דו"ח אמין – מילניום זה לא רק שם של סדרת טלוויזיה

טורו של עידו אמין במוסף "קפטן אינטרנט" של "הארץ", 16.9.1997

OCR (הסבר)
המרז קפטן אינטרנט 16.9.97 לילניום זה לא רק שם של סדרת טלוויז'ה החגים השנה מזכיר לי דווקא את . 0 ראש השנה של שנת 2000 | ₪ לפי ספירת הנוצרים, הנמצא | | במרחק של כשנתיים ורבע | מאיתנו, ומטיל צל כבר על = ". בפתח, וראש ‏ | 3 זהו, בכל אופן, התרחיש שמפחיד מומחים בעולם, לכמה מאות מיליארדים | של דולרים - שכיום אין - יי לאף אחד. מסיבה זו, 2 ושעלות תיקונו מגיעה חלקים נכברים של עולמָנו. ן | / [ | | בימים ‏ אלה מהנדסי בעיית שנת 2000 תתממש 1 | ₪ | תוכנה המתמחים בב" כאשר כל מיליאררי המחש- % / / | עיית שנת 2000 הם או- בים (בקופסאות ובשבבים) \ חחוש | רחים | רצויים | אצל שמפעילים | את העולם יתקלו בעוברה ששנת 99 הפכה לשנת 00. לכל אותם אידיוטים עשויי סיליקון תהיה הפתעה: השנה החרשה תהיה בעלת ערך קטן יותר מהשנה הקורמת, אם מתייחסים רק לשתי הספרות הימניות שלה. למה, בעצם, סופרים מחשבים רק את שתי הספרות האחרונות? כי כך לימדו את המכונות מוריהן עשויי הפחמן (אנחנו), והכל בשמו של חיסכון בשטח אחסון על דיסקים (ומיקום על כרטיסי מחשב פרה-היסטוריים). כדברי הפתגם: חכם יודע לתקן את הטעויות שפיקח לא עושה, ובמקרה הזה -- החיסכון יעלה לעולם כמה מאות מיליארדי רולרים. תחשבו על זה. הזמן שנותר לתיקון הבעיה: כשנתיים, ובשנתיים אלה על מתכנתי העולם להתמודר עם הקוד שיצרו ב-40 השנה האחרו- נות ולנפות אותו מהתייחסות לא נכונה לשנת 0. ששאם לא כן - יש סיכוי שב-1 בינואר 0 יתחילו בעיות בפעילות של מעליות, מזד גנים, רכבות, מטוסים, וגם לא יהיה חשמל. אני אתחיל להאמין שהבעיה נמצאת בתה- ליך של מציאת פתרון, כאשר אמצא איש מח- שבים שעוסק בבעיית שנת 2000, ושמוכן לטוס במטוס ב-1 בינואר 2000, או לקבל צ'ק שמוער פרעונו הוא 1 בינואר 2000. ער עכשיו, עריין לא מצאתי. יש רוגמאות מזעזעות לנזק שיכול להיגרם מטעות תכנות זוטא (ראו, רק לדוגמה, את מקרה צ'לנג'ר), אבל הנה רוגמה ספציפית לנזק שיכול להיגרם מטעות בשעון: בינואר 1977, במפעל ליציקת אלומיניום בניו זילנר, שותקו 0 מחשבי בקרה שניהלו את פעולת המפעל, וגרמו לנזק בסך מיליון דולרים מקומיים. הסי- בה: 1966 היתה שנה מעוברת, והמחשבים לא יכלו להתמודר עם עודף של יום אחר. ואגב עיבור: יש בעיה גם עם חודש פברואר של שנת 2000, בעיה שאינה ידועה למתכנתים רבים, ושעלולה לגרום לבלגן רציני דווקא כאשר העולם, שטוף זיעה קרה, ייחלץ מהקטס- טרופה של ינואר 2000 בעור שיניו. למעשה, הנושא של חורש פברואר המעובר, המצפה לנו (או לא) בשנת 2000, הוא בעייתי עור יותר. כרגע מוכתב עיבורו של חורש פב- רואר על ירי שלושה כללים, שאחר מהם יין- שם לראשונה בשנת 2000, ורבים מן המתכנתים כלל לא יורעים כל קיומו. הבלגן סביב אורכו של חודש פברואר הוא מסורתי: כבר בשנת 46 לפנה"ס הוסיף יוליוס קיסר יום לפברואר (ועל כן נקרא חודש יולי דווקא על שמו). אלא שההוראות שנתן לא בוצעו כהלכה, ו 38 שנה מאוחר יותר הכניס הקיסר אוגוסטוס תיקון נוסף ללוח, כדי לתקן את נזקי התיקון (ובאותה הזרמנות נקרא חורש אוגוסט על שמו). אלא שבמאה ה-16 התברר כי השינויים גרמו לכך שהאביב הקרים מדי, והוכנס שינוי נוסף. אם התערער ביטחונכם במוצקות לוח השנה הנוצרי, אתם בשלים לריון ברפורמה בלוח זה: /66 עק--/גו00. טסט.018. אה צנוס0//:קז1ת [וחז. גוח16]0--זה1)תט[08 מה צפוי לנו בתחילת 2000? תקלות בתפ" עול של רכבות, מעליות, חלוקת משכורות, הסקה, תקשורת בינלאומית ומפעלים ליציקת אלומיניום, עלולות לגרום לתגובת שרשרת שתגיע לשיא בהתמוטטות הבורסה, והתרבות המודרנית תגיע בתוך שעות לכמעט קריסה. עידו אמין רשויות ההגירה בארה"ב. ההיסטריה הגואה מקורה בין השאר בכך שמער- כות מסוימות התחילו לקרוס כבר עכשיו: בארה"ב כבר נתבע יצרן קופות רושמות, לאחר שהתברר כי הקופות שלו אינן מסוגלות לקלוט כרטיסי אשראי שתוקפם יפוג לאחר שנת 00, כלומר 2000. אולי מכל הדוגמאות, זו האחת שתזיז את בעלי חברות הענק לפעולה, ושתמחיש להם ש"מילניום" הוא לא רק שם של סדרת מתח. אני מוצא עניין בהלך הרוח של דרגים בכי- רים בעולם המחשבים, כי באופן מסורתי, החל" טות בעניין שינויים בלוח מתקבלות על ידי שליטי ממלכות גלובאליות גדולות. אלא שה- כוח האמיתי עובר היום לשליטים של עולם המחשוב, המולטיזלאומיים האמיתיים, שליטי האוטוסטרדות של העתיד. אם יהיה שינוי בלוח הכללי, הוא יבוא דרך שררוג של המחש" בים שלנו. ואל תחשבו שזה לא נוגע לכם: מח- קרים מראים גם כי רוב הסיכויים שהפנטיום שלכם אינו תואם שנת 2000. חלק מהזלזול בבעיות שנת 2000 של עולם " המחשבים נובע מהתחושה המוטעית כי הוא אינו אלא גרסה ממוחשבת של ההתעוררות התרבותית המלווה סיום של כל מאה, וההיסט- ריה הדתית המאפיינת כל סיום של אלף. ראד שית, מי שרוצה לבסס את תחושת הפרנויה, מוזמן לעיין באתר שמוצעות בו השלכות סטטיסטיות של מצב העולם בשנת 2000. הת חזית האופטימית של האתר היא כרלהלן: לא יהיה אוכל, לא יהיה אוזון, וקצב ההכחדה של יצורים חיים יהיה 104 מינים ליום. /5ח1/והטותת11!6רוז/קזס. 10 וצרש / יק וז . [וחזו]. א06חו חוץ מזה, שנת 2000 אינה בכלל השנה שבה מתחיל האלף החדש. הבה נדייק: המאה ה 20 התחילה בשנת 1901, ולא 1900, ובהתאם, המאה ה-21 תתחיל בשנת 2001, ולא בשנת 0. התבלבלתם? לא נורא, אתם בחברה טו- בה. גם האפיפיור ג'והן פול השני התבלבל בנ- קודה הזו, כאשר הציע באיגרת "בפרוס המילניום השלישי" שהכנסייה תארגן בשנת 0 את "יובל האלפיים" להולדת ישו. הב" עיה, כמובן, שבשנת 2000 לא ימלאו 2000 שנה להולדת ישו, אלא ב-25 ברצמבר 2001. /0811100/ט60.חה6וחסוחה.1131%6//:קזות 311.11 --2קן /11-קן/[הכ הק / ות ס אבל אם יש תחושת מועקה, בין אם מוצרז קת ובין אם לאו, מדוע שלא לנצל את ההתע- סקות בממר הגלובאלי כדי להצעיר את האנושות קדימה? זו הפעם הראשונה בהיסטו- ריה שנוצר מצב שבו האנושות נאלצת לכוון שעונים, על אפה ועל חמתה, אז למה לא לה- כריז על השנה הראשונה של המאה החדשה כשנת 1 לספירה החרשה? העולם הלאזנוצרי יקבל בראשונה הזרמנות לנער מעל גבו את שמות החודשים הנוצריים הקרויים על שם קיסרים רומים, ובזמן שנלקק את הפצעים של אסונות ינוארזפברואר 2000, נוכל להחליט על שמות חרשים לחודשים של עולם המחר, על תכנים חדשים, על עידן חרש. בהיסטוריה, קובעי הלוחות הם קיסרי העולם, ורק ממלכה גדולה יכולה להחליט על שינויים בלוח. מי היא הממלכה שצריכה להרים את כפפת השינויים בלוח? נו, זה ברור, לא? לי זה נראה רק טבעי שהחורש הראשון בלוח החרש יהיה "גייטוס". לו כל מה שהם רוצים זה לראות אותך נופל". לאונרדו דיקפריו נולד ב-11 בנובמבר 1974, בלוס אנג'לס, לירמלין הגרמניה וג'ורג' האיטלקי, זוג. לכל דבר. אביו צייר במוסך הביתי ספרי קומיקס מחתרתיים, וריקפריו הצעיר התקשה לעבור את מרי רים שלו - "כל מה שאני עושה הם כבר עשו. אבי ישמח אם אעשה עגיל באף". הם ליוו אותו בדרך חלומו, להיות שחקן, ובגיל חמש הוא החל להופיע בתוכניות טלוויזיה. בגיל עשר, לאחר שנדחה סקסו או צראו//:ק1ו! . הזת 106 0 600163זו 16/60 שק /המסס-טופסט[טס. צר ער// :קוו 0 1104 /זסט.00011108ק.שוטראו/ /:ק1וו1 6 66%ה111[15/4224/1/ 000 ]1/7101 11105-00ססטם. אואוצ//:קזוו1. 6 [וו010.1 3 10/ 0101/1997 1/5ק שק / וטס 150 הק // וזו 6. 16/03/7600 סק / ההססט ות זכן//נקזוו! 6 לחשוב שהוא ילדה, נמצא היום ברשימת 50 האנשים היפים בעולם של המגזין " גיה אם הוא באמת שווה, או שמא הוא סתם גיק שהצליח לו. המי מור, שלפי ‏ לילה אחד של אהבה סוערת עם פיצה למנה אחרונה, לא ממש זוכ = חודש נערך משאל באחר האתרים, ושם נבחרה קלייר ראנס, ששי = היאלית. ריקפריו, מצו מג רילְפר'ן "בני אדם רוצים שתהיה מטורף, שתאבר שליטה. הם רוצים שתהיה אומלל, כמוהם. הם לא רוצים גיבור את גילברט", והוא נחשו שהו, הוא בכה שכלום לא מתקרם את דברי: יהיה בסרר", אמר לו אב מת, נהיה בסדר. ממש בסרר. כי הוא מקבל 5 מיליון רולר לסר מועמדות לאוסקר על תפקיר צים של