32Bit – מגזין למיחשוב אישי – PC World הישראלי. גיליון מס' 4 – ינואר 1991

מבט ראשון: קווטרו-פרו 2.0 בגירסה עברית חדשה

OCR (הסבר)
כ זאבו 6 ה'עודאלי'- מגזין 2 מיחעווב אע תנוזגת נוטזוים ייוטור אד | *ך 500000 | 6/ 58ק50 מדריך לרכישת מסך צבעוני מבט ראשון: קווטרויפרו 2.0 בגירסה עברית חדשה להיטי המיחשוב של המחר: ומולטימדיה ‏ -- כבר ראית? |[ 066 א. ]טש ₪ טמום אינסטנט גרפיקה סקירת תוכניות מצג גרפיות ץו|03 ,1 ,18613006" ,1חו0 ז6/טסק ,!! 56ט8וקקת. סטנדרטיזציה או תמרון שיווקי? 5 עברי -- בדרך הקשה [קן]רהן [פנטסן דרבן את הדיסק למהירות: חפש את המטמון במחשב האישי 5 8 637 ז16 שק ה = 6 56 ,6010 01866 ,08006 ,סוט 00 ,פ|ססד 6ק. - ל מתחת למלסה המחשב: תן גאז! ארבע דרכים להאצת העבודה במחשב מה סרוה תת מעטפת 505 פרטית אל תתפשו על תואם קנה את העכבר המקורי 06 50סתסשו]/ז : : 44 0 הפעל את התוכנה בצורה קלה ומהירה ה צך 1 | חץ | יותר בעזרת העכבר של מיקרוסופט - ל הנימכר ביותר בעולס ₪ עיצוב ארגונומל ₪ רזולוציה :ק4000 ותוכנה מאיצה פרושס דיוק רב יותר ושטח שולחן קטן יותר ₪ ניתן לרכוש במשולב עס 5/וססשאזאי ו-5 דוק ₪ מתאיס גס ליישומי 05/2 ₪ תומך בכל תוכנות התיבייס זאו לפרטים והדגמות פנה למפיצים המורשים: מז.ל.ל 0377515511, חנטבעובת 03-5611961 הדרכה ופיתוח ייעעוומים: מערכות מידע 03-2421077 / תוכן העניינים מורה נבוכים: מדריך רכישת צבע העו 4 6 מסע ארוך אל ה-005 העברי 9 ו 50058 -- המהפכה הצבעונית אותי זה מרגיז: מ 2 נלכדתי ברשת תוכנות שימושיות: משחקי מחשב: 12 פיצוץ ‏ -- משחקים חדשים ל-6ש . ! לקוראים שלום, עתידנות ומחשבים: 3 1 20 מחפשים את המטמון מולטימדיה שולחנית עבר עוד חודש וחוברת זו328 מונחת על שולחנכם שוב. הפעם בחרנו לתת דגש לנושא התוכנה. ליקטנו מספר מאמרים הדניס בפניס שונות של התוכנה, שימושיה וניצולה לשיפור פעולת המחשב. שילבנו בחוברת אחת דיונים מקיפים בתוכנות השימושיות, כמו 'יפטנטים" להאצת הדיסק ועבודת המחשב, או התקנת מערכת הפעלה תוכנה: בעברית. דנו גם בתוכנות היישומיות, כמו קווטרו פרו של בורלנד, אשר תרגומה לעברית הושלם החודש. כמו-כן אנו סוקריס חמש תוכניות לעריכת מתחת למכסה המחשב: סקירת חומרה: גרפיקה: 24 תן-גאז! 16 עוצמה גרפית לכל תכנת בעצמך: סְ 1 277 בנה לך מעטפת 005 פרטית סיכום למנהל העסוק תוכנת החודש: 20 2 מחולל ישומים, כלי פיתוח או שפה! חפספטזו/ -- מגלה וירוסים - 7 דף קשר, טיפים וטריקים תצוגות גרפיות, המאפשרות לבצע תצוגות מבט ראשון: מרהיבות עינים בתוך דקות ספורות. ואס 2 2 48 ו בגרפיקה אנו עוסקיס, המדריך לרכישת מסך קווטרו פרו 2.0 צבעוני שאנו מפרסמים כאן, הוא פרי תחקיר 0 שביצענו החודש, במענה לבקשות הציבור. מלחמות המחשבים: מחירון המחשבים ההסתערות על הצבע, שהחלה לקראת סוף 4 הקרב על העברית 77777 1 7 כו ודוב \ "אי היעוראל'- מגזין למיחעווב א'פזי מקבוצת אנעוים ומחנצבים סטסז) 26| )0 ז6טוח6ו/] בשעור: סדרת בולים חדשה שהוציא שרות הדואר בחודש דצמבר, מתארת שימושי מחשבים, ומשחקי מחשב. למעלה: מסך שהפקנו באמצעות קווטרו-פרו, הנתוניסם | - באחחריות | פרר אינטרנשיונל בלבד! מו'ל: ישראל פלד עורך: תמיר אשל עורך חדשות: משה שלו השנה, הביאה לאר> שטף מסכים צבעונייס וכרטיסי צבע מעוליס, אך גם סחורה שאינה כה משובחת. שלא כרכישת מחשב, אשר אתה אמור לקנות אותו 'יבחבילה אחתיי, אס יש לך כבר מחשב, עליך יילהדביק" את המסך הצבעוני אליו. הבדיקה חייבת להיות מקצועית ומקיפה, ואנו תקווה כי המאמר שאנו מפרסמים יסייע לקוראינו להחליט באיזו רכישה לבחור. לא נתנו המלצות ספציפיות, אלא כיווני בדיקה, וכך אנו חושביס להמשיך בעתיד. ואס בעתיד עסקנו, הרי אי אפשר בלי מולטי-מדיה. זוהי הסיסמה הלוהטת הנשמעת כל הזמן במסדרונות אפל, יבמ ולמעשה, כל חברות המחשבים הגדולות. במאמר המתפרסם כאן אנו מביאיס קורטוב מהנעשה בתחום מרתק של השילוב בין קול, 136 0|זסצ 0 ו89ז5! פחד | הפקה: דליה פלד מו"ל בע'"מ 6 |86ז5! עס 60ח1!8פטק הפקה: איריס ווינשטיין |6ח5ם זוחחגד :זסווטם | סדר וגרפיקה: א. אורן בע'"מ 58 6ה105 :זסווסם ₪65 | מח' פרסום: יואב תדמור 5 6880 8 :זססטטסז | מודעות: יהודית שמיר ח[8%9ח81/ פוזו :זו מזכירה: אראלה כץ צושה-|76 ,51 זסאפחוש 64 לוחות והדפסה: דפוס דרור בע"מ 861 ,61116 טוצה-וסד ,11616 א0.80. | כריכה: אהרון 65 :6ך 972.3-295144 :אב | תרגוס: רותי גוטר וידאו ומחשב, בארצ ובעולס. בברכת שנה טובה לשנה האזרחית החדשה, תמיר אשל ומערכת זןו328. ינואר 1991 2 הפ מאת : תמיר אשל אתה ניצב מול קיר צבעוני של מסכיס מה עושים: כולם נראים אותו דבר ואתה בסך הכל רצית לחזור הביתה בשלום. או- קי. אתה מחליט לחתוך, יושב בצד וקורא את בתחמושת מתאימה. בחודשי נובמבר ודצמבר לא ירד אמנס גשם, אך ישראל הוצפה באלפי מסכי ./6/-ז6קט5 צבעוניים שהגיעו מהמזרח הרחוק. ההצפות לא סיכנו אמנם את ערי החוף אך גרמו לירידת מחירים מהירה והביאו את הטכנולוגיה הגרפית המתקדמת להשג ידו של כל הרוכש מחשב עיסקי, ואף לרביס מאיתנו המשתמשים במחשבים להנאתם. בעבר, המסך הצבעוני למחשבי 96 היה בעיקר מסך 06, בעל חדות נמוכה ומעט צבעים. כיוס עובר השוק ל-/0/ זפקט5, מסך המאפשר תאימות מלאה לאחור וביצועים מצויינים, אם הוא מותקן כהלכה. יתר על כן, מסך זה מהווה השקעה טובה לעתיד, באשר הוא יוכל להציג את הסביבה הגרפית חלונות 3.0 במלוא הדרה, כאשר זו תגיע לישראל במהדורה העברית. ב-6/ זפסט5 אתה מקבל כמה סוגי תצוגה. לרוב, תצוד את עיניך החדות (רזולוציה) הגבוהה של 1,024 (רוחב) על 768 נקודות (גובה) אולס, למעשה, זוהי אשליה. רוב התוכנות העיסקיות בישראל אינן תומכות ברזולוציה כזאת, וגם המסכים הנפוצים אינם נוחים לצפייה במתכונת תצוגה כה חדה. על-כן, רוב הזמן תעדיף כנראה לעבוד ברזולוציה של 800 על 600 נקודות ואף פחות. כמו יהודים טובים אנו מדברים בשאלות, לא בתשובות. אתה שואל אותנו: איזה מסך לקנות!, ואילו אנו שואליס בחזרה: למה אתה צריך מסך צבעוני? -- תיקו. הסתבכנו! לא בהכרך. לפני שתבחר מה לקנות, חשוב שתגדיר לעצמך מה ברצונך לעשות עס המחשב, מה הם כקוני ההתפתחות של המערכת שלך בעתיד, וכמה אתה מוכן להשקיע היום, כדי לחסוך בעיות מחר. ₪ 6 -- פחות או יותר? תחילה, נברור את המוץ מהאיפה. מה זה בכלל 64/ ומה ההבדל בינו לבין התקניסם האחריס למסכי התצוגה. הוב התקנים המוכרים לנו מקורס המאמר, אחר כך תוכל לחזור לחנות מצוייד | מורה נבוכים 4)/ תםקטפ המהפיכה הצבעונית מדריך זו328 לקניית מסך צבעוני או להעביר מסרים מובנים בצורה אינטואיטיבית. להבליט קטעים חשוביס ממסמך, לציין את מקוס הסמן, או להבליט בין סוגי חלונות או יישכבות" בחברת יבמ, המכתיבה סטנדרד דה-פקטו בשוק. מעטים הס החריגים בתתום זה. בעבר היה התקן הנפוץ 664, אשר ביצועיו לא התאימו לעבודה | | ו / | נוחה, ואילו החלופה המורחבת יותר, 564 היתה יקרה למדי. עס התבססותו של תקן דה-פקטו 4 זפקט5 גדל השוק והמתירים ‏ - צנחו בהתאס. מי צריך צבע! האם כל יישוס עובד טוב או יפה יותר בצבע! יש יישומים שיתנו תוצאות טובות מאוד בצבע, ואחרים לא יושפעו ממנו כלל, ואפילו יתפקדו פחות טוב. לדוגמה, הוצאה לאור שולחנית המטפלת בכתב בלבד, יעילה יותר ב-64/ מונו- כרום. צבע יעיל בעיקר במצביס בהס תרצה לקלוט של תפריטים, כל אלו יהיו יעילים יותר אם תעזר בצבע. העין אמנס מסוגלת להבחין בהבדלים דקים מאוד של דרגות אפור, אולס מסכים דוגמת ייהרקולסיי או יידואלייי אינם יכולים לנצל את יכולת העין. רק מסכי 6וחסזחססחסו/ /0/, בעלי חדות משופרת וגווני אפור רבים יותר, מבצעיס זאת היטב. הצבעים חיוניים בעיקר בתוכנות המציגות מידע רב בו זמנית. תוכנות תכנון בעזרת מחשב (תיביימ) או גרפיקה, חייבות להעזר בצג צבעוני; גס יעואר 1991 כל מה ח0ח6ם א זס/ 601ן[סיזק --- שם המערכת המובילה בארץ ובעולם לניהול פרוייקטים. הלול ----₪ "מירז" -- מלאי, ייצור, רכש הזמנות המערכת המובילה בארץ לניהול מלאי בענף ב 1 / ה 7 - 0 ניהול תחנות דלק "מנוע" -- ניהול מלאי דלקים ושמנים קומפיודק בע"מ -- בית התוכנה ניהול מעבדה העצמאי הגדול בישראל למוצרי ל ה תוכנה על 56 -- פִיתח עבורך את ביולוגית ומיקרו ביולוגית לקבלת תוצאות הפתרונות המתקדמים ביותר למגוון של בדיקות וריכוזם במגוון חתכים. צרכי הניהול של ארגונך! כל מה שכלול בניהול, תחת קורת גג אחת: ניהול גביה ונכסים "גביה ונכסים" -- לניהול דיירים, נכסים וגביה באמצעות הפקת תלושים ממוכנים. ניהול מכירת כרטיסים "כרטיסון" -- מערכת לניהול מכירות כרטיסים למופעים, ניהול מנויים והדפסה ממוכנת של הכרטיס. בין לקוחותינו: - ה 5 [ 7% אסם, אלביט, מסא, בזק, בנק לאומי, בנק הפועלים, דיגיטל, הבורסה לניירות ערך, חיל האויר, טכם, יבמ, ידיעות אחרונות, יעל החלטות מחשב בע" תוכנה ומערכות, כתר פלסטיק, מכון ויצמן, מפעלי ים המלח, משרד רחי אבן גבירול 102 תל-אביב הבינוי והשיכון, משרד הקליטה, טלי 5249775, 03-5249947 עורק אינפורמיישן, עלית, פורמולה, צים, תעשיה צבאית ביח היוצר לחוכנוח מעולם אחר ועוד ו הגליונות אלקטרונייס עוברים כבר ברובס לעבודה בסביבה צבעונית. מי שהתצוגה חשובה לו, למכירה והרצאות, לא יוכל לוותר על ביצועי צבע משופרים, שעולים אלפי מונים על הטוב ביותר שיימונוכרוס" יוכל להציע. אפילו בעבודה שגרתית כמו כתיבה במעבד תמלילים, יש לעיתים לצבע משמעות מיוחדת. לדוגמה, אני נעזר בצבע במהלך חיפוש והחלפה, איתור מילים או קבצים הפוכים (עבודה המתבצעת לעיתים במעבר בין סוגי מעבדי תמלילים) ההבלטה של קטעי מלל, בצבעים מנוג" דים, חוסכת לך זמן וכאב ראש רבים. ₪ איזו רזולוציה תבחר? השילוב של הכרטיסים הגרפיים החדישים ומסכל צבע מתקדמים מאפשר לך לבחור בין אפשרויות תצוגה ברמות חדות שונות. רוב המוצריס יאפשרו לך לעבוד ברזולוציה הרגילה של 800 על 600 נקודות למסך. זהו למעשה הייסופריי של 64 והוא מסתדר כמעט עם כל תוכנה. אחדים ממצבי העבודה בכרטיסים ורוב המסכיס החדישים, יוכלו מורה נבוכים לקחת אותך לחדות של 1,024 על 768 נקודות, אשר אותס תוכל להפעיל רק באמצעות מתאמי תוכנה (9ז6שו1ס) המסופקים עם הכרטיס. אס לא קבלת מתאמים כאלה, קרוב לוודאי שלא תוכל להפיעיל את היישומים ברזולוציה הגבוהה. מעטות התוכנות העבריות, התומכות ברזולוציה הגבוהה, ורוב אלה היכולות לה הן גירסאות מגויירות של תוכנות מדף אמריקאיות (כמו הַאַססו4 17273 וכדוי). יש גם מסכים המתאימים אוטומטית תערוכת המחשבים הנדולה הניעה. מכל עבר מרצדים מולך עשרות מסכי מחשר צבעוניים, זורמים בשפעת צבעים זצזדרות. התמונות חולפזת מול עיניך במהידות הבזק ומהממות אותך בביצועיהן. המוכרדים, מריחים טרף קל ונצמזים אליך בהתמדה ראויה לציון, כל אחד משכנע אותך לרכוש את המסך שלו, הטוב ביותד בד יש לד כנדאה עמלה נבוהה במיוחד). מה עושים? ואין חשיבות לצבע, מסך כזה ייתן תוצאה נאה ונוחה יותר לקריאה, המחיר -- מתקרב כבר למסך מונוכרום או דואלי רגיל!. 32 למספר סוגי תצוגה ונוהלי עבודה של כרטיסים, וכרטיסים המאפשרים עבודה עס מסכים דיגיטליים או אנלוגייס ובשיטות סינכרון שונות. עליך לוודא כי יש התאמה ביניהם. יש אמנם צגי סחץפוזוטו! הפותרים אותך מדאגה זו, תמורת תשלום ייסמלייי. ניתן להשיג כיוס צגי ח808וז!טו ,64/ זססט5 במחירים המתחילים ב-1,200 שייח ונגמרים אי שס ב-2,500 ומעלה. מחיר כרטיסי הוידאו הגרפייס המקובלים בשוק נע בין 150 ל-500 שיית כדאי להחליט על הרכב מומלצ עייי המוכר, ולבדוק אותו בפעולה חזותית של תוכנה אחת או יותר, אותן תרצה להפעיל במחשב שלך. עליך לבחון את המסך במספר מצבי עבודה, בהס תבחן את המעבר ממצב למצב, ושינויי התצוגה הנגרמים במהלכו. שים לב כי שטח המסך הפעיל ברזולוציה הגבוהה קטן יחסית. רוב המערכות מציגות רק 2/3 מהמסך ברזולוציה הגבוהה. חשוב גס לבדוק כמה צבעים תוכל להציג בו זמנית על המסך, ברזולוציה הגבוהה. חלק מהמערכות מאפשרות הצגה 16 של צבעים בלבד, ואחרות 256. ואס במספר הצבעיס דברנו -- המחיר אותו עליך לשלס לא מתבטא דווקא בשקלים, אלא בדקות. יש מערכות המציגות אמנס 256 צבעים ברזולוציה הגבוהה, אך כדי להציג תמונה כזאת יהיה עליך להמתין כל היוס. כדאי לבחון מערכות אלה בפעולה, שכן תחומי המחירים בהס נעיס הכרטיסים הגרפייס משקפים לרוב יתרונות או חסרונות בביצועיס אלה. כמה עליך לשלם עבור צבע! אתה חושב -- כמה שפחות, המוכר רוצה -- כמה שיותר, האמת אינה נמצאת באמצע הדרך. אס אתה יודע מה דרוש לך, תוכל להשיג מציאה זולה ויעילה, או להתקע עס חומרה בלתי שימושית, שרכשת במחיר אסטרונומי. אם עיקר עיסוקיך מתמקדים בעיבוד תמלילים, עבודה עם גליון אלקטרוני, ומידי פעס הפקה של גראף, איור או טבלה, די לך בממוצע. מסך זפסט5 6 וכרטיס תואס תוכל להשיג כיוס במחיר של כ-1,400 ש'יח, תוכל לבחור אחד מתוך עשרות המוצעים לך בשוק, וכל בחירה שתעבוד אצל המוכר, תעבוד היטב גם אצלך, כל עוד תדבק בצרוף שמוכח בעבודה. עבודה בסביבה גרפית מתוחכמת כמו חלונות 0, תסחט את הביצועים הגרפיים של הכרטיס שלך, ואס אתה מעוניין בביצועים מירביים וברזו- 'נואר 1971 א מסופים ומדפסות בע"מ אלפ | הספק הגדול ביותר בישראל מבכירי היצרנים בעולם == ב יר מדפסות במהירויות שונות החל 0 ועד וא 2000 בכל 2 1 שיטות ההדפסה ולכל עומס נדרש בהדפסת איכות ועם מספר וכו) העתקים. אהאווד 60 ואפו שו 6 9 ₪ דיסקים קשיחים בנפחים שונים החל מ-פואס גישה מהירים 121550 עד 701566 במידות ' "שוואוחקואו בקר, 56615 5.0.54 :-)'6.ח:וא. זוא 2 ועד 25008 בזמבי 3/2 "51/3 "8 עם סט 6 מחשבים תואמי 6 = , דא .386 מת חום ספחפטד ועד 2ו25₪ 4% כולל רשתות, מסכי ססוא, 66 .6 צ לוב במערכות 0.5.ק מפתחי ויצרני מערכות וא.ש.ס 7 === 5-7 ₪ מדפסות קטנוח לשי == - חפשצסס 5 מערכות אל פסק ממוחשבות לשליטה,דווח 6 תקשורת בין 5 ק ט למשתמשים כולל סגיר הפסקה ממושכת ללא צורך במפעיל. והגנה מושלמים כולל ת קבצים והקמתם לאחר בצק מסופי תקשורת למחשב מסופים מתוחכמים לשמוש ברשתות אסחה ללא דיסקט םסא דחפ דם- ד כרטיסי מחשב6286 קטו ליצרני ומפתחי מ פנה עוד היום לקבלת יעוץ, הדגמה, אספקה מידית. המקצוענים לשרותך. אלפא מסופים ומדפסות בע"מ רחוב הארד 5, רמת-החיל ת"א טל: 497402, 498633, 03-491695 טלקס: 74!/ 371249 פקס: 5447797 ורות ותבו יישומי תיב''מ, תכנון, אדריכלות וגרפיקה דורשים מסכים גדולים. זהו מסך 66א מולטיסינק, המאפשר הצגת 64/ זססט5 באיכות מעולה ובגודל מלא. שים לב לאיכות התצוגה בשטח המוגדל. לוציה הגבוהה, או שאתה מפעיל לעיתים תכופות תוכניות גרפיקה חזקות, תיביימ או הוצאה לאור שולחנית, אתה זקוק לציוד מתותכם ויקר יותר. במקרה כזה, המסך וכרטיס ממוצעים יגרמו לך רק צרות, וממילא תרצה להחליפס לאחר שתתחיל לסבול מהמגרעות שלהם, בסביבת העבודה היוס-יומית. כדי להכיר את הבעיות הצפויות לך, עליך להבין תחילה כיצד עובד המסך הצבעוני. בתוך התיבה שמולך מוצבים שלושה תותחיס היורים ישר על ראשך ורס של אלקטרונים. לפני שהס מגיעים לפרצופך, הס מתנפצים אל לוח הזרוע נקודות זרחניות הזוהרות בעת שפוגע בהן אלקטרון. בכל מסך יש שלוש שכבות פוספור הזוהרות בצבעי ירוק, כחול ואדוס. השילוב שבין צבעיס אלה נותן למסך את הגוונים שאותם אתה מזהה כצבעים, בגוון ועוצמה הרצויים. כדי לבחון זאת, קת זכוכית מגדלת והתבונן על המסך. רואה -- אלה לא סתס סיפוריס. שטף האלקטרונים הנפלט מהתותחים מוטה עייי שדה אלקטרומגנטי הנשלט באמצעות מערכת סלילים השולטת בסריגי ההטייה של המסך, בהתאס להוראות ששולח כרטיס הבקרה. הקרן סורקת את המסך כ-70 פעם בכל שניה, היא נעה מהקצה העליון השמאלי של המסך, וסורקת אותו משמאל לימין כשהיא מכבה או מדליקה 1,024 נקודות ורחניות בכל שורה, בהתאס להוראת הבקר. בסיוס השורה הקרן קופצת שמאלה ויורדת שורה, ומתחילה הכל מחדש. כדי להשיג תמונה יציבה, שלושת קרני האלקט- רונים חייבות לעבור את המסך כ-60 פעמים בשניה, כשבכל סריקה הן חייבות לפגוע בתאוס מדוייק, ב-640,000 נקודות בו-זמנית. אולס גם מהירות זו אינה מספיקה. העין קולטת ריצוד הגורם, לאחר התבוננות ממושכת במסך, לשיבושי ראיה וכאבי ראש. הדבר ניכר במיוחד במסכיס בעלי חלוקת סריקה (80!זפזח!) | ברזולוציה הגבוהה. במצב זה נסרק המסך פעמיים בכל מחזור תמונה, כשבפעם הראשונה עוברת הקרן על השורות האי זוגיות ובשניה -- על הזוגיות. לפי- כך, קצב מעבר התמונות קטן למחצית הקצב הרגיל, ואפקט הריצוד מתגבר. על בעיה זאת אפשר להתגבר עייי האצת קצב הסריקה של המסך (טחץפ/). תקן אירופי חדש קובע קצב של 60 תמונות בשניה בכל מצב, והשאיפה היא להגיע ל-72, אולס אין עדיין תמיכה נרחבת בתקן זה. מהירות סריקה גבוהה מכבידה מאוד על כרטיס הבקרה, שחייב לבצע את העיבוד, 32 ו ולהעביר את הנתונים למסך, במהירות מדהימה. במסכיס מהירים (ויקרים יותר בכמה מאות שקלים) יהיו כל מצבי העבודה 806!זזחו-חסא, אך כדי לאפשר להם עבודה שוטפת וללא עיכובים, יש לציידס בכרטיסי בקרה מהירים יותר. כרטיסי בקרה משופרים יכללו לעיתיס מעבד- גרפי מיוחד המקנה לכרטיס מהירות גבוהה בעיבוד התמונה, והפיכתה למידע הנקרא עייי המסך. בקריס גרפיים כאלה עשויים לפשט תהליכים רביס המשמשיס בגרפיקה ממוחשבת ותיביימ, כמו אנימציה, הגדלת קטעים (זוס), הצגת העצמים בזויות שונות או הפיכתס לתמונת ראי. מחירי הכרטיסיס הגרפיים המיוחדים מתחילים לרוב מ-- 600 שייח ומגיעים לאלפי דולרים. אס אתה עובד עם יישומים גרפיים ייגדוליםיי כמו הפקות וידאו, הוצאה לאור ותיביימ, עליך לשקול גס אס ברצונך להשקיע בצג צבעוני גדול. הצג הנפוץ כיוס, בגודל 12 או 14 אינצ' עשוי להיות קטן מדי עבורך, ויקשה עליך להציג בו פריטים קטניס כמו אותיות על דף בגודל טבעי. תוכל למצוא צג 16 אינצי במחיר סביר שיעשה זאת טוב יותר, אך אס תחליט ללכת על 19 אינצי ולמעלה מזה, המחירים עוליס בצורה חדה. אם עיקר עיסוקך עימוד וגרפיקה במתכונת עמוד , כדאי לך לשקול רכישת "צג אנכייי או צג כפול בגודל 23 אינץ' המראה שני עמודים. אלה צגיס יקריס למדי, מחירם כ-4,000 שייח ומעלה ולמעשה אין בהס כל יחוד לבד מהעובדה שהש" פופרת הקרן הקטודית גדולה מאוד, או עומדת י'על צידהיי ומופעלת באמצעות תוכנת המרה פשוטה יחסית. אולם צג כזה עשוי לחסוך לך זמן רב במהלך העבודה. עלינו להדגיש שנית את המסר העיקרי -- אס אינך עומד לעבוד עס יישומים גרפיים כבדים, אין כל הצדקה להוצאה הכספית הכרוכה בחומרה כזו, גם אם תוכניות ההדגמה מציגות. לך ניסיס ונפלאות בשלל צבעיס. ברוב המקריס תנצל רק את מינימום ביצועי התומרה, אותו תוכל להשיג בחצי המחיר בציוד רגיל. למעשה, תוכל לנצל את מלוא יכולתה של המערכת רק להרצת תוכנת ההדגמה, ולא תמצא בנקל יישומים במחיר סביר, שידעו לנצל את התכונות המתקדמות של החומרה שרכשת. ₪ כלה יש אך מי החתן? אם החלטת ללכת על חומרה מתקדמת מסוג זה, עליך לבדוק מה סוג המחשב שברשותך. כיוס, נמכרים מחשביס אישיים רבים עס לוח ראשי במתכונת 'יכל"בויי, הכוללת בתוכה גס בקר גרפי מתאים ל-/6/. כאן יש לך סיכוי להרויח או להפסיד. ייתכן שהבקר המוכלל הזה תומך כבר במסך //6/ ז6קט5 ברזולוציה מלאה, ואז אתה חוסך כ-200 שייח ויותר בדמי הכרטיס. אולם, אס אין הוא תומך במסך בו בחרת יש לך בעיה. לא רק שתצטרך לוותר על שרותי הבקר שכבר קנית, במחשב כזה לא תוכל לתקוע בקר מסך חיצוני לפני שתבטל את הבקר המוכלל בלוח. לשס כך עליך לפנות למדריך האחזקה של המחשב שלך, או (המשך בעמ' 44) 'נואר 1991 מיקרו ערוץ [68 ועוד אא. 1 מערכות יבמ/2 החדשות. שום קופסא מעולם לא היה ההבדל בין מחשב אישי רגיל לבין המערכות האישיות במ/? החדשות - כל כך ברור מאליו יבמ/2 החדשות הן הרבה יותר מסדרה או שורה של מחשבים. זאת צורת חשיבה כוללת, ממוקדת בשרות לו זקוק הלקוח. המערכות מתוכננות לכל שינוי ולא נגררות אחריו, בנויות על מנת להבטיח את השקעחך לטווח ארוך יש בהן הרמוניה מלאה בין חומרה ותוכנה והן נותנות פתרונות לכל בעיה עכשוית או בעיה שעתידה לבוא. יבמ גאה להציג היום לא פחות מ-16 דגמים ותת דגמים שוניס בסדרת המערכת האישית יבמ/2. דגמים המחזקים ומעשירים עוד יותר את מה שכבר היום נחשב למגוון הרחב ביותר בתחום החומרה, המוצע ע"י יצרן אחד. מגוון זה כולל את הרגמים המובילים 90 ו-95 והרגם הנישא 95, המאפשרים הפקת כל העוצמה הפוטנציאלית הטמונה במעבר 6 זאו במשפחת המערכות האישיות יבמ/2 החרשות דגמי 90 ו-95 הן ספינות הדגל, המילה האחרונה במחשבים אישיים. | וו יומומיפות ב טאל יי ו וע ו דגמים אלו מייצגים את היתרון הטכנולוגי עליו מכוסס המגוון המורחב של סררת יבמ/2, החל ממהירות וקיבולת איחסון, דרך תכונות גרפיות וער יכולת הגידול. הם עוצבו לנצל באופן מיטבי את העוצמה של מעבר 456 זאו ולספק ביצועים מקיפים יוצאי דופן. מעבד 46 .1זא! - עוצמה ללא מעצוריס רגמי 90 ו-95 במשפחת יבמ/2 היגם מתוחכמים ביותר כשם שהם בעלי עוצמה רבה. מצויידים במעבד של 33 מה"ץ או 25 מה"ץ (היכול לגדול בקלות ל-13 מה"ץ). הם מספקים את מהירות השיא ואת הביצועים המאוזנים הדרושים לצורך יישומים מתוחכמים כמו: עיבודים מדעיים/הנדסיים, מודלים פיננסיים ומולטי מדיה, מיקרו ערוץ 32 ביט מאפשר העברת נחונים במהירות מדהימה, משלים את עוצמתו הנוכחית של מעבד 486 ומוכן לקראת התרחבות בעתיד. חידושים נוספים כוללים: זכרון משולב עם עררץ העברת נתונים רחב יותר של 64 ביט (המייעל את גישת המעבד 486 לזכרונות המערכת); זכרון ₪וא8 כבסיס (ניתן להרחבה עד 1₪א32); אסזד07 60115 פא 2% להשגת מהירות גבוהה עוד יותר. 6 - מהירות ; עצומה, גרפיקה בהפרדה גבוהת אסא המילה האח בדגמי 90 95-1 וניתן להו יפה לכל מערכת יבמ/2 המבוססת על מיקרד מאפשרת תמונה חד ה מרשימה ביישומים גרפיים מיוחדים כגון: לאור שולחנית, מולטי מדיה, עיבוד תמונות ותכנו חסרת תקדים שילוב עם מערכת ההפעלה יבמ05/2 גירסה 3 - המאפשרת הגדרת תווים טובה יותר - ניתן להציג על גבי המסך מירע רב יותר ובאיכות גבוהה יותר תקליטים מהירים ביותר 56581 התקליט הקשיח המהיר ביותר של יבמ מאפשר ביצועים ברמה חסרת תקדים ומקנה לדגמי 90 ר-95 קיבולת א חסון עצומה - עד 08 0% (בדגם 90) ועד 668 | (בדגם 95 לם הוספת יחידת תקליטים חיצונית ממריאה יכולת האיחסון של..- > .ר76.08ושל דגם 95ל-8908, העתיד בנוי בתוכה להרחבה יבמ קא (=1אק %, מאפשר להנות מיתר אינה יכולה להתמודד עם מערכות אלה. ו 7 וו וו 7 וו ּוו .. כד' אריך את חיי המערכת. הורות למתאמי ₪אאגאו) 0אסווא '[ 8) לשלב עוד ועוד מעבדים (למעשה כמו הוספת עוד מחשבים למחשב הקיים). בהתבסס על הסטנררט התעשייתי (901) 68 ]אפזא וא51צ5 א טקו60 .11גואפ = תוכל להנות ולנצל ייטומים חדשים ולהמשיך ולבנות את המערכת שלך, ככל חבו עסקיך. דגס 95 מציע לך עוצמה גבוהה במיוחד, ביע סרי תקדיס ויכולת גבוהה לניהול רשתות. במקביל מציעים לך דגמי יבמ/2 8-36 ר"65%% המחורשים, שרת רשת אלטרנטיבי איכו כדאי, בעזרת הרגס החדש 15 5 שהוא תחנת עבודה. ייחודית, ללא חקליטונים וכמחיר נוח במיוחד, תוכל לגשת למידע שברשת, אולם מירע סודי לא יוכל להילקח ובמקביל לא ניתן להחדיר וירוסים לתוכה, רשת "טבעת הסמן" מייעלת את חיבורי החומרה בין השרת רשת שלך ותחנות העבודה, והפעלה החדשה גב = ט = = ₪ 3 - טי הא %6% אא.1 08/2 גירסת 1.3, מספקת פתרון תוכנה יעיל וכדאי ביותר. וכשתוסיף לכך את מדפסת הלייזר המשוכללת ביותר 60 ]+ של יבמ - הרשת שלך תהיה מושלמת. כך שאם אתה מחפש פתרון לצרכי המיחשוב שלך תוכל להיות בטוח בדבר אחד: שום קופסא אינה יכולה להתמודד עס מערכות אלה ! כדי ללמוד יותר על מגוון מערכות יבמ/2 החדשות הכנס לאחר המסווקים המורשים של יבמ. פרטים על המשווק המורשה הקרוב אליך בטלפון: 00 ורשבסקי פריליך ד/בר / .אא ו16 66% משחקי מחשב פי:>וץ! משחקי מחשב חדטשים 6-2ק סימולטור נהי2ה: ₪ נסיעת מבחן מספר 3 הדור הראשון של יינסיעת מבחן" של 0001866 התחיל עם משחק שכלל חמש מכוניות מרוץ, בהן יכלת לנהוג על כביש הררי מפותל. אחריו, בא מבחן דרך מספר 2, בו היה עליך להתמודד במרוף מדברי בדרכי חתחתים, ובמרו> מטורף של ייראש בראשיי (עדיף במחשב מאשר בכביש). עתה, חולי ההגה שבים וחוגגים על נסיעת מבחן 3 - ייתאווה''. בחבילה של 605 אתה מקבל שלושה דגמי מכוניות שתוכל לראותס רק במסלולי המרוצים | - שברולט וו| צ658, מייטוס פינהפאריני,- ולמבורגיני דיאבולו. אס אתה קורא שורות אלו בחדרך, עתה, רוב סיכוייך לנהוג מכוניות כאלה הס במשחק זה. אפילו לראות אותן קשה כבר. ובכן, במהדורה החדשה אתה מקבל כמה מסלולי נהיגה בכבישים, בהם תוכל לנסות את הרכבים. אס יש לך אומצ, תוכל גם לרדת מהכביש וליסוע בשטח, אמנס לאט יותר -- דבר שלא היית חולם לעשות עם ה"פָחוחד |868". אם תחליט ליסוע ומן ממושך, בשעות בין הערביים, תוכל לראות כיצד הנוף מחשיך, או שמזג האויר משתנה, אתה נכנס לסערה, גשם, כביש רטוב, מהמורות... שבור שמאלה, הרכב שלפניך משפריץ בוצ על השמשות, אתה פותח וישרים, התלון בוצי - מולך מגיח רכב מעבר לסיבוב אורות ‏ - מסנוורים שבור ימינה!!! אם קרתה תאונה או כל מקרה חריג במהלך הנסיעה, תוכל לשחזר את הנסיעה בקטעים, כדי ללמוד מהנסיון. גס אם הצלחת לבצע פעלול יוצא מן הכלל, תוכל לראותו שוב ושוב, מזוויות שונות ואפילו לשמור אותו בזכרון. התצוגה מרהיבה ביותר, טוס לאורי, שפיתח גם את סימולטור הטיסה של 4600!808, השתמש גם כאן בתצוגה גרפית המבוססת. על רבי-צלעות, המציגים אנימציה ודימוי תנועה מעולה. לוח המכשירים מבוסס על תמונה שנסרקה בסקאגר, ועליה נוס- פים החתיוויים השוניס ממוחשבת. באמצעות גרפיקה + א ]מעט ז₪ טחום הדפקה 10787 ₪ חלל 5148 נירסה 7 המשחק המקורי הופק בשנת 1983 והפך מאז ללהיט ששב וחוזר אל מועדוני המשחק. הגירסה החדשה והמעודכנת (מחירה 34.95 דולר) מאפשרת לאלה מכס שהתנסו כבר בכל, להגיע לרמות הגבוהות יותר. הצבע, ב-256 גוונים, נוספו גס קולות ואפקטיס קוליים מדהימים. במשימה זו אתה מפקד על ספינת קרב, טנק חלל אינטרגלקטי, אשר משימתו להציל את כדור הארץ ולחסל את החייזרים המנסים לפלוש לשטח. התייזרים מגיעים משבעה עולמות שונים, ולוכל לזהותם על- פי סימנים בגרפיקה, אניממציה וקולות. | אסטרטניה וחשיבה: | ₪ עין הדרקון מעואנחאי וו משחק המשך (מחיר 49.95 דולר) ללהיט הראשון, יישאנחאייי, המבוסס על משחק סיני עתיק "מה גיונגיי. המטרה -- להוריד זוגות תואמים של קוביות דומינו משני עברי הלות. המחשב מציג תשעה זוגות, במתכונת המזרתית סינית, או במתכונת קלפי משחק. תצוגת /6/ מרהיבה עושה כאן עבודה מצויינת, שרק בשבילה כדאי לעבור לצבע. אגב, יש כאן אפשרות לעצב קוביות משחק ייפרטיות'י, עליהן תוכל לצייר ציוריס שתבחר בעצמך. שנחאי || מאפשר בחירה בין 12 מתכונות פתיחה של המשחק, כולן מבוססות על מערך לוח השנה הסיני. ינואר 1971 ונ % ₪ כבר עתה מתקדמת הטכנולוגיה למצב בו המחשב יאפשר לך לשוחח, פנים אל פנים, עס עמיתיך לעבודה -- לא רק אלו שלצדך, אלא גס החבריה בלוס אנגילס. היתרונות לא יהיו רק בתקשורת בין אישית, אלא בממשק בין אדס למחשב. תוכנות היישומים ודפי העבודה שלך ויגיבו בקול רך שיסביר את אפשרויות העבודה, כשתקיש על מקש העזרה, ותוכנת המשחקים של ילדיך תשלב אפקטים של הנפשה ווידאו נוסח סטיבן ספילברג עס יכולת של התנסות אישית במתרחש. כל המרכיבים הדרושים למימוש חלומות טכנו- לוגיס כאלה נמצאים עימנו כבר עתה -- מפוזריס במחשבים, בטלויזיה, ובתעשית הקולנוע והא- לקטרוניקה הביתית. אמנם, עד כה לא היו לנו אמצעים לשלבס במערכת ביתית או עיסקית. זוהי המטרה של המולטימדיה הדיגיטלית, וכיוון ההתפתחות שלה מוכתב עייי שני מכשירים בסיסיים -- הטלויזיה או הוידאו - והמחשב האישי. ינואד 1971 =". אל ₪ : זג ו רהנ | 6 ם .כ ם. עתידנות ומחשבים יע 5 ₪ ה -). .₪ | | עוד לא ראית כלום בניגוד לאלקטרוניקה הבידורית (סטראו, וידאו) המחשב האישי מספק מסגרת האורגת את חוטי המדיה ומפקחת עליהס בהתמדה, תוך מתן כלים חדשיס וזמינים לפיתוח יישומיס וניהול מידע. המפתחים יספקו לך דרכים גמישות להתנסות, כך שתוכל לרתוס את הטכנולוגיה לעבודתך או לבילוי בשעות הפנאי. מולטימדיה אינטראקטיבית כזאת מבטיחה שינוייס דרמטייס במיחשוב העיסקי ועשויה להיות הזרז אשר יהפוך את המחשב האישי למכשיר ביתי של ממש. אולם, לפני שכל הדברים האלה יקרו, חייביס היצרנים לפתור בעיות טכניות, תקניות ושיווקיות - אתגר הצפוי להימשך שנים. אך בניצניס הראשונים אנו יכוליס כבר לחזות כבר היוס. ₪ יתרונות ממעויים ביישומים מולטימדיה אינטראקטיבית אינה מוצר. זהו מצבור של טכנולוגיות הקשורות זו בזו ומרחיבות את היקף המטלות שהמחשב מסוגל לבצע. בעשור האחרון, קיבלו מערכות וידאודיסק אינטראקטי- ביות תפקיד חשוב כאמצעי בהכשרה לעובדיס. מתקניס כאלה כוללים סרטי וידאו המדגימיס לחניכים כיצד לבצע עבודות מסויימות ולהגיע להישגים הרצויים. הסברים ניתנים בפס הקול הנלווה לסרט ובו מועבר מידע נוסף. לדוגמה, ביישוס המדריך תיקון מכוניות אתה יכול לשמוע את ההבדל בין מנוע מכוון היטב ומנוע מקולקל, בשל נפח האיחסון שבמדיה האופטית, מערכות כאלו גם מסוגלות לספוג ולבנות הריס של חומר כיום אפשו כבר לרכוש חבילת מולטימדיה למחשבי 5/2ק ביתיים. במחיר 134 דולר אתה מקבל אנציקלופדית מולטימדיה של כל היונקים בעולס. שילוב של קטעי סרטים, אלפי צילומים, הקלטות, מידע, גראפים, שאלות ומשחקים על תקליטור אחד. אולם, כדי לשחק צריך גם כונן אסח-6. מלל וגרפיקה, ולספק הדרכה למספר רב של עוב- דיס באתר העבודה. אולס פרט לכמויות, חווית הלמידה וההתנסות האינטראקטיבית מגבירה את קצב ויעילות הלימוד. טכניקות מולטימדיה הן הדרך הטבעית להגברת הסקרנות, תאבון הלמידה ולימוד בקצב אישי והן יוכלו לסייע לשיפור תכונות במחשבים אישייס קיימים. לדוגמה, הדגמת מולטימדיה של אב טיפוס חדש של של לוטוס 1-2-3, עושה שימוש בקול, ובבואות ווידאו המאוחסנות בדיסק 065 וסח. מבבואות אלה מופקים קטעי וידאו המהוויס תסריטי הדרכהּ אינטראקטיביים. גם בישראל עובדת כבר ה-מולטימדיה במלוא המרץ. במסיבת עיתונאיס שערכה יבמ ישראל, הוצג סרט פירסומת אינטראקטיבי שהפיקה חברת כתר פלסטיקה, הסרט הופק על מחשבי 66 תוך שימוש בתכונות ה-4/6 כולל גרפיקה, צילומים, וידאו וקול דיגיטלי. סרטי מולטימדיה מתקדמים יותר הופקו עבור חברות שיווק וסוכני נדליין בארהייב. הס מאפשריס ללקוח לסקור את מוצרי החברה או לקבל מידע על הנכסים הנמצאים ברשימת המתווכים, כמו צילומי המבנים, החלוקה הפנימית, ופרטים אחריס המצויים במערכת. שימוש פשוט יותר אך יעיל מאוד, הוא חיבור מצלמת טלביזיה למחשב האישי. עייי עבודה ב- 2 יוכלו שניהס לדור תחת אותה קורת גג, ללא הפרעה. ניתן להציג את הטלביזיה בחלון קטן במסך העבודה, או להגדילו למסך מלא בשעת הצורך. מעתה, ניהול חדר בקרה ביחידת האבטחה של המפעל יהיה פשוט יותר... שימושיס אחרים :ושמו במגזר הרפואי, בהשוואת. צילומי רנטגן, ולימוד רפואה. ואס בלימוד מדובר -- תוכנה מרהיבה שהופקה ביבמ, מציגה את תכנית הילדים יירחוב סומסוסיי, אך במתכונת מולטימדיה, התוכנית מרתקת הרבה % 0 / מ תצוגת המולטימדיה הראשונה בישראל נערכה השנה במוזיאון ישראל, כחלק מתצוגת האומנות של יהדות פראג. 4 עתידנות ומחשבים היכונו להופעה המהממת של המחשבים האישיים! שילוב מפוצץ של חומדה, תוכנה זמידע, צילום זידאו בחדות מעולה, והתנסות פעילה בהתרחשות על המסך, צלילים זיניטליים (קיים וסטראופונים -- כל אלה יהיו מדכז הביזוד של התצווה השולחנית הממוהעבת בעשור הקרוב. יותר. על המסך מוצגת תמונה כללית, והילד בוחר משהו שמעניין אותו. במיוחד. התוכנה נכנסת לפעולה, מדברת ומסבירה, מציגה קטעי סרטים, חדה חידות ומשעשעת את הילד במגוון קטעים לימודיים. ואכן-כך כיף ללמוד! בישראל הכריוה החודש יבמ על סדרת מוצרי מולטימדיה הכוללים גס תמיכה עברית. המשפחה החדשה מאפשרת אנטגרציה של גרפיקה ממוחשבת, תמונות וידאו מוקפאות, וידאו מלא (תנועה), ‏ אנימציה, וקול סטראופוני באיכות דיגיטלית (קומפקט דיסק). משפחת המוצרים המכונה 4/6 או סופטג חסוז60הח60 !1508 , הכוללת מעתה שיפורים כמו שילוב ממשק מסך-מגע ידידותי, שילוב מלא של וידאו יירציי במוצר המכונה חסווסו/-/, אפשרות חיבור של 8/6 למקלט טלביזיה רגיל, ומאפשר לחבר את המחשב האישי לטלביזיה הביתית. איכות הצליל הוכפלה ב-06 החדש, ואפשר להריץ בו עתה קבצי מוסיקה במתכונת |סוו. המערכת מצויידת בתוכנה חדשה לעריכת התמונות, ועריכת הקול, התמונה והסרטים מתבצעת במתכונת של ייהוצאה לאור שולחנית'"י. כל האפשרויות מוצגות על המסך במתכונת מוכרת למפעילי 05/2 (דמויית חלונות) וניתן להגיע לכל כלי ופעולה ללא כל קושי. חידוש נאה הוא טכניקת התזה או חפטזפזוה המאפשרת הפקת דרוג צבעים, 2 והצללות נאות. נוספה גם יכולת הטייה וסיבוב של 0 מעלות לכל אלמנט בתמונה, והתוכנה יודעת להפיק מעתה קבצי פלט בתקנים המקובלים במערכות הוצאה לאור שולחנית. אפשר גס להשתמש במערכת כאמצעי להפקת סרטוני וידאו ופרסוס טלביזיוני, '"לארוזי' אותס בקלטת וידאו ולהציגם בכל מכשיר הקלטה. במתכונת כזאת אין כמובן אפשרות עבודה אינטראקטיבית עס התכנית. בתוכנת 46 בעברית יש כעת גופן אחד, ייפנינים'י, דמוי פרנקריהל, המסופק בגדלים שבין שבע נקודות ל-48, ניתן להדפיסו בארבעה משקלים ובכל מגוון הצבעים. עס חבילת התוכנות מסופק גס תקליטון /80 60 המכיל 60 דקות של קטעי קול ומוסיקה ו-1,500 תמונות אותן ניתן לשלב במצגי המולטימדיה. בעתיד, ‏ יגיעו למימוש טכנולוגיות מתקדמות בהרבה, ב-680/ ואַזופָו 6טו801זפוח! -- וטס של אינטל/יבמ. ציוד זה יספק סביבה דיגיטלית מושלמת גדושה בוידאו מלא ומשולבת במיגוון רחב של יישומי לימוד הכשרה ואימון. בתפקיד זה, יש למולטימדיה יתרונות חינוכייס גדוליס מאלה שמציעה מערכת הוידאו-דיסק, קל יותר ליצור בה יישומים, ונות יותר לשנותס. מולטימדיה מציעה גם אנימציה משוכללת, המשולבת בתצוגת המחשב. טטכנולוגית |וצם תאפשר גס פיתוח יישומים מתקדמים בתחוס ההוצאה לאור בעזרת וידאו דיסק. חבילת 60086 6ח8 ת0ף69ם מאפשרת כבר עתה ללקוחות חברת רהיטים גדולה, לתכנן את חדר המגורים בביתו. ניתן לפרט את מידות החדר וצורתו, לבחור את הרהיטים (ומיגוון בדי ריפוד), לצבוע את הקירות או לבחור טפטיס ועזרים שונים ואז לבדוק את התוצאה מזויות שונות. בהפקות וידאו שולתניות, ְפָ0וסחת60ד טוט מברלינגטון, מאסצ'יוסטס, בנתה מערכת מסחררת לעורכי שידורים בתחנות. טלביזיה. המערכת מבוססת על מחשב מקינטוש ומספרתת סרט אנלוגי. היא מאחסנת את הנתונים במאגריס גדולים בדיסקים קשיחים, ומאפשרת לעורכים לתמרן קליפים של וידאו ולחבר סרטיס מוקלטים במהירות ובגמישות רבה. המערכת חוסכת לעורכים ולחברות הטלביזיה בכבלים, הרבה ומן ועלויות הפקה. חבילות המשלבות מידע גרפי עם מוזיקת קומפקט-דיסק כבר מעוררות את תאבונס של הצרכנים. 668 עש6! זפחז3/ מציעה חבילת מקינטוש המנגנת את ייחליל הקססיי של מוצרט במחיר של 566. המערכת לוקחת אותך לסיור מודרך ומפורט בתמונות ומידע על היצירה, בעוד ינואר 1991 אתה מאזין לצלילים הקסומים, בביצוע איכותי של האופרה. כתב-עת רציני כמו ז|328 אינו יכול שלא להתייחס. לפוטנציאל הבידורי הטמון במו- לטימדיה. בארהייב, תוכל לממש את החלוס כבר עתה. שלס רק 49.955 עבור 6|סהחג של חסופוטוזסה, תוכנה שרצה אפילו על מחשבי זא. אמנס, המסע האינטראקטיבי אינו מספק וידאו מלא אך הוא כולל דיבור דיגיטלי (מעוות משהו) וחיבור מחוכס של יותר מ-600 תמונות דמיוניות המשעשעות את הילדים. ₪ יבמ מחפעות אחר תחום התמקדות חברות מובילות בתחוס המחשביס נכנסו כבר לתחוס המולטימדיה, מי יותר ומי פחות. אולס תחוס זה תלוי גם בנקודת המבט השיווקית של העוסק בו. השחקנים המובילים בשוק זה רואיס את העתיד באופן שונה לחלוטין. יבמ, המקיפה עולם ומלואו במוצריה, מגבשת אסטרטגיה חדשה. וויליאס ספאלר, מנהל התיכנון בחטיבת המערכות הבסיסיות, כונה לאחרונה בשם ייהצאר של המולטימדיה השולחניתיי, | וחלק מתפקידו הוא להכניס סדר בבלגן הקיים עתה בתחום חדש זה. י"הרעיון הוא לקחת את כל הטכ- נולוגיות האלו ולשלב אותן בקו מוצרי ה-05/2," אומר ספאלר, "ייתכן ובעתיד לא יהיו אלה רק בצורת כרטיסי הרחבה."י האס הוא רומז, בכיוון של מכונות יעודיות! שני הנושאים העיקריים שיבמ מתכוונת לדחוף הס הפרויקט המשולב עם אינטל לטכנולוגית וס דיגיטלית במלואה, והמערכת הביתית 5/1 והבאות אחריה. טכנולוגית ה-וצס רבת העוצמה אינה זולה. לוחות ה-וס הראשונים הופיעו כבר השנה, במחיר של כ-3,0005. העלויות יורדות בהתמדה, ובתחילת 1991 יביא הסיליקון של הדור הבא את ייפריצת הדרך הגדולה", אומר בוב בראנון, מנהל מפעל אינטל בפרינסטון, ניו ג'רסי. מחירו של לוחה הזוס עתיד לרדת ל-51,000 בערך." ככל שעוצמתם של המעבדים עולה ותמרון הבבואות משתפר, ייאיכות התמונה תהיה הרבה יותר טובה, ול-וס יש סיכוי לתפוס את המקוס של המוצרים בעלי יחס מחיר/ביצוע הטוב ביותר של אינטל בשנות ה-90. בעוד ש-וצס פונה בעיקר לשוק העיסקי, יופנו ינואד 1991 עתידנות ומחשבים המחשביס האישיים הביתיים, דוגמת 65/1 ןין- רשו המתוכנן -- %/65 (מתוכנן כנראה לאמצע 1). לשוק המולטימדיה הביתית והתינוכית. המכונה האישית העתידית תהיה מחשב אינטר- אקטיבי המבוסס על מעבד 3865% ותסופק לצרכן עם תוכנות מרהיבות, ₪0 60 מובנה ויכולת אודיו מרשימה, במחיר נמוך מ-53,000 ליחידה. אס יש סיכוי למולטימדיה הביתית, היא חייבת להיות פשוטה לתכנות ממש כמו מכשיר וידאו ביתי. יבמ מסוייגת עדיין מהפוטנציאל הביתי של המולטימדיה. ייהשוק הביתי לא יתרחב בהכרת בחמש השנים הבאות," אומר רונאלד פאלמיצ', מנהל תחוס מולטימדיה בקבוצת שיווק ושירותי המולטימדיה ביבמ ארהייב. '*אנחנו יכולים להגיע למחיר נמוך, אבל איני בטוח כי נצליח להפיק כה מהר את היישומים אשר יגרמו לצרכן לנצל הודמנויות אלו" ₪ כמה עולה לך מולטימדיה? לעבודה במולטימדיה עליך להצטייד במחשב אישי, רצוי עם זכרון ייבריאיי, מסך צבעוני, ורצוי - כונן אסה-60. קול: כרטיס הקול 84674 המיועד להקלטה והשמעה של קול סטראופוני באיכות דיגיטלית, עולה כ-5700. הוא (נעץ בכל חריץ הרחבה במתכונת //5! או ₪64 (או זה או זה כמובן). כרטיס זה מאפשר לך לפתח יישומים מורכבים מקול, דיבור, צלילים ותוכנה חזותית. לכרטיס מצורפות התוכנות הפועלות בממשק הגרפי המוכר של 05/2, המאפשרות שילוב קול ביישומים היכולים לקבלו. הוא מאפשר עבודה בשני ערוצים, שילוב ביניהם, וסינכרון למצגי התוכנה. וידאו: כרטיס ז0זק808 6זט1ק68 סססוש הוא עניין כבד למדי, אך בכרטיס כלולה גירסת חט חוד של התוכנה, כך שדי בכרטיס אחד ביחידה אחת באירגון המפתח מערכות מולטימדיה. הוא מיועד לקלוט תמונות וידאו קפואות, (886ז- ז88ז6) ולשלבן בתוכנות מולטימדיה. מחירו 0 והוא עובד רק במחשבים בעלי מיקרוצינל (68א). תוכנה: תוכנת 4/6 לפיתוח והצגת יישומי מולטימדיה עולה כ-5400. וכוללת, כאמור, תמיכה עברית. תנועה: שילוב וידאו בתנועה מייקר מאוד את המערכת, ומחייב אותך להשקיע הרבה כסף משחקים במולטימדיה הם חלום של כל מי שמכור למחשבים. אולס העסק כנראה עדיין יקר במקצת. עבור מערכת למשחק ב-וטס תצטוך לשלם כ-10,000 דולר! בינתיים, משחקים איתס בפנטגון. 32 בזכרון נוסף וחומרה. כרטיס חסווסוא- עולה 0 ועבור התוכנה שלו תשלם עוד 5170. כרטיס זה תומך בשלושה מקורות וידאו ויוכל להציג את שלושתם, בו זמנית, על מסך זססט5 // יחיד. כדי להשיג תוצאות אלה יש להתקין חסוזסו/-וא בכל עמדת מחשב בה מופעל וידאו בתנועה. לאחרונה הודיעו מיקרוסופט ויבמ כי יעניקו תמיכה ל-4/06 ומולטימדיה כבר במערכות ההפעלה 005 ו-05/27. יש לצפות כי בעתיד ירדו ככל הנראה המחירים, בשל גידול בהקפי היצור. ₪ יצרני המדיה השולחנית הפרסום של אפל מקדס בחוכמה את רעיון המדיה השולחנית כקטגוריה חדשה, והחברה כבר שבתה את ליבותיהס ומוחותיהם של חלוצי מולטימדיה רבים. ייאפל עושה עבודת שיווק מצוינת,' מציין בראנון מאינטל. המגזר העיסקי הוא המטרה הראשונית של אפל. בניגוד ליבמ ומיקרוסופט, אפל שמה את הדגש על כאן ועכשיו, ודוחפת את 0זפסזפסעח וחבילות כתיבה נגישות אחרות היכולות לנצל את סביבת המקינטוש היציבה. מפתחי המקינטוש אינס מתמקדים רק בגרפיקה באיכות גבוהה ובאיכות צליל סבירה. אפל פיתחה השנה את המיפרט הראשון של פזטז0פ1וחסזג |סזזחס6 60/8ו/!, שיהיה, לדברי החברה, המסגרת לכל היישומים הרוצים להשיג גישה למידע ממכשירי וידאו דיסק, קומ- פקט דיסק, מכשירי וידאו רגילים ואמצעי מדיה אחרים. מחשבי המקינטוש אינס מצטיינים בהצגת וידאו ייחייי, על-כן חבילות המולטימדיה ור 6 מסופקות בדרך כלל ללא וידאו. זאת, מכיוון שלאפל אין עדיין טכנולוגיה מקבילה ל- ו/צס. אפל ממתינה לפתרון עיית האיחסון, שיגיע ככל הנראה כשימומש הדיסק האופטי המחיק. עד אז, אומריס באפל, לא נעבור לוידאו דיגיטלי כדי לסבך את התחזיות, שוקלים עתה גם יצרני האלקטרוניקה הבידורית להשתתף במשחק. ליצרני וידאו, והטלביזיות יש את הכלים, הטכנו- לוגיות ומימדי השוק העשויים להפוך את המו- לטימדיה הבידורית למציאות קרובה ביותר. כבר עתה נמכרת בארהייב גירסת מולטימדיה של אנציקלופדית היונקים של יינשיונל גאוגרפיק", הכוללת אלפי צילומים של 700 יונקים, 50 קטעי סרטים מרהיבים, קולות, משחקיס לימודיים וכרטסות המכילות פרטים שונים על חיות מכל העולם. האנציקלופדיה נמכרת ב-5143, ופועלת על ומחשב אישי בסיסי דוגמת 05/2-25. המצוייד ב-//60-80 תיצוני. האנציקלופדיה רצה על ₪05 ועובדת על המסך הצבעוני הרגיל של המחשב הביתי. אילו טכנולוגיות, תקנים ויצרנים יגיעו למקוס הראשון! איש אנו יודע עדייו. "זהו מעבר ממיחשוב סטטי לסביבת מיחשוב קולנועית," מסביר מייק ליבהולד מקבוצת הטככולוגיות המתקדמות של אפל, ואנדרו ליפמן ממעבדת (המשך בעמוד 45) 5 1 6 עוצמה גרפית לבל עם תוכנות התצוגה הגרפיות -- תוכל לגנוב את ההצגה בעולס העסקיס אתה נדרש לעתים קרובות להתייצב בפני עמיתיך לעבודה ולהציג את דעותיך או תוצאות עבודתך. תקשורת טובה יותר מובילה לעסקים טובים יותר ותצוגת שקופיות נאה או קטע אנימציה מרשים עשוי לשכנע את הלקוח או לקנות את ליבו של הבוס. הבעיה היא שרק למעטים מאיתנו יש די ומן כדי להתכונן, ואפילו אס אינך ממהר, קרוב לוודאי שאינך גרפיקאי מקצועי. בעבר, תוכניות התצוגה הגרפיות הציעו פתרון. אולס, חלק גדול מחבילות הגרפיקה הנמכרות כיוס מספקות אמנם את כל האמצעים כדי להכין הופעה שתהנה את הקהל, אבל אס אינך מיומן בגרפיקה, גס האמצעים האלה לא יעזרו לך הרבה. למרבה המזל, יש עתה גס חבילות תצוגה גרפיות לאנשיס עסוקים. את אלה נסקר במאמר זה. הן מיועדות למשתמש העיסקי שאין לו זמן, כשרון או חשק לבזבז את ימיו על הכנת הרצאות. חבילות תוכנה אלו מספקות יותר תוכניות צבעיס מוכנות מראש, דפוסי מלל קבועים, ופריטים גרפייס רבים. חשוב מכך, כמה מהן מציעות יכולת לשלוט על תצוגת השקופיות או המקרן בהלך ההרצאה, כך שאתה יכול ליצור רקע, לשלב הסברים, לשנות 6 ור גרפיקה אינך צריך להיות שחקן או מומחה לנרפיקה כדי לתת הופעה מקצועיות. תוכניות נרפיות מתוחכמות לגרפיקה עיסקית עושות עבורך את כל ההצגה. בעזרת כמה טריקים מתוחכמים תוכל ?חסוך כסף חמן, להרשים את הצזפים, ולהשאיר ה בפיהם *טעם של עודי. מרכיבים מסוימים או לשנות את סדר הבבואות עייי הרצתן בגרסה מוקטנת של ההרצאה. יש בהן גם תכונות חדשות כמו ראשי פרקים מובניס ותמיכה בהדפסת מסמכים, המאפשרים להפיק את דפי ושקפי ההרצאה בעותקים מודפסים. מתוך שמונה החבילות שסקרנו (מחיר כל אחת מהן 5495), זחוסשזפשוסש של מיקרוסופט וכתה בתואר הקניה הטובה. הגורס העיקרי לזכיה הס אמצעי הבקרה הכוללים של וחוסשזפושסק ועזרי תצוגה בלחיצה אחת שנמצאו גם בגרסת ה- זו הסוז18ה956זש של 08ה66!8ז₪ העומדת לצאת לאור. ו שה 28| יצוק של | וו הו וו > ו 0% הומוי? ו דע מ 7 המופ פס זט )6 1750 רס 5) פגס| 1000) מנדמות? הו זחוסץ זפצוסק של מיקרוסופט היא מוצר חדש ששובר את השוק בפשטות ההפעלה ובאיכות המעולה של המצגים. את הבכורה היא לוקחת בקלות, בשל גמישות העבודה בתוכנה, והעוצמה האדירה שכל משתמש יכול לנצלה בלא כל קושי או הכשרה מוקדמת. לתוכנה ישולבו בעתיד גופני 115108 בעברית. 321 ₪ איון בין הגדולים תוכנת תצוגה גרפית מאזנת בין שלוש פונקציות: הכנת טבלאות, הפקה גרפית ובקרת תצוגה. אס אתה נוהג להכין גרפים רק לעיבוד תמלילים או למסמכים בהוצאה לאור שולחנית, בקרת התצוגה היא תכונה מיותרת בשבילך. למעשה, גליונות אלקטרוניים בדפי עבודה עונים על צרכיהס של חלק מהמשתמשים. (ראה מאמר על סז סזווטס בגליון זה). אולס כאשר אתה מתחרה על תשומת הלב של קהל קשוח, תזדקק לחבילת תצוגה יעילה, כאויר לנשימה. אס אתה חדש בתחוס, קני המידה לרכישה שנציין להלן ייסייעו לך בברירת האפשרו- יות העומדות בפניך. הכנת טבלאות: אחד הסודות להרצאה מוצלחת הוא בחירת טבלת הנתוניס הנכונה. רוב החבילות תומכות בגרפים מעורבים (תיבות וקויס), טבלאות תלת-מימדיות, גרפים נקודתלים (וסוש ז6וו508) וגרפים של שוק המניות בנוסף לגרפיס הרגיליס של תיבות, עמודות, קוים ופלחים. 0זפטזג 5 מקובלת כתוכנה מובילה בתחום זה והיא מציעה תוספות כמו טבלאות ארגוניות וגלרית בבואות מוקטנות אשר ממנה תוכל לבחור כל סוג של טבלה. אינטראקציה גרפית עס נתוניס מדפי עבודה אלקטרונליס חיונית מאוד כאן. התוכנה צריכה להיות מסוגלת ליייבא נתוניס מלוטוס 1-2-3, לכל הפחות. אם אתה מציג את אותה טבלה עס נתוניס אחרים, כדאי ליצור זיקה בין שתי התוכניות כך שתוכל לעדכן את הטבלה בקלות בנתוניס טריים. כדאי גם שהחיבור הזה יישמר גס לאחר שתערוך את הגרף. שיפור המצג: נדיר ששרטוט הגרף הראשון יפיק את התוצאות שרצית, ולפיכך מערך של אמצעים גרפיים לשיפור המצג חיוני מאוד. מלבד תכונות עריכה בסיסיות כמו בקרת צבע ומילוי שטחים, מומלץ לחפש אחר אמצעים לתימרון עצמים, לרבות היכולת לסובב ולהטות את העצמים. גם מערך טוב של אמצעי שרטוט יעזור -- אתה עשוי ינואר 1991 להזדקק לשיבו מלל בחללים או ליצור דיאגרמות לפי הזמנה מתיבות, מעגלים ומצולעים או צורות ועצמיס אחרים. אולס, מדוע לשרטט, אס אפשר לשאול! מקובל להשתמש בספריות פריטים גרפיים ודמויות ''קלי- פיסיי המצורפות לרוב החבילות הגרפיות. אס אתה צריך לשבץ בבואות אחרות, אל התוכנה תוכל לייבא פורמטים גרפיים כמו ]חוד ,06% ו-606. לטבלאות מלל, נסה למצוא דפוסים בסגנון מפורמט מראש, בצורה המפשטת את ההקמה ומבטיחה מבחר עשיר של גופנים. הרבה מוצרים כוללים גס מבחר של רקעים, לרבות רקע המחליף את צבעו בהדרגה לצבע אחר. בקרת תצוגה: אם אתה נותן הרצאות לעתים קרובות, בקרה כוללת תחסוך לך זמן רב. כדי להעניק לטבלאות מראה תואם, זחוסטזסצוסק ו- 5 0106 0/4 מאפשרת לך להכין שקופית מאסטר המשמשת כרקע לכל הבבואות. לדוגמה, תוכל ליצור שקופית מאסטר המציבה את לוגו החברה, רקע צבעוני וראשי פרקים בכל שקופית. התוכנית מאפשרת לך לשנות באופן גלובלי את הצבעים והגופניס של מרכיבים מסוימים בכל שיקופית. מאחר "זחוסקזפשוסש שומרת את כל הבבואות הקשורות בקובץ אחד, תוכל לצפות בגרסאות ממוזערות של הבבואות בדרך דומה לצפיה בשקו- פיות על שולחן אור. תכונה ואת מקלה על שינוי סדר השקופיות, מעבר מהיר לשקופית לצורך עריכה וקבלת תמונה של ההצגה הכוללת. אמצעים נוספים שכדאי לחפש כוללים ראשי פרקים. המסייעיס לך לתכנן את ההרצאה ומחול- לים אוטומטית כותרות לשקופיות ועורכי מלל, המדפיסים הערות לדבריו של המרצה, יחד עם ינואר 1991 גרפיקה ו | 060 9801006 , | ה00%10 ו | ו ו 41 מאה | הי מאירי עיניים. גרסה מוקטנת של השקופית הקשורה. ולבסוף, יש תוכנות היכולות להציע לקהל עותק מודפס של ההרצאה והשקפים שלה. כדי שההפקה תהיה ברמה גבוהה, ההדפסה חייבת להיות קריאה גם במדפסות לייזר ומטריצה שחור/לבן. על התוכנה לדעת להמיר את הצבעים לצרופי גווני אפור. כל החבילות מציעות תצוגה של השקופית על 0 0 5 86!80086ז- משלבת יכולת גרפית מרשימה עם קישור מעולה לגליון האלקטרוני של לוטוס. 32 תוכנת מצגים חדשה מאשטון טייט היא |! ספטג!פסה. עדיין אין לה גרסה עברית, אך הביצועים .תויהט‎ 1060 1.0 ןן ספשתועעה 8 וטס הזו 0 גוסכ 60ו6פ[סז וו ה ו יוו יוו ו הזוזו טפוס תיה ו חס 6 טפס 6 סא טונ 11016 6 ה ה66י) %חות [חפשץז המסך, תכונה נוחה כאשר מדברים לפני קבוצה קטנה. אינך חייב להגביל את עצמך לקבוצת מאזיניס קטנה -- מטולי שקפים 60! או מקרני ברקו צבעוניים יכוליס להעביר את המסר שלך לקהל גדול יותר. אס אתה מעונין בהצגה מבוססת על מחשב אישי, חפש אחר מעברים כמו מחיקה, עירפול, וטשטוש ואת היכולת להריץ את ההצגה באמצעות התוכנה הגרפית פלט: קנה המידה הסופי לכל חבילת גרפיקה היא התוצאה המוגמרת. המשמעות של חבילה התומכת במיגוון גדול של מדפסות ותווינים היא שלא תצטרך להחליף את התוכנה כאשר תקנה ציוד חדש. אס אתה מתעתד לשלוח גרפיקה לתוכנית אחרת, וודא שנוהל הייצוא של החבילה שבחרת תומך בשגרות ייצוא לפורמטים כמו ו66₪ ,6 ו-6%ק. התמיכה בשקופיות 35 מי'מ ובשקפים צבעונייס היא טובה מאשר היתה אי פעם, וכל התוכניות מספקות חיבוריס לחברה אחת או שתיים המעניקות שירות להפקת שקופיות. ₪ 1.0 || ספטגופק ה !| 56ט8וססג/ של אשטון טייט היא הבחירה הטובה ביותר לכאלה שאינס משתמשי חלונות המעונייניס במערכת יצירתית קלה לשימוש להפקת שקופיות. החבילה מציעה את בקרת הצבע הטובה ביותר, והאפקטים המיוחדים שלה מהממים. בקרת התצוגה של || 856פס8 מוגבלת אמנם, אך יכו- לותיה בטבלאות ושרטוט, מוסיפות לה ערך רב. הודות לתפריטים, תיבת הכלים המאורגנת היטב ולעורה המקוונת והמעמיקה, גם טירונים ילמדו במהירות את מהלך העבודה. רוב השינויים אינס 77 מופיעים עד לבחירת פונקצית ה-עשפזטפח, אולס זהו יתרון אם המחשב האישי שלך איטי. תכונות שרטוט הטבלאות של || 6פט8!סס/ טובות ונוחות לביצוע. אופציות ייבוא הנתוניס כוללות אזסטו6ח8ז: ,6856 -1-2-3, | ומודול הזנת הנתוניס הוא כמעט כמו דף עבודה קטן. ניתן לחשב בו רגרסיות, לבצע תחזיות וממוצעי גורמיס נעים (65חָזסע חַחוטסו/ זס801=). ניתן גם להקים זיקה לנתוני דף עבודה כך שגס עידכון הטבלאות קל לביצוע. כדי ליצור טבלה, אתה בוחר אחד משישה סמלים של סוגי טבלאות כדי לקרוא למסך הזנת הנתונים. הזן את המספרים, לחץ על העכבר והטבלה תוצג לפניך. גם טבלאות המלל קלות לביצוע -- בחר באחד הסמלים ושבץ את הכתוב. אופציות השיפור של || 56ט8!סס8 מצדיקות תשואות רמות. בערכת השרטוט יש פונקציות הפצה המחוללות בבואות חופפות. יש ספריה טובה של רישומים גרפיים ומספר רב של אפשרויות יבוא קבצים גרפיים. בקרת הצבע היא הנקודה החזקה במיוחד של |! 4018056 -- תוכל לבחור צבעיס וטקסטורות מתוך מספר טבלאות להתאמת צבעים או לערבב צבעיס משלך. למרות עוצמתה הגבוהה, לתוכנית חסריס אמצעי בקרה גלובליים ועזרי תצוגה אחרים, אולם זוהי תוכנית מצוינת להכנת הרצאות 06 והיא מציעה מספר רב של מעברים ואפקטים של הנפשה. קשה לעמוד בפני אמצעי השרטוט הטובים, בקרת הצבע ויכולת השיפור של 6פט8!סס . למרות שבקרת התצוגה חלשה, קל להמליפ על 6פט8ופס ג לשקופיות. ₪ 1.2 65606זק 1666%ז6-6 עד להגעתה של זחוסשזפשצסק של מיקרוסופט, 5 0061וז0-./6 של 48500!8185/ ז6וטסוח 60 (לשעבר 07886015 אסז6א) היתה המובילה בתחוס הסיוע למשתמשים בארגון הרצאות. אמצעי בקרת ‏ י גרפיקה יש עתה גם חבילות תצוגה גרפיות לאנעוים עסוקים ₪ התצוגה שלה הם עדיין נושא להערצה, אולס אלה של |חוסקזפעשסט קלים יותר לשימוש. כמו כן, הכנת הטבלאות ב-18ח856ז₪ היא כה גרועה עד שמן ההכרח לקנות גם את ח80ז6 0661וז6-0 תמורת 5195. בהשוואה ליריבתה החדשה מבוססת החלונות, 15ח858זש היא תוכנית בינונית. הגרסה המוכרת 1.2 של 67858018 עבדה רק תחת חלונות %.2, גרסת חלונות 3.0 היתה אמורה לצאת לשוק עוד ב-1990. מן הראוי היה ש-64 תשקול ארגון מחדש של תפריטי 7659015 בגרסה הבאה -- קל לתעות במבוך הבלתי נגמר הזה של תיבות דיאלוג. את העקרונות הבסיסיים של התוכנית ניתן ללמוד יחסית במהירות, אבל ניהול תכונות מתקדמות כמו בקרת הצבע מצריך זמן. תכונות הכנת הטבלאות של 18וו850ז₪ הן, כאמור, החלשות ביותר בקבוצה שסקרנו. יש רק מעט סוגי טבלאות וכל גרף קווי מוגבל לארבעה מערכיס של 0 נקודות נתונים -- פחות משנתיים של נתוניס חודשיים. ייבוא קבצי 1-2-3 מוגבל לפורמט 5א/ (למרות שההעתק שסקרנו לא המיר את הפורמט, שגיאה ש-64 מנסה לפתור בימים אלה). אמצעי שיפור הבבואות בינונייס - לא תוכל לסובב או להטות עצמים, להחליק עקומות או להוסיף היטלים. כמו כן, הספריה הגרפית הקטנה מבין כל התוכניות שסקרנו, ואין ספרית רקעיס שניתן לבחור ממנה. אולס דווקא המלל הוא הצד החזק של קריקט. קל גס ליצור כאן טבלאות מלל, בעזרת התכונות המלאות של עורך המלל ושפע של דפוסי מלל לבחירתך. 65 מתמקדת במתן עזרה למשתמשים בהכנת הרצאות -- ורק זחוסקזפאוסק עושה זאת טוב יותר. אפשר להשתמש בראשי פרקים לתיכנון ההרצאה, לשנות את סדר השקופיות על שולחן אור במסך ולהפיק עלונים והערות לדברי הנואם. 6 יז0) 1634105 ות 616601 סג ₪ זס!קתות סו 13 טויד טוב מכל, אפשר להכין שקופית מאסטר המעניקה רקע ומרכיביס קבועים. תוכל להפיק עותקים של השקופיות והשקפים שיצרת, בכל המדפסות והתוויניס הנפוצים. 5 של 0666ו07-./6 היא בחירה הגיונית אס כבר השקעת ב-ח80ז6 0681וז6. אולס אם זהו לך צעד ראשון בכיוון הגרפי -- תוכנות אחרות מציעות הרבה יותר. ₪ 01 >ט0 08ח8088ז= כיום יש כבר כמה מתחרים המציעים הרבה יותר מאשר תוכנית זאת שנבחרה כטובה ביותר בשנת 9, אולם 8ט!₪ 08ח86|8ז= של לוטוס היא רכישה הגיונית גם כיוסם. מימשק שורת הפקודות שלה הוא קצת צולע בהשוואה לכמה מהילדים החדשים והזריזים של חלונות, אבל המערך היוצא מן הכלל של אמצעי השרטוט, ספריות גרפיות מעולות וההתקשרות המצויינת עס 1-2-3 משאי- רים את פט!ק 06ח86|8ז= בעשירון העליון. אס חלונות אינה מהווה אופציה עבורך ועבודתך מחייבת שיפורים רביס, 06ח₪189!8 מהווה תשובה טובה. התפריטים בנוסת 1723 של 06ה80|8:] מאורגנים באופן הגיוני ומרבית העבודות ניתנות לביצוע בעזרת עכבר. אולס, במקוס להשתמש בגלרית טבלאות, עליך להקיס את הטבלאות בשיטה בלתי גמישה של פפָפּקוזוטו. עם זאת, האמצעיס להכנת הטבלאות טובים, ומשתלבים היטב עס 1-2-3 בכל גירסאותיה. הגדרת שייכות וזיקה בין המצגים, הגרפיס והנתוניס, קלה למדי ועל-כן אפשר לעדכן המידע בקלות -- כאשר אתה פותח טבלה, 06ח166!8= מחפשת את דף העבודה של 1-2-3 ומעדכנת את הנתוניסם. למרבה הצער, אם אתה מעדכן טבלה שהיא חלק משרטוט, עליך לייבא מחדש את הטבלה לחלון השרטוט. האמצעים לעריכת בבואות כוללים החלקת עקומות ומספר רב של צורות הנדסיות. רק אס תרצה לשנות חלק מהתמונה שנשלחה מספריה גרפית, תעריך את מגוון האפשרויות העצוס, לבחירת עצמים, לרבות היכולת לבחור עצמיס זהים. 06ח88!8ז= יכולה להציג שני מסכי שרטוט במקביל, ומקלה על עבודת החיתוך וההדבקה של שתי טבלאות או שקופיות. ל-06ח66!8ז₪ יש גם חסרונות. מבחר הצבעים מוגבל ל-12 גווניס לשקופית, ואין רקע מתחלף מובנה. כמו כן, אין בה דפוסי מלל (וא6ך 5 חז) ויש רק פורמטים בודדים לייבוא גרפיקה. בקרת התצוגה אינה מתקרב אפילו לזו של [חוס זסעשס או 15ח656ז₪, אבל יש לך לפחות שליטה מסוימת על העריכה הכוללת. מודול -זזסש סווס] מאפשר אירגון קבצי טבלאות והדפסתם בכמויות גדולות, כמו-כן ניתן לשנות את הצבעיס באופן גלובלי אך אין בה היכולת להכין שקופית מאסטר (עם פריטים אחידים בכל המצג) או מיון בבואות ויזואלי על יישולחן אוריי ממוחשב. יש תמיכה מצוינת להצגה במסך 56 לרבות שליטה מלאה על מהלך ומשך ההרצאה. אופציות הפלט הן קריקט של 6 נחשבת לתוכנה חזקה, מבית טוב. הביצועים מרשימים ונקייס מאוד, אולס בחברות המתמחות בתחום ה-06 כבר מוציאים טוב מזה. מגוונות, ואיכות ההדפסה טובה. |-- | 8 32 נואר 1991 . אס הנתוניסם שלך מגיעים מ-1-2-3 והמתחשב האישי שלך עדיין אינו מוכן לחלונות, 06ח86!8ז] מהווה קניה טובה. אולס למעט מקרה בו תכונות העריכה הן החשובות מכל, 5סוחק8זס סזהטזפו היא בחירה טובה יותר. ₪ הגלריה הגרפית של ק₪ גם ל-קה יש מערכת חדשה להפקה וניהול מצגים גרפיים. ץז68!9 05וח80ז היא חבילת תוכנות גרפיות הכוללת תוכנות כמו -00!!80 ץז6!ו68 חד חסוז המהווה פיתרון כולל לביצוע התצוגה גרפית, המכיל את תוכנות להפקה והצגה של תרשימים, תוכנת שרטוט וציור חפשי, ומאגרי איוריס לשי- מושים בסיסי ועיסקי. תוכנת התרשימיס מאפשרת הפקה של 65 טיפוסי של תרשימים, כולל מספר סוגי תרשימים תלת-מימדיים. בתוכנה יש גם תמיכה עברית משופרת. בתוכנת האיור החפשי אפשר לבצע רישוס חופשי, ולטפל בצורות טקסט שונות, ממשק +חוסקזששסק של מיקרוסופט זוכה בתצוגה מהירה, קלה ומקצועית. כמה מגרפיקות התצוגה החדשות ביותר מסייעות בתיזמור ההרצאה שלך מאי ועד תי.- תוכנות תצוגה גרפיות מאפשרות לך ליצור, לשפר ולארגן טבלאות מלל וגרפים לפלט מדפסת, תוולנים, שקופיות ויישומיס אחרים. זחוס זסעוס₪ לחלונות של מיקרוסופט היא הזוכה בתואר הקניה הטובה בזכות המימשק הנגיש, אמצעי בקרת תצוגה ותמיכת צבע מהממת. אם חלונות אינה אופציה בשבילך, בחירתך תלויה באס תעדיף שרטוט טבלאות מעולה (80₪105ז6 6זפטז8ה), שיפורים, (פטוש 6זת), או בקרת צבע (|! 58ט8וססג). כיצד מדרגים את חבילות התצוגה הגרפיות חבילות התצוגה הגרפיות דורגו על בסיס הידע המופיע בטבלת התוכנות ובשילוב עס ההערכה שנתנו לכל חבילה לאחר התנסות מעשית עייי בוחניס אשר בהן נבחנו איכות הביצוע וקלות שימוש. שרטוט טבלאות: מתייחס לייבוא נתוניס ויצירת גרפים וטבלאות מלל. כדי לזכות בציון מעולה, התוכנית חייבת לייבא נתוניס מלאיס מדפי עבודה פופולריים, והטבלאות צריכות לשמור על זיקה לנתונים אפילו לאחר הכנסת שינויים. התוכנית צריכה להציע מיגוון של סוגי טבלאות, לבות טבלאות המשלבות קוים ועמודות, גרפי נתונים, מלל וגרפים עם שני צירי ץ. שיפורים מתייחס לתהליך שינוי הבבואות בעורת אמצעי הצביעה והשרטוט, וכן לשינוי הצבעים, הקווקוים, הותחב הקוים והגופנים. כדי לוכות בציון מעולה, התוכנית חייבת ינואד 1991 גרפיקה ישיר לתוכנת התרשימים מאפשר טיפול יעיל בשקפים, והוספה או הרחבה של התצוגה הגראפיית של תוכנת. ב"ץזפ!|68 פַחואזס בגירסה 0 החדשה הורחבה התמיכה בעברית לחמש משפחות עם 3-2 משקלים, גופניס חלולים, הטיה וגדלים מ-8 עד 88 נקודות הכתיבה בדחיפה מימין לשמאל ונוספו פונטיס עבריים חדשים. יש בגירסה החדשה גם יכולת לשלב סוגי תרשימים רביס ואיוריס בעמוד אחד, וכן הפקה אוטומטית של תרשימים במתכונת קבועה. תוכנת האיור של הגלריה מציעה מבחר של 130 צבעים, רקעים צבעוניים אחידים או הדרגתיים, העורך הגרפי מאפשר הוספת קווים ומסגרות. כדי שתוכל לנצל במלואם את ץזפ||68 פָחוזז8ח0 ואת ץז8!ו68 פַחואזם, הכינה היולט פקרד 1,800 תרשימים, סימנים ואיוריס ברמה גבוהה, שאותם ניתן לערוך, לשנות, להוסיף ולשלב בכל תרשים או איור שתכין: מאגר האיוריס העסקיים במחיר 1 וטספריה מורחבת במחיר 5300. מאגר פעילויות המשרד, מאגר הכימיה והפטרוכימיה ₪ סיכום תכונות למנהל העסוק להציע תערובת טובה של אמצעי שרטוט ויכולת חילוק, שילוב, סיבוב והטייה של עצמים. היא צריכה גס להציע מיגוון של אמנות קליפ באיכות גבוהה, לייבא פורמטיס גרפיים פופולרייס ולספק בקרת צבע טובה לרבות רקע צבעוני מתחלף. יתרונות נוספיס: תערובת טובה של רקעים שונים, שילובי צבעים, דפוסי טבלאות מלל וגופניס. אמצעי בקרת התצוגה: מסייעים לך לתכנן, לארגן ולתאס את ההרצאה. כדי לזכות בציון מעולה, החבילה חייבת להציע בקרה גלובלית של הרקע ומרכיביס משותפים אחרים. היא צריכה לאפשר לך למיין שקופיות על המסך, לספק ראשי פרקים לתיכנון תצוגת שקופיות ולחולל עלוניס והערות לדברי הדובר. פונקצית התצוגה על המסך צריכה לכלול כמה מעבריס. פלט מתייחט למכשירים בהם תומכת החבילה, איכות הפלט, התחברות לחברות הנותנות שירות להפקת שקופיות. וייצוא קבצים גרפיים. | ציון מעולה משמעותו שהתוכנית תומכת במדפסות נפוצות, תווינים ומצלמות שקופיות. החבילה צריכה לייצא גרפיקה בפורמטים ;| ,₪05 ופורמטיס נפוציס אחרים. לסיכום, הפלט המודפס ופלט השקופיות צריכים להיות באיכות גבוהה. קלות השימוש: לוקחת בחשבון את כל קני המידה שפורטו עד כה. כדי לזכות בציון מעולה, התוכנית חייבת להציע התקנה קלה, מדריך מאורגן היטב וברור, עזרה טובה ומימשק אינטואיטיבי. הערך הכולל: לוקח בחשבון את כל קני המידה שפורטו עד כה וכן את התמיכה הטכנית. חשיבות מיוחדת ניתנת לאמצעי בקרת התצוגה. 3 תגובת המחשב לפעילות חריגה (ש)א זז זז פעילויות שלא לפי הסדר המוגדר פעילות לא כ<- ו מורשית עילות בניגוד המלצת המעהכת. תוצאה תורגת. מגבולות שקף שהוכן בעזרת תוכנת 68|!6 של קון. בתוכנה יש תמיכה מלאה בעברית, ובגירסה החדשה יש חמישה סוגי גופנים, במשקלים ותצורות שונות. התוכנה מגיעה עס ספוייה גרפית עשירה. הזנת תוצאה ומאגר ש8זס קה לאיורים חופשייס. בשורת כלי התוכנה כלולה בייגלריה הגראפית"י תוכל לקלוט ולעבד נתוניס מתוך גיליונות החישו- בים 1-2-3 פטז10 ו"ץחסתקחץ5; וכן נתוניס מספריים וטקסט בפורמט |/850, מכל חבילת תוכנה אחרת. הגלריה משלימה תוכנות גם הוצאה-לאור שולחנית (שדס) כדוגמת אזטזח6 או זסאַסמָּק, ומעשירה את :כולתן הגראפית- איורית. יתרון מיוחד של תוכנה זו הוא ביכולתה לעבוד בקבצים גרפיים גסם במחשבים מרכזיים. תוכל להעביר איורים ותרשימיס ממחשבים אישיים אל מיני מחשבים ומתשבים מרכצייס של סף. בגירסה 3.0 נוספה גס היכולת להמיר קבציס גראפיים במתכונת 66 אותס ניתן להעביר תרשימיס ואיורים לתוכנות תיביימ (ם64) או לתוכנות גראפיות אחרות. יש לציין כי מספר ניכר של מיני מחשבים ותחנות עבודה הנדסיות - מעבר למחשבים אישיים -- יימכיריםי' את קבצי 66 ומסוגליס להמשיך ולעבד את הקבצים. או להעבירם לתצוגה באמצעות הייגלריהיי. בגירסה 0 שופרה גם :כולת הקליטה של קבצים חיצוניים, וכיום ניתן גם לבצע את התהליך ההפוך: לקלוט קבצי (/606₪ ולהמירס לקבצי 6/1. העוסקים בהוצאה-לאור שולחנית, ‏ יצלו את יכולת השיגור של קבצים גראפיים במתכונת 505, אל תוכנות הוצאה לאור (פדפ) מקובלות. מתכונת 5 היא מתכונת הקבצים התקנית של כל תוכנות ההלייש העושות שימוש במדפסות פוסטסקריפט. במידת הצורך תוכל להדפיס ישירות מן התוכנה - אל מדפסת הלייזר. 2 | הקד בנוסף לכך, תוכנות ‏ "יהגלריהיי מצויידות במתאמי פלט הדפסה להפקת פלט גראפי ותרשימים, ברוב סוגי המדיה נייר ושקפיס בשחור לבן ובצבע, מדפסות ותווינים או בציוד פלט מיוחד, כמו מדפסות צבעוניות להפקת שיקופיות 5 מיימ, או תצוגות וידאו. הגלריה תוצע בקרוב כחלק מחבילת החומרה הכלולה במחיר מדפסת הזרקת הדיו ז1(6ח/8ק של וס. ₪ )הסקזטאוסק לחלונות 3.0 במקום להכניס כל תכונה שאפשר להעלות על הדעת לתוך חבילת התוכנה המלאה, הוסיפה מיקרוסופט רק את הפונקציות להן זקוקיס אנשים עסוקים. כתוצאה, זוהי החבילה הקלה ביותר לשימוש מבין התוכניות שבדקנו, ועס זאת בעלת יכולת להפקת שקופיות ושקפים מהממים. בדומה ל6580%87זק של 88א0וז60-0, גס ]וס זשוס כוללת בקרת תצוגה המסייעת לך להכין את ההצגה מתחילתה ועד סופה, קל לשנות את סדר השקופיות ולערוך שעויים כוללים. אמצעי השרטוט מוגבליס אמנם, אולס תכונות הצבע והמלל מדהימות. מקצועני הגרפיקה עשויים להעדיף תוכנות חזקות יותר, אולס רוב המשת- משים שאינס גרפיקאים יאמרו ש"וחוסשזסשוסק היא הקניה הטובה ביותר עבורס. בהתבסס על הידידותיות החזקה של חלונות 0, הגיעה זחוסקזפעצסס למקום הראשון מבחינת קלות השימוש. כדי ליצור גרף, אתה בוחר נושא מתוך גלריה ופותח דף עבודה מלא בנתוניס מדגמיים. תוכל לשבץ את הנתונים שלך בקלות או לייבא נתונים מגליון אלקטרוני חיצוני. ל"זחוסשזפשוסט אין חיבור חילופי מידע דינמי (₪סס) לתוכניות אחרות של חלונות, אבל היא כוללת גרסה חדשה של 05 הקרויה 5586060 זחפוחטססס. במקום לנסות להגיע לתוכניות אחרות, 005 67886060 עובדת באופן פנימי ומאפשרת ל-וחוסקז6עצסק לתקשר ולעדכן נתוניס בין הגרף ומודול השרטוט שלה כמעט ללא תפרים. עובדה זאת מעניקה ל"וחוסקזפאוסק את המימשק החלק ביותר בסיבוב הנוכתי, אולס היא אינה מפצה על העדר הזיקה לגליון האלקטרוני. מבחר הגרפים מוגבל יחסית, אולם הכנת טבלאות מלל מעולה. כדי לשב מלל, לפתוח חלון מלל בעזרת העכבר, ולשלב בו דפוס מלל מוכן מראש או להקיש את המלים שבחרת. ניתן לשנות בקלות את מידות החלון או להזיזו ולערוך את הכתב באמצעות סרגלים מיוחדים, כדי לסייע בקביעת הטבולטוריס ותחילות השורות. מבחר הדוגמאות הגרפיות גדול למדי, והמרת הקבצים הגרפייט טובה למדי, אולס אס אתה מתכוון להקדיש זמן רב לעידון התמונות -- חפש לך תוכנית אחרת. מערך צנוע של אמצעי שרטוט מאפשר לך להוסיף מעגלים, מלבנים, קויס וצל לים, אבל אין כאן אמצעים לעקומות או לשרטוט חופשי. גרוע מכך, ]וסוס אינה מאפשרת לך לפצל את מרכיבי בבואת הקליפ. בקרת הצבע היא מצויינת וקלה להפעלה, התוכנית מציעה מיגוון שלס של רקעים מתחלפים ואופציות לגרפים עם צבעיס תואמים, ותוכל גס 20 גרפיקה להכין גווניס משלך בעזרת פלטת צבעים נדיבה. זחוסזסאוס מצטיינת בבקרת תצוגה ובהרכבה. כמו ב-5)ח659זק, | כל השקופיות להרצאה מאוחסנות בנוחיות בקובץ אחד עס שקופית מאסטר המכילה את המרכיביס המשותפים לכל השאר. תוכל לצפות בגרסה ממוזערת של כל השקופיות בתצוגה - תכונה שימושית לסידור מחדש של השקופיות ולמעבר מהיר לבבואה מסוימת. קל גם לשנות את הגופניס והצבעיס באופן גלובלי. תוכל לחולל הערות לדברי הנואס ועלוניס לחלוקה לקהל, אבל אין המרה אוטומטית של שקופית צבעונית לפלט שחור לבן, כך שתצטרך להמיר צבעים סולידיים לדוגמאות מקווקוות באופן ידני. הצגת השקופית על המסך היא בסיסית ואינה כוללת מעברים מיוחדים. עס זאת, תוכל לקפו למסך מסוים בלחיצת מקש בודדת. תמיכת הפלט סולידית והאיכות מצוינת. חרף אמצעי השרטוט החלשים, זחוסקזפשסק תוכנת החודם: תרופה לווירוס המחעב הוראות התקנה: הק 3288 ובצע את הוראות המדקענ. הוראות התקנה: הקש ז|328 ובצע את הוראות המחשב. הקבצים מגיעיס דחוסים על התקליטון. כדי לפתוח אותם, נמצאת עליו תוכנת פתיתה, אשר תעשה עבורך את העבודה. בצע את ההוראות במדוייק, על-פי ההנחיות. הכן תקליטון מפורמט או עבור לדיסק הקשיח כדי לפתוח את התוכנה. כדי להתקין את התוכנה יש צורך לכתוב כמה פקודות, על-כן הצטייד במעט סבלנות... החודש אנו מציגים את תוכנת 508, התוכנה השיתופית הטובה בעולם לגילוי וניקוי ווירוסי מחשב ב-6ק. זוהי תוכנה שיתופית שמקורה בארהייב. תנאי ההצטרפות לתוכנות השיתופיות מבוססים על אמון בין המפתח למשתמש. אתה מקבל עותק מלא ותפשי של התוכנה, לבדיקה. אם אתה מוצא אותה שימושית וממשיך להשתמש בה, עליך לשלוח למפתח התוכנה סך 255, עבורס תקבל תעודת רישום וזכויות עדכון תינם, דרך ה-885 לשנה שלמה. תמורת תשעה דולר נוספים ישלח לך גם תקליטון עדכונים. במקרה של 6048פטהו/ זוהי באמת מציאה. תוכנה זו היא מהדורת נובמבר 0, ובשבוע השני של דצמבר כבר היתה בדרך הגירסה החדשה עם 16 ווירוסים נוספים! תנאים אלה מיועדים רק למשתמשים פרטיים ואלרגוניס חייבים לרכוש את התוכנה בהסכס מיוחד. את טופס ההרשמה תוכל להדפיס מקוב 000.ז₪60151. ₪56 פותחה בבית התוכנה האמריקאי 6, עייל אריה גהודצקי. לתוכנה האמריקאית נכתבה מעטפת הפעלה נוחה וקלה לשימוש, תוכנה זו, המכונה :₪1 5/, הוסבה לעברית במיוחד עבור זו328 ועתה תוכל להפעיל את מגלה ומנקה הווי- רוסים היעיל -- בשפה המוכרת לך. 321 היא ללא ספק הקניה הטובה ביותר. היא מאפשרת הכנה קלה של הופעה מרשימה, וזה בדיוק מה שהמשתמשים העיסקיים רוצים. אולי זהו צירוף מקרים, אבל שתי התוכניות הגרפיות הטובות ביותר בקבוצה שבדקנו רצות תחת חלונות. 3.0. אם אינך מתיימר להיות מיכאלאנגילו, אבל צריך להכין הופעה בפני קהל, [חוסקז6עש00 היא הקניה הטובה. המימשק הנגיש, הבקרה הגלובלית והמבחר הגדול של פורמטיס מוגדריס מראש יחסכו לך הרבה זמן. חדשות טובות. 6ז8שז8 5סוחק8ז6 היא הזוכה אס אתה רוצה גמישות בהכנת טבלאות ותצוגות שקו- פיות מדליקות במחשב אישי. פט|ק 06ח88|8ז] מציעה אמצעי עריכה מעולים, ו"!! 56ט8!סס מצטיינת בבקרת צבע. תהא התוכנית שתבחר אשר תהא, אין לך יותר תירוצים להרצאות משעממות. התוכנה הסורק את המערכת ומזהה פעילויות חשודות או קיום של וירוסים, בתקליטוניס, בוכרון הדינמי או בדיסק. התוכנה מיועדת לגלות גם את הווירוסיס המתוחכמים ביותר, ובגירסתה הנוכחית יודעת לזהות 223 סוגים ויימוטציות" ולנקות את רובם. שורת התפריט הראשונה מאפשרת לך לסרוק את כל אחד מהדיסקים במחשב, באמצעות 0508חו/. באם התגלה וו" רוס, התוכנה תתריע על קיומו ותזהה אותו. כדי לחסלו, עליך לבחור בשורת התפריט השניה, ניקוי וירוס. שורה זו תפעיל את תוכנת 01548 המצויידת בנסיוב הספציפי שיחסל את אותו סוג ווירוס שהתגלה. אם יש במחשב שלך מספר סוגי ווירוסים, תאלצ לחזור ילכל סוג ווירוס. ₪ נטיה לטובת חלונות לאלה שאינם מעונינים לעבור לחלונות, יש עדיין כיצד עובדים עם א864? תוכל להשתמש בחלק להפעלה שגרתית של התוכנה די להשתמש במעטפת. העברית, אולס כדי ללמוד יותר על התוכנה כדאי להציץ בקובץ התוכן, 8.200: 1 ו-5871-8.000 01 המכיליס הסברים על התוכנה ושימושיה. במערכת נכללות גם תוכנות שימושיות כמו תוכנת =ז81!54/ המיועדת להבטיח כי הקבצים שאתה מוריד מלוחות מודעות אלקטרוניים. השורה השלישית בתפריט מציגה את רשימת הווירוסים שהתוכנה מכירה. תוכל לקבל פרטים מלאים על כל ווירוס, בלחיצה על מקש זפוחם. תמצא ברשימה זו 223 ווירוסים, כשהראשונים הם החדשיס ביותר, והאחרונים - הוותיקים. שים לב במיוחד לווירוס 86ח// ("זסט8טחו שהס ווירוסיס חדשיס יחסית וקטלניים ביותר. בהצלחה, ו... השמרו לנפשותיכס, החורף מגיע ואיתו (וירוסים חדשים! יואר 1921 דווםו ינואר נ-צב:רואר חורף חס במחלקת האירועים של אנשים ומחשבים ניהול רתות ואבטחת מידע ו/ג סדה ח'א. בהוח"ח מותם רעשטירם פוקוס על לוטוס תקשורת בין רשחות |9/ו/3 למוסרות עסקים וא'רגזוים טור'ה ת'ג גו בפברזאך | [' התערוכה ח"א בוא ותלמד איך לחבר רשתות כלכלת מחעובים 6 ותקטשורת נחונים ביואר 9 מזר'ה ח"א שיקולים נכוניס בתיכטן, רכישה, ובשירות 4 בפברואר ופלו, 1' הער וכה "א הכל על תוכנות העברה, תוכנות מוחשוב לאירגון תקשורת וציוד לאן הולך ה" 05 6מנגד מלינטועו 2 בור 991 זר'ה "א מנחה: שלמה צפריר, מומחה יע למיתשוב. = 2 בפברואר ופפו נג' התערוכה "וו איינשטיין פשטות גאונית תחנות עבזדה המס השותי זז ויום עיון 2 בווור ופפ ריה "א וס עיון למשתמשי התמליל גו בפברואך |עפו גג' התערובה רשתות תקשורת אזוריות מחוללי ינםומ"ם איה ננחור ולמה ו וריה ח"וא בהוח"ח איע' רוזל'ה ביוס ומותם ךועוםיד ה ג בפברואך 1991 מצעד המתוללים בישראל מתקני גיבוי 91 ארכיב/ מולטימדיה/ מיפוגרפיה |9/ו/3 וריה ח'א. איך להבטית פעילות רציפה של מרכזי מלחשוב בפברואר ולפ ג1' החערוכה "המטלול המהיר" למנהלים רעותות - הכל על ה-א | קרס של 36 שוח כל מה שהמחשב יכול לעשות בשבילך בפברואך וע גג' החערוכה 01 0קאיך להתקשר למאגרים בעולם איך תנהל בהצלחה מערך 6 5 בפברואר 891, בזל ח'א; כל המודע משולתיך + במרץ ופ בזל "א למנהלי יחי מחשב ואגשי תחזוקה באירגונים התקעור עוד היום וקבל פרטים עלאים אנעוינו 11911211" בקס 05-2054 . יון מאת: תמיר אשל בקרב משתמשי הגליונות האלקטרוניס בישראל, ובעולס כולו, קווטרו-פרו תפס בתוך שניס ספורות מקוס מכובד, עס מכירה של יותר מאלף גליונות חוקייס במחיר מלא. הגירסה הראשונה, קווטרו 0, פשטה בישראל כמגפת שפעת מדבקת בשנות ה-80, כשהגיעו לישראל תקליטונים בלתי מוגניס בודדים. בורלנד אמנסם לא ההרוויתחה הרבה מהפרסוס התפשי, אך הפופולריות שקנתה לעצמה התוכנה בשוק שהיה תפוס כמעט במלואו עייי לוטוס הראתה שיש לתוכנה פוטנציאל גדול באר. המשתמשים אהבו את הממשק הנוח והטבעי של קווטרו, בו יכלת לבחור בין תפריטים נגללים או בחלונות נערמים. גס עבודה עס עכבר, היתה נוחה בעבודה על דף אלקטרוני. העובדה שמשתמשיםס רביס הצליחו להפיק מהתוכנה ביצועים טוביס ללא תמיכה וספרות רק מדגישה את הנוחיות וההתחשבות של המפתחים במשתמש. ראתה כי טוב, באה בורלנד ופיתחה לפני כשנה גירסה משופרת ומורחבת, מקצועית, קווטרו-פרו הכוללת עברית ששולבה בקוד המקור. באותה הזדמנות גם הוגנה התוכנה בפלג, כך שלא ניתן יהיה להעתיקה. השאלה הגדולה היתה - כיצד משכנעים את הציבור, שעובד עס תוכנה טובה שהשיג בחינם, להשקיע כ-1,000 שייח בשיפורה! מבצעי שיווק, הלבנות, הנחות ושכנועים פניס אל פנים בהרצאות ובמסעות מכירות באירגוניס גדולים, שערכו מפיצי בורלנד בישראל דרבנו יותר מאלף משתמשים לעבור לגירסה החוקית המשופרת. עתה, עס הכרותה של המהדורה החדשה, מקווה בורלנד כי אותס לקוחות, ורביס חדשים, ימשיכו להתקדס איתה. ₪ מה יש לנו בקווטרו? בגירסה הקודמת ניתן דגש לניהול הזיכרון במתכונת ‏ //800/ המאפשרת לתוכנה לעבוד בכל תואמי יבמ, מ-זא ומעלה, ולעיבוד הגרפי המובנה בתוכנה. 2.0 סז סזזגו0 מתמקדת בשי- פור הגישה לנתונים, ביצוע חישוביס מתקדמים לקבלת החלטות, ויישוס כלים גרפיים מתקדמים להפקת מצגי מסמכים, שקפים ושקופיות. כל אלה משולבים כמובן במתכונות העבודה המוכרות של הגירסה הקודמת שזכו אף הן לשיפוריס קלים. בורלנד מאמינה שכאשר יש למשתמש יותר מידע, החלטותיו טובות יותר. עליכן קווטרופרו 0 החדשה מאפשרת גישה נוחה מאוד למסדי נתוניסם באשר הם. קישור פנימי מאפשר מיווג מעולה עס טבלאות נתוניס המבוססות על פרדוקס | 5, התהליך מתבצע בלחיצת מקש יחידה. אמצעי 2 אלקטרוני קוומר מבט ראשון הקישור למסדי נתונים מרוחקים, מבוססים אף הס על 460855 א₪87860 המצוייד גסם בקישור 501. כך ניתן לבצע שאילתות לפי דוגמה (085) המאפשרות עבודה טבעית בסביבות 'יזרותיי כמו במחשבים מרכזיים, מיני מחשבים או שרתי נתוניס )50 05/2. בצורה זו תוכל להגיע למסדי נתוניס, בכל מקוס בעולס, ישירות ממסך העבודה של קווטרו-פרו 2.0, באמצעות תקשורת או רשת מקומית. אפשר לשלוף את המידע המבוקש, ולח- זור לדף העבודה בלתיצת מקש. לחיצה אחת פותחת למשתמש טבלת תשובות א800זהק המותאמת למסד המידע אליו ברצונך להגיע, ומתאימה את המידע המתקבל למתכונת הטבלאות של קווטרו. ניתן לקרוא, לכתוב ולבצע שאילתות לקבצי פרדוקס, -עו ,| ,| 68886. ₪ עבודה בצוותא התוכנה החדשה שופרה גס בכל הקשור לעבודה ברשת. הקמת התוכנה ברשת מקומית פשוטה מבעבר; קווטרו פרו 2.0 מצויידת בבחינה אוטו- מטית של חומרת המשתמש, וניהול הרישוי לאחר ההגדרה הראשונית הוא אוטומטי לחלוטין. תמיכה ברשת מקומית מאפשרת עתה חיבור בין דפי עבודה של מספר משתמשים, וכן הגדרת תפריטים אחידים או גופניס קבועיס לשימוש כל התחנות ברשת. מערכת הרישוי מאפשרת גס רמה גבוהה של בטיחות למידע באשר היא דואגת לשיתוף מסמפים מאובטח וגמיש, ולנעילת קבצים ומסמכים נבחרים. לגירסה החדשה נוספו כלים המיועדים להפוך את הנתונים הגולמיים למידע ברור וקל להבנה. כלים אלה כולליס שרות חדש המכונה זס: 6שו50, המהווה קיצור דרך בחישוב מודלים ומוריד את הצורך בניחושים במהלך קבלת ההתלטות. כלי זה מהווה למעשה סימולטור המבצע תהליך יימה יהיה אסיי ()! 3ח/ש) דינמי. במודל אתה מכניס את התשובה, והתוכנה מחשבת לאחור את המודל ומוצאת את המשתנים הדרושיס לקבלת התשובה. בעבר, היית צריך לחשב את המודל מספר פעמיס כדי להגיע לתוצאה הרצוייה. כתוכנה המיועדת למגזר העיסקי בו המיחשוב גדל במהירות, קווטרו פרו 2.0 מאפשרת הגדלה משמעותית של נפח, והיקף המודלים ודפי העבודה האלקטרוניים. התצוגה מאפשרת דחיסה של 132 טוריס על המסך, כשבהדפסה, או גלילה אופקית, התוכנה מאפשרת חיבור ומיזוג של כמה עמודים במבנה חפשי (שאינו מחייב רציפות). ניתן לחבר עד 3 דפי עבודה בזכרון ובדיסק, ולחבר תאים בוד- דים או תחומים (פ6פַח8) מוגדרים מגליון אחד לאחר, בגליון האלקטרוני או במסד הנתוניס 3 | האירגוני. אס תשתמש במודל מורכב כזה, תדע גס להעריך את הקישור הדינמי של המידע הזורס בחיבוריס אלה. משמעות הדבר היא שכל שינוי באחד הנתוניס הקשורים לגליון, תעדכן קווטרו את כל המקומות אליהס הוא קשור. כדי להקל עליך לאתר קבצים קשורים לדף העבודה, קווטרו שומרת עבורך את מיקומס ההירארכי וכתובתס בזכרון, כשטח עבודה בעל שם המוגדר על ידך. רק קרא בשמו, וקווטרו תשיג אותו עבורך. הצגת הנתונים בתרשימים וגרפים נוחה כבעבר. אפשר לשלב בדף עבודה אחד מספר גרפים, ולעדכנס במהלך התצוגה עייי שנוי בנתונים. תוכל לעבוד בו זמנית עם 32 דפי עבודה נפרדים, בייערימהיי או בחפיפה. ₪ הכנת הרצאות החבילה הגרפית המשולבת בתוכנת קווטרו-פרו שופרה אף היא. יש לנו כאן תשעה גופניס באנגלית, ואליהם משולבים גם שמונה גופנים עבריים. הגופנים באנגלית' באים במתכונת ח88ו18ו8, בארבע גירסאות: אות רגילה, מודגשת, נטויה ומודגשת. נטוייה. הגופניס בעברית מאפשריס הפקה דו-לשונית מלאה בשילוב של גרפיקה ותרשימים. כדי להתחיל לעבוד בגרפיקה של קווטרו-פרו לא צריך להיות גרפיקאי. שורת ברירות מחדל מבטיחה לך שימוש בהרכביס מקובלים ומתאימים של גופנים, צבעים וגווניס. תוכל גם לשלב קווי שרטוט, תיבות, מסגרות במשקלות שוניס ולהתאים לתמונה צבעים והצללה. לחבילה הגרפית תוכל להוסיף גם את שסתפסזק - מערך אופציונלי, חזק יותר, של כלי הוצאה לאור והפקת מצגי שקופיות, ההופכים את הנתונים הטבלאיים לגראפיס ושקפים המשמשים להרצאה והסברים. היא כוללת גם זסו9וסחח/ הבונה את הגרפים בצורה ידנית, בשילוב צורות וגופים הנדסיים מגוונים. | קווטרורפרו ‏ 2.0 הבסיסית כוללת עתה, בנוסף לעשרה סוגי גראפים הדו-מימדיים הקודמים, גם ארבעה טיפוסי גראפים תלת-מימדיים: שטתים, עמודות, מדרגות וסרטים. אפשר-יילטפליי במבנה הגרף, למשל, עייי חיתוך או הגדלת פרוסות מהעוגה, ב-טום. כמו-כן תוכל לשלב גראפים מגליון אלקטרוני אחר או לשלב בשקפים מלל במגוון צורות ותרשימיס ואיוריס מספריה בת מאה רישומים, כשתייבא קבצים גרפיים במתכונת 66 מהספריה הגרפית בת 30 רישומים הכלולה בתוכנה. התוכנה מאפשרת לך גס להפיק ולהציג סדרת שקפים המבוססת על תסריט הצף של מספר תמונות, גראפים והסברים המשלבים גרפיקה 'נואר 1971 ו ינואר 1991 ומלל מאויירים. השליטה ברצף התצוגה מתבצעת באמצעות כפתורי בקרה גרפיים, המשתלבים בתמונות ומופעליס בלחיצת מקש או עייי עכבר. כפתוריס אלו מסתתריס לעיתים בתוך תיבות מלל או בגרף המוצג על המסך, למעשה, הס מפעילים מאקרו המבצע את המשימה שביקשנו. 7 = חח 4 |" שי וזנוקוות נוקוזויוו ע"י/טו לכק" מבט ראשת לדוגמה, בהפעלת כפתור מוסתר כזה נוכל לקרוא לרצף תמונות מסויים במהלך התצוגה הראשית, גם אס או מתוכנן לביצוע על-פי התסריט הכללי. פטנט זה טוב במיוחד להפקת מצגי מכירות אינטראקיבייס הפועלים עייי הלקות. הכפתורים מאפשרים גם להפעיל מסכי מלל פיתוח: בורלנד אינטרנשיונל. נציג בישראל: 8 פרי אינטרנשיונל. הוצאה חחשים קבועה מחיר: זו מהיה ההוצאה החודשית הקבוע 5 בולל עברית. עדכון מגירסה :1.0. 599 והסברים במתכונת זאפזזססץ. רצף התצוגה נע קדימה, אחורה או בדילוגים לכל כיוון, לפי בקשת המפעיל. אפשר גם להפיק פלט סטנדרטי במתכונת 5 אן 66% המאפשר הדפסת פוסטסקריפט מקצועית או הפקת שקופיות 35 מיימ. לאחר הכנת התצוגה תוכל לראות הצגה מוקדמת ששפוטפזס ולהדפיסה בשקפים או דפים. התוכנה תומכת במדפסות לייזר 185866 ₪ והפונטיס שלה תומכים במדפסות פוסטסקריפט קף "8596 1 של אפל. בעוד בתי התוכנה בעולס קופציס על עגלת החלונות והממשק הגרפי, ומאלציס אותנו, המשת- משים, לרכוש ציוד מתוחכס ויקר, ממשיכה בורלנד להוכיח כי במחשבים הוותיקים שלנו נותר עדיין די יימיציי כדי לתת ביצועיס טובים. אמנס, בורלנד התאמצה מאוד כדי שלנו יהיה קל, ועלינו לוותר על תצוגת 6צשוופצו הזהה למסך המודפס, אך במרכיבים אחרים לא רק שאין אנו מפסידים ביצועים, לעומת תוכנות אחרות, אלא שבחלק מהתחומים קווטרו-פרו החדשה נותנת לנו יתרון ממשי והעיקר -- היא נותנת בידך כלי נוח ויעיל המאפשר להפיק את כל הדרוש מהמידע שברשותך. מפרט טכני: שס התוכנה: 2.0 סז סזו8טכ) מספר שורות מירבי: 8,192 מספר טורים מירבי: 256 מספר חלונות מירבי:32 חיבור גליונות חיצוניים:63 חישוב ברקע: אוטומטי או ידני, חלקי ומלא פונקציות מובנות: 114 פונקציות = כולל פונקציות פיננסיות ומדעיות. דחיסת קבצים: לקבצי נתונים גדולים עס חבילת 5! ק-507:!502 המובנה בתוכנה דרישות המערכת: מערכת הפעלה: 2.0 05 ומעלה, בתואמות מלאה ל-₪05 וגה זכרון: 512 קייב מינימלי (מומלף לפתות 0, עס 400088 א800ז8ק מומלף לעבוד עס 2 מייב לפחות) זכרון פנוי בכונן: לפחות 4 מייב. תצוגה: מסך מונוכרוס, 06/4 ,64/ ,504 ,664 עם מתאם, (כרטיס גרפי ומסך ברזו" לוציה גבוהה דרושיס להצגת גרפים.) תקשוות: רשת מקומית 06ח2008 ||6צסו! 6 גירסה 2.15 286 או 3.0 ומעלה, בתואמות מלאה למקור. 0% ,3 ,1.10 05/2 גירסה 4.0 או מאוחרת, תואמות מלאה. אה | ₪6 8₪! גירסה 1.3 ומעלה, תואמות מלאה. תמיכה במדפסות: מטריצה, תוונים, מדפסות פוסטסקריפט ו7ז6[ז856 1 ק. ותואמותיהן. תמיכה בכרטיס הרחבת זכרון: בתקן 4.0 1 6 תמיכה במעבד מתמטי:87א80 ותואמיו. תמיכה בעכבר: מיקרוסופט או תואס מלא. 2;3 ו מאת: מיכה גרט? עד לשנה האחרונה ניצבו על מדף התוכנות שעמד לרשות המשתמש הישראלי שני סוגי תוכנות: תוכנות בעברית ותוכנות ללא עברית. הראשונות, צבריות, שפותחו בישראל, על ידי בתי תוכנה מקומיים בעוד המיובאות יילמדויי עברית ברמה כזו או אחרת. כל התוכנות הן בעצס יותר מאשר תוכנות בעברית -- הן תוכנות דו"לשוניות, שפעלו בעברית, עם אפשרות כלשהיא לעבודה גם באנגלית. היישומים העבריים הְראשוניס היו כמובן מעבדי התמלילים -- ובעקבותיהס הלכו גם מסדי. נתונים וגליונות אלקטרוניים, ‏ ואפילו תוכנות גרפיות והנדסיות הכוללות פונטים עבריים וכתיבה מימין לשמאל. השיטות בהן אילצו המתכנתים את התוכנות האלה לעבוד בעברית היו שונות ומגוונות. השיטה הפשוטה ביותר הייתה יצירת תוכנה שוכנת זיכרון (58ז) שהמתינה בזיכרון המחשב עד שהמשתמש הפעילה באמצעות מקשים מיוחדים. תוכנה כזו הפעילה יימערכת. תירגוסיי שהפכה את האות הנשלח ממקש ה-ד בלוח לאות שהותאם לאות ייאיי -- התרגוס גם דאג שהאות הזאת תירשם בקובץ ושתוצג גם על גבי הצג. תוכנות שוכנות זיכרון כאלה דאגו, כמובן, להפוך את כיגון הכתיבה -- אס ביידחיפהיי של האותיות שמאלה או בהפיכת כיוון השורה כולה. ₪ אין גיור כהלכה לתוכנות אלה היו חסרונות רבים, והתאמתן לעבודה עס תוכנות מסויימות מגבילה את השימוש בעברית רק לחלק הבסיסי ביותר של התוכנה. כך, למשל, שיטת תרגוס כזאת לא מאפשרת במקרים רבים מיון אלפבתי, ותכנות גרפיות או מצבי עבודה גרפיים לא יעבדו איתה. כדי להתגבר על חסרון זה השקיעו כמה בתי תוכנה עבודה א*נטנסיבית וממון רב, בהסבה כוללת של התוכנות הלועזיות. כאן לא הסתפקו בתוכנה שוכנת. זיכרון שתיטען לפני התוכנה המיובאת, אלא בהתאמה של קוד המקור (/'0068/ 06זט50 05פיי) לעבודה בעברית. שורה ארוכה של תת-שגרות (ייסב-רוטינות'י) נכללו בתוך קוד המקור ושינו את התייחסות התוכנה המקורית לקלט מלוח המקשים, להצגת החומר על הצג ולכתיבתו לקוב. הפיכת תוכנה אנגלית לתוכנה דו-לשונית היתה, ונשארה, אתגר למתכנתים -- טיבו של ייהגיוריי כפי שמכנים ואת המתכנתים, מעיד על המגייר -- על רמתו המקצועית של המתכנת, ועל הסטנד- רטים של בית התוכנה. גיור כהלכה מעיד, ראשית כל, על קיומו של התנאי ההכרחי לביצוע: גישה אל קוד המקור של התוכנה -- או במונתים של בתי 4 24 מלחמת מחשבים הקרב על העברית התוכנה על ייקבלת סורסיסיי, מלאכה שכשרוציס לבצעה צריך להפגיש, איכשהוא, את ההר עם מוחמד. בסיס נתונים הממיין רשימה על פי האות האחרונה בכל מילה (לפי הכיוון בו הוא קורא את שרשרת האותיות באנגלית, משמאל לימין) מעיד על עבודה רשלנית; תוכנה המאפשרת לך לעבור מאנגלית לעברית ותזרה בכמה אופנים (דחיפה, אותיות גדולות, אותיות קטנות, פיסקה באנגלית, פיסקה עברית וכוי) מעידה על רמה גבוהה של תיכנות והכרת צרכי המשתמש. לפני שנפנה לעניין זמינות קוד המקור הערת בינייס קצרה: לא את כל התוכנות צריך לגייר, תוכנות שרות דוגמת פ!ססד 06 או 88וזו!וז0 חסזזסא משרתות את המשתמש העברי בנאמנות, ללא כל גיור. זה גם המצב בתוכנות ניהול זיכרון כמו 6 | סס, או תוכנות תקשורת. (זאת כמובן בתנאי שהמשתמש העברי סיים חי כיתות בית ספר ישראלי ממוצע ומכיר את רוב אותיות ה-0 8 ). העברית קריטית במיוחד בתוכנות בהן יש צורך בשימוש במידע מילולי. אך שם -- אבוי לנו. אפילו אם סיימת 84 אנגלית, קשה יהיה לך להשתמש בלוח שנה ממוחשב, ולרשוס הערה כמו יילעבור במשרד המילואים לבקש ראיון עס המגייד לדחיית השמייפיי. או יילהזכיר לאורי שיחתוס על הערבות לאוברדרפטיי. אחרי כמה רישומים כאלה רביס הסיכויים שתחזור ליומן הכיס ולעט הכדורי. ₪ רוצים "סורסים" ועכשיו חזרה לעבודה -- או נכון יותר חזרה לייסורסיםיי. קוד-המקור של התוכנות הוא בעצס רכושס היקר ביותר של יצרני התוכנה. הוא מייצג, לעיתים, השקעה של עשרות שנות אדם ומטבע הדברים שהוא ימצא בכספות ולא ביימדינת הדיסקט האחדיי. אבל מה לעשות! כדי לגייר, זקוק בית התוכנה הישראלי לגוי. הסדרים שהשיגו (כשהשיגו) בתי תוכנה ישראלים עם יצרני התוכנה בארהייב, מבוססים על אמון הדדי, כדאיות מסחרית ולעיתים גם יחסים אישיים. לוטוס דיבלופמנט אינה מוכנה לאפשר ללוטוס ישראל, שהיא חברת בת שלה, לגעת בקוד המקור של 172-3, שרשרת. פקודות מוצפנת שהכניסה לחברה מיליארדי דולרים. לעומתה, בורלנד מוכנה לאפשר למתכנת ישראלי של פרי אינטרנשיונל לעבוד על קוד המקור, אך גס זאת -- במשרדיה בארהייב בלבד. מיקרוסופט הסכימה לשלוח לחברת הבת שלה בתל אביב כדי שתעבוד על הקוד המקורי של כמה מהתוכנות שלה, גם של תוכנות שטרס הושלמו. מניעת הגישה לקוד המקור אילצה את המשווקים בישראל לעשות שמיניות באויר ולהפגין יוזמה ויצירתיות רבה בתיכנות פתרונות אחרים. אותן תוכנות שוכנות זיכרון מאפשרות 3 עבודה בעברית, גם על תוכנות שקוד המקור שלהן לא שונה. אולס, למרות שהפתרון נראה טוב לכאורה, 100 שורות קוד יצירתי כזה אינן תחליף לשינוי של שורה אחת בקוד המקור. תוכנות שעברו ייגיור לקולהיי כזה מונעות מן המשתמש לנצל את כל תכונותיהן בעבודה בעברית ‏ - ומדרך הטבע השוק פונה אל המתחרים, שסידרו הכל בקוד המקורי. ₪ 5ספחדש נולד כאמור זה היה המצב עד לפני כשנה. הלקות בישראל היה יכול לרכוש תוכנות מיובאות ללא כל שינוי לעבודה באנגלית בלבד; תוכנות שהותאמו להן ‏ יישוכני זיכרוןיי שאיפשרו עבודה חלקית בעברית, ותוכנות שקוד המקור שלהן הותאם לעבודה מלאה בעברית. ואז נולד ה-005 העברי. העניין התחיל במיקרוסופט, אימו החוקית של 5, אשר ביקשה לפתת מערכת הפעלה ערבית -- כזו המאפשרת להפעיל בערבית את מיגוון פעולות 005, של תוכנות שפותחו באנגלית. 5 ערבי מכיל את התירגוס לערבית בתוך הפקודה הראשית של מערכת ההפעלה -- 60₪ סאג ואו 60 -- והופך את כיווני המסך, את קוד המיקלדת ואת הצג -- למזרת תיכונייס להפליא. במיקרוסופט זכרו במעומעס שגם עברית ותאמילית נכתבות מימין לשמאל ובאו בהצעה ליצור את בן הדוד של 505 ערבי, בדמות ₪05 עברי. ל-005 העברי הראשון -- גירסה 1.0 -- הייתה תוחלת חיים של זבוב פירות מצוי -- ומיקרוסופט מיהרה למשוך אותו מן השוק. זאת לאחר שהתברר כי הוא מונע מהמשתמש הישראלי (המפונק בתוכנות מדף עבריות לא מעטות) את האפשרות לעבוד בסביבה דו לשונית כפי שהורגל, ובכך פוסל את האפשרות להשתמש בכל אותן תוכנות באנגלית שבהן לא היה זקוק לשוס תירגוס. מיקרוסופט מיהרה להתליף את הגרסה הראשונה ב-005 עברי 1.1 - תוכנה שגס אנשי מיקרוסופט בישראל היו מעדיפים שתיקרא ייתוכנת תמיכה בעבריתיי, ולא יימערכת הפעלה בעבריתיי. ה-005 העברי הנוכתי הוא שורה של תוכנות שוכנות זיכרון (50ז) המפעילות את מערכת התרגוס וההיפוך על פי הצורך - באמצעות מקשיס חמיס או באמצעות הוראות הפעלה המקובצות בקובץ אצווה המועלה לפני טעינת תוכנה מיובאת שרוצים לעבוד בה בעברית. יימצאנויי הריעו כמה מאנשי המקצוע. הנה הפתרון לגיור כל תוכנה זרה בלא מאמ). הקש שו וכל בעיותך נפתרו. אבל מי שהתנסה ב- ינואד 1221 - 5 העברי 1.1 יודע כי החיים מורכביס הרבה יותר - והפטנט הזה גדול מהתיים. במילים אחרות -- קייס פער היסטרי בין ההבטתות למימושן. הפער הזה הופך את ה-005 העברי המשווק כיוס לגירסה משופרת של אותן תכניות שוכנות זיכרון -- ומשופרת ככל שלא תהיה נותר בה עדיין מקוס רב מאוד לשיפורים (ראה תיבה נפרדת). לביא שיפמן ממיקרוסופט מעדיף לקרוא למוצר הזה ייחבילת תמיכה עברית''; ומגדיר את המטרת התוכנה כייפתרון של 80% מבעיות ההסבה לעברית ב-80% מן התוכנות'. לדבריו מיועד ה- 5 העברי לחסוך זמן ולאפשר הסבת תוכנה לעברית שלא תארך שנה וחצי. בהתייחטו לתקלות השונות הבטיח שהן יתוקנו בגירסה הבאה - שתהיה בלתי תלויה בגירסת 005; אבל תימכר רק כחבילה עם 5.0. 505 באשר לאותס קטעים שהמערכת העברי אינה מתרגמת, הבהיר שיפמן שכאן צריך משווק תוכנת היישוס בארף לתקן את קוד המקור ולהתאימו. כך למשל התאימה מיקר- וסופט (או נכון יותר התאים שיפמן) את קוד המקור של ייוורקסיי בעברית וכלל בו אפשרות לכתיבת 'יפיסקה אנגלית'' במצב של כתיבה עברית בלא צורך בכתיבה ביידחיפה"". ₪ הולך ומסתבך הנסיון הקצר יחסית עס ה-005 העברי בגירסתו הנוכחית רק מחזק את הקביעה לפיה תוכנות שעברו 'יגיור כהלכהיי בקוד המקור נהנות עדיין מעדיפות. שוס חבילת תמיכה חיצונית שוכנת זיכרון, בין מדובר בייעברית של ג.א.שיי ובין אס מדובר ביי05 עברייי, אינה יכולה להביא לתירגוס המלא והמושלם של תוכנה לעברית. המחשה טובה לקביעה זו אפשר למצוא בהשואה בין שתי תוכנות השייכות למשפחת ה- 18861 הסוז8וחזס)ח| |8ח50ז -- ואו -- אותן תוכנות שנועדו לסייע לך לארגן את המידע שברשותך ולהפיק ממנו את מירב התועלת. הראשונה היא החפ של לוטוס והשניה 26 של פרסופט. כמייטב המסורת של לוטוס - הנמנעת מלאפשר לנציגה בישראל לשנות את קוד המקור - נותרה 486008 תוכנה אנגלית. חסידי ה"05 העברי מבהיריס שאפשר בקלות לעבוד עס תחת חבילת ההסבה. ואכן יכלנו לראות את התוכנה האנגלית עולה על המסך וכותבת עברית נאה. אפשר להפעיל את התוכנה כך שתכתוב ותקרא עברית. אבל כל זאת, במגבלות המוכתבות על ידי אותה תמיכה של מיקרוסופט: החַחַ6ְפָ המקורית 4 ינואר 1991 מלחמת מחשבים מוהה משמעות של חלק מהמילים באנגלית, למילים ומשפטים כגון ץ5808ט1 וא6א אר שוסזזס- וחסז היא נותנת תאריך ומתייחסת אליהן בהתאם לתאריך, בעבודה במסד הנתונים. אולס, ב-₪08 העברי היא אינה יודעת מה פירוש יימחריי אן יייוס שלישי הבאיי. וכך הופך ממשק המשתמש שלה לחסר ייחוכמהיי, וקשה יותר להפעלה, שכן אתה חייב לעשות את העבודה בעצמך ולרשום לעצמך תזכורת ממש כמו שתעשה בפינקס כיס, אז למה לך |אוק!. לעומת זאת עברה תוכנת 26ו, של פרסופט, הסבה מלאה לעברית של קוד המקור; והיא משווקת בישראל, על ידי אינטרסופט, תחת השס 25 כתוכנה עברית (עם תמיכה באנגלית כיישפה הנטיון הקצר עם ה"05פ העברי בנירסתו הנוכחית מחזק את הקביעה לפיה תוכנות שעברו "ניור כהלכה? בקוד המקוד נהנות עדיין מעדיפות. שום חבילת תמיכה חיצונית, שוכנת זיכדון, לרבות ה*05פ עברי", אינה יכולה להביא לתירגום המלא והמושלם לשפה העבדית. שניהיי). גם כאן יש אפשרות לרשוס תזכורות שיופיעו על המסך ביוס ובשעה המבוקשים -- אלא שכאן אפשר לכתוב יימחר ב-11:00'' או ייביום שני הבא" - בעברית פשוטה והתוכנה יימבינהיי משפטים כאלה ומקפיצה את התזכורת ביוס הדרוש. ההסבה המושלמת של 2₪ו₪ מביאה אותנו גס לנושא המרכזי השני בדיון על 005 עברי - בעיית התאימות, וקביעת הסטנדרט. מי שמבקשיס לעבור לשימוש בלעדי בדוס עברי מתעלמים מאותם 100 אלף בעלי מחשבים אישיים, שהתרגלו במשך השנים לעבודה עם תוכנות עבריות (מוסבות או מקוריות) הפועלות (בצורה מניחה את הדעת עד נפלאה) ללא כל צורך בחבילת התמיכה העברית. גרוע מזה! הן אינן יכולות כלל לפעול כאשר אותה חבילת תמיכה שוכנת בוזיכרון. נסו להפעיל את איינשטיין או נועס כאשר 005 עברי במצב א0 ותחזו במסך מבולבל והפוך. ₪ ניגוד אינטרסים לכאורה אפשר לומר שהבעיה תיאורטית בלבד -- שכן עס סיוס העבודה בתוכנה תחת 005 עברי, מופלת חבילת התמיכה מן הזיכרון ואז אפשר לעבור לעבודה בתוכנה עברית רגילה. אבל הטענה איננה תיאורטית שכן דרך העבודה המקובלת של משתמש מצוי מתנגשת פעמים רבות מדי עס ה- הפד של ה-005 העברי. כמעט לכל התוכנות המקובלות יש היוס אפשרות יציאה למערכת ההפעלה -- מצב שבו התוכנה מצטמצמת עד למינימוס ומאפשרת לבצע פעולות דוס (כמו מתיקה או העתקה) או אף להריצ יישוס אחר. היתרון הוא שבעת החזרה ליישום המקורי אתה מוצא את עצמך בדיוק במקום בו הפסקת. כך למשל אני יוצא לעיתים קרובות ממעבד התמלילים שלי, מחפש נתון ב-₪126 או 32 -- בקוואטרו-פרו וחוזר למעבד. לעיתים קרובות אחרי ששלחתי את הנתון כהדפסה לקובצ או כייייצוא לקובץ" כך שאוכל למשוך אותו לתוך מעבד התמלילים. את התרגיל חוסך הזמן והע- בודה הזה אינך יכול לעשות תחת 005 עברי. צא זמנית לדוס מתוכנה תחת 005 עברי -- ואינך יכול להפעיל תוכנה עברית רגילה -- אלא אם אתה מוכן לקדיש מחשבה ותיכנון מדוייק כיצד לעשות זאת - אני מכל מקוס מעדיף להקדיש את המחשבה והתיכנון למשימה שלפני ‏ - לא לדרישות מורכבות של מערכות הפעלה מתנגשות. 5 העברי מונע גס את האפשרות להשתמש בתוכנות עבריות שהן שוכנות זיכרון - כמו תוכנות הגהה או מילונית. אם אתה עובד תחת 5 עברי (בייורקסיי או במולטימייטי' אינך יכול להינות מן האפשרות לשלוף מילון עברי אנגלי אנגלי עברי בלחיצת כפתור. אינך יכול גס להפעיל תוכניות שוכנות זיכרון אנגליות כגון 0%ו51086 תחת 005 עברי - ומי שהתרגל להשתמש בטבלאות |ו850 או מחשבון הקופצים למסך בלחיצת כפתור בזמן כתיבה, יוותר עד מהרה על העבודה עם תוכנות שאינן מאפשרות שימוש בעזריס אלה. מה שמיקרוסופט מנסה לעשות בעזרת 05 עברי, הוא לקבוע סטנדרט חדש לעבודה בעברית. מיקרוטופט מרגישה, כך נראה, חזקה מספיק כדי לכפות את הסטנדרט הזה על תעשיית התוכנה הישראלית -- ומה שחמור יותר, עליך ועלי. הצגת המערכת כסטנדרט תרגוס לעברית יוצרת גס תמונה מעניינת של החזון של מיקרוסופט ישראל: עשרות אלפי מחשבים אישיים אשר מחבר לבן מזדקר להס באחוריהם, שפוטים לנצח לעבודה בתקן אחיד. לזה הס קוראיס תמיכה בעברית?! הבעיה של מיקרוסופט היא שהמשתמשיס התרגלו כבר לסטנדרט אחר -- זה של תוכנות מוסבות במלואן ושל תוכנות שנכתבו במקורן בעברית; ושאותו ציבור, את, אתה ואני, פונק על ידי בתי תוכנה כמו פרי אינטרנשיונל, איינשטיין, דביר, גרינברג מהנדסים ואנטרסופט. נסיון להגשים את החזון של מיקרוסופט פירושו מלחמה בין תקניס שוניס. אפילו בהגדרת אנשי מיקרוסופט ישראל, זו מלחמה מיותרת לתלוטין. אם 005 עברי הוא בעצם ייחבילה של תמיכה עברית שנועדה לתת בידי בתי התוכנה כליס לתירגם תוכנות מיובאות'י, כדברי לביא שיפמן ממיקרוסופט - צריכה החברה להתייחס אליו ככזה. כלי פיתוח תוכנה הם מוצר שאותו צריך לשווק למפתחי תוכנה - לא למשתמשי קצה. מה שיש היוס בידי מיקרוס- ופט היא חבילה מעולה של תת-שיגרות המפעילות מערכת תירגוס ללוח המקשים, הצג והמדפסת. תואיל נא מיקרוסופט ישראל למכור חבילה זו לבתי התוכנה (שכדבריה ''יחסכו לעצמם חודשים ארוכים של תיכנות'י) ואלה ידאגו להשתמש בתת- שיגרות אלה לצורך גיור מהיר ושלס של תוכנות מיובאות. אותי כמשתמש, לא מעניין אם את החלק הזה בתוכנה כתב שרייבר מאינטרסופט, יונתן מפרי או שיפמן ממיקרוסופט. אני רוצה תוכנה שתעבוד בעברית (ובאנגלית) בלי שאצטרך == 25 לדאוג למה שהיא עושה לשאר התוכנות שלי, בלי שאצטרך לקנות את החבילה והפלאג (ממילא התוכנה המורגמת תבוא עס פלאג משלה). הידע שלי במינהל עסקים מוגבל אמנס, אבל אפשר לחשוב על דרכים שונות שבהן תתזיר לעצמה מיקרוסופט את ההשקעה בפיתוח התמיכה העברית -- אם בתשלוס סכוס גלובלי תמורת אותן תוכניות, אס בתשלום על פי חוד חטח ואם בגביית עמלה מכל תוכנה מתורגמת שתימכר. הדבריס צריכים להיסגר במויימ עיסקי שבו בית התוכנה יחליט עד כמה תחסוך לו אותה חבילת תמיכה זמן ומשכורות של מתכנתיס -- כשהא- לטרנטיבה תמשיך להיות פיתוח עצמי. אם ה-05 העברי הוא כל כך טוב - אין ספק שיימצאו לו קוניסם, אבל לא בצורה שבה הוא נמכר היוס. הלקוח של חבילת התמיכה העברית צריך להיות בית התוכנה, לא המשתמש הסופי - ואס לומר זאת בפארפראזה על דברי אנשי מיקרוסופט שאמרו כי ייבעוד שנה שנתיים גס אשטון טייט יתנו להאל את הסורסיסיי, אפשר לומר כי ייבעוד שנה שנתיים יבינו אנשי מיקרוסופט שהלקוח שלה איננו את, אתה ואנייי. ₪ מיכאל גרטי הוא חובב מתשביס נלהב, ועורך המדור המדעי בעיתון ''האריי. תגובת מיקרוסופט ישראל ₪ א. מכירה למעשתמעו עברית הינה שפה קשה ומערכת הפעלה הינה מוצר מורכב יחסית. לא בכדי אין חברת מיקרוסופט מוכרת מערכות הפעלה כמוצר מדף אלא רק כמוצר ועש0, המשווק ונתמך עייי יצרני המחשביס האישיים. מסיבה זו, גם נמנעה עד כה חברת מיקרוסופט ממכירת עדכוניס למשתמשים בגירסה אחת של מערכת ההפעלה לגירסה אחרת. בארץ סטינו ממדיניות זו, כיוון שחלק ממשווקי המתחש- ביס עדיין לא התרגלו לרעיון של מכירת מערכת הפעלה עם המחשב שלהם, והיה צורך במציאת , ערוץ מכירה של מערכת ההפעלה למשתמש הסופי. 5 עברי כולל 3.3 005 אנגלי מושלס בתוספת תמיכה בעברית. מי שמעונין להפעיל את ה-₪05 האנגלי ללא שימוש בתמיכה העברית, יכול לעשות זאת ואז לא נדרשת לו ההגנה. איננו מוכריס למשתמש הסופי את הדוס העברי כיימכונת גיוריי לתוכנות. מסיבות שיווקיות הצמדנו את התיכה העברית ל-3.3 005, הפופולרי בארץ, ולא ל-4.01, שלא נקלטה היטב בשוק הישראלי. לא הייתה כל בעיה טכנית להצמידה לכל גירסה של 505 בארף נמכרו בשנה האחרונה כ-2,500 עותקים של דוס עברי. המרכז לטכנולוגיה חינוכית, למשל, כולל אותו עם כל מחשב שהוא מספק, חברת אלתא אימצה אותו כתקן בחברה לכל מחשב חדש שהיא הוכשת. מיקרוסופט מחוייבת למוצר והיא תספק אותו עם גירסאות עתידיות של 005. ₪ ב. דוס עברי או שינוי קוד התמיכה בשפה עברית במערכת ההפעלה באה כו להציע סטנדרט לשימוש בשפה העברית בתוכנה 26 מלחמת מחשבים למחשבים אישיים, ולא כדי לתת תרופת פלא לעברות מוצרים לועזיים. כפי שמיכאל מתאר במאמר אין אחידות בדרך שבה מטפלת העברית ביישומיס שונים. צורת השמירה של תמליל עייי תוכנת איינשטיין, למשל, אינה דומה לצורה שבה הוא מוחזק עייי וורדמיל. בעולם השואף לסטנדרטיזציה, היו השפות השמיות ושפות המזרת הרחוק, היחידות שבהן לא נקבע תקן במערכת ההפעלה לגבי הטיפול בשפה, ומיקרוסופט ראתה צורך להציע תקן כזה. מיקר- וסופט אינה כופה תקנים, אלא עובדת עס גורמיס שוניס ליצירתם וקליטתס; השוק הוא זה, שבסופו של דבר קובע מה נקלט. אם נחזור לדוגמא של 5ססאו/ש, הרי חברות רבות יצרו בשנים 85 עד 0 תוכנות עם יישומי חלונות וגרפיקה משלהס, והס האמינו כי הס משרתים בכך טוב יותר את לקוחותיהם. בשנת 90י עס הכרזת ייחלונות 3.0" החלו רובס להסב את תוכניותיהס לשימוש בו, בהכירס ב-5/שספאו/ש כתקן דה-פקטו לחלונאות למחשבים אישיים. באר, מיקרוסופט משתפת פעולה עס גופים כמכון התקנים הישראלי, חברת יבמ וחברות אחרות כדי להגיע לתקן מוסכס לעברית למחשביס אידיים. בדוס עברי, יקרה להערכתי תהליך דומה לזה שקרה בחלונות. בורלנד עשויה להחליט על עברות 7א6|א-5!55" עס דוס עברי (הס עובדיס יחד להפליא ואפילו המיון נכון), לוטוס על עברות ייאגנדהיי ואשטון טייט על עברות ייפריימוורק". חברות אלה תעשנה זאת על בסיס כלכלי ולא אידיאולוגי. אס הדוס העברי יחסוך להס עבודה בעברות בקוד מקור, זה יתן להס הצדקה להשתמש בו. תמיד תעמוד לרשותס האופציה לשנות בקוד מקור את הפונקציות שלדעתם לא ניתן להן פתרוןמלא בדוס עברי. לעומת זאת, עלות התחזוקה של עברות גירסאות חדשות תרד בצורה ניכרת והמשתמש הסופי יהנה מעושר רב יותר של תוכנות ומעלות נמוכה יותר של הגירסה העברית שלהן. דוס עברי נותן גם אופציות שהמגייר הממוצע לא ישקיע מאמ בישומן בקוד מקור. כך למשל התרגלנו לייגליון אלקטרונייי שכיוונו שמאל-ימין, למרות שאנו חייס באר שבה כיוון ההצגה של דוחות כספייס הוא מימין לשמאל. הפעלת לוטוס, למשל, תחת דוס עברי, נותנת למשתמש אפשרות בהירה של כיוון הגליון, והוא ניתן בקלות רבה להצגה מימין לשמאל. ₪ ג. בעיות ההתקנה מיכאל גרטי מערבב פה בין בעיות יישומיות לבעיות של מערכת ההפעלה. תוכנית היישוס צריכה להפוך את השימוש בדוס העברי לשקוף המשתמש. אם לנקוט בסגנון של מיכאל, גם לנו לא ברור, הקשר בין פלג ההגנה לבין קיומה או אי קיומה של המדפסת. פשוט אין שוס קשר כזה! שוס מערכת דוס אינה מטפלת בהדפסות של יישומים. פעולה זאת נעשית עייי היישומיס עצמם. 32 בדוס עברי הוספנו תמיכה חלקית בהדפסה, כדי להקל על מפתחיס שתמיכה זו מספקת אותס, ובמולטימייט בחרו להשתמש בה. תמיכה זו דורשת שהמדפסת תהיה מחוברת בעת הפעלתה. שחרור הזכרון של דוס עברי נעשה עייי שגרה שמופעלת עייי היישוס. אם לא השתחרר הזכרון, כנראה שיש פגס בשימוש בשגרה עייי היישוס. דוס עברי תופס 45--35 קייב יותר מאשר דוס אנגלי (ולא 90 קייב). כמות זכרון דומה נדרשת ליישוס העברי גם כשזו נעשית בקוד מקור. מנסיוננו בעברות 08%5//, שהינו מוצר מורכב, הכולל גם מעבד תמלילים, גם גליון אלקטרוני וגם מסד נתונים, איןלנו קפיצות מצד לצד כאשר מפעילים עכבר. כנייל לגבי מעטפת המשתמש. זהו כלי מצויין למשתמש סופי, המאפשר לו לעשות פעולות תחזוקה יום יומיות מבלי להפעיל כלים כ-₪0 ב במשרדנו, למרות שאנו מיטיבים להכיר את פקודות דוס, אנו משתמשיס במעטפת, מפעלים אותה באמצעות עכבר ומשתמשיס בה להכנסת סדר במחיצות, להעברת קבציס ממחיצה למחיצה, להגדרת מחיצות וכדי. זהו אחד היישומים הבוד- דיס בעברית המתאים להגדרות 60 לגבי מימשק משתמש, אשר נותן כלים דומים לחלונות, בסביבה קרקטריאלית ואשר תומך בעכבר. לסיכום, דוס עברי לא התיימר מעולס לפתור את כל בעיות הגיור, אבל הוא מקל עליהן בצורה משמעותית. בארץ כשלנו בעלת שוק מוגבל, אבל דרישות לתוכנות מובילות, הוא מהווה מנוף לפיתות. המשתמש הסופי מקבל בנוסף לדוס אנגלי מלא, גם תמיכה משוכללת בעברית, שעומדת לרשותו בעת הצורך. אריה סקופ ₪ מסע ארוך אל תוך ה"505 העברי הנסיון המעשי שלי עם ה-005 העבוי החל כאשר התבקשתי לבחון את מעבד התמלילים מולטימייט הפועל בעברית תחתיו. (על ביצועי מולטימייט נדבר עוד ברשימה נוספת בעתיד.) 5 עעברי, מתברר, פועל (ומשווק) עס גירסה 3 -- מה יעשו משתמשי ה-4! שיחזרו בבקשה ל-3.3 ויחלקו את הדיסק 170 מגה שלהם ל-7 דיסקים לוגיים! מה יש! אפשר גם לכתוב לדיסק 6. למזלי עבדתי עם 3.3 ולכן נעצתי בחדווה את הדיסק הראשון בכונן 4 והתחלתי בהתקנה. בתחילה הכל נראה כשורה. תוכנת ההתקנה ([/518ח!) שאלה אותי היכן להקים את המחיצה ל-005 העברי, ואני בתמימותי הקציתי לה מקוס בכונן 0 (כונן 6 היה מפוצץ). ההתקנה התנהלה בסדר מופתי כשאני מזץ את כל ארבעת הדיסקטים, משוחח עם התוכנה אודות המדפסת והמסך שלי, וכן הלאה. רבע שעה מאוחר יותר ניסיתי להפעיל את העסק -- אך לשווא. קוב (המשך בעמוד 649 > 'נואר 1991 חוננה שימועיח במחיר עלוח ההבצה!| "אנשים ומחשבים" ו'תוכניות מחשב ציבוריות" מציעים לך הזדמנות להזמין תוכנות ציבוריות למיגוון רחב של שימושים, תמורת כיסוי עלויות ההפצה בלבד! תוכנות ציבוריות הינן תוכנות אשר מותר להשתמש בהן חינם או שמותר לבדוק אותן ללא תשלוס ובמידה ונמצא להן שימוש, יש לשלוח דמי שימוש בסכומים הנעים בין 55 ל-5100 ליוצרי התוכנה. תשלום זה כולל בדרך כלל מספר הטבות כמו: תמיכה טכנית, ספרות נילוות, עידכון מהדורות ועוד. התוכנות המופצות הינן באנגלית, אולם בחלק גדול מהם לא נדרשית ידיעת השפה וגם ילדים יוכלו להשתמש בהן. השיטה של תוכניות ציבוריות תאפשר לכם להגדיל את ספרית התוכנות שלכם בעלות מינימאלית. בנוסף, מחברי תוכנה מקורית בישראל, יוכלו להשתמש בה כשלב ראשון בדרך ליצירה והפצה של תוכניות מסחריות. בכדי להזמין תוכנות, יש לסמן בעיגול את שמות התוכנות המבוקשות ולשלוח את ההזמנה ל"אנשיס ומחשבים" ת.ד. 11616 תל-אביב 61116 בצירוף צ'ק לפי מחיר של 15 ש''ח לדיסקט "1/4 5 או 20 ש"ח לדיסקט של "3% + 5 ש"ח דמי מישלוח. למזמינים 5 דיסקטים ויותר תינתן הנחה של 10% ובנוסף ישלח קטלוג חינם. ניתן להזמין את הקטלוג בלבד במחיר של 5 ש"ח (כולל דמי מישלוח). ניתן להזמין את התוכנות טלפונית גם בטלפון מס' 03-295145, לכבוד "אננים ומחעעבים" מועדון התוכנה הציבורית תד. 1166 תל-אביב 611, טלי 03-295165, פקסי 03-2951446 אני מעונין/ת ב- (דיסקטים "4ע5) או 20 שייח א דיסקטיס המסומנים. הנני מצרף ציק על סך. . (דיסקטים של "3/2) + 5 שייח דמי אריזה ומשלוח. הכולל תשלוס של 155 שייח א למזמיניס 5 דיסקטים ויותר ניתן להפחית 10% ממחיר הדיסקטים. עבור קטלוג בלבד יש לשלות 5 שייח. מסי הציק. ‏ -... שס הבנק > עיר ---- שס|המזמיך ו מיקוד 1 ורי ת2 - 01 ג 8צ15פא/ -₪2 ג עורים לדוס 1 - 172 4 עורים לדוס 2 - 124 5 קיטלוג דיסקטיס - 105 6 עורת עס דוס - 106 7 עורי קיטלוג - ₪7 עוריס לקבציס - %/1 % עוריס לקבציס ג- 109 0 חגנת - 110 1 עוריס לקבצים ג - 11 :ג עורי אכרון - גג עוריס למערכת חמקשיס - נ111 4 עוריס לדיסק - 14 5 עוריס לדיסקט 1 - 1015 6 עורים לבעלי נסיון - 1/6 7 עוריס ל -0 - 1019 8 עוזרי מסך תצוגח - 1110 9 עורי אותיות - 21 0 עשוריכ)/א5 | 022 1 :1 העזריס של בייקר - 1/2 1 תפריט לתקליט קשיח - 1:4 23 עוזריס למתחילים - 1125 ₪4 עורי שלב ב'- ₪ 5 שליטה בקבצים - 027 6 תפריט אוטומטי - 1221 7 תפריט לתקליט קשיח - 1029 8% תפריטיס מקסימיס - 1120 9 תפריט חזק - 21 0 תפריט למחשב אושי - גנ/1 1 עורי שיקוס ג - ננע1 ג עורי חכטחה - 1134 עורי שיקוס 1 - 1035 4 מגון עוריס ג - 126 5 מגוון עורים ג - 7נע 6 פשות - 1124 7 עוזריס דוגמת ]צזש - פנע 8 5₪םט )אס 4040 20 פנג ומנ המצס -041 ג הזופ - 49 1 מקב עוריס - :104 6 אא שואזיד - 04 4 צו טפ - 46 04 - 578008 7 9 00885 1 - 1047 ג א]ואע - 04 6 םידפ )אס - 1049 8 |,אמתטקצה-סע - פט 6 זטטזכ] 166צ20] ז5063%6 - 1251 7 יצירת מסכי תצוגח 1 - :15 1 אנטי וירוס 1 - 52 1 אנטי וירוס 2 - 1054 5 אואק - 5 תוכניות למהפסת 9 עוזרי הדפסה משופריס - 21 0 עורים למדפסת ליוור - ג 41 עורי הדפסה 2 - 122 1 עורי הדפסה משופריס - 1% 3 עוזרים למדפסת 1 - 5 4 עורי הדפסה ללייור - 1% 5 מגוון אותיות - 77 6> אותיות למדפסת לוטר - 1% מעבדי תמלילים 7 יצירת טפסיס - 1/ פאסצוצא - גצ 9 אזעדטס-0ק - נ/י 6 א קפסש - 4 1 עורים למעברי תמליל - 05 1 עוריס למעבד' תמליל 1 - 06 צתתטס סופטק - ל שקצ0ץ - 5,885 (א3) 5 גלאקסי - 9/ 6 שדזת אס - 10,105 / 3 7 עריכת טקסט 1 - 11/ % עריכת טקסט ג - ננ/ 9 הוסשצא - נגצ 8% מנכתבי עסקים - 4נ/ץ 7 קוראת מחשבות - גא ג דאפד - וא מאגרי מידע 0 מידע מחיר - 1.1 (א2) 1 ברטיסיות - נכ] ג ₪ם]ת-סק - 45 א 1 הדפסת מדבקות - 26 4 אינטורמציח מהירת - 7 5 ניחול ספריח - 126 6 )אשקוא\ - 9.10 (א2) 7 01157 - גנ,ננס (ל) סנאס - ננם 9 |אזח-סת - 14,156 6 48₪א/1ו₪45 (מדבקות) - זנ גג 25₪|א:ת - פונס א נלג /] סקס 1455 - ננסנס (25) 7 511 וא - ,גנ (28) ג מתעזת-טטתץ - ג 76 אחוקה - גוא 1 נכסי דלאזניידי - גוא :? עורי אחוקה - נוא גל תמטואטוא - 4א > סקריס - 5!א 5 תצונת מסכיס - 21) % א.אפדע תכ -:0 7 תמונות ל-/\ 008ק - 02 % 3כגסא;כ -64 9 שו תססק -₪5 ₪ אאהכ -66 ₪4 דת .תססות - 07 ₪2 דתגתססק.:0 מולקולות - 09 ₪4 תוכניות גרפיות קטנות - 310 5 תצוגת תמונות - 311) ₪4 אאאסצפ,.ש - גנט 0 10005)אא סע - 12 65 התמדת וסוס - ₪4 6 א אא אכ - 01 0 דאזגת המטאזע - 46 תוכניות לעסקים 7 ניחול חשבונות עסקי - ₪1 ₪ מכירות - בנ,נ3 (2%) 9 ניחול פרויקט - 132 6 חשבונאות חקלאית - 134 1 הכנסות וחוצאות - 35 1 ניחול מלאי - 34 3 תמחיר - 137,8,9,10,11 (5%) שד אאסטה- גנט 5 תמחיר 1 - נג3 6 חיוב זמן - 314,148 (2%) 7 הנתחיש לעסק קטן - 1315 6 משכורת ארה"ב- ב316,16 (2%) 9 ניהול לקוחות - 317 0 משכורות קנדח - 318,189 (א2) 1 חיוב זמן - ג019,19 (א2) 6% פרוייקט קל - 0ג3 5 מדיניות עסקית - :12 (א2) 6 ניהול חנות - 322,24,25 (א3) %ג טאשואס - א 9 א )אס - זנ ניהול כספים 1 תכולת בית - ג 3 מעקב אחרי מניות 1 - ג 4 מעקב אחרי מוצרי חקלאות - ג 5 מעקב אחרי כספים אושיוס - 1% 6 ניתול כספוס אושי - 185 7 מעקב אחרי מניות 2 - 16 8 ניהול חבית - ב177,7 (א2) 9% מעקב אחרי מניות 2 - 8 0 חישובים כלכליוס - 79 1 מס ארה"ב 1987 - 7210 גג מקס צ'קוס - גג ננג |אואסססתק - גד 4 עוריס ל- |א!אסססתע - גיד 6 !אסאס - 14 (א2) ג א צסם - 7ך מותמטיי וסטעיסטיקה 8 מתמטיקת וסטטיסטיקה 1 - 1 9 אזתדא )א - גוא ג סא1וא תססתק השאזע - טא 1 מתמטיקת וסטטיסטיקה 2 - 1/4 גרפים - 65 גג פתק - 16 4ג 00פ- לו 5 *7י16/1>57 - 68 (א2) 6 5357 50 - הפוא (אל) לוחות אלקטרוניים לג 0 104פא - 51.1 512 - 0 00 פנג 0410 55 חק א - 51333 (א2) 0 צ5505 - 514 916 - 040 ג אתסוס8 - 515 1 מדינת,מיקוד,טלפון (ארה*ב) - 1.2 (א5) גנ 5סשהסש - 24 א תוכי לוטוס ודיבייס לוטוס 1 - גצ 4% לוטוס ג - :/ 5 דיבייס 1,2 - גש ג 08א001955 - אצ 7 דיבייס ,ג - 5/צ 8% דיבייס 23 - 6/ 7 הסוא - ל 1 הדרכה ללוטוס 123 - ב8,8/ (א2) 7% לוטוס ( - 409 9 לוטוס 4 - 0ג/צ 6 לוטוס 5 - 1ג/ 1 לוטוס 6 - גנ א לוטוס 7 - נג/צ 3 לוטוס + - 4/4 6% לוטוס 9 - 015 ג מצשוחד ]וט דא - קעצ :ג >)סתקכ - וג/צ 9 טורבו פאסקאל 1 - 251 0 טורבו פאסקאל 2 - גפ 1 הדרכה לטורבו פאסקאל - גפ 1 מתמטיקה עס פאסקאל - 754 1 טורבו פאסקאל 3 - 55 4 טורבו פאסקאל 4 - 56 65 משחקי טורבו - 257 6 מסך - 798 7 ארג כליס - 59 8 טורבו פאסקאל 5 - 510 4 00דסמחטד -גנפק 9 חלונות - 01 6 שפת 01-10 1 הדרכה ל-0 - 02 שפת 04-10 3 שפת 05-30 % האוסף של סטיב - 06 שפת אסמבלי 5 שפת אסמבלי - 1/ 56 אא 8655 - 1 7 05 01/א15455כ - גא % 010806 - 34 9 הדרכה לבייסיק - ₪351 0 עורים לביוסיק - נפ₪ 1 עורים לבייסיק - 352 2 עורים ל- 8510 0010 - 354 ג אד - 11 4 תוכנית למומחים - ,1 (א2) 5 550% 00/3870 - 1 6 אפס-14 7 עוריס לשפות אחרות -1.5 2 ססוא - 14 17-0000 9 ג סססתקקק - 15 5 *דקאג 1אספתטק - 1 תוכנות שוגות 6 אסטרולוגית - 8111 1 ניהול מירוציס - 5112 72 מתנות - נ811 3 חישובי טיסה - 51714 % תתחביביס וספורט - 9115 5 בריאות - 5116 7 עזרה בגינה - 5117 7 סודות המטבח - 5118 7% סרטים - 5119 9 הסטוריה משפחתית - 51110 % ס1תד0/ם - 511 9% ניתוח כתב יד - 51111 0 הורוסקופ - 51112 0 לוטו1 - נג511 1 לוטו 2 - 57124 6 נומרולוגיח - א אסטרוגוכויה 6 אסטרונומיה ומזג אויר - 41 1 אסטרונומיה 1 - 41 ג שסא - 34( א תוכי חינוך ההוב באנגלית] 3 הדרכה למחשב אושי - 81 4 חינוך בחטיבת הביניים - 52 5 חינוך תיכוני - 82 6 חינוך יסודו 1 - 54 7 הדרכה למחשב אישו 1 - 85 8% שפות - 96 9 כלים למורת - 57 0 חינוך יסודי 2 - 54 1 הדוכה להדפסה - 59 2 אוצר מילים - 510-14 (5 דיסקטיס) 3 צורות ומספריס - 815 % אוצר מיליס - 516 5 חינוך יסודי 3 - 817 6 עורים למורה - 518 7 כלים למורת 2 - 519 % מוויקה - 510 7 050)א - 621 5 תאס אתס מוכנים לקלקולוס - 521 9 משחתקים 1 - 01 06 משחקים ג - 101 1 משחקים 3 - 102 1 משחקים > - 004 20 משחקים 5 - 105 4 פא - 66 005 - 107 6 משחקים 8 - 10% 7 משחקים 9 - 12009 8% משחקים 10 - 1010 9 משחהקים 11 - 1011 0 משחקיס 12 - 120012 1 מסע בין כוכביס - 10313 גנ משחקיס בייסיק 1 - ₪124 2 משחקים 15 - 10215 4 משחקים 16 - 10116 017 - 10% 5 6 הרפתקאות (טקסט) - 10028 7נג שק - 09 8% תרפתקאות (טקסט) 1 - 0220 9 יצירת הרפתקאות - 10221 0 משחקים גג - גנ 1 משחקיס נ2 - גגב 1 חידון - 08 גג משחקי מיליס - 150225 4% משחקיס 6 - 12026 5 משחקים 27 - 10317 6 ברידג' - 10224 ?ג משחקים 29 - 150229 8% מסחקיס 00 - 10220 9 משחקים 31 - 19021 0 משחקיסם 31 - 01 1נג משחקים נג - 1022 ג משחקים 4 - 10224 גנ משחקים 35 - 10205 4 משחקיס 36 - 120226 5 משחקים 37 - 1037 4% תס - 3 0 01108951 - 29 1 0118553 - 1040 5 משחקים 41 - 1041 % משחקים 42 - 10041 1 משחקים 62 - 140242 5 מאבק בבר - 044 6 משחקיס 44 - 12044 7 משחקים 45 - 19045 0% משחקים 46 - 19046 משחקיס 47 - 1047 % משחקים 46 - 120244 4 פתרונות למשחקי 4 5121%4 - 150249 בכל משרד קטן כגדול תמצא את מוטרף המחש- בים. זהו אותו טיפוס שמחזיק מחשב אישי כבר שבע שנים, אכל את כל הקש האפשרי -- ועדיין לא נמצאה לו תרופה. טיפוסיס אלו מסוכניס ביותר לסביבתס ובעיקר - לעצמס. מאיפה אני יודע! אני כזה. ואס אכילת הקש מתקשרת עם חמורים, אני מוכן להעיד על עצמי כי בחודשיס האחרוניס התחלתי לפתת נטיות חמוריות מדאיגות. וכי למה! עשיתי את שטות חיי -- עברתי לרשת. יילעבור לרשתיי זה מושג. למי שמכיר את החוויה, המושג אומר הרבה -- בעיקר לשלילה. מי שעדיין לא מכיר את חווית המעבר לרתיימ -- רצף תקלות מעצבנות -- מוזמן לקרוא בעיון את השורות הבאות. ₪ מה היה לי תג עד היום, מה? מחשב תואם דמוי זג היה? היה. מדפסת סבירה היתה! היתה. דיסק שנופל רק פעמיים בשנה! היה. למה הייתי צריך את הצרה הזו, למה! כי אני חמור. כי כאשר אתה מוטרף מחשבים אישיים, אתה מוכרח להדביק בטירוף הזה את כל סביבתך. משרדי הקטן אך הצנוע, יכול היה להמשיך ולתפקד היטב ללא השטות הזאת. אבל כאשר טירוף המחשבים נכנס לך לעצמות, האובססיה מדברת וכנראה שאין לך ברירה אלא לצעוד ייקדימה". בקיצור: רכשתי רשת תקשורת מקומית. בתחילה, היא שימשה את המזכירה, עס המחשב שלה ואותי בלבד. שתי תחנות = 2 תקלות בריבוע. היוס היא מונה חמש תחנות = 5 תקלות בריבוע מוכפל בכמות ימי השמש בשנה הנוכחית. ההתחלה היתה חביבה. באו שני טכנאים, מתחו חוטים, חיברו תקעים והתקינו את תוכנות הרשת בדיסק של המחשב-השרת (של המזכירה) ושלי (תחנה מסי 1). ב-89 השעות (ברציפות) שחלפו מאז ההתקנה, הצלחתי אפילו להפעיל את תוכנת המשרד הממוחשב וללמד את המזכירה על צפונות הרתיימ. והשמחה שרתה במעוננו. אך מעבר לפינה ארבו לנו הצרות... שלב ראשון -- נפילת המדפסת זה קורה בדרך כלל ברצף הבאז: = וו דאוחק סד פסוחד 1 אסודמד5 10 דאוחם סד 555-ה הםדאוהק 05 20 == ינואר 1971 [לכדתי ברעות או: למה הייתי צריך את זה מלכתחילה? מאת: ניסו כהן זה סד אסוד6םאא60 סא" 5505 30 "ןוג ,צחזפה ,דספה צחדסה 40 50 0 0 או ווד5 שג הטסץ 60 0 0050 פםווז 27 70 ץק 60 80 זז 90 100 0 בשלב הזה, בניסיון להמשיך ולהפגין גבריות וידע, אתה מתתיל לפרק את שני המחשבים לחתיכות קטנות, בודק איפה הנפילה. מוצא: המדפסת לא היתה דלוקה. קורה. מנסה שוב. הכל בסדר. עד השלב השני. שלב שני -- נפילת הקובצ שלב זה מתותכס יותר: שו 5/5 סד 5פוחד 1 אסוד דפ 10 "וע א15פ" 55565 20 5 2 5/6 סא ,וא זפ 5 600 30 605 אהסע א 40 6אוםם סח ג 5| אפופ 50 טסצ-- +00 5| 50/6800 60 בדיקה מאומצת מגלה שאס מופעלת פקודת 6, יש סיכוי טוב שהרשת לא תיתן לתחנה לעדכן את הקובץ (הייתי משוכנע שכוונת הפקודה הפוכה, מילא). ספר התיעוד של תוכנת המשרד הממוחשב לא מכין אותך לצרות כאלה ב-1.5 דפים שהוא מקדיש לעבודה ברשת. שלב שלישי -- מחשב שלישי גם שותפתי חפצה במחשב. בלב כבד אני רוכש לה תחנה ומחבר אותה לרשת. כלפי חוץ, אני מלא שבחיס על חוכמתה הרבה ועל רצונה להצטרף למעגל הממוחשבים. בפנים אני יודע שהצרות רק התחילו: 6א|אהסצ 5 1 אסוד דפ 10 6א|אחסש 15 2 אסוד זפ 20 קש ]5 0ד 6055 שדק 60 ז05ה 30 פעם טענו שמתשב זג הוא מחשב אידיאלי לשמש כרכז לרשת מקומית. המציאות קשת העורף מוכיחה שבפעולה כרכז הרשת, הופך מחשב דג 16 מהייצ ל-.₪6 צולע, מתקופת ה-4.77 מהי' - ופחות מזה. למה! ככה. תוכנת הרשת, אגב, מבטיחה קישור של עד 250 מחשבים... זה נכון. כנט אינוד המשתמשים במחשבים אישיים חוג המשתמשים במחשבים אישיים, 66 ומקי- נטוש, קייס החודש את הכינוס השנתי בכפר המכביה ברמת גן. בכנס השתתפו מאות חברים, אשר התכנסו ליום דחוס של הרצאות, דיוניס וביקור בתערוכה שיוחדה ליישומים מתקדמים במחשבים אישיים. באי הכנס יכלו להשתתף בקבוצות עבודה מקצועיות, אשר זכו להרצאות מפי מומחים בעלי שס בכל ענפי המיחשוב האישי. דובר כאן על מערכות הפעלה למקינטוש ול-06, רשתות ואי רגונן, שימוש וניצול הזכרון המורתב, שימוש במערכות משולבות ליישומים משרדיים ואישייס, מערכות המשרד הממוחשב, עבודה עס תקשורת ב-₪85, ועוד נושאיס רבים ומגווניס. למי שפיספס את הכנס, ומעוניין להתעדכו כחדשות האחרונות על הנעשה בתחוס המיחשוב האישי, כדי שיציין לעצמו את תאריכי המפגש של ייקבוצות הענייןי' של האיגוד, כינוסים חודשיים של חוגים מקצועיים, המיחדים אחהייצ או ערב אחד בחודש לנושא המעניין אותס. המפגשים מתרכזיס לרוב בבית המכון לפריון העבודה, הנותן גם את חסותו לאיגוד. כדי להצטרף לקבוצות העניין של המועדון. יש לפנות בכתב לתייד 994 רמת חן 52109 או לפנות למספרים הבאים: בסיסי נתונים: רפי קורנפלד, 052-554361 גליונות: הנרי צ'רניאק, 03-760726 גרפיקה ותיב''/מ: אריה שטרן -- 03-802276 עיבוד תמלילים : אלדד זלצמן -- 03-472406 טיפים וטריקים: ד''ר שאול טל -- 03-7460929 מחקר ופיתות: דן שליט -- 03-358928 מפגשים קרוביס: בחודש ינואר, ב-27 בחודש - תוכנת המשרד המשולבת ייקלדבו". בחודש פברואר ב-24 בחודש -- לוטוס ישראל תציג את "אגינדהיי, ו-65א |פפחת בגירסאות עבריות. ואת תכנת המעטפת מגילן. ₪ קבוצות עניין: ב-14 בינואר: יציג נמרוד קדם את תוכנת 40065. ב-27 בדצמבר תתכנס קבוצת התקשורת בנושא ייפרוטוקולים למודמיסיי. ב-10 בינואר וב-14 בפברואר תתכנס קבוצת בסיסי הנתונים. ק ב-3 בינואר ב-17:30 תתכנס קבוצת מעבדי התמלילים בנושא קדס גינסיס 3. זו328 ימשיך לעדכן ולסקר את פעילויות האיגוד גם בחודשים הבאים. חברי האיגוד מוזמנים אבל אף אחד לא מבטיח שמישהו גם יוכל לעבוד ‏ | לתהום. מנסקנם, ‏ ורעיונותיהם ‏ - לפרסוס איתם. מאמרים, עצות וטיפים מעל דפי המגזין. 321 2 האם הדיסק עולך מבצע את עבודתו כהלכה? ייתכן ואחת מהתוכנות המתוארות כאן יכולות לעשות זאת טוב יותר מאת : רוברט לוריסטון שרות 0 081/ 06 מיוחד ל-זו328 תוכנת הטמנה לדיסק מציעה את הדרך הקלה ביותר לשיפור תפוקת המערכת. התלני הטמנה מיועדים להאיץ את פעולת הקלט/פלט על ידי העברת נתונים הנמצאיס בשימוש תכוף מהדיסק ל::/41א. במקרים רבים תוכל להשיג התקנים כאלה עס המחשב, ללא תוספת מחיר, או שתתקין במערכת תוכנה קנוייה שמחירה כ-100 עד 300 שייח. אס חשובה לך המהירות - ההשקעה כדאית, רמת הביצועים שונה מאד מתוכנית לתוכנית וכדאי לך להיות בררן כדי להשיג ביצועים מירביים. ₪ היכן נמצאים מטמונים? בחיפושיו אחר התוכנות הטובות ביותר, 06 0 ח0/ בדק שש תוכניות הטמנה לדיסק. חלקן נמכרות בארץ, כתוכנות מדף, ואחרות מסופקות כמוצרים מסתריים עצמאלים : ז6קט5 ,508800806 אששא-₪6 ו680087/. כמה מהתוכנות נמצאות במלאים ואחרות -- תקבל מספקי תוכנה בהזמנה או שתצטרך להזמינן בעצמך מחוייל, באמצעות הדואר. לנוחותך צרפנו למאמר זה את כתובות כל החברות שתוכנותיהן נבחנו. קיימת גם תוכנת ההטמנה יעילה של 01/1185 חסוזסא אשר לא היתה זמינה בעת המבחן. בדקנו גסם התקן 6ז8צופז= הנקרא 1.10 56 יחד עם התקני ההטמנה שנכללו ב-60!6 808| ("6אט|06 פ|ססד 6ש. כל אחד ממוצרים אלה עושה יותר מאשר רק להעתיק נתונים מסקטוריס הנקראים לעתיס קרובות בדיסק הקשיח ל-₪4 המערכת המהיר יותר. כולן מציעות אגירת מסלולים (אספזד החוזטוט8) -- קריאה מראש של הדיסק כך שקבוצת נתונים הבאה לה יודקק היישום שלך נטענת מראש. המטמוניס החכמים ביותר מוסיפים 0801 /0ה08הט₪90 -- דילוג על סקטורים שאינם עוברים שינוי בעת שמירת הנתונים. יש אוגרי מטמון המבצעים הן פעולת כתיבה והן קריאה, עובדה המגדילה את המהירות באופן משמעותי. אולס מאחר והכתיבות שנאגרו יאבדו אם המחשב יפול לפני השמירה (כבר נתקלת בקבצים של בסיס נתונים הרוס!), תכונה זאת שימושית רק בתוכנה חסינה נגד כדוריס וכאשר יש לך אספקת זרס אמינה לחלוטין. 20 תוכנות שימושיות | ₪ מהי מהירות הדיסק היצרנים יספרו לך ניסים ונפלאות על תוכנות ההטמנה שלהם, אולם למעשה, בכל מערכת ושי" לוב של יישומים, הביצועים יהיו שוניס, ומערכות מסויימות יתאימו רק לחלק מהם. אם רוב הנתונים שלך נמצאים ב-ו/₪4 (כמו בדפי עבודה למשל), ההטמנה לדיסק לא תשפר כלל את ביצועי הדיסק, ומאחר והיא תופסת את כמות גדולה של הזכרון המורחב, היא אפילו עלולה להזיק. המבחנים התמקדו אך ורק בניהול (תוניס בדיסקים עתירי נתונים ובהידור (פַחוווקוח00) פעולות. כל התקן הטמנה הרי את פטו6 וו| 8065 בערך פי שלושה מהר יותר בקריאה, מיזוג ומיון, (אוס ,5081 ,סגשח) בעוד שנמצאו סטיות גדולות במבחנים במסדי נתוניס אחרים כמו 856פ:ח, ו-/! . אועצא-0 זפַסט5 שהיא תוכנת ייעודית להטמנת דיסק, הוכרזה כמנצחת לאחר שהשיגה את התוצאות הטובות ביותר כמעט בכל המבחנים. כל ההתקניס מאפשרים למשתמש להתאים את מידות המטמון (התפיסה המסורתית היא שמטמון גדול יותר הוא טוב יותר), ומרביתס מאפשריס שימוש בזכרון מורתחב או מוגדל. המבחנים שלנו עשו שימוש בזכרון מוגדל גדול (1 מייב) למהירות מקסימלית, אולס למעשה לא תזדקק ליותר מאשר 256 קייב, עס אבדן של 5 עד 10 אתוזיס בביצוע. למרות שמטמון הזכרון המוגדל הוכיח שהוא מהיר במקצת מהזכרון המורחב, משתמשי זכרון מורחב בעלי מעבד 286 הטרודיס בתצורת מתג סופ יעדיפו לוותר על הקמת מטמון בזכרון המוגדל. במבחנים עלינו על מספר בעיות תאימות - בעיקר ניגודיס בין 0615ח₪%16 005 או מנהלי זכרון מוגדל. בעיה נוספת היא שלא כל תוכניות ההטמנה עובדות עם התקני גיבוי כמו 851880%] המפקחת ישירות על בקר הדיסק. כרטיסי בקר לא סטנדרטיים (ו₪50 ,4811 ,11 רו505), מדיה נתיקה, תוכנת חציצה מיוחדת כמו ז50600610 ו" 33 15% ודרייבריס לרשתות יכוליס גס הס ליצור בעיות. תוכניות ההטמנה קלות מאוד להתקנה, עליך לרשום אותן בתצורת המערכת, ולוודא כי התוכנה נמצאת בספריה המתאימה. בהתקנה הבסיסית, המכוונת לעבודה ממוצעת. תיווכח בשיפור מרשים בביצועים, כבר בהפעלת פקודות הניגשות לדיסק, במעבד התמלילים, כמו קריאת ספריות, גישה 32 חוזרת לקבצים, הגהה ותקון שגיאות או טעינה או החלפת חלונות. אולס כאן אתה תוסך שניות ספורות בלבד, וזוהי תחילת הדרך. כדי להגיע לביצועים המירביים אתה חייב לכוונן אותן במדוייק, וזו פעולה שאינה בהכרח קלה לחובבים. יש צורך במדריך ברור אשר יסביר את כתב הסתרים של המתגים בשורת הפקודה האומריס למטמון בכמה 840 להשתמש, כמה סקטורים לקרוא מראש, איזה דיסקים להטמין, האם לכתוב במבחנים עלינו על מספר בעיות תאימות -- בעיקר [יגודים ב'[ 088ח₪6 05 אן מנהלי זכרון מוגדל. לאוגר וכן הלאה. דו'ייח ביצועים אשר יאמר לך את אחוז הקריאות מהדיסק הוא חיוני. בלעדיו לא תדע האס הכיוונון המדויק שלך שווה משהו. מאחר וקיימיס הבדלים בין היישומים, הגישה הנבונה היא להתחיל בקבצי אצווה הטוענים את המטמון, מכווניס אותס באופן האופטימלי לכל תוכנית, ומאפשרים להסירן, או להקימן מחדש כאשר יוצאים מהמערכת. ₪ כמה עולה התענוג? ייתכן שיש לך כבר תוכנת הטמנה, שאינך משתמש בה כלל. אם יש בידך תוכנות כמו 0016ד ₪6 או ודו וודט אסדחסא, כל שעליך לעשות הוא לשלב את המטמון ולהנות מהביצועים. אולם, גם אם קנית את המערכת שלך עם התקן הטמנה מובנה, לעיתים כדאי לך לבדוק אפשרות לעבור להתקן יעיל יותר. בבדיקה שלנו מצאנו כי המוצריס המסחריים מציעים בדרך כלל מהירות גבוהה יותר, עס מיגוון רחב יותר של יישומים. הטובות ביותר היו תוכנות ההטמנה היעודיות, אך גם ההתקנים המסופקים עס המערכות משפרים בצורה נאה את התפוקה ולכמה מהס יש גם יתרונות ייחודיים הדרושים למיצוי יכולתה המלאה של המערכת. 5 "8 ,6וזכ81וח5 שתי מערכות מובנות המגיעות עם תוכנות ממשק והפעלה, 6טוזס)ז8וח5 של מיקרוסופט, כלול ב- ינואר 1291 (=== ה שה שה .= 4% 05ם-5 וחלונות של מיקרוסופט, ‏ | 65 8! המגיע עס החומרה של יבמ אמנס אינס זריזים ביותר, אך ביצועיהס מעל הממוצע. מגרעתס העיקרית -- לא ניתן להסירס מהזכרון מבלי לכבות והדליק את המחשב מחדש; גם אפשרויות הכיוונון מועטות ותיעוד מצומצס מאד. לעומת זאת יש להם כמה תכונות מתקדמות, ל"פשוז0זז8וח5 יש יתרון ייחודי: הוא משחרר את הזכרון באופן אוטומטי כאשר חלונות זקוקה ליותר ו/4. עליך להעריך את התכונות והפשרות של מוצרים אלה, לאור צרכיך האישיים. 50 0 בעד: חינס! נגד: אין ארוחות חינס, ביצוע מתחת לממוצע, תואמות מוגבלת. 0 6/0 הוא התקן 6ז8ש86ז= הניתן להשגה מאיגודי משתמשים, שירותי 885 ושירותים מקווניס. הוא פועל רק בזכרון מורחב ורק עס כונני ;וע ו- 11ח. הוא קל לשימוש, בעיקר משוס שהוא מאד מוגבל. ההתקנה והתצורה קלות לביצוע. יש להקיש 0 ב-08סזקוסהק, תוכל ללוות את ההקשה בציון המספר המירבי והמינימלי של עמודי הזכרון המורחב, למרות שקובצ ה- שו טשה אינו טורח לומר לך כמה קייב יש בכל עמוד. לאחר הטענת ה-6/6, פקודות נוספות מאפשרות לך להגדיל, לצמצם, לבטל את פעולת ההטמנה או להסיר את המטמון מהזכרון לגמרי. קל להביס את מהירותו וגמישותו של ה-1.10 6". אולם אס המערכת שקנית אינה כוללת התקן הטמנה, לא תוכל להתעלס מהיחס המצוין בין המחיר לביצוע. 806 0016 0 בעד: ביצוע טוב נגד: גודל מטמון מירבי של 3 מייב, חייב להטמין את כל המחיצות על הכונן, אין אפשרויות כיוונון ינואר 1921 תוכנות שימושיות היצרנים יספרו לך ניסים ונפלאות על תוכנות ההטמנה ולהם, אולם למעעוה, הביצועים יהיו שונים, ומערכות מסויימות יתאימו רק לחלק מהם ואינו ניתן להסרה מהזכרון. הטמנה לדיסק היא רק חלק קטן מ-6010 808!, ערכה פופולרית שמחירה כ-300 שייח הכוללת גס גיבוי, איחוד קבצים מפוצלים, שיחזור קבצים, הַחווווחזסזח! ועוד הרבה תכונות. אולס התקן ההטמנה, ה-08008/, אינו הצד החזק של ה-60!0 6, ה0!|680087 מגיע לביצועים טבירים אבל נכשל בנושא התכונות. לאחר שהתקנת את 8ח080ו/ על ידי הוספת ה- זסצוזם 06סוע6ש שלו לקוב 6.5%5ו5א00, הכונן שלך עובר הטמנה אוטומטית עס הדלקת המחשב. הפרמטרים ב-60%!6.5/5 מפרטים האם יש להשתמש ב-₪40 רגיל, מוגדל או מורחב ומהן מגבלות המטמון. כמו במטמונים של יבמ ומיקר- וסופט, אינך יכול לשנות את ה-8ח080ו בזמן שהוא רצ או להוציאו מהזכרון מבלי להדליק את המחשב מחדש, ואין דוייח ביצועים. אם כבר יש לך 60/6 806/, מומלץ להשתמש ב-08008/] -- למעט אם עיקר היישומיס שלך הס עתירי שימוש בדיסק. אם וה המצב, כדאי לך לחפש תוכנית בעלת אפשרויות רבות יותר ובי- צועים טובים יותר. 5 6אט!06 0!5סך 6 בעד: ביצוע מעולה, התקנה באמצעות תפריט. נגד: תיעוד מצומצס. הטמנה לדיסק היא חלק עוד יותר קטן ב- 868 10058 ₪6 אשר נטלה חלק נכבד מתכונות ה-₪0!0 808 והוסיפה מעטפת 005, מעבד תמלילים באנגלית, חייגן וחבילת תקשורת בסיסית, יומן פגישות, מסד נתונים, מחשבון, מאקרוס מקלדת ועוד, תמורת כ-300 שייח בלבד. אולם זחוס |18ח66 לא הקפידה על הפרטים: ההטמנה לדיסק היגיעה למקוס השני בכלל המבחנים, עובדה שאינה מפתיעה אם ניקח בחש- בון ש"800ח680 היא הגרסה ייהביתיתיי של -₪6 זססטש אוטוא. ההתקנה והשימוש ב-8ת680 ₪6 מהירות ופשטות. התקן המונע בתפריט מעתיק את פ|ססך 6 לקובץ 50.841א05ז0. המטמון מתאיס את עצמו אוטומטית לכל סוג זכרון שהתקנת במערכת. מתגי שורת הפקודות מאפשריס לקבוע את כמות וסוג ה-ו//84 בהס ייעשה שימוש, להתאים את מספר הסקטורים הנקראים לאוגר המסלוליס, להוציא כונניס מהמטמון ולהסיר את 8ח₪6-680 מהזכרון. למרבה הצער התיעוד אינו כולל הסבר לכמה מהפרמטריס המתקדמים לכוונון. וא 6 זקט5 היא קצת יותר מהירה, אבל אס יש לך (או שאתה מתכונן לרכוש) את 1005 ₪6 68, התקן 06-68008 יספיק בהתלט. ובהת- חשב בכך שהתוכנית זכתה לתואר הקניה הטובה של השנה שעברה, אלה המחפשים אחר חבילות כוללניות לשימוש בדיסק אינס יכוליס לדרוש הרבה יותר מאשר פ!ססד 06 6אטו6ס 5088008078 1 בעד: תואמות רחבה. נגד: מידות מטמון מקסימליות של 2 מייב, אפשרויות כיוונון מעטות, הוראות התקנה גרועות. 8 הוא מוצר צנוע המסופק בחבילה אחת עס הכוננים הקשיחיס של -חפחוכ 5107808 5 והתקן פירמוט/חציצה ז0ז508605. ניתן לקנות את 5068008078 בנפרד תמורת כ-150 6 1605064 וו5 5 א 0-01 זססט5 23 ] 5.5 סאט!06 5|ססך 6ק 20 0 2 8ח606 5 0 06 068)// 16 8 וח [.1.4 5066000606 0 ס6ואם 68 60 666 8ן 6 סח | [20 240 360 480 0 10 8 10 68 6 0 66 אפן 07 0 606 066/ 10 5 0-06 זססט5 שו וו [.4. 1[ 5066060.0606 וו 5 6אט!06 0!5סך 76 וו 0 6 6 68 סח " | תוכנות שימושיות ביצועיס של סוגי המטמון שנבדקו: 0 3660005 0 320 240 160 80 0 3000006 56 צו 68455 4 המשש 3.35 אושוא-0? זסקט5 5 ₪₪] 5.5 6אטו06 5ססך 26 [16,66 | 08 א 2 60008 / 8 0 6 וז וח 16,751 0 06 י 2 086ח606 8 | 6066 /8ן 0 | ו 0. 006 006// 9, ןו ₪88 ₪₪] .1.4 6ה50860606 ו 0 0 6אם 0 ווה 86 סח | 5 ו!! 48455 בו 00| | ששש₪₪ 6006 00קה60 . ו3ו 6ססם) 8ן 3 0 06 068/ 4 ₪ 3.35 אושיא-6 זסקט5 4 1 בוא 2 60608 15 8 סח | 30 60 90 120 0 שייח, אבל ואת לא מציאה גדולה. ההתקנה קשה. המדריך מורה לך להעתיק את תוכנית ההטמנה ל-ץ56708או0 001 בכונן 6. או מוסיף ההתקן את 5068008008 לקוב ד 6 א 0 ד אס אתה רוצה, אבל בכל פעס שתשתמש בו כדי לשנות את הפרמטריםס של ההטמנה, תישאר שורה ריקה נוספת בקוב. ההפעלה והביצועים טוביס יותר. מתגי שורת הפקודות מאפשרים להפעיל או לבטל את ההטמנה לכל כונן, לקבוע את כמות ה-₪4 וסוג הזכרון שינוצלו, ולהסיר את המטמון מהזכרון. קיימות מספר אפשרויות כיוונון. אמנס ה50690080097 אינו שד בביצועיו, אבל ברוב המבחניס מהירותו עלתה על הממוצע. ל"5086006806 יש ערך אס אתה מקבל אותו בחינם יחד עס הדיסק הקשיח. אולס כרכישה נפרדת, הוא אינו מצדיק את המאמ. 5 אועטא-00 ז6קט5 בעד: מהיר, בעל תכונות מלאות, התואס מכל ההתקנים שנסקרו. נגד: אין. התמקדות בדבר אחד בלבד -- הטמנה לדיסק 3060005 0 הטובה המצדיקה בהחלט את תוית המחיר של כ-200 שיית. אשא-0 זסקט5 הוא המטמון הקל ביותר להתקנה ולשימוש. כמו בגרסת ה-₪6 70018, התצורה היא למעשה כפתור אחד, אבל תוכל לגלות שיש עוד עשרות מצבי כיוונון. המדריך המפורט והכתוב היטב מספר לך כל מה שאתה צריך לדעת כדי להגיע לביצוע אופטימלי. אופציה ייחודית מאפשרת להחזיר את הד זקוחסזק 005 במהירות, ואינה כרוכה בהמתנה המקובלת במשך פעולות הדיסק. לדוגמה, כאשר אתה מקיש, 8 *.* 60%:, ה"וקוחסזק חוזרת מיד, והמטמון ממשיך לכתוב לדיסק בעורף (רק אל תוציא את הדיסק לפני שהאור נכבה). תמורת כ-250 שייח תוכל לקבל חבילת האצה המכונה 086 זסשוסש אושוא-06, המוסיפה ₪41 דיסק, מאיף מקלדת, ז0!9סס5 זחוזם ומאיצ מסך. כל ההתקנים בחבילה שואלים זכרון מהמטמון ומחזירים אותו עס תוס העבודה. הביצועים של אושוא-06 זסקט5, התואמות והגמ ישות הס מעולים. אם אתה מחפש את הטוב ביותר, אתה לא צריך לחפש עוד. -- וביצוע טוב של המלאכה, הוכחו כמשתלמיםס 2528 עבור 808ווטו/!. לא רק שה-6אושוא-6 הוא ההתקן בעד: ביצועים טובים, תכונות מלאות, תואמות מהיר מכל ההתקנים שבדקנו, אלא שגם | רחבה. התואמות, ההתקנה, אפשרויות הכיוונון והתיעוד הם מעולים ומעניקיס למוצר זה את תואר הקניה 2 נגד: אין התקנה לפי תפריט. 868 של 5516008 עשס0ם ח60108 הנמכרת בכ- 3 ו | 0 18,000 12,000 0/6000 3660005 0 שייח, הגיעה למקוס השני בסמוך ל-זסקט5 אוששא-6 בכל הנוגע לתכונות ותואמות, אבל אינה יכולה להתמודד איתו (או עס המטמון של (6ק 5) ברמת הביצועיס או קלות השימוש. אין כאן התקנה אוטומטית. התיעוד של 08008/ מפנה אותך למדריך ה-05 לקבלת עזרה בעריכת קובץ ה-ז40705%56.84. עס זאת, אפשרויות הכיוונון הן המקיפות ביותר מבין כל התוכניות שסקרנו: מתגי שורת הפקודות מאפשרים לך לבחור כוננים וסוגי זכרון, להתאיס את מידות המטמון, לקרוא את מידות האוגר מראש ולהשהות את הכתיבה לאוגר. כמה תכונות מתקדמות. נוספות מוסברות במדריך בבירור, ותצוגה קריאה מסייעת לך להתאיס את ה- 868 להשגת התוצאות הטובות ביותר. ₪ האם אתה עדיין מחפעו את המטמון? להוציא משתמשי חלונות אשר ייאלצו לוותר על התכונות המלוחדות של 6עוזס1ז8וח5, הבתירה היא קלה. התואמות המלאה, מערך התכונות השלס, המדריך המעמיק והביצוע הכולל המצוין של אוא-006 ז6סט5 מעניקים לתוכנית זאת את הערך הרב ביותר. אפילו אם אתה משיג ביצועים טוביס ממטמון שכבר יש לך, >וששא-₪6 היא כה טובה עד שהיא מצדיקה קניה. ינואד 1991 למה כדאי להתחיל כדאי יותר להתחיל מנוי על 'יהארי בחורף, בין התאריכים 21.12.90-1.2.91, כי רק אז ייהאר'יי מציע מנוי ב- % הנחה ל-6 חודשיס ראשונים וגס השתתפות בהגרלה של חופשת סק' זוג'ת באינפברוק - חינם המאורגנת ע"י אגודת אכסניות נוער בישראל אוקי. האר עיתון לאנשים חושבים התקשרו עוד היוס למחי המנוליס : תי'א - 03-5121331-9 = ירושלים - 02-254245-7 | חיפה - 04-661166-8 המבצע מיועד למנויים חדשים בלבד. את תקנון המבצע ניתן לקבל במשרדי ייהאראציי. כמה פטנטים נדי להוציא מהדיסק שלך ביצועי שיא שרות ₪558008₪05 0 מיוחד ל-ז/328 האם אתה מרגיש שהמחשבים המהירים של ימינו משיגיס אותך בהרבה! אתה לא היחיד. בתוך שנתיים, מהירות השעון הממוצעת של מחשבים אישיים ברמה התחלתית עברה את מה שנחשב בעבר למהירות מסחררת עבור מחשב מיני. במרו הביצועים של המחשבים האישיים, חשים רבים משתמשי זא ברגשי נחיתות, כשהס מסתכלים בקנאה בביצועיס של מכשירי ה-80286 וה-80386, הפועלים במהירות של 16 מהייץ ומעלה, ודוחקים אותס מחוץ למגרש. עצור! לפני שתרוצ לחנות ותרכוש מחשב מתקדם, בחן את עצמך. איזו מהירות אתה צריך באמת! היכן אתה ממתין במהלך העבודה. האס מהירות העבודה של התוכנה מוגבלת עייי המחשב או עייי הדיסק שאיתו אתה עובד! חשוב על כך. אם אגלה לך סוד שבעזרתו תוכל להשיג שיפור של % בביצועי המערכת שלך כיום, מבלי להשקיע ולו אפילו פרוטה אחת בהגדלת המגהרציס של המחשב, האס יפתרו רוב בעיותיך!. אם כן - השאר עימנו. הסוד שלנו טמון עמוק בין משטחי הדיסק הקשיח. במונחי תפוקה, זמן הגישה האקראית -- הוא המהירות בה הכונן הקשיח דולה מידע והופך אותו לזמין עבור תוכנית היישומיס שלך -- חשוב לא פחות ממהירות המעבד (600), במיוחד אס עבודתך כרוכה בנפתים גדולים של עיבוד תמלילים, בסיסי נתוניס או קבצי דפי עבודה. ככל שיהיה עליך לגשת לדיסק לעיתים תכופות יותר - כך חלקו של הדיסק בעיכוב התהליך גדל. אולס אמנם, אינך יכול לעשות הרבה כדי לגרוס למעבד לעבוד מהר יותר (פרט להחלפת לוח האס או התקנת כרטיס האצה) אולס יש הרבה שיטות זולות ופשוטות להאצת פעולתו של הכונן הקשיח. כמה מהטכניקות האלו כרוכות באופן איחסון הנתונים בזכרון הדינמי (8410) ולאו דווקא בדיטק הקשיח. מאחר ו-₪40 הוא אמצעי אלקטרוני טהור, תוכל לדלות ממנו מידע במהירות עצומה, בהשוואה לגישה לדיסק, שהוא אמצעי מכני. זמן הגישה הממוצע ל-/₪ במחשב אישי הוא בין 80 ל-150 מיליוניות השניה וכשיש לך אמצעי הטמנה מיוחדים -- עוד פחות מזה. לעומת זאת, זמן הגישה של הדיסק הקשיח ארוך פי אלף ויותר. הוא התלוי במהירות הסיבוב של משטחי הדיסק (כ-3,600 סיבובים לדקה) ומהירות מנוע ראש הקריאה/כתיבה -- ועומד על כ-80 אלפיות השניה בממוצע. בהתבסס על כל הנתונים נמצא כי זמן הגישה של ה-/₪4 מהיר בערך פי 1,900 מאשר | הגישה של הדיסק הקשיח! 34 מתחת למכסה המחשב תן גאזו מהירות מירבית זו היא תאורטית כמובן. במציאות, נוכל לצפות שזמן הגישה של ה-ו₪4 יהיה בין עשירית למאית מזמן הגישה של דיסק קשיח רגיל. שיפור הביצועים נובע מטכניקות שאינן מסתמכות רק על גישה ל-/ואא, והיא שונה ממחשב למחשב. לדוגמה, למאמר זה, ביצעתי את העבודה על תואם ז₪6/4 עם מעבד 80286 במהירות של 8 מהייץ, קיבולת ]ה 640 קייב, זכרון מורחב של 2 מייב וכונן קשיח של 64 מייב. אם הדיסק שלך *עייף" מדי לטעמך, לא יזיקו לו כמה זריקות מרץ, אשר עשויות לשפר את זמן העישה. במאמר זה תוכל ללמוד כיצד להעביר את הדיסק הקשיח להילוך עבוה. לצורך שיפור הביצועים נעזרתי בשילוב של שש טכניקות: - אוגרי דיסק, א451075=. - הטמנה לדיסק. - ₪4 דיסק - פיצול קבצים. הצלחתי לשפר את ביצועי הכונן הקשיח שלי ב-35% אחוזים בהשוואה לביצוע המקורי. התפוקה הכוללת של המערכת -- הזמן שלוקח לה להשלים משימת חישוב ‏ - השתפר ב-250 אחוזים. על ידי שימוש בטכניקה אחת או בכל הטכניקות המתוארות כאן, תוכל גם אתה למצות את ביצועי ה-זא או ה-ז8 שלך מבלי לבזבז זמן יקר. ₪ שמור לי ואעומור לך אחת הדרכים הקלות ביותר להאיץ את הגישה לדיסק הקשיח היא בעזרת פקודת 005 פזסווט8. פקודה זאת מאפשרת לך להתאים את מספר אוגרי האיחסון ש-005 יוצרת באופן נורמלי ב-וו₪4 בכל פעם שאתה מדליק את המערכת. באוגרים אלה שומרת ה-05 את כל הנתונים שאתה קורא או כותב מהדיסק הקשיח או אליו במשך פעולת החישוב. היא גם מאחסנת את הנתוניס הסובבים בסקטור אליו התבצעה הגישה. אס בשלב מאוחר יותר תבקש את אותם נתונים או נתוניס אחרים מהסקטור שנשמר, 005 תקרא אותס מהאוגר בזכרון במקוס לחזור לדיסק הקשיח. במחשב שלי, טכניקה ואת בלבד הביאה לשיפור של 15% בתפוקת המערכת. מספר האוגרים ש-005 יוצרת נקבע על ידי פקודת 807-585 בקוב 60886.5%5, אשר 3 אמור להיות ב"ץזסז80זום ₪001 של הדיסק בו אתה משתמש כדי להדליק את המחשב. אם לא קיבלה הוראות אחרות, 05 תיצור שני אוגריס בכל פעס שאתה מדליק את המחשב, זוהי ברירת המחדל ובעזרת הפקודה, תוכל לשנותה למספר גדול יותר כדי לנצל את יתרונות המהירות במלואס. ראשית, בדוק את הקבצים ב"וססח ץזסזסטזוס של הדיסק בו אתה משתמש להדלקה כדי לוודא שקובץ 60%8!6.5%5 קיים. אם אינך רואה את שם הקוב ברשימה, אל תיבהל. 60₪"!6.5%5 הוא פשוט קוב מלל |ו450, תוכל לכתוב קוב כזה עייי שימוש בתכנית חוו0ם של 505 או במעבד התמלילים הרגיל שלך, כדי לקרוא, לשנות וליצור קובץ כזה. שיס לב שהקוב> יהיה !₪501 נקי, כלומר ללא תוספות של מעבד התמלילים. בעזרת מעבד התמלילים גש לספריית ה-001ח ופתח או ייצר קוב בשס 6.5%5!-60% והכנס את פקודת 865 לפי ההוראות להלן. אתה עשוי גם לרצות לקבוע פרמטרים אחריס למערכת על ידי הכנסת שורות פקודות כמו = ₪5 !1ת ו-= פסו/שס. אם יש לך העתק של קוב 60₪5!6.5%5, השתמש במעבד התמלילים שלך או ב-חווט₪ כדי להציג את תוכן הקובץ על המסך. בדוק אס הקוב מכיל את שורת הפקודה 585-"80. אס אתה משתמש ב-א.2 005 או א.3, הפקודה תופיע בתחתית הרשימה כך: א = 807505. כאשר א הוא מספר האוגריס שאתה רוצה ש-05פ תיצור. למרות שבאופן תאורטי אתה יכול ליצור 255 אוגריס ב-84, המגבלה המעשית למערכות בעלות ₪1 של 640 קייב היא 20 אוגרים. אס במערכת שלך יש ₪4 עס פחות מ-640 קייב, 10 אוגריס צריכיס להספיק. כל אוגר מנצל כ-?53 בתיס של 40ח, כך שלא תרצה להשתמש יותר ממה שצריך כדי להשיג שיפור בביצוע, במיוחד אס אתה משתמש ביישומיס תאבי זכרון כמו ₪856 עו או ייחלונות''. כדאי שתערוך כמה נסיונות כדי לראות מהו המספר הפועל בדרך הטובה ביותר עם יישומים עתירי דיסק. ב-4.0 005 תוכל לכלול שני פרמטרים נוספים בשורת פקודת ה-80=585. אחד הפרמטרים יוצר אוגר "8880 100%" המאיצ את העיבוד של קבציס עוקבים במסד הנתונים. הפרמטר השני יואר 1221 מאפשר לך ליצור עד 10,000 אוגרים בוכרון המורחב. האפשרות האחרונה היא שימושית אס התקנת כרטיס הרחבת זכרון תואס למפרט הזכרון המורחב 5ם 4.0 |/|!. מבנה הפקודה ב-4.0 ₪05 הוא: א/ח,ח = 807-585 כאשר ח הוא מספר האוגרים (1-10,000 ח הוא מספר אוגרי ה'880ח// 100%" (מ-8-1), ו"א/ הוא המתג שאומר ל05 להציב את האוגרים בזכרון המורחב. ₪ זינוק מהיר בעליה אם אתה משתמש ב-3.3 005 או גרסה מאוחרת יותר, דיסקט ה-005 שלך צריך לכלול תוכנית הקרויה =5א5.א5ק14510. בדומה לפקודת ה- 895, תוכנית זאת יכולה לשפר את ביצועי הדיסק הקשיח באופן ניכר - בכמה מקריםס אפילו ב-10 אחוזים. בדומה ל-805-585 היא משתמשת באזור מסוים ב-/₪41 באופן זמני כדי לאחסן מידע ולהימנע מגישות לדיסק, אולס במקוס לאחסן את הנתונים, היא מחזיקה את כתובת מיקוסם הנתוניס בדיסק. בכל פעם שאתה ניגש לקובץ בדיסק המאוחסן בדיסק קשיח או בתקליטון, 005 בודקת בספרית הדיסק, היכן למקס את הקובץ. רק לאחר שהיא יודעת היכן מאוחסן הקובצ,עוברת מערכת ההפעלה לאותו קובץ וקוראת אותו. באופן רגיל, 5 תפנה לספריה בכל פעס שאתה משתמש בקובצ, אפילו אם תיגש אליו שוב ושוב במשך מחזור מיחשוב אחד. ככל שהדיסק יימתנפתיי, ורשומים בו מאות קבצים וכמה תת-ספריות, וגישת החובה לטפריה מעכבת אותך מאוד. התקן ה-6%ק570= מגביל את מספר החיפושיס שמבצעת 005 בספריה על ידי יצירת טבלה ב-/84 השומרת את מיקומם של כל הקבציס אליהס מתבצעת גישה תכופה. כשאתה חוזר לאחד מקבציס אלה, 005 בודקת את הטבלה ויודעת מיד להיכן לגשת כדי לאתר את המידע לו אתה זקוק, מבלי לחפשו כלל לספרית הדיסק. כדי להפיק את התקן ה-451075%=, הקש ב- דסוזסאק 05פ: 6 קז בתחילת העבודה עס המחשב הקש פקודה זו כדי ליצור טבלה בזכרון הדינמי, השומרת עד 34 מיקומי קבצים. כדי שהטבלה תשמור פחות, או יותר מיקומיס, הקש: חח = :6 אםק0 451 כאשר חח הוא מספר מיקומי הקבציס שאתה רוצה שיישמרו. כל ח כזה גוזל 35 בתיס מהזכרון, כך שרצוי לנהוג כאן בשיקול דעת. באופן כללי, ברירת המחדל היא 34 והיא סבירה למדי. תוכל לצרף את א457005= לפקודות האיתחול של המערכת, בכל פעם שאתה מפעיל את המחשב, על ידי הכנסת הפקודה לקובף 6.881שאפסזט עייי עריכת הקובף בדומה לצורה בה ערכנו את 5 00 קובצ ד50.84א05ד0ג הוא קוב אצווה מיוחד, הכתוב באותיות רגילות (תוול וו850) הניתנים לקריאה, ועריכה במעבד התמלילים. גס אותו תוכל ליצור אותו עי'י חו|₪0 'נואר 1921 מתחת למכסה המחשב כמה מהטכניקות כרוכות באופן איחסון הנתונים בזכרון הדינמי (ווגח) ולאו דווקא בדיסק הקשיח או במעבד התמלילים. בדוק האס בדיסק או בתקליטון האיתחול המשמש אותך להדלקת המחשב, קיים קוב כזה ב-ץזסז0פזופ זסס8. אס כן, השתמש ב-חוו₪0 או במעבד התמלילים כדי להציג את תוכן הקובץ על המסך. הכנס שורת פקודת א=451700: ושמור את הקובף שנית. עתה, כדי להפעיל את הפקודה עליך לכבות ולהדליק את המחשב מחדש. ב-4.0 005 נוספו שני שיפוריס להתקן א6ססד- 65: הגדרת כמה מספר חוצצים זפ)וטם 50808 סמוכים מסייעת להאיץ את הגישה לקבציס מפוצלים גדולים, ומיקוס טבלת הספריה בזכרון המורחב מאפשר הגדלה משמעותית במימדיה. אס אתה משתמש ב-4.0 005 או 4.01, הטוב ביותר הוא להתקין את הפקודה בקוב 5צ00%=|6.5 - התחביר המדוייק לפקודה כזאת: א/(וח,ח) = :0 6א5.א5ק 45170 = | |הזפא| כאשר ח הוא מספר מיקומי הקבציס שאתה רוצה שיאוחסנו (10-999), "וח הוא מספר האוג- ריס הסמוכים (1-999), ו"א/ הוא המתג האומר ל-א451006= למקס את הטבלה בזכרון המורחב. ₪ מצא את המטמון שיטה נוספת לשיפור ביצועי הכונן הקשיח היא על ידי התקן הטמנה לדיסק. יש יצרנים רבים כולליס כיוס התקני הטמנה במערכות ה-80286 וה-80386. אס ברשותך מחשב זג, וקיבלת איתו ספרות טכנית מתאימה, כדאי לבדוק את המדריך כדי לראות אם המחשב כולל התקן הטמנה. השיפור בביצוע עשוי להגיע ל-10% עד 25%. בדומה לאוגר ב-005, הטמנה לדיסק עובדת על ידי העתקת נתונים שהגישה אליהס מתבצעת לעתים קרובות, לאזור מסוים בזכרון. בניגוד לאוגר 005 רגיל, מטמון הדיסק יכול להיות גדול למלוא קיבול הזכרון המורחב או המוגדל הזמין שברשותך. אס אתה עובד עס קבצים גדוליס - כמו קובץ מסד נתוניס מעל 200 קייב - מטמון דיסק יוכל לחסוך לך זמן רב. מלבד מידותיהס הגדולות, מטמוניס מציעים גס יתרון ייחכסיי. האלגוריתס בו משתמשת תוכנית ההתקן כדי ליצור מטמון דיסק הוא הרבה יותר מתחוכס מזה בו משתמשת ה-005 כדי ליצור אוגר. בנוסף לזכירת הנתוניס שביקשת, אלגוריתס הטמנה מסוגל אפילו לנחש מה יהיו הנתונים הבאים שתבקש. על ידי הצבת הנתונים האלה במטמון, הוא יקצר בכמה אלפיות השניה את ומן הגישה לדיסק. עס זאת, גס למטמון הדיסק יש גס חסרונות. ראשית, עקב כמות הזכרון שהוא מאכלס, מטמון הדיסק אינו מעשי במערכות שאין בהן זכרון מוגדל או מורחב (אין מה לדבר על פחות מ-1 מייב). עלד כן, אס אתה מדבר ב-זא פשוט או שכמות ה-/841 במערכת שלך לא עולה על 640 קייב, רוץ להגדיל אותה או שכח מהתקנה של מטמון דיסק. שנית, מטמוני דיסק נוטים לעבוד באופן יעיל יותר, עס קבציס גדוליס שהגישה אליהס מתבצעת לעתים קרובות, כמו קבציס שיצרת עס מסד נתוניס או בתוכנית חשבונאית. אס עיקר השימוש במחשב שלך בעיבוד תמליליס או שהיישומיס השימושיים אינס מצריכים גישה תכופה לדיסק, המטמון עלול אפילו להשהות את הביצוע מאחר שלא תוכל לפצות על הזמן שדרוש למטמון להעתיק לתוכו את הקבצים, בשעת הצורך. תוכניות הטמנה לדיסק עלולות גס להיות מסוכנות אם אינך משתמש בהן נכון או אס אתה משלב התקנים של 005 מיוחד או עס ייפטנטיסיי מיוחדים. ‏ יש יצרנים המכווניס את התקני ההטמנה לדיסק שלהס כך שיעבדו רק עס גרסה ספציפית של מערכת ההפעלה. במערכת משולבת של כמה יצרניס, אתה עלול לאבד קבצים או אפילו להרוס מחיצת דיסק. עקב ההבדלים בדרך בה היא מפרמטת את טבלת הקצאת הקבצים (ז4?) של הדיסק, 05 0 עלולה לזרוע חורבן בתוכניות מסויימות של הטמנה לדיסק. כלל אצבע הוא שלא להשתמש בהתקן הטמנה לדיסק תחת 4.0 05, חוץ מאשר אם יש לך הבטחה מפורשת מהיצרן, שההתקן תואם לגרסה זאת. ₪ דיסק אמיתי או שאגא? אמצעי יעיל להאצת ביצועיו של הדיסק הקשית הוא ה-/4ח דיסק. אמנם - יש כאן מקוס לבילבול, הרי ה הוא !84 ודיסק הוא דיסק אך במקרה של ₪4 דיסק, הקשר ביניהם הדוק יותר. וח דיסק הוא תוכנית הלוקחת אזור של ה- |/ח -- רצוי של זכרון מוגדל או מורחב - ומורה למחשב להתליחס אליו כאל כונן דיסק פיזי. (כמו בהטמנה לדיסק, ניתן ליצור 840 דיסק ב-640 קייב הרגילים של הזכרון הדינמי, אולס אין הדבר מעשי.) תוכל לאחסן או למשוך נתוניס מה-ו/!84 דיסק בדיוק כפי שאתה עושה עם כל כונן אחר. בדומה לדיסק אמיתי, ₪4 דיסק מקבל אות כונן משלו ויש לו ספריה, טבלת הקצאת קבציס ולפעמים גס תת-ספריות משלו. ההבדל החשוב ביותר בין ₪41 דיסק ודיסק אמיתי הוא שמהירות הגישה שלו גדולה מאות מונים מזו של דיסק רגיל. נאמר שיש לך קוב מסד נתונים גדול, :08.₪ |"צוא שאתה ניגש אליו לעתים קרובות. אס תשמור את הקוב הזה בדיסק הקשיח שלך, לראשי הקריאה/כתיבה לידרשו מספר שניות כדי לקרוא נתוניס מהקוב. אולס אם תשמור את הקוב בדיסק והא, תוכל לקצר את זמן הגישה לכמה מאיות שניה. למעשה, ניגשת לקובצ באותה דרך לו היה הקוב מאוחסן בדיסק הקשיח. ההבדל היחיד הוא שבמקוס להקיש את שם הנתיב =8ם.= וןצו/:6, הקשת , זפס.ם ווחצוא/:א כאשר א הוא אות הכונן בה נקרא דיסק ה-ו//8. אס יש לך ₪6 או 3.0 15-005 ומעלה, כי אז דיסק ה-005 שלך כבר כולל התקן לדיסק אוגח. קובץ זה נקרא 5%.5+5!סש או 5%5.םעוחפו/ג, בהתאם לסוג ה-05. יהא שס הקובץ אשר יהיה, אתה מתקין את הפקודה בקובף 60₪6!6.5%5. השתמש ב-חוו0ם או במעבד התמלילים הרגיל שלך כדי לרשום את תוכן קובץ 60₪!6.5%5 על המסך ואחר כך את שורת הפקודה בצורה הבאה: 1 555 חחח פוההחפוו = ש6ועשס כאשר 6הַַח8!!) הוא 5צ5.א5!|סצ או 5 5!וסוא. ה"חחח הוא כמות ה-א הנמדדת בקילו בתים שאתה הוצה שהדיסק יתפוס. 555 הן מידות הסקטור (128, 256 או 512 בתים), ו" הוא מספר הקבצים שאתה הוצה לאחסן. אם אתה משתמש ב-005 3.0 או גרסה מאוחרת יותר, אתה יכול להתקין את דיסק ה- ₪ בזכרון המוגדל על ידי הכללת מתג 6/ בסוף שורת הפקודה: 6 555 חחח 6ו8ח8!ו] = שסושםס אם יש לך כרטיס 55 מותקן, כמה גרסאות = 56 מתחת למכסה המחשב כזונון הדיסק הקשיח עצמו הוא תהליך מודכב ומטוכן לביצוע עיי משתמשים בלתי מיומנים, ואין אנד ממליצים לבצעו בציוד המשמש לעבודה. אולם, אם יש לך אומץ, זמן ואפשרות, תוכל לנסות ולהביא את המערכת שלך לביצועים מירביים, ע"י כזונזן מדוייק של ביצועי הדיסק. 5 יאפשרו לך להציב את דיסק ה-בח בזכרון המורחב תוך שימוש במתג: 8/ 8 555 חחח 8וח8ח6!ו) = ם6וש6ם עם זאת, לא תוכל להשתמש גס במתג !8 וגם במתג 8/. ציון המספר 512 במידות הסקטור יספק את זמן הגישה המהיר ביותר האפשרי. אולם, אס אתה מתכוון להציב הרבה קבצים קטנים (פחות מ-2 קייב) בדיסק ה-ושוגא, עדיף לפרט אחד מהמספרים הנמוכים יותר -- 128 עד 256, כדי לנצל את השטח הזמין באופן הטוב ביותר. אגח דיסק הוא אמצעי מצויין להגברת המהירות, אבל יש לזכור שהוא גם עלול להיות מסוכן. אה הוא נדיף, כלומר - תוכנו נעלס ברגע שהמחשב נכבה מכל סיבה שהיא. עליך להקפיד להעתיק כל שינוי שאתה עושה בקובף מ- ח דיסק לדיסק אמיתי, לפני שאתה סוגר את המערכת. בנוסף, כדי להישמר מאובדן נתוניס במקרה של הפסקת הזרם, נפילת המערכת או נעילת המקלדת, יש לבצע שמירת קבצים לדיסק האמיתי לעתים קרובות במשך העבודה עס דיסק ה-ווגח. ₪ איחוד קבצים מפוצלים לאחר זמן עבודה ממושך עס הדיסק הקשיח, מתרחשת בדיסק תופעה הקרויה פיצול קבציס הנוגסת לאיטה בזמני הגישה לדיסק. למרות שפי- צול קבציס הוא אימתס של משתמשי הדיטק הקשיח, זוהי בעיה הניתנת לתיקון. פיצול קבצים נובע מהאופן בו ה"005 מאחסנת קבציס על הדיסק. בכל פעם שאתה מורה למערכת ההפעלה לשמור קובץ, היא סורקת את הדיסק בחיפוש אחר מקום פנוי. אס מערכת ההפעלה אינה מצליחה למצוא מספיק מקוס לאיחסון הקוב בשלמותו, היא מפצלת את הקוב למספר חלקים ומאחסנת את החלקים השוניס בסקטוריס הפתוחים של הדיסק. ככל שתוסיף, תשמיט ותשנה קבצים, יהפוך הדיסק ליותר ויותר מפוצל. הבעיה בפיצול קבצים היא שהיא מאלצת את ראשי הקריאה/כתיבה לבצע עבודה נוספת. במקוס להישאר במקום אחד ולקרוא את הנתונים שביקשת באופן רצוף, הראשים צריכים לעבור לסקטורים שוניס בדיסק כדי למצוא את חלקי הקוב השונים. בדיסק מפוצל מאד, עלול תהליך זה להאט את זמן הגישה אפילו ב-10 אחוזים. דרך יעילה וזולה לרפא את פיצול הדיסק היא גיבוי תקופתי של הכונן הקשיח, פירמוט מחדש של הדיסק בפקודת ז08/2] של 005 ואיחסון מחדש של כל המידע על הדיסק הקשיח. כאשר 3 מאחסנים את הקבציס מחדש, 005 מציבה אותם בסקטורים עוקבים. למרות שזהו תהליך ממושך (יכול להימשך כשעה בדיסקים קשיחים של 20 מייב), התוצאות מצדיקות את המאמצ. אם זמן חשוב לך יותר מכסף, תוכל לשקול רכישה של התקן איחוד קבציס המפיק את אותן תוצאות מבלי לדרוש ממך לגבות ולפרמט מחדש את הדיסק. התקן אחד כזה הוא 28חווק0 05, תוכנית מסחרית עצמאית מבית ח%ףו65ס 6 צז50. תוכניות אחרות לאיחוד קבצים נכללות בחבילות התקנים פופולריות כמו ה-,פפוזו!וז 8 חסוזו0ם 00800860 8פוזו|וז הסחסא 7 868 0!58סד 60. שמחיריהן נעים בין 250 ל-350 שיית. אם יש לך חברים אספני תוכנות, או מודם המקושר ללוחות המודעות האלקטרונייס (885) תוכל לבחור באפשרות זולה יותר - חפש תוכנה חפשית הקרויה 06כ -- זפקחאפָז0 אפום. תוכנית זאת מוצעת חינם. בחנו כאן כמה שיטות פשוטות ויעילות, שבעזרתן תוכל להאיץ את מהירות הדיסק מבלי להשקיע (כמעט) כסף בהשבחת המערכת. אס הפטנטים האלה יכולים להוציא עוד כמה מהייץ מ-זא ייטר- נטה'י, תאר לעצמך מה הס יכולים לעשות למחשב חדש ומהיר דגס 91! ₪ ינואר 1271 תכנת בעצמך בנה לך מעמפת 505 פרטית מאת: האחים הארדי| (8סזטספפם 6ק) תוכנית תפריטים ל-005, המוכרת גם כיימעטפת'"י, אמורה לפשט את הפעלת המערכת ולהפוך אותה לויזואלית והגיונית יותר. למרבה הצער, תוכניות המעטפת המסחריות שבדקתי לא שימחו אותי במיוחד. לרובן יש תכונות רבות עוצמה, וכמה מהן קלות במיוחד לשימוש, אבל לעתים קרובות מדי אני מוצא את עצמי חוזר ל"זסוחסזס 005 או מריצ איזשהו התקן מיוחד לביצוע פעולות שתוכנית המעטפת היתה יכולה לעשות עבורי, כמו למשל גיבוי אוטומטי של קבציס ששונו במהלך העבודה. מתכנתים פותרים את הבעיה בכתיבת מעטפת 5 פרטית, וזהו בדיוק הנושא שלו יוקדש מדור זה בחודשיים הקרובים. לאחר שתלמד את התוכנות שנציג כאן, תוכל לכתוב מעטפת 05 אשר תענה על ציפיותיך, ותלמד גס כיצד לתאם שתי תוכניות בזכרון. ₪ נללי הקבוצה תחילה, עלינו להגדיר את הדברים החשוביס לנו. רציתי שתוכנית מעטפת ה-005 תנצל מינימום זכרון שכן ביישומים גדולים, הכולליס קבצי נתונים והתקנים שוכני זכרון, 640 הקילובייתים של ה-008 במחשב שלי מרגישים צפוף למדי. אוכל להרשות לעצמי להקדיש כמה אלפי בתים למעטפת שוכנת זכרון, אבל כמה עשרות אלפים או מאות אלפים של בתים אינס באים בחשבון. כמו-כן, איני רוצה להתפשר על עוצמת ה-05 פחותה בתוכנית המעטפת או לפעול על פי הגבלות שמישהו אחר קבע. גם אתה תעדיף בוודאי לתכנן מעטפת פרטית, המקלה עליך את העבודה השגרתית, או לעשות ייקיצור דרך'י בפיתוח תוכנות שיגבילו משתמשים אחרים, לספריות או פקודות מסוימות, | או שגרות הבודקות סיסמאות. מבחינתי, תוכנית מעטפת טובה צריכה להיות מסוגלת לענות על דרישות המשתמש ולא לכפות את רעיונותיו של המחבר בנוגע לדרך השימוש במחשב. מעטפת טובה חייבת להיות גמישה, 'יאישיתיי ואינטואיטיבית. אני אוהב תפריטים של הקשה בודדת ומימשק עכבר, אבל לפעמים אני מעדיף להקיש פקודות, או לבחור שורות פקודה מרשימת פקודות שהשתמשתי בה לאחרונה. במקריס מסויימים ארצה שהמעטפת תוצג בצורה שונה במשימות מיוחדות. לדוגמה, הדרך בה אנל משתמש במחשב שלי לתיכנות, שונה לחלוטין מהדרך בה אני עובד בכתיבה, במסד הנתונים או בלוח המודעות האלקטרוני. המרכיב החשוב ביותר בתיכנון מעטפת 05 הוא פתרון העימות בין הזכרון וריבוי התכונות. פתרון קל יחסית הוא בניית המעטפת המפעילה ינואר 1991 קבצי אצווה (81.) אשר כל אחד מהס מסתיים בחזרה לתוכנית המעטפת. הבעיה בקבצי האצווה בהך השם איטיים, והשימוש בהס גורס לפיזור קבצים קטניס בכל חלקי הדיסק הקשיח. אפשרות נוספת היא לכתוב את המעטפת בשפת אסמבלי החוסכת מצריכת הזכרון הגדולה האופיינית לשפות ברמה גבוהה. אולס יפוי השגיאות והתתזוקה, קשות מאוד בתוכניות אסמבלי, ומצריכות בקיאות רבה בסביבה זו. אם אתה כולל מספר רב של תכונות, אפילו תוכניות אסמבלי יהיו ארוכות. ₪ הפתרון הנבחר הפתרון שבחרנו היה חלוקה של פונקציות המעטפת בין שתי תוכניות שונות, אשר אחת מהן נכתבת באסמבלי כדי לחסוך בשטח הזכרון, והשניה בשפה ברמה גבוהה המאפשרת תיכנות קל וניפוי שגיאות פשוט. כל תוכניות המעטפת מורכבות משני חלקים נפרדים: מימשק המשתמש המכיל את כל הצלצולים והשריקות שתרצה, ויימנהליי (-(500א₪ =עוז), המבצע יישומים ועוקב אחר הנתוניס. אס אתה כותב את החלקיס האלה כשתי תוכניות נפרדות, היימנהליי שהוא למעשה תוכנית הגרעין קצר מאד ונשאר קבוע בזכרון. למעשה, עוברת תוכנית זו מהרצת חלק מימשק המשתמש של המעטפת, ליישום שבחר לבצע או לפקודות ₪05 מתאימה. הקוים הכלליים של תוכנית כזאת ייראו בערך כך: הכנה התחל לולאה הפעלת תוכנית מנהל ממשק המשתמש הפעלת יישום או פקודת ₪05 סיים לולאה סידור זה פועל היטב אם תוכנית המימשק שוכנת בדיסק קשית או ב-ו/8/41 דיסק. אולס, אס אתה עובד עס תקליטונים, קרוב לוודאי שסבל- נותך תפקע בכל פעם שהמערכת תעלה את מימשק המשתמש מהתקליטון, בסיוס כל תוכנית או פקודת 05. אולם, אם אתה עובד עס דיסק כלשהוא, הפשרה סבירה למדי, לפחות במחשבים שלנו. תפיסה זו שימשה אותנו כבסיס לתוכנית המעטפת שאנו מציגים להלן. אגב, יתרון נוסף של כתיבת מעטפת בשתי תוכניות הוא שאתה יכול לעבור ממימשק משתמש אחד לשני כאשר אתה מחליף משימות. ₪ תוכנית הגרעין (6085) החודש אנו מביאיס את תוכנית הגרעין הד 8ו. בחודש הבא נפרסם מימשק משתמש 31 פשוט ואציע דרכיס להתאמת מימשק כזה לצרכים האישיים. 6אם 5611 נכתבה בשפת אסמבלי. למרות שהיא משתמשת בערך ב-7,800 בתים של זכרון, אין זו תוכנית מסובכת. המשימה העיקרית של - 5611 ₪%5 היא להפיק תוכניות אחרות: מימשק משתמש, העתק נוסף של |60₪.סאג ש- 600 עבור פקודות 05כ, וקבצי 60₪. ור=אם. ל-6אם. | 561 יש גס משימה חשובה נוספת. היא חייבת לשמור ולנהל העתק מעודכן של סביבת ה-05 - רשימת המחרוזות שאתה רואה על המסך כאשר אתה מקיש ז56 ב-דקועוסחק 05פ. ה-₪05 משתמשת בסביבה כדי לעקוב אחר מיקומס של ה-ו60₪.סאג/ואוא60 ושל תת- הספריות הכוללות קבצי נתוניס ותוכניות הניתנות להפקה. הרבה תוכניות אחרות מסתמכות על משתני הגדרת הסביבה כדי לקבל מידע הנוגע לתצורה. כל תוכנית מקבלת העתק של הסביבה מתוכנת ייגגיי, שהיא על פי רוב ה-ו60.סאגושואסס. אצלנו, תוכנית הגרעין של המעטפת הופכת לאמא המרכיב החעוב ביותר בתיכנון מעטפת 505 הוא פתרון העימות בין הזכרון וריבוי התכונות של תוכנית מימשק המשתמש וליישוס שהמשתמש רוצה להריץ תחתה. אם אתה רוצה לערוך שינוליס בסביבה עבור *שומים שונים, תוכנית הגרעין חייבת לערוך שינוי בהעתק הסביבה שלה. אין כל דרך אחרת לעשות שינויים אשר ייראו על ידי תוכנית היישום. ווהי משימה כבד למדי; אמנס, סביר להניח שתוכנית הגרעין לא תצטרך לשנות את הסביבה לעתים קרובות, אך כמחצית מהקוד שלנו הוקדש למשימה ואת בלבד. כל הדברים האחרים שעליה לעשות הם פשוטים למדי. בנוסף לשמירת התצורה, תוכנית הגרעין חייבת להיות מסוגלת לקבל הודעות ממימשק המשתמש. לדוגמה, היא חייבת להיות מסוגלת לקבל פקודה האומרת לה מה לעשות ואת שס התוכנית או הפקודה שיש להפיק. מימשק המשתמש עשוי גם לרצות לשלותח חלק מהנתונים לגרעין ולדלות אותס לאחר מכן כדי לפעול באופן עיקבי בכל פעס שמעוררים אותו. כדי לבצע את כל הדברים האלה, תוכנית הגרעין שולחת לתוכנית מימשק המשתמש כמה כתובות דרך אזור התקשורת הבין-יישומי (464ו) השוכן בוכרון הנמוך. כתובות אלו מצביעות על אוגרי זכרוו בתוכנית הגרעין עצמה. מימשק המשתמש 37 - ( ו הוא שיחליט כיצד להשתמש באוגרים אלה בדרך הנכונה. ₪ כתיבת קוד התוכנה משימתה העיקרית של תוכנית הגרעין היא להפיק תוכניות אחרות על ידי שימוש בשירות 5%60 05 (הפק תוכנית). לשם כך, היא חייבת ליצור 81.06% הפזםוהההק 56א5% שהוא מבנה הנתוניס הראשון ברשימה מסי 1, ושתי קבוצות (065סו8) לבקרת קבציס אשר יועברו לתוכניות המורציס על ידי הגרעין. מבנה הנתונים החשוב השני ברשימה מסי 1 הוא טבלת כתובות תת-שגרות. התוכנית משתמשת בכתובות אלו כדי לבצע את הפעולות שמימשק המשתמש ביקש. כרגע מכירה התוכנית שש פעולות אפשריות, אבל קל להוסיף פעולות נוספות לפי הצורך. יתרת הקבוצות הנתונים ברשימה מסי 1 מוקדשת לאוגריס ולמחרוזות עצמן. מימשק המשתמש יכול לכתוב לארבעה אוגריס: אחד לשס התוכנית או הפקודה שיש להפיק, השני לפרמטרים של שורת הפקודות אשר :ועברו לתוכנית היישום, שלישי לאיחסון מידע שהמימשק רוצה לשמור בזכרון, והרביעי לקוד פקודות שמימשק המשתמש רוצה לשלוח לתוכנית הגרעין. קוד התוכנית מתחיל בפקודת מאקרו בה משתמשת תוכנית הגרעין בכל פעס שהיא צריכה לדווח על שגיאה וביטול (וזסהם). אז מבצעת התוכנית כמה פעולות כיוונון פשוטות. היא חייבת לשמור את כונן המחדל והספריה הנוכחיים, לשחרר זכרון בלתי נחוצ כדי ליצור מקוס לתוכנית מימשק המשתמש והיישומים, ולהעתיק את סביבת ה-005 אותה תשמור לאחר מכן. או אז עוברת התוכנית ללולאה העיקרית שלה. בכל פעם שהיא עוברת דרך הלולאה, היא מריצה תחילה, את מימשק המשתמש. לאחר מכן היא מפנה את אוגרי הזכרון בהס תשתמש, בודקת את צופן הפקודה שקיבלה ממימשק המשתמש וקוראת לשגרת ההפקה המתאימה. התוכנית מבצעת לולאה לאחור, כדי לחזור על התהליך. שאר התוכנית הן סדרות של תת-שגרות שימושיות. המערך הראשון כולל שגרות התקניס כלליות המבצעות פונקציות של העתקת מחרוזת ומציאת אורכה, שמירה ואיתחסון של ספרית המחדל, וביטול התוכנית בהודעת שגיאה. המערך השני של תת-שגרות עושה שימוש בפו- נקצית 005.5%60 כדי לקרוא למימשק המשתמש וליישוס שהמשתמש רוצה להריץ. זהו החלק המסובך ביותר של התוכנית מאחר וקל לשגות בקריאה לפונקצית 86אם, ושגיאה כזאת קשה מאוד לניפוי. : הקמה נכונה של ה-סא4 00 4 - רשימת הפרמטרים של שורת הפקודות שהתוכנית עשויה לקבל -- אינה קלה. יש תוכניות המפרקות את ה-!41ד פאג//א60 באמצעות בדיקה של אורך הבית, אחרות קוראות את המחרוזת עד שהן מוצאות תו שאינו |ו880, יש כאלו הקוראות את המחרוזת עד שהן מגיעות להקשת סוף פיסקה ואחרות מתפשות את שני הפרמטרים | הראשונים | ב-ם]|ם | דן40?םס תכנת בעצמך 6068 או 08:. גס חלק זה של תת- השגרות וגס החלק הבא מטפלים בכל הוריאציות האלו. המערך השלישי של תת-השגרות מבצע את הפעולות שביקש מימשק המשתמש. בחלק זה יש תת-שגרה אחת לכל פקודה אפשרית שמימשק המשתמש :כול לתת. אם תרצה להוסיף עוד תכונות לתוכנית הגרעין, עליך להוסיף תת-שגרה חדשה בחלק זה ולשב את הכתובת שלה בטבלת הקריאה בסמוך לתחילת התוכנית. המערך האחרון והמורכב ביותר של תת-שגרות מטפל בסביבה עליה שמרת תוכנית הגרעין. תגובותיה של כל תת-שגרה מספיקות כדי להבהיר את ההגיון שלה. תוכל להקיש את התוכנה למחשב שלך, בחן אותה היטב, כדי לאתר שגיאות כתיב ותחביר בלתי חוקי. תוכנית מסי 2 היא תוכנית 6 קצרה שתאפשר לך לתרגל את כל התכונות של תוכנית הגרעין. מספר ישומים מעשיים, ב"אסושס 845/0, אסמבלי ושפת 6, מאפשרים לך לתפור לעצמך מעטפת 005 שתתאים בדיוק קאי . בשני הפדקים הבאים נציג חבילת תוכנות הכוללת את כל מה שרצית, והדבה יותל... = | == עליך להוסיף מחרוזת אחת לסביבת ה-05ס במחשב שלך, לפני שתריץ את תוכנה 1 ו-2. תוכנית הגרעין מיועדת לחפש בסביבה כדי למצוא את השס והנתיב של תוכנית מימשק המשתמש באמצעות. גילוי של משתנה סביבה הקרוי | 50₪ה6ק. כדי שתוכנית הגרעין תעבוד, עליך לספק את השם המלא והנתיב, לרבות השלוחה של מימשק המשתמש. לדוגמה, כאשר הידרתי את רשימה 2, קראתי לה 6א5.ז5פזו והשתמשתי בפקודה הבאה כדי להכניס את השם לסביבה: = 00857511 551 שא ד5םזו/ צגוא/ה66ז6ק/:ם אין להכניס בשורה כל רווח לאחר פקודת 55 והרווח שבא בעקבותיה. עליך לפרט את הנתיב המלא לתוכנית ולהוסיף את שלוחת ה-5%5 בסוף שס התוכנית. בחודש הבא נביא תוכנה נוספת המציעה שינוייסם ועידכוניס לבסיס מעטפת ה-005 שהבאנו בגליון זה. ₪ 8 3 ינואד 1921 תכנת בעצמך תוכנית מט' 1: מעטפת 005 -- תוכנית בסיסית גי פס ףח|"50 |הסמהסז|צתם1 6 50 |ה6מהסז!צה:: ו 2 בו "6[סג!|חג/ |ה6מהסז|צה6 |))/7605 זס 6085716 6ה!] 1סההג6" פ6 "זג סח זג 0ה-3 *6 ה6ן זגץ סת 2 1 השסתאהט" 65 6 6 8 ומירה 2 הסן 6066 516 "זסץזס ה1|0ג1[06ג עזסמ6" 5 ₪ 936 ₪8 0גפ-5 א ה6| 568 גפ "]השמהסז|צה6 אשת זס] עזסתסם 11106316 01ההג6" כ שחש סח שח 0ה-3 ₪ ח6| צח6- סה "פָח0[ 100 15 %ה6פה0הוצ) 7 %6!ח6תה1" 6 חס 10 % 0 > גֶחסן-5 א חס[ צחש פַהס1 "פהקק510 מגחפָסז? -- " 64 ב 2 2 5-5 6 חס קסז5 5 קסש 156% 7 56 ]560 516% 6ה2 1 .זו %[06)20 :ה6זזט6 6צ53: 4 60660ההט 18616450 ]ה ה0ז!צה6 0% עק60 66גא4 560% 611 /607) 15 0 עזסמסם 0-1'5 <-- [0: | 0 10 9. ₪ ")טפ 16[637 8 0 4605ק 6ה1]1 6 ספ 15866 56% ג016 1600 כו 7 ו 0 0 6 1% מו = 0 2 610 ץבא 0שג5 06] ה| 1 8 ה%גק פָסזק זג616, גו 0 6 ח660110א6 100% 1 56טג? 1501116: 56 406 1 הוברָג 6006 הזט6ץ 166% 1 6טגק ג6[6: ?גא 6006 115 1165 -- 0 פסתז0 60096" 16156 6|פג] |ןג6 חס) 2 * 18% 6הו%טסז 60002104ץ [1ג16 הוגסָג ]-0 0) א536 00 ₪2 ₪0 זז חס[ 5₪508, 6% צספ 6 6 3 -|ן6 ב גאב צ₪ :ה64%פ ג צסם 5 "טס צסם 5 צסם 64 זו 5846 1 ₪6 0|0456ז ןוג6 "צה אה ב חצטפ ₪71 טפ | 1 2-ו צס אג,אג סטב 0 ו 5 6ה!] 61 קססן מג"ףסזק הוג 4 רב מה 1 חר [ו63 ו 5 תפשק 5 ₪ 5 |₪066, 51 1 ב ו ה 65),א6 סמ בב 60 [51,₪066 ב 0-7:נ. הזו חס 60),א6 1 פס נו] ג ו ואג צסם 68 צסם 105% 1 [ 6 ץצ ,אס 64 אס,פָג1) 56שב צסם [6006 66א6],א שסח .א ג ,אס קפ וו 1 6 6 ח0"ח0 ,אל 4ג 2 ו ווג6 0 מ ב 5! 160418 וזו ג ז0 תנבהו שמוז, 1 6 60 5690601 6הג 0/]56%‏ 4 .5086% 6( חס 1 הו 4 "51 ,6ז0)]:80 518 ,א6 !6 65 ₪505 6 ו 5 ו ל 6 צסם 0 חו בוו 1 (60אז₪4 606) 8 - | וג,וג סט הפָה6[ 6[פ551סק מטם|אג4ן 61 צסם 6 0) ה156486 85 6הק6ך 6 [פגן <-- 101 1 6 ₪ 18 0))56%) ג צס הפָה6ן פָהוז!5 - א3הן ,אב פט 6% קח הזופ ו ג עס : א ח0 10661061 7 0 10ףה6| מטמואגת 1 (16ץפ 8 פַת|ט[6ה1) 3% ה! ₪0%66 5/%65 ]0 חספמטה פהזט)6 4הסא:הס| אג₪ ,א6 אפ ]5 ]6 ₪565 | 6סזק זו 6 ח! הִ%פַה16ו הסן אגם,א6 צסמ 5 %הצ60 |ון[ו 8%: אפ, א פטפ 64 ז0) 165%) *6,א6 :| ג )1 160 2 1 6 ג 4 5% נמ ה 055 1 60: אפ ו % משטפ!אגם 06ש860; 6% ב 7" ]0 0ה6 %| :ג18 וג,וג חס מת)סהג 6צסם -- סאן 61 :חן 5 ]0 )תט60 הזש81 18 אס,אג = 0 7 נה קז 6 66/01 פת] 6צגפ .עז66%0ז50501 4הג 1 א6 ₪565 6סזק זו ג 5% ."60 666 :5607166 1005 ב צסם ה = ד ג [6צ1 0 % 5% %[0ג/00 שצג5ן ג [16 0 6 ץסם מ וי , ל צסם ,1-1 ו ו וחסזטָסזק |סז1ה60 5,186 אם. 571511 5! פוחזד .ו 6אוזפון ואהה6סקק -ז56ט 106 66016א6 ץ|167016!ם 10 15 פס] 15 .וח5!6ץ5 עה6וה 6ה1!ס 1 .הטז 10 פ!הטצו ז56ט 176 פוהטזשסזק 6ה1 6חם והסזטסזק 066)ז6והו -ז16ח! 16 ס[צ וחטש סזק 1066ז16ה!-ז56ט 186 ה!וצו 166165 ה טוח וח 60 . (464!) 60זם 601!075]הטוחוה60 הס!601!!כקקס 0 0 1 105 15] .2/5%08 טהשש שה1 )0 0 [0ז1ה60 188 / 5 "6צ16גהא 4הג ה 606 פת+ 6466616 ע[6)זגהז6:|ג מגזףסזק 66ג]167ה1-"₪56 שת1 ת+!א 6000162165 ]5‏ .הטז 0! 5ןהגא ח6פש 176 (א106) :6" 5ה631!0!הטמ6082 ה68%!0![קקג-ח16ה! שת: גוצ 8 ג 4הג 5.1 ₪58 חס ו 606 6 5 1 בו 510 זס) 6[6הג8; 2 1-] 1 ד 0 3 טףס 8 3 ]1 0 זס) 165עפ א2 אסןו: 4 ףס וע הסז|צה6 חס] %65ע5 2% אסווה: 1 6 לא א06%ו "6%6מגזגק %66]) ג 6 14 ]השפהסץ| צהט 60!ז6תה1 56 () 0 הסץוצת6 178 [|ג] 60006 )0 18007655 1 60 01156% 4% 1 6 78] רא 3 6 5 10 120101075 0 > 1 6 5 . 7 001566 . 3 22 59 0 [₪066 06%[ [0ז6001 1]1[6 8 65 5 [006 ₪7 בו 3 (6) קט 25 ) [₪006-5 0 חן 60 5)] סא) 670408, קט ח6[ 65) (] 1 0 ח60-16) 65 02 זז 60065 ת660%10א] ו 0-6 ה0ז) ‏ % 0 6360 10 128 זס 800 ו : (6065 מגזףָסזק "6:)ג 56שגק 8 66ז0) 1 5 0 זן] :8 16066 6% 0))56% א 6 | - 005 0) ז1א8 :1 066 6% 016% ₪ 01706008 .ףחס 6ז05%0ץ 1 ג1צ 66א5 :2 066 6 0165 ₪ 8. חס :8]. 666%6א] :3 0006 6 0/)56% *6 505 !5061 :4 066 6 |06 0/6566 3 ]המה ז!צה6 167[ :5 16066 שח הַפַהגַת 6‏ 01+50% 0 5 8 זו ו ףס 0% פן )שו 1 או 1 פסז) ה%גק מגזףסזק; ?) קט4 128 [- .6 1 פסז) [11 6הגמהס ?) 000 128 65 ו ")טס עזסםסם %'[ (?) קט0 5126ז80 [ש 3 ]טס וע 1 פסז)] 6006 הזש861; 1 א 6. 606 ה)גק 600₪006.608 0 " 1 0 הזגק 604 ה%)גק 366]ז16ה! ז50ש 0] > 1 -₪ הג וצ 1 3 6 טס (8) קט 66 55| :6610ז01 607 6 60 מגזףסץ7: 8 קט 128 מ הזג סז 6 0 1116 ₪ 5 18 5 ו "6)ה!סק 516% 6צג5 סך; 1 5.6 ה 5 516% 5406 1 . ץק 2 1 ל . ?> ]המהסזן|/ה6 0% 1 ]הפהס|צה6 0% 6ה6 01 1011566 8 ב : 460 5 ינואר 11 39 תכנת בעצמך ב -]/]-------------------- ]500 ג01% 18660467 5 ל 00 1 ש111 1 16866066 6 1 <-- 131 עז41766%0 ז5!,68 ג6ן חס ו יה 5 | יא וג 46 15% וג,[11 צסם 16 56 0 0065 הס[0) ג 400 1 ':',[1+ו5] ח%ק 5% יס 6 5%גק "16ה!סק 6צסא4 2 7% .ו .חש6 606% ב 5 ה47, תג צסם 8 6066 506601108 0 ווג6 הן? הו 5 0 וא] 1 9% הדדההדררדדר1 בב ו 6זק %ס זדדדדרד- זסזזט סה -- 005 %0 הזט86%: ,אב 1 6וז4 %[טג061 ₪65%076 נוו 0100 6 0 6% רכשב וו ויוי ותו ו ו רטק 6 ו | 60606 506601108 1 6 [גה!ף!זט 5 [6:1%6 זט61,]6 צסם 1% ב וד 5% .חטש 56% :5674166 5 86 ג צסם 6ב 0 4 6 1 וו הן? 1 0% 10 %א6 1 זו <-- 10% ץז61700610 חט6+4,6 ג%ו בצבכר הש .זו0 ספַָהגַה6 :66!צז56 1005 ,הג צסמ 5% 5 | 63; הן? הו .זו %[טג!06 0651076 "ו 651006 6% 6% : 6% קח "06 % ו - ץז₪0 66406הה0 ₪0164:6 1 2 6066 ח%10ש66 ערה "0 7008 6אג₪ 10 1 מגזףסזק ג 166016 5 וגזףסזק 4 וג₪ס6 005 "0 1 00 גול אפ ₪565 סו ₪ 56ג0[6ץ -+ מגזףסזק 15ת) ]0 .569 166% ק5ק זטס,אג צסטש ב 66 7 טס <--165 אג,9 צסם 2 הטפ 5 זטס ]0 606 - 18% 4 606 ף506,אם צסם 560% ג%ג0 <--65: מס 0 פתקגזפָגחגק - 18% אג, א סטצ 5 6 ה 6 066[ 56% :564/66 1005 הג חב צסם ז6))טל ספגה פגזפָסזק <--65:01: + % ג% 365 ה 1% 3 וס "סחז0 ]| 160 [פסם [6ז 6 ה)גק 0.008הג6088 <--105:51 [59- = 5 צסם הזטזסז 1]156 ₪ 6 %0 18165 צסם : [₪08 ו6ז הט זסזח6 )| :חספה 8 16 | זסחחס שגה הוגק 6צ180 ו ווג6 תי 8 6456[ 6% 06] 8ג1616 2 :ג הכ %ח 5 ג031 ז0660%6 5 1 הג חסזז6 1זסק6ה 1 6))שט [111 <--55:01 ג ,ו 2 *פג"פָסזק %ז00ג 1 ב ות תשק ג הן ה 0 ז6)תן0ק 1 הו וגו 5 ו . ל ה! ת!ףה8| 6ףג655מ 6תג 4 "6% 0 הדדדדקדדדיה) ₪ וג צס₪ סז ד | 7% 9 5666 10 18602006 ,אס | +סם וגפס 8 16 566 105 הפא,תג | וסם 0 5 ווג6; חן הו הט" 10 6080306 <--105:51 [וג) 66א51,6 גר 6 ו <--95:0%; 6,500 ג6ך 5 משפ!אגא; ג צסם תו גת א חן 68,250 סמ ג הטטק הוגְפָב ות 0 הא4+, תג צס הס 106 +10 ץק ווג6 5 הן? הו 7 4 .ו [גה)0"!9 18651076 650 ווג6 1+ [1ג1 66 <-- 05:01 1 מס "סה ה%וא %|א16 1 1 1 66 )0 )הססף56 ה:ש17 5 היטק 5 0+ חזט861: הן? הו %) |וג] 686 )0 061566 6ה4 1 1 הנ 0 זז 1 )0 תזפַה16 6ה1]1 חסןזו5 [וג6 ההדהדדדדדהדההדרבהקהדהדדדרדהררהדרדהדרררהההרההרורוהררדורי1ד17 א 1016 4 6 ג"ףסזק 6 הטז 65ה011ז 1656 -- 5ה61!0תט] 66א] 1 ח! 1609%8: >ג, אפ צסם : 7 ג :וא 8 1 יו 9[8+!4] ח%ק ו ב -- 6 66016 0% = כ 6 אגזףסזק 116ה6 = ו קמ : 4 %ג הזט+0יץ 6 ו חן 8 3 ₪ עס 1 :1 1 | א6 א6 אפ ₪565 %6זם ב 6 ח! 6060% 12% [ סמ 1 5 הנטק הג"ףָסזק 06+ הטה, ה ווג6 5601 4313 טס <-- 155 כ 6% 6 0 2 <-- 0% הזגק 8 ₪ ג% נ 66 8 <-- 8% סקט יש גו תתפתתתתהשממהץ מ 3 6006 ה60641!0א1 1 "%0ת!0ק 516% 1596 5[ ₪ אס 8. חס 06]. 48 1066616 -% מגזףָסזק 668%6א6 :45 .1106 לצב 1 ץ[661ז61 מג"פָסחק 1 65 | | תו ההההחהההדר-1 ]ה6(0: ג!ג0 6ז106:10 גוג00,אג צסם 6זק 6 ג וס 5 411 שש 5 תצשפ 6% 10650076 0 :5 צסם 65 0 5 1 6 צסם הטז 0) הגזפָסזק <--51 -- הזג ו 9% ז%6ה|סק 6מגז) 6ז₪65%0: פס 2 ז6))טל 6601100א6 <--165:01 1גק 09 גו ח! פָטס 0551516ק, 1 66 5 פנצם1אגא: ו 8 7 6 שי שי 1-.פָג ה ל 5 0 1 וה 6 חס 416 הג 8, וג יס 6+ כ |[|ג מגזףַסז7: 16% ?7 %00664א. נה הפס ו גו 0.- 1 6 5% |!!1:] מטפאגא, צסם הוגפג [[ג6 -- 65 8,וג צסםמ תפטק 6 00 00 65%" ח0) 1 חן? הו ג 6 6צ180 עק6זו5 ווג6 זז :1 56% 1%6 8ג6[6 2 4 ו 6 6 8 %חט60 + 'חסם אגּ 6 0 8% ה! בָה"!5 ]0 ה *ג,אם צסם מגזרָסזק 66ג]ז16ה!-"6:ט שת! השק הי 6 5% אהד נ-] 6 קסזסקג 176 קט פַת!50%% "6:/ג 0 -- 0 ₪1 בו 7 -"10ה1 6ה] ה! צ6ע 60% 60066 0 6 ) ג6זג 11005ג6! הו 2 - ןו ג תזוא 16גה 6 ), [1+א5פ+111) 64 1 1 1 א6 ₪585 6סזק וט תטז ]הט60 6ה+ 6ז5%0: [ג,[311+ 684 צסם הזט!6ז 6![גע )0 6זש5 66ג3ן 8% 15 )ץא] ,6066. 666 צסם 7 ג סזסת] צגאן ג,וג חס הזט)6ז הס 6צשגק 8 56טגק צסם 0 -- סא1 1 ו הי אג,אג סט | ג6זג 8105 <-- ,65 צס₪ %‏ !ג <-. הי 1+ווג) 66 יוג ג6ך 1 ,1 צסם 8 <-. ו גפו 5 צסמ 6גה) 0:זג? ו 005 ה ן299,ג צסם 5105 0 0 ₪ א 16 8] 206 <-=155:01 1.002 גו 510 שגה) 56זג? :56:%166 1005 %ן299,אג 1 |[!ג) 06א6,אג ג6ן 5 וג חן? 1 0 1 ו )טס וש,אג ג מגזףסזק 6ה+ הש8: 8 ווג6 105 % בו 06 0 ו 86 ,אב ג6ו נ זו 151 *5!05 5ב ו ה ב" וד אך ער ו 1 ג 10 5 1 4 6008 4060110 1 7 8 1 1 7 08 + 1:0 [[508 1 ו :ו 9 [%70ה60 "₪6 9198 6תג -% *ג,אג טג 0 ]הט ג%ג0 0 זל 1 2+ הק 0218 156 הק 06.)0₪ג60₪2<--105:31 מנמ!אגאן ה%)גק פסזק, [1%0ק 64 [569 7 ה)גק פגזפָסזק <-- 15:01 בי 6גה ת)גק 0-1 <-- 05:51: 6 0) :16על פנשואגאן 1 106 048 6 6ת) "16182 ג ו % 3] -569[ -ף 0 0 3 ינואר 1291 תכנת בעצמך .רָה55!ת 15 זפה:61 )| חסזז6 הג ת%!א %זספה 1 1 4505 %ז "609400.608* <-- 5.51 ב %הה0ז!צה6 ת! .067 6% ג חס 116 חטס) 1% ג -,4% 0 -- 0 זסזזס כ) 1% 155גק 156 גג ה%גק )0 פָהוַתה1פ6ס 6ה1 [גצ צת6 0ה1) 6% זג16 -ןן 6 *ג, [%גם 600] "ו5ק6<" <-- 5:51 6 וו [הספהסז|צת6 ה! .4647 זג חס 8 7 5 1 סף -- 480 סז ₪ % 1:5 0156: הזגק ז0 ההוְהתוּפָטם 4ה1 [גצ שח ו 6% "163 6 5 ו ג 4הג "6770 1860071 זג סה [חסזזס ק+ ו 5 הו עס 0[6ג1חץ %ת6תה0ץ!צה6 50ב" זפצס 5פָה1ז51 פָהואסוו0) וו ו | 1 1 .ז6)]טס [1ג1 6806 ה! 5! 67456 10 פַהוח51 6% 51 !6 ₪565 6זם 5 65 61 <-- ]155:0 1% 6 תקעס!צגה: 8 *-* ז0) 1100% '-' וג ב 8 6 0 כל <-- 6 ד 08 "60 8 גח <-- 05:51 ,5 ]ה6מהס) צה6 ה| 6סגה ו "גצ צח6, 6 *-7 66ב חן '-',[65:]61 ז%ק 16עס 7 116 6 8 1אג 0 -- 0א: 8 6 0 פָה1ז51 <-- 155:01 אג,ו 41 194465 5 5 1 ה 0 11008 נה ₪ [!חט 100% 61 6 4/6 16 9 % 0 6צ00 55 |אשה <-- ]15 בה פַהוז1: )0 פַהוַההוּפָ6ם <-- 01 1 .צח6 )0 600 06 1607655 פגת 46% ו 5 4הוז5% )אשת <-- 1:05:51 65,060 6 ג 6צסא: ?7 6 זו 6% 6% 1007 -- 180 וכ 9 8 ג <-- [155:0 ג%ג60 1₪6:%0:6 7 15406 00606 5 קט הטפ (5סם 0% ץח [66 %ז 9 חש 661 6) )0 60 חטס 0: פָת!ז51 ג 06 .30[6] 1ה6מהסז!צה6 זס])טס [131 666 6ת) הר 5 פַחוז51 שהך א6 !5 !6 ₪565 זפ - | צחט | %הסהסז|צה6 ]0 606 <-- [5:0: | 0% 4ַהוז51 אשה <-- [05:5: | 1 פַהוז1: ]0 00:65 17155 64 10 ת%פַה16 6ה1]: 50% 16 161637 8 [גה1] + ה%ה6ון ה פָה!"51 46ב15 ?7 ח0) 00₪ז 6זסת: 115 6 שח ג ץצח 8 ו :01 %- על ה6 צה6] חזט:6ז ע[קהו5 -- 180 8הוז5% 6ה+ 6צסא: הז צה6 %6גה!ה60ך: 5 66 אסה 15496 ק 0 חופסס 4 ו 300 = כ חפט / : צח6 366 6ז בַה|ז51 צהס 464 4 תוכנית מט' 2: מערכת בדיקת מעטפת 05ס. / סיל 6 [[6ת50 005 6ה: 165% וווש 0 והז */ / 6 ספיוט] 6הג ,6 06168 ,6 4|670501% חס הז */ <1010.0:> 66ט[6ה|! <ה פו!510> 06ט(6ה|! <005,0> 6[066הו/ <ה.60010> 06ט[6הו, */ 6 ספזטז זס) 8 0) 56% */ /* 6080![675 ה66א56% 61]/6760665 ת5000% */ 6 (;0)6 > ("0ק)]/0 7] גמ509 > ("%ק)556 ק]) (508,0%6 1 ו 6 1 456 6ח1 ]6 % ףג 8 (;(260,000)?] א > ז1ק) (]509,01,ז1ק)ק] שאמ ו וק8-ז0וה[ */ /* ג6ח ו הו ויד 2 (* ז0)]טפ |41 2 ז9))טם 6פגה מג"ן /* פהטץ ה66א26% 031 514665 ז0) 67]/ש8 */ /* 6066 608000 ז0) ח6))ש8 */ הזחו /* 115 1₪65) 06 ח6סמטה 106 :הט0ס6 [ן'6א */ /* 60אסעה! 15 מגזפָסזק */ /* 60605 6008300 ]0 1156 */ : *נואר זלק!ו 1 חג) %ת4 :1 א זג) 60 ל */ ;הזגק 6466* זג) "גת) ;1 |ט* זג) חגה6 + זג הו ,ז200 56 66תף|פהש ;0 66א6* חג! הו זוא 4060106 6הו)06) 31 11511706 1 000 סגה ת%גק 160 506 ווג6 516% 186 ו למ 6 1ה567 ג%ג0 ז6צ1₪660% 5 1 6 ול 6% ב בור 5 6006 00 1 66 חס 661616 ,306 4 פַהו"5% %הסשהסזוצתה6 צח) סַפָחג> [וג6 6 86 016 061616: ו וג %ה0מף50 01% עק60, 5 הפטק 05 1 5 קס 6 אסח<--55:01: ג 066 64 5 משפ|אגא: 8 צסם *-* חס) 100% *-י וג צסם 5 7 אסה 6זסת1 5 8[ % וק 5 שי [צח6. 6פֶג' 6 טָהז51 1815 14 1% ב לה וול : [צח6 ספָחַּת> 65)ה!סק ה%גק 5%ש[8610: 5 6הו1 [ג6 0% 6 0 ץְקֶ60 חטס 6[6הגת 65ה!1טסז 66ת[ -- 1 ]הספהסזוצת] 1 6 שת ה50% 10 45560ק 5! ת6!הא ,]ה6מהסזוצה6 6ה1 )0 1 וגו וקב ץחסצ6 0) 4ה1 -% 1% +השפהסז!צה0 אסה ג 676216 1 0 5606 6ת3 16ג|טקוהגם תג6 שח 1 5 60114 1 |5 א6 אפ 7 6 זצחס אפ הסז|צה6 0+ ו 88.0% 6 א.א צסמ ובר רכ ץז 4005 ית 1 בוו חן? הו ץגאס )1 160 ג בי 5107 6הג חסְז6 1ז0ק6ץ 16156 צח6 0 וו 8 ה! %ה0מף56 אשת 1506 אג, [חסז| צת6 | ו צסם :[צהס 5 "0) 400 4 *ג, [569. צחס צסם 5 כ 0 6% צסם כ 5 תצטק 5 0 בד קפ זטס, אפ צסםס ?7 <--105 ל 2 הספהסץ|צת6 %66!ז6תה1 <--105 [ת65,65:]26 צסם )הפהסז!צה6 !ה6זזט6 <--05:51: 51 ספ ])הספהסיז!צה6 אסה <--[165:0 12.11 צסם 5 ֶהשצסש [11א א6; ,אס סטפ ו 1 חלס %6עפ 1% :2צת0 0 -- 4765 4 ו 6 ג 166% ב :6 1 5006 05 :הטס6 6ת3: 6 ו ?7 ]0 1604 וג,וג חס ףַה!"51 )אשת %זג51 -- 65 2 הי ?7 6 5% 7% 6א),א6> > חס את 1% חס כ ל 05 5 פס 1 16 .צה6 ]0 6ה6 /0 1007055 15446 1, [600. צח6] צסם 1 שח 6% 6ח!] זג616, 5 קסם 66 04ג חסזז6 60071ה: צח6 1009 | חסזז6 ק זצח6. את תן 0[6ג!זג+ |]השמהסז|צה6 6ה!] 1 ])הספהסץ!צה6 106 )0 עק60 חשס 1 [ההוף6 10 ז6!הוסק ג תזט1שה ‏ 1 1 חן פָתו"51 |ה6פה0ז!צה6 )0 1 1 ;1 מגה 60065166ז 6ה1 10 ז6!]הוסק ג 26601965 4 0% א6 !5 6% ₪565 6אזם חגצ צה6 6ת1) .הסז|צה6 ]0 607 <-- [115:0 את65,6 צסם |( סט 5 השק 5 רה 5 31 מפטק 1 )1% פָה!ז51 )0 ה9%ה16 6ת1]: השןז51 ווג6 ו ג 4 4 פגח אם; *ג,א צסמ מ חס 01 6ח:1 8[ אחז 6)עס קפ :|ת6] ההט6%ז חסזח6 -- 1765 "ז6 הס] 11 64 הו ת%חַה16: א6%0 2 64 > זחא 067מ0מסה: 1 הנטק ב חפט 7 6!סג!זגצ 10% ב 6 5 1+ %זג51 18660967 1 1 2 6תצ0]: )+ ח6) :ב בַהוז51 ]0 64 ז0) - 1% וג צסם 3 זס) 100% 6,000 סמ ףהוו5 )0 = 0 106 5 6החקפז הוגפָג עזז 6ת18 ו ו :6 ת6) .661 120551516 הזט)80ן 1אג צסמ 6 ה6] %זסת5 מ :6 + 0 .:04ג 6צסא1 ג שסם :0 ז63[|6 0+ הזש6%ה: 6% 6 | חגץ צה6 תו] 5 |השפהסזןצה6 ]0 שט[גצ 114 0 5 0 "%6ח01כ 6601965 9 חח 69 ז6)ה!0ק פתזט6] ,6מגת = וגצ 7 4מסא:)]0 תגץ ,א6 01 65 ₪565 סז וול צח6 4ה1] צסם 6 .חס!צה6 <-> 165101 עס חף ) 11008 צסם בה מטם!אג; צסם =* ח0] 16006 קז ₪ הו [גצ 10 ז66הו0? 1 6% [גץ צח6 106] 6-0 200 מס).שהגמשס) ם) פתוגק ההק 1 .]ה6פהסז|צה6 6ה! ]0 עקס6 זטס ה! פה1א00! עפ 4 (המשך בעמוד 47) מאת : מאת יהודה הבר* בעת המצאת מגייק, עמדה לנגד עיני המתכנניס מציאות עגומה, בה יישומי עיבוד נתוניס ממוחש- ביס פותחו באמצעות שפות תכנות עיליות כגון ביסיק, קובול, פסקל, 68856 וכוי. השימוש בכלי תכנות מסורתיים היה כרוך בהשקעות גדולות בזמן, מיומנות טכנית רבה ובעבודה שחורה אשר ברובה חזרה על עצמה: עיצוב מסכים, דוחות ותפריטים... שאלנו ‏ - למה שלא נשאיר את העבודה השחורה למחשב, כדי שהמתכנת יתרכז בהיבטים העיליים האמיתיים: הגדרת התהליכים, עיצוב לוגי והנדסת אנוש. ₪ תכנות בעזרת המהשב התשובה שנמצאה במג'יק לשאיפות אלה זכתה לסווג חדש בין כלי התוכנה -- ייתכנות בעזרת מחשב'' או פַחוהחוחהזחָסזק 41060 ז6)טקותס60 - ק6. מגייק איננו מחולל יישומים ואף אינו כלי פיתוח מהדור הרביעי על פי הקריטריוניס הפורמליים המקובלים. הוא מהווה סביבת מוכללת. לפיתוח ועבודה, עבור יישומי עיבוד נתוניס, בכל רמת מורכבות ועומק. על-כן יש מי שמכנה אותו יישפה מהדור החמישייי. ₪ המנוע של מג'יק בלב המערכת. מונח יימנועיי יישומי המצוייד ביכולות מגוונות בתחוס קלט, ארגון ועיבוד נתונים. מנוע זה נשען על מבנה ארגון נתוניס יחסי, הטומן בחובו מודל יימשנן'' (פטופזטססח)לעיבודס. למעשה רוב כוחו של מג'יק באותו חלק המריץ את המודל, ויוצר סביבת עבודה למשתמש. סביבת עבודה של מגייק משולבת גס בתלק התוכנה המוכר בכינוי ייגרעין זמן ריצה'' (פחחוד חטח). חשוב להדגיש כי פעולתו של היימנועיי הזה היא בתחומים מופשטים למדיי של מערכת עיבוד נתונים. המנוע מכיר את יסודות והנחות המבנה + על המחבר: יהודה הבר, משמש כמנכייל משובית ירושלים מזה כשש שנים. החברה פועלת כבית תוכנה לפיתוח יישומים במגייק והקימה מספר מערכות, ביניהן לשכת הפרסוס הממשלתית, בית הלוחם וארגון נכי צהייל, לשכת העתונות הממשלתית ועוד. החברה מפתחת עתה, במגייק וְא-ב, את פרוייקט יימאוריי -- המשרד הממוחשב לאגפי האוצר. 2 תוכנה מחולל ישומים, כלי פיתוח או שפה? 0 תוכנת היצוא של ישראל - מה היא? של ארגון הנתוניס, יודע לטפל במסכיס ולהפעיל שוב ושוב משימות המוגדרות במשטר עבודה מוכתב מראש על-פי סדרת כללים הגיוניים וקבועיס מראש. את התפיסה הזאת אנו מכניס יימטפורה'יי, והיא מדגישה את אי תלותו של יימנועיי המגייק בסביבת העבודה שלו. ₪ בקרה ושליטה ב"מנוע" מודל היימנועיי של מגייק דומה במקצת למנוע הרכב שלך. מנוע המכונית, כאשר הוא עומד בפני עצמו, מצוייד ביכולות מסויימות - למשל, הוא יכול להפוך אנרגיה כימית לאנרגיה קינטית. המנוע מהו מנ'יק?. לא פעם אני נדרש, בתוקף חבדותי במועלון האקסקלוסיבי של משתמשי המוצר. אך לשם כך צדיך תחילה להבין את *הדאע* שלן. מצוייד באביזרים מתאימים המשפיעים על אופן עבודתו, כמו דוושת הדלק השולטת במהירות סיבובי המנוע, או המשמק, המווסת את התערובת הדלק. על-כן, ‏ המכונית כיימכלול יישומייי שמטרתו להסיע אנשים מכאן לשם, מהווה 'ייישוס ספציפייי של יישימוש במנוע בערה פנימיתיי. שאר אביזרי המכונית משמשים לאחת משתי מטרות: להגדיר ולתחס את היישום (לדוגמה, גוף המכונית) או משוב תוכנה ליצוא בע"מ 0 ל ניהול מ סה"כ מכירות סה"כ הזמנות = כ 622 שת ₪ 4 ככן נא] ? 10 סוף9 8 תדפיס מסך מס' 3: קוב מג'יק מכיל תאור שי 3 ש-ן לבקר ולווסת את פעולתו של המכלול כולו לדוגמה, השלדה, גלגלים, ומערכת ההיגוי. בדומה לעבודתו של מתכנן הרכב, מצטמצמת עבודתו של מתכנת היישוס במג'יק לקביעת פרמטרים שוניס המשפיעים על אופן הפעולה של יימנועיי המג'יק בזמן העבודה. תכנון והרכבת חלקי המכונית והכוונים הסופיים, שנעשיס מתחת למכסה המנוע מקבילים לתכנון היישוס המג'יקי והגדרתו. מתכנת המג'יק מבצע עבודה דומה לעבודת המכונאי המכוון ומתקין את האביזרים השוניס המאפשרים את פעולתו הרצויה של הרכב. ואילו הנהג - הוא משתמש הקצה, שעבורו הוקמה המערכת כולה. מליק, להסביר את מהותו של נבחין בנקל כי סגנון עבודה ושיטת עבודה זו, אינס דומים כלל לתכנות קונבנציונאלי ולכו נכנה מכאן והלאה את פעילות ביצוע היישום "יעיצוב', ואת העוסק בה יימעצב היישום". ₪ ניצוב היישום במג'יק לצורך פיתוח והגדרת יישוס המעצב נדרש למלא מידע מגוון בסדרה של טבלאות החלטה בעלות ו [ / 200 ילון נתונים 7 שדות תמונה מספר זיהוי תאור מקוצר אחוז תאור מקוצר סיכום 7 6 ל בל מאפייניו 5 יצר4 מחק3 בטל2 1 'נואר 1991 תוכן וצורה קבועיס מראש. טבלאות אלה משמשות לקליטה וקביעה של פרמטרים רביס ושונים. סך כל הפרמטרים האלה קובעים את צורתו ומבנהו הסופי של היישום, כפי שיראה ויפעל אצל משתמש הקצה. המיומנות הטכנית העיקרית הנדרשת מן המעצב הינה התמצאות בין סוגי הטבלאות השונות והכרות טובה עס כל מסכי מערכת המגייק ותוכן הטבלאות שעליו למלא. מילוי הטבלאות נעשה בשיטות עריכת טקסט רגילות ופשוטות. אוסף הטבלאות מרכיב את סביבת הפיתוח השלמה -- או כפי שרבים קוראיס לו 'ימחולל יישומיסיי. קובץ הבקרה קבוצת הפרמטרים שהוגדרו בשלב זה על ידי המעצב, מאוחסנת בקובצ מוכלל אחד, קובצ הבקרה (6!ו= וסזוחס6). קוב זה יחד עם יחידת זמן הריצה מרכיבים את היישוס המותקן אצל המשתמש. כאן גם המקוס לעקור מן השורש טעות נפוצה -= מג'יק איננו יימתרגס'יי. המידע הכלול בקוב> הבקרה מגדיר פרמטרים עבור תוכנית זמן הריצה. אין כאן תהליך בו מגייק קורא ומפרש את שורות הקוד, אלא מבצע עבודה רצופה על מידע שהופק במיוחד עבורו. הגדרות ופרמטרים של יישוס תחילתו של תהליך עיצוב היישוס הוא בתאור מבנה הנתוניס בו עתיד היישוס להשתמש. תאור זה מתבצע על ידי המעצב בתהליך עריכה של טבלאות ההולכות ומעמיקות את הטיפול בנתוניסם תחילה מתוארים הקבציס ואחריהס הרשומות הפיזיות על כל שדותיהן ומאפייני שדותיהן (תדפיס מסך מסי 3). בסיוס מוגדריסם מפתחות רמת ביצוע ביצוע "א" פעמים באצווה או בחירת המשתמש בתוכנית מקוונת רמת ביצוע תוכנה המיון לכל קובץ. ניתן להגדיר מפתחות רבים כאשר כל מפתח עשוי להיות ייחודי, רב-ערכי או משורשר. ההגדרות נאגרות באופן אוטומטי ושקוף למעצב בקובץ הבקרה. השלב הבא בעיצוב היישוס הינו הגדרת הייתוכנ- יותיי. אף חלק זה של העבודה מתבצע על ידי מעצב המערכת באמצעות מימשק טבלאי מובנה. יחידת הבניה הבסיסית של מגייק הינה המשימה. כל משימה מכילה בתוכה ארבע טבלאות ביצוע המתארות כל אחת בתורה, באופן שטוח ודו"ממדי חלק מזרימת המשימה. כל אחת מטבלאות הביצוע, על הפקודות הכלולות בה, מתנהלת על ידי מגייק בסדר וברמת ביצוע מוגדרים, על פי המתואר בתרשים מסי 1. חשוב להבין כי המשימה,שהיא אבן בניה חיונית, היא עצמה יישות עצמאית המופעלת באמצעות היימנועיי של מג'יק. משימה יכולה לקרוא רשומה מקוב, או לאפשר למשתמש לעדכן בה נתונים באמצעות מסך פעולה מתאים, לבדוק בצורה אוטומטית נתוניס, ברשומה על פי קריטר- יוניס שקבע המעצב וכדי. משימות מג'יק ניתנות לשרשור הירארכי בכל עומק. כל המשימות הבנות מקיימות יחסים ייתקיניסיי עם הוריהן - הבנים מכירים את האבות, יודעיסם להשתמש בנתוני האבות ולעדכנס. כך, תוכנית היא למעשה יימשפחת מגייק" - משימת, יחד עם בניה ואחיהס. ניתן להגדיר תוכניות מגייק רבות המהוות חלק מאותה מערכת. כל תוכנית יכולה לקרוא לתוכנית אחרת שתתבצע בתורה, בכל זמן ובכל רמה. תוכנית נקראת יודעת לקבל ולהעביר פרמטריס עס התוכנית הקוראת. הגדרות התוכניות והמשימות מאוחסנות אף הן בקובץ הבקרה של היישוס. באופן דומה מוגדרות איתחול המשימה פעולות "לפני" המשימה (אופציונלי לבחירת המעצב) ביצוע המשימה פעולות "ראשי" לרשומה (חובה) פעולת "אחרי" רשומה (אופציו') סיום המשימה פעולת "אחרי" המשימה (אופציונלי) תרשים מס' 2: רמות ביצוע המשימה - מנוע ''זמן ריצה'י 616 ינואר 1221 3 רמות התפריט על ידי טבלאות עריכה מתאימות בהן קובע המעצב איזו תוכנית תתבצע בכל רמת תפריט רצויה. אף הגדרות אלה נשמרות בקוב הבקרה. ₪ תכנות ללא תכנות בתאור קצר זה ניתן למעשה למצות את עיקר המבנה הלוגי של כלי הפיתוח מג'יק. אין האמור לעיל מדריך להקמת לישום, אלא ייסיור מילולייי על פני נופי התפישה החדשנית המיוצגת על ידי המוצר. ₪ יש עתיד! בעתיד יוכל יהודה הבר *וכל לענות לשאלות קוראים בנושאי יימגיקיי. כמו-כן נתאר בעתיד יישומים שהוקמו בתוכנה זו, כשהתאור מיועד לרמת המשתמש ומקבל ההחלטות בארגון. לידיעת הקוראים, כדי ללמוד על מגייק אין צורך לרכוש את התוכנה כולה, שהיא יקרה למדי. די לבקש במג'יק "סוחס עובדיי אשר אפשר להפיק *ישומים קטנים, להתאמן בעבודה ולהתרשס מיכולתה של התוכנה. ₪ מג'יק לאן? בסיכוס חמש שנות עבודה כמפתת מערכות יישומיות במגייק אני יכול לקבוע כי הכלי מתאיס לפיתוח כל יישום, בכל רמת מורכבות או היקף נתוניס. התפישה היחודית אותה מיישם מג'ייק בפיתוח יישומים מביאה לקיצור משממעותי של זמן הפיתוח, תהליך הגדרת היישוס והטמעתו. קלות הטיפול ביישוס באה לידי ביטוי גס בתחזוקת המערכת. לא מכבר הוכרזו גרסאות מגייק למערכות הפעלה אוא ,05/2 ו-₪15/. המערכות היישומיות במג'יק תואמות מלאה בין מערכת הפעלה אחת לשניה, כך שניתן להעבירן מאחת לשניה בפעולה טכנית פשוטה. מה עוד צופן העתיד! חברת משוב (מפתחת מג'יק) הצהירה זה לא מכבר על כוונותיה לעתיד: .)50, ממשקים גרפיים (ו60) וממשקים תפעולייס לקבצי נתוניס של מערכות דוגמת 80!6ז0 ו %5. אלו רק כמה הברקות מתוך צרור ההפתעות לעתיד. גרסאות עתידיות יתמכו במערכות הפעלה ופלטפורמות מיחשוב נוספות. לסיכום, אחזור לשאלה שבכותרת המאמר, מהו בעצס מגייק! לי נראה שזהו כלי העתיד, הומין בהווה לפיתוח יחודי יעיל וקל של יישומי עיבוד נתוניס מודרניים, אלגנטיים ויעילים. (המשך מעמוד 8) להוועץ בטכנאי החברה ממנה רכשת את המחשב. ללא עזרתס לא תוכל לחבר מסך 63/ זפסט5 או לעבוד ברזולוציה המירבית. כדי לדעת איוה לוח ראשי יש לך, פתח את המחשב והסתכל לאן מחובר המסך שלך. אס הוא מחובר לכרטיס אנכי הנתקע בחריץ הרחבה -- אתה בסדר. אם הוא מחובר לשקע השייך ללוח העיקרי -- אתה עשוי להיות בצרות. ₪ כמה צבעים אתה צריך? מסכים צבעוניים יציגו מה שהכרטיס יאמר להס להציג. איכות התצוגה תלויה במבנה המכני, החשמלי והאלקטרוני של המסך, ובכוונון שמבצעים אתה, והטכנאי, לפני מסירת המסך ללקוח. אולם מגוון הצבעים וההרכבים הניתנים להצגה בו זמנית, נקבעים עייי הכרטיס. לכל נקודת צבע הכרטיס מעביר למסך מספר קוד המתוזמן לעבוד בדיוק כשקרני האלקטרונים יפגעו בנקודות הרצויות על המסך. קוד זה מתורגם עייי מערכת הבקרה במסך, עליפי טבלה הנמצאת בוכרונו, להרכב כחול/ירוק/אדוס המועבר לסריגי הבקרה של הקרן. הטבלה נשלטת עייי תוכנת היישוס אותה אתה מפעיל, כך שלמתכנת יש למעשה שליטה מלאה בצבעים שירצה להשתמש. עס כרטיס בקר התצוגה אתה מקבל טבלה המציגה מצבי עבודה של הכרטיס, ובה מספר הצבעיס המירבי בו הוא תומך בכל מצב. לדוגמה, בכרטיס הוידאו שלי אוכל להציג ב-/6/ זפסט5 בין ארבעה צבעים מ-64 ועד 256 מתוך 256 צבעים. כלל אצבע אומר שככל שתרצה יותר צבעים בו זמנית, ובמהירות סבירה -- תשלם יותר. המספר המירבי בתקן /6ש זפקט5 אפשר להגיע ל-256 צבעים בו זמנית, ברזולוציה המירבית. מגוון צבעיס זה דרוש בעיקר לגרפיקה מתקדמת, ומצגי שקופיות חדישים דוגמת זחוסס זפצצס המשתמשים בהבדלי גווניס דקים כדי לדמות צלליות ותלת-מימד. אולם יש מחיר לכמות כה גדולה של גווניס. אמנם, ביצועי המערכת בתצוגת ./0/ זפסט5 עס פחות צבעים אינס נפגעיס כלל ועס חבילות תוכנה המיועדות ל-16 צבעים לא תהיה כל בעיה. אולס עס 256 צבעים, כבר ברזולוציה של 640 על 480 נקודות, מהירות התצוגה יורדת פלאים, וב"זסקט5 64 מלא תוכל להמתין יוס שלם לתמונה. יש פתרון? בוודאי -- התלף את בקר המסך בכרטיס עם מעבד גרפי, ותוכל להאיץ את התהליך פי 25 ויותר, הדבר רק יעלה לך עוד כמה מאות שקלים. אס עליך להשתמש בתצורה זו פעם או פעמייס בחודש, לא כדאי להשקיע כסף זה, אך אם עיקר עבודתך מתמקד בגרפיקה חדה ועתירת גווניס, כדאי שתרכוש את החומרה הנכונה. ₪ ארבעה צעדים לרכישה להלן מספר שיקולים שינחו אותך בהשוואת מערכות /6/ זפקט5 ממוצעות, ובבתירת מערכת מתאימה לצרכיך. 1. הגדר את צרכיך: בחן את המשימות שאותן אתה מבצע עתה, היכן אתה מצפה לשיפור! האס 4 מורה נבוכים בעבודות מיוחדות, בעיקור בעימוד ממוחשב והוצאה לאור של ספרים וחוברות, מסך אנכי יעיל יותו, אולם מוצר כזה יקר בהובה מהמסך הסטנדוטי. רוב הדגמים הם מונוכרומטיים, בתקן /6/, ומציגים דרגות אפור מגוונות. אתה מתכנן להפעיל יישומים נוספים בשנתייס הקרובות. אם עיקר צוכיך הם גרפים אינטנסיביים - לך על התחוס העליון. אס בכוונתך להתקין סביבת עבודה גרפית, כמו חלונות 0 או 05/2, לך לפחות על המרכז. אס סתס מתחשק לך צבע -- לך על הזול. 2. חפש מועמדים: חפש מספר הצעות של כרטיסים ומסכים, העוניס לצרכים שהגדרת בשלב אי. רצוי שתרכוש שילוב של כרטיס ומסך מאותו סוכן (אפילו שהס מוצרי חברות שונות, המוכר כנראה ידע להתאים את האחד לשני.) את המסכים תוכל לבחון בעיקר בתצוגה ובמפרט הטכני. להלן מספר נקודות לבדיקה: - צפיפות הנקודות: (רזולוציה) מראה מהו שיא הצפיפות בו יוכל המסך להציג תמונה. זהו גבול פיסי המוכתב עייי מבנה הלוח הפוספורי שבקדמת המסך, ואין הוא מראה מה הרזולוציה שתוכל להשיג באמת. זו מוכתבת רק עייי הכרטיס שתבחר. - גודל נקודה: מוכתב גם הוא עייי המבנה הפיסיקלי של המסך, קוטר הנקודה מקובל למסכי 6 זסקט5 הוא בין 0.31 ל-0.28 מיימ, גודל המתאיס ל-/6/ זפקט5 בעל רזולוציה של 800 על 0. אולס יש מסכים חדים ביותר עס רוחב נקודה של 0.26 הבאים לידי ביטוי בעיקר ברזולוציה של 4 על 768. הס עולים יותר, אך אם אתה הולך על 16 אינצי, כדאי להשקיע סכוס גבוה במקצת ולקבל הרבה יותר. מסכים אחרים, עס גודל נקודה של 0.33 ואף 0.39 יהיו זולים יותר וחדיס פחות. יש בארף חברות המנסות למכור לך מסכי 64/ עם גודל נקודה של 0.49 במתיר מציאה. היזהר -- אלו למעשה מסכים אשר בקושי יוכלו להציג 664 בצורה מכובדת. 32 - עיצוב: וכור כי המסך הוא המרכיב הדומינ- נטי שיונח על שולחנך. בדוק היכן כפתורי הבקרה השימושיים, כמה מהם מוצבים במיקום נוחז היכן מתג ההפעלה וכיצד הוא מופעל האם אפשר לסובב או להטות את המסך! האס יש למסך מסנן השובר קרינה! האם יש לו ציפוי מונע הבהקיסו זכור כי במסך צבעוני לא תוכל לשים פילטר מקטב, שכן כזה מסנן פוגס באיכות התמונה. בדוק מה צריכת ההספק של המסך וכמה הוא מתחמם. בחורף הוא לא נורא אך ביוס קיץ חס, בחדר לא ממוזג, תעדיף לחזור למסך המונוכרוס הצונן. - עמידה בתקנים: אמנם אין בארץ תקן מחייב למסך, אך עליך להיות מודע לכך שיש סכנות בעבודה ממושכת מול מסך הפולט קרינה אלקטרומגנטית חזקה ישר בפניך. יש מסכים בעלי סיכוך מיוחד על המסך וסביבתו, כדי למנוע הפרעות וקרינה. עמידה בתקנים קובעת גם יציבות תמונה, תמונה ללא ריצוד ובטיחות פיסית וחשמלית. עמידה בתקינה עולה כסף, ועלזכן, תו תקן כלשהוא מתבטא גס במחיר גבוה יותר. את הכרטיסים תבחן בעיקר בהשוואת המפרט הטכני, ותכונותיהס המיוחדות. המחיר הוא פונקציה של ביצועי הכרטיס ומתח הרווחיס שבו מוכן המוכר לעבוד. עבור הביצועים אתה משלם, אך על מתח הרווחים אולי תוכל להתמקח. על-כן בדוק מה אתה מקבל בכרטיס ואס אתה זקוק לזה בכלל: - זכרון: כמה יש בכרטיס, לרוב תוכל להסתדר עס הבסיס של 256 קייב. כדאי להגדילו ל-512 בעבודות עתירות גרפיקה או להחליפו בצייפים של 1 מייב לקבלת 1,024 קייב. (שיקוליס אלה מונחים עייי המהירות התצוגה הדרושה לך, אנימציה, וצרכיך בעתיד.) - איזה זכרון: האס בכרטיס יש זכרון וידאו מהיר |4ח/, אשר תורס לביצועי הכרטיס אך מייקר אותו. שבבים אלה נמצאיס לרוב רק בכרטיסים הגרפיים המתקדמים. 5: האס יש אפשרות העברה של 8105 מ- |ח לזכרון המהיר! הדבר תורס להאצת העבודה בחלק מפעולות המעבד שבכרטיס. - מהירות הממשק: מה מהירות הממשק של הכרטיס! התקן הוא 8 מה"ץ, אך יש רביס התומכים גם ב-12.5 מהייץ, הדבר שימושי רק אס למחשב שלך יש תמיכה בקצב מהיר כזה. - התקנה: כיצד מתבצעת! אס אתה מסתפק במתכונת ממוצעת תצטרך לתקוע את הכרטיס, לחבר מסך ולעבוד אך אס תרצה להפעיל מצביס חכמים, בדוק אס הדבר מתבצע בתוכנה בלבד או שעליך לטפל במערך המתגים קוס, המחייב פתיחת המחשב. 3. בדוק החלופות: הכן מראש מסלול בדיקה לחומרה. קת איתך עותקים של התוכנות השי- מושיות שלך, התקן אותן על מחשב בחנות, רצוי שיהיה זה 41/286 לפחות. בדוק שילוב של כרטיס ומסך כפי שמציע לך המוכר. בחן את התצוגה חזותית, האס המסך אחיד? בתצוגת מונוכרוס וצבע, התבונן התאמת הצבעים. האם יש הילה (המשך בעמי 45) ינואר 1991 (המשך מעמוד 15) המדיה במכון הטכנולוגי של מאסוציסטס מסכם: ייאיננו יודעיס איך לשלב בין דברים זזים. הגיע הזמן שנחליט האס זו הטכנולוגיה או הדמיון שלנו שגרמו לנו להתעכב עד היום. הוידאו ואודיו הס הדבריס שבעזרתם אנחנו משעשעים את עצמנו. בדומה להוצאה לאור שולחנית, המולטימדיה השולחנית תגיע עוד הרבה יותר רחוק מנקודת ההתחלה שלה."י ₪ ומה הלאה? האם אנחנו מריצים את המרכבה לפני הסוסיס! ייעלינו לפתח קשת חדשה לגמרי של פרדיגמות למימשק משתמש,'י מציין ליבהולד.אין טכנולוגיה ללא פשרות -- חישבו על החיכוך שנוצר בין מכשירי הפקסימיליה והדואר הקולי. אולס לרכיבי המולטימדיה יש משיכה גבוהה במיוחד. כמו שאומר האף מ"חסופוטסטזד. ₪ המחיר של מולטימדיה כל מחשב אישי בעל עוצמה סבירה יכול להציג גרפיקה, הנפשה ואודיו מינימלי. אולס הצגה חייה בוידאו דורשת לא רק מכשיר וידאו או וידאו דיסק, אלא גס צג נוסף, מאחר והמחשב האישי אינו יכול לקבל וידאו אנלוגי ללא כרטיס המרה יקר. הדבר שלו אתה וקוק באמת הוא מערכת דיגיטלית לחלוטין המפקחת על כל הפעילויות ויכולה להציג את התוצאה על מסך אחד. הצעד הראשון הוא בדרך כלל כונן ואסח סס, וככל שעלויות הייצור יורדות עד למאות דולריס ספורות, יצרניי המחשבים האישיים מתחיליס לשלב כונני ₪0 65 במכשיריס שהס מציעים. מערכות אלו יכולות להשמיע צליל קומפקט דיסק רגיל, אבל אינן יכולות לשלב את הצליל עם פעולות אחרות. החומרה הדרושה לכך פרצה לשוק העולמי רק השנה. בשנת 1991 אנו אמוריס לחזות במעבר למעבדי אותות דיגיטליים כמו זה במכשיר של ]א (אשר תכונת ה-06וז56 סו 1 שלו מאפשרת לך להקליט את קולך, לערוך את ההקלטה ולחבר אותה לדואר אלקטרונ). אולס הקפיצה הגדולה בחומרה תהיה בוידאו הדיגיטלי, אתגר טכני כביר הדורש הפרדה גבוהה, טבלת צבעים של מיליוני גוונים, ואת היכולת להטיל בבואות בתנועה זורמת ובמהירות מהממת של 30 פעמים בשניה. אמנם, אפשר להציג תמונות כאלה בצגי 63/, אולם עיבוד הוידאו והגרפיקה הדיגיטליים ברקע, הוא סיפור שונה. כאשר אתה מעביר את המידע המגדיר תמונות באיכות וידאו, מדובר למעשה במאות אלפי מגהבייט של (תוניס העובריס במערכת מידי שניה. כמויות אלה מחייבות דחיסה ופריסה של הנתוניס לשם איחסון והעברה, והיא רק מוסיפה עומס למערכת. כדי לדחוס שעה אחת של וידאו ייחייי בדיסק ₪0 60 ובשימוש בבקרים הקיימים, ופ דוחסת את התמונות ביחס של 0 בהשוואה למימדיהן המקוריים. ואתה הוצה לעשות את כל זה במחשב הביתי!! וס ואמצעי מדיה שולחניים אחריס יעניקו לך עוצמה, אבל האיכות תמשיך להיגרר מאחור עוד ינואר 21ק1 עתידנות ומחשבים מספר שנים. בעוד כונני ה-וא80 65 מתאימים ליישומי הוצאה לאור בהיקף גדול, הכל שואפיס למעשה לכוננים אופטייס הניתניס למחיקה. מחירס של כוננים אלה עומד כיום על 53,000 ויותר, ואין ירידה באופק שכן רמת האיחסון הנוכחית, של 1 גייגהבייט, לא תגרוס להורדת מחיריס. 04 תהםק(ופ צבעונית סביב האותיות! התבונן בזכוכית מגדלת על התאמת נקודות המסך בקצוות ובמרכז. בדוק מה גודל המסגרת השחורה בשולי המסך. במצבי עבודה שוניס משתנה המסגרת, ולעיתים היא קטנה כל כך, שאין כל אפשרות ממשית לעבוד במצב של רזולוציה גבוהה. בקש לעבור בין מצבי עבודה, ‏ 564 ,66/4 או 04 זסט5. האס המעבר מהיר וקל או שיש לבצעו בחומרה!. בדוק כיצד מתפקד המסך במקום חשוך או מואר, והאם הוא מחזיר אור מהטביבה. שחק עס הכפתורים ובדוק את מרווחי הכיוון של המסך, וודא כי יש לך די מרווח להגברה או הקטנה של הבהירות ועוצמת הצבע. 4. שלם וקח הביתה. ₪ אלו תולדות התקן הצבע סוא - תקן טקסט ללא תצוגת גרפיקה, תקן מיושן שכמעט ואינו קייס במחשבים כיוס, אך עדיין יש תוכנות ישנות העובדות על-פיו. צבע יחיד. מונוכרוס -- ידוע גם כייהרקולסיי עלישס החברה שהמציאה אותו, כולל גרפיקה, בעל רזולוציה של 8 על 480 נקודות. צבע יחיד. 64 -- הסטנדרד הראשון לתצוגת צבע ב-₪0 של יבמ, בעל רוולוציה של 320 על 200 נקודות. עד % גווניס. 664 - תקן כלאיים שנוצר בעקבות בעיות ב-/66. מציג את תקן 664 ברמת הפרדה גבוהה יותר, נוח יותר לצפייה. דואלי -- מונוכרוס המציג תמונת 664 בצבע יחיד, כולל גרפיקה. 4 -- תקן צבע מורחב בעל חדות גבוהה, רזולוציה של 640 על 480 נקודות. עד 16 גווניס. 64 (מקורי) - ידוע גם כ-יבמ 8513. זהו תקן צבע משופר בעל רזולוציה של 640 על 480 וגווניס רבים יותר. 4 - תקן צבע מורחב של יבמ, עם רזולוציה של 1,024 על 768 נקודות. 5 א כדי שכל המערכת תפעל ללא בעיות, אתה זקוק גם לסביבת ריבוב משימות גרפית כמו חלונות או 2, זאת בנוסף לחיבוריס אשר יתאמו בין הוי- דאו והאודיו במולטימדיה. סביר להניח שלא תוותו על תוכנת כתיבה ידידותית ויעילה הניתנת לפיענותח גם על ידי אנשים שאינם מתכנתיס או משוגעי וידאו. (סוף מעמ' 44) 64 זקט5 -- תקן דהזפקטו שנוצר בשוק ולא הוכתב עייי יבמ, רזולוציה מירבית של 800 על 600 נקודות, עד 256 גוונים. 64א - תקן צבע חדש ומורחב שפרסמה יבמ השנה, בעל רזולוציה של 1,024 על 768 נקודות ומגוון צבעים גדול יותר מהמקובל כיוס. עד 0 גוונים. ₪ נקודות לבדיקת ג6/ זקט5 הכן לך טבלה לכל סוג מסך וכרטיט 1) זכרון: גודלו ויכולת ההרחבה. 2) סביבה: יכולת הבחנה אוטומטית בין 8 ל-16 ביט. 3 סוג עבודה: במסך דיגיטלי (11) או אנלוגי?. 6) חדות: מהי הרזולוציה המירבית של המסך. 5 תאימות: לתקני וידאו מונוכרוס: הרקולס, בסו דואלי, 6וחסזהססחסו/! 6/. 6) תאימות: לתקני ידאו צבע: ‏ 0/6 4/0/50 60/1/60//50///851 7?) מס' גוונים: מספר צבעים מתוך (י'פלטה'י) בכל מצב עבודה. 8 מחזור הסריקה: האס יש צורך בחלוקת סריקה (806!ז6זחו)ברזולוציה הגבוהה. 9 מתאמי התוכנה: התאמתם של ה-"פזפטוזס לצרכיך. 0) סוג המחבר הדרוש: יש מחברי 9 ך-15 פינים, רוב הכרטיסים החדשים באים עם שניהס. 1) אינטגרציה: כמה רכיבים יש על הלות, ומה רמת ההכללה, התורמת לאמינות. 2) צריכת הספק: כמה שפחות - יותר אמין ויעיל. 3) מימדים: מסך הכי גדול בקופסה הכי קטנה. טובים 6% חזקים 6 אמינים % מהירי מחשב שיבולח 1 ללימודים, לבית ולעבודה אידיאלי לתלמידים, למעבדי תמלילים ולעסק קטן. זכרון מורחב א640!, 2 כונני דיסקטים סוגזו, מקלדת קליק 01 צאהמוו5, צג חד צבע יי12, מארו מהודר, שעון ותאריכון. מגובה סוללה, יציאה לתקשורת (מודס) יציאה לידית משחק. זא עם אותסם מרכיבים + צג צבעוני 00 ... זא עס אותס מרכיבים + .6 א 50 .2,670 שייח. 2 דיסקטים לימוד המחשב ומשחקים - חינס. שרות והתקנה בבית הלקוח- לראשונים חינם. ניתן להוסיף דיסק קשיח פנימי 20%18 ב- .700 שייח. ניתן להוסיף מדפסת א80: החל מ- לפרטים הדגמות והומנות בגברת נטיבולת מחנובים בהנהלת אהור חוצ| פינסקר 6 תל-אביב, טל. 03-29515, פקס. 03-295144 .0 שייח. .50 שיית. 0 מחעוב שיבולה 2 2 286/12-16 דה לעסק, לעבודה להנהח"ט וללימודים זכרון מורחב 8זא1, כונן 18א1.2, מקלדת קליק 101 מקשים צאאזו5 , צג חד צבע, יציאה למדפסת, יציאה לתקשורת, יציאה לעכבר, דיסק קשית 40918 מהיר. ש11א16-21 256 ידא עס אותס מרכיביס 2 ניתן להוסיף סט אס בעל תכונות א6צ מעולוו: ביותר.... 0 שייח. ניתן להוסיף מדפסת 8%50א:1 אס5ט: (עיסקית) רוחב 80 טור (צר) מהירות פטסט20, כניסה אוטוי של נייר בדיד ורציף ...960 שייח. לאנולל מע"מ. ם ובמחירים מיוחדים לסוף העונה 65 כ<ז 386-33-54 7ב לתכנון, שרטוט, אומוקד, לעסק גדול, לריכוז רנטתות מהיר ביותר, חזק, במארז זמוסד גדול ומרווח. ספק כח ענק ויציב 220 ! רכיבים טוביס וביצועיס מעוליס 8וא4 זיכרון. צחסואחוא 61 או6 בחומרה! כונן 8/א1.2, מקלדת קליק צגאהז51 צג דואלי, 2 יציאות לתקשורת טורית, יציאה למדפסת. תוספת דיסק לפי בחירתך. ניתן להוסיף 6ש 50% בנ יבב 2/7 ות צג מעולה, הפרדה 768 א 1024 עם עובי נקודה 0.28 מיימ. כרטיס 6 א50 עס זכרון עצמי של 512% בעל תכונה של 1א200 בחומרה, פותח חלון ואסס? בכל תוכנה עייי לחיצת כפתור על צא זסו1. דף קשר תחילה הערת המערכת: באמת -- לא רק קוניט | ₪] מניד עתידות קומפיוטרסטור מוכרים, אפשר גם לכבד את החבר'ה - יש די ר.סי.מ. תוכנות שיתופיות ו- שח ה /שש=ה; לכולם... מעוניין לקנות תוכנה בעברית, על עתידות. בתוכנה. | = איסטרוניקס זו מכניסים תאריך לידה ומקבלים חיזוי העתיד. מועדון: נפתח מועדון ₪6 למחשבי יבס ותואמים. | להתקשר למיכאל, 08-476589. מפיצי תוכנות מצגי גרפיקה: להרשמה -- שלחו פרטים אישיים כולל שם, 868 - ג.א.ש., לוטוס ישראל. כתובת ומיקוד ונשלח לכס טופסי הרשמה. שרות ד!328 -- חברות המפיצות מוצרים שה" | ]00866 -- סי-אי ישראל. הכתובת: כרו בגליון זה: זחוסם זצוסט -- מיקרוסופט ישראל. מועדון ה-6ק יבואני ויצרני חומרה ותוכנה מוזמנים לשלות | !! 8058!מק - האל מחשבים. תייד 8045 למערכת זו328 דפי מידע אודות מוצריהם, אנו 68/8 -- סי-אנדאס קה מיקוד 49651 נשתדל לכלול הפנייה על-פי קטגוריות של סדרות פתח תקווה מוצרים, כולל מספרי טלפון וכתובות, בכל חוברת, | 8ווזחוס5 -- אצטק, כלנית. כשרות לקוראים. 5 -- אצטק. || משחקים יבואני מסכים גרפיים 64 וכרטיסי מסך: , יים לי 0 לי אק משחקי מחשב מקוריים ליבמ ותואמיו 7 טל':. | אלניטק 0 7 מוכר משחקים ליבמ, דפםד ,אסוהטדא65 | האל מחשבים וו פופ ואחרים - ערן 03-5741171 יורוקוס יבמ ,9 /, , , - 0 0 2 ל לכל סוגי המסכים 7 אורי | מאגרי איכות צג מחשבים תכנת בעצמ|ן טוף עמ 61 008 2 11511708 "2 [-7ות' - 1 :'5' 6150 ?6 ה זפ ו - גי וש ו שי ו | שת לו : | ל [א0ז | (1)צתש פַהו6 . . [ ) / /* :6קע0%ז0זק הס!6%ה6] */ , ו 8 | (00-61".6066)9016 0!4צ | (9016) 60-50411- 9016 (1%)9010א0. 66 14 (9010)ז61-ת6 916 2 , 1(1* 608%)צת6 8פֶה4ת6 6ופא ו שו /* 8ז0ה 114"%2 הס!%צ06א] */ (0!6צ)ת!ג₪ 6!סץ , . 1 הו / ()06א0 60.60 016 1 "גה6 ו 7 יְ /* 16 ]0 3647821 */ |(8,80418,ה6גן)ק] )אל ו ?גוז ו נמ א וי :(9)+ : (++1464* ,ז800.. 509 ,הז 8 ) (++464[* ,ז000 200 ,ו1ג) 6%66)ק] ]אתל (++1404* ,"100-400 וק )א (016צ)06א0. 615 60 16סצ | (א1]06* ,ז509.100 ,66-6006א6)ק]- ]אגא ה , ו( זג) %ה1) > :הש60 6166 ב ו ;0 18 ו ([ ]חס חס תפ" )זה 1 חק ל 2 ) / 1 8 |ן596 ו מ : (++(6000%. 66א6*), 'תה6:510: 12ה1 ה! בהס!%ט66א6 בצ))")))הוזם (016צ) 50911 66 הק 0 ה ו ן (055? | ))506) = 6006 86א6* ו 1 6 (0 1 *ע6178601 286058 .3ז' |55טפ | ("608₪400.608 0: [[8ת5 .4:")::שם ? [-12ע 551 .15" )טק (*6 5 012-4 567 .16"]פוטק ( ו (*-7ע ד50 .0%2)*67ק :('<-- ו פטס 6 חוזס | (++1* = ++[%%1. 6)*8406ו!חא ) 60 = 6006 0196* שו מ ו( + ('7' < 6 || '1' > ה6) 5 ו ) (ת6)ת1%6א ב 4 זל ן()016- 60.01 :'3' 6816 6856 '4': 600-0811 )( ינואר 1921 7 32 מכתבים למערכת ראשית, תודות לכל הקוראים שכתבו, הציעו וביקרו. תודתנו גס לביקורת ולעצות השימושיות. כפי שאתם רואים, אנו מנסיס להתאים את התוכן בדיוק למה שאתם רוצים לקרוא. הבעיה -- לאזן בין הדעות. להלן מקצת מהמכתבים שקיבלנו החודש. ₪ תנו עצות! לעורך שלוס, קראתי בשמחה את הגליונות הראשונים ואני מברך אתכסם על הוצאת החוברות ומאחל לכם שתצליחו. ברצוני להסב תשומת לבכס לשתי נקודות: אני מתעניין במחשביס בצורה חובבנית, רוב החוברת שלכם אינו אומר לי דבר. לי כחובב קשה להבין את החומר, חשבו על קהל היעד -- כמה עוד קוראים כמוני יש בין קוראיכם! למשל, אני אקנה עוד חוברת או שתיים אך אם אתאכזב אחדל לקנותן...) נקודה נוספת: בעבר פורסמו בירחוניס דומיס מדורי עצות, טיפים וטריקים, תוכנות מעניינות, שהקוראים יכולים להעזר בהן. תוכלו לשלב מדוריס אכלה גם אצלכם. שאול אליאסביצ', טבעון לשאול שלום, אנו סבורים שרביס מהקוראים אינס מומחים למחשבים, ואנו משתדליס לפשט את המאמרים כך שיהיו מובנים לכל. הסגנון בו אנו מתכווניס לכתוב לפחות חלק מתוכן החוברת, אמור לאפשר לכל קורא להבין ולהשתמש בחומר, בעצות, תוכנות או טיפים. מדורים חדשים מופיעים כבר, ואחרים -- בדרך. העווך ₪ הציץ ונפגע ל-ז|328 שלוס שמחתי לקבל את שני הגליונות הראשוניס של המגזין, ‏ ושמחתי לשני התקליטונים שצורפו אליהן. כהרגלי, בדקתי את התקליטונים כנגד וירוסים והופתעתי לגלות שאחד מהם מתנהג כדיסקט חדש ולא מפורמט. ליתר ביטחון בצעתי עליו 05%א6 ונוכחתי לדעת שהדיסקט מפורמט אך סובל מ-55601085 840 או 55דצ8 1024 שהוא סימן מוכר לוירוסי הייפינגיפונגיי. הצצה חטופה בתוכן הדיסקט גילתה שהוא מכיל... תוכנת גילוי וירוס! הפעלתי אותה והחדר התמלא בצפצופי אזהרה על מציאות הוירוס. הוירוס חוסל באמצעות ייכרמליי אך לגופו של עניין, אם זוהי גישה של שיווק תוכנה נגד וירוסיס הבאה לאל> את המנויים לרכוש את התוכנה השלמה... לדעתי היא לא מוצלחת. - עמוס אנגל, מעגן מיבאל. 8 קוראים כותבים תשובת המערכת עמוס, תודה על חוש ההומור, אך כמובן שלא ארונו את הוירוס במתכוון, כדי לסייע בשיווק התוכנה. ייתכן והוירוס עבר לתקליטון שלך במהלך העברת התוכנה לתקליטוניס, לאחר הפקת הכמות העיקרית. לאור הביקוש הרב אזלו אלפי התקליטונים המקוריים שהפקנו, ונאלצנו לבקש מצוות המערכת להעתיק מאות תקליטוניס נוס- פים כדי למלא את הביקוש. למרות שהקפדנו על נקיון המחשבים שנכללו במבצע, כנראה שהייפינג" פונגיי הצליח איך שהוא להתגנב. אנו מבצעיס בדיקות מדגמיות על כל התקליטונים, ואם קורא מקבל תקליטון פגום, אנו מחליפים אותו בתקל- יטון עובד של אותה חוברת. אגב, לדבריך בעניין הפצת ווירוס שיווקי - זה רעיון!יי אבל הרעיון הזה עובד כבר שנתיים, מתוך 200 וירוסיס הנפוצים כבר עתה, המסר של רבים מהם הוא רעיוני, שיווקי או מכירתי. ₪ לא רק קומוניקטים עבור תמיר אשל מגזין שהוא לא רק קומוניקטים -- חשוב ביותר! אבל אתס חייבים לכתוב בעברית עילגת שנובעת מתרגוס והגהה! בעתיד אשמח להחליף את המנןי של פַחוקהּחָו/ן ₪6 נועם רז לנועם, תודה על ציון הדרך, וטוב שבא דווקא ממך. לגבי ההגהות -- מקוויס שהפעם שופר הענין. ₪ הייתם בטבריה? לכבוד מערכת 32 ביט. פגשתי את עתונכס באחד הקיוסקים בטבריה, דפדפתי בו והוא נראה מעניין. אני מתעניין במחש- בים, יש לי מחשב וילדים, והעיתון ריתק אותי עד מאוד. תקליטו התוכנה הוא רעיון מצויין, ילדי משחקים הרבה במחשב ומתעניינים בו. עבור הדור הצעיר תוכלו להוסיף בעיתון מוסף ובו מדוריס על משחקים ותוכנות בייסיק פשוטות לכתיבה והפעלה. משה דנץ, טבריה. ₪ גם לתכנתים מגיע למערכת 32ביט שלוס אני מנוי חדש על הירחון. ראשית, ברצוני לאחל לכם ברכות לבואכם לעולם. אני סטודנט להנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתעניין | במחשביס כתחביב, בעיקר ביישומים ביתיים בתכנות בשפות 21 בייסיק, סי, פסקל ופורטרן. מצאתי בירחון האחרון תוכן מגוון, ופינות ברמות שונות. אני בטוח כי רבים כמותי ימצאו בירחון עניין רב, דווקא מכיוון שאינו פונה לקהל מסויים. לדעתי יש להוסיף פינת טיפים לתכנות, לפחות לפסקל וסי שהן הפופולריות ביותר כיוס. שנית, בעניין התקל- יטון המצורף. כאשר הוצאתי אותו מהשקית, הוא היה מקופל לגמרי, למרות שנמסר ביד. אני משער שאיני היחיד שנפגע. אהוד מרגלית. ₪ אילו מדפסות? למערכת זו328 שלום, לדעתי עתונכם מהווה תפנית מרעננת בעולס המחשבים הישראלי. ברצוני להציע מספר הצעות לשיפור: 1) השוואה בין מדפסות המשווקות בישראל. 2) הוספת מחירים למוצריס במבחן דרך. ₪ רוצים מעחקים! לעורך שלוס אני בן 15, מאותם בני נוער המשתמשיס במחשבי 6. בגליון הראשון הקדשתס שני עמודיס למשחקי מחשב ובשני -- כלוס. אני חושב שלפחות חצי ממשתמשי 06 באר הס נוער וילדיס אשר מתעניינים במידע על משחקים חדשים ותוכנות הקיימות בעולם, ובכלל, בדברים שמעניינים נוער וגם מבוגרים, לאו דווקא דבריס העוסקיס רק בעולם העיסקי של המחשביס. רועי טרוינר (הקורא חתם במספר טלפון בלבד) ₪ מי הכי מעניין? לעורך שלום, לא בכדי, התלהבתי כשגיליתי לראשונה את המגזין זו328 בדוכני העיתוניס. ויותר ממה שציפיתי -- מצאתי בו. כה לחי! ולא אגזיס אם אומר שגררתי אחרי לפחות עוד חמישה קור- איס/קונים קבועים. וכקורא נאמן, ארשה לעצמי להעיר מספר הערות: א. ידידי קוראי העתון ואנוכי, הגבנו בצורה ספו- נטנית על הגליון מס' 3 כמשעמס במקצת. ביחס לקודמיו ובמיוחד לראשון, שאולי היה הכי מעניין. לדעתנו, ומה שחסר לנו, אלו כתבות ענייניות ושי" מושיות כמו ייכלי העבודהיי וייהמדריך להישרדות" שפורסמו בגליון מסי 1. גס יישחק אותהיי וייעשה במו ידיךיי שבגליון השני היו טובות. לא צריך יותר מדי תאוריה שמשמשת רק ציבור קטן של מנהלים. ב. לתקליטון יש לצרף הסבר ברור כדי שהקור- יואר ולו אים יהנו יותר ו... ירצו גס לקנות את הגרסאות המלאות. ג. כדאי להקדיש מדור מיוחד לביאור, בשפה מדוברת של המונחים המופיעיס תכופות בחוברות. ד. אם אפשר לצרף לגליון הבא דף ייסקר קור- איסיי שיוכל למצות בתוכו את השאלות השונות, הערות והארות הבקשות והביקורת שנכתבו עד כה, בכדי שתוכלו להתאים את החוברות הבאות לטעס הרוב. ברצוני להודות לכותב המדור ייאותי זה מרגיז'. המדור מעניין, ענייני וכמובן - אמיתי. אס תתרוס בכך לשיפור המצב, יהיה זה שכרך. אל תרפה! א. קור, תל-אביב. ₪ תסביר את עצמך למערכת ז|328 בס'יד אני נהנה מקריאת המגזין, הוא מעניין בתוכנו ומאיר עיניס בתזותו החיצונית. יחד עס זה הייתי מציע להוסיף מראי מקומות (הערות) להסבר מונחים מסויימים המצויים בחלק מהמאמרים, שאינס מוכריס לרביס מאלה שענף המחשב אינו עיסוק מרכזי עבורם. את הבאורים אפשר לרכז בעמוד אחד קבוע כך שהדבר לא יפריע למקצוענים. רפי גרין לעורך זו328 שלוס ברכות למגזין החדש (וותיק). שפע חומר מרנין, חיוני ומקיף. בקשתי - אס אפשר לסקור את התוכנות שעשויות, על-פי דעת מומחים, להוביל בענף, לקראת העשור הבא. דובדבני איסר. דובדבני, בקשתך התגשמה! ₪ וזו תוכנה זו? לכבוד מגזין זו328 למגזין מצורף דיסקט ותוכנה אשר לפי מיטב ידיעתי צריכים לפעול, אבל החיים הרבה יותר מסובכים כנראה, ודיסקט זה שבק חיים כשניסיתי אותו. כלוס לא עזר, כולל נורטון 5. אפילו לפרמט הוא לא נותן. לגבי העתון -- שבחים לאיכות הגרפית, ולגבי שיפורים -- הייתי מעוניין במדור לסקירת תוכנות חדשות, וכתבות מקיפות על נושא ה-885. ניב ראובן. ₪ ביקשתם? קיבלתם! לעורך שלום, את ז|328 הכרתי בתערוכת התקשורת שהיתה לאחרונה. ביקשתם ביקורת ותגובות -- הרי כמה הערות על החוברת: כדאי לתת חלוקה לפרקים, ונושאים, כבר בפתיחת תוכן הענלינים. בפרסוס מבחני דרך יש לתת מחירים, ספק המעוניין להכלל בנסוי דרך כוה תייב לספק מחירים -- כך מקובל בכל העולם. ינואד 1271 קוראים כותבים רצוי להשוות מוצריס מחוייל למה שמקובל בארץ. למשל, בכתבת /!| 08856, להשוות למגייק. לקוראים יש תכונה לעבור בחטף על הכתוב. כיתוב המאמרים שלכם הומוגני ומשעמס לעין. צריך כותרות מאירות עיניס, והדגשות פה ושס, כדי לתפוס את תשומת הלב. גס התרגוס לוקה בחוסר ייתאווהיי לנושא, וכך, כשהמאמר מונוטוני הוא איננו מושך את הקורא. גם מחירו של הירחון יקר מאוד. בשהוואה ל- 8 6 שעולה כאן בדואר אויר, 24 חוברות יבשנה, אין השוואה בין התוכן אך באופן יחסי העתון שלכם יקר. עדיף נייר פחות יקר במחיר עממי יותר. ברור כי התפוצה בישראל אינה יכולה להרים עיתון בסטנדרד אמריקאי אך תוכלו להגדיל את החדירה לשוק עייי פרסום מדורי שאלות ותשובות, מכתבים וטיפי אופייניים ליימות הממזרי הישראלייי המפורס בכל העולם. בברכה -- אילן עוגן. מסע ארוך... טוף מעמי 6) האצווה (המפעיל את התוכנה), שהיה צריך להימצא בספריית השורש או בספריית הדוט העברי פשוט לא היה שם. מחקתי הכל וניסיתי שוב -- ושוב לא קרה דבר. מתקתי שוב, קיצרתי את ה-66א40105% ואת ה-5|6א60₪ למינימוס הכרחי -- ושבתי לטעון. שוס דבר! לאחר שביליתי ארבע שעות בלימוד המדריך והוראות התקנה, ולאחר שניסיתי לטעון שוב את כל העניין התייאשתי והלכתי לישון. למחרת ניסיתי לקבל סיוע אבל במיקרוסופט לא היתה תרופה -- מי שהציל את המצב היה מיכאל בייהאל מחשביסיי (אחרי הכל ה-05 הזה בא ממנו, יחד עם מולטימייט). ייאי אפשר להתקין 005 עברי על כונן ס'י, הוא אמר בפשטות. ייתתקין על 6'י. למה זה לא כתוב באף מקוס! זעקתי. וכל שנותר למיכאל הוא לנחס אותי שאיני היחיד שנפל בעת נסיון התקנה בכונן פ*. ניקיתי את כונן 6, ועם טיפול טלפוני צמוד הצלחתי להתקין את המערכת. מיכאל סייע ואף קיצץ בקובץ האצווה כדי להתאימו למחשב שלי (כך למשל לא שמעו במיקרוסופט על מסכי 6 שהעברית בהם צרובה ב-:/801 והתוכנה התעקשה להעניק לי מסך גראפי עם אותיות מגעילות). כאשר חשבתי שסיימתי עם הבעיות, כיביתי את המחשב ויצאתי להשלים את כל שעות העבודה האכודות האלה. כאשר חזרתי - שוד ושבר, התוכנה מסרבת לעלות ותוקעת את המחשב. בדקתי שוב, תיחלתי עס דיסקט, בחנתי את כל הקבצים ב-0!8סד 66, הכל תקין. יימה הבעיה?יי שאל ידיד שכבר ניסה את 505 העברי (והשאיר אותו על המדף), 'יבטח לא הדלקת את המדפסת'י. מה עניין המדפסת לכאן! הזדעקתי. ייכלוס, אבל מחבר ההגנה אינו פועל כאשר המדפסת כבויה'. מה יעשו כל אותס משתמשים חסרי מדפסת! זבשיים. מיכה גרטי * עם סגירת הגליון מסרה לנו מיקרוסופט כי טענתו של גרטי נבדקה ואכן היתה בעיה בהתקנה לכונן פ. התקלה תוקנה בגירסה המשווקת עתה, וניתן גס לפתור את הבעיה במערכות קיימות. המערכת שלפימוומדיקםו--= ד ₪ שיוי אוטומטי עול תצורת המערכת במקרים רבים עליך להתאים את תצורת המערכת לתוכנה יישומית מורכבת. לעיתים, התצורה מתאימה גם לתוכנות אחרות, אך לפעמים יש התנגשויות והמערכת אינה עולה היטב. במקרה כזה עליך להכנס לקובץ 60₪8|6.5%5 ד .דג לתקנס. לכל קובץ מתוקן עליך לתת סיומת חדשה, כדי שהגירסה הקודמת תישמר בזיכרון. בקובצ אצווה קטן שיתואר להלן, תוכל לבצע את התהליך בצורה אוטומטית כמעט. כדי להשתמש בטיפ המתואר כאן, עליך להעתיק תחילה | את קבצי זב80.8א05ז0א רד 65), לקבצים החדשים שהועתקו תן סיומת 8. התקן אותם ב-ץזסזס6זום זסס₪ בכונן 6, תוכל להשתמש בסיומות שונות כדי לתאר את תפקיד הצרוף, לדוגמה - אוו. להרצה של ייחלונותיי, דס !. להרצת לוטוס או =68. לגרפיקה. בכל 56.841א5 10 עליך להתקין פקודת החד שתגדיר למערכת את המקומות של תת-הספריות בהן נמצאים קבצים שעליהן להפעיל. | -=== נניח שיש במערכת שלך תת-ספריות 005/, ז8/ ו-!ודט/. בראשונה אתה מחזיק את תכניות מערכת ההפעלה, בשניה את קבצי האצווה השוניס והשלישי -- כל השאר. עליך לכתוב, באמצעות עורך או מעבד תמלילים, את קובץ האצווה הבא הבא: 0/1 %.50א00ד6:/40 60 5 */:6 1 %.6ו-א6:/60 צק60 ו שמור קובץ זה בתור קוב 800.84 בספריית ךז תכנית ו00₪.ז5800א כדי לכתוב את התכנית השתמש ב-06806 (אם אין תכנית כזו על המחשב שלך, הסתכל בתקל- יטוני מערכת ההפעלה -- חייב להיות!. הדפס את הפקודות הבאות: כדי להריץ את התכנית, עליך לעלות על המחשב בתכנית המקורית שלך, ולכתוב 4.ז800 או 8 לפי הצורך. צסוח <ז0!ח > 0%,40 צסוח <ז6וח]> 1100 <זח > 6:0]] קוחן <זס!ה: > 1234,[אפ] זוק שזסאו צסוח < זס!ח > 72,אפ צסוח <זסוח] >5,04 <ז0!ח]> 1 <ז0!ח: > או <ז0!ח > וחס).001פ6ז|ו1ט:6ח < זס!ח] > 11 <זס!ח] > סז <זסוח?] > 3 2 ויק הדש מחירון המחשבים מחירון- דו328 למחשבים האישיים בישראל לחודש נובמבר-דצמבר 1990 מחירים בשקלים, לא בוללים מע'ימ בחודש נובמבר ותחילת דצמבר חלה ירידה נוספת במספר רכיבים, יש ליחס זאת כנראה למבצעי סוף השנה העסקית. דבר פחות טבעי הוא מגמה הפוכה המסתמנת במחירי רכיב זיכרון, כידוע ישנן ייתקופותיי של שינויים דרסטיים במחירי הצרכנות המגיעים למאות אחוזים. אנו כנראה בשיא תחתון ומתחילים לחוש בגל עולה! דוגמא בולטת ליירידת מחירים: סופר 4 (צג + מעגל) מדובר בהוזלה של הסטנדרטים הגבוהים כך שסט סופר 6 מדביר היוס את מחיר 564 עם תכונות מעולות כמו עובי נקודה של חוח0.26 שלא היה קיים כלל בשדה המחשבים האישיים. המחירים הם ממוצעים לדגמים נפוצים. ₪ מחירון דצמבר מחשבים אישיים מחשב <חו! 10/ דא, שני כוננים, 640 קייב, מסך ירוק דואלי 1300 שיח מחשב 10/זא כנייל, מסך 664 צבעוני ו ה שיח מחשב ;הו 286/16-20 דה, עם 1 מייב, כונן 1.2 מייב, מסך ירוק דואלי, דיסק 40 מייב תו מחשב 1/286 כנייל, עס 1 מייב, ומסך 64/ סופר 2 4000 שיח מחשב 386/33 כולל 6 מייב, כולל מטמון 64 קייב, דיסק 100 מייב, מסך 64/ סופר רה השבחות ועידכונים: לוחות אס (כל הרכיבים מותקנים, ללא זכרון, ללא עבודה) מ-זא ל-286/ זא (כנייל) 0 שיית מ-דא ל"לח!/ 286/12-ד (כנייל) ₪05 + 0 שייח מ-דא ל-לח!/ 286/16-ד (כנייל) 5/5 + 0 שייתח תוספת מעבד מתמטי: ל-דא (מעבד ?חו] 8087/10) תוספת 350 מעומ ל-ז4 (מעבד ?ח!/! 80287/12) תוספת 0 + מעיימ מעבד ?ח!/| 80387/33 למחשבי 386 תוספת. . . 0 + מעיימ הוספת זכרונות: זכרונות קסו5|/////5 בקיבול: 1 מייב (80 נייש, 9 שבבים בכרטיסון) .... 70 שייח הגדלת זכרון ב"דא מ-256 ל-640 קייב 1 0 שיית דיטק קשיח (ללא התקנה) דא דיסק 20 מב כולל בקר ו זג דיסק 80 מייב, ללא בקר. . 5 שיית זה דיסק 80 מייב, ללא בקר ..... 1400 ש'ית 6 דיסק 100 מייב,ללא בקר .> ... 1800 ש''ת טופ גיבן ל 40/0 מייב, פנלמל 0 כרטיסי הרחבה כרטיס סריאלי. . כרטיס מקבילי כרטיס משחק כולל ג'ויסטיק ב ל טיה מודמים ותקשורת מודם 1200 פנימי ו .ו מודס 2400 פנימי .. . 2 . 780 ש'יח מודם 2400 חיצוני, עם ס תיקון ש שגיאות .. : . 1250 שיית חיין גוטומטי 669406 כולל רשימות חיוגיס ..... 890 שיית משיג לך שיחות כשאתה ממשיך לעבוד כרטיס פקס פנימי, 9600 סלייש ‏ . נמ שולח פקסים מהמחשב, לפי רשימות תפוצה וזמן משקף/מקרן משמחשב למסך גדול שש 4,400 -- 2600 שיית סט וידאו '/15 5058/64 1400-1800 שיית צג + כרטיס מדפסות: מדפסת בסיסי תשע סיכות, 180 סלייש א50קם פוה מדפסת עיסקית שתע סיכות, 200 סלייש 680 . מס רו מדספת עיסקית רחבה, תשע סיכות, 200 סלייש 1000-2000 ש'יח מדפסת עיסקית כתב איכות, ראש 24 סיכות 050ם . 0 שיית מדפסת עיסקית, שני צבעיס רחבה 5080 ...... 3480 ש'יח המחירון הופק בחסות מעבדת שיבולת בהנהלת אהוד חוצן מעבדה קטנה ומטריפה למחשבים אישיים. פינסקר 64 תל-אביב, טלי 295145 3 0 יואר 1221 יש לך מחשב תתחדש כ נהוסרו א היעראלי- מגזין למיחעווב איעוי קבל הצעה אישית. נצל את ההזדמנות וחתוס עכשיו על מנוי שנתי ל-דו328, סהסצ ₪6 הישראלי, המגזין למיחשוב אישי, מקבוצת אנשים ומחשבים. * שלם 155 שייח עבור 12 גליונות וקבל 16 גליונות (25% הנחה). א חתוס היוס -- קבל מתנה חולצת סווצירט דו328 7 אוהב מחעוב גרוכות כדאי לך להיות מנוי! גי עיון קרא גם בצד השני 7 מינרים בוכר טימ שמומ םיקוספ מס ב יבב טסט משמ>><--- ל ב "אוח, א :דוק 20 כן, אני מעונין לחתוס על מנוי למגזין דו328 5 ו / ולקבל 16 גליונות ושי חולצת סווצירט דו328 "קנות אני מעוניין לחתוס מגליון מסי ם שמי מקצועי גיל ! ךר וזוח מקום עבודתי בתפקיד בקים כתובת למשלות עיר מיקוד (ציין בעיגול אם בבית / בעבודה) -מברואר טלפון פקס "סים ת"א (משתמש במחשב ששמו ובתוכנה ששמה נ צר קיש מצורפת בזאת המחאה לפקודת אנשיס ומחשבים (הפקות) בעיימ בסך 155 ש'יח או נא חייבו את כרטיס האשראי שלי ויזה / ישרכארט / דיינרס מסי בתוקף עד ת.ז. חתימה למה כדאי לך לחתום על מנוי שנתי ל-דו328 המגזין עם התקליט מפני שאתה מתעדכן באופן בלתי אמצעי כשאתה קורא את דו328,ס.וס\ ₪0 הישראלי, המגזין הישראלי למיחשוב אישי על מצב עולס המחשבים -- תוכנה וחומרה, תידושיס והכרזות באר ובעולס, סקירת תוכנות וסקירת מצבים, ניתוחי שוק ומחקרים על מחשבי על, תחנות עבודה, שוק התקשורת ומידע על כנסים, תערוכות ותצוגות בינלאומיות. כל זה מעניק לך ה-זו8 32 בכיסווי מעמיק ומרחיב ובמהדורה צבעונית ומהודרת. מפני שלך אין זמן לקרא כל שבוע 137 מגזינים היוצאים לאור בחוייל -- אך אנו מהוויס חלק ממערך זה, ומעמידים לרשותך ממיטב החומר המגיע ארצה וגם מכל מה שנעשה, מתחדש ומתהווה כאן אצלנו. וכל זה בשפה הנוחה לך. כי אנחנו יודעים לעשות את זה -- וגם לשלוח לך תוכנת שי בתקליט החודשי שאתה מקבל. לכבוד הדבק ל כ סו > היעוראלי - מגזין למיחעווב איעוי מקבוצת עתוני אנשים ועמחובים ח.ד. 141616, תל-אביב 61116 פקם. 295168 טל. 295145 *י עיון 7 ומינרים "אות, :דוק 'קנות דונות פקים בברואר סים ח"א 7 60 סשאזהּ/\ט0= ק ד 5ח0וז518אזס/\ 6[זס/+6 7 המיחשוב | ץ החהערוכה בישראל התכלית יח ההזדמנות היחידה "7 + תקשורת ורשחות להשוות ולקנות + עיר התוכוה : + תחנות עבודה מחעבים, תוכנות ופתרונות מו'לות אלקטרונית של מיטב הפפקים + מולטימדיה, דיפק אופטי, מיפוגרפיה - * לומדות ועוד 4 בצבברואר + המחשב הנייד מרכז הקונגרסים ת"א 2 ו פרופיל נמוך-ביצועים גבוהים מאוד 2 - הוא מחשב א3865% רב עוצמה הכולל כסטנדרט את האופציות של האחרים. טכנולוגיית ייצור מתקדמת איפשרה מזעור רכיבים רבים הכלולים במחשב (כרטיס 64/, למשל) על ה-80400 ח=הודסוש. טכנולוגיה זו מאפשרת את התקנת המחשב במארז קומפקטי במיוחד. (שו5%) המשתלב באופן מושלם בכל סביבת עבודה. 2 מחשב עם פרופיל, ביצועים גבוה ויחס עלות/תועלת ללא תחרות. \\\ווווו\י ב נא ד או 6אוואואה 06 : )6 0880 6( 00 = | וו 181) לזיאוומוותימ ול 1 |%] חנ :1 1 3 ₪] כי העתיד כאן ועכשיו נציגים בלעדיים: רשף ש*ווק מחשבים בע"מ, פתח תקוה, אפעל 3, קרית אריה 49511, טל: 03-9225921, פקס. 03-9245082. תל-אביב - המלך ג'ורג'62 | 0375297488/5287102 ירושלים - המלךג'ורג' 6, 3.. אשדוד | - מאורמחשבים, מרכז ב' 0.. - אלנבי 98, 04 פ"ת - שטמפפר15, 4. רחובות ‏ - תלם מחשבים, הרצל 193, | 08-469170. חיפה - הבנקים 16, 12. הרצליה ‏ - סוקולוב 16, ו052-54528. טבריה | - סאן אלקטריק, הפרחים 9, | 067722899. - קניון בצ'ק פוסט (בקרוב) = 04536783. נתניה = קניון השרון, 2,. נצרת - שדפנה קומפיוטר, ליד המעין, 06-569004. באר שבע - קניון הנגב, 3. חולון - "ברדר" ככר ויצמן 13, | 037846573. נהריה - ארדיטי, הרצל 79, 12.. - רשף, סמילנסקי 31, 5. קרית גת - בנין רסקו 403, 2..