנה ובחירה של ערכת נושאיס (65וח6ח1). ערכת נושאיס היא אוסף של הגדרות מערכת גרפיות וצליליות שתוכננו כדי לשפר את יכולת המשתמש ולעורה ביצירת עיצוב עקבי בסביבת פווסטחו/). ביתר פירוט, ערכת נושא מורכבת מהגורמיס הבאיס: 4 0 טפט (זסס8ק ||8\) - תמונה ויזואלית עבור שולחן העבודה. סמלים - כוללים לפחות תמונות עבור ז%6טקוחס6 ץ1, %5חסוהטססס ץו, סט השא אזסעעששסא (שכניס ברשת), ו- חו8 6!6ץ₪66 (מלא או ריק). מצביעים - כולל 14 מצביעי המערכת הסטנדרטיים. צלילי מערכת - כולל 20 צלילי המערכת (למידע נוסף, ראה סעיף יייצירת צלילי מערכת'י בהמשך פרק זה). תצוגת ס6/ (צוסו/ 0פ/). שומר מסך - אחד או יותר. הגדרות לוח (הגדרות צבע). תוכנית תצוגה (806ח56 צְ18ספוכם) - כולל גופנים, גודל גופנים, מימדי סמלים, תוכנית צבעי המערכת וצבעי רקע של שולחן העבודה. 12 64 - פיתוח ממשק משתמש בעת עיצוב ערכת נושא, שקול את ההנחיות האסתטיות והתפקודיות הבאות: + הגדר את כל הצלילים שיהיו בעוצמה סבירה והה. ודא שהם מתאימים יחד כאוסף. 4+ השתמש בצלילים נעימים וטבעייס. בחר בצלילים שלא יציקו או ירגיזו את המשתמשיסם לאחר שימוש ממושך. + שקול את השפעות תצורת תצוגת מסכים-מרוביס ומערכת הגנת-הסיסמה על הגדרת שומר המסך. + ודא שתוכנית הצבע מספקת קונטרסט מתאים, בעיקר כדי שגופניס יהיו קריאיס. % הימנע מעיצוב טפט כערבוביה. שמור על פשטותס של הדבריס כך שלא תהיה התנגשות בין תכולת שומר המסך ותכולת שולחן העבודה. 4 הגדר מצביעיס עס נקודות חמות ברורות. > כלול סמלים בכל הגדלים ולוחות הצבע המומלציס. 4 ודא שנשמרת תאימות כלשהי בין שומר המסך לטפט. למידע נוסף על עיצוב סמלים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". לתמיכה בערכות הנושא שלך, התקן את כל מרכיביהס בתיקיה יחידה. הגדר ורשוס קוב ערכת נושא (אחסן כטקסט 45611) המכיל את שמות הנתיבים לכל מרכיבי ערכת הנושא. יצירת צלילי מערכת ככלל, מערכת הצלילים של פוספחו\ אמורה להיות עדינה, כדי להימנע מהרגזת המשתמשים. מכיון שאין פקד עוצמה של המערכת (|סשחס6 66נטווסחחה), עליך להגדיר את העוצמה היחסית של כל צליל. כך לדוגמה, צלילי הודעה קריטיים יהיו גבוהיס מעט מצלילי פתיחה וסגירה של חלון הנשמעיסם לרוב. צליליס ייחודיס צריכיס להישמע אחרת מצליליס רגילים. בעת עיצוב צלילי מערכת מעוצבים אישית, כדאי להשוות עוצמת צליל חדש עס עוצמת אירוע-צליל קרוב, המהווה ברירת מחדל של 5וססחו/. פאוססחוצ מגדירה את אירועי צלילי המערכת הסטנדרטייס הבאים. אירועי הצליל הסטנדרטיים של המערכת: ₪ 000 ₪000 כוכבית מושמע כאשר מוצגת תיבת הודעה המספקת מידע על 9% | תוצאות של פקודה. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 283 סגירת תוכנית מושמע בעת סגירת תכנית. (החהזטסז 01056) עצירה קריטית מושמע בעת הצגת תיבת הודעה קריטית, המודיעה (00ז5 |08ו010) | למשתמש על בעיה רצינית הדורשת התערבות או תיקון, קודם שהעבודה תימשך. צליל ברירת מחדל מושמע כל פעם שתוכנה משתמשת בצליל כדי לציין שהליך (0חטספ )/26180) | הסתיים, משתמש לחץ במיקום שגוי, או כאשר דרושה הודעה כללית של מערכת. סל מחזור ריק מושמע כאשר משתמש מרוקן סל מחזור. חום 0|6ץ460 עזקוח= סימן קריאה מושמע בעת שתיבת הודעה-אזהרה מוצגת, המזהירה את (חסוו8וחה!סאם) | המשתמש לגבי תנאי או מצב הדורש קלט משתמש לפני המשך הפעולה. יציאה מ- פעוססחו/ מושמע כאשר משתמשים סוגרים את פעשססחו). פוסוסחו/ זוא מושמע בעת הגדלת חלון לגודלו המקסימלי. פקודת תפריט מושמע בעת בחירת פקודה מתפריט. רס טחסו תפריט מוקפץ מושמע בעת הצגתו של תפריט או תפריט משנה. הקטנה (6<וחוחוו/] מושמע בעת הקטנת חלון לגודלו המינימלי. הודעת דואר חדש מושמע בעת הגעת דואר חדש. חסוז63ו1סצ |והו/! צוסצ פתח תוכנית מושמע בעת הפעלת תוכנית. (הזפזטָסזק הח006) שגיאת תוכנית מושמע כאשר קורית שגיאת הגנה כללית )ווה הסו01064זק |8ז8ח6)) ומוצגת הודעה. מושמע כאשר תיבת הודעה עם סימן שאלה מוצגת. סוג זה (חסו0651) | של תיבת הודעה שימש בגרסאות קודמות של פשוססחו!\ להצגת הודעות אזהרה שבוטאו כשאלות. שחזור מצמצם מושמע כאשר חלון משוחזר למצבו המינימלי. מעוס 6זס₪65% שחזור מרחיב (00 8זס3951) | מושמע כאשר חלון משוחזר למצבו המקסימלי. צלצול פנימה (חופָחו3= מושמע כאשר המשתמש מקבל צלצול (חיוג). צלצול החוצה (1סטחו3= מושמע כאשר המשתמש מצלצל (מחייג). התחל פשוסטחו!\ מושמע כאשר המשתמש מפעיל (מתחבר) למערכת ההפעלה פשססחו\. 4 6611 - פיתוח ממשק משתמש תוכל להוסיף אירועי קול מוגדרי-יישוס משלך. למידע נוסף, ראה יירישוס אירועי צליליי בהמשך פרק זה. תבנית צלילים חייביס להיות בתבנית קבצי צפש. הס יכוליס להיות קבצי 8 סיביות או 16 סיביות, מכילים שיעור דגימה של עד א44, מושמעים במונו או סטריאו וניתניס לדחיסה. התבנית המומלצת לצלילים היא: + 16 סיביות. 4 02א 22. תבנית הקול שתוכל להשתמש בה ביישוס תלויה במערכת היעד. מכיון שצליליס ניתניס לעיבוד רק בדרך אחת לפני השמעתם, לא כל הצליליס תואמים לכל סוגי החומרה. לדוגמה, קובצ סטריאו של 16 סיביות הדחוס עס אסספג לא יוכל להישמע על ידי כרטיס קול של 8 סיביות. אם בכוונתך לדחוס את קבצי הקול כדי לחסוך בשטח כונן, השתמש בקבצי 16 סיביות עם צלילי מונו. אס אין בכוונתך לדחוס אותם, אזי קבצי 16 סיביות עס צלילי סטריאו יתאימו לרוב המערכות. יישומיס רביס זמיניס ליצירה של קבצי עאש ועריכתסם, כולל תוכנת 5006 ז₪660116 הכלולה ב-פאוס4חו/. למרות שהתוכנה 86607601 5006 מתאימה, מומלצ שתשתמש בכלים מסחריים זמינים המבצעים פונקציות דגימת קול טובות כדי ליצור צליל סופי. קווים מנחים לצלילים באופן כללי, צלילים אמוריס להיות מעוצביס להשלמת אירועי פעולה או אירועיס גרפיים הקשורים אליהסם. צלילי המערכת או היישום הנפוצים אמוריס להיות מעוצבים לצורך ליווי מידע תפעולי או ניווטי על פעולת המשתמשים. ככל שתדר השמעת הצליל גבוה יותר, כן עליו להיות פחות טורדני. אלא אס כן אתה מעצב צליל לשימוש נדיר של יישוס או נושא חדיש, על הצליליס להיות עדינים, אפילו קשיס להבחנה. רוב תוכניות הצליל המעוצבות כראוי בקושי ניתנות להבחנה, אך אס הן תיעדרנה, הן תחסרנה למשתמש. עיצוב צליל הולס משקף בדרך כלל את ההקשר או הנושא הדומיננטי בממשק. לדוגמה, השמעת קוב עאאש של ציפור מצייצת בכל פעס שהמשתמש פותח חלון חדש, יכולה להתאיס לממשק של תוכנה לילדים, אך אנו מתאיס לתוכנה עסקית, ועלול להרגיז את המשתמש. לרוב ההודעות הנפוצות וצלילי האזהרה מתאימיס צליליס קצריסם. לדוגמה, צליל שיושמע במשך חמש שניות לא יתאים לאירוע התפריט המוקפצ, אולס צליל בן חמש שניות יתאיס לאירוע סגירת פצוסחו/ץ. פרק 11: שילוב עם המערכת | 285 בנוסף לשימוש בצליליס קצריס עבור רוב אירועי הצליל התדירים, יש לתדר השמע של כל צליל תפקיד חשוב בשמירת ערנות המשתמש. עדיף לחימנע משימוש חוזר בצליליס נמוכים. לדוגמה, אס אתה משתמש בצליל רשרוש עבור אירועי וובּזפָסיזק ה6קס ו- וח3ז09זק 01056, נעים יותר ופחות מרגיז להשתמש בצליל רשרוש שאינו נשמע כרוח סערה. ברוב המקריס בחירת טכניקת חסטַהּלוט0ם (סינון מבוסס-תדרים) של הצליל לצורך חיתוך התדרים הנמוכים יעזור למשתמשיםס להשלים עם צליליס החוזרים על עצמם. רישום אירועי צליל היישוס יכול לרשום אירועיס מיוחדיס, שהמשתמש יכול להקצות להם קבצי צליל. כאשר אירועים אלה מופעלים, קובצ הקול מושמע. כדי לרשוס אירוע צליל , צור מפתח משנה תחת 0558 דא₪5א 60 צפאה, כדלהלן: ב ד 60 זשאם₪ 5 סטם ןה 5 %חסעם 6 60 = סוח3ּ//+הסע] הגדר את הערך פוחב3ּא%ח6צם לשס שהמשתמש יוכל לקרוא. שס זה יופיע בלות הבקרה. רישוס אירוע צליל הופך אותו לזמין בלוח הבקרה, כך שמשתמשים יכולים להקצות אליו קובץ צליל. היישוס צריך לספק את הקוד להפעלת האירוע כשיידרש. הגדרת אירועי צליל רביס ככל האפשר עבור היישוס יכולה להיות לעזר למשתמשיםס שדרוש להס משוב נוסף, כמו לדוגמה, משתמשים בעלי ליקויי ראייה וסוגיס מסוימיס של ליקוייס קוגניטיביים. אין להבין מכך שעל היישוס ליצור צליליס לכל האירועיס. אינך צריך להקצות צליליס כברירת מחדל לאירוע. משתמשיס שירצו במשוב נוסף יוכלו להשתמש בלוח הבקרה כדי להוסיף צלילים מתאימים. הגדר תמיד צליליס שניתן להשמיעס על ידי שימוש בערכי הרישום. הימנע מהגדרת צליל על ידי שס קובצ או משאב, מכיון שצלילים אלה אינס ניתניס להתאמה אישית בעזרת לוח הבקרה, ומכיון שעזרים לגישה אליהס אינס יכוליס לקבוע את משמעותם. בנוסף, תמיד הפעל אירועי צליל סטנדרטייס בעת ביצוע פעולות שוות ערך. לדוגמה, אס אתה מציג את שווה הערך לתיבת הודעה קריטית, הפעל את אירוע הצליל אסזדגוזה וסאפואם ד5צ5 5גזוה פא5. למידע נוסף על אירועי צליל של המערכת: ראה באתר המקוון שבכתובת: 66/5606.350ו00/וש/ וחס6.+)0ס5סו6ווח. ה 50 / / :קה 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש יצירת סרגלי כלים ליישום בשולחן העבודה המערכת תומכת ביישומיס הכולליס סרגלי כלים בשולחן העבודה, הנקראיס גס סרגלי גישה או 5זבּפםט2. סרגליס אלה פועלים בדומה לסרגלי הכלים של פוספחוצ. לפני שתכלול סרגל כליס בשולחן העבודה, שקול האס באמת הוא דרוש ליישוס. זכור שסרגל כליס בשולחן העבודה מקטין את שטח העבודה הפנוי עבור כל היישומים. לכן, עליך לכלול סרגל כלים בשולחן העבודה רק עבור ממשקיס שהשימוש בהם רב ושניתן לשייכם ליישומיס רביס. אס סרגל כליס משויך רק ליישוס מסוים או לקבוצת יישומיס, שקול להסירו כאשר יישומיס אלה נסגרים. בנוסף, עצב סרגל כלים מסוג וה כך שניתן יהיה למשתמשים להסירו בכלל, או להגדיר שלא יוצג יותר. כאשר אתה מעצב סרגל כליס בשולחן עבודה, עצב אותו בהתאמה להתנהגות סרגלי הכלים של המערכת. לדוגמה, תמוך בהסתרה אוטומטית (66ו-ססט1). כך מתאפשר לסרגל הכלים להתגלות רק כאשר המשתמש מזיו את המצביע אל קצה המסך. המערכת תומכת בתכונת הסתרה אוטומטית עבור סרגלי כלים בשולחן עבודה השייכים ליישומים, כפי שהיא תומכת בתכונה וּהה של שורת המשימות; אולס עשה זאת רק עבור סרגל כלים אחד לכל צד של התצוגה. תמוך בהעברות גרור-ושחרר עבור סרגל כליס בשולחן העבודה אס הוא כולל אובייקטיס התומכיס בפעולות העברה. תמוך בעגינה ובשחרור מעגינה לסרגל כליס בשולחן עבודה. הצג סרגל כליס שאינו מעוגן, כחלון לוח (8!606ק) שאינו מחייב חלונות אחריס. אס סרגל הכלים תומך במאפיין תמיד-למעלה (קסד חס פעְאּאון4), עליו להישאר מעל חלונות היישומיס האחריסם. למידע נוסף על ההתנהגות המומלצת עבור תכונת העגינה ושחרור מעגינה של סרגלי כלים: ראה פרק 8 "תפריטים, בקרים וסרגלי כלים". ספק תפריט קיצור כדי לאפשר למשתמשים גישה לפקודות השייכות לסרגל הכלים בשלמותו, כגון 01056, 6צ0, 5126 ו-865ז6קסזפ. אין לכלול בתפריט הקיצור פקודות כגון 5שסשחו/ש !|4 26ווחוחווא (הקטן את כל החלונות), הכלולות בסרגל הכלים של שולחן העבודה. אס יכולת ההתאמה המסופקת על ידי המערכת אינה מתאימה לעיצוב שלך, הקפד לספק גיליון מאפיינים להגדרת מאפיינים אלה עבור סרגל הכלים. אפשר להציג סרגל כליסם בשולחן עבודה כאשר המשתמש מפעיל יישוס מסוים, או שתוכל ליצור יישוס נפרד ולכלול סמל קיצור דרך בתיקיה קט+ז5₪ של המערכת. הגדר את הגודל התחילי ואת מיקוס סרגל הכליס בשולחן העבודה, כך שלא יפריע לסרגלי כליס אחריס המוצגיס בשולחן העבודה או בשורת המשימות. המערכת תומכת בעיגון סרגלי כליס רביס של שולחן העבודה בצדו האחד של מסך התצוגה. אס אתה מעגן סרגל כלים בצד אחד של המסך יחד עס שורת המשימות, המערכת תמקס את שורת המשימות בצד החיצוני יותר. פרק 11: שילוב עם המערכת | 287 תמיכה בתצוגת מסך מלא על אף ששורת המשימות וסרגלי כלים של יישומיס המוצגים בשולחן העבודה מתאחדיס בדרך כלל עס חלונות המוצגיס במסך או חותכיס אותם, תוכל להגדיר חלון שיתרחב למלוא המסך. מכיון שאין זו הצורה הרגילה של הפעילות, שקול שימוש במלוא המסך לנסיבות מאוד מיוחדות, כגון תצוגת שקופית (00ו|5), ורק כאשר המשתמשיס בוחריס במפורש בפקודה מיוחדת לצורך זה. ודא שיש למשתמשים דרך קלה לחזור לצורת התצוגה הרגילה. לדוגמה, ניתן להציג לחצן על המסך שהמשתמשים יוכלו ללחוץ עליו כדי לשחזר את התצוגה. בנוסף, ממשק מקלדת כגון 0הד+:]4 ו-556, שישחזר אוטומטית את התצוגה. זכור שסרגל כלים של שולחן העבודה ובכלל זה שורת המשימות צריכיס לתמוך באפשרות הסתרה-עצמית, כדי שהמשתמשים יוכלו להקטין את תפוסת שטח המסך על ידי סרגלי הכלים. שקול אם אפשרות ההסתרה העצמית מספקת, קודס שתעצב את היישוס שלך לכיסוי שטח המסך כולו. המלצה למשתמשיס לסגור או להסתיר סרגלי כליס בשולחן העבודה עשויה לתת לך שטח עבודה רב ללא צורך בתצוגת מסך מלא. כמה משתמשים סומכים על יכולות גישה החייבות להיות מוצגות כל הזמן לצורך הידודיות עס המחשב. לדוגמה, מקלדת המוצגת על המסך מאפשרת למשתמשים לדמות הקשות מקש תוך שימוש בהתקן הצבעה. כאשר היישוס הינו במצב של מסך מלא, כלים כאלה ינסו להציב את עצמס על חלון העבודה שלך. אל תמנע ואת על ידי הדרישה שהמסך שלך יהיה תמיד למעלה. שימוש בדימוי תיקיה 5וס0חו/ כוללת ממשקיס המאפשרים ליצור מכולות דמויות-תיקיה. עס ואת, אס בכוונתך להשתמש בדימוי תיקיה לאוספיס של אובייקטים, ודא שאתה מספק תמיכה עקבית למלוא טווח ההתנהגויות של תיקיה. למשתמשים יש ציפיות מסוימות באשר למה שניתן לעשות עס אובייקטיס המשתמשים בדימוי התיקיה. לדוגמה, תיקיית 5וססחו/ כוללת תמיכה בפעולות אלו: % פעולות גרור-ושחרר. % גיליונות מאפייניס עבור אובייקטים הנכלליס בתיקיה. + תצוגת סמלים גדולים, סמלים קטנים, תצוגת רשימה ותצוגת פרטים. > תצוגת 65/ של התוכן. + פקודות נפוצות עבור תוכן התיקיה, כגון 60%, ץק60, 56בּק, 6והבּח6א, 616%6 ו- 5007+00% 663%6. % פעלים סטנדרטיים עבור קבצים, כגון ח6טס ו-561%. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש למידע נוסף על ממשקי ז1506|!:0|06: ראה באתר המקוון שבכתובת: כק5611)01001.35 / 1/6 / ה ה0ס6.+ו050ו6ווח. ה 50 / / :קשה אס העיצוב שלך אינו יכול לספק עקביות סבירה, עדיף שתשתמש בתיבת רשימה או בפקד תצוגת רשימה בתיבת דו-שיח. תמיכה במחשוב רשת 5סחו\ מספקת סביבת עבודה המאפשרת למשתמשים לתקשר ולחלוק במידע ברחבי הרשת. בעת עיצוב היישוס שלך, שקול את הצרכים המיוחדים שעבודה בסביבה כזו דורשת. מבחינת התפישה, הרשת היא הרחבה של מרחב העבודה המקומי של המשתמש. הממשק המשמש לנגישות אל אובייקטיס ברשת אינו צריך להיות שונה או מסובך בהרבה משולחן העבודה של המשתמש. בעת עיצוב היישוס לצורך נגישות לרשת, תמוך במוסכמות ובממשקיס המקובלים, ובכלל וּח: + השתמש במוסכמות שס-נתיב (6א0) כדי לפנות לאובייקטיס המאוחסניס במערכת הקבציס. מוסכמות אלו מספקות גישה שקופה אל האובייקטיס ברשת. + השתמש בזיהוי-משתמש הנתמך על ידי המערכת, שמאפשר לאשר גישה ללא צורך לכלול את ממשק הסיסמה הפרטי שלך. + שנה את מימדי החלון ומיקומו בהתבסס על מאפייני המסך של המשתמש. + הימנע מהנחה שבמחשב המקומי מותקן כונן דיסק קשית. אפשר שכמה מן המשתמשיס שלך עובדים בתחנות עבודה חסרות כונן קשיח. תמיכה בהתקני חומרה התקני חמרה כוללים לעיתים תוכנה מיוחדת לתמיכה בהתקנה ובאפשרות עיצוב תצורה. הימנע מיצירת ממשק התקנה ועיצוב תצורה משלך. תחת זאת, השתמש במוסכמות ובממשק המסופקים על ידי המערכת. לדוגמה, המערכת תומכת אוטומטית במאפייני הגדרות בסיסייס במנהל ההתקניס (ז806ח183 66וש26). תוכל להרחיב ואת עבור אפשרויות תצורה מיוחדות, על ידי הגדרת הכרטיסיה 666ח3ש₪₪ עבור גיליון המאפיינים המסופק על ידי המערכת. פרק 11: שילוב עם המערכת ‏ 289 בדומה, הימנע מהוספת אובייקטיס ללוח הבקרה, לאזור ההודעות בשורת המשימות, או לתפריט +51 כדי לתמוך בהתקני החומרה שלך, אלא אס כן הומלצ אחרת בפרק זה. מידע נוסף על עיצוב מנהלי התקן (פופטוזם) עבור פאוססחו/ ניתן למצוא ב- חו65כ 6ק 6 באתר 11670504 לפיתוח חומרה והתקנים (0ח8 זסטוזם פאוססחו/ 050ז6ו₪ז +ח6וחקס!6ע6כ 6זהּאוהזב3ה) בכתובת : עסאשח / הח60.+0501ז6ווח./שצטצו/ / :כזסת. תמיכה בהתקנים עם תצורת צגים מרובים 8 פוס0חו/ ו- 2000 5אוססחו) מאפשרות למשתמשים להציג חלונות בצגים מרובים (פזסזוחס!! 6וקשוטויז). כדי לתמוך כראוי בצגיס מרובים, ודא שהיישוס מותאס לטיפול במרחב עבודה גדול. החלון מוצג תמיד בצג הראשי, אלא אס המשתמש מזיז אותו באופן מפורש אל צג אחר. בדומה, פתח תמיד חלונות משנייס באותו צג שבו נראה החלון הראשי שלהס, אלא אס המשתמש הציז את החלון אל צג אחר. מומלצ שהיישוס שלך יפתח את החלונות המשויכיס לו במקוס, בגודל ומצב, כפי שהיו בפעס האחרונה בה היו פתוחים, אלא אס המשימה המיוצגת על ידי החלון חייבת להתחיל במצב מוגדר כלשהו. בנוסף, מכיוו שהמשתמש יכול לשנות את התצורה, בדוק תמיד את הגדרות המערכת והתאס את החלונות לתצורה האחרונה. תמיכה בהכנס-הפעל הכנס- הפעל (שְ8! 5ח3 פָטוק) היא תכונה של פ5אוסחו/ התורמת לכך שדרושה מעורבות מעטה של המשתמש או שאינה דרושה כלל, כדי שהמערכת תגדיר את תצורת מנהלי התקן ותתקין אותס בשעה שההתקנים עצמס מחובריס למחשב. תכונה זו מתייחסת להתקניס היקפיים שעוצבו לפי דרישות הכנס-הפעל. תמיכה ותאימות לחומרת הכנס- הפעל יכולות להקל על השימוש ביישוס. להלן כמה דוגמאות כיצד לתמוך בהכנס- הפעל: + שנה את החלונות וסרגלי הכליס שלך, כאשר גודל המסך משתנה. + הורה למשתמשיסם לסגור ולשמור את הנתוניס שלהס, כאשר המערכת מודיעה על ירידת מתח. % הזהר משתמשיס על קבצי רשת פתוחים, כאשר הס מנתקיס את המחשב מהרשת. 4 שמור וסגור קבציס כראוי, כאשר משתמשיס מנתקיס או מסיריס מדיה הניתנת להסרה או התקני אחסון, או בשעה שתקשורת הרשת נפסקת. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש 12 עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים טכנולוגיית אובייקטיס מקושריס ומוטבעים ‏ 01₪) שפותחה על ידי 67050%!!, מאפשרת לשבצ אובייקטים שנוצרו במסמך של יישוס אחד אל מסמך של יישוס אחר. לדוגמה, משתמש יכול לשב טבלה שנוצרה ביישום גיליון נתוניס כלשהו אל מסמך שנוצר על ידי מעבד תמלילים. פרק זה דן בהנחיות לעיצוב ממשק עבור אובייקטיס מוטבעיס ומקושריס. עס ואת עליך לזכור שהנחיות כלליות אלו מתאימות למימוש גס עבור כל מכולה שהיא. בהמשך נתייחס פעמיס רבות למונח 'ימכולהיי כתחליף ליימסמךיי, למשל. דגם ההידודיות בעוד הנתוניס (08₪) הופכים למוקד המרכזי בעיצוב ממשק, עיקר תשומת ליבו של המשתמש מופנית לתוכנס ולא ליישוס שבו הס מאורגנים. במבנה כזה, נתוניס אינס מוגבליס לסביבת יצירתס ועריכתם; כלומר, המשתמש אינו מוגבל ליצירה ועריכה של הנתוניס בחלון היישוס שלהס בלבד. במקוס זאת, ניתן להעביר נתוניס לסוגיס שוניס של מכולות, שבחלון היישוס שלהן ניתן יהיה להציג את הנתוניס הללו ולערוך אותס. מסמכים מורכבים הס דוגמה נפוצה להידודיות (ח060786000ח1) בין מכולות לבין רכיביהן, אך הס אינס הביטוי היחיד לסוג וה של קשרי אובייקטים. תרשיס 12.1 מציג דוגמה למסמך מורכב. המסמך מכיל טקסט של מעבד תמלילים, טבלת נתונים מגיליון נתוניס, הקלטת צליל ותמונות שנוצרו ביישומיס אחריס. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 291 או616] (1: 6 [1%%163. ) 130 . כ[ 5ההונס111 עמ שוננננכסשע 6ו[+ ונס +סבקוזנג 163162ק עב+ ב 1ב[ 5בו[ 8150 |סבקוונסס ₪ו[+ 01 גנכנזסנטסנזונג מו 9% : שנס[ [סננקי 04 5נסענת סב'+נסנבווג 16[+ 656013117 ,0 שונגק בוזנג ובו[ 4[נוכסי שונכיקסנב ונבו[+ קרנ+3נונונב * = וזננונ0 שודג אונננונססשע 60בנט1טנק פו[1 17נב0[5 15 0150 +סבקהונסס וגג 101315 53165 1991 6+ ו[זג/ . פוזננול1ב (.1) קבו ב קונננט+)ס +6צבוזג שו[+ ונס קונננב63ק קב שנב 62-2021155 ,81505 +סבקהונסט סנננוב 0+ ונ0כנזנ40ב גנ[ .6315 ונבסבנטוונ 0+ 6+ נוסקן 5קונננל 1נ0ג+6201180 ע56סקותנס-) 508סעסג1/1 1106 .6ננס+6קפע [בסנ55ב[ס ₪ו[+ 01 6סונשבנסק :6 בנ0שוזנג1[נסוב (9) 58165 ] .6ט 0156 +36קרחס .5. ₪ 13 107 11 7 18652 63456 5 א 5א26571 - 315386 05| 452236 378836 = |48סד 1+ הנב ]ונשוונוזנסס וננבוננ1350 ב 65בנקיכונכ ע6+וננ/קר עשזבסק | נוכק | שגבטגק | ,סנפנס | 5+ | >אוכ[01+ 5מנודנבונקי ש[+לנה םו[+ 01 ₪ ונגבונב +25 סנווננר 9[ [נתנטאוסק | 4ב 5)תסמנתוטע ₪ו[% +0 350 [['נוס / .זו פוננ;ובע+5 + 5שננונו[60+ 1+ +31 םו[1 ע8150076 0+ קסנוננסינסקקס 8ו[1 שקיבו[ . טנב וזבנכ 61 וגג לילק 07 6זנת 1706 בשנונבקהונססטב 1 שו[ ש1ו[קָ1(13 56261 קל 81ו1ק3שַספנסו[2) .ענת ₪[1 35 מומנ+ 185 עכ+ [בנופנטננו 5ב 5ב/ר . 011 סננ 1185 זיב1ק ,4116פקקב ענוכקי +מומגו סי 76 :הפעא/2664 3ו63רחזז!נר] ]קוח ו!זהו] 3 קוחסכ) זשהָבּס/י שוזד ו 3 ו ד 5 סנכ[ קוונקי5 ו[₪צג11 6ו[ 1 :ונסקוכט[3661] בג שוונג+[בוז/ך [ונב ,6ק1)בוזבנכצונג ,ְקַוננַקָבּקָו 01 362165 3 04 מתס . 1100508 וזנכע+ 5ונכע+בכ[ק 6 [ב סנ5נפונ 6ונ+סב16ונב בי 5 ונסקוכע[+1266 שוננודנב:3ט כל נוסק 5מ[מבונ6 1% פונס 00 ינוב 6 [ונב וזצנכ+ 6ו[+ שנס[ :6 ונב ,16ג1 [ונב שנב סט ונב גוס 1 . 5ונכע+51כיקוונכס +5כזנטנס+ גו[ +ס [3ע+63ו[סעס | 56[60%64 | עבשו[ ,5שמנו[1 | [ב סנ5נסוב פוזנכס 50016 סנונסו!קוונקי: פו[1 566 טנב ,15ונטווננונ51ונב מזמל - 1706 תמקט[2661 בנ שעז!נת/1 | .שק[ב כל קסטוננסנסקקס קנבונננסבנ)אם בגב 5 עהסקיעם 5ט ₪ו[+ 01 פונס 0+ 15%6 נוסקי ש[נו[אי וננב63[ 1ב >עכיאו וננננק5ונג 5נו[+ שנס[ . 5סצנתב סע+ [3 סנ5נסטב נוסץ 85 .600088 07036 4 וג 6שסבק ונגיס ענוס 5 ונסץיכו[2661] )0 6טנגזננסצנפק לנפקנת 3 0+ ת6זן ₪ ונננוננוכל35 6שנו[+ 01 05ננוונ 1ונב 65קינ[ שו[+ עשמנט 0+ קו+ג[גסב עפפסקנס?) מ(1 60₪156ל ‏ 5'%ב1[1 .65פנומנשש [ב כעפנסוב סנצנסוג 01 [[ג. 11165 20210-(1:) 6שנו[+ 5וננב ונטס בנכע+201160) טנ[ :שצב קש[ 1 . +ונשוזנוננב 1נ116נ6 1ענב ,ונכע+בוזבנכצונב ק5%וננקיב3ע+5 בנסשהננ)]נ1/1 501%כונכנ1/1 ,+נב1/[02 בג 0שוזנגז[נת/ך סנב 15צכחגו 11856 1 . ונסקוכע[+266 בנהשהננ)[נון/1 +501כוצסג]/1 [ונב =ל'- !)וס מנש[+ %ס0פו[0 0+ פננו5 6ל - איס[פל וקופ 6 :0223 | בוב6רז:|נר.] זב זרב תכספפום 3 קוהסכ) הבס /י פוזד 106 סכ צב[כט[50 בנ5נסזג בנב עכע[)נוב 01 5גונסיקי שו[+ ונ [664וו[קנס ו[1 תג 16%נבנוף הַתבנ)3 ש[+ ,ע6זונג/קר אס" [+ 04 פתס 35 26231060 5בטי הנסוס אונגנ51 1'[16 ".ונכע+בטנוננסזטוהנסט 04 8זבנכ+ 6ונג[לנת 8ו[+ 13150076 .ונסנ+ק 6:06 כעג 15 צסן1013 >6 ונג +6+נבנ) [וגאו כננסת טמ[ 06 %07נוב6ל ₪[+ בב עסאוסק מס 16 :1נב102 בננשוונגז[ג/1 501%סצסנ1ך 1נבש10]0 [סנו[או ונג 1[צכחגו שו[+ ₪162 גגב 165קם 1 .5+62716065בווג =[מבעכעונשווג +5כעג 5ב[ 160ב6ע0 5 גג 6די 1055000001 1706 קְכום גגב %סבס 5נטו[+ 115 שונבנס[ק :6 ,וננוסינב 6פגוסינל עס ,קס סננזונס פו[1 אוסנ/ .ו[1ק06 וגג 5כנזנבונקים [בונכע+כמנ6 1ב בו[+ 1[+מוו זאושנ;רנסיוכו ונסטעס: -6[קוננ5 ב ונג שסשנקן שנגזונם .6 0ו4ננ 1שאסכת שו ד :ו 5%חוש13ז51 3ו6רחזז!נל] בחוזקפ )0 סזור 3 קוחסכ) זסהָבּס/' שוזד סז ו ו קמוקה 07 שעת 106 יק)5תבטבע+5 בג4שוגו[בת/ 1 %סס] | [1ק06-ע | גב | נוסץ | מס +נסלכט עכט[)נוב .ונכע)נ5סקונסט [בנפעס;יסע+ונסס 5[ 12 1994 סמנ [שורנננס1. 019סנג. סמת תרשים 12.1: מסמך מורכב. 2 64 - פיתוח ממשק משתמש כיצד נוצרה הסקירה המוזיקלית שמוצגת בתרשים 12.1! תחילה המשתמש יצר מסמך והקליד בו טקסט. לאחר מכן הוא העביר, העתיק, או קישר תכניס ממסמכיס אחריסם. אובייקטים של נתונים המשמריס את מלוא יכולות העריכה וההפעלה שלהם, גם כאשר מעבירים או מעתיקים אותס אל מכולה (מסמך) אחרת, נקראיס אובייקטים מוטבעלם (000[600) 60060טוחם). המשתמש יכול גס לקשר מידע. אובייקט מקושר (00[6₪ 60אחו1) מאפשר גישה אל אובייקט אחר, המאוחסן במקום אחר באותה מכולה או במכולה אחרת. הבחנה זו חשובה מסיבות שאינן קשורות בהכרח למקוס האחסון. נתוניס מוטבעיס מאבדיס את הקשר עס המכולה המקורית שלהם (גיליון נתונים, למשל); כלומר, אס תשנה משהו בנתוניס המקוריים, השינוי לא יתבטא באובייקט המוטבע. בדומה לכך, אס תשנה את הנתוניס באובייקט המוטבע, השינוי לא יתבטא בנתוניס המקורייס שמהם נוצר. באשר לאובייקטים מקושרים - הנתונים מוצגיס תמיד מתוך המכולה המקורית (המסמך, או גיליוו הנתונים), ולכן שינוי בכל אחד מן המקומות משפיע על המקוס האחר. לדוגמה, שינוי בגיליוו הנתוניס |₪669 ישפיע על הנתוניס המוצגיס בטבלה במסמך 6זס/. ככלל, מכולות תומכות בקינון (65000) של אובייקטיס מוטבעיס או מקושריס בכל רמה. לדוגמה, המשתמש יכול להטביע תרשים בתוך גיליון נתוניסם, שיכול אחר כך להיות מוטבע במסמך של מעבד תמלילים. צורת ההידודיות הינה עקבית בכל רמת קינון. יצירת אובייקטים מוטבעים ומקושרים אובייקטיס מוטבעיס ומקושריס הס תוצאה של העברת אובייקטיס קיימים או יצירה ישירה של אובייקטיס חדשיס מסוג מסויס במסמך המכולה. העברת אובייקטים העברת אובייקטיס לתוך מסמך נעשית על ידי פקודה בסיסית והפעלת שיטות הידודיות באופן ישיר. הסעיפיס הבאיס מספקים הנחיות נוספות לפקודות אלו, כאשר משתמשים בהן ליצירת אובייקטיס מוטבעיס או מקושריס. למידע נוסף על פקודת העברה ושיטות הפעלה ישירות: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים ‏ 293 הפקודה 6ז5ב3ק ככלל, כאשר המשתמש לוח על הפקודה 88556 (הדבק), האובייקט המודבק מצורף כאובייקט מוטבע. עס ואת, אם מכולת היעד תומכת בפורמט של האובייקט המודבק, היא יכולה גסם להטביע את האובייקט כנתון מקומי, במקוס להטביע אותו כאובייקט נפרד. בנוסף לכך, מכולת היעד יכולה לשנות את צורת האובייקט לצורה הנתמכת על ידה, או להעביר רק את ההיבטיס החשובים שלו, כגון המאפיינים. השתמש בתבנית הפקודה 85%6 כדי ליידע את המשתמש כיצד האובייקט המועבר ישולב על ידי המכולה. כאשר המשתמש מעתיק קוב אובייקט, יכוליס להתרחש מספר דברים : + אס המכולה יכולה להטביע את האובייקט, כלול את שס קובצ האובייקט כסיומת של הפקודה 35%6ּ. % אם האובייקט הוא רק חלק מקוב>, השתמש בשם המקוצר של סוג הקובצ, כמו לדוגמה +65766ז0// 235%6 או 9ח₪660701 035%6, כמתואר בתרשים 12.2. שס מקוצר יכול להיגזר ממידע המופיע ב- /₪60150. למידע נוסף על סוג שם ורישום מערכת (ץ560157): ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת" ובתיעוד על 015 הכלול במסד 1670504 באתר המקוון שבכתובת: 5.35 / 10 / זט / והחס6.+0501ו6וח. ה 50 / / :קשה 4 אם לפקודה 8356 אין שם, הנתוניס יודבקו כמידע מקומי. שפזסיח! ח| 00 ו ו 6 וסט תרשים 12.2: הפקודה 35%6 עם שם סוג קצר. הפקודה [3ו5066 6ז5ב3ק כדי שתהיה למשתמש שליטה מפורשת בהדבקת נתוניס כמידע מקומי, כאובייקטיס מוטבעים או כאובייקטיס מקושרים, כלול את הפקודה |506₪08 885%6 (הדבקה מיוחדת). תיבת הדו-שיח ]506613 6ז95פ, כמוצג בתרשים 12.3, כוללת תיבת רשימה המציגה את התבניות האפשריות עבור הנתוניס במכולת היעד. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש 3516 5060181 ₪ ?|<| 5 8%)]1]א.00058|68 :ססזגוספ :6 | ]08 ]ראזס [פסא= ])ספסזסוו] 6 > םב ך הזס/ : הטסו 35 פופ ] ל 0 --* 1 [ 60זוהחזס!ח!! ה זוופסת [6סא= 50סזסו!1 סזחו זבספקן|ס 6 ]ס 5]ה6ותס0 6 5665חו! בו ן 6 סה עב גוסע 1131 50 והשחזווססט זוופע |" : 6ם ||וש ?| . [ססא = ]]50פזסווא בחופגו זו ו .חססו חב 35 3060|ק5ו תרשים 12.3: תיבת הדו-ש'ח |506013 6זפבּק. למידע נוסף על תיבת הדו-שיח |50608 08506 ותיבות דו-שיח נוספות הקשורות ל- = 01: ראה באתר המקוון בכתובת: 5.35 / ₪6 / זט / והס60.+0501ו6וח. ה 50 / / :קה בתבניות הרשומות בתיבת הדו-שיח 5060131 2856 הצב תחילה את השס המלא של סוג האובייקט, ואחריו צורות נתוניס מקומיות אחרות. כאשר אובייקט מקושר הועבר או הועתק, הוסף לשס סוג האובייקט שברשימת התבניות את המילה 64אח;| (מקושר). לדוגמה, אס המשתמש מעתיק גיליון נתוניס של |0א5, תיבת הדו-שיח [5260139 345%6ק מציגה 5066%אז0// |66אם 116705066 66אהז1 ברשימת התבניות האפשריות, מכיון שנוסף העתק של הקישור; כלומר, קישור אל גיליון הנתוניס המקורי המקושר. עבור תבניות נתוניס מקומיות, התחל בשס של יישוס היעד ותאר את התבנית באותס מונחיס שבהס יישוס היעד משתמש בתפריטים שלו. הגדר את התבנית שנבחרת ראשונה ברשימה, כך שתתאיס לתבנית ברירת המחדל שבפקודה 6. ללדוגמה, אס הפקודה 2856 היא <6ואה 8/₪/ 00[008> סְזַפבּק | או <6ו81 1/6 +/5/0> 53506 (מכיון שהנתוניס האמוריס להיות מוטבעיס הס קובצ או חלק מקובצ), הגדר את אותה תבנית בתיבת הרשימה של |50608 5556הּ0. לתמיכה ביצירת אובייקטים מקושרים כוללת תיבת הדו-שיח |506013 35%6ק את האפשרות אח1] 8856, כמוצג בתרשיס 12.4. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 295 5 5%)]1]א.0058|68 :ססזגוספ 6 | ו זט ל [ססא= 4ספסזסו ו 6 1 שוםב ך בזס/א חן פמק 6 חססו 35 !סו | ש] 3 [וופסת סז זטוסוזסהפ ]הטתווססט זגוסץ סזחו חססו זוסזזסה5 3 156115 8 6 ]0 18ה6!חס0 16 15ה656זקפז הסוחו 6סזווס5 16 ס] 60ו63ז0 5 אחון .ב סזבספקוום |= |-|4] 6 6סזווס5 6 סז 5הַחב3ח0 ]13 50 6וו] )תשחווסס זגוסץ חן 8/|60660ז 6ם |וואו תרשים 12.4: תיבת הדו-שיח |506683 23516 עם האפשרות אחו| סְזפבּק. אס המשתמשים רוציסם להציג את האובייקט המוטבע או המקושר כסמל, הם יכוליס לסמן את תיבת הסימון חסס6! 35 עְ15013 (הצג כסמל). הטקסט והתמונות שבתחתית תיבת הדו-שיח מתאריסם את תוצאת הפעולה. הטבלה הבאה מכילה את הטקסט התיאורי הניתן לשימוש בתיבת הדו-שיח |50663 6ז5בּק. טקסט הסבר עבור תיבת הדו- שיח [506013 56בּק : הפעולה טקסט המתאר את תוצאת הפעולה הדבקה כאובייקט 1 50 00061 זנוסץ סוחו סזהסססו!) 18 זס 66ה9זהס0 6ת1 805חו" מוטבע ".806]ח080ו! מס 6ז8 חס 00 > חופג ז סְהעו36 ח08 וסצץ "הוספת תוכן הלוח למסמך שלך, כך שתוכל לערוך אותו באמצעות שם החברה שם היישום." הדבקה כאובייקט 1 50 +ח6רחוסס זטסץ סזחו סזהסססו!ל) 16 זס 16ח6זח60 16 5 56חו" מוטבע כך שייראה ]| .806חסו081ווסס/ 600886 טחופגו זו 800810 ח08 טוסץ כסמל ".חססו חה 35 60ש050!3 6ם |ווצ "הוספת תוכן הלוח למסמך שלך, כך שתוכל לערוך אותו באמצעות שם החברה שם היישום. הוא יוצג כסמל." הדבקה כנתונים 5 זח6 000 זטוסץ סזחו סזהסססן| 6ח1 זס 16ה16הסס 6ח1 565ח|" מקומיים "[.50016000 16|0] 800000081 |פחסוזס0] .6הזפ 6סעד 6שא "הוספת תוכן הלוח למסמך שלך כשם סוג מקומי [משפט אפשרי לעזרה נוספת]." הדבקה כאובייקט זווסץ סוזחו סזהססקוו) 6חז 01 15חהסוהסס 6ח1 01 6זנססוכ 8 05פחו" מקושר 1 560 6 06זוס5 16 0+ 60אחו| | 6זנססוס 6חד .זהסותטססט ".1חסרחוסס0 זטוסץ חן 6060160 6ם |וועו סו 6חז סז 65ההחס "הוספת תוכן הלוח כתמונה. התמונה מקושרת לקובץ המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך." 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש הפעולה טקסט המתאר את תוצאת הפעולה הדבקה כאובייקט 5 098כקה ]| 1081 50 1הסונוסס0 זנוסץ סזחו הססו 1סדוסח5 8 565חן" מקושר 6 .0זהססקן! 6 זס 15ח0+ח60 6 15ה656זק6ז הסוחעש זטסהסח5 8 0 0030005 +18 50 116 5006 16 0+ 60אחון 15 07681060 זטס הסח ".+ח6וחנוסס0 זטוסץ חו 660160 06 וווצו סו סחז הוספת סמל קיצור דרך למסמך שלך, כך שייראה כקיצור דרך המייצג את תכולת הלוח. קיצור הדרך שנוצר מקושר לקובץ המקור, כך ששינויים בקובץ ישתקפו במסמך שלך." הדבקה כנתונים 5 00060 זגוסץ סזחו סז ססכו!) 6ח1 זס 15ח6זחס6 6ח1ז 65פחו" מקומיים מקושרים + 50 6|ו1 5006 6ח1 סז 0768160 5 >חו| ה .סחזפצ! 6סעד 86 חסר וס זטסץ חו 6766%00ז 06 ||וש 8|6 5006 6חז סז 65מְַחהחס הוספת תכולת הלוח למסמך כסוג שם מקומי. קישור נוצר לקובץ המקור, כך ששינוים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך." הפקודות אחו] סְזַ5בּק, 01+60%ח5 2356 |- 5001160% 08%6ו6 אס קישור הוא פעולה שכיחה ביישוס שלך, תוכל לכלול פקודות שתייעלנה פעולה זו. השתמש בפקודה א%ח1] 885%6 (הדבק קישור) לתמיכה ביצירת אובייקטיס מקושרים או נתוניס מקושריס מקומיים. כשהמשתמש יוצר אובייקט מקושר, הפקודה צריכה לכלול את שס האובייקט כהמשך למילה 50 - לדוגמה, :28/65 50 אהו] סְזְפבּק 5 יי (הדבק כקישור למכירות אחרונות). כאשר השם איננו מופיע, פירוש הדבר שתוצאת הפעולה היא נתוניס מקושרים מקומיים. השתמש בפקודה %ט50016 23516 (הדבק קיצור דרך) לתמיכה ביצירת אובייקט מקושר המופיע כסמל קיצור דרך. כמו כן, תוכל ליצור את הפקודה 01+60%ו5 66316 (צור קיצור דרך) היוצרת סמל קיצור דרך במכולה. הוסף פקודות אלו למכולות שיש בהן שימוש רב בסמליס. פעולה ישירה עליך לתמוך גס בטכניקות הידודיות של פעולה ישירה, כמו העברות גרור-ושחרר, שמטרתן יצירת אובייקטים מוטבעים או מקושרים. כאשר משתמש גורר אובייקט נבחר לתוך מכולה, יישוס המכולה מפרש את הפעולה על פי מידע המסופק לו הן על ידי המקור (כגון סוג הבחירה ותבניתה) והן על ידי ההקשר של המכולה (כגון סוג המכולה וברירת המחדל של פעולת ההעברה). לדוגמה, גרירת תא נבחר של גיליון נתוניס אל מסמך של מעבד תמלילים, יכולה ליצור אובייקט טבלה מוטבע. עס זאת, התוצאה של גרירת אותו תא נבחר בתוך גיליוו הנתוניס עצמו, תתפרש כהעברת נתונים בין תאיס בלבד. בדומה לכך, המכולה שבה המשתמש משחרר את האובייקט שבחר יכולה גס היא לקבוע אם תוצאת פעולת הגרירה תהיה אובייקט מקושר או לא. כאשר מבצעיס העברה שאינה ברירת מחדל מסוג גרור-ושחרר, יישוס המכולה יציג בסיוס פעולת הגרירה תפריט קיצור ובו פקודות העברה מתאימות. אפשרויות הבחירה יכולות לכלול פקודות רבות המעבירות כל אחת את הנתוניס בתבנית או בתצוגה שונה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 297 לדוגמה, כמוצג בתרשיס 12.5, יישוס מכולה יכול להציע את אפשרויות הבחירה הבאות כדי ליצור קישורים: + 1676 א%ח11 (קשר לכאן) - ליצירת קישור נתוניס מקומי. + ₪676 <שם-ס!ג קצל> אחו1 (קשר <שס-סוג קצר> לכאן) - ליצירת אובייקט מקושר שיוצג כתוכן. 4% 1676] 5071060% 6768%6 (צור כאן קיצור דרך) - ליצירת אובייקט מקושר שיוצג כסמל. אפשרויות הבחירה תלויות באפשרויות התמיכה של המכולה. 6 6 אע 6 |61) אחו1 6 )ססר 5 16866 308 תרשים 12.5: מכולה עם אפשרויות קישור שונות. תצוגת ברירת המחדל של אובייקט שהועבר תלויה גם ביישוס מכולת היעד. לרוב סוגי המסמכים הגדר את פקודת ברירת המחדל, כך שהאובייקט יוצג כנתונים או כתוכן ולא כסמל. אס המשתמש לותח על 1676 50100 676986 כפעולת ההעברה, הצג את האובייקט המועבר כסמל. אס האובייקט אינו יכול להיות מוצג כתוכן, כמו למשל מכיון שאינו תומך ב-015 - הצג אותו תמיד כסמל. העברת נתונים לשולחן העבודה אס היישוס תומך בפרוטוקול ההעברה, המערכת מאפשרת למשתמש להעביר בחירת נתוניס מתוך קוב לשולחן העבודה או לתיקיה. בפעולות העתקה או העברה - תוך שימוש בפקודות 60%, ץ600 ו-885%6 או בפעולה ישירה - תוצאת פעולת העברה היא סמל קובצ הנקרא שרבוט (5090). גס תוצאת פעולת הקישור היא סמל קיצור דרך המייצג קישור לנתוניס שבמסמך. כאשר המשתמש מעביר שרבוט למכולה הנתמכת על ידי היישום שלך, שלב אותו כאילו הועבר מהמקור. לדוגמה, אס המשתמש מעביר טווח תאיס נבחר מגיליון נתוניס אל שולחן העבודה, הפעולה מיוצגת כשרבוט. אס המשתמש מעביר את השרבוט למסמך של מעבד תמלילים, המסמך צריך לשלב את השרבוט כאילו התאיס הועברו ישירות מגיליון הנתוניס. בדומה, אס המשתמש מעביר את השרבוט חזרה אל גיליון הנתונים, גיליוו הנתוניס צריך לשלב את התאים כאילו הועברו במסגרת אותו גיליון נתונים. בדרך כלל, העברות פנימיות של נתוניס בתוך מכולה גורמות למיקוס מחדש של הנתוניס ולא להתמרה (טרנספורמציה) שלהס. 8 641 - פיתוח ממשק משתמש הוספת אובייקטים חדשים בנוסף להעברת אובייקטים, תוכל לתמוך ביצירה של אובייקטיס מוטבעיס או ביצירת אובייקטיס מקושריס חדשיס במסמך על ידי המשתמש. הפקודה 020[66%) 1561 כלול את הפקודה 09[166% +ז56ח1 (הוספת אובייקט) בתפריט של היישוס הכולל את הפקודות ליצירה או ייבוא של אובייקטיס חדשיס למכולה (תפריט +ז1056, למשל). אס לא קיים תפריט כזה, השתמש בתפריט 56% (עריכה). כאשר המשתמש בוחר בפקודה 00166% +%ז1₪56 (הוספת אובייקט) הצג את תיבת הדו-שיח בשס זה כמתואר בתרשיס 12.6. תיבת דו-שיח זו מאפשרת למשתמש ליצור אובייקטים חדשים על פי סוג האובייקט שלהם, או על פי תבנית של קוב קייס. ד וזה חורב ו | |08חב | קהחזום 6 וחסז] 1686 6 : , וו 146013 חססו 35 עבוס8ם ‏ ] 6סתפווס56 |!4 מסוזב+ה856ז )מוסקזפששסי 185 6 זחוסזסאוסי 145 ראזס /א [פסא= ])ספפזסוו] [8סא= ))80פזסו] זט [וופסת זגוסי סזחו 506אזס/ [6שא= ]וספסזסו] אופח 3 15665 5 : .הטסו זב 35 ]הפוחגוססט | | תרשים 12.6: תיבת הדו-ש'ח 00[166% 567%ח1. רשימת הסוגים מורכבת משמות רשומיס של סוגי אובייקטיס. כאשר המשתמש בוחר בסוג מתיבת הרשימה ולוחצ א0, אובייקט מהסוג שנבחר נוצר ומוטבע. למידע נוסף על שמות סוג ועל הרישום: ראה פרק 11 "שילוב עם המערכת". המשתמש יכול ליצור אובייקט מוטבע או מקושר מתוך קוב קיים על ידי שימוש באפשרויות 616 וחסז] 676856 (צור מקוב%) ו-%ח11 (קישור). כאשר המשתמש בוחר באפשרויות אלו ולוחצ 0, התוצאה זהה להעתקה ישירה או לקישור אל קובצ הנבחר. כאשר המשתמש בוחר באפשרות ₪16 וחסז) 68%8ז6, הרשימה 6קץ 00[66% (סוג אובייקט) מוסרת ומתגליס תחתיה תיבת טקסט ולחצן 6 (דפדוף), כמתואר בתרשיס 12.7. התעלס מכל בחירה קודמת שהוצגה בתיבת הרשימה 6+ 166%[פ0. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים 299 | 6 7 ]ראזס /א [שאם ]]ס5סזסוו :טוו= צופת 018806 67 || שח / 50 ] 6 וחסז] 016866 *) חססו 35 עב!ספום ‏ -] ]ופפ 6 היוסה שבח גוס ]33!) 50 ]הפוחווססט זגוסץ סוחו ]ספןפס חב 35 65וו] 06 ]טס 5וה8זהס6 16 65| ₪ ]ו 83)60ז0 הסוחו הסוזבסווסס3 6 סחופטו זו תרשים 12.7: יצירת אובייקט מוטבע מקובץ קיים. תיבת הטקסט בוחרת בתיקיה הנוכחית. המשתמש יכול לערוך את נתיב התיקיה הנוכחית בעת ציון הקוב. לחילופין, לחצן 86ש0ז8 מציג את תיבת הדו-שיח חסטס, המאפשרת למשתמש לנווט במערכת הקבצים כדי לבחור בקוב. השתמש בסוג הקובצ כדי לקבוע את סוג האובייקט שייפתת. השתמש בתיבת הסימון 110% כדי לתמוך ביצירת קישור לקובץ שצוין. תיבת הדו-שיח 6% 10506 מציגה אפשרות גו רק כאשר המשתמש בוחר באפשרות 6 וח0) 68%6ז6 (צור מקובץ). משמעות הדבר היא שהמשתמש אינו יכול להוסיף אובייקט מקושר כאשר הוא בוחר באפשרות ששח 6856ז6, מכיון שניתן ליצור אובייקטיס מקושרים מקבצים קיימים בלבד. תיבת הסימון חסש 5 עְ13ק15ם (הצג כסמל) שבתיבת הדו-שיח 00[66% +105607 מאפשרת למשתמש לציין אם האובייקט יוצג כסמל. כאשר המשתמש בוחר באפשרות זו, הסמל יופיע תחת תיבת הסימון. אובייקט מקושר המוצג כסמל הוא שווה ערך לסמל קיצור דרך. עליו להופיע עס סימול הקישור מעל לסמל. בתחתית תיבת הדו-שיח 02[66% 156% ניתן תיאור בטקסט ובתמונה כיצד ניתן להוסיף את האובייקט. הטבלה הבאה מציגה את הטקסט בו יש להשתמש בתיבת הדו-שיח 02[66% +567ח1. הערה: אם המשתמש בוחר להוסיף קובץ שאינו קובץ 015, ניתן להוסיפו רק כסמל. התוצאה היא אריזה. אריזה (סחְ8ּא286) היא כימוס (ח5|800ק68ח5) של קובץ באופן שניתן יהיה להטביעו במכולה. מכיון שאריזות תומכות באופן מוגבל בתצוגה ובעריכה, עליך תמוך ב-015 עבור כל סוגי האובייקטים שלך, כדי שלא יומרו לאריזות כאלו. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש טקסט הסבר עבור תיבת הדו- שיח 02[666 +זס5ח1: פעולה טקסט התוצאה יצירת אובייקט מוטבע חדש בהתבסס על הסוג הנבחר. יצירת אובייקט מוטבע חדש בהתבסס על הסוג הנבחר, והצגתו כסמל. יצירת אובייקט מוטבע חדש בהתבסס על קובץ נבחר. יצירת אובייקט מוטבע חדש בהתבסס על קובץ נבחר (העתקת הקובץ) והצגתו כסמל. יצירת אובייקט מקושר לקובץ נבחר. יצירת אובייקט מקושר לקובץ נבחר, שיוצג כסמל. ".חר 000 זטוסץ סזחו 06ה8! 706 אוסח 8 ₪65ח50ח|" "הוספת <שם סוג> חדש למסמך". טס זנוסץ סוחו סגא 6כץ ד אוסח 8 5ח56ח|" ".חססו חףּ 88 "הוספת אובייקט <שם סוג> חדש למסמך כסמל". סזחו +00[60 ח3 35 6|ו1 6ח1 01 15ח10חס6 16 56|" ופ +! 3011810 ח03 וסץ +18 50 +חסוהטססס זטסץ ".ו 0768100 10891 הסוזהסו|קסהּ סח "הוספת תוכן הקובץ למסמך כדי שתוכל לערוך אותו במועד מאוחר יותר באמצעות היישום בו נוצר קובץ המקור". סזחו +00[66 ח3 35 6|ו1 16 01 15ח16חהס6 16 56|" ופ +! 3011810 ח03 וסץ +18 50 +חסוהטססס זטסץ 0 סכ |!ועש + .זו 0768100 181 הסוזהסו|קסהּ סחז ".חססו חףּ 88 "הוספת תוכן הקובץ למסמך כדי שתוכל לערוך אותו במועד מאוחר יותר באמצעות היישום בו נוצר קובץ המקור. הוספת סמל המייצג את תוכן הקובץ למסמך". זוסץ סזחו 66ח0זח60 6ו1 6ח1 01 6זנססוכ 8 6ח66ח|" 0פ 16 6ח1 0+ 60אחו! 56 |וועש סזנססוק 6חד .זהסותטססס זטסץ חן 6060160 06 ||וצו סוה 6חז סז 65הְההּחס )הז "הרוס 0 "הוספת תוכן הקובץ למסמך ויצירת קיצור דרך לקובץ המקור. שינויים שיבוצעו בקובץ המקור ישתקפו במסמך." ה6 וס זטסץ סזחו הססו + סח5 8 65|" 6 |ווש חססו +סהסח5 6חד .6ו 16 15ה656זק0ז ץואסוטוס ח08 טסץ ז8ח1 50 ,016 והחוטוזס 6חז סז ס6אחוו "+חסההטסס זטסץ 06ופחו וחסזז והחופחס 6חז הססס "הוספת סמל קיצור דרך למסמך, המייצג את הקובץ. סמל קיצור הדרך יקושר לקובץ המקורי, כך שתוכל לפתוח את קובץ המקור מתוך המסמך שלך". תוכל להשתמש גס בהקשר של הבחירה הנוכחית במכולה לקביעת התבנית של האובייקט החדש שנוצר, ואת השפעת הוספתו למכולה. לדוגמה, אס המשתמש בחר נתוניס בטבלה ואז הוסיף גרף, ניתן להשתמש בבחירת הנתוניס כדי ליצור את תבנית הגרף. 201 פרק 2 עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים השתמש בהנחיות הבאות לתמיכה בהוספה: 4 אס אובייקט שנוסף אינו מבוסס על הבחירה הנוכחית, עקוב אחר מוסכמות הפקודה 885%6 והוסף או החלף את הבחירה - על פי ההקשר. לדוגמה, בהקשריס של טקסט או רשימה, כאשר בחירה מייצגת את המיקום בו צריך להוסיף את האובייקט, החלף את הבחירה הפעילה. עבור הקשריס לא מסודרים או בעלי סדר 2 (סדר השכבות על המסך), שבהס הבחירה לא מייצגת נקודת הוספה מפורשת - הוסף את האובייקט. השתמש בהקשר היעד כדי לקבוע היכן להציב את האובייקט. % אם האובייקט החדש מקושר אוטומטית לבחירה של המשתמש (לדוגמה, גרף שנוסף ומתבסס על נתוני טבלה שנבחרו), הוסף אותו לבחירה והפוך את האובייקט המוסף לבחירה החדשה. לאחר הוספת אובייקט מוטבע הפעל אותו לצורך עריכה. עס זאת, אם המשתמש מוסיף אובייקט מקושר, אין להפעיל את האובייקט. טכניקות אחרות להוספת אובייקטים הפקודה 02[66% %/1₪56 תומכת בהוספת כל האובייקטים הרשומים. תוכל לכלול פקודות נוספות שיינתפרויי כדי לספק גישה לסוגי אובייקטים נפוציס הנמצאיס בשימוש רב. ניתן להוסיף אותן כפקודות תפריט נוספות, כלחצניס בסרגל הכלים, או כפקדים אחרים. לחצניסם אלה ממלאיס תפקיד והה לזה של תיבת הדו-שית 6% 105676%6, אך הס יעילים יותר. תרשיס 12.8 מתאר שתי דוגמאות. המשתמש לוחץ על לחצן הציור כדי להוסיף אובייקט ציור לבן ריק; המשתמש לוחצ על לחצן הגרף כדי ליצור גרף חדש על בסיס נתוניס מהטבלה הנבחרת הנוכחית. |= וםן. וו הוסף גרף | ₪ 2ב הוסף ציור תרשים 12.8: שימוש בלחצני סרגל כלים כדי ליצור אובייקטים חדשים. הצגת אובייקטים מכולה יכולה לשלוט באופן ההצגה של אובייקט מוטבע או מקושר, בין אס על ידי הצגת תוכנו או הצגת הסמל המייצג אותו, המכולה דורשת מן האובייקט להציג את עצמו בשטח שסופק על ידי האובייקט. בתצוגת התוכן, ייתכן כי האובייקטיס המוטבעים או המקושרים לא ייראו מובחניס מהאובייקטים המקומיים, כמוצג בתרשיס 12.9. 12 646 - פיתוח ממשק משתמש אובייקט מקושר [ וש 0 !01353103 ₪ וביו פד 5 ]וז ו ו ו שו או616] (1. ) [715%163 ) 130 .12 פה חסונ עד שונגנונכס טע 5ו[+ ונס +סבקוונג 63)61ק צג'? 3 בבו[ 5ב[ סנ בקמונסט 115 04 ונכנזטננוסנזונג ו ונכ [קמנבקי כ פצמיננת טב'צנסנבווג בו[1 קי1[ב1ססכ65 ,1 מוננם בונג בקובו[ 3[נוכס מונסקסנב ונפר[1 קרנ+5נו! 4 4% ונונ סדג ונגנונססטע 6בנ+טנכן פה) זי[נ63[ס 15 50נ8 +סבקוונסס מנג 106315 53185 1991 5ה4 ה[צזקר ל = א 1 ץג ב קנבנ0170 61:[צבהונ 6ו[1 ונכי קרנבסקקב שנב 105כות-12 2 ,01505 +טבקוונסס גנוג 0+ ונכנ1נ3 3ב 1 .635 הבטנבנמוונ 4 עס 1+ נוסקן 5שונבנל 0:1נ2011601) ע56סוגנס0) הס3בעבנ]ך פון ענ6+0קשע [0[355203 1116 01 פסננטבנסק:נט ‏ 13פהנג![נטזב (5) 58185 .1 .6ע 0156 +36 .5 אובייקט 11 17 13 טקנס 1 60₪156ס ‏ :11111 .563ננתמק |ב כנ5נסוב מנפנמז 0 [[ג 111155 012-5121/7) 6שצו[1 פנבמנסס 0גז16ס0! מוטבע 37% א18652 - 63456 68| 08כעע]? :טנג ששו 1 .1תסמנתנב!נס1תם 1ענב 10!בהננכצונג |]85 315386 - 2657[%‏ מטתמובנ)ל בובשמנ)1נם? 5 30סצבג10 ,102311 גממצגוונת/ = שמפה חש ובירירי 85 שובי דב וד בידב >דרחנד ש>שו1 71 ואבהור,ז[+5ב4] בו1בההוד+7/111 %+, [ 6גגן1וננום3:1. סנו[1 1כ, 85גננוזג בתנב. כפיונ1 1115 616 0+ וג[ | | תרשים 12.9: מסמך מורכב המכיל אובייקטים. תוכל לאפשר למשתמש לזהות ויזואלית אובייקטיס מוטבעיס או מקושרים בלי לפעול עליהם. כדי לעשות זאת, כלול את הפקודה 02[66%‏ שסח5 (הצג אובייקט). כאשר המשתמש ילח על הפקודה, הוא יראה סביב האובייקט המוטבע גבול בעובי פיקסל אחד בצבע הטקסט בחלון. השתמש בגבול מנוקד סביב אובייקטים מקושרים (כמוצג בתרשיס 12.10). אס המכולה (היישוס) שלך אינה יכולה להבטיח שאובייקט מקושר יחיה מעודכן ואהה למקורו עקב עדכון אוטומטי לא מוצלח או קישור ידני, צייר גבול מנוקד תוך שימוש בצבע הטקסט האפור של המערכת, כדי לציין שייתכן כי האובייקט איננו מעודכן. הגבול צריך להיות מצויר סביב אובייקטי מכולה מהרמה הראשונה בלבד, ולא עבור אובייקטיס המקונניס ברמה נמוכה יותר. הפונקציה זס|66)5/500 מספקת את ההגדרה הנוכחית עבור צבע טקסט חלון (דאם דהשססצעצ 00108) וצבע טקסט אפור (דאםדץגח6 08ן60). למידע נוסף על פונקציה זו: ראה במסד 67050%! באתר המקוון בכתובת: 5.35 / ₪06 / זט / והס6.+0501ו6וח. ה 50 / / :קה פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 303 גבול אובייקט מקושר - |< |ום|= סו 00 ]5903ב 55 6 1306 1005 | |החזםת משפה| | שו חב 6 ₪ אד טס | :516 | וו | 5 פחוך | חס או4616ן כ ) ו 3 .כך פה הנס עמ שונוטונכסטע 1[16 ונכ זטבקוונג עם1בפלק צג+ ב 4ב1[ 5ב1[ 4150 | הבקוונסט 1115 +כי נסנזטנטכנזונג בע אַונס1 [חננקו 04 5נסננת טב')נסנבווג ו[1 זי[ [13סס 65 .0 סונוק בוזנג סקיבה] 3[נוככי מונכקפנב ונבו11 זרנ1:גומונג! : ו ונונ עזג =וננטנסססע 64בנ15שנכ ו[ ז[נב53[ס 15 ס3נ0 +טבקהונסט גג 01315+ 53163 1991 שו[ ה[זג/ . :וזננוס31 (/.1) זוג1ק ב שונננט11 +6:נבוזג 6ו[1 ונכ קהנבנב סקפב סנב 12-2/2[065 2 ,סננ +טבקנסט כנננוג 0+ ונכנזנב 1 . 5ב6 הבטבנטות 4 עכ+ 18 נוסקו 5שונננט 0:1נ+0160 עש5ספטנס-) הספסעטנ]/1 שו[ | .בענס+8ק6ע [5503ב[ט בע[1 04 6בןנמננסק:ם ב נססו נז[נוב . ןוננוכ5ב ששינו[1 01 5 הנוח נוצב. 5מקונ[ 1[16 עספנם כל קזנ[נטב ו ו עפפסקוונס,) ‏ 1 0₪156של ‏ 15בו[ 1‏ .65צנתונטש [ב סנפנסוב 11 1 13 ,נצנסהג 01 [[גת: 111165 12-8/0106) 6שצו[+ פוגנב הנס הנכנ2011601) גבול אובייקט -[ 326576 | 185526 = 83456 0% סנס :שנב קומו[ 1 . 1ונטוזטוננב1נ16ונם ונב ונכע)ב ובנ 'ונג [ = 20571 = 3105386 6 קה[ פוננקיבע31 בנ0שוננ1[נ/7 50%כבנ1/1 ,21ב1/10 בגנוסהונגו[נו מוטבע = 500% - 452236 | 378836 | |פצשד טנב 15צכחקו 1656[ 1 . ונסקיכע[12661 בנסשהוננו[נת/1 01%:כונטנ]ו1 בטצב תרשים 12.10: שימוש בגבולות לזיהוי אובייקטים. אם מוסכמות גבול אלו אינן מתאימות להבחנה בין אובייקטים מוטבעים לבין מקושרים, תוכל להשתמש בצורות הבחנה אחרות. עס ואת, עליהן להיות שונות בבירור מכל מצב ויזואלי סטנדרטי, וצריכות לאפשר הבחנה בין אובייקטים מוטבעיס לבין מקושרים. כל אימת שהמשתמש יוצר אובייקט מוטבע או מקושר על ידי לחיצה על תיבת הסימון 1607 35 צץ₪15013 (הצג כסמל), הצג את הסמל של סוג האובייקט המקורי (לא סוג היעד), אלא אם כן המשתמש שינה זאת באופן מפורש. אם האובייקט הוא קישור, השתמש בגרפיקה של קיצור דרך בשילוב עס הסמל. אס הסמל אינו נמצא ברישוס סוגי האובייקטיס, השתמש בסמל הניתן על ידי המערכת. סמל כולל תווית. כאשר המשתמש יוצר אובייקט מוטבע, הגדר את תוכן תווית הסמל לפי ההנחיות הבאות, בהתחשב בזמינותן: + שם האובייקט, אם לאובייקט קיים כבר יש שס קריא, כגון שס קובץ ללא הסיומת שלו. + שם סוג המקוצר (לדוגמה, תמונה, גיליון נתוניס), אם לאובייקט אין שס. + שם הסוג המלא הרשוס (לדוגמה, תמונת מפת סיביות, גיליון נתוניס |66א= 607050ו1א), אס לאובייקט אין שס או שס-סוג מקוצר רשוס. + 'שחסוחטסספ' (יימסמך'י), אס לאובייקט אין שס, שס-סוג מקוצר, או שם רשוס. כאשר אובייקט מקושר מוצג כסמל, הגדר את התווית תוך שימוש בשס קובצ המקור כפי שהוא מופיע במערכת הקבצים, ובראשה המיליס סז זטסזזוסח5'י (ייקיצור דרך ליי). 4 64 - פיתוח ממשק משתמש לדוגמה: יקיצור דרך לדוייח תקופת:י. אין לכלול את הנתיב אל המקור. הימנע מהצגת סיומת הקובצ, אלא אס כן המשתמש בחר באפשרות המערכת להצגת סיומות, או שסוג הקובץ אינו רשוס. המערכת מספקת תמיכה אוטומטית לתבנית השם תוך שימוש בפונקציה 0-6ח66060. למידע נוסף על פונקציה זו: ראה את התיעוד על 015 במסד הנתונים שבאתר המקוון בכתובת: 5.35 / ₪06 / זט / והס60.+0501ו6וח. ה 50 / / :קה כאשר המשתמש יוצר אובייקט הקשור רק לחלק ממסמך (קובצ), עקוב אחר המוסכמות של יצירת תוויות לקיצור דרך. עס זאת, מכיון שמכולה יכולה לאפשר קישוריס מרוביס לחלקים שונים של אותו קובצ, ייתכן שתרצה לספק אמצעי זיהוי והבחנה נוספיס לאובייקטיס מקושרים שוניס. תוכל לעשות ואת על ידי הוספת חלק מסופו של נתיב הקישור (6אוחסוא). לדוגמה, תוכל להוסיף את הכל, מסוף הנתיב עד לאזכור האחרון או לפני האחרון של לוכסן ההפרדה () של נתיב הקישור. יישוס צריך להשתמש בסימן קריאה ()) לזיהוי טווח נתוניסם. עס ואת, נתיב הקישור יכול לכלול גס סוגיסם אחרים של מפרידים. כאשר אתה לוקח מזהה (06ח106) מנתיב הקישור, השתמש רק באותיות שס קוב תקפות לעיצוב המידע הנוסף. בדרך גו ניתן להשתמש בשס, גס אס המשתמש העביר את סמל קיצור הדרך לתיקיה או לשולחן העבודה. בחירת אובייקטים אובייקט מקושר או מוטבע צריך לתמוך בטכניקות תצוגה ובחירה של מקלדת ועכבר, הזמינות לבחירת אובייקטים מקומיים. מכולת האובייקט קובעת את הדרך שבה יוצג אובייקט כאשר נבחר. לדוגמה, תרשים 12.11 מציג כיצד תמונה מקושרת של קרן יער מוצגת כחלק מבחירה רציפה במסמך. מידע נוסף על בחירת אובייקטים: ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". מידע נוסף על תצוגת בחירה: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 305 |< |ום|= ך 1 וצ ₪0 ]1355103 ב 0 6ס13 10085 )החזםת ה6פה| ספוש פוםם 6ום 2 [.56 | | 6 | 5 ך 4 ? 1 3 . כ[ 85מונסו[1' צט 4 1 ונס +סבקטנג ע6)ב26ק עב+ ב בו[ 5בו[ 4150 )סבקטנסס שו[ +0 נכנ+סנטסטזונג מון'ך. :0 6:5ננס סב+נסנבהו שו[+ זי[[ב1ס6:6 ,0 מונגק בהונג 6קובו[ 4[נוכס שונסקסנב ונפו[1 קרנ+5נו1ונר. פע בשננם+טנק 6ו[1 ק[0532 15 8150 +סבקוונסס מנג 15ב+0+ 53165 1991 6+ ו[זג/י . 5מצנול1ב (:.1) קגו בוג 1116 ונס שונננ63קק3 שנב 02-8210155 ,01505 +סבקהונסט סנננוג 0+ ה0סננ00ב 1 .635 ונבסבנסוו א צכ+ נבנל 0:1ע62011601 ע56סקטונס-) 8ס5סעסג11 116 | .6610116 [בסנפ5ב[ס 6ו[+ 01 6סונשבנסק 63 ב נ0שוונג)[נסוב / ₪ ונגוננוכ?5ב 66צו[1 +כי 85ננוו ונב 11765 6ו[+ ע6שנ6 0+ קוזג[נסב ו ע56סקמנס?) ₪[+ 604156ל ‏ %5בו[1 .565נונו₪61 [ב סנפנסוב . תרשים 12.11: אובייקט מקושר כחלק מבחירה מרובה. כאשר המשתמש בוחר באובייקט בלבד, הצג אותו בתצוגת הבתחירה המתאימה. לדוגמה, תצוגת תוכן האובייקט תכיל ידיות, כמוצג בתרשיס 12.12. = וםן=. 1 שפוצסת 0 [53163ב| 5 קפ 6|טב 1 005 | |בחזםת ‏ הספה| | פוש זט פום | | :6 | | ו | פוך שחסת 5 4 ב ב 1 הָ בו ידית = | )18%%168[ ) :1( 16 . כז 35הנסו[1 עמ 7 / 0 6 1 ונס 1סבקוונג !פנש עב1 ב ובג[ 5בו[ 4150 סבקטונסס 116 1כי נכעצטננוסנוונג מו[ך" 1 1 >נטננת סב?נפנבהוג 1116 7י11ב1סטקפ6 ,3 מוננם בונג סקיבן] ב[נוכס פונסתסנב ונבו[1 זרב51נוונ1 | מצייני אובייקט 1נסספע מבנם1טנק 116 קנב6[ט 15 סגו 1סבקטונסס מנג 101315 55[ב: 1991 מו[ ומר . פמוננול1ב. 5 זו ו בד שן[+ ונכ אונבנבסקקב שנב 2105/%-12 ₪ ,81505 61בקהוזנסס כנננוה 0+ נסנזנ הב 1 .6315 נבסננטונ ה 101 מקושר צננל 1נכע2011601> עשפסקטנס-) 308סנטג]/1 מו[1 | .8ננ%0+6ק6ע [355103[ט שו[1 01 שטננפבנסק 3 6013נ1)[נטוב ו 58 .1 .05 050 00 .4.5 ₪ ונםוננוכל 5ב ששער[1 04 05 הנוצר במנב. 5בקונ[ 1116 עסונ כ+ קוננ[נפב ונ 8[+ 5604155 זב -. 1ב 51נטטב - 7 43 ה המאר 2-4 4411 1007076481 4770 ההרו%1 ההוור"חדהה 98כ%3הה7211) , | / תרשים 12.12: בחירה נפרדת של אובייקט מקושר. עבור אובייקט מקושר, הצב בפינה השמאלית-התחתונה גרפיקה המייצגת את קיצור הדרך. בנוסף, אס חלון היישוס שלך כולל שורת מצב המציגה הודעות, הצג תיאור מתאיס כיצד להפעיל את האובייקט (ראה בטבלה "יטקסט תיאורי עבור תיבת הדו-שיח +זפעח60'י בהמשך פרק זה). 6 646 - פיתוח ממשק משתמש כאשר אובייקט מוצג כסמל, השתמש בתצוגת בחירה זהה לזו של סמלים נבחריס בתיקיות או על שולחן העבודה, כמתואר בתרשיס 12.13. |< וםן - ו 1 |< |5)= כ אוסטחוע 1356 005[ )ההזם] הספה| סו פובם 6ום מ עזוצוז40 )סטנסז 5סנוטסזק 5הסווב סווסקב בב 506₪05ע5 |50/673 וססנוססזוחו 6 ,5ה]חסוח 12 235 שח זסעיר ‏ | סט -ובחו 35 .19305 16 )וסרגוסזר!! הבוק 6זב ]50 זגוס זם] הסווהטחגוס] 6ח! 501 13/6 )הו 5 | /6005ז5ע5 . [48%] פהסוזבּסווקק3 החזפז] 613660 935ע שגותס/יפ זגוס שסוסם 63160 .([13%] 5קצוסזם +סגוטסזם זפחוס בחב ,[39%] עם הצפה 1990 קטוסז) ]סגוטסזק -תפזויחוס |הסותקבזם 5אוסטחו/ +]ס5סזסו!! ]0 )תשותקוו!5 רו בששהגוסחחב שוש ,22 עָב803 חם |= ]וו ררוז ]הוהורחרזרוזורום, דורווה זבוררו ]ב ווח זדו זו וה ]הו הרוו6זם/4 ₪61]ב| ₪ 7 2 מרופזם/ ]מטות תרשים 12.13: אובייקט נבחר המוצג כסמל. פקודות גישה לאובייקטים נבחרים יישוס מכולה מציג תמיד את הפקודות שניתן לשייך לאובייקטיס שלו. כאשר המשתמש בוחר באובייקט מוטבע או מקושר כחלק מבחירה של נתוניס מקומייס במכולה, עליך להפוך לזמינות את הפקודות שמתאימות לבתירה כולה. כאשר המשתמש בוחר באובייקט בלבד, הפוך לזמינות את הפקודות שמשויכות אליו במפורש. יישוס המכולה מאחזר פקודות אלו ממידע הרישוס (עְח5ו0ַ₪6) על סוג האובייקט ומציג אותן בתפריט האובייקט. אס היישוס כולל שורת תפריטים, כלול את פקודות האובייקט הנבחר בתפריט משנה של תפריט 8ו56, או בתפריט נפרד בשורת התפריטים. השתמש בשס האובייקט בתפריט. אס אתה משתמש בקיצור של סוג השס שהגדרת ברישוס כשסם האובייקט, הוסף את המילה שססןפס'י (ייאובייקטיי). עבור אובייקט מקושר, השתמש בסוג-השס המקוצר בצירוף המללה ''660אחו1'י (יימקושריי). תרשים 12.14 מראה אפשרויות אלו. הערה: תוכל לתמוך בפעולות שונות על פי התצוגה בבחירה. לדוגמה, תוכל לתמוך בפעולת שינוי גודל על ידי שימוש בידיות שסיפקת. עם זאת, כאשר המשתמש משנה אובייקט נבחר, קבע את מידות תצוגת האובייקט, מכיון שאין שיטה שבה כל פעולה אחרת, כגון חיתוך, יכולה להיות משויכת לאובייקט. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 307 | ...1068 | ...אע 1ספןם 0 5681אזס/* השאחו 1 1ספןם 7 5881אזס/י חססם 2 חספקם 8 5 וז תרשים 12.14: תפריטים נפתחים עבור אובייקט נבחר. הגדר את האות הראשונה של המילה ‏ שספן[פסיי (ייאובייקטיי) או אות מקבילה בשפת הממשק, שתהיה אות הגישה למשתמשי המקלדת. כאשר לא נבחר כל אובייקט, הצג את הפקודה רק עם הטקסט 66[טס'י והפוך אותה ללא-זמינה. מכולת היישוס שלך צריכה לספק תפריט קיצור לאובייקט הנבחר (כמוצג בתרשיס 5). תפריט קיצור מוצג כאשר המשתמש לותח על האובייקט ומשתמש בלחצן העכבר המשני (הימני), או בוחר את האובייקט ולוחץ 10=+6ו50 (או מקיש על מקש היישוס). כלול פקודות תפריט שניתן לשייך לאובייקט, כגון פקודות העברה ופקודות רשומות של האובייקט. הצג את הפקודות הרשומות של האובייקט כפריטי תפריט עצמאיים, ולא כתפריט מדורג. אין צורך לכלול את שס האובייקט או את המילה 'ש00166'' כחלק מהטקסט של פריט התפריט. 1+ זרנב זונשוזנוזנס >וננ)בוננס5ב+ ב 5בנבקיסונכ צ6+וננ/קר 6 :חב2כן] | 3ו60תז)!נט ע6ןב6ק | נוסץ | אתבטגק ‏ ,סנפנסת 8ו[+ | פאוסן01+ אזבטום) זה חכפ5ום 5מנוונבונץי 116לנה =ו[+ 01 ₪ וננונב +25 מבוננר 9[> [תעשטיסק 4תב 5]תמדנת):וע +[₪‏ 01 50ב [1'נוס + . קו3ונניבע+5 + 5פננונו[60+ 1ו[+ 315% 6ו[+ צפקוכס5נ4 0+ קסגוננסינסקקס שו[+ שקיבו[ ונב ןובנ כ 1נסקן ונג ₪ לדקלק0 "07 שננת. 1706 שנב קהונססטב 1 שו[ ,קו116ו[אָ113 562861 ול 1160קבקס6צכ[?) .סנסוג 5ו[1 35 מוענ1 115 ע0כ+ [בנוצנוננו 35 5באר לכא עג[50110 . קנ[ס סגנוב 1105 יב[ ,61116 קב ענוכקי +מומגי סד 61811166 6+ ב-א שן[ + עססם | :נסאו 1 1 6 ₪[ 6)ונ/ר 6 ננס+ שוזנג[לנת ב חב קוחכ הבמס /' וד 0 176 :1נבשכ]1 בנטשטנגז[נ/1 501%ביבע]/ך ויו ו +נבשכ//1 ו[סנו[אי ונג [נסאו פו[1 616 בגנב 7165 א 2 1 .1516116065 ש[מבנכוונטטת +5כעמנ 5ב[ 63168ע0 ופיל ל של . 5 וג 2007161) 1055000701 176 קסטָנס גגב %סבס 5וזנ6ו[+ 115 הונבנס[ק :6 ,0 1ננוסיצב 56קוכונל. צכ ,קסשנגזונס מו[1 איסנ/ .ו[1ק46 גג 5סנונבונק4 |בונכנ)כמנ6 ונב מו[+ ו[+מקו זקושנקרנסקוכו ונ66ע0: -6[קוננ5 ב ונג 6סשנקן שנגזונם .6שנננ) סושננ4. זאטס 6 7 :הפשכו]26 3ו6זזונף] חכו)קרחץ5 ]זה תרשים 12.15: תפריט קיצור עבור תמונה מוטבעת. כלול בתפריט הנפתח ובתפריט הקיצור את הפקודה 0067865ז₪ (מאפיינים). באפשרותך לכלול גםס פקודות התלויות במצב האובייקט. לדוגמה, בתפריט של אובייקט מדיה (סרט מגנטי או תקליטור) התומך בפעולות | ו-0ַחושו6, תוכל להפוך את הפקודה ₪616 לבלתי זמינה כאשר המדיה כבר נגללה לאחור. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש גס כאשר סוג האובייקט אינו רשוס, עליך לספק פקודות הפועלות על תוכנו, כגון פקודות העברה, פקודות יישור, ופקודות עריכה וטיפול במאפייניס. כאשר המשתמש לוחץ על הפקודה 561 הצג את תיבת ההודעה שהמערכת מספקת. מתיבת הודעה זו המשתמש יכול לפתוח את תיבת הדו-שיח 65כץד ₪116 (סוגי קובצ) ולבחור מרשימת יישומים, או להמיר את סוג האובייקט. הפעלת אובייקטים בחירת אובייקט מאפשרת גישה לפקודות המתאימות לאובייקט בכללו, אך אין היא מאפשרת את עריכת תוכן האובייקט. האובייקט צריך להיות מופעל כדי לאפשר פעולת משתמש על תוכנו הפנימי. יש שני מודלים בסיסיים להפעלת אובייקט: הפעלת חוצ-פנים, והפעלת פנים-חוצ. הפעלת חוץ-פנים הפעלת חוץ-פנים (ח860/800 ח06-1ו5זט0) דורשת בחירת משתמש מפורשת בפקודת ההפעלה. לחיצה, או פעולת בחירה אחרת, המתבצעת על אובייקט שכבר נבחר, רק בוחרת מחדש את האובייקט ואינה מבצעת פעולה ממשית. המשתמש מפעיל את האובייקט על ידי שימוש בפקודה מפורשת, כגון 560% או עְ3ּ1פ, בדרך כלל זו פקודת ברירת המחדל של האובייקט. פעולות קיצור דרך המתאימות לפקודות אלו, כגון לחיצה כפולה או לחיצה על מקש קיצור דרך, יכולות גם הן להפעיל את האובייקט. רוב יישומי המכולה משתמשים במודל זה מכיון שכך המשתמש :כול לבחור אובייקטיס בקלות ולהקטין את הסיכון בהפעלה לא מכוונת של אובייקט שדרוש זמן רב לטעון אותו, או לבטל את הטעינה שלו. בעת תמיכה בהפעלת חוצ-פנים, הצג את המצביע הסטנדרטי (חצ צפוני-מערבי) מעל אובייקט המופעל בשיטת חוצ-פניס בתוך המכולה שלך בשעה שהאובייקט נבחר אך אינו מופעל. כך המשתמש לומד שהאובייקט בעל הפעלת חוצ-פנים מתנהג כאובייקט בודד, אטוס. כאשר המשתמש מפעיל את האובייקט, היישוס של האובייקט מציג את סוג המצביע המתאיס לתוכנו. השתמש ב-/ץ₪6080 לקביעת פקודת ההפעלה של היישוס. הפעלת פנים-חוץ הפעלת פנים-חוף (חסט8ע60 %ט5/06-0ח1) מאפשרת הידודיות ישירה עס אובייקט; כלומר, האובייקט מופעל כאשר המשתמש מזיו את המצביע מעליו. מנקודת מבטו של המשתמש, אובייקטיס המופעלים בשיטת פנים-חוץ אינס ניתניס להבחנה מנתוניס מקומיים, מכיון שתכולת האובייקט זמינה לפעילות הידודית ישירה ואין צורך בפעולה נוספת. השתמש בשיטה זו לעיצוב אובייקטים הנהנים מהידודיות ישירה, או כאשר הפעלת אובייקט היא בעלת השפעה מועטה על הביצועים או על ניצול משאבי המערכת. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 309 הפעלת פנים-חוץ דורשת שיתוף פעולה קרוב בין המכולה והאובייקט. לדוגמה, כאשר המשתמש מתחיל בחירה בתוך אובייקט בהפעלת פנים-חוץ, המכולה חייבת לבטל את הבחירה שלה, כך שההתנהגות תהיה תואמת לפעילות בחירה רגילה. אובייקט התומך בהפעלת פניס-חוצ שולט בתצוגת המצביע כאשר הוא זו מעל היקפו ומגיב מיידית לקלט. לכן, לצורך בחירת האובייקט כולו, המשתמש בוחר בגבול או בידית אחרת, המסופקיס על ידי האובייקט או המכולה שלו. לדוגמה, יישוס המכולה יכול לתמוך בטכניקות בחירה, כגון בחירה אזורית, הבוחרות את האובייקט. שליטת מכולה בהפעלה יישוס המכולה קובע כיצד להפעיל את האובייקטיס המורכביס שלו; הוא מאפשר לאובייקטיס בהפעלת פנים-חוץ לטפל באירועים, או שהוא מתערב ומפעיל אותס כתגובה לפעולה מפורשת בלבד. הדבר נכון בלי קשר ליכולת או להגדרות המועדפות של האובייקט. כלומר, אפילו אס אובייקט רשס הפעלת פנים-חוצ, הוא יכול להיות מטופל על ידי מכולה מסוימת כאובייקט בהפעלת חוצ-פניס. השתמש במכולה שלך בסגנון הפעלה שיהיה המתאים ביותר לשימושים הייחודיים שלה, ושיתאים לסגנון ההפעלה שלה, כך שאובייקטים יוכלו בקלות להשתלב בה. בלי קשר ליכולת ההפעלה של אובייקט, מכולה אמורה להפעיל בעקביות את האובייקטיס בני אותו סוג הכלולים בה; אחרת, חוסר היכולת לצפות את פעולת הממשק עלול לפגוע בשימושיות שלו. עריכת התצוגה של אובייקטים מוטבעים אחד השימושים השכיחים של הפעלת אובייקט הוא לצורך עריכתו במיקומו הנוכחי. תמיכה בסוג ה של הידודיות מקומית נקראת עריכה ויזואלית (פַח0/0= |1508/), מכיון שהמשתמש יכול לערוך את האובייקט בתוך ההקשר הוויוואלי של המכולה שלו. אלא אם כן המכולה והאובייקט תומכיס שניהס בהפעלת פנים-חוצ, המשתמש מפעיל אובייקט מוטבע לצורך עריכה ויוואלית על ידי בחירתו ובחירה בפקודה %ו56 שלו מתפריט נפתח, או מתפריט קיצור. תוכל לתמוך גם בפעולות קיצור דרך. לדוגמה, על ידי הפיכת הפקודה 561% לפקודת ברירת המחדל של האובייקט, המשתמש יוכל ללחו פעמיים כדי להפעיל את האובייקט לצורך עריכה. בדומה לכך, תוכל לתמוך בהקשה על המקש 50% כקיצור דרך להפעלת האובייקט. כאשר המשתמש מפעיל אובייקט מוטבע לצורך עריכה ויזואלית, ממשק המשתמש עבור תוכנו נעשה זמין ומוטמע בממשק מכולת היישוס. האובייקט יכול להציג מחוצ לגבולותיו את קישוטי המסגרת שלו (טחסחחזססה), כגון כותרות שורות ועמודות, ידיות, או פסי גלילה, בעוד הוא מסתיר באופן זמני מרכיביסם אחרים. יישוס האובייקט גסם יכול לשנות את ממשק התפריט, מהוספת פריטיס לתפריט נפתח קיים ועד להחלפת תפריטים נפתחיםס בשלמותם. האובייקט יכול להוסיף גם סרגלי כליס, שורות מצב וחלונות לוח נוספיס ולהציג תפריטי קיצור עבור תוכן נבחר. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש מכולת היישוס קובעת עד כמה יוטמע ממשק של אובייקט מוטבע בממשק היישוס, בלא להתחשב ביכולת או בהעדפות של האובייקט המוטבע. יישוס מכולה המספק ממשק משלו עבור אובייקט מוטבע יכול לתמוך בממשק של אובייקט מוטבע. תרשים 6 מציג כיצד הממשק יכול להיראות כאשר מופעל גיליון עבודה המוטבע בו. | וםן>. כו 1306 10085 )חס שפח] שוש 08 ש6ום ] 31 | או616] (1 ) [71%8%168 ) / 130601 . כ[ 85מנסו[1 עמ 07 שונננו סטש שו[+ ונס 1טבקוונג ע26316ק צב1 ב 4בן[ 5בו[ 6150 )סבקוונסס 6+ 01 ונכנ)סנסנטצוגג אנ 0-2 2 אנ[ [סננץ 01 65ננס סב'צנסנבוזג 6ו[1 7י[131ס6ק65 ,1 פונגק בוזנג ובו[ ב[נוכסי מונסקסנב ונב[+ זרנ31נובונב * ב 3 ה ו ל 15 ג ₪ ו מנג 0131 53[55 1991 ₪ון1 ב[זג/ . 5מוצנול1ב (.1) קגו : : 5 +סבוזנסס סנננוג 0+ ונסנ1נ4 4ב 1 .6315 ונבסבנסוו2 צכ+ ? .26610116 [01355:03 שו[ 04 6סענטבנסק:נם ב נ0פוונג)[נסוב ב- )ננוכ?35 66צו[1 01 65ננוזג [טנב 5שקוג[ ו[1 ע6מנ6 0+ קוזג[נסב ( ו ו - אןנסי) מ[+ 608156ל :':בן[ 1‏ .565נונמש [ב סנפנסוב 1 107 3 שו 04 11גת: 10[85+ 612-7210 6פצו[+ פוננב ונס גנ0נ+201160) 76 186526 | 83456 56 סונסג]/ 1‏ :שנב קפו[ 1 . תוננב )ונס ונב (נכג!בווננכפונג 17426 | 265716 | 315306 6| 5ננטבע+5 בנ0פוננ)[נו]/1 501%כינסנ11 , +נב1/102 בג סוהנג)[גון/ך 6 .| 45,223 | 378836 סד 5 טי 110556 .ונסקוכע[12661 בנשוזננ+[נו1/1 501%כונכג]/1 1וונב / 8 -- |+נוס וזנו[+ 80%ו[0 0+ שענו5 56 - אוס[6מ ₪0קושבקופצ תרשים 12.16: גיליון עבודה מוטבע המופעל לעריכה ויזואלית. כאשר המשתמש מפעיל אובייקט מוטבע, חימנע משינוי התצוגה והמיקוס של שאר התוכן המוצג בחלון. למרות שגלילת החלון וגס שמירת מיקוס התוכן באותו זמן נראית הגיונית, פעולה זו עלולה לפגוע בריכוז של המשתמש, מכיון שהאובייקט הפעיל מועבר מטה כדי לפנות מקוס לסרגל כלים חדש, ומוחזר מעלה כאשר הוא הופך לבלתי פעיל. הפעלה אינה פוגעת בפס הכותרת. הצג תמיד את שס המכולה ברמת-העל. לדוגמה, כאשר גיליון העבודה המוצג בתרשיסם 12.16 מופעל, פס הכותרת ממשיך להציג את שס המסמך שבו מוטבע גיליון העבודה, ולא את שם גיליון העבודה. תוכל לספק גישה לשם גיליון העבודה על ידי תמיכה בגיליון מאפייניס עבור האובייקטיס המוטבעיס שלך. מכולה יכולה להכיל אובייקטים מוטבעיס בקינון-מרובה (בכמה רמות קינון). עס זאת, רק רמה אחת פעילה בכל זמן נתון. תרשים 12.17 מציג מסמך המכיל גיליון עבודה פעיל המוטבע במסמך ובו גרף מוטבע ברמה נוספת. לחיצה על הגרף גורמת לבחירתו כאובייקט שבגיליון העבודה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 311 ו [03חח3. - הסוז63ו!קק/ הַחו0655סז?] טזס/ |< |5]|= 60 צוסבחוע 736 005[ )ההזסת אספה| ופוע זהם 6ום 0-4 [קשוא]ש - יא עזוצו461 וסטנסזק 5סגוססזק פחסוז3סווקקב3 חב 50516005 |3זס/י56 סססנוססזוחו שי ,)הסוח 12 2351 6 זסשי 2 | ו 35 .19905 16 ווסרוגוסז!! ובו 6זב !]50 זגו זם] הסווטחגוס! 6ר! 501 סעיב )בוו 5 ]| 50516008 . [(48%] פחסווב3סו|קקב. תפז 613060 935 6גות8/6ז זגוס וסוס 08060 .(13%] 5קגוסזם סגוטסזם זפו!וס בחב ,[39%] 2% =חסווהּסו!קק3 ₪ 2% וה 5)605/1ע5 ₪] % הוסת!0 שחהב ,80065 ,6זבּאנזבּו! ₪ -תפזועיחש |הסוס3זם פאוסטחו/א +]ס5סזסוו= ]0 ]הסותקוה5 6 שסהצוסחחוב שש ,22 עב 8! חו [= ]וו והורוזהו ]הוורחרורוזו/ורום דורוו]ב זחרו |ב ווח זרו זו וה ]ה הרוו6זם// 1551ב[| ₪/]] 7 3 הרוזם/י ]חסרת תרשים 12.17: גרף נבחר בתוך גיליון עבודה פעיל. אם המשתמש מפעיל את הגרף על ידי בחירה, כמו לדוגמה בפקודה %ו56, האובייקט מופעל לצורך עריכה ויוואלית ותפריטי הגרף מוצגיס בשורת התפריטיס של המסמך, כמוצג בתרשיסם 12.18. בכל זמן נתון, מוצגים ממשק האובייקט הפעיל הנוכחי וממשק מכולת רמת-העל בלבד. אובייקטיס ברמות הביניים אינס נשאריס ונראיס פעילים. ]וק [החח3. - הסוז3ּ6ו!קק4/ הַחו655שסז נזס/ |< |5]|= 160 צוסטחוע 0085[ |החזסת ‏ חספה| | אסוע ‏ וםם 6ום [508801!91:4043,1,, ]5 םח םפ= | חו5] עזוצו461 זסטנסזק 5סגוססזק פחסו!3סווקקב3 חב 50516005 |3זס/56% סססנוססזוחו שו ,)הסוח 12 2351 6 זסשים 9 -חו 35 .13905 16 +וסרוטגוסז!! הבוק 6זבו]50 זגוס זם] הסווהטמגוס! 6ר! 501 סיבה ובו 5 | 551008 . [48%] פהסו)בסווסקב. החסז] 66ב זפחשט 935 סוהסעיפז זגוס עוסופם 03163 .(13%] 5קגוסזם סוטסזק זפו!וס בחב ,[39%] קטסזם) ]סטסז] עפ 6טח6ל6ה 1990 0006 2 גנ 2% =חסווהּ6ו!קק3 ₪] 2% 5% 51605/1ע5 ₪] % זסח]0 חב ,80065 ,6זבּוטזבוו ם] 88 18 לס ג 2 4 [6 -תפזושיחש |הוס3זם פאוסטחו/א +]ס5סזסוו= ]0 ]הסותקוה5 6 בוססהצוסתחב שש ,22 עב 8] חר = וו והורוזרו ]מהההרוזורום דורוו]ב זבורורו |ב -ווחג זרו זו וה ]ה מחוו9זם// ]₪6]ב[| ₪ 8 3 מרופזם/י ]חשות | תרשים 12.18: גרף פעיל בתוך גיליון עבודה. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש אובייקט מוטבע צריך לתמוך בעריכה ויזואלית בכל רמה של הגדלת תצוגה, מכיון שהמשתמש יכול להגדיר שרירותית את מימדי תצוגת המכולה. אס אובייקט אינו מתאיס להכיל עריכה ויזואלית במימדי המכולה הנוכחית שלו, או אס המכולה שלו אינה תומכת בעריכה ויוואלית, פתח את האובייקט בחלון נפרד לצורך עריכה. למידע נוסף על פתיחת אובייקטים מוטבעים: ראה סעיף "פתיחת אובייקטים מוטבעים" בהמשך פרק זה. אם המשתמש בוחר או מפעיל אובייקט אחר במכולה, הפסק את פעולת האובייקט הנוכחי והעבר את המיקוד אל האובייקט הנבחר. הדבר נכון גס לגבי אובייקט המקונן באובייקט הפעיל הנוכחי. עליך להפסיק את פעולת האובייקט גם כאשר המשתמש מקיש על 556; האובייקט ימשיך להיות נבחר. אס האובייקט משתמש במקש ₪56 לצורך פעולה פנימית כלשהי, תמוך ב-556+א1ח5 כדי להפסיק את פעולתו. כאשר משתמש עורך אובייקט פעיל, העריכה נעשית מיידית ואוטומטית כחלק מן המכולה, בדומה לעריכה של נתונים מקומיים. מכיון שכך, אין להציג תיבת הודעה 7 100866 ('יהאם לעדכן שינוייס!יי) כאשר האובייקט הופך להיות לא-פעיל. זכור שהמשתמש יכול ילנטוש'י או לבטל שינוייס שנעשו בתכולת המכולה כולה, באובייקטיס מוטבעים או אחרים, אס המכולה ברמת-העל כוללת פקודה מפורשת המורה למשתמש לשמור או לבטל שינוייס בקוב המכולה. בעוד שהפקודה 5608 היא הפקודה היותר נפוצה להפעלת אובייקט מוטבע לעריכה ויזואלית, פקודות נוספות יכולות להפעיל אותו גם כן. לדוגמה, כאשר המשתמש לוחצ על הפקודה צ513 עבור סרטון וידאו, תוכל להציג קבוצת פקודות המאפשרות לו לשלוט בסרטון (6חושש6א, 5600 ו- 6יוהּציוס ז5ה=). במקרה זה הפקודה עְב3|₪ מספקת צורה של עריכה ויוואלית. הגבול הפעיל המקווקו אס מכולה מאפשרת לאובייקט מוטבע לשנות את ממשק המשתמש שלה, היישוס התומך בעריכת האובייקט המוטבע מציג גבול מקווקו (ז808706 60ח486), או מסומן, סביב גבולות האובייקט (כמתואר בתרשיסם 12.19). לדוגמה, אס אובייקט פעיל מציב את תפריטיו בשורת התפריטיס של מכולה ברמת-העל, עליך להקיף את האובייקט בגבול פעיל מקווקו. דגס הגבול הזה עשוי מקוויס אלכסונייס בזווית של 45 מעלות. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים 313 תרשים 12.19: גבול מקווקו סביב אובייקטים מוטבעים פעילים. האובייקט הפעיל לובש את הצורה המתאימה ביותר לצורך עריכתו; לדוגמה, הוא יכול להציג קישוטי מסגרת, קווי רשת של טבלה, ידיות ועזרי עריכה אחרים. מכיון שהגבול המקווקו הוא חלק משטח האובייקט, האובייקט הפעיל הוא שקובע את צורת המצביע המופיע כאשר המשתמש מזיז את מצביע העכבר מעל הגבול. כאשר המשתמש לוחצ בתוך דגס המסגרת המקווקות (ולא על הידיות) של אובייקט פעיל, האובייקט צריך להגיב כאילו אירוע הלחיצה היה מצדו הפנימי של הגבול. שטח הגבול המקווקו הוא למעשה אזור חס המונע הפסקות פעולה לא מכוונות ומקל על המשתמש לבחור את תוכן האובייקט המוטבע. שילוב תפריטים כאשר המשתמש מפעיל אובייקטיס שונים, פקודות שונות חייבות להיות זמינות בחלון ממשק המשתמש. ניתן לקבצ תפריטים לפי הסיווגיס האלה: % תפריטי מכולה ראשית. % תפריטי אובייקטיסם פעילים. תפריטי מכולה ראשית המכולה הראשית או המכולה ברמת העל המוצגת בחלון ראשי שולטת בשטח העבודה של החלון. אס המכולה הראשית כוללת שורת תפריטים, עליה לספק לפחות תפריט אחד שפקודותיו משויכות למכולה הראשית כולה. לדוגמה, עבור אובייקטיס של קבצי מסמכיס השתמש בתפריט ₪16 למטרה זו, כמוצג בתרשים 12.20. תפריט זה כולל פקודות ברמת הקוב, כגון ח6ק0, 536 ו-+חוזפ. הצג את תפריט המכולה הראשית כל הזמן, בלא להתחשב באובייקט שהופעל. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש > וםן-. ן םופ )הזת | הפפח| ישן פוהם, | 6 ר 7 - . | 4- ו 5 | תפריטי האובייקט הפעיל - תפריט מכולה ראשית תרשים 12.20: פריסת התפריטים לעריכה. תפריטי אובייקט כאשר אובייקט מופעל הוא יכול להוסיף תפריטיס חדשיס לשורת התפריטים של המכולה הראשית. תפריטים אלה כולליס פקודות לעבודה ישירה עס תוכן האובייקט הפעיל. הצב פקודות להזזה, עריכה, חיפוש והחלפה, יצירת פריטים חדשים, שיוך כלים, סגנונות ועארה עבור תפריטים אלה. אס אין אובייקט מוטבע כלשהו פעיל אך החלון פעיל, המכולה הראשית נחשבת לאובייקט הפעיל. תפריטי אובייקט פעיל תופסים בדרך כלל את רוב שורת התפריטים. סדר תפריטיס אלה בצורה שבה רצונך שיוצגו כאשר המשתמש פותח את האובייקט בחלון שלו. הימנע מכינוי תפריטי האובייקט הפעיל בשמות ₪16 או שסשחועצ, מכיון שמכולות ראשיות משתמשות בדרך כלל בשמות אלה. אם אובייקט משתמש בפעולה ישירה כממשק בלעדי, אינך צריך לספק לו תפריט אובייקט פעיל. אם אובייקט פעיל מספק תפריט שפוצ, עליו לכלול פקודות המשויכות אליו בלבד. אס יישוס מכולת האובייקט דורש שפקודות 'יהצפייהיי ברמת החלון של המסמכיס שלו תהיינה זמינות כאשר אובייקט נעשה פעיל, הצב אותן בתפריט הקיצור של חלון המכולה ובתפריט שסשחו/ש, אס מוצג כזה. כאשר אתה מעצב את אופן הפעולה של אובייקטים נבחרים בתוך אובייקט פעיל, הצג את הפקודות של האובייקט הנבחר (כפי שמפורטיםס ברישוס) בתפריט משנה או בתפריט נפרד. האובייקט הפעיל צריך גס הוא לספק תפריט קיצור עבור כל תוכן שנבחר בו, הכולל את הפקודות הנפוצות הדרושות לעבודה עס בחירה זו. תרשיס 1 מציג דוגמה לתפריט קיצור לבחירה בתוך תמונת מפת סיביות פעילה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 315 בחירה בתוך אובייקט פעיל 1 זרנב+ונבעזנוזנכיט וננ 1בוננט135 ב 5מנניכונכך עב+גנ קר 6 :ב2כ)] בוססות)!נ] עבק | נוכץ | שונבטנק | בנפנטו | 18 | פטיכן10[1 אזבנוב) וו3חכפפו ונב ונקי 5[+כנת ש[1 01 = וננטונב +25 ונר 6 [תעמוסן ‏ טנב :ותבנת'גום ]1 0% 50ב 11נוס + ,קו[טוננאובע51 01 5שננוו160[1 111 3[[51 מו[1 צסקוכוס5נם 0+ קפנוננסנכק קט 16[+ מקיבוך חן סי | ןנה גובנכצנסק גגג ₪ לוק זה 218 1706 במנונב קהונססטב 1 מ18₪ וש[12130111 5651 קול נפו[קבנקסטנסו זו מנפנטות ‏ מ[ 1‏ 35 מגונ) 165 עכ1 (בנוצנוננו 35 באר +נפלס. צב[כע1ט: עס וסאי מו[ וג . 1[ כענוב 11155 קימ[ .1115סקב ענוכקו +מוחגי סי 610116 16 6 נסזוננקר ממ" ו[ + - :באו קרננתנט שונננצט שו ". בנכ שהוננ[ס בת 6 :חששכ26%] בוטי6תז!!נ%] 5+ עסקוסספנת . בו 2 ונג 161נבנ) חכוזקוחצ5 חונ 0 פנסוב בו צונב צסקוסם ולת ₪ +נבמכי]1 [סנו[גר ונג ב[נכיגי פו[1 ע16ונם בגנב ליווט 1 .3101016065בוזג 6[לבנכונמות 31כע 15[ עס 5 ונ זפליטטל) 105500001 108 קסננם וגב המבל 5זנטו[+ 115 שונבנס[ק 63 ,1וגננוכונב שפגוכונס צכי ,קס טננ!ונט מו1 גומנ/י .[1ק06 גג :כנחנבונקים [בונכע1כעונ [ענב 116 ו[1מגו גושב<רנטקום) צנסשעס: -1<[6ננ5 ב ונג 6סשנכן מענזונם ששנננר) כלנג. זשטכית וחב קוחכם) זפחבטס/ פוזד +מפכזן] תרשים 12.21: תפריט קיצור עבור בחירה באובייקט פעיל. שילוב ממשק המקלדת בנוסף לשילוב התפריטים, עליך לשלב את מקשי הגישה ומקשי הקיצור המשמשים בתפריטיס אלה. מקשי גישה מקשי הגישה המוקציס לתפריט המכולה הראשית ולתפריטי אובייקט פעיל, אמוריס להיות ייחודיים. להלן הנחיות להגדרת מקשי גישה שישולבו בשמות תפריטים אלה: + השתמש באות הראשונה של תפריט המכולה הראשית כאות מקש הגישה שלו. לרוב האות היא = עבור 116= או ייויי עבור שסחועש. השתמש באותיות שוות ערך המתאימות עבור גרסאות מקומיות של הממשק, כמו למשל: ייקיי עבור קוב, או ייחיי עבור חלון. %+ השתמש באותיות אחרות מלבד אלו שהוקצו למכולה הראשית ולתפריטי גיליון עבודה, עבור כותרת התפריט של אובייקט מוטבע פעיל (אס אובייקט מוטבע היה קייס קודס כמסמך נפרד, היישוס המתאים לו כבר נמנע משימוש באותיות אלו). % הגדר מקשי גישה ייחודיים עבור פקודות רשומות של אובייקט, וחימנע משימוש באותיות שייתכן שהן כבר משמשות כמקשי גישה עבור פקודות המסופקות על ידי המכולה, כגון 6₪%, ץ600, 6ז5בּק, 061666 ו-165+וסקסיום. למרות הנחיות אלו, אם נעשה שימוש באות גישה יותר מפעס אחת, לחיצה על צירופי אות+ד41 עוברת במחזוריות על כל הפקודות המתאימות לצירוף זה ומאפשרת בחירה של הפקודה הרצויה. כדי לבצע את הפעולה המשתמש צריך ללחו על מקש ז6פחם כאשר הפקודה נבחרת. ווהי ההתנהגות הסטנדרטית של המערכת. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש מקשי קיצור דרך עבור מכולות ראשיות ואובייקטיס פעילים, עקוב אחר הנחיות מקשי קיצור דרך הנידונות בספר זה. בנוסף, כאשר אתה מגדיר מקשי קיצור דרך לאובייקטים פעילים, הימנע משימוש במקשיס שאפשר והוקצו כבר עבור המכולה. לדוגמה, כלול את מקשי העריכה וההעברה הסטנדרטיים 609, 600 ו-245%6), אך הימנע ממקשי תפריט 6 ומקשי קיצור דרך המוקצים על ידי המערכת. לא קיים נוהל לרישוס מקשי קיצור דרך עבור פקודות של אובייקט נבחר. למידע נוסף על הגדרת מקשי קיצור דרך: ראה פרק 5 "קלט - עקרונות בסיסיים" ו- 8 אוסחסכסה. אס מכולה ואובייקט פעיל משתמשים באותו מקש קיצור דרך, מקש הקיצור המיועד עבור האובייקט הפעיל מופעל ראשון. הכוונה לכך שאס המשתמש מפעיל אובייקט מוטבע, אוּי הקשה על מקש הקיצור מפעילה את יישוס האובייקט הפעיל לצורך ביצוע פקודת מקש הקיצור. אס יישוס האובייקט הפעיל אינו מבצע את פקודת מקש הקיצור, מקש הקיצור הופך לזמין עבור יישוס המכולה. הדבר נכון לכל רמת קינון של אובייקטיס מוטבעים. אס המשתמש מבקש להשתמש במקש הקיצור של יישוס המכולה תחילה, המשתמש צריך ללחו מחוצ לאובייקט המוטבע, או שעליו להפוך אותו ללא פעיל. סרגלי כלים, קישוטי מסגרת וחלונות לוח שילוב של תפריטיס נפתחיס ותפריטי קיצור הוא פשוט וישיר, מכיוו שהס מתכנסיס בשטח ייחודי וממלאיס אחר מוסכמות מקובלות. סרגלי כלים (פ5ז8פ|ססז), קישוטי מסגרת (15ח6וחז00 6וחפז, כמוצג בתרשים 12.22) וחלונות לוח (5אוסבחו\ ס6זְזסוק) ניתניס לעיצוב בצורה פחות צפויה, ולכן עדיף לעקוב אחר אסטרטגיית ההחלפה כאשר משלביס גורמיס אלה באובייקטיס פעילים. הכוונה לכך שסרגלי כלים, קישוטי מסגרת וחלונות לוח מוצגיס ומוסרים כקבוצה שלמה, והס אינס משתלביס ברמת הפקד הנפרד - בדיוק כמו כותרות תפריט בשורת תפריטים. כאשר המשתמש מפעלל אובייקט, יישוס האובייקט דורש שטח מיוחד ביישוס המכולה שבו יוכל להציב את כליו. יישוס המכולה קובע האס : > להחליף את הכלים שלו בכליס הנדרשים על ידי האובייקט, במקרה שהשטח הנדרש כבר תפוס על ידי כלי יישוס של המכולה. + להוסיף את הכליס הנחוצים לאובייקט, אס השטח הדרוש אינו תפוס כבר על ידי כלי יישוס של המכולה. > לסרב להציג את הכליס הדרושים לאובייקט. זו השיטה הפחות רצויה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 317 4 3 בב = א 5 4 וי 3 1% 6 4 6% 12 | הבחחס] וט הזו ד | | | חחזס ו | | 8 2 4 ו 6% ו 2 ו 1 ו ו .1 5 ₪ ₪ / (שן די 8 "47| 226 ב 7 פס תרשים 12.22: דוגמאות של סרגלי כלים, שורות מצב ומסגרות קישוט. סרגלי כלים, קישוטי מסגרת וחלונות לוח הס ביסודם אותס ממשקים - הס שוניס זה מזה בעיקר במיקוס ובדרגת שיתוף הפיקוד שבין המכולה לאובייקט. סוגי פקדים אלה מוצביס בארבעה מיקומיס בממשק, כמתואר בטבלה הבאה: מיקום פקדים: מסגרת של אובייקט מסגרת של חלונית מסגרת של חלון מסמך (מכולה ראשית) בתוך חלון הצב פקדים ייחודיים לאובייקט, כגון כותרת טבלה, או סרגל תיאום מקומי בצד האובייקט עצמו, לצורך הידודיות הדוקה בין האובייקט לממשק שלו. אובייקט (כגון גיליון נתונים) יכול לכלול פסי גלילה אם תוכנו מתרחב אל מעבר לגבולות המסגרת. מקם פקדי צפייה ייחודיים ברמת החלונית. סרגלים וכלי צפייה הם דוגמאות נפוצות. הצמד כלים השייכים למסמך כולו, אל צדו הפנימי של אחד משולי מסגרת החלון הראשי שלו. דוגמאות נפוצות כוללות סרגלי עיצוב, כלי ציור ושורות מצב. הצג כלים בחלון לוח; כך המשתמש יכול להציב אותם לפי רצונו. בדרך כלל חלון לוח צף על פני החלון הראשי וחלונות אחרים שהוא חלק מהם. קבע את מיקוס הפקדיסם לפי הטווח שלהם. תרשים 12.23 מציג מיקומים אפשרייס עבור פקדי ממשק. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש מסגרת חלונית מסגרת מסמך בתוך חלון מסגרת אובייקט תרשים 12.23: מיקומים אפשריים עבור פקדי ממשק. בעת קביעת אזור ההצבה של כלי, הימנע ממצביס הגורמיס לתצוגה לזוז מעלה או מטה, כאשר אזורי כליס בגדלים שוניס מוצגיס או מוסריס בעת שהמשתמש מפעיל אובייקטיס שוניס. הדבר יכול להפריע לעבודת המשתמש. מכיון שהאזוריס המוקצים לכלי מכולה יכוליס להישאר גלוייס בשעה שהאובייקט פעיל, הס ומיניס למשתמש על ידי הפעלתסם - דבר היכול להפעיל מחדש את יישוס המכולה. המכולה קובעת אס להפעיל את האובייקט או להשאיר אותו פעיל. אם לחצני סרגל הכליס של אובייקט פעיל מייצגיס מכולה ראשית או פקודות של סביבת עבודה - כגון 6צַ53, +חוזק או ח6ק0 - הפוך אותס ללא זמינים. למידע נוסף על פרוטוקולי המשא ומתן (ח6000800) המשמשים להפעלה: ראה באתר המקוון בכתובת: 50.35 / 06 / ₪1 / וה0501%.60ו6ווח. ה5וח / / :כקשה כאשר משתמש גולל מימדיס של שטח מכולה או משנה אותם, אובייקט פעיל וסרגל הכליס שלו או קישוטי המסגרת הממוקמיס על מסגרת האובייקט עשוייס להיגזר, כמו כל תכולת המכולה. אזורי פקדי ממשק אלה מונחים באותו מישור כמו האובייקט. אפילו כאשר אובייקט נגזר, המשתמש יכול עדיין לערוך עריכה מקומית את החלק הנראה של האובייקט כל עוד קישוטי המסגרת הגלוייס ניתניס להפעלה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים 319 כמה יישומי מכולה נגלליס כאשר מתוספות הוספות קבועות מסוימות שיכולות למנוע מחלקים של אובייקט מוטבע, עריכה ויזואלית. לדוגמה, תמונה גדולה המוטבעת בתא של גיליון עבודה. גליון העבודה נגלל אנכית תוך הוספה קבועה של שורות מלאות; הקצה העליון של החלונית מתיישר תמיד עס הקצה העליון של השורה. אס התמונה המוטבעת גדולה מדי מלהתאים לחלונית, חלקה התחתון נגזר וכתוצאה מכך אינו ניתן לעריכה מקומית. במקרים כאלה, המשתמש יכול לפתוח את התמונה בחלון שלה לצורך עריכה. כאשר חלון מתפצל לחלוניות, מסגרת החלונית אמורה לגזור את קישוטי המסגרת של אובייקטיס-מוטבעים מקוננים, אך לא על ידי הרחבה של אובייקט-אב כלשהו. אובייקטיס שבקצותיה המורתחביס או בגבולה של מכולה יכולים להציג את קישוטיהס, ואלה יכוליס להתרחב אל מעבר לגבולותיה המוגדריס של המכולה, במקרה וה, אס המכולה מציגה פריטיס המתרחבים מעבר לגבולה, הצג את כל הקישוטים; אם לא כן, גזּור את הקישוטיס בגבולה של המכולה. אין להזיז זמנית אובייקט בתוך מכולה רק לשם פינוי מקוס לצורך הצגת קישוטיו של אובייקט מוטבע פעיל. פקד ברמת החלונית יכול לחיגזר על ידי מסגרתו של חלון ראשי, וקישוטי חלון ראשי או פקדים יכולים להיגזר על ידי חלונות ראשייס אחרים. פתיחת אובייקטים מוטבעים הקטע הקודס התמקד בעריכה ויזואלית - עריכה של אובייקט מוטבע במיקומו הנוכתי בתוך המכולה שלו. לחלופין, ביכולת המשתמש לפתוח אובייקט מוטבע בתוך חלונו שלו. כך ניתנת למשתמש ההזדמנות לראות חלק יותר גדול מן האובייקט או לראות את האובייקט במצב צפייה שונה. כדי לתמוך בפעולה זו, רשוס פקודת ח6סס0 עבור האובייקט. כאשר המשתמש לוח על פקודת ח6ק0 של האובייקט, האובייקט נפתח בחלון נפרד לצורך עריכה, כמוצג בתרשים 12.24. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש כותרת המציינת את שם המכולה ]הז !ז6פח] | מופו פובם פות ש|פ] 6וק3 1 5!ספך ₪ קפ 6|ם3[ 0085[ |החזם- חספת] | סו והם ממ , ופ ₪0 ]1359103 פובטו ר] .5 עס שיב 5 : שש 5 פחב [ ופפו = +חום זחוזק | | .057%, 32| | ופי 00 ]0135508 פ6 הזוס ₪ ואת תך םסק תסצםין רא ₪ ₪ . 6 4 | 0836 37 וד 5 5 0 יו נס 1סבקונג 16ב 5 310110 111 ,/ . / אובייקט פתוח [ספסעטנ])1 :עב קוסן[ 1 . זונשהונוונב ]נט%ונ6 1ענב ונכע+ב ובנ סצונב קז[ 5וננקוב512 בנבמהוננ1[ב/1 50011 כוצכנ1/1 , דנבשכו/1 113 מרוננ+[בת/ך מצב 5[נכוגו 111536 . ונסקוכע[2661 בנטמטננז[נו? 501%סינ1/110. בודב תרשים 12.24: גיליון עבודה מוטבע פתוח. כאשר המשתמש פותח אובייקט בחלון שלו (של האובייקט), יישוס המכולה אמור להציג את האובייקט ממוסך עס תבנית של קוויס אלכסוניים בזווית של 45 מעלות, כמוצג בתרשיס 12.25. --.. / 7/7 תרשים 12.25: אובייקט מוטבע פתוח. עצב את תבנית טקסט הכותרת של חלון האובייקט הפתות כיישם אובייקט מתוך שם מכולה'' (לדוגמה ''גיליון מכירות מתוך סקירת תקליטורים קלאסיים''). הכללת שם האובייקט מבהירה שהאובייקט במכולה ובאובייקט בחלון הפתוח נחשבים לאותו אובייקט. הערה: המוסכמה באשר לטקסט פס הכותרת מיושמת רק כאשר משתמש פותח אובייקט מוטבע. כאשר משתמש מפעיל אובייקט מוטבע לצורך עריכה ויזואלית, אין לשנות את טקסט פס הכותרת. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 321 אובייקט מוטבע הנפתח בחלון אחר נחשב לתצוגה נפרדת של אותו אובייקט הנמצא ביישוס המכולה. לכן, כאשר המשתמש עורך את האובייקט המוטבע, על העריכה להופיע מיידית ואוטומטית בחלון האובייקט ויישוס המכולה גם יחד. אינך צריך להציג הודעת-אישור עדכון כאשר המשתמש סוגר את החלון. למרות ואת, תוכל לכלול פקודת ₪36 7/8] 97ה/713ה60 03%6קש ( עדכן שם קובץ המכולה) בחלון האובייקט הפתוח כדי לאפשר למשתמש לדרוש מפורשות עדכון. הדבר מועיל אס אינך יכול לתמוך בעדכוני ייזמן-אמת'י תכופים עקב מגבלות ביצוע. בנוסף, כאשר משתמש סוגר חלון של אובייקט פתוח, עדכן מיידית את תצוגתו בחלון המכולה. בתפריט 6ו1=, ספק פקודות 8ַז₪8/ 2/6 [0ה/600713 50 ה'ו₪60 8 61056 (סגור וחזור לשם קוב מכולה) או 6וזו3/ 6 073/7067ה60 0+ חהזטז₪6 8 זואם (צא וחזור לשם קובצ מכולה) לצורך החלפת פקודות 61056 ו- זואם. אם יישוס האובייקט מכיל פעולות קובץ, כגון שפא או ח6ק0, הסר פקודות אלו מהחלון שנוצר או החלף אותן בפקודות, כדוגמת +זסטוח1, כדי למנוע פגיעה בקשרי האובייקט עס המכולה שלו. המטרה היא להציג מודל רעיוני עקבי; האובייקט בחלון הפתוח הוא תמיד האובייקט שבמכולה. ביכולתך להחליף את פקודת 45 6ַעה5 בפקודת 45 600 6צ58 המציגה את תיבת הדו-שיח 45 6צ53. אך שלא כ-45 6ע58, פקודת 45 ץ0ק60 6ע58 אינה הופכת את העתק הקובצ לקוב פעיל. כאשר המשתמש פותח אובייקט, הוא הופך להיות האובייקט הנבחר במכולה; אולס, המשתמש יכול לשנות, מאוחר יותר, את הבחירה במכולה. כמו לכל אובייקט מוטבע נבחר, המכולה מספקת את תצוגת הבחירה המתאימה יחד עם תצוגת הפתיחה, כמוצג בתרשים 12.26. ידית = שי 7 ל 7/6070 0/0707 תרשים 12.26: אובייקט מוטבע נבחר פתוח. המופע הנבחר והפתוח מתייחס רק לאופן הצגת האובייקט בצג המחשב. אס המשתמש בוחר להדפיס את המכולה, בעוד שהאובייקט המוטבע פתוח או פעיל, השתמש בצורת התצוגה של אובייקטים; בשוס מקרה לא צריכה להופיע תבנית הקוויס האלכסוניים במסמך המודפס, מפני שהיא אינה חלק מהתוכן. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש כל עוד האובייקט המוטבע פתוח, הוא נחשב לרכיב פעיל של מכולתו. עדיין ניתן לבחור בו או לבטל הבחירה, וביכולתו להגיב על פקודות מכולה מתאימות. בכל עת, ביכולת המשתמש לפתוח כל מספר של אובייקטיס מוטבעיס. כאשר המשתמש סוגר את חלון המכולה, הפסק את פעולת האובייקטיס המוטבעיס הפתוחים וסגור את חלונותיהס. עריכת אובייקט מקושר אובייקט מקושר ניתן לאכסון במיקוס מסוים, להזזה, או להעתקה, והוא בעל מאפייניס משלו. פעולת מכולה ניתנת לשיוך לאובייקט מקושר כיחידת תוכן. כך מכולה מספקת פקודות, כגון 60%, ץ600, 26/66 ו- 65וסקסופ, וגורמי ממשק כגון ידיות, גרור-ושחרר, פריטי תפריט קיצור וגיליונות מאפייניס, עבור האובייקטיס המקושריס שהיא מכילה. המכולה מספקת גישה לפקודות המפעילות את האובייקטיס המקושרים, כולל פקודות המספקות גישה לתוכן המיוצג על ידי האובייקט המקושר. פקודות אלו זהות לפקודות הרשומות עבור סוג מקור האובייקט. מכיון שאובייקט מקושר מייצג ומספק גישה לאובייקט המצוי במקוס אחר, עריכה של אובייקט מקושר, תמיד מביאה את המשתמש חזרה אל מקור האובייקט. לכן, הפקודות המשמשות לעריכת אובייקט מקושר, זהות לפקודות אובייקט המקור אליו הוא מקושר. לדוגמה, התפריט של אובייקט מקושר יכול לכלול את שתי הפקודות ח6קס ו-56/%8 אס מקור הקישור הוא אובייקט מוטבע. פקודת ח006 שבאובייקט המקושר פותחת את האובייקט המוטבע, כאילו בוצעה הפקודה הזהה שבאובייקט המוטבע. פקודת 560% פותחת את חלון המכולה של האובייקט המוטבע ומפעילה את האובייקט לצורך עריכה ויזואלית. תרשיס 12.27 מציג את תוצאתה של פתיחת תמונת מפת סיביות מקושרת של קר]ן יער. התמונה מופיעה בחלונה שלה לצורך עריכה. שיס לב ששינוייס שיערכו בקרן היער ישתקפו לא רק במכולה המארחת, מסמך ייסקירת תקליטורים קלאסיים", אלא גס בכל מסמך אחר המכיל אובייקט מקושר המקושר לאותו חלק במסמך 'קרנות יערי'י. תרשים זה מתאר את העוצמה והסכנה הטמונות בשימוש בקישוריס במסמכים. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 323 חלון מכולה ו אובייקט מקושר קישור לחלון המקור |< |ם]=. 0 2 2 ₪ 2 ב 8 7 .5טענול31 (/11) קיַ13 : זגו 4% % . 3 ונב סבנשרו.. צכ 0 | ענפקט -111236013נטוב מו[+ עסענט כ? זוזנ[נסב 2 ב .5נסק [ב 520נסהב 5וצנב זזנכוסו 1צכע+0 20118 5 ₪ גב הנכוב הדנ ונב = | הו אשם ₪ משה-ה ה א שא - אשרמר אהא .46 11 רז חס 5סוסם ד ש|16] אפוום ,.ק41] זם] | תרשים 12.27: עריכה של מקור מקושר. במבט ראשון, עריכה של אובייקט מקושר דומה לעריכה של אובייקט מוטבע פתוח; חלון ראשי נפרד נפתח לצורך הצגת הנתוניס. לעומת ואת, כאשר אובייקט מקושר מופעל, הוא אינו מופיע בתבנית הקוויס האלכסוניים. ואת מכיון שמקור הקישור נמצא במקוס אחר. האובייקט המקושר אינו האובייקט האמיתי, רק אמצעי המאפשר למקור להיות מיוצג ויזואלית במקומות אחרים. עריכה של האובייקט המקושר היא, תפקודית, והה לפתיחת מקור הקישור. בדומה, טקסט פס הכותרת של חלון מקור מקושר אינו משתמש במוסכמות אובייקט-מוטבע-פתוח מכיון שמקור הקישור הוא אובייקט עצמאי. לכן החלונות פועלים ונסגריס בלא תלות האחד בשני. אס חלון מקור הקישור כבר גלוי, האובייקט המקושר מודיע למקור הקישור לפעול, תוך הצבת החלון הקייס בראש סדר 2 . שיס לב שמכולה של האובייקט המוטבע מציגה הודעות הקשורות לפתיחת מקור הקישור. לדוגמה, המכולה מציגה הודעה אס מקור הקישור אינו נגיש. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש עדכון אוטומטי וידני כאשר המשתמש יוצר קישור, כברירת מחדל הקישור הוא אוטומטי; כלומר, כל אימת שנתוני המקור משתנים, הייצוג הוויוואלי של הקישור משתנה גס הוא. המשתמש אינו צריך לספק כל מידע נוסף. לכן, אין להציג הודעה השואלת את המשתמש ייהאם לעדכן קישוריס אוטומטייס כעתנ!יי אס סיוס העדכון אורך זמן משמעותי, ביכולתך להציג תיבת הודעה המציינת את התקדמות העדכון. אס משתמשיס רוציס לשלוט בעיתוי עדכון הקישוריס, ביכולתס להגדיר את מאפיין עדכון-אובייקט-מקושר לידני. במקרה וה המשתמשיסם חייביס לבתחור במפורש בפקודה כל פעס שברצונס לעדכן אובייקט מקושר. הקישור יכול להתעדכן גס כחלק מפקודות הקישור של מכולה 16]45= 63%6קש (עדכן שדות), ₪663]6 (חשב מחדש), או פקודות אחרות המשפיעות על עדכון התצוגה בחלון המכולה. פעולות וקישורים הפעולות האפשרויות הזמינות עבור אובייקט מקושר מסופקות על ידי המכולה והמקור שלו. כאשר המשתמש בוחר פקודה המסופקת על ידי המכולה שלו, יישוס המכולה מטפל בפעולה. לדוגמה, המכולה מבצעת פקודות כגון 60%, צְק60 או 65. כאשר המשתמש בוחר בפקודה המסופקת על ידי המקור, הפעולה, עקרונית, מוחזרת אחורה למקור הקישור לצורך ביצוע. במובן וה, הפעלת אובייקט מקושר מפעילה את מקורו. במקריס מסוימים, האובייקט המקושר מראה את תוצאותיה של פעולה; במקריס אחרים, ניתן להציב את מקור הקישור בראש סדר 2 כדי שיטפל בפעולה. לדוגמה, פקודות מסוימות בקישור להקלטת צליל, כגון צְ13פ, או 0חושסא, אמורות לפעול על האובייקט המקושר. לעומת ואת, אס המשתמש בוחר בפקודה שיכולה לשנות את תוכן המקור (כגון 56%, או ח6ק0), הפעולה תתרחש במקור הקישור. קישור יכול לנגן ליל ממקומו, אך אינו יכול לתמוך בעריכה במקומו. כדי שמקור קישור יגיב כראוי לפעולות עריכה , עליך להפעיל את אובייקט המקור במלואו (עס כל האובייקטיס הנכלליס בו ובמכולתו). לדוגמה, כאשר המשתמש לותצ לחיצה כפולה על אובייקט מקושר שפעולת ברירת המחדל שלו היא %ו56, המקור (או מכולתו) נפתח, תוך הצגתו של אובייקט מקור הקישור המוכן לעריכה. אס המקור כבר פתוח, החלון המציג את המקור הופך להיות פעיל. הפעולה נעשית בהתאם למוסכמות הסטנדרטיות באשר להפעלת חלון פתוח; כלומר, החלון מוצב בראש סדר 2. ביכולתך לשנות את התצוגה בחלון, לגלול או לשנות את המיקוד בחלון, ככל הנדרש כדי להקל על זמינותו של אובייקט המקור. חלון מקור הקישור וחלון האובייקט המקושר פועלים ונסגריס בנפרד זה מזה. הערה: אם מקור הקישור נכלל במסמך לקריאה בלבד, הצג תיבת הודעה המיידעת את המשתמש שהעריכה אינה יכולה להישמר בקובץ המקור. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 325 סוגים וקישורים אובייקט מקושר כולל העתק מטמון של סוג מקורו, כפי שהיה בזמן העדכון האחרון, כאשר סוגו של מקור קישור משתנה, כל הקישורים הנגזריס מאותו מקור מכילים את הסוג הישן והפעולות הישנות עד אשר מתרחש עדכון או שמקור הקישור מופעל. מכיון שקישוריס שאינם מעודכניס (סְ8ס-)0-+ט0) יכולים, פוטנציאלית, להציג למשתמש פעולות מוחלטות, יכולה להתרחש אי-התאמה. כאשר המשתמש בוחר פקודה עבור אובייקט מקושר, האובייקט המקושר משווה את הסוג שבהעתק המטמון עס הסוג הנוכחי של מקור הקישור. אס הס זהים, האובייקט המקושר מעביר הלאה את הפעולה אל המקור. אס הס שונים, האובייקט המקושר מיידע את המכולה שלו. כתגובה, המכולה תפעל באחת מהדרכיס הבאות: + תבצע את פעולת הסוג החדש, אס הפעולה הנובעת מהקישור הישן והה תחבירית לאחת הפעולות שנרשמו עבור הסוג החדש של המקור. 4% תציג תיבת הודעה, אס הפעולה המקורית אינה נתמכת יותר על ידי סוגו החדש של המקור. בכל מקרה, האובייקט המקושר מאמץ את סוגו החדש של מקור הקישור, וכתוצאה מכך המכולה מציגה את פעולות הסוג החדש בתפריט האובייקט המקושר. גישה למאפייני אובייקטים אובייקט מקושר כולל מאפיינים, כגון שמו של המקור, סוגו של המקור, ובסיס העדכון של הקישור (אוטומטי או ידני). אובייקט מקושר כולל גם קבוצת פקודות הקשורות לאותס מאפיינים. מכולת האובייקט המקושר מאפשרת למשתמש גישה לאותםס מאפייניס ופקודות על ידי הספקת גיליון מאפייניס. תוכל לכלול תיבת דו-שיח 5אחו! (קישוריס), כך שהמשתמשים יוכלו לצפות במאפייניהס של כמה קישורים בו-זמנית ולשנותס סימולטנית. למידע נוסף על אובייקטים מקושרים: ראה סעיף "פקודת קישורים" בהמשך הפרק. הסעיפיס הבאיס מתאריסם כיצד לספק גישת-משתמש למאפייני האובייקטיס. פקודת 65וצוסכסיוק עצב מכולה כך שתכלול פקודת ₪65ו6קסזפ (מאפיינים) וגיליונות מאפייניס עבור כל אובייקט שהיא מכילה. אס יישוס המכולה כבר מכיל פקודת 65ז6קסזפ עבור הנתוניס המקומיים שלו עצמו, תוכל להשתמש בואת לצורך תמיכה באובייקטיס מוטבעיס או מקושריס נבחריםס. אם לא כן, הוסף את הפקודה (תחת מפריד של תפריט) לתפריט הנפתח או לתפריט הקיצור המסופקים על ידך לצורך גישה לפקודות אחרות של האובייקט. כמוצג בתרשיס 12.28. עליך גס להציג את מאפייניו של אובייקט כאשר משתמש בוחר באובייקט ומקיש על זסזח= +ז|ה. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש תפריט קיצור של אובייקט פקודות אובייקט רשומות תפריט המיוחד לאובייקט בתפריט נפתח :₪6 ו ו סק יוג חח ₪ ו 4 . עס ל ספב פב חן ] פזגביק ו : ...50808 5608ב פשוזםסטזי יי בי תרשים 12.28: פקודת 65וזוסקסיזס (מאפיינים). כאשר המשתמש לוח על פקודת 165זו6קסיופ, המכולה מציגה גיליון מאפיינים, עבור האובייקט הנבחר, המכיל את כל הערכים והמאפייניס מאורגניס לפי קטגוריות. תרשיס 12.29 מציג דוגמה של עמודי גיליון מאפייניס של אובייקט. [ ו חפב [ אש[ ושחפם סק 9 8 ס) 1460 . ]חשוחווססיכ בזס / ])ספסזסוו! :שפד : 6 ְ ה ועט 23/040) 2258 לפ ...00| חב | סז 160 ]וסט = :תסווהסס 1 תרשים 12.29: גיליונות מאפיינים של אובייקט מוטבע. עקוב אחר התבנית המשמשת את המערכת עבור גיליונות מאפייניס והמוסכמות המותוות בספר זה. השתמש בשם-הסוג הקצר בפס הכותרת; עבור אובייקט מקושר, הוסף לשס את המלה 'מקושריי - לדוגמה, ייגיליוו עבודה מקושריי, הוסף עמוד מאפייניס כללי המציג את הסמל, הסוג, הגודל, ומיקומו של האובייקט. בנוסף כלול לחצן 61%/ח60 (המרה) לצורך גישה לתיבת הדו-שיח של מוסכמות הסוג. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 327 בעמוד ששו (תצוגה), הצג מאפייניס הקשוריס לעמוד ולתצוגת האובייקט בתוך המכולה. בין אלה כלולים מאפייניס לצורך הגדרת מימדיו ומיקומו של האובייקט, ולהצגת האובייקט כתוכן או כסמל. שדה חססו 35 עְב3!ס15פ (הצג כסמל) כולל לחצן ח60! 6037886 (שנה סמל) המאפשר למשתמש להתאים אישית את הסמל עבור האובייקט. תיבת הדו-שיח חס16 6חַח608 מוצגת בתרשיס 12.30. מו ו וחשזוו 07 | 308 י | .96 | 9 8 ]901סזסו65%וו=] הזה זטסזלן :0 | :6 החסז + תרשים 12.30: תיבת הדו-שיח חסס1 סְאַהַבּח6 (שנה סמל). בגיליון המאפייניס עבור אובייקטיס מקושרים, כלול עמוד אחז1 המכיל פקודות ופרמטרי-קישור חיוניים, כמוצג בתרשים 12.31. |<|?. 5טז )ה6הוטוסס ] 6אחו 1 | או | סו | 60683 ס [ שחו | .סויר 5)הסוהטוסס כ ע%4: | .5008 סַחַ3ח0 - 100806 891 1 == בסו -] חאוסחאח(! :פוש וו תסווה 6% השיסחחז! 1 :סוד ]חב 17 | או | %הפזם. | 0 0306 | וספ חס0ם 308 | תרשים 12.31: עמוד %ח11 עבור גיליון המאפיינים של אובייקט מקושר. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש בקישור טיפוסי, כלול את שס המקור, הגדרת העדכון (אוטומטי או ידני), תאריך עדכון אחרון (086קש 1]85%), ולחצניס המאפשריס את פעולות הקישור הבאות: + פקודת 11% 87688 (הפסק קישור) המפסיקה את הקשר של הקישור הנבחר. + פקודת שס0 63%6קש (עדכן כעת) הכופה על הקישור הנבחר להתקשר למקורו ולהתעדכן במידע האחרון. + פקודת 500706 026 (פתח מקור) הפותחת את מקור הקישור של הקישור הנבחר. 4% פקודת 5007066 64386 (שנה מקור) הפותחת תיבת דו-שיח בדומה לתיבת הדו-שיח המשותפת ח006, המאפשרת למשתמש לשנות את הקישור. פקודת קישורים בנוסף לגיליונות מאפיינים, מכולות יכולות להכיל מידע קישור בצורה של פקודת 5 (פקודת קישורים). פקודה זו פותחת תיבת דו-שיח המאפשרת למשתמש להציג ולנהל את המאפיינים של קישורים מרובים, כמוצג בתרשיס 12.32. תיבת הרשימה מציגה את הקישוריס שבמכולה. יו :6 ד :אתו ] סוה סוה 6זטוסוק = 200 400 1 200מוזס.פחזטו... אס | סוזה טסוו = +50 אזס ער 7+ 1ופ]א.פססוזק...':ס א [הוחב 1 | 061 5אזס/א 5רטשטט.. אס | 506 ח06ם | ...זו 5 6הַחהח₪. ו 0 400 1 200סוחפ.חזסר 65% חו:ס = :פסזטוס5 | אחו | %הפזם ]| קבחזזום :ססע ד הוחא 67 ווה חסזווה. ‏ > | :6זבהק/! תרשים 12.32: תיבת הדו-שיח 65ח1]. כל שורה ברשימה מכילה את שס מקור הקישור, סוג האובייקט של מקור הקישור (שם-סוג מקוצר) ואופן עדכון הקישור - אוטומטי או ידני. אם לא ניתן למצוא את מקור הקישור, המילה ''לא זמין'י תופיע בעמודת מצב העדכון. אס המשתמש לוח על פקודת 5א11₪% כאשר הבחירה הנוכחית כוללת אובייקט מקושר (או אובייקטים מקושרים), הצד את הקישור (או הקישורים) כקישור נבחר בתיבת הדו-שיח 65ח11, וגלול את הרשימה כדי להציג את הקישור הנבחר הראשון בראש תיבת הרשימה. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים 329 אפשר 15 אותיות עבור שס-הסוג הקצר של הקובצ, ומספיק שטח עבור המיליס "86 וחססטוהי ו-''|הטחהוזיי (ידני) כך שיופיעו בשלמותס. כאשר המשתמש בוחר קישור כלשהו ברשימה, הצג את סוג הקישור, שמו ובסיס העדכון שלו בתחתית תיבת הדו-שיח. תיבת הדו-שיח כוללת גס את לחצני פקודות ניהול הקישוריס הבאות: ששסא 03%6קש (עדכן עכשיו), 06זטס5 ח6ק0 (פתח מקור), 50066 סְאַחבּה6 (שנה מקור) ו-%ח11 8768 (הפסק קישור). הגדר את פקודת 50006 ח6ק0 כפקודת ברירת המחדל, כאשר מיקוד הקלט נמצא בתוך רשימת הקישורים. תמוך בלחיצה כפולה על פריט ברשימה כקיצור דרך לפתיחת מקור הקישור. כאשר המשתמש לוח על לחצן 5066 6אַח3ח6, גירסה של תיבת הדו-שיח ח6קס מופיעה ומאפשרת למשתמש לשנות את מקור הקישור. אס המשתמש מקליד שם מקור שאינו קייס ולוחץ על לחצן ברירת המחדל, הצג את תיבת ההודעה המוצגת בתרשים 3. ו בחווס] 56 031 בשזפוח6 גוסע ססזווס5 פד ?ו סהַחבּח0 15 זחבּאי גופס סם => |-₪-[ תרשים 12.33: תיבת הודעה עבור מקור שגוי. אס המשתמש לוח 65+, הצג את תיבת הדו-שיח 50066 63096 כדי לתקן את המחרוזת. אם המשתמש לוח סא, אכסן את שמו הלא ברור של מקור הקישור, עד שהמשתמש יצור קישור מוצלח לאובייקט חדש שיענה על דרישות ההפניה הבלתי מקושרת. יישום המכולה יכול גם הוא לאפשר למשתמש להתחבר רק לקישורים תקפים. אם המשתמש משנה מקור קישור או את התיקיה שלו, ואובייקטיס מקושריס אחריס באותה מכולה מקושריס לאותו מקור קישור, ביכולת המכולה להציע למשתמש את האפשרות לשנות גס את ההעדפות האחרות. לצורך תמיכה באפשרות זו, השתמש בתיבת ההודעה המוצגת בתרשיס 12.34. 0 ו 1 .00300080 חספ 135 אתו 566066 סח = שפ/טפת. 10 8אחו! [חסוזוטטב 8הוב)חסס והפחווסטסט | ז ' ?חו! |הסוזובט3 שבחב3ח0 15 זחבאי גוס סי .שמפה > |=-₪-[ תרשים 12.34: שינוי קישורים נוספים לאותו מקור. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש המרת סוגים ייתכן כי משתמשיסם ירצו להמיר את סוג האובייקט, כך שיוכלו לערוך אותו תוך שימוש ביישוס אחר. כדי לתמוך באפשרות זו, ספק תיבת דו-שיח +וסטחסס, כמוצג בתרשים 12.35. לצורך אספקת גישה לתיבת הדו-שיח זוטחסס, כלול לחצן 60 +ו6עחס6 לצד תיבת הרשימה 606 +09166 של הקבצים בגיליון מאפייניס של אובייקט. - תםתשמממממממממממרהריק] 6ב | קבחזזום :שקע [ ותפוגו יי :6 זסטופם | 1 בי ]| 0 הסטתסם >) 6 חססו 35 עהוספום - -] טת ]ספןסס 6 סזחן 36| קבוחזום 56|60160 6 65טחבס ע|ותפהב זפ .36| קבחזום סע תרשים 12.35: תיבת הדו-שיח +61עח60 (המרה). תיבת דו-שיח וו מציגה את הסוג הנוכחי של האובייקט ותיבת רשימה המכילה את כל ההמרות האפשריות. רשימה זו מורכבת מכל הסוגים הרשומים שיכולים לקרוא את תבנית האובייקט הנבחר, אך אין אה מבטיח בהכרת יכולת של המרה-חזרה. אם המשתמש בוחר סוג חדש מהרשימה ואז לוח א0, האובייקט הנבחר מומר מיידית לסוג החדש. אס האובייקט פתוח, המכולה תסגור אותו לפני תחילת הליך ההמרה. הערה: הנחיות קודמות המליצו לכלול פקודת +ופצח60 בתפריטו של אובייקט נבחר. באפשרותך להמשיך לתמוך בדרך זו; אולם, השיטה המועדפת הנוכחית היא לספק גישה דרך לחצן שבגיליון המאפיינים של האובייקט. ודא שהיישוס המספק את ההמרות עושה זאת תוך השפעה מינימלית על ממשק המשתמש. הימנע מהצגת החלון הראשי של היישוס, אך ספק תיבת הודעה של מציין התקדמות (016900ח1 655ז8ָסזק) ובה פקדים מתאימים, כך שהמשתמש יכול לפקח או להפסיק את הליך ההמרה. אס תוצאת ההמרה של הסוג עלולה להביא לאובדן נתוניס או מידע, על היישוס המשמש אותך לצורך תמיכה בהמרת הסוג, להציג תיבת הודעת אזהרה המציינת שנתוניס יאבדו, ומבקשת אישור מהמשתמש קודם שהליך ההמרה ימשיך. תוכן ההודעה יהיה ספציפי ככל האפשר ויבהיר את מהות המידע שעלול ללכת לאיבוד; לדוגמה, 'יהמאפיינים לא יישמרו". פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 331 בנוסף להמרת סוג, תיבת הדו-שיח +ז6006 מציעה למשתמש את האפשרות לשנות את סוג ההתקשרות לאובייקט על ידי בחירה באפשרות 35 6זהשו6% (הפעל כ...). כאשר המשתמש בוחר באפשרות זו, בוחר בסוג מן הרשימה ולוחץ א0, היחס אל סוג האובייקט הוא כאל הסוג החדש. הדבר שונה מהמרת סוג בכך שסוג האובייקט אינו משתנה, אך פקודת ההפעלה שלו מטופלת על ידי יישוס אחר. הדבר שונה גס בכך שהמרת סוג משפיעה רק על האובייקט המומר. שינוי שיוך ההפעלה של סוג ספציפי של אובייקט יחיד משנה אותו עבור כל האובייקטיס המוטבעיס מאותו סוג. לדוגמה, המרה של מסמך בתבנית א₪160-16 למסמך טקסט משפיעה רק על המסמך המומר, לעומת זאת, אס המשתמש לוח על אפשרות 35 6ז46₪78 כדי לשנות את שיוך ההפעלה של אובייקט תבנית 16%-ח6ו₪ ליישוס תבנית טקסט, כל האובייקטיס המוטבעים בעלי תבנית 60 ד-ח6ו₪ יושפעו גם הס. בתחתית תיבת הדו-שיח +זפעחס6, יימצא טקסט המתאר את תוצאת הבחירות שעשה המשתמש. הטבלה הבאה מתווה את תוכן הטקסט התיאורי המשמש בתיבת הדו-שית וע 6. טקסט תיאורי עבור תיבת הדו- שיח +וסטח60 : פעולה טקסט התוצאה המרת סוג האובייקט "שינוי תמידי של אובייקט מסוג <שם סוג קיים> לאובייקט הנבחר לסוג חדש מסוג <שם סוג חדש>. המרת סוג האובייקט "שינוי תמידי של האובייקט הנבחר מסוג <שם סוג קיים>. הנבחר לסוג חדש והצגתו | האובייקט יוצג כסמל". כסמל אין שינוי סוג (הסוג "<שם סוג חדש> שבחרת זהה לסוג של האובייקט הנבחר זהה לסוג הקיים הנבחר, כך שהסוג לא יומר". שינוי שיוך ההפעלה עבור | "כל אובייקט מסוג <שם סוג קיים> יופעל כאובייקט מסוג סוג האובייקט הנבחר <שם סוג חדש>, אך לא יומר לסוג החדש" שינוי שיוך ההפעלה עבור | "כל אובייקט מסוג <שם סוג קיים> יופעל כאובייקט מסוג סוג האובייקט הנבחר <שם סוג חדש>, ויומר לסוג החדש. האובייקט הנבחר יוצג והצגת האובייקט כסמל כסמל" עבור אובייקטים מקושרים, הפוך ללא ומינה את פקודת 0+ +ופעח60 (המרה ל...). המרה של קישור חייבת להתרחש במקור הקישור. אס לא רשומיס סוגיס חלופיים של הפעלה, הפוך ללא זמינה גם את פקודת 35 681/36 (הפעל כ...) אם המשתמש אינו יכול להמיר או לשנות את שיוך ההפעלה (ח5506!8000 חסחַ8שו60ה), הפוך ללא זמינה את פקודת 0+ 606 שהציגה את תיבת הדו-שיח הזו. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש שימוש בידיות מכולה מציגה ידיות עבור אובייקט מוטבע או מקושר כאשר האובייקט נבחר בנפרד. כאשר אובייקט נבחר ואינו מופעל, רק שינוי מימדיו (קוב העל המאוכסן במטמון) של האובייקט ניתן לתמיכה. אס מכולה משתמשת בידיות לצורך ציון בחירה, אך אינה תומכת בשינוי מימדי התמונה, השתמש בצורה חלולה של ידיות. למידע נוסף על צורתן של ידיות: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". כאשר אובייקט מוטבע מופעל לצורך עריכה ויזואלית, הוא מציג את ידיותיו שלו. הצג את הידיות עס תבנית הקוויס האלכסוניים, כמוצג בתרשים 12.36. 69 8 .טר 6 4 מז | תרשים 12.36: אובייקט מוטבע פעיל עם ידיות. אופן שינוי האובייקט, כאשר משתמש גורר את הידיות, נקבע על ידי יישוס האובייקט המוטבע. הפעולה המומלצת היא חיתוך, שבה אתה חושף חלק גדול או קטן מתוכן האובייקט ומשנה את פרופורציות התצוגה שלו. אס חיתוך אינו מתאים או אינו נתמך, השתמש בפעולה המתאימה ביותר להקשרו של האובייקט, או תמוך בשינוי מימדיו. אס פעולה בעלת משמעות אינה אפשרית, אך ידיות דרושות לצורך ציון בחירה פעילה, השתמש בצורת הידיות החלולה. הצגת הודעות סעיף זה מכיל המלצות להצגת תיבות הודעה והודעות שורת מצב עבור פעילות 015. השתמש בהודעות הבאות בנוסף להודעות שתוארו בפרק זה. המערכת מספקת את רוב תיבות ההודעה המתוארות בפרק זה. למידע נוסף על תמיכה בתיבות הודעה: ראה את תיעוד ה-015 במסד 1670504 באתר המקוון בכתובת: 5.35 / ₪106 זט / והס0ס.+0501ו6וח. ה 5 / / :קה פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 333 הודעות יישום אובייקט הצג את ההודעות הבאות לצורך יידוע המשתמש על מצביס בהם יישוס אובייקט אינו נגיש. יידוע משתמשים על יישומים בלתי נגישים: הודעה עששמש ה <שם יישום> יכול להיות מופעל | כאשר המשתמש מנסה לפתוח אובייקט הניתן רק מתוך יישום. להיפתח רק מתוך מכולה. הפעולה אינה יכולה להסתיים כאשר יישום האובייקט מופעל אך עסוק, כגון בעת מכיון ש<שם יישום> עסוק. הדפסה, ממתין לקלט המשתמש בתיבת הודעה לחץ סד חסו5/1 כדי להפעיל מודאלית, או שהפסיק להגיב למערכת. <שם יישום> ותקן את הבעיה. היישום הדרוש לצורך הפעלה כאשר המשתמש מנסה להפעיל אובייקט והמכולה של <שם סוג ארוך> אינו זמין. אינה יכולה לאתר את יישום האובייקט. לדוגמה, תוכל להמיר אותו לסוג אובייקט הדבר עלול לקרות מכיון שסוג היישום אינו רשום, או אחר או להפעילו כסוג אובייקט מכיון ששרת הרשת שבו מאוכסן היישום, אינו זמין. אחר. מספר קישורים אינם יכולים כאשר המכולה דורשת עדכון עבור האובייקטים להתעדכן, מכיון שמקורם אינו המקושרים שלה וקבצי מקור הקישור אינם זמינים זמין נוכחית. לצורך אספקת העדכון. פעולה זו אינה יכולה להסתיים כאשר המשתמש בוחר בפקודה של אובייקט מקושר מכיון שמקור הקישור הנבחר אינו | והמקור אינו זמין. זמין נוכחית. הקישור אינו <סוג אובייקט ישן> | כאשר סוג מקור הקישור משתנה אך אינו משתקף ואינו יכול להגיב לפקודת באובייקט המקושר, והמשתמש בחר בפקודה ה <פועל>. עליך לבחור בפקודה | שאינה נתמכת על ידי הסוג החדש. אחרת. עדכון קישורים .... א% הושלם. כאשר קישורים מעודכנים. הודעות שורת מצב הטבלה הבאה מציעה רשימת הודעות שורת מצב עבור פקודות שבתפריט המכולה הראשית (לרוב תפריט 6ו1=) של אובייקט פתוח. הערה: אם אובייקט הפתיחה נמצא ביישום 1כ עם מסמכים פתוחים נוספים, פקודת 0+ חזטז₪6 חב זואם תהיה פשוט זואם. לא מובטחת הצלחה בביצוע פקודת %ח6וחט006-ז6ה1931ח60 0+ חזטזסתח לאחר יציאה (פחטום), מכיון שהמכולה יכולה להיות אחד מהמסמכים האחרים שבמופע זסוו. 4 66 - פיתוח ממשק משתמש הודעות שורת מצב של מכולה: פקודה הודעת שורת מצב עדבן <מסמך מכולה > עדכון תצוגתו של <שם הסוג> (<000007001 - ז0ח/9]חס<6> 000866) ב"מסמך תכלוה סגור וחזור ל <מסמך- מכולה > סגירת <שם האובייקט> וחזרה : ל< מסמך-מכולה>. <00001ו91-0000ח/60019> 0+ הזז סח 61056 69 י שמור העתק כ... שמירת העתק של <שם סוג> בקובץ נפרד. צא וחזור ל<מסמך-מכולה> יציאה מ <יישום אובייקט> <זח6ח000-ז0ה/8/ה00> סו הזנטוסז שחה א=) | וחזרה ל <מסמך-מכולה>. הטבלה הבאה מציעה רשימה של הודעות שורת מצב עבור תפריט 56% של מכולה ובה אובייקטים מוטבעיס ומקושרים. הודעות שורת מצב של תפריט: פקודה הודעת שורת מצב הדבק < שם אובייקט>* הוספת תוכן הלוח כ <שם (<6וח8! 20/001)> ₪3516) | אובייקט>. הדבקה מיוחדת הוספת תוכן הלוח עם אפשרויות |5060/8 08516) | תבנית. הדבק קישור [לשם אובייקט <] הוספת קישור ל <שם אובייקט>. *[6חחף8א +20[60) סו] אחו | ספה הדבק קיצור דרך [לשם אובייקט *] הוספת סמל קיצור-דרך ל <שם *[6הח8א! 60%[ סו] זוסחסח5 8616כ) | אובייקט>. הוסף אובייקט (ז20[60) ח6פח! הוספת אובייקט חדש. [אובייקט] <שם אובייקט> * [מקושר] שיוך הפקודות הבאות ל <שם 0[661] *<06ח8\ /20/60)> [66ח |]) | אובייקט>. <פקודת> [אובייקט] <שם אובייקט> * [מקושר] משתנה בהתאם לפקודה. <00800> [0[601כ)] *6חחפּא 0[601כ) [60>חום מאפייני [אובייקט] <שם אובייקט> * [מקושר] ניתן למאפיינים של <שם (68ו1ז06סזק [00[601] *<8706// /20/60)> [660חו ון) | אובייקט> להיות מוצגים או מותאמים. קישורים ניתן לצפות בקישורים, לעדכנם, 6חו]) | לפתחם, או להסירם * שם אובייקט יכול להיות שס הסוג הקצר או שס הקובצ שלו. פרק 12: עבודה עם אובייקטים מוטבעים ומקושרים | 335 הטבלה הבאה מציגה הודעות שורת מצב קרובות נוספות. הודעות שורת מצב אחרות: פקודה הודעת שורת מצב הראה אובייקטים מוצגים הגבולות סביב אובייקטים (דו-מצבי) בחר אובייקטים (כאשר המשתמש מתאפשר למשתמש ללחוץ לחיצה כפולה או בוחר באובייקט) ללחוץ זפ)ח= עבור <שם פקודת> ברירת המחדל של <שם אובייקט>. 6606 הערה: פקודת ברירת המחדל המאוכסנת ברישום כוללת את הסימן (8) ואת מציין מקש הגישה; יש להסיר נתונים אלה קודם שהפועל יוצג בשורת המצב. 6 )64 - פיתוח ממשק משתמש 13 עזרה למשתמש עורה מקוונת למשתמש מהווה חלק חשוב בתכנון ובעיצוב. היא ניתנת לתמיכה במגוון דרכים; ממידע תלוי הקשר המוצג אוטומטית, ועד פותרי הבעיות (5ז6500016!פוסזד) המלוויס באופן הידודי (אינטראקטיבי) את המשתמש לאורכו של נוהל שהוא מבצע. תוכן העזרה יכול להכיל מידע מסוגיס שוניס: מידע לפי הקשר, הנתחיות לביצוע נוהל, הסבר, הפניות או הדרכה. פרק זה מתאר את הצורות הנפוצות של עזרה והנחיות יישומיות למשתמש. "מפת הדרכים" של העזרה למשתמש עזרה למשתמש מתחילה בשיטת עיצוב טובה המתאימה למשתמשים, אופן עבודתס והבעיות בהן הס נתקלים. ככל הניתן, יישס את עקרונות והליכי העיצוב הבסיסייס לצורך יצירת ממשק, שמשתמשיסם יוכלו ללמדו בקלות ולתפעלו ביעילות. עס זאת, כדי להקל עוד יותר על השימוש ולתמוך בפעולות יעילות ומורכבות, לא תוכל להימנע מלספק צורה כלשהי של עזרה למשתמש. הצורה האידיאלית של עזרה למשתמש היא זו המשתלבת באופן מושלס בעיצובו הכולל של היישוס. על הממשק להיות פשוט, יעיל ורלוונטי, לאפשר למשתמש לקבל עזרה בקלות - ולשוב למשימתו. עזרה רגישת-הקשר או עזרת ?פוחד פ5'זבּהצ (עזרת יימה זה!יי) הן הצורות הנפוצות של עורה למשתמש. עזרה רגישת-הקשר מספקת תיאור קצר על מטרתו של פקד או של אובייקט אחר בממשק. מכיון שצורה וו של עזרה-לפי-דרישה מסופקת בכל רחבי הממשק, משתמשים הופכים להיות תלויים בזמינותה. לכן, היכן שניתן, תמוך בצורה זו של עזרה בחלונות היישוס שלך. ישנן צורות רבות נוספות של עורה למשתמש. הטבלה הבאה מתארת שיטות נפוצות אחרות והיכן ניתן ליישמן. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 337 שיטות נפוצות של עזרה למשתמש: מתי להשתמש בה קהל יעד ?7 88 \ | כל פריטי המסך; שטח מסך מוגבל כלל המשתמשים (עזרת "מה זה?") מונע תיאורים מפורטים. לחצני !₪46 (עזרה ממשק-משתמש מורכב כלל המשתמשים ד הודעות שורת מצב ממשק-משתמש מורכב ממשתמשים בינוניים עד משתמשים מיומנים | תיאור כלי 86) | ממשק-משתמש מורכב משתמשים חדשים אינדקס יישומים טכניים (כגון, שפות, תחבירי | משתמשים טכניים 36/0 06ח6ז4616) | פקודות, או הגדרות עזרת נוהל מותאם לממשקי-משתמש מורכבים ממשתמשים בינוניים (46!0 |8זט60ססזק) עד משתמשים מיומנים עזרה רעיונית הליכים הכוללים מספר משימות, משתמשים חדשים ס|6] |60₪060008) | רעיונות מורכבים ומושגים ובינוניים אשפים משימות נדירות, מסובכות; משימות | כלל המשתמשים הדורשות מהמשתמש לבצע רצף מורכב של צעדים; לעיתים קרובות נדרש המשתמש (במהלך המשימה) להוסיף נתונים סיור תיאור כללי של התכונות השונות, משתמשים חדשים זטסד) | הדגשת היכולות. מדריך ממשק משתמש מורכב למשתמשים | משתמשים חדשים (|פוזסוטד) | חדשים; אין תמיכה בעזרה ומשתמשים הלומדים למשתמש בעצמם טכניקות אלו מתוארות ביתר פירוט במהלך פרק זה. עזרה הקשרית עורה הקשרית מספקת עזרה מיידית למשתמשים בלי שיצטרכו לעזוב את ההקשר שבו הס עובדים. העזרה מספקת מידע על אובייקט מסויס והקשרו. היא עונה על שאלות כגון, 'ימה זה!יי, יילמה עלי להשתמש בונזיי. כמה מהדרכיס הבסיסיות לתמיכה בעזרה הקשרית למשתמש ביישוס כוללות: + עזרה רגישת-הקשר. 4 תיאורי כלים (10011105). + הודעות שורת מצב. + לחצני פקודת עזרה. 8 )64 - פיתוח ממשק משתמש עזרה רגישת-הקשר פקודת ?1815 55=ְ33חש/ (מה זה!) מאפשרת למשתמש לקבל מידע עורה הקשרי על אובייקטיס שעל המסך, כולל פקדיס בגיליונות מאפייניס ותיבות דו-שיח. כמוצג בתרשים 13.1. תוכל לתמוך בגישת משתמש לפקודה זו על ידי הכללת האפשרויות הבאות ביישומך: % % פקודת ?5ווד 5'הע/ (מה זה!) מהתפריט הנפתח עזרה (כ!6) שבחלון הראשי. לחצן ?5וחד 35 בסרגל כלים. פקודת ?15ד 5'ז3// בתפריט הקיצור של אובייקט מסוים. תמיכה במקש קיצור דרך ?115 86'5ח// כאשר מיקוד הקלט נמצא על פקד מסויס. תמיכה בתצורת מקש קיצור דרך ?115 3%5ח/. יוסח" וסט ז סופ - 2 לחצן סרגל כלים ?וחד 65בּח/ לחצן תפריט ?פוחד 5שהּחץ/ לחצן פס כותרת ?וחד 655ְבּח/ תרשים 13.1: שיטות שונות לגישה לתצורת ?פוחד 5 חצ (מה זה?). עצב את היישוס שלך כך שהמערכת תוגדר למצב (1006א) זמני, כאשר המשתמש בוחר בפקודת ?פוחד 36'5ח/ מהתפריט הנפתח ס|₪6, או לוח על לחצן ?פוחד 5'שבּח/. שנה את צורת המצביע כדי שיישקף שינוי מצב זה, כמתואר בתרשים 13.2. | סזבוזב1! | ₪0 = ]פוחוסכן | 0078 5 ות זפלרווסוכ זוע 1851 אוסח ז5גון ה מצביע כ!סו] תרשים 13.2: מצביע !₪6 רגיש-הקשר. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 339 הצג את מצביע !₪6 רגיש-הקשר רק מעל לחלון המספק את העזרה רגישת-ההקשר; כלומר, רק מעל לחלון הפעיל שבו נבחרה פקודת ?פוחד 65בּח//. במצב וה, הצג חלון עזרה (כו6ַה) עם עזרה רגישת-הקשר עבור אובייקט שהמשתמש לחץ עליו בעורת לחצן העכבר הראשי. חלון העזרה רגישת-ההקשר מספק הסבר קצר על האובייקט וכיצד להשתמש בו, כמוצג בתרשיס 13.3. לאחר שחלון העזרה רגישת-ההקשר מוצג, החזר את המצביע ואת פעולתו למצבס המקורי. | 113100308 | הסוס = פזס)וחוסכ! | פמסוגום 7-8 5 ות זט)חוסק זגוסע 1351 וס 15| % חס סח זס!הוסם 6 סחיו וב 5066 6 5ופצוןם ה .הז6שז50 זגוסץ | ה : תרשים 13.3: חלון מוקפץ עבור עזרה (₪68|0) רגישת-הקשר. אס המשתמש לוחץ על מקש קיצור דרך המתייחס לחלון, במצב של עזרה רגישת-הקשר, הצג חלון מוקפץ של עזרה רגישת-הקשר עבור הפקודה הקשורה למקש קיצור דרך זה. ישנס כמה יוצאים מהכלל לפעולה זו. ראשית, אס המשתמש בוחר בכותרת תפריט, בין אס בשורת התפריטים או בתפריט מדורג, שמר את מצב ?וחד 55+ח/ש ואת צורת המצביע עד שהמשתמש יבחר בפריט מהתפריט; ואז הצג את חלון העורה רגישת-ההקשר. שנית, אם המשתמש לוחץ על הפריט בעזרת לחצן העכבר המשני והאובייקט תומך בתפריט קיצור, שמר את המצב עד שהמשתמש יבחר פריט או יבטל את תפריט הקיצור. אס האובייקט אינו תומך בתפריט קיצור, התגובה צריכה להיות זהה ללחיצה עם לחצן העכבר הראשי. אחרת, אם האובייקט או המיקוס שנבחרו אינם תומכים בעזרה רגישת-הקשר, או שאינס מטרה מתאימה לעורה רגישת-הקשר, בטל את מצב העזרה רגישת-ההקשר. אס המשתמש לותח שנית על לחצן ?פוחד 3655 שש, לוח מחוצ לחלון, או לוח על מקש 6, בטל את מצב (008) העזרה רגישת-ההקשר. שחזר את המצביע לצורתו ופעולתו המקוריות. כאשר המשתמש בוחר בפקודת ?115 ₪365/% מתפריט קיצור (כמוצג בתרשים 13.4) התגובה שונה במקצת. מכיון שהמשתמש ויהה את האובייקט בעזרת לחיצה על לחצן העכבר המשני, אין צורך להיכנס למצב (006/₪) עזרה רגישת-הקשר. תחת ואת, הצג מיידית את החלון המוקפץ עזרה-רגישת-הקשר עבור האובייקט המזוהה. 0 646 - פיתוח ממשק משתמש | 0308ז13] | הסוס = פזפוחוס | פהסזוגום ב -- | ות זט)הוסק זגוסע 1351 אוסר] 051ון 8 כ ן לצ ל ...ספ | תרשים 13.4: תפריט קיצור עבור פקד. מקשי 1= ו- 51+571% הס מקשי קיצור הדרך לצורת הידודיות (אינטראקציה) זו. מקש 1= מציג את העזרה רגישת-ההקשר הקרובה והזמינה יותר להקשר הנוכתי. בחלונות ראשייס, לחיצה על מקש 1= מפעילה, בדרך כלל, את המציג (וזסווסו/) של מו6 !ואדה עס הנושא המתאיס. בחלונות משניים, לחיצה על 1= מציגה את החלון המוקפף רגיש-ההקשר עבור הפקד בעל מיקוד הקלט. לעומת זאת, אס אתה תומך בעורה רגישת-הקשר עבור מרכיביס שבחלון הראשי שלך, השתמש ב-1=+16ח5 כדי להכיל את מצב העזרה רגישת-ההקשר, לשנות את צורת המצביע, ולאפשר למשתמש ללחוץ על תפריט או פקד בחלון לצורך אספקת ההקשר. בחלונות משניים, השתמש ב-1=+5016, כדי להציג את החלון המוקפץ של עזרה-רגישת-הקשר עבור הפקד בעל מיקוד הקלט. הנחיות לכתיבת עזרה רגישת-הקשר בעת כתיבת טקסט לעזרה רגישת-הקשר, עליך לענות על השאלות הבאות יימה זה!", יימדוע ארצה להשתמש בזהניי. ציין את הפעולה הקשורה לפריט. בגרסאות באנגלית, התחל את התיאור עס פועל; לדוגמה "ס6פטסוח זטסץ )0 50660 606 0[0555*י (י"יהתאמת מהירות התנועה של המצביע על המסךיי). עבור לחצני פקודה, תוכל להשתמש בלשון ציווי - לדוגמה, ''שספחושו 06 6056 סז 15וח% 616*י (יילחצ כאן כדי לסגור את החלוןי). בעת תיאור פעולה או אובייקט, השתמש במיליס המסבירות את הפעולה או האובייקט במונחיס נפוצים ולא במונחים טכניים או בסלנג. לדוגמה, במקוס שימוש ב- "6065ח ח3600 35%| 6וש'י השתמש ב- "חס60ה 35%| 6ה% 16/67565י. או במקוס "ורוק את הקבציס לסל המיחזוריי השתמש ב- ייהעבר את הקבציסם לסל המיחזוריי. בעת תיאור קבוצת לחצני אפשרויות, נסה לתאר באותה פיסקה את השווה והשונה בין אפשרויות הבחירה, כדי לענות על השאלה י'באיזו אפשרות עלי לבחור!''י. אולס, אס אפשרויות הבחירה הן מורכבות, כל אפשרות דורשת פיסקה משלה. בכתיבה באנגלית השתמש באותיות גדולות בסגנון-משפט ובנקודות בסיום. כמו כן, השתמש בגופנים מוגדרי-מערכת עבור 6!0, אולס הימנע משימוש באותיות מוטות (6ו1%91), מכיון שהן קשות לקריאה על המסך. במסגרת ההסבר, ייתכן שתרצה לכלול מידע מסוג יילמהיי. כמו כן, תוכל לכלול מידע מסוג ‏ 'איך'י, אך אס הנוהל דורש צעדיס מרובים, שקול להשתמש בעזרת נוהל (כ|346] |8זט660סזק) כדי לתמוך במידע וּה. על המידע להיות קצר אך שלס ככל האפשר, כך שחלון העזרה יוכל להיקרא מהר ויהיה קל להבנה. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 341 כאשר יש לך אפשרות, ספק עזרה רגישת-הקשר עבור כל פריט בחלון היישוס שלך. ספק עזרה כזו תמיד לגורמיס הבאיס: + כל הגורמים הניתניס לעריכה ותוויותיהם. + פריטי שורת מצב חסרי תוויות טקסט משלהם. 4% כל הלחצניס והפקדיס שבסרגל כלים. 4 כל הפריטים שבתפריט. חימנע מיצירת עורה רגישת-הקשר עבור חלקים בממשק שאינס עושים דבר, כגון תוויות תיבת קבוצה (80% סטסז6). תוכל ליצור נושא עזרה משותף עבור תוויות קבוצה בלשון זו: "קיימת עורה ומינה עבור כל פריט בתפריט, לחץ 1 בראש תיבת הדו-שיח, ולחץ על הפריט המסוים שרצונך במידע עליו'י. תיאורי כלים תיאורי כליס (פקוזוסס1) הס צורה נוספת של עזרה הקשרית למשתמש. תיאורי כלים הס חלונות מוקפציס קטניס המציגים את שמו של פקד כאשר הפקד חסר תווית טקסט כלשהי. השימוש הנפו בתיאורי כלים הוא עבור לחצני סרגל כלים בעלי תוויות גרפיות, כמתואר בתרשיס 13.5. אך ניתן להשתמש בהם עבור כל פקד. למידע נוסף על תיאורי כלים: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". ומ | מ|פו | 5|סס[ | 5שמץטשב= | מל | מבם | פ6|ת | 88 | כ < | + | ו ו 56 | + ₪ 7 20 | 5 שחנ וססים 1 ₪ 5 | סז צקס -- וסחוי[ 5 תסו 56[ 65 = 65חו1 טלפנ [45 - 11065 תיאור כלי 0 תרשים 13.5: תיאור כלי עבור לחצן סרגל כלים. הצג תיאור כלי לאחר שהמצביע (או התקן ההצבעה) שוהה מעל הלחצן למשך זמן קצר. תיאור הכלי מוצג עד שהמשתמש לותח על הלחצן או מזיז את המצביע מהפקד, או אחרי פסק זמן נוסף. אס המשתמש מזיז את המצביע לפקד אחר התומך בתיאור כלי, התעלס מפסק הזמן והצג מיידית את תיאור הכלי החדש, תוך החלפת תיאור הכלי הקודס. אס אתה משתמש בפקד סרגל הכלים הסטנדרטי, המערכת מספקת אוטומטית תמיכה בתיאורי כלים. כמו כן, המערכת כוללת פקד תיאור כלי הניתן לשימוש בהקשרים אחרים. ביכולתך ליצור פקדי תיאור כלי משלך, ודא שיהיו תואמיס עס הפקדיס המסופקים על ידי המערכת. 2 646 - פיתוח ממשק משתמש בנוסף לאספקת תיאורי כלים לגורמיס שבחלון היישוס שלך, עליך לספק תיאורי כלים לקבצי היישוס וסוגיהס. צורה ו של תיאורי כליס ידועה גס כ- 0וד10ח1 (תגית מידע). למידע על תמיכה ב-קוז0זח1, ראה פרק 11, יישילוב עס המערכת'י. הודעות שורת מצב באפשרותך להשתמש בשורת המצב לצורך אספקת עזרה הקשרית, אולם, מכיון שהמשתמש אמור להיות מסוגל להסתיר את שורת המצב, הימנע משימוש בשורת המצב לצורך הצגת מידע או גישה לפעולות החיוניות לפעילות הבסיסית והחסרות גישה ממקוס אחר בממשק היישום. בנוסף, מכיון שיכול להיות ששורת המצב אינה ממוקמת בסמוך לאזור הפעילות של המשתמש, המשתמש עלול לא להבחין בה. עדיף להתייחס להודעות שורת המצב כצורה מישנית או משלימה של עזרה. בנוסף להצגת מידע על מצבו של חלון, באפשרותך להציג הודעות תיאוריות על תפריטיס ולחצני סרגל כליס, כמוצג בתרשיס 13.6. כפי שקורה בתיאורי כלים, החלון צריך להיות פעיל כדי שההודעות הללו יוצגו. כאשר משתמש מזיז את המצביע מעל לחצן סרגל כלים או מעל ערך בתפריט, לוח על לחצן העכבר הראשי כאשר המצביע מעל לתפריט או לחצן, או משתמש במקלדת כדי להזיז את מיקוד הקלט מעל לתפריט או לחצן סרגל כלים, הצג הודעה קצרה המתארת את שימושה של הפקודה הקשורה. בחר בפריט שבתפריט [ | 5חוחטס עו 8% קפ | 5|מסך | פפפתסעטב= | שו | מבם | פ|ת 94| -.- השח אפפ זמטהתסספום ו 5חטוח וסט ען] ₪5 5 טופ סט ₪ ה 5שזןולסוק ע] [> וטס וקוס ןז ב : פססב|ם .םיספ עזי 8 חום 5|סעססת 70 זפיזסום<= זפחזפלתז 6 : ...פחספקט מו זסטוס זססוס= ו ה 0716 ]סח 8 0ם 6665 החס הודעת שורת מצב = תרשים 13.6: הודעת שורת מצב עבור פקודת תפריט נבחרת. משתמש יכול לנצל הודעת שורת מצב עבור פקד ציון התקדמות (0ז100168 655זסזק) או צורות משוב אחרות על הליכיס בפעולה, כגון הדפסה או שמירת קובצ. תוכל להציג מידע התקדמות בתיבת הודעה, אך גם להשתמש בשורת המצב עבור הליכים שברקע, כך שממשק החלון לא יופרע על ידי תיבת ההודעה. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 343 אס היישוס שלך מאפשר למשתמש להסיר את שורת המצב, או שברצונך לספק מידע על חלקים אחרים שבממשק שאין להס שורת מצב, שקול שימוש בכלי תיאור מסוג בלון. הנחיות לכתיבת הודעות שורת מצב לצורך כתיבת הודעות שורת מצב, השתמש במונחים מוכריס אך הימנע מסלנג. באנגלית, התחל עס פועל בזמן הווה. לדוגמה, ''חס )| 8065|כן 0ח8 ח56|66000 06 605 0זה8ססקן!6 6חזיי (בעברית : ייגזירת הקטע הנבחר והוספתו ללותיי). נסה להיות תמציתי ככל האפשר, כך שהטקסט יוכל להיקרא בקלות, אך הימנע מקיצור הטקסט עד שיהפוך לבלתי מובן. השתמש בלשון המספקת מידע מעשי ובונה (5706006ח60), ולא רק תיאורית, וידע את המשתמש באשר למטרת הפקודה. כדי לתאר פקודה שיש לה פעולה מסוימת, השתמש במילים המיוחדות לפקודה. אס הפקודה היא בעלת פעולות רבות, נסה לסכמן - לדוגמה, '+חסוט006 זטסץ סחווהח 0+ 6חה 8ַה0ו60 זס) 05ח8וחס6 5הופזחס6יי (יימכילה פקודות לעריכה ועיצוב המסמך שלדי). כאשר אתה מגדיר הודעות עבור לחצני תפריט וסרגל כלים, אל תשכתח את מצב הזמינות שלהס. ספק הודעה מתאימה המסבירה מדוע הפריט אינו וזמין. לדוגמה, כאשר המשתמש בוחר בפקודת 60% בלתי זמינה, ביכולתך להציג את ההודעה ייפקודה זו אינה ומינה כי לא נבחר טקסטיי. לחצן פקודת עזרה (ק!46]) תוכל לספק עזרה הקשרית עבור גיליון מאפייניס, תיבת דו-שיח, או תיבת הודעה על ידי הכללת לחצן פקודת ם!₪6 (עזרה) בחלון, כמוצג בתרשיס 13.7. | בוו | | 308 תרשים 13.7: לחצן פקודת !16 בחלון משני. כאשר המשתמש לוח על לחצן פקודת עזרה, הצג תקציר, סיכוס, או פסקת הסבר עבור עמוד או כל החלון. לדוגמה, עבור תיבת הודעה, הודעת העזרה יכולה לספק מידע נוסף על הגורמיס לסיבת תצוגת ההודעה ואיך לפעול לתיקון. מיקומו של לחצן פקודת ש]86 (עזרה) הוא חשוב. אס אתה כולל לחצן !₪6 יחד עס לחצני !68066 (בטל) ו- %ס. משמעות הדבר שהעזרה מיוחסת לכל החלון. אס אתה משתמש בלחצן פקודת ₪610 כדי להציג עזרה לעמוד מסויס שבחלון, הצב את הלחצן באותו עמוד. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש עזרה למשתמש המסופקת על ידי לחצן !₪6 שונה מצורת העזרה ?115 5ּּחצצ (מה זה!). במסגרת העזרה המסופקת עס לחצן ק!₪61 עליך לכלול עזרה כללית, במקוס מידע עזרה ספציפי, לפקד עס מיקוד הקלט הנוכחי. בנוסף, הצג את העזרה בעזרת מציג עזרת ‏ ואד (זפשסו/ כ|₪8 ואדה), המתואר בהמשך פרק זה, ולא בעזרת חלון מוקפף של עזרה רגישת-הקשר. שקול להשתמש בלחצן פקודת ם!₪6 כלחצן אופציונלי, כצורה משנית של עזרה הקשרית למשתמש. אל תשתמש בה כתחליף לעזרת ?פוחד 5בּהצצ. כמו כן הימנע מלהסתמך על לחצן ₪610 כתחליף לעיצוב ברור ומובן של חלונות משניים. עזרת נוהל עזרת נוהל (כ!6 |8זט660סזק) מספקת את ההנחיות לביצוע משימה. עזרת נוהל אמורה להתמקד על מידע ייאיךיי ולא על מידע יימהיי או יילמה'יי. עליך לספק גישה לעזרת נוהל על ידי הגדרת ערכי תוכן ואינדקס עבור זפוסו/ כ!36 וואדת (ראה בהמשך הפרק). כמו עס עזרה הקשרית, כתוב עזרת נוהל כך שתהיה קצרה אך שלמה. נסה להגביל את הנוהל לארבעה צעדיס או פחות, כך שהמשתמש לא יידרש לגלול את החלון. כמו כן, נצל את הקשרו של הנוהל. לדוגמה, אס גיליון מאפייניס כולל פקד סרגל שתוויותיו הס יילאטיי בצדו האחד ויימהריי בצדו האחר, הייה עקבי: אמור "50660 606 80[05% 0+ 51007 6חז 6עסואיי (ייהזוּ את הגררה כדי לשנות את המהירות) במקום - 06 ,50660 6 06676856 דח 6+ 60 51067 6 6שסוח ,50660 06 6856זסחו סך יי 60| 6+ 0+ 007ו|5 6ח% (ייכדי להגדיל את המהירות, הזו את הגררה ימינה. כדי להקטין את המהירות, הזו את הגררה שמאלהי). אם אתה מתייחס לפקד לפי תוויתו, הבלט כל מילה בתווית כדי שתתאים לממשק המשתמש. כך ניתן להבדיל את התווית מיתר הטקסט. עצב עזרת נוהל כדי לעאור למשתמש להשלים משימה, לא כדי לתעד את כל המידע על אובייקט. אס קיימות מספר דרכיס כדי לבצע משימה, בחר שיטה אחת לנוהל מסויס - רצוי את הפשוטה ונפוצה ביותר. אס ברצונך לכלול מידע על שיטות חילופיות, כלול אותן בפסקת ההודעות (ח566000 6סא) או בנושא קרוב וקסד ₪6|8%60). קישור לנושאיס קרובים (סוקסד ₪9|8160) בחלון מספק גישה לנושאים אחרים הקרוביס בתוכנם, כמתואר בתרשיס 13.8. זוהי דרך יעילה להפנייה לטכניקות חילופיות ומידע רעיוני. פרק 13: עזרה למשתמש 345 |< וםן 5 [008ו655]סיו 2000 פשסטחועצ ₪ % ₪ 5 > ₪ 10 פפ/א | 5ה60ק07 | ₪בא0ם] - 0306 בו 5וסטחושו ₪ ח6ק0 !סא | 30/85 | הסז56 | אפמו | יי 108 זט 8 פח+ שטוו .2 > 010165 2000 8אוסטחו/ בהוסגוסזוהו| 0ף %ח8או טפץ חסוחאי חו סוס סב פפו [|) 101088 אופח 8 078856 סיס 065וס] חב 165[ לחוסק ,תפוח ₪116 %06 ה .3 וס זם 016 5 הפפ [?] אווש הפח+ טהב ששא 0ף 36 5/6 [?] 01 ו אופח 3 6506 [?) שח 6ח+ 0+ רבה 3 6קצד .4 זו זס 06 3 יס זס עקסם [? | 5 חפתף 308 ,-0|367+ עםסט!! 3 ס! 06וס] זס ₪6 3 עמסם [? | הדא וס זס 186 3 הזחה [?] 6 א ₪ ז6ו0] זס 6 3 6וום [?] יזטסקא 5אוסטחו/ הסקס סד > 4606 ₪06 חזסז! 165 64076 [? | סז %חוסכ ,5%8% אסו|ס זסטט] זס 6!! 3 זס] ה0ז568 ו 0 %חוסק , 5וחביוח סיו )5 3 615 [?) הפתץ חב ,6665501165 וחב חס זס0וס] 53186 3 השפ [?) ו ו 6 9 טזם וט זס ₪6 6בהבחם [? | סד בת ב חחח ) וראה 18 הח 6[ %הרף 10 5 סחו5 65| הַחוכוחבּהָזס * זפזס!ק<= פטשסטחו/ ופ תרשים 13.8: נושאים קשורים בחלון עזרת נוהל. אינדקס אינדקס (כ|₪6 6066ז₪6/0), משמש לך לעיין בספר כמו במילון. ביכולתך להשתמש באינדקס כדי לתעד שפת תכנות או ממשקי תכנות. כמו כן, אינדקס יכול לשמש לצורך אספקת מדריך-משתמש למוצר. מטרת השימוש קובעת את האיזון בין טקסט לגרפיקה בתיעוד מסוג זה. תיעוד ה כולל טקסט רב יותר המוצג בצורה עקבית, כמתואר בתרשים 13.9. למרות שעזרה מסוג אינדקס יכולה לספק מידע הדומה למידע שבעזרה הקשרית ובעזרת נוהל, צורות אלו של עזרה אינן שוללות זו את זו. לפעמיס צירוף של השלוש מציע את העזרה הטובה יותר למשתמש. 6 646 - פיתוח ממשק משתמש 9% > > ₪ % קוו ספ | פחססקס | בזפאוזס - 886% אוסת5 58 %ט6+וסת5 צזו|ופו66655ה החתופ 5 סד אהו זס+ ד-541 ד4ן₪16 - 65 ח6ס|ו חססו5 נמ 0% חב חס ד ו+ד1 ד | חחָו הססו5 ₪ דא + -51 0% חב חס 35% חס + דןא דם !| 10564675 תססואו5 אטא+ דחפ 0% ח3 חס 5 חול פעו% ד:541 | 4675ץא500 טסופ 0% 38 חס 6 0+ 06% וטא 5צ6אפוחָהַס ד חססו 5 מ 0% ח3 חס %6סא ,5 ץ6א %טסצוסח5 ש0ו|ופו300655 06 56 סד * שזסרת וס .635160 56 %פטרח לפת .0165 ד ₪613%66 אסו!ס הסה התזוס+ח!ו סופד 6]3%60 תרשים 13.9: דוגמה של טקסט אינדקס בעזרה. עזרה רעיונית עזרה רעיונית (ק!6 |660008ח60) מספקת מידע רקע, סריקת תכונות או הליכים. העזרה מספקת מידע על היימהיי או ה''איךיי, מעבר לדרוש כדי לסיים משימה. מידע רקע יכול לתאר רעיון או תכונה ספציפיים, כגון אבטחה, או כיצד מידע נשמר במחשב, וכולל קישוריס לנוהל אחד או שנייס. סריקת נוהל יכולה לתאר מספר שגרות נפרדות הדרושות לצורך סיוס נוהל. לדוגמה, סקירה על שליחת הודעת ון18א-5 יכולה לתאר מספר משימות: פתיחת חלון הודעה חדש, הגדרת יעד המשלוח, חיבור תבנית ההודעה ויצירתה, ושליחת ההודעה. הסקירה יכולה לתאר כל אחת ממשימות אלו ולספק קישורים לנושאי נוהל של כל משימה. סקירת תכונה יכולה להדגיש תכונות ולספק קישורים למשימות הקשורות לשימוש בכל תכונה. לדוגמה, באפשרותך לתאר תכונות נגישות במוצר, ולספק קישורים לנושאיס שיתארו כל תכונה ותכונה. מכיון שנושאיס אלה מספקים פירוט רב יותר מאשר נושא עזרת נוהל, ייתכן שתזודקק ליותר טקסט משחלון נושא יכול להכיל. לרוב, נושאים ארוכיס מאורגניס תחת כותרות משנה. סקירת נוהל או תכונה יכולה להיות מאורגנת על ידי תבליטים עס קישוריס בכל תבליט למשימות קשורות. פרק 13: עזרה למשתמש | 347 כלול את כל נושאי העזרה הרעיונית באינדקס, והחיכן שניתן כלול אותן בטבלת תכניס. לרוב, חלקה העליון של טבלת תכניס מכיל נושא רעיוני אחד או שניים, כגון סריקת מוצר או נושא התחלה (8-50860ַח!060). כאשר המשתמשיס קוראים את טבלת התכנים, הס לרוב מחפשיס אחר עזרה עבור משימות משלימות. מסיבה זו, כל נושא עזרה-רעיונית הכלול בטבלת התכנים עוקב אחר המשימות. רוב המשימות מספקות קישוריס לנושאי סקירה, אם הם קיימים. עזרת .ו ד 5 חו/ מספקת תמיכה ביצירת ממשקי עזרה תוך שימוש ב- ואד סטנדרטי. עזרת ]אד מחליפה את עזרת סופהחוצ הכלולה בגרסאות קודמות של פאוססחו\. למרות ש- 98 פווספחו/ ו-2000 פאוססחו/ כוללות עדיין תמיכה ב- סוסחחו)/, כו6ת ואד היא בחירה עדיפה. עזרת ‏ ₪11 משתמשת במוסכמות ה- טפ/, ומספקת למשתמשים דרך מוכרת ועקבית כדי לנווט במידע העזרה. ביכולתך להשתמש בעזרת ₪11 כדי לתמוך בממשקי עזרה עבור יישומים רגיליס ויישומיס בסגנון ט6/. דרך וו מקלה עליך לכלול יחד, נושאי עזרה מקומייס עס דפי ₪11 שבאתרי פ6/ו. השתמש בסדנת עזרת !ואד (ססתפאזס/ כו6 וואדה) כדי להשלים ולדחוס את קבצי עזרת ווזדו. מציג עזרת ‏ !וד עזרת !וז כוללת חלון מיוחד הנקרא מציג עזרת ]וד (זסאוסו/ כו6 ואד). פתח את מציג וז כדי להציג חלון וסרגל כלים. תחת סרגל הכלים, החלון מתפצל לחלונית הניווט משמאל ולחלונית הנושא מימין, כמתואר בתרשים 13.10. |< ו|םן= [003ו0]655ו 2000 5שוסטחואו 2 ור ₪ 5 6 כן16] פס ו ו 0% ג / 5 שסח "הצצ | 508055 | 58108 | אפמו | - וטס ,,סחוא'וסצו סזב טסץ 6ופחאי סב פא 36505 361 : 0 0ח3 56 סל 635167 6 ||וצו זספטקרתסס 5 2000 פאיסטחו/ ההוסוטסזוח! ך-|) 0 8אוס4חו/ 508%סיוסו1י] 0608056 , פַהַבחברת ?רו 5 וברו/ | | סרח 3 316 קרח סש >יוסרח 15 |8ח0ו655+סזוק שו 8 6צ טס הסו5%3>'וסעש חב הבּח+ |טדוסוסק , ו 8 5 6 חסו3 651 שחווח 0 המו ₪ 0% פחו!חס 513786 החווו6ג [?) 5 אופח זט פסוד [?) 6פפהחח 0 3516 ₪ 5 בחב 88 1 גוזכ בורו .וב חח- = , זט הזטזה! 5חחהזסזל הויו בומואזס ער סק סו זוקהחס = זגוס ו חו2ו 616 5 ביג וח 6ח% לספה ח637| 8|50 חבס טסיר * שוחו 6ץ חהַטסיזח+ 2000 005חו/ חו 16300065 6ב הזחו | בוום. וסט 5פופגוסז ד [8ח0ו655+סזו 2000 5אוססחו/ זפעסספום בחואזסוא46] 6+ השק ,זטוס+ 6ח+ 5534 סד .זטס+ - ו 5 + ₪ 85166 50 6 6 וזח 60 106 3 0 |* 0% חח 30 ,860 =בווה,5: תרשים 13.10: זסצוסו/ ק|6 ואד (מציג עזרת וואדו). 8 )646 - פיתוח ממשק משתמש עליך לספק גישה ראשית לנושאי עזרה דרך כרטיסיות תכניס, מפתח או חיפוש (09ה000%6, א06ח1 או ה56876). תוכל לכלול גישה לנושאיס מסוימים גס דרך ממשקיס אחרים, כגון קישורי ניווט המוצביס בנושאי עזרה אחרים. למידע נוסף על כתיבת קבצי עזרת ווזדת: ראה באתר אספו!ז המקוון שבכתובת: / כ!6ח!וה ה / סטב / ןס ה5אוסשע / הה60.+60501ווח. ה5ח / / :כקזה לצורך תמיכה בגישה לחלון מציג עזרת ‏ |ואזה, כלול ערך 65וקסד ט161 (נושאי עזרה) בתפריט עזרה של החלון הראשי שלך. כאשר המשתמש לותצ על פקודת 65וקסד ק!6ו], פתח את מציג עזרת 1אד והצג אותו במצב האחרון בו נצפה. לחילופין, ביכולתך לכלול פקודות הפותחות את מציג עזרת ]₪4 עבור דף כרטיסיה מסוים. תוכל להגדיר את גודלו ומיקומו של חלון מציג עזרת ]א כך שיתאיס לדרישות ייחודיות של היישוס שלך. רצוי להגדיר את גודלו ומיקומו של חלון מציג עזרת !ודו כך שיכסה שטח מינימלי, אך יחיה מספיק גדול כדי לאפשר למשתמש לקרוא את הנושא, עדיף בלא הצורך לגלול. הדבר מקל על המשתמש החדש, שייתכן שאיננו בקי עדיין בשיטות הגלילה. זכור, כי ביכולת המשתמש לשנות את גודל הגופניס והגדרות-תבנית אחרות שהוגדרו על ידי הכותב. ודא שמסכי העזרה שלך יישארו שמישים כאשר המשתמש משנה את הצבע, הגופן ואפשרויות הנגישות ב- זסזס!קא= 6706%שח1, מכיון שהן משפיעות על צורת הצגת התוכן. בעת הצגת נושאי עזרת |אדה, עקוב אחר תקן הנגישות לתוכן ה-60/ כפי שהוגדר על ידי איגוד (חטטזספחס6) ה-60/ 6ו/) 6וזסצ. ביצוע הנחיות אלו, יבטיח נגישות של היישוס לטווח רחב ככל האפשר של משתמשים, ויתאים לכלי אוטומציה. למידע נוסף, ראה באתר של 60500%ו! בכתובת : / 6!טה3ּח6 / ו60₪.+0501ו6ווח. שעצע/ / :כקסזה. סרגל הכלים סרגל הכלים שבמציג עזרת !א כולל קבוצת לחצניס המאפשרת למשתמשים לנווט, להדפיס נושא, ולשנות תצוגת החלון. לחצני כלים במציג עזרת ‏ ווזדו] (וסעו6ו/ !16 וודוז): מטרה הצגת הנושא שהוצג קודם. הצגת הנושא שהוצג קודם שהמשתמש לחץ 0% 1 0 0 הסתרת חלונית הניווט הצגת דף הבית שנבחר. הצגת כתובת וט שהגדיר המחבר. תווית הלחצן ניתנת להתאמה אישית. הצגת כתובת וט שהגדיר המחבר. תווית הלחצן ניתנת להתאמה אישית. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 349 לחצן מטרה התאמה בין חלונית הניווט לנושא המוצג הנוכחי. ו ו הצגת תפריט של פקודות ואפשרויות תצוגה ה165 | עדכון תוכן חלונית הנושא במידע המאוכסן באתר עזרה שב-60//. | הצגת חלונית הניווט ו הפסקת הורדת מידע (מאתר 480/). לחצני ברירת המחדל המופעים במציג עזרת ‏ !11 הס 836%, 1166], שסח5, 5הססקס ו-+חזזפ. תוכל לכלול לחצניס אחריס על ידי הגדרתס בקבצי עזרת |ואזהּ. לדוגמה, אס למשתמשיס יש גישה לנושאיס מה-68/, ביכולתך להוסיף את לחצני שוחסו], 02ז5 ו- ו₪6]7651. באפשרותך להוסיף לחצניס מותאמים אישית משלך, אך הימנע מהוספת לחצניס רביס מדי, העלולים לגרוס ללחצני סרגל הכלים להתעוות. כמו כן, תוכל להוסיף את לחצני 836%, 6זהטוס", 5800, 6וחס, ה₪61:65 ו-%הוזק לתפריט 5 (אפשרויות). | הצגת תיבת הדו-שיח הדפסה (חוזם) לצורך תמיכה בהדפסת נושא. ו ו . חלונית הניווט כאשר המשתמש פותח עזרת ‏ |אז, נפתחת חלונית ניווט המכילה דפי כרטיסיה עבור 5 (תכניס), א66ח1 (מפתה), ת06ז563 (חיפוש) ו- מועדפים (פסטווסטהּת). כך מסופקת נקודת התחלה למשתמשים לצורך מציאת מידע עזרה. עמוד התכנים % ( ₪ 5 6 ₪ עמוד התכנים מציג את רשימת הנושאים - ;הפ משקם 0 50 סשת המאורגניס בקטגוריות, כמוצג בתרשיס 13.11. | 55310 | 05%מ1 | 5 תוכל להסתיר את חלונית הניווט כשמציג עזרת ו | 00 8 זגוס 1 5 זסזסוקא = +6חז)ח! 6 הַחואב ד ₪ ]ד מציג את נושאי העזרה. זזה | 6 0 והוז הרוס [ 8 הפוסש ]6 הזטזח! חב גו פַחוז56 [? . פתט!פסזק תסוזסטתחס0 בהואו ₪ 1 ]חב גוס ו הב פפ/ סו הוחו 5 שחון//0 ס6/א סח ההופטוסזם 5 הסוזהחזטזח! טחועיב 5 חב טהווחוול 5 [3/6 5 ]סחזש)ח| 6ה! זסעיס הסוובהזפז! חונו 5 5 0 שז'גוס ל 6!ות/ זפ)גוקוחס= זוס ל פחווססוסז %חזטזה| 6)בוזקסזקקהח| סז 300655 סחו|וסזוחס-) << סז זגוס ו ההוכווחס!5) ק 8 שווופופ56665 << תרשים 13.11: עמוד התכנים של דפדפן נושאי העזרה. 0 64 - פיתוח ממשק משתמש סמל בצורת ספר מייצג קטגוריה או קבוצה של נושאים קשורים, וסמל בצורת עמוד מייצג נושא ייחודי. באפשרותך ליצור קינון (9ח650) של מספר רמות של נושאים, אך אל תיצור יותר משלוש רמות, מכיון שהדבר יוצר קשיי גישה, בעיקר למשתמשים חדשים או בינוניים. בנוסף, נסה להגביל את מספר ערכי רמת העל, כדי למנוע מהמשתמש שימוש מוגזם בגלילה לצפייה בכל הנושאים. בדומה לכך, נסה גסם להגביל את כותרות הנושא הנכללות תחת ערך רמת-על ל- 10 עד 12 ערכים. אס המידע במערכת העזרה שלך מכוון לרוב המשתמשים, ספק גישה בת לחיצה אחת לעזרה, מעמוד התכנים. רוב המשתמשים מעדיפים ואת. דרישה מהמשתמשים להשתמש בלחיצה כפולה כדי לגשת לנושאי עזרה יכולה לתת יותר גמישות אך במחיר הפשטות. אם אתה תומך בשיטות גישה חוצ מלחיצה אחת, שקול את שינויו של עמוד התוכן. לדוגמה, ביכולתך לכלול לחצני + ו - לצורך הרחבה או צמצוס של עצ היררכיית הנושאים, כמו כן באפשרותך לעשות שימוש בסמלים שוניס. ביכולתך להתאים אישית את הסמלים המשמשים לספרים ולנושאים, על ידי שימוש בסמליס הכלולים בעזרת 4191 או על ידי יצירת סמליס משלך. באפשרותך להשתמש בסמלים שוניס עבור סוגיס שוניס של נושאיס. ערוך מבחן שימושיות עבור סמליס שאתה יוצר, כמו גס לטקסט המלווה אותם. כמו כן, שקול את השפעת הסמליס על משתמשיסם בינלאומייס. אינך צריך לכלול את כל הנושאים בעמוד התוכן. מספר נושאים, בייחוד נושאיס מתקדמים או נושאיס שבשימוש לא תכוף, יכולים להיעשות ומיניסם על ידי קישורים מנושאיס אחריס או דרך כרטיסיות 166% (מפתח) או ח56876 (חיפוש). כך נשמרת פשטותו של התוכן. נושאים שאינס חיוניים מן הראוי שיוסרו מהתוכן. לדוגמה, אם הנושא הוא גיבוי בסיס נתונים, תוכל להסיר נושאים העוסקים בעבודה ברשת מהתוכן. הנחיות לכתיבת ערכי תוכן ערכי הרשימה שבעמוד התוכן מבוססים על נושאים הכלולים בקבוצת קבצי 6|0. ארגן אותס כך שהמשתמשים יוכלו לראות את הקשרים שבין הנושאים. הוסף כותרות קצרות אך תיאוריות, ודא שערכי התוכן עוניס על כותרות הנושאים. כותרות נושא קצרות הן יותר יעילות מכיון שניתן לצפות בהן במלואן בחלונית הניווט ללא צורך בגלילה, ומבחני שימושיות הראו שביטוייס קצריסם מקליס על הבנת המשתמש. לצורך שיפור קריאותן של כותרות נושאיס ארוכות, תוכל לספק כלי תיאור (פקוז|ססד). כללית, טוב להפריד בין עזרת נוהל (₪8|0 |8זו660סזק) לעזרה רעיונית (כק|6 |660008ח60). משתמשים שכל כוונתס היא לעקוב אחר הצעדיס במשימה, אינס צריכיס להתעכב ולנווט במידע רעיוני רב. במסגרת נושא עזרת נוהל, ביכולתך ליצור קישור לנושאיס קרובים המכילים מידע רעיוני, כמוצג בתרשיס 13.12. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 351 ₪|18] זסזס!קא = ופחזפ)ח! !)ס5סזטוו ₪ הר 5% 6 | סש /א | 5ה60ם0 7000200 - 8806 6 | 50908 | מ | 5 2006 6367 0+ [6ע6] ץ+ו5660 3 56% פד %חלח1 חן הפרח 5!ד 508 הס .1 . 5ח0ו00% 6%ח7ו%6ח1 אסו!ס ,זפיוס!סאם . 130 זוי 566 6ח אסו|0. .2 זשזס|ן<= 6הז6זח! חו/יי 5181606 0ַחו6+ זגוסז 5 זטזסוט<= [פחזט)ח| 6+ פחו%ד %חז6)ח! 6+ 0+ 8₪חו601 חס ]חפ גוס 365 טפ/י סח הוחו שחוו211) סשיו 106 פחו5/יסזם חסון8חזזס?ח! פחוי58 טוחה טחוזחוזק 6 +סחזט)ח| 106 זס/יס הסוא8תז'וס+ח! פַחות6 וס פזגוס/ שוח זס) ומוס זוס/ר ד בו 6ח+ 56% 0+ %ח3 9 טופץ 8%ח+ 2008 6חף או[ .3 + [88] 500 + |8/8] זזפחטוח 3 זס+ קט ז6בו|5 6חז 6צסו] .4 + |86] וסאוס| 8 ום+ חאוסם וס 560 560 0 זם1 |6/ סוד 0+ פ5הַחו56 560 רתסספטס +זו80ק5 סך * 66 6ח+ל א0ו01 , 2008 58]80%60 שח 8 0+ 5חסקס 8+ 56% סד חספ [66 1 זופח+ ס+ 530% [8678] 56070 זב|טסודובם 8% פתל אסו1ס , 005ח560 [בחוטָוזס חסטם [16%6 6חו הזסז1 זשזומחזס0 זגוסץ יכ ₪ שח'ז6+ח! 18+6זמטזכןלהח| 0+ 300655 בחוווסזוחס) סז גוס חוקוחזסז5וו 006550 6ושסד ₪6|3%66 560 300% צוסחא 0 660 טסץ %התשו . תרשים 13.12: קישור למידע רעיוני. עמוד האינדקס עמוד האינדקס של מציג עזרת ‏ ₪47%1 מארגן נושאים לפי מילות מפתח שאתה מקצה לכל נושא, כמתואר בתרשים 13.13. 6 %ופ-32 83816ח6 סד +וסשקט 6376 50 סש פופה אפוום. .1 34 00 פחז שו (1618ק) 6 566 טסץ )1 .2 6+ שו01!0+ , הזב לוע זטופץ חס 5חסטסטיט5חו בי 6 נטסצץ + זטסץ 0+ 85ודו6קסיום (5|0% ₪870 00 %ום-32 פאוסבחואו 6 זסץ צוסקקט5 ץצ3|7680 15 08705 . חס בשחחשס 60 ספ = פחסוופם. |< ום|= ק1] 5שסנחו או ₪2 = ₪ בזםואוזס- > ף 30% סו | סז | וח | 06015 אחו1 0ן זסעציי6א 16 חו שמעיד בחו|ט8ח6 , הוסמטוופ 6879 6 -32] /₪50|3 זסוסס-256 זז %.4,%.3 |ססס)סזס 6 1 8ס-32 [וסמטוו5 879 6 ווס-32 בחוו₪158 בחווו518חו פחו/56011 ,01 זסטחזוגוח 5 וחועיסחזשז 8% חס חססו 185008 תרשים 13.13: דפדפן עמוד האינדקס של נושאי העזרה. 2 1 - פיתוח ממשק משתמש המשתמש יכול להקליד מילת מפתח או לבחור אחת מן הרשימה. כאשר המשתמש לוחץ על לחצן עְ13ס15פ (הצג), הנושא הקשור לאותה מילת מפתח מוצג. אם מספר נושאיס משתמשיס במילת מפתח זהה, נפתח חלון נוסף המאפשר למשתמש לבחור מתוך רשימת נושאים, כמוצג בתרשים 13.14. 0 .9013 אסווס חש , סוקס! 3 אסוו מו6ר] אזס/ז6|] וסחוי ה ס5סזסווא - ...יוסח 3 סז זסח6| 6ציוזוס 3 (מְהּחו) ח0ו355 סד מ|ס 5/יסטחו .. . 10 ]השתזח0ו355 ז6ח6! שצוזוס 6+ סטההחס סד סו אזסשז6] 5היססחו/ +50 סזסווות ]השהוהו0ו355 ז686|-6/י1 8 6/יסחוסז סד | | תרשים 13.14: חלון נושאים שנמצאו. אין וה רעיון נכון להתייחס לערך אינדקס מסויס מתוך נושא עורה או מכל חלק אחר שבממשק המשתמש. ייתכן ששינויים לאינדקס העורה לא ישפיעו על כלל מערכת התוכנה. איו מכאניוס יעיל לצורך חיפוש ערך אינדקס מסוים בכל רחבי היישוס. הנחיות לכתיבת מילות מפתח לאינדקס העזרה מכיון שמשתמשים רבים ניגשים למידע עורה דרך האינדקס, חשוב לספק רשימה רחבה ואפקטיבית של מילות מפתח במערכת העזרה. מן הראוי שאינדקס של מילות מפתח יכלול מונחים שיהיו נהירים למשתמשיס החדשים ומתקדמים, יציע מידע דרך ערכי אינדקס רבים ככל האפשר, ויצליב הפניות לערכים. בעת ההחלטה על מילות המפתח שיסופקו, שקול את הקטגוריות הבאות : % פעולות שהמשתמש עשוי לנקוט (לדוגמה, העתקה, שמירה). > נושאיס שהמשתמש עשוי לחשוב עליהס במהלך טיפול בבעיה, והיכולים להיות לעזר לצורך פתרונה (לדוגמה, קבציס, רשתות, פרויקטים). 4 מילים נרדפות לפעולה ומונחי הנושא. % מונחיס מתעשיית התוכנה שעשוייס להיות מוכריס למשתמש. חלק חשוב אחר של תהליך יצירת האינדקס הוא לוודא שמילות מפתח קרובות ייוחסו לאותס נושאים. לדוגמה, אס מונח המפתח קשרי רשת מתייחס לשבעה נושאיס, המונח קשרים, רשת ייוחס לאותס שבעה נושאים. מכיון שהקפדה על עקביות כזו צורכת ומן רב, עדיף לכלול הפנייה צולבת (₪6)676066-07055), במקרה וה קשרים, רשת. ראה קשרי רשת. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 353 להלן הנחיות מומלצות לכתיבת ערכי אינדקס: % מילות מפתח ייכתבו באנגלית באותיות רגילות (ספ65זסַו0]), אלא אם כן הן שמות עצס תואמים (לדוגמה השתמש ב- 11165 וב- טחסוח 1!6:). + שמות עצס ייכתבו בלשון רביס, אלא אס כן לשון יחיד מתאימה יותר. לדוגמה, השתמש ב- תוכניות (05ח8ז0סזק) אך לא ב-תפריטי התח2 (5גוחסוח +81ל5). % פעלים ייכתבו בצורת שס פועל. לדוגמה העתקת קבצים (65!₪ פַהוץקס6) ולא העתק קבצים (65!= ץ000). % אינדקסיס של מילות מפתח אמוריס לא לכלול יותר משתיים או שלוש רמות הזחה. אפשר לעצב מילות מפתח של הפניה צולבת (6066ז055-86/6ז0) כך שתצגנה נושא או נושאיס מסוימים, או שתגלנה מיידית את מילת המפתח הדרושה (0זסצוץ6א 86%זבּד) שבאינדקס. לדוגמה, אס המשתמש לוח על ההפניה הצולבת ראה פלוטוקולי לשת (0]000/5 0%/ע)6// 566). מערכת העזרה עשויה להציג נושא הנותן סקירה על פרוטוקלי רשת, או שהמערכת תוגדר כך שתביא את המשתמש לערך פרוטוקולי רשת שבאינדקס. מבחן שימושיות גילה שמשתמשים מעדיפים את השיטה השנייה. יש לנקוט בסגנון זה בכל האינדקס; על המשתמשיס להסתמך על עקביות התפקוד של ההפניות הצולבות. כאשר למילת מפתח באינדקס יש יותר מרמה אחת, כמו בדוגמה שלהלן, ציפיות המשתמש לגבי התנהגות הרמה הראשונה, שונות. מנהלי התקניס הגדרה התקנה הסרה כמה משתמשים, בעיקר אלה הרגילים ל- סופחחו/), מצפיס מהרמה הראשונה להציג רשימה מקיפה של הנושאיס הנמצאיס תחת תת-הערכים. רשימות אלו, היו לרוב צרות מדי, כך שהשימוש בעזרת ₪791 עדיף, מכיון שבאופן זה מוצגיס ערכי המשנה ונושאיהס בצורה קלה לניהול. הגדרת הרמה הראשונה כך שתחזור אל עצמה (הגדרת מילת המפתח עצמה כמטרתה היא) יוצרת מילת מפתח שבעת שנבחרה, מדריכה את המשתמש לבחור באחד מתת-הערכים. שוב, זוהי החלטת סגנון האמורה להילקח כבר בתחילת תהליך העיצוב, ולהישמר בעקביות במהלכו, וזאת לצורך מניעת מבוכה מן המשתמש. 4 64 - פיתוח ממשק משתמש עמוד החיפוש עמוד החיפוש (7806 5680), כמוצג בתרשיס 13.15, מספק :כולת חיפוש כלל-טקסטואלית המאפשרת למשתמש לחפש אחר כל מילה או ביטוי שבעזרה. יכולת גו מחייבת קוב מפתחות לכלל הטקסט (א06ח1 6א6 ד-ווט₪), שתוכל ליצור בעת בניית העזרה או שהמשתמש יכול ליצור בעת שימוש בעמוד החיפוש. |<וםן. ₪!16] >אוסנחו/ ש % ₪ 5 > ה 160 ספא פסוופם וס 0% | סבות , וטסץ 090056 סד | 598 = 5% [ פוחפוחפס 6חז השסס 0+ 66 אסו!₪ ,1 טחו1 0+ זסעציי6א 16 חו שמעיד .אס הַ3|0ו0 611165 סוק חסצוט סו -6% ]1 וס 37064ח-₪00% >סו|6 פחהּת | וד 5 %6סא ב 8+ הפקס 3150 ח08 טסל * צם אסם הַ3|0ו 61165 כ סוק :₪518 0+ סופסז +56|60 8 8איססחוי ]וספה 6 זסתז בחהוחז6. 1 5וחשחז פהוחשט 5חזף זטסזטן ה66שעזס טהוחסו/יפ 6 אשצסחועיי 6+ הפס סד סו החופגו עם אסווס סד סו החופו עם זט סד בי סזחן 0830101 |הוס506 8 56חו סד , | ץהוספוס 0ץ הַחחחוסם ,5%831% הַחואסווס וח 0 הַחואסו!ס , 56005 סַתואסו|ס-00516 חפח+ חב ,![6חב3ק תרשים 13.15: דף החיפוש בדפדפן נושאי העזרה. תוכל להציע תמיכת חיפוש פשוט או מתקדס. השתמש בחיפוש פשוט עבור רוב יישומי המשתמשים, וחיפוש מתקדם כדי לתמוך בשאילתות בסגנון בולייני עבור התייחסויות תכנות או תיעוד טכני אחר. כמו כן, חיפוש מתקדס מאפשר למשתמש למיין את תיבת הדו-שיח 6חטס= 65וקסד (נושאיס שנמצאו) על ידי לחיצה על עמודות כותרת, ועמודות מיקוס או טוות. באפשרותך להגדיר מילים כך שלא יימצאו. כך תוכל להבדיל מילים שאינן משמעותיות לצרכי החיפוש. לדוגמה, המילה 86 לבדה לא תימצא בחיפוש, אך החיפוש של 66166 86* יחזיר את הנושאיס המכילים את שתי המילים. בתוצאות החיפוש מופיעה גס עמודת מיקום. עמודה זו מציגה את כותרת קובצ העזרה. והו הביטוי או המילה המופיעים בין תווית <כותרת> לבין תווית <כותרת> (<16|6> 0ח3 <816וז>). בדרך זו יכוליס המשתמשיס להבדיל בין נושאיס בעלי כיתוב דומה אך המתייחסים לתכונות שונות. לדוגמה הנושא הוספת חומרה (0ח4001 6 ) רשוסם פעמיים בתוצאות התיפוש, רישוס אחד עשוי להיות עבור הכנס- הפעל (שֶבּ!ק 0חה פָטוק) והשני עבור מודמים (8605ס!ו). פרק 13: עזרה למשתמש 355 עמוד המועדפים עמוד וה מאפשר למשתמש ליצור רשימה אישית של נושאי עזרה. כאשר חלונית הנושאיס מציגה נושא שהמשתמש ירצה לשמור לצורך התייחסות עתידית, המשתמש יכול לעבור לעמוד המועדפים (2806 5ספוזסט8ַ=) ולהוסיף את הנושא. חלונית הנושאים חלונית הנושאיס (806ק 6וקסז) מציגה את הנושאיס במערכת העזרה. מציג עזרת !ודו מאפשר שימוש ב- |אז לצורך הוספת תצוגה גרפית עשירה לנושאי העזרה. כמו כן המציג מספק תכונות נוספות לצורך תמיכה בעיצוב תוכן העזרה. תכונות נושא קוסו] עזרת ₪111 מספקת תכונות נוספות שבתוכל לכלול בנושאי העזרה. קישורים תוכל להשתמש בקישור כדי לעבור מנושא אחד למשנהו באותו חלון, לנושא אחר באותו קובץ עזרה, או לנושא שבקובצ עזרה אחר. עליך לספק כתובות אינטרנט מקומיות כחלופה לקישוריס לאתרים לא מקומייס כאשר תקשורת 6%חז%0ח1 אינה זמינה. כמו כן, תוכל ליצור קישור לחלון מוקפצ עס עזרה רגישת-הקשר. השתמש בשיטה זו כדי להציג הגדרה או לספק הסבר באשר למילה או האובייקט עליהס לחצ המשתמש. בנוסף, קישוריס יכוליס לבצע פקודות מסוימות; לדוגמה, המשתמש יכול ללחוצ על קישור כדי לפתוח תיקיה או תיבת דו-שיח. ספק תמיד הבחנה ויזואלית שתבדיל קישור משטחים שאינם הידודייס (אינטראקטיביים) בחלון. ביכולתך לעשות ואת בעזרת תצוגת הקישור ועל ידי שינויו של מצביע העכבר כדי לציין גורס הידודי. למידע נוסף על עיצוב קישורים: ראה פרק 14 "עיצוב ויזואלי". 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש לחצני קיצור דרך חלון עזרת ₪11 יכול לכלול לחצן קיצור דרך או לחצן "עשה זאת'' המספקיס למשתמש דרך אוטומטית כדי לבצע צעד מסויס, כמתואר בתרשיס 13.16. השתמש בקיצור דרך כדי לפתוח תיבת דו-שיח, גיליון מאפיינים, או אובייקט אחר, כך שהמשתמש לא יצטרך לחפש אחריו. |> וםן - ה % ₪ - 5 - שו סש | פתסטם 0 | בזהשחס- אסבם אוסו]5 *וס+וח טרח ציזהּ וח יוק 6ת+ פַהַהבּת5 פד חן 65ודוס תס צץב]םפו ₪ הפקס .1 חב |סח 6 שחל >סו! , 35 56165 6 הכ בח %5ח855 קפ +3חל חספו זספוחסות 0858 כל +חב א טפ זספוחסרח .הח ץוב וחחוק 8 35 5 64166 1015 1156 6חל ז58]80 אטח -וםזוחטוה זוה וחויוק וז [- אסם תרשים 13.16: נושא עזרה של משימה עם לחצן קיצור דרך. לחצני קיצור דרך אינס רק משפרים את יעילות המשתמש, אלא אף מקטיניס את כמות המידע שעליך להציג. למרות ואת, אל תשתמש בלחצנים כתחליף לביצוע משימה או אחד מצעדיה, בייחוד אס ברצונך שהמשתמש ילמד כיצד לבצע את המשימה בעתיד ללא שימוש בעזרה. עבור משימות נפוצות, תוכל לכלול מידע המסביר למשתמש כיצד לבצע את המשימה, ולחצני קיצור דרך המקליס על הבנת מהלך המשימה. לדוגמה, באפשרותך לכלול את הטקסט הראה את תצוגת המאפיינים (65וו6קסז /0150!8 6+ אוסח5) ולחצן קיצור דרך, וא הוסף הודעה בסופו של נושא העזרה, המפרטת את הצעדים. עזרה מוקפצת עזרה מוקפצת (כ!₪6 ק-קסק) יכולה לספק הגדרות מונחיס בתוך נושא. על ידי אספקת טקסט חס (א6ד ₪0%) בתוך נושא, המשתמש יודע שלחיצה עליו תביא לפעולה. עזרה מוקפצת מציגה את תוכנה, כך שרק משתמשים הנזקקים למידע הנוסף יצפו בו. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 357 נושאים קרובים קישור נושאיס קרוביס מספק גישה למידע הקרוב לנושא הנוכחי. תכונה זו עונה על תכונת 5אחו| קוסחחו\, ובעלת אותס קווי אופי דינמייס. לדוגמה, קישור נושאיס קרוביס לנושא שאינו נמצא על הכונן המקומי של המשתמש לא יופיע ברשימת נושאים שנמצאו (סחטס: 6ו100) קישור נושאים קרוביס עבור עזרת ₪11 מציג חלון צצ אס ישנס מספר נושאיס קרובים. אס קייס רק נושא קרוב אחד, הוא יוצג מיידית. תכונת נושאיס קרוביס היא תכונת מפתח למערכת עזרה המעוצבת היטב. בעמוד התוכן, עליך לכלול ערכים עבור המידע השימושי הבסיסי הנפוץ ביותר. נוהלים ורעיונות שנדרשים להס לעיתים נדירות יותר, יהיו נגישיס רק באמצעות קישור נושאיס קרובים. הגדר נושאיס מקושרים אלה כך שיספקו מידע מקיף ומעמיק על הנושא. כותרות נושא עליך לספק כותרת לכל נושא. הכותרת המוגדרת על ידי תוויות ‏ 191 <כותרת> ו- <כותרת> (<81816> 0חהּ <₪6 ש>) מזהה את הנושא ומהווה למשתמש נקודת ציון בתוך מערכת העזרה. הכותרות אמורות להיות תמציתיות, בנות שורה אחת. הכותרת מוצגת כאשר אתה מחפש אחר נושא וברשימת נושאיסם קרובים. נסה לנסח את כותרות הנושא כך שתתאמנה לכותרות שבעמוד התוכן. המשתמש לא צריך להיות מופתע מהנושא המוצג לאחר לחיצה על ערך בדף התוכן. נושאיס המופיעים בתיבת הדו-שיח נושאים שנמצאו ובעמוד האינדקס מקבלים את ערכי התצוגה שלהס מכותרת הנושא שאתה מגדיר בעזרת תווית <כותרת>. לדוגמה, נניח שכותרת נושא היא התקנת חומרת הכנס-הפעל, כותרת הערך שבעמוד התוכן עשויה להיות התקנת חומרה. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח נושאים שנמצאו, הכותרת המוצגת אמורה להיות התקנת חומרת הכנס- הפעל. לחצני מיתאר לחצני המיתאר (5חסטפ פחוחושטס - סימני + ו -) מספקים מידע ארגוני בתוך נושא, לחצנים אלו מייצגים ארגון חיררכי, כדוגמת וה הנמצא בפקד עצ (וסשחסס6 66ז1), או משמשים לצורך גילוי הדרגתי של מידע כאשר המשתמש מבקש זאת. נושא המשימות הנפוצות שבתרשיס 13.17 מציג דוגמה של גילוי הדרגתי. נושא משימות נפוצות מכיל כותרות למשימות כלליות, ואו המשתמש יכול ללחוצ כדי לראות את פרטי המשימה. 8 64 - פיתוח ממשק משתמש וםן.. = אא 65 הווה 0+ ץח6 16 סיזב 5355 הַחואוס!|ס+ פחד 6בחהּחס סל %חבּצו טפ חשחצו בפחחזוסדופם זטסץ חס 5הַחו56 15013 פטסחובצי 563760 זס 166% 6ח* אסו| . זססטקרתסס םס 0 506006 3 0+ ה5687'0 0+ פב+ צב-וו בחטסיוה)ַא+ה53 ק0ס+א665% ה 680056 [הטשוטוחו 01 0%ספ] 6ח* 6שַח3ת6 ₪ 3 0056ח6 "וס 66015 ק4650+0 5666 72ק465%0+0 6יוהּ 60!01'5 צְחהּוח שסת ץ+ו5266 ₪5 *זוס+וחסוח יוטסץ חס 66צ615013 חסוזט]650 ח5666 יוטסץ 6ַשַחהת6 | צְהּ!|ק5ו6 0+ 5יוס+/חסוח 6!קום!טוח 56 | חסוז3ּ וחיו0+ח/ 6*וסוח תרשים 13.17: לחצני מיתאר. לחצני דפדוף למרות שמציג עזרת .4191 אינו מספק לחצני דפדוף מפורשים, ייתכן שתרצה ליצור לחצניס משלך לצורך תמיכה בתצוגת נושאי עזרה בסדר שייקבע על ידך. הדבר יעיל עבור ספרים מודפסיס שמוספות להס גרסאות מקוונות. משתמשים יכוליס ללחוץ על לחצני הדפדוף כדי לנוע קדימה ואחורה בחומר, כאילו הס הופכים דפים בספר. טכניקה זו ניתנת ליישוס בקטעים סדרתיים של נושאי עזרה אחרים. לדוגמה , ייתכן שתרצה ליצור פותרי בעיות (ז65000%9!טטסזז) במסגרת עזרה ולהשתמש בלחצני דפדוף כדי לאפשר למשתמשים לנווט לנושא העזרה הקרוב הקודס או הבא. אשפים אשף (2870/) הוא צורה מיוחדת של עזרה למשתמש המבצעת אוטומטית משימה תוך דו-שיח עס המשתמש. אשפים עוזריס למשתמש להשלים משימות העשויות לחיות מורכבות ודורשות ניסיון. אשפים יכולים לבצע כמעט כל משימה, כגון יצירת אובייקטים חדשים ויצירת תבנית לקבוצת אובייקטים כגון טבלה או פיסקה. הס יעילים במיוחד לצורך תצוגת משימות נדירות ומורכבות שלמשתמש עשויות להיות קשיים בלימודן וביצוען. פרק 13: עזרה למשתמש ‏ 359 המערכת מספקת תמיכה לצורך יצירת אשף, תוך שימוש בפקד גיליון המאפיינים הסטנדרטי. למידע נוסף על פקד זה: ראה פרק 8 "תפריטים, פקדים וסרגלי כלים". עס זאת, אשפים אינם מצוידים כיאות להדרכת המשתמש כיצד לבצע דבר כלשהו. למרות שאשפים מסייעים למשתמש להשלים משימה, הס מעוצבים כך שיסתירו רביס מן הצעדיס וחלק גדול מן המורכבות של משימה נתונה. בדומה לכך, אל תשתמש באשפים לצורך הדרכה; אשפים אמוריס לפעול על נתוניס ממשיים. עבור הדרכה בעזרה למשתמש, שקול שימוש בעזרת נוהל (כ!₪6 |18ט660סזק) או ממשקיס בסגנון-מדריך. אין לסמוך על אשפים כפתרון לעיצוב לא יעיל. אס על המשתמשיס שלך לסמוך יותר מדי על אשפים, ייתכן שהממשק שלך מסובך יתר על המידה. השתמש באשף כדי לספק תמיכה משלימה ולא לצורך החלפת היכולת של המשתמש לבצע משימה מסוימת באופן ישיר. אלא אס כן המשימה היא פשוטה למדי או שמבוצעת לעיתים נדירות, משתמשים מנוסים עשוייס למצוא את האשף כלא יעיל או שאינו מספק להס גישה מספקת לכל התפקודים. אשפים לא תמיד יופיעו כחלק מפורש מממשק העזרה. תוכל לספק גישה אליהס בדרכיס שונות, כגון לחצני סרגל כלים, או על ידי שימוש באובייקטיס מיוחדים כגון הוסף מדפסת (וזססחוזק ₪00). למידע נוסף על תבניות (8065!קוח6ד): ראה פרק 6 "טכניקות אינטראקטיביות כלליות". הנחיות לעיצוב אשפים אשף הוא סדרה של צעדים או עמודיס העוזרים למשתמש לבצע משימה. העמודים כוללים פקדיס המוגדריס על ידך לצורך איסוף קלט מהמשתמש. הקלט משמש לצורך השלמת המשימה עבור המשתמש. תוכל להגדיר אשף כסדרה של חלונות משניים שהמשתמש מנווט ביניהם, אך דרך זו יכולה להוביל להגדלת המידור (שו|1003) והבלבול במסך. תחת זאת, עצב אשף תוך שימוש בחלון משני יחיד. המערכת תומכת בשני סוגיס של עיצוב אשפים: פשוט ומתקדם, כמוצג בתרשים 13.18. 0 641 - פיתוח ממשק משתמש אשף פשוט אשף מתקדם תרשים 13.18: דוגמה של עיצובי מסך פשוטים ומתקדמים. השתמש בעיצוב אשף פשוט כדי להציג משימה פשוטה הדורשת הסבר מינימלי. לרוב, אשף פשוט יכיל שלושה עמודיס או פחות. השתמש בעיצוב אשף מורכב לצורך ביצוע משימות ארוכות, מורכבות יותר, הדורשות נקודות החלטה מרובות. עיצוב אשף מתקדם כולל עמודי פתיחה וסיוס. פרק 13: עזרה למשתמש | 361 עיצוב חלון השתמש בפס הכותרת של חלון האשף כדי להבהיר את מטרת האשף. מכיון שאשפיס הס חלונות משניים, אל להס להופיע בשורת המשימות. באפשרותך לכלול לחצן עזרה מה זה? (?5וחד 5'ז8ח//) בפס הכותרת לצורך יהוי ברור של האשף ומטרתו. בתחתית החלון, כלול את הפקודות הבאות שיאפשרו למשתמש לנווט בקרב האשף. פקודות לניווט באשף: פקודה פעולה החזרת העמוד הקודם (הסר או הפוך ללא זמין את הלחצן בעמוד הראשון ו ו 1 <+6%א | העברה לעמוד הבא ברצף ושימור הגדרות שסופקו על ידי המשתמש בעמודים הקודמים יישום הגדרות שנבחרו על ידי משתמש או הגדרות ברירת מחדל מכל העמודים וסיום המשימה 361 | ביטול כל ההגדרות שנבחרו על ידי המשתמש, הפסקת ההליך וסגירת חלון האשף עמודי אשף עצב עמודי אשף כך שיהיו קליס להבנה. חשוב שמשתמשים יבינו מיידית מה משמעותו של אשף, כך שלא ירגישו צורך לקרוא בזהירות רבה את האשף, כדי להבין את הנדרש מהס. עדיף לעצב אשף עס עמודיס פשוטיסם רביס ואפשרויות בחירה מעטות, מאשר אשף בעל מספר מועט של עמודים מורכבים בעלי מספר רב מדי של אפשרויות או טקסט. בנוסף, מלא אחר המוסכמות המובאות בספר זה ושקול את ההנחיות הבאות בעת עיצובו של אשף: + כלול הודעה על מטרת האשף בעמודו הראשון וכלול גרפיקה בצדו השמאלי של העמוד. מטרת הגרפיקה היא ליצור נקודה או נושא להתייחסות, כגון רעיון ביצועי (0חוז₪6006 |660₪08ח60), תמונה של האזור שיושפע על ידי האשף, או תצוגה של התוצאה. באפשרותך להמשיך לכלול גרפיקה ביתר העמודיס לצורך עקביות, אך אס שטח הוא קריטי, השתמש במלוא רוחבו של החלון לצורך הצגת טקסט הדרכה ופקדיס הדורשיס קלט-משתמש. + הקטן את מספר העמודיס הדורשים חלונות משניים. לעיתיס קרובות, משתמשיס חדשיס נבוכיס מהמורכבות הנוספת של חלונות משניים. + הימנע מעיצוב אשף הדורש מהמשתמש לעזוב את האשף כדי לסיים משימה. משתמשיס פחות-מנוסיס מסתמכים רבות על אשפים, דרישה מהמשתמש לעזוב אשף לצורך ביצוע משימה יכולה להוביל למבוכה. תחת זאת, עצב את האשף כך שהמשתמש יוכל לעשות כל דבר מתוכו. 2 6461 - פיתוח ממשק משתמש + הבהר באופן ויזואלי שגורמי ממשק המשתמש, בעלי הצורה הגרפית, שבדף האשף אינס הידודיים. תוכל לעשות ואת על ידי שינוי גודלס של הגורמים, או לציירס בצורה יותר מופשטת. 4% היכן שניתן, כלול ברירות מחדל עבור הגדרותיהס של הפקדים. 4% הימנע מקידום עמודיס אוטומטי. ייתכן שהמשתמש לא יוכל לקרוא את המידע קודסם שהעמוד יוחלף. בנוסף, אשפיס אמוריס לאפשר למשתמש לשלוט בנוהל שהאשף מבצע. + הצג את חלון האשף כך שהמשתמש יוכל לזהות אותו כנקודה הראשית של הקלט. אס אתה מציג אשף מלחצן שנבחר על ידי המשתמש בחלון משני, ייתכן שתצטרך להציב את חלון האשף כך שיסתיר חלקית את החלון המשני. + ודא שאפשרויות העיצוב המוצעות על ידי האשף יספקו למשתמש תוצאות חיוביות. תוכל להשתמש בהקשר, כגון בחירה, כדי לקבוע מה הן האפשרויות שהגיוני לספק. + ודא שברור למשתמש כיצד להמשיך לאחר שהאשף סיים את פעולתו. ניתן להשיג זאת באמצעות טקסט או באמצעות העמוד האחרון של האשף. באפשרותך לכלול את לחצן חפוחו= בכל נקודה שלאשף יש מספיק מידע לצורך השלמת המשימה. לדוגמה, אס ביכולתך לספק ברירות מחדל הגיוניות, תוכל להציב את לחצן הפוזחו= אפילו בעמוד הראשון. הצב את לחצן ח15ח1= לימינו ולצדו של לחצן +אפא. כך מתאפשר למשתמשים לצעוד דרך האשף כולו או רק בעמוד שבו הס רוציס לספק קלט. אס המשתמש צריך לעבור דרך כל אחד מעמודי האשף, בעמוד האחרון של האשף, החלף את לחצן %א₪6 בלחצן חפוחו=. בעמוד האחרון של האשף, ציין למשתמש שהאשף מוכן לסייס את משימתו, והורה לו ללחוץ על לחצן חפוחו=. עמוד פתיחה של אשף מתקדם עיצובו של אשף מתקדס כולל עמוד פתיחה. השתמש בעמוד הפתיחה כדי להודיע על מטרת האשף, כמוצג בתרשים 13.19. בקצהו הימני-עליון של חלון האשף, הוסף כותרת ברוך הבא לאשף <שם אשף>. תוך שימוש באותיות גדולות בסגנון כותרת (באנגלית) ללא נקודת סיום. בנוסף הוסף פיסקה קטנה, המקבלת את פני המשתמש בהיכנסו לאשף ומסבירה במונחים כלליס את מטרתו. התחל את הטקסט בביטוי אשף זה יעזור לך במשימת <תיאור המשימה>. אס האשף מבצע מספר משימות או במיוחד משימות מורכבות, השתמש ברשימה מובנית של משימות שהמשתמש יכול להשלים. סיים את עמוד הפתיחה בטקסט להמשך לח]60/. באשפי ניהול הנמצאיס בשימוש תדיר, הצב בתחתית העמוד מעל ל- להמשך הקש..., תיבת סימון עס הטקסט אל תציג עמוד פתיחה זה שנית. פרק 13: עזרה למשתמש | 363 זה 2ו/ל שוב ש1יו13] 6צסרח00/6 40/6 6ח+ 0+ 6חזססוסצצ 2 4זם ?ו 6זבאיזב -. 0% = בחוהב ,הווקחגו , 6עיסות6ז ,300 גוסע פקוסו! טזהקואו פוחד .6זבוםזב] זגוסע ]ססח65ופגוסזו .4681 %סו1ס , 6גוחו!חסס סד | | תרשים 13.19: עמוד פתיחה של אשף מתקדם. עמודים פנימיים של אשף מתקדם בדפים פנימייס של אשף מתקדם, כלול אזור כותרת בראש חלון האשף. בראש האזור הצב כותרת ותת כותרת המתארות את המשימה שהמשתמש יכול להשלים בעמוד זה. עבור הכותרת בכתיבה באנגלית השתמש באותיות גדולות בסגנון כותרת ללא נקודת סיוס, כמתואר בתרשיס 13.20. זו שוב ש0ו13] 6צסוח0/6 6 6זבּשזהּ!] 6% נחו] 6 .6036 ע3! חב הו +סח 15 031 זב /וטזב] 001601 50!ב 03 פשוסטחו/ע 066 6 זס] 56111005 ]הפוס 6ח! 605ח0 זו פזבאוטזב] אופח 0616015 פשוסטחו/ הסת/ר זוז ]זט 76 18]5פחו חב ? סז אוטזב אוסח זגוסץ זס) הסז563 0 פאוסבחו/ ובאו גוסע סם 1 3 חחסז] 6זב זבה 6]! 561601 0! והבא | ,פא 7+ > 0% 08] | תרשים 13.20: עמוד פנימי של אשף מתקדם. 4 641 - פיתוח ממשק משתמש כותרת המשנה אמורה להסביר את מטרת העמוד. אם המטרה היא ברורה מאליה, השתמש בכותרת המשנה כדי לספק מידע נוסף על הצעד המתבצע, להגדיר מונח או רכיב המווכרים בכותרת או במקוס אחר בעמוד, או כדי לשאול שאלה העוזרת בהבהרת מטרת העמוד. באנגלית השתמש במשפט שלם ובאותיות גדולות בסגנון משפט, כולל נקודת סיוס מתאימה. דוגמאות של תת-כותרות: סגנון תת כותרת דוגמה באנגלית, השתמש במשפטיס שלמיס ובאותיות בסגנון משפט, כולל נקודת סיוס מתאימה. הימנע מחזרה על כותרות משנה באשף. עמוד סיום של אשף מתקדם לאחר שהמשתמש סייס להפעיל את האשף המתקדם, השתמש בעמוד זה כדי ליידע את המשתמש שהאשף סיים את משימתו בהצלחה, ולצורך סיכוס השינוייס שנעשו, כמתואר בתרשיס 13.21. זה 2ו/ל שוב שש1יו13] 6צסוח00/6 400/06 סחז טחוז6!קוס<) זה ?ו 6זבאנזב יחת 00/7 טר 666|קוחסס עו5100655]01 סעיב] גוס" קוו זב וזב :5 6סשפם .שזסקסזק בחואזסאו 19 ססועיסם פוחך -בזהקוואי פור]) 6פ0|ס גוסע הפרואו 513715 זטזססת65ופגוסזו פד .ופוח אסו|ס ,]הקוש 5וח) 86סוס סד >8806 |) 1 6 | תרשים 13.21: עמוד סיום של אשף מתקדם שסיים משימתו בהצלחה. פרק 13: עזרה למשתמש | 365 כותרת העמוד תהיה סיום פעולת אשף ה<שס אש 4>. בטקסט התיאורי של העמוד, הצהר שהמשתמש סיים בהצלחה את הפעלת האשף ותאר במונחים כלליים את המשימה או המשימות שהמשתמש השלים. בתחתית העמוד יופיע הטקסט לסגירת האשף, לח הפוחו=. אס אתה כולל פעולה אופציונלית לביצוע לאחר סגירת האשף, הצב לפני השורה המסיימת את עמוד הסיוס, תיבת סימון עס טקסט מן המבחר שלהלן: % !יכשאני לוח על ח5וחו=, בצע <שס פעולה > בפעם הראשונהיי. > "בצע <שם מש*מה> בעת סגירת האשףי. + " התחל ב< שס פעולה > כשאשף זה נסגריי אם פעולת האשף נכשלה, השתמש בעמוד המוצג בתרשים 13.22 כדי ליידע את המשתמש שמשימת האשף נסתיימה בכישלון. ה 2ו 6כהבּח6)חוב ו 66 הוה 6 שח 6וקוחס:) סוה 2ו/ .]510065810 616!קוחס0 )סח וט זב2ו/ 6סהבח6)חוב ] חוד זז חב 26030086 זס [פסחב) ב6אסווס גוסץ 96ווהססם זסווום וסט .וחפומו= אוו ,]הקוש 115 6!086 סד > 6% 008| | תרשים 13.22: עמוד סיום של אשף מתקדם ובו הודעת כשלון. בטקסט התיאורי של העמוד, הודע למשתמש שהאשף לא הצליח לסיים את המשימה בהצלחה, ואס ניתן - הצע פתרון. לדוגמה, האשף לא סיים בהצלחה את משימת <שם משימה > מביון ש< סיבה >. בצע <פתדו(>, והפעל אשף זה שוב. אל תשתמש במילים נכשל או טעות כדי לציין את כישלון הפעולה. סייס את עמוד הסיוס עס לסגירת האשף, לחף הפוחום. 6 )641 - פיתוח ממשק משתמש הנחיות לכתיבת טקסט לעמודי אשף השתמש בסגנון דיון ולא בסגנוו הדרכה עבור הטקסט המוצג על המסכים, ההנחיות הבאות יכולות לסייע לך בכתיבת הטקסט: % השתמש במילים כגון אתה (טס+) או שלך (זטסץ). + התחל את רוב השאלות בביטויים כגון מה האפשרות שברצונך... או האם תרצה ל.... משתמשים מגיבים טוב יותר לשאלות המאפשרות להס לבצע משימה, מאשר להוראות ביצוע. לדוגמה מהו התסדיר שאתה מבקש? עדיפה על בחר תסדיר. + השתמש בקיצוריס ובמיליס קצרות ונפוצות. במקריס מסוימים ניתן להשתמש בסלנג, אולס עליך לשקול את ההעברה לקהלי יעד מעבר לקהל המקומי. למידע נוסף על התאמת עיצוב ליעדי ההפצה: ראה פרק 15 "שיקולי עיצוב מיוחדים". + הימנע ממונחים טכנייס שעלוליס להביך משתמשים חדשים. + השתמש ככל האפשר במספר מועט של מילים. לדוגמה, השאלה מהו הסגנון שברצונך להחיל על מכתב חדשות זה? יכולה להיכתב בפשטות: מהו הסגנון הרצוי! + כתוב בר