net.search חיפוש מידע באינטרנט

למציאת כל מה שנחוץ לך בים של מיליוני קבצים. לניצול כלי החיפוש של אינטרנט בצורה היעילה ביותר

OCR (הסבר)
ה | צ'א חן "יו | הרה ; + 6 הק ה הח חיבצוש מידע באינטרנט 7 = 8 כ ונקות 6 מ601010 182011886 8115מפ] 26 בנס1 ת518610מ8י+ 1200נסם6גו ה 115% ב8%10עסס) 906 עס 0ע0%.808ת 69 - - ₪886 [[ג3 ע3 5 (0) 18[1%עען20) ג 8516660 עס ו 6 8 000% 15מל 01 86 סצן .60שע680ע וע 1[ ץע 0000 8מ001ו01ת1 ,[82108 60 עס 61000010 ,5ת68ג עמ8 עס עס בתעס1 עצמה מ ם15510בתנסקן 1610116 , המ860ק5 [0521678ע 560800 ב8+10נתינס+ת1 עת8 עס ₪מו0סססע .ע6מ115סנוס 426 בתסע? שת1שנינאי 8 פטסס'ן עס 115160סגוכן 601010 18011886 או6ע116 5 (0ס) 1826עעס00) 4 7 %- 7 27 0 | / 9% / מהדורה ראשונה בעברית - 1995 הדפסה: 8 2 1 09 |?%[ 2 הוצאת פוקוס-מחשבים בע"מ ת"ד 868 ר"ג, 52108 טל' 08-677-88-98 פקס 08-574-65-18 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות להוצאת פוקוס-מחשבים בע"מ 5 (0) אין להעתיק, או לשכפל ספר זה, או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני לכל מטרה שהיא. אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי, לרבות צילום והקלטה ללא אישור בכתב מהוצאת פוקוס-מחשבים בע"מ. תרגום: אורן שפט עריכה מקצועית: שמרית הלל עטיפה: בלום עיצוב, הפקה וכתיבה לוחות והדפסה: טופפפרינט בע"מ כריכה: כריכיית אהרון מבוא 5680[1.+26 אינו ספר אינטרנט למשתמשים מתחילים. הוא נועד למי שכבר מחובר לרשת ורוצה לנצל אותה טוב יותר לצורך חיפושי מידע מכל סוג שהוא. זהו הספר הראשון החורג מספרי אינטרנט הרגילים, מפני שהוא ידריך אותך באופן מעמיק כיצד לחפש ולאתר את המידע והמשאבים הדרושים לך בחייך האישיים והמקצועיים. לאחר שתסיים לקרוא את ג[0י5681.+16 תשלוט בכלים ובמערכות החיפוש של אינטרנט כדי למצוא מידע ספציפי ברשת. הספר (60.6800ם ילמד אותך טכניקות ואסטרטגיות חיפוש חשובות שישפרו במידה רבה את הצלחתך בחיפוש ויהפכו את חיפושיך ליעילים ומהירים יותר. הספר 16%.8680 כולל: * פרטים על סוגי המידע ברשת " הכרת כלי החיפוש העומדים לרשותך ברשת ‏ לימוד אסטרטגיות יעילות לחיפוש ברשת * הכרת מקורות המידע לכל תחום (כולל עסקים, כספים, חינוך, חברות, אישים, ספריות מידע, מדע וטכנולוגיה, תרבות הפנאי ועוד) * לימוד מפורט של דרכי השגת מידע על אישים וחברות (כולל כתובות ומספרי טלפון) * כל כלי החיפוש ברשת: 6-1 ,77/4165 ,4016 , :1 ,63006 ,פסגוסיצשפלוסצ1 06 א1561ז , ששו ועוד. אם ברצונך לקבל תמונה מלאה על כל מה שקיים ואפשרי באינטרנט, עיין בספרנו המדקיך: השלם לאינטרנט, המציג בפניך מידע מהימן ומקיף ביותר על רשת אינטרנט. לספריימצותף. ו תקליטור המציע מעל 100 תוכנות שימושיות וכן קובצי טקסט לימודיים שיעמיקו את ידיעותיך . בנושא. . ספר נוסף למשתמשים מתקדמים באינטרנט הוא .77/1 - מדריך זיזואלי מקי7. הספר ילמד אותך ליצור עמודי בית משלך ומסמכים מעוצבים ב-//0/0. הוא ילמד אותך את שפת הכתיבה על ידי הצגה ויזואלית של זוגות עמודים של טקסט ב-8011.. מול המראה הגרפי של העמוד, כפי שהוא נראה ב-/ש שטק מי שטרם התנסה בעבודה ברשת אינטרנט, כדאי שיקרא תחילה את הספר אינטרנט בקלי-קלות בהוצאת פוקוס-מחשבים, שידריך אותו צעד אחר צעד בלוויית מסכים מאירי עיניים, בהתחברות הראשונה ובביצוע פעולות בסיסיות ברשת. חבילת אינטרנט זהב במבצע חברת אינטהנט זהב בע"מ, ספקית שיהותי אינטרנט, מעניקה לקוראי הספר חבילת שירותים מיוחדת במבצע. פהטים מלאים תקרא בעמוד האחרון של הספר. כדי לזכות במבצע, יש לשלוח במעטפה את גלויית המשוב של יורונט, הנמצאת בסוף הספר. - תוכן מקוצר הקדמה 5 מקורות מידע וטנניקוח חיפוש 8 באינמרנם 21 / 1 מחסן המידע הגלובלי 3 10 2 אסטרטגיות לחיפוש יעיל 37 11 כלי חיפועו באינמרנט 3 3 חיפוש ב-60/ל 66ג/ 6|זסץ 55% 12 4 בלשי המידע: זסוןקס0), 3 848 ו-15/% 99> 5 | מציאה והורדה של קבצים = 14 ממחשבים מרוחקים 7ג1 15 6 | קובצי אינטרנט וסוגיות של זכויות יוצרים 15 7 שיטות חיפוש מתקדמות 11 סריקת מקורות אנועויים קבוצות דיון רשימות דיוור דואר אלקטרונל אנשים, חברות ומקומות חיפוש שירותי מטחר וחינוך ספריות ופרסומים אלקטרוניים שירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים חברות, עסקים ומידע פיננסי מה:צופן בחובו העתיד? מפתח העניינים 15 17 17 223 23 2011 203 207 15 13 227 הקדמה הוכן העניינים ה חלק 1: מקורות מידע וטכניקות חיפוש באינטרנט 7 חלק ]1: כלי חיפוש באינטרנט 0 ב 1 חלק 111: סריקת מקורות אנושיים ו חלק /1: חיפוש שירותי מסחר וחינוך.. סימנים מוסכמים בהם משתמש ספר זה מיישומים אקדמיים ליישומים עסקיים כיצד לחפש באינטרנט? סיסבכ ב כ מערכות המידע והניווט אלו כלי חיפוש נגישים?.. יישומי תקשורת וכ וט היכן כדאי לי להתחיל את החיפוש? 0 סמ מהו מאגר מידע? 2 קישור מאגרי המידע לאינטרנט ל מילות מפתח ופגיעות 0 0 מהו אינדקס? 0 כשהחיפוש הופך לגלישה .. .44 כצעד ראשון, הגדר מה אתה מחפש ב ב השתמש במה שאתה לודע 0ב ב קבע מה נחוץ לך ל ה הס סטטטסמםמסכמ (15)) מהו סוג המידע? 0 ל טסב ססבמ -2) 6 ₪ 6%.563700ה - היפונם מידע באינטרנטם קבע את נושא החיפוש 0 בחר את מערכת אינטרנט הטובה ביותר 0 זכור מה הצליח נוע מהכללי לספציפי נושאים ספציפיים דורשים חיפושים צרים המחשבים מדייקים 0 התחל את החיפוש במדינה מסוימת 1 אתרי 02001107 מסביב לעולם מש טב בלבל אתרי 0/6 166/ 6!זס/ מסביב לעולם 99 אתרי :11/ מסביב לעולם לסה 50 סיכום 07 המלו | ובכי יפונ יבאי1 53.10 פרק 3: חיפוש ב-60/ 66ו/צ !סע 0 מולטימדיה במרחק לחיצה בלבד 0 המרכיבים הבסיסיים של עמוד 65/\ היפרטקסט והיפר-קישורים: שפת ה-60/ .: כתובות עמודי ה-60/ 0 כתובות ,181 מובילות אותך מעבר ל-60/% 8 טיפים לכתובות , ₪1( .1 פתרון בעיות כתובת 7 עקוב אחר הקישורים 0 תוכניות העיון עושות זאת 0 נה אפשרויות חשובות בתוכניות עיון לחצני סרגל הכלים 6ז8אוזס ו-380%0/870 64 היסטוריה (ז1115%0) 8 07 סימניות (300%0187%5) ו חפש (6ח1') למל סט 55 חיפוש ברשת 568101 +0%6 7 כיצד לשמור עמודי 69/ 6 כיצד להוריד קבצים ל 0 סורקי 60/ יחרשו עבורך את הרשת ס סמ 6 אפשרויות החיפוש של סורקי ה-60/ יכולות לעדן את החיפוש 70 ממה ררה הברס יס הממ 7/1 10 0 0 )211 568101 60 7166 0/0116 116 56870 - 09188 ו6צת 0 בי בג או 2 .ו ו וו ל בב ו תוכן העניינים ץז זט1, [-1618/] ל ה40800/ אתסשסצ1 [21008) 1 0560%)תן 158 5 02ב ב 5 בש של בבל ₪ 628108 80 סא מ ל 0-0 5670 602780107 /.. ל 5 56870 0/3 ו בתזס/\ 60/ל 0166 6[ס/ 6גד - שעועטעצ 7 שאלת השאלות של סורקי ה-60/\: איזה סורק הוא הטוב ביותר? ב שלב את כלי תוכנית העיון בתוצאות של סורקי ה-60/ ל מדריכי 60/: בחר נושא כלשהו 5 1105001060 +10786ח1 160ת0[601-02110ט5 זס1 10₪56פת2[681).. 84 5 060 01 15% 1 611605106כ ות ס2) 7 216000 אזס/אתס6צ1 פ/ו6צך [2[008) 0 יב- ופ ו 58 1 216010 60%16+ה1 0 א66ח])ח] 0-כ ל 05 שא 0/5 /56צ1 858 58060 6הו[הכ) 0-כ צט 55 הלל 01 60 0 זט 1 [8סזו/ 60 0166 6 סע 6006611005 66מ167ה1 [506018 011חגצ 0 סיכום 0 פרק 4: בלשי המידע: ז60006, 68וחסז6/ ו-5!ה/ ב מהי 00001 וכיצד היא פועלת? 0 מרחב 00067 והאופן בו הוא פועל ב היכן לפתוח בחקירת מרחב 600107 0% 5 6 20) מסדר את מקורות ה-ז200[0) השתמש ב-6700108/ לחקירת מרחב ה-ז0006) 6 כיצד להשתמש ב-6700108/? כ מ כיצד לפתוח בחיפוש ב-00108ת6/י ב סוגי חיפושים 1 שרתים כפולים ל --‏ -10 58 חן 0/0105 0 2006750806) ת0ז508 1 5 תן 6/0108 107 ע1ת2) 121760107165 6200067 568702 7 הזנת חיפוש סב 11 / ברירות מחדל לסוג החיפוש 7 וו 8 .ם ה0ז61.508ה - היפועו מידע באינטרנם השתמש באופרטורים בוליאניים לצמצום החיפוש ב-00168ז6/ 1 הצר את החיפוש ב-108ת0ת6/' בעזרת דגלי בקרה ... מציאת מקורות מסוג מסוים: הדגל -% השתמש ב-10811686 כדי למצוא מילות מפתח ושמות קבצים 10-00 השתמש ב-415/ להצצה בקבצים 110 מהל 915/? 1 כיצד לאחזר מידע משרת 415 / מק 0006 בכ וקו החיפוש ב-415// מדרג את התוצאות שש שי ו כיצד למצוא תוכנות 415 / ל-12025 ול-8אוס6חו/ ... 13 5נ/נ-/-/-0 13 5 הו ב 5 וצ 06 11 ובכן, מה יש שם? הכ ו וו ור 4 5 כסוכן 1 סיכום כ 1011552 פרק 5: מציאה והורדה של קבצים ממחעעובים מרוחקים 117 סוגי הקבצים שתמצא באינטרנט 0 מחפש קובץ? השתמש ב-1016/ .. כניסה לשרת 016ז/ 86 דרך 500%ם1/ 1 6 זג דרך 69/ 0/1066 6[זסע 1007 86 דרך +ז6106 1 6וסז/ דרך דואר אלקטרוני 1 חיפוש ואיתור קבצים באמצעות 41016 1 להחליט מה לחפש: דוגמה 0 בחירת פקודת החיפוש מ התחלת החיפוש 0 עבודה עם פקודות מתקדמות לאחר שמצאת אותו, השתמש ב-115/ כדי להוריד אותו ו שימוש ב- ₪777‏ 5/ להורדת קבצים סמ 00/0 שימוש בתוכניות עיון של 60/) כדי להוריד קבצים ו כיצד לנווט בין ספריות :777 ב כיצד להוריד קבצים מאתרי קיד | שילוב 5/410016/\ ו-קיד .5 . ו סיכום.... ב ל ל 7-ו תונן העניינים ₪ 9 פרק 6: קובצי אינטרנט וסוגיות ל זכויות יוצרים 1 הבנת הקידוד 0 השימוש בקובצי 120106006 ה השימוש בקובצי א116ח31 עבודה עם קבצים דחוסים - 0 פתיחת קבצים דחוסים 0 קובצי 26: 217את 1 קובצי מקינטוש: אמסא 2 א51700/11-5 9 מקורות אינטרנט לתוכנת דחיסה/פריסה 1 צפייה כתמונות והאזנה לצלילים 0 התנסות אור-קולית במחשב האישי שלך 1 גלה את היכולת האור-קולית של המקינטוש שלך 1 שימוש בתוכנות עזר עם 146180806 זכויות יוצרים ונחלת הכלל פרק 7: נטימות חיפוש מתקדמות ב תפקידם של מאגרי המידע בכלי החיפוש מנגנוני חיפוש המשתמשים בתפריטים כ נתונים, מידע ויידע ור נתונים הם ספציפיים מאוד המידע רחב בהיקפו יידע כרוך בהבנה מקיפה 0 מהו חיפוש בוליאני ה כיצד להשתמש באופרטורים בוליאניים ... א חיפוש בוליאני מתקדם 8 00 60 חיפוש בשפה טבעית והמ ססםססס 150 עצות נוספות לחיפוש מוצלח... ל 0 סמסב טס )11 חלק !!!: סריקת מקורות אנו(1יים :::יוטוטוווויוווכי2.2.ששששששששששש. 5 16 פרק 8: קבוצות דיון ו מממ .4 167 מה הן קבוצות הדיון של 186[%6 ומדוע כדאי להשתמש בהן? 0% 5% 1 אמוטיקונים ראשי תיבות ₪. 10 ה0ז6%.508ח - חיפנע מידע באינמרנטם אלו תחומים ונושאים מכסות קבוצות הדיון? 0 השתמש בהלררכיית קבוצות הדיון לזיהוי קבוצות שימושיות 1 כיצך למיין ולחפש הודעות בקבוצות דיון כיצד לקרוא הודעות מקבוצות דיון 0 עצות נוספות לחיפוש קבוצות דיון שיענו לצרכיך ל קבל תשובות לשאלותיך: עצות לשיגור אל קבוצות דיון תבנית המאמר 1 מה הן רשימות הדיוור ומדוע תרצה להשתתף בהן? 1 אלו מקורות מידע מוצעים ברשימות דיוור? ו 1 כיצד אעשה מנוי ואשתתף ברשימת דיוור? 1 הרשמה כמנוי לרשימת דיוור ו לפני שאתה נרשם כמנרי 1 נוהל ההרשמה כמנוי... 1 6 60 0005ת3) הסופפטספוכ | 5 וס 12 שיד השימוש ברשימות דיוור מוכרות למציאת רשימות דיוור חדשות 0 כיצד לחפש ארכיב של שרת רשימות דרך הדואר האלקטרוני חיפוש בארכיבי רשימות דיוור של 0 1187507 חיפוש בארכיבי רשימות דיוור של 06ז1,15%0 0 חיפוש בארכיבי רשימות דיוור של סמתס6זסן8]/ן תוכן הנגניינים .= |ן1 |) פרק 10: דואר אלקטרוני ל דואר אלקטרוני: מהיר וכלל-עולמי 0 תוכנת דואר אלקטרוני 650500000 0556055 ללס 20 השתמש בספר כתובות כדי לחסוך זמן 2 טיפים לגבי ספר הכתוכות של 6018 2 מה התועלת בקבצים מצורפים? 2 כיצד לטפל בהיצף של דואר אלקטרוני 2 כיצד לנהל את הדואר האלקטרוני אם יש לך מספר תיבות דואר ב חפש בתוכן של הודעות דואר אלקטרוני ב לא כואב לשמור את הדואר 0 השתמש בדואר אלקטרוני לקבלת מאמרים ועיתונים אישיים ל 6 11105 5ש6מז6צ1 של אוניברסיטת סטנפורד.. 6 פשסצ1 1169051 [1608ש61ח1 6חי ל 656 ז10ח06 /טסזס/1 6 ב אפשרויות חיפוש נוספות באמצעות דואר האלקטרוני 0 פרק 11: אננוים, חברות ומקומות ב היכן להתחיל 0 ארבע דרכים למציאת כתובות דואר אלקטרוני 7 השתמש ב-65// 166/\ 6!זס/ כדי למצוא אנשים 5687007 60/ [81ות-₪ 11 פטס ב המדריך ומאגר המידע של 00%16)ח1 5 ספר הטלפונים ("28865 6)גו/'"') של %10ת0+מ1 7 כיצד למצוא אנשים באמצעות 110215/ דר אבס השתמש ב-110015/\ כדי למצוא פרטים אודות חברות מס וצ יב 0000000770 מססס 0ז60זוכ 8.500 7166 6[זס/ל.. מצא אנשים בעזרת ז86חו טס גש לספרי טלפונים אלקטרוניים באמצעות 0300107 0 5 +04 +18 1 128810 16)סצ1 01 /ס51זסעומלז ב 567 ז6תק00 1.116 01 5105 0 5 68 6תסםק1616 0חג /הזתט0 6 6[תס/ 516 ל 100 21 זס /010 עס ת0ו140ת10ח1 [108ק260019) .7.5 510 השתמש ב-115/// כדי למצוא אנשים בעלי עניין משותף 07ז61.563ח - היפונו מידע באינמרנט % 5-1/]8811 [78-ח6 [8ה0ו)8חזס)הז ל סיכום ממ חלק /!: חיפוש עוירותי מסחר וחינוך ו פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים מממ ספריית הקונגרס: חיפוש פרסומים ואחזורם ו ספריות מאוחדות 2 זז |001008: 01 1!18000/ 60101800 61 /0) 2 1/0206 - כלי לחיפוש בכתבי-עת עם אפשרות פקס 8 167ת26) ז8ץט1, 1 זס)טוק 00 6חו[ה (001,6) .. זפא זז ו אזס6צ 1107817 מז50011168510 6וויך :ידמ את, 561 2 זו צא 5 0006 ספקי מידע מסחריים מקורות ז0116ק20) ספציפיים מ 0050 85 סו08780ו3101 6הו1חכ0 סז 020166 5 חסזז38 ה 6 ותסז] 0818[08 ץז8זסו [ 61חז6+ה1 ו התטוזזס5תס 6 זפזטו, 1[ הת8שוסו]א 0 5 +)5676ה1 0+ 620166 האהססצן 2 זו 1 3160170016 51916 85א6 ב מקורות ספציפיים ב-0/60 166/) 6[זס/ סנ[ מ 6הו1/16010 01 ץז8זסו, 1 |החסוזה אך ב 1,108 סו[טט 64הח6)ח1 2 1.1078 60066 8ח81011 0 ווסצך 5 060 01 6 ופזסטותנז תוכן הנניינים ₪ 13 כמה זה עולה? לו ו ו לסב חדשות ומידע משפטי: ת606110ת הס 60 15א6צ15-1א6, 1 0 היכן להתחיל ב-15א 515-168 [ 0 מה יש באתר ה-60/ של 415-8815 [? 0 פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי 2 כיצד לאתר עסקים וחברות ל 16% 5116 [07018רתבתס6 060 11876615 מסככ) 016 1 6819108 (10,000 קטלוגים מקוונים) 1 מציאת מידע פיננסי באינטרנט 0 עלוני חדשות להשקעות.... ב 1ת016.00ט0) כ ל 5) סט [8ג00]/] [18חסותווסקאם 0 עקות 60 6 ההשזסוא .1.0 7 היכנס לדוחות ולמאגרי מידע ברי-החיפוש של ממשלת ארצות-הברית 0 לפ [|118 וס .. 3 6 ה וד הררה יל ה 53 ה0סו1071081תו פתואח8ס 210-]) ז0+ה1006ת1 אזסאס6א1 461 5128).... 324 5 - 1,6215181100 |200876551008) ככ 6 116 3600116 ה88והסו]/ 01 עופזסטגמנ . 6 [160678 5 שהוב15[סט +תוסקת6)תטס 6 1/0 ססלסמס הכפר הגלובלי: עסקים בינלאומיים באינטרנט ב 8% 6][יס/ ב רככ םכב 5670 00 08 שהסז ו ססקט מס ססכם מכ 0008128100 +1105 ה115510ת1ח620 ה68קסזט (מאגרי מידע אירופאיים) 7 סב קבוצות דיון המציעות מידע ודיונים עסקיים וק קבל את החדשות מ-)2]8711%6) טמ 00 קבוצות דיון עסקיות אחרות ל רשימות דיוור המתמקדות בעסקים ל סיכום 0 = 4 6%.568707ח - היפונו מידע באינמרנט פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? תוכנות חיפוש וסוכנים סיפרתיים מפתח העניינים איגודים, קבוצות משתמשים ומסחר אלקטרוני של וס /י 0 ]5 69בתטחס[ט 00 של 8016זכ) 0 ב51506 5ה1א66ם1 טס/) )אס ד תק ה זז ח] של 500816 68110718 0 מולטימדיה וועידות וידיאו 0 | 0-6 עיתונות אלקטרונית - כתבי-עת, עיתונים ופרסומות. ארגוני מידע הקדמה דמה בנפשך שאתה נמצא בספריה המקומית ומחפש ספר, כתב-עת, מאמר או סרט וידיאו. אם אינך מצליח למצוא את מבוקשך, אתה פונה למומחה - הספרן התורן, בעל הידע, הניסיון והכלים לסייע לך למצוא את האבידה. לפני פחות מעשור, גישה מיידית למידע ושימוש בכלי החיפוש היו נחלתם של נבחרים מעטים. קבוצה נבחרת זו כללה ספרנים, מנהלי חברות, מנתחים כלכליים וסוחרי מידע, שקיבלו את המידע האלקטרוני, החדשות והשירותים הכלכליים היקרים. אינטרנט (או הרשת, בקיצור), פתחה את המדיה החדשה בפני כולם - שער אלקטרוני המעניק גישה מיידית לחדשות ולמידע הגלובלי. מאגרי המידע, המסמכים, הקכבצים והתוכניות, "היושבים" במחשבי אינטרנט, מכילים כמות עצומה של מידע. אתה יכול לחפש ולמצוא את הפעילות האחרונה בבורסה, עותק של מקכת מאת שקספיר, תחזיות מזג האוויר, מוזיקה של "האבנים המתגלגלות", מספרי טלפון ללא תשלום לאלפי חברות, תמונות של הכוכב צדק, מתכון למרק עוף, ואפילו את כתובת הדואר האלקטרוני של חכר שנעלם במהלך השנים. למעשה, הגענו לנקודה בה הפכה אינטרנט למאגר של המידע האנושי כולו. שלא כמו הספריה המקומית, היכולה לרכוש מספר ספרים או עיתונים חדשים מדי שבוע, אינטרנט מגדילה את מאגר המידע באלפי רישומים חדשים בכל יום. כל בעל מחשב אישי וקישור אינטרנט מסוגל להנות מהמידע הנרחב. זה כמו להיות בעליה של הספריה האינטראקטיבית הגדולה ביותר בעולם, כשמערכת המידע נמצאת בקצות אצבעותיך. ספר זה ילמד אותך כיצד להשתמש באינטרנט, לחפש ולמצוא את המידע לו אתה זקוק בחייך האישיים או המקצועיים. בשעה שתסיים ספר זה, תוכל לזהות בקלות את מערכות החיפוש ואת כלי החיפוש הטובים ביותר באינטהנט ולהשתמש בהם, כדי למצוא את המידע המדויק. נלמד אותך גם מספר הב של אסטרטגיות וטכניקות חיפוש העומדות בבסיס השגת המידע. כשתסיים, תהיה 'יבוגרי', בעל יידע וכישורים הנדרשים לסורק רשתות מוצלח. לספר זה ארבעה חלקים. כל אחד מהם מציג את מערכות האינטרנט, האתרים, ואסטרטגיות החיפוש היעילים ביותר למציאת המידע שאתה מחפש. והרי סקירה קצרה. 16 - ה0ז6%.508ה - היפונם מידע באינמרנט חלק |!: מקורות מידע ומכניקות חיפונו באינמרנט בפרקים הראשונים תלמד אודות מיגוון מקורות המידע הקיימים באינטרנט. כמו כן, תלמד להבין את המערכות והכלים השונים לחיפוש באינטרנט ותלמד כיצד להחליט איזה מהם יביא לתוצאות הטובות ביותר בכל אחד מסוגי החיפוש. תוצג בפניך האומנות של השגת המידע המוצלח בסקירה כללית של מאגרי המידע ואסטרטגיות החיפוש. כמו כן, יש שם הרכה עצות שימושיות וכתובות של אתרים שהם מקומות נהדרים להתחיל מהם את חיפוש המידע הגלובלי שלך. חלק |!: כלי חיפוע באינטרנטם במחשבי אינטרנט מסביב לעולם יש באמת מיליונים על גבי מיליונים של קבצים, מסמכים ותוכנות. למעשה, אם היית מדפיס עותק של כל מסמך או ספר שיש לך גישה אליו, היית יכול למלא את הכינרת כך שהיתה עולה על גדותיה ! עתה, דמיין שהמידע לו אתה זקוק נמצא במקום כלשהו בערימת הניירות העצומה. חיפוש מקור המידע הספציפי בהר הניירות הענק נשמע כמשימה בלתי אפשרית, אולם למרבה המזל עומדים לרשותך מספר מערכות מידע וכלי חיפוש. ז6וקסכ), 08והסזס/, 15 /ט, ד סוסה ו-פזס!/ו8ז) 60/), נשמעים אולי כמו מילים בשפה זרה, אולם אלו הם שמות חיבה וראשי-תיבות לחלק מכלי חיפוש המידע באינטרנט בהם תוכל להשתמש כדי למצוא את מבוקשך המדויק. לא חשוב אם זהו המשקל האטומי של מימן, עותק של הסכם הסחר החופשי הצפון-אמריקאי, תצלום של מגדל אייפל או תוכנה היודעת לשחק שחמט - אתה תלמד כיצד להשתמש בכלי החיפוש הסורקים את אינטרנט ועוקבים אחר כל מקורות המידע הנמצאים במרחב התקשורת. לא תלמד רק כיצד להשתמש בכלים אלה, אלא גם כיצד להוריד מידע, קבצים ותוכנות, ישירות לדיסק הקשיח שלך. לאחר מכן, תלמד כיצד לארגן, לנהל, ואפילו לחפש, את המידע האגור במחשב שלך. חלק ו!!: סריקת מקורות אנועויים אחד ממקורות המידע הטובים ביותר ברשת הוא 30 מיליון האנשים האחרים המשתמשים בה. לרשות האנשים אלה עומדים כל המידע, הרעיונות והניסיון, שיסייעו לך במסעך אחר המידע. ואכן, זרימת מידע דו-כיוונית יכולה להיות פורה הרבה יותר מהזרימה החד-כיוונית המתרחשת כאשר אתה רק קורא מידע, צופה בו או מאזין לו. הקדמה ₪ 7[ ויוי 0/0-070707/-0-|1|/-/- לעיתים, התשובה לשאלה מעלה שאלה חדשה. במקום פשוט לקרוא מחדש את המידע, שיחה עם בני אדם אחרים יכולה לשנות את הדרך בה אתה חושב על הבעיה. אתה מתחיל למצוא רעיונות חדשים, ואפילו להבין שעליך לחפש סוג אחר של מידע. הוסף אדם שלישי, רביעי, חמישי, או אפילו כמה אלפי אנשים לשוחח עימם ולדון בנושאים המעניינים אותך, וערוצי המחשבה והמידע שלך ייפתחו למרחבים שלא שיערת את קיומם. כך תעלה ברמה, מחיפוש פשוט לשיחה ואפילו לסערת מוחות. אינטרנט מציעה מספר דרכים לניהול שיחה דו-כיוונית או רב-כיוונית עם משתמשי אינטרנט אחרים. הפרקים שבחלק זה מציעים מידע על מערכות אינטרנט המספקות תקשורת דו-כיוונית: קבוצות דיון, דואר אלקטרוני ורשימות דיוור. כמו כן תלמד כיצד לחפש ולמצוא כתובות של אנשים אחרים על הרשת, כך שתוכל למצוא חבר שנעלם לפני שנים רבות או לגלות את שמו של עמית לעסקים ואת מספר הטלפון שלו. חלק /!|: חיפוש ירותי מסחר וחינוך בפרקים שבחלק זה תלמד על אתרי אינטרנט ספציפיים - בתשלום ושלא בתשלום - העשויים לסייע לך למצוא מידע. ספריות היו תמיד מתקדמות יותר בשימושן בטכנולוגיות מחשב לצורכי אחסון והשגת מידע. עתה הן צוכרות במהירות נוכחות ממשית באינטרנט. ספריות אלקטרוניות ברשת מציעות חיפוש במאגרי מידע כדי למצוא ספרים ומסמכים, ואפילו כדי לצפות בטקסטים שלמים ולהוריד אותם. או, אולי תרצה לחפש בתוכן העניינים של ספר או של כתב-עת, כדי לראות אם יש בו מידע רלוונטי. האם בגיליון האחרון של 1116 יש מאמר על טכנולוגיות מחשב? כמה פעמים בתנייך נזכרת המילה "נישואין"? בפרקים אלה תלמד גם על כלי עיון אינטראקטיביים, כגון אתרי אינטרנט בהם ניתן לתרגם מילים מאנגלית לספרדית ולהיפך. חברות הידועות כספקיות מידע מזהות את הפוטנציאל הרב לרווח ואוספות מידע אודות נושאים בתחומים שונים, כגון אגרונומיה או זואולוגיה. אתה יכול להיכנס למאגרי המידע הללו דרך אינטרנט ולמצוא מסמכים ונתונים שאינם קיימים באף מקום אחר. חלק מהשירותים הללו מציעים דוגמאות מידע בחינם. אם אתה מחפש מידע על חברות, חדשות עסקיות, מידע כלכלי או דוחות ממשלתיים, אינטרנט יכולה להיות מקום החיפוש היחיד שלך. כל התחומים הללו זוכים לכיסוי נרחב באתרי אינטרנט ברחבי העולם. 18 ה0ז6%.568ח - היפונם מידע באינמרנט לאן יוביל אותנו כל המידע האלקטרוני הזה, בשעה שאנו עומדים בשערי המאה ה-21? האם תמשיך אינטרנט להתרחב? ואם כן, אלו יישומי חיפוש צופן בחובו העתיד? למד על התקדמות התוכנות החדשות, שניתן לתכנת אותן כך שיצאו לרשת ויחפשו מידע - ואפילו יערכו עסקאות וירכשו מוצרים - וכל זאת בשעה שאתה תישן או תשחק גולף. למד על טכנולוגיות התקשורת החדשות ביותר, כולל טלפון האינטרנט (6חסו[ץ 67066)ח1), תוכנה המאפשרת לך לנהל שיחות אמיתיות - כן, אתה ממש מדבר ומקשיב - עם אנשים ברחבי העולם, דרך אינטרנט. טכנולוגיות התקשורת החדשות ביותר באינטרנט יאפשרו למשתמשים לנהל שיחות וידיאו ישירות מהמחשב השולחני שלהם. ועתה, הדק את חגורת הבטיחות האלקטרונית שלך והכן את עצמך להנות מהחיפוש ברשת. סימנים מוסכמים בהם מעשותמע ספר זה ספר זה משתמש במספר סימנים מוסכמים שנועדו להקל את השימוש בו. ברוב תוכניות 5אוס0חו\, ניתן להשתמש בעכבר או במקלדת כדי לבצע פעולות. הליכי המקלדת של תוכנות 5או60חו/\ יכולים לכלול מקשי קיצור או מקשי כינויים (6675 16ח0וח6חות). בספר זה, מקשי כינויים מסומנים באמצעות הסימן פלוס (+). למשל, %+1 משמעותו שעליך להחזיק את המקש 661 לחוץ, להקיש על המקש % ולאחר מכן לשחרר את שני המקשים. בחלק מאפשרויות התפריטים ותיבות הדו-שיח ישנם תווים המסומנים כמקשי כינויים (מוארים, או בעלי קו תחתי), המציינים שאלו מקשי כינויים. כדי לבחור באפשרות באמצעות מקש כינרי, עליך ללחוץ על המקש 1/ ולאחר מכן להקיש על מקש הכינוי המתאים. בספר זה, מקשי הכינויים נכתבים בעיבוי; לדוגמה, 116/. ספר זה משתמש בסגונונות דפוס נוספים כדי להדגיש ולציין טקסטים מיוחדים. כל זאת כפי שמצוין בטבלה הבאה. סגנון גופן מנטמעות בובו עיבוי מציין טקסט שעליך להקליד; כתובת אמיתית של אתר אינטרנט, קבוצת דיון, רשימת דיוור או עמוד שעעצצצ/; או מונחים המופיעים בספר זה לראשונה. גופן רווח קבוע מציין טקסט המוצג על-גבי המסך. -------------7----------7---7--7------ 0 הערות מספקות מידע נוסף העשוי לסייע לך למנוע בעיות, להציע עצה נוספת, או לספק מידע כללי הקשור לנושא המדובר. הקדמה ו 2 הב 0000000004 אזהרה וירה אותך מפני נהלים מסוכנים או מצבים העלולים להוביל מיפ לתוצאות שקשה לצפותן מראש, כולל אובדן מידע או נזק למערכת. טיפ מציע דרך קלה יותר או שיטה חלופית לביצוע נהלים. קטעי פתרון בעיות מפרטים בעיות שכיחות שניתן לצפותן... ... ומספקים הצעות מעשיות לפתרון אותן הבעיות. חלק | מקורות מידע וטנניקות היפוש באינטרנם 1 מחסן המידע הגלובלי 2 אסטרמגיות לחיפוע יניל פרק 1 מחסן המידע הגלובלי האם ניסית אי-פעם להרכיב אחד ממשחקי הפאזל בעלי חמשת-אלפים חלקים היוצרים תמונה בלתי-אפשרית, למשל של שעועית? נדמה לך שתשתגע לפני שתמצא את החלק המתאים. באינטרנט, לעומת הפאזל, ישנם מיליוני חלקים שונים - מסמכי טקסט, תמונות, תוכנות, קובצי קול ווידיאו. היכן תתחיל לחפש את החלק לו אתה זקוק היום, עכשיו? פרק זה מספק את היסודות המאפשרים לך ללמוד על מערכות וכלים באינטרנט, המספקים את אפשרות החיפוש. בפרק זה תלמד: א אלו סוגי מידע ומקורות מידע קיימים באינטרנט. = כיצד ניתן לחסוך בזמן ובכסף על-ידי חיפוש מידע באינטרנט. ₪ אלו מערכות וכלים לחיפוש קיימים באינטרנט וכיצד לבחור את המתאים ביותר למידע שאתה מחפש. = שאינטרנט היא דבר חי וחובקת 30 מיליון אנשים היכולים לסייע לך למצוא מידע. מידע עדכני עעווי להיות בעל-ערך למידע שאתה מאתר בפעולת חיפוש יש ערך ממשי. מידע מסייע לנו להחליט החלטות מלומדות - בין אם מדובר באוניברסיטה לה נירשם, או באפשרות לחסוך בכסף בשעה שנטייל בחו"ל. ניתן להשתמש במידע גם כדי לחסוך כסף או אפילו להרוויח אותו. אולי תרצה לערוך חיפוש כדי למצוא את המחיר הזול ביותר עבור מוצר, אר ללמוד על אפשרויות חדשות להשקעה או לתעסוקה. 24 503700 :ה - חיפונו מידע באינטרנם אנשי עסקים יכולים למצוא מידע בעל ערך בכל תחומי ניהול החכרה - מפיתות מוצרים ועד לשיווק. להשגת היתרון העסקי תוך שימוש באינטרנט יכולה להיות השפעה כלכלית רבה. אנשים פרטיים ובעלי עסקים קטנים יכולים להשתמש במקורות המידע של אינטרנט כדי להגיע לרמתם של שאר המשתתפים בשדה הפעולה הכלכלי ולמצוא ולנצל אפשרויות עסקיות בינלאומיות. בעזרת כלי החיפוש של אינטרנט, ניתן ללמוד על שותפים חדשים לסחר או על בקשות להצעות עסקיות. קשר אינטרנט להונג קונג יכול להפוך לשער לעשיית עסקים עם סין האדומה, שכן תוכל להגיע באמצעותו למאגר מידע של למעלה מאלף חברות העוסקות באיתור חוזים לחברות, מידע. עיסקי, נתוני מוצרים, כתובות ומספרי טלפון (כתובת ה-0/60: 0/1211 10-ז--/00 תי כ 16-5ג1- שררר//: 310 )- מחנכים וסטודנטים יכולים להשתמש באינטרנט למציאת מידע שימושי לקורסים, תוכניות לימוד ועבודות להכנה בבית. ככלי עיון, אינטרנט מספקת מידע ברגע בו הוא נחוץ. התחבר לאינטרנט 10 דקות לפני שעליך לערוך תצוגה או לסיים עבודה, וקבל את המידע הנחוץ לך. כשאתה מתחבר למקורות המידע באינטרנט, אתה יכול לחפש ולמצוא מידע שיעזור לך לקבל החלטות, לשפר את היצירתיות ואפילו לשפר את מצבך הכלכלי - בנוסף לחיסכון בזמן ובכסף, המרכיבים את העלויות של חיפוש המידע המסורתי. אינך צריך עוד לנסוע לספריה או לנהל שיחות טלפון בין-מדינתיות, כדי למצוא את המידע. אתה יכול לחפש במחסן המידע הגלובלי, על-ידי התחברות לאינטרנט ממשרדך או מביתך. בעידן המידע, האפשרות למצוא מידע, להשיג אותו ולהשתמש בו מהר ככל האפשר, היא בעלת חשיבות עליונה לכולנו. אינטרנט, עם מיליוני משתמשיה וקישוריה הגלובליים, היא הספריה האלקטרונית ומקום המפגש הציבורי הגדולים ביותר בעולם. אלו סוגי מידע ניתן למצוא באינטרנם? אתה קורא עכשיו את המילים המודפסות על-פני עמוד זה. מוחך מתרגם את התווים ואת המילים - דבר שלמדת לעשות בבית-הספר היסודי - למידע בעל משמעות. מילים הן, ללא ספק, צורה אחת של מידע, אולם המידע מגיע לידיעתנו גם בצורות אחרות. סימפוניה של בטהוכן, נאום של ווינסטון צ'רצייל, תצלום של אנסל אדאמס, סרט של סטיבן שפילברג - כל אלה הם סוגי מדיה שונים המכילים מידע. ניתן להמיר כל אחד מסוגי המדיה השונים לתכנית סיפרתית ולשמור אותו כקובץ מחשב. תוכנות, גליונות אלקטרוניים ומאגרי מידע, גם הם סוגים של מדיה סיפרתית, והם מכילים יישומים שימושיים ומידע חשוב. בהמשך ספר זה, נקרא לכל הדברים השונים הללו בשם 'מידע". פרק 1: מחסן המידע הגלובלי ₪ 255 המונח מולטימדיה (ג18601)]טום) מתאר את היכולת של טכנולוגיית המחשב - ובמיוחד של התקליטור (נחסא-6012) - להציע למשתמשים התנסות רב-חושית, תוך מעבר מהיר מתמונה לצליל ולווידיאו) אינטרנט עצמה היא כנראה מערכת המולטימדיה הגדולה ביותר שנוצרה מעולם. 5ל הסוגים האלה של מידע סיפרתי אגורים בקבצים במחשבי אינטרנט, מאותרים על-ידי משתמשים כמוך ומועברים ישירות למחשביהם האישיים (כפי שניתן לראות בטבלה 1.1). טבלה 1.1 סוגי מדיה באינטרנט סוגי מדיה דוגמה לתכולה | טקסט מאמרים, ספרים, דוחות, עיתונים. ן תמונות תצלומים, מפות מישקעים, אמנות סיפרתית. ן קול הקלטות של דיבור ושל מוזיקה. סרטים סרטי וידיאו קצרים (10 שניות - 2 דקות). תוכנות וקבצים תוכנות, גליונות אלקטרוניים, מאגרי מידע. משמעות התכנית הסיפרתית היא, שכל המידע נגיש דרך אינטרנט. הנושאים והתחומים של המידע הנמצא באינטהנט נרחבים. למעשה, קשה לחשוב על נושא אחד שאינך יכול למצוא באינטרנט. הדבר ההופך את האינטרנט למחסן מקיף כל כך של מידע סיפרתי הוא, שאתה יכול להשתמש במערכות השונות כדי להיכנס למחשבים ולמידע המנוהלים על-ידי ממשלות, מוסדות חינוכיים, חברות מסחריות וארגונים ללא מטרת רווח ברחבי העולם. הנה מספר דוגמאות למידע ולתוכנות אליהם ניתן להגיע. ₪ קטלוגי ספריות וספרים אלקטרוניים מספריות ברחבי העולם, כולל האוסף המקיף של ספריית הקונגרס (ראה איור 1.2). ₪= מאגרי מידע מסחריים של אלפי נושאים. ₪ קטלוגים עסקיים המתארים מוצרים ושירותים. ₪ מדריכי המידע כאתר האינטרנט של 41/8/1, המציע אינדקס בר-חיפוש של חברות בעלות מספרי טלפון ללא תשלום. ₪ פרסומים וספרים. אלפי רבעונים, ירחונים, שבועונים ויומונים. דוכנל עיתונים אלקטרוניים וטקסט מלא של ספרים שלמים. ₪ תוכנות ויישומים לכל מערכות המחשב, כולל יישומים פיננסיים, מעבדי תמלילים, תוכנות גרפיות, תוכנות חינוכיות ותוכנות המיועדות לשימוש באינטרנט. 26 ₪ ה0ז6%.508ח - החיפנעם מידע באינמרנם איזר 1.1 מאות אלפי תמונות סיפרתיות אגורות במחשרי אינטרנט, כולל קיבורי ספורט, כוכבים רחוקים ומטבעות "1 ד 20 8 = איזר 1.2 5 קופן] 00606 פהסוקם ה6ומ6ם סו |=] : ב צר ש: חיפוש הערך ₪ וה 5 -- .81.1 196 .001 סחשזפ על / 42510 סמ סט או וה טכסיכ 0 5 סופגוחח ברשומות -- 110700 0 118 8 / ופנ ו 9 000501 תו : ה 6 םתה 5441 [=1) הספרים של !| פה על סח .1-0 על / סק : 40510 ם ד תס אסכ | ספריית הקוננרס . מחזיר כמה קאד 601" - זסאי6וע א6 ד ז םק 60 הו/עי מאות כותרים, קוסןן 568660 00 שוןץ ד א דשודאש 0 צסס וסג דנ הנעים 75 ,511 ס%גמט -- .0סצבמסנק וסאפ סד 015 םי דומתגת ג מ- ]חסוסח4 2 ה אטחז5או וס טאוום) פד פווד 20 ב 0 מסוזס אהי סאג 5פות0פווד סוט 796% 92(0070 ע5ש) קךס ועד סחך יס וטו דא בוו דוכנתוא, 6 מסזט6 " | סופטא או פזקפסאסס סופ 7 סאגו סופ שהטו סוד ה ו וקספופ 159% עם / 4510 חפ גווס ופט או אפודועק וודט 55 ₪ ואמ פצוד סאג סופט מס ד 2/5705 06 7 ממ 223 מש הגד והוסט- שץ מידע גלובלי מהרעות הגלובלית רמת הנוכחות האמריקאית בתחילת דרכה של אינטרנט השאירה שריד חשוב אחד לסורקי הרשת. השפה האנגלית הפכה לתקן המעשי של קובצי הטקסט ושל ממשקי המערכות באינטרנט. כשאתה מבקר במחשב אינטרנט ביפן, גרמניה, אר ארגנטינה, קיים סיכוי הב שתקבל על המסך מידע באנגלית, או שיתאפשר לך לקבל גירסה אנגלית של המידע. פרק 1: מחסן המידע הגלובלי . 27 ו ּ- למרות שחלק מכריע ממשתמשי אינטרנט וממחשביה נמצא בארצות-הברית, אינטרנט היא מערכת תקשורת גלובלית אמיתית. יותר משמונים מדינות ברחבי העולם חיברו רשתות לאינטרנט. לדוגמה, הנוכחות של קנדה באינטרנט היא השנייה בגודלה בעולם - למעלה ממיליון משתמשים. מדינות נוספות בעלות נוכחות משמעותית כוללות את צרפת, גרמניה, בריטניה, אוסטרליה ויפן - לכל אחת מהן יותר מ-1,000 רשתות המחוברות לאינטרנט. טבעה הגלובלי של אינטרנט מביא לכך שאין כל שוני בין חיפוש מידע במחשב הנמצא בסין או באוסטרליה לבין חיפוש מידע במחשב הנמצא בארצות-הברית. ככל שממשלות זרות, מכוני מחקר וחברות ממשיכים להתחבר לאינטרנט ולאפשר לסורקי הרשת נגישות למידע, קל יותר למצוא מידע שהיה קשה - או אף בלתי אפשרי - להשגה לפני כן. לדוגמה, אם אתה מתכנן טיול להודו, אתה יכול לבקר באתר שיש בו תפריט ערים, המוביל לתיאור של כל אחת מהן, להוראות כיצד להגיע אליה, לאתרי תיירות מקומיים ולפירוט של הסדרי לענה אפשריים (כתוכת ז020006): ח66.1ת0651.6ת.50006181). תוכל אפילו לחפש ולמצוא יצירות ספרות עלומות, שלא היית מוצא לעולם בשום מקום אחר. אתר מסוים באירלנד, למשל, אוסף ומפיץ באופן מקוון ספרות אירית שנכתכה בין השנים 600 ו-1600 לספירה. וס קותהקסקון ישנ מספר דרכים למדוד את גידולה היבשתי של אינטרנט. אחת מהן היא לפי מספרם של האנשים בעלי הגישה לאינטרנט. לפי הערכה, יש כיום 0 מיליון משתמשי אינטרנט וקצב הגידול במספר המשתמשים הוא בערך 2 מיליון משתמשים חדשים מדי חודש. אמת מידה שייה היא מספר המחשבים המארחים הקשורים לאינטרנט באופן שוטף, אליהם ניתן להתחבר במהלך חיפוש ברשת. מספר המארחים עלה מ-255 במאי 1982 ל-4 מילינן במאי 1995. מכיוון שכל מחשב מארח יכול לאחסן קבצים רבים, כמות המידע אליו ניתן לגשת באינטרנט גדלה בקצב מדהים, מייננצומים אקדמיים לייננגנומים עסקיים למרות שאינך זקוק לשיעור בהיסטוריה כדי לחפש באינטרנט, סקירה מהירה של התפתחות הרשת תעניק לך הבנה לגבי סוגי המידע הקיימים וכמויותיהם. במשך יותר מ-25 שנות פעילות, סבב אחוז משמעותי מהמארחים, מהמידע וממשתמשי אינטרנט סביב מוסדות החינוך. כ-900,000 מכוני מחקר וחינוך מפעילים מארחי אינטהנט - בערך 25% מכלל המארחים ברשת. 28 ₪ ה6%.56870ה - היפונעם מידע באינטרנטם 000 0000000000 שי הפ דוו הד אהו סחלר ה תדילי החאי טוט כתוצאה מכך, קיימים דוחות חינוכיים, מחקרים, עיתונים, תמונות ותוכנות, המכסים כל נושא חינוכי ומדעי שתוכל להעלות בדעתך. איור 1.3 מציג את אתר ה-69/ של אוניברסיטת הרווארד ואיור 1.4 מציג דוגמה של מידע פיננסי הקיים באינטרנט. הנתח המסחרי של הרשת הוא זה שצומח ושצובר נוכחות בקצב המהיר ביותר. נתח זה מפעיל עתה למעלה מ-800,000 מארחים. לפי דיווחיו של ענק התקשורת 61]/, ל-38% מכל החברות הציבוריות שמכירותיהן השנתיות עולות על 400 מיליון דולר יש נוכחות כלשהי באינטרנט. איוד 1.3 ו הר חיפוש אינטרנט [ ץ | | ₪3| [ א | [ מ)] = [פ*) | ₪ | ₪] | = + [₪]5 של המילה 5 סספק דשימה של למעלה מ-1,000 מוסדות חינודך אמדיקאיים 6 טע 11 1ח6מ6טסזקמו זכ] 5מ6:0פפטפ זנוסץ 0 ח6קס 5 סמגק סנתסהן ]רגר עשפ ז6טנת 17 1139316 6 לס מסף זסע [הרם פגגרד > שונים המחזיקים ו אתרי אינטרנט. 2 הנה העמוד זצטטץ / 966 0 91:ם 4.62 סה 656% 856=| .הגגחוה- שיטושו 10 5חסם5סטף זטסץ חס 66נקותס6 0 הדאשי של אתד חס 60 10065 106 1634 16356 3806 110086 תה ענג11 186 ונוס לה הסמב והחלזת: 66סגח 107 ה-90// של סעטסבטת ת%10בתנס/ה1 מעבעצם!] [918ת06 אוניברסיטת ח0סע6 6תה 8זהטנה11 זה 10501605 זפתק20) - ז0006) 110706 וז שוחו 4 זה שוה11 -- הרוזארד : . 0 8 0 ל - ל 5 615 60156 שתו6ט[סמו , הת16 5 הסמה ח0/ת1 =חש-5טקחזה' זסמקן חח 1003 תה 6חסו(סס!5ך עו ז=טמחעו 11376 -7 8 6עבע1ם1] 01 5027029 995 9146 ₪214 מסםבפותנום/ 655ַופט2 01 [00ת56 8800016 ז3). -- איזר 1.4 + ו 3 = - סותהוטפ4] 5הסוק 0‏ ₪68 סון] המידע : באינטרנט עדכנ1 ו קה 5 07 קה 5 פיי ?:וא=] /,. אק מאוד. אתר 666 1 4 0111 36 אינטרנט זה וגח 15 6+ 0165 106 .81487 ב8טסזמ) ע48חסמם 15577 החק8:0080-6.00 תוס 65)וטתנוח 1166 661 066 481544 קט 45 סק +גדדי מעדכן את 4 הנתונים ל2בי 1 שבי שוק המניות מגה ע28 | %ס] עס 90840 | ספ8ה5מ0 [איגרות החוב : .8 1 5% , ; 1605521815 אחת לשלוש , : : -- 2 : ברו דקות. : ; : - : : ל 6% 1818ת5%2ט4ת1 5'עססע 4םם 6ע260ב+₪ 0 100 167 400 909 500 סוןב0 500 פרק 1: מחסן המידע הגלובלי ₪ 29 איור 1.5 אתרים מסחריים באינטרנט מטפקיט מיגוון של תוכנות ושל מידע שימושי, האתד חק הזןא שער למאמרים וחדשות מתוך פרסומים של חברת חוד זוח8//ץ. למרבה המזל, באתרים המסחריים של אינטרנט נוטות החברות להציע פירטי מוצרים, חדשות, מאמרים, פרסומים אינטראקטיביים, יישומי תוכנה הניתנים בחינם ואפילו משחקים, בניגוד לפרסום ישיר. לדוגמה, אתר האינטרנט של 6וחוך זסחזה /, המוצג באיור 1.5 (כתובת 60/: /ג15067.60 )בק צוחי//:ק+14). בין השאר, תמצא את מ06ז022) [8טזזג/' (הגן הוירטואלי), המכיל אוסף של מידע ומאמרים בנושאי גננות, שנלקחו מהעיתונים 50561 ר- 8ַחוטו,1 מז0ו5001. כ וד 5 ו סוק 00609865. 7% ב םות | ן | .. 2 5 61 1 סז 4 ה םק :קוו | :0 סס 1 | עפ 5 ]55 ופ |[ שהקאפטם ‏ | ישא ש יוק | וס ד 6 ו 9 ב הפאתגא פאוד הסג*| 5% 6הם 0626 !85651 * | 00 50668 01 50065 הד > שאו ב הר | 4 8 ו ו 1 | 1 / . | | | | 36 16 גצח? ץ1ל-פותבקטס.| 767 * / המ שד 7 וט מס! סז . הערה , כשמוסד חינוכי או חברה מחברים את המחשב שלהם לאינטרנט, עליהם לבחור שם מארח ייחודי, אן כתובת ייחודית, לציץן האתר שלהם. בארצות-הברית;, אתרים חינוכיים מקבלים כתובת עם הסיומת 500. אתרים מסחריים מקבלים כתובת עם הסיומת וחסס6 ומארחים ממשלתיים משתמשים בסירמת טספ. שיטה זר למתן שמות מקלה עליך לזהות את סוג האתר בר אתה מבקר- אם אינד יודע זאת עדיין. כיצד לחפע באינמרנם? חיפוש המידע דומה לחיפוש מטמון נסתר. אתה מחפש רמזים שיובילו אותך לרמזים חדשים, שיובילו אותך לבסוף לאוצר. חשוב על עצמך כחוקר מידע. כל חוקר טוב נושא עימו מספר כלים - מפה, מצפן, את חפירה. כליך הם המערכות של אינטהנט וכלי החיפוש השונים שלה. הבה נתבונן בקצרה בכלים ונסקור את האופן בו הם יכולים לסייע לך לחשוף את המידע הטמון. כל אחד מהכלים הללו יתואר בהרחבה הבה יותר בשני החלקים הבאים של הספר. ₪ 0 61.50870ח - היפונט מידע באינטרנטם ל א ל וול יו איזר 1.6 מעדכת מס מצינה את מקורות המידע בתפריטים מקזונים. למטרות חיפוש, כדאי לחלק את אינטרנט לשלושה איזורים: ₪ מערכותניווט ומידע. ₪ כליחיפוש. ₪ יישומי תקשורת. חלק 11 של הספר מספק הסבר מפורט לגבי מערכות הניווט והמידע של אינטרנט ולגבי כלי החיפוש הקיימים בהן. חלק 111 של הספר דן ביישומי התקשורת. מערכות המידע והניוום מערכות הניווט באינטרנט חוכקות מחשבים המאחסנים ומארגנים מידע. ישנן שלוש מערכות ניווט שניתן להשתמש בהן כדי לחפש באינטרנט: א [6תק00. א 60)/ 166/ 6[זסעל. א 1 ([00060זק 5107ח8זך 1116). 6009 היא מערכת המארגנת מידע בתפריטים (ראה איור 1.6). ניתן להתחכר למחשב זטו|ק000, להתבונן בתפריטי המידע ולבחור מתוכם. האפשרות שתבחר תוביל אותך אל תפריט חדש בעל אפשרויות בחירה נוספות, שיובילו אותך אל מחשב חדש בעל תפריט אפשרויות, או - אם זו אפשרות המציינת קובץ - יביאו אותך למידע אחריו אתה תר. אחוז רב מהמידע שתמצא במערכות 00061 יהיה במסמכים וקבצים טקסטואליים. [1])]) - !םסוא 65 קו16] 5ה!00 הָה!5188 6!מוסהת8 16מף!שמ4] פחסוופם וו 16 [5 א ו 6 :0 2 ו ו 05955[ מ תזווס5 06 עו ז6טוחד 6תז וסט 25 |מהגתל) שימזן 5 ה = 160016006 02167 4תפ 65 הפזלו 1 156 25 טס , 6ב +:ח6ש12 פטומותהכ) 25] הפונת 5 תד 6 81 300165 תנחת6טס3) ימס 804 1206815 פגוכדתאכ) 25 המגמה ס/ת1 065 הרס 5 שתמטוקות 0 כ) 5ם] מסמה תד 5גוסות0) %] ו 1.66 תג הסמ 6:6 5ם) 30 ]ןס ב|זסזגי 5 = פרק 1: מחסן המידע הגלובלי ₪ | 5 ו 060 66ג/% 6[צס/), או 65/ לשם קיצור, היא מערכת האינטרנט הצומחת בקצב המהיר ביותר. מדוע? מפני שהיא מספקת מידע מולטימדיה ישירות למחשב. ממש כמו בעיתון, אתה רואה תמונות מוטבעות בתוך מסמכים. בעזרת העכבר, אתה יכול לגשת לסוגים אחרים של מידע - כגון שיר של תום פטי או גזיר וידיאו מהתוכנית של דייוויד לטרמן - וכל זאת בעזרת פעולות פשוטות של הצבעה ולחיצה. מארגנת ומספקת מידע באופן "לא-ליניארי"". כלומר, אתה יכול להתחיל באתר שיש בו מידע על אירופה, משם לדלג לאתר המכיל מידע על יינות ומשם לדלג למסמך הדן בחנויות למשקאות חריפים. הניווט ב-69/% דומה לשיחה עם ידיד - השיחה יכולה לדלג מנושא. מסמכים, תמונות, ואתרי מולטימדיה רבים נמצאים ב-99//. ניתן להשתמש ב-60/\ ובתוכנות ה-69/ כדי להיכנס גם לאתרי 00 ו-ק יד : - ראשי התיבות של |2706000 1780516 16 (פרוטוקול העברת קבצים) - הוא פרוטוקול אינטרנט המאפשר לך להוריד או לאחזר קבצים ממחשבי אינטרנט אחרים. אתרי ?1/1 מחזיקים אוספים ענקיים של קבצים. בדומה מאוד למערכת 1/15-22025, קבצים אלה אגורים בספריות ובספריות מישנה. בעת ניווט באתרי 177:, ניתן לעבור מספריה אחת לרעותה ולמצוא את הקובץ המבוקש. שלא כמו ב-ז00016 או ב-60'\, אינך יכול לדלג מאתר 1112 אחד למשנהו. עליך להתנתק מהאתר אליו התחברת, לפני שתוכל להתחבר לאתר 1712 נוסף. ניתן לראות את ההתחברות ל-110 כשיחת טלפון. אינך יכול להתחיל שיחת טלפון חדשה לפני שתסיים את זו שאתה מנהל, תתנתק ותתקשר פעם נוספת. באתרי 12 ניתן למצוא תוכנות וקובצי טקסט רבים. ישנן מספר תוכנות %5ו1860/ ומקינטוש שעוצבו במיוחד עבור כל אחת ממערכות האינטרנט. למשל, אתה יכול להשתמש ב-ז502006/ כדי לבקר באתרי ז020010, ב-1%6/50806 כדי לגלוש בין אתרי ה-65/), וב-51'1/ כדי לנווט בין אתרי פךץ. אלה הן התוכנות המוצגות ברוב תמונות המסך שבספר זה. התמקדנו בתוכנות אלה עקב הפופולריות הרבה שלהן ועקב אפשרויות הבחירה המצוינות שהן מציעות. ישנן, | כמובן, | תוכנות רבות אחרות - מסחריות | או חופשיות - המספקות אף הן גישה למידע ולמערכות המידע באינטרנט. אלו כלי חיפונע נגינוים? בנוסף למספר מערכות מידע, יש לאינטרנט כלי חיפוש שונים, שיסייעו לך לחפש, לאתר ולקרוא מידע. למעשה, כפי שניתן ללמוד מטבלה 1.2, לכל אחת משלושת מערכות המידע באינטרנט יש כלי חיפוש ספציפי, המיועד לסייע לך לאתר את המידע הקיים במערכת זו. 2 מ 6%.56870ח - היפונטם מידנג באינטרנטם הלהשהטההטה 000 00000 הור וי קרל. ה התאאקלק יאר יר ו ל ל .ה ד השאר הח" רר ענו קורו 2 טבלה 1.2 כלי היפונם במערכות המידע על אינטרנט מערכת המידע כלי החיפוע ז וס 08 ססצ ססוצ/ סוזסצ\ סורקי ספפצש ותוכניות חיפוש קז סז -כ-----7-7-]-]ץ]/]-][/-,----7------0 .ב 8 תרה בתפריטי זסו|קסנ) ברחבי העולם ומספקת לך תפריט מיוחד המתאים לצורכי המידע שלך. סורקי 60/\ מחפשים מידע באתרי 65/ ולאחר החיפוש הם מוסרים רשימה "ניתנת ללחיצה'" של מקורות אליהם ניתן לעבור מייד. 6 מחפשת ברשימה מפורטת של קובצי 12" ומאתרת את הקבצים המתאימים לקריטריון החיפוש שלך. בחלק השני של הספר, תלמד כיצד להיכנס לכל אחד מכלי החיפוש ולהשתמש בו. ייננומי תקעוורת 0 מיליון האנשים המשתמשים באינטרנט אינם יושבים באופן פסיבי ליד מקלדותיהם ושומרים את מחשבותיהם לעצמם. אינטרנט היא מרחב חי, בו מתבצעת כל הזמן תקשורת דו-כיוונית. אחד המקורות הטובים ביותר לחיפוש תשובות לשאלות או לאיתור מידע הוא תקשורת עם משתמשי אינטרנט אחרים. בקרוב תראה שאינטרנט היא אחת ממערכות חילופי המידע המהירות והחסכוניות ביותר בעולם. תמורת דמי הגישה לאינטרנט, ניתן ליצור קשר עם אנשים ברחבי העולם ולשלוח מסמכים בני 200 עמודים ברחבי העולם במחיר אגורות בודדות. אתה יכול לשלוח הצעה או אפילו שאלה לאדם החי במרחק עשרות אלפי קילומטרים. נוסף לכך, אינך צריך לחשוב על פערי הזמן, המדינה, כתובות הדואר, מספרי המיקוד או מערכות המשלוח המקומיות. ישנם ארבעה יישומים עיקריים לתקשורת בין-אישית, בהם יכולים חברי אינטרנט להשתמש. טבלה 1.3 מציגה סיכום מקוצר של מערכות התקשורת באינטרנט. בר | יינוום אינטרנט מה תוכל למצוא או לעעוות | דואר אלקטרוני (וופוח-=) שליחת הודעות וקבצים ליותר מ-50 | מיליון אנשים. ו | קבוצות דיון (פקטסזספשצסא]) דיונים מתמשכים ביותר מ-10,000 תחומי עניין שונים (ראה איור 1.7). ו | | ---7-]-]-/]/]/]/]/]/------------- 7 ווי-<=. | פרק 1: מחסן המידע הגלובלי ₪ 3 איור 1.7 קבוצות דיון באינטרנט מציעות דיונים חיים ופעילים באלפי נושאים. התחבר לקבוצת הדיון 70.5 כדי לקרוא ביקורות על הסרטים האחרונים, או הצטרף לדיון אודות שחקן הקולנוע בעל הקול הער ביותר. וי ה יי [י ו ליי ו דמלי ו יי | יינננום אינטרנטם מה תוכנל למצוא או לענטות רשימות דיוור (5%5ו! פחוווו) הודעות |ואח-5= בנושאים ספציפיים, : קריאה ומשלוח | לאנשים אחרים המשתייכים לרשימה. 65] 0080 שְב|36 ז6חזסזח!ו) ניהול שיחות בזמן אמיתי עם משתמשי (שיחת ועידה באינטרנט) אינטרנט אחרים. השתמש בתוכנה *זסהסתק )שהזסוה! כדי לנהל עם משתמשי 46| אחרים שיחות קול ממשיות דרך מחשב המולטימדיה שלך. ממש כפי שלמערכות הניווט השונות של אינטרנט יש כלי חיפוש ספציפיים, 5ך קיימים כלי חיפוש, תוכנות וטכניקות שיסייעו לך לאתר אנשים, כתוכות דואר אלקטרוני של אנשים והודעות רלוונטיות בקבוצות דיון וברשימות דיוור (ראה טבלה 1.4). |= 160.8015.0000168 ]100 81116165[ || 00/6|55 588 ם68ז0ה‎ פתנטשגט 286/3+4 11:חט 11% %'ת0ג0 מסץ בפגטסת מ0'8%16 856618 03/06 7 6ד05ע 10018 15 1 5 ם)גמחס1 02/23 (1982) סגצםה 6)מצ+גק סמך 2 %סגתת0)מממך .1 מם 5 מווזַאגאַ508 : בס |אם' )0 65 סשפנסתם+] ת58 מ1 50% פסנטסת + 4 .א סגפם 55 שת1580%1 [ת21בתג %מססגסט 1ת00:008ך 4:260%05 בָתטסץ %6פסם ,5ס)8|;ם11 אסגת 0% תש:תגוזן ?413007 סגטסא סוד ת1 0160/ 802% סמך %סמסס)ס? גמ0%908סך בתצס)9סט ג)6%ת898ק5 1 20001 ?7 מפשפפשפפסע 1 סשגסע 100601 מסצצסם מפז פםך 1 תש גסט, 1ת008שסך 2166006 ע0מה+ת תסטס סגטסה :00058 . 4 5זסת)0+ם הססם סה 14 5ע21+0060 6004 יסת 11 6808 א6ו/ ה6'מ56 ₪80 סו |241ה || ]ה ג ,011 בוטש ממה סרמין 1- )!ה !הש | וכים פותה מ ב 4 -- 0080 118.721 < מזו/ ראת | מכ ממ מיום גכוטי. הלבח : בינ כ מצפט מפסגסט % 24 ₪ ה6%.56870ה - היפוגעם מידע באינמרנם ואוהוהההההההההההההההההמההטם הווהה הההההההההאהההההההההאההההמ המאה אוהה ההההההההההוהוהההההההה הוה ה ההא אה הההה ...הווהה הווהה -ן. טבלה 1.4 כלים לאיתור אנשים מערכת תקנמורת כלי חיפוש דואר אלקטרוני 5 /ש, זספָחו=, 500.א. קבוצות דיון חיפוש דרך תוכנות קבוצות הדיט, סורקי ספצ או רשימות הארכיב. רשימות דיוור חפש בארכיב של כל רשימה, או השתמש בתוכנת רשימת דיוור כגון וסְחחָ3ּוסיחו. 6חן קבל רשימה מקוונת של המשתמשים העכשוויים ב-46!. כל אחד מכלי החיפוש הללו מתואר כפירוט בפרקים הבאים. מלבד 186, כל שאר המערכות בודקות מאגרי מידע או רשימות כדי למצוא כתובות והודעות העונות לקריטריון החיפוש. מערכת ‏ 1806 מציגה רשימה מיידית של אנשים המחוברים למערכת ממש ברגע זה. היכן כדאי לי להתחיל את החיפועו? עם כל מערכות המידע וכלי החיפוש השונים, אולי נדמה שהתחלת החיפוש היא פעולה מסובכת. טעות. המערכות השונות אינן מפריעות, אלא מסייעות לך להתחיל את החיפוש, שכן אתה יכול להתחיל במערכת שיש לך בה סיכוי רב יותר למצוא את המידע המבוקש. אם, למשל, אתה מנסה לאתר עותק של נאום גטיסבורג של אברהם לינקולן, עליך לדעת שאתרי זסו|ק20) מכילים לעיתים קרוכות קובצי טקסט וש-6100108/ יכולה לחפש בתפריטי זסו|ק20) ולאתר את המסמך. אם, למשל, אתה רוצה להשיג עותק של התוכנה השיתופית 0.217, הדוחסת ופורסת קבצים, המקום הראשון בו תנסה לחפש הוא 0116ז4/. 6וסז, סורקת אתרי 117 ומשתמשת באתרים כדי להוריד מהם תוכנות. או, אם אתה רוצה למצוא את כתובת הדואר אלקטרוני של חבר העובד בשירות הדואר, המקום הראשון שתחפש הוא אחד מכלי החיפוש של הדואר האלקטרוני. טבלה 1.5 מספקת קווים כלליים לבחירת המערכת בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר להצלחה בחיפוש. פרק 1: מחסן המידע הגלובלי ₪ 5 0-0 סיכום טבלה 1.5 מדריך מערכות החיפוטש באינטרנט קובץ איתור גרפיקה, תקשורת כתובת קול או ענם דואר חוכנה מסמך וידיאו מינטעהו אלקטרני ו ₪ ₪ א . פב ₪ ₪ 1 1 1 קז ₪ ₪ ₪ קבוצת דיון ₪ ₪ 1 ₪ּ דואר אלקטרוני ₪ . רשימת דיוור ₪ 1 . 6חן 1 . . הש 707000/]-//-/]-]- מה שתמצא כשתתחיל להשתמש במערכות המידע ובכלי החיפוש השונים הוא, שחיפוש במערכת אחת עשוי להפיק תוצאות שונות (ומידע שונה) מחיפוש במערכת אחרת. השורה התחתונה היא, שאם אינך מוצא את מבוקשך מייד, או אם עליך לבצע חיפוש מקיף, אתה יכול להשתמש במספר מערכות שונות באינטרנט. למרות ש-ז02006) עשויה להשיג עבורך עותק של נאום גטיסבורג במהירות רבה יותר, חיפוש ב-60/ עשוי להביא גם מידע על מלחמת האזרחים של ארצות-הברית ומידע על העיר גטיסבורג. חיפוש ב-1117 עשוי להביא תצלום סיפרתי של לינקולן. הבשורה הטובה היא שניתן לדלג בקלות רכה בין המערכות והתוכנות. בין אם מדובר בקובצי מולטימדיה, בתוכנות, בספרים, בדוחות היסטוריים או במידע עיסקי עדכני - מקורות המידע באינטרנט הם נרחבים. יהיו אשר יהיו תחביביך האישיים או תחומי העניין המקצועיים שלך, תוכל למצוא באינטרנט מידע בעל ערך. שאר פרקי הספר יספקו הדרכה, צעד אחר צעד, שתסייע לך לחסוך זמן וכסף ולאתר בקלות מידע ברשת. פרק 2 אסטרטגיות לחיפועו יעיל זה נראה כמו משימה בלתי אפשרית. אינטרנט מכילה מיליוני קבצים ומסמכים. כיצד תוכל לאתר את האחד המכיל את המידע לו אתה זקוק כעת? מציאת המחט בערימת השחת היא האתגר והגמול של החיפוש ברשת. מאגרי מידע (08+823508), המקבילים המחשביים לתיקיות אלקטרוניות ענקיות, אוגרים ומארגנים מידע. פרק זה יסביר כיצד להשתמש במילות מפתח לצורכי חיפוש המידע במאגרי המידע שבאינטרנט. לאופן בו תארגן ותנהל את החיפוש תהיה השפעה ישירה על התוצאות שתקבל. כמובן שיהיה זה מעצבן לבצע סדרת חיפושים ולא למצוא כלום, או, לחילופין, למצוא מידע שאינך זקוק לו כלל. אם ברצונך להיות יעיל, עליך לחפש ולהוריד את המידע תוך שימוש במספר אסטרטגיות פשוטות. פרק זה יסביר את הנהלים הבסיסיים שיסייעו לך לנהל חיפוש מוצלח באינטרנט או בכל מערכת מקוונת אחרת. נתעכב במיוחד על הנושאים הבאים: ₪ כיצד אוגר מאגר המידע את המידע וכיצד הוא מארגן אותו. ₪ כיצד ניתן להשתמש במילות מפתח כדי לאתר מידע רלוונטי במהירות. כיצד לפתח אסטרטגיית חיפוש המבוססת על סוג המידע שאתה מחפש. כיצד ניתן לשנות את החיפוש כדי לשפר את תוצאותיו. כיצד לבדוק ולפענח את תוצאות החיפוש. 8 תה0זה6:.56ח - היפותט מידע באינטרנטם מהו מאגר מידע? בספר זה תיתקל בצמד המילים מאגד מידע מספר רב של פעמים - ותמשיך להיתקל בו אף יותר משתתחיל לחפש ברשת עצמה. מאגר מידע (08185850) הוא אוסף ממוחשב של מידע בנושא מסוים. מאגר מידע יכול להכיל סוגים שונים של מידע. | ישנם מאגרי מידע של מאמרי העיתון 86וז'1, כתובות של מועדוני דייג, שמות של | סנאטורי ארצות-הברית, תמונות הכוכבים, ציוצי הציפורים - בקיצור, כל נושא שתבחר בו. כל פריט במאגר המידע נקרא רשומה (60096ע). במאגר מידע של מתכונים, למשל, יהיו כנראה רשומות נפרדות למרק עוף, פטה עוף, ופטוצייני עוף. מאגרי מידע נוצרים על-ידי תוכניות מאגרי מידע. אם אתה משתמש ב-8/ו60חמ1/ של 1107050%/], יש בידך תוכנית מאגר מידע פשוטה מאוד שהותקנה בתוך קבוצת התוכניות 40065508165/. התוכנית היא כרטסת (0876]1]6). בנוסף לביצוע חישובים מתמטיים במהירות רבה, מחשבים מצטיינים גם בחיפוש אחר מידע סיפרתי הממוקם ברשומה מסוימת במאגר מידע. טבלה 2.1 מציגה יישומים ויתרונות נוספים שמציעים מאגרי המידע. טבלה 2.1 תכונות ויתרונות של מאגרי מידע ממוחעובים תנונת מאגר המידע יתרון נטהמחפפנטע ברשת עשוי להפיק בר-חיפוש אתה יכול להזין מונחי חיפוש ולאתר במאגר המידע את הרשומות הכוללות אותם. מהירות מחשבים יכולים לקרוא רשומות במהירות. גודל קובץ ניתן לאחסן רשומות רבות בדיסק קשיח. עדכניות ניתן לעדכן רשומות לעיתים קרובות. נגישות אנשים רבים יכולים להשתמש במאגר המידע בו-זמנית. אינטרנט מספקת גישה לאלפי מאגרי מידע המכילים אוספי מידע בתחומים שונים. רוב מאגרי המידע המקוונים הם ברי-חיפוש, למרות שיש לתכנת ולהתאימ אותם כדי לאפשר חיפוש של רשומות בודדות. איור 2.1 מציג את הקטגוריות השונות של מאגרי המידע שמציע השירות המסחרי 2:8!08]. זהו אחד מהשירותים אליהם ניתן להירשם דרך אינטרנט. פרק 2: אסמרטגיות לחיפועו יניל = 39 איור 2.1 ניתן להיכנס דרך אינטרנט ל-0ו8ו, שירות מסחרי הצופן בחובן יותר מ-450 מאגרי מידע. תפריט זה מציג את הקטגוריות העיקריות של המידע. ואחד. דשא! - ומח|תוז6ד ק!6]] 5ז5|6המז[ 6ה0(₪] 5חַהו960 288 שו 3 >*= (0350807165 8563%60ה0/א1806]ה21) ה50106:10 58בסבשבם -"" 4 הַה011061) שת) 0ס%ה1 ששקטסוף סטב 0-165ח₪56 6563760ה0/אשפא1|הזפ .5 מ666[פט5 עגהס א0101808 - 66585[פט5 \ה .1 שהסההץפטסם ם 89| .10 ה1,1%10טא מ 6חט1%ט16"ףה .2 5 ממ שה ₪80161‏ .11 5הקכ"ףסהסו! 5 800%5 .3 5 .12 הסן:נה"ם/ה] 655ה51ט 0‏ .4 5 750855 .13 ע"15ת6ה0 .5 הס1בתיו0/ה1 זב1טקםק ‏ .10 הס1זהבהתס]ה] עָהבּקתם0 --6 ")6 --15 עָסַס1סההספז "6:טקת00 .7 עָא10סהת96ז מ 6שה 5018‏ -16 ]הסההסיו1טה0 םח עְהַָ"טהם .8 5 ְ ְ 4 500131 .17 5 עשח)5טה 1‏ .9 טהסת ה31 = אוו/ טחפת 5ש10טס-ק = -|0/ קנס = 4/ חטסץ "ס) 1966"קס"קקה 1% טבת6 ה6מתטא ה610קס הג ה6םה ג קיעעור מאגרי המידע לאינטרנטם ניתן לחבר לאינטרנט מחשבים המכילים מאגרי מידע ברי-חיפוש. כך פתחה אינטרנט עולם שלם של מידע בפני סורקי הרשת. חלק ממאגרי המידע - כמו רשימת הספרים שבספריית הקונגרס - מכילים מיליוני רשומות. כשתתקשר לאתר האינטרנט של ספריית הקונגרס, תוכל לחפש במאגר המידע רשומה ספציפית כלשהי - אולי ספר מסוים, או רשימה של כל הספרים המכילים מידע על אינטרנט. בנוסף לכל מאגרי המידע הנהדרים הצופנים בחוכם נושאים שונים, ישנם מאגרי מידע המכילים רשומות עבור כל הקבצים והמידע האגור במחשבי אינטרנט. למשל, כשאתה משתמש בכלי החיפוש 116סז1/ כדי למצוא קבצים במחשבי 177 של אינטרנט, אתה מחפש למעשה במאגר מידע המכיל רשומות של קבצים אלה. באופן דומה, מכילים סורקי ה-60/ מאגרי מידע המכילים מידע על אתרי 60/. כלי חיפוש של דואר אלקטרוני מחזיקים מאגרי מידע המכילים רשומות של כתובות דואר אלקטרוני. אינטרנט היא מערכת דינמית והמידע הקיים בה משתנה תדיר. בכל יום מתווספים אלפי קבצים חדשים לאתרי 1ת, מסמכי 60/ ן-ז6הקסנ) חדשים נוצרים ומשוגרים לרשת, אנשים וחברות מקבלים כתובות דואר אלקטרוני חדשות. מאגרל המידע של אינטרנט חייבים להתעדכן תדיר, כדי לספק למחפשים את המידע העדכני ביותר. ה61.50870ה - היפועו מידע באינמרנט איזר 2.2 מילת המפתח /ו0ח)9/80 (חשמל) הוזנה לסורק 80// זז כדי לחפש אתדי אינטרנט בהם ניתן למצוא | מידע על חשמל. חלק ממאגרי המידע באינטרנט מתעדכנים מהר יותר מאחרים. קבוצות דיון, למשל, מעדכנות את רשומותיהן מדי שעות ספורות. חלק מסורקי ה-69/\ מריצים עדכון מדי יום ומאגרי המידע של 08וחסז9/ מתעדכנים בערך פעם בחודש. האם זה אומר שאף פעם לא כדאי לך להשתמש ב-01009ז6/ לסריקת מערכת ז6ו[ק020)? לגמרי |לא. זה אומר, שאם אתה מחפש את הסיפורים החדשים של היום - אולי משהו על | מאמצי האו"ם להשכנת שלום - כדאי יותר לחפש זאת בקבוצות הדיון, ולא | ב-זסוק20). אולם, אם אתה מחפש דוח מקיף המסביר כיצד פועל האו'ים ואלו | מדינות חכרות במועצת הבטחון, 108הוסזס/ תוכל לענות על צרכיך. מילות מפתח ופגיעות ישנן מספר טכניקות לחיפוש במאגר מידע. הטכניקה הנפוצה ביותר היא חיפוש לפי מילות מפתח (/[56810 016/וץ6א8). מילות החיפוש נקראות מילות מפתח, כי הן המפתח ליכולתך לאתר את המידע. מילות המפתח מייצגות את המידע שאתה מחפש. מילת המפתח יכולה להיות, למשל, שחוו[118, 6ח8|כזוה אר /0[00171011, כפי שניתן לראות באיור 2.2. תוכנית מאגר המידע לוקחת את מילות המפתח ומשווה אותן לאינדקסים, כדי לאתר את הרשומות המתאימות לקריטריון החיפוש שבחרת. וא סע 6 שסו פ ו סע הו - שאו - סוהפסו% ה65א ק!םן] 20/15 חַה!)ו518 =ם!מ!סהה) =מהוע48 8ה0ווק0 56 36 5 [₪| א[ [טי 6 |[ > | > [₪[5) 7/1 ומוס 612/70 .860 10ס .יי / :קוו ] 7 | כ תס 58 105 0000 6ת - לח ם022)[ שפצ011 .14 81ת180%10ש( 205% - 94' עפש 6ב )0 ספפם !)תסמ זפ 2,000,000 :%ת1150 5 5604 :תט 1351 0/0700 6500406 3 62967 , 65צו!נה ]‏ 65[סרת 3 56816 ,5מסנ:ת 1260‏ מס 6106 ציתך 40063 ַת01:1 06 716165 ת1 ץ[תס ה56856 .1 40063 שַת6151 06 63מם7 ת1 ק1חס מ6:מ56 .2 06ת6עע₪ ת6108610 811 56856 .3 ב'פתע 61566 06 כ6מבא [81 ב50מ56 .4 5 :15 טר 6 חלק מכלי החיפוש באינטרנט מאפשרים שימוש במספר מילות מפתח לחיפוש במאגר המידע. כשאתה משתמש במספר מילים או מונחים לעריכת החיפוש, אתה משתמש במונח חיפוש (גזע6) ו[80316). אתה יכול, למשל, להזין 150108 )טסז1 או 6הג]כזו8 800 !6[ אר 6ותסה 116 מו 01וז6|061. כשמאגר המידע מוצא רשומות המתאימות למונח החיפוש (או למילת המפתח), הוא מגיב בהצגת רשימה של הרשומות האלה. הרשומות המתאימות נקראות פגיעות (1118). פגיעה יכולה להיות מאמר, תצלום או ציטוט, שתוכל לראות על המסך או להוריד לדיסק הקשיח שלך. פגיעות יכולות גם להיות רשימות של מקורות מידע אחרים ואפילו אתרי אינטרנט המכילים מידע הרלוונטי לחיפוש שלך. פרק 2: אסמרטגיות לחיפונש ינניל ₪ 211 מיפ דזב כלי החיפוש של האינטרנט אינם מבחינים בין אותיות נדולות וקטנות. כלומר, תקבל תוצאות זהות אם חזין את מילת המפתה 6 000/09 א[ 9ח000. לעיתים תקבל פגיעות רבות מחיפוש אחד. למשל, אם תיכנס למאגר מידע העוסק בגננות ותזין את מילת המפתח זס/וס11 (פרח), תקבל פגיעות רבות. אם היית מחפש באותו מאגר מידע את מילת המפתח 6חוטוזט]60 (שם של צמח מסוים), ייתכן שלא היית זוכה אפילו בפגיעה אחת. מהו אינדקס? אחד המרכיבים החשובים ביותר של מאגר מידע הוא האינדקס (06%ת1), המכיל הפניות לכל אחת מהרשומות. האינדקס יכול להיווצר על-ידי תוכנת מאגר המידע, על-ידי תוכנה אחרת, או על-ידי אדם. אינדקס של מאגר מידע דומה בתפקידו למפתח העניינים שבסוף ספר זה. מפתח העניינים של הספר מספק רשימה אלפביתית של נושאים בהם דן הספר וניתן להשתמש בו כדי למצוא במהירות את העמוד המכיל את המידע המבוקש. כמו כן, כשאתה מבצע חיפוש במאגר המידע, המחשב בודק את האינדקס במהירות, ומאתר את הרשומות הרלוונטיות לחיפוש שלך. האתגר העומד בפני אדם המכין אינדקס למאגר מידע (או בפני התוכנה היוצרת את האינדקס), הוא לצפות את מונחי האינדקס שאתה, סורק הרשת, תבחר כדי לאתר את הרשומה הספציפית. למשל, נניח שברצונך לחפש במאגר מידע של מתכונים את המתכון להכנת מרק עוף עם איטריות. אינדקס טוב של מאגר מידע יכיל רשומה זו גם תחת המילה קט0ס5 (מרק) וגם תחת המילה ח6א116[ (עוף), כך שחיפוש של אחת משתי המילים יוביל אותך למתכון המבוקש. אינדקס גרוע יתייק את רשומת המתכון תחת המילה 6165סס1 (איטריות) בלבד. זהו אינדקס גרוע, כי הסיכויים שתחפש לפי מילת המפתח הזו אינם גבוהים. פתרון בעיות אני מחפש ואינני מקבל אף פעיעה. האם זה אומר שלמאנד המידע יש אינדקט ורוע? לא בהכרח. תמיד יכול להיות שבמאגר המידע אין רשומות המתאימות לקריטריון החיפוש שלך. אם אתה סבור שבמאגר המידע אמורות להיות רשומות הקשורות לנושא, נסה חיפוש חדש. הפעם, התחל רק במילת מפתח אחת במקום בקריטריון חיפוש ארוך, שעלול שלא להתאים לאף אחת מהרשומות. אם עדיין אינך משיג תוצאות חיוביות, נסה מאגר מידע אחר, או כלי חיפוש אחר של אינטרנט. = 2 ה0ז61.568ה - היפונעו מידע באינטרנטם כנטהחיפוע הופך לגליעשה החיפוש אינו פעולה בודרה, אלא תהליך של חקירה. ברוב המקרים, אינך רק מזין את מילות המפתח, מאתר את הרשומה ועוצר את התהליך. חיפושים יכולים להביא מידע בלתי צפוי, הקשור לנושא, אשר יכול לפתוח כפניך נתיבי חקירה חדשים. גם זסו[ק20) וגם פ6/ 0/1866 86ס/ מאפשרות לך לדלג ממחשב אינטרנט אחד לאחר, על-ידי בחירה פשוטה מהמסך. לדוגמה, נניח שאתה נהנה מנגינה על פסנתר ותר אחר תווים חדשים. מילת החיפוש סחאוק (פסנתר), מביאה מספר פגיעות מעניינות. ₪ סופטות 51661 [01855108 ,56טסו| 0816 60 5'שהו6. ₪ 178005א0 6)וזסטגת עץ]א. א סן17 סגו ה6א08. שהסהקנתפ 01560ג ה58 106 ]0 56160016 1616 ס). ₪ 1005 זס] בה51500 ח0ו600081 סופטוח 0ח8וק .סח1 ,80 שוסופט]/. ₪ 5)/00007ה! סמגוק 8 ,681711600 6וצהס. ייתכן שמלכתחילה אתה רוצה רק לאתר תווים למוזיקה וזאת אחת הפגיעות הראשונות שלך. בעקבות זאת, אתה מחליט לבדוק את אתר האינטרנט ששמו א סזוזסע9) ]/, כי הוא נשמע מסקרן. מסתבר שזהו אתר בו שמר משתמש אינטרנט אחר סדרת קובצי קול של יצירות פסנתר, כולל הקונצ'רטו לפסנתר מס' 1 של רחמנינוף. זוהי אחת היצירות האהובות עליך ואתה מחליט להוריד אותה ולנסות לנגן אותה. אתר זה מקושר גם לאתר אינטרנט אחר, המוקדש למוזיקה של מוצרט. אתה אוהב את מוזיקת הפסנתר של מוצרט - אתה חייב לעבור גם לשם. כך, מבלי שהתכוונת לעשות זאת, החיפוש הפך לניווט אינטרנט קלאסי, הנקרא גם גלישה (פמ1זטף). אתר אינטרנט אחד מוכיל לאחר, כשכל פיסת מידע מעוררת | חיפוש נוסף וכן הלאה. למרות שהחיפוש על-ידי גלישה יכול להימשך זמן רב, זוהי גם אחת הדרכים הטובות ביותר לאיתור מידע רלוונטי שאף פעם לא היית מוצא | בעזרת מילות המפתח. 2 קבוצות דיון ורשימות דיוור מעלות סוג גלישה שונה במקצת. מאחר ואלה תקשורות אינטראקטיביות, תמצא ששאלות אר רעיונות שאתה או משתמש אינטרנט אחר תורמים, יכולים להוביל במהירות לכיוונים חדשים, בשעה שאנשים נוספים מצטרפים לדיון. פרק 2: אסטרטגיות לחיפוש יניל . 3 כצעד ראשון, הגדר מה אתה מהפעם 2 אולי זה נשמע ברור, אולם חשוב שתדע בדיוק מה אתה רוצה לפני שתפתח בחיפוש יעיל. אם עליך לצאת לטיול ארוך, ודאי היית רוצה - עוד לפני הכניסה למכונית - להשיג מפות טובות, לתכנן את הדרכים בהן תעבור ואולי אפילו לקבוע את האתרים שתראה ואת המקומות בהם תלון. תכנון זה, הנעשה לפני הטיול, הופך את המסע לקל ומהנה יותר - והוא בוודאי אינו מונע סטיות מהדרך, בהן תחליט (רק לשם העניין) לפנות לשביל אחר ולראות מה קורה שם. באופן דומה, תמצא שהחיפוש באינטרנט יעיל ומהנה הרכה יותר אם תחליט לאן ללכת לפני שתצא למסע. הנה שישה דברים שאתה יכול לעשות עוד לפני החיפוש, כדי לסייע לך להופכו ליעיל יותר. התמש במה נטאתה יודע רשום את מה שאתה כבר יודע. מידע זה יכול להיות לך לעזר רב בהגדרת מילות המפתח, מונחי החיפוש או קריטריוני החיפוש. לדוגמה, נניח ששמעת שלכתב-עת בנושא מסחר במחשבים, הנקרא 66%// 00ו81החס1ח1, עשוי להיות אתר אינטרנט. אולי אתה יודע שהמוציא לאור של כתב-העת הוא 5ת0ו1001]טטק 2]/). אם כך, יש לך כבר שלושה מונחי חיפוש טובים: 666/ הסוא חס1ם1, 67 838 ר-ר-8082186 וז זס+טק הזסס. קבע מה נחוץ לך קבע את סוג המידע הנחוץ לך. האם זהו מידע ספציפי (תוצאה של משחקי גביע העולם בשנת 1964), מידע כללי (רשימת אתרי תיירות בגרמניה), או שאלה שאדם אחר יכול לענות עליה (האם מועצת העיר עומדת להיפגש ביום רביעי בלילה?). צעד זה יקל עליך להחליט כיצד אתה רוצה לנהל את החיפוש ואיזה מערכת אינטרנט אידיאלית למציאת המידע. מהו סוג המידע? קבע את סוג המידע. האם סביר להניח שזהו מסמך, תצלום, סרט וידיאו, תוכנית מחשב? סוגי מידע אלה מאוחסנים בתכניות קובץ שונות. למשל, תצלום מאוחסן בדרך כלל בקובץ 61% או 1286. תוכל להשתמש בחלק מכלי החיפוש של אינטרנט כדי לאתר תבניות קובץ ספציפיות וכך לחסוך זמן רב ולצמצם את תוצאות החיפוש. קבע את נועא החיפועט קבע את הנושא הכללי של המידע שאתה מחפש. נושא כללי יכול להיות אמנות, עסקים, חומר ממשלתי, חינוך, מדע וכדומה. ערוך רשימה של מספר נושאי חיפוש אפשריים. 00ז61.563ה - היפונעם מידע באינמרנם לדוגמה, נניח שאתה רוצה למצוא מידע על מירוצי סוסים. אתה יכול לכלול כנושאים כלליים את הנושאים 4סס5 (ספורט), 101565 (סוסים) ו-8ח1]|סות8ש (הימורים). נושאים כלליים אלה יכולים להפוך למילות המפתח של החיפוש. אם נגמרו לך הרעיונות, השתמש במילון או בספר אוצר מילים (תזאורוס) כדי למצוא מילים נוספות. בחר את מערכת אינטרנט הטובה ביותר קבע באיזה מערכת אינטרנט קיים הסיכוי הרב ביותר למציאת המידע. חיפוש מקיף יכול לכלול את כל מערכות אינטרנט המופיעות בספר. אולם, אם תמצא את מבוקשך מייד, לא יהיה עליך להמשיך לחפש. למשל, אם אתה מחפש מתכונים, השתמש תחילה במערכת 60/ 106/ 6[זס/ או במערכת זסו[ק30) - מערכת 0 בשל יכולתה להציג על המסך תמונות של מאכלים, ומערכת ז030016) בשל קובצי המסמכים שהיא מכילה. זכור מה הצליח כשתתחיל לחפש באינטרנט תגלה במהירות שבדרך כלל קיים מקור מידע או מאגר מידע המכיל את המידע הרלוונטי. השתמש בתוכנית האינטרנט שלך כדי לעקוב אחרי האתרים הרלוונטיים ולשמור אותם, או עשה לעצמך מנהג לרשום את כתובות האינטרנט של אתרים שימושיים. אינך רוצה לבלות שעה מיותרת בחזרה על עקבותיך כדי להגיע למקום אליו יכולת להגיע תוך שניות, לו רק היתה לך כתובתו. טבלה 2.2 מספקת רשימת-בדיקה שתסייע לך לעקוב אחר עצות החיפוש שלמדת כעת. טבלה 2.2 רשימת-בדיקה לחיפוגע באינטרנם זהה מילות מפתח 1. 2 3 בחר נושאים 4 2 5 הגדר את המידע | 1. כללי 2. ספציפי 5 קשור לאנשים הגדר את תבנית | 1. טקסט או 2. קובץ תמונה, | 5. תוכנית מחשב המידע מסמך קול או וידיאו בחר במערכת 1 הסה ו-ק = -2. ז6חסס 5 66 שוזס אינטרנט הטובה סש ביותר ערוך רשימה של 1. 2 35 אתרים = --- בורו .. פרק 2: אסטרטגיות לחיפוע יניל ₪ 45 נונע מהכללי לספציפי החיפוש דומה לעבודה בלשית. אתה מתחיל את החקירה עם כמה הנחות ופיסות מידע כלליות, וממשיך לעבוד עד למציאת מבוקשך המדויק. ככלל, צפה לתוצאות רבות יותר אם אתה מתחיל במילת מפתח כללית מאשר ממונח ספציפי. לדוגמה, אם אתה מחפש עותק של חוק הסנאט החדש, התחל את החיפוש בנושא הכללי ]והז ש20) .1(.5 (ממשלת ארצות-הברית). אם אתה מחפש מידע על יקבים בצרפת, התחל במילות מפתח כלליות, כגון 6חואו (לין) או 06ח8ז"] (צרפת). מתוך התוצאות - או הפגיעות - של חיפוש הנושא הכללי, תוכל להתחיל לכוון את חיפושך טוב יותר לפרטים הקטנים. הסיבה לשימוש בשיטת התנועה מהכללי לספציפי נובעת מהאופן בו נוצרים מאגרי מידע. אם תחפש באינטרנט את מונח החיפוש 78006" חו 8165ע6חו/ (יקבים בצרפת), ייתכן שלא תמצא את כמות המידע העצומה הדנה ביקבים בצרפת, המתויקת באינדקס תחת המילה 6חועו. נונעאים ספציפיים דורגשים חיפוטשים צרים כמו תמיד, יש כאן מלכוד. לאחר שהוצע לך להתחיל את החיפוש בנושא הכללי, הגיע הזמן להוסיף הסתייגות. אם תשתמש במונח כללי מאוד כמילת החיפוש שלך, תזכה אולי להרבה פגיעות - שרובן אינן רלוונטיות - ולא תדע לאן להמשיך. לדוגמה, חיפוש של מילת המפתח 5010006 (מדע) מביא רשימה של יותר מ-16,000 אתרי אינטרנט. אם אתה מדען, מורה או סטודנט, המבקש למצוא במהירות את משקלו האטומי של היסוד בורון, תוכל לבלות שבוע בחיפוש בין אותם 16,000 אתרים. במקרה זה, עדיף שתנסה את מילת המפתח עזו8ווחסו[ס (כימיה). איור 2.3 מציג רשימה חלקית של תוצאות החיפוש באתרי אינטרנט לפי מילת המפתח עזו5!וחסוס. כלי החיפוש מצא יותר מ-2,300 אתרים ! לבסוף, חיפוש מונח המפתח 18016 10616זסנן (מערכת מחזורית) צמצם את מספר הפגיעות ל-337; הראשונה שבהן היא המערכת המחזורית של היסודות (ראה איור 2.4). אם אתה מחפש מידע ספציפי, תמיד תוכל לנסות בתחילה חיפוש צר מאוד. אם החיפוש לא יניב את התוצאות הרצויות, תוכל להרחיב את מונחי החיפוש שלך. חלק ממערכות החיפוש מספקות פגיעות רבות המבוססות על רלוונטיות (0ת010/23ע). פירושו של דבר, שהפגיעות הראשונות ברשימה נראות לתוכנית כרלוונטיות למילות החיפוש שלך הרבה יותר מהפגיעות שבהמשך הרשימה. 66 ₪ ה6%.56870ה - היפונע מידע באינטרנם איור 2.3 כלי החיפוש == ה 03 0 6//, ה ו ו שהופעל עס 7 7 5 508101 -ו16\היז ")כ | ע5ורח6ח6, מצא 1% ה 6 יותר מ-2,300 :5 66וחטו6ז 6תם 000615 1209 6תטס] "ץ5גתטג[ס" עושטף סגדד אתדי אינטרנט. קווסז) 130וח6ה) [61163זס6ו11 - 5ווחפו[) 01 צו50616 |8עס 1000 ץות6צוח] 'רוסוררו6 1 נהשו!חסצ ,110115 ס5ונתטו[6 0832 6% 686011 561661641 0825 הז ]ה6וחדנהק26] +ט5וותפוו 0785 6 6וחס1] רס>נוח6ו['6) 166!קק; 0785 פאז עלא 5 ,הזווחסת) )0 |ספו[86 63רם ץווציו6שוח!1 ת766 התח1 וס ] וה ה !הסח" )0 זה6הטתהק26] 06987 וס - יר ו 6 7 1 6 צאט 0634 | 6 6וחו36806 0611 | 1 9 ר 0589 | ם 0589 | טס 0579 | סו 01 150 ומ6וו") 6 9261 2 | בתנוס כ וזי] וז ו10וגום 'ר3ונת6ו1) 0572 וזה וס הז 1ח510186 15 וח6ו) )0 ה א 0550 16 / / איזר 2.4 ה צמצוס מונח 5 : - - החיפוש 180!6-2 900010 הוביל לרשימה שהאתר הראשון - בה היה הזוס ) 166ווקזיזו5כ1 8)| 9 המערכת המחזורית של החומרים המוצנת בעמוד ה-60// המתוחזק על-ידי 58 105 [8חסוו /סזפזססה ]. 1 0 וו ו גבטטטבטטבטטט . פרק 2: אסטרטגיות לחיפועע יעיל ₪ | 47 פתרון בעיות מה אוכל לעשות אם מונחי החיפוש שלי אינם מביאים תוצאות, או אם התוצאות אינן קדובות כלל למידע שאני מחפש? אם החיפוש אינו מניב תוצאות, נסה אותו פעם נוספת ובדוק את האיות. יכול להיות שטעית בהקלדת אחת המילים. אם החיפוש עדיין אינו עובד, נסה להרחיב את מילות החיפוש שלך. עבור מ-8800005ח5 חפו|8זופגוה (כלבי רועים אוסטרליים), ל-פָס90 (כלב), ואם יש צורך בכך, נסה את 6% (חיית מחמד). אם רשימת הפגיעות נראית רחוקה ממטרת החיפוש שלך, עליך לנסות קבוצה חדשה של מילות חיפוש. אם אתה מחפש מידע על רכישה ומכירה של מכוניות לאספנים, והמילה פפטס₪ח (חפצים עתיקים) מובילה למידע אודות רהיטים ותכשיטים, נסה את מילות החיפוש 8105 06פזחוט (מכוניות קלאסיות), או 80%8088!|ס6 (פריטים לאספנים). המחשבים מדייקים מחשבים מדייקים בחיפוש ובתגובה למונחי חיפוש. אילו שוחחת עם חבר על כדורסל, יכולת לשאול אותו מה הוא חושב על "הקרדינלים". החבר היה זוכר שנושא השיחה הוא כדורסל והיה מבין מייד שכוונתך לקבוצת הכדורסל העונה לשם זה. מחשבים אינם יודעים לבצע קישורי מידע כאלה. אם תיכנס לכלי חיפוש אינטרנט ותבקש מידע על 45חו6ז08 (קרדינלים), תקבל את הכתובות של אתרי אינטרנט הבאים: ₪ ב- 1600760006 הסוגוט/ 28508['5? יש מידע על [8תו02870) 0058828 (אווירון). ₪ ב- 1016 א ה81108/ (תצוגת הוותיקן) יש מידע על 0870188415 0ו[0810 (קרדינלים קתולים). ₪ 515615 ת0ו81ותחס]ת1 [8ה08761 (חברת מחשבים שמרכזה בפינלנד). ₪ ל-001!626 ז810שו₪71686 שבפנסילבניה יש קרדינל - זהו שם הציפור שבסמל הקולגי. ישנה דרך נוספת, בה הפירוש המילולי של המחשב למילות המפתח שלך עלול להפיק תוצאות שגויות. מילת המפתח יכולה להיות חלק ממילה אחרת. למשל, ישנן מספר רשימות דיוור באינטרנט המטפלות בעולם האמנות. חיפוש המילה 66חסוון (מונה - שם הצייר) בכל הודעות הרשימה ,41'157-1/ לחודש זה, מביא לאיתור שבע הודעות. הנה עותק חלקי של אחת ההודעות. 18 ₪ ה0ז61.568ה - היפונם מידע באינטרנטם 8חו6691 11184 5חסוזק בתטפפה 16[ 8%6ח 8111565 הסהצו זום]חט 15 15 אחורו [ * [861108זקות1" ה8 שהוטפזט? .6|וה8קותססתו 6זה פהוטו| 8 פהואגות 6ה8 זוה ץז .6 טסה 6ח8 8016זור80 15 11 ]ס מסופפהק 6ח8 11 ]0 6טס] 1116 10 08 ץזה)6תסות 566% 0ה8 ות6768 1115 שטפחסק טסץ ת08 ,115 15 מסופסטף [8הספזסק | 6ת8 80800 זטסץ שהסו]תס58 ]טסוו ה58100ה6קותסס ו ניתן לזהות את הבעיה במהירות. המחשב מצא מספר התייחסויות למילה 61חס!/1; אולם, כולן התייחסר למעשה למילה ע6)91חסחו. התחל את החיפוע במדינה מסוימת נניח שברצונך לכתוב עבודת מחקר על הירוגליפים מצריים. אם היה ברשותך תקציב בלתי-מוגבל, ויכולת לטוס לכל ספריה ברחבי העולם כדי למצוא בה את המידע, סביר להניח שהיית מתחיל בספריית קהיר שבמצריים, ולא בספריית קלגרי שבקנדה. הסיבה ברורה. כל ארץ, מדינה או עיר בעולם, מציעה מקורות מידע המיוחדים לאיזור שלה. אינטרנט מתנהגת באופן דומה. מקורות המידע של אינטרנט מפוזרים במיליוני מחשבים ברחבי העולם. נכון, לחלק מכלי החיפוש בהם ניתן להשתמש יש מאגרי מידע גדולים, היכולים להפנות אותך למקורות רבים. אולם כל מאגרי המידע הם חלקיים. אם אתה יודע שהמידע הנחוץ לך עשוי להימצא בעיר מסוימת או באיזור מסוים, תוכל להגיע למידע שימושי אם תפנה למחשב האינטרנט שבאיזור זה ותערוך את החיפוש שם. לדוגמה, חיפשתי במערכת ז0ו|ק20) מידע המתאים למילת המפתח 0118005 (פוליטיקה). ראשית, התחברתי למחשב של אוניברסיטת קלן שבגרמניה. המחשב איתר למעלה מ-50 עבודות ומאמרים שונים, כולל: ₪ ו50018]50 ז66תט 20111105 (פוליטיקה תחת סוציאליזם). א ]119 ז50/8סק מו 50016 86 6תטפ!ט0 (תרכות וחברה באיטליה לאחר המלחמה). ₪ 080805 01116 70116165 (הפוליטיקה של באוהאוס). השתמשתי באותה מילת מפתח באתר ה-ז200(00) של אוניברסיטת מישיגן שבארצות-הברית. המחשב איתר את המאמרים הבאים: ₪ 003ו|סק 0010480 תו עזוסוחו6 86 4406 (גזע ומוצא אתני בפוליטיקה של שיקגו). = 0110610 05וו!סק 116 תה 11611116 (מלוויל ופוליטיקת הזהות). ₪ 1105]סק [8ז1]60ט6 ה018ם1 ההסוזסתת// (פוליטיקה תרבותית של האינדיאנים האמריקאים). פרק 2: אסטרטגיות לחיפוש יניל ₪ 49 מיפ כל מחשב איתר מספר מאמרים שהיו ייחודיים לסביבתו. במקרה הראשון, מאמרים הגישה הקזבעת | בנוגע לפוליטיקה האירופאית ובמקרה השני, מאמרים הנוגעים לפוליטיקה שיש להתחיל את החיפוש במקור המידע | בארצות-הברית. | כעת אתה בוודאי חושב, "היכן ניתן להשיג רשימה של כל אתרי אינטרנט ברחבי ההגיוני ביותד, | העולם!". ישנם מספר אתרים המכילים ספריות של אתרי אינטרנט אחרים. נכונה ₪2 לארעונים ולחברות. אם אתה מחפש מידע על מוצרי התוכנה של +50%סח6וו, תחנתך הראשונה צריכה להיות אתד האינטרנט של אספסזסו!!. אם אינך יודע האם החברה או |בעמודים הבאים, נציג מספר כתובות ועצות היכולות להיות שימושיות, אם תתחיל את החיפוש שלך באינטרנט לפי איזור. אם עדיין אינך יודע כיצד להתחבר לאתרים, אל תדאג. חלק 11 של ספר זה מספק הסברים והוראות כיצד לעשות זאת. אתרי ז8ח600 מסביב לעולם האשית, נסה את אתר ה-ז0000(6) של אוניברסיטת מינסוטה. הכתובת היא ות .00.-ז116ק₪0. כשתתחבר לאתר, יופיע תפריט בשם ז0תקס2) ז0ו[21) 5 ת10118010ה1 06ת8 (אתרל ז2006) ושרתי מידע אחרים). בחר בתפריט זֶה ותקבל מספר אפשרויות בחירה, כולל 6|זסאו ₪16 חן 567/615 8067 6ה1 41 (כל שרתי ה-ז8006 בעולם), ורשימה על-פי איזורים, כגון המזרח התיכון, דרום הארקון מחזיקים | אמריקה, צפון אמריקה וכן הלאה. אתר אינטרנט, תוכל להשתמש בשמם כמילת המפתח באחד מכלי החיפוש. / אִם אתה יודע באיזה איזור בעולם ברצונך לבקר, כדאי שתתחיל באיזור זה. הבחירה ב- 6[תסעו 116 חן 507015 ז6ק00 1116 411; מביאה רשימה אלפביתית ענקית (יותר מ-150 קילו-בתים) של אתרי ז6ק000. הרשימה יכולה למצוא חן בעיניך, אך קשה לאתר בה איזור מסוים בעולם במהירות. אולם, אם אתה מחפש ארגון, זוהי רשימה מצוינת. היא מתחילה באות /, למשל 01 16802618 01 ח4550018110/ ח08וז6חז/ וק הסתסזץ, וממשיכה - לפי הסדר האלפביתי - לאתרים בינלאומיים כגון ץז זסו,1 חס 8ח110 01 /510ז6ע1ת/1 656ה211). באפשרותך לבחור בכל רשומה ספציפית ולעבור היישר אל מחשב אינטרנט שלה. אם אוניברסיטת מינסוטה תפוסה, נסה את אתר ה-ז0006 של אוניברסיטת דרום מיסיסיפי. כתובת האתר היא 800067://₪0006%.08.660. בחר באפשרות התפריט :00006 01 6|זס (עולם ה-ז0תק000), המספקת רשימות של אתרי 6 00 על-פי איזור או נושא, או אתרים של ממשלת ארצות-הברית. אתרי ס6 4:06 ס!זס) מסביב לעולם א 6, מעבדת הפיזיקה השווייצרית בה פותחה ה-פ6\ לראשונה, מחזיקה אתר 5 / המכיל את רשימת כל שרתי ה-69'\ שבעולם. כתוכת אתר ה-69/ היא .66 05/5 0 50 3+ 0/2 וד שיד ס. או שריררר//: 1+ האתר מפרט את אתרי ה-69// בסדר אלפביתי, לפי יבשת, ארץ ומדינה. ישנם מספר אתרי 60/ בעלי מפות רגישות (ראה איור 2.5). עמודים אלה מציגים מפות של איזורים או מדינות בעולם. לחיצה על איזור מסוים במפה תעביר אותך אל שרתי ה-65/\ שבאיזור זה. זוהי דרך מהירה ונוחה לטייל מסביב לעולם באינטרנט. 50 ₪ ח0ז6%.568ח - חיפועו מידג באינמרנט איזר 2.5 0 0 0 ו 5 אתר ספש זה 7 ו מציג מפה ו וכו ד - 7 1 000/ 5 2 ל וח קס זט .סח חוחחט.0ו פונקווח| :סנ | על דעל של מדינה מסוימת תעביר אותך אל מחשבי מ8/ש הממוקמים במדינה זה. אתרי קד מסביב לעולם ניתן להשתמש ב-112/ כדי להוריד רשימה של כל אתרי ה-112/ בעולם, הנגישים למשתמשים שאינם רשומים בהם. כדי להיכנס לאתרים אלה, עליך להיכנס תחת השם סעהסחג. הנה הכתובות, הספריות, ושמות הקבצים, של רשימות אתרי ה-ק דע כתובת אתר קד דך-]: 1.0 + ספריית מישנה: 6/9 ת8גו/טגוק/ שם קובץ: וו כתובת אתר ץ ךש : 0 ספריית מישנה: י 0-0 שם קובץ: .1-15 כתובת אתר ץ די]: 00 ספריית מישנה: טק שם קובץ: קג+115-ק)1 ₪ א | יש ו פרק כ: אסטרטגיות לחיפו ו יוניל = 51 0 סיכום שים לב לעובדה ששני הקבצים האחרונים הם קובצי 21. פירושו של דבר, שהם נדחסו באמצעות התוכנה 28217 ושיש צורך בתוכנה %%217/ כדי לפרוס אותם ולהשתמש בהם. המונחים, הגישות, והעצות שבפרק זה מניחים את המסד שיסייע לך לערוך חיפוש מוצלח באינטרנט. לאחר שתערוך חיפושים אחדים, יהפכו הרעיונות האלה לטבע שני ובמהרה תתרגל לשימוש בהן - ממש כמו רכיבה על אופניים - ללא מחשבה נוספת. חלק וו כלי חיפונע באינטרנם חיפוש ב-ס6/ 6/צ ף!:וסצ בלנטי המידע: 00081, 68וחסז6/ ו-215// מציאה והורדה טל קבצים ממחגטבים מרוחקים קובצי אינטרנט וסוגיות נטל זכויות יוצרים ננגימות היפונטע מתקדמות פרק 3 היפותם ב-60+/ 6סוצ ףווסצש למרות היותה התוספת האחרונה לאינטרנט, 60/% 166/ 6[ס/ (אר סס/צ, בקיצור) מספקת סיפורי שער לעיתונים בינלאומיים כגון 11816 ו-655ת3₪51 66% שובה את דמיונן של חברות ענק כ-0ו2]60]0 [0260678) ו-ותססם1/י ומשכנעת את משתמשי המחשב הרותעים ביותר שהם צריכים להיות 'יברשת". 0 היא אמצעי תקשורת חדש. כפי שלמכונת הדפוס, לטלפון, לרדיו, לטלוויזיה ולכבלים היתה השפעה משמעותית על החברה, כך גם ל-60/\ יש פוטנציאל לשנות לחלוטין את הדרך בה אנשים ברחבי העולם מעבירים, מחפשים ומוצאים מידע. בפרק זה תלמד: כיצד לחפש ולאתר ב-65// תמונות, צלילים וסרטי וידיאו. כיצד להשתמש באפשרויות של תוכנות ה-65\ (תוכנות העיון) כדי לנווט, לחפש ולאחזר מידע. כיצד ניתן להיכנס למערכות אינטרנט אחרות (ז0000110), ?17', קבוצות דיון) דרך 60/. כיצד להתחבר לסורקי ה-69/ ולהשתמש בהם למציאת מקורות ספציפיים. אודות קטלוגי 60/ המקשרים אותך למידע מגוון על-פי נושאים. ₪ ₪ 6 ה30 .6% - היפוע מידע באינמרנטם מולטימדיה במרחק לחיצה בלבד איזר 3.1 הדמות המיידית שבעמוד ה-60/ש מקושרת לקובץ נרפי בתבנית 6 לחץ על התמונה והקובק הנדפי יועבר למחשב שלך. סיבה אחת לפרסום החיובי הרב בו זכתה 69/% היא שאתרי 60/ מספקים גישה נוחה למולטימדיה - טקסט, דמויות (תמונות ועבודות גרפיות), צלילים ווידיאו. קישורים המודבקים בעמודי 60'\ יכולים להוביל את כל צורות המדיה הללו היישר למחשב שלך. בהתאם לדרך בה תשתמש בתוכנת ה-69/% שלך, תוכל לנגן או להציג את התמונות, הצלילים וגזירי הוידיאו, או להורידם לשימוש בעתיד. למעשה, ברוב אתרי 60 יש תמונות פנימיות - הידועות | כדמויות מיידיות (118808 6מ11ת1) - שיוצגו על המסך כשתתקשר לעמוד. איור 3.1 מראה דמות מיידית קטנה המתארת סצינה ממלחמת האזרחים האמריקאית. אם תלחץ על התמונה, ייטען למחשב שלך תצלום 15502 גדול, בהבחנה (רזולוציה) גבוהה, כפי שניתן לראות באיור 3.2. 7 0 4 ד ב [6חם!+ש6210 ]וא 2015::6050 /קחו16].:זם 7 6/2 ט6/ח51פ-601/שסש.6.196 פז/]:קזות | :גופס טס ופא[ 5550 ]| אססטטתפ ה ] המסס באר[ המסא ההאהש] | [11ה20) ה!תהץ5/1תמט> [46 616 /0 %ז0)1160 זם[04 ת46אי (ק מ:40תב+9) 1145 זך ות 1 .8 ,ְקַגתב,1 6316 /י] . || / 882 [- 182 הב <-1 .065" | זזגוםנגת, 2 | דסא | | 0 1862 הווי -ע1409 תק קחופ?) 185 תנתס 1 135 השס 15068165 68160 מנאבח סו גח 5 וכז סוס כשתמצא אתר 60/ המוקדש לנושא מסוים, קיים סיכוי סביר שהוא יכיל לא רק קובצי טקסט, אלא גם קובצי תמונה ואפילו הקלטות קול או וידיאו. כמו כן, תוכל להשתמש ב-69'\ כדי לחפש צורות אלה של מולטימדיה. הנה מספר שימושים מעשיים למולטימדיה: ₪ כדי לסיים העבודה בנושא ההיסטוריה האמריקאית, היית רוצה את תצלומי מלחמת האזרחים שצולמו על-ידי מתיו בריידי בשנת 1860. מתוך אתר ה-69/) של ספריית הקונגרס, אתה יכול לבצע חיפוש לפי מילות מפתח באוסף נרחב של תמונות ולצפות באלה המוצאות חן בעניך (60.106.60%/צ10//:ק)4ת) או להוריד אותן. פרק 3: חיפוע ב-460/ 86:// ש!זס/ ₪ 7 0 ו ה מה ה ק00מו הרו איזר 3.2 זוהי התמונה המלאה של קציני יחידת הפרשים הרביעית של פנסילבניה, כפי שהיא מופיעה על זבי המסך. אתה חושב להתחיל לעסוק בדאיה, אולם אתה רוצה לראות מישהו אחר עושה זאת לפניך. ניתן למצוא סרטי וידיאו של דאיה באוניברסיטת סטנפורד (/101:6.6011:7878 518.-101ו60//:כ+11[). עכשיו יום ראשון אחר הצוהריים ואתה רוצה להאזין לתוכנית רדיו מעניינת. התחבר ל-208:%8) 806 85ז1טכ), תוכנית רדיו שבועית של רשות השידור הקנדית, המועברת הן בשידור חי מעל גלי האתר והן ב-60/ ([606.63/625/626.101.ז050.ה-01://861), [618א1גן 552<679 סמַפמו] 6ש0ו!] - 618680 0 מההמק 0‏ מפ/ס ]10‏ 00 שסוץ ‏ 200 שו 0004840110 00048401 400 וש ף 0.100 :קזחו ] :הפנותסיס 1 0 חן | 56 וטא םלח 111 [ הי ו[ ו המרכיבים הבסיסיים נטל עמוד 60+/ המסע שלך ב-69/\ מתחיל בעמוד הבית - המסמך הראשון או מסך הפתיחה של כל אתר 65/%. איור 3.3 מציג את עמוד הבית של אתר 65/ בשם 1/]85167000% (טבח מומחה). בעמוד בית זה ניתן לראות בבירור את המרכיבים הבסיסיים הנמצאים בכל עמודי הבית. כאן אנו משתמשים בתוכנת 69/ בשם 146150406 כדל לטעון ולצפות בעמודי בית. כותרת העמוד מוצגת בראש המסך. כתובת ה-69/ של האתר נמצאת בתיבת המיקום, בדיוק מתחת לסרגל הכלים של 6150826צ[. העמוד מציג דמות מיידית גדולה, מעט טקסט ומעט היפר-קישורים - הן טקסטואליים והן גרפיים. כשתשתמש בעכבר כדי להצביע על היפר-קישור וללחוץ עליו, תדלג אל עמוד %0/60 אחר - באותו אתר 60/\, באתר 60'\ שונה או במחשב אחר. שים לב להשתנות הסמן מחץ רגיל ליד קטנה, בעת הצבעה על היפר-קישור. ₪ 8 ה6%.56870ח - היפונע מידע באינטרנם איזר 3.3 אתד 80 זה מציג מידע עבוד אנשים האוהבים לבשל. שים לב לדמות המיידית זלקישורים המובילים למידע נוסף. סמן העכבר (יד) טקסט גרפיקה (דמויות מיידיות) כותרת כתובת והש [6 06ה0!] 18516/000%] - 6 הפוסא |=] עסו פחסווק 8>'ההאססם ‏ 0 זו זז ה מ ה !1 .ריא 110 | :הסג/מ :ופ 1. 5 1 500 86807 181 0816867 6313 מזבנסז? 106 6056 16855 50 ,26161 1205 1601833208 0 0655סזק 106 מו 6ז'0/6 170801 6ת110 7/1851914-00% 66 0+ פהתס6[ט ער שתב!סס6 תוהש ת0מ566 תב ,62015 056ג₪ >זסום , שטנ זתם סקוססת 6מג-תס תם פהנטג!6ת: ,ו(ַוספ) ‏ קט 156 חס זס 65צתה קוסם 01 1,015 תש מק 660610 8165%| 6ת1 זס) ה086 96 פ₪ 666% סז סעת 26 .פקט חס 606 זטס 56גו 016356. 2679677 25 נצוסלב 5ת6950נ זס פזמ6נתוח20) . . 600%ז2%0ה1!! )ווסע ש₪|תססממססווסתתה צתה הטשזן קישורי - היפרטקסט רלמיה ) ₪ תידיה חודה 5 (דמויות וטקסט) תי ב היירי דמות מיידית (886חו סחווחו) - התמונות המופיעות בעמודי טסצ/. | היפרטקסט (אשחססעח) - מתייחס למסמכי מחשב (כגון עמודי 80/), המאפשרים דילוג ממקום אחד לאחר על-ידי לחיצה על קישורים מסומנים. עמוד בית (386ק פוחסח) - נקודת ההתחלה של כל אתר פ6/, קישור (פחוו) - מילה אר תמונה בעמוד ספ/ש, שלחיצה עליה גורמת לדילוג אל מסמך או מקור אחה. תוכנית. עיון מפפשסזם) - שם כללי לתוכניות פשסטחוץש ומקינטוש | המשמשות להתחברות ל-ספע. ודו - ראשי התיבות של 3080808 קטאזבו/! ואסחפקעת, שפת התכנות היוצרת עמודי סו . 8 - ראשי התיבות ₪ל 10030 06זט₪950 חחסווחט. זוהי מערכת כתובות המאפשרת לך לגשת אל אתרי פשוש ואל שאר המקורות יבאינטרנט. סש תע 03 - שמות שונים המתייחטים ל- פ6/ 66 מסע. פרק 3: חיפנש ב-ס60/ 66/:צ ף!זסצ ₪ 59 איור 3.4 הקישורים שבעמוד 65// זה ניתנים הן בדמות המיידית והן בטקסט עצמן. היפרמקסט והיפר-קישורים: שפת ה-60/ היפרטקסט היא הדבק המאחד את ה-65/. 1,8080886 קטאז8] ]אסווססץדן (שפת סימון היפרטקסט), , 1/ד11, היא שפת התכנות המשמשת ליצירת עמודי 69 . שפת .11111 מאפשרת לאנשים הכותבים עמודי 69/ לשלב בעמודיהם, קישורים המצביעים אל אתר, מסמך, או מקור כלשהו באחד ממחשבי אינטרנט. | הקישורים יכולים להיות הן מתוך דמות מיידית והן מתוך טקסט בעמוד. איור 3.4' מציג עמוד 60/ המשתמש הן בדמות מיידית והן בהיפרטקסט, כקישורים אל מסמכי 60/ אחרים. | עוסוסשז|(] | סהםוק0 5אזפוהא0ס] ‏ 0 +צסוע (וטם ‏ שו | 1 6186 11 1 טט טק ה. זט !6. :קוו | | :4146 [ ד תס א [ ספ וס[ סו 7[ הססם אש ספ )| .זה 076גתם1301/ה85102840//' 6ו1) תג ע1ג1תסות :1:5 לגוק שה:נם ש טוה סשטגושתט! ו(15ת תש שגד 9 0 ות 0118// 01.6 וג 5 ס גה קג] [. ו ניתן לזהות בקלות את הקישורים בעמוד ה-65//. קישורים טקסטואליים מופיעים בצבע שונה משאר הטקסט שבעמוד. דמות מיידית מקושרת מופיעה כשמסגרת צבעונית ודקה מקיפה אותה. קישורים טקסטואליים וגרפיים משמשים לעיתים קרובות הן במערכות עזרה ?-פשספחועש, והן במערכות עזרה למקינטוש. - מה כל זה אומר לך? מערכת היפרטקסט מציגה מידע בצורה לא-ליניארית. במילים | | אחרות, אתה לוחץ על הקישורים ומדלג באקראי מעמוד 60/ אחד לאחר; כך אתה | עשוי להגיע למחשב הממוקם במרחק 5,000 קילומטר מהמחשב הראשון. הדילוג | נעשה על-ידי לחיצת עכבר על ההיפר-קישור. / 00 ₪ 6%.508700ח - היפונם מידע באינטרנטם כ- ככ הההההאחהההההההוהוהווו ורוו אם עדיין לא התנסית בגלישה ב-60/, המערכת כולה עלולה להישמע כבלגן מוחלט. למעשה, הדילוג או הגלישה ב-69/ הם דרך טוכה לאיתור מידע. מי שמחבר עמודי 69, משלב בהם בדרך כלל קישורים לאתרים המכילים מידע רלוונטי. למשל, אתר 65/ המוקדש לאיכות הסביבה עשוי להיות מקושר לאתר ה-60/ של פט!0 8זז516, העשוי בתורו להיות מקושר לעמוד הבית של המרכז לשימור וחיסכון באנרגיה. חיבורים בלתי מתוכננים כאלה למידע רלוונטי (ולעיתים, למידע לא-רלוונטי), מאפשרים לך לנוע ב-69/ באופן המחקה את הדרך בה אנשים חושבים, כאשר מחשבה אחת מובילה לרעותה. בהמשך דרכך תגלה שהגלישה ב-65/ יעילה מאוד למציאת מידע רלוונטי בנושאים מסוימים. במהלך גלישה אתה עשוי למצוא מידע שלעולם לא היית מוצא בחיפוש לפי מילות מפתח. :ָ כתובות עמודי ה-60/ 0 משתמשת במערכת כתובות הנקראת 1,06840% 12650766 וויזס1ום/, או 12 בקיצור. כתובת של אתר 60/ מתחילה בתבנית ה-,1181, //:קווו. למשל, הכתוכת ו 60.קסות.צוטראי//:)0ג| מוכילה אותך לאתר ה-65/ של ח8]] הסג קתותפו!סטץ זס)טקו 60 (מקמילן - הוצאה לאור של ספרי מחשב), אתר המכיל מידע נהדר אודות ספרי הוצאת מקמילן, תוכניות שיתופיות ושירות הזמנות מקוון (ראה איור 3.5). בסרגל הכלים של רוב תוכניות העיון נמצא הלחצן ח06 (פתת), הפותח תיבת דו-שיח המאפשרת לך להזין ישירות את כתובת ה-,1181. איור 3.5 [(חו)) עהפזט! !61 קט5 הס!וםחוז0!ה! 25 חפ!!|הוספ)א] - 46156806 נוי ן 3000895 40 אשו הצ - הכניסה לאתדר 7 ה-6/ש של 0 5 ו עו 5070 שו 0 ו פחוח8ווסנו 0 1197 5 17/0107 5/4 ק111ווו6ג/ק 16 ל 5 1160291667 ענהץלו.611 קוו עג] שפח 5תו 566 -/ סרח.עעעעעט//: כ וחסס.ס. ותה !בושו ה סו 8 3 ו 10 8 וגוט תב !1/1361 10 ם% ./ 7 הנהמו ה המענ מתט רפפ" דדנ פה פרק 3: חיפוע ב-60/ 4:66 סוזס/ ₪ 61 כתובות !חש מובילות אותך מעבר ל-60/ ההיבט הנפלא של 0/6 הוא היכולת להזין כתובות ,1241 ולדלג אל אתרי 000016 ו-17ע, לקרוא הודעות של קבוצות דיון, או לבצע פעילות 6%ח161. ניתן למעשה להיכנס דרך 65/% לכל המערכות וכלי החיפוש באינטרנט. הנה מספר מערכות אינטרנט ותבניות ה-,1(81 בהן משתמשים כדי להיכנס למערכות אלה ולמקורות הנמצאים בהן. מערכת אינטרנט תבנית כתובת ₪1 אתרי ז6חק0כ) <כתובת אתר ה-זפתקס9(>//:זפחססט אתרי שד= <כתובת אתר ה-סף>//:ק₪ קבוצות דיון <שמה של קבוצת הדיון>:8ש6ח אתרי 80)\ <כתובת אתר ה-60//>//:סוות פעילות )+6חו6ד <כתובת +8%ח|66//>18חוס+ (ייתכן שתידרש להשתמש בסיסמה בעת התחברות למחשב כלשהו באמצעות )חו6ד). מיפים לכתובות .ואט אם אתה מדלג מאתר אחד לאחר על-ידי לחיצה על קישורים בעמודי ס6/, אינך צריך לדאוג להזנת כתובות ,1181. אולם, לעיתים תקרא בעיתונים אודות אתרי 5 או תקבל מחבר כתובות של אתרי 60/. במקרים אלה, יהיה עליך להזין את כתובת ה-,181 לתוכנית העיון שלך. בתשעה מתוך עשרה מקרים, תזין את הכתובת ותגיע לאתר תוך מספר שניות. אולם, יהיו מקרים בהם לא תצליח להתחבר. הנה מספר טיפים בנוגע לכתובות ,81, שיסייעו לך למנוע או לצמצם את התסכול. ודא תמיד שהזנת את הכתוכת בדיוק כפי שהיא מופיעה. הסיבה השכיחה ביותר לאי-הצלחה בחיבור היא הזנת כתובת שגויה. אם תגיע להודעת שגיאה כגון 6מ[400655/ זסזזם אר קטאסס] 5צ121 81166/, הזן את הכתובת פעם נוספת. ייתכן ששגית בהקלדה. אפילו רווח מיותר בכתובת, למשל 1גת +.אספ - יכול למנוע את החיבור. אם כתובת ה-.1181 אינה עובדת, נסה את הכתובת של הספריה הראשית. עמודי בית רבים אגורים במחשב במערכת מסובכת של ספריות מישנה. יכול להיות שהמידע עבר למיקום אחר במחשב ה-60/%. להוגמה, הכתובת הבאה היא כתובתו של המרכז לאמנות אלקטרונית כניו-יורק: זו 06 6 6/0 [[ 6 / מ 60. 31167 60. שאראי//: 61 ₪ 2 ה61.56370ח - היפוע מידע באינטרנט 7 מיפ מסמכים ושרתים ב-80/ש משנים מדי פעם את כתובתם. הטובים שבהם ישאירו אחריהם הודעה על כתובתם החדשה; הגרועים שבהם פשוט ייעלמן. מיפ אם, בשל סיבה מטתורית, אינך מצליח להתחבר לאף אחד מהמקורות, ייתכן שחיבורך לאינטרנט התנתק. בהתאם לחומרה ולתוכנה שברשותך, יכול להיות שלא תדע כלל שהתנתקת מהמערכת (אלא אם תשמע את הטלפון מתנתק) והמערכת שלך עשויה לנסות להתחבד שוב אוטומטית. כתובת זו אומרת שעמוד הבית שוכן בשרת מסחרי (גת60311617.60./ראחוו), שיש בו איזור מיוחד לגלריה. יכול להיות שחברה זו מאפשרת גם לארגונים ניו-יורקיים אחרים להציב עמודי 60/ במחשב זה. לכן, אם הכתובת המלאה אינה פועלת, נסה פעם נוספת ללא הסיומת: 1/0116 60. 8110177 08. טראראו//: 16 אם גם זה לא פועל, עשה צעד נוסף: 0 סביר להניח שהפעם תתחבר לעמוד הבית של החברה המסחרית, ומשם תוכל למצוא את הקישור אל גלריית האמנות. פתרון בעיות כתובת אתה בטוח שהזנת את הכתובת הנכונה, אולם עדיין אינך מצליח להתחבר לאתר. הנה מספר גורמים אחרים היכולים למנוע את החיבור. ב 60. 811617 60. שרצואי//: 1+ ₪ המארח תפוס. המתן דקות מספר (או זמן ארוך יותר, לפי הצורך) ונסה שנית. ₪ השרת כבוי. שרת ה-69/ יכול להיות למעשה מחוץ לשקע. לעיתים מנתקים את מחשבי אינטרנט מהרשת לצורכי תיקון או השבחה. א השרת/עמוד הבית עבר מקום. שרת עשוי לקבל כתובת חדשה וכשזה קורה, הכתובת הישנה מפסיקה לעבוד. ₪ השרת או עמוד הבית הלך לעולמו. כן, זה אפשרי ששרת ייעלם לחלוטין. אתה יכול להיות די בטוח ש-5/4ץ] לא תנתק את אתר ה-60/ שלה. אולם, ייתכן שחברות מסחריות, ספקי מידע, או אפילו סטודנטים, שהציבו עמודי בית, יפסיקו פתאום לעשות זאת. בשעה שזה קורה, השרת פשוט איננו. עקוב אחר הקישורים הבה נתבונן בדוגמה אחת של חיפוש ט6/ כדי להדגים כיצד ניתן לדלג במהירות מאתר 65/% (או ממחשב 60/%) אחד לאחר, היכול להיות מרוחק ממנו אלפי קילומטרים. זכור, אתה "מדלג' על-ידי לחיצה על היפר-קישור. הקישור מכיל את כתובת ה-.1181 של האתר אליו אתה מדלג. כתובת ה-,1181 אִינה מופיעה לצד הקישור, כי היא "מוסתרת'' על-ידי שפת התכנות ,ז1א11. (ב-80800ו6א1, ניתן לראות את כתובת ה-,1181 שהקישור מצביע עליה, בשורה התחתונה של החלון, על-ידי הצבת הסמן ישירות מעל לקישור בדוגמה זו, אנו גולשים כדי לאתר מידע אודות דרום אמריקה. 1 אנו מתחילים ב- 28865 111508010 (העמודים ההיספאניים) של אתר 65/% בשם (/115. עמוד בית זה מכיל מידע מגוון על התרבות ההיספאנית, וקישורים למקורות מידע רלוונטיים. כתובת ה-1(81 של העמוד היא [ ).0111306 06/0 +61 11 רת 0 +15דכק [/כ וכ /+6 .זג [0. שרש//: ק6+. אנר לוחצים על הקישור המעביר אותנו אל %ז0א1%60 ת8סוזסגתג ת80] 167ת26) מ18110תז0+ת1 (מרכז המידע של הרשת הדרום-אמריקאית). פרק 3: היפונט ב-60/ 4:6 !סע ₪ 3 2 אנו נמצאים עתה ב- ז16מ06 1101400 א%זסת6צ1 ת108ז0גת3/ חוזג, 1, אתר 60/\ המנוהל על-ידי אוניברסיטת טקסס. האתר מציע אוסף של קישורים למסמכים ולדוחות אודות אמריקה הלטינית. כתובת ה-,1(31 של האתר היא /006%35.0011ו.16ח1060://18]. מאחר ואתר זה מכיל מיגוון קישורים לחומר הרלוונטי לחיפוש המידע, תרצה לשוב אליו ולעקוב אחר מספר קישורים. כדי להתחיל, לחץ על הקישור 1716708 הו1,80 הו 18015ח0) 0/1066 6[זס/ע (קשרים בינלאומיים באמריקה הלטינית). 3 העמוד 41107108 ה1.801 תו 02001806 0/1066 16זס/ ממוקם במחשב שנמצא בבריטניה. אולי זה נראה מוזר, לדלג ממחשב בטקסס למחשב בבריטניה כדי למצוא מידע אודות דרום-אמריקה, אולם זהו טבעה של 65/. העמוד מציע רשימה מפורטת של חנויות ספרים בערים שבדרום אמריקה. כתובת ה-,281ז שלר היא [מז6. 10-31 .10/1 ת161 36/1/10 ב 63 כנו6. ירארצ//: + תוכניות העיון עושות זאת תוכניות המאפשרות לך לנווט ב-60/ נקראות תוכניות עיון (8ז56וּסיז). יש בשוק בערך שני תריסרים של תוכניות עיון שונות למקינטוש ול-%5ו60ת1/. חלק מתוכניות העיון מסופקות לאנשים פרטיים ללא תשלום (למשל 1105410 50/4א, ואתה יכול להוריד עותקים שלהן מאתרי 12/. תוכניות עיון אחרות (למשל 6, מציעות גם גירסה לניסוי וגם גירסה מסחרית. ישנן גם תוכניות עיון שהן מסחריות בלבד (למשל 05810 זו4, אס0ם--ח61-1תז16ת1), הניתנות לרכישה בחנויות מחשבים. שתיים מתוכניות העיון הפופולריות ביותר הן 146050806 (שנוצרה על-ידי חכרת וטו 00 116150806), ו- סו8פס]/] 50/4צ1 (שנוצרה על-ידי חכרת 5 פחוטקות ססזסקט5 ז0ס? ז16ת006 [8מסוזגצ1 6ג'1). איור 3.6 מציג את עמוד הבית של הבית הלכן (66%086.009ותץו. אתצ//:ק6ם), שהוטען באמצעות תוכנית העיון 14615046 אפנטרויות חנטובות בתונכניות עיון כל תוכניות העיון פועלות בעזרת מספר כלי ניווט שכיחים המאפשרים לך לנווט ולמצוא מידע באתרי 65//. נתכונן כיצד 1%6150806 מאפשרת זאת, אולם תוכל למצוא כלי ניווט דומים בכל תוכנית עיון אחרת. ה0ז61.568ח - היפוע מידע באינמרנט איזר 3.6 תוכניות העיון 8686 מצינה את האתר של הבית הלבן. [כד ו |--] וזו 6הס!וק0 פאזפהשססם = ו זו 16 ו 5 ות גר | >אם .טש :1 | | היח סיס 1 | ה | )סו ₪1 | 56 )10 804500%!] |[ 000% + וסרלש | [יוס ₪ פ'וס תשר 7 : ./ 2% 0 לחצני סרגל הכלים 0זשוסץ [-970ש830% זוג הלחצנים הזה חיוני לניווט ב-60/\. כמעט בכל סרגלי הכלים של תוכניות העיון ניתן למצוא את הלחצנים 6זגאיזס] ו-86/ש880%. לאחר שתלחץ על קישור בעמוד ותגיע אל עמוד 60/ חדש, הלחצן 910אי380% ישיב אותך לעמוד הקודם. לאחר שתחזור "אחורנית'', תוכל להשתמש בלחצן 6זאאוזס כדי לחזור לעמוד ממנו באת. היסמוריה (עזס51/) פונקציית ההיסטוריה אוגרת מידע אודות אתרי ה-60/ בהם ביקרת במהלך טיולך. תוכל להשתמש באפשרות זו כדי לחזור במהירות לכל אתר בו ביקרת. זהו כלי רב ערך, לאחר שאתה גולש דרך מספר קישורים ורוצה לקפוץ במהירות לאתר שבו ביקרת לפני מספר רב של קישורים. בעזרת 16150806, ניתן לקפוץ חזרה לאתר באמצעות שתי לחיצות: 1 פתח את התפריט 30). 2 בחר באחד האתרים הרשומים בתחתית התפריט. תוכל להשתמש גם באפשרות /1118007 /ש16/. 1 פתח את התפריט 30). 2 בחר באפשרות ,1115001 אסו/, הפותחת את 20% ה08000ה1 1115607 (תיבת מידע היסטורי). תיבה זו מציינת את השמות ואת כתובות ה-,1(81 של האתרים בהם ביקרת. תוכל ליצור סימניה בכל אחד מהאתרים. איור 3.7 מציג אפשרות זו. פרק 3: היפוטו ב-60// ₪6/:/ש 6!וסצש ₪ 65 איור 3.7 האפשרות קסו8וח ב-9150806/] (זברוב תוכניות העיון האחרות) מסייעת לך לקפוץ במהירות לאתר בו ביקרת במהלך גלישתך כ-60//. 8 מאפשרת לך להוסיף לרשימת הסימניות אתרים בהם ביקרת. איור 3.8 סימניות הן דרך נוחה לשמירת כתובות ה- !חש של אתרי ה-85// האהובים עליך. לאחר השמירה תוכל לקפוץ בקלות לאתרים אלה. וסומן לטטט// ק66ם 5 פמסם// ק%ות תה/צסף 105 95:// ק%ות ת%ת פהסתתה/טס4 100 56+// ספות טסף 106 5פצש1?/ קוב ש05ת/₪08 5ק563זסה פתסת// 5 11%16% משג0%ס11מ60 על %6: הסז) עזסת%6 מ1108 מפט 46ו0 00:14 55סזהָ600 0% ץ:8זפגם פמט פוום "60001 5 סימניות (₪00/7081%5) 86 צ משתמשת במונח 107%ת300% (סימניה) ו- /105810‏ 56/4צ1 משתמשת במונח 11615 1101118% (פריטים חמים), אולם הרעיון זהה. אתה מוצא אתר 65/% המתאים באופן מושלם למידע הנחוץ לך - אולי אחד מעמודי הבית של כלי החיפוש ב-65/. אתה יכול להוסיף את כתוכת ה--1(81 של האתר לרשימה שתוכנית העיון שומרת. לאחר מכן, במהלך כל אחד מטיוליך ב-60/, תוכל במהירות לקפוץ לאתר זה על-ידי בחירה בכתובת ששמרת. איור 3.8 מציג סימניות שנשמרו ב-1%6050406. אתה יכול גם ליצור תת-קטגוריות של סימניות. לדוגמה, אוסף שלם של סימניות המתאימות לקטגוריה 818 (אמנויות). נוי 00 00 100%081%5] שו ו 0 פה 0 וז סחזו!6מ)א 601/66 הפסה המ[טזד מו . חפיס 6 ש6חום!] - הס!מזסקזס6 )66ז88651. הט 6הד ]66.טזו פס 6 0ף/] זה קסף 8 )ושח 56861 ז6 0781 מ 6/ הפע (שת) רוב תוכניות העיון שילבו בסרגל הכלים שלהן את האפשרות 6תות (חפש) - לעיתים קרוכות הסמל שעל הלחצן הוא משקפת קטנה. לחצן זה פותח תיבת דו-שיח בה תוכל להזין מילת מפתח או משפט (ב-1%6150806 ניתן לבחור באפשרות זר גם באמצעות 1+]000)). תוכנית העיון תחפש את מילת המפתח בעמוד ה-60// הטעון. מתי תהיה אפשהות זו שימושית? אפשרות זו נעשית בעלת ערך בשני מצבים שונים. מצב אחד הוא, כשאתה מגיע לעמוד פ6'\ ארוך מאוד - למשל, עמוד 65/% המציע קישורים לכל אתרי אינטרנט הממשלתיים. תוכל להשתמש באפשרות 16" כדל לראות במהירות אם קיים קישור למשרד התחכורה, באמצעות מילת המפתח 8050010100 (תחבורה). ₪ 6 ה370 61.56 - החיפוש מידע באינטרנם איזר 3.9 האפשרות 0חו=₪ בתוכנית העיון היא דרך נוחה לחפש בטקסט של עמוד 80// הטעון בתוכנית מצב נוסף הוא, כשעליך לאתר ולטעון מסמך אלקטרוני ענק - למשל, הגירסה הסיפרתית של הספר מוכי דיק. תוכל להשתמש ב-6חו" (וב- םו899 6ח1ע) כדי לאתר את כל ההפניות ל-89ו|4., אחת הדמויות הראשיות בספר מנכי דיק (בנוסף ללווייתן). איור 3.9 מציג את השימוש באפשרות 186 ב-1%6150806. אפשרויות אחרות מניחות לך לקבוע אם האפשרות 186" אמורה להבחין בין אותיות גדולות וקטנות (כלומר, האם תאותר המילה 6זט)|טס גם כשאתה בוחר במילת המפתח 006); והאם אתה רוצה לחפש כלפי למעלה (כלומר לכיוון ראש המסמך/העמוד) או כלפי מטה (כלומר לכיוון סוף המסמך/העמוד). חיפועו ברעות 5980 81 בתוכנית העיון 1%615086 יש מספר לחצנים, בדיוק מעל לשטח הצפייה הראשי. אחד מהם הוא 508101 +6צ1. כשתלחץ על לחצן זה, 146150806 תטען עמוד ט6/ הנמצא בשרת 5ה0ו1041תטוזו 00 6050806צ[, המציע מידע וקישורים לאחדים מכלי החיפוש ב-60/. אחד מהם, 1810566% (המתואר בפירוט בהמשך פרק זה), מאפשר לך להזין מילות מפתח או מונחי חיפוש ישירות לעמוד ולהתחיל לבצע חיפוש. מאחר שהעמוד 508701 1% נמצא בשרת 65/ ואיננו חלק מתוכנית העיון, המידע יעבור שינויים ועדכונים מפעם לפעם. זוהי דרך נוחה לגישה מיידית לכמה מכלי החיפוש ב-60/. החיסרון היחיד הוא, ש-146150876 עצמה עלולה להיות עסוקה מדי כדי לאפשר התחברות לעמוד. | :9 שתצומת חסווססזום חספ 60 קש 60 1 [] כיצד לנומור עמודי 60// הגיע סופו של יום ארוך ובדיוק מצאת את עמוד ה-69/% המושלם. יש בו קישורים למאות אתרים שונים וכולם קשורים לנושא החיפוש שלך. יש בו מידע רב ערך. אולם, אתה עייף וברצונך להפסיק לעבוד. אתה יכול פשוט לשמור את האתר כסימניה - או כפריט חם - ולהתחיל בו למחרת. אולם, ישנה אפשרות נוספת העשויה להיות אפילו טובה יותר; אתה יכול לשמור את עמוד ה-69/ בדיסק הקשיח שלך. ישנן ארבע סיבות אפשריות שבעטיין תהיה מעוניין לעשות זאת: = תוכל לעיין במידע שבעמוד מבלי להתחבר לאינטרנט - כל שעליך לעשות הוא לטעון את העמוד. פרק 3: חיפועו ב-60/ ₪6:/ש ₪!זסע = 67 ?"רכ ₪ תוכל להתקדם ולחקור את הקישורים שבעמוד - אין צורך לחשוש שלא תוכל להתחבר פעם נוספת לאתר פ6/ זה. ₪ תוכל להעתיק מהעמוד ששמרת חלק מקוד התכנות בשפת ,111/11 ולשלב אותו במסמכי ,1111/11 שלך. ₪ תוכל לגשת לטקסט. אם אין בעיות של זכויות יוצרים, תוכל אפילו לטעון את הטקסט ישירות לכל תוכנית עיבוד תמלילים. כדי להשתמש באפשרות זו, אתר את עמוד ה-60// שברצונך לשמור. לאחר מכן, אם אתה משתמש ב-16150806, עקוב אחר הצעדים הבאים: 1 פתח את התפריט 116/. בחר באפשרות 5/ 586 (02071+5). 2 3 תופיע תיבת הדו-שיח 5/ 586 (ראה איור 3.10). 4 הזן את שם הקובץ בתיבה 6וח8א 1116]. 5 בחר בסוג קובץ מהתיבה 106 45 1116 586. אתה יכול לשמור את הקובץ (עמוד ה-60/\) כקובץ מקור (ווט].*) או כקובץ טקסט (1אז.*), או בכל תבנית קובץ אחרת. איזור 3.10 האפשרות 58 58/6 של ב הו 10 בו מאפשרת שמירה נוחה של עמודי 5 הן שי . ו 5 פצני כמסמכי ואד (חזג.*) והן כקובצי טקסט = אם אתה בוחר לשמור את העמוד כקובץ מקור בעל הסיומת חטון, אתה שומר אותו 0 כקוד מקור בשפת ,11'//1]. אפשרות זו תשמור את כל קוד התכנות ,111'/1, את העיצוב ואת הקישורים שמאחורי הקלעים של העמוד. מאוחר יותר, כשתטען קובץ בשעה שתעבוד ב-65/, הקובץ יופיע בדיוק כפי שראית אותו בפעם הראשונה שהתחברת אליו - מלבד הדמות המיידית שלא תופיע, מכיוון שבקובץ נשמרו הטקסט והקישורים בלבד, ללא התמונות (הנטענות בנפרד). בפעם הבאה שתרצה לטעון את העמוד ב-6)50806צ1, עליך: 1 לפתוח את התפריט הנפתח 5116]. 2 לבחור באפשרות ₪116 ח006) (כ02071+6). 3 לאתר את שם הקובץ שאתה רוצה לטעון וללחוץ עליו לחיצה כפולה. אם שמרת את עמוד ה-65/ כקובץ טקסט (%א]), העמוד תורגם לטקסט 48011 וכל פקודות העיצוב של ,]111 הופשטו ממנו. תוכל לטעון את קובץ הטקסט ל-1%6150806 או לכל תוכנת עיבוד תמלילים. 8 ה70ז6%.508ח - היפונם מידע באינטרנטם איור 3.11 מציג עמוד מהאתר הסופו/אוסכ, שנשמר כקובץ ,111111 (מוזם) והוטען מחדש. הצד הימני של המסך מציג את פקודות המקור עבור ראש העמוד. אילו נשמר עמוד זה כקובץ טקסט, היתה שורה כגון זאת מופיעה רק כ- :161115 ג!56810 50167, מכיוון שכל פקודות ,11א1111 היו נעלמות. <512=24 5080=סותפת "6="66%5סעס טגוסת2<>1/> : פהמ16' 5080 עס6מ<ם> איור 3.11 מטך זה מצי2 עמוד 80// שנשמד כקובץ חחזח ונטען בזמן שהמעדכת לא היתה מחוברת לאינטרנט. פקודות ה-|וחזת מופיעות בתיבה 68 שסוש (הצג מקור). וט 50 6066%06 <%7 91001675 ח! שה הט הטופו יט כ ספט ט) 19:80 "!סיו וסור זש וו א + ה אש/ 8614 / "= הטיו 1 ]= שטופה ?1 <24>-/51 ה6ו508=סמופח "אס)"-6קץ! וטר > 02/ 6 צמזוס 1 560 12168 9" טפש 9:7 "= סקץ) זנטקהו > "16461" =6ט!הץ 7/61617=פקע1 תתו וו :זט 1 6+ ₪5 1:61 || צ[10ג56 ספ 66שו5 הסופת שוסכ1 ג 6% | 30508 גנאש | חי "חש שאטת1שטם בה;8ה205) || ם הושתאסח 5 עסוקוום | )7 שסם , בהתזגוסק 555886 בבפ) 7 ו ש)+סעסה מהפתגפגמ נהמ5ג20> | ה > 5ס:וח פפבפנפת 22:88 | הרי 0 טופס > | > טמ אמות ₪ עַ218קפ1פ 0 0 לחסוזקס > 00| ||גה1שחסס ת0ת50כ 0080 שמםסגטספמטם 0 כחסו1קס > >/ 9000 .מ200/1510 56900 * בנוסף לשמירת עמודי 60'\, תוכל לשמור גם סוגים אחרים של קבצים שתמצא במהלך גלישתך. למשל, אולי תמצא קובץ תמונה (1₪02, 01 וכדומה), קובץ קול ((1/ או 4 /) ואפילו קובץ תוכנה (₪%) - כמו הגירסה האחרונה של תוכנית העיון החביבה עליך - שתרצה להוריד לדיסק הקשיח שלך. גם הפעם, אם 6 א היא תוכנית העיון שלך, פעל לפי ההוראות הבאות: 1 תוך שימוש בעכבר, העבר את הסמן לקישור בעמוד ה-60/ ה'"מצביעיי על הקובץ. 2 החזק את המקש 1ו51 לחוץ, ולחץ על לחצן העכבר השמאלי. 3 הזן את שם הקובץ בתיבת הדו-שיח 5/ 58%6 והקפד להשתמש בסיומת הנכונה לסוגו. למשל, אם זהו קובץ תמונה בתכנית (1850, שמור אותו בשם ₪ .סוק ; אם זוהי תוכנית ניתנת להרצה, קרא לה בשם 6א6.6זנ)סוק. לאחר השמירה תוכל לפתוח את הקובץ (או להריצו, אם זוהי תוכנית הניתנת להרצה). פרק 3: חיפונע ב-60/ ₪6:/ש ט!זסשש ₪ 69 הערה ב-%6050806 משולבת תוכנית צפייה פנימית, המאפשרת לך לשמור ולטעון את התבניות הגרפיות הפופולריות ביותר היישר לשטח הצפייה של 0150306, סורקי 60/ יחרשו עבורך את הרשת איזר 3.12 תוכנית העיון 86 משתמשת בממשק הטפסים כשהיא מחפשת באמצעות מעדכת החיפוש 0819/00 3//. הזן את מילות החיפוש לתיבת ההזנה שעל המסך. סורקי 60/ (5ז0ו568701 60/) הם תוכנות מחשב הסורקות את ה-60/ בפרקי זמן קבועים (אפילו פעם ביום) ואוספות מידע אודות עמודי 69/% חדשים. המידע מועבר למאגרי מידע ברי-חיפוש. בהתאם לתוכנת הסריקה, המידע הנאסף עשוי לכלול רק את השמות והכתובות של עמודי הבית, או שהוא יכול לכלול גם מידע אודות תוכן העמוד, אודות המילים במסמכים טקסטואליים, או אודות קובצי מולטימדיה. חלק מסורקי ה-60/ אינם יוצאים בעצמם לחפש את המידע, אלא מבקשים מאנשים היוצרים עמודי בית לשלוח להם פרטים אודות העמודים. בשני המקרים, המידע נאגר במאגר מידע בשרת ה-60/ של הסורק. לסורק ה-60/ מתחברים על-ידי הזנת כתובת ה-,1(81 של האתר בתוכנית העיון, בדיוק כפי שמתחברים לכל מקור 60/ אחר. כשמופיע עמוד הבית של הסורק, אתה יכול להזין את מילות המַפתח או את מונחי החיפוש, כדי לאתר את המקורות העונים לצרכיך. כל הגרסאות אחרונות של 1105816 1)50/4, של 6180806צ1 ושל 86 זו 5ַ'עזס5 תומכות בטפטים ומסוגלות להציג תיבות הזנה, תיבות סימון ותפריטים נפתחים של אפשרויות בחירה. [מתד יי מ זו | מחפ"וקס ‏ %אזפה 00 10) סו וושם ‏ 06 | !6.6128 1 ט, ויחי ו ט6// קת | 1.06 = | [ ישו[ 0 0661 א |[ 556 51 ] [ וח 01[ 0008 4 ופתש | הי בו 1 2-0 :חסו6כךנ זה קיז [זך 8 4תוסזכ זס הז6זוג ק/0זסיי ה46%/6 ה 161ח6 015836 | | 50 - [ 0836-4608 870 02מ 560 דנא | .זו 9מץ 2/3 )0 ק0[חפם 016מת16316 מ 3 טס בס | 0080 שההם'ה?חץ מז םס 056 2!6 | 108ב2/3:82ר 16 זסיהגות 0 4 6 הזוס 6מ6 עשחסיחפ 6זם וס ץצ .6 זגוסץ 50 616368 0381017 תת ב 58] 150% 10 15 דו1תו 0-863108 01003 1.154 שו 8180 גת מסם 46 םמוד 70 ₪ ה6%.56370ה - היפונע מידע באינמרנט תוצאת החיפוש היא רשימה של אתרי 60'\ העשויים לכלול את המידע שביקשת, בנוסף להיפר-קישורים המובילים אותך ישירות אל האתרים האלה. לעיתים, הרשימה תכיל רק את שמו של עמוד הבית. פעמים אחרות, היא תכלול תיאור קצר של האתר ותאמר לך מהו גודלם של עמודי הבית או של הקבצים אליהם ניתן להיכנס. הערה : : ספצ ממשיכה להתרחב. במרץ 1994 היו בערך 1,200 אתרי ספעץ. במרץ 1995 עלה מספרם על 27,000 אתרים. על-פי נתוני העיתון 8510885 | 66%)/, מספר אתרי ה-פ8/ מכפיל את עצמו כל 55 ימים. בסך הכל | | קיימים יותר מ-2 מיליון עמודי פש), מסמכים. תמונות, קובצי קול וקובצי | וידיאו, בעלי כתובות |חש. אפילו היית לוחץ על קישורים במהירות / המירבית אליה יכול אדם להגיע, לא היית מצליח להגיע אל כל מקורות / ה-60/\ בימי חייך. אפשרויות החיפוש של סורקי ה-66// יכולות לעדן את החיפועש לכל סורק 60/ יש מערכת חיפוש ייחודית משלו, כמו גם מאגר מידע ייחודי של מקורות אינטרנט ואתרי 65/%. חלק מהסורקים מבקשים רק את מילות המפתח כדי להתחיל בחיפוש. אחרים מציגים בפניך אפשרויות באמצעות לחצנים ותפריטים נפתחים, המציעים דרכים לעידון החיפוש. הנה סקירה של ששת האפשרויות השכיחות ביותר. ₪ 05ע0ץ, 101606 6846/60תטע'1 - קטע/השלם מילים. בחר במילות מפתח בתור תת-מחרוזות או בתור מילים שלמות; כלומר, האם לחפש גם התאמות קטועות? לדוגמה, אם מילת המפתח היא )ווגק, האם הסורק אמור לאתר גם רשומות הכוללות את המילים פחוזחו8ק ר-זס)חופק? הוא יעשה זאת אם תבחר ב-188ז50051 (תת-מחרוזת). האפשרות 65זסאו 1616 60 אר 810765ות 6801 תביא לאיתורן של הרשומות המכילות את המילה המדויקת בלבד. ₪ ת0ו)ק0 5101/6ת50 60356 - הבחנה בין אותיות גדולות וקטנות. אתה יכול לקבוע האם הסורק יאתר רשומות שאין בהן התאמה מלאה לאותיות גדולות וקטנות במילת המפתח. למשל, נניח שהזנת את מילת המפתח [7821. האם ברצונך שיאותרו גם רשומות המכילות את המילה [821זט (באותיות קטנות)? ₪ תוהומ20 50601 - קבע תחום. ניתן לצמצם את החיפוש לתחומי אינטרנט מסוימים. למשל, 600 לאתרים של מוסדות חינוך, אר נחסס לאתרים מסחריים. פרק 3: חיפועו ב-טס/ 6 סש ₪ ]7 ₪ |0י1ה50 0+ +3// - מה לחפש. יכולות להיות לך האפשרויות לחפש התאמות כותרות של אתרי 0/60, בכתובות ,81(], בתיאורים של אתרי ה-60/ ובמילות מפתח הכלולות בעמודי הבית של האתרים. בדרך כלל, ברירת המחדל של הסורק היא לחפש בכל הקטגוריות הללו. ₪ 2 563061 תג80016 - אפשרויות חיפוש בוליאניות. לעיתים תוכל לבחור באופרטורים בוליאניים, כשברירת המחדל תהיה כל מילות המפתח. כלומר, באופן אוטומטי מוכנס האופרטור )צ[4/ (וגם) בין מילות המפתח וכתוצאה מכך מתקבלים אתרי אינטרנט הכוללים את כל מילות המפתח, לאו דווקא בסדר בו רשמת אותן. אופרטור בוליאני נוסף הוא 028 (או), הגורם לסורק למצוא גם אתרים המכילים אחת ממילות המפתח. ₪ 11/5 ץ]50601 - ציין פגיעות. בחר במספר הרשומות או הפגיעות שתקבל מהחיפוש, כשבחירתך נעה בין 25 לבין מספר בלתי מוגבל של רשומות. כעת אתה יודע מה עושים סורקי ה-60/ ומכיר את הקווים הבסיסיים להפעלתם המוצלחת. להלן סקירה קצרה של חלק מסורקי ה-69'\ הפופולריים יותר, המפרטת גם את כתובת ה-,1/81 של כל סורק, את דרכי פעולתו ואת הסוג והכמות של הרשומות שהוא יכול לאתר. םםצוו |ה כתובת ,81): [ו]. גי 10 / 1/3116 3.60 ת613ת65-1. וצוצצ//: 16 הסורק 4110/58 קיים באתרי ראי במספר שרתי 60/. כלומר, מאגר המידע וטופסי החיפוש שוכפלו והם נגישים לכניסה גם באתרי טס'\ אחרים. למשתמשי 0ס החיים בארצות-הברית, אתר הראי שבאוניברסיטת אינדיאנה (הכתובת הרשומה כאן) יענה בדרך כלל מהר יותר מהאתר המקורי הנמצא בבריטניה. אנשים המנהלים עמוד בית ב-69/), כותבים תיאור של שירותיהם בקובץ 111/11 המקושר אל עמוד הבית שלהם. לאחר מכן הם מודיעים ל-41,10/28/ על הקובץ. 8 קורא את הקובץ ומשלב אותו במאגר המידע בר-החיפוש שלו. תוצאות החיפוש של 1/1/58/ רשומות לפי סדר הרלוונטיות שלהן לקריטריון החיפוש שלך (הן ממוספרות), כשהמקורות והקישורים הנמצאים בראש העמוד רלוונטיים יותר מאלו הרשומים בסופו. איור 3.13 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.14 מציג את תוצאות החיפוש. ₪ 2 ה0ז6%.508ח - היפונט מידע באינמרנם איור 3.13 עמוד הזנת החיפוש של 8 מעניק מספר אפשרזויות לעידון החיפוש. איור 3.14 הנה תוצאות חיפוש םשו ]ג לפי מילת המפתח חסופוש6|9]. הסורק מחפש את מילת המפתח בקובץ המתאר את האתל. עסו60ז! מהסו!ק0 פאומתשססם ‏ 40 שסוצ 0/8 6וך] 3 | < | סא 0 | 00 | אשם זה הז סוט סצו! 660/81 8 08 1 .יחירא :111 | :0600 1 || גבין א ה0וב56 461 300000% 11 הסס-) צ'בת/ | ואוו ג'וח/שי | ( מ 6 56 ] 96 50| :363168 04 צ6כךם [בהסט56 6זה 6זמורד 5 עח 569167 10 מעב וס ט[טפשו 45זססטז סכ מסטתגר 96067 10 6/ם טוסץ ₪!גוסעשט 85145 ם-טתגר 7 660765 [5] סק הטפ6 1 ₪65 7 סת) 10 ה0םו800 תו 66ע13ק::4 1/5 וסע וסט 55165 ובר 6 וטס 7 9% (] סשת [-] פמפטקה66 3 שת ו 6.8) הנגמז00 8 0ס 65115 =ם1 6511 תמ 6 גוס ער גוח | [200] ₪131 שו דמג קלופ 4 | עי ו בב ₪ ג ו סו6שזו | פהסשקם 0 אשו |ו ₪6‏ שוו] 00 ' א 0 יז0) 126511108 1-0 56 טג 1 זכ [50]. | וטא ,1-0 ,חסו5תו1616 +61ח20) 1,06 קקנוכנום ת1 זח טותהנבסזבעת-. 6 זט 56665 תג 27000015 הסמ 0 הש תכ | 110 ,56666 ה0ב6691018 126 620נג3. :60065 תמ 161 מ 52019 מה זח6ט 1306 065 66008. 1053 61 תמת!תדדנת-1 שר זכ תג פטכונוקך 5 161 7 ]מס ב תנש+ת1 ]50[‏ | תה ,01815 המלת , /20907ה: זם6ותמ:9 6161 ףס זל 0605 010000665 100806009 51 ומ ספות :ותד -154 ,0008 והופתדסז ‏ ע7/376 הסנו מו 100956 3ו עמפקותסס 116 .65תנותססעל 58163 60תו , טופ ]10 316351 0ע3] - 2310[0) עטוצטע [50] הסףפהוס!16 1210806851 - 8515 2) טהגויך 6 5 0016 01 5110 טסלש פוו [40] -ח1166610050 תס | 2606 8 017616 1.095 1706 קיסת? משת תומ[ מו!ו 01 סםקה0530/, 5 מט|ץ1ה2 סז 028106 סט סגרד [40] | סו 150 "5 מסועטב 2" 6 105 5גופ מ ה6כעת.ת- ה 1 פוט חס פמתמ3 35[ 6 מם ,116005 ,מ הסוס 56166163 ג 11006 עוער תדל ודא ]40[‏ | 6 6 )0 4ב ;5 פתנכג2 3 )9( , 1165 , מסופתוש|6יך ,10 4180 50 5תנ! !וו , 1886 6גתס 11 [3מ50ע6לך | פרק 3: חיפועו ב-60/) 66:ש ₪!זסע = 73 איור 3.15 עמוד הזנת החיפוש ב-8חו₪]. חה5680 001 כתובת ,181): .ותו ץרורוו6₪1//:+11 8 3/ הוא קטלוג בר-חיפוש של מקורות שנוצרו ממספר רשימות 60/% המעודכנות ידנית. תוצאת החיפוש היא רשימה כרונולוגית של המקורות העונים לקריטריון החיפוש. כך, אם תערוך את החיפוש בספטמבר, הפגיעות הראשונות ברשימה יהיו אתרים שנוצרו בספטמבר, ואחריהם יבואו אתרים שנוצרו ביולי, ינואר וכן הלאה. הרשימה כוללת בדרך כלל פיסקה קצרה המתארת את האתרים. שם האתר - המצוין בקו תחתי - הוא היפר-קישור שיקח אותך אל האתר, אם תלחץ עליו. 60/ 06:// ס!וסש 6ח+ 5636 - עא3!3) +6או= כתובת ,81(]: [ תג[ אראועו/ וראו/61 .64 מו6. צאה110://531ת סורק זה מנהל אינדקס המצביע על עמודי בית רבים ב-60/ מסביב לעולם. לאחר התחברות לסורק, פותח עמוד הבית תיבת דו-שיח פשוטה לשימוש. תוצאת החיפוש היא רשימת שמות בלבד של מקורות אפשריים, המקושרת בהיפר-קישורים. סדר הרשימה דומה באופיו ל-15/% 567060 ת8)00מחס)]ה1 4:08 66ו/0), כשהרשומה הראשונה זוכה ב-1,000 נקודות ושאר הרשומות מקבלות ניקוד נמוך יותר. כל רשומה מציינת גם את גודל המסמך או עמוד הבית אליו תעבור. נתון זה שימושי מכיוון שהוא אומר לך כמה זמן תימשך טעינת העמוד. איור 3.15 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.16 מציג את תוצאות החיפוש. [ס/ סט(שו-1!זס// סו!) 6 80] - 618680 2 5 7 עו -8ה0ק0 פאזהתואסס] ‏ ₪0 שסוע ‏ ₪00 106 ₪ | 5 ול | )| 1סמצת זו( 61 ח !5.6 81 0//:קזת | :חקלש טס ה 0 6/6 ד גת מו םג כן סגחסת מב ₪ תו6ט[מחי ,16ז0/ר 175 4/נסיזג החסי' 14 תצגוכ0 00 60076 דש כ(חצנום 19/25 ג 665ם:דו:2: אסניתו 1 = | 0 1 ...610 42סלועסא יגוס ז6מ12 | עושעש 07605 014% ל || ₪ 4 איזר 3.16 תוצאות החיפוש ב-]16חו=: רדשימת המקורות כוללת מערכת דידוג לפי עדיפות ואת גודל הקובץ אנ המסמך. איזר 3.17 תוצאות החיפוש כ-60. 0%.508707ה - היפונם מידע באינטרנטם [6זסח 15 תונח ד פד :1168 - סכ 1868שא סו5 61.6 177חוו! יא 6 .61 61 .919 ם]!:קוזו] 10 [ טיו[ וס סוכ אסא ] 506 וס ] ]1 ] מ ה | ומ 80 צ-160)07כ1 צצה[) ו6אז "1151510 קל - 71165 66 (.(0ע0פם וזסו( שוע5א 60 פטפ ןת %(0018 0 600 172%) .0218526 ג 5 1משקונדהיכ המ בצה 07207 80 6 ;6 1000 ;תס - 6 5" צנ 962 0 0 :806 924 :05076 - (1'9/) החרז 7 232 577 ₪002 > 1 5 346 ל גכ 6 מו 4 ה 4 + תב 540 20 - | 50187 1 חתנ) גוס ץר 6 שוט?) [החסטת-נוה = ד - .11 סא זי 6 2 +94 308 220782 - וזמזו ה המ 1 גוו 60 ה 9 112 5120 308 22002 - (001ן הוולל ימ רוק תוכ] [ ו תח >> =: 5 ;84 209 ;00078 - פתר חי ץזהזטו |-10%9 עוה0306 אזסשזסא |הססו כתובת 1(81: תה 1[-116+2/התש-טט/1.00:8001 ות החש-טט//:ק א הוא מוסד ללא כוונת רווח הממוקם בטקסס. המוסד קשוב לפרויקט האוניברסיטאי )1156100 ומטרתו ארוכת הטווח של הארגון היא ליצור אוניברסיטה מקוונת שלמה. סורק זה הוא רק אחד מכלי ניהול המידע שמציע 01%). איור 3.17 מציג את תוצאות החיפוש. 55160 1101877 0618 0 0] - 618020 -ן 16 וזו ספ פאופהאטסם ‏ 60 חפ 8 >וכן | | | 7461618100 618 0/0011 0 1:8 חח טק | סנו 1 [ ₪6 ] ה מ | יו ו 58 5037011 זגו 1[ 1643 | 5 דסמ 22:46:28 29 עפא תסח וסק1:סס שַמגמ:בסט | 0 ,0.18 ,0.02 גַפסַ659עם 1001 | מס)18/ע5616 סז 43600456 %ח1ה שתמ קַָתתְסחמקה עחד 5 דסת 12:46:25 29 עהח תס מ ת55866 נמ661המב | תס1חןטש561 שס+ 58:מ 73 | 5 55% 22:46:25 29 עבא תסמ 5ב בס:בשם סמטמם 103 שממממחגות. 40 בכ הסןכ7518%1/מ610הס2סטת גפס | כמסמסגום 1 שת 1 חמ תסתמעק 7 ג | מצד . >שפת . ג טע 56606 מממ(פע] צ6תסמ 0% מספנמסכתה+ך פמסגמע1 060% 1ממתעס? 2+ דסמ 1993 05:24:31 פע נטט פפומד שמ נפאסנת1 0שפ.05% > 10660 פרק 3: חיפועו ב-60/) 66:// ₪!זס/ = 75 ו איזר 3.18 6% 0זח! מאפשרת ל7 לטרק ב2זא778 מידע של יוחד מ-250,000 אתל סש ומאמרים מ-10,000 קבוצות דיון. 6666 זח! כתובת ,181]: ג 105601:.60 1 שראראי//: )+ 6% היא אחת ממערכות הסריקה המסחריות החדשות של 65/, הנכנות על העובדה שלאנשים לא איכפת לשלם תמורת מידע, אם יוכלו לאתר את מבוקשם במהירות. ל-10566%ה1 מספר אפשריות מנוי, שמחירן נע מתשלום של 0.20 דולר עבור כל חיפוש, עד לתשלום דמי מנוי חודשיים של 9.95 דולר המאפשרים 100 חיפושים. 6% אכן נראית כבעלת מאגר מידע מגוון יותר, אם לא מקיף יותר, משאר סורקל ה-פ6/. אנשי 1810566% הזינו למאגר המידע יותר מ-250,000 עמודי 0ס/, 10,000 קבוצות דיון ומאמרים מתוך למעלה מ-100 פרסומים ממוחשבים. החיפוש בקבוצות הדיון הוא ייחודי, שכן באפשרותך להזין מילה כגון 6זט)חסי80 ולקבל מאמרים ממספר קבוצות דיון שונות. איור 3.18 מציג בפניך אחדות מאפשרויות החיפוש. א6 הז מתירה שימוש בביטויי חיפוש בשפה טבעית, כגון 80 1 ח08 6זסו/ ?תווצו 50008 (היכן אני יכול לצלול?). תוצאות החיפוש מציינות את הגודל של עמודי הבית השונים - זה שימושי, כי אולי לא תרצה לקפוץ לעמוד בית המכיל 0 בתים, עקב זמן טעינתו הארוך. איור 3.19 מציג בפניך את תוצאות החיפוש. ניתן לנסות את 1010566% במשך זמן מוגבל, ללא תשלום. אם אתה רוצה רק מידע, שלח דואר אלקטרוני ל-10566%.60₪8ח10)0(1ח1. [וסט0 0566%/ח!] - 16166870 [-] סו6מזום 8הסוק0 >אזפיהאססם ‏ 10 ששוע ‏ 6₪8ם ‏ 05 | 2 4 | 5 | 9 2 (יצ) כ .' 0/0 6:8 6 6 1 ח|. :111 1.06 = | : ו סנ () :1105661 6 266 ]'6/ ,6 2610616 ?אס סח 10 .קשס!5 ]3 186 וחכי ג!סתה 26 50 הפמ גוס ח201+000) 0216 168 מת1 10 ליל מתז זס5616 קקפ 16 166 62+גק 4 4ז0/ זנ .36816056 ק!נוסתי6זק נוסץ 01560 | [+]- )עו [5] ו 4[688] ההטוי] טק 4000619 0 600105 כ ה0ש00166 46961 חפ 61 7 עח 6 ט 0 זפ סו [ ] 0 חטה | 6 2 1% וט הנרו 120 0 ז, זר 5 106010 20) ל ו (כפם:) מש רנטר > 104128 ששל (כם) (פ חס מ סגול> הסט = מז 105668 כ ; בינל [ ו (10) 1/07/28 (7ַמ4מט5 ₪060) 11 זמח= 1 כ 2 ה ו 0 + = 1 "וצ גרין ב [] = ₪ 6 איור 3.19 תוצאות החיפוש ב-10586%ח! מספקות מידע על האתד או על מקור המידע. 700ז6%.508ח - חיפונו מידע באינטרנט [510שם וד :1169 0560%זח!] - סטפס פוא סושזום שווקס >אזפהטסם ‏ 0ב אסו ‏ ₪60 סו | שּ ₪ | 5 | 5 | 6 ] 6 ₪ | > ₪ 4 ו וק +ק 4 המאו ה . -[ 2006298010-00ע 80 5 5 8 0 ו 7 ה 1.00 = | | ו | עוסוספוו םס חן | ה6ז 5 וסו1 ] 200% 14 [ 1 הי | ו 9" /ע. 5 ]05661 הז | 116 סק 1 ו וסנוכ שג == | אסזצנ/ 11 עס עשי ל 9170107 0086600 0 נוסטס 61 20 הפוסש 1 :65ועיף וו 1761 070015 וזה 1605 ]ו טכ | 6 תח 3006) בתה [תחסבג 12006 , 6לנרץ) 02 91ת0 801 , שמטו +שגהמסת] 20016) 4ב 320866831 ,800695 וסט ימתס | > (0רא זנול> 0/0902 10 גח ס) פזספָס > ( א ,חצ תג5) 460635 זתשנתז6 6509 ה6זב/רצ 01 פמזו5 66625 77/70 .טא כ )רתיכ קלש? [5 1 6] 5 הנשת / 00 006 שגומ טרז) מכ רו- 1 ה דד || 1660 .2 417, אַת010 68 טטר 60 תוס הסטפט תו עֶת סגניו 4 6606 זסח 4062 :סם1טטטכ סג :וז |[ ל ס] 56051 6תם הפה 460] 69רד6 שמח 177 -ש8015/380:10 ב ,תסוהום[16 411 = .61005 25 קַתנתננהג טס זק. ו(בעח! ורא 10 ב--/021 .1 .צרשרע//. כד//ג/ 51 6.1 ] > >. 5 | כתובת ,1281: .גת 170605.05.0//: 1 ג % היא תוכנת חיפוש המתמקדת בגילוי ואחזור של מידע ב-99/. 1/2605 מנהלת את השגת המידע בהתבסס על תקצירים של מסמכי 69/. לטענתה, יש לה מאגר מידע של יותר מ-4,000,000 כתובות ,181 שונות. ישנם מספר מחשבים המחוברים לסורק זה ובאפשרותך לבחור את זה התפוס פחות, כך שתקבל את התוצאות מהר יותר. בסך הכל, 5 מריצה שישה מחשבים שונים: 2 1.608 ור 3 1.605 הם 2 6ז8קפ, 5 1005 ו- 6 1,005 הם 5 סזהק5, ו- 10 1,605 ור|!1605 הם 90 התטטחת6?. תוכל לנסות את כתוכת ה-₪81 ו 60-10 01/1 וס 6050 1 6/1 0ף//:0ו+ג1 כדי להיכנס ישירות לאחד ממחשבי החיפוש. ישנם בערך 300,000 משתמשים מדי שבוע. זוהי עליה ניכרת ביחס ל-50,000 המשתמשים שנכנסו לאתר בנובמכר 94. כשמספר המשתמשים במערכת עובר גבול מסוים, הגישה נחסמת בפני שאר המשתמשים. ניתן לרשום את אתר ה-69/ שלך בעמוד הבית של 1//005. איור 3.20 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.21 מציג את תוצאות החיפוש. עצ3/ש33%6) 30 וחסוו כתובת ,118₪1: ות סת/ת61-1/ת 5.60 מז ארצרער//:כ1 1 אתר זה, המשמש לחיפוש מקורות 60/, הוא פרי מאמץ משותף של |61/ש₪00% 5 אסש6צ ה- 01 [68 מ- 01800 1.015 ח58, שעמלו לפתח מאגר של מחפשי מקורות 65/ משוכפלים. תוצאת החיפוש בכלי זה היא רשימה של רשומות בנות שורה אחת, שכל אחת מהן מהווה היפר-קישור אל מקור 60/ אחר. איור 3.22 מציג את עמוד הזנת החיפוש. פרק 3: חיפוש ב-ס60/ 66:/ ס!זס/צ ₪ 77 איור 3.20 עמוד הזנת החיפוש כ-05סץ.]. איור 3.21 עמוד תוצאות החיפוש ב-605ץ.1 כולל טקסט תיאורי בו מודנשים מונחי החיפוש. חיפוש לפי מילת המפתח חסופוש18|6 איתד למעלה מ-4,300 מסמכי מ6/ץ. [ ד 1 0ו66ו פה0ווק 0‏ 200008188 ₪0 7 וט פוו ₪ 5 זז זס)- 60ע1/ 1 6. טחוש. 65 60 ע!. 3 6 טף7/: קז ו | :החסטה6ס 1 [ יפ ]| וס 0 וא ] %סום50 )46 012008 14 ותא | !ו ₪ ו 10 ו 8 סד ] טטור :)קוטס 0%[ 16070)]0.01-ת12ת[ ‏ 1ןצחת)-מנ1ת| ‏ 8]250)וט(-מ1ת מס סבהנופתה 256ְ‏ * 5 11076 19602 מז סז עסמ > [[עגיו ב דב | גד דד ה ו 2 = זו( הה07|0 >אזמה ]00%‏ 10 +שוץ |(שש ‏ סו] [ 81 811651 250 600151051 7 זנק ח1מ-8001 5.65.66 ססץ 2/ף 6 גום//:קזוח | חסנוססס 1 [ טחוס 010610 א 50016 וטא וש | וס א "ומש ] [ורחם. ה 01/2061 ופ תס תע וה 3 6 ג עפקעתט/ מזוו! [0 1,000 6 560% 39708 3 כ 5 :0416 | 10 ל 2 : 614-0317010 :06 | 9101910₪) 6ת0101510+ :105 | גתט 70 590063 8 טקח50 פםסמה51 .8 3>זסשיו6ז1 51755 2/1510 אד סוט 56 מסעפ701/ג)105=מוכ) :וכךט בס | * פהסםג51 101010 סמ סט 5 6חסו. 06 45400 " 5020085 4תג נ%זסשת116 177 .1.4313/506 / 7 תו150[/1'6!=66 116 תססב!גו א ג " (0134 025 * (568ג0) 080 * (5) זז 0-5 * (ג6גת04) |סצב/3 = (1%) לימב = >ו6קס6זן /רך נבבגרנת נה || ש6תרו56 (ג61601910 1 זה06ח6ק06ה1* (ע!ב!1) (6הח10) 01619108 1 | ז6כ 202600 ₪1 סימת26) * (38גמג2)) =תווחכ) סג כ = ( 15 | (15) | וי וו 128 3112/00 1 [ 600 גד 1661- סט//. 093 0 2151 וכו | | 35: 28 6 6 זס|עצב 0 60/ כתובת ,1/81: /הה60013167.60י//:ק+)ת סורק זה פותח על-ידי בריאן פינקרטון מאוניברסיטת וושינגטון והוא מתמקד באגירת מידע אודות מסמכים ספציפיים המצויים בשרתי 60/. גודל מאגר המידע של ז10/ו8ז6900\ הוא בערך 100 מגה-בית ואגורים בר בערך 700,000 מסמכים. ו ו 08 6.5607 - היפוש מידע באינטרנם איזר 3.22 עמזד הזנת החיפו₪ ב-80וחס. הסורק יוצר אינדקס למסמכים שהוא מוצא ב-60/ ומאפשר את סריקת האינדקס לפי מילות מפתח. קל מאוד לערוך חיפוש ב-ז9/]6ז6900/; כל שעליך לעשות הוא להזין את מילת המפתח, או את מילות המפתח, ולהתחיל בחיפוש. תוצאת החיפוש היא רשימה של אתרים, עמודי בית ומסמכים, העונים לקריטריון החיפוש. הרשימה מסודרת על-פי סדר עדיפות. המקור הראשון מקבל ציון של 1,000 והוא הקרוב ביותר לקריטריון החיפוש שלך. בהמשך הרשימה מופיעות רשומות לפי סבירות יורדת להתאמה לחיפוש שלך. בטופס הזנת החיפוש ישנה אפשרות לבחור את מספר הפגיעות שיוצגו במחשב שלך - עד 500 פגיעות. איור 3.23 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.24 מציג את עמוד תוצאות החיפוש. 5 וח ה5630 3// כתובת ,181: [1]. א016ת16+3-1ת/1 186.6 ץרירווג6//:כו ות זוהי אותה מערכת מחשב המספקת את 024)8!08 ]211). כאן, עמוד הבית מציג רשימה של סורקי 60/. בצמוד לכל שם מצויה תיבה, בה ניתן להזין את מונח החיפוש ולשלוח אותו ישירות אל הסורק. אפשרות אחרת היא ללחוץ על שם הסורק ולעבור אל עמוד הבית שלו. כמו כן, תמצא טפסים המבצעים חיפושי המסצת, 415 / ר-680הפט1. | 1 ([ 8% סו || כ קקקיוס חח סה/ח1 1-8 6 חז. ייא קז ר] | :100 | [ וטס 00 396 [‏ ת5906 וס |[ חפ |[ 6008 4 ומחש [ ומ פ-ופש || [- -- וספנטפסו|,6:סא%6 96916 120167 א:4תו 016גמ516 ג ו טור || 006 0קו-111216צוגח )סק קנו5 11>)05צ ץע[ החנ | : | 506 60 116 וס :חח 01/0133 ז6טותגגה 185 תו סבותו ה 30 , סשמ6טןת0ש סתג נ4זסעו ב סתב 26 שוסם ומשות. | פרק 3: חיפוש ב-60/ש 66ו/צש 6!זסצ ₪ 19 0 . ב א [ד 2][3 עשטוסטז!(]| פהס%ק0 בא/ההואסס] ‏ ₪0 אסוץ 267 > עמוד הזנת | | ₪ ] ם ] ₪ ] א ₪ | ₪ ₪ החיפזש % 4 | | ₪ | 4 *א9 | 0002 | אשם , / 6 זו 6 וה 0 0 6 וו[ שא סש ומ שמ :קור 1061 ב - . [ יפי א [ עוסוסחזוכ ופא [‏ הסיס50 ופא | אהמק0הפ ו ( 00 ₪ ותש [‏ ומיא פ'ובתעי 0 \ 4116 ]סיה 00 1 4 |[ ₪ ;50[6פסק 5ב 65]סט6:] זתהט8[6] עמבות 6ב 6כןל1 .6ז6[ 65 זסשר6:! 3616 יצוסק תו שכדם ,43110256 ז760)273016) שג ג|סצב 6 ד חפט עט וגו זגוסע שק 10 1366 ב בת 5 466 מק צגש 4 1160 .זז מת/0ס1 6)'עוסע הניאו 5 מח16 סגו גר 6 6 ת דוביכ ש6מ₪0060 כבמסט טוג ) ותזוופ5: 60 165ט5סם 06 ט=סתשן 5 ,17 [חקג, :480קט +5ה.ך [ 2018 ח6 כ | 16 56 6|תוטם | 01.6 זטתכעו | 509 25 6 | 40 | הז במנת0שה56 | 5הז116 ] איזר 3.24 |-] [0י ו תוצאת החיפוש 1-ז6|ש08מ6/ע היא רשימת א 067 6 ו ו 166שם זט 6 | זפ .1 [ פטיטוט וטיט [ וסוס סא סיס 94 |[ הפ |[ הס תשר [ יפוה שיו תל | אתרים 2 והיפר-קישורים, 8 502176 -ו6[ערו:: ")6 הר המבוסטת על .0 וז 34תג תגוס 40 1475 1606 "15101 לד" וסנו ורד סדר עדיפות. 01 חלופוש1מ'1, וכח .1 ומכ מחוד- > ל- ה פיד ) הסגה מסופתי6[> 6סגוץ 'ה 2.0066 0% תסגוהוס :45 1706 0450 לכו 0384 סי 11658 2 0009 סי :17 1 ה מע 106 6 0296 5 (5)514 :11 ודד 0292 הזוס\ 60 06 סוזסצ סד - עששצשצצ כתובת ,1181: וו א א 0/6 0 0/1 0.60 1-6 65.6010, ערצרצף//: קד יותר משני מיליון חיפושים נערכים בסורק זה מדי חודש. עמוד הבית מציע מספר אפשרויות לעידון החיפוש, כולל האופרטורים הבוליאניים 806 (וגם) ו-זס (או), כמו גם קביעת מספר הפגיעות ובחירת סוג המסמכים שייסרקו. איור 3.25 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.26 מציג את עמוד תוצאות החיפוש. ה0זה56.%ח - החיפונע מידע באינמרנט איור 3.25 עמוד הזנת החיפוש ב-06/ סחס/ע מחס/ש 60//. העמוד מציע מספר טורקים, כולל חיפוש בכותרות של עמודי בית זושמות של כתובות |אש. / / / / / ססחפץצ כתובת ,181]: ה 60. 100[ צרצורצף//:קת מאגר מידע מקיף של אתרים ועמודים ב-69/. ישנן יותר מ-50,000 רשומות, המפנות אל מקורות ט6/\ שונים. לאתר זה נוספים בין 100 ל-200 קישורים חדשים מדי יום. עמודי ה-69/% ממוינים לפי נושאים כגון אמנות, בידור ומדעי החברה. ניתן לחפש במאגר המידע גם על-פי מילת. מפתח או מונח חיפוש. בהתאם לסטטיסטיקה (הנגישה מתוך קישור בעמוד הבית), ביקרו בעמוד בית זה למעלה משניים וחצי מיליון משתמשים. עמוד הבית של ססו[8/י כולל גם קישור לעמוד שוסח 81'5או (המפרט את האתרים החדשים מדי יום), לסורקי 60/ אחרים / ולספריות. איור 3.27 מציג את עמוד הזנת החיפוש ואיור 3.28 מציג את עמוד 'תוצאות החיפוש. [ ואה סע הפע סו ם וה סע - שש - פקפספו6א וזו טח00ו00 >אופחטססם ‏ 10 אסוע ושם ‏ פוה 4 5 ל דיה . | אד הז ו 1 6 0 001 11/0 | :49 סיס-1 | 0 לכ מ מנר מ דט פ,דלנכשי - קיש | 13 03110 .10 ₪1 ה סו הקאב 1269% - 94' 0 0-41 364 | ו!)נמסהו/3 101 2,000,000 ) צ' דד 3,000,000 שם-רג+> | קוו 07/00/00 ,)סנס 6 ו[ת:ם ‏ פש[סתט3אם] ,תופכ 0 / פרק 3: חיפוע ב-60// 6:// ס!זסצ ₪ גי איור 3.26 [א0 ו1] - ספוטו : סופ 1 זפ ות 01 תוצאות החיפוש ו ב-06/// סחס/ע | | מחס/ 60//. 4 16ח/ה1פ-00/61 4.1 38.20 28.1 1//: קוח | :הסט .1 | 551 1 || | א0סם[וחמ1] || הס צ'ומ מ ש | ופא ופתש | .| זז | שתו[5010 0.5 ו .ו ל 6406665 6מטס) 8313 ח6גגמז 100 3 זיג 07 620106 תסקרץ6> ז6כתבת5 בנרא סינג56 פמ 69!ס בנ 5 התגת6ז הואי ]הרו || 106 0ת13ל פסןפש6ס" מוטכ) סמ .1 זג 0/6201מי1080/080 מו 6 ה6מבזט// סטת יתג 468 כ 0 51300316 מסופתיש|>ך ש2[ווכ) גוסו .2 [תצוו 1 0/620ת:50מ/020 .וס 6 ו(6ת3זכ//.סממ :תו טנס 3 (0/ :5180165 הסונתימ[1' ש5[וטכ) 10/8[ .3 ותו 4/6201ת:15ת/080 0-1 6 6 תהזם// כפ :תג 56 כ איור 2.27 ! ב [86816 טסו!ה/] - 11618680 | ום ואזמוהאסס ‏ 0 וצ חטם סס3/י הפך : : ב ב = | לסורק 80// 0 פופולרי מאוד, / 6 0/5 !]1555 = | עקב הקישורים 0 א[ טפ א ו [ 000 שח [ שה חש שלז אל למעלה ; 5 2 | מ-37,000 ה : : 56310 00הג צ | רשזמות. : 2 [ קט | 08 | )5 טסקעט | 16ב 8 | פע | שוש ] 6 עס 56נט 1 ק5+) ששל 6 פתנמנ זמ פס 65ה0ם 11 ₪ תג ו תת 0 3 ,ד 22765 תו 63מ:וגות טתוע. = חופת כ מוגזתס6 וגוט סזומ 6 מוע. | (דס ת009153) שאעשם! 016 סחס 16851 + כ ופ תמ00015) לצ | ל קבט 5[פמו 3 53 צעו ות כ זי סל 58 10 צעע6 2009061) | 5 ופתתפלט05) הט | ₪085 16₪קום0 0 כ ) 5 סלפמ 05 ז6 מתסגנת 16 זא ד. ₪ 2 ה0ז6%.568ח - היפועם מידע באינטרנטם נשאלת השאלות של סורקי ה-60//: איזה סורק הוא הטוב ביותר? איור 3.28 תוצאות החיפוש ב-00ח8צ, בן הקישורים ממוזינים על-9י נושאים. כיצד מתמודדים כל סורקי ה-60/ השונים זה מול זה? הדרך הטובה ביותר להשוות ביניהם היא על-ידי תחרות בלתי רשמית. נכנסתי לחמשת הסורקים בהם אני משתמש לעיתים קרובות: 800 צ, 19005 זס|אופז)ס0/), 166 6 סע נתעס/ סע ו-110500%. כדי לשמור על ההגינות השתמשתי באותן מילות ומונחי מפתח, ולא שיניתי אף אחת מברירות המחדל הקבועות בסורקים. סורקים אלה מגיבים למילות מפתח כלליות, למילות מפתח ספציפיות ולמונחי חיפוש (המשלבים מילות מפתח). מאחר והייתי רעב כשניסיתי זאת, בחרתי את המונחים 6 (אוכל), 8 (פיצה) ו- עזסו8וו| +ו8 (היסטוריה של האמנות) (אני בטוח שיש כמה ציורים של אוכל). כמו כן, קל היה לגשת לסורקים, והם הגיבו לחיפוש במהירות. הצלחתי להיכנס לכל הסורקים בפעם הראשונה שניסיתי וקיבלתי תשובה לכל שאלותי תוך פחות מדקה. |-|-| [ כב [-] נה סו פחס0ווק 5אזפהשססה ‏ 8 אסוע ‏ 0 רהה - /מטום ‏ טחסוקם ‏ פמוטתשטטם. מם. הסור הת מו | ₪ | וו זו 4] ₪] |5||5[ 1 .ו ב 2 ב 50=0 8:=00א 1.1510 7 תס 1/8 פ/ח סש ו :קז | :00 סיס !]סו 3[ הש וסט ס ו | = אססמנחפ ו ( תמש א ומת [ הוסוו ציהו ]| ג[0יז363 1100ה ער | ע10] | 48 | 5 שעור | 591 | עפ | סי ן. | 3:09 910062 211 65 100 וצז. מ ץותל) 564ת86מז בע זותנ,1 - שַתנודנה /‏ | (01619150)) שַתרסקטט6 פו! פתותנג חס בתנוס! פזסשו ע6הסנגת: 100 | 5 טנ'ת1 א הזמ "6 וזת. שןפ1טט]טיך 6 המדמ 0 לטו 01 צ61203 שנוע > 01110 1 וה ה וממתנ) - 76 ₪ ב 02 ספת וט 19 2 626 הנר , 064665 6 05 בתגתד600201 8% 0זק- מסה. 8 - 71600906 410 חס 7701 שחו > ת חן תג 565065 ₪ | !00 הוח 15 תו הס מ6גפנותומחו0 ם 56מת0 30 0 שמ הזכ 010/מ. זז 0 064 ס סקס 6 גח הטלק ה0191510 686 07 נהגתדוס2ח60 1ח6תזק ס|3506 ג סש ?מ - 007310062ה.1 1616013108 62916 חמ 2050 פס פנגים פרק 3: חיפונם ב-60/ 0:66 ס!זס/ ₪( 83 וננכת( 2 מיפ הנה דרד נוספת לעדוך חיפו₪ מקיף בתחום נושא אחד ולחסוך את הזמן הנחוץ להתקשרות אל הסורק פעם נוספת ולעריכת חיפוש חדש/ דאשית, השתמש בסורק ה-מ85// המועדף עליך ועדוך חיפוש. כשתוצאות החיפוש יופיעו (לדוב כדשימה ארוכה של היפר-קישורים לעמודים אחרים), שמור את העמוד כקובץ ‏ ושודת (למשל רחז7650/05.0). לאחר מכן, תוכל פשוט לטעון את : הקובץש מהכוגן הקשיח שלך ולהמשיך לחקוד את הקישורים והאתדים שענז לקריטריון החיפוש שלך. הטבלה הבאה מציגה את התוצאות של תחרות הסורקים, כולל מספר הפגיעות שכל סורק מצא לכל אחד משלושת החיפושים והרשומה הראשונה שנמצאה בשני החיפושים הראשונים. - 77-ה סורק מילת מפתח מילת מפתח מספר מילות כללית אחת ספציפית אחת מפתת סססת 23קוק צהסדפוה דהה ,== ססח8 1 פגיעות 8 פגיעות 8 פגיעות 6 0228 )838065000 5 !סקטס ו 5 8 פגיעות 2 פגיעות 1 פגיעות זז זט 28קק 5860 000 וע ב לצולו ה שלב ו 0 0 60 464 פגיעות 0 פגיעות 6 פגיעות 9חו|308 | 0סס= +חההססוח! )365 פזססוחטא 5-0 יר בבר התב 6 סוס 0 פגיעות 2 פגיעות 2 פגיעות החזס\ סו הח 665 0228 סססעוסוסס/ 00 ה תמיש 0 הח +200 פגיעות +200 פגיעות +200 פגיעות 65 0060 60 אתטצ 5 ו יש כאן מספר תוצאות משמעותיות. 1.605 היה המנצח הגדול במונחי פגיעות בכל אחד מהחיפושים. זה לא אמור להפתיע יותר מדי, מכיוון ש-1/605 גורס שיש לו יותר מארבעה מיליון רשומות במאגר המידע. תוצאה חשובה יותר היא שבשעה שכל חיפוש העלה מספר רשומות ותוצאות כפולות, כל אחד מהם הציע גם תוצאות הייחודיות לו בלבד. למעשה, כל הרשומות הראשונות שהופיעו בתוצאות החיפוש היו שונות לחלוטין. מכאן ניתן ללמוד שאם ברצונך לערוך חיפוש מקיף במקורות 0, עליך להשתמש במספר סורקי 60 שונים. ₪ 4 0ה6%.56870ה - החיפוש מידע באינטרנם שלב את כלי תוכנית העיון בתוצאות ‏ עול סורקי ה-66// טכניקת חיפוש רבת עוצמה היא שילוב כלי הניווט של תוכנית העיון עם התוצאות של סורק ה-60/. סורק ה-90/ יוצר עמוד עם קישורים המעבירים אותך אל האתרים הקשורים למונחי החיפוש. לחץ על קישור, בדוק את המידע שבעמוד הבית וקבע אם הוא רלוונטי לחיפושך. אם נראה שיש לך מנצח אמיתי, המכיל מידע וקישורים רבים, הוסף אותו לסימניות או לרשימה החמה שלך. לאחר מכן, לחץ על לחצן החזרה לאחור, כדי לחזור אל הרשימה של תוצאות החיפוש. לחץ על הקישור הבא ברשימה. השתמש בהליך זה כדי לעבור דרך מספר רב ככל האפשר של קישורים הנראים לך כבעלי ערך. לאחר שמירת הכתובות של רוב הקישורים בעלי הערך, חזור ובדוק את האתרים בעיון רב יותר. מדריכי 66/: בחר נוא כלטשהו י* | | שלא כמו (הסורקים, אתרי ה-69/ הבאים מציעים |מדריכים, הדומים יותר לאנציקלופדיות. אתה מתחיל את החיפוש בבחירת נושא, או אפילו אות בודדת, ומאתר את מקורות אינטרנט הרלוונטיים. באופן זה מנסים מדריכי 60/ לארגן את המידע הקיים באינטרנט. סוג זה של חיפוש על-פי נושא הוא דרך טובה למציאת מידע, אם אתה יודע בדיוק מה אתה מחפש. דרך אחת להרחיב את תוצאות החיפוש על-פי נושא היא להשתמש במילון או בספר אוצר מילים (תזאורוס), למצוא מספר / מילים הקשורות לנושא ולחפש כל אחת מהמילים הללו במדריכים. ח! ו07160%60-+60[ 5 זס? 056 ח00ח/ז68ו6 5 3650060 כתובת ,181]: 6 1/6 6 ג 1ב גד כ1 11 //: כ 144 מדריך זה מנוהל על-ידי הספריה של אוניברסיטת מישיגן ובית הספר למדעי המידע והספרנות. אתר פ6/ זה מאפשר חיפוש במאגר מידע של מדריכי אינטרנט נושאיים. ישנן שלוש קטגוריות כלליות למדריכים: מדעי הרוח (אמנות, דת, תיאטרון וכדומה), מדעי החכרה (עסקים, תקשורת, חינוך וכדומה) ומדעי הטבע (אגרונומיה, ביולוגיה, מדעי מזג האוויר וכדומה). כל מדריך הוא מסמך טקסטואלי המספק מידע וכתובות של אתרי אינטרנט הרלוונטיים לנושא. אתרים אלה כוללים רשימות דיוור, קבוצות דיון, אתרי 65/, אתרי זסו!ק00 ואתרי 77/. ניתן לחפש מילים, כגון 68016 (כבלים) או 8ַחוח15 (דייג), ומאגר המידע מאתר את המדריכים המתאימים. פרק 3: היפונט ב-60/ 66ו/ש 6!זס/ש ₪ 5 איור 3.29 המדריך וח 6 8 )18 מאפשר חיפוש באתרדי 60// בהתאם לשם התחום שלהם. 5 650 01 1.15% 6516 6 וח 60 כתובת ,181]: 6 ו 160 ות 60. 616 מ צרשרצר//: 142 אתר מעניין זה מנוהל על-ידי מתיו גריי מ-6).02006515צ][. כלי חיפוש זה נמצא אי-שם בין סורקי ה-60/\ המנסים להתאים מילות מפתח לבין המדריכים המספקים חיפוש על-בסיס נושא. כאן ניתן לחפש אתרי 60/ בהתאם לסוג התחום או לשם התחום שלהם (ראה איור 3.29). לדוגמה, ניתן לחפש בכל אתרי אינטרנט או 60/% בבלגיה, הניתנים לזיהוי על-ידי שם התחום 06; או לסרוק בכל האתרים המסחריים שכתובתם מסתיימת ב-וחסס. ניתן אפילו לצמצם את החיפוש למידע ספציפי יותר. לדוגמה, ניתן לחפש ב-1.600ז ולסרוק בכל מחשבי רשת מוסדות החינוך 11 המחוברים לאינטרנט. בסך-הכל, מאגר המידע כולל כתובות של יותר מ-16,000 מחשבים מארחים. ץזס66%ווכ אוסע6%א פצו6צ ובהססוכ) כתובת ,181]: .6 6010/ג 60. מ מ5.+6תזה6ת//:ק1ת זהו מדריך מקורות המנוהל על-ידי שירות מסחרי וכוללת קישורים רבים לחכרות ולעסקים. 0 ה קזמ] - 01960 מ ! 7 זו ז0 1 / | .2 12616 00 81 0] ע46ת תה ,45 מה /ר שלר/ .צופסת 15768 ז096 גתנם1ח60 עת6דצו) 506 :שוגדנג / .וס זס] 6006150 11| ג תו צג6ק ג 0] תונשי טס +תנגח10 [6ע6| קסע סזסנם 07 08 01661 16456 | צוסע 107 5 ת:פנחס0 עתפגח 600 21661 10 ₪61 6 זא 6 20 ,2516 במס] לש ורפ וסינו שלבה גז6/06זל נשיס4תו01" מוזס ע|כנהזסת || ש60 ח6185ת0/ח. > 4:8 ?ט5הז1ה1/1 על 4 סנ ותגפ ו 5 זג 6/י תת 6זקונוס6 106 || הנס 12 || -.-) ב כתובת ,1181: 0/0106 651.68.60101200.60/רזה11://11ת מספק נגישות וחיפוש במיגוון מאגרי מידע ומדריכים המאורגנים על בסיס נושאים. לפי המידע שבאתר, 1187/6561 היא מערכת משולבת של כלים האוספים, מתמצתים, ממיינים, מחפשים, אוגרים ומשכפלים מידע רלוונטי באינטרנט. במאמצים צנועים, יכולים משתמשים לכוון את )1187/65 לעיבוד המידע בתכניות רבות ושונות ולהתאים את החיפוש באינטרנט לצרכיהם. ₪ 6 6%.568700ח - היפונט מידע באינטרנטם ו ההוווווווווו ורוו וו איזר 3.30 6 וח זס קוסוססזום 5-ו מספק דשימה מקיפה של אתרים, על בסיס נושאים. מדריך זה מספק גם תיאור מפורט של האתרים. 5 ז0 ץזס+60זום 6!או%6ח! כתובת ,1181: [ה0 .101175 01/05/05011-0ת.16תז 0+ ת1- אראראר//: כ ג מדריך המדריכים הוא אחד ממאגרי המידע באינטרנט המוצעים על-ידי ‏ 16א16ח1. המידע באתר זה מתאר את המדריך כ"אינדקס של מצביעים אל מקורות, מוצרים ושירותים הנגישים דרך אינטרנט. מצכיעים אלה מספקים תיאור של המקורות הנגישים לקהילת אינטרנט". אכן, אתה מתחיל ברשימה של נושאים, כולל אגרונומיה, אמנות, התעמלות, מזג אוויר ושרתי סס/ 0/1066 6!זס/. לחץ על קטגוריית הנושא וקבל רשימה של אתרי אינטרנט ספציפיים. לאחר מכן, לחץ על האתר ותקבל רישום מפורט לגבי האתר, מה הוא מציע וכיצד אתה יכול לגשת אליו (בדרך כלל קישור לאתר), ואפילו כתובת ומספר טלפון של החברה או הארגון המנהלים את האתר. איור 3.30 מציג חלק מהרשימה המפורטת אודות 6306671461 (רשת סרטן), המצויה תחת הנושא 1168]1 (בריאות). ו עוו60וו2 %ה00ק 0‏ 200008060 50 שסוע ‏ ₪60 שו [5]8[|5 |[ 5 2 4 בו ה )| בת ב 2 ב .זצ 5 ה ה 01 הז ח05.1//:קוות | סגו 105 = | | עו וססוום א 5 ו | ירות 11 [ טס וש ]| וה | || ₪ 6 0200 618 :64 א הוהי )> :עד ₪8ג109:0 | 6 צ1:630 4808 בת0)ם1 01/60 ד | 1: 2 ,לק ,)62 , םמחמ ז06ת60 ,זת6 פס ,26 ,דש הקיס ,גת , וקד | תק תו 116( ₪ 4130 14 80 החול/הג 5666 .11621 15 161 סט טחוס 67 ח68 09 הוסזק 2806671166 | / :6 | 6 חס סז 17760 0266- 014ג 208.60 1ח66 דסמ קסם על צס , הגנם ]= מזיתה1 בק טסוו 40665560 6 6 116% מ | וק 60 זכמ 0 ש :רוט | 208 6607 06 628166 116275 נחכים שת 101 1 , 56 םזג ל6כ1/ 116219 נחסל מסמבתה5וגג ז66מם2) גמ6הוסזע ' ₪0 גת נמ 6116002016 636 0) 86 686גת 5636 .856 140ג3 ד דד )02/11 1.6 מוס1] צו6גרופ 8 מא פמסם גו 5616608 בג .מצנתק5 תו 19 1 01 2) 6ת1 666196 86 111511)/ 512 ז0.,מפנועחלך מן גד ות 020 136 1600126 10 5905 מ מו כ דדנ צשעתק * (400020-ת6) 6288667166 0 מסטט 01900 156 616 ום. שפח 566 (צסם מק סם) 966 6 מקסם 2111 6תז 0 !סה בגל 6גנת, 7 7 א6סח !שחו כתובת ,1181: )410.1 6/1 11 1 60.-30061 61 ש511. שרעיראי//: קת עמוד בית זה מספק שתי אפשרויות להשגת מידע. ניתן לבחור לעיין ברשימה אלפביתית של אתרי אינטרנט (שהיא עמוד היפרטקסט), בה, למשל, אם תלחץ על האות 2), תמצא מקורות כגון 19916 1186 06010810 (לוח זמנים גיאולוגי). האפשרות השניה היא לבחור ברשימה הממוינת על בסיס נושאים, בה ניתן ללחוץ על תחומי מידע, כגון ו!)]₪64 (בריאות), ולקבל רשימת אתרים הקשורים לנושא זה. פרק 3: חיפוגגו ב-60// 4:66 ס!זסצש ₪ 7 איוד 3.31 בחר כוכב. אתדר זה מציע מספר מדריכים על בסיס נושאים, כמו ₪4 קישורים לכלי חיפו₪ במעדכות 80/, 00 ו-סיד=, ולמדריכי *הטלפונים* של אינטרנט. ששסא 5הח// 564 כתובת ,1381: 1-0 116.6011/5102/0. ה65ת. צורו//: 11 1[ צו06ת-15ה1[%/068/ אתר זה מספק מדי חודש רשימה מקיפה של אתרים ומקורות חדשים ב-60/. עמוד הבית מספק תיאור של רוב התוספות האחרונות לרשימה וקישורים אליהן. ניתן לעקוב אחר קישורים לאתרים שנוספו בחודשים האחרונים ובשנים הקודמות. באתר זה נמצא גם הקישור 60%או-01-110-א0וכ (בחירת השבוע), המקשר בדרך כלל לאתר מעניין. 5 וה5%0ע5 6חו!ח0 כתובת ,₪1(ז: עמוד בית זה מציג תמונה של ספינת חלל הנעה בחלל החיצון (ראה איור 3.31). החלקים השונים של התמונה (הכוכבים, למשל) הם קישורים אל ספריות ואל כלי חיפוש. בחר בין 51065 )110 (אתרים חמים), ]הסוח6פטות// (בידור) ו-|6עגזך (נסיעות). הקישור 51065 110% פותח עמוד המכיל למעלה מ-16 קטגוריות הנוגעות לנושא. ניתן למצוא אתרי בידור ומסעות על-ידי לחיצה על הכוכבים של עמודי הבית המתאימים. לחיצה על 5ז6ה0ז568 (כלי חיפוש) פותחת עמוד המציע קישורים לכלי החיפוש 60\, 6וו[סז/, 0₪108ת6/, 415//, 8.500 ר-פוסמוש. .6 ת0551.שררצו//: 1 [ו557/6 60// 055] - 16196800 טייקו | :1.0 = | 500000 401 רות 111 1 8חם;) א "ות שי [ 49 יוה תש סוס חסצ 0% 60/ כתובת ,1181: /+6 .ד 11 הער //: 11 ו זוהי רשימה היררכית של יותר מ-6,000 קישורים בכל רחבי העולם. ה6%.50370ה - היפונע מידע באינמרנט סיכום ץזהּזסו | |הטצזו ס6/ש 66;צ סוזוסעצ כתובת ,1(1: //1/12218507605/275₪2[600א0)ז6 ץ/6.מ-ז10.60ת1//:ק+ת .01 זהו קטלוג על בסיס נושאים, המתחיל בנושא 5606165 [8ח81וזסט/ (חקר הילידים) ומסתיים בנושא 20[6065) פתוץ1 11866ח106ח12 (עצמים בלתי מזוהים) - אולם, אל דאגה, לא כל הנושאים קשורים לחלל החיצון. + 60005 00 6%ח167ח! !506013 אסחהּצ כתובת ,281): [ה60.5677/1605.10 1" סד 1/1/11 601 . בד וגו . אר ער //< כ 6+ זהו מקור שימושי מאוד. זוהי רשימה מבוססת-היפרטקסט של אתרי 60/ ואינטרנט, לפי קטגוריות של נושאים. ישנם שני עמודים ברשימה. בראש העמוד הראשון רשומים כל תחומי הנושאים. כשתלחץ על אחד מהם, תדלג אל הרישום של הנושא הזה. מאחר ומדריך זה נכלל כולו בשני עמודי 60/ בלבד, ניתן לשמור אותו כקובץ ,11א'111 בכונן הקשיח ולהשתמש בו בעתיד. יכול להיות ש-69/ טובה יותר מספרים, רדיו וטלוויזיה. למעשה, היא משלבת את הטוב ביותר שבכל צורות התקשורת הללו. שלא כמו רדיו וטלוויזיה, הרשת לא תקבע את התוכנית שתאזין לה או שתצפה בה. אתה יכול ללכת לכל מקום שתרצה, בשעה שתרצה. אתה הוא היושב בכסא הנהג. ה-69/ מבדרת, מלמדת ומספקת מידע במיגוון רחב של כלי מולטימדיה מרהיבים. ה-60/ משתמשת בהיפרטקסט, המאפשר לך לדלג ללא מאמץ מנושא אחד (וממחשב אחד) לאחר. ה-פס'\ יכולה לקשר אותך לכל מערכות אינטרנט האחרות, כגון ז6ק000, 17 וקבוצות דיגן. סורקי 60'\ והמדריכים שלה נועדו לסייע לך למצוא את המידע המבוקש ובדרך כלל הם מפנים אותך אל מידע רב ערך, שלא ידעת על נחיצותו לך. מערכות אלה יתפתחו עם צמיחתה של ה-60/ ויציעו שירותים חדשים ואפשרויות חיפוש חדשות. פרק 4 בלכעוי המידע: ‏ 61ח500, 68וחסז6 / ו-2|!5+/ פרק זה יציג שלושה כלי חיפוש רבי עוצמה באינטרנט: זסוקס2), 00108ז6/ ו-15 א, בפרק זה תלמד את הדברים הבאים: ₪ מהי מערכת 0.0067 וכיצד ניתן להשתמש בה כדי למצוא פריטים ברשת. נקודת הפתיחה של ז00006: ה- 160618 זסקסנ). כיצד לעדן את החיפוש וליצור תפריטים בעזרת 108ח0ת6/. ₪ כיצד להשתמש ב-415/ / לחיפוש מקיף בטקסט שבקבצים. מהי 00006 וכיצד היא פועלת? זסו|ק0) היא מערכת המארגנת ומציגה מידע וקובצי אינטרנט כמערכת של תפריטים על המסך (ראה איור 4.1). אלפי שרתי ה-ז0006) ברחבי העולם הם מאגרי. מידע האוגרים אוסף עצום של מקורות. המערכת משמשת בעיקר לאיתור קבצים טקסטואליים, אולם היא יכולה להציג בפניך את המיקום של סוגי הקבצים הבאים: מסמכים. גרפיקה. צליל. תוכניות בינאריות. קובצי ארכיב. פעילויות מסוף. חיפושים במאגרי מידע. ₪ 0 ה6%.56370ח - היפוע מידע באינטרנטם איזר 4.1 60 מצינה מידע וקורבצי אינטרנט כסדרה של תפריטים על המטסך. וט סח סרח/:ק11ת | 1 [ וו [ ו[ 50 וא [ ו ו | :6ז0ץ15 500167 ז16תכן -א46ח: 56068516 ₪ 15 פוד" 5 יוא 9 (15צ . צרצרצ ,עס ,76[68) עד ווח6וג 6 וקה 00 | וומ6] 9 (6וח6 60060 16ה])) 40001005 ות666 9 [ק[116 זס) ו[ >וג' - ז6/ והוווצת * [חפק6ת > ז0 )הטותותס<) טשה1.6 716856 - ]6/ר561 אחו!ואא]. 9 ---< 50101605 )710ו10ת1 זס[19א עסוןוכ) >%-- (8חנו[6ה56 161 סמ) גגוח ז6קס:) 01 ו[6תה56 [6ש6.[-תטוז 1 = 16 ז6ו/ק20) 01 ה6ש560 מ6והסז6 9 (6ה 110706 .61 ו - 60 צ66נש16זסש) רורצ 6 א אפ > 5 6 98 6צ16[1/ 05ז15156 1.1515/7 שחו[ ומא דהדארחת. ו 5166 1 שט[6ז ג 6 (ו[7106)) 0201665 865066 |6מדו6ות] 16 6חל)-661ןלו5 01 36גוסתפתרנה6| % 55 40107656 [ וממז-] 616 (ו766" 6%4]. טוש) 66108165זו065/12 מערכת 02001107 נוצרה כדי להקל על השימוש ברשת. בדיוק כמו תוכן עניינים אלקטרוני, תפריטי ז10ק00) מקלים ומייעלים את הניווט למידע ולמקורות להם אתה זקוק. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ לחיצה כפולה על התפריט, כדי לאחזר פריט מסוים. הפריטים יהיו קובצי טקסט, תמונות, תוכנות תקשורת, או מערכות תפריטים אחרות. לעיתים קרוכות יצביע תפריט על מערכת תפריטים אחרת, וכן הלאה. ניתן לראות את ז0ו1ק30) גם כמערכת גלובלית של קטלוג מקורות ושירות משלוחים. הערה 60 קיבלה את שמה משני מקורות: המקור הברור הוא *67-סף", המרמז למטרתו למצוא דברים לפי בקשתך. המקור השני הוא סמל הבונה (ז06ק90) המחהב הקולגי של אוניברסיטת מינסוטה, בה פותחה מערכת ה-ז8ח600 (במעבדה לטכנולוגיית המידע, באפריל 1991). כמו מערכות אינטרנט אחרות, ז200(0) היא מערכת של לקוח-שרת (361/6-+מ6116). ישנם שרתי 02010 רבים בכל רחבי העולם. מחשבים אלה אוגרים את התפריטים והמידע אליהם ברצונך להגיע. לקוח ה-ז000006) הוא תוכנת המחשב הרצה על המחשב האישי והופכת לממשק ה-ז0006 שלך. פרק 4: בלשי המידע: ז60006, 68וחסז6/ ו-5|/ . 1 איזר 4.2 הלקות 6 איור 4.3 ו ב- וחוחסססזכ 5שססחוש/ זסו, במעטפת אואש. ישנם לקוחות ז0(ק0:0) רבים המתאימים לכל פלטפורמות העבודה, כולל 5או00ם1/. איור 4.2 מציג את 0/50000107, תוכנה שיתופית המבוססת על 5'וס0תו/. | תוכנות אחרות, כגון 08ת10200], "62006 הס6[]6וח8ת2), %, ר- 5או00ם1/ זס1 ז0ו[ק20), מאפשרות צפייה במצב טקסטואלי מתוך מעטפת א1(%1 (ראה איור 4.3). ניתן להשתמש גם בתוכניות העיון של 60 166 6[זס/, כגון 6ק508ז6צ1. = 5600706 וטספ 1 זט 5 4 )00 4616088 .6ח! .סתםש! ₪080 1384 0 *50ש5553ג פדחטם ואי סוט זט 1.0 וטוטה |מהסטטא סהס10 8 פטס עם הםווו 7 ש91.00חו,91/8)וט תק טף :10 !ו וח 0% 0 2.0 %ת6!16 תסג6בא+ס]ה1 +6תקכ6 )שמ+ש)מז ב ו ?יי כ יו :תג > 218 חך15-1 [י ןו כו בי צגס. הטשפ פמט דומעת /060099 4 /603/%0 + ב 4 שכ /%הס] /0ת5ף .5 /ת160 5 הון-14 2 יספָמק גתסת ב קט 90 0: ₪ .001% 0: ₪ .ק₪61 עם! ₪ פבסתק עקב הפופולריות של תוכניות עיון וכלי הסריקה הרבים של 65/), מתעלמים לעיתים מ-ז0ו[ק20). אולם, ז6ו1ק20) היא מערכת חזקה לחיפוש ולאחזור מידע, המסוגלת לאתר מידע שאינו ניתן לאיתור באמצעות סורקי ה-60/ הרגילים. כש-ז200110) מציגה מידע, הוא מופיע כסידרה של תפריטים מקוננים. התפריטים דומים מאוד למערכת ארגון הקבצים ב-5א60מ1/), מקינטוש ו-11%1%, עם קבצים וספריות מישנה בתוך ספריה. ספריות מישנה וקבצים יכולים להימצא בכל מקום ברחבי אינטרנט. מנקודת המבט שלך, כל פריטי המידע נגישים מהתפריט המוצג על המסך. בנוסף לכל מקורות המידע, ניתן להשתמש ב-ז0000(0 כדי להיכנס למערכות מידע אחרות, כגון 016ז/, 6ח761 ר-קיך:]. = 2 איזר 4.4 הודדת קובץ בינארי (העשוי להיות תוכנית) מ-ז6ח600. 0ח0ז6%.508ח - היפונע מידע באינטרנט קו16] | ששסשחוצעצצ 6זטף0ַה0) אזהותאססם 20||‏ 66| > ב 57 1:)511 4 בצ 61ב הט :פסוזסוטטזום - ו טק 0 813112 הג :ט , כ 2 חס 5 סק ףא כ :עד פה וז השמ צר (מו:") פמ אג 93-07-22 4% 93-07-27 165ג] 7 צתגם/תסם % 93-07-22 אפוג 93-07-22 7 פת:8)מסס 9% 93-07-22 2-2" 5% 93-07-22 נ-" בתוה%תסם 7-22" %ס[ג] 6 בתהגפ)הסס 8 5 ה 00 מרחב זוסהססס והאופן בו הוא פועל מחשבי ה-זפו!ק00) מחוברים זה לזה באמצעות תפריטים. פירושו של דבר, שאתה יכול לעבור או "לחפור" את דרכך ממחשב/תפריט זטווק6/0 אחד למחשב/תפריט 60 אחר. היופי במערכת הוא שאתה יכול להיכנס לכל מקורות המידע מכל נקודת פתיחה. היקום האלקטווני המקושר הזה נקרא מרחב :00ק00 (0780800ו1ק20)). מספר שרתי ה-ז0ו[ק000) מוערך ב-5,500, אולם הוא עשוי להשתנות, מכיוון שחלק מהשרתים מבודדים או מנותקים. ישנם יותר מ-2,400 שרתים הרשומים באינדקס של 108ח0ז6/ ונגישים מתוכו (כלי חיפוש המוסבר בהמשך פרק זה). לפני שלוש שנים, היו רשומים פחות מ-300 שרתים. כל שרת זסו1ק30) מאפשר כניסה למיגוון רחב של קבצים ויישומים מסוגים שונים, כולל טקסט, תמונות, וידיאו, קול ותוכניות הניתנות להרצה. הרשימה הבאה היא דוגמה למקומות הנמצאים במרחב ה-ז6ו1ק60. 1 + 6 10 11 [ת10) התו6+ה1 מחפש עבודה? חפש תעסוקה בינלאומית בהתאם לתחומי העניין, הכוללים חברות, חינוך, עבודות ממשלתיות, מדע ושירותים חכרתיים. כתוכת ז02006): ות תפריט מישנה: 0 פרק 4: בלנטי המידע: ז6006, 68וחסז6/ ו-15ג/ ₪ 93 65 085 11160110 מה 10,116 105110016 [התסו+בצ 6גיד האם אפך משגע אותך בעונת קדחת השחת? האם עיניך דומעות כשאתה מלטף חתול? בקר באתר זה וקבל מספר עצות. כתובת ז2006): 0 הגת.10ה1ת. סוק 50 תתו 01 1/675107ם1ז 616 ג0י1 14661065 [8+מ16כ) מתכונים למספר תבשילים אקזוטיים, כולל ברמי-גוריין, ספגטי סיני, פוטסטיקר, סאי, סמבל-בג'ק, סמבל-לילנג, שו-מי, סוקיאקי ובשר-טופו. כתובת ז020016: 61 ותוו.0ז101ות. 3113 תוק3 תפריט מישנה: 15601068/0/תט1 5 01 1101186 .17.5 30 568816 .1.6 חפש מה עושים נבחרי האומה האמריקאית ולמד אודות סוגיוו! חקיקה והצעות חוק עדכניות. כתובת ז2000): 1 אך 216.200:70/1 6.560 50 שים לב לכך, שכדי להוריד אחדים מהמקורות הללו עליך להתחבר תחילה ל-ז0ו1ק20) ולאחר מכן לעבור במספר תפריטי מישנה. היכן לפתוה בחקירת מרחב ז6ח00ס60 ההרפתקה הראשונה שלך במרחב 020001 מתחילה בדרך כלל במקום הנחשב כבית של תוכנת לקוח ה-ז2000) שלך (הידועה גם כתוכנית עיון, ממש כמו תוכניות 69/\). ממש כפי שאתה יכול לקבוע שתוכנית העיון ב-60/ תיפתח באתר מסוים כשתריץ אותה, כך ניתן לתכנת את רוכ תוכנות ה-ז200(6) שיתחילו בשרת 030016 מסוים, או בבית. נראה כיצד מטיילים במרחב ה-ז0200006 בתוכנה 500 /. נתחיל בתפריט הראשי של אתר ה-ז6קסנ) של אוניברסיטת אילינרי (כתובת ה-ז03006 הלא ו6.60טגג.-ז6 60). ניתן לראות זאת באיור 4.5. רוב שרתי ה-ז000010 מציגים את קובציהם כתיקיות, תוכניות שירות או סמלי קבצים. אם אתה משתמש ב-ז5030016/, סמל זכוכית המגדלת מציין שאתה יכול להתחיל בחיפוש על-פי מילות מפתח ולמצוא קבצים, תיקיות ותוכניות שירות בשרת המסוים הזה. כעת, טיולינו במרחב ה-ז6ת200) כולל רק את הקבצים, תוכניות השירות והספריות של שרת אוניברסיטת אילינוי. נוכל בקלות להרחיב את אפשרויות התצוגה של מרחב ה-ז0006 שלנו, על-ידי לחיצה על תיקיות נוספות (אפשרויות תפריט). איור 4.6 מציג רק חלק מהתיקיה 6|זס/\ 106 מו 5670615 0200 ז6ת)ס 6ב 41 (כל שאר שרתי ה-ז6תק0(0 בעולם). התיקיה כוללת תפריט ובר 2,429 שורות - המספר העדכני של כתובות השרתים הידועים, המחוברים לאתר זה. 94 ₪ ה0ז6%.568ה - היפום מידע באינטרנט איוד 225 חח !וח 6 600 - 11 הפצ ([6 שסטהעץ 6זטףההסש אזהוהאססם *|20 | 36 התפריט הראשי 5 הי 5 . עצב | 0 7 3 של שרת 5 טח חח זר 0 כ 7-ז6 00 של עסתק60 מ8%5817ת0-תפפע0 8% פ1סתג111 01 ץ)51צסטבתט סת: 0 סא0ש|שט 5 5 (7/20/95 4ס6בנקט 185%) ב%תסתססהנוסתמג 5קת05 2 | 7 5'>פתט אוניברסיטת [ וסט הס8%א05]ה1 0=] אילינני (500/01)5 6000 סוחסו] ₪ ת065+6 בצסצעםן " צסתג111 ]0 ט1תש כ=] 50 | הפפ 0-מ בקשתבת6 5 )| הק | [! ה תגוביסם = עס גגופ תס 52| 06 בת 8סג+צה+ס גד כ [) 0) פתסג%ב6ג11מטס (מכ) פ>ססם פחסתק 02| / סש ]50 5116 +סתצסוה1 2 +0]ה1 ץ%ג1גמם5גם ו קוח זס1 != 855ז0 ... 980 5 ןסח פס ב0ם// מאחר ויש כמה אלפי שרתי ז6ו2001) ברחבי העולם, נחמד שיש מקום אחד להתחיל בו. טבלה 4.1 היא רשימה של שרתי ז16ק20) המכילים אפשרויות בחירה רחבות, כגון ספריות, חדשות, ספרי טלפון וגישה לאתרי ז0ו[ק20) אחרים. אולי תרצה להפוך את אחד השרתים הללו לאתר הבית שלך. איוד 4.6 8 : 5 [6!ז0/ 1100 הו 506 0 ווה ] - 1.1 סק 500 ד ד קו16] | שסשחוצע | 6זטףו1 הס אזמוהאססם זו 6וום | 0000 קשב עוסשהעצ ‏ 6זטף הסט אזמוהאססם 0% שו ==| דשימת כל שרתי 2 - ב ו ₪3 ה-ז8ח600 קט = ד בעולס? ה%8%10+ס1ה1 עשוס? 0+818)ג621 1994 50901 :0006 %09ה25001 3% 25080580 *16+טס7 סג+הוה0 7ך807-01 שהן5985א 5018008 - 5גגג ת0ג68%ט₪1 הג שַת1פגקת60 ]0 %מסתססתבלט( סמ% ץם) הם0ג:320014%( - 6₪גג 60 .הס)פהגמבבט ,65ג+)/0 61מ8%10א 0גק6גג דטומז גג הסמסץת )0 5+סג7986 )0 הס%1בגססבפ5ג מ108זסתג - שדגג 708 פמפמסצספפם 018%ט01א810 )0 מס0018:1מ5ג - ספמג (מס))8סט1ם א8906 )0 1₪ס1הסז00) אתתט 5זאך מאמסג6ג (תסג:68ט54 חס (גסתטס ה5+165.ג) קםש!וק00 68 +6ת7ק00 ש6הסך(ג 507%160 81ת4064%10ע - 655, תס 8000109 ססזצע 4010 גמ516 46% 5160884 אשג (+קפם עזק ,מג6פגג דש) 150ד6ג 60006 זמא1ג (1%9ג:ה105 4ה8 תסגטפג% 1%ט )185‏ +שתק0ש ש16ג >שתע0ש אזססג זג (שת118%1ט2 50:16 [104מ(0ס+ בתם 260411 צפם) תסגבזסק:ס6 גדגס11ג דפאבג16תפמג 6 שגגפטקע ע41ה10+ץ ג -- [אג ( 50%%16093 %+צסט:ם( 603תב/14) 8/ג. מפממסט באג. ]מסת6צפקסם ע%0108ה0ס281 ס)בזטםצבטה₪415001037/1 פפג +צפת000 אמג 5% 0מם תפוסגמעגץ 10ת546-ג-75) (17) ,8)שסגגך .%צב0 5616066 גפקג (6570) 0/1168 עקסנסתתש6ך 5א5%6ע5 פַה1:מקאסס גפתג ()מסתקס61ל2 אט6+21601 854 מסג13טנסקט5 צם] מ40018%10ש) סספג 5841 6020₪= פרק 4: בלשי המידע: ז9ח600, הסוחסז6/ ו-5!ה/ ₪ 5 מיפ כדי לחסוך זמן 3-ז60008/ץ, ניתן למזער את החלון הנוכחי, המכיל את את האפשרויות בהן אתה מחפש (אז לעבור ממנו), ולהתחיל חיפוש נזסף או לעיין בחלון אחר. הין מקרים בהם ניהלתי שלושה חיפושים בזזמנית ובאותה שעה עיינתי בחלון דביעי. מבלה 4.1 אתרי 600161 פופולריים. ' כתובת 6200[16%) מיקום סוס קליפורניה 8.60 סוט חק איווה .וס מישיגן 60 חרט סזסורח +ח8ז!50חסס מינסוטה 6.600חט.ז6 חק סט צפון קרולינה 5050 צפון קרולינה 8.60וחוזוץ.זסזס. 60055 וירג'יניה 600.30 טחה.סזח!ו אוסטרליה [6.סטס. הסוס ציילה 0נמ/]- 0 אקוואדור 6-ו סט גרמניה 5 איסלנד [ס.600. חטזס).זס חק סט פולין מ[.6.00סח.זסחקסט יפן 8 ספרד 0-6 שוודיה אט. .80 זז חס סט בריטניה 7 7 דש בייט אחת הדרישות לחיפוש במרחב ה-ז8חק60 היא סבלנות. עקב הגידול העצום בשימוש באינטרנט, מקורות מוגבלים מוצפים לעיתים קרובות בפניות. לעיתים קרובות תקבל הודעת שגיאה המציינת שיותר מדי מקורות נמצאים בשימוש ושעליך לנסות בזמן מאוחר יותר. זוהי עצה טובה. אל תתייאש מאתר שאינך מצליח לגשת אליר בניסיון הראשון. עקב כלל-עולמיותה של אינטרנט, קשה לנחש מתי תהיה הרשת פנויה יחסית. השיטה הטובה ביותר היא לנסות מדי פעם, לרשום את הזמנים בהם הצלחת להיכנס ל-ז8ח600 ולראות האם ההצלחה באה בזמנים מסוימים. ₪ 6 61.503700ח - היפונע מידע באינטרנט 65 000 מסדר את מקורות ה-0061ס איור 4.7 איתור 0081 5 מרחב ה-ז20000) עשוי להיראות כאוסף ענק ולא מסודר של מידע. ניסיון אחד לארגן את מיליוני המקורות הנמצאים בשרתי :00006 מסביב לעולם הוא 5 זסת0200). 015או16 ז6תק20) הוא קטלוג אלקטרוני של אתרי 60061 המסודרים על-פי נושאים. 16615 020001 כולל למעלה מ-2,000 כתובות מידע וקבצים במרחב ה-ז20006). בעזרת קטגוריות, כגון חינוך, ממשלה, בריאות ומשפט, קל מאוד לנווט את דרכך אל המידע הנחוץ לך. כל אחת מאפשרויות התפריט האלה פותחת תפריטים חדשים, בנוסף למידע הקיים בנושא זה. [615/(. זסו1נן00 2 600:1000/7. 6 165: סוכ 10)] - וס וזו פחסווקס. 65זמוואססם. קש שת8 תס1:המ106תך פממאמנ 60258 6 51:55 41:50 ב1משש2 שווקס ב 5 ס>פתקס שה ה31/ 615ש16 פסתק00 60 קבטט ₪ 006 חסגסאתשס:ת1 5 1 006 הסג:8ם:0:ה1 פממאמ1 607068 סם טמפם 8 כו פמטנ 4] 5 51065 06םם41( 519שש1 מסתק מש 4 5 ס>ףח6ב66הטסחתת 618עש1 ש5חק 60 5 תת | ת190098:0ם 18סששק =שמקס 1] 8 >5ו00ס ממגש ששו פ'ספתפ א 6 בקוך ,0:ה6מ6שהטסההג ,5ה43010שבנם :כמטןת0ס:ת פןטששנ 602005 1 קטלוג 105 ז10ק20) מנוהל על-ידי מספר אתרי ז0ו!ק00. אחת הדרכים הקלות ביותר למציאת 5 ז0תק20) היא לבצע חיפוש לפי מילת המפתח 855ַ6א16₪. באפשרות כלשהי של חיפוש זסתק00) (ניתן לראות זאת באיור 4.8). אוניברסיטת דרום קליפורניה היא אחת מאתרי ה-ז00ק20) המקוריים שניהלו את הקטלוג. כתובתה היא 18.056.60₪/ו6. נתיב התפריטים שעליך לבחור באתר כדי להגיע אל 58 00 הוא: 5 ח800תה10מ1 80 צתסתק00) ז00 + 000068 5מנ 000 פרק 4: בלשי המידע: ז06ח600, 68וחסז6/ ו-5|ה /צ ₪ 97 איור 4.8 איתזד 60061 8 בערת מילת מפתח. זו 00 - 1.1 זסת קסע קוו ה 0 אס ה סו = 6% 5ו0תג111 ]0 ץ!ופתשטגה% מת: ם) סתסס!בט 59 48%51קט 185%) 5)מסתםסהטסהמג בופ תבכ כ" ?7 = התש ₪2] 0 מטספה מסג1בששס!מך מה צשמקכם) 0100 01 מ6מ5= בהוסתתן- | | הף1בק4-65%ת5ם:0 5% 15סמ1111 01 .טגתט 62 1 ו 6 190-0225826 5קת5מ0 2 . 2 056 | ב 5 005 - וז ה ו 5 דעו = 16 ופנק כ6| +5ת0% 65| צו------ = . ה פטח6ו זסווק00 20!() ]0 ה6ז563 6זסצוץס 1011 נא 01 טוח זט הט 601 הסט 40 ₪0 30 פטס | ]1 געה=גם ב6]| כ|46 [ית8 מסג8%א:0)ם1 סמעטט |5)תשאמסתגטמ? 84 010031 0 טפאט ₪ 65:ג ‏ 90160605 50101 | מס%4ב6ט0 60| 5הסצץ 51026 שחה 655ה51ט2 | מסותסהססם במסגובשו1קקג 181ץ1בטבת1 שת8 צַתבצס=הגנםש 5 + מא הזל 7") 5( 804 .שסמס:ס!סה ,7:ם:טג1 62| %3)] בטססהה11מס-ות ב | 51165ת%81(6 צַהג0ט1=מג 5015605 [מצטמםן תסג!50108ל 4ה8 %הסאקס!סצסם 1 בשכס 058084 נתב :ס)רמהתד עהס(סתתססד ‏ הסחה-בשק (8)5ז00 2:/ עס כווחס ות תת םש לה 006 .. פחש!ו חפרח 0 [ 4605900 |[ ו 0 כשתתחיל לחקור את מרחב ה-ז6ו!ק20), גודלו ייעשה ברור יותר. אפילו עם כלי חיפוש מתוחכמים מאוד כ-6700104/, אתרים שימושיים רבים נותרים עלומים. שירות אחד העשוי לסייע לך להישאר מעודכן באתרים החדשים ביותר הוא 6 1.185% 16,085 ז0הק20), השולח עדכונים תקופתיים דרך הדואר האלקטרוני. משעה שתחתום על שירות זה, תקבל הודעות על רשימות הניתנות לגישה ומכילות מידע על אתרים הנחשבים כשימושיים במיוחד למשתמשים אחרים. כדי | לעשות | מנוי לשירות | זה, | שלח דואר אלקטרני | אל 4 61800/ו6[ז0116. השאר את שורת הכותרת ריקה. בגוף ההודעה, הקלד <שם פרטי ושם משפחה> 6%שו6[ז₪07[06 156ז050ש5. לדוגמה: וז 08010 116[60/618 ₪0 501106 50. קובץ מידע יוחזר לך, בצירוף הודעת אישור, עם פרטים לגבי השימוש ברשימה, הגדרת אפשרויות המשתמש והורדת קובצי הארכיב של 6|5/ש16 ז6קס00). 988 ₪ 700ז01.568ח - היפונו מידע באינמרנטם הותמטש ב-68וחסז6/ לחקירת מרחב ה-]6ח0קס מערכת 0200107 זכתה להצלחה כי היא הגיעה לכל רחבי העולם והצביעה על מיליוני מסמכים וקכצים. תכונות אלה יצרו גם בעיה. כשאתה עושה את דרכך במרחב ה-20067), כיצד תדע שהקובץ שלך נמצא באחד, שניים או שלושת שרתי ה-ז6ו1ק20) שאליהם התחברת? התשובה היא: אינך יודע זאת. זוהי פעולה של פגיעה או החטאה. כדי לבצע חיפוש מקיף לגבי נושא כלשהו, עליך להתקשר אל כל אחד מחמשת אלפים שרתי ה-ז02006 ולבדוק כל אחד מהתפריטים - לעולם לא תוכל לסיים זאת. כדי לפתור בעיה זו, פיתחו שני מדעני מחשב מאוניברסיטת נבאדה תוכנה בשם 8 תוכנה זו מסייעת לך לחפש דרך כל תפריטי ה-ז6ק20). 6700108/ מנהלת מאגר מידע של כל אפשרויות התפריטים של שרתי ה-ז2006) ומעדכנת את מאגר המידע פעמיים בשבוע. כמו שמות יישומי אינטרנט אחרים, 6700108/ מורכבת מראשי תיבות הומוריסטיים, הפעם הם: 1-007160600ח000/ ע285 עס 6וו1סז 01206וטקות00 10 א06ה1 66ושו-)6צ1 (אינדקס רשת של ארכיבים ממוחשבים, מותאם-למכרסמים וקל לשימוש). ביצד להשתמש ב-68וח0ס]6? הפעם אינך חייב ללמוד מערכת חדשה. אתה נכנס ל-00108ז6/ מתפריט ה-ז6ק00. לרוב אתרי ה-ז16ק00 הציבוריים יש ברירת תפריט המובילה ל-08168ז6/. כשאתה נמצא ב-670108/, עליך להזין מילת מפתח לתיבה המוצגת על המסך. 00108ז9/ מחפשת במאגר המידע שלה ויוצרת תפריט זסםקסנ) אישי, אשר כל אפשרות בו מכילה את המילה או מילות המפתח שהזנת. כדי להסביר לך טוב יותר כיצד פועלת 168ח0ז9/, התמונות הבאות מציגות את סדרת הפעולות הטיפוסית של המשתמש בה. איור 4.9 הוא נקודת ההתחלה, בה ניתן לבחור בתבנית החיפוש של 08108ז6/. למטרות התרגיל, נחפש בעמודי 60/ מידע על כדורגל. כפי שניתן לראות, בחרנו בנושא אסס5 (ספורט) ונשתמש בחיפוש 5111866 (פשוט) כדי להאיץ את התהליכים. ככלל, כשאתה רואה את המילה ספחווקחו5 (פשוט) בנוגע לחיפושים, פירושו של דבר שהחיפוש יבחן רק איזור מוגבל בכל מסמך. מאחר והחיפוש לא יהיה מקיף, הוא יהיה מהיר יחסית. במקרה זה, נחפש רק בכותרות המסמכים. זוהי דרך יעילה לסריקה ראשנית מהירה. או כבשמחפשים נהשא מעורפל או כללי מאוד. : פרק 4: בלשי המידע: ז60008, 8סוחסז9/ ו-5!| / ₪ 99 איזר 4.9 נקודת ההתחלה של חיפוש פשוט כ-08וחסז9/. ץוחס 5 זסו[ק60 6חו- :63והסזשע 11866קוחו5 - 1.1 זסהקס0פאצ כו ששסחו/ץ 6זטףה00. א:זהוהאססם :]50 6ות 15| | 5 ]1694 [ ו 3 ותסז/ חַָחופט 800 ק5ז חק 60 ח! 11065 הסזה 50 5 4 .23 פמט1 - צשגעסט) בסגמסעשט ספסקגס00 ס) עס 5 13 ץצמטםם1 - בסגמסעפט %טספ8 (50) פמסג%פשט0 מ 259865 41% 1ססס%סעת 01ע:מ60-א46מ 1 50!:98:6‏ מסגמסצסט שצסא 7), -מפע) מסעמסם ב %סגכ - עסטעשב בספססתס בסגמסצסט 164)ג1כתג5 6 00 במגץ 0 יְ 00 במגק 0 5₪:סמקס6 ב6צבס5 2 ₪ה25סמקס ב6+מ66 2 (50%87 בגט) (5)ב:סט %16ג1 עם 65בק5תסןקס60 תסצם55 2)/ ( 55065?( 18ט) (0)5צסט 11%16 עפ ססבכ5זפמקס00 ג6צב56 0 (ה1פסא ]0 ע)51תסטגם( הגט) (5)צסט %16ג7 עפ 50800זסהקס60 202ב56 2 (51(6%ת הגט) (5)נעסט 16:ג7 עס 06ב90:סמקס60 ה0צב65 2 06 ... 95 הסוח 20 900080 לאחר איתור אסופת הכתובות בהן נמצאים מסמכי ספורט, נוכל להתמקד בתחומי עניין ספציפיים יותר. באיור 4.10, בחרנו ב-000165[ 806 5005 (ספורט ותחביבים). איור 4.11 מציג את התוצאה. לבסוף, נרצה להגיע אל מטרת החיפוש ולעיין במסמכים הרלוונטים שגילינו. איור 2 מציג את מה שחיפשנו. במקרה זו מדובר בכתובת עמוד 60'\ הקשור לקבוצת הדירן 66.500118.806061י1. איודר 4.10 ₪ סח : חס 1105 ז 430 הו :א6|תסזטש טווווקהו5 - - 11 ז0תק500/ = !]| לצסשחעצ | 6זטףחח00 0 ו 6 | מסוים 4 .21 סמט3 - צסתסים פס|הסזפט ספכקת60 50 טסה 5 .12 צפטמ16 - 168מסצסץ גכע1ם (70) =מסגפמג) 17-45%04)ספנומסצל 896% 8148 ,01שס:7:0 01צ08-1816% ,6:פש)) 50‏ 8ש)מסזמט שזטת מס ל ךיהולרור, 55 (פפגץ ]0 ץןפזסקוהט בגצ) (5)מזס, 18גד עם 85[מסד6פטנם תעקס שתגץ (מ6שו5ם ]0 ט/דדתא]אט א(|צ) (6)(תסע 15)גד עמ בפזמסד)תתום החמתמש בתוץ (דצותו5 =גצ) (6)טום* =נוגד עע כש1אסד6טא1כ קאה007 סמו )סק =מצססס ₪מפלש 01001109:8)8)מ1 84 0:817שג1 -- 84:108זטשה 254 5ְהסש9 6011506 411פוסש]|4:זסקט 1% ₪=[0גזז) ש%עסקם ששגסמס) 504 שוזסק5 05%>ום!( 5%0460% 01047ה6ץ05 פושטק זפוום? .5)זכשם ,פצםון <> >צפא 11מ)סכ? ‏ .עצס!ש8 ש::כקט !0 מ15מ4וס=ד ב ( 8% (מ%ח5:040 ,5)זכק5 ,ב8%() מ:ההת)פבתסם 8)מ5] עסאססם, 1₪זסקם +91 8 סק סקט ₪ 6ש1שש1ת0 100 ₪ ה0ז6%.568ח - היפוט מידע באינמרנם אי [ד 711 .4 8 שת 18זסק5 - 1.1 ז 4/5010 | קו6]] | ששסשחהעצ 6זטףהס א:הוהאססם ‏ 200 תוצאות | [ ההתמקדות. וס חפט סק 60 הו( ₪65 וו0זם 56 4 22 סחט1 - 5=גחסעה) בשוהס%סט מצסקאס6 0: צסון 3 עזפטה05 - פשוססזסט +טסעה (820) דהסג:בסנת) 45%0₪-ע1 )ספנתקתץ 9095ע 0181 -01ם)0צ') 068-608%:01ה1 -556ש) 00‏ 168הס:חצ שפטת 5 צ' המשרמם 2 אבו2 - ססטזהם 4מ5כב% 8שנהשתפט !12 !2211 פטקץ אפס 111 מ ]1‏ בשצמסצטט 4ש3/ג1קיום (180] ]0 ץ)ומזסטוס0 הוט) (מ)(תכצ %15וז עם פשזהסהספאןם האס מחגט וההטזרה ב 2 %18) (5)!תס> %10וך עם במזחסדסמהזה תפאקסס בהגץ 8 6תם פוזסק5 חוצ) (4)8זב> 6|%וד קם בפ:הסזסמתזס ההוקסס 4תגץ 6 פסוכפטסמום חס%קס6:וסא - אסדסה- שג מט!0 86+0ק צטסזהאג ץוגפזסטות0 ע0:2416 - במגחם 5% מ0ג53ט0126 601165 הם%צסם ג8/ - 6811108 601% שספ[ק%זסל ז0) זמומה6 מת: אסץץ 1 -- <שסווסד6 (. הררה 1% פַתו1ופת ג - בתשטגק סטץ 5 0569600811 מ1סל ה]ז9פג 6ת8 ע1סזטפגם1 -- מסגו9ס62ס8 בת 5909[5 6 66> 706 - 00608 2% 8 0)541ס) ם)זסעם 51% ] 058 6םג1ם)זסק 7% 5 )זסכעט ה וב ורי מטצז50 |סצה:ך עעט זחתס1שאם וטג ממד - שחזכ[עאת בוצג סרד 9 %%סצ6ם!( %ת5+40 עְבַס1סת6ע0% =צסק6 6!65 אגל5 6 850[700% סזרהשהתוע ינד 0681(65 .0:%3ק 5‏ בצשא/ן בשפא :סעצס5 מגהמסד מסט 0ס0וע 14צסט סחד 1 ץז8)3%0 >%צסק9 )0 3ש|להוסתגדך 56 עזזמ11 [בטמזג? מסל 4146 ₪|:סט סחד 5 *זספ0פ% 675110 51ת610 שמד - 6מאסנפץ (.0)₪ .94066065 ,5וזכק5 .9563) 5פפתזבקכם צסטצסם צ6תק00 - *זסט%ס% [פו61ץ6 610581 מתז - %סאס|מל ו 506 8%1108ז0/ה1 3:זסק5 שלש - 515 טטט (: 3 86 ב6ז60> 1!הססרגק וטס 16זסט - מצש 06 16005 שמוח 19 חל 6 [וסאן | איוד 4.12 התוצאה הסופית של ו תג 500715 סז הו 60 ןווס ו 1065 הס 56 החיפוש והש | סוטבז כן] 4 22 שמט3 - 5סוצסט) 168מ610+ 6צסעתס) %0 סט 4 י % חס שפטבש ג 00%05שו!6א - הסזטת-4% 13/0 עזפטמ35 - 168תס+שט )טססם (10?) %מסג%שפט0 בפלפג-ק1)מסגבש:? 4] | 6140 סגצות זטסם-ג ץ)גמזסטוה0 ,70016 - 909% (6| 6%מפק ]א( ,[סשסספ? [סעמס6-אאממ] | :8+צ)/ 0‏ 15 בטגטד שוסם | 9% ח98:0טש219 6816108 הסומכת גג( - 0011165 1 800|%זט? 07] 600:05 98) אכתץ ‏ 8צ0/(ם01 -- פשסאקד | וג נַה111סת ג - 5א6גא וההך 5 ג1ג !)₪490 פ|סץ 1347 בב יר . 6ה 6 1118 - 1.50600וסק60.5 0:5 [%6ב:ך טעל :שזס|פאם 14צג שתד - צס 9 960 שתד = 966087 >זכקפ ששה | 010 אנש 5 משש- 5 טעט פקעד מסזנשבמה %%:פם שתהסך עסש מ:זסקם ,+זסעט שו ו .1 *זסצם!( טתג1סץ6 | הטס21ו , . שטט ףח וד לי )היה 3(1מ0%ס] זם) מספהק טעל הגפ* סת: /ס מהם 5( 998ק מגת געזסט הסו+8אזס/ת1 5) זסק5 חן ב:סל:6ה 811מ:סיש) צקל שת) 511 )0 1158/1898 5ש10שמג רפ מתד 19תו תה 51 חת 5קהזבכי 1 | האיפה 44 1% 50 115% צמו[גפת ץ52 ]0 46%411% +2 611 5% 0:14ץ סמ% סג :515808 ( .1:26 הם 2115016ץ 5 ג]1ת ‏ .50191689 60 שץ 1 ה8? +8|טקסם עזסץ 6 594 %5/5+0ק0%/3 .90 6.655.ת1ם "צצ// קוום)| 4 - ( עצעץ/4/. זספת) :3% התש[ 56 16ץסתקבם=)3 +0] :60% עזמופמה6 ]0 תסתזתקסם ץ>ופצמצוה0 סבף)צעה 6 ג 622 .605511616 תוצאת החיפוש ב-6700108/ היא תפריט ז00006) שנוצר אוטומטית ומתאים בדיוק למילת המפתח שבחרת. פריטי התפריט הזה לקוחים בדרך כלל מאתרי זסו!קסנ) רבים ברחבי העולם. לא תידרש לדעת איזהו שרת ה-ז000016) שענה לבקשת המידע שלך. ניתן לשמור את הפריטים שנראים כמעניינים במיוחד, כסימניה לעיונים עתידיים (ראה איור 4.13). פרק 4: בנצי המידע: 7ז60000, 68וחסז6/ ו-5!/ ₪= ן10 איזר 4.13 שמירת אתרים שימושיים בסימניה. אזבותא800 500700 3 616 :זמ הסט לוי 5 שחוט1ח! ₪ ומסה, הטסו זסופתםזד מוכו פםתם הו חס 88 סהופטם זשח סכ 50008 10 00 | 106 ,0008 הט וחם-) 1005100 אפסו וד 0/‏ יזוס +40 טש !678 !סהסטסצ 010 ,טפ וחט!ס) 507 זס ה 00 ותא 0| וזו 0 זו 0 !הס טפחזפ!ה! פוח ט1פ 5 60 החדו סו סכו] וזו מז 00 סוס חס טט/50) !1 חס;ום חזסזהו/ הו זה 0101 וח 60 :וס הזחו פססזטספט? חםוזם וחזס!ח: 6 סחזסוה!| חשוב לזכור ש-00108ז6/ סורקת רק כותרות (41665) של הפריטים שבכל אתר, ולא את תוכן הטקסט שבפריטים. הכותרת במקרה זה היא הפניה למקור, כפי שהוא מופיע בתפריט של שרת ה-ז0200(0). האינדקס של 108ת0ז0/ כולל למעלה מעשרה מיליון פריטים הלקוחים מאלפי אתרי זו קסנ). כל אחד מ-10 מיליון הפריטים עשוי להכיל את המקבילה לכמה מאות עמודי טקסט. כניצד לפתוח בחיפוע ב-68וחסז6/ כדי לפתוח בחיפוש ב-168ח0ז6/, עליך למצוא את 108מסז0/ בתפריט זסו[קסנ). בדרך כלל תהיה בתפריט הראשי אפשרות בשם 6ח8 685הק00 016 85 מו 1810ת107מ1 (שרתי ז2006) ומקורות מידע אחרים). זהו המקום בו תמצא בדרך כלל את 00108ז6/. 68וחסז0/ רצה, למעשה, במספר מחשבים ויהיה עליך לבחור את המחשב בו תרצה להשתמש. כשתופיע התיבה להזנת הטקסט (ראה איור 4.14), תוכל להזין מילת מפתח או מונח מפתח, או להשתמש בדגלי הבקרה, שיסייעו לך לעדן את החיפוש. דגל בקרה (83₪ [470ת60) הוא הקוד האומר ל-6700108/ איזה סוג של מידע אתה מחפש - תמונה, קובץ, תוכנה וכדומה. כשהחיפוש יסתיים, תוצג התוצאה כתפריט 000006 רגיל, שייווצר על-ידי 8 . תוכל לעיין בתפריט ולגלות את המקורות הנכללים בו, בדיוק כמו בכל תפריט זסו[קסנ) אחר. 12 ₪ ה0זה6%.563ה - היפונע מידע באינמרנם ד א איזר 4.14 קו!] | שוססועצ ‏ 6זטף הפס אזהותאססם 0ם ‏ ספות | 8 ב 1 מצינה תיבת סז דחופ 566 ז טוקס 0 הח 11065 חס 56 5 9 ב - 4 41 0 אס הזנה קלה 0 לשימוש עבור שפפאת זאד( ,[סמסוסז? [ספתט0ס-אח0ה1 ,סזהט)501 > פסוהסתס+ זס ב ר-5:7 ₪ מילות מפחח. = 1 ג5 2 340 62 א 179 ג )₪ )81 :טגה פוח) (פפפזסם ]0 /דדפאזותו פגצ) (דשאטפ 4גט) (₪)4תסצ %18גד עם 5360זסמקס0 ת6ת 13 5 (5)בזסט ש1)בד > סי מז 6 (סאלם3?5 פגט) (פ)טתסט !)וד ץם 0ש%0:903ק00 מסזהס 2 (מ01ש% )0 ץ6:51%צגה? 8גף) (0)3זסט 16)גך לט 5560 זמתקס6 גסצה56 2 (6%א251 8גט) (5)נצסט 11:16 קם 9:52566מ2ס) ה%6316 ב | 4 הסה ז קוח זט 11 655 .9 5 זפ פס 6 | סוגי חיפוננוים רוב תפריטי 6700108/ מציגים מספר אפשרויות חיפוש. בנוסף לברירות המחדל, תוכל לכוון את חיפושי 00168ז6/ על-ידי מספר אפשרויות מיוחדות שיצמצמו או ירחיבו את החיפוש בהתאם לצרכיך. עליך להשתמש באפשרויות אלה כשהן מתאימות, שכן הן יקלו על איתור המקורות ויזרזו את התהליך (עיין בקטעים הבאים, הדנים בסוגי חיפוש מוגדרים מראש ובצמצום החיפוש למציאת המקורות עבור סוגים מסוימים של שרתי ז0וק00)). ננורתים כפולים רוב תפריטי הגישה ל-9סותסז0/ מציגים רשימה של מספר אתרי שרתי 108ח0ז6/ (ראה איור 4.15). כאן עליך לבחור את אתר השרת שיבצע את חיפוש 00108ז0/. תאורטית, אין כל משמעות לשאלה באיזה שרת תכחר, שכן כל השרתים מביאים אותן תוצאות. מעשית, השרתים אינם מעודכנים כולם באותו הזמן, ויכולים להיות הבדלים קלים בתוצאות החיפוש. בוודאי תבחין בכך שכמה מהשרתים מגיבים מהר יותר מאחרים. הדבר מותנה בעומס, יכולת השרת, מסובכות החיפוש או גודלו, שעת היום והתעבורה ברשת. לאחר זמן מה, תדע אלו שרתים עונים מהר יותר ובאלו שעות כדאי להתקשר אליהם. פרק 4: בלשי המידע: ז00006, 68וחסז6/ ו-5!ה/ ₪= 103 איורד 4.15 בחירת שרת 608 /ש. הטסש שח הזת 60 ה 111165 5076 - 1.1 סוס פע קוסן] | ששסשחע | סזטיף הס אזהוהאססם ₪00 סוה | 0 ו - 00466תש> ומש/ה (20?) חהט)+פסגם 1*לג- ץ11 שק אדא ,1ככאו6סצ 10008-000101 .סת8פ%)] 50‏ סוחס ה )₪ )וס ש1)גד לט כש1קסדספק1ם המאיוכס 4 (ה6שת )2 -ט/זדמ10א0 4+) (=)נתסט טנוגז עט 185נמסד6מתזק מעאץ00 בח (ה1שכא ]0 ע)4פוסל)00 =4צ) (8)מנס+ ש1וגד עט 5שזאסד1550ע המאקסס בהגץ (28)ג50א 04 0 918) (ש)1בטצ ש1+גד עע 185תסד6פת1ק לעאתכ) בהגז ,| (91%5%? הגט) (0)8תס* ם|ווז עס 5מזאטך)תת1ם שמהותסטי בהגץ 2 | ות 06 לס ופתפצוח0 פ1+) (1/5מ פווצד ץע במ1אסו-מפנק העוח00 בחגץ אמ בג םות (ולםפצא הוט) (6)5זם (ה-קת-ס )0 0/דדפ18)ת! הג*) (5)גתם (ה|לשע ]0 ץג%זסצוה0 ה1ט) (6)נתב* 15)גד ץם מסיק5:הוקק) תסץ (אטכ)וההא )0 0 18*) (5)נתס* ש[גד ץ5 68הק5זהמהכ= תש+ה-5 2 ,| (31066ת אגט) (ש)ש:ס+ ה|%וד עס %66ק9זה/קב מסתתסם (058 )0 ץגפזפטת) 16ש) (4)5:סצ ש11גך ץכ 2368סזסתמסם 564268 2 | 1 ץפ 068ק5:התקכט) ת' שוחו ב 6זכיס שחר מ פדכיסם זר | ה ו 0 065 ד =הוס | ה כחוגן 5 מערידה] ב משעה שתתחבר לשרת 8סוחסז9/, יוצעו לך שני סוגי חיפוש מוגדרים מראש: 65 גוו 660165 ע0 0006150806 56810 (חיפוש במרחב ה-זסקסנ) על-פי מילות מפתח בכותרות) ו- זס] ץ[ח0) 60007168ז21] ז6קסנ) 56870 5 גו 0165עוץ66 (חיפוש בספריות ז6ו[ק20) בלבד על-פי מילות מפתח בכותרות). 5 וו 05 שץ46 עם 0076750866 ה568706 חיפוש זה ימצא את כל מקורות ה-ז1:6ק20) שכותרתם כוללת את מילות המפתת שציינת. המקורות יכולים להיות כל סוגי המידע בשרתי ה-ז6ק20), כקובצי טקסט 1, ספריות זסו!0200), קובצי תמונה, קבצים בינאריים וכן הלאה. זהו חיפוש שימושי אם אינך מחפש דווקא מסמך טקסטואלי, אלא תמונה או תוכנה. זסץ עץ|ח0 60+07165ז01 6006 ה56870 5 ח ו 65וסעשע46 זהו חיפוש צר יותר, המאתר ספריות ז6ו1ק20) שכותרתן כוללת את מילות המפתח. חיפוש זה שימושי מאוד, אם ברצונך להתמקד במידע טקסטואלי ספציפי. ברגע ש-6700108/ תמצא את ספריות ה-ז16ק20) המתאימות, תוכל לפתוח אותן כדי לצפות בתוכנן בפירוט רב יותר. אפשרות זו שימושית מאוד למניעת הצפת מידע, המתרחשת כשמילת המפתח היא כללית מאוד. ניתן לצמצם את החיפוש עוד יותר על-ידי שימוש בדגלי בקרה, שיתוארו בהמשך פרק זה. בקיצור נמרץ, דגלי הבקרה מיועדים לסמן לתוכנת החיפוש להתעלם או לכלול חלק מתוצאות החיפוש. בדרך כלל, מוסיפים את הדגלים לצד טקסט החיפוש עצמו. 144 ₪ 0ה0%.56870ח - היפונע מידע באינמרנט 000-ה ב ...בב חישה הדרב .ירשו הב הניט שה מדוע להשתמש בדגלים? הסיבה העיקרית היא, שהם מזרזים בדרך כלל את זמן התגובה לחיפוש; סיבה נוספת היא, כדי למנוע את השיטוט בתפריטים רבים מדי. החיסרון בשימוש בדגלים הוא, שהם בדרך כלל מסבכים את החיפוש. תכנית הדגל עצמו (שהיא 0!-) באה ממחשבי ה-א1צ11 והיא דרך מקובלת לשליטה במידע העובר דרך תוכנות %זצ1 ]. הזנת החיפוש לאחר בחירת סוג החיפוש, לקוח ה-זסו!ק20) שלך יציג בפניך תיבת דו-שיח בעלת שורה אחת. עליך להזין את מילות החיפוש וללחוץ על לחצן החיפוש - וזה הכל. החיפוש אינו מבחין בין אותיות גדולות וקטנות. ברירות מחדל לסוג החיפועו תזכה בתוצאות מדויקות יותר, אם תזין מספר מילות חיפוש במקום מילת חיפוש יחידה, במיוחד אם הן מילות שכיחות, כגון 6ו1ו, 166 או +א16. חיפוש מספר מילים יוביל רק לכותרות המכילות את כל מילות המפתח. כדי לבחור את רמת הכלליות הנכונה, עליך לחשוב על הדרך בה מאורגנים שרתי ה-זסו[ק20) וכותרות המסמכים העשויים להימצא בהם. לדוגמה, תוכל לחפש מידע על 0005פוק (בוכנות) ו-00911085 (מיסבים), אולם חיפוש מילים אלו עשוי שלא למצוא את כל המידע הזמין. הימור טוב יותר הוא, לחפש כותרות המכילות את המילים 6ח81ח6 (מנוע) אך 15ה6הסקותסס 6חושח6 (רכיבי מנוע). הסדר של מילות המפתח אינו משמעותי, כך ש- 6ה81ח6 5וחסחסקותסס ר- 6ה1שח6 5חסחסק ות סס יביאו שניהם לאותה תוצאה. הנטתמש באופרטורים בוליאניים לצמצום החיפועו ב-68וחסו6 חיפושים ב-00108ז6/ יכולים להשתמש באופרטורים בוליאניים, כגון סאן, סא וו-08. פירוש מונח החיפוש מתחיל מהקצה הימני. ניתן להשתמש בסוגריים כדי לקבץ את האופרטורים, במקרה שיש חשיבות לסדר הפעולות. היוצא מהכלל היחיד, הידוע עד כה, הוא שרת 108ח0ז6/ שבאוניברסיטת קלן, המפרש את האופרטורים הלוגיים משמאל לימין. אם אתה משתמש בחיפוש פשוט של מספר מילות מפתח, האופרטור כצ41 מוכנס אוטומטית בין המילים. פרק 4: בלנטי המידע: ז60008, 3סוחסז6/ ו-5!ה / = 105 ניתן להשתמש ב-2א1 כדי ליצור חיפוש ממוקד מאוד, אולם אם תשתמש באופרטורי כצ41/ רבים מדי, אתה עלול שלא למצוא פגיעות כלל. כדי לפתור בעיה זו, ניתן להשתמש באופרטור %(); שימוש רב מדי באופרטור זה יביא למספר רב מדי של תוצאות לא רלוונטיות. פשרה טובה היא, להשתמש בשני האופרטורים. נתכונן במונח החיפוש הבא: (*סטם 08 103060גטו 08 מה1גוססע) כאת 61 כאת 6מנשחס הכוכבית (*) שבסוף מילת החיפוש מציינת שכל מילה המתחילה באותיות אלה מתאימה לקריטריון החיפוש. זוהי למעשה אפשרות מוגבלת של חיפוש תווים כלליים וניתן להשתמש בה רק בסוף מונח החיפוש. החיפוש ייכשל אם הכוכבית תופיע לבדה, באמצע מילה, או בתחילת מילה. בדוגמה שלמעלה, המילה *קט5 תתאים הן למילה זסקט8 והן למילה סוחסזקטפ. מילות החיפוש חייבות להיות בעלות שני תווים לפחות. 00108ז6/ תתעלם ממילים קצרות יותר (כגון המילה 8). הצר את החיפוע ב-68וחסז6/ בעזרת דגלי בקרה ב-00108ז0/ דגלי בקרה נוספים המסייעים לך לעדן ולצמצם את החיפוש. יש להזין דגלים אלה מייד לאחר מילת המפתח או מונח החיפוש. ישנם שלושה קודים של סוגי דגלים, שאחריהם מופיעה אות או סיפרה מסוימת, המצמצמת את החיפוש עוד יותר. הסוגים של דגלי הבקרה הם: = הפקודה +- מצמצמת את החיפוש לסוגי מידע מסוימים. לאחר הקוד +- יופיעו אות או סיפרה, אחת או אחדות, שיציינו את סוגי המסמכים הספציפיים בהם אתה מעוניין. ברירת המחדל היא כל סוגי המסמכים. אם בחיפוש הראשון תגיע לאלפי מסמכים מסוגים שונים, אולי תרצה להוסיף דגל שיצמצם את החיפוש לסוגי המסמכים המעניינים אותך. אם אתה מעוניין רק בקובצי טקסט, עליך להזין את מונח החיפוש הבא: 0- פסעססם מונח חיפוש זה אומר ל-108ת0ז0/ לחפש כל מסמך הכולל את המילה 5 ולדחות כל מסמך שאינו קובץ טקסט. אם תחליט שאתה מעוניין גם בקובצי "011 או בכל קובץ תמונה אחר, יהיה עליך להזין את מונח החיפוש הבא: 1. פסםעססם ₪ 6 0ה6%.50870ח - היפונע מידע באינמרנם מיפ אם אתה חושד שתקבל פגיעות דבות, אולם אינך בטוח שמנונח החיפוש כ-108ח870/ש יוביל אותך למידע המבוקש, ניתן להאיץ את החיפוש על-ידי הגבלת מספר הפנגיעות שיוזחרן. ₪ הפקודה |- יוצרת קובץ קישורים אל כל המקורות שגילית. השימוש בפקודה זו עבור חיפושים רגילים הוא נדיר. רוב שרתי 8סוחסז6/ יכללו בתפריט, כברירת מחדל, רק את 200 הפגיעות הראשונות. ₪ על-ידי הוספת דגל הבקרה ווו-, ניתן לבקש מספר ספציפי של פריטים שיוחזרו על-ידי 00168ז6/. הפקודה וזו- לבדה תשיב את כל הפגיעות. אם תוסיף מספר לאחר הפקודה, תשיב 8סוחסז6/ רק את מספר הפגיעות שהוספת. הגבלת מספר הפגיעות היא דרך טובה לזרז את החיפוש ולהוריד את עומס התחבורה ברשת. לדוגמה, חיפוש מילת המפתח 6חופחס יוביל רק ל-200 פגיעות (או כל מספר אחר המהווה את ברירת המחדל של השרת). אולם, מונח החיפוש הבא ישיב רק 20 פריטים: 0וח- 16 ומונח החיפוש הבא ישיב את כל הפריטי המתאימים למונח החיפוש: ות- 6ת41ת6 מציאת מקורות מסוג מסוים: הדגל +- ניתן להשתמש בדגל הבקרה +- כדי לעדן את החיפוש לאיתור סוגים מסוימים של מידע ומקורות. בדגל זה עליך לציין את סוגי המידע בהם אתה מעוניין, על-ידי הוספת אפשרות )- ספציפית בסוף מונח החיפוש. למשל, 40- )ח6וחחזסטס₪ יגביל את תוצאת החיפוש רק לקובצי טקסט, ואילו 15- 6חופח6 יאתר רק קובצי קול המכילים את מילת המפתח פחופווס. הדגל +- יכול להופיע בתחילת מונח החיפוש או בסופו. לדוגמה, שתי האפשרויות הבאות יובילו לאותן תוצאות בדיוק: 8 תנצס -68 616 אסור שיהיה רווח בין הדגל + לבין התר המציין את סוג הקובץ; כלל זה נכון גם למספר שאחרי הדגל הח-. פרק 4: בלני המידע: ז60008, הסוחסז6/ ו-5!ה/ . 17 תוכל לציין יותר מסוג אחד לחיפוש, אולם אין להשתמש לצורך זה באפשרויות )- נפרדות. לאחר הדגל +- רשום את סוגי המידע המבוקשים האחד אחרי השני (ללא רווחים ביניהם, כמובן). לדוגמה: 16 681ס- חיפוש זה ישיב תפריט של ספריות, תמונות "021 וקובצי קול, המכילים את המילה 6 בכותרת. רשימת סוגי מקורות ה-ז16ק20) של הדגל )- מופיעה בטבלה 4.2. מבלה 4.2 הרימה הרעומית של סוגי מסמכי ה-7081ק60 כפי עוהיא מצוינת על-ידי +6והט006 |060)סיוק זסחק60. - > 0 קובץ טקסט 1 ספריה 2 שרת שמות 690 4 קובץ 4% של מקינטוש 5 קובץ בינארי של ₪6 7 אינדקס טקסט מלא (תפריט 8ח00)) 8 פעילות +פחופד 9 קובץ בינארי (תוכנה או ארכיב) 5 קובץ קול 6 אירוע (לא ב2.06-) תמונה (פרט ל-=|6) ש =וווו (הודעה מעורבת/מרובת-חלקים) ז פעילות 3270אדך 0 לוח שנה (לא ב-2.06) תמונת =|3) ח ד - ספַבּטסָח3 | קטאזבו/ ]א6 דז6קץרז (עמוד ספ//) ב האפשרות [- אינה נתמכת על-ידי כל אתרי 00108ז6/; קובץ קישורי מידע יוצג כפריט ראשון בתפריט התוצאות שתיצור 00108ז6/. תוכל להוריד קובץ זה ולכלול את הקישורים בתפריטים שתבנה בעתיד. 1-08 ₪ ה6%.56370ה - החיפונם מידע באינמרנט הנה מספר דוגמאות שיסייעו לך להבין את ההליך טוב יותר: 0 - ת5608 107 6וננשס בדוגמה זו, אני מעוניין רק במנועי דלק, ולא במנועי קיטור. החיפוש ישיב 1,000 פגיעות. כדי להיות מדויק יותר, יכולתי להשתמש במונח הבא: 0- (01ע66 08 435) בחת 6תנסתס זוהי אפשרות ספציפית יותר, אולם היא מניחה שהכותרת מכילה את המילים 885 או [0זו6, וזוהי הנחה שאינה חייבת להיות נכונה, כך שאני עלול להוציא מהכלל דברים בהם אני מעוניין. בדוגמה הבאה, הוצאתי במפורש את את הרשומות שחשדתי שיימצאו על-ידי 68וחסז6/ וימלאו את התפריט בפריטים מיותרים: 0- 6ע1+ 07 51646 תסו 5608 תנסא 6ת1תס דוגמה נוספת למציאת סהופחס, 65חופחס ו-8186015ח6 תהיה באמצעות התו הכללי כוכבית (*). הפעם, אנו מצפים שיהיו יותר מ-1,000 פגיעות, לכן נשתמש בדגל ות- לבדו. ח- 6ע51 סא 51006 0 5663 עס *6ת1שמ6 יש להתרגל לעידון החיפוש ב-00108ז6/ באמצעות דגלי הבקרה האלה. סביר להניח שרוב החיפושים יצליחו גם ללא אופרטורים ודגלי בקרה. אולם, אם פיצוץ האוכלוסין באינטרנט יימשך בקצב בו הוא מתקדם כעת, כדאי שכלים אלה יהיו בשליטתך. השתמש ב-680ח28 כדי למצוא מילות מפתח ועצמות קבצים 4 היא כלי להשגת תפריט מידע ממספר שרתי ז0וק000 והיא פועלת גם ככלי חיפוש בחלק ספציפי של מרחב ה-ז0ו03001. 04וחסז6/ היא כלי חיפש כללי המוביל אותך לתחומים כלליים. 10696 היא כלי חפירה עמוק יותר, המאפשר לך להתמקד במהירות בתחום העניין המיוחד שלך. המילה 1088086 מורכבת מראשי התיבות של 6ח/ חסו081א ץה0זבז6ו1] זסה7ק00 |8פתסטותנ 8'ע2הסנ סוכ (2%ה10 הוא שם החיבה של 10065 "ק2חס1" )6, האדם שפיתח את ט באוניברסיטת יוטה). איור 4.16 מציג מבחר של שרתי 108686 שמצא חיפוש 0108ז6/, כולל השרת המקורי באוניברסיטת יוטה. פרק 4: בלנגי המידע: ז6008, הסוחסז6/ ו-5!ה / ₪ 109 איזור 4.16 שרתי 680תפטש שמצאו באמצעות חיפוש 8 [ ו תפס( סת) מג פססנטעסם מס1:התצס)הג 5:0200ג4ס: 11( מסצפספ '554מפט1 עגפתסטגה1 הכשך פהאסד .8ַהסתפָט2 0005002 0%ת1 עס סתפת:רסם 000202 ע6גפצסטגתט מביסך בסצםך ‏ בְבסמפמ3 (%5מ:1 כ%תמ92 10581) פטם( :05085 ע6גפצסטגם0 השסך 5האסך ‏ בהפתפט2 (באה11 ק)מה2ש תגט) בטס! %סםם03 ע6גם:סטגת0 שד צבאסד ‏ 0פסמפטר מ0ג00%ט54 )0 %תסת%:בק5ע 5 1[ .4בסהפטך ששגומ-%-02ק60 (6בה ש(סט5 מ+גסט- 082‏ בבסוטטנ סםגא%5 40 האסתסטג 51ת10םב!( 5100₪:סטגה₪ ‏ בבסה4ט1 (201) תגבטטכ1 45 סט0ג1ס(%בט '=:1ש:שטגה 0‏ 4בשהבטן 22 1 ,|" >שפגטס 46 ג!גבתסטגה0 :4בשהפוך ;)| 5% פמפצסצל ץ%גב+סט1ת0 :נבפתפטך עההמ1א 8% ע6ו51ז=טגח0 י4ה=תשוך ;| ע₪51905 )0 ץגם+צסטגת1 .4בסתפט1 מתגטע1 .8:מ:0]ג681 )0 ע:1פנמטגם0 '60מ4ט2 00102800 ]0 ע)גבתסטגמ/ .בבשתפטך כ/| 8פסגתם? 0% ע%נפצסטגם0 יבב6מפט3 50%8סתמ%1 )0 ע)1צצסטגה( ‏ 0הסהפטך :פנוסטטגא )0 ע+1פצסט1ת0 -04שתפט1 סססססססס ט' 1 ומא ]0 ק)1צ:סטגהט .100851 התג1ס+60 מ5%ם!( 0% ע6גהצסטגתט :בבפתפט2 מ8ע6ה505%8%0 ]0 ע:1פתסטגה 0‏ 0פסת4ט1 המו|0ז08 ת%ט%0 !0 ק51:סטגהה י4הסתפט2 ס6תסגב9 ם4621% פסאסך ]0 ע516:סטגתט :1082030 הג)ופטג .צפאסז !0 עגצ+סטגה1 .4השתפט1 ס6מסזסד )0 ע%ופ?מטגת0 י0בסה5גי2 1 51% צשקיגת/, 3 ע51%+סטגת0 %סגצצפט -0688פ20 מפחט( .ץ16מנסטגחט %סנטצהט .0בסתפטך ץ)גסעסט:ה0 166 שתה הס)[תגמפבט .בהשממט2 1 ץ%נפתסטגח/ 160 0ב מס%פָמגת5ה 0‏ 4ְבסמפָטכ 1פן-ת319 ע)גצ:סט1ה0 165 בה תס%הַתגמפבט יבבסתפטן 22 [106 ע)גםזסטגח0 165 סתה חם'פַמ1ת055 בה6תפט4 הסג)ט5ג5%ה1 10ה9+82סם05ס00 ₪015 מבססט :בבפתפ19 22 + עסס1ס:8 81)תסתגמסקאם 05) הסג+פבמטסת פסממשצסט ‏ טהסמסטן כ 08 . 16005 חפ 09 ססר סססססטטסססטטטסססטט אחד המקומות הטובים ביותר למציאת 108680 הוא בביתה, באוניברסיטת יוטה (0)31.600.ז600116). תוך שימוש ב-6ו[ק800/, ניתן לפנות בתחילה לאתר 8 ולבצע חיפוש תוך שימוש במונח חיפוש הנראה בערך כך: 0ח- 686מבטך אם ברצונך להגביל את הפגיעות בדרך אחרת, נסה את המונח הבא: בהטגו את 6ְב3סחפטך לאחר שתתחבר אל כלי החיפוש 10811686, תוכל לבצע חיפושים כמעט זהים לאלה שנעשים באמצעות 6700108/. ההבדל העיקרי הוא ש-1011680 מציעה בדרך כלל שליטה רבה יותר על חיפוש באיזור קטן יותר של מרחב ה-ז6וקס2). אתר המציע את 1888680 יספק גם לוחות מידע כלליים, שאינם ניתנים בכלי החיפוש 84 שבאתר. בנוסף לתמיכה באותם אופרטורים בוליאניים (עצןא, 08 ו-07א) ובאותו תו כללי (*), הנתמכים ב-00108ז6/, 10811686 תומכת גם במספר פקודות מיוחדות. כל פקודה מיוחדת חייבת להתחיל בסימן שאלה (?), ואחריר מחרוזת (5/:8) הנתונה לשליטת המשתמש. הנה מספר פקודות מיוחדות: 8מ501 ווה? [9מ50:1] סוסת? 8מ1ע50 מ=6נתנ1? [9מ1ע30] מסנפעסט? 56 2ת- נת=6שתבע? 10 1 ₪ ה61.56370ה - היפוגע מידע באינטרנם בדוגמאות לעיל, 4/8 הוא מונח החיפוש. כל דבר המוקף בסוגריים מרובעים הוא אופציונלי, וכל הפקודות המיוחדות חייבות להתחיל בסימן שאלה (?). הטבלה הבאה מתארת את הפקודות: פקודה זו מחזירה את כל הפגיעות שמצא חיפוש 5170 ||8? מונח המפתח (פַחח)5). שים לב: הפגיעות יוחזרו רק אם מספרן נמוך מ-1,.024. פקודה זו תציג על המסך מסמך ערה ועימו, [5)709] ס|6ח? אופציונלית, את כל הפגיעות בחיפוש אחר מונח המפתח (פַח5)0). פקודה זו תמצא מספר ח של פגיעות לחיפוש מונח 59 ח=ווחז|? המפתח (פחח)5). פקודה זו תציג על המסך את מספר הגירסה של [פָח5]7] חסופזפט? ספפפט, ועימו, אופציונלית, את כל הפגיעות בחיפוש לפי מונח המפתח (פָחַח)5). פקודה זו תציג על המסך פגיעות, במספר שבין 1ח פחח)5 2ח-1ח=6פַח9ז? ו-2ח. העשתמש ב-4|5/ להצצה בקבצים אולי סברת ש-0108ז0/ היא כלי החיפוש האידיאלי. אין זה נכון. 168חסז6/ אכן תסרוק את העולם כדי למצוא ספריות וקבצים העונים למונחי החיפוש שלך. מה ש-6700168/ ?א תעשה הוא בדיקת תוכן הקבצים שהיא תמצא. אם אתה הגרגרן הגדול בעולם וברצונך למצוא מידע אודות מנות אחרונות, אתה עשוי לנסות את מילות החיפוש הברורות 66556 (מנה אחרונה), 6%ח08 (ממתק), 6 (שוקולד) ו-50/6605 (דברי מתיקה). מילים אלה עשויות להביא לתוצאות טובות, אולם הן יחמיצו מסמכים ותפריטים בעלי שמות כגון 461161005 6 008 1606 (גביע גלידה טעים) או 6זס|28 10086 (פדג' למכביר), מסמכים שכל חוכב דברי מתיקה ירצה לאתרם. פרק 4: בלעי המידע: ז8ח0ק60, 08וח0ז6/ ו-15// = ןו1 == 7 5), ראשי התיבות של 5670106 הסוז0ותז10ח1 4768 0/1066 (שירות מידע לתחום נרחב) באה לעזרתך. בשעה ש-0016ז4/, ז0ו1ק20) ו-108הסז6/ סורקות את התפריטים, הספריות והקבצים, 415 מתבוננת במידע הקיים בתוך המסמכים הבודדים. האנשים המנהלים את אתר 415/ מתייקים את המסמכים לפי כל המילים הנמצאות בהם. כך, אם תחפש את המילה +ו66550, תמצא גם את המסמכים 5 בת 106 005ו0ו|66 ו-₪8[070 00086 אם הם מכילים את מילת החיפוש. 415// צמחה בתחילה מפרויקט משותף של 05מ1]261 פחואתותד, וק 00 16קק/, 65ה0? אוסכ] ו-אסוארז8]/! 2681 6ק1/.א. עבודתם צמחה יפה מאז התחילה. מהי פוב%3? 5 היא יישום לקוח-שרת, בו השרת יוצר ומציג רשימות של מידע רלוונטי ומקורות המבוססים על מונחי החיפוש. 415/ דומה ל-108(680 בכך שהיא מחפשת מסמכים ומקורות באתר אחד ספציפי - הפעם באתר של שרת 415 /. השוני בין 415./ ו-101680 הוא שלקוח 418 / יכול לנהל את החיפוש על-פני שרתים רבים ולקבל רשימה יחידה של פגיעות. חשוב על מטרתה של 418 / מנקודת מבט של השגת מידע. מצב זה מוכר לכל מי שביקר אי-פעם בשולחן העיון בספריה הציבורית. הלקוח ניגש לספרן עם תיאור המידע לו הוא זקוק. הספרן עשוי לשאול מספר שאלות רקע, ולאחר מכן למצוא - מתוך אחד ממאגרי המידע שברשותו - רשימה ראשונית של מאמרים, דוחות, וספרי עיון המתאימים לנושא. הלקוח מעיין ברשימה ומסמן את המאמרים שנראים לו כקשורים לנושא. בעזרת רשימה זו, הספרן יכול לסייע במיון החומרים ואפיל לספק למשתמש מידע חדש כאשר הוא מגיע. רישום המאמרים שהתגלו כבעלי ערך עשוי להיות משימה מייגעת, אולם היא מסייעת לחוקר לשמור על הכיוון הנכון. 5 מקבילה לשיטת המחקר שתיארנו בפיסקה הקורמת. מערכת 415 / היא נסיון להפוך את הפעילות הזאת לאוטומטית. המשתמש מציג שאלה באנגלית וקבוצה של תיאורי מסמכים מגיעה ממקורות נבחרים. המשתמש יכול לעיין בכל אחד מהמסמכים, בין אם אלה מסמכי טקסט, תמונה, וידיאו, צליל או כל דבר אחר. אם התשובה הראשונית חסרה, או איננה מתאימה, המשתמש יכול לעדן את שאלתו על-ידי ניסוחה מחדש. ₪ 2 61.503708ח - היפונם מידע באינטרנם איזר 4.17 דשימת המקורות הטעונה מרא₪ של פופ/שחושץ. כיצד לאחזר מידע מערת 15/ ראשית, אתה זקוק ללקוח 415 / או לתוכנה אחרת למחשב האישי שלך. החלק הבא יסביר היכן תוכל למצוא את התוכנות הללו. כשאתה מריץ לקוח 415 /, עליך לציין את מה שנקרא סקט 56810 10 500706 (המקור בו מחפשים). בשפת 415 /, מקור (00זש50) מציין שרת 415// מסוים. בחלק מתוכניות 415 / (למשל 415 /חו/) יש רשימת אתרים מוכנה של שרתי 5 . למרבה הצער, לטעינת רשימה ארוכה של אתרים יש חסרונות משלה. רבים מהאתרים אינם נגישים עכשיו, או אינם פעילים, אולם רשימה זו מהווה נקודת פתיחה טובה. איור 4.17 מציג את רשימת המקורות הטעונה מראש של התוכנה 5 ו 55 4!5/ פפתסזםס )תשזזט ה| טפ טטו!סח! 66סזטס60 לח [-304295 16631 חפ פ. חס ל 7 םת 110 |( סופ 2 261 ז-)5 ז-]ב זט 19-16 5 57| זזסט 1 זסו 150% פתג טן -15-1416 2 15 מגון בוח זם 9 זס! ס!|פם!ום 2 5 פסזטס0 5-ו - || חס 81 1ת6ותר611-9-004. 8-ה תוכל לבקש שחיפוש מילת מפתח אחת (או מונח מפתח אחד) יתנהל בו-זמנית במספר שרתי 15/. מונח מפתח הוא סדרה של מילות מפתח, והחיפוש במסמכים יתנהל על-פי המשקל/האחוז של כל מילה במסמכים ובקבצים. כל מקורות 415/ (שרתי 415 /) שבחרת יעיינו באינדקס המלא של המסמכים וישיבו את רשימת המסמכים המכילים את מילת המפתח. תוכנת 415/ שלך יכולה לבקש מהשרתים לשלוח עותק של כל אחד מהמסמכים שמצאת. מסמכים אלה יכולים להיות קובצי טקסט, קבצים בינאריים, קובצי קול, קובצי גרפיקה וכדומה. פרק 4: בלנני המידע: ז8ח600, 8סוחסז6/ ו-5|ה / .= 113 החיפוש ב-4|5/ מדרג את התוצאות כמו שופט באולימפיאדה, 415 /\ מתכוננת ומעניקה ניקוד לספריות ולקבצים היא מוצאת. היא מסדרת את הרשימה כך שהמתאים ביותר לחיפוש שלך מופיע בתחילתה, ומעניקה למתאים ביותר את הניקוד הגבוה ביותר. קבצים הנראים כמתאימים פחות זוכים בניקוד נמוך יותר ומופיעים בהמשך הרשימה. הציון הגבוה ביותר שקובץ יכול לזכות בו הוא 1000. לדוגמה, אם מילת החיפוש היא ז1טסז1 (אלתית), מסמך ה-415//% הראשון (בעל הציון 1000) עשוי להכיל את המילה סז 250 פעמים. במסמך הבא עשויה המילה להופיע רק 50 פעמים, וכן הלאה. כניצד למצוא תוכנות 15א4צ ל-05פ ול-5/שססח/ו// ניתן להיכנס לאתרי ה-117 הבאים ולהוריד את הגרסאות האחרונות של תוכניות הלקוח הבאות של 415 /. לגרסאות האחרונות של התוכניות עשוי להיות שם שונה במקצת מזה המופיע בספר זה. 25 5 היא תוכנת 151205 המספקת ממשק 415 /. אתר קד : .5516 ספריה: 6008/1105 הק/סטק/ שם הקובץ: .+60 5 התוכנה 415 /\חו/, של חברת 1280:5, משתמשת בתמונה של כדור הארץ. על התמונה ניתן לסמן קואורדינטות של קווי אורך ורוחב וכך להגביל את התחום הפיזי של החיפוש. ניתן לראות זאת באיור 4.18. האיזור התחום על-ידי הקווים הוא מפת ארצות-הברית, אליה מגביל לקוח 115// את החיפוש. הדרך בה מגביל הלקוח את תחום החיפוש מאחורי הקלעים אינה ידועה למשתמש. 415 \מו/\ כוללת תמיכה לכונני 81.12, 01 ו-₪ אצ 6. אתר קד : .0 0150 10//: 1 ספריה: 1030/15 50 שם הקובץ: 6-ו ₪ 4 ה6%.56870ח - החיפוש מידע באינטרנטם איורד 4.18 ניתן להשתמש במפת העולם של 5!ג/שחו/ע כדי להנביל את התחום הפיזד של החיפוש. 5 וע ססש התוכנה השיתופית 415 /תו/ ₪%66 של 100 (6ם8 105ת06160070זסו]/ן .:ן20) 1760080108 זס6טקנתס6) נמצאת כקובץ ארכיב הנפרס מעצמו. תוכנה זו זקוקה ל- 3.1 5או00מו/ ול-1. 1 5006613 5או60חו\, אותן יש להשיג בנפרד. אתר קיד : .תס 16//:ק1 ספריה: 0/0 וס שם הקובץ: 24 (או קובץ הארכיב 415204.217 אום) ובכן, מה יעו עום? מאות שרתי 415// פועלים עכשיו. הנושאים הנמצאים בשרתים כוללים מתכונים, סרטים, ביבליוגרפיות, מסמכים טכניים וארכיבים של קבוצות דיון. הדרך הקלה ביותר להתחיל, אם אין לך גישת 1062/17 או שקק, היא לנסות להשתמש ב-15// דרך תוכנת לקוח פשוטה הרצה באתר אחר, ופועלת בחשבון מעטפת בחיוג. כדי לעשות זאת עליך להשתמש ב-6ם[16 ולהתחבר ל-6.600₪ת1ו.5106ת1ו5 אר ל-915.608/צ.815/ו ולהזין את שם המשתמש עו ליד הסמן המנחה (:ח81ס!). פעולה זו תאפשר לך להשתמש ב-5/.15 (מ66ז%0 5). 418 5% הוא ממשק המבוסס על סמן, כך שאם יש לך בעיות, הן עשויות לנבוע מהגדרות המסוף שלך. אם אינך בטוח בפקודות, נסה להשתמש בסימן שאלה (?) ליד הסמן המנחה. פרק 4: בלנטי המידע: ז09ח600, 8סוחסז6ש ו-5|/ = 5ן1 --/-//-/------------- למרבה המזל, אחת התכונות העיקריות של 415/ היא נוחות השימוש. 415 / נוצרה במקורה ככלי חיפוש עסקי ולא טכני. ניתן לקחת מסמך שהקלדת במעבד התמלילים המועדף עליך, לגזור מתוכו מונח או משפט ולהזין אותו לשדה החיפוש של 415 / כדוגמה לדברים שאתה מחפש. כל שרתי 415 / יבנו תבנית של תחומי העניין שלך וינסו למצוא התאמות קרובות ביותר. 5גצ כסוכן בנוסף לסיפוק גישה אינטראקטיבית למידע נרחב, ניתן להשתמש במערכת 415 / ליצירת מעין עיתון אישי. ניתן לשמור מספר בלתי מוגבל של חיפושים, שיעודכנו בפרקי זמן קבועים מראש. כדי לעשות זאת, מורה הלקוח למחשב שלך להתקשר לכל שרת 415 / בזמנים מסוימים. לאחר ההתחברות למקור המידע, כל החיפושים במקור הזה מתעדכנים במסמכים חדשים. בבוקר שלמחרת, ניתן לעיין בתוצאות החיפוש הלילי. מערכת 418/ מספקת מספר אפשרויות שיימצאו, קרוב לוודאי, בעיתונים האישיים העתידיים: ₪ תצוגה ברורה של חיפושים שמצאו מסמכים חדשים. ₪ חיפושים נעשים בלילה כדי להסתיר את עיכוב התקשורת. ₪ מסמכים נשמרים בדיסק הקשיח לשם עיון עתידי. ₪ כלים המאפשרים צפייה מהירה במסמכים המאוחסנים בדיסק הקשיח. סיכנום כשרוב משתמשי אינטרנט מתמקדים בפלאי 60/% 07166 6!זס/0 ומנווטים את דרכם במבוך של עמודי הבית, קל לשכוח שקיים מידע רב שאיננו מאוחסן בעמודי בית. תחת זאת, המידע קבור עמוק באתרי ז6מ000, או ניתן לצפייה באמצעות 5 או לאיתור באמצעות מספר כלי חיפוש רבי עוצמה שתוארו בפרק זה. יש לזכור שבלשי המידע הם מקור מידע קיים וחשוב, שאתה עשוי להזרקק לו. פרק 5 מציאה והורדה של קבצים ממטבים מרוהקים אחד היישומים המוקדמים של אינטרנט היה 0+0601ז0 ת6פתג") ₪16 (שידת), פרוטוקול להעברת קבצים. זוהי השיטה הסטנדרטית לשלוח קבצים ממחשב אחד לאחר, ללא תלות בסוג המחשב בו אתה משתמש. אתרי 7712 (51668 1717) הם מחשבים המאפשרים לאנשים אחרים להוריד מהם קבצים. אתרי 72 עשויים להגביל את הגישה לארגונים או למשתמשים נבחרים. ישנם גם מספר אתרי 772( אנונימיים, הפתוחים לכל אחד להוריד מהם קבצים ולעיתים גם לשגר אליהם קבצים. כשעלה מספר הקבצים המצויים באתרי 17/, פותחה שיטה לסרוק את האתרים ולחפש בהם קבצים ספציפיים. חיפוש שכזה נקרא 4*01116/. שרת 0016ז/ הוא מחשב הסורק מאגר מידע של קבצים נגישים באתרי 1/. כמו אתרי 777( אנונימיים, שרתי 410116 מאפשרים לכל אחד להשתמש בהם ולחפש במאגר המידע שלהם. אתרי 17117 מכילים מידע, תוכנות מחשב, תמונות, קולות, וכל דבר אחר שניתן לאחסון כקובץ מחשב. יצרני חומרה רבים מאחסנים בשרתי 1'112 מנהלי התקנים ועדכונים של מנהלי התקנים. ארכיבים של קבוצות דיון מאוחסנים באתרי ק7/. מתכנתים רבים משתמשים באתרי 11 לחלוקת תוכנות חופשיות ותוכנות שיתופיות, כגון 5/410016/ ו-ק'ך: 5/ המוזכרות בפרק זה. ניתן להשתמש גם ב-1%6150806, תוכנית עיון של 60/ 66ן/) 6|תס/), כדי לגשת ל-0010ז ול-17. למידע נוסף אודות נושא זה, ראה פרק 8, 'יקבוצות דיון". 18 1 ₪ ה6%.56370ח - היפוש מידע באינמרנט בפרק זה תלמד כיצד: ₪ למצוא את הקבצים שאתה רוצה בעזרת 016ז/. א להוריד קבצים באמצעות ק7/. ₪ להשתמש בתוכנות 41616 0/5 ך-ק די 5/). ₪ להריץ את 016ז4. ו-17/ דרך 60/. סוגי הקבצים נעתמצא באינטרנם יילא כל הקבצים נוצרו שווים"; זו היתה יכולה להיות סיסמת אינטרנט. במהלך חיפוש באינטרנט, תוכל למצוא מאות סוגי קבצים שונים. ישנם קכצים עבור מסמכים, תמונות, סרטי וידיאו, צלילים, תוכנות וכדומה. כדי להפוך את הנושא למבלבל עוד יותר, קיים מיגוון של תכניות קובץ עבור כל אחת מהקטגוריות. למשל, ישנן לפחות תריסר תכניות קובץ שונות לקובצי תמונה. כל תכנית קובץ מזוהה על-ידי סיומת שם הקובץ. לדוגמה, /694.81 יציין שזוהי תמונה של חתול בתכנית "01, ו-606.8₪ יהיה קובץ קול של כלב. אל תיבהל מכל תכניות הקבצים הללו. החדשות הטובות הן, שישנן פחות מתריסר תכניות קבצים בהן משתמשים % מהזמן. טבלה 5.1 מציגה סקירה של הקבצים השונים בהם תיתקל במהלך חיפוש באינטרנט. מיפ ידיעת סיומזק | ץח ייוו בי = יידי יי הקבצים יכולה לקייע כשאחה = תבניות של קובצי תוכנה מחפש סו2 / מסוים של מידע. לדוגמה, אם 55 אתה רוצה תבניות של קובצי מסמכים לחפש קורצי תמונה מתבנית 6שס 60 טקסט מסמך טקסט |4501 רגיל. באינטרנט, תוכל לומר לכלי וחד טקסט קזבץ טקסט |!56 למסמכי סש/ש. החיפ₪1 6וחסז 2 תוכנית תוכנה הניתנת להרצה. חבניות של קובצי מסמכים [-108ח800/ - לחפש דק את /. // , הקבצים בשלי- ךאך טקסט מסמך טקסט |/450 רגיל. הסיומת 06צ. וחצ שוחצש תבנית מסמכים של אספסזס] שח פשטססחו//ש. פרק 5: מציאה והורדה של קבצים ממחשבים מרוהקים ₪ 19 1 מבלה 5.1 סקירת הקבצים שברעות (המנעך) תבניות של קובצי תמונות קום 5'וססחו/ תמונות מפות סיביות של 5שססחוע/ש. | | 5 6 וס ]רחס 6פַההח0ז6)ח!. 5 5 תקן תמונות דחוסות של קטסזכ) 5חסקא= סוהסבּזפס)סהס. 0% 6ח] 2508 עבור חפטזטזחוק 06. פס )סק שפת מדפסת של 0006א, המעבירה דרך אינטרנט מסמכים עם עיצוב, פריסה, גופך ותרשימים. וה 6ח! 30960דך תבנית גרפית נפוצה למקינטוש. ]הוחזסת 6וו= אסא פשססחו/ << תמונה של מפת סיביות עבור פשססח\ <. חתבניות של קובצי קול (0ה סוט תבנית קובץ קול ל-אואש. ו58 ]35| הטספ תבנית קובץ ל-8חט0ס5 אספסזסווש ז6ז35ום. צחצ וחזסז6עב3\ תבנית קול ל-5ששספחו/. טבלה 5.1 המעוך תבניות של קובצי וידיאו |/ה 0 סוט תבנית הקובץ של 600500( ל-5/ש00חו// 68/60!ז6)חו. צסא שוחו דא6וש3) תבנית קובץ של 8וססא לווידיאו וקול (י₪ גם גירסה ל-5ששספחוצ/). ספוא 5= קוא תקן וידיאו דחוס מלא של קטסזכ) 65סא= פזוססוק חסוסוש. 7-ו 10 ₪ ה6%.56870ח - היפוע מידע באינטרנם מחפט קובץ? השתמש ב-6וח6ה מספר הקבצים האגורים באתרי 712 הוא עצום. הם מאורגנים בספריות, בדיוק כמו בדיסק הקשיח שלך (מפני שהם מאוחסנים בדיסקים קשיחים !). מאחר ויש כל כך הרבה אתרים עם כל כך הרבה קבצים, כמעט בלתי אפשרי לעיין בהם ולמצוא את מבוקשך. זוהי הסיבה לקיומה של מערכת 016ז/ ! 6ו זא הוא שמו של מאגר מידע של הקבצים הקיימים באתרי 1/ אנונימיים. מחשבים של אתרים רבים הם שרתי סוהסז. פירושו של דבר, שהם מאפשרים לך - הלקוח - לחפש במאגר המידע תוך שימוש בכוח המחשב שלהם. 410116 הוא יישום לקוח-שרת, בדיוק כמו פרוטוקול 17 עצמו. מאגר המידע של 6וו[סזג/ זהה בדרך כלל בכל האתרים, אולם תוכל להבחין בהבדלי גרסאות בין אתרים במדינות שונות. כמו רוב יישומי אינטרנט, תכולת 0116ז4, מעודכנת בהתנדבות על-ידי אתרי ד אנונימיים שהסכימו לשתף פעולה. אתרים אלה שולחים ל-0016ז4 את רשימת הקבצים האגורים בהם. אם ידוע לך שם הקובץ, או שם נושא העשוי להיכלל בשם הקובץ, ניתן להשתמש ב-4101116/ בסיכוי גבוה של הצלחה. קבצים רבים אגורים באתרים רבים. אתר שיש לו עותקים של קבצים מאתר אחר נקרא אתר ראי (8166 שסיזיזווז), או ראי. אם אינך יכול להיכנס לשרת ?1'11, השתמש ב-410016/ ומצא אתר ראי. מאות אלפי קבצים אגורים באלפי שרתי שד= אנונימיים ברחבי העולם. כל בעל חיבור אינטרנט יכול להשתמש במחשבו כשרת שד=! מספר אתרים מצוינים (אך עסוקים) בארצות-הברית הם שטוטסחת! זסז ז6וה66 6חד פחסובסווסק א פַחטטקוח 60 (מ6ו0), | שכתובתר 4.600ח0/4ח60.6163.1, והאתר ‏ של אויברסיטת וושנגטן בסנט לואים, שכתובתו זט בשני האתרים מצויים אלפי קבצים, כולל תוכנות אינטרנט רבות. כניסה לנערת 6וח6ז ישנן מספר שיטות שונות לגשת אל שרתי 6016ז4. ניתן להריץ תוכנת 6816ז4/ (לקוח), כגון 5א00חו/ זס] 16ה0ז5/1/; ניתן להשתמש ב-/6ם161 כדי להיכנס לפעילות עם שרת 16ת0ז/; ניתן להשתמש בתוכנית העיון ב-69/ כדי להגיע ל-10110/ ; ניתן אפילו לשלוח את המידע לשרת 016ז4, דרך הדואר האלקטרוני. פרק 5: מציאה והורדה עול קבצים ממחענבים מרוחקים ₪ ל הדרך הטובה ביותר להיכנס ל-01116ז4/ תלויה במצבך האישי. אם אין בידך חיבור אינטרנט מלא, 16106 ודואר אלקטרוני עשויות להיות הדרכים היחידות הפתוחות בפניך. רוב חיבורי אינטרנט יאפשרו לך להשתמש בתוכניות עיון של ט6/ או כלקוחות 01116ז/ הרצים ב-1800%/5/\. בדרך כלל, קל להשתמש באחרונים יותר מאשר ב-161860 ובדואר האלקטרוני. כל שיטות הכניסה יפורטו בהמשך הפרק. 6וחסזוה דרך א6ספ5חו// אם אתה מחובר לאינטרנט דרך 8או60חו/, אתה משתמש בתוכנה הנקראת [0%.61ס5חואו (הנקראת אוטומטית על-ידי יישומי אינטרנט שלך). פירושו של דבר, שאתה יכול להשתמש ב-5/410116/, תוכנה שיתופית נהדרת המהווה לקוח 6 ל-8או60ה0/1. איור 5.1 מציג את מסך הפתיחה של 6וסז/5/\. הערה %ספחו) היא מיפרט של אספסססוו₪, המגדיר כיצד מתקשרות תוכנות פשססחוש עם רשתות. יצרני תוכנה שונים כתבו תוכנות >סספחוצש שונות, המשתמשות במיפרט זה. עם התחברותך לאינטרנט, אמור ספק הגישה שלך להתקין זאת בשבילך, או לספק לך הוראות כיצד לעשות זאת. איזר 5.1 קוו פהפוקם. שו כך נראית 1 =הסכחל מק תעיקת המאמ ו 506 חווטו 6 [4 הי יונ ו | הפ [טיא 20081 ₪%הם) פחווופטט5 > בי כשהיא מתחילה לדוץ. כל שעליך ו לעשות הוא להקליד את מילת המפתח וללחוץ על הלחצן 58808 (9₪). 05 וח0ו. 069 11031 ₪ 2 ה6%.56370ה - היפושם מידע באינטרנם איור 23.2 זהד שעד 8וחסג של חברת וז 6, שעד 6וחסחג טיפוסי ל-60/), הערה הצצ היא תוכנה חופשית הניתנת להשגה באמצעות סז;. היא מאוחסנת בקובץ בשם >ן|2.םוה6הה5ץץ, שניתן למצוא אותו באתר 3 חו.6163.כ)1, בספריה א6ספחוש/כחועו/סס/סטס/. 5 חז; גם היא תוכנה חופשית. היא זמינה בקובץ בשם ס|2 סד;. 5/, באותר מקום כמר פוחסזג/ס/ש. 6וחסזוה דרך ס6צ 6טוצ ס!זוסעש אם אתה משתמש בתוכנית עיון של 60/ל 166/ 6]זס/, כגון 6ק61508צ1, תוכל להגיע לאתרי 60\ המקשרים בינך לבין שרת 6116זג/. זוהי דרך קלה להשתמש ב-01116ז4/, למרות שלעיתים היא אינה גמישה כמו לקוח 016ז4/ מיוחד, כגון 6 , שכן ה-60/ אינה מספקת את כל האפשרויות שתוכנת 6ותסז/ ייעודית מסוגלת לספק. רשימת עמודי 60/ המקשרים לשרתי 0016ז4/ נמצאת בכתוכת [1ת07.60.₪5/81016.20א6ם.65שו//:0))ג. איור 5.2 מציג את השער ל-101116/ | בכתובת |37019816.1088/ה0.6ם.051.או//: .[14)0‏ אפשרויות נוספות, שאינן נראות באיור 5.2, יוצגו על-ידי גלילת התמונה למטה. תוכנית עיון ה-60/ המוצגת באיור 5.2 היא 1.1 146180806 למידע נוסף על תוכניות עיון של ס6/, עיין בפרק 3, "חיפוש ב-0/69 0/1066 8!זסעט'י. | ג 0 פחסוקס 7 0 וע 268 6 [=] | ₪ ] | - 5 טון 8 == ה | 7 007 ואותשםלש0ה = שי-בקווה] ש-אאאמם וח זה והזבד= ב קמעמ .5סמהיסזין צוס זטוסטב מסטבתהכ]מן 56שוסז 0ז 6מענ 6ג!1 166 216856 +63 16נ[סי 81 16 תס 6תנוס) 6 ת6 5607612 2116 -61תז6ות1 סגו תו 21165 1-17 פטס תנומסת )/. הס ₪165 106816 ת63 עב סנב 4106 וגרד מ .63010985 שג16. 01163 / ]6000 נסץ4שסש גת [] השוא מַהז9פ 5 81016 ה פה! 6585 :1:80 04 כ [הזט96 סז שזסמרך, מתין 7 זס 1169 כ 0 ו ד ותד פרק 5: מציאה והורדה נל קבצים ממחנטבים מרוחקים ₪ 3 איור 25.3 זהו מסך הכניטה לשרת 6וסז/ של 6וחז16./0+6וסזב +%. 6ח6ז דרך +6חו6ד אם אין בידך| לקוח 0116זג/ כגון 6וג[0ז5/4/, או תוכנית עיון ל-69/ התומכת בטפסים, תוכל להשתמש בפרוטוקול הנקרא 66ח[16 ולהתחבר דרכו לשרת 86. מאחר ו-5/10016/\ ותוכניות עיון 60/\ באות כתוכנות חופשיות, תקבל שירות טוב יותר בטווח הארוך אם תשיג עותק של אחת התוכניות. התצוגה בתוכנות אלה היא בדרך כלל ידידותית יותר מזו של 6ו(סז1/ דרך 6%ח161, המשתמשת בממשק טקסטואלי. כדי להשתמש ב-10016/ דרך ממשק )161₪6, עבור באמצעות )16106 אל שרת 86 והיכנס תחת השם 66ע8. שמות כניסה אנונימיים אינם פועלים. מכאן והלאה, ההליך משתנה משרת לשרת. אם אתה נתקל בבעיות, הקלד ₪610 וראה באלו פקודות ניתן להשתמש. ראה איור 5.3. זג דרך דואר אלקטרוני אם החיבור שלך לאינטרנט כולל רק דואר אלקטרוני, תוכל עדיין להשתמש בשרתי 6 לאיתור קבצים. החיפוש יקח מעט יותר זמן. ניתן להשיג הוראות מפורטות כיצך לעשות זאת על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת ז0)ת0111000310[116.1ז3 עם המילה 160[ בגוף ההודעה. כעבור מספר ימים תגיע התגובה, שתהיה הודעת דואר אלקטרוני גדולה המכילה מידע מפורט כיצד להשתמש ב-41016/ דרך הדואר האלקטרוני. <66181160 |6ח.6!חז6זה!. ס!ו61זם - 61ה161 קטו6ם 0/5 0|6] 600060 8 הפטסזתם 8 וז 4:6 0/665ז56 פפפתז 0 5018066 [בתס|6גת פת% המונן .ם|פה פט!60פז 0: 8זסט855ק סה ה%!ע 6+סט 85 ה!00| 544 5זספט 6150 50 | 00 0ה6 4ה8 ,0[6080ט זה >הסתסטסזקפן 2 5חפ|56סחַפָ50 תג 60850055 זטס)| ז)ה| .40810205 60 194] נפן ,ם6ןוקתן הם 655תק4= .55]הסתק ת0 ,66זהה6008 הס לזההההסט סה 65מאה דודה ₪5 5 דוו 0 זז הס זח6דוו0ס ‏ פאז וסוט 55%)קא= זאזה .זזה 8 60ה]הזהנה סאה 570860 55|[] =5הפהזמ 5 זוע קת סמה 85]זההההע 8508655 16 600065 סד פה 81 156כן 5% הה)[זהתק 8 ה0] 55הז1] מחת לד |[ דהאה=הפה זכ 995595995559יפווהפרפפ55599לויפיוופירוויייייית 8:3808 שהם ה8:880 הפמט6ספ בה!הזסת טַבשהמה שז6ט6 0%84סספז שט [[וט 58 (65) א[אט 05חטכן 6וסזג :ח4פַ10 5 ,ז00ז50 03640450 שה 4ז66:0ז(0 1]6זפ%ת! פת6 60 16088פ₪ 0 29292992999,% 4 .1993 ,5455885 הס|:בתזס!ה] מוצֶהט8 ו| '88 24 228ע' 60 505 פמשם זפ ₪ 5]| 00098זבת0 587בז9 "משפ' שט|גט של5 085 (0ה5571 698 ) ו 14 ₪ ה0ז6%.568ה - היפועם מידע באינטרנם 7-7 000-0-0-/-/-//-/]//-/-/-/-/-/////9909]/]/2/9090]/]/00]8]]0]0-000------ בסופו של דבר, תשלח בדואר אלקטרוני לשרת 01116ז/ הודעה מתאימה ובגופה או בכותרתה מידע המכוון את חיפושה של 6ו0ז/. חיפוש פשוט נערך על-ידי משלוח הודעה עם הטקסט "077 418.1 02072" 6ה11, אם אתה מחפש את הקובץ ששמו 781 020018/.8/. שרת 6וסז, ישיב לך בהודעת דואר אלקטרוני. זה יכול לחסוך לך את זמן החיבור, אולם התוצאות יכולות להתעכב במספר ימים. במקרה ותהית מהו קובץ דאד.סס;, המוזכר פעמים כה רבות בדוגמאות אינטרנט, 0ס- -ח4פסס- לקוחים מסלנג צבאי שאיני יכול לפרטו בספר לכל המשפחה! זוהי פשוט מסורת. במקום להגיד דאד.= וקו]הא=, אנשים אומרים דאד.סס- או דאד חהםסס=. חיפוש ואיתור קבצים באמצעות 6וחהסזוה חיפוש קבצים במאגר המידע של 0116ז4/ הוא חיפוש מילות מפתח, המוכר לכל מי שמשתמש במעבד תמלילים. זה אינמל חיפוש נושאי. אתה חייב לדעת את השם או חלק מהשם (תת-מחרוזת) של הקובץ או הספריה שאתה מחפש. חיפושי 16 0ז/ יכולים להשתמש גם בחיפוש חזק יותר של ביטוי רגיל (ח05510זקאס ז0]8ו6סז). ב-5/101116 /, הדבר נעשה על-ידי בחירת לחצן הרדיו א0ש86. סוג זה של חיפוש מתואר בפירוט רב יותר בקטע הבא. לאחר בחירת החיפוש, עליך לבחור בשרת. בדרך כלל, נבון לכחור בשרת קרוב גיאוגרפית, במיוחד שרת הנמצא באותה מדינה. בשעות השיא אתה עשוי להיכשל בנסיונותיך להתחבר לשרת זה, כך שתרצה להתחבר לשרת הנמצא ביבשת אחרת. חלק משרתי סוו[סזג, ו-1'1'7 מגבילים את משתמשיהם לאנשים מאותה המדינה, דבר אותו הם לומדים מכתובות ?1 של הפונים אליהם. תוכנת 5/410016/ מציינת את מיקום השרת ברשימתה. אם המבנה של כתובות אינטרנט מוכר לך, בוודאי תזהה בעצמך את מיקום השרת. לשרתי סוחסזה יש שמות הדומים לכתובות אינטרנט. החלק האחרון של השם מציין היכן נמצא השרת. אם הסיומת היא ט60. טסף, |וח, חסס אן )שח, סביר להניח שהשרת נמצא בארצות-הברית, והוא שרת של מוסד חינוכי, מוסד ממשלתי, מוסד צבאי, מוסד מסחרי, או אתר של רשת פרטית גדולה. פרק 5: מציאה והורדה של קבצים ממחעשבים מרוחקים ₪ 15 אם לשם השרת יש סיומת בת שתי אותיות, שתי האותיות האלה מייצגות מדינה (מחוץ לארצות-הברית). האותיות וו מיוחדות לאתרים בישראל, 08 לאתרים בקנדה, אט לאתרים בבריטניה, 06 לאתרים בגרמניה וכן הלאה. רשימה מפורטת של הקיצורים נמצאת בכתובת 1860₪וז8ח.6וח, בספריה 60 חס6ש6תזסחו. בספריה זו נמצאים, בנוסף לפירוט הקיצורים, גם קבצי טקסט המכילים סטטיסטיקות מעניינות לגבי הרשת. ניתן להיכנס לאתר זה באמצעות זפחקסט או פד=. להחלים מה לחפנע: דוגמה כדי להסביר טוב יותר כיצד להשתמש ב-70016/ ו-1117, הבה נשתעשע קצת. נניח שיש לך הרבה זמן פנוי ואתה רוצה לשחק משחק מחשב. טטריס הוא משחק קלאסי, ממנו הייתי אני נהנה לו היה לי את הזמן הפנוי לכך. אם שם הקובץ הגיע לאוזנך, אולם אינך יודע היכן הוא נמצא, זהו חיפוש המתאים במיוחד ל-0116ז/ : אתה יודע, או שנאמר לך, שהקובץ קיים, ויש לך מושג ברור לגבי שמו. נשתמש ב-016ז1, כדי למצוא את הקובץ 16015 וב-112:] כדי להוריד אותו. בחירת פקודת החיפועו סוג החיפוש שתבצע באמצעות 1:0016/ עשוי להשפיע על דיוק התשובה ועל מהירות החיפוש. אפשרויות חיפוש שונות מתאימות למצבים שונים. אפשרויות החיפוש הקיימות ב-410116 5/ הן: ₪ 8תוז505%0 (תת מחרוזת). שרת 6116זג/ יחפש ספריות או שמות קבצים המכילים את הטקסט לחיפוש שציינת, כשם מלא או כחלק מהשם. ₪ (510[06ת56 6356) קת1ע254ט5 (תת-מחרוזת (הבחנה בין אותיות גדולות וקטנות)). דומה לאפשרות הקודמת, פרט לכך שהחלק של שם הקובץ חייב להתאים למחרוזת שציינת גם מבחינת אותיות גדולות וקטנות. ₪ 8%306%] (מדויק). שם הקובץ או הספריה חייב להתאים בדיוק לטקסט לחיפוש אותו ביקשת, כולל הבחנה בין אותיות גדולות וקטנות. ₪ א3626 (ביטוי רגיל). חיפוש של ביטוי רגיל, בו ניתן להכניס תווים כלליים וקודים מיוחדים, המתוארים בפירוט רב יותר בקטע "עבודה עם פקודות מתקדמות". ₪ +5ז1) 36%א₪ (בדיוק ראשון). אתה יכול לבחור להתחיל בחיפוש מדויק ולעבור לסוג אחר על-ידי סימון תיבה זו ובחירת סוג החיפוש המישני. אם 86 לא תמצא שם המתאים בדיוק, יופעל סוג החיפוש המישני שבחרת באמצעות לחצני הרדיו. 16 ₪ 00ז6%.568ח - היפונו מידע באינטרנטם ל-16מ0ז 5 יש מסמך עזרה, המסביר את האפשרויות בפירוט רב יותר. כדי לעיין בטקסט העזרה של 0116ז5/4// לגבי פקודות החיפוש, בחר בתפריט ס1161, בחר באפשרות א06ם1 ולחץ על הפריט 176 ת0ז598. החיפוש המהיר ביותר הוא חיפוש 461אם, אולם ברור שהוא שימושי רק כשידוע לך השם המדויק. חיפוש תת-מחרוזת הוא הכללי ביותר. הוא ישיב את מספר הפגיעות הרב ביותר, אולם הוא גם האיטי מכולם. התחלת החיפועו הדרך הפשוטה ביותר לביצוע החיפוש (תוך שימוש בדוגמת 10118) היא להקליד את הטקסט 64718+ בתיבה זס1 569101 שבחלון הראשי של 416016 5/ (ראה איור 4. ברירת המחדל לסוג החיפוש היא חיפוש פַתוזפסט5 ללא הבחנה בין אותיות גדולות וקטנות. התוצאות אמורות להיראות כמו באיור 5.4. התיבה 110815 מכילה מספר שמות של אתרי 7/10. בחרתי באתר 66₪.:ץ5, המנוהל על-ידי אוניברסיטת סירקוס. אין סיבה מיוחדת לבחירת האתר, אולם שים לב לכך שישנן גרסאות 100718 למחשבי מקינטוש, 26 ו-1%א1). אנו נוריד את גירסת %5ו000:/ של המשחק. באיור 5.4 בחרתי בספריה הנקראת 00%53/88165ם1/ש/876/815605/ו501. בחרתי בספריה זו כי אני רוצה להשתמש בתואם ה-20 שלי ולשחק 160715 ב-5א60%מו/0. זה נראה די מבטיח ! כל שעלי לעשות עתה הוא להוריד את הקובץ דרך :171/, הליך שיתואר בקטעים הבאים של פרק זה. עבודה עם פקודות מתקדמות בחיפוש 16:18 שערכנו, מצאנו קבצים רבים, בספריות רכות ובשרתים רבים! זה כולל קבצים עם סיומות שונות ועם שמות שונים, כגון 600106045 ו-1607188. נוכל לצמצם את תוצאות החיפוש, אם נשתמש במספר אפשרויות מתקדמות. חיפוש מדויק או חיפוש המבחין בין אותיות גדולות וקטנות אינם מתאימים, אלא אם יודעים בדיוק איזה קובץ מחפשים. אם אתה חייב להניח הנחה כלשהי, תוכל להניח ששמות הקבצים יהיו באותיות קטנות. אני לא ידעתי דבר על הרישיגת בשמות הקבצים, לכן לא השתמשתי באפשרויות אלה בדוגמה זו. לו ידעתי שיש ל-100718 גירסת 5או00תו//' בשם 168155 הייתי יכול לחפש את 6א1601155.6 או את 155.20 בדוגמה זו, חיפוש 686%( יכול היה לצמצם את התוצאות ועדיין למצוא את הקבצים המבוקשים. חיפוש של ביטוי רגיל יכול לכלול תווים כלליים, יכול לכלול קבוצות של תווים, ויכול להוציא מהכלל קבוצות תווים. סוגריים מרובעים [] משמשים לתיחום קבוצות התווים. 5/1016 מסבירה זאת היטב בקוכץ העזרה. פרק 5: מציאה והורדה עול קבצים ממחשבים מרוחקים .ם 17 איזר 2.4 קוצאות 5/6 לחיפו₪ 9חו50081 ₪ל המיל ה 5ח)16 מוצטות באיור זו. בחרתי בשרת 90.זע5 מתוך דשימת המארחים והקבצים המתאימים במארח זה מוצנים על המסך. הש !ו 6!ת16/ 06% חו/ש. קו16] פהסוקס ‏ 6ו3] [ כ ב יט 9 15 09 0 שאטן [ 5 80 8ם] חווט | מ | ו בד 85 בי אפסטת 5 ד חן וו ו [%ן 08008 554 250] פופ סט/סות 589 0%%ו400 )113 חיפוש א8686 הוא גם חיפוש פתוזופטגו5. כלומר, אם תחפש את 161718 באמצעות א686ת, תקבל אותן תוצאות שהיית מקבל באמצעות חיפוש 8חוז050ט5. ניתן לקבוע שהקובץ חייב להתחיל או להסתיים בתווים מסוימים, בעזרת התווים * ו-*, בהתאמה. למשל, כדי לחפש קובץ עם הסיומת ק21, המתחיל במילה 18ז60), ניתן להזין בתיבת החיפוש את המונח 641'18*.2105+*. הנקודה והכוכבית (*.) מציינות מספר בלתי מוגבל של תווים שיכולים להימצא כאן, בדיוק כמו התו הכללי של 12025. הלוכסן ההפוך () מציין ש-16ת0ז/ אמורה להתייחס לתו הבא כתו רגיל, ולא כתו כללי. חיפוש זה עדיין ימצא את 6017155.210, אולם לא ימצא קבצים המסתיימים בסיומת ז9) המשמשת עבור קובצי 1%א). לפירוט נוסף של אפשרות החיפוש א8686 ב-5/410016/%, עיין בקובץ העזרה של 6 תווים כלליים (069105ו₪) הם סמלים שניתן להחליפם בכל תו. המונח וו ("קלפים פתוחים") לקוח ממישחקי קלפים, בהם "הקלף הפתוח" מייצג קלף אחר. ב-05ם, התו הכללי כוכבית (*) ניתן להחלפה במספר כלשהו של תווים, בעוד שהתו הכללי סימן שאלה (?) ניתן להחלפה בתו אחד בלבדך. בחיפוש פוחסזה, צמד התווים נקודה וכוכבית (*.) מקבילל לכוכבית הבודדת של 5סס. 8 ₪ ה6%.56870ה - היפונם מידע באינמרנטם לאחר שמצאת אותו, השתמטש ב-קד= כדי להוריד אותו ניתן להשתמש ב-016ז5/4/\ לעיון בין הספריות המעניינות אותך, אך היא עשויה להיות איטית מאוד. כשתמצא משהו מעניין, אם זהו קובץ, תוכל להורידו מייד. אם זוהי ספריה, או אם מדוכר במספר קבצים הנמצאים באותה ספריה, מהיר יותר לעיין באמצעות 1717:, המעניק לך חיבור ישיר לשרת ה-17/. 6וחסז4, הוא רק מאגר מידע של תכולת השרת. ניתן להוריד קבצים משרת 1/7171 באמצעות תוכנות ?1, כגון 217 5/), או באמצעות רוב תוכניות העיון ב-60/. כשאני מנסה להתחבר לשרת סדם, אני מקבל את התשובה חסחספתחסס 0 אן משהו דומה. אולי תגלה שאתרי סד עסוקים מדי ואינם מאפשרים לך להיכנס אליהם. עובדה זו תצוין בהודעה שישלח לך השרת. אם השרת באמת עסוק, ייתכן שלא תזכה בתגובה כלל. הפיתרוץ היחיד הוא לנסות שנית. הזמנים הטובים ביותר לעבודה באינטרנט עשויים להיות מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה, לפי שעוץ ארצות-הברית, בשעה שכולם מלבד המחשבים עסוקים בזברים אחרים! ייתכן שחלק מהאתרים יהיו מוגבלים ולא יאפשרו כניסה אנונימית או כניסת משתמשים ממדינות אחרות. במקרים אלה עליך לחפש אתר ראי (אתר אחר המכיל אותם קבצים). ימו ב-קד 5/ להורדת קבצים 8/ היא תוכנת 117 חופשית למערכות 8שו60ח:/. התוכנה מוגדרת עם מספר כתובות של שרתי 1117 ומתירה לך להוסיף שרתים חדשים לרשימה. באיור 5 מוצגת תיבת הדו-שיח 7101116 מ0ו5055 של 1 5/. כאן בחרתי את מיקום הקובץ ס166185.21 שמצאנו בחיפוש. פרק 5: מציאה והורדה ‏ על קבצים ממחשבים מרוחקים . 9 איור 25.5 זוהי תיבת הדו-שיח 86 ח0ו5855 של סז 5/. כאן ניתן לבחור באתד שד מהרשימה, אנ להזין אתר קד חדש. 0 ו 35מטהאשקקאטה הט | 0 עהיסת א ו [ .]-[ 5 86 |90‏ 05 )010 094069/160001] מק | מ 7 1 [---- אש ה בתיבה :סוזגא! +1105 אתה מזין את כתובת ?1 או את שם השרת. אם בחרת בשרת מתוך הרשימה הנפתחת 6ווגּצן 01116יזו/, מידע זה ייכתב עבורך. בדוגמה זו, בחרתי בשם הכניסה פטסנתעהסחג, וכיוונתי את 117 5/ להשתמש בכתוכבת הדואר האלקטרוני שלי כסיסמה, עם שם הכניסה פטסתועהסחג. ניתן לבחור ספריות התחלתיות בשרת ה-1:112 ובמחשב שלך. בדרך כלל אני יוצר ספריה בשם :]אא ומוריד אליה את הקבצים. כך אני מפריד בין הקבצים שזה עתה הורדתי לבין שאר עבודותי. אל לך לערבב קובצי ?1 עם הקבצים הרגילים של המחשב לפני שתבדוק אם יש בהם וירוסים ! יי רוב עבודת ה-קז- שלך תהיה דרך אתרי קד; אנונימיים. אלו הם מחשבים המאפשרים לכל מי שרוצה לקרוא מהם קבצים. הליך הכניסה לאתר הוא הקלדת המילה פטסותעחסחא/ כשם (חופסו) ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני כסיסמה. אין זה הכרחי להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני, אולם אין סיבה לחשוש לעשות זאת. עדיין לא קיבלתי דואר מיותר בשל מסירת הכתובת לשרתי סדח. ננוימונו בתוכניות עיון עול פ6צ כדי להוריד קבצים 86 ורוב תוכנות ה-60'\ האחרות יודעות לעבוד גם עם 17/. ניתן להיכנס לאתר 111 על-ידי רישום כתובת ה-.1(81 שלו בתיבה הסו1.0690. כדי להיכנס לשרת 11', הקלד את הטקסט //:00 לפני השם או כתובת 17 של השרת. איור 5.6 מציג את התוצאות שהוחזהו על-ידי שרת ה-10/, 66₪.ע87, כפי שהן מוצגות על-ידי 6050806צ[. 6ק1%61508 מפרשת את המידע של 1 ומאפשרת לך ללחוץ על שמות הספריות כדי לנוע ביניהן וללחוץ על הקבצים כדי להורידם. ₪ 0 ה6%.56370ה - היפונם מידע באינמרנם איור 2.6 1 8)50808/] מצינה את אתד ה-סז- כ-5/.600. הרשימה שעל המסך היא דשימת הטפריות שבאתד. תוכניות העיון של 60\ מטפלות גם בהליך הכניסה, אולם אין להן ממשק גרפי פשוט כמו לתוכנות 1], הדומות בדרך כלל ל-8007ח8]/ 1116 של %5ו60מ:ג/. ו ה ו 0 : 0 ו 1 | ו ומת | אסטסטתה3 || 011 פ'ומוחו הריו 5 16:03:00 5 07:49:00 0 09 עהא שותד 0 17 ת0םש שגות 00 16 עסא סט שא 6 2 200 הט2 כסמעם 39 8 תטנ טחד פט%עפ 522 15 15 13 15 ע1:66%06ם 1995 סא 3 80 046 קת פות ‏ טא 1 860 26 08 שד 015605059 1994 16:50:00 23 86ם גשע ע66%05ז1ם 1990 00:00:00 04 סשס טתד ע08פ21566 1990 00:00:00 03 005 6-ש %חג1 טג1סםמע9 1994 00:00:00 14 לסו תסון *תג1 115סממעפ 1994 00:00:00 14 טס הסת ע%05ש6ת1ם 1995 21:53:00 22 תמט תטפ ע01500%08 1995 16:42:00 01 ססע טסט ע01560%0% 1995 20:55:00 24 תבט שמ ע%05ש6פגם 1995 אחג1 סג1סטמצט 1994 אהו1 ס)1סממע3 1994 צ%0%סטפגם 1995 0 01 פשץ ₪56 0 1 טסא חסון 0 16 שסא חס 0 22 חנט הטפ 0 27 פסעש תסו 0 25 בטט ש6ש ' 15:37:00 06 855 הסח 1506005 1995 ע05ז01:56 1990 צ1566%05פ 1995 כיצד לנוום בין ספריות ? ד שרתי 717 רבים הם אתרי אוניברסיטאות המשתמשים במערכות הפעלה מסוג 1% ). מערכות הפעלה אלה, והחדשות יותר כ- 11 6065ם:1\, מאפשרות שמות קבצים וספריות ארוכים יותר משמונה התווים, הנקודה ושלושה תווי הסיומת של 5. הלוכסן הרגיל (/) משמש להפרדה בין שמות הספריות, במקום הלוכסן ההפוך (). בשמות ניתן גם להבחין בין אותיות גדולות וקטנות. חלק מהספריות עשויות להיות פתוחות לציבור הרחב, ואחרות עשויות להיות סגורות. בדרך כלל נמצאים הקבצים הנגישים לציבור הרחב בספריה פטק/. אם אתה מחפש תוכנות חופשיות או תוכנות שיתופיות, הן עשויות להיות ממוינות בספריות בהתאם לסוגי המחשבים. למשל, ספריות 605סכ, 86גח, אז]א1. זכור שכל הקבצים הללו אגורים במקום כלשהו בדיסק, והם ממוינים כפי שראה מנהל האתר לנכון. כדי לנוע דרך הספריות ב-12/ 5/, בחר בלחצן למעבר ספריה, או לחץ על שמות הספריות בחלון. הסימן ".." הוא הפניה לספריה ברמה גבוהה יותר. לדוגמה, כדי לנוע מהספריה פטק01ז:0 לספריה 01ז:, עליך ללחוץ על "..". איור 5.7 מציג את הספריה 8:6שו/506/ בשרת ה-710 שבאתר ש666.עץ8. מתוך ספריה זו, ניתן לבחור במספר ספריות וקבצים. פרק 5: מציאה והורדה של קבצים ממחנטבים מרוחקים איזר 2.7 קז 6 בספריה בו שבאתר ה-5ז= וז ספריות מישנה של 80/88/ מוצטות בתיבה הראשונה, תחת הכותרת 8 רח5/56. קבצים שנמצאים בספריה 06 מוצנים בתיבה השניה, תחת הכותרת 86 רח5)8/. ב פחטה קה%. 0617 קהז.0/18- 019.60 קהת.פז)טה קהף.6016- קחש 70027 ]| | פת%.28+₪- קה%. 70029 || קחש :602-| || קהת.0+25-| | פה 02| | קה + 28 )ט-| | : 0 0 69 50 ו 7 6/0 000 0605 2 0 רו 00 79 0 יש 36 ] | 2 4 ן) .סט 661 וד 1ב850 225 | ניתן להשתמש גם ב-1%6150826 לניווט בין ספריות באתר ?1]. 146150806 מציגה בראש העמוד את הספריה הנוכחית ומפרטת את ספריות המישנה והקבצים כקישורים. במקום הסימן ".." בא הכיתוב /ז618600 |1606 זסתפות 60 קנ, המעביר אותך רמה אחת למעלה. לחיצה על ספריה תכניס אותך אל הספריה. ספריות מסומנות על-ידי סמל התיקיה משמאל לרשימה. הקבצים מסומנים בסמל בצורת דף נייר שפינתו מקופלת. איור 5.8 מראה כיצד מציגה 14615086 אותה ספריה 6ז8/ו501/ של 610₪.זע5, המוצגת באיור 5.7 באמצעות 12 5. בככל אתר סד המנוהל היטב, יהיה בכל ספריה קובץ בשם אשפאו או = (או בשם דומה). קובצי טקסט אלו מתארים את תכולת קובצי הספריה. כמובן, ישנם יוצאים מן הכלל. לפני שאתה מוריד קובץ, התבו בקורץ 68006 או אססחו, על-ידי לחיצה על הלחצן שפוע ב-שד- 6/ או על-ידי לחיצה על הקובץ ב-6)60806צ]. קובץ זה עשוי לספק לך מידע רב יותר על הקובץ- האם הוא תוכנה חופשית או תוכנה שיתופית, כיצד להשתמש בו, מי יצר אותו- או שלא לתרום כל מידע חדש. בכל מקרה, כדאי להתבונן בו לפני הורדת הקובט. 8 12 ₪ ה6%.50870ה - היפונם מידע באינטרנט ד וא / 8 איזר 5.8 ב -- ה ה 1 8150806 | | ב 5 מציגה את 8 הטפריה יו וחוכ ופא ] וסט ופצת [‏ אטממצהם!) |[ 000 פהבתאר, | שוח שמתשי | 08 . שבאתד ו 0זהצ5017/ 15 61000101 +תסעעטר> | צח6069פ11 בסש-1 סג 0 אזתה | 5 07:50:00 00 תטד וחד בספעט 460 1 . הספריה | 5 19:22.00 01 הטנ טתד טא 3 ן 4 00:00:00 22 860 טמך מא 1 המוצות ו 01560508 1995 19:11:00 10 עבא 6מ₪ עשס60%טגטש 1995 22.05:00 09 60ש טתץי באיזר 5.7, ו 4 00:00:00 26 50 מסא מא 22 ע01:06%0% 1995 17:34:00 14 מג3 סגרף 01506505 1995 16:42:00 01 פסם ₪0 ע01500%05 1995 21:89:00 25 פסץ 508 צ005ס01566 1995 23:52:00 01 טשא בשע *ה11 0116ספהעט 1994 00:00:00 14 טסא הסוך ע01860008 1995 23:52:00 01 פסע ₪56 ע₪1660005 1995 23:51:00 01 פסםש טש 01666505 1995 17:34.00 14 946 סוד כיצד כהוריד קבצים מאתרי קד סוף סוף אנו מוכנים להוריד את הקבצים שאנו רוצים. לפני שתוריד קובץ כלשהו, השג תוכנת בדיקת וירוסים ! זה חשוב מאוד ! עליך לראות כל קובץ שהורדת מאתר סדח, או כל קובץ שהשגת ממישהו שאינו יצרך תוכנה, כנשא וירוס פוטנציאלי. השג תוכנת אנטי-זירוס כשיז/?: בגרסאות 6.00 ומעלה של 5סס-5 יש תוכנת אנטי וירוס; כמו כן זמינות אין ספור תוכנות שיתופיות. התוכנה הפופולרית ביותר היא פטזו/ ח08 של 6166!, הקיימת עבור 005 ועבור פששסטחו\ (נמצאת באתר ה- = ה63166.00וח. ניתן להידבק בוירוס רק על-ידי הרצת תוכנה (כגון =א=, 60 אר ד). י אפשד להידבק בוירוס על-ידי קריאת דואר אלקטרוני או צפייה בגרפיקה. אולם, היזהר ונקוט בצעדים מתאימים! המאמץ הקטן לבדוק האם יש בקבצים וירוסים הוא מזערי ביחס לזמן שיקח לשחזר את כל עבודתך בכונן הקשיח! לאחר שיש לך תוכנת אנטי-וירוס מוכנה, נוכל להמשיך בדוגמה. אני מתחיל בספריה 53/88₪165ש00ת1/ש/810/815605/ש501/ של השרת 664.זץ5. מתוך חיפוש 16ו01ז1ג, למדתי שכאן נמצא הקובץ 164188.210. פרק 5: מציאה והורדה של קבצים ממחעבים מרוחקים 133 = איזר 5.9 כך נדאה קז 6// כשהקובץ אותו אנו רוצים להוריד, 0ו161055.2, מופיע בצבע אפזד. איזר 5.10 כך נדאית 1 8)50806/! בספריה בה נמצא הקובץ המבוקש. החזק את המקש אוח5 לחוץ ולחץ על הקישור, כדי להוריד את הקובץ. איור 5.9 מציג את 1172 5/ בשלב זה. בחרתי בקובץ המבוקש, המופיע באפור. כל שעלי לעשות הוא ללחוץ על לחצן החץ המופנה מאתר ה-10/ אל הדיסק הקשיח. אם תשים לב, תראה שאני משתמש בספריה 15/12, בדיוק כפי שהצעתי! קל ומהיר הרבה יותר לעקוב אחר עבודתך על-ידי שימוש בספריה קבועה בה יישמרו הקבצים לפני השימוש בהם. מ 7 | 1085 ם 8 0 0 /ב03 הו 3/10/0305 // וה 0 050) 217 ס"ס ₪ ₪ 50866 115.21 > 210 קסוו-ש 217 .>טטעטהוט ק21.ג"זה1ט 32.210":ה1ט 520.210"!ה1ט ק6".?1אסקהוט 5"6.210ה1ט ק1056620.21 קט המותי 0 217.החסט , ב על 9 וס כ 547 07 ו 000 6 6 1 מא 226 | 00/93/00 רלוקה [ 450005 [ ווסטום וו | 280% ופא | מססמטפמון || וסט פומתו [ ות פמ | 03/5 0ת6/0150105/1ה ור 80/ 8/ 017061077 +מסוחט) 1 =אטף ה181ק *הוג 116סטהצפ 6 ק21 21 0 ק11 סט 21 0 21 מס 1+ פמט 21 ק1+ קול 4 קן21 0 ק1? קכוצ פטס פס נב ב 14 ₪ ה0ז6%.563ה - היפוש מידע באינטרנם איור 5.10 מציג את 146150806 באותה נקודה. כדי לשמור את הקובץ באמצעות 78, השאר את המקש 518 לחוץ ולחץ על הקישור. ניתן ללחוץ על הקישור מבלי להחזיק את המקש 50148 לחוץ. במקרה זה, אם לא הגדרת ב-1%6150806 יישום צפייה עבור קובץ מסוג זה, 6ק1%61508 תשאל אם אתה רוצה לשמור אותו. ועכשיו מה לעשות? קרא את פרק 6, בעיקר את הקטע "מה לעשות כשאתה מוריד קובץ מכווץ", ואל תשכח לבצע בדיקת וירוסים בכל הקבצים החדשים לפני שתריץ אותם. נטילוב 6וח5/6/ ו-ק ד 5// 6סז 5/\ מספקת דרך נוחה להשתמש ב-0116ז4/ 5 / וב-ק'1/1 5/ בו-זמנית. ניתן לכוון את 5/4101116/ "לומריי ל-117 5/ להוריד את הקבצים אוטומטית כאשר אתה לוחץ עליהם. בתחילה עליך לכוון את 5/.16016/% כדי שתדע כיצד לפתוח ולהתחיל את קד 5/: 1 פתח את 6ותסז 5/. 2 בחר בפריט 5600 117 מהתפריט 02011005 והזן את הנתיב המלא ואת השם של תוכנת 7 5/ שלך. 3 אל תמחק את הטקסט שבסוף השורה ("/%6/%1:(%"). כאן רושמת סז 5 / את שם הקובץ שיש להוריד. אם מחקת את הסיומת, העתק את המשפט האחרון מהטקסט ושים אותו לאחר שם התוכנה ?11 5/. כיוון שתרצה בוודאי לקרוא קבצים משרתי 112 אנונימיים, עליך להזין בתיבת שם המשתמש את המילה פטסותעחסחג, ובתיבת הסיסמה את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. 4 כעת, אתה מוכן לבצע את החיפוש. אם תנסה את חיפוש 16/18 שלנו, תוכל לבחור בשרת ו96.+ץ8 וללחוץ לחיצה כפולה על שם הקובץ 1017188.210. חלון יופיע ויבקש ממך לאשר את פקודת ה-10/. לחץ על הלחצן 08% ו-17717 5/ תיפתח ותוריד את הקובץ ברקע. סיימנו את העבודה ! 6וסז 0/5 ו-70 5/ פועלות ביחד; כל צירוף אחר אינו מובטח! יוצרי קז 5/ מציינים שגרסאות 32 סיביות אינן פועלות תמיד כשורה עם 06 5/\.. זוהי בעיה בתוכניות אלו, העשויה להשתנות עם שחרור גרסאות חדשות. סיכום לאחר שאתה יודע כיצד למצוא קבצים שאתה מחפש, אולי כדאי לבחון כיצד למצוא את שמות הקבצים הנחוצים לך. מקומות טובים למציאת שמות של קבצים שימושיים הם קבוצות דיון, רשימות דיוור, ואתרי ס6/\. שאר פרקי הספר מסבירים כיצד להשתמש בכלים אלה. פרק 6 קובצי אינםרנם וסוגיות ננול זכויות יוצרים לאחר שאתה יודע כיצד למצוא קבצים ומידע באינטרנט, הגיע הזמן ללמוד כיצד להשתמש בהם. התוכנות השיתופיות והחופשיות הנגישות באינטרנט יאפשרו לך לממש את מלוא יכולת המולטימדיה של מחשבך. אולם, בוודאי תבחין בכך שחלק מהתוכנות ניתנות להורדה כקבצים דחוסים, והן חסרות ערך אם אינך יודע כיצד לפרוס אותן. דחיסה (מ0105510וח60) היא הליך של המרת הקובץ, באמצעות מיגוון של תוכנות, כדי לחסוך מקום בדיסק. מערכות ההפעלה השונות הניבו מספר רב של סוגי דחיסה. למרכה המזל, רק חלק מסוגי הדחיסה פופולריים באינטרנט, למשל ס21, 5 ו-ז9ו. בנוסף לתוכנות הפריסה, יהיה עליך להשיג תוכנות צפייה בקובצי תמונה, קובצי קול או קובצי וידיאו, המתאימות לפלטפורמה שלך. לבסוף, יהיה עליך לדעת אודות זכויות יוצרים ואודות נחלת הכלל ולהבין כיצד אלה נוגעות לתוכנות ולמידע שבקצות אצבעותיך. מתי יהיה עליך לשלם כדי להשתמש בתוכנה או בקובץ, ומתי הם מסופקים חינם? האם אתה יכול להעתיק טקסט לעיתון, או לשלוח עותק של תוכנה לידידיך? פרק זה עונה על השאלות הללו ומציג בפניך את הנושאים הכאים: ₪ הבנה וזיהוי של דחיסה וקידוד. פריסת קבצים ממערכות ?6, מקינטוש ו-%[צת ]. ₪ תוכנות שניתן למצוא באינטרנט לצפייה בקבצים גרפיים או להאזנה לקובצי קול. ₪ זכויות יוצרים ונחלת הכלל. ₪ 6 6%.568708ח - היפונע מידע באינטרנם הבנת הקידוד מיפ חלק מתוכנות הדוא האלקטרוני (למשל 8 מפענחות אוטומטית את הקבצים המקודדים הנקראים לתוכן זיכולות לשאול את המשתמש היכן הוא רוצה לשמור את הקבצים המפוענחים. 8זססט= ניתנת להשגה מ-ו0ס6 41שט (וחוחס6!הטף.ס)1 וחס6) בנרסאות תוכנה חופעשית: 65 ל- חֶ5/5)60 [-1.4.4 ל-5/שס0חו//. בכל פעם שאתה מקבל קובץ שאינו קובץ טקסט פשוט דרך הדואר האלקטרוני או דוך תוכנת לקוח של קבוצות דיון, אתה משתמש בקידוד (8מ000061). מאחר והתוכנה מטפלת בקבצים אלה אוטומטית, ללא ידיעתך, אולי אינך יודע כלל על התרחשות הקידוד ופענוח הקידוד. מהו בדיוק קידוד? מערכות דואר אלקטרוני וקבוצות דיון משתמשות בתכנית קובץ 486011/. במילים אחרות, הקבצים חייבים להיות מורכבים מתווי 456011 בלבד (התווים ./-2, 9-0, ומספר תווי בקרה). קובצי תוכנה, ואפילו קובצי מסמכים הנוצרים באמצעות מעבד תמלילים, מכילים תווים רבים שאינם נכללים במערך תווי 456[11. קבצים כאלה נקראים בדרך כלל קבצים בינאריים (81165 עְזהּמוע). קידוד (8ם6001מ6) הוא תהליך ההמרה של קובץ בינארי לקובץ חדש המכיל תווי 45611 בלבד. לאחר ביצוע ההמרה, הקובץ יכול להיות מועבר דרך פרוטוקולי הדואר האלקטרוני/קבוצות הדיון, ולעכור פענוח קידוד (8ת066001) באתר היעד שלו. פרוטוקול העברת הקבצים ([04060:ק ז510ת1:3 816), הנקרא בקיצור שךץ, פותח כדי להעביר קבצים מבלי לבצע קידוד. למרות זאת, קבצים באתרי 77 מקודדים בדרך כלל, כך שלקוחות יוכלו להגיע לקבצים גם אם יש להם רק שירות של דואר אלקטרוני. ניתן לזהות קבצים שעברו קידוד ו/או דחיסה, לפי הסיומת שלהם (ראה טכלה 6.1). קובץ מקודד יהיה גדול יותר מהקובץ המקורי. אל תתבלבל בין קידוד לדחיסה, שנועדה לדחוס קובץ לצורה התופסת פחות מקום בזיכרון. טבלה 6.1 סיומות של ישי ווני וי יהוי דחיסה קידוד סוג הקובץ בינאַרי ]א סיומות שכיחות זה], 2, זו5, 568, 8א0, כו2, 6א6, סזה אטח ,6טט טסוו 646 ו-11266006 פותחו במקור במחשבי א]א1, אולם עתה משתמשים בהם גם במחשבי 70 ומקינטוש. מערכת קידוד פופולרית נוספת למחשבי מקינטוש היא א116ח81. קובצי א116ח31 מקודדים לתכנית המשתמשת רק בתווי 858011, המסודרים בשורות בעלות אורך הגוני. ספרות הקסידסימליות - הספרות 0 עד 9 והאותיות 4 עד (תוול 450[1) - משמשות לקידוד. קובצי תוכנה נדחסים תחילה ומקודדים רק לאחר מכן. את הקובץ המקורי משיגים בדרך ההפוכה: ראשית מפענחים את הקידוד ומקבלים קובץ עם הסיומת + ולאחר מכן פותחים את הקובץ הדחוס ומקבלים את הקובץ המקורי. פרק 6: קובצי אינמרנם וסוגיות של זכויות יוצרים . 17 0 ו ו ב איזר 6.1 פענוח קובק א6וחו באמצעות קאם-1--97 סאג הנוימועו בקובצי פססחסשש כדי לפענח קובץ שקודד בתכנית 06066!)(], שלצורכי דוגמה זו ייקרא 006 00, בצע את הצעדים הבאים: 1 הוסף את ספריית התוכנה 111260006 למשפט 7/4171 בקובץ 081.ססאס810 שלך. עבור לספריה הכוללת את הקובץ המקודד והזן את הפקודה 6[ ליד הסמן המנחה של 205. הנוימועש בקובצי אסהחחופ כדי לפענח תוך שימוש בתוכנה מא 8112711-57, קובץ שקודר בתבנית א116ה1 - ששמו לצורכי דוגמה זו הוא א.86006000% - על משתמשי וח5510 6 לבצע את הצעדים הבאים: 1 לחץ לחיצה כפולה על הסמל םא קאם-ז1עק ו 5. 2 פתח את התפריט 7116 ובחר באפשרות 806קא. 3 בחר בקובץ שאתה רוצה לפענח. ₪4 065! =" 4 לחץ על הלחצן 6חאקאם. תיבת דו-שיח תדווח על מהלך הפענוח, והקובץ המפוענח יאוחסן בתיקיה על-פי בחירתך. חזור לאפשרות 86קא/ כדי לפענח קבצים נוספים, או בחר באפשרות 1ש() מהתפריט 7116 כדי לצאת מהתוכנה אמסא אם- דש דד8. 18 . 707ז6%.508ח - היפונם מידע באינטרנט =.=>==הכה כ טאוו וו תווחה משתמשי 7 תפ)5ץ5 יכולים לבצע את ההוראות למשתמשי 6 וח5)6ץ5, או להשתמש בממשק הגרור-ועזוב (ק0ז6188-800-6): 1 לחץ על לחצן העכבר והחזק אותו לחוץ כדי לבחור את סמלי הקבצים הזקוקים לפענוח. 2 גרור את הסמלים מעל לסמל אמקאהקאם-11ק510 והם יסומנו אוטומטית. 3 שחרר את לחצן העכבר ועקוב אחר תיבת הדו-שיח המפרטת את התקדמות הפענוח. 4 אסא אם- 5111 תסגור את עצמה אוטומטית עם סיום הפענוח. עבודה עם קבצים דחוסים אם נתקלת בקבצים בעלי סיומת ק21, זף!, 54 או 568, ראית קבצים דחוסים. קובץ דחוס (1116 60810165860) הוא ארכיב של הקובץ המקורי. הוא תופס פחות מקום בדיסק, אולם לא ניתן להשתמש בו ישירות. קבצים נדחסים על-ידי שימוש * | באלגוריתמים שונים, המנתחים אותם ומוצאים דרכים לאחסון התווים בשטח קטן יותר. כיצד ניתן לעשות זאת? לדוגמה, אלגוריתם יכול להחליף מחרוזת ארוכה של תווים החוזרת על עצמה בקידוד קצר שמשמעותו "חזור על התו 14 פעמים". אולי כבר מוכרת לך הסיומת 6זג, תבנית קובץ הארכיב המקורית של 6/005ק, שפותחה לגיבוי כוננים קשיחים. אם אתה שומר גיבוי לדיסק הקשיח שלך, בסרט או בדיסקטים, קובצי הגיבוי מאוחסנים כקובצי 0ז8, או בתבנית ארכיב אחרת. לקבצים דחוסים שלושה יתרונות: = הם תופסים פחות מקום בדיסק. = הם חוסכים מקום אחסון. הם מהירים יותר להורדה ולהעברה. אם אתה מקבל קובץ דחוס, עליך לפתוח אותו. פתיחת קבצים דחוסים למרבה המזל, ניתן לזהות את שיטת הפריסה לפני הורדת הקובץ, לפי סיומת שם הקובץ. למשל, קבצים דחוסים למחשבי 20 181 ולתואמי 6 מאוחסנים בתבנית 210 וניתן לזהותם לפי הסיומת ק21. קובצי מקינטוש נדחסים בתבנית 11 9, וניתן לזהותם על-פי הסיומת ו5. חלק זה ילמד אותך לפרוס קבצים דחוסים שהורדת מאינטרנט אל המערכת שלך. תלמד כיצד להשתמש ב-ק21את זאק למחשבי 0; כיצד להשתמש ב- אמסאו א 51017 למקינטוש; ואת הפקודות הבסיסיות לפריסת קבצים דחוסים משורת הפקודה של אזאונז. פרק 6: קובצי אינמרנט וסוגיות של זכויות יוצרים ₪ 19 ול איור 6.2 קובץ נפרס מעצמו, שנלצר על-ידי התוכנה וו קובצי 00: קו2אטאפ קובצי 212 הם קבצים דחוסים שנוצרו על-ידי התוכנה ?21 28, שנכתבה על-ידי פיל כץ. קז א היא תוכנה שיתופית הניתנת להרצה בכל מחשבי 20 181 ותואמי ?260, משורת הפקודה של 05כ. ?21 דוחסת קובץ אחד או יותר לקובץ יחיד, ומוסיפה את הסיומת 210. אם יש לך קובץ ?21, ניתן לפתוח אותו באמצעות התוכנה 717א1א0. ?821 יכולה גם לדחוס קבצים לקובצי ארכיב הנפרסים מעצמם. לקבצים אלה היא נותנת את הסיומת 6א6, שכן ניתן להריצם בדיוק כמו כל קובץ ביצועי אחר. הקבצים הנפרסים מעצמם נפרסים כשמריצים אותם. כדי לפתוח קובץ ?21, ששמו לצורכי דוגמה זו יהיה ק8006000%.21, בצע את הצעדים הבאים: 1 הוסף את ספריית התוכנה ?21א(281 למשפט 24711 שבקובץ 0 2 עבור לספריה המכילה את הקובץ הדחוס, והקלד את הפקודה 000.21 2000 6- קנלתט)1ק. (המתג -6 מתיר לתוכנה ליצור כל ספריה העשויה להיות חלק מהקובץ הדחוס. 3 כדי לבחון את הקבצים שנפרסו, הקלד שו/ ז61. קובצי מקינמועו: םסא ה פאם-דו==טד5 קובצי 511 הם קבצים שנוצרו על-ידי קכוצת התוכנות ‏ 511/711, שפותחה על-ידי ריימונד לאו. *'1.116 517117711 היא תוכנה שיתופית למחשבי מקינטוש, ו-6אט|6 011ק51'11 היא חבילה מסחרית חזקה יותר. 8110/7117 דוחסת קובץ אחד או יותר לקובץ ד[ יחיד, ומוסיפה את הסיומת *51.. אם יש לך קובץ 817, תוכל לפתוח אותו בעזרת התוכנה החופשית 58א24אם-711ע51. יזח יכולה גם לדחוס קבצים לקובצי מקינטוש ברי-הרצה, הנפרסים מעצמם, | גם | אם אין| למשתמש ‏ תוכנת | [0ע910א0 | או אמסא שאם- ד '51. לקובצי 564 של 5111/11 יש סמל בצורת מעוין (ראה איור 6.2). פה ג פו] 15.6 ד 4 61 ₪ 0 07ז6%.508ח - היפונו מידע באינטרנם ב ו וו איור 6.3 חיבת הדו-שיח 0ח8סא= של קמאם-זו--570 אשסאה. מיפ החזקת המק₪ %וז5 לחוץ עד להופעת תיבת דו-שיח, תגרום לתוכנה להציע לך לבחור יעד חלופי עבור הקבצים הפתוחים. החזקת המקש חסווק0 לחוץ עד להופעת תיבת הדו-שיח המציגה את ההתקדמות, תורום ל--ז|510₪ אשסאהקא למחוק את קובץ הארכיב המקורי עם סיום הפריסה. השתמש בתוכנה 8מא4/ 7א511(/711-5 כדי לפתוח קובצי 511. משתמשי 6 'ו510ץ5 אמורים לבצע את הצעדים הבאים: 1 לחץ לחיצה כפולה על סמל התוכנה כ אוגק אם- דע טיד5. 2 פתח את התפריט 11116 ובחר באפשרות 6ה8קא. "הק 5 6 ו 105 חו106 כ= | [5.0.7.511 "הק וו ₪ 5 3 בחר בקובץ שאתה רוצה לפרוס. 4 לחץ על הלחצן 6ח8קאם. תיבת הדו-שיח תדווח על מהלך הפתיחה וקובץ הארכיב ייפרס לתוך תיקיה חדשה, באותה תיקיה כמו קובץ הארכיב (ארכיבים של קובץ יחיד אינם נפרסים לתיקיה חדשה). 5 כדי לצאת מ-תמסאן קאם-דןעעטד5, חזור לאפשרות 6ַחאקא0 ופתח קובצי ארכיב נוספים, או פתח את התפריט 1116 ובחר באפשרות ]1ש2). משתמשי 7 ח6ו5/5 יכולים לבצע את ההוראות שניתנר למשתמשי 6 ת6ו55, או להשתמש בממשק גרור-ושחרר: 1 לחץ על לחצן העכבר והחזק אותו לחוץ, כדי לבחור את סמלי הקבצים שאתה רוצה לפרוס (אפשר לבחור גם בסמלים של תיקיות או של דיסקטים). 2 גרור את הסמלים מעל לסמל מא ל אם- 17 51 והם יסומנר. 3 שחרר את לחצן העכבר וצפה כתיבת הדו-שיח שתדווח על התקדמות הפתיחה. 4 המסא קאד תסגור את עצמה אוטומטית עם סיום פריסת הקבצים. מקורות אינטרנם לתוכנת דהיסה/פריסה טבלה 6.2 מראה מבחר של תוכנות 76 ומקינטוש שיסייעו לך לפתוח קבצים מקודרים או דחוסים. אתרים ותוכנם משתנים מדי פעם, כך שאולי יהיה עליך להשתמש ב-0016ז4. כדי למצוא את הקבצים באתרי 112 אנונימיים אחרים. ראה פרק 4, "מציאה והורדה של קבצים ממחשבים מרוחקים'. פרק 6: קובצי אינמרנט וסוגיות של זכויות יוצרים = ן14 הההההההחדדד---ד--דהה=<==<=====- טבלה 6.2 תוכנות פריסה נגישות ספריית תוכנה שם קובץ מחשב כתובת אינטרנטם קן2אאק 86 0 /0/00ו60.סטוט 508ח. סה 066 סוחס צססעפם וו= 86 0 וחסס.קסוח. סה 6.600טוט. 0פח. עצש//:כת אםחאום .אשחחום מקינטוש ו עהחופ90 אסחחום (65ו!וזו/סה ו/]) (אסח) /רחס6. סרח :סז פענוח קידוד -דךו-0 1 -5608% מקינטוש ט60.סטוט.508ח. סה הססאקאם -]00ח6%08 (065ו130/01/) 352.0 .טוט 568ח. עאאא//:סת -01 0 -ז06ח28א6 חוס.352 -5₪כאקא= -0]00-5%00 מקינטוש ט60.סטוט.508ח. קה הסאה הא -66-ח])ועש השתמש (130/0011065) %ח.352 ב-זס0ה8קאם לקובצי סו2, סוה, סָאס, 2, 2, טש. צפייה בתמונות והאזנה לצלילים מיפ החבילה המסחרית דוד 86 של 807 סח] 5/5/6005 למקינטז₪ מטפלת בקורצי דןד8, עם הרחבות להמרת דזב תבניזת הדחיסה והקידוד של אינטרנט. אינטרנט היא מקור מידע נרחב בתחומי החינוך, המחקר, התעסוקה והבידור. כמו ספרים, עיתונים, וטלוויזיה, ספקי המידע באינטרנט משתמשים בנוסף לטקסט גם בתמונות ובצלילים. אין לך:כל דרך להעריך את יתרונותיהם של מקורות המידע הללו, אם אתה מוגבל לפעילות טקסטואלית בלבד. הזמן נעשה אף הוא פחות רלוונטי באינטרנט, שכן אתה יכול להיכנס לסוג זה של מידע ייברגע זה". מי יכול היה לדמיין, רק לפני חמש שנים, שתצביע באמצעות 140180406 על אתר ה-ט6/ הרשמי של האבנים המתגלגלות ותצפה בסרט וידיאו ממסעם האחרון באוסטרליה? קטע זה מספק הקדמה בסיסית לשימוש בקובצי גרפיקה, קול ווידיאו, בהם תיתקל באינטרנט. המידע המעשי ביותר הוא מיקום תוכנות המאפשרות לך לצפות בקבצים אלה ולהאזין להם. הדרך הגמישה ביותר לגשת לסוגי מדיה אלה היא באמצעות 86,, כך שעליך ללמוד כיצד להתאים את תוכנית העיון לשימוש בתוכנות העזר לצפייה והאזנה, עבור קבצים בהם 116056806 אינה מסוגלת לטפל ישירות. ₪ 2 ה0ז61.508ח - היפונע מידע באינטרנטם מ ררה מיפ זכור לבקש מספק הגישה לאינטרנט סיוע בדחיטה זבקידוד. סביר להניח שיישומים נפוצים ניתנים להורדה מהמערכת המקומית, או שהט עשויים להיות באחד מדיסקטי התוכנה שתקבל מהספק כשתתחבר לשירות. התנסות אור-קולית במחנשטב האינטי שלך לרוב המחשבים האישיים הנמכרים כיום יש כרטיסי /70 (011105ק318) 1660/ ץזז/) אר ג/2)/ זסקט5 וצגים מתאימים, המתאימים לשימושי מולטימדיה. 0 תומך בכל תקני הגרפיקה הקודמים של מחשבי ₪6 (מסוא, 664, = -₪0004) ובנוסף לכך מציג את המרכיב האדום-ירוק-כחול של כל פיקסל ב-64 רמות עוצמה. תכונה זו מספקת 262,144 אפשרויות לצירופי צבעים (64%64%64). אץ זה אומר שתוכל לצפות ב-262,144 צבעים; כרטיס צ מסוגל להציג רק 256 מהצבעים בר-זמנית. קובצי תמונה רבים שתמצא באינטרנט מכילים יותר מ-256 צבעים ולא תוכל להתבונן בהם כלל. תוכנות גרפיות, כגון קסח5אזס'\ סווס8ז3), מכינות את התמונה לצפייה על-ידי חלוקת הצבעים לתחומי-צבעים, והמרת כל תחום לאחד מ-256 הצבעים הניתנים לצפייה על המסך. פירושו של דבר, שתוכל לצפות בקבצים ללא מאמץ גדול מצדך, אולם כדי לטפל בקבצים אלה תזדקק להרבה זיכרון ₪ או למקום רב בדיסק הקשיח. בכרטיסי 00,4/ יש שקעים נוספים, המאפשרים הוספת ]4 ₪ 0 (1//) המקל על מערכת הצפייה שלך לטפל ולהציג קבצים. על-ידי הוספת 5 מגה-בתים של / תוכל להנות מיתרונות כגון: == היכולת להציג קבצים גדולים בתצוגה מלאה של 256 צבעים. = גלילה מהירה יותר של תמונות גדולות. עיבוד תמונה מהיר יותר (כולל המרה). ₪ זמני תצוגה קצרים יותר. == הפחתת העומס על זיכרון 4/1 של המחשב שלך. רוב מפתחי התוכנה מספקים מנהלי התקנים (611/615) הפונים אוטומטית למערכת התצוגה שלך. ב-008חו/ או ב- 187 /א 05/2, כל הגרפיקה מנוהלת על-ידי מנהל ההתקן ותוכנות גרפיות ל-5א18600\ רצות במערכת הווידיאו הנוכחית. הדרך הטובה ביותר להאזין לקובצי קול היא באמצעות כרטיס קול סטריארפוני, כגון ז3!8506 6חוס5, או כרטיס קול תואם-5א00ח1/. אם יש בידך רק רמקול מחשב בסיסי ו-[.3 00%5ח1/\, מיקרוסופט מספקת תמיכת שמע בצורת תוכנה חופשית של מנהל התקן רמקול למשתמשי א.3 5או00חז/. נסה חלק מהתוכנות השיתופיות והחופשיות הקיימות באינטרנט ונסה להגיע לגבולות העליונים של המערכת שלך. טבלה 3 מציגה מספר תוכנות גרפיקה פופולריות לקול ולווידיאו, המצויות באינטרנט, עבור מערכות 20/2005 ו-5א606ת1/. פרק 6: קובצי אינטרנט וסוגיות ‏ של זכויות יוצרים ₪ 13 יי ו יי ו נננם התוכנה סוגי הקבצים אתר אינטרנט והספריה והקובץ בהם היא מטפלת מסתפאזס/ 5סוחק3ז | מציגה את רוב קובצי שח חחסה.תהסתטט (6א6.||חועופ/צט) התמונה ואת קובצי (ץרחסחס!ם/סטם/) 00 003% תוכנה שיתופית 8 עוסוע | מציגות קובצי 6םסנ, 600.סטוט.508ח.קח סז עוסוע | =ן6, =אוד, אסק, /5 0 0חוע/30 60/05 /) (ש31.21/צ6ושו) ה (פז6/צ0ו " , תוכנה שיתופית (18.210 ס/צסוץ!) ץ|סם קוו מציגה קובצי סרטים 0.60טוט.5063ח. סה (320.210/ש69סוח) שק (קובצי )= /פשסחו/5810סרח/ס6ע/) תוכנה שיתופית (8ז8/ש16 6רחו)אסוט3) מציגה קובצי סרטים ט60.סטוט. 0.503 (40/11.210) סוחוזאסונונ) (קובצי /ס חע/810 5 סרח/ס ס/צ/) 9וח) (5ז6עש10/ ו₪החצש משמיעה קובצי קול 6 .סטוט.503ח.כא (210. 131 וחה ה ע) ל-8/שס0חו/ (קובצי /05חע/0 81 5 0/0 ס/צ/) טףּ, 8/18) (9ז10/0/ ץח3ּ|ק/\ משמיעה קובצי קול 6.6טוט. 508 סח (0ו2.עחוסצו) שונים דרך המכשיר סו חש /0 81 5 0רח/ס ס/צ/) 86 3.1 פשוססחו/ (5ז6/צ0ש זט תומכת חלקית ברמקול המחשב תוכנה חופשית כ משמיעה קובצי קול 60.סטוט.503ח.קה (6%6.ז50696) דרך רמקול המחשב, = /פששססחשו/60/05810א/) למשתמשי פשספחוצ (5ז16/0ע 1 תוכנה חופשית ₪ 4 6%.503700ה - היפונט מידע באינמרנטם יו 5 : שרת ה-פפש של האבנים המתגלגלות (פ8חסו5 פחוווסח) נמצא בכתובת /הה5+0865.60.צ'צש//:קת ומכיל דוגמאות של קובצי סרטים בתבניות שונות (וטגּ, פסח). לפני שתוריד את קובצי הסרטים, עליך לדעת ש-20 דקות של סרט וידיאו תופסות יותר מ-40 מגה-בתים בדיסק הקשיח! גלה את היכולת האור-קולית ‏ של המקינטועו נולך אם אתה משתמש בדגם 1.0 ומעלה של מקינטוש, ויש לך מסך צבעוני, בוודאי תשמח לשמוע שיש לך מחשב מולטימדיה. לרוב מחשבי מקינטוש הצבעוניים יש מסכים המציגים לפחות 256 צבעים, ואלה דומים מאוד למסכי ה-04 של מחשבי 00. עקרונות הצפייה שהוצגו בחלק הקודם מתאימים גם פה, כשזיכרון רב יותר משפר את יכולתך. כדי לטפל בקובצי סרטים, יש צורך בלפחות 5-4 מגה-בתים של ]/8. שוב, 20-זסס? הוא דגם טוב מאוד, אולם גם מעבד מעוצמה בינונית מספיק בהחלט. לדוגמה, מקינטוש 1151 עם מעבד 68030, מעבד עזר מתמטי, 5 מגה-בתים של זכרון 4/1 ו-10 מגה-בתים של זכרון וירטואלי (בדיסק הקשיח), יאפשרו לך לעיין ב-69/, להשמיע קובצי קול ולהפעיל מעבד תמלילים בו-זמנית. טבלה 6.4 מציגה רשימת תוכנות שניתן למצוא באינטרנט, שישפרו את יכולת המולטימדיה של המקינטוש שלך. יי 4 הוכנות לקובצי גרפיקה וצליל במקינטוש (המשך) ננום התוכנה סוגי הקבצים אתר אינמרנט והספריה והקובץ בהם היא מטפלת ששסו סםסצ מציגה קובצי 60.סטוט.508ח.קא (אסח. 331-עסוש-69ס[) %6, דסוק, =|6, (5ז810/080/06|00 60/05 //) =חוך, קום וקובצי 863] תוכנה שיש להירשם באַמצעות גלויה, כדי להשתמש בה (6ז8/\-051-0870ק) 0-ה פרק 6: קובצי אינטרנט וסוגיות של זכויות יוצרים ₪ 145 ויחי ו יל יש( כ בו יו יי ינד וני יו יי | נםם התוכנה סוגי הקבצים אתר אינטרנט והספריה והקובץ בהם היא מטפלת חס 3-0 מציגה וממירה 60.סטוט.503ח. (,273-זסח6עחסס-911 קובצי דסום, =|, (810/080/06|0675 5סרח/ס6///) אסת) =חוד, 6שקן, זו 36 ועוד. תוכנה שיתופית זסץה]ק-)85= מציגה וממירה ט60.סטוט.508ח.סה (110.008-ז6עפום-ומ)) קובצי סרטים של (678ק!9ה/080ח/058/0ח/60//) סוח)אסוט3) תוכנה חופשית 6אזהקס מריצה וממירה ט60.סטוט.508ח.קח (א0ח.508766-231) קובצי סרטים: (8ז6|6ח/5810/080סרת/80///) 6םקוש, דס, דסום. ל הי 6חוח30! סחטסס משמיעה ומקליטה 60.סטוט.508ח.קה (.6-21חוח80וח-0ח60 | קובצי 0ח5, 80 (810/0780/0610015 5סרח/6///) אסח) ועוד תוכנה חופשית ננוימועו בתוכנות עזר עם 6150806 חיפוש באינטרנט באמצעות תוכנית עיון של 0/60 166/ 6|זס/, כגון 6ק61808צ1, עשוי לתת לך את היתרון של ממשק כולל. 146150906 היא כלי רב עוצמה המאפשר נגישות לכל סוגי המידע, כפי שניתן ללמוד בפרק 3, *חיפוש ב-0/166 6!זס/ בור 0 מסוגלת להציג קובצי תמונה מתכניות "01 ו-88/1 ללא סיוע של תוכנות עזר חיצוניות. 14615086 יכולה להעביר סוגי קבצים שונים לתוכנות אחרות, ולגרום לתוכנות לפעול ולטפל בקובץ. להוב הקכצים שבאתרי ה-60/ נקבע סוג 11818 (706) תסוצת16א/] [81] 66תז6)מ1 6פסקזטק)!טזא), המציין את סוג הקובץ אליו נכנסת. סוגי 1/1 המטופלים על-ידי 14180476 הם: טקסט/פשוט (טקסט 45011), טקסט/!מזוו (קובצי ,1111/1) ותמונה/₪11 (קובצי תמונה 01%). כש-116150806 נתקלת בקובץ 1/18]/! שהיא אינה מסוגלת לטפל בו, מוצגות בפניך האפשרויות הבאות: ₪ לבטל את הורדת הקובץ. = 6 ה0ז6%.568ח - חיפועש מידע באינטמרנטם איור 6.4 השימוש בתיבת הדו-שיח 10 5חסו)8סו|מסג/ ב-זסז 8150806 5שססחוש). לשמור את הקובץ בדיסק. לשלוח את הקובץ ליישום על-פי בחירתך. ניתן להגדיר מראש סוגי 1/11/15 ויישומים, בזוגות, כך שהקבצים יועברו אוטומטית לתוכנות המתאימות (כמו תוכנות ההצגה וההשמעה הרשומות בטבלאות 6.3 ר-6.4). לדוגמה, כדי להגדיר מראש תוכנה לשימוש עם 5א60ח1/ זס1 06ק61508צ1, פתח את התפריט 5חסוזק2), בחר באפשרות 065ח61670זק2, ולאחר מכן בחר ב-ז6ק[116 5ו. איור 6.4 מראה כיצד להשתמש בתיבת הדו-שיח -0ק[116 ו כדי לכוון את 1%6150806 לשימוש בתוכנת העזר סזקאוס1// ] להצגת קובצי הגרפיקה מתכנית ₪0ק1. 1 0 רת בתיבה 7/6 6ות11/], הקלד 66גוחו. בתיבה 5000/06 6החו]/, הקלד שססן. בתיבה 5ח510ח16אם, הקלד 66ק[, 06[, 06[ (כתוספת לקיים). בקבוצה 0ו400, לחץ על הלחצן מ0סוז08ו!ס 4 [סחטה. ז. בתיבת היישום, הוסף את נתיב התוכנה, על-ידי מציאתה בעזרת הלחצן 06 או על-ידי הקלדת הנתיב היישר לתיבה. לדוגמה, כדי להשתמש בתוכנה סזקאו1,/16, הזן 6א6. /ו16ץ] 0 ש16ץ1 166 0 6 :0. + צחסו)בּסו!קק4 זסק!16] 5חסוצה6)א חסטטת 6קע! סמו 220 8%6%|-א/תסג1108%קק8 ?2 (5ס-%/מ1103%10קק8 22002 ])מ/מסג%הס11קקה 202 %קנעספ6פסק/מסג8%סג1קקה 22027 ת68ע55-00%6%/מס1108%1קקה 2202 1% 5-א/תס1108%1קקה 22202 0 מגנכ-080/תס1108%1קקה 027 5 סכה בו 1806/73 ...אסא | = : סססן :0קעופטפ 6מ :סקע ד סמו( - וקסוק חסחאח!ו (9! | וסאוסה צם זסצווסזם מפט 6 ה 2 : 6צמ 6 | :חסממסו!פקה סחטם ] 69 וי , ₪ ...זה | || 8.8 1 /טם ו ו ם השוע ופח פ/שפוצהחהסם ן פרק 6: קובצי אינטרנט וסוגיות של זכויות יוצרים ₪ 17 בא איור 6.5 השימוש בתיבת הדו-שיח 107 5חסו)פסו!מסג ב-זסז 06050808 ה05זחו30!/. כשתיתקל בקובץ 2, 146150806 תריץ את 0עשו1,/10 ותעביר את הקובץ לתוכנה, לשם הצגתו. כדי להגדיר מראש תוכנה למקינטוש, פתח את התפריט פחסוזקכ), בחר באפשרות 68, בחר ב-5ת1:08110סס/ ז6ס[116 והזן לתיבת הדו-שיח את הקישורים של סוגי 1₪/]]/ ויישומים. איור 6.5 מראה כיצד לקשר קובצי קול לתוכנה 6מ50 6 0]/ן: 1 כ 0 623 בתיבה ₪06 6החזו]/, הקלד 41010. בתיבה 0%/06ט5, הקלד ₪3516. בשדה 5ח1605:0א5, הקלד 88,586 (כתוספת לקיים). עבור ב0וז46., בחר מ0וז1108ק, [סמט1.8. לחץ על הלחצן 810886 ועל-ידי לחיצה על הלחצן ח6ק2) תגיע לתיבת הדו-שיח 118601 שתוביל אותך לתוכנה 1/8616 6תטספ. אם התוכנה מטפלת ביותר מסוג אחד של קבצים, התפריט 6קץ7 11116 יפרט את סוגי הקבצים בהן היא מטפלת (במקרה זה, הסוג היחיד הוא 1אס)). סגור את החלון 7761960068 על-ידי לחיצה על הלחצן 02%). ו ו וו / ו וו השסתאח 50 > כ -- זפ ] ] :אחז 10 591906 חלוק 9% כ( 60 1 ה 6 8 02 חש העט כ [ א ) ( 0009 ) 158 ₪ ה0ז6%.563ח - היפועו מידע באינמרנטם זכויות יוצרים ונחלת הכלל חוקי הגנת זכויות היוצרים מגינים על בעלותו של היוצר על היצירה המקורית ועל הרווחים שהיא הניבה. חוקי זכויות היוצרים מגבילים את הזכות לשכפל ספרים, מאמרים, תוכנות מחשב ותמונות. קטע זה מראה כיצד נוגעים חוקי זכויות היוצרים ורשיונות התוכנה למידע ולתוכנות שניתן להוריד מאינטרנט. חוקי הגנת זכויות היוצרים בספרים ובמאמרים, יש הודעת זכויות יוצרים הנראית כך: 6 תתסז 1995 +180זעק 6 בארצות-הברית נרשמות היצירות על-ידי משרר זכויות היוצרים, או על-ידי הפקדתן בספריית הקונגרס. הליכים דומים נקוטים בארצות רבות אחרות (בקנדה, למשל, ניתן להפקיד יצירות בספריה הלאומית באוטווה). אין צורך לרשום תוכנות מחשב או להפקידן במקום כלשהו כדי שזכויות היוצרים יחולו עליהן. חוקי זכויות היוצרים מגינים על פעולת ביטוי המידע, אולם אינם מגינים על המידע עצמו. חוקי זכויות היוצרים אינם נוגעים להמצאות או לתהליכים - על אלה חלים חוקי הפטנטים. בעל זכויות היוצרים על יצירה מקורית רשאי להעביר אותה לנחלת הכלל. אם הוא עושה זאת, אזי אין כל הגבלות על שכפול היצירה. שום דבר אינו מגיע אוטומטית לנחלת הכלל. הנחת קובץ, תמונה או תוכנה בשרת 117 ציבורי, אינה הופכת את היצירה לנחלת הכלל. בעל זכויות היוצרים יכול להעביר את היצירה לנחלת הכלל רק על-ידי הצהרה מפורשת בכתב. אם אינך רואה הצהרה שכזו, הנח שהיצירה מוגנת על-ידי חוקי זכויות היוצרים. בעשור האחרון חלו מספר שינויים בהגדרת זכויות היוצרים וכיום יצירה מוגנת על-ידי חוקי זכויות היוצרים אפילו ללא אזהרה האומרת זאת (עדיין כדאי לך לצרף הודעת זכויות יוצרים לכל דבר שאתה יוצר). כלל זה הופך להיות מקובל במדינות רבות. קל לעקוב אחר חוקי זכויות היוצרים, אם זוכרים שני כללים: = לבעל זכויות היוצרים האחריות הבלעדית לשכפול היצירה בכל צורה. ₪ בעל זכויות היוצרים רשאי להעניק את זכויות היוצרים לכל גוף אחר. אם איננו בעלי זכויות היוצרים, איננו יכולים לשכפל את היצירה (כולל תוכנות) מבלי להשיג אישור מפורש לעשות זאת. ברוב המדינות המתועשות, כולל ארצות-הברית, חוקי הגנת זכויות היוצרים מאפשרים העתקה מוגבלת של חלק מהחומר כמו מאמרי עיתונים וחלקים מספרים, למטרות חינוכיות או לשימוש אישי. מותר להעתיק תוכנות מחשב לצורכי יצירת גיבוי אישי. תוכנות מחשב וחבילות תוכנה מוגנות גם על-ידי רשיונות תוכנה. פרק 6: קובצי אינטרנט וסוגיות נטל זכויות יוצרים 149 ₪ רנטיונות תוכנה הסכמים מיוחדים בין ספק התוכנה והאדם הקונה את התוכנה נקראים רשיונות תוכנה (11660805 5010/81'6). רשיונות תוכנה קובעים בדרך כלל שאיננו מקבלים בעלות על עותק התוכנה, אלא את הזכות להשתמש בה בדרכים קבועות מראש. הרשיונות מתירים לנו (בדרך כלל) ליצור עותק אחד של התוכנה לצורכי עבודה. רשיונות אתרים הם רשיונות מיוחדים המאפשרים למספר משתמשים להשתמש במספר עותקים של התוכנה, על-גבי יותר ממחשב אחד. העתקת התוכנה היא חוקית בכל מקום ב"אתר"י. בשעה שרשיונות אתרים יקרים יותר מרשיונות תוכנה בודדים, אפשרות האתר זולה יותר מרכישת מספר מקביל של רשיונות בודדים. העצה הטובה ביותר בנוגע לתוכנה היא לקרוא את הרשיון ולהחליט האם זו התוכנה שאתה זקוק לה. אם אתה אכן זקוק לה, מלא את תנאי הרשיון. אם תשכפל עותקים רבים של התוכנה ללא אישור, תפר בכך את חוקי הגנת זכויות היוצרים. הבנת המעומעות טל תוכנה טיתופית ותוכנה חופנטית מיפ חפש תוכנות שיתופיות שיש להן יוחד מתאריך עדכון אחד. עזבדה זו מציינת שהמתכנת עשה נסיון כלשהו לתמוך בגירסה המקורית ולשפר אותה. שיפור כלשהו של התוכנה המקורית עדיף על תוכנה מקורית ללא כל שיפור. תוכנה שיתופית (81:6/ו5310) מחולקת חינם, אולם היא עדיין מוגנת על-ידי חוקי זכויות היוצרים. זכור, אפילו אם אין לה הודעת זכויות יוצרים, היא איננה תוכנה חופשית, למרות שלעיתים קרובות מתארים אותה בשוגג כתוכנת חינם. רשיון התוכנה השיתופית מוגבל בדרך כלל לפרק זמן מסוים, שאחריו נדרש המשתמש לשלם למתכנת את הסכום הנקוב, כדי שהמשך השימוש בתוכנה יהיה חוקי. מחירי התוכנות השיתופיות סבירים למדי וניתן להשיג מספר תוכנות מתוחכמות מאוד בדרך זו. יוצרי התוכנות השיתופיות אינם מתעשרים בדרך כלל והם כותבים את התוכניות בעיקר משום שהם אוהבים לכתוב תוכניות. לקוחות ששילמו יקבלו תמיכה נוספת מהמתכנת כולל עדכוני תוכנה, פירוט אפשרויות שלא פורסמו, וגרסאות תוכנה חזקות יותר. תוכנה חופשית (816ו1166) היא תוכנה שאין צורך לשלם תמורתה כלל. תוכנה חופשית מגיעה באחת משתי צורות: ₪ תוכנה של נחלת הכלל, שאינה מוגנת על-ידי חוקי הגנת זכויות היוצרים. ₪ תוכנה המוגנת על-ידי חוקי זכויות היוצרים, המופצת לשימוש חופשי באישורו המפורש של המתכנת. אם אינך בטוח מהו מעמדו של קובץ שמצאת באינטרנט, הנח שהוא מוגן על-ידי סוג כלשהו של זכויות יוצרים. הנחת היצירה באינטהנט אינה הופכת אותה לנחלת הכלל. לצורך זה, המתכנת חייב לומר במפורש "אני מעביר את עבודתי לנחלת הכלל'" או משהו דומה. ישן ה61.56370ה - היפונט מידע באינטרנט באתרי אינטרנט מצויות תוכנות המאפשרות לך להשתמש בקובצי גרפיקה, קול ווידיאו, במחשב 06 או במקינטוש. שילוב הגרפיקה והקול נעשה חשוב במיוחד ב-65/ 7166 6[זס/, בה משמש מידע אור-קולי לחינוך ולבידור. תוכנות שיתופיות ותוכנות חופשיות קיימות אף הן באינטרנט, אולם קובצי אינטרנט אינם הופכים אוטומטית להיות נחלת הכלל. ניתן להעתיקם ולהשתמש בהם רק בתנאים מסוימים. פרק 7 ננוימות היפושע מתקדמות אם השתתפת אי-פעם במשחק "מחפשים את המטמון", אתה יודע שיש שני סוגי רמזים. הסוג הראשון מונח בשטח פתוח ומוצאים אותו בקלות. הסוג השני הוא זה שמוסתר מתחת לרהיט ואותו לעולם לא תמצא ללא עזרה. ישנם מספר קווי דמיון בין חיפוש המטמון והחיפוש באינטרנט. לעיתים אתה מזין מילה אחת, מבצע חיפוש, ומוצא תוך מספר דקות בדיוק את מה שחיפשת. במקרים אחרים, עליך לחקור עמוק יותר כדי למצוא מידע רלוונטי. שיטות החיפוש המתקדמות יסייעו לך לאתר את המקורות הקשים למציאה. בפרק זה תלמד: ₪ אודות כלי חיפוש המבצעים בחינה מקיפה של מאגר מידע אחד או יותר. . ₪ כיצד עשוי ההבדל בין נתונים (6818), מידע (חסו0אותזס1תו), ויידע (15600ע0ח6) לסייע לך לבצע חיפוש טובים יותר. ₪ כיצד לבצע חיפוש בוליאני שישפר את התוצאות. ₪ אודות מנגנוני חיפוש המאפשרים לך לשאול את המחשב שאלות, כאילו היה אדם רגיל. חתפקידם של מאגרי המידע בכלי החיפוע מאגרי מידע הם אוספים מאורגנים של נתונים - רשומות ומידע. רוכ תוכנות מאגרי המידע מאפשרות לך למצוא בקלות את רשומות מאגר המידע. התוכנה (או חלק התוכנה) שמבצעת את החיפוש הממשי נקראת מנגנון חיפוש (6ח₪1ת6 802708). אפילו לתוכנות עיבוד תמלילים יש מנגנוני חיפוש מוגבלים. למשל, ב-1/11070501 6 או ב-6067/866זס/\ ניתן לחפש במסמך מילה מסוימת אר מונח ספציפי. 12 ₪ 3708 61.56 - החיפונע מידע באינטרנטם ניתן להשתמש בכלי חיפוש שונים לסריקת אותו מאגר מידע, או מאגרי מידע דומים. להשוואה, חשוב על חיפוש זהב. אתה מוצא את המקום המיוחד בנהר, בו ניתן למצוא אבקת זהב. עכשיו אתה משתמש במסננת זהב, במסננת מטבח, בספל קפה או אפילו בידיים - כולם כלי חיפוש שונים המנסים להגיע לזהב. אולם, אין לשכוח שמסננת הזהב היא עדיין הכלי הטוב ביותר למציאת מבוקשך. באופן דומה, קיימים כלי חיפוש טובים יותר מאחרים. תוכנות חיפוש יכולות להיות מורכבות מאוד ולאפשר לך להזין משפטים שלמים או לעדן את החיפוש על-ידי קביעת משתנים מסוימים, בהם ישתמש מנגנון החיפוש כדי לאתר את המידע. חלק מהשימושים המתקדמים מאפשרים לך להגדיר ביתר פירוט את הדרך בה יסרוק מנגנון החיפוש את מאגר המידע. ניתן לכוון את מנגנון החיפוש למאגר מידע ספציפי ולסוגים מיוחדים של מידע. למשל, ניתן להתקשר אל מאגר מידע המכיל מאמרי עיתונים של חמש השנים האחרונות. את מאגר המידע הזה ניתן לסרוק על-פי הנתונים הבאים: נושא המאמר שם המאמר טקסט בתוך המאמר תאריך הפרסום שם המחבר/שמות המחברים חלק ממנגנוני החיפוש מחוברים למספר מאגרי מידע ויכולים לסרוק את כולם. 8 הוא שירות מסחרי המספק גישה אל יותר מ-450 מאגרי מידע המכילים מידע עיסקי, ממשלתי ומחקרי. חיפוש המונח [16071008 00ו81תוזס1םו (אחזור מידע) החזיר יותר מ-10 מאגרי מידע שונים בהם נמצא המונח. מאגרי מידע הכילו החל מ-2 הפניות למונח, וכלה ביותר מ-20,000 הפניות. 1 שהסחאוופה 106 תקציר עיתונים 2 655חופט00ו₪ 17 הפניה עיתונים . 5 %חחק חו 0065 2 הפניה ספרים 4 6ח16ח60 +ח6וח06הח3 ו 12 תקציר עיתונים 5 פחסוהסו|סטק ||ו-עשב3זכ)סו)| ‏ 2 טקסט מלא כתבי-עת 6 40/50306] |החסווהּא] 08 הפניה עיתונים אססחן : 7 6/5630 24 הפניה מספר מקוררת מ מקשככ שח.סש יי ---777--- ה החה--ה-ה החדה הה-הה-הה- ה מה הישות הר כ עב רוטוו ווה ,יר וח פרק 7: נטיטות חיפוש מתקדמות ₪ כפן מאגר המידע תוצאות תבנית סוג המקור 8 00 6דס 8 תקציר מספר מקורות 9 57( שפט0ח! 6 806זד 115 טקסט מלא מספר מקורות 0 אסטח! /)פטסח! 6 66פזך 4 הפניה עיתונים מנגנוני חיפונע המשתמטים בתפריטים תמצא גם מנגנוני חיפוש שיסייעו לך בחיפוש המידע, על-ידי כך שינווטו אותך למידע באמצעות סדרת תפריטים מקוונים. הם יעשו זאת באופן המזכיר מאוד את תפריטי ה-ז6ו[ק620 המעבירים אותך ממקום למקום. למשל, אולי תגיע למאגר מידע המציע מאמרי עיתונים אודות נושאים רבים. התפריט הראשון יציע מבחר רחב של קטגוריות כלליות. למשל, הקטגוריות הבאות: (אמנות) דא [ (עסקים) צנ 2 (מחשבים) 5 3 (חינוך) אסזד כ 4 אתה בוחר במספר 2, 81151%855. מייד תקבל תפריט חדש שיציע לך אפשרויות הקשורות לנושא הרחב עסקים. למשל, את האפשרויות הבאות: (חשבונאות) שחו תט 4600 [ (בנקאות ומימון) 6 806 פחו%ח28 2 (חברות) נמ 0 3 (כלכלה) ות 00 4 (תעשיות) 15 5 (ביטות) 6טפת] 6 (ניהול) חן 7 (שיווק) ₪חוז366) 8 (נדל"ן) 6 |68 9 (מיסוי) הסוז8אג'ד 10 מתפריט זה ניתן לצעוד קדימה, להגדרת הקטגוריות האלה, או להתחיל את החיפוש במאגר המידע הזה. איור 7.1 מציג מספר תפריטים המסיעיים לך לנווט במקורות הקלימים ב-10797105,] ו[1:656910 01 06ח1!12/ 60101800. : ₪ 4 ה0ז6%.568ח - היפונע מידע באינמרנם כ איזר 1.1 0 זס 66חפוו 65080 5 משתמשת בתפריטים כדי לאפשר לך לנשת אל קטלונים של ספריות בכל רחבי ארצות-הברית. איור 1.2 אוניברסיטת פנטילבניה מחזיקה אתד המכיל גירסה ברת-חיפוש של התנ"ך בתרגום 58 חַחו6!. בצע חיפוש למילה 6 ח, ותקבל רשימה של פסוקים ספציפיים, ו ק!16] 5ז6!פהםז1 שהסת] 5הַהוח5ם ||0ם ‏ 06 דד ה | 1 ח625:0"0 - 03%9165ם1]! 55689ש5 088% --35 .5 ע-ב"מ11 [00ה56 6הכ ,16ת08ה6ה ,16במטק 610065ה1 = .0363035 הס1]בה"ט/ה1 10031 שהס5 שה4 (1 שאו ח065:60 - 1032"185| 5958685 ]088 .06 ע-3"ט11 01ו]₪0 6ב ,16תששב36 ,116מטק 610065ה1 = ה0ם0"0351/ה1 10631 5086 380 (2 שא8א) ‏ .0.5 החשצפש - 165ז3"ם1! 5ה5%6ע5 (אהם .37 .505568 015 16206 50 186: עהה שג ד1א8// "ושזה6 עבת טסל 5 << עטא סאהטזמה> שתף פפשזק שה ,6ם1סתם מטסע )0 ה=מאשא שמ+ 50665 - . . 16 אה סו 6 חס 5:שב] .א **‏ 70110"'5 .3 == טה] .2 =" אסטסטהט .1 105 ת5%6ע5 ]008 .8 == 565ה80ה0 וסה0% .7 == ]08 .6 "* ה01150 -5 %פדהד5 פשז]אט אהפז5ה5 -- 00%)הז8 צהההפ[ (הם) ע'ז3ופ1! 700116 ע:הטסם הם+1ט3/5:ה1פה .60 (פוז) ע"10"3) עָ5הטטם 0:6ת1:1ם .61 נזס) ה3:10ה 810110‏ -62 6 5 עץםהטסם ש"נטםזט ‏ .63 (חו) 5 ט/ם ‏ .68 נ(דם) אט50:)1ה0ם ע07"ט1! הסגמָטה 1501ק097 .65 (נא) 010016568 05 119737185 .66 (סוו) הט1ס"ס5הסם ע"3"פ11"סתה] שהב1טזפון ‏ .67 5 0ְ11מטץ 06 שה6ת>הק26 ע:הט0ם ע"שהסףם הס .68 בנוסף לסריקת מאגרי המידע, מנגנון החיפוש יכול לסייע לחיפוש בתוכן של רשומה מסוימת או של קובץ שנכלל באינדקס. לאוניברסיטת פנסילבניה יש אתר אינטרנט המחזיק את הטקסט המלא של התנ"ך בתרגום 188865 פַחוא. ניתן להשתמש במנגנון החיפוש שבאתר כדי לחפש מילים ומונחים הנמצאים בתנייך. למשל, חיפוש מילת המפתח 11886ז4חז (נישואין), הביא לרשימה של יותר מ-25 פסוקים שונים, לגביהם ניתן להוריד במהירות את הטקסט המלא (ראה איור 7.2). ₪6 .א ה6זם56 - 1.1 ז6 ה 560 אזמהא0סם 28 6ום] ו הנשרשיאש בל 8 160 7 1865 72 ם.א1 1 ₪:18 8 מ|6ם18 8 וצצם4 2 ססד מ 3 פמפסך 5 מסך 6 פסך 1 מסד 4 סמסשא 7 שסת 9 עש םת 1 ממגסך 2 מתסך ]| 17:27 שאג1 4 אפאטם | רכ רת] 2 סד [-] 2 מסד] 1 שתם ,סשת צפסגן שצם]שזסב) טסת :ספגט שמה עגם] 15 14פא סת>% בתאן 1גצ סע 80%גה7 הסע] מעט!סצ סט מסתט נתה ;עסת%ם) צסת %0 א%בסקם 11גץן |סה ץעמזמת )סתת5ש [סטצבת %בת6 טסתא 1 עם] :1490צצבת סם: 8%6:סס1ססן 1גגוף סל 11ב סג( %טם ,%0503 ]0 צה1 סת% 60 צַמג6אסססה מסג%התם 0ם:] ב%שסקקם עסת%מע ם0% ססתם)נתסתתג ]0 %ה219 סת) ס5טבכסע .40262 !סן 55ג0% עמ8 %0 תםם) ססם: ס:ן 0 פרק 7: נזימות חיפונע מתקדמות ₪ 15 רא הלט הרט וו בנ == נתונים, מידע ויידע הבחנה זו נראית אולי כהבחנה סמאנטית, או כדיון עקר מתוכן, אולם יש הבדלים חשובים בין המילים נתונים, מידע ויידע. על-ידי הבנת ההבדלים הללו תוכל להחליט איזו היא הדרך הטובה ביותר להתחיל את סריקת אינטרנט. בחלקים הבאים נתבונן בשלושת הקטגוריות וננהל חיפוש לגבי כל אחת מהן. בכל אחת מהדוגמאות, החיפוש ינוהל ב- 60/ 166/ 6!זס/, במנגנון החיפוש ססוג 5687007 60/\ (1ת100.60בע.טואחוי//:ק)111). באותה מידה יכולנו להשתמש בכל מנגנון חיפוש אחר של 60/, או לחפש באתרי זסוקס2) או שך']. נחונים הם ספציפיים מאוד המילה 0913 (נתונים) היא לשון רבים של המילה הלטינית ותטז28], שפירושה פיסת מידע. אם אתה מחפש נתונים, אתה מחפש למעשה פיסות ספציפיות מאוד של מידע. למשל, אם מס הכנסה הזמין אותך לראיון, אולי תרצה לגלות מהו סכום הכסף המדויק שתרמת לצדקה לפני ארבע שנים; או, אולי לצורכי עבודה בהיסטוריה, תרצה לדעת מי היה המועמד הדמוקרטי בבחירות לנשיאות ארצות-הברית ב-1948; או אולי תרצה לדעת מהי כמות אור השמש השנתית המגיעה לפניקס שבאריזונה, כדי לתכנן בית סולארי; או מהו מחירה העדכני של מניה של זסוחז8/ 6ותו1; או באיזה תאריך נחתם הסכם הסחר החופשי הצפון אמריקאי (/171/א). בכל אחד מהמקרים הללו, אתה מחפש פיסת מידע ספציפית וכשאתה מבצע חיפוש אתה רוצה למצוא את התשובה המדויקת לשאלתך. חיפוש נתונים הוא החלטי מאוד, שכן אתה רוצה שמאגר המידע ימצא בדיוק את מה שאתה מחפש, ולא יותר מזה. מטרת חיפוש הנתונים היא למצוא את האתר הספציפי העונה על השאלה או מספק תשוכה לבעיה. על-כן, תרצה לצמצם את מונח החיפוש. למשל, נניח שאתה רוצה למצוא מהי המילה הספרדית ל-1ח8זט165)8 (מסעדה). נתחיל את החיפוש במונת חיפוש צר מאוד. ראשית, נגיע למנגנון חיפוש 60/% (אני השתמשתי ב-800) ונזין את מונח החיפוש 010008 15ח508 (מילון ספרדי). מנגנון החיפוש יאתר מילון אנגלי-ספרדי מקוון, בו תזין את המילה האנגלית +ח8זט16518 והמחשב ישיב לך| את המילה הספרדית 8016זט05)0ז. | כתובת | ה-081 | הלא [הת 151.1 ב 5/5 65/10 בד [--/1 01 6. 6146 בד 1112 .שר //< כ 64 - 156 ₪ ה6%.50370ה - היפונע מידע באינמרנם המידע רחב בהיקפו אם אתה מחפש מידע, אתה מעוניין במספר פגיעות העונות לחיפוש. למשל, אם אתה מתכנן את טיולך הראשון לאוסטרליה ואתה רוצה לדעת הכל אודות האתרים והסדרי הלינה האפשריים; או, אם אתה לומד על אלפרד היצ'קוק ואתה רוצה למצוא תסריטים של סרטיו; אם אתה מתכנן להשקיע ב-31600710 03606781 ואתה זקוק למידע על כל המחלקות והמוצרים; אם אתה רוצה להבין את ההשפעה הפוטנציאלית של %/1:/צ1 על העסק שלך או על התעשיה ועל-כן אתה זקוק לעותק מלא של הסכם 1/4/74 ולמאמרי עיתונים עיסקיים על הנושא. השגת מידע כללי היא השגה של בערך, וזה אומר שתרצה מאגר מידע שיחפש וימצא רשומות שיש להן סיכוי טוב להתאים לצרכיך. יש לך מושג כללי מהו המידע שאתה מחפש, אולם אתה זקוק למאגר המידע שיסייע לך להגדיר אותו. מטרת חיפוש המידע היא למצוא מספר פיסות נתונים שיהיו בעלות ערך ליישום מסוים. עליך להתחיל בחיפוש מספר מילות מפתח כלליות. למשל, נניח שאתה מתכנן טיול למקסיקו וזקוק לעצות לאן לנסוע ומה לראות. התחל במילה כללית וברורה, כגון ס6ואס1/! (מקסיקו) או 118961 (נסיעות). תוצאות החיפוש יהיו מספר אתרי אינטרנט העונים לצרכיך - אתר המציע חבילות תיירות, אתר המתרכז בצלילה, אתר המתאר ערים שונות ואתר בשם )146 160א6]/], כלומר - רשת מקסיקו (כתובת ,1181: [8ח16101/816%160.10ו6/אות. 66 רו//:ק+114), המכיל מידע על מלונות, אתרי סיור, ומפות. כדאי לחפש בכל האתרים הללו. יידע כרוך בהבנה מקיפה יידע הוא היכולת להשתמש בנתונים ובמידע ליישומים מעשיים. יידע מרמז בדרך כלל להבנה מקיפה של נושא ספציפי. אתה רוכש ידע דרך שילוב של מציאת נתונים ופריטי מידע רבים ושל ניסיון אישי. לדוגמה, תווים של סונאטה של מוצרט מספקים נתונים ומידע - התווים הבודדים הם נתונים, העמודים מספקים מירע היכן למקם את האצבעות על קלידי הפסנתר. היידע מתחיל כשאתה מתיישב ליד הפסנתר ומתחיל לנגן את המוזיקה. המטרה העליונה של חיפוש יידע היא להשתמש במידע הרחב הזה במיגוון של יישומים מעשיים. התחל במילת חיפוש רחבה ושלב אותה עם גלישה. בדוגמת החיפוש הזו, אתה מתכנן לגור מספר חודשים במקסיקו ואינך רוצה להגיע כתייר. כדי לרכוש יידע אודות התרבות, ההיסטוריה, החדשות האחרונות והשפה, עליך לבקר במספר אתרי אינטרנט. התחל במילות חיפוש כלליות, כגון ססואס!/ (מקסיקו), [15ז508 (ספרדית) ו-/זסו118] (היסטוריה). כמו-כן, נסה מספר מונחים כמר 100א6]/] חו 5ו6ח (חדשות במקסיקו), פחוטז ת1/18/8 (חורבות המאיה) ר-קחו600% ח08וא1/]6 (בישול מקסיקני). לבסוף, השתמש באתרים שיעלה החיפוש, כנקודות פתיחה לגלישה אל אתרי אינטרנט אחרים. טבלה 7.1 מגדירה את ההבדלים העיקריים בין חיפוש הנתונים, חיפוש המידע וחיפוש היידע. פרק 7: נטימות חיפונע מתקדמות ₪ ו ו ו וה וה הוור מבלה 7.1 השוואה בין טכניקות החיפוש והמאפיינים העיקריים טול חיפונט נתונים, מיהע ויידע נתונים ₪ חיפוש צר, תוך שימוש במונח חיפוש ספציפי. ₪ איתור מאגר מידע רלוונטי אחד. ₪ מציאת רשומה ספציפית אחת. ₪ תשובה לשאלה, פתרון בעיה. מידע ₪ חיפוש כללי תוך שימוש במספר מילות מפתח כלליות. ₪ איתור מספר אתרים רלוונטיים. ₪ איתור מבחר מסמכים ומקורות אחרים. ₪ השגת מידע שאינו בעל ערך ליישום הספציפי. יידע == מספר חיפושים רחבים לפי מילות מפתח, שיכולים להוביל לחיפושים חדשים לפי מילות מפתח ומונחי חיפוש ספציפיים. ₪ איתור מספר אתרים רלוונטיים וגלישה מהם אל אתרים אחרים. ₪ איתור מבחר מסמכים בתחום העניין. ₪ השגת מידע ונתונים שיוכלו לסייע ביישומים רבים ובלתי צפויים. מהו חיפוש בוליאני באמצע המאה התשע-עשרה פיתח המתמטיקאי האנגלי ג'ורג' בול את מה שידוע בעולם המחשבים כלוגיקה בוליאנית. חיפוש בוליאני מאפשר לסורקים לשלב מספר מילות תיאוריות לחיפוש אחד. כללי החיפוש הבוליאני משתמשים במערכת של פרמטרים לוגיים - הנקראים אופרטורים - המילים הנפוצות כצן4, 008 ו-דַסַצ3 בחיפוש בוליאני ניתן להשתמש במשתנים כדי לצמצם את תוצאות החיפוש. חיפוש מילת המפתח [8ח08161 (קרדינל), מצא מספר סוגים שונים של מידע, כולל: תהסו8ו4/, 2850815 (ספר תמונות התעופה של פסקל) שהכיל מידע על [8ת028701) 0265508 (מטוס). א 780000" 16 (תצוגת הותיקן), עם מידע על קרדינלים קתוליים. 8 ת1400ז0]ם1 [0/810108 (חברת מחשבים פינית). 8 תו 02011686 8167/ש371626] (קולג' בריג'ווטר שבפנסילבינה, שבסימלו נמצאת הציפור קרדינל). ₪ 8 00ז6%.568ח - היפונט מידע באינטרנם זה נהדר, אולם אם אתה מחפש מידע על הקרדינלים של סנט לואיס (קבוצת בייסבול), אתה בבעיה. כשאתה משתמש באופרטורים בוליאנים בנוסף לחיפוש המילה [687618, כדוגמת ||085698 כצן4/ [8ת68701, אותו מנגנון החיפוש יאתר במהירות, בדירוג הגבוה ביותר, את עמוד הבית של הקרדינלים של סיינט לואיס. כיצד להשתמש באופרטורים בוליאניים איור 1.3 האופרטוד הבוליאי ₪ח0 מפיק את המטספר הנבוה ביוחרד של תוצאות חיפוש. הדוגמה הקודמת הראתה כיצד יכולה לוגיקה בוליאנית לסייע לך לצמצם את החיפוש. הבה נתבונן בפירוט רב יותר כיצד כל זה עובד. נניח שמצאת מאגר מידע של ספרים העוסקים בגננות. נניח שאתה מעוניין לגדל עגכניות ומלפפונים (9ז00 נתטסטוס 806 00180065:). תוכל לבצע אחד מארבעת החיפושים הבוליאניים הבאים: ₪ ז6סותטסט6 028 4810ת0+ ₪ זססותטסטס כצ41/ 810ו0+ ₪ ז[6סנתטסטס 14001 0ו18ת0סז א 101860 01)צ1 ז6 ותטסטס מאגר המידע הספציפי הזה כולל 20 ספרים הדנים רק בעגבניות, 10 ספרים הדנים רק במלפפונים, ו-5 ספרים המכילים מידע גם על עגבניות וגם על מלפפונים. בסך הכל יש 35 ספרים המכילים מידע אודות שני הנושאים. איור 7.3 מציג את התוצאה שתקבל, אם תערוך חיפוש למונח החיפוש זסטותטסטס 028 0ז1018. אם תערוך חיפוש זה, תקבל רשימה של כל הספרים - 35 רשומות. אם אתה באמת רוצה להשיג הרבה מידע, כדאי לך להשתמש באופרטור 28). מאגד מידע של ספרי גינון עגבניות או מלפפונים (5 ספרים) מלפפונים. [10 ספרים]. פרק 7: נטיטות החיפוש מתקדמות ₪ 19 - 2/2/80 איורד 1.4 האופרטור הבוליאני סג מפיק את מספר התוצאות הנמוך ביותר, אולם התוצאות יתאימז יותד לצרכיך. איור 1.5 האופרטודר הבוליאני דס מסלק רשומות מסוימות (או תחומים) מתוצאות החיפוש. איור 7.4 מראה שהאופרטור א[ מפיק את המספר הנמוך ביותר של ספרים - חמישה ספרים בלבד. אולם, חמשת הספרים הללו יהיו בדיוק מה שאתה רוצה, מידע על עגבניות זעל מלפפונים. אין זה אומר שבאף אחד מהספרים האחרים לא יהיה מידע טוב יותר, אלא רק שהספרים הללו מכסים את שני התחומים. מאגר מידע נםל ספרי גינון ענבניות וגם מלפפונים (5 ספרים) מלפפונים 0 נגבניות (10 ספרים) 0 . : (0כ ספרים) איור 7.5 מציג את תוצאות מונח החיפוש ז6סוחטוסט6 1021 0ז8נתס+ - 20 רשומות. תוכל לחפש גם את המונח 8)0ן0? 14021 זסטותטסטס. אולי תרצה להשתמש באחד מחיפושי 00/1א1 אם תחליט פתאום שאתה ממש שונא עגבניות או מלפפונים. בכל מקרה אחר, תקבל תוצאות טוכות יותר אם תשתמש באופרטורים 28) או סצה. מאגר מידע של ספרי גינון עגבניות ולא מלפפונים (+ ספרים) מלפפונים (10 ספרים) | | אצנ 0 0 ו 4 1600 ₪ ה0ז6%.568ח - היפוש מידע באינמרנם מנגנוני חיפוש רבים של 65/ ושל ז01:6ק20) מאפשרים להשתמש באופרטורים בוליאניים כדי לעדן את החיפוש. איור 7.6 מציג את אפשרויות החיפוש הקיימות במנגנון סריקת ה-פ ,/6‏ 800 (מז00.60 3ץ.שורא//:ק)6ת). ראשית, עליך להזין את מילות המפתח (כאן הן נקראות 6/8א) בתיבה להזנת החיפוש. ב-8000' ניתן גם לבחור להשתמש באופרטורים בוליאניים, כשברירת המחדל היא חיפוש לפי כל המילים. פירושו של דבר, שהאופרטור 4110 יוכנס אוטומטית בין מילות המפתח והתוצאות יהיו אתרי 60/ המכילים את כל מילות המפתח - אולם לא בהכרח בסדר שהזנת אותן. אפשרות אחרת היא 028 ת300168, שתמצא את כל הרשומות המכילות אחת מן המילים. אפשרות נוספת היא 810816 8 88 86/5 []8 שתוזז5, הקובעת ש-800/' יחפש אתריםבהם קיימת התאמה מלאה של מחרוזת מילות המפתח. [>[-]| [160מ 5 ססחם/ר] - 15086 = נזנ עסו פהסווקם פאופהאססם ‏ 50 שסוץ זשם סו ו איזר 1.6 מנ2נזן סריקת ה-80//, ססחפץ, מאפשר לך לעדן את החיפוש בעזרת 591 ססו[ב צר אופרטורים [ 1161 | 8 | 5 סקקט8 | 866 | פ/1 | פסתשץ ] בוליאניים. 6 על והז ק56) פע 6 ₪מ:מ:ב6001 62מ6זהמז 81 4מו ה 0 ה6ומות20) 53 ,אק נש 517306 מו 5=מסופות מו שתוסנטום סטםן5ח55 2836 [] תסס 5ם) 26065 6 תו (זם ה00168) שלש 0005 6חס 16331 + 69 (1ם מגם!500) פעשא נא כ> פחרנוף מ[פַמו ₪ ₪5 צעשא ז/ כ> סל 10 פע ז20029106) פשַמותופטנו5 9 סש 16קתזס) כ ]8[‏ 6456]!00מ6גו]0 זמסתום 06 ומנ 5 פתגשת2ן 801 50 +6ו201) 65ע1:/ | אג1גכ) 116 | 16שותז2) סקר | עד ] [ .016 | 65 המוחה הזה 56 0151 | חיפועש בוליאני מתקדם נוסחאות מתמטיות משתמשות פעמים רבות בסוגרים, המציינים איזה חישוב מתמטי יש לעשות בתחילה. לדוגמה: א 10+(2א5) ב (2+10)א5 מה שחשוב הוא, שהתוצאות שונות. התוצאה של דוגמה א' היא 20 והתוצאה של דוגמה ב' היא 60. ניתן להשתמש בסוגרים כדי לעדן את החיפוש עוד יותר, כשאותם הכללים נוגעים גם לחיפושים הבוליאניים - האופרטורים שכתוך הסוגרים יטופלו ראשונים. כדי להמשיך בדוגמת הגננות שלנו, ניתן לבצע את החיפושים הבאים: אל פרק 7: נמימות היפוש מתקדמות ₪ 11 א 166006 08 (ספנתטסט6 כ צ1/ 0זוחסו) ב (166006 08 זסטותטסטס) אא 10פותסז כמו במשוואות המתמטיות, תוצאות שני החיפושים הבוליאניים יהיו שונות. דוגמה בי תכיא לתוצאות רבות יותר מדוגמה א'. חיפונש בשפה מבעית עד כאן בחנו חיפושים המשתמשים במילות מפתח, במונחי חיפוש, באופרטורים בוליאניים ובאפשרויות תפריט המוצגות על-גבי המסך. הדור החדש של מנגנוני, החיפוש משתמשים במה שנקרא חיפושים בשפה טבעית (6שהטפהגן [8זטזהת 5681616). פירושו של דבר, שאתה יכול להקליד שאלה ולמסור אותה למנגנון החיפוש. ניתן לנסח את השאלה באנגלית פשוטה. היא יכולה להיות זהה לשאלה שתציג לאדם, ולא למחשב. כך, במקום לנסות לנסח בזהירות חיפושים בוליאניים. כגון ה01111676 6ח8 0%5ססט (ספרים וילדים), ניתן להקליד זס1 5אססט 01 118% / ח6ז0[1116 (רשימה של ספרים לילדים). מנגנון החיפוש יתרגם וינתח את השאלה ויחזיר את התוצאות (ראה איור 7.7). כיום, קיימים רק מנגנוני חיפוש מעטים המסוגלים לבצע היטב את החיפושים בשפה הטבעית. מנסיוני, המנגנון הטוב ביותר לחיפוש מסוג זה הוא 68ה0ת568 60/% 10566%ת1 (כתובת ,0031 0566.001] ת1. שראוצ//:כ++11), % איור 1.17 חיפושים בשפה טבעית מאפשרים לך להזין שאלות באנגלית 5 1105601 פשנוטה. בדוגמה זו, החיפוש 4 / . 6 ןעשצ6צך [₪ס:רוש] עות טג עושגוכ) 56 658 זוז )8] 611100 101 012005 1196 א >/מוסטול) . 5 עלץעצ/ :חסוז001]66 חפז0!ו0 חס 01 ,08 ,8 :0866 וס זס 6מכ] סמ פזס/ור מצא מספר 0 0 20/01 ו(קטסאמ 1 :164ו7 מקורות שונים ו 0 ו של ספדות 16 01 )1.45 )3[008[‏ צווס))6והואח1 תה ווס)!התדוס!וו] .6קה669ם ב 66[ 164%6כ ,312-508-5043 [6₪1 זס ומס62₪01.6וסט1] 1 ... חדוס1ז6 6 וס ילדים, [וזקות.בטלגו/16/2 6 11/0001 וק תצל-צ/ 24/0 8 ה 6 2 עוסן3) 0 121660081 וו א הרטוס ? 2166170016[ - 6עוטבז6), 7 1061 > חתמ ה0ו11800055) 200% |נהחו-6 תה !ספה הסווםהדוס)ת1 . צו6וש16 3 שתה 02416 13 . פקטסיז) 1219608810 וע פ[םנדגוס? 5166016 ש'וז61211646 0166059 ם6 216ן60כן התטסץ 6ז6העצ 1866כן / . 3006 ו! וצ 300% סום: 346 . .9104 וס] 1161 ש16ש6ז >ססט םב ,1:54 ...200% (3) .5 1נטולז גוס וכוז ₪2-/מש. ענ צוק! מס שיתיה//- זוה [511] --- ו ו . ן ם ה0%.50870ח - היפונע מידע באינטרנטם מחשב "חושב" מסוג זה הוא מהותו של מדע הבינה המלאכותית (41, כלומר - 1461110660 [311111018), המתמקד ביצירת תוכנות וחומרות המספקות למחשבים הבנה מעין-אנושית ויכולות חשיבה. טכנולוגיית זיהוי הדיבור, המאפשרת כיום למחשב להבין פקודות פשוטות, תאפשר לנו תוך עשור לדבר עם מחשבים אישיים, עם מכונות בנקים ואפילו עם מכוניות. מערכות מומחה - ענף של הבינה המלאכותית - מאחסנות את היידע של אנשים מומחים בתוכניות מחשב, המנתחות ופותרות בעיות. מערכת מומחה יכולה, לדוגמה, להנחות אותך דרך סדרת שאלות ותשובות ולהעריך בעיות רפואיות פשוטות. מנגנוני החיפוש בשפה הטבעית באינטרנט הם בוודאי שלבים מוקדמים של יישומים מתקדמים יותר. למשל, הם די חכמים כדי למחוק מילים מסוימות, שיפיקו מידע לא-רלוונטי או רשומות רבות מדי. מנגנון החיפוש 1040566% של 60/ט (1ת 10566.60מ1. צוטראר//:11+1), המחפש לפי ח0ז1!0וס זס1 5אסספ 01 )118 4, מוחק אוטומטית את המילים זס1 ו-+0, מפני שהן אינן רלוונטיות לחיפוש. בדומה לכך, מנגנון החיפוש ז60)00:8/|0/% (1ח 101.60/ו4/62672//:ק111), | ימחק אוטומטית מונחים כמו /ו/ו/ ו-ט6/, כי הוא יודע (או כך תכנתו אותו), שהמונחים הללו שכיחים כל כך בשמות של אתרי 69/, עד שיפיקו אלפי רשומות שאינן קשורות לנושא. עצות נוספות להחיפועש מוצלח | הנה מספר עצות נוספות, שיסייעו לך ליצור מילות מפתח ומונחי מפתח מוצלחים ולהתאים אותם לחיפושי אינטרנט. ₪ השתמש במונחון אוצר מילים כדי למצוא מילות מפתח נוספות. אם קשה לך למצוא מילות מפתח או מונחי חיפוש, קנה מונחון אוצר מילים (תזאורוס) וחפש מילה אחת המגדירה את המידע הנחוץ לך. חיפוש זה יספק לך מספר מילים נרדפות ונושאים קרובים. כמו כן, אם יש לך מעבד תמלילים המכיל מונחון, תוכל להשתמש בו כדי למצוא מילות מפתח אחרות. א קצץ מילות מפתח, כדי להרחיב את תוצאות החיפוש. תקבל פגיעות ותוצאות רבות יותר, אם תקצץ את מילות המפתח. זה אומר בפשטות שעליך להשתמש במילת השורש - לדוגמה, ץסחסוח במקום /ז8)סהסות, או 0806 במקום [הוסחפתו). לדוגמה, מילת המפתח 0זט8 תמצא את כל המידע, הרשומות, ואתרי אינטרנט הקשורים ל-10ט8, 6 סוט ו-101100ח60ט8, בשעה שמילת המפתח 00116החס)נו8 תמצא רק רשומות של 05116החס)ט3. א הזור על החיפוש במספר מאגרי מידע. מאחר ומנגנוני החיפוש ומאגרי המידע באינטרנט מכילים רשומות שונות ומידע שונה, עליך להשתמש באותם מילות מפתח אר מונחי חיפוש במספר מנגנוני חיפוש שונים. חלק ממנגנוני החיפוש - במיוחד השירותים המסחריים - מאפשרים לך לחפש במספר מאגרי מידע. פרק 7: ננימות חיפונע מתקדמות . 13 0 ל סינום = תן לתוצאות החיפוש להוביל אותך לכיוונים חדשים. התבונן בתוצאות החיפוש הראשון. אם אתה מתחיל בחיפוש רחב לפי מילות מפתח, או בחיפוש בוליאני, התוצאות אמורות לספק רשימה חדשה של נושאים, תחומים, ואתרי אינטרנט - רבים מהם יציעו מילות מפתח פוטנציאליות שעדיין לא השתמש בהן. בפרק זה למדת את התפקיד החשוב שממלאים מנגנוני החיפוש באינטרנט במציאת המידע שאתה מחפש. כמו כן, למדת כיצד לעדן את החיפוש על-ידי קביעת מטרת החיפוש המדויקת שלך (נתונים, מידע או יידע) ולהשתמש באופרטורים בוליאניים כדי לצמצם את תוצאות החיפוש. טכניקות אלה ניתנות לשימוש בכל מנגנון חיפוש מקוון - בין אם אתה משתמש במערכות ז0ו0001), 65/ או 2 באינטרנט, ובין אם אתה מחפש במאגר מידע של שירות מקוון מסחרי, כגון סז86טקוחס). חלק ווו סריקת מקורות אנועניים קבוצות דיון רשימות דיוור דואר אלקטרוני אננטים, חברות ומקומות פרק 8 קבוצות דיה אחד הכוחות הגדולים של אינטרנט ככלי מחקר הוא היכולת ליצור קשר עם אלפי אנשים אחרים. אינטרנט נועדה לתקשורת של מידע ואנשים הם מאגרי המידע > הגדולים. )קבוצות דיון היו אחד היישומים הראשונים שפותחו באינטרנט. הרעיון שמאחורי יישום זה הוא פשוט: הפגש אנשים בעלי עניין משותף וגרום להם לדון בו! כמו שירותי אינטרנט רבים, השימוש בקבוצות הדיון החל בקמפוסים של האוניברסיטאות. קבוצות הדיון היו במקורן שירות של שיחה קבוצתית, אולם הן התרחבו במהירות וכללו בידור, דיונים בסגנון של בתי קפה וקבוצות משתמשים מסוגים רבים. התבנית של קבוצות הדיון דומה ללוח מודעות בו ניתן למקם הודעות ומאמרים. כל ( לוח מודעות מוקדש לתחום עניין מסוים. אנשים אחרים המתעניינים באותו נושא עוצרים, קוראים את לוח המודעות ואם המאמר שלך מרתק אותם, הם משגרים מאמר תגובה. ז'רגון קבוצות הדיון מוצא את מקורותיו במטאפורה זו. מה שאתה כותב לקבוצת הדיון נקרא מאמר (4+61616), ואתה משגר (086) את המאמר כך שכולם יוכלו לקרוא אותו. ) ל בפרק זה תלמד ₪ אלו קבוצות דיון קיימות. ₪ כיצד לחפש קבוצות דיון. ₪ כיצד לחפש מאמרים בקבוצות דיון. ₪ כיצד להשיג מידע בעזרת קבוצות דיון. 08| ₪ 6%.563707ח - היפונו מידע באינמרנם תוכנת הקריאה השיתופית, צ1/חו1/, תשמש עבור הדוגמאות שבפרק זה. הפעולות הנעשות ב-או/חו/ דומות לאלו הנעשות במספר תוכנות קריאה אחרות ל-60ח1/ ול-11 פעוסשחו/. כמו כן, נתכונן בתוכנית העיון ל-0/69 786 גירסה 1.1, המספקת יכולת לקריאת קבוצות דיון. מידע נוסף אודות תוכניות עיון ב-60/ 166/ 6[זס/ נמצא בפרק 3, "חיפוש ב-0/166 6!זס/ בר מהיכן אשיג את תוכנת הקריאה ושחו/ש? מתכנתי אעחוצ מעדכנים כל הזמן את תוכנת ה-פשסאחצ שלהם באפשרויות נוספות. הסקירה ותמונות המסך בפרק לקוחות מגירסה 68. אם אתה רוצה להוריד את הגירסה העדכנית, התחבר לשרת ה-קד] באתר טסט.הּפה.50א.0א, עבור אל ספריית המישנה 3חוש/תטחוש/פטס והורד (כקובץ בינארי) את הגירסה האחרונה. מה הן קבוצות הדיון של 5646%(! ומדוע כדאי להשתמט בהן? הגוף המרכז ומפיץ את קבוצות הדיון נקרא +086%6 (אתססצ1 01567/'5). 9% אינו אינטרנט, אולם הוא מעביר תקשורות על-פני אינטרנט. זהו ארגון נפרד בעל תרבות נפרדת. כמו אינטרנט, הארגון קיים רק במובן האלקטרוני. אם ברצונך לקרוא כיצד מגדיר 125686 את מהותו, תוכל לחפש במאמרים של קבוצת הדיון 06/115618ם.66ת סמ תג.5וסת. קבוצת דיון (קט0שפ/וסת) דומה ללוח מודעות, הנבדל משאר לוחות המודעות באמצעות הנושא שלו. ללוח זה יכולים אנשים לשלוח מאמרים הדנים בנושא של הלוח. מאמרים אלה יספקו מידע, יבקשו מידע או יגיבו למאמרים אחרים. תחת 1(56%66, האתרים המשתתפים (כלומר, אנשים בעלי מחשבים) מאחסנים קבוצות דיון ומחליפים מאמרים חדשים ביניהם כדי לשמור על עדכניות האתר. כל אתר יכול לאחסן את כל קבוצות הדיון או את חלקן ולאתרים בודדים יכולות להיות קבוצות דיון ייחודיות. רוב ספקי הגישה לאינטרנט כוללים גם גישה לחלק מקבוצות הדיון או לכולן. ניתן לגשת לקבוצות הדיון ולקרוא בהן, בעזרת תוכנות הנקראות תוכניות קריאה (9ז06ַג6זטו6ת), כמו גם על-ידי חלק מלקוחות ץש //, כגון 60508₪6צ1 ו-1/105816 ג 5)צ. פרק 8: קבוצות דיון = 169 מה תורמות קבוצות הדיון לחיפוש שלך? תקשורת עם אנשים המתעניינים באותם הנושאים - כמו אנשים המשתמשים באותן תוכנות כמוך או העוכבדים בתחום העיסוק שלך. אם אתה רוצה למצוא את המבוא הטוב ביותר לתורת המתכות, תוכל לשגר את הבקשה אל קבוצת הדיון /8זט!16081ח.87ח561.0 (נושא כללי - מדע, נושא ספציפי יותר - הנדסאות, נושא ספציפי עוד יותר - תורת המתכות). קוראים אחרים של הקבוצה, שלמדו את התחום בעצמם, יוכלו לשגר לך מספר הצעות, וייתכן שאפילו כותבי המאמרים עצמם יענו לך ! האנשים העונים לשאלתך עשויים להיות במחשב סמוך, או ביבשת אחרת. תפקיד חשוב לקבוצות הדיון הוא תמיכה בתוכנות ובחומרות, שאינה קיימת באף מקום אחר (זוכר את מחשבי 188וח/ ?). אם שירות התמיכה שלך כבר איננו בתוקף, או שמעולם לא היה קיים, תמצא כאן מבחר גדול של קבוצות דיון המוקדשות לנושאי מחשב. מישהו אחר נתקל בוודאי באותה בעיה ואולי אפילו פתר אותה. " אמוטיקונים | אמוטיקונים (5מ158801160)) או פרצופי סמיילי, יכולים להעביר רגשות שונים. אין ספק שהפרצוף השוכב המחייך (: או (-: שונה מהפרצוף ): או )-:. אמוטיקונים יכולים לציין הערה סאטירית (-; או הפתעה 0-: וכך לשנות לחלוטין את משמעות המשפט! ישנן רשימות ארוכות של אמוטיקונים, אולם אם תחרוג מעבר לאלה שהוצגו כאן, הם ייעשו מסתוריים מדי. השתמש באמוטיקונים בחסכנות. ראשי תיבות הטבלה הבאה מפרשת מספר ראשי תיבות נפוצים. ראשי תיבות מעומעות מעמעות בעברית צדם ץ8\ סד ץֶ₪8 | דרך אגב סחוטו סו עו ח! ,חסוחוסס עו ח! | למיטב דעתי, לעניות דעתי חסוחו0 6|סוחטר] | חסוזהוחזסזה! זטסץ זס= | לידיעתך דח סד 65060 חווצ | בנוגע ל... א-דה [|הטחב!/ |*?א וז 680 | קרא את המדריך ‏ ה.. (הערה זו אינה נחשבת כגסה, כפי שהיא נחשבת כשהיא נאמרת) 0-00. ₪ 0 ה0ז3 61.56 - היפונעם מידע באינטרנטם = ראנטי תיבות מעומעות מנטמעות בעברית <ם> חז 69‏ חיוך 30 זסס|- 6חד ח0 פחוווס3 | מתגלגל על הרצפה מרוב פָחוהפָטה| צחוק הסדס סחהח זסוז0 פחד הס מצד שני אלו תחומים ונושאים מכסות קבוצות הדיון? קבוצות הדיון מכסות מיגוון רחב של נושאים. מספר קבוצות הדיון גדל באופן קבוע. קבוצת דיון חדשה נוצרת בכל פעם שמוגשת בקשה על-ידי מספר מספיק של אנשים המעוניינים באותו הנושא ומבקשים ליצור קבוצת דיון חדשה. פעילות זו נעשית בקבוצות הדיון עצמן. קבוצות דיון מתפצלות לענפים ספציפיים יותר, לפי דרישת המשתמשים. קשה יותר ויותר לעקוב אחרי אלפי המאמרים המשוגרים מדי יום אל יותר מעשרת אלפים קבוצות הדיון ! הארגון של קבוצות הדיון משתקף בשמות הקבוצות. קבוצת הדיון מקבלות שמות בתכנית היררכית, בדומה לכתובות הדואר האלקטרוני. אולם, היררכיית השמות של קבוצות הדיון מתקדמת מהכללי לספציפי. לדוגמה, קכוצת הדיון 0 היא קבוצת דיון 766 (קיצור | של ח0וו60168ז - בידור) העוסקת ב-60//60//88 (אספנות), של נושאים הקשורים במיוחד ל-01ק5 (ספורט) שהוא ע0086/ (הוקי). גם כאן, כמו בכתובות הדואר האלקטרוני, כותרות הנושאים מופרדות על-ידי נקודות. קבוצות הדיון התרחבו מעבר למה שקבע הארגון 11561%6 במקור, כדי לפנות אל אנשים בעלי תחומי עניין מגוונים יותר. ההיררכיה המסורתית של 115616 מורכבת משבעה נושאים בסיסיים, כדלקמן: נועוא /+256%6! בסיסי נונצא עניין קוחסס נושאים הקשורים למחשבים (פזפזטמותסס). וח נושאים שונים (5טס6ח506|!3!ז). % פרק 8: קבוצות דיון = [7ן הו ורוו בוני נונעא +56%6(! בסיסי נונא ננניין 5 נושאים | הקשורים לקבוצות | הדי (פקטסז80שסח) ך-56%66, ולא חדשות, כפי שניתן היה לחשוב. 7-₪----./:מ----------9ררר------ר-ר-ר--|<- הר ה6רי 6 פעילות ביההרהית תחביבים ואמנות (חסו630ז00ז). יתנ יווד ואי ב צבוי באהמ ו 50 נושאים הקשורים למדע (06ח5016). ל ב 00-06 .6 טי לק ער וו 0 500 נושאים הקשורים לחברה ומקומות לאינטרקציה חברתית (|8ו500). מ | אוה הרבה דיבורים (|8))! ₪ - חלק מהתחומים שהתפתחו בתוך ארגונים מסוימים או בקרב מספר קבוצות, נעשו שכיחים ממש כמו קבוצות הדיון המסורתיות של /256%6). לגבי המשתמש, אין כל הבדל אם הקבוצה שהוא רוצה לקרוא שייכת לתחומים המקוריים או לא. הטבלה הבאה כוללת מספר קטגוריות שכיחות אחרות. 7 נוע1א +2556%6! בסיסי נונטא עניין זוה נושאים אלטרנטיביים, נוגעים בדרך כלל לפוליטיקה אר לבידור (46חחסו|8). בש 7 = ]חסוס מחקרים בביולוגיה ובתחומיה (ץססוסום). לי ב 00-0000000 רל וב ל בצ קלופ כל [הובר הנוגע לעסקים ולמסחר (655חו5ש). ו יאל +יו שי וי 000 6 קבוצות דיט פתוחות לכל, שאורגנו על-ידי המכ למהנדסי חשמל ואלקטרניקה (109ה60070]= 0ח8 |601008! ]0 066ט506ה! 5 חופת). ₪ 7-77 12 ₪ ה56870.%סח - היפונעם מידע באינמרנטם נונםא +256%6 בסיסי נוננא נניין טחף קבוצות דיץ הנוגעות לפרויקט ש68₪ של חסוז6חטס- 6ז8ע507 66ז-. 1 קבוצות דיץ הנוגעות לישראל ולישראלים ((86ז5!). קבוצות דיון אלה נגישות מכל רחבי העולם. ישנן גם קכוצות דיון מקומיות בנגישותן; לדוגמה, אוניברסיטה יכולה ליצור קבוצת דיון הדנה בפוליטיקה של הקמפוס. הצעות עבודה משוגרות בדרך כלל לקבוצות דיון של מקומות גיאוגרפיים ספציפיים, כמו למשל 68₪.[008 (הצעות עבודה שעשויות לעניין קוראים קנדיים). חברות המספקות לעובדיהן גישה לקבוצות דיון, עשויות שלא לספק את כל התחומים. קשה יהיה להצדיק מדוע אתה זקוק בעבודתך לגישה אל קכוצת הדיון ץו0 160 134001110 3. 66.73010. (בידור-רדיו-חובב-בירה ביתית), אפילו אם אתה מבין במה עוסקת קבוצה זר! כשנשמעות תלונות לגבי אופי פוגע של תכנים באינטרנט, הן נוגעות בדרך כלל לקבוצות הדיון. ברוב המקרים, הבסיס לתלונה הוא מאמר או קבוצת דיון מהתחום |/8. זוהי הסיבה לכך שארגונים רבים אינם מספקים גישה לכל הקבוצות בתחום ]ו או לחלק מהן. אם שם הקבוצה מרמז על כך שתוכנה עשוי לפגוע בך - אל תקרא את מאמריה. השתמע בהיררכיית קבוצות הדיון לזיהוי קבוצות עימונשיות התבנית ההיררכית של שמות קבוצות הדיון אמורה לחסוך לך זמן חיפוש רב. אם אתה מעוניין בנושאים מדעיים, עליך לגשת אל קבוצות הדיון 501 ו-+6תסופ. חשוב על הדרך הכללית ביותר בה תגדיר את תחום העניין, התחל משם והמשך לעבור מהתחומים הכללים לספציפים יותר, עד שתגיע לקבוצת הדיון הספציפית ביותר. אסטרטגיות החיפוש שהוסברו מוקדם יותר בספר מתאימות גם לכאן. כדי לרענן את זכרונך, עיין בפרק 2, "אסטרטגיות לחיפוש יעיל'י. פרק 8: קבוצות דיון 173 ₪ == איזר 8.1 החלון הראשי של צשחשש עם קבוצות הדיון שהוטענו. שורת הכותרת מציגה את מספר קבוצות הדיון הנגישות ואת מספר קבוצות הדיון בהן נדשמתע כמנזי. לא כל בני-האדם יגדירו את תחומי העניין בדיוק כמוך, לכן עליך להיות גמיש. זכור שלחלק מקבוצות הדיון 166 יש מקבילות דומות למדי בקרב קבוצות הדיון :41. אולי יהיה עליך לקרוא את רשימת ה-()1/4 (005ו651ט2) 45866 ע[ותסטףסז], כלומר - שאלות תדירות), או לפחות מספר מאמרים, כדי להחליט אם זהו המקום הנכון. אם אתה מתעניין בבירה, למשל, תוכל לחפש את הקבוצה 816.00 או את קבוצות הבת שלה, כמו גם את הקבוצה ז66.1000.01718%.066י1. הכמות העצומה של המידע יכולה לעיתים להמם אנשים ולשכנע אותם ליצור קבוצות מישנה חדשות, או אפילו קבוצות דיון חדשות לגמרי. זוהי הסיבה שבעטייה תמצא גם את 5105עק.501 וגם את 05627061ע.861.05105. בעזרת תוכנת הקריאה צן/מו\, תוכל לקבל רשימה של כל קבוצות הדיון הנגישות באמצעות ספק הגישה שלך. הקבוצות הכלליות יופיעו ראשונות ואחריהן הקבוצות הספציפיות יותר. איור 8.1 מציג את החלון הראשי של צן/חו/ לאחר התחכרות אל ספק הגישה. 0 ו פצספטטשת. ששמטסממה. פצסת 5 0 בב ל ופ 3 פספ. ב ב א6>צססעת ב -- ששם1ע46 0ג80צ-א181% תסטפת 181% הצס%.6ת%.)0. א81+ ע98ג17ת6018 פס 166% ץ: 15%ג6עא ע> גטססט ופ ץ)גצטבשסם תפקגץ ע16צט0סם %ם+4 50)6-8/8.00201 ספגא, [שינם60 ₪/0]5-5. בב יר 5 הינתה 60זנוסם פש+צטספ. אפנת1 פסשתטסם. ₪ םת הת גת ₪ 5 שא 05א15 מפַגם 5 קסטגו. 43198 שעמ סוב ל בעם 9+8ז5:ח1 עב מ . 6מ0-610כ . ₪9 003 0ח0ס6-01ק בעם הגום 4ע2. בעמותט פץם 8+ בחלון שמתחת לסרגל הכלים נמצאת רשימה של קבוצות הדיון. הקבוצות הכהות שבראש הרשימה הן אלה שבהן אני מנוי. לאחר מכן, כל שאר הקבוצות רשומות בסדר אלפביתי. כדי להימנע מדפדוף ברשימה הארוכה, השתמש בפקודה 8 - הנמצאת בתפריט קטסזנ) - וחפש מילות מפתח. דברים אחרים, אליהם כדאי לשים לב באיור 8.1, הם המספרים שבתיבת הכותרת. בתיבת הכותהת רשום שם התוכנה, צז/תו/, ואחריו הטקסט 3 ;פקטסזש 2227 646 טקסט זה אומר שספק הגישה מאפשר גישה אל 2227 קבוצות דיון, מתוכן אני מנוי ל-3 קבוצות. שלושת הקכוצות הללו מופיעות בראש הרשימה. , 4 ₪ ה0ז6%.508ה - החיפונם מידע באינטרנט כיצד למיין ולחפש הודעות בקבוצות דיון הדרך הקלה ביותר לסדר את המאמרים היא על-פי הנושא, או בשפת ב - השרשרת (1:690)). מאמרים הקשורים זה לזה יופיעו ביחד, וכך יהיה קל יותר לעקוב אחר הדיון. ו בכל קבוצת דיון עשויים להיות מספר דיונים מתמשכים, הנקראים שרשראות (6805זת)). שרשראות אלה קלות לזיהוי, מכיוון שכותרת המאמרים בהן זהה. התשובות למאמרים מורכבות בדרך כלל מכותרת הנושא ובתחילתה :6ח. סגנון זה זהה לסגנון של תוכנות דואר אלקטרוני רבות. מאחר ושרת קבוצות הדיון אוגר בדרך כלל רק את מאמרי הימים האחרונים (הכל בהתאם לשרת), אתה עשוי למצוא תשובות למאמרים שאינם קיימים עוד! אם המאמרים המקוריים באמת מעניינים אותך, תוכל לחפש בארכיבים של קבוצות הדין (ראה "מציאת קובצי ה-0גם של ] קבוצות הדיון", בהמשך פרק זה). תוכנות קריאה רכות יאפשרו לך לחפש מילים בכותרות הנושאים ואפילו בגוף המאמרים. חיפוש זה נעשה בדרך כלל באופן דומה לחיפוש מילה במסמך של מעבד תמלילים. לתוכנית הקריאה 18/1/ יש תפריט א פשוט בכל אחד מחלונותיה. בחלון הראשי, פונקציית החיפוש מופיעה תחת התפריט קטסז5); בחלון קבוצת הדיון ובחלון המאמרים, פונקציית החיפוש נמצאת תחת התפריט 5080 בתוכנה [/'וו, אם תלחץ לחיצה כפולה על קבוצת דיון בחלון הראשי, ייפתח החלון של קבוצת הדיון. החלון של קכוצת הדיון 801.0001.501160001061018 מוצג באיור 8.2, כפי שהוא נראה ברגע מסוים. החלון של קבוצת הדיון באיור 8.2 מציג את המאמרים כשהם ממועים לפי השרשרת/הנושא. ניתן לשנות את הסדר על-ידי בחירת אפשרויות אחרות מהתפריט ספ של חלון קבוצת הדיון. בסידור על-פי שרשרת/נושא בתוכנה צ/יחג/, אם מאמר הוא תגובה למאמר קודם, הוא יופיע מתחת המאמר המקורי כששם המאמר מחוק ומוחלף בתיבה קטנה ומלאה. התיבות הקטנות ממולאות כדי לציין מאמרי תגובה. המאמר המקורי וכל מאמרי התגוכה שלו מרכיבים יחדיו את השרשרת. שרשרת יכולה להימשך זמן רב מאוד, בחלק מקבוצות הדיון ! פרק 8: קבוצות דיון 175 = וננ( -2ד- איור 8.2 החלון של קבוצת הדיון ב-/שחו/ש מצי2 מידע מפורט על המאמרים א/חו/ מאפשרת לך למיין את המאמרים בהתאם לכל התכונות של המאמר המוצג בחלון. כפי שציינתי, המיון לפי שרשרת/נושא הוא השימושי ביותר, אלא אם אתה רוצה לגלות מי שלח את המאמרים הארוכים ביותר, או לקרוא פעם נוספת את כל המאמרים שאתה שיגרת ! [.| 6150806 מסוגלת להיות גם תוכנית קריאה. כדי להשתמש ב-6)80806א1 כתוכנית קריאה, עליך להזין לה מידע כדי שתדע אלו קבוצות דיון לספק. בחר בתפריט 005ו1ק0) ולאחר מכן בחר בפריט 065ת161016/. תיבת דו-שיח תופיע, כשתיבת רשימה בראשה. תחת הטקסט ח(0) 1610760005 56%, בחר בפריט [81וא וס 6ח8. כדי להגיע לקבוצות דיון ב-1+6050826, עליך להזין את כתובת ה-12 של שרת הדיונים - או שרת :1אא1 (שם נאה לשרת קבוצות דיון) - של ספק הגישה. איור 8.3 מציג את תיבת הדו-שיח 605ח6]670זק. 8711016 24] 61000 0 60 .זה 01.6 [- 6 500 66 וה הסמ צתג+צ-01 מג05תבא תפ עפס!סתמפד מסת פגת6 סג[ץ / 506)עש:ם1 מו בצפמסת8|5 אתבצץ? ףמגזטסמגטתת 8106801081 צם) 01% כסטע צסת 8 ,+סמסאם ו 7 פךץ צסצט%סם)טתסת שםגעספמגפמם )0 165ק1סתגצע 3 הסצם ת0+070 ב תג מתסג1מסק ה ו / 3406 התמסם 4 סו (00ו2+89ק21104+0/5) ה ממעמט בוצפס עפם)מסטתג ו שטסץ עטם 9111 5 מבת0%ג בגטבע :1-08 . 000. אס 7 י16גבת בם ל פס[ 6%5ם 01 ו 5 6 -- מהס1 (50) סִפַ1%סטסוסתת 500)זט5 כ נכט סחגהספא ו א עָטם סז 9מ100%1 5 )100 ו הנ :110טך עצ+ב1 וסט עססתגטמם %הסחקס!סטסם בתם ת6ע בכ ית סג בע ב 16 פע6190 5עשון יסא , מ>תסת6בסטחג ]0 הסג1%:מקאסם ססתטסחתה %הה4%0080הזתסד? [הנבכמת 9 27 060 רבם; 10 יס 155:0508 .ג הר 1 זסמ .5 1 %הסת ו %מסת 0 פע טמגך 0 מס מהמהם-ח153 01/02 עתסטה( תס%טק 03/31 3 5ספָטטמ ס5סקסזם ]0 0/)00%5 84מג600+0: עמצצטם 1 וס %ספהטם בסצסקסצת 0(% ]0 01)0065 סת5 [ת100041 שפטזטם 5 בקוג= הסש:3411 צם) פתגאחת 775181 ה0ש5111 .0 1 > (הס6םאנסא מ6גט כ5נטת) וש לסעסת) %גס מזמפט 7603 עהג כשתתחבר בפעם הראשונה לספק הגישה, התוכנה תציג בפניך את קבוצות הדיון בהן עליך לעיין, כמשתמש חדש. [.1 46/5096[ תציג בפניך תיכת דו-שיח, בה תוכל להוסיף את שמות הקבוצות אליהן אתה רוצה להירשם כמנוי. אם אינך יודע את שמותיהן של קבוצות הדיון, תיבת דו-שיח זו לא תעזור הרבה ! אולם, ניתן להשתמש בתו הכללי כוכבית (*), או ללחוץ על הלחצן 5קטסזפפאוסת [[3 "ש16/ (צפה בכל קבוצות דיון) כדי לצפות בכל קבוצות הדיון הנגישות באמצעות ספק הגישה. ₪ 6 איור 8.3 האפשדויות 8 5-7/שפש] בתיבת הדו-שיח 58 6150806-2/] 1 איזר 8.4 חלון הקריאה של 06650806 עירסה ז.1) מציג חלק מקבוצות הדיון אליהן נרשמת כמנוי ואת התיבה ס) 08ח50050. ה6%.56870 - החיפוע מידע באינמרנטם [5[- ]א |=] נן סוק פהסוקס 5אומתווסטם ₪0 שפוץ שש שק 0 | כב בכ רב | = 7 000695 5 | וי טס ו [- |סוסת חססט וששוסג סמו וטע ]0 2000093 [ס םוה 6ב ס+תגו 4 ומס מס מכת0 לנתתגו 16" 0 סט "פטס 6/0 תג 3|סם "כקטסי+28עשסת. ול "גס[+3" שג 655זק. ב ופוסת לס וסצוסג צחומה הטע 01 10088 ,1 סתו!/] ופימ 5 [ )די א | ]עו ₪ וט 1 ₪ 4000165[ 500]ח500 ט6ת 03 0 56ח56סט5 בו ו אם תזין את התו * לתיבת הדו-שיח 196ז50ט5, 146150806 תוסיף שורה המכילה את התו * תחת הכותרת פקטסזכ) 2807260ט5. אם תלחץ על השורה הזו, 786 ץצ תטען את כל הקבוצות הנגישות. ניתן להשתמש בתו הכללי כדי לצמצם את החיפוש; למשל, לטעון רק את קבוצות הדיון *.קווזסס. בפעם הראשונה שתריץ את [.1 146)50406, חלון הקריאה ייראה כדוגמת איור 8.4. ל ו 5156112601 658 שמוח 0% 14 6תעמח קטס :קפסת 00[ 04 [61] 6מ) 10 ז6טומגוח 1116 .0 6טיוסצטנת ע|!ם6דעו) ₪76 טס 16 סו פקגוס ץק פ/ש6נ סו סומ 11606 קוסיע ותו הו 6151 ק|1מ6דוגו6 116165 ₪0 6זתטו 1 ומס 06 964וצחז'" טוט 6116% ונ אחס)וטט 816 קס) פחזו[6!םנח 016 861664 ,צקנוסיק טעיסת סאסו0 01 תח גחסי 6מ!זסצטנוצתט סיד 10 096106וו5" ו[ חו קלופה 01/06 6 הוח ו[ חן 6קעו ,קוו קפסה סח ג 0 106ז6צפגפ סי .סונו "פקטסתעמווסם מו וס תוגוו6 1 65זק הח 1616 "קטסעעש6ם 125118 ₪116[6 016 0 קנו תם ₪61 0) מסווס "המס61ת" 6ו0 =65זק מ סיוונו טנטס המקה מטרהוקהמטקתהטטקקטההקו קה הההמטהמנקהתההקמטה הק הטטטקקמק קוה הרהטההממהמראתק ונ "ירק 0882 פרק 8: קבוצות דיון = 177 ניצד לקרוא הודעות מקבוצות דיון איור 8.5 חלון המאמרים ב-ו!שחו/ש, מצי מידע על המאמר [אחרין את טקסט המאמר ואת החתימה (5/6). כשמשתמשים ב-ם1// כתוכנת הקריאה, ניתן לקרוא מאמרים מחלון קבוצת הדיון על-ידי לחיצה כפולה על השורה המכילה את כותרת המאמר. האות 8 תופיע משמאל למאמר בחלון קבוצת דיון. אות זו מציינת שקראת כבר את המאמר. חלון המאמר ייפתח ויציג את הטקסט של המאמר שבחרת. איור 8.5 מציג את חלון המאמרים של אח1/. מידע נוסף אודות המאמרים מופיע בכותרות המאמרים, באופן דומה מאוד לכותרות הדואר האלקטרוני. השורה :2911 נותנת לך מושג כלשהו כיצד מחולקים המאמרים בין שרתי 1(561%%. המאמר הזה עבר דרך נתיב מסובך, המשתרע הרבה מעבר למסך ! השורה וחסזע מודיעה לנו מהי כתובת הדואר האלקטרוני של כותב המאמר ומהו שמו או כינויו. [68ה!] 23) 8זס60זפ/אטה סזתקההם מו דמ [--] 8ה0ק68 ש6וץ השזה6ם ושם ‏ 6ות] 3% פגא ‏ בקגסצטבטסון 5% > (ה%ע20+5 8 ,0גצ%מ0 ,0%%848 ו %מ020)+41 שתגפט %6ג1 פאסס! 8751015 תם %בהט צַת8%1+:5מ4050 אם 1 ב8001+בטסת 5% "10+77ק8ת₪ 8%ת 1% שצסתט" ת+עפעסץ וע " 8 810% הס 994091 ה1=8%10תהטעס עהם תס) 525% פסמ 40 1 כדי לקרוא מאמרים בקבוצת דיון באמצעות 146)50806, לחץ על קבוצת הדיון. לחיצה זו תציג חלון עם מאמרי קבוצת הדיון שעדיין לא קראת, מסודרים על-פי כותרתם. ניתן לחפש בכותרות המאמרים מילות מפתח, באמצעות הפקודה 6חו/ שבתפריט /861. כשתמצא נושא שמעניין אותך, לחץ על השורה וראה את גוף המאמר. המאמר המוצג באיור 8.5 באמצעות צ1/םו/% מוצג גם באיור 8.6, באמצעות 6080806צ1. ₪ 8 ה0ז6%.568ח - חיפוש מידע באינטרנם איזור 8.6 חלון המאמרים כ-8150806/] מציג אותו מאמד שהוצ2 באיוד 8.5. המידע על המאמר, גוף המאמר ופיסקת החתימה מוצגים בחלון. - 46196506 /0ום/ו(]| 020008 5אזפהא 300‏ 0ב סו 2608 06 5 | 1 שי ונ בבל | | :01 0 1068008 ] 06600 | א [ל | 65 ,)| דסם 2% 0 | ץע | שה ו ות 60 0+ 1 155 >66גט 67 53 22:44 1995 זק 2 ,תפ :פומכך (תועגז ‏ 5 12808) .62 הסוסוזא2) 116 0006-כ נותסתקד ,180ם2) ,688 0661766 [20%8) [008ממ11 16 :מסג :ותמש 1" 5 קנ סדש לרש א 'סגגשא 6ה6ש6++,:4 שַת1צט 11%6 פאסם1 116מ:ה תש סמתט שַמ51םת55ת4020 ₪ 1 .05 םטכשסמ בכ "דיזי מ6ץ68סץ 14צבפ 8 2666660 ₪9400מ .ה1286:0ה0:68 עת₪ עס? א58%ע₪ סםם ₪6 1 זייידי .סטש "7>םסקפתם ספתט 18 שמשתש" אם ההודעה נראית בסדר אולם המילים חסרות משמעות, עם אותיות אקראיות, יכול להיות שההודעה הוצפנה ב-0)13ז, כלומר- כל אות שינתה את מקומה באלפבית לאות הנמצאת במרחק 15 אותיות ממנה. בשיטה זו משתמשים כדי להימנע מלגלות את שורת המפתח של בדיחות, סיומים של סרטים, או אפילו חומר העשוי לפגוע ברגשות הקוראים. אתה יכול להחליט אם לקרוא את ההודעה, באמצעות הפקודה ₪0713, הנמצאת בתפריט שסוצ של אעחוצ. היבט נוסף של קריאת הודעות קבוצות הדיון הוא קובץ החיסול (₪₪16 [11א). זוהי דרך לגרום לכך שהודעות שנשלחו מאנשים מסוימים לא יופיעו כשתטען את קבוצת הדיון. בדרך זו משתמשים בדרך כלל רק בקבוצות הדיון הפוליטיות, בהן הדיונים עשויים להיות ארסיים במיוחד. אין חובה להשתמש באפשרות זו והיא אף איננה כלולה ב-אחו/. תוכל למיין את המאמרים לפי כותביהם ופשוט לא לקרוא הודעות של המשתמשים שאינך מעוניין לשמוע את דעתם ! - פרק 8: קבוצות דיון = 179 ננצות נוספות לחיפונט קבוצות דיון נטינננו לצרכיך קבוצת הדיון +61/5.118ח מכילה רשימה של כל קבוצות הדיון. זהו קובץ גדול מאוד (או שני קבצים גדולים מאוד), לכן, כדי לחסוך בדמי תשלום וחיבור, כדאי לשמור אותו כקובץ טקסט ולהשתמש במעבד תמלילים כדי לסרוק אותו. רוב מעבדי התמלילים מספקים כלים לחיפוש מילות מפתח. כדי להקל על זכירת שמות הקבוצות שאתה רוצה, העתק את השמות לקובץ אחר ושמור אותו במקום שיהיה נגיש כשתתחבר בפעם הבאה לתוכנת הקריאה. דרך אחת למצוא קבוצת דיון היא לשגר מאמרים לקבוצת דיון. אם אינך יכול למצוא קבוצה המתאימה לתחום העניין שלך, שגר מאמר לקבוצה כללית יותר. אם לא גילית שקכוצת הדיון 166.₪1₪516.20680 דנה בלהקת הרוק 2686 [37816801), שיגור מאמר ל-66.118516ז יספק לך בוודאי את המידע הזה. דרך עקיפה אך יעילה לחיפוש קכוצות דיון היא להשתמש בטכניקות חיפוש אחרות, כגון ז0200(6, 6ותסזג, או חיפוש ב-60/ 66ו/ 6!זס/, עבור נושאים שאתה מחפש בקבוצות דיון. במקרים רבים מפנים מקורות אינטרנט מסוגים שונים זה לזה. קיימת קבוצת דיון ששמה מופיע ב-81!!.ש6ח, זאינני מצליח למצוא אותה באמצעות צו/שחושש. ייתכן שספק השירותים איננו מאפשר לך גישה לכל קבוצות הדיון, או שאיננו מאחסן את כולן. אם קיבלת את הגישה לאינטרנט מהארגון שלך, דבר עם מנהל הרשת. אִם אתה משלם לספק שירותים חיצוני, צלצל אליו. לעיתים נמחקות קבוצות דיון שאיץ בהן תעבורת הודעות, אולם זהן תהליך מאוד לא שגרתי. קבל תטובות לשאלותיך: עצות לנטיגור אל = קבוצות דיון לפני שתשגר אל קבוצת דיון, ישנם מספר דברים שעליך לשקול. האם אתה משגר אל הקבוצה הנכונה? האם קראת את ה-4)0//, אם יש כזה? האם קראת את המאמרים, או לפחות את הכותרות, של מאמרי הימים האחרונים, כדי לקבל תחושה של האופן בו נכתכות הודעות? ₪ 0 ה0%.50870ח - החיפועש מידע באינמרנט מיפ שמזר את הנוא פשוט ובהיר! הימנע מהתייחסויות כפולות (:₪09), אם אתה מויב על תגובה של מישהו אחד. השקמש במילות מפתח כדי לתפוס אנשים אחרים המבצעים חיפוש על שמות המאמרים. בתוכנה צז/חו/, ניתן לשגר מאמרים מכל חלון. סביר להניח שתשתמש בחלון קבוצת הדיון או בחלון המאמרים. אם ברצונך לשלוח תגובה למאמר שקראת, בחר בפריט התפריט 6ח6500. כאן עומדות בפניך שלוש אפשרויות. אתה יכול לשגר את המאמר לקבוצת הדיון כחלק מאותה שרשרת, באמצעות האפשרות קטצוס!01= 6. אתה יכול לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכותב המאמר, באמצעות האפשרות [1/881 קטאוס!01ת. לבסוף, אתה יכול לשלוח את המאמר דרך דואר אלקטרוני למישהו אחר, באמצעות האפשרות 41116[6/ 816 אוס:]. אם אתה משתמש בתוכנית העיון 140180806 לחצנים לשיגור המאמרים יופיעו בחלון קבוצת הדיון ובחלון המאמרים, בתחתית החלון ובראשו. אם אתה קורא מאמר ואתה רוצה להגיב עליו, בחר בלחצן קטשוס!01: 205% מחלון המאמר עליו אתה מגיב. אם אתה רוצה להתחיל שרשרת חדשה, שגר מחלון קבוצת הדיון באמצעות הלחצן 4111016 +05 תבנית המאמר מבלי לנסות להפוך לספר דקדוק, דיון כלשהו בתכנית המאמר יסייע לך לתקשר ביעילות רבה יותר. כפי שניתן לראות במאמר שבתמונות 8.5 ו-8.6, המאמר מכיל יותר מהטקסט עצמו. כמו הודעת דואר אלקטרוני, למאמר המשוגר לקבוצת הדיון תהיה כותרת שנכתבה על-ידי משגר המאמר. זוהי דרך נהדרת, למרות שפעמים רבות מתעלמים ממנה, לכוון את הודעותיך לקהל המיועד. הכותרת צריכה להיות קצרה ולתאר את נושא ההודעה. למשל, אם אתה מחפש מידע על חלודה בסדרת מוטות האלומיניום 4, שורת כותרת מתאימה תהיה תסו10081תו 666 :1 2024 תסנפסתזס6 (חלודה 2024 אל.: צריך מידע). כתיבת כותרת מתאימה תחסוך למשתמשים אחרים את זמן קריאת המאמר, אם הם מרגישים שאין להם מה להוסיף לסוגיה. כתיבת מאמר בעל שורת הכותרת !6ח0/ת6/6 6!!0 (שלום כולם!) תביא לכך שיתעלמו ממך. בקבוצת הדיון תתחרה במאות הודעות אחרות שיבקשו את תשומת לב הקוראים. השתמש בשורת הכותרת לסייע להודעה שלך להגיע אל מירב המשתמשים העשריים להתעניין בה. מאמרי קבוצות הדיון אינם זקוקים לפתיחות או סיומות רשמיות. זכור ש-)1136%6 החל עם אנשים שהשתמשו במערכות 11% ישנות, או אפילו במסופים טקסטואליים במערכות 4%/. כל דבר מיותר נחשב למיותר. נסח את שאלתך במהירות וברמת הפיהוט הנדרשת לקבלת התשובה בלבד. נושא ההודעה אמור לגלות לקורא את תוכן ההודעה. כתיבה עניינית מותרת. דוגמה להודעה כתובה היטב, לעניות דעתי, מוצגת באיור 8.7. פרק 8: קבוצות דיון ₪ [18 איור 8.7 מאמד שנכתב ב-אשחשש זשונד אל קבוצת דיון. שים לב כיצד מלמדת הכותרת על תוכן המאמד 705% ]2-1 אש ו קוו וטו ותההוקמהוהפההמהמר ו תש וב)נלדיכ 0 4 | רא הזוס חם 1 :61 1החי] :5001 מפו1 1 וגא ?37 2024 1( ה1 הסגתס:זסש תס הסג)פא:ס/תו ה5+* מססתס+ס!0+ עתה סטהה בתסעהב סק -ץצפתאטפ ם ופסק 1'11 בתם 1ב8אס עס ע!קטת ב "%027ק.(₪ 616% ₪ שצסתטי הףקשצסץ .5 בגטגם 041605 עת- 6 ת68216%0 39400110000% 08ג30150%ף+0 קהה זם] אכסקם %סמ 0ב 1 הערה הימנע משימוש באותיות גדולות בעת שיגור מאמר, מלבד במקרים בהם כללי הדקדוק הרגילים מכתיבים זאת. אותיות גדולות גורמות לך להיראות כאילו אתה צועק! צעקה תביא לתגובות רבות, אולם לדאבוני סביר להניח שלא תאהב אותן כלל. הקלדה באותיות קטנות בלבד, גם היא אינה יוצרת רושם חיובי. נסה לנהוג כאילו אתה כותב מכתב או מיזכר, כך שההודעה תהיה קריאה יותר. חתימות עליך לכלול בתחתית המכתב לפחות את שמך ואת כתוכת הדואר האלקטרוני שלך. הדבר נקרא חתימה (816, קיצור של 6זט518090). כמו בגוף המאמר, גם כאן כדאי להיות קצר וקולע. רוב האנשים מוסיפים גם משהו אישי כציטוט. אנשים הכותבים מארגונים כוללים בדרך כלל הודעה, הקובעת שהארגון והממונים עליהם אינם אחראים לתוכן ההודעה שנשלחה. זוהי דרך טובה למנוע מאנשים להבין את הודעתך כמדיניות החברה. צ1מו/, כמו תוכניות קריאה רבות אחרות, מאפשרת לך ליצור קובץ 5011/ אוּ קובץ טקסט שישמש כחתימה שלך. דוגמת 510 הופיעה באיור 8.7 (הטקסט שבין שורות הכוכביות). אם יש לך חתימה אוטומטית, אל תכלול חתימה בגוף המאמר. = 2 700ז61.563ח - היפונם מידע באינמרנט תרבות קבוצות הדיון ונימוסי הרנות מיפ היה אורב! אזרב (זסאזטוו) הזא אדש שקורא את המאמרים המופיעים בקבוצה, אך אינד משנד מאמדים משלן. לפני שתשנד מאמר כלשהו, ארוב בקבוצת הדיון במשך ימים אחדים. הבן מה מקובל כטון וכנ₪₪7 שיחה, לפני שתשנד. קבוצות הדיון קיימות באינטרנט כבר שנים רכות, עד כי פיתחו תרבות, מסורות ואוצר מילים משלהן. רוב האנשים יסלחו לך על הפרות קלות של כללי הנימוס, אולם חלקם עלולים להיות גסי רוח ותוקפניים. אם הם סבורים שלא נהגת כשורה, הם ימסרו זאת לך ולכל אחד אחר, במילים חריפות במיוחד. באוצר המילים של קבוצות הדיון, פעולה זו נקראת השתלהבות (6מז13 אר פַחוחז3). תוכל להימנע מלגרום להשתלהבות, אם תבדוק את המים לפני שתקפוץ לבריכה. קבוצות דיון כוללות רשימות של מאמרים (81610ז8) - הנקראים גם שגרים (89ח0501כ אר 0548) - המשוגרים על-ידי אנשים. קבוצות הדיון יהיו לפעמים מבוקרות (8₪800018+60), כלומר, מישהו יערוך את הדיונים וישמור אותם במסגרת נושא קבוצת הדיון ובגבולות התרבות. שים לב לכך שעורכי קבוצות הדיון הם מתנדבים ! פירושו של דבר, שאין להם כל אחריות כלפיך, מלבד אחריותם הכללית לקהילת המשתמשים בקבוצות הדיון. רוב קבוצות הדיון משגרות מדי תקופה מאמר הנקרא (2/0, ראשי התיבות של 5מסו65כ) 45%66/ ע|1ח6ף6ז (שאלות תדירות). מאמרים אלה עשויים להיות ארוכים מאוד ומלאים במידע נהדר. אם קיים ()/, קרא אותר! אם אין ()4/", בקש אותו. ולבסוף, אם אתה זוכה בהשתלהבות, אל תתייחס לכך ברצינות. חלק מהאנשים הופכים לגסי רוח ברשת הרבה יותר משהיו מעיזים בחייהם האמיתיים, והודעות תגובה להודעות משולהבות אינן פותרות דבר. במאמציך להעביר את משמעות טון הדיבור והבעת הפנים המתווספות לשיחה בעל-פה, השתמש בראשי התיבות ובאמוטיקונים (הנקראים לעיתים פרצופי סמיילי) שהתווספו לאוצר המילים של אינטרנט. האמוטיקונים וראשי התיבות ייכנסו לאופנה ויצאו ממנה, שוב ושוב. בדרך כלל עליך לשמור את אלה למינימום. אל תשוויץ לקבוצת הדיון על-ידי הפיכת הודעתך לבלתי קריאה ! לדוגמה, ההודעה ;011 ו'1 ,1 עיי1'י, שפירושה "לידיעתך, אני מתגלגל על הרצפה מרוב צחוק (נכתב בקריצה)'", איננה עוברת טוב. נטיגור מעורב שיגור מעורב (8ח67058-005)1) הוא המנהג לשלוח מאמר אחד לקכוצות דיון רבות. בקצרה, אל תעשה זאת ! שיגור מעורב נחשב כגסות רוח וככזבוז זמן ורוחב פס (נפח אינטרנט). רק במקרים מעטים מאוד, מאמר מתאים ליותר מקבוצת דיון אחת. הצעת עבודה המתאימה לתושבי קנדה וארצות-הברית ניתנת לשיגור אל קבוצת הדיון 005[.ח63 ואל קבוצת הדיון 12.[098.0119766פ, מבלי להרגיז איש. שיגור אל קבוצות ואל קכוצות מישנה, למשל אל קבוצות הדיון 5168ץ801.0 ו-861.01175105.70863761, נחשב כנוהג פסול. אולי יהיה עליך לעבור לקבוצה כללית יותר, אם לא תקבל תגובה להודעתך תוך מספר ימים, אולם אל תשלח לקבוצה הכללית ולקבוצה הספציפית באותו הזמן. פרק 8: קבוצות דיון = 183 איור 68.8 תיבת הדו-שיח חסווו5 60 8חסווסס ב-ושחועץ, תפוצה במקרים מסוימים, אין זה מתאים לשלוח את המאמר ברחבי העולם. למשל, אם אתה מחפש ספק מקומי לשירות הקשור לתורת המתכות, תוכל לשגר זאת אל ץקזט[[609ות.זשת561.6, אך לקבוע תפוצה מוגבלת. ברירת המחדל לתפוצת המאמר היא י"העולם". בעזרת צ]/חו/ תוכל לשנות את התפוצה. בחלון 4111616 ש6אז, בו תכתוב את הודעתך, בחר בתפריט +05/, לאחר מכן באפשרות 7161000065 ולבסוף באפשרות הסזופסקותס0. בתיבת הדו-שיח שתופיע, סמן את תיבת הסימון אוסו|5 67 ה00טפ61511. תיבכת דו-שיח זו מוצגת באיור 8.8. עתה, תראה בחלון 86 ש 146 שורת תפוצה, מתחת לשורת הכותרת.לדוגמה, להלן מספר תחומי תפוצה אפשריים: ₪ |008] (לספק הגישה שלך בלבד). ₪ ג5ט (לכל מקום בארצות-הברית). ₪ 08 (לכל מקום בּקנדה). ₪ גה (לכל מקום בצפון אמריקה). ₪ 6]זסאו (לכל מקום בעולם). תחומי התפוצה האפשריים תלויים בספק הגישה שלך, אולם אלה שציינתי כא 1 יפעלו ברוב המקרים. מ = הו פס 7 0 קפ | הי 0 = = .4019 = 1 ,00| סוכאוום = 2ב | גו | > ,5/50ח = הא | קש כ הב ששל בלש ד 1 טיינ 08| א 20209695 :סד ופנק א א 0070707000 שש ת= גג מואוום ה || ים 50 | | | , : ו 7-0 5 7[ / ספת | 5 -] | קל טסל ו ב | [על הצסיקן) 55558 עמש 50 7 ] כו | | | [ מא סק 856% היסוושגז1 42 יס 5 בוו א ( ם = |[ פפסום ] 4 לכ | 5 מ 0 5 1 14 ₪ 6%.568707ח - היפונט מידע באינטרנט נטיגור נסיוני תוכל לראות שהמאמרים המופיעים בתמונות 8.5 ו-8.6 מיועדים לקבוצת הדיון 1 זהו מקום טוב לשגר אליו את מאמרך הראשון. הקפד לכלול את המילה בשורת הכותרת. כאן תוכל לבדוק אם כולם יוכלו לראות את המאמרים שאתה משגר. אולי תרצה לבדוק כיצד מופיע שמך בשורת הכותרת וכיצד מופיע קובץ ה-5160 בתחתית המסמך. אם לא תכלול את המילה 190176 בשורת הכותרת, תקבל מספר הודעות דואר אלקטרוני משרתי ]105686 ברחבי העולם, שיודיעו לך שהשיגור הנסיוני עבר בהצלחה. מתי להשתמנש בדואר אלקטרוני במקום בעויגור לקבוצת הדיון לעיתים כדאי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני במקום לשגר מאמר. כלל זה נוגע לתגובה לשיגורים קודמים. לא כדאי להתחיל שיחה עם מישהו דרך הדואר האלקטרוני, אלא אם האדם מפרסם שירות או נותן ייעוץ בדואר אלקטרוני. במקרה שמישהו ביקש מידע ספציפי שעשוי שלא לעניין את כל קבוצת הדיון, האדם יכול לבקש תגוכה בדואר אלקטרוני. הדואר האלקטרוני מתאים אם האדם ביקש מידע מחברה ואם אתה שולח מידע העשוי להיחשב כפרסומת. אדם שביקש תשובות בדואר האלקטרוני יחשב כמנומס אם יסכם את התשובות וישגר אותן אל קבוצת הדיון כולה, אם הנושא הוא בתחום העניין של קבוצת הדיון, כמוכן. אם הנושא איננו בתחום קבוצת הדיון, מדוע בכלל שיגרת לשם את השאלה? אל תשגר פרסום לחברתך או לשירותי היעוץ שלך אל קבוצות דיון שאינן קבוצות עסקיות (לפ) או קבוצות המיועדות לפרסום שירותים! אם יש לך ספק, קרא את ה-₪0= של קבוצת הדיון. שיגור פרסום נחשב לפגיעה חמורה מאוד באתיקת הרשת, ותוצאת שיגור הפרסום היא הצפת תיבת הדואר שלך בהודעות משולהבות אוטומטיות ובכמות גדולה של הודעות משולהבות ציבוריות והוספת שמך לקובץ החיסול של כולם. אם אתה משיב ישירות לאדם, ותשובתך כוללת הצעה לשירות, עשה זאת דרך הדואר האלקטרוני. תוכל ליצור רושם חיובי, אם תספק תשובות לשאלות של אנשים ותכלול את שם החברה שלך כחלק מה-5!6 שבתחתית התשובה. אם אתה משתמש בספק גישה של מוסד חינוכי, אסור לך לפרסם שירות מסחרי כלשהו. בדרך כלל ישנן קבוצות מקומיות של הצעות קניה/מכירה, בהן תוכל לפרסם שאתה מוכר פריטים אישיים כגון המחשב הישן שלך. פרק 8: קבוצות דיון = 185 הנוהג להשיב באמצעות דואר אלקטרוני שכיח יותר ברשימות דיוור (ראה פרק 10, יידואר אלקטרוני"). זוהי דרך יעילה להורדת כמות המאמרים בקבוצת הדיון ויש לעודד זאת. בקש את התשובות לשאלותיך בדואר אלקטרוני ושגר מאמרים המסכמים את התשובות לאחר מספר ימים. הזכר את השם, כשמגיעות למישהו תודות! אחת הסיבות לכך שאנשים רבים אינם מגיבים בדואר, היא שאנשים אוהבים לראות את שמם בקבוצות הדיון. בסיכום הודעות הדואר האלקטרוני שלך, ציין ממי קיבלת את המידע. מציאת קובצי ה-0= של קבוצות הדיון עקב כמויות המידע העצומות הכלולות בקובצי הדיון, רוב המחשבים הפועלים כשרתים יאגרו רק את מאמרי הימים האחרונים. אולי תוכל למצוא קובצי הארכיב של שיגורים לקכוצות דיון, אולם כמו רוב הדברים באינטרנט, ארגון קובצי ארכיב נעשה בהתנדבות על-ידי מי שהדבר נראה לו כדאי. תרצה אולי לעיין במאמר 1% 80006 5ה6510ש2) 60א45% ע0ת76006/ 10 פ>ז6/ופח/ (תשובות לשאלות | תדירות | אודות | 156%68), | המצוי | בקבוצות | הדין 66.8 ת טס תה.5/ו6ת אר 5'ז6/ו5תה.5/ו6ת, המסכמות את הנושא. קובצי ()/: עשויים להיות מקור נהדר למידע אודות תחום העניין של קבוצת הדיון. קבצים אלה כוללים את המידע שנאסף על נושא קבוצת הדיון, בדרך כלל ללא רעש רקע. קובצי (40/: אינם קיימים עבור כל קבוצות הדיון. כשהם קיימים, הם בדרך כלל משוגרים מדי פרק זמן קבוע, כך שהם נגישים רוב הזמן. אם אינך יודע האם יש לקבוצת הדיון (1/40, ארוב במשך ימים אחדים. אם אינך רואה (40/:, שגר מאמר השואל אם קיים 400/:. איור 8.9 ו סט : פה ו 00 9/0100 1 5 810 שעס א] = 1.2 סו 0 בש 2 קו6)] אס6ח!ו/ץ 6זטף !)הס אזפהססע ‏ ₪68 6וה] 2 תוצאות החיפוש ממ 7 ₪ 6 של ואתסוע 3ה1ד ]33% שסזתם5 כמכסכ)א פאמת זאאנזנשא צסא פפסכ סא אכ בצ ₪ וס פקטסיק 116 תג (5ח65110ג) 45%66/ ע]!1חטגוף 6 פכ/ ז6ח56קר 5 זס ץ)ופז6עוח/) 1566 זס] 55/16 קחו!רואי חס 15חו13. ₪ ה ץ)ותגותזרס<) 115601 מת! !ושי עיוסזת ס₪ 110 חס זבחוזק | 8% פוסחזן!! 15606% %0 שחולפסק ז0? פטוגגת בי 05 תג 1115007 6זהשו ₪0 ידכתינפ ו בי)| 088-080 סז - 25664 13 הג בו חףו8 7 5 !וע כ-) , 7 פ הר ל (סטוט.ז6חס 90 סז 1196060 45 )חצ מ 85 6ת8 1115101 :תבשות 50 דכה במטט ₪ 7 לפי מילת 0 שתוזפסק 05ס] 165נג ם המפתחה 81ח56, הו סוס וו ו 00700 ששתשצש )טסע פחס))65ט 25666 ע1וח6טך שת 10 פז6אפפתה ב באמצעות חיפוש זה, תוכל למצוא קובצי 0 וקובצי אדכיב. חס המ סח 3 1 1 000 40). / % ₪ 6 ה0ז61.508ה - היפועו מידע באינמרנטם יי : סורקי זפתק00ש, פוחסזג ו-ס6/ יכולים למצוא קובצי ₪6 של קבוצות דיון. איור 8.9 מציג את התוצאות של חיפוש מילת המפתח זפתספט ב-ז6תקס6 | של תסוהקותהה0-הה8סז 0‏ )8 פוסח!|! | 01 | שופזפטותנ (6.600טוט.ז6תק80). תוכל לבצע חיפוש 6וחסזא וסריקת ספצ למילת המפתח 0 אר056%80 ולקבל תוצאות דומות. חפש קבוצות דיון דרך 60// סיכום לא רק קובצי ()/ של קבוצות דיון קיימים ב-60/. סורקי 69/, כגון 800 ו-ז16שו60)278//, עשויים למצוא קבוצות דיון וקובצי ()/= של קבוצות דיון. חלק מאתרי 060 המוקדשים לנושאים מסוימים יכללו קוכצי ארכיב של קבוצות הדיון הרלוונטיות. דוגמה לאתר שכזה היא האתר 1105810 :08160 בכתובת | |61.1)81ת₪56/ת66711105810.600/6י631. ערצראי//:ק++ 1 הכולל קובצי ארכיב של הצעות עבודה מקבוצות דיון רבות. שירות מסחרי ב-1810566%.601.צחאי//:כ1] יסרוק עבורך את ארבעת השבועות האחרונים של מאמרי קבוצות הדיון. לכן, אם יש לך בעיה בחיפוש בקבוצות הדיון, סורקי 60/ הם דרך נוספת למצוא את מבוקשך. הראנו כיצד להשתמש בתוכנות קריאה כדי לחפש ולבקש מידע בקבוצות הדיון. כעת, אתה אמור להיות מוכן לשגר אל קבוצות דיון ולהבין מאמרים עם ראשי תיכות ואמוטיקונים. מכאן והלאה, אולי תרצה לעיין בפרקים על שיטות חיפוש כדי ליישם את שיטות החיפוש היעילות ביותר גם לגבי חומר הלימוד בפרק זה. פרק 9 רנטימות דיוור פעמים רבות נאמר שמקור עוצמתה ומשאביה של אינטרנט הוא המשתמשים. התחברות למקור המידע הקולקטיבי של אינטרנט, כמוה כהתחברות אל המוחות של כ-40 מיליון אנשים הבאים מכל שדרות החיים, מכל האמונות הדתיות והפוליטיות ומכל הלאומים. קולקטיב אינטרנט 6011601306 64פ1ת1) יכול לסייע לך במטרתך: למצוא את המידע שאתה מחפש. 77777--- רשימות דיוור הן דרך נוספת להגיע לקולקטיב אינטרנט, ובמוכנים רבים עוצמתן עולה בהרבה על זו של קכוצות הדיון של 1156%61. לכל אזרח-רשת (מ61126), או משתמש רשת, יש כתובת דואר אלקטרוני. לא לכל אזרח-רשת יש גישה לקבוצות הדיון. מכאן נובע, שיותר אנשים נוטים להשתתף ברשימות דיוור מאשר בקבוצות דיון. אפילו אם יש לך גישת אינטרנט מלאה, כולל גישה לקבוצות הדיון של 1256%66, עדיין תוכל לגלות שרשימות דיוור הן כלי חשוב להצלחה בחיפוש המידע. רשימות דיוור נוטות להיות ספציפיות מאוד, ממוקדות ודינמיות. אם תוכל למצוא את רשימת הדיוור הנכונה, ישנם סיכויים טובים שתמצא שם מישהו עם אותם תחומי עניין וצרכים. בקיצור, מציאת רשימות הדיוור הנכונות והשתתפות בהן יכולה להיות היבט חשוב של מסעותיך באינטרנט. כמו קבוצות הדיון של 1156[%66, רשימות הדיוור מתמקדות במספר נושאים או תחומים. עליך לדעת היכן למצוא את רשימות הדיוור העוסקות בסוג המידע הנחוץ לך וכיצד להשתתף בדיוניה של רשימת הדיוור. בפרק זה תלמד: ₪ מה הן רשימות דיוור ומדוע הן חשובות כל כך לחיפוש שלך. אודות מקורות מידע שונים המוצעים דרך רשימות דיוור. כיצד להירשם לרשימות דיוור ולהשתתף בהן. כיצד למצוא את רשימות הדיוור הנכונות לצורכי המידע שלך. כיצד לחפש בארכיבים של רשימות הדיוור. 188 ₪ ה0ז61.568ח - היפועע מידע באינטרנט מה הן רשימות הדיוור ומדוע תרצה להשתתף בהן? כפי שציינתי, השתתפות ברשימות דיוור היא חלק בלתי-נפרד מחיפוש המידע באינטרנט. לא זו בלבד שתוכל לפגוש אנשים שיפנו אותך למקורות נוספים, אלא שהאנשים ברשימות הדיוור בהן תשתתף יהיו בעצמם מקורות מידע. הטריק הוא למצוא רשימות דיוור העוסקות בתחום העניין שלך. למרבה המזל, מציאת רשימת דיוור מעניינת קלה מכפי שחשבת. מספר רשימות הדיוור הקיימות, כמוהו כמספר תחומי העניין. בשעה שאיש לא יודע את מספרן המדויק של רשימות הדיוור באינטרנט, הערכה של 10,000 רשימות דיוור שונות אינה מוגזמת. תחומי הנושאים וההתמחויות של רשימות הדיוור הם בלתי מוגבלים: היסטוריה של האמנות, תכנון פיננסי, פוליטיקה, תוכניות טלוויזיה, רכיבה על סוסים וכל דבר אחר. במקום כלשהו באינטרנט, יש רשימת דיון העוסקת בתחום העניין שלך. כמשתתף פוטנציאלי ברשימת דיוור, עליך להכיר מספר מושגים: ₪ מנוי (ז150ע50056). אדם החבר ברשימת דיוור. בדרך כלל מעוניין המנוי לעקוב אחר דיוני רשימת הדיוור או להשתתף בהם. שמות נרדפים הם חכל רשימ "וס מושוז 1ו1), משתתף (ומם!וקוסיוטק) אר אוד (ישאיוו!) (האחרון הוא למקרים בהם המנוי עוקב אחר הדיונים, אך איננו משתתף בהם). ₪ רשימה ((115). רשימה היא מילת קיצור עבור דשימת דיזנל. הרשימה מכילה ומאפשרת את הדיונים בקרב קבוצת המנויים. מלים נרדפות הן דשימת דיוק (קווסיוש מ0/50108510) הקבוצה (קווסייש). אין לבלבל את המילה 118% עם המילים ‏ 6טו18190] (שרת רשימות) אר 6לסעו/50 1151 ]ושח (תוכנת רשימות דיוור). = שרת רשימות (6%/ז3)%0ו1). המערכת או תוכנת רשימות הדיוור שמחזיקה רשימת דיוור אחת או יותר. כפי שיוסבר בהמשך הפרק, אינטרנט מכילה שרתי רשימות רבים. שלושת שרתי הרשימות הפופולריים ביותר הם: /א15788:, 156 ר-0זס0וסן1//0. איור 9.1 מראה כיצד שרת הרשימות, הרשימה ומנויי הרשימה מתייחסים זה לזה. בקיצור, שרת הרשימות מנהל רשימת דיוור אחת או יותר כאותו אתר. כל רשימת דיוור, בתורה, מנהלת רשימה של מנויים החכרים ברשימת הדיוור. באיור 9.1 ניתן לראות שרת רשימות פיקטיבי שיש לו שלוש רשימות: 5-1ח6106, 011₪65-1ק ו-86₪08-1. לכל רשימה מספר יש מנויים. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 19 איור 9.1 דו2מה ליחס בין 1,1515067 1716 שרת הדשימות, רשימות הדיוור 1-ח6וו והמנויים. רשימות הדיוור פופולריות כיוון שהן מאפשרות לך ליצור קשר עם אנשים רבים מבלי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכל אחד ואחד. רשימת הדיוור מאפשרת דיונים בין קבוצת אנשים על-ידי כך שהיא זוכרת מי הם החברים בכל קכוצה ומהווה את נקודת המוקד של הדיונים. באיור 9.2, 106 שלח הודעה ל-50008-1, רשימת דיוור של אנשים המתעניינים בצלילה. למרבה המזל, 106 אינו צריך לזכור את כתובת הדואר האלקטרוני של /8[, גתס1 ו-5₪6; רשימת הדיוור זוכרת בשבילו את הכתובות. בנוסף לכך, אם אדם כלשהו יבטל את המנוי (או אדם חדש יצטרף כמנוי) ל-50058-1, 106 לא יצטרך לעדכן את רשימת הדיוור שלו. שרת הרשימות יעקוב בעצמו אחר האנשים המתעניינים ב-50008-1. איור 9.2 כשמנוי רוצה ת1,1515676 1716 להשתתף, המנני שולח הודעת דואר אלקטרוני לרשימת הדיוור. ₪ 0 ה6%.56370ח - היפוע מידע באינמרנט איור 9.3 כשרשימת הדיווד מקבלת הודעה, היא שולחת את ההודעה לכל המנויים ברשימה. מיפ מאחר ולרשימות דיווד דבות יש מאות מנויים, אם לא אלפים, בוודאי תרצה לערוך ולבדוק כל דבר שתשלח לרשימת דיוור. כש-50008-1 מקבלת את הודעתו של 108, היא בודקת את רשימת המנויים, ושולחת עותק של הודעתו של 106 לכל אחד מהמנויים. ניתן לראות זאת באיור 9.3. הודעתו היחידה של 106 ל-98-1ט50 הפכה לשלוש הודעות נפרדות: אחת ל-צ18, אחת ל-מו10 ואחת ל-506. 1716 1/151567967 לסיכום, כשחבר ברשימת דיוור, הנקרא גם מנוי (ע100ע88530), רוצה לשלות הודעת דואר אלקטרוני לקבוצה כולה (או לרשימה), החבר פשוט שולח הודעת דואר אלקטרונית אחת לרשימה. כשרשימת הדיוור מקבלת את הודעת הדואר האלקטרוני, רשימת הדיוור מפנה את ההודעה מייד אל כל המנויים. רשימות הדיוור חשובות, מכיוון שהן יוצרות קשר בינך לבין אנשים רבים בעלי תחומי עניין משותפים. מאחר ורשימות הדיוור בנויות בדרך כלל סביב נושאים שונים, משעה שתמצא נושא שאתה מתעניין בו, תוכל ליצור קשר עם אנשים שיסייעו לך בחיפושיך. אולם, במקרים רבים הופכות רשימות הדיוור את עצמן למושא החיפוש. לעיתים תרצה לפגוש אנשים בעלי תחומי עניין דומים. במקרה זה, קרא בעיון את הקטע 'כיצד למצוא רשימות עדכניות של רשימות דיוור" שבהמשך פרק זה. כפי שציינתי קודם לכן, יש סוגים רבים של שרתי רשימות. אולם, שלושת שרתי הרשימות הפופולריים יהיו כנראה היחידים שבהם תיתקל. למרבה המזל, כולם דומים ביסודם ולכן גם הפקודות שיש להזין להם דומות. = 158 . זוהי התוכנה המקורית של רשימות הדיוור, שפותחה עבור דמצרדזת. תוכנה זו מבוססת על מחשב גדול (836ז4תופות), ויש לה מבחר גדול ביותר של רשימות דיוור. כל שרתי הרשימות של /1.15158 יוצרים קשר זה עם זה וכך מסייעים לך למצוא את רשימת הדיוור הספציפית ולטפל בסוגיות אדמיניסטרטיביות. פרק פ9: רנטימות דיוור ₪ ופו 6]. זוהי תוכנת שרת רשימות המבוססת על א1111%, והיא דומה מאוד ל- 517558 ]. 0ו1/13[0160. גם תוכנה זו מבוססת על 1%1%, ממש כמו ססזס81ו.1, אך היא אינה משתווה בעוצמתה ל-ססזסף118. אלו מקורות מידע מוצעים ברנשימות דיוור? רשימות הדיוור הן אינפורמטיביות מאוד. זכור שהן מפיקות תחומי דיון לאנשים בעלי עניין דומה. על מה אנשים מדברים? בראש ובראשונה, הם מדברים על מקומות בהם ניתן למצוא מידע רלוונטי. בנוסף, רשימות הדיוור מספקות קשר ישיר עם המומחים - אלה שהשתמשו באינטרנט וחיפשו בה מידע זמן רב לפניך. וחשוב מכל, רשימות דיוור יכולות לספק מידע חשוב לחיפושיך, כגון: הפניות למידע שאתה מחפש. אם ידעת שלחברת המחשב 406 תסו80זסקז00 יש אתר 60/, אולם לא הצלחת למצוא אותו, תוכל לשלוח שאלה לרשימת דיוור העוסקת במקינטוש או ב-16ק4 ולמצוא שהאתר רתס 016 נמצא בכתוכת /0מ 16.60כקג. צועראי//:ס1) ו[ הכרזות על מקורות מידע שונים. לאחר שתמצא רשימת דיוור העונה לתחום התעניינותך, אנשים אחרים ברשימת הדיוור יכריזו מדי פעם על מציאת מידע רלוונטי ושירותים חדשים. הפניות למידע רלוונטי. לעיתים לא תמצא רשימת דיוור העונה בדיוק לתחום עניינך. במקרה כזה, אתה עשוי למצוא רשימת דיוור הקרובה לתחום העניין. לדוגמה, אם לא הצלחת למצוא רשימת דיוור הדנה בג'יו-ג'יצו, אולי תמצא רשימת דיוור הדנה בקרטה או באומנויות הלחימה כולן. תוכל להשתמש ברשימות אלו כדי לסייע לך למצוא מידע הנוגע לג'יר גייצו. רעיונות כיצד להמשיך, לעדן, או למקד מחדש את החיפוש. אל תפחד לבקש עזרה בעידון החיפוש שלך או במיקודו. פעמים רבות יהיו מנויים חדשים שיחפשו מידע דומה ויוכלו לסייע לך בחיפוש. דיונים עם מומחים בתחומים שמעניינים אותך. מכיוון שמוסדות חינוך הם חלק גדול מאינטרנט, אין זה יוצא דופן למצוא שהמומחים בשדה העניין שלך מנויים גם הם לרשימת הדיוור. גישה לדואר האלקטרוני של המומחים. לאחר שתתחיל להשתתף בדיוני רשימת הדיוור, תגלה לבסוף מי הם המומחים בתחום העניין. פעמים הבות, תוכל ליצור קשר ישיר עם אותם מומחים. רשימות הדיוור הן אחד המקומות היחידים בהם תוכל ליצור קשר זה. 12 ₪ 0ה6%.56870ה - חיפווע מידע באינמרנטם רשימות הדיוור מפתחות, במהלך הזמן, ארכיבים (3611/65) של הודעות רשימות דיוור. ארכיבים אלה נגישים בדרך כלל באמצעות הדואר האלקטרוני, או באמצעות מערכות אינטרנט אחרות, כגון ז2000), ט6/ ו-ק7/. ניתן לחפש בארכיבים אלה בעזרת מילות מפתח. בנוסף לכל זה, רשימות דיוור מספקות מידע רב שיסייע לך לחפש ולזהות מקורות נוספים. כמו כן, לגבי אנשים רבים, המטרה הסופית של החיפוש היא רשימת דיוור, שכן רשימת הדיוור יוצרת קשר בין אנשים בעלי תחומי עניין משותפים. כניצד אעענשה מנוי ואשתתף ברעוימת דיוור? לאחר שאתה מבין מהי רשימת דיוור וכיצד היא יכולה להיות כלי חשוב בחיפוש, אתה בוודאי שואל את עצמך כיצד תוכל להשתתף בדיוני רשימות הדיוור. השתתפות בדיוני רשימות הדיוור מספקת לך את כל היתרונות אותם הסברנו קודם לכן. אולם, כיצד משתתפים? השתתפותך נעשית דרך הדואר האלקטרוני, על-ידי שליחה וקבלה של הודעות מרשימת הדיוור. לפני שתצפה להשתתף, עליך להודיע תחילה לשרת הרשימות על רצונך להפוך למנוי ועל רצונך שהרשימה תתחיל לשלוח לך הודעות, כפי שהיא עושה לגבי שאר מנוייה. הליך ההודעה לשרת הרשימות על כוונתך נקרא הרשמה כמנוי (8מ1פ8005011). משום כך, עליך ללמוד כיצד להירשם כמנוי לרשימות דיוור, לפני שתוכל להקשיב לדבריהם של שאר חברי הרשימה או ללמוד על מקור מידע חשאי שעשוי להיות בעל ערך ! אם אתה מעוניין ללמוד עוד על רשימות דיוור, עיין בספר "המדריך השלם לאינטרנט", בהוצאת פוקוס מחשבים. הרשמה כמנוי לרעוימת דיוור הרשמה כמנוי לרשימת דיוור היא פעולה קלה מכפי שחשבת, אולם עדיין עליך ללמוד כיצד לבצע אותה. בדיוק כפי שקיימים שירותים ומקורות שונים באינטרנט, כך קיימים גם שרתי רשימות שונים. מכאן נובע שישנן פקודות שונות להן תזרקק כדי למצוא רשימות דיוור ולהירשם כמנוי. למרבה המזל, רוב הפקודות וכתוכות הדואר האלקטרוני הן סטנדרטיות. לאחר שנצייד אותך במספר מושגים כלליים, תוכל להרשם כמנוי לכל רשימת דיוור שתמצא, מבלי להיתקל בכל בעיה. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 13 מיפ זכור לשמור את מידע המנוי של דשימת הדיוור לאחר שתצטרף אליה. בדרך זו יהיה המידע בידך אם תדצה לפרו₪ מהרדשימה. לפני שאתה נרעום כמנוי לפני שתוכל להירשם כמנוי לרשימת דיוור, יהיה עליך למצוא את כתובת ההרשמה של שרת הרשימות עצמו ולהזין בקשת מנוי. מנוי פוטנציאלי חייב לפנות לשרת הרשימות ולומר לו לאיזו רשימת דיוור הוא רוצה להצטרף, כמו גם להודיע לו שהוא מעוניין להפוך למנוי. הטריק הוא למצוא את הכתובת המתאימה אליה יש לשלוח את טופס בקשת המנוי ולדעת אלו פקודות אפשר לשלוח לשרת הרשימות. היו בסוגיית רשימות הדיוור, קיימות שתי כתובות דואר אלקטרוני חשובות: \כתובת שרת הרשימות וכתובת רשימת הדיוור. כתובת רשימת הדיוור משמשת להשתתפות בדיונים המתרחשים ברשימת הדיוור. כתובת שרת הרשימות היא כתובת הפקודה בה ניתן להירשם כמנוי, לבטל מנוי ולהגיע / אל קובצי הארכיב של רשימות הדיוור. שר |כשאתה נרשם כמנוי או מבטל מנוי ברשימת דיוור, עליך לשלוח את בקשתך לכתובת הדואר האלקטרוני של שרת הרשימות. ולא לרשימת הדיוור עצמה. | מאחר ורשימות דיוור רק מפנות את ההודעות אל שאר משתתפי הרשימה, |בדאי להימנע משליחת הודעות הרשמה וביטול מנוי אל רשימת הדיוור עצמה. אם תעשה זאת, הפקודה חסרת הערך שלך תגיע לתיבות הדואר של כל חברי רשימת הדיוור. / / מציאת הכתובת המתאימה למשלוח בקשת מנוי או פקודה לשרת רשימות, איננה משימה קשה. רוב המידע הנוגע לרשימות דיוור כלול במידע למנוי, כגון כתובת הדואר האלקטרוני והפקודות שיש להזין כדי להצטרף לרשימת הדיוור. כחלק מהליך ההרשמה לרשימת הדיוור, יהיה עליך לשלוח פקודה אל שרת הרשימות. כדי לשלוח פקודה אל שרת הרשימות, עליך לכתוב את הודעתך בגוף הודעת הדואר ולשלוח את ההודעה אל שרת הרשימות. שים לב - אינך צריך לרשום דבר בשורת הכותרת של הודעת הדואר האלקטרוני. שרת הרשימות יחפש את הפקודות ואת בקשות המנוי בגוף ההודעה בלבד. ובכן, מה הן הפקודות שיש לשלוח אל שרת הרשימות? זה תלוי בסוג שרת הרשימות בו משתמשים. למרבה המזל, רוב שרתי הרשימות מקבלים את הפקודות כ[6ו] (עזרה) ו-11515 (רשימות). איור 9.4 מראה מה קורה כששולחים את הפקודה כ|6ג] לכתובת 6.00₪ו860013.+מ1,1515000:6060163600. איור 9.5 מראה מה קורה כשאתה שולח את הפקודה 11818 לאותה הכתובת. ₪ 4 700ז6%.568ה - החיפונע מידע באינטרנם איור 9.4 הפקודה סופת (עזרה) מספקת ערה משרת הרשימות. איור 9.5 הפקודה 1818 מספקת אינדקם של רשימות הדיוור המנוהלות על-ידי שרת הרשימות. אי אפשר לראות זאת באיור 9.5, אולם אחרי המסך הנראה לעין באים עוד חמישה עמודים מלאים במידע כיצד להירשם כמנוי, לבטל מנוי, ופקודות אחרות. כפי שניתן לראות, תוכל ללמוד כיצד להשתמש ברשימת הדיוור, אם רק תדע היכן לחפש. <1160ט06]/8 ש60.עש1!8ה6א.1ה6א16560ח - 6%חו6ו קוש ₪0ם ‏ 06 0 אק 03:21:05 95 ,3 500808 טב[8ת6א 5ה1009000ה06006ז5650ון הסז] 1/17 55508פו] 5002 ב9061א. 00908905 | ה06ו פטז115%59> :02%0-היטפפה 8 15:21:05 1995 008 3 ,הסה 1 1 :5-701ת0חד ...090 | ה59708766 :5-10זסץד 0, ט6180ה6א. 0%ה16800%6ה66ז115556708 :שז-ט!מפר| 0. עה 80א.5ה10890%6ה(66ז08ז115050 :067ה59 8 0] :סז :806 פטס 58 0085085105 טָם ז15%27008590] -- 6.80 :ת510ז08-ז15%:27068550]- 8 "115058786 00ז1550! ,טב| ]0 0011888 שְה6א-0ף0|ת6 :6הפבפסם-> 115%07008550 8 .15%070009508] טַם 000981200" 78006555 ]0 50% שתס ]0 הס51ם!00507 161סם ב 15 פזסון פחותְסַטָזְסטס ;[ההס|5קס 5| שס[8פ [] ה| סָה| זבסקםם פַה1המטָזפט 1 זט 176 .פטול|5חַ58ה| 0858 פזב 5מהפהטפזב [[8 ;טזספב0המם 15 <> ה] פֶה]זבסקקב צַגם 380085%5 .3סהפמטפזה 6ה5 ה88ש58% זססגזהקס 08 1091081 ב 5ב 80פט 15 (7!7) חגכן .60 8התה% 1755 פת6 8355[ 5ב 5280|!8 ₪056 טסט פטס ,580ב2|טפזסטה פמ 1 סטשס ]0 28 טַב₪ 115% ממ( ,*15%[> ב 50 ףה!יזה/פז הפתט 5025 הה!ם ה| 60ם (142 5080 08 %00) 6ז₪0 65ה11 159 מינ הד ב קטו6 ₪60 ₪06ם 8- פסה 03:21:04 95 ,3 %605180.500008.%ה6001649006ז1|5056708 הסזץ 2/|7 6558098 0.02 0000080| 660 זט 115550> :ח6 ב-מ זט טר 0- 5:21:84[ 1995 זקה 3 ,חסה :08ב 1 :05-10 זח5| ]567087000 :0]-5זסוז ו" 0 08700710890000ז115650 :0[-10פסם .0890080 |ה60ז115558708 :58008 ות0ש58 %0|5 שַם 588088 1565] פַה|||8ם 17 פהף ]ס 1155 8ש091ב שהפזזטס פה6 15 676 505 זס) 00058 [ההס%1מתזפ6ה] 6 - 51/0085 86ה507ת] 06פ9א-0010800 זט 80| 6 5ז0]8550ז7 ש8]| חס] 1158 8% חס01500551 סָה61!ז/ 1831 6 5פ5פ 0ח0 5500 טב | 3הס2%1הז60ה1 פרק פ: רנטימות דיוור מיפ כל רשימות הדיוור ושרתי הרשימות שונים זה נחה. על כן, הקפד לרשום את הוראות ההרשמה, בכל פעם שתיתקל ברשימה חדשה. מיפ זכור שחלק מהרשימות פעילות יותר מאחרות. אל תיבהל אם לא קיבלת בדואר האלקטרוני את הודעת הקבלה מייד לאחר ששלחת את הודעת בקשות המנזי, 195 = באיור 9.5, ניתן לראות אינדקס של רשימות הדיוור, כשמימין לכל רשימת דיוור מופיע הסבר קצר אודותיה. תוכל להשתמש באינדקס, יחד עם קובץ העזרה המופיע באיור 9.4, כדי להבין כיצד להמשיך. בדרך כלל, תוכל להירשם כמנוי או להשיג מידע נוסף על רשימות דיוור ספציפיות. אם ברצונך למצוא מידע רב יותר על .1, למשל, שלח את הפקודה ,11.5-1 10מו כגוף ההודעה לכתוכת הדואר האלקטרוני 60₪.שו118ת0060616380001.60) אק 15 ז. נוהל ההרעומה כמנוי לאחר שתבין מה עליך לעשות ולאן לשלוח את בקשת המנוי, הליך ההרשמה כמנוי יהיה פשוט. הדרך הקלה ביותר ללמוד כיצד להירשם כמנוי היא לבצע את הצעדים הבאים. בית הספר למשפטים 1.8% 01 02011686 +ח%6-2110880) תומך ברשימת דיוור בשם ,1-/11,8 (קיצור של 4850018000 15ת510066 אוג,1 [8חסוובחזס!חן, כלומר: איגוד בינלאומי של סטודנטים למשפטים), שנמצאת בכתוכת 1ו60.שו1]3ת4601.26 0616300 1-ה 6 ד. לפני שתוכל אפילו לחשוב על השתתפות ישירה ברשימת הדיוור ,1-.11,84, עליך להירשם כמנוי. לצורך זה, עליך לשלוח בקשת מנוי לשרת הרשימות הנמצא בכתוכת 61₪.שו601]3א.+3000266₪16380660 1 1.151. כתוכת שרת הרשימות היא המקום בו נמצא שרת הרשימות של בית הספר למשפטים. כדי להירשם כמנוי לרשימת הדיוור .11.8/4-1, שלח את הפקודה הבאה בגוף הודעת דואר אלקטרוני, לכתובת 61₪8.שו113ת6.+מ1.157'7102026060163206. שים לב ש- שוש 101 הוא שמך המלא, ולא כתוכת הדואר האלקטרוני שלך: שווונ] זוו0/ ,1- 11.6 505617106 אם תשלח פקודה זו לשרת הרשימות של בית הספר למשפטים, תקבל תוך זמן קצר הודעת ברכה מרשימת הדיוור ,11.5/4-1. רוב הרשימות ישלחו לך הודעה כזאת, הכוללת בדרך כלל מידע חשוב אודות אופן ביטול המנוי, הכללים (אם ישנם) של רשימת הדיוור והאופן בו ניתן למצוא מידע נוסף על הנושאים בהם עוסקת הרשימה. לאחר שתירשם בהצלחה כמנוי ברשימת הדיוור, תחל אוטומטית לקבל הודעות ששוגרו לרשימה על-ידי המנויים האחרים. משך הזמן שיחלוף עד שתתחיל לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני תלוי בזמן שלוקח לשרת הרשימות לרשום אותך כמנוי ברשימה ובמידה בה הרשימה פעילה. חלק מרשימות הדיוור פעילות מאוד ובהן תקבל הודעות מייד. אחרות איטיות, כך שיכולים לעבור שבועות לפני שתקבל את ההודעה הראשונה. ה ₪ 6 ה6%.56870ה - היפונם מידע באינמרנט רטימות דיוור חמות וכיצד תוכל להירנום בהן כמנוי ישט אלפי רשימות דיוור ובקרוב תמצא את רשימת הדיוור המושלמת לתחומי העניין האישיים או המקצועיים שלך. הנה מספר רשימות שיעזרו לך להתחיל. רוב רשימות הדיוור הרשומות כאן שייכות ל-ספופוו, לכן אינך צריך לרשום נושא בכותרת של הודעת הדואר האלקטרוני שלך - רק הודעת הרשמה כמנוי בגוף המכתב. אם יש אדם המנהל את רשימות הדיוור, שמו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו יופיעו אחרי הכתובת של רשימת הדיוור. אומנות ומוזיקה 5 חה (חדשות האומנות) אם אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם האמנות, במוזיאונים ובאוספים, הצטרף לרשימת דיוור זו. רשימה זו מספקת כיסוי ממקורות כתובים שונים העוסקים בעולם האמנות. כדי להירשם כמוי, שלח הודעת דואר אלקטוני לכתובת הה6170061.00.א078 600651003ז-5/וסת)זהּ, | עם המילה 6פחזספסט5 בגוף ההודעה. סופט)! 656חוח0 (מזזיקה סינית) רשימה זו מספקת סקירות של מוזיקה סינית חדשה (בתקליטורים). כדי להירשם כמנוי, | שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת הושסה עם המילים שששח6)הה 6פחספטט5 בגוף ההודעה. 50| !01855108 (מוזיקה קלאפית) מוזיקה קלאסית חובקת כמה מאות שנות יצירה - רבות מהיצירות עדיין מבוצעות ומוקלטות. רשימת דיוור מבוקרת זו נועדה לדיון במחיקה, מוזיקאים, מלחינים, כלי נגינה, היסטוריה של המוזיקה הקלאסית וכדומה. צור קשר עם חספקוח8 | 088 בכתובת ח6200156.60סופטוח. רח6%8 (נים הרשת) החהנוסא מספקת ממנגנץן לשיתוף פעולה ביץן מחזיקאים ביצירותיהם המחזיקליות בעזרת תקשורת אלקטרונית - במיוחד על-ידי שיגור קבצים בתבניות כגוך 866ח6וח! |פוופום )הסוחטזזפח| |הסופטו (וסווא) דרך הדואר האלקטרוני. | > כדי להירשם כמנוי, | שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת ז-וה3סה, עם שורת הנושא +065ף6ז 6חו| סזחו זס1. ערק 9: רשימות דיוור ₪ 17 רשימות דיוור חמות וכיצד תוכל להירשם בהן כמנוי (המשך) עסקים ומוסדות פיננסים ]86 65זטזטו= (שוק סחודות עתידיות) רשימת דיוור לדיון אודות סחורה עתידית ומסחר. כדי להירשם כמני, ‏ שלח הודעת דואר ‏ אלקטרני לכתובת וח010005.60)+65095זט)10.פט5, | עם הטקסט הבא בגוף ההודעה: 6 8007955 65זט)ט-] 106ז5050, כאשר 8007855 הוא כתובת הדואר האלקטרוני שלך ו-88מ הוא שמך המלא. לאחר המשלוח תקבל אישור הרשמה ומידע כיצד משתתפים ברשימה. 8 8!1ח0ו8חז6)ח! (סחד בינלאומי) עסקים הם נושא כלל-עולמי. רשימת הדיוור משגרת הודעות הדנות בסחר בינלאומי, סקירה של חברות בינלאומיות וטיפים להשקעות מוצלחות. צור קשר עם הכתובת 06.68.עץ1056(/ש.+6065%602173060ז-0)חו. 500% (שוק המניות) הודעת דואר יומית מספקת סקירה של פעילות שוק המניות. כמו כן, מבקרי הרשימה עונים לשאלות הנוגעות להשקעות פיננסיות. צור קשר עם הכתובת ה 6.5060.60!זסע65+69ן60ז-1ח5. מהעעטבים ששוושו סוחו | (פחסופחס)א= |ו3! ו6חזפוה| 6פסקזטסטוטוא) הוא תקן הדואר האלקטרוני של המולטימדיה באינטרנט,. המאפשר העברת מיגוט של צורות מידע בהודעות דואר אלקטרוני. כדי להירשם כמוי, שלח הודעת זואר אלקטרני אל הכתובת ט60.א)ט. 60[06510905ז-6רחור- 10ח1. 9005 ז6ז (אירדעי הדעות) רשימת דואר זו היא שירות ₪ל 561685 חסשבּחחסוח! 6!ואזפ!חו וגשל ח008א586 ה950ה0!8, המנהל את אזסשאפא דוסא55 שבצפהן דקוטה: מרשימה זו תקבל 20-15 הודעות ליום, כולל הודעות על עיתונים, פרסומים, קבוצות דיון ומקורות רשת. כל ההודעות עוברות לארכיב עוד באותו היום. כדי להירשם כמני שלח הודעת זואר אלקטרני לכתובת + ז)חו.5וע)סוהססזס[3וח והקלד בגוף ההודעה את הטקסט 5ותססקבּה-)+6ח 06וז5050. ₪ 8 ה6%.56870ה - היפונטע מידע באינמרנטם רשימות דיוור חמות וכיצד תונכל להירעום הנביי | 5 חפ שס (דשימות דיזור חדשות) הירשם כמנוי ברשימה זו כדי לקבל הודעות על פתיחת רשימות דיוור חדשות. צור קשר עם 038 עחבו, בכתובת ט60.א3סח.1ועפ6ס)חו. חסס6 ]5000 6חד (דוח החלוץ) זוהי רשימת דיוור להפצה בלבד, המסופקת על-ידי חהסוהוחזסוח! 6וצוזס:חו 5 הרשימה מופצת מדי שבוע ומדווחת על מקורות חדשים ועל חדשות אינטרנט. כדי להירשם כמנוי, ‏ שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת %סותזסזחו.5וע6)סוהסטזס[3וח עם הטקסט אסס6ז%0ט500 5006סט5 בגוף ההודעה. תוכל לגשת להודעות הרשימה גם דרך זפתק60 - בכתובת 658 הסוהחז0ס1ה!60ה.סוחז6)הו.פו, | או דרך 6סע פחס/ש ססצצ - בכתובת |וחזח.א46חו-) סק6ז +605600ח.0וחזס)חו.5ז//:קות. | אם יש לך תוכנית עיון ?-ספ/ש, תוכל לקבל גירסת ואדה דרך הדואר האלקטרוני, על-ידי שליחת ההודעה [ח-1הסק6ז-+560₪ 0561106 50. חינוך ץ08. ג סזס/.ת (מילה.ליום) האם ברצונך להגדיל את אוצר המילים שלך באנגלית, כדי להרשים את ידידיך ומוריך? זהר "שרת מילים?, השולח בכל יום מילה אנגלית אחת עם הגדרתה. צור קשר עם 8ז8 טח בכתובת ש64.טזששס. ס!6.זססוצפ6טחהּ. כדי להירשם כמנוי, " שלח הודעת דואר ‏ אלקטרני לכתובת זשס.ז6קועע6ה)ווח5זסצש והקלד ככותרת ההודעה את המילים 6 050106 50, כאשר פוחהּח הוא שמך המלא. השאר את גוף ההודעה ריק. פחוחז68.] 6חחד (רשימת הלימוד) מוקד השיחות ברשימת דיוור זו הוא לימוד והתפתחות של ילדים. כדי להיות זכאים לקבל דואר, החברים חייבים להסכים לאמנת הרשימה. עותק של האמנה נמצא בכתובת הח60065+002568.6351.500.00ה-הוהז63 | (מנהל הרשימה הוא חהּאוס= סחזסת)/ובו). פרק 9: רשימות דיוור ₪ 19 רשימות דיוור חמות וכיצד תוכל להירשם בהן כמנוי (המשך) בריאות 1 21580165 החוש 5ה68חסוחה (חקיקה לטובת אמדיקאים בעלי נכות) רשימת דיוור זר דנה ב)26 66חו|וס3פוע חזושש פהבּספוחה (הסה) - חוק . האמריקאים בעלי הנכות - ובחקיקה הקשורה לנכויות ברחבי העולם. צור קשר עם הכתובת וח60.60עו310.01.ז6א הט 60 וחזצ. כדי להירשם כמנוי, שלח לכתובת ט003%.60ח.1ה(ע69/ 118156 את הודעת הדואר האלקטרוני 6וחאח ש3|-04 6פוזספסט5 (כאשר שחאת הוא השם של). לחילופע, שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת ו 611.60 /ו[0. 6.310 הח 60 וח+צ. 8 5000669 - (חוא0וח5 אטב (הפסק לעען - חופשי מעשן) רשימת דיוור זו מספקת תמיכה לאנשים בדרכם לגמילה מהתמכרות לסיגריות. צור קשר עם הכתובת 3.551816.64₪זפ6)זסח עגּוח. כזי להירשם כממוי, שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת זז5150ו! עם הטקסט 8וח8ח 66:-5700%6 6ס5601סט5 בגוף ההודעה (כאשר שמח הוא שמך המלא). רטימות בינלאומיות 8 (אפריקה) רשימת דיוור.זו מעדכנת בסוגיות ואירועים באפריקה. צור קשר עם לַזה= [ח33008 בכתובת 0.63)חהסזס)+ט.626035וח3 ספ גז], כזי להירשם כמנו<" שלח הודעת דואר אַלקטרני לכתובת ו 0+ סז0ס+0 = 5 ד1.15 כשגוף ההודעה מכיל את הטקסט 6ח א-0|ח-ה =םןה 50856 (כאשר שבח הוא שמך המלא). 8 (קראטי ה רשימת דיוור זו מספקת חדשות העוסקות בקרואטיה. כדי להירשם כמנוי, שלח הודעת דואר אלקטרוני עם שמך, כתובת הדואר האלקטרני שלך והמדינה ‏ בה אתה מתגורר, ‏ אל הכתובת ט=. )00 שש6ז0ח 3600656602ה-5ש6א-חגּוְהסז6. רשום בשורת הכותרת את המדינה בה אתה מתגורר. אם אתה מעניין לקבל את החדשות בקרואטית, ציין זאת בגוף ההודעה. 200 ₪ ה6%.56870ה - היפועעו מידע באינטרנם רנטוימות דיוור חמות וכיצד תוכל להירשם בהן כמנוי (המשך) 868 )₪856 00/6ון/! (שלום בנחרח התיכון) דיונים על תהליך השלום בין ישראל ואש"ף ובין ישראל לירדן. כזי להירשם כמנוה שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דםא.6/15/ח5ד5ו], כשבגוף ההודעה מופיע הטקסט 86פ8ספסט5 שותהת 6₪ םס ד5 ה שסוא (כאשר שפח הוא שמך המלא). ניתן לשלוח שאלות אודות הרשימה לכתובת 8690506.086וה8ה₪3 או לכתובת וס0.וחק|06 369 וח תח ע3ה. עפטסטז (אוד72א) דיונים העוסקים בסוגיות ואירועים הקשורים לאורגואי. כדי להירשם כמנוי, שלח את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, נושאי העניין שלך, כתובתך ומספר הטלפון שלך אל 5ח58ח60 סחהופו בכתובת זס).6400500000ז-שהּטסטזט. ‏ שים לב: רוב ההודעות יהיו בספרדית. ספורט ופנאי 8 10068 ה008וחה (לינת ההוקי האמריקאית) דיונים העוסקים בליגת ההוקי האמריקאית. צור קשר עם הכתובת: .06.0 06546023 60ז-5/ו6ח-[חה. 8 (סלניקס) חווה אֶת דעתך על השחקנים, על העונה, על סיכויי המישחקים, ועל כל דבר אחר הקשור לקבוצת הכדורסל 08|005 ח0ז₪05. כדי להירשם כממנוי, שלח הודעת דואר אלקטרני לכתובת וחסס.[01!16ע6חוות661065-30 עם גוף ההודעה 6511165 5םן|0ח5050 6 (כאשר 88ח הוא שמך המלא). 05 (התעמלות) לבעלי הנטיה והיכולת להשתתף בספורט ההתעמלות, רשימת דיוור זו עשויה לספק עצות., טיפים, תרגילים, תרגילי חימום והרבה יותך. אנשים מכל רמות היכולת מצטרפים לרשימה זו. צור קשר עם 0218706 חהעסס3 בכתובת: ט60.) שחו עט-זסחעצס. 5 |וחפ/ו (אומנזיות הלחימה) אומנויות לחימה הן כלי נהדר להגנה עצמית ולמשמעת עצמית. ברשימת דיוור זו מתחלקים החברים בעצות אימט, ציוד, הליכים ודיונים פילוסופיים לשיטות הלחימה השונות. צור קשר עם ז8!|/] ח5)6/6 בכתובת 106.600ט.600651602073000.650ז-15 ב-!13ד 3 וח. פרק 9: רשימות דיוור ₪ ח20 מיפ כשאתה עונה להודעה של דשימת דיווד, שאל את עצמך האש אתה רוצה שכל חברי דשימת הדינוד יקראן את תגובתך. אם אינך רוצה בכך, ודא שתנובתדך חתישלח רק לכתובתו של כותב ההודעה המקורית, ולא תופנה לכל דשימת הדיוור. השתתפות ברשימות דיוור לאחר שאתה נרשם כמנוי ברשימת דיוור, ההשתתפות היא כמעט אוטומטית. רשימת הדיוור תתחיל להפנות אליך את ההודעות המגיעות אליה. תוכל לקרוא את ההודעות באמצעות הדואר האלקטרוני, בזמנך הפנוי, ולהגיב עליהן ישירות או דרך רשימת הדיוור (כך שכל חכרי הרשימה יוכלו לקרוא אותן). אם ברצונך לשלוח הודעה לשאר מנויי רשימת הדיוור, כל שעליך לעשות הוא לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של רשימת הדיוור (לאחר שנרשמת כמנוי, כמובן). לדוגמה, כדי לשלוח הודעה לרשימת הדיוור 12, שלח הודעה לכתוכת 'ז60.שוה6041א.4ת611163606 6 ז- ג 5. ד. זה באמת פשוט. אל תיבהל אם לא תקבל מרשימת הדיוור עותק של הודעתך שלך. חלק מהרשימות אינן שולחות עותקים של ההודעות ליוצרי ההודעות. כלומר, ברוב המקרים יקבלו כל המנויים את ההודעה, מלבד המנוי ששלח אותה. פתרון בעיות בכל פעם שאני מנסה לשלוח פקודה לשרת הרשימות, אני מקבל הודעת דואד אלקטרוני המציינת שהודעתי נכשלה, עקב +5סח תששסתאחט. סביר להניח שטעית בשם המארח של הרשימה. בדוק פעם נוספת את כתובת הדואר האלקטרוני של שרת הרשימות. כמו כן, ודא שאין כל רווחים בכתובת הדואר האלקטרוני. לפרטים נוספים אודות כתובות של דואר אלקטרוני, עייץן בספר "המדריך השלם לאינטרנט" בהוצאת פוקוס מחשבים. בכל פעם שאני מנסה לשלוח פקודה לשרת הרדשימות, אני מקבל הודעת דואד אלקטרוני המציינת שהודעתי נכשלה עקב. "56 תשוסחאחט, אולי כדאי שתנסה כתובת דואר אלקטרוני שונה עבור שרת הרשימות. אם אנך מצליח עם 58/אם5ד5!!, נסה את /ח55ד1|57, 6סתהקדפו), אםסםם א 15 רבסואסספהסנגא. אם אף אחת מהכתובות הללו אינה פועלת, בדוק שוב את כתובת הדואר האלקטרוני. אפשרות אחרת: האם אתה מנסה לגשת לרשימת דיוור המנוהלת על-ידי אדם, במקום שרת רשימות? רשימות כאלו הן נדירות, אולם, אם כל שרתי הרשימות החזירו לך את הודעת השגיאה ז058 חשוסחאחט, נסה להוסיף מקף ואחריו את המילה 561ט60ז לאחר החלק הדן בשם המשתמש בכתובת רשימת הדיוור. לדוגמה, אם אתה מעוניין ברשימה |-= ד ה הא, אך אינך מצליח להגיע לשרת הרשימות באף אחת מהכתובות שצוינר לעיל, נסה להשתמש ב-57ם!סשח- 5-1 זא בתור שם המשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני. 202 ₪ .סח - היפוע מידע באינמרנט פתרון בעיות כשאני שולח את הפקודה <שש הדשימה> סוחו אל שרת הדשימות, אני מקבל קובץ ריק, או שאינני מקבל תשובה כלל. צור קשר עם מנהל רשימת הדיוור ושאל אותו על מיקום קובץ ה-₪40 (שאלות תדירות) של רשימת הדיוור, או שאל אותו היכן אתה יכול לקבל מידע נוסף אודות הרשימה. אם אינך יודע מי מנהל את רשימת הדיוור, ישנם מספר מקומות שתוכל לגשת אליהם. המקום הברור ביותר הוא הודעת הברכה שקיבלת כשנרשמת כמנוי ברשימת הדיוור. אם עדיין לא נרשמת כמנוי. עשה זאת באמצעות הפעולות שצוינו לעיל. כשתקבל את הודעת הקבלה לרשימה, ההודעה תצייץן בדרך כלל את מנהל הרשימה. אם הודעת הקבלה אינה מציינת במפורש מי הוא מנהל הרשימה, חפש את השורה המפרטת אל מי יש לפנות במקרה של בעיה. השורה תכלול בדרך כלל את המילים 0 ותופיע בין השורות הראשונות של ההודעה. כתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בשורה זו היא בדרך כלל כתובתו של מנהל הרשימה. אפשרות אחרת היא לשלוח הודעה לרשימת הדיוור ולשאול אודות ה-80= אראודות כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל הרשימה. כניצד להגיע לארכיבי ההודעות? ארכיבי רשימות הדיוור הם מקור מידע חשוב. ארכיבים אלה מאפשרים לך לעקוב אחר דיוני רשימות הדיוור לפני שתציג שאלות. ישנם אנשים שיתרגזו עם תציג שאלה שנשאלה כבר. מומחים יתעלמו משאלתך, כי ענו עליה בעבר. בנוסף לכך, מה שאתה מחפש עשוי להימצא כבר בארכיבים, כך שתוכל להימנע מהרשמה כמנוי ברשימת דיוור שאינך מעוניין להשתתף בה. . בין אם אתה נרשם או לא נרשם כמנוי ברשימת הדיוור, בדרך כלל תוכל לגשת לקובצי הארכיב של הרשימה ברגע שתזהה את המיקום של רשימת הדיוור ושל שרת הרשימות שלה. כשאתה שוקל כיצד להגיע אל קובצי ארכיב מסוימים, חשוב שתבין שניתן לנהל ארכיבים בדרכים רבות. אם הארכיבים מנוהלים על-ידי שרת הרשימות, תוכל בדרך כלל לשלוח פקודות לשרת הרשימות ולהשיג עותקים של הארכיבים ושל האינדקסים שלהם. אם הארכיבים מנוהלים כדרך אחרת, תגלה במהירות שהפקודות שאתה שולח אל שרת הרשימות אינן פועלות. במצב זה, תוכל לשלוח פקודת ק[6ו אל שרת הרשימות (ולבקש מידע אודות קובצי הארכיב), או להירשם כמנוי ברשימה ולשגר את השאלה אל רשימת הדיוור. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 203 הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לשלוח פקודת כ!6] אל שרת הרשימות ולהחליט אלו פקודות יסייעו לך להשיג את קובצי הארכיב. פקודה אחרת שעשויה לפעול היא 10מ1. כשמשתמשים בפקודה זו עם שמה של רשימת הדיוור, שרתי הרשימות שולחים בדרך כלל הודעה המספקת פרטים שונים אודות רשימת הדיוור. לעיתים, תשובתו של שרת הרשימות עשויה לכלול הוראות כיצד להגיע אל קובצי הארכיב. לדוגמה, תוכל לשלוח את הפקודה ,11,.84-1 10ת! אל הכתוכת 1ו[60./ו1.061]3ת1.15180006060163206 ולהשיג מידע אודות רשימת הדיוור ,11,5.4-1 ואודות קובצי הארכיב שלה. לבסוף, הפקודה א66חו, יחד עם שמה של רשימת הדיוור, תשיב בדרך כלל רשימה של קובצי ארכיב הניתנים להשגה דרך שרת הרשימות. מאחר ושרתי רשימות רבים מטפלים בקובצי ארכיב בדרכים שונות, אתה עשוי להזדקק לפקודות נוספות. ודא שבדקת את קובץ העזרה שנשלח על-ידי שרת הרשימות. כדי להשיג את קובצי הארכיב של רשימת הדיוור ,1-.11,84, עליך לשלוח את הפקודה ,11,54-1 א06ח1 לכתוכת 60₪.ש1.601131ת00606[11635006) קיד ז. כיצד למצוא רשימות עדכניות נטל רשימות דיוור לא יחלוף זמן רב לפני שתגלה שהחלק המסובך ביותר הוא מציאת רשימת הדיוור הספציפית בה אתה רוצה להיות חבר. אי אפשר להשתתף ברשימת הדיוור מבלי לדעת אלו רשימות קיימות והיכן הן נמצאות. קיימות מספר דרכים למצוא רשימות דיוור. ראשית, קיימות הרשימות המקיפות של רשימות הדיוור. רשימות אלה אף פעם אינן מדויקות ומעודכנות לגמרי, אולם הן מסייעות להתחיל בחיפוש. שנית, יש רשימות מיוחדות של רשימות דיוור המתמקדות בתחומים ספציפיים, כגון חוק, חינוך, מוזיקה, תחביבים וספורט. שלישית, תוכל להשתמש בקבוצות דיון של 11561466 וברשימות דיוור שאתה יודע על קיומן, כדי להגיע לרשימות דיוור שאינך מכיר. רשימות מקיפות ‏ של רנשימות דיוור ישנם מספר מקומות אליהם ניתן לפנות כדי להשיג רשימות מקיפות של רשימות דיוור. הרשימות המקיפות מנסות לכלול את כל רשימות הדיוור העוסקות בכל סוגי הנושאים. הבעיה היא שלכותב הרשימה המקיפה אין בדרך כלל מומחיות בכל תחומי העניין, לכן הוא עשוי שלא להיות מודע לרשימות דיוור אפשריות בחלק מהתחומים. בנוסף לכך, כותבי רשימות אלה סומכים בדרך כלל על מנהלי רשימות הדיוור שיפנו אליהם ויודיעו להם על רשימות חדשות, כדי שיוסיפו אותם לרשימת הרשימות שלהם. / 2048 ₪ 07ז6%.503ה - היפונט מידע באינמרנם טהול ורוו וו הבעיה היא שמנהלי רשימות הדיוור עלולים שלא ליצור קשר עם כותב רשימת הרשימות. הדבר עשוי לנבוע מכך שמנהלי רשימות הדיוור לא שמעו על קיום הרשימה המקיפה, או מכך שמנהל רשימת דיוור כלשהי אינו מעוניין לפרסם את קיום הרשימה, אלא להשאירה כרשימה המשרתת מספר מצומצם של מומחים ואורחים שהוזמנו על-ידו. רשימות מקיפות - או אינדקסים, כפי שניתן לקרוא להן - עשויות לכלול את רשימות הדיוור אחריהן אתה תר, או להוות קרש קפיצה ממנו תגיע לאינדקסים ספציפיים יותר. ערת ה-90// על שא1/5755₪ הרשימה המקיפה הראשונה של רשימות הדיוור היא 2886 11016 157588 1 (עמוד הבית של /1151508), המוצגת באיור 9.6. רשימה זו נמצאת בכתובת [11518617//118150170.0181/ גוכן /61ת.-1ה01. וארו //:קן1140.. , אתר-69/-זה-כולל בשלב זה הפניות רק לרשימות דיוור הנמצאות ב-/ 1,157508, ואינו כולל את אלו הנמצאות כ-ס8ו00זס(4!/ או ב-1,15178000. עמוד הבית של מכיל רשימה ארוכה של רשימות הדיוור של /.11515₪8, בחלוקה לנושאים. איור 9.7 מציג חלק מהמסך של תחומי רשימות הדיוור. מסך זה כולל למעלה משלושים נושאים, כגון 6 (אמנות), ע8ס!0תת160 (טכנולוגיה) ו-1%1%. לגבי כל נושא, תמצא הפניות אל רשימות הדיוור המתאימות, בנוסף להסברים כיצד להירשם כמנוי ולהשתתף ברשימות הדיוור. ₪1 איור 6 ו ה 5אופהאטסם ‏ 640 6 ||6ם ‏ טוה] עמוד הבית של : 55 87| 5 ו 5 מכיל הפניות 818-606 1ס. יריא קוח :ופא 0 = | דשימות הדיוור של ש57558!. 6 11016 עיומו5 יד דד >> !ססות סש'ס/ 6 שחוסב 18 51/6 15גוי 110.61 ה 5166 שוסנז יזוס 1516 16356 + 106 ל סגו סולזס/וע שת 1.1870 סו או 6ולך וק 196 חס פופע 11975860 זפ מס >רך 9 615 [63ן100 עס 6מעותהע91 נזנט שת 115 ₪ 61מותהקזס 6017מ06גכ!ג זכ 1157 ₪ [169 155 6תז ,ז>תקה)צ[ס)ת1 ₪ ה מס 0101 50610 ז6ז[ה/גר 9 פרק 9: רנטימות דיוור ₪ 205 איור 9.7 ו ה בעמוד הבית של ₪ 1667 6111161115 ה 1116 :קת | :4% 1.0 0 50 הדינור 0% | | 401 חן | 50 וס | 10 11 [ פס ה | ] לקטנודיות. 4 | :8 :יה ₪ ₪ | ₪004 | ו ]6 ]7 | ה ער 6 שי :הציק 1-21 ק50 וז קטוקת2) ש58918 וטיו ת818%8ז:/ 97 א. דד 5 תנחט 2163166) .5קטס7ק 056055108 2/9730 10 160616566 1616קות66 שור על 4פקטסז > לח6סות 0 100% <> בח 000 זסםוט| 1 ץ6ו!סת 65טנ6עה <> ]רתוס -- 016 קצ]2ז6טנח6םן + ם עט 501160 > ₪ 1 6 90 5כוסיז) הח56055/0ו0 //3/ו-5 מקור נוסף שכדאי לעיין בו הוא עמוד הבית של 5ק00ז2) תסופפט86ו2 ,411 2-1 של אוניברסיטת דרום-מזרח נובה הנמצאת בפורט לאודרדייל שבפלורידה. אוניברסיטה זו יצרה ממשק נאה שמאפשר לך לחפש רשימות דיוור. איור 9.8 מראה כיצד נראה עמוד הבית של פקטסזכ) תסופפטספוכ ,411 /-5. העמוד מפנה אל רשימת הרשימות - 181-01-1,1868, 1 ו[01ו0וח2811] - ומצורפים אליו מספר מסמכים טובים המסבירים מה הן רשימות דיוור וכיצד ניתן להשתמש בהן. , -]-] יי 156 החד ו-₪] - 6136806 ו 1 7 ל ב כדאי להניע לאוניברסיטת דרום-מזרח נזבה, שתסייע לך ₪90 רשימות דיזוד. 15-/]31[ 1218685510 ) 5 סוחס61660 חס 161561068 866[קן 10 ו 6צגו קח!שס!1ג ע 1 מוח-6 ג 8קטוסזם ה9:0צנו0:80 08 צ4תהוצטסונו 1066שסזכן ו6ה6ות1 6ודד" .עו שחג וו ה שחו תד קט סז ) וז ןעצנו12196 ]0 1-91 104167 [566 6 861 וס 'כוטו66זוכ * כ ו * ₪. 206 ₪ 6%.563700ח - היפונ מידוג באינמרנט ו כדי להגיע אל עמוד הבית של פקטסז3) חסופפט156כ] .1/1811-₪ של אוניברסיטת דרום-מזרח נוכה, עבור באמצעות תוכנית העיון שלך ב-60/% אל הכתובת [)60111/11515617/.1. ה/ו0מ.6351ה. 1:3כ31//:+) . 58 /, 087100 7706 דרתמאות' מחזיקה אוסף מקיף של רשימות דיוור, כולל רשימות דיוור של תד ], של 1151706 ושל סוחססזס[18א. למרבה הצער, שירות זה עסוק מאוד ועל-כן גם איטי מאוד. למרבה השמחה, תוכל להוריד את מאגר המידע של רשימת הרשימות ולהריץ עליו תוכניות הניתנות אף הן להשגה מדרתמאות' (ראה איור 9.9). כדי להגיע אל רשימת הרשימות של דרתמאות', תוכל להשתמש ב-17/ או ב-ז6ו1ק20). כתובות ה-.1(1 של מקורות אלה ב-69/ הן: : 8 00ת601/51011505/1. 31 0. 316651 0//:כ ג[ 6. ג[ )ה .31000151 0//:-61 בק ₪0 020 8ה0 טַ8[ק015 50 תס51בס1[פקם 5-005ת . / ₪ן] 0ג0 פה% שַב61501 ס% תסן6מם|]|מסה אוחן . %)]ָ 00 8ֶ5 0ב[6150 %0 ה%10ג16[מכב פחט/אמש , /] :01% סה% 6150188 60 הס!1!68%פקה פה6/חט , איור 9.9 |=]-] <1160ש0618 ט66.שה1!8ח6>.שתחט - 61ח!16 קטו56 68 =ון] דשימת || ]0 מהפן |6 הס|)בהזס)ה] ]שתק00 מפהההתה] הדשימות ₪? 5 1108 6 זסטסטון 811 ]0 1156 ז5%0מת + הד . / / 8 - 116] 0008 11555 0 + ל .ףבמז0) 819086 - 8[|] 08% 555|[-+155-0! ₪68 0 8 חן 6 . , 5-ל ...אסס] %פהזהלת[ - 1[8) 02%8 1|555-!155-0| שש 888% 0[8ב0ג6ה פה1[השבת ‏ .3 המידע המקיפים .5|זם]] בהם ת|008 50 3812580 585טט5 פ[עמסבפה הבפטת ‏ .4 . ל .0 60 0818584 0586ש5 218מ0ב₪0 תבמטן ‏ ,5 ביותד ₪ ה 8 8 0 8 ו 3 0 007500881 !0 555 0 8500585 חבט דשימות הדיוור ָ .6 סם 8814588 500568 8[ממ8620 הבתטתה ‏ .8 באינטרנט. : )0075 508 8150180 60 הסןסב0ו01םב ה05:ה01ם 4 1 1 1 ור 1/1 :חמק" 7 טחפם ה קט סם 60 ] ,פוטם ם% 1 ,ם[88 תס! ₪ 55מתקן 5 18/0 460655/0/6 ע/סו/סשוק הרשימה 1,058 8חו|ן4]) 4060551016 ץ|סו!סט נוצרה על-ידי סטפני דה-סילבה, תוך מאמץ ניכר למפות את רשימות הדיוור הקיימות. היא מפרסמת את הרשימה ב-1156%6, תחת קבוצות הדיון 5 .ות ר-118018/ו6ת.66ת טס ת5.3עו6ם. כתוצאה מכך, זוהי אחת הרשימות הנוחות ביותר הקיימות באינטרנט. פרק פ9: רנטימות דיוור ₪ 207 איור 9.10 ל-עוסוופוש 0-86 5 שחו י₪ ממשק 60 טוב, המאפשר לך למצוא דשימות דיוור ספציפיות. השיגור ל-11561%60 הכוללת את 1.1518 11811185 4600551016/ ץ[סו[פטץ נעשה ב-14 חלקים. כדי לגשת אל השגר המקורי ב-1250%6, תוכל להשתמש בכתובת 12 הבאה: /6-11515ה1311/813111ת/0/5661ה16.6011/06%1/1ה615.0110-54. שרצרו//:כ4)ת [וח+ת.ק0+ איור 9.10 מציג את עמוד הבית של כלי הפניה נהדר זה לחיפוש רשימות דיוור. כמו שאר הרשימות האחרות של רשימות הדיור, גם הרשימה הזו איננה מושלמת בהכרח. אולם, עושר המידע שבה בוודאי יתקרב מאוד לאחד התחומים המעניינים אותך. הרשימה נמצאת בכתוכת /1ו860/08ז16ה1/1 14.60 6050ת.שרארצר//: 11 איור 9.11 מציג חלק מהאינדקס של 1.1548 8הו|181/] 4/060551016/ ע[סו1טטק, המחולק לפי נושאים. זוהי אחת מרשימות הנושאים המלאות ביותר שניתן להשיג. [11808 סַָה!!םוא 88116 050 ע!6!!פט]] - 6קמ6 פוש וזו פהה!ק 0‏ 30000560 0 שסוץ ₪68 106 ה 00 001860 :1 :ומס 1 יס 00 8001 וסות ו 5 זז1ו 6685511216ת. ע61ו1כנגוק [ ו 00 [ש 5 פא[ ,מחס] עתהּ מו 060660זק6ז סל עבות 011 +זק 110 .5098 ב6 מותגתק56 עס 1994 ,1993 ,1992 62 4תקהץקס6 ו תסטהנקוח60 נטד זסםוטם 6ת1 הת0 חסו?צטודת6ק :6261 זגוספווו ,6!5תתבם> תסבטטר0מ012 115667 !הממחסת ב(פנו6זתו זכ 566 ב וס 1ה416 15 1251 הנוח 4 -%זס טח 1117601 16 ציחב 1661ת1 136 ו(קטוסיע1! ענתה רתח מ[ גג טב +51 תג חח 01 21 ₪ 5 פגורך, 3 הוח 216856 ,251 תגהנה ב 10 58066 06 10 .01 16651 266186387 וס 655!תט פמנ1/יתם מטו665ז זסת 40 טס 060296 5026 שיח קצות> 636 מותט 2554 ,021 זבת1 זס] 00136 שג 16 סח זסח 1915 ₪361 ,₪51 ההגה מז ב 16 06ת56פטפ טס ק[6ת זסתתב6 1 .ק66:קט תה 66תהח5ותנבנת 115 תו !5016 45 מסטב6מפגוכ פנתז ת: מ[6ז ע/1 5 6001161 6ו[הלתו תב קתחול 10 הפה וסץ ]1 .0103168 16ב זבתו 62חס זס] 40162565 6תם גוסץ ק!6ת 1 תבש זסת ,1-40 5נתז תו 5160 ! ממטג וב גל חנ > גגסעי ]ג 1+ מממזתט ננ!=:[ 1))גגם טי !2 נמג[מ-!ב. עו ה יצל טש עפ ול ו מ ו שו ב ]0 הערה לפני שתיכנס לתוך אחת הרשימות המתמחות יותר, המתמקדות בנושאים ספציפיים מאוד, אולי תרצה לערוך חיפוש מקיף בכלי האינדקס הפופולרי של ט60/ש, ססחבצ, הנמצא בכתובת /חס6.ססחב ע.צש//:קח. למרבה הפלא, ססחבצ הוא גם רשימה מקיפה של רשימות דיוור. הסוד הוא לצמצם את החיפוש כך שיכלול רק רשימות דיוור. לצורך זה, חפש את המונח <סוסס)> 6ח8 )פוו, כאשר <6ס> הוא נושא הקשור לתחום העניין שלך (לדוגמה, נסה לחפש את המונח שש3| סחב שפון). ₪ 8 ה0ז1.503ח - היפונע מידע באינמרנטם איזר 9.11 ל-עוסו|פוש 0-86 65 שחו יש גם אינדקס מקיף מאוד, הממויין לפי נושאים. [0[66ט5 עס א6שח! - 11910 סַהזווםא 06659116 עו6!וסטכ] - 6106806 עו 6זום פהסקה ]00%8)65‏ 0ב שו ₪600 מון] |5 ה ו | כ וזח[ טפט קזח 0 0.68 סח היחי :קז | :הסנו סיס 1 | | וסוס ופא ] 550070 ופא | 000% 11 [ ל הי | 8 עשי 5 1/0110 95511219 61ו1כנגדרק 656000700[ ב > 5 פאט תמ וכע 6פטף)טספסם 6תשחכ) סט 16 שת|כן>מסטטם רדר ההדרה, הסנ סמ נמנסתםס מסכבכם:םט בה ד 1משטפסנ1טם ו עשסן0סם 05 חס קת ןם 5 1 1 ב--7-7 ועט 135209 07 22928 4 6 יס וג כ ב דוגמאות נבחרות של רעוימות ממוקדות מאחר וקיימים נושאים רבים מכדי שספר זה יוכל לכסותם, נציג רק שלוש דוגמאות ספציפיות של רשימות ממוקדות. דוגמאות אלה נגישות מכל אחת מהרשימות המקיפות של רשימות הדיוור. זכור לעיין בפרק 4, "בלשי המידע: ז0ק00, 8 ו-15/ /\", המכיל הפניות רבות שיכולות לתפקד היטב כרשימות ממוקדות. לאלו מכם המתעניינים במשפט, ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לשני שירותים. הראשון נקרא אזס16 תוסכ 1.6881 6ו11, שנוצר ועוצב על-ידי לארי דונהיו ומנוהל על-ידי בית הספר למשפטים צו1,8 01 0011686 00 %-00110880. שירות זה מוצג באיור 9.12 מציג אותו וכולל ארכיבים של למעלה מ-60 קבוצות דיון העוסקות במשפט. ניתן לגשת לשירות זה באמצעות 60/ או ז6ו02001, בכתובות הבאות: :]04 0/1 תאה6010/1. ב 41 160- ררע //: 6 1 0 %/205017/1008 00%תז6+ה/1 80//: חכ ₪0 מו אזסץ1%60 תו8והסכ] |1,0₪8 6גיך הוא שירות רב עוצמה, מאחר והוא מספק אתר יחיד המאפשר עיון ברשימות דיוור רבות, העוסקות בתחומי משפט ספציפיים. אינני מכיר מקום נוסף באינטרנט המכיל ארכיבי רשימות דיוור כדוגמת [1.6884 6 אתסץ)1 הוה ספ שאר האתרים רק מספקים מידע אודות הרשימות (ללא גישה ממשית לארכיבים). פרק פ9: רנטימות דיוור ₪ 209 איוזר 9.12 ו עסוסםז!(]| פהם%ק0 >אזהא00%ס] - ₪0 שסוצ ₪608 -36] [1/808 וד 2 ₪ חופוחססם בלוש 4 | 6 | פופה 1 - -- - .-[ |[]|4[ 0‏ תתתשה הס התסה אוהה מאפשר לך ב לקרוא ארכיבים של למעלה מ-60 קבוצות דיון העוסקות . במושאי רס א הגה 1רו1(0 [663. 1 6רוידד משפטים. )1 116 מס 5קנוסי5) ננסו53גו136כ1 מה 1.1515 שת131[1/ 1/6081 ,1 01 02011656 +64 211168₪0-1) 6וויד קעז 21647טיכת ,פקטסזם מ0ו59ט456 51516121 17 1613160- טטב| 10 460655 ע|תס-1680 665 תוסזק > שס6 11 מוהנמסכ1 1/6831 שמ .בת505ע 126 סצמו 66קב/₪3160 6זה הסומ טר 10105 15881 מס 1515 טתו[ופגם ז6וזש1מ1 05 זסטתזגות 8 35 !61 פב עוד מקור בעל ערך עבור רשימות דיוור בנושא משפטים הוא 1.1818 או,1, המנוהל על-ידי 1,0015-18001005 100606 באוניברסיטת שיקגו. כדי להשיג את העותק האחרון של 1.1865 או1.8, השתמש בכתובת ,181 הבאה: 58 /641105ת-6[116280.6011/00/.10+61. + תצב1//: רק 0 אתר נוסף שכדאי לבדוק הוא 1.1818 ח0ו55ט12150 86|8106-עו1,8 של אוניברסיטת שיקגו, הנמצא באינטרנט בכתובת הבאה: [ 1 60/11545. /ג[ 1/1 60. 646111630 ב1//: 6 0 אם אתה מתעניין בספורט, כדאי לך לבדוק את עמוד הבית של 5ז6)חוס 18זסקפ, המוצג באיור 9.13. עמוד 60/ זה כולל מספר הפניות למידע אחר בענייני ספורט, היכול לסייע לך להגיע אל רשימות דיוור המעניינות אותך. כתוכת האתר היא: /5 150/50 / 6 וח 6011/5001 ו בח 6- 01/18/65 6. גו ו 6. 05 ארערר//: כ [הת. א אומנם יכולנו להמשיך ללא סוף, להפנות אל מדריכי מקורות ממוקדים רבים ולהסביר כיצד הם יסייעו לך לזהות את רשימות הדיוור, אולם אמרנו די. בעזרת המקורות שציינו (או שפירטנו בפרק 5) תוכל למצוא את המידע המתאים לך או את רשימות הדיוור אחריהן אתה תר. זכור להתחיל מהנושאים הכלליים ביותר ולאחר מכן לצמצם את החיפוש עד שתגיע לרשימת הדיוור המעניינת אותך. ₪ 0 ה6%.50870ה - החיפותע מידע באינטמרנטם איודר 9.13 עמוד הבית של 5ז8)חוסי] 5חסס6 עשוי לסייע לך למצוא מקורות ספורט. 015 וס 8ויוסכ 5 .90015 לגו 8 0318/תסגום הותס/ת1 0 פיוסלתוסכן 6בת50 6עה 6:סדד 5 סש 166 6[זס 1118 ,037668 פהטזסט5 > עהטתה,] ,טספ :₪150 96 מז ג) --. 1 סוסמעןכ). "ז06תןר 8 סעטסת סז ,התווזגוכ) וטס כ!ה קססם 6 66ח טוסץ |1ב. (8-16 |ח0) >קנו[פתס1קהזה[) ק תז[נט<) 18וס של חיזס 1995 (טג5מסקמזבת2) ונוכ 5'ה6וחס / 618 0ג2)) צד 116 06 זמ מתהמגוסיד 1995 (כ5תסוקרתם > פהותטו?) 5'ת1/16 ת8ו30ת28)) 816 תה עס טפטה.1 1995 בצ1. בנ ב, ב; ב מ: בו בל בצ :+ = + ב השימוש ברשימות דיוור מוכרות למציאת רנטימות דיוור חדנשות לבסוף, ניתן להשתמש ברשימות דיוור שאתה יודע על קיומן כדי למצוא רשימות דיוור חדשות. ראשית, עיין בקובצי הארכיב וחפש אזכורים והפניות לגבי רשימות דיוור חדשות או בעלות נושא קרוב. אם תוכל למצוא הפניות למידע נוסף או קרוב, עיין במידע וחפש אזכורים של רשימות דיוור. אם קובצי הארכיב אינם מגלים דבר, שלח הודעה אל רשימת הדיוור ובקש הצעות כיצד למצוא מידע נוסף או רשימות דיוור הממוקדות יותר בנושא בו אתה מתעניין. שלח הודעות אלה, כמובן, רק לרשימות דיוור הקרובות בנושאן לנושא הרשימה שאתה מחפש. אם אין כל קשר בין רשימת הדיוור שאתה מחפש לבין רשימת הדיוור אליה אתה עומד לשלוח את השאלה, כדאי שתחשוב פעמיים בטרם תשגר את הודעתך. לא זו בלבד שסביר להניח שאיש לא יוכל לסייע לך, אלא שאתה עשוי להרגיז חלק מחבכרי הרשימה ! כיצד לחפש ארכיב של שרת רעימות דרך הדואר האלקטרוני ניתן לחפש ברוב רשימות הדיוור דרך הדואר האלקטרוני, כלומר - היישר מהמשרד או הבית. אולם, חיפוש רשימות הדיוור תלוי בתוכנת רשימת הדיוור בה אתה משתמש. חלק זה של הפרק יחולק לשלושה קטעים, אחד לכל אחת מהתוכנות השכיחות של רשימות הדיוור. כך נוכל לספק לך את הפקודות המתאימות ואת התחביר הנכון, כדי לסייע לך להצליח בחיפוש. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 1 2[1 חיפוש בארכיבי רנטימות דיוור של 5534 דפו ו תוכנת 1.1515 מתקדמת מאוד ועל-כן גם מסובכת מאוד. אני ממליץ לחפש את תוכנת )101/88806מ1, המוסברת בחלק הבא. אם אין לך דרך להשיג את סות, תוכל להשתמש גם באפשרויות החיפוש שמספקת תוכנת לדואר אלקטרוני. הדבר הראשון שאני ממליץ הוא להשיג את קובץ העזרה של /1,151588. תוכל לשלוח את הפקודות 6/62"0ע 0!ת: ו-כ₪61, כדי להשיג מסמכים טובים המסבירים את הפקודות הבסיסיות של /י1,15158. ניתן לשלוח גם את הפקודה 6 ס1ח1, כדי לקבל מסמך באורך של כ-30 עמודים, המסביר כיצד לערוך חיפושים טובים באמצעות תוכנת /1,1517588. זכור לשלוח את הפקודה אל שרת רשימות /1,15158, ממנו אתה רוצה להשיג את קובצי הארכיב. אם אתה מעוניין רק בקובצי העזרה, אתה יכול לשלוח את הפקודות שציעתי אל הכתובת 541.60 8 בח )"0/0 115+5. לפני שתוכל לנהל חיפוש, עליך לדעת אלו מאגרי מידע (או ארכיבים) ניתנים לחיפוש. ראשית, אתה זקוק לרשימת הדיוור. לאחר שתזהה את רשימת הדיוור, שלח את הפקודה 118% 08+82856 אל שרת הרשימות וראה אלו ארכיבים קיימים. כמו כן, תוכל לשלוח את הפקודה 1/848 ולראות אלו רשימות דיוור מוחזקות על-ידי שרת הרשימות. עליך להבין שלשרתי רשימות רבים אין ארכיבים עבור כל רשימות הדיוור שהם מחזיקים. לאחר שידוע לך שמאגר מידע או ארכיב קיימים, אתה יכול לבצע חיפושים ולקבל הודעות ארכיב מסוימות. כדי לערוך חיפוש בשרת רשימות של /1.15188, עליך להזין סדרת פקודות. מאחר והפקודות מסובכות, השתמש בתבנית פקודות (01846ות6) 6תגותות60) שתסייע לך לבצע את החיפוש. תבנית פקודות היא סידרה של פקודות מוגדרות מראש שניתן להשתמש בהן כבסיס לחיפוש ב-1/157558. כשאתה מנסה לערוך חיפוש בשרת //1/157155, השתמש בתכנית הבאה: סא=סתסע מסט // = 50300 6פבמה6בק * סע 65 גגות// 1 תוס 2 מסמבודתסס /* ₪ 2 6%.508700ח - היפונו מידע באינטרנם ----------------0--0-00-0---00000/0כ0כ0-0-------------------- הלה איזר 2.14 דוקמה לשימוש בתבנית פקודות של שרת הדשימות שד כדי לבצע חיפוש. כדוגמה לשימוש בתכנית, התבונן בבקשה באיור 9.14. איור זה מציג דוגמה לשימוש בתבנית לחיפוש המילה 116006 ברשימת הדיוור (1'1%%0/, המנוהלת על-ידי 15158%.]. לפקודה שני חלקים: החלק הראשון הוא הפקודה 868708 0 תו 1606 והפקודה השניה היא א66מ1 הגורמת להדפסת אינדקס של המאמרים המתאימים לקריטריון החיפוש. [>]+] 86 :01681 !65511זקא] [=] הו שסחוצצ וג שו סט 00 ססהמזטם | | :חחסז] .טשה שטשו 69 ז6ש50ז1!8 | ...56870 חח ₪0 016556 || מ0ש]פטפ. = 0 0=0ת0> 408 // 5 ח5636 03040356 * פפ 165ש8// זז ה1 ₪ה6"18) ת503"0 06% /" בעת עריכת החיפוש, יהיה עליך לשנות את השורות 1 6חגנתותסס, 2 6תפתווזסס ו-.... כשתבצע את החיפוש, יהיה עליך לכלול <ח106אק>, המציין את סוג החיפוש שיבוצע בארכיבים. פקודות <חז86ק> של /1.1511508 עשויות להיות מסובכות מאוד. הן יכולות להיות משפטים שלמים, עם אופרטורים בוליאניים (6ח8, זס ו-₪0%) שיצמצמו את החיפוש. בנוסף לכך, תוכל להשתמש במרכאות לביצוע חיפושים מילוליים. תוכל להשתמש בסוגרים כדי לבצע חיפושים מקוננים זה כתוך זה. פקודות החיפוש הבסיסיות הן: מפתטתזזתת 1 <3ע3606ק> ב0ע968 6% פקודות אלה יחפשו את <תח00ו8ק> בארכיונים המצוינים על-ידי 748/58 הפקודה א66ח1 תציג בפניך אינדקס, עם תום החיפוש. תוכל להשתמש באינדקס זה בפקודת )חוזק, כדי להשיג את קובצי הארכיב המתאימים. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 5 21 אולי יעניין אותך לדעת ש-/1.151528 תומך בחיפוש שדה ותחום, כמו גם בשימוש במספר ארכיבים לחיפוש. כל הנושאים הללו חורגים מתחומי הספר הזה, אולם ניתן להשיג מסמכים המתארים אותם, באמצעות הפקודה 08182886 10מו. אל תשתמש בפקודה +חוזסם עד שתהיה בטוח שאי לך פגיעות רבות מדי. אם תשתמש בה לפני שתוודא זאת, אתה עלול לקבל משרת הרשימות פלט גדול מדי. ניתן לשלוח מחדש את פקודת החיפוש ולצמצם את <810078> עד שתגיע לרשימה קצרה יחסית, המכילה מסמכים שנראים לך מעניינים. לאחר מכן תוכל לשלוח את הפקודה הבאה (זכור להציב את הפקודה הבאה בתכנית הפקודות): שפתמתידתם ת1 <'23666> 50820 6% סתגעק איור 9.15 מציג דוגמה של הפלט המתקבל לאחר ביצוע פקודת [0ז569, פקודת א66חו ופקודת +הוזק. אומנם אינך יכול לראות את המאמרים הממשיים (הנמצאים מעבר למסך זה), אך אתה יכול לראות חלק מהאינדקס. כל המאמרים שבאינדקס נשלחו אליך על-ידי הפקודה )חוזק. מכאן נובע שעליך להיות בטוח שאין לך מאמרים רבים מדי באינדקס, כדי שהפקודה )חוזכ לא תגרום להודעת דואר גדולה מאוד להישלח אליך. לסיכום החיפוש ב-/ 157888 1: 1 השג את קובצי העזרה. שלח למאגר המידע את הפקודות 48180856 10ח!ו, 60 סח ו-ס[6ג₪. 2 חשוב באלו ארכיבים ברצונך לחפש. הארכיבים שתרצה לחפש בהם יהיו, בדרך כלל, רשימות הדיוור בהן אתה מעוניין. 3 השג עזרה נוספת. עשה זאת באמצעות הפקודה <>5%!]> 18)20856, כש-<156]> הוא שמה של רשימת הדיוור בה אתה מעוניין. 4 ערוך חיפוש ראשוני. כשתדע באיזו רשימת דיוור אתה רוצה לחפש, השתמש בתכנית לעיל ושלח את הפקודה בדואר האלקטרוני אל שרת / 1/157558. הקפד לא לשלוח את הפקודה )חוזק בפעם הזו, אלא את הפקודות 56880 ו-א06ח1 בלבד. ₪ 54 8708 6%.56ח - היפונע מידע באינמרנט איור 9.15 דוגמת פלט של שרת רשימות שד לאחד ביצוע חיפוש. 5 צמצם את החיפוש, אם יש צורך בכך. אם תוצאת החיפוש הקודם היא רשימה הכוללת מאמרים רבים מדי (יותר מ-100) המתאימים למונח החיפוש, נסה לצמצם את החיפוש. חזור על השלבים 4 ו-5 לפי הצורך. 6 שלח את הפקודה +תועק. כשתהיה לך מספר סביר של מאמרים המתאימים לקריטריון החיפוש, תוכל להוסיף את הפקודה %)הוחק לתכנית החיפוש האחרונה. ‏ 11151588 ישלח אליך את המאמרים המתאימים לקריטריון החיפוש. <06/8₪1)60 ט60.ששם!1ח6א.1ה6א0שַמס!חס - 51 ה!6+ קטוספ ‏ ₪68 סון] 8- פה 11:20:16 95 ,4 זסה 0 יב זסטז50 15%| ]8116 מסז] ‏ 1/24 שה ב55פו]| <00ש. |ד5טט, סתטטע6ש550ז15 600:1. ודפטט ו וב יי 0 :6 - -ח זט פה 0- 11:28:18 1995 זסה 4 8 ב ו ב כ הי ו 0 .1 חא . ל ה 0 0 | הסשפט 13008 :0 0 הן1 6ה19ז) ה76ב59 <| 31 ,0ה[זש0 08680856 <-- 6% "₪605 1₪6ך 5' 8ה818880101ך 0 5 שחה 5ס6הףטסה5 8 1 :1 94/88/25 ע080|0 50/0590 818810545 1 :1 94/88/25 0 : :1 94/09/01 70 שב 1185] ש8ח 4 %סםן[גד 016% (6ש]) 5% :0816258 855ז7 7800 .0 - 8פס1טש6 כ 6 %8:085ה1 808 878008]הסס ו 0חג 868180 :[9] 5 1865 ש8!] חיפונע בארכיבי רנטימות דיוור של 6סזס5! | זז הוא סוג שרת רב עוצמה, בעל אפשרויות חיפוש טוכות לארכיבי רשימות הדיוור. כפי שציינתי קודם לכן, כתובת הדואר האלקטרוני אליה יש להתקשר היא תוכנת 06זק:1.18 עצמה, ולא כתובת רשימת הדיוור בה אתה מענניין. לגבי סז ניתן להשתמש ב-151588%], 1157558008 או 11572806 ככתובת הדואר האלקטטרוני עבור תוכנת סזק15%, | כמו בכתובת ]00634.0 0006061680 1.157, בה השתמשתי עבור דוגמאות הקודמות. גם לשרתי ססז)1,18 ניתן לשלוח את הפקודות ק!16[, 10ח: ו-א1866. כמובן שניתן לשלוח לשרתים אלה גם פקודות אחרות. 00זק)1/15 תומך בפקודה 011ז509, בדיוק כמו שרתי 1151588%, אולם משתמש בה באופן שונה במקצת. כמו 00ז0ו1,15 מבקש <ה81107ק> שיסייע לו למצוא את המאמרים אדתם אתה מחפש. טרק 9: רנשימות דיוור ₪ 5 )2 איזר 9.16 תוכנת שרתי ססזסוו ]1 מאפשרת ל7 להשיג אינדקס של הארכיבים של דשימות הדיוור. <ח81167ק> יכול להיות מילה אחת או יותר, עם תווי בקרה ואופרטורים בוליאניים. "8" משמעותו כצ[8, "|" משמעותו 028), ו"-" משמעותו היפוך המונח <ה8)107ק> שלך. לדוגמה, נניח ש-<וחסק> הוא 805ח8זס (תפוזים). התוכנה תחפש את כל המאמרים המכילים את המילה 505ח8זס, ללא הבחנה בין אותיות גדולות וקטנות. אם <חח8110ק> הרא 865ַהגזס-, החיפוש ימצא את כל המסמכים שאינם מכילים את המילה 80805ז0. אם <תז806ק> הוא 65|כק805|8מגזס, החיפוש יעלה את כל המסמכים המכילים את המילה 865ח8זס או את המילה 105קק8. אם <ה28100> הוא 8056.800165ַח8ז0, החיפוש יעלה את כל המסמכים המכילים את המילה 5 ואת המילה 165פק8. לבסוף, חיפוש של 8086562-800165זס ימצא את כל המסמכים המכילים את המילה 8₪865זס, אשר אינם מכילים את המילה 165סק8. אם אתה מעוניין לחפש בארכיבי ססזס)1,18, רצוי שתכיר שלוש פקודות נוספות: ₪ <שם רשימה> א66ת!1. פקודה זו מספקת לך רשימה של כל הארכיבים של רשימת הדיוור. | למשל, הפקודה [-1188 א66ת: שתשלח לכתובת 181.01 1.151'00066[116350001.6 תשיב לך רשימה של כל הארכיבים הקיימים עבור //11.5, האגודה הבינלאומית של הסטודנטים למשפטים (ראה איור 9.16). <1)60ש0618 600.ש1!8ח6א1.8ה1600%6ת6 - 61ה!15 8- חמה 18:28:27 95 ,4 זק50.טם[%ה8א.5ה00%6מ10 00 טם1 חא . 008% בס | ת0 08 5%587] [> = חמ הק- ה זט פה 8- 18:28:27 995[ חמה 4 ,פטז :0258 1 :05-10ות . טג51ח8א, פה6אסףַהס |ה606זפט597 :סז]-5זסתםן 0 ב | ה 8 15556 | : סד -ט] מגן 0הַ0]ת60זסטז5050ו1 | ז09ת50 100 :סז 1]58-6 אסםו!1 :866 [פט 5 0085025105 טפ 1550:0085508] -- 6.00 !0885100-ז115%27008550-א] 8 "-086ט155587| 11550800 ,80| 01 60[1!898 60%א-16280ת6 :6008808- 1 -- [-52 500509 86( -- (65פמָט 2572 , 5 8טט0] :06 -- (665טם [1839 , 1 ח! >הפטסת% 4[156ז350!| -- (685טם 2269 , 8ּו|-חס 085% 8ה|01ז02 -- (85טַע 14987 , שזלה9 ה45[ם% :08 -- (%65טם 7585 , 7 :1 -- (20585 29972 ?7 0 + 5 -- 5 2223 05 שבג| 10 ו -- ( 4 2| 65% ₪ ןי ₪ <שם קובץ> )6ק. פקודה זו מאפשרת לך לקבל ארכיב מסוים, או קובץ מסוים, מרשימת דיוור מסוימת. למשל, הפקודה 931212 [-1158 ₪64 תביא אליך את ארכיבי ,1-/11.5 מה-12 לדצמבר, 1993, המתחילים מ-עח0 (6:50185 (ראה איור 9.16). ₪ 6 ה6%.56370חה - היפונע מידע באינטמרנט איור 9.17 שרתי ססזסו18 יכולים גם לחפש ולהצי2 פלט דומה לזה שבאיזל. <תזס))8ק> <שם רשימת הדיוור> [568%0. פקודה זו מכצעת חיפוש ברשימת הדיוור שאתה מציין. <חזסוא8ק> קובע את מונחי החיפוש, שיכולים להיות פשוטים - כגון מילה בודדה, או מסובכים - כגון פקודת א1[את1. לדוגמה, הפקודה 106168 ]-1188 508101 מביאה את התוצאה המוצגת באיור 7 06/0160 600.ש118ח6א.1ה0%6ש מ16ת6 - 61ה161 קטו56 |ו₪ם ‏ 6ו] <600, טה1ח0א. 005א0ף בס | 06 סט 15656 >1‏ : ח> בק -ח זט 366 6- 18:33:34 1995 זק0 4 ,פטך :₪68 1 :פ]-5זסזת]] א 10890000%ה66ז59708 :ס]-5זסזז ]| 0890 |ה06ז00ז115559 :סז-ט|ססה] /. טב]%ח6א. %ה16390%9ת115%50700706 :ז06ת50] 0: 08 158-6] 550068 :665]טטש 5 פס)5ב50ב00 54 11512:0085508 -- 6,80 :0875100-ז066550ז15:0!|-/ 8 סא6ט1150587 סםזק55|] ,טב| 0% פִחַ00[[8 פַה8א-800:ת0 :מהפהמסם-א ... ה810זם] תז66הק תס! פפה6ם>גון 15-1) :8ט601ז0 ר- << 116 1 4ף|5זהט!08|מ חס הס|19815189 הפ[6זס] ז0 אַ5808 התה 655ב"פח0; 9 18]] ה| 556065 /ם 0ה= >> + 116 <לק .89 5/%4%4ז8ט01001 חס הס|מ160!512 הףושזס! )0 6046 (50 5860 08 שםן!) ₪070 שחו[ 468 כשאתה מחפש ארכיבים לרשימות דיוור מוכרות בשרתי ססזק)1,18, אני ממליץ שתנקוט בצעדים הבאים: 1 שלח תחילה את הפקודה א1066 עם שם הרשימה. השתמש בפקודה זו כדי להחליט אם קיימים ארכיבים עבור רשימת הדיוור. אם הם קיימים, תוצג בפניך רשימה נאה של רשומות הארכיב, מסודרות לפי תאריכים. תוכל להשתמש ברשימה זו ישירות להשגת ארכיבים, או להשתמש בה כדי לקכל מושג על תכולת הארכיב. לדוגמה, | שלח את הפקודה ,1154-1 א6שתו | אל הכתובת ווה[ 01.06 0661640 ד 1 שלח את הפקודה )86 אם מצאת ארכיב מעניין בעזרת הפקודה א66ח: (ראה איור 9.16). ברשימה שמציגה הפקודה א66ח1, מופיעים שמות הקבצים בטור השמאלי וניתן להשתמש בהם בפקודה )86. לדוגמה, שלח את הפקודה 8601184-1,931212 אל הכתוכבת 1ו60.שו60412.+מ6 0666016320 16 ז. פרק 9: רשימות דיוור ₪ 7 21 3 שלח את הפקודה 508101 כדי לקבל מידע נוסף, אם אינך מרוצה מתוצאות הפקודה א66חו. כך תקבל רשימה של ארכיבים המתאימים לקריטריון החיפוש שלך. תוכנה זו תשיג עבורך רשימה של שורות המתאימות לקריטריון החיפוש וכך תוכל לחפש ביניהן את השורות המתאימות לך ולקבוע האם החיפוש על-פי הקריטריון שבחרת בו מתאים לך. לדוגמה, נסה לשלוח את הפקודה מ6ו0זס] .11.54-1 508761 אל הכתובת 1 [00./ו3]) 04.06 0060616820 157 ז. 4 לבסוף, שלח את הפקודה )86 אל כל אחד מהארכיבים שהתאימו לקריטריון החיפוש, כפי שניתן לראות באיור 9.17. שוב, פלט הפקודה [50910 מעניק לך קובץ בו תוכל להשתמש בפקודה )86. לדוגמה, נסה לשלוח את הפקודה 931212 ,1188-1 ₪66 אל הכתוכת וה[ 1.06מ06 06616880 ד 1. למידע נוסף אודות אפשרויות החיפוש בשרתי 6סז152/], שלח את הפקודה 508701 כ[6ו] אל שרת ססזכ18, 1. פקודה זו תשלח לך מסמך בן שני עמודים, המסביר כיצד לנהל חיפושים בשרתי כשתעשה זאת, שקול את האפשרות לשלוח גם את הפקודות 86% ק[6ו[ ו-א06ח1 ק61ו| כדי לקבל מידע נוסף גם על פקודות אלה. חיפוע בארכיבי רעימות דיוור של סוחס -וסן3 וא נכון לעכשיו, שרתי סוחס6זס[8]/] אינם תומכים ישירות בחיפוש דרך הדואר האלקטרוני. אולם, הדבר עשוי להשתנות בעתיד הקרוב. מפתתי תוכנת 0ז18[0700/] שוקדים על פיתוח ושכלול של תוכניתם. סוח00זס[8]/ | תומך בפקודה א66ת! 5008806ו[, | בעזרתה ניתן להשיג רשימה של תוכן הארכיבים המוחזקים על-ידי שרתי סווס6זסן8]/!. בנוסף לכך, תוכל ליצור קשר עם מנהל הרשימה, בדרך כלל על-ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני אל "6קהתגות-סוחהת5ו]. לדוגמה, אם שרת סותס6זסן9!/ן מנהל את רשימת הדיוור ,1.84-1], תוכל לשלוח הודעה אל הכתובת גו 60.שוה1ת1.6ת0610061110320100 3 תה וז- .1158-1‏ ההודעה תועבר אל האדם המנהל את רשימת הדיוור, אותו תוכל לשאול כיצד ניתן לחפש בארכיבי הרשימה. +6חסהּוחסזה! סורקת רשימות דיוור והודעות קיימת חבילת תוכנה הכת עוצמה בשם )10//8806ח1, העשויה לסייע לך בחיפוש רשימות דיוור רכות. חכילת התוכנה עולה כיום 99 דולר, אולם היא קיימת גם בגירסת הדגמה. החבילה פותחה על-ידי ג'ון בקמן מחברת עס[516 -41)0/ קטס0), וניתן להשיג אותה דרך הואר אלקטרוני בכתוכת ג 60.ע1000051610תו. ₪ 8 ה61.50870ה - היפונם מידע באינטרנטם איוד 9.18 תיבת הדו-שיח חסו8055ו זו קטסז6 של סזח! מאפשרדת חיפוש דשימות דיווד ספציפיות. ישנם יתרונות רבים לשימוש ב-10/8806ח1 במקום בדואר אלקטרוני רגיל. ראשית, אינך צריך לחפש את הכתובות של רשימות הדיוור שאתה מתקשר אליהן. שנית, 101//8806%ח1 מספקת לך מידע מכלי ראשון אודות רשימות הדיוור הקיימות, כך שאינך צריך לחפש רשימות דיוור חדשות. שלישית, היא מספקת לך את היכולת לחפש רשימות דיוור רבות באותו זמן. היתרון השלישי הוא החשוב ביותר. 1101/1406 מסוגלת לפעול כמערכת בקרה כללית לרשימות דיוור רבות. בשעה שהיא יכולה לטפל רק ברשימות הדיוור של 1 , יוצר התוכנה מבטיח ש-10/18806ח1 תוכל לטפל בקרוב גם ברשימות הדיוור של ססזק1.151 ושל סוחזס6זסן13. זו איננה בעיה רצינית, מכיוון שיש למעלה מ-5,000 רשימות דיוור של 11151588%, הנגישות לחיפוש ולהשתתפות. כל רשימות הדיוור של /.1.1515₪8 מסופקות דרך 0/888061/ה1, השולטת על הרשמת המנויים ומעניקה לך ממשק נאה לחיפוש מידע בכל הרשימות. הכל מאוחסן במאגר מידע מקומי ומעדכן את עצמו דרך אינטרנט. ללא ספק, חבילה זו עשויה להיות כל שתצטרך כדי לטייל ברשימות הדיוור של אינטרנט. איורים 9.18 עד 9.21 מתארים אפשרויות ספציפיות ופונקציות שמציעה וז ואת התהליך שבאמצעותו תוכל לחפש רשימות דיוור. תיבת הדו-שיח 1.18% קטסז0) חסופפט50וכ] של 6%ח10/188ה] מספקת לך את היכולת לבחור קטגוריה כללית של נושא רשימה, או לחפש מילות מפתח באינדקס של רשימות הדיוור. איור 9.18 מראה כיצד להשתמש בתיבת הדו-שיח 1 קטסז0) 0₪ו2150055] על-ידי הזנת מילת המפתח +86ז16חו. איור 9.19 מציג בפניך את תוצאות החיפוש: רשימה של כל רשימות הדיוור המתמקדות בנושא שבחרת. רשימה זו כוללת גם תיאור מקוצר של הנושאים הכלליים המכוסים על-ידי רשימות הדיוור שמצאת. בסרגל הכלים, יש לך שלושה לחצנים: אתה יכול להציץ (0608) בפרטים נוספים אודות רשימת דיוור ספציפית, לחפש (569100) הודעות ספציפיות ברשימת דיוור, או להצטרף (ח1ס1) לרשימת דיוור. הו 7 ששסשחו/צ ‏ סוןין | 1 אא 1 כטסתכ) הס1500551 עשסצן 600900 ונה סזוטסחהת/ ץטסוסקסוח ות | זר 60 ש!ככ | פרק פ9: רנטימות דיוור איור 9.19 חיפוש ברשימות הדיוור דרך ]סח מפיק תיאור של כל רשימות הדינור המתאימות לחיפוש. איור 9.20 סח חזקה מספיק כדי ל₪9₪ בארכיוני רשימות דיוור בין תאריכים נתונים. 219 = ו זפ ותו 100 הַחוה:) - |-6196 ]| 6ת1 חַתחזוא : ו-01968 |פחזפ!חו 1!:8 חַחוהווא - 01960-1 151 הַח(ת7131 81חז16ה! 00//686 51016 [הסחחום= -1-ד50₪5= זה 46!0] ופחזטחהופחזום | ז=א-ק וס זפ זח! 16 חס 650665 שח הסו1ט6הטותוחס6 :5 01 6 ₪5 < |-וא0 56חד קטסז6 56501605 61חז9ח| פוסחיוו! :65 בח -ד45ו, 151954 1 סוחפוחב ד זסחז6זח!-ס ץואזטד :לדד. דשא 1 09609900 258 61חזסות! :שפטדשאן (9ווה0 30 ,0!ות0 60 סהָ(וחם5 סט 696ופזטאח/) הת 6 - זסחזסוחו :611-ה חאו 0 זג דשאחאזאן :זטאתםזאו באיס )סהזסזה|-א לותג, דש אה הו 6 פטס דשאחםדאו :)-0חם דיו | 10 ת0ו061תח60 1פה!60 3901 הסופ9 96 := 6 חאו (א5) חַהואזסאופה 001ה56 [6חז18ה: הס אש ךם| :6/ש-א5ו 8 6089 -- 5ז10ב8006 12-א זס] 0פזט60 חס/ַבחָבח 1פתז8זח| :א-צגשו2 1 [סס1 ה876 886 61חז16ה| 16 ,61 חף !א ס!ח] זם! ההנחס = <)- 57 1 (ץ3310%03) דםאח=דאוקק) שטהשאטוא ווק פח1 ]0 151 הפופפט0/96 - שטה=אשוא . שטת5א5ו1 וח 18 וטס 01353 61 וט!ה! 03186ה וסרה > = !-10/וגת 1 פסת>אזס/י 81 זפזה| פד פָחו1ג בויא .= ד וב דפ א0ו55ט80וס אאא=/דשאהמדאו ביזאשסטזם :). דש !36 59| ופחוסוח| ד .כ ושוא - 1 פח0ו861הת60 עזגזם: | 961 ח| = -₪! הדש 8 שח וח[1060]₪ 6ווד . דוס 50 דשא חוד אזסשיו6 דשח ש6חיפוח! :ואת דדש פט]!!|וחותזס6 הַהוחתגוכ] 12-> |6פןטזכ! ופחזטח! 51906] 066 > ו-אה זו 5 7001]ח! - זפוט | ץ!ופזטאה() חפ סהָ2010 סוזפ ות .6 1 900 ח219= וטחזפ!ה| 3010 236891 | |-שוהש אם תחליט לחפש ברשימת דיוור, תוצג בפניך תיבת הדו-שיח שבאיור 9.20. בנוסף להזנת מילות מפתח ומונחי חיפוש לאיתור הודעות ספציפיות, תוכל לקבוע פרק זמן לחיפוש אחורנית (עד שנה תמימה). ההגדרות המתקדמות (0/80000//) מאפשרות להורות ל-+101//8806מ1 להמשיך ולחפש הודעות גם בעתיד (היא תכדוק את רשימות הדיוור בערך פעם בשבוע). ה ה!] -‏ הו וס הו 6 כן16] 6:00167091ח1ו :דש .כ ומ1ו סו חס 39501660 חב הסו691/הט וח 00 :115 01 וק 5 -1-ואס 56 מס 265007665 ופחזפוח| פוסחוון! .וו 80 1.051 וזב ד |סתז9זח!-פ ץו>טד .לדד-ד ואו : 5 2:50055/00) 258 )פחזפוח! :5 (ודתוו "5020812" 868167 607 "בהאש 1]2658 +10 א 1.00 (כוי) טיע 04 10 מפו0 פור לס וח ת6 עְמַסוסו 197 2 8 197 ויסל 630 זץ פה כ) 8 09 00 הַחוחח!₪60 0 ו ו] 0 חס 0008 6 טוות 0 - חס 1חו :01 -ף םדאו 6 דג דםואמשדאו .דסמ םחו 5 ]וזא ז םאש דוו 6 זסםאהםחאו :)-סהשזאו 61 טפ הפו55ש6פו ו ה חאו ]סט 86 זופחזשווזו חס כ)/ | 5/6 חסו1בח איה | חזמ1ח] :20-84 1 טח , חס ח|! זט ההטתס :1 1/0 | ח01960680 - משהשאשוא :מטהשאשון זז | 05186 סח = - = ו-וטת זפ 1ח! 1 הַחוז חי שדדת 0 ו/יגעת אתת=/ד המדאו סיזאםסטד5 וד ק|19] 2597 ופחזפותו ויד .כ ומהדשא 5601 ]6 חז6וחת והזו פחד :דוס דשא ד סופא זאד /ופחזפזתו :ורד 4 וזש ה חהכןכן 12->! ו96[סזכ! 1טתופ!ח| 61206! 66חר -|-אח דבעו 1ה! -- הכזו | 951 ח/) חב 001198 סחבוח) .נוואנ וטוסס, 1 זאתז6זחן 53600 1 א36כן .שוח 05 אש זם! וחפוס ופה 10 הזוח 100 זט הסוספטספו -2080-1ה זו 10 55 מהו חס 5 ותומי ל 91חז10ת] 6 הבוטו 26 הו 2 1 הפו 61 וזח ווחפונו ב ד-6ד :א דו-6ך ופפ ט0פוכ) 12-> זס) 266695 1פחזסזה|! 2-1 1אצזשיעע, 0 ₪ 0 ה6%.56370ה - היפוע מידע באינמרנט -----]/]89/]09]/]/]/2//]//]/-/-/-/-/-020000-00000-0-0כ--כ------------0000-0---------- רהו איזד 9.21 האפשרות ₪866 של 6ח80)סוח! מטספקת לך7 מידע נוסף אודות דשימת הדיוור. אם תחליט להציץ ברשימת הדיוור, תוצג בפניך תיבת הדו-שיח שבאיור 9.21. תיבת דו-שיח זו מציגה מידע נוסף אודות הרשימה, כולל מספר החברים, מי זכאי להצטרף, פירוט רב יותר לגבי הנושאים בהם דנה הרשימה, המדינה והאתר בהן נוצרה הרשימה, כתובות הדואר של המנהל הממוחשב ושל המנהל האנושי של הרשימה והכתובת המפנה את ההודעות אל כל חברי הרשימה. תוכל ללחוץ על הלחצן 100105 (נושאים), כדי לקבל רשימה של נושאי הודעות דרך הדואר האלקטרוני. למידע נוסף אודות זַפתסְ9וסזחו, הפנה את תוכנית העיון שלך ב-ספ/ לכתובת הבאה: | ו !6 5 טכ /6ח. א זב |ס. עעש//: 60 אם אתה מעוניין להוריד את גירסת ההדגמה של 6אחסַפוסזחו, תוכל להשתמש באתר סא ולהשיג עותק. כתובת האתר היא: 0/3ש/ט טק ש6ח.אזה!6. סא//:כו1 כפי שניתן לראות, 1101/8800 מציעה דרך טובה יותר לטפל במספר רב של רשימות דיוור. בעזרת /10]8806ח1, אינך צריך להתעסק עם חלק מהפקודות המסתוריות שפירטתי לעיל, מכיוון שהתוכנה מטפלת בהן אוטומטית. אם אתה מעוניין להצטרף באותו זמן למספר רב של רשימות דיוור, או לעיין בארכיביהן, 0 היא אידיאלית לסיוע לחיפוש שלך. [61חז6)ח]| - 61 חףם )א ס!חו 000 ו 7 0 "12 םק 5" )3 66%ק 66 מוסן 62 סתעש | יפזסמ וח "טתופת קשס וברו .פסונן0) |ח6 סז ה ה ו 2 ה הוולי קטכהט ]6 - -. חיש --- ]22691 > |- וחק וע זס) וחסוו6 וגח ו ו סמו הסופ 18659 :6-1 0 זה סז 2558 פח! הו 00 > |-את 5 12 וו סרה זשונסוזוס 0 2 הזש 1ח) 6ב ודווסוהטכו וזו וסרה6וח! וזחפוע זו 6ד .ח.מ סז 0156 4-12 זס] 46995 זפחזטוחו < |-2 ו>וצ/ שי פרק פ9: רנשימות דיוור ₪ 221 סיכום בפרק זה למדת את העקרונות הבסיסיים של רשימות הדיוור ולמדת היכן למצוא אותן. רשימות אלה יכולות לספק אמצעי חשוב להשגת מידע ומקורות באינטרנט, על-ידי ניצול הידע הקולקטיבי של משתמשים רבים. רשימות דיוור הן כלי רב ערך שיסייע לך לזהות את מקורות המידע שאתה מחפש. הרשימות הן גם מקורות מידע בפני עצמן, כי הן פותחות ערוצי תקשורת עם חברים לעניין משותף ומאפשרות לך לחפש ולעיין בארכיבים של דיונים קודמים. כל חיפוש מכובד במקורות אינטרנט אמור לכלול השגת עצות והצעות מאלה שהיו באינטרנט זמן רב יותר ממך. במיוחד יסייע לך למצוא אנשים ש-(1) מתעניינים אף הם בנושאים המעניינים אותך; ו-(2) יש להם נסיון רב ממך באינטרנט. רשימות הדיוור מסייעות לך ליצור קשר עם אנשים אלה, העשויים לתרום תרומה רבת ערך לחיפוש מידע באינטרנט. לאחר שאתה מבין את הכללים הבסיסיים של רשימות הדיוור, עומדת בפניך האפשרות להשתתף בכמה נושאי דיון מעניינים מאוד. הרשימות עשויות לספק בעצמן את המידע שאתה מחפש, או לסייע לך להגיע אל אתר היעד. פרק 10 דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני - הידוע יותר בשם 6-08 - הוא אחד מיישומי התקשורת הדו-כיווניים הטובים ביותר באינטרנט. ניתן להשתמש בדואר אלקטרוני כדי לנהל דיונים אלקטרוניים, כדי להציג שאלות, כדי לשתף במידע וכדי להחליף קובצי מחשב עם אדם אחד או עם מאות בני אדם. בנוסף להיותו מהיר יותר וזול יותר משירות הדואר הרגיל (הידוע ברשת בשם ₪811 [81ח8, כלומר - דואר חילזון), תוכל לחפש בהודעות הדואר האלקטרוני במהירות, למיין אותן ולשמור אותן. תוכל להשתמש בדואר אלקטרוני גם לביצוע מיגוון של חיפושי מידע באינטרנט. למעשה, אם אין לך גישה מלאה לאינטרנט, או אם אתה משתמש בשירות מסחרי הגובה דמי תשלום עבור כל שעת עבודה, תוכל לבצע חיפושים רבים דרך הדואר האלקטרוני בלבד. ניתן להשתמש בדואר אלקטרוני לביצוע חיפוש קכצים ב-416016/, לאיתור כתובות של משתמשי אינטרנט אחרים, לחיפוש והשגה של הטקסט המלא של מאמרים מעיתונים ומכיתבי-עת. בפרק זה תלמד: ₪ אלו אפשרויות הופכות את הדואר האלקטרוני לכלי רב עוצמה לחיפוש והשגה של מידע ולניהול שיחות אלקטרוניות. ₪ כיצד לכתוב הודעות דואר אלקטרוני כדי להבטיח תשובות מתאימות ומהירות. ₪ טכניקות שיסייעו לך למיין הודעות דואר אלקטרוני ולאתר מידע ספציפי בתוך הודעה. ₪ כיצד יכולים מספר שירותים מסחריים לספק חדשות אישיות ומאמרים לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. / 224 ₪ ה0ז6%.5038ח - היפוע מידע באינטרנם דואר אלקטרוני: מהיר וכלל-עולמי על פי דיווחי פאושופע5 8ַה935087// .6 011 סוחמסיזוס6/ע, מספר תיבות הדואר האלקטרוני בארצות-הברית לבדה הגיע בסוף שנת 1994 ל-40 מיליון, כאשר ל-56% מבעלי אותן תיבות היה קישור לאינטרנט. טבלה 10.1 מציגה את הגידול במספר תיבות הדואר האלקטרוני. אם קצב הגידול במספר תיבות הדואר יימשך, עד סוף המאה כתובות דואר אלקטרוני יהיו נפוצות ממש כמו מספרי טלפון. טבלה 10.1 מספר תאי הדואר האלקטרוניים בארצות-הברית הספירה באלפים (מקור: ₪₪5=) 100 18 15 15 1.00 16 20 17 00 18 ,5 19 100 120 11 1000 2 2000 ו 1.000 ---]/]/]/]------------777 ויוי פרק 10: דואר אלקטרוני 225 = 000 -0-/7=/9/9/|9/0/|00000000---0]--]|]|-]-]-]-7 77 777??? הזמן שלוקח להודעת דואר אלקטרוני לעבור מהמחשב שלך אל מחשב של אדם אחר, נע בין שניות ספורות לשעות אחדות. הגורם העיקרי לשינויי הזמן הוא מהירות קווי התקשורת. כמו כן, מובן שאין לך שליטה על השעה בה יבדוק הנמען את תיבת הדואר שלו. בכל מקרה, קל לראות שהודעת דואר אלקטרוני יכולה לעבור מהמחשב שלך אל מחשב היעד - בכל מקום בעולם - תוך פחות מיממה. המהירות והכלל-עולמיות של הדואר האלקטרוני הופכות אותו לכלי תקשורת יעיל. נניח, למשל, שאתה חי בסן פרנסיסקו שבקליפורניה ותחביבך הוא גידול בונסאי (עצים גמדיים יפניים). נניח שיש לך (או שמצאת) חבר החי בטוקיו שביפן, שהוא מומחה באומנות גינון זו. שלח אליו הודעת דואר אלקטרוני עם שאלתך - שלח אותה בחצות, בשל הבדלי הזמן - וכשתתעורר למחרת בבוקר תהיה התשובה בתיבת הדואר שלך. מה שטוב יותר הוא, שהמחיר עבור משלוח הודעה מסביב לעולם זהה למחיר עבור משלוח אותה הודעה לבית שמצדו השני של הרחוב. המחיר למשלוח מסמך בן 200 עמודים דרך הדואר האלקטרוני נמוך בדרך כלל משקל אחד. תוכנת דואר אלקטרוני איור 10.1 בשל התפריטים הנפתחים [האפשרויות הניתנות ללחיצה, ₪008 היא תוכנית הדואר האלקטרוני הפופולרית ביותר. קיימות עשרות תוכנות שונות לדואר אלקטרוני. חלק מהתוכנות נועדו להתקנה במחשבים בודדים. אחרות נועדו להתקנה ברשתות מקומיות ומרחביות, בהן יכולים מאות או אלפי עובדים של חברה או אוניברסיטה להשתמש בו-זמנית. לספקי גישה מסחריים, כגון 50106טוס0, יש תוכנות דואר אלקטרוני משלהם. ₪0 > ₪8|] שסשה(ע !52608 |6|פהם!] 4688886 אסמופוא ₪ סוה = 509|66 סא מח6!ק60ה טא |= [ 506 ]4 ₪ ][ס] [+ או 69 ] [5] פושופחסו5 )2 ] [5] (תפיו = 156000₪016.6071ג6 :סי" (ז6306 [011) הז63267)005081.60 :וחסיי 1ח21101600) תס 70168505 685זק 07) שתות5696 :501666 5 :0 . צבן 5/ו כ כצת :2) :5ות6ות86 11 ,15תג1) מ 5116 טס 0106 6]עס פ'והס06)סגוכ) !נוסטב הסו!הדוס1תו 6ג!! סו את 10 %סס] הגגח עס /ר .5 %5פסתכן 5637611108 107 6 6)!10רוז שר | ו 206 . ה6%.56370ח - היפונע מידע באינטרנט למרות שהתכונות, סרגלי הכלים והפקודות של תוכנות הדואר האלקטרוני שונים אלו מאלו, ישנן פונקציות משותפות ואתיקה משותפת של דואר אלקטרוני, שיסייעו לך להשתמש ביעילות בכלי תקשורת זה. בדיוק כפי שלמכתב הנשלח בסניף הדואר יש כתובת, בול וכתובת להחזרה, גם הודעות דואר אלקטרוני חייכות לכלול מספר גורמים כדי לעבור בהצלחה מהמחשב שלך למחשב של מישהו אחר. איור 10.1 מציג הודעת דואר אלקטרוני שנוצרה על-ידי תוכנת הדואר 8ז60טם, הפועלת במערכת 8או60ח1/. בהודעה זו שישה מרכיבים. סד. זוהי כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען - האדם אליו אתה שולח את ההודעה. אם אתה שולח הודעה לאדם שאינו מחובר ישירות לאינטרנט, עליך להזין מידע שיכוון את ההודעה אל תיבת הדואר שלו. כל הודעת דואר אלקטרוני חייכת. | להכיל את השורות :וחסז" ר-:0. | 8ז40=. זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלך. זהו שדה חשוב כיוון שהוא מאפשר למקבל ההודעה לזהות את השולח ומקל עליו לשלוח הודעת תגובה. מיפ | 508501. זהו תיאור קצר של תוכן ההודעה, המעניק לנמען מושג כלשהו אודות חלק מתוכנות | | ההודעה או השאלה. בדיוק כמו הודעה שמשאירים במזכירה אוטומטית, כך גם הדוא | הכותרת של הודעת דואר אלקטרוני חייבת להיות קצרה, ספציפית ובעלת משמעות. האלקטרוני | ו כ | | במקרים רבים, היא אמורה להיות דומה לכותרת של מאמר בעיתון. לדוגמה, נניח להעחיק אל | | שיש לך חבר שיודע לתקן מכוניות. אתה זקוק לעצה לגבי החלפת רצועת התמסורת 1 | בהונדה 88 שלך. במקום כותרת כגון ק|6ו! 16856 ,16081 6605 ז68 016 עוא ת הכותדת של | | (מכוניתי הישנה זקוקה לתיקון, אנא עזור), נסה את הכותרת 10 8 ו[סטח אוס1] ההודעה 7 פחוותו! 68ת10] 60!806ז (כמה יעלה לי להחליף רצועות תמסורת המקודית, של'ה | להונדה?). חלק ממערכות הדואר האלקטרוני מגבילות את שורת הכותרת ל-43 אתה מניב. | למרות שקל | תווים - וזוהי סיבה נוספת לכתוב את ההודעה באופן הקולע ביותר. --, |66 [-860. קיצור של עק60 תסטזהס ו-עקסס תסטז68 6חו|ס. שורות אלה 7 , תגזים בשימע מאפשרות לך לשכפל את ההודעה ולשלוח אותה למספר אנשים בר-זמנית. אינך באפשרות זז, לא |צריך למלא שורות אלה אם אינך שולח עותקים של ההודעה לאנשים אחרים. חדע מתי אתה | | מקבל ל | פדא=ו61 1 דד/. שורה זו כוללת קבצים שנוצרו באמצעות תוכנות אחרות חדשה ומתי זאת | "והוצמדו" להודעת הדואר האלקטרוני. ההודעה הישנה. "יח" 77 | ם556ש. כאן יש להזין את גוף ההודעה או המכתב. האם אתה רוצה להשיג עותק של תוכנת הדואר האלקטרוני 8זססטם? קיימות גרסאות חופשיות ומסחריות, הן לסביבת פשססחצ 6ק והן למקינטוש. תוכל לקבל פרטים נוספים או להוריד את הגירסה החופשית, באתר ותוחססובט0 ב-60/ (/חזס6. הוותס4!6טף.צש!/:קה), או להשתמעו ב-חז; כדי להשיג את התוכנה. פרק 10: דואר אלקטרוני ₪ 207 הח == להלן המידע הנחוץ לאיתור גרסאות לסביבת פשססחו\ מאתר ה-קד=. אם ברצונך להשיג את גירסת המקינטוש, נווט אל ספריה 86. כתובת סדת: וחס6. וחור ס6!הט. כ)1 ספריה: 650.4 קובץ: 8% (294 קילו-בתים) הננתמעו בספר כתובות כדי להסוך זמן רוב תוכנות הדואר האלקטרוני למערכות 5או60חו/\ ומקינטוש מציעות סוג כלשהו של ספרי כתובות של דואר אלקטרוני - מקום בו ניתן לשמור את שמם וכתובתם של האנשים אליהם אתה שולח הודעות לעיתים קרובות. ספרי הכתובות עשויים לחסוך זמן רב. אם, למשל, אתה נשיא קבוצה מקומית של משתמשי מחשב, או מנהל צוות שיווק רב-איזורי, תוכל להשתמש בספר הכתובות כדי לאגור את כתובות הדואר האלקטרוני של כל האנשים שאתה יוצר איתם קשר. כך, כשתרצה לשלוח הודעה שתגיע אל הקבוצה כולה - לדוגמה, כדי לקבוע את הזמן, המקום והנושא של הפגישה הבאה - תוכל לשלוח הודעה אחת אל כל האנשים המופיעים ברשימה שבספר הכתובות. איור 10.2 מציג את השימוש בספר הכתובות. בנוסף לזירוז תהליך השליחה של הדואר האלקטרוני, ספר הכתובות ממלא פונקציות יעילות נוספות: ₪ ספר הכתובות מונע ממך לאבד כתובות חשובות של דואר אלקטרוני. ₪ ספר הכתובות מסייע לך למצוא במהירות כתובות דואר אלקטרוני. ₪ ספר הכתובות מבטיח שלא תשגה בהקלדת כתובת של דואר אלקטרוני. איוד 2 מו | אם יש לך ספר כתובות של דואר אלקטרוני, ב תוכל לשמור | ו כתובות דואר | ב ו : ב 1 1 אלקטרונד | %סטף 81 6118 ו ולשלוח % ד במהירות 8 הודעות לאדם | . ה אחד אנ לקבוצת 01 60₪6![שטסת> )ועט שו 681 0 1 אנשים. [.8 010 6 6100010 / / / הלל 6%.568700ח - היפונע מידע באינמרנם מיפים לגבי ספר הכתובות של 8זוססט= הנה מספר טיפים שימושיים לגבי ספר כתובות הדואר האלקטרוני של 608טם : ₪ אם אתה מקכל דואר אלקטרוני ממישהו, הוסף מייד את שמו ואת כתובתו לספר הכתובות. ראשית, בחר את ההורעה מתוך אסט[8]/ ח], או פתח את ההודעה. לאחר מכן, פתח את התפריט |260/4ק5 ובחר באפשרות 1/8866 סותחאסוצ, אר הקש %+]ז0 והוסף את השם ואת הכתובת לספר הכתובות. ₪ אם ברצונך לשלוח הודעה אחת למספר אנשים הנמצאים בספר הכתובות, התחל את ההודעה החדשה על-ידי פתיחת התפריט 655886]/| אוסצן, או על-ידי הקשה על צ[+0171. לאחר מכן, פתח את ספר הכתובות על-ידי פתיחת התפריט אוס6חו/\ ובחירת האפשרות פסווההאסוא!, או הקש על צ+[זו0. החזק את המקש 6001101 לחוץ בשעה שתסמן את השמות הספציפים על-ידי לחיצה עליהם באמצעות הלחצן השמאלי של העכבר. או, לחץ על שם אחד וגרור את העכבר כלפי מעלה או כלפי מטה, כדי לבחור מספר שמות. לבסוף, לחץ על הלחצן :10 כדי לשלוח את ההודעה אל כל האנשים שבחרת. ₪ אתה עשוי לרצות להדפיס את רשימת האנשים שבספר הכתובות. השתמש בתוכנת עיבוד תמלילים ועבור אל הספריה בה מאוחסנת התוכנה 506018. אתר ופתח את הקובץ 1א60856.0ווח. קובץ זה מכיל את השמות והכתובות של כל האנשים המופיעים בספר הכתובות. קובץ נוסף, 60850.)00חח, הוא הקובץ בו משתמשת 8ז60ט₪ לניהול מדריך הכתובות. ייתכן שתרצה, בשלב מסוים, לגבות את הקבצים הללו בדיסקט. מה התועלת בקבצים מצורפים? | קבצים מצורפים יכולים לתת מימד חדש לדואר האלקטרוני. קובץ מצורף (?ח6ות ו[80)36) הוא קובץ שאתה מצמיד להודעה שלך. הקובץ יכול להיות מסמך של מעבד תמלילים, תמונה סיפרתית, הודעה בקול או בווידיאו, גיליון אלקטרוני, או אפילו תוכנה. כיצד זה יכול לעזור? נניח שאתה מכין עבור מנהל החכרה דוח על ההשפעה הכלכלית של הסכם הסחר החופשי הצפון אמריקאי (4717/8א). אתה מתקשר לסוכנת הבורסה שלך, כדי לברר אם היא נתקלה במחקרים בנושא זה. מסתבר שיש לה דוח ממשלתי בן 20 עמודים ומספר קובצי תמונה החוזים את נטיות השוק העתידיות. היא יכולה לשלוח לך את הדוח ואת התמונות בדואר אלקטרוני. תוכל לקחת את המידע ולשלב את החלקים המתאימים בדוח שלך, כולל הגרפיקה. כך אתה מוצא את המידע שחיפשת, חוסך זמן הב ועושה רושם טוב מאוד על המנהלים. כפי שהסביר פרק 6, בעת העתקה, הדפסה ומשלוח של מידע, יש להתייחס למספר סוגיות של זכויות יוצרים. ככלל, אם ברצונך להפיץ דבר מה שמצאת באינטרנט ואינך בטוח אם חוקי זכויות היוצרים מגנים על היצירה, עליך לאתר את מקור המידע ולבקש את רשותו. פרק 10: דואר אלקטרוני ₪ 209 מיפ תוכל לחסוך זמן זכסף, אס תדחס את הקבצים המצורפים לפני שתצמיד אותם להודעה. פתרון בעיות מישהו שלך לי קובץ כקובץ נלווה ואינני מצליח לקרוא אותו. מדוע? כשאתה מבקש ממישהו לשלוח לך קובץ (או כשאתה שולח קובץ למישהו אחר), עליך לוודא שיש לו תוכנה המסוגלת לטעון את הקובץ. למשל, אם אתה שולח מסמך שנוצר באמצעות 6.0 פשספחוצ זסז סזסצ למישהו המשתמש ב-5.2 פשססחו// זסז ז66ח6קסזסעש, הוא לא יוכל לפתוח את הקובץ. כמו כן, תבנית הקובץ הגרפי של מקינטוש, דסום, אינה יכולה להיטען על-ידי משתמשי 6ס. כדי לעקוף מכשול זה, עליך לבדוק האם התוכנה שבידך מסוגלת לשמור את הקובץ בתבנית אחרת. למסמכים טקסטואליים, תבנית |(50א היא אוניברסלית וניתן לטעון אותה מכל מעבדי התמלילים בכל סוגי מערכות ההפעלה. ביצד לטפל בהיצף של דואר אלקטרוני אם אתה דומה לרוב האנשים, ישנם ימים בהם אתה פותח את תיבת הדואר האמיתית ומוצא אותה מלאה בדואר מיותר - הצעה לרכוש מנוי לעיתון כלשהו, הצעה למכירת בית, הצעה לרכישת מיטת מים. הדואר האלקטרוני פופולרי כל כך, עד שניתן לקבל גם בו הודעות מיותרות. או, גרוע יותר, אתה עלול להיתקל בהיצף של דואר אלקטרוני , כשיהיה עליך למיין ולקרוא למעלה מ-50 הודעות ליום. הדבר עלול לייאש, לבזבז זמן ולהיות מאוד לא-יעיל. תוכנות מתוחכמות של דואר אלקטרוני מציעות פיתרון לבעיה זו. הוראות בתוכנה מסייעות לך למיין את ההודעות ומאפשרות מיונים רבים. איור 10.3 מראה כיצד ניתן למיין את ההודעות במהירות, בתוכנת הדואר האלקטרוני 8ז60ט5. הנה מספר מיונים אפשריים: סוג המיון מה הוא עועשה 6 ממיין לפי תאריך קבלת ההודעה - ההודעות הישנות ביותר נמצאות בראש הרשימה. צנ אומר לך האם כבר קראת את ההודעה. שוחזסוזק ממיין לפי סדר הדחיפות של ההודעה. זב ממיין לפי שם משפחתו של השולח. מ ממיין לפי סדר אלפביתי של האות הראשונה של שורת הכותרת של ההודעות. ₪ 0 ה6%.50870ה - היפונם מידע באינטרנם איור 10.3 בעזרת 8זס0סט= תוכל למיין במהירות את הודעות הדואר האלקטרוני, לפני או אחרי שתקרא אותן. חשיבותה של האפשרות הזאת תנבר כשתיבת הדזאר שלך תתחיל להתמלא. [ מ וי | ק!6)] ופטחוצצ |6618קף 8 8 אספווםון 6וח6ות] 116 פתו5ז :2,186 י/6/ > |ודש]ת2/1 + 7 95 1218656 וחס60)סט5/)0 :/8/ ססעו 166 6]זסע :5סנ6צ 5 |" 6 )1 חה11 2/1/1301 + סו טכ 60066 ה56370. וא :[6]2 א 3 5 0% !ועו 015% 1086 + 3 אע 01 | 1 03:53 110 פאוטא שא, 6 עפ 01 |21 03:53 שווות פוסצן א וק 02:25 [[ופ | 2 טסו 106 6[זסע :פעוסת6צ 3/10/25 זנק 06:22 שזווק פ'וסאן א 2 ססעו 166 6]זסע :פו6מו6ך|:2 /0 זא 06:22 שווות פשוסצן שא 8 "06018 10:25 413/11 26: 116 :286 /3/11 זנ 12:38 וח[ט6ת60 .1 עד, :ו .2 3/11 ]אק 04:02 580016 8:00ז36) 0% ל זוסץ חס ,15 06ה6ס 6 5 | 07:21 | הוקת ופון פתהזו[08 :2/66 |3/13 וק 12:58 חספסוסת |רפון ו טס 10 בו 2 /3/13 וק 04:35 הנ 0 1 314 וא 04:47 1061 ובו טסעו 106 6|זסעע :פ/טסתושצן: 3/14 ]אע 07:15 שווי פשסצ וש א ג 00 ה 866 2/060 4/3/15 06:58 תס65ו6ק 6וטגכ. .וק טל | טק ₪ז חלק מתוכנות הדואר האלקטרוני יכולות לאחסן את ההודעות באופן אוטומטי בתיקיות אלקטרוניות מסוימות. לדוגמה, ניתן ליצור תיקיות עבור פריטי חדשות מיוחדים או עבור דואר מהמעסיק. זוהי דרך נוחה נוספת להסתדר עם היצף הדואר האלקטרוני. בתוכנות מבוססות-חוקים (8₪18ז02זק 168-08560ש), משתמשים פרטיים או מנהלי הרשת יכולים להגדיר קריטריונים להפניה אוטומטית של הודעות הדואר האלקטרוני. התוכנה |ן1/8[ 6ת0ץ₪36 של תסעם38 היא דוגמה אחת לסוג זה של תוכנות. לדוגמה, ניתן "לומר" לתוכנת הדואר האלקטרוני שאתה יוצא לחופשה למשך שבוע. כתוצאה מכך, במהלך השבוע תשיב התוכנה באופן אוטומטי לכל מי שישלח לך הואר, בהודעה המציינת שאתה בחופשה. התוכנה תזהה אוטומטית הודעות דחופות או הודעות מהמעסיק שלך ותפנה אותן אל מכשיר הפקסימיליה של המלון בו תתגורר. במילים אחרות, תוכנה זו הופכת לסוכן התקשורת שלך, ומצליחה לבצע משימות שבעבר היו זקוקות להתערבות אדם. פרק 10ו: דואר אלקטרוני = [23 כיצד לנהל את הדואר האלקטרוני אם יט לך מספר תיבות דואר אם אתה מכור לאינטרנט, אתה עשוי להיות מנוי על מספר שירותים ולהיות בעל מספר תיבות דואר אלקטרוניות. קריאת הודעות הדואר האלקטרוני וההגבה עליהן עשויות לקחת יותר מרבע שעה בכל יום. אם תוסיף את הזמן שלוקח להיכנס אל השירותים השונים, הדואר האלקטרוני עלול להיות זולל זמן אמיתי. למעשה, אם התחלת להעדיף חשבון אינטרנט אחד על פני השאר, אתה עשוי להתחבר כעבור זמן מה לשירות שזנחת ולגלות 30 הודעות שקיבלת בחודש שעבר! ישנן מספר תוכנות דואר שנועדו לטפל בבעייתם של המשתמשים הכבדים בדואר האלקטרוני. 08ו660ת600 ]5-81 של החברה הקליפורנית ‏ 508 6000608 מתחברת אל תיבות הדואר של אינטרנט, 6/ז56טקהוס00, עץ0ופסז ר-811]א 101/, בודקת את הדואר ומעבירה את כל ההודעות לתיבה אחת - אינך צריך להיות שם כשזה קורה. כך, עליך לבדוק רק תיבת דואר אחת, במקום לבדוק מספר תיבות דואר. בנוסף לכך, תוכל לנצל את האפשרות הנקראת ה1081:0]קק/ 8ח1/1055891 6 אחוותותהזפסז (1/.21) (ממשק תכנות ליישומי העברת הודעות), שבאמצעותה אתה יכול לשלוח דואר ישירות מיישומים שאינם יישומי דואר. לדוגמה, תוכל לשלוח מתוך 6זס/ 1070506]] או |66א₪ מכתב או גיליון אלקטרוני, מכלי לצאת מהן כלל. כדי לקבל פרטים נוספים, צור קשר עם הכתוכבת הבאה: 0 6 336 טא 11130 50116 0 4 ,// ,6ט61]60 '."/,7 ג630015.601קק 16650 חפט בתוכן של הודעות דואר אלקטרוני בדיוק כפי שניתן לחפש במאגר מידע ולמצוא רשומות העונות לקריטריון החיפוש, כך ניתן לחפש או לסרוק הודעות דואר אלקטרוני כדי למצוא תוכן מסוים. כשיש לך הודעה בת מספר שורות, יהיה מהיר יותר לקרוא אותה מלסרוק אותה. במקרים אחרים, לעומת זאת, חיפוש בהודעות הואר אלקטרוני עשוי לחסוך זמן רב. 222 ₪ ה6%.50870ח - היפנע מידע באינמרנטם הנה דוגמה לדרך בה פועל החיפוש. בהמשך פרק זה, מופיעה סקירה על 6%65!, שירות הסורק אלפי הודעות שנשלחו אל קבוצות דיון ומאתר הודעות המתאימות לקריטריון החיפוש שלך. ההודעות נשלחות אליך דרך הדואר האלקטרוני. שירותים אחרים, כגון [0/710%8 >צוסצ1 10065 צוסכ], יסרקו בפרסומים וישלחו מאמרים רלוונטיים דרך הדואר האלקטרוני. בעת כתיבת ספרים אודות אינטרנט, הזנתי לחלק מהשירותים הללו את מילות המפתח 6%הז66ה1 ו-טסעו. שירותים אלה סיפקו לי בערך 30 הודעות ליום, חלקן בנות עשרים עמודים ויותר. עתה, אם ברצוני לעיין בערימת ההודעות הללו ולמצוא כתובות של אתרים חדשים ב- ט6\ 166/ 6|זס/, עלי לסמוך על עזרתה של תוכנת הדואר 6018ט/. איור 4 מציג את תיבת הדו-שיח 186 של 8זס6טום. אני יודע שכל כתובות ה-,81() של אתרי 00/ מתחילות באותיות ט)ו!, לכן הזנתי את האותיות האלה לתיבת החיפוש. החיפוש סורק את ההודעה ומדגיש כל התייחסות למונח החיפוש שלי. אם הוא אינו מוצא כל התייחסות, או אם הוא מגיע לסוף ההודעה, אני יכול להורות לתוכנה להמשיך ולחפש בהודעה הבאה. איזוד 10.4 באמצעות 8זססטש, ניתן לחפש בתוכן של ה ה הודעות דואד | [ א מ | [ סא אפ ו אלקטרוני עו 363 החש5 [7] ולאתר נושאים זמידע טפציפי. לא כואב לעעומור את הדואר מה היה קורה אילו שמרת כל פיסת דואר שהיה מביא לך הדוור במשך שנה? היית מוצף בניירות! וכפי שאתה עשוי לשאול, מדוע היית רוצה לעשות דבר שכזה? דואר אלקטרוני הוא שונה במעט. כמובן, כשתקבל דואר מיותר או הודעות תודה קצרות - כדאי יהיה למחוק אותו. אולם, בנוסף לדואר זה, תקבל הודעות רכות מחברים, מעמיתים לעסקים וממכרים אלקטרוניים חדשים. ישנן סיבות טובות מאוד מדוע כדאי לשמור חלק גדול מההודעות. ראשית, אם תשמור את ההודעות, תהיה לך גישה מיידית גם למידע וגם לכתוכות הדואר האלקטרוני של שולחי ההודעות. בשני המקרים עשוי המידע להיות חשוב בהמשך. אולי מישהו שלח לך מידע על פרויקט שאתה מבצע, או מכתב קצר המכיל פירטי טיסה המתוכננת לעוד מספר חודשים. בוודאי, תוכל להדפיס את המידע באמצעות המדפסת שלך. אולם, אם תשמור את ההודעה המקורית, תהיה בטוח שבאמת שמרת את המידע. יש גם סיבה נוספת לשמירת הודעות דואר אלקטרוני - הוכחה חוקית. הודעות דואר אלקטרוני צוברות נוכחות כהוכחות חוקיות לעסקאות ולהתכתכות - במיוחד כשהן מוטבעות בחתימות אלקטרוניות ובחותמות תאריך אמיתיות. פרק 10: דואר אלקטרוני = 233 ה קההה-=-------7---תר קיימים שני סוגים של חתימות אלקטרוניות (65זט81ח519 סוחסז6|901). הסוג הראשון הוא זה שבו אתה כותב את שמך וכתובתך, ושומר זאת כ"חתימה" שתוצמד לכל הודעה שתשלח. הגישה המתוחכמת יותר מצמידה עותק סיפרתי של חתימתך להודעת הדואר האלקטרוני. חותמות תאריך מצורפות אוטומטית להודעה על-ידי מערכות משלוח הדואר באינטרנט ומראות את התאריך והשעה המדויקים של משלוח ההודעה ואת הנתיב שעברה מהשולח אל המקבל. אם אתה סבור ששמירת כל ההודעות היא פעולה קשה מדי, או שאין לך מספיק מקום בדיסק הקשיח, חשוב על הנתונים הבאים. ראשית, כמעט כל הודעת דואר אלקטרונית שאתה שומר בדיסק הקשיח היא קובץ טקסט ]8501. בתוכנות %5ו1000/, שמירת ההודעה פשוטה מאוד. כל שיש לעשות הוא לבצע את שלושת הצעדים הבאים: 1 בחר בתפריט הנפתח 116/. 2 בחר באפשרות 45/ 586. 3 הזן את המיקום בדיסק, בו תרצה לשמור את ההודעה, והקפד לתת להודעה את הסיומת +א). זה באמת לא תופס כל כך הרבה מקום. הודעה ממוצעת יכולה להכיל 272 מילים, שהן 1,670 בתים. תוכל לשמור 862 הודעות לפני שתגיע ל-1.44 מגה-בתים - כמות המקום בדיסקט אחד. למעשה, אם אתה חושש ממילוי הדיסק הקשיח, שמור את ההודעות ישירות בדיסקט. תוכל לשמור כ-8,620 הודעות בחבילה של 10 דיסקטים, שמחירה נמוך מ-10 דולר, כך שאם אינך בטוח לחלוטין שלעולם לא תרצה לראות את ההודעה, או שבאמת לא תזדקק לעולם לכתובת האדם ששלח אותה אליך - שמור אותה ! הננתמע בדואר אלקטרוני לקבלת מאמרים ועיתונים איטויים ישנם מספר שירותי אינטרנט שבאמצעותם ניתן לחפש ולקבל חדשות אישיות, מידע ומאמרי עיתונים דרך הדואר האלקטרוני. הרעיון והטכנולוגיה של חדשות אישיות פתח בפני משתמשי אינטרנט דרכים חדשות להשגת מידע. לפני שנים אחדות, רק מחלקות של חברות תקשורת יכלו לעמוד בשירותים גבוהי-העלויות של העכרת חדשות אישיות לתיכות הדואר האלקטרוניות שלהן. ₪ 4 700ז6%.508ח - היפונו מידע באינמרנם --- 7 וולוו מיפ לעיתים, בעת הרשמה כמנוי בשירות חדשות אישי, תרצה להנדיר מונחי חיפוש רבים זכלליים מאוד. כתוצאה מכך, תוצף תיבת הדוא7 האלקטרונית שלך בהודעות. כדאי יותד להתחיל במונח ספציפי אחד או שניים ולראות כמה הודעות דואר אלקטרנני תקבל. אם אינך אוהב את מה שקיבלת, תוכל להוסיף מונחי חיפוש או לשנות את קריטריוני החיפוש, יתרונותיהם של השירותים הללו עשויים להיות עצומים. לדוגמה, נניח שאתה עוסק בתעשיית הרכב. אתה שולח לשירות החדשות מספר מילות מפתח המזהות את הסיפורים בהם אתה מעוניין; נניח שאתה שולח את מילות המפתח 18080656 5 תסווה (יצרני מכוניות יפניים), 5זו8160 /69018107ז ס6טג (סוגיות רישוי מכוניות), עיסקי מכוניות (655ח51ט0 ס1ט8) ו-0815 61601710 (מכוניות חשמליות). לאחר שאתה עושה זאת, מאמרים המתאימים לקריטריונים אלה מצולמים אלקטרונית מדי יום מעיתונים, כתבי-עת, ושירותים מקוונים ברחבי העולם ונשלחים אליך דרך הדואר האלקטרוני. כך אתה זוכה במידע אודות מתחריך, נטיות התפתחות התעשיה ותקנות ממשלתיות. כיום, ניתן להירשם כמנוי לאחד ממספר שירותי חדשות אישיים, שישלחו לך מידע המתאים בדיוק לך, היישר לתיבת דואר האינטרנט שלך. מחיר השירות נע מ-80 עד ל-8400 לשנה. 068 חוז0+|ו-] 5/ש0ה6%א ננול אוניברסימת סמנפורד למרות שהאמרה השגורה גורסת שאין ארוחות חינם, קיים באינטרנט שירות לסינון דואר ללא תשלום. אוניברסיטת סטנפורד מנהלת שני שירותים לחיפוש ואחזור מידע, כחלק מהספריה האלקטרונית שלה. הפרויקט כולו ידוע בשם 51801010 00 )!1 הסוזגההס/ה1, אר 5197, בקיצור. אם יש לך גישה ל-8|זס/ 0 166/\, תוכל לבקר באתר 51171 בכתובת /00ו1016.00ת6://5116.518+₪. שירות מידע אחד הוא שירות מיון הדואר [108ת[160 06מ00ו50 זסוטקותס 6 סקא (הדוח הטכני של מדעי המחשב). שירות זה הוא רב ערך אם אתה מעוניין בנושאים הקשורים למחשבים ולמדעי המחשב. משתמשי אינטרנט שולחים מילות מפתח ומונחי חיפוש אל השירות, המחפש בדוחות הטכניים ושולח למשתמשים - דרך הדואר האלקטרוני - רשימה של מאמרים רלוונטיים, כולל שמות המחברים, המוסד שבמסגרתו נכתבו המאמרים ומידע רלוונטי נוסף. אם צורכי המידע שלך כלליים יותר, בוודאי תעריך יותר את שירות הסינון 61777 6 פתוס|1 85ש0חז16 (5א1), המוצג באיור 10.5. פרויקט זה פותח ומומן במקורו על-ידי הפנטאגון. 5610106 8חו71]10 פוסחאוסצ! קולט את מילות המפתח ואת מונחי החיפוש שלך ועובר על הרשימה היומית של שיגורים אל קבוצות הדיון של 56%%(], כדי למצוא מאמרים המתאימים לקריטריוני החיפוש שלך. מאמרים אלה, שהם בעיקרם הודעות של אנשים התורמים לקבוצות הדיון, נשלחים אליך דרך הדואר האלקטרוני. המאמרים ממוינים לפי סדר אלפביתי של קבוצות הדיון. פרק 10: דואר אלקטרוני ₪ 205 איוד 10.5 אתד 00זח518 5 פחח8)=] 68 ד השער שלך לשירות חדשות אישיות ללא תשלום. [560100 שה!ומזה] פשוסתז6 ₪זט/חמ51] - שנמספומנא עסו . פהסטק0 פפהאססם ‏ ₪0 שפוע 00ם ‏ שו 810 0 וז | 1.060 | בו | בי ] 5 4 | 80000 1]. [ 8 הר | יובח יו | | 6 םת :)111 8או6+0צ7 101-0ה+5 | 501061 1110%05טצ 51117 | גת 5665 661617 ,5שש6מו1%6 + ,פס 025151157 1258 בח6+0ק ב 66הוסזק 0/6 66תת56 שתח116 פשוסמו6זי[ 6זס!ת513 סז 6666/ג || 9 תוס) 6865מדום 216006605 .166615ת: זצוסץ 065606 בת 016זקן מהמזנותסנוע עס 560866 תו 0 6 ח6:טנת וס ברחו | 6 סח6ק גוס 10 56 06 [קא 63!מסזקן עוסץ מ6זהוח זהוו (1סת ושח 061[ זגוס 0 =[סה[וח וה || מסתסט שו( )גוסכה. ישנן שתי דרכים בהן תוכל להירשם כמנוי ב-14"5. ראשית, תוכל לעשות זאת דרך הדואר האלקטרוני. שלח את הודעתך לכתובת נו10906.60ת560(00.543/ו6מ)6ח. השאר את שורת הכותרת ריקה ובגוף ההודעה כתוב את בקשת המנוי ואחריה את מונחי החיפוש שלך. לדוגמה: 55611106 1006160 601103110021[ 8485 מנוי זה יחפש הודעות המכילות את המילים |8ת0ו600680 66תח0)תו 83.,. מדי יום תישלח לך רשימה של כל ההודעות הרלוונטיות, עם עשרים שורות הטקסט הראשונות של כל הודעה. אם ברצונך לבצע חיפוש שונה, כל שעליך לעשות הוא לשלוח בקשת מנוי נוספת. דרך ידידותית יותר למשתמש להרשמה כמנוי היא באמצעות אתר ה-69/ של 5 כתובת ה-,1181 היא /1070.60₪:2000ת00054068.5)3/ו//:ק4+. איור 6 מציג את עמוד הטופס, המשמש להרשמה כמנוי. להלן תיאור קצר של השדות: א [[הותם (דואר אלקטרוני): הזן את כתוכת הדואר האלקטרוני שלך. ] [ ₪ 0ע0/שו2355 (סיסמה): הזן סיסמה סודית. ₪ 562507156 אר 0116:כ 116 מע 165% (הירשם כמנוי, או בדוק את המונח): לחץ על 50501106 אם אתה מרוצה ממונח החיפוש שבחרת. לחץ על 056 אם ברצונך לבדוק מונח חיפוש. ₪ 7700116 (פרופיל): הזן מילת מפתח או מונח חיפוש. ₪ 6 ה6%.56870ח - היפונע מידע באינטרנטם איודר 10.6 באתד ה-80// של 8185 פַחח6!ון-] 6 ניתן להזין קריטריון חיפוש ולבחור מספר אפשרויות שיגדירו את החיפוש ויקבעו את תדירות קבלת המאמרים. ₪ 709106 (תקופה): שדה זה קובע באיזו תדירות תקבל את המאמרים. ברירת המחדל היא 1, הקובעת שתקבל משהו בכל יום. ₪ 6עוקא₪ (תפוגה): שדה זה קובע את מספר ימי המנוי שלך. ברירת המחדל היא 9999, הקובעת שהמנוי שלך יימשך 28 שנים ! ₪ 16 (סוג): בשדה זה ניתן לבחור ב-ח68]ססט או ב-6181166או. חיפוש בוליאני (ו569161 מה80016) מניח אוטומטית את המילה כ][4 בין כל מילות החיפוש. חיפוש שקול (ג[368%6 6182060ו) מעניק ניקוד לכל אחד מהמאמרים בהתאם למספר ההופעות של מילות המפתח. המאמר בעל התוצאה הטובה ביותר יזכה לניקוד של 100. מאמרים שהניקוד שלהם עולה מעל לגבול מסוים יישלחו לתיבת הדואר שלך, ואילו מאמרים בעלי ניקוד נמוך יותר לא יישלחו. ₪ 6%ת11 (שורות): זהו מספר השורות מכל הודעת קכוצת דיון, שתקבל לתיבת הדואר שלך. ברירת המחדל היא 20 שורות. אם תרצה לקבל את המאמר במלואו, תוכל לשלוח בקשה מאוחר יותר. ₪ 651016ז111 (סף): זהו הניקוד המינימלי של המאמרים שיישלחו אליך. ברירת המחדל היא 60. אם תגדיר סף גבוה יותר - 90 למשל - יישלחו אליך רק מאמרים רלוונטיים מאוד. 5 186006 - 6קת18א / , 01600 ההס0ק0 פאזפתטססם ‏ 60 אשור 5 | כל + הס | שק | ות , | הווח הדו070.660:200070!ת6%.815 1510 0 סי קת :ספ 1.00 || 0 | ןס /1 +1%601165 56170100 - סטפפפק 6 36656 6 !1 מממגט5 חס 010% ח6ג11 .60166 זו זס) (₪61465 אתג!ס 6 זטס ₪1 4תם לס[ סט פתס 666% ,06ב 5מז זטס גיד .6 665068 16ב 56185 6 6 תג 17656 62 560066 6ג! 10 66 1עט₪ כ2> 1מ0ג)6סג1קקם [8מ0ג%ב000ש ה סתעשותג] 0111₪:ע2 | המ200|5| מפעד =מנקאץ [ 1 :שק שד בו [ ] כ מסמקח6:מטפ טפט > 16 איור 10.7 מציג אחד מהמאמרים ש-1%/5 החזיר באמצעות הדואר האלקטרוני. פרופיל החיפוש היה המונח טאו 166או 6!זסצו. פרופיל זה הביא כ-20 מאמרים חדשים בכל יום. פרק 10: דואר אלקטרוני 237 =₪ איזר 10.7 מאמר זה העיע מקבוצת הדיון -6חז|חס.)/8 ב 0008 זהוא קיבל מ-5- 100 נקודות. פרופיל החיפוש היה 8 סחסש 0 [-] [4נמיו יי לב בי | (=] ב 0ו6ן] שס6השצ |פסשקם |6)פהמזך ‏ 61659886 אספומ)ה וש סוה | 2 ססע 166 6]תסטט :פעוסו60דך] 5160 |+] 111016: 0-2 <ט18675.60נת.אסט[3132[0570769100> :כ[-1655896/ (1ת0101 1361 13111160 ו161.60נה.אספ[2100/ו11116ות :בחסז ! ק[16] תטסץ 6605 55ת66 שתב עשעזנופ א/ש 86 61וה6זת1 :60 (סט5 0 :80070 :מו 20 פווע !!! עהער6ת 15 62055 ]סודושזה1 חב 60 166 6[זסער הו 1116 ה 23 111680117 56 טוסץ 1 .66)תטס6 06 תפ קט 6ת518 .קט 0101 8 )טס [11 10 נוסץ 660ח 6ט9 הס 86/שסתט 6808016 תדוס] 8 0060 טסע ,6פזטסס 01 0/6 סגדד' ? )טס זו ₪111 נוסץ ס6 שסז1 /600/7056870. 078זנח. ה10ו[ס0//:ק1)ה 18 ,את שור 8 )9 51100015 27800816 01 קטוסזם ב עט 60זספסס5 15 עש/תונופ 6ודך ,8 מז 5006 00 [11עש 6868 1116 .דצ ,16%שופתנח3 שו6צן תג ₪ וצת6טומנד 6 6 ]]וש 95חו0ת1 06 01 עקס6 4 .5505ה[6 1/1158 אתה פתוז6אזב]/ .8 468007110 תה 01 הדדוס? 116 הז 11 166315 סת/ש סמסעזזה 10 16טהּ1והעה ,000 126 .20551010 5 6016 עההוז 89 סזתס 86ה655וח 1116 הק 216856 ,5 תוס זו ,פרחנרזס1 ,5קנוס7פ5/טסת 16וזסש13 זטסע 01 עחהות 35 1110 פס 858 11 5100660 10 )0[66זק 11115 חס?1 .0551016ק 85 11518 פתו[והוח תה 6זנופ0א6 086זס .ק[6ח זטסץ ז10 6סַתַה301 תג פאתהור 6 08 כן(163051] |הטוטוטח! סחד החכרה .6ה1 ,106110081 המבוססת בברלינגטון שבמסצ'וסטס, מציעה מספר שירותי חדשות אלקטרונים. החכרה משתמשת בכלי סריקה ששמו 5141 0א16 01 |56171608 0ת4/ תסווג|טקות8]] זס) ות506ע5), שפותח על-ידי אוניברסיטת קורנוול. מערכת 51481 "קוראת'" בכל יום למעלה מ-20,000 מאמרים, המועברים אליה מיותר מ-500 מקורות. 51.81 מדרג את המאמרים על-פי חשיבותם לכל מנוי וקובע אלו מאמרים די מעניינים כדי שיישלחו דרך הדואר האלקטרוני. 51481 קובע אפילו איזה חלק של המאמר יישלח - טקסט מלא, תקציר, או אפילו כותרת בלבד. ניתן לבחור אחד משלושת השירותים שמציעה [8ט61/16ח1. הראשון נקרא 6פזוע ומאפשר לך להזין חיפושים בשפה טבעית, כגון [68ז [018ז6ותות60 מס פעו6צן א%זס או6צ 1866פקט חו 116065 651816 (חדשות על נטיות בשוק הנדלין בצפון ניו-יורק). הסורק יחפש וישלח מאמרים של טקסט מלא אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך. השירות השני, ק(1169651, מאפשר לך לבחור בין קטגוריות תעשיה ספציפיות, כגון 116280000 051055 (משפט מסחר, א8טזסם שתותוו1901ות8]/[ (ייצרר תרופות), אר ותפוזטס 1 62 [17896 [8חס1התזס1ח1 (טיול ותיור בינלאומיים). השירות ישלח את כותרות המאמרים ותיאורים קצרים שלהם, כפי שניתן לראות באיור 10.8. אם ברצונך לראות את הטקסט המלא של המאמרים, פשוט שלח את הבקשה לכך. בשעת כתיבת ספר זה, ק(1168651 מציע תקופת נסיון חינם. ₪ 8 6%.503700ח - היפונם מידע באינטרנטם איזורד 10.8 שכח את העיתון המודפס. שירות החדשות 1880500 שולח כותרדות אישיות מעיתונים וכתבי-עת לאומיים ובינלאומיים, ישירות אל תיבת הדואר האלקטרונית שלך. בדוגמה זו, קטגוריית החיפוש היתה )ו סו 20] 03-27-95 ק686500! ,3727195 וא 06:42 .56 חסוום החזם!ם! תה] - 8זסנט= סוק ק!6!] *ס0העץ |2056!8 זס!פההזך 1655886 מסספ!|ה4א |(6ם ‏ 75 |-| [0300075] <340/01,273> (165זס:5 20) 03-27-95 11620500] וסט [טנופ 1מונת ות 178 ,1 ]וא 56תפזב- סיד- 80555 זבן << -חס הג 5121160 185[ 4550618110 1001157165 פס1סבו66ד .13.0 שהדדר סז 316 06 111ש ע[6זה11107נו 65565בו51נוס 66ו[ש ",1[הגה " 6תג1 .הש ]1 6ג!1 3( 1167 636[1 1!!גשצ 16816תטוחרתס6 6ח3 6ת1 [/006309 ,סע 318 ,תטפ ז6טנוס6חב/ר] 515 אס ז3ת1511כ אצואן 35005 5המכו/יכא 400555 זהתתידאת << ₪ 0060 סזה 0/10075זק 6655סה )11636 .628116 ,6חושוד 5תס)]ט10+-6151 6תה ,615ט סזק 1618160-)ותסות1 04 58ת1656116 -ע7640 4 1!]1עצ צזש][656ת 01 טוסיקם עוסת 3 85 וחש!! שפחועוסוט סזב .56 611510167 6הרו [006649% 5 60 ,פעו6צ 156561107 זס)וקוח 0 )] 5165 פאס אס ינז 110 51758 ז ונתוא << 5 5והווח!ה 161ה1016 5016 01 4ח16תו1ה56 [018זסותוחס6-זתה 6ודך 3 [6 תכ 51105 ז0/רו50 [6-4ט50 81167 פהסגו] ה 60>תה 5 פה 16 זסטס 68118 סתסק 1866 10 5ז6פנו פשס[81 1181 6גו6 סזק .108 ה81:0הס)ת1 [0055108 ,065 317 ,%ס6/ ספ א 431.5 ה 4 וטא מכתז 1.0640 ודד .זה אתסדד דצ 128 18/1 << לבסוף, שירות החדשות השלישי של [106191808 הוא 57886/ו6צ1, המועבר דרך 09 . כתובת ה-.1(81 של השירות היא /ג386.60ק8וסם.צרוראו//:ק41. אתר זה, כפי שנאמר לנו, "מעוצב כדי לספק למשתמשי 65/ 66ו/ 6וזס/ כמוך חדשות מאורגנות ועדכניות במיגוון רחב של נושאים ותחומים". למעשה, ל-8/880שו1%6 יש יותר מ-25,000 עמודים המעודכנים מדי יום. איור 10.9 מציג את עמוד הבית. כפי שניתן לראות, השימוש מתחיל בבחירת הנושא. מכאן והלאה, אתה עושה את דרכך אל המידע והסיפורים המתאימים לצרכיך. לדוגמה, מעמוד הבית בחרתי בקטגוריה 678ח₪ (אנרגיה). מהעמוד הבא בחרתי בקטגוריה ץזז005ח1 זסאוס 10ז31600 (תעשיית האנרגיה החשמלית) ומהעמוד הבא בחרתי בקטגוריה זסאוס 5160710 .1.5 (אנרגיה חשמלית בארצות-הברית). בנקודה זו, קיבלתי 17 סיכומים של חדשות היום. הנה דוגמה של אחד הסיכומים: || 5810 66%ע )185 תסופפותזנת 00 68018107 עשזסת [60678] 6תיך* 001 אס 1910/1806/]- 16756 אוסצ[-18ח8ץ[5הח6 116 01 675 סב 01] .00 1.1811 6ח65טףטכ] 0ן 5070106 חסו5!55ח3ז1 6[סבזהקותס6 106שסזק "[65זס/ש 416 ,עווש הסיכום לא מתאר רק את תכולת המאמרים, אלא מציין גם באיזה עיתון פורסם המאמר וכמה מילים הוא מכיל. איור 10.10 מראה את המאמר כפי שהוא מוצג באמצעות 146156406 פרק 10: דואר אלקטרוני . 209 למידע נוסף, צור קשר עם: 68051 ה 56 84 0281071086, :/ 0 001-800-414-10000 4 איור 10.9 זהו עמוד הבית של שירות החדשות 868 מעמוד זה תתחיל את החיפוש על-ידי בחירת קטגוריה [ [אטסישוסתו | פווסאט5 || קהות | אסטהו | הופ | אסבעטסט || של חדשות. חבת סזסות !1/0 664ח וסץ חסמהתחכ"חו 36 10 866655 6857 גוסע 6נם 10 זוגו 66הרו6? פשוסם סתמחס :873 6ת1 ,886 פשו116 10 61666 קר זוס 01 1306תגל3י %6ג1' .0760 16 חס 21162 סטוצת6ת6זקנתס6 51סח ,36691י 6 01 6חס 15 פה 165 , ג 168165066 5ספהכ 25,000 עבט עטסץ [!ה6 תה עופטטתו תה 561661 ע!קמט? , 57386/ש116 6ט 0" קשסת הגטס ןל על, 5 סוס [5 1 1/6 וו שתתצטם ס תינש שמוז תה ,8665!ק 16תסטה) צוסץ :000% 10 866 661 .65565זק [הגסותי 08106 201 ,₪62 19035 0ו 69וק0) 36 63168065 תשטסזמד >מם עתה 6006 : 90109066 ]%8טקה 0 [7 ל 5 א וק ]ג 1 [ ב [ בק ] : 00 ₪ 1 00 6 06 6ורת ₪ 1 ד איור 10.10 ב הר חש נה מסך זה מצינ4 מאמר הלקוח מהשירות 86 121466 066%8./ -ה6ככ) 146 גוז )ו(ק1.1 6מצ6נוףווכ צ+וסקעטם )אי ץכ ]0% :6סצוס5 6 ]0 2ז6לוח6נח [1ה 5040 66%טט 195% (1%02ב1) 0 פנופוח20) קזסוג!גוק 6 עשז6ת: 1666131 106 : שמַג 11550 בתי 66%/ג1 335) [ג אמבז. 0 121 6906טףטכ1 10 5600066 ח10פ5מחהפש 016בקום 60 66תוסזק זפנותם 001 ז6עוסק (א7) 4חב!ץנב14- 161567 116 בנתבשועפתמ> ק. 5 דחה 055תר46 ה0ו52וחזפ תה זו 10 66555ה ץזו!מגו ותה זע 10 !ססר ז6שוסקן זס) זמ66665זק ה 5613 ,התג 0185 זזם 16 ,קתצגת +'כ) תמ לחת שוש ,665חקן 6166136107 ז6שש0] 60014 ה55510תה זו 10 00655 -ח6ק0 76 .65ש561 תתו מקזה וש עמ 26סתז סז וט זהקתז 66 1 502 ה הגו הק ה עמהה 456 70 2134 6עג2 111% .906 6ת1 0] בתמה|6ז 46 036 עקז6תן 1992 016 הח 6866 126" ,אמורו 6תז העבת ה1 !ראי !פטס 6תב]]נותט? 520816 10 +06 תו6חו !260 11 !1ב 64זו6 8150 'תג 6ח62טףטוכ1 תנש מו 60 תה 65 ,65זגז 16ב 620 ]הק 136 תו ע?גט1תת4ת: 620316ח 10 64תו 4גת 5ז6לתז6חז 116 . 6מ סויגו 0 67 מ290מ5תג זו 0>ויסזק סז (175/) מז16:ע5 06 ש6ו(4162/. 6גו וס 6ז6טמזשת 66 1018 1:62 ח0ופו466 1816בק6: ג 1 סו 035 70 25/ סטבם ₪50 15802 הו6ו9ע: 130 16 361055 6תג תו ענו6תו6|66 %61זגח 10 6645ם 41 220 ג [סט![ש ,>מפשטסגוכ 1266 ותא 16 סיק סח. וי 0 | 0 200 ₪ ה6%.56870ה - היפוע מידע באינטרנטם סחהטסר 65 ז%6ח06 עץזטסיוסו סחד טס 6צ! הוא שירות חדשות אישי נוסף, המספק את הסחורה דרך הדואר האלקטרוני. ייחודו של 60טס811/וס14 הוא יכולתו לספק מאמרים ופרסומות המתאימים לקריטריון החיפוש שלך. 6תט0ס811/וסא[ מחפש סיפורים חדשים בכל שעה, ומעיין במספר מאגרי מידע של חדשות ומידע, כולל: /550018106 58 6מטסוך 210880) 58 665 12007015 ₪ [[1074 |ונתגו]ת ₪ זסזוטףה1 18תק18061וק ₪ ס6זואופו6צן הק ₪ פשו6צ[ זטסז16 1056 588 אתה שולח את מונחי החיפוש אל 6תטס811/ו6צ1 דרך הדואר האלקטרוני, וכל קבוצה של מונחי חיפוש הופכת לפרופיל. כך, יכול להיות לך פרופיל אחד שמחפש מאמרים על להקת האבנים המתגלגלות, פרופיל נפרד המחפש מאמרים על תעשיית החלל, פרופיל שלישי המחפש מאמרים על שחקני רגבי, וכן הלאה. תמורת 89.95 לחודש, תוכל להזין 5 פרופילי חיפוש שונים ואין כל הגבלה על מספר הסיפורים שתוכל לקבל. בדוק את אתר ה-60/ של 6חטס11פשוסן. | למידע נוסף, צור קשר עם: טסו ו 0 61.60 ב [5. שצושצעל//: 6+ :4007655/ ,181 ססר סצוז 281% ז₪1006 750 0 0 ,1056 ח58 5 8%9%9ש0%%א-001-800-818 00.00 [5ו סק 6-5 0 ע6ת אפטרויות היפוש נוספות באמצעות דואר האלקטרוני תוכל לשלוח חיפושים באמצעות הדואר האלקטרוני, כדי לאתר קבצים המאוחסנים בשרתי 1 וכדי למצוא כתובות דואר אלקטרוני של משתמשי אינטרנט אחרים. פרק 5, "מציאה והורדה של קבצים ממחשבים מרוחקים', מספק סקירה על האפשרות לערוך חיפוש 6ו!0ז4, דרך הדואר האלקטרוני. שמות הקכצים וכתוכות אתרי ה-ק1'/ יישלחו אליך דרך הדואר האלקטרוני. פרק 11, "אנשים, חברות ומקומות", מסביר כיצד ניתן לחפש הרך הדואר האלקטרוני מידע אודות משתמשי אינטרנט אחרים. פרק 10: דואר אלקטרוני ₪ 201 סיכום דואר אלקטרוני הוא אחד מיישומי אינטרנט המגוונים ביותר ובוודאי תשתמש בו כמעט בכל יום. תוכל להשתמש בדואר אלקטרוני כדי ליצור קשר עם אנשים מסביב לעולם, למיין את הודעותיהם, או לערוך חיפושי מידע. הדואר האלקטרוני יישאר תמיד אחד היישומים המעשיים והחזקים ביותר באינטרנט. תוכל להשתמש בדואר אלקטרוני כדי לשלוח ולקבל הודעות וקבצים מאנשים ברחבי העולם, במהירות ותמורת מחיר נמוך. הוסף את היכולת למיין ולחפש בין ההודעות ואת היכולת להכין דוחות חדשות אישיים - ותקבל מערכת מידע שאין להביסה. מערכת זו תסייע לך לאתר את המידע שאתה מחפש ותחסוך לך זמן וכסף רבים. פרק 11 אנשים, הברות ומקומות הפרסומת הקלאסית לדפי זהב סיכמה היטב את הרעיון. "תן לאצבעות ללכת במקומך". למה לנסוע 40 קילומטר לחנות, רק כדי לגלות שאין בה את הסחורה שאתה מחפש? בעידן זה - כשלאף אחד אין מספיק זמן פנוי - ספריות, ספרי טלפונים וספרי מידע מסייעים לנו לאתר במהירות מידע אודות חברות, ארגונים ואנשים. עם 3 מיליון מחשבים מארחים ויותר מ-30 מיליון משתמשים, יש באינטרנט די הרבה כתובות. ספר טלפונים ממוצע מכיל בערך 280 שמות ומספרים בכל עמוד, כך שספר מקיף של כתובות אינטרנט יהיה בן 107,142 עמודים בערך. בדומה לאוסף של ספרי טלפון עבור כל הערים ברחבי העולם, ספר הטלפונים של אינטרנט ימלא מדפים אחדים. למרבה, המזל, תוכל להשתמש באחת ממערכות ספרי הכתובות של אינטרנט כדי לחפש ולאתר כתובות ומספרי טלפון של אנשים וחכרות המחוברים לרשת. היישומים הם בלתי מוגבלים. אולי אתה אמור לתכנן את כנס המחזור של בית הספר התיכון שלך ואינך מצליח למצוא את סאלי ג'ונס. אולי שותף עיסקי רוצה שתשלח לו המלצות ואתה רוצה לעשות עליו רושם ולשלוח זאת דרך הדואר האלקטרוני. או, אולי איבדת קשר עם חבר טוב שנסע אל מעבר לים ואתה זוכר שהוא עסק במחשבים. תוכל להשתמש באינטרנט גם ככלי עיון לאיתור מידע אודות מיקוד וקידומות טלפון מסביב לעולם. בפרק זה תלמד: ₪ כיצד למצוא כתוכות דואר אלקטרוני בעזרת ספרי כתובות אלקטרוניים. ₪ כיצד לאתר כתובות ומספרי טלפון של עובדים וסטוהנטים, בחברות ובמוסדות חינוך. ₪ כיצד למצוא כתובות של אנשים השולחים הודעות לקבוצות דיגן. ₪ אלו אתרי אינטרנט מספקים מדריכי מיקוד ומדריכי קידומות טלפון. ₪ 4 ה6%.50870ה - היפונם מידע באינטמרנם היכן להתחיל ראשית, עליך להחליט האם אתה מחפש מידע על אדם, חברה, ארגון, או מיקום גיאוגרפי. השתמש ברשימה הבאה כנקודת פתיחה לחיפוש. כל המערכות והכלים הללו מתוארים בפירוט רב יותר בהמשך הפרק. טבלת סיכום למציאת אנים באינטרנט 1 אנזים זססחו=. השתמש בכלי זה כדי לזהות את שמו האמיתי של משתמש אינטרנט על-פי כתובת הדואר האלקטרוני שלו. 5636 |ובוח-= 1 זטסת. השתמש באתר ספצצ זה כדי לרשום את שמך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכדי לאתר כתובות של אנשים אחרים. סחושסא. סרוק במדריך זה כדי לאתר כתובות דואר אלקטרוני של משתמשים אחרים. ה0ז500568.א. היכנס למדריך טלפונים גלובלי זה כדי לחפש מידע על אנשים העובדים במסגרת ארגונים ספציפיים. פוסח/ץ. השתמש בכלי זה כדי לחפש מידע על אנשים, כולל כתובות הדואר האלקטרוני, הכתובות האמיתיות ומספרי הטלפון שלהם. . ארגונים, מוסדות וחברות : (679 3650 ) 68 אהחסחחם. היכנס לספרי הטלפונים כדי לחפש מדריכים של ארגונים, חברות, מחלקות ממשלתיות ומוסדות חינוד. פוסחצ). השתמש בכלי זה לחיפוש מידע אודות ארגונים אן חברות, כולל כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר אמיתיות ושם איש הקשר. פרק 11: אנשים, חברות ומקומות ₪ 25 טבלת סיכום למציאת אנשים באינטרנט (המעוך) ]]. מיקומים גיאוגרפיים ₪ 60006 2763 6הסהס6!6ד הג עזוהט0ס6 6!זסעצ. התקשר למדריך מקיף זו כדי לאתר קידומות של מספרי הטלפון בארצות וערים מסביב לעולם. ₪ ק|2 6ח3 61 עט הסוגזסזה| [163ה30ז0600 5.ש. השתמש במדריך בר-חיפוש זו כדי למצוא מידע אודות ערים ועיירות בארצות-הברית, כולל מיקוד הכתובות, האוכלוסיה, הגובה מעל פני הים, קווי האורך וקווי הרוחב. ארבע דרכים למציאת כתובות דואר אלקטרוני ניתן להשתמש במערכת הטלפון לאיתור כתוכות ומספרי טלפון. אם אתה יודע שתומס פרנקלין גר בשיקגו שבאילינוי, תוכל להתקשר לשירות המודיעין המקומי (001-312-555-1212) ולבקש את פרטיו. סביר להניח שלמרכזן יהיו פרטים שונים על פרנקלין, אולם לא יהיו לו פרטים אודות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. ברור לכל, שלפני שתשלח דואר אלקטרוני למישהו, יהיה עליך להשיג את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. מה שלא ברור הוא, השיטות לחיפוש ולאיתור כתובות דואר אלקטרוני. הנה מספר שיטות אפשריות: = השיטה הראשונה להשגת כתובת דואר אלקטרוני של אדם היא אותה השיטה בה משיגים מספרי טלפון - שאל אותו. הדואר האלקטרוני נעשה נפוץ כל כך, עד שאנשים רבים כוללים את כתובת הדואר האלקטרוני בכרטיסי הביקור שלהם. = השיטה השניה כוללת בדיקה במדריכי כתובות של דואר אלקטרוני. חנויות ספרים מוכרות כעת ספרי כתובות של דואר אלקטרוני, הן כספרי טלפונים רגילים והן כספרים דמויי דפי-זהב של ארגונים וחכרות. רשימות הכתובות האלה כוללות כתובות של אנשים וארגונים בכל רחבי העולם. ארגונים המפיצים ספרי טלפונים כוללים בדו כלל את כתוכות הדואר האלקטרוני של חבריהם. אם אתה עוכד בחברה השייכת ל-8]₪ (ח0ו45500180/ 8ח655801]/! 16ח0ז5!601), תוכל להשיג עותק של מדריך כתובות החברים. התקשר למספר הטלפון 001-703-524-5550 כדי לקבל פרטים נוספים על 4 ]3/1. ו ה6%.56370ח - היפונע מידע באינמרנטם ₪ ברגע שאתה מקבל דואר אלקטרוני ממישהו, יש לך אוטומטית עותק של כתובתו. שלא כמו מכתב אמיתי, בו האנשים כותבים רק לעיתים את כתובתם, הודעות דואר אלקטרוני כוללות תמיד את כתובת השולח. חפש את השורה גתסז בכותרת ההודעה ורשום את כתובת הדואר האלקטרוני או הוסף אותה לספר כתוכות הדואר האלקטרוני שלך לשימוש עתידי. באופן דומה, הודעה ברשימות דיוור ובקבוצות דיון כוללות את כתובת הדואר האלקטרוני של יוצר ההודעה. ₪ לבסוף, תוכל לחפש את כתובת הדואר האלקטרוני של אדם מסוים. ישנם מספר אתרי אינטרנט המחזיקים מאגרי מידע ברי-חיפוש של כתובות דואר אלקטרוני. פרק זה מפרט אודות אפשרויות אלה. הנטותמש ב-60צש 6חו/ ס!וסצ נדי למצוא אנשים 60/, עם ממשק ההצבע-ולחץ וטופסי ההזנה שלה, היא כנראה מערכת אינטרנט הנוחה ביותר לאיתור אנשים. הדבר הראשון שעליך לדעת הוא, שקיימים באינטרנט מספר מדריכי משתמשים. הדבר השני שעליך לדעת הוא, שלא קיים מדריך מקיף אחד. פירושו של דבר, שעליך לחפש במספר מקומות ושאין כל בטחון שהאדם או החברה שאתה מחפש באמת יופיעו באחד מהמדריכים. כל מדריכי אינטרנט מסתמכים על אנשים שיזינו או ירשמו את המידע במערכות. מכאן נובע שאם לא עשית מאמץ פעיל לרישום שמך וכתובתך בספריות המשתמשים, לא תופיע בהן. 50707 60/ |וההח-= 11 וטס כתובת ,181]: /הז1.60 1 ג 10. ארשצעל//: )ות אתר זה אמור להיות תחנתך הראשונה בחיפוש אחר כתובות דואר אלקטרוני. לא זו בלבד שקל להשתמש בו, הוא מאפשר לך גם להוסיף את שמך ואת כתובתך למאגר המידע ולחפש בו כתובות של משתמשים אחרים - וכל זה ללא כל תשלום. חברת 50 הנמצאת בפאלו אלטו שבקליפורניה, היא המציעה את השירות. עמוד הבית מספר לקוראים שמטרתו העיקרית של השירות היא "...לסייע למשתמשי אינטרנט למצוא את המקורות החשובים ביותר ברשת - כלומר, זה את זה. זטסץ 1216010 1250 6מז[ת 11 מספק לקהילת אינטרנט שירות נחוץ מאוד: מדריך חופשי מתשלום וקל לשימוש של משתמשים מקוונים וכתוכות הדואר האלקטרוני שלהםיי. פרק 11: אננטים, חברות ומקומות ₪ 207 איודר 11.1 באתד ה-60//ש של 11 זטס-, תתחיל לחפש אדם על-ידי הזנת כל הפרטים שאתה כבריודע עליו - החל משם משפחתו וכלה בפרטים אודות המקום בו הזוא ה מאגר המידע של 11 זטס מקיף מאוד וכולל למעלה מ-500,000 פריטים. רוב הכתובות הן של אנשים שיש להם כתוכת דואר אלקטרוני במערכות שאינן אינטרנט - כגון שירותים מסחריים מקוונים. אחת האפשרויות הטובות ביותר שמציע האתר היא האפשרות לרשום בו את שמך ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך לפני שאתה מתחיל לחפש. כך מובטח המשך צמיחתו של מאגר המידע של האתר. תמורת תשלום שנתי של 820 תוכל לקבל חשבון באתר, שיאפשר לך לקשר את שמך לעמוד בית, להדגיש את הרישום של שמך ולהזין שמות אותם תמשיך המערכת לחפש אפילו לאחר שתתנתק ממנה. איור 11.1 מציג את עמוד הטפסים, בו ניתן להזין את השם הפרטי, שם המשפחה, העיר, המדינה, הארץ, או כתובת הדואר האלקטרוני הקודמת של האדם שאתה מחפש. חיפוש הקבוצות מנסה למצוא אנשים בהסתמך על קבוצות שהם חברים בהן, או שהיו חכרים בהן בעבר. קבוצה יכולה להיות חברה בה עבד האדם, שם האוניברסיטה בה הוא למד, או שם בית הספר התיכון בו הוא למד. ראשית, נסה לחפש רק את השם. לדוגמה, חיפוש השם 08₪15/ 51606 מצא את רשימת האנשים המוצגת באיור 11.2. אם השמות מודגשים, פירושו של דבר שאלה הם קישורים למידע נוסף - סביר להניח שאנשים אלה נרשמו לשירות 11 זטסת. איור 11.3 מציג את סוג המידע שאתה יכול להשיג. - .0 03516 0156031 1 8 0 015006 שר עחסתק16שד ‏ שפזסט | | | 5 וי 05| שאה [נמבו פצגעת (ע11תםז) (תשעט01) [8/1 = [ .ששמטמה שכט 848:8057מ04/גפט ו תוס 6105 פתתט) קנוטז2) | 5 ך ו תס חס [ם 07812800 וח6זזט [60+הסננוט בגת ך7+ט5 "נא 055 סוננ'נתת * ב) א6תג"5 תתתמממף > [ 777 ]מא מנתא-5 סמ0 צת תסתגמם | המו ]עפזט0 ווסתגש0 | [הועת אמבט מז [ 1 זויס-00))וש הזוס 10 מע סש 1תה פמסטפ6ט )> 554 5ו(120 41 ,02020800 כנע.51 1995 ₪ ₪ 8 ח0ז6%.508ה - היפונע מידע באינטרנט איור 11.2 תוצאת החיפוש היא רשימה של אנשים המתאימים לקריטריון החיפוש. איור 11.3 דשומות אישיות מספקות בדרך כלל מספר כתובות דואר אלקטרוני. 0 717 0=] - 1568 עסספום ‏ פוקס משזההאטסם ‏ ₪0 שפוע 68 שו || 6 פטסתו6? ט'1 נדגה6ת 10 מסצום 1386% 6 צשיסז חל) 086% (661445 [3ת0ם:06ב זס) ַּפַתמ:8 חס א66) 20 :155 דא ,011 מ 5 .הדד55 560 מתפפג ש1גת-ץ זנס ו מףוסוו וא משמדם 2 ד מזנתת5 הפתגפתף - מסם. 8 מטעדט ‏ :א דמא ספ:ז.387135.9770מתכג. מרדדב אסט. ₪ 6אאס . אש. 5 גוזפעט ₪30 הפ 3 ו חפ ג ור סק 60 . אמא . ו 2 . עאסד הלד 60 80925התגסה שזמ.ת .6589980רבגתק סמ . סתתשסו. פס 50האפת ה 6.60% דפום. פתמקד58מגסת מס וחסס [15540650+88 טסם.עזגדפטג6. 5זַ5 50הגסגפ 6 הליה ד 20 16 ד וה ו 1.606 | וטס | ה | | בב | ופא ₪ א תו | ו [ | י] | 1: אתזג]/ 15 5066 8 מם?) ,סרטו)ת2) ,מקט9 19319 10-11 )וסידרגנום + 0ו00885.60 )11060 1.60 תפותה | (חנתה7/חרתםמ0 , הס 816 14 5-1 51 00206 0 11606 601 סט מס קטסית2) כ ,115419028 ,868ת9-) קצוסז2) 66תג11 הזת / :נוס)/ב2ותמקז) וחסיהצור) 6 טס וש סד נדעגו46 ס 1 ווסזונו 386% וספעיסז ה 016% 686 1145 411/ ,ה גווסכסכ) כנז.81 1995 כ והרי מספר עצות לחיפוש במאגר המידע של 11 זטסץ]: התחל בקריטריון חיפוש פשוט, כגון שם פרטי ושם משפחה. ניתן להשתמש בכוכבית (*) כדי ליצור חיפוש של תו כללי (6816 ₪116). בחיפוש של תו כללי, המחשב יחפש מספר פריטים בעלי סיומות שונות. אפשרות זו שימושית כשאינך בטוח בכתיב הנכון של שם האדם. לדוגמה, *00016 ימצא את 2016), ת0016, מ0016, ח6001650, 0016 וכיוצא בזה. ערק 11: אנשים, חברות ומקומות ₪ 209 מיפ אם אין לך ;ישה ל-85/ אן תוכנית עיון ל-0פ/ש, תוכל לשלוח ולקבל מידע אודות 1 חס על ידי משלוח הודעת דאר אלקטרנני לכתובת .1 זטס-/6ס1ח1 וחסס. אין צורך לכתוב דבר בנוף ההודעה. ₪ למרות שכל שדות החיפוש הם אופציונליים, אם קריטריון החיפוש מצא אנשים רבים מדי, תתבקש לצמצם את החיפוש. ₪ החיפושים אינם מבחינים בין אותיות גדולות וקטנות, כך ש-8111, 11ט ר-,1, ₪11 יביאו כולם לאותן התוצאות. ₪ קריטריוני החיפוש משולבים באמצעות האופרטור הבוליאני אא, ולא באמצעות האופרטור הבוליאני 028. כתוצאה מכך, כדי שפריט יימצא, עליו להתאים לכל קריטריוני החיפוש. ₪ אם אתה מחפש חבר מבית הספר התיכון, אתה יכול לנסות חיפוש לפי קשר לקבוצה |[5000 11188 68ז/ ₪זטס18או1,0 =. אם חיפוש זה מוביל לפגיעות רבות מדי, צמצם את החיפוש על-ידי הוספת קריטריון המדינה, למשל 4ק. אפשרויות אחרות לשדה הקבוצה כוללות חברה בה עובד האדם או שם של ארגון בו הוא חבר. כיצד אני מוצא מישהו אם הוא קיבל כתובת דואר אלקטרוני חדשה? כאן תרצה להשתמש בשדה החיפרש 655ז00 |ובו-= 06 של 11 זטסם. זוהי דרך נוחה לעקוב אחר אדם שיש לו יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת או ששינה את כתובתו. למעשה, אם שלחת אי-פעם דואר למישהו וההודעה חזרה אליך, כדאי לנסות את השירות הזה כדי למצוא את כתובתו החדשה. המדריך ומאגר המידע ‏ של 6ואז%6חו 6266 ה0ו1881ז10מ1 אזסעא)6צן +06706ה1, הידוע גם כ-16%16ח1, נוסד ב-1993 על-ידי חסו681תטס']1 5016006 |החסוופצן. 10מ6ום1 מציע מיגוון רחב של מקורות עבור חברות ואנשים פרטיים המשתמשים באינטרנט. ‏ 60%16)ם1 הוא פרי עבודתם המשותפת של שני ארגונים - 416/1/ ו- 5ח0ו1ט501 *זסא6! - הפועלים ביחד כדי להציע למשתמשי האינטרנט מיגוון רחב של מידע ותמיכה. ישנן מספר דרכים לגשת לאתר של 160%16ח1. תוכל לבקר באתר ה-69/ או באתר ה-ז6ו!ק20), או להשתמש ב-)1616. כתוכת ה-60/ של עזסוס6זוכ 16אח6וחז 6 128180855 36 היא +6ח.16תז0)מ1-ארוו//:ק)). איור 11.4 מציג את המסך הראשון שיופיע. = 0 איור 11.4 פתח את מסעך בספריות המקוונות בעמוד הבית של 66)חו. איור 11.5 דד מנהלת מספר מאגרי מידע שיטייעו לך לאתר אנשים זחברות. ת6%.56370ה - היפונע מידע באינטרנט לפני שתיכנס לאתר, עליך לדעת שהמידע שהוא מציע כה רב, עד שבוודאי תחוש כאילו נכנסת למבוך מסובך. למרבה המזל, הוראות אלה יסייעו לך שלא ללכת לאיבוד. למטרות איתור כתובות דואר אלקטרוני - כמו גם עבור מספר מאגרי מידע שיסייעו לך למצוא אתרי אינטרנט - תרצה ללחוץ על 128189856 806 ץזסזס6זוש 658 של 16/1 4/. מסך הפתיחה של אתר זה מוצג באיור 11.5. ₪7 ₪ 2 8 0ח.6!זסזח!.עשעש2 כן11 ₪ | :הסטססס. | מ | שטוו ופא ] תש ופנת, ]‏ אססמ6טוו | [ 00 ₪ "םאר [‏ שג 8 וממצר | 8 8 56ה2[ה)1(3 [4תה 11-66+01כ] -)1צנ6) תד מקטסזג!ו 166זס קקנת /!1ה; וטק 6זה 5617/1668 110686 :8 1/ג, על 666ושסזק 5617/1665 12819056 פם עס661ז:כ1 1אנז6ות1 ס) 6מזס6!ס ור על תגת 3617/1665 +6ה₪1511 סעט) 1305זקהזס6 661(סחק '16צ[6!מ1 1106 .מסווםטמטס*! 5616066 [טתס; !מ 6מ1 ם!וצר )מ>תז66 ה 606116 ₪ ,6זם 111686 .צוזס ו!ג2ותגוקס 6וודווק 86 ו .6 רתס זכ 065 סו חס יד ד | ותא 33- 5 1015777108 פסטוצסזק .16 5מסווט501 %וסז 005.10 ה/ו0! ס! 6ה56 168%6כ ,65!ם] 1215 ₪0 0) ז6)6וק נוסץ 10 .0 6511פענו< חם %)6ותוחס> צוסץ צט 5600 16856 ₪ ה ו ו ות 660 )א ץסהו] + 01560 - [.=] 7 0 כ ורי 9 121809 נוחג וסוכ 6 טג יופש ג כ ] . - םש ("63שג ל 6!ות").65 8 )זו ו [וסן)ההודוס)זו] 16906 1016864 4.8010 מסזווווכות1 -1917 שו (,616 ,1:08 1628 13) חס ונהת >ונצו6ק כ פהדוס וו ות 16זפעעט5 28 גוו ב ְ וגוזדו1 10 6100 מטס-1 5615006 [החפג אש פרק 11: אנשים, חברות ומקומות ₪ 21 עתה מוצגים בפניך מספר קישורים, שכל אחד מהם מוביל לשפע של מידע. הנה סקירה קצרה על הקישורים שיסייעו לך למצוא מידע אודות אתרי אינטרנט, כתוכות דואר אלקטרוני ומידע אודות אינטרנט: 5 01 1217604017 (מדריך המדריכים). זהו מאגר מידע בר-חיפוש של אתרי אינטרנט, בו כל רשומה מספקת תיאור של האתר וברוב המקרים גם כתובת ומספר טלפון להתקשרות עם אנשים באתר. תוכל לעיין במאגר המידע על-בסיס קטגוריות (למשל - אמנות), או לבצע חיפוש לפי מילות מפתח. רוב הרשומות של מאגר המידע הן היפר-קישורים לאתרי 60/ אחרים. ("3865/ 6)ו[/%*) 5061106 217601017 <%6%16ת1 (שירות מדריך 6תח] ("ספר הטלפון")). שירות זה יסייע לך לאתר כתובות דואר אלקטרוני. (1221303565 1?00[116) 5670106 80856+28%] <6[אז6+ת1 (שירות מאגר המידע של %60%16ח1 (מאגרי מידע ציבוריים)). ישנן שלוש קטגוריות של מידע. ראשית, מידע שנתרם על-ידי ח0ו041תטס' 5010006 [4חסווגצ1 (הקרן הלאומית למדע), המספק מבוא וכלי לימוד אודות אינטרנט. שנית, ישנם מסמכי תקשורת הקשורים ל-511₪1צ1. שלישית, ישנו מידע שסופק על-ידי אנשים פרטיים, בתי-ספר או מוסדות, העשוי להיות בעל ערך לקהילת משתמשי אינטרנט. תשלום נגבה תמורת ניהול מאגר המידע. ה13110תז10ת1 156500166 +6ת-ז16מ1 4001010031 (מקורות מידע אינטרנט נוספים). קישור זה מוביל לבחירה בין שני אתרי ז0ו!ק20). הראשון הוא רישום של הנהלים והמדיניות של 270010688 50:%106 68ם0:ת1 כרחבי ארצות-הכרית. השני הרא 620166 1050106 61ת067ח 1‏ 6פצוצ1 (פצוצז הוא קיצור של 606010 5680106 %זסאס6צ[ "5צ]) המציע מידע אודות אתרי אינטרנט ומדריכי טלפון. רוב המידע והספריות הם ממשלתיים והרישומים אינם עדכניים במיוחד (הרישום העדכני ביותר שמצאתי היה משנת 1992). יי תוכל להתחבר ל-6ואזפזח! דרך ז8חק60 או )6ח|6ד, באמצעות הכתובת + וז )חו.5. תוכל גם לשלוח בקשה לקבל הוראות לחיפוש אנשים. שלח את הבקשה בדואר אלקטרוני, לכתובת +6ח.6וחז6)חו.6205/ז31!56 ח, עם המילה סופת בגוף ההודעה. תוכל לקבל עותק של ערכת לימוד למשתמש, על-ידי הורדת הקובץ |13זס+10.+65ש₪ הנמצא בספריית המישנה סזחו.6וחז6+חו/ס. ₪ 2 איזד 11.6 מתוך העמוד 5 6)וח// עדיין יש לך שלוש בחירות להתחלת חיפוש המידע אודות אנשים וחברות. 0%.568700ח - היפונע מידע באינטרנטם ספר הטלפונים ("3065 66)וח/") נול סואזסוחו כתובת ,1(81: .וטק 01/05/05 ת.16חזס) ת1. ירארוי//: 1+ 11 איור 11.5 מציג את המסך (288657 6וזו1/*) 5670106 וזו 6]צח6וה1. שירות זה מציע, באמצעות עמוד ה-60/% שלו, שלוש מערכות חיפוש שונות שיאפשרו לך לאתר מידע אודות משתמשים, חברות וארגונים באינטרנט. הכלים הם: ./015 ₪ ₪ 6ת1%600 ₪ 1160007 8.500 166 16וס/. שלושת הקטעים הבאים בפרק זה יתארו בפירוט את המערכות האלה. רבים מהשירותים המפורטים ב-78805 66ו1/ רצים למעשה בשרתי ז000006) ולא בשרתי ט6/. אולם, אין זה משפיע על יכולתך להשתמש ב-60/ ובתוכנית עיון כדי לגשת אליהם. (| ₪ חן ו [ אטחמ וו | ("005< 166[ ") 56/1005 6000177:ג -10צ61)תד ₪ 56 "65פהק 011116" 6ו11 זוחמ ווסגזהוודוכי) וז ול ק] 560668 "א6פהלן 111106" 116 וכ וס גזהדוכ) ה השוא 500 וו ,6400 ,1018 הנפו הסומ תהזכה: 128665 071086 ]6מו6ות1 ₪6 0 866699 66%ושסזק ]תיוות 68רו110015/96// 1167864 0110181 66זה! סו ששה 566 וחור ₪617/166 100[38 (22₪1608)וטנטן0) 6:0 15כ) טר 0 ₪ ותה 00000 -11-ווסוו זט סו (125) 8603608 כ[ וטו 666107 כ1 כזלז6ות] 106 6ג[6- 86 11 .6165גף סננה ומחקסוס ו חספ וכך 8 הווחש 1ק 6 1161110 116 אמח ₪01 םנמחוסה. ,1 זס] 6/6 7416 %/ 1215 116 מוצה61 (262)[תסנ) 61מוחס<01-6)-ומ וס -ווסוו חפט 6ו11 0 [66הצגוז סיעה 65ו560761 66זם 811 וחזסת] 6115 726 .4318 0065 זום] ופשרו56 (15) 0 חסווק66961 ו(פווס? סו( תח טפט מו שוח סו ת6ש24) .12601007 ג[8696 0/1660 פספגק סונג|ש 64ז116 5116 ₪ 18 והוז [5] -ז6צט )6ודו1016 ₪181 )וסט הס!!התדוס!ת: 106016 ס] וקהז16/₪ [סס! ₪06 ,צאזסע ז6צט סו 6ז6מ! שר סופ מחוס/חו אהו[ זגו 560 זוכן 6ושט-!זסע 16ווו= 018 ה0ו!ה6ז6 6ו!1 2168הה6 540066 עזס)66זוכ 500.< ידד180/6 >ורד [כן 121766100 128/45 500 ע[ה6ח וס 666ווט1או1 55 12186610 6,500 86)נשו-1 [חסצ 6ורד -16קס6ק 65601811 ,0026615 פגוס ותמ וסור וו 40 006085106 01 [6חזוסיתפק 1161 6<מחז פחס ול ומהשזס 11:86 ,חס ות !תהפמוס 2800 אנוסמם 01 הו 4 סה וו (5605 ה 06 .65 )1616 כניצד למצוא אנעוים באמצעות פוסחצש כתובת ,1181: 7016.001:4320/7ז10ת05.1//: ג סש שמו של כלי החיפוש מבוטא כמו המילים 15 סחאו (מי זה). זהו שילוב של שרת, מאגר מידע ותוכנית שירות, המאחסן שמות וכתובות דואר אלקטרוני של משתמשי אינטרנט, כמו גם מידע אודות חברות שיש להן כתובות אינטרנט. מאגרי המידע של 5% הוקמו בשנות השבעים, כאמצעי לרישום המחשבים המארחים ומנהלי המערכות באתרים שונים. פרק 11: אנטשים, חברות ומקומות ₪ 23 כיום, מאגרים אלה כוללים גם שמות וכתובות של משתמשי אינטרנט. ל-11015/ שרתים ומאגרי המידע רבים. מערכת 11015/ של 60%10+ח1 מספקת, לצורכי איתור משתמשי אינטרנט, גישה בו-זמנית לשלושה שרתי 110215/ שונים. שלושת השרתים הם: ₪ 6[] 2158 ([1גת.מ16.60ם) מכיל מידע אודות אנשים העובדים בשירותי הביטחון האמריקאים. ₪ 56701005 ת ]146015172000‏ 0:1[6+מ1 (60ם.0ותע6+ם1.פע) מכיל מידע המתקבל על-ידי חכרות הנרשמות ב-56%106ח1. ₪ 50101008 2256ה)1(8 0ת3 7ז60+0ז1כ] -1611%10ם1 (10.26%תז16ם05.1) מכיל מידע אודות אנשים פרטיים שאינם נכללים בשתי הקטגוריות הקודמות. מחשב 16%16מ1 שולח את שאלתך אל כל שלושת מחשבי 0/110215, ומספק לך את התוצאות שקיבל משלושתם ביחד (אפשרות נוחה לחיפוש מתוך אתר יחיד). כשאתה לוחץ על הקישור של 110215//, אתה נתקל בשתי אפשרויות בחירה: ₪ 507000005ת1 [0ז508 /61ט() (בקשת הוראות חיפוש). ₪ שזסטף 8 ות0]ז6 (ביצוע חיפוש). הוראות החיפוש מסבירות בפירוט את הדרכים בהן תוכל לעדן את החיפוש. אם אתה מעדיף לחפש מייד, בחר באפשרות /זסטף 8 הזס1ז6/. איור 11.7 מציג את מסך הזנת החיפוש. בעזרת תוכנית העיון 6050806צ1, תיבת הזנת החיפוש מופיעה על המסך. בדוגמה זו, הזנתי את השם ץ66מח66. איור 11.8 מציג את תוצאות החיפוש - שרתי 110215/ מצאו 125 אנשים וארגונים המתאימים למילת המפתח. ההיגיון הבריא אומר לנו שישנם בוודאי יותר מ-125 אנשים ששם משפחתם /66מ60, שיש להם כתובות דואר אלקטרוני - אולם זוהי התחלה. על-ידי לחיצה על רשומה בודדת, תקבל את פירטי הרשומה. במקרה דנן, מופיעים שם המשתמש, החברה, כתובת הדואר, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני (ראה איור 11.9). הערה אם תלחץ על הפריט הראשו, שהוא תמיד 650/68 563700 שבח (תוצאות החיפוש כפשוטן). תקבל קובץ טקסט המכיל מידע על כל מי שמופיע ברשימה. 228 ₪ ה0ז61.563ה - היפתע מידע באינמרנם איזר 11.7 הזן שם בטופם הזנת החיפוש של פוסחשש, כדי להתחיל את החיפוש. כך +.10תז15.1+6) 2.0/71%11015 16.64:43ד0+ת1. 0:15 נדאה חיפו₪ סיד 36 6 0) האנשים ששמם 0 חח46]. 6 ו[6 56 60167 0) ז6צ'אוכתל צוסץ 01 הס1ו6תגו ו[6ינוספ 06 1136 146% 6 20) 6|טמו[6ת 560 ₪ 15 פוודד = שטפתמ=<| ו48ז0ערץ%6 ם86026 6זת= 16%ח/ 16 הת6:ה56 ב 8/ המד איוד 11.8 [-161ת015%20085.1ו1א4020/7% 30 1016 ח/-5 61-20 קט ] - 6קה 40156 עזסו6סזום ה זאטס | ₪0 את 206 ת] כשמדובר 0 | בשמות שכיחים, כקון ע090ח46] אד ח!והחפ, תקבל פניעות רבות. צמצם את החיפוש על-ידי הזנת שם פרטי זשם משפחה. פרק 11: אנשים, חברות ומקומות ₪ 255 איזדר פ 11 [4) 30% 01:43/021 709-0010763 ק90] - 46056800 , 7 ל ֶ : 7 ורי שי דשומות בודדות ד 0 שכמם - עשויות להיות ב ד מפורטות למד טסוו | עפוסטזום 146% | 50% ₪1 || | ססטשהמ1) || 0008 בהאי :| ופוס רא" זלכלול כתובת ₪ דואר, כתובת 261095 18 ש6ע08ם 018ת₪ ספת 10תצ66ת45.1 מחד דואר אלקטרוני 7 (14א50) .6 56065 ,4טהחמא ת₪6368%0 אמ ומספר טלפון. 050568 ת696880ת הסצ6בע .1 פמפסתד צ4508ק 16ת00בך 8 134 סא 8 ת ,5:מף051 השש6תפסצ 2 191640 .19-56-91 הס 60%00קט 1835 שטסססת :1 ות61ם 15 שמלחסם פ1סתש ספת.16תת6מה83.1 שת ."86814" 416חמת 105 ה5056 סון 1 פתח201 18 65צ₪66 פ1סתש 16.608.811ה סתד (14א56) .0 50066 ,עַ4שהתסא 6560600 אמ 566ת66 השפהב6פשת הסבמגא .1 צהפ5סתד /8508ק שנתססבך 4 134 סה 8 + ,פס6ת010/ השס>אמסצ 92 (916) 1 0 0% מיפ שדתי 0/5 | | פתרון בעיות הרשמיים של 6)חו החיפוש מצא יותר מדי שמות. כיצד לצמצם אותו? מספקים מידע דב מאוד, אך אם תחפש במאגר המידע פוסחצ את כל האנשים והחברות המתאימים ישנט 1ם שרתי 5 למילת המפתח חוווח5, תקבל בוודאי רשימה ארוכה מאוד. נסה לצמצם מיוחדים של את החיפוש על-ידי שימוש בשם מלא של אדם (למשל, חווחח5 חחג עהו) אדגונים, אליקם | אך בשם מלא של חברה (למשל, פַחהאאצחססו= חווחח5) וכך תקבל תוצאות ניתן להיכנס דְרֶךָ אִינְטְרְנט | | טובות יותר. תוכל להוריד קזבץ המכיל את דשימת השרתים ו קל השתמש ב-פוסח/ש כדי למצוא פרמים אודות בכתובת )ווח ססז5.סת חברות ו60, עם שם תוכל להשתמש גם במערכת 110015/\ נפרדת לאיתור פרטי חברות וארגונים. מתוך ים . . 0 עמוד הבית של 160%16ם1 (כתובת ,111: +6ת.16ת6+מ1.צי//:0)+ם), בחר עבור לספריה בקישור אל 56701065 460151780)00] .סח1 פתסווט501 אזסאס6אן. בעמוד ה-60/ פוסחשש/סנוס, הבא, בחר 56910165 18סתאו. ייתכן שיהיה עליך לגלול כלפי מטה כדי למצוא את והורד את ל הקובץ -5וסח/ש ( ו ובווובם ₪ 6 61.568700ח - היפונם מידע באינטרנטם איזור 11.10 חיפוש 60 .אא מצא דשומה המספקת את שם התחום הרשום של החברה, את כתובת הדואר זאת כתובת איש הקשר ₪? החברה. מיפ כדי להתחיל מהר יותד לחפש חברה או ארגון ב-0!5שש, ₪2 ישירות לכתובת ה-₪1 הבאה: .2ז :וס 0 תז0)ח! 1/5 בטופס הזנת החיפוש, הזן את שם התחום של החברה או הארגון באינטרנט. שם זה הוא שני החלקים האחרונים של כתובת הדואר האלקטרוני, למשל ג1:0081.600 עבור 008% ח245188. אם לחברה או לארגון יש כתובת אינטרנט רשומה (סביר להניח), תקבל מידע אודות כתובת דואר, כתובת אינטרנט, איש קשר ומספר טלפון. איור 11.10 מציג את הרישום של 008% מ395188, שנמצא באמצעות החיפוש הקודם. [...00610%3//0 0109015 1:7 .1167016 2 פז הק ס] - 606 פוש סוס6זום ה סם שפוץ ₪60 6ו3] ו [ 8 1166 01 43103 26342 ד/563זם. 1063788 0 0/0818 7 ההז 1 [.2 פ זז כ סו | :פופ סיס ו (פ9-קעץ-אתפסא-דמא) דאגקמ60 אהססא אפרדפגץ צאג<אס6 אגפסא אגמדפג1 פגסת מטספסא.5 901 5 אא ,תפדפמ6סת 9-קם5-א(08א :שמפתסש 0 :סשמתנותמ6ן :6001 אסס.אגסס<.מתז60980פ )55053(‏ .מ פמגאסם ,א₪0 9 - 726 (716) :עם 1660טסמק שת1קקהת שהמ6טם) 66₪כע5 מגמתסם 689פֶפצ 02 608 . אתססא . האתפסא דמז.51ק גפא -2 מס 56םבבקט 1856 6פסס2ת אם אתה מתכנן לרשום שם תחום אינטרנט של החברה שלך, אתה יכול להשתמש ב-פוסהּצ/ כדי לגלות אם קיימת חברה אחרת המשתמשת כבר בשם שבחרת. שים לב לכך שאפילו אם לא מצאת חברה בעלת השם שאתה רוצה (למשל סס.שו6א), ייתכן שמישהו התחיל כבר בהליד רישום שם התחום של החברה. הליך זה אורך מספר שבועות. פרק 11: אנשים, חברות ומקומות ₪ 207 סחוטסא כתובת ה-,181]: 0 +ת05.1//: ₪00 (בחר בקישור %601/86). הוראות 1%64110 מסבירות ש"שער ה-2001167) הזה מבצע סריקות 8םו1וסצן. הוא משתמש בתוכנה או8048. כדי להשתמש בשער, הזן מילות מפתח לחיפוש 6 רשימה של שמות תחומים מתאימים תוחזר כמסמכים. בחר באחד מהתחומים כדי לאחזר את התוצאות של חיפוש 14641180 עבור התחום הזה. עקב תבנית ההזנה הקשיחה של 6ו6)1צ1, מילות המפתח חייבות להיות בתבנית הבאה: שם מפתח..." לדוגמה, כדי למצוא מידע אודות /118:0 ה0ז1ז28] מאוניברסיטת קולורדו שבבולדר, השתמש במילות המפתח 800:ס[00 ז66|טסס ע6ז8[ אר ץ6זגת 6 טק 601 00107800 ז86[טספ. כדי לבחון את המערכת, שיניתי במקצת את מילות המפתח והזנתי את מונח החיפוש 60008110 60107800 ז06[טסס ע66חח6א, כדי לראות מה יקרה. החיפוש הציג רשימה של שתי כתובות באוניברסיטת קולורדו שבבולדר, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה. אילולא ציינתי 5016006 זס1טקותס6 במונח החיפוש, היתה מתקבלת רשימה ארוכה הרבה יותר, כולל חברות. ארגון מהות הארגון 0 מחלקת מדעי המחשב באוניברסיטת קולורדו. 60 800זס|סס.אסעצ נתמכי מלגת >וח2סצ/. לאחר לחיצה על האפשרות הראשונה (ט05.0010:860.66), קיבלתי רשימה של כתובות (דואר רגיל ודואר אלקטרוני) ומספרי טלפון של אנשים בשם קנדי, הקשורים למחלקת מדעי המחשב של אוניברסיטת קולורדו - סטודנטים וחברי סגל כאחד. רשימה זו מוצגת באיור 11.11. הערה החיסרוץ היחיד ב-6חוח6א הוא, שאתה עלול לבזבז זמן רב בחיפוש ובאיתור ארגונים ששמם אינו דווקא שם המשפחה שאתה מחפש, או שאינם מציעים את מאגר המידע שלהם למערכת החיפוש. טחוחפא] פועל במיטבו אם אתה מכיר גם את שם האדם וגם את מקום מגוריר או את מקום העבודה שלו. 208 ₪ ה0זה6%.56ח - היפונע מידע באינטרנם ל ,6016200001 4320700 2.1.6 06/85 8] - קפ 1619 [ איור 1 1 כ ו וו מהטוק0 >.ופהשסס ]1‏ 0ב אסו 26 פות] | | אם אתה יודע היכן מתטרר האדם או היכן הנוא עובד, | ד '0010%800.568/105.ע4:660506//:ק-קש' מתט 006 :ס%ת1מספת1111תבמגקגתססם (0 + המד 7 של י00ם.40ם:810ס.5ם מסשת//וט0טהץ-אתקט-תדהם-קטי מפט 606 :%0+מ601כמ1111בתגקראסס.ן (0 ) | ד (מתש) פספת1סת 166ע65כ מססָהק מפ1הט טסק כה %65א6כ את סַת1ת560%6 (0 ) | שחוזזס עשד ססושםי מנ שעג 2 לאתר אותז. (5=)מ6סבח הק | צפמוחנמת מוננתהורגא ,מאסב :שתפת ‏ 011: 56 (|303) :6תסתת 2 00 ,תמ5פ.ה)ם דממתד3 דעגפגתוק 961 :0445633 (פס1מ56) 9501 : אנזפסדסדט 1/1508( ,צסזוהמת : טפץ 66010%800ע64ממ6א .211500 1 0 (719) 1 פופס8 60 ,500% ספגפס.60 תפ 160אסתמע 7385 נ (תבחמפ6פץ) 0280 1 סטסם עגסאפתם ,צפמוהבצעל 3% שפמ. 6₪/00010580תת6א . ת69ת6שת (817) 2 7604 אד ,מ5םו1עצת?ועס6 פטופ דמפתת0ס3 לגגג ג (מהתןה%6ץ) 07%0 1 עמשנו נג1תפ ,צפמוהבצל ג שפש.6₪/860106860מת%5 מם1שם 1 10 (303) : בסנכסם 60 ,המפששסט מטג גתסהטג מ 3060 ץזס+60זוש 500.א ₪6;/ש חוזוסצ כתובת ,81/]: [ות)05/0502%500.[1/+6ת.16מז6+ת1. שהורצ//:כ0ת למרות ששם זה נשמע ככינוי החיבה של מכונית ספורט, 8.500 הוא תקן בינלאומי לדואר אלקטרוני. התקנים והמערכות של 500.% יוצרים סדרה של מדריכי טלפון הכוללים מידע דומה מאוד לספרי טלפון אמיתיים - שמות אנשים וכתובות דואר אלקטרוני, כתוכות אמיתיות ומספרי טלפון. ארגונים, חכרות, רשתות ומדינות, יוצרים כולם את ספרי הטלפונים האלקטרוניים שלהם ומחשבי 8.500 )6ת16ח] (כגון 10ַ%ח16ח1) מנהלים אוספים של ספרי הטלפונים הללו. הייו ספריית 500.< סואזפוח! היא הדבר הקרוב ביותר שתמצא לרישום כלל-עולמי של משתמשי אינטרנט. נכון לעכשיו, יותר מ-2,800 ארגונים ברחבי העולם קישרו את ספרי הכתובות שלהם למערכת זה. כדי להתחיל לחפש בספריית 500.%, בחר בדגל המדינה בה אתה רוצה לחפש. איור 11.12 מציג חלק ממסכי המדינות. נניח שבן-דודך הוא ע₪60ח66 /397), העובד באוניברסיטת חססגו() בבלפסט. נכון שלא דיברת איתו כבר שנים רבות, אולם כעת אתה מתכנן טיול בבריטניה. ראשית, לחץ על דגל בריטניה. איור 11.13 מציג רשימה ארוכה של ארגונים (חכרות ואוניכרסיטאות) המחזיקים מידע על תושבי האיזור. גלול את המסך אל הרשומה /ופז6טות12 5'ח66ט2), לחץ עליה וערוך חיפוש ל-ע60חח6א. כך תמצא במהירות את כתובתו של בן-דודך גארי ואת מספר הטלפון השלו. פרק 11: אננטים, חברות ומקומות . 209 איור 11.12 . 0 ליה התחל את : : החיפוש במערכת ל מ המדריך 500.% | | ו[ 0 [ 1 בבחירת מדינה. 8 121060017 8.500 <)1א1זס+ח 5 ות <> העופ1פ | איורד 11.13 [6-08 ה667777ה-16תז10הו-₪15 לאחד שבחרת . מדינה, אתה יכול לח₪9 1 יבה ב במאגר מידע של | [ סוסא | עוסספוום וא | ו / 0 [ וו 8 אמוצא, שמות ארגונים וחברות. גוח יז0ו01<) עפסה6 ת01681ם 06686 ₪241 [5] ת261541 05615 860500 (מ0ו06780120%) עז1פמסטוחש ת066ם) (הסג:1:6ה0ף07) עסג6,5ט1תט סגהת66פ/נסת 1:8להת ₪ (ת510ה:1מ28זס) עמ1פסמלנבט תמכח ב (הס00950128%1) מסשהטטמא מפסתםממא-11עט ב (158108ממעזס) 7151164 פשתפה תספןסם ב (ה0ג087801585) ע65016ץ1הט הסטסם6מפט0ספ (הס|1+05הבבעט) עט1טםשטגמט 5088]0:1 ₪ (תסנמ6?|האקתס) עזנא:סטותט 61הטשם (תסְגַממ:וההך05) שנק עם (₪) (מ10 16 תהקזס) 60916 טח 0014196 ב (ת0:10::ת050! עז1טםהלותט עמגס [" (מס(1388מהקםט) מהשד 50102666 הס ממסנ4ש תשווםגו! שתגטתסס ב (ה128:10ת0:00) 50650525186 תס1ה>שת10ב0 (020081286)08] ה516ב6סקט60 שטמטקמסס | [08100?תהך:ס) םזת ]0 =תממומפהך 600554016 3 200 ₪ 7ה70ז6%.563ה - היפונם מידע באינטרנטם פתרון בעיות כיצד אני מזין את שמי או את שם החברה שלי לספריית 2%.500? 7 מנהלת טופסי הרשמה שניתן למלא ולשלוח (אפילו באופן אלקטרוני) כדי לרשום את החברה שלך, או אנשים מהחברה שלך. תוכל לקבל את הטופס הן באתר ה-ספצ של 6ואזפוחו, או באמצעות סד= אנונימי בכתובת +6ח.16חז46חו.65 (יהיה עליך לעבור אל ספריית המישנה סזחו.6וחז6)חז. ₪ם הקובץ הוא +64₪65ז.8זס.8500א). ניתן לקבל את טופס הבקשה גם משרת הדואר של ד8זג. שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת +6ח.016ז16חו.0906/ז31!56ח וכלול את הפקודה הבאה בגוף ההודעה: +64₪65ז.שזס.500א/0)ח6.1וחזס+חו/כן/ 6ו1. מצא אנשים בעזרת ז6טח= חספחו"] היא תוכנה המאפשרת לך לאתר מידע ציבורי אודות משתמשי אינטרנט. ישנן מספר דרכים לשימוש ב-ז86חו/. תוכל להיכנס לאתר ה-60/ 166/ 6|זס/ש שכתובתר א ז6שת11/ח1ט-098.600/601ת.3.36851ק400://31ם, המנוהל על-ידי אוניכרסיטת דרום-מזרח נובה, שבפורט לאודרדייל, פלורידה. עמוד 60/ זה מציג טופס חיפוש, בו תוכל להזין כתובות דואר אלקטרוני. התוכנה תחפש במאגר המידע ותציג את כל המידע המצוי כו אודות האדם. המידע עשוי לכלול שם אמיתי, כתובת ומספר טלפון. אם יש לך חיבור אינטרנט באמצעותו תוכל להגיע לשורת הפקודה של 141% - עם הסמן המנחה < או % - אתה יכול להזין את הפקודה זסאת8. הפקודה תציג בפניך את כל המשתמשים המחוברים כעת למערכת של ספק הגישה שלך. פקודה זו תפיק גם רשימה של האנשים שיש להם חשבונות במחשבים באתרים מרוחקים (6גתהת60(0810406-1050קת11, כאשר 6ַַנַבת)פסת-016ות16 הוא שמו של מחשב מרוחק) או מידע מפורט אודות משתמש ספציפי (1716 0601054 תה ת-ז180 עסשתו], כאשר 6ותאתזספט הוא שם משתמש ר-1051718016! הוא שם מארת). הנה מספר דוגמאות שיבהירו לך כיצד כל זה פועל. ראשית, אני מתחכר אל חשבון אינטרנט שלי דרך תוכנת |84מווחח 1 של 5או60תו/\ 8070508/. אני מקבל את הסמן המנחה 8 של א11%1 ומקליד ז₪₪6. המחשב מציג במהירות את רשימת האנשים המשתמשים באותו ספק גישה, המחוברים כרגע למערכת. זוהי דרך מהירה לבדוק מי משתמש במערכת כעת. הנה התצוגה (שים לב לכך שגם שמי מופיע על המסך): פרק 11: אננטים, חברות ומקומות ₪ 20 סשגץ 8 שמסוז מסח 1616 צצעיז' תפ תנסס 1 הס 060.11 | 17:39 586 17 3 שספגתססנום ססס 6סת. מסוץסססי. פוחכן ‏ 17:45 986 3 מבסתטם מפת 8 6%ם. נסוותעססע. 2 | 18:06 886 0 מסשבע 111 בכ וחסס. 11חדנ. 8110159 | 14:49 586 3:09 7 ₪65 ב116ת ו ססת. מטווץססנ. פוחסן | 14:58 986 7 10 180 6סת. מסותץסססנ. נותקן | 18:13 586 5 סגפת 6 גוס ו 6. מסותץססי. חס | 17:10 936 8 501685 .0.ת | מסמתהס 6 מסוחץסס . 2וחסן | 17:57 586 1 116062 02916 - כש+%והת 66 מסות/ץססע. חן | 17:04 586 5 20016 עָע0ףסע0 | 16סססט 6סת. מטוחץסס . נוחסן | 17:18 588 4 סס131 עס עס1/הסע אם ברצונך למצוא מידע ספציפי על משתמש בודד, השתמש בפקודה סוחגת שספחת, כאשר סַַַאַח הוא שם המשתמש שאתה מחפש. מייד תראה את התוצאות שקיבלתי כשהזנתי את הפקודה 68868 ז86חו1. המערכת סיפקה מידע שכלל את שמי האמיתי ואת תחומי העניין שלי. הקלדתי את המידע קודם לכן, כך שכל מי שיקליד 64801 10861 יקבל את המידע הבא: 5 51702 3 עססבם 111 :11%6 681ע מך 636 : כותהת 101 מפ/תגס/ :9611 ע6/06/ט/ :עעססססענס 66ת. מסוו/ססע . 2וחכן והסע+ 68/10 מס 18:06:00 3 תטש ש6סת1פ 0 5 19:41:09 2 תטט 1לת 6סת51 11ב הה6עתס פאססם 60 106 16עסוז סגה 66בנססת1 :606 רסמק :תהוק 6 05 8011036105 [6103סב3ע 626 6פ 65נ1תפסותסס סגה 16סססכן שתנסוסות 16666 . ב לבסוף, אולי תרצה למצוא מידע על אדם המשתמש בספק גישה אחר, או שיש לו חשבון אינטרנט במחשב שנמצא במדינה אחרת. אני יודע שלאבי יש חשבון באוניברסיטת בקנל, לכן אני מקליד את הפקודה 8110)0(705)08₪16 86 זסשחו] : גג . 1 63/0611 :111470 5% [ג6. 611בםסגוכן] . . . "ע6806" ע50 גו6. 1 [6הסגוכ]. [העסס והסמף >ססמסמסמכן 31 הצ 01358/ סממתנהסש טמה שחפון תמא נה סססם שמת מסשת ג 11 6 הס -- 0000 סעסססע 1 -- 5 202 ₪ 707ז6%.563ח - היפונע מידע באינטרנט זו איננה רשומה מקיפה, אך אני לומד ממנה באיזו מחלקה עובד אבי. זספחות פועלת במיטבה כשאתה יודע את שם משפחתו של האדם ואת שם המחשב באמצעותו הוא מתקשר לאינטרנט. גנ לספרי מלפונים אלקטרוניים באמצעות ז6חק0) קיימים מספרי אתרי ז200(6) המציעים מדריכי טלפון ברי-חיפוש, הידועים גם כשרתי שמות (8017/67 סאַהת). שרתי השמות אינם מדריכי טלפונים פשוטים. הם מציעים שדות חיפוש מקיפים, באמצעותם תוכל לחפש ולאתר מידע אודות שמו של אדם, תוארו, המחלקה בה הוא עובד, מספר הטלפון והפקס שלו, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובתו בבית או בעבודה, יום הולדתו ואפילו בית הספר התיכון שלו. מערכת שרתי שמות נפוצה נקראת 0562 - ראשי תיבות של 5607/1068 זס)טקוזס 6 ה0ו8801281ז0). מערכת זו נמצאת באוניברסיטת אילינוי, בה נוצרה התוכנה. לעיתים קרובות, שרתי שמות קשורים לאתרים מסוימים. לדוגמה, תוכל להתקשר לשרת של //11.5, של 80%816ק-160/ו116 או של אוניברסיטת קליפורניה, ולחפש פרטים אודות עובדים, חברי סגל או סטודנטים המשתתפים בארגונים, חברות או מוסדות חינוך מסוימים. מיפ 5חסוזטו+5ח! 01 15% | 6וח3כ 6ו+סצ 01 עזופזסטוחנו תיתקל בשרתי ת .6ם. 7 כתובת ז116ק20) 0 "60009 דבים. | נתיב: / 0 ת13110ת10מ1 12316 6יז)סצ1-תסצ/1 קל לזהותם 5 1200105-02010 6מ0סת1 כתפריטי ס6, לפי אתר אחד שכדאי לדעת על קיומו הוא אתר ה-ז6ת200) של אוניברסיטת נוטרדם. 0 כגון כאן תמצא כתפריט רשימה של שרתי שמות ברחבי העולם. מתוך אתר זה תוכל סמסחס וסוס אד לגשת אל אלפי מוסדות שיש להם שרתי שמות של (056. הרשימה מנוהלת על-ידי 68 פחסתם. | ג'ואל קופר וכל עדכון אמור להישלח לכתובת 01ו0.60ת.6006160(1018.66. התחל בבחירת האיזור בעולם (מתוך קבוצה של אפשרויות תפריט). האפשרויות הן: 8 (אפריקה). 8 (אסיה). 6מסזטט (אירופה). 1 2 3 4 )085 110016 (המזרח התיכון). 5 4710708 מזזסצ (צפון אמריקה). 0 8 5012 (דרום אמריקה). פרק 11: אנעים, הברות ומקומות 263 ₪ איור 11.14 אוניברסיטת נוטרדם מנהלת אתד 600087 המציע מיגוון רחב של מדריכי טלפון אלקטרוניים מיפ כשתחפש באמצעות שרתי שמות של 6580, תוכל להרחיב את החיפוש על-די שימוש בכוכבית (%) כתו כללי. לדוגמה, תוכל להזין את המילה *6|סס כדי לאתר את 6 ח8וחפ!מסא, חס)8!ססג זכדומה. ישנה גם אפשרות תפריט המקשרת אותך אל כלי החיפוש 8.500 ו-11015/, שתואהו מוקדם יותר בפרק זה. לאחר בחירת האיזור בעולם, תקבל רשימה של מוסדות המריצים שרתי שמות ומאפשרים לציבור הרחב לגשת למידע. איור 11.14 מציג גם את התפריט הראשי וגם תפריט מישנה של המוסדות בצפון אמריקה. שים לב לסמלי הטלפון הקטנים ליד השמות - אלו הם שרתי שמות הפתוחים לציבור. סמלי זכוכית המגדלת מציינים את המוסדות המאפשרים לך לחפש במסמכיהם. 8 סא - 1.1 קספש 0 שזוס א - 50088 סהסהו | קוו .שעסט+ס9 ע:%0בשצ21 סם: 11 תשצב56 2)| 4צסצ שת% מג פצסטצסה ע:ס:ס+:4 סם% 1נג כשן 108צ!ג גת בגצג סקסצגם %בפם ס|בכגת 800% שמסו וסיכ סא סתגסג4סא ]0 0011040 תהגם:פהגם %+סמ1א ₪2 :םותס ,מבסקם!!( . עְצַס1סמתבד שתה 164 1164קק3 )0 0011876 תגטףהספןוג 2 6% כגמפתסלאס% בסת51א00 ע50010% %1081הת6ם:%5 הפסגתםםג 0 הס%פתגמהבט ,ע%ג3צמטגמ/ הב=0+1.ג 2 ען1שתסטה0 5:8%6 8ה0בג+ג ע)גפ+סטגמ0 ת+טכנוג 22 001156 %05בם 09 6מג0ג%50 !0 6011090 צס1עבט ₪3 (.טגחט 4+בט+ג1) 81:גק5ם! 15+861 ה%סם 83 (5גסתג111) בם11ב+צסטגת0 5תסת+םש60 )0 ₪נפסט 2)] עוגפ+סטות( מס:פכם 25| ץ%גב:סטגתט0 5%8%0 0:06 פַתג1צסם ע51+צסטגה0 ע928016 עופצסטגמ! שַתגם? א8ת6ג1;ם ש:סטוהט הצכשם ₪3 21סתג ת)גוספ 5ת18%10מ02785 81מ8:10מ2צם:מ1 (681מסת1זסקאם) עבחם:65 1.500 +סצ+56 שתם מס1!הת:ס]תג פגסמל 6 שו חח 2 1 0 30 ןן ל ה מ כ ו 6 =א5%0ע5 ה0ג%בת:ם)ה1 )0( 11 2 עפס1סתהשפד )0 ם%ט%15בה1 ב1ת+ם+ג1ב0 2 | סתפסע? - ע%נשמצסטגה0 558% 0811102018 בצהטעםה - ק1מ:סטגתט 5%8%0 18הצ0011]0 022 ס>הסתהז500 - ע%גשצסטגהט 5%0%0 18ה:0511)0 202 6 ה:גל1ב6 68| 2550018)02 צס:טקא0ס 5+1496תב6 ,| חס - ו שח 6 31 2 טע 60 36 || [ יבוט שם] [שעה] קוסת זט = 953זם ,‏ 800 5 תק םש תוכל לגלול ברשימה האלפביתית וללחוץ על מדריך הטלפון הספציפי בו אתה רוצה לחפש. אחוז גבוה של מדריכי טלפון המופיעים ברשימה שייך לאוניברסיטאות ולמוסדות חינוך אחרים. אם יש לך חבר או כן הלומד בארצות-הברית, יש סיכוי גבוה שתמצא את כתובתו דרך מערכת זו. כמו כן קיימים גם מדריכים ממשלתיים רבים ומספר מדריכים של חברות. כיצד ניתן להשתמש בספריות אלה? אבי הוא פרופסור באוניברסיטת בקנל בלואיסבורג שבפנסילבניה. נניח שאני זוכה במיליון דולר בלוטו (מה שעדיין לא קרה) ואינני יכול להתאפק לחלק עימו את החדשות. למרבה הצער, אינני יודע מהו מספר הטלפון של אבי במשרדו. אני מוצא את אוניברסיטת בקנל ברשימה, מזין חיפוש לפי שם המשפחה 68661 ומקבל את המידע הנחוץ.לי. איור 11.15 מציג את תיבת ההזנה של החיפוש ומספר שדות חיפוש אפשריים. איור 11.16 מציג את תוצאות החיפוש בשרת השמות. לסיכום, התהליך המתחיל מהתפריט הראשי של מדריך הטלפון של נוטרדם מתבצע בשלושה שלבים: 1 בחר איזור כלשהו של כדור הארץ מתוּך תפריט ה-זסקסנ). 2 בחר מוסד מסוים, בו אתה רוצה לחפש. 3 בחר בשדה החיפוש לפיו אתה רוצה לחפש והזן את קריטריון החיפוש. ₪ 4 ה61.50870ח - היפונטם מידע באינטרנם איוד 11.15 לאחר בחירת בשרת השמות של מוסד מסוים, אתה מוזמן להזין את מונחי החיפוש; למשל, שם משפחה אנ מחלקה. איזר 11.16 הנה שרת שמות של 050, המספק פרטים אודות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מחלקה וכתובת דואר של הרשומים בן. |: [ 5:6 0: "פתאה 3428"12012) ד הד +הפץ 51855 = הסמ =מסת הסה 5 *>אסת תק .11 | 46000/00147605. 0006 |: 7 ו :0 מ6+.5 ה 6תגם] :715145 .56000896 צטסץ 60 מ6שגם 1 צאט 6 ץ:גז] :פתפת 1 :6מסחע 2 :10650100 0ס> | || 6 4 14 11.0 :5499 7 |(|717) 9 אפ זא 4 516ש₪ 3016 קפ סצג 0880 088 זסעז50 600067 6 | 61 50165 כתוכת ז00000: 0.05.06 שרת ז0ו[ק20) זה מנוהל על-ידי מחלקת מדעי המחשב של האוניברסיטה הטכנית של טקסט, הנמצאת בלובוק שבטקסס. לא זו בלבד ששמו של שרת זה מסקרן מאוד, אלא שהוא גם מכיל כמויות עצומות של מידע שימושי אודות אנשים ומקומות מסביב לעולם. איור 11.17 מציג הן את תפריט ה-ז0ק00 הראשי והן תפריט המישנה המופיע כשאתה בוחר באפשרות 300%5 6חסו]ק. זכור שניתן לגשת לאתרי ז6ו0001) גם מתוך תוכניות העיון של 0/65. איור 11.18 מציג אותו אתר באמצעות תוכנית העיון 6)50806צ1. כדי לגשת לאתר בעזרת תוכנית עיון של 60/, כתובת ה-,1181 היא 68.060.60₪. 1 80//:זס 1 סם. 5 הוא אתר שימושי במיוחד, כי בתפריט 80065 6חסו[ יש לו כלים רבים לחיפוש שמות (ראה איור 11.19). מתוך תפריט זה תוכל: ₪ לחפש ב-1%60180 כתובות דואר אלקטרוני. לחפש ב-6ת1%60₪1 שמות תחומי אינטרנט. פרק 11: אנשים, חברות ומקומות . 205 ₪ לאמת כתובות דואר אלקטרוני. ₪ לגשת לספרי טלפונים של מוסדות אחרים. ₪ לגשת לספרי טלפונים של ממשלת ארצות-הברית. ₪ לחפש כתובות דואר אלקטרוני דרך 1156%6%. ₪ לגשת למדריך השמות של 0/110215. ₪ לגשת למערכות ₪ סו60זוש 500.%. איודר 77 .7 1 זט 0 69ז 6הסה?ו - 1.1 תק 00 פ/ש ו ו 06 אזפתא0סם] 800 סוה 8 סוס (הפקפ' 195 עס 8ם501 מטספ שבחיים) הזא 0 7685 ,א%שסממנו1 תג מ 4 כ ו 3] סז 6 סחסוו ה פמ פב ד טכוסכ ות : ש שר 6008 060205908 11פה-ם צם) 00)106/ תסצהסס כ;|בטקפפרם לוו ו דדי 05%5צ404 מגהאסק %סמ+ם:מ1 <ם] תג!%סא ב=+560 2 | - 1 המנוהל על-יד 600 מ0881ם 6סתעס:ה1 15981 קס[ ₪ ץ2תטסס ₪ 10% ת0+ב55 2 | ל 5 מחלקת מדעי 085צ4246 %8:1-2 6סהצס:ה1 ם'סהססגסם ע]ג+טץ 2)| ב ב 1 כ הסג8%א:ס/ת1 0+-הסצץ 811ת-₪ %צסט6ם!|-+ס)ה1 סמ םמ ")| הסג%באצםה1 1גב%- 52001810 עצ6הטםס | המחשב של ה0ג%א:0/ה1 11בא-₪ 601160 נתם ץ)16מעסצ1תט ה ב האוניברסיטה =08ג%ט:105)1 צסמ:0 8% באססם סהסתק )| 51605 עדת פמסתעהסמג = | ל מ סתגוסיסים ₪ 1הכת%סמ1ם ₪ הטכנית של + ףתגוסס עם בס4סם דמווד21/וותגם מ בשמסתם ופה >=| (בסתסת300 846+035 8-7811 משנט-)מתצם:ה1) - במג):סט ₪0 טבנ מק ] טקססם. השרת 05355+4₪ 511א-2 050087 8)=2ב1 כסד =סמפס60 81:מ10סכם כ=) , 2 ע%8ם+68% 58015 |>)הס%1םת+ם/ה1 שת8 צסתקס6 זסתוס 2=| מכיל רשימה ע69%0 500 1 ()חם 5ססצטסף ה0ג)באזס/ה1 צשת06 65| עצס)סס+גק 2811 001156 %ספעסה)ן חשובה של ספרי שס1עע55 עעסס6צ01 50ג6הצבק עעס01260% 6048 2:2 5.ש מ ו || ע:ס)סטצגע 60485 1גוצסק .5.ם כ ;/ן טלפון זש? עצ21+00%0 0000 ב6+ג סמסת5162ד ‏ 0.5 2/ מעדכות לחיפן₪ פג2 צס 01% עם מסג8%ת?ס]מ15 1681ת82:פ0ש6 .5. 22 4 םה: שטסתפטסזהד פסתגד 1021 כם)| שמות. ה0גז11ם 1993 אססספסבץ 4[זסט ג61 2 0 נרקייה רדהמ וויקיר רוידב ריצי כ-ן 5סגש49%150( 1סטם+ד 6מסא)+בק20 5%8%0 03 6+ב56 2 7ת0%0ד01 שהסתקס1פז הבאסד ]0 5%5%5 2 ]וו || קןושתזס |= ששזם ..ק₪ס0ז0 ]םת ספא | 0 ב 7 ג כך נראה אתד ְ , 4 ל 8 וספ בעזרת 8 בהאסך ,%בסממט ה( שמוטהזסקמ%ד 4מה ₪ 6 סקס 05עודך 01 סמתפת 811 תמשה0: 7" 625630868 מג ששון ₪ פטקמפס עס1פלסלותט 166 ממאסד 7 ששו אעוט פם נהדר ב 1 4תה משת. ₪ וס תכמות - 6 דמח פסמ טסד שמתקטס 1ב:הם1שסקצט 1 079ע5-5 הסגסהפפס]םז 804 ממתק0ש מפת0% [ם) ₪ 6 ה6%.56870ח - היפוע מידע באינמרנם איזר 11.19 התפדיט 6חסחש 68 של האתר זס =סוספ 8 איור 11.20 לחץ על תפריטי 60 זנדדו ב- סחסעע 8 6) 8 ץסוסזו. [89 6062000 0 1 70/1:טש שש .סק 6/0 80] - םקמססו6א ור 1 וזח 0ף//:ו חק סף | :סופ 06 1 10 יזס וכ 0) 7 1גתם-ץ 08" 6ת7166%1 מ0שה:2 ו 904:62268 ת1מחספ משתפססמ1 שסץ 0מ166%1 משצססט 4 6% מ1החסתם 56מ566מ1 16461 קסד כ'ץ55מ608 ₪ 05+ מספססםט 458 1גהא-5 סשתצפסת1 5'שמסשמס9 ע+1טשע | תסן|5מ50ס5ה1 0ס]-מתסת? 11תם-5 אשסטס6ע-5ססת1 ם מס)"החצס)מ1 11אח-ם שן)ט26 סט ע+טמטטם [7] 08ו18+09808 11בח-ת 5ש-|1פם שמם עמגפטםטוחט [7] כתסן%ט15סכת1 0568 85 כאססם >מסתת ₪ 0 /5שמגס6 עמ 65בסם דמוד1ם/תנעגץ ₪ המתסטהפה 800668 (ו1אח-ת 08!ע-55ה"מממז) - 8ם1 006525 11בא-ם 8 סחהסח0ף6!6ד 0ח3 עץז)הט00 ס!זוסעצ 5165 5 האם אין לך מושג כיצד להתקשר לעיר בורגוזסיה שבאיטליה? אין צורך להתקשר למודיעין של בזק! 12116000 0006 4168/ 6חסו|ק1616 16זס'\ (מדריך קידומות של מספרי הטלפון של איזורי העולם) היא - ממש כפי שהיא נשמעת - מדריך מקיף של קידומות מספרי הטלפון של ארצות, איזורים, מדינות וערים. עופזו - 1.1 זה ק560/ש (- !16 שסשהץ סזט4ָ/ה0ם אופהשססם ‏ ₪68 סו נ[-ז] ‏ בכל 5 51| בפ במ ו - 0 0066 68 6 הסח קופד 9116" ץצ0ס%סצ+01 0000 בס+ג סמסתם15שד 14+סט םם: פטכשג ] 050:7ש+:21 0046 8ס:ג 5מ0ג162ש1 14:סט מסצבםט (60405 8+( כ!() 00655 עצ)מטס0ס סמסמ2ש151 ]0 115% 15 מפסלמ1צמ0 618 מוטכ 4מ8 [8++מש :תג מ%צסא כ מ%גסס ץע 395 %פשט ה%צסת 1₪ %א1 ( 60008) הע0ה60 107 (תנצטד) סתןצסד 11 6סצסהגת 121 פמט 122 ג טס 00051 >+8אחטס התת[תוץ מסתמצץ +ב10+81%ג 12 2 %חסתע 124 6סצצ] 125 018ת5558[ג 131 2% סש 0228%0]ה0 68%818 42 5 בת >שון ץבצצבזן מס][8%1מ6 166 | פרק 11: אננטים, חברות ומקומות . 207 -תמ/]/מ---0-------------0כ0---0---------] 0 ֶ כפי שניתן לראות באיור 11.20, מערכת ז9ו[ק20) מקלה מאוד על השימוש באתר זה. 1 בחר מהתפריט את האיזור בעולם, למשל 6קסזטם (אירופה). 2 בחר מדינה מסוימת, למשל ץ]1!8 (איטליה). 3 עיין ברשימת הקידומות של האיזורים וגלול כלפי מטה. עו עס הסוזפחזזס1ח! !66008168 .0.5 65ופ כו2 יזוס מהו קוד המיקוד של העיר ספוקיין שבמדינת וושינגטון? או - אם אנו ככר מדברים על עיר זו - מהי האוכלוסיה שלה, מה גובהה ומה מיקומה בקווי האורך והרוחב? אולי לא תזדקק לפרטים אלה על בסיס יומיומי, אולם כדאי לדעת שהם נגישים. מתוך התפריט הראשי של 5010₪, עליך לבחור באפשרות התפריט 800%8 6חסץ ולאחר מכן לבחור באפשרות התפריט 0 081100 ה10ח1 [30097800108) .1.8 210 זס /01 (מירע גיאוגרפי על ארצות-הברית, לפי עיר או מיקוד). כשיופיע שדה הזנת החיפוש, הזן את שמה של העיר או העיירה שאתה מחפש, הקש ז16ת5 ותקבל דוח מקיף. איור 11.21 מראה כיצד פועל תהליך זה בחיפוש לגבי העיר 0115ק8ת618ח] שבאינדיאנה. שים לב שמילת המפתח 1618080018 איתרה גם ערים בעלות אותו שם באיווה ואוקלוהומה. אם ברצונך לצמצם את החיפוש, הוסף אחרי שם העיר גם את קיצור שם המדינה, כגון או ,6180800115ח1. איוד 11.21 [>]-] או .80 ח0/8ה! - 1.1 זסתק560/עי : חפש ואתר מיזע | ו אדו עיד |[ ]> ]18 זט 010/‏ הוחוט ה תק 060 .8 כלשהי ]וו 0 וו 0 ה 0 40 10 50067 בארצות-הברית. אסא ש!וסקם ח0!8ה! : ק21 זס 61 עט חס!ופ הז ס!ה! 1081 מז 360 .5.ש. % .20115בת8ג4ה1 ג] .720116 8ם18018 או ,וטק הוחו ב 9 ות618ת1 ](1 1 ברב מ 5 1805ק 18%84טק0? 45 1 + מתם1שת1 ו1 8% 4סםגמש 08 1 1 ס₪%8%)0 ,)202 ע:מטסם .+ 6 18%:561טקס? 45 1 ]( 6₪מססשם 06 ,פש)טמ1ת 46 א 1 ו ש 08ה5060 29 ,שס:טת:ת 09 ,פשסצקש 1 7 1 708 5% 46280 46290 46200 46201 45202 46203 46204 46205 2 1 46227 46229 46230 46231 4 1 46237 46219 2 10 46277 46278 46282 46283 46288 6 = 8 00ז0%.568ח - היפונט מידע באינטרנטם הנשתמש ב-%415 כדי למצוא אנעים בנעלי עניין משותף איוד 11.22 חיפוש ]ח-]=]/ח- ב-415ש מספק דשימה של ספריות ברות-חיפוש הקשורות למילת המפתח 5 תוכל להשתמש ביכולות החיפוש של 415 \ כדי לאתר קבצים המכילים רשימות של אנשים בעלי אותם תחומי התעניינות כמוך. הדבר מצריך מעט מאמץ, אולם התוצאה עשויה להיות בעלת ערך רב. ראשית, עליך לאתר מערכת חיפוש 415 /. כדי לנווט אל מערכת חיפוש 415 / מתוך תפריט ה-ז0ו!ק000 של 50108, בחר באפשרויות הבאות: 1 התפריט הראשי של 50168. 2 507005 ה0ו81הס1ה] 6חה 00 6 ). 3 ת0ותהס1ם] 38566 15 /. 4 507/05 415 / 11 01 עז600זוכ] ה56970. בחירות התפריט 2, 3 ו-4 מצויות באתרי ז6ו1ק20) רבים. כשתבחר בפריט מספר 4, תקבל תיבת חיפוש. תחילה, הזן את מילת המפתח 80010556%.870. הסיומת 816 אומרת ל-115//\ לאתר רק פריטים ברי-חיפוש. תוכל לנסות להזין גם מילים אחרות בעלות הסיומת 0ז8, כגון 0ז811.5וח אר 0ז8.5ח1ח88706. רוב הספריות יספקו מידע אודות אנשים בעלי עניין מקצועי או תחביב מיוחד. 1.. 8165634 7018 51 001 הט 010 תק ף] - 6 קתש מ61את 8 8 שהס0ק0 פ;אזפהמסט 8‏ 0ב אשוצ וטש שו] גוהז10/ יזס וק 0+) 550 0שעפסב 05 צ₪1500508 ספסש | ספה 6|תשעה-ס1תהחץה |[ .תג זס6ת-ש1תמתץ 05-60105640-66.55-ע:1ם עה 05068ו80-ה|הטהתהסה=-(תוג 1 סטם.2במבשש6ם-0%-ץ0008::₪ ₪ ספט. 600פטסס. שמ0ם 11 6 מססנוב= | 55 חסטמהך 14 ששם.סזנח סשת.%תח-1ה3-60מה1עק=:ת | 60%.0ש-קום-הףמגחק-;? | פרק 11: אננשים, הברות ומקומות ₪ 209 ו ו[וה0-= |הק-ח6ק |הּחהסחהּחו%6ח!ו סיכום אינך חייב להיות בן 12 כדי להנות מהתכתכות עם אנשים ברחבי לעולם השותפים לאותם תחומי עניין. אולם, כיצד תמצא אותם? ברוס נאולט ה-]1 יצר רשימה של אנשים החברים במערכת בינלאומית של חברים לעט באמצעות דואר אלקטרוני. להלן כתובות אליהן תוכל לשלוח הודעות כדי לקבל עותק של טופס ההצטרפות ועותק של רשימת החברים עצמה: 1 1317105.00ת 10 הת .וזה .1 66+-06). 216.132.21] % 11.)[נובת.66טיוט בתשובה לשאלתנו אודות הרשימה, כתב ברוס (בדואר אלקטרוני, כמובן) שי'הרשימה הצליחה מאוד עד עתה. קיבלתי תשובות מכל רחבי העולם. אין ברשימה רוב לאנשים ממדינה אחת; ישנן יותר בקשות מגרמניה ואנגליה מאשר מארצות-הברית! כמו כן, הרשימה כוללת מילה אחת אודות כל אדם הנמצא בה. נתקלתי כמעט בכל תחביב אפשרי ובכמות עצומה של מקצועות שונים. כך, אם מישהו מעוניין לכתוב למישהו אחר בעל אותו תחום עניין, הוא בוודאי יוכל למצוא אדם כזה ברשימה שלי." עם התקשורת הכלל-עולמית ומיליוני המשתמשים שלה, אינטרנט מציעה מקום חיפוש כולל למידע אודות אנשים וחברות. היישומים כוללים איתור כתוכות של חברים שנעלמו, מציאת מספר טלפון של חברה עימה אתה רוצה לעשות עסקים וגישה לרשימת קידומות חיוג של ארצות זרות. יישומים אלה ייעשו שכיחים עם התקדמותה של אינטרנט ופיתוח מדריכים וספרי טלפון, בהם יירשמו אנשים וחברות רבים יותר. חלק /ו חיפונם עירותי מסחר וחינוך 2 ספריות ופרסומים אלקטרוניים 3 נטירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים 4 חברות, עסקים ומידע פיננסי 5 מה צופן בחובו העתיד? ספריית פרק 12 ספריות ופרסומים אלקמרוניים המקום הטוב ביותר לחפש בו מידע הוא הספריה. לאינטרנט יש מספר ספריות אלקטרוניות מקוונות, המוכנות לחיפושיך. בנוסף לכך, פרסומים אלקטרוניים מופיעים כל הזמן. כל מה שאתה צריך הם הכלים למציאת ספריות ופרסומים. בין אם מטרתך הסופית היא ספריה אלקטרונית, פרסום אלקטרוני, או פיסה מסוימת של מידע, אינטרנט יכולה לסייע לך לדעת היכן להתחיל. בפרק זה לא נעזור לך רק להתחיל, אלא נציג בפניך כמה מהשירותים הטובים ביותר שמציעה אינטרנט. בפרק זה תלמד: ₪ מה הם אתרי ה-ז6ו1ק₪0 הטובים ביותר לחיפוש ספריות ופרסומים. ₪ מה הם אתרי ה-69/ הטובים ביותר לחיפוש פרסומים אלקטרוניים. ₪ היכן נמצאות הספריות האלקטרוניות הטובות ביותר. ₪ כיצד למצוא ספריות ופרסומים אלקטרוניים באינטרנט. הקונגרס: חיפוש פרסומים ואחזורם 58 + /87זס1/1 .17.5 (ספריית הקונגרס האמריקאי), הנקראת בקיצור :, היא כנראה הספריה השימושית והידועה ביותר הקיימת באינטרנט כיום. עקב מאמציה להוריד את מחיר הפעלת הספריה, הוציאה ממשלת ארצות-הברית הון עתק להעברת החומר לתכנית אלקטרונית (די מנוגד להיגיון). למרבה המזל, אינטרנט הופכת לשדה פרסום פופולרי למערכות מידע מסחריות וממשלתיות. ₪ 4 ה70ז61.568ח - חיפונט מידע באינטרנטם לפני שתרוץ לאינטרנט ותמשוך את ספרו האחרון של הסופר החביב עליך, עליך להיות מודע למספר עובדות. ראשית, במשך אלפי השנים האחרונות לא נהנה הגזע האנושי ממידע אלקטרוני. זוהי הסיבה לכך שמידע רב נותר רק בצורתו המודפסת ולא הועבר לתכנית אלקטרונית. שנית, העברת חומר כתוב לתכנית אלקטרונית עולה כסף. אם מישהו עושה מאמץ להמיר עבודת ספרות מודפסת ליצירה סיפרתית, ברור שהוא עומד לדרוש תשלום תמורתה. היוצאים מהכלל לגבי קביעה זו הם ממשלות ומוסדות חינוכיים. אך למרבה הצער, אוספים של מוסדות כאלה, אינם גדולים במיוחד והם צומחים בקצב איטי ביותר. שלישית, אינטרנט אינה אמורה לבטל את זכויות היוצרים של ספרים שנכתבו לאחרונה. זכויות היוצרים מוסיפות תמריץ למפרסמים האלקטרוניים לגבות תשלום עבור גישה לפרסומים האלקטרוניים: המפרסמים האלקטרוניים עצמם משלמים תמלוגים לבעלי זכויות היוצרים, לכן הם אינם מוכנים לספק גישה חופשית ליצירות. ספריית הקונגרס כבולה על-ידי עובדות אלו, לכן היא אינה מציעה את כל אוסף יצירותיה באופן מקוון. אולם, היא מנסה להעביר אוספים מיוחדים של יצירות לתכנית אלקטרונית באינטרנט. עוצמתה של ספריית הקונגרס נובעת משירות המידע שלה, המציע קטלוג נגיש של כל פריטיה. אמריקאים יכולים להשתמש במידע זה כדי להזמין ספרים מספריית הקונגרס לספריה הציבורית במקום מגוריהם. אחד מהשירותים הפופולריים ביותר של ספריה הקונגרס הוא 10015 6 08ו81ותזס]ח] 0087055 021 ץזפזטו,1 (שירות המידע של ספריית הקונגרס). שירות זה מספק גישה לקטלוג הכרטיסים של הספריה, כמו גם למבחר מסמכים הדנים בנושאים כגון זכויות יוצרים, חקיקה וחוקי מדינות זרות. תוכל להגיע ל-1,)02618 באמצעות 161₪86%, בכתובת 61864://10018.106.80%). איור 12.1 מציג את מסך הפתיחה של מערכת 1,02015. מסך זה נגיש לציבור הרחב, אולם הגישה האלקטרונית באמצעותו מוגבלת רק לחלק מהספרים, מכיוון שזאת מערכת לביבליוגרפיה ולאחזור מידע בלבד. היא מציעה שיטות חיפוש בסיסיות ומתקדמות עבור מיגוון רחב של נתונים (נתוני הקטלוג של אוסף הספריה, ציטוטים מתוך חקיקה פדרלית, רישומים של זכויות יוצרים וכדומה). ישנם מספר ספרי חוק פדרליים שלמים ב-1,00015, אך הם נדירים. תוכל להשיג מידע נוסף על 1.0015 ממערכת ,1/8/81/] של ספריית הקונגרס. זוהי מערכת ז0(ק20) המספקת מידע אודות 1,0015, אודות אוסף ספריית הקונגרס ואודות הספריה עצמה. מערכת ,]1880 נמצאת בכתובת 106.00[ //:6 רק 0 אם אתה מעוניין לראות לאלו אוספים מקוונים ניתן לגשת, אני מציע שתריץ את תוכנית עיון ה-60/ שלך ותכחן את עמוד הבית של ספריית הקונגרס. הספריה עשתה עבודה רצינית להכנת שרת ה-69/ שלה, המספק מספר אוספים חשובים לתוכניות עיון ה-60/. פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים . 2205 איזר 12.1 מעדכת 1/06/65 של ספריית הקוננרס נעצישה 77 777 ז8ח/79. <10/0111160: 0615-10-04 - 61ת161 דכו >פפחק 1 26 0.1115 4פו02%5 %>5דשהמם ]5 ע"פתם1ע 151 עס הס::1:12ש-| %1-4חץ 1 הש)%ת9ץ הפן5את+0/ה1 %%פ1תעע5ם 2 54 תחפ הינדצי = איור 12.2 מציג את עמוד הבית של ספריית הקונגרס, שנמצא בכתוכת /106.00. ארצועי//: )+ . ספריית הקונגרס משתמשת ב-65/ כדי להציג מידע אודות הספריה, כמו גם כדי להציג אוספי יצירות מסוימים באינטרנט. חלק מהאוספים שהספריה מציעה הם: ₪ אוספים היסטוריים מ-ץז0ג9]/! 67108 /. ₪ תיאורים של חלק מהאוספים האמריקאים המיוחדים של הספריה. ₪ חלק מתצוגות ספריית הקונגרס (כולל נאום גטיסבורג בתצוגה מקוונת). = הספריה תח1.6215|81:0 1110185 באינטרנט. ₪ לימודי ארצות ומאגר המידע של /1/₪//700 ממחלקת המחקר הפדרלית. ₪ גישה ל-,8/01 14 1.00 ול-1,/0015. בנוסף לכך, פיתחה הספריה את 0גזס1 6ןת₪160000 |21008) (הספריה האלקטרונית הגלובלית), המקשרת אל אינדקסים וכלי חיפוש של 60/, מידע ממשלתי, מקורות אינטרנט, רשימות של עיתונים ושל כתבי-עת ומספר מקורות 0 אחרים לפי קטגוריות של נושאים. תמונות 12.3 עד 12.5 מציגות את עמודי ההתחלה של חלק מהאוספים האלקטרוניים המיוחדים שמציעה ספריית הקונגרס. איור 12.3 מציג את האוסף ההיסטורי, פרי מאמציה של ספריית הקונגרס ליצור את |218118] |4חסוז8א1 ץזתט1,1 (ספריה סיפרתית לאומית). איור 12.4 מציג את עמוד הבית של 45 חזסח., מאגר מידע מקוון למידע תחיקתי אמריקאי. מידע זה כולל את [200816581004) 6 (רשומות הקונגרס), עותקים של חוקים שונים ומידע תחיקתי אחר. 2206 בּ ח0ז6%.568ח - היפונע מידע באינמרנט איור 12.2 : ו - 5 ספריית הקונגרס | ₪ סט ₪ 8 מ[ = נדאית נפלא דרך 2 = | 3 - ==-- | (ף.ש 0 קוו | :| | ו 8 , | ה | | | 1060 1 10 סה 11 6 תה 05 6וזס 5 605 6ת8 ,תסמבסמסטכ ,568065 עב זס1.0 זטססב 688 איור 12.3 חחח שסוח6ו מיכדזן | אמריקאי) אוסף ווח וו סח 8 /שיס . ס!. 6 8 ז//: קזח | :1009400 היסטודי של 88| "| |שיוחאא] שסו:-אטו.א[ אסא[ אסטא-ו ו[ אמסם ובאש [ הישה ובית | | הטפריה הסיפרתית הלאומית שנוצרה על-ידי ספריית א 6 זא > א 4 הקונגרס. אוסף ב זה ממז 7 1 1 מו ו סו 001106005 3060 בכתובי 0 .56.100ז//:סת צת201166010) +ת6ידטו> - 2 ו 0 052 51 80 010 > וחזח. 60160800 01 מע על 561665 9 איור 12.5 מציג את הכניסה אל 8ם(1!88א/87/ 01 זסם50וזק 78 ה8ת)16/ר 6-ו חו, מאגר המידע המלא של השבויים והנעדרים האמריקאים של מלחמת ויאטנם. זהו מאגר מידע בר-חיפוש, המכיל הפניות אל טקסטים שונים הנוגעים למלחמת ויאטנם. מאגר המידע נמצא בכתובת 2.10.00 סלצ16//: 600 ת. פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים = 277 איזרד 12.4 [ו הזזה וו וס הסו1 )הו ב 5 5 ספרית הקונגרם םוש ₪ ה מסבסדת גם את ₪ | > | 5 |. ה | || מסטל | שי 5סוד, אוסף 10 סדוה ] פס המידע התחיקתי : . [ יש[ עס )סמ כ 4פי ת0וםם אסא || אססמטחה ות [ הססם) ותשא החיסא פ'וטוושי המקוון הנמצא 1 5 - ה בכתובת 5חסה)//:כ ו שסף.ססו.. חספ 6/0 גווסל 0 34/גף ₪ג/) מ יכִם07ג1 05 ו!טטוסזת) פכסש מס 1.5 0/1206 ססוירזטט ₪ םב[5ש 1.0 ]0 +76 |[ = שש וקנטו ]ול יכ זס (5)זספירכט יל ט]0ו/597 !וו טזטויטם 14 110350 /0 פמסתיזטר 11ב ]0 6% זו 4 |חת 60 תם-) שת ו +16 ]וגו = 0 10318 6תו זס) 56014 [הפסת:סז2 000 בז 05 10-10 1!5 זס? 5660441 [גם 0 5 תו103 5ת1 זט] 064ם1 560141 [המסת:מעעפס2) כז איודר 12.5 : ד וו פה0ו00 פאזפהטססם מאגר המידע המלא של השבויים / 0 2.10 שי 1//: קז !| 00 1 והנעדרים | יי | וססוום ב | ו ||[ 1 ] םק ותש || | במלחמת . . . . . 1% ל ף . | ויאטנם ניתן ₪ח51ו1/יזה\ 01 יז 1180[ הז[ רהז 10%/ 6+ 60 6160016 ר | לנישה מקוונת 6 תסו+ס/ וג מספריית הקונ2רם. , ו .305 121,764 פאז דא 60 א.זהג פחנד | 61 קן 15ח6ותגו 40 [ת6ותרח2696) ,5 17 16 328 6טתו תו 4 1616516תו 6361611615 535 0 608מ 621 ח66ל 5בג 0856מ:ג3 בגר | 01/66 60650 06 4167 זס תת בו , 50156351 ת: י6חס?הקתט זס ,קתו5:נתז ,160 [ 06 זסק ותו .17.9 10 19025938 10 קַתטוב1%61 מסטהנה0]ת1 164ב600761ה17 שתה 166ג[6דו20)" ₪ חסם60166 גג 06 סט 6ב[ 62000061 התבמ6/ 6תז תו זם+מז6ע|סטתו ".ו / 821 501.6 מו 5םג 6ח6תז. ,שחת ענתטס6 -65ההח 83| 85 :ות 5חדו16 ה56816 קתופגו עס 651 זותו ]0 306612 קםת06ו תה6 43182856 פגה! קתתגו זז 626 | עבות 15ת6הטס 10 665468 04 60165 ,₪066ת106 02066 ".1.05 ז6ש0 460/86" 42 סט 51316615 3ימב ,45 זסעטץ6 ,5 ה 6תג זל 66תר? 5 סשת תו 46 6תותזל 6 56 קתתטסו ז0) תה0! /םזס)- זפותו תס קנגזלו! 1068 5'ז656316.6ז 36 10 זמ56 6 תב6 [בת6זבנח 0116 50162 ו 1 הנוק 6 2 66חרם ספריות מאוחדות נראה שיש מספר איחודי ספריות הפועלים כדי לאחד את המידע הקיים בהן ולקשור את כל מערכות המידע למערכת אחת גדולה. על-ידי כניסה לאיחוד ספריות תוכל להיכנס למידע הקולקטיבי של מאות ספריות. ₪ 8 איזר 12.6 עמוד הפתיחה של 04₪1, אלין ניתן להיכנט דק באמצעות ]ד ה6%.50870ה - היפוש מידע באינמרנם פרק זה אינו דן ביחסים בין את איחודי הספריות השונים. לעומת זאת, הוא מציג את הקיים ומראה כיצד הקיים מקושר לאינטרנט. יש חפיפה רבה בין איחודי הספריות ונראה שמערכת קשרי הגומלין ביניהם משתנה לעיתים קרובות. וזה סו | |ההסו36 01 ס66חהּו!|ה ססבּוסוס6 (0₪1) 1), אן פסוז8זס1/1 [091008] 01 06ה41]:8 860זס!00 (ברית הספריות האיזוריות של קולורדו), הוא תאגיד המשווק מערכות ניהול ספריה לספריות גדולות בעלות רשתות ברחבי ארצות-הברית. בנוסף לכך, התאגיד מציע לספריות ולספקי מידע שירותים ומוצרים שונים, כולל ז6ש020מ(1 (בו נדון בחלק הבא). למעלה מ-450 ספריות נתמכות כעת על-ידי מערכת ,0481, המורכבת מ-32 יחידות עיבוד מרכזיות (0.21(5) המקשרות למעלה מ-14,000 מסופים ייעודיים. ספריות אלה כוללות את הספריה הציבורית של אטלנטה/פולטון, הספריה הציבורית של מחוז בולטימור, הספריה הציבורית של בולדר, הספריה הציבורית של שיקגו, הספריה הציבורית של דנוור, הספריה של אוניברסיטת אידהו והמערכת של אוניברסיטת מרילנד. מערכת זו נגישה באמצעות 16160 כדי להתחבר למערכת דרך 69/, השתמש בכתובת ה-,1(81 הבאה: ₪'ז64://03122356.0311.0ח161. כפי שניתן לראות באיור 12.6, הכניסה ל-.0/.81 בכתובת זו מספקת לך גישה למספר שירותים ומוצרים. רוב השירותים והמוצרים ניתנים תמורת תשלום ודורשים ממך להירשם כמנוי. למידע נוסף אודות ,081 - למשל, מידע אודות תנאי המנרי, השירותים והמוצרים - היכנס לעמוד הבית המוצג באיור 12.7 בכתובת 1.11[ 0/6 .1-ה 6. טרצרעצ//: )ו ווה 252/75 55 חח ל ב ומ = ₪ שגספר = לי ב שפצ << ע5ת כ2100%ה> 95 פופו 84 .209155 אטסע 21 ת%פת₪ה פת% אשותם פרק 12: ספריות ופרסומים אלקמרוניים = 279 איור 12.7 עמוד הבית של ]0 בדית הספריות האיזוריות של קולורדו. עמוד בית זה מספק קישה לשירותי 0 אחרים. [806 סוזם !002]- שקמ0פוסא = 60| | פהסווק0 %אז3הא00ם ‏ 60 אישו %וטם ‏ 86] [5|5|8 | מ | 4 ץד בג ו 1 מ 44 יק | פס 1 יפ | מ פא | 500 אסא | || ספת 11 |[ ה ותש | וי א ="ובחא ] 6 40 61601116/שי 6 / ]]- א סוד ה 50 הא 00 ה 6גווס 11 תי 5 106 5616050 = | 0/0 15 0/6844 6 מס זז 76? 2 | זסווזג ?1 ץז זכוו.1 תוכל להשתמש גם ב-0200(6) כדי לבדוק מה חדש ב-081, בכתובת קז 0[ 36.68ק//:יזס כ 0 אני ממליץ שתשתמש ב-ז2006) או בתוכנית עיון ב-69/ כדי להגיע למידע הנוגע ל-,0/.1. התאגיד טוען שיש בידו מוצרים ושירותים רבי עוצמה, שיעשו את הגישה למידע האלקטרוני המקוון קלה ומהירה. זסצססח ו - כלי לחיפועו בכתבי-עת עם אפטשרות פקס לאנשי ,0.81 יש שירות חשוב ורב עוצמה: ז0096ת! הוא כלי לחיפוש בבכתי-עת, המסוגל לשלוח מסמכים בפקס (תמורת תשלום). ז6ש60ם!) הוא אינדקס מקוון של תוכן עניינים ומערכת למשלוח מאמרים עבור כ-17,000 עיתונים וכתבי-עת. הוא מתגאה ביכולת לחפש ולמצוא ציטוטים מתוך כ-6 מיליוּן מאמרים, באמצעות שירות הזמנות מקוון ופשוט. המערכת מוסיפה למאגר המידע שלה 0 פריטים בכל יום. המידע של תוכן העניינים מוזן כשהעיתונים מתקבלים מהמוציאים לאור, לכן הגליונות נכנסים לאינדקס המקוון בערך בזמן בו הם מגיעים לספריות ולדוכני העיתונים. היבט זה הופך את ז6ש60ת! למקור העיתונים המעודכן ביותר ברשת. לבסוף, כמעט כל מאמר המופיע באינדקס של ז6006ח! ניתן להזמנה ולמשלוח אל מכשיר הפקס שלך תוך 24 שעות בממוצע, תמורת תשלום צנוע. כדי לגשת ל-ז00%6מ11, עליך להשתמש באותה מערכת 16106 בה נכנסת ל-[ז0:8, בכתובת ₪:64://03122356.6811.0ה61). 200 . ה0ז6%.568ה - חיפוע מידע באינמרנטם 2 5 7 0 החיפוש במאגר המידע של זסטס0מ(1 ניתן בחינם, אולם עליך לשלם תמורת כל מאמר שאתה מזמין. המאמרים עולים 88.50 בארצות-הברית, בנוסף לכל תמלוגל זכויות היוצרים. לאנשים הנמצאים מחוץ לארצות-הברית או קנדה, עשוי המחיר להיות גבוה יותר. לפני שתוכל להשתמש ב-ז6ש00ם!1 כדי לשלוח מאמרים למכשיר הפקס שלך, תוכל לרכוש סיסמת כניסה ל-ז6ש000מ(1 תמורת 8900 לשנה, כדי לזכות בהנחה של 82 על כל מאמר שתזמין. איור 12.8 מציג את עמוד הבית של ז00%6ח!1. תוכל להשתמש בו כדי ללמוד פרטים נוספים אודות ז006ם[1 וכדי להיכנס למערכת /16186. עמוד הבית נמצא בכתוכת [מז) .6/6016 60תנו/שיס. [י ה ס. שוצרצר//: קת איזר 12.8 כ [6ש0000]-סקמטטוטא ‏ = עמוד הבית של 6זו] פהסווק0 פאזמהשסס ‏ 18 ששו |( שוה] / 2 [*|[9]5]8]8|8 חסשטססחנ). שוג ב הב יק רו | 1-ה הט וזש יס ה טנ זט !זמ ס. :קז ! | :הסטוס=5.ו | || ]| עסו זפ א | = המוה 5 64 ]| 115006 |[ אמ םיות [ 6 "ותו חוו 17000 63 0ן 06ב 6 טרס( ג 4ב ,43180850 15ח6)מ60 0 13516 ב ,5066 0600677 6[סמם סמו!תס מפ 05 ז6טסכ)חקד 6 הלה ז6ט10)20 6ת1 456659 0 זפ אטנום) :10110 1116 01 6תס )56166 20/61)וגלד )וסט 310 נודוס]ונ! 6'נסוגג יצסקר מסנהתזזמותו צמציס קד אם ברצונך לבצע יותר מחיפוש ציטוטים במאגר המידע של ז6ט60ח!, עליך להשיג מנוי. צור קשר עם אנשי ז6ש000ח(1 וקבל מידע נוסף. ניתן ליצור קשר עם 1100006 בצפון אמריקה, בכתובות הבאות: 816 68ח6ז ה1,18180 +ה2]16) 806 8הו60זג]/ ות 600 1100/67 6גויד 0.0 ב6וזסן: .₪ 3801 0 (00 ,שטח6כ 90]/"' 11.0 116606ה וט פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים ₪ [28 1.0 2 0000 זסעס6תנז 6 22 0 4 וצצ ,אזס/ אוסצך 6 ,/"." גת 1010.60 1620630 שי[ מחוץ לצפון אמריקה, ניתן להתקשר לכתובת הבאה: [|06003 1806 00001 זסטס6תנז ||6שא0ג31 ד 6050 116 27 [א0 6זסואס 7-2" 0-8 60תט 0 עץז3זטו 1 זסזטוסו 60 6הווחס (0016) 65, אך 06000 /8זט1,1 זס)טקותס?) 6הו1חכ) (מרכז ספריית מחשב מקוונת), הוא דוגמה טובה לאיחוד ספריות. 60201.6 הוא שירות מחשב ומחקר ללא מטרת רווח, הכולל למעלה מ-19,000 ספריות בארצות-הברית וב-61 מדינות נוספות. מערכות 2021,6) מסייעות לספריות לאתר, לרכוש, לקטלג ולהשאיל פריטי ספריה שונים. 0 הוא רשת המידע הגדולה בעולם עבור ספריות. הוא מציע לספריות מוצרים ושירותים המסייעים לספריות לגשת למידע, תוך הורדת עלויות המידע. איור 12.9 מציג עת עמוד הבית של 001,0. עמוד 60/% זה נמצא בכתובת /שיזס. 0610. אוצוער//: + ן. 06 מספק מספר שירותים בתשלום, הניתנים למנויים. השירותים כוללים: ₪ (2110)) 602343108 הסומ 6הג1ת2) 020.0 (הקטלוג המקוון המאוחד של 0). מאגר המידע הביבליוגרפי הגדול והמקיף ביותר בעולם. ספריות משתמשות ב-01.110) וברשת תקשורת הנתונים הממוחשבת של 001.0 לעיבוד ושיתוף מידע. 22 ₪ ה6%.56870ח - היפוע מידע באינטרנם ו 0000-ו ה דור רוקה ה בכ ומ הקבאהה וק ₪ 5070100 0 (שירות 5016). שירות זה מכוון "למקצוען המידעי' ומספק למעלה מ-43 מאגרי מידע הניתנים לגישה דרך אינטרנט. ניתן לגשת לשירות בכתובת /61864://6016.0610/06). ₪ 5670106 ת[5+66270זו7 (שירות חיפוש-ראשון). שירות זה מספק גישה ליותר מ-40 מאגרי מידע, כולל %, פ8שוסצ311518655, 1751 /151ת16חסר), קפצן, םאת,1501א, 6691|זס/, ו-010981) 1056006זס/. הוא מציע גם שירות 8511200 - שירות הזמנות ומשלוח עבור טקסט מלא של מסמכים. התשלום הוא תמורת כל מסמך או עבור מנוי. הגישה לקובצי המסמכים נעשית דרך אינטרנט, עם אפשרויות לחיפוש טקסט מלא באמצעות 415 /. מנויי 1751568101 יכולים לגשת לשירות בכתובת /18681.0616.026//:+16186. ₪( 50/1606 6 15הת"10 16ת0ז 51000‏ 2021.6) (השירות המקוון של כתבי-עת אלקטרוניים של 0201.6). גישה מקוונת לטקסט המלא של מאמרים מתוך כתבי-עת. הגישה לשירות זה נעשית דרך ה-60/, בכתובת 0... ראראי//: 0++. ד 0 [561601/00 405669 061.6) - ספוא איור 12.9 60 הקט פאופתשססם] ‏ 10 שסוץ 60 שו | עמוד הבית של : 5 טק | עישה 1.05 = | טקסטואלית או | גרפית לספריות | ולעיתונים. .6ח1 ,02010 שזהזטו,1 667טוכנת 0 6גו[מכ) 1,0ס 010010 400058 יזסעיז₪0 3/שי 216856 וח 6חת מקפק 6חז0מ ץ(חס-ואד = ]שח (יתג מפבק מותסו( 4564ל->עג = 0 הוא כלי רב עוצמה להשגת מידע ספריה רב. כפי שציינתי קודם לכן, תמורת רוב המידע הטוב עליך לשלם, ו-001,0 אינו יוצא מהכלל בתחום זה. לחלק מהספריות החברות ב-201,6) יש קישור אינטרנט ותוכל לקבל גישה חופשית לרבים מהשירותים שהן מציעות. הכתובות הבאות הן חלק מהשירותים אליהם תוכל להגיע ללא תשלום. פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים ₪= 283 איזר 12.10 דשאו וו מספק עישה לאוסף דול למדי ₪ל מערכות מידע מספריות באילינזי, 7 זמא] הוא איחוד הספריות של מדעת אילינוי, החבר ב-0061,0. כפי שמראה איור ‏ 12.10, אם תעבור באמצעות -16[86 לכתובת [ו16.00ו1ט.8185.+6ת61₪61://1111+ תגיע לשער המספק גישה לספריות של אילינוי ולשירותים אחרים, כולל ,04.81 ו-ז1150006 (שנדונו בקטעים קודמים). לאחר שתתחבר ל- 1% 11.1, תוכל לבחור בכל אחת מהאפשרויות המפורטות. אם אין לך חשבון ב-1815 או ב-,6/481, לא תגיע רחוק עם אפשרויות אלה. תוכל, לעומת זאת, לגשת לשירותים הרשומים עבור 6הו[ת0 דסצת 111 או 016 5 /זגזטו,]. איור 12.11 מציג בפניך את סו[סטק 6חווחכ) דטצת 111 /8/ו2010) 400055 (שער הכניסה הציבורית ל-6חו|חכ) 7מא11.1,0), המשתף מקורות עם כ-50 ספריות (11.5060 (ראה איור 12.12), בנוסף לכ-800 ספריות מאילינני. ועט הדרפ הפפ !עס 4 ו ה 1 (=== 6תפתחס, 595 5% ח%5ת) ממפסת 4 א שעע) 546 מז" הספת דא 11 מאפשר לך לחפש במערכות הספריות המקוונות על-פי נושא, כותרת וסופר. למעשה, הוא מספק לך גישה למערכת עצומה של כרטיסי מידע, המסייעת לך להתמקד ולמצוא פרסומים מעניינים. המערכת מספרת לך גם באיזה ספריות נמצאים הפרסומים הללו. חשוב על 11.17 כעל מערכת כרטיסיות המידע המקוונת שלך, שתוכל לחסוך לך טיול לספריה. 4 ₪ ח70ז61.508ח - היפועם מידע באינטרנט ----7-7--//]/-/-/]/-/-/-/-/-/-/-/-/-/--00-0-0-0000-0---רר הרהה ןןןלקקהההקקקההקקלקל-לל-ש) איוד 12.11 ]-]| 4 0 ו דשא 0 ד ו ד רד סווסט"ן 6חווחכס מהסטוי ,)ימנ כדים: בב 9919 5968 הקהוה 5 מ ףע ו /ץ8/ש68/0 מספק לכ בדהיה סה ו גישה אל כ-800 2 0 של ספריות ה הבוש ו באילינזי, איזר 12.12 דוגמה לחלק מהספרדיות החברות ב-18500!, שהוא חלק מ-דשאו!!!. ול בה כיהליו 1 אסת9, >-מ ששה - א אוסש61 1.0787 הז50017088510 פד :50/57 0 - אזסאס6צ[ ץתפזטו] 5000168500 (רשת הספריות הדרום מזרחיות) - היא חלק אחר של 0201,0). תוכל לגשת אליה דרך עמוד הבית, בכתובת לצוא//:ק1140. עמוד 60/ זה מוצג באיור 12.13. פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים ₪= 285 איור 12.13 +חו|50, דשת הספריות הדרום נחרחיות, היא מרכז איזורי נוסף לנישה אל מערכות מידע של ספריות. טס 11 10 סוט50 - דשא 501] - 6ק6פוסא - ופסטזום ‏ פהסוקס פאופהאססם ‏ 50 שפוע 606 6 | [ ₪ || ₪ || ו הכזת ] :היסנפו = || 1 וי ו 8 | - טש )ת0- זצנום ם) 30ת0160// ,1973 טסו ץ)נוננוהנתנס6 קנגתל1[ סו שַתדרז5 | אעסע10 11087 ת-ז50111!10810 6גדך ידמדאד 5001 84 1%ח6טכד +ת>יהונוב) = | וס 166 ת] 'ז21116) ]וזה פיו6שרג56 2[>/\ ,1165 00 [ש] מא 50 3 5 מז 2 דםאת 50 מספקת גישה לספריות האיזוריות, אולם היא עושה זאת על בסיס מנוי. כדאי להציץ בעמוד הבית המוצג באיור 12.13, מכיוון שלחלק מהספריות יש עמוד בית משלהן. יש כאן עושר עצום של מידע, אם אתה מוכן לחפש אותו. אל תצפה למצוא יותר מדי מידע, אם אינך מנוי ב-0201,0. 5 ץא/6 58 צ א הוא חבר נוסף ב-001,0. צא51 נגיש בכתובת ה-ז6תק0נ0) /נו1.60ז) 66 8.68.50 01://81560 1 00. צא5 מספק מידע רב למדי, והוא משולב במידע של קולגי צאש5. הטמקסטים האלקטרוניים של 66%[סק 0זס חס+טוס: הורד ספר פרויקט גוטנכרג (8זסטתס1ט2) 270[60%) הוקם כשמטרתו להפיץ 10,000 קובצי טקסט אלקטרוני (1108 +א640) של נחלת הכלל עד ל-31 בדצמבר, 2001. קובץ טקסט אלקטרוני הוא קובץ הניתן לקריאה גם על-ידי בני-אדם וגם על-ידי מחשבים. פרויקט גוטנברג כולל טקסטים בדיוניים ואינפורמטיביים. בדרך כלל הטקסטים האלקטרוניים הם ספרים קלאסיים, סיפורים או שירים ואין אפשרות לחפש בטקסטים האלקטרוניים הללו. כתובת ה-1(31 המובילה אל ארכיבי ה-717? של פרויקט גוטנברג היא /0/6061ו4.650.01106.60א6מסיות//:ק+1. הטקסטים מאורגנים לפי שנים ובתוכן לפי כותרות. לדוגמה, התוספות האחרונות של 1995 יהיו בארכיב הנמצא בכתובת 110.60 680.+64 תס מז//:ק16. ₪ 6 ה0ז6%.563ח - היפונם מידע באינמרנט מיפ דוב הטקסטים האלקטרונים של ארכיב פרויקט גוטנבר3 הס קובצי טקסט נדולים מאנוד (500 קילו-בתים ע7ד2 מנה-בתים). לפיכך, אם יש לך חיבור איטי לרשת, עדיף להוריד את הגירסה הדחוסה של הקבצים ולפרוט את הקובץ הדחוס במחשב שלך. עמוד הבית של פרויקט גוטנברג, המוצג באיור 12.14, מספק שפע מידע אודות הפרויקט. בעמוד 65/ זה תוכל ללמוד כיצד לנדב את שירותיך לפרויקט, אודות מטרת הפרויקט ואודות קובצי הטקסט האלקטרוניים החדשים והטובים ביותר. כדי להגיע לעמוד הבית של פרויקט גוטנברג, עבור באמצעות תוכנית עיון ה-69/\ שלך לכתוכת [016.1+81] 00/06/ט15.050.016.60//:ק6ת. בנוסף לכך, הקפד לבחון את רשימת נושאי הטקסטים האינפורמטיביים, הנמצאת בכתובת [1ת+.8.050.₪106.601/08/11505/802[604[//:ק. בנתירי ייל ושי יי ו ו ןי פרויקט גוטנברג קיים הודות לעבודתם של מאות מתנדבים, הפועלים כדי להמיר טקסטים קלאסיים לטקסטים אלקטרניים. זכויות היוצרים של מסמכים אלה פגו מזמן, וכל שעליך לעשות כדי להשיג את המסמכים האלקטרוניים הוא להוריד אותם למחשב שלך. הרשימה הבאה היא רק חלק קטן מהטקסטים האלקטרוניים הקיימים: 465005 58 6זס ח8 1 |6טר58) הופשד אזפו עס זסע/ש58 החסד זס 65זטזח6שסג 6ד (5)ח6רח6!) 03 פטווט עס (צו טזחו | פאססם) 1.800 חו 885]חוחר 60 5'ז68658 הששסזם 5ו|6// החמוווצ עס 6מוסז8ר! 80זסוס6 6חדד זס ;6018/16 80 ,ח6850 06 חַח0ט0ה00 קוחו זס ססמו8ש 16 חס 6פזטסספום 85 0₪8ח9 עס 50160065 86 מו הוטזד 580/09 5 ח6רז עס 5ה68קסזט= ד 8 פוטס עס 80/65-] זפ/שסו-]/ 06 65וט עס )! סתטסזג קחד 8 0ח8 הססו 6חז סז הח8=) 06 הזסז-] ו|סזז6 5וש6.! עס אזהח5 6ח1 זס סחווחטדו ד חס 68% עס טת6ח8! = .זכ פטסוסופחו ד פחווסו] 3030 עס 800% 6וסחט ד ו הסזסהותפבע עט שסווסרו עק5/89 זס 0ח1.809 פד 180 85 הסח דד עם 0851000006 וס זסץ8/ פד ץט 5/808 ה6008ג/ ח8 ,855!סטסכ א0ח06פז-] זס 1.6 6 זס 6עו8 חפ 5 17000006 שזהם .ו .1 עס חפכן ז6וכ סוםו עם סוופ3900 החד 6 ח8ח00 זטחח זו5 עס 65חוסדו 00%ח506 זס חזו 6 סד ץלסזכ) 03700855 עס |8מזסקוחוכו 5088 76 הזח אחז .. עם 02 זס סז28/ש וטחססחס/ש פד פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים ₪ 207 איור 12.14 וו ו 0 לפרויקט גוטנברג יש מאות טקסטים וספרים אלקטרוניים, אם לא אלפים עצסמןסא . ₪ את ) 5 47 ג1ן-תן. ג 427 בזוכ] עמ 57 1 צתה1" שי 3 תפנ ז6מן6ז0 ₪ זהתתעי סנ 1:5 24ח ל [)וזה לתש זטו2) -פזש1[פשרש 11 זל מ6ה) 1'10[66% זס] זם פשטוססעא, דה 1 136600 ז0מז2) סז 5 תו הוה 310 ז6סחמזו) +60 0+לן 16 עס 4 6חנה)מנג הו 15 50866 ט6ג 65 סמ6מות) 66%(סזק סו 650 שק חס 0 5366 06 4!גוסת5 צהסםנסטוף זס מס סזק עה | הספרים המקוונים של (00, מסודרים לפי בותרות מיפ אוניברסיטת חס]!61/] 608716816 מנהלת רשימה מקיפה למדי של ספרים וטקסטים אם אתה רוצה אלקטרוניים מקוונים. שלא כמו פרויקט גוטנברג, רשימת [0/11 מפנה גם לחומר לקרוא ספר הנמצא במקומות אחרים באינטרנט, העשוי להיות בתבניות רבות, כולל ,ז1אד1]. 0 העמוד של 61/81 מכיל קישורים אל מאות ספרי היפרטקסט הרשומים לפי כותרות. של טס - כתובת ,11%1: [מז8001//60/2001010165.16:₪ 65.0.66 שרארצי//: 1+ ו. דשימה מקוונת של הפניות לחומר מקוון. דוכני עיתונים אלקטרוניים כתבי-עת אלקטרוניים נעשו פופולריים מאוד באינטרנט, אולי מכיוון שאנשים אוהבים לעיין בכתבי-עת ומכיוון שאינטרנט מציעה דרכים נהדרות למציאת המידע המעניין אותך. ללא קשר לסיבה, ישנם מקורות שעליך להכיר, כולל דוכני עיתונים אלקטרוניים מסחריים והפניות אל כתבי-עת אלקטרוניים (6-21868), הניתנים לעיון ללא תשלום. 208 ₪ 6%.508707ח - חיפונט מידע באינטרנטם ההההההההההההההההללהלהההוללולווטטוהוווונווו וו 50 0 סוחס-66%|= דוכן העיתונים האלקטרוני הראשי של הרשת הוא 554886/ו0צ1 0010ז31600 (דוכן עיתונים אלקטרוני), | המוצג באיור 12.15. דוכן זה נמצא בכתובת 65.60 ת6. לרא166://9 אר בכתובת / 05.60 6.6 80//:-זס 1 סק. 6 160070010 16 הוא שירות תמורת תשלום, המאפשר גישה מלאה לרוב כתבי-העת הפופולריים והחומר העיוני ויכולת חיפוש בהם. כפי שניתן לראות באיור 12.15, האתר מספק ממשק 60/ נחמד. למידע נוסף, צור קשר עם 0 160170010 דרך שרת ה-69\ או ה-00006. איור 12.15 0 סוחסז601!= 0 מספק גישה מקוונת לרובב כתבי-העת הפופולריים. = אפסו |₪0 5 | 5-2 בארצות-הברית יוצאים בכל שנה אלפי עיתוני חובבים (1802186%). עיתונים אלה מופקים על-ידי חובבים (כלומר, כותכי המאמרים אינם עיתונאים, הצלמים אינם צלמים מקצועיים, כותבי הסיפורים אינם סופרים מקצועיים וכיוצא בזה). עיתונים אלה אינם מופצים בקנה מידה גדול. נושאיהם עשויים להיות רחבים, מצומצמים לנושא מסוים, או אפילו אישיים ביותר (קיימים אפילו עיתוני חובבים המספרים את סיפורו של הכותב היחיד בהם, במתכונת של יומן). עם צמיחתה של אינטרנט החלו עיתוני החובבים להופיע גם בצורה מקוונת. אחרי הכל, באינטרנט קל יותר להפיק עיתון בעל מראה '"מקצועי'" ולהפיץ אותו לקהל הקוראים הפוטנציאליים. עיתונים אלה נקראים עיתוני חובבים אלקטרוניים (6-21805), קיצור של 6160010010 5 פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים = 289 איזר 12.16 5-2 של לון ליבוביץ היא אחת מהרשימות המקיפות ביותר של עיתנוני חובבים אלקטרוניים, הקיימות באינטרנט. עיתוני החובבים האלקטרוניים הם השגעון החדש של אינטרנט. אם אתה מעוניין לראות מה קיים במקוון, אני ממליץ בחום על אחת מהרשימות המקיפות ביותר של עיתוני חובבים אלקטרוניים הקיימות באינטרנט. רשימה זו היא )5-2/1865-1,15, המפורסמת על-ידי ג'ון ליבוביץ. איור 12.16 מציג את עמוד הבית של הרשימה 5-21065-1,18%5, המספקת מידע מפורט אודות עיתוני חוכבים אלקטרוניים רבים ומספרת האם הם מתקכלים תמורת תשלום או בחינם. תוכל להשתמש ברשימה זו כקרש קפיצה אל עיתוני החוכבים האלקטרוניים עצמם. אם אתה מעוניין בעיתוני חובבים אלקטרוניים, אני ממליץ שתפנה את תוכנית עיון ה-69/ | שלך אל 65-188ת2-21 של ליבוביץ. כתובת הרשימה היא 0ן/8080: מ 60. הז ס. ארצואי//:כק+). 6צוח0ז +א6 ד-= עמוד הבית של 6ש011ז/ 1א2-16 (ארכיב טקסטים אלקטרוניים) מחזיק אוסף מרשים של טקסטים אלקטרוניים. שרת זפו|ק00) זה מספק גישה לארכיבים דרך אינדקס מקיף למדי, הממיין את הטקסטים על-פי נושאם. התבונן באיור 12.17 וראה את עמוד הבית של 0016ז4/ 1א5-16. עמוד 65/ זה נמצא בכתובת /06.+א606.עצצראי//:כן161. ניתן להגיע גם לשרת ה-167[ק20), בכתובת /08.א6.606 כ 61://60 הק 00. 51| 5 = = | 5 4 בת 0 | 0 מב כ 1וח1ת.א66ח11517-ח!<-6/! חס ]ו הו :קת | :918 למוהידי] מר-קין| ו 0% 1,150)" 0 .665 0107 6 ,התש ,1170 ,םק 30) ,10700 16 בת 4666551016 ,00716 006 4 הגוסזם 65ממ' 616606 -+350 01 4166107 5 15 סרד תוחסוח 636 01 קַתותחנק6ל 6 זה 43164קט 15 ₪51 טר ץ! :)המוקה 486ז0 סמה 81 ]0 )9 ך * 3000 6-1190ה0-21 ]0 תפוצז טש וצטך > 1 ג זס חסמו6 נא6ת סמו מו ו 6]6מ: !11 מה ,זו וטסטב שיפת שוח 1.6% ?6המ-> בג מ נפטגיק וסץ 26 ונד ז6 01 זה קתב%ס 0[ ת: 65464ז6ומו 6 +קורח נוסץ , קתותפפגוק 6גמסש6!66 וטוסל 5גוסראו6 זצגון זס ,זותצגטווקן תמ 8 מז'ווסץ ]1 ו 07 תה ,6כל 16658ח ,₪זסשוע6: על ז3/-6תם -6 סו 26 0זט 60 6|סת?סק 06 תסס? ]הא זו ,6תמתו66 זג[טוקסק 10 12006 :200 שתוח20) 200 ₪ ה6%.50870ה - היפוש מידע באינמרנם איזר 12.17 [ ב טסו פהס0ק 0‏ 68)אהאטסם .50 שפו ‏ 68ם ‏ סוון | 6ותסזה ]א ד- הוא מקום התחלה טוב :קוה ] :השש = | לחיפוש אחר 8 [ ו הכ 51[ ופפ 5 שו ]|[ חש 01[ 08 ומר | ה א ויד דוב הטקסטים, 2- --- ד העיתונים זכתבי-העת האלקטרוניים. 5 1120 8ת1 0) פותם>!ס/ .2 ססת:9 10245 006זס'0166 01 6עגו[6תם +ת66 שקט0ת: תג 5 שוסם ]לטפ 10 שוסח תם 604(סזקן :הסג סגו זטסלם 6 15! מגת סש ד ד דר ספקי מידע מסחריים במשך שנים, מספר ספקי מידע מסחריים השתמשו במערכות שבבעלותם כדי להיכנס למאגרי המידע. כיום, מציעים ספקי אינטרנט גישה חופשית אל מספר מאגרי מידע רבי עוצמה. תמורת תשלום, תוכל להשתמש באינטרנט כדי להגיע אל חלק ממקורות המידע הטובים ביותר. בפרק 13 תלמד אודות חלק מספקי מאגרי המידע המסחריים הפופולריים ביותר. רבים ממאגרי המידע הללו נגישים דרך אינטרנט, תמורת תשלום. בנוסף לספקי הגישה המסחריים הרשומים בפרק 13, קיימים שני מאגרי מידע מסחריים שכדאי לציינם. ₪ 2₪6516//070%5). 015ז6510|/0ט() משווק שירות מידע מקוון המיועד למתעניינים בקניין אינטלקטואלי או במידע מדעי, כימי, טכני או עיסקי. מאגרי המידע מייצגים חלק מהעיתונים הטכניים וכלי העיון המתפרסמים בקנה מידה עולמי, כולל מאגר מידע גדול של פטנטים וסמלים מסחריים. למידע נוסף, עבור לכתוכת [6₪₪]. 3+005/00ק/ת 14.60 1165461.0. לרא :כ ת. מיפ ₪ 571,451 הוא תוצר של עח8קרת 00 שתוח15]פט 651/, שש דש הכולל מידע משפטי ועיסקי רב. כמתחרה של 8%15א-1,5%15, שירות זה מציע מידע מציע אותו סוג מידע, אולם יש לו את יתרון אחד ברור. לבית ההוצאה +65/ 0 יש 115 שנות ניסיון בהוצאה לאור של ספרות משפטית. תוכל ללמוד עוד על ל-06.ן4וס. 5 אם תעבור לשרת ה-65/% של 65%/), הנמצא בכתובת 60. כ 65 - א אר//: כ ג פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים = [29 מקורות 600061 ספציפיים פרק זה כיסה כבר את רוב השטח, אך התמקד בעיקר בגישה לעמודי פ6/ לצורך השגת המידע. חשוב לזכור שמידע רב קיים גם במערכת ז2006). פירושו של דבר, כמובן, שגם משתמשי 65/ וגם משתמשי 02001101 יכולים לגשת למידע. משתמשי ז3016) יכולים להשתמש במידע גם מבלי לעבור באמצעות )16106 לחשבון ט6/ אנונימי. החלקים הבאים מציינים חלק ממקורות ה-ז0ו1ק20) הטובים ביותר המצויים כיום ברשת. סוחסה זטסו!סום 6חווח0 ס+ 0106 5'חהסזו3 2-5 אם ברצונך למצוא רשימה מקיפה של מאגרי מידע ביבליוגרפיים, עליך להיכנס ל- 1281808565 10ק8ז9פסו3101 6חו[מכ) 10 2166) 5'חסזגם (מדריך ברון למאגרי מידע ביבליוגרפיים מקוונים). כדי להיכנס למדריך, עבור לכתובת 170 1-31105/33 1 1/1 0/1 7: ₪116.60 650. מא1ע//: תק 90. עלי להזהירך, לפני שתיכנס, שהמדריך הזה ענק. ישנם מאגרי מידע ביבליוגרפיים רבים למדי ונראה שהרשימה מכסה את כולם: גם את אלה הניתנים תמורת תשלום וגם את אלה המאפשרים גישה חופשית. לאחר שתוריד את הרשימה, תוכל להשתמש במידע כדי לגשת אל מאגרי המידע באמצעות 65/), זסתקסנ) או 1 6 צ וחסז1 03%9!00 עְזהזס! | +6חז6+ח! אוניברסיטת יל מנהלת אוסף מקיף של קישורים אל מערכות קטלוגים של ספריות אינטרנט. המערכת בנויה בצורה דומה מאוד לרשימה 6]זס/0 116 01 200675) (שרתי ה-ז20116) בעולם), הנמצאת בשרת ה-ז2006) של אוניברסיטת מינסוטה. במערכת זו אתה מוצא את הפריטים המעניינים אותך על-ידי ניווט דרכך בסדרת תפריטים, מהיבשת לאומה, איזור, מדינה ועיר, עד לספריה הממשית. כך קל להתרכז בספריות הקרובות אליך. 1 66הז0)ה[ | של אוניברסיטת ‏ יל נמצא בכתובת /1- :ד 6:0 0 והטוזס5 ה 60 עזה זט 1 הג ףוחסווא בתטו 00050 עז8זס1.1 ח188ח1/816 (איחוד הספריות של מישיגן) הוא ארגון נוסף החבר ב-001,0). -האיחוד יצר נוכחות במרחב ה-6תקס2), בכתובת 1/6 8:7402/1. 1וח. 16110 ז//:יז6 תק 0. בכתובת זו תמצא מידע רב אודות החכרים השונים של איחוד ספריות מישיגן, כמו גם הפניות למידע ולשירותים מקוונים. כדאי שתעצור כאן אם אתה מחפש מידע בחלק זה של העולם. ₪ 2 ה6%.56870ח - היפוש מידע באינמרנטם 8 ט0םמנ ג 0-ו מקורות מיפ כשאתה מחפש מקורזת 60/ש, הקדש מספר דקות לגלישה במקודות 80// ידועים. בדרך כלל תנלה מקורות רבי-ערך שלא ידעת על קיומם. 5 זו ! 6%ח67+ח! 0+ ₪106 חה הססצו אחד המדריכים המקיפים ביותר למערכות הקטלוגים של הספריות המקוונות הוא 5 1061ה] 10 620106 ההחססצו (מדריך נונן לספריות אינטרנט). מדריך זה מכיל רשימה של למעלה מ-250 ספריות ציבוריות מסביב לעולם והוראות כיצד להגיע אליהן. מדריך זה מלא יותר ממדריך הספריות של אוניברסיטת יל, אולם חסר בו היתרון של בחירת ספריה באמצעות תפריטים. רשימת הספריות נמצאת בכתובת 11000 1/1 0/1 6:7 :סק סט. עזהזסו | סוחס60%7|= 5%98%6 5האסדך ץז זטו 1 סוה0ז2160 51816 85א16 (הספריה האלקטרונית של מדינת טקסס) היא מקור מדהים. יש בו הוראות ליצירת קשר עם מיגוון רחב של מקורות. רוב המידע הוא בר-חיפוש. המקור נגיש בכתובת 70/1:ש85.20א6.181.16ח61://11 1 50. ספציפיים ב-60// 66ו/ ס|זוסצ למדת כבר ש-69/ הוא כלי חיפוש רב-עוצמה. עוצמתו רבה כל כך, עד שאם יש לך גישה ל-60/ אינך זקוק לגישת 2001 (מ כיוון שניתן להשתמש בשרתי 6006 דרך ה-60/, ממש כפי שמשתמשים בהם באמצעות ז0ו00:)). במילים אחרות, אם יש לך גישה ל-60/\, יש לך גם גישה ל-זסווקס 0. 6חוסו סו 01 עזהּזסו. 1 והחסטבּצ 100 01 עזהזטו,1 |8הסוזפ1 (הספריה הלאומית לרפואה), המוצגת באיור 8, מנוהלת על-ידי מוסדות הבריאות הלאומיים של ארצות-הברית. הספריה מספקת מיגוון מדהים של מידע רפואי, כולל טקסטים, עיתונים, תמונות והנפשה. רוב המידע נגיש רק לאחר פתיחת חשבון, תמורת תשלום, ב-/791ט:,1 [8חסגו8אן 601016 1 הספריה נמצאת בכתובת /ש11.80ת. הז[ עראראי//:ק1140. השתמש ב- 1601016 1 עז8זס1.1 [חסוז18 כדי ליצור קשר עם מקורות רפואיים רבים הקיימים באינטרנט, כמו גם מאגרי המידע של הספריה עצמה. שרת ה-60/% של הספריה מכיל מידע המסביר כיצד להירשם כמנוי וכיצד להשתמש במאגר המידע. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות 6הו0ו60]/] 01 /זפזס1.1 |8מסו81צ[ ואודות המידע הקיים באינטרנט, התבונן בעמוד ה-60/\ של הספריה, או צור קשר עם: 00ו500 1ה10ה800הג 65 סא 6הו1/16010 01 ץז8זט1.1 [8חסוזבאך 6 6!]וטאססת 8600 1361116508, /)]) 4 2 :א פרק 12: ספריות ופשרסומים אלקטרוניים איזר 12.18 מזסדות הבריאות הלאומיים של ארצות-הברית מנהלים את הספריה הלאומית לרפואה (]8חסו8] זס קזפזםו ]1 86חו600/), המכילה שפע של מידע רפואי. איזור 12.19 סו|סטוכ 61רח6)ח! קפּזסו 1 הוא מקוטם נהדד להתחיל בו את החיפוש אחר ספרים ופרסומים מקוונים. ץזסז66זו0 | פהםוק0 מ6זמתואהס ]0‏ 0 שסוץ ₪608 שו /שסף-ח1ח. הז .ראות | נחסלומסס 1 = || 4 | ע0104 0 ]40 | התהשו ם5 )46 ₪00 ]1 הס ו ופ | 46 "ות 6 01 1565011100 +6%)יז0כ 11/ה6011גנג+[ט] / | (1,1צ1) 6מ160161/ 01 זהינט ג [ [ההוסנ)הצז .6.ז | זט חן 5 ב 4[החככ | סוכ | ץזהּוס!ו 1 סו!טפטק 6%חו6+ח! ץז8ז1,10 סו[סט 66מזס1ח1 (הספריה הציבורית של אינטרנט) נמצאת בכתובת | /16[.60ותט.101.5115//:ק1+6. כדאי להתחיל בספריה זו, אם אתה מחפש ספרים | ופרסומים מקוונים. ניתן לראות את הספריה באיור 12.19. הספריה מנהלת אוסף | מקיף למדי של הפניות לספרים וטקסטים אלקטרוניים. כלומר, תוכל להשתמש בשרת -60/ זה כקרש קפיצה אל רשימות של הפניות, שיעבירו אותך לספר או לפרסום המעניין אותך. = [עם9ו1 סוופטו וסהז16ה! סג .1 - ספוא | 6 הטסוק פאזמתא ]00‏ 50 ששו 6₪ם ‏ שה | וט 915 וקוק | 1 | צטטס,1 ,121 6+ 0+ 6גמ6|60/ אצת %0 86( 6וגוסשר פע 6 6 06 סגתקת 6ת! חס 6% לה ₪ 4 ה0ז8%.568ה - החיפוע מידע באינטרנם איזד 12.20 מעדכת המידע של החסא 08 וע עסו ! נטישה 7 פע עזהּזסו | 60060 בּחו!630 ה+וסאז כמו ספריות מקוונות אחרות, גם /80זס1,1 0/6060 8תו6810[1 תהסצז (ספריית צפון קרולינה המחוברת ל-0/60) מנהלת מקורות מקוונים מקיפים, אולם שירותיה הטובים ביותר ניתנים תמורת תשלום. איור 12.20 מציג את עמוד הבית של מערכת המידע של הספריה. העמוד נמצא בכתוכת /115.505₪.60₪. 67שו1://66)ג[. [ כ | ץזס6ז[0 | פהס!|ק0 פא/זפהשססם ‏ 10 אשוצ |5₪ סוה | == ה 8 וטו ₪650 ו 1 | פח!!סז08 ח!זסא ,סובה [ 1 מ 55001 13010 ס]ת1 60060// 110787105 51 )א 6גןיך ו( פס 16( 10 עטק זכ 0:09 תש טכוהק0ק'זס 20 15 ססחר07פ 0285 ]0 ופסידעוק גר .(70080) ק)התטטינן1 51016 בעטכתב:) ודוס 6 0 5101 תס ,עוצ0ב]. 5 תקמצום א( 0 05)עת 006011001 5 057 116 )גוסט [ג601ק5 םג , צחסם103טטק ,65תגזס5 ה6תבזל -2138 ,פזוסת 1 35 68 פב 65תבזס 6מז על 4:6 תיסזק 560665 6מז 65מוטס 660 פטדך .סז 5זזטו | 06003 01 עץזו5וסעוח איור 12.21 מציג את עמוד הבית של האתר 87165ז1,10 00601818 01 /1פז6טוחנז (הספריות של אוניברסיטת ג'ורג'יה). העמוד מסביר כיצד להיכנס לשני מאגרי מידע ציבוריים: 0/1,7% ו-/1188. כתובת ה-,%081 של עמוד הבית הזה היא /נו5631164.[105.083.60//:כ+). עלי להזהירך: את,0/1 ו-/1/188 אינן נגישות דרך אינטרנט. המערכות נגישות מתוך ספריות אחרות, באמצעות ציוד מיוחד. פרק 12: ספריות ופרסומים אלקטרוניים ₪= 295 איור 12.21 זס עו5זפשוח) 8 5 הא נקודת התחלה טובה למערכות ציטוטים מקוונות. סיכום ו 078 01 וסטוה 0] - סקמ פוא (מפוס6ום - פהסטק0. פאופה0ססם ‏ 50 אסוץ וט 6וו] | .מ הט !]16 הקזוח | :100 > | קב ו ו 8 פחטתו 6תה 110 ,5פההז1 במנזס 03 66 עסת:6טמזד מו אוסס.. = | תונחט > 10681 16 מ ,1706758 16 ,הזלו 1 .1765 זטססג מסמאמהסימד סע 6צס6וק ובזבוכ. | 001608 506601 119107606 16 661 זל ז6ק מ קפ 116 507008) 6 החסי5 563חות: פתג זחסם גשגש שטמלסתג 102181 זגוס 40 פעתג 1 | 01 20017 06 ות וס :רזה +ס.1 מחיו-ח: = | .105 )2 ז6צנ1ז 6מ! על 0666זכ 065ח61: 6מפ-תס וטססו4 6115 5 ל7ד61/131! פס פפתגזסך תעד - ידט ד 52 אוסס | 6+ 1173 300> ]גוס 10 %ת: 8 4ב ,וח57316 מתםג ז6קס >טתג1 6ו ,171 11.5 562 זטסלג מסטאמחכ!מ1 אינטרנט מרכזת את כל הידע האנושי, מכיוון שהיא מחוברת למאגרי המידע ושרתי המידע הגדולים ביותר בעולם. למרכה הצער, לרוב המידע הטוב צמודה תווית מחיר. אולם, אינטרנט יכולה להיות מקום נהדר גם למידע חופשי מתשלום, כשאנשים רבים יותר ויותר נעשים חברים באוטוסטרדת המידע. כעת, אתה יודע היכן נמצאות הספריות הגדולות של העולם באינטרנט. תוכל להשתמש בהן כדי למצוא רבים מהמקורות וההפניות הנחוצים לך. בנוסף לכך, אנשים רבים באינטרנט מתאמצים לספק גישה ציבורית - ללא תשלום - לספרים, עיתונים וטקסטים. תוכל להשתמש במקורות רבים הרשומים בפרק זה כדי לזהות את מקורות המידע. לבסוף, עליך לשים לב לכך שקיימת נטיה חזקה כלפי שימוש ב-60'\. 69/ הופכת את אינטרנט למקום ידידותי ומקלה על המחקר והחיפוש. כל שעליך לעשות ב-60/, כדי להגיע למסמך חדש, הוא ללחוץ על היפר-קישור. במרחב ה-זשו|קסנ), לעומת זאת, עליך לרשום לפניך כתובות של מקורות המצויים במסמכים שאתה קורא, או לקוות שהתפריטים יובילו אותך לכיוונים אליהם אתה מנסה להגיע. פרק 13 נוירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים האם אתה סבור שמאמר בעיתון, דוח מחקר או קובץ עשוי להיות שווה %1,000? במקרים רבים, ערכו של מידע עשוי להיות גבוה הרבה יותר. חשוב על עורך דין המסוגל לאתר את התקדים המשפטי ולזכות בהסכם פשרה של 8300,000; כימאי המגלה את הנוסחה שתסייע לו ליצור תרופה בשווי של מיליוני דולרים בשוק הרוקחות; יועץ השקעות המגלה את המידע המספר שחברה תשליש את מחירותיה בשנה הקרוכה; או מנתח המאתר מחקר רפואי שיעזור לו להציל חיים של חולה. למידע יש ערך, וחכרות הידועות כספקיות מידע (16688טסזכן מ410גותזס]ת1) מכירות בערך של יצירת המידע, ארגונו ומכירתו. פעמים רבות, ספקיות המידע הן חברות שכבר עוסקות בעסקי המידע - למשל הוצאות לאור או חכרות דיוור ישיר. חכרות זו כבר אוספות כמויות ענק של מידע אלקטרוני ויכולות להפוך אותו בקלות יתרה למוצר צריכה. לדוגמה, 10065 אסכ 101 פאוסצ1 הוא שירות הניתן על-ידי אותה החברה המפרסמת את 176 701ו10. 57'661, ////7. במקרים אחרים, חברות שיש להן מאגרי מידע יוצרות קשר עם חברות אחרות ומוכרות להן את המידע. לדוגמה, 66ת6]0:6 666 שחווןפו!פט מוכרת את מאגר המידע 1/0 5 סו//1 שש( - המכיל את הביבליוגרפיה של למעלה מ-82,000 אנשים - באמצעות השירות המקוון 8108וכ. בעבר מכרו חברות אלה את המידע ישירות למנויים שלהן, בדומה לאופן בו מוכרת 6חו[תכ) 167108ח/ את שירותיה למנויים. כיום, החברות מכירות בכך שאינטרנט היא מקור עצום לאפשרויות עסקיות חדשות. בתגובה לכך, משתמשות החברות באינטרנט (ובעיקר ב- פ6/ 0166 16זס/0) כדי לספק מידע אודות שירותיהן וכדי לאפשר לאנשים ליצור עימן קשר ולחפש במאגרי המידע שלהן. ₪ 8 ה6%.50870ה - היפוגנע מידע באינטרנם אינםרנם: מיפ כל השירותים מציעים פקודות מקלדת המקלות על עריכת החיפוש ומאפשרות דילוג מהיר ממאנר מידע אחד למשנהן. בשירות 5אש/-5|אם ן, למשל, הפקודה שח. פירושה מעבר למסמך הבא. בשירות טסופום, הפקודה 6 חוף9 פותחת את מסד נתוני חדשות וסט. כדאי מאוד שתלמד את הפקודות, לפני שתבזבז זמן מקוון רב. אתרי ה-80/ש מספקים סקירות נהדרות של פקודות הניווט והחיפוש. בפרק זה תלמד אודות שלוש ספקיות המידע הגדולות בעולם ואודות השירותים ומאגרי הנתונים שהן מציעות. ₪ 56701065 תסו80תהס1ה1 10865 שוסכ]: חדשות, כתבי-עת תקופתיים ומידע פיננסי. ₪ 1,215-2%15: חדשות, מידע עסקי ומידע משפטי. ₪ 802:כ: מאגרי מידע בכל נושא שניתן להעלות על הדעת. הער לרעתות ולמאגרי מידע שאלה: מדוע לשלם, להיכנס למאגר מידע מסחרי ולמצוא בו מידע, כאשר מידע רכ. כל כך מוצע באינטרנט ללא תשלום? תשובה:זו שאלה טוכה. מאחר ויש לך כבר גישה לאינטרנט, ואתה יודע אודות כלי החיפוש השונים העומדים לרשותך, אתה עשוי להתחיל את החיפוש באינטרנט. ברור שזוהי דרך זולה יותר לאתר מידע. אולם, ספקיות המידע המסחריות מציעות מספר יתרונות ומקורות מידע ייחודיים, שלא תמצא באינטרנט. מקורות אלה כוללים: == תחנה אחת בה ניתן לחפש ולאתר מידע במאגרי מידע רבים. קל לקפוץ ממאגר מידע של נושא אחד למאגר מידע של נושא אחר. ₪ מידע מקיף ועדכני, שמיליוני רשומות ומאמרים מתווספים אליו מדי שבוע. ₪ מידע מפורט למקצוענים שאינו קיים בשום מקום אחר, כגון דוחות על חכרות פרטיות וציבוריות, ניתוח פסקי דין ומאגרי מידע של חדשות ברחבי העולם. ₪ מסירת הטקסט המלא של המאמרים על המסך, בדואר אלקטרוני או בפקס. = ניתן לכוון את מאגרי המידע לשמירת מונחי החיפוש שלך לצורך חיפושים עתידיים. = מאגרי המידע המסחריים יכולים לזכור את תחומי העניין שלך ולהמשיך לחפש מידע גם כשאינך מחובר לרשת. תוכל להשתמש ב-60/ 1166 16זס/ ולבקר בעמודי הבית של כל ספקיות המירע עליהן אדבר, ללא כל תשלום. אתרי 60/ אלה מציעים מידע נהדר אודות המידע הקיים במאגרי המידע השונים. למעשה, אתר ה-69/ של 218[08 מאפשר לך לערוך חיפוש 60/ לגבי כל נושא ואומר לך אלו קבצים במאגר המידע שלו מכילים את המידע הרלוונטי - וכל זאת מבלי להתחבר לשירות. אולם, אם ברצונך לחפש במאגרי המידע או לראות את המאמרים שמצא השירות, עליך להירשם כמנוי. התשלום נע בין 81.50 תמורת השגת מאמר אחד לבין 8240 לשעת עבודה. הזמן שווה כסף, כשאתה משתמש במאגר מידע מסחרי, והמהירות הופכת לגורם מרכזי בעת איתור מידע. אם תוכל לאתר קובץ מלא אחד תוך דקה במקום חצי שעה, תחסוך כסף רב. פרק 13: עירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים ₪= 299 מידע עיסקי: 6 חסוזבּ וח'וס+ח! 65חהס שסס כתובת ,121 ב-69/: / .315 ו מ1510ו10://00ת כתובת )76186': ו68.60תס[ץו00. זמ[ (ליד הסמן המנחה 16856 5070106 181/, הקלד 8א2, הקש זסוחם והקלד את הסיסמה שלך). בעולם הכספים, יידע אודות נטיות בתעשיה, פעילות בורסה, שיעורי ריבית, מיזוגי תאגידים ומוצרים חדשים עשוי להיות מצרך רב ערך. הדרך המהירה ביותר לקבל את המידע היא באמצעות רשתות אלקטרוניות, כגון אינטרנט. ל-10068. אוסכ1 יש למעלה ממאה שנות ניסיון בעסקי המידע. החברה השתמשה בניסיון זה והיתה הראשונה שפיתחה את שירותי המידע המקוון עבור העולם הפיננסי. למעשה, כמעט מחצית מריווחי החברה באים כיום ממכירות ומשלוח של מידע אלקטרוני ופרסומים אלקטרוניים. 56101005 חסוז8חזס]ח1 10065 אסכ קטסז0 מציעה שני שירותים שונים, אליהם ניתן לגשת דרך אינטרנט. השירות הראשון הוא חסופו//שסכ, המאפשר לך לחפש מאמרים ומידע תוך שימוש ב-69\ 166/ 6!זס'\ (ותוכנית עיון של 65/). [5/6071608שו1%6 10065 אוסכן הוא שירות נפרד, המספק מידע מקיף אודות תאגידים, עסקים וחדשות פיננסיות. המידע לקוח מתוך למעלה מ-67 מאגרי מידע שונים. אל תתאכזב, אם נדמה לך שתוכל להשתמש בשירותים אלה רק כדי למצוא מידע אודות מחירי מניות. במאגרי המידע האלה ניתן לחפש, ובדרך כלל גם למצוא, מאמרים הנוגעים לכל התחומים. אתר ה-60/ נול חסופוצעשסספ מסופ!/אוסכ1 הוא שירות מידע המבוסס על ה-60/. שירות זו הוא פרי מאמץ משותף של 65ח10. שוסכ1 ו-8166זסקזססח1 415//, החברה שפיתחה את כלי החיפוש 415 /. שירות זה מאפשר לך לחפש מידע ולקבל טקסט מלא של מאמרים הלקוחים ‏ מתוך ]006 517601 [7/01 6ו77, = 5670106 פאוסצן 65חס1 אוסכן, 58 1168 [167891108ה1 65ת10 שסכ], 6תועופאוסצ1 10 מתסח300 ח8כ18, 6 שופ /ו6צ1 280808), 6זו/! 655ת2051, 6זואופאוסצך 15 405170615 כס1פ6ע1, ר-01 106 165107 6551070/סיו]. למרות שבשלב מסוים יהפוך שירות זה לשירות מסחרי, ניתן להשתמש בו ללא תשלום במהלך תקופת ההרצה שלו. כתובת עמוד הבית של חסונפג/אוסכ] היא .ו מ 100://00%1910]. כדי להירשם כמנוי לשירות (במצבו חופשי או המסחרי), בקר באתר [68₪.ת18.064/1681507:2010ץו. מ10://0071510. 2000 ₪ 61.568700ה - היפועו מידע באינטרנטם יי ...ב רה )ברב הניה קט הטב ומש המכ איור 13.1 מציג את עמוד הבית של חסופו/שוסכ]. כאן תוכל להתחיל בחיפוש על-ידי הזנת מילות מפתח או מונחי חיפוש ובחירת מאגרי המידע בהם תרצה לחפש. בוא נראה מה יקרה, אם אזין את מונח החיפוש 18/05 18% (שיעורי מס). איור 13.2 מציג את התוצאות. קיבלתי תצוגה נאה, הכוללת את כותרות המאמרים הרלוונטיים, מספר המילים במאמרים וניקוד המציין את מידת התאמתו של כל מאמר לקריטריון החיפוש. כותרות המאמרים הן היפר-קישורים לטקסט המלא של המאמרים. איור 13.3 מציג את אחד המאמרים. שירות זה מקל על איתור מאמרים אודות כל נושא, למחקר או ליישום עיסקי. איזר 13.1 ו התחל את 5 חיפוש מאמרי : | החדשות והמידע | ו 0131 0// קת | :הסג 156 | העיסקי בעמוד ו[ הבית של ה 0 0 0 ו וס לבפ 66הס: 651 06 6ב נוסע סתנו] זם זהתו סצופח 10 66025347ם ען 9/6 פמט :כ זט ,מ הרוס 556 המר כ צוסע רו | חסופוש ששסטו. 06 10 סזה ות) 8וחשהו6שסתקות: 156 ע0(ח6 34 560-366 6ת1 תפ פטהמהס6 [האי טס סקס 6 וגוסמ 13166 15 סוק 126. ממטלקתם 6 [הוח 6ח26 16356 ,560806 זגוס זס 0110065 עט6ח זגוס זנוסטה 5וח6הת60 עתה טבה נוסץ 17 660 0(שר0(220109.40) 0101051 1 116 וס סה שוסכ] =גגר ס) זספלעש ד יי 566 10 500166 מסופו/ 120 ב 6% 8ס+טס5 בנג > | 3% שפסת1אגוע 8+81ת206) (106+:59 שאט)( אפתט2 חס ,41ת:200 99%+:5 בבהט) ₪):סעפת שפפת1פטם 62010881 8+ אהפנפת 62,586 אי [ד 142 ד תוצאות החיפוש ו ב-חסופושסם מוצטות כדשימת של כותרות מאמרים, עם 6 50 --- = , ו 0% של כל - 250 0 מהמאמדים. 08 4660108 :([8110818:ז) 0 .ךז 6 השמ " :860800 ,824 :שנס /ע ‏ 1995 ,12 חול + כד " :86080 ,1020 :פ[תפ/ ,1995 ,9 תגו? :6 כ 1 הור 0106הו661ך | ותומדו צט6/ו)[טנתס") מ6+ןס!וח/ עצטנן צצח8 ,אא065ין אחו1ן3] פו[ו 1% [נתז51 .א121/601 מס משצסכ1 שומפ ו כ 8606 ,1067 :פיט / ,1995 ,8 תגו? :16 356 [נש 1104086 ו(וו/גר פס צפווספוכ] ,42 סז 57 א[ זסטגוד) הו 7946 --- אמזסכ 1 !ווה ור ]ודוס 510661 | !העש .. :5606 ,1749 :65זס וט ,1995 ,26 קפוא :וכ צוך זט שי 7 מ[ 5 :560 ,281 גצשזס/ ,1995 ,25 עפוא :46 6 4 1 זו הטוס 566 [[ העט )גד 01 שפ1זססף 1011 *** :56070 ,1279 נפטתסא ,1995 ,25 ע8וא :6 1 1 3 ---- זה[ זסצך ,ת חן 68 הח 6חזצך זדדדטטלד** ב6ת860 ,1867 :עתס/ל ,1995 ,18 248 :ואכד פרק 13: עירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים ₪ 201 איוזר 13.3 לחץ על הכותרת המעניינת אותך : . 0 ₪ | ו | ו דיו אססטטתמוו, ד ער | פא / יופיע על המטך . -11016ה 101'וסתון )> 6ז ות 6% ותה ו[2) הו 016/ --- צוהסס,1 1330416 +₪?6-צה'ד +13 ,תתה]?1 13001264 1225505 500310 0 37 ---- 6 6חגו(. ז00, ה1ק130 [|ו'\ 110056 ם)ו\ פתסופפטספוכ1 ;42 10 57 1% [תתזנוס1. +51700 [[ה 10" 01 ז0+זסק136 51811 5סות]הי> הסג3ג/06 918 (%א56 11ש1) 0005041 86:666 "יל 6 :5066 > 11.20 :6א1ל 5 .26 עגא :255 56 []1ש זחו[ זס] סי 16 ה חרופ6]> .61 סט 6%6ת9[ם0 ג 0) )חחזק>ט!9 זם>+-ח>56 005 366הק 6ופח56 6ון' -- אס 431 שר .5 א 018 וזו סו[אר ת6/[טק 110146 ונאו 068017010 1/0001 5 שו[1 .6נו[אוס ז6אוטש 6207 6תו [ו16וסקקט< אצרו6סתז6כ1 >> ע[חס 6וםג הח 1!6סט6 54 [[ח ,164 6ע 06 57-42 116 חל 6ו11 .זח6ו4)נש הת 6%ה12-[1ה) 'א6ש811-רז56ח60 0 [666קה עה[ 6346ץ ,68ש וול [5566הק-16ט110 ₪ ח: צוור) אהו 126 66160( 6116 ההז'וו ]136 6366166 6ת1 ,61ק!אוס /066ם ]הט ג 4ס] 66066ח 605 שח:0ח6קע סו!ז 608649 163%פווס*) 066 תתו :]הז 6[טסיצר אדו +תנ .65 צא) 160 661ק5ח זה] 05661 6 6[ט60 -- 6 ח>שס ]06 ה11!:0 70 51 [נוסלם -- 5=]גת 10167651 ]וס[ ותסז1 פגומסט [8/₪6+716/8/ש0 65חס. שסס אם אתה זקוק למידע פיננסי מפורט, אתה יכול לפנות לשירות 10065 שסש [65/61716%8צ1 (הידוע גם כ-1%8כ). ניתן לגשת ל-אאע הן דרך אינטרנט - באמצעות 66ה[16 - או באמצעות תוכנה מיוחדת שנועדה לשירות. כתובת ה-)16180 היא ו0068.60₪[או00.זמ[0. ליד הסמן המנחה 56670106 )ון/ 86, הקלד 27%%888, הקש שוח והקלד את הסיסמה שלך (עליך להירשם ולקבל סיסמה, כדי שתוכל לגשת ל-121%8). איור 13.4 מציג את התפריט הראשי של 8א1 במהלך העבודה ב-60ח[10'. איור 13.5 מציג את התוכנה של אוסע 5 (108 65)568101) המסייעת לך לעצב ולנהל חיפושים בוליאניים במאגרי המידע. איור 14 זהז החסס. 68 הס[00.זה|0 - ו6ה!6ד 3270א ד ג דא= 0/53270 ]| בטו56 התפרדיט הרדאשי של 65חס/ שססם 1 פ5פה0 שסם 60 616086 : עה3ק0%ם 8 5שהס[ אספ 1995 (6) שתף1"עקסם ]95/6068 זא .א.ק 9:01 - 1995 ,21 תשזבת ,(1₪6563 :ו 65 בוא במהלך העבודה ע005%06 ה] 60%5קפט5 הא :0636 8 5שטב6| 064166 05%ק -1-א שה קטט1סא 0%6%] החט] 504"65 סעאסז 85 א₪63 אב11סם :665אזבא3 565ץפטם ב-)8ח/18. 300166 חַה1קק011 1 2 3 הס361א"ם/ה] 5 36985 שְהגקתסם % 5 ע"56ט0ה] 5 הסן:בא"ם0/ה] 5 ₪685 1בהס1)בהץ6:ה1 6 15 , 5ה1162:10מטק 306"ז ,5פה21ִף43 ,5"פקבקפשקה 7 5 ₪ 0353 66אזכא ,65:סטף 8 5 אה סםם1הסא 6>אוגת 5 ₪4665/86:716031 811 0% טהסא 18 .608558 ה1 6"סק6ה 6ה6הע10קת ₪50 1כטההה :(766+) [ץ] 566 11 1500 12 ...8.1 ,0008 03130368 ב חם ק|2 ,ה56186:10 ב סםה=| .ה50"86 15ה1 60 התטתפץ ם: א/ "58ה6 ,5186 עַהג מו| זטוו 9:12:04 = 2 ה0ז61.508ח - היפנע מידע באינטרנט איור 13.5 זוהי תוכנה מבוסטת- 5וססחו/), שחברת שסס 58 מספקת כדי לסייע לך לנהל חיפושים במאנצר המידע המכיל 35 מיליון מאמרים. 6 ס 19א6ד טס 3661 ופי 56165 46/5 10065 צוסם [מתזטס! חחח א |מהזטס! 658ה|פט0 עזו0 585המ% ספריית הטקסטים של השירות כוללת כ-35 מיליון מאמרים ומדי יום מתווספים 0 מאמרים חדשים. בסך הכל, השירות מספק גישה אל 1,800 פרסומים שונים. אחת מסגולותיו הטובות יותר היא שירות "הגזירים" האלקטרוניים האישיים. אתה מזין מילות מפתח או מונחי חיפוש המעניינים אותך באופן שוטף (לדוגמה, 5010816 64חזסזח/) ובוחר במספר פרסומים ספציפיים. לאחר מכן יסרוק השירות מדי יום את המאמרים שיופיעו בכל אחד מהפרסומים, וישמור עבורך את המאמרים ב-2.7%88 או ישלח אותם לתיבת הדואר האלקטרונית שלך. מאגר המידע של המניות והחברות הוא מקיף מאוד. בנוסף לשערי מניות בזמן אמיתי, תוכל לאתר מידע אודות ביצועי החברות ופרופיל הנהלתן, הדוחות הרבעוניים, שולי הרווח, התשואה לסך הכל הנכסים, מספר המניות שנסחרו בשבוע, יחסי 2/5 וניתוח של הרווחים הפוטנציאליים השנתיים. טבלה 13.1 מציגה סיכום של חלק ממקורות המידע של את. כמה זה עולה? 5 ש20] מחשבת את מחיר 12% בהתבסס על המידע שאתה משיג. אתה משלם תמורת המידע, ולא תמורת הזמן בו אתה מחובר לשירות. המחיר הוא 51.50 לכל 1,000 תווים שאתה מדפיס, מציג או מוריד. למידע נוסף, צור קשר עם: וצ 65חס1 סש 0 א0ם .0.ק 3 1[ ,ח66)0הוחק 7""-"-("." פרק 13: עירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים .ם 03 מבלה 13.1 פרסומים נגינטצים באמצעות |5/36071643ש86 פ6חס. שסם ]חס ]51706 !ושע 6מד טקסט מלא< של המאמרים מינואר 4 5 אס 46 ד טקסט מלא< של המאמרים מהיום הנוכחי. 8 6080 טקסט מלא< של המאמרים מינואר 9 פרסומים אחרים למעלה מ-31,250 כבי-עת עסקיים כלליים וכתבי-עת בנושאי מסחר ותעשיה. 6ו/ש655חו₪5 , 6זושפעשסצ] זס הודעות לעיתונות מחברות, סוכנויות ממשלתיות וכדומה. 6זופצ40] 680803 הודעות מלמעלה מ-5,000 מקורות קנדיים. 695 ופוסחבּחו= 8'חטס דוחות פיננסים על 1.8 מיליון חברות. 5וחזה= 6ו8זסקזס6 280%65 הערכות רווח-למניה לגבי יותר זס וו מ-4,800 חברות. 6חו|חכ) פ'זסס 86 0370ח5)9 פרופילים של למעלה מ-4,700 חברות. 65 פ6וחו][-|3688 85ח0 שסכ | ערכי מניות בזמן אמיתי ממספר בורסות. 6חו|06פזד 0 שנות מידע היסטורי על מניות, איגרות חוב וקרנות. שחו|חכ) 66%// )51766 ||בצ תעתיקים מתוכנית 85ם. החדנטות ומידע מעופמי: חסו6061ח ח 00 5וא46!-וא6 ו ישנן מספר דרכים להגיע אל 15א8ץ1,515-1 דרך אינטהנט. ניתן לבקר באתרי ה-60/ וה-112, או להשתמש ב-66ח!6. 2048 . 61.568700ה - היפועם מידע באינמרנם וו 0040006900 גיטנה באמצעות כתובת כתובת ₪1( ב-60/ /ה15.60א6ח-15א6]. עשעאו/]: כו אתר דח אנונימי וח6300313.00ח. )1 וד ר6300313.007וח.אסת הההההאההאאאאאאהאאאהייייי..== מאגר המידע של 15א8א-1.2615 הוא הדרכון שלך למידע מקיף ומאמרים המכילים מידע משפטי, מידע עיסקי וחדשות. 88%15:-1,5615 היא מחלקה של 1560167 4660 מלונדון, אחת מההוצאות לאור וחברות המידע הגדולות בעולם. אם אתה תוהה, כיצד יכול מישהו להרוויח ממכירת מידע, זכור של-1,515-118815 יש למעלה מ-700,000 מנויים המשלמים לחברה מדי שנה למעלה מ-500 מיליון דולר. מה מושך אנשים אל 1,8%15-1%8%15? ראשית, לשירות יש גישה אל 5,620 מאגרי מידע שונים. אם זה נשמע הרבה, בוודאי תתרשם מהעובדה שהשירות מנהל בערך 417 מיליון מסמכים מקוונים ומוסיף 1.8 מיליון מסמכים חדשים מדי שבוע. עליך לקרוא מהר מאוד, כדי לעקוב אחר זרימת המידע. 5אם-15א1,2 מציעה שני שירותים שונים. בתחילת 1973, עוצבה 1,015 להיות כלי מחקר למשפטנים מקצוענים. 1,215 מכילה ארכיבים של פסיקות פדרליות ומדינתיות של כל 50 המדינות בארצות-הברית, חוקים פדרליים ומדינתיים ורשומות ציבוריות. 1,215 מנהלת 45 ספריות שונות, המכסות את כל ענפי העיסוק המשפטי, כולל מיסים, בטחונות, בנקאות, רפואה משפטית, איכות הסביבה, אנרגיה ומשפט בינלאומי. בתחומי התקדים, עורכי-דין וחוקרי משפט משתמשים ב-1,0815 כדי לאתר תקדימים למקרים, לבחון פסיקות של שופט במקרים מסוימים או אפילו לעקוב אחר עדותו של עד במשפט מסוים. כמו כן, אפשר לאתר חוקים ותקנות פדרליים ומדינתיים, הרלוונטיים לרוכ הענפים. בתחום חוקי הפטנט, למשל, ניתן לחפש מסמכים המפרטים עשרים שנה של פטנטים אמריקאיים. כמו כן, אם אתה זקוק לסיוע משפטי מהיר, ישנם מספר מקורות מקוונים, כגון 6810-110005611ח8711]/ן /60107ז21] או1.8, עם רישום של עורכי-דין על-פי מדינות ותחומי התמחות. למי שאינו גר בארצות-הברית, או שחוקר סוגיות משפטיות בארצות אחרות, 85 מכיל ספריות של מערכת המשפט האנגלית, הצרפתית והקנדית, כמו גם חומר משפטי מאוסטרליה, ניו-זילנד, אירלנד וסקוטלנד. 5צ הוא שירות נפרד, המספק טקסט מלא של מאמרי חדשות ומידע עיסקי. מנויי 1,515 יכולים לגשת אוטומטית גם ל-11815. 917ז1.19 5או6צ[ (ספריית החדשות) מציעה ארכיב חדשות וחדשות עדכניות ומידע מתוך למעלה מ-2,400 מקורות. לדוגמה, 5אטא הוא השירות המקוון היחיד המציע את הטקסט המלא של 11865 0% 1/6 17/6 מראשית שנות השמונים. פרק 13: שירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים = 305 וו 2 65 אוגר גם פרסומי חדשות אחרים, כולל: .1518655 1700: ₪ ₪ ]תס 060 6ו17. ₪ תס /. .105 4786105 17865 ₪ ₪ ]203 מס!קתו 7/0 16. 5 וצ אוגר גם תעתיקים מקוונים של תוכניות הטלוויזיה הארציות והאיזוריות, חדשות ותוכניות מתוך %זסאס6צ[ 8/ו6צ1 28016 ו- 48010 סו!סטק |8חסנוגצ. שירותי חדשות בינלאומיים אחרים וסוכנויות חדשות מסין ועד מקסיקו מספקים מדי יום חדשות ומאמרים. אם אתה אדם הנוטה יותר לכתבי-עת מאשר לעיתונים, ישנם מאות מאמרים מתוך כתבי-עת מרכזיים ושוליים. היכן להתחיל ב-5|אשא-5!אם | נקודת הפתיחה הטוכה ביותר ל-18א5א-15א1,8 היא אתר ה-60/ (/1ח6%15.60מ-16315. צראו+//:ק/14). אתר זה מאורגן היטב ומכיל כמויות עצומות של מידע אודות השירות, אודות מאגרי המידע הקיימים בו, ואודות הפקודות וטכניקות החיפוש הנהוגות בו. תוכל לעבור לאתר ה-60/ ומתוכו לבצע פעילות כדי לגשת למאגרי המידע. יש כאן מלכוד. אם אינך משתמש רשום, אינך יכול לגשת למאגרי המידע. אתה זקוק לשם כניסה ולסיסמה, כדי לעבור באמצעות 6% אל מאגרי המידע. מה יעו באתר ה-660/ טל 5!|אםא-5ואם |? 7 של ה 1 ב 0ב 6 68ם יפו אתר ה-80 6 8 , 0 ה [ , = 5-5 ו ו 4 ל מציע כמויות 0 0 יפ עצומות של 1 ו ה מידע שימושי אודות המידע וטכניקות החיפוש . . שמאפער :02060401 163410זו וח ות 020 15 מ א- 6 א ד השירות. - : - - 112155 +10 1011 הד ]ו 5ת6210נו2) 43666 ע6ת6טש6ע פדא א-5דא .1 [ד ו +16 צו6א +06 <> 1.109 18 מחין- פדאכמ ד 1 50 8דמא-1,018 01 1.130 3 הקנ ₪ 6 0ה0%.50370ה - היפונעם מידע באינמרנם -------------0-0--0-020900-0-0-0-0כ0 0-0 להקהש מיפ יש יתרון אחד בשימוש בתוכנית עיון כדי להתחבר ₪ לאתר ה-60//ע ולבצע פעילות +חוד. אם אתה משתמש בעכבד בתוכנה מבוססת פשססחו/ש, אתה יכול לעבור מאתד ה-85/ש ל-)8ח8ד וחזרה. כך, אם אתה שוכח פקודה או שם של מאנד מידע, הדילו2 ₪ לאתד ה-80// חחזרה ל-)8ח/8ד יהיה הדרך .ם המהירה ביותר לאיתור המידע. איור 13.6 מציג את עמוד הבית של ₪%15א-1,2%15. קל לנווט באתר זה באמצעות לחיצה על הלחצנים בעלי התוויות. והנה סיכום קצר של המידע אליו יובילו הקישורים של עמוד הבית. 5-5[ 0 מ110ה וז ס) הז סקירה כללית על החברה ושירותיה. 58 45660 117מ16ו0עי באמצעות קישור זה ניתן להגיע לשתי רשימות (0//. הראשונה מכילה את השאלות הכלליות אודות החיבור לשירות, כגון '"באיזו מהירות ניתן להתחבר למאגר המידע של 1,215'. התשובה היא 005 9600. הרשימה השניה מספקת עצות מעשיות לחיפוש במאגרי המידע. לדוגמה, "כיצד אמצא חומר רקע או חומר ביבליוגרפי על אישים מסוימים?". התשובה היא, לחפש בספריית 25)0071,8, לבחון את הקובץ 41.1.8100 ולהזין שם כלשהו, כגון מססהו21) [311. 5 מבחר הודעות לעיתונות והודעות שירות. בו מספר עלוני חדשות מקוונים המספקים מידע אודות השירותים השונים. ביניהם: א 0816קט 015ת165510סזק הסו0הוהזס)ת1 א 516007%/ו6ה ס5גוסת-ח1 א %(קופה1 א +הקופה] 6018 006 עזז0ג.1 16 א-15א ז זוהי רשימת היפרטקסט בסדר אלפביתי, של כל הספריות השונות הקיימים בשירות. כאן תוכל, למשל, לסקור במהירות את המידע והקבצים הקיימים ב- ז9זסו.] 4580018110 281 ת8סוזסחח (ספריית לשכת עורכי-הדין האמריקאית). תמצא שיש מספר פרסומים על היבטים שונים של ההליכים המשפטיים, כולל |4חחטס1 8/4; מידע על חברות בלשכת עורכי-הדין ואודות החוקה והתקנות של הלשכה. 5 15 א-1/0015 01 1.156 ההק רשימה נוספת בסדר אלפביתי, הפעם מכסה הרשימה את המקורות הרבים התורמים לספריות השונות. כאן גם תמצא איזו ספריה - ואפילו איזה קובץ - מכילים את מקור המידע. לדוגמה: פרק 13: שירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים ₪= 307 ה איזד 13.7 המפך ₪77 של 5-5 מחמין אותדך לבחור בספריה מסזימת [להתחיל את החיפ₪7 במַא77י המידע שלה. מקור ספריה קובץ 58 אףם] 13568 ו 6 | סח 00 608 5שסא [ןםסהסהה וטרס זס 85עוחסזה/ פב ]|| ופ קסחה ₪ 020166 6011405 15א א 1.018 זוהי רשימה מפורטת של הפקודות השונות בהן תשתמש כדי לנווט במידע של ]את אם אתה רוצה לחסוך הרבה זמן (וכסף), עליך לעיין בטקסט זה לפני השימוש בשירות. כשתיכנס ל-515שן-1,5%15 באמצעות %1, תשתמש במקלדת כדי להזין את הפקודות לניווט ולחיפוש. לדוגמה, כשתגיע לרשימת המאמרים הרלוונטיים ותרצה לנוע מאמר אחד קדימה תוכל להקליד . אר 606 +א6ם. במהלך פעילות 6ח|16 לא תהנה עוד ממשק ההצבע-ולחץ של טס/\. ₪ 0205401078 [8ת120063410 מידע עבור מוסדות חינוך המשתמשים ב-515 א-1.515. ₪ 18605ת00 [1ות-10 כתוכות דואר אלקטרוני של חלק ממחלקות 18אם ש-1,0815. כיצד להותמנע ב-5!אםא-5!א5.! בהנחה ש התלהבת מרעיון הגישה המיידית ל-400 מיליון קבצים ונרשמת מייד ל-15אםצז-15א,1, יש מספר דברים שכדאי לומר על השימוש בשירות. ב-815צ-1,515, התנועה נעשית דרך שכבות של מידע, כאשר אתה מתחיל ברמה הגבוהה ביותר ועושה את דרכך אל המידע והמאמרים הספציפיים. אתה מתחיל בספריה מסוימת ומחפש בקבצים המצויים בה. המסך הראשון מציע רשימה של אפשרויות ספריה, כפי שניתן לראותו באיור 13.7. 101.00 אטח - והוז 1703270 הדוד 0/53270, נציו קשו6ם ‏ 100 |פפוו 2 66 1 005 -- 55]ַ8ה1188 ץח 6ת+ ז541האאז 16356ק| .56360 0) שהפש טסע ע:3זפ11 6תז )0 (6הס ע[הס) 8₪ס1:גאזס/ה1 סזסת חס] 7 ."סמתטה (00) ספגק 5 ז]א5אהאז ,עַ"ב:פ11 ג ;טסטג 00 )0 115% ב 566 סך 7 .69 8 זא 6ה) 855"ק ,165"ב"110 1 שק שורא 0ץ 06 אא סק שוא 76 | אוטן שק | שוהא 6ק | אוה שץ א + 78] --6105)/-- א7] ---₪660705 115טטק-- א7] הדההדההה 55 <הססא1 5 011880 6 0]משה1 6 18 מום 1 00650ם א1 פטאקסד 12 צההת 13 ההק 6 >צא1!6 6 ז6א06ע 6 :8חא6! 6 ו צזזהז5 אד 0%66]! 17 =זסטם 13 הפ 9 ז0פם08 9 הפשא1/ 1 קסזדסו 6 8:שתהם 1 60055 15 אפשום 13 5 שא 5 658 אזשפם 6 5שז1ם 15 פוהסט 5 |8ס0א 9 אסז5עם 1 8615 8 -- הדההההההה------ א7] 0 הההההההההההההה77-777---------ש] 0% 006 |------------68]] 2 צזמ לפא 88ם] ‏ 641 צאחהד א +ז)ה5ה א זאשזה? 3 5 אאהפאז א 556ז53 08 3 אדוהשא 2 5םץ] 2 ץ"ואה: 2 ?7 א א58שו8ק כ זהץאשן 3 ₪10 - 1 אסססם, 2 לסושון 5 6 א אאזז5 ₪ א 1 "0] ₪א. "ש%הם ה7] [-]זהום/ה1 685! סקסת שהב ש3! 1כה10:בתז6:ה1 ,513665 1כש010, ה זטוו 12:52:19 208 ₪ 6%.5687070ח - חיפונו מידע באינמרנם 00 שח וט פיי ב הוו ידוו לאחר בחירת הספריה, אתה מוכן לחיפוש. 15א8א-1,2%15 מאפשרת שלושה סוגים שונים של חיפושי מידע, *1,07ע850577/, ה200|68 ו-*'ו[56810 ע285. ₪ מאפשר לך להזץ חיפושים ב"אנגלית פשוטה", כגון 101 הסט תטש 80001 81110165 160601 החיפוש הבוליאני מאפשר לך להשתמש באופרטורים בוליאניים כדי לצמצם את החיפוש. הנה שתי דוגמאות: . [סע6מסס בגו סטטסה פשסת פס 1 82610165 ממסססת :סא שא | :נה 13 פאואפם :ג 5 15 006 את (1סמסמסס בנטף) :56בעמ 50820 0 בהת6 סעסוח סטב 606 /010 פּהפתה< תג 1+ ש18 0% 1150 ב :0ספא . 0/0658 [כדחס פנזזאתע | : ,המכ 13 כו :1 (30<) 5120-זנ1+ 88 (0167 פּהפתהא) 016 :6פבעחכן 5030 אפשרות החיפוש 569101 85 משתמשת בתפריטים מקוונים ובמסכי בחירה, כדי לסייע לך להזין את בקשות החיפוש. לאחר מכן היא בוחרת בחלקים הנכונים של מאגרי מידע ספציפיים ומתחילה בחיפוש. לאחר שאתה מבצע חיפוש בספריה או בקובץ, %8%15-1,515 שומרת את מונח החיפוש בזיכרון ומאפשרת לך לעבור לספריה אחרת ולחפש לפי אותו מונח חיפוש. האם מאגרי המידע מקיפים? מאוד. לדוגמה, רציתי לאתר מאמרים ומידע אודות תהליך השיקום לאחר ניתוח של +ה88616ו] 1816סטזס זסוז6וח8 - אחת מרצועות הברך. ראשית, בחרתי במאגר המידע 8את,1/1501 של 01 ץז8זס11 |4תסווגצן 1601016 כנקודת פתיחה טובה. הזנתי את מונח החיפוש 07001866 זסוז10ח8 8 ו], בהנחה שמונח זה הוא די ספציפי. מאגר המידע איתר למעלה מ-1,000 אזכורים. ניסיתי שנית, עם מונח החיפוש 888060%!| 07001466 חסוז6)ה8 ח0ו80111181ו6ז. עתה מצאתי 6 אזכורים למעמרים רפואיים, כולל: 168-610 6311ע 11986 1806סגתנס ע10ע6סת8 05 5 נתההססותסנכ שמ :₪ זדיד . 60056010 תה 1 מספפ0נקטנת ;תת מע0ה180ע ;7 מספתתסט ;181 6סס ;50 פונת : מסגות ₪ תספפא1עם 8 : (1) 12 ;מסת-תפ0 1984 6פא פסעססף 0 חת :פד :1168010 1מבמסע 110866 1866סגתס מסנעססתה ת1 65ת6ע6 בנססכוע :מ זנ ספת 51 . תבות 1/6 ה מ6ס0פסכן תה 6ע61המסססתסת שט במהטו1 > תסנקזת 3 :(4) 12 ;006 1993 8שא 68עסס9 611 : מקדס פרק 13: שירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים ₪ 1209 כמה כל זה עולה? ישנן שתי אפשרויות תשלום. מבנה התשלום הבסיסי של %8%15-1,2%15 נקבע על-פי מספר החיפושים, כאשר מחיר כל חיפוש נע בין 86 ל-840, בהתאם למספר מאגרי המידע שאתה בוחר לחפש בהם. האפשרות השניה היא לא לשלם תמורת כל חיפוש, אלא לשלם מחיר גבוה יותר תמורת ההתחברות לשירות. כדאי לך לדון בצורכי המידע שלך עם שירות הלקוחות של 8%15צ1,2815-1, כדי למצוא את שיטת התשלום הטובה ביותר עבורך. לפרטים נוספים, צור קשר עם: 5אםצ-15א0 1 6 סזסטפתוזק5 9443 3 א0 .2.0 1 סום00) ,הסועגכם 8+ 0 מדע ועוד: 5 65 חהסוזה והוס+ח! וו -+ח וח > %8, אחד משירותי המידע והמחקר המקוונים הגדולים ביותר, נמצא בבעלות הסוו8ותזס!ה1 ז186-1006ת8. מאז 1972 סיפק 18|08כ לספרנים ולחוקרים גישה אלקטרונית למאמרים, אפשרויות ועידה, חדשות ומידע סטטיסטי. כיום, השירות מציע למעלה מ-450 מאגרי מידע הצופנים בחובם כ-330 מיליון מאמרים, נתונים ואזכורים. גיננה באמצעות כתובת כתובת ]₪ ב-פ6/\ רחסס. 30ו.עאת//: ות ד ה0ס.3|08ו0 מאגרי המידע מכסים את כל תחומי העניין, מראיית חשבון ותעופה ועד למקורות משפחתיים, מסמכים פדרליים, מידע פיננסי ומידע על שוק המניות, מאגרי מידע של מוסדות חינוך וקרנות עובדים. בנוסף לכך, כל מאגר מידע עשוי להוביל לכמויות עצומות של מידע בתחומו. לדוגמה, מאגר המידע א1806 40800010 מספק אינדקס אל למעלה מ-1,450 פרסומים של מוסדות חינוך וטקסט מלא של למעלה מ-250 כתבי-עת. זהו הכלי המושלם לסיום העבודה הסמינריונית שדחית. אם הקריאה היא יותר מסתם תחביב, תוכל לקבל גישה אל הטקסט המלא של 60 עיתונים מארצות-הברית ומרחבי העולם. -₪ה = 0 6%.508707ח - היפונם מידע באינמרנט ----]/]/]-]/-/]/-/-0000000000000000-0----000 הרהה הקקןןןהןןההןקקלד- איוד 13.8 עמוד הבית של ו ב-06)// סחס/ע מספק גישה למידע וחיפושים לדוגמה. מחפשי מידע עיסקי יהנו ממספר מאגרי מידע כלכליים, כולל 16010851ק, 00'5)א, 118 5'זסס 800 51800810, ר-278651166 6ח8 תטכ]. מאגרי מידע אלה מספקים מידע מפורט אודות תעשיות ספציפיות, חברות (כולל דוחות תקופתיים), מוצרים, ואפילו פרופיל של המנהלים הבכירים. למעשה, קיים פרופיל פיננסי עבור למעלה מ-12 מיליון חברות אמריקאיות ולמעלה ממיליון חברות בינלאומיות. כך ניתן לבצע בקלות מחקר אודות חכרה שאתה מעונין לרכוש את מניותיה, או אודות המתחרה שאתה חייב לגלות מספר פרטים לגביו. כיצד להתחיל ב-טְסו3וס 8 מנהל אתר 60/ בכתובת ה-,1(81 :012106.00.ץווחו//:1)1. תוכל להציג שאלות, או לשלוח הערות אודות השירות, לפי הכתובת 1 113108.60. רו 1060 חו. כמו כן, כמובן, ישנה רשימת הדיוור של פסןוס, אליה ניתן להצטרף דרך אתר ה-69/(. רשימה זו תשלח חדשות ועדכונים אודות השירות. פא[ 952 א || אמסטשתפות ‏ [ 6000 א אפפור שא 11016 ת0)וםוולזל/1 וש נות-ג!קזודת 16 סו 6וחסשזט'וו 8 6 ,מ 696 ,636מ1צט על 0564 5066 6ז ח0ס1 )הווסמ +16נה6זק ₪ ,0 ופגנהוס!ה] ז1501-111606ת6 10 616006גר 0 ]81 106 5ה0זוט!ספ 46117 1114 5607/1665 תה סז 0 [הטוף-ו(12ג 01 רד [אהסז ה גחוסי8 120036 .69166[זסיצו 18פמס !סוק דוסה[ 1 ה [!סצף צח , (3180)7 שוכ שה (]12[/1/0020 עה ה6טת 30018)ס-אן 6ת/[חס גוס שוספן 1218606 .6665ת וסנ והוס1ה/ זגוסע. | 10 !מאקזס אוסץ 0 ורות 106/סחכן הגס ,961166 4161161 אומר60% [אוה 48-עפ)סיוק 4 אן- כ-) (תט)9!כזוז) .61100 6 1646 צתהקווס?) זטל) | נוסט > 5 ששחה 170011605 זווכ) )וסט איור 13.8 מציג את עמוד הבית של 2/4!08. בעמוד זה תוכל לקבל מידע על-ידי לחיצה על ארבעה איזורים: ₪ 5ת2₪6300) 45860 ע41ה6₪6ז/ (שאלות תדירות): לחיצה על איזור זה תוביל אותך לעמוד בו תוכל לבחור בתבנית של שאלות ותשובות כדי לקבל מידע עסקי, מדעי, כללי או טכני. ₪ 3008505 (מאגרי מידע): בעמוד זה תוכל להשתמש בממשק טופסי 65 ולהזין מילת מפתח לחיפוש במאגרי המידע הרלוונטיים של 8ס[18כ]. פרק 3: נוירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים . 1 211 וש איזר 13.9 מסך התפריט הדאשי של ופ ₪ 16301085ט (פרסומים): שוב, עמוד זה מאפשר לך להזין מונח חיפוש ולאתר כתבי-עת המכילים מאמרים המתאימים לצרכיך. ₪ 56701008 30 ,00705ה16 ,ההות 60 (פקודות, תכונות ושירותים): רשימה מקיפה של פקודות 8!08וכ. ננוימונט ב-9ס!3ו וחיפונו מידע תוכל לעבור ישירות ל-818!08, באמצעות )16186 (ו618108.60₪), או להתחיל באתר ה-69/\ וללחוץ על הקישור המתחיל פעילות /6מ161. כשתתחבר באמצעות %, יהיה עליך להזין את שם הכניסה (11 ח1.080) ואת הסיסמה שלך כדי להשתמש בשירות. ישנן מספר דרכים לנווט ולחפש ב-2/8!08]. איור 13.9 מציג את המסך הראשי. אפשרות מספר 3 - 016 זטס ז10 1281808565 5ת0051ג0 תו 11610 - מספקת רשימה של מאגרי המידע הממוינים לפי נושאים. רשימה זו תקל עליך לאתר את מאגר המידע המתאים לחיפוש שלך. אם הכנת את שיעורי הבית ובחרת את מאגר המידע המתאים - באמצעות כלי החיפוש של אתר ה-60/ או על-ידי עיון בקטלוג של מאגרי המידע - תוכל לדלג מייד אל מאגר המידע הספציפי. אפשרות מספר 6 - 5טח16/ 2181,06 - מספקת מערכת ניווט מבוססת-תפריטים, הדומה מאוד לזו של מערכת ז1:6ק020), בה תפריט אחד מוביל למשנהו. |-] ה41810.607 - ומה!סד 3270 אוד אבו דא 00/53270, [=] קוס]] | ק6₪ם ‏ 8 !ו 1 1.7.2 ה510"אט 02 :11 5:68ע5 טהאל =** טה6א ה1גא (60858)58,םו0 218100 >*** : ה4+10וס/ה] (.6%6 , 65פְַהבה6 6 ,186 666הה0ש 6פץ] ,1165)] אפת) 5]ה6תפשהטסההה > 1085ק0656,1 שהבתה00 6 ,81165 , 56גםב)גם 6 חזטס% "ס) 236303565 ַה051סה6 ה1 קגאא (.6%6 ,5681035 ,חַה1ה1"31 ,66ה3551563 6הסהק1616) 56701665 2560808 5 ס6 0606" 4 שו :ה (5)58טה₪6 18106 .6 (600066%100)58 60161 , (65)58ה₪63011 ,(ה)הס1ז66ההסם 655ה51ט₪ 91806 .7 0611999 ]האאטססס (6)58ה500"660 00)ה1ם | .8 9. 03-5זג"‎ (.6%6 ,זאז ,006 ,(א)"16ה06שָ6הסו!) 5% ם 5601665 טהשא₪ 6ה11ה0 "פה 06‏ .18 6 ו6חבתתסס > טסו - 0/ קגשו - 8/ 6ה11הס הג 0: 865הה0= 0] חס הם0783:1/ה1 שש1ט 0+ "וסעתטת הס1זקס הג "6:ה5 6 ג ת6ז563 0] "אמאטה 116) 3 5ט1ק שהגאאסם 86018 ב ה6זה! ‏ .5070166 .(810] זס) 81 ,-6.8) 4 זשו 2:ו:או הבה נתבונן בחיפוש באמצעות באפשרות זו. נניח שאתה רוצה לאתר מידע ומאמרים בנושא קס8טו!זק זסוטקוחסס. תוכל לנווט את דרכך למידע על-ידי בחירת אפשרויות מתוך מספר תפריטים (ראה תמונות 13.10 עד 13.13). 2 231 . 07ז61.508ח - היפונו מידע באינטמרנט איזר 13.10 ]= : קו] | קטוסם 00| |פפה אפשרות -06686"ק 0: שהבאת60 1במסגף םס 8:₪ו₪/ הס1:קס הב 67:ה+ התפריט שחו ה1גא (5%)פטה6א 18108 הראשונהת 5:תף1ץ 1 -ס6ה] ,ה0:3610)ה1 1666%ת-מהף1הא 1995 פתף1זעַקסס שעליך לבחור סל .5 5 .4 5 -6 .0000 ,36] ,עס זסקטזק 21ש661106%ה 1‏ -2 היא 6 5 50160065 506131 -7 ות 8 6ה0101סא -5 הז 8 5 .א 18100081 / : , 639409 שהס הבה] שחנת ה03 שוף.] ,חסססזכ 5 םהטסההה ₪ פששף פטה% ‏ .18 0ח8 5 (ה)ק0ז0% ₪ 85665 ,25503565 /0 115% 6 שהסא כדי לנווט את - ₪ 00 = .05 116)> 8/ קבטו - אק דרכך אל (16,686, 8081 ,-6.8) 1105+ 0 50071606 = <5תשְהס"36 חס/שה3 .פסה 4))116 מאמרים אודות .8 5 שהבתתס= 10031ף חס ה:מאשא ה10זקם הב צ6זה 0 פרטיות ]טא 18:17:00 במחשבים. .618100 - 61הו16 13270 הגוז 33270 קופ] | 6 | 0₪1] וז איור 13.11 -06666חק 0: שהסהתםם 810831 "0 הפפת₪א ה10)קס הב 6:ה, ד ד החיפוש נמשך %השאהְטטסם ₪ ש3 ,עו" בבחירת עף"סקס"ק 1611661831 .4 האפשרות (5א10306837 ,%5ה66בק ,0%5ף1 זע 60) ]0/6 *גו .2 סוופט סחה (-6%6 .חָה1:ה60סב 6 אב) ,ע11301115 ששטשסזק ,ע"ט[ה1 1בהס5זסק) ; 5 ְ:11מטת מ פהשאהזסטסם .ב 5 . 5 (.616 ,13)1005טף6ץ .600135 ,6185ה6ף1 ]הסמה זאטטף) 6% (3:166"ק) (א)קהזה0 6% - 1/ טהסא ה1ב > ושן/ צהסא פטס801,ק - -4/ פנסא - א/ 6 0ם 6הבם0ם 1במס1ף אס ה=שחשא הם1:קס הב "שפה? 1 זטו! 18:10:55 איור 13.12 .010 - ופ חוד 3270 א ה ד 53270 עס קושן] | קטו6ם ‏ 08! ספות בתפריט -66 60 6הגאא0ש גכמס1ף פם 8]₪/₪/ תס1זק0 הב ו 7 7 עליך 5 116טטק 5 שהשמהזפטםם לבחור ספ באפשרות (61ה6ף) 5 116מטק ₪ >ה6אהץשטסם ‏ ,4 6 5 5 165חטףָ8 ,655זפָהם .2 סוופטוש סחה 5 הט .3 זו הסן)בתזם)ה1 1 = צהס1:ב1טמ6א ‏ .א (|89068). 5 56:83:10041ה1 צהפת ה|גא3 - וחז/ טח)* 5ט10ט6זק - -ן/ קנט - א/ 6 60 סף חם ,עַ"0ף3:6ש 6א1:ה6 הג ת6"ג56 60 (5% ,.ף.0.<)5ה56 ח6:ה] .900868 ה%10קט הג הַה1ז6:ה6 עפ 115% 050356 ד זט 18:19:57 00 ו פרק 13: שירותי מידע ומאגרי מידע מסחריים ₪ 313 ח0/0!00.607, - ו6ח!16 זז דא הי ו איזר 13.13 לבחוף, יש לאת7 את 7790 המידע !1608 8 א08ח! ₪977 [0 קט ופפ ד 1ב"סהסם - 8/:21:5 6 מ > הסההחטט0ש -1988 פשפא 07 -* -99 695 03119 אאם -1988 (אז)א6טה1 6םזט650ה 15941 -1983 (אז)7ה5ה 6הן2בףגוו -1973 10 (אז)אסטה1 6ה321ף3ו ( נש ( סת 6( ו במסאטפה 7086- ה%10ק005071 6 = <"סמתטה2% 5 > <666ה6> פנטא - א/ (66טה600%1) 1 - 5ז8/?31 700110 ₪ 6)הטההז6ט0ם (2,3 ,-5-6) (068)5ו הס01ק0 6ח: פַה1ז66הט עפ ה563"6 0+ (11605) 0056ת5 7 זטוו 18:20:09 מיפ מאגר המידע א1006 0500106 [688.] (אינדקס מקורות משפטיים) כולל מאמרים שחד מהיתדזגזת ואינדקסים מתוך למעלה מ-750 כתבי-עת משפטיים שונים. אילו ידעת שזהו מאגר של השימוש המידע שאתה מחפש, יכולת להגיע אליו מהר יותר על-ידי הזנת קוד מאגר המידע -- 9 ודילוג אל מאגר המידע היישר מהמסך הראשון. בעזרת האפשרות הנושא, מונח סוס לניזוט החיפוש עס8ץ!זכ 880 חסזטקותסס איתר 113 מאמרים, בולל המאמרים בעלי אל מאנד המיזש הכותרות הבאות: היא שכמז ך-ז6008, אללו עסבץננסן מפסגוכ שמ [מס מה תפס 5 ו פ ץסהיבענסן 166וסהסס מס 1615186108 תבס נמסותת שסף פע66תנסע מָאֶגְדִי 270 (פפותניך %עסע עשת 76 ה0ש5) 500200 סמ ,עס3 יבמסן -66גוסתס) אחרים העשויים אף הם להיות 17 6 66שמהת0 66גוס שם פב בעלי עדך. פמססס 6160006 60 00055 כמה זה עולה? לכל מאגר מידע ב-8108וכ1 יש מערכת עלויות שונה. אתה משלם תמורת כל שעת חיפוש, כמו גם תשלום חד-פעמי בכל פעם שאתה מדפיס או מוריד מאמר או אזכור. בקצה הגבוה של קשת המחירים, ישנם מאגרי מידע כגון האמ שמחירו 0 לשעה ד- 05174068 / 6 .1.8 868 האוגר נתונים מ-1950 ועד היום, שמחיר החיפוש בו הוא 5120 לשעה. לעומתם, תוכל להיכנס למאגר המידע של 62011686 60605 או ל-ע2811 0058 6 51806816 16 תמורת 830 לשעה. כדי לחפש ב-1218!08, עליך למלא טופס בקשה או לרכוש חשבון חדש. כדי לקבל טופס בקשה, עלון מידע ורשימת מחירים, צור קשר עם מחלקת המכירות שמספר הטלפון שלה הוא 001-800-334-2564. שה שב כ ----=] 4 = ח0ז6%.508ח - חיפועו מידע באינמרנט 0-ל וליוו ה הי הי ו למידע נוסף, צור קשר עם: ה0ו81והז10ת1 ז1666-זוה 1 [468 סתוות08 ]₪ 2440 0 ה 081110 ,ו16/ תופותטסו/ן 8]]'. סיכום השירותים המסחריים שסקרנו בפרק זה ממלאים תפקיד חשוב בניהול והעברה של מידע אלקטרוני. במקרים רכים, אלפי מאגרי המידע ומיליוני המאמרים והקבצים ששירותים אלה מציעים אינם מצויים בכל אתר אחר או מערכת אחרת באינטרנט. מה שטוב הוא, שאתה היכול להתחבר דלך אינטרנט ולהשתמש בכל אחד מהשירותים. הדרך הטובה ביותר לדעת אלו מהשירותים יספקו את דרישות המידע שלך היא לעבור לעמודי ה-60/\ ולקרוא את המידע המופיע שם. אם עדיין יש לך שאלות, צור קשר עם החברות ובקש מהן לשלוח לך עלונים שיתארו את תכולת מאגרי המידע. אם זה מוצא חן בעיניך, הירשם כמנוי. פרק 14 חברות, עסקים ומידע פיננסי "אין יקר כזמן''. מכתם זה - שנכתב בשנת 1500 על-ידי ההומוריסטיקן הצרפתי פרנסואה ראבלה - עדיין נכון כיום, ממש כפי שהיה לפני חמש מאות שנה. בעולם העסקי והפיננסי במיוחד, אין ספק שהזמן הוא מצרך רב ערך. ניתן להשתמש באינטרנט כדי לחפש ולאתר במהירות כמויות עצומות של מידע עיסקי. לדוגמה, תוכל לחפש חברה או עסק ספציפיים - עסק המסוגל לספק ולשלוח רהיטים למשרדך החדש כבר בשבוע הבא, או עסק המסוגל למכור לך את כל ציוד המחנאות הנחוץ לך עבור הטיול שאתה מתכנן. תוכל אפילו לאתר מספרי טלפון של חברות. אינטרנט עשויה להיות מקור רב-ערך למידע עיסקי ופיננסי. בדוק את המחיר העדכני של מניה חדשה שברצונך לרכוש, או עיין בהיסטוריה של תשואות הקרן. תוכל להוריד פרסומי עיתונות, לבדוק רישומים של פטנטים ושל ועדת הקונגרס לאגרות חוב ומסחר ולאתר שותפים למסחר ברחבי לעולם. אלו הם רק אחדים מהיישומים האפשריים לחיפוש מידע עיסקי באינטרנט. בפרק זה תלמד: ₪ כיצד למצוא ולחפש אתרי אינטרנט המנהלים מאגרי מידע אודות חברות. לאן לפנות אם אתה זקוק לדוח פיננסי מהיר אודות חברה. ₪ כיצד למצוא את החדשות העסקיות והפיננסיות המעודכנות ביותר. ₪ כיצד תוכל לקבל מידע על הבורסה ומחירי מניות עדכניים. 6 11 ₪ ה6%.56870ה - היפונם מידע באינטרנם כיצד לאתר עסקים וחברות ישנם מספר אתרי 60/ המציעים מאגרי מידע ברי-חיפוש שיאפשרו לך לאתר עסקים - גם במרחכ התקשורת וגם בעולם האמיתי. אם נמאס לך לקרוא את המידע על המסך, שלח את טופסי ה-60/% כדי לקבל עותק של אחד מעשרת אלפים העלונים והקטלוגים של החברות המחוברות ל-69/. א6ח! 5106 |3וס6והוה00 60// 65אהּו הססקס כתובת ,1181: 0116010 אצוצ//: 117 כפי שניתן לראות באיור 14.1, אינדקס אתרי ה-69/\ המסחריים של השוק החופשי הוא אתר פנטסטי, אם אתה מחפש אתרי ט6'\ של עסקים מסחריים. כאן תמצא כל דבר, מחנויות פרחים בעלות אתרי 60/\ ועד לאתרים המתמקדים בעסקי הנדליין. מאגר המידע מכיל למעלה מ-4,000 פריטים (כל פריט הוא אתר 65/%). הטבלה הבאה ממיינת את האתרים לפי סוגים ומספקת לך הערכה בדבר הפריטים הקיימים. בשעה שתקרא את הספר הזה, מספר האתרים במאגר המידע יהיה גבוה בהרבה. סוג האתרים במאגר המידע מספר האתרים אתרי אינדקסים אחרים 128 אתרי מדינות, ערים ועיירות 8' אתרים עסקיים ומסחריים 209 אתרים ממשלתיים 2 אתרי ארגונים ללא מטרות רווח 17%4 אתרים אחרים 8 ₪0 הרסטהרתההווווו וי אתה מתחיל את החיפוש מעמוד הבית. הזן תיאור קצר של סוג המוצר או השירות שאתה מחפש, לדוגמה פַחוח91ז1 +6חז46מ1 (לימוד אינטרנט), כדי לקבל רשימת היפרטקסט של אתרים המתאימים לתיאור. אתרי ה-60/ ממוינים לא לפי שמותיהם, אלא על בסיס של מילות מפתח שמחברי האתרים הגישו בעצמם ל-1/18186 חסככ). פירושו של דכר, שאם תחפש את המילה סג, תמצא גם את אתר ה-60/ של )126416106 ולא רק את אתר ה-69/\ של אזסש6צוסזט4/. מתוך רשימת הפגיעות, תוכל לעבור ישירות אל כל אחד מהאתרים. האפשרות ששסצ 805 (מה חדש) מתעדכנת יומית ומספקת תיאור קצר של אתרים חדשים. אם לחברה שלך יש אתר ט6\, תוכל להוסיף אותה למאגר מידע זה. פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי 317 ₪ איור 14.1 אתד ה-90// ₪ל +86 חס מאפשר לך לחפש חברות ובתי-עסק בעלי אתדי 80// המתאימים לצרכיך. לאחר שתקבל רשימה של חברות רלוונטיות, תוכל לעבור ישירות אל עמודי הבית שלהן. [ו ו ו סו פהסוקט 68זפהאססם ‏ 50 שסוע 6 סה] | פב : . ב .610 ₪16 היקזח | :הסל01. = | | רייו | | ה ו וו רשל | טאו זו 4 166% 156 םס הסםג החספת: תב ,000613זק ,665ת560 [67013גתת 60 0% 4266101 1%64'5ה11 ח6םכ) ל 6ת6!60/קר 1 מסקל) על 10(09/ב1705001 6טזט)ב0ת [בו6פכ9 9 :5 עבטו [גז6ט50 תו 41661017 צוס 06625 תב6 נוס" = | (ע130 12166 סגו) עוטזן 5')םוד\ סט 1%[ [ם 36 פטהו[ק1ה 6ת! 36איסז3 5% בת 66%ש זג 116 זס) ₪ 6רנ)ת:1 עו מ 66 56 |1ה !רא 05זסרץ % םג 1זם ,1118 פַתחג! 1106 5פתם+3 זס] ה6זה6* ג הדס+ז6ך ,אוס|6ט חסוגוט כ41%1/ סג[ זס 021% ₪16 166%[ ,56816 םג=[ססס 4 56ט 70 .0166 56 :ומח 56810 16 הג 66גק? ג על 8168זבק 6+ 5שסוד ויהו 167ת6 מ6ם! חב | מתטד1אאטת] 7 5 + 03%9|00 (10,000 קטלוגים מקוונים) כתובת ,1(81: כתובת ז02006): /הת7.60/ש0://68+3108.58 ו /ה 7.60 /0818100.58 אתר זה משלב את נוחות החיפוש המקוון עם נוחות העיון בקטלוגים של מוצרים וקניית מוצרים מהבית. תוכל לבחור באחד (או בכמה) מ-800 תחומי העניין השונים המשתרעים על-פני כ-10,000 קטלוגים. הנושאים נעים מציוד כדורת עד למבחר של אמבטיות חמות. הזן את שמך ואת כתובתך האמיתית (בבית או במשרד), כדי לקבל ללא תשלום את הקטלוגים הרלוונטיים לתחומי העניין שאתה בוחר. שאלות והערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת 7.601 ש631500058. מציאת מידע פיננסי באינמרנטם תמורת איזה מחיר נמכרת מניית //13? כמה עלתה מניית 10%0018/] בחמש השנים האחרונות? מיהו יושב ראש חבר המנהלים של .00 6 ₪06000% ,%ז968? השתמש באינטרנט כדי לחפש ולאתר את התשובות לשאלות אלה ואחרות. מקום טוב להתחיל בו את החיפוש יהיה באחד מסורקי ה-69//. התחל לחפש לפי מילות מפתח או מונחי חיפוש כלליים, כגון 560065 (מניות) אד 651416 [168 (נדל'ן), או חפש מידע אודות חכרה ספציפית על-ידי הזנת שמה, כגון ח08וז6חו/ א 8 211[ . ה6%.56870ח - היפונע מידע באינטרנטם עלוני חדנטות להשטקעות החל מעצות ברגע המתאים וכלה בדוחות אודות מיזוגי חברות, עלוני החדשות הפיננסיים והעסקיים היו תמיד מקור מידע עשיר למשקיעים מקצוענים וחובכנים. בשעה שחתימה על אחד מהפרסומים האלה עשויה לעלות כמה אלפי דולרים לשנה, 65/% מציעה כיום מספר עלונים פיננסיים ללא תשלום. השתמש בכלי החיפוש ססו[8 ל (ו43100.60₪ץ.אטוש//:0)+1) ובצע חיפוש לפי מילת המפתח וח (עלון חדשות), כדי לקבל את האינדקס העדכני של עלוני החדשות להשקעות של 60/. הנה סקירה קצרה של חלק מעלוני החדשות הקיימים: סהוזו10 הזסי1 0 38601 61או ('כקצב השוקיל של טום פטרונו) כתובת ,181): /0תטז6/5160+68/060ת/ ות 10+6.60ו. צראראי//: + טור של עצות ומידע למשקיעים. 3691 )88786/! מתפרסם שלוש פעמים בשבוע ומופץ באמצעות 118865 86165ח// 1.05. כדי לקבל את העיתון בדואר אלקטרוני, שלח הודעה לתיבת הדואר 060264601.00₪מט607כ, עם המילה 500507126 בשדה הכותרת, מבלי להקליד דבר בגוף ההודעה. וס 60106 | [סוסמסמוי1 4840 (40כ452א, כתכ-עת פיננסי למנהלים) כתובת ,181]: [1תז611.610/35030/0350+06.1 מז 60. 131 ארצ//: קת כתב-העת הפיננסי הזה למנהלים הוא פרויקט משותף של המכון למידע משפטי (105110066 הסו80תס)ת1 [1.528) שבבית הספר למשפטים בקורנל ושל 51066 (5%1) 152/02 השרת מאפשר עיון בגליונות קודמים של כתב-העת. וס ו ע0 ₪101 שד ('הקפיטליסטל של נש וורתי) כתובת ,181]: 6/6 110 ררע 316.60 ו[ ס60ת//:ק+6ת זהו אתר 60/ למשקיעים. האתר מקיף למדי ומציע מבחר של עלוני חדשות מקוונים, מידע אודות ביצועים של קרנות השקעה, תשקיפי חברות וספרות פרסומית. צשוס[ 517601 17017 (חדשות וזל סטריט) כתובת ,1181: 6.005 1%-+311-5+60 של//: 11 לפי עמוד הבית הזה, "החדשות מגיעות ישירות מעלוני החדשות הפיננסיים המתפרסמים על-ידי טובי המנבאים של וול סטריט. א511/ עושה יותר מלספר את החדשות, אנו מנכאים את החדשות של מחריי. אם זה נשמע מסקרן, תוכל להירשם כמנוי ולקבל את הודעות 6ת:1100 8שו6צ811-507601-1/ של א511/ בדואר אלקטרוני | (ללא | כל תשלום). | שלח הודעה | לתיבת | הדואר 1.60 6160 1180%6/6. השאר את שורת הכותרת ריקה. בגוף ההודעה, הקלד 5ו0ת-+311-5+766 עו 51105611106. פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי 219 - איור 14.2 עמוד הבית של וחס6.00)סטו() מציע לחצנים המקשרים אל מיגוון רחב של מידע פיננסי ועסקי. מידע זת כולל מחירי מניות, חדשות, הודעות לעיתונות דדוחות על חברות. וח30+6.00) כתובת ,181): 016.001גו). +רצראי//: )1 כתובת 172: ב0%6.60ו. )1 1ת0+6.00ט2) מציע שירותי 60/, 17 ודואר אלקטרוני, תמורת דמי מנוי או ללא תשלום. כפי שבוודאי ניחשת, אתר זה כולל את מחירי המניות העדכניים (ראה איור 2). כמו כן, יש בו מידע אודות סחר במניות מחוץ לארצות-הברית, סחר בסחורות עתידיות, קרנות, בטחונות, גליונות מאזנים, פרופילי חכרות, ניתוחי שוק של 8'זסס/ 85 0ז68ח518 ואפילו תחזיות מזג אוויר עבור סוחרים בסחורות עתידיות. היכנס למאגר המידע של חכרת זסטסס11, המספק פרופיל של יותר מ-1,000 חכרות ציבוריות, כולל סקירה היסטורית, מידע אודות מכירות ותמלוגים ושמות מנהלים. גם 6:ג/3₪510658% וגם 6זועופאוסצ[ ]7 שולחים לכאן את פרסומיהם האחרונים אודות חברות. [06 8 6הז0+! 01 0166ט0] - 6 ק156סא עוס6זו] | קוק 6 פע ₪68 6ו] ה וסט 06 | :4 א 1ו1016.)?0ו) חסונב חוכ/)1 1ב וסתםתולן וע צר (בב יי 5 גות: 118 עזתגוהצהוס > +6נדו6זת1 16 10 48 ₪ וההליהחיקי רדת רוב שירותי מ1ז16.0-0ס() כרוכים בחיפוש. לדוגמה, אם אתה מעוניין במחיר מניה או בדוח פיננסי אודות חברה מסוימת, עליך להזין את סמל המניה כדי לקבל את מבוקשך. ניתן לברר חמישה מחירי מניות מדי יום ללא כל תשלום. תמורת תשלום בסיסי של 89.95 לחודש, תוכל לברר עד 100 מחירי מניות ליום ולקבל גישה מלאה לפרסומי העיתונות המוזרמים כל הזמן על-ידי 6ז1/) 2510655 ר- 6זואופאו6אך ה ק. אלה הם שני שירותי הפרסום האלקטרוני הגדולים בעולם ורוב החברות משתמשות באחד מהם, או בשניהם, כדי לשחהר הודעות לעיתונות. ₪ 0 ה0ז6%.568ח - היפוע מידע באינמרנטם איזר 14.3 בחר בקרן כלשהי. מסך זה מציג את המחיר ההיסטורי ואת התשואה של חורו אוחפסה בחט= 60מץ. תוכל לאתד מאות קדנות השקעה שונות ולקבל טבלאות ביצועים דומות. אם תרכוש מנוי בסיסי, תוכל להשתמש ב-1ת20016.00) כדי למצוא את המחיר ההיסטורי והכמות שנסחרה לכל סמל מניה בכל יום בהיסטוריה. כדי להשתמש באפשרות זר: 1 לחץ על הלחצן ס50ו1] בעמוד הבית, או עבור אל הכתוכת .1540 5/גמ 0+6.60נוף. ארצראי//: +[ 2 הזן את הסמל ואת התאריך. 3 שלח את הטופס כדי לקבל את מחיר המניה. הערה תוכל לקבל את כותרות החדשות למניות ספציפיות בדואר אלקטרוני. שלח הודעה לכתובת ‏ ₪ח16650900016.60/ז56. כותרת ההודעה צריכה להיות בתבנית זה: 06 מס 888 פ/וסח 806[פטס 8, ססס |-600 אמורים להיות הסמלים של המניות בהן אתה מעוניין. והסס.סוסטס תשלח לך הודעת דואר אלקטרוני, הכוללת רשימה של כותרות והוראות לקריאת הטקסט המלא של המאמרים. עליך להיות בעל מנוי בסיסי ב-החס6.6וסטט כדי להשתמש בשירות זה. 05 סחט! |הטטו |ב%ח6ווזסקא= כתובת ,1181: .1 05/1 1).6011/5+00 רת 31. ראי //: כ 1+ ו = 140136000 2 ו כ 7 8 ו : 5 . -- 19-60 קז | :ספטמ | 590)מול ןו ו ו 0 ו | א | [ 9 | מו 1 5 16:03:00 22 תהנ חט5 פס6עמ 99 5 07:19:00 08 חטק נותך 65מעע 522 5 02:30:00 09 עבא סט פא 3 5 20:10:00 17 ת08 סג 3 00:00:00 16 טסא שגד בו 5 12:36:00 04 פקג סט מא 1 צ1500%0%ם 1995 18:34:00 26 ה8נ טתך ע01:06%05 1994 16:50:00 23 066 1פקץ 1566505 1990 00:00:00 04 065 טס ע01566%05 1990 00:00:00 03 0658 64 %ת1ג 0116ססתצ3 1994 00:00:00 14 צסא תס %ת11 0116מתע3 1994 00:00:00 14 טסא הסא +1566%05ם 1995 21:53:00 22 תה הט5 צ1560%08ם 1995 16:42%00 01 מסשק ₪54 צז0ת60ת01 1995 20:55:00 24 ת18 ש6נת ע01560508 1995 23:51:00 01 ם5ץ ₪54 *הג1 6ג1ספמעפ 1994 00:00:00 14 טסא תסון *תג1 50116בצ3 1994 00:00.00 14 טסא הכון :0150000 1995 15:51:00 22 תפנ חטב / 1560505 1995 03:28:00 27 סמס הס ]רא ]הטב 15606059 1990 00:00:00 25 1טנ 466 / 0166805 1995 15:37:00 06 מ6ת המע וליו פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי 32[ = מיפ אם אתה מכיר את סמל 5 התווים של הקרן, תוכל לזרת את העניינים. בתוכנית העיון, בחר !חש ח6סס והזן את הכתובת .81.עשעשש//: כת / .וח /51005 ?זרת אש האסאט- (אששמסאט- הוא סמל הקרן בה אתה מעוניין - הסמל מסתיים תמיד ב-א). אתר זה מנוהל על-ידי 1.80 66ח1611186ח1 [1111018ז/ (מעבדה לבינה מלאכותית) של 111/. ניסוי זה הוכיח את עצמו כהצלחה כבירה. ההתכוננות בו ממחישה כיצד יבוא יום בו המחשבים יטלו על עצמם חלק מהעבודות האנושיות - כמו הצגת ערך היסטורי של קרנות השקעה (ראה איור 14.3). המידע מסופק ללא כל תשלום על-ידי 6 חברה המספקת למנוייה דיסקטי מחשב המכילים מידע כלכלי-היסטורי. עמוד כית זה מכיל אינדקס היפרטקסט של האותיות / עד .2. לחץ על האות כדי לעבור אל הקרנות המתחילות באות זו. יש מאות קרנות במאגר המידע. כשתלחץ על שמה של הקרן הספציפית, תופיע על המסך טבלה המכילה את ביצועיה האחרונים. הטבלאות נוצרות בפעם הראשונה שמישהו דורש אותן, לכן אתה עשוי להמתין מספר שניות לטבלאות מסוימות. שים לב לכך שחלק מהטבלאות לא אוזנו לחלוקת מניות, כך שעשויים להיות אי-דיוקים (בדרך כלל בדצמבר). שְחהקוה 00 8 ה3ףוסוא .:.נ כתובת,181): החברה הפיננסית והבנקאית 88₪זס!/] .1.7, היתה הראשונה שעברה לאינטרנט ול-60/. כדי לבסס לעצמה נוכחות בעולם הפיננסי, פתחה החברה שירות להערכת סיכונים, בשם *'815%1//617105. שירות זה משתמש בנוסחאות מתמטיות כדי לסייע למשקיעים (בעיקר מוסדות) להעריך את סיכוני ההשקעה. מידע הסיכונים נקבע ומשוגר ל-69/ מדי יום. בנוסף לכך, יש באתר זה אינדקס של איגרות חוב ממשלתיות, אינדקס למימון מחודש של משכנתאות ואינדקס של מחירי רכישת משכנתאות ב-60/). ד 60 תה סות כ [- יראועצ//: +[ היכנס לדוחות ולמאגרי מידע ברי-ההיפועו ננול ממעולת ארצות-הברית ממשלת ארצות-הברית מנהלת ארכיבי מסמכים ומאגרים של מידע כה רב עד שניתן למלא בו בניינים ומחסנים בכל רחבי המדינה. במאמץ לפשט את העבודה ולצמצם את שעות העבודה שגוזל הטיפול בניירת (שלא לדבר על ההדפסה והמשלות), הומר מידע הפתוח לציבור למידע מקוון באינטרנט. הנה מספר נקודות התחלה טובות המספקות כלי חיפוש. וו₪3 האשסד כתובת ,1181: כתובת 117 אנונימי: /ק13[1.0]. משו0+. שאצץ//: 1+ 311.05 ת. ת/וס). 1 כתובת ז6200(6: 0 ₪ 2 ה01.56870ח - החיפוש מידע באינטרנט איזור 14.4 חיפוש פטנטים הנוגעים למוזיקה העלה יותד מ-200 דשומות. אתר 69'\ זה, המנוהל על-ידי 5670106 8ת:01010851]/] 10761ה1, מאפשר גישה למספר מאגרי מידע ברי-חיפוש. מתוך עמוד הבית, עליך לבחור באפשרות 65 +ח6חחז6ש20). בעקבות זאת יוצגו בפניך מספר אפשרויות, כולל: 6 161 .1.5 (מאגר מידע של פטנטים אמריקאים) אפשרות זו פותחת את ארכיבי הנתונים של משרד רישום הפטנטים והסימנים. הארכיבים מכילים רשומות טקסט מלא של כל הפטנטים שנרשמו ב-1994 ו-1995. אם חשכת על פטנט למוצר חדש, המצאה או תהליך, כדאי שתחפש אותם פה. כדי לחפש רשומות ספציפיות של פטנטים, הזן מילת חיפוש לתיבת הזנת החיפוש (ראה איור 14.4). ניתן להזין גם חיפושים מורכבים, למשל +חסווטז)פחו כצ41/ [8סופטחו. [ ו |-] ו החסוקס >אופהאססם ‏ 10 ששון ‏ 6 סותן | |] 5[ =]915]5]8[0=[ מו [ ]| עסט וו א 500 א ]| א0סל6הם!! | אס 6 ופ | ו פיפ [------ ]46זשקא (606 זסותת 466 63160806 ה 39 צולך 56/1-01 +6+ה12 01 (65111+68+ך ות :61 (150 ה 8106>תגרם ג( +) 150 :65ב6!גנח 0 ז6סתז2 = | חסונו ו[רפר [0618!06++ה צצטז!5 ונה שות עזטעם)שז שת) ש תו ט הטע ]0 06ו!)9זא :95403262 7164 ,1000 :5608 [זת סו[ = ודאר )תי ותנדצ)> תו [ה16+מז :05404788 5 ,13165 ,952 :608 שפנוק 35 תס()המרנט]ת [516₪ווה1 עול)ת0>מתקס: זס] פ)הזהקק4 תב 16006 :05396828 4 31 ,905 :8608 !ו תרונ זוז תת ק !והיז אנכ :05410338 0 )12070076 חס 36611165 (רשות ניירות הערך האמריקאית) כשתבחר באפשרות זו, תיכנס ל- 70[606 08ו181נת586וכ] 0/8ת. פרויקט מחקר זו ממומן על-ידי מענק של הקרן הלאומית למדע (5016006 |חסוז8צן בטת) לבית ספר סטרן לעסקים של אוניברסיטת ניו יורק. מאגר המידע מכיל רשומות אלקטרוניות, שמועברות על-ידי חברות אל הרשות לניירות הערך ((5₪6). למרות שלא כל החכרות והתאגידים מעבירים את הנתונים באופן אלקטרוני, אלה שעושים זאת משתתפים בפרויקט זה. כאן תקבל מידע ומסממכים לגבי כל המידע הפתוח לציבור שהועבר ל-5₪6 בשנת 1994 ובשנת 5. מידע שהועבר באופן לא-אלקטרוני, מידע שאינו פתוח לציבור ומידע שהועבר לפני 1994 שנת - לא יופיעו. פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי ₪ 323 13-37 -/]3 איוד 14.5 הנה הצהרת דישום שחברת הטלפון 006 ךש העבידרר ל-550. הצהרר זו פתוחה לציבור וניתן לאתדה באמצעות | בעזרת כלי החיפוש 00/4, תוכל להזין כל שם של חברה או תאגיד. כמו בכלי חיפוש אחרים, תמצא ששמות כלליים מאוד, למשל 508חו101, יימצאו רשומות של חברות רבות. לכן, ככל שתהיה ספציפי יותר במונחי הבחירה שלך, כך תוכל להגיע לרשומות שימושיות יותר (ראה איור 14.5). לדוגמה, חיפוש של .16 257/ 08 איתר מספר מסמכים שחברת עת8קות 00 8ת801ז0ק2) [[36 [8ת0ו69 העבירה ל-520. כשתחפש במסמכים, דייק ככל האפשר בשם החברה שאתה מחפש. [.6/0088/005403ק/8/68מ6/מזס0 מ חאוסת]:קומ] - סקמ6וטא ‏ = [=] זו 5ה00ק0 200008868 0ב א06צ 008 6 סּ 9 ₪ | ₪ | 6 ₪ | > | ₪ , א : == ₪ ל 4 וה ב ב 7 5/4 6ש!ת16ה/חָזם.1!מ ח. הליס/(: קזות :060 ו ו -----65ג53ת8 פפסאגאום-צ6גע1תק א2501----- 2001,816-6/8.8 :ס6כְעד-06ס:ק 811.04ם.מט6:850:כהםץ6א |ממם(-605ממ101ל0 :ג >מההןכג-ע86-8:0%מ101 0 6 ;ט1607 מס 55% תפע+17+06 4עפא4טע=.ו אפ גפטגט5פ גסַ 016 פב עדהַסט> מ -- 0 011.00 208 105 ]1 ט + 1196185081 1050 108 אד ספ /פמסופ ,גפת,95מ-30ת :%0מ1-1א כ1032 ב99צ5/0%516+705<אהמד2ק064060166700צ5א/באשאנסן 0507/ג כ5מ?>בות ==ש8ן גע0318+7-050780107 מ0ג0:526+מ1 0גמעה:1100מ:8 מב65ם? ‏ מדגק 2% : פשמתי!? 6מ2056 ממצ 8 6 5665 96 2 +6מט!] 2511085108 אצת 1 :עץד מ0ג2221168% דפג 42 נפגתט ספת דפג .1993093 :8 שַמ:1:? הס51ב110פקג ספה 6 תס6051עכה1 0103056 0010פס₪ת2 :תס!5מ6עה1 0% 11616 שד רו 1 15 פפך 12 :3תש018 01 שםממשון 1 ש=מתטא 01818 עסם1קמ6אם בנ ג עג65ט86 ;61ם61ח ופשת|תם%ת סהה6פגככג אל .1 ששהמ6גה ;צַ16עה פפח|מהאם ץתמחושק גצייו אם אתה מבקש מידע נוסף על הפרויקט, שלח הודעת דואר אלקטרונר לכתובת. טזס.!|ח.חששס69!ו3וח עם 6א|8ז06ה6003706 06ה56 בגוף ההודעה. וס 6 כתובת ,1181: 10 1600 צרארצ//: כן+ תת האם אי פעם קראת מאמר בעיתון או הקשכת לרדיו לתוכנית, ונתקלת בציטוט מתוך מחקר או דוח של ממשלת ארצות-הברית? אתר 60/% זה הוא המקום אליו עליך לגשת, אם כרצונך לראות בעצמך את הדוח או את המחקר. 224 ₪ 707ז61.568ח - היפועו מידע באינמרנט ו הוונ וו ולוו הווהה תת הק שירות המידע הטכני הלאומי (5017%106 הסוז8מוחס1ה] |16000108 |8מסטהא) מחזיק את עמוד הבית הזה, שמטרתו להקל על אנשים את הגישה אל כמויות המידע העצומות של ממשלת ארצות-הברית. כמה מידע קיים? 14115 מספק למשתמשים גישה אל יותר משני מיליון מסמכים, מחקרים ומאגרי מידע ומוסיף כ-1,300 כותרות מדי שבוע. שרת 60/ זה הוא פופולרי מאוד ומשתמשים נכנסו אליו כחצי מיליון פעמים. מתוך עמוד הבית, יהיה עליך לבחור באחת משלוש אפשרויות. ראשית, תוכל לעבור אל אתר ה-12] של 6!ז66/0/. אתר זה כולל מידע בנושאי כלכלה, בריאות ואקולוגיה ראת או6וש%6] 66ח₪8חס]ז6 |8חסווהצ1 6חה 110056 6ווע. שנית, תוכל לבחור בקישור לאתר ה-)16106 של 66/0116/. באתר זה יש מידע אודות 50 סוכנויות שונות - תוכל להזמין פרסומים וללמוד על אפשרויות התעסוקה הפדרליות. שלישית, תוכל ללחוץ על אינדקס אלפביתי שיאפשר לך למצוא אתרי / /\ של הממשלה הפדרלית ולהיכנס אליהם. במקום תצוגה של רשימה ארוכה של שרתים, החלק האלפביתי ממויין על-פי נושאים, כגון |18הסותחסזושח 5 (מקורות אודות הסביבה). כשתלחץ על נושא, ייפתח תפריט של שרתים הדנים בנושא זה. זהו מקום טוב להתחיל בו את החיפוש במסמכים של ממשלת ארצות-הברית. פהואח3ט 010-) %97ח006+ח! אזסעצזסא 6% 5 (החסוזה הסח כתובת ,1181 ב-60/: /1 5 1016//: 10 0 אתר זסו[ק20) זה מספק מידע של חסו41זסקזס.6 6סח8זטפת1 1260051 [8ז660: (210). כאן תמצא כל מה שרצית לדעת - אך חששת לשאול - אודות 1216/. רוב האנשים יודעים ש-216/ היא סוכנות ממשלתית המבטחת חשבונות בנק. אולם, הסוכנות עושה הרבה יותר. מצא את נכסי 1216 המיועדים לרכישה, קרא סקירות על נטיות בשוק הנדל"ן, בדוק את הדוחות הרבעוניים של הבנקים, ומצא סטטיסטיקות רבות על תעשיית הבנקאות. 5 ד - ה0סו1.6015|8% וח0סו655חס6 כתובת ,12₪1: 35.106.00% 1 10+//:0ות באתר זה תמצא את הטקסט המלא של חוקי הקונגרס והסנאט. ניתן לחפש על-פי מילות מפתח או לפי מספרי חוקים וניתן להיכנס באמצעות זסו!ק00) לספריית הקונגרס. קרא מאמרים מעניינים, כגון 1/8806 6ז/ 5או1,8 זטכ) שש10], המתאר את התהליך באמצעותו הופכת הצעת חוק לחוק. בקרוב יהיה באתר קישור לטקסט המלא של רשומות הקונגרס! כמו כן, יש כאן טופס למשלוח דואר אלקטרוני לקונגרס. ל-%/0-87, רשת הככלים המיועדת לשירות ממשלת ארצות-הברית, יש בעמוד זה קישור המפרט את לוח השידורים שלה. פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי 325 = מיפ אם אתה רוצה לקפוץ היישר אל דוחות על המצב הכלכלי במדינות אדרצות-הברית, נטה את הכתובת .90/8 .ח6ווחט.ם!!.חת /000/11/600 +חסרץס!כוח6. כאן תמצא מידע על כוח העבודה האזרחי, סטטיסטיקות לגבי אבטלה לפי מדינות, תשלומים לא-חקלאיים לפי מדינות ותעסוקה לבתי-אב. חוס!וטם סווהסחה0ס6ם חההףוחסוו) 0% עזופ'וסטוחנ 0זהּסם כתובת ,1181: כתובת )6186: 601/11/600- 110.16 המט//:0 סט 53.0ט-5+81. 620 (שם הכניסה 5₪051) במקרה זה, הביטוי '*לוח מודעות'" (30810 ח1160ט0) הוא לשון המעטה. אתר זה אמור היה להיקרא "אוצר המטמון הפיננסי והעסקי"" (ראה איור 14.6). כאן תוכל, לדוגמה, למצוא מידע על חברות הסוחרות עם ארמניה (רפובליקה סובייטית לשעבר), או לבדוק את דוח האוצר היומי, המציין את המאזן המסחרי של אוצר ארצות-הברית (ראוי לציין שהמספרים מעוגלים למיליונים). הספריות והקבצים מכילים מידע עדכני על הכלכלה והמסחר, כגון סטטיסטיקות היצוא של המדינות בארצות-הברית, סטטיסטיקות כלכליות ותעסוקתיות על-פי איזורים, דוחות בינלאומיים על אנרגיה וחקלאות ומידע אודות סחר החוץ. אתר זה מספק גישה ל-חן1]60ט3 סוס 00 5'ח6וחזז 126 6706 חור 00 .5.ז 6 (לוח המודעות הכלכלי של משרד המסחר של ארצות-הברית). לוח זה מקיף יותר מ-700 קובצי נתונים המכסים 10 תחומים הנוגעים לכלכלת ארצות-הברית. האנשים המנהלים את האתר מעדכנים את המידע והנתונים מדי יום. ישנם נתונים כלכליים - כגון 700064 120165616 01055 (תוצר לאומי גולמי) או זסתזטפתס 6 א06ח] 27106 (מדד המחירים לצרכן) - נתונים פיסקאלים ומוניטרים - כגון שיעורי אגרות החוב - ושיעורי ריבית ומטבע החוץ. אם אינך רואה בתפריט ז0ו1ק20) אפשרות המתאימה לצרכיך, התחל באפשרות הראשונה - 77186 116 זס1 568701 6זסאוץ86 (חיפוש מילת מפתח לפי כותרות הקבצים). אפשרות זו תוביל אותך למסך חיפוש, בו תוכל להזין מילות מפתח ומונחי חיפוש. מונחים כלליים - כגון ח1808 (יפן) - ימלאו את המסך בכותרות וקבצים, ואילו מונחים ספציפיים יותר - כגון ץותס0ת600 02601818 (כלכלת ג'ורג'יה) - ימצאו מסמך אחד או שניים. ייוו חלק מהקבצים הם ענקיים, לכן הם מאוחסנים במצב דחוס. קבצים בעלי הסיומת םאם הם גרסאות דחוסות של אחד מהקבצים הגדולים, או מספר קבצים שחוברו יחדיו. הקבצים הדחוסים ניתנים לפתיחה על-ידי הקלדת שם הקובץ (עם או בלי הסיומת 5אם) בשורת הפקודה של 5סס-סש או על-ידי לחיצה כפולה על שם הקובץ במנהל הקבצים (פפַבּחבש פוו=). אם ברצונך להגיע לרשימת הקבצים הדחוסים של תהפוחסוו/! זס שופזסטוחנ סווחסחהס6= 6סזסוחר 60 01 זה6וחהב3ק6כ, חפש את מילת המפתח 6א6. וקבל תפריט של הקבצים. ₪ 6 איזר 14.6 שרת ה-ז8ה600 של ופזסטוח/) ח8ו סו זס סווחסחסס= 080 חוזסווטום מספק מידע רב אודות התפתחויות בכלכלת ארצות-הברית, כמו 2ם דוחות על חברות זרות המחפעשות שותפים לעסקים. ה1.50370סח - היפונם מידע באינטמרנם ווחש.פוו. ו ל 0 ו 0 ו 1/6000 60/1 חס!וחט.פו!.חת קספ ן | | | עס 8ז01 וטא [ 50 וא 1 חמ 1 0 הר / [שסא מש 16 יז ן0<) 5 116₪6ע 05 568802 במסשש6א | : (1168)) תתם 00008110 מסתטואסס פס ידפסס ₪ פטטסססט ת0ס61בטס1ם 80 [8ה8510תמ6מתג 14טסאקת ₪ 5סמסק6ה 8585ב ₪556 ₪ 5 פפשתגפטם טמפמטטם 7 ספחם (205) 66סס1מהססעט8 הס1טמשטתסס שפת66ם ₪ 3 80866ם0 שקספטש תספספהם ₪ 01680054ת1 ש1מסתססם םש 5% סחמסהחשמעס1קמם [2 5 צשצמטחם ₪1 500588 0005501 55655 ת1שקסס [- 6% תדנ1סטסע םס 5 ב בב **+*םסהטת***לאתנתסקאד*** 65 !60078 5 חהוחפו!סטק +הוססז6+החטס6 כתובת ז6200(0): 602 0.60 0 כל אחד מהעסקים הכלכליים בארצות-הברית מושפע ישירות מתקנות הממשל. בכל יום עבודה במשך השנה, מפרסם 21106) שחוזתוז +חסותחז20/6) (משרד הפרסום הממשלתי) את ז40815)0 [8ז606: (הרשומות הפרדליות), מסמך ענק המספק גם לתעשיה וגם לציבור הרחב את אוסף התקנות העדכניות וההודעות המשפטיות המפורסמות על-ידי הסוכנויות הפדרליות. חכרות משתמשות במידע של [600618/ 4601800 כדי לבחון הצעות לתקנות, היכולות להשפיע עליהן או על התעשיה כולה, ולהגיב עליהן. בשנה אחת יכול ה- ז4601800 [4ז606: להכיל רבע מיליון עמודים. זאת כמות עצומה של מידע לחיפוש, אפילו בשביל מחפשי מידע מקצוענים. לאתר זה יש שני צדדים: צד חופשי מתשלום וצד למנויים. אם אתה מנוי ב-ז4601800] [166074 5'החות18[סטץ +תוסס6)תטס0, יש לך גישה לעותק זהה לזה שנמצא בגירסה המודפסת. תוכל לחפש בטקסט המסמכים באמצעות מיגוון של מערכות וכלי חיפוש של אינטרנט, כולל ז2006), 415 ר-+6ח101'. תוכל לחפש הן לפי מונח חיפוש והן לפי סוכנות פדרלית. אין כל תשלום תמורת כניסה לתוכן העניינים של ה- ז%681500 [60019: הירמי, המכיל תוכן אלפביתי של המאמרים וטקסט של חלק מההודעות והמאמרים. הנה ציטוט מה- ז6815)0 [8ז600/, האמור להדגים עבורך את הפירוט הרב שמכיל פרסום זה. פרק 14: הברות, עסקים ומידע פיננסי . 207 (מזזת כמפספסתק) 17662 אע 60 :ב0168610 צכאאם 0 תזנןתיתקמכ : סתפותס-נהסס 55108 האס צתסדת וספת צנאטונ ,זתינמכנ : עסתססת 2-6 ?תס 1601081 02 6סנססא ; פאעססטא מסנ6הוהנס+ח1 >ותנ1- [68א :71016 65 מסווותס0) ע50 656גו6ת תה הכפר הגלובלי: עסקים בינלאומיים באינמרנם אתה יודע שאינטרנט היא מערכת תקשורת גלובלית, לכן הגיוני שיהיו אתרים שיציעו מאגרי מידע ברי-חיפוש עבור מידע עיסקי ופיננסי של ארצות ברחבי העולם. להלן סקירות של חלק מהאתרים השימושיים ביותר. אחה3ם סוזוסצ כתובת ,1181: קז ס.%ת1153זסעו שושצצ//:110ת אם עליך לדעת מה קורה בתחום הפיננסי הבינלאומי או על התפתחויות התעשיה בארצות ספציפיות, זהו שרת ה-69/ שחיפשת! %ח₪8 6!זס/ (הבנק העולמי) מורכב מהמרכיבים הבאים: ₪ (כ13) זה6ותקס[12606 86 ה00ו517060ת600 זס] 280% [בחסו81ת16ח], זרוע ההלוואות העיקרית של הבנק העולמי. ₪ (12) ה0ו45500180/ +ה6התקס61ש126 [8ח0ו167081ת1, חברי הבנק העולמי המלווים כספים בתנאים נוחים למדינות עניות. ₪ (150) ה400זסקז600 66תההו/ [8ה0ו80ת16ה1, הממנת פרויקטים של המגזרים הפרטיים ונותנת ייעוץ השקעות לממשלות. = (0]]) שסתה00 166ת8ז8ט2) %ה650(6טה1 |0181078|ט]/], המקדמת השקעות חוץ ישירות דרך ערבונות, עצות ושירותי פרסום. תוכל לדלג מעמוד הבית אל שני איזורים המכילים שפע מידע על מצב פיננסי, פרויקטים של פיתוח כלכלי ותנאים חכרתיים וסביבתיים בארצות שונות בעולם. חלק מהמידע קיים גם בספרים, מאמרים ומסמכים (אשר הבים מהם עומדים למכירה) של מחלקת ההוצאה לאור של הבנק העולמי. האיזור השני, 216 - 06107 ה0ו181הז0ס+ח1 16[טט] 38% 6]זס/\ - מחזיק מיגוון של דוחות כלכליים וגליונות נתונים סביבתיים. תוכל לעיין בדוחות אלה על המסך, או להוריד אותם ולהדפיס עותק. ₪ 8 ה6%.56370ה - היפונע מידע באינטרנט איזר 14.7 אתד ה-מ8// של אדוקום מתמקד בעסקי הונ2-קונ2 ומציע מאנזר מידע של מאות חברות, כולל אנשי קשר, כתובות זומספרי טלפון ופקם. זסעז50 60 חס טפחסרו כתובת ,121: [ג16.068ח 0121/0110 /6/ו10ז--/+6ת.-ז6כ 16.5[ אטראי//: 1 ת שרת זה מציע שפע מידע אודות עסקים בהונג קונג, שהיא - כידוע לאנשי עסקים - מרכז פיננסי ותעשייתי מוביל ושער לעסקים עם סין האדומה. קישור ל-31211% מספק שירות של קשרי מסחר (ראה איור 14.7). עמוד הבית הזה נועד לקשר אנשים עסקים מהונג קונג עם שותפי מסחר פוטנציאליים ברחבי העולם. מידע נוסף ניתן להשיג בכתובת הדואר האלקטרוני 64ם.660(6.5061ץוס[יז. דרך שרת זה ניתן להיכנס למאגר מידע של יותר מ-1,000 חכרות בהונג-קונג. תוכל ללחוץ אלפביתית במאגר המידע ולחפש אנשי קשר של חברות, מידע פיננסי, מידע אודות מוצרים, כתובות ומספרי טלפון. חלקים מיוחדים מתמקדים בשני תחומים גדולים של האפשרויות העסקיות: תעשיות המלונאות והתיירות ותעשיית הטקסטיל והביגוד. מתוך עמוד הבית יש גם קישורים לסטטיסטיקות כלכליות הקשורות להונג-קונג ולהודעות לעיתונות אודות קשרים עסקיים, כגון סקירה על יבוא/יצוא בין הונג-קונג ובריטניה. [) חס ח! 655ח/805 פחוסם :א20ו8] - 46156306 ב ובו קספ | סוכ וסוא | = תסזםטפ וטא || אסספטהם || 601 ע'ותאר |[ סוה פיום העט | 0 | 10 1108 תג 120518655 ק תנסכי 0 11016 13121116 16[+ 0+ 616016 /טר חס פחס11 מו 65חופגורן פהוסכן :13121 ונוסט, 6 (6ת0ו] 18 חסו!ה8תדוס]ת: 6ו! 01 א[טט 1116) עס 11008 תו פ6ותנקוזוס6 ונוסטה תסוומהוס)ז > פמט שטס11 ונוסטה סגו 1 שו[ כ 120516 ות]?]-19/36186/ :312518 9 8 68% מזו1[-4518//001/10 .ספווא 9 סקופ (ו/2)שיס!ץ ,טפוס וסולקת 4 שעיצ10 שתסוזוקסת 1ו/הץק60 פי הסוז28וה03ז +105] הסו55וח וה00 ה68קסזט= (מאגרי מידע אירופאיים) כתובת ,1181: 1 00110/א1611--/6 .נה - גת ט/ ארורער//: כ ד כתובת )16106 : .0 ערק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי ₪ 29 ו 2 22- קבוצות 0 (00ו8801280כ) 11051 מסן5וותהס) ה68קסזטם) הוא ארגון לא-מסחרי, שהוקם בשנת 1980 כדי לעודד את התפתחות שירותי המידע ומאגרי המידע המקוונים של הקהילה האירופאית (80). אם ברצונך להתחבר למידע אירופאי, זהו המקום המתאים. באתר ה-60/ המצוין למעלה יש מידע אודות (20110. אם ברצונך להיכנס לשירות, עליך להשתמש ב-6%ח!16. 0 הוא בחלקו אתר הדגמה, המדגיש את יתרונותיהם של שירותי המידע האלקטרוני לעסקים, על-ידי מתן גישה למבחר מאגרי מידע בשפות הקהילה האירופאית. למעשה, מהתפריט הראשי (של )161₪6) תוכל לבחור בין אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית ומספר שפות נוספות. מאגר המידע של 80110 מכסה ארבעה תחומים: הדרכה למשתמש, מחקר ופיתות הקהילה, אפשרויות עסקיות ושפות. תוכל להיכנס, לדוגמה, ל-1-00105/']. זהו מדריך של שירותי מידע אלקטרוניים הקיימים באירופה. מאגר מידע נוסף, ותטזס] 1/187661 18110₪ח07+גו1, מספק מדריך של אנשים וחברות בעלי התמחות בשירותי המידע. 80110 מספק גם שער ליצירת קשר עם אנשים המעורבים בארגון תצוגות, ועידות וקורסים. דיון המציעות מידע ודיונים עסקיים קבוצות דיון הן מקור נהדר למידע עיסקי מעודכן. מאחר ואנשים רבים בכל רחבי העולם מעורבים במכתבי השרשרת האלקטרוניים הללו, תוכל למצוא עצות, דעות וחדשות אודות חכרות ועסקים פיננסיים המתרחשים ברחבי העולם. תוכל לקרוא גם את החדשות האחרונות ומאמרים של שירותי מידע. קבל את החדשות מ-6%אוזה3ו0 לאחר שתנסה את קבוצות הדיון הללו, לעולם לא תדאג אם תחמיץ את עיתון הבוקר. /1%6ז018 (ראה איור 14.8) היא חכרה מסחרית הרוכשת מאמרי חדשות (הידועים כעדכוני חדשות) ממקורות חדשות בכלאומיים כמו רויטר ו-56701068 6תו 276585 4850018160 - אותם מקורות המספקים את החדשות לעיתונים. )11%6ז218) ממיינת את המאמרים, ממירה אותם למיגוון קטגוריות של קבוצות דיון (הדומות למרבה הפלא למדורי העיתון היומי) ושולחת אותם כמאמרי קבוצות דיון. תוכל לקרוא את המאמרים, אשר בדרך כלל מכיאים את החדשות מהר יותר מהטלוויזיה או הרדיו, אם תעשה מנוי לאחת מקבוצות הדיון של 21870%66) (בהנחה שספק הגישה שלך מספק אותם). כדי לקרוא את החדשות החשובות ביותר של היום, בדוק את קבוצות הדיון +ת6שזט.פאוסת.1ז612, ק10.00ז0או.1זה61 ו-166ז5.0/ו6ת.1ז .6[3‏ הנה סקירה קצרה של חלק מקכוצות הדיון 0|80 המתמקדות בנושאים עסקיים: ₪ 0 איוד 14.8 ישנן מספר קבוצות דיון המציעות מידע פיננטי ועיסקי מעודכן. בקבוצות הדיון של ]0808 יש מאמרים שנלקחן היישר מסוכנויות החדשות. ח0ז6%.568ח - היפוע מידג באינמרנט .תו 3[ קבוצת דיון זו מספקת מאמרים של חדשות עסקיות בינלאומיות, עם כותרות כגון פחסופוצוכ סע סזח1 51165 6 611 (2611 מאנגליה מתפצלת לשתי מחלקות) ו-ח718 0510655 866חסזק-4 .01005ו5-ה8ותז0) (תוכנית ארבעת השלבים של 51601605 מגרמניה). 11.0 0-58 קבוצת דיון זו מכילה כמות גדולה של מאמרים ומידע אודות אירועים עסקיים בקנדה. 1-5 קבוצת דיון זו מכילה חדשות הנוגעות למניות של 65חס. אסכ ושל וול-סטריט. כאן תגלה האם עלה מדד 10068 איסכ], האם עלו העליות על הירידות, כמה מניות נסחרו בכל שעה, ומידע אודות מספר מדדים של שווקי המניות. 46 55 :פקטסזף 5859 :אהי 5 ש 5 5%61ע סך הפצ 90 :0ס: 0%מ4ט2 ₪%ת018 פשנהסצ:₪160 - הבק8 29 5 ססםדש צתצג1] ב%11%15241 ה2015ה02 19 תפ11לטק סהצ 18 פד -- (פא] 6 אסג 1995 1 %ה361) שן אזבט ססתסצס!סצ+ 50בל-+סקגק 004תם] %צסג 1474 עס . 6100+8ע₪50 אסא-60 -- א105ם פת) מס %16 צסת 2 א0?) מ%1%10מקאסס הסחמה סטתת 8 0+ שטתה))חסס %פטת סט ,פפשתופטם אניס קס45461 גת פפמססצת 6ת% תח% טסת פצה שש" צן|11+ | 'שפה הסג%פתזס)הג' שת> 854 לס1סה1900" , ץַמבשאב 5ג| 21161 ₪ %8את 0) עתהקאכסם תג ש+וט 11[גט 4ת5 .128185870 צטם 4סאעם)פתטצ וו | 1 מס תכוג) מסג)הת+5]0ה8+) %ת219811168 55 פהץ 6הסת85:0 סה 4הוזכקפת ש8)ה00 18255 אם1צט שמותנגזד 890ש1מ6 מצסאטצ ש5/!5 .8010 ₪ עמ8ק605 שה סכה 8506 ע:טבהו הם ם פפהכקבם? ה+ קבוצות דיון עסקיות אחרות ישנן מספר קבוצות דיון בתחום 655תופט8|.0, כולל 635.₪156תופטפ.)91, 0-6 ות655.1 מ51פ.)1ב ו-021-30011ז6)מ21518055.1.+31. קבוצות דיון אלה מורככות בעיקר מהערות והגיגים של אנשים פרטיים אודות היבטים עסקיים שונים. ישנן מספר קבוצות דיון בתחום 156וח, הקשורות לעולם העסקים; לדוגמה, הקבוצה 651.50066%שת190.1וח, הכוללת מאמרים אודות פעילות שוק המניות ודיווחים אודות מניות ספציפיות. פרק 14: חברות, עסקים ומידע פיננסי ₪ [23 רנטימות דיוור המתמקדות בעסקים סיכום בנוסף לקבוצות הדיון, ישנן רשימות דיוור המתרכזות במידע עיסקי. הנה אחדות מהן, המספקות הודעות בנוגע לתסקירים פיננסיים. רשימות דיוור אלה יוכלו אפילו לפתוח בפניך את הדלתות למסחר בינלאומי. + 6% צור קשר עם הכתובת: 05.00 0111-6500(50160 0.1 5 זוהי רשימה דיוור הדנה במסחר במוצרים עתידיים. כדי | להירשם כמנוי, | שלח הודעת דואר אלקטוני אל הכתוכת גת0007686054010025.60].פט5 וכתוב בגוף ההודעה את הטקסט הבא: <שמך המלא> <כתובת הדואר האלקטרוני שלך> 068 5507196 ט8. תקבל הודעת אישור ומידע אודות ההשתתפות ברשימת הדיוור. +6 3110023[ 6 צור קשר עם הכתובת: ה1567.06.0ח1/ו.1מ60116510017306ז--10ח1 עסקים הם נושא כלל-עולמי. רשימת דיוור זו משגרת הודעות הדנות במסחר בינלאומי, סקירת חכרות בינלאומיות ועצות להשקעות מוצלחות. 506 + צור קשר עם הכתובת: 1ת0110.5+0.60/ו(6011681)0-ז-- 5 זוהי רשימת דיוור יומית המספקת סקירה על פעילות שוק המניות. כמו כן, מנהלי הרשימה עונים על שאלות בתחומים הקשורים להשקעות פיננסיות. אינך חייב להיות סוכן בורסה בוול סטריט, כדי לנצל את מקורות אינטרנט שהוצגו בפרק זה. למעשה, אחד הצדדים הטובים ביותר של אינטרנט הוא, שהיא מאפשרת לך להגיע לרמת המידע של השחקנים הגדולים במגרש העסקי. עתה, בעזרת המחשב, המודם והחיבור לאינטרנט, תוכל להגיע אל אותו מידע ואותם דוחות עסקיים, מחירי מניות בזמן אמיתי, עלוני חדשות פיננסיים ופרסומים בעיתונות, אשר עד לפני שנים אחדות היו נחלתם של מנהלי החברות והיוצעים הפיננסיים בלבד. לכן, אם אתה זקוק למספר טלפון של חברה המוכרת מחשבים ניידים, אם אתה רוצה לדעת אם המניה שלך מתקדמת בכיוון הנכון ואם אתה מחפש שותפים למסחר מעבר לים, תוכל להשתמש באינטרנט כדי לחפש ולאתר את המידע הנכון. פרק 15 מה צופן בחובו העתיד? ספר זה תאר בפניך טווח רחב של טכניקות ויישומים שנועדו לסייע לך לאתר ולהשיג מידע. חלק מהשינויים ברשת, אותם ניתן לראות כבר היום, הם תוצאה מהגידול המהיר באוכלוסיה, בנפח ובעוצמה של המחשבים המחוברים לאינטרנט. בשעה שרוב החומר שספר זה מכסה נועד לאיתור והשגה של קובצי טקסט, הגל החדש של מקורות אינטרנט יהיה כמות עצומה של מולטימדיה אינטראקטיבית. גל זה יציב בפני כלי החיפוש אתגר חדש, שייענה לבסוף על-ידי הצגת חומרה חזקה מאוד, תקשורת מהירה וכלי חיפוש דינאמיים יותר, אולם - לעת עתה - עלינו להסתמך על כלי החיפוש הטקסטואליים הקיימים. נכון להיום, יקח לאדם שנה תמימה לקרוא את כל המידע שמתווסף לאינטרנט במשך ימים אחדים. השימוש הגובר והולך בקווי נל"ן יעודיים וההתחברות המהירה של משתמשים לרשת, יגבירו בצורה דרמטית את השימוש בגרפיקה, צלילים ומולטימדיה בכלל,פירושו של דבר, שהדרישה לכלי חיפוש מתוחכמים יותר, מסנני מידע מיוחדים וסוכנים אינטליגנטיים לאיסוף מידע, תהיה בעלת חשיבות ראשונה במעלה.) חשוב על חיפוש במאגר מידע גרפי כשמונח החיפוש הוא עצם כגון כד, בניין או פנים של מישהו. כמו כן, מה דבר בקשה מהמחשב לחפש קול או מילים בספריית צלילים, כשמונח החיפוש מוזן על-ידי דיבור למיקרופון. זה נשמע אולי כמו מדע בדיוני, אולם הטכנולוגיה קיימת ותמורת מחיר גבוה למדי תוכל לרכוש אותה כבר כיום. זו רק שאלה של זמן, עד שמחיר הטכנולוגיה יירד לרמה שהמשתמש הממוצע יוכל לעמוד בה. ההתפתחות המהירה ביותר צפויה בשטח כלי החיפוש המתוחכמים, כגון סוכני החיפוש 4101160406 טוקס של 6וזס/, א6 601 של ח0ו81זסכ 60 78016 או 6ז008/זט5 של תטחס[ט]. בעלי חשיבות יהיו גם |כלים לשיחות ועידה בווידיאו, באמצעות תוכנית השירות 011-5666 של' אוניברסיטת קורנל, המשתמשת בפרוטוקול 6ח386%600 111₪16018ט]/! (6חספ]/) של אינטרנט. , 2 / 4 ₪ 700ז01.568ח - היפש מידע באינטרנט תוכנות היפוש וסוכנים סיפרתיים ' , מדע הבינה המלאכותית (101611:8666 [118013זה), הנקרא בקיצור 1, מתמקד ' ביצירת תוכנות וחומרות המספקות מחשבים בעלי יכולות מחשבה והבנה דמויות-אנוש. |טכנולוגיות זיהוי הדיבור הקיימות כיום, מאפשרות למחשבים להבין פקודות פשוטות. תוך עשור, נוכל לדבר עם מחשבים אישיים, מכשירי כספומט ומכוניות. טכנולוגיות הדמיה מתקדמות משלבות התקני קלט של וידיאו עם מחשבים ויוצרות את ראיית המחשב (08ו18/ זסזטקותס6), בה משתמשות חברות מחשבים להערכת מוצגים פגומים עוד בשלבי הייצור. מערכות מומחה (18ח55%0 +ז6כא6), ענף של מדע הבינה המלאכותית, אוגרות מידע של מומחים אנושיים בתוכנות מחשב ומשתמשות במידע זה כדי לנתח ולפתור בעיות. מערכת מומחה יכולה, למשל, להדריך אדם דרך סדרה של שאלות ותשובות כדי להעריך בעיות רפואיות פשוטות. ! לבינה המלאכותית יש השלכות רכות על רשתות המחשב. ממש כפי שווירוסי מחשב מזיקים עושים את דרכם הזדונית דרך מערכות, תוכנות יישום "טובות'י יכולות אף הן לעבור ולסרוק את הרשתות הגלובליות. תוכנות אלה - הנקראות גם סוכנים סיפרתיים (15ח880 [618118 ובקיצור 2/4), רובוטי יידע (15ספאוסת6) או רובוטי תוכנה (500018) - הן המשרתים האלקטרונים של שנות התשעים. תפקידם לסייע לאנשים להשלים את משימותיהם היומיומיות ולטפל בכמויות המידע הגדלות תדיר. תוכנות אלה ממיינות את הדואר האלקטרוני, משאירות מיזכרים אודות פגישות, מטפלות בסידורי נסיעות, מפקידות כספים אלקטרוניים ומחפשות את המידע במקומך. אם לדוגמה עליך לכתוב עבודת מחקר אודות פסיקות בית המשפט העליון של ארצות-הברית בנושאי הגנת הפרטיות, כל שיהיה עליך לעשות הוא לשלוח את הסוכן הסיפרתי שיחפש במאגרי המידע הציבוריים והמסחריים ויעביר לך אינדקס של תוצאות החיפוש. אם ברצונך לצאת למסע קניות, אמור לסוכן הסיפרתי שברצונך לרכוש מצלמת 35 מ'מ עם פוקוס אוטומטי וסטרובוסקופ פנימי במחיר נמוך מ-8300 והסוכן הסיפרתי יחפש במאגרי המידע המתאימים ויציג בפניך את תוצאות החיפוש. החכרות היוצרות את הדור הראשון של הסוכנים הסיפרתיים עומדות בפני אתגרים רבים, כולל הדרך בה יקבל הסוכן הסיפרתי הרשאה לגשת למאגרי המירע, האופן בו יקבלו החכרות המסחריות תשלום תמורת המידע שמצא הסוכן, השפה המתאימה במיוחד לתקשורת עם הסוכן הסיפרתי והטכניקות שימנעו ממיליוני הסוכנים הסיפרתיים המטיילים ברשת להעמיס יותר מדי על הרשת. פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? ₪= 335 המשימות הפוטנציאליות של הסוכן הסיפרתי הן מגוונות מאוד: חלקן יהיו | מבוססות על כלי החיפוש הרגילים, כאשר הסוכן "ילמד'" מתוך התכוננות את סוג המידע בו אתה צופה בדרך כלל. אתה תפעיל את הסוכן במצב למידה בשעה ' שתעיין ברשת והסוכן יתחיל לעצב את הפרופיל של פעילותך, את האתרים בהם אתה נוהג לבקר, את השאלות שאתה נוהג לשאול, את תחומי העניין שלך וכיוצא בזה. כשתרגיש שטיילת מספיק, תוכל לשחרר את הסוכן לחופשי ולהניח לו לחפש פריטים בשעה שאתה תמשיך לנהל את חייך כרגיל. מדי פעם תוכל לעיין במידע שהביא הסוכן ולערוך שינויים קלים בפרופיל החיפוש. הפעולות שיבוצעו על-ידי הסוכן הן למעשה מיצוי של הבינה המלאכותית. לסוכן הסיפרתי יש תכונה בשם האוריסטיקה, שמשמעותה היא שהמערכת מסוגלת לשנות את עצמה על-ידי לימוד. סוכנים אחרים עשויים להשתמש בקריטריונים מוגדרים מראש וניתן להפעילם כדי ' להשלים משימות אחרות, כגון טיפול אוטומטי בדואר אלקטרוני, דוחות, חדשות והודעות. הסוכן יכול להתריע בפניך על מאורעות חשובים באמצעות פלאפון, דואר - אלקטרוני, קול סיפרתי או כרוז אלפא-נומרי. בתחום המסובך של פיתוח הסוכנים הסיפרתיים מתרחשות התפתחויות רכות, אשר באחדות מהן נדון בפרק זה. סוקסד של עַוזפ כתובת ,181): בת 60. )סע שראעצ//:כו+ת ץזוז/ הוציאה לשוק סוכן שיחפש מידע במיגוון סוגי מדיה ומאגרי מידע, כולל דיסקטים, תקליטורים, כונני א1.41 ואינטרנט. הסוכן נקרא 10ק10, והוא משתמש בשילוב של סינון נושאים ושל חיפוש בשפה טבעית. אחד מתפקידי הסוכן הוא ליצור עמוד 69/% בשפת ,111/11, שיציג בפניך את תוצאות פעולותיו. בהודעה לעיתונות תארה /)1ז6/ את יישומו של סוקסיד כך: ישכנולוגיית עוו/] נועדה להקל על אנשים פרטיים, קבוצות עכודה וכתי עסק לסנן, לחפש, להשיג, לנתח ולנווט כמיגוון העצום של מקורות המידע כדי לקבל את הנתונים שהם זקוקים להם. סוכנים רכי-עוצמה מחפשים בכמויות עצומות של מידע ומעבירים לשולחנו של המשתמש רק את המידע הרלוונטי כיותר". 26 ₪ ה61.50870ה - היפעע מידע באינמרנם אוד || החיפוש ב-סוססד ₪ל /וח6/ מצי2 הידרכיית ו שכבות של ע'וטצ מידע. סח צזוק 9 ספא :)חצ כו וז תה 15ח56 ג ₪ 6 "56006 7610 )גצ 856 6 390018 666 [1 וס ,88601 5661067 שת חס 106% גוסע 11 4 10 "חפ 3, 561667" 6 8 406 תה זס6%0צה חס5 6חק 3315 60166 6 הז 00ג1מונחט1תו 701106 6נגם 70015 צופת צג, 50010106 > 1.20 11110181 0:6 מס 64זסופ כ6וקסיד 6 ם ופט 46001 ₪ -6686[טוסת) '15ח₪86 136 ס) פסנחפת זו6ת1 06 [6'1ר, 1פם|נמום .686 עמתו (68חס [ה6וזסוחוות) 65תומם וס ת01 -- [ותזו( עו6ו[6זה 6 +6פהק 8:ג סז :1 10 6מומם 01:85 ₪15 86 100 מאפשר לך להשתמש בביטויים של שפה טבעית וכך עוקף את המכשול הקיים ברוב סורקי ה-69/ המכריחים את המשתמש לנסח מילות מפתח ומונחי חיפוש מורכבים. במקום לתת לסורק מונח חיפוש הנראה בערך כמו + ו /, ניתן לחפש לפי המונח 11181 886015 6חז אוסג!5 ט6/ 0/1606 6|זס/\ 16 [0ז568 (הצג בפני את הסוכנים המחפשים ב-16ס/% טס / 0/106). מונח החיפוש הראשון קצר יותר, אולם אינו ברור דיו. מונח החיפוש השני ברור הרבה יותר וניתן לקבל באמצעותו פגיעות רבות יותר (הסוכן אמור להבין שהמונח 60/ 0/1066 16זס/\ כולל גם את המונח /ץ/\/\). המונח הראשון ימצא רק פגיעות המתייחסות ל-///, ולא פגיעות המתייחסות למילה 60/% לבדה. דוגמה נוספת של שאלה שניתן לשאול את 10010 היא 05 18 שוס1] 7 |010608זק 16 תו פַהו60 20|6] (מה מצבו של בוב דול במירוץ לנשיאות?). התוצאה תהיה רשימת מאמרים והודעות לעיתונות הקשורים לנושא. קיימות גרסאות 10016 ל-8אוס0מו/ט, 1% פאוססחו\, 005/2, מקינטוש ומספר מערכות הפעלה אחרות. מחיר התוכנות נע מ-595 עד 8495. אם אתה מענניין בפרטים נוספים, עיין באתר ה-60//. פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? ₪ 207 איזר 15.2 עמוד הבית של רתנחסונו=] ב-60/). "זוה 5100 טסוט כתובת ,181]: /1ח 1₪1060[1.60/ורצר//: 1 ות ותטזס[ט] מציגה את 100870ז5 כשירות נטול-נייר להעברת מידע. הטענה היא שהעברת מידע של חכרה בעזרת השיטות המיושנות של נייר או תקליטור היא דרך יקרה וקשה לניהול. 5150816 וזטזס!ט'1 מציע תחליף, המעניק למשתמשיו את היכולת לעיין במסמכים שפורסמו ולהשיג אותם בקלות רבה. בי | הוטז6]- 000 | 0 1 7 1 ו ה [‏ 0 ט הו |[ 001 ש'וממאר, [ שא פלומה ו =ש!ש0!פת ה ם=ד השה-=ם . !תד 10 טי 0 הד 10 ו 5% 6 דוטקעט8 ו 8 צ8016 זאת!חוט 5 הרו !וי || 8850 רוטב | סט 1 מ 9107 4 אס סע דא-1995.7 ו5 דתי .7605. 613-228 1 ו 3 04 א 8 = + 6 <> ד .ברו | תממהמ ל יק א דש והל = 4 !המרה 127 הרט 5 07 דש .ליה 5 57 החד בו 0 0 ה 1 ד גישתה של ותטתס!טי לחיפוש מידע שונה מעט מגישתה של /11ז6/. וחטחסוטץ | משתמשת בחיפוש אינטואיטיבי (קת1ת36416 6ש%01)1ם1). שיטה זו מאפשרת למשתמש להדגיש מסמך אחד או יותר, או חלק ממסמך ולחפש מסמכים אחרים בעלי תכולה דומה. מנקודת המבט של /0/\//, אפשרות זו עשויה להיות חשובה | מאוד; היא דומה לאמירה "בסדר, זה קרוב, אבל עוד לא בדיוק זה - בבקשה השתמש במה שהצגת וחפש 20 מסמכים אחרים הדומים לזה שהבאת ליי. יתרון נוסף של החיפוש האינטואיטיבי הוא האינטראקטיביות. כשהמשתמש עובר על החומר הרלוונטי, הוא יכול לבחור להדריך את המערכת על-ידי הדגשת כל חומר רלוונטי בעל עניין מיוחד. בעזרת קלט זה, תוכל המערכת להוריד מסמכים נוספים המתאימים לתחומי העניין של המשתמש. שיטה זו לחיפוש ולעידון החיפוש יכולה למקד את המשתמש במהירות במסמכים שהוא מחפש. רגישות לתוכן גם היא חלק מהחיפוש האינטואיטיבי; אם יש לך הרבה של קישוט" במסמך, רק מרכיבי מילות המפתח ישמשו לחיפוש. החיפוש האינטואיטיבי מתמקד רק במונחים השימושיים ביותר להבחנה בין המסמכים הרלוונטיים והלא-רלוונטיים. א ₪ 8 6%.568700חה - היפונע מידע באינטרנטם הערה רגישות להקשר קיימת כבר זמן מה, ככלי עזר לתוכנות עיבוד תמלילים, אוצר מילים ובדיקת תחביר. דוגמה לרגישות להקשר היא חיפוש המונח תחפ וו 8 ח! 806 06 וש חסו5ו060 |פחח /. כלי החיפוש יבודד את מילות המפתח חס0פו660 ו-ח ויהיה רגיש למיקומן במשפט ולמובניהן השונים. כלי חיפוש מתוחכם ורגיש להקשר ימצא גם מונחים דומים, כגון: 6 חו 80 חהסו0680ו5חהס6 6ט0 ז30 3806 06 |ווצש חסופו060 |הח 6חד 6ו) +0 655חווטז אה חסקט 80100 06 |!וש זסהוח פוחז 01 תסוט|50פז 6חז 0ו תסופטוסחסס / הזושחחס+ כפי שניתן לראות, מונחים אלה שונים למדי, אולם אותם מרכיבי מפתח נמצאים בכולם, באותם מקומות. 00% טל 08016 כתובת ,11₪1: /02016.60. צרועצ//: קת חברת 0000741108 018016) מספקת מערכת פענוח טקסט הנקראת 1א6 001. סרג זה של טכנולוגיה הוא נקודת ציון נוספת לציפיות הפיתוח של כלי חיפוש שיסייעו בידינו להשיג מידע מדויק כמעט מכל מקור, כולל אינטרנט, באופן מדויק ובהתבסס על צרכינו. אחת האפשרויות החשובות של )60108 היא יכולתה לחלץ במהירות רעיונות | ומגמות מתוך כמויות טקסט גדולות. כדי לבצע זאת, משתמשת %א0016) בניתוח /בלשני מתקדם ובחילוץ תוכן מתוך טקסט בסיסי. הניתוח הבלשני מורכב מטבלה עצומה המכילה מידע אודות דרכים רבות מספור לומר אותו דבר. טבלה זו מאפשרת ל-+א00016 להתחשב ביוצאים מן הכלל ובשאר מוזרויות השפה. לאחר הניתוח הבלשני, מוצג התוכן הבסיסי של המסמך. התבונן בדוגמה "הצבעונית'י הבאה: .0106 01 50866 [6710 מס 8 15 ק0ת08 6861 זס6תסצי .6 186 סו 5% סט[ אופזס 8 105 ,86 06 .5% 0106 [600 306 ז0ת691או 082 186 וטס 060% ,666 סי התוכן הבסיסי של כל שלושת המשפטים יסוכם במשפט 0106 18 ע56 1186 (השמים כחולים). פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? . 9 איזר 15.3 עמזד הבית של אתד חפמ 0 ]אד. עם כמויות המידע העצומות הניתנות לגישה, לעיתים קרובות לא יכול המשתמש לעכל ולהבין במהירות הנדרשת את תוצאות חיפושיו: ניתן להפעיל את 1א16ח60 כמסנן מהיר, שייקח את כמות הטקסט העצומה וימצא את החלקים הרלוונטיים להם זקוק הקורא.)ניתן לכוון את המהירות והסגנון של הקריאה המהירה ל-[₪1 (מלא), 1680 (קלא), ותוא5% (רפרף), 616 (סקור), 818066 (העף מבט), או למספר הגדרות אישיות יותר שיסבירו ל-1א60016 כיצד לקרוא התוצאה הסופית של הפעלת מסנן הקריאה המהירה על המסמכים שנמצאו, תהיה הוספת הדגשות למילות המפתח שנבחרו. למשל, מסנן 818006 שיופעל על מספר מסמכים הנוגעים למידע גיאוגרפי, ידגיש רק את שמות המקומות. מסנן נתו5% ידגיש רק את שמות המקומות והמשפטים הנלווים אליהם. מסנן 616 ידגיש את פסקאות הפתיחה והסגירה של כל קטע. ל-1א6 0001 של 278616) יש לקסיקון פנימי, המזהה 600,000 מילים ומונחים עם למעלה מאלף פיסות של יידע בלשני אודות כל מילה. :000168 משתמשת גם באוצר מילים פנימי, כדי לסווג מילים לפי נושא או מושג. כפי שניתן לראות מתוך נתונים אלה, יש צורך במכונה חזקה יותר מהמחשב השולחני הרגיל, כדי להפעיל את %א16 0 ). וה5%6ץ5 חהוא6סח! ס6/ +א6ד ח6סס כתובת ,131]: 601.+א6)ת6ס. שראו//:ק++ ו + 15620 ? ₪ ] | /60166.000ק ו ו | ית |[ עו 06 | 8866 481 = ] = אסמנתם ד ל ה | 0 דאש דאם טס אסוזה סה 6 ז.. :דט ,0 אחא דחא 9 א5ום 0% ו 2 % 6 ' 5 7 / 066ו9680: / חסתתווה .אחומוחיך .5566 / אסשוס|6ת פהסד? / 116111 / !1101 א'ומוצ / 05נטוו 1 / | 6גח160פעצ / ל 0 הפטה 0 81 / צטט1 6 והסת 60 + בגו אצסםן ע 1995 ,3 00 16ב6קנז 2 לקי .0 5 לקי 425 רנ ו 6 1 הא וחקת נא 025 )5 ה( תמיא42רם מעם 1004094 הפע 4 68 755% ה > ש-ר1 95 1 ל 0 0 / 200 . 6%.568707ח - היפונם מידע באינמרנט הרט ריסה א בהי" הד ויד קה נש הל הסנו שמר, חברת +א16 חסככ) היא ספקית של טכנולוגיה להשגת טקסט, שכוונה במקור לזירת הנהלת המסמכים. +68 0006 הכריזה על הנגישות לאתר החיפוש שלה, המנוהל על-ידי 121% ומשתמש באוסף המידע של זס[או60018/\. אתר 16%1 חס מציע שני סוגי חיפוש ( 598101 6% (חיפוש מהיר) ו-01ז569 6תטסקות 6 (חיפוש מורכב). החיפוש המהיר דומה לרוב חיפושי מילת מפתח/מונח חיפוש שתוארו בספר זה. החיפוש המורכב חורג מעבר לחיפוש הרגיל של מילות מפתח ואינו ורש שהמשתמש ילמד פקודות בוליאניות מיוחדות כלשהן. תחת זאת, החיפוש המורכב משתמש בגישה בה המשתמש בוחר את המשתנים ויכול לצמצם את החיפוש לחלקים מסוימים של המסמך או לקישורים. עמוד הבית של :16% חסק2) מציג אינדקס 60/ הכולל יותר ממיליון עמודי בית, 0 מיליון קישורים, ומיליארד מילות חיפוש אפשריות. מערכת המיון והאחזור של 6כ0) תיכלל במוצר בשם 300% של חכרת 027806), לצד טכנולוגיית 00), כמובן. כ זס%ח! עול 6ז8צש50% 8וחזוס|63 כתובת ,181ז: 6215010.001. שוע//:כ++ת 10/%0ח] הוא אוסף של יישומים דמויי-סוכנים למערכת 5או60ח1/ שנועד לספק ממשק אינטרנט מלא לשימוש ביתי ומשרדי. ס./101ח1 מסופק כסדרה של תוכנות ידידותיות למשתמש, כולל תוכנית דואר אלקטרוני, תוכנית עיון, תוכנית תזמון ותוכנית לכתיבת עמודי 1/60. תוכניות אלה פועלות ביחד בממשק המוכר של גרור-ושחרר. ק107ח1 מציע גם מספר תפריטים, פקודות וסרגלי כלים. 1010/40 נועד להיות מתוחכם ורב עוצמה, לכלול את כל האפשרויות וחשוב יותר - להיות קל לשימוש. למשתמש המתוחכם יותר, ‏ ק4:סוח1 מציע שפת סקריפטים ותוכנית תזמון מתקדמות. אלה יאפשרו לך לכוון את המערכת כך שתאסוף מדי תקופה חומר המעניין אותך. אם עליך לקבץ מקורות גדולים של מידע, תוכל להשתמש בתוכנית תזמון כדי להפעיל את משימות החיפוש והאחזור בזמנים כהם הרשת נגישה ביותר. לאלו מכם האוהבים לתכנת, 1 / (1900ז0ה1 שהוותות8זפסז ה0סו091ו1קסג/) של 8 הוא כלי תכנות רב-עוצמה, היוצר שילוב מוחלט בין תוכנות סג/ז06ח1. בעזרת 38510 1 ++0 [1804/ או כל שפת תכנות אחרת, תוכל ליצור בקלות תוכנות אישיות או סוכנים מקוונים שיבצעו משימות חיפוש/אחזור מידע ומשימות גוזלות-זמן אחרות. בחבילת כזסוח1 נכללים גם סקריפטים אינטליגנטיים דמויי-סוכנים, שנוצרו באמצעות 421 15ק1ז16%50. תוכנית התזמון מאפשרת לך לשלוט על התזמון ועל השימוש בכל הסוכנים שתיצור. ערק 15: מה צופן בחובו העתיד? ₪ 221 מולטימדיה וועידות וידיאו אינטרנט מלאה במראות ובצלילים. למעשה, אחת הסיבות לצמיחתה המהירה של הרשת היא השימוש הנרחב במולטימדיה בזמן אמיתי, כולל ועידות וידיאו, שיחות "טלפון", מוצרי עבודה שיתופיים ומשחקים אינטראקטיביים. =אספא 805])א, קיצור של 0006א280 8ו160/-ט1ט1/, יצא לעולם כשיגור ניסוי של פגישת אינטרנט חזותית וקולית בו-זמנית של הגוף המרכזי של אינטרנט (הדבר הקרוב ביותר שקיים לממשלת אינטרנט) הנקרא 185% פחוחס6תופת0 66תח16ה] 6 (ובקיצור, 1511). הרעיון המרכזי היה לספק מנגנון ניסויי, שיעביר את שידורי 1811 ויתמוך בהמשך הניסויים של ועידות וידיאו בזמן אמיתי. כמובן, כמו שאר פיתוחי אינטרנט, הבסיס יצמח למיגוון רחב של שימושים, מוצרים וכלי תמיכה. אא עצמו מתואר כ-"רשת מדומה", או כסדרת חתכים ברשת אינטרנט הקיימת. 180% מסתמך על פרוטוקול אינטרנט הקיים, כיוון שרעיון הניתוב הבו-זמני אינו שכיח בקרב יצרני המנתבים העדכניים. בתוך אינטרנט עצמה, יש מספר מנתבים מיוחדים המסוגלים לבצע בהצלחה העברה בו-זמנית. בין כל אחד מהמנתבים יש מעין מעברים אלקטרוניים מדומים מהירים - הנקראים מנהרות (6]5חחנ)) - המאפשרים למידע לעבור ישירות בין המנתבים המשגרים וקולטים בו-זמנית. זוהי דרך יעילה לזרז את קצב התקשורת ההכרחי ליצירת סרטי וידיאו וצליל בזמן אמיתי. הרשת המדומה של 1801%₪/] תופץ ברשת ואיתה השימוש במנתבים המתאימים לה. עם הפצת השימוש ב-1/]802%8, יגבר קצב התקשורת ללא הכר, עוד לפני שנת אלפיים. 6 כתובת ,181ז: :ות 16.1 566-0[6618/00[6/0₪ 94/0 הקט קבוצת תוכניתנים מאוניברסיטת קורנל יצרה את 011-5666, יישום המאפשר למספר משתמשי אינטרנט להעביר מידע המורכב מטקסט, קול ווידיאו. ניתן להשתמש בתוכנה זו הן לועידת וידיאו בין שני אנשים והן כדי לקשר בין מספר משתמשים במספר אתרים. התוכנה מתאימה גם למחשבי 18 וגם למחשבי מקינטוש. היא יוצרת סדרה של חלונות על המסך, חלון לכל משתמש. ניתן לשנות את גודלו של כל חלון ולשהר וידיאו בשחור-לבן, קול וטקסט. כדי לקלוט את התקשורת, יש צורך במודם שמהירותו לפחות 14.4 קילו-סיביות לשניה. כדי לשגר את תמונת הווידיאו, יש צורך בכרטיס לכידת וידיאו, מצלמת וידיאו וקו שידור של 6 קילו-סיביות לשניה - או אפילו 1. 12 . ה61.56870ח - היפונם מידע באינטמרנט רוב העבודה ההתחלתית נעשתה במקינטוש, עקב קלות שילובם של מרכיבי ועידת הווידיאו (כגון מצלמות ומיקרופונים). מקינטוש הציעה באותה עת גם מערכת עשירה יותר של כלי תמיכה במולטימדיה. לאחרונה נעשו רוב מקורות המולטימדיה וכלי הבקרה נגישים גם במערכות 3.1 פאוס6תו/), 3.5 [1 פשסנתו/ט ו- 95 5או60ת1/. 0.11-566/66 הועבר גם לסביבות אלה. 021-5666 מציעה חלונות 4 סיביות של טונים אפורים, הן של 240א320 והן 120א160. 6 0011 מספק תקשורת אחד-לאחד לוועידות וידיאו נוספות. בעזרת מה שתואר כמשקף (:6116060ע), רבים יכולים להשתתף באותה שיחת ועידה. המשקף הוא מעין גשר תקשורתי, שכל המשתתפים מתחברים אליו וכל אחד מהמשתתפים נראה במחשב של כל המשתתפים האחרים. ועידה רבת משתתפים יכולה להיות מורכבת ממספר קטן של משתתפים שמנהל תקשורת דו-כיוונית ומקבוצה גדולה יותר (קהל מדומה) אשר רק צופה בשיחה. כל אחד ממשתתפי 06 יכול לשלוח ולקבל תקשורת דו-כיוונית במחשב שלו. איור 15.4 מציג שיחת וידיאו משולשת. פרויקט בית-הספר הגלובלי (00100₪56ו50 |8פס[2) %) משתמש ב-0.11-566/16 כחלק מהפרויקט החינוכי המאפשר לתלמידי כיתות ד' עד יייב בבתי-ספר בקליפורניה, טנסי ווירג'יניה, לשתף פעולה בעבודות. הערה תוכל להוריד את גירסת המקינטוש או ה-פשססחועש ₪ל 00-56616 מאתר ה-קד; של אוניברסיטת קורנל. אתר סד=ח: 0-0 ספרייה: /סססו/טטם כתובת ואש: /ס6וץ/טטק/:6!!.600חזס3160.6//:ס קיימים קבצים שונים עבור גרסאות שונות: מקינטו₪ 1 ו 0-5 1 0-ו 0 2 ק זסבצוא 6 0-4 5 פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? ₪ 3 | 1008056861[008 = איזוד 15.4 5 שחסותום6םאאסק 7 ועידה משולשת 1ד-00-588]/6. איגודים, קבוצות מעותמעעוים ומסחר אלקטרוני יהיו עוד חברות, איגודים, ארגונים, קבוצות משתמשים וספקי מידע רבים, שיופיעו באינטרנט בשנים הקרובות. אחד מכיווני ההתקדמות הראויים לציון של הרשת הוא הופעת הכסף הסיפרתי, המשתמש ב''מטבע אינטרנט" או בפרטיות של עיסקה מסחרית כדי לאפשר שימוש מקוון בטוח במספרים של כרטיסי אשראי. ישנם שני מרכיבים החיוניים להצלחה: הראשון הוא חתימה סיפרתית שאיננה ניתנת מחיקה והשני הוא הבטחת פרטיות העיסקה. חתימות סיפרתיות הן דרך לזיהוי ייחודי, שנועדה לוודא שמי שמזדהה כאדם מסוים הוא באמת אותו אדם. דרך אחת להשיג זאת היא על-ידי חלוקת קודים ייחודיים שאינם ניתנים להעתקה. סביר להניח שבעתיד תוכל לקבל את הקוד הייחודי שלך בסניף הדואר הקרוב! מדוע סניף הדואר? מכיוון שהדואר הוא ארגון כלל-ארצי בעל קשרים בינלאומיים, המסוגל לספק את השירות ביעילות. למעשה, שירות הדואר הוא גם זה שיפסיד ביותר כתוצאה מפריחת התקשורת והמסחר האלקטרוניים. עיתונות אלקטרונית - כתבי-עת, עיתונים ופרסומות מספר מפרסמים הודיעו שיחלו לפרסם השנה גרסאות אלקטרוניות של עיתוניהם. חלק מהם אפילו אמרו שיפסיקו בעתיד הקרוב ליצור גרסאות נייר ויעברו לשימוש באינטהנט בלבד. כדי לאפשר לך לטעום ממה שכבר ניתן להשיג במקוון, איור 15.5 מציג את ש6צ1 /טסז6)/ 1056 ח58 - עיתון יומי המופיע במקוון. איור 15.6 מציג שבועון מקוון אחר - הגירסה המקוונת של 66זו/), הנקראת 1010/1860]. מספר כתבי-העת המפרסמים את עצמם ב-60/ הולך וגדל, החל מ-ופותכ0) וכלה ב-ץ18/00ץ. 4 ₪ 6%.503700ח - חיפועו מידע באינטרנם - 7 דהדדדההה--------7-- כדי שהגירסה האלקטרונית תציע יותר מהעיתון הרגיל לכדו, רוב הגרסאות המקוונות של הפרסומים האלה מאפשרות גם חיפוש על-פי מילות מפתח של הגיליון העדכני ושל הגליונות הקודמים. אפשרויות נוספות יכולות לכלול שירות מנויים מקוון, באמצעותו יישלחו אליך מאמרים רלוונטיים לתחומי עניינך בדואר האלקטרוני. איזר 5 15 [וה 0 18 010 0 > סוה 0156 ו 10 אפשר היה ן לצפות ₪- ח98 טס 4056 7 68, העיתון המוביל בעמק הסיליקון, יהיה בין העיתונים הראשונים . 1 ו שיופיעז במקון 1 סו [4מן אשנ1101 5 הנצ1הר) --באוטוחספקן . ופטו!נכ[ ‏ == ]| כתובת ה- |1ח) 6 0015 וצ וףותגו- 15 6 אה( יי שלזן היא א66/רו6> 6וע תח 11ה)5 וגו 8-00 600111065 5% 6זח,1 [5.עששששש//:0ן11 ות שו6צן 116110 1056. תחא א'עה סי 1 וס נסו1הַמַדהו0)ן 66 10% 6אפת 4% והס6.ץזוו6ז0רח, >זסמז תאו 169 9/6 86166066 ,+ ות>דוגר) ו6אונןומס-) .1 סא ומ01] טוצווכ] ,616% 55166160 ]| 1676 1 9605 דוסש! סה תטתסס/ש גוס 411 5 6161060 דארסזל 3.066 1056 5 ה 8 [ - שי הי חס)והוו]הצ> 866 זס! זסותפוצהל 20616906 191651 66 06 1תשצה כ / 66 > 0260167 וגו ז6)א 16 וגוסנ |--==>)] איור 15.6 שסזועש)וסהו - כחב -העת המקוון | | יי 2% 5 ק ו וו ו ז המשלים את | 8 2 א )ו ] 0195/68 || אססמשתמון || סטש 6 אמאשט | !שמא וטאש | / ספזעש. כחובת ה-01 של נ:תבסט סם שטסז עמוד ה-80// :1ב 5 -: סכומנ10 אסא 15662טסת היא טמ טס עטס 06₪נטפחט פה /:סזת 8 5 ?סוסה 660א ו60.60זועעת, ספפושזסא תסווה 7 סיד פרק 15: מה צופן בחובו העתיד? . 5 איזר 15.7 5 מקנוון. ארגוני מידע ארגונים רבים כבר נוכחים באינטרנט. חלק מהשימושיים ביותר הם ארגוני רפואה, רוקחות ואיכות הסביבה. אלה הן רק דוגמאות בודדות מתוך המבחר הגדול של ארגונים ומאגרי מידע הקיימים באינטרנט. תחום אחד שהעולם כולו מתעניין בו הוא השימוש בכימיקלים - כיצד לטפל בהם, מה לעשות אם אתה נוגע בהם וכיצד להיפטר מהם. אמנה בינלאומית נוסחה, כדי לטפל בסיכונים פוטנציאליים אלה ולקבוע תקנים בינלאומיים לזיהוי הכימיקלים ולתיוגם. הטיפול הממשי, ההשמדה וההיבטים הבטיחותיים של הכימיקלים נכללים ב- 51666 12818 541600 ]900788[ (1525א). מצאתי מקורות רכים בהם מאוחסנים אוספים רבים של 1/158025, כפי שניתן לראות באיור 15.7. 7 8 ב ב וחות .05 60/0155 זוחט :11 | בה |[ ע וס 91 ] = 86% ופא | מססמטהם)/ ‏ [ 000 פופו[ יש ואש :ו130[0 627110712 ה6זה56 15125 ג 168ח19 [ 77077 7700 שפסנטנסתסת:1טגק1| נסמנהא [ה6!]מנסווכ)" צ ות סודכ5 61נווטו!-) > פסותגע [16חסו1כ) 12 6 :ופ 569 8 כ :סל ותא 5617166 :050796 [ה6|מו6 = | :02006 06061זק [- -‏ | | :תשטמזטא 313102 ו[310706 -המוקו5= [ 6801 ]| תוניי 6105 16564 וס | 8000051 50070 | פצשזק בצשנתאסת 6100 )[ותלמג סי, חברה אחת במיוחד, 4550018665/ תסו10341ח1 [80601104תוזגת:, יצרה סידרה של עמודי 65/ המציגים את המידע החשוב - ולעיתים גם הקריטי - של הטיפול בסמים. כללתי כאן מספר כתוכות ,1181 שתוכל למצוא ב-60/: ₪ כתובת,181): .02 13100/0131/ גת 0.60 תזוזת ק//:קז1ת ₪ כתובת,[18): /6. מת6קט.את:601ת1+0://0ת ₪ כתובת [א1]: /ג1ק/1:80ו60. מ מ6קנ.את6011ת0://0ות ₪ כתוכת,118[1: |ממ)ת.קת 46/ת506תגז)/05ק/ות0.60]מגותזהתק//:ק+ות 206 ₪ 00ז6%.563ה - היפונטע מידע באינמרנטם סינכום צמיחתה המדהימה של אינטרנט אינה מגלה סימני האטה. לא זו בלבד שמספר האנשים המחוברים ומשתמשים באינטרנט גדל בהתמדה, גם כמויות המידע הקיימות בשרתי אינטרנט בכל רחבי העולם גדלות. קיום מידע רב יותר הוא מצב של ייחדשות טובות וחדשות רעות''. החדשות הטובות הן, שיש סיכוי רב יותר שמה שעליך לדעת או ללמוד נמצא במרחב התקשורת. החדשות הרעות הן, שערימת המידע גדלה וקשה יותר לאתר את המחט בערימת השחת האלקטרונית. הדור החדש של תוכנות החיפוש נועד לסייע במשימה החשובה - אפילו עד לנקודה בה התוכנות ימשיכו לחפש את המידע המבוקש, בשעה שאתה תשחק גולף או תנהל ישיבה. הכישורים, השיטות והמידע שצברת בקריאת ספר זה יסייעו להצלחתו של חיפוש הרשת הבא שלך. מפתח העניינים אתר ט0/6, א מסוןפו/ /וסכ, 209 כ וו 5087007 [81ות-2 11 זטסת, 244 אוניברסיטת יוטה, 1088686, 18 1600 אזסת6צ1 וצ [21008), 5 אופרטורים בוליאניים, 17 0 5 אחסון הודעות, תיקיות אלקטרוניות, 200 5 1 1600 16צת6זתן, 6 איחוד ספריות, א66ח1)ח], 16 2 208 5 5/5000 6מ11הכ), 7 דמצת. זז 23 ץוחה /\ 6גתוד, 29 ותטוד 0050 סו 1 חה8וחסו!/, 201 תס 01 ס6/ט, 7 ד 204 08 6ת] [506018 11סת8 צ, | 88 צאשפ, 25 של שש6צן 81'5ת/ 3 05)צ, 7 אינדקסים, אתר, 6 [|658/], 13 6 תו3116 סוותסתססם, זאד ח06, 109 אוניברסיטת מישיגן, 5 סח ז, 209 5 [60078, 5226 תות 00 ט6/ ב 33 א66ח] 5116 של ]1/9166 תסכ0, 216 67ת1006ת1 אזסקת6צ 46% א ז5, 224 חיפוש במאגרי מידע, 1, 154 |]110 תאוסיך, 221 חיפוש רשימות דיוור, 24 5 02607018 01 /510זסץ1ח2, 24 סורק א002813) +6את, 33 106% 5116 [61018גגת600 ט6/ אמוטיקונים, 19 של 131661 ח06, 266 ארכיב +א16-₪, 9 אתריק7ע, ארכיבים, 5 ו1נו0חדו8כ], 206 גישה לרשימות דיוור, 202 אנונימיים, 129 חיפוש, 0, 211, 214, 217 אתרים גלובליים, 0 רשימות דיוור, 12 הורדת קבצים לכונן קשיח, 18 אתר ז6 0 0, הורדת קבצים, 12 ]41 01 15110116 [התסווגצך העברת קבצים בינאריים, 156 6 פנסן1600ח1 חח8, 933 השגת תוכנה, 227 0-5 1056 .7.5 33 חיפוש קבצים באינטרנט, 117 6 933 מאגרי מידע מסחריים, 124 אוניברסיטת אילינוי, 33 מולטימדיה, 2 אוניברסיטת מינסוטה, 33 ניווט בספריות, 10 אוניברסיטת נוטרדם, 202 פתרון בעיות, 8 ₪ 8 6%.568707ח - היפונע מידע באינמרנטם ----ְ]7]7]7]7-]/]209008007/]/]/-/-0000-0כ00מ-/-000-0---00---- יררהה הדוא אתרים, קד 0, 285 0 9, 206, 274, 279, 285, 289, 291, 292 1 7, 234 א 19> ב באגים, 787 וירוסים בינה מלאכותית, 24 ג גישה, 6 ז, 13 ארכיבי רשימות דיוור, 202 גלישה באינטרנט, 42 היפר-קישורים, 7 תוכניות עיון ל-ט6'\, 3 גרפיקה, הצגה באינטרנט, 112 ד ו דגל בקרה, +, 15 חיפושי 108חסז6/, 155 דואר אלקטרוני, גישה ל-16חסז, 13 הודעות, 5, 231 חיפוש כתובות, 24 כתובות של קבוצות דיון, 221 מענה לשגרים בקבוצות דיון, 14 סינון הודעות, 2, 234 קישוריות כלל-עולמית, 224 רשימות דיוור, 189, 191, 193, 201, 205, 210 שירותי חדשות, 24 שרת 60/ של שחס6 פחס11], 108 תוכנות, 205 תחזוקה, 209 דוכני עיתונים אלקטרוניים, 207 דחיסת קבצים, 8, 325 27 למחשבי 6ק, 188 5 למחשבי מקינטוש, 19 דחיסת קבצים, פריסה, 1588 דמויות מיידיות, 6 ה הבנק העולמי, 227 הודעות בקבוצות דיון, חיפוש, 14 קריאה, 17 הודעות דואר אלקטרוני, אחסון בתיקיות אלקטרוניות, 200 ארכיבי רשימות דיוור, 12 חיפוש באמצעות פאוסא6צ1, 222 חתימות והחתמת תאריכים, 222 מרכיבים, 205 סינון, 2, 229, 234 קבלת חדשות ומאמרים, 214 קבצים מצורפים, 208 שליחה, 1, 228 שמירה, 222 הורדת טקסט, 8זססת16ט2) +60[סזק, 205 הורדת קבצים, קדץ 8א, 158 לדיסק קשיח, 158 מאתרי קד, 112 עמודי ט6/), 88 תוכניות עיון ל-60/, 19 החתמת תאריך, הודעות דואר אלקטרוני, 222 היפר-קישורים, 9 היפרטקסט, 8 הצרת חיפושים, 455 חיפוש בשפה טבעית, 11 חיפושים בוליאניים, 17 פקודות מתקדמות, 126 תחומים, 10 הרשמה לרשימות דיוור, 12 השתלהבות, 112 התחברות לשרתי ט6/, כתובות ,281, 99 התחלה, 0 33 8 /, 88 5 14 חיפושים, 4, 43, 126 מפתח הנניינים 349 =₪ ו וידיאו, הצגה ב-6150806צ1, 1411 וירוסים, 12 ועידות וידיאו, 221 ועידות רבות-משתמשים, 12 ח חוקי זכויות יוצרים, 4, 148, 228 חיבור 015-815 ], 24 חיפוש 1081680, זסתקס2), 1068 חיפוש 108ח0ז6/, 88 אוניברסיטת נבאדה, 88 התחלה, 88 חיפוש 11015//, 24 חיפוש, יידע ציבורי של אנשים, 200 כתובות דואר אלקטרוני, 24 קבוצות דיון, 199 קבצים, 117 רשימות (40", 15 רשימות דיוור, 203 חיפושי א696], 15 חיפושי ביטוי רגיל, 15 חיפושי יירע, 156 חיפושי מידע, 16 חיפושי נתונים, 15 חיפושי תת-מחרוזות, 5, 127 חיפושים מדויקים, 15 חיפושים, 6 144 ץד 1508 א ה6ק0, 26 8 101 5 112 5 23 6 124 אינדקטים, 41 ארכיבי 08006 157,], 24 ארכיבי / 15758 ], 211 ארכיבי 60₪10זס8]/], 217 ארכיבי דואר אלקטרוני, 20 חיפושים, בחירת מערכות אינטרנט, 44 הצרת החיפוש, 5, 126 התחלה, 4, 43, 126 חיפוש אינטואיטיבי, 217 חיפוש אנשים, 33 חיפוש בוליאני, 1, 157, 308 חיפוש בשפה טבעית, 11 חיפושי א686א, 15 חיפושי יידע, 16 חיפושי מידע, 16 חיפושים בשפה טבעית, 1216 חיפושים מהירים ב-+א6 תכ כ0, 1220 חיפושים מורכבים באמצעות /א16ח6ק0, | 340 כלי גלישה, 20 לפי מדינה או איזור, 88 מאגרי מידע, 7, 41 47, 152 155 מדריכים, 4, 273 מילות מפתח ופגיעות, 10 מערכות ניווט, 20 סוכנים סיפרתיים, 124 סורקי 60/\, 99 עידון החיפוש, 10 עצות, 12 קביעת נושאים, 43 רשימות דיוור, 117 רשימת בדיקה, 4 תת-מחרוזות, 5, 127 חתימות סיפרתיות, 23 הודעות דואר אלקטרוני, 22 קבוצות דיון, 11 ד יישומי תקשורת, ניווט באינטרנט, 33 יכולת שמע באינטרנט, 141 ב כוכבית, חיפושי 164חסז6/, 15 כלים לאיתור אנשים, 4 כלים, 20 8 32 יישומי תקשורת, 33 ₪ 0 ה0ז6%.508ה - היפונעם מידע באינטרנם כלים, מערכות ניווט, 20 תוכניות עיון ל-ט6/), 4, 84 כרטיס 3185167 6תטס5, 112 כרטיס 0/4/, 112 כתב-עת 6001106אש [14סְתפת1 52/40 א, | 318 כתב-עת פעש6צ1 )5066 |81/, 118 כתובות ,181), 88 6 ת0)ט0) 0[601זק, 2055 8 מס 204 אתרי 0/'60, 7, 234, 235 אתרים פיננסיים, 118 דוכני עיתונים אלקטרוניים, 207 התחברות לסורקי 65/), 09 כתובות דואר אלקטרוני, 6, 249, 252, 257, 258 מאגרי מידע מסחריים, 0, 299, 304, 310 מדיה אלקטרונית, 5 מולטימדיה, 221 סוכנים סיפרתיים, 5 סורק 10566%ח], 11 סורקי ט6'\, 71 ספריות מאוחדות, 208 ספריות, 2, 287, 293, 294 עלוני חדשות, 218 עמודי ט6'\, 00 צסקים/חברות, 26 רשימות דיוור, 4, 207, 209, 220 שירותים ממשלתיים, 33 שירותים עסקיים בינלאומיים, 208 שרת 60// של האבנים המתגלגלות, 14 חבניות ,11%1, 1 כתובות, וס 10065 עשסש, 124 סה 200 טש 13 אחסון בספרי כתובות, 227 ארגונים באינטרנט, 24 אתרי ז6תק60, 202 דואר אלקטרוני, ‏ 245,196,193, 252,249, 7, 258, 327, 331 מיקום גיאוגרפי, 25 משתמשי אינטהנט, 24 צמודי טס/), 00 כתובות, עצות להזנה, 1 פתרון בעיות, 2 שרת ז5006 של 1,116 01 5016₪, 204 שרתי רשימות, 12 0 לוכסן הפוך, 127 לקוחות, 0 00 5 112 מ מאגר מידע, וחנזס"] 14761 מ8110ההס1ח], 09 6 880 5600118165 מ0ו55 תס ), 22 .1.5 ז, 222 מאגר מידע מסחרי, 0 200 וג , 200 מאגרי מידע, 6 זג 120 0 32208 5 22 ביבליוגרפיים, 201 ממשלתיים, 221 מנגנוני חיפוש, 11 מסחריים, 0, 299, 304, 310 פטנטים בארצות-הברית, 221 קישור לאינטרנט, 59>. תכונות, 8 מדיה אלקטרונית, 5 מדריך ברון למאגרי נתונים ביבליוגרפיים, 21 מדריכים, 6 800 2170000 6106)ח1, 209 5 6וו1מ 10את6)ח[, 22 5 16מ 16צסות], 22 60 4, 257 5 + ת6)ם] 0) 020106 תהתססצן, - 292 סוה 110 [01408108 60 1.5.0 20 6ם3 גנט עס, 205 מפתח העניינים 35[ = מדריכים, 1616006 0מ8 /רהַתט60 ןסר 5 6₪6, 1600 6.500 166/ 6[זס/, 0 500.א, חיפוש ב-//ט/), ניווט ב-קד:, מולטימדיה, שאספא, אתרי 60/, גישה באינטרנט, תוכנות ל-6/005ק, תוכנות למקינטוש, מחשבי 0ק, יכולת מולטימדיה, מערכות קידוד, מילות מפתח, 8 בחירה, חיפוש במאגרי מידע, מימון, 1ח016.000גוכ), עלוני חדשות, קבוצות דיון, קרנות, רשימות דיוור, מנגנוני חיפוש, א דד אפשרויות חיפוש, חיפוש במאגרי מידע, חיפוש בשפה טבעית, מסמכים, תבניות קבצים, מסנן 1:7, מערכות ניווט, מערכת 416016/, גישה ל-6%ת[16, גישה ל-///), גישה לדואר אלקטרוני, גישה לשרתים, גישה, חיפושים, שמות שרתים, מערכת 615שש16 0007 00, 255 208 24 4 10 25 121 56 141 13 14 1412 146 12 12 17 45 0 109 |18 29 221 21 11 27 12 13 11 18 24 20 13 12 13 120 123 ,7 124 1244 66 מערכת 300067), טפט 108 פאתתדסא, 207 8 88 אחזור קבצים, 9.> אתרים גלובליים, 19 אתרים, 5 206, 208, 274, 279, 5, 287, 289, 291, 292, 326 התחלה, 933 חיפושי 168חסז6/, 11 לקוחות, 00 מקור, 59> מקורות, 2 מרחב ז02000), 2 ניווט באינטרנט, 20 תפריטים, 00 מערכת 0918!05 ץזגזטו.1 +6חח6וח], 201 מערכת 1806, 33 מערכת )17616 85 220 5 חתסוז8 ה הס1ם] 1065 אוסס, 209 1650071681 65חס אוסכ], 201 5 צ-15 א ], 24 גישה ל-16חסז/, 13 מערכת )6צ1561 1, 1-8 מערכת 415 /0, 0, 269 5 14 התחלה, 14 חיפושים, < 112 מקורות, 11 תוכנות לקוח, 112 מערכת 0/110215, חיפוש כתובות דואר אלקטרוני, 22 חיפוש נתוני חברות, 205 חיפושים, 23 שרתי מחשבים, 23 מערכת פאוס6חג/, 6 22 ו 11 ד 6 18 מערכת 0/6 0/1606 6]זס, 7877 מערכת קט מערכת ///, אתרים, 9, 298, 299, 316 גישה ל-0016ז, 12 22 ₪ 0ה61.50870ח - היפוג מידע באינמרנם וי מערכת //) /ש, , חיפושים, 57, 69, 70, 71, 87, 120, 155, 161, 6, 204, 244, 246, 249, 252, 257, | ₪ 0 קאי ל 8, 287, 306, 318, 321, 326 ניתוב, 5אן180א, 1221 כתובת, 4 סגג 1115 15 מולטימדיה, 6 סוגיות אבטחה, חתימות סיפרתיות, 143 מקורות, 2 סוגריים מרובעים, 127 ניווט באינטרנט, 1 סוכנים סיפרתיים, 124 ספריות, 4 0 5 עמודים, 7 59, 60, 62, 65, 66, 68, 204, 5 פ6ותטתסוט 217 9, 274, 278, 279, 281, 284, 285, סג זסזח], 220 9, 294, 299, 310, 321 ]א הט 120 תוכניות עיון, 3, 129, 145 סורק, מערכת פענוח 111066066), 46 זנ ס, 3 מערכת קידוד 6066ח1)1, 156 בוו 3 מפות רגישות, 0 וח0806// אזסשס6צן [21008) מקורות, גוסו [-1618/, 4 0 201 א 5, 161 איאוצו, 222 5 76 גישה גלובלית, 27 8108 2) 6ב התסצך, 76 כלים לחיפוש באינטרנט, 20 חופת 56870 0/3, 18 מאגרי מידע מסחריים, 207 6 אוה )טס /\, 08 מולטימדיה, 25 אע 19 ספריות/פרסומים, 2003 ססחצ, 0, 155, 207, 318 רשימות דיוור, 1 סיומות של שמות קבצים, תוכניות, 25 שזוא, 15 מקינטוש, מחשבי 6, 18 0-6 12 מחשבי מקינטוש, 108 יכולת מולטימדיה, 14 קבצים דחושים ומקודדים, 156 מערכות קידוד, 6 סימניות, 5 פריסת קבצים, 9 סנון הודעות דואר אלקטרוני, 2, 229, 234 תוכנה, 4 ספר טלפונים גלובלי 56910 500.א, 24 משקפים, ועידות וידיאו, 2 ספ כתובות, 8ז60ט, 2008 ספרי טלפונים, 787 שרתי שמות 1 ספריה, 00 7 ל אה 1.107 ס1[סט )6ות66ת1, 23 נחלת הכלל, חוקי זכויות יוצרים, 108 160106 01 /הזזס1,1 |התסגוגצ, 22 ניווט, זס1,1 60060/ 8תו08701 מוסאה, 24 קסד 1 סו 10תס31600 51906 85א6, 202 0 0 ספריות מאוחדות, 7, 292 15-15 1, 206 2 208 ו ג 1+ 0 21 יישומי תקשורת, 33 )תש 209 ספריות, 0 ספרות, 60081655 01 /גזט1. 1 = 278 מפתח העניינים = 353 ספריית הקונגרס, 6 273 פתרון בעיות, חיפושי 110215/, 25 ע חיפושי 0ז60זו 500.א, 200 חיפושים במאגרי מידע, 1 47 עלוני חדשות, 218 כתובות, 2 0 218 קבוצות דיון, 19 א 218 קבצים מצורפים, 209 עמודי בית ב-60//, שליחת פקודות לשרתי רשימות, 21 ו 210 חסו15/ /וס, 0 צ 406 ]א 5-1, 209 5 01 וזו 1, 5 צירופי מקשים, ד 24 הודעה חדשה (צ[+0₪1), 208 06 21 הוספת שמות וכתובות (%+0071), 208 6זס0ת16ט0) 60[סז, 2005 פתיחת קובץ (כ61+0), 07 דסצת 50 204 שמירה בשם (0011+5), 07 5 8וזסס5, 209 זססתנ, 9 0 5 00608 01 /510זסעוח0, 24 קבוצות דיון, 3 42 ב וזו 9 5 24 פגיעות, א 1-08 חיפוש במאגרי מידע, 10 אמוטיקונים, 19 ציון מספר פגיעות, 71 הודעות בדיקה, 14 רלוונטיות בחיפושים, 5 הפצת מאמרים, 112 פענוח קבצים מקודדים, 16 חיפוש רשימות דיוור, 206 פקודות, חיפוש, 4, 179 16 (תפריט )201), 177 חתימות, 11 ד 23 כלים, 4 א66ת], 2103 מתן שמות, 170 6 224 נימוסי רשת, 112 600זסן1/18, 27 סורקי 60/, 16 3 (תפריט שש16/), %8 פתרון בעיות, 19 שרתי רשימות, 3, 201, 212 קיצורים, 19 תפריט )01 177 קריאת הודעות, 177 תפריט שוס1/, 1%8 רשימות 409 , 12 פרויקט גוטנברג, 2055 שיגור הודעות, 19 פריסת קבצים, 158 שיגור מעורב, 13 פרסום באינטרנט, 33 תוכנית קריאה 146150806 %5 פרסומים, דוכני עיתונים אלקטרוניים, 207 תוכנית קריאה צן/תו'\, 108 פתרון בעיות, קבלת הודעות, 214 חיבורי ?'1'1, 8 קבצים אלקטרוניים, חיפוש כתובות דואר אלקטרוני, 209 טואס, 207 7 4 ₪ ח0ז6%.508ה - היפונע מידע באינטרנט קבצים אלקטרוניים, רשימות דיוור, ש6זסס ת16ט2) 601[סזק, 2-05 65זנסט, 211 קבצים בינאריים, קידוד לקובצי 5011., 156 6 |1811008ח6זח], 131 קבצים מצורפים (דואר אלקטרוני), 208 6-81 [78-ח6ק, 2009 קבצים, ארכיבים, 12 א16זחום, 146 גישה לארכיבים, 202 דח פ/ו, 18 הרשמה, 12 אתרי ראי, 120 חיפוש באמצעות )0/]3806+ח1, 27 דחיסה, 8, 325 חיפוש בארכיבים, 210 הורדה באמצעות קיך:], 158 חיפוש, 203 הורדה באמצעות ז6ח0000, 9> כלים, 4 חיפוש, 7, 118 כתובות, 3, 196 קבצים אלקטרוניים, 205 מקורות, 11 קבצים בינאריים, 16 נגישות לציבור, 206 קובץ 00.17%7:, 14 שליחת הודעות, 9, 201 קובץ 8.77 0084ת, 4 רשימות חוקים, 209 קובצי וידיאו, 0 רשימות חמות, 5 קובצי חיסול, 8 רשימות תעסוקה, ז0ת0000, 2 קובצי קול, 9 רשימת 5-21005-1.15, 208 קידוד, 6 רשימת |81ו-6 [28-חסק, 209 תכניות קבצים, 8 רשימת בדיקה לחיפוש באינטרנט, 44 תבנית קובץ 5)211//, 6 רשימת דיוור, תוכניות עיון ל-ט6/, 19 ץכ ג 6זס/ש. ג, 108 קטלוג 615/צ16 ז6ק20), 6 אסג, 18 קטלוג 971]/, 118 8 1|9 קידוד קבצים בינאריים, 16 86 /110066 ח8סוז6 חז/, 200 קיצוץ מילות מפתח, 12 2158011105 ואו 610805 וח /, 1.09 קיצורים, קבוצות דיון, 19 פמוסצ וז, 106 קישורים, 88 85 200 6 86 ע0ז60זוכ] 10צה6וחז, 21 6 210656), 1%6 מאגרי מידע, 39 6 |2!855108), 156 קריאת הודעות, קבוצות דיון, 17 8 | ) 99| קרנות, 5זנסטי], 7, 331 58 65חג- |הט6ט]/] [8)חסותוזסקא, - 320 5 200 מוא]זו/א סוחז, 177 ר 6 |1811004ח6זח], 7, 331 5 0 ], 108 רשיונות אתרים, 199 5ז, |118ז8]/, 200 רשימה אזסצ1%60 מו8וחסכ] [658. 1, 208 6 225% 1/110016, 200 רשימות 400", 112 5פתות6ססג1 ז6צ1, 107 הרשמה לרשימות דיוור, 202 וזא 16 חיפוש, 15 5 פתו1/]911 וצ 108 רשימות דיוור, 3, 42, 188 פתואסותפ זוטכ), 199 שסו, 220 6 זט סספ, 108 מפתח העניינים = 355 רשימת דיוור, שירותים מקוונים, 100%, 17 עסקים/חברות, 266 ץאטפנח), 200 פרסומים, 23 רשימת הרשימות של וטסמוזזהכ, 6 שירות, הצתפ, 301 נם 68 ןת ס166, 208 !זו 227 שיגור לקבוצות דיון, 1-99 151 207 6 1-99 [הטסנטוסח], 217 אצחוץו, 139 6 2008 הגבה באמצעות דואר אלקטרוני, 14 8% 204 הפצת מאמרים, 13 0, 21 רשימות (40/=, 12 דשא 23 שיגורים נסיוניים, 14 דמצת.01, 204 שיגור מעורב לקבוצות דיון, 12 צאשפ, 25 שיחות ועידה באינטרנט, 3 איחוד הספריות של מישיגן, 222 שירות חדשות 6מטס811א6צ1, 200 )חנ , 209 שירות ממשלתי 11110%1.5, 4 שליחת הודעות, שירות מסחרי, 218105, 2, 310 לאנשים מרובים, 208 שירות סינון, רשימות דיוור, 9, 201 סק [108ת60 7 501606 זסוטקותס ,0‏ 234 שמות לקבוצות דיון, 150 פתצ, 4 שמירה, שירותי וח016.0-0ש(), 218 הודעות דואר אלקטרוני, 222 שירותי חדשות, חיפושי 415 /0, 114 [ט0ושוחז, 227 עמודי 0/60, 66 6תטס511אוסצ1, 20 שמירת קבצים ב-6080806צ1, 14 5צה 4 שפת 1אד1], 58 שירותי עסקים בינלאומיים, שרשראות, קבוצות דיון, 14 0, 8 שרת 6ת000, 1,116 01 105ספ, 2004 פחסא פחס1ן, 8 שרת 65/, אחם 6[זס/, 227 שתס פחסד], 08 שירותים ממשלתיים, כ כו ו 24 6 חתו6][ט3 סוותסת 60 שרתי רשימות, 188 של אוניברסיטת מישיגן, 5 זז 1, 214 5 |60078ע, 226 0010זסן1/14, 1, 217 6 3 חיפוש בארכיבים, 210 1000 אזסאס6צ סח 508, 224 כתובות, 12 5 אד 224 פקודות, 12 |181 תצוס1, 221 פתרון בעיות, 201 שירותים מקוונים, שליחת פקודות לרשימות דיוור, 133 מאגרי מידע מסחריים, 0, 297 תוכנת 1/15758, 1, 204 מדיה אלקטרונית, 3 שותתי שמות, 24 ספריות, 203 גישה לאתרי ז6תקס ), 202 = 6 6%.563700ח - היפונם מידע באינמרנט ת תבניות מאמרים בקבוצות דיון, חבנית קובץ 5011/, תו כללי *, החלפת קבוצת תווים, תו כללי ?, החלפת תו בודד, תווים כלליים, חיפוש באינטרנט, חיפוש בקבוצות דיון, תווים, מערך תווי 50011/, תוכנה חופשית, סדע 8או, 6 חוקי זכויות יוצרים, תוכנה שיתופית, חוקי זכויות יוצרים, תוכנה, 86 קסם5אזס/ 10 ק8זכ), חיפוש רשימות דיוור, ד 6 6 הגדרת סוגי ₪]/11/, 786), יכולת קריאה, 6 ניווט בספריות ע1:], 5 שן2צת זאם, קן2אס, דד אמסא קאם- ד 5 5 תו/ של 1]00א, 5 , דואר אלקטרוני, השגה מאתרי קי, השגה ממקורות אינטרנט, חוקי זכויות יוצרים, לקוחות ז6 0 0, לקוחות 415 /, מולטימדיה במחשבי 0/005ם, מולטימדיה במחשבי מקינטוש, נטיות פיתוח, סוגיות טכנולוגיות, רשיונות, תבניות קבצים, 10 456 127 138 127 2008 %6 156 18 12 19 149 1221 112 27 211 0 3 5 179 ,5 11 13 1399 1508 139 19 14 114 13 2205 227 110 274 ,228 ,9 00 112 13 14 124 33 199 1158 תוכניות, 1 6תסץ6, 0-8 תסן661 תת 60 [181/-5, 8 ח6פחו", חיפוש כתובות דואר אלקטרוני, זספתו'], יידע ציבורי של אנשים, סקסאס / סוחקז0), 6 ./105, רשימות חמות, קן2צת זאס, סן2את, 50 פגזו/ של 166 1/10, סד 5א, 6 בחירת פקודות חיפוש, חוקי זכויות יוצרים, קבוצת 51110/11, תוכנית דחיסה, קז אס, ו תוכנית חיפוש,םם /טן, [, תוכנית פריסה, 210צת זאם, תוכנית קריאה, + םג/, תוכנת סוכן סיפרתי, 0% זגו לותנתס[טין, כ ז6זח], )א ד חסקס, וס תיבות דואר, תחזוקה, תיבת דו-שיח, שוחה 116"], החו, תו 5 זסס1161, 5 ,5%6 5 6 ח5050 ב-קךי 5/, תעריפים, שסוו, 5 שספ, 5אםא-15את, ], תפריטים, 0 מנגנוני חיפוש, 200 221 211 227 24 200 12 55 19 138 112 10 144 188 139 158 139 1 19 1688 208 217 1220 120 555 21 07 222 117 146 1420 07 8 |33 202 09 020 13 חלונות לילדים ללימוד אוסשחוו בכיף! לגילאי 8 ומעלה ספר ודיסקט תרגול ללימוד פאוסטחו\. מיועד ללימוד כל הכלים המצויים בייחלונות": התמלילן (6וח\), תוכנת הציור (ה5נתפ!חוג]), שימוש במסד הנתוניס של חלונות (6810016) שימוש ביומן האלקטרוני, המחשבון, השעון המעורר, עבודה עס מנהל היישומים, בחירת טפטים, כתיבת תווים שלא נמצאיס במקלדת ועוד. הדיסקט כולל 14 משחקים משעשעים ל-א0חו). % 0 עמ' - 69 ש"ח התמלילן המצוי בכל גירסת פוסשחו\ עברית הוא מעבד תמלילים קל ופשוט ללימוד. הספר מלמד את יסודות השימוש במעבד תמלילים, כולל פעילויות כתיבה שונות, ניקוד ואפילו כתיבה בכתב || סתרים. || 120 עמ' - 59 ש"ח % גולי מלמד לכתוב | במחשב באמצעות | 25/תב ב התמלילן הנמא | בסו | | ה | ה ל קוסמ 2 לגילאי 8 ומעלה ערכת כיף למחשב האישי לגילאי 6-4 הערכה כוללת ספר ודיסקט עם חמש תוכנות חופשיות משעשעות לגיל הרך: צבעים וצורות, חשבון, פיתוח ציכרוןעוד. הספר כולל גם דפי עבודה מתאימים שנועדו לספק לילדים פעילות יצירתית בסביבת המחשב לפני העבודה בתוכנה, או במהלכה. 7 עמ' - 49 ש"ח 5 להומנות בדיוור ישיר טלי: 69-69-101 (03); פקס: 69-55-650 (03) צור' וריע שת כ / ב בהר ראשעח ונדגה עם האתשב רישי - רפא צרוכא שר 7 5 שי ל בע מדריכים קלים להוכנות עירות נפוצות |מוךפוקוס מושנם) = להכבלח שטח הדישק באמצעות 513606 דיפל באמצע! היפה עידה גפ מה הברע בגל בתר רצ" ובר סה בריס = דש ו ה : לניצול זיכרון המחשב עד המקסימום 9 ש"ח לשילוב גרפיקה בכל מסמך פוסבחו/ לניהול ידידותי של המחשב לשליחה וקבלת פקסים במחשב '/ ,= להזמנות בדיוור ישיר טל 60-60-101 (03); פקס: 69-55-650 (03) הו( פקנסמחוניע הפצה לתנויות : ליאור שרף טל': 75-82-83 (03); מקס: 75-02-32 (03) בריאה מול המחעשב כל מה שלא רצית לדעת על נזקי המחשב לבריאותך וכל מה שחובה עליך לדעת כדי למנוע אותם דון סלרס מדריך לעבודה בריאה מול המחשב. נועד למנוע בעיות בריאות העלולות להתרחש כתוצאה מחוסר מודעות להרבה תופעות שאינן מיוחסות בדרך כלל לעבודה עם מחשב. למשל, בעיות בכתפיים, בפרקי יד, כאבי עיניים, כאבי ראש וכיו"ב. הספר מפרט את השימוש הנכון במסך, בכיסא, בתנאי התאורה וכו" וכולל מספר תרגילים פשוטים למניעת נזקים בריאותיים. עבודה עולם ה-76 תמונת המצב של 6ח30821]/ 6 גיון דבוראק מהדורה מעודכנת וחדשה של מדריך החומרה הידוע של ג'ון דבוראק מ -8ח1:א3 סק. הספר מתאר את הדור החדש של המחשבים האישיים והציוד ההיקפי, כולל מחשבים שולחניים וניידים, מסכים, כרטיסי מסך, מדפסות, כונני דיסקטים ודיסקים קשיחים, כונני ואס-פס, כונני גיבוי, מודמים, מולטימדיה ועוד. ספר חובה להתמצאות בדור החדש של חומרת ה-6ק! | הנל על א האיעי | 28 בדו | להזמנות בדיוור ישיר טל': 60-69-101 (03); פקט: 69-55-650 (03) הפצה לחנויות : ליאור שרף טל': 752-82-82 (03); מקס: 751-0-22 (03) הצוות(ם) קנ קחשנ 7 (רפיקה - סודות ופתרונות במחשבי ?16 ומקינטוש ג'ון קוריגן מדריך למושגי הגרפיקה השימושיים. מקיף את כל יסודות הגרפיקה הממוחשבת מהיסוד ועד לרמה המקצועית. משימות גרפיקה | בתוכנת 1510 דבי וולקובסקי משימות מעשיות יומיומיות ואופן י" ביצוען באמצעות התוכנה הגרפית ו ה הנפוצה סו15/ ל- פאוססחו. הקסם התלת-מ'ימדי במחשב האישי שלך דניאל סילסקו ספר צבעוני מרהיב המשולב עם תוכנה , והוראות מפורטות ליצירת תמונות. . > תלת-מימדיות מוסוות ומקוריות שניתן להציגן למסך או להדפיס בשחור-לבן או בצבע. - ,= להזמנות בדיוור ישיר טל': 60-69-101 (03); פקס: 60-55-650 (03) ופט קנע הפצה לחנויות : ליאור שרף טל': 7952-82-83 (03); פקס: 1752-02-32 (03) הכרת 005 והמחעוב האיש מתחילים | 3 ומהספוקוסטמת להפגת הפחד הראשוני ללימוד היסודות החשובים מהמחשב ביותר 59 ש"ח 9 ש"ח - ב % 0% 4 ץ הוויזואלית / 4 מתח'ל'ם | ₪ ומתקדמים | 9 ש"ח 9 ש"ח לימוד 005 בקיצור המדריך המושלם ל-₪05 כל פקודות 6.2 05 0 ידידותי של ולעניין ולניהול הדיסק הקשיח המחשב 9 י להזמנות בדיוור ישיר טל': 69-69-101 (03); פקס: 69-55-6050 (03) הצו(ם) פוקוסוונ : הפצה לתנויות : ליאור שרף טל': 752-82-83 (03); פקס: 75-02-22 (03) נודריב' המקודוח השלמ'ם ל - פושמחו/1 ו''שוומייה 8 למשתמשים בכל הרמות 6 כל הפקודות והנהלים - צעד אחר צעד 8 סידור אלפביתי - לנוחות ההתמצאות הר 22 ו -פוססא להזמנות בדיוור ישיר טל': 69-69-101 (03); פקט: 69-55-650 (03) הצ וקני בי הצהת כל תוכנה דרך המטדים שלה וד 0 8 ו ו > יצילא + ידי רותיו + ל : 5 א 0 םא וא א 0ז ססיב פגצן | בגירפה העברית-אנגלית רד האל ר-5 הכנ הצטרר אל ₪ גישה ויזואלית ללימוד דרך מסכי כ ל ו ₪ התמקדות בהמחשת ₪ הסבר קצר ולעניין ללימוד : מסכים במקום הסברים השימוש הבסיסי והיומיומי | %7 = ארוכים! : להזמנות בדיוור ישיר טל': 60-69-101 (03); פקס: 69-55-650 (03) הפוקז סמחונים הפצה לחנויות : ליאור שרף טל': 752-82-83 (03); פקס: 752-01-22 (03) פּוּפִמָכת 7כטיו!!! 2 2 ]וכו > 4> (> 6> כ1/ כ] כלכ/ 7 בוא נראה מה יעו עשםט.. שִּ רשת 255 ים חדשה וענקית, מקור אדיר לקבצים ולדואר! למעלה מ- 30 אתרים פתוחים / שעות לנוחיותך:1! "001.0" (2802088 01186 000) - כניסה למאגרי קבצים ענקייס בסדרי גודל שלא הוצעו עד היוס בארצ! דואר אלקטרוני ישראלי, בין לאומי ושל אינטרנט ".1711" ( %ת1 1 6%מ0זח1 6ג'1 ) - הורדת קבצים מאתרי ה- 77 הטובים ביותר של אינטרנט! ועוד... ועוד... ועוד... ללא כל צורך להיות מקצוען ובעלות אפסית !!! -%-677 (02) - פקס: 574-65-13 (03) נכון. קשה להאמין אבל אלו הם באמת המחירים שלנו... ואלו של אינטרנט! | סוג פכוי / רשת || 0116 620 | 6216%+ | 1 מגה ליום בכל אתרן|חצי שנה:90 ששנה: ₪150|מחיר מינימום: 3 מגה ליום בכל אתר|חצי שנה:120 ₪ שנה:₪200] 6 שיח לשעה... 5 מגה ליום בכל אתר|חצי שנה:₪150שנה:₪250]| כ - 120 שיח ללא הגבלות הורדה |חצי שנה:₪180שנה:₪300] לחודש !!! % הנחתה למנולי פוקוס-מחשבים (באמצעות הגלויה שבסוף הספר) 320: !וי תס /או3) אי ו 4 כתוב מכתב עס הפרטים הבאים: שם משפחה, פרטי, תייז, כתובת מלאה, מיקוד, טלפון ופקס (אם יש). הכנס את המכתב לתוך מעטפת וצרף אליה מעטפה ינ ממוענת ומבוילת, אשר תשמש להחזיר לך דף סיסמאות כניטה לרשת. למנוי של חודשיים צרף גלויית משוב הנמצאת בסוף כל ספר של פוקוס-מתשבים. ל כ בצ ריכת ק פווד ת שי 2 ו בקל. /- דםאחפזא! - בקלי קלות 8 עמ' - 69 ש"ח > 5000 .61ח - חיפוש מידע באינטרנט (בקרוב) - 59 ש"ח כו דפאהפזאו 9 המדריך השלם 0 עמ' - 129 ש"ח מנוי חודשי חינם לקוראי מודעה זו לרשת התקעורת 6חו1ח0 60 מנוי לחודשיים ינ לשולחי הגלויה שבסוף כל שר שלח מכתב עם פרטיך האישיים + טלפון, לת"ד 863 ר"ג 52108. צרף עוד מעטפה ממוענת ומבויילת כדי להחזיר לך דף סיסמאות לכניסה לרשת. פרטים נוספים בטלמסר: )03|[| 8 המדריך השלם ל-6/ז6000056 7 עמ' - 89 ש"ח |[ 5 כ 43405 זל מודם במחשב האישי מדריך לרשת )6חזס)ח! (בקרוב) - 59 ש"ח 8 עמ' - 59 ש"ח להומנות בדיוור ישיר טלי: 69-69-101 (03); פקל: 69-55-650 (03) ערכות לימוד של 5011120055סושוז/] 4 0 2% 400055 5 5 [ססאם 6% הזס) 9 6.22 005 3.11% פעוססחז/ו בו :ו בוו ספרים אלה מהווים את הקורסים הרשמיים של מיקרוסופט-פרס ללימוד תו ויישומיה. כל ספר מהווה תרגום לעברית של הסידרה הנודעת ק0ו5 8 ק5/6 ומתייחס לגירסה העברית של התוכנה המשווקת בארץ, כולל המסכים העבריים שלה. כל / ספר עשוי במתכונת של 0 שיעורים שיעורים וכולל דיסקט תרגול. ּ: 0 ירסה העברית-אנגלית % למחולל היישומים למהול בחיקטים באמצעות. ו 5אספאוא הסז בגירסה העברית להזמנות בדיוור ישיר טל 60-60-101 ₪ מקל: 69-55-6050 (03) מחירון הספרים של הוצאת פוקוס-מחשבים (11/95) (המחיר כולל מע"מ ודמי משלוח בדואר) 5 והכרת המחשב למתחילים מחשבים לילדים מדריך 10 דקות למחשב האישי(ד) - 49 ש"ח חלונות לילדים (לגילאי 8 ומעלה) (ד) 120 ע' 69 ש"ח מדריך למחשב האישי - 208 ע' - 39 ש"ח גולי מלמד לכתוב במחשב (ד) 120 ע' - 59 ש"ח סידרה ויזואלית - 1205 / 20 - 224 ע' - 49 ש"ח ערכת כיף למחשב האישי(ד) 107 ע' - 49 ש"ח סידרה ויזואלית - 3.1 8ו60תג/ - 200 ע' - 49 ש"ח ערכת לימוד ל-6.22 208 (ד) - 89 ש"ח גרפיקה, מולטימדיה והוצאה לאור שולחנית התחל ורוץ עם דוס 6.2 - 192 ע' - 39 ש"ח הקסם התלת-מימדי במחשב שלך (ד) - 40 ע' - 59 ש"ח משימות גרפיקה ב-1910/ (ד) - 296 ע' - 79 ש"ח 5 והכרת המחשב למתקדמים גרפיקה במחשב האישי (840/)7 ע' - 99 ש"ח מדריך נורטון למחשב האישי - 89 ש"ח ערכח לימוד למולטימדיה (ד) 254 ע' - 59 ש"ח מדריך שלם לפקודות של דוס 6.2 - 208 ע' - 39 ש"ח דוס 6 - שימושים מתקדמים - 224 ע' - (מ) 85 ש"ח הכר מדריך לנורטון קומנדר 5 - 232 ע' - 59 ש"ח המדריך השלם לשפת אסמבלי - 79 ש"ח אופס! הכל על תקלות מחשב - 368 ע' - 89 ש"ח מדריך לפקודות של קיוביסיק 208 ע' - 89 ש"ח : ערכת לימוד לוויז'ואל ביסיק 4 - 99 ש"ח 5שסחו/ש תקשורת ערכת לימוד ל-3.1 פא60תג/ (ד) - 89 ש"ח מדריך שלם לפקודות 3.1 פוּ60תג/ - 820 ע' - 69 ש"ח סידרה ויזואלית - 3.1 60%8מ1/ - 200 ע' - 49 ש"ח וינדוס 3.11 לקבוצות עבודה - 145 ע' - 45 ש"ח וינדוס - טיפים וטריקים (ד) 224 ע' - 79 ש"ח +חז6זח! וינדוס - שיפור ביצועים (ד) 160 ע' - 69 ש"ח אינטרנט בקלי קלות (ל) - 69 ש"ח מדריך לתחזוקת וינדוס (ד) - 245 ע' - 69 ש"ח מדריך לרשת ל אינטרנט - 208 ע' - 59 ש"ח מעבדי תמלילים אינטרנט - מדריך שלם (עם 02-8001) - 830 ע' - 129 ש"ח מדריך ויזואלי ל-,1א'111 - 168 ע' - 49 ש"ח [0ז66.568ת - חיפוש מידע באינטרנט - 59 ש"ח מדריך 10 דקות ל-0ץ 18%תג/ל - 140 ע' - 49 ש"ח מדריך שלם לקומפיוסרב (ד) - 267 ע' - 89 ש"ח מדריך לתקשורת באמצעות מודם - 39 ש"ח ערכת לימוד מיקרוסופט לוורד 6 (ד) 363 ע' - 99 ש"ח סידרה ויזואלית - וורד 6 -‏ 853 ע' - 89 ש"ח מדריך שלם לפקודות וורד 6 - 216 ע' - 59 ש"ח תחזוקת המחשב מדריך שדה לוורד 6 - 200 ע' - 49 ש"ח מדריך למעבד התמלילים דגש 2 - 204 ע' - 69 ש"ח מדריך לקיוטקסט 5.5 - 49 ש" ק : 5 ב ו . עולם ה-0 של זא 0 - 200 ע' - 59 ש"ח התחל ורוץ - וורדפרפקט 5.1 - 160 ע' - (מ) - 17 ש"ח מדריך לעבודה ב המחשב - 160 ע'- 49 ש"ח מחוללי יישומים אופס! הכל על תקלות מחשב - 368 ע' - 89 ש"ח מדריך פקודות לנורטון יוטיל' 7 - 224 ע' - 45 ש"ח מדריך פקודות לנורטון יוטיל' 8 - 56 ע' - 20 ש"ח מדריך להכפלת הדיסק ב-51650866גו0כ 176 ע' - 69 ש"ח י " מדריך להכפלת הדיסק ב-ע868086 104 ע' - 45 ש"ח מדריך שדה לאקסס 2 - 200 ע' - 45 ש"ח ד 0 , : 0 " מדריך שלם לדיבייס 4 (ד) 624 ע' - (מ) 27 ש"ח המדריך לניהול הזיכרון ב-6/01 - 120 ע' - 46 ש"ח מיכה 8+ בצעד אחר צעד - 49 ש"ח בקרוב 2 גליונות אלקטרוניים מדריך 10 דקות ל-קז0/9 05/2 - 49 ש"ח ו 0 ערכת לימוד מיקרוסופט לאקסל י - 09 שייר | מדריכי תוכנות חופשיות הלקסיקון החדש למחשב האישי - 69 ש"ח סידרה מקצועית למיפרטי ה-00 - 475 ע' 89 ש"ח ערכת לימוד מיקרוסופט לאקסס 2 (ד) - 384 ע' - 99 ש"ח הקמת יישומים באקסס 2 (ד) - 604 ע' - 129 ש"ח מדריך שלם לפקודות אקסס 2 - 240 ע' - 69 ש"ח סידרה ויזואלית - אקסל 5 - 820 ע''- 89 ש"ח מדריך תוכנות חופשיות (ד) 162 ע' - (מ) 39 ש"ח מדריך שלם לפקודות אקסל 5 - 248 ע' - 59 ש"ח מדריך לאנטי וירוס ת08פגוז1/ - (ד) 120 ע'-(מ) 39 ש"ח 06 נבחרת 70 תוכנות (ד) 80 ע' - (מ) 38 ש"ח וינדוס - שיפור ביצועים (ד) 160 ע' - 69 ש"ח מדריך הפקודות השלם לאופיס 4.2/4.8 - 408 ע' - 89 ש"ח סידרה ויזואלית - אופיס 4.2/4.3 - 394 ע' - 89 ש"ח בוא נצלם - 128 ע' - 39 ש"ח 0 לקסיקון הצילום - 340 ע' - 59 ש"ח ערכת לימוד מיקרוסופט לפרוג'קט 4 (ד) - 460 ע' 99 ש"ח מדריך ל ו בווידיאו - 270 ע' - 64 ש"ח 1 מדריך שלם לצילום מקרוב - 240 ע' - 39 ש"ח ז עס ו למעבדת צילום בשחור-לבן ובצבע - 232 ע' - 39 ש"ח מדריך שדה ל-4 4ת1201ז00/6 - 180 ע' - 46 ש"ח תולדות הצילום - 324 ע' - 69 ש"ח סידרה וויזואלית ל-4 %ת1ס סו - 210 ע' - 59 ש"ח | תצלומי צבע במו ידיך - 236 ע' - 85 ש"ת יסודות הצילום הצבעוני - 180 ע' - 35 ש"ח ספרי צילום (ד) - כולל דיסקט; (מ) - מבצע - עד גמר המלאי להזמנות בדיוור ישיר טל': 69-69-101 (03); פקט: 69-55-650 (03) הפצה לחנויות : ליאור שרף טלי: 752-82-83 (03); פקס: 75-02-22 (03) % 020 התחפרות ]אישר6 !וו חברת אינטרנט זהב יוצאת במבצע... תבילת תוכנות התתברות הכוללת: םק דא ברשיון, .1.1 וחייגן והכל במחיר מיוחד 1 1 שעות התחברות לכל יישומי האינטרנט - תענם*!!! 6 שעות התחגוות חודשיות במתיי . /0 1 מחירון מסי ו (שעה נוספת במתיר 1.5 65) 0 שעות התחברות חודשיות במחיר 94 "777 (שעה נוספת במחיר 51.10) אינטרנט זהב מציעה: % שרות לקוחות 24 שעות ביממה % חיבור המערכת מתבצע בעזרת המודמים המהירים ביותר בעולם (815 34 /) % מערכת זו תומכת בטכניקות התקשורת החדישות ביותר - חיבורי 50!. % בניית אתרים באינטרנט ללקוחות עיסקיים % אחסנת קבצים בזכרון המערכת % פתוח ישומים לחברות המשולבים עם האינטרנט ו 0 * לכל הרוכש ספר זה ושולח את הספח במעטפה. המחירים אינם כוללים מע"מ. 200 וא וי 1007000000 יו אינטרנט זהב בע"ימע רח' המלאכה 22, פארק סיבל, ראש העין טל': 03-9020000, פקס: 03-9024222 אוניברסיטת חיפח הספריה שם הספר שרכשתי: הצת ו וקני הערותי: אם טרם נרשמת, שלח את פרטיך האישיים על גבי גלויה זו שם משפחה: שם פרטי: כתובת: עיר;: מיקוד: טלפון: פקס: תאריך: שקירכור בכ: דרצב הסכם הצטרפות ושירות פרטי הלקוח שם: חגא שוחגח ז/) מספר עיר מיקוד סלי פקס < כתובת למשלוח הודעות סוג מחשבי בי שן . הוח ₪ אחר סוג מודם/מהירות סוג מעבד גודל כונן זכרון פנימי האם ברצונך לרכוש תוכנת קישור לאינטרנט כן - לא של 7 (ציין איזה [ כרטיס אשראי מספר = תוקף שם הבנק . מס' סניף שם בעל הכרטיס תז הנני מבקש בזה להצטרף כמנוי עפ"י חוזה השרות הרצ"ב. הנני מצהיר כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ומדוייקים. עבור שימוש בשרותי קישור לרשת המידע העולמית והאיגנטרנט. התשלום הוא עפ"י מחירון יורונט המופיע בספרי החברה. שם החותם: הסכם הצטרפות ושרות זה, והתנאים הכללים שמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד זה מזה. הלקוח מצהיר כי קרא אותם וכי הם מקובלים עליו. הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר אישור חברת יורונט. כתובת למשלוח: יורונט קווי זהב רח' דב פרידמן מחירון מס' תאריך חתימה וחותמת החברה 2 רמת גן 52141 2-7 - תווהל 2-ו לכבוד 2 ה פוקוסו 5 <הורדל הכנס את הגלויה לתוך מעטפה ושלח אל: = אינטרנט.זהב בע"מ ו 5 ת"ד.4171 ר"ג 8212 '- > ארי" וליק 7 ה-א שר הממור יילע החמ דר > | רדת ה6 5 סח חיבוש מ'דע באינטרנט ! באינטרנט מצויים מיליוני קבצים רבי-ערך: מסמכים, תמונות, קול, וידאו, תוכנות ועוד. כיצד תוכל למצוא בהם את מה שבאמת נחוצ לך! = ת61.86880ת הוא הספר הראשון החורג מיתר ספרי האינטרנט. ספר זה נועד להדריך אותך באופן מעמיק כיצד לחפש ולאתר את המידע והמשאבים הדרושים לך בחייך האישיים והמקצועיים. לאחר שתסיים לקרוא את .סח תוכל לשלוט במספר כלים ומערכות חיפוש של אינטרנט כדי למצוא מידע ספציפי ברשת. הספר 6.8680 גם ילמד אותך טכניקות ואסטרטגיות חיפוש חשובות שישפרו במידה רבה את הצלחותיך בחיפוש ויהפכו את חיפושיך ליעילים ומהירים יותר. הספר |[61.56816 כולל: 6 פרטים על סוגי המידע השוניס ברשת. 8 הכרת כלי החיפוש העומדיס לרשותך ברשת. 8 לימוד אסטרטגיות יעילות לחיפוש ברשת. 6 הכרת מקורות המידע בכל תחום (כולל עסקים, כספים, חינוך, חברות, אישים, ספריות מידע, מדע וטכנולוגיה, תרבות הפנאי ועוד). ₪ לימוד מפורט של דרכי השגת מידע על אישים וחברות (כולל כתובות ומספרי טלפון). ₪ כל כלי החיפוש ברשת: [והוח-6 ,415 ,41016 117 6006 ,5קטסזפפצוסצ 05661 שש עצ על ועוד. 7-0 מחבר הספר, ביל איגר, הוא מומחה בטכנולוגיות תקשורת, מרצה וסופר ידוע בתחום האינטרנט, שכתב מספר ספרים ידועיס בנושאי האינטרנט וטכנולוגיות המידע. . | ו | מחשבים /ל מחשבים מפרים טובים המבחר הגדול ביותר של ספרים למשתמשי ₪65 6:4 המחשבים האישיים = : הויי הכ ור הכל על: וו חומרה: תוכנה מתחילים 2 סא9צ8 22004 0 | 1000-1 - | מתקדמים- ילדים 6 1995 5105.875.15782416א7 דאנאקוד 239-127 ו רשימת ספרים מפורטת בסוף הספרן.