מיקרומחשבים וה-6800 – חומרה ותוכנה

בספר זה אין בכוונתנו לעסוק בכל תחום המיחשוב אלא לטפל בנושא המיקרומחשבים בלבד. אלו הם מחשבים זעירים אשר מותקנים במכשירים שונים ומהווים בסיס למערכות פשוטות ומורכבות כאחד. הספר כולל סקירת נושאים תיאורטיים בחומר ובתוכנה ושאלות לחזרה. מומלץ לערוך תרגול בתוכנה וניסויים במחשב כדי שלימוד כל קטע חומר תיאורטי ילווה בעבודה מעשית לצורך אימות, שינון ומשוב מיידי.

OCR (הסבר)
+ מלקרומחשבלם וו וה- - 6800 : ה ה ותוכנה : - ספרי למור והכשרה במדעי המחשב. = > הוצאת ה | / מיקרומחשבים וה-6800 חומרה ותוכנה מיקרומחשבים וה- 6800 חומרה ותוכנה אהרון הראל, 56.18 3 עורך לצחק עמלהוד, 1.56 ספרל לימוד והכשרה במדעי המחשב הוצאת הוד- עמל 0 16 806 675)טקות 000שס1/]1 6 6ה3 108876:ג1 8 ,11816 ת0זג44 עט 6, ,6טתוות/ 128% עֶ0 601066 9 כל הזכויות שמורות הוצאת הוד- עמי לספרי מחשבים ת.ד. 560 רמת-גן 52105 66 5)ת18ת |1 גוח -- 106 ח23)-)8ות43 ,560 א0.80.ק אין להעתיק ולפרסם חלקים מספר זה ללא רשות בכתב מאת ההוצאה אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור הודפס בישראל חשון תשמ''ד, נובמבר 1983 3 זשספותסטס ,131861 סדר במערכת מילולית מתוצרת אבמת מחשבים בע"מ, נחלת יצחק 58, ת"א טל. 217957, 252418 סדר ועריכה גרפית: אקזוטיק מוקדש באהבה ובהוקרה לרעייתי לילי ולילדי אילן, גל וצחי תודתי נתונה לד"ר אייב כהן, ראש המחלקה למחשבים ומנהל מעבדת אלקטרוניקה במרכז לחינוך טכנולוגי בחולון, על הזמן והמאמץ שהשקיע בהדרכה ובהכוונה. למר יקותיאל פקטה, מרצה בכיר בתחום החינוך הטכנולוגי במרכז לחינוך טכנולוגי בחולון ומנהלו לשעבר של ביה"ס "בזק" של משרד התקשורת בירושלים, על התדרוך בדרך הגשה נכונה של חומר לתלמיד ועל המאמצים הרבים שהשקיע בקריאה, הערות והארות דידקטיות של מחנך דגול. לעמיתי יעקב אבני, על קריאת חלק מכתב היד והארותיו הענייניות. הקדמה המחשב מצעיד את הידע המצטבר בעולם ואת שירותי עיבוד הנתונים בתנופה שהאנושות לא ידעה כמוה בתולדותיה. אנו נמצאים בעיצומה של "מהפכת מחשבים" הסוחפת כל תחום מחיינו, החל בציוד מתוחכם ברפואה, תעשיה, צבא, חקר החלל, עיבודי תמליל וכלה במשחקים ממוחשבים, ועוד. מחשב ניתן לניצול בשטחים רבים ושונים כיד הדמיון הטובה עלינו. פיתוח טכנולוגיות חדישות איפשר להביא את המחשב להישג ידו של כל החפץ בכך. במחיר מכונית אפשר לרכוש כבר היום מערכת מחשב רב-עוצמה או כ-20 מיקרומחשבים ביתיים בעלי אפשרויות ביצוע רבות. פיתוח הנושא נמשך ברחבי העולם בקצב גובר והולך וצפויים ללא ספק חידושים והפתעות לרוב! נושאי המיחשוב והכרת המחשב צריכים להיות נהירים לאדם המעוניין להתקדם עם הטכנולוגיה. בספר זה אין בכוונתנו לעסוק בכל תחום המיחשוב אלא לטפל בנושא המיקרומחשבים בלבד. אלו הם מחשבים זעירים אשר מותקנים במכשירים שונים ומהווים בסיס למערכות פשוטות ומורכבות כאחד. הספר כולל סקירת נושאים תיאורטיים בחומרה ובתוכנה נשאלות לחזרה. מומלץ לערוך תרגול בתוכנה וניסויים במחשב כדי שלימוד כל קטע חומר תיאורטי ילווה בעבודה מעשית לצורך אימות, שינון ומשוב מיידי. בפרקים 1, 2 ו-3 רוכז חומר עיוני כללי בחומרה ובתוכנה כאשר הדגש הוא על המשותף לכל סוגי המיקרומחשבים. פרקים 4, 5, 6 ו-7 עוסקים בחומרה ובתוכנה של מערכת עם מיקרומעבד מסוג 6800. הפרק ה-8 הוא הפרק המסכם, בו נערכת השוואה בין שלושת סוגי המיקרומעבדים הנפוצים כיום: 6800, 8085 ו-2-80. גם ניתנת בו הערכה לגבי מגמות הפיתוח העתידי בנושא. הביבליוגרפיה מפרטת את הספרות המתאימה להעשרת החומר הנלמד. הנספחים מציגים בין השאר נתונים טכניים שונים שנלקחו מפרסומי חברת מוטורולה וחברת אינטל ולסיום מובאים מילון מונחים אנגלי-עברי קצר. בראש כל פרק מוצג מילון קצר של המונחים החדשים בפרק לפי סדר הופעתם. על מנת להפיק את מלוא התועלת מלימוד לפי ספר זה רצוי להכיר תחילה את הנושאים הבאים: חישובים אריתמטיים בבסיס ספירה בינרי והקסדצימלי, יסודות האלגברה הבוליאנית, מעגלים לוגיים, סוגי זכרונות, תרשימי זרימה ועקרונות תכנות. הספר נכתב על ידי מורה לאלקטרוניקה ולמיקרומחשבים והוא מיועד למהנדסים ולטכנאים, לסטודנטים, לתלמידים, לאנשי מקצוע ולכל מי שמתעניין בתחום חשוב זה. עריכת הספר והצגת הנושאים נעשתה על פי הדרישות של תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך והתרבות לשנת תשמ'ג/ד עבור מגמות אלקטרוניקה/מחשבים, תוכנית הלימודים מכוונת לתלמידים בכיתות הגבוהות של בתי-ספר תיכוניים- מקצועיים והיא מתאימה גם לבתי-הספר להנדסאים ולטכנאים אשר בהם לומדים את הנושא. הספר כתוב במתכונת ללימוד עצמי. תוכן העניינים הקדמה תוכן עניינים פרק 1 - מחשב מהו ? פרק 2 - יחידת עיבוד מרכזית פרק 3 - שפות תכנות פרק 4 - מערכת מחשב בסיסית עם מיקרומעבד 6800 פרק 5 - דגלים ושיטות מיעון במיקרומעבד 6800 פרק 6 - תכנות למיקרומעבד 6800 פרק 7 - חומרת המיקרומחשב עם ה-6800 פרק 8 - השוואה בין מיקרומעבדים נפוצים נספח א' - תוכנת מערכת עם ה-6800 נספח ב' - חומרת מערכת עם ה-6800 נספח ג' - טבלאות עזר לתכנות נספח ד' - מילון מונחים ביבליוגרפיה 109 38 1353 15 38 פרק 1 - מחשב מהו ? 143 12 1-3 1.4 15 1.6 1-7 18 19 1-0 1.1 1.12 1-53 מבוא מבנה מערכת מחשב בסיסית על מה חושב המחשב? מהי שפת המחשב? מהי תוכנית? מהי הוראה? מבנה הוראה היכן מסתתרות ההוראות? מהי כתובת? כיצד מבחין מחשב בין הוראות, כתובות ונתונים? מה בין מחשב גדול למינימחשב ולמיקרומחשב? מה בין מחשב לחישובית? שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות עם סיום העיון בפרק זה הקורא יוכל: לשרטט דיאגרמה מלבנית של מערכת מחשב בסיסית, להסביר בקצרה תפקידו של כל מרכיב במערכת המחשב הבסיסית, להסביר בקצרה מהי תכנית, להסביר בקצרה מהי הוראה, ומהו מבנה הוראה, להבחין בין קוד פעולה, שדה הכתובות ושדה הנתונים בהוראה, להבחין בין מחשב גדול, מינימחשב, מיקרומחשב וחישובית, להסביר מונחים חדשים. מונחים בפרק זה: יחידת עיבוד מרכזית, יע"מ זכרון ציוד קלט ציוד פלט תקליט, דיסק תקליטון רמה לוגית נמוכה רמה לוגית גבוהה סיבית מילה הוראה קוד פעולה כתובת 10 6 ; ד]א0 0א220625581 ,4 הדא צאסאמא זזפאז וי אפזם מדד אפוס ג ו הס 10016 דוגּ סעתסשט ,פדצפּ א0סז6 0 פאז 8 05 0005 אסזד4 התקס בו יו 1 מבוא למחשב שלוש תכונות יסוד: א. אגירת מידע בכמות גדולה, ב. יכולת לעבד מידע בגמישות רבח, ג. מהירות פעולה גבוהה. 2 מבנה מערכת מחשב בסיסית זכרון צאסאמא / ציוד פלט *חידת עיבוד מרכזית 1 טץס א?ור 1.1 - תרשים מלבנים של מערכת מחשב מערכת מחשב נראית במבט ראשון מורכבת ומסובכת. המערכת בנויה מרכיבים רבים אולם היא כוללת ארבעה אלמנטים בסיסיים בלבד כפי שמתואר באיור 1.1 . א, יחידת עיבוד מרכזית (1וא0 0א5068551ת ,41 18א02) היא "הלב" של המערכת, היא מבצעת את עיבוד הנתונים, מבקרת ומתזמנת את פעולת כל יחידות המערכת. ב. זכרון ( צ%108ם/) הינו מאגר מידע מסוגים שונים., מאוחסנים בו נתונים המיועדים לעיבוד, הוראות ביצוע, תוצאות העיבוד ועוד. ג,. ציוד קלט (2001א1) מיועד ליצור גישה אל המערכת ותפקידו להזינה בנתונים. עליו לתרגם את הקלט המקורי הכתוב בשפת המתכנת לשפת המחשב. קיימים סוגים רבים של ציוד קלט בהתאם לשיטת הכנסת המידע, כגון לוח מקשים, טרט מגנטי, סרט מנוקב, תקליט (215%), תקליטון (15%178) ועוד. ד. ציוד פלט (001201) מקבל את התוצאות הסופיות של תהליך עיבוד הנתונים. תפקידו לתרגם תפוקת המחשב לפלט אשר מתאים לציוד המבוקר. קיימים סוגים רבים של ציוד פלט בהתאם ליעוד, אך לא נעסוק בכך כאן. 1 3 על מה חושב המחשב? המחשב לא חושב כלל. יותר מכך - הוא אינו מסוגל לחשוב אלא רק לחשב. מסקנה מיידית: אין לחשוש מתחרות בין אדם למחשב. האדם הוא החושב נהוא היודע כיצד לפתור בעיה. המחשב הוא המבצע את החלשובים, הבדיקות, הקלט והפלט. יתרונו מתבטא במהירות הביצוע הגבוהה פי מליוני מונים מזו של האדם. 4 מהל שפת המחשב? שפת המחשב פשוטה ביותר וכוללת שני סימנים בלבד: 0 ו-1. אפשר להציג אותה בשתי רמות מתחים בלבד: הנמוכה (/1.0) והגבוהה (1]011) או רמת לוגית 0 ורמה לוגית 1 בהתאמה. לנו נוח יותר לחשוב על סיבית (811) בינרית 0 או 1 בהתאמה. צירופים שונים של שתי הרמות האלה מרכיבות מילה (5דצ8 או 082/). מילים מספר מרכיבות הוראה (א51806110א1). מעתה ואילך נשתמש במונח סיביות בינריות במקום רמות מתחים לוגיות, לשם נוחות וכמקובל. 5 מהיל תוכנית? תוכנית היא צירוף הוראות מוגדר. מטרתה להדריך את המחשב בפתרון בעיה נתונה, צעד אחר צעד. 6 מהי הוראה? הוראה היא הנחייה לביצוע שלב מסויים בתהליך עיבוד הנתונים. 7 מבנה הוראה כל הוראה צריכה לכלול מילה אחת לפחות. המילה הזו מהווה קוד ההפעלה (5ת60 א4110 0255 או בקיצור 6025 .02). אשר מורה למחשב מה לעשות, איך לעשות וכיצד לפנות לנתונים. בהוראות בנות שתים ושלוש מילים המילה השניה ו/או השלישית היא נתון או כתובת של נתון. הוראה בת מילה אחת: 8 הוראה בת שתי מילים: מילה 2 ילים: 8 היכן מסתתרות ההוראות? ציוד הקלט מעביר את ההוראות המוצגות בשפת המכונה אל הזכרון. כל מילה נכנסת לתא נפרד שכתובתו ידועה. 12 1.9 מהל כתובת? בזכרון ישנם תאים רבים מאוד. כתובת (4228555) היא אמצעי למיעון תא כתובת 0 מסויים מבין כל התאים. כל כתובת, כמו הוראה או כתובת 1 נתונים, מורכבת גם כן מצירוף מסויים של סיביות בינריות. פוה 5 כתובת 3 0 כלצד מבחין מחשב בין הוראות, כתובות ונתונים? במחשב מוצגים ההוראות, כתובות ונתונים כסדרות של מספרים בינריים, ולכן דרוש אמצעי מוסכם כדי להבחין ביניהם. אמצעי זה הוא סדר ההוראות. להבהרת הדבר נניח הוראה הבנויה משלוש מילים אשר מאוחסנות בזכרון בתאים נפרדים כשכתובתם מוגדרת חד- משמעית בסדר עולה. קוד הפעולה קובע בין השאר מה מבטאות המילים הבאות בהוראה: כתובת או נתון. בהמשך נשתמש במונע "מידע" (א4110 08%תא1) כדי לבטא תכולה של תא זכרון אשר יכול להכיל נתון כלשהו, הוראה, כתובת ועוד. כתובת * כתובת *+1 כתובת *+2 1 מה בין מחשב גדול למינימחשב ולמיקרומחשב? בין מינימחשב ומיקרומחשב אין הבדלים עקרוניים, אך קיימים מספר גורמים אשר מקובלים לקביעת תחומי ההפרדח: א. מחיר ה. שפות תכנות ב. גודל פיסי ו כושר עיבוד נתונים ג. גודל הזכרון ז, | מהירות פעולה ד. מטפר הסיביות במילה ח. אפשרות חיבור ציוד קלט/פלט כמה מההבדלים האלה הולכים ואובדים במהירות עקב ההתפתחות הטכנולוגית. 3 2 מה בין מחשב לחישובית? מחשב מבצע עיבוד נתונים בהתאם להוראות התוכנית שאוחסנה קודם לכן בזכרון. לחישובית לעומת זאת אין כלל זכרון המיועד לאגירת הוראות וממילא אין לה כל תוכנית. האדם המפעיל מתקתק הוראה והחישובית מבצעת מיד ללא תוכנית קבועה מראש. קיימות בשוק חישוביות של יצרנים שונים אשר יכולות לאגור מספר פקודות ולחזור עליהן בהתאם להוראות המשתמש. חישוביות אלו אינן רק "מכונות חישוב'' במובן המקובל אלא נמצאות בתחום המיקרומחשבים. 4 1-3 שאלות חזרה 1. שרטט דיאגרמת מלבנים של מערכת מחשב בסיסית והסבר תפקידו של כל מלבן. 2. במפעל מסוים מייצרים מכשיר קשר. הוחלט לתכנן מערך ממוחשב לבדיקת המוצר. על המחשב למדוד מתחים חשמליים במאה נקודות שונות במכשיר ולהתריע ע"י נורית במקרה של תקלה במכשיר, כולל הודעה מודפסת על מיקום המדידה השגויה. א. מהו ציוד הקלט הדרוש לביצוע המשימה? ב, מהו ציוד הפלט לביצוע המשימה? 3. ציין שלבים עיקריים בתוכנית לבדיקת מכשיר הקשר מהשאלה הקודמת כאשר: א. הבדיקה תתבצע בסדר מסוים, נקודה אחר נקודה. ב. הבדיקה תתבצע בבת אחת בכל מאה הנקודות. 4. המתכנת מעביר תוכנית למחשב בעזרת המקלדת. מה קורה לתוכנית? 5. הוראת מחשב עשויה לכלול מהות הפעולה, נתונים, כתובות. כיצד מבחין המחשב ביניהם? 6. נניח מילת מחשב 10011100. ציין רצף של רמות המתחים החשמליים במחשב עבור מילה זו. 7. מהו קוד הפעולה? 15 פרק2 - יחידת עיבוד מרכזית 271 22 25 24 25 2.6 27 208 2.9 200 2. 2.2 מבוא תרשים מלבנים של מיקרומעבד מבנה פנימי של מיקרומעבד אופייני יחידה אריתמטית לוגית, ,41 יחידת הבקרה, 6210 | אוגר מונה תכנית, 6 ;תדאט0ס6 ]ג ססאץ אוגר מצביע מחסנית, 52 ;18א01ע 570% אוגר מורה, 1 ;0015158 אמסא אוגרים לשימוש המתכנת תהליך ביצוע ההוראות במחשב משך הזמן לביצוע הוראה שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות לאחר סיום עיון בפרק זה הקורא יוכל : 0 ₪0 . לשרטט תרשים מלבנים של מיקרומעבד . לשרטט ולהסביר מבנה פנימי של מיקרומעבד אופייני . למנות לפחות ארבעה סוגי אוגרים לשימוש המתכנת . למנות ולהסביר שלבי ביצוע הוראה במחשב . למנות לפחות שישה סוגי אוגרים ביע"מ הלוקחים חלק בביצוע הוראה . להסביר מונחים חדשים המופיעים בפרק זה. מונחים בפרק זה: מיקרומעבד יחידה אריתמטית לוגית יחידת הבקרה צובר אוגר הזנת מתח שעון מרכזי קוי כתובת קוי נתונים קוי בקרה זיווד בצפיפות גבוהה אוגר זמני אוגר הדגלים אוגר ההוראות מונה תכנית מצביע מחסנית אוגר מורה אחרון נכנס - ראשון יוצא (שלב) הבאה (שלב) ביצוע קריאה כתיבה מחזור המכונה מחזור השעון קא ;0025508 ק0ת6ווא ;זאש 10616 16 אותדזאה ;א אדא 60 ב( ו אתשסץ 0 4008285 8005; 8. .8 ;508 בדה .0.8 1 ;108 אדא 56415 1405 ₪ +צא סקאד 8 ג .8 ;את אסנזדסטת דפאז .6 ;58זא0 60 א0084אץ .5.7 ; 8תדאזסק 0% 57 ;5758 אמפאז 0 0 1₪57ע אז 1.457 א דט אסא סגפת מדזאש 5 מאזת6גו ץצ ₪ 7 1 מבוא יחידת עיבוד מרכזית (1זא0 0א28068551 ,41 דאמ0) או בקיצור יע"מ (.2ז.ק.6) מהווה את "המוח" ו"מרכז העצבים" של מערכת המחשב, שני תפקידיה העיקריים הם ביצוע עיבוד נתונים ופיקוח ותזמון של המערכת. גודלה ומורכבותה תלויים בהיקף המערכת ומספר הסיביות במילת מחשב. במערכת המיקרומחשב היא בנויה ומזוודת במעגל משולב ונקראת גם מיקרומעבד (102 .8 ). בפרק זה יתואר מבנה כללי של מיקרומעבד אופייני. יש לציין כי קיים מבנה משותף לכל המיקרומעבדים הנפוצים כיום. 2 תרשים מלבנים של מיקרומעבד ניתן להבחין במחשב בשלושה מרכיבים עיקריים (ראה איור 2.1): ?חידה אריתמטלת לוגית ו יחידת בקרה חאט זסאזאסס צוברים ואוגרים ו קן" נתונים 5 גדא קוי בקרה 5נ דאס 0 קו" כתובת 58 58מהסס ג 2 שעון מרכזל 1 אזאס איור 2.1 - תרשים מלבנים של מיקרומעבד א. יחידה אריתמטית לוגית (.4.1.0 ;4ח0 סגַקַ1.0 10ז6ותת)ו/) יחידה אריתמטית לוגית מבצעת חישובים אריתמטיים כגון חיבור, חיסור, כפל וחילוק והיא מבצעת פעולות לוגיות כגון גם (פא4) או (08) וכד'. ב. יחידת בקרה (.6.1 ;)גת( 4101ת60) תפקידי יחידת הבקרה העיקריים הם שניים: 1 פיקוד ומעקב אחר פעולות היע''מ וכלל מערכת המחשב על כל מרכיביה. 2) תאום ותזמון בין יחידות המערכת והציוד המבוקר החיצוני. ג. צוברים ואוגרים (880151995 עאג 40600/01.41085) הצוברים והאוגרים מאחסנים הוראות ונתונים זמניים לצורך ביצוע פעולה שוטפת ושומרים תוצאות עיבוד ביניים עד לאיחסונם מחוץ ליע''מ. ד. קווי בקרה (.0.2 ;25 1101ת00) קוי הבקרה הינם קוי יציאה וקוי כניסה של המעבד. לכל קו תפקיד מוגדר והוא אינו קשור לקו אחר. תפקיד קוי היציאה הוא להודיע לשאר מרכיבי המערכת על מצב שבו נמצא היע"מ. תפקידי הקוים הנכנסים להודיע ליע"מ על מצב מרכיבי המערכת. 8 ה. קוי הנתונים (.2.8 ;815 2313) אלו הם קוים דו- כווניים דרכם עוברים נתונים אל היע"מ נממנו על פי שליטת יחידת הבקרה. צירוף מסויים של רמות לוגיות בקוים אלה ברגע נתון מהווה מידע. מספר הקוים הינו כמספר הסיביות במילת מחשב אחת. ו. קוי הכתובת (.4.2 ;55 4001655) קוי הכתובת יוצאים מהיע"מ. צירוף מסויים של רמות לוגיות בקוים אלה ברגע נתון מהווה כתובת של תא בזכרון או בהתקן קלט/פלט כלשהו שאליו פונה היע"מ באותה עת. מספר הקוים הינו כמספר הסיביות במילה. ז. מתח הזנה מתח הזנה הוא מתח ישר אשר דרוש להפעיל את המעגלים השונים בתוך המיקרומעבד, כשט שדרושה אספקת מתח ישר לכל מעגל אלקטרוני שהוא. *ש רק דמיון אך לא שוויון 19 20 אוגר זמנ? .0 צאג סקאד צובר 8 ו יחידה אריתמטית לוגית וח 4 008 אוגר דגלים 8 05ע יחידת בקרה זזואעט זסאזאסס אוגר הוראות 0 אסוד6טאדפאן איור 2.2 - מבנה עקרוני של מיקרומעבד מונה תוכנית אדא 60 א אססאק מצביע מחסנית פאס 50% אוגר מורה 0 אפפאן ח. שעון המערכת דרך כניסות השעון מגיעים דפקי השעון המרכזי (א61006% ,1841א65% 5) אשר מאפשרים ליחידת הבקרה לתזמן את פעולת כל מרכיבי המערכת. מספר הקוים המתחברים ליע"מ מגיע כיום ל-40. במיקרומעבדים מסויימים מותקן מעגל שעון פנימי ואז הכניסות הן חיבור גביש לצורך ייצוב תדר השעון. תדירות השעון נמדדת בסדר גודל של 12 אחדים. 3 מבנה פנימל של מיקרומעבד אופיינל מיקרומעבד בנוי כמעגל משולב אחד, אולם הוא כולל עשרות אלפי רכיבים פעילים וסבילים. יוצא מכך שהוא מזווד בצפיפות גבוהה (5041 6אזג1 1 ; ת4)10זקס)ת1) וקשה לעקוב אחר המעגל המלא והמפורט. למעשה הדבר גם איננו חיוני, מאחר וניתן להבין את עקרונות פעולת המיקרומעבד לפי תרשים המבנה הבסיסי (ראה איור 2.2) 4 לחידה אריתמטלית לוגית יחידה אריתמטית לוגית מבצעת כאמור פעולות אריתמטיות ולוגיות. לשם כך היא נעזרת בצוברים 4 ו- 2 (5 ז8:0טותט466 ,ג זס)14ט0תט466/) ובאוגר זמני (ז2018)6 עזגזסקואעד) המספקים לה נתונים המיועדים לעיבוד. דרך הצוברים 8 ו-8 היא גם מחזירה את תוצאות הפעולה (במיקרומעבדים מסויימים קיים צובר אחד בלבד), לאוגר הדגלים (ז50:6 1.405") מספקת היחידה מידע על תוצאות הפעולה, כגון תוצאה חיובית או שלילית ועוד. אורכם של הצוברים והאוגר הזמני כאורך מילה אחת של מיקרומעבד שהיא לרוב שמונה סיביות. 5 לחידת הבקרה יחידת הבקרה היא "מרכז העצבים" של המערכת כולה. היא מעין "המטה הכללי" המניע, המבקר והמתזמן את הפעולות של מרכיבי המערכת. אחד מתפקידיה הוא לפענח את מהות ההוראה שיש לבצע ולשם כך היא נעזרת באוגר ההוראות (.1.8 ;621616 תס!)0נת+5ה1). הוא מאחסן את המילה הראשונה בהוראה המהווה את קוד הפעולה (0025 תסגזגז6ק0 6025 .0.7). אורכו של אוגר ההוראה כאורכה של מילת מחשב אחת שהיא שמונה סיביות לרוב. 21 6 אוגר מונה תוכנית ל מונה התוכנית (.2.0 ;זאותט00 ותגזקסז?) הוא אוגר שתוכנו מהווה כתובת ש תא בזכרון שבו נמצאת מילת ההוראה שיש לבצע (ראה איור 2.3). ה התוכנית קוד פעולה כתובת (תא) = מונה ה כתובת (תא) ו+א *>------- 2א קוד פעולה 3א אא א:ור 2.3 - פעולת אוגר מונה התוכנית תפקידו של מונה התוכנית לספק את כתובות התאים בזה אחר זה (כלומר, מילה אחר מילה) בקצב ביצוע התוכנית. נניח לדוגמא כי ברגע מסויים תוכנו של מונה התוכנית הוא הכתובת א. לאחר העתקת המילה שבתא א לאוגר ההוראות לצורך פענוח קוד הפעולה, תוכנו של מונה התוכנית גדל אוטומטית באחד והוא מצביע על הכתובת (התא) 1+א שבה נמצאת המילה הבאה בתור. זאת היא דרך פעולתו הרגילה, אולם ניתן לאלצו להצביע על כתובת של תא כלשהו בזכרון. גורמות לכך הוראות ההסתעפות המפורטות בפרק 7. אורך הכתובת במרבית המיקרומחשבים כיום הוא 16 סיביות בינריות. מכאן שאורכו של אוגר מונה התוכנית הוא 16 סיביות שהן שתי מילים (ראה איור 2.4). 15 % 7 0 0-ה ה מילה (בית) תחתונה מילה (בית) עליונה יךב? סיביות משמעותיות פחות סיביות משמעותיות ?ותר (,דא ;15 .₪ (0 ;חתפו 0 איור 2.4 - מונה התוכנית .2.6 22 ...וו ו,, 7 אוגר מצבלע מחסנית מצביע מחסנית (,5.2 ;ז66ַת01? 5136%) הוא אוגר שתוכנו הוא כתובת של תא פנוי באזור הזכרון המכונה מחסנית (5140%). אם מכניסים מידע לתא יצביע האוגר אוטומטית על כתובת התא הפנוי הבא במחסנית (ראה איור 2.5). מחסנית כתובת (תא) 3-צ 1% 2צ 1-צ - א מצביע מחסנית תי כחובת (תא) | אפזאתסת אדפ איור 2.5 פעולת אוגר מצביע המחסנית סדר הכנסת המידע הינו החל מכתובת הגבוהה ביותר במחסנית (משמאל) לכיוון הכתובת הנמוכה יותר (מימין). נניח שהוכנס מידע לתא צ. מיד לאחר הכנסתו יציין מצביע המחסנית אוטומטית את הכתובת 1-ץ. בהגיע מילה חדשה היא תאוחסן בתא 1-ץ. תוכן האוגר יקטן באחד ויצביע על הכתובת הפנוייה הבאה שהיא 2- צ, וכן הלאה. סדר הוצאת המידע הינו בכיוון ההפוך, כלומר החל בכתובת הנמוכה ביותר (מימין) שבה התמלאה המחסנית אל הכתובת הגבוהה יותר. בשיטת עבודה זו מידע שהוכנס אחרון ייצא ראשון (.1.1.8.0 ;007 1857ע א] 1.451). דוגמאות רבות לשיטת עבודה כזאת ניתן למצוא בחיינו היומיומיים. למשל, אם יש צורך בפיטורין במפעל (לא עלינט...), הרי העובד הראשון שייפלט הוא האחרון שהתקבל למפעל. מכיוון שתוכנו של מצביע המחסנית הוא כתובת, הרי אורכו הוא 16 סיביות ברוב המיקרומחשבים. 8 אוגר מורה (א1 ;1021500 66%ה1) אוגר זה משמש כאוגר עזר לקביעת כתובת תא בזכרון בשיטת גישה מיוחדת אשר נקראת מיעון בעזרת אוגר מורה (א ;0א42285551 כמאמפא1), עליה עוד נדון בסעיף 6.4.5, ויש לו גם שימושים נוספים. אורכו כאורך הכתובת, כלומר 16 סיביות. במיקרומעבדים מסויימים לא קיים אוגר מורה. 9 אוגרים לשימוש המתכנת האוגרים לשימוש המתכנת הם: צובר 4 4 340708 צובר 8 8 408 אוגר הדגלים 0 פסהזת מונה תוכנית אתדאטסס א4הססתעק מצביע מחסנית אתא 570% אוגר מורה 8 אתפפאז המתכנת נעזר רבות באוגרים אלה בתכנות. 0 תהליך ביצוע ההוראות במחשב הוראה מורכבת מאחת או יותר מילים, כאשר המילה הראשונה מהווה את קוד הפעולה (ראה סעיף 1.7 לתזכורת). את תהליך ביצוע ההוראה ניתן לחלק לשניים: א. שלב ההבאה (0א210111/) הוא שלב העתקת קוד הפעולה של ההוראה אל יחידת הבקרה (ראה איור 2.6). המטרה היא לטעון את קוד הפעולה באוגר ההוראות (18) כדי לאפשר ליחידת הבקרה לפענח את מהות ההוראה. אוגר הוראות קוד פעולה [ 1 אלור 2.6 - שלב ההבאה (0א₪1011ת) של הוראה ב. שלב הביצוע (א8000110א8) מתקיים לאחר פענוח קוד הפעולה. יחידת הבקרה יוזמת, מפעילה, מתזמנת ומבקרת את ביצוע ההוראה. שלב הביצוע עשוי להכיל סדרת פניות לזכרון או להתקני קלט/פלט על מנת לקרוא נתונים או לכתוב תוצאות. פעולות המתרחשות בשלב הביצוע הן בהתאם לקוד הפעולה של ההוראה. בשלב זה עשויים להשתתף אוגרים בשימוש המתכנת והאוגר הזמני. ּ 24 1 משך הזמן לביצוע הוראה לביצוע הוראה דרושה סדרת פעולות קריאה (542) או כתיבה (0/8178 בזכרון. פעולת קריאה 'מעתיקה* נתון מכתובת מסויימת אל היע"מ. פעולת כתיבה "מעתיקה" תוצאה (נתון) בכיוון ההפוך, מהיע'מ אל הכתובת כנדרש. פעולה כזאת נמשכת בפרק זמן הנקרא מחזור מכונה (0615צ0 פאז 6 |א). מחזור מכונה מורכב ממחזורי שעון המערכת (01₪צ0 א0100%). קיימים מיקרומעבדים שבהם מחזור המכונה שווה למחזור השעון כפי שזה קיים ב- 6800. מחזור השעון נמדד בסדר גודל של עשיריות המיקרושניה. ו || הא ו ק ו / 1 0 | 1 ו'גו מיקרומעבד א?נטל 8080 25 1 2 .35 26 2 שאלות חזרה שרטט תרשים מלבנים של מיקרומעבד כלשהו והסבר תפקידו של כל מלבן. שרטט מבנה פנימי של מיקרומעבד כלשהו והסבר בקצרה כל מרכיב בו. אוגר ההוראות - א. מהו תפקידו? ב. מדוע לדעתך הוא שייך ליחידת הבקרה? ג. נניח כי ההוראה העומדת להתבצע יש בה שלוש מילים: 0 10010101 00111001 מה בדיוק יאוחסן באוגר ההוראות? ד. האם יש למתכנת שליטה על אוגר הוראות? מונה תוכנית - א. מה תפקידו? ב,. מדוע הוא מתוכנן להתקדם באחד (בפעולתו הרגילה)? ג. מה יקרה אם המונה יתקדם בשניים? ד. האם אפשרית נסיגהל ה. האם הרצף 0111000110 עשוי להיות תוכנו של מונה תוכנית אופיני? מצביע מחסנית - א. על מה הוא מצביע? ב. מהו סדר התקדמותו לצורר הכנסת המידע למחסנית? ג. הסבר את המונח 1.10 אוגר מורה - א. מה הוא מורה? ב. האם הוא אופיני לכל סוג של מיקרומעבד? יחידה אריתמטית לוגית - א. מה הם תפקידיה? ב. הסבר כל צובר ואוגר בהם נעזרת היחידה. ג. כמה צוברים יש לכל הפחות במיקרומעבד? ד. איזו מילה (או מילים) מההוראה שבשאלה 5ג' תגיע ליחידה? שלבי הרצת ההוראה - א. תאר שלב הבאת ההוראה ב. תאר שלב ביצוע ההוראה ג. האם תוכנו של אוגר הוראות עשוי להשתנות תוך שלב הביצוע? מדועל? ד. האם תוכנו של מונה תוכנית עשוי להשתנות תוך שלב הביצוע? מדוע? ה. האם תוכנם של צוברים ואוגר זמני עשויים להשתנות תוך שלב הביצוע? מדועל פרק 3 - שפות תכנות 2.1 2 45 4 5 26 2-7 8 9 20 2.11 12 |15 מבוא משמעות ההוראה ושלבי פיתוח תוכנית מחשב תוכנית מחשב בשפת המכונה בעיות תכנות בשפת מכונה כתיבה בשיטת ספירה הקסדצימלית במקום בינרית טעינה הקסדצימלית שפת הסף סיכום ביניים תוכניות תרגום לשפת מכונה שפות עיליות מה לגבי העתידל מדוע להשתמש בשפת הסףל שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות עם סיום העיון בפרק זה הקורא יוכל: 1. להסביר את עקרון הוראת מחשב ואת שפת המכונה 2 למנות בעיות הקשורות בעבודה עם שפת המכונה והשימוש בקוד הקסדצימלי 3. למנות ולהסביר לפחות שתי שיטות תרגום מקידוד הקדצימלי לשפת המכונה 4. להסביר מהי שפה הסף ואת היתרונות והחסרונות לעומת שפת המכונה 5. להסביר שיטת העבודה עם מערכות מיקרומחשב לימודיות 6. להסביר מהי שפת עילית ואת היתרונות והחסרונות שלה לעומת שפת הסף 7. למנות מגמות עתידיות לגבי חומרה ותוכנה וחשיבות לימוד שפת הסף 8. להסביר מונחים חדשים המופיעים בפרק זה, 27 מונחים בפרק זה: (תוכנית) טעינה הקסדצימלית ₪ זג א 6טסאפת כינוי הוראה 5 אסאתאא 6025 אסזד6נזא דפאז שפת הסף 5 4558 תוכנית תרגום שפת הסף לשפת המכונה 55 תוכנית המשתמש א חספ תוכנית המקור א 50005 תוכנית היעד 07% שפת עילית א זמ ז-- סז ' בייסיק 6 פורטרן : אג4אדתסת תוכנית תרגום שפה עילית לשפת מכונה וו תוכנית פיענוח שפה עילית לשפת מכונה פמדתתקתפדאז 8 ונש .= ***אישוויוווי הקוור ויו רו וו .. 1 מבוא בפרק 1 הזכרנו את המושגים הוראה, תכנות ושפת מכונה. מושגים אלה שייכים לתחום התוכנה (5071%485) של המחשב. בפרק זה נרחיב מעט את היריעה ונדון ברמות תכנות שונות ונבחן שפות תכנות מיצגות מבחינת נוחות המשתמש והיבטים כלכליים. דוגמאות אחדות בפרק זה מתייחסות אמנם למיקרומעבד מסוג 6800 אולם אין הדבר גורע מכלליות הדיון, שכן העקרונות הינם משותפים לכל סוגי הציוד הממוחשב. 2 משמעות ההוראה ושלבי פיתוח תוכנית מחשב מילת הוראה היא רצף מוגדר של סיביות בינריות במילת מחשב. ברצף זה חייבת להופיע סיבית לכל קו מקוי הנתונים של היע'מ על מנת שיובן כהוראה. לדוגמא, כאשר בשלב ההבאה (0א7061ת) יופיע הרצף 01001111 בקוי הנתונים של היע'מ מסוג 6800 הוא יובן כהוראה האומרת "אפס צובר -4". באופן דומה הרצף 10000110 יובן כך: "טען צובר 4 בנתון שכתובתו תופיע במילת המחשב הבאה". מעבד מכל. סוג שהוא מקבל מילה בינרית כרצף רמות לוגיות אשר מגדיר חד- חד- משמעית את קוד הפעולה או כתובת או נתון. מעבד אינו מקבל מילה המכילה מספרים בשיטת ספירה דצימלית, אוקטלית או הקסדצימלית. רצף הוראות חד משמעיות הממצות את כל האפשרווות מוגדר כתוכנית. באיור 3.1 ניתז תרשים זרימה כללי לפיתוח תוכנית מחשב תאור פעולת המערכת משתנים הם גורמים המשפיעים על רישות ומשתנים הגדרת דרישות ומ פעולת המערכת פיתוח פונקציות עבור כל כיצד משפיע כל משתנה על פעולת משתנה המערכת? בניית תרשים זרימה נפרד עבור כל פונקציה עקרון ההרכבה: "הפרד ומשול" פיתוח תוכנית מחשב נפרדת בהתאם לכל תרשים זרימה איחוד התוכניות הבודדות לתוכנית מחשב כוללת הרצה ואימות ההתאמה האם התוכנית פותרת את הבעליה? לדרישות איור 3.1 - שלבי פיתוח תוכנית מחשב 29 5 תנכנלת מחשב בשפת המכונה תוכנית מחשב היא סידרת הוראות אשר גורמת למחשב לבצע סדרת פעולות אריתמטיות או לוגיות. הבה ניקח תוכנית לדוגמא שתלווה אותנו לכל אורך הפרק הנוכחי. התוכנית תגרום למיקרומעבד 6800 לחבר נתון כלשהו הנמצא בתא הזכרון שכתובתו 96 עם נתון נוסף הנמצא בתא הזכרון שכתובתו 97. את תוצאות החיבור יש לאחסן בתא הזכרון שכתובתו 98. להלן התוכנית: הוראה ראשונה 310 000.00 הוראה שניה 71 000 הוראה שלישית 0 סו00( זאת היא תוכנית בשפת מכונה (0205א1.4 מא01/א). כל סיבית 1 מייצגת רמת מתח (רמה לוגית) גבוהה (11108) כל סיבית 0 מייצגת רמת מתח (רמה לוגית) נמוכה (1.0). 4 בעיות התכנות בשפת מכונה תיכנות בשפת מכונה עלול לגרום לקשיים רבים לאדם המתכנת. מה הם? הבט שוב על התוכנית: א. קשה לאדם להבינה כי אין לה כל משמעות סמלית עבורו. ב. קשה לאתר בה טעויות. מספרים בינריים נראים דומים מאוד, במיוחד אם עובדים פרקי זמן ארוכים. נסה לאתר טעות בתוכנית הבאה, אשר אמורה להיות זהה לקודמת: ס000 0000" 100 00" 00 ס[" טעות אחת משנה את התוכנית מקצה לקצה. המחשב עלול לבצע דברים שלא התכוונת אליהם כלל, או במקרה הטוב, לא לבצע מאומה !1 ג. הכנסת התוכנית לציוד הקלט הינה איטית מאוד, כי עליך להזין (בהקשה במקלדת) כל סיבית וסיבית בנפרד. ד, תוכנית בשפת מכונה בדרך כלל ארוכה מאוד. לכן האדם עלול לטעות פה ושם ולאבד זמן רב לצורך תיקונים, כפי שכבר נוכחת לדעת זה עתה. 20 5 בתלבה בשיטת ספירה הקסדצימלית במקום בינרית זהו רעיון המנצל את העובדה שכל ארבע סיביות בינרחת ניתן לתרגם בקלות לסיפרה הקסדצימלית אחת, ולהיפך. לצורך רענון אופן התרגום ראה נספח א'. התוכנית שלנו תראה עתה כך: 96 00 98 1 7 2 נסה כעת למצוא הטעות: 66 2 המלאכה הינה הפעם קלה ומהירה בהרבה, גם מלאבת ההזנה של תוכנית הקסדיצימלית (מעתה נסמן ה.ד.) תגזול זמן קצר בהרבה. אך איך נזין תוכנית ה.ד, בשעה שהמחשב קולט רק סיביות בינריות? 6 טעינה הקסדצימלית במיקרומחשבים הנפוצים כיום מלאכת התרגום מתבצעת על ידי המחשב עצמו באחת משתי אפשרויות: א. חומרה - כל סיפרה ה.ד, מיוצגת על ידי מקש במקלדת. מעגלי הפענוח של פעולת ההקשה מתרגמים את פעולת הקליד לסידרה של סיביות אשר מייצגות את הסיפרה הבינרית. ראה איור 52 . ככ קו? נתונים ציוד קלט איור 3.2 - תרגום קוד הקטדצימלי לבינרי על ידי חומרה 1 ב. תוכנה - התרגום מתבצע באמצעות תוכנית לסריקת המקשים (- ג אמו1 0 ,41 וא0501) הנמצאת בזכרון באופן קבוע. כל מקש מייצג ספרה ה.ד. והתוכנית מתרגמת לחיצה על מקש לארבע סיביות בינריות מתאימות שתופענה בארבעה קוי נתונים. השיטה המקובלת בכל המיקרומחשבים היא שיטת התרגום על ידי תוכנה אשר משיגה פשטות בחומרה על חשבון תפיסת חלק מהזכרון לצורך התוכנית. 7 שפת הסף השימוש בבסיס ה.ד,. מפשט את תהליך הכנת התוכנית והכנסתה למיקרומחשב, אבל אין בה עדיין פתרון לבעייח ההבנה. כלומר, זמן מה אחרי שכתבנו את התוכנית אנו שוב מתקשים להבין מה היתה בעצם מהות התוכנית. נסה לקרוא שוב את התוכנית שבסעיף 3.5 . אתה רואה רשימת מספרים שאינם מייצגים עבור הקורא כל משמעות לוגית. שפת הסף או שפת אסמבלי (00465א/1 צ181א4555) "מרככת'' בעייה זו במידה מסויימת, כי היא מאפשרת: א) לתת כינוי לקוד הפעולה של הוראה (6025 א51806110א1 5אסאאוא). למשל, 4פסג ,5144 1.54. ב) לקבוע כינוי כראשי תיבות של ביטוי אנגלי המסביר את משמעות ההוראה. למשל: טען צובר 4 4 ז4)0!וותטס6 1082 -- גכ חבר צובר 4 4 ז0ז8]טוחט66ג3 ככ - 34024 אחסן צובר 4 8 ז13+0טותט400/ 51016 - 81 ג) להרחיב את ההוראה במילה נוספת ועל ידי שימוש באות נוספת להגדיר חד משמעית: (1) אם המילה הנוספת היא נתון או כתובת; (2) מהיכן יש להעתיק את הנתון או את הכתובת; (3) כמה מילים בסך הכל יש בהוראה. למשל, האות הנוספת 2 בקוד הפעולה, משמעותה: (1) המילה הבאה היא כתובת (מקוצרת); (2) שממנה יש להעתיק את הנתון; (3) בהוראה יש שתי מילים, התוכנית שלנו תיראה אם כן בשפת הסף כך: הוראה ראשונה - 60 ,ע 1244 הוראה שניה - 61 ,ע 4554 הוראה שלישית - 62 ,כ 5144 2 אם נרשום עתה את התוכנית בשפת הסף לצד התוכנית בשפת המכונה בשיטת ספירה ה.ד. נקבל את התמונה הבאה: 0 ,כ 1543 066 00 1 סג 58| 1 2 517 7 2 התוכנית שנכתבה קודם עבור המיקרומעבד 6800 תיכתב כך עבור מיקרומעבד מסוג 8085: 60 154 0 צסא ח₪= 18 8 סכג 4 62 ₪ 8 סיכום בלניים עבור כל המערכות הבסיסיות של מיקרומחשב הנמצאות כיחם בשימוש מערכת החינוך הטכנולוגי בארץ כותבים תוכניות בשפת הסף ומכינים אותן להזנה למיקרומחשב בשפת המכונה בשיטת הספירה ההקסדצימלית. ' תוכנית באסמבלי היא עבורנו תוכנית המשתמש (280054% 0558) או תוכנית המקור (4% 2806 500805). תוכנית בשפת המכונה היא תוכנית היעד (4%1 28008 דַ50דַב0). 9 תוכנית תרגום לשפת מכונה | זה עתה דנו בשפת הסף ובהמשך נזכיר גם שפות נוספות, אולם המחשב מבין שפת המכונה הבינרית בלבד, כדי שנוכל לפנות למחשב בשפה שאינה שפת המכונה יש צורך בתוכנית תרגום המאוחסנת באופן קבוע בזכרון. ראה איור 3.3. תוכנית המתרגמת משפת הסף נקראת אסמבלר (58 45581). תוכנית היעד תוכנית המקור התוכנית המתרגמת איור 3.3 - מנגנון התרגום על ידי תוכנה הקבועה בזכרון 33 0 שפות עיליות לשפת הסף יש יתרון בולט לעומת שפת המכונה, כי אפשר להבין אותה. לעומת זאת יש לה חסרונות שהבולטים בהם: א. תוכניות בשפת הסף הינן ארוכות בדרך כלל. ב. שפת הסף איננה ניידת. כלומר, לכל מיקרומעבד שפת הסף שלו ואי אפשר להעביר תוכנית בשפת סף ממחשב אחד לשני. שפת עילית (00405א14 15/51 1110/1) מכוונת לענות על חסרון זה. למשל, תוכנית החיבור שלנו בשפת בייסיק (84516) תראה כך: 08 פען תוכנית זו תראה כך בשפת פורטרן (אַ4 0818ת): 2 + 81)א זא = אפ בשני המקרים השתמשנו בסמלי המשתנים ולא בהוראות או בסימולים השייכים למחשב מסויים בלבד. לתוכנית בשפת עילית יתרונית חשובים נוספים: , א. תוכנית בשפה עילית קצרה בהרבה לעומת זו בשפת האסמבלי. ב. שפה עילית הינה ניידת בין מחשבים, אולם צריך מיד להוסיף: במידה רבה אך לא באופן מלא. גם עבור שפה עילית קיימת זיקה כלשהי לסוג המעבד, בעיקר בהוראות המפעילות תכונות מסויימות של החומרה. למשל, עבור ציוד מתוצרת 42715 או 608002085 (מיקורמעבד מסוג 6502 או 0). קיימות הוראות בשפת בייסיק כגון 255% או 2085 כאשר המקבילות להן בציוד מתוצרת 54%₪ 8.4010 (מיקרומעבד 80- 2) הן ההוראות 581 או 1. קיימים הבדלים חשובים נוספים אשר לא נעסוק בהם עתה. ברור מכל מקום שבעזרת שפה עילית ניתן לכתוב תוכניות בפשטות ובמהירות הגבוהה בסדר גודל לעומת כתיבה בשפת אסמבלי. אולם, גם לשפות עיליות יש חסרונות, כאשר החשובים בהם: א. התוכנית המתרגמת (000021158) שפה עילית לשפת מכונה תופסת נפח זכרון גדול באופן יחסי לזכרון הכולל של מערכת מיקרומחשב כיום. לדוגמא, % תאים מתוך א64% הרי הם כשליש מכלל נפח הזכרון. תוכנית מתרגמת מסוג שונה היא התוכנית המפענחת (188788158א1), המתאימה לתרגום משפת בייסיק. היא חסכונית יותר, אבל גם לה חסרונות. מכאן נובע, כי נפח הזכרון מגביל שימוש בשפות עיליות במיקרומחשב. ב. שפות עיליות אינן מאפשרות ניצול כל תכונות היע"מ ביעילות כפי שיכולה שפת אסמבלי. ג. דרושים מרכיבים נוספים למערכת הן בחומרה והן בתוכנה, דבר המייקר מאוד את מחירה. 1 מה לגבי העתיד? יש להניח כי העתיד נתון לשפות העיליות. הסיבות הבולטות לכך הן: (א) ניתן להתקין זכרון גדול בנפח הולך וקטן; (ב) מחיר החומרה הולך ונעשה זול יותר; (ג) עלות המתכנתים הולכת ונעשית גבוהה יותר; (ד) שפות עיליות תהיינה יותר ויותר תקניות ולכן ניידות. 2 מדוע להשתמש בשפת הסף? אם בעתיד נשתמש בשפות עיליות, מדוע נלמד היום שפת אסמבלי ושפת מכונה? להלן הסיבות העיקריות: א. עבור שימושים רבים דרושה היעילות של שפת אסמבלי היורדת ל"קרביים" של המעבד ומנצלת את מלוא הגמישות והאפשרויות הטמונות בו. ב. בתעשיה יש שימוש רב מאוד לשפת הסף במיקרומחשבים המותקנים במכשירים שונים. ג. ידע מעמיק של שפת הסף מסייע לפיתוח תוכנה בשפות עיליות ולייעול התיכנות בשפות אלו. 0 | |? 89 3 88 ₪2 60 ₪ ₪41 53 0 00 00 2506 | 02 6 0806 06 00 00 877 ]2 3 4 06 00 06 1 = 18 12 06 06 14 10.14 00 00 07 04 01 06 08 08 05 ₪ 0 07 0 ]| 0] 00 00 00 00 00 00 15 10 00 04 ₪ 06 22 30 00 00 21 71 6 09 21 א 0% ₪22 0 3 4 7 ₪ 6 2 ₪ ₪ 6 2 ₪ 3 ₪ 06 3 ₪3 שץ |2 3 0 0 ₪ ₪ ₪4 ₪5 ₪ ₪ ₪ 21 4% ₪ ₪ 000 וט ₪ 8 1 מ 0% 6 ₪ 05 ₪ 38 01 ₪ 2/6 41 ₪5 ₪ 08 /. 60 2522090 ₪ / 23 ₪ 4 ₪ ₪ 2 20 0 38 8 ₪ 2110 2 א 2 52 2 5 6/0 6 4 ו ד תוכנית מחשב בקוד הקסדצימל? 5 3 שאלות חזרה 1. מהם הקשיים הכרוכים בתכנות בשפת מכונה? 2. מהי מהות השיפור של קידוד הקסדצימליל 5. מהם יתרונות שפת הסף לעומת שפת מכונה? 4. כיצד נכתוב ונריץ תוכניות בעזרת קיט המיקרומחשב המצוילי 5. מהם היתרונות של שפה עילית לעומת שפת הסףל 6. מהם החסרונות של שפה עילית לעומת שפת הסף? 7. מדוע נחוץ לדעת שפת הסף? פרק 4 - מערכת מחשב בסיסית עם מיקרומעבד 6800 441 42 445 44 +5 16 24-77 448 מבוא מבנה מערכת בסיסית עם מיקרומעבד 6800 זכרון לקריאה ולכתיבה ]א זכרון לקריאה בלבד !אסא מישק תקשורת מקבילית 214 מישק תקשורת טורית אסינכרונית 4614 מישק תקשורת טורית סינכרונית 5524 שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות עם סיום העיון בפרק זה הקורא יוכל: 1, לשרטט דיאגרמת מלבנים של מערכת מחשב בסיסית עם מיקרומעבד מסוג 0, וכו' ₪ ₪ => ₪ ₪ . להסביר בקצרה תפקידו של כל מרכיב במערכת המחשב הבסיטית. , להבחין בין מערכת בסיסית למערכת מינימלית. . לתת לפחות שלוש דוגמאות של ציוד קלט מקבילי. . לתת לפחות שלוש דוגמאות של ציוד קלט פלט טורי. . להסביר מונחים חדשים בפרק זה. 7 מונחים בפרק זה: זכרון לקריאה ולכתיבה אגא ;צתסאפא 860555 אספאא ה זכרון לקריאה בלבד אסת ;צפסאפוא צנאס פגאפת מישק תקשורת מקבילית 214 ;:08דק4כא 465 תתפ דא ז4 אמץןתתק מישק תקשורת טורית אסינברונית | 5א164110%א0ואוא60 פטסאסאנס6א צ245 014 ;0708 4605 זתפזאז מישק תקשורת טורית סינכרונית דג 58141 פ5טסאסאנסא צ5 4 ;108 סג זכרון למשתמש צתסואתוא המפט משגוח תוכנית הפעלה אסאסא ניפוי (שגיאות) ; סאוסטפפכ תוכנית העורך : הסדוסת 8 1 מבוא עד כה עסקנו בתאור מערכת מחשב אופיינית, לאו דוקא מיוחדת. החל מפרק זה ואילך נדון במערכת מיקרומחשב עם היע'מ מסוג 6800. נעזר בחומר שהוזכר עד כה, אולם נעסוק בעיקר במרכיבי סוג זה של מערכת, ובמשך הזמן תווכח בודאי לדעת, כי קיים קשר ודמיון רב בין הכללי לפרטי. בדרך זו נציג מערכת בסיסית ונתאר בקצרה את תפקידי מרכיביה השונים. בפרק 7 נעסוק במרכיבים אלה באופן מפורט יותר. 2 מבנה מערכת בסיסית עם מיקרומעבד 6800 מיקורמעבד 00 תאזו זכרון לכתיבה וקריאה אגת זכרון לקריאה בלבד אסת קוי בקרה קלט/פלט מקב?ל? מישק תקשורת טורית אסינכרונית קלט/פלט טור? אסינכרוני בסיטית קו שידור מלשק תקשורת טורית סינכרונית ב קלט/פלט טור? סינכרוני איור 4.1 - מבנה מערכת מינימלית, בטיסית ומורחבת 59 מיקרומעבד 6800 או יע"מ הינו המרכיב העיקרי במערכת ואליו מתחברים במקביל שאר מרכיבי המערכת באמצעות שלושת סוגי הקוים: נתונים, כתובות ובקרה. מילת המחשב היא בת שמונה סיביות ולכן קוי הנתונים הם שמונה במספר. ניתן אם כן ליצור עד 256 = 2% צירופים אפשריים, כלומר, עד 256 מילים שונות. קוי הנתונים הם דו-כיווניים על מנת לאפשר זרימת מידע אל ומחוץ ליע"מ. קוי הכתובות הם 16 במספר, כלומר, כתובת מורכבת משתי מילים. ניתן אם בן ליצור עד 65536 = 21% כתובות שונות. נהוג לבטא את המספר ב-א (1024 = 0 ועל כן לפנינו אפשרות לפנות ל-64% כתובות, קוי הכתובות הם חד כיווניים בלבד אשר יוצאים מהיע'מ אל מרכיבי המערכת. קוי הבקרה הם 11 במספר כולל כניסות השעון. כזכור (ראה סעיף 22), קוי הבקרה אינם בחינת גוש אחד, בחלקם קוים נכנסים ובחלקם יוצאים. לא כולם מגיעים לכל מרכיבי המערכת, אלא כל קו פונה לרכיב המערכת לפי יעודו. 3 זברון לקריאה וכתיבה הזכרון לקריאה וכתיבה (21 ;;עָזסות0)( 400688 ותס6תג83) הוא מערך של תאים רבים שכל אחד מהם כולל 8 דלגלגים (ת.= ;107 112/) לכן הוא זוכר מילת מחשב אחת. לכל תא ניתן לגשת (460₪55) באמצעות כתובתו. בכל תא ניתן לאחסן מילה אחת או להעתיקה ממנו. פעולת האחסון בתא היא פעולת כתיבה (8118)), אשר מוחקת אוטומטית את תוכנו הקודם. פעולת העתקה מתא היא פעולת קריאה (0ג85), אשר משאירה את תוכנו ללא שינוי. זכרון לקריאה ולכתיבה מיועד למשתמש (צ58%/08/א 0558)לצורך אחסון זמני של תוכניות, נתונים, כתובות, תוצאות. תוכן התאים אינו נשמר לאחר הפסקת הזנת המתח (הפסקת חשמל). 4 זכרון לקריאה בלבד זכרון לקריאה בלבד (/80% ;עָסות6א ע!1ת0 8680) הוא מערך של תאים רבים כאשר בכל אחד מהם ניתן לאחסן מילת מחשב אחת, ולכל אחד ניתן לגשת באמצעות כתובתו. ההבדל החשוב בין שני סוגי הזכרון מתבטא בכך שזכרון לקריאה בלבד מיועד לקריאה בלבד, כלומר, אין אפשרות לכתוב בו ישירות על ידי תוכנית המשתמש. זהו זכרון קבוע, שאינו נמחק עם הפסקת ההזנה, מכיוון שתכנו נקבע על ידי תהליך אלקטרוני מיוחד, תהליך הצריבה. בזכרון לקריאה בלבד היצרן צורב את תוכנית המשגוח או תוכנית הפעלת המערכת (1108א0//) הסורקת ציוד קלט/פלט. ניתן לצרוב בזכרון זה תוכניות בעלות אופי קבוע בהתאם ליעוד המערכת, לדוגמא תוכנית המטפלת בבקרת מכשיר מסויים. תוכניות צרובות למטרות לימודיות עשויות לכלול: א. תוכנית העורך (501108) לשם בדיקת תוכנית המשתמש לצורך ניפול ' שגיאות (60א4)288001 ב. תוכניות שרות בהתאם ליעוד המערכת, ג. תוכניות ספריה להדגמות או למשחקים ועוד. 5 מלשק תקשורת מקבילית, מת''מ מישק תקשורת מקבילית (214 ;ז0ק03 161/206ת1 [גז6תקןז6) הוא מתאם (4247108) שיוצר השקה (405ת158א1) בין היע"מ לבין הציוד ההיקפי (,41 תם21211) שלה. ראה איור 4.2: יעמ 050 פלט איור 4.2 - תפקידו של מישק חקשורת מקבילית במערכת מינימלית חיוני שיהיה מת'מ אחד לפחות לצורך חיבור אל לוח המקשים שהם קלט המערכת ואל התצוגה שהיא פלט המערכת. המישק יכול לבצע גם תקשורת פשוטה, כמו לדוגמא עם רשמקול כדי שניתן יהיה להקליט תוכניות לאחסנה וגם לטעון אותן שוב להפעלה. עקרון פעולת המת"מ מתואר באיור 4.5: ציוד 4 היקפ? קוי נתונים ציוד 8 היקפי איור 4.3 - פעולת מישק תקשורת מקבילית +41 6 מישק תקשורת טורית אסינכרונית, מטי'א. > למישק תקשורת טורית אסינכרונלת (5ת04110ותטותות20) פטסתסנתסתע35 14; :%0ק403/ 61/206ות[) תפקיד זהה לזה של מת'מ, הצורך במט"א נובע מקיומו של ציוד ק/פ טורי אשר קולט או משדר מידע בטור סיבית אחר סיבית, ולא משדר או קולט מילת מידע בבת אחת ובמקביל כפי שפועל היע"מ, ראה איור 4.4: קלט טור? הפא 5141 איור 5.4 - תפקידו של מישק תקשורת טורית אסינכרונית דוגמא לציוד קלט טורי הוא הטלפרינטר ודוגמא לציוד פלט טורי היא מדפסת טורית (קיימת גם מדפסת מקבילית). דוגמא נוספת לשימוש במט"א היא תקשורת טלפונית עם המחשב. ראה איור 4.5: שידור מט"א אסא |כל || "ע"מ שתםס קליטה איור 4.5 -- תקשורת טלפונית עס מחשב התקשורת בין מט"א ליע"מ מתבצעת באמצעות קוי הנתונים, כבשאר מרכיבי המערכת, מכאן שעל המישק לתרגם מידע המגיע מציוד קלט למידע מקבילי עבור המערכת ולהיפך, עליו לתרגם מידע מקבילי המגיע מהמערכת למידע טורי עבור ציוד הפלט. המישק ניתן לתיכנות להשגת גמישות בתקשורת. +2 7 מלשק תקשורת טורית סינברונית, מט''ס מישק תקשורת טורית סינברונית (:ז%0ק03 ג22% 56:14 פטסתסזתסתץ5 4כ55) מאפשר תקשורת טורית סינכרונית, כלומר קצב מתוזמן של העברת המידע. המישק ניתן לתכנון ועל ידי כך משיגים גמישות רבה בהפעלת הציוד המבוקר כגון התאמת הקצב לסוג הציוד המבוקר, התאמת אורך המילה, בקרת שידור, בקרת קליטה ועוד. שידור וקליטה יכולים להתבצע בו זמנית (1.5%/ז) בשני כיוונים בקצב תקשורת שנמדד במאות אלפי סיביות בשניה. תקשורת טורית סינכרונית מיושמת בעבודה עם כונן דיטקטים או דיסקים ובמערכות בקרה ספרתית. המט"ס אינו בשימוש בציוד תרגול אופייני במעבדת לימוד. ו ; | 2 8 % זכרון אינטל 8255 אהה 3 1 2 3 .4 8 שאלות חזרה שרטט תרשים מלבנים של מערכת מחשב בסיסית עם מיקרומעבד מסוג 0 והסבר בקצרה כל מלבן. במה מתבטא השכלול של מערכת בסיסית לעומת מינימלית ושל מערכת מורחבת לעומת בסיסית? באילו סוגים של זכרון יש להשתמש כדי לאחסן תוכנית ההפעלה, תוכנית העורך, תוכנית המתכנתל מערכת פיקוח ממוחשבת של בנק מסויים מאפשרת גישה אליה לפקידי סניפי הבנק, וללקוחות מכל רחבי הארץ. ניתן לברר יתרת חשבון, להכניס או להוציא מזומנים, להפקיד המחאות, לתת הוראות קניה ומכירה לבורסה וכן שרותים נוספים. אנו מניחים, כי התקשורת בין מחשב מרכזי לבין פקידי הסניפים מבוצעת באמצעות שמונה קוי נתונים. התקשורת עם הלקוחות עשויה להיות גם באמצעות קו טלפון. אילו סוגי ציוד קלט ופלט דרושים: א. כדי להקים קשר עם פקידי הסניפים? ב. כדי להקים קשר עם לקוחות הבנק? מישק תקשורת מקבילית, 714 - א. לאיזה סוג תקשורת מתאים המישק? ב. כמה קוים דרושים לצורך קיום תקשורת מקבילית? ג. כמה מכשירים יכול לשרת מישק אחד בתקשורת מקבילית? ד. האם ניתן להפעיל מישק זה גם לתקשורת טורית פשוטה? מישק תקשורת טורית אסינכרונית, 4614 - א. לאיזה סוג תקשורת מתאים המישק? ב. כמה קוים דרושים לצורך קיום תקשורת טוריתל ג. הבא שלוש דוגמאות לשימוש בתקשורת טורית אסינכרונית. מישק תקשורת טורית סינכרונית, ‏ 8824 - א. מה פרוש הסינכרוןל ב. מהי תקשורת בו זמנית? ג. הבא שלוש דוגמאות לשימוש בתקשורת טורית סינכרונית. פרק 5 - דגלים ושיטות מיעון במיקרומעבד 6800 1 מבוא 2 אוגרים בשימוש המתכנת 5 תספש 3 אוגר מצב ;015 6005 אסנדנפאסס6 1 דגל הנשא 6 ,1.40 שסתתספ צתתהס 2 דגל הצפה ץצ ;זע שס,תם עס 3 דגל האפס 2 ;1.40 2580 4 דגל הסימן השלילי א ;1.46 פעזד4סמא 5 דגל הפסיקה 1 דנז תמדאז 6 דגל הנשא למחצה :0 צתת 6 ד זה ה 4 שיטות מיעון 5 א51 ככ 1 מיעון מובלע מפסא זאתאפצאן 2 מלעון מלידל 1 מססוא מדג זכ אאז 3 מיעון מורחב ₪ מכסוא פתפאאדאת 4 מיעון ישיר כ שפסוא זסמאזכ 5 מיעון באמצעות אוגר ניורה א ;מססא פפאמפאן 6 מלעון לחסל ₪ שססא תצדדא זסת 7 סיכום שיטות המיעון 5 שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות עם סיום עיון בפרק זה הקורא יוכל: 1. לפרט, לתאר ולהסביר את אופן פעולתם של כל אחד מששת האוגרים לשימוש המתכנת ביע"מ 6800, 2. לפרט, לתאר ולהסביר את אופן פעולתו של כל אחד מששת הדגלים, 3. לפרט ולתאר את כל אחת משש שיטות המיעון, 4. לערוך השוואה בין שיטות המיעון של ההוראה מבחינת אורך ההוראות וזמן הביצוע. מונחים בפרק זה: המונחים בפרק זה מופיעים ברשימת הסעיפים. 15 1 מבוא בפרק 3 הובא דיון כבללי על אפשרויות התכנות, הצגנו את השפות השונות וערכנו השוואה ביניהן. בפרק הנוכחי ובפרק הבא נעסוק בשפת הסף ושפת המכונה של מיקרומחשב הבנוי מרכיבי משפחת ה-6800. נכיר את הצוברים והאוגרים הפנימיים בתוך היע"מ בהם נעזר במלאכת התכנות. נדון באפשרויות הפניה השונות לנתונים וכתובות ונערוך השוואה ביניהם. למיקרומעבד 6800 קיימות 72 הוראות שונות ושש שיטות איתור נתונים וכתובות, והוא משתמש ב-197 סוגי פעולה. 2 אוגרים בשימוש המתכנת ביע"מ קיימים אוגרים שונים לשימוש המערכת. לששה מהם יכול המתכנת לפנות כדי לבדוק ולשנות את תוכנם באמצעות הוראות. אלה הם האוגרים למשתמש (350151585 00588). ראה איור 5.1: 4 46708 צובר 4 0560 8 40 נובר 8 50 0 15 אפספאז אוגר מורה אז 0 15 0 15 0 1 0 פפסס אסדונפאסס אוגר מצב 0% איור 5.1 - אוגרים למשתמש ביע"מ 6800 46 צובר 4, צובר 8 ואוגר מצב הם בני 8 סיביות, מכאן שהם מכילים מילה אחת כל אחד. שאר האוגרים הם בני 16 סיביות, והם מכילים שתי מילים כל אחד כי כל כתובת היא בת 2 מילים. תאור האוגרים השונים למעט אוגר מצב, ניתן בסעיפים 2.4, 2.6, 2.7 ו-2.8, והם זהים עבור כל מיקרומעבד בו הם מופיעים. אוגר המצב מתואר בסעיף הבא. נוח, קל ומקובל לתאר מספרים בינריים כמספרים הקסדצימליים (ה.ד.). לכל 4 ספרות בינריות סיפרה הקסדצימלית אחת. עם מעט תירגול הופך המעבר בין שני בסיסי הספירה למיידי בשני הכיוונים. לכן מעתה ואילך נציין בדרך כלל מספרים בבסיס הקסדצימלי (ה.ד.). במקרה של טפק מספר עשרוני נציין זאת במפורש על ידי הסימן 10 ליד המספר. 35 אוגר מצב (ז621506 0066 ת8:010ת600). אוגר המצב הוא אוגר הדגלים (1,05/) אשר סיביותיו מפורטות באיור 2 דגל הנשא 800 צאתס דגל ההצפה צוס1תאעס דגל האפס = 2980 דגל הסימן השלילי מצד סטא דול הפסיקה % דנז תמזאן דגל נשא למחצה צתתגס :וגו איור 5.2 - דגלים באוגר מצב לשתי הסיביות המשמעותיות ביותר אין תפקיד מוגדר. שתיהן נמצאות בדרך כלל במצב 1 לוגי, אבל המשתמש יכול לשנותן. מנגנון אוגר המצב בנוי כך שדגל מורם ( כלומר, במצב 1 לוגי) מסמל שכתוצאה מביצוע ההוראה האחרונה התרחשה התופעה שהדגל מייצגה. נבהיר את הדבר בהמשך. 17 0 1 דגל הנשא (6 ; שסז1זסס//0311) |₪ן | 1 | ] | | | דגל הנשא מורם כאשר קורה אחד מן האירועים הבאים: א. כתוצאה מפעולת חיבור נוצר נשא, למשל: 0 סוסווסו1 + 1 + 1 1 0 1 [ נשא 0 נשא 1 6-0 61 ניתן לומר שהנשא "עובר להתאחסן" בדגל הנשא. ב. כתוצאה מפעולת חיסור נוצר צורך בשאילה, כלומר המספר המחסר הגדול מהמחוסר. למשל;: 1 0 01 7[ 1 1ד- 0000 10 אין שאילה יש שאילה 60 1 1 2 דגל ההצפה (ץ ;0/6:08) ו | דגל הצפה מונף מצביע על תוצאה שגוייה בפעולה עם מספרים מכוונים. כאן נעשה אתנחתא קלה ונבהיר מספר דברים, ובתחילה נברר מהו מספר מכון. בשם זה אנו מכנים מספר שהסיבית המשמעותית ביותר שלו (036) 8 ;211 זַתבּס11/ַנַחקַ:5) מצביעה על סימנו (כלומר, חיובי או שלילי) ולא על ערכו. אם הסיבית היא 0 הרי המספר חיובי. אם הסיבית היא 1 הרי המספר שלילי, למשל, המספר 4+ הוא 00000100 (688=0/), ולעומת זאת המספר 4- הוא 11111100 (3158=1). נסכם ונאמר כך: במספר מכוון סיבית מספר 7 של מילת המחשב היא סיבית הסימן. ראה איורים 5.3 ו-5.4 . +8 סיבית 0 1 2 3 ₪ 5 6 סיבית 7 ערר ערך | ערך | עררך | ערך | ערך | ערך | ערר הסיבית איור 5.3 - מספר בלתי מכוון המשמעותית ביותר 58 סיבית 0 1 2 3 4 5 6 ערך | | ערך | ערר | ערך | ערר | ערר | ערר איור 5.4 - מספר מכוון טבלת מספרים מכוונים תמצא בנספח ג'. בשמונה סיביות של מספר בלתי מכוון ניתן לבטא .256 ערכים שונים, מ-00 עד אק. כאשר מקדישים סיבית אחת לציון סימנו של המספר נשארות רק שבע סיביות לציון הערך. אם כך, כמה מספרים מכוונים חיוביים ניתן ליצור? - 128, החל מ-9 עד (ס1 7 או מ-00 עד א7 הקסדצימלי, או מ- 00000000 עד 01111111 בינרי. אגב, שים לב לכך שעל פי ההגדרה, אפס הוא מספר חיובי. כמה מספרים מכוונים שליליים ניתן ליצור? - 128, החל מ- וד ועד נְהָוְ128 - או מ-תק עד 80 הקסדצימלי, או מ-11111111 עד 0 בינרי, עתה הגיע הרגע להיזכר ברעיון המשלים לשניים שלמדת זה מכבר. משליט לשניים של מספר נתון הוא ערכו השלילי של מספר זה. ומהו המשלים לשניים של המספר השלילי? הוא אינו אלא ערכו החיובי של מספר זה ! למשל: המספר 4 מהדוגמה הקודמת: ס000 משלים ל-1: ווסווו11 1 + המספר 4- הוא המשלים ל-2 של 4+ 00 נבצע אותה פעולה על המספר 4-. משלים ל-1: 0000 1 + חזרה למספר 4+ 1 00[ >599 זז קוו ומהי התועלת משימוש במספרים מכוונים? אם המחשב יודע לבצע פעולת חיבור, הרי שבעזרת מספרים מכוונים הוא יכול לבצע גם חיסור (8) - (4) על ידי חיבור (8--) + (4). בצורה זו אפשר להציג חיסור על ידי חיבור! אלא שיש כאן בעייה, כי בפעולות על מספרים מכוונים עלולות להיווצר לעיתים שגיאות בגלל ערוב תחומים בין ערכו של מספר מכוון לבין סימנו. נעיין במספר דוגמאות, ואנא שים לב בכל פעם לנשא מהסיביות השישית והשביעית שהן סיבית הערך וסיבית הסימן בהתאמה: בשא נשא 00 וד 19 000 3 1 + + + + 7- 01 19 ור 8 000 6 0 (1) משתי הסיביות אין נשא תוצאות נכונות משתי הסיביות יש נשא מסקנה: התוצאה תמיד נכונה אם בשתי הסיביות המשמעותיות מתקבל נשא זהה, נשא 00 או נשא 11. ודוגמא נוספת: נשא נשא 170 01 9ד- 1 25 000 + + + + 9- 1 19 020011 8 ל 0 (1) 2- ל 0 0 | נשא שונה משתי הסיביות (10) תוצאות שגויות נשא שונה משתי הסיביות (01) מסקנה: התוצאה תמיד שגויה אם מתקבל נשא שונה משתי הסיביות המשמעותיות ביותר. הוכחת טיעון זה היא מעבר למטרות ספר זה. תוכל לבדוק זאת במספר דוגמאות משלך. אולם, מה לכל העניין הזה ולדגל ההצפה (%א אוגר המצב בודק נשא מהסיביות השישית והשביעית בתוצאת הפעולה על מספרים מכוונים. אם הנשא שונה, הרי התוצאה שגויה והדגל המורם "1" מציין זאת. אחרת - התוצאה נכונה והדגל מוסר "ס". אגב, האם אתה מעלה בדעתך בזה הרגע כיצד אפשר לבצע בדיקה כזאת? לתשובה ראה איור 5.5: 20 צִ נשא מהסיבית השישית נשא מהסיבית השביעית איור 5.5 - מעגל עקרת? של דגל ההצפה 2 5 דגל האפס (2 ;2610) | ] |אן | ] | | | דגל האפס מורם כאשר תוצאת הפעולה היא אפס (00000000). 3 4 דגל הסימן השלילי (א ;6ש684+1א1) ]| | | | דגל הסימן השלילי מורם כאשר תוצאת הפעולה היא שלילית. אוגר המצב בודק בתוצאה את הסיבית השביעית שהיא הסיבית המשמעותית ביותר עבור מספר מכוון, ואם היא 1 המספר הוא שלילי. מסיבה זו אפשר לקרוא לדגל הזה בשם דגל הכיוון. 4 5 דגל הפסיקה (1 ;+ג61+ת1) 1[ ו ץ | ] הפסיקה משרתת בעיקר את יחידות קלט/פלט של המחשב. באמצעות דגל הפסיקה מודיעה היע"מ למרכיבי המערכת שברגע זה מתבצעת תוכנית כלשהי ואין להפריע לה. אם יחידת קלט/פלט מבקשת שרות שמשמעותו הרצת תוכנית אחרת, יש להמתין עד שיוסר הדגל. למנגנון הפסיקות של 6800 יש דרגות עדיפות שונות. תוכנית הפסיקה העדיפה ביותר אינה מתחשבת במצב הדגל ותאלץ את היע"מ לבצעה בכל מקרה. פרוט מלא של מנגנון הפסיקה ראה בסעיף 6.10 ובפרק 7. 5 6 דגל הנשא למחצה (11 ;ץ1ג6 )1181) נבדדך]] דגל הנשא למחצה פעיל כאשר מתבצעות פעולות על מספרים המיוצגים בצופן 86. הדגל מורם כאשר יש נשא מהסיבית השלישית. צופן זה, כזכור לך בודאי, מבטא כל סיפרה עשרונית מ-0 עד 9 באמצעות ארבע סיביות בינריות. מכאן ברור כי הסיבית השלישית היא המשמעותית ביותר, ולכן תפקודי דגל הנשא למחצה זהים לאלה של דגל הנשא, במילת מחשב אחת בת 8 סיביות ניתן לאחסן שתי ספרות עשרוניות המיוצגות בצופן 802. 4 שלטות מיעון (5ססוא 6א551הסס ג ) מהו מיעון? כל תהליך עיבוד נתונים מלווה בתנועת הנתונים אל היע"מ וממנה. הנתונים עשויים להימצא באחד מתאי הזכרון, באוגרים פנימיים של היע"מ, במישק לתקשורת מקבילית (14?) ובמישק לתקשורת טורית (4014 או 4). כדי לשלוף או לאחסן מידע בתא מסויים יש לנקוב בכתובתו שהיא מענו המדויק. אם כן מיעון הוא הגדרת כתובת. 1 הנתון נמצא בתא שכתובתו מצויינת באופן חלקי בהוראה, בשמונת סיביותיה הפחות משמעותיות. מכאן שהוראה במיעון ישיר הינה בת שתי מילים ותופסת שני תאי זכרון סמוכים. האם על המחשב לנחש מהי המילה הראשונה של הכתובת? לא ! היא חייבת להיות 00. מכאן נובע שעל הנתון להמצא באחד מ-2% התאים הראשונים בזכרון בלבד בין 0000 לבין ?00 (255 דצימלי), לדוגמא 0075. ראה איור 5.9 . מיעון ישיר מהווה שיכלול של המיעון המורחב. הוא חוסך תא בזכרון, משום שההוראה כוללת רק שתי מילים, וחוסך גם זמן ביצוע ההוראה לעומת המיעון המורחב. אולם, אין יתרונות בלבד. חסרון השיטה מתבטא במגבלת מרחב הכתובות של הנתון אשר יכול להימצא באחד מ-255 התאים הראשונים בזכרון בלבד. 5 מיעון באמצעות אוגר מורה (% ;8ת80616551 0666ת1) קוד הפעולה איור 5.10 - הוראה באמצעות אוגר מורה להוראה מעין זו שתי מילים ולכן היא תופסת שני תאים עוקבים בזכרון, כפי שמוצג באיור 5.10. שש-עשרה הסיביות של אוגר מורה מהוות כתובת בסיסית. ההוראה מספקת היסט (0//821) כלומר, מספר בין 00 לבין ₪2 שיש להוסיף לתוכן אוגר מורה על מנת לקבל את כתובת הנתון. ההיסט הוא תמיד לפנים. 0 15 תוכן אוגר מורה כתובת הנתון (אוגר מורה + היסט) איור 5.11 - יצירת כתובת הנתון במיעון באמצעות אוגר מורה 4 מיעון באמצעות אוגר מורה מהווה שילוב של מיעון מורחב עם מיעון ישיר, והוא מאפשר להגיע לכל תא בזכרון. כיצד קובע המתכנת את ההיסט עבור מיעון באמצעות אוגר מורה? להלן הנוסחה "הגואלת'' (ראה איור 5.12): - ''כתובת היעד" פחות '"כתובת הנמצאת באוגר מורה'' שווה להיסט. - 'כתובת היעד'' היא הכתובת בזכרון שאליה יש להגיע. - "כתובת הנמצאת באוגר מורה" היא הכתובת שנטענה לאוגר מורה מבעוד מועד. ‏ = י , | כתובת היעד . !| 0140 0 15 , [שש | 04 : | 3 אוגר מורה ההיסט הוא: 24 איור 5.12 - הדגמת חישוב היסט במיעון באמצעות אוגר מורה יש לקחת בחשבון את האילוצים הבאים: א. את ההיסט מוסיפים תמיד ואין אפשרות להפחית. אם יש צורך לפנות אל תא שכתובתו נמוכה מזו הרשומה באוגר מורה, דרוש לשנות את תוכן האוגר לפני כן. ב. תמיד יש לציין את ההיסט, גם אם הוא 00. ג. תוכן האוגר עצמו אינו משתנה על ידי הוספת ההיסט וניתן להשתמש בו שוב ושוב ככתובת יחוס. | ד. ההיסט המירבי הוא / (255 דצימלי). 6 מלעון לחסי ( ;שת4066551 ₪618+1/6 ) מיעון יחסי מגדיר כתובת כשאר שיטות המיעון. אך שלא ככל השאר, המיעון היחסי מגדיר כתובת של הוראה ולא של נתון. לעיתים ברצוננו להפנות את המשך ביצוע התוכנית לפקודה שאינה ברצף ההוראות (ראה סעיף 2.6 לצורך רענון הנושא). כדי לעשות זאת, יש לשנות את הכתובת שבמונה התוכנית. ראה איור 5.15: 0 15 תוכן מונה התוכנית כתובת ההוראה הבאה לביצוע עוברת אל מונה התוכנית אזור 5.13 - יצירת כתובת ההוראה הבאה על ידי מיעון יחס? 5 הכתובת שנוצרה זה עתה תאוחסן במונה התוכנית והוא ימשיך להתקדם החל מכתובת זו צעד אחרי צעד. להוראה במיעון יחסי שתי מילים: קוד הפעולה והיסט ולכן היא תופטת שני תאים סמוכים בזכרון. ראה איור 5.14. [ [ ו . , איור 5.14 - הוראה במיעון יחס? ו 0 ו י 1 ם בסעיף 6.7 יתברר לך כי קיימות הוראות מסוג אחד בלבד המשתמשות במיעון יחסי, ורק בו. אלו הן הוראות ההסתעפות (011א88/4) . בניגוד להיסט בשיטת מיעון באמצעות אוגר מורה, כאן ההיסט חייב להיות מספר מכוון. זאת משום שאפשר להוסיף למונה התוכנית עד ,127 או להפחית ממנו עד 0 כלומר, ניתן לדלג על הכתובות בשני הכיוונים. כיצד קובע המתכנת את ההיסט במיעון יחסי? להלן הנוסחה : - "כתובת היעד" פחות "כתובת המוצא ועוד שניים" שווה להיסט, - '"כתובת המוצא" היא הכתובת בזכרון שבה נמצא קוד הפעולה של הוראת ההסתעפות, - "כתובת היעד" היא הכתובת בזכרון שבה נמצא קוד הפעולה של הוראה שאליה יש להגיע. באיור 5.15 מוצגת דוגמא של היסט לפנים ולאחור. כתובת המוצא היא 7 וכתובות היעד הן 8 ו-5 בהתאמה., ראה גם טבלת עזר לחישובי היסט בנספח | ?. ו ' 0 ו (2+ 0 03 9 - 3 הרלעד ההיסט לאחור הוא אעפץ 04 5 05 006 7 המוצא 08| 009 09 9 0004 ההיסט לפנים הוא 002 8 הלעד איור 5,15 - שימוש בהיסט לשם הסתעפות 6 7 סיכום שיטות המיעון נסכם בטבלה תכונות אחדות של שיטות המיעון השונות: מספר מילים הוראה כוללת קוד סוג המיעון בהוראה הפעולה ועוד... מובלע 1 מיידי 1 2 נתון מורחב ₪ 3 כתובת מלאה של נתון ישיר ע 2 כתובת מקוצרת של נתון אוגר מורה ‏ 2 היסט לצורך כתובת הנתון יחסי 5 2 היסט מכוון לצורך כתובת ההוראה הבאה "זכור את דברי - לא ?רחק היום והמיקרומחשבים ?תפשו את מקומנו" 7 5 שאלות חזרה הערה: יש להעזר בנספח א' לפי הצורך. 1., מה תפקידו של אוגר מצבל 2. האם יונף דגל הנשא כתוצאה מהפעולות הבאות: א. 01110001 + 11100010 ב. 01100110 - 11001100 3. האם יונף דגל ההצפה כתוצאה מהפעולות הבאות: א. 00111010 + 01111000 ב. 11000110 + 11000011 4. האם יונף דגל האפס כתוצאה מאיפוס הצובר %? 5. מה תפקידו של דגל הפסיקה? 6. האם יונף דגל הנשא למחצה כתוצאה מהפעולות הבאות: א. 00111011 + 11000101 ב. 11000110 + 01010011 7. אילו דגלים יונפו כתוצאה מהפעולות הבאות: א. 10101101 + 11000101 ב. 00101111 + 00110101 8. באיזה סוג מיעון משתמשת ההוראה הקצרה ביותרל 9. באיזה סוג של מיעון משתמשת ההוראה הארוכה ביותרל 0 ערוך השוואה בין אפשרויות ההיסט המותר עבור מיעון יחסי לעומת מיעון באמצעות אוגר מורה. 1 מהו יתרון המיעון הישיר לעומת המיעון המורחבל 2האם ניתן להגיע לתא בזכרון בעזרת המיעון המובלע? מדועל 8 פרק 6 - תכנות למיקרומעבד 6800 1 מבוא 2 הוראות טעינה, אחסון והעברת נתונים 3 הוראות אריתמטיות 4 הוראות לוגיות 5 הוראות אוגר מצב 6 הוראות הזזה וסיבוב 7 הוראת הדילוג והוראות הסתעפות 8 הוראות המחסנית 9 הוראות תת- השיגרה 0 הוראות הפסיקה 71 הוראות אי- הפעולה 2 חישוב זמן לביצוע הוראה 53 מהי התוכנית היעילה? 4 ששאלות חזרה מטרות בלצועיות לימודיות עם סיום העיון בפרק זה הקורא יוכל: 1, למנות ולהסביר סוגי ההוראות של 6800 2. לנתח תוכנית נתונה בשפת הסף או בשפת המכונה בקוד הקסדצימלי 5. לכתוב ולהריץ תוכניות על פי דרישות מוגדרות בשפת הסף ובשפת המכונה בקוד הקסדצימלי, 4. להבחין בין הוראת דילוג להוראת הסתעפות, 5. להבחין בין הוראות התת- שיגרה להוראות הפסיקה, 6. להסביר שלבי ביצוע ההוראה, לפסיקת תוכנה, 7. לחשב זמן ביצוע תוכנית נתונה, 8. להבחין בין תוכנית חסכונית בזמן הביצוע לבין תוכנית חסכונית מבחינת נפח הזכרון. >59 מונחים בפרק זה: טען אפס הגדל ב-1 חבר בצע פעולת "גם" לוגי השלם ל-1 בצע פעולת "אסא" לוגי הרם דגל הפסיקה החה לוגית ימינה הזזה אריתמטית ימינה סובב ימינה דלג הסתעף תמיד הסתעף אם דגל האפס מורם הסתעף אם דגל הכיוון מורם הפעל משוך הסתעף לתוכנית משנה דלג לתוכנית משנה חזור מתוכנית משנה פסיקת תוכנה המתן לפסיקה חזור מפסיקה אל תבצע דבר 00 כז 1 1 00( 3 1 תםתפא אד ;0 א ; דאמ ואת אסא ספג פאג 60% ;דא5 וא ]601 0 מ ]את 1 הנוזת תת דא 50 58 ;דחסות דתן5 1.0016 5 ;167 57 6זדואתדזתה ;10 מדג דסת קוא ;ואת אא ;פצה41 טסאג תפ 0; 00 ת1 טסאג תת 1 ;פטאןא אן תסא4 58 הפק ;אמק יהזץ :1 הוץ 8 :5 70 הסאג אפ 508 סד שותוזנ 5 :מא0 5080 אסאץ אאסזספת 51 ;דעות אפדאן םתד 5 1 ו ; דנתתמדא1 08ע דג 1 ; דפטת תתדא |ואסאת אאהסדפת פסא ;אסזד4 פפקס סא 1 מבוא ליחידת עיבוד מרכזית 6800 קיימות 72 הוראות יסודיות. כל הוראה ניתן להפעיל בשיטות מיעון אחדות מבין ששת השיטות האפשריות. אם נסכם את כל המיעונים המותרים לכל הוראה והוראה, נגיע לסך של 197 קודי פעולה. בפרק הנוכחי מסווגות ההוראות ב-10 קבוצות בהתאם לאופיין. לקבוצה נתונה קוים משותפים רבים כפי שנראה בדוגמאות שתוצגנה בכל קבוצת הוראות. אין כל צורך לזכור על פה את כל ההוראות, אך צריך לדעת להבחין ביניהן ולהשתמש בטבלאות השונות שרוכזו בנספח א' לפי מפתחות איתור שונים. פרק זה הינו מבוא לתכנות ולעבודה מעשית עם המיקרומחשב לצורך אימות העקרונות ולהרחבת הידע בתכנות 6800. נערוך השוואה בין גישות שונות לפתרון בעיות בתכנות. נדון בכלים הדרושים על מנת להחליט מהי התוכנית היעילה לפתרון בעיה נתונה מבחינת החסכון בנפח הזכרון וחסכון בזמן הדרוש לביצוע. 2 הוראות טעינה, אחסון והעברת נתונים טען - (כ,1 ;1082). הוראה לטעינת אוגר בנתון שיועתק מזכרון. אחסן - (51 ;51016). הוראה לאחסון תוכן האוגר בזכרון. העבר - (7 ;ז6/ת3ז'1). הוראה להעברת נתונים מאוגר לאוגר. הוראות אלה משפיעות על התאים בזכרון, הצוברים והאוגרים כמפורט: צובר 4, צובר 8, תא זכרון ‏ א, אוגר מורה א1, מציין מחסנית ?5, אוגר מצב 8% את ההשפעה על הדגלים נסמן כך: ?הדגל מושפע ומתייצב בהתאם לתוצאות ביצוע ההוראה 1 מונף (בנספח א' מסומן ב- 5) 0 מוּטָר (בנספח א' מסומן ב- %) 6הדגל לא מושפע עבור כל הוראה נציין שיטות המיעון האפשרית בה. (1) טען צובר זס)ג]טותט360 1082 | 13 אוגר מצב פעולה יי = צ 2 א 6 %-8 ב ה 6 | 6 | | נניח, כי עלינו לטעון צובר 4 בנתון 89. %, כיצד נוכל להעזר בטבלה כדי לכתוב הוראה למחשב: - בשפת הסף - בשפת המכונה (הקסדצימלית) כיצד נכתוב הוראה זו בשפת הסף? לטעינת צובר 4 הכינוי הוא 1288. הנתון 89 נמצא בהוראה עצמה ולכן נשתמש במיעון מיידי 1, ולכן ההוראה בשפת הסף תהיה כתובה כך: 89, 1 104. סימן הפסיק מפריד בין קוד ההפעלה לבין הנתון (89) והוא מרמז על שתי מילים בהוראה. וכיצד נכתוב הוראה זו בשפת המכונה (הקסדצימלית)? המיעון הוא מיידי ולכן ברור שבהוראה יש שתי מילים. המילה הראשונה: את קוד הפעולה הנמצא בהצטלבות של שורה 128 וטור 1 נרשום בהקסדצימלית ומכאן שהמילה הראשונה היא 86. המילה השנייה: הנתון עצמו, היא 89. היכן נאחסן את ההוראה? - במרחב הזכרון הפנוי לשימושנו, בשני תאים סמוכים. נניח כי את המילה הראשונה נאחסן בתא 0710, ולכן את המילה השניה נאחסן בתא 0711. את ההוראה הכתובה בשתי השפות מקובל לרשום כך: הוראה בשפת הסף הוראה בשפת המכונה כתובת ההוראה הקסדצימלית מסגטסא ץצ זפוא 55 פסטאא פאזו6/א 5פ5מתפקג אסונסט דפאו ו 000000 בלכל ובו 0 9, 1 104 6 00 59 011 --------]-7]-]-00-0-0כ0-0----------------------0 ררה ההההה-ה-ה---ה-ה--קק-ק-ב---א. לאחר שהוטברה כתיבת ההוראות בשלבים, נוכל בהמשך לרשום את ההוראות בקיצור כדלקמן: ההוראה מידע כתובת 9 66 00 9> 021 ניקח דוגמא נוספת. נניח כי יש לטעון צובר 8 בנתון הנמצא בתא שכתובתו היא 0047. אם נבחר במיעון המורחב ההוראה תיראה כך: ההוראה מידע כתובת 7 א8,א1 6 02 00 055 27 5 2 אם לעומת זאת נבחר במיעון ישיר, נוכל לחסוך תא בזכרון ולרשום את ההוראה כך: 7 ,כ 48 26| 022 0205 7 בדוגמאות הבאות נוותר על ציון הכתובות של ההוראות. (2) אחסן צובר תס 6ז510 4 2% א | דוגמא: עלינו לאחסן צובר 4 בתא שכתובתו 1234: 4 ,א 5744 7 0000 12 0001 4 0002 (3) העבר מ-4 ל- 8 8 10 4 תסז] ז6)צהגזך 8 2% א | 05 |י סק להזכירך, משבצת ריקה בטבלה מסמלת מיעון מובלע. מכיוון שבהוראה מעין זו הפעולה הנדרשת היא בין אוגרים בתוך היע''מ עצמו כלומר "בתוך הבית", אין כל צורך לנקוב בכתובת חיצונית כלשהי, מכאן המסקנה ההגיונית שלמעשה אין כל צורך במיעון נוסף על המיעון המובלע. בשלב זה מומלץ לעבור לביצוע ניסוי בהעברת נתונים. העזר גם בנספחים א'ו-ג'. 5 הוראות אריתמטיות הוראות אריתמטיות גורמות לביצוע פעולות חישוב כגון חיבור, חיסור וכו נעיין במספר דוגמאות של הוראות אלה. 3 (1) אפס 0% ו 0 ץצ 2 א מטרת ההוראה היא לאפס, לנקות תא בזכרון, בצובר 4 או בצובר 8. נעיין הפעם בסיביות אוגר המצב, מבט בוחן מוליך למסקנה שמצב הדגלים אינו שרירותי אלא הגיוני בהחלט, תוצאת הפעולה של הוראת האיפוס תגרום לכך שדגל האפס (2) מורם. בנוסף לכך, אפס (00000000) הוא מספר שבו הסיבית המשמעותית ביותר היא אפס, ולכן מובן גם שדגל הסימן השלילי (א) יורד (כלומר - במצב 0).כאשר התא מאופס לא תתכן הצפה ולכן דגל ההצפה () יורד. מאותה הסיבה עצמה ברור כי דגל הנשא (6) חייב לרדת. כדאי לעיין בסיביות אוגר המצב גם לאחר ביצוע בהוראות אחרות, נעים להווכח שכדאי להפעיל הגיון בריא, ואין כל צורך לזכור על פה כל דבר. (2) הגדל באחד את אוגר מורה אג ז1ת6ות6זסאן אאן 0 ץ 2 א זע - סי (3) חבר תוכן תא בזכרון לצובר ות 300 0+ עזסות6ות א פפג 0 צ 2 א ןח לדוגמא, מה משמעות ההוראה 59 ,58 בשפת המכונהל . המילה הראשונה היא קוד הפעולה. קוד 58 קובע שיש לחבר לצובר 8 נתון שנמצא בכתובת המוגדרת על ידי תוכן האוגר המורה ועוד היסט של 59 הקסדצימלי. עתה אפשר לבצע ניסויים בכתיבת הוראות אריתמטיות. העזר גם בנספח א 4 4 הוראות לוגיות הוראות לוגיות מבצעות פעולות 08 ,פאג ,0%א משלים ל-1, משלים ל-2. בעיין במספר הוראות מייצגות. (1) בצע פעולת 'גם" לוגי בין צובר לזכרון פאג | 5 | + | 8 | |. .| 0 ץצ 2 א ןז א 4-4 4 | 44 | 94 | 84 |אפאו | -8--א.ה | 4 | 54 | 24 | 64 |פפאג מהו זמן הביצוע של הוראה 20, 1 24אג? עיין בנספח א' והנח כי מחזוו' השעון הוא מיקרושניה אחת. (2) בצע פעולת המשלים ל-1 00 אסס 0 צ 2 א ןז ה ו נניח כי בתא 0100 בזכרון נמצא הנתון 01011011. כתוצאה מביצוע ההוראה 0100, ₪ 60% יימצא בתא זה הנתון 10100100. (3) בצע 08א לוגי בין צובר לזכרון 8 6ענפט[סא (0 )| 6 ץצ 2 א ]ז א 95%-5 ] | ]*|-[1]1:[-| נניח כי בתא 0041 נמצא הנתון 86 ובצובר 4 נמצא הנתון 95. מה יהיו הנתונים בתא הזה ובצובר 4 לאחר ביצוע ההוראה (בשפת המכונה) הבאה: 8 0010 התוצאה בצובר 4 תהיה: 22 0011 עתה נוכל לבצע ניסויים בתיכנות הוראות לוגיות. 65 4 5 הוראות אוגר מצב הוראות אוגר מצב משפיעות באופן ישיר או בעקיפין על הדגלים באוגר זה. (1) השווה צובר לתא בזכרון 06 קוא 1 זז הוה | תוכן הצובר והתא אינם משתנים עקב ביצוע ההשוואה,כי מטרת ההוראה להשפיע על דגל אוגר המצב בלבד. נניח כי בצובר 4 נמצא הנתון 12 ואילו בכתובת 4802 נמצא הנתון 01. כתוצאה מביצוע ההוראה: 4862 ,5 ג עואס יתאפסו הדגלים 6 , ,2 ,א כי הנתון בצובר גדול מהנתון בתא. יחד עם זאת, תוכן הצובר לא השתנה והוא נשאר 12. גם תוכן התא 4862 בזכרון לא השתנה והוא נשאר 01. זהו ההבדל הבולט בין ההוראה 12א6 להוראת החיסור 8 (ראה נספח א'). (2) הרם דגל הפסיקה ות 5% גב 0 ץצ 2 א ן ה ו ו [ = | דגל הפסיקה מתואר בסעיף 6.5 . כתוצאה מביצוע ההוראה הדגל מורם ולכן אין אפשרות לבצע את תוכנית הפסיקה, מלבד במקרה של פסיקה בלתי מסיכה (1קו א דא1 4818 145% אסא). על הפסיקה נדון בהמשך הפרק, בסעיף 6.10 ובפרק 7. 6 הוראות הזזה וסיבוב הוראות הזזה וסיבוב משנות מיקומן של סיביות במילה. (1) הזזה לוגית ימינה ונת )5 10810 18 06 ץצ 2 א ן ה | 6 תא בזכרון או צובר כל הסיביות זזות ימינה. הסיבית הפחות משמעותית "נכנסת" לדגל הנשא, והסיפרה אפס נכנסת במקומה של הסיבית המשמעותית ביותר. ההוראה להזזה ימינה מבצעת חילוק ב-2, כפי שמוצג בדוגמא זו: 10 10 | 10100100 10 10 10 00 -10 0 התוצאה היא 01010010 ודגל הנשא יורד. תוכל לבדוק זאת על ידל דוגמאות משלך. (2) הזזה ימינה אריתמטית !51 6110תתת111 5% כל הסיביות זזות ימינה, והסיבית הפחות משמעותית "נכנסת" לדגל הנשא. עד כה הפעולה זהה להוראת 15%8. השוני הוא שהסיבית המשמעותית ביותר לא משתנה ולכן שתי הסיביות המשמעותיות ביותר זהות. (3) סובב ימינה ות 6גו0ת| אסת 7 עתה הגיע הזמן לאתנחתא קלה לשם תיכנות הוראות של הזזה וסיבוב. 7 הוראת הדילוג והוראות ההסתעפות הוראות ההסתעפות יכולות לשנות את מהלך התוכנית. ההתקדמות לא תהיה אל ההוראה העוקבת אלא אל הוראה אחרת תוך דילוג לפנים או לאחור. בהוראות אלה הדגלים לא משתנים. הוראות אלה שימושיות ליצירת הוראות אלטרנטיביות בהתאם להנחיות התוכנית. (1) דלג הוראת הדילוג מאלצת מעבר לכל אזור בזכרון לשם המשך ביצוע התוכנית בהתאם לרשום בה וללא כל תנאי. קיימת הוראת דילוג אחת ויחידה. לעומתה קיימות הוראות הסתעפות רבות בהן מצטיין היע"מ 6800. כולן משתמשות במיעון יחסי בלבד ולכן בכולן קיימת מגבלת טווח ההסתעפות בהתאם להיסט. (2) הסתעף תמיד 83 תסתגאת אא ררך | להוראה 88/0 תפקיד זהה להוראת 1//2. השוני נובע מהשימוש במיעון יחסי המגביל טווח הסתעפות עד ל-7% 0 ן127) תאים לפנים ועד 80 (0ן.128) תאים לאחור לכל היותר. ראה סעיף % .5 הדן במיעון יחסי. בעיין עתה במספר הוראות "הסתעפות בתנאי". את התנאים להסתעפות מספקים הדגלים שבאוגר מצב. (53) הסתעף אם דגל האפס מורם 2010 [4גו(0 )1 תסתגז 0 הצ | מש התנאי להסתעפות: !=2. במילים אחרות, הסתעף אם כתוצאה מביצוע ההוראה הקודמת התקבל אפס. =.-08 (4) הסתעף אם דגל הכיוון מונף צגות1)א )1 תסתגזת זוא תנאי להסתעפות 1=א. במילים אחרות, הסתעף אם הפעולה הקודמת גרמה תוצאה שלילית. כאשר כותבים תוכנית בשפת הסף הכוללת בין השאר הוראות הסתעפות, הכרחי שיהיה אמצעי כלשהו של טימון ההוראות בתוכנית שאליהן מכוונות ההסתעפויות. אמצעי כזה יכולה להיות תוית (,1.423₪1) אשר נכתבת ליד ההוראה שאליה מסתעפת התוכנית. כמובן שצריך לסמן תוית שונה לכל יעד אפשרי של הסתעפות. בזמן תרגום התוכנית לשפת המכונה תסייע התוית לבצע חישובי היסט עבור כל הסתעפות. כעת הזמן לנסות כתיבת תוכניות עם הוראות הסתעפות. 8 הוראות המחסנית הוראות המחסנית נועדו להעברת מידע בין הצוברים למחסנית ולכן מבחינת הגישה הכללית ניתן לסווגן במסגרת הוראות העברת נתונים. קיימות שתי הוראות מחסנית. (1) דחוף הפטץ הפץ 5-17 ; (4-01)5 6 גפ 52-1-7 ; (57))(-8 7 54 תוכן הצובר עובר לאזור המחסנית בזכרון, אל התא שעלי מורה מצביע המחסנית. לאחר מכן תוכן מצביע המחסנית מופחת ב-1 ובכך הוא מורה על התא הבא הפנוי בה. ראה סעיף 2.7 לתזכורת של פעולת אוגר המחלצית. (2) משוך : עתוץ ,חוץ 5741- 5? ; ))5(8 פעולת ה'משיכה" הפוכה לקודמת. שים לב לעובדה שמציין המחסנית מתקדם ב-1 על מנת לחזור לתא התפוס האחרון במחסנית. לאחר מכן התוכן של התא הזה עובר לצובר. מוצע לעיין שוב בסעיף 2.7 אשר דן באוגר מצביע מחסנית. 9 הוראות תת- שגרה הוראות תת שגרה (5א51806110א1 מא50880011) גורמות להסתעפות מתוכנית ראשית לתת שגרה הידועה גם בשם תוכנית משנה. ראה איור 6.1: 1א א תוכנית ראשית 1 4 תוכנית משנה איור 6.1 - הסתעפות לתוכנית משנה לפעמים יש צורך לחזור על אותן הפעולות מספר פעמים במהלך הרצת התוכנית הראשית. אפשר לכתוב בכל פעם את כל סדרת ההוראות שגורמות לביצוע של אותן הפעולות, וזו שיטה בזבזנית מדי. לכן השיטה המקובלת היא לכתוב את סדרת ההוראות פעם אחת בלבד, במסגרת תוכנית משנה (פא50880011). בכל פעם שזקוקים לתוכנית המשנה אפשר להסתעף אליה מהתוכנית הראשית. לאחר גמר הביצוע חוזרים לתוכנית הראשית וממשיכים אותה מאותה הנקודה שבה הפסקנו קודם לכן. (1) הסתעף לתוכנית משנה וטס טפ 0+ תסתגזת 5% 2-0 + 260 א ₪ עסע | 8 | | 2 ל89% | 80 | אגג| א 8% צסק ?+- ק5 0 -0521ת0 + 6 (2) דלג לתוכנית משנה 6 0 קתע 188 (ם 700208 >3+ 20; (א 005 20 2+ 20 א 5 סק 90 - 1 2 8% ;5 סע - 8 - = 2 30 255 6 ההבדל בין שתי הוראות אלה הוא בשיטת המיעון. 20 --א.יהה ‏ ו ו (5) חזור מתוכנית משנד 6 טסט ותסז) תזט61 פד 1-57 + קפ ספ תָ סע = 7 =-1 + 57 9 | פד 520 0ת זוהי ההוראה האחרונה בתוכנית המשנה אשר מחזירה את הפיקוח לרצף ההוראות בתוכנית הראשית, כתובת ההוראה הבאה בתוכנית הראשית שאוחסנה למשמרת במחסנית חוזרת עתה למונה התוכנית (20). מכאן ואילך תמשיך להתבצע התוכנית הראשית. 0 הוראות הפסיקה מנגנון הפסיקה, בדומה למנגנון תוכנית המשנה, מפסיק זמנית את הביצוע של תוכנית מסויימת על מנת להריץ תוכנית אחרת. אולם מנגנון הפסיקה מורכב בהרבה, כי בנוסף לצורך ל"זכור" היכן הופסקה התוכנית הראשית יש גם צורך לאחסן למשמרת את תוצאות הביניים שאליהן הספיקה התוכנית הראשית להגיע עד לרגע הפסיקה. נעיין עתה בהוראות הקשורות בפסיקת תוכנה. פסיקות חומרה ומנגנון הפסיקה יוסברו בפרק הבא בסעיפים 7.3.6 עד 7.53.10. (1) פסיקת תוכנה +16 50816 ]זפ תגובת המחשב להוראה זו: א. בדיקת דגל הפסיקה 1. אם הוא מונף, המחשב יתעלם מההוראה. ב. 1-26 + 6ק. ג. אחסון אוגרי היע"מ במחסנית לפי הסדר הבא: (1) מונה התוכנית - (26) (2)אוגר מורה - (א1) (3)צובר 4 (4) צובר 8 (5) אוגר מצב - (008) ד. הנפת דגל הפסיקה (כדי לא לאפשר פטיקה לתוך פסיקה). ה. ביצוע תוכנית הפסיקה החל מהכתובת הנמצאת בתאים עקת (011) ו- פשעץ ((201). שימוש נפוץ בהוראה זו אפשר לראות בסיום כל תוכנית. משמעות ההוראה 51 בסוף התוכנית היא פסיקת התוכנית בסופה וחזרה לתוכנית ההפעלה ( 1108א0/א) הנמצאת בכל מערכת מחשב ומאוחסנת באזור הזכרון לקריאה בלבד (8011). יש לציין שניתן לסיים תוכנית גם על ידי הוראות אחרות. 1 (2) המתן לפסיקה +גתז6)ת1 זס+ +41 1 ו בתגובה להוראה זו מתבצעות הפעולות לפי סעיפים א, ב, ג של הוראת 51 וכל פעולת המערכת נעצרת. המחשב דרוך במצב הכן לקבלת פסיקת חומרה מהתקן חיצוני ועל כן מאפשר תגובה מיידית לפסיקה אפשרית. (3) חזור מפסיקה + )1 ות0ז) תזט 361 דא זאת הוראת חזרה מתוכנית פסיקה לתוכנית ראשית. סדר ביצוע ההוראה הפוך לסדר הפעולות בהוראה [א58. 1 הוראת אי- הפעלה אל תבצע דבר ת0ןז07613 סא פסא | | סו הדבר היחיד שמתבצע הוא הקידום של מונה התוכנית ב-1. משתמשים בהוראה זו כאשר מעוניינים: 1. להשאיר מקום ריק באיזור התוכנית בזכרון לצורך שימוש אפשרי בשלב מאוחר יותר. 2. להשיג השהייה קצרה. 2 חישוב זמן הדרוש לביצוע הוראה מחשב יבצע הוראה בזמן הנמדד בסדר גודל של מיקרושניות. כל הוראה היא סידרת פעולות קריאה וכתיבה אשר כל אחת מהן נמשכת זמן השווה למחזור השעון (6%061₪ 6200%) או מחזור המכונה (018צ6 פאן[01ג/א). עבור מיקרומעבד 6800 שני המושגים האלה חד הם (ראה סעיף 7.2). להלן נוסחה פשוטה כדי לחשב את הזמן הדרוש לביצוע הוראה: (מספר מחזורי השעון בהוראה) א (זמן מחזור השעון) = 7 זמן מחזור השעון תמצא בספר המלווה מערכת בה אתה משתמש. מספר מחזורי השעון עבור כל הוראה תמצא בנספח א'. מקובל גם לנקוב במספר מחזורי השעון לציון זמן יחסי הדרוש לביצוע הוראות. 12 3 מהי התוכנית היעילה? התוכנית היעילה היא ללא ספק תוכנית המשיגה את יעדיה מבחינת המשימות בזמן הקצר ביותר ובתפישת זכרון קטנה ביותר. בענין המשימות - נצפה שכולן תושלמנה אך מבחינת הזמן ותפישת הזכרון נוכל לחפש דרך פשרה. מובן שהדבר הטוב ביותר הוא החסכון בשני הגורמים גם יחד, זמן וגם זכרון. הבעייה היא שלא תמיד ניתן להשיג את שניהם. מבחינת זמן הדרוש לביצוע ההוראה, יידרשו בדרך כלל 2 עד 8 מחזורי שעון. אם נניח מחזור הקצר ביותר האפשרי של 1 מיקרושניה, הרי יידרש זמן בין 2 עד 16 מיקרושניות לביצוע הוראות שונות. הזמן הדרוש תלוי בשני גורמים: 1. סוג המיעון. במיעון המיידי משיגים את הזמן הקצר ביותר, 2 עד 3 מחזורי שעון. המיעון באמצעות אוגר מורה הוא בדרך כלל הבזבזני ביותר, 5 עד 7 מחזורי שעון, להוציא הוראת 85% בה הוא מגיע ל-8 מחזורי השעון. לשיא של 12 מחזורי השעון מגיע באופן חד- פעמי המיעון המובלע בהוראה של פסיקת התוכנה 51. הסיבה לזמן הארוך היא הצורך בפעולות קריאה וכתיבה רבות כדי להשלים את פיענוח הכתובות וההוראה. 2. סוג ההוראה. למעשה כמעט בכל סוגי ההוראות ניתן להגיע במיעון מיידי לזמן מינימלי של 2 מחזורי שעון. הוראות ההסתעפות הן הוראות הדורשות זמן ביצוע של 4 מחזורים. ההוראות הארוכות ביותר בזמן ביצוע הן הוראות תת- שיגרה ופסיקה. ושוב השיא שייך להוראה הפופולרית ביותר 5/1 אשר התופסת תא אחד בלבד אך צורכת 12 מחזורי שעון. לגבי מספר התאים שתופסת הוראה בזכרון, המצב פשוט יותר. הוראה רשומה בתא אחד, בשניים או בשלושה תאים בהתאם לסוג המיעון בה. להוראה במיעון מובלע דרוש תא זכרון אחד. הוראה במיעון מיידי, ישיר, יחסי ובאמצעות אוגר מורה תירשם בשני תאים, להוראת מיעון מורחב דרושים שלושה תאי זכרון (ראה טבלת סיכום סוגי המיעון בסוף פרק 5). אולם אין הוראה שיש לה את כל סוגי המיעון, וכן אין סוג מיעון הקיים עבור כל ההוראות. המסקנה הנובעת מכל האמור היא שצריך לתמרן בין הרצוי לבין המצוי. לעיתים יש לקבוע את סדר העדיפויות, כלומר במה חיוני יותר לחסוך: בזמן או בנפח הזכרון. ההחלטה צריכה להיות לגופו של עניין לגבי כל תוכנית בנפרד. יש לשקול זאת בעת תרגול ובודאי בעת כתיבת תוכניות לביצוע פרוייקטים שונים. 3 שח ה 4 ששאלות חזרה הערות: א, העזר נא בנספח א' לפי הצורך ב כל תוכנית יש לאחסן בזכרון החל בכתובת 0000 ג. = מוצע להוסיף פרושים בעברית בצד מינוח אנגלי בנספח. 1+ מצא הוראה 406 - א. באילו שיטות מיעון ניתן להשתמש בהוראה זול ב. מה הם קודי הפעולה המתאימים לשיטות המיעון השונות? 2. מצא הוראה 084 - א. מדוע לדעתך מסתפקים בשיטת המיעון המובלע בלבד? ב. כמה מחזורי שעון דרושים לצורך ביצוע ההוראה? 3 מצא הוראה 256 - א. כמה מילים בהוראה זו עבור המיעון המורחבל ב. מה פרוש הביטוי ‏ -1-א? 4 מצא הוראה 501.4 - א. מהי מהות פעולתה? ב. אילו דגלים מושפעים מביצוע ההוראה? 5. מצא הוראה 806 - א. מה כוונת הביטול 0 = 6+ ב. מדוע לדעתך מסתפקים במיעון יחסי בלבד? 6. מצא הוראה 6פא - א. מהו השימוש החסכוני ביותר מבחינת זמן ביצוע ההוראה? ב. מהו השימוש החסכוני ביותר מבחינת תפוסת הזכרון? 7. מה מבצעת ההוראה שקוד הפעולה שלה הוא: א. 80 ב 05 8. השלם את התוכנית הבאה: 148 0 254 9 כתוב תוכנית המאחסנת את המספר 01 בתא 0030 בזכרון: א. בעזרת הצובר 38 34 [ פתרון לדוגמא: .10 וד. .2 .5 הוראה בשפת הסף | הוראה בשפת המכונה |כתובת ההוראה 1 ן ההז 0 כ 5144 אפ ב, ישירות לתא 0030. כתוב תוכנית המחברת מספר 2 עם המספר 50. תוצאת החיבור תשאר בצובר. בהתייחס לשאלה 9: א. אילו אוגרים (וצוברים) משתתפים בביצוע התוכנית? ב. ערוך תרשים המראה השתנות תוכנם של אוגרים אלה תוך ביצוע התוכנית. כתוב תוכנית המכפילה את המספר 36. התוצאה תאוחסן בתא 0035 בזכרון. מה מבצעת התוכנית הבאה: 0000 4 0001 6 0002 37 בכתובות 1000 ו- 1001 נתונים שני מספרים עשרוניים בני שתי ספרות כל אחד בקוד 862. כתוב תוכנית החל בכתובת 1010 המכפילה את השניים. את התוצאה יש לאחסן החל בתא 1008 בזכרון. הדרכה: יש להשתמש בהוראות הזזה וחיבור. נתונה התוכנית הבאה: 3 אס 00| 1 2 ,א 018 א. מה מבצעת התוכנית? ב כמה תאי זכרון תופסת התוכנית? ג,. חשב הזמן הדרוש לביצוע התוכנית, בהנחה שמחזור השעון הינו מיקרושניה אחת. 55 פרק 7 - חומרת המיקרומחשב עם ה- 6800 4 5 6 7 8 76 מבוא שעון המערכת מיקרומעבד 6800 1 2 7.453 4 7.5 7.6 7.7 8 49 7 .0 1 7.12 7 .5 4 5 כניסות שעון המערכת קו ג )אצ (408555 צאסואטוע פ411) קו ש/א (מדזת שש/פאמת) קו 85 (481₪א 808 8ד4) תיאור פעולת קריאה וכתיבה מנגנון הפסיקה [קותתמזא1 קו 180 (ד5ם(זסת זא אמדאז) קו ז|אא (דקנזא תמדא 5,זמג 5% וא אסא) קו 1411 תרשים זרימה של תהליך פסיקות קו 254 0 811.41 צה 205) קו 150 ((1801א00 51475 זפד) קו פע (מפסת) טבלת כניסה/יציאה ב- 6800 תרשים זרימה של פעולת המיקרומעבד זכרון לקריאה וכתיבה ]5/4 זכרון לקריאה בלבד ₪01 ,0%אע אסחקת מישק תקשורת מקבילית 714 1 2 3 4 5 6 מבנה פנימי קוים 0582 ,051 ,050 (6118 001 501) קו 8 (ט.ז8א4אם) קו פפת (1מפמת) קו 641 (681) (טא1זז דטקאז זז תמדא) קו 642 (682) 601301 ,41 המזקזנתק) מישק תקשורת טורית אסינכרונית 86138 41 42 73 7.7 4 75 76 עקרון התקשורת המקבילית טורית מבנה פנימי קו 5 (891.001 8ד30015) 2 (₪(0850 (551001 01118) קו ₪ (481.5 אם) אוגרים פנימיים שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות עם סיום העיון בפרק זה הקורא יוכל: 1. להסביר את עקרון פעולת שעון המערכת. 2. להסביר את תפקידי כל הקוים המתחברים אל ה- 6800 3. להסביר את מנגנון הפסיקה ולהבחין בין כל סוגי הפסיקות 4. להסביר תרשים זרימת פסיקות 5. להטביר תרשים פעולת המיקרומעבד 6. לתאר תרשים מלבנים של זכרון אופייני 7. להסביר את המבנה הפנימי של מישק. תקשורת מקבילית (14?) תפקידיו, וחיבוריו. "7 8 להסביר את המבנה הפנימי של מישק תקשורת טורית (401), תפקידיו וחיבוריו. מונחים בפרק זה כל מונחי הפרק הנוכחי נמצאים ברשימת הסעיפים. 7 1 מבוא בפרק 4 הובאה והוסברה מערכת בסיסית עם רכיבי משפחת 6800 באמצעות תרשים מלבנים שבו כל מרכיב הופיע כ"קופסה שחורה". בפרק הנוכחי נדון בכל אחד ממרכיבים אלה באופן מפורט יותר, נפתח את ה''קופסות השחורות" ונכיר את תוכנן. נעזר גם בתרשימים הנמצאים בנספח ב'. 2 שעון המערכת שעון המערכת אשר הוזכר גם בסעיף 2.11 הוא מעגל אלקטרוני המייצר שתי צורות גלים כפי שמוצג באיור 7.1 7% 7 7 . פאזה וס ו ו ה ו ר-- פאזה 42 ו ו מחזור השעון (מחזור המכונה) איור 7.1 - שתי הפאזות של מחזור המכונה 5 7 מיקרומעבד 6800 המיקרומעבד מתפקד כיחידת עיבוד מרכזית. הוא בנוי בטכניקה של צפיפות זיווד גבוהה (151) ובטכנולוגית 105אא המצטיינת ביכולת שיתוף עם טכנולוגית ,171. צריכת הספק נמוכה ומהירות פעולה סבירה אשר אופיניים לטכנולוגיה של 05)אא. תרשים מלבנים כללי של המיקרומעבד מתואר בסעיף 2.2 ובנספח ב'/. נתאר עתה את הפינים השונים של המעגל המשולב לפי איור 7.2 . השווה איור זה עם האיור 2.1 . 8 / פסת 1 0 2 דוגא 3 ₪ 2 מיקרומעבד 4 פמ 0 5 % 1 (210 1016 (16: 6 ו | 6 ש/ת 1 סמ 8 9 - כ ש כ קו? 3 נתונים ] 54 11 5 ש ס ש יחידת עיבוד 0 מרכזית 4 קורל 7 15 כתובות 5 06 ,1 דפס 16 4 טפס - דואטס 7 קול 213 8 כתובות 412 9 פאס .<ן כ אלור 7.2: תרשים מפורט של קו? החלבור (פינים) של המיקרומעבד 6800. קוי הכתובת (פינים 9 עד 20 ו-22 עד 25), קוי הנתונים (פינים 26 עד 33) וקוי ההזנה (פינים 8, 1 ו-22) תוארו בסעיף 2.2 . בהמשך נדון בקוי השעון (פינים 5 ו- 37) ובקוי הבקרה (כל שאר הפינים). 1 כניסות שעון המערכת תפוקת שעון המערכת, 01 ו-02), נכנסת ליע"מ בפינים 3 ו-37. קצב השעון מכתיב את קצב הפעולה של כל מרכיבי המערכת כפי שנראה בהמשך. זמן המחזור הקצר ביותר האפשרי הוא מיקרושניה אחת. 2 קור 214 (061655/ עזסנת16א 4116/) קו /א(% הוא קו יציאה (מפין 5). באמצעות "1" על קו זה מודיעה היע"מ שהמידע המוצג ברגע זה על קוי הכתובת הוא כתובת אמיתית. כלומר, הצירוף הנמצא על קוי הכתובת אינו מקרי, ויש לפעול לפיו ככתובת (לשם כתיבה בזכרון, למשל). 59 3 קו // (166ז// 13640) קו קריאה/כתיבה הוא קו יציאה (מפין 34). רמה "1" על קו זה מציינת שבזה הרגע מתבצעת פעולת קריאה. באמצעות "ס" על קו זה מודיע היע"מ שברגע זה מתבצעת פעולת כתיבה. 4 קו 58 (8016ת2 38 3%8) זהו קו כניסה (פין 36) אשר רכיב כלשהו יכול להעבירו למצב "1" כדי לאפשר ליע"מ להציג מילה על קוי הנתונים. המילה המוצגת תכתב ברכיב זה בתנאי שהקו ש/8 יהיה במצב "0" שהוא מצב כתיבה. קו זה שולט על מעבר הנתונים מהיע"מ אל ציוד היקפי. 5 תאור פעולת קריאה/כתיבה כאן נעצור לרגע את תאור הפינים השונים. יש בידינו עתה כלים כדי להבין את פָּעולות הקריאה והכתיבה. נבחן תהליך הקריאה של קוד הפעולה של הוראה כלשהי מהזכרון לאוגר ההוראות. (עיין בסעיף 2.10 כתזכורת). נניח כי באוגר מונה התוכנית נמצאת הכתובת של קוד הפעולה וקו %/5 נמצא במצב "1" (קריאה). סדר הפעולות של היע"מ הוא: א. פאזה 01 של שעון המערכת עולה למצב "1" תוכן אוגר מונה התוכנית מוצג על קוי הכתובת. קו א עולה למצב "1" כדי לציין שהכתובת המוצגת הינה כתובת אמיתית. ב. פאזה 01 יורדת ל-"ס". מונה התוכנית מתקדם באחד (206=-1 + 206). כעת נמצאת במונה התוכנית כתובת התא הבא בתור. ג. פאזה 02 עולה ל-"1". קוד הפעולה הנדרש מוצג על קוי הנתונים. ד. פאזה 2 יורדת ל-"0". קוד הפעולה מועבר לאוגר ההוראות (18) לצורך פיענוח מהות ההוראה על ידי יחידת הבקרה.. כל קריאת מידע כלשהו נעשית בדרך זו ולא רק קריאת קוד הפעולה של ההוראה. ההבדל הוא ביעד שאליו יגיע הנתון. יעדו של מידע שאיננו קוד פעולה הוא אחד מהאוגרים שבשימוש המתכנת (ראה גם סעיף 2.9) ובדרך בלל צובר א' או ב'. איור 7.3 מסכם את פעולת הקריאה. : מונה התוכנית כתובת התא אל קוי הכתובת מתקדם ב- ודפב-ו 7 של 1 המידע נכנס | !| , לאוגר היעד ו ו 7 י 02 ו ' מידע אל - 4 א 1 קול הנתונים 1 =-==-------- מחזור השעו -------=- איור 7.3: תאור פעולת הקריאה 20 / / / / 'פעולת הכתיבה מתבצעת באותה הצורה אך ישנם מספר הבדלים בינה לבין פעולת הקריאה: א) קו /ו/8 עובר למצב "ס" כדי לציין כתיבה. ב) קו 295 עובר למצב "1" כדי לאפשר ליע"מ להציג מידע על קוי הנתונים. 6 מנגנון הפסיקה זיז תמדאן לעיתים, תוך כדי ביצוע תוכנית מסויימת, נוצר צורך להפסיק אותה לצורך ביצוע תוכנית אחרת ולאחר מכן לחזור ולהמשיך את רצף ההוראות. המנגנון המאפשר ומבקר תהליך זה הוא מנגנון הפסיקה. לפני שיע"מ פונה לתוכנית הפסיקה עליה לאחסן במחסנית (ראה גם סעיף 7): א) את כתובת ההוראה הבאה בתוכנית הראשית שאותה יהיה עליו לבצע לאחר חזרה מתוכנית הפסיקה. ב) את תוצאות הביניים שהצטברו ביע"מ עד לרגע הפסיקה. לאחר החזרה מהפסיקה, יחזור כל המידע שאוחסן קודם לכן אל האוגרים בהתאמה והיע"מ תמשיך בביצוע התוכנית הראשית לפי כתובת ההוראה שאוחסנה. בסעיף 6.10 הוצגה פסיקת תוכנה ועתה נעיין בפסיקת חומרה. ל-6800 יש שתי פסיקות חומרה: פסיקה מסיכה (דשזתתתדא1] 815 145%/) ופסיקה בלתי מסיבה (801 את 1א1 5.ז48 145% אסא), אשר תוסברנה בהמשך. 7 קו 180 (+560065 +סגוז6+ח1) קו הפסיקה הוא קו כניסה (פין 4) אשר מגיע מהתקן חיצוני, דרך מישק תקשורת. במתן "ס" על קו זה מבקש ההתקן להריץ עבורו תוכנית פסיקה, אולם זוהי בקשה הניתנת למיסוך על ידי דגל הפסיקה (1) הנמצא באוגר המצב. את דגל הפסיקה ניתן להרים על ידי ההוראה 581 בתוכנית הראשית וכן על ידי תוכנית פסיקה אחרת שמתבצעת ברגע זה. את דגל הפסיקה ניתן להוריד על ידי הוראת 611. תגובת היע"מ ל-"ס" בקו 180 דומה מאד לתגובה להוראה 1/ו5, והיא מתבצעת לפי הסדר הבא: א. בדיקת דגל הפסיקה. אם הוא מונף המחשב מתעלם מבקשת הפסיקה, כלומר יש 'מיסוך". ב. ביצוע ההוראה השוטפת בתוכנית הראשית עד תומה. ג. קידום מונה התוכנית באחד על מנת שיצביע על כתובת ההוראה הבאה. ד. אחסון האוגרים במחסנית לפי הנחייתו של אוגר מצביע המחסנית (?8) לפי הסדר הבא: 1. מונה התוכנית (206) 2. אוגר מורה (18) 3. צובר א' 4. צובר ב' 5. אוגר מצב (608₪) 4 סך הכל שבעה תאים רצופים במחסנית בסדר יורד, כלומר כתובת התא בו מאוחסן אוגר המצב היא הכתובת הנמוכה ביותר. ה. הנפת דגל הפסיקה באוגר המצב, על מנת למנוע פסיקה בתוך פסיקה. אין אפשרות למנוע פסיקה בלתי מסיכה מכיוון שאינה תלוייה במצב הדגל. ו. ביצוע תוכנית הפסיקה החל בכתובת הנמצאת בתאים 8עקתת (שמונה הסיביות המשמעותיות יותר, ‏ 208) ו-9ת70 (שמונה הסיביות הפחות משמעותיות, ,201). כיצד תדע היע"מ על סיום תוכנית הפסיקה? לפי ההוראה האחרונה בתוכנית הפסיקה. הוראה הזו חייבת להיות 811 (חזור מפסיקה לתוכנית ראשית). סדר הפעולות של היע"מ לביצוע ההוראה הינו הפוך לתאור הנ"ל, כלומר הפעולות מתבצעות מסעיף ה' לסעיף א'. 8 קו [אא (1קט611)צ11 135%8016 תסצן) קו הפסיקה הבלתי מסיכה המגיע מהתקן מבוקר הוא קו כניסה (פין 6). באמצעות "ס'' על הקו זה ההתקן דורש להריץ עבורו תוכנית פסיקה. הדרישה מתקבלת בכל מקרה, שכן אין חשיבות למצב דגל הפסיקה. תגובת היע"מ מתחילה מסעיף ב' שהוסבר בסעיף 7.3.7, וביצוע תוכנית הפסיקה מתחיל מהכתובת הנמצאת בתאים 6שתת (01), פעקע (01ע) תוכנית הפסיקה חייבת להסתיים בהוראה 811 אשר גורמת להמשך הרצתה של התוכנית הראשית, כפי שהוסבר בסעיף 7.3.7 . 9 קו זז קו העצירה הוא קו כניסה (פין 2). כל זמן שהקו נמצא במצבו הרגיל "1'' היע"מ תמשיך בפעולותיה. מצב "ס" בקו זה יכול להתקבל מהתקן חיצוני והוא יגרום ליע"מ לעצור לאחר שתסיים את ההוראה השוטפת. כאשר יש "ס" בקו העצירה קו ה- אש עובר למצב "ס" וקו 84 (יתואר בהמשך) עובר למצב "1". לעומתם כל קוי הכתובות והנתונים קו ₪/8 עוברים למצב מנותק (ע5141 [18). מצב 3211 מנוצל לכמה מטרות, ביניהן האפשרות להריץ תוכנית בצעדים בודדים לצורך בדיקתה ולצורך מעקב אחר ביצועה בשלבים. אם בזמן העצירה תגיע בקשת פסיקת כלשהי היע"מ תטפל בה אבל רק לאחר סיום העצירה. 2 / / 0 תרשים זרימה של תהליך הפסיקות / ראה איור 7.4: הטתן לפסיקה (וג א (5.) 6 דא 60 ואגא 00סהץ אחסון אוגריל היע"מ במחסנות הנף דגל הפסיקה 1 8 9 2 (45) פתג?507 8 מ שר עמ" 4 6 0 2 שבווקטור 6 זפ ו בצוע תוכנית הפסיקה איור 7.4 תרשים זרימה של ביצוע פסיקות במיקרומעבד 6800 3 1 קו 84 (2?4118016/ 5ט) קו יציאה 88 (פין 7) מציין במצבו הרגיל "ס" כי קוי הנתונים וקוי הכתובות נמצאים בשליטת היע"מ, במצב "1'' היע"מ מודיעה כי קוים אלה הם במצב לוגי מנותק ואינם בשליטתה עוד, ורכיב אחר במערכת יכול לקחת את השליטה עליהם. מצב זה נוצר כתוצאה מאחד התנאים הבאים: א. עצירת היע"מ על ידי 1141/71 כפי שהוסבר בסעיף 7.3.9 ב. על ידי ביצוע ההוראה 41/ המתוארת בסעיף 6.10 2 קו 150 (1101ת00) 5%966 מד) קו 156 הוא קו כניסה (פין 39). רמה "1" בכניסה זו מעבירה את קוי הכתובת וקו ₪/% למצב מנותק או במילים אחרות היע"'מ מאולצת להתנתק מקוים אלה. קוי הנתונים נשארים במצב רגיל, מחוברים ליע"מ. הקוים !א ו- 84 עוברים למצב "0" כדי למנוע כתיבה מוטעית מהיע"מ אל רכיב כלשהו במערכת. להזכירך, הוצאת מידע מחיע"מ נשלטת על ידי רכיבי המערכת באמצעות קו 85. 5 קו 5 (80560) קו זה הוא קו כניסה (פין 40). המעבר ממצב 'ס'' למצב "1" גורם ליע"מ לחדש את פעולתה מהתחלה: על ידי ביצוע תוכנית הפעלה התחלתית השמורה באופן קבוע בזכרון. מצב ה- 2551 מתהווה: א. אוטומטית עם הדלקת המערכת (כלומר אספקת מתח הזנה). ב. כרצוננו, בכל עת שמעוניינים לחזור לתוכנית ההתחלה. הבט בעיון בחלקו השמאלי העליון של איור 7.5 והבחן בשני המקרים לביצוע תוכנית ההתחלה. תגובת היע"מ למצב 88581 תהיה לפי המתואר בתרשים הזרימה שבאיור 7.5: )2( + דד-- שמונה מחזורי שעון לפחות! | | | | פעת החל מרגע זה 1 )1( הנפת דגל הפסיקה טעינת מונה התוכנית בווקטור 2-01 עקץ ו כ | ביצוע תוכנית ההתחלה איור 7.5 - תהליך צשפפת 4 /כל ארבע זוגות התאים בכתובות הגבוהות ביותר בזכרון, מ-8תקע ועד שתקע, מכילים את הכתובות הראשונות של שלוש תוכניות הפסיקה ושל תוכנית ההתחלה. מקובל לכנות כל זוג מתאים בשם ווקטור (26108/), משום שהוא מכוון את מונה התוכנית אל התוכנית שעל היע"מ לבצע. 4 טבלת קוי כניסה/ יציאה ב- 6800 ראה גם איור 7.2 פין שם מש מעות חיבור מנותק הארקה עצירת הפעולה פאזה אחת של שעון המערכת פאזה שניה של שעון המערכת | בקשת פסיקת חומרה (מסיכה) כתובת אמיתית דרישת פסיקת חומרה (בלתי מסיכה) 54 קוי כתובת ונתונים לא > בשליטת היע"מ 8 צ5 + << מתח הזנה 20 ו קוי הכתובת = 9 ד2 פאס הארקה מבוא 2-35 7פ-ם קוי הנתונים מבוא/ מוצא 254 שו קריאה/כתיבה - 108 6 מתן רשות ליע"מ להוציא נתונים לצורך כתיבה 39 בקרת מצב מנותק 210 חזרה לנקודת ההתחלה 5 5 תרשים זרימה של פעולת המיקרומעבד - התחלה: מצוע פסיקה הבאת הוראה ב איור 7.6 - תרשים זרימה של פעולת המיקרומעבד 6800 6 4 זכרון לקריאה ולכתיבה, 541 . קיימים מעגלים משולבים רבים ולא רק ממשפחת ה-6800 שניתן להפעיל במערכת. כזכרונות. הטכנולוגוה לא חייבת להיות 05אא כמו זו של יע"מ וניתן גם להפעיל זכרון הבנוי בטכנולוגית .111. הזכרון שבו משתמשים חייב להיות בעל שלושה מצבים "0" '1" ומצב "מנותק" הן במבוא הנתונים והן במוצא הנתונים. כל מעגל זכרון בנוי כיום במבנה אופייני המתואר באיור 7.7 אשר מציג לדוגמא זכרון לקריאה ולכתיבה גא ,8א128, 6810 אסוא. חוצציס דו- כיווניים מטריצת זכרו טדד5 וחד ]אאסוד60אופופ 5זטת אוחדאא צ+אסאפון 11 בקרת קריאה/5תיבה איור 7.7 - תרשים מלבנים של זכר אופילנל מקובלים גם זכרונות רבים נוספים כגון 2114><6614, 6116 ועוד. כאשר אין פנייה של רכיבי המערכת אל המעגל המתואר באיור 7.7, כל החיבורים עוברים למצב מנותק. 7 5 זברון לקריאה בלבד, א₪0 ,501 ,ואסמקע זכרון לקריאה בלבד בנוד במבנה דומה מאוד לזה המתואר באיור 7.7 להוציא קו 8/6 (אשר כמובן מיותר עבור סוג זה של זכרון). בשימוש מקובלים זכרונות קריאה בלבד רבים כגון: 2716 ,2732 ,6830 ,6832 וכו/ נא עיין בנספח ב'. 6 מילשק תקשורת מקבילית, 214 מישק תקשורת מקבילית הוא המעגל המשולב 66821 (אשר מחליף את קודמו 66820/) ובנוי בטכניקת 1581 ובטכנולוגית 05/אא, ובזיווד של 40 פינים. כדאי לעיין שוב בסעיף 4.2.4 שבו נעשתה ההכרות הראשונית עם מישק התקשורת. המישק כולל: א. שתי מערכות של קוי נתונים אל שני סוגי ציוד היקפי, כאשר כל קו ניתן למתג בנפרד, על ידי תוכנה כקו יוצא או קו נכנס. ב. שני אוגרי בקרה הניתנים לתכנות. ג. שני אוגרי כיוון מידע הניתנים לתכנות. ד. ארבעה קוי פסיקה המבוקרים על ידי המישק, מהם שני קוים לבקרת ציוד היקפי. זוהי פסיקה המבוקרת על ידי תוכנה. מישק זה מאפשר התקשורת בצורות שונות ומגוונות כפי שמוצג באיור 7.8 . הארקה הזנה 5 וולט איור 7.8 קול בקרה אוגר מידע היקפי מבוא =*0" מוצא ‏ = ו" וְּ-פְפָהּ| איגר 3 1תסס ו-ו5 | בקרה 26915567 2 051 650 1 08ת1 המוי תמר ה קוי כחובת ציוד חקפי 8 2 081 ספ קול בקרה ציודך הקפי ג 2 1ג6 סג2 7 1 סק 1:18 6015667 |68%2*1| היקפי 2 26915662 פה | 3 8 0*ו5| מידע ג ה ו-ספה|"יגר ג 1 ס0=ו5| בקרה 26915662 קר?ל נתוניס מבנה פנימי של מישק תקשורת מקבילית, 71 599 1 מבנה פנימל המישק מורכב משתי מערכות זהות 4 ו- 8. עבור כל אחד משני סוגי הציוד המבוקרים יש אוגר מידע היקפי, אוגר כיוון מידע ואוגר בקרה. נעיין לדוגמא במערכת 4: א. באוגר המידע ההיקפי מאוחסן המידע אל הציוד ההיקפי וממנו. ב. אוגר כיוון המידע ניתן לתכנות על מנת לקבוע את כיוונו של כל אחד מקוי הנתונים, החוצה או פנימה. אם לדוגמא סיבית מספר 53 הינה "1" וסיבית מספר 5 הינה "ס" הרי קו מידע 5 "יוצא", וקו מידע 5 "נכנס". ג. אוגר הבקרה מאפשר ליע"מ לבקר ולתכנת את קוי הבקרה לציוד ההיקפי 1 ו-62. אוגר זה גם מבקר את קוי הפסיקה ואת מצב דגל הפסיקה הפנימי של המישק. בנוסף לכל אלה, סיבית מס' 2 באוגר הבקרה מצטרפת לקוים 850 ו- 851 כדי לקבוע לאיזה מהאוגרים הנותרים מיועדת הפנייה. הבט שוב באיור 7.8 שבו הצירוף 0 =850; 0 =851; 1 =0802 מהווה כתובת של אוגר מידע היקפי 4. רק על ידי צירוף של שלוש סיביות אלו ניתן לפנות לכל אחד מששת האוגרים במישק התקשורת. 2 קוים 052 ,6051 ,050 (56160% ס1ַת02)) אלו הם קוי כניסה (דרך הפינים 22, 24, 23 בהתאמה) אשר מיועדים לבחירת הרכיב ולכן מחוברים לחלק מקוי הכתובת. מצבם הלוגי קובע אם הפנייה של היע"מ היא אל המישק. כדי שהמישק יגיב לפנייה זו, צריך להיות "1'' על קו 4!א/ באותו זמן. הקוים 850 ו-851 גם הם מחוברים לקוי הכתובת, ל חמשת הקוים יחדיו מגדירים כתובתו של האוגר המסוים במישק המסוים. בסה"כ תופס המישק ארבע כתובות עוקבות בהתאם למצבם הלוגי של 850 ו-861. הקו 850 מהווה את סיבית ה- 158 והקן 2 65 מהווה את סיבית ה- 188. 5 קו ₪ (16סאת3 ) דרך קו זה (פין 25) מסופק אות הזימון היחיד שמישק התקשורת מקבל מהיע"מ. פין זה מתחבר בדרך כלל ל-02. חזור במידת הצורך לסעיף 7.7 כדי לעיין בתפקיד הפאזה 02 של שעון המערכת בעת פעולת כתיבה או קריאה. 4 קו פס (5₪1סת ) רמת ''0" על הקו הזה (פין 34) גורמת לאיפוס כל האוגרים במישק. קוי הנתונים אל הציוד ההיקפי יתפקדו כקוי מבוא בלבד וכמוהם הקוים 642 ו-682. כל הפסיקות תבוטלנה. 5 קו 6841 (06081) (שאזץז דנזקאז זיא תמדא על קו כניסה זה דרך פין 40 (ודרך פין 18 בהתאמה עבור ציוד היקפי 8) מגיעה בקשת פסיקה מהציוד ההיקפי. כתוצאה מכך מונף דגל הפסיקה שהוא סיבית מס' 7 באוגר הבקרה. 00 6 קו 642 (082) (שא11 .1סאדאס6 ,ז4 ממהקןתטע) קו זה דרך פין 39 (ודרך פין 19 בהתאמה) ניתן לתכנות כקו יוצא הוא מבקר ציוד היקפי. כקו נכנס הוא מתפקד כקו בקשת פסיקה בנוסף ל- 61. הדרך הטובה ביותר ללמוד תכנות היא דרך הניסוי. עתה תוכל לבצע ניסוי בתכנות ה- 214. קרא בעיון את הרקע התאורטי ופעל בהתאם. בהצלחה. 7 מלשק תקשורת טורית אסינכרונית 46014 מישק תקשורת טורית הוא המעגל המשולב 166850א. הוא בנוי בטכניקת 1 ובטכנולוגית 05]אא בזיווד של 24 פינים. מישק תקשורת טורית 401 מאפשר קליטה ושידור של סיביות בודדות, בזו אחר זו, באופן אסינכרוני. על ידי כך הוא מתאם בין מחשב אשר פועל באופן מקבילי לבין ציוד היקפי העובד באופן טורי. קצב העברת המידע הטורי הינו עד 500,000 סיביות לשניה, תוך בדיקת הזיוגיות ואורך המילה. ההכרות הראשונית עם המישק נעשתה בסעיף 4.2.5, כדאי לעיין בו שוב. 1 עקרון התקשורת המקבילית- טורית מישק התקשורת "מתווך'' בין היע''מ מחד, לבין הציוד ההיקפי המבוקר מאידך. היע"מ הוא התקן מקבילי והציוד ההיקפי הוא ציוד טורי ועל כן יש צורך במתווך אשר יקיים תקשורת מקבילית עם היע"מ ותקשורת טורית עם הציוד ההיקפי. תאור עקרוני של תהליך התקשורת ניתן באיורים 7.9 ו-7.10 . איור 7.9 - מנגנון המרה מקליטה מקבילת לשידור טורי 1 איור 7.10 - מנגנון המרה מקליטה טורית לשידור מקבילי הודעה: ה''ג'וקים'' נוטשים! 2 2 מבנה פנימי המבנה הפנימי של המישק מוצג באיור 7.11: 0 גוג אוגר טסידור 8 16תפ5ת 128‏ 1.ן הארקה 6915%62ת | 6 זטס אזאס )אוהו ₪ | 9 וט | 9%] נט | 6 | 9 | 64] נס] כתיבה מוצא מידע טורל / / בלבד ‏ 12 ר-? וולט 095 | 5 / 58 אוגר מצב וה5) ה]ז5ו6 )₪ 5שז ז5 3 [א[י|: ןי []ן: ן זי 5% | 060 [ ד | 56 ]אה טט] 96 | מהו] צאס סג)א קו?י הנתונים אוגר בקרה (68) ה6ז5ו66ה +סהזא60 ₪ י[:ן|:י][:]:|:ן:, השרה | [ 68 [ 94 ] 6 [:א] טור מקבילי 2 [לטה או ודגם +גוה:5 9 מ בוא מידע טררי 27 ).| טעון סא | אוגר קליטה ו זט קשוה כלבד ר"עידור ב-ך >-1 ו סו ו פיש שים - 0 5-7 0 ₪ 1 655 (סג) פעס פ חת בקטת 5 ור 7-7 מקוי כתובת איור 7.11 - מבנה פנימי של מלשק תקשורת טורלת אסינכרונית, 401 3 5 קו 5 (561606 ז46818%6) - קו זה הוא כניסה (פין 11) אשר בוררת בעזרת הקו /8 זוג אוגרים שידור/קליטה או זוג אוגרים בקרה/מצב. הקו מתחבר לקו הכתובת 40 של היע"מ. 4 קוים 052, 0581, 050 (5616066 קות0)) אלה הם קוי כניסה (דרך הפינים 9, 10 ו"8 בהתאמה) לבחירת הרכיב והם מחוברים לחלק מקוי הכתובת. 5 קוו ₪ (4916ת3) קו 5 הוא כניסה (דרך פין 14) שדרכה מגיע אות הזימון מהיע"מ. הוא מחובר בדרך כלל אל פאזה 02 של שעון המערכת לצורך זימון פעולת הקריאה והכתיבה. 6 אוגרים פנימיים מידע המיועד לכתיבה על ידי היע"מ מומר ממבנה מקבילי למבנה טורי ונשמר באוגר השידור. המידע הטורי משודר אל הציוד ההיקפי דרך הקו שאי (פין 6). קצב השידור מבוקר על ידי שעון שידור חיצוני 160 (פין 4). המידע מהציוד ההיקפי נקלט דרך קו אא (פין 2) ומגיע לאוגר הקליטה בקצב שעון הקליטה 8%6 (פין 3). ברגע מתאים המידע מומר ממבנה טורי למבנה מקבילי ונקרא על ידי היע"מ. אוגר המצב מיועד לקריאה בלבד. הקריאה מתאפשרת כאשר הקו 85 נמצא ב-'0" והקו שו במצב "1". תפקיד האוגר להודיע ליע"מ על המצבים השונים הקשורים בתהליך התקשורת. כל סיבית בו היא למעשה דגל אשר מציין מצב מסויים כגון מוכנות לשידור (615) שיבוש באורך המילה הנקלטת (8ת), בדיקת זוגיות (28), בקשת פסיקה (180) ועוד. = אוגר הבקרה מיועד לכתיבה בלבד. הכתיבה מתאפשרת כאשר קו 85 וגם קו ש/ נמצאים שניהם במצב "ס". באמצעות האוגר יכול המתכנת לקבוע איך תתבצע התקשורת: חלוקת יחסי הזמנים לשידור ולקליטה (625) אורך המילה (05); בקרת שידור (16); תנאי הפסיקה (18ת). 4 .5 .4 8 .9 78 שאלות חזרה האם יש חשיבות לכך שזמני ה-תס וה- )/0 של שעון המערכת אינם שווים? מדועל? תאר בפרוטרוט את מחזור הכתיבה של ה- 6800. צרף להסברך תרשים בדומה לאיור 7.3 הסבר בפרוטרוט את תרשים הזרימה של ביצוע הפסיקות המתואר באיור 4 כמה תאים במחסנית דרושים כדי לאחסן תוכנו של מונה התוכנית, או של אוגר מורה? מדועל תוכן אוגר ההוראות אינו מגיע למחסנית. מהי הסיבה לדעתך? פרט הבדלים בין מנגנון ה- 8851 לבין מנגנון הפסיקה. עיין בתרשים מלבנים של ה- 6800 בנספח ב' ותאר תפקידים של קוי הבקרה. הסבר בפרוטרוט את תרשים הזרימה של פעולות המיקרומעבד המתואר באיור 7.6 עיין בדף הנתונים של הרפיב 68304 שבנספח ב א. מה כוונת הסימון 1024>8? ב מה כוונת הביטול ת0ן002691 25/4110 ג. מהו זמן הגישה המירבי לתא כלשהו בזכרון זהל ד. מה תפקידי הקוים 205 ה שרטט מערכת זכרון 8א8% בעזרת רכיבים אלה. מישק תקשורת מקבילית, 7214 עיין באיור 7.8 ובדפי הנתונים 6820 6 שבנספח ב'. א. נניח שהכתובת 4066 היא נכונה עבור מישק מסויים. התיתכן כתובת 8 עבור מישק זה? מדועל ב. נניח שהכתובת 2862 הינה הנמוכה ביותר עבור מישק מסויים. כן נניח 2=0 688. איזהו האוגר המגיב? ג. סיבית מס' 3 באוגר כוון מידע 8 הינה במצב לוגי "ס". מה פירוש הדבר? ד,. סיבית מס' 7 באוגר הבקרה 4 הינה במצב לוגי 1. מה פירוש הדברל 55 .11 66 מישק תקשורת טורית אסינכרונית, 4613 עיין גם בדפי הנתונים 6850 6 שבנספח ב'. א פרט בדיקות אמינות המידע על ידי המישק. ב. מה הם המרכיבים בהם יכולה התוכנה לשלוט במישק זהל ג תאר תפקידיו של אוגר מצב. ד. תאר תפקידיו של אוגר בקרה. "שיתוף פעולה" פרק 8- השוואה בין מיקרומעבדים נפוצים | 2 45 4 5 6 1-7 מבוא מדדי השואה בין מיקרומעבדים 1 סוג המיקרומעבד וטכנולוגית הייצור 2 מתח הזנה, צריכת ההספק ויכולת העמסה 53 ארכיטקטורה 4 גודל המילה 5 מרחב הזכרון 6 שיטות המיעון 7 אוצר ההוראות 8 מנגנון הפסיקה 9 זמץ לביצוע ההוראה 0 אפשרויות התחברות אל סוגי ציוד קלט/ פלט 1 רכיבי תמיכה 2 מחיר מבנה המיקרומעבד 8085 והשוואתו ל-6800 1 צובר 4 2 זוג האוגרים 6--8 5 זוג האוגרים 5--ע 4 זוג האוגרים,11-1 5 אוגר המצב 6 השוואת תכונות נוספות מבנה המלקרומעבד 2-80 והשוואתו ל- 6800 1 המערך היסודי 2 המערך החילופי 5 אוגר מורה א1 ואוגר מורה צ[ 4 אוגר מרענן זכרון 5 ווקטור הפסיקה טבלת השוואה מסכמת מבט אל העתיד 1 מיקרומעבדים 2 מידקרומחשבים חד- פיסתיים שאלות חזרה מטרות ביצועיות לימודיות: לאחר סיום העיון בפרק זה יוכל הקורא לערוך השוואה בין המיקרומעבדים 0, 8085, 2-80 לפי מדדים הנתונים בסעיף 8.2 להבחין בין תכונותיהם. 7 1 מבוא בפרקים 1, 2, 3 הוצגו נושאים בחומרה ובתוכנה המשותפים למיקרומעבדים רבים, בהמשך, בפרקים 4, 5, 6 ו-7 הוצג המיקרומעבד 6800 בלבד. מטרת פרק זה להציג את שלושת המיקרומעבדים הנפוצים בארץ ולערוך ביניהם השוואה לפי מדדים מקובלים. 0 מתוצרת מוטורולה (1010801.4/) 5 מתוצרת אינטל (,181א1) 0 מתוצרת זילוג (21106) 2 מדדיל השוואה בין מיקרומעבדים מדדים (קריטריוניים) עיקריים להשוואת מיקרומעבדים: א. סוג השימוש וטכנולוגיית הייצור ב. מתח ההזנה, צריכת ההספק ויכולת העמסה ג. ארכיטקטורה ד. גודל המילה ה. נפח הזכרון ו. שיטות המיעון ז. אוצר ההוראות ח. מנגנון הפסיקה ט. מהירות הפעולה י. אפשרות התחברות אל ה"עולם החיצון" - ציוד היקפי יא. רכיבי תמיבה יב. מחיר 1 סוג השימוש וטכנולוגיית הייצור 0, 8085 ו-2-80 תוכננו לשימוש כללי (058ק08ק ,5847א02) בטכנולוגית %05א אשר מצטיינת ביכולת זיווד בצפיפות גבוהה, מהירות פעולה טובה, צריכת זרם סבירה ותואמת את משפחת ,171. 2 מתח ההזנה וצריכת ההספק שלושת המיקרומעבדים מוזנים על ידי ספק מתח יחיד של צ5. צריכת הזרם הממוצעת היא: 00 120% 5 1704 0 . מ70 | ובכך יש לנו יתרון בצריכת הזרם הנמוכה יחסית. כל שלושת המיקרומעבדים מסוגלים להפעיל שער ,111 סטנדרטי אחד. 5 ארכיטקטורה בארכיטקטורה נדון בהמשך לגבי כל אחד. מהמיקרומעבדים בנפרד, בסעיפים 8.3 ו-8.4 . 88 4 גודל המילה לשלושת המיקרומעבדים מילה באורך 8 סיביות בינריות. 5 מרחב הזכרון לשלושת המיקרומעבדים 16 קוי כתובת. מכאן שלכולם יש מרחב זהה של 6 כתובות זכרון (64%). יחד עם זאת, ב- 8085 וב-2-80 קיימת בנוסף לכך .האפשרות לפנות לעד 256 רכיבי קלט/פלט באמצעות קו בקרה 1/0 שיוסבר בהמשך. ל- 6800 אין קו בקרה כזה. 6 שיטות מיעון בכל ששיטות המיעון רבות יותר, כך ניתן לכתוב תוכניות מורכבות וגמישות יותר. - ל- 6800 קיימות שש שיטות מיעון, - ל- 8085 קיימות ארבע שיטות מיעון, - ל- 2780 קיימות שבע שיטות מיעון, ובכך יש לו יתרון על השניים הקודמים. 7 אוצר ההוראות חשוב כמובן שמספר ההוראות יהיה גדול ככל האפשר. אולם גם תחכום ההוראות חשוב לא פחות. - ל-. 6800 יש 72 הוראות בסיסיות בי 197 קודי פעולה, - ל- 8085 יש 80 הוראות בסיסיות ב" 246 קודי פעולה, - ל- 2-80 יש 158 הוראות בסיסיות ב- 692 קודי פעולה. מכיוון שמילת מחשב אחת יכולה לתאר 256 אפשרויות לכל היותר, יש לעיתים צורך בשתי מילים כדי להביע קוד פעולה של 2780. ל- 27-80 יתרון ברור מבחינת אוצר ההוראות. כדוגמת תחכום נביא את מנגנון הפסיקה של 6800 לעומת זה הקיים ב-8085. בהתקבל תנאי הפסיקה (חומרה או תוכנה), היע"מ מבצעת אוטומטית אחסון של כל האוגרים הפנימיים שלה במחסנית. ב- 8085 יש צורך בהוראת אחסון נפרדת עבור כל אוגר ואוגר והדבר גורם לבזבוז זמן ולבזבוז בנפח הזכרון. 8 מנגנון הפסיקה מנגנון הפסיקה העדיף הוא מנגנון שבו קיימות אפשרויות רבות ינותר של פסיקות חומרה בדרגות עדיפות שונות. הצורך בהעדפה נוצר כאשר מספר רכיבים מבקשים פסיקה בעת ובעונה אחת. גם לפסיקות תוכנה נודעת חשיבות. - ל- 6800 שתי אפשרויות פסיקת חומרה, ]אא ו- 180 - ל- 2-80 הפסיקות ]וא ו-180 זהות לאלה של 6800 בהתאמה, - ל- 8085 חמש אפשרויות פסיקה, מהן 1842 ו- 18א1, אשר זהות לשתים 99 של 2-80 ר6800 בהתאמה. ועודד שלוש פסיקות יחודיות 7.5 ₪51, 6.5 517 ו-5.5 857 לפי סדר עדיפות יורד. פרט לזאת, לבקשת פסיקת אצאן ניתן למתג עד שמונה תוכניות פסיקה שונות המאוחסנות בתאי הזכרון לקריאה בלבד. לשמונה תוכניות משנה אלה, רמת עדיפות זהה. ל- 8085 יתרון ברור מבחינת מנגנון הפסיקה. 9 זמן לבצוע הוראה בטבלה הבאה ניתנים מחזור שעון מינימלי לעומת זמן מינימלי לבצוע הוראה, עבור שלושת סוגי המיקרומעבדים. סוג המיקרומעבד מחזור שעון מינימלי זמן מינימלי : לביצוע הוראה 6 ספ 5 0-3 13 200 0.4 1.*6 000 1 2 למרות שההשוואה בין זמני השעון המרכזיים היא חד- משמעית, הרי קשה להקיש מכך על זמני ביצוע הוראות בפועל. הוראה זהה עשוייה להתבצע בתוך כמות שונה של מחזורי שעון במעבדים מסוגים שונים. לדוגמא: הוראת החיבור עם נשא 06 תבוצע ב-6800 בתוך שני מחזורי שעון, כלומר 860] 2 וב-8085 - בתוך שבעה מחזורי שעון, כלומר 2.3860 . מסקנה: אין אפשרות לקבוע איזהו המיקרומעבד המהיר. ניתן רק להשוות את זמני הביצוע של תוכנית נתונה. 0 אפשרויות התחברות אל סוגי ציוד קלט/פלט ככל שיש אפשרויות רבות יותר להתחברות מקבילית וטורית, כך ניתן להרבות בסוגי ציוד קלט/פלט. לכל סוגי המיקרומעבדים קיימת אפשרות לתקשורת מקבילית באמצעות קוי הנתונים. 5 כולל בנוסף שני קוים לתקשורת טורית ישיהות מהיע"'מ, קו כ81 לקליטה וקו 502 לשידור. שאר המיקרומעבדים לא כוללים קוים כאלה ואת התקשורת הטורית ניתן לבצע בהם באמצעות מישקי תקשורת טורית; ב-6800 ניתן לבצע תקשורת טורית (למשל, לרשם קול או למדפסת טורית) גם באמצעות מישק תקשורת מקבילית (21). מישק זה קיים במערכת מינימלית (ראה סעיף 4.2) והוא ניתן לתכנות למטרה זו. 1 רכיבי תמיכה המיקרומעבד מהווה את מרכז המערכת, אולם הוא לבדו חסר תועלת ללא שאר רכיבי המערכת. כל חברה המייצרת את המיקרומעבד מייצרת גם רכיבים נוספים הנקראים רכיבי תמיכה והנדרשים לצורך הרכבת המערכת כולה. 100 כל מערכת חייבת לכלול בנוסף ליע"מ, שהוא המיקרומעבד, את הרכיבים הבאים: א. זכרון לקריאה בלבד ב. זכרון לקריאה ולכתיבה ג. מעגלי קלט/פלט, כגון מקשים ותצוגה בהתאמה בנוסף לכך יש לחבר ל-6800 ול-2/780 מעגל מתנד עבור השעון המרכזי. ב-8085 המתנד הוא פנימי, אך יש צורך להוסיף גביש חיצוני. המיקרומעבד העדיף הוא זה הנהנה מרכיבי תמיכה רבים. לשלושת המיקרומעבדים הנדונים קיימת מערכת רכיבי תמיכה עניפה, הכוללת זכרונות, מישקים, בקרים למטרות מוגדרות ועוד. 2 מחיר | המחיר הוא אחד המדדים החשובים. בתכנון מערכת יש להביא בחשבון את הגורמים הבאים : א. מה מקבלים תמורת המחיר שמשלמים (אילו רכיבים)ל ב. מהן האפשרויות לשכלול ולהרחבת המערכת בעתיד? ג. מיהם היצרן והיבואן העומדים מאחורי המוצר מבחינה מקצועית וארגונית, מבחינת שיווק, חלקי חילוף וכול ד. שיקולים עניניים לגבי מטרת המערכת הספציפית. הערה: יש לציין, כי המחירים נתונים לשינויים תכופים ולכן את ההשוואה מבחינת המחיר יש לבצע סמוך למועד הרכישה. 3 מבנה המלקרומעבד 8085 והשוואתו ל- 6800 מיקרומעבד 8085 מתוצרת ,151א1 מהווה שכלול של מיקרומעבד שקדם לו (8080). אף הוא מתוצרת ,181א1. בנוסף להשוואות הכוללות שנערכו בסעיפים הקודמים נשווה עתה בקצרה את האוגרים של היע"מ אשר נמצאים בשימוש המתכנת. ראה איור 8.1 . 1 0 צובר | 4 40604108 אוגר | 8 וו אוגר ‏ כ ץנ סוכו 0 אוגר | מצב ק 7 1 א אוגר 1 . ו מצביע מחסנית ואת 140% מונה תוכנית .6. אפצאטסס וע אססאץק איור 8.1 - מבנה פנימ? של מיקרומעבד 8085 11 1 צובר 3 תפקידים של צובר 4 זהים בשתי המעבדים . ב-8085 קיים צובר אחד בלבד, אך במידת הצורך ניתן להעזר בכל אחד מהאוגרים 8 ,6 ,2 ,5 8 ו-. כאשר רוצים להשתמש במידע באורך של שש עשרה סיבינת ניתן לעבנד עם זוגות האוגרים 6--8, 5-כ, 2-₪ . 2 זוג האוגרים 8-6 כל אוגר הוא עצמאי ויכול לתפקד כאוגר ל-8 סיביות. אולם ניתן להפעילם גם כזוג אוגרים צמודים. במקרה כזה הם משמשים כאוגר ל-16 סיביות עבור אגירת כתובות או נתונים. המילה המשמעותית יותר נטענת באוגר 5, והמילה הפחות משמעותית באוגר 6. 53 זוג האוגרים ₪--כ תפקידם ואופן פעולתם זהים לאלו של זוג האוגרים 8-0. הם יכולים לתפקד בנפרד כאוגרים לשמונה סיביות או כזוג האוגרים 16 סיביות. המילה בעלת המשמעות הגבוהה יותר נמצאת באוגר כ. 4 זוג האוגרים,1-ת תפקידם ואופן פעולתם כמו בשני זוגות האוגרים האחרים. מקובל לנצלם לתפקיד נוסף כמו התפקיד של אוגר מורה (1%) ב-6800. ניתן להשתמש בתוכן הטעון בזוג אוגרים זה ככתובת של נתון אבל אין אפשרות להוסיף היסט כלשהו. בצורה דומה ניתן להפעיל את זוגות האוגרים 8-6, 2-5. המיעון המשתמש בזוג אוגרים ככתובת של נתון נקרא מיעון עקיף על ידי אוגרים. מיעון בעזרת אוגר מורה כפי שקיים ב-6800 משוכלל יותר בגלל האפשרות של היסט. 5 אוגר מצב אוגר המצב ב-8085 נקרא אוגר דגלים (1.05ת). לאוגר חמישה דגלים אשר (ראה איור 8.1) כמעט כולם זהים לאלו של ה-6800. א. דגל הנשא - צ6 ב. דגל הזוגיות - 2 ,צ248[7) דגל זה בודק את מספר הסיביות הנמצאות במצב "1" כתוצאה מביצוע הוראה כלשהי. דגל הזוגיות מורם מסמל מספר זוגי של ''1'-ים. ג. דגל הנשא למחצה - 46 ד. דגל הסימן - 5 6 השואת תכונות נוספות א. 8085 מנוצל בעיקר בתעשיה, בעוד ש-6800 נוח גם ללימוד. ב. ל-8085 מנגנון פסיקה מסורבל מבחינת התוכנה. הכרוכה בכך. לעומתו מנגנון הפסיקה של 6800 הינו תהליך אוטומטי שאינו זקוק להתערבות 12 התוכנה. כני'ל לגבי מנגנון התת- שגרה. | ג. ל-8085 יותר קוי בקרה ופסיקה במספר פינים זהה (40) ולכן יש צורך בריבוב (6א01/1121.2/1/א) של קוי הנתונים עם חלק מקוי הכתובת. כלומר, יש שמונה קוים המשמשים בתפקיד כפול ונקראים 40-247כ2. ב-6800, לכל קו יש תפקיד מוגדר ואין ריבוב תפקידים. ד. ב-6800 קיימות הוראות הסתעפות רבות יותר מאשר ב-8085. ה. הדגלים ב-8085 מגיבים רק להוראות אריתמטיות ולוגיות המבוצעות על הצובר בלבד. ב- 6800 מושפעים הדגלים גם מפעילויות על הזכרון. ו. סדר כתיבת הכתובת בתוך הוראה הוא כזה: ב-6800 נרשמת קודם המילה בעלת המשמעות הגבוהה יותר כפי שאדם נוהג לכתוב בחיי היום היום, ב-8085 נרשמת קודם המילה בעלת המשמעות הנמוכה יותר. 4 מבנה המלקרומעבד 2-80 0 מהווה פיתוח על בסיס 8080, ולכן הוא דומה מבחיננת רבות ל-8085, אך הוא משוכלל ממנו מבחינות רבות. יש לו כמעט את כל ההוראות של 8085 (למעט 512 ו- 502) ועוד 80 הוראות נוספות. ל-80-.2 אוגרים רבים הכוללים גם מערך חילופי בתוספת למערך הבסיסי. מבנה היע"מ והאוגרים שבשימוש המתכנת ניתן באיור 8.2, ומוסברים בהמשך. ה 13 14 מערך אוגרים חילופי מערך אוגרים בסיסי 0 הר ב הרוק ככ ומוה ביכ כ כ ו בוו יק יק רו מ . ו 0 אוגר מצב יץ 7( 0 7 0 אוגר מצב 7 7( 0 ?7 | ו | | אגרש ]| | אאפ ה | / ו ו [ ו א ל בש בש ב 03% ,ל 4ב שב > 24-3‏ ל ( במ וכ רנבא ) 1 - ס 2% ס 0 15 אוגר מורה 1% אוגר מורה צ1 מונה תוכנית 0 איור 8.2 - מבנה פנימי של מיקרומעבד 2000 1 המערך היסודי המערך היטודי זהה לזה של 8085 שהוסבר קודם, פרט לתוספות הבאות באוגר מצב: א. דגל החיסור (א; 1.40 401 50878) כאשר דגל זה מונף הוא מסמל שהתוצאה תוצג במבנה עשרוני לאחר פעולת חיסור של מספרים בצופן כ86. ב. דגל ההצפה/זוגיות (צ/2 ;851.0 /0/צדו) לדגל זה שני תפקידים בהתאם לסוג ההוראה המתבצעת. 1. עבור פעולה אריתמטית על מספרים מכוונים הוא משמש דגל הצפה כמו ב-6800; 2. עבור פעולה לוגית, הזזה והוראות קלט הוא מתנהג כדגל זוגיות. 2 המערך החילופי המערך החילופי מבטל חלקית את תפקיד המחסנית. אפשר לאחסן בו את תוכן האוגרים במקרה של פסיקה או תת- שגרה. 25 אוגר מורה א1 ואוגר מורה צ] לאוגרים אלו יש את היתרונות הבאים לעומת האוגר הבודד 1% ב-6800: א. אפשר לטעון בהם שתי כתובות מאזורים שונים בזכרון ועל ידי כך לשלוט על נפח כפול באמצעית ההיסט. ב. את ההיסט ניתן לתת כמספר מכוון לשני הכיוונים בדומה למיעון יחסי ב-6800 כלומר עד .127 תאים קדימה ועד ( ,128 תאים אחורנית, ולא כמו ב-6800 בו אפשר להוסיף עד 255 תאים קדימה בלבד. 4 אוגר מרענן זכרון מאפשר רענון אוטומטי של זכרון לקריאה ולכתיבה. הרענון מתבצע בשלב הבאת קוד הפעולה (0א810ת) של כל הוראה. 5 מתאפשר השימוש בזכרון דינמי המהיר יותר מזכרון סטטי. 5 ווקטור פסיקה (1 ;8ס61ת/י ותנוזת תטזא) ווקטור הפסיקה הוא אוגר אשר מאחסן את המילה המשמעותית יותר של כתובת ההוראה הראשונה בתוכנית הפסיקה. על ידי כך נוצרת גישה ישירה לתוכנית הפסיקה מבלי שיהיה צורך לעבור דרך כתובת מכוונת, כפי שזה נעשה ב-6800. על ידי כך חוסכים זמן. 5 5 טבלת השואה מסכמת העצך האושטת || 6800 8065 סי צריכת זרם ממוצעת (/3) 120 120 20 מתח הזנה צ5 צ5 צ5 כמות הפינים 120 120 120 גישה ישירה לזכרון (14אכ) כן כן בן מספר אפשרויות פסיקה 3 6 3 שעון בתוך היע"מ ? | לא כן לא זמן מירבי להוראה (8506) 5 5 8 זמן מזערי להוראה (0856) 2 13 166 מספר פאזות השעון 2 2 2 תדר שעון מירבי (82//) 1 13 20.2 מספר קודי פעולה 17 206 2 מספר הוראות בסיסיות 22 0 18 מרחב זכרון ישיר 4% 0% 4% סיביות במילה 8 8 8 התאמה ל-,771 כן כן כן טכנולוגיה 5א 65 פסאא 6 מבט אל העתיד פיתוח נושא המיחשוב מתבצע כיום בעולם בשני מישורים: א. מיקרומעבדים ב. מיקרומחשבים חד- פיסתיים בעתיד נראה שיכלול הציוד, איכות גבוהה יותר, גמישות בהרכבת מערכת, גמישות בתיכנות ומהירות פעולה גבוהה יותר. 1 מידקרומעבד פיתוח הנושא צועד לקראת המטרות הבאות: א. נפח זכרון ומהירות גישה אליו: 64% וזמן גישה (א11 400₪55) בסדר גודל של עשרות ננושניות. (נונשניה - אלפית מיקרושניה. * 10 של שניה.) ב. גודל מילה: 16 וגם 32 סיביות. ג. אוצר הוראות ושיטות מיעון: פיתוח מנגנון תוכנה מתוחכם כדי שהוראה אחת תחליף סדרת הוראות הידועות היום. לדוגמא: הוראת כפל או חילוק. ד. מהירות פעולה: פיתוח טכנולוגיות חדישות שתאפשרנה לעבוד בתדר שעון מרכזי של 14%112. 166 2 מלקרומחשב חד-פיסתי קיימים כיום מיקרומחשבים שלימים אשר מזוודים במעגל משולב אחד. לדוגמא: 6870 010801.4/א, 8748 ,751א1, 2-8 211/00. פיתוח הנושא צועד לקראת המטרות הבאות: א. מרחב הזכרון: 8% זכרון לקריאה בלבד (0%) ו-0.5% זכרון לקריאה וכתיבה (841). ב. גודל המילה: 16 סיביות ג. מרכיבי המערכת: (באותו המעגל המשולב עצמו יותקנו מישק תקשורת מקבילית ומישק תקשורת טורית ברי תיכנות, מונים, מעגלי זימון ברי תיכנות, ממיר אות תקבילי לספרתי (2/א ;81 41/06/21017א4) וממיר אות ספרתי לתקבילי (8/כ ;:4106א01141/4ו1פ) 4 0 . % , 1 , 0% 1 .0 ו 4 2 0-9 / | 8 ה 50 בל / 2 שבי שש "ג'וקיםיי 17 7 שאלות חזרה ערוך טבלה המפרטת את המיקרומעבד המושלם ביותר עבור כל אחד מהמדדים מסעיף 8.2 . ערוך טבלה המפרטת את המיקרומעבד המושלם ביותר עבור כל אחד מהגורמים מסעיף 8.5 . ערוך השוואה בין מיקרומעבדים מסוג 8085 ו-6800 מבחינת הצוברים והאוגרים. ערוך השוואה בין מיקרומעבדים מסוג 8085 ו- 6800 מבחינת מנגנון הפסיקה: א. בחומרה ב. בתוכנה. ערוך השוואה בין מיקרומעבדים מסוג 2780 ו- 6800 מבחינת הצוברים והאוגרים. ערוך השוואה בין מיקרומעבדים מסוג 2-80 ו- 6800 מהבחינות הבאות: א. גמישות בתוכנה ב זמן לביצוע הוראה ביחס לזמן המחזור של השעון המרכזי. סקור מגמות הפיתוח העתידי של: א. מיקרומעבדים ב. מחשבים חד-פיסתיים. |18 נספה א' - תוכנת מערכת עם ה-6800 נספח זה כולל טבלאות עזר להכרת ההוראות של המיקרומעבד. א-1: הוראות ה-6800 לפ? כלנו? ההוראה. א-2 : טבלאות רלכוז הוראות (בציון קוד פעולה לפ? שיטות מיעון שונות, מהות הפעולה, אוגר מצב). הוראות הצוברים והזכרון הוראות דללוג והסתעפות הוראות אוגר מורה ומחסנילת הוראות אוגר מצב א-3 : הוראות ה-6800 לפל קוד פעולה הקסדצימלל. א-4 : מספר מחזורי שעון הדרושים לבלצוע הוראות. 109 110 נספח א-1 הוראות ה-6800 לפי כינוי הוראה 5 0וד5 8 הק 1 - ד55 אסודסעח דפא! 0655508 קסהסוא 8 חצטק 8 ווק 01868 6% וה 6ז8וסה +קטזזזה! וחסז) הזטזפם 8 וזטסזס0ט5 חוסז) הזטזפה 5 סז וח ט 00 80%ז1טט9 ץזז8ס הזו 517801 ץזז8ס 961 5% +כטזז6זח] 56% שס!)זפ 561 זס0ז8 !טוה 00 6ז0ז9 ]3605 5180% 6ז0ס51 3690561 א06ה| 6זסז9 זז + זזה | 6זשז50 | טר ט 000 ז5)6חמזד .1 00606 ח0ו007011 10 5ז810!|טוט00// ז6)פ5המזד 5 טח 000 ז5)6ח8זד זסז81] טח 00 10 -חָ36] 0006 075/ז/06ה00 ז5)6הפזד 1% ז6ז5ח6] א06ה| 10 ז6זהוסק א5186% ז5)8ה8זד ז6זחוסק 5186% 10 [3881516] 06%ה]| ז5)6ההזד זקטזזזה! זס זו8צ/ הפס 0% 0% הסה ודה פד 84 00 150 56| צספ דפ 8 אזפ 08| ואפ הגד סאד פד קד זפד אפד 6אך וגו זו צוס!)זפטכ) ז88וס 06 וס זז 380] א8שח| 6זהקוהסס 1% |8ו80ס 06 ז8ץהוסץ 5180% זה8וה8ז80ם 3605 א06ה]| %ה8008ז80ם ₪ 6צופט!סא הח זסה| ז6זהו0ק 5186% ]ה8וה6זסה| ז8ז360/5) א66ה| זה6וה8זסה| קוחטך 6הוזטסזסט5 0+ קוחטצ זסז8! טר ט00// 1.080 ז סק 5180% 1086 זז360/5] א06ה| 10980 וה וח5 |1/08108 8 חסוז8ז6ק0 סא זסז8! טר ט06 כ) 8ט:5ט!סח! 1 צוס קואס ואסס יס אס 60 5 אפם 04 סאן 5ן אאן קואך 8 אס 5 אסן גי 66 קסא 044 5 טוח ט 0 00 ץזז8ס הזו 2400 | ג |08וףס | 1% +56 6ז6וחחזז 31 +וח5 6וז6וחחזוז זו ץזז3) 1: הסחהזם 1 צץזז8 + הסחפזם 20 10 |008ם )1 הסחפזם 20 |6008 זס ]076806 )| הסחהזם 0 האח1 ז376810) )| הסהפזם 6 +ו הסההזם זו ₪08 זס 0655] )| ה800ז₪ 86 זס זסשוס.] ]ו הסחהזם 0 ההאחז 658] )| הסח8זם פטח וא +! הסחבזם 20 ס1 |הט₪0 801 +! הסחפזם + הסחהזם 5שו| הסהגזם 6זטסזסט5 0+ הסחזם זו צוסו1זפשכ) 1! הסחגזם % שולסו1ז6ש0) +! הסההזם 5 6ז קוח 00 ץזז8) ז68!ו0 5% זקטזז6זה! ז68ו 84 60 ססג סאג + חפה 1006 105 160 106 ד וחם דו8ּ 16 15 דוח ואם ש6אם 5% ג :| סצ 5 04 000 וס 11 נספח א-2: טבלאות ריכוז הוראות אוגר מצב הוראות דילוג והסתעפות 6 פססס .סאסס 5אסודסטח דפאו סאג חם סאג קאטצל בדיקת הסתעפות פד וו6א אהו וש ו-2 א 90:0א)+2 0+ ו.(צ9א)+2 ו.6+2 ו-צףא ו-א | 5 5 0 ה .סז 00 (*) המקרא בסוף קבוצת הטבלאות הוראה אסודסטא דפאו ו הפוה זו זג !| האונוה ץוג !! הח וו > || חאה סוו? כ !| האנוה וו < || האוגו! || הא 6 > !|| האוג 0 וס !| חאו 6 > )|| הגוה !| הו ב 2 אסו! 0 || הגוה סו 0 !| הו גו !| הגו טסו ט5 10 הווח ג וז ה 0 סא טוה סז הושווה 500 0 הזטוות 0 קה! 0 זוגא 112 הוראות אוגר מורה ומחסנית .5אסודסטח דפאו אסודה וטקוא הגוא א6ג ד סאג הפ דפוספה אפסאו אוגר מצב 6 מססס .סאסס (ו + /₪) - (|א/א) א+ו-א 9-5 א-ו+א 7-ו+: א +א)א-א 5% 1+ א),57+- ₪ (ו+א)- |א.אד גא (ו+ א)+ ,0.5 5 -ו-א %-ו+ :ד ח5ז5ו₪56 6005 אסוזופא60 (8 0106 6169760 86 06 05 161 1: 561 ו8) 7 *=* ופה :ופד 7 4+ ופה :ונד 7 ה 1618 זגה 800 1ה090.169 051 !0 6ט!פט 668 :וד (.561 ץופטסצפזכן !: 662766 זסא) ?ו סז זסוזק 10000000 = הגו 0 :ונד ?ו סז זסוזק 01111111 = חק 0 :ופד .6 ג 51/1 ז6ז/3 0 ₪ א 01 ]6501 10 |3טף6 561 :ופד ? = ז|נפז וס 6וץס (5) זח63 הפ 05 01 זפ הפפ :ונד 7 5 01 הסוז86ז1 סט החסז! שוס| 081 1661 60 '2 :ופד (1 = 15 1ו8) ?2610 הפח1 65| ]ופשח :)פד (3 06800 !506618 566) .518% חחסז) ₪616 6006 ח0וו/6ה00 1030 זז ה! !הס א 3 ,561 ץונטס:צפזק ]| טקשהו הווא 56 .6 וגו ה ]ואס 10 600/86 610 0 601015 6ח1 10 מָה(006070 561 )8( ₪0 )80 0 (81%) (81) (צו8ו (א ₪ (צו8) (א 8) (ווא)ו )88( 0 הוראה 00| 08 0 וס זוה 51% הווא 0 הו זוה 51 זה 66| 1096 זוה 51% 1006 ה 00| 507 זוה? 50% 50006 זוה] 51% *- פָפה א6הו מה אשה| *- זות? 50% הוראות אוגר מורה 5אסודסטא דפאו אסודה וטקואה א ה םדפוסשה 6005 אסודופאסס ₪ 990000090 9 מהות הפעולה א]00! הוראה הרטפ או 5 סואסאזאו אסוז6טא דפאו ו הז 0 וו וקו ה! 5 וו 54 8 + - זווח) זוחא + 608 13 הוראות הצוברים והזכרון פאסודסט דפאו צהסטאפא סאג הסדה 6600ב אוגר מצב שיטות מיעון 1 = מהות הפעולה וס אסוד 025 סודפוודוה /א53 800 מפססטטם וי א | ואו | פאזאם ‏ | אשסאו ‏ | זטשאוט ‏ | מואאו ‏ | כלנוי הוראה |פ|צ[2|א|]ו| 1 |-]-][₪|+]-]4]8[-]א[%|-[ז[+|-]א] טואטופאגו א סוד00 דפאו +|:| | |ן: א-4+. ב | 4 | ₪ | ? | 5 | 8 | 2 | | 98| 2 | 2 | 8| ססג 4 :|| | |ףן: 8+ ב ו | |; | 5 | ₪| 2 | נ| 3|2|2|95| הסג :|:|| || א-8+א |ו | 2 | 8ו אא ווח :א 06 :|| || א-4+0+6 ב 4| ה|?|5|א|;|5|1|;|;|מ| שא וג הווא 06 +ו|:|:|:|ף|: 8 ב 5|;?|38|4|ה|1|2|פ|;|;:;|4| 6א .|ה|: | || א-0.. ב 4|תא|;|5|א|;|1|*|;|;|א| ;שאו 6 .|ה|ו| || 5.8 ב|)4|ה|;|5|א|;:;|נ|א|;|;|א| ג .|ה|:| || .א ב | 4 | 5 | 2 | 5 | | ? | 3 | 5| ?| ?|מ| אגוזפ ודו .|| | || א.: 43| |?ק|5|1|;|6|5|נ:|5|2 דוה ה |ה|5|ה || 8+ 00 ב | > | זד|?|י|%6 א ו ה |ה|5| || א- | | ?|4 0 ה |ה|5| || 8- 00| ו | 2| 9% 08| ו|ו| | || ₪-ג ב| ו |ופ|; | 5 |וא| 2 | נ|ופ| 2 | ?|| האס ה +י|ו|ין || א-4 ב +4|ה|5|2|ש|?;|3|פ|?;|2|אן 486אםס ו|ון| || ה-הא|ו|2?וו א08 00 >|א|:| || א-8 נ| | מ|:|י|6 0% 7 :|ה|:| || א-; | ו | 2 | 4 אס 5|ג|| || | ו|8|2 בי פפן :| || א-א- 00 נ| 6 | מ|?|7| 6 6 ב פופן: |: || יא-ג-0|ו|4|2 66 ( 5 א) פ|פןזן' || 8-- 00| |;? | 9 8 פ|:|ין || כ ו|2|מ אס > |9ן:| || א-ו-א | 5 |אדר|: | ?| 06 > || |1|%|9 א-ו-א |ו |2 |.4 066 > || |: || 8-ו-|ו|; |אפן . 8 .|ה|ו|: || א-%4א. ב| 5|:|3|4|א|;|1|%|;|;|א| אס ה .|א|ו|ו|-ן. 1% ב| 8|5|2|3|4|:|נ|פ|?|4|2| 0% * |פּן: |:|%|% א-ו+א | 6 | מ|6|7|1 ו ד > || | || א-ו+א || |2 |460 א6או . פּן 1 || 8+ |ו|1|% או . ו|ו||% א-א ב|8|4|;|:|א|;:;|נ| א|:|12|א| אאו זו 10 .|אןו| || 8 ב|)|3|;|:+|א|;|1|א|:|:|א| אש .|א|ו|ו|ףן% א-%+. ב| ו |אג|; | 5|אג| ?| נ|אפ|1|: || אאא0 ו *|א|ו|:|"|% 8+ ב | |א; |; | 5 |אש| 2 | ב|אם| :| 2 |ש| הס 114 וקוק קרקרי *יו99-5-0090669066660900060 9 כ כ ב בת ה-ת-כת-רת-ר-רתרררייקהקהקהקוקוקוקהקהקהקהקהקוקה, 0 0660 ,הז ]ו 281 86 דר 0000000000 > % וו תונמו וע ושע שער ער ער שיש 0 יי הקוק גוו ונוה ו 6 > ₪ (2 6 זא ונה 6006 הזוה ו 1 הג וחפו5 אסא 008 5 5 ו- .א -א | ו | + | 3 -ו-?8-0:5 |ו | 4| זב א+-5000-ו+, |ו | 4 | 32 7-8 | | 4 | 3ב ו|ו|:|% - א ל-מצדטם -סָ |ג|ו|:|א 9 ל ה|ו|:|% - א 7% " (:|ו|:|פ - ₪ > מדנצרבב)+-0 ההחר וש / :|ו|:|* א-א א-8 א-א-. -א-) א--א | ו | 2 | ו א-6-₪-, 0-8-א-% !|-א|ו|6|2 א-%|ו|:|ז ₪0-|ו|:|49 ₪- |ו| ;| 5 ;0 * וו :3 זפ סז ץזזגס.! וג זט זזה (ופ חפָו) פשו1 סו (6וץס) 2010 קה 60 25 ,או061!0 7 וו חחסז! זג |( ש > <%( 2 - שר ₪ < <- 3 6 ה וו ₪ ( 4( 0 6 1 1 סר ְו|ו|₪ 1,|ו| 6 1|ו|% י|ו|שס :וו 6 2| 6| א|?|4+ 2 | 6 | ש| ?|4 ?| פ5|א|:|1 ;| 5| ש|:|1 19 1 ו ווה ה הס קש :חוס? 518% 10/06 66)חוסק ;0 08 !06] ה800!69 ;0 8שוצט!6א= ח800!89 00 ;0 הזד ;= 5 + ₪ 6 + 1 אמ גווס וא 1 אט? וט וא 8 0 ו א80 [ ו הסה האווסה אהסה 8 + אופחוחות א ,0 זוות5 א5 8 8 אווחוחווזה ,הט !ות אפ 8 1 -*04/ ופיה תפ א8%פן 8 אאז> 0 זפ א508 ואלפ 1008 אפ !הו 51 א586 ]6 הואו ‏ טפט5 508 פאז זו !הפחד אפד זפד 0 20 ,פד אזפד פד :| 006 סקס | 07 :וט ו פהטא =7? ווהפזפָטז? /0 זוטהטא || % :3 6וז הוה + ;ו ותוא - !800 | * נספח א-5 -ססססססססטטט טסאאאאא<א<*<<אא אאא אאא ה םהה הה החה הח םהה ה ה ה ה דד -- <<<<כ<כ<<< <<< << << < < כל כ כ < < < < < < < < < < < < < ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ פס הוראות ה- 6800 לפי קוד פעולה הקסדצימלי 5 0 מאוה סא =0 פסט.והש ‏ והואוספפתא6ה 565 08| קואס 106 סאג דו8 אס ד חס 6 044 ססהג יס 5 5 8(% - קואס 044 ססג 08| קואס סאג דום 04 * א א א <* <> % א< << א << ה ה ה ה הח הה ה םה הח הח הח הד חהח 7-77 - שע < < < < ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש < < < < < < < < כ כ < כעככככעכ<כעככ ככ ככ ככ < שש << << << ל 7-ה רוידה -=- == 15 נספח א-3 (המשך) * א < < > < < < א חח חח וח וח ה וח ו ו ו ו וח ח 116 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סאג 64 | 8 08סם דו8 | ₪5 8-1 6סג םס 56 ו 8 חס אדפ | ₪7 ו 8 ססא אסם ‏ ₪8 ו אפן ג ₪9 8-5 508 אמס ‏ 4 פ 8 <אס ספסא ₪8 8-5 586 אפן ‏ 5 5 8 פאה אזף ‏ :₪ פ- 8 דופ 8|% 0 פ 8 | קאס | ו פם - 8 גפ 60 ₪2 5 8 08ם סאג | 4= פ 8 ס6סג דוה | 5= פ- 8 0₪4 )| 6; 5 8 04₪2 אדפ ₪7 פ ‏ 8 ססה 06| 8ם פ אפן 6 ₪9 פ אזפ חס = א 8 808 ססג ‏ 8 א 8 ;אס אפן 5 * 8 50 אדפ "= מיקרא: / ז310|טחחטסס/ = 4 = צובר 4 8 3+0!טחט00/ = 8 = צובר 8 8ח/007655// זה6ז6חה| = | = מיעון מובלע ₪0 ו007655// 601816וח] = | = מיעון מיידי 00558 060ח16א = ₪ = מיעון מורחב 0076558 ז60זוכם = ₪ = מיעון ישיר מורחב ו 60א06ח| = % = מיעון באמצעות אוגר מורה 055/84 007/ 6שו₪6|31 = ₪ = מיעון יחסי 17 שעון בלבד (במקום 12). *במקרה שהוראה !5 מופיעה מיד לאחר ההוראה | הרי דרושים 4 מחזורי , ספ הצצ אא אא 9 ג ₪ ואש - + + צ+ 5 907-5808090 000070 ₪509 0% 0090000900 + + %% 0% 5 פצ + ₪ !+ % + + יש 9% 0% 00000798 7% 0% % 00 ₪ + + הההתתכנבפכתסתסתססס0ְ*ְ(נ 2 בו הססתתסססססס₪99₪ָיָצ- .0800090900 וצצ צצצצצצצ(וצצצצ 1% 50% +4+.+. +צ ש ‏ צ יצ )צצ)צצ ₪ % 4% % % % % 0% 0% % 0% %4%% ו 3[ ו י"'1'---ח---\-[ ‏ יי יי + % 0% 0% ך+ 0% + 909% 3093009300 אצ ₪0( % 5% 005-069 % 0% 0% 0608606 0%%%0%000%000000% יומשעצ(עץ 2 % . % . ₪ % 5% ₪: *₪ ₪ ו סו סו %* *% %+ 4 ₪ 00+ % 0055. |[ט108290 |טקטאפט בַאנָפטספס 4 |נטוש0כן919 טוט [290 109 |טק9אפ באנפטספ | |נששפק )טנ מספר מחזורי השעון הדרושים לביצוע הוראות נספה א-4 נספח ב' - חומרת מערכת עם ה-6800 נספח זה כולל את נתוני היצרן, חברת מוטורולה וא?נטל עבור מרכלבי המערכת הבאים: - המלקרו מעבד - זכרונות - שעון המערכת - מילשק תקשורת מקבללית (ג271) - מלשק תקשורת טורילת אסלנכרונית | (ג401) - מישק תקשורת טורלת סינכרונית (9524) - מל?שק תקשורת תעשלית? - מחשב חד-פיסת? - זכרון א32 (א?נטל) |88 0 (גוא 1.0) 0-ו (גאא 1.5) 0-ו (זוווא 2.0) 5 ,65-א160ו5 , ופאאגה6-א)ו (סא0ס! אסרם ?וס 0655508 קסה6ווא א זע 5 60 664 5 ודוק וו7 656 א + 65 וא 5 דא5אא60ו55( אוץ ה3.וכירוכ+ידכיצות 06% המ?קרומעבד 6800 (טקוא) דואט 6או6555סהקסה6וא דופ-8 הפס 16 (הגוחוס! ז1021006550-אוו 8-1 סוחוסחסיח 8 /5: 06800ו פד 16 ,| דד חווצ 006 ו81 רחוס . ץוחו8! 16800 5'פוסזסוסוא זס! הסטוסחטו וסזוחסס וסש-5.0 + 6חס ע!חס 1601165 ,הפכ וחסובץ5 6900וא 88 הווא 85 ,06800 .18/!808חו טכ זס! 060055 | דד ופחז6וא6 סח 80 , ץוסקט5 זוסאיסן 5 תווצ /וסח6יח !0 165 64% 80016550 !0 038016 15 66800/₪ 6חד -66זח] 83 |וסאו 85 (008ו801זוטיס 5ו פטס 0318 ום-8 6חד .63חו! 8007635 זוס-16 -69ו1כן8 (ה008550זקןוז!| טרח 800 800165500 /רוסר6רח 0/1661 הפרח ,51816 .6 10 00633 !81806 8-81 6 5 2818) !008ו0/601א8 0 0ה:00/655// !0 165ץ8 64% - 805 007635 16.88 6 חוסָחס. 6ספיז8/ -- 5הסיוסטזופה! 72 6 ,0 ,0:816 רה( ,61916 ,001זוכ) - 0065 (400/03220/ הס56 0 וטג 800 ספיוקח! ,6160000 *5186 חוחָ0.| 856וופ ₪ 00 0 60101 / וט זו6וה! 85%80%6וא ₪ הח 58900 6051605 [8ח:16ה! -- זקטזזפוה! 85%80/6!א-הס 5687816 ₪ א6ו5 סה א06ח! ,1810/3טההסס// סי - 3051605 |פחז6וה! או5 6 0066 הסטוח0) ₪ח8 ז6וחוס?] 5150 , זסוהט00 וחפופסוק 1008550 6וקווטו א 80 (ג/ואכו) סַהו4001059/ שהסוחסוא וספזום 9 ץזוווס8ק68 878018151 סַהג0006%) 54160 6 א 2.0 85 ח(4] 85 ₪8163 106% 0 + וטסחו/ 18!808ח! 805 56 6 ץזווס80ק8) הסטטפ= הסיזסטו3ח! 56 80 וז ₪ 0+ 0ו03- 0 5ודה ואעואו<א 6 160810 וו 0 0, ,66800 ,006800 6 , 68006 6 86 קרח 1 510806 5 5 |אואתפווד הסה סז 006 08/7806 85051 צוטקוו 16 01061זקן 10 ואסיכ 3ריפ!חסס 06905 פוחד זכ 9 רדוס 181 8050 5 1 , פסה 1005 000184 0 65כפ סו -אזפול 4 עגפה חפה הפה 6טפווסיו עה !0 הסיופ6קקם סופ סו הפצפו שש חח 3 הסוןפ סט 0 ה .עו קפוסי 0 וס 55 תוי ,. כ 6) ספוסיי אפסו פופהקוסוקוקם חפ סו 90 זה פוטקורה פפטוחט 19 יחידות זכרון שונות (5!!ס/ 5 + ) ₪15 6ודה ד5 ₪5 0 וא 0וא6וא 0 וא 0 וא 5 0 א 5 0 וא 5 וא 0 וא 65 וא א א א א א א א א = 5 5 2 2 2525 :2115//045וא6א :2115//655|א6וא :2115/70וא6וא :21).15045וא0וא וא 65 וא 5 וא 0 5 וא 0 אסא 200 200 100 100 200 200 100 120 65 55 70 65 20 45 55 70 %5 70 א א א א א א א א א א -- 4240 0-04 ל- ל- *- -- 0 אא 5 וא 0 וא 58 (15!ס/ 5 + ) ₪06 צחהאום 6וחו ך 00658// ה ₪5) זססוהטא זוק סז 3080 68ו6וא 8 < 1024, *168/30807/)א 8 א 91024 6883080ווא 8 > 1024 31657 68ו6וא 8 < 2048 *68/3166701ו0₪א 8 א 2048 68/3320ו6וא 8 א 4096 *₪6168/.33202 8 < 4096 68/.3640ו0 וא 8 א 8192 *68/.36403וא 8 8192 3640 688וא6וא 8 8192 5 וא .8 א 8192 683655 א 8 א 8192 - 0168366025 8 א 8192 וא 8 * 8192 אי 200 1500 00| 1500 100 500 100 200 200 00| 200 1500 12 1 ו 1.0 1 1-ו זווא 2.0 5 ,6ד1608-6/9וו5 , ופאאס-א) (סםא0) אסוד )קפס ;חש זאו |וההפהקוהפק א דק הס אוז זפ + 5 סשווא0 5 אןוז 50 5 לו 66 3% 656 אוז זט ? 56 6ודפ ו וו₪567 זא8ואא6ו55א או? 3 .וכדוכידכצוה 0% מלשק תקשורת מקבלללת (6821 הוא מודל חדיש של 6820) (גוק) ה5דק 30 205הפדאו וגהפהקוהפק |58ושוחט 6ח1 065וסזכ :08010 808ז16ה! |8זסחהקח6 ₪66821 6חד טס ץווחו3) 6800 8ח1 10 [חסרוקיט6 |8ז6חקיוסקן טהג180ז6זה: !0 5ה68וח סו (קוא 6חז חַח18ו16חו 01 088016 5 069106 8וחד .0100655015 זסוח 6ח8 565טם 0818 [8ז6חקח6כן [החסוז6פזוטוט זוס-8 סצ חסָטסזחו פ!והז6חקוזסם 1 10 סַ18ו16חו ז0! 80זוטס8 5ו 06מָס! והחזסוא6 סא .65חו! וסזוחסס זטסו .06083 |8ז6חכ 6 (ק| 6חו עס 60ותו3זטסזכן 35 1 16 0 הסיוהזטטָא!הסס ופהסווסחט! פחד -סזכק ₪6 ח63 65חו! 6818 |3ז6חקוזפקן 6ח1 !0 ת656 . חסין28ו!פיזוחו הז516ץ5 חוזט -ח60 זטס! 6ח! ]0 ה686 800 ,זטקזטס וס וטקחו ח8 85 861 10 60חחחופוף !סזוחסס |2ו9ע56 01 8ח0 זס! 60 הוח8זףסזכקן 6 עְאחו 65ח! זקטזז6זחו/וסזו ]0 הסנז8ז6קקס ||8זפיס 6תן תו עזו!וסואפו! !0 000766 היח 8 800% 5וח ד .0065 .6 108 16 הזו הסוו8<קאחטההורהוס;) 0! 805 2818 ו1660008ו6י8 8-8/1 0 טקא 5 10 808!ז16ה! זס! 80565 1ו8-8 [8חסוו66וו0י8 סיצד 0 וסזןח0ס) 6ופ8הוחו8זסז סאוד 3 חהסון6פזוכ) 818כ) ספחוחפזטסזק סצוד סוד ;085:] וטקח! וקטזז6זה! 60וסזוחס0 -ץו8ט0וצוח! זטס? פזטקזט 0 |סזו חס 6268 85 05806 ו8זחקוז6 זטקוטכ 806 וטקח! זס! סוּסָס.! וסוחס) 8%6ח148005 חסיו8 וסקס 6ז) זסזפופח8 וד 661זוכ 800 68-51816זח ד 08ה608קחו-תטי1 5 |8 ז6תכןוז6] ץזוווס808<) 580/6ו2) זקטזזסזח! 0ח8 וקטח6וח! 66וו10הס6 והפזפסזק 5ו |8ז6תקוז6? / 5:06 חס ש1וס6808 6צוזם 605 6 5 566 8 0ח8 4 !1 ח6 עוווופ8ק68 6צחכ ודז סשז 6 6006 )דד 6 008007 51806 6 5 דה ואטואואאא = | 06 | אמדסו וד 68 8זט 8 6ק ו 1 81 אק ו 0 אד 21 ,66821 , ו1/6682 6+ סו 40- 6 .6684216( .668216 ם ד .ואאח?מד 6 וטפחו סיה 0] 006 097906 51ח8059 5וטקוחו 6ת1 01661 סו וסוכ 5חפוחס> 008 בוח ד יפ 6זכ !סה 11 20500 3 ו סיס ,10/05 0/0660 65ספווסיצ כאופופ 8 -וחטוחואפ רה הפו הטאה 6ספווסש עֶח8 !0 הסיופסוקקם סיסצפ סן ה846! 6 ו 000ההתח 5 טוקס !0 /6801ה .]66 08ח8סקיחי-ח טיה פותז 10 863הס 0 וס 55 תוי , .0.6 6ספווסוי טסו פופהקסופקפ ח8 10 60 876 פוטקורוו 0פטחט תרשים מלבנים של מישק תקשורת מקביללת ו69 40 זכ טפס ה! 42 39 4 !0 ח00 ובונ סה הלוזו 95 וה ו בי בו (088ס) סא" 2 וא" בַּ 42 3 5 4 6 5" 7 זטסח! 80% 66 4 7 9 0 10 וף? וו 2 כו 3 בו 4 14 5 15 6 16 7 לקו ב הסוכ וס 08 וסזוהסס (המסס) 8 ומס (688) ו68 16 5% זוז הו 2 פו 8 |סזז הס 14 8 אסאו ב 00 2 וס ונב 02 0 כ3ם 9 04 8 05 7 06 6 7 0 סס ו 557 2 650 4 !₪05 3 ₪52 6 ₪50 5 ופה ו2 אהת 8 7 5 (8ד6-א60ווו5 , ופאא2ס-א)ו 5ץ אצ ה דאו 6אסודה6ואטושואס6 א דק אס אוז0 5 : אש קוטא) | - ל אוזזטפ ק ( 6 6וז5 ו 4/ן בי או + ואה 6 דא אא0ו55 אוק ה3.וכיצוכידכי!ה מישק תקשורת טורית אסינכרונית גת דאו פאסרד6ואטואואס6 פ5טסאסחוו6אצפת (אן6ג) הש דק סב -סזכן 408101 16/1808ח! 5חסוז8<אחטרח 620 5טסהסזהחץ15/ 66850!/ חוד 65 הץ85 !5908 161808ה: 10 וסזוהסש 80 טַחז!פחזוס! 0818 16 065 6 85 ח56 5516075 0280/2060 505 10 חסוז08חו/ס1ה: 5הסיז8סוהטרח רדוס ₪818 וח( (00855:0זקסזסווא 06800 .1630/86 , 608806 ,56/0601 065טוסחו 06850!₪ 8ח] 01 1808ז18ה: פטס סחד 1וס-8 ח8 וסצס ז5!6ח8זו 0818 ציסוו8 10 6סס! 61805זח: פטס 0ח8 זקטחזסוחו ץ!(568 15 הו516ץ5 5טם 16 !0 0818 ו0וו8/פכן 16 .5טם 0818 |8חסוו66ז/טום -סזוכ חזוצו ,16/1808חו 0318 5טסחסותץ85 106 על 160800 800 100]/וה5ח8ז1 8 !0 חסוז8וטסָי חסס |מהסיו6חט! 8 686% וסזו6 806 טַהו811וחוס! וס . הסט8<ו!פוזוחו והפופץ5 החוזטס פטס 0318 6ח1 8 6פחוחו8זסום 5 הו26 006% ,160175 6)סצ 83005 065שסזכן 36015161 וסזוהס) 6פהוחוחהוףסום !חס זקטזופוחו 806 ,!סזוהס6 088 !סוחס ]ווה5ח8ו ,03ו81/ הסופההט .0 86 85חו! |סזוהסס 66זת! , הסוז8זסקקס 006 ]0 |8ז6הקווס זס] )026860 6ח] הוויצ ע!0/1661 1871806חו 10 01/4 6 אוסו!8 65חו! 656חד .וח06סיח !18וףי0 5כס 0-600 5550 ה8/ד 9-8/1 0ה8 -8 6 ץז 0200 800 ה6צ6 והסטק7 0 6 80% זסזז= הַהורו8ז] 806 הטסש , צזח8ק 0 ₪ |סזוהס 6ספהווחגטסזק 0 5 0006 64 + 800 ,16 > ,1 > ו0008ק0 6 הח ד כו 1.0 סו קש 6 הסיוס 1ו8 51871 836 6 הס 63/0067 הקח6?. 6 6 6 טס 0 הסט8ז6ק0) 81 ק0ו5-סא1 0 -006/ 6 6₪דקהסג 05 הפדאו פאסודג 6ואטואואסס 5טסאסהווסא 5 6850 א וס 806% וקט'שוהו 15 תרשים מלבנים של מלשק תקשורת טורית אסינכרונלת 4 ₪06 )חו!הגוד > 14 608006 0/3 8 0 58661 !ה 0 ו ז59%6 וח 9 5066:2 !ה 0 ו זוה זוהו הזד 6 24 6 2 0 ולוס 0 2 פובס זט הו 7 098 23 . 0 48 7 5ם 6 !סוחס 5ו7ם ו 5 0 ו 99ו₪569 2 וח זסווופס 2 חול = 66 55-01 3 א006 66096 156 2 קוא 1.0 2 ו תווא 1.5) 2 ו מוווא 2.0) 5 (6ד6-א60!ו51 , ופאאהו6-א) וה55 005א0א63אצפ םדק סג דגס אוזז 0 ץ? 6 סוזפ ו אט . 0 ונ אוז עפ 5 6 קו0580 03 דא6אא6ו55/ אוץ ה3.וכירוכרדכוזה 60 מלשק תקשורת טורלת סנכרונית (/550) הפדקגסג אזגס וגו558 5טסאסאווסאצ5 -066ס 8 065וש0זכ 4082161 2818 !56/08 3טסחסותסחץ5 ₪1006862 6חד 1 .06ָה8ח160ה: הסט3ההוס!ח; ₪818 פטסחסותשחע זס) 61800זה; 5008 ו8הסט וס 800 הַהוז1ירה5ח8ז1 ץ!18080005/ט:5 יי אפָס! 151808ה: 5ח:18חסס 6 טל חו 87861605 5חסיז68וחטוחווסס. 5טסחסותסחץ5 51800870 .551605 /6:001006550!% 16900 6ח] 85 ת500 316705ע5 ,6וש/ 1680 ,008006 ,581601 65טסחו 26852)) 6ח1 01 1811806ה; פטס תד -ול זוס-8 ח8 עס 1875161 0818 80 10 אפסו 1806ז6זה; פטס 800 , זקטזז6וחו ץו!5608 5 וה5/516 5טם 6חן ]0 0818 |886ז8כ 6חז .5טש 0818 |8ח0ו601/ -ח/5 חזוצי 181808ה: 0818 5טסחסות6חץפ 6ח! יס 1608/90 870 1160!וה5חזו 6חד ‏ הַהוא60ח6 זסזו6 806 , הסוז6ו06 / הסיץוספה: 80187ז8ת6 11 , הסט28וחסזתס 5 0818 6ח1 3 86 זףסזכן 3 552 6ח!ן 01 הסין8וט חס ופהסוז6חטו 6 180151605 6001/01 08016רח18ח0ז? . הסיז28וו8טוחו הח516ץ5 הַהחטט -הץ5 !סוחס 16056 ,1/01ה60 זוהו5ה8 ,5ח1טה6! 0)סצצ 6וס8ח8ש זס! וסזוהסס |וסווחסס 800 טַהווחגז ,518105 .וסווהסס זקטווסוהי 6ת8 ,וסזוחסס הסוז28והסזתס [סזזחס6 וה06סי זס [6+8חקחסכן 0/06)כן 65חו -ז8ס זס 08556116 ,פזסו!סזוהסס *5ו0 צקקס!! 6סטשח/ פחסיובסווססם ופסופץד [68ה6החטה 800 ,815חורה16 5חסיז8<אהטהוחוסס 0808 , צוסווס!והס6 1826 1006 .5 | זסזז6 800 , צו09ה , ז16זווה5ח8זד חחסז! פוקטזז6זה! 86 חחרח8זהסו? 6 06| 6166000 5 סחץ0-5שו1 זס -008) חס הסון28והסות6חץ5 8ספַזפַה0/ 6 חסין8ז6קכ) 8181181-5681<] וס! 6וספוופצ/ הסיןפ2והסזחסחץ5 |8חז6וא 6 0 0006 56 806 ורח8 סוק 6 ח0סו5פור5ח178 12]וא 1.5 סו קש 0 5חסטשחט סוחס הו006א /ו8ו6הקחסק 6 ₪606 806 1ורה5ח8זד ה801 חס סָחְו6ו1ט8 != 01 87163 סוחד 0 778515500 9-81 וס ,-8 ,-7 0 ץח 0200 6ח8 הפצש ו8חסיוק 0 0 5 שי0ס006/1( 800 ,הטדוסיי0 , הג 6 א/ה0גוס 806% הצד?אסא אזאס ואות55 10808005 17 0 5 - 116 ג ₪ ככ - 94 51 רספוב ג 61 טוטון 9% כסע 90 ל אוףוכות .ו 5טר ( 8 ופו) - | | כוסכוי ו 6 שפףכפןא . ו וס [ךן| | משפואה פוה שי סוה ₪ | ןה = ו ךר כסטנוסון [ 1 9% / כסטגוסן 90 1 ו סכטוט ו ]| | 50 ה כסטונסו - ווחו ך] כסטנוסן סל 1 8 8הו 60 6% גפ 2 08 . = | --] = = לי סו 8 (שב-1-1 | ₪ |- 19990 0 מס פה / ו ב 4 5 1 טטור 5ץ 990 גס פפטכן חטספנן ןסא 064 109/05 || ₪ ₪ 1 טוט גוס 4 % ₪8 חן וו (₪ 9148 גפ כו9 199005 01 ו 5 9 | שטוטוב ך-- 7 044666 0 ץ א כוססי טיק /א/וופ :שם 1 נטטט ור 3 ל וח וו 0 ₪6 00 םאט 5 668758 5 וץ-סצוד 6800א אפ צוהס/ה 655 006% 6וודו וסאסוא צאדד0סצו56 דוע6אוס סש זג 568 דאו או 5 + 65 שוואג 05 0 656 6% ודסואאסס אוץ ו 4 / ואס כ | 0% | | 5 ] 69 0 [ אסודאואהס או סאוה זה 0 |‏ שה9ה פוטופפקה:ד | [ ".| 6 0 0 75 6 0סו55- )4058754 3 וסצוכדכוה 6 שעון המערכת 8גנססן ה 110ככן4 1)בצהּ 10115+ 5001110 בנכי1+ה ררזיז 1 רז 6800 6.060% 65 5 6106% 02 חפ 01 פַהוקקפ!זשס-הסה 6תז ץוקקט 10 090זח! וזכ רוס 2 זסז זה *6!06 :10 ,0690 זקןס שוחו 8ת1 יס 94זוטטז 6 הו80 .05800 את 01 :ה20ופ 42| 2.0 חק ,1.5 ,1.0 תזואי פס 1000 86 !0 0100 69861108 תפוח ה זסלפ!|ו6וס והופזו/ת /682 וס :הס!ז6חט! /וספפפסס 6פָס| תוס וטסזפחוטה תוא הפפכ יט וט חפ 2690 הסח זס! סוק ופ ו /יס!סחת19 עאזוסת56 זטיסכן ‏ 5+ פופה 4/ .עזו!ופו1פקחוס6 005)וא זסו נסצסוכקחוט 876 נוטקחן סז | חדו0619 ישהסט0ז! 101 אוסצחוה ₪6 זס ופזוץזס 5 נחה , ץוקקטע ו א :ט תושו והפ:ץ5 (קוא וגאקצד 3 וכצוסידכיזוה 06% מישק תקשורת תעשית? [ 0 5‏ אוסגעסעע >סגוסתע 8 ] %ד-1608/ו5 , טאאוס-א) (פ0 אסחות ואשס הםדק סג 05ותפדאו ואו דפטפאו 5;תטדאו ואוהדפטסאו שדק החש 106 065וסזכן (ג/1) 408107 161805ח! !8הז5ט6ח! 16822)א הד 0 16 הוויצ ]הפוכ טר [8סחקח6כן 00518 הַהב1618חו 0 6805 6 1618500ה; !0 058006 5 0608 בוחד .((קא) זוח( /8550ססוקס+אוא [008וז0:060 | |/ס-8 סא חסָטסזח! 6/8!5הקה6כ [פהז5ט0ה, תומצ (קוא 0780 5 טסו ו8ח16א6 ס4 .65ח:! וסזוחסס זטס! 800 2815 |הוסהקחס ,0650 ה:078-ה06 6ח1 10 6 טכ .00083 68 חכ 051 הווא 16718 הג , 1) 1:65 וסזוחסס 68הקהסכן 6ח! 85 ופצ 85 ,₪ ה 4/ 15וס? |והשהקחסק 6 .ההטרונאפרה % 18.0 10 ש!/08ו6%18 קט-60ווטכ 6 ח68 (082 ,081 ,62 8 0 ה6פו6כ 5/ 5דוסכן 1656 זס! 186 1806וס/ 026810 060 החוד 160 וס סה) 0105 / 15 הוויצ 1671808ח/ ץ/₪17901 ח08 /!! 6חז ,פטחד .פווסצ 15 5חסו081אוקקם |8הו5ט0ה/ זס! ו068: 8150 5ו ג/!| 6חד .(80זוט6 816 5ז16/וחפ .0 8 87/5 0156 00768560 הפחי קוא 6ח1 עס 80וח8זחָסוכ 5 /!! 6חו /ס הסוופזטףי) חסס וההסוו6חט! 6חדד -סזק ₪6 080 85| 0818 !808 חק 16 ]0 ה86= . הסוז1:8128וח: 5/5160 סַההט -חסס זטס) 6ח! !0 ה680 806 ,)טקוטס זס וטקחו ח8 85 801 10 80ח8ז סוחס !5668 01 08 ]0 66וחרח8זחסוכן 6 8 85ה/| וקטו6וה:/וסזו ]טס ה800ז6כןס |!8זפוס 6 ; ץווווסטנ6ו! !0 766טָ00 חחח 8 פצצסוו8 וחד .0065 .8 18 א זע 5 8 לסה 4 656 קוא 8ח) הווא הסון8-אהטוחווס<) וס 805 2818 (09ה0/00000א8 8-81 6 5 הואי 16!808ח! זס! 15וס? 8-88 ו8הסו001זו8/0 סוד 6 00010 8006 הטסו סצוז 6 ח אכ 2818 וספההוחפ טסו סוד 6 3 580/6( סצצ1 ;11085 זקטזו8וה! 66ווסוזהס)-ץוופטואש6ח! זטס] 6 פוטקוט |סווחס) |8ושהקחסק 060 |8זפחקו/6חד -ידופזטסזכן !109 פד .סז חס 10 ג חס 1טכן) טס הם 168163 0 ,06יסידו 81800 ₪ 88 , וקכ טפ זסיאיסכן 501 18 ה 8 וו 0165 8 1 טקןרדוסשכתאחו הו 2732 8ה! ח!ואו 008 האמו 681008 7686 |! .68וטו!חו וח 8 שר 88 זח! | 115 !81 )1:8 ה 68 סח 86 ,663/06 .108 שד .ז0) וסו!הס6 806ח6 קות2) 8ח) וחסיו! 62 6וס8הו ושקוט) ,וסזוהס6 וטק וטס 50281810 18 8| 6זט161 2732 וה הסקחוו חא 2( 018 הס!681!!כקא 5'ו10ה .8721008 /066330/ק6/0וחו פטם 6וק!!וטחז ח! הס!והפ!הס6 8טס 8165 ח!חוו0 וסזוהס6 05 .8ו0א?= 2732 0ה8 2716 8'ו10חו חס 8וסווהסס שש 6 25 8ה1 0 ה0ו181ה8ה0!קחו! 87910 /6/024066550ו 6ח) 04361/068 .20811 6זש0781)!. 8'ו6וה! חוסזו סוסג!ופצם | 72-ה 816 חואו רד .1/6 866055 !61083 טסוו הס/0/89/281 זסיאיסקן 18 6006868 ח6|חצו 006 ע00ח18 8 45ה 2732 וחד עס 0%06/ת56 | 66סיח 9180 ה ד .5סַוא58 80% חם ,/חו30 ץוחס ₪ והפדוטס 8140007 הוטחו;א הו 16 6!וחאי ,,חו150 4 זהסדוס +וקחו 05 8ח! סו 5.904 הפוח-ו דד 5 סהומספה אסוזס5 :55 פ5ססא אסוז3הט6ו:]אס6 אוו ו 1 בַּ 4 . ₪4 7 , י נספח ג' - טבלאות עזר לתכנות טבלת מעבר מבסיס ספירה הקסדצימלי לבסיס עשרוני "שו רמו ישוש שש חק ו 7 46 45 | || ₪ [46 569 [דב 36| 5 [5 5 [ מכ 9 5[ פד 78 ד 76 [5 74 [3ל |בד [וד פד [ [65 67| ו ה ה ה ב ב דט ו 4 ו 9 בכוכ כו סכוו0בו[ מכ ו 56 ו 9758 5556 ופ[ 5 ו ו 6 6 5 ופ ו ה ה ד ה ה ו סכ 206 205 204 203 כסכ סכ ססכ 999 לפו 96[ יפו שפנבו פון ‏ 6 ד ה ה ה קמ 27 ]מ[ 26 כ ממ 1 סכ 5 כ | 095 = = ] ב | מ | פצ 3 טבלת מעבר מקוד הקסדצימלי מכוון לבסיס עשרוני החנ 0[ | | ו ו מ לד הדו הדו דר דט ה ד מ ה 0 שו 0 14 נספח ד' - מללון מונחים רשימה זו כוללת מונחים באנגלית בנושא שבו דן הספר ותרגומם לעברית כמקובל בבתי-הספר. המספרים מציינים את מספר הסעיף שבו הוגדר המונח. צובר 22 ב( 0 חבר 3 כעכפג כתובת 19 בו יי קוי כתובת 202 .8 ;805 2008555 שיטות מיעון 4 5 6א551מ אסכ בצע פעולת ''גם" לוגי 4 פאג יחידה אריתמטית לוגית 202 ,זאש 0016 16דמוא דות ג הזז ימינה אריתמטית 6 ד ד 6וד ודוב תכנית תרגום שפת הסף לשפת המכונה 129 ב שפת הסף 37 5 צ 555 מישק תקשורת טורית אסינכרונית| 5א164110%]אט א א60 פ5טסאסאת60אצ45 6 401% ;4042705 405תתפ זא בייסיק 20 6 סיבית 14 דופ הסתעף תמיד : 727 4 ;פצגאוז סאג תת הסתעף אם דגל האפס מורם 7 500 ;2080 0041 תאז הסאגא 2 הסתעף אם דגל הכוון מורם 17 א ;פ5טאזוא 1 סאג 8 הסתעף לתכנית משנה 9 8 ;אד 50 0ד מסא4א38 מילה 14 עתסש ,מדצת דגל הנשא 1 6; 0 שסתאסם2/צתת 6 שעון מרכזי | | 23 ו יחידת עיבוד מרכזית, יע"מ 2 00 ,דזאט 6א8068551ק ,זג אדא65 השווה 5 קוא ;605 תוכנית תרגום שפה עילית לשפת מכונה 20 60 אפס 3 1 מחזור השעון 21 ץצ 000 השלם ל-1 4 60% ;דאת ואת ]60 אוגר מצב 3 0% ;015158 0025 אסנדופא 60 קוו בקרה " >*" 22 .8 ;808 001801 יחידת הבקרה 20.2 .6.0 ;דזאט 601801 קוי נתונים 22 .8 ;805 4 דכ ניפוי (שגיאות) 44 טק מיעון ישיר 4 פ שפסא דסמאוס תקליט, דיסק 12 ני תקליטון 12 מדיד תפוק 15 תוכנית העורך 44 אס בצע פעולת "'08א' לוגי 4 ₪ ;0 םשא מיעון מורחב 3 ₪ :טשססא פפפאטפדאם (שלב) ביצוע 20 אסא (שלב) הבאה 2.0 סאד אוגר הדגלים 24 ₪ סג פורטרן 20 אג4אדתסת דגל הנשא למחצה 6 ₪ צתא הזת (תכנית)טעינה הקסדצימלית 246 4 אזסםכאפת שפת עילית 20 זפצע] חסות מיעון מיידי 2 1 מססא 5דג [כטאאז הגדל ב-1 3 סאז; דאפ את אסא מיעון באמצעות אוגר מורה 5 א ;שפסא פפאפפאז אוגר מורה 208 ;0 אפפאן מיעון מובלע 1 8 דאתאפאאן ציוד קלט 12 הופאז הוראה 14 אסז 0 דפאז כינוי הוראה 237 5אסאטאא 6025 אסזד6אדפאז דגל הפסיקה 5 1 הו תמדא אוגר ההוראות 5 .8-;5015108א אסא דפאז תוכנית פיענוח שפה עילית לשפת מכונה 2.0 אפדמתקתפדזאן דלג 17 קוא ; ?ואט דלג לתוכנית משנה 9 58 סד קואטנ זיווד בצפיפות גבוהה 23 1 ;א410 268 דא 56412 1805 אחרון נכנס - ראשון יוצא 27 0 157 אז 157 טען 2 ;1 רמה לוגית גבוהה 14 ₪ 10016 רמה לוגית נמוכה 14 ש0סת 10016 הזז ימינה לוגית 6 ;0 57 10016 מחזור מכונה 21 ץצ 6 א זכרון 142 צאסאפא מיקרומעבד 211 קוא ; 80625508 02ת6זוא משגוח, תוכנית הפעלה 44 אסאסא דגל הסימן השלילי 4 ;16 11/8 ספא אל תבצע דבר 0-11 פסא ;אסזד4 אפעקס סא תוכנית היעד 38 אסא ד6ם1פס קוד פעולה 17 8 ;60 אסזד אתקס 156 ציוד פלט 12 [טתטס דגל ההצפה 2 יזע שס זאתטעס מישק תקשורת מקבילית 5 (7 ;32708 כ 05 :תת דא ,זג תמזוקותםץ הזנה 22 מתפשסץ מונה תוכנית 26 ;דא 0 ואג אססאץק משוך 8 יתזק 1 תזק דחוף 8 ₪4 ;הפק זכרון לקריאה ולכתיבה 3+ אגת ;צאסאפוא 466555 אספאגא את קריאה 21 סגפת זכרון לקריאה בלבד 4+ אס ;צאפסאפוא צזאס כג55 אוגר 22 ו מיעון יחסי 6 ₪ ;פפסא מצזדך. זמת סובב ימינה 6 8 דד חזור מפסיקה 0 1 ;דא אפדא ‏ אסאת אאטדסת חזור מתוכנית משנה 9 5 ;מא 50 אסא אאסדספת הרם דגל הפסיקה 5 1 ; דנז פמ דא 587 פסיקת תוכנה 0[ 51 ; דקזת תמ דא] פתג 50 תוכנית המקור 18 א 500805 מצביע מחסנית 27 .. : 58דא01ק 5146% אחסן 2 סד מישק תקשורת טורית סינכרונית 7 7 פטסאסתצסאצ5 4 :42708 אוגר זמני 24 צאה אסקאתך העבר 2 1 אפעפא אד זכרון למשתמש 43 צאסאמא הפפ תוכנית המשתמש 28 אסא תהספ אוגרים בשימוש המתכנת 2 : 5 ₪ המתן לפסיקה 0[ 1 ד ותתתתדא 08ת דוש כתיבה 21 ו דגל האפס 3 2 28800 1317 ביבלילוגרפיה 1. שלמה אבריצחק, חוברת ללימוד עצמי של מיקרומחשבים. 2 אריה נחום, יסודות המיקרומחשב 0 ו-8085 לימוד ותרגול, בהוצאת אס.סי.אס. בע''מ. 3 חיים שפירא, מיקרומחשב, בהוצאת אלי, אוקטובר 1981. 4. מיקרופרוססור תוכנה וחומרה, חלקים א', ב', ג' - מט'ח תשמ"ב, 1982. ,עת3קות00) 800% ת06ש113 ,6800 16 0ת3 5ז006530זקסז10]/ 23510 ,קסת8גע .תת .5 .9 ,סח1 .(1976) .6ח1 ,10101013 ,81טת18/ 06ת6ז616 קתוותותגזקסז? 11-6800 .6 קתננתות3זקסז' 6קַגגוקַת1.3 עץ|סות433%6/ 6800 ,)ת6צ16 .1.4 .7 ,0 6ם+ 806/ז6)ת[ 6תג מזגזקסז? 0+ 110 ,.11 ,4410קט513 .4.0 .8 .0ח] ,20000%5 ז000+0ת1160ת56 10101018 ,56זטס0 ז006330זקסזסו!ו .9 .סח ,10101013 ,12313 תק12651 ות5516 ז6+טקות000ז116א 1011-6800 6ש6תט1 , קחגזס6תנקת: ז6)טקותט6 ,ת6ת0ס0 ...1 1 :- , ו משחקי ילדים .... 18 - מהם מיקרומעבד ומיקרומחשב? - על מה "חושב" המחשב והיכן מסתתרות ההוראות והנתונים? - באיזו שפה ואיך "מדבר" המחשבל - מהם הרכיבים והתוכנה של מערכות עם המיקרומעבד 6800? - איך לתכנת למיקרומחשב עם המיקרו 6800? מלקרומחשבלם וה-6800 - חומרה ותוכנה מציג בפני הקורא והלומד תמונה מקיפה של מערכת החומרה והתוכנה למערכת מיקרומחשב בסיסית כלשהי, ודן במיוחד במערכת שבה מותקן המיקרומעבד 6800. הספר משלב תיאוריה עם הנחיות עבודה, המלצות לתכנות ושאלות לחזרה. הספר ערוך לפי הדרישות של תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך והתרבות עבור מגמות אלקטרוניקה/מחשבים. הספר נועד למהנדסים ולטכנאים, לסטודנטים ולתלמידים בבתי-ספר תיכוניים- מקצועיים ובבתי-ספר להנדסאים ולמהנדסים, ומתאים ללימוד עצמי על ידי כל המתעניין בנושא. המחבר אהרון הראל, ילליד 1942, 858618 מטעם אוניברסיטת תליאביב ובוגר המרכז לחינוך טכנולוג" בחולון. מרכז מגמת אלקטרוניקה/מחשבים בבתייספר תיכוניים מקצועיים, מורה למיקרומחשבים ומקצועות אלקטרוניקה שונים, מרצה במכון הטכנולוגי בחולון. בעל נסיון של כ-10 שנים בתחום הבקרה האלקטרונית בתעשיה. ספרים נוספים בהוצאתנו: 1. תכנון ותכנות יישומי מחשבים, י' עמיהוד 2. הקלט למחשב, ס' מצפי 5. יסודות בניתוח ותכנון מערכות מידע, י' עמיהוד ו-י' קורפל 4. מערכות תקשורת נתונים, א' סקופ 5. ארגון נתונים וניהול קבצים, ר' הייפרמן בל הספרים באישורימשרד החינוך