שפת התיכנות APL

כרטיס המתאר את שפת התכנות APL וכן דוגמאות קוד

OCR (הסבר)
שפת |קג נוסחה לראשונה ע"י דיר איברסון (אספספעו.=.א) בשנת 2, ופותחה לאחר מכן בשיתוף דיר א. פלקוף ("זסא !ג .ש.ג). 0 היא גירסה מאוחרת של השפה והזא מצטיינת במהי- דרות, בעוצמה ובפשטות המופלגת של ההוראות המשמשות אותה. ג היא שפת תכנות מתקדמת ביותר לדו-שיח עם מחשב באמצעות מסופים. עוצמתה עולה בכמה דרגות על השפות העיליות המוכרות. לדוגמא : היחס בין ג ל- אגחזפס: הוא כיחס בין אזקס; ל- 8 ו8וא555ה. השילוב בין מהירות, עוצמה ופשטות מקנה ל- |קג יכולת גבוהה לטפל בהיסקף רחב של בעיות, החל בפעולות ארית- מטיות אלמנטריות, תכנות אל- גוריתמים מורכבים ביותר וכלה בשימושים כלליים של עיבוד נתונים. ג הזיא שפה קלה ללימוד ואינה דורשת ידע מוקדם במחשב. משום כך היא עונה יפה לצרכיו של כל משתמש, מתחיל ומומחה באחד. מעדכת ג משרתת בו-זמנית מספר רב של מסופים תוך כדי ביצוע העבודה השגרתית במ- חשב (6צוואואה קס6סקקוזוטואו. א. פעולות אריתמטיות פשוטות: כתוב את הבטוי הרצוי -- המסוף יגיב בהדפסת התוצאה: לדוגמא -- כתוב: 2-5 המסוף יגיב : 7 כתוב : 3 2 המסוף :גיב : 17 כתוב : 2 + 3 * 5 המסוף יגיב : 255 (סדר בצוע הפעולות הוא מימין לשמאל ללא עדיפות לפעולת הכפל) כתוב : 2 + (3 > 5) המסוף יגיב : 17 (שמוש בסוגריים מותר בנוסת ה- מקובל) רעולות חשבון אפשריות : חסור -- 09 כפל -- 3 * 5 2% חלוק -- 3 חזקה -- 3*5 לוגריתמיס (16 , פס!)-- 6 בטויים מורכבים את הפעולות הנתונות ניתן להרכיב ולכתוב בבטויים בני כמה פעולות חישוב : 99-33 - )5-- 2.5( 2 יפ > 5) 202*4 -1 קביעת עוך למשתנה 5 אחרי שנקבע ערכו של משתנה ניתן להשתמש בו בכל בטוי ע"י כתיבת שמו במקוס המתאים. כתוב : 5 כתוב : 2* ג המסוף יגיב : 55 ב. פעולות בסדרות מספרים [וקטורים] סדרת מספרים מוגדרת ע"י כתיבת המספרים בזה אחרי זה ורוותחים ביניהם. כל פעולה שאפשר לעשות בין שני מספריס ניתן לבצע בין שתי סדרות באורך שוה או בין סדרה ומספר. כתוב : 5 10 2%5 המסוף יגיב : 0 20 10 כתוב : 22 המסוף יגיב : 5 8.5 10 כתוב : 0 8 2 = 7 המסוף יגיב: 6( 9 4 ית סדרות מספרים יכולות להשתתף בכל בטוי מורכב. השמת משתנה 9 7 2>1 אחרי ההשמה יציין 4 את הסדרה 9 7 1 בכל בטוי בו יופיע. כתוב : 9 כתוב : 1 --2 המסוף יגיב : 8 ג. פעולות מודכבות בוקטורים השמה : 3 2 7 2>1 סיכום -- כתוב: // + המסוף יגיב : (סכוס המספרים) 13 הכפלה -- כתוב : ] * המסוף יגיב: (מכפלת המספרים) 22 מציאת מכסימום -- כתוב: 8/] המסוף יגיב : 7 מציאת מינימום -- כתוב: | 1/8 המסוף יגיב : 1 מיון -- כתוב: [ צ] המסוף יגיב : 7 כתוב: [ %] המסוף יגיב : 7 1 סבוב -- כתוב: 4 פָ המסוף יגיב : 3 7 0 9 ד. פעולות בסדרות אותיות סדרת אותיות מוגדרת ע"י כתיבת הסדרה בין גרשיים כתוב : "צגם 0000'->ה כתוב: / המסוף יגיב : צגס פסס ניתן לבצע פעולות שונות על סדרות אותיות כתוב : 4 פ המסוף יגיב : 6 פא כתוב : ג % 4 המסוף יגיב : 000 כתוב : 1 9 ₪ ₪ המסוף יגיב : 068 ה. פעולות במטריצות בצורה זהה לצורת הטיפול בסדרות מספרים (וקטורים) ניתן לטפל ב- מטריצות. כפתוב : 2 כתוב : המסוף יגיב : כ א א - כתוב : כתוב : המסוף יגיב : כפל מטויצות כתוב : הא + המסוף יגיב : סס 00 סס סס סס סס סס כס סס ו. אופרטורים נוספים בשפה שפת ‏ |7ק/ מכילה מספר רב של אופרטוריס -- בנוסף לאלה שהוז- כרו. לדוגמא : פעולות השואה: =,<,>,< 35 תוצאתם 1 או 0 אם התנאי מתקיים או לאי פעולות לוגיות : ספא -- / 8 -- ש [סא --- וכן : מ -- ליצר את סדרת המספרים ח .3 1 ₪ 6- להחליף מטריצה 8 -- לחבר שתי סדרות לאחת ח! -- עצרת ח ? -- בתירה אקראית ועוד רבים ושוניס. ז. דוגמאות לשימוש בשפה חישוב ממוצע אריתמטי: הק( 5 חישוב ממוצע גיאומטרי: ה כ - * [ם/א) חישוב סכום התנגדויות במקביל ה חישוב סכוס ם אבריס בטור טיילור של (א) א|ס +1) !- ((ם 2% + 1) * א)/- (ם? * 2