PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 2, דצמבר 1992

מחשבי עט. האמנם גל העתיד ב-PC? גליונות אלקטרוניים. פריחה מחודשת בין השורות והעמודות

OCR (הסבר)
2 תפמואפספק ,2.סא אסזדוסם 15851 /8א021/א 20 המהדורה הישראלית גליון 2, דצמבר 1992 6 מחיר: 14.90 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 12.60 ש"ח | מחעובי עט. הוידאו הגועעש 1 האמנם גל העתיד | באפיקים מקומיים ו ה !)| ב-6ק; צִּ וש [ / 5 פשסחו/ =- !| מחעבי הפנקפו מי ישלוט בפביבת ₪ | מו חש | מתכווצים והולכים | התוכנה העתידית? ו צִּ גליונות אלקטרוניים. פקירה השוואתית: בריחה מחודשת בין מחעובי מחברת השודות. והעמודות הכח לקבל החלטות מסביב לעעון. החלטות עסקיות חשובות צריך לקבל ללא דיחוי גם בשעות בהן נמצאים הרחק מהמשורד. לכן מביאה טושיבה את המשרד אליך בכל שעה עם 058/88 0% ה-₪0 הנייד בגודל ספר ובמשקל 2.5 ק"ג בלבד. 050!88ד 00% תמיד איתך: בבית, בשטח, בפגישות עסקים, במקומות בילוי, בכל מקום. וגם בנסיעות ממקום למקום. א וחד יכול לפעול על סוללה 4 שעות רצופות ללא חיבור לרשת החשמל, הוא מצטיין בעיצוב פונקציונאלי מרשים ובמסך-צבע ו ל-016500%א 05188ד המהפכני דיסקים קשיחים 8! 40/200, כונן פנימי א 1.44 וזכרון 8 2/18. יש לו מטען חיצוני ל-220 וולט, יציאה לעכבר וניתן לחברו גם למודם ולפאקס. בקיצור: מחשב קטן שעושה הכל כמו גדול. ל-16000%סא 105818 24 חודשי אחריות ושירות מסביב לעולם. ובארץ - השירות המצוין של חברת "מפעיל" הותיקה. בוא לראות את א>סספפוסא ה8ו05ד, ה-₪0 הנייד הנמכר ביותר בעולם - ותחליט לקנות אותו במקום. מבצע היכרות: לקונים עד סוף אוקטובר שי מיוחד: תיק נשיאה + תוכנה לעיבוד תמלילים + מערכת הפעלה 5.0 05ס-8וא חוקי. רמב"ם 13, טל. 057-70527 ₪ חיפה: הרצליה 1 טל. 04-672775 ₪ מפעיל טכנולוגיות בע"מ, מקכוצת מפעיל : ו תל-אביב: אולם תצוגה מרכזי: אחוזת בית 4 טל. 03-5103081 (רב גו (ף 0 קווי) ₪ ירושלים: קרן היסוד 11, טל. 02:250425 ₪ באר-שבע: 4 שרות שמבטיח את העתיד ואצל כל המפיצים המורשים. הפווופסד מבעיל היום את המחר. 2 ג . חח - 2 9 2 - ם 1 ארה"ב - פורצת המסגוות החומרה העולמי - בשוק מציגה | למשתמש בישראל את = סידרת | 86|ן581/ו0ם- הירי << המחשבים המצטיינים 7 במהירות עיבוד עד ₪2!! 66. סידרת 00//581185/ > המחשבים: 000108 '5ז₪0/!0 ב- ו 2|5 0 .₪0 |- 50016 5 ₪ | 0 ב- 000481508 ז0טססהק 0 0/08תאו. אם (=₪ אתה בוחן את מהירות העיבוד, האמינות וגמישות החומרה בהתאמה לצרכים עתידיים - סידרת הו ש=או|מ5 0 הינה 57א₪0 08= 5ע1גץ ז855. | א - 7 מחשבים בע"מ מחשבי ז]ווווח/0 | של וש = נותנים לן כפלת פל תפוקה מ קה מכל דקה צויינה לשבח בקריטריונים לשה החואו להדגמה ופרטים חייג לאגף זר מת'יחסים ברצינות לחומוה % - א = ה לבחירתך: ₪ תחנות 386 ו-486 המתקדמות בתחומן ₪ שרתים מהירים במיוחד לרשתות רב משתמשים 486-15 !- 486-6184 עם אפשרות להרחבת זיכרון עד 8/! 128 על לוח האם ₪ תחנות עבודה גרפיות עם תצוגה 4050 |חשזאו-ס! עד 1024 א 1280 ₪ עכבר מיקרוסופט, 5.0 005 + ספרות, 3.1 5/וססאו/! + ספרות כסטנדרט במסגרת "החבילה" השיווקית, לכל הדגמים. והיתרון הנוסף-שאו וחפוסש ,, משווק עם התמיכה והשרות המעולים של |)6 "אלדור מחשבים" ‏ 51 | ברחב' הארץ. ‏ 81|%08 שיווק מחשבים וציוד היקפי ב ב"אלדור" 70: 03-6459292. | הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. % פּ [ם] -₪ = ₪ ב ₪ = 3 איכות, חינוך ומחשביס חברה הישראלית אמורה להיות חברה מעריכת איכות. החל בחזון ההגשמה הציונית וכלה ביצוא תעשיות ₪ 6ד, האיכות נישאת בפי כל כערך עליו מושתתת היומרה להיות ייאור לגויים". מאחר והנושא של מגזין זה הוא מחשבים, לא אכנס לדון בשאלה עד כמה היומרה מוצדקת בשאר האספקטים של חיינו, אס- תפק בהעלאת הנושא של איכות בשוק ה-86 בישראל. המצב דורש שיפור מבלי להכנס לפרטים, ניתן להכליל כי בשוק ה-26 הישראלי איכות אינה מהווה מרכיב משמעותי בהתחייסות המוכרים להעדפות הקונים. גס בארהייב ובאירופה למחיר משקל מכריע בקניית מחשבים אישיים, אבל המשקל של איכות אינו בטל בשישים. למעשה, הפריחה של חברות ייהזמנת דואר" (זטשזס |וח) היא עדות לכוחה של האיכות לפרוץ דרכי שיווק חדשות. הקונה האמריקאי, שאינו רגיש פחות מהקונה הישראלי לקבלת תמורה מלאה לכספו, לא מהסס כיום לשלוח המחאה באלפי דו- לרים לספק המהוחק ממנו אלפי קילומטרים, כדי לקבל מחשב איכותי במחיר תחרותי. את המחיר הוא מוצא במודעות המתפרסמות במגזין, את האיכות מבטיחה מערכת יעילה של הפצת ידע המבטיחה כי טקטיקת הייפראייריס המתחלפיסיי לא תעבוד. ואכן, סיקרי שביעות הרצון שעורך המגזין האמריקאי מראיס רמת סיפוק גבוהה במיוחד אצל רוכשי מח- שבים בהזמנת דואר. גס הלקוח הישראלי רוצה איכות הדבר המפתיע ביותר, כאשר מנתחים את השוק הישראלי, הוא כי הלקות כן מעוניין באיכות, ומוכן לשלם עבורה, הוא רק לא מודע לאלטרנטיבה האיכותית. כל נער/ה חובב משחקי מחשב "יודעיי כי הוא 'יחייביי לרכוש מחשב 486, לפחות, וכי דיסק עם פחות מ-100 מגהבייט מהווה איום על מעמדו החברתי. מה שהוא לא יודע, כמו גם רבים אחרים, הוא שלא כל מחשבי 486 הם זהים, באיכותם ובביצועיהם. סוחרים רבים מדי מטיפים כי ייכל המחשבים הם בעצם אותו הדבריי, והמסר המעוות הזה השתרש בישראל כעובדה. התוצאה של החינוך הקלוקל הזה היא, כי בישראל נמכרים מחשבים "לא מאוזנים'י מבחינת היחס מחיר לאיכות. מחשבי 486 מהירים המצויידיס במתאמים גרפיים פרימיטיביים, שאינס מסוגלים להתמודד עם סביבת עבודה גרפית ברמה אלמנטרית. שילובים של דיסקים גדולים עס בקרים איטיים, ללא יימטמון דיסקיי בחומרה או בתוכנה. ארכיטקטורות זיכרון מטמון שאינן מספקות כלל האצת עבודה, מיושמות מתוך הנחה שהלקות ממילא לא מבין במה מדובר. נדרש חינוך הלקות כמובן שלא כל המחשבים הנמכהים בישראל נופלים בקטגוריות חוסר סי ישראל דצמי 2 האיזון. בישראל. פו- עלות חברות רבות המ- קפידות על מקצועיות בבניית התצורה עליה הן תמלצנה ללקוח. הטובות ביצרניות העו- למיות | מיוצגות | בי- שראל וניתן להשיג איכות אם רק יודעים מה לחפש. הבעיה היא שרוב הקונים לא יודעיס מה היא איכות במחשבים. החינוך לאיכות צריך להיות מוטיב מרכזי בגישה השיווקית של החברות שרו- אות עצמן כייאיכותיות". חשוב להבין כי הלקוח מבחין היטב בין סיסמאות לעובדות טכניות. שימוש חופשי בסופרלטיבים המ- שובצים בתוך מלל פירסומי שיטחי לא מעביר מסר של איכות, אלא ההיפך מזה. זו הוכחה לספקנים שייהכל דיבורים". התרומה של מסעי פירסוס ות- עמולה שיווקית לחינוך לאיכות היא דווקא בה: סברת העובדות הטכניות ייהיבשותיי. לא סתם יימחשב 486 מדהים מתוצרת החברה המוליכה... וכויי אלא פירוט ברור וגאה של שמות המותגים (פטותגח 6תגזפ) של רכיבים איכותייס והקפדה על נאמנות לספקי איכות. התגובה של השוק הישראלי תהיה כמו בכל ארצות העולס המפותח. האיכות תנצח. גם לעיתונות המקצועית יש תפקיד בחינוך לאיכות. אנחנו רואיס בקידוס הנושא את אחד התפקידים המרכזיים של המגזין. המאמרים הטכניים וה- סקירות המשוות מטרתם להכניס מימד של אבחנה איכותית לשוק וליידע את הקורא בנושא הצרכנות הנבונה של מוצרי מחשב. אנחנו גס מודעים לצו- רך להיות מופת לאיכות גם בתחום הביצועי שלנו, הפקת המגזין. בתחום זה אנו חייביס התנצלות והסבר. מחלות ילדות קיבלנו ביקורות לא מחמיאות בנושאי איכות ההפקה של גיליון 1, במיוחד איכות ההדפסה של מסכים ושגיאות כתיב שלא נופו בהגהה. בגיליון זה אנו מנסים, בהשקעה כספית גבוהה מאוד, לשפר את איכות תמונות המסכים על-ידי שימוש נדיב בצבע. אנחנו לא רואים בכך את סוף הדרך, שכן בעיות טכניות עדיין מונעות מאיתנו שיחזור מדוייק של המקור. את הסיבות לכך יש למצוא בבעיות תאימות בין גירסאות אנגלית וגירסאות עברית של תו- כנות הוצאה-לאור-שולחנית. אנחנו עובדים על פתרון הבעיות יחד עס צוות התמיכה של לשכת השירות ייטוטל גרפיקסיי. את השיפורים נכניס בהדרגה בגיליונות הבאים. בעיית העברית משתקפת גם בהגהה הבלתי מושלמת של המלל. תוכנות הגהה ואיות מתקשות ביותר לעבוד על מלל טכני, גדוש במונחים שאינס מו- פיעים במילון, ובתערובת של עברית ואנגלית. תאימות של מעבדי תמלילים עבריים עם תוכנות עימוד משוכללות, גם היא בעייה ממשית. כל הגורמיס הקשורים איתנו בהפקת המגזין משתפים פעולה ברצון לתיקון כל הפגמים. אבל, כמו כל דבר אחר, התהליך הוא ממושך. אני יכול רק להבטיח לקו- ראינו כי לא נשקוט על השמרים ונוסייף להשתפר ככל שיאפשרו האמצעים. 0 זקוזס5זס1ס6 הצבעונית המקצועית 4 ו37 מלא, 16 מיליון צבעים, לנייר ושקפים 0 פווס האיכותית 4, החסה וס 600 א 600 4, רמ סל3, 0 דף לחודש הדור החדש של מדפסות הלייזר כדי לזכות בכתר קח ריסק פנה בהקדם לקבלת פרטים ולתאום הדגמה ללא התחייבות מ.א.ג מערכות לייזר בע"מ הח' נחמני 46 תל-אביב טל. 5600650, 03-5605187 פקס. 00327 ל 6 - 5וס, היצרנית המובילה בעולם של מדפסות פוסטסקריפט, מציגה 4 מדפסות לייזר שחור לבן וצבע חדישות בעלות טכנולוגיית הכתר- ה-אעשסחס פואם. כדי לזכות בכתר פיתחה פאס את טכנולוגיית ה:א/שסחס על בסיס מעבדי ה"ספוח, המהירים ורבי העוצמה מכל הקיים במדפסות לייזר. הם מעבדים קבצי פוסטסקריפט, ו₪0 ו ו6-ק₪ במהירות שיא מדהימה וברזולוציית-על של 600 600% נקודות לאינטש בגודל דף 44 ו-3. ה"אעצסח0 היא מערכת הפעלה חדשנית בשיטת ריבוי משימות (9חו85% הוווטוא) המנהלת את קליטת המידע ממספר מחשבים ועיבודו במקביל, תוך ניהול תורהדפסות פנימי (6או)וסס5). 0 ז+קןוז50זס!60 הצבעונית העיסקית פאס תומכת בשפת פוסטסקריפט 4, 16 מיליון צבעים גם בנייר רגיל רמה 1 |:2, השפה שנקבעה כסטנדרט ברחבי העולם. היא נתמכת על ידי אלפי תוכנות הוצאה לאור ליפואס מיגוון עצום של פונטים שולחנית (פדס), עיבוד תמלילים, דינמיים בעברית, אנגלית ובמיגוון עיבוד תמונות ב-256 רמות אפור או רחב של שפות נוספות. הם 6 מיליון צבעים, שרטוטי תיב"מ, מאוחסנים בקסטה בגודל של כרטיס גרפיקה וקדם דפוס. אשראי ובדיסק קשיח פנימי ((508) לספריות פונטים, סמלים, תמונות אין צורך לרכוש מדפסת נפרדת לכל , מחשב, כיוון שכל מדפסת פוא ם מסוגלת להתקשר במקביל למחשבי המדפסות החדשות מצטרפות 65, פשססאוצו ומקינטוש, למשפחת 5וס הכוללת דגמים לכל תחנות אואש, מחשבי ושפו מיני מטרה ולכל תקציב, החל ממדפסות ומרכזיים (אגאוצהא60) ו-אגצ של אישיות במהירות של 4 ו-8 דפים זו6וס ולכל רשתות התקשורת לדקה ועד למדפסות מחלקתיות של מסוג הזחו ו"ַחוהחסאסד. 0 דף בדקה, המהירות הצטרף עכשיו למשפחת פואם וזכה בפנינה שבכתר - אצוסח6 פווס, עם השרות והמקצועיות של מ.א.ג. ובו ה-אשסח6 שבלייזר 59 טנא אלי זוה 5ותסז66%= ] לא עוד יצרן מחשבים דרבסנוסא ו 4 יודעיס ש?13 היא חברת המחשבים היחידה הגדולה יותר מקונצרן 6א541/1511 הקוריאני. מעטים גם יודעים שצגיס (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצרים עבורס על-ידי 0א5/1511. עוד פחות יודעיס ש-0א541511 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצריס בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האס וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השס 596 על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית 0000 0/0 רה-ג! רוודלה רטולח ירולה לספס . דלתה מוצרי איכות משווקת בלעדית את מחשבי 0א5/50 בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכולים לתת ל-0א541/1511 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. דלתה מוצרי איכות בע"ימ טל : 052-581025/6 פקס: 052-581042 שדי הגליס 16. אזור החעשיה הרצליה אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר> 16, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 266231 - 03 פקס: 03-2630860 עורך: | יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה ממוחשבת: ענת פרסמן פירסיום: חנוך חן מינוייס: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: נינה טוטח מחיר גליון בודד: 0 שי"ח כולל מעיימ 0 שיח באילת מינוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מינוי ל-25 גליונות: 5 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 6א021וא סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת 5ת200)!תטומוח60 :21 מניו יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 6א0/21וא סם שייכות לחברת 630005תטותוחס0 21 .אא ₪0 הוא סימן רשוס של 3108 |תגונתו 00 יה211 . זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של "אלידע הוצאה לאור בעיימיי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 2 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבזק ישראל" ו"טורוס המפרסס" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעים במאמריס הס סימנים מסתריים בבעלות החכרות המיוחסות. .6 שתותפווטגות הסה וט ,צ1ש-[176 .)5 11831602 10616 16 61091 61: + 972 - 3-- 1 0 - 3 - 972.+ ואפ 603 ז01)0 ו 107% 6 ]0 הסגו0 ו[1576 שד 211 וחסת] 56ח66|| ז66תט 6סתפו1סטק ,אזס + 6 , תה קוחס<) 5ח110ה6חטוחוחס2) חו קהתג6קקג 5וח16: 20110081 .אזסץ אש )גח הסנו 197861 / 21 0/וא סק 5 16 הו 115060פטק ע1|החוקחס סזסשו 6 זג 47 10 01 הסוזו4 2 ]0 השקסזק וחק תעקסס 0 10811005 ח ותו 0 ]ו ,1992 זחקחץקס0 ₪ תק וח0) ח08110הונווהוחס<) 58 10/21 2 .6666 ות וו 05 03וחטוחוחס<) 2107 ]0 אז3וח 17866 וי תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו.לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לותות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרוני 21 22 4 43 7 75 5 17 68 מא 6 26 המהדורה הישראלית גליון 2 , דצמבר 1992 אס ,2 .סא אסזדוסט ז 151 / אל 10 סק במבט ראשון חשיפה ראשונה של מוצרים חדשים מגמות לאן נושבת הרוח בעולם ה-20 מחשבי עט. האמנם גל העתיד ב.6ע האם השימוש בעט במקוס במקלדת ירפא את מחלת ה-6-פוביה ממנה סובליס 3 מכל 4 אנשים! מחשבי הפנקסון מתכווצים והולכים קטגוריה חדשה של 26 מאיימת על מעמדו של מחשב המחברת כהתגשמות הניידות במיחשוב. גיליונות אלקטרוניים. פריחה חדשה בין השורות והעמודות דור חדש של גיליונות אלקטרוניים מביא רעיונות מבריקים וממשק גרפי זוהר ליישוס ייאפרורייי. הוידאו גועש באפיקים מקומיים ייאפיק מקומייי הוא הטכנולוגיה הלוהטת שאמורה לספק ביצועים ראוותנייס לסביבות עבודה גרפיות. 2 .פץ פוס6תו/. מי ישלוט בסביבת התוכנה אסודוסש 1584511 7 2 העתידית? זאם] נגד ביל גייטס. כבר לא סיפור דוד מול גולית. על כף המאזנייס: שוק תוכנה של עשרות מיליארדים. סקירה השוואתית: מחשבי מחברת מונוכרומטיים וצבעוניים 8 מחשבי מחברת, מבוסטי 386/486 מתחרים על התואר הנכסף וסט מבזק ישראלי חדשות והודעות של חברות ישראליות. קנה ה'ום את המחשב שיעביר אותך מעבר 7- ₪86 !ו אינטל מאפשרת השבחה (806זשקט) קלה ומהירה עם מחשב מבוסס 515 של אינטל ]ק |[ספקי פתרון ות תפוריס, א3יאת חכי אין 6] הראיו|: כרשיס האאבד | תקא ]תוק ]וח תאס. אארכת אח0ב אב!ססת א] %רכי6ק6ורה או3!]רית, | 8] א|ת ]0פר ה3ורה ['כרת את ב'?ופי האח6ב הא60%רת ה6כחה ק]ה !36169 >] האת'3, כו]] ת|כ] ]תח]י את כרשיס האצה3 ]]א 3ורק 3ר האפבליס הכ6! בהח]פת ]!ח האס, בדואה ]הח]פת כרש6יס ת- )שו עכשיו גם ב- 66 מה"צ תכונות ה" 655זק< * אפשרות להשבחת המחשב בעתיד ע"י החלפת כרטיס ה- 60% (כולל כרטיס מבוסס וחט%ח6: *), או ע"י הוספת מעבד מהיר. * עד 384!8 זכרון 1ג. * מבוסס 515. * עד 11 מיפרצי הרחבה (לכוננים). *‏ /5//0 מוכלל על כרטיס האם. * זכרון 5₪ה|= לעידכון מהיר של ה- פסום. * הספק עד /396%4. * יז והטווחפ - מעבד הדור הבא של אינטלו! קסזא65% 655זקא 6 655זכ% (תצורה שולחנית) (תצורת זפעוסד) 4 סופשבוע זוגי ₪ סמינר בנושא 655זקא 2 סופי-שבוע זוגיים יוגרלו יערך בקרוב בין משתתפי סמינר 655זק%א לפרטים נא לפנות לאינטל טל' 03-5483222 (גלית) פרסום לימור המפיץ בישראל: ₪ אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, איצונורונינ כ 5 חו עתידים, בנין מס' 3 ת"א, > ו טל' 03-5483222 רח' רוזאניס 11 ת"א, טל' 03-6458777, פקס: 03-6458666 המחשב שהיה ונשאר מס' 1 השזכת, /810%% 201 / | /. | 1 יר 2 די (? 7 :5 5 -1 1 1 3 כו טב ב ג 1 מתטספאג צדז זג טס מחשבים בע"פ - טל' 03-5612001 חשיבה חדשה בגליונות אלקטרונייס לבנות מודל בסיסי, לבצע כמה חישובים גסים, לאזן תקציב ייעל בערךיי ואולי לסיים באנליזה מהירה של יימה אםזיי, כל גליון אלקטרוני יוכל לספק אותך. מאחר וסיפוק בסיסי זמין גם בצורת תוכנות שמחירן פחות מ-50 דולר, התחרות בין היצרנים הראשיים עברה לרמות הגבוהות יותר של פונקציונליות: תוספת תכונות, שיפור הממשק ושיפור ההפעלה. 7 אמת היא, שאם כל מה שאתה רוצה לעשות הוא הדבר נכון במיוחד לגבי גירסת 5שסחו/ו החדשה של קוואטרו-פרו, אבל תמצא גם הרבה.חידושים מעניינים ב-1א8 החדשה ובלוטוס 1-2-3. למעשה, לכל הגליונות האלקטרוניים המתוכנניס לסביבה גרפית יש עדיפות בולטת על גירסאות 05כ, כולל מראה משופר, יכולת טובה יותר לבצע האחדה (ח00ג600501/6) והפעלה פשוטה יותר באמצעות לחיציס (צחסווטס) גרפיים וצלמיות (פחסס). המפתחים קוראים בשמות שונים לערכת הלחיצים הגרפיים: מיקרוסופט קוראת לה זגפוססד (סרגל כלים) לוטוס מעדיפה שס מסחרי, פחסס] חגוח8, ובורלנד כרגיל מדגישה ביצועים - ז66684ק5. אבל כולס ממלאים את אותו תפקיד: לבצע פעולות שגורות בייקליקיי יחיד. לדוגמה, מיקרוסופט היתה חלוצה עם פונקצית וחטפסוטג, המסכמת אוטומטית את סידרת התאים האופיינית, ועכשיו כל שאר הגליונות העתיקו ואף הרחיבו ושיפרו את ההצלחה. לוטוס קוראת לפונקציה האקוויוולנטית וחט5חגח5 ובורלנד מעדיפה כמובן וחט6665ק5. כיוס כל שלושת הגליונות המוליכים מתהדרים בגירסאות סוטוא, חגוח5 (-50666 לכל פונקציות המיון, מילוי ופירמוט. צלמיות המאפשרות לך לחתוך, להעתיק ולהדביק קטעים הפכו לצו השעה בכול הגליונות האלקטרוניים הגרפיים. לחיצי גרפים מאפשרים לך לבנות גרף פשוט על-ידי בחירת תחום וייקליקיי יחיד. אנחנו גס רואים את המגמה של הגירת תכונות ייחלונאיות'" לסביבת 205, אך בכל המקרים שבדקתי גירסת 5שסוחואו עושה את העבודה טוב יותר. גירסאות 205 נגללות מהר יותר על המסך, דורשות פחות חומרה ונהנות מיתרון הוותק, אך הגירסאות הגרפיות עושות כל מטלה לקלה יותר. ווריאציות על נושא מתחת לשכבה הגרפית הדומה, הגיליונות כיוס שוניס זה מזה יותר מאשר אי פעם. קחו לדוגמה את הטיפול במספר גיליונות עבודה נפרדים אך משוייכים זה לזה. כל תוכנה מטפלת בצורה שונה בבעיית ההאחדה. הצורה המוכרת ביותר היא גיליון ם-3 כפי שהוא מיושם בגירסאות %.3 ובגירסאות שסשתו\ ו-05/2 של לוטוס 1-2-3, ובגיליון האלקטרוני ג זקט5 של 6. הרעיון הוא פשוט: כל גליון מזוהה בכותרת אלפאבתית המהווה פרמטר למימד השלישי של התא, לדוגמה תא 4:1. זו כנראה הגישה הישירה והחזקה ביותר, אך היא אינה אינטואיטיבית ומבלבלת משתמשים שאינם רגילים בדפוסי משיבה מתמטיים. במקום ללכת בנתיב התלת מימדי המלא, העדיפה מיקרוסופט לבצע ווריאציה על המודל הדו-מימדי. אתה יכול לקשור גיליונות עבודה באמצעות פונקציות מקרו ולכרוך אותס בחוברת עבודה. המחיר שמשלמת מיקרוסופט הוא, שבחירת טווחים ופירמוט קונסיסטנטי אינס כה קלים ב-א כפי שהם ב-1-2-3. נראה שבורלנד הצליחה להגיע לפתרון המשלב פשטות עם עוצמה. מטפורת היימחברת', אססמדסא מציגה כל חתך דו-מימדי כגיליון | - עבודה קלאסי. אליו מצורפת תווית זיהוי, --- הניראת גם כאשר מספר גיליונות מוערמיס זה - על גבי זה. אוסף הגיליונות, המחברת, נראה 2 . כפנקס כתובות והתוויות יכולות לשאת שמות ה זיהוי אינטואיטיביים, למשל יימכירות", במקוס אות סתמית. הגישה של בורלנד היא ללא ספק האינטואיטיבית ביותר לתלת מימדיות. חידוש טכני עוד יותר משמעותי הוא יימנהל המשקיי של שוק0). ה-ז5000ת1 עחשקסזק מאפשר לך לשנות כל תכונה שתרצה על-ידי לחיצת כפתור יחיד: צבעים, טקסטים, פורמטים וכמעט כל דבר אחר. תפריט הקיצורים (טת6)א זטסחסת5) של |6סאם הוא מאמצ בכיוון דומה, אך התוצאה פחות מרשימה. קוואטרו-פרו מצויידת גם בכלי שאילתות איתו אתה יכול לשאוב נתונים ממסדי נתונים שונים, ובמיוחד 48/55 ופאראדוקס. המבנה של השאילתה הוא ייעל-ידי דוגמה'י, בצורת טופס שאילתה עס משבצות סימון א. זו גישה פשוטה יותר מהגישות האלטרנטיביות 0 המיושמות בגיליונות אחריס, אם כי היא סובלת . *ל <₪ מחוסר נגישות למסדי .501. החידוש הגדול של 7 ₪61 הוא היימתווה", זטתו!וטס. כלי זה מאפשר >= לך לשלוט ברמת הפירוט שהגיליון מציג. ביכולתך לכווץ ולהרחיב את הגיליון על-ידי מעבר בין רמות פירוט שונות (למשל בין סיכומים יומיים, שבועיים, חודשיים ושנתיים). זה רעיון גדול שאני אוהב במיוחד ,למהות שמשתמשים רבים מתקשים להשתלט עליו. מימושים ידידותיים יותר, כפי שמיושמים ב-!6₪קוחס-/0 ובלוטוס צסזקוחז, עשויים להפוך אותו לפופולרי יותר. פונקציית חטוגוגש של 3 היא חזקה ביותר, למרות שאין לה משק משתמש גרפי כמו למערכת השאילתות 0+5 של [6אם ו-איק0. חידוש נוסף של לוטוס, שיזכה למימוש בגירסאות קרובות, הוא 6סווחסזו6, המאפשר למספר משתמשים לטפל בו-זמנית במספר שינויים במודל הגיליון. המאמ שראינו בשנים האחחהונות לעשות את הגיליונות הדו-מימדיים קלים יותר להפעלה, יופנה בעתיד לפישוט השימוש בפונקציות המתקדמות שהגיליונות החדשים מביאים. לא החוק היוס ומה שנראה בעינינו עכשיו כחידוש מרתק, יחשב לתכונה בסיסית של גיליון אלקטרוני גרפי. הט הההחחוווהווותי ו סלצצ -,ש6ט צצצרבצ צבצב סאינ\ רב תוכנה אחת ולתמידו "קלבו-₪6" היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קער לסוגו. כל זאת בקלות ובמהירות. יתרונות קלבו-סס: > שילוב - כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. > כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד בזכות הידידות והדימיון המלא בין תתי המערכות. + מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-%290 בלבד. + פתיחות - קלבו-96 "מדברת" עם תוכנות כמן איינשטיין, 00856 לוטוס, וכך כל הנתונים +14 הישנים שלך "שקופים" לקלבו. 1 + מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחוזים מהמקובל. + קומפקטיות - הכל בדיסקט אחדי! טכניקת הפיתוח המיוחדת אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות מ-8א200 כך שקלבו-06 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. > עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתודים על ביצועים. > מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבו מציגה ומדפיסה מסמכי 6%. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל או להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. % שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבו לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום סגור ומלא. סיבית שרותי מקרו מחשבים בע"מ 0ל.5241041 ,05-222915 פקס. 05-5250207 הכל תחת גג אחד - ציוד, תוכנה,הדרכה ושרות. 6ן1 צוות ההצלה של (5816/016-1- יס יספלנית לא תעצור שטף דם, אבל היא צעד ראשון בכיוון. רק שישה חודשיס עברו מאז שהכרזתי על מאבק במצב העגוס של תוכנות פאסטתו/ו, ואיך לאחר שהתקנת אותם, אתה נשאר תקוע איתס ללא אפשרות לפרק את ההתקנה. מאז תקף גס חברי לצוות, זטסוחץ56 וחו[, את חוסר היכולת של תוכנות 5אספתוּ/ לרדת ללא טראומה, והמוני קוראים הריעו לנו על כי העלנו על סדר היוס את הנושא. חלקס מציעים לנו כי התואר 60105 :570858 לא יוענק למו- צרים שלא מסוגליס להתפרק בכבוד, או כאלה שמתערבים בתצורות 6םאפסדטגו- 5צ5 .0 א60 ללא רשותך. שישה חודשיס אינס תקופה ארוכה דייה ליצרני תוכנה מסחריים לתקן את דרכיהם, אך הם בהחלט מספיקים לתכנתיס פיקחיים לנצל הזדמנות. תוך ימים בודדים מפירסוס המאמר, קיבלתי תוכנית שותפה (5036986) בשס א ט, שעוזרת להיפטר מתוכניות מותקנות על ידי "צילוס" ורישוס מצב המדריכים והקבצים הרלוונטיים לפני ואחרי ההתקנה. השוואת הצי- לומים אמורה להנחות אותך כשאתה רוצה לפרוק תוכנה ולהחזיר את המצב לקדמותו. נכון שנשארו פרצות וסיטואציות שאינן נפתרות על-ידי השותפה הפשוטה, אך עד שספקי היישומים יעדכנו את מוצריהם, זו הדרך הטובה ביותר לה- תגונן. אתה יכול גם לנסות את התוכנה בשם .81ד6א! שפורסמה בגליון יולי 2' של שְחוַטַפָגוא 6ק. התוכנה החופשית הזאת עוקבת אחרי שינויים הנו- צרים בזמן התקנה של יישומים חדשים ועוזרת להחזיר את הגלגל אחורה כשאתה רוצה להשתחרר מהס. 6ו32]/ 76 על דיסק! אחת מהשאלות השגורות ביותר שאני נשאל היא, "מתי יסופק המגזין על דיסק במקום נייר!יי. השאלה מגיעה בדרך כלל מטכנומניאקים שרופים, אך הספר האלקטרוני, שנקרא 6קקווקג, מיועד להיות בר חלוף, כשהשתקפות תוכנו - זיכרונות המחבר על אביו, שמת בילדותו. הספר ממחיש את חוויית השיכחה במחיר שלא נשכח בקלות, 450 דולר בגירסה בסיסית, 0 בגירסה דה-לוקס. לפעמים גם מחסידי שימור הסביבה, שמנסים להציל עצים מכריתה. הת- שובה היא יילא בעתיד הקרוב" - וזאת מכמה סיבות. ראשית, כמות המידע והגרפיקה המ- מלאים גליון אופייני של שחקגקגוא ספ, כולל מו- דעות, מרתיעים אפילו את המו""ל האלקטרוני הנלהב ביותר. אבל, קיימים מויילים שלא נר- תעים כל כך בקלות. לאחרונה ראיתי שתי דו- גמאות המגדירות היטב את קצות ספקטרוס האפשרויות במדיה אלקטרונית. האחת היא הצהרה אומנותית מובהקת: הספר (דיסק) נמחק לאחר שקראת אותו. הספר האלקטרוני, שנקרא הַספתקַג, מיועד להיות בר חלוף, כשהשתקפות תוכנו - זיכרונות המחבר על אביו, שמת בילדותו. הספר ממחיש את חוויית השיכחה במחיר שלא נשכח בקלות, 0 זולר בגירסה בסיסית, 1800 בגירסה דה-לוקס. המחבר, חספפוס, הוא המייסד של ז'אנר ספרות מדע בידיוני הנקרא אתטק ו ע6. הדיסק-ספר השני שעלה על שולחני נקרא "עובדות מדהימות אודות ריגשותיךיי ומטרתו המוצהרת היא לעזור לך לשנות את חייך לטו- בה. המחבר, ח66₪0ח6, הוא תמהוני שלא הצ- ליח למצוא מוייל ממוסד להוצאה קונוונציונלית של דעותיו הלא קונוונציונליות. במקוס זאת הוא העלה אותם על דיסק, אותו הוא מפיץ כשותפה, תמורת 5 דולר. תדפיס על נייר (הדפסת מחשב) עולה 39.50 דולר, אבל אולי הם ישנו את חייך. שותפה מתוחכמת אחת מתוכנות ה-8₪א6זג50 המבריקות שפגשתי לאחרונה נקראת בשם המהתל |6סתגתוי ,11. אל תיתן לצלמיות ההומוריסטיות להטעות אותך - מאחרי כל אחת מסתתרת פונקציה פיננסית רצינית ביותר. התוכנה מנצלת את ממשק צס0חו/. בצורה מירבית, עם קלט דמוי גיליון אלקטרוני, תצוגה גרפית ושלל כלי עבודה יעילים. אודה בכנות, כי ציפיתי למצוא חיקוי למחשבון הפיננסי של קז וגיליתי, לש- מחת: הבלתי מסוייגת, חבילה של כלים מועילים באמת, קלים באמת לשי- מוש, לפתרון כמה מהבעיות הפיננסיות המורכבות ביותה: ייכמה כסף אתה רוצה בגיל פרישהניי, ייהאם להעדיף פנסיה או תשלום חד-פעמיני ,ו !שסתגתו תגיד לך כמה כסף עליך לחסוך היום כדי שתבלה את שנותיך הא- חרונות ברמה הרצויה, כולל חישובי אינפלציה. היהלום שבתוכנה הוא מודול אנליזה של השקעות. המודול מאפשר לך לנתח את השקעתך בתרחישים משתנים של ריבית, אינפלציה ומשתנים כלכליים אחרים. כלכלן בכיר מחברת היעו הפיננסי הסחץ.1 ||ות6וא התלהב ממנה. תמורת 559 גס אתה תתלהב. 2 החדשה, מערכת ההפעלה החזקה ביותר למחשב האישי שלך! א עד היום הכרת מערכת הפעלה אחת למחשב האישי שלך, עתה נפתח לפניך עולם אחר, חדש ומבטיח יותר: 200 - 08/2. 2 החדשה היא "חיה" חדשה בעולם המחשבים האישיים. מערכת הפעלה רבת עוצמה המתאימה לכל מחשב אישי (386). לא דומה ל-005 ולא לשום הרחבה של 05כ, כמו אסטחואו, למשל, 2 משפרת את ביצועי המחשב האישי שלך, ובהתאמה גם את ההספק שלך, 2 החדשה משלבת בקלות את כל סביבות ההפעלה הקיימות. אם יש לך 005 - תקבל הרבה יותר מ-05פ. אם יש לך גאסצחוצו - עכשיו האופק נראה הרבה יותר רחוק. 2 חהחדשה בנויה לגשר על פערי הטכנולוגיה בין ההווה לעתיד: המערכת החדשה מסוגלת להריץ את היישומים הקיימים בין אם נכתבו במקור ל-205, ל-%וס6חו/ או ל-05/2, כך שהשקעתך בתוכנה נשמרת והכספים הרבים שהשקעת אינם הולכים לאיבוד. 2 חהחדשה תריץ את התוכנות שלך בכל העוצמה: מהר יותר ובביטחון רב יותר. כל יישום קיים יהיה מעתה יעיל וזמין יותר. קו מיוחד לסיוע בנושא' 05/2 למשתמעוים ומפתחים 03-6978627 ורשבסקי פריליך דובר / אצ וד 303%) 7/2 החדשה הופכת את מערכת המחשוב שלך חסינה בפני שגיאות. גם אם יישום אחד כושל, שאר המערכת לא תקרוס בעקבותיו. 7/2 החדשה, קצרה פרסי יוקרה והמומחים קובעים שהיא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם המחשבים מאז המצאת המחשב האישי. להזמנת תקליטון להדגמה חינם התקשר לטל' 03-6978906. הוויכוח המר על 05/2 תוך צוות העורכיס של 6תוּקְפַגוא 0, כמו בשאר מערכות העיתונות המקצועית, נמשך הוויכוח המרושע על סגו- לותיה של מערכת ההפעלה 05/2. באופן בסיסי ניתן לא- בחן שלוש קבוצות מתווכחים: הראשונה כוללת אנשים שלא הצליחו כלל לטעון ולהריץ את 05/2. אלה משתמשים בדרך כלל בתצורות חומרה אי- זוטריות או בתצורות שלא עומדות בדרישות המינימום של 05/2. אני כולל בקבוצה זו את אלה שהצליחו בכל זאת להרים את 05/2 על 5 מגהבייט זי- כרון והם מתלוננים על הביצועים העלוביס. הקבוצה השניה כוללת את משתמשי 05/2 הותיקים, אלה שהשתפשפו עליה מאז גירסה 1.0. אלה פשוט בזים לכל השאר. נקודה. ולבסוף יש את קבוצת המומרים, אלה שעברו ל-05/2 לאחרונה ומשתמשיס בה ללא בעיות ביישומים יום יומיים. אני כולל בקבוצה זו את עצמי וא- חרים, שכמוני נאלצים להסביר לכל העולס מדוע לא אהבנו את 05/2 בגי- רסותיה הקדומות ועכשיו אנו משתמשים בה ברצון. בנו מטיחים הוותיקים את הטענה הארוגנטית "אבל זה היה כאן מאז גירסה 1.3!'!, בכל פעם שא- נחנו מתפעלים מאיזה שהוא אספקט של 05/2. טוב, אולי גירסה 1.3 היתה באמת כל כך פנטסטית. אבל אני, כמו רביס וטובים, מעולס לא ניסיתי אותה אפילו. בימים הרחוקים ההם הדברים התנהלו אחרת וכדי להבין מדוע שינתי את דעתי, וכמוני עשו למעלה ממי- ליון קוניס אחרים, צריך לנתח את ההבדלים בין הסביבה בה שוחררה גי- רסה 1 לסביבה בה חייה גירסה 2.0. 1. מחיר הזיכרון. כאשר הוכרזה 05/2 בשנת 87' נמצאנו באחת מתקופות המחסור, הבלתי מובנות, ברכיבי זיכרון. מגהבייט עלה אז כ-400 דולר. מה שאני מגדיר כדרישת זיכרון בסיסית, 16 מגהבייט, התבטא במחיר של כ-6,000 דולר. יקר עד לגיחוך. כיוס המחיר ירד לעשירית - וזה ההבדל הר- אשון. 2. ביצועי מעבד ראשי. המנוע החזק ביותר שיכלת להשיג ב-87' כדי | לד- חוף את 05/2 היה 386/25, ומחשב שהתהדר בו הציג גם תווית מחיר אק- סקלוסיבית - עד 10,000 דולר, לפני שמדברים על הרחבת זיכרון. היוס המ- עבדים מהירים פי 5 והמחיר נמוך פי 5 - וזה ההבדל השני. מי שמע על מערכת הפעלה למחשב אישי שעולה 500 דוערז מי מוכן לשלם מחיר כזה עבור משהו שאנו מצפיס לקבל בחינם או תמורת תשלום סימלי? סי 14 ישראל דצמי 2 3 תאימות עס פאסותוש ו-05. בניגוד לבדלנות של גירסה 1, כיוס תומכת 05/2 בהרצת יישומי 05 -5אסַת:/ו. | התאימות הזאת מש- מעותה שהמומרים לא צריכים לז- רוק לפח את השקעתם בתוכנות קו- דמות. זה ההבדל השלישי. 4 לא עוד תוכנות עזר ל-05. כדי להריצ ל- שומי 205 בסביבה חדישה אתה נזקק. לתו- כנות עזר, הרחבות 05 , מנהלי זיכרון ושאר שיפורים יקרים. תחת 05/2 אתה פטור מכולם. את 05 תוכל להריץ תחת 2.0 05/2 ללא עז- רים נוספים. זה ההבדל הרביעי. 5 המחיר המתכוו של 05/2. כש-וא8! שח- ררה את הגירסה הראשונה, היא לא נרתעה מלדבר על 500 דולר. מי שמע על מערכת הפ- עלה למחשב אישי שעולה 500 דולרז מי מוכן לשלם מחיר כזה עבור משהו שאנו מצפים לקבל בחינם או תמורת תשלום סימלי! כיום א8] למדה את הלקח ואת 05/2 ניתן להשיג תמורת 49 דולר. מעט יותר ממחיר הדי- סקטים. זה ההבדל החמישי. כמו כן, היוס מיקרוסופט לא מעורבת יותר בפיתוח המערכת והרגשתי היא כי הדבר משפר את איכותה. הרגשה זו גורמת לי לפ- קפק בכנות מאמציה המוצהרים של מי- קרוספט לתמוך ב-05/2 בעבר. מכל האמור לעיל מסתמנת מגמה הראוייה לת- שומת לב. המשותף לכל ההבדלים הוא מגמת הירידה כמחיר והעליה בעוצמה. יותר עוצמה במחשבים זולים יותר. יותר זיכרון, יותר בזול. מערכת הפעלה משופרת במחיר הגיוני. ולפתע השוק מתעורר ומיליון עותקים נמכרים. כמו תמיד המסר ששולחים המשתמשים הוא פשוט: מיחשוב אישי הוא יימונחה מחירים". מתי תלמדנה זאת גם החברות הגדולות! שניים בתוך אחת ? בן ! עם תובנת 8%וס6!מטסע אתה יבול לאחסן במות בפולה של אונפורמציה בתוך דוסק אחד. לא ייאמן !! עם א6018!טטסע אתה מקבל יותר: ץ הכפלת נפח הדיסק(ים) במחשב שלך: פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! ץצ הארכת חיי הדיסק: אין צורך להחליפו בדיסק גדול יותר ! ץצ חיסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! + אבטחת מידע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ! + שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 201016018% פשוט להמשיך לעבוד.. הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 16018%פטוסע אלידע 608%!מגוסכ. עוד פיתוח ישראלי מהפכני מבית מיתן סופטוואר אינטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. אד מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ [‏ ₪ -] רח' הגילגל 1ו רמת-גן 52392 / | 2 טל: 03-5796111 (6 קווים) ]| שאשמ ינ :5 -% 4 2-2% /-4 | פס ווו03-5795 משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע*מ. להשיג בחנויות המחשבים המובחרות. - ----- > > ו סביבת עבודה גרפית לא מבטיחה גרפים מקצועיים בקלות בעידן המיחשוב מונחה ממשק משתמש גרפי, מובן מאליו שמודול גרפיקה איכותית יהווה חלק בלתי נפרד מכל גיליון אלקטרוני לסביבת 01(1. זו גס עובדת חיים שחבילות הגרפיקה הותיקות הודחו ממקומן על-ידי חבילות 'יהצגה" (חסגזגזת6פטזק) משוכללות, לפחות לאלה מאיתנו שלא רוציס לחזור לעולס 05. היישומיס החדשים, מונחי ההצגה, מלאים וגדושים באפקטים מסונוורים שמטרתם להפוך כל דיון פשוט למפגן שקופיות מדהים. בקרוב, כאשר תפרח המוליטמדיה על כל 6, ההצגה תשתכלל עוד יותר וכל טיעון ילווה בייקליפיי וידאו. לרוע המלל, הייגימיקיסיי השולטים בחבילות ההצגה, אפקטים של התמזגות והעלמות, ניאוניס והצללות, דחקו מתשומת ליבנו את הצורך בתוכנת ייצור גרפיס חזקה ורבת אפשרויות. האם יש סיכוי כי בעולם הנוצץ של פשסנתועו מישהו יקדיש את המאמ הדרוש לפיתוח תוכנת גרפים, שמטרתה להעביר נתוניס בצורה הגרפית הטובה ביותר, ולא יילמכוריי את המסר בוירטואוזיות ויזואלית! מסתבר שכן. לאחרונה הוצגו בפנינו שתי תוכנות העונות בדיוק לצפיות של מתכנתי גרפים מקצועלים: 6וחקגז0 6זס/ת3ו5 של חברתפחסוצוץ ש-3 ו-0031ו055]סז? חקגז0) גו[ של חברת |תוסקגוו6. אבל, אני לא בטוח כי העתיד בייצור גרפים מורכבים יצוק בתבניות שמציעות התוכנות האלה. אני גם לא רוצה כי תבינו, מההתלהבות שלי מתוכנות ייצור גרפים מקצועיות, כי אין מקוס לתוכנות ההצגה הפופולריות יותר. ההיפך הוא הנכון. אני עצמי מרבה להשתמש בהן ואני אוהב את הסיגנון והקונסיסטנטיות שהן מביאות להצגת השקופיות. עם שמות כמו חסופ8ט9ז6 (שיכנוע) זהוסקזסאוסק ,גוחפתהת) והוליווד, תוכנות ההצגה לא מתביישות בתפקיד המרכזי שהן אמורות למלא: לעזור לך למכור את נקודת המבט שלך לקהל הצופים (גם ‏ 66613006 של לוטוס משתייכת לאותה קבוצה. היא אולי הטובה מכולן, אך השס שלה לא תואם לתדמית הזוהרת-מצליחנית ששאר השמות מנסים להקרין). עם שמות כמו 675005008 (שיכנוע) ותוס?ו6 יס 601516 והוליווד, תוכנות ההצגה לא מתביישות בתפקיד המרכזי שהן אמורות למלא: לעזור לך למכור את נקודת המבט שלך לקהל הצופים שלך לקהל הצופים . נכון גם כי העיקר ברוב ההצגות הוא התוכן המילולי, מסרים המוצגים בצורת משפטים וסיכומים במילים, ולא גרפים מספריים. לכן ברור שתוכנות הצגה מקדישות יותר דימיון ומאמ לספק לך גמישות ועוצמה בהצגת מילים ולא בגרפיקה של ערכים מיספריים. החל מהכנת מתווה הרצאה, בצורת פרקים ותתי פרקים, וכלה בהצגת המשפטים באותיות דמויות כתב יד על מה שנראה כדף שנתלש מפנקס תזכיריס צהוב-נייר, כל תוכנות ההצגה מנסות לפתות ולהרגיע את מי שמרגיש נוח יותר עם מיליס מאשר עס מספרים. מכאן נגזר גם האופי של כלי : ייצור הגרפים הכלולים בתוכנות ההצגה. יותר 7 משהם מנסים להיות שיאני העוצמה, הם מתאמצים להצטיין בקלות השימוש. חלק הב מהמחיר הוא ויתור על סוגים רבים של גרפים 2 וצימצום מגוון האופציות לכל סוג גרפי שכן נתמך. דבר זה משאיר את מי שחייב לשכנע במספרים בבעיה. מדענים למשל, זקוקיס להעביר קו חלק ו ומדוייק דרך אלפי נקודות מדידה. הס לא יכולים , בדרך כלל להשתמש בתוכנות הצגה ועליהם ₪ - להשתמש בתוכנות מתמטיות, מדוייקות אך לא : מרשימות בהצגתן. אס אתה רוצה להציג גרפים עיסקיים מורכבים, למשל גרף עמודות הפורצות : לגובה מתוך גרף עוגה (חגחס 6וק) מעגלי, לא תוכל - . לעשות זאת ללא תמיכה של תוכנת ייצור גרפים מקצועית. גס אס לבסוף תעתיק את הגרף לתוך תוכנית ההצגה, על מנת לשלבו בין שאר השקופיות, את השלב הראשון עדיף שתעשה 9 בתוכנית שיועדה לך. פחסופו/ ם-3 ו-זחוס גוו 4 טוענות אמנס כי החבילות שלהן כוללות גס הכנת שקופיות, ולא צריך לעבור לתוכנת הצגה יעודית, אך בזאת אני חולק עליהן. תוכנות הצגה טובות מכינות הצגות טובות יותר מתוכנות גרפים, מעולות ככל שתהיינה. שתי החבילות עשירות בכלים לייצור גרפים, אנליזה של נתונים ומניפולציות מתמטיות. לרוע המזל, שתיהן גם קשות להפעלה, לשתיהן ממשק משתמש מוזר ושתיהן כה לא יציבות בסביבת 5שסטתושו, עד כי אני לא יכול להמליץ על אף אחת. כבר מזמן לא חשתי רגשות אהבה-שנאה כה יוקדים ביחס לתוכנה, כפי שעוררו שתי תוכנות הגרפים. שטף בלתי פוסק של 025-ים (חס6סזק |ג6ח006) )וטגז, ההודעה ש-3.1 פשסטחו/ שולחת לך, כדי שתדע כי המערכת קרסה יחד עם כל הנתונים שלך) הפך את העבודה איתן לתרגיל בכבישת זעס. למרות זאת אני עדיין משתמש בהן. הסיבה! כי שתיהן מספקות כלים שאינס זמיניס בתוכנות אחרות. כאשר אני זקוק לגרף שיראה התפלגות רב מימדית, אני משתמש בתוכנות האלה. למרות שאני לא אוהב במיוחד להשתמש בתוכנות מוכות 800-ים וקשות להפעלה - פשוט, אין לי ברירה. רק הן עושות את העבודות הקשות באמת. 7 געת 70 | משווקים מורשים של; | וסטפסחי וס סוה דם !)שר פר ד ה בו פס עם 1 8וו 1 | סהה>שהם ₪11 |תווץ מדנסת במחיר מפתיע /ו0ח-600 מדפסות 480.07 | מהירות 590 325. לעבודה עם .00, .₪5 ססדט /, מקעטוש, | = הנפוצות והטובות בעולם. תחנות עבודה מסוג א50. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, סקנרים מונו וצבעוני, תוויני עטים והזרקת דיו מחשבי 4חז0םש סח איכות לייזר - |₪מס 360 גדלים 44-42 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 40110080 אפשרויות: 101 ו- 5001 ₪051 חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש ָ ולתחנות עבודה. - / %ג ושות! | חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. י בע''מ | תל אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. "751%" מנוון מתרונות לי לכל צורך של קשור ומיתוו החל מכבליס / למערנות שלמות של שיתוף משאבים וכל זאות מהמלאי - שיוות מהיר ומקצועי במחירים שלא הרכת בעבר וכז את קניותך בנושא אצלנו כי אנו "יד ראשונה" וגם נשתדל עבורך הרבה יותר ב כנלי מדפסת מקבילי/טורי באורכים שונים | בש "אא חג.1טססוא" - חיבור של עד 16 מחברים להלחמה + מכסים מהירים כבלי קישור מחשב-קופסת מיתוג באורכים מחשבים למדפסת כבלים שטותים + מחברי לחיצה שונים | ב כבלימתח ב) כבליאפל | ב "אפאפ" - מערכת מודולרית כבלי טלפון שטוחים + מחברי לחיצה כבלי מקלדת = ב כבלי מסך לשיתוף משאבים בסביבה המשרדית כבלי 604% כבלי כוננים בי זגרון חיצוני למדפסת - מקבילי/טורי מחברי 6א8 מתאמים ואביזרים ל- 232 5 ב כוטיס הרחבת זכרון פנימי למדפסות מכשירי עבודה קופסאות מיתוג ידניות לייזר של ₪17 קופסאות מיתוג אוטו לתקשורת טורית/ מאריכי קווי תקשורת - טורי/מקבילי מקבילית או מהפכי תקשורת-ממירים מטורי למקבילי מעורבת בו וההיפך עם/בלי זכרון זמנית עמדות מנהלים כרטיס הב משתמשים ליוניקס מרבבים 4 ערוצים ו 8 ערוצים לתקשורת טורית כבלי מחשב במטר "הל" 0 אם אחה חושב שכל המחעובים נוצרו זהים... חשוב שוב.. באולם התצוגה הגדול שלנו למחשבים וציוד היקפי תוכל לבחור 4 = את המערכת האידיאלית עבורך.. וכאשר תשמע הת ה ובנושא האיכות והות תוכל להחל'ט = עשרות אלפי לקוחות מרוצים אינם טועים. מחשבים זעירים מידות - 39א 5%26 ס*מ, דגמי - 4860% ,3860% ,3865% , מקום לשני כרטיסים סטנדרטים, דיסק קשיח סטנדרטי, כונן דיסקטים 1.448 6 66 ]ו או זו" |קבוצת אפלקר ג לצלש" מוותם מערך שיווק ארצי ישיר שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, | אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון 2 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי | טל' 053-616962/3/4 | טל' 341390 ,04-253604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס' 053-625714 סה כו ו יכל מגזרי המ הו נציגים בלעדיים בצפון דאטֶה-5ל1ט אי.סי.אס. בע"מ - + של אפלקר מחשבים ( מערכות מחשבים וציוד הקפי םאט "תת רח' הנטקה 5, ת"ד 7632 חיפה, טל' 04-341390, 04-342992, פקס' 04-253541 9פן 6 חלף עבר חלון ההזדמנות כנולוגית ₪156 נדחפה באגרסיבית בסוף שנות ה-80. תו- מכיה הנלהבים של ארכיטקטורת "יקבוצת פקודות מצו- מצמת" (8156 באנגלית 565 חסהשםת/וצת] 3606066 זטוטקוחס6) האמינו אז כי מעבדי 8186 יטאטאו את מחשבי 86א מעל השו- לחנות והמונח ייתחנת עבודה" יחליף את האותיות 6ק. עד כה, מעבדי ₪156 לא הצליחו אפילו לכופף פינה קטנה בשוק המתחשביס האישיים. האם יש סיבה להאמין שמצב זה לא ימשיך והעתיד יהיה שונהז התשובה היא כן ולא, אבל בעיקר לא. בואו נראה מדוע. ראשית, מעבדי ₪156 לא מפגינים יתרון ביצועים כל כך ספקטקולרי ביחס למעבדי 6156 (שמריצים קבוצת פקודות מלאה, 56 חסווסנתופח] 6ו6!קוחס) מטוטקוח00) דוגמת משפחת 86א . היתרונות התיאורתיים נופחו מעבר לכל מידה סבירה. למשל, העובדה ששימוש בלעדי בפקודות פשוטות ומהירות מחייב בדרך כלל שימוש ביותר פקודות לכל פעולה מורכבת, יינשכחה" משוס מה. אסטרטגיות עיבוד מהיר, כגון סדרות אוגריס מרובות ודחיפת פעולות ב-5חו61ק1 (טכניקה בה פקודה אחת עוקבת אחרי הקודמת לה ברגע שהראשונה מפנה את שלב העיבוד הראשון ועוברת לשלב הבא, בלי לחכות עד שכל השלבים יסתיימו), אינן בלעדיות לארכיטקטורת 8156. ניתן ליי- שמן גם במשפחת 86א - ואינטל אכן עושה זאת. למעשה, המעבדים המכונים היוס 8186 אינס למעשה 8156-יים במיוחד. קבוצת הפקודות שלהס תפחה הרבה מעבר להגדרה המקורית של תפיסת 6 טהורה. מדוייק יותר לקרוא להם מעבדים "מושפעי 8156" ולא מע- בדי 8156. התוצאה המעשית של הגורמים הנייל היא שהמעבדים ממשפחת 6, בין אם הס מתוצרת אינטל, פ!א4 ,אחץ6 ,18% או 681 הצליחו לש- מור על דומיננטיות הארכיטקטורה שלהם בעולם המיחשוב האישי. מעבדי 6 לא מספקים רק יחס מחיר לביצועים עדיף, אלא שהם התפתחו לרמה המאפשרת להס להתחרות במעבדי ₪156 גם במושגים מוחלטים של בי- צועים. הסיבה השניה בגללה מעבדי ₪156 לא זכו עד כה להצלחה מסחררת ניתנת למיצוי בשתי מילים: תאימות לעבר. משתמשי 6 לא יוותרו כל כך אין סיכוי שאי פעם מעבד 886א יריץ תוכנות 76 ברמת יעילות המשתווה לזו שניתן להשיג בא- רכיטקטורה המקורית של 86א. התאימות לאחור שיספקו דורות עתידיים של מעבדי 486 לעולם תהיה עדיפה על האמולוציה של ארכיטקטורת 6 שיספקו מעבדי 156ת. בקלות על השקעתס בעבר בחומרה ותוכנה. ההצלחה של 3 פשסשתג/ו ושל גירסת 2.0 של 05/2 היא ההמחשה הטובה ביותר לעיקרון התאימות לעבר. לא גירסאות א.1 ו-א.2 של פשסטתו/ ולא גירסאות א.1 05/2 זכו להצלחה מרשימה. כולן סבלו מאותה בעיה עצמה: אי היכולת לה- ריץ יישומים הנמצאיסם כבר ברשות המ- שתמשים. שתי המערכות עלו על דרך המלך, ברגע שהגירסאות החדשות יכלו להריץ יישומיס ישנים בצורה סבירה. ארכיטקטורות ₪186 עומדות בפני בעיה יסודית דומה לזו שסיכלה את ההצלחה של גירסאות תו ו-/05 מוקדמות. הן לא תרצנה *י- שומי 26 מקובלים בצורה משביעת רצון המ- שתמשים. בניגוד למערכות ההפעלה, שהצליחו להשיג תאימות לעבר בגירסאות החדשות, אין סיכוי שאי פעם מעבד ₪156 יריץ תוכנות 6ק ברמת יעילות המשתווה לזו שניתן להשיג בא- רכיטקטורה המקורית של 86א. התאימות לא- חור שיספקו דורות עתידיים של מעבדי 86 לעולם תהיה עדיפה על האמולוציה של אר- כיטקטורת 26 שיספקו מעבדי 8156. האס המשמעות של הדברים הנייל היא, כי מע- בדים מושפעי ₪156 לא יהוו אתגר למעבדי 86 על שולחן העבודה! לא. ככל שכלים יימונחי או- בייקטיסיי ומערכות פיתוח בין מערכתיות יהפכו למקובלים יותר, מה שוודאי יקרה, כן יקל על המפתחים לספק גירסאות תוכנה לא- רכיטקטורות חומרה שונות. הפרייה הדדית בין ארכיטקטורות תמוטט את חומות התאימות ותאפשר למעבדים מושפעי 8186 להתחרות, מנ- קודת התחלה לא נחותה ביחס למעבדי 6156. ניתוק הקשר בין ארכיטקטורות חומרה לא- רכיטקטורות תוכנה יארך זמן ואני לא צופה אתגר ₪156 רציני לפני שנת 1995, לכל המו- קדם. מחשביס המבוססים על ארכיטקטורת 6 ישלטו בשוק עד אז, אם לא גם אחר כך. 5 מ 5 וב בשוי | מ שד ו רו ו אזר 5 עריכת הצגות מולטימדיה יורדת אל העם הכנת הצגות שובות-עין ומושכות תשומת לב בלהטוטי מולטימדיה נעשתה קלה יותר - וה- רבה יותר זולה - עם שתי חבילות תוכנה חד- שות של חכרת אתוסתוחע85: 1866 גו60)אגזוטון זתוס? זטסי: (קצ]א!א) ו-01ו1661881/. במחיר של משחק מחשב :כולים משתמשי 5וס6תו/ו, מנוסיס ומתחילים, לקשר אפקטים קוליים, מוזיקה, דיבור, אנימציה, תמונות וט- קסט למסכת רהוטה של הצגה מקצועית. שתי התוכנות הזולות (פחות מ-100 דולר כל אחת) ממלאות תפקידים בשתי הקצוות של ספ- קטרום היישומים של הצגות מולטימדיה. קצואוא היא הפשוטה בין השתיים. היא מש- תמשת במטפורה של רשימת נקודות הדגשה (בדומה לשקופיות מלל מקובלות) ותוכניות הצגה מוכנות מראש, כדי לייצר סדרות הצגה פשוטות במהירות. מצד שני, !טן661881א המשוכללת משתמשת בע- קרון של רצף זמן ומטפורה של הפקת סרטון '- דאו. בעוד קצואוא תמצא חן בעיני מי שמחפש דרך מהירה למולטימדיה, !טג[/60א מכוונת לשימוש על-ידי מקצוענים מנוסים, עס חומרה מתאימה וסיפריה של ייקליפים"" לשיבו בגוף ההצגה. )0 זטס ל 18%6) 1)1/1601טו ו יצירת הצגה באמצעות קצואוא מורכבת ממספר צעדים פשוטים. אתה מתחיל עם מסך, עליו אתה מציב כותרת ורשימת נקודות הדגשה. כדי לשפר את האסטטיקה, סיפרית תבניות. הנ- קראת 0416 466!קוח716 מספקת עיצובים בסי- סיים - החל ממוטיבים ספורטיביים וכלה בקו רקיע עירוני. מספר שוהות ההדגשה בכל מסך אינו קבוע, וניתן לעהוך את התבנית על-ידי שי- נויי בבעים, הוספת גרפים ותמונות שנוצרו בתו- כנות אחרות. שינויי תבניות מוכללים בכל המ- סכים הקשורים באותה תבנית, כך שהאופי המ- אחד נשמר. לאחר שבחרת בתבנית, אתה מוסיף את הט- קסט לכותרת ולהדגשות. לרשותך מבחר גופנים (פוחס)) וגדלים, אך עליך להזהר לא להאריך את המלל מעבר למקוס המוקצה לו, אחרת הוא יקצץ ללא התראה מוקדמת. אתה יכול לקשר בין אירועים מילוליים לאפקטים אודיו. ו- זואליים, למשל השמעת קטע מוזיקה או הצגת קטע אנימציה כאשר אתה מדגיש שורת טקסט על המסך. אפקטים אחרים, כמו התפוגגות (615501963) ומעברים, ניתנים לקישור עם מסכים שלמים. אפשר לקשור בין מסכים שונים באותה תצוגה, או בתצוגות שונות, כך שלחיצה על כפ- תור במסך אחד תביא להצגת מסך שני - אך אי אפשר לקשור יותר מאפקט יחיד לכל פעולה. בפועל הדברים פשוטים יותר ממה שמשתמע מההסבר לעיל. הפשטות בנוייה לתוך התוכנית, שלוקחת אותך, צעד אחר צעד, מתיכנון ראשוני עד להשלמת ההצגה. 60 החבילה השניה של אושטותוחע45 מיועדת למ- קצועני מלטימדיה. !טו[668 מאפשרת לך לייצר יותר מהצגות פשוטות, על ידי הכנה של ספריות תסריטים, אותס אתה יכול לערוך ול- שרשר לפי הצורך. הקישור נעשה על-ידי הגדרת רצף זמן ולא על-ידי אירועים, כפי שנעשה על-ידי קצואוא. מטפורת רצף הזמן (סח:.1 6ותו'ד) נעזרת בשלושה מודולים לבנייה של קטעי מולטימדיה. המודול המרכזי נקרא זסא4!אקן01 באמצעותו בו- נים קטע מההצגה על-ידי שילוב של קטע קולי (ממקור 6 ,פוא או צגאא) עם קטע אני- מציה (זסוגוחותג 0 3-5 ס0ס6וכ ₪תו]0%ז80/ (חסו!גוחוה -צאזס/ ‏ נתמכות. על-ידי התוכנה, אך לא קצואזא.) קוב זסשגואקוו6 מכיל קטעים משויי- כים אך לא משורשרים לתסריט רציף, פעולה 7 7 36[ 621 1)116013נו 4 אוי6 רת ץצ ]563 ה1.081)66 + 2150-06 [3ווקוע 5 () 4 3016+זס] +1265%.16 קד 5 10 שנעשית על-ידי מודול ז560%/860. המודול :5006/8860 מכיל כלי עריכה שונים, המיועדים לבנייה של רצף זמנים מקטעי אני- מציה, כמו גם לשילוב של תמונות רסטר קבו- עות בתוך התסריט. את קטעי האנימציה אפשר לשלוף מקבצי ז6ג)אקוו₪ שונים, לערב ולמזג לפי הצורך. לא כל כך קל לצרף את כל הא- למנטים האלה למסכת קוהרנטית, היוצרת הצגת מולטימדיה מקצועית, אך הכלים לעשות זאת קיימים וזמינים, למי שמסוגל לכך ומוכן להשקיע את המאמץ. במיוחד אפקטיבי המי- מוש האינטראקטיבי של סרגל רצף הזמן, בא- מצעותו אתה יכול לעבור לאורך התסריט, לע- צור ולתקן את הדורש תיקון ולחזור להמשך ההצגה. אס אתה מתמצא בתיכנות 800% [00ד וב- פונקציות מש של פאסטחו/), תוכל לבנות <5- שומיס המשתמשים בתסריטי !66/8810 מו- טמעים. !טו[48ו64 מספקת את כל הכלים הדרושים לכך במחיר נמוך להפליא (95 דולר בארהייב). אס עד עכשיו הפריד המחיר בינך לבין בימוי מולטימדיה, יותר אין לך סיבה לא להתנסות בגל העתיד. 62 בוס6וחוטו זסעְהוק סוני מציגה מולטימדיה נינעאת בצומת הטכנולוגית, בה מוצרי אלקטרוניקה בי- דורית משיקים לטכנולוגית מחשבים, אנו פו- גשים מגוון מרתק של נסיונות לשלב תכונות מו- שכות קונים עס מחירים שלא יבריחו אותם מהחנות. החל מייתחנת המידעיי 6וווסגחפותן- 6 של >קוווחק, הדומה יותר למשחק מחשב מאשר ל-6ק, וכלה במתשבים-תומכי-מולטימדיה, העו- נים לתקן 6וא, של מיקרוסופט לתצורת מי- נימוס, הנסיונות רבים אך אף אחד לא הצלית עד כה לסחוף את השוק. 0 72 ו ו כ עריכת הצגות מולטימדיה יורדת אל העם הכנת הצגות שובות-עין ומושכות תשומת לב בלהטוטי מולטימדיה נעשתה קלה יותר - וה- רבה יותר זולה - עם שתי חבילות תוכנה חד- שות של חברת אתוסותותע45: 1886 גו60)אגווטות |תנסץ זטס צ: (ק צ]א]א) ו-!0ו661801ו/. במחיר של משחק מחשב :כולים משתמשי פוסשתו/צ, מנוסים ומתחילים, לקשר אפקטים קוליים, מוזיקה, דיבור, אנימציה, תמונות וט- קסט למסכת רהוטה של הצגה מקצועית. שתי התוכנות הזולות (פחות מ-100 דולר כל אחת) ממלאות תפקידים בשתי הקצוות של ספ- קטרום היישומים של הצגות מולטימדיה. קצואוא היא הפשוטה בין השתיים. היא מש- תמשת במטפורה של רשימת נקודות הדגשה (בדומה לשקופיות מלל מקובלות) ותוכניות הצגה מוכנות מראש, כדי לייצר סדרות הצגה פשוטות במהירות. מצד שני, !טןן8ו66א המשוכללת משתמשת בע- קרון של הצף זמן ומטפורה של הפקת סרטון ןל- דאו. בעוד קצ!או!א תמצא חן בעיני מי שמחפש דהך מהירה למולטימדיה, !טון8ו66וא מכוונת לשימוש על-ידי מקצוענים מנוסים, עם חומרה מתאימה וסיפריה של ייקליפיםיי לשיבוץ בגוף ההצגה. )0 זטס ל 1866 1/1601 יצירת הצגה באמצעות קצ)א]א מורכבת ממספר צעדים פשוטים. אתה מתחיל עס מסך, עליו אתה מציב כותרת ורשימת נקודות הדגשה. כדי לשפר את האסטטיקה, סיפרית תבניות הנ- קראת 0316 6וג!קוח6ד' מספקת עיצובים בסי- סיים - החל ממוטיבים ספורטיביים וכלה בקו רקיע עירוני. מספר שורות ההדגשה בכל מסך אינו קבוע, וניתן לערוך את התבנית על-ידי ש'- נוי צבעים, הוספת גרפים ותמונות שנוצרו בתו- כנות אחרות. שינויי תבניות מוכללים בכל המ- סכים הקשורים באותה תבנית, כך שהאופי המ- אחד נשמר. לאחר שבחרת בתבנית, אתה מוסיף את הט- קסט לכותרת ולהדגשות. לרשותך מבחר גופנים (טחס)) וגדלים, אך עליך להזהר לא להאריך את המלל מעבר למקום המוקצה לו, אחרת הוא יקצץ ללא התראה מוקדמת. אתה יכול לקשר בין אירועים מילוליים לאפקטים אודיו ו- זואליים, למשל השמעת קטע מוזיקה או הצגת קטע אנימציה כאשר אתה מדגיש שורת טקסט על המסך. אפקטים אחרים, כמו התפוגגות (615501963) ומעברים, ניתנים לקישור עס מסכים שלמים. אפשר לקשור בין מסכים שוניס באותה תצוגה, או בתצוגות שונות, כך שלחיצה על כפ- תור במסך אחד תביא להצגת מסך שני - אך אי אפשר לקשור יותר מאפקט יחיד לכל פעולה. בפועל הדברים פשוטים יותר ממה שמשתמע מההסבר לעיל. הפשטות בנוייה לתוך התוכנית, שלוקחת אותך, צעד אחר צעד, מתיכנון ראשוני עד להשלמת ההצגה. ו החבילה השניה של אחוסוחוחץ45 מיועדת למ- קצועני מלטימדיה. !טו6481א מאפשרת לך לייצר יותר מהצגות פשוטות, על ידי הכנה של ספריות תסריטים, אותס אתה יכול לערוך ול- שרשר לפי הצורך. הקישור נעשה על-ידי הגדרת רצף זמן ולא על-ידי אירועים, כפי שנעשה על-ידי קצ]א!א. מטפורת רצף הזמן (סתו.1 סותג'ד) נעזרת בשלושה מודולים לבנייה של קטעי מולטימדיה. המודול המרכזי נקרא ז366/אקו61 באמצעותו בו- נים קטע מההצגה על-ידי שילוב של קטע קולי (ממקור 62 |פזוא או צגא) עם קטע אני- מציה (זסוגוחות 0 כ-3 216000 6תו]א0ז0ג)א וחסווגוחותג -₪5זס/ ‏ נתמכות על-ידי התוכנה, אך לא קצואא.) קובץ זס6ג!אקוו מכיל קטעים משויי- כים אך לא משורשרים לתסריט רציף, פעולה /0י20 ו[ 7 /ו2כיסן /03י] 1361 כ1-) 1)1/16018נו] 6 אויז6 ות 5 / ]563 ה1.081166 + 30206 [הזושוע 58 () 4 013016 +1265%.16 קז 5 10 שנעשית על-ידי מודול זט6ג)אטזסס5. המודול ]500% מכיל כלי עריכה שונים, המיועדיס לבנייה של רצף זמנים מקטעי אני- מציה, כמו גם לשילוב של תמונות רסטר קבו- עות בתוך התסריט. את קטעי האנימציה אפשר לשלוף מקבצי זטאג₪אקווס שונים, לערב ולמזג לפי הצורך. לא כל כך קל לצרף את כל הא- למנטים האלה למסכת קוהרנטית, היוצרת הצגת מולטימדיה מקצועית, אך הכליס לעשות זאת קיימים וזמינים, למי שמסוגל לכך ומוכן להשקיע את המאמ. במיוחד אפקטיבי המי- מוש האינטראקטיבי של סרגל רצף הזמן, בא- מצעותו אתה יכול לעבור לאורך התסריט, לע- צור ולתקן את הדורש תיקון ולחזור להמשך ההצגה. אם אתה מתמצא בתיכנות 800% |ססך וב- פונקציות מכ של 8ס6תו/, תוכל לבנות 'י- שומיס המשתמשים בתסריטי |טון8גו6טוא מו- טמעים. !טון60449/ מספקת את כל הכלים הדרושים לכך במחיר נמוך להפליא (95 דולר בארהייב). אם עד עכשיו הפריד המחיר בינך לבין בימוי מולטימדיה, יותר אין לך סיבה לא להתנסות בגל העתיד. 60 בו60וזוטוו זְסְצְהוק סוני מציגה מולטימדיה נישאת בצומת הטכנולוגית, בה מוצרי אלקטרוניקה בי- דורית משיקים לטכנולוגית מחשבים, אנו פו- גשים מגוון מרתק של נסיונות לשלב תכונות מו- שכות קונים עם מחירים שלא יבריחו אותס מהחנות. החל מייתחנת המידעיי 6שווסגתטותן- של פווחק, הדומה יותר למשחק מחשב מאשר ל-6ק, וכלה במחשבים-תומכי-מולטימדיה, העו- ניס לתקן 6<וא, של מיקרוסופט לתצורת מי- נימוס, הנסיונות רבים אך אף אחד לא הצליח עד כה לסחוף את השוק. 0 2072 5 ישראל | 1 2 דצמי 992 ו 966-907/ל0 "₪0 8866-60ל8 ,₪2 וח סו ' וסזם 1.1660 :חשא. לו "999616-690 ,6 ]חח ₪16 ₪61 6 .ו ,111 :וו וח יזח ו מ גי "99199-90// *00ם '066/198-60 ,₪6 ₪ שא לש 61 .ואס ם.צא ,6 1 (ע 286) עו10.6) 011111 1117 5ג/ שוח אוש שזוחט - 060 66 |וא זואז6ט צוזוהוס וטו :זוא|!צ)ט טוטפוס | 6,101 162) אוט סהוטו)שט 010 1 וו ו 6ו ]וש "סססא.ו 5 הרט15בט' טנסדופּ- טא זווו),א ומוס 5א כסועצעטאטבט :660:0 6 חס הסיוס אסאס םח 081 ב "סח ום וא סו 6 וח * .11 6 זו ום וקום "חבט / 16.חו 8 61 ₪0 ).סט שאו םאס זווא 6 ומסאט "וס וא 1 ₪ וח ם וקו .₪ "ותו ואו 6 - ובס כסצועטאנבט וט וג "5סחאוס ססאאשאסבט פסרםס 6 ז והשומ ווח וסוט ו ו | שאו ו ]ו || 996 06 6ן11 | 6002 .אס וא ₪ (₪א.11 םס א66) ₪1 11 ם ווא |₪.ון 600 ₪ 5- וו וס 020 ₪ םא +0 - טח םוה ₪ םח 01 - 060 6 ה ₪ |א. 01 וא 01 - טסכ ]1.01 א שן 808 וא 5 - כם-טסאו.ם 66.₪]! א 1 - סטשכ ]1.0 א :]אוו | ם. ומוי ם. 0 וס 66 וו .008 סט אס ססועאשטאסבט פסרם "וו וס +64 !ו 1א '85 008 םאו *םח 0081 ם ואו 6וש ם.0 ₪1 ו ואו 6 5 כסאאוטאטבט פסרט "חס טוח וס ם !וס .₪ וסט 'פסחצום ססאו/שטא0כט בא 15כטבס 6 וס זוזי סו הו ₪ ו וקא בסהס םח )ו וח ₪ ו 1 א 'ף וא .ח. | א (6.006ח שו 11 996 םח 6.אםאס) הו חח יקסיו ₪ (אווא) ₪ וח ₪ (ם.א! 66) אק וא. ם ₪ ות סט ₪1 *ם וס ם..₪6 שס 206 וסחשו 6 טס הסח ההמחט אס פסאאאשאסכט בא 15 בבס "וי 0.9 .ם,ססט שחש .₪ "צוו;]וש 4 אוהו 5 כסגועווטאנבּט בא 030315 |גווקות 0 לרשימה ארוכה של נסיונות מצטרף הכונן החדש של שח50, זסעגוק 6 ג:66ואוו[טוא (ס6וא1א), שמחירו בארהייב 999 דולר. הכונן משלב מסך ומקלדת במארז נישא, שמשקלו קייג אחד בלבד. הכונן מוסיף גם לבילבול ואי התאימות השוררים בתחום זה, מבלי לספק פתרון גורף שוק. הכונן הקומפקטי, גודלו 4א19%א13% סיימ, כולל מסך | מונוכרומטי תואם 608 בגודל 4 אינטש ומקלדת צדפם או מוזערת. משטח הזוזת סמן גדול הוא הכלי העי- קרי לניווט ההפעלה, בעזרת שני לחיצים המסומנים | ב-5מץ ו-0א. כל התוכניות מורצות מעל תק- ליטי ‏ 60, אותם אתה מכניס מתחת למקלדת המ- תרוממת (ראה תמונה). ההפעלה היא מסוללה נטענת ועירה (מספיקה לשעתיים בערך) או ממתח 46 ביתי. עסקים לפני בידור כמו שניתן לצפות, אפשר לנגן על ה-פ6ואוא תקליטורי אודיו. המכשיר מזהה אוטומטית את סוג ה-פ6 ומתנהג בהתאם. מעבד 20/, תואם 8, מאפשר לכונן להשתמש ביישומי מוי- מדיה סטנדרטיים, אך לא לפני שהם עברו שי- כתוב מחדש על-ידי היצרן. כשאתה קונה תוכנה ל-ס6א!א אתה חייב לוודא שהתקליט נושא את הלוגו "50836 זסץגוק ססואוא" סוני מדגישה כי ה-פ6)/וא אינו אביזר היקפי למחשב אלא מוצר מולטימדיה עצמאי. יישוס אופייני אמור להיות הסבר של ספרי תיפעול וקטלוגים לפורמט כ6. אנשי השירות ונציגי המכירות יכולים לקחת את ה-פסואוא איתם לשדה ולצפות בהקלטה, ללא חיבור למחשב או אמצעי הצגה חי- צוני. תוכנת העריכה. למו- לטימדיה, זטאטו/ ב:66)אםוזט!א, של מיקרוסופט, | אמורה לספק את הכלים לעריכת פס עצמאית. חברות גדולות יכולות למצוא ב-ס6]א!א אמצעי עזר לשיווק ושירות שדה, אך כל שאר המשתמשים יעדיפו לחכות עד שהשוק יציע מוצרים בשלים יותר. 0 ופזוטוס דיגיטל חוזרת לעולם ה-26 הקו החדש של מחשבי 6 של דיגיטל עשוי לש- כנע אותך לקנות 6? מהחברה שהצליחה עד כה בעיקר בשווקים יותר יימקצועייםיי. הכשלון של דיגיטל בשיווק 26 בעבר נבע מתאימות לא מו- שלמת, מחיר יקר ואפיקי שיווק לא מקובלים בעולם ה-סק. דיגיטל למדה מהנסיון וכיום היא מציעה קו עם 6 מחשבים, תואמים ב-100%, חזקים ומתומחרים באגרסיביות. אמנס המ- חירים לא מתחרים באלה שמוכרים מחשבים אנונימיים, אבל דיגיטל בהחלט התיישרה עס התמחיר החדש של קומפק, ,11מס ו-וא18. די- גיטל שוב לא מסתמכת על יצרני !אש0 שייצרו את המחשבים עבורה. מפעל ייצור מרכזי בארהייב ומרכזי הרכבה במקומות שונים בעולס נותנים לדיגיטל שליטה טובה יותר במחירים ובשווקים המקומיים. גם השירות והתחזוקה יבוצעו בעתיד על-ידי צוותים של דיגיטל עצמה. חוץ מדגם הכניסה (3865%/33) כל שאר הדגמים הם ברי השבחה, החל מ-3862%/40 ועד 2/66א4860. שנל צגים 14 אינטש מוצעים לבחירה, 64 או 504 . המארז השטות (9 סיימ גובה) כולל 3 חריצי 5], 4 מפ- רצי כוננים, שני שערים טוריים ושער מקבילי, כונן דיסקטים 3.5 אינטש, ספק 145 וואט שקט ביותר, בקר וי- דאו אינטגרלי, מקלדת 101 קלידים, בקר מפ], 5.0 205 ו-3.1 שסחו/, מבנה של המחשבים טוב וחזק. את ההשבחה מבצעים על-ידי החלפה של כרטיסון הכולל, מלבד המעבד המרכזי, שקע למעבד עזר וזיכרון מטמון. הול- דאו זורס באפיק מקומי עס בקר מואף. 83. המטמון הוא מסוג אספפ-טוחצו וניתן להתקין על לוח האם עד ל-8א64 1א8. התמחיר הא- גרסיבי נשמר גם כאשר מוסיפים אופציות לת- צורה הבסיסית. השילוב הזה מבטיח לדיגיטל מקוס בשוק תחרותי, בו היא לא יכולה לה- סתמך על המוניטין שלה, אלא עליה לכבוש נתח ממנו בזכות ביצועיס ותמחיר. ה66זוס | 56 סורק ידני מזהה 16.8 מיליון גוונים לוגיטק נמצאת בעמדה מעוררת קינאה: היא הראשונה והיחידה שיצאה עד כה לשוק עם סורק ידני המסוגל לאבחן 16.8 מיליון גווניס (24 סיביות) באבחנה של 400 נקודות לאינטש. אלה פרמטרים שהיו זמיניס עד כה רק בסו- רקים שולחניים, אבל עכשיו ניתן לקבלס במ- ארז אותו ניתן להחזיק ביד ומחיר שלא קורע את הכיס: 699 דולר (בארהייב) כולל תוכנת ערי- כה לתמונות חסטס1סוסת. זה כלי יעיל וזול לה- כנסת תמונות בצבע מלא ואבחנה גבוהה למ- סמכים שונים, וביחוד להוצאה לאור שולחנית ושקופיות הצגה. ההתקנה מסתכמת בתקיעת כרטיס הבקר לח- ריץ 154. אפשר לעבוד בסביבת %64 8 סי- ביות, אבל כדי לראות את כל הגווניס שסרקת אתה זקוק לכרטיס וידאו 24 סיביות וכדי לעבד תמונה במהירות סבירה, אתה וקוק למתאס מואף עם זיכרון !אגא מהיר. מבנה טוב של הסורק מבטיח תנועה חלקה בקו ישר על התמונה. אתה מקבל התראה קולית אס סרקת מהר מדי ותמונת המסך מציגה, במוד שטוצטוע, סריקה גסה לצורך תיקון פר- מטרים לפני הסריקה הסופית. התוכנה כוללת גס בקרת כיול כוללת, המ- אפשרת לכוונן את הצבע בכל המערכת, סורק-מסך-מדפסת. | כלים נוספים | של הסט סוס מאפשרים פעולות. עיבוד תמונה בסיסיות, אך הם אינס תחליף לתוכנת עיבוד תמונה מלאה. המערכת תומכת בקבצי ,אס 5 ,סמ וחד ובתקני 018 ו-אזג אוד (האחרון חשוב ביישומי עיבוד תמונה). מלבד תמונות צבע, ניתן לסרוק גם גווני אפור בא- בחנה של 256 גווניס. לסיכום, לוגיטק הצליחה להעניק לסורק הידני תג]את563 תכונות של סורק שולחני, מלבד רוחב סריקה המוגבל ל-4 אינטש, במחיר שהוא פחות מחצי. ליישומים רבים אין צורך ביותר מכך. 1 כ 6ספזזסק איכות נייזר במדפסת נטתוכל נקחת בתיק מדפסת הזרקת היו החדשה של ₪ יכולה לח- סוך מהמשתמש הנוסע לֶפחות כאב ראש אחד: איך להשיג הדפסה איכותית כשהוא החוק מה- משרד. בדומה לאחיותיה הגדולות והותיקות גס ה-6|טגחסק מייצרת פלט נעים לעין באָבחנה של 0 נקודות לאינטש. גם במבט מקרוב, הפלט שלה יכול להתחרות במדפסות לייזר יקרות יותר וגדולות בהרבה. המדפסת גם משתמשת באותו דיו לא מרטיב כמו ה-500 6306 כך שניתן לקבל תוצאה מעולה גם על נייר פשוט, כמו נייר למכונת צילוס. ק מתארת את ה 606 -306ח0? כמדפסת המגיעה ל-3 עמודים לדקה במוד טיוטה, 2 דפיס לדקה בה- דפסת איכות. במבדקיס של 8 6 היא השיגה מהי- וות של 2.1 דפים לדקה במוד טקסט, ‏ 16 דפים לדקה במוד גרפי. המדפסת שמשקלה פחות מ-4 קייג, כולל סוללות ניקל קדמיום נטענות, | ארוזה בגוף שגודלו 14.7א30.5א6.3 סיימ. הסוללות מספיקות להדפסה של כ-100 עמודים וזמן הטעינה הוא כ-6 שעות. המדפסת מצויידת גם במבחר גדול של גופנים 60קקפותזוט והדרייבר ל->איסתגא מאפשר גם להדפיס גופני 6ותג'ד6וח1. איכות האות מצויינת. הפשרות שעשתה א בדגם הנישא מתבטאות בטיפול בנייר. אי אפשר להזין את המדפסת במספר דפים יחד או במעטפות. אבל אלה פש- רות קטנות שאתה משלס עבור איכות לייזר במדפסת שנכנסת ללא בעיות לתיק גיימס בונד. ]0 655 זו 5סתו מהפיכה בהוצאה לאור שולחנית על 6ץ תוכנת ההוצאה לאור שהיגרה מעולם המ- קינטוש, מביאה לראשונה לס- ביבת 26 את הדרישות של מע- צבי גרפיים ויכולת התמודדות עס בעיות הדפסה מסחרית. זט מיועדת לקבוצה מוגדרת היטב של משתמשים - מעצבים מקצועיים הזקוקים לעצב ולבצע עבודות גרפיקה מסחרית במהירות וביעילות. לצורך זה היא משתמשת בשבע ערכות: כלים - 1006, דפי סי- גנון- 5066₪‏ 6ש)8, | צבעים, עי- מוד-ו0ץ14, מדידות, נתוני הד- פסה - חסוגהחס)ה] | קחך וסיפריות. ביחד הס מספקים סביבת עיצוב יעילה, מדוייקת ויציבה. לדוגמה, רוב תוכנות ההוצאה לאור תומכות בשני דפי אב, ימין ושמאל, מתוך הנחה שאתה תעצב את כל המסמך בסיגנון אחיד. חקא מאפשרת לך להגדיר 127 דפי אב, כך שכל מדור בעיתון יעוצב באופי שונה. מודול העימוד גם מאפשר לך להציג סכימטית את כל העמודים בפרישה, כך שאתה יכול לעבור מעמוד לעמוד מבלי לאבד את התמונה הכוללת. הסיפריה מכילה אלמנטים גרפיים ותמונות שאתה רוצה לשב בטקסט. מערכת המדידות נותנת לך תשו- בות מדוייקות על גדלים ומיקומו של כל אלמנט על הדף. היכולת של 666וקא בטיפוגרפיה (עיצוב אותיות ועיצוב על-ידי שימוש בטקסט) היא פנומנלית. אתה יכול לשנות גדלים ומרווחים במדרגות של אלפית הנקודה (72 נקודות באינטש. אלפית הנ- קודה שווה לשליש מיקרון!) מעבר ליכולת הה- בחנה של העין האנושית ושל מצלמת הפילם הטובה ביותר. אתה יכול להגדיר מספר פרו- טוקולים של מיקוף (שבירת מילים בסוף שורה על-ידי מקף) וישור שורות ולשייך כל פרוטוקול לדף סיגנון שונה. אתה יכול להגדיר בכל סיגנון ייכניסות'י ואותיות גדולות בהתחלה קטע בצורה פשוטה יותר מתוכנות 26 אחרות. אתה יכול להגדיר בדיוק את המרווח בין אותיות, מיליס ושורות ללא כל הגבלה. השוואה תחרותית כדאי להשוות את 2₪%א לשתי מתחרותיה העיקריות בעולם ה-20: גתטותס) ו-זס6ג)אסקגט. בדומה לוונטורה אתה מתחיל את הפירמוט בה- גדרת תיבות מלל ותיבות תמונה. בכל תיבה עו- מדיס לרשותך כל הכלים לעיצוב: חלוקה לע- מודות, צבעי רקע, גבולות וכוי. הגישה יעילה יותר מזו שמיושמת ב-ז6ג1/ַספגק, ופקודות הפו- 22 7ו] 2 .ץש 816 סווז , הסופר... פונטיס ניתנים להגדלה, עורך טבלאות ומערך כלים הניתן להתאמה על ידי המשתמש. מעולם לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען. תלוןו וו יכול לפתוח התוכניתן... יישומי ה- 84610 שלך לא נראו אף פעס טוב יותר הוסף פשוסשחו/ש ,5)חס=, 5חסו)טם ,85א80, ציורים, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצרים הינס סימנים רשומים. היוע... חיים חדשים לישומי 68/9 ישנים עס *')0-08-88. חלונות צבעוניים, כפתורים, תפריטים ותמונות ק8ח)ו8. המעצב... יצירת תמונות חדשות בהרף עין עס כלים רבי עוצמה, לשליטה על גודל וצבע... רואה החשבון... איזון ספריס לא היה מעולם פשוט יותר. תוכנה פיננסית מקיפה המתאימה כמעט לכל עסק קטן. מפיא: שפח מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 חלונות של 60 | מנהל הפרוייקטים... אלוגריתמיס מתקדמים, גרפיקה מהממת. מוצר התוכנה הידידותי והיעיל ביותר. בשוק לניהול פרוייקטים 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב המנהל... ניהול צבעוני של זמן, אנשים, ומשאביס לכל חברה, לכל השנה... היזם... האמן... ידידותי כמו ציור, צביעה, ריטוש גליון אלקטרוני, של יצירות מופת. וניתן לראות עם צבעי ₪1 24, בו עד 12 סקלת אפור של )881, מימדי נתונים תיבת כלים ועוד ועוד... / /1:=? המנכ"ל... יצירת מצגת שיקופיות בשניות באמצעות תבניות ערוכות מראש ו/או יבוא קבצים גרפיים ותמונות שנסרקו המדען... יצירת גרפים תלת מימדיים בקלי קלות. אחד מ-12 סוגים עיקרייס ועוד מאות צבעיס ופונטיס מהממים. פד וקואכס 5" .חטו065 עס זסוז6ש5 6זסשס5 מ 7 רמט פשוטות, כך שגם משתמשים לא מק- צועיים יכוליס להשתמש בהן ללא בעייה. לעומת זאת, א פחות נוחה לייצור מסמכים ארוכים, כגון ספרים. למרות שניתן להגיע איתה למסמך שאורכו 2000 עמודים, היא לא מייצרת אוטומטית תוכן עניינים ואינדכס. ערכת הכלים הגרפיים שלה היא יחודית וכוללת הרבה פונקציות שבדרך כלל תמצא בתוכנת איור יעודית, למשל מעברי צבע מתוכנתים ופו- ליגונים עס צורה אקראית. אתה :כול לאחד מספר אובייקטים לאלמנט אחד, לנעול אל- מנטים במקום קבוע על הדף, לבצע ישורים או- טומטיים ולשכפל אלמנטים לאורך ורוחב הע- מוד. הכנה לדפוסי הכח המלא של וקא מגיע לביטוי בשלב הה- כנה לדפוס. התוכנה מאפשרת לבצע הפ- רדות צבעים ולהכין קבצי 205 ו-6<זד ול- המיר גווניס מתיאורי ₪08 ,888, פנטון ו-חסו3!א6גח1 לצבעי הדפסת פרוצס. ניתן לשלוט בחפיפה בין צבעים, כדי למנוע נימה לבנה כאשר ההדפסה יימפספסתיי, וניתן לי- צור אפקטים מיוחדים על-ודי טיפול בכל צבע הדפסה ישירות. החיסרון העיקרי של שקא הוא אי-תמיכה במדפסות ‏ 61ק. כדי להדפיס את העמודים שהתוכנה הכינה אתה צריך מד- פסת פוסטסקריפט - או לצאת ללשכת שי- רות. גירסת מקינטוש של סא זכתה לפו- פולריות במידה רבה הודות לתמיכה של חברות צד שלישי, שהכינו מבחר תוכנות עזר הקרויות >חסוצתסוא. עכשיו כש-₪5קא היגרה לסביבת 6ק, יש לקוות שגס העזרים יעקבו אח- ריה. כשזה יקרה, הוצאה לאור שולחנית בס- ביבת 26 תשלים את המהפיכה. טחוזטטוהס6 ה6ק יצאו לשוק תוכנות העט הראאטונות ליינטומים כלליים מחשבי עט (ראה מאמר בגיליון זה) לא זכו לה- צלחה מסחררת בצעדיהם הראשונים, אולי בגלל מחסור בתוכנות *ישומיות כלליות. 3 תו- כנות חדשות שהוכרזו לאחרונה נותנות. הז- דמנות חדשה לטכנולוגיה, שיש מי שמנבא לה עתיד מזהיר.0161ו56[60 ם6 שוחו ד- 3 תוכנת ה-ואזפ של .60 5186 נועדה לעזור לך לשמור על לוז צפוף כאשר אתה מנותק ממ- זכירתך הנאמנה. בדומה לתוכנות עזר אישיות אחרות, גם התוכנה הזו תביא לתועלת רק עס תשתמש בה בקביעות אדוקה. היא כוללת מר- כיבי ()א1ק זסקהת3]א חסווגווחס!ח] [3ח50ז6ק) קבו- עים, כגון לוח שנה וספר פגישות, דפדפת לת- זכיריס ורישומי חתף, ספר כתובות וטלפונים, רשימת יימה צריך לעשותניי וכדומה. לוח השנה מאפשר לך לראות דף יומי, שבועי, חודשי או שנה במלואה. הדפדפת כוללת 6 סי- גנונות עימוד ויכולת להציץ ב-9 עמודים, זה בצד זה. למרות שרוב הכלים קלים להפעלה, אתה נזקק ליותר מדי מחוות לביצוע משימות מסויימות. למשל, כדי להוסיף פגישה אחת לסדר היוס שלך אתה נזקק לעבור דרך 5 מס- כים, תוך ביצוע לפחות 10 פעולות עט. התוכנה תומכת בכתב יד דרך סוג נתונים הנ- קרא יידיויי, השומר על השירבוטים שלך בצו- רתס המקורית. כל עוד אתה מסוגל לפענח את כתב ידך עצמך, אתה פטור מהבעיות של וק- טוריזציה וזיהוי 008. אם אתה רוצה לעבד את כתב היד לקוב ]4501, אתה נזקק לשירותי מנוע זיהוי 06% של מערכת ההפעלה, 005חו ח6 | במקרה זה. הדבר הכרחי כאשר אתה כותב ערכים שהמחשב אמור לזהות כנ- תוניסם, למשל תאריכים ושעות, מספרי טלפון ואינדכסים. אתה יכול להשאיר את השירבוטים שלך בכתב יד ולהוסיף לכל דף רק אינדכסים למיון ושליפה. מנהל האירועים מטפל אוטומטית באירועים קבועים, כמו ימי הולדת, פגישות שבועיות ואי- רועי ספורט. אתה :כול לייצור תזכורת או- טומטית בכל הגדרת זמן, אפילו ייוס השלישי הראשון בכל חודשיי. את הפירוט המילולי של רשימת הדברים לביצוע אתה שומר ביידיוי, אבל אתה יכול למיין אותס לפי אינדכס של סוג הפעולה, למשל יילטלפןיי, ופרמטר סטאטוס. ניתן להדפיס את חוקזכירים שהכנת בעזרת טפ- סים מוכנים מראש או על-ידי הוספת כותרות וחתימה. ניתן לייבא ולייצא קבצים בפורמט 1 נקי או =8כ. התוכנה תופסת כ-1 מג- הבייט על הדיסק וגירסת ותוסלת6 צפויה בק- רוב. 3 136 0)6 זגה אס ידיו" תהפוך באמת לסוג נתוניס מקובל, תוכנה זו תהיה כנראה הגורס הראשוני. הח- בילה, שרצה תחת והוספח6, מאפשרת לך לה- תייחס למחשב העט כאל מחברת אלקטרונית, עס כלים לכתיבה ורישוס ביד חופשית. התוכנה תומכת בזיהוי כתב יד וזיהוי צורות. ג'י- אומטריות. אתה מתחיל את העבודה בבחירת סוג המסמך: דף מלל, דף המשלב מלל עם איו- רים, דף טיוטות איור, דיאגרמות, פקסיס או הכנת הצגה(חסווגות66זק). כל דף מעוצב באופן שונה והוא נתמך בכלים שוניס, המתאימים לאופיו. לדוגמא, דף רישום תזכירים מילוליים נתמך על-ידי שני עטים, מחק, דגשן (6ותפו!תפות), מספרים, דבק וטקסט. כאשר אתה בוחר בטקסט נכנס מודול זיהוי כתב היד לפעולה. הזיהוי יכול לכסות את כל הטקסט בעמוד, או להתייחס רק לאי- נדכסים אותס אתה כותב בשוליים. למשל, אתה יכול לכתוב מילות מפתח בשולי הע- מוד כדי שתשמשנה לצורך חיפוש ומיון עתידיים. אפשר כמובן גם לחפש לפי תא- ריכים, כשאתה מגדיר יום, חודש ושנה. החיפוש מתארך מאוד אס המחשב צריך לבצע זיהוי כתב יד תוך כדי כך. עד שא- נשים לא ילמדו לכתוב ברור, או שמ- חשבים ילמדו לקרוא כתב יד רשלני, המטרה של מיחשוב עט לא תושג. מאחר ו-ז66ג7 פוסצן משתמשת במנוע 068 של ותוסקח6ק, צריך לח- כות עד ששיפורים במערכת ההפעלה ישביחו גם את היישומים. לעומת זאת, השימוש בכלי לזיהוי צורות, חשקאם 50306 , הוא תענוג. זה כלי אידיאלי להכנת סקיצות של תוכניות בניין, דיאגרמות זרימה, סמלים ורישומיס סימבוליים אחרים. המסך מציג צלמיות (פחסטו) לצורות מלבניות, עיגולים, אליפסות, קוויס ישרים, מצולעים וצו- רות חופשיות. כדי לצייר אליפסה אתה נוגע, בעזרת העט, בצלמית האליפסה ואחייכ מצייר ביד חופשית צורת אליפסה, בגודל הרצוי, במ- קום על המסך בו אתה רוצה למקס אותה. היימומחהיי לצורות יזהה את הציור ויחליף אותו באליפסה מותוות בדיוק. התוכנה תופסת כ-א450 על הדיסק. ההתקנה מבוצעת אוטומטית על-ידי מודול התקנה הכ- לול על הדיסקט. מלבד ההסתייגות הכללית שלנו מביצועי זיהוי כתב-יד, שנכוניס לכל תו- כנות בעט, ה-ז66ג'1 סא הוא חג לכותבים בעט. ונ 113916 חן הגיליון האלקטרוני הראשון למחשבי עט לא מאיים על השוק של |ַ6סאם, קואטרו-פרו או 3. אך עם כל מגבלותיו הוא הראשון שמ- צליח להשתמש בזיהוי כתב יד בצורה מו- עילה. אתה יכול להתחיל עס טפסים מוכנים מראש או לתכנן את דפי הכתיבה לפי טעמך. יש ארבע סוגי דפים: סוזסוחטא, הבנוי בצורת טבלה להכנסת מספרים וכותרת, ג|טתחסט, להכנסת נוסחאות וקישורים בין שדות, תקזס, המכיל מספר סוגי גרפים פשוטים (עמודות, פרוסות עוגה, קווים, שטחים וכו- דמה), ו-ח9ו563 שעליו אתה יכול לרשוס באו- פן חופשי. לא פחות מ-70 טפסים מוכנים מראש כלולים בתוכנה: טפסים פיננטיים, ני- הול ספרים והוצאות אשייל, תעודות משלוח ולוחות זמנים, ניהול מכירות והכנת הצגות. כן, עד 50% הנחה ניתנת למנויים של 1926 5 ביחס למחיר הירחון בחנות ! מלבד, כמובן, הנוחיות שבקבלת הירחון בדואר. לכן, אם אתה עדיין לא מנוי של סחולגקג!/] 6/ המהדורה הישראלית, שלח עוד היום את הספח בצרוף שיק לפקודת אלידע הוצאה לאור בע"מ. אם אתם קבוצה של "מכורים" ל-06, כדאי לכם להתאגד בהזמנת מנוי קבוצתית. הוב מחוות העט בהן משתמשת התוכנה הן סטנדרטיות, אך סזסוחטא הוסיפה כמה מחוות משלה, התומכות בפעולות אופייניות לגיליונות אלקטרוניים, כמו סיכומי ביניים וסיכוס כולל. התוכנה משתמשת במנוע זיהוי כתב יד של ]תוס?ה6, שפועל טוב למדי כאשר הגיליון נשאר במימדים מצומצמים יחסית. כאשר הגיליון גדל, משך העבודה מתארך ואתה תעדיף לעבור ו 2 4 ו הד ב 6 וש החש = כ למקלדת נומרית רגילה. פונקציות החישוב דומות למדי למה שתמצא בכל גיליון אלקטרוני סטנדרטי. לעומת זאת, סזשוחטאן לא תומכת בתוכניות מאקרו, דבר שמונע ממך הכנה אוטומטית של גיליונות עבודה. אפשר לק- שור גיליונות שוניס זה לזה בצורה דינמית, אך אי אפשר לייצר יישומיס המשתמשיס בהקשרים לו- גיים מותנים. ניתן להדפיס את הטבלאות עם שיבוץ של גרפים ואיורים מהמודולים האחרים, לייבא ולייצא קבצי נתונים ( לא כתב יד, או גרפיקה, או פונקציה שאי- נה נתמכת על-ידי סזטוחטא ) בפורמטים 5 ,ןאו או 80 + התקנת התוכנה דורשת 800% עבור התו- כנית עצמה ומקוס נוסף עבור נתוניס ודפי עבודה. מלבד היכולת להשתמש בעט במקוס מקלדת, סושחטאן לא מספקת כל יכולת שאינה זמינה כיוס בגיליונות אל- קטרוניים קונוונציונלייס. 02 645ו] תקופת מנוי 0 גליונות 5 גליונות הטבלה מפרטת מחירים מיוחדים לקבוצות מעל 5 מנויים (המחיר הנקוב הוא לכל מנוי בקבוצה). )71( 4 )165( 5 )76( 9 )190( 5 79 )157( 5 )84( 9 )5 אני מזמין בזאת מנוי לתקופה של 10 / 25 גליונות (מחק את המיותר) עבור האנשים הבאים : שם פרטי ומשפחה כתובת למשלוח ת.ד 9237 ת"א 61091 טל: 03-266231 אלידע הוצאה לאור בע"מ רח' תוצרת הארץ 16 ת"א פקס: 03-263080 עברית מבית כיוון מתשבים 0. // בונוס חינם !!1 ושוסז-פ6 עם 250 פונטים ר12,000 איורים ממוחשבים קורל דרו עושה הכל. עכשיו בגרסה חדשה ומשופרת עד לבלי הכר. כל מה שאתה זקוק לו נמצא בחבילת תכנה אחת. עכשיו אין צורך לקנות מספר חבילות תוכנה שונות על מנת ליצור גרפיקה, גרפים, פרזנטציות ועיבוד תמונה וזאת כי קורל דרו עושה הכל בשבילך בחבילה רבת עוצמה שטרם נוצרה כיום לתחום הפי.סי. כל זאת עם העברית של כיוון מחשבים אשר פיתחה את גרסת החלונות לעברית ומפתחת כיום את מעבד התמלילים החדש "דגשי" לסביבת חלונות. מפיץ מורשה: כיוון מחשבים בע"'מ 6 הותסס אלרכת. ארקיאה //3/ר הרפיס 1 ורפיות * רפע 3 תות איאריים + 2/0 ורפי /תאוןות * הֶרְסִי אא/ר/ת, 9 [ק/ר/ת /9/8- * כיית ורְסִים, 0/6 /קה 0 תס ס9ן/36/ת א%/0. חר 6, סיק/יות והקרןה אהאתסכ2 * יכ קכנים ]א3,ת אפת/כןיות האחרות * אכחר איאגיות אוכןות 101 אשרה * א !// רכ 46 רקא * ססר רכ 6/ תא//ת ה רכ ת!כן/ת ארהיאות, כחכי 6010047 6 ורסית א%/0ם, חר (ית] []הסיק ליאה כא08 הכ * אוו רזכ 16 ושי כשןג1ית /מכרית * +הַק0/ס, ארהיאים 00702 90% 90/40 * * ססריית תא/ן/ת !080 ארהיאה * תיאות 90% 6/01/] --2/8//7/8/ ה דוקדוק %יכ/ר תאון/ת אא/תסכ (יתן 07/ת כתא!ה הכ] * כ תק רכי גה * 7009 רכש א0 וע * אזרכת 1/8000 כ3כ% /0ח/ר ]כ * הכ]' 1079 1/0/00 כתא/ה * סר/ק תא/ה, ה66ר ייא6ה כת/כןה = בנוסף 05 א7ז003, (-10 05וא זא ס6 ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טלפון: 027733941 פקס: 02-733938 גמשות, מקצועיות, עוצמה זה קורל דרו של כוון סוכנים: * פלרון בע"מ, רח' גבעת שאול 24 י-ם טל. 525181, 557420, 027579022 * דסקטופ בע"מ, רח' מחזיר 5 ת"א טל. 057440591 * קומפיובית, רחי הלל 5 ירושלים טל. 027242255 * קומפיוטרלנד טל. 514214 -04, 05-5575986 ,027259472 * קול-זאב, רח' דורות ראשונים ירושלים מל. 027257828 * ארם, תל-אביב טל. 0575466111 5 מ הדוהה 2.4 החדשה מופעלת באמצעות צלמים גהאפיים (5תסס1)זגות5) המאפשרים ביצוע של פעולות מורכבות בהקשה אחת - בדיוק כמו 1-2-3 החדש עבור פשספאזש! לכן המעבר העתידי ל-5/וססאזאו יהיה לך קל, טבעי ולא תצטרך ללמוד את התוכנה מחדש. פמס6זהתו5 גרפיים מימין למסך בחר - עם העכבר - מתוך עשרות 5ת1002+זהות 6 - לביצוע מיידי של כל פעולה, ללא צורך לעבור דרך תפריטי הפקודות,(סירבול הכרחי ומיותר הקיים ב"מקשי ההאצה" של סז סעו86ט), או בנה לעצמך ספריית 5ת1810160ת9 פרטית לפעולות ייחודיות שלך. עבורך, המשתמש הישראלי - הוספנו תמיכה עברית חדשה במקור עם תכונות ייחודיות ובלעדיות, כמותן תכונה זו הופכת את 2.4 לגיליון.האלקטרוני השלם ביותר והיחידי בו ניתן לעבוד בטבעיות בסביבה גראפית אינטראקטיבית. יתרונות נוספים: מנגנון המשמ - לדפדוף מהיר והסתכלות בנתונים של גיליונות העבודה וקישוריות ביניהם באמצעות 61108 6תג3 דאזסע בלבד! התאמה אוטומטית של הפלט לדף הנייר במדפסת. (55108 60 דאתק 6זדגסידט ה ) 08 0% - למציאת פתרון אופטימלי לבעיות ליניאריות. 8 - לאיתור טעויות לוגיות בגיליון ומציאת יחסי גומלין בין נתונים לנוסחאות חישוב. מהדורה 2.4 פועלת על כל מחשב עם דיסק קשיח וכרטיס גראפי, ומאפשרת קריאת קבצים של עד 888 ל - צַ08]אמוא פפפאג פאס ! מהדורה 2.4 הינה היחידה התואמת לכל מהדורות 1-2-3 על כל סוגי המחשבים (נתונים, גראפיקה, עברית ותוכניות מקרו). ימי עיון רציפים מתקיימים בבית "חילן" בתל- אביב. בואו להתרשם מהעוצמה של משפחת 1-2-3 החדשה. תמצא רק במעבדי תמלילים מתקדמים. מהדורה 2.4 תחת 05 מציגה על המסך תמונה 1:1 בטכנולוגיות 6צשתפצש 060 גנוס +83 15 566 נוסצ +התחו). בזכות מהירות העבודה הפנטסטית של 2.4 תוכל לבצע חישובים בגיליון ולעצב גראפית את דף ההדפסה,ללא צורך לצאת ולהכנס ל- 6צאתפצש, (המשתמשים עדיין ב- סז סצו)8וו() - לא נהנים ממימשק ה- 6צאון5צצו שלו בגלל איטיות התוכנה). ב וי , משווקים מורשים: ₪ כלנית 5372929 - 03 ₪א חיון מחשבים 5751399 - 03 628628 - 04 | שא עדים יועצים 419393 - 04 שא קומפיוטרלנד 5373986 - 03 ,259473 - 02 : * מחיר היכרות (מלאי מוגבל) : % מחיר היכרות ל-3 משתמשים ברשת - 895 8 בלבד!! : : + 1-2-3/2.4 + ₪/1-2-3 ל-פ/וססאוצ - 599 8 בלבד!!: : א עונןל-1.2.3/2.4 + ₪/1-2-3 ל-פווססאזוו - 399 8 בלבדו!: דיסקט לאיתור וירוסים של חברת "אליישים" מצורף כ-"בונוס" לכל ערכת תוכנה. הנחה מיוחדת לסטודנטים ומוסדות הדרכה זהוזו/ו ללקוחות מוסדיים. "9 3:534:.ו..ווו'ורווויווויוווווריווויווייוויוייוייי..9. ...ל מפיצי לוטוס בישראל, רחוב המסגר 12 תל-אביב, 5122239 - 03 הסדרי 6גע - ₪ לרגו הראל 257248 - 02 9 | || 8 | יכ ( 93| 9 3 - 399 8 בלבדו!: פרסום סולל / סטודיו נס | > זוז 2 . | | ם | . - ₪ = ₪" זו מיחשוב ציוותי במקום מיחשוב אישי. השוק מחפש יישומים מותאמים לעבודה בצוותים -- בשוק רשתות התקשורת הצזולות, והגיחה האחרונה של מיקרוסופט עם פאסחו/ קטסזקאזס/ זס), צפויות לעורר דרישה מסיבית ליישומים | המיועדים | לעבודה בצוותים באמצעות שיתוף מידע על הרשת. *ישומיס כאלה לא זמינים דיים בשוק, שנשלט עד כה על-ידי המודל של משתמש יחיד. למשל, גם הגיליונות האלקטרוניים המשוכללים לא מאפשרים ליותר ממשתמש אחד לטפל, בכל זמן נתון, בנתונים או במודל. כנייל לגבי מעבדי תמלילים. המצב ישתנה בצורה קיצונית בשנה הקרובה, כאשר לוטוס, מיקרוסופט, בורלנד, ועוד רבות אחרות, תשחררנה גירסאות צוות ליישומים הפופולריים שלהן. במושגיס הפשוטים ביותר, יימיחשוב ציוות5י משמעותו הטמעת דואר אלקטרוני בתוך היישוס. מתוך היישום אתה יכול לשלוח מסמך למשתמש אחר על הרשת, פשוט על-ידי בחירתו בתפריט פאם5. ברמות גבוהות יותר המשמעות מקיפה כלים לעבודה אינטראקטיבית אמיתית של מספר אנשים המבצעיםס פעולות שונות, בו-זמנית, על מסד נתוניס משותף. * 40 % לוטוס, החלוצה שהמציאה את הקטגוריה של מיחשוב קבוצתי עס החבילה 5פדסא, כוללת דואר אלקטרוני בגירסה 1.1 של 1-2-3 ל-פאוסותו/. = בגירה ‏ 2.0, הצפויה בקרוב, היא תממש תפיסה הרבה יותר מקיפה, לה היא קוראת 6סוחסזם6, | ואשר תאפשר למשתמשים רבים לעבוד בו זמנית עם גיליון משותף. שמות המשתמשים, עס חותמת זמן לרישום מועד השינויים שהם ביצוע, מופיעים בראש הקובא לצורך מעקב ואישורי הסמכה. מיקרוסופט גס היא מפתחת. גירסת צוות לגיליון [סאם, שתאפשר לך להקצות אוטוריטה על טווחים מסויימים לחברים אחרים בצוות העבודה. אתה בוחר בטווח על-ידי הפונקציה תג סוגפטוסכ ושולח אותו על-ידי דואר 12 אלקטרוני. המקבל מבצע את הדרוש ואז הוא מחזיר את הטווח המעודכן על-ידי הפונקציה 5606 0 ותנח6א. השילוב מחדש בגיליון שלך נעשה על-ידי הפקודה 6קזסוא. במעבדי תמלילים, גם לוטוס וגם מיקרוסופט הוסיפו דואר אלקטרוני למוצרים. העיקריים שלהן. בורלנד מתכננת ארכיטקטורה שאפתנית, לה היא קוראת 085% (ששתגוסאם | סןסס), שתאפשר העברה של קבצים ווישומיס כאובייקטים, אך הפרטים עדיין לא ברורים. סי תתמוך הן בפרוטוקול ממשק היישומים התקשרותיים [פג)א של מיקרוסופט והן בממשק |א1ץ, שנדחף על-ידי לוטוס ובורלנד. אי התאימות בין שני הממשקים הנייל מעיב על התעשיה, למרות שלדברי החברות הגישור ניתן | לביצוע בקלות. עכשיו הזמן ליוזמות חדשות בתוכנת 6ק. יישומי עבודת צוות מחכים לכם. הטם מולטימדיה | מציעה אלטרנטיבה ל-סקו₪ 1 זסעש+סן 6 181 205 0'5!זס// 16 01 1806ח06זסט .% 35 % 30 % 9 5 100 11 חברת 18% מקווה להכניס קצת סדר בעולם המולטימדיה עם מאמצ דו זרועי, שנועד להפוך את ה-20/2 גו66וחוו1 לפלטפורמה המועדפת. זרוע אחת היא ארכיטקטורת פדש ( קיצור של 1005 או66וחט[ש ‏ ) שמטרתה. לגרום שיישומי מולטימדיה תואמי 5]₪ יתפקדו בצורה דומה ככל האפשר. הדבר יקרה כתוצאה משימוש בממשק ‏ 40066 ז156 חסוחוחס6 ותמיכה 18 במעטה !5861 806!קאזס/ו,. הליכי התקנה דומים ותמיכה בפורמטים לקבצי מעבר (9016ו6). הזרוע השניה היא שיווקית. א8] השקיעה בהקמת חברת שיווק בשם 06ט50ג/1/60 שתדחוף את כל מוצרי מולטימדיה תואמי פדש. חברות. רבות, בינהן | .11760 ,אתוסוחוחץ5 1006%%ט4, ,215% 02010 ,1301006012 ו2501 כבר הכריזו על הסכמת לתוכנית השיווק על-ידי אפ תאימות 58[₪ אינה מגדירה כיצד היישוס משתמש בחומרת אודיו ווידאו, דבר זה נעשה על-ידי | פתסופחסואם גו6סהמ|א | למערכת ההפעלה. כן נידרשת עבודה תחת 052 על פלטפורמה מינימלית 516 57)א 28/2. מכך ניתן להבין שהחומרה תחוייב בתאימות 64!א, תוך ויתור מראש של |א8] על רוב שוק המחשבים, שהיה ונשאר נאמן ל-015454. תאימות של יישומיס לתקן 5דש תיבדק על-ידי המשווק, 060זט66/350!א ותוכנות תואמות יוכלו להשתמש בלוגו ₪15 ללא תשלום. [ מ ידאו על המסן מיקרוסופט הולכת לקולנוע | 40 החודש אמורה מיקרוסופט להתחיל 10 בשיווק 5שסטתו/ זס! 1660/, חבילה שמחירה (בארהייב) 199 דולר והמהווה את הצעד הראשון של = מיקרוסופט ביישומי וידאו סיפרתי. תג זס] 1660 היא ערכת כלים המאפשרת לך לייצר, לערוך ולשלב וידאו ביישומי 5שסתו/ו. השימוש בוידאו לא יצריך אותך לרכוש חומרה נוספת, אלא אס אתה רוצה גם להקליט את הוידאו מהמקור האנלוגי. 10 בשנת 1992 מגיע אחוז ה-6: הקשורים לרשת ל-40%. מיחשוב ציוותי הוא סביבת העבודה הטבעית להם. האיכות של תוכנת מיקרוסופט נעה ביָן סבירה לטובה מאוד, בהתאם לעוצמת המחשב, איכות המסך ואבחנת מתאם הוידאו. התמונה ניראת טוב ביותר כאשר חלון הוידאו לא תופס את כל המסך אלא מסתפק בכרבע מסך. לב התוכנה הוא שני כלים; עורך וידאו הנקרא 61מ0ג > ולוכבד תמונות וידאו הנקרא ק004גש. כלי עזר נוספים הם סיפרית ייקליפיםיי בסיסית וכלים בסיסיים לטיפול בתמונות רסטר, לוח גווניס וקבצי אודיו סיפרתי. כללית ניתן לומר ש-5ש60ת1/ זס) 1660 עוקבת אחר הגישה של 5סופתט)א 8ו8066[טוא | בחיבור כלי עזר ספציפיים לסביבה גרפית כללית. המתחרה העיקרית, ומודל החיקוי, | של מיקרוסופט היא אפל, שפרצה את הדרך עם תוכנת 6ותוזאטוט למחשבי מקינטוש. אפל הצליחה גם לאפשר טינכרון בין אודיו לוידאו, על-ידי הוספה והפחתה של תמונות, פונקציה שמיקרוסופט מבצעת בדרך שונה, אך לא פחות אפקטיבית. מיקרוסופט מספקת גם כלים להעברת קבצי וידאו בין מחשבי מק ל-ס6ק ותמיכה בתקן הוידאו הדחוס 1צפ של אינטל. גם | מפתחים עצמאיים ישמחו לגלות שמיקרוסופט השאירה את הדלת פתוחה ליוזמותיהם. ממשק בקרת המדיה (6)א) המשופר כולל ממשק ליישומי וידאו, כמו גם תמיכה ב-01/8, המאפשרת להדביק קטעי וידאו ליישומיס אחרים. החבילה כוללת מודול דחיסה ופרישה המזהה אטומטית את הפורמט, זע המשוכלל או ם .זא הפשוט (שמתאים למחשבים חלשים יחסית. אלגורטיטם א.א דורש | הרבה פחות חישוביס | אך יחס הדחיסה שהוא משיג נמוך בהרבה מ-שפ). למרות התמיכה בתקנים המתאימים גם למחשבים חלשים, בדיקות מוקדמות מראות ש-משס6תוץ זס) 060 היא חבילת תוכנה הזקוקה לחומרה המהירה ביותר כדי להשיג ביצועיס מספקים. אם אתה רוצה להוסיף וידאו לקטע שלך, כדאי שתצטייד בפלטפורמת 486 החזקה ביותר שתוכל להשיג. ונ חוורים הביתה חברות המחשבים חותרות לחדור לבית הפרטי למעלה משלושה רבעים מהבתים בעולם המערבי עדיין לא מצויידים במחשבים. |א18ז, אפל, קומפק, 6מא, גד וחברות אחרות, לא נרתעות מכשלונות העבר והן העלו את הבית הפרט על לוח המטרות שלהן. האסטרטגיה השיווקית הנוכחית היא לחדור הביתה דהך ערוצי השיווק ההמוניים, רשתות המרכולים הגדולות, כאשר החבילה ארוזה עם מבחר עשיר של תוכנה מוכנה לשימוש והמחיר אטרקטיבי ביותר. החומרה תהיה אומנם בסיסית אך המחיר, בין 0 ל-1,200 דולר, אמור לקסוס למשתמשיס החדשים. אפל תציע את ה-גוח0ח6, מחשב עם צג שחור/לבן, | מעבד 68030 ודיסק 80 מגהבייט. 18% מעוררת מחדש את קו 05/1 עם ]חגו|טצחס6, המבוסס על 25/א3865 עם מסך צבע 64ש, במחיר 1,100 דולר בערך. תצורות דומות ומחירים דומים מתכננות קומפק ו-6מאן למחשבים הביתיים שהן תשחררנה בקרוב. יכולת מולטימדיה עדיין עולה יותר, בין 2,000 ל-3,000 דולר למערכות הכוללות א65-80. לדברי טנדי, 2,000 דולר הס קו הגבול למערכות שלה, המבוסס על ביתיות. דגם ת%400ח56 25 עם דיסק קשיח, ואס8-כ6 ומודם, עולה 1,999 דולר. החבילה האטרקטיבית ביותר מוצעת על-ידי |[6-86ז080%3: 2,599 דולר קונים לך מחשב 25/א4865 עם כונן !א6-80, 210 מגהבייט דיסק, ‏ 064 צבעוני, 6 יישומי ₪05 או פשסתו/. וסיפריה בת 12 תקליטי ס6. המערכות הביתיות אמורות לפעול ברגע שאתה מוציא אותן מהקופסה. ללא הטענת מערכת ותוכנות. תואמי 18% כוללים לפחות 05 ו-צאוסתו% מותקנות מראש ובהרבה מקרים גם שלל יישומים כלליים והדרכה על המסך. התיכנון מניח, שהמשתמש נזקק לכל העזרים על מנת לעבור את מחסוס הפחד ממחשבים, וההצלחה תבוא מקלות ההפעלה. המחירים דומיס למה שיכלת גם בעבר להשיג ממשווקים ישירים, דוגמת 2205 |-ְא6ו63, ההבדל הוא בגישה ללקוח. החברות הגדולות מתמקדות במי שעדיין לא התנסה במיחשוב והדרך לליבו עוברת בעטיפה ידידותית. 6 בב | וט לווינים ה -6: יגיד לך איפוא אתה נמצא ניווט לוויינים היה מורה הדרך של צבאות ארהייב בדיונות של המדבר הערבי בזמן מלחמת המפר. השיטה, המבוססת על קליטת שידורי אותות זמן משלושה (או יותר) לוויינים בו-זמנית והשוואת זמני ההגעה של האותות למקלט, מאפשרת למצוא את מיקומך בדיוק של כ-20 מטר. שיטה זו זמינה כיוס לכל מי שמצוייד במקלט 605 (שם מערכת הלוויינים, (וח57510 קתותסו!ופסק [08ס01) ומחשב נישא. בעבר, מערכות | 02% הציגו את תוצאות החישובים במושגיסם של קו רוחב, קו אורך וגובה מעל פני הים. פרמטריס אלה שימושיים לנווטים מקצועיים, אך לא לנהג שטעה בדרך. חברות תעופה היו חלוצות בשילוב של ניווט לוויעים | עס מפה אלקטרונית. הטייס מקבל את מקומו כציון נקודה על המפה ולא | מספרים | מופשטים. אחריהן באו הטייסים הקליס ונווטי היאכטות והמחיר של מערכות משולבות ירד מעשרות אלפי דולריס לאלפים בודדים. כיוס ניתן להשיג בארהייב מערכת ניווט | לווליניס מושלמת, | הכוללת | מפת רחובות וטופוגרפיה מפורטת מלאה של ארהייב, בפחות מ-10,000 דולר. המערכת מבוססת על מחשב מחברת וכועץ א5-80פ6 עם תוכנה יעודית למיפוי וניווט בשם |גתסופפט סז קגואא, המציגה על המסך מפה נעה של האיזור בו אתה נמצא. תנועת המפה עוקבת אחרי תנועותיך בשטח, או על הכביש, כך שבכל רגע המסך מראה את האיזור מסביבך בצורת מפת דרכים או מפה טופוגרפית מלאה. בעתיד נראה איך היישוס מהגר ממחשבי מחברת לחומרה יעודית, שתותקן בכלי הרכב בצורה קבועה. בארהייב עובדת גערל מוטורס עם מועדון הנהגים 44 על נסיון הנערך בפלורידה. ביפן מציעה טושיבה מערכת ניווט לוויינים לרכב, להתקנה על-ידי מי שלא מסתפק בייפאלפוןיי כסמל מעמד. 0ק] 0 ישראל |3 2 דבמי 72 סי 34 | ישראל דצמי 2 .** .י4י7ז: .'יי*' .2 רי- 1 - *7%ש"ז 1 קן1510יז) / איבה, שרוכשות שדרות רחבות של הציבור למקלדת המחשב, היא המחסום הגדול ביותר שמחשבים אישיים צריכים לפרו, לפני ש-6ק יהפוך לציוד ער אישי אוניברסלי כמו טלפון או מכונית. הפתרון שקור ליצרנים הוא מחשב-עט. מחשב שהכנסת הנתונים לזכרונו אינה עוברת דרך 1 קלידים, אלא דרך משטח רגיש לתנועה ולח ועט מיוחד, באמצעותו מכניסיס את הנתוניס בכתב מ שש רו בלימוד ובתרגול של 10 אצבעות, המסרבות לזכור את הפיזור האקראי של אותיות האלף בית על המקלדת. לכתוב בעט הרי כולנו יודעים, חומרה המסוגלת להפוך את תנועת העט לוקטוריס מתמטיים קיימת מזמן (לוחות סיפרות - דיגיטייוריס - משמשים בהנדסה וגרפיקה מזה זמן רב) - נשאר רק לפצח את הבעיה הייפשוטהיי : איך לפענח את התנועות הפרועות שאדס עושה בכתיבה חופשית לקודים חד משמעיים. 4 סתבר שהבעיה הזאת קלה רק במעט מהאתגר של פיענוח דיבור. בשתי צורות ההתבטאות האנושית, המסה, שכל כך קל לפ- ענחו באמצעות מוח אנושי, מתחמק מאנליזה סימבולית על-ידי מחשב. רק העוצמה הגדלה והולכת של מעבדים חדישים, בשילוב עם הבנה הולכת וגוברת של מה שקוראים ייבינה מל- אכותית', מאפשרת לנו לקוות כי בקרוב יוכלו מחשבים להבין את צורות ההתבטאות הט- בעיות שלנו. ארבע תצורות שונות משמשות במחשבי עט: מחשבי כף-יד מופעלי עט (שגודלם כמחשבון), מחשבי יידפדפתיי (ע6112804₪), מחשבי יילוחיי (דם.1ד) ומחשבי יימחברתיי (8008םד7סא) שהוסיפו להס משטח רגיש לעט, בנוסף למ- קלדת הרגילה. ההבדלים בין שלושת הראשונים הם במימדים ובעוצמת המעבד. פירטנו אותם לפי סדר גודל עולה, פיזּית וחישובית. הסוג הר- ביעי מיוחד בכך שהעט הוא אביזר אלטרנטיבי למקלדת ולא אמצעי קלט בלעדי. שמונה מו- צריס נסקרים במאמר, רובס מסוג היילוח'י והיימחברתיי. למרות שאנו רואיס התקדמות דר- מטית ביחס לייצעצועיסיי, שהוצגו עד לא מכבר כיימחשבי עטיי, עדיין ארוכה הדרך לפני שתוכל לזרוק את ה-0ק הקונוונציונלי שלך. מחשבי העט הגיעו ! לאחר מסע החדרה רעשני, כמוהו לא זכור לנו מאז שמיקרוסופט הכריזה על מולטימדיה כגל העתיד, אנו רואיס את ראשוני מחשבי העט הא- מיתיים. מחשבים שנבנו כדי להריץ מערכת הפ- עלה יעודית למחשבי עט. שתי מערכות הפעלה מתחרות כיום על השליטה בשוק, |תוס?ח76 של חברת | 60 ו-קתגוטקוחס6 ח6 זס! פאוסנתו/ של מיקרוסופט. מערכות נוספות יצטרפו לזירה בק- רוב. החסידים של מחשבי עט מאמינים, שה- מערכות האלה תפרוצנה את מחסוס הפחד ממ- חשבים, ואז כל אחד מאיתנו יהיה סוף-סוף צמוד למחשב אישי-עד- כדי-אינטימיות. המציאות, נכון לרגע זה, אינה כה וורודה. חלק מהיצרנים המוקדמים מתעורר לגלות שה- שוק לא בשל לקלוט טכנולוגיה מהפכנית - וה- טכנולוגיה לא בשלה דייה כדי לפתות את השוק לבצע מהפך. חברת גוחטוחסוא, שהיתה חלוצה בענף מחשבי העט, נמצאת בבעיות ועתידה לא ברור. לא החומרה, לא מערכות ההפעלה ולא היישומים הס ברי תחרות למוצרים הבשלים האקוויוולנטיים, | המוצעים | בשוק | המ- חשבי-המקלדת. לא הוצגה אף ‏ יאפליקצית רצח'י (פסג זסוונא) שתחסל את התלות במקלדת ותשכנע את המשתמשים לורוק את השקעתם במחשבים קונוונציונלייס ולהגר לעולס הע- טים. אין למחשבי העט מקבילה היסטורית לתוכנת 16ג1510/, שהזניקה את 6ַסִק7א בשנות השבעים, או ללוטוס 1-2-3, שמכרה יותר מתח- שבי 6 מכל תרגיל שיווקי שתוכנן על-ידי אם. יישומי עט הנמצאים כיוס בפיתוח, בחברת 1.5 ואחרות, עשויים לשנות את התמונה, אך המבחן הקריטי עדיין לא התחיל: האם מסות גדולות של משתמשים ישתכנעו לקנות מחשב מיוחד (ויקר יחסית) לשימוש בחלק מהיישומים שלהם. שכן, מחשבי עט לעולס לא יהיו פתרון טוטלי למיחשוב, אלא, במקרה הטוב, פתרון חלקי ליישומים ספציפיים. במיו- חד נראה כיום כי מחשבי עט לא יתפרסו על פני יישומים רחבים (דוגמת מעבדי תמליים וג- ליונות אלקטרוניים הנפוצים בכל מגזרי השוק) | אלא יתועלו בעתיד ליישומיס אנ- דפיסים מהוקצעים, עליך להמתין בסבלנות. בי- נתיים, מה שמוצא לך הוא מחשב מחברת המ- אפשר לך יילכתוביי בעט אלקטרוני על המסך מילים בודדות, בכתיבה תמה ואותיות. מו- פרדות, בדרך כלל במיקוס מפורמט מראש. הדרך לפיענוח אוטומטי של כתב יד יטבעמיי עדיין ארוכה. היכולת של מחשבי עט נוכחיים מספקת ליישומים יורטיקלייסיי, לאיסוף נתונים ומילוי טפסים אלקטרוניים וכדומה. המערכות שנסקרות במאמר מתאימות לבחינה של הט- כנולוגיה, התנסות ופיתוח יישומיס אנכיים, אך הן לא בשלות דיין כדי לדחוק את המקלדת משולחן העבודה (או מעל הברכיים). כפי שצויין לעיל, מחשבי עט נחלקיס לארבע קטגוריות: מחשבי ייכף-ידיי, מחשבי יידפדפת'", מחשבי ילוח כתיבהיי ומחשבי מחברת עם משטח-עט (הצעות לשם עברי למחשבי שסדאטץ כיום ארבע תצורות שונות משמשות במחשבי עט: (וקטיקליים): חברות הובלה ושיגור חבילות, בוחני | נזקים וסוכני ביטוח, בקרי | איכות וחוליות | מס, בקרים | ושו- פטים בת- רגילים צבאיים וכדומה. | כל אלה נזקקיס למחשב נישא, קל לשימוש ללא הכשרה מוקדמת, לביצוע משימות ספציפיות. עבורסם מחשב העט הוא התחליף האידיאלי לנייר וטפסים. מבקרים רבים טועניס שהעט אינו יותר מע- כבר משופר. ללא ספק ניתן לבצע בעט את קבוצת הפעולות הפשוטות שעכבר אמור לבצע, אך היכולת של מחשב עט אינה מס- תיימת בכך. מחשב עט אמור לזהות כתב יד ולא רק מחוות פשוטות, להזין מלל למעבדי תמלילים או נתונים לגליון אלקטרוני - ללא שימוש במקלדת. העט יכול, ועתיד, להחליף את העכבר על שולחנות עבודה רבים, אך הל- תרון העיקרי ימצא במחשבים נישאים. ללא עכבר ומקלדת :כולים המחשבים הנישאים להמשיך ולהתכווץ, מבלי שהמשתמש יתקשה בהפעלת הממשק אדם-מחשב. מחשבי עט אמנם הגיעו, סוף סוף, אך הס לא מה שציפית. אם אתה ציפית לקבל מחשב בגו- דל מחברת, המהיץ *ישומים סטנדרטיים ללא מקלדת והופך את קישקושי העט שלך לת- מחשבי כף-יד מופעלי עט (שגודלם כמחשבון), מחשבי יידפדפתיי (עת804ק611), מחשבי יילוחיי (148187) ומחשבי יימחברתיי (015800%א) שהוסיפו להם משטח רגיש לעט, בנוסף למקלדת הרגילה. | שש בנ ב א ה יתקבלו בשמחה. המערכת). 4 מחשבי כף-יד (קסווחוג?) מופעלי עט, דוגמת 46 של פוגייטסו, בנויים במארז צר וארוך הדומה לפנקס קצרנות.משקלם. בין חצי קייג לקייג והסם מריצים תוכנת 205 או מערכת הפעלה יחודית. בעתיד הקרוב | אנו צפויים לשטפון מוצרים במגזר זה: מחשבים תוצרת ,₪0 ,0וקג]/ [6₪ת06 ,שְ6תגך ,סְגת5 6 ו-ח50 אמורים להתמקד בעיקר ביישומי ]זע - מערכות ניהול מידע אישי (מזכירות אל- קטרונית במובן הרחב של המילה). 6 מחשבי דפדפת (4:0ססקן61) דוגמת המחשבים תוצרת 6812 ו-%₪ש5ץ8 [ק, דומים במידה רבה לקטגוריה הקודמת, מלבד | המימדים הפיזייס המוגדלים. = שני הדגמים שהוזכרו מריצים מערכות הפעלה יחודיות, דבר המ- קשה על חדירתם לשוק בו תאימות הפכה למי- לת מפתח. כמו מחשבי כף היד, כך גם הדפדפות הנוכחיות זקוקות לשיפור המעבד (לפחות ל-386 או אוקוויוולנטי) לפני שהן תוכלנה לה- תמודד עם יישומים ייכבדים". 0 ישראל | 35 דצמי 2' סי 6 ישראל דצמי '2 % מחשבי ילוח כתיבהיי (19016) | ומחשבי קסדאאק, בהם נתרכז במאמר זה, הס החזקים והמעשיים בין מחשבי העט. לוחות הכתיבה מצולידים במשטח עט בלבד ואילו ה-קסדאמק מצוייד גם במקלדת רגילה. שתי הקטגוריות מבוססות על מעבד 386 (לפחות) ומערכת הפ- עלה עם יומרות לאוניבסליות. המימדים הפי- זיים דומים למחשבי מחברת רגילים, השוקלים בין 2 ל-4 קייג, והמחיר נע בין 2,600 ל-5,000 דולר (בארהייב). המוצרים הנסקרים כאן הס חתך המייצג את ספקטרום הגישות שאימצו יצרנים שוניס: סנס ,א ו-תסא מציגים יילוחות כתיבה", מאזקטגס ,גדאמואסוא ו-6מא מעדיפים קסדאתץ ו-2805 שידכה את מחשב המחברת הפופולרי שלה עם משטח הסיפרות שח/ א תוצרת 455001865 |ת6 זטתחא. מפרט החומרה גם הוא דומה למחשבי מחברת: מעבד 6, 4 מגהבייט זיכרון, דיסק של 60 מגהבייט, חריצים למודם וכרטיסי 201014 ושערים טו- ריים ומקבילים. מה שמבדיל אותס ממחברות הס העט ומשטח הכתיבה. הטכנולוגיה של משטחי כתיגה משטח הכתיבה תפקידו לספרת את תנועות העט. במילים אחרות, להפוך את רצף התנועות של העט על המשטח לסידרה כרונולוגית של וקטורים, הכולליס קואורדינטות התחלה וסיוס, מהירות ולחץ. המעבד משווה את סי- דרת הווקטוריס שהתוות על המשטח עס ספ- ריה של ייתבניות אותיי. כל תבנית מגדירה את טווח האפיצות (שסתט1סד) של תנועות העט שאתה עושה כאשר אתה מתווה אות מסויימת. המחשב יזהה את האות שאתה כותב על המ- שטח אם נוצרה קורלציה חד משמעית עם אחת התבניות. לוח הסיפרות (דיגיטייזר) המשמש כמצע למשטח הכתיבה הוא המיצר את סדרות הקואורדינטות, שמציינות בכל רגע את מיקום העט. שתי טכנולוגיות משמשות לצורך זה: הת- נגדות אומית וקרינה אלקטרומגנטית. הר- אשונה פשוטה וזולה יותר והשנייה מדוייקת ואמינה יותר. לוח הספרות 4 סוח/, כמו גם משטחי הכ- תיבה המשתמשים במחשבי דופין, מומנטה ורשפא הוא התגדותי. מספרתים אל- קטרו-מגנטיים מותקנים במחשבים של יבמ, נסי.אר, זניט וגריד. משטח התנגדותי בנוי בצו- רת פילם שקוף המצפה את מסך הגביש הנוזלי. משטח אלקטרומגנטי הוא למעשה אנטנה המו- תקנת מתחת למסך. קיימים שני סוגי משטחים אלקטרומגנטיים: כאלה שמשתמשים בעט אק- טיבית (משדרת) ומשטח פסיבי (קולט) וכאלה שהתפקידים בהס מתחלפים. בכל מקרה לא צריך לגעת ממש במסך ולכן ניתן לצפות אותו בשכבת מגן שקופה. משטחים התנגדותיים מבוססים על מדידת מפל המתח מקצה העט לנקודות הנמצאת בשפת המשטח. המדידה החשמלית מחייבת שקצה העט יבוא במגע עס המשטח ושהמעגל החשמלי יסגר על ידי חוט המחבר את העט למחשב. החסרונות של טכניקה זו הם מרובים: הציפוי | הרגיש (הוא בנוי מתתמוצת אבף-אינדיוס שקופה) חשוף למפגעים מכניים וכימיים, הדיוק של המדידה תלוי במצב הצי- פוי, לא נוח להשתמש בעט הקשורה לגוף המ- חשב וחלק מהאור היוצא מהמסך אובד במ- עברו דרך הציפוי. כאמור, היתרון העיקרי של משטח התנגדותי הוא מחירו הנמוך. מערכות הפעלה למחשבי עט למרות שהמאמר מת- מקד במחשבים שמ- ריצים את מערכות הה- פעלה ותוסח ו/או 60'5תו/ ח6ק, רוב המ- חשבים :כולים להריצ גם מערכות אחרות. 5 שהיא גירסת 2 סיביות ל-205 התו- מכת בעט, |ותקנתתטק, שהיא מערכת יחודית של 6810 ואפילו 05 רגילה. במערכות הפעלה המיועדות למחשבי עט זיהוי כתב היד נעשה על-ידי מודול אינטגרלי, תכונה הנותנת להן ית- רון ברור על פני חיבור מנוע 068 למערכת 5 רגילה. חברת פאזס/ס06 הכריזה על כנל- סתה לשוק מערכות העט עם 605/ח6ק, המ- בוססת על מנוע זיהוי כתב יד של חברת וח[ג? קחוזטקוחס). המחשב הראשון שישתמש בה יהיה מחשב כף-יד זול מתוצרת טנדי. 6קק מפתחת את מערכת 5סוששא עבור מחשב כף היד חסוש6[, ומתבססת כדרכה על טכנולוגיה יחו- דית. אחת הטעויות הנפוצות היא ההגדרה של הקלט שמחשבי עט מסוגלים לפענח ככתב-יד. מדובר למעשה בייהדפסת ידיי. גם מנועי הזיהוי הטו- בים ביותר לא מסוגלים לפענח כתב- יד מחו- בר, או כל כתב-יד שלא היה זוכה בציון ייטוב מאודיי בכתיבה תמה. באנגלית על האותיות להיות דמויות דפוס ובעברית צריך להקפיד על אבחנה בין אותיות דומות, כמו דלת וצדי, קוף וכף סופית חית ותו. כדי לכסות את טווח השי- נוליס בכתב היד, שאותו כותב עצמו מייצר במ- צבי רוח שונים, צריך לאמן את המערכת על-ידי חזרה על אותה אות מספר פעמים רב. בצורה זו יוצרים את סיפרית התבניות האי- שית של הכותב, וגם לומדים בתהליך את מגבלות ההבנה של המערכת. ניתן לשמור באותה מערכת מספר סיפריות, כל אחת משוייכת לכותב אחר. יישומי עט: ממוקדי-עט מול תומבי-עט את היישומים למחשבי עט ניתן לחלק לשתי קטגוריות עיקריות: יישומים שיועדו לעבוד בלעדית עם קלט עט ולשומים קו- נוונציונליים יותר, שתומכים בעט בקטעים ספציפיים, אך אמורים להעזר גם במקלדת. מעבד התמלילים 8שס6תו/ זס אזס/ למשל גם מנועי הזיהוי הטובים ביותר לא מסוגלים לפענח כתב- יד מחובר, או כל כתב-יד שלא היה זוכה בציון *טוב מאודיי בכתיבה תמה. הוא דוגמה לתוכנה קונוונציונלית שהורחבה לתמוך בעט. העט לא נועד להחליף את המ- קלדת כפי שהיא יועדה לעזור בעריכה, תחוס בו מחוות פשוטות יחסית משמשות למחיקה, הזזת קטעים ופעולות גלובליות על הקובץ. הגליון האלקטרוני 6תג111 של חברת 516 הוא דוגמה ליישוס הממוקד בעט. כל הכנסת הנתונים נעשית באמצעות העט, מתוך הנחה שהמחשב כלל לא מצוייד במקלדת. מחשבי עט גס הגדירו סוג נתונים חדש: יידיויי (אא). דיו נראה כגרפיקת רסטר (כלומר, אוסף נקודות מסך ללא קשר מתמטי אותו מסוגל המחשב לזהות) אך למעשה זהו קובץ ווקטורי עם פרמטרים של מקום, זמן, כיוון, מהירות, לח ואפילו צבע. התיאור הו- קטורי, המשמר את הקשרים בין נקודות עו- קבות אותם יכול המחשב לזהות, הוא זה שמאפשר לבצע פעולות מתמטיות על תבניות הסימנים, המסייעות לפענח אותיות גם אם הן לא זהות לדגם שבסיפריה. מנוע הפיענות יכול למתוח, לעוות, לסובב ולהזיז תבניות וקטוריות ולחשב את ההתאמה (קורלציה) "כמעט כל ערב, בסוף יום העבודה, אני מעבירה פקודת הדפסה ל-1818 שלי והולכת הביתה. אני שקטה, אני יודעת שלמחרת בבוקר אגיע והדו"ח יהיה מוכן בלי תקלות," תכונה זו, שאינה כתובה בשום קטלוג או מפרט טכני, מלמדת יותר מכל איך הפכו 1818 ו-1918 (הגירסה הרחבה) למדפסות פופולריות כל כך. 8 1!-1918, מדפסות 'חוט השדרה' בארגונים ועסקים מעניקות תכונות משופרות בעלויות לא גבוהות - 18 סיכות בראש הדפסה, מהירות גבוהה - 360 סל"ש, לוח בקרה ידידותי, ממשקים רבים, סוגי כתב ואמינות, אמינות, אמינות... יש לברדר מהירות מה| (4318-8₪, 800 סל"ש, למשל) אבל אין כמותן ביחס עלות/תועלת. ואת האמת הזאת כדאי גם לך לדעת. ₪ רשף שיווק מחשבים בע"מ אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03-9225921, פקס. 03-9245082 ת"א - מכניק, המלך ג'ורג' 62, 03-5287102 = אמפיסל, אלנבי 98, 03-5661965 ₪ מכניק יהודה הלוי 55, 03-621103 א פוקס, יהודה הלוי 20, 03-656693 חדרה - ניר מחשבים, שד' פלטרין, 3 ראשל"צ - שח מחשבים, קניון בית היוצר, 03-9617330 ₪ המשבירלצרכן, ז'בוטינסקי 26, 03-9643737 הרצליה - אמפיסל, סוקולוב 16, 1 =א למיר, סוקולוב 91, 052-571415 נתניה - אמפיסל, קניון השרון, 053-624462 אשדוד - מאור מחשבים, מרכז מסחרי 55ב', 5 ירושלים - אמפיסל, המלך ג'ורג' 6, 02-249773 ₪ קומפיובית, הלל 5, 02-242233 ₪ גבאי, ינאי 1, 02-255910 א פיית - אמפיסל, שטמפפר 15, 03-9342094 חיפה - ברדר, קניון לב המפרץ, 6094 04-41 ₪ ברדר, הבנקים 16, 04-523812 טבריה - סאן אלקטריק, הפרחים 9, 06-7722899 ק. גת - אולם המחשב, גת סנטר, 051-811654 אשקלון - מיחשוב 2000, קיבוץ גלויות 5/2, 0517710504 ב"ש - אמפיסל, קניון הנגב, 057-30317 ₪ רשף, סמילנסקי 1ו3, 057:38775 חולון - מחשבי נינטה, ככר ויצמן 13, 03-5046573 0 8 ישראל דבמי 2 בין התבנית לסימן הכתוב. ההתאמה צריכה ליפול בתוך טווח אפיצות (06ח4ז016)) קביל, המוגדר על-ידי המשתמש מצד אחד ועל-ידי החפיפה בין סימנים דומים מצד שני. אחד הפ- רמטרים הקריטיים להפרדה בין סימנים דומיס הוא סדר התנועות. האות האנגלית 5 דומה לסיפרה 5 אבל כאשר עוקבים אחרי סדר הת- נועות, ההפרדה ביניהן היא חד משמעית. בצו- רה דומה ניתן להבתין בין א אנגלית למס עב- רית וכדומה. ביישומים הדורשים זיהוי ברמה גבוהה מאוד של אמינות, למשל אישור חתי- מות, יש צורך בהכללת פרמטרים לא חזותיים כמו לח ומהירות. המזייף יכול להעתיק את החתימה כפי שהיא נראית על הנייר, אך אין לו דרך לחקות את הלח והמהירות בה היא בו- צעה. ביישומים פחות קריטיים ניתן לוותר על שלב הוקטוריזציה (התהליך המתמטי בו הופך המ- עבד את אוסף הנתונים הראשוני לעצמים מת- מטיים מסודרים) ולהשאר בתבנית רסטרית. במחשבי עט שיועדו לתפקד כעזרי סדר יוס אי- שיים (אזק) השימוש בדיו הוא בדרך כלל לא- כסון תזכורות והצגתן בזמן ובסיטואציה הנ- דרשים. לשם כך אין צורך לבזבוּ משאבי מעבד על וקטוריזציה והמרת כתב היד לקובף ]801א. ניתן לשמור את התזכורת בקובף רסטרי ול- הציג אותה כתמונה. הכותב ודאי שיוכל לזהות את כתב ידו הגלמי. תוכנת 7660066 של קולטת את כתב היד כדיו אך מאפשרת המרתו לקובף אלפאנומרי מאוחר יותר, כך שהוקטוריזציה (שחייבת להתבצע בזמן אמיתי, על מנת לשמור על קשרי הזמן בין הנקודות המותוות על-ידי העט) אינה מתחרה בזיהוי הסימנים על משאבי המעבד. המוצרים, המבחן והקריטריונים למבחן המוצרים הנסקרים בהמשך לא נדרשו לעמוד באחד מהקריטריונים הבסיסיים הנדרשים בדרך כלל ע'יי סחונגקגוא 0 ממוצר המובא לב- דיקה: זמינות בכמויות מסחריות כמוצר מוגמר. מאחר וגם המפותחים במחשבי העט עדיין רחו- קיס מבגרות, חרגנו הפעם מהכללים הנוקשים וקיבלנו להשוואה מוצרים בדרגות שונות של פיתוח. על הקוראים לקבל את האמור להלן כהתרשמות ראשונית והצצה אל מה שהעתיד הקרוב מבטיח, ‏ ולא כלמבחן השוואתי רגיל. זו גם הסיבה שלא בחרנו אף מוצר לציון כ-6710108 '5סדזסם וגס טבלאות המפרטים המורכבות לא מלוות את המאמה. כאמור לעלל, לדעתנו מחשבי עט כיוס הם מעט יותר מדגמים להתנסות וגישושים להכרת הפוטנציאל. הציוניס היחידים שאנו נותניס הס במסגרת יהתאמה למשימהיי. חמישה פרמטרים רחבים מוגדרים במסגרת זו: 6ט |גסחסק - התאמה ליי- שומי מיחשוב סטנדרטליים, 6ט 6ופ0וח/610ח. - התאמה לצרכים המיוחדים כשאתה יוצא לדרך, חסוזנתק 600 קתטתשוותגת - הדיוק והיעילות בזי- הוי כתב *ד, 64005וחטוחוחס6 - תמיכה באופנל תקשורת מגווניס |-זח6וח206!קטז אססספוסה - הי- כולת של מחשב העט להחליף את מחשב המ- חברת הקלידי שלך (או את זה שתכננת לקנות). הציון מתחשב גס באיכות המוצר, רמת התגמיר, קשיחות ועמידות בתנאי שדה ובהירות התצוגה בתנאי תאורה משתנים. הציון כרגיל ניתן בס- קאלה מ-1 (חלש) ועד 4 (מעולה). מוצרים מתקדמים יותר, שיוצאו לשוק וק בשנה הבאה, יהיו מבוססיס על המעבד החדש 1 שאנטל שחררה לאחרונה. מעבד זה, שפועל במתח 3.3 וולט ומהירות 25 או 33 מג- הרץ יתן להם את העוצמה הדרושה כדי לדחוף לישומי עט ייאמיתייסיי. הם יעזרו גסם במעבדים יעודיים לזיהוי כתב יד, המרה לוקטורים ו-ז4501, ומעבדי קול אשר יאפשרו להם לדבר, אם כי (עדיין) לא להבין דיבור. כל האבזרים והטכנולוגיות המפורטים בכתבה המופיעה בג- ליון זה על מחשבי ייפנקסון" ישמשו גם את שוק מחשבי העט, החל מדיסקים מיניאטוריים וכלה במודמים אלחוטיים. הדור הבא של מחשבי עט אולי יהיה בוגר דיו כדי לזכות את המצטייניס בתואר הנכסף 00105 85סדזסט. 2608 זס ! 1068 +386 הוספת לוח סיפרות למחשב מחברת קיים היא דרך פשוטה וזולה לנסות את השוק ללא הש- קעה כבדה בפיתוח. אם יש לך כבר את המ- חברת של 2505 תוכל להסב אותה למחשב עט על-ידי הוספת החבילה !עג/6וח/ במחיר 595 דולר (ארהייב) בלבד. את התוצאה ניתן להגדיר כמערכת נסיונית בלבד, שכן היא מסורבלת מדי לעבודה יום יומית. החבילה כוללת 3 רכיבי חומרה: משטח שקוף, עשוי פלסטיק וזכוכית, אותו מתקיניס על מסך האמה למשימה +386 0000%זס] 2605 |עסע סוח/ (5/שסוסחו/ ח6ק) גרוע סביר טוב מעולה שימוש כללכ כ 0 שימוש נישא בשדה פיענוח כתב-יד תקשורת ס|ס|6|0 0ס|6|0|68 0ס|8|0|8 || תחליף ליימחברת" המחשב ומשקלו למעלה מ-300 גרם, כרטיס בקר הנתקע לחריץ המודס הפנימי של המחשב ועט תלויה על חוט הנמשך מהבקר. חוט שני מחבר את הבקר למשטח השקוף ושני החוטים החיצוניים מאיימים להתפס בכל מכשול בדרך. המשקל הכולל של המחשב לאחר ההתקנה הוא 2 קייג ובצירוף מתאם 46 וסוללת גיבוי מגי- עים ל-4.3 קייג. ההתקנה עצמה פשוטה למדי, המשטח נצמד למסך באמצעות פסי דבק בשוליים, אבל הנסיון שלנו לא עלה יפה. החומר לניקוי מסכים פגע ביכולת ההדבקה והמשטח (פל ונחבל. היצרן מבטיח שיפורים בקרוב. תוכנת 5שס6תו/ חס רצה היטב על המחשב היברידי וגם זיהוי כתב היד נעשה ברמה תחרותית עס מחשבי עט אי- נטגרליים. 4550018165 חס זטתח, היצרנית מצי- עה את המערכת כיום עם מחשבי המחברת של 0 600 561165 5000 חותקטג המחשב האטרקטיבי שיוצא בימים אלה לשוק משתמש במשטח סיפרות התנגדותי תוצרת 566 המצטיין באבחנה גבוהה (יותר מ-500 נקודות לאינטש). המחשב שמחירו (בארהייב) 5 דולר מצוליד ב-8105 כפול, אחד ליישומי 58 והשנל ליישומי עט, במקרה שלנו תחת ח6 וו המחשב שוקל 2.5 קייג עס סוללות נטענות וגודלו כמחברת. משך הפעולה בין הט- ענות הוא 3 שעות, אך ניתן להאריכו ב-25 אחוז בעזרת פונקצית ניהול הספק. המחשב מבוסס על גירסת 25 מגהרץ של 1, עם 6 מגהבייט זיכרון, 64% מטמון, דיסק קשיח של 40 מגהבייט וכונן 3.5 אינטש פנימי. ניתן להרחיב את הזיכרון עד ל-20 מג- הבייט ואת הדיסק עד 200 מגה. המסך הוא 04 מונוכרומטי, עס 64 גווני אפור ותאורה אחורית. לחברו למסך 0ץ חיצוני ועל-ידי הו- ספת מקלדת הוא הופך למחשב שולחני מלא. המחשב כולל שערים טוריים ומקביליים ומחבר 4 אליו ניתן להצמיד מארז הרחבה חיצוני. במארז ניתן לתקוע כרטיסי הרחבה סט- נדרטיים, כונני דיסקטים ודיסקים וכדומה. בגוף המחשב ניתן להתקין כרטיסי 014ואסק, מעבד עזר מתמטי ופקס-מודם. המחשב תומך ב-5אסאתג/ ח6 של מיקרוסופט, 5 של 016 |-זתוסלחטע של 00. ה-8105 של אוחטסח? מאפשר לאתחל שתי מערכות הפ- עלה במקביל; 05 או 5ס6חו/ לשימוש במ- שרד ו-וחוס?ח6 לדרך או קומבינציה אחרת יכו- לת ויהוי כתב היד איכזבה אותנו, אך יהיה הוגן לזכור כי מדובר במוצר קדס-שוק. השילוב של מחשב עט עם אמצעים להפיכתו למחשב שולחני טוב, מוציא את הסיכון מה- נסיון לחקור את החוויה של מחשבי עט. עס זאת, יש לדופין גם את התכונות הנדרשות כדי לעשותו למחשב עט משביע רצון. 0 ילוח הכתיבהי' של חברת גריד הוא מחשב רב יכולת המבוסס על משטח דיגיטציה. אי- נדוקטיבי (אלקטרומגנטי) תוצרת חססג/ו. הוא מהווה בחירה טובה ליישומי עט, אך בחירה יקרה אם השימוש העיקרי הוא להחליף מחשב מחברת. מחירו בארהייב 4,395 דולר עם 4 מג- הבייט זיכרון (ניתן להרחבה ל-20 מגה) ודיסק 0 מגהבייט. הפקס-מודם האינטגרלי משנע נתוניס בקצב 24000 ותשדורות פקס בקצב 3 המאהז הוא בגודל מחברת סטנדרטית, 5 סיימ ומשקלו 2.5 קייג עם סוללות. התאמה למשימה (זחוסקח6ק) 51 סקסו גרוע סביר טוב מעולה שימוש כללי 6( 6( 0-6 שימוש נישא בשדה 6( 0-6 0 פיענוח כתב-יד 0-6 0 תקשורת 68( 0-8 ₪0 תחליף ליימחברת" 6( 6( 0-86 התאמה למשימה (פשצססחו// ח06) 51 כקסוכ) גרוע סביר טוב מעולה שימוש כללי 8( 6( 6 0 שימוש נישא בשדה כ פיענוח כתב-יד 6-0( 0-6 תקשורת | ₪ ₪ 6 תחליף ליימחברת"י 8( 6 ( 0-6 ניקל קדמיוס נטענות (את מארז הסוללות ניתן לשלוף לשם טעינה מחוץ למחשב). עס המטען, סוללה רזרבית ותיק נשיאה המשקל מגיע ל-3.5 קיג. המעבד הוא 38651/20 והמסך המונוכרומטי מואר מאחור על-ידי שפופרת פלורוסנטית, ולו אבחנת 32 גווני אפור במטריצה של 640480 פיקסלים. אין כונן דיסקטים אינטגרלי או מק- לדת קבועה, למרות שאפשר להוסיף אותם כי- חידות חיצוניות. ממשק 1/0 כולל שערים טו- ריים, | מקביליים, ‏ %64 חיצוני ומחברים למקלדת ולכונן חיצוניים. חריץ 1018א0ק יכול לקלוט כרטיסי זיכרון מסוג 1 6ץ1. המארז מוגן בפני פגעי הדרך עם רגלי גומי ותיק נשיאה מרופד. 0% מספקת את המחשב עם 5.0 05 מו- תקנת, אך הוא תומך בכל מערכות ההפעלה, כולל )תוסלח6ק ,6205 ,פשוסותו/ ח6 וכמובן המערכת היחודית של גריד |וחקנמח6ק. בחנו את המחשב תחת וחוסת6 -5אס6תג/ חש ובשתי הסביבות קיבלנו תוצאות טובות, ודו- מות, לכושר זיהוי סימנים - בין 90 ל-91 אחוזי פיענוח. פיענוח של מילים שלמות (מחייב זיהול נכון של כל האותיות במילה) הגיע ל-72 אחוז תחת 5שסתו ה ו-66 אחוז תחת |תוסקה6ק. ה-51 כ 0817 מנצל את היכולת המלאה של 1 לנהל את צריכת ההספק, תוך תמיכה במערכת 40% של מיקרוסופט ו-5!אש של פני- קס. לרוע המזל, תאורת המסך, שכה מועילה לקריאות, "אשמהיי בקיצור זמן העבודה בין הטענות לכשעתיים בלבד. טעינת סוללות נמ- שכת כשעתיים כאשר המחשב לא פעיל ו-12 שעות כאשר היא נעשית ברקע, תוך כדי עבודה. הגודל, המשקל וזמן הפעולה הקצר מגבילים את מחשב הלוח של גריד ליישומים שדורשים יציאה לשדה רק לתקופות קצרות. פ681 מכינה דגם חדש, שיוצג החודש לראשונה, שיהיה של- לוב בין מקלדת ללוח כתיבה. במחשב זה יהיה אפשר למצוא מקלדת מסתתרת מתחת למכסה המסתובב. ותד זאמ מחשב הלוח של יבמ לא היה זמין מסחרית בוזמן הכנת המאמר אך הוא אמור לצאת לשוק עוד החודש. המחשב מבוסס על מעבד אינטל 0 עם מספרתת אלקטרומגנטית ועט אלחוטית. נהנו להשתמש במחשב למרות שהוא תומך רק במערכת ותוסקחטק. יבמ עדיין לא הכ- ריזה על מחיר לצרכן, שלפי הערכה ינוע סביב ה-5000 דולר. המסך המצויין הוא מסוג מעביר-מחציר, כלומר בתנאי תאורת סביבה טובה הוא מחזיר את האור שנופל עליו בחזיתו. כאשר הסביבה תשו- כה ניתן להפעיל תאורת רקע ואז הוא שקוף. חיספוס קל של משטח הכתיבה נותן תחושה של כתיבה על נייר. הלוח לא מצוייד בדיסק קונוונציונלי אלא מש- תמש בכרטיסי זיכרון מצב מוצק, 10 מגהבייט כל אחד, המיוצרים על-ידי חברת א5ועתטפ. ית- רונם הוא שהם כמעט חסיני השחתה, אך המ- חיר גבוה. מודם-פקס אינטגרלי, 2400/960000 עם תמיכה ב-5קא]/ (4200./), תוכנת ותוספח6? ותיק נשיאה משובח, מסופקים עם המחשב. בנוסף לשערים הסטנדרטיים לממשק טורי ומ- קבילי, כולל המחשב גם שער 5051 לחיבור כו- ננים חיצוניים. לעומת זאת אין יציאת 64 למסך חיצוני, אין כונן דיסקטים ואין מקלדת קבועה. סי ישראל |39 דצמי 2 התאמה למשימה ה גדול | במ- (זחוסק ת6ק) ססקאחוחד ועופו קצת מה- גריד, גרוע סביר טוב מעולה 44 שימוש כללו 06 ( 0-6 סימ | ומ- שימוש נישא בשדה ( ל 6 /6) שקלו כש- לושה | קיג פיענוח כתב-יד נתהעאותות עס המטען ות 0-8 0 וסוללה תחליף ליימחברת" 6 6-6 0 אחת. | סו- + ללה נוספת שוקלת כחצי קייג. משך העבודה בין הטענות הוא שלוש שעות ומשך ההטענה הוא .3 שעות במצב לא פעיל -16 שעות כאשר המחשב פועל. מטען מהיר (אופציה) יכול להטעין שתי סוללות תוך 6 שעות. המארז מוקשח לתנאי שדה ותיק הנשיאה מרופד כך שהוא יכול להגן על המחשב גם בנפילה מגובה 1.2 מטר על רצפת בטון. מחשב הלוח של 18% מצטיין בזיהוי כתב יד, עם 92 אחוזי זיהוי לסימניס בודדים ו-69 אחו- זים לזיהויי מילים. למרות שמשקלו ומימדיו מקשים על השימוש בו כמחשב נישא במשך כל היום, המסך המצויין והזיכרון המהיר עושים אותו לכלי עבודה מצויין ביישומים של זיהוי כתב יד, מילוי טפסים ויישומי עט דומים. או מחשב הלוח של מומנטה השיג מקוס ראשון במבחני זיהוי סימנים. לרביס קריטריון זה הוא הקובע במחשבי עט. המחשב מבוסס על מעבד 0 עם מספרתת באבחנה של 300 נקו- דות לאינטש ועט-על-חוט. הדגס שנבדק כלל גם 8 מגהבייט זיכרון, ‏ 80 מגהבייט דיסק, מודם-פקס ,/.42015/0.42 2400/960000‏ מק- לדת חיצונית, 5.0 205, 5שסטתנ\ ח6ק וחבילת יישומיס מגוונת. הכל אגוד לחבילה סטנדרטית שמחירה בארהייב 3,895 דולר. המסך אינו מואר, ולכן קשה לקריאה בתאורה גרועה, ולו אבחנה של 480א640 פיקסלים. ניתן 6 10 ישראל דצמ 2 לשנות את זווית המסך בהתאס לצורך הע- בודה - על הברכיים או על השולחן. שערי 1/0 מקביליים וטורייס ומחבר מיוחד למקלדת חי- צונית מותקנים בעורף הלוח. למארז פרופיל מלוכסן, בצורת תריז שגובהו 3 סיימ בחזית ו-6 סיימ בעורף, ועיקבה בגודל 29825 סיימ. משקל המחשב כ-3 קייג עס סוללה והמטען מוסיף עוד 600 גרם. ערכה מלאה, הכוללת מחשב, מטען, סוללה רזרבית ותיק נשיאה, שוקלת 4.4 קייג. זמן הפעולה בין הטענות הוא כשעתיים וחצי הטעינה עצמה היא מהירה מאוד - שעה בלבד כאשר המחשב לא פועל ושעתיים אס היא מתבצעת תוך כדי עבודה. התאמה למשימה (5/טסוסחו/ ח06) סזחסרחסועו גרוע סביר טוב מעולה שימוש כללי ( ו שימוש נישא בשדה כ ו 0 6 פיענוח כתב-יד 6-6( 0-6 תקשורת ( ו | 6 /0) תחליף ליימחברתי 0( 0( 0-6 כאמור, המומנטה השיג מקוס ראשון בתחרות זיהוי כתב יד, עם אחוזי פיענוח של 92% לסי- מנים בודדים ו-72% למילים שלמות. מספרים אלה מבטחים ביצועים טובים ביישומי עט קלאסיים, אך לדאבוננו חוסר הבטחון לגבי העתיד הפיננסי של היצרן מעבי על המוצר הזה. 5 א מחשב הלוח של 68א היה מהראשוניס בשוק שתמכו ב-205. ולאחרונה הוא עבר תימחור מחדש, במסגרתו היצרן הוריד את המחיר בכ-40 אחוז, ל-3,487 דולר עבור תצורה הכו- ללת 8 מגהבייט זיכרון ודיסק 20 מגה. אסא עומדת להכריו על מחשב חדש ומשופר, ללא שינוי במחיר, עוד החודש. דגם 3130 החדש יתהדר במסך מואר מאחור, דיסק 40 מגהבייט וסוללה שתספק 4 שעות עבודה בין הטענות. עם משקל של 2.2 קייג בלבד, הלוח של אסא לוקח מקוס ראשון בקלות הנשיאה. משך העבודה הארוך בין ההטענות נובע משל- מוש במעבד 38651/20 בשילוב עם כמה טרי- קים פרטיים של אסא מחשב הלוח של אנסי.אר. גם מצטיין בדקותו, רק 28 מיימ גובה. העיקבה היא 24א29 סיימ . אם אתה לא זקוק לדיסק תוכל לקבל את דגם 5 עם חריץ ג01ואסק לתוכו תוכל לתקוע כרטיסי 1.4581 של 8 מגהבייט. חריץ אחר מיו- עד לכרטיס מודם או לבקר דיסקים עבור כונן חיצוני. יחידת ה-0/ בנויה בצורת פס, שרוחבו 5 ס"מ, הנצמד לצידו הימני של הלוח. היא כוללת שערים טורייס ומקביליים, שער 68 ומחבר 28/2 למקלדת. ניתן לנתק את היחידה כדי להקל על הנשיאה בשדה. המחשב תומך במערכות פאסטת:/ חטק, 65 זתוסת6ק ו-זתקנתחטל. אנחנו בדקנו 2 מחשבים, האחד תחת פאוסותוש ח6? והשני תחת זתוס?ח6ק, ושניהם איכזבו באחוזי הפיענוח הנ- מוכים. בין 84 ל-85 אחוזי פיענוח נכון של או- תיות ורק 55 אחוזי פיענוח למילים שלמות. עם זאת המשקל הנמוך, הדקות ואורך הפעולה עו- שיס את המחשב של אסא (ובמיוחד דגם 3130 התאמה למשימה (פ/ססחו/\ ח6ק) 3125 גרוע סביר טוב מעולה שימוש כללי 0-0 ( 0-6 שימוש נישא בשדה 0-0 (| 0-6 פיענוח כתב-יד 9 4] ₪ 86 תקשורת 6(| 0-86 0 תחליף ליימחברתי" 0 86( 6 0 התאמה למשימה (זחוסקח0ק) 3125 שאו משפחה טובה. גם האמא... צ ₪1 - הפנובית צססד ₪ - המבנקת ץ4 ₪1 - השובבה א ררל רפ 'מדפסת הכניסה' למשפחת הלייזרים של 8שהדס88, ואיזו כניסה... מהירות ואקס4, זיכרון פוא1 ניתן להרחבה, תוכנת סח לשיפור איכות האות ורפזאסת = ופ 504 בעברית ואנגלית כסטנדרט, תאימויות רבות כולל 3 | סו, נוחות הפעלה ותחזוקה ומימשקים לכל התוכנות שתרצה. קוראים לה 'רולס רויס', ובצדק, מדפסת עסקית שיש בה הכל - מהירות וספ 8, איכות - ומס 300300 ומערכת סחה, פונטים מדורגים בעברית ואנגלית כסטנדרט, 4 גווני אפור בהדפסה, אמולציות רבות כולל א50סם, 5680513 | סת ויחש זאוהססתק ועוד ועוד... מודל 93' אמיתי. יש בה הכל ונציין רק מעט - זיהוי ומיתוג אוטומטי של פורמט הקבצים להדפסה, 2 קסטות נייר אוניברסליות כסטנדרט, סו ופונטים מדורגים, מהירות גבוהה (ואסם 10), מימשקים לכל התוכנות המוכרות, תאימויות רבות ועוד. 5 ו -- הדו מחעובחיה | 0110275 - המוש למת | 8285 ₪ - מצויידת נהלכה מדפסת הפוסטסקריפט הבסיסית של הפהדסהה, מתחברת בו זמנית למקינטוש וי0ם. מכילה כסטנדרט 28 זיכרון עם יכולת הרחבה. מה עוד אפשר לומר על מדפסתת פוסטסקריפט שהיא גם מהירה (ואקק 8), חזקה, איכותית, כוללת זיכרון תאימויות רבות ומיתוג אוטומטי בין קח את כל התכונות של שפט1-₪, גדול (2/8) ניתן להרחבה, מאפשרת המחשבים המחוברים אליה ובין הוסף להן דקוהספדפסם וחיבור בוז חיבור למקינטוש ו-00 ו/או כל מחשב 5 האמולציות הם רק חלק מתכונותיה | זמני למקינטוש ו-ספ, ותוכל לקבל אחר עם מיתוג אוטומטי ביניהם. - המתקדמות. מושג התחלתי על 10005-)... 5 משפחת הלייזרים של משוודסאם מעניקים לך הלקוח, 'אמא' טובה זוכה לגיבוי ולתמיכה של 'רשף'. שאפשר לסמוך עליה, תמיד. רו כ *כדאי גם לציין שמדפסות הלייזר המגבים ומשפרים את תכונות ו המוצר והתאמתו לתנאי הארץ,, ‏ החשבהכללילשנת 1992-1993 מפתחים פונטים ומימשקים לכל כמו גם בשנים קודמות 0 התוכנות המוכרות. כל אלה רשף שיווק מחשבים בע"מ אפעל 3 ק. אריה פתח תקוה, טל. 03:9226921, פקס. 03-9246082 ת"א -- מכניק, המלך ג'ורג' 62, 03-5287102 ₪ אמפיסל, אלנבי 98, 68 א מכניק, יהודה הלוי 56, 03:621103 ₪ פוקס, יהודה הלוי 20, 03:656693 חולון - מחשבי נינטה, ככר ויצמן 13, 03-5046573 ראשל"צ -- שח מחשבים, קניון בית היוצר, 03-9617330 ₪ המשביר לצרכן, ז'בוטינסקי 26, 03-9643737 הרצליה - אמפיסל, סוקולוב 16, 0527545281 ₪ למיר, סוקולוב ו9, 052:571415 נתניה - אמפיסל, קניון השרון, 053:624462 אשדוד - מאור מחשבים, מרכז מסחרי 55ב', 08:565465 ירושלים - אמפיסל, המלך ג'ורג' 6, 02-249773 ₪ קומפיובית, הלל 5, 02:242233 ₪ גבאי, ינאי 1, 02:255910 פ"ת - אמפיסל, שטמפפר 15, 03-9342094 חיפה - ברדר, קניון לב המפרץ, 04-416094 ₪ ברדר, הבנקים 16, 04-523812 טבריה - סאן אלקטריק, הפרחים 9, 06722899 נצרת - שאדפנה קומפיוטר ליד המעין, 06569004 ק. גת -- אולם המחשב, גת סנטר, 051-9811654 אשקלון - מיחשוב 0, קיבוץ גלויות 5/2, 0517710504 ב"ש - אמפיסל, קניון הנגב, 057:30317 ₪ רשף, סמילנסקי 31, 057:38775 חדרה - ניר מחשבים, שד' פלטרין, 067323333 המשופה) לבחירה המועדפת ליישומי עט בשדה. 7 !גווס 6שא מחשב המחברת הפופולרי של 6פא עבר הסבה לתמיכה בעט על-ידי הוספת משטח סיפרות התנגדותי על פני המסך, עט-על-חוט ותוכנת 5שסתו ח6ק. המעבד הוא 3865120 עם 4 עד 8 מגהבייט זיכרון ג-16% מטמון. הדיסק, תוצרת קוואנטוס, הוא של 80 או 120 מגהבייט. הת- מחיר נשאר אגרסיבי, פחות מ-2,800 דולר (ארהייב) לדגס הבסיסי. יתרונות נוספים, המ- שקפים את המוניטין של 6מא במחשבי מחברת, הס כונן דיסקטים אינטגרלי ומסך מואר מא- חור, עם חיספוס שטח הנותן תחושה נכונה של עט-על-נייר. | שמא גם צררה בחבילה את 5 ,סשת ויישומי עט בסיסיים. המפרט העשיר מתבטא גם במשקל הניכר, 3 קייג למחשב העירום ו-4 קייג כאשר מוסיפיס מטען וסוללה רזרבית. משך הפעולה הוא 2.5 שעות בין הטענות ומשך ההטענה הוא 3 שעות כשהמחשב כבוי ו-15 שעות כאשר הוא פועל. בין האופציות הרבות אנו מוצאים הרחבת זי- כרון, כונן 5.25 אינטש חיצוני, מודמים ומארז הרחבה חיצוני. בנוסף לשערים הטוריים וה- מקביליים הסטנדרטיים, כוללת מערכת ה -10 גס שער הרחבה לאפיק 154 (אליו מתחבר המ- ארז החיצוני), מחבר 25/2 למקלדת חיצונית ומ- חבר 64 למסך צבע. המחשב השיג תוצאות בינוניות בזיהוי כתב יד תחת 5שסנתו\ חסק, -87 אחוזי זיהוי לסימניס ו-62 אחוזי פיענוח של מילים. למרות שהוא כבד מדי לנשיאה ביד במשך כל היום וביצועיו כמ- חשב עט בינוניים, היכולת להשתמש בו כמחשב מחברת קונוונציונלי עושה את ה-פווגוט למו- עמד אטרקטיבי לרכישה. 2 46 המחשב ההיברידי של 888א28 אמור להגיע לשוק רק בתחילת 1993, אך למעבדות 6 היתה הזדמנות לבדוק דגס קדם-ייצור. כמו המחשב של 6פא לעיל, גם ה-9036ו0א-2 מבוסס על מחשב מחברת מוכר ובדוק, דגם 06א-2 של זניט. הוא מבוסס על מעבד 38681/25 עם לוח סיפרות אלקטרומגנטי. הדגסם שבדקנו כלל 4 מגהבייט זיכרון ו-80 מגהבייט דיסק. דגם היי- צור יכלול דיסק של 120 מגה ובחירה בין מע- רכת פשסשתו\ ח6? או ותוסקח6ק. לפי הערכתנו המחיר יקבע בין 3,500 ל-4,000 דולר. דגם היל- צור יכלול גם לוח סיפרות שונה מזה שהותקן על הדגם הראשוני - זה יהיה לוח תוצרת 310000 עס עט-על-חוט. גודל המארז מאפיין את מחשבי המחברת, 5 סיימ, והמשקל מתקרב ל-3 קייג עס סוללה. המטען שסופק עס הדגם הראשוני הוא כבד במיוחד, 1.6 קייג, אך משך הפעולה הארוך בין הטענות, בין 6 ל-10 שעות, מאפשר לה- שאיר אותו במשרד כאשר יוצאים לדרך. את המסך ניתן לנתק מהמקלדת/גוף המחשב, כך שניתן לכתוב עליו בתנוחה אופטימלית הן על הברכיים והן על השולחן. כונן דיסקטים אי- נטגרלי וערכה מלאה של שערי 1/0 מצביעים על מוצאו כמחברת סטנדרטית. רשימת האופציות כוללת הרחבות זיכרון, לוח קלידים נומרי, מודמים, מעבד עזר מתמטי, מכ- פיל שערים ומעמד לצג חיצוני. לא יכולנו לב- דוק את תיפקודו של המחשב בזיהוי סימנים ואותיות ולכן לא תמצאו את הסיכוס בטבלת התאמה למשימה. ניתן עס זאת, להניח בבטחה שלפחות בקטגוריה של ייתחליפי מחברתיי ה-80ק2-0/6 מהווה בחירה טובה. תמורת תו- ספת מחיר של כ-500 דולר הוא נותן לך אפ- שרות לבדוק את הפוטנציאל של מחשבי עט, מבלי לפגום בפונקציונליות של מחשב מחברת מעולה. תוכנה למחשבי עט חברת 6815 הציגה את מחשב העט הראשון בשנת 1989, אך הנושא לא זכה לתשומת לב מרובה, עד שמיקרוסופט וחברת ‏ 60 יצאו עס מערכות ההפעלה שלהן, | ת6? זס! פשס6תו/ קתוזטקות60 (-זתוסח6ק. הזמינות של מערכות הפ- עלה ייפתוחות" למחשבי עט היתה אמורה לה- ביא לשטף אדיר של תוכנות יישומיות, שטף שלא התממש עד כה. רק חברת 66ג51, ובודדות אחרות, הצליחו להציג עד כה יישומים עובדיס. כל השאר מתנצלים על האיחור. שני גורמים עיסקיים מעכבים את ההתפתחות: אי וודאות בנוגע למגמות השוק ואי וודאות איזה מערכת הפעלה תתקבל בסוף כתיקנית. מלבדס פועל הגורם השלישי, הטכני, שכה מר- ביס לשכחו: לפיתוח תוכנה נדרש תמיד יותר זמן ממה שתוכנן! כל יישוס מתגלה לבסוף כקשה יותר ממה שהנחנו לכתחילה. היישומיס נכתבים למערכות הפעלה ספציפיות ולא לחומרה מסויימת, ועל משאבי הפיתוח מת- חרות גם המערכות 60205 של 016 ר-זתקות6ק של גריד. שיקול נוסף הוא הצורך לשמר השקעה קיימת בתוכנות, גורס שמטה את הכף לטובת התאמות עט לתוכנות קו- נוונציונליות ולרעת תוכנות עט יעודיות. 5וס0תו/ ת6? |-תוס?ה26 הן הפייבוריטיות בשלב זה, כשהאחרונה מתקשה יותר לרכוש תמיכת מפתחים. את הסיבה ניתן למצוא בק- שיים להמיר קבצי 205 ו-5/וספאזאו לסביבת זתו0?ח6?. הדבר אפשרי אך קשה. ותוסקחטק מגי- עה לשיאה כאשר היא מריצה יישומים מקוריים שלה, ללא שיתוף קבציס עס מערכות אחרות. תוס?ת6? היא מוטת מסמכים ותצוגת המסך הבסיסית היא מטפורה של פנקס רישום, בו כל דף הוא מסמך עס חלוקה לאיזורים ותיבות מלל. כאשר אתה מתחיל את העבודה עליך לב- חור את המסמך בו תטפל. שליפת המסמך תת- ניע את היישוס הקשור בו ותספק לך את הכ- לים הרלוונטייס לטיפול במסמך. גישה זו עשוייה להיות ידידותית למשתמשים חדשים, אך היא מבלבלת למי שעבד עד כה ב-205 או 5 שוו. הפעלת הפונקציות השונות נעשית על-ידי נגיעת העט בייכפתוריסיי, כותרות. וצ- למיות (פחסטו). התוכנה מזהה כתב יד ומחוות (65זנ8650) עט, באמצעותן מפעילים את פו- נקציות העריכה. סיפרית המחוות היא קבועה ואי אפשר להוסיף מחוות חדשות, כפי שמ- אפשרת פ5שסאתו\ חש. במבדקים מצאנו כי הבדלי החומרה, ולא מע- רכות ההפעלה, הס הגורמים להבדלים בין תו- צאות מבתני הזיהוי. חומרה דומה, עס מערכות הפעלה שונות, השיגה תוצאות קבועות ומערכות ההפעלה הגיעו לתוצאות שונות כאשר עברנו מחומרה אחת לשניה. היוצאים מהכלל הס מת- שבי שגקפ1א0 ו-3125 אסא]. המשך בעמי 127 נלחהעשבי הבנקשוו מתכווצים קְ ח את המחשב הנישא שלך (בהנחה שגם אתה נתפסת לאופנה שמהווה את השוק הסוער ביותר במיחשוב בכלל, וב-0 בפרט) ובחן אותו בעין ביקורתית. אס נהגת בהגיון, סביר שרכשת מחשב שמסוגל להריץ יישומי פשוספאו. מעבד מהיר, זכרון רחב ודיסק מסיבי הס דרישות המינימום. כרטיס תקשורת /מודם, סוללה ארוכת חיים, כונן דיסקטים ומסך צבעוני הם דרישות שמ- שתמשים רבים יחשיבו כחיו- ניות לא פחות. עכשיו שקול את המחשב. בערך 5 קייג, אותם אתה צריך לסחוב איתך באשר תלך. כבד מדי לאנשים שעי- סוקם נופל תחת ההגדרה ייצווארון לבן'. עכשיו דמיין לעצמך מחשב שכולל את כל התכונות. הנייל אך שוקל פחות מחצי. ‏ יתר על כן, הדיסק שלו גדול יותר, הסו- ללה מחזיקה זמן ממושך כפ- ליים "והוא לא תופס את כל הנפח השימושי של תיק ייגיימס בונדיי. מה שאתה רואה בדמיונך הוא אחיו הצ- עיר, הרזה והספורטיבי של מחשב היימחברת'י, שעד אתמול ראית בו נס במיזעור. באנגלית קו- ראים לו 015800%א808, אנחנו נקרא לו בשם הרבה יותר קולע ייפנקסון'י. מחשבי פנקסון ממלאים קטגורית גודל שבין מחשבי מחברת למחשבי ייכף הידי - קסווחוגק. מבחינה פונקציונלית הם נועדו למגזר השוק הג- בוה, להריא תוכנות ייכבדות'י, כמו מעבדי תמ- לילים, גליונות אלקטרוניים, תקשורת וכדומה והולכים ד 6510 בסביבה גרפית סטנדרטית. דבר זה מבדיל אותס מהמחשבונים האישיים דוגמת 8055 של קסיו ו-ת24ז/ו של שרפ, שמיועדים ליישומים ייקלים'י. בסקלת המימדים, והמחירים, מחשבי פנקסון הס גם גדולים ויקרים יותר ממחשבי כף היד שנועדו ליישומי 05ק. א 95 שג ,6 |ו6אסק והמחשבון של 2805 מצויידים במסך קטן ומ- קלדת כה צפופה עד שהפעלתם הופכת לתרגיל ב-10 אצבעות. הס בהחלט לא מיועדיס לעבודה אינטנסיבית, תכונה שכן אפשר למצוא במחשבי ייפנקסוןיי. מחשבי פנקסון יכולים לשמש תחליף למחשבי מחברת בתור הכלי העיקרי שעומד לרשותך, או בתפקיד יחידת שדה, כהשלמה למחשב שולחני, שנשאר במשרד כאשר אתה יוצא לשטח. הפנקסונים החזקים ביותר. כיוס שוקלים בין אחד לשני קייג וגודלס הממוצע 25%3.5א15 סיימ. הם מצויי- דים ב-1 עד 8 מגהבייט זכרון, דיסק בנפח עד 120 מגהבייט, כוע די- סקטים חיצוני (נפרד), | מודס (אופציה) בצורת כרטיס 014!א6ק, עכבר וסוללה שבמקריס רבים מס- פיקה ל-5 שעות עבודה. המסך הוא 65 מונוכרומטי שגודלו (אלכסון) 8 עד 24 סיימ באבחנה של 004 או 64/. למרות שהמרווח בין קלי- דיס צומצס במקצת, ובדרך כלל לא תמצא את כל 101 הקלידים שה- תרגלת למצוא על מקלדת סט- נדרטית, לא תודקק לאצבעות אמן כדי לתפעל אותם. 5 ו-5/וססאזצו הן מערכות הה- פעלה המיועדות וגרסאות מתת נמוך (צ3.3) של המעבדים מסוג 6 הן מנועים שמחייבים אותך להתייחס בכבוד לביצועים של הפנקסון. נפת הדיסק הגדול נשמר, למרות שהמימדים של התקליט נמצאים בירידה בלתי פוסקת: מ-1.5 אינטש בדור הנוכתי ל-1.8 אינטש בדור הבא, ו-נ כבר הציגה כונן 1.3 אינטש - שצריך לה- זהר לא לאבד אותו בין כרטיסי האשראי לקו- פסאות הגפרורים. האביזרים ההיקפייס אמו- רים להתקע לחריץ ג61)אסק, שיועד במקורו להרחבות זכרון שליף (בצורת כרטיסי 11.88 או כרטיסי 81 מגובים על-ידי סוללה זעירה). הדיסק של ₪ קטן דיו כדי להכנס לחרי סנ ישראל | 4.2 דצמי 2 מחשב-פנקסון וופם טס 3.0 (סצא) פסו!סחו 11 א 7.7 א 1.2 [008חו-תסהו-9.5 ץק הס מתשג-מחגות 325% וח6ז5ץ5 |61סם וס 6.4 (סצ) 05ו!0חו 8.5 א 11 2% הסט ץ0א ץסא-85 חח 0-הסחו-9.5 ץְ3ו הס זע |6א6וא 9 ב 85-06 ן 2וו-20 קוחס 38651 הסוח קא6 ה26ק0 זז 5006 0 קקח ץזסוחפוח 015008 10181 | | | | | 1 !| העד ה ווק | |6ו|זמק 5 . הו | = / 5ס/5קח1 ו 00 0186 זמו הסהו-2.5 [ 7% !קפ [8חז0א= (8ו28-10₪) | 000% (60/18-12018) * , ו , - 8 ווק מחשבון כף-יך הו ח0ח/8-הסהו-4.8 ץק 00 ן %‏ סו | 05 | (טש₪) 65 חסחו 3.4 א 6.3 א 1 | | | ב 80-00 | | | | ץחמסו) הסחו-3.5 ס/ הו 6 או | | ץז 60 |58 ן | (4018-12108) | 00 7 2-2 א 6 וסחו-2.5 %, 36 6חוו8או 1 ו קוווס 38651 (6018-1208) | ץזסוח6ו/] | (18-א512) | | 1 | העד הו0ו06ק 0 סו הסטנדרט החדש בהדפטה - 4 88606%/] ש11. מדפסת הלייזר הטובה ביותר בעולס 1 היא כבר לא הטובה ביותר בעולם. מהפכה! ?₪ גאה להציג את הסדר העולמי החדש בהדפסת לייטר - 4 18561161 ק1]. הדור הרביעל של מדפסות הלייזר משלב מספר תכונות מדהימות: הזולוציה וק6006, החלקת עקומות ייחודית (5א) ומיקרופיין טונר חדש לגמרי! תכונות אלה גורמות להדפסה באיכות מקבילה למדפסות ברזולוציה וק 800/1000. רזולוציה זו טובה פי 4(!) מדור המדפסות 1 ]| כשתשתמש בחלק מ-45 הפונטים 6 וא 127,000 , שבמדפסת, או בכולס, תבחין שזמן ההדפסה קוצר באופן מדהים, וזאת באמצעות מעבד הריסק החדיש שבמדפסת. למדפסת הדור הרביעי 4 1356106 קאז זיכרוך עד 3488(!) והיא מתחברת בקלילות לרשתות תקשורת רבות ומגוונות משתמשים, עם מיתוג אוטומטי בין 2046. אבל בחיים אין טוב בלי מצויין! מחירה של מדפסת הדור הרביעי 125610644 קו1 זהה למחיר המדפסת מהדור השלישי! לפרטים נוספים אנא פנה למשווקים המורשים של קו]. 5 8 הדור הרביעי בהדפסת לייזר 4 /06ז856 | ק1] דדש עו ₪ סמה>סתס חברת המחגמבים המובילה את העולם מטווקים מורטים: ₪ צפון: א. ניןנון 04-515777, קומפיוטרלנד 04-514214 שו מרכז: א. ניךְנון 03-5612075, קומפיוטרלנד 03-5373986, אותרקו 03-5615156, או.אס.אי 03-5407570, הראל מחשבים 03-5623463, ממד חדש 03-6950074 ₪ ירושלים: לרגו הראל 02-257248, קומפיוטרלנד 02-259473 ₪ דרום: אלטאי 057-74819, טמיר כהן (יעקבסון) 49 ו מקום לכונן | דיסקטים 3.5 אעטש לא ל- מצא בתוך פנקסון. ‏ יצרניס מסויימיסם מפתחים גרסאות שטוחות במיוחד של כונני די- סקטים, אותס יהיה להצמיד לפנקסון במי- דת הצורך. מלבד כונן דיסקטים אינטגרלי יספק לך הפנקסון את כל הכלים והתכונות שאתה מוצא סאות כיוס במחשב מחברת - אך במארז נוח יותר. השאלות הראשוניות שאתה צריך לשאול את עצמך לפני שאתה בוחר בפנקסון הן שתים: האם זה יהיה המ- חשב היחיד שלך ומה העוצמה המינימלית לה אתה זקוק! כרגיל, הנסיון לענות על השאלות האלה מכניס אותך למערכת קיזוז אילוצים בין דרישות נו- גדות. גודל מיזערי מושג לפעמים על-ידי הקטנה בלתי נסבלת של הממשק הפיזי (מקלדת ומסך) ואורך חיי סוללה יכול להמתח על-ידי הקטנה בעוצמת המעבד. כל מחשבי הפנקסון שנבדקו עד כה במעבדת 1485 206 אינס יכולים להחשב כמוצר בוגר ורבים נמצאים בתהליך התפתחות מואף. לכן, במקוס מבחני השוואה מקובלים אנחנו נציג במאמר זה את טכנולוגיות התשתית, שעושות את הפלא הזוודי שנקרא מחשב ייפנקסוןיי. אלה כוללות: ב מעבדים וערכות רכיבים למתח נמוך וצריכת הספק מזערית. ב טכנולוגיות סוללה חדישות וניהול הספק נבון. ב' תצוגות חסכוניות בחשמל. ב מקלדות מכווצות טרנטיבייס. ואביזרי קלט אל- ב דיסקים מיניאטוריים וכרטיסי זכרון הפגףן. ב פריצת דרך באביורי 201014 היקפיים. ב תקשורת חוטית ואלחוטית. להדגמה ישמשו שני פינקסונים, מהראשוניס שהגיעו לתפוצה שיווקית נרחבת, דגם 320811 של ,11 ודגם 0800%ת113 של 2000 ע608ו08. לא בחרנו ב-06וסת 6‏ מסוואם, שכן השוק עדיין לא בשל לכך. עדיף שהמאמר ישמש כמבוא וה- מחשה לפרק חדש ומסעיר בהרפתקה הבלתי פו- סקת של התכווצות המחשב האישי. לסנדל את ההספק הצעד הראשון לניהול הספק חסכוני הוא השי- מוש במעבדים ורכיבים היקפיים חסכני-הספק. למרות שגירסאות חוסכות הספק של המעבדים מקריבות עוצמה חישובית בעבור וואטים יק- ריס מפז, החידושים הטכנולוגיים מאפשרים להן להתחרות בליגה של 5% ו-אש סטנדרטיים. הגל האחרון של מעבדים חוסכי אנרגיה משיג חלק גדול מהמטרה על-ידי שליטה באביזריס ההיקפיים זוללי החשמל. המעבד מפעיל. ומ- כבה כל אביזר בהתאס לשימוש בו. דיסקיס, מסכים ומודמים שאינס פעילים עובדים או- טומטית למצב המתנה, בו הס זקוקים לזרם אפסי בלבד. ישנס מעבדים ששולטים אפילו בצריכת הזרם של הזכרון הראשי וה-070 על-ידי כיבוי מעגלים לא פעילים והנמכת קצב השעון. המעבדים החטכניים נחלקים לשתי קטגוריות; תואמי 386 ומעבדים מוכללים. הסוג הראשון מאופיין על-ידי גרעין 386 או 486 תיקני, אליו חוברו מעגלי יידבקיי לוגי ושירותי מערכת בסי- סיים. הזכרון, מערכת הוידאו ובקרת הדיסק ממומשים ברכיבים נפרדים. הסוג השני מכליל על אותו השבב גם פונקציות היקפיות, באופן שיכול להקרא יימערכת-על-שבב-יחידיי. | המ- עבדים במשפחות .51 של אינטל, 5/6 של סואג ,816 ו-016 של אחץ6 משתייכים לק- בוצה זו. אינטל היתה הראשונה בשוק עם 38652 ובקרוב היא תשחרר את המעבד .48681. פוא הצטרפה אחר כך עם גרסאות 3.3 וולט של המעבד 6א. אחץ6, שהיא האחרונה להכנס לשוק תואמי 386, מציעה גירסאות 3.3 וולט. למ- עבדים ההברידיים 486516א6 |-1/0ס מתו- צרתה. הורדת מתח ההפעלה מ-5 ל-3.3 וולט מלווה בהקטנת ההספק הנצרך ב-25%. מחשב הפנקסון 320811 //זפס משתמש, עם זאת, בגירסת 5 וולט של המעבד .3868 של אינטל. גירסה זו מספקת ביצועים זהים למ- עבד א3865 שווה מהירות והתסכון מושג על-ידִי שליטה בהספק הנצרך על-ידי אבי- זרים היקפיים. המסך והדיסק צורכים במ- ערכת. אופיינית כ-70 אחוז מההספק וה- שבתה שלהם, כאשר הם לא פעילים, יכולה להכפיל ולשלש את משך הפעולה בין הט- ענות סוללה. לעומת זאת, הרכיב המשולב קִ:ת6/0? תוצרת 61, שמותקן ב-אסספ6ַתג1] 2000 ץ081603, כולל בנוסף למעבד גם את מעגלי המערכת, מחולל וידאו 004, זיכרון אגא וממשק לכ- רטיסי זיכרון נשלפים. הרכיב רץ ב-14 מגהרצ והוא מספק ביצועים דומים למעבד 286 (מחשבי דג). בכמויות גדולות (1000 יחי ויותר) נמכר הרכיב של 681 ב-35 דולר, לעומת 48 הדולרים שדורשת אינטל עבור .38651. כדי לס- גור את פער הביצועים מתכננת 687 לצאת בק- רוב עם גירסה משופרת +ק:ח0/0? שתספק וי- דאו ברמת 64/. אינטל מצידה חתמה חוזה עם חברת 151 לייצר גירסת 32 סיביות נמוכת הספק של מעבד המשלב גרעין 386 עס מחולל 604 אינטגרלי. יצרני המחשבונייס האישיים הקטנים (והזולים) יותר, כמו אסזץ ,ק₪ ,081 ו-2805 ממשיכים להשתמש במעבדים המוכללים מהדור הקודס, התואמים בביצועיהם למחשבי. דא. המעבדים 0 ו-630 תוצרת 6מא הס בחירה פופולרית והם גם מאפשרים תמחיר אגרסיבי. בשנה הקרובה אנו מצפים להופעה בשוק של זן חדש של מחשבים אישיים; ייעוזרים ספרתיים אישיים'' (1תג/45515/ [גזוקו [גחספז6 - כק). מחשבים אלה, דוגמת ניוטון של אפל ומערכות דומות תוצרת 0 וג'נרל מאגייק, ישתמשו במ- עבדי ₪156 מהפכניים, שאינס תומכים ב-₪05 ו-00/5א1/ו. המעבדים 46612 של 409966 65תנסג]א ₪156 (-1סס10] של 478 הם זעירים במימדיהם, צריכת ההספק שלהם ומחירם. - ועם ואת הס מספקים ביצועים גבוהים הנו- בעים מארכיטקטורת 8156 של 32 סיביות. כח להמונים עם כל השיפורים האחרונים בסוללות נטענות, במוקדם או במאוחר תזדקק לחפש שקע חשמל כדי למלא מצברים. שילוב של סוללות יעילות יותר, במושגי אנרגיה אצורה ליחידת משקל, טעינה מזורזת ורכיבים חסכוניים, מאריך את זמן העבודה בין הטענות, אך לא מבטל את המ- טרד של טעינה מחדש. 06 18:5001!20600 ץ0110006ה/ 5קוו!6 ח60ו!ו5 0/8008 חסחו-9.5 :32051.0 וו6ם :0600 %|0/-3.3 שח +|סצ-5 סו וה 5 ה 00 י6עטס] שחויה קוה סס : ו 5 2 ןו 4 ו [י ו 0 ב הייו ו סוללות ניקל קדמיוס הן הנפוצות ביותר בשוק ומאחוריהן שנים ארוכות של שירות אמין, אך יעילותן אינה אופטימלית. אי אפשר לטעון סו- ללות ניקל קדמיוס למלוא תכולתן התיאורתית. האפקט הזה, שיש מומחים המייחסים אותו לייזיכרון" אלקטרו-כימי של הסוללה, מתבטא בכך שכאשר טוענים מחדש סוללה שלא נפרקה לחלוטין היא מתמלאת לרמת אנרגיה נמוכה מהמירבית. לאחר מחזורים רביס מתקבל מצב שהקיבול האפקטיבי של הסוללה קטן בצורה משמעותית מהערך האופטימלי שמצויין במ- פרטי היצרן. חסרון זה הביא יצרנים רבים לה- עדיף סוללות חדישות יותר, ובמיוחד סוללות הידריד הניקל - (6חאעח |6אסוח). לסוללות אלה שני יתרונות בולטים על סוללות ניקל קדמיוס: א. ניתן לטעון סוללות הידריד הניקל גם לפני שהן נפרקו לחלוטין ללא דעיכה של הקיבול המירבי. ב. צפיפות האנרגיה ליחידת משקל גבוהה יותר ב-20 אחוז, כלומר סוללות במשקל שווה יעניקו זמן שירות ארוך בעשרים אחוז. בעתיד אנו צפויים לסוג חדש של סוללות מבו- ססות ליתיום. תאים יוניים של ליתיום נמצאיס כיום בבדיקות ופיתוח והם צפויים לכניסה [8008ו0 וסחו-7.6 :> 0 80 0ח18] 2000 /8/ש0816 => == ה סוחסה [008ש0/8 ו!סחו-4.8 :951% סו לשוק המסחרי רק שו בעוד כשנה. כאשר הס 35 יהיו זמנים | אנו צפויים להכפלה של זמן השימוש בין הט- ענות, שכן לסוללות ליתיום צפיפות אנד רגיה כפולה משל הי- דריד הניקל. וי 6 וח6ז5ץ5 פנקסונים = פשוטים, דוגמת 12 ,3008006 0-58 |6ףסק, תו- כננו לעבוד עס סוללות אלקליין חד פעמיות. יתרונן הוא בזמינות האוניברסלית, צפיפות אנ- רגיה גבוהה ואורך חיים טוב. החסרון של חד-פעמיות מלווה ביתרון שהמחשב לא מועמס במשקל המטען. לעומת זאת המחיר של החלפת סוללות יכול להיות משמעותי. כאשר משווים עלות אנרגיה (וואט-שעה) בין סוללות נטענות (שיכולות לשמש אותך במשך לפחות 250 מח- זורי טעינה ופריקה) לסוללות חד פעמיות מת- ברר שהאחרונות יקרות פי 20 ויותר. )2108( חסרון עוד יותר גדול של סוללות אלקליין הוא הדעיכה הרצופה במתח המוצא במהלך השי- מוש, מ-14 וולט של סוללה טעונה במלואה ל-0.7 וולט של סוללה שסיימה את שירותה. לעומת. זאת, סוללות ניקל קדמיום. מפיקות מתח נומינלי מלא כמעט לאורך כל הדרך, ורק כשהן מתרוקנות לחלוטין נופל המתח במהירות. גם סוללות אלקליין אינן ידידותיות לסביבה ומהוות מקור לזיהום רעיל לזמן ארוך. כדי לאפשר ליצרני המחשבים לשלוט בצריכת ההספק יצאו אינטל ומיקרוסופט במפרט חדש שנקרא קוא המשלב כלי חומרה ותוכנה בא- מצעותס המעבד יכול לנתק ולהפעיל את המ- עגלים ההיקפיים. ניתוק המעגלים נעשה או- טומטית, תחת בקרה ישירה מהיישום. גישה דומה אומצה על-ידל עְאפו63 בטכנולוגיה יחו- דית משלה. המחשב מזהה איזה שערים, מק- ביליים או טורלים, אינס מחוברים לאביור הל- קפי ומנתק את הזר למעגלי הדחיפה של שערים פנויים. המחשב של ,1.1 מבצע פעולה דומה, אך תחת בקרה ידנית. המעבר מ-5 ל-3.3 וולט מאפשר תיאורתית לה- קטין את צריכת האנרגיה לפחות מחצי, אך בגלל שרכיבים רבים לא בנוייס לנצל את הו- ררדת המתח, החסכון בפועל הוא רק בין 25 ל-30 אחוז. המעבר למתח נמוך נדחף גם על-ידי המיניאטוריזציה של מעגלי הסיליקון. | כאשר רוחב המוליכים בשבב סיליקון ירד מערך של 8 מיקרון המקובל כיום ל-0.6 עד 0.5 מי- קרון בדור הבא, הורדת מתח ההפעלה תהיה בלתי נמנעת. חדות ובהירות מול חסכון באנרגיה חרי שכבר הסכמנו כי תצוגת 064 עברה לדפי ההיסטוריה, באה חברת 631094 והפיחה רות חיים חדשה בתקן הותיק. הפנקסון 6800%ת118 מצוייד במסך 004 עם אבחנה של 0. :1 זמ לעומת זאת ציידה את המחשב שלה במסך 0/ עס אבחנה של 480א640. שתל הגישות סובלות מאפקט היירוחות"' (טפסו8), ממנו ניתן להפטר רק במחיר צריכת הספק מו- גברת. תאורת הרקע שמאחורי מסכי 1065 חדישים היא האלמנט זולל האנרגיה הראשי במחשב נישא. עד 30 אחוז מההספק מיועד להפעלת משטח הזהירה או המנורות הפלורוסנטיות, שמאפשרות לראות את הכתוב על המסך גס בתנאי תאורת סביבה גרועים. מאחר ואי אפשר להקטין את הזלילה על-ידי הורדת מתח, נא- לצים היצרנים למצוא שיטות חסכון מתו- חכמות יותר. במסכי 102 רגילים משולבים מסננים שתפקידם להפוך את התצוגה הכ- ל אסזזות שונה מ-3:6 גורס לעיוות גיאומטרי של התצוגה צ סק ישראל | 4/7 דצמי 2 חולה-לבנה של מסך ייעירוסיי לתמונת שחור-לבן חדה וניגודית. המתיר הוא אובדן אור במסנן, אך כל עוד אין בעיה לחזק את תאורת הרקע ניתן להתגבר על כך בקלות. 31687 נמנעה מלהתקין מסנן כזה על המסך וכתוצאה מכך התצוגה היא כחלחלה ופחות חדה מאופטימום האפשרי. הסרת המסנן מא- פשרת הורדת הספק תאורת הרקע מ-3.5 וואט ל-15 וואט בלבד. .]פס לעומת זאת ביטלה לחלוטין את תאורת הרקע ובמקוס זאת היא משתמשת במסך החזרה מתקדם. כתוצאה מכך המסך נזקק לחצי וואט בלבד, בעוד הניגוד (יחס ההחזרה בין הרקע הלבן לאותיות שחו- רות) מגיע ליחס של 12:1, ערך הנמוך אך במעט מזה שמתקבל במסכיס מואריס מאחור (16:1 בממוצע). המחיר של החסכון בהספק מתבטא בצורה שונה בכל מחשב. המסך של 646648 הוא קטן והאבחנה שלו לא מספקת לתצוגה גרפית. גם היחס גובה לרוחב (סטג 66ק:ג) שלו הוא מעוות קלות, 4:5 במקוס :3 המקובל. המסך של .זפ הוא גדול (אלכסון 24 סיימ) עם יחס אט- פקט תיקני, אך הקריאות מושפעת מאוד מת- אורת הסביבה. המסך של ,811 דורש גם מארז גדול יותר. טכנולוגיות תצוגה מתקדמות יותר, כגון מט- ריצות אקטיביות וצבע, עדיין לא זמינות בפ- נקסונים. מסך המבוסס על מטריצת צבע אק- טיבית יכול להוסיף בין 1000 ל-2000 דולר למחיר של מחשב מחברת, אך בפנקסון הוא לח- לוטין לא מעשי. לעומת זאת מסכים אקטיביים בשחור-לבן צפוייס להופיע עוד השנה. טכנולוגיה היברידית, מעבירה - מח- זירה (סוגוססח5תגט), היא אופציה במ- ספר פנקסונים. מסך כזה פועל כמחזיר בתנאי תאורה טוביס וכמסך מואר מאחור בתנאי חשכה. לדאבוננו, השי- לוב יוצר מסך שבכל אופן פעולה בנ- פרד הוא פחות יעיל ממסך פשוט. הוא פחות שקוף ממסך מואר רגיל ופחות מחזיר ממסך רפלקטיבי רגיל. היתרון הוא שניתן להתאיס את אופן התצוגה לתנאי הסביבה. האצבעות לא הפכו לקטנות ותה האינדיקציה הבהורה ביותר למעשיות של מחשבי פנקסון היא המקלדת, בה נשמר מרווח אצבעות בהמה המאפשרת הקלדה מהירה, כמו במחשב רגיל. בני- גוד למחשבוני כף היד המצויידים בקלידים מי- ניאטוריים, פנקסונים מצויידים במקלדת כמעט סטנדרטית. המרחק בין מרכזי קלידים סמוכים במקלדת הגילה הוא 19 מיימ, לרוחב ולגובה, ובפנקסונים הוא צומצם קלות לבערך 18 מיימ. הריווח של קלידי הפונקציות והסמן הוא קטן יותר, אך בהם לא משתמשים באינטנסיביות. אנחנו מצאנו כי המקלדת של 11פכ נוחה יותר להפעלה מזו של נְא6ו03, למרות שההבדל בריווח הוא פחות מחצי מיימ. הבדלים נוספים מתבטאים במספר הקלידים. ציידה את המחשב ב-85 קלידים, כך שרק הקלידים הנומריים (הנפרדים בלוח 101 קלידים סטנדרטי) מופו על הקלידים הראשיים. 16/8 הסתפקה ב-78 קלידים ולכן עליה למ- פות גם חלק מקלידי הפונקציות ללוח הראשי. על לוח קלידים מינאטורי אין מקוס לכדור עקיבה (1ַ4פַאסא), שמחליף את העכבר במחשבי מחברת חדישים. הפתרון של ,11 הוא שילוב של לחיצה על קליד ח: יחד עם קלידי הסמן הרגילים. 680699 מציעה עכבר חיצוני, המ- תחבר לפנקסון דרך השער הטורי. יצרני פנקסונים רבים נוטים לקצץ במספר שערי ה-1/0 כדרך קלה לשמור על מימדים זעי- רים. .]פס לא התפתתה לדרך נפסדת זו וה- פנקסון שלה מצוייד בשער מקבילי, שער טורי, מחבר 20/2 ומחבר לצג 64 חיצוני. שער /6ק 2 מזהה אוטומטית את האביזר המחובר עליו ומתאים את עצמו לעכבר, מקלדת חיצונית או מקלדת נומרית. הפנקסון של ,11 כולל גס חריץ ג01וא20 לתוכו ניתן לתקוע כרטיס תק- שורת או הרחבת זיכרון. ץ ,63168‏ שהתמקדה יותר במיועור המארז, מצאה מקום רק לשער טורי ולשער מקבילי. השער הטורי יכול לשרת שני אבזרים לסרוגי כשהמעבר מאחד לשני נעשה על-ידי 5ע10166]. השער המקבילי הוא מימוש יחודי של ממשק 1, באמצעותו ניתן לחבר כונן דיסקטים חי- צוני ואת מארז ההרחבה החיצוני לאבזרי 1/0 הפנקסון של 031069 לא יכול לקלוט כרטיסוני 0614 ואינו יכול להתחבר לצג חיצוני. דיסקים קשיחים - הרזון באופנה בעוד שהמימדים של הצג והקלידים אינם סו- בלים מיזעור מעבר לגבולות ארגונומייס ברו- רים, הדיסק הקשיח הוא המועמד הטבעי לדי- אטה נטולת מעצורים. כאן טכנולוגית המימוש אינה חשובה, חשובות רק התוצאות. דיסקים 5 אינטש, 1.8 אינטש, 1.3 אינטש וכרטיסוני 8 מתחרים על המקום המצומצם בפ- נקסון, וכל מה שמעניין אותך הם קיבול ומ- הירות. ליישומים מעשיים מדובר בכ-60 מג- הבייט, נפח שזמין כיוס בעיקר בגודל - 2.5 אינטש. הדיסקים הקטנים יותר מכילים פחות (40 מגהבייט לדיסק 1.8 אינטש, 20 מגהבייט לדיסק 1.3 אינטש) ומחירם גבוה יותר. כר- טיסוני זיכרון 8.45, אותם נזכה לראות רק ב- ,1993‏ יכילו כ-20 מגהבייט ומחירם יגיע ל-600 דולר. הכרטיסונים הס אידיאלים למחשבוני כף היד ולמחשביס המיועדים לפעולה בתנאי שדה. הכ- רטיסון נושא רכיבי זיכרון 4588.₪, שהס שבבי סיליקון הדומיס למדי לשבבי זיכרון אגא רגי- לים. מאחר והם לא כוללים כל רכיב מכני או חלקים נעים, הם עמידים בזעזועים ובתנאי סביבה מזוהמת. דיסק שנופל מהשולחן לריצפה 5 0] 5 המנוע רב העוצמה של 1316 בנה]| 58%55 בגוף החדטני של 1008 15 על 6ק [589.ע6/ 050 חח 6:81866] - 5055 86)06) 0858: | 3 = וח ו | | שה 4 סו | [05 [5ו 4 [ = [65ו ₪ 7 3 ₪ - [06 318 /] . ל ב בו = || || ו ₪ 0 0 ו 3 מ וי 5 6 00 6 5 הצסאה | הי 6 זז הנ וו חסווסט60 18 06 % | 16515 6]זו36זמקהסא , 66 6וקו[טוא 0 65 ווה 56005 6 636 ₪0 6 |=]. 1 1[ 5 ==[ = 6 886 ח6זט ]ס הזהזפסופורו ן ו .0 ו 3169 הוחוטפ )סקט 605 ה 65 5 וטק (צו כתן ו 4 15 80| לכו 13 68 859ח6זט 6996 אי 0/ שכןו 7 וע 5/0055 ינת וככו2, 0/0 /ו3// 0/25/36/ אי)וכ 0ם)/ כ[שןי₪ ₪ גוג 2% 0 5 4/0, בסבוכפי ]וכוכ2, ת/וןוא, ₪ יכ/< יפ כ(פתיש 5 וניש 0/ [שי₪ ל <ס ישי (6/יק, יכוא, שיאכ ושיו 92/0 52/2 7 ₪ 9927/20 70/%5/יק20 90'%9 .29/0 8 כיגוליס /וכייפיס. כיות3 0/ 0% 4:ו], ןיו/3י2 21004 /(0י90 אות/26 0/ 306 פפקוגוע 16 פִפקע2 2 ₪ מוווו0ק קאי ₪ (י3')/ 07 5 /ווכת2, כו// 5'ככו] ויכ6ו0/!, /9 6 2%/ו 2 14 /0 2 6% 40 אכו[ז2, וי 0 6 ו 005 פלאץ כ ₪ 50ו33וכו. 606וס6ווי, //0/ 21 קייש כו- 25 שו 2071 לס יקואיס 6א/כיס כ- 6ה3 תוב 5058 (כו// א5%/./103!) 094וע 2//99 0 23/55 וי 01 ₪ 30 גוכו פיי ליסקייס -//9ליי 42יכז, כופכ (5// ו 2 ב/ומאב), )בוא שו? ₪ איעו), כליעק 2 ו0יכ / 76 [וסככי [4) / 5 311931202 6605וס6יוא. כיקייוווא 7 .ככ :22070 שו 24 [ו] (יןי₪ 70 2ו2] 666 כו ₪ א%יון ק6מוןי 9/09//6/0פ, ליכי ויפ בא/ון ישיש 8 וי הכיס (007/י 16 *9וין-) ש אאשקיס//0וס, 076), פיכייס, 646, אוכק/, 5001 |ללככות 555 1584 עכשיו עוזרת לך 5985 ל-8או00מ1/ להקדיש את זמנך לתכנון והסקת מסקנות בתחומי התוכן של עבודתך, במקום לבזבז אותו על לימוד ושינון של פקודות וכללי תכנות קשוחים, ולמאבק אינסופי בפוטנציאל השגיאות העצום הטמון בהם. אל תבזבז עוד זמן נוסף. פנה אל: 58 870שו5011 ח0ו181ח656זק 300 |51811511608 טל. ‏ 03-5633070 קבוצת פורמולה 0 = - 03 %ף פש₪%9- -5 פקס. 03-5621837 תל-אביב ‏ 67892 י ש ר א ל 2-39 4 העובי הנוסף מתבטא ב "בועה / (808815) ולא במסילות (5וואת) 6 0 ישראל דצמי 2 5 / 200 כ( שחוקום ז חח 00 הוק-68 5 01606זכ-16וז// - . ה מסתכן בהשמדה סופית של כל המידע שעליו ואילו כרטיסון ₪458 יודקק לניגוב במקרה הגרוע. בשנה הקרובה הדיסק שימלוך בשוק הפ- נקסוניס יהיה בגודל 2.5 אינטש עם קיבול שבין 0 ל-160 מגהבייט. דיסק כזה ישקול כ-80 גרס וגובהו יהיה 12.5 מיימ. הדור הבא של דיסקים, בקוטר 1.8 אינטש, ישלב אמצעים להקטנת צריכת ההספק עם מנוע ואלקטרוניקה שפו- עלים במתח נמוך. דיסקים בקוטר 1.8 אינטש ניתנים גם לזיווד במארז ג01א6? מסוג 3 (המארז העבה שנתקע לחריץ שרוחבו 10.5 מיימ), כך שניתן לשלוף אותס מהפנקסון בשעת הצורך. טכנולוגיה זו עדיין אינה זמינה ובמשך 3 ישארו הקיבולים נמוכים והמחירים גבו- הים יחסית. עם זאת, טכנולוגיות חדישות, שתיושמנה בקרוב במוצרים מסחריים, מב- טיחות כי בעתיד דיסקים 1.8 אינטש יעלו פחות מדיסקים 2.5 אינטש שווי נפח. בפנקסון אין מקוס לכונו דיסקטים. אפולו כו- ננ 3.5 אינטש, שנחשבו עד לא מכבר לייקטניםיי במושגים של מחשב שולחני, | הם בלתי אפ- שריים בעולם הפנקסונים. בעבר חשבנו שאי אפשר בלי דיסקטים, לפחות לצורך העברת נתו- נים בין מחשבים, אך כיוס המשתמשים מוכנים יותר להסתפק בתקשורת אגא או אא לצו- רך זה. ץ08/668 הכלילה בפנקסון שלה את המ- משק .1 1.01.88 כמרכיב תיקני להעברת קב- צום. ,811ס מציידת את הפנקסון שלה במודם 1 6מעצד 5 6פפטט וא שנתקע לחרי> 62קְעד. כאשר כרטיסוני ₪ ודיסקים קשיחים שליפים יהיו זמיניס יותר, והבחירים סבירים יותר, הדיסקטים יה- פכו לנחלת ההסטוריה - ומחשבי השולחן. חריצים לוהטים התקנת מודם בפנקסון שלך אמורה להיות לא יותר מסובכת מלהעביר כרטיס בנקאי במכונת שירותי בנק אוטומטיים (בנקומט/כספומט). התכווצות המימדים אילצה את יצרני הרכיביס היקפיים להקטין אותם לגודל של כרטיס אש- ראי, ומאחר ואין מקוס להתקנה קבועה של מספר אביזרים, התצורה המועדפת היא כר- טיסון נשלף. המפרטים השולטיס בתצורת הכ- רטיסונים נקבעים על-ידי תאגיד ג01ואסק ו- דועים גם בשם 648085 6ק. התאגיד ביסס תקנים לכרטיסים בעוביים שונים המיועדים לזיווד אביזרים אלקטרוניים שונים. כרטיסי זיכרון המובססים על שבבי סיליקון יכוליס לה- סתפק בכרטיס שעוביו 3.3 מיימ, מודם אופייני נזקק למארז בעובי 5 מיימ ואילו מיקרו-דיסק יודקק לעובי של 10.5 מיימ. עם זאת , לכל הה- תקנים אותו מחבר 68 מגעיס ומבנה התרי מאפשר לתקוע כרטיס דק בחריץ רחב. זא שנוסדה ב-1989 החלה בתקינה של כרטיסי זיכרון עם טווח כתובות של 8א64. הכרטיסים הראשונים שיוצרו לפי תקן זה, ומ- צאו את שימושס במחשבונים של ץצ ו-0 0061ק, היו דלי זכרון ויקרים, אך הם פרצו את הדרך להחדרת התקן כבסיס לאביזרים מי- ניאטוריים שליפים. כרטיסי 20/01 מוגדרים על-ידי גירסת שי- חרור (4 66646) וסוג (8 6עד). הגירסה מא- פיינת את סוג האביור; זיכרון מצב מוצק, זי- כרון מגנטי, מודם וכדומה. הסוג מגדיר את העובי של המארז; 1 עד עוביו 3.3 מיימ, 2 עד עוביו 5 מיימ ו-3 ץד עוביר 10.5 מיימ. 4 עד שעוביו 18 מיימ נמצא עדיין בשלב הת- קינה. כפי שמוזכר לעיל, המסילה לתוכה מש- חילים את הכרטיס והמחבר הנמצא בקצה הפ- נימי של החרלצ תואמים לכל הסוגים. ההבדל בעובי מתבטא בהשמנה של החלק המרכזי של הכרטיס. כרטיסי ג01א6ק יכולים גם לבלוט מחוץ לחריץ עד ל-5 סיימ. התאימות מאפשרת לתקוע את כל סוגי הכ- בשחשבנו על הפקת ויז'ואל מרהיב, מבלי להכנס להוצאות מיותרות, פנינו לאימפקט! = ]% 4 1.3 3 ! 1 התוכנה שעשתה את ה-6!א עכשיו ב-)ק. אימפקט מביאה לך את כא4הם5ה מבית 5, המעניקה לך עוצמה גרפית ומהירות ביצוע (אפשרות העברת אינפורמציה מ-6ק ל-6וא ולהיפך). שא55114ה: מאפשרת לך תמיכה בטקסט, שילוב תמונות, ציור, איור (ספריית איורים מרהיבה), יבוא קבצים בפורמטים שונים, אפשרויות מיזוג, שינוי צורה וצבעים. כמו-כן תומכת התוכנה בהפרדת צבעים בפנטון ובפרוצס. תמיכה ב-ק4] וב-ךק|057508סק. המרת קבצים. גרסת ה-6ק זהה לחלוטין לגרסת המקינטושי. החברה המובילה את הגרפיקה ל-6ק, קובעת סטנדרטים למקצוענות ומציעה לך דרך להבטיח את מקומך בצמרת הגרפיקה הממוחשבת: ! 4 אימפקטגאהלהציג בפניךְאת הפתרוןהטובבעולם לבעיות סדר, עימודועריכת טקסט. 1 3חטדאם/, התוכנה הידידותית וקלת ההפעלה, (בגירסה חדשה!) עובדת תחת 1 5/טסאז!/ש. ליצירת מסמכים באיכות גבוהה. מאפשרת קליטת טקסט שוטף ממעבדיתמלילים שונים ושילוב תמונות מתוכנות גרפיות חיצוניות ומהתוכנה עצמה. מאפשרת עבודה במקביל מול תוכנות גרפיות אחרות. | כמו-כן משמשת םדא למטרות סריקה איכותית, בניות יחידה והפרדת צבעים מקצועית בפנטון ובפרוצס. ומדפסות תואמות 5/טכססאווע. |: (+ / // | אימפקט תצעיד אותך קדימה עם תוכנת הגרפיקה המובילה בעולם ה-26 ( 70% מהשוק ). בנוסף לכלים הגרפיים הקימים משלבת התוכנה יכולת ביצוע אפקטים (לרבות תלת מימד). התוכנה כוללת מספר תוכנות נלוות כגון: 5110 המיועד לפרזנטציות. ד₪ז[407074ק, לעיבודי תמונה צבעוניים ברמה גבוהה. 18/.05, ליצירת סמלים. 1005.416א, להצגת מכלול קבצים גרפים, מאפשרת שליפת תמונה במהירות. 011.87, ליצירתגרפיקה עסקית בתלת -מימדוהצגת גרפים בעזרת תמונות. בחבילת התוכנה כלול תקליטון ]600 עם 12000 איורים חינם! צוות מיומן ילווה אותך במתן תמיכה טלפונית, יעוץ והדרכה אישית, תמיכה עברית צלצל עכשיו לפגישת הדגמה חינם - 03-5289121 כל השמות המוזכרים במודעה הינם סימנים רשומים. ה-06 ור גרור אויבזפ בו חורבוח מח(ובים ב "ח 5 סי 2 ישראל דצמי 2 רטיסים לחרי+ מסוג 3, כרטיסים מסוג 2 ו-1 בלבד יכנסו לחריץ מסוג 2 ולתריץ 1 יכנס רק כרטיס מסוג 1. העובי המוגדל דרוש לא רק לה- תקנת רכיבים אלקטרומכניים מגושמים יחסית, כמו דיסקים, אלא גם להתקנה של מחברים סטנדרטיים. כרטיס מסוג 1 לא יכול לשאת מחבר טלפון סטנדרטי ומודמים שבנויים בת- צורה זו נזקקים למחבר חיצוני, הכולל מתאס לשקע הלא תיקני של הכרטיס - פתרון לא אל- גנטי ולא אמין. לעומת זאת, כרטיסים מסוג 2 יכולים לשאת שקע ₪111 אינטגרלי וכרטיסים מסוג ‏ 3 יכולים לשאת מחברים מסוג 6 כ] טזטזהותווחלטפ. גירסת שיחרור 2.0, שעוסקת בהגדרת ממשק 6014 לדיסקים קשיחים, עברה עדכון לא- חרונה לתקן שנקרא 418. תקן וה מממש את ממשק 105 התיקני של דיסקים במבנה הפיזי של כרטיס נתקע. התקן תומך בזיכרון מגנטי בנפח עד 128 גיגהבייט. תקן 474 ומארזיס בעובי 10.5 מיימ מאפשרים להתקין בתוך הכ- רטיס דיסק קשיח שליף, אותו אפשר להעביר ממחשב למחשב ללא בעיות תאימות. יצרניות כרטיסי הזיכרון הבלתי נדיף מסוג ₪8.458, בי- נהן אינטל, אסוחט5 ו-4787, אימצו את הת- קניס האלה למארזי זיכרון מצב מוצק המ- תמיעים (מבצעים אמולציה) את התצורה של דיסק בהתקן מצב מוצק (כמו א018וא4א). כר- טיסי 1.458 זמינים בנפחים עד 20 מגהבייט ולמרות שמחירס גבוה יחסית לדיסקים, העו- בדה שהם התקן מצב מוצק מהיר וללא חלקים נעים עושה אותם להכרחיים ביישומיס רבים. הכרטיסים של אינטל פועלים תחת מערכת מ 51 של מיקרוסופט ומחירם כ-600 דולר ל-18א20. הכרטיסים של 4187 מוצעים במגוון גדלים, מ-2.5 עד 20 מגבייט ומחירם נע בין 343 ליותר מאלפיים דולר. המטרה של /10א6 היא להגיע לתקן או- ניברסלי שיתמך על-ידי כל פלטפורמות המי- חשוב. עד שמטרה זו תתממש יש צורך לרכוש את הכרטיסים בזהירות. למשל, אינטל מציעה תקן לו היא קוראת 8%64, שתואם לא- רכיטקטורת המחשבים המבוססים על מעבד 6 ואילו ם.1ַקקג מציעה הרחבה, לא תואמת לגישה של אינטל, ל-32 סיביות, אותה היא מיי- שמת במחשב העט החדש חסו;שי6אז (כן, זה שחטף תפוח בראש). הגישה של 4566 מחייבת שנוי- מרחיק לכת במפרטי ג101א6ק שכן נדרשים פו- נים נוספים במחבר כדי לקשר את הסיביות הנוספות. למשוך בחוטים ובלעדיהם החוק הראשון של תקשורת מחשבים אומר כי אתה יכול לקבל קשר טוב, מהיר וארוך טוות - בתנאי שתסתפק בשני ממוענים לכל היותר בו-זמנית. הפרק הזה מסכם את האופציות שלך לקשר חוטי ואלחוטי ממחשב פנקסון לעולם החיצון. מודמים, טלפונים סלולריים, איתוריות ורשתות תקשורת מקומיות, כולם נתמכים כיוס על-ידי אביזרים זעירים תואמי פנקסון. מודמים כדי לחסוך בנפח, פנקסונים אינם כוללים חרי המיועד בלעדית למודם. במקוס ואת התפתח השימוש במודם 101א20 או במודם חיצוני המתחבר לשער הטורי. חברת 86ע30גק 787 הציגה לאחרונה את המודס 20/01 הראשון שמגיע לקצב של 1440008 ומפקסס בקצב 05" עד כה קצבים כאלה היו זמינים רק במארזי מודם חיצוניים. המודמים אמורים לתקשר לפי תקנים בי- נלאומיים שנקבעים על-ידי ועדת דחס6 ומ- צוייניס באוסף מבלבל של אותיות ומספרים. תקני השידור המהיר הם 32. |-6.320, ל-9,600. ו-14,400 סיביות לשניה בהתאמה, 2 הוא תקן לבקרת שגיאות תמסורת ו-4201./. לדחיסת (תונים. שני התקנים הא- חרונים מחליפים את הפרוטוקולים 4אוא ו-5פאוא של חברת מיקרוקוס. חברה זו דוחפת כיום את הפרוטוקול 10קאוא כתקן לתקשורת בסביבה רועשת, כגון טלפוניס סלולרייס (ייפלאפון). במקביל מעבדת ועדת 60111 תקן 2 משופר (6ו) שיכלול את מרבית התכונות של 10פאוא וישמש בעתיד כתקן האירופי לת- קשורת נתונים ברשת הטלפוניה הסלולרית. תקשורת תוך משרדית כאשר אתה במשרד עומדות לרשותך אותן ברי- רות לתקשורת מקומית כמו למשתמשים במ- חשבי מחברת. אתה יכול להתחבר ישירות לרשת אא.1 על-ידי מתאם חיצוני, המותקן על השער המקבילי של הפנקסון וממנו לשקע התי- קני בקיר. מתאם כזה מיוצר למשל על-ידי חברת ַא60אזא. לחילופין אתה יכול להשתמש במחשב שולחני כתחנת עגינה ושרת דיסק ות- קשורת עבור הפנקסון. חבילת תקשורת דוגמת סז %חו.1.301 מאפשרת לך לחבר את המחשבים שער לשער ולהעביר קבצים במהירות ובקלות בינהס. ההתפתחות האחחרונה ברשתות תקשורת מקו- מיות היא רשתות אלחוטיות. רשתות כאלה אינן דורשות חיבור פיזי בּין המחשב למקלטים ולמשדרים של הרשת. הקשר נוצר על-ידי שידור אלחוטי באינפראדום, מיקרוגל או בתדרי רדיו מפוזרי ספקטרום. משדרי אינפראדום, בדומה לבקרים מרחוק לטלויזיה ווידאו ביתיים, הם זולים מאוד, אך נדרש קו ראיה בלתי מופרע בין המשדר למקלט. אי אפשר להסתובב עם הפנקסון בזמן התקשרות מחשש שקו הראיה למקלט, הקבוע בתקרה, ינותק. תקשורת מיקרוגל, לעומת זאת, אינה מופרעת על-ידי מחסום פיי קל, וניתן אפילו להשתמש בה מעבר לקירות משרדיים רגילים. הדבר נכון הן לשידור מיקרוגל בתדר יחיד (המוקצה לכל משדר מראש או מחולק בצורה דינמית לפי דרי- שה) והן לשידור בטכניקה של פיזור ספקטרום (בה מספר משדרים משתמשים בו-זמנית וב- חפיפה בפס תדרים רחב). החסרון העיקרי של תקשורת מיקרוגל היא הר- גישות לרעשי סביבה והפרעות בין משתמשים. חסרונות אחרים הס מחיר גבוה וההזדקקות לרשיון 6 (בוק בישראל). המודולים לת- קשורת אלחוטית הזמינים כיום הם גדולים מדי לזיווד 6/0618 וגם מוצרים עתידיים, שמ- תוכנניס להתקע לחריץ הצר, יבלטו הרבה מעבר לשפת הפנקסון. *'פלאדאטה" - נתונים ברשת טלולרית אם אתה רוצה להמשיך בקשר הנתוניס גם כש- אין לך אפשרות להתחבר לשקע טלפון קבוע, תוכל לנסות לתקשר על רשת הפלאפון. טכ- נולוגיה זו כה מתקדמת על שפת ההתקפה של חזית הטכנולוגיה, שאתה חייב להזהר לא לה- פגע ממנה. הציוד מגושם, קשה להפעלה ויקר. שתי גישות מתחרות על כיסך; טלפוניה סלו- לרית ורדיו בייחבילות" (אסגק). טלפונים סלולריים נתמכים ברשת די או ניברסלית שמכסה את האר> בדרגות שונות של איכות תקשורת ואמינות. לעתיד מתוכננת רשת סיפרתית, שתאפשר להשתמש בציוד שלך בכל מקום בעולם, אך כיום לכל ארף רשת לאומית נפרדת ולא תוכל להשתמש בציוד הישראלי כאשר תהיה בחוייל. המתאם עצמו מורכב ממו- דם. מיוחד (ראה. לעיל בנוגע לפרוטוקול 0א]/א), כבל ממשק עבה וטלפון סלולרי. באי- זורים קשי קליטה עדיף להשתמש בטלפון המו- תקן במכונית, ומשדר בהספק של 3 וואט, ולא במכשיר נישא שתמספק ב-0.6 וואט. הכבל המיוחד שמחבר את המודם לטלפון יכול לעלות 390 דולר ויותר. הוא בנוי כך שהמודס משלה את עצמו כי הוא מחובר לטלפון רגיל. מודמים עתידיים אמורים לתאום אינהרנטית לטלפונים סלולריים וכך לחסוך את הצורך בכבל מתאם יקר. אם אתה נמצא בנקודה שבה הקליטה טובה, מודס טלפון סלולרי יתן לך קצב נתוניסם דומה לזה של טלפון קווי, תכונה חשובה בהתחשב במחיר המופרז של זמן שיחה בפלאפון. השיטה השניה, של רדיו בייחבילותיי, מקובלת בארהייב, שס שתי רשתות עיקריות, האחת שו- תפות של י.ב.מ. ומוטורולה והשניה שותפות של בל עם אריקסון, מספקות שירות אמין במחיר נמוך (40 עד 120 דולר לחודש). הייחבילותיי מתייחסות לשידור מקוטע, בו מספר ערוצי תק- שורת מרובבים על-ידי חלוקת זמן, בדומה לרי- בוב !אפד ברשתות טלפוניה. השיטה אידיאלית להעברת מסרים קצרים בין ציוד נישא בשדה לתחנת אם, למשל העברת הזמנות. וט- רנסאקציות מפורמטות בתמציתיות. השיטה יעילה פחות עם הכוונה היא לעלעל באורך רות בנתוני מסד מרוחק או לעיין ב-₪85 . איתוריות לתקשורת חד-מיוונית רשתות האיתוריות (ייביפריםיי) מהוות תשתית יעילה וזולה להעברת תשדורות בכיוון אחד. ית- רונות בולטים על פני תקשורת אלחוטית 5 הפק שבים > הת קז מחטבים = הצאתם) - ם ספרי איכות ל-6ק ₪ - אי[ /2 2( מושל מוסלי השא פוקנסנוזנל כלי עבודה מל 0 ' , .א דו-כיוונית הס מימדים קטנים, מחיר נמוך, הספק מיוערי, אמינות גבוהה וכיסויי אפילו בתוך מבנים ומכוניות. איתוריות להעברת נתו- ניס למחשב הן קרובות משפחה של האיתוריות האלפאנומרית המקובלת, באמצעותה אתה יכול לקבל הודעה כתובה. קיימות אפילו אי- תוריות דו-תכליתיות, הכוללות מצג 1.05 להו- דעות רגילות וכבל מתאס למחשב לצורך הע- ברת נתוניס. בדרך כלל, איתוריות נתוניס לא כוללות מצג והקיבול הפנימי שלהן מגיע עד ל-32,000 סי- מנים. מוטורולה מציעה איתורית מודם בשם 6550030 למשתמשים ברשת האיתור שלה או ברשתות מתחרות. שידור הודעה באיתורית למען בודד יכול להיות יקר יחסית, אך השיטה אפקטיבית מאוד להעברת ידיעות למספר גדול של מענים בו-זמנית. מוטורולה מתכננת לצאת בקרוב עם אי- תורית-מודם בתצורת כרטיס ג01)א0ק. 18 בשותפות עם חברת אג60וא עומדת להתחיל בארהייב שירות| רדיו סלולרי סיפרתי בייחבילותיי (פ?פ6), שהיא טכנולוגית גישור עד לחדירה המלאה של טלפוניה סלולרית סי- פרתית. הדיגיטציה של רשת הטלפוניה הס- זו(ם)פוקז ו 88? המחשב האישי במדריך מס' 1 פתרונות: לצגיייה בספריות (צמ, כאאס ולו לניווט בספריות (0 %ם) תח לצגייה בטקסטי"ם (51ג ציאיטצפ וקוד). לעריכת טקססים (אוא), הו ועחד). לדחיסה ולפריסה (עצת, וַאג, נש וקחד). לולרית תארך מספר שנים אך בסיומה תוכל הרשת להעביר תשדורות מחשב ללא תיווך מו- דמים, בדיוק כפי ששרותי 150 יתפקדו ברשת הקווית. היתרון של טכנולוגית ת607 הוא שניתן למ- משה על מערך התקשורת האנלוגי הקיים של טלפוניה סלולרית. הטכנולוגיה לא מוגנת מס- חרית ומספר גדול של יצרנים יספקו ציוד מת- אים (מודם מיוחד) בזמן שהשירות יתחיל לפ- עול. התחרות המתוכננת בשוק הפלאפון הישראלי עשויה להביא לכך ששירות דומה יסו- פק גם בישראל. ₪9 7/7 5 005 (29 ש"ח) ₪9 וכל מעבד התמלילים 8151 (35 ש'ח) 0 ו" 0611061 זס\ (39 ש'ח) ספר הפקודות של 3.0/ 3.1 5צססחו/ (49 ש"ח) , ספר הפקודות של 5 05 (35 ש"ח) ּ 1 ספר הפקרדות (ל 6 חס וחוח60 חסזזסא (25 ש"ח) ספר הפקודות של 85/516 (39 ש'ח) המדריך השלם ל- יול הדיסק הקשית (69 ש"ח) המדריך למחשב האישי 6ק 1810 [ת[אמ' (33 ש"ת) המדריך לתקשורת באמצעות מ71 (39 ש"ח) המדריך השלם ל- )] 68455 (89 ש"ח) פוקוס חנ כם ְ 8₪ מדריך פוקוט מחשבים לתוכנות החופשיות (35 ש"ח) ל 7 / 6' אוכןוא. אוס)יו, כאיכ כא/ ₪ - 30 6' וכ[ | הזמנות: בטלפון 03-773898, בוויזה וישראכרט, בשעות: 15:00-08:50 תם פזקס נחונים = הת קז הביס = הת לק 3 מתטבים 5 55 -, ו 53 דצמי עפ וו זו 1211ב )שאו | בר ון 8 זב 5 ל 0 ס\ האנוא ו ₪ - 0 גליונות אלקטרוניים. פריחה חדשה בין השורות והעמודות 5 קז ח0ו031/ש ב 3/6/06 03 | %008006- 1994 993ו 9 / | ג ה 2 0 102 7 8 ה = 0 6 ו 2% , ו 2 2 6וונסושת % או ה ₪ וזו . זט קתזם") קווש עכשיו זמן של שינוי זרמים בעולם הגליונות האלקטרוניים. המשתמשים מחליפים פלטפורמות חומרה, חברות גדולות מחליפות ספקים ומאבקים משפטיים מערימים קשיים על תאימות. אבל יותר מכל, השינויים נדחפים על-ידי פריחה של יישומים חדשים, המביאים לראשונה רעיונות מקוריים ומימוש מלהיב לתחום הגליונות האלקטרוניים. לנו, המ- שתמשים, מערבולת הזרמים מביאה אך טוב. ל פלטפורמות 005 נראה כי לוטוס הצ- ליחה במאבקה המשפטי הבלתי נילאה נגד בורלנד. בית המשפט קיבל את טענתה כל הכללה של עף התפריטים של 1-2-3 בתור או- פציה של קוואטרו-פרו היא פגיעה בזכויות היו- צרים של לוטוס. בה בעת התפרסם כי לוטוט הפסידה שני לקוחות עיקריים, האחד לבורלנד והשני למיקרוסופט, והשחיקה במעמדה 1-2-3 בשוק של נמשכת. בעולם | אסשת/ שומרת 5861 על מקומה בראש המתחרים, ובשנה האחרונה מיקרוסופט העבירה אותה סיבוב השבחה נוסף. הוספה של ספרית פונקציות מתקדמות, שלל פקודות סט- טיסטיות, מחולל השוואות צולבות משופר, מו- דול אופטימיזציה עם יכולת תיכנות, שליטה בתאים על-ידי ייגרירה והשלכה" (קסז6 6 685) ותמיכה ישירה במקרו של 1-2-3. מיקרוסופט חשה בהתחממות התחרות בשוק והאיצה עקב כך את סבב ההשבחה למעט יותר משנה. והתחרות אכן הגיעה בעוצמה ומרץ, בצורת קו- אטרו-פרו ל-3שסטחוא | (נשתמש בקיצור וק0) המציעה אלטרנטיבות מקוריות לדרך בה מי- קרוסופט מבצעת חלק מהמטלות. המודל הב- סיסי של |שאם הוא קוב 15א, טבלה דו-מימדית, והתוכנית מספקת כלים כדי לקשור טבלאות שונות בצורה אינטליגנטית. אופציה חדשה היא ייחוברת" (%סספאזס/), אוסף מס- מכים מבוזר הקשורים יחד על-ידי שם משותף או אוסף מסמכים שקובצו יחד לאיחסון כי- חידה אחת. לעומת ואת, המסמך הבסיסי של אק הוא גליון עבודה רב עמודים. בורלנד קוראת לו יימחברת'' (אססטטוסה) ואף מציגה אותו על המסך בצורה ויזואלית כדפדפת עם תגיות זיהוי לכל עמוד, בדומה לאלפון או פנקס כתובות. כדי לפתוח בעמוד רצוי מסמן המשתמש את התגית באמצעות העכבר. הרעיון הפשוט הזה דיו לעשות את 2 למודל תלת מימדי הרבה יותר שימושי מהפתרונות של לוטוס או סקט, אבל היתרונות לא מסתיימיס בכך. ניתן לקרוא לעמודים בשמות ולהשתמש בש- מות כפרמטרים בנוסחאות. ניתן לתפוס את העמוד בתגית (על-ידי העכבר), לגרור ולהשליך אותו במקומות שונים על מנת לשנות את סדר העמודים. כאשר אתה מעתיק. טווח מעמוד אחד לשני ביכולתך לשמור על התייחסות לע- מוד המקורי או לייצור מערכת התייחסות מקו- מית חדשה. האופציה השניה מאפשרת לך לה- עתיק בקלות תבניות דו-מימדיות שלמות ואחייכ לנתק את הקשר בין מודל אחד לשני. חלק מהפונקציוליות הזאת מושג ב-6סאת על-ידי מנהל התרחישים (זסקגתג)/! סתגח506), אך הפתרון של בורלנד קל יותר להבנה וניצול. הגי- שה של מיקרוסופט גם נוטה לצרוך יותר מש- אבי זיכרון ועיבוד. מצד שני, מנהל התרחישים יכול לייצור טבלת סיכום, תכונה שאין לה מק- בילה ב-שפ). המבנה התלת מימדי ומטפורת המחברת של אופ), כמו גם גישה מקורית לא- ספקטים אחרים של העבודה, מצביעים על כך שבסביבת פשס6תו/, בניגוד לעולס ה-05כ, הג- ליונות האלקטרוניים השוניס יתייחדו באופי עצמאי ואישי. הכניסה של לוטוס לזירת הגליונות הא- לקטרוניים ל-משסתו/ סובלת מסגידה לאלוהי התאימות. 1-2-3 ל-%שס6תו/ מהווה העתקה כה נאמנה של גירסת ה-05 עד כי לוטוס הח- מיצה את מרבית האפשרויות שהסביבה הח- דשה פותחת. התחושה היא כי המצב ישתנה בשנה הקרובה. דווח לנו שלוטוס משקיעה מש- אביס רבים בפיתוח גירסת 8שסחוו החדשה 0, כדי לתקן את הרושס המאכזב שיצרה ג'י- רסה 1.0. הבעיה העיקרית של לוטוס, איך להתקדס מבלי לאבד את המאחזים הקודמים, משותפת כיום גם לחברות אחרות. מיקרוסופט למשל הכריזה כי היא תשחרר שפת מקרו דמויות 84516 עבור |66אם, אבל המחוייבות שלה למקרו הישן ולמקרו תואם 1-2-3, מונעת ממנה לממש את ההבטחה. במקוםס זאת משקיעה מיקרוסופט את מאמציה בהוספת כלים אנליטיים ופישוט השימוש בגליון האלקטרוני שלה. הגירסה הח- דשה כוללת פונקציות וכלים נוספים לשימוש בידי כלכלנים, מהנדסים, סטטיסטיקאים וחו- קרים. במקביל פרצה מיקרוסופט דרך חדשה בפישוט השימוש ביישומים יום-יומיים. תכונות כמו מניפולציה של תאים על-ידי גרירה וה- שלכה, יצירה אוטומטית של סדרות סיפרתיות וכותרות, פירמוט בצעד אחד ועוד, כבר מהוות מקור לחיקוי על-ידי המתחרים. החדשות ביותר והגדולות ביותר בסקירה זו אנו בוחניס את כל התוכנות שעברו עידכון משמעותי מאז הסקר האחדון, והלו זמי- נות מסחרית באמצע אוגוסט השנה. 8 תוכנות עמדו בקריטריונים האלה: 5.5 ס031ז6קט5 של קו- מפיוטר אסושייטס ,386316ת], לוטוס 1-2-3 בגי- רסאות 05 (2.4) ו-4שסחג/ו (1.1), כ-3 1060 מיקרוסופט 4.0 88661 וקוואטרו-פרו בגירסאות 05 (4.0) -5שסטתוש (1.0). לפנל שאתה מחליט באיזה גליון לבחור, עליך לבחור בסביבה העבודה. בן 8 המוצרים הנסקרים, 3 מיועדים ל-8איס6חו/ ו-5 לסביבת 05. אם בחרת ב-005, ולפלטפורמה שלך יש לפחות 2 מגהבייט זיכרון, כדאי לך לבדוק את הגירסה 0 של 1-2-3. גירסה זו לא נכללה בסקירה שכן היא לא עודכנה בתקופה האחרונה. הש- מועה אומרת כי צפוי עידכון קרוב עס השבחה דומה למה שעשתה לוטוס בעידכון מגירסה 2.3 ל-24 . הבחינה השניה שעליך לעשות היא מידת הת- לות שלך בתאימות 1-2-3. אם זו חשובה, כדאי לך להשאר עס לוטוס. התוכנות האחרות מרי- צות אמנם מקרו של גירסאות א.2 של 1-2-3, אבל הן לא תומכות בקריאות מקרו ל-ַעְוצִצְאו ולתוספות עדכניות אחרות. המבחן השלישי הוא האם אתה צריך תלת-מימדיות: ס!ג6זסקט5 והגליונות ל-פאס6תו/ מספקים דיגום תלת מימדי. עבור מודלים רבי עמודים הגישה של 0 היא הקלה ביותר לשימוש. מצד שני, סג6זסקט5 היא המציאה של השנה: במחיר 149 דולר אתה מקבל גליון אל- קטרוני שאינו נופל בעוצמתו מאלה שעולים פי שלושה וארבעה. פרטים בהמשך. 6 - בדומה לבורלנד, הטקטיקה של קומפיוטר אסו- שייטס היא לכבוש שוק על-ידי הצעת אל- טרנטיבה, המצויידת ביותר תכונות מהמתחרה הדומיננטית, ובמחיר אטרקטיבי יותר. המ- תחרה המקורית של 64|6ז6קט5 היא הגליון הא- לקטרוני שפרץ את הדרך לכולס, 6גסוצוץ. כן, קט נולדה בשעות הדימדומים של מע- רכת ההפעלה 60% , כאשר הממציא והיזס האקצנטרי אוסבורן חיפש יצרן תוכנה שיסכיס למכור גליון אלקטרוני לא מוגן העתקה. כאשר השוק עבר לתואמי 6ק, והחלה תקופת המלוכה של 1-2-3, ביצעה גם 66416קט5 תרגיל החלפת סוסים והמשיכה במאמף בלתי פוסק לכיבוש שוק על-ידי חדשנות טכנית. בזמן האחרון נחלש המומנט החדשני וקומפיוטר אסושייטס הע- דיפה לחזק את מעמדה בשוק על-ידי הורדת מחירים, במקום הוספת תכונות אופנתיות חד- שות, כמו ממשק גרפי. לגירסת ‏ 5.5 שבדקנו ממשק מבוסס טקסט טהור. היא מריצה תוכנות מקרו 1-2-3 מגי- רסאות א.2, אך לא קבצי ד ,₪3 ו-3אא. היא לא תומכת בשמות לסיגנונות, אין לא או- פיטימייזר או חוצץ הדפסה (6|ססק6). אבל יש לה הרבה תכונות אטרקטיביות אחרות, כדי לחפות על החסרונות הקלים. סגא6קט5 היא גליון תלת-מימדי עם יכולת לא- חסן עד 255 קבצים, שכל אחד יכול לכלול עד 5 דפים. ניתן לצפות בשלושה דפים או קב- צים בו זמנית, בחלונות קבועים. שמות של טוו- חיס ניתניס להגבלה לדף יחיד או להכללה גלו- בלית, לפי הצורך. ניתן לשמור ולטעון קבוצות של קבצים תחת מטריה של 6סגקגאזס/ו. קבוצת הפקודות, אופציות הפירמוט והפונקציונליות דומות לאלה הקיימות בגירסאות %.2 של 1-2-3 ובקוואטרו-פרו. שרותי הגרפיקה, לעומת זאת, יוצאים מהכלל. גרפים פולריים, תרשימי טקסט, סרגלי שגיאה, גרפים דו-שלביים והתאמת עקו- מות לינארית או מורכבת . הגרפים יכולים לכ- לול עד 9999 נקודות נתונים. למרות שהתוכנה לא מציגה על המסך בחירת גופנים (פוחס!), הצ- ללות ואיורים, מודול ההדפסה כן כולל אסוצסזק, שלושה גופני חגסוטופ ובחירה של גודל אות וסיגנון. כמו כן ניתן לבצע התאמת גודל (קחז5631) אוטומטית לגודל עמוד ולהקצות שמות זיהוי לכל סגנון. גמישות ובקרה המבקר (וסזווא) של 6ג6ז6קט5 הוא ללא מת- חרים. ניתן באמצעותו לסנן את התאים לפי קריטריוניס מגוונים ומורכביס, יותר מכל גליון אלקטרוני אחר. לבצע מיונים לפי טווח, זמן, נו- סחאות, תוכן ופורמט. מיוניס שמאפשרים סינון תאים שגויים, זיהוי חפיפות בין טווחים, שמות כפולים ועוד. שפת המקרו היא הרחבה של 1-2-3, גירסה 1. נמתן לשמור את פונקציות המקרו על דף העבודה, בספריה מיוחדת או בקובץ 4561 נפרד. מוד הלימוד נתמך על-ידי זספקטט66 חזק. בקיצור, תכונת המפתח של 036ז6קט64-5 היא גמישות. היא מספקת יותר אפשרויות בחירה מכל גליון אלקטרוני אחר, במחיר מורכבות גבו- הה יותר. למשל, מערכת התפריטים כוללת לא פחות מ-32 בחירות ראשוניות ולרבות מהן מש- תרשרות חמש, או יותר, תת רמות. אפילו לפ- קודת 5366 פשוטה יש ארבע תת רמות לבחירת אופציות. למשתמש חדש הגמישות הזאת מב- טיחה מחזור לימוד ממושך, אך לאחר שהוא יש- תלט על כל האופציות הוא יגלה מנוע רב עו- צמה. מי שיכול לחיות בלי מסכים גרפיים ומוכן להקדיש זמן מספיק ללימוד ההפעלה, ימצא ב-0180ז6קט64-5 את מלכת ה"מציאות"" בג- ליונות אלקטרוניים. אפום סד 5/5 שאו אפופ סח סהסיו =או: אסודה וט6וה6םד -וה6ודהואשד דהוא | ₪:| שו - אמ 2 ו אמור ב == ה 1-4 שר| | ₪ 2 ₪ || ₪ 86 1-- 8 ו 4 8616850 ,008 זס) 1-2-3 פטזס | 1. 816850 , 5/יס0חו/ זס! 1-2-3 פטזס 1 זס) סז סוזזטם 0 מאשט 0 ל וו 5000008 פון מון מ | 7 רלן > | 2 6 | 2 | ן 6 ן מו ו 1 עה יו הר הל || השאשש ן | ה <> משוטואאווואואווון ז ו | 0 ל ב | 8 4 8616850 ,005 וס 1-2-3 105 11 016956 ,שחו זס! 1-2-3 פטזס 1 : | ₪ / | 1 1 / 0 | ז וו | | מ 0 וס | | הי | מששששמטושמאר ‏ 0 סז סוט | ו זז | ו | בי ו תו 10 0ז? סזזומטם ב | 0 6 4 0/0858 .008 זט 1-2-3 זפ סול סזזטני סו 10 סז סזזזהנו |ע 0:11 1 1; || 3 13 19 בע | 05 ...מה אחרי גכיון אלקטרוני? 62-66! > כ קוו וי | טיה מתכנון עפ'/י מוצרים - הפעלת נוסחא גלובלית על קבוצת תאים + חלון דוח סטיה מתכנו שליטה מלאה בפונטיס לחנות תוכנית 16 היו ₪ 1 בי ושי ₪ יי ביצוע יי ₪ 1564₪ 00 ₪ ו ₪ - + יחידות מחיר יחידה מכירות ות המכירה לה וכלליות ה"כ עלויוחת רווח סאות תוכנית *חידות 5פפ חיר יחידה | 1.40₪ מכירות | 13300₪ 2 המכירה ₪ן667 נראה כגיליון ב רגיל ומופעל באמצעות פקודות לה וכלליוח | 1596₪ סטנדרטיות ה"כ עלויות 8267₪ רוח 33₪ 50 לי בית 42 יחידוח. + תוכנית 5 נבחר כמוצר השנה עייי 06ו6-8082ק ברוכיס הבאיס לעולס המודלים הרב מימדיים. בשונה ממודלים דו מימדיים, |0616ו04-00 מאפשר לך לבנות מודלים בני עד 12 מימדים שונים עם אפשרות למעבר מיידי בין המימדיס בלחיצת עכבר. ו- !669וח0-60 גס יימדבר'"י עברית, כך שניתן להגדיר שמות מימדים, עמודות ושורות לו בי 1 ...והז זו!ווות 6% |008 ...שד או בעברית! תשובה לשאלה: ייאיך התקבל הערך בתא והז ניתן לקבל באמצעות יינתיב הבקרהיי המציג את מסלול התהוות הערך המוצג בתא. | זום רוח וגגיטד למי סניו ות (גאווו ריט שת "ינתיב הבקרה" שמות החברות והמוצריס הינס סימניס רשומיסם. ו מוצרים.יחידות.סה'כ מוצרים)<-6כ). |. )= .ו - !66קח 0-60 סהוצצ 100|!5 5ה700ק0 |8הזס: 1 18 11 סטיה 4 ₪ ]3.52₪[ ₪ ]355₪( ]3.37₪[ )0.15₪[ ר-ד₪7 27 סטיה וב אר ו 5 1 הוחא לקבלת החלטות מושכלת נמצא מגוון כליס חזקיס כמו |308 6% הקצאות ותחזיות, כך שניתן לבצע ניתוחי "פו-81 תו" ו- "זו-81ח/ש" מורכבים, בפשטות. |0616וח00-./0 קורא וכותב 43 ] |00א ,00856, 0 | |450 וקבצי דקן3 50 כך שניתן לשלבו בסביבת העבודה הקיימת אצלך. | | ו - ו מפיצ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב הּ|טחזזט- תכנון רב-שנתי - שולחנות דוח רוח והפסז לפי מכירות (באחוצים) [ע|8]= 8 ות ניווט בלחיצת עכבר בין עד 12 | מימדיס שוניס שמות שורות ועמודות בעברית לא עוד 1/... הבט על המודל מ-12 נקודות מבט בו זמנית! << ] אחוז ממכירות שו ,₪ - |מנהלה וכללטות: = | |סה"כ עלות = שה 7 גליונות נוספיס לעריכה והדפסת דוייחות באמצעות 5סס (העברת נתוניס דינמית בין יישומיס) ניתן לקשור מודליס של 616 וח 0-/0 לכל תוכנה אחרת הפועלת בסביבת חלונות ללא צורך ביייבוא" ו''יצוא" נתוניס. ו 6 5 .חסו095 עס זסוזסקט5 פזסעס5 57 1 זה גליון אלקטרוני קומפקטי וזול המיועד לש- לושה סוגי משתמשים: אלה שנאלציס להסתפק בזול ביותר, אלה שצריכים להעביר בקלות קטעי גליון ליישומי 205 אחרים ואלה שרו- צים לייבא קבצים מתוכנת חשאסוט0. כולם יע- ריכו את המחיר של 49 דולר ואת היכולת לה- שתמש בה כ-188. במוד האחרון רק א11 זיכרון קונוונציונלי נשארים תפוסים, בזמן שהתוכנה עוברת לדיסק או לזיכרון עליון. הקומפקטיות מתבטאת גס בתכונות. ניתן לה- ציג רק עמוד יחיד ומספר השורות מוגבל ל-4096. גירסה 4.0 החדשה כוללת שיפורים בשני תחומים: מודול גרפי מלא ותמיכה מו- רחבת במדפסות וגופנים. תכונה יחודית של [חסם פפהמהדהס 0-5 : 6 היא היכולת לייבא קבצים מ-חסאסונוט, מסד הנתונים של ווותז. מכל הגליונות שבדקנו רק האחד הזה מספק את הקשר עם ח66סונו), כולל סינון רשומות לפי קריטריונים שונים ופי- רמוט אוטומטי לשורות ועמודות. 6 אינה עשירה בתכונות שהתרגלנו למ- צוא באחיותיה הבכירות, אך אס כל מה שאתה צריך הוא גליון אלקטרוני פשוט, שיכול לשכון בזיכרון בו-זמנית עם מעבד התמלילים שלך ול- העביר קטעים בין האחד לשני, 6גגווח1 בה- חלט שווה בחינה. 4 08 זס) 1-2-3 1.0008 גירסה זו של הגליון האלקטרוני הקלאטסי דומה ו 0 20005 14 ] |[ ו | 19 ו ה --- -₪₪אשאשרריקן 20 ]₪₪₪ ₪08 25‏ ?בת 12310005 טוט | 7 208 ו 0// 12-30 פטו | 0 26 1 . 2 2 6 6 ופפ 0 0 10 ן 203 ב | ₪ [ יש ו וטוט | || | 21 | | 7 של | 42 | ₪ ב-א סוק ו [ | > ויו זר 4 2 8010850 ,005 ז0 1-2-3 10105 010056 מו זו 1-2-3 פטזס 1 1605011 0 ו זס! 0 סזוזהגום ה ₪ 4 5 1 8 | % | 4 8 8 2005 1 ו סז ומוס ו וסח- פהס.ו ‏ ומההש6סקס 88 9 8 4 : לשילדה קשוחה ושרירית של מכונית מרו), עליה הרכיבו מזגן, קומפקט דיסק ומערכת ניווט לווייניס כדי למצוא חן עיני הקונים, שה- תרגלו לפאר ונוחיות. במהלך שבע השנים מאז שוחררה גירסה 2.01 ניהלה לוטוס מדיניות הש- בחה מוצלחת במיוחד: שינויים מינימליים בג- רעין התוכנית והוספת שיפורים בצורת "תוספות" (תו-866), בחלקן פיתוחים של צד שלישי. כל גירסה חדשה הביאה איתה פו- נקציונליות נוספת אך לא השפיעה כמעט על גרעין םאם.123. לגירסה הנוכחית נוספו 7 תוספות: "ימבקר" - זסוו6טא, פקודת חיפוש יעדים -זטוספאֶסג8, לוח צלמיות (פחסטו), מנהל ספרית מקרו, טקסט הד- רכה, צפיה בקבצים ומודול הדפסה בנוסת 5 וט ו 4 3819829 ,005 107 1-2-3 10105 1 19359 , 5ס0ח/// זס! 1-2-3 פטזס1 0 100 = ז501סזסוון ו 0 סז סזוזמנים | ז מ 1 6 ,טח זס1 1-2-3 פנוזס 2 0 1 . :46000 | סז סזזועים | ו 0 סז סזומ 5 ₪ 0 | 6 24 ₪686 ,005 זסז 1-2-3 נטזס 1 1 | 56ב6וס , פ/שסטחון/ 10 1-2-3 פטזס1 ממא ספוטו סז טזזזמנם 0 סז מזווטנים % מהעסקים עובדים חזשב שבכת התפלגות השימוש בתוכנות להנהלת חשבונות ולניהול מלאי על פי סקר מודעות דרושים בתקופה ספטמבר אוקטובר 1992 ///2יק של -//2/0 בגר ם. עבורה במ ג17193403 גלית + רישיון גוליגת, 0117420230 13 סוג + ידע ברב מטבעיון 3-1 | 29980118 07--91140> ותייטו לחבוה ק עף ות ב בתוכ ו רש 6 עצמאי 2 (2:00--8.00). | ה" 9 , 1412 ל השכונות פני 22 17 "בת תאה- ם----, תיירות 2 --- ₪ ה 6 מנהח"ש -- מקידה מנוסה 5. יריעת אנגלות ה /, בת'א, כ ת 210979 רון9ו זי + (סיון בחשבשבת. לסירה = |" ת"ל 1 -04-61644% לדיר מנהח : הנהח"ש. מ 0 ל שרד 15 ה לגנס ל ה-א הס 68% | 9 600% כל אמט ל ל 0 ה 2 7% ו שכר, בסו 2 -7-- 2 ל השב : חי > 7 2 תִ ל לחש בש בת % = ה 2 ו פס וד בר הנד םיב לה 5 == 0 ורלציון ו זה תה לה ל החדש סוג 2"3. בגוסה. 0%" / - ועו "לוס למטטי :037966 7 - רמ , ו ו - 0 ו ית סוב 1/2 מ רז 7 א + מנהח"ש 03, נסיון מו רנ חחוש/ה | כתנגית = לשעות '223 ה ו / , 7 עו >ושבשבת 2 5 1 ך' ו % 1 עמ ברג (עזט ש לונ?; נסיון סוכה בניה מת-א ורוש/ה חברת מ + נסין אלעתר לפנות בכתב לו "- . מ 12 שיב 1 ו [- מ ממ | ה דרך פ"ת 65, תל-אביב 67138 טל. 03-5611961 פקס. 5612310 ל ו 6 % או וקה 7 = ההתאמה למשימה תוכל בדרך כלל למצוא אותה אצל ספקי צד התּאמה למשימה שלישי. | 6 | 16| | גרוע סביר טוב מעולה | סיבוכים מסויימים | גרוע סביר טוב מעולה ‏ | אנליזה ומודליס ₪8 8 8 0 | אנליזה ומודליס ( 06/06 6 58" - 2 המחיר של גישת ההשבחות הוא סיבוך. כדי ₪ ה להדפיס גליון בפורמט המהודר שמוד פַעָאאַּצְא | | האחדה וקישור הכנת גרפים 68 68 8 8 מאפשר, עליך לנהל שני לוחות תפריטים במ- הכנת גרפים 00 6 6 8 הדפסת גליונות עבודה ()() 86 ₪ | קביל, האחד לגרעין 1-2-3 והשני למודול הה- הדפסת גליונות עבודה () 6 8 ₪ דפסה. לסיבוך תורמת גס החפיפה החלקית בין המודולים למשל, פונקציות ההדפסה הבסיסיות פיתוח ישומים 68| 0-8 נמצאות גס בגרעין וגם במודול היעודי. פיתוח ישומים 9( 8 08 עבודה עס גליונות אחרים ( )6 6 עבודה עס גליונות אחריס ( 6606 פעאופץ\. הצלמיות ניתנות לתיכנות על-ידי המ- 4 בעיה גדולה יותר היא התיישנות. מודול הג- | עבור רוב הדברים שאנשיס עושים עם גליון שתמש והן מהוות קיצור גרפי לפקודות מקו- = רפים של גירסה 2.4 נראה מיושן ופרימיטיבי אלקטרוני, הביצועים מעוררים התפעלות. חי- בלות, בדומה למה שלוטוס מיישמת בתוכנות = ביחס לאלה שמספקים הגליונות האלקטרוניים = שובים ועידכוני מסך נעשיס כהרף עין, כמו גם החדשים. הגרפים הס פשוטים ואו- ההאמה למשימה פציות רבות חסרות 4 0005 זסז 1-2-3 פזס.| - מודול אושוצץ/ יכול לשמש לשיפור גרוע סביר טוב מעולה המראה של הג- אנליזה ומודליס ( ו )606 , ה: רפים, אך לא לה האחדה וקישור ( ו 66 רחבת המגוון וה- פונקציונליות. ב 8 גירסה 2.6 היא גם הדפסת גליונות עבודה 68 68 8 8 א י התו- תי עבודה עס גליונות אחריס ( 6 06 6 כנות היחידות שלא מאפשרות | לעבוד כ 8 בו-זמנית עם יותר ' מעמוד יחיד. מודול = מיונים, אנליזות סטטיסטיות ופעולות בסיסיות זסטו 6 מאפשר | אחרות. לוטוס כנראה תמשיך לתמוך בסידרת אמנס פתיחת חלון = א.2 כל עוד יש משתמשי 05 שמעדיפים פש- נוסף להצגת קוב = טות וביצועים טובים על אסטטיקה ורב גוו- לסביבת פאסותואו. היופי של גישת לתוספות ‏ שני, אך אין באפשרותך לערוך את הקוב הזה. = = ניות. הוא היכולת של המשתמשים להתאים את התו- ‏ רק פונקציות אלמנטיות = מאפשרות לקשור כנה לצרכיהם. אם אתה לא וקוק בתוספת | קוב לקוב. 1 08ו00ח1/ ז0] 1-2-3 1/0105 מסויימת, ביכולתך לנטרל אותה וחסוך במ- שאבי מחשב. אס חסרה לך פונקציה מסויימת, = ובכל אופן, המנוע הקלאסי ממשיך למשוך חזק. אם תאימות 1-2-3 היא הקריטריון העליון מז את :1 זבוו אהו 1 ס סק ו) וטעשר [ה|שה)|/] א | ה 7 5 ה 0 8 4 | 00 ל שת ץ +11 2846 1068 0+ ? ז11%6] 26590/ססטגץ 0 : וי 11%69] 08+08070 0 ז 8 01+9:001608 010 ו ו 3 +19 :61/5 ו 100% 45118₪ =55123822%:ם 1 דוקודטודהד3 עחטאו (ותס)סטעוס ות [0|608ס9 [241%0018 ממפפסת(םש0 :1998 זווםודהד5 מוזססאוו 3ף ₪2 821,800.08 526,698.08₪ְ 8 808 5 5,328.88 | 4,288.08 1 סע 8 3,998.08 | 3,158.88 | 65ן:)/ן061 8 1,488.0₪ | 1,480.08 %ווסא 8 5 2,128.88 = 1,688.88 5 8 9,318.08 | 7,358.08 64 006 8 22,148.68 17,708.08 כ כ07 +סך ו אליך לא יצליחו לחדור !וו א מפאתת חוסמת גישה לא רצויה לקבצי המידע במחשב שלך. 8 את תוכנת ההגנה הטובה ביותר לקבצי מידע. 8 ממאתת עליונות טכנולוגית ברורה על פני כל התוכנות המתחרות, מתאימה לרשתות תקשורת ולדיסקים קשיחים. 6 8 מאפשרת גישה לקבצים מוצפנים ע"י סיסמה בלבד ובמקביל ממדרת את המידע. 6 8 מהווה שילוב של תוכנה וחומרה המונעים אפשרות גישה, בפני משתמש שאינו מורשה. ו ו מונעת חדירת וירוסים למחשב שלך. כרמל הנדסת תוכנה, שפיתחה את תוכנת ה"טורבו אנטי וירוס" המובילה בּעולם (6080108 5017088 - 4642185 20) פותחת עידן חדש! 5 צדת 56 תהםדוק]אס60 .]באספהתק ב ו ]ריר ה72/: | ככמלהדת תכנהבע"מ טלפון: 04-416976 פקס: 04-416979 ער : |י. / 8 כ 1% 5 6010 )8 חס 1 ס!קתופ א מ" הד הרהה ה7]זן= | < > ו כאשר אתה מהגר ל-פשסטתו/), אזי הגליון הא- לקטרוני של לוטוס חייב להיות בחירתך. גירסה 1 מספקת מעבר ללא תפר מ-₪05ש ל-8/ו60תו/, עם שיחזור נאמן של כל תכונות גי- רסה 3.1 - ושינויים מינימליים למקרו אם אתה מהגר מגירסאות אחרות. אתה יכול לבחור בין סרגל תפריטים נוסח 5ס6פו/ו או תיבת תפ- ריטים קלאסית המשחזרת את עצי התפריט של הפאמה למשימה בי 00 10015 סוע20, ופ 5קפצ) ספַה48 |66ת1פוס/ט אשם ‏ 16 11 05 זסז 1-2-3 פס | גרוע שפו טוב מעולה. > אנליוה ומודלים 8 8 6 0 האחדה וקישור 9 8 8 ₪6 הכנת גרפום " ) 06 | הדפסת גליונות עבודה > 6 9 6 0" עבודה עם גליונות 3 69 68 8 5 פותוח ישומים 9 9 9 9 גירסה 3.1 ו-פַעְאוּלְ. יתרון נוסף הוא תצורה תלת מימדים לדפי העבודה. ניתן להערים 256 דפים, עם 2568256 תאים בכל אחד, זה על גבי זה כדי ליצור מימד אנליזה שלישי. נוסחאות, גרפים ושמות יכולים להתייחס לח- תכים אנכיים באותה קלות שהם פועלים בתוך כל דף. התחלה רעועה בשנה מאז הכריזה לוטוס על 1-2-3 ל-5שס0תוע היא סיפקה לא פחות משלוש השבחות חינם. הראשונה עסקה בתיקון קָטפ-ים בלבד, השניה הוסיפה שיפור ביצועיס והאחרונה כוללת תו- ספת בשם אגחגח5. שיפורי הביצועים ביחס לגירסה הראשונה מתבטאים בטענה מהירה יותר ב-22 אחוז וביצוע מקהו ופונקציות מת- מטיות ביץן ‏ 10 | ל-20 אחוז מהר יותר. השיפור הד- רמטי ביותר הוא בהדפסה שנעשית במודיס מסויימים (לא בכל המודים) מהר יותר פי 3 ויו- 0 לו 0 0 8 30006 תר. השיפור | בעידכון | השלישי הוא תו- ספת מודול גגוח שמביא לשיפורים בשלושה = תחומים: | גישה לפונקציות שונות דרך צלמיות בצורה קלה לשי- מוש, תכונות לפישוט ההפעלה, בדומה שאלה שיושמו ב-ושסאם, וכלי עריכה שמאפשרים לה- חליף תפריטים מסיגנון 1-2-3 לסרגלי תפריטים ותיבות דיאלוג בסיגנון = %אסשתו. התקנת אגזחגוח5 מעלה תיבת תפריטים ובה כל פו- נקציות ההשבחה, אליהן ניתן לצרף צלמיות מו- כנות מראש שלוטוס מספקת. חבל רק שלוטוס לא הוסיפה טקסט המרצה (וקוחסזק) לכל צלמית ולחיצה על הכפתור הימני של העכבר איגה מביאה להצגת הסבר מעבר למילים ססגות חסווטס. , ה ללוטוס 1-2-3 אין את היכולת לטפל בתאים על-ידי גרירה והשלכה כפי שהדבר נעשה ב-661אש ו-/וק. יש תמיכה בייצור אוטומטי של סדרות טקסט ומספרים ובעזרת קוב זאז.. 1 דד !5% אפשר גס להכין רשימת שמות, מהם התוכנה יכולה לייצר סדרות של כותרות שכיחות (למשל שמות של סניפים או מחלקות במפעל). הכלי ליצירת הצ- לבות ,0 הוא חלש יחסית למה שמספקות תו- כנות מתחרות. המ- שתמש יכול לבחור רק בשדה אחד עבור כותרת לשורה או לעמודה וניתן לסכ וק שדה אחד לטבלה. אין אפשרות לקב> נתו- גי קלט לקבוצות הצלבה, כך למשל, אם אתה הרוצה סי- כוס חודשי של מכי- רות יומיות עליך | -1-128- 8 -878-8-8= 8-8 -8 9-8: ו לבצע זאת לפני שאתה מפעיל את כלי ההצלבה. 3 ל-פוס6תו/ נגועה בבעיות שימושיות. חלק מהן נובע משימוש לא מושכל בסביבת פס6תו/\ ואחרות הגיעו בירושה מגירסת 05פ. השיפורים שהכניסה לוטוס בשנה האחרונה, וב- מיוחד %ג9הגוח5, עזרו בצימצום הנזקים למו- ניטין של 1-2-3 אך עתה הזמן לבצע ייאוברוליי מלא לגליון האלקטרוני הותיק. 050 [ הימים בהם |5%66 היתה הגליון האלקטרוני הי- חיד לסביבת פשסנחוצ חלפו. התחרות מצד בו- רלנד כבר החלה ובקרוב לוטוס תצא עם מת- חרה בקליבר דומה. ובכל זאת [אם בולטת עם איכויות נדירות. למשל, כלי אנליזה. מאז ומ- עולם היו ל-!טסאם יותר פונקציות ניתוח מתמטי וסטטיסטי מאשר לקוואטרו-פרו או ל-1-2-3. בעוד שפונקציות אנליזה מיושמות ברוב התו- כנות כפקודות תפריט, |אאפ מאפשרת לך לנתח מספר סדרות נתונים באותו גליון עבודה, כדי לברר כיצד הנתונים משפיעים על התוצאה. שפת המקרו של [א5 מאפשרת גם לייצר פו- נקציות פרטיות. [66אם הוא גם הגליון האלקטרוני שכולל מתווה (זסתו!וטס) | ומבדק איות. אתה יכול להשתמש במתווה לצורך תיכנון המודל או לתת לתוכנה לבנות היררכיה בצורה אוטומטית. למשל, אס הגליון מכיל נתוניס חודשיים עס סיכום רבעוני וסך הכל שנתי, אתה יכול להגדיר באמצעות המתווה תצוגה המראה רק סיכום שנתי או רק סיכומים רבעוניים או את כל המודל. התבוננות אנליטית עם גירסה 4.0 מרחיבה מיקרוסופט את היכולת האנליטית של 61א5 גס מעבר לשיאים הקו- דרוש לך מא?צ לתוכנת ה-5 שש262 ןז ש שברשותד * דרוש לך צבע ח* אמל*ת? ומרה*ב 52[ ** דרוש לך מח*ר הגיונ? ומושך אתת *כול להרגע מצאר2? 5ספא פס 60 סד חח זי | וז סנס ) [10118 1 מ'ז0ו65/ %* פי 5 מהיר יותר מכל כרטיס 02 זסקט5 = | 2006101800 8או60מו/\ 8 6מ8 702 ז6קו5 % = רזולוציה 1024 א 1280, 32,000 צבעים 6 6 106 םס [1ב רמת ההשוואה. בדומה ל-1שאם היא חזקה מאוד בתצוגות ובניית יישומים, אבל האופי שלה שונה לחלוטין. זו תוכנה הראויה להערכה כחזקה ומקורית. קוב אוק0, שבורלנד קוראת יימחברתיי, מכיל 6 עמודי טבלאות. תגיות זיהוי צמודות לת- חתית העמוד ומאפשרות גישה והזזה של עמו- דים באמצעות העכבר. כדי לעבור לעמוד מסויים יש ללחוץ עם העכבר על התגית והעמוד בנוסף לתכונות האנליטיות המפותחות מציעה 1 שלל אמצעים לפיתוח נוסחאות ומודלים. אתה יכול להעתיק קטעים של נוסחה אחת לתוך נוסחה אחרת, לברר בלחיצת עכבר לאיזה פרמטרים הפו- נקציה זקוקה ואיזה תאים משתתפים בי- צירת כל תוצאה. יתר דמים. ‏ 4 קטגוריות של פוקציות מתקדמות (ניתוח פיננסי, הנדסה, סטטיסטיקה וחשבון תאריכים), חבילת כלי ניתוח %גק1ססד פּפעּחג/, פותר משוואות ס- מבליות (8016) עס יכולת תיכנות בשלמיס ומחולל הצלבות (010555190). | כל התו- ספות הן בצורת חו-400 האמה למשימה (66אם ה0ספסזסווע! גרוע סביר טוב מעולה ונטתן לנטרל את הח | איה ומודלים %.ָ על כן, ואפ היא הגליון = עובר לקידמת המסך. בעמוד מיוחד שומרת לקים המיותרים. בני- | האחדה וקישור 6 68 8 8 האלקטרוני היחיד שמ- | אוק0 צלמית (חסטו) מייצגת לכל גרף ולכל תיבת גוד לתוספות | של 9 8 86 9 אפשר לך לזהות תאים | דיאלוג שיצרת. פונקציות מקרו שוכנות על גליו- 3, התוספות בשמות. למשל, אם עמו- | נות העבודה, או בספריה משותפת לכל הק- הדפסת גליונות עבודה 9 68 8 9 ל-661א משולבות לח- דה עם היא החודש בצים. תגיות הזיהוי משמשות גס לייתפיסת" לוטין בתוכנית וניתן | עבודה עם גליונות אחהים ‏ 6% 6 6 65 "מרץ" ושורה 5 היא | העמוד וגרירתו ממקום למקום (קסו6 6 0₪88) להפעילן ‏ מכל מקום, מ 9 8 8 9 ייעלויות" התא 25 יקרא | וגם כדי לציין מקורות ויעדים לצורך הזות בדיוק כאילו היו חלק "עלויות מרציי. נתונים מעמוד לעמוד. כדי להעניק תכונות לע- בלתי נפרד מהגרעין. הגירסה החדשה כוללת גס מפענח לתוכניות מקרו 1-2-3. ניתן ליבא תוכניות מקרו כאלה ול- הריצם ללא תירגוס או, לחילופין, להתמיר אותן אוטומטית לקוד מקרו של |שאם. פונקציות לוח השנה מפשטות מאוד חישוביס הקשוריס בתאריכים. חישוב מספר הימים בין שני תא- ריכים, ימי עבודה נטו וכדומה. ספרית הפ- נקציות הפיננסיות כוללת כיום פונקציות בעלות עניין לכל מי שעוסק בכספים ופונקציות המיו- עדות למומחים בלבד. קטגוריות הפונקציות ההנדסיות כוללת המרות של יחידות מדידה, מתמטיקה במספרים מורכבים וחישובים רבים אחרים. אוצר כלים ערכת הכלים אגק[ססך בַַע1ּח8, כוללת רוטינות ליצירת מספרים אקראייס עם קריטריונים שו- נים לפיזור, הכנת טבלאות תדירויות והי- סטוגרמות, טבלאות מיון שונות, ממוצעים מש- תנים ומוחלקים, שליפת מדגמים אקראיים וכלים נוספים לביצוע אנליזה סטטיסטית. כלי ההצלבה 6זגקו/חסק6 05985ז0 מבצע בקלות חתכי ההצלבה של מסד הנתונים. למשל, אתה יכול לקחת מסד נתוני פעולות פיננסיות וב- מהירות להפוך אותו לדף עבודה בו השורות מציינות קטגוריות וסוגי הוצאה והעמודות מציינות תקופות זמן. אתה יכול לסכם נתוניס בכל מימד ולבצע ניתוח סטטיסטי בכל קטע. התוכנה מיישמת אוטומטית את המתווה כך שביכולתך לעבור בקלות מרמת פירוט אחת לש- ניה. אם אתה הוצה לראות את הפרטים המ- סתתרים מאחורי כל ערך מסוכם, כל שעליך לע- שות הוא ללחוץ פעמיים על העכבר; |אם תשלוף מחדש את הנתוניס מהמסד ותציג אותם בצורת טבלאית. החולשה העיקרית של 61א₪ היא באיחוד נתו- ניס. הפקודה 000501086 אמורה לאחד נתונים מגליונות עבודה נפרדים לפי מפתח שסם התא, או לפי הכותרות לשורות ועמודות. למרות שזו פקודה חזקה זו גם פקודה מורכבת מדי לשי- מוש שכיח. התצורה של ייחוברת עבודהיי, שנו- עדה לספק מימד שלישי ל-|אם פחות מש- ביעת רצון מייהמחברתיי של קוואטרו-פרו. הקבצים גדולים יותר, הטיפול בדפים השוניס קשה יותר והסינטקס פחות אלגנטי. יכולת ההצגה של |6סאם היא טובה, במיוחד בהוספת טקסט וסימנים גרפיים לגליונות עבו- דה. אבל אס אתה רוצה לייצר תצוגת שקפיס צבעונית, עס אפקטים של גווניס מתמזגים וכ- דומה, קוואטרו-פרו תבצע זאת טוב יותר. לסיכום, א היא, בפשטות, גליון אלקטרוני פנטסטי והתחרות המתעצמת רק תעשה אותה טובה יותר. לא פלא שבחרנו בה כאחת משתי בחירות העורכים, 6" >>ס)ו0ם, בסקר זה. 0 5 אף אחד לא יכול | להאשים את בו- רלנד = בחקיינות. למרות שגם אוש מציעה כמו [6א דיגוס תלת מימדי והרצת | תוכניות מקרו של 1-23 (גירסה 2.3) ללא תרגום, בזאת נג- מוד שלס אתה מתחיל בלחיצת עכבר על תגית הזיהוי. בניגוד לכל גליון אלקטרוני תלת מימדי אחר, שופ מאפשרת לך לתת שמות לכל עמוד ולחלק את המודל לאיוורי עניין. השמות עוזרים לזהות את תצורת המודל במבט מהיר ואפשר לה- שתמש בהם גם כארגומנטים בנוסאות, בדיוק כאילו היו שמות טווח. ניתן גס לתת שמות לק- בוצות של עמודיס. הנתיית עצמים בנוסף למטפורת המחברת, הממשק, של אל מתליחד בכך שהוא יימונחה עצמים (ש6ןטס 6 ס). כל דבר שאתה רוצה לראות או להזיז מוצג (גם על המסך) כאובייקט בעל תכונות. אתה לא מפרמט עצמים אלא בוחן אותס ומ- שנה את התכונות במידת הצורך. אתה מצביע על העצס (מציב את הסמן על הצלמית המיי- צגת) ולוחץ על הלחיץ הימני של העכבר כדי שתיפתח תיבת דיאלוג, המכילה תפריט עריכה לתכונות אותו עצם. עצם יכול להיות תא בט- בלה, טווח, תגית עמוד, סרגל כותרות, גרף או ציר גרפי, כולס מסתירים מאחורי דמותס הג- רפית תיבת דיאלוג המפרטת את תכונותיהם. כאשר אתה בוחר בשס של תכונה מסויימת, נפתח תת-תפריט המפרט את מרחב הערכים אותם ניתן להעניק לאותה תכונה. במילים אחרות, כל פעולות הפירמוט נעשות דרך תיבות דיאלוג הצמודות לאובייקטים. לחי- צה על סרגל הכותרות של יישוס פותחת את תיבת הדיאלוג של תכונות גלובליות ליישום כולו. לחיצה על סרגל הכותרת של מסמך וה- דיאלוג יתייחס למסמך זה בלבד, וכנייל לגבי עמוד יחיד או שורה או עמודה. הגישה הייאובייקטיבית" כרוכה לפעמים גס באי בהי- רות לגבי השאלה איזה תכונה שייכת לאיוה אובייקט, ובמקרים מסויימים המימוש אינו קו- נסיסטנטי. למשל, שמות עמודים ניתנים דרך תיבת המלל של תכונות עמוד ואילו שמות של טווחיס וכותרות לגרפים ניתנים באמצעות פקו- דות תפריט מסורתיות. למרות הקשיים, מנקודת ההשקפה של המפתח, הנחיית | עצמים היא ברכה. הפונקציה צךםקסתק בצירוף ארבעה פעלים (פקודות מקרו) מספקת סינטקס פשוט וחזק לשליטה בסביבה. בנוסף מצויידת 0% בתוכנת עזר לב- ניית תיבות דיאלוג וצלמיות הנקראת ]₪ זסס!וטם. כל מה שהמפתח צריך לעשות הוא לג- רור את האלמנטיס המבוקשים (שמוצגים כאו- בייקטים בסרגל ז5066080) לתוך התיבה ולתת להם תכונות וטווח פרמטרים. ללא שורה יחידה אפילו של קוד. קישור של אובייקטים לפ- רוצדורה גם הוא נעשה על ידי בחירת תכונות. מבנה המשפט הפרוצדורלי הוא: 60060 100 <0זץ> 20 <חסצ6> א את האירועים, פעלים ואובייקטים רלוונטים אתה שולף מהשימה המשתנה לפי הקונטקסט. במושגים של יכולת אנליטית, אוש מפגרת אחרי |66אם, ובמידת מה אפילו אחרי גירסת 5 של קוואטרו-פרו. 661אם עדיפה בעושר הפונקציות, במתווה (משתו!זנוס), מחולל ההצלבה, האחדה על בסיס שמות ומתן שמות לתאים לפי שמות השוהה והעמודה שלהס. גרפיקה "מגניבה" בתחום הגרפי, הכנת פרזנטציות ואירגון הנ- תונים, /ק0 גונבת את ההצגה. הגרפים שהיא מייצרת בקלות כל כך הס נהדרים, קל לשתול אותם בגליונות העבודה ולעהוך אותס מחדש התאמה למשימה 1 | 1 הדפסת גליונות עבודה לפי הצורך. גרפים תלת מימדיים אותם ניתן לסובב בפרספקטיבה ולצבוע. בגווני מעבר כמו-אמיתיים. ערכת כלים לאיור מאפשרת להוסיף הערות והדגשות. את הגרפים מייצרים בחלון מיוחד ומעתיקיס אותס כשהם מושלמיס למקומות הרצויים על גליונות העבודה. מודול ששוששק מאפשר בחינה של כל עמוד לפני הדפסתו. באמצעות העכבר אתה יכול לש- נות את העימוד ולעבור מתדפיס צבעוני לת- דפיס מונוכרומטי. אתה גס יכול לצרף קטעים נפרדים לעמוד יחיד ולבחור בין הדפסת גליונות העבודה כל אחד בנפרד או ביחד. מודול הת- צוגה מאפשר לך להכין הצגת שקופיות מלאה, כולל כלים לאירגון מחדש של סדר השקופיות. לצורך שאילת נתונים ממסדי נתונים חיצוניים, 5 |-א287600, | מצויידת | 00% בכלי יישאילתה על-ידי דוגמה" (טוקוחגאס על עוסטף) מעוצב להפליא, לפי המודל שיוצג בגירסת 5שסותו/ | של פאראדוקס. ניתן כמובן לכתוב ולקרוא ישירות משני מסדי הנתונים של בו- רלנד, כמו גם לייבא ולייצא קבצים לכל הגי- רסאות של 1-2-3 ותוכנות אחרות המשתמשות בפורמט של לוטוס. לסיכום, קוואטרו-פרו ל-צשסשתוצ. היא/ גליון אלקטרוני הראוי לתשומת לב. השאלה האם הוא אטרקטיבי מספיק כדי למשוך משתמשים מ-1-2-3 ו-[סאם נשארה פתוחה, אבל ללא ספק הוא דוגמה חייה לכך שמעיין הרעיונות המ- בריקים לגליונות אלקטרוניים לא יבש. 5צססחו/ זס? סזק סזוסטפ> גרוע סביר טוב מעולה אנליוה ומודלים 8 8 8 0 האחדה וקישור 8 8 8 הכנת גרפים 6 6 8 8 8 6 6 6 מנונוו סוס שני חתנים ליפיפייה אחת בגיליון מסי 1 שלנו התפרסמה הידיעה על שיחרור גירסה 3.0 של א ס6. הסקירה במסגרת "מבט ראשוןיי מכתירה את תוכנת האיור הפופלרית בתואר י*מציאת השנה". מסתבר שלא רק עורכי ה-8א46421/א 26 מאוהבים ב-40/ 006128 אלא גם בישראל מתנהלת תחרות על חסדיה. "לא רק אימפקט בעיימ, שהוזכרה בס- קירה, משווקת גירסה עברית ל-60128/0 - גם אנחנויי או- מרים לנו אנשי ייכיוון מחשבים'. כיוון מחשבים בעיימ, בית התוכנה הירושלמי שפיתח את מעבד הת- מלילים יידגשיי לסביבת 8אוס6חגי בעברית, הכין גם הוא גירסה עב- רית ל-א601084, אותה הוא משווק עצמאית, תוך תחרות לגל- רסת ‏ יאימפקטיי. הגירסה של ייכיוון מחשבים" נמכרת ללא מפתח (פָטוק) הגנה, במחיר דומה והמשתמשים מוזמנים להשוות ול- בחור לפי העדפתם. לנו לא היתה הזדמנות להשוות בין השתיים ולכן אין לנו המלצה להעדפה. נציין רק כי לדעתנו הת- חהות הזאת, כמו כל תחרות מס- חרית אחרת, תמריץ את הספקים לשפר ולהשביח את מוצריהם, תה- ליך שיביא לנו המשתמשים רק יתרונות. לפרטים נוספים על גירסת יכיוון מחשבים'י ל-0061084 נא לפ- נות ליונתן מדווד, טל: 02-733941, פקס 02-733938 (ראה גם מודעה בעמוד 30) שראל | 65 דצמי 2' אל תסתכל בחלוגות... אדא במזה שיש בהם !ו [4655811.065ק] דגש - ]= עדרה חלון הצדפות כלים ציצוב הצגה איתור הכנסה עריכה קובץ |=| 7 | 7 ] יגשה 2 מעבד התמלילים ל-60/5א:/ עולה ל-8/ס0או/? שים דגש] 00 חזק ה דג 8 ש קל ללמידה ושימוש. דגש גרפי ו-6ץ/שופצ/ו להשתמש - 59 ל דגש ל לא תחזור ו 4 זה מה שאתה מקבל) ובא עם לשיטה הישנה. גירסה מיוחדת של תוכנת מיכל-לדגש 5 פונטים עבריים. אפשר לראות ולערוך מספר מוצעת כאופציה לבדיקת איות בעברית ואנגלית. מסמכים בוזזמנית על המסך. תוכל לעצב מסמכים אחריות יפים וקריאים בקלות מדהימה. | | '"ן אנו כה בטוחים שתתלהב מדגש החדשני שאנו מציעים לך ו , בש 7 לרכוש אותו ל-30 יום ניסיון! לאחר שניסית, תסכים שדגש ו / ו = הוא ליגה אחרת במעבדי תמלילים. תמלילים אחרים, ישראליים ולועזיים. הוא אפילו נותן לך הדמייה (אמולציה) של לוחות מקשים של מעבדי תמלילים. 0 , 0 7 / / ן / ו !ו 9 כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 יד חרוצים 4 ירושלים טל: 02(733941) פקס: 02(733938) 3 כ מדוע משתמשים כה רבים עוברים לגליון האלקטרוני אקסל לחלונות ! א | גירסה 2.0 מערנת ההפעלה של יבמ 2 . 3 . ל 6 5 2-2 6% ו 3 ו 5 2 0 כיוון שכל המומחים ה 0 : "חלומו של כל מתכנן גליון אלקטרוני הינו לשלב כליס מתוחכמיס עס קלות שימוש. מיקרוסופט עשתה זאת עט אקסל לחלונות ; אקסל 4.0 החדש הינו שיפור דרמטי למוצר שכבר זמן רב צועד בראש החבורה " (06ו8692ו/ 00 ) "כן. אקסל הוא אכן טוב כפי שמיקרוסופט טוענת. סביר מאוד שזהו הישוס הטוב ביותר שרצ כיוס על 6 "נ סוס 6 ) "סק 80|6 80 +5ס0ו/ " : שחוצטקו 60 6ק "000106 07'5ז201 ": 6חולהשה 6ק "008חו// זס1 501876 8651 ": שוזסש 6 " 80 5606116066 ": סע במחיר: %469 בלבד+מע"מ לבעלי לוטוס או קווטרופרו: %149 בלבד+מע"מ שאר מוצרי -/20501א// בכלנית: כל הגירסות ל-0)5סאןו - טלפן | 99 05סאו\ הס" פס 529 00 0-7 090 ו 0 ₪00 479 ווק 00 ₪510 9 | 06או 0 וס 729 60 הס 9 | 0066))כולל005+ עברית 249 0 00 ו6080 = 969 | 0550סמלא כולל ספרות = 79 55 ו וצ חס 0 סק 729 1 8ו0סאו)כולל עברית עדכו| ל- 5.0 006 6 םוק 0 םשש פווספאוש זוא 00 ("המחירים בדולרים, ואינם כוללים מע"מ) טלפן! 03-5372929 אכלנית חומה ומגדל 16 תייא 67771 טל. (רב קווי) 03-5372929 פקס. 03-5372928 הכלנית = חומה ומגדל 16 תייא 67771 טל. (רב קווי) 03-5372929 6 פקס. 03-5372928 > גליונוח אלקטרוניים: השוואת תכונות ע'קדיות הלזומ:אק 55 יכ | 4 זל סז זו 3 01 ] 03 ו 0 ו שחו זסו 06 ,שחו זסו ,5 זס) 1 616856 4 616850 0:0 05-₪ (81786ח5 תווש 00 0 00 00 הט ו |[ ב :הסוההסזוטהם שַהוזהז6ק0ס 8 חסופזסט א 1 8 וזש 05/2 6 חסופזפע ח5סזחו36/! 0 68 ועו 0805 סו 6160060 0505 ץסוח6 |הטחוש 08560-015% 0505 צשססחו/ 05011זטוו/! 0585 5 חחח 806 חַחואחו 1 00801 5חסססט5 56 85/זחסו!0 ץז 05 םוז 801 ח5אזס/ (65ח03 א 5חחחט!60 א פעשסז) 5 חפסס 0 זסטחטח רטוואה ו/! זסנןא=/1זסכן חן 8 ז. זופ ו ו 5 ואו 3 וםו וו א53|א 0 סק טפ 1!6=-1א6ד 5 1180וחו180-061 5 0ק15/6%סקרח! 5 160ו 60-06 15/6015 סק רח! זז ווחו6 080ו0561-066 59 סו+ץ]הח/ :וח 01 זססוחטח |8ז0ד כ = ₪ | כס | כ = = כ 3 = כ / 2 סט 0 וו ה 0 | םשה ל ו שח ה 0 השסא התע הסרה 0 0 הח 0 כ פחסוזסחט] 6581 זסעע חו-1|וטם 0167 01 זסטוחטח |018 0510 078816 ח08 507 סוזסתט הו-00/ 50 8 5וח1 0896 01ח 0065 00061זם 6ח1 -680!8ו1ק80 זסא-- /א 5 ב = (=ר- כ< (= כ=ש כ< = = == == רד] == 6/0 התוכנות למקצוענים: 005 50 ספרית 6 למסדי נתונים תואם ל- /| =68₪5 ו- 2.0 סזקאס= 60 68 חו 85זט1681 || 65סטוסח| 0155 5 56 ח00זחזסום 3 5ו5ע1הח/ 8005 5ח8 פטוק 5 וחוחס6סזש ה0סד וחזס)135 חבילת תקשורת עם מיפוי מקלדת, שפת תכנות 5ססחו/ זסז . עשירה, חיוג אוטומטי ישיר, שולט / נשלט. זו|6ו5חו חסוו8סווקק8 חפטוזס )וס 6 !וטס קטסז חחגזססזק סחה ח0וו5₪ ז | ||8חסווחזסוחו שוח אבו | מעלה תוכנות ממשפחת ו0845 לזכרון הד (תופס רק 13 א ). ץבזסו! וה6רקס|6ש06 806ח6וחו ההוחטר] ססחו/ץ חסופוטסזש |')ח! ח0ו508089 0 00ו00859ז0 חסעוזס )ח6ע6 חוו .ץ0|00חח160 |00[60 חס וו עאסח- סח! 1.0860 ספרית פונקציות לקליפר / (מעל 1,000 פונקציות שונות). בוח [ו518חו קטסז הַחווז6)0 פחד 0 זפעס 01 חסוו8)ח6וח6וכוח! ווט= .65ו!ו!ו)ט אוח [וא!וססד 5או .551605 חז6 ססוחסו חסו655זסוחס6 זס! עזג זסו! 06ו5ח6ח6זקוח 6 ח0סו855זקוח00 818 .סח! 6ז8/צאק .0018 הו זס 490 וס , אוסף ₪11 המקל על התיכנות בבסיסי ז8ז).| 03)80856 0+5 6 0חסוק 1 ד דרוש את קטלוג התוכנות המורחב של כלנית! כלנית - מבחר תוכנות ל-0ק הגדול בישראל 4 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קווי,03-5372929 פקס. 03-5372928 6>5 ₪ > גליונוח אלקטדוניים: השוואת תנונוח ע'קריות ו יר זו [68ו3061חק!3 חו 5180ו! 5זסט0סזק ו ₪-'5 7:0 סז סזוווום ו 3 10108 3 10168 ה 0-6 פעטסטחו/) זס1 [08 ,שחו זס ,5% זסן 1 616850 4 8616859 (81786ח5 הווש 4 תוזת 0ם) 65זזה0- סוזץוהחת ₪ חסוזה!טקוחוח אוזז3ו/! ם . ₪ חסו807655ז ז8חו 1 ₪ הַחוזו/1 8 . . 0 |₪08 סם [ בסם וס 68 ה[ חסת/ז8חו | 8 (תוזושנוה ו ו .חח 5 81180060 85/85|טחז0? הו 5חסוז18סחחה 61 5 ]16 ז8ץ8]-חַהועש078 פוט פחסוז8זסחח8 זאסד זט 15ח6ח6ו6 || תחטסזחז 17306 ח08 0567 חו8ח6 61070006ז-זה|טסזוט 86 3 685 ת0:+ה101)1 66 המר ווח טח 0 ץוח 50881אזסשא 6שו801 ז0! סוזההסזטה 31308856 58 9-----]/---6 חחט!60//סז 0 505 5 501 01 זסטוחטח החטרחוא8ו/1 ו | . . . . ₪ ם . / כ אא הבכנה יַ [ ו 5 08180856 סעצ1 פחוסכ 0081165 6410708| 08180856 5 501680 17ח6 08180856 065ט!ח! 50600 0818-6177 005100 0898/00 ח08 0507 חס 678100 ח6 01055180 סוט 86 05ח8חוחסס 5ו808!/5 ץסח6טף0ז] -. | ₪ אאא ההא החהוה5ו!פט: חחה 1100 וס ] 6ח 01508 )6% 807105 015018 86 5 0880 076816 ח68 0507 רד₪ה שא ד ם 7 5 סוזס וח טח 8016חו0561-081 801085 5 חו 985ו081ח 8ץ5018ום 561115 6010 1ח6-0606006טו8/ 5 שק 800 50015 6ה6זזט6 פתףווה 55 ץ0ה6 וס 0051070126 080 0507 060ףו/811-8] זס 6616160 06 ח68 5ז6סרחטא! 11 8|טוחזס! 1501875 86 661!/5006 ₪ 6811 0חוז81 זט 5מוחט601 6!קו1|טתח 801055 1681 6616100 5 פחו!וז וטו 5 חו 161 180ח6וז0 ץו|08/ח6/ וז 10015 0 טח התואו | 0וחו!ח 255 5 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קווי)03-5372929 פקס. 03-5372928 מבחר תוכנות ל-6 הגדול בישראל! התקנה! תעיכה! הדרכשה ל: וורדשיל, א-ב, איינעוטיין, נעם, דאםדס, 61601קטזס/ ועוד... 0 חק סחהדז ופ גרסה עברית 5469 תוספת ל- שסשחו/ זס1 סחקסח דזנופ 1 צדווודט אסדהסא 09| אסזחהסא 0 תםסאהווס6 09 קסד א5שס אסדה סא 5שססאושו 08 109 בלעדי בישראל! קסד -- הזמן כל תוכנה מארה"ב והיא על שולחנך 09 תוך שבועיים! 0) אססאגחגס אמולציה על 56 כולל עברית רוכשים בכלנית ל-220דצ כולל עברית מחיר מבצע 29 29 לוטוס 2.4 מבצע %499 לוטוס 3.1+ כולל עברָית ו מיכל הפתרון המושלם לבעיות ההגהה 9 כולל הגהות באנגלית 0 סזקאס- כולל עברית מסד הנתונים המהיר ביותר בעולם 1205 כטההערההה 0 5 קה 5 קל-בו תוכנה מוכללת לרשימות התפוצה 205 ₪ 1.3 ואפ הרבה יותר מ-פט₪ם ווו 8456ס ולא פחות טוב מ-עו פס כולל עברית איינשטיין פרופשיונל 29 איינשטיין 7.6 5 5 ח=קקן 61 כולל עברית רוכשים בכלנית מחיר מבצע בע 9 9 5 [למערכות הפעלה 05ס - 5אוססאוצ * 05/2: 1007 01007 10015 076ו5/0716-0 00 1061 0550710101 וז 6010110 .פוזז510ף 0ז50/00/0 [000010 10 /1/506 5הסוזהּס;וקקת -[זסוז זס] 10500 00 06 1061 סזטעו50 10565 10711060זס 60410 רק בכלנית| *מחירים מיוחדים למוסדות ולמשווקים! נועם מעבד תמלילים משרד ממוחשב 129 1 65!שססאוצ כולל עברית 99 תוספת עברית ל-3.1 5/שססאוצ 50 5. מעבדי וורדמיל 5.16 עדכוני גירסה אייניצטיין פרופשיונל נועס 2 נועס - המשרד הממוחשב ‏ 229 0 זאפוס 29 58 זא6זס תחשק סהסאו מיכל - הגהה בעברית הנהחייש - מלאי שיווק חשבשכת - הנהחזש שקלית 779 5+ מאונית - תוכנה לרודח דוחות אישייס כלֶלי קשרשרת - נהול רשומות 5 0 תוכנות עזר ץן שהשו/ות+א סק 9 חס 5 אסגפ זפ ו 00057 0 זאהק 6506 - 0 צזואזט וזסזהסוו וסשסס הפסא 60% יס זהסו מחולל דוחוות ₪88 למשפחת ה-08%56 סז 05 פססס הפה שו אזקגן 5 סק אאאנחץ קוקהק ץ35 908 535 ד 50 משכורות מיכפל - שכר עבודה 9 שכר עבודה לעובדי שטחים 397 49 450 *-* שכיע לשרות התעסוקה 450 אנטי וירוסים ₪ פעחועצאש כולל מנוי שנתי בורלנד 5וססוווצ א50אק 6 )564א< סמהטד סח +א50אי סמהוד 4 ₪ ++6 סמהטז סחק ++6 זא 80 וקא ₪ >+6 סווא וסט אחסצו שאאח ב 5 וססז טוא הח005ש68ס .זז 159 565 ה | ,5507710107 1710701075 07111075 4 ,55107705 1 00ד- סוחד 00102050 .55107705 00671 5 זט זס] 0701411005 512 0 601/00110705 ,000105 71100110705ווו 00 .00 ,20700708 0076 ,1105 ד06/ וחד 5 5 וטס זס] שדטע//50 0700 70 0700 ]ודוס *המחירים אינם כוללים מע"מ 4 גליונות אלקמרוניים: השוואת תכונגות ע'קריות ו סז סזווום זו 3 101068 3 08 חן 0-6 סח זסו [060א ,פשטסחוץ/ זס1 ,5 זט 1 66850 4 6!6859 | (50188086 חזוצו) ₪ ₪ ם ם ה/ הא 3 ₪ ה א ו ה ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ם ה הא שו ם / ם ו 255 8 6 6 9 ו 0 7 7 מ ו 000 7 7 0 ם . | ₪ ₪ ש שש הש ם 6 ה ש ה 0 וו וו ₪|ש אא 6 5 898 סח 6085 זסטססזק 6ח1 890160016 זסא--ם/א 6 ישן 2 | ישראל דצמי 2 זז !8100901168 ח 60ז5ו! 00615סזק ₪5 = 0 (6שטחזה60) ַהוה5ו!פט 300 שַהוז1הוהזס 5 5008818 85 1188100 15ח3וזהט סו!3זו ח3 !₪0 08 8058] 806 6וח8ח ח08 0567 חס 508!80|8 +0 זססרחטח וחטרחוא8!/! 5 060 רזופ +0 זססרחטח וחטוחאגו/! 5 0 פחַהוצ078 6חו1 6 6 ח08 081!5 630 הזז סוזההחסזטה 5 |08ו11 00 צצסח5 ח08 881ח8אזס\ חסוזופסק והוז 50/זסץ8| חַחו/י3ז0 שו 0 חוצצ 30 60800060 06 ח68 78005 פתוהסהגּז חס זס 501165 01 זססוחטח וחטוחא8!/! 5 זפ 15חוסק 01 זפסוחטח החטרחוא8!/! חס זפ 5זחוסס 01 זסטוחטח החטוחוא3!/! 6 פוחַחו5 8 35 561185 6וקו)ט 506006 ח08 50 6 50105 6!קוזטרח 8585 ץ!!08וז8וחסזטו וי סק ט5 1085 ז8ח0 |החסופחסוחו6-ס/שך |08וח6 זה |68ח6 5180880 זם |8)חסקוזסו סוסה 5180880 ו 7 08 8 סוק 65וז86וזוטו/! (81ם 100%) 087-ו יו 8 שסו-תחות חסקס-0!056-ששס!-חףות 005 ו וו 50 65 608 |8הסופתפוחו68-0זח ד זה ו3סוחפש 3-0 וק 58087818 חו 581105 080 חזועש זהם |3סוחס/ (חספסוז) 8חו1 8 6 שש זס 500808 זז ץ||ח8וח 5וא8 80 509|6 ח08 0507 0 -א זס הַו(508 6ורחת11ז8 100 ז8ם ה061086 חַה5080 65100126 ח08 ז056 חח 81 חַחוז סו פעוסוומ, > גליונוח אלקמווניים: השוואת תנכונות ע'קריות '5 8 כזופ: קוו לדיכ:שק 606 6 0 א 0 = זז |68ו8061חק!8 חו 1/5160 00615סזק סז סזזוו זו 3 10168 3 10168 6 0-6 5 זסו [06א ,פשטסטח;/ש זסו ,5 זסן 0=כ) 26 או 1 6|6850 4 6|6850 (18 57 ח!וש) (טסט חולה > תונזב 5 וס 0818 |8טסוצוטחו סז פחסוז018החח3 ה81180 ח68 0785 118080 זס 5/שסזזה זוי פחסוז18סחח ה 5 זחו0818-00 10 180107 חַחו|508 855100 ח08 ז050 5 זחו0ק-0818 5186 ץ||08ו81וחס)ט 5זחוסק 0818 018185 !81108 וחסזט 60 6 080 65א/ 5 0 15חוסק 07055 508008 080 0507 ו 0וזם 8585זקקט5 זס 015018 ח68 6 סזח6סחטוח 6ח8 זסו60 ה80/86ם חסזוצופ ח08 05 8 !ו 1ח0ו780 :חסוז28ורח00510 8161 זהוסק-18 יי ₪ חזוש 818615 51800870 1801808 ח08 050 זו 28080700 6087 051000126 ח08 ז050 הזופ הזוע 6הטסזף80% 8ח6 1601806 68 ז050 ,חסו81ש8!6 ,הסוז8זסז 68 3-0 וס ח08 58 8 ו ₪ שר ₪ ₪ שש ש ההש ₪ ש|ש|ר| שש ש|ש |₪ [ | )שר א א שא |ש ₪|ר|₪ ש |ש|ש |ם ' [ 665 שוחו 5 800 1ח0608006חו-661ח5אזסשע עסו 5 080ו-10ט 010-0056 5 5 760-ה ז6 וס חח 6510 616816 ח08 86105ו/1 5 018/00 0051070 678818 ח08 80105)/! יו 1186105 080 6480016 005 605 |6416708 חו 1600105 חס 816ז6קס ח08 180105 85 פחוחפט60ם 8 580-ו חָחו5 5חוסקא68זם !הסוח 60 5 חס 8 0806ח8! 8%6|-10 6 100!611 חו-400/ 0חוז00= 800 שַהו10וטם וסטסו 5 |016051008ו66-0זת1 6טז1 0/0015 0 ]0 005ו85500181 80080ח 678818 ח08 05015 בו 86 זו60-קטסז 065ט!6ח! 105 חחואחו!-6ו1 פעצס!|/ 5 56ט ח08 85|טחזס] 61018006] |חזסוא= 5 85 פחוחט001 800 0/5ז 78826) ח08 0507 5חוט|0/5/00] 106 080 0501 וע זס 508015אזסעע 6וסחעש 06וח חס 50 ץוח זס ץ]18חסקוזסח ה86ז50 511 ח8ס 507 868 פות1 פאבת זסח 0085 700061 6חד - 800168018 1-מ א 6 > גליונוה אלקטרוניים: השוואת תכונות ע'קריות '5 8 לזופ: 2 ו א 6שםן 66000 0 |08ו3081ת3!0 הו 115180 5זסט0סזק סז 0ז811 זו 3 101698 3 101068 חן 0-0 5 זס [%00 ,שסטחוצ זס .5 זס) 0-0 %565+- ₪ 1 616850 4 616850 1 | (81086ח5 חוואו). | ה 6ה11ו0= הה :0010 ופססוא ץז חקו 6זסוח זס סט השס ח08 ז050 3 חס פשס0חוע 80|8טסוח 5סוח56חו הוחט|0ס-8181 306 עשצסז-81וד8כ פצוסו| 5 60 5 800 000185 0-0700ח0730-3 פצצסו|/ 600 ססחט 065ט!6ח! חסוז80 851! 180681 ס) 0ח8הוחס6 665טוסח! ץ|חס 815וחזס) 01 חַהוץֶס60 עסו ץוחס 1070815 01 8ז950זס פעצסו| וסקס ו סוזהוחסזט . חזח6 זפסטועץ זס? הז₪וצ חוחט!60 51 08 0507 חס 1811651 זס חופת עשסז 501 ח68 50 זפחו!זטס 065ט!0ח 0507 68 078816 860 5 ם 60-|508 085טסח! . = ₪ 0. ₪ . 6 0]0085ח| פחוזהוזק זססושסזק זחוזק 65סטו6ח! 5וזוח 80[051 ח08 ז056 5 חחט!0ס 80[051 ח68 ז050 0טסזף800ס ח: פזחוזק ₪ |₪ |ר|ש ב ש|םום | / | הרא ₪ שר שא שש ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ 4 | וסט - ם 0חו|508 806 0ו81החס1טו ₪ ₪ . /א חו|508 ו 0 ₪ ם ם ם 5 800 5ז806פת פחו!וזוטוז 5חסססט5 ₪ .| ₪ ₪ ₪ 8000 2800 85 580 08 ח08 6חַ80] 601ח5אזס/\ ₪ ם ₪ . ₪ 595 ]חוזק 80 חח 01 65ו8זסו| 018818 090 ₪ . . . ם 5 6וזף !60 +טסתזוצ זס זוע ו 08 . . . 5 ה 5אזסע זטסתזוע זס הזועש זחוזק ח08 . . . 8 80050806! חו 5זחוזק . ם ₪ ₪2 וש ₪ ם . || 686 הזוע ,1681 8]טתזזס1 זחוזס סז חסוזקס 665טוסחו שחו! 50081816 חס ||08. ץזוז 5 8 חס 6זוזשפשס 6ון] 51חו8ח8 פחזב חסו1קס קט806 0הטסז08060 0פחחרד 8 חס קטא080 018818 080 005 ||08 08וח ח68 5 ||08 00%! 087 1-6 065 080 85!ו] 6 1010)805 11567 ז8ה01 5 חֶ50188 0510026 ח08 0507 5 ו 661ת5אזסע 655זקט5 זס 015018 ח08 0507 65 חסוחוח60 זס) פחססו 065ט1סחו 5 ח00) 780!8ו0051070 5 סחססו 8|8שסו/! 5 6ווז טוח ץ015018 08 הסוס 107 5000018 680870 016816 08 50 5 זוז זט זוע 805 חס 5 8 פותז 6עפו סח 0065 0661זק תד :6306וסק3 זסא--ג/ת ם . | ₪ = טח 806 5186 506016 ח08 56 תוסוו() .= מע10. מהפיכה הויזואלית אחזה בעולם ה6. יילהראות טוביי הוא אימפרטיב עליון, השו- לט בשוק התוכנה והחומרה. לא רק :- שומים חזותייסם במובהק, דוגמת. מו- לטימדיה, נזקקים כיוס להפגין איכות תמונה מקצועית, אלא כמעט כל חבילת תו- כנה שמנסה להתחרות על תשומת ליבם של המ- שתמשים. לא רק איסטניסים בעלי נטיות אומנותיות, אלה שתמיד העדיפו את המקינטוש, אלא גם מש- תמשיס עיסקייס ומקצועייס מצפים כיום שהעבודה עס מחשב תהיה חוויה אסטטית. מפתחי היישומיסם קלטו את המסר במהירות ולישומי 5שסשתו/ חדשים מתהדריס בממשק ויזואלי מרהיב, לפעמים עד כדי קיטש. האיכויות הגרפיות של מעבד תמלילים חדש פורציס הרבה מעבר ל-ַששגפץ/ץ), לטריטוריה שבעבר היתה תחוס הקיוס של הוצאה לאור שולחנית. הכ- ליס הגרפיים המוכללים בגליון אלקטרוני לסביבת 61 היו בעבר נחלתם של יישומי איור מקצועיים. מפ- תחי ממשקים ימונחי עצמים" (660וס0 66ות6חס) מתייחסיס למטפורה של מכתבה בריאליזם הויזואלי שהיה שמור לתוכנות הצללה של דיגוס מוצקים (8תו[006ח 501:6) בתלביים. תגיגה לעיניים. 0 ישראל | 5 7 דצמי 2 הבעיה היא שארכיטקטורת 6 הותוותה בפרה-היסטוריה של המיחשוב הויזואלי. כאשר מסך מונוכרומטי עם אבחנה של 200א320 פי- קסלים נחשב כמקצועי (ליישומים ביתיים הש- תמשנו במתאם אא וטלויזיה שחור-לבן). אר- כיטקטורה זו ממקמת את המעבד הראשי (ה-070) ואת מחולל הוידאו (הכרטיס הגרפי) משני צדדיו של צוואר בקבוק. אפיק המערכת (פטס וח6צץ1). גס סידרת ההרחבות, ששיפרה בהדרגה את רוחב אפיק, מ-8 ל-16 סיביות ול- אחרונה ל-32 סיביות, והכפילה את קצב הת- נועה של האפיק, לא הצליחה להשביע את תא- בונס של יישומים חדישים לרוחב סרט ויזואלי. העתקת מוקד הפעילות הגרפית למתאם הוידאו עצמו, על-ידי התקנת מעבד גרפי עצמאי המבצע פקודות פרימיטיביות שגורות ללא תקשורת עס המעבד הראשי, מקילה על העומס באפיק המ- ערכת בתמורה למחיר רכישה גבוה למדי. וה- צפיות של משתמשים לביצועים גרפיים מהירים הולכות וגוברות. הפתרון, הכמעט מובן מאליו, הוא ניתוק הקשר הגורדי בין וידאו לאפיק המערכת. הזיכרון הר- אשי (ה-אג8) גם הוא נדרש כיוס לבצע תנועות נתוניס בקצב גבוה פי 50 מאשר ב-6? המקורי, אך מאחר והוא מתקשר ישירות למעבד הראשי, באפיק מקומי (פטפ 1041) שאינו קשור לתקנים הקשוחים והאיטיים של אפיק המערכת, יכולים מהנדסי החומרה לספק את רוחב הסרט הדרוש על-ידי תיכנון מעגלים מהירים. הפתרון הפשוט ביותר לצוואר הבקבוק הויוואלי הוא למקם את מחולל הוידאו בקשר ישיר עס האפיק המ- קומי. 8₪ 10631 הוא המונח הלוהט ביותר בעו- לם הוידאו כיוס. מאמר זה מתאר את הט- כנולוגיות והתקנים שמתמודדים על שליטה בצד החזותי של מיחשוב אישי. הצבת מתאם הוידאו על האפיק המקומי של מחשב 386/486 אופייני מכפילה פי 8 את כמות הנתונים שניתן להעביר בינו לבין המעבד בפרק זמן נתון. המחיר שאתה נדרש לשלס עבור שיפור כה דר- מטי הוא מגוחך. בערך 100 דולר אצל יצרנים עם נטיה לתמחיר אגרסיבי. ברור שכדאי כי המחשב הבא שלך יהיה מצוייד באפיק מקומי, והשאלה היחידה היא איזה אפיק מקומי. בניגוד לאפיק המערכת המתוקנן באדיקות, שני תק- ניסם מתחריס כיוס על האפיק המקומי ויצרנים רבים רואיסם את עצמס חו- פשיים ליישם גישה פרטית לנושא. הס מפיריס בכך את אחת האקסיומות של עולס ה-6ק: "מה שלא תעשה חייב להיות תואם עם מה שכל השאר עו- שיסיי. עד שהמצב יתבהר, ותקן אפיק מקומי אוניברסלי יפציע, חייבים הקוניס לה- זהר. לרוע המזל אי אפשר להתקין אפיק מקומי כשי- פור למחשב שלא צוייד בו מלכתחילה. עליך לה- חליף לפחות את לוח האס (זגססזסתוסות), שכן האפיק המקומי קבוע בו בצורה בלתי הפיכה של קווי נחושת ומחברים. לוח אם זה ישא בדרך כלל מעבד 486, מעבד שמנצל טוב יותר את רוחב הסרט של האפיק המקומי. תופסים גלים באפיק המקומי בומן כתיבת מאמר זה זמינים בשוק רק מח- שביס בהס האפיק המקומי ממומש בגישה יחו- דית, לא תיקנית. מצב זה ישתנה בקרוב, כאשר אחד משני התקנים המתחרים על דומיננטיות יהפוך' לתקן דה-פקטו. מדובר בתקן 8ט%1-8 שהוצע על-ידי אירגון התקינה של יצרני ציוד וי- דאו, 54ץ, ותקן 761 הנדחף על-ידי אינטל. המוצריס אותס בדקנו בזמן הכנת המאמר, וש- היו מבוססיס על תקן 854ש, נמצאו בשלבי קדם-יצור סופיים. תקן 01 לא יושלם לפני תחילת 1993 ובוודאי שלא קיימים מוצרים ממ- שיים עליהם ניתן להתנסות בו. המחשבים שבדקנו הס מתוצרת | 1206 688, 1 והקתחסא ,א ,0וחסז0) (-תג5₪. כולם, מלבד ה-11פס, משתמשים במעבד 33/א4860. היוצא מהכלל הוא 2/50א4862. בדקנו גם אב טיפוס של כרטיס אם תואם 85 מתוצרת 6וחסזסו!/ן בשילוב עס מתאמי וידאו תואמי 8 מתוצרת. 411 ו-קחפצד. להשוואה הש- תדלנו לבדוק תצורות וידאו מקבילות המ- מומשות באפיקי 154 ו-₪184. השתמשנו במ- תאס 64א של 18% המותקן במחשב 25/2 0 ₪066 ומתאם 10245 חסופוץ) המותקן במחשב 5154 דגם דט של ח3קותס0. התוצאות מראות כי קיימים יתרונות ברוריס לאפיק המקומי, אם כי לא כל כך קל לזכות בהם. כדי לנצל נכון את הגישה צריך להשתמש בבקרים גרפיים שתוכננו לעבוד על אפיק מקו- מי. למעשה, מחשבי אפיק מקומי שהשתמשו בבקרים גרפיים שלא יועדו לכך פיגרו אחרי מחשבים ללא אפיק מקומי, אך המצויידים באחד משני הבקרים החדישים, חסוגצ הנייל (למחשבי ₪154) ו-סזק גו[ 0005 של דג (למחשבי 54). כדי להבין טוב יותר מדוע אפיק מקומי מאי את הביצועיס הגרפיים צריך להשוות את קצב שינוע הנתוניס בכל אחד מארבעת האפיקים האפשריים: ב אפק מקומי במחשב א4860 עס מהירות 3 מגהר> יכול להזיז נתוניס בקצב המעבד וב- רוחב 32 סיביות במקביל. רכיבים הרוצים לה- שתמש באפיק המקומי חייבים לרוץ באותו קצב כמו המעבד ולקרוא ולכתוב נתוניס באותו תיזמון כמו הזיכרון. קשר זמניס זה נקרא תק- שורת סינכרונית. ב אפיק 84, שנקרא במקורו "אפיק דג", תוכנן לפי הצרכים של מעבד 286 של תחילת שנות השמונים: 16 סיביות ו-8 מגהרץ. כאשר מהירויות המעבדים נסקו לפי ארבע ויותר אי- לצה איטיות האפיק את מהנדסי החומרה לנתק את קשר התיזמון בין המעבד לכרטיסיס השו- ניס שמשתמשיס באפיק לתקשורת. התקשורת על אפיק 15 היא אסינכרונית עם המעבד. ב אפיק 5854 הוא הרחבה של 154 (האות 5 מציינת 66סתגתחם) ל-32 סיביות. הגדלת הקצב היא צנועה בלבד, מ-8 ל-8.33 מגהר. 68 27 6י5+30031 וח5005516 1601 2% 6 36 070 וב ב אפק ג6וא של 8 גם הוא בן 32 סי- ביות ומהירותו מוגדרת כ-10 מגהר), עדיין לאט מדי עבור מעבדים חדישים. מנגד גדלה הדרישה לכושר שינוע פיקסלים בקצב אקפוננציאלי. מסך 205 בן 25 שורות של 80 סימנים נזקק לכ-א4 נתונים לכל היותר. מסך 604/ בסיסי, עם 16 גווניס ומטריצה של של 480א640 פיקסלים, נזקק ל-א154. לרבים המינימוס לעבודה נוחה בסביבה גרפית הוא מסך 8008600 עם 256 גוונים. כמות הנתונים המוצגת עליו היא 480%. כדי לייצר תמונה רי- אליסטית אתה נזקק ל-24 סיביות לכל פיקסל (8 לכל צבע בסיסי - אדום, כחול וירוק) ונפח הנתונים מוכפל פי 3 ל-1.4 מגהבייט. אס אתה רוצה לשפר את האבחנה ל-768א1024 תזדקק ללא פחות מ-2.3 מגהבייט. את הנתונים האלה יש לדחוף אל המתאס הגרפי, דרך צוואר הב- קבוק של האפיק בכל פעם שמחליפים את תמו- נת המסך. כל המערכות הגרפיות שבדקנו יכולות להציג תמונה ללא שזירה (4666ח6זחו חסח) באבחנה של 8 (אם כי ב-256 גוונים בלבד). האבחנה הגבוהה מאפשרת לך להציג יותר פרטים על המסן: יותר שורות ועמודות של גליון אל- קטרוני, יותר טקסט על המסמך במעבד הת- מלילים ויותר חדות ביישומים גרפיים. עד להו- פעת האפיק המקומי היו שתי תשובות לבעית צוואר הבקבוק בדרך למסך הגרפי: מעבדי עזר יעודיים ומאיצי גרפיקה. מעבדי עזר גרפיים, דו- גמת השבבים 34010 ו-34020 של טקסס אי- נסטרומנטס, מאיצים את הביצועים הגרפיים על-ידי ביצוע פעולות שאחרת היו מוטלות על המעבד הראשי. מעבדים אלה ניתנים לתיכנות מלא, כלומר הס יוכלים להריץ תוכניות בשפת 6, והם נתמכים על ידי סיפריות פונקציות גר- פיות עשירות ומתוחכמות. הס גס עולים הרבה: בין 600 ל-3000 דולר. מאיצים גרפיים עולים הרבה פחות, בין 200 ל-600 דולר, ומספקים יחס מחיר לביצועים אט- רקטיבי במיוחד. בדומה למעבדי עזר גרפיים, גם המאיצים מבצעים פקודות גרפיות במקום.המ- עבד הראשי, ובדרך כלל מהר יותר. בניגוד למ- עבדי עזר, המאיצים לא ניתנים לתיכנות. קבו- צת הפונקציות שלהם קבועה ומיועדת למשימות מוגדרות מראש, בעיקר ביצוע פקודות מוס6תו/ בצורה המהירה ביותר, על-ידי קוד צרוב בחומרה. לגישה זו חיסהון בולט אחד: מאיץ שהותאם לביצוע אופטימלי של קבוצת פקודות אחת ית- פקד בצורהה מאכזבת תחת קבוצת פקודות שונה. למשל, המאיץ 86911 של חברת 53 מת- פקד הרבה יותר טוב (פי שלוש מהר יותה) ממ- תאם 04, כמו ה-₪14000 8ח7%6, ביישומי מוסשתו/, ‏ אך מפגר אחרי הכרטיס הייטיפשיי כאשר היישוס הוא ב-205. ברוב המקרים, כר- טיס 5/0 מואץ, או המצוייד במעבד עזר, יספק לך את הביצועים הדרושים. כרטיסים כאלה, המאופיינים בציון אזגותתו\ סוחקגז0 של כ-6 מיליון, יבצעו את מרבית הפעולות הכ- רוכות בעידכון מסכי פשסטחואו כהרף עין אבל כאשר האבחנה גדלה ומספר הגווניס נוסק. הז- ריזות נעלמת. גרפיקה כמו-ריאליסטית, הצללות תלת מימדיות, אנימציה ומולטימדיה אי- נטראקטיבית נחסמות בצוואר הבקבוק של הא- פיק. בתיאוריה אפיק 154 אמור לספק רוחב סרט של 16 מגהבייט לשניה. בפועל הקצב הא- פקטיבי הוא פחות מ-3 מגהבייט. אפיקי 184 ו-6וא מהירים ויעילים יותר, עם 32 ו-40 מג- הבייט לשניה בהתאמה. לעומתם, אפיק מקומי של מחשב 33/א4860 משנע תיאורתית (חשוב להדגיש את המילה תיאורתית) לא פחות מ-132 מגהבייט לשניה. גורמיסם רביס מונעים מתי- כנונים עכשיוויים של אפיק מקומי מלהגיע לערך התיאורתי הגבוה. ראשית, הטיפול בוידאו אינו המטלה היחידה שעל המעבד הראשי. עליו גס לשמור על קשר עם הזיכרון הראשי ולכן האפיק לא פנוי כל הזמן לתעבורת וידאו. שנית, המעבד לא מבצע פקודות בזמן אפס. מחזור או שנים יעברו עד שהתוצאה של פקודה מוכנה להשלח למערכת הגרפית. גם המעבד הייקפי נזקק לזמן כדי לקלוט ולטפל בנתונים המגיעים אליו. בניגוד למצב על אפיק המערכת, התעבורה על האפיק המקומי היא דלילה יח- סית ליכולת השיא התיאורתית. במתאמים אותם בדקנו האינטראקציה בין המעבד הראשי למעבד העזר נזקקה לכל הפחות לארבעה מח- זורי שעון. בנוסף, התיכנוניס אותם בדקנו משתמשים בחו- צצים (6₪)טס) כדי לקוז את הפרשי התיזמון הקטנים, אך הבלתי נמנעים, בין הרכיבים הק- שורים לאפיק המקומי. החוצצים עלולים לגרוס לעיכובים נוספים. ולבסוף, צריך לזכור שלא כל הבקרים הגרפיים נוצרו שווים. מאיצי 6₪1 וכרטיסי 6 יטיפשיםיי יוכו ליחסי שיפור שונה כאשר נעביר אותס לתצורת אפיק מקומי. חלק מהבקרים יכול לנצל את רוחב הסרט המו- * רחב במלואו ואילו בקרים אחרים נעצרים כאשר הם מגיעים לגבול היכולת האינהרנטית שלהם. אפיק מקומי אינו תרופת פלא לכל מח- לות הוידאו - צריך לשלב אותו בתוך תיכנון מערכי מושכל. גם לתוכנה תפקיד חשוב בשיפור הביצועים. אס הבקר הגרפי אינו נדחף על-ידי דרייבר או- פטימלי, הביצועים התיאורתיים ישארו בתי- אוריה. אופטימיזציה של דרייברים היא תהליך של גיסוי וטעייה, בו הדרייבר משתפר והולך בהדרגה במהלך סידרת עידכוני גירסה. חשוב לוודא בכל עת כי אתה מצוייד בדרייבר המ- עודכן ביותר שתומך בחומרה שלך. 196 באפיק המקומי היצרן הגדול הראשון שהציג וידאו על אפיק מקומי היה 6פא, אשר ב-1991 הכריזה על טכ- נולוגית 1660 6הַגּח1, שילוב של אפיק מקומי עס מתאם וידאו פשוט המבוסס על הבקר 0 05ח1%. אנחנו בדקנו את מערכת הול- דאו כשהיא מותקנת במחשב מדגם 1 16]אז6 וס זה מחשב שולחני מבוסס 154 עם דיסק 120 מגהבייט ו-4 מגהבייט זיכרון. הבקר 214000 מותקן על כרטיס האם והוא נתמך בזיכרון תמונה של 8וא1 |אגאכ וערכת רכיבי אפיק מקומי מתוצרת :077. במוד 5%04 עם 256 גווניסם השיג התיכנון של 6פא ציון א:גוחתו/ מאכזב של 3.27 מיליון. נקודת האור היא שה- ציון = אפילו השתפר במעט (ל-3.32 מיליון) כאשר האבחנה שופרה ל- 768א1024. למרות שהתוצאות הנייל רחוקות מאוד מה- ממוצע של 6 מיליון שקיבלנו בין הכרטיסיס המואצים, וציון העולה על 20 מיליון של השי- אניסם, האפיק המקומי שיפר את הביצועים האופייניים לבקר פַח7. להשוואה, המתאם 5 תקופת סז של שותסזס, המבוסס על אותו בקר גרפי, משיג ציון 2.45 מיליון באבחנת 5064 ו-2.43 מיליון באבחנת 768א1024. אפילו גירסת ₪154 של המתאם לא משיגה יותר מציון 1 מיליון = ב-8%68 ו-2.85 מיליון במוד 8 השיפור הקטן יחסית שהשיגה 6מא רחוק מל- היות חדשה מרעישה. חלק מהסיבות לצניעות השיפור נעוץ בארכיטקטורה של ה-₪14000. זה מעבד 16. סיביות, עם אפיק תקשורת ברוחב 16 סיביות, שאינו כולל מאיץ חומרה לשום פו- נקציה גרפית. ובכל זאת מצאנו שגלוס בו פו- טנציאל שרק אפיק מקומי יכול נצל. החשיבות של דרייברים אופטימליים הודגמה על-ידי אב טיפוס של מתאס 75902 הבנוי לפי תקן 1-86/. כאשר בדקנו את המתאם החדש על כרטיס אם תואם 5 מתוצרת >סוחסזסגוא קיבלנו בהתחלה תוצאות דומות לאלה שהשיגה סא בתיכנון שלה. כאשר התקנו דרייברים חד- שים, שעברו אופטימיזציה לאפיק 1-88), אוח תואווצ פורק הס 1650 788-,024-0. 1 חסונטומפטז 600-/800-0 חסוזט!050ו 480-ץט-040 5 ₪ ₪ּ 5 256 )וצצ ₪ 5 25 וזש 5 256 חוור שמססט5 זטנן 10005 סול 08 צסוווקו6 וזה 8 סז 8וז1( פסותקטזם ודה 6 חסופו0 080חוס0 055 000 0/0 06% 45006/2 וו 0 טסו 5/2 וופו 60 0011/0910 480/33 3 200 טח !חוו5 16הףוודוסא 0 1 0 וס חסזוו3] 6או01ו0. 0 090 00זק 066 115 100050007 6ות6ו0 5 15 05/61 סוק 6ווו6ו0 8 חש יי זו 0 90 0061 75/2 188 זז חו 20376 06 81| שד פוטב 6וכקט וסו! -- ת/ו1 -0 שחססט5 זסק פחסוזמזשקס 01 05חה5טסווד 0 3 690005 וד 8 סוק 0118 5סוו1ק9ז6 ודה 000 055 | 61 4002 8% | (486/33 0/61/0816 00 1 2 2 2800 זו 06 0 10065 סז | 5055 טסו | שה ו 0 0 החד | המאי> נכנס. לאפיק המקומי על מנת לבדוק לאיזה ביצועים ניתן לצפות ממ- תאם וידאו מואץ, כאשר מזוווגים אותו עם אפיק מקומי, אנחנו בדקנו שלושה מתאמים פו- פולריים המבוססים על הרכיב 860911 של חברת 53 בשילוב עם שלושה מחשבים שונים: 486/30 16066 055 , 486/33 א או5 ואת המתאם 1280/20 זוטתתיתחגי כשהוא מותקן במ- חשב ,486/331 |!6איץ1סק . המחשב של 655 בתצורה הסטנדרטית מצוליד בדיסק 120 מגהבייט, 4 מגהבייט זיכרון, ? כו- נני דיסקטים, אפיק מקומי ומסך 14 אעטש 6 טנחספטו . לוח אם ה וא יחודי של 688. חריץ האפיק המקומי הוא דמוי חריץ ₪154, אך ניתן לתקוע למחבר גס מתאמי 154 של 8 או 16 סיביות. כאשר משתמשים אומנם במתאם 18 אזי המחבר אינו פועל כאפיק מקומי אלא הוא מנתב את הקווים דרך אפיק המערכת. המתאם שמותקן במחשב של 055 הוא 2 גא עם 1 מגהבייט של זיכרון ]אגוףצ. לרוע המזל, התיכנון של 655 הוא הו- כחה לכך שנדרש יותר ממחבר 32 סיביות על מנת לממש את מלוא הפוטנציאל של אפיק מקומי. התוצאה שהוא קיבל במבח;ל זגוחתו/, 0 מיליון, | טובה אך במעט מזה של כרטיס 154 מואץ, דוגמת 1280 ווטתתטתתג:, בתצורת 154 רגילה (ציון 6.13 מיליון). גם המימוש של אגשו5 לא הצטיין יותר. המ- בחן נערך על מחשב 154 המצוייד באפיק מקו- מי, דיסק 120 מגהבייט, 2 כונני דיסקטים, 4 מגהבייט זיכרון ומסך 5064 של 14 אנטש. יאמר לזכותו של ה-486/3328 א8/ו5 שהוא עולה כ-35 אחוז פחות מהמחשב המקביל של 5. המעבד המרכזי במחשב של א 5/8 מו- תקן על כרטיס נשלף ולא על לוח האם. מלבד מעבד 486/33 נושא הכרטיס גם את המאי> הג- רפי 86911 ו-1 מגהבייט זיכרון א4א%. תוצאת ה-אזגוחתוץ שהתצורה הזאת השיגה דומה לקו- דמת: 7.67 מיליון באבחנת 5064 התיכנון של אגאו5 לאפיק המקומי הוכיח את עדיפותו רק כאשר עברנו לאבתנה של 8. כאן הגיע התיכנון לתוצאה מכובדת של יותר מ-9 מיליון. המימוש היחיד של אפיק מקומי שהוכיח את עצמו לכל אורך הדרך הוא הגירסה לאפיק מקומי, כ של המתאם 1280 וושתחסתתגש, המלו- צרת כל-ידי 016006 עצמה. כאשר התקנו אותו במחשב ,486/33 |!6שוץוסק התוצאה היתה 8.39 מיליון. בסקר ההשוואתי שערך המגזין היוקרתי 5א|642/ ₪0 בנושא טייפים סוס לגיבוי (גליון 2 וו0א) זכה ה-ספאשנ בתואר הנכסף ₪0|05ס 'פהסדופ=. תשמעו למה (מתוך דברי צוות השופטים): ₪ ייה-80ואט(. מציב בפני הקוניס דילמה קשה: איך להשתכנע שבמחיר כל כך נמוך אתה מקבל כונן טוב כל כך. למולך 607400 5 דצ צתסואפוא התאמצה להבטיח שככל שתלמד יותר עליו, כן תרצה בו יותר." ₪ ייחבר ל-ס8ואט(. את המאיא -6ך 5 ותראה איך הוא ממרלא. . הטייפ של 0400 :00 הוא המהיר מכל המתחרים, כולל אלה שמכילים מאלטיי. ה- ס8ווטנלקח את המקום הראשון ענכשנצתף >--= | 0 5' 18 1-3 ₪ ייבין הכונניס הבודדיס שאמנם מצויידיס באישור תקן 010-80, ה-ספואט(. מבטיח ביצועיםס מדוייקים ותאימות מלאה. בהתחשב במחיר התחרותי, גמישות התכנון (שמאפשר הסבה מכונן פנימי לחיצוני עיי הוספת קיט זול), תאימות עס טווח רחב של מערכות וזמינות של מאיץ (אופציה שמכפילה את מהירות העברת הנתונים ל-פו1 לשניה), אנחנו לא רואים כיצד תוכל לבחור טוב יותר מאשר ב-250 ספאש של ססגאמסוסס 5 דך5צ5 צתסוששואי. 65ו60 'פמסדוס= ה ₪ "אס מה שאתה מחפש בטייפ גיבוי הס מחיר מצולין, הפעלה קלה וגמישות, אזי הכונן של ₪אםד5צ5 צמסשפוא ספהגהסוסס הוא הטייפ עבורדיי עם חוות דעת כזאת מה הפלא שגס בישראל לקח ה-ספשט את המקוסם הראשון בבחירת הקונים. צוות הפקות אי,א'",.אם. אינטתשיוגל אלקטרוניקס בפ"מ , 0 / ₪ 0 7 רח. השילוח 2 (פעת רחי הסיבים) פתחדתקוה 1 שן 2 טל. 03-9240812 03-9233257, פקס. 03-9244857 = 0 20 ישראל המחשב, שמבוסס על כרטיס אס 6 6זפססזסקט5 מתוצרת שוחסז ואפיק מקומי המשתמש בערכת ;זק0, מצוייד בדיסק 130 מג- הבייט, זיכרון 6 מגהבייט ומסך 803 14 אי- נטש. לא רק שהמחשב הזה הגיע לתוצאת *זגותתוץ הטובה ביותר בין השלושה, אלא שהוא גם הזול מכולם, הוכחה נוספת שאין קשר בין מחיר לביצועים. הצורך בשינויים למרות שבכל התצורות ‏ שבדקנו מצאנו שיפור מסוייס ביחס לתוצאות שהשיג כרטיס מואא בתיכנון 154 קונוונציונלי, השיפור לא היה באו- תו סדר גודל שניתן היה לצפות משיקולים תי- אורתיים. שלוש סיבות גורמות לשיפור הצנוע: ב' המעבד הגרפי 865911 תוכנן לבצע את הפ- קודות הגרפיות של משסטחוצ תוך מעורבות מי- נימלית של המעבד הראשי. כתוצאה מכך הוא מקטין למינימוס את התעבורה על האפיק ואינו מנצל את רוחב הסרט המשופר של אפיק מקו- מי. ב המעבד עצמו הוא של 16 סיביות. למרות שהוא יכול לקלוט נתונים ברוחב 32 סיביות, העיבוד הפנימי נעשה ב-16 סיביות. כאשר המ- עבד של 53 מזווג עס אפיק מקומי רחב סרט, המעבד הגרפי עצמו הופך להיות צוואר הב- קבוק. ב לנסוף, המעבד 86911 מתקשר לוזיכרון הת- מונה (1 מגהבייט | א בתצורות שבדקנו) באפיק של 16 סיביות בלבד. זה צוואר בקבוק נוסף שמקורו בעולס 16 הסיביות העתיק. בכל מקרה, השימוש במאיץ 001 מביא לתוצאה טובה יותר ב-15 עד 20 אחוז מזו המתקבלת מרכיבי קחספ1. תוצאות טובות עוד יותר קיבלנו כאשר בדקנו את התיכנון החדשני של חברת 6ת11686[2 60008" לאפיק מקומי. הפיתרון מיושס במ- חשב 227 486/33 סחו.1וחו[5 של חברת 6וגקתחסאן. זה מחשב 184 סטנדרטי במארז שטוח המצוייד בדיסק 120 מגהבייט, 4 מגהבייט ציכרון, כונן דיסקטים יחיד וצג 5064 14 אינטש. התיכנון של 14636120 כולל מאיץ וידאו וערכת רכיביס המממשת את האפיק המקומי, כולס מותקנים על כרטיס האם ונתמכים. בזיכרון אפ של 1 מגהבייט. המעבד הגרפי של 6ת116368 שונה ממאיצי צוסשתו/ אחרים. הוא לא כולל, למשל, מנוע זופוום (הוזת בלוקים של סיביות) בחומרה אך הוא כן מממש בחומרה פקודות רסטר רבות. הוא גם כולל מימוש בחומרה של הסמן (זספזטוס). בדומה לרכיב של פַחד גם הבקר הזה לא תוכנן לעולס של 32 סיביות אלא לשרת במ- חשבי א3865. כתוצאה מכך הוא נזקק לחמישה מחזורי שעון לכל פעולה שמבוצעת במחזור יחיד על-ידי המעבד הראשי (486/33 במקרה שלנו). ובכל זאת השיג המחשב של נורטגייט ציון 8.37 מיליון במוד 54063 - משמעותית יותר מאשר המחשבים שצויידו במאיץ 53. זו הוכחה לת- פקיד הקריטי שיש לביצועי ערכת האפיק המ- קומי על ביצועי המערכת. כל התיכנונים הנייל סובלים מכך שהמעבד הגרפי לא תוכנן לנצל את 32 הסיביות הזמינות עם אפיק מקומי. הדור הבא, כך מבטיחים לנו כל שלושת הי- צרנים, יוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל ואז התוצאות ירקיעו שחקים. מיעון זיברון לינארי המחשב 00% 4500/22 של ,11פכ מייצג קפיצת מדרגה ביחס למחשבים שנסקרו לעיל. עם ציון 1 מיליון במבחן 5/0 וציון 14.92 מיליון במוד 768א1024 הוא השיג את ציוני אזגוחתו/ טובים כפליים מהקודמים. מחשב זה זכה במ- קוס הרביעי במבחן בזכות טכניקת האצה הק- שורה יותר לזיכרון מאשר לאפיק. למעשה, התי- כנון של ,1ןפפ כמעט ומסלק את המתאם הגרפי לחלוטין. רק לצורך תאימות 0 בסי- סית מותקן בקר 14000 על כרטיסון 16 סי- ביות הקשור לאפיק המערכת. לכל שאר הצ- רכים הגישה של ופס עוקפת את צוואר הבקבוק על-ידי ארכיטקטורת זיכרון הנקראת *ימיעון לינארייי. בתצורה הרגילה של 6פ, כולל כל המחשבים המצויידים באפיק מקומי שנ- סקרו לעיל, המעבד המרכני יכול לנצל רק חלק קטן מהזיכרון הראשי לצורך העברת הוראות גרפיות למעבד הגרפי. 64% שהקציבה לך הא- רכיטקטורה המקורית של 26 לא מספיקים כדי להכיל את כל ההוראות הדרושות ליצירת מסך גרפי חד אבחנה. הפיתרון המקובל לבעיה זו הוא על ידי ייחפיפת דפים'יי. כלומר המעבד מא- רגן את ההוראות במספר דפים של 646 כל אחד, אותם הוא ממפה לכתובות חופפות. הבקר הגרפי מקבל את ההוראות בצורת דפים נפרדים אותם הוא צריך לייתפוריי יחד כדי לה- ציג את התמונה הכוללת . ההליך הזה מבזבז משאביס של המעבד המרכזי והמעבד הגרפי לביצוע פעולות שהרציונל הטכנולוגי שלהן נעלם במות ה-דא. במחשב של (זפס, כמו גם בסכימת המיעון חסופו0 של קומפק, המעבד מודרך להקציב לתמונה קטע זיכרון של 2 מגהבייט רצופים. בניגוד לתצורה של קומפק, המעבד הראשי במ- חשב של .011 מבצע בעצמו את הכנת התמונה לתצוגה והעברת יירשימת המסךיי (סידרת ערכי הפיקסלים שמרכיבה את התמונה הויזואלית. ערכים אלה מוזניס ישירות למתמר 6גפואג המייצר את האותות האנלוגיים ₪08 בתיומון הנכון). הרשימה מאוכסנת בזיכרון !אגמץ על כרטיס המעבד הראשי - ללא כל בקר גרפי לתווך בינהם! ה-6? של ,]זפ רץ ב-50 מגהר פנימית ו-25 מגהרץ באפיק המקומי (המעבד הוא 0 ולכן קשה להשוות את ביצועיו ביחס למחשבים האחרים בסקירה (שרצים ב-33 מגהרף). לאור העובדה שהעיבוד הגרפי נעשה על-ידי המעבד הראשי ולא על-ידי מעבד גרפי המותאם לסביבה ספציפית, כפי שהבקר 1 מותאס ל-פוסאתג\ ו-514000 מותאם ל-205 , המחשב אמור להצטיין בביצועיו בכל סביבה גרפית. ‏ 811כ דורשת מחיר גבוה עבור הביצועים הגרפיים. עם זיכרון 4 מגהבייט, דיסק 80 מגהבייט, שני כונני דיסקטים ומסך 8/0 16 אינטש, המחיר מגיע ליותר מ-4,300 דולר בארהייב, כמעט כפליים מחלק מה- מחשבים שהוצגו לעיל. טכניקת המיעון הלינארי מיושמת גם בבקר גרפי חדש עליו הכריזה חברת ‏ 687, דגם 64200 6תופַתו. מאחר ובזמן הכנת הסקירה עדיין לא היו מחשבים זמיניס לבדיקה המשתמשים בבקר זה, לא הכללנו אותו בהשוואות. מחשביס כאלה אמורים להיות מוכרזים בעתיד הקרוב. חסופו/(). וידאו מהיר על אפיק איטי 6קוחס6, יצרנית המחשבים החדשנית, שנעורה לאחרונה מתקופה של תרדמה לא-אופיינית, פרצה לעולם הוידאו עס כרטיס 8154 חדש, 5 חסוצו/(), הממקם אותה בשורה הראשונה של מבצעים גרפיים. אנחנו מכללים אותו במ- אמר זה, למרות שהוא אינו כרטיס אפיק מקו- מי, כהשוואה ומופת למה שתיכנון גבון מסוגל להפיק גס תחת אילוצים של אפיק איטי. עס ציון 16771 מיליון במוד 8764 ו-18.12 מיליון במוד 768א1024, לא נראה שהפתרון של קומפק סובל מצוואר בקבוק על אפיק 154. למעשה, הוא הגיע שני בתחרות ורק הבקר הגרפי החדש סל גו[ 5טוהק3ז6 של 871 עלה עליו בבי- צועים. הציון של חסוצוצ0 עולה על זה שהשיגה .זזמק, למרות שקומפק לא משתמשת באפיק מקומי. מעבד חסוצו מותקן על כרטיס ₪154 סט- נדרטי והוא מסוגל לטפל ב-32 סיביות במקביל. זה תיכנון אסקלוסיבי של קומפק שגם מבצע בחומרה את פקודות >אס6תו/ השכיחות ואת פעולות הסמן. ]אגא/ בגודל 1 מגהבייט על הכרטיס משחרר את האפיק מהצורך להעביר מידע רב בין המ- עבד הראשי למעבד הוידאו. אבל את הדחיפה העיקרית לביצועיסם של חסוצגץ0 נותנת אר- כיטקטורת המיעון הלינארי. כל המגהבייט שעל המתאם ממוענים כמרחב זיכרון רציף, ללא חלוקה לבלוקים של 64%. המתאם מצויד במתמר 6גכא4 של סז שמסוגל להציג על המסך עד 64 אלף גוונים. מגבלות הזיכרון מאפשרות להציג מגוון זה רק במוד 5%64 ולא במוד 768א1024. הכ- רטיס זמין בתצורת 5154 ובתצורת 154 ומחירו 9 דולר (בארהייב). איזה תקן יתקבל לאפיק מקומי! כל | היתרונות שסקרנו | לעיל סובליס מחסרון בולט: כולם מיי- צגים גישה יחו- כרטיס 154 רגיל המחבר השני ישאר פנוי. המ- פרטים החשמליים של האפיק המקומי מא- פשרים לתמוך ב-3 מתאמים לכל היותר ולכן רק שלושה מחברי 5ט1-8/ יתווספו ללוח האם. בתצורה מקסימלית אמוריס שלושת המתאמיס לספק שירותי וידאו, בקרת דיסק ותקשורת. כל שאר הבקרים ימשיכו לשוט באפיקים השקטים של 8154/84. המפרט גם מספק לכל כרטיס 1 גישה ישירה לזיכרון (18אפ), קווי פסי- קה, כתובות והספקת זרס מאפיק 184 מפרטי 85 מספקים גס שני יתרונות נוספיס: האחדה של דרישות התיזמון ושליטה באפיק על-ידי האבזריסם ההיקפיים. המשמעות של הדבר היא כי כל כרטיס ייחכסיי, המסוגל לנהל את התיזמון על האפיק המקומי, יכול לקחת את השליטה מהמעבד המרכצי ולבצע העברות נתוניס ללא כל מעורבות של המעבד. טווח המ- הירויות של האפיק המקומי הוא בין 6 ל-33 48 (ש/ 5005751071 עסו 16 ו 8 00 של 6ק. אפיק 01 שאינטל שוקדת על תיקנונו אמור לספק עד 10 חריצי הרחבה, מספיק כדי להפוך את האפיקים המסורתיים למיותרים כתוספתן. 1 האמנם ארכיטקטורת ה-6ע העתידית! כמו 54ם0, גם אינטל מציגה את הצעתה לא- פיק מקומי כתוספת לאפיקים 154 ,₪154 ו-168א, אבל עס מפרט שמדבר על 10 חריצים איפה ישאר להס מקוס על לוח האס הצפוף! בפועל, ההצעה של אינטל אינה פחות מדחיפה למהפיכת תקנים. הצניעות העכשיווית אינה יותר מטקטיקת חדירה. עד כה לא נקבעו מפ- רטי התקן בצורה סופית, במיוחד לא המפרטים המכניים. שאינטל רוצה לגבש תוך שיתוף פעולה עם קבוצת משתמשים פעילה. בדומה לתקן %884 גם תקן 01 מדבר על העברת יותר מ-130 מיליון בייטיס לשניה בקצב מירבי של 33 מגהרץ, תאימות עם דית, לא תיקנית אפיקים קו- ולא ניתנת לה- נוונציונלייס | ופטור עתקה ממחשב 5-ו משינוי | תוכנה (לא וי למחשב. אירגון נדרשיס | דרליבריס יצרני ציוד וידאו למחשבים, 54 /, רוצה למ- נוע את הבלבול על-ידי תקן חדש לאפיק | מקומי שיקרא 1-86 עם תמיכה. מי- צרנים מוליכים, כמו פַחאך,זדא ו -06, התקן מבטיח | :כולת השבחה ות- אימות | חומהה בין יצרנים. יצ- רני לוחות-אס ידרשו, ללא ספק, תוספת מחיר עבור התקנת האפיק המקומי, אך לאחר שה- תקן יתפוס תאוצה התוספת תהיה בסביבות 0 דולר בלבד. כרטיסים גרפיים שיתמכו בתקן יעלו רק כ-20 עד 50 דולר יותר ממתאמי 54 סטנדרטיים. התקן של 54םש מוסיף מחבר 32 סיביות בה- משך למחבר ה-16 סיביות שמותקן בחרי 4 תיקני. כרטיס פשמ-1/ תיקני נתקע לשני המחברים גם יחד, אך אס תבחר להכניס לחרל | חסופחהקאט 15 ו ר 7 2 580 58 ח0ופח8קא6 5 16-11 32-01 /1- 88 133 72 זס !זו 60 פטם מגהרץ, אך אס הוצים לנצל את מלא הפו- טנציאל יש לוודא כי האבזר ההיקפי פועל ללא מצבי השהייה (526 )| שמבזבזים מתזורי שעון. התקן 1-5 נראה כלא שאפתני דיו בעיני חב- רות שונות, ובראשון אינטל. לדבריהן יותר מש- לושה מתאמים יתחרו על מקום פנוי באפיק המקומי. כרטיסי קול ומולטימדיה, דוחסי וידאו ועוד, אמוריסם להצטרף לרשימת רעבי הוחב סרט. אינטל מציעה מהפך מלא בארכיטקטורה מיוחדים כדי לתקשר עם אבזר אפיק מקו- מי, כפי שלא צריך בדרייבר מיוחד כדי לכתוב לזיכרון). מכאן והילך נפרדות הד- רכים. | 805 ז!|170 00 . 54 מתמקדת במ- חבר ובתאימות הת- שמלית של כרטיסיס שאמורים | להתקע לתוכו. | אינטל מת- מקדת בתיכנון ברמת שבב. התקן של אי- נטל מיועד לוודא כי בקרי 61, השבבים שמ- בצעים את הממשק הפיזי והלוגי בין כרטיסי 1, האפיק והמעבד הראשי יפעלו בהרמוניה. את האספקטים הפשוטים של מבנה המחבר משאירה אינטל לקבוצת העבודה של המ- שתמשים. גס בנושא השליטה באפיק המקומי חלוקות הגישות. 54 מעדיפה גישה פשוטה יחסית, בה הכרטיס שקיבל שליטה באפיק מקבל בלעדיות עד גמר השימוש. אי אפשר לשני כרטיסים לתקשר בו-זמנית על האפיק. כמו כן, שידור נתונים בצרורות (חמטס) אינו 1ם' לוח אם 0%/2-50 486 הלוח המהיר והחדשני מסוגו לתחום ה- 0, שרת אידיאלי ברשתות מקומיות, ודקס דשפקוהס, | א.א פסו8, זכרון 006 2566, הרחבת זכרון עד 648, ערוצי הרחבה, גיבוי פנימי על ידי סוללה, שליטה על מהירות המעבד באמצעות לחצן או מקלדת. ₪ להשיג בחנויות המובחרות ברחבי הארץ ₪ אספקה מיידית מהמלאי ₪ מחירים אטרקטיביים מו תמיכה מקצועית וגיבוי מוחלט לאיכות המוצר. א ך ברטיט' הכג'טה לעולם מוחשבי 0 לוח אם 33-4860% דקס זשפקוה6, | וא.א 5סו8, זכרון 0/0765 64% עד 256%, הרחבת זכרון 48 עד 8ו64, 7 ערוצר הרחבה לכרטיסי |ו168 ואחד לכרטיס זו8 8, גיבוי פנימי על ידי סוללה, שליטה על מהירות המעבר באמצעות לחצן או מקלדת. איז זו י₪ לך רק דרך אחת להבטיח את מקומך בעולם מחשבי האיכות! לשלב לוחות אס וכרטיסים מהשורה הראשונה בעולם, שעברר בדיקות איכות מחמירות מסוגן והוכיחר את עצמם באין ספור התקנות בארה"ב וברחבי אירופה. || זו אס וא 05ו8, זכרון 6/0716 326 אר 64% אך א128, הרחבת הזכרון 18 עד 8א64, 8 ערוצי הרחבה לכרטיסי |וו168 ואחד לכרטיס זכרון, גיבוי פנימי באמצעות סוללה, שליטה על מהירות המעבר באמצעות לחצן או מקלדת. כך עושים את זה בכל העולם. קלי מחשבים, מהמשווקות הגדולות של מערכות מחשב בישראל, מציעה לך כאן ועכשיו את המיטב שבשוק העולמי: מגוון מוצרי 0אס6ד, שעומדים בקריטריונים לוח אס 3860%.40]] לוח אם 25/33-3865% תמיכה ב-05ו8: פווס , סה טס ,ו ו-הסשד, זכרון 005 א16 עד א32, זכרון ואמח., מ- 51208 ועד 16%8, תאימות ל- 5 שוו, תמיכה בזכרון )51 עד 168 קלי מחשבים בע"מ רח' שכטרמן 0 אזור התעשיה הישן נתניה 42579 ת.ד. 15566 נתנ"ה 0ל: 610896, 053-625356, פקס: 053-625718 האיכות המקצועיים המחמירים ביותר ומוצעים במחירים אטרקטיביים במיוחד. סאחס>ד. לוחות אם, כרטיסים גרפיים, כרטיסי אג/ו, בקרים, כרטיסי 5סט, ועוד ועוד יוו | כרטיסים גרפיים | כרטיסי איכות 6א55ד, אאס, ו- דאפסותד, בסגוון רזולוציות לתחום הגבוה (תיב"מ, הנדטה) ולשימושי גרפיקה והוצאה לאור שולחנית. תאימות לכל התוכנות הגרפיות ותוכנות התיבמ הנפוצות. = 0 - . 8 ואש כל כך אמ'ת' שבא לגעת... קבוצת אפלקר נציגה רשמית בישראל של חב' אגאד יפן גאה להציג את סידרת מסכי ה - חסופו/וווטוא טכנולוגית המסך השטוח (ח86ז50 פזא50 1ג=) ותדר הסריקה הגבוה מאפשרים הצגת תמונות יציבות וללא היבהובים. הבהירות הגבוהה מדגישה צבעים ומאפשרת הצגת טקסט חד יותר, וגרפיקה ברמה שטרם נראתה. המסכים במשפחת חסופועוווטו הינם פאואא50-סדטא, 650 והש זאו-אסא שתוכננו במיוחד לתמוך בסטנדרטים הנוכחיים והעתידיים של מחשבי 66 ,05/2 ,הפסדאוסגו ותחנות עבודה גרפיות. 5-ו +76 - שו 5 - ו 5 - עו אסהדואוחד "14 50 זג = "17 05 זג = "20 אסה דואוהד "20 8 א 1024 |א 1024 א 1280 וא 1200 א 1600 |א 1200 א 1600 גודל נקודה - 26.סמ"מ בקרת מיקרומעבד תמונה חדה עד הפינה בקרת מיקרומעבד וחוח0.28 גודל נקודה תצוגת פס של הפרמטרים בחזית הצג מסך במחיר אטרקטיבי לבעלי מחשבי הפסזאו6גהו = ₪ ונל כך קשיח שבא לשלוףווו הדיסקים השליפים הפופולרים ביותר בעולם! הדיסק המקורי של חב' !50065 ארה"ב גם הוא מיוצג בישראל ע"י קבוצת אפלקר. דיסקים שליפים משלבים את הביצועים של דיסק קשיח, עם אמינות ונוחיות של צקקס = ויכולת הגיבוי ושמירה של טייפים. 0% מספק נפח ומהירות גישה שמאפשרים לעבוד איתו בתור הדיסק הראשי. שלוף אותו בקרוב 18 מהירות ותוכל להגן על נתונים קריטיים בכספת. גישה 48 ממוצעת מת שה הוסף עוד קסטה והכפלת את נפח הדיסק. 0+ ממוצעת 20/5560 1 - הדיסק שגדל איתך. 0 6י0 ו 0% רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן נתניה טל' 053-619310 פקס' 053-616969 שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, = אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר 5 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי ‏ טל' 053-616962/3/4 | טל' 841390 ,04-253604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס'053-625714 4ססם 0 = 4 מיושס במלוא הפוטנציאל. מגבלות אלה נובעות מהרצון של חברי גפש להוציא תקן יזריזיי וקל למימוש. אינטל, לעומת זאת, חושבת לטווח ארוך. המ- פרט של 201 מיועד לכוון את צעדיהס של יצרני רכיבים, שפועליס בלוח זמנים ארוך יותר - ומו- כנים למאמץ תיכנוני מעמיק יותר על מנת לה- שיג תוצאות אופטימליות. מלבד תמיכה ב-10 אבזרים על האפיק המקומי, מציע התקן גס תמיכה ב-32 או 64 סיביות. אינטל מתכוננת לדור הבא במיחשוב אישי. גם השליטה באפיק אינה אקסקלוסיבית; המעבד והכרטיסים *כו- לים לתקשר בו זמנית, תוך חלוקת משאבי רוחב הסרט של האפיק. תכונה זו חיונית ליישומי מו- לטימדיה עתידיים. כמו כן מציעה אינטל תמי- כה מלאה במוד טס, בקריאה ובכתיבה. אינטל קוראת לאפיק 201 "אפיק ביניים". המשמעות מובנת מהתיאור הגרפי של מערכת מבוססת ]0/. אפיק 261 מופרד מאפיק הזיכרון (האפיק העליון) על-ידי חוצ (6₪ת2019) שת- פקידו לנתק את המעבד מהתקשורת האי- נטנסיבית המיועדת לאפיק ‏ [0ק. מצד שני, סו 5 ו ץזסות6ו. 8133 5ט0 )64-01/-32 801הח60ז9)ח1 72 5806 5 חסופחהקא 5 )16-01 אפיק 154 (האפיק התחתון בהיררכיה) מופרד מאפיק 061 על-ידי בקר הדומה עקרונית לזה המשמש כיום לגישור בין אפיק 154 לאפיק המ- קומי. ההיררכיה של שלוש רמות, ובמיוחד הבל- צועים הגבוהים המתוכנניס לרמה האמצעית, מבטיחה שנות שירות ארוכות לארכיטקטורת 1 אך גס מחיר מימוש גבוה. ארכיטקטורת 761 מגדירה מספר שינויים בסי- סייסם בדרך בה נעשית התקשורת הפנימית במ- חשב, פונקציונלית וחשמלית, שינויים שיחייבו תיכנון מחדש של כל מעגלי הממשק לדחיפת אפיקים. אינטל מאמינה שההשקעה כדאית, שכן הפטנציאל של פטמ-1ש ינוצל במלואו תוך זמן קצר. הסיבה לפוטנציאל המצומצם של אפיק 1-8 היא דרישת הסינכרון בין המ- עבד המרכזי לאביזרי האפיק. כאשר המעבדים ירוצו מהר יותר מהקצב של אבזרים היקפיים, השימוש במצבי השהייה יהיה בלתי נמנע. מצידה מודה בעובדות וכבר מתכננת תקן ביניים, הדומה בעיקריו - אך לא תואם - לתקן 61ת. לרוע המזל, שני התקנים לא יכולים להיות מיושמים על אותו כרטיס אם והחשש 1 5'ומדאו וח516ץ5005 ץזסוח 6 וח 00 |8ז0וקוזסק 9 קוו!ס פטט למלחמת תקנים מעיב על תעשיית המחשבים. ראוי לזכור כי ברגע זה שני התקנים נמצאיס עדיין בתהליכי גיבוש, אס כי מחשבים המ- בוססים על אפיק 1 זמינים כבר היוס ואילו מחשבי 261 לא יופיעו בחודשים הקרובים. הי- תרון של אינטל, הן מבחינה טכנית והן מסחרית (רק אינטל יכולה להבטיח כי מעבדים עתידיים יתאמו לארכיטקטורה מסויימת) עלול להתפוגג, אם היא לא תשלים את התקינה של 201 במ- הירות, ותספק רכיבים מתאימים למימושו בקנה מידה רחב. אחרת היא תגלה שבעולם ה-6ק פיתרון יימהיר ולמלוכלךיי עדיף על תשובה אלגנטית הניתנת באיחור. מבט לעתיד על מנת לבחון את היכולת של תקן 1-8 בד- קנו במעבדות 18% 26 לוח אס המיוצר על-ידי צסוחסוטו!א. הלוח נשא מעבד 4860/33 עם מטמון חיצוני של 256%, 6 חריצי 1584 + 2 חריצי ט8-/1). המשך בעמוד 127 0 0 5% זפ | סזות סט אזסעשו א הד פידרת המתח בהועו נגד מקירופופט" נכנטה לו קרב 5אוספאז/י ל-/05. נמצא כיום בנקודת זמן קריטית. 8%1], עם גירסת 2.0, נמצאת צעד אחד לפני מיקרוסופט, שנסמכת עדיין על גירסת 3.1. עם יא 605הו/), האמורה לצאת לשוק בתחילת 1993, תבצע מיקרוסופט צעד גדול קדימה, שאמור לקדס אותה מעבר להי- שגים הטכניים של 05/22. בתקופת הבינייס הזאת צריכה א18 לכבוש נתח שוק גדול מס- פיק כדי להפוך את 05/2 להצלחה. המאמר הזה מנסה לנתח את שתי מערכות ההפעלה הג- רפיות, להשוותן זו מול זו ולקבוע מי הזוכה. מעולס לא עמד ערך כלכלי גדול יותר לבחירת 8 יפ סופא ! קוו ואדים, 6שסטחו/ יש מראה ות- חושה מוכרים וקיצורי הדרך על-ידי צירופי מק- שים (5ע6אזסו) פועליס בצורה דומה. תענוג לע- בוד עם פוססתו/. מיקרוסופט הקפידה להבטיח תאימות חומרה וזמינות של יישומי פשסטתו/ על-ידי הפצה מו- קדמת של גירסאות פיתוח ליצרני חומרה ומ- פתחי תוכנה. המאמ נשא תוצאות טובות וכיום כמעט כל אבזר חומרה נתמך על-ידי דריי- בר ל-5אסותו/ ומאות תוכנות איכות מתחרות על חסדיך. יחסית, 05/2 מפגרת מאחור. ובכל זאת פאסשתו/ לוקה בחסר. בהיותה <5- שום 205 היא בעיקרה קוד 16 סיביות לא מוגן. מנקודת השקפה של המשתמש הדבר פוגע בביצועים ובאמינות. היא אינה תומכת בעיבוד ירב נימיםיי (למי יש הצעה קולעת יותר למונח קתו6ג6תתוזוטזא!!) - היכולת לבצע במקביל סדרות שונות של פקודות - ואינה תומכת בחלוקת מש- אבים דינמית בין יישומים (הצעה קולעת ל-6טווקוחסטזק!). ‏ כדי לאתחל מטלה אחת. עליך לחכות עד שהקודמת תסתיים - המערכת לא תשלול את השליטה במשאבים מתוכנית שכבר החלה לרוצ. מערכות קואופרטיביות יותר ממ- תגות את משאבי המחשב בין כל התוכניות הפ- עילות, כך שכולן מתקדמות בהדרגה ובמקביל לסיום. מיקרוסופט מבטיחה שכל החסרונות הנייל יפ- תרו עם גירסת דא של פוסותו/ו. תמיכה ב-32 סיביות ובריבוי מעבדים, תקשורת מובנית, הגנת נתונים ועוד, נמצאות על לוח המטרה של מיקרוסופט. אבל המחיר הוא התנתקות מרוב תוכנות ה -205 והגירסאות הקודמות של 5 ).זו הוכחה נוספת לכך שכמעט בלתי אפשרי לנוע קדימה מבלי לשחרר את מעצורי התאימות. 2. ללא מעצורים מערכת ההפעלה 05/2 אינה סובלת מהחסרונות שמנינו ב-5שסתו/ו. זו מעחכת 32 סיביות מוגנת, עם תמיכה בריבוי מטלות ועיבוד רב נימים, היא קואופרטיבית לעילא ומכלילה מערכת תי- קשורת. כל התכונות האלה אמורות לתת לה יתרונות משמעותיים על פני פשסטתו/ו. במיוחד היכולת לשנע נתונים בקצב כפול אמורה לה- תבטא בביצועים זריזים בצורה בולטת. הבעיה היא שעדיין קשה למצוא יישומיס שמנצלי את 2 הסיביות ש-05/2 מעמידה לרשותם. הניצחון המוח של 3.0 פאסטתו/ על גירסאות א.1 של 2 גרם למפתחים רביס לרתיעה מהתנסות חוזרת במערכת של 18%. עס זאת מבטיחה ואפ!ז. שלפחות 1000 יישומים יהיו זמינים עד סוף השנה, ובינתיים משמשת 05/2 פלטפורמה ידידותית להרצת יישומי 205 ו-משס6תו/. כאמור, 2.0 05/2 היא מערכת מוגנת זיכרון, *ל- שוס אחד לא יכול לכתוב לזיכרון פיי שמשמש בו-זמנית יישוס אחר, בזכות השימוש ביכולת המיעון הוירטואלי של ארכיטקטורת 386. מיעון וירטואלי מפריד בין הכתובות הלוגיות שמ- שמשות בקוד התוכנית לבין הכתובות הפיזיות של רכיבי הזיכרון. ההתאמה בין זיכרון לוגי לויכרון פיזי נעשית לכל יישום בנפרד, ולכל הרצה מחדש, בחלוקת משאבים על-ידי מערכת ההפעלה. המערכת בודקת את צרכי כל ל- שוס ומקצה לו זיכרון פיוי נפרד. כך יכולה 05/2 להריף *ישומי פאסנתוא בצורה בטוחה יותר מ-5שסתו\ עצמה, שאינה מוגנת. התמיכה של 2.0 05/2 בריבוי נימים וחלוקת זמן מעבד קואופרטיבית מאפשרת לך לשזור את הביצוע של מספר *ישומים במקביל, בלי שיישוס אחד ישתלט על המחשב ויאלץ את השאר להמתין לו עד שיסיים. ממשק המשתמש הגרפי, הנקרא !506 6סגןקאזס/ו (5ק/א), תוכנן להיות מונחה עצמים. כל אלמנט ממשק הוא עצם (וסטוטס) שאת תכונותיו ניתן לגלות על-ידי לחיצה עליו עם לחצן העכבר הימני. אין סרגל תפריטים בראש העמוד. ממשק היישומים ששי- מש את גירסאות א.1 , הנקרא תג הסנגזהטפסוק, נשאר כיוס רק בסביבת הפיתוח של יישומי 2.0 05/2. גם 05/2 אינה מושלמת. היא חסרה דרייברים לאבזרים היקפיים פופולריים רבים, ההתקנה והעיצוב הראשוני דורשים סבלנות וכושר טכני - ושגיונות קטנים רבים אורבים לתסכל אותך אס תנסה לבצע משהו בלתי צפוי. והמנצח הוא ... למרות שמרבית המומחים מנבאים כי שסחו/ תזכה בהתמודדות, התוצאה הזאת עדיין אינה בלתי נמנעת. למרות היתרון העצוס של פשססתו/ בשוק כיום, צריך לזכור כי 90 אחוז מהמשתמשים עדיין חיים בעולס ה-05 וה- חלטתם, כשתגיע, לעבור לסביבת עבודה גרפית, יכולה לשנות את התמונה מקצב לקצה. בי- נתיים שתי החברות עסוקות במרץ בתיקון פטט-יסם ובמאמץ שיווקי אדיר לשריין לעצמן ייבלוק חוססיי של משתמשים. האס כדאי לך כיום לנטוש את 205 לטובת אחת משתי המ- תחרות! עליך לנתח היטב את צרכיך, ללמוד מנסיונם של עורכינו, שניסו זאת על בשרס, ול- החליט החלטה לא קלה. רצוי שתזכור גם כי אף אחת מהן אינה מושלמת - הבחירה היא בין שני פתרונות לא מושלמיס והתשובה תלויה בצ- רכיך. [. 5וססחו)). פופולרית ומעוכנעת 5 אינה מערכת חדשה, גם אם אינך מתלל- חס לגירסאות של- פני 3.0, שיצאה לפני שתיים וחצי. גירסת 3.1, ששוחררה השנה, הבטאה בשיפור דרמטי בביצועים ואמינות, תוך שמירה על בסיס היישומים שנבנה בעבר. 4 בניגוד ל-05/2, 1 פוסותו/ היא סביבה בוגרת. רוב הח ספוסים והבעיות של מערכת חדשה תוקנו בגי- רסת 3.1 ולמפתחים היתה שהות מספקת לייצר 3 על השליטה בסביבה העתידית, אחת המתמודדות נדחקת לפינה על-ידי שני הענקים. א/ש6ו509פ אינה ווכה לתשומת הלב שמגיעה לה, לפחות בזכות החדשנות והחלוציות שלה. סביבה גרפית זו מביאה לעולס ה-205 את מערכת הח- לונות שסשתו/ו-א התיקנית של אזאש. תכונה נוספת שמביאה א/שטוצ50טס מעולם ה-א1א1 היא עיבוד מבוזר, כלומר היכולת לבצע מטלות על מעבדים מרוחקים, תוך ניצול רשת התקשורת. 50/8 מבוססת על יחסי שרת-לקוח בין מערכת ההפעלה ליישומים. המערכת מספקת שירותי עיבוד שונים, באמצעות מודולים שונים, ליישומים-לקוחות. שרת ז6ת586 % השולט במסך המחשב מספק שירותי תצוגה ללקוחותיו חטו! א. מערכת היחסים הזאת מתנהלת על תשתית 05 קונוונציונלית. שספחו\ א מסוגלת להריץ מספר מטלות על מעבד יחיד, אך הקסם האמיתי שלה הוא בעיבוד מבוזר. אתה יכול לה- טעין תוכנית לביצוע על מחשב רחוק ולראות את התוצאה על המסך שלן. על רשת הת- קשורת, כל לקוח א יכול לדבר עם כל שרת א, אפילו אם אחד מבין רק 05 והשני רק אזאש. תכונה זו מאפשרת שילוב משאבים בין. מח- שביס אישיים, תחנות עבודה ומחשבים מר- כזיים. א/ש6וצ50עכ היא התגשמות הגמישות. הת- פריטים הבסיסיים הם גירסאות גרפיות של התפריטים המילוליים המוכרים למשתמשי א6וצ50מ. ניתן לשנות את התפריטים לפי הע- דפותיך, להוסיף רמות פירוט ולחלק את הב- חירה בצורה שונה. בעזרת מנהל היישומים, זסקהתה]/. חסגוגסווקקא, אתה יכול לבנות מערכת עצמאית מבוססת צלמיות. למהות שמערכת הצ- למיות נראית שונה בתכלית מלוח התפריטים הבסיסי, ההבדלים הם בעיקרס אסטטיים. שתי המערכות יכולות לתפקד זו בצד זו. לא מהירה כשד מבדקל 1.4858 0 ונסיוננו מראים כי הרצת ישו- מי 205 תחת א/ש5096מכ במסך מלא היא כו 10 06 = | הפווגם =[ סנוא 108 ג הי איטית, ביחס לסביבת 205 טהורה, אם כי נס- בלת. המצב גרוע יותר אם מריצים את היישוס בחלון. בתצורה זו הפלטפורמה המינימלית לבי- צועים סבירים היא 486/25 א/ש6וצ50מכ גם מספקת שירותי תקשורת ברקע בצורה טובה. ישומי שסשתו/ לעומת זאת מואטים בצורה (ל- כרת גם במסך מלא. כאשר מריצים פשסשתו/ 1 במסך מלא המהירות משתווה לביצועי 0 פשס6תו/ כאשר האחרונה רצה ישירות על 5. כאשר מנסים להריץ אותה בחלון א (תצורה הכרחית אם אתה רוצה להשתמש בי- כולת העיבוד המבוזר) הריצה הופכת לזחילה, אפילו על מחשב 486/25, ואי אפשר לעבור מת- צורה אחת לשניה תוך כדי עבודה. אתה תקוע בתצורה שהגדרת מראש בקובף =ןק. אשוצ50מ רגישה ביותר לתצורת =[ וכדי להקל על המשתמשים מסופקת גירסת א/ עם תצורה מוכנה מראש ל-140 תוכניות פופולריות. בארהייב מספקת אס6אַז6ְחִגט0 שירות תמיכה טלפוני חינם ל-90 יום כדי לעזור לך לבנות תצורות :1 אופטימליות לתוכנות 05 שאינן כלולות במקור. כאמור לעיל, האטרקציה העיקרית של %/6וש50כ היא יכולת העיבוד המבוזר, תכו- נה אותה ניתן לנצל רק במערכות מרושתות. בסביבת רשת תקשורת מספקת המערכת הגנת נגישות לתוכניות וקבצים. אם סביבת העבודה שלך כבר מהושתת בתתנות . אזאש תשמח לג- לות כי א/69ו50עס מאפשרת לך לצרף גס את המחשבים האישיים לרשת, לחלק את העבודה בין המשאבים השונים למרות ההבדלים במ- 0 ערכות ההפעלה, ואפילו ליצור מראה ותחושה זהים ליישומי 005 | ול- שומי א]א. מאחר ומנהל התצוגה הוא עצמו לקוח-א, ניתן להתליפו במנהל תצוגה אלטרנטיבי לפי בחי- רתך. החברה מציעה כאופציות שני מנהלי תצוגה הפופולריים בעולם אא :5ס6תו/ ח6ק0, המבוססת על מערכת 100% חק של א80, ו-1וסוא/05. 6 כמסוף % כאשר עובדים על מחשב בודד דרישות המי- נימום של א/ש6וצ50פכ אינן נמוכות; א3865 עס 4 מגהבייט זיכרון. לדעתנו תצורה זו אינה חזקה דייה והמינימוס הסביר הוא 4865% עס 8 מג- הבייט. לעומת זאת, בסביבת רשת ניתן לנצל את יכולת העיבוד המבוזר ולהשתמש במחשבים חלשים (גירסת 286 צפויה בקרוב) כמסופים למחשבים חזקים ומרוחקים. לדברי היצרן, למעשה כל תוכנת אזאש הפועלת תחת שסותו/ו א ניתן להעברה קלה לסביבת %/6צ50מם, בדרך כלל על-ידי קימפול מחדש. כיום מעטות מאוד התוכנות המקוריות ל- א/ש6וצ50ע0, אם כי החברה יודעת לספר על ענלין בין יצרני יישומים רביס לבצע את ההסבה הדרושה. כדי לעורר עיניין ותאבון, מספקת 6%זמתגט | תוכנית | הדגמה | הכוללת מיני-יישומים שונים, ביניהם מנהל קבצים, שעון, תאריכון, גירסה גרפית של משחק הק- לפים 31206806 ושל 5תו16. החברה תתחיל בק- רוב לספק כלי פיתוח הכוללים | 421 מורחב, הנחיות להעתקת יישומי שסטתואו א וסיפרית הקבצים זזוא. כמו כן תספק החברה ערכות פי- תוח עם סיפריות 1.00% ח6ק0 ו-)וסוא/05, גם הן מקומפלות מחדש לריצה על 005. סק ישראל | 89 דצמי 2 מטי בביצועים ואמינות, תוך שמירה על בסיס היישומים שנ- בנה | בעבר. בניגוד | ל-082, 1 פשס6תו/ היא סביבה בוגרת. רוב התיספוסים והבעיות של מערכת חדשה תוקנו בגירסת 3.1 ולמפתחים היתה שהות מספקת לייצר שלל יישומים, תוכנות עזר ודרייברים לפעולה תחת פוסשתו/ו, לא רק בתחומים עי- קריים, כמו עיבוד תמלילים וג- ליונות אלקטרוניים, אלא גס בת- חומים ‏ ייצדדיסיי כמו תמיכה בטיפים וגיבוי, איתור תקלות וכלי אטומציה. בהתחשב. בביצועים המהירים והיציבים, גם על פלטפורמות חומרה צנועות יחסית, עושר התוכנות והתמיכה של כל ספקי התוכנה העיקרלים, פשסטתו/ היא המועמדת המועדפת לסביבת מיחשוב שולחני. התקנת 3.1 8אס6תו/ היא קלה להפליא. קטו96 55טזקאם מבצעת את ההתקנה בצורה או- טומטית, כולל אופטימיזציה של המטמון. התו- כנה בוחנת את כל הכונניס המקומיים ומציעה להתקין את כל התוכניות בתוך מנהל התו- כניות, ה-זסקַגּתג]א חגזקָסזק. היא מזהה או- טומטית את כל יישומי 8שסתואו, ויותר מ-175 יישומי 05 עיקריים, עבורם היא מספקת נתוני =זק. התצורה שקדמה להתקנה נשמרת למקרה ותרצה לבצע ביטול התקנה אוטומטי. מנהל התוכניות (ז6קהתגוח ותגזקסזק) מקבל את הוראות העבודה בצורה גרפית ממנהל הקבציס (זספַגתגוח ₪16) . המשתמש מסמן את הקבצים לביצוע, גורר אותם (את ה-חסטג שלהם) באמצעות הע- כבר ומשליך אותםס לתוך מנהל התוכניות. כאשר מסמך נגרר לתוך קבוצת התוכניות. לביצוע, בוחן מנהל התוכניות את ההקשרים (5ח550018110ג) שלו עם יישומיס ובהתאם מאתחל את היישום הר- לוונטי לטיפול במסמך. למשתמשלי רשת מציעה 5אסשתוא 1 מספר אופציות תיחול. ניתן להתקין אותה מקומית אצל המשתמש, או להריץ אותה מה- שרת כאשר רק תצורות קבצים אינדוידואליות שמורות בתחנת הלקוח. האירוניה היא, שה- גמישות הזאת נובעת מכך ש-ישס6תוא אינה מערכת הפעלה אמיתית. מאחר ומתחתיה הו- חשת 005 פעילות, יכולה שסתו/ לזהות את הדהייברים לרשת ולנצל אותס לצרכיה. הע- וקהו 9 4 6/0004 198 .ל 5900 אוסהטס ה 60 ר 006 0 4 5 - . ] 5 ₪266 0 14 7 2 (פפועט 542.478) (0)4! 35 ומוס ד (093ס 21.122) (126)5 [ 50100160 ו ויק 0/9 656.2 ב 6 סרח 0-4 0 002 4 ונח 4 סנ0גח פרם סולה סע 2.5 ענו בוט גמ 00 %4 8 סיונה נכן /] שדוק בה) סו כמ4מ-יפ ₪ ותו קש [ציי ו 996 01 00900 6 צר 039 07640 ₪6 הקרוא 8 99% השל, 4 50 א נשום 5 וש 24) חן ₪9 כ :ום בודה מעל ₪05 מאפשרת גס לטפל בבעיות הצ- צות בזמן הטענה של ממטסותו/ - המשתמש יכול לנצל את כלי 05 הפעילים כדי לתקן בעיות התקנה. תרומה חשובה לקלות ההתקנה היא הסיפריה העשירה של דרייבריס המסופקת עס המערכת. עשרות מתאמי וידאו, מאות מדפסות, מגוון עצוס של עכברים, כרטיסי קול וכל סוג אחר של אבזרים היקפיים, נתמכים אוטומטית ברגע שהתקנת את פאסשתו/. אפילו למוצרים הא- קזוטיים יותר, שאינס נתמכים על-ידי ספריית הדרייברים המסופקת על-ידי מיקרוסופט, סביר שתמצא דרייבר מעודכן של היצרן או צד שלי- שי. בעיות עלולות לצוף כתוצאה משגיאות. במ- בהתחשב בביצועים המהירים והיציבים, גם על פלטפורמות חומרה צנועות יחסית, עושר התוכנות והתמיכה של כל ספקי התוכנה העיקריים, גשסממז/וו היא המועמדת המועדפת לסביבת מיחשוב שולחני. בדקים מצאנו כי פסטתו/ לא מסוגלת להתגבר על בעיות כמו זיהוי שגוי של אבזרים או פניה דרך הרשת לכונן שלא קיים. אלה אינן בעיות טריביאליות, אך אין בהן כדי להעיב על הא- מינות בה פועלות תצורות לא שגויות. מכתבת החלונות החלק של פאסנתו/ המייצר את המראה המוכר של מכתבה, שסדאפמ, הוא מנהל התוכניות. ה-זטקתגח ותגזקָסזל? משתמש בצ- למיות (פחסטו), המזוהות בקלות עס מסמכים ויישומים, כדי לא- תחל ביצוע. המעלה העיקרית שלו | היא גם חסרונו הראשי: התיאור | הגרפי לא מעביר את השינויים שקורים במהלך העבודה. למשל, הצלמית של יישוס לא נעלמת או- טומטית כאשר אתה מסלק יישוס מסביבת העבודה, אם כי מרבית היישומים - אך לא כולס - ישתלו צלמית במנהל התוכניות בזמן התקנתם. אם לא מוצא מנהל התוכניות חן בעינך תוכל להחליפו במוצר של חברה אחרת, למשל התסחסא -%₪00טכ הפופולרי. מנהל תוכניות זה מאפשר לך לבנות תפריטים מיוחדים ליישומים ולגרור צלמיות למכתבה. או לבחור ב-זטתסתטג] זסשוסק של 1/6 שמספקת סרגלים צפים, עזרים לפ- קודות בהקלדה (6תו! 6תגוחוחסס) ועוד. ניהול הקבצים נעשה על-ידי ה-זסקגתג!א 116], *ל- שוס הבנוי בצורה המסורתית של עצ. מנהל הק- בצים מספק ביצועים טובים בביצוע מטלות בסיסיות אך הוא חסר עזרים מתקדמים כגון, צפיה בקבצים, תפריטים הניתנים להתאמה על-ידי המשתמש ופונקצית אנטי-מחיקון (ו666תט). למ- זלנו מנהל הקבצים תוכנן מר- אשיתו לקבל הרחבות וכבר כיום ניתן למצוא את החסר בתוכנות עזר של חברות צד שלישי. שאר העזרים המסופקים עם 1 פס6תו/ץ נעים ברובס בין המשעשע למעצבן, אבל כמה מהם נושאים עוך תפוקתי אמיתי. ה-6גקשוסא שימושי לכתיבה וקריאה של קבצי 1 קצרים ו-שחאו הוא מעבד תמלילים בסיסי. לעו- מת זאת, תמתפותוג? היא אל- טית בצורה לא נורמלית ותוכנות התקשורת [גתווח16 זקוקה להוספת אמולציות ופ- רוטוקולים נוספים לפני שהיא תביא תועלת אמיתית. הרחבות מולטימדיה, הכלולות בגירסה הנו- כחית, מיועדות לתמיכה באודיו סיפרתי, בא- מצעות כרטיסי קול ומספרתים. ניתן להקליט מרכז הדרכה ק מוסמך ( 06 ופד ה סדג 4 - 5 5 אסופהפ גא 9 קורס למשתמשים 9 קורס לתוכניתנים שלב א' 9 קורס לתוכניתנים שלב ב' | = ץע כ א \ | ₪ הכרה בסיסית של הרשת ן 9 הכשרת מנהלי רשת 9 התקנה ותמיכה טכנית ברשת ך-63050וא קורסי 5שספאוש 9 פ/וססאוצו למתחילים 9 פוספאוצו למקצוענים קורסי תכנות וני תוח מערכות 9 שפת 6 למתחילים ומתקדמים 9 ++6 ותכנות מונחה אובייקטים / 9 פווספאוו הס= ופסאם . 9 | + 4.0 אססהחוק 9 פ/וספאו/ו הס דסםסהק | 8 ניתוח מערכות לתוכניתנים ולמנהלים | ₪ פשוססאוו 8ס= פסוקקס | ₪ ניהול פרוייקטים | 9 84510 |הטפוט | 8 פיתוח מנהלי צוותי תוכנה יתרונות יחודיים לסיון: 4 * קורסי ערב ובוקר קורסים למשתמשים, לתוכניתנים מתחילים ומנוסים. ( * יעוץ חינם להתאמת קורסים ולמנתחי מערכות במחשבי 5/400,56( ,אצ ומקינטוש." * 15 שנות נסיון בהדרכת מחשבים הליש אאממשטשואמעהה/ה יר -- | ק * תירגול ללא הגבלה 4 *< אפשרות חזרה על קורס כ כל הקורסים ניתנים להדרכה אישית גם במתקן = * חומר בעברית יי וטא ה ה --,; * לבוגרים תוענק תעודת סיום 4 * אפשרות להזמנות פנים אירגוניות 'יתרוננו בהתמחותנו הבלעדית בכל מקצועות המחשב, 1 * רוב הקורסים מזכים את המשתתפים ורק בהם! 1 ו ממממממששששמשששאבאטהנהקכ כ , 0 גההההההההטה,,. 1 לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס 0 0 | להי - ה מ = - - 8 -- | | . . רח' . 2% -2 , ה רח" סמילנסקי 4 (בית רכטר), 42432 | | / / | | יב 1 : 2 טל 7 5 5 | | ְ | | 0 -שבע: רח' יצו חק ו בן צבי ל, 4104 | | כ 2 2 טל!/פקס. 7-8 : 28 7 ן 0 ה - ו 1 קולות ולקשור אותם לאירועי תוכנית, למשל, קולות נזיפה כאשר אתה מבצע שגיאה ושלוס כאשר אתה מסלים ח5650. [.3 פשסנתוצ גס תומכת בממשק זפזוא לכלי נגינה אלקטרוניים. בניגוד | ל-/05, מיקרוסופט לא הכלילה ב-משס6תו/. גליון אלקטרוני או כלים גרפיים. מצד שני, היא לא נזקקת לכך, שכן אלפי - שומים מפותחים עומדים הכן לביצוע כל מטלה שתעלה על דעתך. ספקטרום רחב של יישומים זמינים בעוד 1א18 מתקשה להצביע אפילו על נציג רציני אחד בכל אחת מקטגוריות היישומים העי- קריות, 5אס6תו/ יכולה להתגאות במבחר עשיר ומגוון של יישומים, שבמקרים רבים הם הטו- בים מסוגם. 18% מזדרזת לטעון שכל העושר הזה שמור גס למשתמשי 05/2, שיכולים להריצ גם יישומי 5אסטחו/ו, טענה המחלישה את הת- מריץ של מפתחים לייצר גירסאות 05/2 ספ- ציפיות. | א8] עלולה לגלות שהתאימת עם ואו משרתת יותר את נתיב ההגירה ל-דא מאשר ל-05/2. גם עולם תוכנות העזר (פפגוו!גוט) פורח סביב 60%5ת:/+. החל מעזרים לתיחול וכלה במשפרי חזות גרפית, סביבת 8שסאתו/ נתמכת כיוס על-ידי שלל עזרים המאפיינים בגרות. השוואת הביצועים בין 5אס6תוא ל-/05 בשלב זה אינה מדוייקת, בשל מיעוט התוכנות שעברו הסבה למערכת החדשה. יתר על כן, גס כאשר מצאנו גירסאות 2.0 05/2 לא תמיד היתה זו גי- רסה מעודכנת כפי שתוכנות פיוסטחו\ היו. ללא ספק המפתחים מעדיפים לשחרר גירסת 5אוס6תו\ לפני שהם נכנסים לפיתוח גירסת /08 2. ובכל זאת, הנסיון שלנו מראה כי, לפחות בת- צורות עם פחות מ-12 מגהבייט זיכרון, 5וסחו/ תספק ביצועים עדיפים. על בסיס מב- חני ההשואה הסטנדרטיים של מעבדות 5 6 ,3.1 פאוסותו/ תספק ביצועים טובים יותר מ-2.0 05/2 הן ביישומי 05 והן ביישומי תו . היתרון הזה יכול להפתיע את מי שציפה כי 0 0522, בתור מערכת. 32 סיביות אמיתית, תהיה המנצחת. האמת היא כי חלקים גדולים מהקוד של 05/2 נשאר ב-16 סיביות ואילו קט- | עים לא זניחים של משסתו/ כתוביס ב-32 סי- ביות. במוד 066חגתתם 386 יכולה 5סותו/ גם לבצע יישומי 32 סיביות. לסיכום, עושר היישומים הזמיניס כיוסם מכריע הת אימיה ל משי מה 1 ,סאוו הס5ספסווט גרוע סביר טוב מעולה קישוריות וריבוימטלות | 6 06 2) () ישומים עסקיים כללייס | 6 6 68 6 קלות השימוש 0 6-86 6 אמינות בישומיס קריטייס ‏ 6 6 60/0 () 6-00 6 ישומים עתירי גרפיקה את הכף לטובת 5שסשתו/. למרות שהחסך ממנו סובלת 05/2 *ושלם בעתיד, עדיין תשמור 5שס6תו. על עדיפות בעידכון גירסאות וב- משיכת ישומיס חדשים. מלבד היותה מהירה ואמינה ,5שסשתו/ מספקת תאימות עם ספ- 2. השכר לשבלנות קטרום רחב של אנזרים הי- קפיים. גם החולשה העי- קרית שלה - ההתבסטות על תשתית 5 לקבצים ותקשורת - תיפתר בקרוב, כאשר מי- קרוסופט תשחרר את גירסת דא . כיום זו סביבת העבודה המועדפת ליישומי מיחשוב כלליים. 2 זכתה כבר למוניטין בחברות גדולות כמ- ערכת יציבה לשרתי רשת. הגנת הזיכרון שהיא מספקת במערכים מורכבים, הכוללים מחשבי 6 , מינימחשבים ומחשבים מרכזיים, הביאה להעדפתה על-ידי מנהלי מרכזי מיחשוב. אנחנו מצאנו שהיא גם מביאה ליתרונות מסויימים בסביבת המשתמש הבודד. בניגוד ל-5אוסשתו/, 05/2 אינה רק מימשק מש- תמש גרפי העוטף גרעין 05, אלא זו מערכת הפעלה מלאה, הכוללת מטפורת מכתבה הת אימיה' למשי מ ה 2 גירסה 2.0 = ושומים. 2 (00ו005%) גמישה ואינטליגנטית. עם זאת, הה- גירה ל-05/2 אינה מאלצת אותך להשליך לפח את כל השקעתך בתוכנה. היא מציעה לך תאי- מות עם שלוש סביבות עבודה ל-0?: 008, 5 ו-05/2. אם אתה מצויד בפלטפורמת חומרה מספקת, ואתה מוכן להתנסות בקשיי התקנה מסויימים, תמצא כי סבלנותך הקנתה לך סביבת עבודה יציבה וגמישה במידה לא רגילה. יסורי התקנה למשתמשים רבים, המכשלה העיקרית תהיה ההתקנה. במהלך הבדיקות שלנו נתקלנו במ- ספר מפתיע של קשיים. בעיות, החל מכשל פשוט של ההתקנה וכלה בהשחתה של המ- כתבה, שדרשו התיעצויות תוזרות ונשנות עס מומחי 1א8]. מסתבר, שלמרות טע- נות 18% כי /05 תעבוד עם כל חו- מרה תואמת, הקשיים קשורים לת- צורת החומרה. במשאל שעשינו בין משתמשי 05/2 בחברות גדולות לא שמענו כל תלונה בנושאיס שהפריעו לנו, כאשר עבדנו עם תואמים. פלטפורמת הבדיקות שלנו למבדקים פורמליים היא /א386 סזק%:06, אך במקביל בדקנו את המ- ערכת גס על חומרות אחרות, בין השאר מחשב 0 של 780)00 תגק. בעוד שההתקנה על המחשב של ףקוחס6, המצוייד באפיק ₪15, בקר דיסק 5פ] ובקר וידאו ‏ 64/ סטנדרטיים, עברה ללא אירועיס מיוחדים, הרי שההתקנה על התואם עלתה על שרטון. התקנת הוידאו הסתבכה בשל העובדה שהמחשב הכיל שני בק- רים במקביל - אחד 5464 והשני מונוכרומטי. ההדפסה נעצרה אחרי שהתוכנה לא הצליחה לוהות את המתאם 1711 ולא הצלחנו להדפיס עד שהחלפנו את המתאם בכרטיס 0 חדיש ואת הכבל למדפסת בכבל סנטרוניקס מלא. תוכנת ההתקנה אמורה לבצע | הגירה או- טומטית, של כל תוכנות 205 ו-משסותוא שב- מחשב, למנהל התוכניות של 05/2. במציאות נאלצנו לשחק עם כמה יישומים לפני שהם הס- כימו לעבור סביבה. למשל, לוטוס 1-2-3 ל -₪05 דרשה הכנסת פרמטרים מיוחדים לפני שהיא הסכימה לרוץ תחת 05/2. גם תוכנות תקשורת עלולות להתקשות בזיהוי השערים הטוריים. תוכנות אחרות לא תואמת 05/2 בצו- רה אינהרנטית. 2 לא תומכת בממשק 61 המשמש במ- ספר תוכנות | 205 חשובות. 12 2 6סוטג, תוא ו-641ח6ות1 של ]18% עצמה, נזקקות לממשק ]ק0. יישומים אחרים פועלים לאט לבלי נשוא. 7660שגזכ) (-5סנתגז0) ג 11 וווסה > יועצים ובוחני מערכות בע"מ ומרכז הגדול לתמיכה-שיווק-ו הפצה של תוכנות 86 - מרכז מוסמך לחמיכה ששיווק והדרכה סו - מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה הס9פפזאו - מרכז ראעוי לתמיכה שיווק והדרכה של . טוושוספסע '₪] - מרכז הדרכה למחעובים ..)679 4 20 לטל 6ווו40642/-₪0 בישראל - חברת כלנית משווקת כיום אלפי תוכנות שונות ובכל מיגוון התחומים, ובאופן טבעי מצטברת אצלה כמות אינפורמציה עצומה בתחום התוכנות ל- 56. חברת כלנית החליטה, כשרות לקוראי ה- 202|%5/-0ק בישראל,להעמִיד מדור מיוחד, ובאמצעותו להעביר לקוראים מידע עדכני בתחום התוכנות ל- 56. המידע יכלול: גרסאות חדשות, הכרזות, נתונים סטטיסטיים, נציגויות חדשות של חברות, שאלות ותשובות ועוד.. הקוראים מוזמנים להפנות את שאלותיהם ובקשותיהם לחברת כלנית, ת.ד. 51518 ת"א. להלות מעודכזו גירסה חדשה הכוללת תמיכה בדור החדש של מדפסות הלייזר וחידושים נוספים: 8 הדפסה בריווח יחסי, כולל פונטים מדורגים (508168818). שופ גראפי. 8 ניהול רשימת מדורים. 8 ניהול ספרית משמר. 8 חיפוש טקסטואלי. 8 מנגנו| מקרו מתקדם. 8 ועוד חידושים רבים. גירסה 5.0 שומרת על הממשק המוכר של זאפזם. בגרסאות השונות: ₪8 ₪1ק5 דאשזס, אג= זאסזס ושפות. לפרטים נוספים טלפן עכשיו: דביר מוצרי תוכנה טל. 057-914202 סניף ת"א טל. 03-5475235 מפיצים מורשים: ת"א- "כלנית" 03-5372829,. - . חיפה-"חיון מחשבים" 04-628628, ירושלים-"קול זאב" 257828- -0 דאמ(0) מעבד התמלילים המובן מאליו בינג ליניאל כ פב 6 ישראל דצמי 2 למשל, עליך לקוות שספק המתאם שלך יספק גם דרייבר ל-05/2. משתמשי רשת זסקגחגוא אא.1 מדוו- חים על עבודה ללא דופי תחת /05 2 לעומת זאת אנחנו נתקלנו בב- עיות עם חבילת ז6וטף66 אזסאס16 של [|6צסצן. זא החלה לשחרר סידרה של תי- קוניס כדי לטפל בבעיות הנייל וא- חרות. את התיקונים ניתן לקבל דרך ה-885 של [א18, 6ת6פטקוחס6 ורשתות 885 ציבוריות. שיפור גי- רסה צפוי לפני סוף השנה וב- מסגרתו תורחב התמיכה במ- תאימים גרפיים והתאימות עם 1 פוס6תו\. מקום עבודה גמיעש הדבר הראשון בו תבחין כאשר תשגר את 08/2 הוא שסרגל התפריטים בראש המסך נעלם. המ- כתבה של 05/2 - שנקראת |5061 06ג!קאזס/ (5/ בקיצור) - היא יימונחת עצמיסיי. העצמים מוצגים בצורת צלמיות (פחסטו) על המכתבה וה- טיפול בהם נעשה באמצעות העכבר. תצורת הסביבה, אירגון הצלמיות והדפסה נעשיס על-ידי הצבעה על האובייקט המתאים ולחיצה על הלחיץ הימני בעכבר. שינויים קוסמטיים, כמו בחירת צבעים וצורות אות, נעשים על-ידי גרירה של האלמנטים הנבחרים, מטבלאות בחי- רה למקומות בהם יש ליישם את הבחירה. הגי- שה הייאובייקטיבית" עלולה לבלבל את מש- תמש משסטתו/ החדשים, אך לאחר תירגול קצר ילמדו להעריך את קלות הגישה לפ- רמטרים המסתתרים מאחורי כל צלמית (משתמשי מקינטוש יודהו ללא בעיות עס המ- כתבה של 0582, הדומה מאוד למכתבה של ה-0/46. ה-5קאו כוללת מגוון נאה של מיני-ישומים. אלה הם תחליפים קומפקטיים לכלי פרו- דוקטיביות יירצינייסיי, שבוששים להגר ל-05/2. אתה מקבל כלים להכנת תצוגות (ייפרזנטציות") וגרפים צבעוניים, מנהל מסד נתונים, גליון אל- קטרוני, מחשבון מתמטי, כרטסת שמות, לוח כתיבה, לוח תיכנון זמנים, שני מעבדי תמלילים ושלל עזרים נוספים. קיים אפילו מעבד קול פשוט שמאפשר לך לנסות את כוחך בקו- מפוזיציה. הרחבת מולטימדיה (2/אק!אא) כרוכה בתשלום נוסף, והיא מוצעת בגירסת משתמש ובגירסת פיתוח, למשמש יחיד ולקבוצה. התכונות שמ- ספקת 2/ דומות לתכונות מולטימדיה על בשסשתנאו, | אלא שתכונת "עיבוד רב גיד" הגישה הייאובייקטיביתיי עלולה לבלבל את משתמשל משסטתו/ן החדשים, אך לאחר תירגול קצר ילמדו להעריך את קלות הגישה לפרמטרים המסתתרים מאחורי כל צלמית (פתו6ג6זת!ט!טוח) מאפשרת סינכרון טוב יותר בין אודיו לוידאו. שלושה מיני-יישומים הם יעילים במיוחד. הג- ליון האלקטרוני, למרות הגבלתו ל-26א80 אל- מנטים, יכול לשמש להכנת טיוטות עבור גליו- נות מקצועיים יותר. מסד הנתונים הקומפקטי יכול להכיל מידע אישי רב, בצורת 5000 רשו- מות של 8 שורות, והוא קשור לחייגן אוטומטי. הכוכב בין המיני-יישומים הוא חגת0-ואק, תו- כנה גרפית של חברת א!גזקסזסו!א. ניתן להשתמש בה להכנת שקפים לתצוגה, גרפים לנתוני הגליון האלקטרוני או לעריכה של תמונות רסטר. בי- כולתך לייבא ציוריס, גרפים ונתוניס ממקורות חיצוניים. לא שוכחת איבה עזבת אותה תוכנה נחמדה של 052, שאינה קיימת ב- וס תו , היא החזרה האוטומטית למצב ה-5ק\ האחרון בכל פעם שאתה מדליק את המחשב. היישומים והמסמכים שהיו פתוחים בומן כיבוי המחשב חוזרים למצב המדוייק בו הם היו. תוכנה זו שונה מפונקצית מ-ז10100 קטחגו5 | שקיימת גם ב-מאס6חו/. | לחזרה המדוייקת למצב הכיבוי יש גם צדדים שליליים. אם הכיבוי נגרם בשל קריסת אחד היישומים, גם הס- טטוס של היישוס שקרס ישמר על הדיסק - וישוחזר בהדלקה מחדש. אס, למ- רות ההגנות המסופקות על-ידי 05/2, היישום הד- פוק. מפריע למהלך תיחול מ תקין, אזי אין לך ברירה אלא לנ- טרל את הפונקציה הנחמדה הזאת. קשה למצוא כיום תוכנת 32 סי- ביות כדי להעריך את 05/2 בס- ביבתה הטבעית. ניתן להריץ תו- כנות 205 ,3.0 פאוס6תו/ ו05/2 -א.1 של 16 סיביות, אך המבדקים שלנו הוכיחו כי תוכנות משסשתוּ/צ ירוצו מהר יותר תחת פאסשחגאו 1. מצאנו רק תוכנה אחת ל-/08 המנצלת | את 32 הסיביות ,%ח650כ, מעבד תמלילים, והיא אכן פעלה מהר יותר בסביבת /05 2. ניתן לצפות שככל שיתווספו לל- שומי ‏ 052 יאמיתייםיי (כלומר בקוד 32 סיביות עם עיבוד רב ני- מים) בן יתפוגג היתרון הביצועי של פאיסטתו/. יישומי א.1 /05 רצים תחת גירסה 2.0, אך ללא ניצול כל היתרונות של המערכת החדשה. המבחר כולל יישומים מובחרים בכל קטגוריה של מיחשוב: מסד נתונים (א50ם-1א8), גליונות אלקטרוניים (1-2-3 ו-681א5), תוכנה גרפית (10 סש ו-שתגוטטוי) | מעבדי תמלילים (6ז0/) והוצאה לאור שולחנית (ּטוח6/). אס היישום המועדף עליך לא זמין בגירסת 05/2 תוכל תמיד להריץ אותו בגירסת 05 או פוססתגל. 68455 ,1מ0אם, 1-2-3, סתסאו או סא ירוצו בצורה חלקה, אם כי איטית במקצת. אס תתקין את מערכת הקבצים המ- תקדמת פמקוז, במקום ד הישנה, תאל לה- שתמש בתוכנות 05/2 ספציפיות כדי לטפל בק- בצים. תוכנות דחיסה, גיבוי ואנטי-וירוס הפועלות על ₪41 לא תצלתנה לעבודה על פחקון. מי צריך להעדיף 05/2? ללא ספק 058 צריכה לקסום למשתמשים בר- שתות מעורבות פלטפורמות. למקומות בהם מחשבים מרכזיים, מחשבי מיני (45/400) או ₪ ₪ ₪ | 1 כל לחש > רוש שר אוש כשווטוו כשווסוו כשווסוו כטווסוו כטווסוו כנשוופוו + -64-6 6% > 9 לו :0 6019 סוטסא-12 '98862 טע 01 ו!ו6ססו ,6 :וא 001 4-1 44 ג ] אטטהבנואפ (9960) הנס" .]/ ]20 ווה ויו 6ו6, יוזואה/ )טסו 6 = ] 7 טוה ), ]| [/ ₪ 0 טחוהוסו :016 6006 5 3 ₪ יוא2ו ,א 0:66 6/1 6 - , | םוש |ו61:6 9% 007 קפ ₪6 טואואונ ס ל : ואוו וו 160 פוווגהוסא ה ן ופא 04 00/6 שא 61600 5 - ו60/1,00 זה/וש)6/0 ,אש ₪160 6 ש | " - | 6 6 סש 1608 5 % ₪- || 4 ₪ 0 0]]] ₪ "0080888887 סא א 0 / / > | 7 : -.] ה שסשחו/ו תראה בעיניך כוויתור על מנוע חזק יותר ולוח מכווניס משוכלל ויפה יותר במכוניתך. יש אנשים שמעדיפים פשטות וצניעות, אבל רובטו שמחים לגלות מנוע ‏ %8 מתחת למכסה ועור אמיתי על המושבים. שב)|סת 2 8 ישראל 2 דַצָמי 9 גליונוח אלקטרוניים: השוואת תנונות ע'קריות < 5 חסרדורוסיזוטרו=] ארווזהּיוסככ) |בּסוהנְבּיו) 0 חסופז9/ ,05/2 ,שחו ז050זס;ו 1 וז 15 (0 0 וחווחסז שחו וחסז 1.8 05/2 וחסז 10006 (6 10006 10006 ₪] ₪ | 48 8 8 1408 5 בל : 1 ה סו (ץוחס זסַחַ3ח8ו/! :סח זס 05 68 בי 05 8 ממנ .א 6 8 1 |3081/63חק!3 הו 5186!! 5ז6טטסזק ₪-05 0-0 (ז50ט 6חַחו5) פסוזק 6 |00 הזו 9 פזהעש0זפון 0 חחטוחוחו!/! 00 05 06 חטוחזחז!/! חסוז8|!8זפחו ||ט] סח6ו/! וחטוחוחו!/! יי 1 6 06 ח08 181 החטרחואה!/! 8 זז וה516ץ5 8 סקט ק0ז0-0ח8-חזם תרח שו החוזחוזץ ואש חס 5חסוז8סו!ק3 6צו801 01 510105 פחומזסת :וזו 088 חַח(06055ז< 3 תת 0008ח-0180160זק 0חוח6זוופ 185% :חווטו 1850 וז ווק 05 | בוו :זח0וחז80[05 08ו8-51וחו [אוחה ו וח חססקט5 חַחו680זוטוזוטו 32-06 [8ח1ח 5 פסווזם 6ו 8 פסוחק 9 0 [6חז6א רשו 68 ו 0186 7818 8510 5 סח סז תח 85 רטוואה ו/! 8 101 006ח6181 819 805167 5 סז סח85 הזטרחוא/! 585500 6הטסזף 80% .311005 05/2 1זסקקט5 10 085/0086 זסח 5 פ טחוש ז0501ז6ו₪ :68018ו1פ32 זסא-- /א ז שוססחו/ ולה שאחרדיה רק לפני שלוש שניס היתה האסטרטגיה של מי- קרוסופט בבילבול. בעוד היא מחוייבת מצד אחד ל-05/2, השוק נטה לכיוון 3.0 5אס6תו/ - פרוייקט שהתחיל כתרגיל פרוע. מיקרוסופט יעצה למתכנתים לכתוב קוד לפי ממשק היי- שומים של פשסטתו/צ רק ליישומים נחותים, אותם יהיה אפשר להמיר בעזרת ספרית הה- מרה 10 לסביבת א.1 0522. ליישומיס ייכבדים'י מיקרוסופט המליצה על 2.0 05/2. ואז בא הנתק בין א8ז למיקרוסופט. ב-1990 החלה מיקרוסופט לדחוף את 5שס6תג/ כאלטרנטיבה גם ליישומים כבדים, מתוך כוונה להשתלט גס על עולם 32 הסיביות. תג / הפכה לממשק המשתמש הגרפי התי- קני, למרות החסרונות שמקורס בתשתית 05. האסטרטגיה העדכנית של מיקרוסופט רואה ב-שסמחוץ ארכיטקטורה גמישה המכסה את כל מגוון פלטפורמות החומרה, החל ממחשבי כף-יד ומחשבי-עט וכלה בשרתים מרובי מעבדים ומבוססי 6. זו אסטרטגיה שאפתנית ויומרנית, אבל גם מפתה ביותר מיקרוסופט החלה להפי את הסיסמה ייחלונות בכל מקוםי. האסטרטגיה העדכנית של מיקרוסופט רואה ב-60%5תואו ארכיטקטורה גמישה המכסה את כל מגוון פלטפורמות החומרה, החל ממחשבי כף-יד ומחשבי-עט וכלה בשרתים מרובי מע- בדים ומבוססי 8156. זו אסטרטגיה שאפתנית ויומרנית, אבל גם מפתה ביותר למפתחי תוכנה. אם מיקרוסופט תצליח בה, התוכנה שפיתחת 4 גליונוה אלקטרוניים: השוואח חנונות עיקדיות : 2 0 0 ד ,סח ז050ז6:ו] 1 וז / זז |3061163ת3!0 הו 115180 פז6טשסזק 0 ח0ו5ז0 ,05/2 וו | +זסטכטם פהסוזהסו!קקת ךר ההההשהההאמשש חח ור וע 8 -- כ רפתה ה 5055005 ס1ם11! טרח 01 זססרחטח החטרחואמוש1 5 88668זוז!ט!/ 5 ווק 005 ז8|טקסס חו פ"1ל 518!5חו ו|08ו)8וחסזטג 0סו5655 205 זס) 1 65זטחו תס חסססטפ 6פטסוש! 5 חו חס פחַה008 ח68 10507 ה זטסת1וצ ח0ו5655 005 חחטח הצצ 010565 ץרפו ו ןי ססהובט3 !₪ |החסזחששחס6 התטרחואה/! 38 2806 || 68060 החטרחואה ו 18 0 00 1/8 5128 36 ץזסוחסרח |הטדוע רחטרחואה | פחסוז8סו1קק8 005 זחה!וקוחסס-|/07 פחסקקט5 ו 05 ו 0-0 ספ ו וס זסן !0/6001 5זפטוז0 0006 561 ח08 0501 חסוז9סווסק8 680 8 זט 518|160ח: 6 ח08 071875 06ו06% 05 חסו5059 05 8 חו 5ז6שוז0 סח 80110818 10 86זו9ז זסח זססס סו 00ו5059 05 שח 0501זסוו/] סקט 3.0 שחו זזססקט5 3.1 פשוססחוש סק 5 368-006 ססקט 870-0006 51800 5 8060-1006 חח 386 וז וקה ח86ז50-!!ט] ו 0 סח ב טחוש 2 . ססקט א. 05/21 20 05/2 / 506-||ט] .א טח ו :0 ו וזח יי 5 005 ח60/80 30 0095חו 0 686 א זוה 05/2 ה8068 ל 5 98 00חו// ₪680 0/2 60 .005ו631ו!ק8 05/2 ]זסקקט5 10 0850086 1סח 15 5/ס6ח:// 050/1ז6וו -1/68016פפ3 זסא--ם/א = כ כ = = > כ יי 0 ישראל | 99 דצמו 92 -- | |4 || 8 || || =]| סג 9 - ₪ מוצרי 1:0005 החדשים ל- פשספאזש 5 | - מלאכת מחשבת טכנולוגית ₪ = כאשר אתה שוקל לעבור ל- פחספאזזו, בוחן ומשווה מה קיים ומה ראוי לבחור - | | 5 .. אין ספק כי תבחין ביתרונות הבולטים של תוכנות 1/0005 = % | לש 3 מהדורה 1.1 %5 א מס6אה/1מתתת - /. תלת-מימד מלא ואמיתי להפקת שקפים ומצגות גרפיות ן | הבחירה הטבעית של משתמשי 205 העוברים ל-5וססאו/ התוכנה שזכתה בעשרות פרסים בינלאומיים ₪ 1 שש ורוצים לשמר את השקעתם. עשרות תכונות חדשות על קלות שימוש ואיכות גרפית. במו ידיך א 43 כמותן לא תמצא במוצרים מתחרים, כגון: תוכל לעצב מיידית מצגות ושקפים לכל צורך, | % בכ תמיכה עברית במקור (בכל הגופנים של 5/וססאז/ו), להציג ב"גדול" את רעיונותיך א | סביבה גראפית עשירה ומגוונת, קישוריות ישירה בעזרת אפקטים ויזואליים מרהיבים 9 מתוך הגיליון למחשבים מרכזיים, ועוד ועוד... ולשמור על עירנות הקהל... ן 1 0 / 5 ב 4 | 8 ₪ = וי ן 0-6 | | =אין ו ג | ו זו :00 1/ ו 0 דואר אלקטרוני ברשתות תקשורת יומן-סדרן לניהול פגישות ומשימות = התוכנה המובילה בעולם לדואר אלקטרוני, המאפשרת לרשותך יומן משרדי מתואם וממוחשב 8 | 2 משלוח מיידי של טקסטים, גרפים, תמונות, קבצי עבודה מרהיב ביופיו ונוח מאד לשימוש, המאפשר תיאום צולב - 8 | פקסים, ואפילו תיקים שלמים, בזמן מינימלי ובנוחות מירבית. של פגישות ואירועים למספר משתמשים בארגון. < ]| ₪ 811] :00 פועלת על כל סוגי המחשבים ומקשרת אותך דפי היומן שעל המסך כוללים יומן פגישות, ב לכל מקום בעולם דרך רשתות בינלאומיות לוחות גאנט לתכנון, ספר טלפונים ממוחשב, (עם חייגן) - םש ללא צורך בהרחבות חומרה מיוחדות. יומן משימות ותזכורות אוטומטיות לכל אירוע. 8 וווווווווווווווווווווו לבצע היכרות כקיורוד.ופוונונווווובויוובבין סאב תתו ב / וו מפיצי לוטוס בישראל, רחוב המסגר 12 ל ,9 -03 ₪ / / / / משווקים מורשים: שא כלנית 5372929 - 03 ₪ לרגו הראל 48 - 02 - ₪ חיון מחשבים 5751399 - 03 ,628628 - 04 ₪ עדים ועצים 479393 - 04 | | ] שא קומפיוטרלנד 5373986 - 03 ,259473 - 02 -- 4 |8 || | 8 || | ₪ ןופ 6 7226 1 אינטגרציה מורחבת והפעלה במתח 3.3% דוחפות לביצועים משופרים של מחשבי מחברת. אינטל הכריזה החודש על התחלת השיווק של גירסאות ‏ 51 של המעבד 486. גירסאות .51 מיודעות למחשבים נישאים והן מאופיינות באינטגרציה גבוהה (כלומר מעגלים היקפיים רבים משולבים על השבב כדי לחסוך ברכיבים על כרטיס המחשב) ופונקציות רבות לשליטה וחסכון באנרגיה (על מנת להאריך ככל האפשר את משך העבודה בין הטענות סוללה). אינטל גם משתמשת בטכנולוגית הפעלה ממתח 3.3 וולט, שאמורה לקצ% ב-50 אחוז את צריכת ההספק ובטכנולוגית מעגלים סטטיים, המאפשרת להאט מאוד את קצב השעון (ואת צריכת ההספק) בזמן שהמעבד בטל מעבודה. האינטגרציה הגבוהה מודגמת בתמונה. שני הכרטיסים הם תיכנוניס אופיינייס של מחשבי מחברת, העליון מבוסס על המעבד ,38681 והתחתון על .48651. ההבדל בגודל הוא ההמחשה הטובה ביותר של המונח אינטגרציה גבוהה. השבב ,48651 שבפינה השמאלית העליונה של הכרטיס כולל את כל התכונות הפונקציונליות של מעבדי 4860%, כולל מטמון 8%, מעבד מתמטי ובקר זיכרון 32 סיביות. ניתן להשיגו בגירסאות 25 ו-33 מגהר, המבצעות 11 ו-14.5 מיליון פעולות בשניה, בהתאמה. ארכיטקטורת 8 של אינטל כוללת גם אפיק מערכת מהיר פי שלוש מאפיק 154 ובקר 1/0 מוכלל, דגם .8236051 (נראה על הכרטיס בפינה השמאלית התחתונה). הבקר מכליל את מרבית המעגלים ההיקפיים הנדרשים לתמיכה במעבד המרכזי. מלבדו נזקק המחשב רק למערכת וידאו (בקר 6 וזיכרון תמונה), רכיב ₪105 וזיכרון ראשי ברכיבי ₪1 או/ו-458.ה. גירסאות 51/25 נמכרת ב-269 דולר (בכמויות 1000 יחי) והיא זמינה מידית (במידה ותצליחו להדחף לתור). גירסת 33 מגהרץ תשוחרר רק בתחילת 1993. ונשי הפתרון הטוב ביותר למגפת הוירוסים באמצעות תוכנה: בדיקה וניטרול של וירוסיס בזיכרון (6/), מניעת חדירה של וירוסים לזיכרון המחשב (05), זיהוי וחיסול מוחלט של מאות וירוסיס בקבציס וא60 ו-5א5%, באיזורי ז800 ובקבצי ארכיון (קו2 ,ןח ,186). סימון , בדיקה ושחזור גנרי של קבציס ואיזוריס רגישיס במערכת ההפעלה (6וש) ועוד. 2 0007 -6 5 הגנה על תכנה מקורית נגד העתקות והרצות בלתי חוקיות. אבטחת התוכנה באמצעות חומרה 0 הכוללת זיכרון לקריאה / כתיבה ולתכנות פלג ההגנה. הגנה מוגבלת במספר הפעלות או בזמן באמצעות שעון פנימי עצמאי. הגנה על. - קבצי נתוניס בהצפנה. הגנה שקופה למשתמש המקורי ונ אנטי-וירוס 18005475 , בגירסה המותאמת במיוחד לרשתות מקומיות (!!₪/סצ 1 ,6וד5הדצגט) , לחיסון מלא של השרת ותחנות העבודה, עס הודעות בתוספת בקרה מלאה של המפקח על המערכת בדבר הימצאות וירוס או נסיון להחדיר וירוסיס בתחנות. 07 מערכת אבטחה מושלמת ל-26 עס הגדרות משתמשים, קביעת הרשאות (055; וועוחק) עבור כל משתמש ומשתמש, התניית גישה באמצעות סיסמא מבוקרת, הצפנת מידע, מעקב אחר פעולות חוקיות / בלתי חוקיות במערכת, הגנה מפני וירוסים, ניהול סיסמאות, הגנה בפני 800 , החשכת מסך ונעילת מיקלדת ,15 רמות הצפנה שונות, תמיכה מלאה לרשתות. הנ 13 .כ 00005 75 זזותש560 הפזטקווו0ס משרד ראשי: חיפה, הגנים 5, ת.ד. 8691 טל. 04-516111 (רב קוי), פקס: 04-5286413 סניף מכירות: תל-אביב, רחוב יהודה הלוי 77 טל 5662978 ,03-5606990 פקס.03-5662979 4 ,95חוזס5 16חסוח41!8 .118-30 5118 436 קפאותפווו ו 520 :הסתפזם .מ.5.ט 9 869 (407) :א8] 1587 682 (407) :6חסח - שראל |1 10 כ דצמי 92 לסביבת 5אס6חו/ תוכל לרוצ על כל סוגי הפ- לטפורמות. עד כה שחררה מיקרוסופט ההחבות. >איס6תו לתמיכה במולטימדיה, ומחשבי עט. עבודה בק- בוצות היא המטרה של 0 פאסשתוא קטסזפאזסאו, שתשוחרר בקרוב ותתמוך בת- קשורת רשתות ודואר אלקטרוני. אבל את הצעד הגדול תעשה מיקרוסופט עם גירסת דא. פרוייקט דא התחיל ב-1988 בתור גירסת 3.0 ל-05/2, עם גרעין חדש שתוכנן לה- עתקה גם למעבדים שאינם משתייכים למ- שפחת אינטל. כאשר נטשה מיקרוסופט את 2, הפך הפרוייקט ל-דא פשסשתוצ - מערכת הפעלה 32 סיביות המכלילה את ממשק 71 של פשסחו/. המטרה של מיקרוסופט היא לה- תמודד מול 05/2 ו-אוח/ על השליטה בעולם 32 הסיביות. בניגוד ל-2.0 05/2, הכוללת קטעיס רבים של קוד 16 סיביות, | דא התחילה מראשיתה עם 2 סיביות. בדומה ל-אוח היא תוכננה לה- עתקה מפלטפורמה לפלטפורמה. כיום מי- קרוסופט מספקת גירסאות פיתוח (לאתרי ביטה) עבור מעבדי 386/486 של אינטל ומעבד ה-₪156 0 1!55א. בדומה ל-05/2, תומכת זא ברי- בוי מטלות קואופרטיבי (טטווקוח6שזק) ויישומים המנצלים את טכניקת העיבוד הרב-נימי (066ב:חחזוז[טוח). יתר על כן, דא תתמוך בריבוי מעבדים, כלומר באפשרות להריצ נימים שוניס במקביל, על מעבדים שוניס. ממשק 401 של גירסת דא נקרא 32חו/ו, הר- חבה ל-32 סיביות של הממשק הקיים בגיל- רסאות הותיקות. הרחבה זו מחייבת ביטול התמיכה במודלים לא לינארים של הזיכרון, דוגמת 18א8. מעבר לשינויים קלים יחסית, הסינטקס של 32חואו דומה למה שהורגלנו לז- הות כ-421 של פטסנתוו, | וההמרה מ-3.1 אמורה להיות פשוטה. ממשק האבורים הגרפיים, 601, של זא הו- שבח, כדי לתמוך בתכונות מתקדמות הדומות למה שתמצא בממשק 001 של 05/2, ובחלק מהמקרים הוא עולה עליו. למשל, בתמיכה בסיבוב של רסטרים. ‏ דא 5אסשתו/ גם תומכת בתקן 6וססוחש, שאמור להחליף את 8 הסיביות של קוד ]4501 ב-16 סיביות. עם יותר מ-65 אלף קומבינציות יכול התקן החדש לתמוך בכל האותיות והסימנים המשמשים בכתב בכל שפות העולם, ללא מעברים מטבלת קוד אחת לשניה. שינוי משמעותי נוסף הוא בטיפול ברי- בוי מטלות - גירסאות א.3 של 5שסטחוא אינן ממתגות מטלות לפי קריטריון זמן, הנקבע על-ידי שעון המערכת, אלא בהתאם לקריאות > גליונוה אלקטרוניים: השוואת תכונות ע'קריות זט !3123081168 ח: 115180 פזסטטסזק כ 76 0א-3) %55-₪ ,5ששס0ה;// ז050ז0:ו 1 חסו8ז/ 0 חסופז6 ,05/2 (60 זה ס6) +זסטקט5 5חסו631/!קק ה 1 ווה פעסטחו// ח86/98 80018 05/2 ה60עז₪9 חס 0טפטף חח חח 5חסוזהסו וקה פעשסטחו// ב 5055005 05/2 וי 5006 זסַחָח8ח חס? פחו!זוס 5088016 ד 006 ד 8 חח 080ט!סח/ פזחס1 פחו!זטס 01 זססוחטא! 05 !68וחק3זף 01 זהסוחטא! 161-0856005 01 זססוחטא! + וה קס!6ע26] 6ז8/עש50/1 ג זופ-32 86 10015 זה8וחקס!68 6 5088 ח08 פחסוזמסוופק ה חססקטפ חַחוסָחַטט00 חו-זווט8 ןורח 60 00855זכח8זח! 08850 11655806 ו ב 5 1זסנן 5 6זה /עעזבון 5 8081075 ץהוקפום 8 ₪םום ו ר|₪אא עוםוםום סש (ז0ז סרח 58000087 85) 00 4 0 5006 0 (005 ח50788-!ט] זס!) א 14 סק ט5 |8] תקוח 2 8 חו 860 סקקט5 5ז8זחוזק 01 זסטוחט 8 חו 180סקקט5 008705 060/ש 01 זפס חחטא! 8 חו 186סקקט5 8סווח ]0 זסרחטא! ₪ כ 6 055 = 3 806 08!וח זסן8וח 5 65 15-00 :808/|80|6 פזסטוזם 5 וס 0 86 01/08 5 5 5 0 25 סקט 10 065-0066 זסח 5 5/שיסטחו/) 116105001 6וסבסיוסס8 זסא!-מץא = [=] > = 2 = רד שש 7 דצמי 2 שירות המיוצרות על-ידי היישום. יישוס לא משתף פעולה, ישתלט על המערכת ולא יניח לאף יישום אחר להנות ממשאבי המחשב עד שהמשתלט יגמור את המטלה. 05/2 מממשת ריבוי מטלות קואופרטיבי, אך במגבלה חמורה אחת: מנהל התוכניות מטפל בקריאות משתמש, מהמקלדת או מהעכבר, בצורה טורית. הוא לא מעביר אירוע למטרתו לפני שהוא וידא כי האי- רוע הקודם השלים את טיפולו. זו הסיבה שמו- מלף למתכנתי 05/2 לבצע מטלות ארוכות בני- מים מישנייס - כדי לא לחסוס את המסלול הראשי לקליטה וטיפול באירועים ייחיים'י. המודל שממומָש ב-דא מאפשר למשתמש לה- עביר שליטה מיישום ליישום, גם אם הראשון שקוע בעיבוד מתמשך, ובלי המגבלות הכפויות על הנימיס המשניים במודל של 05/2. בעייה אחרת שגירסת זא אמורה לפתור היא הגנת זיכרון וניקוי אחרי העבודה. גירסאות א.3 אינן מספקות הגנה מספקת, שכן המערכת וכל היישומיס משתמשים באותו מרחב זיכרון וי- רטואלי. 5אסחו/ גם לא מנקה אחרי שיישום מסתיים. תוכנה יכולה לגרוס למערכת להקדיש משאבים לטובת יישוס מסויים ומשאבים אלה לא ישוחררו לאחר שהיישום יסתיים. זא לא תאפשר זאת, כפי שהיא לא תאפשר גישה ישי- רה של תוכניות למשאבי החומרה. זא תשמור על שליטה בלעדית בידיה. התיכנון המאבטח של דא אמור לספק סביבה מוגנת נפילות ליישומים קריטיים. היא גם תת- מוך בתקן א2051 וברמת אבטחה 62, הנ- דרשים על-ידי גופים ממשלתיים בארהייב. המ- חיר יתבטא כנראה בביצועים - ובכך שלא כל תוכנות 205 וגירסאות 5שסשחוצ קודמות ירו- צו תחת זא (תוצאה דומה אנו רואים ב-05/2. אי אפשר להשליט משמעת זיכרון מוחלטת מצד אחד ולצפות שייישומים פרועים יקבלו את הדין מצד שני). כדי לגשר על הפער בין 3.1 ל-זא מציעה מי- קרוסופט את ממשק היישומים 325 חואו, תת- קבוצה של הממשק שעתיד לשרת את דַא. אס תוכנה, שיועדה לסביבת 32 הסיביות של דא, מסתפקת בקריאות שירות הנתמכות גם על-ידי 1 (זאת קבוצת 325 תואו), אזי בעזרת ספרית שירות מתאימה ניתן להסב אותה לסביבת 16 הסיבות של 3.1 5אסטפו/ו. תכונה זו חיונית למ- פתחים, שזקוקים לפלטפורמת בדיקות יציבה עבור קוד המפותח לסביבה שעדיין לא הב- שילה. א אמורה לצאת לשוק בתחילת 1993 ומיקרוסופט מהמרת עליה את כל הקופה. הא- סטרטגיה של ייחלונות בכל מקוסיי תקוס או תיפול על ההצלחה של דא פאוסשחו/. 0 4 גליונוח אלקשרוניים: השוואח תנונות ע'קריות 0 ח500ז05/2,/8 ,חש ז0501ז6ו 1 סז / 0 חאח] סזסו! 14 6 זסח ס!ח! (006 5ש00%חו//005 זוט-8) (000וח 5ש0חו//005) 8 זסח 10ח| 6 זסח 0)ח! (000ח פשססחו// 005) (006 פשס0חו/\/005) 6 וזח 0)ח! ו פו) !=66 802 2, 802.3,8025 | "65 5 , / חפ ,166 08[5 60 6-6 2/0 =-|/ 9:00-5:00 קנ 86 )404-835-6600( 12:00-9:00 = יי ל ]8 = ]=( ]( |68ו3081חק!3 הו 115186 00615סזק 00 %6-א ( ה 60) 1וס ככ 5 סזה/ש זו 5 5 000וץ זסוסס זוס-24 50 061065 סַחוחוסץ ו 0% חס זחטו 1 סו חס 6פטסוש| 501687 תסטסך ||80%08זד 55187800 0 01 זססוחטא! ץזועוז60 הת 60 8806 סק ט5 57510 081 %זסש סא בו א 1 וזא | 1 50 סו ו מו ן 5 0-6 וב יו ו \/1 ה 3+0 8 0% ו סט 010005 סח 6 5 ו וו זו 1נט +406%סזס ו 00 0חה כו38] 05%-ח0 80ו1קט5 5|טחםו/] 6 ]808 186חוז 01 זססרחטא! ]א סקץח סחופט סופת פחו!-חס ץסו!סק הזז 80%ם-ץחסוש! ספ תד 0% (פוחו1 ח685197) 5זטסג] זנ 00 6 חוזפווטם > 1353 52 דצמי 2 מבבע ל ו | | ( = == ==( =-- גב (:====] 2) 5 [5008ע6ק 0 7 - ו זס)וחס! 1024א1280 ד5- "17 תטוה8טס-ס פשו 120 4 0) חזהת 8/0 ה 6 5 5 0 50'*8פש 10 9 07%8פש 20 0 8506788 50 0(ג>=2? 5שט 100 סז עם 806 ז6||סזוחסס 1ח6ףוו|פוחו ח8 15 פוחד 0 ז000550זססזסווח 80186 חצוס 115 568ט 81ח1 סחו חססד ו 6 זס )ואו החסז1 050 8ז1טקוחסס זטוסץ 1160 - 16/8 זס 8.58 אגח) 18 5126 עזסוחסוח 6ח680 5 :50860 0 67806// .(56005 0הק סו (0156 870 28005 8 חס 1681 0078) (א8וח 8.5118) 09 (אהוח 16118) 0 (א8וח 16!!8) 20 > מיתטוג מתקדל ו = 0 22 086סוו\/ /) 55-50 21 סוה ה 4-1 רתס 6 סגססדטה 01.43 )486-330%0( 0 ₪01.66 )486-66000 0 אוטוקד בסיסי אוטוקד מתקדס כתיבת 1.152 תמיכה ושרות בבית הלקות בניית סביבת עבודה וס ₪ י הסוחד דפ זאו 128081024 "ו מסך 806 12165ח366ז1 [[4, מחירים אינם כוללים מע"מ | | פ! ,ץְח60וח6 6 ,286 טל. 5713326 פקט -- זון השלום 9 (בעת'ים -0חג1] 6וחסזז166 [החסםק 0 * ג 00% שתווק 6016 177% !הסוכ * טזסות 306 665חז3וח 6וו[קחק 3-02 2-00 * והז טוח 606 סו!גטוף-תסוז הזחש * -וחטז 2 וצו 685 0 |גחסק 0 * 30 ]וו ,1ה16ח3ו[166/ , 166061 זס! פשזגוק 0 0 קהחשטחוקח= [ב6ווחטון-) ו ב6חשותטוא ₪חה, 131 1300 005300 0 * 36 3190 פחסוחטצ 666 .15% 6610 66 00 | ו בזס 6סרבּווהטבּ טק זס , 018% סרחט1) -800 8 הסםגותזס!הו (:ק ו ץ-- ם-י שזוטףטז 00000%ג11 טוהסזזשטו * ו חב 3.1 הגשו!זהוא זס (זטוקוו| זס) 3.0 סח \ .אזאש גוא 1992 69 -116 תורוב רו ]רקו 65 ג וא שוש זב רד 316 |)טח שומ ו 0 5 זס ששחה 6וחד 1 הג אכלני הז זווסץ 0 10 עבש סע זה 6זס ד .3 .0ַז-ח-סו1 1 טסץ 50 .68חזו[01הקג> 6316310 סו קזחו עחג 0 חב> ו[זוטו וט חח זס ,56065 ,11610 51 3ז0-ח-א6ו61 וס חכ 101630 0 שחסם 60 שת 0 הזז סה הזרת [6ז ו סוס 6 הזור 31וח צטוסץ 3106) 3.1 13111636 135168 חשצש אזסעו וסץ כ[טון סך זו 130000 160 5 3 010665חג 0 605 גו 0ז 366085 זת הזחו - רות 60 חב , 37 [560ט , 35]טוחזס! זז הו זס] 1636 .6005 560 זגוסץ 110 החטו]ז ש)5הק- ח-6116% זפ[ 6 ו ה קווותטקס זטשט זטסו זו סי .00% שוח שטז1]] זה שזטז אוסת 6ח/ :1130000088 166016 [ההסוזקס ונוכ קה 66| שו זגו 603766 -ה0ז13 6:05 סו 1 :000%8 הגו [ג6ותו[66ז1 110000% קה הסט הוקת 36 66ת6ו56 315 רתס 315 , חב ח65כ] שתוו61ג1/1 -1103 1311626 1116 חב ,11(11- שובז )6 11 5.5[ טחוס 306 16011006 7 -1001ת ]וו 13688 05 0310ו[ק כ / [התסוזקס. קתש זט הרת [81 זס] 16% ₪ והז 3016 .6 5 0קחו 6 6[קס6ק 160,000 מס ץ[6 וברח קתו![2651-56 טו[ז 1116365 ו 050 506 :וס 1166 56 300 חזבט| 0 עצבי * הזחו א[ זס צ'אוס0חו/ ורתע 56 10 פב * זאו 1300000 1607016 6זב6תגז5 * פמסוזט[50 חו-ז!וטכ [נ6פט ]0 605זטחט ו 5 זב 6 08 7 .סוק | חטש .3-12 זס 2-2 רזגו 0351 5ח016 סק 5016 1 1310636 -זט החסז! וסץ ק6א 6310130005 זט ז' חס פוחש|טסזק ו[קטסזו!ז 6פוגת/) .6006 0 5311 "זרז 6%306גק רז הרת 6[ הוואר המי : 635 86--6פסכטק .5506 ק6-506ת0 16 ג זטן תגו]ז טשזסרת |6גרח 15 [.3 11310636 וזבוח 66זבזקטזתו ת3 15 ז66תנח6-זטטוחנות שלש 04| 6 ₪43 חפ 6.0 שד 0 ו תו [50 מ וסט ( 1300 1060 5 אמאמ .0 אש > 5 ו 0 שש % ג 1-4 507 3 בו 5 רוע הסוזו40 החסיז תורזה 66 רדח 60 זברז לשם. זו 3663056 .]| נח גת 306 /|6351-- !01 ותץ5 0ז .אחז טסץ לבו 6 %5ס ער חס 166 עתר 5תסוזג]6316 וס שק זט גוס 30-36 50770 8 1186 זנ ן-- 6 סה 631 תז 8065 1810620 .תס הו זג .יק תבר6 016 בגש 3 השח עו ששופתגּ 6[סט ותל |1נת טסץ פשצגק סוק ותטוח %טוטף / חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קווי)03-5372929 פקס. 03-5372928 טס 0 [.. "תפוז - מערכות מיחשוב והדרכה" מתמחה במתן פתרונות הדרכה לקבוצות מאורגנות והעברת קורסים פרטיים למנהלים. * חידושי 1-2-3 1001116 מהדורות 2.4 ו+3.1 * הפקה גרפית - ממשק ה - נ)צ/ו1 צעשצ * מצגות גרפיות ושקפים - ₪ 6צואג, זי חח * פיתוח יישומים באמצעות מקרוס * קישוריות 1-2-3 למחשבים גדולים * אא.1 [8015/]/ , ,הכפצת ג , 5 אס * 1-2-3 ל - 5/צכ)כ צז/ * 1-2-3 ל - 0058דצן ]א * קורסים יחודיים לפי דרישת הלקוח * ה ][ק]6:0 ל-1-2-3 - יחודי ובלעדי לתפוז הקורסים נערכים בכיתות מוסדרות מטעמנו או באתר הלקוח צוות מדריכים מומחים, חומר עזר בעברית, תקליטוני יישומים חינם. למפעלים ומוסדות: הכשרת צוות הדרכה פנימי מתוך הארגון. אין צורך לרכוש 3 קורסים ל-30 עובדים. אנו נכשיר 2-3 מעובדיכם להיות מדריכי מיחשוב של הארגון, ואתם תחסכו טרחה והוצאות מיותרות. "תפוז - מערכות מיחשוב והדרכה" הוקמה בשנת 1990 ע"י מהנדסי תוכנה ובוגרי ממר"ם במטרה לתת שירותי הדרכה, תמיכה טכנית, ופיתוח מוצרים לחברות ולמשתמשים פרטיים. מלבד גליונות אלקטרוניים, הננן מתמחים גם במערכות הפעלה, בטחון מערכות מידע, רשתות תקשורת, מחוללי יישומים, מאגרי מידע מידע אופטיים, פיתוח תוכנות ויישומים ייחודיים, פתרונות חומרה ועוד. ללקוחות 1,001115 מחירים ותנאים מיוחדים ! המסגר 12 תל אביב, 67776 טל. 03-5370268 פקס. 03-371977 04 קר השוואתי של מעבדות 26 בוחן 78 מחשבים שיכולים להתנחל בתיק גיימס בונד. 65 - עס מסך מונוכרומטי, 13 - עס מסך צבע. כולם עם מעבד 386 או 486 ודיסק מסיבי. כולס מספקים יכולת חישובית המשתווה למחשב שולחני חדיש. ס שראל |107 דצמי 2 [זסעוס1 זו 0 מחברת, 63 800% דסא, הס הצ- עקה האחחרונה במיחשוב אישי. יותר מכל אבזר אישי אחר הם משלבים תועלתיות ואלגנטיות. תיחכום והפגנת סטאטוס. עצמה וידידותיות. נכון להיום זה השוק המתפתח בקצב הגבוה ביותר שנרשס בשנים האחרונות בעולס המ- חשבים. גם החידושים הטכולוגיים פורצים דרכו בקצב מסחרר. אורך החיים השיווקייס הממוצע של מחשב מחברת אופייני הוא פחות משנה, מיום ההכרזה ועד למכירת החיסול. אבל המחשב שקנית כיימציאהי'י ימשיך לשרת אותך שנים ארוכות - סיבה טובה לבחור נכון. מחשבי מחברת עולים יותר ממחשבים שו- לחניים שווי עוצמה. את הסיבות לכך אפשר למצוא בטכנולוגית התצוגה, מערכת הה- ספק/סוללות ומיזעור אופטימלי. כתוצאה מכך, מרכיב העלות של המעבד עצמו כחלק ממחיר המחשב, קטן יותר. יחס זה אמור להעדיף מע- בדים חזקים יחסית במחשבי מחברת וכך לה- אריך את משך השירות שלהס בטרם יתלישנו. הרציונל הנייל הכתיב את הפרמטרים למבחן ההשוואתי שערכו מעבדות 016ק9א 0 ל-80 (!) מחשבי מחברת, מונוכרומטיים ובעלי מסך צבעוני. הדרישה הבסיסית היא לכל הפחות מעבד 3865% או .38655 בגירסת 20 מגהר. מחשבים מונוכרומטיים נדרשו להיות גם קלים לנשיאה - פחות מ-4 קייג עם סוללות. מחשבים צבעוניים לא נדרשו לעמוד למבחן משקל וע- בודה מסוללות - ויתור שנועד להתחשב בגילם הצעיר. 5 מחשבים מונוכרומטיים עמדו כמבחן הד- רישות וסופקו למעבדות 148 6 בזמן לה- שתתפות בהשוואה. רק 12 מחשבים צבעוניים עמדו באותם קריטריונים. ההשוואה מפרידה בין שתי הקטגוריות ומעניקה תארי ייבחירת העורכיסיי, 080165 '5פסכט, בנפרד לכל סוג. כרגיל נציג במהדורה הישראלית רק את תמצית הסקירה המקורית (הגירסה המלאה תגזול את כל נפח המהדורה הישראלית). בת- מצית אנו כוללים: ב טנלאות השוואת פרמטרים ותכונות עיקריות. ב בחירת העורך. מחשבים מונוכהומטיים ומחשבים צבעוניים. ב מנחני ביצועים. גרפיס ומספרים לתוצאות 5 מבדקים סטנדרטיים. להלן סיכום של הנקודות העיקריות, שעליך לקחת לתשומת ליבך כשאתה מתכנן רכישת מחשב מחברת: מחשבי מחברת מונוכרומטיים או מחשב מחברת אידיאלי יהיה מצוייד במעבד 3865125 או 4865% (בקרוב גם ,48681 יצטרף למצעד), דיסק קשיח 120 מגהבייט, סו- ללה המספיקה ל-3 שעות עבודה לפחות - ומ- שקלו פחות מ-3 קייג. שני הדגמיס של טושיבה, 7220058 ו-1330051, כמו גם שלושת מחשבי כגואסוא של 63668 מגיעים קרוב ביותר לתיאור הנייל. ביצועי המעבד הראשי, 650, בין המחשב המהיר ביותר לאיטי ביותר משתנים בפקטור של 5 ל-1. אם אתה מתכונן להריץ יישומי 5שס6תו/, כדאי לך להתמקד במחשבים להם ביצועים הנופלים בשליש העליון של מבתני ו או משך ההפעלה הממוצע בין המחשבים שב- דקנו הוא 2.5 שעות. כשליש מהמחשבים עברו את קו 3 השעות ו-2 השיגו שיא של יותר מ-4 שעות. השיאניס הס ,4250%1 6גוחסצ] 0360 ו--8%/20 חג!ג5 א בממוצע, מחשבים המ- צויידיס במעבד כ1א4 פעלו זמן ממושך במעט יותר מאלה שהתבססו על מעבד אינטל 3868₪. א בודדים הם מחשבי המחברת שיכולים לשמש תחנות עבודה ל-5אס6תו/. = ביצועי אזגותת: 105קז) ממוצעים הם רק כרבע מה- ממוצע של מחשבי שולחן חדישים. רק חמישה מהמחברות השיגו ציון גבוה מ-2 מיליון. רוב המחברות גם לא כוללות אבזר הצבעה (תחליף לעכבר, אותו אתה לא יכול להפעיל על הב- רכיים), דוגמת כדור עקיבה (]!גפאסגזו) אינטגרלי על המקלדת. או מודמים שליפים, בצורת כרטיסי 014!א60, ישארו מוגבלים לקצב נתונים של 2400003 לפ- חות לזמן הקרוב. אס אתה חייב להעביר קב- צים גדולים בתקשורת נסה למצוא מחשב עם מודם פנימי 8ו320. ש/32. ). א במהלך 1993 יתבצע מעבר ממתח הפעלה של 5 וולט ל-3.3, עס הפוטנציאל להכפיל את משך העבודה בין הטענות פי שתיים. בתקופת המעבר נראה מוצרים היברידיים שיביאו לשי- פורים חלקיים. נפח הדיסק הקשיח למחשב מחברת יגיע ל-200 מגהבייט. מחשבי מחברת עם מסך צבעוני הקסם של מטכים צבעוניים לא פוסח על מח- שבי המחברת. בעולם הנשען יותר ויותר על ממשק משתמש גרפי, צבעוניות היא חלק מה- מסר התוכני. במחשבי מחברת, הצבע מיוצר על-ידי שתי טכנולוגיות | מסך 1602 צבעונט מסכים אקטיביים ומסכים פסיביים. בשתי הטכנולוגיות כל פיקסל מורכב ממספר נקודות מסך, כל אחת בצבע שונה מתוך שלושת צבעי היסוד; אדום, כחול וירוק. הצבע נוצר על-ידי מסנן, המותקן מאחורי לוח הגביש הנוזלי וייצובעיי את הנקודה (את האור העובר דרך אותה נקודה) בצבע יסוד. הגווניס השונים נו- צרים, כרגיל, על-ידי עירוב של צבעי היסוד (משלושה או יותר נקודות מסך סמוכות) בעו- צמות משתנות. השליטה בעוצמת כל צבע יסוד נעשית על-ידי לוח הגביש הנוזלי, שפועל כייברז" אור ומאפנן את תרומת כל צבע יסוד לגוון הפיקסל. ההבדל בין מסכים אקטיבייס ופסיביים הוא בשליטה על הגביש הנוזלי. במסכים אקטיבייס כל נקודת מסך נשלטת על ידי טרנזיסטור נפרד, שכל תפקידו הוא לאפנן את התרומה של נקודה ספציפית זו לתמונה הכוללת. גישה זו מחייבת שהטרנזיסטורים יותקנו צמוד לנקודות המסך בהן הס שולטים, כלומר הטרנזיסטוריס צריכיס להיות מפוזרים על שטח שגודלו יכול להגיע ליותר מ-300 סמייר. גודל זה חורג מהיכולת של תהליכי יצור סיליקון מקובלים ולכן מסכים אקטיביים מיישמים טכנולוגית חצאי מוליכיס הנקראת ייטרנזיסטורים דקי שכבותיי, זאך בקיצור. השליטה בכל נקודת מסך על-ידי טרנזיסטור צמוד מאפשרת לאפנן את הצבעים במהירות ובחדות. מסכים אקטיביים יכולים להציג תמו- נה נעה בקצב וידאו ייחייי, ללא מריחות וצלליס. המחיר של מהירות וחדות מתבטא בכסף וב- צריכת זרס. מחשבים המצויידים במסך אק- טיבי עולים עד 2000 דולר יותר, והם זולליס חשמל בקצב מוגבר. מהמחשבים הראוייס לשם יימחברתיי, רק ה-51/25 שוג זגטוט של סמא ודגס 006 של טושיבה, מצויידים במסך אק- טיבי. הטכנולוגיה נפוצה יותר במחשבים ני- שאים גדולים יותר, יימזוודות". מסכים פסיביים עולים רק מעט יותר ממסכים מונוכרומטיים וגס צריכת הזרס שלהס גבוהה יותר רק במעט. למשתמשים רבים הפתרון של צבע פסיבי נראה כפשרה אידיאלית בין בי- צועים מרהיבים לתקציב מוגבל. רוב מחשבי המחברת הצבעוניים משתמשים בטטכנולוגית מסך פסיבית. שני הדגמים שנבחרו על-ידי מע- בדות = 185 26 כייבחירת העורכיםיי הס מסוג מסך אקטיבי, האחד מחברת אמיתית (טושיבה) והשני גדול יותר (קומפק). טנא אלי מחשרים במחיי מתחשרים / מפעם לפעם, מגיע גם לך *"" להינות ממחירים ותנאים יוצאי דופן... במחלקה לציוד מהשכרה ₪ מחושב זא, זיכרון 640%, מסרירוק, 2 כונני דיסקטים. מחיר: 5185 + מע"מ (מספר היחידות מוגבל) ;) במחלקה לטרייד אין ₪ החלפת דיסק וא40 לדיסק 100% (805 דג). חיר 5280 + מע"מ ₪ החלפת מסך דואלי למסך 9 5/0. (לא כולל כרטיס). מחיר: 5265 + מע"מ במחלקה העסקית ₪= מחשב עסקי בסיסי מפרט: מחשב א386-255, זיכרון פושו, כונן 1.2//5.25, כרטיס 0/ו, מקלדת מורחבת, | מסך צבעוני 56/04 + כרטיס 64/, דיסק 8008 קוולטיוטן המחיר: 61050 + מע"מ (5350*3) עום טוב לרכועו קומפיוטן מחשבים בע"מ רח' היצירה 29, ר"ג טל. 03-7523760 (רב קווי) פקס. 0377510192 8 5 במחלקת המדפסות ₪ מדפסת 909-השה דסחה - מדפסת סיכות, צרה, 0 סל"ש, כולל ם וא. המחיר 505 ש"ח + מע"מ ₪ מבחר גדול של מדפסות סיכה ודיו במחירים מיוחדים... )ו מה עושה-מחשב מחברת לידידו הטוב ביותר של הנוסע? זוטות. פרטים, לכאורה חסרי חשיבות, עושיס את ההבדל בין ידיד ליריב. בין נכס לנטל. בין מחשב שתשמח להתניעו למחשב שתשתוקק לכבותו. להלן רשימת ההבדליס הקטניס שעושים את ההבדל הגדול: 1 . בשוס פניס ואופן אל תסכיס למקלדת ללא קלידית סמן (זספטס) 2 . קלידים מוקטניס המשמשים גם 3 . כך צריכים להראות קלידי הסמן: בתצורה הסטנדרטית של ד הפוך. לפונקציות נוספות, אינס פיתרון רצוי. גדולים וללא חלוקת תפקידים. 6. מודם 0161 אינו קביל במחשב 4. כדור עקיבה (ווגּפאסגט), כמו שנמצא 5 עדיף שהכנסת הדיסקט תעשה מהחזית מחברת (להבדיל ממחשבי פנקסון). המחבר במרכז המקלדת של המחשב 6ופק4 ולא מהצד. כך לא תחסוס את הפתח עם המתדלדל יכול להטריד ולהקרע. דרוש חרי 00% ז6שסס, רצוי שימצא גס במחשבי 6ץ. אבורים חיצוניים. מודם פנימי. 9 2 קלידי פונקציות בגודל מלא 7 . סירטי הצמדה לכבל הכוח עוזרים 8 קלידי פונקציות קטנים מהתקן יקשו על מאפיינים מקלדת טובה. אל תוותר עליהס גס להתארגן במהירות לתזוזה. הפעלת המחשב. במחברת. 0 דצמי מש | 0 1 מכפל שערים, דוגמת זה מתוצרת אודואמ?, מאפשר לך 1 / . אין כמו המטען של טושיבה. רק 300 גרם, שלא יכבידו עליך לחבר את המחברת למספר אבזרים גדול, בלי שתזדקק לקנות תחנת כשאתה לוצא לדרך. לידו המטען של חסא, ששוקל פי > ! שולחן יקרה. 7 דיסק קשיח שליף מאפשר למספר אנשים להשתמש באותה 3 1 . מספר דלתות קטנות, רצוי דלתות הזזה, ולא דלת אחת מחברת (לא בו-זמנית), מבלי שהם יאלצו להתחלק בדיסק ולהגן על גדולה, צריכות לאפשר גישה נפרדת למחברי 1/0 בגב המחשב. הנתונים . 184 . במוד טקסט, 64 מגדירה 400 פיקסלים לגובה המסך, 5 מסך שציר הסיבוב שלו ממוקס במרחק מה מגב המחשב, | לא 480. כדאי להצטייד בתוכנית עזר שמותחת את הטקסט על כל מאפשר הטייה לאחור גם כאשר המקום דחוק, למשל בטיסה גובה התצוגה (למשל של חברת סוחסח6ק). באל-על. 1 9 ו , ]תסתפז]) הס[5)/ 931 ,20010 ₪ = 1 ו 4 וו ג 2 ו 5 )סח תק ג סק 6 15 -₪ , > 10 ה !תס 1186 סק 0 ו 1 ו וו ה בחידת העורכים: מחברות מונוכרומטיות 0 358% זט במבחן המחברות עם מסך מונוכרומטי הש- תתפו 65 מתחרים, ביניהם בלטו שנים: דגם א325 של .811 ודגם .7330051 של טושיבה. מחשבים אחרים הראויים לצלייש הם 5 מ של קומפק, ,%1א325 פשקאט של חברת 66טקוחסס, 4860/33 ו-3865%1/25 של 6וץטקוחס0, | ,42501 6גוחסא של חברת 63087 והדגמים 144005% ו-22005%ד של טו- שיבה. המחברת של 1 1פס, שמחירה בארהייב 2,698 דולר, משלבת ביצועי מעבד טובים עס ציון >זגותתו משביע רצון. המעבד הוא 38681/25 והמחשב מצויד במטמון, זיכרון 6 מגהבייט ודי- סק 60 מגהבייט. משך העבודה, במקרה הגרוע, הוא לפחות 3 שעות והמשקל עס סוללות הוא 5 קיג. ‏ אופציות לדיסק 120 מגהבייט ופקס-מודם 960002 משלימות את ההצעה האטרקטיבית של ]זכ . המחשב 1330051 של טושיבה יקר יותר במידה משמעותית, אך הוא מייצג את שפת ההתקפה הטכנולוגית במחשבי מחברת. צורה ותיפקוד משתלבים יפה במחברת זו שמשקלה רק 2.6 קייג. מעבד 3865125 עס מטמון ומערכת וידאו המבוססת על ערכת השבבים של וחטנס/ו גפוס מבטיחים ביצועים טובים. משך הה- פעלה עולה על 3.5 שעות והמטען קל דיו כדי לקחת אותו איתך כשאתה יוצא לשטח. המסך המואר מאחור ולוח הקלידים המעולה, עושים את העבודה עם המחשב של טושיבה לתענוג. עוד יתרון משמעותי של טושיבה הוא מוד 55105 [ו6ם 396 סותט65לסוט, שיכול לשמור על תכולת הזיכרון לשבוע ויותר. לעומת זאת, העובדה שטושיבה לא מספקת חריץ פנימי למודם, אלא נזקקת למודם ג101א26, מגבילה את התקשורת לקצב איטי. צליישים שני מחשבים בולטים ביתרונס במונחי יחס בי- צועים למחיר. 4862/33 של 6תץ6טקוחס ו-.4250%1 6גוחסצ] של ץגש096. הראשון הוא מחשב רב עוצמה, המצוייד בדיסק 130 מג- הבייט וכדור עקיבה על המקלדת. ביצועי המ- עבד מעמידים אותו בקטגוריה של תחליף למ- חשב שולחני ומשקלו הסביר מאפשר לקחת אותו לשטח. ציונו במבחן אזגותתואו גם הוא מרשים בהחלט - 2.3 מיליון. החסרונות כוללים לוח קלידים מאכזב ומשך עבודה קצר. שלושת המחשבים של ְגּא6806, שתוכננו על-ידי טקסס אינסטרומנטס, מספקים בי- צועים טובים עס אורך זמן עבודה ומחיר תח- 7 : ו א 0 א שא רותי. הבולט ביניהס הוא דגם .4250%1, שמ- חירו 3,495 דולר (בארהייב). מעבד 4860%/25 ודיסק 120 מגהבייט לא מונעים ממנו מלספק שלוש וחצי שעות עבודה. המחשב שמשקלו 5 קייג השיג ציון =זגוחוחג\ של 2 מיליון. לא אהבנו את לוח הקלידים ואת והמארז הגמיש. 'מציאות" מי שמחפש מחברות מעולות במחיר נמוך מ-2,000 דולר כדאי לו לבדוק ברצינות את .3251 טקאט של חברת 400טקחס0 ואת דגם 1/25א3865 של 6>תקטקחס6. הראשון "פיספס" את בחירת העורכים רק בגלל אורך העבודה הקצר מדי, כשעה וחצי, אך החיסרון משתקף לעומת זאת. במשקל קליל ביותר - רק 5 קייג. המחשב של אאעשטקוחס6 מספק עוצמה רבה במחיר נמוך מאוד, 1,800 דולר, כולל 6 מג- הבייט זיכרון ומערכת 5שסשתו/ מותקנת. חס- רונותיו זהים לדגסם 4860/33 שהזכרנו לעיל. לתאבי הכח טושיבה 144005% הוא אחיו המונוכרומטי של ייבחירת העורכים" במחשבי מחברת צבעוניים. הויתור על הצבע חוסך 2,400 דולר (ארהייב) ללא ויתור על ביצועים ותכונות אחרות. יתרון ההספק הנמוך של המסך המונוכרומטי מת- בטא במשך עבודה של :ותר משלוש וחצי שעות. ביצועיסטים אחרים הס 116/25 175 של קו- מפק ודגם 722005% של טושיבה. הראשון מצ- טיין במבנה מעולה, הגנות נגישות, מודם פנימי מהיה, ביצועים טובים והעברה אוטומטית של הזיכרון לדיסק כשהסוללה עומדת להתרוקן. הטושיבה הוא מחשב טוב ואמין, שרק הקידמה שמציגים אחיו הצעירים מעמידה אותו בצל. בחירת העורכים: מחברות צבעוניות 6 16 13זסק ()ג 6017 . 170511184 16 המחשבים הנישאים שבסקר נחלקים לשתי קט- גוריות: מחשבי מחברת אמיתיים, שמשקלם פחות מ-4 קייג, ומחשבים בגודל יימזוודונת אוכליי, שיכולים להכיל גם דיסקים גדולים, כר- טיסי הרחבה 154 תיקניים וסוללות מסיביות. מאחר ושתי הקטגוריות נועדו לשרת שווקים שונים, בחרו עורכינו בזוכה מ68010 '5מסדוסת נפרד לכל קטגוריה. טושיבה לקחה מקום רא- שון במחברות וקומפק את הנצחון בין המ- זוודות. שנות אור לפני האחרים הבחירה שלנו בין המחברות הצבעוניות, דגם 0056 של טושיבה, הוא גם היחיד שמונע על-ידי מעבד 486. אם אתה זקוק לעוצמה חי- שובית ותצוגת צבע פנטסטית, זה המחשב עבו- רך. למרות שמחירו הגבוה (7,699 דולר בארהייב) ומשקלו הרציני (4.3 קייג) עלולים לה- כביד על חשבון הבנק שלך, ועל היד שתישא אותו, זה ללא ספק שיאן הביצועים. דיסק 120 מגהבייט, | מסך צבעוני מרהיב 24 סמ, פקס-מודם 9600003 ומשך עבודה של כמעט שע- תיים וחצי, התבלטו בכל המבחנים. הדו- מיננטיות של 6א144005 הגיעה לשיאה תחת ישומי בשסשתו/ והעניקה למחשב של טושיבה את האות 680108 '5פסחוסם. צלייש מגיע גס למחברת 32586 של , זס. למ- רות שהוא לא בליגת הביצועיס של 6א744005, ובמיוחד המסך הפסיבי לא יכול להשתוות לט- כנולוגיה האקטיבית שהופכת את המתחרה הי- פני לוירטואוז ויזואלי, הוא מספק פתרון צבע טוב במחיר אטרקטיבי. המחשב של /זפכ עולה כמעט חצי מהשיאן של טושיבה ולא כל כך הרבה יותר ממחשב מונוכרומטי שווה ביצועים. לדעתנו הוא המועדף משיקולים של יחס מחיר לביצועים. גם דגס 3855%/256 ס6אם חטווחחק תוצרת 487 הוא דוגמה טובה למחברת צבע עס יחס מחיר לביצועים טוב. למרות שהוא מיושן יותר בתי- כנונו, הוא עדיין מחשב אטרקטיבי במחיר אט- רקטיבי. תחליפים שולחנייס הקטגוריה של מחשבי יימזוודהיי מחייבת בי- צועים ברמה שאתה מצפה ממחשב שולחני גדול. המשקל גדול יותר, המימדים חורגים מנפח פנימי של תיק גיימס בונד וחלקם נזקקים לאספקת מתח חילופין מהקיר ולא יכולים לה- סתפק בסוללות. הפיצוי לכל המגבלות הנייל חייב להיות בביצועים. הזוכה בכתר 680165 '5אסדוכם בקטגוריה זו הוא דגם 4866 "סגחס? של קומפק. מעבד 3 עחם זיכרון שיכול להגיע ל-32 מגהבייט, דיסק 120 או 210 מגהבייט, שני חריצי הרחבה א15ם ומסך צבע אקטיבי תוצרת א מְגּ88, מס- פקיס תצורה יישולחניתיי למהדרין. את הפגנת הכח הצבעונית דוחפת ערכת וידאו יחודית של קומפק, היחידה שהשיגה ציון של 3 מיליון במ- בחגל אזגוחתו גסוהקגז6. מחשב זה הוא דוגמה לתיכנון שיכול להשביע את רצונך הן במשרד והן בדרכים. אלה שכמהים לעוצמה בכל מחיר ימצאו את סיפוקם בדגס 486-508 46 תוצרת חסוסס. זה המחשב הנישא החזק ביותר ובעל יכולת הה- רחבה המירבית. כמובן שהם יצטרכו להתגבר על מחסום המחיר: כמעט 17 אלף דולר בארהייבי הס|ס מציעה אפילו גירסת מו- לטימדיה, עם כונן /א0א-6 וכרטיס קול. המ- חיר הגבוה, והמשקל הלא צנוע (כמעט ‏ 10 קייג), מתעליס את המפלצת הביצועים הזאת לשווקי גומחה בלבד. מבדק' ב'צועים : מחעוב' מחברת מונוכרולטיים ב 50000 זכ פחסוז8 וס 0 (25/ 13865%ח1) 016000% 3865/25 66זו (386/33) ₪133 סחוווטףא. 0 סא וחטווח6זק 1 5. (25/ 403865%1) פ3865/0/2 60א6 חזטווחסו2] 51, (25/ |33865%) 8016000% 25-3865% חווט (3865%1/25ח4) 025 ווחצ/ 806 (3865)/20) 51007 806 (3865%/20) 3205 8 קח8180%5. (25/ 03860 ) 016000% 3860/25 ז513 סטוה | (3865%25) 0010000% 3865/25 5187 שו (38651/25) +ססס6וס ]/ 38651 |!8/י הס (38651/20) 20 115/116 ַהקוחס | (38651/25) 25 115/116 08 ח60. (3865%/20) 3865/20 116 00086 (פ3865%/2) )325 655זקאס 00 חס (פ38651/2) 3865/25 סחץ0טקוחס0. 3 05 600% 3865/20 855זקא פטוטוחט. (3865%/20) 80000% | 1050 חוחקטב 2 [- [3865%/20) 018000%א 3207 06000 (פ38651/2) 25 ₪1 חו516ע5 61 110 (38651/25) 325 57516 |ופם 104 0 5 2 0 ווה 160 סוס לוו [25/ )403865) 325581 080 צ0810%9. 25 (4865%/20) 4205% 000086 0810486 201 (486/25) )4250% 86ו0א 0810499 2 | לוו (25/ )3865ה) 016000% 386-2551 זווףופחו | 5 [7 א 118 (3865%1/29ח1/) 3865/25 ז95ו/ פוא 000% 3865/20 אוו 5 (3865%/20) 0 00%טטוס 48913 655זק= טסוו 19 (3865%/29) 8929 055זקא סוס 156 (38601/25חו) א0סס10ס! 1182500 01655 אם סזסווא 0 0-13 ז019518 ז518סזסוו 5 925-ק 40105187 ז8ו5טזסוו ו 800 (3865%/20) 54/20( 58/91 0 (38651/25) 3170 551 68 0 )זוע 66 7 6וו)3זזו 606 (3865%/20) !|| 6זו וזו 60 (3865%)/20ח1/) 520 00%ססזס ווסטוו = (386/20] 00100006 3865/20 !861 00016 3865-2500 8806 0 (3865%/20) 3201 4016000% ץוק (3865%/20) 0320140 סצוזופסק [3865%/20) 3808/2088 605זסזק (3865%/20) 180-1810867 50/0 [38651/20) 110160008 0.6781 ו ו 2 - (38680/25) 81 3830 1800 1 [486/39) 0 4860 006 | 0 ד ₪ -= (3865%1/25ח) 8255% 606% || | (38650020) %פחו/ 2000 318/!וסטמזד וד 1 0 0 00 122005 טופס | (38651/25) 1330051 מפותפסד 8 |-- 4865/25 ,85708 45ף) 144005% 1050008 5 14005 050108 0)] 3885%/20 הסואזה/ 66ז50חמזד מה אומרים המספרים? השוואה של מחברות מונוכרומטיות בין 65 המחשבים שבדקנו, 6 בלבד היו מבוססי 486, וכולס הסתפקו במטמון הפנימי של 8% בו מצוייד השבב הזה. כל השאר השתמשו בגירסה זו או אחרת של 386, עם מהירויות בין 20 ל-40 מגהרף. 4 מכל 5 מחשבי 386 היו מצויידים במעבד תוצרת אינטל, בדרך כלל בגירסת א5, אך 16 צויידו בגירסת .51 חוסכת האנרגיה. את השאר הניע מעבד תוצרת כ!אג, בדרך כלל בגירסת .1א8. 19 ממחשבי 386 צויידו גם בזיכרון מטמון, בדרך כלל בתצורת 4580018066 861 עְג/ 4. הביצועים שיקפו כהלכה את בחירת המעבד וזיכרון המטמון. מחשבי 6 הקדימו את מחשבי 386, ובין האחרונים אלה שהיו מצויידים בזיכרון מטמון השיגו את השאר. רק מחשב יחיד השתמש בגירסת 363 והוא אכן השיג מהירות גבוהה יותר מגירסאות 25 מגהר. דגם 133א 6תג]וטף הוכיח גם את העדיפות של מטמון בתצורת ייהקבצה אסוציאטיביתיי על פני מיפוי ישיר. למרות שהוא צוייד במ- טמון א32 בלבד, ביצועי הזיכרון שלו האפילו על מחשבים שהיו מצויידים במטמון מיפוי ישיר גדול פי 8 . התוצאה הנייל נכונה גם למחשבי 386/8%. 8 המצטיינים בקטגוריה זו היו מצויידיס במעבד .51 בשילוב עס מטמון. המחשב היחידי שהיה מצוייד בגירסת .51 ללא מטמון, תפס מקום ממוצע בין שאר נטולי המטמון. ביצועי דיסק הדבר הבולט ביותר בביצועי דיסק הוא המקומות שלקחו שלושת המחשבים של 6מא. למרות שהס מצויידיס בגירסאות שונות של 386 ובכונניס של יצרנים שונים, המיקוס שלהם בראש הטבלה נשמר. את הסיבה לך אפשר אולי למצוא במטמון הדיסק, חוצץ בגודל 32% שמ- איץ מאוד את זמן הגישה האפקטיבי. ביצועי וידאו טושיבה הציגה למבחנים שני מחשבים מדגם א144005%: האחד עס מסך 1.00 תוצרת שרפ והשני עם מסך פלסמה תוצרת גוז51ט5וג!א, שניהם נדחפים על ידי ערכת וידאו 90623/ של |גווקו וח6ו65/, מסך הפלסמה היה מהיר מעט יותר. שיא הביצועים הגרפיים שייך למחשב 116/25 175 של קומפק, עס ציון אגותתג/ מסומקג 6 העולה על 3 מיליון. גם הדגמיס 20/ של קומפק הגיעו לחמישיה הפותחת, יחד עס המחשב .5% 325 6גוחסא] של זְגּא6ו63 והמחשב עְ0תגך 1, כולם השיגו ציוניס בין 2 ל-3 מיליון. בדיקות משך עבודה בין הטענות סוללה במעבדות 1.48 26 פותח רובוט מיוחד שתפקידו לדמות את צורת העבודה בתנאי ייעולם אמיתייי. הרובוט, שנקרא זַקַו₪ם2, הוא אצבע אלקטרו-מכנית נשלטת תוכנה המשחזרת את הקצב הבלתי סדיר, ההפסקות הממושכות ופרצי הפעילות, המאפיין שימוש אמיתי במ- חשב . לבדט' ביצועים : מחעוב' מחברת מונוכרומלטיים 0 טסופו 50000 זסכן 185ץ0ס1וא [ח0ס59 זסס 65וסס!וא ה = (103865%725) א00טס1טות וק 4 ו 9 | [<== == (386/33 133 סחווטף ה (386/33) 0133 חווט - |מיטב-דקן ו 0 וש ההטווהטזק 51| 7 | | ד [38650/25) 3865/25 00 חוטוחוסו דה (25/ 303805%1) 3865/25 86אם ותטוחוסזץ 51 ₪ 000000 | (38651/29ת1) א6000וס/| 25-3865% חומה (3965%1/25ו3₪) 00%פ0016 25- 366% חופנ ה. 0 תו הטפ (08650/25) 025 ווחמוה 800 | (3865%//25ח3) 025 וזחפאה 800 זז ךר המשא (30651/20) 51007 800 (36651/20) 51007 800, 93 ו [3865//20) 3205 8 סוח5פום | (3865%/20) 3205 8 0 0 ]200000 | = (7386021/25ה) א000טוסו! 3860/25 זסו5 סטו (385081/25ח31] א00פט01 3860/25 זו5 סטום 0 חן [3865%25) 10160004 3865/25 5101 סטוה (3865%25) %0016000% 3855%/25 5181 פטום. / ל | 3865/25 010 5/ .3865 חס | [38651/25) 0180006 398815 |[סומוטחסם | 0 יהן [38651/20) 20 06 15/1 0 8 (38651/70) 20 118/18 מקהחסס- 8 | (3865/25) 25 11/0116 סקחזסס | > 3868//2) 25 115/88 000080 6 ף|פסטו התסביפן [3865%/20) 3865/20 116 8חס) [3965%/20) 3865/20 116 סקס > סה [38650/25) 32588 50155 66 חס [ ו 90 | ו שפן [3865/25) 3865/25 000 (3865/25) 3865%1/25 סחץטפחזסס | ו מ | 0 4 [ ו 0% 3865/20 01055 פט!טוחט0. = 00160006 3865/20 655זקאם פטוטחנס. 55 (3805%/20) אססטק8 1050 חווזקטהם | 3865%/20) 00% [ 5 (3865%/20) 19000%ס 32077 5006 (865%/20 8 7 א (3865/25) 0125 חזס551 06/1 = = |2865/29) 25 ופופץ5 וו6ם. ₪ 1 [38651/25) 325 55161 ו (38651/25) 325 זפופ5 וו 2 0 חפ 5 בצ | 5 מננ/ 1 0 6 ו . 0 זסוזז8 0 160 אסוסצ] 0 זוזמ סקוח16 970% ₪ (3865%/25חוה )3255 8 2 | (4865/20) 42051 86| 810% 120 ₪ (486/25) ו4250% 100130 [00104%8 |498/25) ו4250% 0008 6816008 8 ₪ | ו = 00099006 3885%/20 / חפט 2 ו 8 - 0 חמאו|8 60ו16ח! 86 5 8 (3703865%1/25) 3865/25 095101 ותא 3 0 100% 3865%/20 אוהו 52 00| = [38650/20) 50 אטסטס א 8913 סוק סוסוור| | ו [3865/25) 08925 וקו סו ₪3 25 386 ) ו ו | לו ז0510וסו ז510סוסוו | 5 | 0 5 0-925) ז018518 116105187 . 8 | ו 0 הןחו! הטטפווו! 0 הןחו! סטפזוו/ן | 56 | | הנה הפטטקה| מ = 3805/20 0800 5 | (38654/20) 85/20 50191 0 065% 105/20 5908 הד 6 | | אשאא (3855/25) 3170 וחט55 108 (2859229) 3170 ופפ 08 א 0 פטוופזווט 0 > 520 8)]מטוש 60 ו 5/2005 פוזזוט 66 (865%/20) || וזו 6 > - |2665020]!|טוטפטו ₪66 | 3 ו (3865)/20/) 520 00%ט16ס! וזוסעווס. (20/ 386524ו] 520 אססמ6זס וזוטצוו. 8 ה שש | ------ | (386/20) 800% וס 3865/20 8011 086%016 (386/20) 40160008 3865/20 9 010 286% . 7 ה > 06006( 25-3865% 80006 סק | (3865%/20) 3201 00%טסוסו! וס / (3865%/20) 03200 6עו1ופסק (3865%/20) 03200 פצוזופסץ | (3865%/20) 386/20808 01605 (3865%/20) 8 סק | )38652/20( 6000 180-1814860 )3865%/20(‏ ה180-18188/! 500 | (38651/20) 0016000% 0-6781 קזח [36651/20) אמוס 0.6781 קזחפ. 652 ה . == 4016000| 3865/20 56/80 0 3865/25 המויא >= 0100006( 3965/25 50/80 (פ3865/2) 51 3830 ע0חמ1 ן . 8 (38651/25| 5% 3800 800ד/ 8 כ = |46/33) 30 450 /שחסד 22172 5 [3955%/25חה) 925-ק/ דוד | ו 8ש₪]]. - (803565%0/25) 8255% ₪ תש 20% ב----] (2865%/20) אפחו/ש 3000 פזמו/ !ומד וד. 189 ישן [3665//20) 122005 פמותפמד. 24 ש 0 (39651/25) )133005 פטותפסך 5 יש משששששש (144005%00,48650/7 מפאופסד (8,.4965%/25תז5טוק 95) 1440052 8ו50טד 48 12 שי | ןו : - 7 (3965%/20) ו וב , 7 ו חברת ייעדים יועצים ובוחני מערכות בעיימיי הוקמה בשנת 1987 במטרה לעסוק בייעוץ והדרכה בתחום המחשבים. מאז היוסדה ועד היוס הרחיבה החברה את תחומי הפעילות והיא עוסקת במגוון רחב של נושאים בתחוס המחשוב. עובדה זו יצרה התעניינות גדולה אצל מספר גורמים מובילים בענף, שעמם יש לנו היוס הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגי. נכון להיוס מספקות ייעדיס יועצים ובוחני מערכות בעיימיי את המוצרים הבאיס: א. הדרכה במקצועות מחוב מראשית קיומה, מייצגת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי את ייסיון - מרכז הדרכה למחשביסיי. מאחורינו מאות קורסיס מקצועיים ואלפי בוגריס מרוצים מכל המגזרים - הפרטי, העסקי והציבורי. לרשותנו מאגר של מרצים מקצועיים ומנוסים, וכן עזרים חינוכיים מתקדמים. ב. שיווק תוכנה אנו משווקים מגוון נרחב של תוכנות בתחום ה -6 , כולל תוכנות מחוייל שאין להן נציג רשמי בארצ. בין המוצרים המשווקים נכללים מוצרי מק סא ,א6מסתמד טס ,סאג חס דא צ5 ,םת 50 דאזסק 1 אדאפ6 דמאסטדאגא ,מפ אד 50 א0: א-ב, איינשטיין, אלישים, כרמל, מיכפל, חשבשבת ורבים אחרים. ג. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה ראשי למוצרי "אינטרסופם" חברתנו הינה מפיצ ראשי באזור הצפון של מוצרי *יאינטרסופטיי - יצרנית מעבד התמלילים וורדמיל והמוצרים הנלווים. במסגרת המרכז, משתמשי וורדמיל באזור הצפון מקבלים שרותי מא₪107-1, הרצאות, עדכונים ולעוץ בתחוס עיבוד התמלילים. נוסף לכך, ניתן לקבל שהותי התקנה והדרכה. ויו עדים - יועצים ובוחני מערבות בע"מ ד. מרכז ייעוץ, שיזוק ותמיכה למוצרי 0108 במסגרת המרכש, נהנים לקוחותינו ממגוון רחב של שרותים מקצועיים הקשורים לסל המוצריס של חברת 1.0105 : ייעוץ, תמיכה טלפונית מאן,1-ד30, שרותי התקנה, הדרכה ואינטגרציה. כמו-כן, עומדים לרשות לקוחותינו מאגרי מידע, ספריות 146805א, ספריות גראפיות, ותוספות למוצרי 108ד1.0. ה. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה למוצרי 6805011 חברת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי פועלת כמרכז תמיכה ושיווק של מוצרי 1605077וא באזור הצפון. פעילות זו מספקת ללקוחותינו שרותי תמיכה טלפונית, ההתקנה והדרכה. בנוסף, נהניס לקוחותינו הגדוליס ממבצעי מכירה תקופתיים. לרשות אנשינו חומר טכני רב, המעודכן באופן שותף. חברתנו שמה דגש מיוחד על הטיפול בסביבת 5/וספצן/ו-8וא הכולל אפשרויות תכנון, פיתוח ושיווק מוצרים. ו. מרכז ייעוץ בללי לסביבת ה-26 מאז הקמתה, צברה ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי ניסיון רב בהתקנה, הדרכה ואינטגרציה של מערכות בסביבת ה-סק, כולל רשתות תקשורת מקומיות. נסיון זה עומד לרשות לקוחות?נו הנהנים משרות ייעוץ כללי. שרות זה מתאים לכל חברה אשר ברשותה מספר עמדות 76 עצמאיות או מקושרות, ועליהן יישומיס שונים וכן לחברות המבקשות להקים מערך מחשוב. באפשרותנו לטפל בבעיות שונות, החל מהתקנות ועד לטיפול בתקלות תוכנה, אי התאמה בין **שומים, תקלות בקבצים, טיפול בוירוסים, שיחזור והבטחת מידע. ז. השמה והשאלת נח אדם / פיתוח וליווי פרוייקטים ברשותנו מאגר של אנשי מקצוע בכל תחומי המחשב. מאגר זה מאפשר ביצוע וליווי פרוייקטים מתקדמים הדורשים פיתוח באמצעות כלים מתוחכמים, ואינטגרציה מלאה בין מערכות. ח. עריכת ימי עיון ההתפתחויות והשינויים התכופים הפוקדיס את תחוס המחשוב מחייבים את העוסקים בו להתעדכן ולהכיר את מגוון הפתרונות העומדים לרשותם. כדי לענות לצורך הזה, אנו מקיימים ימי עיון בנושאים שונים. פעולה זו כוללת ימי עיון יזומים על ידנו וכן ימי עיון ייתפוריסיי לצורכי החברה המזמינה. בחברתנו מועסקים אנשי מקצוע בעלי נסיון רב בתחום ה-6ק. על מנת להנות ממגוון השרותיס שייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי מציעה ללקוחותיה, הנכס מוזמנים ליצור קשר ונשמת להפגש ולעמוד יחד על אפשרויות לשיתוף פעולה. [₪ | יועצים ובוחני מערכות א. לקוח זועם בקו הטלפון שואל מדוע החבילה שהבטחת שלשום לשלוח דחוף עם שליח טרם הגיעה, מאיים בתביעת נזיקין, מבטיח לפרסם בעיתונות את מעלליך ומתחייב לחנוק אותך אישית בפעם הבאה שתצא מפתח משרדך: 1. עוזב הכל ורצ לחפש את הגיינגיי כדי שיפתח את המחסן ומכין ללקוח חבילה חדשה שתקח אליו בעצמך. 2. מתקשר לעורך הדין ומשמח אותו בתאור המקרה. 3 מקליד את שמו של הלקוח בייקלבו-6קיי. ומוסר לו בטלפון את שם העובד שלו שחתס על קבלת החבילה שלשום. ב. ביום ראשון מתקשר אליך לקוח חדש ומבקש ממך הצעת מחיר להזמנה שתטדר את העסק שלך עד החורף הבא. בתנאי אחד, שזה יהיה מיד ! 1. מכנס אסיפה דחופה של מנהלי המחלקות כדי לאסוף נתוניס על מצב המלאי ומחירים מעודכנים. את התוצאות מעביר מייד לחשב החברה כדי שיעדכן לפי שער החליפין ומועדי התשלוס הצפויים. מעביר את התוצאות במהירות האפשרית לאישור מנהל הייצור ומשס רא לכתבנית שתקליד את ההצעה ותשלח אותה בפקס ביוס שלישי. 2. מכפיל את תאריך הלידה שלך בתאריך הגיוס ומחלק בתאריך החתונה הראשונה, התוצאה שהתקבלה היא המחיר שתכתוב בהצעת המחיר. 3. תוך כדי שיחת הטלפון עס הלקוח, אתה מעביר נתוניסם בהקשה אחת ממסד המידע של קלבו-6תי' לגליון העבודה ומפיק את ההצעה בפקס עוד לפני ניתוק השיחה. ג. בעקבות מסע הפירסום מגיעות אלפי פניות של לקוחות והצוות כורע תחת עומס ההזמנות: 1. קונה מיד מחשב 486 עס דיסק קשיח של 2008 רשת חדשה ומערכת הפעלה משופרת. מזעיק מתכנת שיעצב מחדש את מסד המידע ויפיק ממנו דוייחות לפי הדרישות החדשות. שולח את צוות המפעיליס להשתלמות חפוזה בהפעלת התוכנה, מתעקש עס המתכנת שיכלול גם את תאריך ההזמנה בדוייח הסופי, ומפעיל מענה אלקטרוני שיענה לפוניס בטלפון שעקב ריבוי ההזמנות פנייתס תענה בקרוב. מה אתה עושה אם: 2. פונה למנכייל החברה המתחרה, שואל לשלום ילדיו ואשתו, איך העסקים והאם הוא מעוניין לקבל חלק מההזמנות שלך כמחווה של עידוד התחרות בשוק או כל תרוץ אחר שלא יסגיר את המצוקה בה אתה נמצא. 3 מפעיל את מחשב ה-דַא הישן והטוב, ובאמצעות ייקלבו-6פיי בונה בעצמך מסד מידע מתאיס ומאפשר לצוות לקלוט את מבול ההזמנות. ד. מגיפת שפעת פקדה את עובדי המשרד יומיים לפני ישיבת מועצת המנהלים לסיכום השנה, נאלצת לגייס צוות עובדים זמניים שאינס מכיריס את מערכת המיחשוב שלך: 1. שוכר חברת הדרכה שתכשיר את העובדיס הזמנייס לשימוש במחשב, מסביר להס בסבלנות אין ק שהדוייח שבקשת צריך לכלול גס את נתוני החודש שעבר ומגביר את צריכת כדורי הארגעה. 2 נדבק בשפעת בעצמך ונשאר בבית עד לקבלת מכתב הפיטורים. 3 מראה לעובדים הזמנייס איך מדליקים את המחשב, מקיש "פא" והס מתחילים לעבד את הנתוניס בייקלבו-סקיי. ה. הלקוח אישר את ביצוע ההזמנה 'לפי התרשים ששלחנו ובהתאם להצעת המחיר שלכם''. המסמכים היו הבוקר על השולחן, ראית אותם ממש כאן, ליד הסלסלה של הדואר היוצא... 1. מחפש את העתקי התרשים והצעת המחיר בכל התיקיס האפשריים: תיק הלקוח, תיק שוטף, הצעות מחיר, דואר נכנס, תרשימים, ישיבות מנהלי אגפים, מחירי מוצרים, תיק מיכרזים, תוך ידיעה ברורה שזה לא יעזור, ושרק מחר בבוקר, כשכבר יהיה מאוחר תמצא אותם. 2 מתקשר ללקוח, מתנצל ומסביר לו שהצעת המחיר הלכה לאיבוד ואס הוא מוכן לשלוח לך העתק של הצעת המחיר שלך בפקס יחד עם, אם לא קשה כמובן, התרשים שלו. 3. נעזר באפשרויות המולטימדיה של ייקלבו- ספיי כדי להציג בלחיצת כפתור את התרשים השמור בקוב) גראפי, ולאחר שניות אחדות תאתר גס את הצעת המחיר, תודה ללקוח ותתפנה לביצוע ההזמנה. סכס את הנקודות 0 עד 8 נקודות עבודתך יכולה להראות אחרת לחלוטין אם תשתמש בתוכנה המשולבת ייקלבו-6עיי. תוכנה משולבת מאפשרת לך לבצע את כל העבודות בתוכנה אחת. עס מתן פקודות ומקשים תוכל לכתוב ולערוך מסמכים במעבד התמלילים, לארגן נתוניס במסד המידע ולבצע חישובים בגליון העבודה. כל חלקי ייקלבו-6קיי פועלים במשולב ותוכל להעביר נתוניס ביניהם. פשטות ההפעלה של "קלבו-6קיי ואחידות הפקודות מאפשרים לך להפיק את מלוא עוצמתו של המחשב שלך ומיד. פ עד 1 נקודות יש לך כבר את הבעיות שייקלבו-6קיי פותר, למה שלא תשתמש בייקלבו-6קיי כדי לפתור אותן באמת! מסד מידע קל ומהיר. אפשרות למיין לפי כל אחד מהשדות, לבצע שאילתות על כל הנתוניס במהירות עצומה, לבנות את הדוייחות שלך בעצמך ולעצב אותס כרצונך, גליון עבודה רב עוצמה עם יותר מ 80 פונקציות שונות, תלת מימדי, גראפים מעבד תמלילים משוכלל, דו לשוני מלא עס התאמה מיוחדת למאות דגמיס של מדפסות, הצגת מסמך לפני הדפסתו (ומזשמאק), אינדקסיס, תקשורת מחשבים באמצעות מודם, התחברות למאגרי מידע באר ובעולם, העברת נתונים בין מחשביס מרוחקיס, שפת מקרו מתקדמת המאפשרת לנהל את העבודה עם תפריטים, פעולות מוגדרות מראש ואפילו לבנות יישומיסם שלמים, מולטימדיה יכולת להציג תמונות מחשב ולהשמיע קבצי קול כחלק בלתי נפרד מייקלבו-6פיי יאפשרו לך להפיק מהמחשב ביצועים מעוליס שיפתרו את בעיותך. 2 נקודות ויותר לך יש כבר ייקלבו-6'י. לך לא צריך לספר על תוכנה משולבת שמצליחה לבצע את מיגוון עבודות המיחשוב שהוזכרו לעיל במהירות ובקלות רבה כל כך. לך לא יוכלו לספר ש- ייזה לא יכול להיותיי... עובדה !!! טסצ -% צעירבד וובצאי סינצרבד ו 6 סיבית שרותי מיקרו מחשבים בעיימ טל. 5241041, 03-222915 פקס. 03-5230207 ++ 1 +ד+ .+++ של | 117 דצמי 2 לבדק' ביצועים : מחעוב' מחברת מונוכרומלטיים אחה ו אוצו 65ו 0 שחמס50 ז06 5פַאו3ףט)/ (25/ 13865%/) 1010000 3865/25 60זומ. (386/33) 133 סחוווטף. 0 6660 וחטווח6ו? 51 (25/ 3868%ו/) 3865/25 6266 וחטוחזסזץ ₪51 (30650/25ח1) 016000% 25-3865% חוופט | (25/ )3869%) 025 ווחפוג 800 (38651/20) 51007 800 (25/ 38601וח/) 0160006 3860%/25 ז8זפ סטום [3860%29) 0010000% 3805/25 ז518 סנו (פ3868./2) 1016000% / 38651 |6ע0חס₪0 (38651/20) 20 15/1116 | 0036 (25/ )3865) 25 16ו115/4 חס (3865%/20) 3865/20 115 080 (3865%/25) 32510 55טזום 00 טפס | (25/ 3866) 3865125 פַחץְ0טקח0 0 8603 חץטק הס 016000% 3855/20 655זק4ם פט!טחחט (3865%/20) 80000% 1050 חוחקטה8ם | [38658/20) 80160006 3207 50606 1 | 0 (38651/25) 125 5/5107 611 14 || (פ38651//2) 325 הז516ץ5 |61 9 |ג- א שן 0 16 ₪ ₪ 5 7 | 645 [ 0 וו 0 סקוה אסזסעם 1% ו (1/25 403865 ) )3255 080 0108 08| שַ (4865%/20) )4205 0007080 81080 27 | 6 (486/25) 4250 001080 81009 4 | 0 3065/20 01 6 [] [38654)/29ה) 016000% 386-255%4 זתףו5חו 122 0 חפאוו8] 16160ח! 3 |שד, חן ץ] (3865%1/25חז8) 3865/25 ז0510/! פוא ₪ א 000% 3865/20 אחז 2 - ₪0 6050020 וססמטוט 91 פפסוקול ססר | 64 ה (3865%/25) 8925 855זא סזסוו/1 13 (29/ )47038608) 0160006 182500 55פזק<= סזסוו! 0-1 0 0.9139 ז8016518 זהו5טזסוו! 8 5 0-925) 0199181 ז0518זסוו/1 0:08 0 הןחו! 1/1508 55 ד 0 6 (3865%/20) 05/20 5810 הס | ו (38651/25) 3170 5510 1408 ו 0 וט 60 5 6 1 --₪ (38652/20) 1 זו 66 12 --6 : (20/ 01 3865 520 016000% ו11ווס 16 |( (386/20) 010000% 3865/20 861 0% 1419 01600 29-3865% 87806 0 02 ₪ 0 (3865%/20) 3201 11016000% 01 1 (3865%/20) 0032070 1006ופסק 3 ₪ 0265020 386/2008:טשוס/ן 800 3830 51 )38651/25( 1300 4860 ₪0 )486/33( (פ2/ 33865%1) 925-ק! 1380 פן | |- שש . וח סקט הסדה וו| ‏ | | ששששששא 00000070 סה סדורה | | ||ממששמששש₪ש --- - (22005%06502[ בסותפסז | בו - | - | שמשששששששששש ‏ - 368/28 30% ממתפטד| ולקשש 7 ----- - ₪6 2 | ₪8 800[ 53406525 05ף) 144005 פפותפסד | (3885%/20) 3865%/20 חסואז6/ 68ז500ח3זד 00| | 20| = טר 0 ו 12 (3805%1/25וח) 018000%/] 3865%/25 60ו. 158 (386/33) 133( 6חו!וטףת ל 0 666א וחטווחטזץ 881 5ור ] |25/ |03965%) 3865/25 6460 וחטווח6ז 451 112 (4703865%1//25) 4016000 25-3865% חוזפטת. 13 [25/ 8703865%1) 025 וזח/ה 800 656 (3865//20) 51007 800 8 (3885%/20) 3205 88 0וח8/80%5 (פ2/ 300385081 ) *6000זס) 25/א 3860 ז518 פטום (3865%25) 00%פטזס] 3865/25 זמופ סטוט | 800/01 38651 /7 016000 )38651/25( (38651/20) 20 16/1116 | 80 חס (38651/25) 25 18ו115/1 0086 086 )15 3965/20 )3865%/20( (פ3865%/2) 32541 01655 00 טקחס) (38661/25) 3061/25 0000/08 3 016000% 3865/20 01655 פטו שחו (3865%/20) 20000% | 1050 חוחקטהם 6000 3200 11016000% )3865%/20( (3865!/25) 25 !() וח516ץ5 |ו6 (פ38661/2) 325 5516 91 0 ח 0 5 0 זשסוזזה;) 1600 א66] ל (4865%/20) )42054 080 ע! (486/25) 42501 80ח0: ע' 8 0% 3865/20 עו 10 (23865%1/25) 016000%! 386-2551 זחףופחו [( ו (25/ 28651 ) 2966/25 ז8510/] פוא 00 3905/20 אוב 1 1010 01655 08913 016000% 6 )3865%/20[ (3865%/25) 18925 659זס= טזסוו/! ₪]| (3860/25 סט 1192500 055 וסור 0 0-91 זמ401651 זהו0ז0ו 1 5 0-929) ז4016518 ז0518ז6ו/! 0 8 ןוא 115003 0 0 פווגזוו) 66 0 שטוו ובזזוש 66 (3865%/20) || שזו וזו 66 (20/ 3865%1ח) 520 ₪016000% ו0//011. (3865//20) 3806/2018 פנו6זסוק (3865%/20) 180-1814868 5800 [38654/20) 018000%] 0.6781 קזהוו5 ל שי ב 7 0% 3965/25 ח3א5 מ עממפ---פ] (486/33) 0 4860 100 (3865%1/25ה] 0-925) חמזזמד [25/ /3865%וח3/) 8255%)] 6%ח6 מבדק' ביצועים : מחב' מחברת צבעוניים מחשבי מחברת ציבעוניים: מה אומרים המספרים! 8 מתוך 13 המחשבים הצבעוניים שהשתתפו בהשוואה, מצויידים במעבד 486, אחד עם גירסת 50 מגהר אמיתית (דגם 486-505 76 של 01.011) ואחד עם גירסת 02/50 (דגם חסוצפסקוא 450 חסקוא של ו המגמה היא ברורה: מעבדים מהירים יותר משולבים עם מסכי מט- ריצה אקטיבית יוצאיס לכבוש את עולס המחברות. מחצית מ-8 מחשבי 486 מצויידים באפיק 5154, 3 מסתפקים ב-184 ורק א61575 05/2 ואמ] מיישם את אפיק 64)א. ביצועי המעבד שיקפו את השבב המותקן: ה-01.08 הוליך בזכות גירסת 50/אכ, אחריו ה-2אש של מיקרוניקס, עס 87% מביצועי הראשון ואחריו 6טגוזסק 6 של קומפק, המצוייד בגירסת 33/אק. 01.08 היא גם היחידה להשתמש במטמון חיצוני, בנוסף למטמון 8% האינטגרלי על השבב, והדבר ניכר בביצועי הזיכרון שהקדימו בהרבה את האחרים. ביצועי דיסק המחשבים של 20108 הם גס היחידים להשתמש בבקר דיסק 8681 מואץ בעזרת 4/8 מטמון כדי לתמוך בדיסק הגדול, 420 מגהבייט, תוצרת וחושתגט). ההשקעה ניכרת היטב בביצועים ושלושת המחשבים של 201.08 לוקחים את שלושת המקומות הראשוניס במבחני הדיסק (דגם 386-336 8.6 מצוייד בדיסק מפ! והוא שהגיע למקום השלישי). אחריהם מופיעים 450 חסק/א עם דיסק 6צתפסוע של קואנטוס ו-4866 0₪8016? עם דיסק של זטתחס6. המחשבים מופעלי סוללה נאלצו להסתפק בדיסקים איטיים ובמקומות אחרוניס בתחרות. ביצועי וידאו רק שני מחשבים הסתפקו במסכים פסיביים, 6א325 של 11מס ודגם 6 ספטאם וחטנוחטת? של 51. 8 המקומות הראשונים במבחנל אזהותתו\ (מתליחסיים לביצועים גרפיים תחת גאיסאתואו) ו-4 המקומות הראשונים במבחני סמפ1ש (ביצועי 05כ) נתפסו על-ידי מחשביס המצויידים במסכים אקטיביים, אך אי אפשר להסיק מכך כי הדבר נובע מסוג המסך. ההבדלים במעבדים ובבקרים גדולים מכדי שנוכל לשייך את הביצועים לגורם מסויים. אוהה ואועצ 65!ו 3 50000 זס 8018615 0 6 הזטוחוסזק 51 (486/33) 4860 18016ז סי קוח ס). == (38651/25) 32580 הח516ץ5 |91 ל הסוס ₪ הסוס 0 5 וס (3865%/20) 575% 61 1/1060 5/2ק ווח |48602/50) 450 סק פסוחסזסו/! (פ4865%/2) 4865%/0 07050000 60 0 וזו )חווט 60 1050/88 16400080. )486/33( 1050108 164005%0 )4865%/25( 0588 14400546 525 5507 ססחק 200 ₪ 590000 זסס פחסו81 זט 0" 46 וחטווחזק 151 (486/33) 4866 08016 00086 | ו 5 0 הסוס .0 ל הסוס 10 0 0 הסוס %6 (3865%/20] 575% 01 |1066/| 5/2 וו 3 (486002/50) 450 חסס! פסוחסזסווע! 60 01050860 4865/60 )4865%/29( 12 6 וו ]זו 56 37 [486/33) 1640006 8ו50ד 20 |4865%/25) 164005%0 1058108 25 (4865/25) 7440056 תפס | ב בר צהסאשוא 560000 ז6 65זסס!וא ל הסוס ₪ הסוס 60 0 הסוס 181 05/2 006 01575 5 (4860%2/50) 450 זזסם/% 5סוחסזסו/! (4865%/25) 4865%/0 050860זק 060 0 וו )הזז 60 3) 16400006 08/ח05ד. (פ4865%/2] 16400540 8פוח5סד | |4865%/29) 14400540 08וח05 זפ 560000 ז06 65וץפסווא 60 6 התוהז 7 ₪5. (488/33) 4860 00180/8 080 |20 16 [38651/25) 325146 5/5197 061 | 4 | ו 237 0 ל הסוס 21 5 6 לוס ₪ | | |38680/20) 01575% 0006( 5/2 18 21 (4860%2/50) 450 חסם!/! 65וחסזסו/! 53 | | | ו 12 2 06 וזו 0 זפ 566000 זסכ 0681005 01 05ח58טסחד 000 2000 100 0 מממ ממממומומומור ‏ 7 - - 0 6 חטווח6ז 57 כ כ ב השא ה ב מו מוור-- - (3865025) 325800 5516 061 110 5 || , וס | משששששש| 466355 ה לתשטס | | -- משאש ו 7 | 7 ה היער = מ 3 | 88 ה סק ישראל דצמי 2 15% סקירה השוואת'ת: מלחשב' מחברת מונונרומלטיים 00 הי [ו6 חס סו ו 8005 0-7 100 חוופטת ההשו וח8זק 457 | ההטווחסזק 857 | 3בדא פחוווטףת ספות 0 0 פד 0 פד ו 5 5 5 5 וצ 5 5 | 3865%/20 860 5 ו ו ו ו א 0> 3 | | ₪98 | ₪08 | 960 | 9 - 165 םּן 5 הב 5 5 5 4 (חס:31זחס6 105186) פסוזק 151 | 1063865020 | 0161385520 | 5 |זח! 5זח! 5וסזחו 0 חן 0 310 | 33865%1/25 0 | 25/ 38651 סונת | 5 0 | = 3865%/20 |וח! 3 | 3865%1/25ת סוה [בר ו | 08 | ₪08 | | 808 8 18 8 8 18 8 8 18 0 . ם . . . . ם . 01050 הו ו ו וס 5 5 6 בי בי בי זו [8 חח הסוזטפוזפו. 5 ו 75 | 83או1א25 5 או 255 589 25 25 115 ו 25 (85ת6ח1 חו , 1000) פחסופתשוחום 4 ו 066 .7, . 07 9 1.34 1.2 (05 חספ 1 ו6/י 088/ת ףוס 55 75 57 5 2.7 27 2.7 (65ח6חו חו ,0 א ]) 8168 ְופפום 8 2.4 0.4 2.4 0.8 20.8 4 ז0פזטס ,חסוזסחט! ,10181 :פא 0 וח 0 | זפ זה | =אושש - | ו | 65 ו ו סצ בוב | סצ סש זז 5 ית (1990 שחט) !וה | (1990 סחטנ | ואת 3ו ב | 1 אוחססת? ן 5 686 0 1 אוחפסתץ (0816 זס) חסופזפצ 8105 : (60.1992?) (1992 .60?) ₪ ] 1- | אה הח .ה | ₪ 11| ם 0 הו 6זסע₪0(////955 חו קט501 .. | .ה | - ,1 מ | - ₪ח 53000 5800600 וחמ זז 0156 חה צזסוה6 | 208-1008 | 208-0008 | 48-88 8 הו 8 8 18 8 2-8 8 6ו90ו131פחו | . | ם . . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 | שא | | 4% 16% | ב סא 8 סא סא סא נ 3 גנ 668 | 0665507זק 8חזפוא= וא 8 | | 08008 ב ב 8 8 8 | | 40086008 | ,12008,17008 | 0880868 וא ואפ 108 108 18 הק 08 2138 .6088 ,8 8 הסופההקאש שהה 0/ו 5 056 ,501181 ,181101 סק 6050 ץמ1טוזקסוץ ר ינ ם ם 0 [פש 0 ו ם 2 8 05פ-9,600 *₪3 05ט-9,600 *8 9,600.05 3% 05ט-4,800 ,(5249) 5קפ-2,400 | (5249) 05ט-2,400 5 -5806 05ט-4,800 5 006 !160 ו פ522) (5220) (6!0060חו) (000ט!סחו) (5199) -5006 05פ-9,600 506 5קס-9,600 | (8195) +8! 5 לוא (5125) *8! [060ש!סחו) .(5349) 8%! .(5349) 8 00 | ₪81 9.600-005 | ((5499)א (3499) 8% 0 0 0 יו םש הו 50 חספ ו קז ו 4 88 2 2 [ 2 12 2 2 12 ץז !0 509085 חוטוחואהו/ זו זו סצצ סצ פטזזו) ב בי 5 נוי זו ]הח 561 קוחש 00 שו ם ם ם ו ם ם ם 050 [618709 05 ח18!טוחופ. 06 06 06 86 6 6 64048065 6 6 יי חסוזט/1850 610708 וחטזואם!/! 86 256 256 86 86 שן 86 ₪ ₪ 26 256 5 6019708 ודחוא זה חה זסזכ הת 0 | 14%33453 | ו25%3%5? 5 7 5 98 8 8 5-ו 5 5 6 65 חו) 5170 308107 0 0 ₪ 56 5ו 238 28 2 2 3 3 3 פטס 16 וט ומ | 3626 | 00298 | מ 25 8 ב ב 5 7 | ו 3+ הו זז הט 1100 15 22 126 14 יו 22 ב.א | 3 53 (פזטסת) 011 חס ווח חוז 308 | 2 ?00 132 54 2.פו 1.1 7 12.1 א 81 1 28 וו 05,5 1.2 205,501 1 2205280 /5,2.8מו 1.1 ו | אא | אחא | ב רה ב ב ₪ ב ב היוס 015% 76 18/0ספום. הא [ ב | ב ₪ ב ₪ ב 0 סק 0/8815 שר ן ה | א* . ד ₪* | סש |[ סם ם | ה 3865 0050 פה * = 163116 .הו 90ב זסח סט זא סו סז 208 6/סקה וס -/ הזד 5 ה5ה16א] 5-03 ]1 , 6 טיףסיסחת או1 ₪ קלס -- 67 , | 059 50 - 510 . ? 16335-- 7 , וס נהט!דן5 10019163] ה50/0--55. שק ה סז 9 --0. 1 ַַס/6ח:1 0151 --51 1. 6ח! 5זהשדטוה וזא ל ו אפזטצ] 50 3251 086 | זסו 03 סקוה6ד 0 [ = 0 וזח 8 ו 5 .5 נמ ב ב ה ה מ ו | תח | אש | ספ | וסט 8 | (1988 0 ואה | 090001306 ו | אא | אא | אא ו בו .. 8-ו 8-88א2 418-208 8-8 קש ב ה הפש יו ₪ -5000 4,800-005. 3% 05ט-9,600 (5135) א -0 |5249) ו 0813/08 קט )9649( 0310/18 )5365( 0 חוחקטהס ---- 115 [ א ו 0 וח 0 וטוה! 25 3865 0 | 25/ א3865ותת סואה 08 ו 222 8 7 | 56 11 86נ ו 4 ב | *א | 1248 ,808 ,50/8 6088 ,408 5 056 816 8016!והאת. .(5319) 5קס-400. /03 600-005 9 אב 05ט-9,600. 3% 05ס-9,600 -5600 9,600-005 5סס-9,600 ,5149 9.600-005 5006- 5 / 0 פקט-600, 9 [5599) אה0813/0. 9 ן 6 - | ₪ | א | וז 6 600 א 800 6 480 א 640 6 46 40 ה 0 הו 9 ו 5ו 26 2 3 6 23 2 5 | | 7 - מ | ;א | | 5 | :א | אא | | הפ | אש | רש ורי 32 2 800 6006 26 256 6 6 א640%480 | 00 006 800 הו 5 א 0.508, 1 4 +-+- 4 08.1 08 וט 13 | 319300163 חו 15106 85 קת 00 65 =0 (ח0ו8 601 165180) סוק 1351 [ 1 ו 05% 36 וס תו 05011זסוו/1 6881 הסוטטוזופום [5ח6חו חו , 1000) 5ה0ופתסחחו [ 1 ( 7 זז חסוו6חט! ,10181 . פא 0370 תוס 0 (0918 זס) חסופזטצ 805 0 הו 016צ₪0///7355 חו קטו50 ו 5 זכ 215 06 צזסוח סוה 306ו הזחו 6 306 ₪0 0685507זכ |8חז0 1 כ ווה סו חס 56טסוח ,501101 ,281816 וקא סקסו ה ה ,2 5 06סוח 116108 וצ ו ץז 01 518005 החטזואבו/! 501 חס 000 ץ58ו0 6816709 005ת8ז!טוחו5. 6 080 840% הסוזט!1850 [החזם1אס וחטרזוא/] 5 |10108א6 וחטחואג/1 ות 6 (605תו) 5170 80910 0 (פזטסת) 8110/1106 ססות (חותו זו!) פהעצסטחנח זפוט .וחום? (5זסח) 01 ,חס ט!ומש והוז 0ח081. הו זטסוד/ק ה ווה ופצ 81180 חשוס0-זס/שסק 015% שזוה/ ץהוקפום זע וס [ 1 ו 0005 מו סי טסקט וס -- ה 1 8 קל -- 81 ו הס 510 --0וצ א 11-10 00% 9516005 16 ומטר! הססש/ופ---15 עו ו חישובית והב < 0 2 תוכנח הנהלח חשבונות לא צריבה להכנים אותך לאוברדרבט םי אםר שתוכנת הנהלת חעבונות מתקדמת חייבת לעלות אלפי דולרים? מי אמר שאחה חייב לשלם עבור מודולים שאחה לא צריך? מי אמר שאתה חייב להסתמך על תמיכה יקרה, שעולה לך כסף רב חודש בחודעו? םי שאמר לך את ה"אמיתחות" האלה. פעווט לא מכיר את "חישובית זהב". חוכנת הנהלח החעובונות שהביאה את השיטה האםריקאית לישראל. חישובית זהב בנויה בצורה מודולרית. כך שאחה יכול להתחיל בחבילה שמחירה 99 דולר בלבד. "חישובית זהב" מאועורת על-ידי םס-הכנסה ופטורה מאל-פסק. היא מאפשרת להפעיל הנהלח חשבונות חד-צדדית או כפולה, הפקח חשבוניות וקבלות, התאמת בנקים ותזרים מזומנים. כרטסת לקוחות / ספקים, מחירונים וםלאי. דוחות גרפיים, םעורד ממוחשב ומחולל דוחות. גם בחצורה מכסיםלית המחיר שתשלם עבור "חישובית זהב" יהיה פחוח מרבע ממה שאחה מכיר. אז מל' אמר שחוננת הנהלח חעובונות טובה תכנים אותך לאוברדרבם? בקסם פו 1-4851ם ותקבל ברטים ומחירון שיצעידו אוחך צוחק כל הדרך לבנקו | ₪ מערכות מחשבים ומוצו 4 ורד זכ-א מדור ו כ-------- 1 רח' הרוגי הםלכות 7 עויכון ד| חל- אביב 69714, טל. 03-475726 ,03-6471486 ח.ד. 5328 רמת-גן . מיקוד 52152 ו הפט5ו ו וו וא 5 1100 | 655זק.אם סזס:ו 0 ו 0 080 5 5-ו 3 א 5 0 | שש ]| חק | ונע | ספא המש ה | 005 ה | 070 | 05 8 | פאקד | | 08 | 18 מי מה המש הט | שד ין . ₪ | א ב ₪ | זו ה ה 0 ופ | לפ | ופול 5 | | סט | פאס | | | א | 4 | 4 | ול | + 0 ו 3 ואה ם מ אא מא |" אא אא אמ [- א פ] | | 8 || | | ו 6ס .808 .60%/8 0808 וי 18 זא 0ז0:] 3 1600 06 229 0 סא 18 . זום 5 5 5-8 2.4 ב ה וא . .4 18-88א2 |₪] ביג 60018. 808, 28 : םש 4 אוזוגוא 0 0% בנ 5 0 וו | 3865%)/25ח:3 0( 8 808 שש ב וי 5 25 25 ו 5 ו 57 2.4 לי : אווזהוא | 00 וו ופצ ו 1 אוחססווק -1- 1 שח םמ 8 2-8 . חס 8 ₪5 פוא 5 0 חמאו|פו 0 0.088 0 | 3865%)/25ח4 סואג 08 08 . וס 215 3 7 מו 0 וח 18-18 ₪ בי 40%18,60%8. 8018 1208 8% 05ט-600, 9 15186 9,600-005 ₪ )5175( 3 9,600-005 [186ו (006 !סח 0 רממ 6 404806 4806 640 6 וזא (5250) 05ט-2,400 9000-0005 ₪3 )5350( 9,000-005 )5350( .(5250) 5טט-2,400. 39 -5006 05ס-9.600 (5165) אה ום 2 זו ם 16 266 25 2006 3/א .= 3* ה* חפט 4 1 4 (5335) א8! קוגפ 88 נוי 8 640 4806 6 | 5 3 3221 10 . בי הסט 6 וזו ם 6 6 א 480 א 840 16 27 2 253 3 05,255 1.3 .ו סם סם ה 386-2581 א 9 ם ו 205 7 8 0.4 8-ו ם בי .80% ,8/א40 1308 ההו ₪] ₪] 9 ם (5125) 08ט-2,400 ₪3 9,600.05 (199) ו קז 3 זו ₪. 26 5א8ו 23 205 4 סו 07 = . = מ וזה כ 1% טי מ 5 7 7אפ מל מי אוחשסהק אוחססח? 18-58 . בי 50%/8, 808. 8 8 סץוו9ף 6 זו ם 6 640 16 5א18%3 2 2-5 4 2.80 ,צטו 1.1 4 אא 4 08 ]4250 6פוחטא 9 42051 6הוחסא זסטזס !60 81סלם1ב תו 15108 5 וחבקתז סט | 3 5 5 [הסו81זטף:/חס60 105100) ססוזם 105 65 ופוח 0 |6)ח! 0 ו 06 0685501 28 8 60 015% 0ב ₪ . 1 3 סח 501סזטוו/ הו וזו [סחרו9ו!6 חסוזטפוזזפוס. 25 25 (65ה6חו חו ,81000) פחסופחסחחו 2 2 (05הטסכ) וח ףוע הפטה וח ףוס 8% 8( (פסח6חו חו ,0 א 1ז) 63זה צְהוספום 4 0.4 650 ,הסוזסחט! ,1018 :65 / 1 00 תוס ז 5 קת 8 אותפסח? 8 אוחטסת? (0810 ז0) הסופזצ 8105 הא ₪ | 0 הו 01/7355 חו קטו50 ₪ח ₪מ 5090090 1060//חהו50860% וחפופץפ וז 215% 6חה ץזסוח6ו 48-08 48-08 51/3018 . ₪ ו בי בי 8 10005507 זוא ו 8 5 015% 0970 136ו3/8/ הסופהה קא6 חאה 1/0 5 טס ,567091 ,18|!0ק . .₪ חס 6050 סוקסוק ם ו 8 [ 8 ו -5600 8קט-4,800. -5600 5קט-4,800 סקס הסוח תז16ח! (5139) 3% .(5139) 8%! 5 ו (5365) 0818//8% = | | (5365) א0819/08 ו 0 13 0 5118005 וחטחזוא8ו! 591 וס 080 0503 8חז16א0 5טספחה!!טו5 הפוזט!1650 |8חז6זאס וחטחזואה | 5 01008 החטוחואה 1 צְזס1הם חאה זסוקהה 06 ב [ד 1 (חוחו זרו) פהשיסטחטז 811007 ,20 43 ד 3.57 1 0 זסון/קוחה,זווופעי 8110 .ח 0-כ 615% סז ץ8וקפום הח 0 5קסק 0 שן | ה לח אנת 0 0005 6/01טון פמ ה !)יסקט 01 --, שו ] 155-1035 | 65 ב00ה16 ₪ 0:05 - 687 , 16 065 510-516 ה. 0 3 5 0/0163טזת! 00 56-- 535. סקירה השוואתית: מלהעוב' מחברח מונונרומטי . 1 3 )סז סק ץוסק בק 80 ]םאסק ו סא ו אסא הסא הַמ וס מו | 0 וקוט הו 8 א ה-א וש [יי'=י2] 7 01600 5 [72 כ 0 100100006 וזו זוע 8 זוע 0 ו 7 ו 0 0 5 0 5:₪ 4 9 68 | א 9 12055 (00ו600000781 65186]) סוק 1051 0/2 := שוחו ך 0 וח 0 ווח 0 וזח 5 !]ה 0 |16ח! 7 6 80 6קץז 1008550 וי 8 8 08 8 808 3 005% 870 . . . . . 3.1 מס0הו// 110105017 מו דשוום וי בי מו 5 5 088 הסווטטוזו5ום. 5 22 19 5 28 5 (65תסחו חו ,8//0) בחסי5תטוחום. 7 66 יי*47.58 98 **52,66 108 [ ו 5:57 57 68 5 65 8( 65 (5 חח חו ,0 א |) 8768 513 1.2.4 10.8 2.4 2.4 0.3 224 4 650 ,חסוז6חט] ,10181 :65 :2 |/86 86%810? 6 8זות5ט5ו3 ו בזות5 315 606 07 ו וח חן [ ו זאד וי | 0 0 1 אוחססת? 1 אוחססה? 1 אוחססח? 1 אוחפסה? 00 (0816 ז0) חסופוטש 8105 [1990 וקה ) (1992 ח18) (1990 !ופה ) | מא - | אחא | 1 אח ₪םמם .ה .ה 0 הו 0ז0//2355%/0 חו 5010 | מא | ₪ח רז ב 5030 1060 ה 500 חפ 8 500 ופי =סעוזסם | 0/8508 | 208-508 | 608ו-8א 2‏ | 218-168 48-88 8 2-08 4-8 28-88 בופופ 8 ₪ 77 ₪ מ |[ א 0 | | משא | ]| | פסא - | סא | | ב 08 1 0 סא 16% 8 1008550 וזו 8 .808 ,60/8 = |,80%/8 ,8/א40%18,60 1208 ,80%/8 ,60%/8| 8 8 8 08| | ,80808 ,60808 ,40/8 5 015% 0870 1016 18 5 [ 0[ 108 )./ אס | סוו סט 56טסוח ,501081 ,8181181 ואט טוקסו ו 1000 1:09 [ 199 055 105 ה .(5165) 5קט-2,400 | .(58119) 5קס-2,400. -5606 05פ-9,600 | = ,(8225) 5פ-2,400 בוו (5299) 5קפ-2,400 |‏ /03!9 5קס-14,400 א8) 08ט-9,600 ₪3 9,600-005 5 00 !הר 18ח! 8% 9,600-005 5 לאו 5קפ-9.600 (61000ח/) א 8% 9,600-005 אפ 5 לאו א 5קט-9,600. בנ יו ,(060ש!סחו) (5275) (5300) (8249) 3 (5375) (5499) (5449) (010000חו) 8% 100 ו שן ו ור | מ ]| > ]| החש |[ | 95 | | !8 06436 0 00 ו נמ 0 ו ממ הת | שר | ש. | ₪ 86 6 2 2 ₪ 32 01 58005 טרחו הו | ₪ ]| פא ]| פא | אש | :חס | זו ₪ סו סו זו צטזזו זו 501 00 - | ₪ ם ₪ ם ם 2 | 006008 | 6404480016 | 00460015 | 00600415 | 08 | 8004600816 | 640%480%255 | 480%16א840 | 480%256א640 | 256א640%480 | 600%16א - 65011 0181 אס תוומו | | ד ל 8 רה רה . 6 0 55| 5 5 5 286 1 5 3 4 2 3 3 5 ופ 34 234 5 5 יו 06 22 (חווח זו!) האס חנז 01160 3 א 3 /א 5 81 3 5 וא 6 1 (5זסח] !01 ,חס ווהעצ סרחו1 חָ08. /5,5ם 1.4 סו 17 וטו 07 1,טו8 0 08.1 82 חן 31 זטסוז/קיחה ,וצ 811077 פּ 1 ה חאו0ש-ז6שוסק 015% מזמות הוקפום ₪ ₪ השס !וטק 0 הא 7 א רך] ה טוטזבס! 5:5 טבה ₪01 000 דא טוק לד .606 וטקפ אסט)--א/1 יי 5 -5, 1005009656 8 0505 -- 687 , א חט עפ 50 --510. 6 5|חפהעת!מה! 11-35 0 5165 4יםונשוה) 515-5600 וו זצט/--0 0 1% סוס ופ \- 08 סקירה השוואתית: מחעובי מחברח מונוכרומטיים סברק הו 15186 00005 8 88 88 8 | 08255% אסח6ד | 925-ק8 ההחפד | 486010 התד | 51 3830 ץ6המד | 3865%/25 ה8ע5 | 3865%/20 ההצופ (פ16) א44005ד ד 22005%ד אפח!/ 3000 0 0% 0 ₪5 [ ]| פש ר 8 9 99 | 5 09| 84 5 (חסוז9זטףו]חסס 185106) וזכ 1351 0 | 0 | דרה שוחו | | 6/38652/20זה1 0 | 73865%./25/ 8%/0 | 3865%)/25ח 3/0 | 4850%/33 |9וח ופוח | 3865/25 10 | 655%/20הה סואה 3 | | ₪08 | | | 8008 | 08 | 8 8 18 18 ה 8 8 8 0 00 8 ם | . . ₪ . . 0 | ל | 5 5 0 כ 0 5 66 הסוזטס וו צ 05 ב ב מטה יו | 8אלוא? | 82א29185 | 82א75א2 | 5%85וא5| | 85אוא5ו מו 25 55 25 25 1 55-ו 5 ואו (0185ח1 הו 1100) פחסופחסחחוכ. | 7 4 5 7 8 8 סק סו ףוס ו ₪0 ]| פאס | שש הק 5 5 5 08 8 8 [5חסחו חו )4% 8108 8 ופפ | 83124 | 60724 | 80024 | 801208 | 82128 מ 4 4 המות מ מ וצ || 10000 | | | גסת10 | | גמתצם - | ממהצסד -‏ | 88 ונ וז 0 0 הו וטוא 8 0 וא | 630606 | | | גמתצםד - | גמתצסד | | מתפסד - | 8 ₪ ו ב ו חו זז זפ 501 כ | 2 1 08ותד וד אפס אוחססחק (1990 הטנ וה | 1 אותססהק 1 אוהססתק 0 ₪ 02 0316 זס) הסופזטט 8105 (1988 ח8נ) | | אא || אצ | אנ<02>>| הא אצ . ם ₪ ₪ הא | הא 0 הו 80/7959 הו סט וסט .ח .םח ₪מ ₪ .- .1 | 1 ו 58 זז 215% 80 עזסווסו 28-68 28-68 8 8-68/א4 88-וא4 2/8-88 (-8) מופ-8וא? ואו 8-88ואו ו [₪] . . . ₪] ₪ . . . - ו || סא | | | סא | ]| | סא - | "ל סא 8 8 6 16% 8 8 6 | 00605501 הוטז א וו 8 8 8 08 8 8 408,808 8 0 0 1100 הי 208 וי סופ הםקא6 ששחה 1/0 5 050 ,561081 ,9161 וק . . דוסק חסופחהקאט ץו0זסוזקסוק ם ₪ ו 00 18 ם ו (5199) 2,400-05 | (5199) 05מ-2,400. | 5 לאוא 5קט-2.400. | 5 קאוא 5קס-2,400 5 אג] 5קס-4,800 (8110) 05פ-2.400 [ 8% 9,600-005 8% 9,600.05 .(5199) 5קט-2,400 | ,(5199) 05פ-2,400 סוס 06 |8ח10ח 5 | 5קס-2,400 | 42005 ש 5קט-2,400. 5991 (5499) .(8299) א8/-5000 [066ט1סחו) 5 לאוא 05ט-2,400 (99 5199) (5199.95) 00 83% 9,600-005 (5259) ו420.צ 9.600-005 5 299 (5299) (5899) א0318/18. [8150) א | נ ו == וב קוו הו 5 550 00 ₪ 2 4 4 4 4 4 ץז 0 065 וטוטוא 7 | - מ זז זו זו זו זז הח 501 קוו 00 |₪] ם ם . . . . 053 !אס 1806005!טתויפ: 2 8 | 6א600א800 | 18א600א800 | 600%16א800 | 6400804256 | 6000060256 הווהת 1/0 26 8 6 6 6 266 266 61018 הנחוא צְז0ז1ה8 חה זסזקהה 6 | 55א3%א? ‏ | 55א3א 1‏ | 38655או ‏ | 55ג3או 8 |[ 23358 7 5-ו 5 | !184374 27 (0005חו) 510 00107 0 8 ור שי | 3 3 4 3 5 23 3 25 259 1 0 1 4 | 4830 | 3532 7 כ 5 8+ 15 8 286 כ ו אחז הפוה ,20 0 5 במ 12 3 2 7 43 3 (פזטסו!) /0,חס ט| ואו וח זט | 07005880 | ה230%248 | 23052488 | תג%22ם3ו | הה22 מו 2 ו 110.28 ו 13 091 | וה17,צט08 1055 1.4 זג סו חזם וס 1107 ו בד 1 אא ב בד אא אא אצ א* סכ 85% מו 0 ב] ₪ ₪ םא אי ה* ₪ 0/5 ₪ ] ₪ ר. הא | 1 הא 11 1 חפט 5100/11 005 אוו ה 1 :בשקה וס --.ה/14 קית -- 681 ו 0 6-50 7 , 6080 50100705 81066 01| 515-5160 מקירה השוואתית: מחשב' מחברח צבעוניים :וווופן 5 . 381 לככ חו 115168 84הסחיס 0 ד 8 8 0 | 6007052066 | | 5סחסז0ות קוו 6 הסוס .6 סוס 6 ופצ 61 ו זפ ו ד ו גנ 6 ו 01575% |66סות 6 1 ב 36 0 | 5806 וחט!וחסזק 0:0 :₪ מ | שת | 6 | | 5 | פא | קת ה ו | שש | חופת | ופם. | 55 | 0 | 6148650/25וח 1‏ | 4855/25 |טוח] ‏ | 4600/33 8וח| ‏ | 8138551/25וח| ‏ | 4865%/20 !זה | 2/50א4860 שוחו | 3865%/20/פוח1 טוה | 4860/33 !וו ו 4 | 8 08 | 8 | 8 | א 0 | | ה ה | מ מ מ דמ מ מ חסוטטוזופום | 2888185 | 155%105א45 | 4591554105 | 2511585 | 148א43%155 | 23ואשוא 4‏ | וואבוא3 5 | 885א95%155 | 85או5%1? | |155%1א55 | 9א25%115% (65ח6חו חו ,1000/) 5חסותסתזום. |[ 7 ה ו 146184 7 25 1ו2 58 ₪ 7 ו מ הת הרמק א | 5 5 54 5 53 (65ת6חו חו ,/' א 3!) 8188 8וקפום. ו ה 0 | 04 | 4 | )עתר | פסרש 0 | שאמ | שוש | ומאטד ‏ | שא | א | באסטור ‏ | אא | א א ה א 0 || 088 | | | שד | | | המתצסד | | || שח | זו [ 0 ₪1 | 1 ₪1 ה סו 501 קת | 1050083/06692 | 1008150 | 1098130 | 10 38651 אוהפסתל | 0 1 4665 אוחססת? | 918 0.10 אוחפסת? 9 פסה | !10אתשסת? ‏ | 8ו0|אוהפסת? ‏ | 008638653 [0816 ז0) הסופוטצ 8105 ם | ₪] ₪ש ₪ממ ממ | 00 ₪0 מו 501 ₪ | ₪ בד ₪םם ₪מ 57800 5800007660 5519 וז 2156 ה עסו 8 8 4-8 8-ו 4-8 /1 18/9010פחר ם . ₪ ₪ 5-8 סא "רפסא | אא | ה 6 מ | | 0 ד 4 8 נמ 106 0550 18 וו 08 | 120%/8,2400/8 | 8/א120%18,230 8 .2408 ,12008 | 08 0 | 68808 | 21008 208 | 0008 60/8 |" 65 056 816 סוס והצ, 8 8 48 4 8 סיפה תאם הו סו ו | קְ ₪ ְ וו וו וו 0 וה הו וו ו א | ₪ | . ם ם ם ה 0 ₪ | / סא 16058 6 אפ 635 סא 32-05 2 ב ו 1 אפוזס:8 1 ם ם ם ם ם ם ו וש וס ו וו והזו זו קז 0 00 | אאא | פצוז6 א וז 8 6 ו בו 00508 !0 טקץד 2% 206 256 256 6 206 ₪3 5 1806005/וח/5 החטוא13/] 7 מחס ‏ | סור וי או 1 0 זפ יה וי זו 561 6 טוש א | א . . . . . ₪ = | 5 2 0 0 6 | 800600416 | 8004600%15 | 6404803255 | 800:800%16 ו [י ו :]| 256 / 256 48 1 00 יי 000 [ 206 258 66 61 וטוה ה (5199) 2.400-005 = | ,(5199) 400-005 2 = | (5199) 2.400-605 | (05)5299ט-2.400 | -[05)5289ס/ 2.400 6 9600/0053 | (5124) 400-005 2 [5124/ 2,400-005 - | (5124) 05ס-2,400-[ = 8% 05פ:9.600 = | (5319) 2,100.05 = | (5249) 5קס-2,400 1 5 > 2.400-005 | 42005 ) 5קט-2,400 | 42005 ש 05ס-2,400 | = 8% 9600-0053 א 05 800 8 (5369) הוואג (5149) ₪8 9,600-005. 0% (5259). | 600-005 .9 |5259). | 9,600-005 (5299) (בטב)] (5299) 5 קאוא 5499 [5699) אה/ה031 |5609) 0313/13 = | (5899)א010/18 (5599) 0818/10 (5349| אה5900-1 | - ו וטוטווות 6 א/א א/א א/א 259931 55 (85ו61חו) 5120 308010 0. אא אא אש 3 2 (פוטסו) 1 910 טופ הו ה/א א/א 3 | 1 32 (195שחווח 5זטסו!) 560185 1851 משוסטחט 81161 ,יחו א/א א/א א/א | 5 | 3 סח 011 ,חס סו וז 013100 א א/א א/א | 160022 | %א0910.57 וז זסוז/קחזה .]חח וצצ 011007 א/א /א /א | רה | ההאס0-זסעשיסק 015% זהח/ וקו א/א א/א א/א | ב 0 0/5 א א/א 4/ | ב 1 הסוזםהוטסו1/ 51800 6 + ) שכא 8 3 סלן 55 או 450 דולל 65-בו פת 61 דפ וטו מחך * -0\. 6 חס אק 101. 0--זם 0 ז )-- 681 ב 451 -- 51 50 הנ 0 -- הוה א , ( חופו המשך מעמי 42 07/ '20/%// ל-זתוס?ח6 יתרונות על פני 5אסתוג/ ח6? בת- חוס התקשורת. היא יכולה לסבול נתק בקו, לשדר בהשהייה ולתמוך זו זמנית בשני פרו- טוקולים. 5אסחו% ח6 לעומת זאת מצויידת בסיפריה עשירה יותר של אםזאכ-ים למ- דפסות ואבזרי פלט. |חו0קח6? מחייבת תעוזה רבה יותר בהתנתקות מדפוסי מיחשוב 6ק יש- ניס, דבר שמרתיע מפתחים רבים, אך בתמורה היא מבטיחה טווח יישומים רחב ללא תלות בחומרה ובארכיטקטורת המעבד. זו הסיבה ש-78.7 בחרה ב-ותוסקח6? עבור המחשב שלה, שיהיה מצוייד בשבב ₪156 ווסטסו] - מעבד 32 סיביות חדשני. מאחר ורבים מאמינים כי פשסשחוצ תהיה מע- רכת ההפעלה הדומיננטית, בשנים הקרובות לפ- חות, >אוסשחו/ ח76 זוכה ביתרון הקבילות מר- אשית דרכה. >שסשתג/ חש | אינה תחליף המשך מעמוד 48 הוידאו גועע באביקים חדעוים אחד מהחריצים צוייד בבקר דיסק מפ! לאפיק מקומי ובשני בדקנו שני מתאמים גרפיים הב- נוייס לתקן 554/: אחד מבוסס על 814000 וה- שני הוא גירסת %18 של המתאם המעולה סז גזו!() 65ותקגז0 תוצרת ['47. הכרטיס של 11 לקח את המקום הראשון בפער עצוס מכל פתרון וידאו אחר. במוד 804 הוא קיבל ציון 24.45 מיליון ובמוד 8 הוא השיג את הציון הפנטסטי 25.91. ועדיין אנו מדבריס בדגס קדס-ייצור, עם דריי- בר ראשוני ! המתאם מבוסס על הבקר 2 0א/א, שבב המיוצר על-ידי 47 והמטפל פנימית ב-64 סיביות במקביל. הבקר הגרפי כולל מנוע 81818 וחומרה ספציפית לטיפול בסמן, מתיחת קווים, מילוי שטחים וזיכרון מט- מון. המיעון הלינארי נמשך על פני 4 מגהבייט, טווח המספיק גס לאבחנות אולטרה גבוהות (1280%1024) וצבעים טבעיים (24 סיביות לפי- קסל). עד כמה הביצועים הפנטסטיים נגרמים על-ידי האפיק המקומי ומה צריך להזקף לזכות המעבד למערכת 3.1, אלא השלמה לסביבה המיוחדת של מחשבי עט. בדרך כלל יממש היצרן חלקיס מהתוספות הדרושות ישירות בחומרה. 1% 5ש60ת:/ תואמת לרשתות 6ג/ז6א של נובל, דבר ש-ותוס?ח6? לא משיגה, אך בשאר הא- ספקטים של תקשורת היא מפגרת אחריה. ניתן ללמוד את משסשתו/ ח76 מחוות חדשות וניתן לתרגל אותה בזיהוי כתב יד אישי, עד שמושגת אמינות פיענוח גבוהה מאוד. 5וס6תוג/ ח6? גס מאפשרת לך לקלדוט קבציס מיישומיס אחרים ללא המרות ותירגומי פורמט. כמו ב-ותוספח76, אתה יכול להעלות על המסך תמונת מקלדת לצורך הכנסת נתונים ומלל בצו- רה (כמעט) קונוונציונלית. במקוס ללחו על קלידיס אתה משתמש בעט כדי לגעת בתמונת הקליד שעל המסך. עדיין לא ראינו מישהו שמ- סוגל להקליד ב-10 עטים, אבל השטיחה יעילה יותר מכתב יד במקרים רבים. המערכות הנייל אינן היחידות בשוק. 76005 היא מעטפת ממשק עט סביב גרעין 05 קו- נוונציונלי. הגישה המינימליסטית שלה מקנה לה גישה לכל עולס יישומי ה-05 ומקטינה 2 01ג)וא! להשוואה בדקנו את היישוס של אותו תיכנון בתצורת 154. גירסת 154 של סז 8זו[(1 פטוחקגז0 השיגה ציון של 23.78 במוד 5064, כלומר רק כ-3% פחות מגירסת האפיק המקומי במוד 768א1024 הפער קטן עוד יותר. | לעובדה שהציוניסם כה קרובים יכולות להיות מספר סיבות: המימוש של טט1-8/ הוא עדיין בחיתוליו ויתכן כי היצרן לא השליס את האופטימיוציה של התוכנות והחומרה . במיו- חד, הדרייברים לא ייהשתפשפויי מספיק בשטתח והגירסאות המוקדמות הן בדרך כלל רחוקות משלמות. כדי לברר נקודה זו השוונו את הביצועיס של סז גזו!(0 05וווק3ז6 תחת דרייברים שונים, שאי- גם מ נצלים את האפיק המקומי ולכן הס חו- שפים את ביצועי המעבד 32 18011 ללא סיוע מארכיטקטורת האפיק. התוצאות הוכיחו את מה שחשדנו: האפיק המקומי הכפיל את ביצועי הכרטיס ביחס לגירסת 15. למרות ש-ַד עדיין לא קבעה מחיר לכרטיס הגרפי החדש, אנו מצפים כי הוא יהיה בסביבות ה-880 דולר, מחיר קטן יחסית לביצועים גדולים. הקבלה של תקן 1-88 עדיין תלויה באישרור על-ידי כל חברי אירגון 54/. כמה יצרנים חשובים כבר הודיעו על מחוייבותס לתקן, שכ- אמור לעיל מבטיח תאימות וביצועים גבוהים במחיר סביר. יצרנים אחרים מחוייבים פחות. מאוד את מפרט דרישות החומרה המינימליות להפעלה. !תוקגסח6ק של גריד זוכה לעניין מחדש בעיקר בזכות הוותק שלה, שמקנה לה בסיס מסויים של יישומים, מערכות פיתוח ומפתחים מנוסים. אס אתה עדיין לא מחוייב למערכת מסויימת, כדאי לך לנצל את ההזדמנות ולבחון מערכות שונות. גורס המשיכה העיקרי של תח פוסותו/ היה, ונשאר, הבטחון כי בבחירתך בה אינך לוקח סיכונים מיותרים. זתוספת6? לעומת זאת, נועדה מראשיתה לשימוש על-ידִי אנשים שמעולס לא נגעו במחשב ולכן קיימת הא- פשרות, שהיא ויישומיה יתקבלו ביתר אהדה על-ידי קהל היעד של מחשבי עט. היא גם מת- אימה יותר לשימוש במגוון רחב של תצורות חו- מרה, כולל "עוזרים אישיים סיפרתניסיי, גפק, שאינס בנויים לתמוך בסביבת 5אוספאזשו. חשוב לזכור שאנו רק בתחילת הדרך של מי- חשוב-עט. שנים יעברו עד שספקי החומרה, מע- רכות ההפעלה והיישומים ישיגו מיומנות, גיוון ועוצמה שהתרגלנו למצוא בשוק ה-0. כמו כל ההתחלות, גס זו התחלה קשה. כמו כל הא- תגריס במיחשוב אישי, גם זה אתגר מלהיב. ואם] דוחפת את תקן 64א שלה. עד כה הה- צלחה שלה היתה מוגבלת והנסיון שלנו (בחינה של כרטיס 08א המותקן במחשב 0 [066וח 25/2) לא היה מרשים. אינטל הבטיחה לעבוד עם 18% על שיפורים שמטרתס להפוך את 08א ליורש החוקי של %68. חברת קוח מצידה עובדת על ארכיטקטורה לה היא קוראת א6תח1. זו ארכיטקטורה בשלוש רמות היררכיה: אפיק 128 סיביות. לזיכרון, אפיק 64 סיביות למעבד המרכזי ואפיק 5184 תיקני של 32 סיביות לאבזריס ההיקפיים. חו- צציס "חכמיסיי ישמשו כשוטרי תנועה בין כל האפקים. הרחבת אפיק המעבד ל-64 סיביות היא רמז לתפקיד שמעבד הדור הבא של אינטל, הנקרא ואטזדאפק ולא 586, משחק בתוכנית הא- סטרטגית של קומפק. המעבד, שאמור לצאת לשוק בתחילת שנה הבאה, :וכל לתקשר באו- פיק של 64 סיביות נתונים. אינטל כמובן עובדת על [0ק, ומקווה לשלים את המפרטים בו-זמנית עם שחרור ה-ואטזדאטץ. למרות שאפיק מקומי נראה כרעיון שבא זמנו, ההצלחה לא מובטחת מראש. כבר ראינו איך תקן 154 הותיק הודף את ההתקפות של ₪154 ו-64וא . השוק עדיין נשלט על-ידי 154 וה- מומחים, שניבאו את מותו הקרוב, אוכלים בשקט את נבואותיהם הפזיזות. | הודעות של חברות ישראליות. מוצריס חדשים, שירותים ומידע עסקי. 0 08/2 7000-1 תות 7 (/ערכת ההפעלה המתקדמת 2.0 05/2 ומ- חשב המחברת החדיש מתוצרת יבמ - 6 א6גקאהוחיד, קטפו השבוע ארבעה פרסיס ראשונים מטעם עיתוני מחשביס מובילים. 6ק קומפיוטינג הכריז על 05/2 כמערכת ההפעלה וסביבת ההפעלה ייבעלת הערך הגבוה ביותרי, בדירוגו השנתי 'ימוצרי החומרה והתוכנה הטו- ביס של השנה". במסגרת זו הוכרז גם | המחשב של יבמ 6 6גקאחוחיד כיימוצר רב-הערך ביותריי בת- חוס מחשבי הצבע הנישאים. עורכי המגאזין ציינו, כי 7006 34/אחוחד של יבמ הוא בחירה קלה, הואיל והוא משלב מהירות, יופי, פר- קטיות ואפילו ייחינניות" כלשונס. גם "0ק מגאזין" העניק לצוות מפתחי 05/2 פרס על הצטיינות בפיתוח מערכת ההפעלה הטובה ביותר בשוק. ועורכי "תק וורלד" סבו- רים ש-05/2 היא ייהמוצר החדש המבטית ביו- תר של השנהיי, וגם הס זיכו אותה בפרס על כך. ג /וכ 2 פוקס -/וא)כיס //.שכןו. קוק 6ָיוא. בימים אלה יצא לאור מדריך פוקוס-מחשבים לתוכנות החופשיות מס' 1. מטרתו של הספר (המיועד לכל רמות המשתמשים), לספק למ- שתמש כלי עבודה משופרים, שיעשירו את ייארגז הכליםיי שלו. הספר יצא לאור בהוצאת פוקוס-מחשבים, מכיל 168 עמודים ומחירו 33 שייח. מדריך זה מאפשר רכישת כל התוכנות המו- פיעות בו בעיסקת חבילה אטרקטיבית, במחיר של 20 שייח ל-4 דיסקטים דחוסים ב-21 התו- כנות המתוארות כמפורט בספר. ו[ כי250/: סא ל ספ כ כ (י יאד אלקטרוניקה הכרטה על מחשב 8 הראשון בישראל בעל ספק כחת פנימי. בדרך כלל ספקי הכח של מחשבי ה-018800%א מונחים לצד המחשב ותופסים חלק משטח השולחן, תוך שהם מסרבלים את השימוש בו. המחשב החדש מצוייד במעבד 1-25א3865 או 5, זיכרון 18א4, מסך 1.0 ברזולוציה של 480א640 ודיסק קשיח 88א60 כסטנדרט. למחשב סוללות ניקל-קדמיוס נטענות לעבודה של 2.5 שעות. בנוסף מצוייד המחשב בשקע למודם פנימי. | מחירו 51,999 לדגם 386 ו-52,799 לדגם 486. יכו כזג/24 וק 20 2 כ0/ורָכ לי 6 כאשר דיברת אל המחשב שלך עד היום, דיברת ליתר דיוק אל עצמך, שעה שאצבעותיך הפעילו את המערכת. לא עוד. יבמ הכריזה על משפחת מוצרים, המאפשרים ללקוחותיה לדבר אל מח- שביהם והללו יבינו אותם ויבצעו את פקו- דותיהם. לאחר שנים של מחקר, שמטרתו היתה לאפשר שימוש טבעי ככל האפשר במחשב, הפנתה יבמ משאבים ניכרים לפיתוח טכנולוגיה של זיהול קול, שמעתה ניתן להשיגה בשוק. בין השאר הוכרז על מוצר שהוא תוצר שתי"פ בין יבמ וחבי דרקון. היידרקון -א7יי, המיועד להכתבה כללית ולקלט של יישומים קוליים, ומאפשר להפעיל יישומים קיימים רבים כמו מעבדי תמלילים וגליונות אלקטרוניים, בא- מצעות הקול. היידרקוןיי מצוייד במיקרופון ובמילון של כ-100,000 מילים להבנת המשתמש. היידרקוןיי מפענח תוך אימון מתמיד את קולו הייחודי של המשתמש. בין המוצרים גם יישרתי דיבוריי המיועדים לח- ברות עסקיות הזקוקות לשירותי פיענוח קול רבי-עוצמה של לקוחותיה ושל עובדיה, מבלי שהללו יעסיקו את ידיהס במקלדת או בעכבר. %'605. 00 2 פסישא כו3(/5 0ס?/ חברת בורלנד הכריזה על גירסאות יימכוונות אובייקטים"י למערכת הפיתוח בורלנד-פסקל עבור סביבות 205 ו-5שספחוצ. המערכת מס- פקת נתיב הגירה חלק מ-205 ל-צשסשתו/ בא- מצעות סיפריות ,1.1ם. המערכת תומכת ביישומי [ואקע לסביבת 05ק, בקשרי .11 עם יישומי ++6/6 ובפעולות מתמטיות ב-32 סיביות. הכ- לים המסופקים במערכת בורלנד-פסקל מהווים סביבת פיתוח יישומים מלאה ואין צורך להעזר בערכת הפיתוח אכ5 של מיקרוסופט. המערכת משווקת בישראל על-ידי פרי אינטרנשיונל ומ- חירה 495 דולר. 0% ויכוס 0/ 1 % 2202 / סא בתערוכות ס.081/רדמא שנערכה באמצע חודש אוקטובר ב-411/45 ארהייב הכריזו חברת אלישיס מיקרומחשבים בעיימ מחיפה וחברת 5 מקליפורניה על מוצר ייחודי מסוגו, |א/]א 5ג805]/. מוצר חדיש זה, פרי פיתות משותף של שתי החברות נותן פתרון מושלס לבעיות הוירוסים ברשתות מקומיות של סא היתרון הבולט של שיטת ה-וא/]א הוא בעבודה עצמאית לחלוטין לפי תוכנית סריקה מוגדרת מראש וללא העמסה מיותרת על קווי הרשת. ברגע שמתגלה וירוס ברשת, נשלחת ההודעה למפקח הרשת והוירוס מוסר מהתוכנית הנד גועה. [א1א/5 פותח במשותף בחיפה ובקליפורניה במשך כשנה והוא מטפל ביותר מ-1700 וירוסיס ידועים. הטכנולוגיה המתקדמת בה פותח וא/1א/פ/ מאפשרת עדכון של וירוסים חד- שיס על-ידי החלפת קבצי טבלאות חיצונייס בלבד, דבר המאפשר תגובת עדכון מהירה ביו- תר, תוך 48 שעות. אליישים וכתה בתואר מפתח מורשה של ]1מצסא, תואר המבטיח רמה מקצועית גבוהה ביותר ליישומים שנועדו לפעול ברשת. שיווק ה-וא1א 45 ₪5 יתחיל בינואר 1993. 600 ווכפ/כ5י /0) %'לסכ: 6. שע ופט 9% פון(₪ וניק ופסכ ככיוות /חסי י"דביר מוצרי תוכנה", בית התוכנה של קיבו דביר, המפתח ומשווק את מעבד התמלילים "קיוטקסיי, מכריז על גירסה 5.0 של מעבד הת- מלילים הפופולרי, למשתמש יחיד או לרשת תק- שורת מקומית. בנוסף לתכונות של ארגון מסמכים בספריות, עבודה בתפריטים נגללים, מעבר מהיר בין שפות ואפשרויות שרטוט קווים וטבלאות (שהיו קיי- מות גם בגירסה 4.0 של קיוטקסט) מכילה גי- רסה 5.0 החדשה אפשרויות עריכה חדשות, תיוק וחיפוש מסמכים, תכונות גרפיות, כלים משוכללים לעיצוב המסמך, תכונות הדפסה מת- קדמות ועוד. אחד השיפורים הבולטים בגירסת קיוטקסט 5.0 החדשה, הוא מנגנון 6צאת5צצו המציג את המסמך על המסך בדיוק כפי שהוא יתקבל בה- דפסה על הנייר. פונקציות ההדפסה החדשות בקיוטקסט 5.0 כוללות תמיכה במגוון גופנים, כולל גופניס מדורגים ובהדפסה בריווח יחסי. פונקציות עריכה נוספות הקיימות בגירסה 5.0* הן הפקה אוטומטית של תוכן עניינים ואינדקס, סיעוף אוטומטי משוכלל, הערות שוליים, שתי- לת מספר בלתי מוגבל של סרגלים במסמך, וא- פשרות עריכת מסמכיס ארוכים מאוד מבלי לג- רוע ממהירות העבודה. ק'וו3פי כאו)/ 0/ 3626 0 /כיכא, 20 6 ו3יו3 תיפי 6חולפקַג)/א 76 היה החלוץ בהקמת מעבדת בדי- קות משוכללת למחשבים האישיים ולציוד ההי- קפי. במעבדות 6תונגקג!א 6 נבדקו אלפי פרטי ציוד מחשבים, שהפכו את מסקנות הבדיקות לנכס חיוני לכל מי שעומד לרכוש ציוד מח- שבים. טורי התוצאות של בדיקות מקיפות אלו נעשו למצרך מבוקש, במיוחד השורה התחתונה המפרטת את בחירת העורך (0(06ת 6‏ מסוו66). התוצאות האחרונות והעדכניות ביותר של בדי- קות אלו יצאו עתה בעברית בספר חדש של הו- צאת פוקוס-מחשבים, המהווה תרגוס של המ- דריך האמריקאי המקורי החדש והמעודכן לשנת 1993. הבדיקות כוללות: מחשבים שולתניים וניידים ₪ צגים ₪ כרטיסי צג ₪ מדפסות ₪ אמצעי גיבוי ואחסנה ₪ אמ- צעי קלט ₪ מודמים ₪ אל-פסק ועוד. 8 :וכ( לכפיי 26/03 /3כָסו/ 5 חברת מ.א.ג. מערכות לייזר בעיימ, פיתחה כר- טיסון 16 ובו 18 פונטים (גופנים) בעברית עבור מדפסות הפוסטסקריפט של 8וא0. הקלטת, שגודלה כגודל כרטיס אשראי, תשולב במדפסות הלייזר המובילות של 8!א0, המיוצגת באר על-ידי חברת מ.א.ג., כך שמהירות ההדפסה של טקסט בעברית תהיה גבוהה ביותר, ולא תצרוך זיכרון כמו בשיטת הטענת פונטיס. 3 פזססיסתק 2 5 02 טא חברת אונגרמן-בס הכריזה לאחרונה על שילוב מוצרי בקרת הרשת של חברת פרוטולס (28070015) ליישומי ניתור, איבחון וניתות של תעבורת רשת מקומית, במערכת בקרת הרשת שלה, ה-08ז6מאתפדטא. בכך מאפשרת החברה הרחבת מגוון האפשרויות לניהול רש- תות תקשורת. מחברת אלדור מחשבים, נציגת אונגרמן-בס בארף, נמסר, כי מוצרי בקרת הרשת של פרו- טולס, ששולבו עם מערכת הבקרה של אן- נגרמן-בס, כוללים שני יישומי שרת לקוח: 1 אפסגאג/וא אס פאטסת - צג הבקרה המרכזי מאפשר ניתור, איבחון וניתוח של רשת או מספר תתי רשתות. 2) [א05 5א570א60 - תוכנת גשש המותקנת בכל תת רשת מבוקרת ומאפשר ני- תור, איבחון וניתוח שלה. 50416 סמתטיך 7כשיו כ2/ותַגָוְכַת ייפ וכץ 99-2 0 לאור הביקוש הרב למדריך השלם לשפת התי- כנות 6 25641 1880 - שמהדורתו הראשונה "נחטפהיי תוך זמן קצר - יוצאת בימים אלה מהדורה שנייה, והפעם במחיר מיוחד - 99 שיית בלבד (במקום 119 שייח למהדורה הראשונה). המדריך מיועד למתכנתים ברמות השונות, מה- מתכנת המתחיל ועד למתכנת המנוסה, הזקוק לעזרה ולעדכון בהיכרות מעמיקה יותר עם 6 450541 10880. ניתן לרכוש את הספר ברשת חנויות "יבאג מחשביסיי ובחנויות המ- חשבים והספריס ברחבי האר. א[פולוויס וזח //%//0/ כיי)ו/וי 10/2/00 |-קיעוס // ל ו9). חברת אינפורמיקס הכריזה על גירסה חדשה שתרו על מערכת ההפעלה 6גאושא של נובל בגירסאות 3.11 ו-4 וכן תתמוך במערכות 05 וחלונות. הגירסה החדשה של אינפורמיקס לשרת נובל מאפשרת שימוש בטכנולוגיית שרת/לקוח, שימוש' בעיבוד תנועות מקוון (ק017), עבודה בבסיס נתונים מבוזר ויכולת (ל- הול גבוהה של בסיס נתונים .501. אינפורמיקס משווקת באר> על ידי חברת קומ תעשיות תו- כנה. חברת נובל מיוצגת בארף על ידי חברת משוב מחשבים. 1 2 סנ שראל | 29 1 דצמי 2 8% 2 11/. קיוויס ]ול'יקן 2 קוס) כו 12/2 22060 0[/כלס/)/, יוק מחולל היישומים הישראלי מגייק של משוב מחשבים זכה במקוס הראשון, במהירות וב- איכות הפיתוח, בתחרות שנערכה באוניברסיטת דיוק בארצות הברית. בתחרות, הנערכה זו השנה השניה, השתתפו כששים צוותי-פיתותח מכל רחבי העולם שהתחרו על הקמת יישוס לניהול מעבדת מחקר בפקולטה לביולוגיה. הזוכה במקום הראשון היה ברוס לומסקי, מה- נדס ייצור, שפיתח את היישוס המבוקש בא- מצעות מחולל היישומים הישראלי מגייק וזכה בחמשת אלפים דולר במזומן ובמוצרי תוכנה בערך מצטבר של מאה אלף דולר. חברת מגייק תעשיות תוכנה, הכרישה במאי השנה על מגייק בגירסה 5.0. מגייק פועל במ- ערכות הפעלה למחשבים אישיים, מחשבי יו- ניקס ומחשבי דיגיטל. המחולל יימשתף פעולהיי עם רוב בסיסי הנתוניס המוכרים ובכך מאפשר ניידות מלאה בין פלטפורמות מיחשוב שונות. זָ'כְסְתִי 25 0 4 י- !ילוס / 1תק חברת 1 מערכות (מקבוצת פילת), מפיצת תוכנות אנטי-וירוס בישראל וצרפת, הכריזה על גירסה 25 לתוכנת האנטי-וירוס 5טאוצאטש. בתוכנה נעשו שינויים טכנולוגיים, המאפשרים שלביס רבים של הגנה מפני וירוסי מחשב הא- מורים לפנות לאותו מאגר מידע. /כ3וכת 209 1 1 פשסמו/ פוקוס-מחשבים הוציאה לאור מהדורה חדשה של ספר הפקודות ל-פשסותו/ו. הספר מקיף את כל התוכניות והיישומים של תוכנות 5שסטחו/ 0, וכולל את מנהלי הקבצים והתוכניות, תוכנית ההדפסה, תוכנית המקרו, תוכנית הציור מפותפותוג?, תוכנית העריכה, מעבד הת- מלילים 6וחצ, מנהל הכרטיסיות, המחשבון, התזכורון, השעון, לוח השנה, המשחקים ועוד. הספר | יצא במקורו בהוצאת | אע58 בארהייבותורגם לעברית, בתוספת הנספת על גי- רסת 3.1 פאסחוצ העברית. בספר 320 עמודיס ומחירו 49 שייח. 2/0 וו )כיסן ישי 203 0/ דפ 2/0025 09/99 !20 אומניטק-איכות הכריזה באר על דור חדש של מחשבים אישיים של היצרנית האמריקאית ד5ג. מחשבי הסידרה החדשה, ייבארבו'י, מאו- פיינים בהכנה כסטנדרט להתחברות לרשת תק- שורת איתרנט ללא צורך בכרטיס רשת ₪ ררה בבב ב-ז 5 42 באד משפחת ייבראבו" החדשה מכילה ארבעה דג- מים, החל מ- 3865%/33, המתאים כעמדה עצ- מאית הפועלת ברשת תקשורת, וכלה במחשב 6 בכל, המתאים כעמדת עבודה בקצה העליון. כל המשפחה מאושרת לעבוד כתחנת ברשת נובל אזאש 8560, ותחת ‏ אג1 אגא של מיקרוסופט. כ 1020 //4)כיס //20/כ2. 6 חברת סימפקט מוצרי תקשורת מחשבים בעיימ הכריזה על מערכת מיתוג אוטומטית לשיתוף משאבים בסביבת 6. מערכת חמא ,זמסאם המשווקת על ידה מאפשרת לחבר עד 32 מח- שבים בממשק טוריי ובממשק מקביליק בו-זמנית, למגוון אבזרי פלט, כגון מדפסות תוויינים, מודמים וכדומה. מערכת התקשורת מאפשרת גם העברת קבציס בין המחשבים השוניס באמצעות כבל טלפון שטוח בטווחים עד 600 מטר. הממשק למחשב נעשה על-ידי מתאם זעיר המוצמד לשער הטורי או המקבילי, בדומה לפלג הגנה. המערכת, המיוצרת על-ידי אמד4, יכלה לשמש תחליף זול ונוח להפעלה לרשתות תקשורת אג.1. סי- מפקט מחזיקה במלאי את כל מגוון מוצרי הת- קשורת של חברת אמד4, כולל קופסאות מי- תוג, ממירי תקשורת, מגברי קו, מרבביס ומערכות תקשורת לסביבות אזאש. כ 43, סיק ו20099 3 )ןי חברת אוליבטי החלה לשווק מערכת רב-תיפקודית, המיועדת בעיקר למעצבים גר- פיים ומוציאים לאור, ומשלבת את הפונקציות של מכונת צילוס מסמכים צבעונית, סורק או- פטי צבעוני ומדפסת מחשב צבעונית. הסורק האופטי מספק אבחנה של 400 נקודות לאינטש ב-24 סיביות לפיקסל. המדפסת היא מסוג הז- רקת דיו בארבעה צבעים. כאשר משתמשים במערכת כמכונת צילוס מסמכים, המסמך הנ- סרק מודפס על-ידי מדפסת הצבע. אופציה של שולחן עריכה אלקטרוני מאפשרת טיפולים שו- נים (שינוי גודל וגוון) בתמונה בין הסריקה לה- דפסה. אופציה אחרת מאפשרת להוסיף מקרן שקופיות לצורך סריקה והדפסה של שקופיות 5 מיימ. ניתן גם לחבר מצלמת וידאו עם יילוכד תמונה" (ז6טפגזק 6ותגזו). כמובן שניתן גם- להשתמש בסורק ובמדפסת כאבזרים היקפיים סטנדרטיים. אסספממיסא 52/ז[! - 6699ו] כי)25/ כמָאו /ו-4,000 4 י.א.ד אלקטרוניקה, נציגת צא0160 בישראל, חשפה מחשב א800%תדס0א צבעוני חדש, דגס 0% המבשר תחילת מגמה של הוזלת מחירים בניידים הצבעוניים בארץ. המחשב החדש ימכר לצרכן במחיר של 53,940 והוא הר- אשון לרדת מקו 54,000 בתחוס זה. מחשב המחברת. הצבעוני מצוייד במעבד 5, דיסק 60 מגהבייט לפחות, זיכרון 65 של 8א64, ויכרון | וגח של 8וא2, הניתן להרחבה עד 18א8. מסך צבע ה-1.00 הוא בעל תגובה מהירה ותאימות לכרטיסי 0/0/00 סוללות ניקל-קדמיוס, מאפשרות עבודה במשך כשעתיים. ה-1866006 מציע מיגוון של אפ- שרויות קישור והרחבה: יציאה לערכת הרחבה שולחנית | (518110% 60א1א06כ), יציאה מקבילית, 2 יציאות טוריות, יציאה למקלדת 0 6וי/י /וכלי25 / 31 624אכ זיתופי ///א0כי 6 66א6ןסת ה חברת י'מחקר אלגוריתמים" הכריזה על תוכנת אבטחה חדשה, המיועדת למחשבים אישיים ולמחשבים השלובים ברשתות תקשורת אי- שיות. 66א28015 מאבטחת את כל אמצעי האיחסון שבמחשב, תקליטים קשיחים וכונני תקליטוניס. התוכנה פותחה על פי דרישותיהם של מוסדות בנקאיים בחוייל ובישראל. השליטה במערכת המאובטחת על ידי 80015%66ג היא פשוטה ונוחה. כל משתמש חדש במערכת יקבל מאחראי האבטחה הקצבת נגישות ותקליטון אישי; הכנסת מחשב חדש לארגון תחייב תהליך מהיר של אבטחת המחשב והעתקת קובצי הה- רשאות לתקליט. תקליטון ההרשאות מוצפן, ואין כל אפשרות לקרוא את תוכנות. ששכ[ 'יאו3יי//07/ 16/89 ייסיוןן מחשביסםיי, בית הספר הגדול בישראל למ- קצועות המחשב, חשף תוכנה לקבלת החלטות בשם ‏ 06ו0ח6 ₪641 המסייעת למנהלים, לק- נייניס ומנהלי רכש, יועצי מיחשוב ומנתחי מע- רכות, יועצי ומנהלי שיווק ופירסוס ולגורמיס ארגונלים נוספים להחליט בין חלופות שונות, בהתאס לשיקולים מגווניס. המשתמש מגדיר את הקריטריונים המעורבים בהחלטה במבנה של ייעציי, ללא מגבלות גודל, שבו. כל יענףי מהווה שיקול. לאחר מכן, מעניקה התוכנה לכל שיקול את משקלו היחסי, בהתאס להערכה אי- כותית של המשתמש (חשוב יותר או פחות). התוכנה מחשבת אוטומטית את ההחלטה המו- עדפת, ומציגה את שיקוליה בפני המשתמש. כזכ50 20 כלוו/6ַגִית: 150 עס מחשב המולטימדיה של ז66 מבוסס מעבד 3865%, דיסק בגודל 130 מייב, כונן תקליטוריס המנגן גם תקליטורי-מידע (א60-80) וגס תק- ליטורי מוזיקה רגילים (קומפקט דיסקיס), מכ- שיר טלפון ומזכירה אוטומטית, פקסימליה, מקלט-מגבר :א סטריאופוני ורמקוליס בעלי איכות צליל מעולה. את כל המיכשור הבי- דורי ניתן להפעיל ולתכנת באמצעות תוכנת הה- פעלה של מחשב המולטימדיה, כמחשב מולטימדיה אישי, מצוייד 0 6080 בממשק-משתמש ידידותי, מבו- סט ייחלונות", אשר באמצעותו יכול כל מש- תמש, ללמוד את הפעלת המערכת, על רכיביה השונים. | 150 4067786 מצוייךד במספר שקעי-תקשורת, להפעלת אפשרויות נוספות: שקעי טלפון ופקסימיליה ידנית, שקע וסזוא לחיבור כלים מוסיקליים (למשל, אורגן חש- מלי), שקע לאנטנה, מוט-משחקים ושקעי הע- ברת-נתונים. 04 23/0225 /2/ 7 /ו3לי] /03] /, 2 חברת .6 הכריזה בתערוכת "קומדקסיי על 7 מוצרים חדשים לסביבת 05/2. במבצע מיוחד שמטרתו לתת למשתמשים חופש בחירה אמיתי בין 05/2 ל-פסותו/ו, החליטה 64 לספק, ללא תשלום נוסף, גירסאות לשתי סביבות העבודה, לכל מי שרוכש את אחת מהתוכנות הבאות: ! םדםקו6-60% - מודל רב מימדי לניהול וה- צגת נתונים. 6-6 - מערכת לניהול כספים. 7 - כלי פיתוח תואם 8455-כ לס- ביבת חלונות. מ סאקםק 64-58 - כלי לניהול פרוייקטים. אמק [הפת-6 - מחולל 84516 גרפי. אדאד - מעבד תמלילים כולל בדיקת תחביר ואיות. אפדאם6!אע-6 - כלי לניהול משאבי רשת מחשבים. מחברת. 6 - ישראל נמסר כי המבצע יתקיים גם בישראל. לפרטים יש לפנות לחברת 8סת מערכות, משווקת 64 בישראל. שו" 2 9 1 כיעשכק /// 2% [וסת-פס חברת זודיאק מרמת-השרון, שאחד מתחומי התמחותה הוא נושא ה-%1א6-80 על היבטיו השונים, מתחילה בימיס אלה לספק שרות כתי- בה על גבי ואסא-כ6 (סא581ד5 ואמתץ) להפקת כותרי 60-01 לגופים, מוסדות ומ- חברי כותרים עצמאייס. השרות מוצע באמצעות תוכנה מיוחדת של חברת מרידיאן דטה, אותה מייצגת זודיאק בי- שראל, ורשם 600-801 משוכלל תוצרת פי- ליפס. %'00. /203 /שכן2 0 "קו/ [יכז/י: ייקומ ונעשיות תוכנהיי הכריזה על גירסה חדשה (גירסה 5) לייקומ ניהולית'י - התוכנה המשולבת לניהול העסק המסחרי והתעשייתי. קומ ני- הולית מקיפה את כלל הנושאים המשולבים בניהול השוטף של העסק תוך שימת דגש על הג- דסת האגוש וזמן תגובה מהיר. בגירסה החדשה של קומ ניהולית הוכנסו שי- נויים מקיפים בשלושה תחומים עיקריים: שיפורים המקלים על ניהול הנתונים, לדוגמא, !/000' 52 סי ישראל |1 3 1 דבמי 2 40 35 2 אפשרות להתאמת מערכות קוד שונות למוצה, איתור ושליפה מהירים של מסמכים ישנים, <5- צוא וייבוא נתונים בפורמטיס שוניס (קליטת הנתונים המועברים מבנקים); אפשרויות חד- שות במערכת הנתונים ותוספת דוחות ניהוליים מקיפים ועדכון תקנות מס הכנסה החדשות. בנוסף לשינויים, נוספה תוכנית שחזור הבודקת עצמה במקרה של תקלות, כמו במקרה של נל- תוק ככל להעברת נתונים. שוכ[ [י9)/. ספוייקשי 2% 5ס תש חברת קומפיודק הכריזה על גירסת פסשחו/ לתוכנה לניהול פרוייקטים חסח6אזס\ |סטןסזק. הגירסה החדשה תומכת בעברית עס ממשק גרפי, תוך יכולת להציג מספר פרוייקטים במ- קביל. הגירסה החדשה תואמת לגירסת 05, שזכתה לפופולריות רבה, והיא כוללת שיפורים נוספים, מלבד הממשק הגרפי: גישה ישירה למצבים משתנים. גמישות לשינויי ביצוע. ניתוחי תחזית ומגמות. הכנה וניתוח של פרוייקטים רבים במקביל. עבודה קבוצתית. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשווק, קומפיודק טל: 03-5249775. 9% 0 09 09 9% 20% 52% 0 3יסקן ק0י 2 דלתה מוצרי איכות החלה בשיווק מחשב המ- חברת 6 ואס מתוצרת 6 ש)אא5, המצוייד בכונן דיסק נשלף. את הכונן ניתן לתקוע לכל מחשב שולחני סטנדרטי לצורך העברת נתוניס ממחשב למחשב. שליפת הדיסק מאפשרת גם הגנת נגישות פיזית לנ- תונים ויכולת הרחבה על-ידי החלפת כוננים. המחשב, שמשקלו 2.6 קייג, מצוייד בכונן 40, 60 או 80 מגהבייט וכונן דיסקטים "3.5 . המעבד הוא 25/א3865 ואת הזיכרון ניתן להרחיב עד 8 מגהבייט. עכבר אינטגרלי מורכב על המקלדת והמסך הגדול, 25 סיימ אלכסון, מואר מאחור. 7 0-56 0[60% 107 5 חברת 453001865 ז6וטקוחס עומדת להוציא לשוק את גירסה 3.0 של מנהל הפרוייקטים -64 ]5 לסביבת חלונות. החידושים בגירסה החדשה כוללים: % שדות להגדרת המשתמש, כולל אפשרות לקבוע נוסחאות לחישוב שדות אלה . % שליטה של המשתמש על כותרות, עמודות ורוחב עמודות. שפת מקרו, שהיא גירסה מופשטת של 0-0 תמיכת פספ. תמיכה בגופני 6עד6וחד. תצוגה של הגופניס במסך. שיפורים בתצוגת החלונות. כותרות והערות שוליים. שליטה בהגדרת שוליים. שיפורים בתצוגת ה-ח6ץ. אפשרות להגדיר תלות בין משימות שבתוך פרוייקטים שונים. טפסי קלט מהירים ורגישים נושא. אפשרות להגדיר טווח תאריכים לדוחות 080 6 65ת6ותחק8581 1,32806 במשימה בודדת. 4 1ת455152/ 1ת8וח426ת3]/ 601[סזם, ועוד. 4% 0 0 0 0 0 0 % 4 9 + תוכנות ‏ 64 משווקות בישראל על-ידי חברת מפת מערכות בעיימ. שם מפעיל אלדור מחשבים קבוצת מ.א.ג. דלתה מוצרי איכות אינטל א.ר. מחשבים סיבית אפ מיתן נין נון 17 סימפקט 7 אפלקר 8 דאטה פלוט 29 מעתק 64 ישראל 27 הוצאת פוקוס מחשבים 59 כיוון מחשבים 20 חילן 1 רשף 7 אומניטק 41 קת 5 פורמולה אימפקט 64 ישראל חשבשבת כרמל-קרית המחשב 1 אזם 3 כיוון מחשביס כלנית 7 כלנית 69 כלנית 71 קלי 2 אפלקר 3 64 ישראל 57 סיון 1 עדים 93 תפוז דביר ואפו קרט שיווק 97 חילן 100 אליישים 1.1 מיחשוב מתקדם 14 כלנית 15 כלנית 16 קומפיוטן 1099 עדים סיבית אוטוסופט חילן 13 קול זאב :[:][ מאמר זה מתאר תוסף תוכנה מיוחד עבור "1-2-3 1.0705", | המאפשר לבצע קומפילציה על יי- שוס שפותח בגיליון האלקטרוני, כך שניתן להפיץ את היישום בין משתמשים שונים ללא הצורך לרכוש עבורס עותקים נוספים של 1-2-3. שם המותג לתוסף זה הוא: 100% 6אזא מתוצרת מעבדות 511486 בארהייב, והוא מיועד עבור סידרת 2 של 1-2-3 100705 | המאפיינים העיקריים של הקומפיילר הס: % מנתח את אפליקצית הגיליון וכותב אותה מחדש לתוכנית מהירה ומאובטחת. % משתמש הקצה עובד באפליקציה אולם ללא גישה למקרוס או למשוואות התוכנית. 6 התוכנית, לאחר שנמסרה למשתמש, עומדת בזכות עצמה ומופעלת תחת 05 - ללא הצורך להתקין אצל המשתמש את 1-2-3 1/0705. 6 הקומפיילר תומך בעברית של 1-2-3 באמצעות פי- תוח ישראלי מקורי. 6 כתיבת נוסחאות, משוואות ומקרוס המוגדרים על-ידי המתכנת והנקראים תפע. ה -=פש מא- פשרות לפתח ו/או להכליל שגרות בשפת ‏ 6 או צ.81א555, בקומפיילר ובגיליון העבודה. השימוש בשגרות ה-חפש הינו פשוט ביותר ואחיד לכל סוגי ההגדרות. % טס אא כולל ספריות של שגרות מוכנות בהן ניתן להשתמש ללא ידע מוקדם. בין היתר ניתן למצוא שגרות קלט/פלט, שגרות לטיפול במסך, שג- רות לטיפול ב-צאסואמוא 1טדאזצ ואחרות. 4 בהקשר ליכולת עבודה בקבצים גדולים במיוחד, תומך הקומפיילר עד 32568 (זיכרון מורחב של 2%₪)). כך ניתן לקרוא קבצי נתוניס בנפח גדול יותר מאשר קיבולת הגיליון הסטנדרטית של 8192 שורות. 4 שיבוץ משוואות, נוסחאות ומקרוס של הגיליון האלקטרוני כחלק מהיישוס. 4 מקרוס פעילים בבנייה עצמית מתוך הקומפיילר. 4% תמיכה בגרפיקה, רגרסיות ומטריציות רב מי- מדיות. + הדפסות רקע: התוכנית ממשיכה לעבוד לאחר שנשלחה ההדפסה למדפסת. 4 ניתן לכתוב מחדש (מזזאאוחם /0) נוסחאות תוך כדי קליטה ולהחזירן (8551085) לנוסחה המקורית לצורך התחשיב. 4 ניתן לייצור מספר העתקים בלתי מוגבל של התו- כנית הסופית ולחלקס למשתמשים. 4 ניתן להגדיר חלקים מסויימיס בתוכנית שיעבדו עם צאסואטוא .1 דאז/, או לפי ברירת המחדל של המערכת. ו הדעו למפתחי יישומים ב- 3 101705 4 אפשרות לבצע קומפילציה על גיליונות רבים (קבצים) ליישוס (קובץ) אחד תוך יצירת קישור - אא - ביניהם. 4 ניתן לייצור מספר העתקים בלתי מוגבל של התו- כנית הסופית ולחלקס למשתמשים. 4 ניתן להגדיר חלקים מטויימים בתוכנית שיעבדו עם לחסואפוא 1 טדאז/, או לפי ברירת המחדל של המערכת. 4 התוכנת מאפשרת שילוב מסכי עזרה (ק.481) פר- טיים כחלק מהיישום. על-ידי לחיצה על מקש | יכול המשתמש לקבל עזרה המוגדרת כ-םש5711א55 - דא דא 60. 4 אפשרות להכנסת שגרות לבדיקת טעויות עם טי- פול בהודעות שגיאה למשתמש. 4 ניתן להגדיר פקודות מקרו עקיפות או דינמיות. מקרו עקיף יעביר את המשך התהליך למקרו אחר (שירשור) עפייי נתוני הקלט המתקבלים מהמסך. 4 מהירות הביצוע של הקומפיילר מרשימה ביותר. לדוגמא: ביצוע חישוב של 1600 משואות מורכבות המכילות פונקציות |אש8 ,= ,פטאססץ וכייו ערך שתי שניות במחשב 286. מיון של 350 רשומות, 20 שדות עם 10 תווים בממוצע לשדה, נעשה במהירות של 0.5 שניה. ?100 של אינדקס בן 3 שורות המ- תבצע 1500 פעם בוצע בשניה אחת!. 4 אפשרויות עיצוב המסך הינן כמעט בלתי מוגבלת: הסרת הסמן, שורת ההערות, האינדיקטור, המסגרת, תאים מוגנים, תאים לא מוגנים, וכוי. ניתן להציג מסך בכל צורה ועיצוב הנקבע על-ידי המתכנת. 4 עיצוב תפריטים מיוחדים: באמצעות הקומפיילר ניתן לעצב תפריטים יחודיים ליישום. קיימים סוגי תפריטים אנכיים, אופקיים, נשלפים ץש קסק וגו- לשים אאוסכ ,ז1טק, הנפתחים לשמאל או לימין וני- תן להציבס בכל מקוס שהוא במסך. 4 ניתן גם להציג חלונות שונים על המסך כמו חלון הודעות, תיבת שאילתא בשיטת המקש החס 407 (צמא, תיבת תפריט בחירה בסגנון הרולטה, תיבת התראה בליווי הודעה + צלילים וכו בקליטת סכוס מספרי - ניתן להציג את הספרות במילים. 4 פונקציה חזקה במיוחד היא ואחסת/ דג. פונקציה זו מאפשרת הגדרת חלון קלט עפייי פורמט נתון. הפונקציה מאפשרת יצירת חלון קליטה + שליטה בגודלו, מיקומו, מיקוס תיבות הקלט, הכ- תוביות הצמודות להם, רוחב התיבה והקלט. 4 בפונקציית 1א471508 הכתיבה היא בתוך תי- בות הקלט ולא בשורת העליונה כמו בגיליון הא- לקטרוני. ניתן להגדיר ערך ברירת מחדל לכל נתון קלט. 4 ניתן להגדיר 810 סוגי פורמטים לכל נתון קלט. סוגי פורמטים שונים לתאריך, סוגי פורמטים לזמן, מספרי קוד המופרדים במקפים, מספרי טלפון, בו- ליאני (לתשובות -כן/לא), רשימה לבחירה, מספרים בדרגות דיוק שונות וכו'. 4 אפשרויות נוספות הן ציור טבלאות ומסגרות מסו- גים שוניס עייג המסך, הדפסת גרפים בצרופים שונים, הדפסת רקע המאפשרת עבודה תוך תהליך ההדפסה, בדיקת המדור (018) הנוכחי, בדיקת קיומו של קוב במדור מסויים או בדיסק כולו, בדיקת כמות הא- חסנה הפנויה על גבי הדיסק, בדיקת סוג המסך, בדי- קת גודל קוב וכוי. 4% הקומפיילר מאפשר שליטה מלאה בצבעי המסך. ניתן לעצב בצבע שונה כל אלמנט ביישום, כולל טבלאות קלט, תיבות דיאלוג, תפריטים, הו- דעות שגיאה וכוי. % הקומפיילר מאפשר תמיכה במעבדים מתמטיים להאצת מהירות האפליקציה. 4 קישוריות בין גיליונות מאפשרת שימוש ביישוס בערכים מגיליונות אחרים. + תמיכה ברשת: הקומפיילר תומך ביכולת לחלוק קבצי 47 של 1-2-3 ברשת. שפזץ 080גוא - שהוא 6685טממכ אמיתי, הראשון | מסוגו | לגיליונות = אלקטרונ'ים. ה-5800058 מאפשר קבלת רשימה של פקודות מקרו תוך ציון נקודות עצירה (5דאז0קא865/4) זמניות בומן הרצה. % שמזץ 4680א מספק נקודות משגוח (9'דא01 7611 או) המציגות את ערכי הביטויים או משתנה יחיד. כלומר גיתן לעצור את התוכנית או להציג שינוי בנקודה בה ערך מסוייס מקיים את התנאי אותו רוציס לבדוק. 4 פונקציה נוספת היא סט - פונקצית רישוס המאפשרת מעקב של השתנות ערכי התאים אחרי כל פעולת מקרו. הפונקציה מתארת את נוסחאות התא, ערכו המקורי וערכו הנוכתי. לפרטים נוספים נא להתקשר: יחילןי - מפיצת 1.0705 בישראל טל: 03-5122239 2-7 ממ דצמי תודה לכל המברכים! שמחתי לקבל תגובות חמות ומעודדות מכל כך הרבה קוראים. הצניעות מונעת ממנו לפרסם את כולם. מובאות כמה דוגמאות בכל זאת. העורך זמן רב המתנתי להוצאת חוברת רצינית, אובייקטיבית וראויה לשמה, במהדורה עברית. עלו והצליחו. ליאור הראל 9 כמנוי ותיק של העיתון האמריקאי, המהדורה הישראלית בהחלט תמציתית ומספקת. הצעה: נסו לשלב גם את המדורים האמריקאיים %םשו0ץ ,148604685 ,אסדטך שאו 0683א. נסו גם למצוא דרך רצינית לסקירת תוכנה ישראלית מקצועית. כך תהיו היחידים בארץ, ותואמים באמת ל -6ק מגזין. עופר גיסין 6 עד כה לא מצאתי שום מגזין בארץ, מקיף ומקצועי כמו הגליון הראשון של 6חונסקא 6 הישראלי. המגזין מצא חן עיני פשוט מהרגע הראשון. עיתונות מחשבים בארץ קיימת זמן רב. עד עתה לא מצאתי מגזינים אשר יענו על צרכי שוק הקוראים הישראלי, מבלי להיות מגמתיים. אפרט דוגמא לדברים שהייתי מעוניין למצוא במגזין ישראלי: 1. כתבות בנושא תיכנות מחשבים ומדור שיוקדש למתכנתים בו יכללו עצות עשה ואל תעשה. 2. תוכנות שעברו הסבה מלאה לעברית, כולל ספרות. הדבר יעודד את המתרגמים והמשתמש הישראלי יקבל גירסה מלאה, כולל תיעוד בעברית. 3. בדיקת תוכנה וחומרה למשלוח פקסים התומכים בגופנים בעברית. ערן גרנות טיבים וטריקים מספר קוראים מבקשים להוסיף מדור לרעיונות רעננים הצצים כל הזמן בין משתמשלי 6 חובבים ומקצועייס. לדוגמה: משתמש הרוצה לדעת מה השעה מתוך שורת הדוס יכול להשתמש בפקודה מז ופראות את התאריך על ידי הפקודה 0476, אך הפלט של הפקודות האלה אינו מאד אסתטי. החל מגירסה 3.3 של דוס, ניתן להשתמש בקובץ הבא: ודו 7 0 0 שים לב לשורה הריקה כאן: ד %= דסח 87 =1 ו 6807 שמור קובץ זה תחת השם. 61008.847 בכל פעם שתקליד 0/0068, יוצגו התאריך והשעה בשורה אחת בצורה נאה. שים לב: השורה השלישית הריקה חייבת להכלל בקובץ. התוכנית פועלת כך: בתחילה נשמר הזרז הנוכחי (807ק) במשתנה סביבה בשם זקאותע. לאחר מכן נקבע זרז אחר, המכיל את התאריך והשעה בלבד. השלב הבא הוא שורה ריקה, הגורמת להדפסת הזרז. לבסוף משחזרת התוכנית את תכולתו המקורית של הזרז, ומוחקת את המשתנה הזמני [ק/חת. רעיון זה נדפס בעבר במגזין האלקטרוני ?1ד4א00, אך הוא מקורי שלי. דרי יובל רבינובי מוצרים ושחיריהם בישראל הרבה קוראים רוציס לקבל פרטים על זמינות מוצרים בישראל, שמות המשווקיס ומחירים. בגיליון הראשון פרסמנו כי המערכת תפרסט מידע זה במידה והמשווקיס יספקו לה נתוניס בדוקים. לדאבוננו, עד כה ההענות היתה מעטה ולכן אנחנו עדיין לא מיישמים את בוונתנו. העורך צריך ייתרגוסיי של המחירים למחירים ישראליים עבור מוצרים הנמכרים בישראל. ותזכרו שלא לכל אחד יש תקציב בלתי מוגבל... גלעד סרי ברצוני למצוא בעיתון: ₪ מחירי מחשבים בארץ ₪ ספקים ויבואנים מומלצים ₪ פיתוחי טכנולוגיה חדשה 6 885 בארץ ובעולם ישי סיוון עברית קעשה שפה הנושא של תרגוס מונחים מקצועיים לעברית הוא כאוב והצעות חלוקות בו בקוטביות קיצונית. אנחנו מחפשים את דרך הזהב, לתת בבוד לשפה שבפינו מבלי לפגוע בקריאות ובהבנת המאמרים. העורך אל תתרגמו סלנג מקצועי. למשל, אל תתרגמו 6085 לייצלמיותיי. כתבו פשוט אייקונים. ליאור ביליה סי במאמרים המתורגמים יש שימוש במונחים בלתי מובנים... נמרוד אבני 6 כאדם שהשכלתו הפורמלית אין בה ולא כלום עם עולס המחשבים, התקשתי לא פעם להבין את הכתוב מתוך סבך המונחים, שאולי נראים פשוטים. מכאן שנותר לי לבקש כי בחלק ייהישראלייי של החוברת יתווסף מעין יימילוןיי שיפתח צוהר למושגי היסוד. מנדל עמיר * ... תרגוס מונחי מחשב מאנגלית לעברית. מזה שנים נאבקים כותבים עבריים בבעיה זו, ולמרות שלא התגבש תקן מוסכם, לא יזיק לאמץ חלק מהראיונות שכבר הונהגו. ₪ 1058- מארז מגדל. 6 806 - קוץ 6 058000186 - ניבוש קודים. 6 5ח1 - תוכנת רקע. עם זאת, עלי לציין שהרמה הכללית של הכתבות והתרגוס היא טובה מאוד. דרי יובל רבינובי מאמרים מול בירפומת למרות שאנו מתאמצים למנוע קשרים, גלויים או מוסווים, בין החומר המערכתי לאינטרסים מסחרלים, יש קוראים שלא מוצאים בכך די. לאלה אנו מזכירים כי וכות הקיום של המגזין מותנית ביבולתו למשוך מפרסמים ולספק להם במה המשרתת גם את האינטרסים המסחריים שלהם. במגבלות האתיקה המקצועית, כמובן. העורך אני מציע... מאמרים רצופים, ללא הפרדה של דפי פירסום במאמר עצמו. ... אין איזון בין כמות הפירסומים לכמות המאמרים. יש מספר רב של פירסומות ומודעות לעומת מספר המאמרים. חנן בראלי > .. לעשות אבחנה קצת יותר ברורה בין מאמרים לפירסומים... להתמקד קצת יותר בתוכנה. יצחק שושן תה תוכנה 4 לתפנת ים ה מ ק ור % לאנשי הור 4 לחובבים ו לספרות מקצועית - 34 ותוכנות מחשב [-=-ק 0% שש 0 | 0 ה ?+ ואט | )ןאוו | | 1 טוווסי 6 ו חן 4 פוסטטה אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל "₪ 7 זר ן למחשבי 0ק וכן הפסדאוסגוש - | שו סי | כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש ₪ | ולאנשי מקצוע - ם | | | | [% / | / % | צגג.. ו ₪ ל ו הי 7 ₪ - 7 ₪ | ]₪‏ ₪ כלממעם - | | . ₪ 1 9 ₪ | ]1 ₪88] המבילים מחו"ל * וו %5 % 5 שה / | ניתן למצוא על הג פי*ג3 ש ות ברו /] 0 מדפיר או | ו ₪ ₪ | | | | / ן ה ו 1 . / | - | | | / / | | לקבל בתיבת : .₪ - 7" 7 ו ק > ' / =[ ]] הדואר שלך בבית 8 3 | 1 | % . [ שעשועים 0 לשעות הפנאי / | משחקים 8 | מכל החברות 4 המובילות בעולם. מבחר ענק עם \ זוראות בעברית חדש | המבחר העשיר ביותר ו זססטס אא | זפ 0 5סתפוּ1 00 8 ו פא 07 010005 של תוכנות. יישומים 33% למשרד, לבית, במדרחוב של ירושלים תוכניות שרות ושפות תכנות, ותוכנות = משלוח חינם על קניה מעל 150 ש"ח מכבדים כרטיסי דיינרס * ישראכרט * ויזה חנוכיות "זאםואאוגדטס:" חדשו| 0-8 תוכנות ל-40! דורות ראשונים 5 ל. 02-257828 ,02-257807 פתוח: 9:00 עד 19:50 שישי עד 14:50 ספרות ותוכנה למחשב אנחנו גדולים גם בקטנים גם אס אינך צריך לי" מ סק אוססך וצור ופ רת 6 ]| | היתרונות הגדולים:של לפכ הלפרלם בכל מגוון מוצרי ה-6?. המקוריים של החברה: האיכות-דיגיטל. המחירים-תחרותייס. פפלוהדפמם יכגלת שילוב עס מערכות מיחשוב אחרות. בש וי הישנאו . קל בו ר-ו ב . הולכוס על פפוח . "0 . ְּ [מחויון: מו" 7% 6 ריגיט מפיצים מורשים : מיקרוליין 04-3723111 *= משובית 057-278755 = טי.פי.אמ. 03-5337655 קומפיובית 3 * רשת קשר 03-830481 א דיגיטל ישירות 052-593333 1345