דרך כל הנקודות עובר רק "קו שיווק" אחד.

קו שיווק על שרת Alpha של דיגיטל – הפתרון המתקדם של דיגיטל וקו מערכות לאירגונים הפועלים בשיטות – VanSale ו – PreSale