קטלוג תוכנה 1999

מוצרים לפי חברות, תאור התוכנות, אלפון חברות המיחשוב בישראל