מדריך המיחשוב 2000

מדריך רכש מסווג לענף המיחשוב. עיסוקים, רשימת חברות חו"ל מיוצגות בארץ, מידע תיאורי על חברות המיחשוב הפעילות בענף, אלפון מנהלים, רשימת חברות המיחשוב בישראל