מעשה חושב – גליון אוקטובר 1983, כרך י' גליון 5

עלון האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה

OCR (הסבר)
שר / ' "מעשה חושב" - כרךי', גוליון 5 = אוקטובר 1983 > תשמ"ד 5 מחיר -.120 שקלים תוכן הענלינים: הכנס הארצי 1985 . בחרת מערכת עיבוד תמליל - ומה עכשיןו? בקרת התקדמות פרוייקט תוכנה אתיקה מקצועית ארגון בתי תוכנה בישראל מיחשוב ספריה ציבורית מרכזית בפתח-תקוה תכנון מערכות מידע באמצעות אב-טיפוס אותות אלקטרוקרדיוגרפים מערכות תומכות החלטה קווים מתמטיים במחשב עורך ראשי: אבי כהן מערכת: ד"ר ראובן אמיר מר נתן גבעולי דר פיליפ עין-דור מר נפתלי רישא גב' בת-שבע שיזף עורכת: אלינער רבין מזכירת המערכת: רות קופרמן כתובת המערכת: איל"א, ת.ד. 13009 ירושלים, טל. 027521930 בהוצאת: "אייר" . הוצאה לאור והפקות בע'"מ תל"אביב, טשרניחובסקי 17 ת.ד. 17122 טלפון: 037653341 : מנכ"ל: אבישר יועד סדר: "אופיר" בע"מ, תל"אביב לוחות: אופסטי-פרוצס הדפסה: דפוס חבצלת בע"מ - ציור השער: בראון בל הזכויות שמורות המודעות על אחריות המפרסמים בלבד. 17 ל 4 הכנס הארצי 1985 6 | | בחרת מערכת עיבוד תמליל - ומה עבשיו? ₪ ו מסגרת מאמר זה. מתואר שלב הקלי- טה והארגון של מערכת עיבוד תמליל בארגון גדול, רב משתמשים. בקרת התקדמות פרוייקט תוכנה במאמר זה נדון בכלי בקרה שמטרתם לעקוב אחר התקדמות פרויקט תוכנה ולדווח על תקלות צפויות ומקורן. 25 מיחשוב ספריה ציבורית מרכזית בפתח-תקוה | עירית פתר-תקוה ב הסחכקה כתרבות רשת הספריות העירוניות סו = םס - ו וו 41 1 ₪ ה 0% | מעשה חושב ‏ " 27 תכנון מערכות מידע באמצעות אב-טיפוס ישנם הרואים את "משבר התוכנה" החמורה ביותר הניצבת הנתונים האוטומטי. בבעיה כיום בפני עיבוד 27 אותות אלקטרוקרדיוגרפים מטרת העבודה היתה לפתח שיטה ממוחשבת לעיבוד אותות אלקטרוקרדיוגרפים, שתאפשר סיווג האותות, דחיסתם האופטימלית ושחזור יעיל של האותות. כל זאת תוך כרי נסיון לשמש, ככל האפשר. כלי עזר וסיוע לרופא ולא לשנות מהרגליו, דרכי עבודתו וסביבתו. 26 מערכות תומכות החלטה ביסוד המערכות הללו. הקרויות מערכות | תומכות החלטה, עומד הרעיון שניתן להש- תמש במחשבים לקבלת החלטות, במידה רבה יותר מאשר בעבר, אם משלבים בצורה | אינטראקטיבית את הזכרון וכוח החישוב של המחשב עם האינטואיציה והשיפוט של מקבל ההחלטות. התזה במחקר זה היא שהשגת יעדים ודרישות אלו מותנת בלמידה שיטתית, מפורשת ומבו- קרת של המערכת ושל מקבל ההחלטות המש- תמש בה. : ד"ר מיכה חננו, ‏ יור ההנהלה שיגרת יומו של איש מקצוע בתחום המיחשוב מאופיינת בעומס עבודה כבד, באינטנסיביות ובהתמודדות מתמדת עם אתגרים מקצועיים, מדעיים ומסחריים. ההישגים אליהם הגענו, כקהיליה וכפרטים, מוצאים ביטוי, חלקי לפחות, בכנס הארצי. עם זאת, חיי המעשה, מהיותם מוכוונים למטרות מוגדרות ונבחנים בהישגיות ספציפית, משאירים בידינו זמן מועט מדי לרענון מחשבתי ולמפגשים עם נושאים חדשים ומתפתחים שאינם בתחום הברור של עסוקינו השוטפים. ומאידך, גם בתחום הכללי של נושאי עבודתנו קשה להתפנות להתעמקות רבה יותר, תוך מגע אישי נרחב יותר עם חברים למקצוע, מחוץ למסגרות העבודה המחייבות. מטרתו העיקרית של איגוד מקצועי-מדעי בכלל, ושל איל"א בפרט, הוא בנית מסגרות של פעילות מקצועית- מדעית, אשר תתרומנה להעשרת חייו המקצועיים של החבר, תרחבנה את אופקיו המקצועיים, ותבאנה אותו במגע עם חזית המחקר והפיתוח בתחומי עיסוקו = מעבר לניתן בשיגרת חיי המעשה. המסגרות שנבנו באיל"א בעבר, ואלה ההולכות ומוקמות, מונחות על ידי מטרות אלה. ביניהן: הכנס הארצי השנתי, ימי העיון וערבי העיון שהיו כבר למסורת, ומאידך - המפגשים האזוריים וגיבו- שן של "קבוצות התמחות", תחילתן של "מסורות חדשות" ועם כל אלה, קידומו של בטאון האיגוד, "מעשה חושב", בתוכן, בעריכה ובהוצאה לאור, במגמה לעשותו כלי ביטוי מקצועי-מדעי מהמעלה הראשונה, מייצג נאות של קהי- לית מיחשוב פעילה ומתקדמת ביותר, לפי כל קנה מידה. איל"א הוא איגוד ותיק וממוסד - ועם זאת צעיר ופעיל. נעשה מאמץ קבוע להתאים את האיגוד ומוסדותיו לצרכי הציבור ולרוח הזמן. תיקון מרכזי ששולב בתקנון לפני שנים ספורות בנושא הבחירות למועצה, יצר מנגנון ריענון והגדיל את סיכוייהם של חברים חדשים, צעירים, להיבחר להנהגת האיגוד, תוך שמירה על רצף והמשכיות במוסדות הנבחרים. בשנת העבודה הזו מושקע מאמץ מיוחד בבחינה מחודשת של מבנה האיגוד, מוסדותיו ודרכי פעולתו, במגמה לודא התאמתם לצרכי הקהיליה המקצועית כיום. לאיל"א פעילות. לאומית-כללית ובינלאומית מסועפת. בנושאים בעלי חשיבות לאומית, ואשר יש להם נגיעה 4 הכנס הארצי הכנס הארצי 1983 במיחשוב, תורמת איל"א תרומתה כנציגת קהילית המיחי | שוב בארץ. בין אלה: מעורבות בגיבוש הצעות להכשרה | מקצועית, תחום האתיקה המקצועית, קירוב קבוצות חברתיות שונות למחשב, מעורבות בפעולות תחיקה הקשורות במיחשוב ובצנעת הפרט ועוד. בתחום הבינלאו- מי פיתחה איל"א קשרים מקצועיים עם איגודים מקבילים בארצות שונות ועם הקהיליה המקצועית הבינלאומית. מספר ניכר של חברי איל"א פעילים כיום במסגרות לחיזוק קשריה המקצועיים"מדעיים של מדינת ישראל עם הארצות המפותחות בעולם. הסדר שיכול להיות בעל ,נגיעה אישית לחברי איל"א המעוניינים, הוא הסכם החב" רות המשותפת שיש לאיל"א. האיגוד האמריקאי הגדול, ]א),, לפיו נהנים חברי איל"א מהנחה של %7 בדמי החבר השנתיים ב-1א6.., המקנים חתימה אישית על העיתונים המקצועיים המובילים בעולם, היוצאים לאור על ידי איגוד זה. איל"א הוא איגוד בלתי תלוי, שפעולותיו מושתתות על עבודה שבהתנדבות של חברי המוסדות הנבחרים ושל חברים במסגרות פעילות שונות, והוצאותיו ממומנות כולן מדמי החבר ומהכנסות מפעילויות מקצועיות הנערכות, בחלקן, בתשלום. מטרות האיגוד הן מטרות קהילית המיחשוב בישראל, ושותפות חברי קהיליה זו בעבודה להשגת מטרות אלה היא חיונית. חברותך האישית באיל"א היא צעד ראשון בתרומתך לחיזוק תשתית מקצוענו בארץ, ושילובו במערכת הבינלאומית. בברכת הצלחה - והנאה בכנס בינלאומיות אלה, ותורמים הן לקידום מקצועם בעולם, והן ),. ראו מי משתמש במחולל היישומים ומסד הנתונים הנפוץ ביותר בישראל :51 צה''ל - חיל האויר, חיל קשר, ממר''מ; חברות ביטוח - ציון, מנורה, הסנה; משרדי ממשלה - משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, נציבות שירות המדינה; משטרת ישראל; המרכז למחקר גרעיני; רפא''ל; משרד הרישוי; משרד החקלאות; הועדה לאנרגיה אטומית; מפעלים תעשייתיים - טלרד, מגן מדיקל (מ.ג. אלקטרוניקה); אוניברסיטאות - הטכניון, מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת חיפה; ועוד ארגונים מכל התחומים - אגרקסקו, עירית רחובות, עירית תל-אביב; לליין - הסוכנות היהודית, צים, בנק לאומי, החשב הכללי של האוצר ועוד... אם גם אתה רוצה להבין כיצד הפך ₪081 למחולל היישומים ומסד הנתונים הנפוץ ביותר בישראל, נאפשר לך התקנת ניסיון ללא תשלום. בדבר פרטים, נא לפנות אל מנהלי הסניפים הר''מ: תל-אביב: אהוד שני, טל' 03-247616 חיפה: שלמה לחי, טל' 04-292257 ירושלים: פרייזלר שמואל, באר-שבע: ג. שובל, טל' 03-296767, 281 מינוי‎ 1312 יונמ‎ 02-53213[ 'לט‎ מערכות 1 5 650א צסג מידע ספזה אס זה מתקדמות בע"מ פאסוזה6ו |פסה 1 הנהלה ארצית וייצוא: רח' שמיר 3, תל-אביב, טל' 03-411188 סניף ת"א: פרישמן 80, טל' 03-247616 בת-שבע שוזף גדעון וזרעאלי בחרת מערכת עיבוד תמליל - הנ הלהע בודה - ומה עכשיו? מסגרת מאמר זה, מתואר שלב הקלי- טה והארגון של מערכת עיבוד תמליל בארגון גדול, רב משתמשים. מרבית המאמרים שנכתבו עד כה בנושא עיבוד תמ- ליל התמקדו בשיקולים של בחירת המערכת. נדלג אל מעבר לשלב זה. המערכת נבחרה, הוזמנה ולבסוף נתקבלה. עתה יש להכין נוה- לים והוראות אשר יאפשרו שימוש יעיל על ידי בל מיגוון המשתמשים בארגון. נבדיל בין שתי תפיסות עולם: הגישה הריכו" זית והגישה המבוזרת. אם החליט הארגון, עוד בשלב התכנון, על פעילות בגישה המבו- זרת, הרי הנוהלים הקיימים טובים גם עתה. כל משתמש עובד מול תחנת עבודה עצמאית (טחט1ג 6ח518), אחראי לקבצים שהוא מייצר, מפיק הדפסות על מדפסת העומדת לרשותו ואם לא, עליו רק להעביר דיסקט לאחראי על המדפסות על מנת לקבל תוצר מוגמר. אין בל הבדל, מבחינה ארגונית, בין מיקרו מחשבים עצמאיים לבין מכונות כתיבה. אם נוהלי העבודה סיפקו את הצרכים בתקופה ה"פרימיטיבית", הרי ימשיכו לעשות כן גם עתה. טסקט נבדיל בין שתי תפיסות עולם: הגישה הריכוזית והגישה המבוזרת. אם החליט הארגון, עוד בשלב התכנון, על פעילות בגישה המבוזרת, הרי הנוהלים הקיימים טובים גם עתה. שמש סקפ כו הממח מק הפשל במומן, חשוב בי תהיה אחידות של ציוד ממוחשב. עדיין לא היגענו לסטנדרטים במק" צוע שיאפשרו "הידברות" בין מערכות שונות -- לא ברמה של דיסקטים ובודאי לא ברמה של קוי תקשורת. מאידך, מאמר זה נכתב על רקע נסיון של בשנה בהפעלת מערכת עיבוד תמליל ריכוזית בארגון גהול: ההפסת מסמבים בוצעה בצורה מרוכזת על ידי "פול כתבניות", אך במקביל גם על ידי בעלי מקצוע שונים בארגון: כתבים טכניים, אנשי תוכנה, אנשי מינהל ועוד. למע" שה, ניתנה אפשרות לכל איש בארגון ללמוד את הפעלת התוכנה - שהותקנה במחשב מרכזי -- והיו רבים שניצלו את הכלי החדש. מצב ענינים זה עשוי היה להוביל לאנדרלמו- סיה מוחלטת. והצריך פיתוח של כלים אשר השליטו מידה כלשהי של סדר במערכת. הכלים והנוהלים לא נוצרו ביום אחד ולעתים קרובות פותחו בדרך הקשה. בהמשך המאמר מתוארים כלי הניהול שפותחו. בעלי תפקידים ערכת עיבוד תמליל, העשויה לשמש (9 את המשתמש הבור בנושאי מחשב והן את המשתמש החכם (והמתחכם) מחייבת פעילות של שלושה בעלי תפקידים: מנהל מערכת: ממונה על פיקוח בללי של תפעול המערכת; פיקוח על פעולת הציוד ומתן תשובות לתקלות ומצבי חירום; הפקת דו"חות תפעוליים; הפעלת פרוצדורות כגון גיבוי ותיוק; שיחזור קבצים; קליטת משתמשים חדשים למערכת; קשר עם ספקי התוכנה והציוד. התפקיד מחייב הכרת הציוד והתו- כנה. רצוי, אך לא הכרחי, כי האיש יהיה בעל מקצוע בתחום המחשבים. במסגרת הארגון הנדון, הוכשר לתפקיד איש בביר שזה אינו תפקידו היחוה. | " אחראי הפעלה: ריכוז "פול" הכתבניות; ממונה על ניהול מסמכים; קביעת שמות למסמכים; ניתוב הדפסות: הדרכת כתבניות חרשות ומשתמשים אחרים; טיפול בהזמנת פריטי ציוד מתכלים (סרטי הדפסה, ניירות ובו'). התפקיד מחייב הכרה מעמיקה של פונקציות התוכנה. לתפקיד הוכשרה אחראית חדר הכתבניות, אוש מחשב: למתן סיוע טכני כבגון הגדרת ' מאגרי מסמכים; הגדרת מערכת הרשאות ומידור בין משתמשים; הגדרת התקנים וציוד פריפרי; כתיבת פרוצדורות לניהול המערכת. התפקיד מחייב מתכנת מערכות. תחילה המשרה במעט מלאה, אך בהמשך חלקית ביותר (יום בחודש). דרושה נוכחות פיזית של האיש בשטח למתן סיוע בעת הצורך. ארגון ושיטות ערכת עיבוד התמליל חייבה, כמו כל 7/ מערנת ממוחשבת אחרת, הכנה של מודל תפעולי. עם כל הרצון, לא יכו- לנו להעתיק מודל כזה מארגונים אחרים ולמעשה, המודל פותח בדרך הקשה, תוך לימוד, במהלך העבודה. הוא בנוי היום מהאלמנטים הבאים: מידור והרשאה: השימוש במעבד תמלילים גורם לריכוז כל מסמכי הארגון באמצעי ממו" חשב אחד המאפשר גישה, אם לא הוגדר אחרת, לכל מי שמורשה להפעיל מסוף מחשב. אך מקובל למנוע גישה חופשית לתי- קים אישיים. מודל תפעול מתאים יאפשר חלוקת מסמכי הארגון למדורי אחסון נפרדים, הניתנים לפתיחה רק על פי הרשאה מוגדרת. התחשבנות. (פמוותטטס6 ): כתיבת מסמכים במחשב מאפשר הכנת דו"חות חיוב באמצ- עות המערכת ללא צורך ברישומים ידניים. על מודל התפעול להתיחס לנושא זה. ניהול אינדקס מסמכים: לשם ניהול ריכוזי של מערכת תמליל, נדרש אינדקס מסמכים מרכזי במרכיב מרכזי במערכת. למעשה, מרבית המערכות מספקות תוכנה לניהול אינדקס של מסמכים בעבודה (שאו.1 חס) ונותנות אפשרות של "חיפוש" אוטומטי בתוך האינדקס. אך האינדקס מאפשר רישום מרכזי רק של מסמ- כים הנמצאים במאגר (ץזסוטזום) מסוים. היות ובמערכת שלנו המסמכים מרוכזים במספר מאגרים, פיתחנו פרוצדורה המשלבת את האינדקסים של כל המאגרים (בעברית ובאנגלית). אינדקס משולב זה מאפשר חיפוש יעיל בין מאות המסמכים הנמצאים במערכת וכן מאפשר ביקורת על היווצרות מסמכים בעלי שם זחה. ליד אינדקס המסמבים בעבודה פיתחנו גם אינדקס של מסמבים בתיוק - אך על כך, בהמשך. קבועת שמות מסמכים: שמות המסמכים (שמות הקבצים) מהווים מפתח לאיתור מסמ- כים ובסיס לניהולם. במערכת רבת משתמשים ורבת נושאים לא מצאנו פתרון אלא במתן שמות מובנים לפי נושאים וכותבים. אך המע- רכת איפשרה כתיבת שם מסמך בן שמונה אותיות/ספרות בלבד בתוספת 40 סימנים לתי- אור המסמך. במסגרת שמונה הסימנים הכנסנו שילוב של אותיות וספרות לזיהוי ! ך- הנושא. כיון שגם קוד הזיהוי וגם תיאור המסמך מטופלים באינדקס בפרוצדורות של "חיפוש", הרי שנוהל מתן הקוד ושיטת כתיבת התיאור הם בעלי חשיבות מרובה (אם הקוד נשכח ובכל זאת יש למצוא את המסמך). היגענו לכך שביטלנו אפשרות פתיחת מסמך חדש מכלל המשתמשים (אלא אם הם עובדים מול מאגר מסמכים פרטי), והשארנו זכות זו רק לאחראית ההפעלה, המודעת לחשיבות של הגדרת קוד/תיאור מדוייקים. רישום שמות מסמכים: הניסיון לימד כי יש להדפיס את קוד הזיהוי של מסמך בשעת ההפקה על כל עמוד (פינה עליונה או תח- תונה). "סבב" המסמכים החוזרים לביצוע תיקונים הוא רב והקוד המופיע על כל עמוד הוא כלי עזר חשוב לכתבנית המקבלת חלקי מסמך או עמודים בודדים ומבקשים ממנה ש"תקרא" למסמך על פי האינסטינקט בלבד. ריכוז מערך מדפסות: לדברי אנשי מכירות של מערכות תמליל, וגם לפי מחקרים שקראנו, דרושה מדפסת מול כל שלושה משתמשים. לעומת אלה, ריכזנו מספר מדפסות בחדר אחד, בפיקוחה ובניהולה של אחראית ההפע- לה, ואלה מספיקות להפקת כל המסמכים של המשתמשים. התקנו שתי (אחת הפועלת בקביעות באנגלית והשניה בעברית) המצוידות להזנה של דפים בדידים, ומדפסת מטריצית מהירה המועברת מאנגלית לעברית בפקודת תוכנה. כל משתמש במערכת רשאי לשלוח פקודת הדפסה למדפסת המטריצית (תוך יצירת תור הדפסות), אך מדפסות האיכות ניתנות להפעלה רק על ידי אחראית ההפעלה או ברשותה. תיוק: כל מחשב, גדול ככל שיהיה, מוגבל מבחינת יכולתו לאגור מסמכים 6חו.1 חס. עם גמה העבודה במסמך, ולאחר הפקתו הסופית, יש להוריד מסמך זה מהמחשב ולאחסנו (אצלנו על סרט מגנטי) באופן שיאפשר את החזרתו לעבודה בעתיר, לפי הצורך. יצרנו אינדקס של מסמכים בתיוק המבטא בכל רגע את מיקומו של מסמך במערכת. אינדקס המסמכים בתיוק הוא למעשה קובץ אשר ניתן לגשת אליו בשאילתות לחיפוש לפי שדות , ולקבלו בחתכים שונים. השתמשנו, לצורך זה, במחולל דוחות קיים. עם העלאת מסמך על סרט מגנטי, בפורמט הניתן לקריאה על ידי התוכנה, נרשם שם המסמך אוטומטית באינדקס המסמכים בתיוק והמסמך נמחק מדיסק המחשב המרכזי; אך נוצרת בעיה בשעת החזרת מסמך מתיוק לעבודת 6ח:.1 ה0. כיון שאין מסמך זה נמחק מהסרט המגנטי, הרי קיימים כים: אחד בסרט ושני, ₪ המרכזי. על מנת למנוע כפי ניקוי תקופתו של הסרט. במידד צע על דיסקטים, נדרשת פרוצז את המסמך מהדיסקט עם הח סקט בו תויק המסמך. ו | מסקנות עת בחירת מערכת עיבוד תמליל, מתמקדת הבחירה בפונקציות הביצוע- יות של המערכת: עריכה יעילה, כתיבה בטורים, הכנת טבלאות, טיפול בנוסחאות מתמטיות, קלות ההפעלה ע"י משתמש בלתי מתוחכם וכו', על פי הצרכים היחודיים של כל צרכן. אך מעבר לכך, למדנו מתוך הנסיון שמערכת הניהול ואיפיון שיטות ההפעלה הם אלמנט דומיננטי לפחות במשקל שווה למאפיני הביצוע הישירים של המערכת שנבחרה. גם המערכת החזקה והיעילה ביותר עשויה להתבזבז אם לא ווגדרו תנאי הסביבה הנאותים להפעלתה. בהפעלה ריכוזית של המערכת הצלחנו לצמ- צם את מספר הכתבניות המועסקות בארגון מ-15 לפני שנה ל-6 כתבניות היום, למרות גידול משמעותי בהיקף העבודה. חסכון זה הושג על ידי עצם השימוש במעבד תמליל מחד, ופיתוח מדיניות "ליברלית" מאידך, בהתיחס לשימוש במערכת על ידי כל מפיקי הדו"חות והמכתבים בארגון. חסל סדר כתיבת טיוטות בלתי ניתנות לקריאה, בכתב יד בלתי קריא. הדגשנו שוב ושוב כי קל יותר לכתוב על לוח קלידים מאשר לצייר כל אות בנפרר בעפרון (דור האתמול הבנוי עץ ועופרת). ואם המסמך הבסיסי כבר קיים במערכת, אין קל מלהעבירו ישירות לעריכה, לסידור, לתיקונים ולהפקה, לאותן כתבניות המתמחות בכך. כל זאת, בתנאי שהושקע המאמץ הדרוש בפיתוח כלי השליטה, הפרוצדורות והנוהלים, לא פחות מכן בחינוך ובהדרכה, ובתנאי כי ניתן למערכת גיבוי רצוף ועקבי של כוח אדם העומד בקשר עם קהל המשתמשים הרב והמגוון. ז וכן אילוצים של מערך לכך כי בחרנו לאחרונה ' חדשה, בעלת ביצועים גל מיקרו-מחשבים. כבר זיון העבר, בחרנו ליצור וים המאפשרת שליטה במקביל על האינדקס לכלול או אי, טל. 04-251057 תפוז - שדי הנשיא 46 למשרד הממוחשב אידר 49 א', טל. 04-244861 רפי חיון - הי % * נהריה ארדיטי - הירקון 16, טל. 7001 02-2496592 > נוה אילן ד.נ. הרי יהודה 350 :22 אתגר - הרצל 76, טל. 7-34054 כמה אתה משלם עבור הביטוחים שלך., || האס אתה בודק את החשבונות | ששולחיס אליך עבור ביטוחי הדירה | והרכב שלך! | התקשר עמנו ונשמח לבדוק יחד אתך, | ללא כל התחייבות מצידך, את | הפוליסות שלך. | יתכן שיחד נוכל לחסוך לך כסף רב. | % הנחה לחברי איל"א לכבוד הגב' דליה אבישר טנאי-פרנקל, סוכנות לביטוח בע'ימ שדי רוטשילד 117, תל-אביב טלפון 229736, 247916 אבקשכס להתקשר אתי לייעוצ בלתי מחייב שס ומשפחה כתובת טלפון מחשב = 4071 פותח על מנת ליצור שיתוף פעולה מוצלח בין האדם והמכונה. בעמוד זה אתה רואה את 2 תוצרי השרשרת האבולוציונית של = וק : שניהס היוס משוכללים יותר -- ויחד עם זאת אמינים ופשוטיס יותר להפעלה מקודמיהס. ₪ || ₪ |קקג : יותר ם |ססג מדם |קסא זה שניס נעשיס נסיונות לבנות מחשב שיהיה יותר טוב מדוו = ופסג הקלאסי. סוף סוף הצלחנו לבנות מחשב כזה, וטבעי הדבר שרק חברת = וקה הצליחה לעשות ואת. לממשיך דרכו של וו = ופסא קוראים > ו| ₪ וססא. עד היוס נמכרו כ- 0 מחשביסם ברחבי העולם. הוא רב גוני בשימושיו לעסקים, חינוך, בית, תעשיה ומדע. יש לו זיכרון גדול יותר מקודמו,וניתן אף להרחבה נוספת. הוא עוצב מחדש תוך הקטנת מספר הרכיבים לאמינות גדולה יותר. שלב ראשון באבולוציה. / סוקכה !|| ם |קֶקג -- יותר עוצמה למשתמש המקצועי ווו ₪ סג הינו מחשב רב עוצמה שנועד לספק פתרונות מקצועיים למשתמש ומותאס באופן מושלס לצרכיהס של אירגוניים, מפעליס ועסקיס קטנים, בנושאים כגון : הנהלת חשבונות, מלאי, ניהול, ייצור, עיבוד אינפורמציה וכדי. מעבד הנתוניס המרכזי של וון = וססג יכול לטפל ב-256,000 סימנים, דהיינו טיפול בטקסט בן למעלה מ-100 עמודים, או כמודל פיננסי של 63 עמודות על פני 255 שורות וכל ואת בפעולה אחת בלבד. יחד עס הדיסק הקשיח ששוחסמ0 המכיל 0, סימנים ויחד עס מדפסת מעולה של ₪ וססג (ם.ו.ם) המבוקרים ומנוהלים ישירות ע'ייי מערכת הפעלה מתוחכמת (5.0.5) הופך ווו ₪ ופקג לתחנת ו | | | בשלב מסוייס באבולוציה של המחשביס התחוללה מהפכה. בעמוד זה אתה רואה את התוצר שלה: ג115. עם 'יליסהיי אתה יכול לשכוח את כל מה שידעת על מחשביס עד היוס. 1|5₪: הגאונות היא בפשטות עס ''יליסהיי אינך חייב ללמוד דבר על מחשביס. אינך חייב להתאיס את עצמך למחשב. 'יליסהיי התאימה את עצמה אליך. היא עובדת בדיוק כפי שאתה עובד. היא פשוטה עד כדי כך שאתה יודע להשתמש בה אינסטינקטיבית אף מבלי להכירה. זאת מהפכה. מהפכה המקרבת את האדס למערכות מידע ומביאה את שניהס לידי הרמוניה מושלמת. אתה מבין את ייליסהיי מיד כי אתס דובריס שפה משותפת. בדרך הטבעית ביותר בעולס, ייליסהיי מציגה על המסך את החפציס המוכרים לך מעבודתך היוס- יומית: החל מן התיקיס וכלה במכונת החישוב (מבלי לקפח את סל הניירות). בפשטות, אתה בוחר אותס באמצעות / אתה מזיז את הייעכבריי על שולחנך -- ועל המסך מופיע סורק הנע לפקודתך. עתה, בעזרת העכבר ההופך במהירות לחלק בלתי נפרד מזרועך, בחר פעולה מתוך רשימה המופיעה על המסך. זה הכל! אתה יודע להשתמש בייליסהיי! חלק מהמהפכה של ייליסהיי היא 6 תוכניות עסקיות המהוות חלק אינטגרלי מהמערכת. אתה יכול להשתמש בהן בכל שילוב שתרצה. אתה יכול ליצור ולשלב מיליס, מספרים, גרפים ותמונות כדי ליצור ולהגיע בדיוק למה שאתה רוצה. אתה יכול לעבוד בתקשורת עס מחשביס אחרים. עס 'יליסהי' אין לך מגבלות. אתה משתלט עליה תוך 20 דקות בלבד. אתה חי את המהפכה הטכנולוגית בתוך משרדך. חברת המיקרו*מחשבים הגדולה בעולם ₪ מכשיר מתותכס המוחזק בכף ידך ונקרא עבודה רב תכליתית מושלמת, נוחה מאוד ועכררי / לשימוש וניתנת להרחבה ללא גבול. ' 0 | - 6|כקכקו נדרת מערכת הרשאות בו חברת המיקרוימחשבים הגדולה בעולם' פּ ם; הגדרת התקנים וציוד הצדורות לניהול המערכת. תכנת מערכות. תחילה 'אה, אך בהמשך חלקית וב ב דרושה נוכחות פיזית של תל אביב ידע - מרכז תצוגה ומכירות, לב דיזנגוף, טל. 285869 טג - יי ריינס 40, טל. 222950 בימאל - אלנבי 100, טל. 624095 לירז מען סיוע בעת הצורך. ראשלייצ סברא , רוטשילד 34, טל. 03-996796 > רעננה עולס ה5------- ה עולם המחשב - אוסישקין 33, טל. 03-480713 > הרצליה מחשוב 91 ורבת נוע שמות מו רכת איפ אותיות/ו אור הונ הכנסנו חיפה מחט - רח'י מוריה 62 א', טל. 04-251057 תפוז - שדי הנשיא 46 א', טל. 04-3323950 ו ב.א. תקשוב מערכות , רח' אידר 49 א', טל. 04-244861 רפי חיון - העצמאות 57, טל. 645322-₪₪ תומר -= הנביאיס 20, טל. 04-674365 > נהריה ארדיטי - הירקון 16, טל. 04-927001 > ירושלים יוזמה - מרכז כלל, אולס 310, רחי יפו 79, טל. 02-2849652 > נוה אילן ד.נ. הרי יהודה 90850 טל. 02-538778/224 5 באר שבע סמדר - רמביים 13, טל. 057-70521 אתגר - הרצל 76, טל. 057-34054 = נמוקי הועדה לפרס איל"א לשנת 1983 א. הועדה לפרסי איל"א שמונתה ע"י נשיא איל"א בחנה 9 עבודות אשר הוגשו לועדה. ב הועדה ממליצה לחלק השנה 5 פרסי איל"א: 1 פרס איל"א ביישומים במינהל ע""ש יונתן ושדי ז"ל יוענק בשנת תשמ"ד--1983 לצ- וות שלמה הראל, יעקב נגל, יורם רגב, מצה"ל על עבודתם: "תצפית -- מערכת לניהול ומעקב פרויק טים". העבודה נותנת מימוש נאה של מערכת ניהול ומעקב פרויקטים במפעל גדול, תוך שימוש בכלי תוכנה מתקדמים של מסדי נתונים ותקשורת. 2. פרס איל"א ביישומים במינהל ע"ש יונתן ושדי ז"ל יוענק בשנת תשמ"ד--1983 לצ" וות פיתוח בחברת החשמל על עבודתם: "ממת"ן -- מערכת תכנון". מערכת ממת"ן היא מערכת גדולה ומור- כבת לניהול פרויקט טכני. היא מצטיינת בגמישות השימוש במאגרי נתונים שלה וביכולת ההרחבה שלה לשימושים עתיר" ייום. 3 פרס איל"א ביישומים מדעיים וטכנולוגיים יוענק בשנת תשמ"ד--1985 למר ענברי = ממט"ח על עבודתו: "מסוף בראיל לשימוש תכניתנים עיוו" רים". המעבר לשימוש בצגים, מציג בעיות חמו- רות בפני תכניתנים עיוורים שאינם מסוג" לים לעקוב, לכתוב ולהגיה את תכניותי" הם. המתקן המתואר בעבודה זו, מציג פתרון מקורי ונאה לבעיה זו. המתקן נבנה ונבדק ע"י תכניתנים עיוורים ונמצא יעיל ביותר. על חברי ועדת פרסי איל"א נמנים: פרופ' עדי שמיר - יו"ר. ד"ר מנחם גוטרמן. ד"ר אליעזר קנטרוביץ. מחשב לוועד הבית אחד המחשבים האחרונים שנמכרו במסגרת בנס מל"ל נרכש ע"י ועד דיירים של בנין בן 30 דיירים בראשל"צ. המחשב האישי מדגם רדיו" שיק בליווי מהפסת נמכר ע"י חברת קדם" מחשבים (1979), המפיצה אותו. הכן מערך המחשבים שלך לחורף החורף האחרון הפתיע בעוצמתו את קהילת משתמשי המחשבים בארץ. היקף הנזקים של הברקים היה ללא תקדים, ציוד רב ניזוק ללא תקנה ושעות מחשב רבות אבדו. הברקים חודרים למערך המחשבים דרך קוי הטלפון המקשרים בין המוהמים, קוי רשת אספקת כוח והרך קוים ספרתיים 2326 51/85 הארוכים מעבר ל-50 רגל ומנותקים מחוץ למבנה המוגן בפני הברקים. על כל אחד משלושה המקורות הנ"ל למפגעי הברק יש להגן בנפרד ובדרך שונה. פתרונות לכך נותנת חברת ביטקום: > קוו טלפון: כיוון שמתחי הברק יכולים לה- גיע לרמה של אלפי וולטים ובמקרים אלה מעגלי ההגנה הקיימים במודמים אינם יעילים, מספקת חברת ביטקום כבל מיוחד לחיבור המודם לקו הטלפון הכולל דיודות גז להגנה על מתחים גבוהים מעל 150 וולט, במחיר 550. + קו מתח הרשת: על קו מתח הרשת מספקת חברת ביטקום מפצל של חברת 1711 המקצר מתחי יתר בקו המתח 230/.6 ומגן על הציוד במחיר 5105. + קוום ספרתיים ,2321 85 ,24/%28: על הקוים הספרתיים האדסינכורניים לטווחים קצרים ובמבנים מוגנים, מוצעת מערכת הגנה חדשה שפותחה בביטקום ומורכבת בתוך המחבר הספרתי, במחיר 595. על קוים ספרתיים א- סינכרוניים למרחקים ארוכים, כולל קוי טלפון, מוצעת יחידת. 64 1א5% הכוללת שנאי קו ומעגלי הגנה של מודמים, במחיר 5150. על קוים ספרתיים סינכרוניס למרחקים ארוכים כולל קוי טלפון, ביטקום מציעה מודם 1-1א58% הכולל שנאי קו ומעגלי הגנה, במחיר חל מ54757. משוב מציגה תוכנת "מיליונר" חברת משוב מציגה תוכנה מיוחדת למשקי- עים. תוכנה לניהול ניירות ערך למחשבי קייפר רו ונורסטאר, המיוצגים בארץ על ידה. התו- כנה מתאימה למשקיעים פרטיים, מקצועיים או ליועצים להשקעות, חברות וכד'י. מערכת ניהול ניירות הערך מציגה את התנה- גות המניות השונות ומספקת נתונים המסיי- עים למשקיע לקבל החלטות: מה לקנות, מה למכור וקבלת תמונת מצב עדכנית על מצב השקעתו בבורסה. לכל נייר עהך נשמרים נתונים של שערים, מחזורים, עודף היצע וביקוש ואינדיקציות מיוחדות. כגון: קונים בלבּד, מוכרים בלבד, הטבות וכו'. את המיד ניתן לקבל בצורות שונות: על ידי טבלת שערים ומחזורים, על ידי גרף התנהגות נייר הערך, ובצורת תרשים מיוחד. ניתן לרשום במחשב שערים בהם מומלץ לקנות או למכור את נייר הערך. קול-קורא למאמרים ועידת ירושלים ה-4 לטכנולוגיה של המידע 24-44 בניני האומה, ירושלים עד5ו בספטמבר 1983 יש להעביר ליו"ר ועדת התכנית תקציר ההרצאה, לפי הכתובת:י עמירם שור יו"ר ועדת התכנית הישראלית ועידת ירושלים ה-4 ת.ד. 13009 ירושלים 91130 ספרים לקניה באול"א 1 >שטףוח 160 הטופטכ] סזה 5010 הס [הוזסזטרך. 50 החוברת כתובה באנגלית. 2 שחם - ץוו|וטהפש | טפהסהוהכ - שחוטסזקת] ו סקט 5-20 החוברת כתובה באנגלית. -000 תזטז41] תה סותק8ז2) ת6וטקותס) + חטוו 54 החוברת כתובה באנגלית. 4. ההופצטטסז 486וח] תס ס6סת6זט]תס6 /קן 000 הזוה ה סוק ז0) זט טק וס -חסווו 55 קובץ הרצאות בעברית. 777-ו 5. פהוצצטססת טשגוח1 חס 6סמטזט]הס6 //ק1 / 0 מכעיות המחשכ שלך נותהילות כאן... ורק אחוז קטן כיותר נוהן נראה לעיו 7 על מערכת המחשב והתכנה היקוה מהפרעות הנובעות מרשת החשמל! חברת 2 פסד מציעה מגוון פתרונות: שנאי בידוד - הנחתת רעשיס מיצבי רשת - לאספקת מתח מיוצב ומסונן מערכות אל פסק - פתרון מוחלט להפרעות בחשמל. חברת אומניטק תשמח לשלוח טכנאי אשר יערוך בדיקות מתח במפעלך. התקשר עוד היוס לחברת אומניטק נציגי טופז בישראל. מרכז מסחרי רמת אילן גבעת שמואל 51905 (מול אוניברסיטת בר-אילן) טל: 712779, 712618, 03-712918 / בע"מ מערכות חמרה ותכנה אלקטרוניקה בישראל (68) 9/83 6או) 684216 מסזספצ רשת רבת עוצמה של מיקרו מחשבים. רשת המהווה כלי ניהול ופיתוח יעיל לעסקים, . מכוני מחקר ותעשייה הרשת מורכבת ממיקרו מחשבים של וקטור גרפיק המחוברים ביניהם, והמעבירים מידע מאחד לשני, תוך ניצול ציוד היקפי משותף. הנה כמה מיתרונות ה-6או): השקעה נמוכה התקנת ה-ס6אוו זולה במידה משמעותית מרכישת מחשב מרכזי. לכן גם לעסקים או לגופים שברשותם מחשב מרכזי, משתלם להתקין, בנוסף, את ה-סאוו ולנצל את המחשב הקיים לצורך עבודים במכלול (6₪ד8). החסכון עשוי להגיע לעשרות אלפי דולרים. ה-6או1 ניתן להפעלה במחשבי וקטור הקיימים כבר במשרדך ובתוכנה הנוכחית. מידע מבוזר למנהל יכולת קבלת דווח יומי מהוכז מכל המחלקות, או דווח ממחלקה מסויימת, וכל מחלקה יכולה לקבל מידע ממחלקה אחרת. גמישות והתרחבות ניתן לשנות מיקומן של תחנות עבודה, ציוד היקפי וחיבור נל"ן תוך שניות ללא איבוד זמן - מחשב. המהחק בין תחנה לרעותה ברשת יכול להגיע ל- 0 רגל ללא מגברים. חסכון בציוד היקפי מכל תחנה ברשת ניתן לנצל ציוד היקפי המחובר לתחנה ו אחרת. כך מתאפשר חסכון של אלפי דולרים ע"י ניצול משותף של ציוד קיים: מדפסות, מעבדי תמלילים, מודמים, שולחנות שרטוט אלקטרוניים ועוד. את המשאבים הנחסכים ניתן להשקיע ברכישת מיקרו מחשבים נוספים. ; סודיות קובץ הנתונים הגישה לבסיס הנתונים מתאפשרהת למשתמשים רבים, אך המת הבטיחות הקיימת ברשת מגבילה את מספר האנשים אשר עשויים לגשת לנתונים מסווגים. מהירות ויעילות ארכיטקטורת הרשת מהירה במיוחד. האמינות והיעילות נשמרות בכל תנאי עומס | שהם. למעשה, ככל שיש יותר משתמשים ברשת בו-זמנית, גוברת יעילותה של ה-6אוו בהשוואה למערכות אחרות. | מהירות השידור ברשת היא ' 5זו8 750,000 לשניה. במקרה של תקלה ברשת מתבצע שידור חוזר אוטומטי של הנתונים. בקרה מבוזרת ; נפילת תחנה אחת או יותר ! ברשת לא משתקת את השאר פשטות מתוחכמת המערכת קלה ללמידה, להרכבה ולהפעלה. החיבורים - חוטי טלפון רגילים (אין צורך בכבלים קואקסיאליים יקרים). מיקרו מחשב 6וקה חס הסזסםצ :- לב המערכת לוקטור גרפיק עוצמה רבה, וקיבולת זכרון מדהימה, כושר המחשה אוריקולי מגוון ומבנה +! ארגונומי מתקדם. ההצלחה + היא ההוכחה הטובה ביותר עשרות אלפי מחשבי וקטור + גרפיק פועלים בעולם מיקרו מחשב עם "אבא" גדול השווק הבלעדי בישראל מבוצע ע"י קבוצת דטה מיכון מעילית החברות בענף המחשבים בישראל. דטה מעסיקה כ-250 עובדים, ממיטב אנשי המקצוע בכל רחבי הארץ. "אבא" כזה מבטיח תוכנה מתקדמת לכל ענף, שירות יעיל ומהיר, ייעוץ מקצועי ואמינות. פנה לדטה לקבלת מידע נוסף. : מוצרי תוכנה (רשימה חלקית): <> אה ו8ש50א> - לתכנון פיננסי ן =דוהסואפוא - לעיבוד תמלילים האוא הזתס * לניהול קבצי נתונים | 6אסד65 וא - לניהול פרוייקטים טה חשבית - לניהול פיננסי טה מלאית = לניהול ממלאי טה קליניק - לניהול מרפאות | מחשבונית - לחשבוניות מחירונים וניהול קופה ₪ וכן מערכות לני"ע, לרו. ח | לעורכי דין ועוד בקרת התקדמות פרויקט תוכנה שיטות לבקרת פרויקט תוכנה התבססו בעבר על טכניקות ניהוליות מקובלות, כגון: וזש?, לוחות גאנט וכדומה. שיטות אלה לוקות בחסר בשל הסתמכותן על מדידה נקודתית של מש- תנים כלליים מדי. שיטת ה-זז603 ₪816 שהוצגה על ידי זט0ע5 ב-1976, מציעה לשקף בגרף אחד את התקד- מות פיתוח התוכנה כפונקציה של הזמן לעומת מסלול מתוכנן. ההתקדמות נמדדת באחוזי השלמה של עבודת הפיתוח של כל יחידת עבודה (דוגמה: מודול), כאשר מסלול הפיתוח מוגדר באמצעות אבני דרך (דוגמה: התחלת קידוד, סיום קידוד, סיום סקר קידוד). השיטה מאפשרת לענות על בעיות, כגון מהו מצב הפרויקט מול התכנון? מהי תחזית הפיגור? מהם המרכיבים הבעיתיים? מה ההשפעה של שינוי בכוח אדם? במאמר זה נסקור, נרחיב ונדגים את שיטת הזז 316 פיתוח מערכות תוכנה מלווה בבעיות דומות לאלו הקימות בכל פעילות בעלת רמה גבוהה של שימוש בכוח עבודה מקצועי. כוח עבודה מתארגן לצוות מלוכד שמטרתו ליצר מוצר העונה לדרישות מסוימות, תוך עמידה במגב- לות זמן ותקציב. נקבע תכנון לפיו מבוצעות העבודה, ובקרה על הביצוע. אנשי הצוות צריכים לעבור אימון ולהיות בעלי מוטיביציה להשיג מטרות ברות-הישג, עליהן הסכים כל הצוות. כוח העבודה מוסט עם סיום המטלה למטלה וחדרשה. ניהול תוכנה מורכב לכן מכל הפעילויות הטכ- ניות והניהוליות שנדרשות לישום פיתרון מתק- בל על-הדעת במסגרת מוסכמת של זמן ומשא- בים. ניהול זה כולל קבלת החלטות וניהול אנשים, ומורכב מכל הפעילויות בניהול כללי: תכנון, בקרה, איוש, ארגון, וכדומה (3). במאמר זה נדון בכלי בקרה שמטרתם לעקוב אחר התקדמות פרויקט תוכנה ולדווח על תקלות צפויות ומקורן. שיטת ה-)זבּת6 13316 גישות קימות לבקרת התקדמות שיטות לבקרת התקדמות מסתמכות על הת- כנון (פחותחג!ק) של פרויקט התוכנה. הבקרה בודקת את המצב האמיתי לעומת המתוכנן ומסיקה מסקנות מתאימות. שיטות הבקרה המקובלות בפרויקט תוכנה מתוארות בסעי- פים הבאים: א. ניצולת משאב בבקרה זו עוקבים אחר ניצולת משאב (דוגמה : שעות מחשב). לפי אחוז ניצולת המשאב מהתכנון מסיקים על אחוז ההתקדמות של הפרויקט. הבעיה בשיטה זו היא שגם אם ינוצ- לו מאה אחוזים מהמשאב המתוכנן, אין זה מבטיח שנוצלו כראוי או שנאמדו כראוי, לכן אין זה מבטיח את סיום הפרויקט. ב. הערכת התקדמות בבקרה זאת עוקבים אחר התקדמות הפרויקט על ידי קבלת דיווחים מהמשתתפים לגבי אחוז ההתקדמות במטלה שהוקצתה לכל אחד מהם. הבעיה בשיטה זו שהדיווח סוביקטיבי. בגלל האופטימיות של הדיווחים הסוביקטיבים מגיעים מהר ל"תסמונת השלמת ה%67ספ" (2). במצב זה משיגים, תוך זמן קצר, 90% התקד- מות, אך את עשרת האחוזים הנותרים לא משיגים לעולם, או מאוחר מדי. ג. בקרת אבני דרך מרכזיות עיקר בקרה זאת מעקב אחר חריגות מהשגת אבני דרך מרכזיות בזמן ובתקציב נתונים. אבני דרך המבוקרות בשיטה זאת הן אבני דרך עיקריות, כגון השלמת קוד לפונקציה. הבעיה בבקרה באמצעות שיטה זו היא שמטלות נמצ- אות זמן רב ללא בקרה ורק כשלא מושגת אבן הדרך מתחיל נסיון לפתרון הבעיה. כלי הבקרה העיקריים המשמשים צמוד לשי- טות הבקרה הנ"ל כוללים זג 47 והחטע 5% המוכרים מתורת הניהול הבללי. שם תת-מערכת מבצעית מדמים דיאגנוסטיקה עזרים שנות אדם לישום מספר מוּדולים רקע לשיטת ה-וזגת6 גא ה-זז63 ₪416 היא טכניקה לבקרת התקדמות פרויקט תוכנה. פיתוח הטכניקה הראשוני נעשה ב-1975 במעבדות ההפחווחוחהזפטזץ 60 ץֶז0ז39ז1.400 בחברת !]זוא >טמקט1] שב- תזס]/[8) תסה6!|ט. את הבסיס לטכניקה בראשית דרכה (נובמבר 6) מביא מאמרו של ז6ט6ַעח3(5), המציג את התאוריה שמאחורי הטכניקה, עקרון הדיווח, ודוגמה לדוח פלט מהפעלת הטכניקה. להלן נתאר את הטכניקה, תוך פירוט והרחבה מקוריים לנושאים השונים, המבוססים הן על נסיון אישי בישום הטכניקה והן על פיתוח " מקורי. בספרות העוסקת בניהול פרויקט תוכנה לא נמצא כמעט התיחסות לנושא, פרט למאמרו של :1(11816). במאמר זה מוזכר שימוש בטכני- קה דומה בפרויקטים מוצלחים, ללא פירוט נוסף. 11416 טוען שטכניקות מעין אלו מגבי- רות את הראות (עזו!וטוצוי) של מנהל התוכנה לגבי הפרויקט. דוגמה, פרויקט "עוצמה". לצורך המחשת הטכניקה תלווה אותנו הדוג- מה הבאה. הדוגמה נבנתה בהתאם לצרכי ההמחשה ולא נלקחה מפרויקט כלשהו. בפרויקט "עוצמה" מפותחת מערכת תוכנה התומכת בבקרת טילים להגנה אוירית בעלת המאפיינים הבאים: שלב הגדרת דרישות המערכת הסתיים. הוחלט על פירוק המערכת לתת-מערכות. צריכת משאבי כוח האדם למימוד הדרישות נאמדה בהתאם לטבלה הבאה: כוח-אדם ממוצע 40 המרכיבים והמאפינים של תת-המערכת מסי 1 (מבצעית): מערכת תקשורת תצוגות ניורט כו בקרת ביצוע 210 זיהוי שגיאות 10 בין-מחשבי 00 דיווח 50 200 עקרונות ה-זזג63 84316 הבסיס הרעיוני ל-חגת6 ₪466 הוא שניתן לשקף בגרף אחד את קצב התקדמות פיתוח תוכנה כפונקציה של זמן, כאשר ההתקדמות נמדדת באחוזים, וכן את הקשרים בין השלבים השונים בפיתוח תוכנה. תרשים 1 מדגים את העקרון. תיאור קצב ההתקדמות אינו בהכרת ליניארי והוא מתבסס על נסיון שנצבר משך השנים לגבי אופי ההתקדמות בכל אחד מן השלבים במחזור החיים של פיתוח תוכנה. דוגמה, הגרף עבור שלב התכנון (ח00%8) מראה קצב התקדמות איטי בתחילת התכנון, קצב ההתקדמות גובר עם הזמן ומואט לקראת הסיום. קצב זה אופיני לשלב התכנון, אשר קשה להתחילו ולסיימו, אבל יותר קל להתקדם בו. באופן דומה מוצגים בתרשים ו גרף ההתקדמות עבור שלבי הפיתוח הבאים: קי- דוד, בדיקות מודולים ואינטגרציה. גרף ההתקדמות יכול להציג התקדמות מתו- כננת וכן התקדמות בפועל. ההתקדמות המתוכננת, כפי שמתבטאת בצורת הגרף, יכו- לה להתקבל על סמך הערכה לאופי העבודה בשלב (מהירה/ איטית בהתחלה וכו') או על סמך ניתוח נתונים. היסטוריים. ההתקדמות בפועל מתקבלת מתוך חישובים מתאימים (אופן החישוב יתואר בהמשך). נקודה המומ- חשת בתרשים 1 היא העובדה ששלב מסוים 1: תאורית ה-זזבו6 316 .זס0ַצֶח5 (4) אינטגרציה בדיקות מודולים קידור / 5 7 התקדמות בפיתוח ובול להתחיל לפני שהסתיים באופן מלא השלב הקודם. באמצעות התרשים ניתן להמחיש את התלות בין שלבים שונים, מב" חינת זמנים והתקדמות. הקוים האנכיים מסמנים את האיזור בו קיימת חפיפה בין שלבים עוקבים. אופי הגרפים והחפיפה ביניהם ישתנו בהתאם לגישת פיתוח. התוכנה בה נוקטים. לדוגמה, תרשים 1 אינו מיצג פרויקט המנוהל בשיטת תאו00-ק10.. אם תיושם שיטת ה"ח00%-ק10 יתקרב מועד תחילת שלב האינטגרציה לתחילת שלב הקי- דוד, לשלב הקידוד תהיה חפיפה גבוהה יותר עם שלב העיצוב. דוגמה: פרויקט "עוצמה" תרשים 1 מציב את ההתקדמות המתוכננת לפיתוח תת-המערכת המבצעית. שלב התכנון יחל בתחילת מרס 1983 ויתקדם בקצב איטי עד תחילת מאי 1983, מועד בו אחוז ההתקדמות יהיה כ"20%. משך חודש מאי יתקדם התכנון בקצב מהיר עד השגת כ90%7 התקדמות. הקצב יואט החל מחודש יוני 1985 עד סיום התכנון באמצע אוגוסט 1983. שלב הקידוד יתבצע בקצב התקדמות קבוע בין אמצע יוני 3 לתחילת דצמבר 1983. באופן דומה יתק- דם שלב בדיקות המודולים בין אוקטובר 1985 עד אפריל 1984. שלב האינטגרציה יחל בתחי- לת פברואר 1984. קצב ההתקדמות בתחילת השלב יהיה מהיר. בין תחילת פברואר 1984 לתחילת אפריל 1984 יסתיימו 50% ממשימות בדיקות האינטגרציה. 50% יושגו משך 6 חוד- שים, דהיינו סיום האינטגרציה (100% התקד- מות) מתוכנן לספטמבר 1984. ניתן להציג באמצעות כלי זה מספר תרשימים שניתן לסווגם לשתי קטגוריות: א. תרשים אישי/קבוצתו * תרשים התקדמות לכל משתתף בצוות פי- תוח התוכנה. = תרשים התקדמות לכל אחת מקבוצות פי- תוח התוכנה שבפרויקט, או כל חלק ארגוני המשתתף בפיתוח התוכנה. אינטגרציה 00 התקדמות 7 התקדמוח בפועל ל תורכה ריל 2: הבקרה באמצעות ה7וז608 ט6זגאן בדיקות מודולים קידוך > = 0 א צר א א א ב. תרשים פונקצינלי 6 תרשים התקדמות לכל מרכיב. בתכנות מחשב (הכוונה למה שמכונה במינוח התקן הצבאי האמריקארי(חווזקסזץ 7-0 סח סק 00) [511-152-.111א דוגמה: פרויקט "עוצמה". תרשים התקדמות למרכיב הניווט כתת- מערכת מבצעית. > תרשים התקדמות כלל תכנית מחשב (במינוח התקן הצבאי האמריקאי - 6701 (וח6!] זחטתסקוחס6 ותאזקסז זסזטקוחט )) דוגמה: פרויקט "עוצמח". תרשים התקדמות לתת-מערכת מדמים, > תרשים התקדמות לפרויקט התוכנה בשלמותו. כל אחד מהתרשימים יכול להיות מוצג לפי כל אחד משלבי הפיתוח, או ללא הבחנה בין השלבים השונים (ראה תרשימים 4 ר57). ניתן למצוא תרשימים נוספים בחלוקות שונות, אולם זהו בסיס העונה לצרכי מנהל התוכנה, במישור האישי ובמישור הפונקציונלי. הבקרה באמצעות ה-)זגת6 ₪316 אם נוסיף לתרשים ההתקדמות המתוכננת את תרשים ההתקדמות בפועל נקבל את מימד הבקרה. תרשים 2 מציג את תרשים ההתקד- מות המתוכננת לשלבים השונים, כפי שהוצג בתרשים ו. כן מוצגים בתרשים 2 גרף ההתקד- מות בפועל לשלב תכנון התוכנה ושלב הקלי- דוד. מתוך התרשים ניתן להסיק: א. שלב תכנון תוכנה החל במועד המתוכנן. ההתקדמות בתחילת השלב היתה איטית מהמתוכנן. לקראת סוף מאי 1983 הושג הפער בין ההתקדמות בפועל וההתקדמות המתו- כננת. עד סיום השלב השיגה ההתקדמות בפו- על את המתוכננת והשלב הסתיים קודם למו- עד סיומו המתוכנן. ב. שלב קידוד החל לפני מועד ההתחלה המתוכנן. במועד הוצאת התרשים, ההתקד- מות בפועל זהה להתקדמות המתוכננת, אולם בקצב ההתקדמות הנוכחי ניתן להניח כי שלב הקידוד יסתיים באחור. עיצוב התקדמות תרשים 3 מציג אפשרויות שונות לניתוח המצב של ההתקדמות בפועל מול ההתקדמות המתוכננת. עקרונות מדידת התקדמות כפי שמוצג בתרשים ו, ההתקדמות נמדדת באחוזים. חלק חשוב מאד בשיטת ה--604 טוג הוא אופן חישוב אחוז ההתקדמות. הבעיה להגיע למספר האחוזים בדרך שתהיה תלויה מעט מאד בהערכה אישית של האדם, שהיא סוביקטיבית, וכן לבצע את המעקב באופן צמוד לפיתוח. השאיפה להימנע מלהיקלע לייתסמונת של תשעים אחוז". הפתרון לבעיה בשיטת ההוז64 ₪16 לבצע את מדידת ההתקדמות על ידי מעקב ביצוע של יחידות עבודה קטנות. המדידה היא על מאורעות בחיי כל יחידת עבודה. מאורע הוא אבן דרך בפיתוח יחידת עבודה. המדידה היא על התרחשות המאורע (אבן הדרך) דהיינו "כן" או "לא" התרחש המאורע (מדידה אוביקטיבית ולא סוביקטיבית), כלומר, העיקרון הבסיסי שמודדים התקדמות ולא מדווחים התקדמות, והמדידה אוביקטי- בית. דוגמה: שלב הקידוד. יחידת העבודה בשלב הקידוד תהיה מודול (6|טשסוח). במודול הכוונה למה שמקובל לראות כיום בקטע קידוד בן 10 עד 50 שורות, קוד המבצע פעילות אחת או פונקציה אחת בלבד. קטע זה בעל כניסה ויציאה אחת ועונה לכל כללי הקי- דוד המובנה (שחוותוחגזפסזק 60זט1סטז51). אבני הדרך בפיתוח מודול יכולות להיות: התחלת קור, סיום קוד, התחלת סקירה, סיום סקירה. סקירה הוא תהליך כלשהו הנועד לב- חון את הקוד ויכול להיות אחַד או יותר מהשיטות הבאות: -א|4/ 6006 ,אטוצס 6066 חסווס6קפת1 2006 ,תשַטסזת]. כדי למדוד את ההתקדמות נאסוף דיווחים על השגת אבני דרך אלו לכל המודולים. > התקדמות בפועל מקדימה התקדמות מתוכננת. + קצב התקדמות מצביע על פיגור עתידי. א. תרשים 3.1 (מצב גרוע) + התקדמות בפועל מפגרת אחר התקדמות מתוכננת. + קצב התקדמות מצביע על הגברת הפיגור. ב. תרשים 3.2 (מצב גרוע) חישוב אחוז ההתקדמות לאחר איסוף הדיווחים על השגת אבני הדרך ניתן לבצע את חישוב אחוז ההתקדמות. עקר- ונות חישוב אחוז ההתקדמות: א. לכל אבן דרך נתון משקל באחוזים, המיצג את משך הזמן הנדרש להשגת אבן הדרך מכלל הזמן הנדרש לפיתוה יחידת עבודה. ב. לכל יחידת עבודה ניתן משקל באחוזים, המיצג את משך הזמן הנדרש לפיתוח יחידת העבודה מכלל יחידות העבודה. ג. חישוב אחוז ההתקדמות ייעשה על ידי שק- לול אבני הדרך המושגות במשקל אבני הדרך המתוכננות, תוך התחשבות במשקל יחידות העבודה. האחוז יחושב על סמך סך ה"משקל" שהושג בפועל מתוך ה"משקל" הכללי. . כל ארגון בכל פרויקט בכל שלב צריך לבחו- . יחידות עבודה. . אבני דרך. . משקלות. הבחירה תקבע את אופן החישוב, כאשר הבחירה תלויה במתודולוגית הפיתוח הנהוגה בארגון. דוגמה, חישוב אחוז ההתקדמות. לשלב קידוד עבור פרויקט עוצמה ידועים הפרטים הבאים לגבי משקל אבני הדרך בשלב הקידוד: ד ר: 1. שלבים. 2 3 4 ו. התחלת קוד 0% 2. סיום קוד 0% ו. התחלת סקירה | %סו1 ו. סיום סקירה 10% 1% הערה: משקל אבן הדרך הראשונה (10%) מצביע על כך שנדרש לבצע מספר פעילויות כדי שניתן יהיה לקבל את ה"קרדיט" עבור התחלת קוד. נסמן: מספר מודולים לקירוד ח מספר מודולים שדווח עבורם התחלת קוד ג מספר מודולים שדווח עבורם סיום קוד טַ | תש השגת הפיגור. > התקדמות בפועל מפגרת אחר| + התקדמות בפועל מקדימה את התקדמות מתוכננת. * קצב התקדמות מצביע על 3 1 ג. תרשים 3.3 (מתקבל על הדעת) | ד. תרשים 3.4 (מצב טוב) מספר מודולים שדווח עבורם התחלת סקירה ט' מספר מודולים שדווח עבורם סיום סקירה = 6 | אחוז התקדמות שלב קידוד. = ₪ נניח כי משקל המודולים השונים זהה. חישוב אחוז ההתקדמות יעשה על ידי נוסחה 9 + 0.46 + (0א0.3) + (0.14)] < -%6 = [(6א0.5) | ן עבור מרכיב הניווט בתת המערכת המבצעית | ידוע בי | | (20 =ח :120 = :0=60 ,6=40 :10 =6 שימוש בנוסחה 1 נותן ן + 0.440 + 0.360 + 120 0.1 < 0% = רק | ו ן וב כ = [0.5%10 או אחוז ההתקדמות של שלב הקידוד למרכים ! הניווט בתת-המערכת המבצעית הוא ב42907. חישוב אחוז התקדמות - אגרגציה | לאחר חישוב האחוזים השונים ניתן להעלות. | את התוצאות על התרשים הגרפי ולקבל את גרף ההתקדמות בפועל. | תרשים 4 מציג את גרף ההתקדמות לכל אחד. | משלבי הפיתוח עבור אחת מתת-המערכות ! ([01ק6). | תרשים 5 הוא הגרף עבור תת-המערכת | בשלמותה (ללא הבחנה בין השלבים). הנקו- דות בגרף ההתקדמות בפועל שבתרשים 5 מחושבות על-פי שקלול אחוזי השלמת השל" בים השונים בתת-המערכת. השקלול נעשה על-פי היחס של כל שלב כלפי פיתוח כל תת- | המערכת, מבחינת הדרישה לשנות אדם (ראה. | יחסי השלבים באחוזים בתרשים 5). | הערה: תרשימים 4 ו-5 יכולים להציג באופן. | דומה תרשים התקדמות במרכיב מסוים לפי | שלבים (תרשים 5) ותרשים התקדמות למרכיב ללא הבחנה בין השלבים (תרשים 4). באופן דומה, תרשים 4 יכול להציג את ההתקדמות בפרויקט כולו, לפי שלבי פיתוח. במקרה זה תרשים 5 מציג את ההתקדמות לכל הפרויקט. דוגמה, פרויקט "עוצמה". ן ו 1 ן --- ו ההתקדמות המתוכננת. ן * קצב ההתקדמות מצביע על | | עמידה בלוח. הזמנים. תרשים 4 מציג את גרף ההתקדמות המתוכננת ואת גרף ההתקדמות בפועל עבור תת" המערכת המבצעית. התרשים נכון לאמצע יוני 4. שלב התכנון הסתיים כאשר רוב זמן התכנון פיגר קצב ההתקדמות אחרי התכנון (ראה סיום חודש נובמבר 1983). שלב הקידוד הסתיים כאשר במהלך העבודה, הביצוע בפו" על תאם את התכנון. בשלב בדיקות המודולים הסתיימה 80% מכמות העבודה, כאשר רוב הזמן ההתקדמות היתה מעל המשוער ורק לאחרונה חלה נסיגה בקצב התכנון. לעת עתה זהה אחוז ההתקהמות בפועל לשלב בדיקות המודולים למתוכנן. בשלב האינטגר- ציה גדול קצב ההתקדמות מהמתוכנן. בעת הוצאת הדוח הסתיימו 35% מהאינטגרציה, לעומת 20% מתוכננים. תרשים 5 מציג את גרף ההותקדמות עבור תת- המערכת המבצעית, ללא הבחנה בין השלבים השונים. הגרף מצביע על התקדמות די צמודה לתכנון. חישוב ההתקדמות לכל תת-המערכת המבצ- עית (תרשים 5) מתוך התקדמות בכל שלב (תרשים 4) נעשה בצורה הבאה עבור תחילת חודש יוני: ו. שלב תכנון הסתיים בשלמותו (אחוז התקדמות=100% 2. שלב קידוד הסתיים בשלמותו (אחוז התקדמות=100%). 5. בשלב בדיקות מודולים התקדמות 75%. 4. בשלב אינטגרציה התקדמות 10%. אם נשקלל אחוזי התקדמות בשלבים לפי יחס השלבים השונים, נקבל התקדמות שווה ל- % בתחילת יוני 1984 לתת-המערכת המבצ" עית, לפי החישוב הבא: 5 25+0.1א20+0.75א1.00 +45א1.00 משקל השלבים השונים נלקח מתוך תרשים 5 (תכנון - 45%; קידוד - 20%; בדיקת מודולים - 25%; אינטגרציה - 10%). 4: התקדמות פיתוח לפי שלבים בתת-מערכת אבטחת אמינות הדיווחים בכל מערכת דיווח יש להבטיח את האמינות. מנסיון מעשי, העובדים מנסים להזין מערכת וגח ₪316 בדיווחים לא אמינים. קיימים שני מאפיינים למערכת דיווחים אמינה: א. אפשרות לזיהוי דיווח לא אמין. ב. יצירת מוטיבציה למסירת דיווח אמין. אפשרות לזיהוי דיווח לא אמין מיושמת בשי- טת ה-ג60 ₪36 באמצעות שיטות אימות ובקרה, שלא נפרטן כאן. יצירת. מוטיבציה למסירות דיווחים אמינים מתקבלת בשיטת הדוזג00 ₪316 באמצעות שני הגורמים הבאים: א. עובד מגלה כי הזנת דיווחים לא אמינים (השגת אבני דרך פיקטיביות) תבוא לידי ביטוי בתרשים ה-1ג0ח6 836. זאת, עקב המדידה שתחייב השלמה אמיתית של אבני הדרך הפיקטיביות שדווחו בעבר. מאחר והעובד לא יוכל להוכיח זאת, תרשים ה-6(37 4316 יציג התקדמות אופקית, שתמשוך כמובן מיד תשומת-לב מתאימה. ב. יש לבצע הערכות (חסווגט91ו6) של עובדים לפי רמת אמינות הדיווחים. סיכום אחת הבעיות המרכזיות בפיתוח פרויקטים של תוכנה רבי-היקף הוא נושא הבקרה. השיטות הכמותיות הקימות לבקרת התקדמות לוקות בחסר. שיטת ה-1זגח0 6וג8 היא כלי כמותי למעקב אחר התקדמות פרויקט תוכנה. הכלי מאפשר לאסוף דיווחים, יחסית אוביקטיביים, ‏ על התקדמות, שניתן לעודד את רמת אמינותם ולחשב את אחוז ההתקדמות בכל חתך שהוא. ניתוח ההתקדמות בפועל מול ההתקדמות המתוכננת מאפשר לקבל מידע על מגמת התקדמות הפרויקט. 5: התקדמות פיתוח בתת-מערכת הפיכת הכלי למערכת אינטגרטיבית תאפשר קבלת מערכת התומכת בקבלת החלטות של הצוות הניהולי בפרויקט תוכנה, בנושאים הבאים: א. מה מצבו הנוכחי של הפרויקט מול התכנון ל ב. מה תחזית הפיגור בפרויקט? ג. האם ניתן לבצע את הפרויקט בלוח זמנים נתון? ד. מהם המרכיבים הבעיתיים בפרויקט? ה. מה תהיה ההשפעה של שינוי בכוח אדם, שיטות פיתוח / מבנה ארגוני / דרישות על ההתקדמות ? ניתוח נתונים היסטוריים באמצעות ה"טוגא זג יאפשר בעתיד קבלת מידע מדויק יותר על אופי פונקציות ההתקדמות. מידע זה יאפ- שר לכלול במערכת הממוחשבת של הטוגת הגו אלמנטים של למידה שישפרוה עם הזמן. רשימת ספרות -1.6% 1303260001 50176" .א ,טוג .1 חס [8וזס)ט'ך . 4 \ 11816 ה - 66חזה10 5חס% .(60) :טוט .[.כ] .)ה6ות6קַהתה]א 50/0876 -03911 .80808 1008 .צ500161 זשוטקותס60 שםם1 .4 .סק ,1979 צזהטזטט , הוחזס! % 16 פחו)הטותס0" .5.] ,הופפהזפה[ .2 ץחה ,3081100 .‏ סז חץ 5‏ 016|ק וס .76 .סק .1978 50 ]0 6זטופא 6הד .[. מ6 ות .3 -50₪ חס [ה1ע0)ט1 . זסוחוז / :1ת6והספהההוא 5 ,(60) ז0ו6 .2.1 .1ת6הז6קהחגות 6זגוו סו[ .8630 8ח100 ,500101 זטוטקו 60 .5 .כ .1979 עז08זס6 -8ו08080 . פהוחהת0 6וה .7.8 זס0עה5 .4 .7 .יק ,1976 זטטותסטס ,חסו1 2 התקדמות מחוכנךן == | ל % תכנוך % קידוד % ברדיקות מודולים % אינטגרציה מערכות מערכות ליחודיות מערכות צטפא אאטד ל מרובות הנהלת-חשבונות עמילי מכס עיבוד תמל?לים תחנות דלק משתמשים | מהול מלאי פרסומאים ניהול ייצור סוכנל ביטוח שכר קבלנים עורכ-דין מהנדסים תכנון פינאנס? תיק ניירות"ערך בת"מרקחת מרפאות שלנלים מיקרו מחשבים מסחריים וא דא צסג מחשבים אישיים לישומים רשתות מחשבים חברת המלקרו מחשבים הגדולה בישראל יעוץ מתאים בבחירת מחשב השימוש ההולך וגובר במיקרור מחשבים בכל מגזרי המשק - מוסדות כלכליים, מפעלי תעשיה, מוסדות חינוך והשכלה, בעלי מקצועות חופש- יים ועוד - לצד ההיצע המגוון הקיים בשוק המחשבים - בחומרה ובתוכנה - העמידו את הגופים העומדים "למח- שב" את עצמם בפני הצורך להעזר ביעוץ מקצועי, מהימן ואוביקטיבי, לפני קבלת החלטה על רכישת המחשב המתאים לצרכיהם. פתרון לצורך זה מצאו בחברת "א.ש.ד. מהנדסים ויועצים". נסיונה ותחומי מומחיותה של "א.ש.ד." הן בצד הביצועי והניהולי והן בנושאי התכנות והמיחשוב, הכשירו אותה באופן טבעי לנושא זה והיא אכן אירגנה עצמה לתת שירות ויעוץ ללקוחות קטנים וגדולים בתחומים אלה. חברת "א.ש.ד. מהנדסים ויועצים" שנוסדה בשנת 1972, היא חברת יעוץ הנדסית המעסיקה כ-100 עובדים בעלי הכשרה אקדמאית ונסיון מעשי בתחו- מי: הנדסת תעשיה וניהול, ניתוח מער- כות ותכנות, ניהול ביצוע, כלכלה ומנהל עסקים, חקר ביצועים ושיווק. תחום ניתוח המערכות ועיבוד הנת- ונים, הוא אחד משלושת תחומי עיסו- קה של "א.ש.ד.", כשהאחרים הם תע- שיה וניהול ויזום פרויקטים וניהולם, תכנון וניהול מערכת שיווק. לסימני השאלה של הלקוח מול ים ההצעות בתחומי חומרה ותוכנה מצי- עה "א.ש.ד." - חקר ישימות הקובע את צרכיו האמיתיים של הלקוח, קבי- עת קונפיגורציות חומרה ותוכנה נכונה, הדרכה בהסבת המערכות מיד- ניות לממוכנות, לצד יעוץ בשיפורים הנדרשים במבנה הארגוני, וליווי ההת- קנה וההפעלה של המערכת הממו" חשבת אצל הלקוח. ואכן, מיגוון לקוחותיה של "א.ש.ד." בנושא זה, מקיף עשרות רבות של לקוחות שונים החל ממוסדות הטלוי- זיה הלימודית, מפעלים יצרניים, סיטו- נאים ויבואנים, חברות ביטוח, חברות הנדסה, מוסבים, רשתות שיווק ועוד רבים אחרים. (מ) האם אתה צריך מיקרו מחשב? איזה? איזו תוכנה מתאימה לך? איך להכניס מחשב בצורה "חלקה" לארגונך או עסקך? שאלות אלו ודאי מטרידות אותו1 לכך יש תשובה - א.ש.ד מהנדסים יועצים. א.ש.ד היא חברת יעוץ הנדסית, המעסיקה כ-100 עובדים בעלי כישורים אקדמאיים בתחומי הנדסה, תעשיה וניהול, ניתוח מערכות, תוכנה, ארגון ושיטות, הדרכה. א.ש.ד תעמיד לרשותך צוות משולב ואובייקטיבי, שימצא את הפתדון לצורך האמיתי שלך: צוות זה יוכל לבצע עבורך: בחירת מחשב שיתאים לצרכיך. ליווי ותמיכה בהתקנת המערכת.. הדרכת עובדים. גישה למקורות מימון נוחים. פיקוח על הרכש ומועדי אספקה. לקבלת : רח' [בלת מידע פנה למשרדנו: רח' הארזים ו, מרכז מסחרי רמת אילן 340113 (03) 2 (03) 751281 (03) ירושלים: רח' יפו 210, בנייני אלה )02( 3 א.ש.ד עוזרים לך להתמתשב. | 0 65 5 0 | מהנדסים יווצצים בוצ'ים. האם העובת להתלהעוב? מסר 2000 אתיקה מקצועית מרדכי בן מנחם, מתיא שלמה אתיקה מקצועות - לאן פניה מועדות? בעקבות התפתחות האיגודים המקצועיים בת- חום המחשבים בארץ, קמו ועדות אתיקה שתפקידן להגדיר כללי התנהגות מקצועיים לשמירת ההגינות בשטח המקצועי. בעולם קיימים מספר תקנונים בעלי כיוון ואופי מסוימים ונראה לנו כי יש להתאים תקנונים אלה לצורת העבודה והנוהלים המקובלים בארץ. תקנונים כאלה קיימים באיגודים מקצועיים אחרים בארץ, לדוגמה: איגוד רואי חשבון, עורכי-דין וכדומה. תקנון האתיקה של 461 כל אדם מתקבל לאיגוד, המונה כ-60,000 חברים, לאחר המלצת שני חברי איגוד והוא מתחייב לקבל עליו את התקנון ולנהוג על פי עקרונותיו. אי עמידה בתנאים מאפשרת נקיטת צעדי עונשין, עד כדי הרחקה מהאיגוד. תקנון דומה קיים ב"מכון להסמכת בעלי מקצועות המחשב', שמושבו בשילגו. תקנון זה כולל מאפיינים של אתיקה ונוהלים למחזיקי תעודות בעיבוד נתונים. ארגון זה מאגד בתוכו מספר איגודים מקצועיים ותפקי- דו המוגדר הוא אישור להסמכת בעלי מקצוע בענפים השונים בעיבוד נתונים. בלל מס' 1 - חבר ]46 ינהג ביושר בכל עת. א. יגביל עצמו בהבעת דעות מחוץ לשטח מומחיותו. יעודד להביע דעות בשטח מומחיותו. ב. יביע דעתו במישור עיבוד הנתונים באינדיקציה ברורה כלפי מי מכוונים דב- ריו. ג. | ינהג בנאמנות כלפי מעסיקיו ו/או לקוחו- תיו. בלל מס' 2 - חבר 461 יפעל להגברת רמתו המקצועית ולהגברת היוקרה של מקצועו. א. יפתח מודעות הציבור, יגביר הבנתו והערכתו את מושג ענ"א ויתנגד לידיעות כוזבות או מוטעות. ב. לא ישתמש באישור הסמכתו בדרך בלתי ראויה. ג. יקבל על עצמו רק אותן התחייבויות מקצועיות שהוא בעל יכולת לממשן. ד. ישתדל לתכנן מערכות המבצעות את הפונקציות שמעסיקו או לקוחו זקוקים להן. לפעול לקביעת התקנון בהקדם. ה. ישמור וישפר את רמת מקצועיותו על ידי תכנית השתלמות בטכניקות, תקנים ונוה- לים בשטח הסמכתו. ו. יעודר התפתחות מקצועית ויעודד אנשים אחרים לפעול ולהתקדם מבחינה מקצו- עית. כלל מס' 3 - חבר 1א6/ יהיה אחראי לעבוד- | תו. יקבל רק את אותן התחייבויות שיש בהן סבירות למילוי הדרישות, ויבצע התחייבויו- תיו המקצועיות בצורה הולמת. כלל מס' 4 - חבר 1א46 ינהג באחראיות מקצועית. א. לא ישתמש בחברותו ב-1א') שלא כר- אוי, להנאתו או להוכחת עמדותיו. ישאף לבצע פונקציות מקצועיות ברמה גבוהה. ג. יעודד תמיכה ושיפור רמתו המקצועית של האיגוד על ידי השתתפות בקביעה וסיווג תקנים. כלל מס' 5 - חבר 461 יפעיל כשרונותיו וידיעותיו לטובת האנושות. א. ישקול בריאותו, פרטיותו וטובתו הכללית של הציבור בביצוע עבודתו. ב. ישקול בצורה ברורה שמירה על זכויות הפרט וישאף ל: - איסוף נתונים הכרחי מזערי. - הגבלת הגישה לנתונים שלא על פי הצורך. - אבטחה הולמת של הנתונים. - הגדרה ברורה לצורך בשמירת הנתונים. - אפשרות לביטול ולגניזת נתונים כנדרש. ט סיכום ידועים מקרים לא מעטים בהם נפגעה האתי- קה המקצועית בארץ. אנו חושבים כי אימוץ תקנון מסוג זה והתאמתו לכללי העבודה בארץ, יאפשר פיקוח-יתר. מתן אפשרות לפסילת מועמדים אשר אינם עומדים בקריטריונים של האתיקה המקצועית הינו חיוני. אין ספק שתקנון שיתקבל על דעת האיגודים המקצועיים בארץ יגרום ל"מיתון" והרגעת המערכת ולניהולה באופן תקין יותר. המלצתינו לקבל תקנון זה כבסיס לתקנון אתיקה ארצי. כמו כן, יש לדרבן את האיגודים 5 זו |[ | 0 665 8ח2 אאא 5 0 .ג 4 .1-6 6ח10 סטוא 606 8:6 ש0|6ם .156 5 75017 .= 3 20 אא 516 | 253 | פרטים וקבלת תכנית מוקדמת במזכירות. ‏ | איל"א | ת.ד. 13099 ירושלים טל. 027521930. | ו ו 5 חס) |[2) 5 | 66 תס )6 6[זס/\ זז ות ס) הס ה0ו641ט0-] הו 5 125 הותועזו' . א[ט!זסא | 5 ,072 - 29 ץז 5, ומוה 3--710 11-17 צֶט [)שזספת סקפ-70) וז 1:06 חו >זש וטק וח 6 מ טשמשזט!תט 6 6[זטיגר 5 שטחטו56 זטזטקותט") ₪1 ותשתזזזו 16 טקט![ט") וטק אושצ? זש זוז ) 6 הותועזו/ .>אוטצ? זזטק אוטא ו אה א .והאסודג אא זאו אווד :)אי אוה ואא זאו סי וו צחווג זו 8% [תטסטז 115 פחסוז6ווסטי 01 פזטנחח שרח 0) 0[6]וא'וה שזג החטוזנטו[טטק קז פטוזטו00> שחופרטטזכן ת ןו הוזס]חו |החטוזג ה .1חטסטאו6 /250 3 זג ,17-] חזוא שטזג 101 המעונינים יכולים לפנות למזכירות איל"א לקבלת טופס מיוחד. ת.ד. 13009, ירושלים 91130 או בטלפון 027521950 ו 19 שמואל פייס - יו"ר ארגון בתי תוכנה כי מציון תצא תוכנה ארגון בתי תוכנה בישראל שמואל פייס חדירת המחשבים לתחומים רבים ותפוצתם העצומה מלווה באופן טבעי בביקוש גובר לתוכנה וביצירת נפח שוק עולמי הנאמד במאות מיליארדי דולר. כוח-האדם המקצועי נמצא במחסור תמידי בעולם המחשבים, לכן היצע התכניות אינו מסוגל להדביק את הביקוש המתעצם. כתוצ- אה מכך וכתשובה למחסור העולמי מתפתחת תעשית מוצרי תוכנה. במהירות רבה מופיעים מוצרי תוכנה סטנדרטיים אשר נחקרו ופותחו בשקידה רבה ולאחר מכן שוכפלו ונמכרו בסדרות גדולות, תוך השקעה מינימלית בהתאמתן ללקוח הסופי. בתי התוכנה בישראל החליטו לפרוץ לשוק העולמי בדרך זו של יצור תוכנה ולמקד מאמצים ומשאבים בהכנת מוצרים, בעיקר לשווקים בארה"ב ובאירופה. חברות חלוצות בישראל שכבר אימצו גישה זו יצרו מוצרים בסטנדרטים אמריקאיים וראו ברכה בעמלן בהצליחן לחדור לשווקים באירופה, באמריקה הצפונית ובשווקים נוספים שהיו נחלתן הבלעדית של חברות מארה"ב ומאירופה. הזכיה במכרזים בינלאומיים והרווחיות הרבה הזריקו עידוד לענף כולו וסחפו חברות נוספות הממקדות מאמצים ביצוא. 20 קצב התפתחות זה יצר את הרקע להתארגנות שמטרתה הכוונת המאמצים בצורה אופטימ" לית תוך הגברת המודעות אצל הגורמים המוסדיים, בידם האמצעים לקידום הענף. ביוזמתן של חברות מובילות בענף הוקם בנובמבר 1982 ארגון בתי תוכנה בישראל. הארגון מקיף כיום 40 חברות המייצרות | ומשווקות מוצרי תוכנה. בין מטרות הארגון העיקריות: 1 יצוג הענינים המשותפים של חברי הארגון כלפי השלטונות, הרשויות, המוסדות, לקוחות וגופים אחרים ולשמש נציגות רשמית של היצרנים. 2. לדאוג למטרות המקצועיות, הכלכליות והתחיקתיות | לקידום תעשית התוכנה בישראל 3. לפעול לפיתוח ולקידום תעשית התוכנה ליצוא. 4. לפעול לקידום המטרות המשותפות של חברי הארגון, להסדיר מערכת יחסים בין החברים ולדאוג לרמת שירות מקצועית גבוהה. לאחר 6 חודשי פעילות הגישה הנהלת הארגון את דו"ח הפעילות הבא: א)' נציגות הארגון נפגשה עם שר התו"מ ומנכ"ל משרדו א. אשרי. בפגישה נסקרה תשתית התוכנה והפוטנציאל הרב הקיים בתעשיה זו. נציגי הארגון ציינו את החשיבות בהכרת תעשית התוכנה כתע- שיה לכל דבר. לפי בקשת השר הועברו לעיונו של היועץ המשפטי במשרד תזכיר +חוות דעת שריכז הארגון, בצעד נוסף במסגרת הטיפול בנושא חשוב זה. ב) התקיימו פגישות עם גורמים נוספים במשרד התו"מ ונדונה הדרך להתאים את אופי המימון לאופי פעילות הענף. הארגון קיים יום עיון בו נסקרו אפשרויות המימון השונות, העומדות כבר היום לרשות בתי התוכנה. ג) מו"פ - נציגי הארגון קיימו פגישות עם הממונים על נושא מענקי מו"פ לשם בדיקת ההגדרות בנושא זה והתאמתן לצרכי מו''פ בתוכנה. ד) פעילות בחו"ל - חומר אינפורמטיבי נשלח לנספחים הכלכליים בשגרירויות ישראל בחו"ל, נציג הארגון יצא במסגרת משלחת של משרד התו"מ לביקור ביוון. נוצרים קשרים עם ארגונים וגופים דומים בארצות חו"ל. ה) הארגון עוסק בהפקת קטלוג שיציג את פנְּטנציאל יצור התוכנה בישראל. ו) וערת האתיקה שהוקמה החלה בפעילו- תה. כיו"ר הארגון נבחר בימים אלה ש. פייס במקום ז. כהן. להלן רשימת החברות החברות בארגון: מנוף מערכות בע"מ א.מ.ן. בע"מ ניקוב בע"מ דגש בע"מ מ.ל.ל. בע"מ טכנולוגיה מתקדמת יעל חב' לאוטומציה מיעד מחשבים 9 קונתהל בע"מ 0ד. אי.סי.אי. בע"מ וו. עינב מערכות 2. רייטר מערכות 3. קומביט בע"מ 4. קומ שרותי תוכנה 5. מיני מערכות מחשב 6. קומטק בע"מ 7. דעת מערכות בע"מ 8. חב' מרכזית לניקוב פו. ח.י.לין. בע"מ 20. ב.ר.ש.ת. בע"מ 1. מידע הנדסת תוכנה 2. שמר מחשבים 5. המכון הישראלי לתוכנה 4. ניצן מערכות מידע 5. שחף מחשבים 6. בית התוכנה של קונטרול ראטה 7. תלם מחשבים 8. חישובית בע"מ 9. דיקלה מחשבים ומערכות 0. איכות מחשבים בע"מ 1. ילן משקי תנועת המושבים 2. אינטרנשיונל סופטואר בע"מ 5. כלל מחשבים וטכנולוגיה 4. אשד מהנדסים ויועצים 5. ת.פ.י. מערכות מידע 6. א.ב.ג. מערכות תיב"מ 7. דטה מיכון 8. ס.טי.סי. חבי לתכנון מערכות. ₪ 4 5 ₪ 5 ₪ ₪ 2 .' - 4 זטסץ 01 ]טס 1001 8 65פהוח 6 56תקט.. .ז16וכן רתס ?שת 186 תס 5זה6ככהּ עבשיו גם בתעשייה האווירית למעלה מ-1000 התקנות ברחבי תבל (שהן יותר מ-34% מהשוק העולמי) הן ההוכחה הטובה ביותר לעליונותה של מערכת בטיחות המידע 22)/. לאחר מבחנים קפדניים ביותר בארץ נבחרה 2 ע"י התעשייה האווירית לישראל לשמש בהבטחת מיתקניה הרגישים. אם בארגונך מערכות פ/זא .81/וה1א עשה לעצמך טובה. "נעל" גם אתה את סודותיך בפני אחרים באמצעות 1:2)/. לפרטים נוספים פנה אל שיתב תוכנה בע"מ, טל. 04-255982, 047256195. הח57516 ץוחס שח .0-2 0160ז6 סע 5 וס זסח1 ץזוז 560 זפזנטסוחסס זס ... הח516ש5 6ח1 חו סחוחזץז6 סחוח!/זסשס שוסזטוספסס שסחא סז פשסח ו חסס טסץ ,6-2 הזע סז 575167 זפזוסרחסס זטסץ חו 15סח/ש .90190זסזס 15ו שסחא 501 טסץ 6אסח 57510705 זסחזכ) - 0100100זכן 0615 וסחצעש ץ|59ו60וכן ץ| 6001 פעשסחא פחס סח ,1061 חו השח סחס--פ5שסחא ז16סר 60 6חז זסחש 01 1כן6א 06 סושסח5 זסחעצ זפ ]| .69000066 |ססוחת80 .6-2 סחוחזץזסעס 015וסזכן ץוסוחו5 טסץ סְחוסטוסחו .סחש שסחא שס זס 1ה6506זס פחז סזטסץ הסחע 5חסס 1 , סזססס 8ח1 ]ס הסותזוסחס ץזסוחז16 6ח1 חזועש 6זס 055015 16סזססזסס זטטסץ זס שחסועו -55 600101 זטסץ חן 56080 שסח ,5 ?5006 ץ6חז סז 81 .16 6חז |וס--107860515 50165 , 5חסוזסטסחחו -ו61כהחסס זטסץ 6סשסזכן וסח!1 5סחוחז .5% 1 6 ץ8ח1 .60068 פעו1 --85ח 6ח1 0465 1066 זטס .1 חס 600 65זסחז הפחעש עווסו95060 שסחא סז סעסח 1 חס טסץ , אסס | זסווסוחסס זטסץ וטססס ההוחוץחס 6זט5 6אסרח סז פעסח זפטן טס . רח516ץ5 סוס 15 אתגריס אישיים. מקצועיים. חברתיים ואפילו ציונייס. .בגלילי -, עס קבוצת אנשיס שהקימה מושב תעשייתי בגוש שגב ושואפת להמשיך להציב אתגריס ולהגשימם .נסיון מרתק. מאז הוקם מושב יעד בשנת 1974, הפעילו המתיישביס בית תוכנה למערכות מידע מן הידועיס בענף כיוס (מיעד מחשביס); מפעל לייצור ולפיתוח מערכות בקרה משובצות מחשב (ליעד אלקטרוניקה); משרד לתכנון ארכיטקטוני, המספק שרותיס לגופים בכל רחבי הארא; משרד להנדסת מיס, העוסק בתכנון רשתות השקיה וטיפטוף; חקלאות; חינוך. יקהילה כפרית. כאן אתה יכול להשפיע על החברה שבה אתה חי. ביעד משתלבים אתגרים אישיים עס אתגרים משותפים. הקהילה צעירה, פתוחה ואיכותית -- בלב נוף גלילי כפרי ובאויר צלול ובריא. אס אתס נמשכים לאתגרים אלה ותוכלו לתרום לקהילה גלילית , צעירה ומיוחדת, פנו לפרטים נוספיס לועדת הקליטה שלנו: מושב יע דנ. בקעת בית כרם 2005 . טלפון 31" ארקי :9 פמ5ָיפּהָ+ה מחשבים בע"מ החברה המשווקת את מעבדת התמלילים הודנית מוציאה לשוק מערכת חדישה: 5= 5 וטו = | 1 זסוסק 0558 , ז50נ 816חו5 3 / 6סחם 6 רבת משתמשים ₪ 10-0665507 ₪ מעבד עצמאי 804 2 לכל תחנה. מחשרים וציודהיקפי מתקדט = == 6)68] הם]זך ‏ "= כיד! שרשיד שוכס) תל אביב, רח' תוצרת הארץ 10. ת.ד. 36005 (מיקוד 0). טלפון: 03-254162 2 5 שאסהקם ופד 32336 א ופד 36005 8 0 = 55 ז5 ?פהה/תח דםה26?סד 10 שועא ופד ל-פחסטסזזטם מגוון רחב וסוגים רביס של מחשבים ותכנה, הנותניס תשובה נכונה לכל חתך | בכל עוצמה, החל ממיקרו מחשבים (8-20) ועד ן למחשבי ענק (8-7900). זט מציגה פריצות דרך רבות ויוצרת דפוסיס חדשיס בתתוס המיחשוב. לא בכדי נמנית פחפָטסזזטם עס שלושת חברות המחשבים הגדולות בעולם*. התחבר ל- מחשבי פחטטסזזטם - מענה נמר לכל אתגר בכל תתח(0 בין אס זה תעשייה, פיננסים, מנהל ציבורי, חינוך, בריאות, בניה, עסקיס ובכלל -- לכל מקוס השואף להתפתח. "| 5 הענינים אם החלטת לרכוש מחשב - לך עם החברה הטובה ביותר במקוס עם הגדולה ביותר. כלל מערכות בע'/מ רח! כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 03(777061) * לפו נתוניס שפורסמו בירחון אסודהו דגס בחודש יונל 1983. | מוצרי התוכנה של ₪508 חפ 6 8ו566ץ5 בישראל | חברת ש.יית.ב. תוכנה בע"מ תשווק בארץ את מוצרי חברת שו] אווטוצופ מטיווט!, שהיא החברה המובילה בעולם בתחום מערכות ווו! פהוזמוטטששו: לניהול ופיקוח יעילים של משאבי מרכז המחשבים. מערכת הרטוווזווטטשטו: וט 49| 1 - הנפוצה ביותר מסוגה, על פיה נמדדות כל חבילות התובנה בתחום זה. ל-1/]4% מצטרפות חבילות תוכנה אחרות כמו אוא! שהיא מערכת פיקוח ומדידה של יעילות ביצועי %' 616% וכן :1, מערכת לניהול ופיקוח אוטומטיים של עבודת היצור ביחידת המחשב. חבילות התוכנה אשר משווקות ע"י חברת ש.י.ת.ב. תוכנה בע"מ כוללות: 5 = מערכת חשבונאות מקיפה המפיקה מידע על מידת השימוש והניצול של משאבי מרכז המחשבים כגון: .₪00 ה זאוץ שץ6 .12188 .1.6 ועוד. בהתאם למידע הנאגר בבסיס הנתונים של המערכת מתבצע חישוב עלויות השימוש וחיוב המשתמשים. המערכת עובדת על מחשבי [א3!]: 370, 303%, 43%%, במערכות הפעלה: 00% .פ'ז]א - |פ' 8 12008 פ. א1א! - המערכת המקיפה למדידה, פיקוח וחשבונאות של פעולות ה-%/616'8). מערכת. | ה-\1א! מאפשרת להנהלת מרכז המחש" | בים לפקח ולקבל מידע על הדרישות לשירו- תים מה-8':%"16'); לתכנן את הגדלת השימוש. | בו ולחשב עלויות השימוש במשאבי ה-8')] ). המידע המופק בדוחות מאפשר לאחראי לכוון את פעילות האלמנטים הפועלים ב-6'8|') על מנת לקבל ביצוע וזמני תגובה טובים יותר. | אופצית כ].00(1:) מאפשרת קבלת הדוחות ב- | שו ווג) ומאפשרת לעקוב אחרי ביצועי הד | %) בזמן ההתרחשות. | שילוב אא/]א עם 13838 מאפשר שיטת חשבונאות אחידה ל"וושוו:13 ר"טגוו.1 חכ), מ גרסות נילך 08גפגפג ! > ציוד לכרי ופיני בפעילותה השוטפת של הספ- קיומם של מספר רב מאד של פעולות ת החוזרות על עצמן. רישום ספרים קמלאי, רישום קוראים ורישומי השאה וללים פרטי הספר ופרטי הקורא. אזא! עובד על מחשבי [1₪3% כנ"ל. מערכות הפעלה .2058/%8. -]פ .זא .קפ פ'זא 8' 2008]. אחץ. - לאוטומטיזציה של מערכת היצור וניהול עומס העבודה במרכזי המחשב. המע- רכת תוכננה להקטין את השגיאות בתהליבי היצור ולמנוע ריצות חוזרות. :?; ממזג את המשימות הרבות בתהליכי היצור לתכנית אחת הניתנת לפיקוח ב-טהו.1 וכ). מערכת אי. עובדת על מחשבי 1א18 כנ"ל, מערכות הפעלה 18א . 1פ'/35), 6 - מוצרים חדשים לתכנון, ניהול ובקרת פרויקטים חברת ש.ית.ב. תוכנה בע"מ מודיעה על הצטרפות שני מוצרים נוספים ]| ")/ן 77 )ג 1ו| למשפחת מוצרי תכנון וניהול הפרויקטים ")א של חברת הוטורל |שווטטו:הו:1א 015 שוו!. החברה מפיצה מגוון של מוצרים שנרכשו ע"י יותר מ-2,000 לקוחות ברחבי העולם. שני המוצרים החדשים מצטרפים אל ]1 ")> - המותקן בארץ ומשתמשים בו לתכנון ובק- רה של פרויקטים בהיקף של עשרות אלפי פעילויות. [ 6 הוא כלי אינטראקטיבי לחלוטין לניהול רשתות 1א5188/67ץ, מקנה למתכנן ולמנהל גמישות ונוחות מירבית בבניה ושינוי של רשתות ובהפקת מידע עדכני עליהן ועל המשאבים המשובצים בהן. [ 6 תוכנן במיוחד עבור פרויקטים בסדר גודל קטן עד בינוני (עד 3,000 פעילויות בפרויקט), בענפי הבנין, ההנדסה, היצור והפיתוח, מעניק למשתמש את היתרונות הגלומים במערכת אוטומטית מתקדמת לני- הול פרויקטים, ללא צורך בתמיכה טכנית מסיבית. | אם החלטת לשמור על הפלט או באם החלטת להשמידו אנחנו 6 ! לשירותך במיטב הציוד הקיים לטיפול בפלט מחשבים. כת הפלט מד5 מ"מ ועד 120 מ"מ . 6 בני- ברק 08|-0כנ:03 1 )ג כולל מספר רב של דוחות שנבנו לפר דרישות של משתמשי קצה, המותאמים להצ- גה ע"ג צגי 80 עמודות וע"ג מדפסות 132 תו גם יחד. : | ")4 כולל גם מחולל דוחות אינטראקטיבי לתפירת רוחות מיוחדים, הניתנים לאחסון | ולשימוש חוזר ותוכנה גרפית להצגת רשתות חש] ע"ג זטוחוז?. בעתיד, מתוכנן להוסיף ל-] ")/? תוכנה גרפית מיוחדת ל-זטוזטןץ תט. 1 ")> עובד על מחשבי מיני 0711 ו-א/, ובעתיד הקרוב גם על מחשבי וווגק1] וד שוחוזץ. מתוכנן גם להסב את ]46 לעבודה על מחשבי 1א13 גדולים. 1 ")א מאפשרת עבודה ב-ווטוו:3! או עבודה אינטראקטיבית תחת (150 616871 במחשבי 1אג!! ובמחשבי א/ /ש. הצד הגרפי של !11 46 הינו אינטראקטיבי במיוחד, כולל תרשימי וזטץ הזוחו מתוחכמים אך ברורים למשתמש, המופקים ע"ג זטווש? ו (אפשרי ב-3 צב- | עים!). ד"ר יצחק בוסל; מנכ"ל חב' שית.ב 0 - ציוד לכריכה סאו8 5 ר כנגדו קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ ציוד עזר, לא פחות חשוב! המחשב שלך לא יתפשר על משהו שהוא פחות טוב מציוד העזר של קונטרול דאטה. דיסקים-אוגדני תקליטים ה תקליטונים וסרטים מגנטיים למגוון הרחב ביותר של ...= מחשבים ושימושים הגביהים שהציבו 2 מחשבי קונטרול דאטה לעולם. קונטרול דאטה: ברודצקי 45 רמת-אביב טל' 03-4223511 מיקררדאטה: מרכז: ז'בוטינסקי 48 רמת גן, טל" 728645, 05-725062 [ צפוףת בית סאניו, שדיההסתדרות חיפה, טל' 780190, 04-7223557 ובחנויות עזרי מחשב. שר רשימת תאימות תקליטים ; בוננים מודל 1221 למחשב ₪802 והזוסוס .3741 |8!', צסאאד מודל 1221-32 למחשב 6א4/ מודל 1225 למחשב צלואס זום וס מודל 1225 למחשב |504א65 ה זהס- 4סא | כלל מערכות בע" רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 377706ס)/ מודל 1225 למחשב ושפו, 4א0ס5םק וד מודל 1242 למחשב וו = ומסה, 6קושפו, 0 וחד מודל 1242-10 למחשב 38 ז5חזהסא מודל 1244 למחשב אן5884קש5 60ו₪ו0סח6 ,6קושפ! ,0645!0 4א0ו080-585 66 מודל 447 למחשב דשק פהסססוטוש 60 מ * לפו פי נתוניס שפורסמו בירחון אסודשוגד/ם בחודש יונל 1983. מִי-טל / / 2 משה סרטל, מנהל רשת הספריות שמעון בוקשפן, מנהל אגף המיכון מיחשוב הספריה הציבורית מחשב בשירות הספריה המרכזות בפתח-תקווה הספריות פועלות במסגרת חוק הספריות הציבוריות, בו מוגדרים התפקודים העיקריים של הספריה: ו. השאלת ספרים למבוגרים, לבני-נוער ולילדים, לרבות תמונות וחומר אור-קול. 2 שימוש בספרים ובכתבי-עת בין כותלי הספריה. 3. מתן יעוץ והדרכה בכל הנוגע לשימוש בספרים, כולל שירות ביבליוגרפי. 4. שירותי מידע. 5. פעולות משלימות ומרחיבות, שייקבעו לפי תנאי המקום, כגון שעות סיפור לעי- דוד הקריאה, תערוכות ותצוגות, מפגשים עם סופרים, משחקיות, פעילויות אמנות- יות, שונות ועוד. ספריה מוגדרת כאוסף מאורגן של חומר כתוב או מודפס או אוסף של כלים להעברת מידע כגון תקליטים, סרטים, צילומים, המאוחסנים בצורה המקילה על הציבור לגשת אליהם. בשלב ההתפתחות הנוכחי אין לדבר על ספ" ריה "ללא קוראים" ואין אפשרות להגדיר את המערכת "ללא ספרים" או כלים להעברת מירע. אין ספק כי בעתיד אנו צפויים לשינויים בתחום זה, בעיקר בהגדרת נתוניה הבסיסיים של הספריה. שתי מטרות לארגון. לשמור ולארגן את אוסף הספרים של הקהילה, להעמיר לרשות הקור- אים את הספרים באופן שיקל עליהם את שאילתם או דלית המידע שבהם. עם קבלת ההחלטה למיחשוב מערכות המידע של רשת הספריות העירוניות הושם דגש מיוחד על הגדרה מחודשת של הארגון, מטרו- תיו ויעדיו ונעשתה פעולה מעמיקה של איתור וזיהוי מאפינים לשם הבחנתן והגדרתן של הבעיות. ואכן לא אחד מן המאפינים נמצא זהה בהגדרתו לבעיה התובעת פתרון מידי. תהליך אופיני בפעילותה השוטפת של הספ" ריה הינו קיומם של מספר רב מאד של פעולות יומיומיות החוזרות על עצמן. רישום ספרים בספרי המלאי, רישום קוראים ורישומי השא- לות, הכוללים פרטי הספר ופרטי הקורא. לאחר בדיקה נתברר כי פעולות אלה הן מחויבות המציאות והן חלק מתהליך עבודת הספריה ובכל מקרה, אינן צפויות לשינויים ואינן ניתנות לשינוי, בעתיד הנראה לעין. לנתון זה חסרונות רבים אך גם יתרון. קיומם של תהליכים רוטיניים מאפשר מתן פתרונות פשוטים וכוללניים ועובדה זו נוצלה היטב בשלב תכנון המערכת. בעיותיו של הארגון חולקו לשניים, בעיות ספרניות, ארגוניות וטכניות אשר היו משול- בות אלה באלה. מתוך מגמה להעלות את רמת השירות נשלחו ספרניות רבות להשתלמויות מקצועיות, בקורסים הנמשכים למעלה משנתיים, וספר- ניות אחרות רכשו תוארים אקדמאים במוס- דות להשכלה גבוהה. נוצרו קשיים במיצוי הידע המקצועי, לאחר שרוב הספרניות הועסקו ברישומים לבלריים שונים. מחד גרמה התופעה לבזבוז כח אדרם - יש = תש 0 ₪ +ר םת כ = 3 0 6 ש ש 5 ומאידך נוצר תסכול בקרב הסגל המקצועי אשר לא יכול היה להביא לידי ביטוי את יריעותיו. קהל הקוראים גם הוא לא קיבל שירות ספרני הולם, מתוך רצון להקל על לחץ הרישום הטכני, הוזנחו ההיבטים המקצועים. פעולות של יעוץ, הכוונה ומעקב אחר הקוראים הועב- רו לעדיפות שניה וניתנו לקורא רק לאחר דרישה מפורשת. נוצרה מערכת ארגונית בה גם נותני השירות וגם מקבליו מתוסכלים ושני- הם יחד שקועים בתוך כמות גדולה של נתונים. במלים אחרות, מצב קלאסי הקודם להכנסת המחשב. בשלב הראשון הוגדרה המערכת המבוקשת ונקבעו יעדיה על בסיס ניתוח בעיות הארגון. יש לציין כי בגלל מימדיו המצומצמים יחסית של הארגון והמערכת, הוגדרו הדרישות ברמה התפעולית וברמה הניהולית ע"י גורם אחר משולב של הספריות והמיכון. = = יו ו 23 פירוק מרכיבי הארגון העלה שלושה מוקדי פעילויות עיקריים: א רישום אינוונטרי של כל הספרים המצויים ברשת הספריות העירוניות. ב רישום מפורט של קוראי הספריה המרכ- זית. ג. | רישום פעולות השאלה יומיומית. על בסיס זה הוקמו שלושה קבצים מרכזיים במערכת: א. קובץ ספרים הכולל כ-300,000 רשומות. ב קובץ קוראים הכולל כ-20,000 רשומות. ג. קובץ השאלות. בתהליך ההקמה ובשלב הפיתוח אותרו בעיות ונמצאו להן פתרונות ספרניים ומקצועיים במסגרת המערכת הממוחשבת. לדוגמה, הכנת ספרי האינוונטר תבעה התיח- סות לאפשרות של שימוש ספר המלאי כתח- ליף לקטלוג. ספר המלאי הוא רישום בלתי מקצועי ולבן נעשה רישום חוזר של כל ספרי הספריה. או דוגמה אחרת, כדי למנוע לחץ קוראים בנקודת החזרת הספר נבנתה המערכת באופן שהשאלת ספר גורמת לזיכוי אוטומאטי של הקורא האחרון. בפני מתכנני המערכת עמדו מספר אילוצים האופוניים לארגון מסוג ספריה ציבורית: א. היה ברור מלכתחילה כי המערכת תהיה חשופה ללחץ קהל גדול, משתנה ורבגוני. לנתון זה השלכות רבות על אופיה של המערכת, החל מחוסר אפשרות להת" פשר על זמן תגובה וכלה באמינות גבוהה מאד. ב. קהל הקוראים והספרנים שמרני ביסודו. הכנסת מחשב לארגון העוסק ב"רוח" הזמינה תגובות שונות הן מצד הקוראים והן מצד הספרנים. נוצרו בעיות של כח אדם. עובדים הפגינו החל באדישות וכלה בסיברפוביה. מחסום הפחד מפני המחשב היה עד כדי כך גבוה שסימניו ניכרים עד היום, 5 שנים לאחר הפעלתה התקינה של המערכת. ג. בארץ לא היתה קיימת מערכת של מיח" שוב ספריה ציבורית, נוסף על היותה מעשה חלוצי, נכנסנו לתחום חרש אשר הצלחתו כלל אינה מובטחת. למעשה לא היתה אפשרות ללמוד "מכשלונותיהם" של אחרים. ד. הצורך בקליטת אלפי' מספרים ביממה תחת לחץ הקוראים ועדכון המערכת בזמן אמת או לכל היותר בפער של 24 שעות. היווה בעיה מרכזית בשיקולי המתכננים. ה. הצורך בבנית מערכת פשוטה ביותר, אשר תהיה בסיס להפעלתה בעתיד ע"י המשתמש הנאיבי, כלומר הקורא, 4 אולוצים אלה ואחרים, נוסף לשינויים ארג , ניים, היו מחויבי המציאות ובוצעו בלחץ של זמן ובהצלחה רבתי. ראינו שיתוף פעולה הדוק בין הספרנים למתכנתים לכל אורך שלב ההקמה. יתירה מזאת, נוצרה מעורבות פעילה של המשתמש בעדכון המתכנת בבעיות ספרניות ספציפיות ולהיפך. : השוואת התוצאות הסופיות למדיניות ולציפ- יות שהיו בראשית הפיתוח מראה כי במקרים רבים סיפקה המערכת תשובות מקיפות וממ" צות, מעבר לציפיותיו של המתכנן. המערכת גרמה לטריויאליזציה של הבעיות הטכניות ובכך הסיטה את עיקר תשומת הלב אל בעיותיה האמיתיות של הספריה, קרי קהל הקוראים, הספרנים והספרים. ברשת הספריות העירוניות בפתח"תקוה ספ" ריה מרכזית הנמצאת בבנין העיריה, אליה מסונפים בעשרים סניפים הפזורים בכל חלקי העיר. אלה כוללים חמישה חדרי עיון המיוע" דים לרמות גיל שונות. רשת ענפה זו נועדה לקרב את הספר לצרכניו השונים. הספריה המרכזית, הנמצאת במרכז העיר, כוללת ספ- רית השאלה למבוגרים, לנוער (כיתות ז-ח) ולילדים (כיתות א-1), וכן חדר עיון לסטוד- נטים ולכיתות י"ב. מספר ההשאלות היומי מגיע לאלף, ואף ליותר. הספריה המרכזית מספקת את השירותים הטכניים - מיון, קט" לוג, ביבליוגרפיה, רישום המצאי ורכישת ספ" רים -- לרשת כולה, ומהווה למעשה את מרכז העצבים של הרשת. שיטת ההשאלה בעבר היתה שילוב של שיטת בראון וניוארק. בידי הקורא היה כרטיס אישי העאלות + התזרות [ ו 1 קבט השאלות ב קבט קוראים הודעות לקוראים פל השהיית ספוי הספריה המרבזית עדכונים לקטלוג ספרים ובו מספרו האישי, כתובתו ואף תאריך הלידה (בדי להפנותו למדור המתאים). במעטפה מיוחרת בבטנת הספר היה כרטיס הספר שכלל את מספרו האינוונטרי, שמו ושם המח- בר, לידו הודבק טופס תאריך ההחזרה, עליו הוטבע המועד האחרון של השואל להחזיר בו את הספר. בהכנת הכרטיסים והדבקת הכיס- וְנים הושקעה עבודה ידנית רבה (כרבע שעה לספר). בעת ההשאלה הוציאה הספרנית את ברטיס הספר, רשמה עליו את מספר הקורא והטביעה את תאריך ההחזרה האחרון במקום המיועד לכך. את כרטיסי הספר סדרה הספ- רנית בקופסה לפי המספר האינוונטרי ולפי תאריך ההחזרה הזהה לתאריך שהוטבע בטו- פס ההחזרה. בעת החזרת הספר היה על הספרנית לאתר את כרטיס הספר ולהחזירו למקומו בבטנת הספר, וכך לזכות את הקורא ולהכשיר את הספר להשאלה נוספת. את המפגרים בהחזרת ספרים איתרו לפי קבוצות הכרטיסים שהצטברו בקופסה הזמנית ואלה הועברו לפקידה המתאימה לשם משלוח מכתבי התראה, פעולה שאף היא גזלה זמן הב, שיטה זו לקתה בחסרונות רבים, הבולטים בהם היו הצורך לסדר את כרטיסי הספרים השאו" לים מדי יום, פעולה שהטילה מעמסה לא מבוטלת על הספריה. כשמצבת כוח האדם במחלקה לא היתה מלאה, היה צריך לגייס את רוב העובדים לביצוע הסידור, וכך היינו עדים לחלוקה בלתי ראציונלית של כוח עבודה ולפעמים נדרשו בעלי הכשרה מקצועית גבו- הה לביצוע פעולה משרדית פשוטה. יתר על כן, בשעת ההשאלה היתה הספרנית חייבת לבצע גם פעולות כגון חיפוש כרטיסים של ספר העומד להיות מושאל שנית, ורישום מספר הקורא על גבי כרטיס הספר. עדכוגים לקבץ קוראים = ור : | שאילתות | על טטרים ב מדבקות השינמת הרו קוראיט לספרים הדעוים ?= מטרות מערכת המודע 1 ורב קבלת מידע מאת הסוכנים אודות ספרים, כתבי עת וחומר אור-קולי חדשים שיצאו לאור בחודש האחרון + מידע ממרכז ההדרכה של משרד החינוך, לקראת כל שנת לימודים חדשה. ריכוז הזמנות לספרים הנחוצים לסניפים - אחת לחורש. עיבוד נתונים סטטיסטיים אודות מספר קוראים בכל סניף, שימוש וצורך בספרים חדשים ופעילויות אחרות בסניפים לשם הגשת הצעת תקציב שנתי. מספר הספרים הצפוי חייב להתאים לקריטריון מספר ספרים למספר קוראים. עדכון וניהול הנתונים הנובעים מהזמנות הסניפים לפי סדרי עדיפויות ולפי נחיצות הספרים והכנת מסמך רכש תוך שבוע מתום ריכוז ההזמנות. עדכון וניהול ספר מלאי שבסניף המרכזי והעתקים לסניפים - עם קבלת הספרים, שוטף - יומי. אחזור מידע מקובץ "שיטת המיון העש- רוני" וקביעת מספרי מיון לספרים חדשים ובן שינויים בעת הצורך והפצת המירע לסניפים, שוטף - יומי. ניהול ואחזקה של קובץ קטלוג הספרים וכתבי העת, הממוין לפי חיתוכים שונים כגון: שפת הספר, שם מחבר, נושא וכן הפצת המידע בין הסניפים. פעילות זו תתבצע מדי יום. ניהול ואחזקה שוטפים של כרטסת קור" אים. ניהול ואחזקה שוטפת של "כיסי קורא", לצורך קיום קשר בין הספר לבין הקורא. ניהול ואחזקת קובץ משלמי הפקדון, באו" פן שוטף. ניהול ואחזקת מערכת המוציאה הודעות עירית פתר-תקוה רשת הספריות העירוניות 0 סש = ףס ספ תשלום פעם בשנה - באפריל = לבל הקוראים. 2. התראות למאחרים בתשלום ומאחרים בהחזרת ספר במועד. סריקה חודשית = לאיתור ראשון של מאחרים. סריקה דו" חודשית -- לאיתור מאחרים "מועדים". 5 ניהול ואחזקת מערכת הודעות בדבר הימצאות ספר עיון שהוזמן ע"י קורא. שוטף. הספר ממתין 5 ימים מרגע ההוד" עה 4. אחזור מידע מהעיריה אודות התקציב שנותר לפעולות הספריה במשך יתרת שנת הכספים וקביעת מדיניות הרכש בהתאם. אחת לרבעון. פו. שימור מידע אודות פעילויות השלמה ב"אוגדני נושא" לצורך פעולה חוזרת. האוגדן יהיה מוכן מיד עם "קיפול" הפעו- לה הקודמת. מספר האוגדנים יהיה שווה למספר הפעילויות שתוכננו לאותה שנה. תהליך ההשאלה הממוחשב לבל ספר הודבקה מדבקת בר-קוד הנושאת את המספר האינוונטרי בספרות רגילות וכן בכתב המורכב מצירוף של פסים בעלי עובי שונה. בידי הקורא כרטיס "אשראי" מוקשה הדומה מאוד לכרטיס אשראי בנקאי. מצידו האחד מודפסים פרטיו האישיים: שם, מספר קורא וכתובת מלאה, ומצידו השני מדבקה המכילה את מספר הקורא בכתב מגנטי, לצד רישום קונבנציונלי. דלפק ההשאלה מורכב ממסוף י.ב.מ, יחידת קלט הרושמת את המירע על גבי דיסקטים באמצעות עט אלקטרוני, החוסך זמן הקשה, אך המצויד גם במערכת מקשים במקרה של תקלה ברישום האלקטרוני. לאחר שהקורא בוחר את הספר, בעצמו או בעזרת ספרנית 7- המחכקה כתרבות ..- -*" היעץ, שמעתה זה תפקידה הבלעדי, הוא ניגש | לדלפק ההשאלה, מציג את כרטיס הקורא יחד = עם הספרים שבחר. הספרנית מעבירה את העט האלקטרוני על מדבקת הפסים שבכרטיס הקורא, ומיד לאחר מכן על מדבקות הספרים. זמזום מהמסוף מאשר את קליטת המידע, המוקרן גם על גבי מסך מיוחד הנמצא על המסוף. תהליך זה נמשך שניות מעטות ומונע היווצרות תורים אף בשעות הלחץ. לפעולות ההחזרה של הספרים אין צורך בכרטיס הקורא. בסוף היום או למחרת, מעביר הספרן את העט האלקטרוני על גבי המדבקות של הספרים שהוחזרו ומעביר את המידע לדיסקט נפרד הנושא כותרת "החזרות". דיסקטים אלו מועברים בסוף כל יום למחשב המרכזי. המחשב מעבד את הנתונים ומבצע את פעולות הזיכוי והחיוב של הספרים. ציון התאריך בראש הדיסקט עם תחילתה של פעולת ההשאלה מאפשר את שליפת רשימת המפגרים בהחזרת הספרים (יותר מ-30 יום) ועל ידי הוראה מתאימה, הדפסה אוטומטית של מכתבי התראה. תהליך זה מהדק את הקשר בין הקורא לספרן, הפנוי להקדיש לו את מלוא תשומת הלב ולתת מענה לשאלותיו ומשאלותיו, ללא יכולת להסתתר מאחורי לחץ של עבודות משרדיות שונות. מצב זה מחייב את העלאת רמת הספרנים. אחת הבעיות המרכזיות שעדיין לא מצאו את פתרונן היא שילוב הסניפים השונים (ספריות ההשאלה), המפוזרים בכל רחבי העיר, למע- רכת זו. הפתרון המסתמן לבעיה זו נמצא ברכישת מכשירי בר-קוד זעירים וניידים (הדו- מים למכשירי קשר ניידים) המונחים על הדל- פק או צמודים לגוף הספרן. מכשירים אלה רושמים את המידע באמצעות עט אלקטרוני על דיסקטים זעירים, ובסוף כל יום עתידים להזרים את המירע באמצעות הטלפון למחשב המרכזי. יש לקוות כי שיטה זו אכן תפתור את הבעיה. מיכון רישום ספרי המצאו מיכון רישום ספרי המצאי פתח לפנינו אופקים חדשים בייעול השירות הספרני. מערכת זו מאפשרת לנו דלית כל מידע והרפסת רשימות המסודרות אוטומטית לפי הפריט המבוקש. לרשות הקוראים קטלוגים מודפטים, הניתנים לעדכון בעלות מינימלית (מחיר הנייר). קטלו- גים אלו ניתן אף להמציא לסניפים השונים תוך קידוד מתאים, פעולה אשר תחסוך זמן וממון רב בהשוואה לביצוע ידני. המחשב יכול לפ- לוט רשימות של ספרים חדשים (על פי שנת ההוצאה), ושל קוראים חדשים; רשימות לפי חתך נושא (קטלוג ממוין) וכיו"ב. למעשה האפשרויות הגלומות במערכת, מן ההיבט של דלית מירע, הן בלתי מוגבלות. לסיכום, ניתן לומר כי ניצול טכנולוגיה מתק- דמת ליעול שירותי הספריה הוכיחה עצמה מעבר למשוער. לאור הניסיון שהצטבר בעו- לם, יש להניח כי תהליך זה יואץ גם בארץ ויביא לשכלול השירות הספרני. הד רד ה דיר ה הד היל מערכות כותקדמוות לתיקשורת ועיבוד נתונים כובוזרתחת קורת. גג אחת אלביט מחשבים בע"מ ופאסהב הס מביאות את התשובה המלאה והכוללת הן לבעיות תקשורת מחשבים. והן לבעיות עיבוד נתונים מבתר - אנו גאים להציג, לראשונה, את סדרת המוצרים החדשים 02 של פאס ה אשר יאפשרו לך |-= להתמודד עם מוצרי העתיד: 7 5םססוא אסוש 0 21?58(%5 מערכות חדישות. . לבקרה ושליטה* 2 על רשתות תקשופת ‏ - בר וג מערכות מנוסה לעיבוד נתונים מבחר, תוכננה במיוחד כחלק מרשת התקשורת ובנוסף לכך: רשת תקשורת דםאאום - מאפשרת לך 5 שנים נוספות עם מחשב ה-ו 8.! העמוס שלך. בוא לבקרנו בביתן אלביט בכנס איל"א אכב-וכו מחשכים כצ"מ סהשוהּיוהק כתובת משרדנו: בית התעשיה, רח' המרד 29 תל אביב 68125 קומה בי. טלפונים: 662815/6 03-660501/2, 05-6628035 פקסמיליה: 05-662804 צבי טל תכנון מערכות מידע באמצעות ושנם הרואים את "משבר התוכנה" כבעיה החמורה ביותר הניצבת כיום בפני עיבוד הנתונים האוטומטי. אם נסתמך על דו"ח "5/1" משנת 1974, או על העתידן הווזג1א >טוווג(. (הצופה צורך בכ-28 מיליון תוכניתנים עד שנת 1990!), הרי ניווכח כי מימדי הבעיה יתעצמו בשנים הבאות. בשנים האחרונות מתמקד המחקר והפיתוח בתחום הנדסת התוכנה, שעיקר ענינה הגברת תפוקת התוכניתנים ושיפור איכותם של מוצרי התוכנה. טכניקת אב-הטיפוס (טקץוטוטזק), מבטיחה גם היא, לדברי המומחים, שיפור בתפוקת התוכניתנים בשיעור 400% - 000%,ו, וכן שיפור ניכר באיכותן של התכניות ומערכות המידע. כן תורמת טכניקה זו לשינוי באופן הקמתן של מערכות המידע וביישומן, על-ידי: - מעורבות גבוהה של לקוחות מערכות המירע בשלבי התכנון וההקמה, המביאה עיבוד נתונים אוטומטי אב-טיפוס רבים בתחומים הכמותיים, האיכותיים ובתחום יחסי הגומלין בין מפתחי מערכות המידע וצרכניהן. | הגדרת הבעלה להתחלקות במשא האחריות בין מקימי | המערכת וצרכניה העתידיים. - הרחבת השימוש במערכת המירע לצורכי קבלת החלטות. (-126₪ וחטו%ץ5 תטקקטפ הסו9), בשנים האחרונות אנו מרבים לשמוע על | "משבר התוכנה", בו מצוי עיבוד הנתונים האוטומטי. ניצניו של משבר זה נראו כבר בתחילת שנות השבעים, וקבלו את ביטוים וו(" שפורסם בכנס טזגו(5 הפורמלי בדו"ח | בשנת 1974. כבר בשלבי התכנון וההקמה. | הרחבה המעלה את ערכן הסגולי של | מערכות המידע. תכנון מערכות מידע באמצעות אב-טיפוס מוצג במאמר באופן הבא: א. איפיון | והגדרת ‏ "משבר התוכנה", והאמצעים שעלינו לנקוט (במקביל), על מנת להתמודד בה עם המשבר. ב. תיאור טכניקת אב-הטיפוס, כמקרה פרטי ו | תועלת/עלות הציוד תפוקת התוכניתנים של הגישה הקוגניטיבית להקמת מערכות. | מירע. ג. התכונות הנדרשות ממערכות תוכנה כדי שתשמשנה אותנו לבנית אב-הטיפוס. ד. הדגמת הטכניקה לבנית מערכת ניהול מלאי. טכנוקת אב-הטיפוס ניתנת להפעלה מיידית בסיכון מינימלי, ומבטיחה שיפורים. | חמור מכפי שנחזה. גידול בענף סד | 10% 6 | 15.5 אמינות הציוד 4 | 120 התחזיות בדו"ח )511 מוכיחות כי הפער בין | תועלת/עלות הציוד לבין תפוקת התוכניתנים יחמיר וילך. ישנם הטוענים כי לאמיתו של דבר המצב העתידן ג'ימס מרטין צופה כי בשנת 1990 יידרשו 27.9 מיליון תוכניתנים (!!) כדי לכתוב שורות קוד בתכניות מחשב, בהיקף גדול פי 93 מהיום. | למשבר זה נילווית התופעה של פגיעה באמינותה של תעשית המיחשוב כלפי צרכני | המידע. משך שנים נחשפו הללו לתהליכי ו "מכירה" שהבטיחו להם יתרונות רבים תוך שימוש במחשבים אלקטרוניים, והנה מששוכ- נעו, אין התוצרת מדביקה את הדרישה. כדי להתמודד עם המצב החדש והבעיות הנלוות, עלינו לפעול במקביל בארבעה מישו- רים: א. המישור הכמותי - הגדלה ניכרת בתפו- קת יצרני התוכנה (התוכניתנים). ב. המישור האיכותי - שיפור איכות מוצרי התוכנה והפחתת עלויות האחזקה, לצד הארכת משך חייהן של מערכות המידע. ג. | המישור הפסיכולוגי - מעורבות ואחריות משותפת של המשתמשים במערכות המידע ואנשי המיכון. ד. המישור העסקי/אסטרטגי - החדרת השימוש במערכות תומכות החלטה לדר- גים בכירים בארגון. כיום מושקע מאמץ רב במחקר ובפיתוח, בעיקר כדי להתמודד בבעיות הכמותיות. יש גם נסיונות בודדים להתמודד בבעיות האיכותיות, אך נראה כי בנושאים הפסיכולוג- | יים (בעיקר) והעסקיים אין פעילות מספקת. מחקר ופיתוח ענפים מתבצעים בתחומים הב- | אים: ו. פיתוח שפות גבוהות במיוחד (דור שלישי ורביעי). 2. כלים ל"אָט260] אוטומטי של מערכות טפט שטק רתס 6. 3. טכניקות בהנרסת תוכנה (החל ב- שתות וח3זקסז? שטזטוטנת51 עד -8סזק - וק 6 טפחג.] חק6%1כ] וחגז), 4. שיפור ופישוט השימוש במאגרי נתונים (כמר 34%6% 12414 [4חסו0140ג]). פזט[1קות 0 )-טץ 5 עזרי תוכנה >שוזהתטוזטוכ]). 318-( 6. טכניקות תיעוד אוטומטיות (תיעוד תוך בדי חסוזג!וקוחס6). פעילות ענפה זו מחייבת השקעה רבה במחקר ובפיתוח, שעה שתחת ידינו טכנוקה אשר ניתנת ליישום מיידי -- הלא היא שיטת אב-הטיפוס (06ש220%0). שיטה זו, לדברי ד"ר ג'ורג' שוסל, עשויה לשפר את תפוקת יצרני התוכנה ב-400% (1) בפי שנראה בהמשך המאמר, תומכת טכניקה זו גם בתחומים רבים אחרים הקשורים בפיתוח מערכות מידע (9). האלמנטים הפסיכולוגיים, העסקיים והאסטרטגיים כדאי לנתח אלמנטים אלה על-ידי בחינת מספר "אמיתות", המקובלות בחלק מחוגי העוסקים בעיבוד נתונים: הצורך במעורבותו של צרכן המידע בתהליך פיתוח המערכת אנו מרבים לשמוע, במיוחד מאנשי עיבוד נתונים מנוסים, כי ככל שנמעיט לשלב את צרכניה הפוטנציאליים של מערכת המידע בתהליך הבחינה והניתוח, כן יגדלו סיבויי עמידתנו בלוח הזמנים ובתקציב הפרויקט. על-אף פרסומים רבים, הטוענים כי מערכות כאלו מועדות לכשלון, אנו מוּצאים דוגמאות רבות בהן מתקינות מחלקות ענ"א "קופסאות שחורות" בארגון. במאמרו (2), אסף צאט .8 .או טענות המושמ- עות בפי צרכני המידע ואנשי המיכון, אלו על אלו: א. המשתמש עסוק ואינו תורם לפרויקט. ב. אישור המפרטים והמוצר הסופי נדחים ולבסוף אינם מתקבלים כלל. ג. | המשתמש אינו מבין מה תבצע המערכת. ד. תקציבי הפרויקטים הן "מטרות נעות". ה מנתח המערכת אינו מבין את צרכי המש- . תמש, או את המהות העסקית של האר- גון. 28 .| פיתוח מערכות מידע נמשך זמן רב מדי. לכל אלה הסבורים כי גישת "הקופסה השחור רה" או "הפרר ומשול", הן הנכונות, כדאי שיעיינו בדו"ח שפורסם כבר ב-1965 עליירי חברת הייעוץ .60 0חג עטגתוא6!א. דו"ח זה קובע כי חברות המשתפות את צרכני המידע בפיתוח המערכות, מצליחות יותר ביחס של 5:1 לעומת היתר. שיתוף' צרכני המידע בכל שלבי הפיתוח וההקמה נוטע תחושת אחריות משותפת וגר- רם ליצירת מערכות איכותיות יותר, ובכך ניתן להבטיח את הצלחת הפרויקט. עיקר הוצאות התוכנה אוינו נובע משינויים תכופים באיפיון המערכות ע"י הלקוח קביעה הפוכה לזו פופולרית מאוד בפי אנשי ענ"א. מחקר שנערך לאחרונה בנושא על"ידי חברת זוק (3) מגלה תוצאות הפוכות. במחקר זה, עקבו אחר שינויים שהוכנסו בתכ- ניות מחשב, בהתפלגות הבאה: 1. מערכות חדשות 1% 2. מערכות שעברו תהליכי הרחבה 25% 3. מערכות באחזקה שוטפת 6% התוצאות לימדו כי רק 18% מהשינויים נבעו מתיקון מפרטים או דרישות צרכני המידע. הבדיקה העלתה גם תופעות נילוות מענינות: - מקרים רבים של מפרטים בלתי-מושלמים והגדרות חסרות ולקויות. - התקלות התגלו על-ידי גורמים שלא היו מעורבים בקביעת המפרטים - הנושאים החסרים התגלו על-ידי צרכני- המידע לאחר הפעלת המערכות. פירוט השינויים: א. תיקון מפרטים או דרישות הלקוחות 18% ב. טעויות בהגדרת המפרטים 2% ג. נושאים שנשכחו או לא טופלו 22% ד. כפילויות או אי-התאמות 1% ה. שיבוץ לא נכון של אלמנטים במערכת 2% ו. שגיאות קידוד שהובילו לשגיאות לוגיות 6% עלות תיקון השגיאות עולה בצורה מעריכית עם הזמן, וגילוי השגיאות חייב להיעשות מוקהם ככל האפשר, בודאי לא לאחר הפעלת המערכת. (4). תכנות אינו אמנות 9זג) תוכניתנים רבים רואים בעבודתם אמנות יותר מאשר מקצוע טכני. גם מנהלים אשר נכנעים לשגעונותיהם של ה"אמנים", מאשרים, בדיע- בד, גישה זו. אין תמה, איפוא, שאנו עדים לתופעות הב- אות: - יחסי תפוקה קיצוניים של 1:27 לתוכניתנים באותם תנאים, - תכניות מחשב "אישיות" שאינן ניתנות להבנה או להעברה לאחרים. -- חוסר תיעוד. - עלויות אחזקה מאמירות, המגיעות לכדי % מעלות המערכות. - מערכות ה"נתקעות" ואינן מגיעות לכדי ישום. התכנות הוא מקצוע טבגי, והתוכניתן הוא טכנאו (במובן החיובי של המילה). און להגזים בתהליך ניתוח המערכת החשיבות של תהליך ניתוח המערכת אינה מוטלת בספק. יחד עם זאת, יש להיזהר מהגז- מה העשויה להביא לתוצאות שליליות במהלך פיתוח הפרויקט. אנו מוצאים דוגמאות רבות בהן דשו מפתחי המערכת תקופה ארוכה בשלב התכנון וניתוח המערכת, עדי כדי "התשת" כל הנוגעים בדבר, ואפילו כדי ביטול הפרויקט כולו "הצליחו" להגיע. ניתוח מפורט וארוך יביא לדחיות ניכרות בלוחות הזמנים ולחריגות בעלויות מעבר לכל אומדן ראשוני. ניתוח מערכת טוב צריך להיעשות במהירות ובצורה יסודית, כדי שיהיה עדיין רלבנטי בסוף התהליך. או-אפשר/לא-כדאי לשלב צרכנים בכירים בתהליך הבחינה מערכות המידע משמשות כיום יותר ויותר גורמים בכירים בארגון. בעבר שימשו מערכות המידע רק דרגים אופרטיביים, אך היום מער" כות מידע טובות צריכות להיות מסוגלות לענות לצרכים טקטיים ואסטרטגיים. אין כוונת כותב המאמר להתעלם מהקושי בשיתוף פונקציונרים בכירים (אשר מטבעם עסוקים מאוד), בתהליך הבחינה, אך היתר- ונות הטמונים בשיתוף פעולה כזה רבים, והסיכון בהחלט כדאי. ניתן להפוך סיכון זה לכדאי ומחושב גם יחד, וזאת על-ידי מתן תוצאות ביניים לשימושו של המשתמש הבכיר עוד לפני הקמת מערכת המידע, ובכך להגביר את הענין ושיתוף הפעו- לה (ועל כך בהמשך המאמר). צרכן מידע בכיר המגלה ענין במערכת המוד קמת, יתן לה משקל חשוב עם הפעלתה לגבי הנושאים שבאחריותו. שיתוף הפעולה שלו ישפיע גם על צרכנים בכירים אחרים בארגון לחקותו, ויתן תנופה לעובדים הכפופים לוּ להשתתפות פעילה בתהליכי ההקמה. רשימה חלקית זו מסבירה, אולי, מדוע נוטים העוסקים בתחום העיוני של הנדסת התוכנה, להתעלם דווקא מההיבטים הפסיכולוגיים והאסטרטגיים, ומתמקדים בנושאים הכמות" יים והאיכותיים בלבד. - ₪ ו הגישה הקוגניטיבית מה היינו רוצים ממערכת מידע, כדי שנוכל להגדירה כמוצלחת? א. שביעות רצון מצד המשתמשים במע- רכת, או לפחות הסכמה כללית של רוב המשתמשים בה. ב. עלות ההקמה ולוחות הזמנים לא יחרגו מהמתוכנן. ג. עלות אחזקה נמוכה (כשיעורי אחזקת החומרה, לדוגמה). ד. משך חיים ארוך (לפחות 7 שנים). המערכת משמשת לפחות את הדרגים האופרטיביים והטקטיים (ורצוי גם גור- מים אסטרטגיים בארגון). מילת המפתח בפיתוח מערכות שתקיימנה תכונות כמעט "אוטופיות" אלו, היא הגישה ה"קוגניטיבית" בעת תכנונן והקמתן. אנו מכירים כיום לפחות שתי טכניקות "קוגניטיביות" בפיתוח מערכות מידע: - הגישה ההיוריסטית (6וופוזטש11). - גישת אב-הטיפוס (טחתטוסוטזק). האבחנה בין שתי הגישות מתוארת היטב במאמרו של שטזטווט/ .6 >טוחג (6). הגישה ההיוריסטית מדברת בעיקר על תהליך איטרטיבי שראשיתו התמקדות בהפקת פלטים מהמערכת והצגתם בפני צרכני המידע, בעוד שיטת אב-הטיפוס מיושמת באמצעות ניתוח מעמיק של כלל מערכת המידע בשיתוף צרכני המידע. בגישה ההיוריסטית ניתן להשיג תוצאות בי- ניים בתהליך התכנון, אך בשלבים המאוחרים יותר של הפרויקט עשויים לחול שיבושים בתהליכי האינטגרציה או אפילו בתכנון הקב- צים (אשר מתבצע לאחר הפקת הפלטים!). הגישה השניה היא יצירתית ביסודה, ומאפ" שרת ניתוח מעמיק ויסודי יחד עם צרכניה הפוטנציאלים של המערכת, בתהליכי חיפוש- ותהיה. במאמר זה אני מציע גישה משולבת אשר עקרונותיה: 1 תכנון וניתוח המערכת ביסודיות עם צר- כניה העתידיים בשיטת אב-הטיפוס. 2 הפקת עיבודים ממשיים מתוך אב- הטיפוס, לפני הקמת מערכת המידע. רצוי כי עיבודים אלו ייעשו על נתונים (מתומצתים), אשר יוכלו לשמש את הצרכנים הבכירים בארגון. גישה זו, אשר ניתנת לתיאור בשש 1ב כ"דריסת רגל" מטסש-186-חו-זסטת), יכולה להבטיח שיתוף פעולה ותמיכה מצד הגורמים הבבירים אשר ימהרו וינצלו את שירותיה (7). לאחר הכרת שתי טכניקות קוגניטיביות מתעוררות שתי שאלות: - האם אב-הטיפוס צריך להיות גם מחולל ושומים (חסו1השו1קק א 60 )), למערכת הו- צור הסופית? נראה כי בבואנו להציג דרישה כזו ממערכת אב-הטיפוס, אנו פוגעים באחת הגרסאות של חוק שימור האנרגיה (או הקושי). כדי שמע- רכת אב-הטיפוס תהיה גם מחולל ישומים למערכת היצור, אשר חייבת לתפקד ביעילות (במיוחד בסביבת עיבוד נתונים בתקשורת), היא עשויה לפגוע בתכונות יסודיות של מער- כת אב-הטיפוס. מערכות אלו תתבססנה על דור רביעי של שפות הפעלה ואלו לא תאפשרנז, בעתיד הנראה, יעילות רבה בהפעלתן כמערכות יצור (חסווסט0סזק). יחד עם זאת, ברור כי מערכת אב-הטיפוס צריכה להכיל מרכיבים של "מחולל ישומים", לצורך בנית אב-הטיפוס של מערכת המידע ולהפקת העיבודים בתהליך ההקמה. - האם עלינו להפעיל טכניקה זו על תכניות או על מערכות מידע שלמות? טכניקת אב-הטיפוס, או המודל, טובה ככלי ניתוח ותכנון לתכניות ולמערכות מידע גם יחד. השאלה היא מה היתרונות שיושגו בהפעלתה בכל אחד מהמקרים. במאמרו מציין זזס וטא כי ניתן לשפר את תפוקת היצור של מערכות מידע בשלושה שלבים (8). לכל אחד מהשלבים תרומה שונה לגידול בתפוקה. אם נבודר את המרכיבים הנוגעים לנושאי השימוש באב-הטיפוס יראו השלבים כך: הטווח הטווח הטווח נושא הקצר הבינוני הארוך השיטהה | נשזטוטטזופ | שקצוטוטז | שקווטוזסזץ חשוטכ | | לתוכניות | למערכת % שיפור התפוקה 0 0 | 1000 -100 גישה יעילה תהיה להתחיל להשתמש בטכני- קת אב-הטיפוס דוקא למערכות; אך בסדר גודל קטן ובינוני. בגישה זו שני יתרונות: 1. התועלת תהיה בולטת כבר בהתחלה. כי הגדלת התפוקה ניכרת יותר כאשר השי- טה מופעלת על מערכות. 2 הפעלת השיטה על מערכות קטנות ובינו- ניות תאפשר לימודה היעיל לקראת הפעלתה על מערכות מורכבות יותר: השימוש בשיטה כדי להבין את השימוש בשיטת אב-הטיפוס, נדגים בנית מערכת מלאי, תוך נצול הטכניקה בכל אחד מהשלבים הבאים: גיבוש התפישה. תכנון המערכת. התאמתה למשתמשים בכירים. תכנות והקמה. התקנה והפעלה. אחזקה והרחבות. ה כ 4[ ,ב א. גיבוש התפיסה בשלב זה נבחנות הלוגיקה והפילוסופיה | שמאחורי המערכת המתוכננת. בה יקבעו נושאים יסודיים כמו: | ו האם המערכת תהיה ריכוזית או מבוזרת. 1 2 האם תתקיים היררכיה במחסנים, או מחסן מרכזי ושלוחות. 5. שיטת הקיטלוג ומבנה המספר הקטלוגי (האם סיפרור שוטף וסיווג חיצוני, או מבנה מספר קטלוגי עם ספרות משמעות- יות). | אם נפעיל את טכניקת אב-הטיפוס עבור | הנושא השלישי, הרי שנבנה מספר דוגמאות | לפריטים במערכת זו, ונבחן את התאמתה | באמצעות הפקת דו"חות ושאילתות, כמו: | - קטלוגים. | - דו"ח מלאי במחסנים (שיועבר לעיונם של המחסנאים אשר ישתמשו בו בעתיד). - שאילתות להצגה בפני מעתדים, לבדיקת גמישות הקיטלוג לצרכיהם. ב. תכנון המערכת בשלב זה נבצע תכנון כללי ומפורט, בו ידונו נושאים כמו: 1. תכולת הקבצים. מבנה הקבצים. סדרי מיון, היררכיה או מטלולי גישה. תכנון טפסים או מסכים. ₪ ₪ = ש מבנה הפלטים (דו"חות, טבלאות, שאיל- | תות). / זרימת המידע והאחראים על הזרמתו. תקשורת ועיבודי "זמן אמיתי" (מה יעשה | 6 רמה טחו.1-חכ)). ! 4 5 בדי לבדוק כיצד יעזור אב-הטיפוס בתכנון תכולת ומבנה הקבצים היה רצוי שהמערכת תתמוך במאגרי נתונים טבלאיים (1גחסווג61). מאגרי נתונים כאלה מאפשרים -₪808 ה מוחלט, ובכך נהיה חופשיים ממגבלות בתכנון תכולת הנתונים. נוסיף ונגרע נתונים כפי שיידרש, ונגלה גם כפילויות מיותרות, תוך שימוש בטכניקות הנורמליזציה במאגרי נתונים טבלאיים. נוכל לגלות נתונים קטלוגיים מובהקים לצד נתונים הנוגעים למחסנים בלבד ובכך לפשט אחר-כך את מבנה הקבצים. לאחר שקבענו את תכולת הנתונים וקיבוצם הלוגי (אשר אחר-כך יהפכו לנגררות, סגמ- | נטים, קבוצות נשנות וכו', בהתאם למאגרי | הנתונים שייבחרו לישום המערכת), נאתר את המסלולים או שדות המיון הנפוצים (0%!א 68 עץן!זחטטף6זת). האיתור יתבצע עליידי בדיקת תכניות עדכון, עיבוד, דו"חות ושאיל" תות וניתוח המסלולים בהם השתמשו יותר מבאחרים. במקרים של מסלולים שקולים יגיע אולי המת" כנן למסקנה כי כדאי לבנות קבצים הופכיים (66טחטשח1), במקרה שלנו ניהול מלאי לפי פריט ולפי מחסן גם יחד. באמצעות אב-הטיפוס נגלה גם את הצורך והבדאיות באחזקת נתונים נגזרים (6%6), במו מחיר ממוצע נע, צריכה ממוצעת, סה"כ ערך מלאי ועוד. ג. התאמת המערכת למשתמשים בכירוים 1 שלב זה חשוב במיוחד מאחר והוא עשוי | לאפשר לנו להפעיל את טכניקת "דריסת- הרגל" (ז186-600-חו-00%ת), שתאפשר הפקת עיבודים אמיתיים לדרגים בכירים. בשלב זה נבחן את הנושאים הבאים: 1 איזה נתונים מתוך הקיימים חשובים למקבלי ההחלטות ובאיזה מבנה? 2. אוזה נתונים חסרים, כיצד ניתן להזינם למערכת ועל-ידי מיל 3 איזה חתכים יידרשו על ידי מקבלי ההחל" טות? 1 4 איזה עיבודים מיוחדים (גרפים, סטטיסטי- קה, ניתוח השערות, אופטימיזציה)? נושאים הניתנים ליישום מיידי עבור מקבלי ההחלטות, יכולים להיות: -- ניהול הזמנות ל-50 פריטים קריטיים (היק" רים ביותר, לדוגמה). - הזנת נתונים כספיים מתומצתים של שנים אחרונות וניתוחם: % בהצגה גרפית. > תיאור הגידול. % ניתוח פיננסי (השפעת אינפלציה, גידול נומינלי). - מיכון פריטים שביבוא בלבד (וניתוח לפי מטבעות). -- תכנון מבנה מחסנים וארגון איתור הפרי- ד. תכנות והקמה כאן כדאי להשתמש באב-הטיפוס עבור תכ" ניות מורכבות. במיוחד, ולאתר מבנה לוגי מתאים של התכניות שתכתבנה אחר-כך. במערכת. המלאי כדאי לנו להסתייע באב" טיפוס לתכניות הבאות: - תכניות העיתוד. - תכניות איתור ציוד במחסנים. - תכניות אספקה אוטומטית. ה. הקמה והפעלה בשלב זה תשמש מערכת אב-הטיפוס בשלבי ההדרכה המוקהמים. ניתן גם להיעזר בהצגת המערכת לקראת ההפעלה בפני המחסנאים, פקידי הרכש ואפילו לתרגל את מפעילי המסו- פים. בתהליך זה ילמדו הלקוחות לקרוא ולהבין דו"חות שגויים, והודעות שתופענה על גבי המסופים. ו. אחזקה והוספות כל הדברים שנאמרו בהקשר לפיתוח תכניות, להפעלה ולהתקנה ישימים גם לגבי האחזקה השוטפת והרחבת המערכת לאחר הפעלתה. חשוב לציין כי מערכות מידע אשר פותחו בטכניקת אב-הטיפוס, תהיינה באיכות גבוהה ותדרושנה פחות בח-אדם לאחזקתץ השוטפת. סיכום המחקר והפיתוח בתחום הנדסת התוכנה, כפי שהם נראים היום לכותב המאמר, יהוו רק פיתרון חלקי אשר יקהה במקצת את בעית "משבר התוכנה". בדי לתת פתרון, אשר יהלום את היקף המש- בר, עלינו לפעול באמצעות טכניקות המשל- בות אמצעים בשלושה מישורים: א. שיפור איכות מוצרי התוכנה. ב. שיפור תפוקת יצרני התוכנה. ג. שיתוף המשתמשים בכל ההרגות בתכנון ובפיתוח מערכות המירע. טכניקת אב-הטיפוס יכולה לתרום בצורה ניכרת לכל אחד מהמישורים הנזכרים. בדי שניתן יהיה להשתמש במערכות תוכנה לביצוע אב-טיפוס עליהן לקיים את התכונות הבסיסיות הבאות: א. שפת תכנות בעלת תפוקה גבוהה (דור שלישי או רביעי בשפות התכנות). ב המערכת תכלול תכונות של מחולל ישו- מים (ז026061410) חסוו68ו[קק ), ג. | המערכת תתבסס על בסיס נתונים טבלאי (12818-3856 [8חסו1ה1361), ד. המערכת תופעל באופן אינטראקטיבי. ה המערכת תכיל מרכיבים בסיסיים המקוב- לים במערכות מידע מודרניות. ו המערכת תכיל מרכיבים של מערכות תומכות החלטה. אם נאמץ את תחזיותיהם של |00886ו561 0080 או זז ח6א, בדבר השיפור בתפוקה בהקמת מערכות מידע בשיטת אב-הטיפוס (1, 8), הרי אנו צפויים לשיפור הנע בשיעורים של 0% שיפור בשיעור כזה מצדיק בהחלט החלטה "לקפוץ למים" ולהשתמש בבניית אבות-טיפוס להקמת מערכות מידע. ספרות 1 6זטוט= ]0 0ז518008 6טד 5810 |החסווג|טת 6 סאתטוטוקוחס6) שטחטאג|3 תגלפ - (1982 צְג1א 2 הטוצט2] 10 [04ו618 חסוזסהזטות] ק-1056 .6 6 סע טק ות ס6)) - 100088 (1882 |וזכן / 3. -5060/808 וחהזקסז] הו פחו8 0%ה1 צֶ0טו5 .6 6סאז טוק רתס ) זווקה א [3ק0 0 - פחסוו . (1982 !וזכ / 4. הנדסת תוכנה - "מה ולמה" - ד"ר דוד קלינסקי, מחשבים, גליון 12 (1981). 5. טחסז/ 70061 זטותותהזקס] זסוהטזכ) טק ו 0)) 1.0156 .כ] 0108 - פטסס (1982 [וזס 4 .26 |)|זסצו 6 -010ז ]0 1160718110 :)הטוקס|טטטכ] 08ח510ע5 -ז6 טכ וחס)) טחסמזט/\ .6 פטחה1 -- פחוקצו (1982 |וזק/ .26 !סא 7 ותהו!]%1 -- פזטפ ל 01 טהו600: 56 שז) טמ" -וחה1ה2]) זטטטז 0 .11 הוהו||ו\ ,|וסחחץ8 .5 (1982 הסזו:]/ . חסו! 8 חט]א טפוא 806ט!]סזק-]|50 זס] וט הסוה 6סאט)טקותטי0) 6 ה6א - .00 (1982 |וזק 9% בנית אבדטיפוס (טקץוסוטזק) למערכות מידע - צבי טל, מידעון, גליון 12-13, דצמ. 81 - פבר. 82. שי > אם לא התקשרת ליעל עד עכשי - ההפסד כולו שלך. בתי חוליסם מעבדות רפואקות מרפאות בת מרקחת מערכות זמן מערכות בנקאיות חברות ביטוח מערכות פיננסיות חישו פיננסי לופסטיקה- מלאי ורכש ניהול *צור מכירות מערכות עסקיות הנה'ח חקרי ישימות מתוח מערכות תכנון, פתוח מוצרי תכנה מחוללי *שומים 0/0 | "300% ו ) אם במשרדך משתמשים בדיסקטים מגירת אחסון טלסקופית אתה הדאי מודע לצורך להגן עליהם. | > המגירה נפתחת יותר ממלוא ן מפני נזקי האבק. אולם, האם חשבת אורכה עובדה המאפשרת גישה על מגירת הדיסקטים כפריט ריהוט נוחה לכל דיסקט. | האמור להשתלב במראה הכללי של | > המגירה בנויה מחומרים מונעי המשרד שלך? האם כל קופסא חשמל סטטי להגנה מירבית על תתאים? הדיסקט. היחידה הינה מודולרית. יחידות 8 ב.א. (ויזנר)גאה להציג שני ו / נוספות ניתן לחבר לרוחב ולגובה אמצעי אחסון דיסקטים מעוצבים 0 באמצעות אטבי חיבור מיוחדים להפליא המהווים בנוסף ליעילותם ל תשלום נוסף הרבה גם פריטי ריהוט מרשימים ו ביופיים!. קופסת אחסון שקופה = אופצית נעילה. . / = מכסה שקוף מרהיב עין המונע > תכולה עד 100 ₪0 | היווצרות חשמל סטטי. דיסקטים בגדלים | = חלוקה פנימית ע"י חוצצים ללא "5 |-"8. [ | תשלום נוסף. | ּ ו = המכסה ניתן להסרה קלה. ערז | כדילהנות מן הקופסאות | המאפטרת נוחות וחסכון מירבי האלגנטיותעול פ.ב.א. ןיזנרי / בשטח. צרצל עכעויו - | ₪ ניתן לרכישה בגדלים "5% ו-"8 יר 03-70214 | ל-40 או 80 דיסקטים. | שש מ (משאפסועש) 6 | כב אונויר) בט"ם אמצעים ועויטות תיוק מנקנ וגניזה. פבא 065 | סוד עוצמת החישוב האדירה של | סיביות הכולל 4 ב... ]ספש-זו!!טוח ודו5/516 ססספ :1 מחשב" טפקוו טמון בשבב בן 32 = 0 טרנזיסטורים. האס שאלת את עצמך, מה הופך את מחשבי משפחת ₪9000, ליותר גמישים, ולבעלי עוצמה השווה לזו של מחשביס היקריס מהס פי ארבענו... אין ספק, שבב המחשב שב-₪09000 בן 32 סיביות הכולל 450,000 טרנזיסטוריס על שטח של רבע אינטש מרובע, איפשר זווד מחשב רב עוצמה ביחידה קומפקטית ביותר. ככל שתבחר, אס זה מחשב כתחנת עבודה שולחנית, או מחשב המותקן במסד או במינימסד, בכל מקרה תקבל מערכת השווה בעוצמתה למחשב מרכזי. יתר על כן, בכל אחת מהתצורות הנ"ל באפשרותך לכלול יחידת עבוד מרכזית אחת, שתייס או שלוש, ובכך להכפיל ולשלש את כח העיבוד מבלי לשנות דבר בגודל הזיווד או התוכנה. 2 סיביות לישומים רבי עוצמה למשפחת 489000 מסלולי נתוניס (8ח|08 0818) פנימיים וחיצונייס של 32 סיביות, מתמטיקה של 32 ו-64 סיביות (פורמט וחוסק חַחווסו= -- םסםו) וכושר מעינת זכרון (פַח/689ז00) בפועל של עד 08 אין ספק המערכת מהירה ביותר, ביכולתה לטפל במליון פקודות לשניה ועס שעון של 18 מה" אפשר לבצע מיקרו פקודה של 55 ננושניות; גס קצב הקלט/פלט מגיע ל-8וא6 לשניה לכל יציאת קלט/פלט וזמן מחזור הזכרון המהיר כברק הוא 110 ננושניות. לכל מערכת נפת זכרון רב של 2.58 זכרון ראשי, כונן אופציונאלי של פואס1 מסוג וינצ'סטר וכן כונן תקליטיס גמיש, המורכביס אינטגרלית בתחנת העבודה. ייעוץ שירות ושיווק: כדי לאפשר פעולה רציפה, בכל כרטיס זכרון, קייס שבב בקרת זכרון המבטיח איתור ותיקון תקלות, מיפוי זכרון, "וריפוי" התופעה. יעילות המיקרו מעבד הוגברה ע"י כך שרביס מתפקידיו הרגיליס הוטלו על בקרי הקלט/פלט, וכדי להגביר עוד יותר את מהירותו ניתן לכל דגס מדגמי 0 רוחב סרט של 88א36 לשניה המאפשר לתמוך בשלוש יחידות עיבוד מרכזיות ובשלושה בקרי קלט/פלט. לתכונות אלו השפעה עצומה על כח החישוב של 9000ק34. מבחו מערכות הפעלה על שלושת דגמי משפחת 39000 ניתן להריץ את מערכת ההפעלה אט-פה שהיא גירסה משופרת של מערכת ההפעלה הפופולארית *אואט. המערכת תומכת בשפות ,548041 סה 7 זה 0 ושפת 6, ומאפשרת לך לנצל תוכניות ואמצעיס רבים שכבר נמצאיס בשוק. בנוסף לכך ניתן לבצע תחת מערכת הפעלה אט-םח גרפיקה תלת ממדית, טיפול בזכרון וירטואלי, נהחול בסיסי נתוניס 65א/או, ועבודה ברשתות תקשורת נתוניסם. כדי להפחית משמעותית את הוצאות פיתוח התוכנה שלך, הרכבנו עבורך ספרית תוכנות מיצורס של בתי תוכנה עצמאיים וכך פיתחנו חבילות תוכנה מ*וחדות לתיכנון הנדסי. תחנת העבודה המשולבת ₪59000 תומכת גס בשפת 0ו848 של פה המאפשרת בין השאר גרפיקה תלת אא בזונוורולה יעוראול בעמז משרד ראשי רח קהמינצקי 16. תל'אביב טל 01-318973 ריצת התוכנית נותנת את כל היתרונות והנוחיות של זפופזקזפוחו עס מהירות של מהדר (זפווקוחסס). קלות שילוב ברשת גס דגמי 09000 הפועליס כיחידה עצמאית (8חסו0-4ח8ו5) ניתניס לשלוב ברשת תחנות עבודה, ויכוליסם לתמוך במספר אופציות לחיבור ברשת תקשורת נתוניס כולל *זזפאמפחזט. בסוף שנת 3 תתמוך המערכת גס ברשתות המבוססות על תקן תעשיתי 5-802ששו להגברת היעילות ניתן לשלב את, מערכות ₪59000 במערך אקוא של חברת יולט פקרד, אשר מאפשר השתלבות עס מגוון רחב של מחשבים וציוד היקפי. התאמה לצרכים הטכניים והשיווקיים עס מבחר המחשבים, הציוד ההקפי והמכשיריס מתוצרת יולט-פקרד, לא תתקשה לבנות את המערכת הספציפית שלה אתה זקוק ולא רק זאת, ברגע שהמערכת תיפעל, היא תמשיך ותפעל ללא שוס בעיות ואס תיתקל אי פעס בבעיה, אנחנו ביולט פקרד נדאג לך באופן אישי, לא פלא היא שנבחרנו בשנתייס האחרונות לטוביס ביותר בטיב השרות. כדאי להיווכח במהפכניות שבמחשב 2 הסיביות החדש שלמז התקשר למשרד יולט פקרד בחברת מוטורולה ישראל, ומומחי המחשביס שלנו ישמחו להדגיס אותו בפניך. אואע -- הוא סמל מטחר' ש לפפוזסוגזסטג. וו6ם ממדית. יכולת ההידור (פַחוווקוחסס) בצמ זפאהפחמדם -- הוא סמל מסחרי של חסווגזסקזסס פסזסא בלשה עדנ חן" 7 ימלי בשיטת 1.1א. על פי כ הבסיס מ-חז וקטורים 1א, כאשר מו הוא מספר דךך₪ש= קמייצגים ‏ 99% מאנרגית כסמהב>6רבס 7 | + אלבהטרון גאה להכריז על פתיח הדִיסְקָטְמְרְקָט הראשון בישראל ו מה במלאיל מ-18א5 עד - 18 160 (8םד5מ63א1/) כל הדיסקים, מכלסוג, צבע ומין. השבוע ובכל שבוע מימות מאיזה חברות? השנה, אנשי השרות המעולה טובי החברות בעולם הפקידו שלאלבהטרון יסירו ממך כל את הסוכנות שלהם בישראל בדיסקטמרקט של אלבהטרון. דאגה. אנחנו לא שוכחים לעולם כי דיסק מרוצה אחד הוא סימן וסוט 5 ו לדיסקים נוספים. סאד )סה זס8 0 ווס6 * 708 וא מהיש עוד? > בונני סרטים לגיבוי מתוצרת - 011% - ארה"ב. > מתאמים לכל סוגי המחשבים, וחז אם אתה חושב על - דיסקים - אל תרפה מן החוגה עד שתשיג את מיכאל קורב אי זסוסו/ /6ו6חוס5 א5ו0 חסחו-ו//5 בורנשטיי / 2 ב > 0ות, / 4 מ. מרקוס, ד"ר ד. מיטווך, פרופי ג. ענבר , הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, חיפה אותות אלקטרוקרדיוגרפים באמצעות פירוק אורטוגונלי מחשבים בשרות הרפואה. ררה 0/0 מטרת העבודה היתה לפתח שיטה ממוחשבת לעיבוד אותות אלקטרוקרדיוגרפים, שתאפשר סיווג האותות, דחיסתם האופטימלית ושחזור יעיל של האותות. כל זאת תוך כדי נסיון לשמש, ככל האפשר, כלי עזר וסיוע לרופא ולא לשנות מהרגליו, דרכי עבודתו וסביבתו. הרבה מאמצים הושקעו ומושקעים כיום בפי- תוח מערכות לאבחון אוטומטי באותות א.ק.ג., במגמה להקל מהעומס על הרופאים, לשחררם לטיפולים רפואיים מסובכים יותר ובזאת לשפר את השירות הרפואי. הצדקות כלכליות, בצד הדגשת השירות הטוב והיעיל יותר לפרט, מוצגים במאמרו של ₪410 (2) ומצדיקים את המשאבים הרבים המושקעים בה. סיבות אלה ונוספות גרמו למספר רב של עבודות ומחקרים בנושא, החל בעבודתו החלוצית של זטטזטיוקוי] בשנת 1961 (3), בה נעשה הבדל ממוחשב בין תרשים א.ק.ג. נורמ- לי לפתילוגי, דרך תכונות מחוכמות יותר כמו של אשזטסו 6 . אוזו\ רהזטהח0ג] (4), שבסופו של דבר אומצה ע"י חברת י.ב.מ. ופותחה למוצר מסחרי (א588 1א1!3. גם בארץ מופעלת שיטתו של זטחווטג! במכון מור (5). גישה דומה איפיינה את כל העבודות שהוזכרו - גישת "הפרמטרים". בשיטה זו מזוהים ברישום הא.ק.ג. הגלים השונים (הגלים .5.8.0 1171), ונמדדים פרמטרים שונים לגלים, אלה, כמו אמפליטודות, שיפועים, משך זמן של סגמנטים וכו'. על גלים אלה בוצעו אלפי מדידות, מהם הופקו פרמטרים רבים שהושוו למדדים סטטיסטיים מקובלים על פי הספרות הרפואית. שיטה זו, נוסף להיותה מאר יקרה בזמן מחשב ובזבזנית בזכרון מחשב, מתבססת לחלוטין על ההסכמה בין הרופאים ועל הספ- רות המוסכמת. מאמרים רבים פורסמו בנושא אי ההסכמה בין הרופאים. בעיות אלו מכרסמות בבסיס שיטה זו, כמו הבעיות הטכניות, בזבוז משאבי המח- שב וחוסר יכולת של העברה יעילה של נתונים ממקום אחד למשנהו. עם בעיות אלה ניסה מחקרנו להתמודד. עצם הפניה לכיוון הפירוקים האורטוגונלים איפשר יכולת דחיסת נתונים יעילה ולמעשה יכולת העברתם היעילה ממקום אחד למשנהו. הפניה לכיוון הפירוקים האורטוגונלים בנושא אותות א.ק.ג. החלה כבר ב-1973 ע"י שחוו1א( )7‏ | | הנלקחים במכון עצמו, רישומי האוכלוסיה אשר הישווה את יעילותם של פירוקים אורטוגנליים שונים לגבי אות הא.ק.ג. פירוק שצטט.1 משמטתזו:א הוכח כיעיל ביותר לאות א.ק.ג. יכולת הדחיסה האופטימלית שלו הוכחה כבר ע"י טיואחוווגא (1) ב19657, עבודה מתקדמת יותר בנושא עשה מוגחוחיזו11 (8). העבודה המוצגת להלן מבוססת על זיהוי אותות א.ק.ג. על פי 12 החיבורים, כאשר לכל חיבור בסיס אורטוגונלי נפרד. הדגשה רבה הושמה בעבודה זו לכיוונים הסטטיסטים של יצירת הבסיסים ושל שיטות הזיהוי, נושא שהוזנח בעבודות קודמות. היחוד בגישה זו, לבד מיכולת דחיסת הנתונים האופטימלית, שאינה מתבססת על מדדים סטטיסטיים של הגלים השונים. שיטה זו אינה תלויה בזמן, פתוחה לגילויים חדשים, לשיטות אבחנה חדשות שתפותחנה ע"י רופאים, להסכמות חדשות ביניהם ומעבר לכך - חס- כנית בזמן מחשב. איפיון האותות נעשה תוך לימוד נתוני האוכלוסיה עצמה - אוכלוסית האותות הנורמלים או הפתלוגיים. דבר זה מאפשר אבחנה בין האותות השונים, תוך לימוד מנתוני האוכלוסיה עצמה, במסגרות של אמצעי מחשב מוגבלים ובהתאם לשיטות העבודה של הרופאים כיום. תיאור השיטה ותוצאות אותות א.ק.ג. נדגמו מתוך שתי אוכלוסיות במחלקה הקרדיולוגית בבית החולים רמב"ם בחיפה ומדגם נוסף ממכון מור בת"א. המדגמים בבית החולים רמב"ם כללו אוכלו- סית אותות נורמליים (תקינים) ואוכלוסית אותות פתלוגיים, בעלי אוטם סרעפתי חריף הסוושו:]ח 1‏ ]וז שסצ1א 16 מוטוזקווכ. טוטט. הקושי העיקרי בבחירת המדגם הינו זיהוי אוכלוסיה שתהא הומוגנית מבחינת האבחנה ושתהווה יצוג מאפיין מבחינה סטטיסטית לאוכלוסיה הקיימת. הקפדה זו יצרה אוכלו- סית דגימה שכללה יצוג של צירי הלב השונים מ-"ס עד 90%, וריאציה של אנשים בעלי מבנה פיזי שונה ותחום של קצבי לב, 50--סס1 פעי- מות בדקה. לא נלקחו רישומים של קצבי לב חריגים. האוכלוסיה השניה הוקלטה במכון מור בת"א וכללה את כל רישומי הא.ק.ג. הנבדקת במרפאת הרואה ברמת גן ואוכלוטיה הנבדקת במרפאת רוטשילד בפ"ת. מדגם זה רחב מאד וכולל שונות גבוהה מהשונות הקיי- מת באוכלוסיה. האותות נלקחו ע"י מכשיר רישום א.ק.ג. סטנדרטי 1510 ק1!, במקביל לרישום הניר הוקלטו האותות על ידי טייפ קסטות מסוג 156 האותות האנלוגיים הועברו במעבדה דרך מסנן (₪06%!600) שחתך את שכיחויות האותות מעל 12 (זטז!ו] אה ש1.0) לא היה כל חיתוך של השכיחויות הנמוכות, כל חיתוך כזה גרם לעיוות האותות, ומטרתנו היתה לשמר את הנתונים בצורה פשטנית ובצורתם המקורית ככל האפשר. האותות נדגמו וסופררו ע"י מהפך אנלוגי ספרתי בקצב 250 דגימות בשניה, בעזרת מחשב 2 א מכל אות מסופרר נלקחו 150 נקודות דגימה, לאחר שגל ה-8 זוהה, וכללו את האות מגל ץ עד גיל 1. וקטורי האותות מורכזו לממוצע אפס ונורמלו (נרמול לאנר- גיה 1), כדי שתהא תרומה שווה לשונות ע"י כל אות (וקטור): .-< = 1( כאשר ןא הוקטור הממורכז. וקטורים אלה, כל אחר באורך 150 נקודות, שימשו כקלט לאלגוריתם של ה-1.1א לצורך בנית הבסיסים האורטוגונליים. כל בסיס מכיל את הוקטורים העצמאיים הפורשים את מרחב האותות, בו נמצא ןא.₪1 הוא הוקטור העצמי ה-1 של מטריצה בגודל (150%150). בשיטה זו נוצרה קבוצה של 12 בסיסים לכל אוכלוסיה, 12 בסיסים לאוכלוסיה הנורמלית, בסיס לכל חיבור ו127 בסיסים לאוכלוסיה הפתולוגית. מאחר והמטרה שהוגדרה היתה חיפוש אחר שיטה מתימטית שתאפשר דחיסת נתוני הא.ק.ג., ופירושה המעשי הצגת הסינגל ע"י קבוצה של מקמים בלבד, קטנה מ1507, נבחר קריטריון השגיאה של מינימום רבועים פחו- תים, שהוכח כאופטימלי בשיטת 1.1א. על פי קריטריון זה הורכב הבסיס מ-מו וקטורים עצמיים 150= א .א>1א, כאשר וו הוא מספר הערכים העצמיים המייצגים 99% מאנרגית 17 בכל ח דש מתחברים למטלה : : : דגימה בין האוכלוסיות. 0 (95% מאנרגית הסינגל), ושאר הוקטורים סלוואואהסוא - האות המקורי מנורמל תוצאות אלה ראויות לציון מיוחד. היות וכבר : יב מסופים ומדפ ₪ ות לציור 5 ה ל העצמיים מייצגים בעיקר רעשים של הרשת | לאנרגיה. צויין שהשונות במדגם היתה גבוהה ובקבו- ור תן ואחרים. 60 - האות המשוחזר צות המרגם נכללו נדגמים בעלי צירי לב לרוגמה: בחיבור חזי 2ש, הערך העצמי הרא" | בעזרת הוקטורים העצמיים ומקהמי הפרישה. שונים. צירים אלה גורמים לפרישת תחום רחב שון 0.9059, הערך העצמי השני מהווה | ראה (). [ / ו הפתרון המלא לתקשורת מקומית בסיבים אופטיים או כבלי קואקס, כולל פריסה, התקנה ושרות סורין שוורץ במפעל | 04-536217 תל-אביב 1 ירושלים 2003 באר-שבע 2 = 1 = ו ." : ו וי | ּ . " . 008 | ו 8 בו 3 | | 5 בו 5 ן / קנה כחול לבן קנה | הסינגל. בחירת הערכים העצמיים על פי סדר יורד. התוצאות הראו שאנו זקוקים ל-4 או ל-5 וקטורים עצמיים ליצג דיוק שחזור של 95% 8, במקרה זה אנו זקוקים ל-6 ערכים עצמיים כדי לייצג 99% מיכולת שחזור. תוצאות מפתיעות אלה הביאו למספר מקדמי פרישה נמוך מאד. מקדמי הפרישה חושבו ע"י הטלה אלגברית: רה הדטרמיניסטי. ע"י שימוש במקדמי פרישה אלה ניתן לשחזר את הסיגנל המקורי - ₪, = )3( באשר >א....1=ן ו-ן₪ הסיגנל המשוחזר ע"י וו מקדמים. 1 חיבורים של אותות א.ק.ג. נורמליים. תוצאת הפירוק, הוקטורים העצמיים ויכולת השחזור מובאים בתרשים ו, כאשר האותות - 4 - ו 2 ו 5 2 == = ו אל מוצגים בצורה הבאה: א - האות המקורי בעל 150 נקודות 5 א 1 - הוקטור העצמי הרא- שון של הבסיס. תשומת לב מיוחדת חייבת להינתן לעובדה שכל | הפרמטרים | הדרושים | לאבחון (דיאגנוסטיקה) נשמרים ומוצגים בסיגנל שו על הבסיסים הנורמליים. תוצאות אלה, כפי שמוצגות בטבלה 1, מראות על יכולת הפרדה גסה כבר בנקודה זו. חשוב להדגיש שכבר בהסתכלות על מקדם הפרישה הראשון אפשר להפריד בין האוכלוסיות. חזרנו על תהליך זה גם לגבי האוכלוסיה הפתולוגית, היטלנו את קבוצת האותות הפתולוגיים על הבסיסים הפתלוגיים, ואת האותות הנורמליים על הבסיסים הפתולוגיים ושוב נפרשו תחומים נפרדים. ראה טבלה 2. בי | ו מאד של האות ומקשים מאד על הפרדה בין קבוצות. השפעת הצירים השונים ניכרת בתוצאות, אם כי ניתן היה עדיין לעשות הפרדה בין הקבוצות. לצורך סיווג מדויק יותר של האותות פנינו לכמה שיטות סטטיסטיות בסיסיות. המטרה היתה לפתח יכולת שיוך של אות לא מאובחן לאחת הקבוצות, קבוצת 8% = 5 2 (2 (%/ = 6 המשוחזר וכאשר הוכח שלגבי ה-1א1 שגיאת ‏ | הנורמליים או 0 0 הבסיסים ושיוכו בהתאם למבחנים סטטיסט- באשר וו.....1=: מספר הוקטורים העצמיים | השחזור מינימלית במובן רבועים פחותים. ב הל שלם לאחר שהוכחה יכולת הדחיסה והשחזור, ּ - 0 : ב 0 . . . 2 פנינו לאבחון ולסיווג. במטרה לנסות להפריד ‏ || נבדקר כמה שיטות אבחמה דטרמימסטיות 8 =ן מספר החזרות, הוקטורים בגודל 150 שמ - באמצעים גסים בדקנו את תחום פרישת ה : 6 ְ כמו מרחק אוקלידי: (א וקטור בעל 150 אלמנטים. ו ו מ 8 2 . א.ק.ג. הנורמליי גל 12 הבסי- מ : מ מטריצה בגודל (1א150). ה ל ה (64) "'[(א--א), 5] = (,א. א)נם בי הח 1 0 נקבל מקדמי הטלה בתחום 156/51 - מקסר | | מה ו 2 כ ה בו לסל של -- מום ההתאמה תתקבל כאשר |=ון), רק במק- ותחום שפרשו האותות הפתולוגיים שנפר כאשר )= א ומרחק בערך מוחלט - 66| עזור): (5) א- 37 = (6, 0% בשיוך על פי מרחק מינימלי מחשבים את המרחק בין האוביקט, שלא ידועה קבוצת שיוכו, אל המיצג (75צ40.1021?) של כל קבוצה. משייכים את האוביקט אל הקבוצה הקרובה ביותר. ז"א שייך לקבוצה [< ;: [2]>וכ1 במקרה שלנו, כל אוביקט, אות א.ק.ג., לא מסווג יוטל על הבסיס. מרחק הוקטור מהמרחב הפרוש מיוצג ע"י ההבדל בין מקדמי -- מ תוצאות אלה הראו שוב כי כבר ע"י מקדם. פרישה ראשון בכלי סטטיסטי גס ניתן להפריד. - 1 |] 1 פיברוניקס - איזור תעשיה מ.ת.מ. חיפה 31905 ב תוצרת ישראל 1 - 2 .% % תמונה מס' 1 - 12 חבורים של אותות א.ק.ג. נורמללם. 39 ו וגם ]ו פועלים בו זמנית? שמר מחשבים מכריזה על: 1 במחיר של החל מ-510,900 פו"ב, אתה זוכה באפשרויות כמעט בלתי מוגבלות: > מחשב 501.11 תחת מערכת הפעלה 5178/8א עם 4 מסופים ועוד 4 תחנות עיבוד תמלילים ב-1א/62 כל אחד על מעבד שלו. כל עמדת עיבוד תמלילים נהנית מזמן תגובה מיידי. = מחשב רב-מסופים לפתוח תוכנה ב-6/1. > מחשב המשמש מרכז למערכת מבוזרת כאשר כרטיסי ה-02/%1 מוקדשים לתקשורת עם מחשבים. > מערכת פתוח תוכנה עבור מיקרו-פרוססורים וישומים של זמן אמיתי. 1 מכיל מעבד 21/05 1.51-11/23 מתוצרת דיגיטל, עד 18א4 זיכרון, דיסק מהיר בקיבולת גדולה. עובד תחת מערכות הפעלה ידועות: ,אזאש ,1-11 ,5175/85 5 ובו זמנית הרצת ]א/02. 1 מכיל מעבד 8 280 בהפעלה מהירה עם - 8א 64 זיכרון המאפשר הרצת 1א/62 בזמן הפעלתו הרגילה של המחשב. ב-11-.11,1.51-11,501-שפע, ניתן להפעיל 62/1 מכל עמדה ללא מעמסה נוספח .ה6ז1650 0121141 )0 אה וח306) 156700ק0ז 8 5 00/81 סז זי 60 )ה6וחכ!טף6 0121031 ]0 17206175 60זס50וק6ת סזב,11- את ,1 1-א ,₪5775/8 ,181-111 9%. ור אקשקיסן 0 אס 50 ו5שא9₪ )56 90925 רח' הזיתים 12 ר"ג 758406, ו72060. 1 4 ההטלה ה7ן6 לבין הערכים העצמיים המתאימים לוקטורי הסביב. מידת המרחק קובעת שיוך לקבוצה ואנו מדדנו את המרחק בין מקדם ההטלה הראשון לבין הערך העצמי הראשון. שיטות האבחנה הסטטיסטיות שנבדקו היו מבחן הנראות המקסימלית לתצפית אחת (ד.1וא): (6) ה (א0ו כאשר (א):] היא פונקצית הצפיפות בנקודה א. ההנחה היתה שהתפלגות מקדם ההטלה הראשון מפולג נורמלית כאשר הפרמטרים מחושבים ע"י: מתוך כך, (א).₪ היא פונקצית צפיפות של רישו זי א.ק.ג. נורמליים והוגדרה ע"י התפל- גות נווזמלית עם ממוצע וסטית תקן שהופקו מתוצאות הטלת הרישומים הנורמליים על בסיס ו זנורמליים. (א);! - פונקצית צפיפות של רישומי א.ק.ג. פתולוגיים והוגדרה ע"י התפל- גות נורמלית עם ממוצע וסטית תקן שהופקו מתוצאות הטלת הרישומים הפתולוגיים. 5 8 | 05 2 2.5 3 | 0.2 0-58 | 9 9 0.09 | 7 | 86 6 | 0.5 | 1-6 0-0 | 14 | 520 5 | 0.00 6 0.07 | 3 | 2 1 | 0.06 0.0691 | | טבלה 1: התוצאות פרישת מקדם הטלה רא- שון של אותות א.ק.ג. על הבסיסים הנורמלים. האבחנה נעשתה על פי ערך הפונקציה הגבוה יותר בנקודה נבדקת, כאשר הנקודה היא מקדם ההטלה הראשון של האות על הבסיס, מבחן סטטיסטי נוסף, בו השתמשנו לצורך הפרדה בין האותות, הוא ה-088קקם" לאס)אשת 8 ה 2 = (א)₪8 כו ה מבחן זה מודד את המרחקים. ביחידות שטח בין נקודה א לבין ממוצע ההתפלגות הנורמ- לית. המרחק הנמדר מועבר לתחום (1, 1-), באמצעות מבחנים אלה ניסינו לסווג קבוצות אותות א.ק.ג. לא מאובחנים לקבוצת הנורמל- יים או הפתולוגיים. האותות הלא מאובחנים הוטלו על הבסיסים הפתולוגיים והבסיסים הנורמליים, והשיוך לבסיס מסוים נעשה בעזרת המבחנים שהוזב- רו, על פי מקדם ההטלה הראשון בלבד. חשוב להדגיש שכל אותות הא.ק.ג. סווגו נכון, על פי אישור הרופאים, על פי מקדם ההטלה הראשון בלבד, בעזרת מבחנים סטטיסטיים בסיסיים אלה. תוצאות המבחנים השונים לגבי אות אחד מוצגות בטבלה 3. התוצאות מוצגות רק לגבי חיבור שני (2 1.6 וו) ומיצגות נאמנה את שאר החיבורים. השיוך הסופי נעשה בהתחשב בכל 12 החיבו- רים ביחס שווה. כאשר: 7 - זס] ]פט] סוזוגז שטסהו!שאו! מוטוהואפו ]א חטו!ו:2ו]וושז טס ן טבלה 2: תוצאות פרישת מקדם הטלה ראשון 5 מבחן הנראות המקסימלית לתצפית אחת, כאשר פונקצית הצפיפות נורמלית. לגבי או- תות נורמליים הממוצע וסטית התקן לקוחים מטבלה ו טורים 1, 2, לגבי האותות הפתולוג- יים, התפלגות נורמלית עם ממוצע וסטית תקן לקוחים מטבלה ו טורים 3, 4. אסוד)אטת ₪08ח₪ - מבחן סטטיסטי המבוסס על התפלגויות נורמליות עם ממוצ- עים וסטיות תקן, כפי שהוגדרו לעיל, אאמפוסטם טאזאסקומסוו - מרחק אוקלידי שנמדד בין 6 מקדמי הטלה של אותות א.ק.ג. לבין 6 ערכים עצמיים. א - .141א0א - אות נורמלד (תקין). ץ - .11101.060161/. -- אות פתולוגי. התוצאות המוצגות הן עבור חיבור שני בלבד, אך מייצגות נאמנה את שאר החיבורים, תוצ- אות אלה מסמנות בבירור אפשרות הפרדה בין אותות נורמליים לפתולוגיים בשיטות אלה ומעודרות בהחלט פיתוח שיטות אבחנה סטטיסטיות מתקדמות יותר, לשם אבחנה מדויקת. תוצאות אלה מקבלות יתר-תוקף אם נדגיש כו ההפרדה נעשתה בעזרת מקדם הטלה ראשון בלבד ובאוכלוסיה עם שונות גבוהה וכל מגוון צירי הלב. מסקנות הנושא העיקרי שמחקר זה מנסה להתמודר עמו הוא פיתוח שיטה לטיפול באותות א.ק.ג, שתאפשר סיווג נכון של האותות בצד שחזור יעיל ויכולת אחסנה דחוסה. התוצאות שקיב- לנו בהחלט מעודדות, נראה שעל ידי שימוש בשיטות אבחנה סטטיסטיות מדויקות יותר 5'בק 1תם צס [א-ת ו 1 ו | | ה | ה | תמו 6 | ןע 3 | 9 8 55 | ג 89 | כ 4 | 0.6845 17 7 | 12 0 | 43 9 | 1 1 | 5 | 13 9 | שי 7 | 9 5 4 | ג 5 | מצת 8 | 0.2667 6 | 606 | א 3 | ן" 34 | 0.7754 5 | 0.9265 | 1 052 | 2 9 5 0 | 9 | כ 04 | ,ץ 0 | 0.7408 2 8 | ,ל 4 | % 5 7 1 8 | | 3 9 0.8091 | 42 0 21 -- של אותות א.ק.ג. על הבסיסים הפתולוגיים. | לדה ו הודרהי "הימל הלחתה ו לדה קה לה והפעלתן על אוכלוסיות מדגם גדולות יותה, ניתן יהיה להשיג מטרה זו. גם מתוך תוצאות ראשוניות אלה ניתן להסיק את המסקנות הבאות: 1 יש לבנות בסיס נפרד לאוכלוסיה הנורמ- לות ובסיס נפרד לכל פתולוגיה. הוברר שהשוניות אינן שוות באוכלוסייות = הנורמלית והפתולוגית, כך שבנית בסיס אחד מהווה טעות סטטיסטית. מההיבט הרפואי - בנית בסיס אחד לנורמלים ולפתולוגים מעלימה נתונים דיאגנוסטיים חשובים. אין אורתוגונליות מלאה בין האותות ולכן עלולה אינפורמציה ללכת לאיבוד. .2‏ יש לבנות בסיסים נפרדים לכל פתולוגיה. בנית בסיס אחד לכל הפתולוגיות יוצר בסיס בעל שונות רחבה מאד שאין כל דרך להפרידו מהבסיסים הנורמליים. הסיבה לכך היא שהפתולוגיה לא מופיעה בכל החיבורים, כך שבנית בסיס אחד לכמה פתולוגיות יוצרת "ערוב" בחיבור מסוים בין רישום נורמלי לבין רישום פתולוגי ואז שביחות הסוגים תשפיע מאד. סיבה סטטיסטית לחובת ההפרדה היא השונויה ות השונות בכל פתולוגיה. 3. יש לבנות 12 בסיסים נפרדים לאוכלוסיה הנורמלית - בסיס לכל חיבור. אין לבנות בסיס אחד לכמה חיבורים. בסיס אחד לכמה חיבורים גורם לאיבוד פרמטרים דיאגנוסטיים ומקשה על האבחנה. חשוב לציין שיש פתולוגיות המתבטאות רק בחיבור אחד, על כן בנית בסיס אחד לכל החיבורים תמנע אפשרות אבחנה. בקבוצות הפתולוגיות ניתן לבנות בסיסים ופ 5673 +2 אא ססו ₪61 |מדאסשואחסת ||ואהסא 029 |60 רק לחיבורים בהם מופיעה הפתולוגיה. אין צורך לבנות 12 בסיסים לכל פתולוגיה. נקודה זו מאפשרת לחסוך במספר הבסיר סים ולא פוגעת ביכולת האבחנה. 5 ניתן לעשות אבחנה בין אוכלוסיות עפ"י מקדם הטלה אחד בלבד (מסקנה הנובעת מתוצאות הניסויים). 6 באבחנה בין נורמליים. ללא נורמליים מספיקה חריגה של חיבור אחד כדי להו- ציא את הנדגם כ"חשוד" ולהפנותו לרו- פא. זאת במטרה לאפשר שגיאות מסדר ראשון, (טאוואטק טאוו]),. אך להקטין עד אפס את השגיאה מסדר שני -גשטח שג!א!) (טצון. 7. רגישות השיטה לסינכרון האותות היא גבוהה מאד, כך שיהא צורך לשפר את הסינכרון, על כן יש לטפל בבעית הקצב ולפתע אלגוריתם של מתיחת וכיווץ הסי- גנל על פי הקצב. 8 ניתן לעבוד עם רישומים של ;66: בלי כל מסננים ו-.131. הוכח כי הרעש /11 50 של הרשת מופרד וכי ניתנת להיעשות אבחנה לסיגנלים המכילים רעש. 9. בעיה ישומית קשה מוטלת בספק - האם ניתן יהיה לבנות בסיסים לפתולוגיות הש- ונות. הבעיה - איתור אוכלוסית נדגמים הסובלים מפתולוגיה אחת בלבד. קבוצות "טהורות".. סו. התוצאות בהחלט מעודדות להמשך המחקר לפיתוח שיטות אבחנה (קלסיפיק- ציה) מדויקות יותר. לסיכום: הצלחת ישום שיטת סיווג זו, בצד היתרונות של אחסון דחוס, שחזור יעיל ומשאבי מחשב מעטים, תאפשר סיוע במחקר טבלה 3: תוצאות סיווג אות א.ק.ג. לא מאובחן בחיבור 11 5₪.]. אמתשו 4 רפואי ובהפקת איפיונים של גלי הא.ק,ג. מתוך נתוני האוכלוסיות עצמם. )א ו -הואקא5]. טטטס.]-הטתטוז הא" .8 .טהתהוה א .| -%6] [17160761160 | אופצ!ו/ ‏ 10101 מו סופ 1 ו[1ז 150 .אחז" חסוז6ו[כןק ג הו > םעטו .קת .5 .ץז טש מטוזווחזט]ח1 הט .600 טטט (000 -035 60 66)צופא/ | זט ט קת ס6יר 4.67 .שו 20 [ט/ ‏ שחו1666א זט] שהוזטאו:ט]א חסוו)שזקוטזה! 111 \ .זג 06% -011|צט11 .)ועט - אא .7 2 .פאו:]א זט אפֶצ1וו א זטוטקתוס >< .11 ה זטטזטסקוט .3 316010 = [ה6והו1 > אהוזק טוט 6610 באאטז] 6:6!6810/ .פזטוטקומט"> ו צהקוטטו זו .קק .1970 .אזסצ-אשא כ1.1] .הגוהושאו[ 50‏ 6ה 0 ]%‏ זסתמס 4 ו 610 וסט וסט]=] 01 אואטתטוכ] זטזווק תס -שזוואו שרח 126-600 0 ומווזטטזק זטזווקוחטי) | אא [ן 101 15096 ]1310166116 [106: זט1 קנח > . )טוח 300-3860 .כ .1908 .1 וטא 5 בראל, ר.ש. "שילוב מערכות פענוח אוטומטי אק"ג בשרותי הרפואה האמבולטו- רים בארץ". הרפואה, כרך צ"ד, חוב' ה-ו, עמ" 90 מרס 1978. -אט6 וז הה010ו ]1 [ומסטטוןוזכ)י" < .שמזוזא .60 כ 2147 שוקו קטו ו 6סזוסט| ]0 שחוא 51016 אופחוא] .1973 . הסוזו:דוטאאו|) זהטוטו]]= זט] א106ט1א" ‏ ./ בחהותהטאזון] - 7 הווטוא 1 הסווט וו 4060 . הוטואפטזכ וט 6 -₪1% .1.12 אוחוגזטטו[ז6סווטט|=] טסקוווטוכן ]סט מ0]|ט1א- טוטטהזג > 1978 שר ו || ו יאלפא מסופים ומדפסות געי: הספק הגדול בישראל לצווד היקפי 0 מבכירי היצרנים בעולם גאים להכריז על סדרת מוצרים חדישים - י | שת ל : / / % 2 6 ₪ / / ב - - יי ₪ ד צוואד ‏ 34| ו 0 0 הוושו הלבו וו בת א 0 : 0 מדפסת .6.2.8 400 צדטס צצגאוו הדפסת איכות 40א18 + 7א9 1165/1066 0% תצוגה לשינוי תכונות. 0 מדפסת .6.7.8 160 לכל סוגי ניר 186 ב 116 תס רז בול או ו (00 08181 6686 05 15 ו ושיש ץ = 0 [ גו 6510 ו 2 ם שק ואי וא ו ו גליל, רציף, דף בודד 5 655,360 בו 011065 11580116 זא 03 208 ב 006 1 קתותוצותסט [א0 א8 םש ל ו 8 ו 4 8חו690 01 6308016 כ --/ 2, תפריט לשינוי תכונות 6 | גון) = תו "5 0 ]18 5 :1תזס] ת50766 16ז6בתגות8 41 רז 2 פלוטר גרפי 3 צבעים, ניר 44 סו .1.1.5 23203 35 6 פ) 681801078 80 01 11805 ד -הסם" ו 6 16ק-חסת "7 ב פאק עגון אסדדש.₪501 ואוא 0.1 "אא 200 זוזקפם 4 .4 0 ווד זי את תאז 3751 מסוף "12 + מקשי פונקציות שורה 25 + 4 מסכי זכרון. מסוף ארגונמי"2! ד 1.11 צ]/5 אופציה לגרפיקה/מסך צבעוני מקשי פונקציות + שורה 25 950 סמפועם.זמד 8שיךג. וטוא אוחדה א דסכ 4וא9 ו - פטש ודד 6 מיקרו מחש + יסקטי 2 - 07 אה הק מסך "15 אופציה ל-.וא.1.8 3287 3251 : מערכת הפעלה .וא/.6 וחט מחור/טיב ביצועים ללא מתחרים שווק, שרות ויעוץ דרך הרצליה 30 ת.ד. 9141 תל-אביב מיקוד 61091 טל" 03-493987 03-491695 - 1 - מערכת תומכת החלטות הינה מערכת מתקדמת לבניית מודלים כלכליים, דוייחות פיננסיים וניתוחים עסקיים סטטיסטיים. המערכת מהווה כלי עזר חיוני למנהלי חברות ולאנשי הכספים והתיכנון, ומציעה לקהילה העיסקית מכשיר התמודדות נוח, בעל מגוון רחב = של שימושים ויישומים. -42 + = מ = הפו מחשב אישי צ-וו.ס המחשב שמאפשר לך שימוש במגוון עצום של תוכניות מדף, שפותחו בארץ ובעולם (בשפות המחשב 8516 , |4564 , 6080). למחשב שתי יחידות עיבוד מרכזיות, מאגר זיכדון פנימי רחב ביותר, שני כונני דיסקטים ויכולת התרחבות לדיסק קשיח פוש 10. | שא תוכנה תפורה דגש לשרותך בייעוץ, אפיון, בחירה, ניתוח מערכות, תיכנות, פיתוח ויישום בהתאם לצרכי הלקוח. | ₪ - תוכנה גרפית הינה תוכנה המאפשרת הצגה חזותית של הנתונים היבשים ע'"י הפיכתם לגרפים מורכבים, דו מימדיים ותלת מימדיים, ועל-ידי כך מאפשרת לימוד מהיר וקל של נתונים, עובדות ומספרים יבשים לפני קבלת החלטה. 7 תוכנה ומחשבים בע"מ. הלפרין 1 ת"א טל. 244460, 03-242229. נציגות לחיפה והצפון: ג.ג. מערכות מחשבים בע'"מ. פינסקר 75, נווה שאנן, חיפה. טל: 04-224861. קול המפרסם | | ינצוגים" הכריזה על מעבדי התמלילים מסדרת א₪ פרי פיתוח ישראלי חברת נציגים המייצגת בישראל את אולימפיה א.ג. החלה בשווק הדגמים החדשים של מעב- די התמלילים המודולריים מסדרת 8. דגמי ה-א: מחליפים את דגמי אולימפיה המקוריים | מדגמי אז₪. כל הדגמים מפיתוח מקומי כחול/לבן, כולל חומרה ותוכנה. להלן השפו- | רים העיקריים בדגמים החדשים. 1 זכרון מרכזי (( 6) אאוו! בכל הדגמים, לעומת א04- א')! בדגמי אולימפיה. 2 מסך <12, 112וא1י, לעומת 1112אא1. תכו- לת המסך 32 96 עמודות, לעומת 20%80. 3 כונן תקליטונים כפול בנפח אוו נטו, לעומת 3 אטו3. 4. תוכנת "מילנית סופר", תוכנה ישראלית מקורית, לעומת ₪ 0251 \, הדגמים פרי הפיתוח הישראלי נמצאים בבדי- קה בחברת אולימפיה לקראת שווקם בסניפיה באירופה. | | 0 מחשבי נ.סי.ר. לרשת מרקס אנד ספנסר - של 70 מחשבים זעירים. קטנים ובינוניים : נסי.ר.. בהשקעה ראשונית של 5.5 מיליון | דולר, יותקנו בכל החנויות של "מרקס אנד | ספנסר", ויופעלו במתכונת של רשת מחשבים לעיבוד נתונים מבוזר. התקנת רשת המחשבים תסתיים בשנת 1983. בעזרת המחשבים יוזרס הקלט עם עיבודי המלאי, ויומצא מידע עד רמה של חנות. פירוש הדבר - פחות עבודת ניירת ומידע עדכני להנהלת החנות. המידע יוזן באמצעות מסופים בעלי צגים לתוך זכרון ה-נ.סיר. 9010. לאחר סגירת החנות תתחברנה שתי מערכות נ.סייר. 9040 באופן אוטומטי למערכת ה-9010 על-מנת לקלוט את תנועת המלאי. כל זאת באמצעות קוי טלפון רגילים | כל מערכת 9040 תתקשר סימולטנית עם 12 חנויות על-מנת להבטיח שהמידע והנתונים ייקלטו תוך שעתיים. כן יכינו מערכות ה-90407 לרגו אבילר 8ג ווה 60םג ו סרטי דיו, קסטות מתוצרת ששו קיבוץ אפיק - רמת הגולן - **" לשרותך מחסן סרטים ענק, 120 סוגי סרטים באספקה מיידת. סרטיההדפסה חוני מק עברו ביקורת מכון התקנים ומותאמים לתקן יצרני המדפסוו ו מחירים מעולים . אספקה מיידית לכל חלקי הארץ , משרדים בתל-אביב, חיפה, ירושלים ובאר-שבע . ו ₪ סרט עם אחריות מלאה לזמן הדפסה ולאיכות הדפסה; תל-אביב - רח' שוקן 12, 66063, 831351, 03-835252 ירושלים - רח' ינאי 6, 94181, 247042, 02-247041 חיפה - רח' העצמאות 104, 33031, 510293, 04-521112 באר"שבע - מרכז רסקו 057-37801 חברת משוב מציגה - מערכת ממוחשבת לסוכן | | הביטוח | מר ניקולס פרושמן, מנהל המכירות של חברת. | "משוב" מסר כי בימים אלה יוצאת לשוק תוכנה המתאימה לסוכני ביטוח. ן התוכנה פותחה בידי צוות הכולל אנשי ביטוח ואנשי מחשבים ופועלת בשלושה מישורים: נותנת לסוכן הביטוח את כל פרטי הלקוח. | פוליסות ומצב חשבון: את כל הדו"חות והעמ- לות שבין וח: את חתך ן הסוכן לחברת הביט המצב העדכני במשרדו מטרת מערכת ‏ ביטוחית 2000' לפטור את סוכן הביטוח בלחיצת כפתור מכל בעיות הארגון והנוהל ולפנות זמנו לעניינים חברה. תנועה מעבר לדגלר הב לקוח לפי שם 6 2 %= א - . <אוי. - הלר - % , , . 8 כשנזציעים לך טג גרפי | | חכם ... אל תהססי! / * הזהס בשוק ואם ] מציגה את 2000 |/5 ז5צ5, הצג הגרפי בעל הרזולוציה הגבוהה ביותר הצג עובד בשיטת שחור/לבן או בצבע. * על הצג של ג זה ס|אם | ניתן לקבל ארבע תצוגות בו זמנית 0 וש דפצ5 בנויה על מערכת מחשב 68000 6ו של מוטורולה וכל משתטיץ יכול להוסיף לצג את התוכנה המתאימה לו. את הצג ניתן לחבר לכל המחשבים הקיימיס בשוק * 2000 5515 מתאיס בעיקר ליישומי תיביימ, גרפיקה מתקדמת ומיפוי א והמחיר מפתיע לא פחות מתכונות הצג - החל מ- 510,890 טכם חברת התכנה מט'1 בישראל ועוד כמה מספרים לשנת 83';: * 350 עובדים. > 900 מוצרי תכנה מותקנים. א 200 לקוחות. לקוחותינו נמנים על כל מגזרי המעוק הפרטיוהציבורי,מוסדות ציבור ומדינה, אוניברסיטאות וחברות פיננסיות. בין אם אתה גדול. כבנק כאומי לישראל או בעלחברה קטנה, טכם תספק לך פתרונות. 2 את הצג הגרפי החכם של דה פ1וא5 בעצמך! טכם הפתרון המועולם לבעיות התכנה. אדי מור ₪ | ו 1 ו 0 בע"מ מערכות חמרה ותכנה בית התכנה הישראל' עתידים, נוח שרת רח' דבורה הנביאה, ים מחשבים מערכות בעיימ | ₪ ת.ד. 13045 תל אביב 61130, טל. 491262 -03 טלקס: וזה 342621 מקבוצת תים מחש + הן טכנולוגיה מתקדמת בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 (מול אוני בר-אילן) טל. 712779, 712618, 037712918 23 1 המוח 4 שמאחורי המוח האלקטרוני שלך אתה וקוק למחשב. אתה גם יודע איה סוג מחשב אתה רוצה. הבעיה היחידה שלך היא בעית המימון. 'יהמוח'יי של כלל.-ליסינג מציג בפניך את הפתרון לבעיתך -- שיטת החכירה. ליסקו -- חברת הבת של כלל ליסינג -- רוכשות עבורך את המוח האלקטרוני שבחרת (תוך ניצול קוי אשראי מסובסדים), ומחכירה לך אותו תמורת דמי חכירה חדשיים נוחים, שייקבעו בתאוס עמך. לכבוד כלל ליסינג ]ברצוני לקבל פרטים נוספים ללא שום התחייבות מצידי, אהההה0 )0 הוה בבר 1 7-77-7-- גיתם נזערכות תדנוית בשיטת החכירה תהנה מהיתרונות הבאיס : * תשתמש בציוד הדרוש לך מבלי שתאל> לרכשו. *= תנצל את כספך כהון חוזר במקוס כהשקעה. * דמי החכירה הנוחים יוכרו לך כהוצאה לצרכי מס. * בתוס תקופת החכירה תוכל להעביר את הציוד לבעלותך (אס תרצה בכך). "ליסקויי עוסקת בהחכרת ציוד לחברות וליחידים בענפי פעילות שונים : מערכות מחשבים, ציוד בניה ועבודות עפר, כלי הובלה, ציוד רפואי, ציוד צילוס ועוד. 5 9 "42 השיטה-תכירה 0 י 2 בית בלל, רח' דרויאנוב 5, ת''א 3, טל' 295222, טלקס 342162 לוטוס 8 - מהדורה 6.04 מהדורה 6.04, גירסה חדשה של לוטוס 8 שוחררה לשוק. להלן חלק מהתכונות המופי- עות בגירסה החדשה: 1 .7 ואורך מפתח יכול לשמש לבנית קובץ נוספו 3 תכניות חדשות: 0% - להנפקת דוחות סטטיסטיים, קוו - להסבת קבצים ממבנה לוטוס 8 למבנה טדרתי ולהיפך. ₪ - מאפשרת הסתעפות מתכנית המשתמש לכל תכנית לוטוס 8 ולכל קובץ הגדרות ופרמטרים. לוטוס 8 הותאם לשליטה על רוב סוגי המסופים והמחשבים הפועלים תחת מערכת הפעלה 2.2/ 1א/67 ועל כל סוג מדפסת. ניתן לבצע הדפסת תוכן טבלה. ניתן לעבור מתכנית מיון לתכנית דוחות באופן רציף, ללא התערבות המפעיל. כמו כן, ניתן לעבור באופן רציף מתכנית 8410 אחת לשניה. ניתן להגדיר שדות ממספר קבצים באותה שורת דו"ח. בוטלה ההודעה להכנת מדפסת בראש דף לפני הנפקת הדו"ח. כל צירוף של אורך רשומה, מספר רשומה + מערכת הנהלת חשבונות + מערכת תמלילים. ‏ , . בדבר פרטים נא לפנות אל: ‏ הראלזאב 00 > : ה מ.ג.מ. בעיימ = / | הח פתח"תקוה 81 00 נתונים. רק צירופים מסויימים יכולים לשמש לקובץ עקיף (ניתן להגדיר עד 3 קבצים עקיפים לכל מסך). ניתן להפסיק תכנית בעת מיון או הדפסת דו"ח ולהחזיר אותה לתפריט ראשי. הגבלה למשתמש. השאלה לבניה/עדכון קובץ פרמטרים לפני הסתעפות לתכניות תופנה רק למשתמש בעל קוד חוקיות הגבוה מערך שייקבע ע"י המתכנן. . ניתן להזמין "מדריך למשתמש" ו-"מדריך למתכנן" באנגלית. המדריכים באנגלית כוללים את העדכונים שבוצעו בתוכנה. מחיר כל עותק - 525. הכשרת מתכנתים במרכז לשיקום מקצועי רעננה ליד בית חולים לוינשטיין נסיון ראשון מסוגו בארץ של הכשרת מתכ- נתים במסגרת מרכז שיקום מקצועי, נערך ברעננה בהדרכה ובהפעלה של אנשי חברת מערכות תכנוך השרטוט ממוחשבות (ע'יג 6ק-ן/₪!) | * מערכות שרטוט דר-מימדיות * מערכות שרטוט תלת מימדיות (כולל פרספקטיבית) * מערכות גרפיות צבעוניות מתאים לאדריכלים, נגריות ריהוט מודולרי, מהנדטי בניך, מהנדסד מכרנרת וחעזנזל מערכות כוללניות לקבלך בניך * מערכת מכירת דירות = מ.ל.ל. -- תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ. בקורס לומדים כיום עשרה תלמידים ותלמידה אחת כאשר שיטת הלימוד מבוססת על הור- אה פרטנית, כדי לאפשר קליטת לומדים משך כל השנה, וקידומם בלימודים על פי כישוריהם ויכולתם. התלמידים מופנים לקורס על ידי צוותי בוחנים מקצועיים לאחר שעברו מבחני התאמה במרכז לאבחון של בית החולים לוינשטיין. התלמידים כולם בעלי פוטנציאל גבוה. הקורס אמור להכשיר כח אדם בתחום | המחשבים ולהעשיר את הענף בעובדים | מקצועיים אשר בגלל מגבלות פיזיות ואחרות לא מצאו עד כה אפשרות להשתלב במקצוע עיבוד הנתונים. הדרכת אוכלוסיות נכים מבוגרים בתחום עי- בוד הנתונים, מהווה אתגר פדגוגי מקצועי | ממדרגה ראשונה. הצלחתו של הניסוי עשויה להביא לפריצת דרך בהכשרת נכים למקצועות . | מתוחכמים במסגרת מרכזי ההכשרה. בכוונת חברת מ.ל.ל לפתח גם לומדה מיוחדת לצרכי הכשרת נכים. בראש הפרויקט, מטעם חברת מ.לל, עומד ד"ר דני מילין עם המדרכה הגברת אנה יוסטר. | | | | 46 מערכות מידע שאינן לומדות און אורי | משהב"ט - יחידת מבקר מערכת הבטחון - אוניברסיטת ת"א - החוג למדע המדינה מערכות תומכות החלטה חמש השנים האחרונות גדל מספר | , מעוכות המידע מבוססות מחשב, שהתקשורת עמן נעשית בשפת הדי- בור, שנועדו לסייע בקבלת החלטות. ביסוד המערכות הללו, הקרויות מערכות תומכות החלטה, עומד הרעיון שניתן להשתמש במחשבים לקבלת החלטות, במידה רבה יותר מאשר בעבר, אם משלבים בצורה אינטראקטיבית את הזכרון וכוח החישוב של המחשב עם האינטואיציה והשיפוט של מקבל ההחלטות. התזה של מחקר זה היא שהשימוש במערכות אלו יהיה יותר אפקטיבי אם ניתן יהיה לתכנן ולהפעיל מערכות אלו כך, שבמשך הזמן הן המערכות והן המשתמשים בהן ילמדו. למידה זו תשפר את כושר האבחנה של מקבל ההחל- טות על בעיות והזדמנויות בסביבת המשימה בה הוא פועל: תגדיל את רפרטואר התגובות שהוא מודע לקיומן ויכולתו להעריך את תוצ- אות השימוש בהן ותביא להתאמה טובה יותר של התגובות למצבים ולאירועים עמם הוא מתמודד. במחקר מפורטים הגורמים העלולים למנוע למידה כזו והצורך בהשקעת תשומת לב ומשאבים בבקרת למידה כדי לצמצם את השפעתם. מערכות מידע שאינן לומדות מ.ת.ה. (מערכות תומכות החלטה) הן סוג של מערכות מידע המבוססות על מחשב, אינטראקטיביות ובנויות על שפה הדומה לשפת הדיבור. מערכות אלה, שנועדו לסייע ולתמוך במקבלי החלטות, מספקות רק חלק ממרכיבי ההחלטה. מרכיבים אחרים הם האינטואיציה, השיפוט, הנסיון והידע של מקבלי ההחלטות. מתכננים של מ.ת.ה. משקי- עים משאבים רבים בפיתוח אמצעים ותצוגות שנועדו להקל על הקשר בין המשתמשים למערכת. תכונות נוספות המיוחסות למ.ת.ה. הן גמישות, סתגלנות, נוחות, סלחנות, מהירות ואמינות. הגדרה קצרה של מערכות אלו המסכמת את התכונות הללו, היא: -1ח0) [4ח0ו1ה9טתס 6 טטווטזטומו טזג 0.8.8 "טא הסוצוסט שחוזזסקקט5 אוח910צ5 פזטוטק (1970 גוזו 1) הגדרה המתארת יותר במפורט את המערכת עצמה ואת סוג ההחלטות שעבורן נעזרים במערכת ניתנה על ידי (1978 חהטסחטכ]) וחטז9ץ5 זטזטקוחט6וחווה שטזתטוחס |066ח 78 -06 ע[צצטזאט סוק הז 698660 וצו !]ה טצט -חו טוחו) [104 הטזטוסט ופט חסקקטא 10 סשסטופ -ותהזקסזק תסת 3 עס עחוצ501 המט[טסזק שטווסזט) הווחו שחו ביסוד המערכות הללו עומד הרעיון שניתן להשתמש במחשבים לקבלת החלטות במידה רבה יותר מאשר בעבר, אם משלבים בצורה אינטראקטיבית את הזכרון וכוח החישוב של המחשב עם האינטואיציה והשיפוט של מקבלי ההחלטות. השימוש במ.ת.ה. נועד לסייע בקבלת החלטות לא מובנות ((זטוטטחואחט) דהיינו כאלו שלא ניתן לקבוע לגביהן מודלים וחוקי החלטה סטנדרטיים ואופטימליים. מ.ת.ה. צריכות לסייע למ.ה. (מקבלי החלטות) לבנות מודלים שיסייעו בתכנון האסטרטגי, בקבלת החלטות. לגבי פרויקטים ומשימות ספציפיות ולהחלטות חשובות במהלך הניהול השוטף. המודלים נטענים בנתונים יחודיים למ.ת.ה. נתונה או מבסיס נתונים המשותף למספר מערכות כאלו ומאפשרים ניתוח מגמות בסבי- בה הארגונית וקשרים בין תופעות על ידוּ התאמת עקומות. מודלים אלו בצירוף הנת- ונים מאפשר למ.ה. לשאול שאלות בנוסח "מה יקרה אם" יאמצו קווי פעולה שונים. בניגוד למערכות מידע ניהולי בהם הדגש על היקף, דיוק ואמינות בסיס הנתונים, הדגש במערכות אלו הוא פחות על הנתונים ויותר על המוד- לים, כיוון שבעיות לא מובנות מאופינות בד'"'ב בכך שהנתונים הרלבנטיים לגביהן אינם נצב- רים בצורה שיטתית ואוטומטית כארגון. פת- רון בעיות אלו מחייב כאמור את מקבלי ההחלטות לשלב בצורה פעילה את הנתונים, הידע והניסיון שברשותם בעת השימוש במ.ת.ה. התזה של מחקר זה היא שמ.ת.ה. תהינה אפקטיביות כאשר תתוכננה ותופעלנה כך שהן תלמדנה במשותף עם מ.ה. המסתיעים בהן. בפני למידה משותפת זו עומדים מכשו" לים רבים. מודעות לקשיים אלו ובקרה על עצם קיום הלמידה עשויים להגביר את האפקטיביות של מערכות אלו. . כדי לתמוך בטענת המחקר תינתנה תשובות לשאלות הבאות: - מהי למידה של מ.ת.ה.? - מתי למידה כזו איננה אפקטיבית? - מהם הגורמים המקשים על הלמידה? - האם יש צורך בבקרת למידה? מהי למידה של מ.ת.ח. למידה משותפת של מ.ת.ה. ומ.ה. מוגדרת במחקר זה כתהליך בו חלים שינויים יציבים יחסית בהתנהגות מ.ה. המסתייע במ.ת.ה. והמקבלים ביטוי בתחומים הבאים: - משתפר כושר האבחנה (דיאגנוזה) שלו בבעיות ובהזדמנויות בסביבת המשימה. - גדל אוצר (רפרטואר) התגובות/אלטרנטי- בות שהוא מודע לקיומן וליכולתו להעריך את תוצאות השימוש בהן. - גדלה יכולתו להתאים את התגובות למצבים/ארועים שעמם הוא מתמודד. הלמידה מקבלת ביטוי במבנה המ.ת.ה. בכך שגדל מספר האוביקטים והארועים שאליהם המערכת מטוגלת להתיחס, גדל מספר המימד דים | (משתנים) שבעזרתם ניתן לאפיין האוביקטים/ארועים, גדל הדיוק (מספר הקטגוריות) בכל אחד מהמאפינים. הלמידה מקבלת ביטוי במספר המודלים ומורכבות המודלים שבהם משתמשים לנתח את הקש- רים שבין המשתנים כדי לערוך תחזיות ולבחון את התוצאות הצפויות מאימוץ קווי פעולה שונים. הלמידה מקבלת ביטוי לא רק בעליה במורכבות מבנה המערכת אלא גם במגמה הפוכה של פישוט המערכת על ידי ביטול אוביקטים, ארועים ומשתנים שמתברר כי תרומתם להחלטות נמוכה, ויצירת מבנה היררכי למערכת על ידי שימוש במדדים לקד מצרפיים, ופירוק המערכת לתת-מערכות שהתלות ביניהן נמוכה. תהליך הלמידה מורכב כאמור משני תהליבי משנה: למידה חדשה, המתבטאת בהוספת משתנים ובהוספת קשרים ביניהם, וביטול למידה, דהיינו הורדת משתנים וביטול קשרים או אף מודלים. ניתן לתאר את הלמידה המשותפת של המער- בות והמחליט כתהליך של ניסוח "השערות" ביחס לקווי פעולה אפשריים, בדיקת רוב ההשערות הללו בצורה סימולטיבית וחלקן בפועל וניסוח מחדש של "ההשערות" הללו, כל זאת במטרה להבין את סביבת המשימה ולגרום לשינויים רצויים בה. עד כאן התמקד הדיון בלמידה המשפרת את סיכויי מקבל ההחלטות להתמודר עם הבעיות וההזדמנויות הרלבנטיות. הסעיף הבא דן בלמידה שאיננה אפקטיבית מתי למידה של מ.ת.ה. אינה אפקטיבית למידה של מ.ת.ה. אינה אפקטיבית כאשר השימוש בה לסיוע בקבלת החלטות הוא מוגבל ואינו גדל במשך הזמן. מצב זה מתקיים מ.ת.ה. ( נתוניס מתודולוגיה לעדים,ניסיון אינטואיציה טיפוע המטימה ההחלטות על הסביבה > 77-ה | 1: מחזור למידה שלם כאשר רק חלק קטן מהתפוקות הפוטנציאליות של המערכת משמשות לתמיכה בקבלת החל- טות ואילו שאר התפוקות אינן מנוצלות משום שהן: = אינן מקיפות; חלקים של בסיס הנתונים, המודלים והתצוגות אינם רלבנטיים לסוג ההחלטות בו עוסק המשתמש במערכת. - אינן מתאימות; תפוקות המערכת אינן | ממאפיני האלשיות יששיינהרלהגמט- יד מה > לנות לעמימות, היקף הניסיון והמומחיות שלו \ בתחום עליו הוא ממונה. כהכללה - מ.ה. בעלי ניסיון רב, הפועלים בסביבת משימה יציבה, ‏ יטו לסגנון חשיבה אינטואיטיבי, קונקרטי ואילו מ.ה. הפועלים בסביבה דינמית ומורכבת יטו לסגנון יותר פורמלי. להבדלים בסגנון הקוגניטיבי יש השפעה רבה על מבנה המ.ת.ה. והנתונים המרכיבים את בסיס הנת- ָ ָ 2 ל ממרכיבי המערכת תורמים 80% מההחלטות. - תפוקות מיותרות: השימוש במערכת איננו מביא לביטול למידה: דהיינו מרכיבי מערכת שהשימוש בהם מוגבל ביותר אינם מבוטלים ומהווים רעש המקשה על השימוש במערכת. = אינן נוחות: הלמידה אינה מביאה לשיפורים בדיאלוג שבין המשתמש למערכת, משך הזמן לתגובת המערכת אינו מתקצר והשיחה אינה נעשית קלה יותר. = יקרות: עלות השימוש במערכת אינה יורדת עם הניסיון. בניסוח אחר - הלמידה של מ.ת.ה. אינה אפקטיבית כאשר לא נוספים ישומים הנדר- שים למ.ה. המשתמש במערכת בקצב מתאים. המערכת מתפתחת בצורה מורכבת המקשה על הבנתה ועל השימוש בה. מרכיבי מערכת שאינם מביאים יותר תועלת אינם מבוטלים, הגורמים המקשים על הלמידה הלמידה של מ.ת.ה. ושל מ.ה. היא תוצאה של תהליך רצוף של התמודדות עם סביבת המשי- מה, הכולל זיהוי בעיות והזדמנויות, בדיקת השערות לגבי כיווני פעולה רצויים, בחירה בקו פעולה עדיף, ישומו (אימפלמנטציה שלו), הערכת תוצאות הפעולה, ביצוע שינויים נדר- שים במ.ת.ה. והתמודדות מחדש. בלמידה משתתפים 5 אלמנטים: המערכת עצמה, מקבל ההחלטות הספציפי - המש- תמש בה וסביבת המשימה. סביבת המשימה מוגדרת כמכלול הגורמים בסביבה התוך- ארגונית והחוץ-ארגונית המשפיעים על סיכויי ההצלחה של מקבל החלטות נתון בביצוע משימותיו ושאינם נשלטים על ידו. מ.ת.ה. ומ.ה. המשתמש בה, לומדים כאשר אין ליקויים בקשרים בין שלושת האלמנטים: המערכת, המחליט וסביבת המשימה, ומתק- יים מחזור למידה שלם המתואר בתרשים 1. מחזור למידה שלם מוגדר כתהליך בו נעשה שימוש במלוא האפשרויות של המ.ת.ה. לת- כנון ולקבלת החלטות; קיימת העהכה נכונה של ההשפעה של ההחלטות על סביבת המשי- מה ומתבצע עדכון מתאים של המ.ת.ה., בהתאם לשינויים שחלו בסביבת המשימה. באשר מחזורי הלמידה שלמים, המערכת והמסתייע בה לומדים בכל מחזור. מחזורי למידה לא שלמים מתהווים במצב בו קיימים ליקויים בקשר שבין אחד או יותר משלושת הקשרים שבין שלושת האלמנטים המשתת- פים במחזור הלמידה. - קשר לקוי בין מ.ת.ה. ובין מ.ה. מוגדר כמצב בו נעשה שימוש מוגבל או לא נכון בפוטנציאל של המערכת. - קשר לקוי בין מקבל ההחלטה וסביבת המשימה מוגדר כמצב בו הערכה של השפעת ההחלטות על סביבת המשימה אינה נכונה. - קשר לקוי בין סביבת המשימה למ.ת.ה. מתקיים כאשר השנויים בסביבת המשימה (בעיות והזדמנויות) לא מקבלים ביטוי מתאים במבנה המ.ת.ה. ובבסיס הנתונים שלה. כאמור הנתק הראשון ברציפות מחזור הלמי- דה הוא כאשר נעשה שימוש מוגבל או לא נכון בפוטנציאל של המערכת. שימוש מוגבל במערכת מאפיין מצבים בהם הסיבה הפשוטה ביותר לאי הרציפות הראשונה היא שמ.ת.ה. אינה כוללת את הבסיס התאורטי, המתדולו- גיה והנתונים המאפשרים מתן סיוע לקבי החלטות. מ.ה. שאינו נלהב להשתמש במחשב עלול להפסיק את השימוש במערכת כבר בשלב זה. גם כאשר המ.ת.ה. כוללת את הנתונים והמוד- לים המתאימים, תישבר הרציפות של מחזור הלמידה כאשר מקבל החלטות ישתמש בצו- רה לא נכונה במערכת. שימוש כזה הוא תוצאה של כמה סוגי הטיות: = חסופוש שששחטטט או בתרגום היפה לעברית "חזון מנהרה" מתקיים כאשר מ.ה. מתעלם ממידע מתאים זמין וגלוי לפניר (וחגּחאט1] 1). - תשוקה לנבואות שמקיימות את עצמן: חיפוש אקטיבי אחר נתונים ועריכת ניתוחים במטרה להצדיק קו פעולה נתון. מתן משקל רב לנתונים ולניתוחים התומכים בקו הפעולה והתעלמות ממידע רב המצביע על קווי פעולה אחרים. - חיפוש מוגבל: מ.ה. המשתמש במערכת מפסיק את הדיאלוג עם המערכת ברגע שהוא מגיע לתוצאה סבירה ראשונה ולא ממשיך בניתוח כדי להגיע להחלטה טובה יותר אפש- רית. 2 קשר לקוו בין מ.ת.ה. ובין מ.ה. %ן במקרים אלו מחזור הלמידה מנותק. כיוון שההחלטות המתקבלות מבוססות על נתונים, הערכות וערכים שאין להם ביטוי במ.ת.ה.. כאשר מתברר לאחר מכן כי ההחלטות לא הביאו לשינויים הרצויים בסביבת המשימה, לא ברור אם ניתן ליחס תוצאות שליליות אלו למ.ת.ה. ואם כן לאילו מרכיבים של המערכת. סיבה נוספת לנתק בין המערכת למשתמש בה, היא חוסר התאמה בין המבנה והסגנון הקוגניטיבי של המערכת לאלו של מ.ה. המש- תמש בה. מבנה קוגניטיבי מוגדר כסט מאורגן ומופנם של עובדות, מושגים והכללות שנלמדו על ידי הפרט, המשמשים לו לקליטה ראשונית של מידע חדש ולאחר מכן לעיגונו בזכרונו. מאפיין חשוב של המבנה הקוגניטיבי של הפרט הוא המורכבות האינטגרטיבית של מבנה זה. מורכבות זו היא פונקציה של; -= מספר המימדים/קריטריונים המשמשים במשרדך המחשב החדיש הםעצסד 6₪א, ולא רק אצלך. חברת 6 5ה ד 60 555או5ש8 אחם זפםעש בארהי'ב רכשה זה עתה בעסקה אחת אלפי מחשבי הםששסד 6₪א בסכוס של 0 דולר. מומחיה הבינו כי אין כיוס מתחריס למחשב החדיש של 6₪א שייבלעיי אולס שלס עמוס ציוד מחשביס. מסתבר שהעולס עדיין מתפעל מחידושים טכנולוגיים ומיתרונות כלכפליים בתחוס המחשבים. ומה אתךז 000 0 בצ בב - 008-503 20 - המודלים שבהם משתמשים לנתח את הקש- רים שבין המשתנים כדי לערוך תחזיות ולבחון את התוצאות הצפויות מאימוץ קוו" פעולה שונים. הלמידה מקבלת ביטוי לא רק בעליה במורכבות מבנה המערכת אלא גם במגמה הפוכה של פישוט המערכת על ידי ביטול אוביקטים, ארועים ומשתנים שמתברר כי תרומתם להחלטות נמוכה, ויצירת מבנה לחה היררכי למערכת על ידי שימוש במדדים לבחינה והערכה של תופעה נתונה. - הדיוק של קריטריונים אלו (שחור או לבן, או מספר רב יותר של ערכי ביניים אפשריים), - היקף הקשרים בין הקריטריונים ופירוט שיעורי התחלופה ביניהם. - מידת הפירוט של הסיבות המשוערות לערכים גבוהים ונמוכים של הקריטריונים. = מידת הפירוט של קשרי הגומלין בין הסיבות לערכים השונים של הקריטריונים. הבדלים ניכרים במורכבות האינטגרטיבית של המ.ת.ה. ושל מ.ה. יקשו על התקשורת ביניהם, המחליט שהמבנה הקוגניטיבי שלו אינו מורכב ירתע מהפירוט הרב של מ.ת.ה. בעלת מורב- בות קוגניטיבית גבוהה, ואילו מ.ה. בעל מורכ- בות קוגניטיבית גבוהה יעריך את התגובות של מ.ת.ה. עם מורכבות נמוכה כפשוטות מדי. סגנון קוגניטיבי מתיחס לצורת החשיבה שמפ- גין הפרט בקבלת החלטות: באיסוף, בניתוח, בפירוש ובניסוח של נתונים, מידע ואלטרנטי- בות פעולה. סקר מחקרים שנעשו בתחום זה מצביע על כך שניתן לסווג מקבלי החלטות על רצף. בקצה אחד של הרצף יוצבו מקבלי החלטות המאופינים בחשיבה פורמלית, אנלי- טית, באיסוף נתונים על בסיס מסגרות התיח- סות מפורשות ובקבלת החלטות המבוססות - סביבת המטימה 3 קשר לקוי בין מ.ה. וסביבת המשימה ( 7 על מודלים שמנסים להביא לתוצאות אופטימליוח בקצה השני של הרצף יוצבו מקבלי החלטות המאופינים בחשיבה אינטואיטיבית, הוליס- טית, בהתיחסות לנתונים כפי שהם ללא מסג- רות התיחסות מוקדמות ומפורשות ובקבלת החלטות המבוססות על אנלוגיות, נוהלד פעו- לה סטנדרטיים של הארגון וחוקי החלטה הויריסטיים. הסגנון הקוגניטיבי של מקבל החלטות מושפע ממאפיני האישיות שלו כמו דוגמטיזם, סוב- לנות לעמימות, היקף הניסיון והמומחיות שלו בתחום עליו הוא ממונה. כהכללה - מ.ה. בעלי ניסיון רב, הפועלים בסביבת משימה יציבה, ‏ יטו לסגנון חשיבה אינטואיטיבי, קונקרטי ואילו מ.ה. הפועלים בסביבה דינמית ומורכבת יטו לסגנון יותר פורמלי. להבדלים בסגנון הקוגניטיבי יש השפעה רבה על מבנה המ.ת.ה. והנתונים המרכיבים את בסיס הנת- | להחלע קיימות וקונספציות מוכרות או . 0 5 ונים שלה. כך לדוגמה מ.ת.ה. המשמשת מ ה. בעל סגנון חשיבה פורמלי צריכה להדגיש מודלים של חקר ביצועים, עצי החלטה וכדוי. ואילו מערכת שנועדה לסייע למחליט בעל סגנון אינטואיטיבי-קונקרטי צריכה לסייע בגי- שה נוחה לנוהלד הפעולה המקובלים, ולניסיון הארגוני שנצבר בהחלטות המהוות תקדים או שניתן להסתייע בהן כאנלוגיות. חוסר התאמה ניכר בין הסגנון של מ.ה. ושל מ.ת.ה. יקשה על הדיאלוג ביניהם, מ:ה. בעל חשיבה אינטואיטיבית-קונקרטית יאבד את | הסבלנות במגעו עם מערכת שנועדה לעיבו- דים פורמלים. ואילו מ.ה. בעל סגנון פורמלי לא ימצא את הנדרש לו במערכת בה מודגש | הסגנון האינטואיטיבי. כאמור הוגדר קשר לקוי בין מקבל ההחלטה וסביבת המשימה כמצב בו הערכה של השפ- עת ההחלטות על סביבת המשימה אינה נכונה. מצב זה מתקיים כאשר בפועל ההחל- טות שהתקבלו מסבירות רק אחוז קטן מאוד מהשונות בסביבת המשימה, ושאר השונות מוסברת על ידי גורמים שאינם בשליטת מקבל ההחלטות. במידה ומ.ה. אינו מודע לכך צפו- יים שני סוגים של שגיאות: הראשונה שמ.ה. מיחס. שינויים חיוביים שחלו בסביבה להחלטותיו. קשה לו להפריד בין ההחלטות ובין התוצאות החיוביות שהושגו. הנטיה בהערכה רטרוספקטיבית היא לשנות את העמדות, התפיסות והתחזיות שאומצו בעת קבלת ההחלטה ולהגיע למצב בו מ.ה. טוען שידע הכל מראש. הטיה זו הופכת את מ.ה. לאומן - בהונאה עצמית. (חסוזק6ס₪6 ]561 ]0 זז 16 ]0 זשופהוח) התוצאה ממצב זה ששיויים הנדרשים במ.ת.ה. אינם מבוצעים. גם השגיאה השניה מקורה באשליה של שלי- טה על סביבת המשימה, הפעם יחוס תוצאות שליליות להחלטה, בשעה שתוצאות אלו נגרמו על ידי גורמים חיצוניים. במקרה זה הנטיה לבצע שינויים לא נדרשים במ.ת.ה., שינויים העלולים להביא להחלטות מוטעות בהמשך. שגיאה מסוג אחר מתקיימת כאשר מקבל החלטות מיחס לעצמו שליטה בסביבה בהת- אם לנוחיותו, דהיינו שינויים חיוביים בסביבת המשימה מיוחסים לו ולמ.ת.ה. שבה הוא השתמש ותוצאות שליליות לגורמים וכוחות שאינם בשליטתו. הנתק בין מ.ה. ובין סביבת המשימה מונע שינויים נדרשים במ.ת.ה. ומביא לשינויים לא נדרשים, הלמידה אינה אפקטיבית. נתק ג' מתקיים, כאמור, כאשר שינויים בסבי- בת המשימה (בעיות והזדמנויות) לא מקבלים ביטוי מתאים במ.ת.ה. ובבסיס הנתונים שלה. | בין הסיבות לכך ששינויים נדרשים במ.ת.ה. | אינם מתבצעים ניתן למנות - שמרנות, העדר משאבים מתאימים וקשיים בעריכת שינוים במערכת. שמרנות מביאה לחוסר נכונות לשנות מסגרות להחליפן באחרות מתאימות יותר. כך לדוגמה מקבל החלטות יטה להמשיך בקבלת החלטות. תוספתיות (כאלו הבנויות על שינויים מוגבלים בסטטוס-קוו) אף כאשר השינויים בסביבת המשימה מחייבים תגובה רדיקלית. התאמת מ.ת.ה. לשינויים בסביבה מחייבת לעיתים משאבים פנויים ויקרים כגון כ"א מקצועי, זמן מחשב, תקציבים לרכש חומרה ותוכנה. כאשר למתחזקים של המערכת אין משאבים מתאימים יכולתם לעדכן את בסיס הנתונים, להציע ישומים חדשים ולשפר את המימשק שבין המערכת למקבל ההחלטות היא מוגבלת. קשיים בעריכת שינויים במ.ת.ה. הם תוצאה של מבנה תוכנה לא מתאים, קשיח מדי או בעל גמישות אין סופית, ושל מבנה לא גמיש של היחידה המתחזקת את מערכות תומכות- החלטה. מבנה לא גמיש של היחידה המתח- זקת מתבטא בהגדרות חדות של התפקידים, האחריות והסמכויות: פעולה לפי נוהלים, תקשורת פורמלית, לחץ לשמירה על קונס- נסוס, הימנעות מעימותים, ספקות, סתירות וחוסר עקביות. ההסתברות שיחידה שיש לה תכונות מבניות כאלו תוכל לגשר בצורה אפקטיבית בין סביבת משימה מורכבת ודי- נמית ובין מ.ת.ה. היא מאוד נמוכה. |4:קשר לקוי בין סביבת המשימה למ.ת.ה. לסיכום, נתק בכל אחד מהקשרים שבין האלמ- נטים המשתתפים במחזור הלמירה יקשה במי- דה רבה על קיום למידה אפקטיבית. ברור גם שנתקים אלו אינם בלתי תלויים והיווצרות נתק במקום אחד עלולה להגדיל את ההסתברות להיווצרות נתק במקום אחר ואת הפגיעה באפשרויות הלמידה. האם יש צורך בבקרת למידה בקרת למידה מוגדרת כתהליך של מעקב אחר הקשרים בין שלושת האלמנטים המשתתפים במחזור הלמידה, במטרה לאתר ליקויים בקש- רים אלו ולתקנם. הצורך בבקרה נובע מכך שכדי ללמוד על מקבל ההחלטות להיות מודע לעצם קיום הלמידה שלו ושל המערכת בה הוא מסתייע, ומודע לגורמים המשפיעים על האפקטיביות של הלמידה. המודעות לקיום הלמידה צריכה להתבטא בהקדשת זמן ומשאבים שלו ושל גורמים אחרים במערכת בה הוא פועל לבקרת תהליך הלמידה. ההנחה שביסוד ההשקעה בבקרת הלמידה היא שאיתור שיטתי של נקודות התורפה והחוזק בשימוש במ.ת.ה. יביאו ללמידה הרבה? יותר אפקטיבית ולתוצאות טובות בשימוש במערכת מאשר במצב בו הלמידה נעשית בצורה אקראית. בקרת הלמידה צריכה לכלול איסוף נתונים שיטתי על השימושים שנעשו במערכת, על ההחלטות שהתקבלו בעזרתה, על ההחלטות שהתלבלו בניגוד למה שנגזר מהשימוש במע- רכת וההנמקה ל"סטיות" אלו. קטלוג זה של החלטות שהתקבלו בסיוע המ.ת.ה. ישמש להערכת האפקטיביות של המערכת, התחו" מים בהם יש לחזקה ומרכיבי המערכת שיש לבטל מהעדר שימוש או משימוש מוגבל. בקרת הלמידה צריכה לכלול מעקב שיטתי אחר השינויים הנעשים במ.ת.ה. שינויים במרכיבי חומרה ותוכנה וההשקעות בשינויים אלו, במגמה להעריך האם הלמידה החדשה וביטול הלמידה הקודמת,מתבצעים במהירות ובאיכות הנדרשים. בקרת הלמידה צריכה לכלול מעקב שיטתי אחר היצוג של סביבת המשימה במ.ת.ה., האם למערכת ולמשתמש בה יש מידע מעו- דכן על הבעיות העיקריות של הארגון ועל היעדים. האם יש מידע מעודכן על הפתרונות הטכניים והארגוניים הזמינים ועל המשאבים העומדים לרשות מ.ה.? האם יש מידע מתאים על מקבלי החלטות ויחידות ארגוניות הקשו- רים בנושאים הרלבנטיים ל-מ.ה.? ולבסוף האם ידועות הזדמנויות ההחלטה הצפויות בעתיד. כגון סיום אבני דרך, תאריכי דיון בתכנית שנתית ובתקציב. בארגון גדול ניתן לצפות קיום מספר מערכות תומכות-החלטה, שכל אחת מהן מסייעת לאחד ממקבלי ההחלטות. במקרה כזה הבק- רה צריכה להיעשות לא רק על ידי מקבלי ההחלטות עצמם אלא גם על ידי דרג בכיר יותר ועל ידי היחידה המקצועית המתחזקת את המערכות. בקרה חיצונית נועדה להקטין את ההטיות, ההונאה העצמית והשמרנות של המשתמש במערכת. בתרשים הבא מתוארים שני מצבים: מצב בו מ.ה. הוא הגורם המתווך היחידי בין הסביבה הפנימית והחיצונית ובין המערכת ובמקרה השני כאשר גורמים נוספים מעדכנים את המערכת בצורה ישירה. רק במקרה השני, בו המערכת מבוקרת ומעו- דכנת גם על ידי גורמים נוספים למשתמש בה, ניתן להקטין את ההטיות, על ידי בקרה על מספר האלטרנטיבות הנבחנות על ידי המח- ליט, ועל הצורה בה הוא תופס את סביבת המשימה בה הוא פועל. גורם חיצוני יכול להציע למחליט לבחון מוד- לים וישומים שאינם מוכרים לו ועל ידי כך להגדיל את אפשרויות הלמידה. סוכום מ.ת.ה. צריכות לסייע למ.ה. להעריך תכניות | קוו פעולה חילופיים בשיטה פורמלית או בתהליכי חשיבה קונקרטיים בהתאם לסגנון החשיבה המקובל על מ.ה. וסוג הבעיות שעמם הוא מתמודד. המערכות צריכות להק- טין את ההסתברות שמ.ה. יקבל החלטות מוטות. בין השאר על ידי כך שהן יסייעו לו לבחון את אותה בעיה בצורה מקיפה ושיט" תית מכמה נקודות ראות, כדי להבטיח דיאגנו" זה יותר טובה של הסיבות לבעיה וכדי להגדיל את מספר האלטרנטיבות הנבחנות. מ.ת.ה. צריכות להוות הרחבה של הכישורים של מ.ה. להגדיל את הזכרון לזמן קצר וארוך שלו, את הנגישות שלו לניסיון והידע שהוא צבר ואת יכולתו למצות את ניסיונו לזיהוי בעיות ומציאת פתרונות. הדרישות ממ.ת.ה. אידאלית לפי (1981 זטחטו:'א) הן: -00 הג 1הטוחקס|טצט0 01 6986 406 שטפי :פטסחה)פוהטסזוס טהופתהתס וסטוח ‏ 10 הטוגטו!ו טפ חהוח 116 חוותוגו 10 טאמסקפטז ]0 שטטקפ זו ח0ו61וחטותוחט 6 :פטפפשטטזכן |ו[טווטםז חאוט 3 40 ;הוחו 10 זוגו!ודתה] אותזטז הו זטטההגות טה! זטטהחהוח טה1 עם שטסז3זטשט 18 [טגנ[ טזטזטטור "שחואחוון1 ]0 עגא תו וו טמוזסט!)טז מקרה א'. רק המשתמש מבקר ומעדכבן את המערכת הסביבה החיצורנית הסביבה הפנימית (המערכת הארגונית מקבל ההחלטות = התזה במחקר זה היא שהשגת יעדים ודרישות אלו מותנית בלמידה שיטתית, מפורשת ומבוקרת של המערכת ושל מקבל ההחלטות המשתמש בה. צקהזקסווטות -חוגו]א והטוחטטההה]איי (1907) ...5.1 ]]טאט - || טטחטוטפ | |הטותטטהחה]8 .התשע הסו!הוחזט] זט ותטסטכ] 147-156 .סק 4 .טאצ 14 .וטע (1978) .61.צוזזה1] .. ג .08ו[601 .1.5 חצוסזם. ‏ .2 עחותזהט] | תה 6סהטקו|טות 1‏ ||השם גי (60) א6ם5188)6 | קתותחה 16‏ ם| פשושש|ה]וף -מפטת?] 6ו1ח6060 הסשחס.1 .זנ .ז]. .זז אי [ 5: הקשר בון מ / חואח וי (1981) .3 ה !סו .3 9% 01 |<חזטשט " השהסזקק, מוטזהצ5 3-4 .כ .א .01 אורץ]הח פחוטו .096 .1.0 הסזו1א ‏ .-כן. זא וס | 6טוזהזוותווח /‏ 7.שסוסוי) | |החסט .5 :תק 1476 -1.טא 17 -[ט צתטוזטכ) 01101 [ש" (1978) .ץצ חהצסווסק .5 -50 הסוזושו!קכן ה סז טפט פחטו1וזטק טס ]ט טע [00ו50 "7 אחוש 5 זוטקקוופ חסופוסטכ] זט] שתוצ וע )| פהותטשהוטח= והטז 5 הו וו שה] זט 0 50111166 -014ה! /41‏ צפטוסתהסט1 ]0 טוטווופחז סו ] ות ט01 6 1316|[6 (1975) ..11-1. זטוטוחגט ]א ...1 ש ‏ הוו00900) .0 -06106ז101 ת/ .שהותז 16 )חה06ט1 טתוז]ו[ו6ה- זטק 11‏ צ. א .צפס|סו(סע [החטז 0 10 תסו צו%0] ₪ .(1981) .11 או וחטוך1 ...סט חסטו) 7.5 סוטטווזו5 חו %|1066א [השווץ!וחא ]0 וטוטטג 7 .ית .01.9.01 .השטו2) פהוהוחג? .200 .678 ההתאט1 .8 הסווח3]קא-] שוג טף06/ חו: חסוצו -30066 א (198[1) הפטוחכ) ‏ פטזט]1-] עַתוא1א-חטופוסטכ] טוטט)גזו5 9 .כ .4.טא -.9.[ס/ מקרה ב'. גורמים נוספים מבקרים ומעדכנים את המערכת. הסביבה הפנימית ( המערכת הארגונית) .ת.ה. והסביבה שלה [ -598 1זטקקט5 חטואוסט2]'י (1976) .1.1 אוצזה1 90 66חטפטז זזסקט1] [התו] | עזסטת1" :אוחטן 5 וזא -0ז1.6 טו!ו זה צוס1י" (1974) ..₪5.60 חספוגוא. .10 6 רטקה הג[ תה 59510805 הו" וסט חו:1א קוו .000 ו]|טטספוט .ץצ א ...אס -הש) שחה [סוצו ט"י (1981) ...טפ .11 טס מעוצט2]. טוןז חן בחסוזזש0ופהסי 6 [החטוזהוח -הגזק זט אשפפטטטת?] 406 פהווטוצע5 חטווו חס 1 אחוד 155 7 .ותטקקט5 מסופוטטכ]. שמוג שחות סוט הטע ) שח חג]א] ‏ פותטוגעפ חס פהטוז .040-078 .קל זטטוח6וקט5 -9.סא .16-11א5 זזטקקטפ הטוסטכ!י" (1981) .5ז.0)מטתטווש .12 פאז )5 |56₪] טון1 ו וקא .2 .סא .11 .וס הט60 .4 -173חה 0 ]0 [1006א 67 טשסזהו) /יל (1972) חשבים הם האידיוטים האינטיליגנטים (איש מחשבים אלמוני) םח בשואתה בוחר טריפנ-די אינך יבוב בנוטות. צריבנ-די הבח'רה החבמה. זו טריפל-די בע"מ מחשבים, תוכנה, ציוד היקפי ומערכות תקשורת. רח' היצירה 29, רמתיגן, 52521, טלפון 6, 730919 (03). 6 9 72 ווף אחהאסא 0-ו 6 * מערכות מיקרו מחשב למשתמש בודד ולמשתמשים רבים * מסופים ''12, "14 וגרפיים אססקם > מדפסות > מחשב אישי > מחשב אישי נייד )ו 51 > מערכות הפעלה 6/7 [זבילות תכגה יצוא קומ ב-"1983 150,0005; תמכור תוכנות מהמדף למחשבים יפניים ואחרים חברת קומ, שירותי תוכנה בע"מ, העוסקת בפיתוח תוכנה על מחשבי סורד וקנון היפניים, החלה בימים אלה בפיתוח תוכנות גם למיקרו טי אס 816/40 של חברת טלווידיאו (-ששן6ך 0), על כך מסר מר אברי לאור מחברת טריפל די. מערכות אלה, בעלות דיסק 40 מגה ביט מסוגלות להתחבר ל-16 תחנות עבודה ולעבוד בתקשורת עם מחשבים אחרים. כל אחת מתחנות העבודה מטפלת במספר תכניות הנשלפות מהמעבד המרכזי, המטפל בו-זמנית מחשבים אחרים - 16/32 ביט, על כך מסר מר דורון הרציקוביץ, מנכ"ל החברה. מר הרציקוביץ ציין, כי פיתוח התוכנה על גבי מיקרו מחשבים שלא מתוצרת סורד וקנון ייעשה תחילה עבור גורמים מחו"ל. לאחרונה אישר המדען הראשי במשרד המסחר והתע- שיה את תכנית ההשקעות של החברה והעניק לה מענק מעל 100,000 דולר. כיום קומ מוכרת מהמדף 8 חבילות תוכנה מורולריות לניהול ממוחשב, הקשורות ביניהן אינטראקטיבית בקשר מקוון, ומכילות למע- | שה מעל 100 מודולים שונים. | תחזית היצוא של קומ לשנת 83/84 ב-150,000 | דולר לעומת 50,000 דולר ב-82/83. במערכות 8 ו-16 ביט, הנהלת. ומועצת איל"א משתתפת בצערו של מר עזרא בן- כוכב במות עליו בתו אורט רכש מערכות מחשב עם 16 תחנות עבודה אורט ישראל רכש לאחרונה מספר מערכות 0 (כטפ מרכז לתעשיות עתירות מדע, ת.ד. 9209, חיפה 31092 מערכות בע"מ מערכווד איסף מירע * היעצום וכח\וד עורדיו * ריח על משימז בייצר * חוב עבר אוחווד בחור ארל * בר כציסתד * תצוגה בתערוכתד איל"א, ברב האכוה, ירנשלום | * דר עד פו באסטבר פפו 2 טל. 04-292210, 04-230476//8, אס.אי.אס. מנהלת מו''מ לרבישת בית תוכנה בריטו חברת אס.אי.אס. מרמת גן, העוסקת בפיתוח מערכות איסוף נתונים בזמן אמיתי, מנהלת בימים אלה מו"מ לרכישת בית תוכנה בריטי, על כך מסר מר דוד איצקוביץ מנכ"ל אס.אי- .אס. בית התוכנה הבריטי מתמחה בתכנון פיקוח יצור בזמן אמיתי בענף הטקסטיל. אס.אי.אס. מתקינה מערכות ממוחשבות לת- כנון פיקוח יצור במפעל בגיר, שלרינה ואתא. מר איצקוביץ ציין, כי לרכישת בית התוכנה הבריטי שתי מטרות עיקריות - האחת חדירה באמצעות החברה לשוק האנגלי והשניה השלמת מערכי התוכנה של אס.איאס. באפליקציות לטקסטיל. הדובר ציין כי במערכות הממוחשבות שכבר פותחו בחברתו הושקעו כ500,0007 דולר. קרית הטכניון טלקס 18 מדא51 46700 בי העצט2 60 אפעט8 פהד ₪ של .272 פאעצטפה60 ח6ה ל 5 9 מערכת 05%1005-285א תק 51 הכוללת: * מחשב 646 > ממשק232->גָן הי > עט אור ב יי > מוניטור ירוק 16א8 ב-285 25%1005)א = !% עומדות לרשותך כל ו "7 30 מחשבים אישיים הועמדו לצורך המבצע, 'ניתן לרכוש אותם במרכז החברה בלבד. המחירים בתוקף עד גמר המלאי. בל ץ- מערכת ₪ 11 71.5 ג הכוללת: 68 מחשב 601% * כונן * בקר לכונן 6 כרטיס 80 עמודות 4 טל 485192, 476225 הבנק הבינלאומי חר אעו - ' קשר בואל8שותי + זה הבנק שפתוח , לנוחיותך עד 7בערב. המבעיל טכנולוגיה ממוחשבת ההופכת עבורך את כל סניפי הבנק לסניף האישי שלך. זה הבנק היוזס עבור לקוחותלו ן הטבות בתכניות | חסכון. שנותן לך יותר. הכנכ הבינלאוומי הראעוון בנק פועלי אגודת ישראחל מקבוצת פ.י.ב.י, ל עבור גס אתה לבנק . שספר רכוש של ח:י.לין. לסולל בונה. י במ ודיגיטל בחרו בוו במי תבחר אתה? )טכ בקומפיוטרלנד, רשת השווק הגדולה בעולס למחשבים אישיים והיבואן הישיר הגדול בארץ, תמצא את המחשביס המובילים ומבחר מוצרי חמרה ותכנה כגון: מוצרי תקשורת 1. התחברות למחשב מארח (0051) הסדה ועוא= 3278 סח 6 בושחו סז וטום 5251 6 3780 2. חיבור ברשת דםאואואס זםא-6ק מסד נתוניס 2 0855 ,5חק ,5וה! צהסוח; ,=סס6אוטם נתוחים פיננסיים וכלכלייס 1. תוכנת 1-2-3 2. 4 151046 3. אה וקודוטוא כרטיסי הרחבה ₪ 2, 00% )6.ד.₪ , 64-256% סה זא 60 שסוטסס הםדוח/ש ואסחקם הו | , 1 ו / תחליף מספר מערכות שכר מיו" ובסולל בונה וחברות-הבת שלה כ" ומקבלי שכר. / השכר נרכשה מח.י.לין. בכ-200,000 ,/ ועתה מתנהל מו"מ על מכירת מערכת לסוח‎ ציוד עזר - ועוד דיסקטים 05/8 ,וו 6889 ,אהא אפשרות ליצוא תוכנות ברשת 9 ברחבי העולם סרטי דיו למדפסות, כבליס שונים ועוד. ציוד היקפי מדפסות, 250 =. ז !אס תווין קית מוניטוריס,4ד1א 25‏ אשסווג ,6ואם 600000 המרכז הבינלאומי למיקרו מחשביס קרליבך 43. תליאביב 65277. טלפון 289520 טלקס 342614 ספרות מקצועית המגוון הגדול ביותר בארץ כשאתה שוקל אפשרות לרכוש מחשב אישי של יבמ, = % שיס לב מי עומד למכור לך אותו. % ליבמ ישראל שישה משווקיס מורשיס שנבחרו על- ידה בקפידה על-פי כישוריהם ויכולתס להעניק לך . את מיטב השרות בהתאס לדרישות הקפדניות של יבמ. ייעוץ וסיוע מקצועיים אצל המשווקיס המורשיס תמצא צוות מקצועי אשר ייעצ לך בבחירת המחשב והתוכנה המתאימים, יסייע לך בשלבי ההתקנה והיישוס וישרת אותך לאורך כל הדרך. הדרכה ופיקוח של יבמ רק המשווקיס המורשים של יבמ הוסמכו על ידה, הודרכו ועברו הכשרה טכנית ומקצועית עי'י יבמ. הס נמצאיס בקשר שוטף עם יבמ ומעודכניס בחידושים בתחום המחשבים האישיים. שרות ואחריות מלאים כשתקנה מחשב אישי של יבמ אצל משווק מורשה, תקבל תעודת אחריות של יבמ ותהנה משרות אצל כל אחד מן המשווקים המורשים של יבמ ישראל, ללא קשר ממי מהם רכשת את המחשב. לכן, כאשר אתה הולך לרכוש מחשב אישי של יבמ, הקפד שיהיה זה משווק מורשה של יבמ שברשותו השלט המעיד על כך. 88 ויל וו [ - מדוע חעוב לרכוש - המחעב אישי של יבמ רק אצל מעוווק מורשה ? 2 אי ן וח תל-אביב, רח' קיבוץ גלויות 47, טל: 01-838228, 03-837504, 03-828104 באר-שבע, רחי ההסתדרות 92,טל: 057-38775. 057-72103 גגפטור תל-אביב, רח' קרליבך 29, 0 טל. 03-285282, 03-299705 לרגו תל-אביב, רח' המאספים 1, טל: 8, 03-256876, 03-256995 ירושלים, רח' ינאי 6, טל. 02-247041. חיפה, שדרות הנשיא 46/אי, טל. 04-333950, 04-333156, 04-3330645 7 תל-אביב, רח' קרליבך 14, 7 טל: 0 1" 6-0 תל-אביב, קרליבך 43, טל: 03-289520. קוגּתהל ו | או.טו. מחשב קרוממקו הנקרא אי.טי. בגין צורתו, הווא מחשב אישי של קרוממקו 10--6, המופץ ע"י מירב טכנולוגיות. לאחרונה הורכב בבתי מרקחת ובמרפאות שיניים. בבתי המרקחת הוא מנהל מלאי ומעדכן מחירונים. במרפאות שיניים - מוציא אי.טי. תזכורות לבוא לביקו- רת, שומר הסטוריה של הטיפולים עם תיאור כל טיפול, פרטים על החולה כולל אלרגיות ורושם תשלומים. מושבית - מתחרה על ליבו של המושבניק חברת "דעת - מערכות מידע" פיתחה לאח- רונה חבילת תוכנה יחודית בשם - מושבית, המיועדת כמובן למושבים, ואשר תשווק על מחשבי קרוממקו, על כך נמסר מ"מירב טכנולוגיות בע"מ". מושבית מיועדת לניהול מערכת מידע יחודית ומורכבת של כל מושב, בתחום החשבונאות, הגזברות והכלכלה; מחסן טכני, מחסן תערובת; איגום כלים; מערכת ניתוחים כלכליים. במערכות המתוארות לעיל 3 סוגי עיבודים: יומיים, לפי דרישה, חודשיים. כל המערכות משולבות ויש זרימת מידע ביניהן באופן אוטומטי. התוכנה ניתנת להרצה על כל הסדרות של מחשבי "קרוממקו" החל מ-111 - 65 עם דיסק אינטגראלי של 18א20. המחשב המוצע בנוי כמערכת מודולרית, דבר שמאפשר התפתחות וגידול בעתיד -- נפח הדיסקים, מספר המצגים למשתמשים. מערכת שכר מתוחכמת מופעלת בסולל בונה נרכשה מח.י.ל.ן. תמורת 0 דולר מערכת שכר מתוחכמת שפותחה בח.כל.ן., חברה ישראלית. לעיבוד נתונים, מופעלת במרכז המחשבים של סולל בונה. המערכת, שהוכנסה לשימוש לפני כשלושה חודשים, תחליף מספר מערכות שכר מיוד שנות. בסולל בונה וחברות-הבת שלה כ- 0 מקבלי שכר. : מערכת השכר נרכשה מח.י.ל.ן. בכ"200,000 דולר ועתה מתנהל מו"מ על מכירת מערכת ניהול ספר רכוש של ח.י.ל.ן. לסולל בונה. מעבדי תמלילים מסידרת א= המודולרית > חומרה עילית > תוכנה עילית > יחס מחיר/ביצוע הנמוך ביותר! לעיבוד תמליליס. המביאה למשרדך מימד חדש של יעילות, תפוקה ונוחות עקרוו המודולריות מאפשר גידול ממכונת כתיבה אלקטרונית אולימפיה מסדרת 0 65 ועד מעבד תמלילים מלא מבלי להחליף מרכיב כלשהו במערכת סידרת %₪ כוללת שתי מערכות: > 10 - אם > 01 אם בשתי המערכות: מעבד תמלילים בסיסי, הכולל מכונת כתיבה אלקטרונית מסדרת 65100 או מדפסת איכות %5/103 בתיספת צג מיקצועי ממוחשב עס תוכנת ימילניתיי תואמת זכרון פנימי 108% מעבד תמלילים מלא, הכולל את כל מרכיבי 10 5% בתוספו כונן תקליטונים כפול (תפולה 272 מיליגן סימנים] ‏ תופנת עילית ‏ "מילנית-סופריי המאפשרת אחסון, קיטלוג, סיווג ומיזוג מסמכים. עריכת טקסטים והשלמתס.: אפשרות שימוש בתוכנות נוספות כגון הנהלת חשבונות. מחולל שורין- שורץ יישומים ועוד וכרון פנימי כולל ‏ 108% + תצוגת מסך יחודית (96 סימנים -. 32 שורות) + שמירת חומר בזכרון גם בזמן הפסקת חשמל. * מידות קומפקטיות ונוחות. אתה חייב לראות כדי להאמין - בוא אל אולס התצוגה שלנו בבית "נציגיס" נצדגד ב"י רח' ריבל 18 תליאביב טל,03-335424-7 סוכנים בלעדיים | > חיפה והצפון - יואר בע'"מ. 04-524680 = באר שבע - טל ציוד משרדי. 057771052 + ירושליס - שיווק - מאיר בן משה 037417436 57 מרכזי. עס 85וו10, זכרון ראשי מקסימלי של 8ו8, ו-9.6 גיגבתיס של אכסון בתקליטים, ה-3000 ₪5 יכוליס לשרת עד 400 משתמשים. בתחוס התחתון של קשת המחשבים, בידינו להציע לך מערכת מחשב קומפקטית עס 8סווש 0.45 המסוגלת לשרת עד 2 משתמשים וכל זאת במחיר של 5526 בלבד. ואס אתה מעונין במחשב מתחוס הבינייס, נוכל להציע לך, גס מערכת המסוגלת לשרת עד 152 משתמשים. כל דגמי 3000 5 הס בעלי יכולת הרצת תכניות במכלול(6₪ד8). עס התרחבות עסקיך תעמודנה לפניך שלוש - אפשרויות להגדלת המערכת : תוכל להגדיל . בהדרגה את המערכת שלך, או תוכל לגדול לאחד מדגמי 3000 סו הגדוליס יותר ללא הפסד השקעתך הראשונית, או תוכל ליצור רשת של מחשבים. תוכל גס לבצע את כל שלושת האפשרויות. דבר נוסף העושה את ההתרחבות לענין פשוט וגמיש, הוא קיוס קשת רחבה של ציוד היקפי שאנו מציעים, וזאת החל מכונני תקליטיס ומסופים ועד תוויניס גרפיים, מדפסות, כולל מדפסת לייזר מהירה. עס יכולת התקשורת שאנו מציעים, באפשרותך לשרת מספר מחשבים רב באמצעות אותו ציוד היקפי וגס להתקשר עס מחשב מרכגי של יבמ ברור אס כן, ששינוי או הרחבת 06. אחד הגורמים העיקרייס שנלקח בחשבון בעת פיתוח משפחת מחשבים עסקיים 3000 סה, היא עובדת קיומן של חברות עסקיות שלהן ראיה לטווח ארוך, הווה אומר לא שנה או שנתייס קדימה, אלא עשור שניס קדימה. לאור עובדה או יישמה יולט פקרד את עקרון הראיה העתידית בכל מוצריה ובכלל גה במשפחת המחשבים 3000 סה, התוצאה מכך: תוכנה שנכתבה עבור 0 סו לפני עשור שנים, מורצת היוס בקלות על מחשבי הדור האחרון, ובהבדל חיובי אחד -- היא תרוצ יותר מהר!! משוס כך אנו" ב-₪ משפרים באופן שוטף את החומרה כדי לתת מקסימוס ביצועים בפחות עלות. משפחת מחשביס עסקיים 3000 םח הנמצאת בתהליך התפתחות שוטף, עוארת לך למעשה בהתפתחות עסקך. דגמי המחשבים החזקים של 46 הם בעלי ביצועיס של מחשב שיווק ושירות: הדרך הנבונה לרכישת מחשב עסקל, היא לבחור מחשב שלוכל שרת את עסקך גם בשנת 1990!!! המערכת הינו עניין פשוט וקל לביצוע. חסכון בזמן הוא חסכון בכסף כפי שבודאי ידוע לך, עלות התוכנה יכולה להיות גורס כספי מכריע בהפעלת מחשב. לכן, בנוסף לבנית מערכות תאימות, נקטנו במספר צעדיס על מנת להוריד את העלות. ראשית, יצרנו מבחר גדול של תוכניות יישוס, למשרד, ל-ססם, לתקשורת נתוניס ולייצור. ומעתה כל מערכת 3000 35 יכולה גס לבצע: עיבוד תמלילים, גרפיקה, ניהול פיננסי, דווח, בקרת מלאי ועוד. בנוסף לתוכנות המוכנות הללו, המערכת מאפשרת לך לפתח בקלות תוכנה ספציפית בהתאס לדרישתך. כלי התיכנות ₪4|0/3000 נותניס יתרון יצרני דרמטי, עייי מתן אפשרות לשימוש אופטיימלי בקוד. במקריס מסוימיס תוכל לכתוב 0 שורות במקוס 500 שורות. שרות גמיש ומותאם במיוחד עבורך כפי שלא קיימים שני עסקים זהים, כך גס אין שרות שהוא זהה לשנל עסקים, לכן אינך צריך להתפשר עס שירות המתאיס לעסק הקטן משלך בכדי מחצית. אנו, ביולט פקרד, נתאיס לך תוכנית שרות מיוחדת לעסקך מתוך מגוון האפשרויות שלנו. כפי שאתה רואה, לקחנו הכל בחשבון, אז מדוע שלא תרכוש היוס מחשב שיתאיס לעסקך ככפפה גס בעוד עשר שנים. שלח אלינו את פרטיך, ותקבל בחוזר חומר נרחב בנושא משפחת מחשבי 0 סא, ותוכל לראות כמה קל הןוא להמשיך ולצמוח. ב דדש ו שש סמב<6תס נזוטורופה יעוראל בעיםמ ‏ רח' קרמינצקי 16 ת''א טל: 03-388252 מחלקת מחשבים חכמי יוון הקדמונים היו בדעה שהמעגל הוא הקו המושלם | נחמן גבעולו תרגיל בתבונה מלאכותית קווים מתמטיים במחשב ביותר. יתכן. אבל המעגל, שהגדרתו המתמטית היא כה פשוטה, אינו קו מעניין במיוחד. ישנם קווים מתמטיים מעניינים הרבה יותר, אלא שקשה לצייר אותם בדייקנות בעזרת סרגל, מחוגה, או מכשיר פשוט אחר. קיימים אמנם מכשירים לציור אליפסה, פראבולה והיפרבולה במימדים כלשהם בשיטה אלגנטית ומהירה, כמעט כמו ציור מעגל בעזרת מחוגה. אפשר לבנות גם מכשירים מיוחדים לציור ציקלואידה, סינוסואידה, ספירל ועוד, אך כל אחד מאלה הוא מכשיר מסוג אחר, וקשה לבנות אותו כך שיוכל לצייר קווים בגדלים שונים ובפרופורציות הנקבעות ע"ו פרמטרים הניתנים לשינול. | ישנו מכשיר המסוגל לצייר כל קו מתמטי שהוא, עם פרמטרים כלשהם, ללא טורח רב מצד המשרטט. הכוונה כמובן למחשב. פעם היית חייב לחשב עשרות או מאות ערכים שונים וצפופים של א ושל ץ, לסמן את הנקודות (ץ.א) על הנייר, ולחבר אותן בקו "חלק" ככל האפשר - הרי עכשיו, כל אשר עליך לעשות הוא להזין למחשב את הפונקציה המפורשת (א)ע, כלומר, את הנוסחה הקובעת את התלות של ץ ב-א, והמחשב ישרטט בעצמו את הקו על גבי הצג. זאת בתנאי, כמובן, שהוא מתוכנת לקבל ממך כל פונקציה מפורשת שהיא. תכנית כזו תאפשר לך לגלות מספר רב של קווים חדשים, אשר בעבר היה שרטוטם כרוך בעמל ניכר, ביחוד אם הפונקציה מסובכת ומחייבת חישובים רבים. הקווים המתמטיים המעניינים ביותר מתקב- לים מפונקציות שבהן התלות של ץ ב-א אינה מפורשת. השרטוט של פונקציה סתומה (לא מפורשת) הוא בדרך-כלל מטלה קשה למדי (נסה, למשל, לשרטט את הקו של הפונקציה צ+יץ = א+'א), אבל ישנו סוג מסויים של פונקציות סתומות שהן קלות לחישוב, והקו- וים המתקבלים מהן הינם רבגוניים ומעניינים. הכוונה לסו בו א ו"ע מבוטאים שניהם כפונקציות מפורשות של גודל שלישי, ט. סוג זה נקרא פונקציות פרמטריות, כיוון ש-ט הריהו למעשה פרמטר שאינו מופיע כלל בציור. עיין למשל בזוג הפונקציות 00%₪.ט = א טחופ.ט = ץצ ביוון שגם א וגם ץ תלויים ב-טו, ברור שערכו של ץ תלוי למעשה בערכו של א; אבל, למרות שאינך יכול לבטא תלות זו בצורה מפורשת, אין קושי בשרטוט הקו המבטא את התלות: מחשבים את ערכי א ודע לגבי ערכים שונים של ט, ואח"כ מסמנים את הנקודות (ע.א), תוך התעלמות מ-ט, ומחברים אותן בקו. תיווכח שהקו המתקבל במקרה הנן - לגבי ט המשתנה בין ס ר-ח8, למשל - הוא ספירל. התכנית המפורטת להלן, בשפת בייסיק, מקב- לת מן המשתמש ארבעה נתונים: הפונקציה (ט)א, הפונקציה (ט)ץ, הערך הנמוך ביותר של ט והערך הגבוה ביותר של ו. בדוגמה דלעיל הדיאלוג בינך ובין התכנית יהיה איפוא כדל- קמן: התכנית (ר' שורה 20): (ט)א קאז תשובתך: 1 התכנית (שורה 40): וצ וקא תשובתך: טא התכנית (שורה 60): ט אס ד קאז תשובתך: 0 התכנית (שורה 80): קאז תשובתך: [;*א התכנית תבחר 200 ערכים של ו, ברווחים שווים בין ס ו-ח8, ותחשב בהם את ערכי א ודץ. המספר 200 נקבע בשורה 5ו, ואתה חפשי לשנותו אס רצונך בערכים צפופים יותר או דלילים יותר, בשלב הראשון, הנמשך כחצי דקה או יותר, אוגרת התכנית את ערכי א ודע במטריצה צ (שורה 120), ומוצאת את המינימום והמכסי- מום של שניהם. עכשיו דואגת התכנית לכך שהציור ייכנס בשלמות לתוך הצג וינצל את כל גודלו. זאת היא עושה ע"י העתקה מתאי- מה של הצירים וקביעה נאותה של גודל היחידה על ציר ה-א ועל ציר הדץ (שורות 0 רק עתה (שורה 305 ואילך) מת- חיל הציור להופיע על הצג. כיוון שגודל היחידה אינו זהה על שני חצירים, מתקבל עיוות קל של הציור (למשל - מעגל יראה כאליפסה, וסינוסואידה תיראה זקופה יותראו רדודה יותר), אך עיוות זה אינו משנה את התכונות היסודיות של העקום. רוחב הצג שלי הוא 64 תאים וגובהו 44 תאים. מכאן נובעים המספרים 65 ו-43 המופיעים בשורות 290 ו-500. אם מימדי הצג שלך שונים ו ן ן | | | | | | | | | | מאלה, עליך לשנות בהתאם את שני המספרים בשורות הללו. אגב, תכנית זו טובה גם לפונקציה מפורשת, כמו בדוגמה האחרונה להלן. הרי כמה פונקצ- יות פרמטריות שהקווים המתקבלים מהן מעניינים ויפים במיוחד: מחשב 6 הפתרון שאתה זקוק לו מדוע כ))5 ? המיקרו-מחשבים העסקיים של 60אא5 מצטיינים בטכנולוגיה מתקדמת ובביצועים בעלי עוצמה של מחשבים גדולים. ל-60א5 מיגוון מחשבים -- מיחידה בת 64% זכרון פנימי; מסך אחד וכונני דיסקטים של 8 כל אחד, ועד למערכת בת 560% זכרון פנימי, עם אפשרות חיבור ל-16 מסכים ו177 מדפסות ונפח דיסקים של עד 18א240. כי במיגוון התוכנות הפועלות על מחשבי 60א54 תמצא את המתאימה לך. הנהלת חשבונות; מלאי שיווק ורכש; עיבודי שכר; ניהול תיקי השקעות; נירות ערך; בתי אריזה; מערכת נמענים ועוד רבות אחרות. כי מערך השירות לחומרה ולתוכנה המופעל על ידי מהנדסי ומתכנתי חברת "דובק מערכות טכנולוגיות", מבטיח לך פעולה שוטפת ותקינה של המערכת הממוחשבת שברשותך. כי לחברת 60א5%, המשלבת טכנולוגיה יפנית מתקדמת עם מחקר פיתוח וידע אירופאים, נסיון מוכח בלמעלה מ-40 מדינות בעולם. 5 לקוחות 0 בארץ כוללים-בין השאר - תעשינים ויצרנים; יבואני מכוניות; סיטונאים בתחומים שונים; חברות בנין; משרדי עורכיידין; רואי חשבון, מנהלי חשבונות ומנהלי תיקי השקעות; חברות ביטוח; ארגונים ציבוריים ואחרים. לקוחות אלה, הם ההוכחה לאיכותנו. מחשבי 60אא5 ומיגוון התוכנות בתחומי העסקים השונים, נותנים תשובה ספציפית לעסקים ומפעלים = קטנים בינוניים וגדולים -- ולבעלי מקצועות חופשיים. לפני ש"תתמחשב" ערוך היכרות עם 60א54. כ מחשב אחד קדימה סוכנים בלעדיים בישראל: = דובק מערכות טכנולוגיות בע"מ - הח' מהר"ל 1 ת"א. טל: 03-24728879 5 הצורה המתקבלת | טח ח60דחיס אסען חגוכיה 8 | 2- (סא2-51)/ו טאצפ,ס משעולים בגבעה 30| 50- (סאז1/)2-5 | פרפר | 20- טא51*ט (0050-ו)%ח פרח 2% 0| (5%0)א51+(005)8%0 (ח2%)א51+(%0+005)35 קפיץ ךסו דַסִּ סט אע - טס א51 ט אע - ש 005 מטקפים 2% 0 (ש4%)א51 + ס א51 (0ג3)א51 + ס א51 פטריה וכ 0| (סצ3) 608 + ס 608 (20,0) א51 + ס א51 ספירל ךפצ8 0 צאט בו ציקלוטידה 6%1 0 5-ו סא1פ-סַ קרדיואידה 21 0 ש אד0(;5 1+008) 007 1+005) קו ליסז"ו 21| 91ג2- (2,0)א51 (3%0 )6111 סינגסוטידה ךס 0 סאז חַ א10עסאסת 0דתתיוותתגס שגת 4סת | סו 0 עס 5ן יי(ט)א עסקא1" עזונתק | 20 % עספאד | 30 "(ס)צ צסקאצנ'יי עאדתק | 40 % עסקאנ | 50 8 00000898 +01 עפמחמטם בל הזכויות שמורות למחבר. ג +0 6ט1אצ 10665% "חס 0%ת צטקאת1" שאנתק | 60 מס0%%ס 10% 8 יטפאך 70 6 685מ18ם ייס 108 עטקפאת" עאנתק | 80 סקסל 2 צספאדך 90 עפגת - 95 100 8 גו 601%8 (ו-א)/(2-5)=כ עשם 0ו1 (3,א)ץ אנפ 0כו 7 פשפע 150 7 עפ 180 7 לס 150 7 עס 160 א 10 ו=1 תסע 0?ו צָ ,א ,גו ע0? <1ע8%ם מגומ1מ₪1 + 102 6גו81ח קְהע0סַת0+ מטמ1אהם + 102 מגום1ת1ם קָ 102 מגומ1א8ם קָ 102 6 וס ט +01 81068ד 200 (ו-1)אכ + 0=5 עסע 180 4 . + +0ס % מעג;ץ =א עפם 190 % צָ 1ס %צ עגט =צ עסע | 200 ד = (ו,1)ט ₪2 210 = (1,2)ץ 01 220 ץצ = (1,5)ט עפש 250 מטם1מ1ת 28 86ת11 אשאם תע אתחץ אפ>א עד 200 א 01 מטמ1אהם 626 8תהם א=אן תע אמח אצעא ת1 250 דָּ +ס צ=צם עעע המםץ עם>צ ע1 260 צ=צץך עטת אעחץ צע;<צ עך 270 1 צאפא 280 (8פ-62/)7%-אט 27 290 (צם-5/)17-עע עפ 200 אסעפ 309 רב א 10 ו=1 תסע סו5 צתא(צם-(7)1,5) ,(אהא(אם-(1,2)טע) צסזק 520 1 צאפא 2350 1%ע8%ם םמ1 6ע8%02 8 מ8102₪8%10ם28> 1 ניקוב מונתה לנציגתה של "ויקטור" ("סוריוס") בישראל חברת הבת "ניקוב מחשבים (1976) בע"מ" מחיפה, מונתה לנציגה ומפיצה בלעדית ביש- ראל של חברת .106 66ו0|09ח1600 זסוסו. חברת "ויקטור" (שמה הקודם "סיריוס") נמנית על המובילות בייצור ובשיווק מיקרו מחשבים בני 16 ביט בתחום היישומים העסק- יים והאישיים בעולם. מערכות ההפעלה של המחשב, | יחד עם המחשב ללא חיוב נוסף, מאפשרות | להשתמש בתוכנות הפועלות על מיקרו מחש- | בים אחרים, לרבות המחשבים האישיים של חברת י.ב.מ. מחיר המחשב נע בין -.53,995 בתצורתו הבסיסית עד -.55,995 למערכת מורחבת (במחירי .0.8.:). | המחשב בנוי סביב מעבד 69₪ 8088 .1מדאן | (תואם י.ב.מ.). למחשב זיכרון פנימי המתחיל בנפח של 8 הגדל בשדה עד 8968 אלף | בתים, דיסקטים כפולים 5% אינץ בנפח של 1.2 | מיליון בתים או 2.4 מיליון בתים ודיסקים קבועים ביחירות אחסון של 18א10 מיליון בתים. כולל 2 מתאמים סיריאליים ומתאם מקבילי. לוח המקשים הנתיק ניתן לתכנות מלא וכך גם צורות האותיות והסימנים הגרפיים. המסך הירוק בגודל 12 אינץ ניתן בתכונות גרפיות וביצועים מרשימים והינו בעל רזולוציה גבו- הה של 800400 פיקסל (נקודות) ומאפשר, נוסף לגרפיקה, עבודה ב-25 שורות של 80 סימנים עד 50 שורות של 132 סימנים. למחשב ניתן לחבר מגוון רחב של ציוד פריפלי במדפסות איכות, מדפסות טרמיות ומדפסות לייזר, מערכת לקליטה, אפיון וסינטזה של קול אדם וממשקים לחיבורו בתקשורת בפרוטוקו- לים שונים לכל סוגי המחשבים הגדולים. המחשב תומך ברשת תקשורת מקומית חח המאפשרת חיבור 64 מחשבי ויקטור יחד עם שרת קבצים משותף ז56%6 שו בשיטת חג3 ]. המסופקות | ניקוב תשווק יחד עם המחשב את תוכנות הפיתוח כמו קובול, בייסיק, פורטרן, פסקל ואחרות, מנהלי קבצים ומנהלי בסיסי נתונים, תובנות לעיבודים גרפיים, מעבדי תמלילים ומגוון רחב של יישומים מסחריים, מנהליים ופיננסיים, עבור מגזרי המשק השונים. מדפסות איכו עם, הגלגל הל 5 אולימפיה 103-/₪5 - > אולימפיה 102-צ5ם - > אולימפיה 3000-ש5ם - > אולימפיה 2-ד0קו60% - 661 1100 * במחירים החל טוכניס בלעדיים >לועזית -24 סוגי כתב >עברית-3 סוגי כתב >עברית אנגלית -גלגל מעורב ססימנים מתימטיים- הגלגל המתימטי הומן את נציגינו להדגמה, ללא כל התחיבות מצידך. או בוא אל אולס התצוגה שלנו. בבית ביגי בע" | רח' ריבל 18 תליאביב טל, 03-335424-7‏ 7 / * חיפה והצפון - יואר בע'ימ, 04-524680 * באר שבע - טל ציוד משרדי, 057-71052 1 * ירושלים - שיווק - מאיר בן משה 417435-בָסָ וחעו"- לכל מחשב. המדפסת היחידה הפועלת הן כמסוף קלט/פלט אוניברסלי. והן כמערכת ן הדפסה עצמאית עס כיצועים אוטומטייסה מדפסת איכות ללא מקשים, המיועדת לשימוש במערכת מחשב הכוללת צג עס יחידת מקשיס מדפסת איכות מהירה ביותר (55605) במחיר/ביצוע הנמוך ביותריי מדפסת איכות למחשבים אישייס ומכונת כתיבה אלקטרוניח קומפקטית מדפסת איכות שוטם צְטהס אולטרה"מהירה 605 80י מ 1250 5 בלבד. '"נציגים" מה מציגים ב עצצגלש ?/ השש 07 , , ו שורין- שור 1