דיגיטל 100

אני מתכבד להזמין אותך ואת בת/בן זוגך לארוע ההוקרה השנתי דיגיטל 100 FY96. הארוע מבטא את הוקרתה של דיגיטל לאנשי המכירות ומנהליהם אשר עמדו בהצלחה במטלותיהם, ואת תודתה של דיגיטל ישראל על תרומתך להצלחת שנת העסקים.