32Bit – מגזין למיחשוב אישי – PC World הישראלי. גיליון מס' 17 – מרץ 1992

מאגרי טקסטים במאבק נגד התפוצצות המידע העולמית!

OCR (הסבר)
== 5 2 5ב | | - = = 5 = | == אכ===-==== ‏ | כ ₪ ש / 5 בש 2 = -] ₪ 4 == - = = ₪ = ר) שר > == . כ בו כ = עם ו ₪3 -] - = = ==== 002 ₪ 28 = ₪ ₪ 5 == )0 כ ה 5 ב 1 | | ₪ = 5 = = או = 4 = = = = ג = | 5 ש| = = 2 = ₪ כּ 5 ם = =] 25 9|3 םש וב" 2 פן ₪ בו ם 75 5 | 5 3 5 - האפ תה ג = | | .יי = 3 (= 4 5" "ישן שו 5 ₪ 5 . ב] = ]== = << 6 = 4 5 - ו = כ 5 סים 5 המחשב ק "קרוא וכתוב" ש? ורא א ץעו מאגרי טקסטים במאבק נגד 6 ופטית העתיד עכשיו אין צורך להתלבט - אינטל שלבה א 6 * ביצועי מספהים שלמים * אפשהולות ההחבה * תאימות ומבחר <שומים מחיר תחהות? צרף את הלתרוכרות: אהד = ןפוד 60 5טם -"דמ/ 8 חפום א חק 55508 סח א ש ן 7% | תחנת עבודה א ביצוע? נקודה צפה אגרפיקה באיכות גבוהה ‏ | * תקשורת | | 4 םדאו א א מח?ר גבוה ילחסית ד ד דופ 32 סה הסט אס א דשאחפווד 8 5091 ו סה ה סם אס פה א שסוח 00 א אסוזמד5 אהס/ והאסופפם-סחק מחד ₪ מבחר מעבדים: 4860%33!, 14865%20, 14865%25 ₪ ז85א500 פסההסקט ₪ גרפיקה עם מאיץ על כרטיס האם: 256 א 768 א 1024 9/06. ₪ בקרי דיסק: מפו + !505 זוט 32 התומך גם ב- || ו505, שניהם על כרטיט האם. סדרת מוצריס מבוססי *'486! המאפשרים גמישות בבחירת קונפיגורביה מתאימה לתקציב אפשרות הרחבה לדור מתקדס יותר של המעבדים, תוך שמירה על ההשקעה הראשונית. מהירות רבה יותר (עד 50%) בישומי חלונות, ללא צורך בתוספת כרטיס. ניצול מקסימלי של טכנולוגיות הדיסק הקיימות ללא צורך בתוספת כרטיס, תוך אפשרות תמיכה בסטנדרטיס עתידיים. ₪ תקשורת: מעבד תקשורת דטאמפטדם 32 סיביות על כרטיס האם התומך תקשורת מהירה, "חשדטקווסס אג 1 ץסהפא" והתאמה למבחר רשתות תקשורת גם ב- (ו|8, ד-10845₪ ₪ פדס |5 154 2 ₪ 805 צרוב בטכנולוגיית 4574 1= ₪ מערכת קטנת מימדים, המורכבת בטכנולוגיות ייצור מתקדמות. ₪ פהםעוחס למבחר מערכות הפעלה. אינטל סמיקונדקטורס בע"מ ₪ , תל אביב, נגישות מירבית למרכיבי המערכת מאפשרת תחזוקה נוחה, מהירה וזולה. | המפיץ בישראל: 5 שק ש* טח א | אפשרויות הרחבה עייי כרטיסי 32 סיביות מתקדמים נוספים. מאפשר עידכון 8105 ללא פתיחת המערכת והחלפת רכיבים. אפשרות למבחר ישומים בכל מערכות ההפעלה הפופולריות. החלונות המהירים 4 עוד עצות שימושיות לשליטח ב-30 5וסקא ג'סי ברסט וסקוט דאן 6 1 - יבמ אורזת חבילות כדי להתחרות בתואמים האס יש כאן אלטרנטיבה אמיתית! דוד גורדון ניתוח מערכות - ד0ס0, פיתוח 7 מערכות - או על שילוב אנשי האו"ש וחתוכנה כתחליף לתהליך הניתוח הקלאטי. מעין איתיאל הכל על תוכנות ותוכניות מה! טגוטזג5! מהי תוכנית המוגדרת כ"תוגוחסק טוופטק? מהי תוכנה נכה?! נמרוד קדם תוכנה בפוקוס: הכל חוץ מהמדפסת על שבע תוכנות עזר להדפסה. לקנות או לא לקנות? שיא השיכלול של היוס עלול להיות המוצג המוזיאוני של העתיד הקרוב. האם כדאי לרכוש חומרח חדשחז עו"ד שמעון פרוידנברגר תקשורת דרך העשוטקר הרעיון לקשר בין מחשב למחשב או בין הפתרונות: 008 ו)א6חפסעו. הבעיה: התפוצצות המידע בעולם. איך חקריאה חאופטית של המחשב והקריאח רבת הקישוריס של האדס תורמות למאבק בכמויות חענק של טקסטיס חמרחפות בעולמנו. דוד גורדון מדור חדש! מבוא ל-0068 איך נראית מערכת טובח לקריאה ממוחשבת מאיר פלבינטקי 068, היפרטקסט וד/62-80: התקדים של |פ0 דוגמא לתוכנה לאחזור טקסטואלי ודוגמא למאגר טקסטים על קומפקטר-דיסק. יורס חכהן רב קער, דאםדתםקצ!ו] עברי על תוכנת החיפרטקסט שפותחה במיוחד לקראת גליון זח. והיא גם תוכנח-מתנח! אורי עידן היפרטקסט: ללמוד מחדעם לכתוב אמיר שחר המחשב איעוי, התוכנה מחשב למדפסת דרך קווי החשמל נשמע 908 דף המשבצות של זהר סקס 20 קבוצתית ט ט ט בהחלט לא מתקבל על הדעת, אבל זה - ==. ₪ סלעיפור חגל 0 על תוכנות חמיועדות לתמוך בעבודת מה שה-6תג זגוגס 46 עושת. קְ ך 2 7 דוד גורדון מיכאל מייל טוב שיהיה ב-8זעץ₪ ו 1 גיימס ה 0 0 6 כ ה ב תן כותרת! סט 00 םס יס 0 0 ב אותי זה מרגיז .... ממל רה ככ רק של 7 חדשות מומ., ימחתמ לה כ 50 א ל תמרל 0 פרקליט מ 0 5 0 | פהת ו 56 00005000 4 ו ן אמיגוס 0000000 ₪ = הכותל תתה השס 3 | " +32 עריכת גרפית: נתן אייכנבלט, רונית עוזיאל, שושי צוברי = 6ם821ק8]אן כ 001 65 1573611 שמ 0 תמיכח טכנית ותוכנת חחודש: 00 1062 01 1/1686 נמרוד קדם, אלדד גלקר, ("צ'יפי) 1 -1001)07 36 ז6מ5ג[טון 1 | 1 פרסום: פניח כתר, יחודית שמיר 0 4 מודעות: אווח שקלאר ו ן מנוייס: בת-אל רפורט (רכזת), 2 ! מו"ל ועורך אחראי ישראל פלד רחל שרעבי, טובי גלבוע ]ומנ 61168 גנומבכן וי עורך דוד גורדון סדר וגרפיקת מחשב: מיקסם טכנולוגיות זו חפקה דליה פלד מויל בעימ לוחות וחדפטה: דפוס דרור הת מנתלת אריס הינשטיך כריכח: זכורכים צמוג 161 .51 זס56מנק 64. משתתפים קבועיס ניסו כחן, טל כחן, תמערכת: רח' פינסקר 64, תל-אביב, 6 שץ-1ד 11616 .0.8. סמדר טלוניס, עו"ד יצתק זכריח, אמיר שחה, מיכאל ת"ד 11616, תל-אביב 61116, 4 ...א תאפרתי, ערך שביטי פקס. 972-3-29514, כול. ‏ 9737595145 '."/ֶַ/,5 הסה יוו ,0% 0-0 )ו עוד עצות שימושיות לשליטה ב-0\5פאת 3.0 ג'סי ברסט וסקוט דאן בפרק חמרגש חקודם (גליון 15), דנו בסוגיח של חתאמות פ/וססאנש ע*י עריכת קובץ ח-זא.אאו בתת-ספריה של פ/וספאן/ו. הפעם נרחיב את הרפרטואר שלנו, ונאפשר ל-5/וספאנ/ו לטעון אוטומטית פונטיס למדפסות פוסטסקריפט, לחפעיל מיידית שינויים ב-זא1אז/ו, ועוד. טעינה בבת-אחת אם אתח משתמש במדפסת פוסטסקריפט, אתח יודע בוודאי שמרבית יישומי 5/וספאזאו ישתמשו כברירת מחדל רק בפונטים חמובנים (א9011-1) של המדפסת. פונטים חמאוחסנים בדיסק, חייביסם לחיטען ידנית לזכרון המדפסת - מה שמהווה מטרד אם מסמכיך משתמשים בהרבה פונטים, או אם אתה משתף מדפסת עס עמיתים לעבודה שמשתמשים בפונטים שוניס משלך. הפתרוף לאפשר ל-זא1אן/ לטעון אוטומטית את הפונטים הדרושים לך. כאשר אתח מתקין פונטים נטענים, או "רכים", תחת מ/וססאעשו, [א1אז/ מתייחס לקבצי |אחם, שמספקים מידע על ריווח תוויס. לדוגמא, התקן את חפונט הרך 081100 81.40% 6זדטץ זמ, ותמצא את השורח שאתק.---10 אס סי מתחת לכותרת [205150177,2081] ב-זאז אל שים לב לכך שהשורה מתייחסת רק לקובף הואתל, ולא לפונט עצמו. כדי לטעון את חפונט 0 .לה 4 מר 1992 6 :זו 0 6 06 ו עצות חוסכות זמן בתיבות הדיאלוג עייף מגרירת העכבר כדי לבחור קבצים ולאשר פקודותו קיצורי מקש אלה לתיבות דיאלוג יכולים לחסוך לך זמן וקילומטרז' של עכבר: 1. הקש ₪168 ליהקלקת" חכפתור הנבחר - בדרך כלל 0 2 הקש ₪50 לביטול פעולה או ליציאה מתיבת דיאלוג. 3 הקש 52405 לאישור או ביטול תיבת הבחירת. 4 בתיבת רשימות, הקש ןאוס 405 או לט 2408 לדפדוף. לחץ שוב כדי לדלג לפריט הבא. זה. אוטומטית, הוסף פסיק (בלי רווח) והקש פנימח את כונן הפונט, ה-1ד041, ושס חקובצ באותח שורח (למרבית קבצי הפונטים יש אותו שס כמו לקובץ ה-וא25, אך סיומת שונה, כמו 8ם2). לטעינח אוטומטית של 081008 81408 6מט), זמ צריכה חשורה לחיות 5 :1-6דא0ת7ךת%0' .508 : ,וק ---0 81 את הקש את הנתוניס בזהירות, מכיוון שד5/וספשאז\ לא תנפה את [א1.א1ו ולא תזהיר אותך אס הוא מכיל טעויות דפוס. שמור [א1א1או, אתחל פאוססאצ), ואתה מסודר. התמורה לנוחות זאת היא הדפסה איטית יותר: 5 בתיבת רשימות, הקש על חאות חראשונח של פריט כדי לבחור בו; 6 הקש 41/17 יחד עס התו המודגש כדי לדלג לשדח זח או לבחור בכפתור 7 הקש 189 או 511:1-145 כדי לדלג משדח לשדה. במקום לטעון בבת אחת את חפונטים עבור חמסמך כולו, זא1א1\ יטען עתח את חפונטים רק לדף אחד בכל פעם, ואז יוציא אותס חחוצח. חיתרוף אם ואת המדפסת נמוך, עדיין תוכל לחדפיס מסמכים שמשלבים פונטים רבים. כדי לחסוך זמן, טען ידנית פונטיס בחם נעשח שימוש רב במסמך, כמו פונט חטקסט השוטף שלך, וטען אוטומטית את חשאר. קבצי הדפסה מהירים יותר לפעמים, הדרך הקלח ביותר לחסב נתונים לפורמט ]501 או לחעביר אותם לרשת, חיא ליצור קובץ חדפסה. עשיית דבר זה ב-5/וססאן/ היא ענין של מה בכך - פתח את פאנל השליטה ([886? ₪01חס6), הקלק פעמיים על איקון המדפסות, בחר מדפסת, חקלק 10085א00, בחר 11/5 כ"יציאח" אליה מדפיסה 0/8סא1/, ואשר את בחירתך. ביישוס שלך, בחר את חמדפסת אותח שייכת זה עתה ל-5 ₪11, תן שם קוב (כמו אא?₪אזא1ת?), והנתוניס מודפסים לדיסק. אס אינך זקוק לעותקים של קבצי הדפסה אינדבידואליים, יוכל ה-1ַא1.א1]/ לספק באופן אוטומטי את שמו של קובץ ההדפסה. אתר את קטע [0815] ב-[א]א1א: הוסף שורח בפורמט אק :]אא ]זת, כמו -אתק]/תאואץ. בצע שמור ל-]אן.א1/ ואתחל 5אוספאןז. עכשיו חזור לפאנל חשליטה. תחילח בחר מדפסת, ואז תפוס את אתץא1א1ןא? בתיבת רשימת הפורטים, אשר את הבחירה וחזור ליישוס שלך. מעכשיו, בכל פעס שתדפיס ליפורט" חדש זה, לא יחיה עליך לספק שם קובץ, וד5אשא1/י תכתוב מעל שס קוב ההדפסה את הנתוניס החדשים בכל פעם שתשתמש באופציה זאת. שינויי זא אז מיידייס מרבית השינויים הידניים ב-[א1.א1/ לא מתבצעיס לפני שאתה יוצא וטוען מחדש את 5'וססא1/. אך אם אתח פותח את פאנל השליטה, מקליק פעמייס על כל איקון שחוא, ואז מקליק 0% (לא ,681א/0), חרי חשינוייס המתבצעים ב-[2015], [5א510א75א8], וקטעים ספציפיים למדפסת ב-זא1 או (כמו [1דק 7.1ק20515091]), יהפכו מיידית לפעילים. אם לא מתחשק לך להיגרר לפאנל השליטה, אל תתייגע. תוכניות אחדות, כמו קורל דרו, מאפשרות לך לגשת ישירות לפאנל חשליטח. בדרך כלל הטריק עובד גס אם אתה בוחר באופציות כינון מדפסת (קט56 זסותתק), מדפסת יעד (ותת? 6זג1), או אופציית חדפסח ביישוס, ומקליק א0%. במקריס מסויימים יחיח עליך לסגור ולפתוח מחדש את הקוב הנוכחי - אך זה עדיין קל יותר מאשר לאתחל את 5אוססאז/ מחדש. 60 מיוחד ל-:321 0000000000 7/ו ווה המר הצא מר 1002 הל 5 1 דודגורדון בעוד כולנו תוהיס איך ייראו פני השוק חעתידייס, פנתה יבמ להתחרות בתואמים למיניהם על ליבו של הקונה הקטן והבינוני. מדובר בחבילות שאורזת יבמ תחת הכותרת "5/1ק". ה-25/1 מיועד בעיקר לשימושים המקובלים במערכות אישיות: חינוך ולימוד, עיבוד תמלילים ויישומיס משרדייס, כספים וניחול עסק, מאגרי מידע, גיליון אלקטרוני, גרפיקה ועוד. 1 מכיל בתוכו חומרח ותוכנח א17-1ח81, כשדגש מיוחד הושס על ה"כל אחד יכולי: קלות לתפעול, וכניסה מיידית לעבודה חודות לאמצעי הדרכה ומסכי "עזרה" זמיניס בכל עת. ביבמ אבחנו, ככל הנראה, שהמחשב של קהל היעד שלהם מתפקד לעתים קרובות הן כמחשב עסקי, והן כמחשב ביתי. לכן, ה-25/1 הותאס במיוחד לכל בני המשפחה והוא קל מאוד לתפעול, אפילו לילדים קטנים מאוד. מצד שני מדובר כעת כבר במעבד 386 (אם כי 5%, ורק 16 מח"צ), כך שחוא יכול לשרת חיטב את המשתמש הבוגר: מנחלי חשבונות, עורכי דין, סוכני ביטוח, רואי חשבון, בתי-ספר, ועוד. ה-28/1 הראשון התבסס על מעבד 18026 עם זיכרון מכסימלי של 8 1 וכונן דיסקטים של 1448 האחד. שלושה דגמים חדשיס ממשפחת 25/1 5% 386, הוכרזו לאחר מכן, כשחדגמיס החדשים חזקים יותר אך עדיון קלים לשימוש וניתניס להרחבה תוך שמירה 0 0 א-ש אאא אש ול ו על השקעתו של המשתמש. התכונות של דגמי 75/1 החדשים - 282 242 ו3427 - חן קצת מאכזבות: נכלל בחם מעבד 8038688% במהירות 16817 בלבד, זיכרון 8א2 (ניתן לחרחבח על לוח חמערכת עד 88א6) צג צבעוני קטן יתסית של 12 אינץ' 024 00510 סוסחק, ועכבר יבמ. כמו כן מוכללים במחשבים כרטיס טורי, דיסק 0 (בדגם 282) או 40% (בדגמיס 242 ו-342), חבילת תוכנה 5א08או של מיקרוסופט חכוללת גיליון חישוב אלקטרוני, מעבד תמלילים, מאגר נתונים ויישומי תקשורת (באנגלית). במריר דגמי ח-75/1 חחדשים כלולח גס מערכת הדרכה עצמית ל 25/1 ול-08%5/. >< --₪ האכזבה חגדולה של חבילח זו: מערכת הפעלה חמפוקפקת 401 05. יתרון גדול של האריזח חוא, שגס מיישלא השתמש במחשב מימיו יכול לחתחיל לחשתמש ביבמ 95/1 תוך דקות. כל שעליו לעשות הוא להוציאו מהאריזה, לחברו לרשת חחשמל וללחוץ על מתג ההפעלה. מכאן ואילך יורה 25/1 בעצמו למשתמש מח לעשות כדי לחפיק ממנו את חמירב. גרפיקח צבעונית על חמסך חראשון, מנחח את המשתמש כיצד לנהוג גם מבלי להבין שפת מחשב. המטך ההאשון, המופיע עם חדלקת המחשב חאישי יבמ 75/1 מחולק לרבעים חעשויים לחוביל את המשתמש לארבעח תחומים שונים: מידע כללי על חמחשב וחפעלתו, תוכנת 08%5/ של מיקרוסופט, תוכנת חמשתמש ומערכת ההפעלה 205 של יבמ. 3-ל ]₪ -. רף .תוא שא | || שע] צר שקשתפהקע. גמד ש ץ ה בוו ] יבמ אורזת חבילות כדי להתחרות בתואמים לחיצה על אזור 08%5/ תוביל את המשתמש לחבילת תוכנה, שבעזרתה הוא יכול לשרטט גרפים, ליצור רשימת כתובות וטלפונים, לנהל תחזיות עסקיות, להשתמש דואר אלקטרוני ואפילו לערוך הגחח למלל שהקליד. לחיצה על אזור ₪05 במסך הראשון תעביר את המשתמש למערכת ההפעלה, שבעזרתה יוכל להעתיק קבצים, לפרמט דיסקטים וכו חלון נוסף יכול להוביל את המשתמש למסכי עזרה, לשיעורים בנושאים שונים ולהדגמות. ניתן לקבל עזרח גם ע"י לחיצה אחת על מקש העכבר. ץז החדו = חבילה כזו, המכילה אלמטים טוביס יותר ואלמנטים טובים פחות, תמדד בשורה התתתונה במחיר. כידוע, ה-6? של יבמ מחלחל לשוק דרך משווקים מורשים: מדובר ב-יגטר" (רמת-גן, קרית ביאליק, נהריה, נצרת ודימונה), "חיון" (רמת-גן, חיפה) "הראל" (תל-אביב) ו"לרגו" (ירושלים). לאלה הצטרפה לאחרונה "חוסן - חברה למוצרי חשמל" שתפיץ את בשורת ה-25 ב"שקס" ובחנויות גדולות ברחבי המדינה. ביררנו מחירים אצל שניים מהמשווקים המורשים. מחירו של דגס ה-282 אצל "חיון" הוא 2625 דולר (ללא מע"מ), ה-242 נמכר ב-2050 דולר וה-342 ב-1900. אצל ילארגו" חירושלמי המחירים אינס שונים בהרבה (מ-2470 דולר לדגם היקר ועד 1880 דולר לדגם חזול). גם עם האריזה חייחודית והתוכנה המצורפת, האם יש כאן אלטרנטיבה אמיתית לתואמים!ו נ'תו| מלערנו שיטה חדשה של שילוב אנשי האו"ש והתוכנה כתחליף לניתוח המערכות הקלאסי, כפי שיושס בהצלחה בפרוייקט תוכנית חומש 5'תוח מבניס בחברת "בוק". מעין איתיאל מנכ"ל חברת .1.6 ג דוגמא לתרשיס פרויקטיס בסוף שלב האו"ש. מר 1997 | ששה ?₪ אש הדו = > רכישת מגרש 4 חודשים, א22 ש"ח|5 חוד', 9% ש"ח ציר הזמן הפקה דלה ותה --- 2 ניתוח מערכות - 07 בשיטה הקלאסית ישב מנתח מערכות אצל הלקות, כתב ספר עבה. ספר זה הועבר ללקות לאישור. המנתת דש בו עם הלקות. אחר כך העביר המנתח את הספר למתכנת ודש בו גם איתו. לשיטה זו חסרונות רבים. הלקוח מקבל ספר עבה ומשעמם, שבשבילו הוא ברובו "סינית", והוא כלל לא מבין מה רוצים מחייו. תרשימי ה-פתכ נראים לו כמו ציור יפני, והגדרת שדה *אלפא" מזכירה לו את שעורי הגאומטריה בתיכון. אך החיסרון הגדול ביותר של הספר הוא שהלקוח לא מסוגל, על סמך כל ח"בלה-בלה"* שבספר, לדמיין לעצמו מערכת "חיה". במקרים רבים אף קורה שמנתח חמערכות והלקוח לא ראו עין בעין, ואי ההתאמה תיכנון רזרווה 3% ו ביתוח מלערנות אל ש"ח|3 חוד', מתגלה רק לאחר פיתוח המערכת. המתכנת כ"שותף" השלישי בחגיגה, גם הוא אינו שופע ערנות בזמן קריאת ניתוח המערכת, והוא מיישס את הספר *800% דד צפ" מבלי לחיות את המערכת ומבלי לדעת בדיוק מה רוצה הלקוח. בעיה נוספת הקשורה בספר ניתוח המערכת, שהוא שהניתוח הוא תאורטי למדי ולא מתייחס לכלי הפיתוח בו תפותח המערכת, כך שהניתוח לא מנצל את יתרונות הכלי, ומצד שני יכול ליפול בחסרונותיו. פיתוח מערכות - א] הפיתרון שפותח ומיושס בהצלחה ע"י החברות ואסטרטגיח, נקרא *פיתות מערכות". מ?כרז ביצוע אא ש"ה|14 הוד', א25% ש"ח פיקוח א ש"ח רזרווה כללית סה" ב. תקצב פרו??קטים לא תקשורתיים במחוז מרכז. סוג ה פרוייקט|שנת 92|שנת 33 שנת 94|שנת 5 5 עו -ם 1 דוגמאות לפורמטים של דוחות אותס מפיקח המערכת: סה"כ תקציב לפרוייקטים תקשורתיים. |[ השפ שנת 5 שנת 93 | שנת 94 | שנת 95 ו 6 | סה"כ | כ = באלפי באלפי ש"ח ש"ח סה"כ תקציב פרו:?קטים לפ? שנים. בשיטח זו מקימיס יצוות פיתוח* חכולל את איש האו"ש (אירגון ושיטות), ואת התוכניתן הראשי, את שלב הראיונות הראשוני עס הלקות/ות מבצע איש האו"ש, וברגע שיש בסיס לפרוייקט, מצטרף אליו התוכניתן הראשי, המשתתף בכל הדיונים והלעיסות של החומר. הצוות בונה ביחד את המערכת, כאשר עבודת התיכנות הראשונית הכוללת הקמת טבלאות, מסכים ודוחות מבוצעת במקביל להגדרת הטפסים הדוחות והתהליכים. כדי לייעל את העבודה, מבוצע התיכנות בשלב זה על מחולל ישומים, גם אם הפרוייקט בסוף יפותח בשפת תיכנות. שיטת פיתוח זו מאפשרת להמחיש ללקוח פיזית את ההתקדמות ואת מהות הפרוייקט. כך כולם יודעים במדוייק על מה מדובר, והדיונים הס *"תכליס", במקוס "דיבוריס באויר". הצוות ממשיך לעבוד בצמוד גם בשלבי התקנת "גירסת הביטא", הדיוניס בשינויים, ביצוע השינוייסם וההתקנה הסופית. באלפי דולרלם א₪. 000 7 (15%) שפח ( וק %>-- (21%) שמת (25%) שם ‏ .- ב סה"כ תקציב פרן??קט?לם לפ? שנים בחתךד אפיוו פרו?ל?קט. באלפ? דולרים דוגמאות לגרפים אותס מפיקה המערכת: תוכנית חומש פיתוח מבנים בחברת 'בזק". השיטה הזו יושמח ע'י .4.1.6 מערכות מחשב בעימ ואסטרטגיה אירגון ומערכות מידע בע"מ בפרוייקט תוכנית חומש פיתוח מבנים בחברת *בזק". דרישת חלקות בפרוייקט זה היתח לקבל את ספר התקציב לפרוייקטי פיתוח-מבנים, בפרוט וברמות סיכום שונות. כדי לספק דרישה זו, פיתחנו תוכנה שאליח מוקלדיס חפרוייקטים לבניה, לסוגיחם השוניס, כאשר לבסוף מתקבליס הפלטיס המבוקשיס (דוחות וגרפים). 1שלב האו"ש חמשימח הראשונח של מר אלמוג (איש האוש) חרשים השלבים המעשלים בפרוייק בניית נוסחאות לחישוב לו"ז ומחירים ישור קו ותח?לת עבודת הצוות, הגדרת בסיס נתונים. מסכים, גרפים, ודוחות הקלדת נתונים והפקת דוחות וגרפים לישום השינויים והעדכונים, פיתוהח הגירסה הסופית הביצוע המעשי תרשים השלביט המעשייס בפרוייקט מול חשלביט התיאורטייט: היתה כפולת: ראשית, להתרוצ בין כל הגורמים אשר להס בקשות ודרישות לפרוייקטים, לנתח צרכים, לאתר פרוליקטיס קיימיס הממשיכים אל תוך החומש. התוצר הסופי של שלב זה היה רשימת כל הפרוייקטים. לכל פרוייקט צויינו שנת הסיום הרצוי, סכומים שיושקעו, סוג הפרוייקט, והמחוז. שנית, חיח על מר אלמוג לשבת עס מהנדסי הלקוח כדי לקבוע לכל טוג פרוייקט את חלו"ז והעלות. התוצר הסופי בשלב זה היה אוסף תרשימים לסוגי הפרוייקטיס המתארים את חנ"ל. 2. פיתוח המערכת לאחר שנתוניס אלו נאטפו ניתן היה להתחיל בפיתוח המערכת. ההגדרח, חניתוח והפיתוח של המערכת בוצעו מול מחשב 6, תחת מחולל ישומים ט מול השלבים התאורתיים: איש האו"ש מבצע ראיונות עם הלקוח על מנת להגדיר את הבסיס למערכת ישור קו של צוות הפיתוח. הגדרה ראשונית של בסיס הנתונים, המסכים, הגרפים. והדוחות דיונים עם הלקוח מול המערכת הראשונית, קברלת הערות והארות מהלקוח, ישום ההערות וההארות, דיונים נוספים. וכו' התאוריה (פרדוקס במקרה הנ"ל), ע"י מר אלמוג וכותב שורות אלו. השלב הראשון היה ההגדרה והיצירה של טבלאות העזר וכל הנלווה אליהם (כגון: מסכים, דוחות, וכדומה). טבלאות העזר הם: מחוזות, אפיון פרוייקטים, סוגי פרוייקטים (כולל לוז ועלויות), שער דולר (המערכת היא דו-מטבעית), נתוני יסוד, ועוד. השלב השני היח להגדיר ולהקים את טבלת הפרוייקטים, התהליכים הקשורים אליה (חישוב תאריך התחלה לפי תאריך סיוס רצוי, פריסת העלויות לשנים, עידכוניס ידניים לפי נתונים בפועל לפרוייקטים קיימים, ועוד), והגרפיס והדוחות הבסיסייס. הקלדנו לטבלה מספר פרוייקטים, וניגשנו עס המחשב ללקוח הלקוח ראה לפניו מערכת בסיסית מוחשית, ראה תפוקות אפשריות, חעיר חערות קונקרטיות, והגדיר דוחות וגרפים נוספים, בשיטה זו לא היו שוס פיספוטים: הלקוח ראה בדיוק מה יקבל, ולא נאלץ לקיים דיונים תאורטיים. השלב השלישי היה יישוס בקשות הלקוח. בשלב זה התבצעה התפירה של כל הטבלאות, הדוחות, הגרפים, המסכים והתהלכים בחבילה אחת. הפרוייקטים הוקלדו למערכת, ובוצעה ההדפסה של כל התפוקות מהמערכת. לפגישה הבאה עס הלקות הגענו עס ספר התקציב, וחתוכנה. הלקות העיר את הערותיו לפרוייקטים חשוניס ומייד הס הוקלדו לתוכנה, וניתן היה לבדוק טאז]-אס את השפעתם על התקציב. סיכום מוצגת כאן השיטה המומלצת לפיתוח מערכת: מייד לאחר הגדרת הכללים הבסיסים (טבלאות ותחליכים) ע' איש האויש, יש להתיישב מול ה-6ק, כשעליו ר מחולל יישומיס, ולחקיס ביחד את שלד המערכת. את כל הדיוניס עס הלקוח מבצעים מול ה- 6 כאשר הלקות רואה בעין את המערכת וההתקדמות בפיתוחה. לאחר תוס הדיונים עס הלקוח, והגדרת המערכת סגורה, ניתן לגשת לפיתוח התוכנה עצמה. פיתוח התוכנה יכול להתבצע בכלי פיתוח ואף בפלטפורמה שונח לחלוטין מזו שעליה הוקס השלד. : הוא יכול גס להתבצע על ידי התפירה וההשלמה שהשלד למוצר המוגמר, על מחולל הישומים. בבחירת מחולל חישומים עליו תוגדר המערכת, כדאי לשקול גסם את האפשרויות לפיתותח הסופי של התוכנח על אותו מחולל. מעין איתיאל הוא מנכל חברת .)-ק א מערכות מחשב בע"מ 2 7 ל וא // 0 | תוכניו = ותוכנות רבים שואלים לגבי ההבדלים בין סוגי התוכנות השונות. מה! 6זג 36 5, מהי תוכנית המוגדרת כ-מוגות0כ שו[טטע, ועוד. ננסה לענות ולרצות את כולם - כאן, וברגע זה. נמרוד קדם תוכנה (6ז501)/8) המילה תוכנה (6גש501) כוללת את כל מה ש"רץ" (ולפעמים גם לא) על המחשב שלך. ההפך מתוכנה הוא המושג חומרה (4:60ש6:ג11). בכל הקשור למחשבים, חומרה הוא כל דבר "קשה" אשר (בדרך כלל) לא משתנה, כמו מקלדת ומסך. כמובן שתוכל לשבור את המקלדת שלך לשני חלקים ולהגיד שהיא השתנתה, אך דבר זה (בדרך כלל) אינו דבר רגיל. תוכנה היא כל דבר "רך* (50₪), או במילים אחרות - דבר שמשתנח או שאפשר לשנותו. מושג זה כולל תוכניות, מסדי נתונים, קבצי אצווה (ח8306), קבצים גרפיים, מסמכים וכו'. 6% הרשימה יכולה להמשיך עוד ועוד. תוכל לאמר שתוכנית לעולם אינה משתנח, אך בתוך המחשב כל תוכנית משתנה. כל תוכנית עוברת מן הדיסק (או הדיסקט) אל זכרון המחשב. היא יכולה לעבור ממקוס אחד למקוס אחר בתוך הזכרון, או להכתב מחדש אל הדיסק. המושג תוכנה כולל "תוכניות חופשיות", "תוכניות ציבוריות", *תוכניות הדגמה" או כל סוג אחר של תוכנית. כל אלה הן תוכנות, אך קיימים הבדלים מהותיים בין סוגי התוכנות השוניס. תוכניות (5וח8זפסז?) פירוש המילה תוכנית הוא כל דבר אשר א" על המחשב. זאת, כל עוד אין לך חתוליס בבית. החתול שלי אוהב לרוץ על המחשב (כשאינני בבית), אך חוא בחחלט אינו תוכנית. תוכניות כוללות מערכים של חוראות המפעילות ומכוונות את המחשב שלך לבצע פעולות שונות. לא כל תוכנה (להבדיל מתוכנית) עושה זאת. לדוגמה, קבצי נתונים, מסמכים ותמונות מחשב אינם "רצים" על המחשב, ולפיכך אינן תוכניות. כל התוכניות חן תוכנות אך לא כל התוכנות הן תוכניות באותה מידה שכל הגבריס הם בניי אדס אך לא כל בן אדס חוא גבר. מובן חמילה "תוכנית" חוא מדוייק למדי: תוכנית היא קובץ בעל סיומת 5 או 00%. יש כאלח חכוללים במסגרת זו גס קבצים בעלי סיומת 8, כיוון שהם בעצס קבצי אצווה אשר "רצים" על המחשב. 8% תוכניות ציבוריות, תוכנות מסחריות, תוכנות הדגמה ותוכנות שרות חן כולן תוכנות אך הן יכולות לחיות, או לא להיות, תוכניות. תוכנה ציבורית (מ91ומ0כ 116נו) תוכנה ציבורית היא "ארוחת החינס" של התוכנות. היא אינה מוגנת בזכויות יוצרים. התוכנה היא חופשית לחלוטין ובידך לשנותה לכל העולה על רוחך. אין לה כל מגבלה והיא "בידי הציבור". תוכנה ציבורית היא בדרך כלל תוכנית אך חיא אינה חייבת להיות כזו. אמן, למשל, יכול ליצור תמונה מחשב ולהעמיד אותה לרשות הציבור. תוכנה ציבורית היא התוצאה של ו פעילותם של פורצי המחשבים הראשונים. אלו כתבו תוכניות והעבירו אותן לידי פורצים אחרים כדי שישנו וישפרו אותן. זה היה אז, והיום הדברים קצת שונים. ישנה בעיה אחת עיקרית: אם תוכנית יכולה להשתנות בידי כל אחד, איך נוכל לדעת אס השינוי הוא לטובה או לרעה! אולי מישהו שינה אותה כך שתהיה גרועה-. אף סוג אחר של תוכנה אינו כלול במסגרת התוכנות הציבוריות, אפילו אס אין הודעה של זכויות יוצרים מוקרנת בזמן הרצתה. רק תוכניות אשר אומרות זאת במפורש חן תוכניות ציבוריות. התוכניות המפורסמות ביותר כתוכניות ציבוריות הן אלו המופצות על ידי המגזין 6חוטקַג!/א 76 במאגר המידע שלו. תוכנה חופשית (66/816/) תוכנה חופשית, בדומה לתוכנח ציבורית, אף היא חופשית לגמרי אך בהבדל אחד. תוכנה חופשית היא בעלת. זכויות יוצרים ובאופן חוקי אין לשנותה. פירוש הדבר הוא שאתה מקבל בדיוק מה שכותב התוכנית התכוון שתקבל. סוג זה של תוכנה טוב יותר מתוכנה ציבורית. היא עדיין חופשית, אך אמינה יותר. הכותב של תוכנה חופשית משאיר בידיו את השליטח על התוכנח, הוא מחליט למי מותר להפיץ את התוכנה, ומותר לו אף להודיע למפי מסוים להפסיק את הפצת התוכנה. תוכנות חופשיות משמשות לעיתים כתוכנות פרסומת. למה! כיוון שהן מעוררות עניין בתוכנות אחרות של אותו כותב. מעתח, לעולם לא נאמר *תוכנה ציבורית", כאשר בעצם מתכווניס ליתוכנח חופשיתיו מרף 1992 תוכנת הדגמה (316 /ו10ת6) תוכנה הדגמה היא בדרך כלל חבילת תוכנה להדגמה של מוצר מסחרי. לדוגמא, חברה מפתחת תוכנה לניהול מסדי נתוניס ורוצה שהציבור יראח ויכיר את חמוצר, את תכונותיו וכמח טוב הוא. חחברח אינה רוצח, מצד שני, להפיץ את המוצר עצמו ללא תשלום. לפיכך, מפיצה חחברח גירסה מוגבלת של התוכנה אשר מבצעת רק חלק מן העבודה. למשל, מנהלת רק חודש אחד במקוס שנח שלמח. תוכנה הדגמח היא בעלת זכויות יוצרים והחברה שולטת בהפצת התוכנה וקובעת למי מותר או אסור להפיץ אותה. תוכנה זו היא גם כן חופשית אך תוכל לראות בבירור כיצד היא נבדלת מתוכנה חופשית או מתוכנה ציבורית. הא אינה יכולה להשתנות כתוכנה ציבורית והיא אינה תוכנח שלמה כתוכנה חופשית. חי-נות הדגמח הן רעיון טוב בעיי, ו אך לא טוב מדי. הרעיון העיקרי הוא שיש לך מושג איך התוכנה המלאה נראית ומתפקדת, אבל אינך יכול לדעת זאת בבירור מה תקבל עד שתשלם ותקנה את התוכנה המלאה. תוכנה נכה (8176ו16סק1ז)) המושג "תוכנה נכה" פירושו תוכנה אשר בכוונה תחילח אינה מתפקדת בצורה מלאה או אינה מתפקדת כלל. דבר זה יכול להישמע כרעיון גרוע, והוא אכן כזח. בכן, למח אנשים כותבים תוכנות נכות! אלו הכותבים תוכנות נכות עושים זאת כיוון שהס רוצים לכתוב תוכנה, אך לא מאמינים כי אחרים אכן ירכשו את התוכנה. לכן הס מגבילים את התוכנח בכוונח וכותבים אותח כך שמשהו "לא יעבוד. אס אתה רוצה שהתוכנח תפעל כראוי - עליך לשלם. דוגמא מפורסמת לתוכנית נכח היא תוכנית 652 (דיסקט החודש של גליון 2 אשר מונעת אפשרויות הפעלה מסוימות עד לאחר תשלוס עבור התוכנית. דוגמאות אחרות הן, למשל, משחק שאינך יכול לנצח בו עד שתשלס עבורו, או מעבד תמליליס שלא ידפיס עד שתרכוש אותו. תוכנות נכות נקנות לעיתים על ידי משתמשים בודדיס אך הרעיון חכללי חוא עדיין גרוע. קשה מספיק לכתוב תוכנית שפועלת כראוי גם מבלי לגרוס לה לשכות". תוכנות "שלם-מראש" (0 31508 ) המושג *שלס-מראש" מתייחס לתוכנות אשר עליך לשלם ולרכוש תחילה ורק אז לחשתמש בחן. תוכנות אלה נקראות לעיתים "תוכנות מסחריות" אבל גס תוכנה שיתופית (810ש50316) היא תוכנה מסחרית. לעתים הן נקראות "תוכנות מדף" אך גם תוכניות שיתופיות נמכרות לעיתים *מהמדף". מח עס מדריך למשתמשו - גם לתוכנות שיתופיות יש מדריך למשתמש. ההבדל היחיד בית תוכנת "שלם-מראש" לתוכנה "שיתופית" הוא מתי אתה משלם עבורן. במקרה של תוכנח שיתופית אתח "מנסח לפני שאתה קונה". אס התוכנה לא מצאה חן בעיניך - אינך משלס. במקרה של תוכנת *שלם-מראש" אתה משלם מראש, בין אם התוכנית תמצא חן בעיניך או לא. האס דבר זח הופך תוכנות אלו לדבר רע - לא. חלקן, ואף רובן, מצויינות. עליך רק לשלס תחילה כדי לוודא זאת. תוכנה שיתופית (80 800 5) תוכנח שיתופית היא תוכנה אשר תוכל לנסות ולבדוק אותה לפני שתשלסם עבורה. הנה מספר הבדלים בין תוכנח שיתופית לתוכנות אחרות: 3% קָ ש יש 5 + תוכנה שיתופית אינה ציבורית, שכן היא בעלת זכויות יוצריס ואין לשנותה באופן חוקי. היא אינה חופשית היות וכל המשתמש בה באופן סדיר חייב לשלם עבורה. היא אינה תוכנת הדגמה או תוכנה נכה, שכן תוכנות שיתופיות כוללות את כל אפשרויות ההפעלה ללא מגבלה. לבסוף, תוכנה שיתופית אינה תוכנת "שלם-מראש". כאשר אתה מקבל ממפי>, או רוכש ממנו, עותק של תוכנה שיתופית, אתה משלם, אם בכלל, רק את הוצאות ההפצה ואינך משלם עבור התוכנה עצמה. כותב התוכנה אינו מקבל בשלב זה כל תשלום. הדרך היחידה בה כותב התוכנה מקבל תשלוס עבור עבודתו היא כאשר אתה משלם ורוכש זכות שימוש בתוכנה (חסווג3ש5וק66). לדעתנו, אין תוכנה הוגנת יותר מתוכנה שיתופית. מנסים, ואס מצאה חן בעינינו וממשיכיס להשתמש בה - משלמים. פיירו נמרוד קדס משמש כמנהל מחלקת פיתוח תוכנה בחברת צ'יף. המאמר שהובא כאן מבוסס על קטע שהופצ בדואר האלקטרוני הבין-לאומי. ינה בפוקוס 7 תוכנות-עזר להדפסה הכל חוץ מהמדפסת חאס אתח עדיין מדפיס קוב 45011 ברציפות על נייר רציף במקוס לחלק אותו האם אתה הולך לעמודיםז האס את נדרשת לפעמים להעביר את פלט המדפסת לקוב> 4501 כדי 9 להשתילו בתוכנה אחרת! האם חתוכנה שלך מסרבת לעבוד אם מדפסת כלשהי אינה לה רת ה ק פה בש עה מחוברת למחשב! חאם אתה נדרש לפעמים לנתב את פלט ההדפסה שלך פעם למדפסת אחת ופעם למדפסת אחרתי מי שנתקל בבעיות מעין אלו, ידע להעריך את שביעית שאתה שולת קוב תוכנות העזר המתוארות כאן. למדפ סת 1 האס את כל משתמש (מתחיל או מנוסה) נתקל לעתים קרובות בבעיות הדפסה. הבעיות יכולות לחיות מן הסוג שגורס לחוסר יכולת לעבוד במחשב בזמן שהמדפסת עובדת, נא לבת לפתוח לפעמים הצורך לשלוח קוד למדפסת לצורך שינוי גודל האות, או יצירת קוב ]4561 של הפלט שנשלח למדפסת וכו'. בעיות כאלח אינן ניתנות לפתרון פשוט באמצעות 205, מאחר 9 ומלבד חפקודח זַאִ1ַ8ת, אין לו הרבה מח להציע. את ספר המדפסת כד כדי לאפשר פתרון ידידותי לבעיות הדפסה שונות, נכתבו תוכנות-עזר רבות בידי לדעת מהו הקוד של תוכניתנים מוכשרים. תוכנות-עזר להדפסה נועדו לפשט את תהליך ההדפסה, למנוע בזבוז זמן עד התפנות המחשב ולחסוך מן המשתמש בעיות מסובכות, כמו הקשת קודי מדפסת וכו'. אם תשתמש בהן, לא תוכל להיפרד מהן יותר, מאחר ש-205 אינו מבצע האותיות הצרות שלה! 0 / כל חתוכנות חן חופשיות ונחלקות לשני סוגיס: האחד, תוכנות מסוג שחלת הכללי (תוגוחס6 סו1לטק), שהן תוכנות החופשיות להפצה ולשימוש, שנתרמו עלידי בעליהן לשימוש חציבור ללא כל תמורח. הסוג השני כולל תוכנות מסוג 5031048:6, 66חסקקט5-ז6יט, או 16סטזו, שהן תוכנות החופשיות להפצה בלבד, להתנסות אישית לפרק זמן מוגבל, אך לשימוש קבוע נדרש תשלום. תוכנות אלו הן תוכנות מסחריות לכל דבר, אלא שהן מופצות בדרך שונה מן המקובל המאפשרת להשתמש בהן לשם התנסות, בטרס מחליטים על רכישתן. מחירן של תוכנות אלו נע בין תרומה או סכוס של 5 דולר ומגיע עד 100 דולר. אולס גס כך, מחירים אלה זולים מאוד ביחס לתוכנות מסחריות מקבילות. בחוצאת פוקוס-מחשבים יצא לאור מדריך לנבחרת של 70 תוכנות חופשיות המקיפה נושאיס חשוביס למשתמש חמתתיל, המשווק בלוויית התוכנות עצמן. בנבחרת נמצאות תוכנות בנושאים חבאים: תוכנות חעתקה, פורמט, מחיקה, ניווט בספריות, טיפול בטקסטים, חיפוש קבציס ומחרוזות, הדפסה (המאמר המוגש כאן), קססם, אבטחת מידע, עזר למקשים, עזר למסך, דיווח על מצב המערכת תחזוקת המחשב ואנטי-וירוס. כל התוכנות נבחרו כתוכנות מעולות מסוגן. אלו הן תוכנות חפשוטות להפעלה, ובכך יתרונן הגדול למתחיל. ניתן לתשיג את הנבחרת במסגרת צ'יפט של אנשים ומחשבים, ובהוצאת פוקוס. ל 2 מר) 1092 תוכנות-עזר להדפסה אסזאץ תיאור: ההדפסה ל ת'אור: תוכנה תוך שליטח עי 0 5 כותרת, רוחב שולו ס, מספור חדפים ועוד תכונות: שלו על הדפסת שס חסוב ברפש כל זף על ספר חשורות בדף ועל - חדפים. בנוסף שלוטה על רוחב 0 2 0 ימניו י ואפשרות להדפטה = ה 9 כפו ואפטה לנ ב החדפטת לקובצ |: ברורות מחדל להפע - ו 1 ל הפקודה 0 ₪ מדפ - 2 . ב ל ומציגח את תפר לוף עס טאלו . ל + הת לזיכרון חקש: בועת ההפעלה. 7 9 מפק-ו1 תציג את תור לך לשלוט בכל זפרמטטרי ד טיפ: טען ח, ותשלוט באופן ₪ סה ומחווה תחלוף 2 חדפסות המפעיל את ההדפסח, לח למדפסת. ל ל לבחורת אי רר מייד / טומטי בכל פלט חנש 0 'לו'ות: תוכנת ו דמי רישום או כויות: חתוכנית נח דולו 5 זכויות: ת תיאור: תוכנית להחלפה בין היציאו בהס המקבילות למדפסת ה 2 - י מדפסות לי נות שת ה תוכנית המאפשרת החלפה פשוטה בין שתי מדפסות פעילות. 0% פעלה: דץ ]ק/5. 0 - : : דד ]. פת, תחליף ה נוספת, - ל תוכנית יעילה להחלפה בין = מה למי שאין ברשותו 5 מיתוג. מדפסות, יְ זכויות: התוכנית נחלת הכל תיאור;: ניתוב הדפסה למסך במקוס למדפטת. 6 תכונות: תוכנית שוכנת זיכרון התופסת 0 בתים בלבד. חתוכנית *מרמה* את התוכניות הפועלות כאילו מחוברת מדפסת למחשב, בעוד שבפועל, מורף הפלט למסך. לא ניתן לחסיר את חתוכנית מהציכרון, אלא באתחול מחדש של המחשב. הפעלה: 256%דקק. הפקודה טוענת את חתוכנית לזיכרון. כל הדפסה שתישלח למדפסת, תועבר אל המטסך ולא תודפס. טיפ: אס אין ברשותך מדפסת והתוכנית שאתח משתמש בח אינח פועלת כתוצאה מכך, תוכל להפעילה לאחר שתטען תוכנית זו לזיכרון. זכויות: חתוכנית נחלת הכלל. מ 9 שב א ה שאקשששששששש) ל" הלל מר 1992 לקנות או לא לקנות? שיא השיכלול של היוס עלול להיות המוצג המוזיאוני של העתיד הקרוב. האם כדאי לרכוש חומרה חדישה יותר כדי להריץ תוכנה חדשה? ומתי! עו"ד שמעון פרוידנברגר שנת 1990 שחסתיימה זה לא מכבר שימשה לרבים וטובים שנה של חשבון נפש, שנח זו ציינח את סיומו של עשור בו הפך המחשב חאישי לחלק בלתי נפרד של חיינו. בראשיתו של אותו עשור רק בודדיס חחזיקו ברשותס את חמחשב האישי שחיח אז עול ימים ובעל תו מחיר לא מבוטל. הכוכב של אותס הימים היה מחשב ה-]1 421.5 ותואמיו, שעס תוספת זיכרון הגיעו ל-48. מכונות אלו אפשרו את הרצתס של היישומים שנוצרו אז, וחלקס הסתדרו לא רע עס מגבלת הזיכרון. כניסתו של 6ש-1א8] לשוק, תפוצתו, ובעיקר תפוצת תואמיו, שלוותח בירידח דרסטית של מחירים, היו ללא ספק פריצת דרך לח חעניקח תעשית התוכנח דחיפת עצומה. תוך זמן קצר הפך זיכרון של 640% לסטנדרט, ומסטנדרט - למחסום שכולם ניסו לפרוצ. היישומיס שהוצעו לצרכן ניצלו עד תוס את האפשרויות שנפתחו עס כל שיכלול של המכונה, מערכות ההפעלה והציוד ההיקפי. יישומיס, שבתחילת העשור נראו כנחלתס הבלעדית של מחשבי מיני ומעלה, הפכו לחבילות תוכנה הרצות בהצלחה על מחשבי המיקרו. רשתות מקומיות, ציוד תקשורת בין מחשבים שונים ומאגרי מידע ענקיים פותחים כיוס אופקיס חדשיס בפני המשתמשים במחשבים האישיים. שנת 1990 שימשה כר פורה לחוזי העתידות ולמושכים בעט (או חובטי המקלדת למיניהס) לנסות וליצור תמונה של המצפה לנו בעתיד, כאשר כל אחד בסגנונו מנסה לתאר מח יעשח עבורנו בשניס חקרובות חשידוך הבלתי נלאח של חומרח-תוכנה. מבלי להסתכן בנבואה שהיא בגדר מדעדבדיוני, ניתן לומר כיוס כי למעשה העתיד כבר נראה באופק. מעבדי ה-386 הם עובדה מוצקה בשטח, מכונות מבוססות 6 חודרות כבר לשוק וה-586 כבר מתדפק בפתח. כמה מאתנו עוד זוכרים כי רק תמול שלשום הוצעו לנו כרטיסי *טורבו" כדי לחגיע למהירויות מעבד של 10 או 12 מגה"צ ואילו כיום מהירות של 20 מגה"צ נחשבת כבר לאיטית יחסית כאשר מחשבי חיוס רציס במחירויות 33 מגח"צ ואו-טודטו כבר יצאו לשוק מכונות של 50 מגחזצ. תעשיית התוכנה' ללא כל ספק תעשיח רבת עוצמח, עומדת בכבוד בתחרות הבלתי פוסקת לניצול המשאבים הגדלים והולכיס המוצעים על ידי חידושיהחומרה. תוכנות חדשות לבקרים המוצעות לנו' או גירסאות מתקדמות של תוכנות קשישות וטובות, מנצלות עד תוס את המשאבים הנמצאים בדור החדש של המחשבים האישיים. מנקודת חראות של חמשתמש נמצא בדיוק כאן עקב אכילס של חקידמה הניתכת על ראשינו. חדור החדש של התוכנה המוצעת לגו כולל חבילות שהן זללניות משאבים רציניות. מערכות החפעלה וסביבות העבודה החדשניות דוגמת 05/2 או 0 פאוסשאז/או חן צרכניות משאביס אשר המשתמש חממוצע אינו משופע בהן. כך גם תוכנות חיישוס החדשות. זו בדיוק חעת לעצור לרגע ולבחון, האם המשתמש חרגיל וחסביר אכן זקוק לכל חשפע שתעשיות חתוכנה וחחומרח מרעיפות על ראשינו. הפיתוי לרכוש את חידושי השוק הינו רב, וסוכני מכירות זריזיס ומפרסמים מנסים לפרוט על נימי הפיתוי הללו ולשכנענו שמחשב עתיר משאבים או תוכנה חדישה הס בדיוק מה שאנו זקוקים לו. עלינו, כמשתמשים, מוטלת בעצס המשימה של התמודדות עס כל הפיתוייס הללו כאשר לא תמיד אנו מצוידיס בכלים הדרושים לבדיקה אובייקטיבית של העניין. כאשר מוצעת למשתמש תוכנח חדישח וזוללת משאבים, או גירסה חדישה יותר של התוכנית בה הוא כבר מנוסה, שומה עליו לבחון היטב האם באמת כדאית החשקעה המתחייבת. מדובר לא רק על רכישה זו גופא, אלא בעיקר גס על השקעה נוספת בחומרה המוכתבת על ידי דרישות המשאבים של התוכנה החדשת. ננסה לפרט קצת יותר את מהות הבעיה על מנת להמחישה. באופן טבעי יצרני התוכנח, כמו בכל תעשיה אחרת, מתאימיס עצמס לאפשרויות הנפתחות עם כל שכלול בחומרה. גורסם זה מאפשר להם להציע אפשרויות נוספות המקלות עליהס את פיתוי הקונה העתידי ומאפשרות להס להתחרות עם היריבים. כך הם מציעים לנו, הצרכניס, שפע של אופציות כאשר הדרישה ל-208/.00) של החומרה, ובעיקר ההוצאות הכספיות הכרוכות בכך, לא תמיד מופיעים בפרסומת המדגישה את חיתרונות של חתוכנה החדשה. נמחיש דברינו על ידי דוגמה המוכרת כמעט לכל משתמש רציני של מחשבים אישיים. תוכנת ה-2010015 הינה כלי עבודה לניהול וטיפול בקבצים ובדיסקיס שהלך והשתכלל מגירסח לגירסה עד לגירסת 430. מדובר בכלי חשוב המקל על חיי כולנו. גירסת 500, ואלו שבאו בעקבותיח עד לגירסה העדכנית 7.0, הפכו את התוכנה לכלי אם עוד יותר עוצמה, ורבות נכתב בשבחו בכל העיתונות המקצועית. השאלה היא, האס מאן דהוא עשה לעצמו את חשבון הנפש של כדאיות השיפור בביצועים על ידי חישוב היחס בין התוספת בביצועים ובקלות ההפעלה לבין המשאבים הנוספים הנדרשים לשם כך. בעוד מהדורת 430 (האחהונה מן "הדור חישן") נזקקה לנפח אחסון על הדיסק של 356%, הרי גירסת 7.0 תופסת נפח אחסון של למעלה משלושה מגה! גם בעידן בו מחירי הדיסקים יורדים ובעיקר יורד היחס של מחיר ל-א נפח, עדיין יש מחיר נכבד לתוספת נפת כזו, בעיקר אם חדיסק כמעט מלא ויש לחתכונן לרכישת דיסק חדש. על מנת להמחיש את המשמעות נזכיר לקורא כי אם ברשותו 4 4 מרף 1992 דיסק של 20%, חרי התוספת הנדרשת להתקנת הגירסה החדשח היא למעלה מ-15 אחוז מנפחו הכולל של הדיסק. תמונה דומה תצטייר לפנינו אס נשווה את נפחי האחסון של מהדורות חדשות של תוכניות פופולריות אחרות כמו מז ]וש אסדפסא, מול אלו של חישנות. גס מערכת ההפעלה עצמה איגה מפגרת אחרי תהליך זה. גירסה 5 של ה-205 תופסת (פח אחסון הגדול פי כמה מגירסת 33 למשל. לא מעטים מאתנו, שניסו להתקין תוכנה חדשה, נתקלו מן הסתם בחודעות נוסח "ץה0ואמ]א 0 טס 5746 158 [אמד)הה פא" וכיוצא באלו מסריס אשר תמיד תופסים אותגו לאחר ששילמנו כסף טוב תמורת רכישת התוכנה עליה הבטיחו לנו הריס וגבעות. השיקולים הרלבנטיים וכאן מגיעים אנו לשאלה המרכנזית המועמדת כאן לדיון במלוא חריפותה, השאלה שעל כל משתמש לשאול את עצמו: האס כדאי להשקיע משאבים נוספים, שאינם זולים, הנדרשים לשימוש יעיל בתוכנה חדשה או גירסה מתקדמת, או שמא די לנו לצרכינו בתוכנה הישנה ששימשה אותנו בנאמנות עד כה. יצרני מעבדי התמלילים, דרך משל, מתחרים ביניהס חדשות לבקרים עס גירסאות בעלות כלים מתקדמים יותר. תופעה זו קיימת הן בשוק כותבי העברית כמו גס בשוק העולמי. לעתים אגו נתקלים באר גס בתופעה של יצרנים שבפועל מאלצים את המשתמש, שהשאיר אצלס את מיטב כספו, לרכוש מהדורח חדשה יותר על ידי הפסקת התמיכה במהדורות הקודמות. במקרח כזה מדובר בתשלוס לפי דרישתו של חיצרן, חלגיטימית לכשעצמה, עבור החלפת הגירטה. מדובר גם לעתים בהשקעה חנדרשת בחומרח נוספת, ובמשאבים נוספים כמו למשל הזמן הנדרש ללימוד הגירסח החדשה, להסבת הקבצים הקיימיס ולהסתגלות לתוכנה החדשח. כל אלו חס בגדר תקורה בלתי נמנעת, הכרוכח תמיד במעבר מתוכנה אחת לאחרת, גס אס מדובר בגירסה מתקדמת יותר. מעבדי התמלילים הגרפיים, שהס המילה האחרונה בשטח זה, דורשים מן הרוכש גם כרטיסי תצוגה מתקדמים (804 ומעלה) וצג מתאים על מנת לפעול - ואלו אינס זולים כלל ועיקר במחירי ארץ הקודש, גם לאחר ירידת המחירים של החומרה בזמן האחרון יודעי דבר מוכניס לקבוע כי כ-80% של המשתמשים במעבדי התמלילים אינם מנצלים יותר מ-20% של התכונות אשר חבילות התוכנה המתקדמות של ימינו מציעות. כל מי שמצוי בנעשה בשטח - כלומר במשרדיס המפעילים מחשב לשם עיבוד תמלילים - ער בוודאי לתופעה זו. תכונות של יצירת הערות שוליים, או תוכן ענייניס, חשובות למי שכותב עבודות מדעיות או ספריס - אך למשרד הרגיל אין כל שימוש בתכונות אלו. המבקר במשרדיהם של עורכי דין או רואי חשבון, לדוגמא, ימצא כי בחלק הארי של משרדים אלו לא עשו מעולס כל שימוש באופצית המיזוג, אף שזו קיימת במעבדי התמלילים כתכונה סטנדרטית מזה לפחות שש שנים. משרדים בהם נעשה שימוש באופציה של הצגת שני מסמכים בשני חלונות שונים - נער יספרס. במספר רב של התקנות ימצא אותו מבקר כי נרכשו גירסאות חדשות של תוכנה, שעיקר שכלולן הוא באפשרות לנצל את תכונותיהן המתקדמות של מדפסות הליטר. תפוקת התוכנה ממשיכה להיות מודפסת על מדפסת סיכות או לעתיס על מדפסת מניפה מטרטרת. אלו הם פני הדברים גם בשטח בסיסי הנתונים ומחוללי היישומים. אמנס זהו שטח בו נדרש המשתמש ליתר מומחיות, ועל כן חנטיח לניצול חידושי התוכנה היא הבה יותר, אך עדיין חלק גדול מן היישומים הרצים תחת גירסת /1 גכ יכלו לפעול ללא קושי, לעתים גם ביתר יעילות, גם על גירסת 708 111 ספאטע. בעצס חימיס האלו הבעיה הניצבת בפני המשתמש הולכת ומחמירה. לשוק מגיעות תוכנות חהשות וגירסאות משופרות המחייבות לא רק תוספת חומרה, אלא גם רכישת תוכנח נוספת. כוונתנו ליישומיס הדורשים מערכות חפעלח מתקדמות או סביבות עבודה זוללות משאבים, דוגמת יישומיס הרצים תחת 8אוספאוז/ והמחייבים את הוכש תוכנת היישום החדשה להשקעה רצינית. חברת לוטוס מציעה כיוס בשוק העולמי את גירסת 123/0 של הגליון חאלקטרוני הידוע שלה. תוכנה זו דורשת מעבד 289 ומעלה, מערכת הפעלה 05/2 ולפחות 4/8 מר 1992 של זיכרון, בנוסף למינימוס של כ-2/88 הנדרשים על ידי מערכת ההפעלה. כמובן, נדרש גם צג גרפי מתקדם (ובמאמר מוסגר נציין כי מערכת ההפעלה 05/2 במהדורתה האחרונח - 3.1 - תופסת היא עצמה נפח אחסון של כ-18א8). לגבי כמעט כל משתמש ממוצע, אין ספק כי רכישת גירסה זו של לוטוס מחייבת הרבה יותר *מכונה" ממה שיש לו ערב הרכישה. וכאן ניצבת במלוא חריפותה שאלת כדאיות העסקה. בתחוס ה-₪/אא11א, לא יעלה על דעתו של אף משתמש סביר כי תירכש חבילת תוכנה ללא בחינה מדוקדקת של מנתח מערכות מקצועי, וללא שיקול מעמיק של היתרונות מול העלות - ולא רק הכספית. כל מנתח מערכות יודע איך לתרגם למונחים כלכליים יתרונות וחסרונות של מערכת ממוחשבת, אף כשאלו לא ניתניס לתרגוס ישיר במונחיס של דולרים או שקלים. מן הראוי שנמצא דרך ליישס עקרונות אלו אף בכל הנוגע למחשוב האישי. כמובן שאין זה מעשי להציע לבעל מחשב אישי לשכור את שרותיו של מנתח מערכות לפני כל רכישה של תוכנה או החלפת גירסה. העלות, מן הסתם, תהיה גבוהה יותר מן המשאבים הנדרשים מן העסקה כולה. יחד עס זה יש לתת למשתמש כזה כלים להביא בחשבון את השיקולים המרכניים, גם כאשר במחשבים אישייס עסקינן. מתי מגיע הזמן להחליף את מעבד ה-8088 הקשיש והנאמן ולאיזה מעבד כדאי לעלות! מהו מפרט החומרה הרצוי כמינימום! ואולי כדאי לוותר לגמרי על הרעיון, לדחותו לזמן מה ולהמשיך לעבוד עס מה שיש בידינו כיוסו על שאלות כאלה וכיוצא בהן יש להשיב לפני כל רכישה של תוכנה חדשה המחייבת רכישה של חומרה. לשם כך ניסחנו עשרה כללי יסוד לבחינת הנושא. מה לרכוש! עכשיו, מששקלת את עשרת הכללים האמורים והגעת למסקנה כי אכן כדאי לך להכנס להוצאה הכספית המתחייבת מהחלפת החומרה הישנה שלך או הרחבתה עדיין אינך יכול לנוח על זרי חדפנה ולמחר לחתוס על השיק או לשלוף את כרטיס האשראי. כעת עליך להחליט על הקונפיגורציה של הציוד שכדאי לך לרכוש. גם כאן השיקולים הס מגווניס. ננסה בקצרה להביא את עיקרי הדברים שיש להביא בחשבון. בעבר היה נהוג לחשב את אורך החיים הצפוי וחיעיל למערכת מחשב אישי כבן חמש שנים, ובמתירי האר> אף יותר. נסיון העשור האחרון הוכיח כי תכיפות השכלולים הפריכה את התחשיב וכי בפועל מערכות המחשוב האישי התיישנו תוך כשלוש שנים ואף פחות מזה. לאור הצפי של השינויים המובטחיס לנו בעתיד הקרוב, אין שוס יסוד להניח כי יחול שינוי במצב זה בעשור הנוכחי ואם יחול שינוי הוא מן חטתם יהיה בכיוון של התיישנות מהירח יותר. כלל הזהב לעניננו הוא *מחשבה אחת קדימה". אס מגיע המשתמש למסקנה כי לשם הרצת תוכנה מתקדמת עליו לשפר את רמת ציודו, שומה עליו לבחון היטב מח הסיכוי שתוך זמן קצר ירצה לרכוש תוכנה אחרת שדרישות החומרה שלה גבוהות יותר. לעולס תנסה להמנע מלתמרן עצמך למצב בו ציוד שרכשת זה לא מכבך אינו עונה על צרכיך כבר לאחר זמן קצר. אם, דרך משל, עיסוקך בגרפיקה, שרטוט וכו' או אס צפוי כי תזקק בקרוב למערכת של הוצאה לאור שולחנית (ד01) - אל תסתפק במחשב שליבו חלש ממעבד % עם מסך 04 ולפחות ]28 זכרון. במידה והגעת למסקנה כי עליך לרכוש ציוד חדיש יותר, נסה לשפר את רמת הציוד בכל המובנים. אין שמ של הגיון לרכוש מחשב חדש בעל מחירות פנימית גבוהח יחסית, ולהתקין בו את הדיסק הקשיש שלך של ]20% שמהירות הגישה הממוצעת שלו נעה סביבות 100-80 מילישניות. החלפת המחשב הינה ההזדמנותת לשפר את רמת הציוד בכל המובנים: יותר זכרון, יותר נפח אחסון על הדיסק, איכות תצוגח גבוהה יותר וכיו"ב. לפני כמח שנים סברנו כי דיסק של 1א20 הינו בגדר מותהות כאשר הסטנדרט היה 1א10. כיוס חבל לרכוש דיסק של פחות מוא40 וגם זה כבר גבולי, נוכח הקף חתוכנות של ימינו. בדוק גם את מחירות הגישה של הדיסק ואס זו הינה בסטנדרטים של ימינו (לא יותר מ-28 מילישניות) ותואמת את מהירות המעבד. דיסק בעל זמן גישה ממוצע של 100 מילישניות הלם את מחשב ה-א של 18% כשזה יצא לשוק במהירות מעבד של 477 מגה"צ אך חוא יהא כעצס בגרונו של מחשב בעל מהירות (המשך בעמוד 6) ה 5 .-- 0 ב"שיהיה ב-18ץ₪ תדהמה ד סא ב...גירסה 2.01 לכבוד ו3281, קראתי בתדהמח את מאמרו חמגמתי של מיכאל חכחן בגליון 16, נניח שמבצעים שנויים בגליון של 1-2-3, גירסח 201, ובטעות כותבים מעל נתוניס "מחשב מקורי מול מחשב מדבקה". המאמר גורם לעוול, משמיץ, פוגע חשוביס, שבכלל לא חיו צריכים להשתנות. הבעיה חיא, שלא רוצים לאבד את וגורס נזק לאלפי אנשים הגוניס שמתפרנסים מהרכבת מחשבים טובים העדכונים הנכוניס שבוצעו מאז ה-33%6 האחרון. למרות שאין ב-גירסה 201 פונקציה באר חכותב אף מעמיד באור טפשי מאות אלפי לקוחות שקנו ויקנו של 6666חט, יש פתרון: בוחרים 6קתגת-0806סק0/5סותגא! ץק 6תולותס0 1416/, מחשבים המורכבים בארצ, ואשר רובס מנוייס של !3291. ומכניסים את כתובות התאים הפגועים. אחר כך בוחריס את שם הקוב הנוכתי. -אשמח לכתוב מאמר שיסתור לחלוטין את מח שכתוב במאמר הנדון בינגו! 1-2-3 ידלה את המידע המקורי מהגירסה השמורה של הקובץ וימקס אותה כיוון שהעובדות מצוצות מן האצבע ומגמתיות. בעותק שעל המסך. חנן כספי יבואן ציוד רקס פאראנס, מערכת כ 1 0/)ק. חיפה מגוון רחב של מחשבים וציוד היקפי, לכל מטרה. תמיכה טכנית ומקצועית ברמה גבוהה אלפי לקוחות מרוצים בינהם: משרד הביטחון, תעשיה אווירית, אינטל, מפעלים, משרדי מהנדסים, אדריכלים, עורכי דין ועוד רבים.. רח' יצחק שדה מס' 28 ת"א ספיר מערנדות טל' 5372691/89 03-5575769 טל' פקס - 03-5575770 6 ו מר 1997 8 6 ז3 61%א 511 צס א רשת תקטורת מחשבים אישיים גם אם הינך בעל עסק בינוני או קטן ₪ כל היתרונות בשתוף משאבי המחשב ₪ קלות בהתקנה,פשטות בהפעלה ובתחזוקה אתה יכול להרשות לעצמך ₪ּ - - ובעלת יכולת גידול 5 רשת תקשורת מחשבים עם שם גדול ₪ תמיכה מלאה של חברת 1 1 ₪ 0 א מהשורה הראשונה בעולם" ₪ מתאים ל 2 עד 25 משתמשים במחשבי .₪0 6 6 זוא |1ם צלסא בקיצור אל תיקח סיכונים"קח מערכת קטנה עם שרות עריף מהחברה המובילה ברשתות התקשורת המקומיות- | ₪1 ץ 0 א | וםסא או מדבקת הכוכב סימן זיהוי 6 +) 87 6 8 מתאים לרשת של 2 עד 25 מחשבים אישיים למוצר מקורי משוב מחשבים בע'מ בצלאל 3 ריג טל, 0377511914 ₪ אוליבטי 79 שו אומניסק איכות 03-9248481 ₪ אלדור 03-5447744 ₪ בינת 03-498811 ₪ בריקום מסוף 03-5323230 ₪ גטר 03-7523641 ₪ ראטה פלוט 047342992 ₪ דיסקל 0375751082 ₪ טלקוד 2 ואד 03-5250013 ₪ מ,ל,ל 03-7515511 ₪ משובית באר-שבע 057778755 ₪ משובית ירושלים 027227151 ₪ סי,טי,די 03-5604270 ₪ סיסקום 03-5032942 ₪ קיז.אר 037494017, יוסי למל - . - - : א גליון 14: "כל מה שנותר זה לחבר את הקצוות. ניסן גלרמן, תזא גליון 15: "קראתם"? למג'יק יש איידס! איזה מזל שאנחנו עוברים לפרדוקס" משה הלוי, עכו : "מ . לא | : נגלית?" פול בי טו | , ירו ו הכותרות המוצלחות יזכו בפרסים! מר 1092 - יי > כ כם ₪ פ 2 תת ל תפ ל 7 5 את םה 8 5 / 5-ום םם 5 ם כ כ ם | 5 ₪ 8 5 5 ₪ ם ₪ 5 - / גב ם המת 2 9 - // 5 5 5 2 םב 8 כ 5 |₪ 2 ה פם 55 5 0 22 |ם ₪5 5 ₪ 5 כ כ ₪ ב ו : 8 ם םר ם 5 כ ₪2 5 ב 5 5 5 ₪ םב כ ם . ופ 2 ב - 5 5 5 5 5 ףר םת | 2 ה 5 ב ם . א 5 ם 5 5 2 5% כ 5 ם2 מס מותוהום 5 םב ב כ ם 5 ת|ם ₪ ם ם = ם ם 595% 5 8 ם 25 = בו ו כ םי ם ם םב ם ם 6 ₪ 2 2 / ב ם 5 5 2 5 ₪ 5 5 2 ם 5 5 ם 5 ₪ = ב 8 55 5 בת ה ם 8 ה = ם ₪ ב ם ב 3 559 כב קת 55 כ ב ב םת 5 2 | -- 5 82 שת 5 523 םב % ב ת 2 2 3 08 5 5 5 ₪ 5 5 ל בוב כוכ ם ם פ ם 5 2 : פ פ רת תתם 5 2 2 ₪2 : 5 00 2 85 ב 7 8 5 5 5 0 0 2 85 ם ם = -- , 5 5 ₪9 5 כ 5 5 תת ₪ ל = 5ּ ₪ - ם ב 65 205 = 2 2 8 = ה ר<₪ ₪ 2 2 2 ל תת פ ה א ם 5 8 2 ם ה ם = ם 755% 8םם -ת - 5 35 = ₪= ו ם] ב 2 ₪ 5 ם ם 5 ו | 8 5 57 8 5 85 5 - =הפת םש םת ם םס םת תכב ם ם 5 ב 5 6 3 ₪ 5 5 5 8 םת ם ממלם ₪ 6 ₪ם 5 ם ם תת ת ם ה ו | כ = 8% בקצות אצבעותיך אות לאות (מבית היוצר של חברת 451) חיא הגירסה העברית של תוכנח ישראלית ששווקח בהתחלה בחו"ל, 00% מטוחנוט ג. תוכנה זו מאפשרת קריאה אוטומטית של סגנונות חדפסה רבים, ומוכנח ללמוד רבים נוספים. ריווח יחסי בין אותיות ואותיות חמשולבות זו בזו ("ליגטורה") אינס אמוריס להוות בעיה. התוכנח, העובדת בשיטח של מ018600א₪ 6זט)68/ 6!ותּםץ, מיועדת לתפקד כתוכנת מדף עבור תואמי יב"מ למיניהם, החל מ-20, ודורשת בעיקר דיסק קשיח. קובץ | סבנה ושת התקשו ה'רומן" עס חברון | לי כארבע שנים כ. ;מקומיות היו עדין, שלמשוב היה מוצר מן ו סמרץ - ון:ואאל עעז . חְ 0 .אד ות 4 השלב הראשון של התהליך חוא לבצע סריקה של הדף. אחר-כך מציגים את התמונה על המסך וממסגרים את הקטעיס המיועדיס לזהוי. כך יודעת התוכנה לדלג על תמונות ואלמנטיס גרפייס שוניס. ויהוי ₪778 תוספות מצב למידה מבנה ךַף - 6 קובץ | מבנה הריאה ארסוססית של דפים טורכנים. דפים בפלי מספר רב של טורים נרוהג משזנה והתפרמות אוטומסית מתמונות ראלמ(טים גרפיים אושור ה וווופס וש הנשו ירת וף חמונה וטכקסם חפשי אותיות מסופנות עואאר אם מבנח הדף הוא קבוע, ניתן לתגדיר פורמט קבוע של דף: טורים מסויימים יטופלו תמיד על ידי גופניס מסויימים ואלמנטים אחרים לא יטופלו כלל על ידי תוכנת חזה!י. לאחרונה החלה להיות מורגשת התעוררות בשוק הישראלי בכל חקשור ליצירה של מאגרי טקסטים ממוחשבים ולשיווקם. מתקבלת התחושח שמכל עבר בולשים בתי התוכנה אחר מאגרים אטרקטיביים - מחד, וכלי הזנה ואחזור משופרים - מאידך. תהליך היצירה של מאגר טקסטואלי כולל בראש ובראשונח את השגת הזכויות על המאגר, בין אם הוא קייס בתוך ספרים ועל גבי מדפים, ובין אס הוא הולך ומתהווה. כדוגמא מאלפת אפשר לקחת את הזירח המשפטית. קטע נכבד מהעבודה המשפטית כולל חיפוש במאגרי טקסטים ועיון מדוקדק בכתובים. מדובר בספרים 3% 00 ניתן להסיר וירוס. מזכרון המחשב על ידי פעולת כיבוי המחשב, אך המתשב נשא ניתן לרסיר וירוס מז ע ון המחשב ל * י פעולת ביבוי המחשב, אך המחשב נשא נגוע, היות והויכוס נשאר בדיסק הקשיח. בפעס הבאה שמדליקים. את המתשן עוע, היות והויריס נשאר בד ס ק הקשוח. בפעם הכאה שמדליקים את הפחש בוירוסים במחשב. הרשימה מיועדת בעיקר למשתמש הפרטי, ואין לראות בין בוירוסים במחשב. הרשימה מיועדת בעיקר למשתמש הפרטי, ואין לריטות ב ביצועי חהמערכת בהתחלה אינס מושלמים. חוק. את החדירה לשווקיס אלה התחלנ הדפיס הראשוניס מתוך הערימה ישמשו התאמת הגופן חעברי הכללי למוזרויות של חגופן חמסויים בו מטפלים. לשס כך עובדיס במצב למידח: מול כל תו בטקסט ניתן לחזות בתו אותו זיהתה המערכת. תיקוני המפעיל בשלב הזה הס שילמדו את הרשתות העצביות של המערכת איך צריך להבין כל תו ותו. וחוברות שפורסמו לאורך השנים על ידי חמדינה ועל ידי גורמים פרטיים. מיחשוב מאגרי טקסטים משפטיים, בין אס מדובר בספרי החוקים של מדינת ישראל ובין אם מדובר בפסקי דין של הבג'ץ, מייצר כלי חיוני אשר פותר בעיות קשות בעבודה המשפטית השוטפת. אבל מה שחשוב יותר (ומה שקובע) - מדובר כאן במגזר עתיר אמצעים וממון - ציבור עורכי הדין. ללא ספק, מדובר כאן בציבור הראוי לשמש שפן נסיונות לטכנולוגיה מתעוררת זו. המאבק על זכויות הפרסום של פסקי הדין של בית המשפט העליון הוכיח כי נושא השגת הזכויות אינו ענין פשוט כלל וכלל. ללא ספק, ככל שהמאגר יהיה מר 1992 הרה וווווווווווווורר- מידי חודש מתקימים הישומים משולבים בתמונות, קול קורסים בנושאי: ומסכי טקסט המוגדרים על ידי הצרכן גרפיקה ממוחשבת הוצאה לאור ממוחשבת 6 אימפקט מערכות בע'מ פיסקר 64 ת'א, טכ: תפריטים ₪ קורל 60/1/04 תוכנה גרפית ללא מתחרים עבודה תחת 3.0 פעעטסשתושע "יי שונטורה 3זוו1ח8/ מגוון אפקטים עצום פרספקטיבות תלת-מימד > ה הוצאה לאור ממוחשבת 5 מגוון פונטים באיכות גבוהה 0 תמיכה מלאה בעברית ל קליטת טקסט ישירות ממעבד תמלילים שר תמיכה במדפסת ליזר וסדר-צלם 8 מחולל טבלאות דינמי מולווי מדי תמיכה ברשת ₪7 שו ה 5 ישומי ארכיון דינמיים 0% ישומי לומדה גמישים ב) ו ופתוחים לעריכה ושינויים באופן קבוע 03-528912[ ליגטורה: 00 בשם יבמ בימים אלה מועברים לתקליטונים מגנטיים עשרות אלפי עמודים, המכילים את חוקי מדינת ישראל, צוויה ונחליה. עבודה זו נעשית בסיוע תוכנת סריקה משוכללת במיוחד וחדישח של חברת ליגטורת, חמשווקת ע** יבמ. מן חמידע המועבר לתקליטונים מופקים אוטומטית - ללא מגע יד אדם - לוחות ברומייד, חמשמשים להדפסת אלפי ספרי החוקים שבהוצאת חשופט וינוגרד. תוכנת 11008 החדשה מאפשרת סריקה של עמוד, הנשמר לבסוף בזיכרון חמחשב לא כתמונח (פקגוםו), כי אם כטקסט שהוקלד. בהתחשב בכך שחזמן הנדרש לחקלדה של עמוד עמוס בפרטים חוא דקות ספורות לכל הפחות, וסריקה - שניות אחדות, מובן שהשימוש בתוכנח חוטך עשרות חודשי חקלדה. בשלב ההאשון מפעילח התוכנח סורק ומשחזרת את תמונת חעמוד. אחר כך חיא מנתחת את פני חעמודו מבחינח בין טקסט לגרפיקה, מסמנת איזורים בטקסט וממספרת אותס בסדר חקריאה הנכון. גם אותיות *מרוחות" ומסובבות יזוהו באחוז גבוה ביותר מהמקרים תוך אבתנח במאפייני העמוד, שהתוכנה משמרת. התוצאח מפעולות אלה, שמבצעת תוכנת 11068 החדשח של ליגטורה, חמשווקת ע"י יבמ, היא קוב עיבוד תמלילים, הכולל הדגשת כותרות, רווחים, סיימני טבולציה ושאר מאפייני העמוד מסובכים ככל שיהיו, וזאת על ידי שחזור מלא ומוחלט של סרגלי הפסקאות. דרישות החומרח הן אינךן חמורות מדי: 25/2 עס מעבד א3865% ומעלח, זיכרון 18א3 (רצוי יותר), ודיסק קשיח. 11007 עובדת תחת גאסטתו/ בלבד. אטרקטיבי יותר, כן תגבר ההסתערות עליו והתחרות תחיח קשח ביותר. בתחרות זו זכח הציבור מן החפקר: המערכת של 6018 שחוכרזח, קראח תגר על חמונופול של לשכת עורכי חדין (שתי המערכות יזכו לטיפול בעתיד במדור פרקליט), ונוצרח תחרות ברוכת. 7% - הסרת המכשול הגדול עוד משחר עיבוד חנתוניס חאלקטרוני, חווח חמעבר מחמדיח תכתובת (דפי קידוד, טפסים, ספרים) למדיה האלקטרומגנטית את חמכשול בחא חידיעת. ההקלדה הידנית, כידוע לכולנו, צורכת משאבי אדם וזמן יקר חן בתקתוק עצמו והן בהגחה. הצורך בתתליף זול, מחיר ואמין ממש זועק לעין. טכנולוגיות חסריקה הקיימות כיוס מאפשרות חזנח של תמונח בקלות ובמחירות לתוך בטן ה-20 שלך. נותרת רק הבעיה של חחמהח של כתמים שחורים על גבי רקע לבן בתמונח לתווי 4561 בחן יכול המחשב לטפל. במילים אחרות, עבור מעבד התמלילים שלך, קובץ התמונה שנסרקח על ידי חסקנר אינו אלא אוסף של ביטים. נדרש לייצר ממנו קוב של טקסט על ידי זוי והפרדה של האותיות מבליל הביטים. 3 ]? כשמדובר על תחליך של חקלדח ידנית, נדרש מהמקליד זהוי אינטליגנטי של כל אות ואות.על ידי חמקליד. ב-069, תחליך הזחוי של תווים הנקראים האופטית, נדרש חמחשב לטכניקות של אינטליגנציח מלאכותית. מאיר פלבינסקי, חמפתח של אחת ממערכות ח-008 הישראליות, סוקר בגליון זח את המאפיינים חעיקריים של המערכות הללו בימינו ואת החסטוריה הקצרה שלחן. מיקומה של מערכת 068 מיובאת בתחליך ההפקה של "תקדין", מדווח יורס חכחן במאמרו. במטרח לחזות במופע חי של 068, ביצענו חתקנה של מערך מתאים במערכת. חסורק חצבעוני חחדיש 10 16ם563 חושאל על ידי ?1, ותוכנת אות לאות, חגירסה חעברית של 0068 מ6מוט46, הותקנח על מחשב 386 על ידי נציג של חברת ד . הלימוד שלנו את תוכנת ח-00% היה פשוט וחלק. הביצועים - לא כל כך. מתברר, שעל אף שמדובר בתוכנח עס ממשק משתמש פשוט חניגש ישר לענין, חרי שבכל שלבי חתחליך יש מח ללמוד מחנסיון: בקביעת הפרמטרים של חסריקה, בעיבוד חתמונח המתקבלת (יניקוי* כתמים או הטיית התמונה), בקביעת אלו אזורים בדף יש לעבד ואיזח לא, בבחירת חגופן לפיו יבוצע הזחוי, ועוד. יעקב חוא איש דפוס בהוצאת ספרים וחוא מריץ תהליך של 06 מזה כחצי שנה, כך שחוא חספיק כבר לצבור נסיון רב בעבודה עם אות לאות, והוא ראה מר 1072 מרוצה: יש כאן ממש פס ייצור: עד 100 עמודיס מטופלים בממוצע ליום. נדרשו ליעקב כחודש של נסוי וטעיה בטרס החליט איך צריך למיין את כל חדפים לפי איכויות הדפוס שלהם. בהתאם, הוא קובע את חפרמטרים של הטריקח ואת הגופן לזהוי. חלק קטן מחדפים יימצא בלתי ראוי לזחוי ממוחשב; דפים אלח יוקלדו ידנית. תוצאות הזהוי, הכוללות גם הוראות סדר ועימוד, עוברות הגחה. עיון קצר שלנו בתוצאות אלו מגלה שכמעט ואין שגיאות בזהוי: *אות לאות". מלכת מערכות ה-008 מספר מוצריס פועליס בשוק הישראלי המתעורר אט-אט, אך כמעט אין מפתחי מערכת בתחום שאינם נושאים את עיניחס למערכות של חברת 10 תקספ 3ג6. גירסת המדף של תוכנח זו ל"מיססתוא עולח בין 700 ל-1300 דולר, והיא פועלת על אותיות לטיניות ללא צורך באימון המערכת. למעשה, אפילו לא קיימת אופציח כזו. מה סוד ההצלחה של המערכת אבי יחודאי מ- 88 הנציגה הרשמית של חברת 168 בישראל, מונח שלוש סיבות. ראשית, בחו"ל עוסקים בנושא מזה כ157 שנה, בעוד שבישראל - רק חמש. שנית, לדבריו, חאותיות מר 1995 חלטיניות נוחות יותר ל-ת06: במערכות 016 נעשח שימוש ב'אוניפונט" כללי שאמור לכסות את כל קשת הגופניס האפשריים. בנוסף לאלה, חשוב לזכור שהשוק העברי מצומצם למדי, עובדה בעלת השפעח מעכבת על תנופת הפיתות. חברת /א8, העובדת בשיתוף פעולה עס חברת רון סופרמן, איה מציעה עדיין גירסה עברית ל"6ג6, אולס התוכנה שהם מציעים משתמשת באלמנטים מסויימיס מתוך חתוכנח האמריקאית המפורסמת. בחברה חישראלית גאים באופציות חמיוחדות שחתוכנה שלחס מציעח, מהן כמה ישולבו, כך מקוויס, במוצר האמריקאי. לתוכנח העברית חלומדת חזו, כמו למוצרים המתחרים, יש כבר רקורד של ביצועים: בארכיון בךגוריון בנגב נבנח מאגר טקסטים בן כ-800 אלף עמודים (פרויקט שבוצע בשיתוף עם חברת אוניקס). בנוסף, כ-20 אלף עמודיס של נחלי בנק לאומי הכתובים בסוגי הדפסה שונים ומשונים חוזנו תוך כשלושה חודשיס למאגר ממוחשב. מחפכת ה-1008 בשורה התחתונח, חשוק אינו נמצא עדיין בפריחה המקבילה לזו חמתרתשת בחולל, מודח אלי אביבי, מנכל גאם. כל התוכנות עובדות בצורה מתקבלת על הדעת כשמדובר בטקסטים באיכות טובה. באשר לטקסטים בעייתיים: (המשך בעמוד 29) 3 4 מבוא ל-מסס: איך נראית מערכת טובה לקריאה ממוחשבת מאיר פלבינסקי כאשר ניגשים לבחון תוכנח לקריאח ממוחשבת, דרושה בדיקח מיוחדת של סביבת העבודה חמסופקת עם התוכנח וכלי-העזר הנלווים לה. המטרה העיקרית היא קריאת התמונח שהתקבלה מהסורק וחפיכתה לקוד [50, אבל לעתים לא נשיג מטרח זו בלי כלים מתאימים או שאיכות הזיהוי תהיח נמוכה משום שחסרה לנו תוכנה משלימח לעיבוד חתמונח. אם התוכנה לא תומכת בסורק שרכשת, לא תוכל לסרוק דרך תוכנת הזיהוי ותיאלץ לסרוק דהך התוכנה המסופקת עם חסורק ולאחר מכן להסב את התמונת למבנה קוב המתאים לתוכנת חזיהוי, בתנאי שיש לך כלים מתאימים להסבח. אם איין בתוכנח כלי לחפרדת בין טקסט לגרפיקה, לא תוכל לקרוא דפיס שיש בהם אלמנטים גרפיים כמו נייר מכתבים עם לוגו או מגזין עם תמונות. אם קיימת אופציה להפרדח האוטומטית בין טקסט לגרפיקח או חלוקח בין טורים, יחסך זמן רב בעיבוד ידני עם התמונת. במאמר זח נתמקד בסביבת חעבודת של תוכנות לקריאח אופטית לאחר שנסקור בקצרח את תוכנת חזיהול. 4 השיטה הראשונה לזחוי תוויס חיא שיטת השוואת טבלאות(פח:ח06ג]/. אוזוגוא). התמונה המתקבלת מהסורק היא רשת המכילה מספר מסוים של סיביות באורך וברוחב. סיבית דלוקה () מייצגת נקודה לבנה וסיבית כבויה ("0") מייצגת נקודח שחורה. רצף של סיביות, דלוקות וכבויות, יוצרות תמונה. בשיטת ההשוואה אנו מנסים לקחת חלק מהתמונה, אשר כאמור מקודדת במספרים המתקבלים מרצף הסיביות, ומשוויס את הערכים מול רצף מספרים השמורים בזכרון המחשב. האותיות נשמרות במחשב בקבוצות של פונטים, הדומות לפונטים של מדפסת (5ותס] 0סקקג)/ וו). בתוכנות הפועלות בשיטת ההשוואה ניתן "ללמד" את התוכנה צורות חדשות של אותיות ולבנות מהם פונטיס חדשים. הלמידח נעשית ע"י העתקה של הקטע המתאים בתמונה לתוך קובץ הפונט שבחרנו. יתרונה של שיטת ההשוואה חיא המהירות בזיהוי. מכיוון שבשיטה זו לא נדרשים משאבים מיוחדים, הזיהוי מהיר מאד יחסית לשיטות חאחרות. יתרון נוסף של שיטת ההשוואה חיא היכולת ללמד את התוכנה כל צורת אות ובכל שפה כמו עברית או אפילו סינית. 2% חסרונה של שיטה זו במגבלותיה ובחוסר גמישותח. הטקסט המוחה חייב לחיות מודפס בצורה אחידה וברורה ללא כל סטיה בסגנון האות או במשקלה. לכן, תוכנות הפועלות בשיטת ההשוואה מומלצות אך ורק ליישומים שבהס איכות המקור גבוהה וסגנון הדפוס הוא אחיד וקבוע. השיטה החכמה בשיטה השניה (סתווסגשאם 06זג6]) מזהים את האות לפי תכונותיה, תוך שימוש בטכניקות *אינטליגנציח מלאכותית* מתקדמות לקבלת החלטות כמו קתואזסשו6א [תטטא. התוכנית מפעילה שלבי החלטות רבים על כל אות עד לזיחויה חסופי. המודוליס של ההחלטות דורשים משאבי מחשב רבים כמו חישובי נקודה-צפה, מרחבי זכרון רבים וכד', וגורמיס בכך לאיטיות חיחסית של שיטת הזיהוי התכמח. חשלב הראשון חוא תחליך של איסוף נתוניסם מירביים של צורת האות הקיימת, כמו עיגולים, עיקולים, קוויס אנכייס ואפקייס, פינות וקצוות. לאחר איסוף חמידע מנסים לבנות מודל לוגי לאיפיון האות מתוך הנתוניס הקיימים. מידע זה מספיק רק אס והאות אינה נחשבת כבעייתית והמסקנח מתקבלת כבר בשלב זה. במקריס רבים נדרשת אבחנה דקה יותר כגון בין זוגות האותיות ב-כ, וזז, ד"ר חדורשים לפעמים איסוף נתונים נוספיס לבדיקת ההבדלים. כאשר איכות המקור ירודה דרושות התחלטות רבות לגבי מהימנות המידע עוד בשלב איסוף הנתונים. יש להבחין אס קטע מסוים הוא לכלוך הגורס להדבקה של חלק מהאות או הדבקה של שתי אותיות, או אם קטע מסויים גרס לשבירה של אות לשניים או להסתרה של חלק מהאינפורמציה. לעתיס האבחנה נעשית ע"י ניתוח הגיוני של צורת האות ובמקרים רבים אין אפשרות לחגיע למסקנח ברורח ואז יש להחליטי ע"י הקשר קונטקסטואלי. גם עיךאדס לא מסוגלת להבחין, במקריס מסויימים, בין האות "0" באנגלית לספרה "0" כאשר לא קיים מידע נוסף מסביב לאות. גם מערכת חכמה לומדת גם בין תוכנות הקריאה הפועלות בשיטה החכמה קיימות אופציות למידה. שלא כמו בשיטת החשוואה, הלמידח נעשית על-ידי שמירה של תכונות המייחדות צורה מסויימת ולא ע*י העתקת צורת האות. בתוכנת אות לאות (משווקת בחו"ל בתור 06 חשמטס") מיושמת שיטת למידה מיוחדת הדומה לדרך למידה אנושית. לדוגמא, כאשר נלמד אדס, שאינו מכיר את חאותיות חעבריות, את צורת האות *בי, בכל פעם שיראה אות *כ* הוא יזהה אותה כ-*ב" בסגנון הדפסה שונה. כל עוד לא נלמדו אחרת, וכאשר נעמידו על טעותו הוא יסמן לעצמו את השוני הקיים בין שתי אותיות מרף 1992 תתתששששב םת ר הר אלו. התוכנה במצב זה תתנהג בדיוק באותה צורה. אס"כן, מח עדיף, קורא אופטי עס אפשרות למידה של פונטיס חדשים, או קורא אופטי המזהה אוטומטית כמעט כל פונט! למעשה, שתי השיטות שימושיות, בחתאס לסוג מסמכי חמקור חדרושים לזיהוי. אם החומר מכיל סגנונות דפוס שונים ומעורבים, עדיף לעבוד עס תוכנה שאינה תלויח בפונט זה או אחר ומזחה אוטומטית את כל הפונטיס חהקיימיס במסמך. לעומת זאת, תוכנות הדורשות את התערבות המשתמש לצורך בחירת פונט מתאימות למסמכים חמודפסים בפונט אחד ואחיד (גודל ומשקל לא מפריעים). לאחרונח קיימים גס קוראים המשלביס את שתי השיטות. אפשר לבחור באיזח סוג זיחוי תשתמש התוכנה, בזיהוי אוטומטי או על ידי בחירת פונט מסוים, ולנצל את יתרונותיהם של שתי השיטות. ההסטוריה של ה-006 בשנות החמישים הופיעו כמח מכשירים לקריאת טקסט שנקראו שחוהסג!א 068. המכונות פעלו ב"שיטה החכמה". אלו היו הנסיונות הראשונים בתחוס יישומי האינטליגנציה המלאכותית, או כלשונס "סיווג אותיות בצורה שהאדם מסווג אותס". לא היתה בהם אפשרות ללמידח בעיקר משוס שלא נבנו כמחשבים אלא כמכונות קריאה - ללא זכרון. מכונות אלו לא זְכו להצלחה רבה ובודאי שלא לתפוצה גדולה. מימדיהם היו עצומים, מחירם גבוה, מהירותם איטית ואיכותס ירודת, בנסיון שנעשה בשנת 1965 דובר על "מכונת קריאה אישית" (1860186/ 2ח630 [גת0ם6?) שתהיה מסוגלת לקרוא 1500 אותיות לדקה בתחום שגיאות של בין אחוז אחד לעשרח אחוזים. נאמר אז "מכונת קריאה שמחירה יהיה בערך כמחיר מכונית תהיה סבירה". המהפכה האמיתית ארעה עם הופעתם של הסורקיס האופטיים השולחנייס. הסורקים שחיוו מרכיב ניכר בגודלס ומחירס של "מכונות הקריאה", הופיעו לפתע בגודל של מכונת צילוס מסמכים ובמחיר שווח לכל נפש (זול ממכונית). יצרניס החלו לפתח מכונות קריאה חדשות וסיפקו אותס בתוך הסורק האופטי. מכונות קריאה אלו שידרו למחשב את האותיות לאחר חפיכתם לקוד 48011. התקדמות נוספת חלה עס הופעת המחשבים האישיים. בגלל מגבלותיהם של מחשבי ה-26 הראשונים פותחו "מכונות הקריאה" ככרטיס הרחבה למחשב שכלל מעבד עצמאי, זכרון !80% עבור התוכנה, זכרון 84% (לזכרון ח-וא₪4 היתח יכולת איחסון של תמונה בגודל 4 וברזולוציה של 300 נקודות לאינטש) וחיבור לסורק חיצוני אחד או יותר. כיוס, כאשר עוצמת חמיחשוב גדלח לאין ערוך, ניתן לקנות מחשב עם מעבד מחיר וחזק יותר מאשר על כרטיס ההרחבה, וזכרון גדול ומחיר יותר. כל הציוד - המחשב, הזכרון המוהחב, חסורק וחתוכנח - זוליס בהרבה ממחיר של כרטיס לזיחוי. חברות מר 1902 הפיתוח, גם חברות בעבר פיתחו מערכות מבוססות חומרה נוטות היוס לנצל את משאבי המחשב הקיימים ולספק תוכנה לזיהוי ללא שוס חומרה נלווית, ובמחיר אטרקטיבי. תוכנות כאלח מאפשרות יכולת למידח של פונטיס נוספים, שפות שונות, קישור * לכל הסורקים הנפוצים ותוספות שונות שקודם לא ניתן היה לבצעס בגלל מגבלות החומרח. הקלט: סריקה עבור 06 תוכנה המוגבלת לסורק מסויים תחייב רכישת אותו סורק, לעומת תוכנה התומכת במגוון רחב של סורקים אשר מאפשרת גמישות ברכישת החסורק. קיימות תוכנות התומכות במצין דפים אוטומטי, בכך שהן מאפשרות קריאה אוטומטית של כל הדפים שהונחו במזין הדפים ללא כל התערבות מפעיל. תוכנות בודדות תומכות גס בסורקים ידנייס (מ6תתג50 60| 0תגת). קיימות שתי בעיות בתמיכח בסורק ידני: האחת, יכולת טיפול בטריקה לא אחידה של המסך. בגלל אי יציבות חיד, השורות נטויות לפעמים ימינח ולפעמיס שמאלה ע"ג אותו המסמך. גס גובה השורות משתנה תכופות בגלל מהירות משתנה של תנועת היד. השניח, טיפול במסמך רחב יותר מרוחבו של הסורק. רוחב הסריקה של סורק ידני הוא בין ארבעה לחמישה אינטשים, בזמן שמסמך ממוצע הוא שבעה אינטשים (ללא שוליים). במצב זה סורקיס את הדף במספר חלקים ולאחר מכן התוכנה יודעת לקשור חלקים אלו יחד. חייבת לחיות גם אפשרות של קריאת תמונות שהתקבלו ממקורות אחרים ומבנה התמונה שלהם שונה כמו תמונות, :11 ,6% ,60111 וכד'. אפשרות זו חשובה במיוחד אס רוצים לשלב קורא אופטי במערכות קיימות כמו פוח6צע5 קתוקגוח] 516016 שמבנה הקוב הסטנדרטי שלהם שונה מהמבנה שבו השתמש חקורא חאופטי. עיבוד התמונה כאשר מסמך "מלוכלך* במקור, דרושה פונקציה המאפשרת סעון אוטומטי של הלכלוך מהתמונה. קורא אופטי שאין בו אפשרות סינון, לא יוכל לטפל בדפים מסוג זה. קיימים סורקים שבהם קיימת פונקציית סינון בתוך הסורק ופעולת הסינון נעשית תוך כדי הסריקה, אולס סורקים אלו יקריס מאד בהשוואה לסורקיס השולתניים הנפוצים. קיימות פונקציות נוספות בעיבוד תמונה כמו: סיבוב התמונח ב-90 מעלות - תכוגה המזפשרת להזין לסורק דפים רחבים יותר תוך ניצול אורכו של חסורק, סיבוב תמונה ב-180 מעלות המאפשר טיפול במסמכים שנטרקו מסיבח כלשחי בצורח חפוכח או שהתקבלו כך דרך כרטיס פקסימליח. ניגוד התמונח (קתוצזסשת1) ועוד. למרות שלפי הפרסומיס של מרבית חחברות ניתן 72: לזהות דפים שהודפסו במדפטות מטריצה, כוונתס להדפסות שנעשו בהדפסת איכות בלבד. תוכנות בודדות בלבד מאפשרות זיהוי בהדפסה, שנעשתה במצב הדפסה נקודתית, גם כאשר האותיות בנויות מנקודות נפרדות. חברת 666 משווקת תוכנח נפרדת. בשס )ותו לתמיכה במדפסות מטריצה. בתוכנות אחרות תמיכה זו קיימת כחלק מתוכנת הזיחוי. מסמכי מקור מורכבים כאשר מסמכי המקור מכילים מספר רב של טורים, ברוחב קבוע או משתנה, גרפיקה וכותרות, (דפי מגזין לדוגמח), דרושה אפשרות להגדיר ולבנות את מבנה העמוד (זטסץ9! טפַק). בחלק גדול מחקוראים לא קיימת כלל אפשרות להפרדה בין טורים, וניתן לקרוא בהס דפים פשוטים בעלי טור אחד בלבד ללא אלמנטים גרפייס. בחלק מן הקוראים קיימת אפשרות להפרדה של קטע אחד מתוך העמוד שאותו תקרא חתוכנה, והתוכנה תתעלם מיתר חמסמך. המערכות הטובות מאפשרות עריכה אמיתית של מבנה הדף. ניתן להגדיר מספר רב של טורים, לבודד טקסט מגרפיקה, לשנות את כיוון הזרימה של הטקסט, לסובב חלקים מהתמונה, להפוך קטע מהתמונה שהודפס כנגטיב לפוזיטיב. מערכות בודדות מאפשרות בניה אוטומטית של העמוד כולל הפרדה של טקסט וגרפיקה. מערכות אלו נקראות ‏ *מעוכות ‏ לזיהוי דף' (ח5/5)6 חסטותקססטז טקַפק). גס במערכות אלו דרוש כלי לבניה ידנית של עמוד משוס שלעתיס קרובות דרושות חתערבות ידנית לתיקון מבנח העמוד לאחר חבניח האוטומטית כי לפעמים לא ניתן לחגיע להחלטה ברורה על סדר הקטעים. קיימות מערכות בודדות לזיחוי דף וניתן למנותן על אצבעות כף יד אחת, ומספרם של אלו המשיגות תוצאות טובות קטן עוד יותר. ; אוטומציה של תהליך הזיהוי כשיש צורך לקרוא כמויות גדולות של מסמכים, חשוב שתהיה אפשרות לבצע את כל תהליכי הזיהוי באופן אוטומטי, על מספר רב של דפים, ללא צורך בהתערבות ידנית. הפעולות הבסיטיות לצורך הפעלה אוטומטית הס: סריקת התמונה, (לצורך הפעלה אוטומטית דרוש סורק של מזין דפים אוטומטי ותוכנה שתוכל לשלוף בעצמה דף אחרי דף), פונקציות לעיבוד תמונות כמו סינון והיפוך, בניית עמוד אוטומטית, זיחוי, הפקת קוב הפלט. בתהליך האוטומטי ניתן לבצע סיפרור אוטומטי של שמות הקבצים, או לבנות קובץ אחד המכיל את כל הקבצים שטוהו. במערכת קורצווייל, למשל, ניתן לחורות לתוכנח ליצור מסמך חדש ע"י הזנת דף נייר לבן לתוך הסורק. המשך בעמוד 64 55 יורם הכהן החלח לעטוק בתחוס ח-1א60-80 שלח לפני כשנתיים. כפי שקורה בדרך כלל לחלוציסם בתחוס כלשחו, ניצבנו בפני מספר בעיות. כמח מחבעיות חיו ייחודיות ונבעו מאופיה של חשפה העברית וטבעו של המידע בפרויקט הראשון עליו עבדנו (חחלטות בית המשפט הגבוח לצדק של ישראל). בדקנו את התוכנח הזמינה לדליית מידע, אולס לא הצלחנו לאתר מערכת קיימת אשר תוכל לטפל בבעיות המורכבות והחדשות שהציב ח-1א62-80. לפיכך התלטנו לפתח מערכת חדשה לחלוטין. התוצאה של פיתוח זה היא ה-615 (ראשי תיבות של וח6וצץ5 חסטוגהחסות! /א0א-0). בפיתוח מערכת אחזור המידע ל-1א0א-00, עמדו לפנינו שני אתגרים: האתגר הטכני והאתגר הקונספטואלי. האתגר הטכני א60-80 עשוי להכיל כמויות עצומות של מידע, עד למאתים אלף עמודים מודפסים (600 מגחבייט). עד לאחרונה, רק מחשבי מיינפריים יכלו לטפל בנפחי נתוניס כה גדולים. רוב תוכנות ה-/6-80% הנפוצות בשוק חיו תוכניות שפותחו לשימוש בדיסק קשיח ורק לאחר מכן חותאמו לעבודח עם (ַא00-0. 6₪ס, היפרטקסט ו-שוסם-65: התקדים של 651 אלגוריתמים לחיפוש הפועלים חיטב במאגרי נתוניסם של 10 מגחבייט חיו מתמוטטים בודאי לו חיו צריכים לחתמודד עס מאגר (תונים של 600 מגחבייט. האלגוריתמים של 6018 תוכננו לחשתלט על מידע בסדר גודל כזח. למרות ש-6015 מאפשרת חיפושי טקסט מלא ושדח מלאים, אס לוקחים בחשבון את כל אפשרויות הסמיכות (דַזַא1ַ0אק), היחס בין הנתוניס חגולמיים ונתוני חאינדקס חוא כ-11. כדי לשפוט טוב יותר את היחס בין הנתוניס לאינדקס, יש גם לקחת בתשבון ש-6018 מציעח את כל אפשרויות חחיפוש עס תו כללי (ם68ם1ז), קיצוץ (א0ד64אאד) בהתחלה, קיצוץ בסוף, ואפילו חיפוש עם תו כללי באמצע מילה ללא האטת המהירות. חמגבלח הטכנית העיקרית של ה-62-80%6 היא בעית "זמן הגישה" *זמן גישה" מוגדר כמשך הזמן הנדרש על ידי כונן א-00 בין קבלת פקודת חיפוש ועד שראש הקריאח ממוקס ומתחיל לקרוא נתוניס מה-60. זמן הגישה הממוצע הוא 400-500 אלפיות השניה, אולם זמן הגישח המירבי עשוי להגיע לשניה תמימח (בחתחשב באיכות תכונן). חשוואת זמן חגישת של ח-1א60-80 לזח של דיסק מגנטי קבוע (כ-20-30 אלפיות השניה), מבהירח את הבעיח. 6015 מתמודדת עם בעית זמן חגישח בשלוש דרכיס: 1. האלגוריתמים תוכננו לבצע גישות מעטות ככל האפשר ל-60-80%1. 2. במשך תחליך בניית חאינדקס למידע, קבצי האינדקס נבנים באופן כזה כך שהחיפוש יהיה בעיקרו רציף ולא אקראי. 3 אם למחשב יש דיסק קשיח, קבצי אינדקס בהם נעשה שימוש לעתים קרובות יכולים להיטען באופן זמני למחשב ולאפשר לחלק מפקודות חחיפוש להתבצע על הדיסק הקשיח המחיר יותר. ו ה עת ק ה) מגבלח טיפוסית נוספת של הא62-80 היא ץו[וסגוא0". חמידע יכול לחיכלל רק במשך הכנת חדיסק. 6018 עוקפת מגבלה זו כשהיא מעניקה למשתמש את היכולת להוסיף הערות אישיות למידע על ח-1א00-80. ההערות נשמרות על חדיסק הקשית או על תקליטון. בשלב מאוחר יותר ההערות ניתנות לאחזור והן מופיעות כשהן מחוברות למלל מה-1א60-80. מלבד הנוחות למשתמש, תכונה זאת מעניקה אמצעיס מוגבלים לעידכון חלק מהמידע על ה-60 ללא צורך בייצור 60-80 חדש. האתגר הקונספטואלי הבעיה העיקרית באחזור מידע קרויה "בעיית הדיוק ושיעור הזכירה" ((₪50011 סאג א01510טא?) - או המשימה של מציאת כל המידע הרלבנטי, והרלבנטי בלבד. "דיוק" מוגדר כאחוז הטקסט הרלבנטי מתוך כל הטקסט שנדלה. "שיעור הזכירה" מוגדר כאחוז הטקסט חרלבנטי שנדלה מתוך טקסט רלבנטי הקיים במאגר הנתונים. דיוק גבוה מנוגד לשיעור זכירח גבוח, משוס שדיוק נוטה לצמצס את חחיפוש בעוד. ששיעור זכירה נוטה להרחיב את התיפוש. מחקרים שנערכו מציינים שמערכת אחזור טקסט מלא קונבנציונלית משיגח 30% דיוק -30%7 זכירח. מספרים אלח שיכנעו אותנו שעלינו להציע יכולת חיפוש משופרת מזו הזמינה באופן כללי בתוכניות אחזור טקסט מלא רגילות. כאשר יש 200,000 עמודי טקסט ב-1א0א-62 בודד, אפשר להשוות את אחזור הטקסט הנכון בתשובה לשאלח שנשאלח למשימח של מציאת מחט בערימת שחת. הפתרון שנראה לנו מתאיס ביותר הוא שילוב בין השיטות המוכרות לאחזור מידע (למשל, אופצית טקסט מלא מושלמת) בתוספת של שתי יכולות חיפוש מתקדמות: אשחע11, וחיפוש על פי מילון מפתח, תיזאורוס. חיפוש טקסט מלא ב-6015 כללנו גם חיפוש טקסט מלא, באמצעותו ניתן לחפש כל מילה. זהו הבסיס לכל חיפוש טקסט שרוב תוכניות ה-טקסט מלא מציעות. כאשר מרחיבים את קני המידה לחיפוש טקסט מלא, כי אז רק קומ תוכניות מציעות את היכולות הנוספות הנדרשות כדי שתוכניות חיפוש טקסט מלא יוכלו מר 1902 0 סז סזוזהוום החדעו ₪ל וחגוזסם זה ופצש |- וסט ופצ סק סאדדהטס הוא הגליון האלקטרוני הלוהט בעווק. שנוחן לך באופן קונסיסטנטי את התכונוח החזקות ביוחר: םיזוג של לליונוח עבודה רבים. הוצאה לאור םתקדמת וחאיםות 1-2-3. עכשיו מוסיף 3.0 סאק סהדדהטס גם 6צשוופצצו - םה שאחה רואה על המסך הוא םה שחקבל בפועל - יחד עם שפע 2 חכונות גרפיקה. הפקה ותצונה. כל אלה בעברית מלאה בקוד .מקור (500866-6005). ולא כםו 1-2-3. כל התכונוח של 3.0 80 סהדזהטס. כולל 6צוופצצו, משולבות באופן םלא ושקוף למערכת אחת של חפריטים שמנדילים בהרבה אח קלוח השיםוש. זאת עוד דוגםא לטכנולוגיה המחקדמת של 3.0 80 סאדזהטס. הבנויה לחוך המוצר - ולא מולבשח עליו. מחיר 3.0 סחק סחדו ו: 5495 קט ם- 2.0 סק סהדד טס ל- 3.0: 5129 5 ם- 1.0 ₪0 סד טס ל-3.0: 5169 ם- סה דד טס ל- 3.0 סה סהדדהטם: 5275 0 0 סהדדאטס מכה את 1-2:3 פעם נוספת. תכונה ראטס 123/30 2-ו גליון 6ו5+ו+ חי / ניחן לעריכה כן כן לא תצונת 51016 מוקדמת של דף כן לא לא הדפסה צידית (8%%68) כן לא לא התאמה אוטומטית של דף "זו?.0ד-זאוקם כן כן | לא טכנולוגיית 8050668 או-דשוט8 כן לא לא גרפים 3-0 (880%ו₪ כל שמות החברות והמוצרים הם שמוות רשומים של בעליהם :וס א+מג הגה קשז5ו כו לא לא (כל המחירים בעוקלים ואינם כוללים םע"ם) חכילת ציור או-דוטם כן כן לא להזמנות, התקשר עוד היום לפרי אינטרנשיונל, נציגי סאג 8081 סיפריית זחא קו. כן לא לא בישראל התקשר אלינו ב-885! יוצח סידע! יס לך טאלח] חיננס חופט' 2-בו של פרי אונסרנטיונל חייג מתסתסג: 01-9041561 (91ה, 1100/1400 יצרני אססהחהק ,סח סה דד טם,++6 ספחטד ,.5641ס ספחטד ו- אסואםפו5 שרי איננורנווויונל רח' בית הלל 34 תל-אביב 67017, טל. 03-5622976-7-8-9 פקס. 03-5622985 על תקליטור! 1 יצרנית חקומפקט דיסקיס חיחידה באר), מתחילה להציע מאגרי מידע ממוחשביס על 1א62-80. מדובר לעת-עתה במאגר מידע על מחקרים במדעי החברה והתינוך (מכון הנרייטה סאלד), במאגר של כל תמלילי הג'רוסלס פוסט, האנציקלופדיה הישראלית הכללית, ועוד. היהלוס שבכתר חוא "תקדין", /62-80% חמכיל כעשרת אלפים פסקי דין של ביהמייש העליון בנוסחס המלא (מהשניס 1985 ועד 1, ועוד היד נטויה: מתוכנניס עדכוניס לפסיקות מוקדמות יותר ופסיקות עתידיות. המשתמש מקבל את תקליטור ובו מאגר המידע ותוכנת האחזור (6015). את כונן ה-62-80% צריך לקנות לבד. להיקרא "מלאות". רק מעט מאד תוכניות מציעות את כל התכונות חדרושות כדי לעמוד בקריטריון של הפתרון ה"שלס" לחיפוש טקסט מלא: 1. תנאים בוליאניים: צירופים בוליאניים ("או", וגם" וכו') ניתניס להגדרה בין מלים. 2. חיפושי סמיכות: חיפוש מלים בתוך טווח מוגדר (במונחי מלים, משפטים או פסקאות). תכונה זאת חשובה מאד כאשר מטפלים בטקסטיס ומאגרי נתוניס גדולים משוס שהיא מציעה את האפשרות לגיבוש בקשות חיפוש מדויקות יותר. אופצית חיפוש הסמיכות מוסיפה הרבה תקורת אינדקס לטקסט הגולמי מאחר ואנו זקוקיס למידע על מיקומה של כל מילח. 3 חיפושי שדה: כדי לחפש באזורים מוגדריס מראש. מאחר ורוב מאגרי הנתוניס מפורמטים, חיפושי שדה מציעים גישה מחירח למידע. מאחר ואנו סבוריס ש-תקליטי 62-80% הינם בעיקר ספרים, חיפוש שכיח של גישה לשדה הוא נסיון למציאת עמוד בספר הנמצא על ה-1א6-80. ו אפחקץ11 הוא הקשר בין יחידות המידע המבוסס על יחסיס אסוציאטיביים ביניחן, לא על תו משותף או צירוף תוים. ואטחשעו! מייצג למעשה ידע, מאחר והקשר בין היחידות חייב להיות מוגדר בזמן ניתוח המידע (על פי רוב בעבודת אדס). חיתרון חגדול של קישורי ‏ אפחטץ1 הוא האופציה חניתנת המחפש לנווט ליחידת מידע קשורח לאחר מציאת מידע רלבנטי באמצעות חיפושים קונבנציונלייס. זאחעו משפר הן את הדיוק והן את שיעור הזכירה משום שהוא דולה יותר טקסטים קשורים ואינו מוסיף טקסטים בלתי קשורים. קישורי אטחטקץ11 קיימים ברוב מקורות המידע. יש קישורי א6ח6קץ11. פנימיים (כמו חחיבור בין 88 האינדקס והטקסט של ספר או התייחסות לעמוד אחר באותו ספר), או קישורי אסחקץ11 חיצונייס (ציטטות מספרים אחרים). א6חאאע קייס בתוך מאגר נתונים נתון (ואטחץ11 אנכי) או בין מאגרי נתוניס שוניס (חייפרטקטסט אופקי). הבעיה עס |א6ח6קץא1 היא שהקשר בין יחידות מידע חייב להיות מוגדר על ידי מדען מידע העורך את הטקסטים, וזה מחייב טרחה מרובה. עצימות העבודה הדרושה לבניית הקישורים היא אולי אחת הסיבות לכך שרק מעט מאד מאגרי נתוניס מכילים קישורי ואטחשקעו!. עס זאת, אס ניקח בחשבון את המאמ המושקע באופן רגיל על ידי מוציא לאור בעריכת ספר, חוצאה לאור של 1א65-80 יכולח להצדיק את המאמצ הנוסף. לפעמים מבנח מאגר הנתונים מאפשר בנייה אוטומטית של קישורי ואטח6קץ11. 0015 יכולח ליצור קישורי זאטח6קע1! באופן אוטומטי, אולס אנו מציעים גם כמח כלים לבנייה ידנית של הקישורים. לאחר דליית יחידת מידע עם ואטחאץ1, חמשתמש משתמש במקשי הפונקציות כדי לנוע בקלות בין הקישוריס. ה-6215 עוקבת אוטומטית אחר התנועה באמצעות הקישורים ומאפשר זכירח קלח של הנקודח בח התחילה התנועת. חיפוש על פי מפתח תיזאורוס חיפוש על פי תיזאורוס חוא דרך נוספת לניצול המידע הקיים כבר ברוב מאגרי חנתוניס: האינדקסים. כפי שאמרנו, בעית חדיוק היא מציאת המידע הרלבנטי. מערכת האינדקס בספרים מזחח עבורנו חלק מהמידע הכלול בספרים מאחר ועבודת אדס קודמת החליטה שהמקומות אליהם מצביע האינדקס קשוריס למונחי האינדקס. ב-6015 אנו מציעים את היכולת להכליל מידע חיצוני במבנה האינדקס, ובכך לקשר אותו לטקסטים, ובנייח, אוטומטית, של מפתח 3 תיזאורוס היררכי חיצוני. המשתמש יכול לחפש את מונחי התיזאורוס ולעבור ישירות למידע הקשור. בנוסף קייס מפתח תיזאורוס פנימי שהוא רשימת המלים הכלולה במאגר הנתוניס. בין חלק מהמלים האלו קיים קשר של מלים נרדפות (במיוחד כאשר מאגר הנתונים עוסק בתחום מסוים). יש גם ניביס המורכבים ממספר מלים, ואנו רוציס שמנוע האחזור יכיר אותם כמילה בודדת. ח-6015 מקבלת רשימת ניביס ומליס נרדפות, ומוסיפה אותם בזמן בניית האינדקס למפתח ה-תיזאורוס הפנימי שלה. למחפש יש את האופציה לראות את ה-תיזאורוס הפנימי ולהשתמש במלים אלו כדי להגדיר שאילתת חיפוש. מורפולוגיה אחזור המידע גם מציב את המחפש בפני משימות מורפולוגיות. הגדרת שאילתה מדויקת דורשת חדירה מסוימת לאופי השפה (זמנים, צורת רבים, צורת יחיד וכו'). בעיה זאת קשה במיוחד בעברית מאחר ויש כמאה וחמישים מליון מלים אפשריות שונות (כתוצאה מהדקדוק הייחודי של השפה העברית). היינו צריכיס לפתח מערכת שתוכל להתגבר על בעיות אלו. בגרסה העברית של 0015, רכיב מורפולוגי הוא חלק ממנוע הדלייה. הוא מציע את היכולת להרחבת החיפוש על פי הדקדוק העברי. לשפות פחות מסובכות, מוצע חיפוש מלא בעזרת תו כללי המאפשר חיפושי קידומות, מחרוזות פנימיות (א1זא1) וסיומות. מאחר ועברית נכתבת מימין לשמאל, נאלצנו לבנות מימשק משתמש משלנו. ל-6018 יש מימשק משתמש מודולרי לחלוטין, הניתן להתאמה קלה לצרכים ספציפיים. אנו מציעיס גס מימשק משתמש כללי, מאד מתקדם וידידותי עס תפריטים ומקשי פונקציות ייעודיס המעניקיס קלות בשימוש. 5 כוללת גם כמה אופציות הצגה כמו הארת מילות החיפוש. למשתמש המתקדם אנו מציעים שיטה קלה לעריכת שאילתות חיפוש קודמות ושילובן בבקשות חיפוש חדשות. מאחר ו-6215 מיועדת להחלה במיגוון רחב של יישומיס, השארנו לעצמנו מידה רבה של גמישות בשינוי מרכיביס בהתאמה למאגר הנתוניס הבסיסי. התוכנה מופרדת לשלושה מרכיבים עיקריים: מכשיר בניית חאינדקס, מנוע האחזור ומימשק המשתמש. כל אחד מהשלושה ניתן לכיוון כדי לענות על צרכים ספציפיים. יורס הכהן הוא משפטן ומומחה למערכות מידע משפטי. וס הוא עומד בראש מחלקת ה-1א60-80 ב-601 והינו אחד ממפתחי 5זס6. הוא מעורב אופן פעיל ביישוס 6015 על החלטות בית המשפט הגבוה לצדק של ישראל, מר 1992 8 והיפרטקסט (המשך מעמוד 23) אפילו תוכנת 063 אינח חסינח בפני בעיות זחוי. אלי אביבי רואח שני כווניס חשוביס ל-00: האחד נוגע לטקסטים ישנים שיש לחזינס למחשב, וחשני נוגע לבעיות של טיפול בטקסטים שנוצרים כיום על גבי פקסימיליח. פתרון לנושא זח מוצע על ידי חברתו בשיתוף עם חברתו של רון סופרמן. זח חאחרון אף מצביע על יישומי 06 מתותכמים יותר חכוללים קריאח מתוך תמונות וידיאו וקריאת תוויות על גבי מוצריס בסביבח תעשיתית. באשר לזחוי כתב יד, כל חעוסקים בתחום תמימי דעים שאין כרגע פתרון אמיתי לבעיה. חריג מענין הוא כתב ידם של סופרי סת"ם. תוכנת *אות לאות* של חברת דא למעשה צמחח מתוך יישום שפותח לשם ביצוע חגחח של ספרי תורח. 008 לכתבי קודש מוצע גם על ידי חברת רון סופרמן. היפרטקסט, או איך לא לטבוע ביס המידע הפריצח של מחסום הניר חיא רק תחילת חדרך. במובן מסויים, נושא חאחזור חוא סבוך ובעיתי פי כמה מנושא האגירח. תוכנות רבות שמו לחן למטרח לבצע שליפות חכמות מתוך מאגרים חכוללים גס טקסטים עבריים (כולל 28 מבית איינשטיין, אירידקס מבית איריס, 465 חמוסבת על ידי חברת סופרסופט. תוכנת 5, חמשמשת במערכת "תקדין* והמתוארת במאמרו של יורס הכהן, מחווה דוגמא מצויינת. למעשח, הולך ומתפתח בשוק חישראלי מרו> אחר מאגרי טקסטים רווחיים. לכולס ברור שבנושא זה, כל המקדים לרכוש זכויות. יוצרים - היפרטקסט: רעיון ותיק רוב חלכסיקונים ומילוני חמונחים פועלים למעשח בשיטת חחיפרטקסט, עם חפניות ממונח אחד למונח חקשור אליו. מילון תזאורוס חוא ללא ספק ממקורות חחשראח של חחיפרטקסט. גס שיטת חפרשנות חמקראית וגס, לחבדיל, שיטת חחפניות חמדעית אינן אלא צורות קדומות יכול לחזות את תחומי חענין ואת רמת חידע של כל קורא וקורא. חדבר נכון לכותב ידיעח, מאמר או ספר בימינו, ובודאי נכון לגבי כתביס חסטוריים, שכותביחס לא חיו מסוגלים לחלום על ארכיונייס ענקייס חיושבים בתוך עיגולי פלסטיק קטנים. חפתרון שחוצע חוא למעשח לשבור את חמבנח הסדרתי חסטנדרטי של הטקסט. כל טקסט אינו אלא רכיב במאגר, מעין צומת. מתוך מונחים שונים חמצויים בטקסט משגרים חצבעות אל טקסטים אחרים חנוגעים להס. למרבה חמזל, חטכנולוגיח בת זמננו מאפשר לעקוב בחינף זופת אחר חתפניות חללו, ולעבור לפי רצוננו ולפי צרכינו מפריט מיד טקסטואלי למשנחו. הרחבח אטרקטיבית של המושג טמונח במונח "חיפרמדיח* - מערכות בחן במקוס טקסטים מאותזרים תמונות, סרטים וקטעי שמע. ברור שאחזור חיפרטקסט אינו מעודד קריאח קפדנית של הטקסטים. ממילא קלושים חסיכויים שסדר חדברים ורמת הפירוט בח חוגשו מתאימים לצרכיך. חטכניקח המועדפת כאן חיא דפדוף חטקסטים מול וזעין ורפרוף על פני חכתוב בחם. "בעולם של חכתיבח האלקטרונית, לא יחיו טקסטים שכולם חייבים לקרוא. יחיו רק כאלח שמספר גדול או קטן של אנשים בוחר לבחון במידה זו או אחרת של עומק. רעיון ספרי חענק חבלתי נמנעים שייך לעידן שחלף", אומר ג'י בולטר, חוקר בתחוס. אפשר למעשח לראות את רעיון החיפרטקסט כנסיון לשחרר את הקורא ממגבלות חכותב, אך גס לשחרר את חכותב ממגבלות חקורא. יצרן חטקסט אינו משלח את רעיונותיו לבנק חרעיונות חקולקטיבי, ואילו חצרכן מושך מבנק זח, בכל דרך חנראית לו אוסף של פריטי טקסט חמתאימים לצרכיו. הכותב משוחרר למעשה מהכרח לרתום את רעיונותיו לראשי פרקים וחוא חופשי במובן מסויס לזרוק את רעיונותיו לכל עבר - מצב שבחחלט חולס את דרך חשיבת חאדס. חקורא, כמובן, חופשי מלקרוא פרקי מבוא מוכרים או קטעי מידע לא רלבנטיים: חוא פשוט קופף מרעיון לרעיון עד שחוא בא על סיפוקו. כך יוצר לו כל קורא מסילת מתשבה עצמאית וייחודית לו. ב-1987 חיו מי שחזו, זוכה. של חגישח רבת חקשרים. לא מזמן תורגס לעברית רומן חיפרטקסטי שבתחילת שנות ח-90 הרעיון הבסיסי בשס *יומן תכוזרים": רומן ללא חוט עלילח סדרתי, כאשר מספר כל מחשב אישי יבוא באחזור טקסטואלי הוא תת-עלילות ודמויות קשורות זו לזו ברשת עניפח של קשרים. עם מעוכת לחגיע לכמח שיותר טקסטים רלבנטיים לצרכיך, עס כמח שפחות ממצאים מיותרים. לצורך השגת היעד הזת מאפשוות תוכנות השליפח לבצע חיפושים מתוחכמים, חן על שדות קבועים מראש, והן מילים או צירופי מילים שבטקסט עצמו. על רקע חחשש חמציאותי למדי של טביעח בים של מלל, חועלח רעיון חזא16סקץ11* לראשונת לפני כ50 שנח. עשרים שנח מאוחר יותר, טבע טד נלסון את חמונח. חוא ראה אז בעיני רוחו רשת מידע ענקית חובקת-עולס, שבו אוצר חידע חאנושי כולו יחיח מחובר ברשת סבוכח של קשרים לוגיים. חרעיון חניצב בבטיס חחיפרטקסט חוא התחושח שעבר זמנח של חכתיבה חמסורתית, חסדרתית. חהגיון חוא פשוט: מי שכתב את חטקסט חמסוים לא חיח מצדיק את עצמו. 0 ביישומי תוכנח לא מעטים ניתן למצוא בימינו מערכות עזרח מקוונת חבנויות בדיוק לפי חעקרונות ששורטטו בכתבח זו, ונראח שחהמאמף לבקשת ופל3, בנח אורי עידן מחברת קרדיסק מחולל חיפרטקסט קומפקטי, ידב-קשרי, שיישוס שלו מוגש חחודש במסגרת תוכנת החודש, חקוראים מוזמנים לרפרף על פני דפי מידע קצריס אלו ולשפוט בעצמס אם חשיטח יכולח לחוות תחליף חולם לספרי לימוד ארוכים ומשמימים, חיפרטקסט. נכון לעכשו, קשח לומר שחחזון התגשם. בעיות מסוגים שוניס מעכבות את חפופולאריזציח של חשיטה: הקשיים הכרוכים ביצירת המערכת חמקושות של חטקסטיםן הקשיים בשילוב מודוליס של חיפרטקסט במערכות עיבוד תמלילים ואגירת טקסטים קיימות, חקשיים תכרוכים בניווט בתוך חמערכת חסבוכח, ועוד. יכול לחיות שעוד מוקדם לחכריז על עידן חחיפרטקסטי במאגרי התמלילים. יתכן שחאדם חרגיל לכתוב ולקרוא טקסטים בצורח סדרתית לא ימחר לחסתגל לשיטח זו. דעתנו חיא שלבסוף תאומ חגישח חזו, או גישח דומח לח. פשוט, זחו פתרון מוצלח מידי לכמויות חמידע חגדולות מידי חמרחפות בעולמנו. 99 3 דודגורדון יבמ חציגח לאחרונה, לראשונח בישראל, את ץד סטוס), תוכנח המאפשרת שליטח קולית במערכת 2 באופן טבעי, קחל יעד מרכזי לתוכנח הוא קהל ביס פיזית ואשר אין באפשרותס לחפעיל דיבורים מעתה זה גם %/'0/.2 נבדקה התמיכה רק במספר מוגבל של יישומי 205 הכולל 11 1% 60886, 1-2-3 105 6זסא 1010508 יבמ מעריכה שניתן להתאים את המערכת בצורה פשוטה לכל יישוס אחר. בהדגמח שנערכח לפני נציגי התקשורת, הוצגו ביצועי המערכת. מפעילה מאגף המחקר בחיפה חרכיבח מיקרופון על ראשח. ברמת 205 חיא ציוותה "קטט)געי". מילת מפתח זו מעוררת את מנגנון האבחון של ח"ץ1טטוס/'. עתה הופעלה קולית הפקודה א1. לאחר מכן חוצגח העבודח ב-1-2-3 0 (שגיאה או שתיים בהבנת הפקודה תוקנו על ידי קריאת "0130" וחזרח נוספת על הפקודח). הכתיבה בעורך טסקטיס של 205 חדגימח את אפשרויות ההכתבה של האדס למחשב: לכל מילה לא מוכרת מופיעה מסגרת עס מספר אפשרויות, והמשתמש בוחר את מספר האופציה המתאימה. חמפעילה הקריאה את המילה "ץטס", לדוגמא, ובמסגרת הופיעו בין היתר "עפ" ו שעפ". לבסוף, כשרוצים לדבר "חופשי", הפקודח "ק5[60 סו סק" מרדימה את המערכת עד להפעלה הבאה. %6ץוס זקוקח לתהליך של אימון ראשוני בו הוא לומד את מאפייני הדיבור של המשתמש הספציפי. במסגרת תהליך זה המשתמש מקריא עבור חמחשב 200 מילים. במחלך העבודה השוטפת תלמד התוכנח את עצמה עוד מילים ותשפר את ביצועיה. סוס פותחח בארצות הברית עבור דיבור אנגלי אמריקאי, וחוטבח כבר למספר שפות אירופאיות. כעת נבחן ביבמ גודל ההשקעה הנדרשת בהסבת חמערכת לעברית. למערכת נדרש מעבד א389/5% ומעלח, מערכת הפעלה 50 05כ, זכרון של 8 6, דיסק קשיח של לפחות 88א30, כונן דיסקטים 8א144, ומקרופון עס כרטיס קולי 4074-ו התוכנה החדשח תשווק על ידי כל המשווקים המורשים של יבמ/? במחיר של כ-3000 דולר. מרף 1992 / :יי 16 00001מ0וק 77 6 16 אסוז חא ופא ג 486-3550 0 חש דטקוס6 אססם שאסרק חםצצסק 6פ חדוצ בשוה ) < 2 , .א.ד . אלקטרוניקה בע"מ רח' חכמי ישראל 1, תל-אביב 66538, טל: 03-5374380/7, פקס: 03-6390344 רב קשר (8הג1 ט[א) חינח תוכנח חמציגח גישח חדשנית לטקסט על חמחשב. בשיטה זו, בתוך הטקסט חמוצג על המסך ישנן מספר מיליס המוצגות בצבע שונח, מיליס אלו מקשרות את חטקסט למסכים נוספים, כמו חפניח בספר (יראח -"), אלא שכאן, בניגוד לספר, ניתן לעבור בין חפירוט של חמילח לטקסט בו מופיעח המילה בקלות ובמחירות. עקרון זח חוא עקרון ה-וא11616. תוכנות מסוג זח קיימות בעיקר על מחשביס בעלי פלטפורמות חזקות ואמצעיס גרפים משוכללים כמו מקינטוש וכד'. ייחודה של רב קשר חיא בהתאמתח למחשבים אישיים ובתמיכה העברית. במיוחד למחשב האישי המחשב האישי מוגבל בכמות הזיכרון חעומדת לרשותו. לכן תוכנית שרוצת להציג מקסימום מידע צריכה לתפוס כמח שפחות מקום בזיכרון ולחשאיר את רוב שטח הזכרון לנתוניס עצמס. רב קשר תוכנן לצריכח מינימלית של זיכרון. חגירסח המצורפת לחוברת שבידך צורכת כ-א63 בלבד, גודל חמשאיר מספיק מקוס לקריאת קבצים גדוליסם מאד, גס במחשבי 1 בעלי 5128 זכרון. מגבלה נוספת היא גודל קובץ חנתונים. רב קשר שואף לחגיע לכל אחד, גם אל בית שבו אך ורק כונן 360%. לכן נשמריס חנתונים ברב קשר בפורמט דחוס, כך שניתן לחשתמש גס בדיסקט 360% לקבצים גדוליס יחסית. רב קשר בנוי משתי תוכניות נפרדות, חאחת תוכנית כתיבח וחשניח, זו חנתנת לקוראי 3281 כ"תוכנח מתנח"- תוכנית קריאח. תוכנית חכתיבח יוצרת את הקבצים שלאחר מכן ניתניס לקריאח ע"י תוכנית חקריאח של רב קשר. תוכנית הכתיבה 201 תוכנית הכתיבה ,20011 פועלת בדומח למעבד תמלילים רגיל, וככזח חיא כוללת את רוב חפונקציות חרגילות: פעולות עריכח, עבודח עם בלוקים, חפיכח חכמח של אנגלית ומספרים בטקסט עברי, וכו. ייחודו של +ב-קשר" הוא במילות המפתת חמופיעות בכל מסך חמקשרות את הטקסט חכתוב למטכים נוספים. בזמן חכתיבח יש לסמן את חמילח שאותח רוצים לקשר למסך נוסף. מילה זו תוצג בצבע שונח על חמסך, וכאשר יעבור עליח חסמן, היא תוצג בנגטיב. כדי לסמן מילת מפתח יש לסמן את תחילת המילח וסופה. ניתן לסמן יותר ממילה אחת כמילת מפתח וכן לסמן חלק ממילח. מיד לאחר סימונח, תופיע המילח בצבע שונח משאר חמילים. ניתן לרשום בכמח מסכים מילת מפתח זחח, מעבר דרך מילח כזו יוביל תמיד אלאותו מסך, כך שכל מילת מפתח מחווח כעין צומת שממנח אפשר לחגיע לנושאים שונים המוזכרים אגבית בטקסט חמוצג כרגע. חכל, ככל חעולח בדמיונכם. לאחר שסומנח מילת מפתח, ניתן לעבור לעריכת חמסך שיקושר למילח זו. דבר זח מתבצע על ידי חבאת חסמן אל המילח וחקשח על מקש פונקצית. לאחר חקשת 3% 32 רב קלחשר דאם זחםקזה עברי אורי עידן מקש בחירת חמילח, יוצג מסך הטקסט חמקושר למילת המפתח או מסך ריק, אס לא קושר עד כה מסך למילח. מילת המפתח תתווסף לרשימת המילים בשורת חדיאלוג שבתחתית המסך. שורח זו מתארת את חמסלול שעברנו עד כח: כל מילות חמפתח שדרכן עברנו עד למסך זה. תוכנית הכתיבת כוללת שתי תוכניות משנה: ₪א1.57.8 חא היא תוכנית המיועדת ליצירת אינדקס חכולל את כל מילות חמפתח חמופיעות בקובץ. התוכנית מא אק זא משמשת לדחיסת קבצי רב קשר שנכתבו בתוכנית הכתיבה. תוכנית הקריאה - הכל תלוי בקורא תוכנית חקריאה ,11 קוראת כברירת מחדל לקובץ בשם ,חא5]אסמת, אולס ניתן להפעיל אותה גם על קבצים בעלי כל שס 205 אחר. עם טעינת הקובץ עולה חמסך חראשי, וחזזת הסמן באמצעות החצים (או עכבר) תעביר אותו אל מילות חמפתח. כאשר חסמן נמצא על מילת מפתח, משנח מילת המפתח את צבעה, והקשה על ז6ות תפתח את המטך חבא. הקשה על מקש ח₪07 תחזור מסך אחורה. בשורת חדיאלוג יופיע חמסלול ף2/11) המפרט את המסכים שעברת הבהס. תוכנית חקריאח יודעת לקרוא גם טקסט הנמצא במצב דחוס ולהדפיס כל מסך של רב קשר בלחיצת מקש. מרגע חעלאת חטקסט ע"י תוכנית חקריאח, חכל תלוי בקורא. שילוב מספר מילות מפתח במסכים שונים נותן אפשרות לעבור מנושא לנושא בצורח אסוציאטיבית, וככל שתרבה "לטייל" תוכל למצוא עוד קשריס ולהכיר את הנושא חמוצג לך מזויות שונות ומשונות. מה הלאה! חתוכנית שחוצגח לכס על גבי דיסקט החודש חיא גירסה ראשונה של תוכנית חקריאח של רב קשר. פונקציות נוספות כוללות שימוש במסגרות בצורות שונות במסכים, אפשרות לכלילת קובצי תמונות בטקסט, מעבר בכמה מסלולים בו זמנית ועוד. חטקסט שחוזן עבור תוכנת חקריאח חמצורפת בדיסקט חינה רק דוגמה לאפשרויות הטמונות בטקסטיס של רב קשר. טקסט זה מתאר את המחשב האישי, הוא כולל שני מסלולים עיקרייס - חומרח ותוכנה - כאשר כל אחד ממסלולים אלה מתפצל לכיווניס שוניס ומאפשר דילוג על פי החקשר בין שני הנושאים חראשיים. אנו מקווים ששיטח זו לכתיבת טקסטים תפתח אופקים חדשים לשימוש במחשב חאישי. לא עוד סתס מכונת עיבוד תמליליס חמיועדת להדפסה על נייר. ספר חרפתקאות חמאפשר מסע וטעיה עם הגיבוריס, וספר קסמים ממוחשב הם רק דוגמאות לאפשרויות חטמונות ברב קשר. אורי עידן מחברת - קרדיסק חוא מפתח תוכנת רב קשר. ה 2 2 כוע2. ק00/כ?, 2 /י73, 216 /077//7כז, 21 סטיי ו ///20י, ואשל 0 כל פכושכ, 000וע 105 ק/0/וולםי לבוכ 2-1 1 על, 2 //כ229 / 2 - (א/9, 4 5, 66 0/2 2/0 | כ/וז 0000097 3390 2/ ככוע2. הפיסקה חראשונה של חרשימח מחווח באופן חלקי את חצעד חשני בכתיבת טקסט כלשהו. הצעד הראשון הוא העלאת רעיון כללי, כיוון כלשחו, כותרת ראשית לנושא הטקסט. חצעד חשני הוא חעלאת רעיונות ובשלב זח אין חשיבות אם חרעיונות יבואו לכלל מימוש או לא, חעיקר חוא בהעלאתם. הצעד חבא בשלב כתיבת טקסט חוא כתיבת ראשי פרקים.. פיפס, פיפס פיפס, לא נכון. זחו צעד שגוי חמטרח אינה להציג את כתיבת חטקסטיס חמסורתית: 00 2. ל - 60 סל 3 60 2 יק 4 22 2 2/7 060 5. כִַאָתִת, 2/7 אלע 0102/5029 היפרטקסט: ) ללמוד מחדש לכתוב אמיר שחר חמטרח חיא נסיון להתחקות אחר התחליכים המתשבתיים המתרחשים אצל הכותב. נסו לחשוב על נושא כמו יחחשמל כמושא חתמכרות* או כתיבת סיפור קצר שכותרתו תחיח *חחיפוש אחר מקדש צבי חנינג'חי. בשלב ראשון יועלו באופן אסוציאטיבי רעיונות כלליים, כאשר כל כותרת לרעיון יפתח משפט, פסקה או כל מבנח טקסטואלי אחר חעומד מתחת לרעיון. משחו, מילח או מישפט במבנה חטקסטואלי, יגרמו לאסוציאציות חדשות ויפתחו פתח לרעיונות חדשים ולמבנים נוספים. בשלב כלשחו יגמרו חרעיונות או חזמן או פשוט יימאס לכם ואז תתישבו מול חמתשב (או דף ליר) ותתחילו לחשוב בצורח מסודרת על חנושא: כותרת מעובדת יפח, רעיונות מסודרים, ראשי פרקים חבנויים באופן לינארי וכה. אילו חיח תחת ידכם מחולל חיפרטקסט מוצלח (סתגּאתג5 כמובן), ואס חייתם מיומנים בו, חרי ניתן חיח באופן מיידי לחעלות את כל חמיבנים חטקסטואלים על המקלדת. בכל פעם שחיח עולח רעיון חדש חייתם פותחים עמוד חדש, רושמים בו את כל העולה בראשכם (עד לאסוציאציח חבאח) וכך ניתן חיח לדלג על ראשי חפרקים, תת ראשי חפרקים, וכל חסידור חלינארי של כל חרעיונות. למעשח חייתם יוצרים מבנה טקטסטואלי שלם חמורכב מאוסף חרעיונות וטקסטים קצרים חמתיחסים אליהן. כיום עובדת שיטת חיפרטקסט לחצגת חדרכח מקצועית. למעשח, כל מערכות ח-11 בתוכנות רבות מסוף שנות ח-80 בנויח על מערכת חיפרטקסט. כמו כן מופציס מדריכים בשיטת חיפרטקסט חעומדים באופן נפרד 086 מסוסא). לדעתי, חאפקט חעיקרי של חיפרטקסט חוא כספרות יפח, חיפרטקסט כשיטח לעיבוד רעיונות, שלא לדבר על עיתון חחיפרטקסט שעדיין לא חוצא לאור. בשנת חאחרונח יצאו לאור מספר ספרי כישוף - ספרי חכישוף חינם פרקי עלילה נפרדים, כאשר כל חלק עלילח מוביל למספר חלקים על פי בחירח (חטלת קוביות). כאן אין חיפרטקסט, אולס נסו לדמיין ספר, שמכל עמוד ניתן לעבור על פי קשר אסוציאטיבי לעמוד אחר. כך נבנית חעלילח על פי רצון חקורא, ולמרות זאת על פי חכוונתו של חכותב. בתחילח, חיתח כוונתי לנסות לכתוב את חרשימח כחיפרטקסט כתוב אולס חדבר נראח יותר כאוסף בלתי מובן של חכוונות אחת לשניח או לחילופין כאינדקס. וזח מוביל אותי לנקודח תעקרונית ביותר. בעולס חמודרני נמצא המחשב כמעט על כל שולחן. אמנם בשלב זח עוד לא נעלמו חניירות מחעולס ולעצים עדיין יש ממה לפחד אך חמגמח חיא של יותר וותר טקסטים קצרים על מחשב, נתונים, כרטסות וכן חלאח. בסופו של דבר נקרא (אם נקרא בכלל) את רוב חטקסטים מהמסך. קרוב לוודאי שרעיון חחיפרטקסט יכבוש מקום ראשי לא רק בשיטת חקריאח אלא גם בשיטת חכתיבח. == 0000000000 הרה ה ור בר בבר בא מרף 1992 מל 3 הפנים החדשות של "אב": מערכת תפריטים נפתחים (חלונות) מנחה את המשתמעז בהפעלת התוכנה חצוגה גרפית מאפעוזרת לראות גם קובץ גרפי המשולב במסמך הטבלה כגליון אלקטרוני מאפשרת חישובים. נוסחאות ומיון בעותי רמות ₪ יח הסח וע ויהו הטהן ייה ףוח הסמ את ן אמור רת ?ו וא | או העו ות ה ווק ע!וה זז 60002 47 דליה דולברג גרינברג מהנדסים בגירסה החדשה יש ל"א-ב" הרבה מה לחדש לשוק מעבדי התמלילים בארץ. יש לו מספר הפתעות אשר ישבו לב כל משתמש, ויגרמו לו להשתאות איך יכול היה עד כה בלי האופציות האלה. למתחרים לא תהיה עדנה! "א-ב" נותן תשובה מוחצת גם בשטח המקצועי וגם בהנדסת האנוש החדשנית שלו. אדון במאמר זה בחלק מהחידושים החשובים הכלוליס בגירסה 62 ואוסיף כי ל"א-ב" יש כיום גירסת דמו הנתנת חינס לכל דורש ומאפשרת ללמוד את כל האופציות החדשות: ממשק משתמש א-ב בגירסתו החדשה שינה את פניו ושם דגש מיוחד על ידידותיות למשתמש. בממשק משתמש חדש ומרענן פותח א-ב בפניך מערכת תפריטים (חלונות) המנחה אותך בהפעלת התוכנה. הפעלת התוכנה מיידית, פשוטה וקלה. לטובת המשתמשיס הותיקים, שומר א-ב על צירופי המקשיס מגרסאות קודמות, ומאפשר בכך למשתמש המנוסה לדלג על התפריט ולעבוד עס פקודות ישירות. בנוסף קיימת בא-ב מערכת עזרה משוכללת ונוחה ביותר לשימוש. לעזרה ניתן להגיע מכל מצב עבודה ע"י מקש. העזרה הינה מקוונת (560511106-+א000016), כלומר העזרה מתאימה לפעולה בה נמצאים. בנוסף, ניתן לקבל עזרה לפי נושאים. בבחירת הנושא די לרשוס מילה או חלק ממילה הקשורה לנושא, ומתקבלת רשימת פעולות הקשורות בנושא, לבחירת העזרה הנדרשת. המדריך למשתמש של התוכנה נכתב לפי סטנדרטים בינלאומייס והופק בכריכה מהודרת ונעימה לעיון. בזכות הממשק הנוח והספרות המלווה, לימוד התוכנה והתפעול השוטף שלה הופכים למקור של הנאה. גוסה 6.2 הסיעוף האוטומטי הסיעוף האוטומטי הוא אחד ה"צ'ופרים" האמיתיים בעבודה עם מעבד תמלילים. בתנאיו! התנאי הוא שרואים מיד על המסך את תוצאות הסיעוף. מעבד תמלילים שמתיימר לתת סיעוף אוטומטי, אך אינו מאפשר לראות את התוצאות על המסך בזמן העבודה, פשוט מחטיא את המטרה. איך אפשר לכתוב התייחסות לסעיף מס' כך וכך, מבלי לראות את מספרן? ל"א-ב" יש סיעוף אוטומטי כדת וכדין. מהו סיעוף אוטומטי? הסיעוף האוטומטי מאפשר בנייה וספרור אוטומטיים של סעיפים. כלומר: במסמך ארוך עס סעיפים רבים (א; א1: א1.1:) "א-ב" ימספר את הסעיפים באופן אוטומטי, לפי סוג הספרור שבו תבחר, כמובן (ניתן לבחור כמעט בכל סוג ספרור). "א-ב" מאפשר עיצוב תבנית הסיעוף, והכנת תבניות שונות לפי הצורך, לשימושים חוזרים. אס מתחרטים ומשנים מיקוס סעיף מסוים, התוכנית משנה אוטומטית את מספרי הסעיפים כך שיהיו מתאימים למיקום החדש. גם בהורדת סעיפים או הוספת סעיף חדש בין שני סעיפים קיימים - המספור מתעדכן אוטומטית. טבלאות וחישובים טבלאות הן, במקריס רבים "עקב אכילס" של השימוש במעבד התמלילים. יש בעיות רבות להתמודד עמן בשטח זה: יצירת קוי הטבלה מבלי לעייף את המשתמש, (במיוחד בטבלאות "מסובכות"), מניעת שיבוש הקוים בזמן הכתיבה בתוך הטבלה, כתיבה בתוך עמודה ועוד. ב"א-ב" נפתרות הבעיות בצורה אלגנטית וכובשת לב. "א-ב" מצייר את הטבלה באופן אוטומטי, לאחר שהוגדרו במסך שאילתא הפרמטרים שלה: מספר עמודות, מספר כניסות, רוחב העמודה והאיפיון שלה (עמודת תמליל, עמודה מספרית, עמודת תאריך וכ"ו). ניתן לבחור את סוג הקו לטבלה (למסגרת, לכל הטבלה או אפילו לתא בודד): קו רגיל, קו כפול וכדי. הטבלאות בא-ב הן טבלאות "גמישות": בזמן הכתיבה יש הוספה וצמצוס שורות אוטומטית בַתאי הטבלה, וגלישת הטקסט משורה לשורה נעשית לפי כל כללי העריכה. אין קל יותר משינוי מבנה הטבלה: הוספת כניסות ועמודות, העתקה והעברה של עמודות, כניסות ותאים נעשיס בהוראה אחת. ליתר נוחות, בטבלה המשתרעת על פני עמודים אחדים - משתכפלת אוטומטית כותרת הטבלה, בכל עמוד חדש. והתוצאה המודפסת עולה על הציפיות: הטבלה כוללת גדלי אותיות, שילוב פונטים שונים, והדפסה בריווח יחסי. גליון אלקטווני אחד היתרונות הבולטים בשימוש בטבלאות של "א-ב" הוא הגיליון האלקטרונ ניתן להשתמש בטבלה כגליון אלקטרוני ולהכניס בתאי הטבלה נוסחאות לחישוב, כולל שימוש בפונקציות (לוגריתמיס, סטטיסטיקה, טריגונומטריה). השימוש בגליון קל ופשוט ומאפשר העתקת נוסחאות וחישובים על טורים, שורות ותאים בודדים בתוך הטבלה. מחשבון כששולחים מכתב ללקוח על יתרת חשבון, ניתן לחשב את המספרים המשולבים במכתב ע"י המחשבון של "א-ב". א-ב מאפשר חישוב חופשי בגוף המסמך ומשחרר את המשתמש מהצורך להשתמש במחשבון כיס. המחשבון מבצע את כל הפונקציות המתמטיות. טיפול במסמכים אחת הדרישות היותר חשובות בעיבוד התמלילים המשרדי, היא האפשרות לתייק בצורה מסודרת ולאתר בקלות את המסמכים המתוייקים. ל"א-ב" יש שיטת תיוק משוכללת שאין דומה לה. התיוק ב"א-ב" מתאיס עצמו לשיטות התיוק הנהוגות במשרדים בכך שהוא מאפשר היררכיה (תיקיות, מגירות ותיקים). בנוסף, "א-ב" מקל ביותר על המזכירה בניהול מערכת התיוק בכך שהוא מאפשר מתן שמות עבריים לספריות 2005. כך, תבחר המזכירה בתיקיית "שיווק", מגירת "הצעות מחיךר" ותיק: "לקוח א", במקוס לבחור בשמות 5 מספריות ותת-ספריות שאין להן מובן בעיניה. גס באיתור המסמכים יש ל"א-ב" אופציות ייחודיות: "א-ב" מאפשר חיפוש מסמך על פני ספריות 2025 רבות. לדוגמא: אס אינך זוכר האם תייקת מסמך מסויים תחת "הצעות מחיר" או תחת "פרוייקטים" (שתיהן מגירות, או (61/160)065-סט5) תוכל לעבור על כל המגירות בתיקיית "שיווק" באמצעות שאילתה אחת. לצורך איתור מגדירים פרמטרים לאיתור, כגון: שס המסמך, תאריך, שס המחבר, שם הנמען, מילות מפתח וכ"ו תצוגה גרפית בהכנת מסמך' הכולל אלמנטים של שחוחו!סטץ-1265%100 יש חשיבות רבה לכך שהמשתמש יראה את המסמך על המסך כפי שיִראה בהדפסה למדפסת. "א-ב" מאפשר תצוגה גרפית על המסך, שבה ניתן לראות את המסמך כפי שיודפס במדפסת: יישור שוליים, גדלי אותיות, ריווח יחסי (ַחו80ק41-5חסותסקסנת), וכן הצגת קבצים גרפיים המשולבי במסמך! לסיכום: "א-ב" הוא מעבד תמלילים רב עוצמה שמסוגל לתת את הפתרון הטוב ביותר למשתמש הן מבחינת פשטות ההפעלה והן מבחינת אפשרויות העיבוד המקצועיות שלו. דודגורדון חרעיון לקשר בין מחשב למחשב או בין מחשב למדפסת דרך קווי רשת המתח החשמלי נשמע הרעיון לקשר בין מחשב למחשב או בין מחשב בהחלט לא מתקבל על הדעת. משהו כמו להזריס הן : את מי השתיה והן את מי הביוב באותם צנורות. זה למדפסת דרך קווי רשת המתח החשמלי נשמע בערך מה שאמרתי בטלפון ליגאל בן-צור, מנחל חברת אינטרטכנולוג'י. כולם יודעים שלייצר רשת של בהחלט לא מתקבל על הדעת, אבל זה מה מחשבים צריך להשקיע זמן, כסף ומאמצים רבים בסלילח של קווי תקשורת מיוחדים. בכל זאת התעקש שה-אתו,זבּ)גּק 0 עושה. בן-צור על הרעיון של תקשוות דרך השטקר, והחלטתי לקחת את הסיכון. אחרי הכל, זה לא יכול לחיות גרוע מכל חגאונים המטורפים שמגיעיס למערכת עם דיסקטים של כרטסות מתוחכמות לחפליא, שרק קצת מתקשות בהתקנה, ו"לפני רגע זה עבד על ה-388 שלי". בקיצור, בן -צור הגיע למערכת 31 עם שני מכשירים מעוצבים היטב. המכשירים התחברו בקלות ומיד לציוד הפשוט" שבמערכת: 7א, 41 רמדפסת 1-1509/א ז06ז. חייבים להודות: זה לא עבד מיד. אבל כשזה עבד, לאחר שהגיע המומחה של חברת אינטרטכנולוג'י והבין את רשת החשמל העתיקה של הבניין, הפלא התרחש. מסתבר שחברת ם3גח%6 האנגלית, המיוצגת בישראל על ידי חברת אינטרטטכנולוג'י, קנתה את עולמח תודות לפלא הזה ששמו אםו.]ג1ג 46. המכשיר הבסיסי הוא מעין *מודם"המאפשר תקשורת בין שני מחשבי 26 או בין מסופים למתשב מרכזי. , המוצר המשלים, 225 אתג41וג23 86 משמש = כ"מודס-מרכזת" לציוד פריפריאלי: מדפסת, תווין או מודם רגיל. הנקודה המרכזית כאן שהתקשורת אינה מתבצעת דרך קווים שנסללו במיוחד בקירות או ו חזון או תוכנית גבייה? לאחרונה נתבשרנו על כוונח של חברת חחשמל "ליישר את הקו" של צריכת החשמל בישראל דרך כיטי חצרכן. דבר זח *יעשה על ידי חיבור קוראים אופטיים למוניס הביתייס ושידור המידע חזרח דרך כבלי חתשמל חקיימים של החברה אל המוקד. כך ידעו בחברח מי ניצל כמה חשמל, ובאילו שעות. כמובן, ניצול חשמל בשעות חעומס יעלה יותר. %6 : ה מרץ 192 נמתחו לאורך המסדרונות; המידע עובר דרך תשתית קווית ישנה שהוכנה עס הקמת חמבנח: רשת החשמל. באמצעות ה-6חו411 46, יכול האדס לשדר על רשת החשמל שלו בכמה אפשרויות: על צירוף של קו המתח או קו האפס עס קו ה"אדמח" (הארקח), על אותה פאזת מתח או על פאזות שונות. נתוניס ישודרו על תווך מוזר זח בקצב חעברת נתונים של 840 תוויס לשניה (קצב גולמי של 1688₪), כאשר המכשירים מבצעים בדיקה ותיקון שגיאות באופן אוטומטי, עס התאוששות מתתנגשויות של שידור בו זמני בשיטת 4א05. לפחות חמישה (ולא יותר מעשרח) זוגות של אתו.191 46, יכולים לפעול בו זמנית על אותה רשת. השידור הוא על פני מרחקים של חמישים עד מאח מטר. מדובר כאן עקרונית בעבודה בסוגות: כל זוג אתו 031 46 יוצר תקשורת. התקשורת יכולה להווצר עבור מחשב אישי (או מסוף) וכל פריט פריפריאלי (מדפסת, תווין, מודס), בתנאי שניתן להתחבר אליו באופן פרללי או סריאלי. ה-275 (ראשי תיבות של זטנגת5 זטותת 6163160 כמסתבר) מאפשר למספר משתמשים (עד שבעה) לנצל את אותח המדפסת המקבילית. הס לא צריכים לשבת באותו החדר, באותה חקומה או בקרבח גדולה במיוחד. די שיצרכו חשמל מאותה רשת מקומית. ה-005 סורק את ח"רשת* שלו ומנחל בעצמו את חתור. הוא גם שולח חזרה ל"את ]גוג 46 של המכשירים המשדרים מידע על מצב התשדורות. אם יש גם פלוטר וגסם מדפסת בחברה, הרי בעזרת שני 8קכ ראחו]גוגם 6 אחד לכל 26 ניתן לייצר שתי רשתות שיתוף משאבים. כל משתמש ימתג את ה-את1ג1 46 שלו בין עבודה מול המדפסת לבין עבודה מול התווין. שאלת בטחון הנתונים היא שאלה מצויינת, שכן תשתית הפתוחה לכל, כמו רשת החשמל, פירושח שאתה יכול להדפיס על מדפסת הלייזר של שכנך, בתנאי ששניכס מחובריס לאותח רשת חשמל ושניכס משתמשים בציוד התג זגו 46. התשובה היא, שהאספקט של אבטחת הנתונים מטופל על ידי אופציות של הצפנה. הגנח זו יכולח כמובן גם לשמש להגבלת הגישה לנתונים או משאביס במסגרת החברה. מערכת של שני אתג ]גוגם 6ג/ ומכשיר 295 אחד חיברו בין שני מחשבים ומדפסת במערכת )3281 למשך כשבוע. ככלל ניתן לסכם, שכמעט ולא הרגשנו בקיומס: הנתונים פשוט זרמו רוב הזמן ללא כל תקלות. בשני מקריס של הפסקות חשמל, וכן במצבי איתחול של המערכת, התברר שהמדפסת יכולה לחביא לידי ביטוי מבחר זבלים ורעשי רקע חמופיעים על קוי חחשמל. הפתרון במצב אלח הוא הפתרון השגרתי: כל מה שצריך לעשות זה לרוקן את ה-6!/נט של המכשירים על ידי כיבוי והדלקח, וחכל מסתדר. מעט חמור יותר, הוא שבשני מקרים פשוט הותזו על המדפסת מחרוזות סתמיים של תווים, פרי גחמה חשמלית לא ברורה. להוציא מגבלות אלו, לא נתקלנו בבעיות כלשחן בתפעלח השוטפת של ח-אחג זגו 40 התקעה כמחבר למחשב-מדפסת וכמנגנון לשיתוף משאבים. באשר לקלות חחתקנה - אצלנו חיו בעיות. אומנם, אל מכשירי ה-8ה011גע 46 המעוצבים באלגנטיות מצורפיס ממיריס לכל סוגי חמחברים וחוברת החדרכח מפורטת (איך צריך לחבר מח, ולאיזה סוג של תקע, וכן טבלת קחוזטסם5 6ופטסזד לכל מיני צרותא ואף על פי כן יש לחברת אינטרטכנולוג'י מח ללמוד על החתקנה של מוצר זח על מערכות חחשמל חרעועות של ארצנו. שאלת חבטיחות לא צריכח לחוות בעיח: לעת עתת לא נערכח בדיקח של מכון התקנים הישראלי, אך חציוד מיוצר תחת תקן הבטיחות הבריטי 615 55 (תקן לציוד ביתי). מכל מקוס, לכולס ברור שבכל חנוגע להתקנת מערכת %הג401ק 40 נתון האדס לרחמי רשת החשמל, שנבנית בדרך כלל טלאי על גבי טלאי. לעתים יש נזילות (מסוכנות) ולעתיס חסרה ההארקח. מתוך מודעות לבעיות אלה, מתחייב מנכ"ל אינטרטכנולוג'י לבצע בדיקח ראשונית של רשת החשמל במבנח של כל לקוח במטרה לוודא שחיישוס אכן אפשרי ובטוח. בסך הכל מדובר כאן בפתרון לבעיות של שיתוף משאבים עבור חברח שאינח יכולח לחרשות לעצמח רשת תקשורת מקומית. ברשת >תג ]גוג 46, אין מגבלות מרחב: מכל מקוס בבית יכול אדס לחתחבר לירשת" ולהמשיך לעבוד. תוספת משתמשי קוניס עוד מכשיר. מדפסת מרעישהנ ניתן לשכוח מגבול ה-5 מטר חדרושים לתקשורת 6? אל מדפסת מקבילית: מתקיניס את המדפסת במקלט. כולסם צריכים להדפיס מדי פעם על מדפסת חלייזרו 5ק. עיצוב מחדש של חמשרדז חשמל יש בכל מקוס: אצ מי צריך לסלול חוט. ₪ אבל מעבר לכך, מדובר בפריצת דרך רעיונית: איחוד צינורות, איחוד תשתיות. אי אפשר להוליך על קו אחד מי ביוב ומי שתיה; תקשורת נתונים וחשמל - מסתבר שכן. והחזון הרחב יותר הוא מדהיס: רשת אלקטרומגנטית, הכוללת קלטים לבית: חשמל, טלביזיה, נתונים, טלפונים. היא כוללת גם פלטים: חוראות ונתוניס (כולל סקרי דעת קחלו, חוראות תשלום לבנקן!), קריאות מונה של חשמל ומים (ראה מסגרת), ואולי גם קריאת מצוקה, אזעקות של פריצה ועוד. בעתיד אולי לא יחיה צורך בסלילה של יותר מרשת אחת לכל מה שמשודר אלקטרומגנטית. בינתיים - אינטרטכנולוג'י (טל. 03-5496304, פקס %5] מציעה כל מכשיר את 1גום 46 בכ-300 דולר, ר75 בכ-400 דולר. כדאי לחשוב על זה לפני שמזמינים רשת תקשורת מקומית. 7 עצות טובות לשיפור הגליון האלקטרוני האלקטרוני שלך תאי = 81 0 אי הנושא בו נתמקד במאמר הינו היחס בין תאים המוגדרים כתאים מספריים (1,0₪/) לבין תאים המוגדרים כתאי טקסט (,801.) וכן הפיכת מספרים לטקסט כאמצעי לפתרון בעיות. איחוד תאים מסוג ,1.01 לפעולת חאיחוד נשתמש בסימן 8. לדוגמא, בתא 1 הערך "*וסי* ובתא 2 *דניאלי. לאיחוד שנייחתאים לתא שלישי יש לחקיש 418.42:. לחוספת רווח בין חשמות יש לחקיש 82" 418+ יש לשים לב לרוות בין גרשיים * + חתוצאה שנקבל: "דניאל יוסי". 61:+/.16" 2 4 8 0 דניאל יוסי יוסי = כ 02 4 חצ %> צ 4 הצמדח לימין בחתייחסות בנוסחח לתא מסוג ,1.1881 תיצמד חתוצאח לצד שמאל. בעברית נרצח לחצמיד את חטקסט לימין. לדוגמא, ניקח את מר פרידמן. חערך *פרידמן" נמצא בתא 41. חתוצאה מר פרידמן מיועדת לחיכנס לתא 02. רוחב עמודה 6 חוא 20 תוויס. וב :₪ לחצמדת חכתובת מר פרידמן לימין נכתוב: *מר *818((ימר 0118 20-61 )דומעת "מר 187)("מר 0711)4167א20-61.8" "2 4 פרידמן 1 2 3 חנוסחת (ימר "71/18 0א61.8 מחשבת את אורך המחרוזת *מר פרידמן". הנוסחח 670/1 חוזרת על סימן חרווח מספר פעמים כחפרש בין 20 למספר חתווים של המחרוזת, בדוגמא שלנו 20-911 ולכן חתוצאה חסופית חיא: * מר פרידמן (11 רווחים) נוסחה זו טובה כל עוד רוחב התא אינו משתנח, 8 9% ו 777777 ניתן בעזרת שינוי קטן לשכלל את חנוסחח כך ששינוי רוחב העמודח ישנח את מספר הרווחים שמוכנסים. נכתוב במקוס "0?': (01,י1דדק111. וחנוסחת תראח כך: -(01, )011 ,* ךוק "מר =8418(("מר"1)168 סא 1[ חשימוש בתא 61 ולא ב-62 נועד למניעת חתייחסות מעגלית *0810'). שימוש בתנאי לוגי (ניח שבתא 42 מוגדר מין חעובד, זאו ץ*. ברצוננו לחקדים את חמילח מר או גברת בחתאם. יש לחשתמש בנוסחה כטו: ("גברת","מרי,"ז"=6601:)42" "416 +:601 8 6 4 מר פרידמן פרידמן 1 0 2 איחוד תאיס מסוג ₪ 1 צ ו- זט 1 לפנינו המצב הבא; 1 287" "6)43,04אז 15 6 4 | ביאליק 23 תיא 565 ] ביאליק 23 ]1 תיא 2 5 3 ברצוננו לאחד לתא אחד את הכתובת חרשומה בתאיס 41.43, אולם תא 43 (חמיקוד) מסוג פע 11 חנוסחח 851181%6 (מספר ספרות אחרי חנקודה, תא) מחווח ייצוג של תא מסוג 6ט1 כ- זחת 1 לכן חפתרון | 1" *8/28" =511%004300(8 משיג את חדרוש. להשתמש ב-01,8 .1 (- 0( בטבלח מסויימת קיימת עמודת נתונים שחוכנסו ( ו על מנת לחפוך ערכים אלו למספרים, נכניס בתא מימין לתא חראשון את הנוסחח: 1014 )6. נעתיק תא זח כלפי מטח בעזרת האופציח צ007/. בשלב חבא נעתיק את חתוצאח חתישובית בעזרת 5 65א4/ לעמודח חמקורית ומתחק את עמודת חנוסתאות. אם נרצח לחכפיל כל מספר בערך 231 (שער חדולר), ובכל זאת לחשאירם כ-,1.1881. נשתמש בנוסחח: 0 (10 גם כאן נעתיק את חחישוב כלפי מטח ואת כל עמודת חתוצאות נעתיק בעזרת ₪ ג מסאגת/ לעמודח . ככ "המואה מאקרו דינמי בכתיבת תוכניות מאקרו ניתן לכתוב קטעים שישתנו בחתאם לערכים שונים. לדוגמא, בחדפסת מספר עותקים של דוח מסויס נשאל חמשתמש (6075,מספר העתקים תמוא 0) חתשובח הוכנסח לתא ששמו 009:5. לביצוע חחדפסח נכתוב בתוכנית חמאקרו: "1580 00,יק סיו מק 0 יג קק/ יי כך 3 עותקים, לדוגמא, יניבו את חמאקרו: סי חמאקרו *רואח* את תוצאת חפונקציח ולא את חפונקציח עצמח. תכונח זו מאפשרת לחלקים שוניס של חמאקרו לחשתנות תוך חשתנות ערכים בגליון. אומנם, ניתן לחשתמש במקרח זח גם בפונקציח (.-. 0% אולם חדוגמא ממחישח את נוחות חשימוש במאקרו משתנח. קצת אנימציה דוגמא חמשלבת פונקציח ומאקרו חיא חדמית תנועח של כותרת חמחווח רצף מילים. גרעין חדוגמא חיא הפונקציח 61281 חמתזירח מספר מסויס של תוויס במחרוזת חחל מחתו חשמאלי ביותר. 1:61.) 12,413( 6 8 8 אא / 2 0 5 | 6 | 7 | 005 5000855| טש | (12(.1.07ה)תעח13,1,60!6 זסו) (13ה אחהופ) ₪ (0ו09) חסבר: תא 413 משמש כמונח חקובע את כמות חתוויס שיוצגו בתא 41. על מנת ליצור חדמית תנועח יש לגרום לערכים בתא 13 לחשתנות מ-1 ועד לאורך חמחרוזת ב-412: (0111412א₪ 60. נשתמש בפקודת חמאקרו 08, שחמבנח שלת: [מאקרו לביצוע ,חפרש ,ערך סופי ,ערך חתחלח ,מונח פסת) חתוצאח חסופית חיא (נסו ותחנו), שעס חפעלת חמאקרו תוצג חתווית 0085 50008558 אות אחר אות. מאקרו שהוא תפריט חתוכנית חבאח מאפשרת לכתוב טבלת חמאפשרת לחציג את רשימת קבצי חמשתמש כולל תאור בעברית ולטעון קובץ פשוט ע*י מיקוס חסמן בשורת חחסבר. תחילח יש לבנות טבלח עס שמות חקבצים. לשם כך יוצאים ל-205 (פקודת 5/ ומקישים: אפץ ד זת < יש* חק - חסימן גורס לתצוגת חקבצים (פ1ס) לחווצר כקובץ 450 בשס א28.ד115 .חח . עתח נחזור לגליון חאלקטרוני (כותבים "סי). בעזרת 11/ נייבא את 3 הוצאות ק.קטנה חקובץ א11517.28 .₪ כקובץ טקסט. בעזרת שפ/ נתרגם קוב זה למבנת גיליון אלקטרוני: 15 % טבלת מכירות 1 15 צמאסוא |2 הוצאות ינואר אגז | 3 מבנה תוכנית המאקרו: 6 8 4 הדוס 5 [4ס 706316) זו | צ- 4 | תוכן תא ₪4 ( 7 ">("5)חטוחס6")ת:דדאזסק. .01 /6) תפקיד הפונקציח בתא 24 חוא לקלוט את תוכן חתא בו ממוקס חסמן ולשתול אותו בהמשך למאקרו בתא 34. שם חקובץ שעליו מצביע הסמן ירשם בתא 4 בתוספת *". ניתן לשפר את חפונקציה ע"י חתייחסות לשורח בלבד, ללא תלות בעמודח בה ממוקס חסמן: אק 1 00805 ₪ חפונקציה ("41י)66 מחזירה את תוכן התא שחקואורדינטות שלו מופיעות בח. בדוגמא שלנו שמות חקבצים ממוקמים בעמודח 1 ורק מספר חשורה משתנה בהתאם לסמן. הפונקציה ("או0אי)תא20 8)6811 מחזירה את מספר חשורה בח נמצא חסמן. לדוגמא, אס חסמן נמצא בשורח 5 - חערך של חפונקציח חוא 5 ע"י חפיכת הערך 5 ל זַח1.48 וחוספת '1* לפניו נוכל לקבל את התוכן של חתאן 15 בעזרת חפונקציח - (*15י)6 8. זהר סקס חוא מנחל חברת סקטס, חמקיימת קורסי מחשבים ושרות תמיכה טלפוני למתחשבי 6ק. התמחות החברה הינה בתתוס הגיליונות האלקטרוניס לוטוס 123 וקואטרו-פרו. קוואי 31 מוזמניס לשלות חערות ושאלות: פקס 03-2095144 ת"ד 11616 ת"א 61116. (ש המזרושר אינשי התוכנר: 7 בוצרנירנ המגמה בעסקים בימינו היא לעבוד בצוותים. תוכנה קבוצתית היא כל דבר התומך בעבודת צוות. מה קורה בטכנולוגיה מתעוררת זו? מיכאל מיילי בחברת היפותטיקה בע"מ, אי-שם בארה"ב, איש אינו נחנה מהעבודה לעולס. זאת בגלל שהיוס הוא *וס"יוס"- היוס בו המנהליס נפגשיס, רושמים הערות בזעס וממחרים לחזור למחשביהם כשהם מלאי כוונות. לסיוס, בשעה האחת-עשרה, חם כותבים את חדוחות. לאחר שגמרו, חס מכינים צילומיס מהדות לכל מי שהיח בישיבח ואז חוזרים הביתה מותשים כדי לנוח. יומייס לאחר מכן, הס עושיס אותו דבר שוב. נשמע מוכרו חדבר לו זקוקים מנחלי חברת היפותטיקח חוא קצת תוכנח קבוצתית מעשית; משהו שיתאם את הקלטים של כולס; משחו שיסייע לקבוצת לשתף פעולה. אבל מה חדבר הזה יכול לחיותז חיכן חס יוכלו להשיגו! איזה סוג כדאי להס לקנות! וברגע שישיגו את זה, מח יוכלו לעשות עם זה! תוכנה קבוצתית! תוכנות קבוצתיות זמינות זה זמן מה על תחנות עבודה אוח0 ומיגוון מחשבים אישיים. במחשב אישי, זהו ז'נר משגשג. לאחרונה, חן חופיעו אפילו במחשבי מקינטוש. עם כל הפעילות חזאת, חיה אפשר לחשוב שאנשים כבר החליטו מזמן מה זה כן ומח זה לא. אבל לא כך. אנשים ממשיכים לחפש במילוני המחשבים שלהם ומתווכחים חאם תוכנה זאת או אחרת היא רק "תוכנה" או תוכנה קבוצתית". "בכל הדיבורים האלה על תוכנה קבוצתית מדובר בסך הכל על עבודה בתוך קהילה של משתמשים. המגמה בעסקים היא לעבוד בצוותים. תוכנה קבוצתית חיא כל דבר חתומך בעבודת צוות, וזוחי חטכנולוגיח חראשונח חמונעת לחלוטין על ידי צרכי המשתמש," אומר רוברט ג'והנסן, מנחל תוכנית חטכנולוגיות חחדשות במכון למען חעתיד כִּ11) ומחבר 1635 חונו 10 הסקקט5 טק קט ), ג'וחנסן מבסס את חגדרתו חפשוטח וחרחבח על 0 שנח של מחקר צוותים עיסקיים. חוא היה חראשון 3 שהדגיש שתוכנה קבוצתית אינה רק טכנולוגית מחשב, חומרה או תוכנה, אלא יכולה לכלול דבריס כמו מקרני שקפים בהם משתמשים בישיבות, או דבריס שכיחים יותר כמו הטלפון בשיחות ועידה. מצד שני, כמה מנתחים מחפשים קני מידה מוגדריס יותר כדי להבחין בין תוכנה קבוצתית וטכנולוגיות אחרות. "תוכנה קבוצתית היא משהו שנועד במיוחד לשימושה של קבוצה.* אמר רוני מרשק, מנתח בקבוצת המיחשוב המשרדי של פטרישיה סיבולד (25000) ועורך ראשי של סקס קתוזטקוחס6 01006, אסטרטגיות שונות בתוכנה קבוצתית תוכנה קבוצתית נעה מהיצע פשוט לסביבות שלמות ומתוכנות עזר עצמאיות למוצרי דואר אלקטרוני משופרים ומעבר לכך. בנוסף, חלק מהמוצרים מתאימים לכמה קטגוריות. > מערכות משרדיות ישטות "סגורות" מתעדכנות כדי לשפר את יכולת שיתוף חפעולה (למשל א6!קוח0 למכשירי אוחש). > סביבות שלמות חדשות נוצרות, ומעצס טבען הן פתוחות יותר מאשר פתרונות סגורים (למשל, חברת 68 עם חומרה ותוכנה לפלטפורמות רבות). > סביבות פיתוח יישומים נמכרות ומספקות הן כלי משתמש ברמח גבוהה לתיכנון יישומים, וכן תיבת מכשירים למימשק תיכנות יישומים פתוח לתיכנות מותאם (למשל, וא 105 ל-פוס6ממו, 08/2 ומקינטוש). תוכנה קבוצתית מודולרית נבנית מעל דואר אלקטרוני. היא נרכשת מודול אחר מודול, בחתאס | לשאיפת | הארגון | להוספת פונקציונליות (למשל |ג] הסצסזס8/ ויישומי ו לפני קבוצת העבודה חנבניס עליה עבור מחשבים אישייס ומקינטוש). לפעמים, חמודולים נבנים מהתחלה ואינם מתווספים מאוחר יותר, כמו עם 1029 של 6וג500 סופת או 6 לס , > במודל של היישום הבודד, חבילות תוכנה קבוצתית עצמאיות מסופקות למשימות מוגדרות יחסית (למשל סוגקט ותגוצת!, עורך קבוצתי למקינטוש). בהתאם לסוג התוכנה הקבוצתית הנמכרת, יצרניס משתמשים באסטרטגיות שונות כדי להכניס את התוכנות הקבוצתיות לחברות. לוטוס אימצה מההתתלה אסטרטגית 5 (כלומר תק 40066 סט[ ניצול של גורמי בינייס שישווקו את המערכת אך גם יתרמו ידע ותמיכח) למכירת 6ו0 1000 משום ש"פטוסא היתה סביבת יישומיס מתוחכמת ברמת מערכת למשתמשים והיה צורך לחנך את השוק לעובדה זאת. המשמעות המקורית של אסטרטגיה זאת היתה למכור את שוסאן לחברות גדולות כמו 6ט0ת8)61/ 6סוזק או ]תס ה0פזפחא, שם יש מספיק מומחים זמיניס שיעבדו עם תגים של לוטוס. תוכנת 20 פשסא עוקפת את חבעיח הנושנח של "סביבה סגורח" ומאפשרת עבודח עס יישומי פרודוקטיביות אישיים כמו לוטוס 1-2-3 ויישומי גרפיקה ועיבוד תמלילים. לשם חשוואח, חברת מיקרוסופט עבדח על אספקת בסיס חזק של איחסון ושיגור לדואר אלקטרוני, עליו יחיח ניתן לבסס יישומי תוכנות קבוצתיים אישיים בעתיד. חאסטרטגיח כאן חיא לתאם תוכנה קבוצתית בלתי מתואמת מעל אותו שרת מרף 1992 [נג)א! 11070506( כך שיחיח שירות בעל שם אחיד לרוחב היישומיס. חברות קטנות יותר ממיקרוסופט חייבות, מתוך חכרח, לחציב לעצמן יעדים צנועים יותר - אסטרטגיח חמצביעח לעבר פיתוח מוצרי תוכנח קבוצתית בודדים ועצמאייס במקום חבילת מוצרים המתקשרים יחדיו, אומר קונאל רייאן, נשיא ומנכ"ל 60018 מס, יצרני מוצרי תוכנה קבוצתית זאג קַם66%1)וע 1"פוג0ק() זחג)ם1 למקינטוש. "תוכנח קבוצתית היא חכרח או בחירח", אומר קונאל. *פוסא 1000 למשל, היא פתרון מחויב המציאות בעל השפעה כלל-מפעלית. סוג6ק0 ותגוצח1 לעומת זאת, היא מוצר נבחר. זהו סוג המוצר שיתווסף לקבוצת העבודח אחד בכל פעם.* תוכנה קבוצתית של העולס הממשי אם נעזוב לרגע את האסטרטגיות של חיצרנים, כיצד משתמשים בתוכנח קבוצתית בעולם חממשיו קווין היברט חוא מנחל צוות בחנהלת הנדסת רשתות בחברת הטלפון של ניו אינגלנד במרלבורו, מסצ'וסטס. עבודתו חיא לדאוג לכך שלמחנדסים תחייה חתייחסות מעודכנת ומקוונת לעבודתם. חס בחרו ב"א 10 במיוחד למטרה זאת. "20 16 1004 מסוגלת לייבא מפות ביטיס גדולות - דבר חמאפשר לנו לתכניס שרטוטים חנדסיים, מסמכי עיבוד תמלילים ותמונות סרוקות לסביבת גוס" אזומר חיברט. "חיעד העיקרי שלנו חוא לספק למהנדסינו תקני הנדסת רשת, שרטוטים 1 והתייחסויות אחרות כשהם מעודכנים ומקווניס, רשוא 100 20 מבצעת את הדבריס האלה טוב יותר ממה שציפינו* למרות שדווח על חרבח עדויות על השפעתה של א ו רק מעט דיווחים נשמעיס על כמה מהמוצרים הצנועיס יותר - אלה השואפים לעשות רק דבר אחד. ב-.0ם] 1616020106, חברת ייעוץ לטלקומוניקציה במונטקלייר, ניו ג'רסי, המנהלים מקדישיס חלק נכבד מזמנס לעבודה משותפת על דוחות. חס משתמשים ב-60ק85, תוכנית מקינטוש בזמן אמת של מקָס01ת160 קטסזס, לעריכת מלל וגרפיקה הן באופן מקומי והן מרחוק, משום שהיא נותנת להם את ישטח העבודה המשותף" בו הם יכולים לשתף פעולה. היא יכולה לצמצם תהליך של שבוע שלם בחברת התיכנון לשעות ספורות בלבד. "אנ משתמשים ב-מ60קף של רשת א!גז6וסק א ומתחברים לשני מיקומים מרוחקים דרך קווי הטלפון," אומר מארק לאנגנר, שותף בחברה. "ברשת התקשורת, אנו משתמשים בח יחד עם האינטרקום או ב-80% 01141 בושק לשאלות כלליות.* תיאור דומה ניתן גם על ידי [גוזטןא ח06ג1, חברת ביטוח שהחתמים שלה אחראיס לדוחו"ת פעילות שבועיים. החוקר סקוט ג'וי אומר שהס משתמשים בי6ו03ק0 |םג1צה] של עְקַס[סתת166 ה0, וב-ז366// קתטטס! כדי לתאס את לוחות הזמנים. אולם מההתחלה ג'וי ביקש ספריה עס שם אחד עבור שני חמוצרים, בקשח חמחווה בעיה מסוימת ל01027ם[160 0 לדברי המנכ"ל רייאן, מאחר 02167( ותגזצם! - מעבד תמלילים קבוצתי אדסינכרוני - עושח שימוש במאגר נתוניס שיתופי לשרת, בעוד (המשך בעימ 65) 41 % = - -5--- ב">--2ל יהיה בסדר עו"ד יצחק זכריה איכשהו, בסופו של דבר, הבלגן מנצח. זה שבבית הספר היסודי קיבלנו א' ב"סדר וניקיון", לא אומר שוס דבר לגבינו עכשיו, כשאנו גדולים. אז בענין הניקיון, מילא. אבל בענין השני, רבים מאתנו עדיין רחוקיס מלהיות בסדר. לא יעזור כלוס : לא יומן עורך הדין שעולה המון, לא הסבן-סטאר (שעולה כמעט פי שבע) ולא מחלקת המלכירות (אפילו אס חיא טובח - דבר נדיר במקומותינו). יש לנו יומן, יש לנו אלפון טלפוניס, יש לנו פנקס הודעות, יש לנו עוד יומן, יש אפילו מזכירה. ויש בלגן. *משה התקשר" - רשמנו פתק. "תגיד לו ככה וככה ושאוי ואבוי אם יהיה אחרת" - רשמנו מזכר. "למה החוזה לא מוכןז" - רשמנו נזיפה לשכיר. בבוקר השולחן היח נקי, תוך שעח חוא נראח כמו המחסן חאחורי של ייר חדרח". לא צריך מעבד מתמטי כדי לחבין שהפעס אנחנו בענין של תוכנה לניהול זמן, או כמו שחמתכנת חמצוי יעדיף לקרוא לה - תוכנה לניהול משרד. לקחנו לבדיקה את תוכנת 0111518 של בית התוכנח אר.טי.אי מערכות זמן אמת. אר.טיאי לא חתיימרו לתת פתרון בתוכנה הזו שלהם דוקא לעורכי דין, אלא ניסו להרכיב משהו כללי יותר שישמש כלי לניחול החלטות ולמעקב אוטומטי אחר ביצוע משימות באמצעות תזכורות יזומות שקובע המשתמש. אבל מה לעשות, כותב שורות אלה הוא עורך דין וחזמן שלו מתנחל בהתאם. סביר להניח כי מי שעובד הרבה מול לקוחות, וזמנו נחלק בין טלפונים, כתיבה ופגישות, חי בתנאי עבודה של עורך הדין המצוי, ולפיכך חאמור כאן רלבנטי גס לגביו. "האופיסיר" (כן, עברתנו" לו את השם) מיועדת למחשבי 1.8.8 ולתואמים, שלחם זכרון ]8% בגודל מינימלי של 8א256, ומערכת הפעלה דוס 33 ומעלח. אין חובה לדיסק קשיח, אבל בימינו - למי אין. האופיסיר מנהלת כרטסת תזכורות ומשימות, יומן פגישות ומערכת טלפונים, שבעלי המודס יכוליס לנצלה גם לחיוג ישיר מתוך המחשב. מערכת חטלפונים ויומן חפגישות מציעיס למשתמש את הפונקציות הבסיסיות המוכרות מהרבח תוכנות חופשיות המסתובבות במחסני תוכנח למיניהם, כאשר ספר הטלפונים מאפשר "לדוג" נתון מתוכו - אם ע"י הספרות הראשונות של מספר הטלפון, אם ע"י חשם הפרטי ואם ע*י כל פרט אחר שניתן לאחסן בכל השומח (שס איש הקשר, כתובת וכיו"ב). במערכת חיומנים עשרח יומנים שוניס לניחול 0 פגישות, לוחות זמניס וכן תצפית חודשית בסגנון לוח חקיר - אס לני ימיס, ואם לפי שעות בכל יוס ויוס. בגירסת רשת של התוכנה ניתן, מן הסתם, להציץ ליומנו של החבר לעבודה מבלי להכנס לחדרו והדבר מועיל במיוחד כאשר מתואמת פגישח מורכבת אגב שיחח טלפונית. חלקח העיקרי של האופיסיר חיא מערכת *חכרטיסים" למעקב ולניחול החלטות. לכל החלטה של חמשתמש, לכל משימח ולכל תזכורת המוזנות במערכת, יוצרת חתוכנח כרטיס ובו נתונים ומאפייניס של חכרטיס חנתון. יכול חמשתמש לפתוח לכל החלטה שכטו גם "תיק", המיועד לרישוס פרטי ההחלטח ולכל מלל אחר, משחו מעין פתק פנימי, שאף ניתן לחדפיסו על תקן מזכר. האופיסיר מסוגלת למיין את הנתוניס שבה, על פי קריטריוניס שונים, כמו שמו של המחליט, שמו של האדם המבצע, שם הלקוח, סוג הענין, סדר כרונולוגי או על פי האלף"בית וכיויב. המשתמש מסוגל לשלוף נתונים מתוך המאגר על פי כל קריטריון שיבחר. כך, למשל,אס רוצח המשתמש לדעת אילו משימות הוטלו על אדם א במשרד, יערוך מיון על שמו של אותו א. אם ירצח לדעת בכמח מטלות מטעמו של לקוח צ עסוקים אנשיו - ימיין על פי שס הלקוח. האופיסיר חינח תוכנה שוכנת זכרון (ות66966) וגוזלת בין 100 ל -9א200 מזכרון ח-/84%, בחתאס לדרך השימוש. החנחה שעמדה בבסיס התכנון חיתה, ככל הנראח, שקחל היעד לקראתו חולכים אנשי בית התוכנח מורכב מבעלי מקצועות חופשיים הסובלים ממחשבופוביה, ולכן חייבים לחעניק להם תוכנה המבוססת על שימוש ב-'ץפא 10" ההנחה היתה אולי נכונח, אבל חתוצאח חיא !84% עמוס לעייפת שאינו פנוי כמעט לשום תוכנה נוספת שהלקות עושה בח שימוש לצרכיו המקצועייס. חהתנגשות חזו גרמח לאנשי אר.טי.אי לסייג את מח שהס קוראיס "חיתרון חגדול" של התוכנח שלהם, ולהמליץ בימדריך למשתמש" להפעיל את חכרטסת כתוכנח רגילה ולא כתוכנת ח%63166 - כלומר כמו מעבד התמלילים או הנהלת החשבונות. כמובן שחפעלה כזאת הופכת את חתוכנח לפחות זמינח, ולפיכך דומח שחמשתמש 2% המצוי, שקיבל שיחת טלפון דחופה, יעוט על איזה דף נייר לכתוב תרשומת ויעדיף שלא להתחיל בפעולות יציאה מתכנית א' וכניסה לאופיסיר. אז מה הועילו חכמים! האופיסיר מסוגלת לקלוט טקסטים וכל נתון אחר מתוך מעבדי התמלילים המוכרים ומרב התוכנות הקיימות בשוק - אל תוך "תיק ההתלטה". בדרך זו ניתן לשלב במזכר שמכין המשתמש, קטע (או טקסט מלא) מתוך מִכְתב או חוות דעת שכתב או מתוך תדפיס חישוב, ושנמצא על מעבד התמלילים או על *הלוטוס" או תוכנח אחרת שבשימושו. היתרון/חסרון המרכזי של האופיסיר הוא, כאמור, בחיותח שוכנת זיכרון (זח66106). לכשלעצמה, התוכנה מציגח מסכים מפורטים ובצבעים יפים (להוציא ספר הטלפונים. חלק זה של התוכנה היא, אבוי לנו, בשחור-לבן) עס מסכי עזרח מתקבלים על הדעת, בהנחה שהמשתמש קרא את "המדריך למשתמש" מתחילתו ועד סופו. וזאת יש לדעת - ניצול יעיל של חאופיסיר דורש הכרח עמח, ולהכיר אותה זח כמעט כמו להכיר בך-זוג: היוס חשבת שזה ככה, ומחר - מה רבה ההפתעה - זה לגמרי אחרת. אנשי אר.טיאי. מודעיס לקושי זה ובחלק הכללי המקדים את חהסברים להפעלת "הכרטסת", הס מתחננים בפני המשתמש ללמוד את התוכנה בשקידה ולתרגל את מרכיביח השונים. רובנו "חכמים גדולים" ובדרך כלל גס "ודעים" חכל : צריך רק להסביר לנו מעט וחיתר יהיה בקלי קלות. לא צריך את הספר ובכלל, למי יש זמן לזה. אם זה מתאר אותך הקורא או אותך הקוראת, אופיסיר אינה מיועדת לכס. אם יש סיכוי שתחרשו את הספר ותתרגלו - יכול לחיות ששווח לכס 350 דולר בש"ח לנסות ולחיפטר מהניירות שעל השולחן. אצלנו במשרד, מכל מקוס, אין בלגן. אבל גס לפני האופיסיר לא היח. אין באמור במדור זה כדי לשמש המלצה לרכוש או להמנע מלרכוש אלו מהתוכנות הנסקרות. על טוסטרים וסימפוניר מיכאל האפרתי הפעם ברצוני לפתוח בתשובה לשאלה שאנשים רבים שאלו אותי בעקבות הכתבות חקודמות: האס גם האמיגח 500 (חביתי וחזול) אכן מסוגל לכל אותם דברים נפלאים שעליהס כתבתיו ובכן, חתשובה ה'א, כעיקרון, כן: חאמיגח 500 מסוגל לחציג 40% צבעים, להשמיע 4 ערוצי צליל בו זמנית, להציג סרטוני אנימציה ולהתחבר לוידאו; למעשח, דגמי האמיגה השונים הס מחשבים זחים בקונפיגורציות שונות . אבל.. ישנס בכל זאת כמח חבדלים, ולא אוכל לפרט כאן את כולס. הנה חלק מהם: האמיגה 500 מגיע עם 8% בלבד, דבר שעלול לחגביל אותו בהפעלת תוכנות ציור ואנימציח וכן מעבדי תמלילים גראפיים. ניתן, כמובן, בהשקעה של 250-400 ש"ח (או כד 707100 דולר בחו"ל), להרחיבו למגח"בייט אחד (כמו באמיגה 2000 בגירסתו הבסיסית. מעבר לכמות הזיכרון, ההבדלים העיקריים בין האמיגה 500 לאמיגה 2000 הס קודם כל בצורה החיצונית: חאמיגה 2000 מגיע בקופטה גדולה ומסיבית עס מקוס להוספת כרטיסים ועם מקלדת נפרדת, בעוד שח- 500 מגיע בקופסה קטנה כאשר המקלדת והמחשב הם יחידה אחת. משמעות הדבר היא שהרחבות כגון דיסק-קשיח, מודס וכו' מתחברות מהצד. תוספות והרחבות לאמיגה יוצאות לפיכך לשוק בשתי גירסאות, כאשר זו של ה-500 מופיעה לעיתים מאוחר יותר ועולה קצת יותר, אבל בהתלט עובדת ומאפשרת לבעלי מחשב זה לקבל תמורה גבוהה למחיר הנמוך (יחסית) ששילמו על המחשב. מה מתבשל בטוסטר של האמיגה?! הוידארטוסטר (משצס1 660ו)) הוא שילוב של חומרה ותוכנה המתלבשות על מחשב האמיגה והופכות אותו למחשב וידאו מקצועי. בדומה לטוסטר חמצוי בכל מטבח, גס חוידאו"טוסטר עושח טוסטים, אלא שבמקוס להשתמש בפרוסות לחם הוא משתמש במקורות וידאו, כגון: מצלמה, וידאו-טייפ, אנימציה מהמחשב ועוד כיד הדמיון הטובה. מדובר סך הכל במספר מכסימלי של שבע פרוסות וידאו, המשולבות אחת בשניה בעזרת מגוון רב ביותר של אפקטים. הוידאו טוסטר משמש כדוגם תמונה, הן לתמונות דוממות והן לפריימים הנדגמים בזמן אמיתי מסרט וידאו (פתו0גז0 סנגז). הטוסטר עובד בפורמט של 24 ביט, המאפשר שימוש בלא פחות מ-16 מיליון (6 צבעים בו זמנית. כדי להגיע לכל אותן תכונות, לקחה החברת 6% א את מחשב האמיגה וסחטה ממנו את המקסימום. החומרח כוללת 4 שבבי 181 מתוחכמים ושבבי זיכרון (א/₪), כאשר חתוכנה מתקשרת ישירות לשבבי חאמיגה ועוקפת את מערכת ההפעלה שלו לשם השגת ביצועים מקסימליים. הטוסטר משווק הן כתוספת למחשב אמיגה קיים והן כיחידה עצמאית, הכוללת מחשב אמיגה עם 9 מגה בייט ועם כרטיס הטוסטר מותקן בתוכו. יחידה זו משווקת כמכשיר עריכה ואפקטים לתחנות טלויזיה ואולפני וידאו. עד כה לא יצאה גרסת 2/1 לטוסטר, על-כן עדיין לא ניתן להשתמש בו באירופה ובישראל, ונראה שבזמן הקרוב גם לא תצא; לנו בארץ לא נותר אלא להגיר ריר ולחתפעל ממנו מרחוק. אין ספק שחטוסטר מראה עד כמה גדול חפוטנציאל חלא מנוצל של מחשב האמיגח. סימפוניה לארבעה קולות לאחרונה, יצאו לאמיגה שתי תוכנות מוסיקליות המאפשרות להשמיע בין 8 ל-0 ערוצי קול מתוך המחשב עצמו, וזאת, ללא תוספות חיצוניות כגון [ס]א או כרטיס כלשהו. כאמור, לאמיגח יש 4 ערוצי קול בלבד, ובכל זאת, בעזרת "טריק" תיכנותי, ניתן לבצע זאת. כדי להסביר כיצד הדבר נעשה, ניקח בתור דוגמח דגימת צליל של תזמורת סימפונית, חמנגנת את עולמיגוס: "תעביר לי את המלח..." בקטעים אלה. מבחינת חהמחשב, קטע תזמורתי כמו זח שבדוגמח שלנו, חוא למעשח כלי נגינה בפני עצמו בשם "תזמורת סימפונית", המנגן את הצליל "דו" במשך 20 שניות, למשל; אם נבקש מהמחשב לנגן את חתו "מי" במקומו, נשמע את אותח "יצירה", רק גבוה יותר, או, לחילופין, במקוס את המפרי בוגארט, משהו שמזכיר יותר את מרלין מונרו. ובכן, מח חטריק בשתי התוכנות החדשות, 4 של 0166 5ַטמגּפות4 ו0-7א%ג1 של 5 6תשס5 חסלפנת 6ו181 תוכנות אלה מאפשרות למשתמש לכתוב בעזרת חמחשב קטע מוסיקאלי בן 8 (עד 16) ערוצים. ערוצים אלה מאוכסנים כל אחד לחוד, כך שניתן לבצע עריכח ושינוייס בכל אחד מהם בנפרד. כאשר מבקשיס מהמחשב להשמיע את חיצירח, הוא לוקת כל 2 (עד 64 ערוצים, ממזג ומרכיב אותם ביחד לתוך ערו אחד, המשמיע את תוצאת החיבור כערוץ בודד, חנשמע לנו כ-4 כלי נגינח שוניס. המשפט המפורסם יוכל להיות מעתה משפט שיגרתי ונפוץ אותו יאמר בעל אמיגח למחשב הצייתן שלא יחסס לבצע את חפקודה ומבלי לקטר, וזאת על-ידי שילוב בין שני מוצרים לאמיגח: חראשון - זרוע רובוט חנשלטת על-ידי חמחשב: ח/00ס (המוצגת בתמונה) הנמכרת בארה"ב במחיר 89 דולר ומיוצרת על-ידי חברת וקו 0 [618]. לאחרונה התבשרנו גם על 51 8000 41800 המשוכלל והמקצועי יותר, המיוצר בבריטניה. המרכיב השני הוא מערכת זיהוי דיבור. מערכת כזו מאפשרת למשתמש "ללמד" את המחשב שורה ארוכה של משפטי מפתח שאותם יוכל האמיגה לזחות ולבצע מאוחר יותר. מוצר כזה הוא 1 הנמכר בארה"ב במחיר של 109 דולר. אקורד הסיום ליצירה כלשחי. אקורד כזח יכול להכיל לפחות 20 צלילים שונים חמנוגניס ומושמעים בו-זמנית. כאשר אקורד כזה נדגס על"ידי המחשב, הוא מתורגס לנתוניס מספריים, חמאפשרים שליחתו לאחד מארבעת ערוצי הצליל של המחשב ככלי נגינח יחיד. באופן זח אנחנו יכולים לשמוע מחמחשב עשרות צלילים בו זמנית. כבר בימיו חראשונים של חאמיגח, חופיעו תוכנות חמסוגלות להשמיע דגימות קול של יצירות תזמורתיות, קטעיס מסרטיס (למשל סצינת חסיוס של הסרט "קזבלנקה'") וכד'. המגבלח של דגימות אלה חיתח באורכן, שהצטמצס ל-30 שניות, בגלל כמות הזיכרון חדרושה לאיכסון דגימות ארוכות יותר. הבעיח מתחילה כאשר אנו רוצים לבצע שינויים 94 פעולת ההרכבה, המכונה מחס 6ט%8 0816קות00, מתבצעת מספר פעמים בשניה, וכך אנו מקבלים את הרושס שהמחשב משמיע 16 צלילים בו זמנית. שוב, כפי שכבר אמרנו, מבחינת המחשב מדובר ב- 4 כלי נגינה בלבד, המשמיעים רביעיות צלילים המשתנות פעמים רבות בשניח. תכונת ה- קהטצגדטו[ט1א והיכולת הקולית הגבוהה המייחדות את מחשב האמיגה, הן שמאפשרות ביצוע מוצלח של טריק זה. גירסה 1.2 ל'"'רשומון" בתחילת פברואר יצאה גירסה 12 למעבד התמלילים "רשומון" לאמיגה. בין החידושיס הכלולים בגירסה זו: שליטה על ריווח השורות (גם בקטעים מסומניס) המאפשרת קביעת ערכים של בין 9 ל-100 פיקסליס לשורה ושימוש בפונטיס בגדלים אלה; מוד 6 שבו מוצג התמליל ברזולוציה של 040/512; הדפסה במוד "תמלילי; קביעת אורך הדף בפיקסלים, ועוד. במקביל להכרזה על הגירסה החדשה, הופיעה גירסה לועזית עם מסכים, תפריטים ותיעוד באנגלית למכירה בחו"ל. כמו כן הוכנו פונטיס עברייס חדשים שמצורפים לגירסה העברית. בעלי גירסה 11 יוכלו לעדכן לגירסה החדשה על"ידי משלוח הדיסקט הישן בצירוף סך של 5 ש"ח לבית התוכנה 00/506החג11. מיכאל האפרתי הוא מנכ"ל בית התוכנה תג (טל. ,)03-315967‏ יצרני מעבד התמלילים הגראפי הרב-לשוני "רשומון". המחשב אישי התוכנה קבוצתית (המשך מעמוד 41) ש-1160(. פַתוט!א משתמשת בשרת דומח לדואר אלקטרוני. מיזוג שנייהשרתים לא יחיה אפשרי בעתיד הקרוב. רייאן מציאותי גם בנושאים אחרים, הן ביחד לעצמו והן ביחס לאחרים הנוקטים באסטרטגיות רחבות יותר עבור מוצריהם. "יש אוסף בעיות שכל יצרן תוכנה קבוצתית חייב לפתור. לבעיות האלו אני קורא הסודות המלוכלכים של מיחשוב שיתופי" אומר רייאן. *אלה הן 'עד כמה קשה להתקין את המוצרז עד כמה קשה להכשיר משתמשים לעבוד איתוז האס הוא 'ידפוק' לי את הרשת! האס קל לתחזק אותוז עד כמה הוא ניתן לדירוגו והאם הוא ירוץ על כל המכשירים שלי, לרבות חמקינטושים, המחשבים האישיים, תחנות העבודה אוחש או 4%" תקנים, מערכות והתאמה. יכולת פעולה בשיתוף פעולת רז תמקסת:דא]) היא גורס חשוב עבור הרבח חברות המעונינות לרכוש תוכנות קבוצתיות, וכך גם התקנים של פרוטוקולי ה-א1.4 וח-אג/. לאחרונה כינסה מיקרוסופט ישיבה של מפתחיה בנוגע לתקניס לשירותי דואר אלקטרוני כמו ספריות וחעברת הודעות. בעקבות ישיבה זאת, לוטוס, 1881 ורסופק חתמו על הסכס משלהם למימשק תיכנות חיישומיס החדש למשלות הודעות הנקרא וט מש ז 8א0. על פי הסכם זה, יישומיס הרוציס לחפוך למודעים לדואר אלקטרוני יחיו בעלי 1 סטנדרטי אליו יוכלו לכתוב. עס זאס, מרף 1095 משתמשיס יכולים לבנות יישומיס משלחם ב - 5 על מנת לקייס שיתוף אינפורמציח. התאמת 0)66 1.0605 בחברת הייעוץ אנדרסון כאשר לוטוס הגתה את סא כסביבת *ישוס לתוכנה קבוצתית, קרוב לודאי שחיא לא חזתח את כל הניסוייס שהמוצר יעבור. אולס בתברת הייעו ארתור אנדרסון, חזרוע חאסטרטגית של ארגון עולמי לטכנולוגית מידע שמשרדיו חראשיים בז'נבה, שוולצ, )א 1.00 ספגה כמה מהלומות פטיש בחתאם ליעד האסטרטגי של אנדרסון לספק שירותים משולבים, ייעוץ טכנולוגית מידע ושירותי שינוי ניחולייס לחברות ברחבי חעולם, ראשית, אנדרסון משתמשים ב"סוסא אצלס במשרד כדי לעקוב אחר לקוחות, לנחל פרויקטים לייעוצ ולבחון את המערכות לפני שהן מוצעות ללקוחות. משיחות עם מנחל חמכירות פרד פישמן, מנחל בכיר קווין סמית', ורוברטי וואנג, יועץ בכיר בקבוצת חמערכות חמתקדמות בניו יורק, מתברר כיצד אנדרסון שילבח את 5סא 1/0 בתוך כלי חנדסת תוכנה בעזרת מחשב (65₪) חמקומיים כדי לפתח מערכות עיבוד שיתופיות מותאמות. בנצלה את ערכת חמכשירים של מימשק תיכנות חיישומים שסופקה על ידי לוטוס ואת ארבע ערכות 058 של סביבת מסנוג0תטסע ח*יחודית של אנדרסון, הפכה חחברח למעבדת נסיון ל"063! 1.00 בעולם האמיתי, משוס שאנדרסון חיא חברח העוסקת במתן פתרונות לקבוצות עבודח שיתופיות. שילוב צשסא! 1.008 ב"מסטגנפנוסז של אנדרסון להשגת עיבוד שיתופי היה פרויקט של שנח וחצי שחסתמך על מאמציחס של 30 עד 35 מתכנתי 6. לדברי פישמן, אא מתנחגת כחזית (סאט 601 ביישומים שפותחו בעזרת חכלים של 00066 מסטג0מטס. אלה כוללים את 00/1תו6וא, מתודולוגית 0.55 מקוונת בעלת מחזור חיים מלא ומערך כלים לניחול פרויקטים; 1/פג!ק, מערך כלים חתומך בתיכנון והנדסת מידע; 1/קושש ל-08/2, ערכת כלים חממכנת את משימות הניתוח והתיכנון וטכניקות לפיתוח עיבוד שיתופי ב-05/2; ואת 1/!גוצם], ערכת כלים להתקנות בפלטפורמות ספציפיות של חיישוס במערכת חיעד. אנדרסון חתתילו עס חבילת ח-6)סא הבסיסית של 200 לקוחות. כיוס, יותר מ-150 משתמשים רצים על סא ומשתמשים במיגוון הרחב של יישומיח. חתוצאותו "קל יותר למצוא מידע," אומר וואנג. *אנו מקיימים פחות ישיבות, או שאגו מבצעיס אותן במסופינו. האנשים מתעדכנים במהירות רבה יותר. עדות להתבססותה של וטא חיא העובדח שאנשים נוטים לנטוש את מעבד חתמלילים חחיצוני שלחס לטובת המעבד של סא מאחר והוא מארגן את חמסמכים שלחם חרבה יותר טוב.* היצרניס יכתבו רק למיפרט חודעות אחד, לא לחבילות ספציפיות של דואר אלקטרוני. פיתוח זח מצביע על מגמח לשינויים ברמת חמערכת: מערכות התהפעלה עוברות שינוייס כדי לענות טוב יותר על צרכי הקבוצה. יש חשיבות גם לאופן בו חברות מתייחסות לצוותי קבוצות העבודה שלהן משוס שהכנסת תוכנה קבוצתית עשויח לשנות באופן יסודי את חדרך בה קבוצות עובדות. חברות חרוצות לקבל מושג לגבי אופי חשינוייס חאלו יכולות לבדוק סביבות אב-טיפוסיות כמו זאת הנמצאת ב-5010006ת1 80005037 של אנגלבארט בפרמונט, קליפורניח, שם גם חקבוצות וגס חתוכנה הקבוצתית חן נסיוניות. תאגיד 800037 נותן לחברות חחברות בו את חזכות לשלוח מתלמדים למכון קסע שם חס חיים בסביבת מודל של תוכנח קבוצתית כדי לבחון תפיסות קבוצתיות מול תוכנה 7: קבוצתית. אם נחזור לעולס העסקים, חבילות תוכנות קבוצתיות יצטרכו לכל חפחות לחיות גמישות מספיק כדי לחגיב לצרכיח החדשים של הקבוצה ברגע שהתוכנה הקבוצתית תותקן. "המפתח לתוכנה קבוצתית הוא שלא לוקחים אותה סתם מהמדף,' מזהיר מרשק מ-25000. "צריך להתאים אותה לארגון, אם על ידי ג או על ידי חמפיפ'* חמפתת הוא גס הבנח של אופן העבודה הקבוצתי. יישוס המוצר חנכון למערך המשימות הנכון ולמבניס חקבוצתיים הנכוניס צריך לעבור עוד דרך ארוכח כדי לצמצם את טראומת הכנסת התוכנה הקבוצתית לקבוצות חעבודח בחברה. 106 מיוחד ל")1מ32. = לקנות או לא לקנות (המשך מעמוד 15) כ-16 מגח"צ ומעלה. קשר העין שלך עס המחשב הוא הצג. ביישומיס עסקיים ספק אם תזדקק לצג צבעוני - אם כי הוא בעל יתרונות משלו, אך הרזולוציה היא אלמנט חשוב, לא רק לעין אלא גס לאפשרויות ההפעלח של תוכנות חדישות. מוכר הציוד עלול "לשכוח" לספר לך כי קיימים צגי מונוכרוס (שני צבעיס) בעלי איכות 04 שמחירם נמוך משמעותית מאחיהם הצבעוניים. ברר היטב את ההיצע ואל תרכוש צג צבעוני אס עיקר עיסוקך בעיבוד תמלילים, חנהלת חשבונות וכיוצא באלו יישומיס העוסקים במספרים ואותיותמומלץ שלא להתפתות לחסכונות רגעיים (ולרוב מדומים) של העברת דיסק ישן או כרטיס תצוגה וצג ממחשב ישן לחדש. בתוך חבילת מחשב שתרכוש מחירו של כל פריט יהא לרוב זול יותר מאשר רכישתו בנפרד לאחר מכן, בעיקר אס אתה מבצע עסקה של א]-א1, או אס אינך יכול להתקין הציוד בעצמך, והוספתו בעתיד תצריך גם העסקת טכנאי או שינוע המחשב למעבדה. כלל חזהב שהוזכר לעיל מחייב גס שיקול נוסף. לאחר שבחנת את כל צרכיך וסיכמת את מבנה החבילה שעליך לרכוש על מנת לענות על צרכיך המידיים - הוסף על כך, כדי להשאיר לך מקדס בטחון. הבא בחשבון כי יצרני חחומרה והתוכנה אינס שוקטיס על שמריהם, ותמיד יתכן שמחר תרצה להריץ יישומים מתקדמים יותר וראוי להערך לכך בטרס רכישת ציוד חדש. אם כיוס מחשב 286 עונה על צרכיך המידיים, כדאי לך לבחון בכמה אחוזים תתייקר החבילה אם המעבד יהיה מדור חדיש יותר - 386 או לפחות 3865% הזול יותר. לעתים תגלה כי אחוז התוספת חינו שולי למדי אך יחא מובטח לך כי חציוד החדש יענח על צרכיך בעתיד הנראה לעין גם אס כרגע אינך ער לצרכים אלו. עכשיו סכס את העלות הממשית הצפויה לך. זה בדיוק הזמן לחזור אל הכלל העשירי שהוזכר לעיל, ולשקול שוב את כדאיות העסקה - לאחר שעלותח הממשית כבר ברורח לך יותר. מן הראוי להדגיש לסיכום כי מטרת הדברים שהבאנו אינה להפתיד את המשתמש מפני כניסה לעסקה של שיפור רמת ביצועיו. כוונתנו חיתח לתת למשתמש שאינו מנתח מערכות כלים מינימליים לבחון את כדאיות העסקה בקור רוח, ולא להחליט על רכישה חדשה בהתלהבות נעורים וללא שיקול דעת. אם למרות הכל המשתמש אינו בטוח בכדאיות ההשקעה, בעיקר כאשר מדובר בהשקעה ניכרת, מן הראוי כי משתמש כזה ייעזר בייעוצו של איש מקצוע מיומן. אין הכוונה כמובן לאותו אדס המנסה למכור לך את הציוד או התוכנה החדשים אף אס מהימנותו ומיומנותו אינס מוטלים בספק. יש לזכור כי פרנסתו של זה על המכירה ואין הוא אובייקטיבי. אס הוא ישר והגון אין ספק כי הוא רק ישמח אם נטל האחריות יוסר מעל כתפיו. אחרית דבר לפני כתריסר שנים ביקרתי בחברה אמריקנית גדולה שהיתה מחלוצי המחשוב האישי. הוכנסתי לחדר מאובטח ככספת של בנק (לאחר שחתמתי על התחיבות לשמור על הסודיות), ושס חוצג לי הדגם החדיש של אותס ימים, שטרם חוכרז, ושבו הועלתה מות הזיכרון הפנימי ל-16% לעומת ה-א4% של חדגם הקודם. על דיסק קשיח למחשב אישי, חשבו אז רק חוזי העתידות בעיתונות חמקצועית. מחירו של אותו דגם, שננקב באלפי דולרים, חיה מספיק כיוס לרכישת מערכת רצינית ביתר. זח מראה על חדרך הארוכח שעבר מחשב חמיקרו תוך פרק זמן קצר יחסית. יחד אם זה, כאז כן עתה, השאלה של מתי כדאי לחחליף את חציוד הינח שאלה שלא קל לענות עליה, שכן שיא השכלול של היוס עלול להיות המוצג המוזיאוני של חעתיד הקרוב. לא נותר לי אלא לקוות כי הצלחתי ולו במעט לחקל את המלאכה על מי שצריך לקבל את ההחלטה הנכונה. ל 3% לקנות או לא לקנות: ננסה לפרט מספר כללי יסוד שגס צרכן תוכנת פוטנציאלי שאינו מנתח מערכות יוכל לעשות בהם שימוש כדי לקבל החלטה נבונה. אך לפני הפירוט הערת אזהרה: אמנס מובאים כאן עשרה כללים אך אין אלו עשרת הדיברות בחינת "כזה ראה וקדש". התבונה הנדרשת היא להתאים את חכללים לצרכי המשתמש הספציפי תוך הפעלת השכל הישר וההגיון. ואלו הכללים שאנו מציעיס למשתמש העומד לפני רכישת תוכנה המחייבת גם השקעתה בציוד נוסף: 1 6 אם אתה, כמשתמש, מרוצה מביצועי התוכנה בה אתה משתמש כיוס, וזו עונה על צרכיך - אל תתנתה לתוכנה אחרת או לגירסה חדשה יותר. זכור תמיד כי החידושים שנוטפו הס תוספת שלעתיס באה לחרשים קונה פוטנציאלי, ואתה לא בהכרת זקוק לחידושים אלו. אס חיצרן מאיים כי יפסיק לתמוך בגירסה חישנח - הנח לו לשמוע מעורך הדין שלך! יתר על כן, לאחר שהתוכנה כבר מותקנת אצלך ופועלת זמן רב, הסיכוי שתיזקק לתמיכה קטן ואם בכל זאת תהא זקוק לתמיכת היצרן יש להניח כי תמורת חופן שקלים הוא לא יסרב. 2. גם אס החידושים שבתוכנה המוצעת דרושים לך או יוכלו לשפר את ביצועי עבודתך, בחן האס הצורך הוא מיידי. אם תדחה את הרכישה, יש יסוד סביר להניח כי מחירי הציוד ירדו, ובאותו כסף תוכל לרכוש ציוד חדיש יותר. אס התוכנה המוצעת לך דורשת מחשב מבוסס מעבד 43% למשל, חרי סביר להניח כי ברגע בו יצאו לשוק מחשביס עם מעבדי 5%, מיד יצנחו מחירי המחשביס מבוססי 3% ומועד זה אינו רחוק. מחשב 286 זול חיום יותר ממה שהיה מחשב 8088 רק לפני כשנח וחצי. 3. בחן את צרכיך ואת הפוטנציאל של עסקך לנצל את האפשרויות המוצעות על ידי חתוכנה החדשח בפועל. להוגמא, כל תוכנה לעיבוד תמליליס המוצעת כיום מתהדרת באופציות של "משרד ממוחשבי או אפשרויות *תיוק" מתקדמות. חמפיציס 8 ור 0 1 א שלו ה מה שתקבל נך. אס אותו : סאר על מנת להתקינו יא גבוהה פי 4 חרבה יותר. עיין וק מח המפרטי ופרט המומלא. זולי כי נוגח שהודגמת למה כדאי לך להיות מנוי של 32811 כע1אסץ 6 הישראל: המגזין עס התקליט תוכנה חדשה נהקבציס יש בתוכנח ; האם מודול 1 ₪ % ? אי לרכוש תוכנה 2% בהקלדה 27 [מליליס שינסת יתו, יטען כי * + קבל מתנה . 1 חולצת 321 אר מידניתץ | הברמשרעל נרתיקור לבקבוק שת | הפסתמסמך נחתיים, כי אנחנו עדעים לעשות את זה ה וגם ו לשלוח לך תוכנת שי בתקליט החודשי מילים עצמס שאתה מקבל |- שי + שלס 155 שייח עבור 12 גליונות במקום 179 שייח ות התוכנח או תוכנת 0 6 / / נות שאתת / 4 4 7 6 י/ס 4 ל חציוד . . . ה-<<=י-ור+-+++- עצמך במצב לא נעיס אס תרכוש תוכנח המחייבת מערכתת 7 - 6. אל תחליט על רכישת תוכנה לפני שברור לך לחלוטין מחי ההשקעה הנדרשת בשיפור החומרה. יחא זה מביך לגלות אחרי רכישת התוכנה כי מעבד התמלילים הגרפי שעורר בך חתפעלות בעת שחוצג לך על ידי מר 1902 הפעלה חדישה או גירסה מתקדמת שלה, ורק אחרי ההתקנה תגלה כי תוכנה בה אתה משתמש לצרכיך חיומיומייס "תוקעת" את חמחשב כי אינח מסתדרת עם מערכת התפעלח החדשח. ₪ עליך לבדוק מראש איך החומרה שאתה עומד לקנות מסוגלת להריץ את יישומיך הקיימיס. אם ברשותך למשל תוכנה מוגנת הדורשת הימצאותו של דיסקט מקורי בכונן 4 עליך להזהר במיוחד. במחשבים החדישים הנמכרים כיום כונן א עלול להיות כונן "35 שאינו מסוגל לקרוא דיסקט *525 רגיל. גם אם הכונן חוא כונן *5.25 הרי אלו הנמכרים כיוס חם כונניס של ]12%, אשר במספר לא רב של מקרים אינס משוגליס לקרוא את ההגנות המתוחכמות שהוטמנו בדיסקט המקורי של התוכנח שלך. נסה היטב האס המחשב החדש מסוגל בפועל לקרוא את הדיסקט המוגן חספציפי שלך. אל תסמוך על הבטחת המוכר כי הכונן קורא כל דיסקט של 606 כי חדבר אינו נכון לגבי חלק מן ההגנות. 9 עליך לבדוק היטב אילו אביזרי חומרה (בעיקר כרטיסי הרחבה וכו) מותקניס במחשבך העכשווי ואיך אלו יתאימו למחשב החדש אותו אתה מתעתד לרכוש לשס הרצת התוכנה החדשה. אתה עלול לגלות כי בנוסף להחלפת המחשב יהא עליך גס לרכוש ציוד נוסף, כמו מודס לתקשורת, חומרת רשת תקשורת או חייגן חדש - כי אלו שיש לך כיום לא יתאימו למחשב החדש. הוסף עלות זו לחשבון ההשקעח הכללית. אם המוכר מנסה לשכנעך כי אין צורך בהחלפת מחשב וכי די בהחלפת לוח האס בלבד, אתה עלול לגלות רק מאוחר יותר כי עליך להחליף גם את המקלדת, בקר הכוננים, ספק הכותח או כונניס ובעיקר את רכיבי הזיכרון (למהירים יותר) והעלות הכוללת תגיע כמעט למתירו של מחשב חדש, אל תשכח לבדוק אם במחשב המוצע לך יש די ערוצי הרחבה לקליטת כל הציוד המשמש אותך כיוס, ולפחות ערו אחד נוסף שאולי תידרש לו בעתיד. אל תשכח לוודא גם כי המחשב החדש מטוגל להכיל את כרטיסי ההרתבח שלך בעיקר אס הס ישניס וגדולים. 0 1 6 אם אחרי כל השיקולים האמורים לעיל אינך משוכנע כי העסקה כדאית - אל תקנה! אתה כנראה עדיין אינך זקוק לחידושים האחרונים. שמח בחלקך והשאר בינתייס עס מה שיש לך. 7 6 יי משחק יוצא דופן על תקופה רומנטית להחריד אמיר שחר סרטי הרפתקאות רביס מתרחשים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. זוחי תקופה רומנטית להחריד מלאח בחרפתקניס המחפשים אוצרות, מגלים מחדש את המרת הרחוק, מצילים יפיפיות חטובות ותחטופות ועוד כחנה וכהנח. לחלן תסריט אפשרי או (תסריט אפשרי שחיה) לסרט חרפתקאות רומנטי לכל המשפחה הסרט מתחיל בחטיפה, הכרות עס חבורת הנבלים, חוסר חאונים של חיפיפיח ומיד סוויץ' ואנו וחכרות עם הגיבור. פעם חוא חיח מישהו וחיוס (ביוס תחילת העלילח) הוא כלומניק, מתפרנס מעבודה כלומית למדי, ומחכח לאיזח נס שיבוא וידליק בו זיק. חגיבור שלנו נושא בליבו איזו חוויח נוראית שעבר - מות חבר בקרב, לב שבור, או כל דיכאון מקובל אחר - וזה הגורס שהוביל אותו לכיוון חכלוס. הוא מלוכלך, לבוש סחבות וכמובן (ושלרגע לא יהיה ספק בכך) לא מגולת. האבא, המאהב, או האח של חיפיפיה החטופה מגיע לגיבורינו חלא מגולח, מציע לו את עסק חחילו בתוספת פרס כספי (הפרס האמיתי הוא חיפיפיה עצמה אבל לשם כך נצטרך לתכות עד סוף הסרט). לא תמיד הגיבור מסכים לפעילות נועזת סתס כך. לאחר איומים בכלא, חפעלת שטר ערבות כנגדו, או סתס כמח סטירות משכנעות, הוא מסכים לצאת לפעילות. בדרכו חוא עובר חרפתקאות מדחימות, פוגש טיפוסים מעניינים, מרביץ מכות, נופול מרכבות 3% נוסעות, מטיס מטוסים, מתלכלך (אבל שיערו ישאר מסורק כמובן) ובסופו של דבר מחלץ את היפיפיה מכלאה מתאהב בה ממבט ראשון (אבל נישאר ציני עד חסוף, יענו תנו) ]0 ג116. היא מתאהבת בו, וביחד חיים באושר ועושר עד לסרט ההמשך ו/או החטיפה הבאה. אתס חייבים להודות שהסיפור לא רע. אומנס מעט קיטשי אבל אנו מצידינו לא נעז להחמיץ אותו - לא בקולנוע, לא בוידאו ועל אחת כמה וכמה לא על מסך המחשב. על מסך המחשב הגיבור הוא ג'ייק מאסטרס מרף 19072 המגזין למיחנזוב איוזי הידוע בכינוי "לאקיי, טייס קרב קונג ומתפרנס מחברת אוירוני סחורות. הזמן: בין שתי מלחמות לפני המהפיכה, 1930. יום בהיר אחד נחטפת האחות (החטובה) קייט לומאקס בידי שליחיו של שליט מקומי. אביח של קייט הוא במקרח איש עסקים עשיר במיוחד חרוצח להציל את ביתו. לשם כך הוא לוקח את לאקי (חוא טייס). כפעולת שיכנוע מזכיר לו שחוא בחובות, וכדי להמשיך בחייו חכלומיים יצתרך להעתר להצעתו. לאקי פגוע ונעלב ומצד שני בעל תקוה לחשיב לעצמו מר 1995 ---7--77- שב כתובת למשלוח עיר מיקוד ובתוכנה ששמת כראי כך כהיות מנוי קבל הצעה אישית. נצל את ההזדמנות וחחום עכשיו על מנוי ונתי ל3288₪7, כ ומסעץ סש הישראלי, המגזין למיחעוב איעזי, מקבוצת אנעים ומחעזבים. 4 שלם 55 עדח עבור 12 נליונות במקום 179 ו"ח 4% חתום היום 7 קבל מחנה חולצת 3281 או מידנית 3281 נרתיקור לבקבוק עותיה משתמש במחשב ששמו בש לככש לוס ב ה 58 7 ו מצורפת בואת המחאח לפקודת אנשים ומחשביס (הפקות) בעיימ: בסך 155 שיח או חייבו את כרטיט חאשראי שלי ושח / ישרכ מס! בתוקף א-ש כ חתימה אנעום , ומלרועובים 0 טל 295105 מטוכנים (כל כביש חוא מסוכן) וכמובן לחלחם על" מלא הספח ואתה מנוי אל אנשים ומחשבים תד 11616 תיא 61116 כן, אני מעוניין לחתוס על מנוי למגזין 81 בו מידנית בו חולצת 328₪ אני מעוניין לחתוס מגליון מסיך ] שמי כ גיל מקוס עבודתי 8 ח.ד. 11616 ח"א 61116 ---7777-7 ב פס 295144 רקע בנופים קסומים ואקזוטיים. עד כאן חסיפור חאמיתי ומכאן חמשחק חטכני. כמשחק, משחק זח מיוחד במינו. לכל דמות יש אישיות ועבר, שייש לזכור וללמוד אותח, יש לקחת בחשבון את חזמן חחולף. דברים מתרחשים איתך או בלעדיך. חעלילה עוברת מולך דרך עיניחן ומוחן של שלוש 2 2 ולקבל (בית/עבודה) ארט / דיינרס קריות. לכל אחת מהן יש כישורים וידע ולזכור אותו במשחק יש הסתעפויות ות לכמה סיומים שונים ומושלמים. כל וטיןבפעולות ובהתלטות שיעשו במהלך צוב ביותר הוא כמובן להגיע לפאריס, קייט לזרועות אביה, לקבל את הכסף ולחנות מחטבות מיוחדות המיועדות סיח, אולס כפי שציינתי יש עוד כמה עוד ת נכונות הפעולת והבחירות לא נקבעות *ח של קו הסיפור אלא גם לפי מערכת קייט ללאקי. כדי לראות את המצב זנטי ניתן להכנס למוד הרומנטיקה שותיח העכשוויס של קייט לגבי הגיבור. ז על המציאות. הדמויות במשתק צריכות ג כלשחו ולשם כך קיימת בועת דיבור %טח. כמו כן ישנן חלונות נפתחים יס שכדאי לקחת, להשליך בדרך, להפוך זש בהם, להוציא אותס מכלל שימוש ₪ | חמשחק נבחר על ידי עיתונות חוץ כמשחק היפה ביותר ב-1991, ובצדק. המשחק של חברת אותגמקק. אריזת המשחק כוללת 4 דיסקטים 88( 12 וחוברת הפעלה בעברית. חמשחק נשלט על ידי מקלדת, ג'ויסטיק או עכבר, מתאים למסכי 04/908ם, תומך ב-0ג401. ו- 91| 6תטספ, מחיר: 8990 ש"ת, 9 המגזין למיהונזוב אינני לוו כו כ להיות מנוי של 3211 כעזאסץץ 6ק הישראל: המגזין עם התקליט 0 "שש : . 52 4 וש 4 * קבל מתנה חולצת ו3281 או מידנית, נרתיקור לבקבוק שתיה כי אנחנו יודעיס לעשות את זה - וגם לשלוח לך תוכנת שי בתקליט החודשי שאתה מקבל + שלם 155 שייח עבור 12 גליונות במקום 179 שייח +6, הידוע בכינוי "לאקיי טפ קונג ומתפרנס מחברת סחורות. חזמן: בין שתי כ לפני המהפיכה, 1930, יוס בהיר אחד נחטפו לומאקס בידי שליחיו שו קייט הוא במקרה איש עסקים עשיר במיוחד חרוצת להציל את ביתו. לשם כך הוא לוקח את לאקי (חוא טייס). כפעולת שיכנוע מזכיר לו שחוא בחובות, וכדי להמשיך בחייו הכלומיים יצתרך לחעתר לחצעתו. לאקי פגוע ונעלב ומצד שני בעל תקוה להשיב לעצמו עד כאן חסיפור חאמיתי ומכאן חמשתק חטכני. כמשחק, משחק זח מיוחד במינו. לכל דמות יש אישיות ועבר, שייש לזכור וללמוד אותח, יש לקחת בחשבון את חזמן חחולף. דבריס מתרחשים איתך או בלעדיך. חעלילה עוברת מולך דרך עיניחן ומוחן של שלוש מר 1%2 2 ת, חמובילות לכמה סיומים שונים ומושלמים. כל +תלוי לחלוטין בפעולות ובהחלטות שיעשו במהלך שחק. חסיום הטוב ביותר הוא כמובן להגיע לפאריס, זזיר את קייט לזרועות אביה, לקבל את הכסף > בונוס, ולחנות מהטבות מיוחדות המיועדות גוריס בפנסיה, אולס כפי שציינתי יש עוד כמה עוד + אפשרויות נכונות הפעולת והבחירות לא נקבעות לפי חזרימה של קו הסיפור אלא גם לפי מערכת סים בין קייט ללאקי. כדי לראות את המצב וס הרומנטי ניתן להכנס למוד הרומנטיקה יג את רגשותיה העכשווים של קייט לגבי הגיבור. "תמשחק על חמציאות. הדמויות במשחק צריכות ם דיאלוג כלשחו ולשם כך קיימת בועת דיבור גת לשליטה. כמו כן ישנן חלונות נפתחים יגים חפצים שכדאי לקחת, להשליך בדרך, להפוך לחשתמש בהם, להוציא אותם מכלל שימוש ת. משחק נבחר על ידי עיתונות חוץ כמשחק היפה +" ב-1991, ובצדק. המשחק של חברת אווחגמנע. אריות המשחק כוללת 4 דיסקטים 8 12 וחוברת הפעלה בעברית. המשחק נשלט על ידי מקלדת, ג'ויסטיק או עכבר, מתאים למסכי 64/%068, תומך ב-0ג461. ו- 1 6מט50, מחיר: 8990 שיח. = 9 ₪ ורוו - הידוע בכינוי *לאקי", טייס קרב לשעבר חחי בחונג קונג ומתפרנס מחברת אוירונים כושלת לייבוא סחורות. חזמן: בין שתי מלחמות עולס. חמקום: סין לפני המחפיכה, 1930, יוס ביר אחד נחטפת האחות (החטובה) קייט לומאקס בידי שליחיו של שליט מקומי. אביח של קייט חוא במקרח איש עסקים עשיר במיוחד חרוצח להציל את ביתו. לשם כך הוא לוקח את לאקי (חוא טייס). כפעולת שיכנוע מזכיר לו שחוא בחובות, וכדי להמשיך בחייו הכלומיים יצתרך לחעתר להצעתו. לאקי פגוע ונעלב ומצד שני בעל תקוח לחשיב לעצמו מר 1992 גם את תחילת חעבר, גם לחוציא עצמו מחבוץ וגם לזכות ביפיפיח. יוצא לדרך עם נינג'ח מקומית זאן ציי כעוזר. כדי לחציל את קייט יצתרך לאקי (אתח) לחטיט מטוסים, לחצות נחרות, לנהוג בכבישים מסוכנים (כל כביש חוא מסוכן) וכמובן לחלחם על רקע בנופיס קסומים ואקזוטיים. עד כאן חסיפור חאמיתי ומכאן חמשחק חטכני. כמשחק, משחק זח מיוחד במינו. לכל דמות יש אישיות ועבר, שייש לזכור וללמוד אותח, יש לקחת בחשבון את חזמן חחולף. דברים מתרחשים איתך או בלעדיך. חעלילח עוברת מולך דרך עיניחן ומוחן של שלוש 2: הדמויות העיקריות. לכל אחת מהן יש כישורים וידע שעליך ללמוד ולזכור אותו במשחק יש הסתעפויות רבות, חמובילות לכמה סיומים שונים ומושלמים. כל סוף תלוי לחלוטין בפעולות ובהחלטות שיעשו במהלך המשחק. חטיום הטוב ביותר הוא כמובן להגיע לפאריס, להחזיר את קייט לזרועות אביה, לקבל את הכסף פלוטי בונוס, ולחנות מהטבות מיוחדות המיועדות לגיבוריס בפנסיח, אולס כפי שציינתי יש עוד כמה עוד כמח אפשרויות נכונות הפעולת והבחירות לא נקבעות רק לפי הזרימה של קו הסיפור אלא גם לפי מערכת היחסים בין קייט ללאקי. כדי לראות את המצב בתחוס הרומנטיי ניתן להכנס למוד הרומנטיקה חמציג את רגשותיח העכשווים של קייט לגבי הגיבור. מותר המשחק על חמציאות. הדמויות במשחק צריכות לקיים דיאלוג כלשחו ולשס כך קיימת בועת דיבור הניתנת לשליטה. כמו כן ישנן חלונות נפתחים המציגים חפצים שכדאי לקחת, להשליך בדרך, להפוך אותו לחשתמש בהם, לחוציא אותם מכלל שימוש וכדומח. חמשחק נבחר על ידי עיתונות חוץ כמשחק חיפה ביותר ב-1991, ובצדק. המשחק של חברת אוחגתץס. אריזת המשחק כוללת 4 דיסקטים 8 12 וחוברת הפעלה בעברית. חמשחק נשלט על ידי מקלדת, ג'ויסטיק או עכבר, מתאים למסכי 804/%0, תומך ב-40115. ו- 5 6מנוספ, מחיר: 8990 שיח. 9ף9 אותיוגז הטייקון הישראלי סיפור ההצלחה הבלתי-יאמן של אבנר (בילי) גוטסמן (גייטס) ניסו כהן אבנר גוטסמן היה ילד ככל הילדים. כלומר, בגיל ארבע כבר שיחק עס קומודור 64; בגיל שש קנה אפל 2; בגיל 12 רכש יבמ פי.סי ראשון. היה זה בדיוק לפני עשר שנים. היום, בגיל 25 אבנר גוטסמן הוא טייקון-תוכנה ישראלי. לא לחינס הוא מכונה בקרב ידידיו "בילי גייטס הישראלי". אמנס, מספר הבדלים קטנים בינו לבין טייקון *מייקרוסופט" חידוע, שחונו נאמד ב-7 מיליארד דולר (אבל למי יש כוח בכלל לספור). חונו חכולל של אבנר גוסטמן נאמד באוברדראפט קבוע של שבעת אלפים ש"ח, הזוכח לחערכה קטנח ביותר מצד מנחל סניף חבנק ברעננח. בנוסף, קשח מאוד לחצביע על איטו שחיא תוכנח של אבנר שזכתח לחכרח כללית מצד קחל משתמשי חהמחשבים בישראל. אבל, לאבנר גוטסמן נכון עתיד כמצליחן בקנח מידח עולמי; בכך משוכנעים כל מקורביו. אבנר גוטסמן הוא תוצר אופייני של חעשור חאחרון. בשנות חחמישים, גידלו חחורים "חודורובים" ו"גלזרים". בשנות חששים, חיו אלח *גרשון שפעיסי ו"גרטלים". לאחר זכיית מכבי באליפות אירופח בשנת 7, חתמקד תאידיאל חישראלי ב"מיקי ברקוביצ'ים" למיניחס (נשריקח, נשר'קח!). בתחילת שנות חשמוניסם האידיאל חיח לגדל את טניסאי חצמרת, כובשי ווימבלדון בסערח ומביאי חמיליונים לחורים חמגדלים. חיוס מתמקד האידיאל סביב דמותם של ח"וויזדקידסי; אלו שעשו זאת בקנה מידח עולמי ואס לא עולמי - אז לפחות ישראלי - עם חמחשב חאישי. מבחינת חחורח, לגדל "בילי גייטס" מקומי, זו השקעח קטנח מאוד. חרבח יותר קשח ללוות את חילד פעמיים בשבוע למגרש חכדורסל או חטניס; לספוג עלבונות מתמשכים מצד מדריכי-נוער חסרי סבלנות ולקטר במסיבות ערב-שבת על המאמן שחעדיף את השכן עם חרגליים העקומות על פני ילדך חמוכשר. כל שדרוש על מנת לגדל ץויז-קידי מקומי חוא לחשקיע במחשב אישי ובציוד חיקפי. חיוס, בערבי- שבת, מקטרים חחורים - בגאווח עצומח - על כך שאין לחם שוס מושג מח עושח חילד עם המחשב וחם לא חיו מתפלאים כלל וכלל אס ברגע זח ממש, בזמן פיצוח הפיסטוקים סביב חשולחן, מפתח חבן המוכשר את התוכנח האתת:וחיחידח שתתפוך אותו 2% למיליונר צעיר ואת הוריו למנחלי עסקיו ברחבי חעולם- אם תספרו את המחשבים האישיים הפועלים חיוס בבתים, תגלו מספר מדהים המתקרב, על פי חחערכות, לרבע מיליון מחשבים. כלומר, ממש ברגע זח מתכים חצי מיליון הורים שילדם הגאון יגשים את חתלום.. חיסטוריית המחשבים חקצרח של מדינת ישראל יכולח להצביע על מעטים מאוד ש"עשו את זח", אס בכלל. גם אלו *שעשו את זח" ממתינים עד עצם חיוט חזה לעולם הגדול שיגלה אותם. מי שהצליח, מן חחיבט חפיננסי, רחוק מלחיות שויזדקיד" אופייני. את אברחםס מידן, ד"ר לפילוסופיה ואבי יחשבשבת", קשה לתאר כזוידקידי. וכך גס את עמיתיו, עמי גרינברג (מעבד חתמלילים אדב) או אבינועם גוזנר (וורדמיל). שלושתם אנשי עסקים קשוחיס, שחשקיעו כספים רביס בפיתוח, ראו אכזבות רבות וחצליחו, בקנח מידח ישראלי לפחות. איפח חמצליחן חבינלאומי שלנוז אולי הוא מסתתר עדיין תחת סינרח של אמא ומסרב לחהתקרב אל המחשב חאישי חחדש שקנה לו אביו דרך ועד חעובדים. וכל ההקדמח הארוכה חזו, לא באח אלא לתאר את חרקע לסיפורו של ח"טייקון הישראליי, אבנר גוטסמן מרעננת--. אבנר מגלה את המחשב את חמחשב חראשון בתולדותיו, קומודור 44, גילת אבנר גוטסמן, כאמוה, בגיל ארבע. אבנר גוטסמן, חביבח של חגננת יפה, חיח ילד -איך לומר את זה בעדינות - חריג במקצת. בזמן שכל חבריו התאמצו המשך בעמוד 6 ה מר 1992 המוסף למשתלמים של )3281 התוכנה לסוגיה לא כל אחד מוכן להודות בזה, אבל ההבדל לא תמיד ברור. מעבדי תמלילים, גליונות חישוב אלקטרוניים, ניהול בסיסי נתונים, הנהלת חשבונות ומשכורות, גרפיקה, הוצאה-לאור שולחנית, לומדות ומשחקים: אחת ולתמיד, מה עושה כל תוכנה. ולמה. עוד פרק מתוך 'המדריך למחשב האישי 6 181 ותואמיו", באדיבות הוצאת פוקוס מחשבים. ג'ואן לסל, קרול רמסי ניתן לחבחין בשלושח סוגי תוכנח: מערכת ההפעלח של המחשב, תוכנות יישומיות וחנתונים לסוגיחם (אותס ניצור בדרך-כלל באמצעות חתוכנות חיישומיות). קייס סוג רביעי של תוכנח חנקרא סביבת עבודת, אך חשימוש בח חוא אופציח ולא חובח. התוכנח חיא אוסף של פקודות חקשורות ביניחן, שנועדו לביצוע פעולח מוגדרת, לדוגמח חפעלת משחק, או עיבוד תמלילים. חפקודות של חתוכנח 3 כתובות בקוב אחד, או בכמח קבציס המאוחסנים על"גבי חדיסק, או על-גבי דיסקטים. מערכת התפעלח היא הקשר בין התוכנה לבין חחומרה של המחשב. חיא שולטת על חעברת הנתונים בין חזיכרון חפנימי (ביחידח חמרכזית) לבין תכוננים. מערכת חתפעלה שולטת למעשח על חקשר בין חמחשב לבין כל אמצעי חקלט (כגון: לוח מקשים, עכבר) וחפלטי שלו (כגון: מסך, מדפסת). מערכת חתפעלח של ח-6 נקראת דוס - ₪05 (ראשי חתיבות של או ומפצץ5 פפנויק0). למרות שבלתי אפשרי לחפעיל את המחשב בחיעדר מערכת 11 ההפעלה 05ק, לרוב אין מקבלים אותה כלולה במחיר המחשב ויש לרוכשח בנפרד. מערכת התפעלח מתוצרת ]18% נקראת 6-205? ומערכת ההפעלה של יצרני התואמים למיניהם נקראת 8!א( 15-005א הוא קיצור של מיקרוסופט - יצרן ה-205). אל חשם 05 נלווה גס מספר, כגון 40 המציין את הגרסה של מערכת ההפעלה. סביבת עבודה (ותשהתסזנותם קתטגז6ק0) חיא סוג של תוכנה המשנה את אופי הקשר בין המשתמש לבין ה-6. אחת התוכנות הנפוצות היא ]1670806 /וס6תו/ (חלונות = משסטתו/). באופן רגיל עובדיס במחשב האישי על תוכנה יישומית אחת ברגע נתון, אולס השימוש בתוכנת סביבת העבודה מאפשר לעבוד על מספר תוכנות במקביל. בדרך-כלל מתאפשרת עבודה כזאת באמצעות הצגת מספר חלונות על המסך. החלונות הס כמו גליונות נייר שניתן להזיז אותס, לשנות את גודלס ולהניחס זה על-גבי זה. בסביבת עבודה כמו זו הנזכרת לעיל, במקוס להקיש פקודות בלוח המקשים, משתמשים בעכבר (או במקשי החיצים) המזיז את הסמן לשם בחירת פקודה מתוך תפריט ובכדי לטפל בחלונות שעל המסך. תוכנות יישומיות מאפשרות לבצע פעולות חיוניות שונות על ה-6, מבלי שתצטרך לחיות מתכנת. קיימות אלפי תוכנות יישומיות ההופכות את המחשב לאמצעי המייעל את העבודה ומקטין את כמות הניירת. את התוכנות הנפוצות ביותר ניתן לסווג לכמה קבוצות עיקריות: מעבדי תמלילים, | גליונות חישוב אלקטרוניים, ניהול בסיסי נתוניסם, הנהלת חשבונות ומשכורות, גרפיקה, הוצאה-לאור שולחנית, לומדות ומשחקים. סביר להניח שאס תשתמש במחשב במשרד או בבית, תשתמש לפחות בסוג אחד מקבוצות אלו. עתה ננסה לבדוק מה יכולה לתרוס כל אחת מן הקבוצות הנ"ל. מעבדי תמלילים מעבדי חתמלילים הופכים את ה-0? למכונת כתיבה משוכללת. קיימים בשוק מספר מעבדי תמלילים בעברית. באמצעות השימוש בתוכנת עיבוד תמלילים, נוכל ליצור מסמך בהקשח על לוח המקשים, בדיוק באותו אופן בו חיינו משתמשים במכונת הכתיבח. אולס, חיות וחתוויס מאוחסנים באופן אלקטרוני בזכרון המחשב במקום על הנייר, ניתן כאן לתקן שגיאות ולבצע שינוים כרצוננו, עוד בטרס יועבר המלל להדפסה במדפסת. 2 לסל * רמסי שו הספר המתאים ביותר למתחיל להכרת ה-0ק צעד אחרצעד / | בשפה בהירה שאיגנה טכנית השימוש במעבד חתמלילים מאפשר מחיקת מילים, משפטים וקטעים שלמים, כמוזגם הזזתס ממקוס למקוס, באמצעות הקשה על מספר מקשים. בגמר ההקשה, נוכל לאתחסן את המסמך על-גבי דיסק/דיסקט ולחזור אליו בכל עת. אפשר לחדפיס את חמסמך באמצעות מדפסת המחוברת למחשב, לערוך אותו מחדש לפי חצורך, או להעתיקו וליצור ממנו מספר גרסות. אחד חיתרונות הבולטים של מעבד התמלילים חוא בכך שניתן לראות את המסמך מראש על-גבי 3% הוצאת פוקוס מסך המחשב ולבצע בו עריכה, בטרס יודפס. באמצעות פקודות הדפסה ניתן לשנות בו את רוחב השוליים, לשנות את המרווח בין השורות, לבחור גדלי אותיות ועוד. על המסך אנו רואים רק קטע אחד של המסמך אותו יכול המסך להכיל, אולם אין פירוש הדבר שגודלו של מסמך מוגבל לגודל המסך. אפשר לנוע על-פני המסמך קדימה ואחורה לפי הצורך ולראות בכל פעם קטע אחר של המסמך. פעולה זו נקראת דפדוף (פַתגקַגע), או גלגול (9ת561010) במסמך. 8 ---000 0 ווווווויווו\ עיבוד התמלילים חודר חיום לכל בית בו נמצא מחשב אישי. הכתבנות כיוס איננח עוד נחלתס של אנשים מקצועיים בלבד, או משרדים גדולים והוצאות-לאור. כיוס, יכול כל בעל מחשב אישי להשתמש במעבד תמלילים ליצירת דוחות, מסמכים ומכתבים, בלא כל תלות בגורס שלישי. גליון חישוב אלקטרוני כל גליונות החישוב האלקטרוניים מבוססים על אותו עיקרון. ניקח לדוגמה טבלה המחולקת לעמודות ולשורות. בתוך הטבלה מרובעים, שכל אחד מהם שייך למספר עמודה כלשהו ולמספר שורה מסוים. אלו הן הקואורדינטות של אותו מרובע. בגליון החישוב נקרא כל מרובע כזה בשם תא (01). ניתן לערוך דוח כספי, למשל על-ידי הצבת שמות בראשי העמודות ובתחילת השורות (כגון מכירות, הוצאות, או רווח) ולהכניס את הנתונים במקוס המתאים בטבלה, את הנתונים ניתן להכניס במספרים, או בנוסחות הקושרות בין הנתונים הקיימים בתאים אחרים. המספרים בגליון הס המשתנים ואילו חנוסחות שומרות על הקשרים בין המשתנים. אס ערך (מספר) משתנה, כל הערכים הקשורים אליו ישתנו אף הם, עלזפי חקשר שלהם בנוסחה. אס נשנח את חנוסחח, ישתנו המספרים בתאים הקשורים יחד באותה נוסחה. באמצעות גליון החישוב האלקטרוני, קל לשחק את המשחק: "מה היה קורה אילו". לאחר שערכנו את המודל הרצוי, ניתן להשתמש בו על-מנת לבדוק את השפעתן האפשרית של החלטות שונות. לדוגמה, מה יקרה אם יעלו ההוצאות! מה יקרה אם יירדו המכירות! מה יקרה אס תגדל הפעילות! ועוד. באמצעות גליון החישוב האלקטרוני, ניתן לשקול החלטה על רכישת מניות, לחשב את דוח מס הכנסה, או לבדוק אס שכירת ציוד מסוים כדאית יותר מרכישתו. לוטוס 1-2-3 הוא גליון החישוב שזכה לתפוצה גדולה מאוד בראשית ימיו של ה-0. לתוכנה זו קיימת גס תמיכה עברית. בעקבות הלוטוס נוצרו תוכנות מתחרות נוספות הדומות לה מאוד באופן פעולתן. ניהול בסיסי נתונים בסיסי נתונים חס מאגרים של מידע בצורת מספרים, או מלל. אפשר להשתמש בתוכנח לניחול בסיסי נתוניס למציאת פריט מסוים מתוך המאגר, לקבלת חתך של כל הנתונים בעלי מכנח משותף כלשהו, או למיין את כל הנתונים באופנים שונים. תוכנות אלו ניתנות לשילוב עס תוכנות אחרות, כגון מעבדי תמלילים, או גליונות חישוב אלקטרוניים. המאת בסיסי נתוניס יכולים להיות גדולים מאוד, כגון זה חמשמש חברת תעופח עבור חנפקת כרטיסי טיסח לנוסעים, או קטנים מאוד, כגון זח המכיל את רשימת העובדיס במחלקה בח אנו עובדים. אחת התוכנות הנפוצות ביותר לניהול בסיסי נתוניס היא דיבייס (408458). תוכנה זו מאפשרת איסוף ומיון של מידע, ממנו אפשר אחר-כך להפיק דוחות שונים. לתוכנה זו קיימת תמיכח גס בעברית. כיוס קיימות בשוק תוכנות נוספות מסוג זה ויש לבחור את המתאימה ביותר לצורכי המשתמש, הנהלת חשבונות ומשכורות במקרה בו מנהלים עסק קטן, ניתן להשתמש בתוכנה להנהלת חשבונות עבור ניהול ספר הקופה, הפקת חשבוניות וקבלות וחישוב משכורות. הנהלת חשבונות ממוחשבת תשחרר אותנו מעבודת ניירת רבח וניחול ספרים ידני ותאפשר לגו לחתמקד בניהול התקין של העסק. בעבר נהגו עסקים רבים לחיעזר בשרותיחן של לשכות שרות לצורך הנהלת החשבונות וניהול הספרים. תודות ל-26, ניתן כיום לרכוש תוכנח מיוחדת להנהלת חשבונות ממוחשבת ובאמצעותח לבצע את חנהלת החשבונות באופן עצמאי, לרוב גם בעלות כספית נמוכה יותר מבעבר. תוכנות הנחלת החשבונות והמשכורות באר הן ישראליות היות וחוקי המס אינס שווים בכל המדינות. תוכנות גרפיות תוכנה גרפית מאפשרת הצגת נתונים בצורת גרף, או שרטוט. למשל ניתן לחציג גרפים בצורות שונות, כגון עמודות, שטחים או פרוסות. בעזרת תוכנה גרפית ניתן להציג בתמציתיות כמות גדולה של נתוניס, או ניתן לתמחיש כיווני שנוי באמצעות גרף יחיד (טובה תמונה אחת מאלף מילים). גרפים ושרטוטיס שימושיים לרוב בהגשה של דוחות והצגת נתונים בדיוניס בהמחשה חזותית. רוב התוכנות הגרפיות יכולות לפעול על מסך צבעוני רגיל (הנקרא בשם 664), או על מסך דואלי (מסך חמאפשר עבודח במלל ובגרפיקח גם יחד). תוכנות גרפיות מסוימות מחייבות מסך בעל כושר הפרדח גבוח (הנקרא בשמות ₪6 או 76) וכרטיס מתאם במחשב. רוב חתוכנות תגרפיות מאפשרות הדפסה במדפסת סיכות רגילה, אך יש כאלו המחייבות שימוש במדפסת גרפית מיוחדת, או בתווין (ז10006?), עלמנת להעביר את חשרטוטים, או 3% הגרפיס מן המחשב אל הנייר. בתוכנות גרפיות נדרש לשלב מלל לצורך כותרות והסברים ולכן רצוי להשתמש בתוכנח גרפית בעלת תמיכה עברית. הוצאה-לאור שולחנית תוכנות הוצאה-לאור שולחנית - זכ (ראשי התיבות של קסך 25% קתותצוופטק), מאפשרות יצירה של מסמכים הנראים כאילו יצאו ממכבש הדפוס, אפשר לשלב באמצעותן סוגים וגדלים שונים של אותיות יחד עס גרפיקה, על אותו הגיליון. התמונה המתקבלת על המטך תודפט בשלמותה על הנייר, אס נדפיס את המסמך במדפסת בעלת איכות הדפסה גבוהה (במדפסת ליזר למשל). אין צורך לחיות עורך של עיתון או ירחון עלדמנת ליהנות מתוכנה כטו; כל בעל מחשב 0 יכול להוציא-לאור חומר מודפס ברמת גבוהח. תוכנות הוצאה-לאור שולחנית מאפשרות חפקת מסמכים, דוחות ומכתבים בעלי איכות מרשימח ביותר. קיימת נטייה גוברת והולכת מצד מעבדי התמלילים חמודרנייס לשלב בהס תכונות של תוכנת הוצאח-לאור שולתנית ולכן יש לבחון את מעבדי התמלילים היטב בהשוואה לתוכנות ייעודיות אלו. לומדות ומשחקים לומדות הן תוכנות לימודיות עבור המחשב האישי ומיועדות לבני כל הגיליס לצורך לימוד באמצעות דו-שיח מול מסך המחשב. הלומדות מכסות למעשה את כל תחומי חעניין החל מתרגילים ללימוד האלף"בית. והחשבון, לימוד הקשה עיוורת במחשב ועד לאסטרונומיה. הלומדות לילדים נעזרות בגרפיקה, הנפשה וצליל ומשלבות בתוכן אלמנטים של תחרות וזכיה בנקודות. הלומדות מסייעות לקירובס של הילדים למחשב האישי כבר בגיל הגן ומכניסות אותם בגיל צעיר לעידן המחשב. המשחקיס הס בין השימושים הנפוצים ביותר של המחשב האישי הנמצא בבית. יש ביניהם משחקים טוביס באמת המתאימים לבני כל הגילים, כמו"גס משחקים גרועיס. המשחקים הטובים יותר כוללים גרפיקה באיכות גבוהח והנפשה (אנימציה). קיימים משחקיס בהם ניתן לשחק במספר המות, בהתאס לנסיונס של המשחקים. אמנם משחקים אינם מקדמים את העבודה במשרד, אך הס מהווים אמצעי פורקן ויש הטוענים כי הס מחדדים את הקואורדינציה ומפתחיס את הכושר השכלי לפתרון בעיות. 53 לדעת על מה הם מדברים שפת הטלקומוניקציה בוד (83060): מונח שנטבע על שמו של חלוץ התקשורת אמיל בודו. זוהי יחידת מידה חמציינת את מספר חשינויים באות נתוניס לשניה ומשתמשיס בה כדי למדוד את המהירות בה חולית תקשורת מסוימת מסוגלת לחעביר נתוניס. למרות שלעתיס קרובות מחליפים בין המונחים בוד ו"יקפ (סיביות לשניה), אין חס למעשה מונחים נרדפים מאחר והמודמים הנוכחיס מקודדים לעתים קרובות יותר מסיבית אחת לכל אות נתונים ומאפשרים לסיביות שהועברו לשניה לעלות על שיעור הבוד. 5 (סיביות לשניה): כפי שניתן להבין מהשם, יחידת מידה זאת מציינת את מספר הסיביות שהמודם (או כל התקן תקשורת אחר) מסוגל להעביר בכל שניה. במונח נעשה שימוש לעתים קרובות כמונח נרדף לבוד, אולס 9 הוא מונח מדויק יותר: מה שנקרא לפעמים מודם של 9600 בוד, הוא למעשה מודס חמסוגל לתקשר במחירות של 9600 סיביות לשניה. קרמיט: פרוטוקול פופולרי להעברת קבצים שפותח באוניברסיטת קולומביה (כן, המונח חוא על שס הצפרדע). כאשר שולחים קוב מהמחשב למחשב אחר או להיפך, שימוש בפרוטוקול כמו קרמיט יוצר תקשורת בין שני = כאשר רוכשים מודס ותוכנת תקשורת, צריןך להכיר קצת יותר מונתי טלקומוניקציה. אמנס המינוח עלול להיות מעורפל, אבל התפיסות הבסיסיות אינן כה מסובכות. להלן הגדרות לכמה מהמונתחים שכדאי להכיר. המחשבים ומפקח על התהליך במספר דרכים, אשר חתשובח מכולם חיא ההבטחה שלא יזחלו שגיאות לנתוניס כאשר הם נשלחים ממחשב אחד לשני. יש פרוטוקולים המסוגליס גס לדחוס נתונים במשך ההעברה כדי להאיץ את התהליך. קרמיט, או כל פרוטוקול אחר, מסופק בדרך כלל כתוכנח בתוכנת הטלקומוניקציח; החבילה בה משתמשים, וכן הפרוטוקולים המוצעים על ידי המחשב עמו מתקשרים קובעיס את חפרוטוקולים חזמיניס עבור חמשתמש. קאןא: (פרוטוקול רשת מיקרוקוס): פרוטוקול לתיקון שגיאות חמסופק על פי רוב עס מודמים של 9600 סיביות לשניה, שפותח על ידי חברת החומרה והתוכנה 0600₪ז16א. (בניגוד לפרוטוקולים כמו א5פ0ו/א וקרמיט, קאזא בנוי בתוך המודס במקוס להוות חלק מחבילת תוכנת חטלקומוניקצית) פותחו שש רמות של פרוטוקול ץאן/ן שכל אחת מחן עס מידח גבוהח יותר של תיחכוס ותכונות. רמות 5 ו67 כוללות תכונות חזקות לדחיסת נתונים חמאיצות את תחליך חעברת חנתונים ומשפרות את מידת הדיוק שלו. 12: אחד מתקני חמימשקים שהצליחו לשרוד (חוא נוצר בשנות ה-60). תקן זה נושא תקשוות דרוך חיציאות חסדרתיות 00%) של המחשב חאישי. (מודמים חיצוניים מחברים לנקודת [00%; מודמים פנימיים מכילים נקודת חיבור משלחט) תקן 85-232 מגדיר את חקוויס חקיימיס בקשר בין המחשב חאישי וחמודס או חתקניס סדרתיים אחרים ומח חשימוש שייעשח בכל קו. 12 חתקן חנפוץ ביותר למודמים בעלי 0 סיביות לשניה. 32 מאפשר למחשבים בשני הקצוות לשלוח ולקבל נתונים בו-זמנית ובאותן תדירויות, ובכך מאפשר תקשורת מהירה מאד. זחו למעשה אחד מתוך סדרת תקני מודמים שפותחו על ידי ארגון 3 הטלקומוניקציה הבינלאומי 60111, חכוללת גס את 29 המציע תואמות לתקשורת פקס, %4208 המשלב טכניקות מתותכמות לדחיסת נתונים, ווריאציות נוספות. ][האכסאא: פרוטוקול העברת הקבציס החשוב והמוקדם ביותר שנוצר על ידי וורד כריסטנסן בשנות ה-70. מאז פותחו כמח עידונים לפרוטוקול |אפפסואא המקורי המציעים יותר תכונות, לרבות אג-אפפסואא ,686-אפפסאא ְואפפסאאא, ו-אפפסאצ. פרוטוקולים חדשיס יותר מאפשרים העברת קבציס מהירה יותר וממוכנת לחלוטין, אבל חשימוש ב-וא1005א עדיין נפוץ מאד. 20 פרוטוקול העברת קבציס שנהגה על ידי צ'ארלס פורסברג וקיבל את שמו במחווח לאביו הרוחני, ה-אמ 0 2/00% משלב תכונות ההופכות את העברת הקבציס למהירה ואמינה יותר מאשר העברת ב-וא005)/אא. אם המחשב השולת והמחשב המרוחק המקבל את התקשורת משתמשים שניהם ב-/מ2)02, זוהי הבחירה המועדפת בהשוואה ל-]אמפסו/אא. הי .2 7 הייו | הפו סו סא וס מיוחדל-ו3201, מר 1907 שפופרת קרן קתודית ושאר ספריות טלכהן בעבר ציינתי כבר יותר מפעם אחת את יתרון המודולריות של פסקל. אולס, יתרון נוסף, לא כל כך ברור מאליו, של שפה מבוססת פרוצדורות ופונקציות הניתנות לחגדרח חינו יתרון חשימוש חחוזר בקוד (110וסגצטפ 0065). תאר לעצמך שאתח מפתח תוכנות לשוק הישראלי. לשם קבלת קלט מהמשתמש, עליך לפתח פרוצדורח (שגרח) שתקרא אות מחמקלדת, ו"תתרגם" אותה לעברית (אם למשל המשתמש לח על א, הרי שהתכוון לאות ש', שכן שתיהן שוכנות על אותו המקש) כמו כן, על השגרה לטפל ברצפים של אותיות; עס המשתמש לתף על ג, א, ט, ו"ס, הרי שהתצוגה על המסך לא צריכה להיות "4%000* אלא "שלום" - תרגוס כל מקש למקביל העברי שלו וסידור התוצאה מימין לשמאל ולא להיפך. יצירת שגרה שכזאת איננה פרויקט פשוט, שכן המשתמש ירצה בוודאי שהשגרה תתמוך גס בהזזת חסמן ע"י חחיצים, מחיקה עיי |6ם או 306ק836%5 (כ'א באופן שונה), מעבר בין מצבי החדרה (חטפם!), וכו'. אולם, נאמר שיצרת שגרה שכזאת לאחר מספר שעות של עבודה מאומצת. שילבת את הפרוצדורה בתוכנית, מכרת את התוכנית, .. אתה עדיין לא יכול לצאת לפנסיה. התוכנית הבאה שתיצור, צריכה גס היא קלט בעברית. רגע! אתה נזכר. כבר יצרתי שגרה שכזאת! מיד אתה ניגש לתדפיטים של התוכנית האחרונה, מעתיק את כל 143 השורות של השגרה לתוכנית החדשה, וממשיך בעבודתך עייף אך מאושר. כעבור 10 תוכניות, הקטע הזח של *מעתיק את כל 3 השורות* מתחיל להמאט עליך. כעבור 7 תוכניות נוספות, אתה מברר פרטים על יציאה לפנסיה. כן, אני יודע: זוחי חגזמה פרועח. חרי כל מעבד תמלילים פשוט, ובכלל זה העורך של טורבו פסקל, יכול לשמור ולטעון קטעים של תוכניות (בלוקיס). שמור את השגרח כבלוק, וטען את הבלוק מחדיסק בכל פעם שאתה רוצה לשלב אותו בתוכנית חדשח, אבל עדיין, זהו פתרון מלאכותי, שכן כל הטקסט של השגרח עדיין מועתק לכל תוכנית, גם אס לא ידנית. ובנוסף, אס יש לך 17 תוכניות שמשתמשות בשגרה הזו, הרי שהשגרה שמורה 18 פעמיס על חדיסק (כולל הבלוק)! הפתרון האמיתי פשוט משחשבת. במחדר טורבו פסקל קיימת הוראת 66טוטח1, המורה למהדר לכלול קובץ מהדיסק כאילו הועתק למקוס מסוים בתוכנית. פרסטו! איָן צורך לטעון את חבלוק כל פעם, פשוט הורה למהדר לכלול אותו בכל תוכנית במקוס המתאיס!ג הגעת אל הנחלה - אולס, מתברר, עדיין לא חגעת אל המנוחה. שכן, מהדר טורבו עדיין צריך להדר (ילקמפלי) את הבלוק בכל תוכנית, למרות שחבלוק עצמו לעולס לא משתנה. נו באמת, חבל על הזמן. וכאן נכנסת גירסה 4 של מחדר טוהבו פסקל לתמונה. גירסה 4, בנוסף לשינויים רבים, הביאה גם את המונח שעורים ברטיים בעובת בסקר "יחידח* לאוצר חמונחיס של מתכנת חטורבו. "יחידה* חינה פשוט אוסף של שגרות, פרוצדורות או פונקציות, שכבר עברו הידור, וניתן לכלול אותה בכל תוכנית שאתח יוצר, מבלי שיחיח צורך לחדר אותח מחדש! (*חידח" נקראת גם "ספריח", משוס שחיא מכילה מסי שגרות העוסקות באותו התחום, בערך כמו מדף אייזק אסימוב בספריח חעירונית). בינגוז עכשיו באמת חגעת אל המנוחה ואל הנחלה! חהידור הינו מחיר יותר (שגרת חקלט הישנה והטובח לא מתחדרת כל פעם מחדש), ואינך צריך לחעתיק אותח כלל. וזחו, רבותי, "יתרון השימוש החוזר בקודי בכבודו ובעצמו. למען האמת, ספריות הפקודות (ה"חידות') של טורבו פסקל 4 (ואילך, כמובן; גם חגרסאות חחדשות יותר תומכות בספריות) הינן כה נוחות וכח שימושיות, עד כי שיטת ההכללה של בלוקים (6[66ח]) הפכה למיושנת ומיותרת, ולמרות שחיא עדיין נתמכת ע* מהדרי טורבו גס בגרסאות החדשות ביותר, לא נדון בח יותר. ברעיון חספריח, לעומת זאת, נדון גס נדון, אולס את חימתכון" ליצירת ספריות נשאיר לשלב מאוחר יותר. כעת, נעבור לחלק חמעניין יותר: שימוש בספריות שאחרים יצרו בשבילך .. הערה חשובה: יש לעבוד עס גירסאות חדשות של טורבו פסקל כדי לחריץ את התוכניות הבאות - גירסה 4 ומעלח. לבעלי דיסק קשיח, מומלצת תמיד הגירטה החדשה ביותר; לחסרי דיסק קשיח (יש חיה כזאת!), מומלצות גרסאות 5 או 55. שאל כל מתכנת מנוסה בטורבו פסקל, והוא יספר לך ש-01181 הינה פרוצדורה תיקנית בשפה, ותפקידה לנקות את המסך. נטה, אם כך, את התוכנית הבאה: 1-19 ותהתקסזת חוקל סז 6 במקוס מסך נקי, המהדר יפנה אותך לחוראה "011807" ויודיע: לא מכיר-. הסיבה פשוטח: הוראה זו נמצאת בתוך אחת מספריות הפקודות המסופקות עס מהדר טורבו. כדי להשתמש בהוראה, יש להורות למהדר שאתח מעונין להשתמש בספריה. הספריה נקראת ח0, ההוראה לכלילת ספריה הינה 68פט (*משתמש ב-), והתוכנית נראית כך: תפ ותזפסזק 6 מוקסל סז 6 הוראת 8צט, אס כן, מופיעה בחלק ההגדרות (לא בחלק הביצועי). היא חייבת להופיע לפני כל הגדרה אחרת, מלבד כותרת התוכנית. במקרה שלנו, התוכנית משתמשת רק ביחידה אחת (ח0), אולס דבר לא מגביל את מסי' היחידות בה התוכנית משתמשת - למשל: 00 965 הוראה זו עשויה להופיע בראש תוכנית שתשתמש בארבע יחידות שונות. שס היחידה מרמז בד"כ על סוג ההוראות המופיעות בה. יחידת זטותת?, למשל, עוסקת בתמיכה במדפסת. מה פרוש סו בגליון מס' 13, עמי 8 מעיר הקורא דוד דגני במכתב למערכת כי *דק6 נקרא בעברית 'שפופרת קרן קתודית', והכוונה בד"כ למסך. אמת; אולם, יחידת ח6 מטפלת לא רק במסך, אלא גס במקלדת, ברמקול, בשעון הפנימי, ושאר חלקים המיוחדים למחשבי 6. ההוראות השמורות בספריח זו הינן מחשימושיות ביותר, ונפרט יותר בפעס הבאה. טיפ למתקדמים עשח לתוכנית שלך טובח, ואל תשתמש בהוראה כמו 17=:'. במקוס זאת, רשו 6 סם[* התוצאה מהירה ויעילה יותר, ממש כמו *:* בשפת 6 (אלא ש-פ] ברור יותר לקריאה. - 10 פרושו באנגלית "הגדלי, וההוראה מגדילח את ב-1). כדי להקטין את ג ב-1, חשתמשי ב-') שפי. הדבר נכון, כמובן, לגבי כל משתנה אחר. כדי לחקטין או להגדיל ביותר מ-1, יש להוסיף פרמטר מתאים; *(03פ1" למשל, יגדיל את | בשלוש. ההבדל במחירות בין 16 ו"ס6ש לבין פעולות פלוס ומינוס בולט בעיקר כאשר חמשתנה חינו מטיפוס זת101. מר 19092 "ד 5 5 מערכת חשיווק חישיר מקבוצת אנשיס ומחשבים, מאפשרת לך לחזמין תוכנות ציבוריות למיגוון רחב של שימושיס, תמורת כיסוי עלויות החפצה בלבד. תוכנות ציבוריות חן תוכנות שמותר לחשתמש בחן חינם (א/אסק 116פטק), או תוכנות 48 /5) שמותר לבדוק את חתאמתן לצרכי חמשתמש ללא תשלום ובמידח שנמצאו מתאימות יש לימוד דוס כיצד להתחיל חמלמד חדרכה ואימון 05 4 דיסקדוס אסטרולוגיה ומטפיזיקת אסטרו 14 90 אסטרולוגיה 1 ניתוח האישיות ע דיסקט ביוריטמוס 3 קריאת אאורח 4 קריאת העתיד 5 עתיד על פי מספרים 84 66 ניתוח כתב יד ק תפיסה על חושית 7 טארוט אישי 8 ספר חשינוייס 9 גיאומנסי - עתידות תוכנות עסקיות 8 חיוב זמן 4 9 פרויקט קל 14 20 שלושה בדיסקט אחד 1 מחשבון מדעי/מתמטי גג חעברת מידות 0 פתור זאת! 6 תקשורת מודמיס 55 מודיעין 16 % פרוקוס 5 עזרי פרוקוס 1 6 עזרי פרוקוס ? 8 קיומודס 14 0 תקשורת-לוחות 885 9 חלוח הגדול 16 4 עזריס ללוח חגדול 14 1% וילדקט 885 קנ מספרי 885 בארה"ב תקשורת-שונות ועזרים 48 תג 0 העברת קבציס בסיסי נתונים-קיטלוג תכולת דירח אחזקת הבית ספרית הודיאו שלך 86 קיטלוג קלטות 34 קיטלוג דיסקטיס ספרית הדיסקטיס בסיסי מידע 8+ בסיס מהיר 14 4 6 +1 1 ואג 4 4 סד 6 5 1 55 שמא (6 בסיסי מידע - אינפורמציח כללית 7 סרטי קולנוע א 8 מתנח לכל ארוע 2 אומות חעולס תוכנה (-ל-6 בשיפק שיר לשלוח דמי שימוש בסכומים חנעים בין 55 ל 5100 ליוצרי חתוכנח. רוב חתוכנות חמופצות חן באנגלית, אולס בחלק גדול מהן לא נדרשת ידיעת חשפת וגם ילדים יוכלו להשתמש בהן. פקס : 037295144 ס בסיסי מידע - רשימות תפוצח ודיוור ישיר (י ניחול רשימות תפוצח 1 מדבקות 1 מדבקות בקלות כ בסיסי מידע - עזריס 6 עזריס לדיבייטס 5 ניהול מידע 6 קוט בלאנש 7 סביבת פיתוח לדיבייט 8 עזרי מסך לדיבייס 9 תפריטי דיבייס 70 חלונות לדיבייס / מיני דיבייס % זיקוקיס 75 הצגות מטופשות % קלידוסקופ / משחק חחיים כ תוכנית לניחול סדר יוס % שולחן חזק יומן פגישות עשח לי את חיוס! חלוח החכם תיכנון שנתי 1 חמזכירח חממוחשבת 0 חודעות קטנות 3 שעוניס על המסך. 5 הלוח חעברי % תכנון חופשח בארה*ב תוכניות לומדות שונות נתוניס אסטרונומיס מפח אסטרונומית חעולם כימיח כימיח ? דגלים חינוך לגיל חרך תוכנית לילד חשבון אנגלית ואומנות לימוד שפות יפנית איטלקית ספרדית 1 לומדות חכנח לקלקולוט סימולטורים מדעיים עזריס למורח ספר ציוניס למורת חדפסה עוורת הנדסה ואלקטרוניקת נוזליס תוכנית למודדים חישובי חשמל/אלקטרוניקה תזונח ודיאטת חטבח הממוחשב 18 6 19 10 ניתן לחזמין קטלוג תוכניות ציבוריות וכמובן את התוכנות עצמן לפי חכתובת : אנשים ומחשבים ת.ד. 11616 תא מיקוד 61116 טל : 03-2951645 מתכוניס מתכונים - תוכנת ניהול עזר לדיאטה מעקב אחרי דיאטה 6 מכתבים וטפסים גג 10 1% 12 18 מאה מכתבי עסקיס יצירת טפסיס יצירת טפסים-? טפסיס יוצר לוגו כ משחקים - הרפתקאות ודמויי 282 115 16 7 18 19 150 11 זו 13 18 1% 179 הרפתקה! ה*טיטניק* טובעת! דרקולה בלונדון פרשת רצח נקמת מורף חיפוש במערה שלושה משחקי הרפתקאות הקמע מעיךדור הקמע מעיך דור *? משימה סודית 2010 פתרונות למשחקים - 1 פתרונות למשחקיס -? כ) משחקיס -גרפיקת 15 1% 17 1 1% 139 130 11 |( 12 133 14 15 1% 137 18 ו 10 142 143 עזריס למשחקים חרפתקות אלדו קפטן קומיק קומנדר קין 1 מסע בין כוכביס חללית זרה משחקים תואמי "טטריס* סימולטור נהיגה פורד - הסימולציה ]1 פו משחקי זריזות הרפתקאות קרוז משחקי ג'ויסטיק משחקי חלל משחקי פק מן משחקי זריזות - 1 משחקי זריזות - ? מסוק תקיפה משחקי פליפרים - 1 משחקי פליפרים -? פופקורן גולף תלת מימדי יי כדורגל אמריקאי משחקי לוח 14 15 16 1-17 49 10 151 17 13 מונופול - 1 מונופול - ? קונדו ריסק מלחמת העולס השניה השליטה בעולס משחקי מלחמה משחקי לוח שח תלת מימדי 1% שח מט ל"סק 15 לימוד פתיחות שח-מט 1% דודש - דומינו 17 שש בש 1%8 סאסטזא 19 שחור לבן 00 10 כ משחקי קלפיס וקאזינו. 11 רמי 172 משחקי קלפים שוניס 1 16 משחקי קלפיס שונים ‏ ? ו ברידג' 14 סוליטר 15 סוליטר -? 16 בלקג'ק 17 בלקג'ק ג 18 פוקר לס-וגט 19 פוקר-ז1 170 משחקי קוביח משחקי לוטו ובינגו 1ע לוטו עולמי 3 לוטו-לוטומט ו בינגו ( חמחשב העטוק 1% *שעשועי מחשב - 1 15 *שעשועי* מחשב -? 16 *שעשועי* מחשב - 3 17 מחשב מאוחב משחקי חדמיח (סימולטורים) 10 מרו יכטות 141 משולש ברמודח 1 אסטרטגיח עסקית 13 מגלופולי 14 טייקון 2 משחקים-סנורט 17 תחרות דייג 18 עורך מפות לתחרות דייג 188 0 שורשים 1-1 שומר אחי 19 עא משפחה כ טרטוט באמצעות מחשב ( ה שרטוט 8% עזרים לתוכנת שרטוט ו שרטוט תלת מימדי 0 גרפיקת וגרפים 1% תהאאס-6ץ ו דרפטסמן 0 תצוגח 1 יצירת מסכיס גרפיקה - תוכניות עזר 02 חלס 0 חסבת גרפיקח - 4 04 עזריס לחסבת גרפיקה ג עורך תרשימים ₪ עורך סמליס (תחת גאס6חוא) 4 פונטיס בעיברית למדפסות ליזר 7 | שרטוט- קל 38 צייר ח-0 דו-קאד (שרטוט) - 4 4 חקשת 55 דאטח פלוט 66 חצגח בגרפיס 5 עזרי מדפסת תחביביס 6 לימוד מורס 08 חמדריך לגנן 59 קיפולי נייר 2 תוכניות למדבקות 220 מדבקות 0 1 בריאות ורפואת נעג איך חבריאות! ענ בדיקת מתח נפשי 5 חמרפאה 4 26 ניחול מרפאת שיניים 16 כ מוטיקח, קולות ודיבור 8 5פסנתר 89 תוכניות מוסיקח שונות 7 צליליס קלסייס 90 דיבוב חמחשב כ שפות מחשב 0 בייסיק למתחילים גג בייסיק * ארגז כליס ג לימוד אסמבלי ל לימוד טורבו פסקל 5 עורך גראפי לטורבו פסקל 7 לימוד 87176 86 05| לימוד 841611 3 ל5לימוד שפת 6 - 36 2% עזרי אסמבלר 1% אואזיס [דז עזרח למסכי טורבו פטקל 8 עזרח לטורבו פסקל 1 ₪99 פונקציות לשפת 6 1 חלונות בשפת 6 2% עזרי 841611 % עזריס לפיתוח תוכנות 758 פע כ גליונות נתוניס 7 גליון קוביח ג 28 גליון מחיר 2 קלי קלות 50 מצא פתרוף כ ססטיסטיקה 1 סטטיסטיקח גירסה ? עזריםס למחשב 4 עזריס לסיסטם 5 עזריס לבדיקת מחשב 417 6 בדיקת זכרון 7 מבחני זכרון ועזרים 18 בדיקת חמחשב 9 אנאדיסק 20 בדיקת כונן קשיח כ עזרי דוט 21 מסכי עזרח ו עזריס לציאח מתוכניות ל אנעויכו מערזעוב--בו וכ.ד. 11616 רג'"וו ,61116‏ טל, 02-19%5, מקקט' 02-1959144 שלוו לי את חפריטיכו חבזיכו (רשוכו את מספרי חפריטייט כפי שחכו מופיעיס ברשימח) (-ות1ר תוכנרז רויפשייתת 15 שייירו. רשוכו מספרי חתוכנות שברורת 0 הברח כותובת לושילוהו, הרז וסוטיפר, ישוב וסיקוד, פקיס, ומרחשביכו כרקייט אשד = כל הסחירים הלקובים בשש 7 כהניב שיק עחסי ב-) ישיר+פכרד 3= ריוהו כוטי' הוכרטייסו,. כצל. 2 ולי כוללים משים ‏ > יש לחוסיך ? שדחה דמ משילוה = 4 הסרויריס אנשוביםם 5-2 (דדלר +אררדיב) ישי לשב עפ שיער החדדפר הויוניג בי רת שלוו הלחורטיך 19% ממע- מה 1 תוכניות *סיידקס* 2% עזריס להעתקח ולפירמוט 5 עזרי יאזס* 2% עזריס לטיפול בספריות 7 עזריס לטיפול בטכסט 5 וס 1% עזרי דוס 1 72 עזרי דוס חב' פט671פַגם 158 עורכי קבצי [450/ אפז] ₪ תוכנית לטיפול בדיסק קשיח 0 עזריו של בייקר ס עזרים - טיפול והגנח בקבציס מכווצים 1 אל-ארק - תוכנית לכיוו 1116 1 שז - טיפל בקבציס דחוסיס 14 קג ניחול קבציס דחוסים ג עורך אצווה 10 באטמסטר ג חצג קוב 53 עצור, סיסמא! 4 אנטי וירוס עזריס לדיסק קשיח 5 עזריס לדיסק קשיח 1 6 עזריס לדיסק קשיח ? 7 גיבוי לדיסק קשיח כ עוזריס למסך 8 הדמיות מסך כ הדמיה ל-4 60 על גבי מסך הרקולס 15 9 עזרים ל507 70| עזרי מקשיס כ עזרים לזיכרון ותוכניות 8/ַא ל טיפול בתוכניות 8 /!א ג טיפול בתוכניות 158 כ תוכניות תפריטים מ תפריט חזק - 4 8 תפריט אוטומטי ? - 6 05| תפריט לדיסק קשיח - 86 1% קומנדו תפריט - 6 ו( תפריטיס מחירים כ עזרים - שונות [ש מעקב אחרי השימוש בתוכנית 2 עזרים למסך 8 עזריס לצבעי המסך 79 עזרי סמן 2170 תוכניות להגנה על המסך כ עזרים - ריבוי משימות וחלונות 1 פיקוד חלונות 2 וימיקס - ₪6 4 גלגל חתוכניות 5 דוסמטיק 7 קת" 0 עזרי הדפסת 6% עזריס לפיקוח על המדפסת [ד עזריס למדפסת אפסון 8 עזריס למדפסת אפסון - ]1 9 עזרי חדפסה למדפסת לייזרגיט 00| עזרי חדפסה - זז כ מעבדי תמלילים 1% ד 3 כתבן 06 14 6 מעבד תמלילים אנגלי-0ה 7 בודק שגיאות כתיב 9 גלרג' - מילון פונטי-6ת 0 מילון - מילים נרדפות-6ת 5 מ.תג - תמלילן גראפי בעברית אינטיליגנציה מלאכותית 6 פותר חבעיות יי קוראת חמחשבות ? -תמלילן משחקים 1- 1 קרבות אוויר סימולציות קרבות אויר תלת מימדים, 18 מטוסים שוניס, 50 משימות הסטוריות מ3 מלחמות שונות. תכנות עצמי של משימות שונות. תלת מימדיות, גרפיקה מיוחדת ומוסיקה. נבחר לסימולטור השנה בארהיב. 0 שי"ח 1 חזרה לעתיד 3 השנה היא 1885, אתח נמצא במערב הפרוע מגלם את ימרטי ו"דוק" הנימצאים במרוצ מטורף נגד הזמן על מנת לחזור ל - 1985. 0 שיח 3 הטירה אתה בתקופת ימי הביניים, עליך לתכנן ולבנות את הטירה שלך בעזרת פועלים אותם תשכור מהמלך. חייליך יגנו על הטירה ואף יצאו למלחמה על מנת להגן אל תושביה. תצתרך לנהל קרבות עקוביס מדס נגד האויב אשר ינסה לתקוף את הטירה ולהרסה. המשחק מכניס אותך לתקופת ימי הביניים תקופה של פנטזיות אכזריות, אלימות וקוובת השרדות. תוכל לתכנן ולבנות את הטירה לפי מודלים שונים ובאזורים שוניס ואף להקים גשרים בין טירות ועל נהרות. "הטירה נבחר על ידי המגזין "200" כמשחק המרתק של השנה אשר משלב גרפיקה תלת מימדית וקולות ומוסיקה אמיתיים. מכיל חוברת הפעלה עברית. 4 דיסקטים 0 ש"ת חוכנה, מנרות וע ו , - )ווווווווווו וו וו 2 ו | 2 6% מסע בין כוכביס משחק זה אשר נוצר על פי הסידרה %8, הצתרף אליהס במלחמתם להגנת כוכבי הלכת. 0 ש"ח 5 טייסת בתקיפה הצתרף לטייסת מובחרת של חיל האויר בצאתס לתקיפת מטרות אויב, עליך להמריא מנושאת מטוסיס ולהתמודד עם מטוסי אויב האורבים לך, לרשותך מטוסים שוניס. 0 ש"ת 5 אוררן" הובוווח ברחובח פא ברוס'סס 6 מרדף מרדף מכוניות בחוצות סאן - פרנציסקו, הזהר ממכוניות המשטרה האורבות לך, נופיס מהעיר סאן-פרנציסקו. 0 ש"ת -₪6 בשיווק ישיר 07 איש הקרח. הרקע: שגריר ארה"ב. נחטף ורק אדם אחד יכול להצילו.. שם הצופן: איש הקרח. מחסור גפט, פוליטיקאיס בין לאומיים וטרוריסטים קיצונייס מנסיס מאחורי הקלעים להשטלת בכוח על העולס הנמצא במשבר. כוח רב, סיכסוכים ובריחות מתוחכמות בשילוב מוסיקה וגרפיקה ייחודית. השתמש במסמך אוטנטי חשייך לשרותיו החשאיים של חיל היס. עליך לנווט סוללת טילים גרעיניס בתוך שטח האויב במקסימוס מהירות ובמינימוס זמן. משחקי סיירה יצרו עבורך משחק הרפתקאות הכולל אמצעים גרפיים ואשרויות קוליות כדי שתוכל להנות בצורה שאין דומה לה. הרכב צלילים מיוחד במינו ואפקטיס אמיתיים ומחושיים מוסיפים חיים חדשים לחווית המשחק. מכיל סימולטור של צוללת אמיתית, חידוש טכנולוגי המביא לדור חדש במשחקי המחשב. מכיל חוברת הפעלה בעברית. 9 דיסקטים. 0 שיח משחקים ב- 8 קרב הטנקיס.. 6% סימולטור של משחק מלחמה וקרבות טנקים, תצוגות קרב אמיתיות, סוגי שיריון שוניס, משימות ליום ולילה ועולסם תלת מימדי. 0 שי"ח 09 קרב המלכים תותחים רועמים, מרכבות דוהרות בשדות, דרקונים זורקיס כדורי אש, זהו משתחק המלחמה מהטובים שיצאו בארה"ב. 0 ש"ח 0 1 שעשועי סקי עליך להתחרות בטובי מחליקי הסקי בעולם, משחקי סקי בשילוב מוסיקה וגראפיקה משגעים. 0 ש"ת 1 פורמולת 1 6 מרוץ מכוניות מהידועיס בעולם, בו תצטרך להפגין את מיומנותך בנהיגה, לרשותך מכוניות ספורט שונות ומסלולי מרוץ קשים במיוחד. 0 שיח קינג קווסט 4 סיפור הרפתקאות מופלא של המלך ארתור, עליך לנסות ולהציל את משפחת המלוכה מגורלס חמר. משחק ההרפתקאות הנמכר ביותר בעולס. 0 ש"ת 3 ספייס קווסט 3.... עוד משחק מרתק של חברת 4 בו עליך לצאת למסע מרתק בחלל, גראפיקה ומוסיקה מחיפים במשחקי המחשב. 0 ש"ת 64 לבל שק 5-ל השנה היא 1930, עליך לחצות את אסיה ולנסות להציל את בתו של רודן אכזר תחצה את סין במטוסים, רכבות, אוניות, משחק של שעות רבות עס מוסיקה וגראפיקה הלקוחות מתוך סרט. "משחק זה הופך את חווית המשחק לחוויה קולנועית. 0 ש"ת ענתיקה המרוף המטורף הצתרף לאייק ובילי גו במרו מטורף לאורך חדרכים. המשחק מחזיר אותך לשנות ה20 העליזות בארצות הברית. חל איסור חמור לשתות ולסחור ו , / | ה,וווווווו | ן - ןו ו / - במשקאות חריפים, והשוק השחור פרת.. המכונית הענתיקה שלך עמוסה בקבוקי ויסקי בדרכה ללקוחות הצמאיס. עליך לבצע את המשלוח עד שקיעת החמה, ולהשיג במרוץ את שאר המבריחים. השריף סאס דולק בעקבותיך, כך שעליך לצייד את מכוניתךס בכל האיזרים החדישים על מנת שלא יצלית לשים את אזיקיו על ידיך. אנימציה מהירה ואמיתית בערבות הפתוחות של המערב הפרוע. 9 ש"ח ועוד מבחר ענק של משחקים.... = ו אלוף האיגרוף התאילנדי ב דד מ סז גו 4/5 / חוכנה, סבדות ועור ל-₪0 בעיווק ישיר 7/0 <<. מס1עעס פזצ 5 יומן פגיעוות + ספר טלפונים (כולל כרטסות) 9 % במקום 250 ש"ח 150 ש"ח 2 ניתן להוסיף ל- 105עתס פנזות את אירימייל ביבי - תוכנת מדבקות ב-75 ש"ח בלבד. תוכנת הדפסה עיוורת - מפצינזא1 במקום 89 ו"ח 49 ט"ח בלבד. ייחודה - כוללת הכרת המחעב ואסור לך לרגע לשכוח את איריס אנטי וירוס פלוס, אנטי וירוס המגן מפני וירוסים שעדיין לא קיימים ב-149 ו"ח בלבד. המבצע מוגבל [ + לכבו- אנעוים ומחעוב'ם תיד 166ג, תיא 4116. טלי 295145 פקס 25144 נא לשלוח לי את הספר 1) 01165 1815 יומן פגישות + ספר טלפוניס 150 שיח 1 אירימייל ביבי - תוכנית להפקת מדבקות 75 שייח בו מקציחא תוכנה ללימוד הדפסה עיוורת 49 שיח 1 איריס אנטי וירוס פלוס 149 שייח ( + 7 שייח דמי משלוח) ל יקס = כתובת/למשלות עליך הההרררררררהה 9-4 מר 2 מר. 4] כ מדורסקי ודבינוביץ - 6'207מעסה - 04% "06 8" 6עתא געפאק6צסתתאס 3 47686%תאצ אאאצאנהס60עק פע -0א660עק 328%86/ 8 אאמק6ת 6 "פדום 32" אה -8אסעא 60%04צמםסאק6ת 8 אסת6ם3גק ‏ אפאטתבת 6. - 830 תמאס6הת ע-םק :436788 אקסלאהםק6ק צעפסהו36תק עתםהאת6ת ,אאתא אחאס ס0תסא6פסדקהא 06302 תאטאדהסא .הה4אסצא 8א6עחאם 7 ההטטטטטטטטטטוטטטטהטטטההטהמהטהההההטוההההההההההההההההתההההההוההההההההההההמהמהמהההאמ‎ סעפ6אססא 16א4םאסאסקת38 אא .| 008% "אע 6הסה" 8%6708א סע4 ,66%4מ סתקסעא6קעת אעקסנא6קאםםסת א אאס20א6קעק 26א 0032884%‏ - -אתתעעת6 ,אה08% "6אא63תסת" 244 6ע2עאבקא ע -%0688 ,8בא84%א3עקה 60אה-אעא4א סם אא מגמסם -48 אאקס:א6קעה 680%א02א 8 א6סע% ‏ ,0א54ה26 %ת 66‏ 84) 08ת04% 10-12 6066 36 פ6סתעםסא :(6שפה6א א 20 - סאאסא ,5 :1 -- 15 4 סע ₪ סא הס א 5צ₪5005.5 .5 ,87א56.8א40705 :אתע03 - 5צפ . צח דאטס60 -אאעקת 603248846%4%86 ,עאת03% 66886א%ע0₪ - אאגקתסקת 634%4%א3% אותפאתבת - ק48596 %אא3%עקת33-את03% ,80340%840 - אצס6בק אהת ,ק6אאקהגא) אסמסקעםס< אאאפעדבא , ( אסיעספאע מאתע/א ע6טאתעקאא 0 ,4 6פ4תת 8 %ת6%4א01 אא אגא ,0 002₪2 פ 5ע33460%ק 6866סקע אתעג0 6אאםהבאסא 506 - 6%970אה 92020 אהת 80%ת5626ע02 540ה8אע6ת0 . 887 אאעס - צַם6ת6 15-005) 08ה04% הת ,סאטעתסתבהב <090-‏ 8 ,005 עק20א6קאם 602500 0032875 67 סועססייא 6קעהתסם 6032875 6768עםא6א0א6ק ‏ עססם -08%ם-08ת04% א%א%ה8א016א0 האא6תהכקא התם 5+,5 86008, - 8< 6628868020 אאאבקתססת 6 תאעסת ,00560|7 *אאבקתססח ,ס6אמקה4א) 764אבק 3 6זיזועם אספּפפו שאמפסאקבת צאואהקתססתה -%8 8 פעעאבקא 67038עםה6אסא6ק (,ם.,ע א אקגק .]700 אאססעא6ש -088 א0208%%א26 הַאַה6ַבבקא את ,3 עשססס 8 ,006 סעססלא6קעאת 6031275 69ע6ת6 מסת -8א אא 09 342040094 ם ‏ ,אתע08 וסססצס< אמסם6 - 5 פעלעאתבקא 679068עקת6אסא6ק ,4ק26א4ק ד ות 6ק6ת עספסתפסת : אאעקסיא 6קעתתסת אמססיא 6קעההסת [-! - ]4 55| - %68'8עא0ם 0%א8%4%60א26 6 אתא4%ש ‏ .007655 -חסת אאא .605|א6060=ץז אעססצא6סטםםסם 8 - א6אע %פעאאהקא 667 אסקסעסא ‏ 5 ,עמקסעא6קעת 4 ססעעבאעתעקת ,4א60אעת6ק6ת 43האעעאאע ₪4ג5 . (07ו0ז5₪ ,ס6אעסתגא) אטעקמאגחת אא אהקט6אסגא אאשסעםפתה6סם 2 סתג6מתס 6אאאסשהם6סת ,אפבתהת 25ע%ל60אסם 4 8 415-005 %א68026 0%א088א40ק6תס . ה 6006 אסדאסא - 518ת0867א פעעצעתהסת 80א6186ם0006ת46 6 8 סצאסא 0ת80א 34000‏ ,78 8ש-ם מעעע .(3 ,206860 ,תע ,מּעמ5-3ת16) "אשאדטקאס60" .(19 ₪0 16 6) 369-|03-20 .ת26 0סם 60את 1% - 1890880 003678 8063886 ,א660אעע2 האלס - 4 .6 ."0005א|א" 628א8ח 0ה5308876הסם עאסש - ק5016מא0א אסאמפסא 06302 ,6608%טת 078 - 6 .6 .אחס6אקעס אסא עתא6אא אַ6ַא8קת 6מאהקסאדס ,18388 5ה6מל - -תסעה ,3עת38ג 64026320 :עאהעלססאפההתעסת6 8 .6 .660768 3א07ק₪807 , 6אא53סקעאאבק -6780 0 38%088 אאא6א0סה80 .6%ם6א מססאעת - 0 .6 .אאהסתססה 68%8א88ק67סקת86ק א0063 -06₪607868 אאהסתסקם אאססעצסא6א 3אהגאג ‏ - .6 .(אואאסס 0ו0080) 88 30<הסחה סתסא פ5דהתעאסת ‏ את %2א0%ל0 ,תק66א6תתבקט אסאאע - 4 .60 ?ק6לספהאס< אמסא 0600 ,"70 סת6אמהאסם 8א8005" הַסְהַבּק ‏ - 5 600קפת אאעסהה0ה3סת ,אא4קתססת - 783 8 530888%8ה0ת36 התם את08% 76610886 7 .6 .א2008א64ק אא0208א16 אאאצטעת - (19 .0) 0%9608א 0ת910 פם3סמ8ת - :0 מפת סאד -800%א4 א76%07089%8% 60328888 אאתסהס6םת ,ו -286 ,3 ,16%028ק6חאת 0₪0388₪8%6‏ ,2 .פסם -8ת88%0 ,4 ,0480808 אאאה6םאע6 6ְַהבמסא3סה -06%08 .5 .6א6אם-17א4האסא< בא ג176%07 6עא6ת - 2640807818 .מאעא6אבקתם אאתא6ע53הסה6ע אסא 68696 אסאצסקהםסת 33 - גאאהקתסקה באאס :0800 %6א60צעתסהס3א6ך - 4 .א9ה6ה 0‏ אד86ת 467ע2ע% ס6צספתאסא (3 - 0 6%6886ק פַ6ַאאַעא2%חה800 ק6עספתאסא (6 24 0%סא6ס 530888%6ה0ה6( 8(‏ 30 .60 .אםזאבּא %סהק6ספהאסא 8%%ם6ק6ה התם ‏ א0669%ק6%1ת3 6 .6 .ואנההקסטסאע :תהאקעא את6םת3גק 6אאאהסדססת - | מא%18ה286 עאאפתהסקא6ה9 530838%86הסת ‏ (ב 0 .0 .06ע82א8180% 8 ק6צספתאסא (6 38 .0 3 .6 ."605|א44" 6ק76ספתהאסא 0 ַ8ַ4א660בק (מ אגא" :70 86%ה5308876ה0 אועסבאתצטגא אתת (ת אסם לא4קץא6א6קה (ם !5 .6 ."?5דַבת6ם סעצצ אע -תססת (6 64 .0 .328086 5 אק6דספתאסא בג 7 6 וסאצסק3םסה 8 סע4 - 46038138 בַאאבק 0-6 א%סא66עק | ₪84 4א60עחאפ 0ת0א1080%ק3א 06302 - 2840%80 26882464 ,אאא א6הפסלסתםסת 6אאבה א6צועם - אה - אד = א = א ו אתאחא ‏ 3א ואמאקדס אאמספתאקת אא 6אעת 4 8402075342" 000א 832026‏ .3 גק-ק ₪3-‏ ,"6ק 88| 53088768תסח 8את308876פתהסת 8 6אַתכה אסאס66עק גא 86א5-25ת 76‏ 8 מסאאהה 6%סע66קע 36 ,אפבהת 60 הבאעטבא ,עםסת ו90ן ,ה0₪3ק60קד 8 ,0ע3338 אאאפתבאנ6ת6 אַאב<עא ,.4תסא 6780ע% 070206א6א פחאעת ,סאאסאב3סם -0%98 עעתסא אעעהםא6אסא6ק 37% 6866א ₪6 א6ך7 -סבתעזיבא התתם אאתהט6תסת ₪067870%80 337568 .3083766פתסתח אע תערכה ה-] בישר אל למקצועני ')? 0 | . יותר בעולם 2 -6 במקביל יתקיים כנס יי 0 ₪ ה מקצועני 26 | -- 0 0 ל - -- נחוס 8 ,והל ₪ אושים |מחשבים 78 295145 מקס 395144 גני התערוכה ת"א בתערוכה יוצגו ימים ד'-ה' 25-26/9/92 | - וצ פזק וס הניה החחל ודו] ע₪ 5 05 מאת אלן סימפטון סבר הבקודות של ₪ להכרת כל סודות השימוש ו ך טוו "לק בתוכנית המסגרת הידידותית 1 לניהול הפעילות - 0% י נש חים ב ה במחשב. -₪ / ₪ לניצול כל משאבי הזיכרון עדכון לגרסה 6 % == של המחשב להפקת מהירות | / 9% סימפסון האל | ₪ ₪ עבודה מקסימלית בעזרת / - הפקודות החדשות של 5 05. למשות חש החדש כ-6ז | לניצול יעיל (צל הזיכרון הזיסף ₪ להכרת דרכי ה-₪05 לשחזור קובץ שנמחק, או ₪ ב 2 0 ₪ דיסק שפורמט בשגגה. לופו וכית החמיגרת ₪ להכרת כל סוגי הזיכרון, ב צ יא סא רסוא םסא ה)טוניצולס לזירוז יישומיך. ₪ לעריכת קבצים בעורך (זטוו66) החדש והיעיל של 05. ₪ לשימוש בפקודת המקרו ובעורך שורת הפקודה 05 לביצתג אוטומטי של סדרת פקודות ולתיסכון בהקשות מיותרות. ₪ הוראות התקנה מלאות ל-5 206 וחלוקת הדיסק למחיצות. . | ורוי - תואמיה * תאור מפורט של הפקודות המשופרות: חוזק 6חו ,65וטסחווה ו ,0816 6וו= ,6ו1003 6וו ועוד. א תאור מפורט של 005א (מעבד פקודות חליפי ומשופר ל-ו0 סאה ואואסס) * תאור התוכנית 60|6א המאפשרת לשנות את הקונפיגורציה של התוכנית בכל עת. 8 עמ'י מחיר 59 שיח רשימ טבר' ה- 0 של הצת) לוקס מחטנים * המדריך למחשב האישי 0 1 ותואמיו 33 שייח * ספר הפקודות של 6טגוחש א0דפסא 33 שייח * התחל ורוץ עס 2085 29 שיימ * ספר הפקודות של ז6מגממסס א10'פסא 25 שייח + טפר הפקודות של 085 33 שייח * ספר הפקודות של לוטוס 2-3 39 שייח * ספר הפקודות של4 08 15 שייח * המדריך השלס ל-485010 89 שייח * המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח 6 שייח חייג מיד: 5 5 18 95 05-2 6ק]ו03 אוחי ג" הטייקון הישראלי המשך מעמוד 50 להסיר את חצאיותיהן של הילדות בגן חילדים, היה אבנר הקטן יושב וממלמל לעצמו מלים בלתי-מובנות מול הטלביציח. יפה הגננת ניסתח בכל כוחה לשלב את הילד במשחקים החתינוכיים האופיינייס לגן אבל אבנר, שכבר אז חיח כנראח שחצן לארדקטן, סרב בעקשנות. עד שהגיע המחשב. ביוס שנחת חקומודור בגן, הפך אבנר גוטסמן לאדס אחר. ראשית, דאג הקטנצ'יק להרחיק באלימות את כל חילדים האחרים כמזבוא המשך מעמוד 25 בתוכנת אות לאות ניתן לבצע זיהוי של חלקיס מתוך המסמך ע"י הגדרה מראש של חלונות חמסמך. אם יש לקרוא רק חלק בודד מתוך מסמך או טופס ניתן להגדיר חלון (אחד או יותר) שהתכונה תתייחט רק אליו ותקרא רק אותו. מבנה חלונות זה ניתן לשמור בקבצים, ולשלוף בכל פעם את המבנה המתאים. אפשרות זו שימושית ביותר לצורך ביצוע מיפתוח אוטומטי במערכות לארכיבאות אופטית, מאחר וניתן לשלוף הק את השדה הדרוש לצורך המיפתות כמו שס או מספר תעודת זיהוי. סיכוס: 068 לארכיבאות אופטית כדי לקבוע מחי התוכנח המתאימח ביותר למערכת קהגקגותו 10ת61600 צריך לבדוק את התכונות העיקריות הנדרשות מתוכנת 008 כדי שניתן יהיה לשלבה במערכת. למעשה מרבית החברות כיוס מזהות לפי פרסומיהן באיכות של 999 אחוז. תוצאה זו נכונה בעיקר בדפים חלקים ללא בעיות. חשוב לבדוק כיצד התוכנה מתגברת על דפים בעייתיים כמו אותיות דבוקות למסמך מלוכלך. מחירות חזיחוי מהווה גוהס חשוב במערכת 4 שניסו לשחק במחשב חחדש. לאחר מכן, החל לפתת מיומנות מפתיעח ברמתח במשחקי המחשב חפרימיטיביים שחציע ח-'64" באותח תקופה. מחר מאוד עבר לבייסיק. בגיל חמש יכול חיח ילד הפלא לתכנת משחקים בסיטיים. ההורים והגננת חלו המומים. במקביל, איבד ילד הפלא כל קשר עם חמציאות שמסביבו. כל מח שלא ניתן חיח לחגדיר מיידית בחוראות בייסיק, חפך מבחינתו לילא קיים". תחת הגדרת "לא קיים"נכללו, על פי סדר עדיפות יורד: חגן, חהורים, החברים, אוכל, ספורט, משחקים. אבנר ל-008 לארכיבאות אופטית, בעיקר כשמדובר בכמויות גדולות של מסמכים להזנה. תמיכה במבנה תמונה שיתאים למערכת הארכיבאות הקיימת גס היא חשובה ביותר: בעזרתה ניתן לחסוך את הזמן הדרוש לתרגוס והעברה בין מערכות. נדרשים גם הפרדה אוטומטית בין טקסט לגרפיקח, ובין טוריס ברוחב משתנה לשם הפעלה אוטומטית של תוכנת הזיחוי של מירב סוגי חמסמכים. בעבודה על כמויות גדולות של חומר יש ללא ספק צורך באפשרות לאוטומציה של תהליך הזיהוי. אם תוכנת חזיחוי דרושה לשס מיפתוח טקסטים, דרושה גס אפשרות לקישור בין הטקסט המזוהה לתוכנת המפתוח. אפשרות לקריאה של שדה אחד בטופס או במסמך היא תנאי לבצוע מיפתוח על ידי תוכנת 008, דרושה אפשרות למידה של פונטים חדשים כדי לתמוך במגוון רחב של מסמכים. אס העבודה נעשית בעיקר עס פונט אחד, חשוב שהתוכנה תתמוך באופן מיוחד בפונט הזה, אס ע** למידח של אותו הפונט ואס על ידי שימוש בפונט המסופק עם התוכנה. לבסוף, חשוב שתוכנת הזיהוי והחברה התומכת בח יהיו ערוכים לשינוייס הנדרשיס בבניית יישומיס מיוחדים של ארכיבאות אופטית. מאיר פלבינסקי חוא מנחל חפיתוח בחברת 47 וממפתתי תוכנת 0018 חשותטסג, ו""אות לאות" 3 גוטסמן החל בתחליך הארוך והמוכר של הפיכתו לשויז-קיד" אופייני. אבנר מגיע לבית הספר כאשר הגיע אבנר גוטסמן אל כיתה א ליווח אותו יוסף גוטסמן, אביו חעצבני בדרכו החדשה. חאב נטל את המורה לשיחת-פתיחה והיכרות והבהיר לה את החשיבות הרבח שחוא מייחס לחינוכו של הגאון בדרך לתפיכתו לטייקון תוכנה. חמורה מצידה, הבחירה לאב כי מצידה אין כל מניעח להעביר כבר מן חיוס הראשון את אבנר לבית ספר למחוננים, רק שהחורים יפסיקו לבלבל לה את המוח. חינוך זה המקצוע שלה והיא כבר תשתלט על הגאון. לאחר חודש, שינתה המורה את דעתה מן הקצה לקצה ובישיבת מורים סוערת, דרשה בתוקף לחיפטר מן האידיוט הקטן שכל מה שהוא מסוגל זה למלמל משפטים בשפח לא מובנת. שלא לדבר על חוטסר יכולתו של גוטסמן לחחזיק עיפרון - כלי ארכאי לחלוטין בעידן המקלדת. גם בבית הספר חיסודי, כך זה נראח, הצליח אבנר גוטסמן להרחיק את עצמו מן חמציאות. יוסף גוטסמן ראח כיצד בנו חולך ומתרחק מן חעולס וחהחליט לעשות מעשח. השכנים כבר חתחילו לחחליף לחישות על ח"אוטיסט הקטן" שהוא ורעייתו מגדלים בבית. ערב אחד, הוא נטל את הילד הסרבן לשיחת נפש אמיתית. יוסף: אבנר, למח אתח לא לומד לכתובז אבנר: בשביל מח, יש מעבד תמלילים! יוסף: אבנר, למח אתח לא לומד חשבון1 אבנר: בשביל מח, יש גיליון אלקטרוני! יוסף: אבנר, למח אתח לא רוצה ללמוד תנ"ך1 אבנר: בשביל מה, יש לומדות לכל המקצועות! יוסף: לומדות, מח זה! אבכר גוטסמן הסביר באריכות לאביו חפרימיטיבי מחן לומדות וציין שלומדות טובות קיימות רק ליאפל 2 למחרת ר> יוסף גוטסמן וקנח "אפל 2 הכל בשביל חילד ובשביל חחינוך. ברגע שהגיע המחשב החדש לחדרו של אבנר גוטסמן, תלח חילד שלט בחוץ א לא להפריעי, קנה 2 ביסלי בקיוסק וסגר את חדלת לחודשיים. בפרק הבא: אבנר גוטסמן מפתת תוכנת-מדף ראשונת ו מדורנו החודש יהיה כולובסימן ''ידיעה ": מחסור עולמיבדיסקיס קשיחים בגדלים המבוקשים ביותר ומשבר מסוים בקרב יצרניהדיסקים עקב תחרות חריפה. אנו צופים את סיומו של חמשבר בקרוב כאשרהתוצאה תהיה כנראה התיקרות הדיסקיס הקשיחים בשיעור של 25%. נוצר מצב של אי בהירות במחיר מערכות המכילות דיסקים וכמובן בדיסק קשיחבנפרד. אנו מתנצלים מראש אם כתוצאה מכך יתקבלו אידיוקים במחירים. במדורנוזה נפרד מה 1 הזקן והטובונכניס במקומוחבר חדש, רענן ובעל שרירים: .3865 7-25 2 הערות בכתב, פקס או 595 תתקבלנח בברכת. מחירון ינואר-פברואר2 [מהומרים םי .ג מחשב7/286-16/ 1/0 - מסךְש/ל דואלי דיסק מחיר 408 0 מחשב417/286-16 1/8 + צבע 0 תת 50 דיסק מחיר 40/18 5 ו ל מחשב386733 כולל 288 זיכרון כולל מטמון64% מארזשולתני, דיסק מחיר 10089 וצג צבע 00 50 8 מחשב ,73318 0/6486 /.5 דיסק 1000 מארזקרקעי . .53500 מחשב 57251 21386 דיק 1000 מחשב מיטלטל16-3865% דיסק פוז40 לוחות אם (כלחרכיביס מותקנים, ללא עבודת) מ-01 ל-417286/16%817 + זכרון11 מז ל-286/16112-דג (כנ"ל) רמ המחירון הופק בחסות מעבדת "שיבולת" ל-1א (מעבד .2 8א8087/10) ב ב כ ה ו ל-41 (מעבד117א80287/12) 0 ל"2תווז 20 3865% ל ו ו זכרונות 51/0/5177 בקיבול 1 מ"ב (80 נ"ש,9 שבביס בכרטיסוף. ‏ . חגדלת זכרון ב-1א מ-256 ל-640 ק"ב 1 דיסק 40מ"ב כוללבקרמחיר - . 1 דיסק 80 מ"ב, כוללבקרמחיר. ‏ . % דיסק 100 מ"ב, ללא בקר. . . טייפגיבויל-ך 0 מ"ב,פנימי. . . . דיסק ל-1א פוח0) כולל בקר. . . . . 27/7207 מודם1200 פנימי הש םב מודם 2400 פנימיעס תיקון רמח 5+ דחיסת 8 מודם 2400 חיצוני, עס תיקון שגיאות רמח 5 8 חייגןאוטומטיפא0ק0 משיג שיחות כשאתח ממשיך לעבוד,גס לפירשימות חיוג. ו מודם פנימי2400 + פקט 9600שידור+ עברית פקס ממוחשב לפירשימות תפוצת וזמ פקס ממוחשב עובד ברקע, משוכלל *עברית 4 1.-] משקף/מקרן ממתשבלמסךגדול. . | | : : ו מקרן ממחשב למסך גדול-צבעוני ןר מדפסת בסיסית תשע סיכות, 180 סלייש 50 מדפסת תשע סיכות, 240 סלייש 50 מדפסת עסקית רחבת תשע סיכות, 00 מדפסת עסקית כתב איכות ראש 2 סיכות 50 מדפסת עיסקית,ציבעונית רחבת 50 מדפסת פסיכות צבעונית פשוטחצרת מדפסת פסיכות 300 טלש 540511 מדפסת לייזר6-דפים לדקה 0 בהנהלת אהוד חוצן. מעבדה קטנה ומטריפה למחשבים פינסקר 64 תל-אביב, טל'קו ישיר-5250084 או 295145 - סניף צפון: 06-938822 מבני תעשיה כורזים. ?2סליש ו החודע מצורפת חינם לגליוןזה! חיפרטקסט: הגיע הזמן לתרגל החודש, בחתאם לנושא הגיליון, אנו מספקיס 3 תוכניות ]א16ז6קץ31: למתחילים, לבינונייס ולמתקדמים. עס התוכנית חראשונה ניתן להתרגל לשיטה על ידי קריאת טקסטים בעברית הדניס באופן כללי במחשב האישי ובמערכת ההפעלה 205. חתוכנית חשניח כתובה אנגלית, אך בעזרתה ניתן גם לכתוב חיפרטקסט עברי. עבור חתוכנית חשלישית דרוש ציוד מתקדם יותר, וניתן לייצר בו היפרטקסט באנגלית ובגרפיקה. רב קשר חיא תוכנית חרצת קובצי רב קשר, תוכניתו של אורי עידן חמתוארת בפרוטרוט בגליון זה. כדי להריץ את קובץ ה"א16וץ בנושא 205. המסופק יחד עס התוכנית הקש: .1א. 1166 היא תוכנית 1116 שוכנת זיכרון הפועלת על קובצי ]4501. כדי להכין קבצי הרצה, עליך להכין קובץ ראשוני בשם 581.08 ובו המשך חחקשרים חמסומנים בין <>. באותח צורה בה מסופק קובץ הדוגמא, ניתן לחכין קבצים בעברית. להפעלה חקש: 11%. מדובר בתוכנח תושבת זכרון שמופעלת בהמשך על ידי צרוף המקשים 1-85ש0. תיקון ושיפוץ דיסקיס קשיחים שיחזור מידע מדיסק שניזוק תיקון קבציס פגומים 84588₪, 1-2-3 הדרכה למניעת נזקיס ואבדני מידע הפצת תוכנות חופשיות. א564%, ץז2אק 6 א, להבדיל ממחולל היישומים הנודע, הוא מחולל וא16ז06ץ11 גראפי. במערכת זו ניתן לערוך קבצי אסזַזסקץ11. כמו כן ניתן לשלב קבציס גרפים. כדאי לשים לב, התוכנית מחייבת דיסק קשית או כונן בעל נפח הגדול מ-420%. להפעלה הקש:4010//. כדי לקבל הדגמה לעבודה בתוכנית זו, כדאי לטעון את הקוב 11010.6 (מקישיס 10 ובוחרים באופציה =!ו") - ולחנות מנפלאות החיפרטקסט. לבסוף, כבונוס, אנו מוסיפים יוטיליטי קטן ומוצלח ביותר - תחליף משופר לפקודת ה-08ע המעיקה, טקץ. מדובר ב-/1, שטו! עתו1, שאינה אלא תוכנית המציגה קבצים שאטג416). כדי להציג קוב יש להקיש: [שס הקובף] צ1. ניתן לחתקין את כל התוכניות על גבי הדיסק הקשיח (או דיסקטים בעלי נפח גדול) או כל תוכנית בנפרא על דיסקטים א360. להוראות מפורטות, מכניסים את הדיסקט לכונן ** ומקישים: וו329. בכל המקרים, חשוב וכדאי לקרוא בעיון את התעוד. פתוח מערכות הגנה למניעת אבדני מידע שרות חרוס טלפוני 24 שעות ביממה שרות 885 24 שעות ביממה 03-9667562 רחי הבניס 15 נס ציונה מיקוד 70400 טל. 08-400070 פקס 08-403295 = =:1:1 03-9667562 איתורית 03-5100464 מנוי 1552 אלדד 'ו ד- צ'יף 6 9% מר ?199 בוג מצעה את לעב / ה הספרות העולמית 0 ננושאי המחשב - בענרית 7 מידי חודש - ספריס חדשים ברשת באג. ספריס מתורגמיס בכל הנושאיםס והרמות, ספריס מקורייס בעברית שנכתבו על ידי טובי אנשי המקצוע בענף, ואלפי ספריס מקצועייס באנגלית. ריכי בזק: מדריכי בזק: ₪6 מתאים למשתמשים בכל הרמות 9 כולל מדריך ללימוד עצמי דהוא דא הצא 1 (₪ ספר חובה לאנשי שרות, מנהלי אחוקה ן | מ ולאחאי המחשב בחברה ו 4-ב הספר סוקר גם גירסאות קודמות -- | 9 ספרים מקיפים ומדריכים שלמים: הכל על ₪ / , לוטום 123 הדיפק הקשיח הפזויך המלא מדריך להעורדות = מוק פיוסי , - - ט גירסה 1.2 + 0)צשו]אצאי זהר סקס עוד בהוצאת באג: 205 ועוד מאת לזר קאופמן ומעבד התמלילים איינשטיין - מדריך למשתמש תל אביב דיזנגוף סנטר 03-5288281 פתח תקוה מוהליבר 4 03-9300442 רמת השרון סוקולוב 49 03-5490720 רחובות הרצל 175 פסג' חלפון 08-4671432 כפר 5 מרכז אהרוני , וייצמן 53 052-911184 | נתניה קניון השרון, קומה ב' 053-625826 נס ציונה קניותר, האירוסיס 53 08-405808 בני ברק מרכז השיווק לסוחרים, כנרת 13 03-5794711 מיקסם ת"א 6 - שליטה מלאה ברזולוציה גבוהה - היא שמאפשרת למדפסת 1-8 להפיק אותיות מלכותיות ומושלמות. צ₪1-8 שמה קץ לתופעת המדרגות והאותיות המשוננות - וזה רק ההבדל הבולט ביותר בינה לבין מדפסות אחרות. צם..ווז מפיקה 64 גווני אפור. היא מציעה שפע של פונטים מדורגים ויפדאס= סםססגוש דום, זכרון נדיב שניתן להרחבה רשף שיווק מחשבים בע"מ רח' אפעל 3 פתח תקוה, קרית אריה 49511. טל. 03-9225921, פקס. 03-9245084. | ₪08 יו 9 4 ושף, המלך ג'ורג' 62 2 | ראשל"צ שח מחשבים, 020 אמפיסל, אלנבי 98 5 קניון בית היוצר מיגד, דיזנגוף סנטר 8 | הרצליה אמפיסל, סוקולוב 16 1" מכניק, יהודה הלו' 55 003 למיר, סוקולוב ופ 25" פוקס, יהודה הלוי 20 3 | נתניה אמפיסל, קניון השרון 2" קומפיוטן, היצירה 29 0 | אשדוד מאור מחשבים, מוכז 08565465 מחשבי נינטה, 3 מסחרי 55ב* ככר ויצמן 13 בקלות, ותאימות בלתי מוגבלת לכל תוכנות ה-₪0 הקיימות, למחשבים גדולים וקטנים ולמדפסות לייזר אחרות: ווו ד85₪5 .ו פה, וא םם דאוהקסחק אפו, 850-א= אספפ= ו'630 0 וחגוס - וזה עדיין רק חלק מהיתרונות! לייזר השוודסחם /₪1-8 - כולן מדפיסות... אבל יש אחת שעושה את זה פשוט טוב יותר. , ירושלים אמפיסל, המלך ג'ורג' 6 3 | נצרת שאדפנה קומפיוטר, 7 קומפיובית, הלל 5 2008 ליד המעין כליבו המחשב 4 | ק. גת אולם המחשב, גת סנטר ‏ 051-811654 פ"ת | אמפיסל, שטמפפר 15 4 | אשקלון מיחשוב 2000, 0-04 חיפה ‏ בודר, קניון לב המפרץ 4 קיבוץ גלויות 5/2 ברדר, הבנקים 16 12 נהריה אודיטי, הרצל 76 2 | בש | אמפי , 2 טבריה סאן אלקטריק, הפרחים 9 06722899 - 0 = 7 "5