המחשב האלקטרוני ועבוד הנתונים

הוצאת "הוד-עמי" מתכבדת להציג לפני הקורא ספר מקורי ראשון הדן בבעיות ספציפיות של מחשבים ועבוד נתונים בישראל. זהו ספר יסוד לכל העוסקים בעבוד נתונים אוטומטי – אנשי הנהלה, תכנון ובצוע ומיועד גם לסטודנט ולקורא המשכיל הנעדר ידיעה מוקדמת בנושאי המחשבים והמתמטיקה. בצרוף הקדמה בהשתתפות פרופ' י' בר-הלל, פרופ י' דרור, מר ד' כהן, פרופ' י' ליבוביץ