PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 4, פברואר 1993

מחשבי 486DX2/66 – גבול המהירות החדש

OCR (הסבר)
383 צתה תפמ ,0.4א אסודוספ 1511 /8א0421וא 0 המהדורה הישראלית גליון 4, פברואר 1993 4 מחיר: 14.70 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 12.60 ש"ת מחשב' 48608266 | נתח' פרוטוקולים -= כ גבול המהידות החדש לרשתות תקעורת מקומית | |ץְ זז . צִּ / מאיצי וידאו,אביק יוצאים מחדר חושך: מקומי ומעבדי עזר תוכנות עריכת תמונה צטִּ - גרביים : השוואת טכנולוגיות מבחן האיכות: / הסקר השנת' של כלי פא= זאסה: 5א|62ו 6ק למסדי 501 מדרג את היצרנים לפי / איכות, שירות ותמיכה הדואר האלקטרוני / בא היום ג'ליונות מוצלחים צילום: אופחא ץקפצ ו / ו 4 א 8 ' צאזכ) צגי המחנטב סוני מציגה בישראל את מגוון צגי המחשב שלה: ₪ גדלים שונים: "14 "17 !ו-"20. ₪ טכנולוגית הטריניטרון הבלעדית של סוני. ₪ רזולוציה גבוהה במיוחד: עד 1024 % 1280. ₪ איכות הצבע הטובה בעולם. ₪ הצגים היחידים העומדים בתקנים הארופיים המחמירים ביותר בנושא קרינה - 2חקו. אין צורך במסך למניעת קרינה. ₪ יציבות תמונה ללא תחרות - מונעת התעייפות העין. ₪ שנתיים אחריות מלאה - בלעדי לצגי המחשב של סוני. == ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ == ה שרות פוני בישראל | רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 וו וו ור רר.., לסידרת דגמי 0511 החדשים: ₪ מהירות ₪2/! 25-66 ₪ כרטיסי מסך עם מאיץ מבוסס 805 0041 וזיכרון במהירויות עד 5א 45 ₪הכנה לכרטיס' 03006-//584 ₪ הכנה למעבדי 586 תוצרת =זא! ₪ יציאות טוריות עם 80-58 לשיפור משמעותי בביצועי ה-0/! ₪ גמישות ונוחות מירבית לעדכון (8א0068491) ₪ תמיכה מלאה בדיסקטים "3.5, בקיבולת 8| 2.88 ₪ ו ח-ח5ז לאיחסון מידע ב- 8/05 / המאפשר 060405 / ל-8/05 המרכזי, ל- 1 ארה"ב, החברה המקדימה את הזמן בפיתוחי חומרה, ₪ 5 של כרטיס ה- מציגה למשתמש בישראל קו-מוצרים ייחודי-הכולל תחנות 0 ולבקר המקלדת עבודה ושרתים (550/885) בטכנולוגית | ד | ד (%|₪ בעזרת תוכנה בלבד. | מ 5 0, הטכנולוגיה המתקדמת / להדגמה ולפרטים חייג ! - בעולם להגדלת מהירות העיבוד תוך שיפור איכות הביצוע. | לאגף שיווק מהשבים 7 טכנולוגיה זו מעמידה לרשות המשתמש 805 נוסף וציוד היקפי ב"אלדורי" לשימושים הדורשים כח מיחשוב רב ועל כן מתאימה ט0ל: 03-6459292 | ל במיוחד ליישומים "כבדים" ולישומים גרפיים בכל סדר גודל. הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. ₪ 1 טופר תקשורת ב אכפדור מתייחסים ברצינות לחומרה ‏ התוכנה כמוצר תרבותי תחיל בתרגיל פשוט בסטטיסטיקה. הכן/י ארבע רשימות של מוצריס: 1. רשימת מוצרי הצריכה החשמליים והאלקטרונייס בביתך והמכונות המשרדיות במשרדך. 2. רשימת הסרטיס, המחזות, התקליטים והספרים שראית/שמעת/קראת בשנה האחרונה. 3 רשימת המוצרים של חומרת המחשביס בסביבתך הקרובה, כולל ציוד היקפי, רכיבים ותתי מערכות. 4. רשימת התוכנות בהן אתה משתמש. צרף, בכל רשימה לחוד, את המוצרים לקבוצות לפי אר המוצא / היצור וערוך ייהיסטוגרמהיי גיאוגרפית (התפלגות מספר המוצרים כפונקציה של ארף המוצא/היצור). התרגיל: חשב את פונקציות הקורלציה בין ארבעת ההיסטוגרמות. המסקנה: קורלציה חיובית ברורה בין 6 ל-2 ובין 3 ל-1. קורלציות שליליות ברורות בין כל שאר הזוגות. או במיליס המובנות לכל אחד: אנחנו משתמשים בתוכנות שפותחו בארצות שאת תרבותן אנו מוקירים/ מחקים/ מטמיעים. אנחנו מעדיפים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה תוצרת יפן וגרמניה, אבל לא תמצאו אותנו משתמשים בתוכנה גרמנית או יפנית. לכל היותר תמצאו בתקליטיה שלנו מוסיקה קלאסית בביצוע הפילרמונית של ברלין ועל שולחן הקפה בסלון אלבוס ציורים יפניים קלאסייסם. אנחנו קוניס מחשבים תוצרת טיוואן, אבל גם הטיוואניס משתמשים בעיקר בתוכנה אמריקאית. בשנה האחרונה נמכרו בישראל כמאה אלף מחשבים טיוואניס - הרבה יותר ממספר הישראליס שהלכו לראות את הסרט הטיוואני היחיד שהוצג השנה בישראל. מצד שני, כמעט כל התוכנות שאנו משתמשים בהן פותחו בארהייב. אפילו פיליפ קאהן הצרפתי, היגר לארהייב והפך ליותר אמריקאי מאמריקאי, לפני שהוא הפך את בורלנד להצלחה. חברות אמריקאיות רוכשות תוכנות שפותחו בארצות אחרות, יוצקות אותן לתבניות אמריקאיות ומשווקות אותן בעולם כולו. ייתרבות אמריקאיתיי היא דבר שאוהבים לבוז לו, אבל ניתוח קר מראה כי היא המוצר האמריקאי המצליח ביותר בעולס. סרטים, טלויזיה, תקליטים ותוכנות הם הענף הכלכלי בו לארהייב יש עודף מסחרי יחסי (יצוא ביחס ליבוא) הגדול אבל מה שמאחד באמת את עולס התוכנה עם עולם התרבות הוא הדמיון היוצר. מתכנת הלושב לפני צג ומקלדת דומה לבמאי על סטיי הצילומים. ביותר. כמעט כל בארף אחרת מהווה ענף זה סעיף שלילי במאזן המסחרי. תאמרו שהמסקנות מהתרגיל שלנו אופייניות רק לישראל הפרובינציאליתז נסו את אותו תרגיל בפריז או במינכן, בברצלונה או במנציסטר והתוצאות תהיינה דומות להפליא. מדהים, לאז תמיד חשבנו שההבדל בין תוכנה לחומרה הוא סמנטי בלבד. מה ההבדל בין מוצר שאפשר למשש ביד למוצר אותו מזיזים עס עכבר! מצד שני, מה הקשר בין גיליון אלקטרוני לאופרת סבון בטלויזיה! למה מדינות שהפכו לשם נרדף לעליונות הנדסית ביצור בחומרה, מכל סוג שהוא, מתקשות לתפוס מקוס של כבוד בעולס התוכנה! יש גם קורלציות לא תרבותיות בין הפקת סרטים, למשל, לפיתוח ישוס תוכנה מסיבי. בשניהם מדובר בהשקעה מסיבית בפרוייקט רב סיכוניס, שהצלחתו השיווקית נקבעת עייי גורמים שקשה לנתחס ולחזות אותס מראש. לאחר שהמוצר מוכן,עדיין ההצלחה מחייבת עלויות שיווקיות מסחררות, באחוזים מהמחזור שגורמות לחשבים בחברות חומרה לאבד את הכרתם. המחיר של המוצר ללקוח הסופי נקבע לפי מה שהוא מוכן לשלם עבורו, לא לפי עלויות היצור, שכן העלות השולית (הכנת עותק נוסף של המוצר למשתמש נוסף) היא אפסית, ביחס להשקעה הראשונית ועלויות השיווק. אין מוצר חומרה עבורו אתה משלם לפי מספר המשתמשים בו, כפי שמשלמים עבור מרבית התוכנות, אבל זכויות לספרים וסרטים נמכרות גם הן לפי גודל שוק הפוטנציאלי. אבל מה שמאחד באמת את עולם התוכנה עם עולס התרבות הוא הדמיון היוצר. מתכנת היושב לפני צג ומקלדת דומה לבמאי על ייסטיי הצילומים. שניהם יצליחו רק אם הם מסוגלים לדמיין בצורה מפורטת את המוצר הסופי, עוד לפני שניתנה הפקודה הראשונה. שניהם צריכים, אס הס שואפים להצלחה מסחרית, לשפוט בדייקנות באיזו מידה התמונה הדימיונית שהם רואים בעיני רוחם היא זו שהקהל יענה לה. שניהס נדחפים עייי תחושה שייהשמים הס הגבוליי וכי אין מחסומים פיזיים למדיום בו הם פועלים. שניהם צריכים לדעת כי כגודל הפרס למצליחים (עיין ערך ביל גייטס ו/או סטיבן שפילברג) כן מרה האכזבה לנכשלים (עיין ערך קולנוע ישראלי ו/או תוכנה ישראלית).. האם המסקנה היא שאין סיכוי ביירמה עולמיתיי לתוכנה ישראלית! לאו דווקא. בהרבה תחומים התרבות הישראלית קרובה יותר לאמריקאית מאשר לאירופית. המנטליות של ייכל ממזר מלךיי וגאות הייכסף החדשיי כיכבו בעיצוב התרבות האמריקאית לפני שהן הפכו לקוד הפעולה הישראלי. חסר לנו מעטה של משמעת מקצועית וליטוש של אנשי מכירות אמריקאים, אבל אלה באמת רק סממנים חיצוניים. מה שחסר יותר מכל הוא העזה עיסקית: איפה הס המשקיעים הישראליים שיתנו לרעיון מהפכני את כל הדלק הפיננסי הדרוש להמראה! העזה עיסקית היא התכונה הבולטת ביותר של המשקיע האמריקאי - כאשר תמצא לה מקבילה ישראלית, לא יחסרו הרעיונות השווים מימון. סוחד חול ץוחב = 5/0 6 00 מ.אג. מעהכו זז / לייזר ב רו "0 מ הח" נתמני 46/תל- אביב טל 03-5800650 פקס 03-5601327 556 ] 5ותסזז66= יצרן מחשבים דר3סנוסא ב3>ופא 6טטפתהתפ [ ן ן 0/4 יודעיס ש/18% היא חברת המחשבים היחידה הגדולה יותר מקונצרן 6א541511 הקוריאני. מעטים גם יודעים שצגים (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצרים עבורס על-ידי 0א54/151. עוד פחות יודעיס ש-0א5415 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצריס בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האס וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. דלתה היי-טק משווקת בלעדית את מחשבי 5190186 , בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכוליס לתת ל-0א515 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. דלתה (היי-נוק) האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השם . טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות (1986) בע"מ 556 על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית טל : 052-5810256 פקס: 052-581042 פ ה-18 בגודלה בעולם יכולה לספק. שדי הגליס 16, אזור התעשיה הרצליה. ₪ 63 | אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר> 16, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 6966231 - 03 פקס: 03-6963080 עורך: | יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה ממוחשבת: ענת פרסמן פירסיום: חנוך חן מינויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 ש"ח כולל מע"מ 0 שייח באילת מינוי ל-10 גליונות: 8 שייח כולל מעיימ מינוי ל-25 גליונות: 2 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 0/2185וא סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת פחסטג6!תטותו00 :21 מניו *ורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 6א0/21וע סק שייכות לחברת 5חס!)ג6!חותתוח00 217. .6א021/וא ₪0 הוא סימן רשוס של תו 21 > זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימי". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 3 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראל" ו"פורוס המפוסם" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעיס במאמריס הם סימניס מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .6 קחותוופנו א צ.זם ,161-091 .51 1183602 1002601 16 ויו 2 -972-3 + :[6ך 0 2+ :אצת 3 גטת6 זסוו4 140/21 65 ]0 תסו [1336 שורד :21 וחסז] 56ח16 ז66תט 115066סטק ,זט עו6] , עתקוחס2) 10311005חטוחוחס2) חו קהתה6קקה 1165 [חסו4 .אזסר אסא סגו 136 / 8א40/21 ו סק 5 16 הג 66ח3ו!פטק ע!|החוקחס טחסאו 6 טג ₪א0/21/א 12 ]0 הסגוו :2 )0 עה6קסזק ותקחץקסס חק וחס) 10811005 הטוחוחס) 21 ,1993 תעקס ₪ .תק וח20) ה68110חוטוחוחס2) 8 ו מא4071/א 0 .660ח6נסת טתפח || 681105 ותטותוחס<) 2111 ]0 אזגוח 11866 0 ו תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו.לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייאא. כריכית אהרון 195% 5 ל 6 המהדורה הישראלית גליון 4 , פברואר 1993 3 המת 4 .סא אסזסם 15811 / פאז7 0 סע אסודופ= ו+5ח5ו 0 מגמות לאן נושבת הרוח בעולס ה-0ק. 4 במבשט ראעון חשיפה ראשונה של מוצרים חדשים. 4 66 מגהרץ. גבול המהידות החדו מחשבי 486082/66 כבשו את שולחנות העבודה בארהייב. הסריקה משווה מהם. 8 טוב מראה עיניים השוואה בין טכנולוגיות הוידיאו שימצאו-חן בעיניך. 0 מסדי |50.מבט מהחזית סקירת כלים לתחנות לקוח של מסדי נתוניס המבוססים על שפת השאילתות התקנית .801. 6 הדואר האלקטדוני בא היום 7 תוכנות דואר אלקטרוני, המיועדות לרשתות תקשורת מקומית, שגם המשתמשים וגם המנהלים ישמחו להכיר. 4 שומרים על כללי הפרוטוקול נתחי פרוטוקולים הס כלים הכרתיים לתחזוקת רשת תקשורת. 7 המוצרים בסקירה מספקים :כולת זו במחיר שאתה יכול להרשות לעצמך. 0 יוצאים מחדר החועוךר 8 תוכנות עריכת תמונה שתאפשרנה לך לעבור את המסלול מהסורק לבית הדפוס ללא תיסכולים. 7 מבחן האיכות: את מי אוהבים הלקוחות הסקר השנתי של 8א4621]א סק מצביע על החברות המועדפות עייי הלקוחות בזכות טיב המוצר, השירות והתמיכה. 0 גליונות מוצלחים זהר סקט מתחיל סדרת מאמרים בנושא גיליונות אלקטרונייס. 0 בפתרונות המאמר הראשון בסדרת 5א10דט801 . שאלות, תשובות וטיפים בכל תחומי המיחשוב. 5 מבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות. התוכנה הטובה ביותר נגררת ומושלכת בין כל המטפורות של ממשק אנוש גרפי, ייגרירה והשלכהיי (8/088₪07כ) היא המוזנחת ביותר. בזמן שתפריטים משתלשלים, צלמיות, יימה-שאתה-רואה-הוא-מה-שאתה-מקבליי (סצאות5צאו) זכו לתשומת לב ממוקדת, רוב מפתחי הישומים זילזלו בכח של מה שלדעתי, הוא החידוש החשוב ביותר בממשק גרפי: היכולת של ייגרירה והשלכהיי להפוך ישומים מורכבים - החל מניהול מסדי נתונים וכלה בעיצוב גרפי - לנגישיס בקלות גס למשתמשים לא מומחים. היכולת לגרור ולהשליך אובייקטיס מומשה בשקט במספר סביבות עבודה. מנהל הקבצים של 3.1 פאוס6תו/), מנהלי המסך וההדפסה של 2636000 הסחסצן והמעטה הגרפי !5061 1806קאזס/ של 05/2, כולס משתמשי במטפורה הזאת. החידוש שמרשים אותי במיוחד הוא המימוש בישומים. קחו לדוגמה את תוכנת 84516 |גטמו/ של מיקרוסופט, בה הפונקציה של ייגרירה והשלכהיי היא חלק אינטגרלי מהתפיסה, שמאפשרת גם ללא תכנתים לבצע פעולות שאחרת היו מעבר להישג ידם. במידה רבה, השימוש הנוכחי בגרירה והשלכה היא הרחבה של ערכות הכלים (1001/80%85), שהיוו את השלב הראשון בוויזואליזציה של פונקציות. תוכנית איור, שרטוט והוצאה לאור שולחנית, החל מ-גמתפותוגק 26 וכלה ב-ז2906%/466, משתמשות זה מכבר בכליס לגרירה והשלכה. אתה בוחר את הצורה הגרפית (עיגול או ריבוע למשל) מהערכה, גורר אותה למקוס הרצוי על המסמך ומשליך אותה. האובייקט שגררת הופך לחלק מהמסמך בלחיצת עכבר. תוכנת איור חדשה בשם 1510/, של חברת 6ג\6פגת/ו, לוקחת את הקונספט לגבהים חדשים. היא מציעה לך לייצר את המסמך כולו עייי שימוש בצורות בסיסיות המוצגות בחלון ייתבניותיי. הדבר דומה לסרגלי הצורות הסטנדרטיות ששרטטים השתמשו בהם לפני עידן התיביים. אתה רוצה לשרטט תוכנית ריצפה למשרד: פתח את ערכת ייתיכנון פנים" וכל הצורות הדרושות לך מחכות בחלון. כסאות, שולחנות, חלונות ודלתות מצפים כי תגרור אותס למקום הנכון. 1810 אפילו מאפשרת לך לקשור עצמים עייי קווים ייאינטליגנטייסיי. למשל, אם אתה בנית סכימה אירגונית, בצורת ע סמכויות עם פונקציונרים שוניס הקשורים בהררכיה של ענפים, אתה יכול להגדיר קו פיקודי (הקשר בין מנהל למנוהל) כיימחבר תכסיי, ואז הקשר ישמר גם אם תזיז את הפונקציונריס על המסך. רעיונות דומים כבר ממומשיס גסם בתוכנות אחרות, אבל לא בטוטליות של המימוש ב-1810). התוכנה מסופקת עם אוסף גדול מאוד של תבניות, כל אחת עם ערכת צורות בסיסיות, סיגנונות ועיצוביס. האוסף מכסה את מרבית הישומים העיסקיים, כולל הכנת תרשימי זרימה, מצגות, סכימות מטפורה של ייגרירה והשלכהיי יכולה לגשר על הפער בין שתי הקטגריות וליצור לראשונה מסד נתונים רב עוצמה, הניתן לעיצוב גם בידי מי שלא התמחה בתיכנות. אירגוניות, תוכניות שטח וכדומה. אתה יכול להשתמש בצורות שנשלפו מתבניות שונות על מנת ליצור את הערכה הפרטית שלך ואתה יכול לתכנת צורות בסיסיות, או לשנות צורות קיימות, כדי להשלים את החסר. התוצאה היא תוכנה המאפשרת למי שאינו יודע לשרטט, להצליח בהכנת תרשים המבוסס על צורות קיימות - ולמי שכן יודע לשרטט היא מספקת את הכלים להכין ערכות צורות ספציפיות, המותאמות לצרכים מיוחדים. עכשיו קחו את הרעיון, שנראה כה טבעי בעולס של אובייקטים גרפיים, וממשו אותו בעולס של עצמים מופשטים. למשל, תוכנת פיתוח לישומי מסד נתונים. התוצאה היא שפה חדשה של מסדי נתונים, המשלבת גרירה והשלכה עס עזרים ויזואליים להכנת טפסים, תחליף רצוי לתיכנות מבוסס פקודות. מסדי הנתוניס נחלקים לשתי קטגוריות: אלה הדורשים תיכנות ובתמורה מספקים עוצמה מירבית ואלה שמסתפקים בפונקציונליות מוגבלת, שאינה דורשת יכולת תיכנותית. מטפורה של ייגרירה והשלכהיי יכולה לגשר על הפער בין שתי הקטגריות וליצור לראשונה מסד נתוניס רב עוצמה, הניתן לעיצוב גם בידי מי שלא התמחה בתיכנות. מסדי נתונים גרפיים משתמשים בגרירה והשלכה בצורות מגוונות. סז ז66ג!א136, למשל, מאפשרת לך להכין טופס, או דוח, עייי גרירה והשלכה של שדות למקומות על המסמך. כל שדה הוא עצס שתיאורו כלול בתיבת דיאלוג, הנפתחת בלחיצת עכבר. אתה יכול לעצב את העצם ולבחור באופציות הקשורות בו מתוך תיבת הדיאלוג, שנעלמת מהמסך אחרי שגמרת את ההגדרה. את האופציות אתה מפעיל עייי לחיצה על ייכפתורים'י גרפיים. ניתן באמצעותס לממש פונקציות, שבמסדים קונוונציונלייס דורשים מומחיות - כמו יצירת רשימת אפשרויות, הצצה על המסך כאשר המשתמש נדרש לבצע בחירה או שליפה של נתון מטבלה אחת כדי לשבצו בטבלה שניה. 61.415, המפתחת של ז66גוא6וו=, היא חברת בת של אפל, והדבר ניכר ביסודיות בה ממומש הממשק הגרפי והמטפורה של עצמים ברי-גרירה. אבל גרירה ומשיכה אינה מוגבלת למסדי נתונים פשוטים. היבול החדש של מסדים יימקצועייםיי, כגון 46055 של מיקרוסופט, 864סז6קט5 והגירסה של פרדוקס לסביבת 5אסשתג/ שצפויה בקרוב, מביא את הקונספט גם לשימושם של מפתחי ישומים ייכבדים'י. למשל, 466855 מספקת כלים להצבת תיבות בחירה, תת-טפסים ואלמנטים דומים עייי גרירתם על הטופס. פרדוקס משתמשת בגרירה והשלכה כדי ליצור קשרים בין שדות ולבצע יישאילתה באמצעות דוגמהיי. אלה הן רק דוגמאות ראשונות ליכולת של הטכניקה להפוך משימות מורכבות לפעולות פשוטות. מגמה זו תמשיך ותתחזק בדור הבא של ישומים, ולא רק מסדי נתונים. המחשב שהיה ונשאר מס' | בחברה שהיא ממס' 1 במחשבים ובמולטימדיה 50 א צדז ןה טס מחשבים בע" - טל' 03-5612001 לא ינוס ולא ישן שומר השקעים ראתי את המאמר שלך ב-4021%8₪א 20 על הגנת מחשבים מהפרעות חשמל. אני מייצג חברה שיש לה כמה רעיונות חדשים ומלהיבים בנושא האם תסכים להסתכל על המוצר שלנוניי. אני אוהב שיחות שמתחילות בצורה זו. החברה, מסתבר, הלא 600016 זסוס? 8חח6ק, שחקנית וותיקה במגרש של דיכוי הפרעות חשמל. המוצר שנקרא 561 500%6, המוצר נראה כמו פס שקעים סטנדרטי, מהסוג שמשמש לחיבור מספר מכשירים חשמליים לשקע יחיד, אבל הוא כולל מערכת ניטור איכות ההארקה. מעגל הניטור בוחן ללא הרף האס חיבור האדמה של המחשב ממלא את תפקידו בהגנת המשתמשים ומניעת רעשים חשמליים. אי אפשר להגזיס בהדגשת החשיבות של הארקה טובה לתפקוד המחשב, במיוחד ברשתות תקשורת. הארקה גרועה יוצרת סיכון למשתמשים ומקור לרעשים חשמליים, בזאת שהיא מאפשרת התפתחות הבדלי פוטנציאל חשמלי בין מכשיריס המחוברים לנקודות חשמל שונות. חיבור הארקה טוב מביא לפוטנציאל חשמלי שווה של המכשירים עייי מתן נקודת יחוס משותפת לכולם - האדמה. לצורך זה ההתנגדות החשמלית של קו ההארקה צריכה להיות אפסית, אחרת זרמים חשמליים יעדיפו מסלולים חשמליים אחרים - ומסוכניס - כדי לאפס את הפרש הפוטנציאל. במערכת מרושתת המסלול דרך קו התקשורת הוא הרסני במיוחד. אל תנסה לבדוק את התנגדות ההארקה עייי מדידה באומטר (מד התנגדות חשמלי) בין החור המרכזי בשקע (חיבור האדמה) לחור הצדדי שאמור להיות חיבור הקו הניטרלי (נחש איזה מהשניים, הימני או השמאלי!). אם טעית בבחירה, בגלל שגיאה שלך או חיוט שגוי של החשמלאי שהכין את השקע, תשאר עם מד התנגדות שרוף, כהוכחה לכך שמוטב להשאיר את העבודה לחשמלאי מוסמך. אס אתה האחראי לתחזוקת הציוד, ואתה חייב לבצע את הבדיקה, יש ציוד מיוחד לכך במחירים המתחילים ב-100 למבדק פשוט ועד 1700 דולר למערכת, שתלמד אותך על רשת החשמל יותר ממה שאתה רצית לדעת. הבעיה בכל הציוד הזה היא שהוא נועד לביצוע בדיקות מדגמיות - ולא ניטור שוטף. בדיקות מדגמיות היןו מספקיות אם רשת החשמל היתה מציאות סטטית. בפועל היא משתנה בהתמדה, עייי אנשי שיודעים מה הם עושים ועייי כאלה שחושבים כ הם יודעיס. השגיאות המתגנבות לרשת הורגות את המחשבים. קו שיועד להזין בלעדית את שרת רשת שאמינותו קריטית עבורך מזין, בטעות כמובן, גס את המזגן המרכזי. קווי ההארקה שאתה סומך עליהם, מנותקים בטעות עייי פועלי תחזוקה והופכים למערכת הפצת סיכוניס במקום רשת ניטרול סכנה. בבניינים ישנים איכות התקנה החשמלית לא עומדת בתקנים חדישים, הנגזרים במידה רבה מהרגישות של ציוד אלקטרוני 6 ישראל פבר! 33 הם מצאו אותי יושב על הריצפה, עם מברג ביד, מתעסק בחשמל ומתנצל כי אני עושה זאת לקידום הידע של קוראי המגזין. להפרעות חשמל ומודעות משופרת לבטיחות. אבזרים חשמליים רבים המשמשים לתלוקת זרם, גם כאלה שזכו בתו תקן, אינס מבטיחים מגע נטול התנגדות בין שקע לתקע. האיוס על המחשב שלך עולה בהתמדה מהרגע בו התקנת אותו ועד לפגע הבלתי נמנע. ניטור הארקה קבוע הוא המגן מפני אסון חשמלי. אני התקנתי את ה-קוח56 500%61 במשרדי, אחרל שבדעה צלולה שחררתי את הברגים בשקע שמחברים את קו האדמה, וניערתי את הכבל החשמלי קלות. ההתקן זיהה את עליית ההתנגדות בקו ההארקה, מעבר ל-2 האוס הגבוליים, והפעיל התראה קולית שהביאה במרוצה את כל העובדיס במשרדים סמוכים. הם מצאו אותי יושב על הריצפה, עס מברג ביד, מתעסק בחשמל ומתנצל כי אני עושה זאת לקידום הידע של קוראי המגזין. לצעצוע של ז6אס? 603 יש יתרון בסיסי על פני כל המבדקים המקצועיים: אתה יכול להשאיר אותו מחובר לחשמל. סיסמה מהטירונות כי ייהחלודה לעולס אינה נרדמת', מתגשמת בכל מערכת, כולל רשתות חשמל שהתחילו את דרכן באיכות למופת. במוקדם או במאוחר האיכות תיעלס והסיכון יגבר - ורק מעטים מיישמים נוהל תקין של בדיקות רשת חשמל תקופתיות. ה-ק1ח50 )800%6 מיועד לנטור ללא ליאות את התחוס המוזנח הזה. תפקיד חיוני נוסף שהמכשיר מבצע הוא בדיקה רצופה של יימדכאי מתח שיאיי (פ5080 49785 הבנולים בפס החלוקה. ברוב המדכאים שבדקנו במאמר הנייל, הגורה המציינת פעולה תקינה ממשיכה לפעול גס אס התקני ש0)א (הרכיבים שאמוריס לקצוץ את פר המתח לפני שהוא יגיע למחשב שלך) הס בלתי שמישים. ההסתמכות על הנורה כאינדיקציה לתקינות יכולה להביא לאסון הפוגע כברק. לא כן הדבר עס ה-500%6 עְח86. המכשיר בודק את פעולת ה-סוא ובמקרה של תקלה הוא מנתק את האבזר המחובר למעגל הפגוס. המתקן עולה בארהייב 169 דולר (הוא אינו | מתאים למתח הרשת בישראל) אך אפשר להשיגו בחנויות גם בפחות מ-100 | דולר. לדעתי זו יימציאה פרועה'". (האם יקוס יצרן ישראלי שירים את הכפפה ויפתת גירסה מקומית ליישומר השקעיסיי!). ססכצצ - סט צצרבד וברא )נצרברד תוכנה אחת ולתמידו "קלבו-0ש" היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קשר לסוגו. כל זאת בקלות ובמהירות. יתרונות קלבו-0ש: > שילוב - כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. > כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד בזכות הידידות והדימיון המלא בין תתי המערכות. > מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-%290 בלבד. % פתיחות - קלבו-₪6 "מדברת" עם תוכנות כמו איינשטיין, 00356, לוטוס, וכך כל הנתונים הישנים שלך "שקופים" לקלבו. | ולול סיבית שרותי מקרו מחשבים בע"מ ₪ל.5222915,5241041 -03 פקס. 05-5250207.רח' ריינס 40 תל-אביב + מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחחזים מהמקובל. > קומפקטיות - הכל בדיסקט אחדי! טכניקת הפיתוח המיוחדת אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות מ-8א200 כך שקלבו-06 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. % עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתורים על ביצועים. > מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבו מציגה ומדפיסה מסמכי 66%. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל או להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. + שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבר לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום סגור ומלא. = רשמי מסע בלאס ווגס ומדקס היא התערוכה שאתה אוהב לשנוא. כל שנה יותר ממאה אלף אנשים נוהרים ללאט ווגס כדי לראות את המוצרים האחרוניס שתעשיית ה-6 מציעה. בעבר, מעט, אם בכלל, חדש הוצג לראשונה בתערוכה, אבל המגמה הזאת נגמרה השנה. אולמות התערוכה היו גדושים במוצרים גזעייס חדשים. זו היתה תערוכה שונה ומוזרה, שסימלה את ק עידן ריגן-בוש. ללא ספק היתה הרגשה חגיגית עם דוכנים גרנדיוזייס מוקפים בייבוס"י הכלכלי שקורה עכשיו בלאס ווגס. השנה למעלה מ-2000 חברות מציגות הקימו ביתנים ענקים ויקרים. אינטל בנתה ביתן מפלצתי כדי לחגוג את ביאת הייפנטיוסיי. יבמ פיזרה ביתניס על פני כל התערוכה, ומיקרוסופט הפגינה בעלות על קומדקס עם שלטי 5שס6תג/ בכל מקום. מיקרוסופט היתה כה גדולה עד שהיא החכירה שטחיס למציגי משנה! כרגיל העיר היתה פקוקה ובתי המלון מלאים. מצב זה לא ימשך הרבה זמן, בהתחשב ששלושה מלונות ענק צומחים שם. פרק שעשועים של 1א6וא אליו צמוד מלון עצוס וירוק. בעלי המלון הגרוטסקי להפחיד 64180[8א₪8 בוניס מעבר לכביש מלון דמוי פירמידה בגודל של הר בינוני והבעלים של מלון 8 גם הם מוסיפים מלון-פרק-שעשועים-משפחתי. האם הס יודעים לאיית את המילה ייעודף יי יכול להיות שהתוצאה תהייה מחירים נמוכים יותר. במשך קומדקט היה לכאורה בלתי אפשרי להשיג חדר או מכונית להשכרה, בגלל שמארגני התערוכה הזמינו מראש כל מקום פנוי. המחסור במקום איכסון הוא אשליה. אני לקחתי את איש השיווק של יבמ, גיוהן פטריק, לסיבוב בעיר כדי להוכיח את הטענה הותיקה שלי כי תמיד אפשר למצוא חדר פנוי בלאס ווגס. חדרים נקיים במחירים סבירים חיכו לאורחים בכל הפרוורים וכל מה שצריך לעשות הוא להכנס למכונית ולחפש אותס. כן, אפשר גם להשיג רכב להשכרה. לחברות הקטנות נותרו מכוניות. לכן הצעתי היא, במקוס להכנס ללחץ, הזמן את יידפי זהב'" של לאס ווגס ותן לאצבעות ללכת במקומך. בחזרה לתערוכה. להלן כמה מהמוצרי והפיתוחים המענליניס יותר עליהס תשמע רבות בחודשי הקרוביס: איך קוראים לעכבר בלי כדורים! קוראים לו הניוול ((11פ/ץמא10), זה איך. הניוול הציגה בתערוכה לוחות קלידים ועכבר יוצא דופן - כזה שאין בתחתיתו כדור מתגלגל. במקום כדור הוא מצוליד בזוג גלגלים, תיכנון יחודי הפותר את הצורך לנקות ולהחליף את העכבר יבמ הראתה אוסף מוצרי זיהוי דיבור שפעלו כמעשה קסם. לעיתים מזומנות. למעשה, אס תבדקו את הפטנט המקורי של דאג אנגלברט לעכבר, תמצאו כי גם למקור אין כדור והוא דומה יותר לעכבר של הניוול מלעכברים מכודררים. מוצר מצויין שהרשים אותי. חפשו אותו בחנויות במחיר 70 עד 80 דולר (בארהייב). איך יוצרים אשליות קוליות! כפי שאפשר לייצר אשליות אופטיות המטעות את העין, אפשר לחולל אשליות אקוסטיות המבלבלות את האוזן. מערכת 6תט050 תוצרת זז (חברה קנדית מקאלגארי) מבוססת על עבודת מחקר, שכללה יותר מחצי מיליון ניסויים, במהלכה פותחו האלגוריטמיס המאפשרים להפיק את האפקטים המדהימים ביותר ששמעתי מימי. לחברה היה דוכן קטן באולם הראשי וברגע שהחלה ההדגמה יכולת לשמוע כלבלב נובת מאחורי הדלת מאחריך. הסתובבת לראות והנה אין כלב ורק אשליה קולית. מכאן נמשכה ההדגמה עס תעלולי אשליית קול תלת מימדיים שהלכו ונעשו מדהימיס יותר ויותר. טכנולוגית רצח. להקות רוק כבר מנסות אותה. צפה לה מעל גבי 1א4א-60 ובמשחקי מחשב. האם אתם יכולים לשמוע אותי? למרות שלחברות הקטנות היתה חזקה על טכנולוגיות חדשניות ומעניינות, גם הגדולות לא איכזבו הפעס. יבמ הראתה אוסף מוצרי זיהוי דיבור שפעלו כמעשה קסם. במקוס הרעשנל ביותר במרכז התערוכה, איזור המולטימדיה, הציגו החבריה של פעילות [סמואזזד/1) ביבמ מוצריס שעבדו, ואפילו עבדו בצורה מושלמת, בזיהוי דיבור. אס יבמ תצליח לשווק את המוצרים האלה, 1993 תהייה השנה בה זיהוי דיבור הפך למציאות. היפיפיה הנרדמת של התערוכה לוטוס החביאה את המוצר הזה, אולי בגלל שהיא לא ידעה איך להציג את הקונספט שמאחוריו, אותו הייתי מגדיר יימעבר לגליון אלקטרונייי (-4 ידוא 51 85ק5). בזמן שמיקרוסופט עם אקסל ובורלנד עס קוואטרו-פרו זכו בכל אור הזרקורים, ₪0%קוא של לוטוס היא המוצר החדשני באמת. אפשר אפילו לקרוא לו ייאנטי גליון אלקטרונייי, למרות שלוטוס קוראת לו ייגליון אלקטרוני דינמייי ומציגה אותו במונחים של גליון תלת-מימדי. הוא לא . זו תפיסה חדשה בצורה טוטלית, שהיא הדבר האדיר ביותר בעוצמתו, והקל ביותר לשימוש, שאני יכול להעלות בדעתי. הוא כל כך שונה ממה שאנו רגילים לקרוא ייגליון אלקטרונמיי עד שאין לי ברירה אלא להמליץ לכולכם לבחון אותו לפני שאתס מחליטים על רכישת גליון אלקטרוני. המוצר הזה לוהט. 0/2 החדשה, מערכת ההפעלה החזקה ביותר למחשב האישי שלך! = אם עד הום הכרת מערכת הפעלה אחת למחשב האישי שלך, עתה נפתח לפניך עולם אחר, חדש ומבטיח יותר: 20 - 05/2. 2 החדשה היא "חיה" חדשה בעולם המחשבים האישיים. מערכת הפעלה רבת עוצמה המתאימה לכל מחשב אישי (386). לא דומה ל-005 ולא לשום הרחבה של 05, כמו צווסוחו\, למשל, 2 משפרת את ביצועי המחשב האישי שלך, ובהתאמה גם את ההספק שלך, 2 החדשה משלבת בקלות את כל סביבות ההפעלה הקיימות. אם יש לך 005 - תקבל הרבה יותר מ-005. אם יש לך צאסחוש - עכשיו האופק נראה הרבה יותר רחוק. 2 החדשה בנויה לגשר על פערי הטכנולוגיה בין ההווה לעתיד: המערכת החדשה מסוגלת להריץ את היישומים חקיימים בין אם נכתבו במקור ל-05, ל-פאוסחוצ או ל-08/2, כך שהשקעתך בתוכנה נשמרת והכספים הרבים שהשקעת אינם הולכים לאיבוד. 2 החדשה תריץ את התוכנות שלך בכל העוצמה: מהר יותר ובביטחון רב יותר. כל יישום קיים יחיה מעתה יעיל וזמין יותר. קו מיוחד לסיוע בנושאי 05/2 למשתמששים ומפתחים 03-6978627 ורשבסקי פריליך דובר / וצ !16 6)3%. לא תקרוס בעקבותיו. 2 החדשה, קצרה פרסי יוקרה והמומחים שהיא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם המחש המצאת המחשב האישי. להזמנת תקליטון להדגמה חינם התקשר לטל' 03-6978906. = == ./ 14 קשר טלפוני למולטימדיה ני זקוק לאויר לנשימה. במשך החודשים האחרונים הייתי שקוע כל כך בנושאי מולטימדיה - מוצרים, שפות ורעיונות, שאני זקוק להפסקה לצורך גיבוש מסקנות. באתי למו- לטימדיה, במושגי 66, ככופר. חשבתי שעצם המושג נבוב, שכן הוא הוצג כמ- סגרת גורפת לאוסף טכנולוגיות, שעדיף היה להגדירן כייטכניקות" ויירעיונותי. הן הוגדרו בצורה כה מטושטשת, והקשר בינהן נשאר רופף עד שכל אחד יחס למושג יימולטימדיהיי משמעות משלו. עכשיו, לאחר שבעה חו- דשים של התנסות אינטנסיבית אני מאמין - למחצה. למדתי מה אפשר לע- שות עם כלי מולטימדיה, ואף עשיתי דברים רבים - בחלקם אפילו מש- עשעים ומקסימים - אבל השאלה העיקרית נשארה: מה לעשות עם זה! בהתחלה חשבתי כי מו- לטימדיה תהייה המשחק החדש של מחלקות הדרכה במפעלים, תחום שאנ קורא לו (ויסלחו לי היו- צאים מהכלל) יאר המ- תים החיים". ביצה בה שו- קעים | משאבי | אנוש ומשאבי כסף ללא עקבות. הס מסוגליס להקדיש מי- ליונים, כדי לפתח ישוס מולטימדיה שילמד בצורה אינטראקטיבית את העובדים איך למצוא את השירותים בקומה שלהם. אבל יש למולטימדיה פוטנציאל ליותר מכך. אפשר, בשילוב של קול וא- נימציה, להשתמש בה, למשל, כדי להפיח רוח חיים במערכת החינוך המד אובנת ומאובקת שלנו. ויש לה תפקידים לגיטימיים גס בעולס העיסקי, אם כי המשימה למצוא אותם אינה טריוויאלית. הדבר דורש ניתוח ריאליסטי של מה הלקוחות העיסקיים באמת מבקשים, איך הם רוצים לקבל אותו ואיזה כליס הס מוכנים לרכוש וללמוד איך לנצל. את המושג שמיקרוסופט וקומפק קוראות יודיו עיסקייי אפשר לממש ולנצל מיד. המדובר הוא בהו- ספת הערות בקול למסמכים וקבצי חשב. למשל החשב יכול להוסיף הס- ברים בעל פה לגליון האלקטרוני והמנהל ישמח להוסיף בקול סמכותי יייפה מאודיי. כל מי שהתנסה במסלול היסורים של הכנת תקציב, יודע עד כמה מילה נכונה במקוס המתאיס יכולה לנצח במאבק על הקופה. עד כה היו מי שהוסיפו הערות בתיבת המלל, אותן ניתן לצרף לגליונות אל- קטרוניים ל- %ס6חואו, ומ שלא עובד בסביבה גרפית נאלף לשדך פתקה לתדפיס, בתקווה שהיא תשאר במקום כשהגליון יגיע ליעדו. לעומת זאת ייאודיו עיסקניי מאפשר להציב צלמית דיבור בתא ולאמר כמה מילים שלא ישכחו בקלות (הקורא מוזמן לדמיין לעצמו מה יאמר הבוס, בהזדמנות הר- אשונה שתציג לו את החידוש האחרון בגיליונות אלקטרוניים מדברים). אבל הוספת הערות לגיליון אינה רק אמצעי אפקטיבי במלחמות המשרדיות הק- טנות שלנו. נוהל הכנת גיליון אלקטרוני תקין מחייב תיעוד מדוייק של הע- רכות הבסיסיות לפיהן פותח המודל. גס אני עצמי מוצא לכך זמן רק לעי- 6ב ישראל פבר! 3 יתכן שהרעיון להשאיר לעצמך הודעות מוקלטות נשמע מוזר בהתחקה, אבל אני מבטיח לך כי אס תנסה את השיטה, גם אתה תתמכר לה. ב תיס נדירות והתוצאה היא כי הגי- ליון מעבד את ערכו, ברגע ששכחתל את הנחות היסוד ששימשו אותי בה- כנתו. עכשיו אני קופ לרגע לפורמט הקולי .61א., מקליט במהירות את הרקע למודל, ומבטיח לעצמי יכולת שיחזור שאינה תלוייה באיכות הז- כרון שלי. יתכן שהרעיון להשאיר לעצמך הו- דעות מוקלטות נשמע מוזר בהתחלה, אבל אני מבטיח לך כי אם תנסה את השיטה, גס אתה תתמכר לה. עדיין נשארה הבעיה של האבזרים ההיקפיים להקלטה והשמעת הדיבור. לצורך מצגות מו- לטימדיה נוצצות אתה זקוקו למערכת קול משובחת, הן להקלטה והן לשיחזור. אבל ליי- שומים עסקיים, כדי להקליט הודעה קולית ול- שמוע אותה אחר כך, אינך זקוק למיקרופון סטודיו ול- אוזניות | המ- סופקים | עם מרבית | ערכות המולטימדיה. יתר על כן, השי- מוש בהם במ- שרד יכול להיות מביך למדי. עוד יכולים | לחשוב שיש לך תשוקה מדוכאת ‏ להו- פיע מול הה- מוניס בפרק. הרבה יותר הגיוני להשתמש במ- כשיר הקול הזמין בכל משרד ושהשימוש בו הפך לטבע שני - הטלפון. האמת היא כי המ- חסוס הגדול ביותר להתפשטות השימוש במו- לטימדיה אינו טכני או תפיסתי, אלא הת- נהגותי: אנחנו לא רוציס להתפס עס מיקרופון ביד, אוזניות על הראש ומערכת הגברה על השו- לחן. בוודאי לא במשרד. לדבר לתוך אפרכסת הטלפון, אפילו כאשר המאזין הוא המחשב, הרבה יותר קביל. ובכל זאת עדיין לא ראיתי כרטיס קול המ- צוייד במתאס לחיבור הטלפונים שעל שולחן העבודה שלנו. הם עוד יגיעו, ואז תתפוס המולטימדיה תאוצה רצינית. נכון שהוספת קול לגיליון אלקטרוני הוא ישוס ייפושריי שאינו מספק את ההתלהבות של חסידי המולטימדיה. הם כלל לא יקראו לכך מולטימדיה אבל הוא זמין היום, עס תועלת מוכחת, ואינו דורש רוח תעוזה וחלוציות יתרה על מנת להתחיל בו. מרבית הטכנולוגיות החדשות התחילו את דרכן כתוספת לא מהפכנית לס- ביבת עבודה קונוונציונלית, ורק לאחר שהן הוכיחו את עצמן בתפקידיס שו- ליים, ניתנה להן ההודמנות לכבוש את מרכז הבמה. אני אמשיך לכתוב על מולטימדיה, למרות שהיא לא טכנולוגיה המיועדת לכל משתמש, כי היא טו- מנת בחובה את העיקר: היכולת לתקשר טוב יותר עם אחרים. ולפעמים גם עם עצמך. במות בפולה של אונפורמציה בתוך דיסק אחד. לא ייאמ !! 6%: בן ! עם תוכנת א8וס16טגוס ת אתה וכול לאחסן עם א6018%!פגוסע אתה מקבל יותר: ץצ הבפלת נפח הדיסק(ים) במחשב שלך: פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! ץצ הארכת חיי הדיסק: אין צורך להחליפו בדיסק גדול יותר ! ץ חיסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! אבטחת מידע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ץש שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 20916018% פשוט להמשיך לעבוד.. הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 6018%!פגוסע אלידע 1% עוד פיתוח ישראלי מהפכני מבית מיתן סופטוואר אונטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. טל: 03-5796111 (6 קווים) 1 %: פקס': 03-5795111 9 משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע"מ. להשיג בחנויות המחשבים המובחרות. כ הבש 0 מ 1 רו מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ רח' הגילגל וו רמת-גן 52392 1 אנחנו מחזיקים במלאי איכות... ובאחריות זברונות זאג .כ ,א .5 ,אגא צ. ומעבדים מתמטיים זז ,זאדאת הרחבת זיכרון לכל סוגי המחעבים ם- 9-80/70 16% 1 512//א]א51 5 4 אואז5 256% למחשבי 18% ,457 ,186 ,56 ולתואמי 181 נציגים בלעדיים של חברת א1630וא ארה"ב ל אלקטרוניקס בע"מ רכיבים אלקטרוניים 9 הנעחון 29. נהריה. ח.ד. 154. מיקוד 22100, טל' ל-04-925888, רב קווי 04-825755, פקט' 04-924065 להעת במחד עם !סד שוסח-00 מהירות 5680 ו 925. לעבודה עם .66, ₪5 ססדס2 1, מקינטוש, תחנות עבודה מסוג א50. .3-3 מש | = | || 8 % ₪ [80 801 ]| | 7 (1700 עובדים מיזמנים ז-400 מיליון דולר מחזור עסקים) זז ש / ₪ משווקים מורעוים עול: דד=ם וטש גבס ₪3 מדפסות 2550/51 | הנפוצות והטובות בעולם. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, סקנרים מונו וצבעוני, תוויני עטים והזרקת דיו מחשבי 4חד0ש/ סח 5 הד 616 סו תווין מדפסת במתיר מפתיע איכות לייזר - |₪מס 360 גדלים 4-2 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 4110080 אפשרויות: 161 ו- 5001 ₪051 חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש ולתחנות עבודה. חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. תל אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. --0 אלידע הוצאה 1 868 מוזמחית 1/4 בינלאומית 1 ₪ מיוצגת מעתה בישראל ע"י תדיראךתקעשוורת. ] אם אתה מבין בעניינים - תעדיף את 400068/0/%6/ [ 1 רשת ///] כמביני עניין של אונגרמךבס וחדיראן. 1 | 4 | 1 1 למידע נוסף, נא פנה אל מחלקת תקעשורת נתונים טל. 03-9261229, 03-9261488 - | 0 ==" | ( ה דור עג: | ורוד ור יור שקנ ! | |) | וד ור ד הר ורוב > א 8 מגוון מסופים | ₪ מקלדות משולבות קוראים מגנטיים /בר-קוד א קוראי בר-קוד מגנטי ל-6ק /פט ₪ ציוד לאיסוף נתונים * חיוב כרטיסי אשראי/חבר * נוכחות עובדים י אבטחת תוכנה * קלט פריטים מהיר ואמין * קריאת בר-קוד מכל הסוגים קורא מגנטי אינטגרלי משולג במקלדת איכות +0|ס 4 * איסוף הזמנות ומכירות * ספירת מלאי * ניהול רצפת ייצוך * יישומי תועמלניס ומחקר * שינוע מטענים + שעוני נוכחות ניידים * קריאת מונים * ניפוקים + אימות מחירים + מדידות זמנים * חקר עבודה | מכירונית פיתוח התוכנה בטורבו פסקל על גבי ₪0 בץ לקוחותינו: חברת החשמל, מקורות, משרד החינוך, דלתא טכסטיל, קוקה קולה, קו אופ, אמישראגז, סאיטקס, בנק הפועלים, טבע, מאפיית דווידוביץ, אגרקסקו, לודג'יה, עיריות ורשויות מקומיות ועוד רבים אחרים, מערכת מושלמת למשווק סוכן מוכרן ממשק מלא לחשבשבת מסופון זעיר מסך ענק קל במשקל מסך גרפי במגוון פונטים כחול 2 זכרון רחב הצרת עורא דרך השלום / תל-אביב 12,ת די 22663 תל -אביב 61226 | : טלפון: 7 90, פסקסימיליה: 2 7 דסא | 59 - 5 6 5 [ שי התאוששות הענקים |( רק לפני שנה היה הרעיון, כי יבמ וקומפק לא יצליחו לספק מחשבים בקצב שהשוק מומין, נשמע לא-מציאותי, אבל זו המציאות היום. ששתי החברות, שהוליכו את השוק בשנות ה-80, הפסידו בשנתיים הראשונות של שנות ה-90' את המומנטום לחברות צעירות ונועזות (עמע ‏ 50 280% ,67אדפסא, 0 צג םד ורבות אחרות) שפיתחו שיטות שיווק אגרסיביות ויעילות יותר. מסתבר שבשוק חופשי גם הענקים לא מהססים ללמוד טריק חדש מהננסים. יבמ פיצלה את פעולתה בשוק המחשבים האישיים לשלושה קווי מוצר, המאופיינים עייי פרופיל המשתמש בשוק המטרה: 0/2 למשתמשים המוסדיים, שנשארו נאמניס לקו של יבמ גם בשנתיים שעברו. | 6/1ק למשתמש הלא מתוחכם, שיקנה מחשב יבמ עם ישומים מותקנים ומוכנים לשימוש, בדיוק כפי שהוא קנה לפני שנים מכונת כתיבה של יבמ והקו החדש - ותוסקסטוג/ - המיועד להתחרות בשוק הייתואמיםיי (כלומר מחשבים המבוססים על אפיק 4754 ולא 6א). קומפק החלה בשיווק קו המחשבים גפתו!סזק למגזר השוק התחרותי יותר וקיצצה עמוקות במחיר של משפחת סזקא265 היוקרתית. היצרנים בארהייב, שהתלוננו עד לא מכבר על דעיכת השוק ולחף כבד של עודף יצרנים, רואים כיוס גל הזמנות שלא היה כמוהו. המשתמשים מנצלים את המחירים התחרותיים כדי לקפו ב-2 או 3 דורות מיחשוב קדימה, מ-דא ו-47 ישר ל-486 ומחשבים נישאים מבוססי 386 קומפק מייצרת מחשבי 7106 בקצב של שניים לדקה, מסביב לשעון, ואינה עומדת בקצב ההזמנות. יבמ מדווחות שההזמנות ברבעון האחרון של <פי היו שיא כל הזמניס. השוק האמריקאי הוכיח את האמת השיווקית הנצחית: איכות טובה במחיר טוב תביא את הלקוחות לקנות גם כאשר האקלים הכלכלי מפוקפק. בקרוב גם אצלנו. 8 הולוגרמות במקוס דיסקים? ה הולוגרפיה, השיטה בה מייצרים תמונות תלת מימדיות באמצעות | ליטר, | היא אחת הטכנולוגיות | עליהן אומרים כי ייהמימוש המסחרי של הפוטנצאל הגלוסם בה הוא מעבר לפניהיי. הפינה מתגלה כל פעם מחדש כרחוקה יותר. הולוגרפיה מבוססת על כך שאור הלייזר הוא ""קוהרנטייי, כלומר אינו ערב רב של גלים אלקטרומגנטיים ללא קשר הדדי, אלא אור המורכב מגלים שוול תדר ומתואמי מופע (פאזה). התכונה הזאת דייה להעניק | מימד שלישי | למדיום אותו הכרנו כדו-מימדי באור רגיל (למשל שיקופית). מוקלטים על מדיום דו-מימדי: המשטח המגנטי של דיסק או סרט הקלטה, המשטח האופטי של אסת-62 ודיסקים מגנטו-אופטיים. - ואפילו כיוסם הנתונים בזכרון המחשב ה-אאא בנוי ממטריצה דו-ממדית | של טרנזיסטורים על פיסת סילקון שטוחה. היכולת של הולוגרפיה לשמור מידע בשלושה מימדים מצביעה על פוטנציאל להכפיל את צפיפות האיחסון של נתונים באלפים או מאות אלפים. אלא שהפוטנציאל קשה ביותר למימוש. עכשיו מבטיחה חברה אמריקאית חדשה, פפסוצמק 5708405 א6גתג!אג1, כי התקן הולוגרפי לאיחסון מידע יצא לשוק לפני סוף 64. המדיום עליו תרשם ההולוגרפיה הוא שיקופית, דומה לזו שאנו מכירים לשימוש ביתי (פילם 35 מיימ). נפח הנתונים הצפוי - גיגהבייט לשיקופית! מלבד צפיפות נתונים גבוהה מציעה השיטה ההולוגרפית גם גישה אקראית מהירה מאוד - פי עשר מהר יותר מדיסק מגנטי ויותר מפי מאה מהר יותר מ-60-841 ת-פס! צפיפות הנתונים הגבוהה | טובעת | מכך שהשיקופית יימצלמתיי ‏ 50 ידפי נתונים" דו-מימדיים, זה על גבי זה (אפשר להסתכל עליה כחוברת עם 50 עמודים שאור הלייור מסוגל לקרוא בלי לפתוח אותה ולדפדף), וכל דף מכיל 20 מגהבייט. החברה גס עובדת על מדיום גבישי, בו היא מקווה לגדוש מספר גדול בהרבה של עמודים (הגביש עצמו הוא מערך תלת מימדי מסודר של אטומים ולכן הוא המדיוס הטבעי לשמירת נתונים תלת מימדים). הכונן דומה בגודלו לכונני 5.25 אינטש רגילים ואת השיקופית ניתן לשלוף כמו א60-54. המחיר לא יהיה נמוך, אבל בהחלט תחרותי עם דיסקים אופטיים או כונני סרט מגנטי עס נפח גדול (1 ו-8 מיימ). 008 סיליקון לחיסון אנטי |ירוטס | ייתוכנות אנטי וירוסיי היא כנראה קטגורית הישומים הנפוצה ביותר. גם מי שהמחשב שלו משמש בסך הכל כמכונת שעשועים מפוארת, לא מוותר על חיסון תקופתי, באדיקות שלא תמצא בשוס תחום אחר. תוכנות אנטי וירוס מופעלות וק אחרי שהתנעת את המחשב ובזאת הן משאירות פתח צר דרכו יכול להסתנן אוייב המחשבים. לאחרונה התבשרנו כי אבירי הסיליקון שלפו את חרבותיהס והם מציעים הגנת חומרה בפני האיוס המחריף. הראשונה בשוק היא חברת ג דו0זכ אתפדפמ/ו שיצאה עם ערכת שבבים בשס ממשאטו/ואו, המשמשת פלטפורמה לתוכנת ההגנה. הגישה של ווסטרן דיגיטל היא ליירט כל גישה לדיסק הקשיח המנסה לכתוב נתונים. תפקיד התוכנה הוא לבדוק האם הבקשה היא לגיטימית. החומרה ממומשת בשבב יחיד תואס אפיק 154 שסימונו 07855/. השבב משתף פעולה עם ‏ יפסיקות ניהול המערכת" ]8% (טוקנרת6ות 1‏ זהסומ6קגתג]( תסופץ5), | הבנויות לגירסאות החדשות של מעבד 386 ו-486. ההגנה על כתיבה מתמקדת באזורים על הדיסק המשמשים לניהול הקבצים ובקבצי תוכנית (5 1 ד 0א). מאחר וה- אמאעואוא1 מופעל מיד עס אספקת המתח למחשב, לפני הגישה הראשונה של ה-81058 לדיסק, החיסון מפני הדבקה מופעל לפני שלוירוס יש הזדמנוות להסתנן לדיסק או, במקרה והוא כבר שוכן על הדיסק, לשכפל את עצמו. 000507 ביעשראל 6% טל. 03-5611961 פקס. 5612310 3 4 שנימעע -קטקהנסטמות,, | % רוגר ₪8857 ו הסופר... פונטיס ניתניס להגדלה, עורך טבלאות ומערך כלים הניתן להתאמה על ידי המשתמשש מעולס לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען התוכניתן... יישומי ה- 86/0 שלך לא נראו אף פעס טוב יותר הוסף 5ששססחו/ ,5וחס=], 5 ,65א280, ציורים, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצרים הינס סימניס רשומיס היוע... חייס חדשים לישומי 0865 ישניס עס *'0-08-85. חלונות צבעוניים, כפתורים, תפריטים ותמונות קפחוו8. המעצב... יצירת תמונות חדשות בהרף עין עס כליס רבי עוצמה, לשליטה על גודל וצבע... כל אחד יכול לפתוח רואה החשבון... איזון ספריס לא היה מעולס פשוט יותר. תוכנה פיננסית מקיפה המתאימה כמעט לכל עסק קטן. מפי: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 חלונות של 62 ו ו מנהל הפרוייקטים... המנהל... היזם... האמן... אלוגריתמיס מתקדמים, ניהול צבעוני ידידותי כמו ציור, צביעה, ריטוש גרפיקה מהממת. מוצר של זמן, גליון אלקטרוני, של יצירות מופת התוכנה הידידותי אנשיס, ומשאביס וניתן לראות עם צבעי )ו₪ 24, והיעיל ביותר כשוק לכל חברה, בו עד 12 סקלת אפור של |ו88, לניהול פרוייקטים לכל השנה.. מימדי נתוניס תיבת כלים ועוד ועוד.. 6 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 229 המנכ"ל... יצירת מצגת שיקופיות בשניות באמצעות תבניות ערוכות מראש ו/או יבוא קבציס גרפייס ותמונות שנסרקו המדען... יצירת גרפיס תלת מימדיים בקלי קלות אחד מ-12 סוגים עיקרייס ועוד מאות צבעיס ופונטיס מהממים. פמםדוטוו/ס 5 .חט0651 עס זסוז6ט5 6זס/ס5 72 ל] /90י20 2 0 ]וכיט 63 מחשב עט 3130 18242 סא אסא מדפסת פוסטסקריפט 5 101.1 5ד6טפסאקה דהפ גירסת 3.4 של 3 - 2 - 1 1.0705 תוכנה סטטיסטלת פווס6םג/ זסו זג 5 צ5. העברת מסמכים אלקטרונית 6067 6ההגז ]ג את מסד נתונים חדש 466-055 11670506 אביזרים היקפיים למחשב א,951 ק11. מדפסת הזרקת צבע חמ דאתתקדאן זאמ גירסה 2.0 לתוכנת עריכת תמונה 18ת040/1 אכה קסז6ו]/. תוכנת פקסימיליה 3.0 אגתחושו ה אזא, זחת. כרטיס לכידת תמונה 166050180/ 6ג]/ז6קט5. סביבת פיתח סז ת0ו20[66018) 6תג!זס. % 0 פמ קם דא סוללות. הדגס החדש כולל ג חידוש מענילן, תא מעדכת את מחעוב חיישן תאוצה, המזּהה את העובדה שהמחשב העט שלה נכנס ליינפילה חופשיתיי ומכבה את הדיסק לפני שהמחשב פוגש את הרצפה. השוק הרדוס של מחשבי עט ישמח לקבל את זריקת ההמרצה של 8סא. דגס 3130 הוא שיפור משמעותי של מחשב העט החלוצי 3125 מלפני שנה. עיקר השיפור הוא במסך מואר מאחור והגדלה של הדיסק ל-40 או 60 מגהבייט. במקוס דיסקים אפשר להשתמש גס בכרטיסי זכרון ייהבזקיי (03.48₪ של 208% בדגם עס מסך מחויר אור (לא מואר מאחור) משך העבודה בין הטענות סוללה הוא 4 עד 5 שעות. מסך מואר מקצר את הזמן ל-2 עד 4 שעות בלבד. 68א תמכור את המחשב במחירים שבין 3000 ל-5400 דולר, בהתאם לאופציות השונות ועס אחת מארבע מערכות ההפעלה בהן הוא תומך. 5 ד מתחרה חדע בעווק מדפטות צבע פוסטסקריפט מחשב העט של תסא וכה לתשבחות בשל תמיכתו במערכות הפעלה רבות, משקלו הקל (2 קיג) ומשך העבודה הטוב בין הטענת שוק מדפסות הצבע להפקה של מסמכי פוסטסקריפט נסקר במאמר מקיף | בגלין | 3 של 6 מא א/המהדורה הישאלית. בי המוצרים הנבחרים נמצאת המדפסת [א2 ]1 זסגם? של טקטרוניקס, שיחודה הוא בטכנולוגיות היידיו המוצקיי בו היא משתמשת. דיו מוצק דומה לצבעי השעווה (פא0צ08) בהס אוהביס הילדים. לצייר וההבדל בין ילדי הגן למדפסת שעולה 10 אלפים דולר הוא השיטה בה מועבר הצבע מהעפרון לנייר. המדפסת משתמשת בחוס כךי להמיס ולהתיז טיפת שעווה על הנייר. הדיו מתמצקת כתוצאה מקירור ונשארת דבוקה לנייר. היתרונות של השיטה הס רבים: דיו זולה (יחסית לסרטי צבע), הדפסה על כל סוגי הנליר, אין סתימות ושפיכה של דיו נוזלית, הנייר המודפס יוצא יבש מהמדפסת והתמונה לא רגישה ללחות. טסט6סזקגוגע התקנאתה במעמדה הבלעדי של טקטרוניקס והיא יצאה עס מדפסת דיו מוצק חדשה בשס 28 1011 כמו כל מדפסות הצבע למקצוענים, גס ל- 1011 מפענת פוסטסקריפט רמה 2. לרוע המול המדפסת אינה מסוגלת. להפיק שטחי צבע אחידיס גדולים. כל עוד מדובר בהדפסת טקסט, תמונות מגוונות ושילוביס אחרים של צבעים, התוצאה היא מרהיבה. אבל כאשר רוציס לקבל משטח אחיד של צבע יסוד, הפלט מראה פסים של הבדלי גוון הנובעים ממעבר ראש ההדפסה. בעיה אחרת היא אי זמינות של אופצית השבחת אבחנה, בדומה ל-זפוסקטתו1 של טקטרוניקס. כתוצאה מכך אי אפשר להמנע מחיספוסים של אפקט יימוראהיי ומעברי צבע לא חלקים. שתי הבעיות הנייל משמעותיות בעיקר למי שרוצה להדפיס תמונות סרוקות בגיוון רציף, בדומה לדפוס או צילוס. לישומים גרפיים שאינם זקוקים להתגוונות רצופה - המדפסת של דטהפרודקטס :כולה לשמש תחליף זול לטקטרוניקס. היא יכולה גם לשמש חלופה מועדפת (ויקרה יותר) למדפסות העברה תרמית, עס פלט יפה יותר ויכולת להדפיס על כל סוגי הנייר. יש לזכור עם זאת כי ה-275 10107 היא מדפסת לגודל 44 ולא 43 ולכן מי שוקוק להדפסה על נייר גדול לא ימצא בה חלופה ל-ואק של טקטרוניקס. שש ו ו מערכת הגנת תוכנה מבוססת על פלג חומרה. מכיל זכרון קריאה וכתיבה הניתן לשינוי בכל עת, נוח במיוחד לשימוש הן עייי מבצע ההגנה והן עייי המשתמש הסופי. תמיכה במגוון רחב של שפות תכנות, מערכת הפעלה וסוגי מחשבים. פלג הגנה למערכות א]א, מתחבר ליציאה טורית סטנדרטית של מחשבים ותחנות עבודה. ףכ ו אבטחה כוללת לרשת עייי פלג בודד, מאפשר הפעלת תוכנה מוגנת מכל תחנה ברשת, תוך ניהול מספר ההפעלות המותר בו זמנית, בהתאם לרשיון הרכישה תומך במגוון רחב ביותר של רשתות נתונים (א4.) עיצוב: סטודיו זמיר מערכת הגנת תוכנה מוגבלת זמן. מבוססת על פלג המכיל בתוכו שעון עצמאי בלתי תלוי בשעון המחשב. מאפשר הגנות תוכנה לזמן מוגבל לצרכי הדגמה או השכרת תוכנה. מערך ססמאות המאפשר חידוש זמן השימוש בטלפון או עייי משלוח דיסקט. רז הת1ַת5ג1ות משרד ראשי: הגנים 5, חיפה, 35022 ת.ד. 8691 חיפה טל: 04-516111 פקס: 04-528613 סניף תל-אביב. 03-5606990 פז| ‏ 88 דט 07 0 8060 6וא 72 ו] 5 3ן מעופרת את הממשק מבלי להפסיד במהירות גירסת 3.4 של הגליון האלקטרוני 1-2-3 פותרת ללוטוס בעיה הנמשכת כבר 4 שנים: איך לשכנע את משתמשי גירסאות א.2 לעבור לגירסאות ו ו עד כה הציעו הגרסאות הותיקות ביצועי עדיפים והגרעין ייהקשהיי של משתמשי לוטוס מבוסס על ביצועיסטים. הגירסה החדשה מספקת ביצועיס תחרותיים בעטיפה חדישה של ממשק משתמשי גרפי, מבוסס על צלמיות להן היא קוראת 05ס11ג8₪. השיפור בביצועים נובע מעידכון יסודי של 'ימנועיי החישובים. במבחני 861.6 המנוע החדש הראה שיפור של 22 אחוזיס ביחס לגירסה 3.1 ותוצאה דומה לגירסה 2.4. בקטע הגרפי הוסיפה לוטוס גרפים תלת מימדיים ואפשרות להדפיס את הנתוניסם בטבלה מתחת לגרף. ממשק המשתמש שופר באספקטים רבים והבולט בהס הוא ייהצלמיות הנבונות". 100 צלמיות מסופקות עם הגליון ואתה :כול להוסיף עוד 12. חבל רק שתתיעוד מושא קון] אסטתצן 5135 ת20ש מזכע ‏ ₪1] :א דגע אא 6אודמצי טיו גגב) בוגק רו טא הצ טסו 18150 גט 15 ונב לחז פד וכ אכהשת >אסווג דוזל ג 64:00 דמסב6ג 7078 (קוגסאון גזזטווה עזקותצל <גצהאדו? ושאומז תצגזוע? כפטווע +גזווטק) 42|גז6 זק6צג סותא צפ? 68 5ופסדו 04 10 הגלו גה כפ "שי כ 5 א 1 דפסטון ז0:01 + מתז3 0% 10098703 4801055 בב ד גומ הוא שיטחי ואתה נוקק לסבלנות של בלש כדי לשאוב את ההסברים הדרושיםס לניצול תכונה נאה זו. 5וססחו) זסז דג 55 תוכנה סטטיסטית מוכללת לסביבה גרפית גירסת 5א0ס6פו/ של התוכנה הסטטיסטית אינה מסתפקת בהוספת ממשק משתמש גרפי על גרעין 05 בדוק ומנוסה, אלא ממשיכה ומאחדת את כל התוספות (פאס כפג) של החבילה המקורית למערכת משולבת אחת. התוכנה מכסה את כל סוגי העיבודיס הסטטיסטים, הכל מהבסיסיים וכלה בניתוחים מורכבים, ומצרפת להם את ערכת שרטוט הגרפיס המלאה ביותר שראינו עד כה בתוכנת 26. חמישה חלונות מכילים את כל הפונקציות, כל אחד עס תפריטים נשלפים וסיוע מקוון. החלון הראשי מציג את התוצאות הסופיות והמשתנים של בדקנו את התוכנה לפי תוכנית שהוכנה עייי האגודה האמריקאית לסטטיסטיקה ומצאנו כי הביצועים מעולים, במיוחד על פלטפורמה המצויידת בזכרון גדול ודיסק מהיר. ‏ 5511 מציעה איזון טוב בין ביצועיס וקלות הפעלה והיא לא תאכזב כל סטטיסטיקאי או משתמש מן השורה שיקדיש את הזמן ללימוד כל תכונותיה. זא צעד 0 בדרך למשרד לא נייר הפופולריות של תוכנות הוצאה לאור שולחנית (שזכ), רשתות תקשורת ושרתי קבצים המצויידים בדיסקיס גדולים, פתחה את האפשרות לבצע צעד נוסף לכיוון המשרד ללא נייר: | העברת מסמכים אלקטרונית (0). השללוב הנייל ממשיך במקוס שדואר אלקטרוני נעצר והוא מספק לשולף המסמך כלים, לקרוא ולהדפיס | מסמכי 5 תק הקוב הנוכחי - 5 : יש מ וב | שחוכנו. עייי תוכנת והוא | מספק 92/0 סד ההוצאה לאור גישה למסכיס השולחנית האחרים. - ד = כמן כל פעולה כן, התוכנה מספקת ניתנת לביצוע כלים ליבוא של במספר דרכים. מסמכים מרוב על ידי מעבדי התמלילים תפריטם, סרגל ומתוכנת לחיצים - אפטדאעץ לתוך ותיבות דיאלוג תג | כךל או עייי כתיבת לעבדס לתצוגה. תסריט בשפת הפקודות. מתחילים יעדיפו ללא ספק את הגישה הגרפית ואילו משתמשים ותיקיס יכוליס להמשיך ולהפגין ולרטואוזיות בכתיבת תסריטים ותוכניות מאקרו. ניתן גס לייבא תסריטים מוכנים מגירסאות | אחרות | של 7 ואת התוצאות ניתן | ליצא | למרבית הגליונות | האלקטרונלס ומסדי הנתונים הפופולריים. הגרפים מעובדים ומוצגים 7 בחלון (פרד, עס כלים להוספת מלל, סימבולים וצבע. הגרפיס לא מנסיס ,זו הז ₪ 5 91 :גצ אא = +גדוץפט יו להתחרות באפקטיס הויזואליים של תוכנות מצגה, | אבל | מאחךל ההצטנעות המדעית מתחבא מנוע גרפי שקשה למצוא לו מתחרים. אנחנו התוכנה מוצעת בגירסאות 6, מקינטוש ו-2% פלטפורמות )זאש שונות, בדומה לתוכנת ד למעשה :1132606360 היא תת תוכנה של מערכת ההוצאה לאור השולחנית המעולה של 6מגז. אתה לא :כול לערוך בה מסמכים, אבל היא מצויידת בכל הכלים להתבוננות במסמכים מוכנים. אנחנו לא מצאנו כל בעיה ביבוא של מסמך טכני שאורכו 188 עמודים, עיבודו עייי 116 (הצגתו ע"ל ז66360וגזה. ‏ יכול להיות שזה צעד קטן בדרך למשרד ללא נילה, אבל גס במסע שאורכו 1000 מילים, צעד בכשון הנכון הוא צעד חשוב. ב מיקרוסופט עוטפת מסד נתונים עם ממעוק גרפי השמועה אומרת כי מיקרוסופט השקיעה 7 שניס בפיתוח 466₪55. לפי התוצאה נראה כל 5 ₪. 0 0 . - / 0 . . 5 : ל . טס 0 0 %< 7% ₪ . 8 0 . לכל + . לב % שומעים את השקט רואים את הצבע מדפסות הסיכה השקטות עם אופצית הצבע 6וההוספ5בחבו פטנט בלעדי מרעיש עולמות המאפשר לך לקנות את מדפסת האיכות השקטה והחדישה ביותר במחיריס שווים לכל כיס. 3 דגמים של מדפטות סיכה השקטות עם אופצית הצבע (24-9 סיכות) העונות על כל צרכי ההדפסה המגוונים במשרד המודרני. 8 דגמים של מדפסות סיכה "רגילות" צרות ורחבות (24-9 טיכות) מהירות, מדויקות ואמינות, המתאימות לכל עסק ולכל בית. 2 דגמים של מדפסות לייזר 8 ו-11 דפים לדקה המספקות פתרונות חדשניים ואיכותיים ומסירות את עומס ההדפטה במשרד ומבצעות עבודה מקצועית במינימוס זמן ובמקסימוט יעילות ודיוק. האמריקאים בחרו במדפסות פנסוניק. כל אדס רביעי בארה"ב עשה את החישוב וקנה את הפנסוניק עם המוניטין העולמי. יורוהום | 0 מכנולוגיה משרדית מתקדמו תל-אביב 03-7525555, *רושלים 02-245252, חיפה 2/ו37 משווקים ומפיצים מורשים (רשימה חלקית): תל-אביב והמרכז: רב דיונון - 03-6410351-2. באג מחשביס - 1ו03.57947, רם מחשבים - 03:9670033, איר אנד איי - 03-721267, מיגד - 8 זוס מחשבים- 03-5103041, 1 מ. מחשבים - 03-9231520, ותיב מחשביס - 68, מלל. תעשיות תוכנה - 03-7515511, חיפה: מל.ל - 63-531113. עתיר מחטבים בע"מ - 10046 0-3, מדיאטק בע"מ - 03-729210, טרקלין חשמל בע"מ - 03-678568, א. רחום - 05 שמעון מחשבים - 04-913855. שדאפנה קומפיוטר - +06:56300. ירושלים קומפיוביית מחשבים בע"ם - 02-232233. רושלים - 02-513204, כל-בו מחשב בע"מ * 90 חשב דיגיסקס בע*ח - 02-5373660 השרון: לד מחשבים - 052-952895, מאיד מחשבים - 825828: 3, מחשבי נינסה - 053-5056573. באר שבע והדרום: פסקום מחשבים- 5, זורין מחעובים - 057-3334359 ו 72 ל] ההשקעה נוצלה היטב. למרות שהחבילה לא תזכה במרוצי הביצועים, היא תמצא חן בעיני משתמשים של מסדי (תונים, מקצועיים ומודמנים ואפילו בעיני מפתחי הישומים. אס עך כה התוכנות לניהול מסדי נתוניס נחלקו לשתי קטגוריות ברורות: מסדים מתוכנתים (דוגמת 8, סזאסע או פרדוקט) המיועדיס לקהל המפתחים המקצועיים ומסדים פשוטים לשימוש, לא מתוכנתים. (דוגמת . זסוגן/טוה1 (-0+4) המיועדים למשתמש הסופי. 600655 מצליחה לרכב על שני הסוסים, עם שילוב של שפת תיכנות (מבוססת 84510 1501/), קשרי 1 שאילתות עייי דוגמה וכלים יימקצועייםיי אחרים, עם ממשק גרפי אלגנטי והכנת מסמכים אוטומטית. ה ב ו 1 ג בשות 4 ב9 21 רש! שש ) זו כ דוק בורלנד | מכעה בעתיים את תשובתה למיקרוסופט - 24.20% לסביבת סמו - ובאופק נראה מאבק בין השתיים על שליטה בקצה העליון של מנהלי מסדי נתונים. אקטס משתמשת במטפורה חדשה לתיאור של מסד נתוניס - "מיכליי (פמאז1א60) - המעבירה בצורה אינטואיטיבית את מה המנותיס הפרטניים - טבלה, אינדקס, רשומה ותוכנית - נוטיס לערפל. מסד נתוניס במטפורה | של אקסט הוא מיכל אותו ממלאים באובייקטים: טבלאות, שאילתות, טפסים, דוחות, מודולים ופונקציות מאקרו. המבט הכללני עוזר למשתמש להבין טוב יותר את היחסים בין האובייקטים, האירגון וצורת השימוש במסד הנתונים. בתור מוצר שנולד לסביבת >איס6םו)ל, אקטס נעזר בכל הכלים של ממשק משתמש גרפי, כולל פעולות ייגרירה והשלכהיי, סרגלי כלים דינמיים, ממשק ריבוי מסמכיסזסוא וכדומה. איחסון הנתוניס נעשה בפורמט פרטי של אקסס, אם כי התוכנה. יכולה לייבא קבצי 806 ,68/50 ופאראדוקס. אין אפילו צורך להמיר את הנתונים לפורמט אקסס ואתה :כול להשאיר אותם בפורמט הישן. כך תוכל להשתמש באקסס כיישום חוית (עאם אס למסדי (תונים | ותיקים ושונים. | מבדקי הביצועיס שערכנו לא היו מרשימים, במיוחד כאשר עבדנו עם (תונים בפורמטים זרים. מיקרוסופט מספקת דרייבר 0286 (הצעת התקן של מיקורסופט לקישור יפתוחיי של מסדי נתונים) לצורך התחברות למסדי ,801 56% ומסדיס אחרים שיתמכו בעתיד בתקן. מלבד תמיכה בסוגי הנתוניס המקובלים במסדי נתונים, תומכת אקסס גס בעצמי 018, כמו מסמכי כאסאו, קבצי קול וגרפיקה. שאילתה באמצעות דוגמה גרפית 5% מיישמת את שיטת השאילתה באמצעות דוגמה בסביבה גרפית. אתה גורר את המסמכים הנחקרים מהמיכל לחלון השאילתה ואחייכ את השדות המתאימים מהטבלאות למסגרת יישאילתה עייי דוגמה" 85). כדי לחבר שתי טבלאות אתה מעביר קו בץ השדות התואמים עייי גרירה של שדה אחד והשלכתו על השדה בטבלה השניה. אחייכ אתה מגדיר את השאילתה ושולח אותה למסד. אקסט מעבדת את השאילה לפקודות .501 פורמליות ומבצעת אותן בעורף ללא מעורבותך. אס אתה מספיק בטוח בעצמך, אתה :כול לערוך ידנית את הקוד שהתוכנה מכינת. התוצאה של שאילתה נקראת [פפגאצת והיא כנראה ההישג הטכני הגדול ביותר של אקסס. | בנעוד | לתוצאה בתוכנות אחרות, זשפ35אצס הוא ייעצס חייי - ניתן לשנות הנתוניס בו והס ישוקפו במסד הנתוניס או להשתמש בו כמקור להכנת טפסים ודוחות. הכנת המסמכים נעזרת. עייי הייקוסמיסיי - 2805 - שלוקחים אותך דרך סידרת שאלות ותשובות שבסופה התוכנה מכינה את הטפסים, הדוחות והגרפים המתאימים לצרכיך. הקוסמים כתוביס בשפת התיכנות העצמית של אקסט, 23856 400₪5, המבוססת על, אבל לא והה עם, 86 [גטטו. למרות שאקסס אעה מושלמת, והמבדקים חשפו 6שתים וחסרונות שונים, זו תוכנה שאתה צריך לבחון ברצינות אס אתה מחפש מנהל | מסדי נתונים לסביבת פשס6ממ/ה מיקרוסופט מבטיחה שיפורים ותיקון הליקוייס שמצאנו וללא ספק מדובר כאן בהתחלה של דרך ארוכה. לפי הצעדים הראשונים הכוון נכון. 951% קן] סיוע חוץ למחעובון כף-יד ותיק למרות שרבים לא ישתכנעו כי תוספות יכולות להפוך את חלוץ מחשבי כף-היד, 14295, למחשב 'אמיתניי, רביס לא פחות אינס יכוליס להפרד ממנו לטובת מחשבי מחברת מסורבלים. את הפונקציונליות החסרה הם יכולים למצוא עכשיו בתוספות של חברות צד שלישי. %וספט5 מציעה כרטיסי זכרון הבזק ( 0,511 של 5 ו- 10 מגהבייט הנתקעיס לחריף ג01ואסק של המחשב. הכרטיסים, שמחירס 600 ו-1000 דולר בהתאמה, אינס אמצעי איחסון זכרון זול, אבל הם מהירים ועמידים בתנאי טלטלה במידה שדיסק מכני לא יסבול. יצרן אחר 090065 ₪5 מציע מודם 420088 למחשב. המודס עצמו אעו (כנס לחרל 0]01, אלא מותאס לתושבת השולחנית של המחשב. המודם, שכינוו 2400 חסק6!זסע, אמור לתאוס לתקני התקשורת בכל מקוס בעולם, תכונה חיונית למ שאעו (פרד מהמחשב גס בחוייל. הש דוקה דט גם יבמ מזריקה דיו צבעוני טכנולוגית הזרקת דיו הפכה למצרך מבוקש בשוק מדפסות בצבע. הזרקת דיו מציעה אלטרנטיבה זולה במידה דרמטית (בעלוות רכישה ובעלויות שוטפות) ביחס למדפסות צבע אחרות, ופער האיכות הגרפית הולך ונסגר. בסקירה שערכנו בגליון 3 נמצאה 01,300 קת 06ם1ג? כראוייה לייבחירת העורכים'י. עכשיו הצטרפה :במ לתחרות עם מוצר דומה. ותד מיוצרת עייי 1%, חברת הבת של יבמ שעוסקת במדפסות ומוצרים היקפייס אחרים, והיא מכוונת לתחרות ישירה מול המדפסת של ג. שתיהן מוצעות במחיר ₪ בונוס חינם !!! ווסח-פ> עם 250 פונטים ו12,0007 איורים ממוחשבים קורל דרו עושה הכל. עכשיו בגרסה חדשה ומשופרת עד לבלי הכר. כל מה שאתה זקוק לו נמצא בחבילת תכנה אחת. עכשיו אין צורך לקנות מספר חבילות תוכנה שונות על מנת ליצור גרפיקה, גרפים, פרזנטציות ועיבוד תמונה וזאת כי קורל דרו עושה הכל בשבילך בחבילה רבת עוצמה שטרם נוצרה כיום לתחום הפי.סי. כל זאת עם העברית של כיוון מחשבים אשר פיתחה את גרסת החלונות לעברית ומפתחת כיום את מעבד התמלילים החדש "דגש'' לסביבת חלונות. - - ו כיוון מחשבים בע"מ עברית מבית כיוון מתשבים 0 ,רכז ת/כן/ת. ארהיאות. כתכיזה %חת ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טלפון: 027733941 פקס: 02-733938 ה בה.. שצחט מ שק כמו. בס בדה נתמהסצכ הי גמ מק מה מש מו מיצ ושמ שחש נמנה- המשש 0002047 | 60 0 אטרכ ארהיאה 3/1/ר ורפי | 90/46 גֶרפִית 200% חר ות (ית] הפק זיאה כא0% הכ] * רפ 3/ תת א'יאריים. * 00/כ ורפי ותאון/ת * סי אאור/ת, 60 (ק/רות /3/8.. * כיית ָרְסִים, 0/69ה /ק/ה * או// רתכ 16 ושי כשןו1ית /מכרית | * 000/, ארה'אים. 00702 9018 90/00 * | * ססריית תא!ן/ת 180 ארפיאה | * תאיאות 901% -6091// --2/8/ 7/8/06 | 007 וד 8יכ/ר תא/ן/ת אא/תסכ 60. 50] גוית 1/8 %חר 6קפים, סיק/סי/ת !הקרןה אהאתסכ (ית] 1/ת כתא/ןה הכ/ * יכ/) קכנים ]אגוֶת אפת/כןיות ה/חרות * כ)ים תוקל רכי גאה * אכחד ₪ יאגי/ת א/כן/ת כ א)רה * 009ריש, רכים. /או//ןית * ן//] הזכ 46 רקזים, * אארכת 1/0/01 כ3כ) /00/ר 21 * סמָר רכ 6/ תא/ות ]הנה * הכ 0/0/49 1/0/01 כתאוןה * סר/ק תא/ה, הסור ייזסה כת/כןה בנוסף 405 אד זא00, ו-05416וא ]םת 60 גמשות, מקצועיות, עוצמה זה קורל דרו של כזוון סוכנים: * פלרון בע"מ, רח' גבעת שאול 24 י-ם טל. 525181, 557420, 027579022 * דסקטופ בע"מ, רח' מוזיר 5 ת"א טל. 057440591 * קומפיובית, רח' הלל 5 ירושלים טל. 027242255 > קומפיוטרלנד טל. 04-514214, 05-5575986 ,027259472 * קול-זאב, רח' דורות ראשונים ירושלים טל. 027257828 = ארם, תל-אביב טל. 0575466111 29 3 דומה ( כ-3500 דולר עם מפענח פוסטסקריפט), הן מדפיסות על נייר 43 ושתיהן מאושרות עייי סאג כנאמנות צבע. (סכימת הצבעים של אא היא המקובלת ביותר בין גרפיקאים ואנשי דפוס להגדרת צבעים. מרבית תוכנות הגרפיקה תומכות במודל הצבעים הזה ומאפשרות לך להגדיר צבע לפי מספרי פאסדאג). המדפסת משתמשת בארבע מחטניות צבע נשלפות המספיקות ליותר מ-200 עמודים. ראש ההזרקה הוא קבוע (אינו חלק מהמחטשנית ולכן הוא או נזרק בגמר הדיו) והמדפסת כוללת אמצעים, בתוכנה ובחומרה, לשמור על פיות ההזרקה, שלא יסתמו. מהירות ההדפסה היא 40 שניות לעמוד טיוטה ו-70 שניות לעמוד באבחנה מלאה של 3608360 נקודות לאינטש. עמוד גרפי מלא מודפס ב-170 עד 190 שניות. הצבעיס *יחייסיי ואין| בעות של אי התאמה (א10ד580318א) בין הרסטרים של צבעי היסוד. מעבר הצבע ייחלקים'י הודות לטכנולוגיה לה קוראת יבמ 0166 זס[60. מהירות ההדפסה הגבוהה גובעת ממעבד 3186 של כאא הנתמך ב-4 עד 16 מגחבייט זכרון. המדפסת מסופקת עס ממשק טורי, מקבילי ו-8ג161פקא, אותס ניתן להפעיל בו-זמנית תוך כדי חלוקה דינמית של הוכרון לפי השערים הפעילים. 0 חח 010 גירסה חדעוה לעורך התמונה הפופולרי במאמר המופיע בגליון זה ("טוב מראה עינייסיי) זוכה עורך התמונה 1פתסוסם? של מיקרוגרפיקס ‏ בציון ‏ "בחירת העורכים", בקטגוריה של מוצרים לא יקרים למשתמש המודמן. חלק גדול מההסתייגויות שהלו לנו בהתייחסות. היימקצועיתיי נעלמו עם הגירסה החדשה, 2.0, ששוחררה לאחר תוס המבדקיס. המחיר, לשמחתנו, נשאר 199 דולר בלבד, 'מציאה'" במונחיס של תוכנות עריכת תמונה. השיפור המשמעותי ביותר הוא הוספת המודול 6מגתפסוטא, המתקן אוטומטית שגיאות סריקה (גיאומטריות וכרומטיות), ומאפשר שליטה בספרית התמונות עייי ייבולים" - הצגות מיניאטוריות של התמונה השלמה. תוספת רצויה אחרת היא המודול עמפו1טוסט? הכולל אלבוס של 200 תמונות 481 ז01, מנחל ארכיב תמונות, שרת 005, כיול לסורק, למסך ולמדפסת, 6 כלי עריכה חדשים, 12 מסנניס נוספים ועוד. 0 0חק אג-חו) המחעב האישי במכונת פקס אינטליגונטית השימוש במחשב, דיסק ומדפסת כתחליף למכונת פקסימיליה הוא אפשרות קוסמת שרק מעטים אמנס מממשים. הסיבה לכך היא תוכנה לא בוגרת. הפקט הוא כיוס חלק בלתי נפרד ממרבית המודמים - כך שאין אפילו צורך לקנות חומרה חדשה - ובכל ואת רוב המשתמשים מעדיפים יידף אחד ביד משני קבציס על הדיסקיי. הגירסה החדשה, 3.0, של אגמו\ אמורה לשנות את המצב. היא מתקנת את רוב הליקויים של גירסאות קודמות ומוסיפה תכונות שימושיות חדשות. ההתקנה נעשית היום ללא בעיות | ומהירות = השלור שופרה - הגירסה החדשה אפילו תומכת בתקן 17.ץ לשידור ב-14,400 | טיביות בשניה. אפשר להוסיף הערות לפקסים נכנסים ולהעביר אותס זיהוי סימניס אוטומטי (008) כךי שיהפכו לקבצי 80. ספר הטלפונים הורחב מאוד, מערכת הניהול שופרה ונוספה התמיכה בסורקים אופטיים לפי תקן אגא החדש. בדומה למרבית תוכנות %= לסביבת ו60מו, סז אגימו\ מותקנת בדומה לדריבר של מדפסת. אתה מכין את המסמך כרגיל ורק שולח אותו לפקס במקוס למדפסת. החבילה מסופקת עם מבחר עמודי פתיחה, מהס אתה יכול לבחור פורמט מהודר לדף הראשון. העושר בא במחיר לא קטן של נפת דשק - 75 מגהבייט לחבילה השלמה (אפשרית התקנה חלקית). במבחניס מצאנו ביצועים אמינים בכל סוגי המודמיס ומהירות סבירה גס על מחשב 38685%. במחשבים איטיים רצוי להמנע מזיהוי אותיות אוטומטי לפקסים (כנסים. המודול. לזיהו; אגץם, מופ תחת רשיון של חברת 685 האיכות של פקסים (כנסים, אפילו אם הס נשלחו במוד מאד1 ממכונת פקס טובה על קו טלפון נקי, אעה מספקת כדי לקבל זחוג אוטומטי ללא שגיאה ב-100%. צריך להשתמש בתוכנת איות כדי לזהות שגיאות ופעולה אינטראקטיבית כדי לתקנן. החלפת נתוניס דינמית סכ וקישור אובייקטים 0118 עוזריס בקישור עם תוכנות 60%3פו/ אחרות. למשתמש שאינו מצפה לניסים ונפלאות מתוכנת 006% מציעה אגתפו/ פתרון אמין של שימוש ב-76 כתחליף למכונת פקס. ו הברז האלקטרוני ימלא את המסך שלך בוידאו חי בעקבות ההכרזה של מיקרוסופט על וידאו לחלונות החלה הגירה של כרטיסי סיפרות (דיגיטציה) לאותות וידאו מפלטפורמות אחרות לסביבת 5ש60פםו/). 1801ק6605נ. (ברצ. הוידאו בתרגוס חופשי) הוא אחד הראשוניס, והוא מגיע מסביבת מקינטוש. היצרנית, ‏ 8]אזסקטפ, היא ספקית ותיקה של כרטיסי וידאו, מצגיס גרפיים ומאיציס למחשבי מקקטוש, ועכשיו מיקרוסופט פתחה לה צוהר לעולס הגדול של מחשבי 26. הכרטיס אשנו מיועד לשפר את קצב וו 7 + 6 8 ₪ ₪ = 5 3 9 ₪ צי וצרי 858 החדשים ל- פשספאזשט 4 ₪ מלאכת מחשבת טכנולוגית סל התוכנות היחידי - איתו אינך נדרש להתחיל מחדש.. כל המוצרים מתקשרים ומשתלבים אוטומטית ביניהם ! ש/ 1-2-3 מהדורה 1.1 5 מסאה,זתמתת תלת-מימד מלא ותאימות ל- 208 להפקת שקפים ומצגות גרפיות מעבר קל וטבעי למשתמשי 2025 העוברים ל-0/5סא1/ התוכנה שזכתה בעשרות פרסים בינלאומיים ורוצים לשמר את השקעתם. על קלות שימוש ואיכות גרפית. פועלת גם ב-05. 4 קלות שימוש ותכונות חדשות - מעבר לתחרות. בנה במו ידיך מצגות ושקפים לכל צורך, = = תמיכה עברית במקור (בכל הגופנים של 6/סס א1/), הצג ב"גדול" את רעיונותיך 5 קישוריות ישירה מתוך הגיליון למחשבים מרכזיים בעזרת אפקטים ויזואליים מרהיבים % [ 9 ותאימות מלאה למוצרי 0/5סא1/ נוספים (ברמת ₪סס). ושמור על עירנות הקהל... 1 ג ₪ = שי הבעון | > ₪ 3 ₪ ם < ]5 1 : 006 / ו דואר אלקטרוני ברשתות תקשורת יומן - סדרן לניהול פגישות ומשימות | ; התוכנה המובילה בעולם לדואר אלקטרוני, המאפשרת לרשותך יומן משרדי מתואם וממוחשב | 4 משלוח מיידי של טקסטים, גרפים, תמונות, קבצי עבודה, מרהיב ביופיו ונוח מאד לשימוש, המאפשר תיאום צולב | פקסים, ואפילו תיקים שלמים, בזמן מינימלי ובנוחות מירבית. של פגישות ואירועים למספר משתמשים בארגון, כולל: | עס 1 :0 פועלת על כל סוגי המחשבים ומקשרת אותך יומן פגישות, לוחות גאנט לתכנון, | % לכל מקום בעולם דרך רשתות בינלאומיות ספר טלפונים (עם חייגן) ויומן משימות. 1 ללא צורך בהרחבות חומרה מיוחדות. ההדפסה תצא בגודל תואם ליומן הכיס שלך. - ודו 5 בלבד!! + מע"מ כל 4 התוכנות 4 דַגש | 5 . 7 מפיצי לוטוס בישראל ,רחוב המסנר 12 תל-אביב 97 - 039 משווקים מורשים: . שו כלנית 5372929 - 03 שו לרגו הראל 257248 - 02 שא עדים יועצים 419393 -04 ₪ קומפיוטרלנד 6 - 03 259473 - 02 ₪ חיון מחשבים 5751399 -03 628628 - 04 ו ₪ 8 ₪ ₪ =] כ ₪ ג 9 ₪ 5 4 המחירים נקובים בשווה ערך לשקלים, אינם כוללים מעיימ וצמודיס לשער הדולר היציג ביוס התשלום.. 339 שמשה 0 - 1 > | ₪ 5 8 | ] 72 התצוגה של פאיס6מוצ ז₪ 660 אלא לספק לו חומר גלם בדמות קבצי 31 על הדדיסק. הכרטיס מסוגל לקלוט את התמונות ממצלמת וידאו, כונן 02 או דיסק וידאו ולאחסן אותן על הדיסק, כמעט בקצב של ייומן אמיתייי. אתה יכול לבחור בין 2 פורמטים לרכישת תמונה: האחד מספק אמינות צבע גבוהה ותמונה איכותית, אבל ללא דחיסה, ופורמט דחוס שאיכותו נמוכה יותר. שני הפורמטיס תואמיס ל-4/1. בפורמט הדחוס קצב התמונות המירבי הוא 20 לשניה ובפורמט הישיר הקצב עולה ל-30 תמונות לשניה. התמונה מקודדת ב-24 סיביות וניתן לצרף לה צליל סטריאו סיפרתי באיכות קומפקט דיסק. 0 חס50ו/0[601 פיתוח של ישומ' 008%5חו/ט מעולם לא היה קל בל כך המשימה הבלתי אפשרית מוכרת מתריסרי אירועיס קודמים: אתה אמור לפתח אב טיפוס של ישוס מבוסס מטד (תוניס והזמן המוקצה לא מותיר לך אשליות על הסיכוי להשלים אותה עס תוכנת 6 או ++6. אל תתיאש - בורלנד מציעה לך אלטרנטיבה לא פחות חזקה, והרבה :ותר מהירה,| לסביבת פיתות קונוונציונלית. | קוראיס לה פסצו0אטס ומפתחים רבים לא יוכלו לעמוד בפיתוי שלה. החבילה החדשה צוררת תכונות שהמתכנתים המקצועיס מחפשים, בתצורה שפותחה במקורה לשרת את המתכנת הלא מקצועי. מהדיר (קומפיילר) מלא ++6 10880, מנפה שגיאות (0009ט08כ), | עזרים | להכנת | *שומי 5וסכאנאו, קשרי .80 מובנים, גישה מהירה למסדי נתונים של יצרנים שונים, תמיכה במולטימדיה, וכויות הפצה חופשית לגירסת הרצה (₪ד א₪0) ומחולל דוחות בשם גגזע0 צחסקטא. קלות ההפעלה היתה תכונה טובה של םסוט)60ן[09 עוד לפני שנוסף התואר סאק לציין עוצמה משופרת. ההגדרה של מטרות הגירסה היימקצועיתי' כהכנת ייאבי טיפוטיי באה לציין כי היא נועדה לפתור את המחצית הראשונה של כל פרוליקט פיתוח: הצגת דגס עובד של הישוס. את השלב השני ניתן אזּ להשלים בכלים המספקים יכולת אופטימיוציה טובה יותר. מתכנתיס מנוסים יודעיס כי קל יותר להכין ב | 7 ו" 1 א ספריות ,11 למערכת >איס6פו/), מלתכנת ישוס עצמאי. לצורך זה מכלילה החבילה את מהדיר ++6 עם ימסגרת'י (א08%/וא הכנת ישומים בשם שס6פו\ ו66נט0. המהדיר מאפשר להוסיף פונקציות לספרית הפקודות, למקס אותן בספרית ,11 ולקשור אותן עס סביבת הפיתוח עייי פקודת 88018188 כך אתה יכול לשכלל את המודל בהדרגה, עייי הוספת פונקציות 11 לכל פעולה שגמרת לתכנת. קישור למסדי .801, מה שהיה אופציה יקרה בעבר, הוא כיוס חלק בלתי נפרד מהסביבה, והוא משלים את היכולת של םסופו)סטוטס לשאוב נתוניס ממסדי פאראדוקס, 68458 366 ו- 4501. תמיכה במולטימדיה מתחילה בייכפתורי הפעלהיי גרפיים, אותס אתה :כול להציב על המסכים לצורך הפעלה של קבצי 0 מסופו ןפ היא כלי רב ערך באמתחתו של כל מפתח ישומים. ]0606/6910 011106 הכתובת נועל המנכתב תוכנת עזר זו מיועדת להשתכן בתוך מעבד התמלילים עאסאו של מיקרוסופט, ובשינוייס מינימליים גם בתוך סז םג של לוטוס וגירסת 3 של סלו ולהפוך אותן למערכות התכתבות אוטומטיות. החבילה כוללת מסד נתוני כתובת עם ממשק תפריטים פשוט וקל להפעלה וערכת בחירה לפורמטים של מכתבים, מעטפות ופקסים. אתה בוחר בפורמט הרצוי, מקליד את המכתב תוך שימוש במעבד מולטימדיה התמלילים | שלך קשורים. ממ ו ושולף | ממסך לרוב המתכנתים - ; ו הנתוניסם את של ישומי שמות הממוענים 5צו00מו/, (אחד או יותר), ה תוך שימוש 0 מספקת בפונקציות חיפוש אלטרנטיבה אש | -- = סטנדרטיות. | את טובה יותר | | השאר עושה מאשר טא התוכנה. 6 של מיקרוסופט. המעורבות | של הגישה הישירה 006 והמהירה למסדי נתוניס זריס (לא מסדי .501) והליצור האוטומטי של דוחות יכולים לחסוך את הזמן שכה חסר לך. את השיפורים תוכל להוסיף בהדרגה, עייי פונקציות 6 או ++6, אם צורת העבודה המתוארת לעיל מתאימה לך, לא תמצא סביבה טובה תר מ-םסוט)סטוטס -80?. אבל אס אתה מכור לתהליכי תיכנות מסוזרים יש חשש שתתוטכל. התפיסה הבסיסית נותרה פיתוח-ללא-תיכנות. החבילה לא כוללת שפה תהליכית ואתה תתקשה לייצר פונקציות ,011 למלא את החטר. התמיכה בניפוכ שגיאות בפונקציות מאקרו ארוכות גם היא זקוקה לשיפור. ‏ אבל רוב התכנתים יגלו | שהשיפור המיידי בתפוקה שלהם | מצדיק את הסבלנות הנדרשת לעקיפת הפגמיס הקליס. מתחילה בפתיחת המסמך במעבד התמלילים ומסתיימת בהדפסת, כולל מעטפה ומדבקת כתובת. אס אתה מצוייד בתוכנת אגמוו של חברת גאזת זתס (גם היא מתוארת במבט ראשון בגליון זה) התוכנה גס תשלח עבורך את הפקס. הפגמים הקליס שמצאנו בבדיקות אעם מעיבים על עובדה בסיסית אחת - זו תוכנת התכתובת הטובה ביותר כיוס לסביבת 5אסמוץו. היא מתאימה ייישר מהקופסהיי לישומיס סטנדרטיים וניתנת לעיצוב לצורך פתרון צרכים יחודיים. ₪ הראש ב-40,000 רגל והרגליים על הרצפה :סו 0 / 3.0 הססוג-] וד חווטו הרבה מחובבי הטיסה יחשיבו את 3-א41/00= כמשחק המחשב המושלם. המשחק מדמה בצו- רה מדוייקת את אופייני הטיסה של 16-ת, אחד ממטוסי הקרב הטובים בימינו, בסביבת עימות ריאליסטית: פנמה, כווית או ישראל. התוספת החדשה ז6קגד קחווהקות:חסו61ק0 מוסיפה שלוש זירות במזרח הרחוק: קוריאה, יפן ופקיסטן. והחידוש האמיתי - את הקרבות האויריים תו- כלו לנהל על רשת נובל! | אפשר להתקין את המשחק על שרת הקבצים ולערוך התמודדות מפעלית מתוקשרת, כולל משתתפים רחוקים דרך מודם. כאשר משחקים בסביבת 6ג/וסא, עד 6 שחקנים יכולים להתגושש ברב-קרב אוי- רי, כקבוצות או כיחידים, עד שרוד המטוס האחרון. המשחק מחייב פלטפורמה חוקה. 486 עם 12 מגהבייט פנויים על הדיסק וסביבת 5.0 5 יינקייהיי מכל תוכנה מתחרה. התוספת חסנוגז6ק0) ז86וד פתוותקוי] היא השבחה נחשקת למי שכבר מיצה את הסימולטור המקורי וזקוק למנת אנדרנלין מעודכנת. מלששסיש שד נזזשחוז ₪ לדוסתת > 1 שמ לחש וזסז טייסי הקרב זכו עד כה למרבית הזוהר וזרי התהילה, במיוחד בקרב שוחרי הקרבות על מסך המחשב. הסימולטור חס קתעה יימבצר מעופףי!, בא לעשות צדק עם צוותי המ- פציצים, אלה שעשו את עיקר המלאכה האוול- רית בזירה האירופית של מלחמת העולם הש- ניה. הצוות של מפציץ 8-17 כלל 10 אנשים: קברניט, טייס משנה, נווט, מטיל פצצות, מפעיל רדיו וחמישה מקלענים. המשחק הזה מושיב אותך בכל עשרת התפקידים. המשחק מחייב יכולת לחלק את תשומת ליבך בין התפקידים השונים ולעבוד הרבה עס לוח הקלידים, ולא להסתפק בג'וייסטיק. אם אתה לא מסוגל להתמודד עם כל הבעיות בו זמנית, תוכל להעביר חלק מהמטלות למחשב, תמורת ויתור על נקודות קרדיט. התיעוד שמלווה את המשחק הוא ספר בן 230 עמודים הכולל סקי- רה היסטורית של ההפצצות האסטרטגיות במ- לחמת העולם השניה. 0 סח 01 005 60 זירת הלחימה כאן היא האוקינוס השקט, 1941, אחרי שהיפנים כיסחו את מרבית. הצי- האמריקאי בפרל הרבור. אתה יכול לבחור את הזרוע האווירית בה תשתתף: הצי האמריקאי (תקיפות מעל נושאות מטוסים), המארינס (השתתפות בכיבוש האיים בדרך מגוואדלקאנל לאוקינאווה) חיל האוויר האמריקאי או היפנכ לבחירתך 25 מטוסים קלאסיים של מלחמת העולם השניה, הכל מזירו יפני דרך 38-ק (ייהאלמנה השחורהיי) ומוסטנג (51-ק) וכלה במ- פציצים האסטרטגיים 8-17 ו-8-29 שהפכו את ערי יפן לרמ. הגיוון בכלי הטייס בא על חשבון הריאליזם, אם כי הייאקשןיי נשמר והמסך מת- רענן בקצב משביע רצון. אס אתה מחפש סי- מולטור שאינו הופך את חווית המשחק לתרגיל מסובך בפקודות מורכבות, ""אלופי הפסיפיקיי ימצא חן בעיניך. 6 8 | גזסזו 00 משחק זה, של 5086 ₪זג!81!א , מהווה הרחבה של הסימולטור הנפוץ ביותר, זסוג!טת:5 ונפוה של מיקרוסופט. והמשחק 445 מוסיף שנל מודוליסם חדשים, שכל אחד לחוד מצדיק את ההשקעה ברכישתו. ""מפעל המטוסיסיי - סטג ]גזסזוא. - רץ תחת משסשתו/ והוא מאפשר לך לתכנן מטוסים כמיטב דימיונך ולהטיסם תחת הסימולטור. ‏ "מפעל הה- רפתקאות" - שוג טות6צ40 - מסתפק בסביבת 205 והוא מאפשר עיצוב תס- ריטי טיסה משוכללים. תיכנון המטוסים עוקב בצורה ריאליסטית אחרי תהליכי תי- כנון ויצור של מטוסים אמיתיים, החל מתי- כנון חלקים, דרך מפעל ההרכבה וכלה בצ- ביעה. את הקבצים אתה :כול להעביר להטסה על זסוג!טוחו5 זתפו, גם אס מחשב המטרה לא מכיל את 4. מודול התסריטים מאפשר ניטור של פרמטרים שונים בזמן הטיסה (למשל מהי- רות, גובה וכדומה) והפעלת אירועים שונים בה- תאם למצב. ניתן גם לייבא קבצי 6% בהתאס לאירוע וליצור אפקטים תוך שימוש בכרטיסי קול מקובלים. התוכנה הזאת פותחת לפניך את האפשרות להטיס כל מטוס בהסטוריה של הת- עופה, בכל תסריט היסטורי או דמיוני. צילום: אופהא ]תפצ 6 מגהר. גבול המהירות החדש הראש ב-40,000 רגל והרגליים על הרצפה :סו 0 | 3.0 הסס|ג- וד הווחו הרבה מחובבי הטיסה יחשיבו את 3-א160ת כמשחק המחשב המושלם. המשחק מדמה בצו- רה מדוייקת את אופייני הטיסה של 16-=, אחד ממטוסי הקרב הטובים בימינו, בסביבת עימות ריאליסטית: פנמה, כווית או ישראל. התוספת החדשה קוד 8תוז0פוז:חסו1ג6ק0 מוסיפה שלוש זירות במזרח הרחוק: קוריאה, יפן ופקיסטן. והחידוש האמיתי - את הקרבות האויריים תו- כלו לנהל על רשת נובל! | אפשר להתקין את המשחק על שרת הקבצים ולערוך התמודדות מפעלית מתוקשרת, כולל משתתפים רחוקים דרך מודם. כאשר משחקים בסביבת 6גאוטא, עד 6 שחקנים יכולים להתגושש ברב-קרב אוי- רי, כקבוצות או כיחידים, עד שרוד המטוס האחרון. המשחק מחייב פלטפורמה חוקה. 486 עס 12 מגהבייט פנויים על הדיסק וסביבת 5.0 5 "נקייהיי מכל תוכנה מתחרה. התוספת סק 0 זסקוד פתוזופות היא השבחה נחשקת למי שכבר מיצה את הסימולטור המקורי וזקוק למנת אנדרנלין מעודכנת. זפש, וטרס שד 5 פַהוּע .06 טייסי הקרב זכו עד כה למרבית הזוהר וזרי התהילה, במיוחד בקרב שוחרי הקרבות על מסך המחשב. הסימולטור חס קתועה "מבצר מעופף'י, בא לעשות צדק עם צוותי המ- פציצים, אלה שעשו את עיקר המלאכה האווי- רית בוירה האירופית של מלחמת העולם הש- ניה. הצוות של מפציף 8-17 כלל 10 אנשים: קברניט, טייס משנה, נווט, מטיל פצצות, מפעיל רדיו וחמישה מקלענים. המשחק הזה מושיב אותך בכל עשרת התפקידים. שו נדושו > - שש >השו זזסודז המשחק מחייב יכולת לחלק את תשומת ליבך בין התפקידים השונים ולעבוד הרבה עס לוח הקלידים, ולא להסתפק בגיוייסטיק. אם אתה לא מסוגל להתמודד עם כל הבעיות בו זמנית, תוכל להעביר חלק מהמטלות למחשב, תמורת ויתור על נקודות קרדיט. התיעוד שמלווה את המשחק הוא ספר בן 230 עמודים הכולל סקי- רה היסטורית של ההפצצות האסטרטגיות במ- לחמת העולם השניה. 0 סח ]0 065 ,. זירת הלחימה כאן היא האוקינוס השקט, 1941, אחרי שהיפנים כיסחו את מרבית הציכ האמריקאי בפרל הרבור. אתה יכול לבחור את הזרוע האווירית בה תשתתף: הצי האמריקאי (תקיפות מעל נושאות מטוסים), המארינס (השתתפות בכיבוש האיים בדרך מגוואדלקאנל לאוקינאווה) חיל האוויר האמריקאי או היפני. לבחירתך 5 מטוסים קלאסיים של מלחמת העולם השניה, הכל מזירו יפני דרך 38-ק (ייהאלמנה השחורהיי) ומוסטנג (51-ם) וכלה במ- פציצים האסטרטגיים 8-17 ו-8-29 שהפכו את ערי יפן לרמף. הגיוון בכלי הטייס בא על חשבון הריאליום, אס כי ה'יאקשן" נשמר והמסך מת- רענן בקצב משביע רצון. אם אתה מחפש סיכ מולטור שאינו הופך את חווית המשחק לתרגיל מסובך בפקודות מורכבות, "אלופי הפסיפיקיי ימצא חן בעיניך. 6 ₪ 3זסזות [00-] משחק זה, של 50 !פא , מהווה הרחבה של הסימולטור הנפו ביותר, זסוגוחו5 ותקוו יל 32/2 של מיקרוסופט. והמשחק .4 מוסיף שני מודוליסם חדשים, שכל אחד לחוד מצדיק את ההשקעה ברכישתו. יימפעל המטוסיםיי - סטג זגזסז1א - רץ תחת פאסתוצו והוא מאפשר לך לתכנן מטוסים כמיטב דימיונך ולהטיטסם תחת הסימולטור. ‏ "מפעל הה- רפתקאות" - קַסוסג פזטח446 - מסתפק בסביבת ₪05 והוא מאפשר עיצוב תס- ריטי טיסה משוכללים. תיכנון המטוסים עוקב בצורה ריאליסטית אחרי תהליכי תי- כנון ויצור של מטוסיס אמיתיים, החל מתי- כנון חלקים, דרך מפעל ההרכבה וכלה בצ- ביעה. את הקבצים אתה יכול להעביר להטסה על זסוג!גוותו5 ותקון, גם אם מחשב המטרה לא מכיל את 4%. מודול התסריטים מאפשר ניטור של פרמטרים שונים בזמן הטיסה (למשל מהי- רות, גובה וכדומה) והפעלת אירועים שונים בה- תאם למצב. ניתן גם לייבא קבצי א6ק בהתאם לאירוע וליצור אפקטים תוך שימוש בכרטיסי קול מקובלים. התוכנה הזאת פותחת לפניך את האפשרות להטיס כל מטוס בהסטוריה של הת- עופה, בכל תסריט היסטורי או דמיונ; 6 מגהרץ. גבול המהירות החדש כנולוגית 2אפ היא התרופה של אינטל להתמכרות שלנו למהירות. בשנה האחרונה הכפילה אינטל את המהירות המירבית אותה ניתן לסחוט ממעבדי 486 מ-33 ל-66 מגהרץ. לא ברור אס המוטיבציה של אינטל היא סיפוק דרישות המשתמשים או נסיון להתנער מהמרדף של אןםצ6 ו-פואא בע- קבותיה. מה שברור הוא כי נוצרה מערכת כו- חות שוק שדוחפת לשיאים חדשים של בי- צועים, והתיישנות מואצת של מחשבים, בקצב שלא היא מוכר עד כה. שתי חלופות עומדות בפני מי שרוצה להשביח את ביצועי המעבד: שינויים ייארכיטקטונייסיי במעבד, בדמות מע- גלים חדשים המבצעים פקודת שונות במספר קטן יותר של מחזורי שעון, או האצה ישירה של מהירות השעון. החלופה הראשונה מיוצגת עייי הדור הבא של מעבדי אינטל, הייפנטיוס'יי, או כפי שהאנרציה 4% גורמת לנו לחשוב עליו, ה-586. המעבד החדש מייצג עבור אינטל קפיצת מדרגה ביחס ל-486. מעבר לארכיטקטורה ייסופר סקאלריתיי (כלומר ביצוע במקביל של יותר מפקודה אחת עייי שני מעבדי שלמים נפרדים), אפיק נתונים חיצוני של 64 סיביות (אם כי אינטל תייצר גם גירסה ייתואמת 486" עם אפיק 32 סיביות), הפרדת המטמון לשתי יחידות - מטמון פקודות ומטמון נתונים - ועוד. השינויים הארכיטקטוניים מת- בטאים בהכפלה פי 3 של מספר הטרנזיסטוריס הדרושים למימוש כל המעגלים, שינוייס בתו- כנה, הנדרשים לניצול הארכיטקטורה הסופר מבחני הביצועים - עמודים 36 עד 44 בחירת העורכים - עמוד 46 עמוד 132 המשך המאמר - טבלאות השוואה - עמודים 135 עד 140 סקאלרית, ומבנה פיי שונה של הזיווד. כל השינויים האלה מחייבים התאמות של החומרה (לוחות האס ומעגלי תמיכה) ושל התוכנה (מערכות הפעלה וישומים), לפני שהפוטנציאל של הארכיטקטורה החדשה יהפוך למציאות זמינה על שולחן העבודה. בהתחשב בכך שהיום, יותר מחמש שנים מאז שאינטל החלה לספק מעבדי 32 סיביות, עדיין מערכות הה- פעלה הפופולריות אינן יכולות לקרוא לעצמן יימערכות 32 סיביות טהורות", הצפיה המשך בעמי 116 5 2 2000 צ ופא 08 . זה 2 0 ₪ אוו 5-ו / ח - זא 066 2 5 ג | .ז1פח! 1 ]8 008865 0 ; | 5קק 7 סופ - חוזפט 00 18 סז 6 ה : 6 . 2 קות5א8!86 דוו ב 0 9 *" 85סו 6חוחום 9 ב ופוס 3 ₪ זפ סו | ַא . 2 7 1 בהאתה . ו 5 0 8 5 ולו - 10 " 0 0 6 5 000 8 6 חסוזסוחה 5סוהסזדת 8 ₪ 10% 0.5.0/)00 9 וווטם , 9 2 זא סזס: . , . 5 זצס!0 ב 9 ו זמ :3 . ₪ 8 1 זס קוח 60 זסקט5 ה68ח6ח נש ה 0 . . ב 65 9 ד 5 5ץ03ז%1:6 |מחסגוא 7 0 הו 0 0 . .5 ו 205 חפ 5 2 5 סו . ו ₪ וסוזת 5 . 0 05 8 . 0 0 אסזטם טוט הש קז .. !16 אפזסוח6ו1 . א | א 5 = 400 תי . ב אפ 5 : % ו 5 ו 55 *צט :ות % 0768187 2810708060 360 5 ו (685וזק 517081 0ה(0607685) /1/0ו8007080 ז610810 5 56 6 ישראל פברי 3 ו 6 מגהר ו גבל המ הירנ החש מבחני הביצועים: מחשבי 2/66א4860. מה אומריס המספרים! סיזהּ-] 22/6658 6+ עשס1] :6סההּוחיוסזיוס ססטוצ פא - 8 0% 8 מבחן ה00550סחק הג בו תו 3 וג זג מבחן זה מושפע בצורה ' ו ו (83,₪53ו) = (84,₪158ו) ה (מ9,815ו) דרמטית מקיומו של וּכ- ו 0 רון | מטמון | מישנ, כאשר תצורת שחש 0% נמצאה כעדיפה. כל 20 המקומות הר- ו מבחן אפום אשונים במבחן נתפסו עייי מחשבים בתצורה זו. בשיא מחזיק המחשב של קומפק עם ציון 6 פעולות לשניה ובמאסף מוצאים את המחשב של זניט עם 10,806 פעולות לשניה. הפער של יותר מ-60% נובע כולו מא- רכיטקטורת המטמון המישני. אחוז הפגיעות בזכרון המטמון הראשוני (זה שנ- מצא על השבב עצמו) הוא 92 אחוז ורק 8 אחוז מהפקודות נעזרות במטמון המישני. הפער של % בין ביצועי מעבד נובע מיעילות הטיפול בפקודה אחת מתוך 12 - הוכחה חותכת לח- שיבות של תיכנון מטמון אופטימלי כאשר מהי- רות העיבוד גדלה. 4 מבחן סםסוצ הנסיון שלנו עס מתאמים המבוססים על ערכת השבבים ₪14000 58%6ד היה מצולין ואילו חש- בבים החדשים של 53 (866801) איכזבו. תי- כנוניס המבוססים על 32 40611!א של 41 השיגו ציוניס טובים הן בסביבת 205 והן תחת סטתו/ , במיוחד כאשר הס זווגו עם לותח האם של מיקרוניקס, שמצוייד באפיק מקומי. את שלושת המקומות הראשונים תפסו המ- חשבים של 66קאם סוסוןא ,466 טקוחס ו-ספעש, כולס מצויידים במעבד 0א88ד עם ציון בס- ביבות 10,000. 17 מתוך 20 האחרונים היו מצויידים בערכת 53. מחשב ה-8184 של ע08ו0ת160 686 לקח את המקוס הראשון עם ציון 208.55 קילובייט לש- ניה. בין 15 הראשונים אנו מוצאים 8 מחשבי 15ם, 6 מבוססי 15 ורק יבמ עס אפיק 6וא. מחשבים ללא מטמון דיסק פיגרו מאחור. לציון זה היתה השפעה גס על הציון אפס המ- תואר להלן. 8 מבחן אחהוופסס זה מבחן משוקלל של ביצועים תחת 205 ובו מורגשת השפעה חזקה של ביצועי דיסק. הזוכה במקום הראשון במבחן א215, 466 8005 ואטא0ג!א, זכה גם במקוס ראשון כאן וה- אחרון במבחן הדיסק (6א) הגיע גם כאן במ- אסף. 8 מבחן אה האוש סוהקהחם במכחן זה זכו המחשבים שצויידו במאיצי פאוס6חו ואפיקיס מקומיים. את התוצאה המ- דהימה (42.64 מיליון פיקסלים לשניה) של 5 אפשר לזקוף לזכות ערכת השבבים הח- דשה 9000 8מ/ק של חברת אמוזאו בשילוב עם אפיק 18/. במקוס השני הגיע המחשב של אדפטא (22.99 מיליון פקסלים לשניה) המ- | צוייד בשבב 32 גא של דַדַא. במ- קוס השלישי עם ציון 18.09 מיליון מוצאים את המחשב של 62 המ- צוייד במתאם 48 5060657 6חסותגוש עם שבב 90031פע/ של וסטרן די- גיטל. ציון דומה (18.02. מיליון) השיג גם ה-חסוטוזטשסק של 4058 במבחן זה פועלת תוכנת 6צתקהגוח5 כמטמון תוכנה. כאשר הבקר נושא מטמון חומרה נוצרת לעיתים קרובות התנגשות בין השנים והתוצאה פחות טובה מאשר אס מנטרלים את מטמון התוכנה. פחת הביצועים, יכול להגיע עד ל-45 אחוז, והוא תלוי מאוד במימוש. לדוגמה, את המקום הראשון במבחן לקח המחשב של 68 עם ציון 141.57 כשאחריו במקוס השני המחשב של מיקרו-אקספרס עם ציון 87.08. כאשר הפ- סקנו את הפעולה של 6צתקחגוח5 עלה הציון של 5 ל-157.92 (כלומר ב-11.5 אחוזים) ואילו המחשב של מיקרו-אקספרס זינק למקום הר- אשון עס ציון 158.70 (כלומר ב-82 אחוז!). מבחן אהגואאוש אפום מפתיע לא פחות הוא הציון הנמוך שקיבל מחשב זַא08א7, שמצוייד בבקר 5651 עס 4 מגהבייט מטמון חומרה. בעוד שבמבחן א8זס, שנערך תחת 05כ, הוא תפס מקום מכובד בלי- גה אי הרי שבמבחן זה הוא הגיע במקום הא- חרון. זו עדות נוספת לרגישות של ביצועים לניו- אנסים של אינטראקציה בין תוכנה לחומרה, במילים אחרות - לאיכות הדרייברים. גליקמן נטלר מייזלר העסק שלך יתמכו ואתה לא תרצה לשמוע אף גמילה! כשהעסק שלך יתחיל לעבוד עם 8304/51 מדפסת הזרקת הדיו של ברדר, הוא לא ירצה להפסיק. הזרקת דיו - הטכנולוגיה החדשה בתחום המדפסות, מבטיחה הדפסה שקטה, איכותית, עס מדפסת קומפקטית פשוטה לתפעול ובמחיר נוח. לבחירתך שני דגמי 80/1 1 ז6ש00ח8 מדפסת קומפקטית המתאימה לכל יישום בבית (לתלמיד/סטודנט) ובמשרד. מהירות: 160 סל""ש בטיוטה. רזולוצית הדפסה: 300 % 300 בטקסט אמולביה: 3 סטנדרטי ואפסון (בהטענה). תפוקת מיכל דיו: 0 פימנים בטיוטה. 1 דטנסחם מדפסת מקצועית מהירה במיוחד המתאימה לכל מטרה ביישומים משרדיים (טקסט ו/או גרפיקה). מהירות: 360 סלייש טיוטה מהירה. רזולוצית הדפסה: 600 א 300 בטקסט. אמולציה: 35 סטנדרטי ואפסון (בהטענה). תפוקת מיכל דיו: 1,000,000 סימניס בטיוטה. לידיעתך: לדגמי 880/51 החדשים פונטים דומים לפונטים המוכלליס במדפסות הלייזר האיכותיות של חשח דסח8. 807 קרובה למדפטת נייזר בביצועים, רחוקה ממד זר במחירו עם ]06 7 <- אחגיות ושרות: ברדר-רשף (יושראל) בע" נציגים בלעדיים למיכון משרדי חשודד800 ומכונות צילום 50% אפעל 3 קוית אויה פתת תקוה טל. ו03:98922592 פקס. 0379245082 373 מבחנ' הביצועים : מחשב' 2/66א4865. 5 סק צהסאשוא 0 200ו]| 8000| 4000| 0ן 500006 זסק פחסוז8זסקס 000 000 000 0 שחטס50 זט 65ז/סס!וא בכ ו 251 0 ו 6 וסנו תות 7 6 וז וה כב 6 סמו ח8סוזסוחת. ב אוומווד- ‏ ?| 6 ססטזוו 0 1 6 זסז חס זסקט5 חס זסחוה 3 | -- השאתתההתתקתהההההן 6 ו 5 סוחסה בכ לו 6 יט ו 16 86-6607 05 05 [ מ ו 0 1 8 5 קפ ינ | ה ההמוכיותק | 8 13 בנ 1.8 [ ב כ כ ] | 2 6 הזד ה 3 ב ה ב חסוז51חו// 466082 חוופנוה. כ ו הסוח 46602 תספטמ | 16 6 005000 אחו 8-1 3 [י הרישו | 6 65 6 01 וי שו 6 בבס | הו = ב -29] ו 3 | ו וו ה 01 וכו | 0 2 6 08088 0 | ] 6 008 מ 6 486/0 58001 02 58 0 85 486/60 56001 02 ב 27 ( [6י ו 80| 2 17 |-א 0 486 00 254 ונהית ו 486 1067 ב ה 24 [ 3 הט ה 6 ה 00 008 0 0 6 005 0 בו 0 02 | [ ומרתו 0 55 6 466002 0055 000 8 שו | 6 4660092 41855 300/טקוחס 1 8 05 086 0800 50 | האהתתהתהתתאאההתתחהו 8 5 06 00 | חן וו 15 תשרו בא הססיב - הי 2 7 ן ל 655 | ו 7 ד 6 7 0 6 1656 | 1 ?| 46602 06006 וגזומום 98 | הי ו 1 06 07 [ 7 ה 1 | 66 5 8 יט הי | ו 6 486 501/05 | סקחוסד זא 358 [ו מכ כישס: ושמרקר. | 6 4865 50105 11 סח 1 610% | מ 66 ספא 3 8 6 ו 6 071 0 58 3 ו 0 | טק ן | ה 00 ב אוו 7 | 0 8 1 | 20606 69/0018 66 פד | הששאהקה תתהתממו |ההההממה ההמקתתקן 0 8 0 ב יכ לת 9 [ [ קור | וס ל 102 72 וטע 14 | 0 ות 15 | 2 5/2 וו 1203 | 50 ור בוו מ ה נמ ב 48602-66 ותףופחו | | | (48602-68 זחףופח! ב 8602/6607 ו חס 8 8106 ופ וחר משששקששמששש ‏ 6602/6507 ה חס אמ1] סנו זופהו זהו ל ח0וו9ו6/5א 4860%2-66 60918 2 8 חסוז18פץ6א 4860%2-66 6/0818 מ ו 0 1 סו ₪158 486-02/66 1006510 כו חסוזהופז!/' ₪15 486-022/66 ז1000510 1 0 000 0 4 | | | 6 16 16010 ה 6 8 486-006 1016 1055 סזסוושר | ושמשש | 80/0/65 486-1060 116 055וקאם ססר 15 סוס סח מ | [פ ש יפדמ ובכר הכ וס חש ממ 2 הְ185] 1010551605 |8 הסומ = שש 48000700 05 5105 פטס /! בחסוומ | 16 . 0 55 הא 0 5 0 189 / 60 655זקא 60 | 56 ו 10 4661 הסווהופחו/ בזווט פודואת חסזז5חו/ הזווו פוד | 118 2 6חו 5/1 816חהזזס א א סחו וו( וז 164 2 661 |060100018 2 56/07 06006018 | 4 0 00 466 וחססו05 0 00)/ 466 וחססו05 8 - ו | 6 08000 168007 6ח8ז₪ 6 . 6 09000 16800 7806 6 0 ו 1 0 6 ל ן 06 11 =-=---| 0 0 6 פטהווחס!א 051 15 6 486 ח60ו0. 6 886 חספום | 11 12 ו חסוץ] חססווו5 | 12 ו חס 5160 17 0 0 17 סוס 00/5חושש 5100870 5 חש 5100870 5 8 המהצפ 8 חש 1 666% 006 החד 4666% 006 זְחסְחָחמד מו ה 172 70 50001 86שהחושד ב 0 1 רה ה 0 ו 06 0 000 ה486% חסו2-5181 205 0 |006ו/! חא486 חסז8ו2-5 705 כ 6 6 .200 כשחשבו על הפקת ויז'ואל מרהיב, מבלי להכנס להוצאות מיותרות, פנינו לאימפקט! החברה המובילה את הגרפיקה ל-6ק, קובעת סטנדרטים למקצוענות ומציעה לך דהך להבטיח את מקומך בצמרת הגרפיקה הממוחשפת: 4 9 א 8 ₪ ואת 3 התוכנה שעשתה אתה א עכשיו ב 6 אימפקט מביאה לך את כאג661אץ מבית 5, המעניקה לך עוצמה גרפית ומהירות ביצוע (אפשרות העברת אינפורמציה מ-6ק ל-146א ולהיפך). ₪534" מאפשרת לך תמיכה בטקסט, שילוב תמונות, ציור, איור (ספריית אזורים מרהיבה), יבואקבצים בפורמטים שונים, אפשרויות מיזוג, שינוי צורה וצבעים. כמו-כן תומכת התוכנה בהפרדת צבעים בפנטון ובפרוצס. תמיכה ב-ק1] וב-1ק|051568ק. המרת קבצים. גרסת ה-6 זהה לחלוטין לגרסת המקינטוש. צוות מיומן ילווה אותך במתן תמיכה טלפונית, יעוץ והדרכה אישית, תמיכה עברית צלצל עכשיו לפגישת הדגמה חינם - 03-5289121 - השמות המוזכרים במודעה הינם סימנים רשומים. 441 4 אסא עשי אימפקטגאהלהציג בפניךאת הפתרוןהטובבעולם לבעיות סדר, עימודועריכת טקסט. 4.1 האשדאפ/, התוכנה הידידותית וקלת ההפעלה, (בגירסה חדשה!) עובדת תחת 1 8כ)סאן/ש. ליצירת מסמכים באיכות גבוהה. מאפשרת קליטת טקסט שוטף ממעבדי תמלילים שונים ושילוב תמונות מתוכנות גרפיות חיצוניות ומהתוכנה עצמה. מאפשרת עבודה במקביל מול תוכנות גרפיות אחרות. | כמו-כן משמשת /חודא=/ למטרות סריקה איכותית, בניות יחידה והפרדת צבעיים מקצועית בפנטון ובפרוצס. ומדפסות תואמות 5/סאו/. 0 א | אימפקט תצעיד אותך קדימה עם תוכנת הגרפיקה המובילה בעולם ה-26 ( 70% מהשוק ). בנוסף לכלים הגרפיים הקימים משלבת התוכנה יכולת ביצוע אפקטים (לרבות תלת מימד). התוכנה כוללת מספר תוכנות נלוות כגון: /570 המיועד לפרזנטציות. 7א107071:ק, לעיבודי תמונה צבעוניים ברמה גבוהה. 18.6%, ליצירת סמלים. 105/.16א, להצגת מכלול קבצים גרפים, מאפשרת שליפת תמונה במהירות. 61111, ליצירת גרפיקה עסקית בתלת -מימדוהצגת גרפים בעזרת תמונות. בחבילת התוכנה כלול תקליטון ]600 עם 12000 איורים חינם! 3% ה-06 ור צרוך אימפ קט חטרבוח סחגטבים בצ" בּריומה לבחנ' הב'צועים : לחשב' 2/66א4860. 00 | 000 ב ו 0 56000 זסכ פחסוזפוטקס 01 05ה58טסתך ₪0 15| וו 0 ו 500 זסק 85ז/ סא 5 7 |000/! 002/86 4866 ז6/יסק 601 21 007 02/66 4866 זצו0 ה , | |ששאששששן ‏ 6 32 זוז 1 23 | 6 ד ועו תו 0 [ ₪ 6 זו חמסוזסו א 10 רה 2 | 486020666 זס)טקת 60 50001 הס תסווה 20 ו 7 56 א 2 ,/,0000 | 8חסזה, 258 2 ,1000 חסזת, 5 ב 21 ו , ו 08 27 | חן ה 9 5 ה ו 8 12 | ] וס 6 / ה 7 וס חי וכ לק הו 46602 ופה 25 6602 ופ 18 | = 6 510 אחו 8-1 24 6 ססו 005% אחו1-₪ 24 1 = ) 7 24 6 01 ה ו 07 ויה 3 ן - ₪ 0 0 ה 20 = 6 108088 200 6 8 ב ה 84 6 = | 7 24 7 1 = 5 |-סונ 486 זסו0. 156 086 206 5 ה 24 0/6 בוש 0 66 005% 0 קחסט. 21 | 0 5 ו ב 8 0 ב 6 466002 01655 100/ט 0 205 8 466092 801855 0/60 חס 006 == 6חוח86!)! 168 /615 486 6017806 989 8 0 15 486 01806 200 ומאו לו 7 7 5 2 58 2-ו 281 | 6 סמו 8 רנ 2 6602 05006 הזוס 5 | | 7 46602 06006 ופוסו חטווף3/! 466 000 20005 |[ שת 466 006 210 וג | 6 486 158 105 8 6 486 59| 75 3 שש ו -] 6 866 50005 1 0קחוך סוס 7 הפק 066 5005 1 סוד 60 2005 | מ נמ 1 | | מאשן 6 18 6 0 --] 6 2055 | | 5 חס וטוט 7 | 3 2 0 5 | ד = מ 7 ₪ 6ב 3 0/6 40 - ה 5 [ 0 108 | 0/0601 60188 קת 6 | 486/000 60118/ ו 5 - 7 20 ר4] 7 5 - = 5/2 ור 6 ל 26 [ | לחי 2 4 ב (2-66 4860 וחחפה, 1 0 רפח זחר 3 | כןך | ₪₪שםתןממשש| ,48602660 תו הטסו או שטום זזפחו ותו 21 [ 0 58000 ץ6א 4860%2-66 60818 39 חסוו518ץ6א 4660%2-66 60818 קול | - | ה השהאששאטתותוששך 061808 הט חווט 21 | 0 12 | ו )| 1158 486-0%2/66 1006518 18 208 [ +48602/606 801 וח! 608 0 +4860%2/066 2861ח| 1/0608 208 | 6 0|0% 1 א6זסוחס!/ת 203 6 166 1/6076 16 486-006 0 1055 וסור ב 2000 2 חסו%5181 וס 5שוסטחו/ בח 06 הפציין הסוו518זס 05חו// הח 285 | 85| 5חו05/510זסו!! |החסווהצ' 18 | 185] 5ו161055100/! |מחסוזמ 6 0 וופץ5 0 125 | [2-3)] 0 חספופץ5 008 5-8 6 401055 60 24 86 05%זק4= 1160 1003 661 הסווה1פחו/ פזווש ודא 108 661 חסוז8ז5חו/ הזו פודם/ 02 20 6חו ופ 816ף חס 2000 27 6חו !וס 010816 1 667 0018 237 | 00 17 | -| 6 3 0 00 465 חזססופ 21 || 6 | 225 [ [ 6 | 0 0 203 ו שש 1 231 | ו ה ה ו 0 1 | 6 - 13 ך ₪₪₪₪ ו 0 ו 22 8 6 סא 051 23 ישן | 5 6 25 3 וו 9 1 הי 0-0 86 | כ | | ה[ שששר 00200067 | 220 ו ו 10876 2:2 05 טח 100070 5 7 0 606 0 0006 החד 08 ה ו ה 258 | /-06/082 9187 007 0 0 5000156)0 80חחועשך 2201 0 זְ56סקו5 86סתחועש 17 6 - 0 סדה | מקמששממממש/ממממאששאששש 468 הסוצססם ספעון 8 | | | ₪4 000200/ה4860 הסוומו2-5 205 | 0 | מש ---- 04060066] ה כ שיו כטווסוו כטווסוו כשווסוו כשווסוו כשווסוו כשווטוו 2 2 8 028219)80ל'0/699/ :0 '6019ל סוסא- ₪2 '96862 עו 01 ו ו6וסשוו ,6 :וא ₪061 ו ה (860ל) 0" 7 )20 ]ווה ש 612 טשאה וטסו 6 ₪ חם (ו86?) ₪110 טחוהו6ו 1006 606 טוא ם,6א2 6:66 - 60/61 6 םשווש |וו6.₪ 91 007 כפ! ₪5 טואואונ 6 ואו וזו 160% שווהוסא - ופו 03 00/6 אסאס 62606 6 ו0ז,1/₪ 6ה/000 אסאס ₪160₪ 6 6 06 סש ₪160 9 | ₪8 ]. | ו 4 ונוי | | ה ז רּ 3 27 *ן | 01 סימפקט תקשורת מחשבים בע"מ הר וול יליל טל הצור חדיסצי טבטווןר (וצאד וור מטמף' א בה יוי אנשר לחבר את המדפסת שלך, לייזר/מטריצה, עד ל 16 מחשבים באמצעות חוליות קשוו אלו בעזות זיכרון ת'צוגי קומפקטי למדמסת יניע הקץ להמתנה הממושכת לטיוס ההדפסה? ממחשב אחד גיתן להתפצל עד ל 6 עמדות של מסך ג מקלדת ועכבר? בעזרת מעוכת שיתוף משאביט לסביבה המשודית תוכל להשתמש במספר קטן של משאביס, אחד מכל סוג, דוגמת =. מודס מדפסת ליוזר ומלוטר עבור כל המתשביס שבמשודך 6 ולהגיע אף לקשר שיר בין המתשביס לצורך ה(ברת קבצים? - = >-פד כבלים ומיתוגים זה השטח המיקצועי שלנו, אצלנו תמצא במלאי החל מכבלים למדפסות מסכים ומתח דרך מתאמים קופסאות מיתוג ידניות/אוטו. עם/בלי זכרון בתקשורת טורית /מקבילית או בתקשורת מעורבת את כל אלה תוכל לרכז בכתובת אחת תוך כדי חסכון בזמן ועלויות. לקבלת ייעוץ מחירים ומידע נוסף על הפתרונות שניתן ליישם באמצעות הציוד הנ"ל פנה אלעו עוד היום ותהנה משירות מהיר ומקצועי. * אם עד עתה רק חשבת על כך, חשוב לנו שתדע כי פתרונות אלו הינם מוצרי "מדף" אצלנר. לך על בטוח צלצל סעופלטי" וד היו 2-4 / 1 הח וגירבי 90 בגי-ברך 385 פ .ה 1.0788 רמת -ג 2008 פהס' ₪3-782870 49 ם 03-5780683/3 5 2 ישראל פברי 3 מבחני הביצועים : מחעוב' 2/6א4865. אחהוופסם | 0 10 20 0 1007 02/66 868 סקסה || 6 וטע אוה | הזרסזוטשח‎ 1860 6 86 16₪ט וחס) זסק 5 ההסותסוחת 7 סה | 406-6609 105 ו | 6 סוד | חסוז3זפחו/ 46602 חוזפטות 656 אחו1-ו8 | 6 ו 0 זפ סטום ו 80808% 4906 02 58081 480/85 6 | | / | . ו | 6 400002 655ז = 00 6הוח36/! וח68ז 158 | | | | | | | " . 6602/6607 וו חס 18% חסוז512ץ66 80%2-66 8 5 זחו א 80%ז08תטח 7 הַחותזחפו1. | 0 הסומופ ו ה 5|ם 02/66 86 | 0 ל ו 0 ופ | | מ וי ה א 568 [ יו הרט ריר ככ | 6 טס 05 0 6 פפטוחוחטוא ו05. 6 6 הטסו | 12 ו! חסוץק חססו!/5 0 וס יחו 51000 8 חמ 4666 [8/1008 0607חמד -66/0%2 זמו6-זך 0 זס5זסְקנו5 690חחו/ש1 6 5 | 5 סזסון.‎ 6 05005 סו | 060 25100 205 | 6 | : 3 4 חדש מחברת מ'ילטון: סדרת. מחעוב' 906 10091 - \ :₪ ור מילטון אלקטרוניקה ושרותים 1988 בע'"מ 1160 חי - 8 בני / 1 = טל: 5701324 03 (4ב קווי), פקס: 5704925 03 5 5 0 ) 655 מ81גו מבחני הביצועים 10 590 ₪0 30 ₪0 ו 7 ן 07 02/66 860 0 ב | א 36 וטע הו 06| 6 זו! ח8סוזסו ה 83 | שד-<| 6 טס 50 ח8סוזסחו ה 4 2 /080 | סחסזה 6 | / 5 486-6600 105 1 | 8 ופוזת 1-9 [ ב - יא 8 81360 51 222 ו -₪ 6 סוד 77 | | 58 | הווחו 46602 חופת 2-0 | -ן] 6 065100 אחו-ו8 7 הו|מיק| 6 1-42 [ה שיו 4 :] 1.8 || 006 400 [ הפיא 6 486/6 58081 02 84 | פיפ | האפ | מו 077 | 38ס] 5 |-אסוט1) 486 זצסו0. 45 | ]| שא ₪] 6 0% 0 5 | --7 66 0050 0086 1 0 205 י > מ 2 055זקא 160/ק 0 2006 66ב 0768 15 486 806זווחס00 מו ₪ -- ו 201 1 -] 2 ו 15 7 6 טחסוחפום 1.06 [ ?| 46602 06000 וזח 7 | / חח 466 006 27 6 486 158 575 02 | 0 6 486 05ו561 | סקז ד אסזסצ 5 | | א ב 6 א 56 | ו ששששך - 6 12 | ו | | 5 5510 ה6106זטו 7 | | 25| 402-606 2000 /081608. 5 | חן 0 | 6 הבש 5] 0 8 | - | | 8זוסט/ 1 1-00 ₪ --₪ 72 וטע 33 8 02 77 10061 05/2 188 8 ממר- -- | מ 53 ו48002-66 זוףופחו 22 | = ]| 48602/660% ח!ו|סחסו או 6טו₪ זופתו זחו 1 | מר-7 - | חסוו519ץ6א 4860%2-66 8ו08ץ%6 2 | 808 זסטחטוד וזו 2 | | 0 | | הסוופא) 658 486-0%2/66 ז1000518 4 ו +48602/666 81| 1108 2-53 | ב 6 110% א6זסוחט/ 08=ף | סא אלייפ | חיש ימה | 6 486-1008 115 801055 סזסוושו 5 | | סש 0 הו 88 ה | ]| 4860%2-666 11858 05ה05/516וסו1! |פחסוו או 8 0 0 2 6 41055 60 234 661 חסוז8ו5חו/ פזווש פודשא ור 2 5 0 ו !51 816חחוזסא! 2 תא 602 00008 8 0 0 00 486! וחסו05. 24 1 | == 486/00266 08006 108001 0ח8זם 6 5 | 5550 486/660%2 705 0 "ל ךר -- ₪ 0 11 )9 486-661 וסט 22 86 פטווחס!א 051 5 8 086 01660 11 12 ו חסוץ] חססו!ו5: 89 8602-6006 55 5 סוס שחו 51800870 5 8 חמצ 2.3 466% |1006/! 1ח0ח8 ד 4 כ | ₪ -60/0%2 ז8ו5-וזד 46 א 0 5000561 80חחואשד 5 6 או 05 1 | 9 86 סו 5 00[ 48651 ח0ו5ו060 56 7 0 06| הא486 חסוו9ו2-5 205 5 6 זט זפ 0 14| ישראל פברי מלחשב' 2/66א4860. אחהוא ועט 65ו הח ₪ ]| 102 | 2 5 4 47 14 | הר 65 | 12 [ק 1-12 1% 8 4-3 21 19 91 8 93 1234 5 55 21 4 | 2 | 3 02 ססר 5 | 22 | 02 3 3 28 5-0 | 24 | 3 226 6 | 100 458 ( 28 11 18| 65 22 ל | 206 1:12 | 424 | 417 | | 6 [ 5-7 3 3 96 ו 1% ו 58 ל 56 8 3 מ 56 2009 41 6 41 3 3 6% זפ 20 וו | - חסוז19פחוש 46602 חיופטה 0 0 | | יו : ו ידו וו ו ה זו ₪ מש ירה 5 ורות : 8602/6607 חזו|סחסו/ 08% 8106 -שפחן .וח 86 |008 406-1 16! 655זק= סזסוו/1 5 חֶ185] 518105ץ0105/// 81/08 ו 7 |1006! 02/66 4866 זסעשסקזסס ה 6 3201 זסעוז ה וה 6 80)ו/! ההסחס ה 7 8 5 ;486-060 זה 4502-6688 |פוזם. 6 880 51 6 ד 56 אוו ו 0 זפ סטום ]: 0308 6 02 58097 4806 6 02 | 486 זס סו 06 0080 0056010 66 1 6 46609 855זקא= 00ג/ קוח 6ו30/! וח68ז 515 486 1808זוס 2 וו 2-ו 6 סחסוחםום ץ] 46602 06006 ופזוףום ההטחף3/! 466 009 5 5 4885 6 6 4865 56165 | 1600 אשזסש= =%00 886 6 6 6 5/5786 ה66 ]6זטזט] 081698 2000 0-6 0 85088 6 0 486/66 00118 קה 2 ובסחטעות 2 77 |1006 5/2 וו 05 2 |486082-66 זחףופחו חסוו510ץ6א 4850%2-66 6/0818 081008חטח1 חַחתזחףו 1 חסוז1513/ 5157 486-02/66 ז000518 1 +486082/666 01| 1088 1/6016 10 6 ואס וע 138 ו 6 65%זקא= 060 6% חסו51חוע וט ודו 2007 פחו !וחו|5 818חחוזס 2 66/07 060106078 0 00 1466 ה0סי 0 6 8006 10008 הזה 20 ו 6 06 08 לס 6 פטוחוחס!א 051 686 86 160 12 !1 חסוץ? ח0סו1ו5. ו 5 ואס 00/5חו// 51806870 8 חא 4666% /000/ זחפְחָחד. :66/02 ז18פ:וזך 0 5 680חחושוך 6 6 15 6 זס סזסוו .5 (1 8651 06015100 6פץ שר 0 |006! ה486% חסוז2-518 205 0.6 8% |0כיכא, ‏ 100078) בנ המנוע רר העוצמה של 6תַתַב-11ת31]/[ 31%585 בגוף החדשני של 00ב 115 על 62 5095 5 > ]6 08 68 [ [.-, זק א זט ח,ז קוח טח ה ו [...6ט!פט טט!ה )או [6ו0הוזהש] 195186 [פט1ט ו סוח,זק<6 טח 0 0 )א | |.. [.., 318016 ש] 155 [צ1.]81666א 0 וט 5 0 8 וז 6 צו01₪89 סוט 60 018 טפ * 10515 6||טתוהזהקהסא , 6506 ט!קוו[טוא .115 ו 16 5 13601 !0 | 165 ה הווש סקט | | | | | 69960 )יש / שכן21 וו וללכו וע/וכוא. פא/26י: וא 5/0/95 ילפ 0וכ-ו2 4/0 ₪ לכונ יתא 0 5כַ' /4/0, כסכיככי וכ ת/ו[1, ?7 יש (%/6, עיכוא. זָי: ו0//ו) 32/2י 22572 |[ לכא 9927 790/%5/ק50 20/80 0י, ₪) 20/0(//210004 /ו/26. 0/ 200 פִּפָקוגּו 6 פפָ27 | 0 5% 0 אי 0//05/ תכוז ו0/י₪ ₪ כְכובפּכו2, 665יס6יו2, 0 ככ קייש 2- 6ב 11 קפ (כ// א3109/./%/50!) 8 30 גולוא, ַככי ליסקייס -//9ליי. כציכות, ופ (כ0// 2/2 //30 ו3005/כ: 20502), 22/0 כוו) | זווא 665יל6יו. פיקיווווא, ו[יי/[1א/ //לליכפי 20% ₪ 4יון 67לוןי 9/79//6/0פ, לליככ: ויפ ב/ו//ון ןי = ו שטזוחו/צ ו 8 5 חוזט)פההזד 038 200 6 | ₪ ₪ ו וז 56ההסזוו] ]ס טסוו | | -- | = | = [םם. וגו 6יככ 0/ אישוכ יפו ןו[ ₪) יכ/< אי כ[פתיש כ/תי וי 0 [תוןיש (/כאי[2 500 0י/י / א ק5יק) ₪) כיבולי ווכייפיי כ/ויות3 0/ גי0, 6כגון, שןים3/0י וןישא (שן₪ שּ (י3'/ 7 2ו] /וכת2, כו// 5'כלו] ויכ6ו2/!, כ 6 21/24 5 לת //214 כו - 5[ //0י/ו2. וק56 לס ישוי תכיס 0 004לו 2/0/05 0/ 32/9055 ישוי וי ₪ איעו?, 27/77 ואיכ] 0/ 6/2 !ופסכ וכסִ' ///2/ 9055 ₪ 24 ו (יען₪ וויל כ4ום] 616%" כין 8 )וויק אק ( לו 16 "35ואי") ₪ /אשקיס.0/7וס, 24/, 3יכייס, 066, 6וכק/, 5001 !לככו 555 6אכוא עכשיו עוזרת לך 5855 ל-5ש100/ להקדיש את זמנך לתכנון והסקת מסקנות בתחומי התוכן של עבודתך, במקום לבזבז אותר על לימוד ושינון של פקודות וכללי תכנות קשוחים, ולמאבק אינסופי בפוטנציאל השגיאות העצום הטמון בהם. אל תבזבז עוד זמן נוסף. פנה אל: 38 5011818 ח0ו181ח656ז0 800 |6181151108 טל. ‏ 03-5633070 קבוצת פורמולה 0 5 -03 צבף משטלפפ- 5 פקס. 03-5621831 (פל-פפלה ‏ 679898 * ש 5 ₪ ל 45 2 קר בגר החד פב 6 ישראל פבר' '3 6 מגהרץ. גבול המהירות החדש בחירת העורכים : מחשב' 2/66 %ס 486 3 לבחור הפעם את המוצרים שיוכו לשאת את אות ההערכה 00105 'פמסדוסם נתקלנו בקושי מסוג חדש: יימבוכת העושריי. 74 המחשבים שבדקנו הציעו עושר כה מדהים של תכונות רצויות, עד כי קשה היה לבחור בינהס את הטובים יותר. אבל התפקיד מחייב ולאחר דיונים ממושכים בחרנו בחמישה: שנים לתואר ייבחירת העורכים" ושלושה לצלייש. שני הנבחרים, | אטא0א 466 מס6קת ו-42%2/66% 2000 צגאו041, זכו בכך בשל שילוב ביצועים מעולים בכל התחומים עם מחיר אטרקטיבי, שילוב שעושה אותס לקניה הטובה ביותר. שנים מהצלשניקים 40ק!א60 6 סתקאפמכ ו-א4665 דאמ6אג/ד אינם נופלים מהראשונים מבחינת איכות וביצועים, אבל המחיר הגבוה עושה אותס לבחירת הע- שיריס. המחשב החמישי 4862%2-66 2508 הפ- גין יכולת ספקטקולרית במבחני הוידאו, וגם המחיר סביר ביותר, אבל הביצועיס בתחומים אחריס היו מאכזבים. 6 סאד פס ואוו 9-6 2000 צעֶ09ו0310 סוד מבוכת העושר התכונה הבולטת של מחשב זה היא איזון מעו- לה של ביצועים בכל התחומים. מקום ראשון בשניס מתוך שבעת המבחנים ותוצאות מעל לממוצע בחמשת הנותרים, מצביעים על תיכנון מאוזן היטב. המקומות הראשונים הס בביצועי דיסק תחת 205 ובציון אזגוח05כ כולל. ביצועי המעבד והזכרון הם בטווח נגיעה מהשיא וגם במבחני וידאו תחת פאסשתו/ המחשב הזה נמצא ברבע העליון, עס תוצאה מכובדת של 10 מיליון פיקסלים לשניה. במחיר 3,500 דולר (בארהייב) אנו חושבים כי הוא מגלסם את מש- מעות המושג ייערך לכספךיי. 2-66%א40 2000 צ םד המחיר של מחשב זה נמודך ב-500 דולר מה- קודם, ובכל ואת הוא מציע תכונות של שיאן. מחשב זה יכול להקרא ייהמחשב שהיה צריך לע- לות. יותריי. המפתח לביצועים שלו הוא לוח האם של מיקרוניקס המממש אפיק מקומי לפי תקן 54ם/. חריץ 18 אחד תפוס עייי מתאס הוידאו, המבוסס על שבבי [זא, והשני פנוי לח- שבחה עתידית. המתאסם הזה שובר את המו- סכמה כי ביצועי וידאו טובים תחת 205 עו- מדים בסתירה לביצועי פס6חו/ו טובים. ציונים לשבח התוצאה המדהימה ביותר במבחנים היתה ציון אזגותחו \ 5סוהק3ז של יותר מ-42 מיליון פי- קסלים לשניה בו זכה המחשב של 2505. בה- שוואה לשיאן העבר חסוצוץ של קומפק, הציון גבוה פי ארבע! 2805 לא זכתה בבחירת העו- רכים בשל ציונים נמוכיסם תחת 05כ, אבל מי שמעוניין בפלטפורמת פשסטחו/ בלבד, מחשב זה מספק את הממשק הגרפי המהיר ביותר, וב- מחיר פחות מ-3,000 דולר. 6% 58280 של קומפק היה ונשאר מחשב מעולה בכל קריטריון שהוא. הבעיה היא המ- חיר. תג מחיר של יותר מ-5,000 דולר נראה היוס כאנכרוניזם. על השיא בביצועי מעבד מעיבה רק עננה קלה של ביצועי דיסק בינוניים. המחשב של דא68א78 היה היחיד שזכה בציון "מעולה" בכל מבחני התאמה למשימה (7458 70 צדז.781ד501) : לסביבת 05כ, לס- ביבת פאסשתואו ולאפשרויות השבחה. גם כאן המחיר היה בעוכרי מחשב מצויין, שיכול לה- תגאות בבקר 5051-2 ודיסק 8/א340 משובת. והטח13 466 5426 סחד אם אתה חושב שכל המחעבים נוצרו זהים... חשוב שוב.. ה ו ובשו ו 1 ש . 4 באולם התצוגה הגדול ושוב.. שלנו למחשבים וציוד |" | / בהר 0 היקפי תוכל לבחור ם -] 8 את המערכת האידיאלית עבורך.. וכאשר תשמע את המחירים האטרקטיבים תוכל להחליט.. ובנושא האיכות והשרות.. עשרות אלפי לקוחות מרוצים אינם טועים. מחשבים זעירים מידות - 5*2639 ס"מ, דגמי - 4860% ,3860% ,3865% , מקום לשני כרטיסים סטנדרטים, דיסק קשיח סטנדרטי, כונן דיסקטים 1.4488 0 06 ]ו 0% א -%+-1 - | / 4 רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן נתניה קבו צת אפלקר טל' 053-619310 פקס' 053-6116969 שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר , רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי ‏ טל' 053-616962/3/4 טל' 341390 ,253604--04 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס'053-625714 הסוסה כ - ₪ - [48 פברי 3 טוב מראה עיניים... שתי אמיתות נצחיות מגדירות את שוק המיקרומחשבים: האחת היא קצב מסחרר של שינויים, המ- בטיח זרס בלתי פוסק של מוצרים חדשים העולים לבמה, זוכים לח- שיפה קצרצרה באור. זרקורי השיווק ונעלמים במהירות. מפ- תיעה. חביבי הטכנולוגיה של את- מול יהפכו לגלמים מיותמים מחר. הנזילות הקיצונית של השוק מו- ליכה לאמיתה השניה: רוב הא- נשים סובלים מחרדת קניות כאשר הם באים לרכוש חומרת מחשבים. בשום נושא אין הקושי רב כל כך כמו בבחירת הכרטיס הגרפי. כאשר מדובר בבחירת מעבד הכלל הוא פשוט: יירכוש את המעבד החדיש ביותר שאתה יכול להרשות לעצמךיי. אפילו בבחירת דיסק ההמלצה פשוטה יחסית: יירכוש נפח גדול ככל האפשר. אין סכנה שתרכוש דיסק גדול מדי שכן, יותר מבכל תחוס אחר, מת- קיימת בדיסקים האקסיומה הא- ריסטוטלית כי הטבע לא סובל וו- אקוסיי. | עד לאחרונה היווה הכרטיס הגרפי אלמנט אנונימי למדי במחשב. בסביבת 205 רק לגרפיקאים ומשתמשי תיביים היה עניין | משמעותי בתכונות הבי- צועיות של הכרטיס. לגבי רוב המ- מאת אלפרד פור שתמשיס ההגדרה "כרטיס 4 או יסופר 70 היתה מספקת. מצב זה השתנה מיסודו בתקופה | האחרנה, | כאשר 5 הפכה את ה-26 לפ- לטפורמה גרפית מכובדת והי- שומיס החדשים מתחרים זה בזה בעושר הכלים החזותיים שהט מעניקים לכל משימה, החל מג- ליונות אלקטרונייס מעוטרים בא- נימציה וכלה במעבדי תמלילים עס עוצמה של תוכנת הוצאה לאור שולחנית. מעבר הפאזה מסביבה י*מונחית = אותיות" | לסביבה יימונחית גרפיקהיי יוצר אי-וודאות בקרב המשתמשים לגבי הצרכים העתידייסם שלהס בתחוס הוידאו. ר- = מאמר זה ננסה לענות על השאלות הב- סיסיות: האם אתה :כול להסתפק בכרטיס פשוט, ייחוצץ מסדיי (תמדזזם םואא), המ- שמש רק לאיכסון רשימת התצוגה (הערך המד ספרי של הצבע בכל פיקסל על המסך) והפיכתה לאות וידאו אנלוגי התואס את תכונות המסך! כרטיס כזה נסמך על המעבד הראשי לביצוע כל הפעולות האינטליגנטיות, גישה חסכונית בחו- מרה אך איטית למדי כאשר האבחנה גדלה. ואולי אתה זקוק למאיץ גרפי: כרטיס הנושא מעבד יעודי, שתוכנן לבצע פעולות אופייניות לממשק אנוש גרפי מהר יותר מהמעבד הראשי, תוך שיחרור אפיק המערכת והמעבד הראשי לביצוע משימות אחרות במקביל. ויתכן שאתה לא יכול להסתפק בפחות מכרטיס הנושא מעבד עזר גרפי, כזה שניתן לתיכנות מלא והוא נתמך בסיפריות תוכנה תיקניות, המבצעות את הפ- עילות הגרפיות המורכבות ביותר עייי פקודה אחת! אחרי שתאפיין את רמת התבונה של הכרטיס הגרפי הדרוש לך, תצטרך להקדיש מחשבה לש- אלה לאיזו אבחנה (גיאומטרית, צבעית וזמנית) אתה זקוק. ולבסוף, אס אתה עומד בפני רכישת מחשב חדש, עליך לשקול באיזו ארכיטקטורה לבחור: 154 הקלאסית, 8154 המשופרת, 6וא של יבמ או אפיק מקומי 18/ (תקן 54םץ הז- מין היום. לא נדון כאן בתקן 201 שמציעה אי- נטל, שכן הוא לא זמין עדיין, אפילו לא ליצרני אםס). את הדיון התיאורתי בשאלת האפיק המקומי תוכלו למצוא בגליון 2 של 4642188 /0ק המהדורה הישראלית במאמר יהוידאו גועש באפיק המקומייי. השאלות הטכניות והכלכליות ירדו שלובות לעו- לם. ביצועים משופרים עולים יותר. הבשורה הטובה היא כי בנושא הווידאו חלה לאחרונה מהפיכה שמביאה :כולת גרפית מדהימה להישג ידו של משתמש רגיל. למרות שכרטיסי מאיצים עולים יותר ממתאמים פשוטים, תוספת המחיר, מאות בודדות של דולרים, היא קטנה ביחס לשיפור הדרמטי - שיכול להגיע להכפלת מהי- רות פי 20 ויותר! בנגד 4 משתמשים דיברה התורה ניתן לחלק את משתמשי 00 לארבע קטגוריות: % נאמני 05. אלה מתייחסים בחשדנות ל-8או60ת1 ומסתפקים בתוכנות ותיקות וב- דוקות, שאינן כה בזבזניות במשאבי תצוגה. גר- פיקה עבורם היא המוד הגרפי של 05 וה- אבחנה המקובלת היא 64 בסיסית. 8008600 הוא מוד לו הס נזקקים רק לעיתים נדירות וא- טוב מראה עינייס בחנות גבוהות יותר, או צבע טבעי, אינס בת- חוס העניין שלהס. 4% משתמשי מטסשת עם צפיות צנועות. 0 פיקסלים על המסך ו-256 גוונים הם המתכון שלהם. הגדלת האבחנה מעבר ל-04 בסיסי נועדה בעיקר להציג קטעים גדולים יותר, של גליונות אלקטרוניים או מסמכי עיבוד תמלילים, על המסך. % המכורים לגרפיקה. אלה משתמשים מק- צועיים, שגילו כי ה-0 יכול להיות תחליף למ- קינטוש, וחובבים שהתמכרו לאבחנה של 8 (או יותר), 65,000 או אפילו 16.8 מי- ליון צבעים, מסכים בגודל 17 או 19 אינטש ותוכנות שהופכות כל חובב לאמן גרפי בלחיצת עכבר יחידה. 4 משתמשי תיביים (64). רוב התוכנות לתי- כון בעזרת מחשב נשארו נאמנות ל-208, אבל היכולת הגרפית שלהן שופרה ללא הכר. הגי- רסאות החדשות של 0 4ססוטג, למשל, תומכות בתצוגה תלת מימדית של עצמים מוצקים (801105), | עם גימור | שטח ריאליסטי (0אאמפאמא) ב-24 סיביות. הדרישות החי- שוביות של יצירת תמונה כזאת הן עצומות שעות ארוכות עוברות עד שמהעבד, גם אס הוא 6 מהיר, גומר את העבודה על תמונה יחידה. מאחר ובסביבת 205 אתה זקוק לדרייבר יעודי לכל שילוב של חומרה ותוכנה, עליך להבטיח כי המאיץ הגרפי הנבחר אכן תומך בתוכנת התיביים שלך. בסקירה שלפניך אנו בוחנים את ההתאמה של כרטיסיים שונים לכל אחת מארבעת הקטגוריות. אנחנו מפרידים בין הארכיטקטורות השונות, 54 .184 ו- 18 כדי למצוא את המוצר המו- עדף בכל אחת לחוד. דגש מיוחד מושם על כר- טיסי 1584, הארכיטקטורה שמעניינת את מרבית הקוראים, וביצועי פאסטתואו. המגבלה שהצבנו לכרטיסים אלה היא מחיר פחות מאלף דולר (ארהייב). התחוס של האצת פאסטתו/ הוא הייתסיי ביותר כיוס. בסקירה מצאנו 10 שבבים חדשים ו-13 0 סץ+ 28+75] 66יחחד - 05 , זסזוחסוה סיד ₪ ₪7 ו ₪ ₪ ₪ ו ץ/ ג" ₪ ₪ ₪ - 5 ₪ קוס 860 ₪ - 2 זסזוחסוח סד קות6 060 האמחו 5 5 זף סז 05 ₪ ₪ ש ₪ ם ש'טט"מ ₪ ₪ 8 |פאוק ה ישראל 19 אחוה ואוש 65וחק הח נוספים יצטרפו אליהם בחצי השנה הקרובה. להשוואה, בסקר הקודם, שנערך לפני פחות משנה, רק חמישה שבבים הגדירו את שוק המ- איצים. בטבלה 1 אפשר למצוא סיכום תמציתי של תכונות השבבים שהוכרזו עד כה, ושחלקם כבר זמין בשוק, כמוצר מדף לצרכן הסופי או כמוצר 1א08 ליצרני מתחשבים. במאמר 66 מג- הרץ. גבול המהירות החדשיי, בגליון זה, תמצאו את המחשבים הראשונים להשתמש בשבביס החדשים. לדוגמה, המעבד 9000 זטשס? החדש של חברת 66וו6/ מיושם עייי 2505 במחשב עס ארכיטקטורה של אפיק מקומי %18. השילוב הזה משיג במבחני אחג/אאזאו ציון של יותר (601015 256 ,600א800) 8 6 4 2 0 0 החש סו 24 1280 זורח6זל 5טסווזסו 1 פוש 5 41600 פזחה!סע וס 0 פוח8!סש וא 30 פוחהוס/י ופא | | 7 | 0 פַחוחַָת055ו80ז6 אוזסת 28 +100 !חוזק5ח:/ 6780165 וו 3 5 88זזו(0 05ווק8ו6 ודה 8 סול 8זןו(0 680105 וזה 6 |006/! ם6/ אחץ 1 1675ט כ 00 0808 1024/1 חסו5ו0 007080 24% 506605188 שהסחחוהום -8000/ זטששסו] שחסוחהום ו 24 00 2 600 ח0ו5181 61807105 05|טסזסת 2 606 חסו5181 6780105 3600165 2 חסוו518 6780/65 13600108 || 058ו01 הז860זזסק /6/ ז4600|87810/ 07807105 18ח650זק 0-06 ז4600101010/ הפוק / וא 6חס!0ץ6 וסוס 6% 10606 0651005 08חףו5 006018 [600 6 א/ טחוש 518 66-60 והזףו ד 0 אש ח506 060 הו 000 0 4000107310 3180150 ער טוב מראה עיניים מ-62 מיליון פיקסלים לשניה - יותר מפי עשריס מכרטיס 64 רגיל! אבל לא כל השבבים הח- דשים זמינים גס בצורת כרטיסים גרפיים למ- שתמש הסופי, דרישה בסיסית להשתתפות בס- קירה ההשוואתית שערכנו. לכן קיימת אי התאמה מסויימת בין התוצאות של סקירה זו לתוצאות של סקירת מחשבי 4860%2/66 . יתר על כן, את המבדקים לכרטיסים ערכנו על הפלטפורמה הסטנדרטית של מעבדות 6 58. מחשב קומפק ]א386/25 80קא5מכ עם 8 מגהבייט זכרון ודיסק 310 מגהבייט. | פל- טפורמה זו מיושנת יחסית למחשבים החדשים. 500000 זסס 0030/8015 000 2 0 60 08/0/08 0 א08!0 0007018 4 10 6 8 6ת! 2 10005 3 4 16 183 46 2001 89 2 [ 4 89 89 10 107 5 (י 5 3 6 6 3 00 7 16006 1060 א עסו חסו5חַחוא /0/-זקו אסוופו! 0 ח0ו655זקחו! אסזו3ו 0 1600 0/ח6ז0. 6 |חו/\ 60 518 0610800 4 9 לבדיקות כרטיסי אפיק מקומי השתמשנו בלות אם תוצרת מיקרוניקס, עם מעבד 486/33. כל הבדיקות נערכו עם דרייברים תיקניים שסופקו עייי יצרני הכרטיסיס. כדי להשוות בין ארכיטקטורות שונות בדקנו גם כמה כרטיסים שזמינים במספר ייטעמיםי'י, בי- נהם את 1024 חסווץ0 של קומפק ( 154 ו-5158) 115 זסתקוטס סו של 6ותסז0. (כנייל) ו-סזק 1183 5סותקז6 של 471 (154 ואפיק מקו- מי). את המעבד 14000 של 6אםפד בדקנו על כרטיסים שונים - 5666518 של חברת בחסותגוכ ו-04/ 6וגותט!(] של 1805-סזסווא בא- ו 59000 זסס פחסו81זסקס 01 05ח58טסתד 0 פח0וח0300וה30ז0 או1ס ה +100 זחוזק5חו/ 05/ח30ז6 זפודה 5 | פסוחם8ז6 וזה 0 הזו( 5ו80ז0 וד 6 |1066/! 6 אחץ1 601815 68606 0 6 |08ו080 0 0838 06/6018 ו/1024 חסופום סוחס 248 50660518 6חסחח8ו /6-8000/ זסיייסו] בחסוחאום 8 24 8ח0 וב 0 |60 0 א8] 108 2 10005 *ה/א *ה/א 2 0060 חסו5181 05/חק8ז0 65|טוסזסות 2 600 חסו5131 65וח0730 05!טסזסו 2 חסו5181 678005 600105 0ו6חַח 13 תסו 10607 א עסו חסז5חחוא 1/3 4 חסו855זקתז! אסזזג 1 1280 זשותוסזק 65חו6ו/1 6911 אסו ו פטוק 11600 פזח3/ס/ וסוא 0 סזחבס/י וס 0ז ל 6זחגוס/ וסאת 0 הזז טוח6זס || 056ו₪01 060 0 ז2000161810 0130005 050018 0)-א ז2000/01810/ תפוק 8 ו ו0א 6חסוסץ0 הזהקאסונים 6% 180600 0651005 החפ 4 08 סוק 518 00061 |(61 6 א/ סח הז 6910 ףחד 6 )| 566 סססו/ אתו 66 דור 630 ז000167810 56 0ַזבק שר 0 חסוזס1] שאו ה 8 קלות מהירות יעילות ו 105 85 תוכנת מדבלות 2 לפי בקשתכם מבית התוכנה ביטס אנד ביטס בע" | 18815 ₪105 |! | תוכנה יחודית ויעילה להכנת מדבקות בגדליס קבועיס או לפי הרישתכם. אתסם קובעיס את גודל המדבקה והשדות שימצאו בה. וו 105 5 ופה | הינו מאגר נתוניס מושלס למעקב לקוחות, עובדיס או אנשיס איתס אתם נמצאים בקשר. באמצעותו תוכלו להפיק דוחות מלאיס או לפי חתכיס למסך או למדפסת | 118515 7105 |! | המאפשרת עבודה בתפריטיס באנגלית או בעברית מאפשרת גם סווגיס לפי קודיס שאתס קובעיס. | !| 106ק 5 ושםה! | תנהל עבורכס את מלוא המלדע התיוני אודות לקוחותיכס ותהפוך את משימת משלוח הדואר לקלה ומהנה וק 99 ₪ ד 2 5 אגריפס 10, ת.ד. 8 לרושלים, 9 ה 5 ( וו 105 8815 | מאפשרת : / הגדרת גודל מדבקה כרצונכס / הגדרת השדות שיופיעו במדבקה כרצונכס / עבודה במסכים באנגלית ובעברית / עדכון נתונים חיונייס אודות לקוחות /* הפקת דוחות כלליים או לפי חתכים / ביצוע מיונים לפי קודיס שיקבעו על ידכס תכנות במסדי נתוניס אנו תופריס תוכנות לפי דרישת לקוחותינו באמצעות סאִקאסא, ובאמצעות עברית שאנו פיתחנו העובדת מתוך התוכנה (ולא כ88ד). הינו מחולל הישומוס במסדי נתוניס 280א0 המהיר, היעיל והמשוכלל המצוי כיוס בשוק, שזכה בפרסיס היוקרתייס ביותר הניתניס בעולס המיחשוב. אנו נשמח לבצע עבורכס ניתוח מערכת ותיכנות מיוחד שיענה על כל דרישותיכס. תוכנות נוספות 5 והווסודופפת - 6 ות המתח 1331 8 ה0ו231ה63ז0 זתשו!0 דווםו וא 575181 חם:!3וחזם1ה! זסחסם ה86!תהפווט? 03 סוהסז901!= זבטץ 100 עה דוס ץְזב3ום סוהסזו66ו= הת צהם צם צהם 015 זז וח516ץ5 ה פמ הו 57516 1ק1ז50ה3ז1 306 1תפוח!!סזהם 5 5011001 5 וחץ3? 300 ה0ו41חזס1ה! 1ה51008 00 |והו5 ות תק פמזוםופטם הזםדפטס ביטס אנד ב??00 פירושו שרות ללקוח. במסגרת "גישה מלידית'' , מחלקת השירות שלנו, אנו מציעיס מגוון רחב של חבילות שרותיס הניתניס עייי מומחים, החל מיעוץ, וכלה בהדרכה ותמיכה ללקוחות. ניתן להשיג דרכינו מעבדי תמלילים, גליונות אלקטרונילם, > ותוכניות עזר וגיבו? כגון: 0 0208170770 ,מ61ז5ח51 ,5.0 ]אטו2) , 5-1 01607 הזס/ר 2106 ו 00 6 ,83060-,הסחסא,123 פטזס. 1 4 לקבלת ב התקשרו עוד ו : טל.: 240114 (כס) פקס: 240141 (02) 2 (5ש0 5ו) פהססדטת בד | 3 3 13 ו 1 451 20002 2002 7 7 3 3 12 12 10 0 7% 16 6 19 56 2 0 0 89 106 4 239 2206 1 ו 33( 11 101321 רכיטקטורת 154 - ואב-טיפוס של כרטיס אפיק מקומי, שמייצרת 6אמפד עצמה. מתאמי וויד'או - הבנת הנדרש לפני שאנחנו נכנסים לפרטים של כל כרטיס וא- רכיטקטורה, כדאי להבין את הדרישות ממתאםס וידאו חדיש וכיצד הן משפיעות על ביצועיו. הגורס הראשוני להחמרת הדרישות היא העליה התלולה באבחנה הגיאומטרית: על המסך. מר- בית ישומי 205 פותחו בזמן שהתקנים המו- ליכים היו 664 לצבע וייהרקולס" למסכים מו- נוכרומטיים. מסך 604 מונוכרומטי כלל 128 אלף פיקסלים ויירשימת התצוגהיי, שכללה סי- בית יחידה לכל פיקסל, היתה באורך 16 קי- לובייט. מסך 664 צבעוני, עם 6 גוונים ושתי סיביות לפיקסל, הסתפק באחבנה של 200א320, כלומר 64 אלף פיקסלים ורשימת התצוגה נש- ארה בתוך תחום ה-16 קילובייט. להשוואה, כר- טיס 58/04 חדיש מספק אבחנה של 10248768 (786 אלף פיקסלים) ורשימת המסך המתארת 5 אלף גווניס נזקקת ל-1.5 מגהבייט זכרון. חלק מהשבבים החדשים תומכים באבחנות עד 0 ,כלומר 2 מגה פיקסלים למסך, עם עומק צבע של 32 סיביות. רשימת המסך של תמונה כזאת מגיעה ל-8 מגהבייט, כלומר פי 0 מהרשימה המקורית של 00. גם קצב הריענון התקני כיום, 72-76 מסכים לשניה, כפול כמעט ממה שהיה מקובל בעבר והפתרון 2101 סוחס | 66חהע 6 1680806 0 פטחחוזק 0 יש 3609 ל 1 ה 0 7 דוד == 2, ודוד ה 5 0 506 00 10 ו ₪ 0 86 6 01166 0 ְּ 5 1 6 0/סחוחַחוצ 5 זו 5 01000 סא :80!6סוותק8 וסצ---ת/א טוב מראה עיניים של שזירת מסכים (ספ6ג.1חמדואן) שוב אינו מקובל. הגידול האקספוננציאלי בעומס על המתאם הג- רפי מושפע גם משני גורמים ‏ יסביבתיים'. האחד הוא רוחב הסרט המוגבל של אפיק המ- ערכת, דרכו מתקשר המעבד הראשי עם המ- תאם. בזמן שהיכולת החישובית של מעבד חדיש גבוהה פי 50 ויותר מאשר של המעבד 8 של ה-0ק המקורי, רוחב הסרט של אפיק 54 גדול רק פי 4 משל אפיק דא. הדרך לעקוף את צוואר הבקבוק היא או עייי שימוש בא- רכיטקטורת אפיק מקומי, או עייי הוספת אי- נטליגנציה למתאם, או אופטימלית עייי שילוב של השנים. הגורס השני הוא השימוש האו- ניברסלי במטפורות של הממשק הגרפי. אם בעבר רוב העבודה נעשתה במוד ימילולני (614807005) , כיום גם המילים והאותיות עצמן מוצגות כגרפיקה. מסך מלל שכלל 1920 סימנים (2% הספיקו כדי לעדכן אותו) מוצג היוס במוד 6צשתפצצו עייי תמונת רסטר בצבע מלא. אפילו הרקע המונוכרומטי שוב אינו מספק אותנו וישומים רבים מתהדרים במסכים שנראים כתמונות פרסומת אופנתיות. הפתרון אינו במעבד הראשי למרות שמעבדים חדישים מסוגלים לפתור חלק הו | 05 2 חסגוש וזה 2 ס0א0] פשזזו 2 סוף] פשזזו0 4 00 1 05 מהבעיה הגרפית, היכולת שלהם מוגבלת למדי. מלבד הטיפול בממשק האנוש הגרפי אנו מצפים מהמעבד כי הוא יבצע גס מטלות חישוביות שהן המטרה הראשונית שלהשגתה רכשנו את המ- חשב, מטלות שהולכות והופכות למורכבות יותר ויותר. אפילו הייפנטיוסיי העתידי לא יוכל לה- תמודד לבדו עם הדרישות, שכבר כיום מוצגות עייי תוכנות גרפיות עתירות חישובים. המאיף הגרפי יהיה איתנו עוד שנים רבות, עד שהטיפול בממשק האנוש יהפוך לחלק אינטגרלי מהמנוע החישובי הבסיסי. כפי שתמצא מתוצאות המבדקים שלנו, הבי- צועים של מעבד גרפי נתון כמעט ואינס תלויים באבחנה, כל עוד אתה נמצא בתחוס שבין 0 5ל<-768א1024 פיקסלים ובין 16 ל-256 גוונים. | ההבדלים הקטנים מבעים מאו- פטימיזציה שונה של הדרייברים. החומרה אדי- שה למדי לנושא, כל עוד אתה נמצא בתחום הייקונוונציונלייי של אבחנות וגוונים. אבל כאשר הדרישות גדלות מתחילים המעבדים לגלות הב- דלי ביצועים הנובעים מעומס יתר. הביצועים תחת עומס יתר לא רק שאינם מצליחים לעבור את מחסוס רוחב הסרט של החומרה, אלא שאנו רואים נפילה חריפה בהישגים. התופעה בולטת במתאמים פשוטים, ייחוצצי התמונה"י, אבל גס אחיהם האינטיגנטיים יותר, ייהמואצים'י, מא- בדים מכוחס בצורה משמעותית. רק הייצמרת האינטלקטואליתיי, ‏ אלה שמצויידים במעבד (5שם ה5ו) ס=פועט ₪05 שו | עו | 500000 ז6ת פחסוז8זססס 01 5סההפטסווד 1 סוףס 1 ] 2 86 מע 72 סשיץף0] זו 2 סו0] פטזזוס 4 0 055 06 0 פטוחוזק 0 53060911 4 ממ דוד ד ו 0 תד 0900318 6 אווש 81 1א0/סחוףחוצ .בי 1 גאה להציג את ה-" גוא 1.4 הפתרון השלס לרשתות תקשורת מקומיות ב ]05 זז 08 0 א | 07 610005ג]/] ₪ מהירות. עבודה ₪ ידידותיות למעותמעו ולמתקין ₪ תמיכה ב- ואס פס ₪ שקיפות לאבליקציות חידושי 1992 ובשורות 1993: 6ז )6 | ז0) 1,])95/06 - קישור מחשבי 76 ברשת ,811 /0א ותמיכה ב-א80 פס. ץז ]0 1.\)5066 - קישור ב- 10/2 למחשבי אזאט, פואץ, 856000 18% ואחרים. במסגרת זו מוצעים שרותי דמא/1םד (התחזות למסוף), ?₪1 (העברת קבצים), פא המוצר הנבחר לרשתות (שימוש בדיסק של המחשב המארח), .411/א (שרות? דואר) ועוד אש ו 00/0/0) אממקסך תת שנה רביעית ו 0 1/.[)185/16 - קישור רשת סווצפוא 1.4 עם רשת א/] דט זקק א גישה של ברציפות ! מחשבי 146 לדיסקים ולמדפסות ברשת ה-סווא1.4 וגישת מחשבי 76 למדפסות ולנתונים ברשת ה- אןגידם זקק . / % 7865 "0 1,/[))85)16 - מודול תוכנה המאפשר שליטה ובקרה על הרשת מתוך סביבת 0 / % חלונות. 4 5 1160 ז0] 1,])35106 - מודול תוכנה המאפשר שיתוף מודמיס ברשת טוופגוא.1. קיימת (מבלי להשבית את המחשב בו מותקן המודם) . עובד עס כל תוכנות התקשורת מסוג 4 ₪ | לה וי ב מאות אלבי לקוחות מרוצים, בעולם ובארץ, נכנפו לעידן ה- 06א/] ! בינת מזמינה גם אותך! 05-6458005-10 3 התמש עיו = בו 4 5 א ו ו ב 0 מ ,הב לאצל . 54 (פ5שם-/) פה6סדדטה (פשם-/) סמפוע 05 ][ 04 זו גרפי מתוכנת, שומרים על ביצועים אחידים בכל התנאים. חוצצי התמונה מוליבים בטביבת 205 אם אתה עתיד להישאר נאמן לישומי 05כ, הפ- תרון האופטימלי עבורך שונה בצורה מש- מעותית מהפתרון לסביבת 601. לא רק ש- 5 וישומיה לא מעמיסים את המעבד בעיצוב מסכים, שכל תפקידם הוא לסבר את העין ול- העביר מסר של ייידידות'י, גם ישומיס גרפיים של 205 שונים בדרך כלל מאלה של פשסטתו\. מאיצים שעברו אופטימיזציה לביצוע פקודות 5וס6תו/ שגורות, כגון הזזת גושי פיקסליס (ו8ו81), לא יוכיחו את תבונתס כאשר המשימה נדחפת על ידי דרייבר 05. במבחני הוידאו של מעבדות 1.85 06 הפרדנו בין הביצועים בכל סביבה: 180 05 הוא מבחן שונה מהותית ממבחן 8% 4!אאזצו 471105 68. הדבר המפתיע ביותר הוא כי בסביבת 205 מתקבליס הבי- צועים הטובים ביותר דווקא מהכרטיסים הו- זלים ביותר, אלה המבוססים על מעבד יחוצ> תמונה"" פשוט. המעבדים הראשוניס ל-64 היו חוצצי תמונה. תפקידם היה ונשאר לאגור בזכרון המסך (בין % ל-1א1 של זכרון על הכרטיס) את יירשימת התצוגהיי, תמונה מספרית המייצגת את תמונת המסך, ולקרוא את הערכים המספריים בקצב הנכון לייצור אות הוידאו המוזן לצג. את אות הוידאו (3 אותות חשמליים, אחד לכל צבע יסוד - אדום, כחול וירוק, המאפננים את עו- צמת קרני האלקטרונים במסך צבע) עצמו מיי- צר מתמר ייספרתי לאנלוגייי (540) המותקן על כרטיס הוידאו. הקשר בין הערכים המספריים בוכרון התמונה, לעוצמת כל אחת מהקרניים, נשמר בטבלת גווניס (5'ד1 41) , אותה ניתן לתכנת מהמעבד הראשי. כרטיס ייחוצ תמונהיי נסמך על המעבד הראשי לביצוע כל הפקודות הגרפיות. כאשר אתה רוצה לשנות את התמונה בצורה כלשהיא (למשל לה- זיז קו, לצבוע שטח או לבצע 1א200) כל העי- דכונים לרשימת התצוגה נעשים עייי המעבד הראשי ונכתבים לזכרון המסך על ידו. מעבד 10 6 6 614000 החד 272 ְ1560 טוב מראה עיניים ייחוצץ התמונה" רק מנהל את הפעילות ייהלוגיסטיתיי הדרושה לתצוגה על המסך. היתרון העיקרי של מתאם וידאו מסוג יחוצץ תמונהיי הוא, כמובן, המחיר הנמוך שלו. כר- טיסים כאלה נמכרים במחירים המתחילים ב-60 דולר בלבד. לא כל היצרניסם מסתפקים במעגלים המינימליים הדרושים לחציצת תמונה. מעבדי חציצת תמונה משוכללים, דוגמת אלה מתוצרת 1/0016 0888058 ו-6א155, מכילים מעגלים התורמים לזרימת נתוניס מהירה (זכרון מטמון בקריאה ובכתיבה של נתוניס לרשימת התצוגה) וביצוע אוטומטי של פעולות מסך יימכניות'י (כמו ניהול הסמן-608508). במחשבים עם אפיק 154, בסביבת 05כ, הק- בוצה המהירה ביותר במבחני 1280 היתה של כרטיסי ייחוצץ תמונהיי המבוססיס על השבב 2 תוצרת 6]88105. המעבד הוכיח יכולת לבצע למעלה מ-6 מיליון פעולות גרפיות לשניה. כרטיסים המבוססים על המעבד 14000 של 6 מפגרים רק בשבריר האחוז אחרי הר- אשונים, למרות שמחירס נמוך יותר במידה מש- מעותית. בכל מקרה, בסביבת 05ק, חוצצי תמו- נה מהווים פתרון אופטימלי ואין כל הגיון ברכישת כרטיסים ייחכמיסיי יותר ויקרים יותר. החסרון העיקרי של חוצצי תמונה מתבטא כאשר מנסים להגדיל את האחבנה הגיאומטרית (יותר פיקסלים לאורך ורוחב המסך) ואת עומק הצבע (יותר סיביות לתיאור כל פיקסל). כאן אנו נתקלים בבעית עומס היתר, הנובעת מח- סימת האפיק עייי שטף נתוניס עז בין המעבד הראשי לכרטיס הגרפי. אז גם נכנסים לתמונה ההבדלים בין אפיקים שונים. השוואה של אפיקי מערכת לרשותנו עמדו שני שבבים להשוואה בין חוצצי תמונה בגירסאות 154 ו-8154: השבב 128086 של קומפק והשבב הפופולרי 514000 6אמפד. בשני המקרים נמצאה גירסת 8154 מהירה יותר מגירסת 154, אם כי לא במידה דרמטית. גירסת 15 של קומפק מהירה בשליש בערך מגירסת 54, אבל רק 2 אחוז מפרידים בין גירסאות ₪15 ו-154 של הכרטיס הגרפי 15 זסתפו65סזס, המבוסס על 6אמ5ד. לעומת זאת, המעבר לאפיק מקומי 618, יכול נוי 2 ח6הו וזה להביא לשיפור דרמטי. אנחנו לא יכולנו לה- שוות כרטיסים גרפיים בגירסאות אפיק מקומי ואפיקים קלאסיים בתנאים שווים, שכן כר- טיסי אפיק מקומי נזקקים ללוח-אם שונה. המ- סקנות שלנו הן על-כן כלליות יותר ומתייחסות לסביבות חומרה שונות. אב טיפוס של כרטיס 8 תוצרת 6א158, הנושא גירסה מעודכנת של 214000 (גירסת 869.6/אג), הגיע לתוצאות הטובות ביותר במבחני 50פ1/ 05 (10.9 מי- ליון פעולות בשניה), שאינן נופלות מביצועי השבב החדש של 6א158, ₪14000/32 . השבב החדש עדיף בסביבת פאסשתו/, אבל לישומי 5 גירסת האפיק המקומי של השבב הוותיק כשלעצמה מביאה לשיפור של יותר מ-80% ביחס לגירסת 154. 2 מבצע ב-32 סיביות פקודות תו אופייניות, | כגון ,| קיצוץ (0אזקקן 01), חציצת גופניסם (%0א66₪1 דא0:) ניהול הסמן (011850₪) ומילוי שטחים (מלבניס ופוליגונים) בצבע ובטקסטורה. העובדה כי במ- בחן 1280 השבב החדש אינו מהיר יותר מהי- שן, מראה כי אין בכך משום תועלת בסביבת 5, בדומה למה שראינו במאיצים אחריס. גם את האפקט הברוך של אפיק מקומי על ביצועי 5 מצאנו בחוצצי תמונה אחרים. לסיכוס, אם אתה עתיד להישאר עם 05 וישומיה כס- ביבת העבודה העיקרית שלך, חוצ תמונה פשוט יחסית (אבל לא פשוט מדי, התוצאות שלנו התקבלו בכרטיסיס שנחשבים יילוקסוטיי בישראל) יספק אותך, רצוי בתצורת אפיק מקו- מי. חלונות ברמות הבסיסיות הגדלת האבחנה מ-%04 ל-%64 זזקט5 (600א800 פיקסלים) ועומק הצבע מ-16 גווניס ל-256, אינה מעמיסה במיוחד את המחשב (נזכיר שוב כי הפלטפורמה בבדיקות היא 5. לא מומל להסיק מכך על ביצועי /7ג 6). מה שכן משפיע על העומס הוא המעבר לממשק המשתמש הגרפי של פאסטפו/. המעבר דורש הרבה יותר משאבי מעבד ראשי, גם ללא טיפול פרטני בכל פיקסל, ולכן הצורך בהורדת העומס מהמעבד הראשי הופך לחיוני. מאיצי פשסשתו, הכוללים מעבד יעודי שתוכנן לבצע פקודות מסויימות ביעילות מירבית (אך אינו ניתן לתיכנות חופשי כמו מעבדי עזר גרפיים 560006 זסס 5חסו81זסקס 01 05חה5טסד 2 ה ודה ו 6 000 ד | 2 "15 וווסה יועצים ובוחני מערכות בע"מ ימרכ הגדול לתמיכה-שיווק-והפצה עול תוכנות מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה - מרכז ראשי לתמיכה שיווק והדרכה של וושוסקזס/ש - מרכז הדרכה למחעובים */2ול 26 4700).. ופא יועצים ובוחני מערכות בע"מ ומרכו הגדול לתמיכה-עיווק-והפצה של תוכנות 490 1 מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה | מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה מרכז ראשי לתמיכה יווק והדרכה של וווטוסחסעש מרכז הדרכה למחעעובים ..)602 6 2/20/ / 56 יאמיתיים'י), הם הפתרון האופטימלי לצורך זה. הפקודות הקבועות, אותן תוכנן המאיץ לבצע, כוללות בדרך כלל את הפעולות המכניות יותר של עריכת התצוגה. פעולות כגון ופ ומילוי שטחים, שאינן נזקקות לחישובים מורכבים ול- גישה לנתונים שאינס זמינים כבר ברשימת הת- צוגה שעל הכרטיס הגרפי, מבוצעות עייי המאי ללא מעורבות המעבד הראשי. כדי שהמאיי יבצע הזזת בלוק (ו1ַפוו₪) של פיקסלים די שה- מעבד הראשי יספק קוארדינטות מקור ויעד לב- לוק. המאיץ יבצע את אלפי פעולות הקריאה והכתיבה, הנדרשות להזזת אפילו בלוק קטן יח- סית, בצורה מקומית, תוך שיחרור המעבד הר- אשי ואפיק המערכת לפעולות אחרות. חשוב לז- כור כי המאיצים השונים תוכננו לבצע קבוצות פקודות שונות, וביעילות שונה זה מזה. התוצאה היא כי הביצועים היחסיים שלהם תלויים במי- דה רבה בתמהיל הפקודות שהתוכנה מציבה להם למבחן. מבחני אא ]אאזאו 687105 של 5 6 מבוססים על מחקר מעמיק, של תמ- היל הפקודות האופייני למשתמש פשסטחואו מן השורה, והציונים המתקבלים ממנו :כוליס לשמש קנה מידה ריאליסטי לביצועים שאתה תפיק בעבודה אמיתית. שטפון של שבבים התחום של האצת ישומי משסתוצ מושך אליו (200₪0 "-ו=מפסו כ-3) פה6סדטה 20 100 10 [ 0 ו 0 זחו פ ו 35 וס ופוח 0 7 0 | 0 8 הו 2 0005 2 000 5181000 065 100165 2 00 0 א אווש חסו5חוא וו 4 חסו55זק | אסזוגו 1280 וו פטסתו6ו 5 1600 6וחפוסע וא 0 6וח וס ופא קז וחפוסש וס ו || 661056 ה1060וס - ₪ ה 8 חו הססשק ו ו 064 518 0 ו 0 אהו 518 68-60 ףחד 50 וע ו 0 טוב מראה עיניים את מרבית תשומת הלב של יצרני השבבים. למ- איץ המקורי 86911 של חברת 53 התווספו בשנה האחרונה מספר רב של מתחרים, בינהס 4 שבבים חדשים של אותה חברה. השבבים 4 ו-928 מספקים שילובים שוניס של עיבוד ב-32 סיביות, טיפול ב-16.8 מיליון צב- עים ותקשורת אפיק מקומי 1.8/. לא כולס היו זמינים למבחן זה בכל התצורות שתופענה בשוק בחודשים הקרובים. במיוחד, למבחני אפיק מקומי נאלצנו להסתפק בשבב 805 ולא יכלנו לבחון את השבב החזק יותר 928. מתחרים חדשים אחריס הס 0₪32ג/א של זדג, שתוכנן לעבוד בתצורת 158 או אפיק מקומי, 1 של חברת 087, 5186 של אשו6או ו- 90311:8-פצ של ווסטרן דיגיטל. הזכרנו כבר לעיל את גירסת 32א של 6א155, שאמורה לתפקד ביעילות הן תחת 205 והן תחת 5וס6תו/, ובקרוב נראה את הכרטיסים הר- אשוניסם המבוססים על השבב 9000 זפשסק של א6וו6\. מעבד זה היגר לסביבת 26 מתחנות הע- בודה ת00ג0%ק5 של אש5 ואיתו ביצועים שלא נראו עד כה בעולם המחשבים האישייס. כרטיסי מאיצים הם יקרים יותר מחוצצי תמו- נה פשוטים, אבל הפער הולך ונעלם. כיום אפשר למצוא כרטיסי האצה במחירים המתחילים ב-250 דולר (אם כי השיאנים עולים בערך כפ- ליים), מחיר דומה לחוצצי תמונה טוביס. כל ביר 0 ה 00 אחץ] 000165 366 ו 0618 081%, 0 7 סו סרהו | ח566 060 עוד אתה עובד בסביבת פשסשתו\ עם אבחנה בינונית (600א800) ועומק צבע מקובל (16 או 6 גוונים), מאיציס יתנו לך את התועלת הרבה ביותר לכספך. לדוגמה, חוצצי התמונה הטובים ביותר לא השיגו, במחשבי 154 ציון א8ג])אות/ו העולה על 2.45 מיליון פיקסלים בשניה. במוד 64 עם 16 גוונים השיג כרטיס 184 המבוסס על 1/0832 ציון 6.35 מיליון ועם 256 גווניס השיג כרטיס המבוסס על השבב 6תקחואו ([82648 של 081) ציון 9 מיליון. כאשר מדובר במאיצים ומעבדי עזר גרפיים נועד לדרייברים תפקיד חשוב במיוחד. היעילות בה מחולקת העבודה בין המעבד הראשי למעבד העזר נשלטת עייי הדרייבר. גם החומרה המ- שוכללת ביותר לא תוכל לממש את הפוטנציאל שלה אם התוכנה לא תנהל את המשאבים בצו- רה אופטימלית. יצרני כרטיסים מעדכנים בה- תמדה את הדרייבריס שהם מספקים וחשוב לה- צטייד בגירסאות החדישות ביותר. גם חברות צד שלישי, דוגמת גּססגחגק, מספקות ערכות דרייברים אופטימליים, שיכולים להזניק חומרה מפגרת לראש הטבלה. כרטיסים המבוססים על מעבד גרפי בר תיכנות (0005301זק0) טנהקגז0)) , דוגמת 18340620 של טקסס אינסטרומנטס, גם הס מספקים ביצועים טובים בתחוס האבחנה הבינונית - לפעמים בי- 5 0 ו וז אוסה | +100 הקפהו 65ותקפזס ונת 5 08 5סוחקגז6 וזמ | 0 זו( חק הז ודה 000 00/08 ה [/ 05 08 ו 08000 ו מתסחמום ו 0 | 60 00/ א8/! שח1 2 פטוסס] 2 0000 5180000 01905 65 סופת 2 0000 חסו5191 6/8005 5[טטזפהן 1/6086/80060/ 1060 0 ה0ז5חחוא סו 4 ח65500זקוה! אסזום1! | 1 שטוו ו 1600 שזחהוסש וס 0 סזחבוס/ וא זפ טזווה וס וס ו ו ואובחמ ד א ...מה אחרי גכיון אלקטרוני? 63-6006161 הפעלת נוסחא גלובלית על קבוצת תאיס יה מתכנון עפייי מוצרים שליטה מלאה בפונטים לחנות - 4 יחידות מחיר יחידה מבירות וח המכירה לה וכלליות ה"כ עלויות רווח נראה כגיליון בי רגיל ומופעל באמצעות פקודות סטנדרטיות *חידות ומחיר יחידה מכירות וח הנמכירה לה וכלליות ה"כ עלויות רווח * בית - ו מוצרים.יחידות.סה"כ מוצרים)<>2). | ]= וא 0 וא = - !0666 04-60 צס0הועצ 100!5 5ה00ק0 |ההזס] ג|טתתס; + ניווט בלחיצת 6 עכבר בין עד 12 חלון דוח סטיה מתכנון תוכנית ביצוע ₪3 170 ₪ ₪ ₪ 156486₪ 2208 00 1 ור כ היו : ₪ 3₪ תוכנית 95 2 ₪ יו ₪ ;142800 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ וו ₪ ₪ ביצוע תוכנית | בילצוע סטיה 4 ₪ )3.52₪[ ₪ )3.59₪[ )3.37₪( )0.15₪[ סטיה 7 הו ₪ ₪ [1.69₪) הל ₪ - סטיה תכנון הב-שנתי - שולחנות |> |שולחנותמד- -- דוח רוח והפסד לפי מכירות [באחוצים] 4 [1989]5 | ||6] | |ם]פלל בית = | [בטאות = = [שולחנת. = | אחוו ממכירות 02 98 יחידות וב 5 מחיר יהחדה מכירות |פלות המכירה | (מנהלה וכלליות = |סה"כ עלויות: ה ₪ ₪ מימדים שוניס שמות שורות == ועמודות בעברית לא עוד 1(/... 0. הבט על המודל מ-12 נקודות מבט בו זמנית! גליונות נוספיס נבחר כמוצר + יחידות 175 10 5 השנה עייי 06ו4082/-6ק ברוכיס הבאיס לעולס המודלים הרב מימדיים. בשונה ממודלים דו מימדיים, !64-6000669 מאפשר לך לבנות מודליס בני עד 12 מימדים שוניס עס אפשרות למעבר מיידי בין המימדיס בלחיצת עכבר. ו- !60-0000819 גס יימדבריי עברית, כך שניתן להגדיר שמות מימדים, עמודות ושורות בעברית! תשובה לשאלה: "איך התקבל הערך בתא זהז ניתן לקבל באמצעות יינתיב הבקרה" המציג את מסלול התהוות הערך המוצג בתא. 6עטס ה ...| הזד 11 | ..שטמד או יינתיב הבקרהיי שמות החברות והמוצריסם הינס סימניס רשומים. + | לקבלת החלטות מושכלת נמצא מגוון כלים חזקיס כמו |308) 6% הקצאות ותחזיות, כך שניתן לבצע ניתוחי "פו-1החו" ו- "זו-1החאו" מורכביס, בפשטות. !וח 0-00 קורא וכותב 3 = ְ |66א= ,00856, | 0 | וו450 וקבצי | 50 כך שניתן | , לשלבו בסביבת | העבודה הקיימת | אצלך. מפיצ: 308 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב לעריכה והדפסת דוייחות באמצעות 5ספ (העברת נתוניס דינמית בין יישומיס) ניתן לקשור מודליס של 6161 0-00 לכל תוכנה אחרת הפועלת בסביבת חלונות ללא צורך ביייבוא" ויייצואיי נתוניס. = ( דוס 5" .חט0950 עס זסה6קט5 6זם/ת/50 צועים טובים יותר מכרטיסי האצה לא מתו- כנתים. הבעיה היא שלא כל הכרטיסים האלה נושאיס ערוץ 64ץ (אלה שלא נושאים, נזקקים לתמיכה של כרטיס 64ש נפרד, המתחבר אלי- הס בשירשור וידאו) ומחירס נמדד בדרך כלל באלפי דולרים. ברור שכרטיסים אלה אינם מיו- עדים לתצוגת פשסחו/ שיגרתית, ומקומס שמור בישומים מיוחדים של אבחנה גבוהה, תיבייס ועיבוד תמונה. איך האפיק משפיע על הביצועים! רק כרטיס מואץ אחד עמד לרשותנו לצורך השוואה בין אפיק 154 ל-5154, 1024 חסופוצכ של קומפק. כרטיס זה זמין בגירסת 1/ לאפיק 4 ובגירסת 5/ לאפיק 8154. באבחנה של 0 השיגה גירסת 5154 ציון טוב ב-10% בלבד מגירסת 154 ואילו באבחנה של 600א800 השיפור היה טוב בהרבה - יותר מכפליים (4.9 מיליון מול 2.34 מיליון). להשוואה, השיפור בביצועי הכרטיס זטתקווטססו? (המבוסס על חוצץ תמונה ₪14000), כאשר משווים את גי- רסת ₪15 לגירסת 154, הוא כ-15% בלבד. לעומת זאת, השיפור בביצועים כאשר עברנו מאפיק 154 לאפיק מקומי הוא הרבה יותר דר- טוב מראה עיניים מטי. גירסת 18 של 40832 היתה מהירה כמעט פי 3 מגירסת 154, עם ציון מעל 18 מי- ליון באפיק המקומי ו-6.43 מיליון באפיק הקו- נוונציונלי. השילוב של מאיף פאסטתוצ עם אפיק מקומי הוא גם המהיר ביותר כל עוד מדובר בא- בחנות בינוניות ועומק צבע שיגרתי. אס אלה הם הפרמטרים בהם אתה עומד לעבוד בשנים הקרובות כדאי לך להתמקד בתצורה זו. גם אם אתה נזקק ליותר מ-256 גוונים, המ- איצים יהוו את הפתרון האופטימלי, כל עוד אינך נזקק לאבחנה גבוהה. בהוצאה לאור שו- לחנית, בהמחשה תלת מימדית של מוצקים וב- מולטימדיה תרצה לעבוד עם 32 אלף עד 16.8 מיליון גוונים (15 עד 24 סיביות לפיקסל). המ- איצים החדשיס מספקים את עומק הצבע הד- רוש כמעט ללא פגיעה בביצועים. למשל, 202 משיג ציון את ג!אאזאו של 5.69 מי- ליון פיקסלים עם 32 אלף גוונים (מוד 600א800, אפיק 54]) בהשוואה לציון 6.42 מיליון עם 256 גווניס. המעבד 801 של חברת 53 השיג ציון של 6 מיליון ב-16.8 מיליון גוונים (מוד 480א640) וה-6תופַתוא של 687 השיג 8.3 מיליון פיקסלים בשניה עס 65 אלף גווניס. חוצץ התמונה זשתשופטססזפ גם הוא מסוגל להציג 2 אלף גוונים, אבל ביצועיס מפגרים הרבה מא- חור. הוא השיג ציונים בין 1 ל-2 מיליון פי- קסלים בשניה במבחניס שכללו אבחנות שונות (480א640 ו-600א800) ואפיקים שוניס (158 ו-0154). אנחנה גבוהה והתפקיך של מעבד עור כאשר עולים באבחנה הגיאומטרית מעל ל-1024%768 מגיעים מאיצי פסשתו/ לגבול יכו- לתם. בתחום האבתנה יימעבר ל-64שיי, לפתרון של פקודות קבועות אין תשובה טובה לדרישות, ואתה נזקק ‏ ילעלות כיתהיי, לכרטיסים המ- צויידים במעבד עזר גרפי בר תיכנות. העליה בכיתה כרוכה גם בעליה משמעותית במחיר. שוב לא מדברים איתך על מאות דולרים בו- דדות אלא, בדרך כלל, על אלפים. בתמורה אתה מקבל כרטיס אותו ניתן לתכנת לביצוע עצמאי של פונקציות גרפיות מורכבות. אתה מקבל גם גישה לסיפריות של פנקציות גרפיות מוכנות לשימוש, תמיכה בשפות תיכנות עיליות - ול- מקצועניס האמיתיים גם מערכות פיתוח ישו- מים מלאות. בניגוד למאיצים, המתוכנתים מראש לטפל בא- בחנות 64 תיקניות בלבד, מעבדים גרפיים (המשך בעמי 142) (שההסםה) פהססדטהת (200[0 הסד6םש ווספטהה) פה6סדטת 0 ו 9 1 0/0500 הקוח 28 248% 506005148 שחסוחבום 0 0-00 עסו ] הסחזמו. 1-08 2 6 10 0 !00 0/ או 106 2 10605 10 2 006 חסוו514 0900065 605וסו1 38 2 0060 ח0וו018 67900065 65[סזו 13 02 ח 518100 05וו7ק0/8 0165זס1 ₪2 1101861800 100 זו 1 4 חסו055זםוח! אסזובו! 210 |1280 זוז טסוו 23 | א וש סזחהוסע וסואת !| 50קוו66 01186010 7 0 ו | /0/-א 4600167807 הפוק חו/' הססע. ו 066 10 05005 הח 5. 4 והז וטס 518 | 40 א/טחו/ש 58 5 600 8וחהוס/י וא 159 24 220 2807 זו ח0ז] 60 0. 1189 [14%6611.00/ 7 הזה זף חמ ד 0 שש 56/00 סססו/ 3 אהו חו/ הזוע זב סע 03( 1 1 601616 10 6 !טח --1] בי 10 00| 10 0 60 06חוףת055תק8זט אוו 155 +100 ]ה וזקפהו 09065 ז5ווזה. 43 זו 5סותקהזט וזה 5 0 018 65וו3זס וזה 0686 0 אתץ | 1015 סח 60 60606 ו 120 ו ו הסו5סחוא 91 טוש 141 וי 5 0 סטג 0 6וטפסוופקה וסא---** *ה/את 3 ב-ך-1-- ***ג/ זו חס 5 0 פחו01800165600 א +100 ]חוזקסחו/' 65וה80ז0 זפו ה 5 08 65 הז 11 0 18( 65/ת30ז0 11 6 ₪008 0 אחץ1 1615וקס) , 24/1 חסופו/ים ו 8% 8 5066051 שתסחזפום 08000 1001 טהסחזמו ו 0 0 אב שחו 2 2 0006 00וז514 0800165 60165 2 0060 5121/00 5שוח0]0 60165 2 חסוז8ן5 0800005 60165 0036/300610ו1/ רחס 10 ופי חסז5חחוא סוה 4 ח0ו655זםוח! אסזזה/! 128081 ז6ווחפז 1615 ו 5 1600 וחפוסש וס 0 6זחהוסש 01 0 הביס וס 12807 10081 חס0. | 661056 8607זזסק. ה 00010810 הפוק 0 מו 0 [- |]] סק 58 משרתן / ו 61-00 ד הזחב ד גח הד הזת ונמזב סי 1 16 618!קוחס6 10 6ס8ח-- ו 05 0 3001/6808 זסא-- ** *ת/את זפ אליך לא יצליחו לחדור !!! ומאתתס חוסמת גישה לא רצויה לקבצי המידע במחשב שלך. 8 מפאת6 תוכנת ההגנה הטובה ביותר לקבצי מידע. 8 טא עליונות טכנולוגית ברורה על פני כל התוכנות המתחרות, מתאימה לרשתות תקשורת ולדיסקים קשיחים. 8 מ מאפשרת גישה לקבצים מוצפנים ע"י סיסמה בלבד ובמקביל ממדרת את המידע. ו רו ל מהווה שילוב של תוכנה וחומרה המונעים אפשרות גישה, בפני משתמש שאינו מורשה. 0 8% מונעת חדירת וירוסים למחשב שלך. כרמל הנדסת תוכנה, שפיתחה את תוכנת ה"טורבו אנטי וירוס" המובילה בעולם (60108 110'5ס₪ - 5א40421 20) פותחת עידן חדש! 65 צדת 5500 הפד וק]אס6 .1אס5המק ג 3 |. 8 טוגר עניין ו הרית ה כיח טוב כרמל הנדסת תכנה בע"מ טלפון: 04-416976 פקס: 04-416979 כ[ 9 0 *ונתן צוק גליון הקודם דיברנו על מסדי נתוניס ,5001 מנקודת השקפה של השרת. המאמר הזה ממשיך את פיתוח הנושא, והפעם נקודת הת- צפית של המשתמש. אס במאמר הקו- דס התרכזנו במסד עצמו; בביצועים, אמינות, תחזוקתיות ותכונות אחרות של התוכנה המשרתת את הלקוחות, במאמר זה אנו נתרכז בכלים שעומדים לרשות הלקוח, כאשר הוא מנסה לקבל שירות מהמסד. לאלה שלא קראו את המאמר הקודס נבהיר את הרקע במ- שפטים ספורים. אותיות .501 מייצגות את שפת השאילתות המובנים 66נסנת5) (טִפַגּטַקַת13 שפנ בה משתמשים לשאיבת נתוניס ממסד נתוניס יח- סיים. מסדים יחסיים ושפת .501 כבשו כבר מזמן את הזירה בעולס המחשבים המרכזיים ומינימחשבים וההגירה לעולם ה-20 צוברת תאוצה, בעקבות הפופולריות הגואה של רשתות תקשורת מקומיות. כאשר השרת ברשת מצוייד במעבד חזק וזכרון רב אין צורך להסתפק בת- צורת יישרת קבציסיי, בה השרת אינו עושה דבר מלבד שליפה של קוב מבוקש מהדיסק וש- ליחתו ברשת ללקוח המבקש. השרות האי- נטליגנטי יכול לחפש את הרשומות הנדרשות, לענות על השאילתות תשובות ספציפיות ות- מציתיות ולעדכן רשומות בודדות, מבלי לשנע את הקוב כולו הלוך ושוב בין השרת ללקוח. תצורה זו, בה השרת מבצע את הפעולות השו- טפות של מסד הנתוניסם נקראת תצורת *ילקוח/שרתיי. העברת האחריות לביצוע הפעולות לשרת, מחילי- בת בניית אמינות ברמה עליונה במערכת מסד הנתונים. היא גם מחייבת שפה תיקנית בין הל- קוחות לשרת. .501 היא השפה התיקנית כיוס למסדי נתונים "לקוח/שרתיי והתוכנות שנסקרו בגליון הקודס הן היימנועיסיי של מסדי נתוניס הבנוייס לשרת שאילתות המופנות אליהן בשפת .1. המשתמש-הלקות נזקק לכלי עזר על מנת לנסח את השאילתות, לנתח את התשובות, לשלב מסדים ועוד עשרות מטלות אחרות. מאות תוכנות זמינות היוס בשוק ה-20 כדי לספק את הכלים הדרושיס למשתמש. תוכנות אלה נק- ראות "כלי חזיתיי (70012 פאם זאסא) והן הנושא של מאמר זה. 3 קטגוריות של כלי חזיח אנחנו מחלקים את מבחר התוכנות לשלוש קט- גויות: כלים ליצירת שאילתות וקבלת דיווח, כלים לניתוח וכלים לפיתוח. בפועל הגבולות בין הקטגוריות מטושטשים למדי, אבל החלוקה משרתת את בהירות הדיון. קבוצה אחת של תו- כנות אינה מכוסה בסקירה והיא של ישומים עצמאיים עם קשרי .501. קיימת מגמה בשוק, לספק לכל ישום הנזקק לגישה למאגרי מידע כלים לביצוע שאילתות .501. הנטיה מקיפה מגוון תוכנות, החל מתיביים (למשל ג6סוט4), דרך גליונות אלקטרונייס (אקסל ולוטוס 1-2-3) וכלה במסדי נתונים עצמאיים (48458 ו- סזשאסת). אנחנו מסתפקים כאן בתוכנות קו- מפקטיות המוקדשות לטשא של גישה למסדי 1 הקריטריון הראשון בבחירת כלי עזר הוא, כמו- בן, איה מסדים הוא משרת. הספקים מתחרים מסדי 508. מבט מהחזית במספר המסדים התומכים במוצריהס ובמקביל קיימת תנועה לסטנדרטיזציה, כך שכל כלי חזית יוכל לעבוד עם כל שרת. מצד שני ספקי הכלים רוצים להבליט את מוצריהם עייי הוספת תכו- נות יחודיות, שאינן מכוסות עייי תקנים. האתגר העומד כיום בפני המפתחים של ממשק ישומים סטנדרטי (1ק4) למסדי 501 הוא, איך להגיע לי- כולת עבודה בין פלטפורמות ופורמטים שונים, מבלי להחניק את המקוריות והחדשנות של פי- תוחים יחודיים. ממשק ישומים תיקני אינו יותר מקבוצה של פונקצית סטנדרטיות, עס תתח- ביר קבוע ותוצאות מוגדרות, המשמש את הת- כנתים העוסקים בסוג מסויים של תוכנות.זקג תיקני למסדי .501 ימסד את הפונקצית בא- מצעותן מתקשרים כלי החזית לשרת. שתי הצ- עות תקן מתחרות כיוס על קבלתן כממשק ישו- מים תיקני: 086 של מיקרוסופט ו-[0047 של בורלנד (בה תומכות גס לוטוס, יבמ ואחרות). עד שאחת ההצעות תהפוך לתקן נאלצים המ- שתמשים במערכות מעורבות להעזר ביישועריסיי (5צאומ61) כדי לתרגם מפורמט אחד לשני. חברת 8ממא10? פיתחה ספריה של פונקציות תרגוס, סביב 421 יחודי, שתוכנן לקישוריות עס מספר עצום של מסדי .501 ומסדים אחריס. הסיפריה %6גלמגע | 5+ ע 1 זמינה בגירסאות 5וס6תו/ - 05/2. כל עוד אין ממשק סטנדרטי יש צורך לבדוק בקפידה באיזו מידה תומך כלי הח- זית בפונקציות היחודיות של השרת. למשל, שרת .501 של 8פץ5 מספק שירות לשאילות המנוסחות בת- חביר צ8 מדשקוא60. רק מעטים מכלי החזית מסו- גלים לייצור .את הפקודה הזאת ולבדוק: את התחביר שלה. מסדים' אחרים מש- תמשים בסוגי נתונים מיו- חדים, למשל 81008 לנתוני תמונה. כלי החזית חייב לספק יכולת לתקשר את כל סוגי הנתונים שבשימוש השרת. נלים לשא'לתוה ודיווח כלים אלה נועדו לעזור לך לנסח שאילתה ולהפוך את התשובה. לדות. קריטריון מפתח בבחירת כלים לש- אילתות ודיווח הוא קלות השימוש על ידי לקוחות מזדמנים, שאינס מבי- ניס הרבה ברזי .501 ובכל זאת הם נזקקיס למידע. הממשק חייב להיות אינטואיטיבי וה- פלט בר-עלצוב עייי אופציות פירמוט גמישות. משתמשים מנוסים נזקקים גם לאפשרות לה- כנס למערכת ולכתוב פקודות .501 שהכלי לא מספק. המומחים רוצים גם את האפשרות ליילטשיי פקודות שהכלי מייצר, כדי להגיע לבי- צועים מירביים. חלק מהכלים מתרכזים בדיוות על צג המחשב, ומזניחים את הצורך לפרמט את הפלט על נליר, ואחרים מראים העדפות הפוכות. לפני שאתה בוחר בכלי חזית עליך לוודא כי הי- כולות שלו תואמות לצרכים שלך. בלי ניחוח כלים אלה נועדו להפוך את הנתונים הגולמיים שהשגת עייי שאילתה למידע מועיל, למשל הפי- כה של טבלאות נתוניס מספריים לגרפים, שגם מנהלים בכירים מסוגלים לקלוט ללא קושי. יימערכות מידע ניהולייי, 15ם (פץנוטסטאם פוח575)6 חסוזגההס/ה1), מתמחות בהפשטה ַ- זואלית של נתונים מסובכים, ובדרך כלל הן בנויות בהררכיה של פירוט: גרף כללי של מכי- 5 ₪0005% סִפבּטַהז3כ .9501 חו 10015 8ח!) (ש6וטפז פוח1 6 זו 50 2 זו 5חס-6 5 5180681008) זס 00/57 35 הסט5 | ( 1-2-3 101₪5 כלי החזית הנסקרים במאמר זה הס אלה שיועדו לאפשר ללקות לשאוב מהנתונים הזמיניס בשרת תוכנות הכוללות בלו גישה ל-501, אבל לא מיועדות לכך בלעדית, אינן נסקרות כאן. / רות לפי מחלקות מתפצל בלחיצת עכבר לה- תפלגות לפי שווקים, או חודשים, או מוצרים. תכונה אחרת אותה מחפשים המנהלים היא עד- כון אוטומטי עייי שאילתות המיוצרות. או- טומטית בתנאים מוגדריס מראש, בעיקר בצורה תקופתית. תוכנות ניתוח שונות, למשל 6 ופסת 5 מאפשרות להגדיר תנאי "אזעקהיי המ- עוררים עידכון של הנתוניס על המסך. כך יכול המנהל, שצופה כל היום בזוית עיניו במצב תיק המניות שלו על המחשב, להתעדכן אוטומטית ברגע שמניה כלשהי יורדת מתחת לגבול מסויים. רוב תוכנות הניתוח מסוגלות לשאוב נתונים ממגוון מקורות, מפלטפורמות .501 שו- נות ובפורמטיס שונים. 0168740068 1- 6 פס 5 מסוגלות גם למזג את הנתונים לתמונת מצב מאוחדת. אחרות מציגות את התוצאות של שאילתות שונות בחלונות נפרדים. לי ביחוח קטגוריה | זו עצמה נחלקת לשלושה תתי-קבוצהיי: סיפריות קישור .501 הפועלות עם שפות תיכנות מקובלות, כגון 6, 84516 או 0 גירסאות "עצמאיות'יי (פא10פא67) של מנועי .501, אותן ניתן לה- ריץ מקומית, ללא תמיכה של רשת תקשורת; והיבול החדש של תוכנות שיועדו מראשיתן לסייע בבנית כלי חזית ל-.501. רוב התוכנות הי- עודיות לפיתוח כלי חזית משתמשות בשפה תה- ליכית הנדחפת עייי אירועים הג ]- [ז 1000 - תשעתכ-+ת6ש15), טפסים מעוצבים בעזרת אובייקטים גרפיים וקוד שנועד לטפל באירועים. כל התוכנות תומכות באי- רועים בסיסיים, כגון הקלדת <8פדאם> או לחיצת עכבר, והטובות מאפשרות להגדיר אי- רועיס מורכבים. ז66!וט זששס? | למשל, מא- פשרת יצירת אירועים עייי הודעות 5אסתו/ ל עוסטך | ו6סחחס)). וה חא 4 א ו מסדי .501. מבט מהחזית ואירועים המוגדרים עייי שילוב של תנאיס. כרגיל, גם בכלי הפיתוח קיים המאזן בין קלות לימוד לעוצמה פונקציונלית. 060006 היא הקלה במערכות הפיתוח שבחנו אבל גם הח- לשה ביותר בתכונות וגמישות. :14/08 מיי- צגת את הקצה השני של הסקאלה - דרגה מי- רבית של גמישות ויכולת לעבור פלטפורמות, במחיר גבוה של השקעה בלימוד. מערכת זו היא פשרה טובה בין השתיים. מאחר ואנחנו דנים כאן במוצרים שונים מאוד זה מזה, ביעדיהס ובקהל המטרה שלהם, אין טעם בביצוע מבחנים השוואתיים פורמליים וב- חירה של 17085:680108ס8. המטרה היא לתת תמונה כללית של מגוון הכלים הזמיניס בשוק, עם התמקדות במוצרים המפגינים מקוריות וח- דשנות. אנחנו מקווים שהסקירה תתרום לפיזור הערפל והתגברות על הרתיעה של משתמשי 6ק ממסדי ,501. 6|691266655 5וססחו תוכנה זו משמשת לקישור של מסדי .801 לכל ישוס 5שסותוצ שתומך בהחלפת נתונים דינמית, מסת, למשל ‏ 08אם של מיקרוסופט. החבילה מאפשרת לבנות שאילתות עייי שרשרת של מסכי תפריטים, עליהם בוחר המשתמש את הש- תלשלות התסריט (7ק85081), מבלי שהוא יהיה מודע כלל לכך שהוא מכין שאילתת ‏ 50₪. את השאילתה ניתן לשמור לשימוש חוזר. הגירסה החדשה 1.1 תומכת גם בממשק 824/50 של חברת 66₪וט8 הסוו4החסות!, המאפשר התקשרות למגוון מסדים, כולל 6זפחז, 8016ז0, 896פץ5 וה- מסדים של מיקרוסופט ונובל. המסך המרכזי כולל סרגל ועליו 5 צלמיות לבחירת כלים: הרצת תסריט, ערי- כת תסריט, התחברות למסד, הצגת השאילתה למסד ונטישת התוכנית. מודול הצגת השאילתה הוא ליבה של 58. לאחר שב- חרת טבלה הוא יציג את רשימת הרשומות בחלון שני. את השאילתה בונים עייי גרירה של השורות הנחוצות מחלון הרשומות לחלון השאילתה. תנאי המיון (התסריט) מצו- רפים לקבוצת השורות והשאילתה נשלחת לשרת. את התשובה ניתן להפנות | למסך, | או ללוח ההודעות (פ61.08048) של פאסאתו/ו, או לפרמט בצורה המאפשרת יבוא לישומים שונים. מסד נתונים מקומי בשם 616886 משמש לאכסון ביניים ולשילוב של נתוניס שנאספו ממסדים שונים בטבלאות מאוחדות. העוצמה של 0168-8006 נובעת מיכולת הכנת התסריטים. השפה בה מכינים את התסריטים כוללת יותר מ-50 פקודות, המכסות. פו- נקציונליות נרחבת. למשל, התסריט יכול לכלול ייהמייצותיי (15ק/80%ק?) למשתמש למלא שדות מסויימיס בשאילתה שנוסחה בצורה כללית. את התסריטים ניתן לייצר עייי רישוס של שאי- לתה שבוצעה עייי מומחה, או עייי עריכת טקסט. ניתן גס לשנות תסריטים קיימים בעזרת עורך המלל ו- 5806058 פשוט הכלולים בחבילה. הקישור לישומי פאסשתו/ נעשה עייי מודול 5אתו 6811 המוסיף 27 פקודות תסריט כדי ליי- צור החלפת נתונים דינמית, פספ. התוכנה גם מאפשרת לאתחל ולהפסיק ישומי פסתו\ את- רים, כך שהמתכנת יכול לבנות תסריט המבצע באופן אוטומטי את ההתקשרות, הצגת הש- אילתה, קבלת התשובה ושיבוצה בתוך הישוס, בו ימשך תהליך הניתוח והכנת הדות. מלבד ‏ 8681 נתמכים כיום 02אןו של אי- נפורמיקס (- 80500 [גּטצו. של מיקרוסופט. 5 |6]5008ק תוכנה זו משמשת לקישור מסדי נתונים למ- ערכת הפיתוח 2105 של חברת זט6)גתתוק5. אחת מנקודות החוזק של 21/08 היא שפת התסריטים תואמת לגירסאות 26 ומקינטוש, אבל [6₪0₪? 5 לא תעבוד בסביבת מקינטוש. בסביבת 6 היא נזקקת למעבד חזק (386 לפחות) ול-4 מגהבייט זכרון. הדרישות לפלטפורמה חזקה נו- בעות מכך שהחבילה משלבת כלי שאילתה ודיווח עס כלי פיתוח. 1005 היא מערכת פי- תוח המשתמשת במטפורות יימונחות עצמים". המשתמש מייצר כרטסת עצמים, דוגמת שדות מלל, שדות נתונים, גרפיקה ולחיצי בקרה. הכנת הכרטיס נעשית עייי גרירה של עצמים והצבתס על הכרטיס הריק, בעזרת ערכת כלים ייצפה" (כלומר שאינה קבועה במקוס אחד על המסך). 5 !680041 מרחיבה את היכולת של פט.זק עייי הוספת כרטיסיס המבצעים גישה למסדים חיצוניים, כולל ז6ת56 ,501, 013016 ,29466 פא- ראדוקס ו- 666תו8. הכנת השאילתה היא פשו- טה ביותר. סידרה של תיבות דיאלוג מנחה את המשתמש בבחירה של מסד הנתונים, הטבלה ה[62ת ה|3- פא' ][ספרי אח6היס אנ'צת ספרי איכות באיח6וכ קטלוג מפורט ומחירון חינם לכל דורש התקשר לטל' 052-541207 וטו ההקנהקההמהם הספר ללימוד ₪05 5 וגירסאות קודמות בינה מלאכותית ומערכות מומחה פרולוג שפת בינה מלאכותית בלה צירולגיקוב 0 "שי | כיסטר* מהעובים בעית [השההשאהשה ההההקטה א נגרכת כלים למתכנת 6 + דיסקט פונקציות ְ ו 8 עםי - 89 ע"ה = תכנות מבני בקובול קובול 85 מבני = ניתן להנטיג את הספרים בחנויות המחנובים ובחנויות הספרים הנבחרות א ספר החדו כדי לקבל מידע על מבצעים ורכישה מרוכזת לקורסים וחנויות 0 המדריך העולם לנטופת ?6 + דיסקט פתרונות ו לטו 2 | וש = לשפת 4 עמ" - 65 נט"ח [הבו-צעיקברלאמת קופרונ | הכל על התקנטורת מודמים ו- .]1 מצורף שיק מס' המדריך ההשלם 1 01661 \ מדריך טלס לנירסה עברות-אנגלית: 6 עמ" - 49 שיח 0 לימוד <|אנ ! למתחיל ולמתקדם הקוקחה נהמההטממטה! לוטוס חי ותוסס + דיסקט תוכניות % !₪26]60זס/ << מדריכים שימונטיים למעבדי תמלילים למנשרד ולכל תלמיד וסטודנט חדירה אל הקרביים של המחנטב האינוי ב האישי ו קליג. פידו שרג 4 נמ" - 65 ש"ת לי ובו ישן כתיבת יינוומי מקרו למתקדמים מקרו למתקדמים. בלוטוסי 41-10 1- סדאנ\-ג וא ו תגררשן ניתן להזמין בטלפון באמצעות כרטיסי ויזה וישראכרט טלפון: 052-541207 פקס: 052-571582 הספר הנפוץ ללימוד טורבו פסקל 8 עמ - 59 עו"ת ניתוח מערכות בסביבת מחנטב האינטי והעמודות שיכללו בכרטיס התוצאות. תיבות די- אלוג אחרות מנחות אותו בהגדרת החיפוש וה- מיון. עד 500 טבלאות, מפוזרות במסדים שונים, יכולות להחקר עייי כרטיס שאילתה יחיד. את כרטיס התוצאה ניתן לפרמט להצגה של רשומה יחידה או לגיבוש של רשומות רבות לתבנית טב- לאית. ניתן גם לשרשר כרטיסים בהררכיה של פרטים, כך שהראשון יציג חלוקה כללית בלבד ולחיצת עכבר על שדה כלשהו תפתח כרטיס שני, המפרט את מרכיבי אותו שדה. ערכות הכ- לים הייצפות" מספקות גישה מהירה לעזרים המקלים על עריכת הכרטיסים, כגון לחיצים לפ- עולות מתוכנתות מראש, שדות נתונים ומלל, פו- נקצית יידיפדוףיי וכדומה. שפת התסריטים ,ק? של 9005 כוללת יותר מ-200 פקודות ופונקציות, המכסות פעולות תי- קשור, חיפוש, אפקטים קוליים וויזואליים, תפ- רטים ואלמנטיסם אחרים של ממשק משתמש. התפקיד של 40066 |גח6₪0? הוא לעטוף את 5 בממשק ייידידותייי יותר. השימוש ב- 1קץ נדרש רק אם המתכנת רוצה להשתמש בתכונות שאינן נתמכות ע'י 400655 [4ח0ז6ק, למשל קישרי מפת, גישה לספריות .011 חיצוניות והוספת הר- חבות בשפת 6. היצרן, זאגתתוק5, מספק תוכנות עזר שונות המאפשרות לבצע פעולות במסדי הנ- תונים החיצוניים ללא יציאה מ- 2ח6₪0? 5. גם מודול הדיווח סקמ מושאל מתו- כנת 108 והוא מספק יכולת רבה בתיכנון דו- חות 6צאתפצ/ו, בשילוב עס גרפיקה ואפקטים. השילוב של 71.05 עם 400655 [גח60ק לוצר חבי- לה חזקה מאוד, אבל הוא דורש השקעה בתי- כנות שלא כל משתמש ישמח לקחת על עצמו. גם תוכנת השאילתות וסט( מיועדת לבודד את הלקוח מהתחביר של .501 עייי תיבות דיאלוג ןי מסדי .501. מבט מהחזית בשפת אנוש. היא כוללת גם פונקציות ניתות ‏ 3 כולת | לה- עביר | את התוצאות לתוכנות אחרות. כוחה העי- קרי הוא בי- צירת דוחות וחולשתה הגדולה ביו- תר היא בפו- נקציות הכנת גרפים. החבילה כו- ללת גירסה עצמאית של השרת 386 801 עם קישוריות לרשת. הדבר מאפשר לפתח את הש- אילתות, ולבדוק את פעולתן על המסד, בצורה מקומית, ללא קשר עם השרות וללא העמסת הרשת. קישוריות למסדי נתוניסם של חברות אח- רות נעשה דרך שוערים (5צ8/ו041) ונתביס (₪0085), שנמכרים בנפרד ובעזרתם ניתן להתקשר למסדי הנתונים של 6014, 0, <זז, |א8], אינפורמיקס, מיקרוסופט, אורקל ו-6גפץ5. ניתן גם לכתוב שאילתות ,801 ישירות לחלון. בד וי בידוד הלקוח מ-801 נעשה עייי תפריטים ותי- בות דיאלוג, המוליכיס אותו בשלביס של הכנת שאילתה. הגישה היא למסד נתונים יחיד בכל פעם ולצורך שילוב נתונים ממקורות רבים יש לרכז אותם תחילה במסד מקומי. כל מסד חי- צוני דורש גישה נפרדת. עיבוד התשובה נתמך עייי סיפרית פונקציות מתמטיות, שירשור או- תיות (05א5781), | תא- ריכים וזמנים, בעזרתם יו- = צרים עמודות. נוספות קו16] 001168 אמוצ ‏ 8] שש מל שש אווש יאו ם ב ןוחאדממ|65‎ בטבלה המקומית. ‏ 6%ט0 תומכת גס בהחלפת נתו- נים דינמית, מסת, עס ישו- מי משסטַתוּא אחרים, דו- גמת ,081א8, המשמשים לניתוח מתקדם והכנת גר- פים. צסט) כוללת עורך דוחות חזק המאפשר עיצוב דו- חות גרפי, בנוסת 6צצתפצש, עם שליטה בגופנים, עיטורים גרפיים וצפייה על המסך לפני הד- פסה. על רקע הכוח של [5]ד 0[ תסו סומקפונ) |תס] 6ך בי הי וםם 6 מו ₪ 5פ כ הו מחולל הדוחות, קשה להבין מדוע 00914 לא הכלילה כלים להכנת גרפים ויש צורך לצאת ל-.061א₪ על מנת לקבל שירות בסיסי זה. בין פונקציות הניתוח הכלולות בחבילה תמצא פו- נקציות סטטיסטיות שונות. פונקציות הדיוות יכולות למלא טפסים מפורמטים מראש ולהפיק מדבקות כתובת למשלוח. אין ל-6ו0 שפת תכ- נות עצמית אבל ניתן להכין תוכנות ב-1גטו/ ונג ), או בשפות המקרו של ,זמסאם ו-פתסעו, ולצרף אותן ל-006% באמצעות קישרי פפס. תכונה זו מתאימה במיוחד למי שמבצע את מר- בית עבודתו בסביבת פאוסתג/. 07651 ₪ 65 5צספחו זסז תוכנת הניתוח הזאת מאפשרת לחבר ולנתת נתונים שנאספו ממקורות 26 מגוונים, כולל מסדי הנתונים 68455 ,8458:₪ ופאראדוקס, הגליונות האלקטרוניים של לוטוס ומיקרוסופט, 0+4 ואחרות. תמיכה בקישרי פפפ מאפשרת יבוא של נתונים מתוכנות 5אסשפוא אחרות וגי- רסת לקוח/שרת תומכת במסדי ,501 רבים. כל הנתונים שנאספו מיועדים לשמש מסד למערכת מידע ניהולי (₪15), עם יכולת ניתוח אבל ללא אפשרות לשנות את הנתונים. הצורה הטובה ביותר לאסוף את הנתונים היא השימוש במ- טפורת ייעציי, בה כל צומת מייצגת תוצאה של שאילתה מסויימת. ענפי העץ מתכנסים בתהליך של ניתוח והסקה לתוצאה הסופית המיוצגת בשורש העף. נציג את הדרך בה 87 = פועלת עייי דוגמה: נניח שאתה רוצה לנתח את תזרים המזומנים בעסק (המשך בעמי 122) מוידיאו 5 תואס למרבית המחשבים האישיים. * הקרנה בגווניס או בצבעים. > תצוגת עד 227,000 צבעים אמיתיים. 9 עם חיבור אינטגרלי גם לוידיאו. 9 ויעו % השכרה 9 מכירה מבחר הפתרונות || לכל צורך ולכל תקציב דייטם בט"ם סט אפדצס ח.ד 542. רשת השרון 47105. טל. 05-5495565 פקס. 05-5496117 --- 6 6 פבר' 3 שרוי בא היוס (ברשת התקשורת המקומית, כמובן) ריק אייר, רובין רסקין וטד סטבנסון א קל לעמוד בצפיות הלקוחות מדואר אלקטרוני. ספקי התוכנה, שאמורה לאפשר לנו להעביר הודעות באמצעות רשת התקשורת המקומית (אג.1, רת'ימ), צריכים לספק את הדרישות של שתי,קבוצות לקוחות, שרק לעיתיס רחוקות מסכימות בינהן בשאלה מה להדגיש בחבילת דואר אלקטרוני: משתמשים סופיים ומנהלי מערכות התקשורת. כל קבוצה רואה בקריטריוניס שלה את הגדרת האידיאל - והקריטריונים שוניס מאוד. / משתמשים הסופיים מבקשים מערכת פשוטה המאפשרת העברת הודעות וק- בצים בין חברים לקבוצה, עם מינימוס של תקורה ניהולית ומגבלות בירוקרטיות. הס רו- צים מערכת שלא תחייב אותם להקדיש זמן יקר כדי ללמוד איך להשתמש בה. ייידידותיות" הם קוראים לתכונה אחרונה זו. בניגוד לכך, מנהלי שירות הדואר האלקטרוני, אלה שיושבים מאחורי דלת זכוכית ומנסיס לה- בטיח שירות תקשורת אמין לכל האירגון, מח- פשים מערכת שקל להתקין, לתחזק ולנהל. הק- ריטריוניס שלהם אינס ידידותיים: ניצול יעיל של הדיסקים, אבטחת סודיות והיררכיה של זכויות גישה לנתונים, קישוריות למערכות אח- רות וכדומה. קשיי העיכול של המשתמשים לא מעניינים אותם, כל עוד המערכת עובדת בא- מינות ויעילות. במאמר זה אנו סוקרים את חבילות הדואר האלקטרוני משתי נקודות הה- שקפה. כל תוכנה נבדקה על :ידי שני בוחנים, האחד מנקודת ההשקפה של משתמש סופי וה- שני מנקודת השקפה של מנהל הרשת. הראשון משתמש בה בעבודתו היום יומית והשני נאל> להאבק בהתקנה, תחזוקה, אופטימיזציה ושאר בעיות ניהול. התוכנות בסקירה רצות על מחשבי 76 תחת מערכת התקשורת 3.11 9₪/ו6א של נובל, עס ממשק לישומי 205 ו-משסחוא , הן תומכות בשירותי 115 (86106 פתו[60ת113 1655386 ) וב- קישוריות לאתרים רחוקים דרך קווי טלפון בחיוג (פש-141כ) . הרשימה כוללת את: 0 |ג!)א0חסץ86 בגירסאות 2005 -5אס6תו/ % ,גא :66 של לוטוס, גם היא בגירסאות 5 ו-608חג/ 4 .64 של וסתו/ג בגרסאות 05 [-5א0חו 6 תג6ך פנתטוט בגירסה משותפת 205 5-1אס0תנ/ 0 68זסצס6 0 זס) |וגוא של מיקרוסופט אסששס בגירסה משותפת 205/פשסתג/ % 065 של וס כל החבילות עמדו במפרטי המינימום שלנו, אבל אף אחת לא זכתה באימוץ לא מסוייג עייי שתי הקבוצות. היימנועיי של מערכת דואר אל- קטרוני חייב לכלול שני רכיבים בסיסיים: מסד נתוניס שהותאם במיוחד לנושא של חילופי הו- דעות ומנגנון ניתוב שדואג כי כל הודעה תגיעה ליעדה. כל תשדורת דואר אלקטרוני היא למ- עשה רשומה (8860%₪) במסד נתונים, הכוללת שדות של כתובת, נושא, תוכן, תאריך וכולי. בדרך כלל מפרידים בין התוכן המילולי לשאר הדואר האלקטרוני חלקי הרשומה. מסד הנתונים של הדואר כולל רק סמן (פטדא201) המצביע על המקוס בו מאוחסן התמליל המלא, בדרך כלל בקובץ נתו- נים חיצוני. מנהל סניף הדואר האלקטרוני מנהל הרשת מתפקד כסניף הדואר דרכו מבו- צעת החלפת ההודעות. תפקידו לתחזק את ספר הכתובות של כל המשתמשים, להקצות את המ- שאבים הדרושים לאיחסון הדואר של כל מש- תמש ולעקוב אחר פרופיל השימוש ברשת. מנ- גנון הניתוב יכול להיות חלק אינטגרלי של מערכת הדואר או מודול של מערכת הרשת. לכל חלופה יתרונות וחסרונות משלה. [ג]6חסץ36 ר-6%/81 וסתג/8כ הן דוגמאות לתו- כנות שאינן כוללות מנגנון ניתוב עצמי והן מס- תמכות על 5א8וא של נובל. אי הנוחיות הנגרמת למנהל הרשת בשל הצורך להתקין את 185א, מקוזזת על ידי היכולת להצפין תשדורות. הי- תרונות של הסתמכות על 185א גדלים ככל שת- מערכת נעשית מורכבת יותר. השילוב של פחוא מאפשר להכין את ספר הכתובות מתוך הנתונים השמורים במדריך 188א, וכך לחסוך את הע- בודה הכפולה, של הכנת רשימת כתובות דואר בנפרד מרשימת משתמשי הרשת. 00:41 היא התוכנה היחידה שאינה מבוססת 88 , המאפשרת בכל זאת לשאוב את נתוני הכתובת ממסד הנתונים של הרשת, ה - צאפפאזם . למשתמש הסופי מציעה ווג₪)סהסץסם מערכת דואר אלקטרוני חזקה ואלגנטית החסרון של הסתמכות על 88וא הוא שאינך יכול להציע תכונות שאינן נתמכות עייי 85וא. למשל התוכנה של מיקרוסופט, ,411!א , תומכת בסוגי קבצים מורכבים דבר המאפשר למשתמש לצרף קבצים בינריים, גרפיקה, קול - ובעתיד גם י- דאו - להודעה, ללא צורך בייחיבורים" מסו- רבלים בין החלק המילולי ליינספחיסיי. ניתן גם להזניק ישומים ולצפות בקבצים ללא צורך לצאת מתוכנת הדואר. המשימה היום יומית המעצבנת ביותר של מנהל הרשת היא סילוק של דואר ישן ופינוי מקוס על הדיסק לתשדורות חדשות. כל עזרה שהוא מקבל בתפקיד כפוי טובה זה תתקבל בתודה. [1ג/6ה0סץ6 מספקת מאקרו המתריע כאשר תיבת הדואר עולה על גדותיה ו-1411א:60 מס- פקת פונקציה (א8501.41) הפועלת כמו מגבש דיסק: היא מארגנת את הקבצים בצורה קו- מפקטית, כדי לפנות מקוס רצוף להודעות חד- שות. גם עזרה בהכנת ספר הכתובות היא יתרון חשוב. יותר ממחצית התוכנות שבדקנו כוללות כלים להעתקת הנתונים מהמדריך צאמסאת , אם כי ברמות שונות של אוטומציה. אבל הנו- שא החשוב ביותר לתמיכה, מבחינת עבודתו השוטפת של מנהל הרשת, היא גיבוי ושיחזור של מסד הכתובות וההודעות במקרה של תקלה. שמירת הפרטיות היא בעיה ידועה של סביבות שיתופיות והדבר נכון במיוחד בדואר אל- קטרוני. רוב התוכנות מספקות לפחות הגנה בסיסית, באמצעות סיסמאות (458/0805ק), אבל הדבר לא מונע הצצה עייי מי שמתוקף תפ- קידו יש לו גישה לקובץ הסיסמאות, או למ- ערכת הניהול. ,גא של מיקרוסופט הולכת צעד אחד קדימה ומאפשרת להצפין את הק- בצים. 068 הולכת את כל הדרך ומאפשרת למסד 5 רמות סודיות, החל מיירגיליי וכלה ביילעיניך בלבדיי. כאב ראש ניהולי לקישוריות יש נטיה להתרחבות בלתי פוסקת. מוצרים שמתחילים את חייהם על רשת מבו- דדת גדליס ומתפשטים על רשתות קשורות, אתרים מרוחקיס והחלפת נתונים דינמית עס מוצרים אחרים. כאב הראש שהדבר גורםס למ- נהל הרשת גדל בטור הנדסי. מרבית המערכות מאפשרות לקשור מספר שרתי קבציס לרשת דואר אחת והדבר מסבך את נושא הכתובות. כאשר מספר שרתים מספקים את התיבות הדואר, אי אפשר להסתפק בכתובות הבנויות משני חלקים - שם המשתמש ומשרד הדואר. רוב התוכנות בסקירה תומכות בכתובת המ- כילה שלושה חלקים, כך שניתן לפצל את סניף הדואר על מספר שרתים ולקשור בין רשתות. הסיבוך הזה הופך את ההוספה האוטומטית של משתמשים חדשים לרשימת הכתובות וע- דכון אוטומטי של כל השרתים לתכונה רצוייה ביותר. ובכל זאת הסיבוכיות הולכת וגדלה. בהרבה אי- רגוניס קבוצות עבודה בוחרות בתוכנות דואר אלקטרוני ללא התחשבות במוצרים שבשימוש בקבוצות אחרות. הבעיות מתחילות כאשר מנ- סים לקשר בין תוכנות שונות, שאז צריך לה- סץ ישראל 7 6 פברי 3 4 'בחירת העורכים''- ו סק זוא ב תקין ‏ "משרד תירגוסיי שת- פקידו להעביר מסרים משירות דואר אחד לשני. למתרגם קו- ראים צג אוש 6 (יישועריי, עד שנמצא שם טוב יותר בעברית) ובדרך כלל הוא ספציפי לזוג התוכנות שהוא משרת. אם יש צורך לתרגם בין יותר משתי תוכנות, | התצורה מסתבכת בצורה חמורה. אחד הפתרונות האפשריים לתסבוכת היא לה- שתמש ב-45וא כמכנה משותף לכל מערכות הדואר. בתור התקן הותיק ביותר והמקובל ביותר בדואר אלקטרוני הוא ‏ | נתמך כמעט עייי כל תוכנה, בין אם כמערכת הניתוב העצמית או בעזרת צג 05 מתאיס. כאשר מעביריס תשדורת בין מערכות שאינן קשורות במתרגם ספציפי, ניתן לבצע את המעבר בשני שלבים: בשלב הר- אשון ממערכת אי ל-85!א ובשלב השני מ-₪5וא למערכת בי אבל גם על תפקיד התקן המוליך מתפתחת לא- חרונה תחרות. מיקרוסופט דוחפת את ממשק ]אהא | אותו היא מלשמת ב-ןגא וב-+56₪50015. לוטוס הכריוה על הממשק הפתוח ]1א0, שהפך בשנה האחרונה לתקן ואוש עם תמיכה של אפל, בורלנד ונובל. מנקוזית ההשקפה של שולחן העבודה מערכת העברת התשדורות פועלת בעורף הי- שוס. בחזית נמצא הממשק לסביבת העבודה של המשתמש: 205 ,ףאסטתואו , תקשורת בחיוג או תוכנת 75% הפועלת ברקע. במצב האידיאלי כל הממשקים פועלים באותה צורה בדיוק, אבל זה אינו בהכרח המצב. וסחוג₪ למשל מספקת גי- רסת 205 מתקדמת יותר, ועשירה יותר בת- כונות, מגירסת 5שסנחו) . כל התוכנות מספקות את אותה פונקציונליות כאשר מדובר במשימות מיעון בסיסיות - רשי- מת מיועדיס לכתובות, זיהוי מהיר של מכותב לפי האותיות הראשונות וכדומה - אבל בכך מסתיים הדימיון. חלקן, דוגמת ,60:11 , מא- פשרות גס למשתמשים לייצר רשימות מיעון וא- חרות, למשל מיקרוסופט, שומרות זכות זו רק למנהל. מצד שני המערכת של מיקרוסופט מצי- עה תיקיית דא58 , בה אתה יכול לשמור את כל ההודעות היוצאות, דבר שרק מעטות אחרות מאפשרות. ללא תיקית 581 (דואר יוצא) עליך לזכור להעתיק את הדואר היוצא לפני שאתה שולח אותו, אחרת תאבד את העקבות של ההו- דעות שלך עצמך. הדואר האלקטרוני יירו 5 כ סכ ]5 0 ב91%:0 3426 טבץ! עכנה 00 ,ע 1ה0001 4 5 תצובק שיר | = 6401 א ררל 8 הוח 0 45 וש 7 135% 74 רוח הריו 10| וק 4 8 .6ב 5 0 4 הכנת ההודעות כתיבת מכתבים אלקטרוניים אינה אמורה להיות מורכבת יותר מהכנת מסמך במעבד תמ- לילים. העזרים המקובלים כיוס במעבדי תמ- לילים, כגון חיתוך והדבקה, חפש והחלף, טבו- לטורים, בחירת גופנים, סרגלים וכדומה, צריכים להיות זמינים. אם אתה מעדיף את מעבד התמלילים הותיק שלך, מערכת הדואר צריכה לאפשר לך להעביר מסמך מוכן מהמעבד למשדר, אבל רק 0165 (הקשורה אינטימית ) אמנס תומכת בתכונה זו. הגי- רסות החדשות של ,811/א:60 ו-וסתוצגכ כוללות גס מבדק איות. כיום, אס ברצונך לצרף להודעה גם קוב גרפי או תוכנית לביצוע (800781א8) , אתה צריך לחבר אותם כנספחים בינריים. תוכנת דואר טובה צריכה לאפשר את החיבור של קב- ציס נספחיס בקלות וללא הגבלה על מספרם. 168 פנתנחטי מאפשרת חיבור של 64 נספחים. 1 |(ו-608ת1/ זס] .1411 מבצעות את החיבור בטכניקה של ייגרירה והשלכהיי (840פ לסתפ א). כל שעליך לעשות זה ללחוץ בא- מצעות העכבר על הקבצים הרצויים ולגרור אותס לתוך ההודעה. בעתיד הנושא של נס- פחיס יאבד את חשיבותו, שכן יותר ויותר ישו- מיס תומכים גס במסמכים מורכבים הכוללים סוגי נתונים שונים. כאשר המקום המיועד לדואר אלקטרוני על הדיסק עולה על גדותיו יש צורך במחיקת קב- צים ישנים - מטלה שהופכת לבעיה של המנהל כאשר המשתמשים מתעצלים לנקות את הדואר הישן שלהס. את הפתרון צריך למסד בצורת מדיניות אירגונית ברורה, המגדירה מתי הופך קובץ התכתבות לחומר יירדום'י, הראוי לאי- חסון בארכיב פרטי ולא על השרת. מרבית התו- כנות בסקירה מסייעות להקמת מערכות תיוק הררכיות | פרטיות. הסתו/גת למשל מאפשרת | עד 32 תתי-תיק בתוך כל תיק נושאי. לעומת זאת כשמדובר בשליפה של מסמכים מהתיוק התמיכה של מרבית התכונות אינה מס- פקת. אפשר תמיד לחפש מס- מכים לפי השדות "אל - סדי, "מאת ‏ - | אסאתק/ נושא -[6מ1פטפיי, ייתאריך - מדהס" ו-"קדימות- צחאסנפפקיי. אבל אם אתה רוצה לחפש מסמך לפי מלות מפתח בתמליל התו- כני, רק 41₪וא של מיקרוסופט תאפשר לך לבצע חיפוש גלובלי. של לוטוס תבצע חי- פוש מקומי בתיק יחיד והשאר לא תומכות בפו- נקציה זו בכלל. מראות את הדרך לתוכנה קבוצתית תוכנות דואר אלקטרוני הן הצעד הראשון בדרך למימוש הקונספט המעורפל של ייתוכנה קבו- צתיתיי (פתג שוק0800,"קובצהיי). תוכנה קבו- צתית מתפתחת כשילוב של קישוריות כחלק בלתי נפרד ממערכת ההפעלה, תיאום לוייו קבו- צתי (0א50180011), ניהול מסמכים בתנועה בין חברי הקבוצה, מסד נתונים משותף ומ- תודולוגיה אחידה של חיבור כל הרכיבים למ- ערכת קוהרנטית. אינטגרציה כזאת מומשה עייי מיקרוסופט במערכת ההפעלה זס] פשסשתו/ קטסזאַאזס , שנחשפה לקראת תערוכת קומדקס האחרונה . מיקרוסופט אכן שילבה בתוך מע- רכת ההפעלה הייקבוצתית" את תוכנת .:ז81!א ואת +50180015 ואת מנוע התקשורת אג.1 זסקַגתג/א. תאיור מפורט של זס] פשסשת/ קטסזפַאזס אפשר למצוא בגליון 3 של 6 6חו332)א, המהדורה הישראלית. החברות האחרות, שאנן יכולות לאחד את התוכנה שלהן עם מערכת ההפעלה, מסתפקות בשילוב של מערכת תיאוס לוייז. 0405 מו- סיפה גם יכולת לאתחל ישומים שונים, בינהס ו-08א5 , מתוך תוכנת הדואר עצמה. לשם כך היא משתמשת במאקרו, היוצר קשר ספ עם הישומים. נתטוטש לקחה את המ- סלול ההפוך: תוכנת הדואר )אד היא למ- עשה פיתוח של מערכת ניהול התקשורת ותי- אום הזמניס מתוצרתה. הגישה השאפתנית ביותר היא זו של |גגא6חסץ86. שפה מיוחדת, 5 מאפשרת למשתמשים ולמנהלי רשת לייצר ישומי דואר אלקטרוני יחודיים. אם אתה רוצה לצאת לחופש ולארגן שהדואר שלך יעבור אוטומטית למחליף, אתה יכול לכתוב תכונית קצרצרה שתבצע את המיתוג. החבילה דיסקים ו .חן ,0 תח / ו | | טכבודור " (!ב בצ"םי | בית אקרשטיין רח' מדינת היהודים 103 הרצליה 46103 טלי: 086-ו פקס. מ 4 תוכנות דואר אלקטרונ' מנקודת המבט של המשתמשים ל 000086 אזס עסו 5 00 'פה0זו ו זו 6 זס וז 5זסזאת מ 768 פטזטזט- | !]61 וסחוצ08 | | זס! |!וגו:סס [ו13 סש 5שסטחוש/05 זסז 0% זט וס ]| 6 וסחוצ08 | | זס) |ו8ו00:0 081 חסץ6 שחו זסו שסטחו/ 5וסחו זסו לא קיש ] קיים ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי פחוסוזק 0 108 55 89 55 0 5 מו 5 10 10 5 10 10 10 5 0 זסטוחטצ 00 וזו !חנ ₪ ,ץזוזסוזק ,95)סא! וז ,16061 --ך 0 ווח 08 (ץוחס ם . . 60 ווח ₪ וו /א חסופזפצ 005) 60 וחו!ח 60וווחווח 5 - 9 6וחו!חנ 60 !חנ ו ם 5\ס0חועש) (ץוחס הסופזסע ₪ 60 וחו!ח/ ₪ ₪ ₪ 20 8 ווח חווט 6ח8 ה0פ68 שוזסווק זו זו 5 חווט 6ח8 ח0פז68 ץווזסוזק ,01855 5 | 9חוה0ז598 ה ,חַחו2וההףז0 ,90הו2007659 פ5חסוזסחט=ת 4ַחוזו ווח 255 4 00 לוו 112 1000 8 חו 85חו! 01 זססחחטח וחטוחוא8/! 5 08 080 ז050 65| סקוו ח68 0507 5 חו 1185 588 ח08 0507 זט הזוצ 11165 581801 ח08 0507 זסזו60 161 665ט!6ח 11 20101806 50/8 וט עס 5 +88 מַהוח1180 5 חו 88| 506 ח68 ז050 זספזטס חזו 11185 50|801 ח08 ז50( 8118605 01 זסוחטח וחטרחוא8!/! 811805 01 5128 החטרזוא8/! 311805 זקץ0ה6 68 % 0 8118006015 080ו808/ 5806 ח68 סו וחסז) 8007855805 561801 ח08 0507 06 זס הסוז68ס! פשוסח5 ץסוסזום 5 חףחו(ו8ז 601 0ח8 68818 ח08 ז050 5 6חוו8ח זזסקוח: ח08 ז050 5 חִחָו885 68 050 ₪ [18ח 8001086] 1ז50 80 51078 ח08 0507 5 858806 65180150 ח08 0567 :ץס 60אחו! 08 ו סוקסד 5 1060 קט 561 ח08 050 :ץם |8ח 060ו806] 56870 ח68 ז050 בו ]/055806 161 0 סופסד !16 806 ה8%:0+ח6והטססס 5 לוח |8וזסוטד 8ח8ח ז56ט חו א6טח! 65 זט 01807305 ח50186-ח קוח 011-5805106 5שסחועצ ק!6ח קט-ססץ 680 זס! |הטחה | ...בהתחלה היתה |3% האחריס הצטרפו לאחר מכן. גס כיוס בכל פיתוח אמצעי אחסון למחשב - המדיה המגנטית הראשונה היא של 31 - זו עובדה. פיתחה ומייצרת לפני כל חברה אחרת - סרטיס מגנטיים, דיסקטים, קלטות גיבוי, דיסקיס אופטיים - גם זו עובדה. 8 10 פוא 40/60 פוא 40/60 40/60 8 320/525 8 86/128 8 80/120 8 המקור למדיה מגנטית המרכז לשיווהק עזרי מחגשב ]זו י.א. מיטווך ובניו בע"מ המפיץ המורשה הבלעדי בישראל המקור ל - 31 בישראל רח' בבלי 10 תל-אביב 62331 רח' כורי 18 חיפה 33044 רח' ז'בוטינסקי 2 ירושלים 92142 טל: 03-5460918 פקס: 03-5860908 טל:04-625461 פקס: 04-620914 טל:02-617644 פקס: 02-617650 דיסקטים, סרטים מגנטיים, קלטות גיבוי, קלטות איחסון ודיסקים אופטיים | ,א 73 72 6 ישראל פברי 3 הו ה גם מציעה טפסים מפורמטים, כגון ייבזמן הע- דרותך מהמשרדיי, כדי לכוון את הכותב לד- פוסים יעילים של תקשורת. טפסים מורכבים יותר יכולים להיות מתוכנתים עייי המשתמשים בסיוע יימחולל טפסיסיי מיוחד. לוטוס הודיעה כי בעתיד היא תמזג את הי- כולות של תוכנת פשוסא, אס כל תוכנות הקו- בצה, עס מערכת הדואר 41/א:60. החסך של דואר אלקטרוני פגע מאוד בהצלחה השיווקית של 65וסא וכאשר המיזוג יבוצע תוכל לוטוס לה- ציג את המימוש המושלם של תוכנה קבוצתית. בינתיים הופכת התחרות למעניינת יותר. הי- מצוסטחו/ זס] |ומואח טס !6 איסשחוצצ' פזסףהו)א!ו8) 6!ט1] ז0|46] 6הַ16998] ספסקת0 0 לו ב | זסוו סוט : ה ו [ ב 0 סו כ 8 56 0 וחספ 6 זו ו ו 08 פו עפ כו 0166 0 4953990 סואסוך סא הו 4100 סואשוך כולת של תוכנות 5אס6חו/ להתחבר זו לזו עייי ממשק ישומים סטנדרטי ([85), לקשור או- בייקטיס משותפים (01.8) ולהחליף נתונים די- נמית (פסכ) פותחת אפשרויות חדשות לאי- נטגרציה. 6חסץ86 ומיקרוסופט כבר מנצלות את הכלים החדשים והחברות האחרות לא מפגרות הרבה אחריהן. ייקובצהיי תהייה בסופו של דבר הבטחה שמומשה. הסץ36 בגלרט אנת 5/וס0םו/ ו-205 תוכנה זו מתייחדת בשפת תיכנות יימבוססת חוקיסיי, המאפשרת לתכנת פרוצדורות לטיפול בהודעות והזרמה אוטומטית של נתונים דרך הדואר האלקטרוני. בצורה זו ניתן לעצב את מערכת הדואר לפעול בדיוק כפי שהעבודה במ- שרד זורמת, במקוס התהליך ההפוך בו משניס את הנוהלים כדי לתאום לתוכנה. הזרמת הנ- תוניס מבוצעת אוטומטית לפי פרמטרים מתו- כנתים והתוכנה מציבה בפני המנהלים את הא- תגר לתכנן את מנגנון ההזרמה לפי חוקים מוגדריס היטב. המתכנת יכול לבנות ערכת טפ- 6 בצ 5 פ סנו הדואר האלקטרוני סיס, ולקשור לכל טופס חוקי ניתוב, המגבשיס את נוהלי העבודה בקבוצה. שפת התיכנות 5 משתמשת במשפטים דמויי אנ- גלית, בצורה אםאד - =ז, כדי להגדיר תגובות חד משמעיות לארועים חזויים. למשתמש הסופי מציעה 41/א0חסץ86 | מערכת דואר אלקטרוני חזקה ואלגנטית. גם ממשק 5 משתמש בדימויים גרפיים השאולים מס- ביבת 5איסחו/, כמו "לחיצים ", תיבות מלל ות- פריטים. המבנה הבסיסי של הודעות הוא הטו- פס. הכנת הודעה (עשית. עייי מילוי טופס מפורמט מראש, בין אם הוא טופס סטנדרטי המסופק עם התוכנה, או טופס יחו- = | די אותו ניתן לערוך בעזרת המודול ₪ ז6תק2651 פמחסת. מודול זה כתוב ב- ₪ 350 |503ו), מה שעושה את הכנת הטפסים לקלה ביותר. הניתוב של טופס בין חברי הקבוצה מודרך עייי חוקיס מתוכנתיס כתגובה לאירועים מוגדרים. משפט אופייני של שפת התיכנות 166טמ0חסץ86 יהיה בצורה: <תנאי)1<אירוע+אפחצ <פעולה>אמדך השימוש בשפה מוסבר היטב ומו- מחש בדוגמאות רבות בספרי הה- דרכה. ההכנה של חוקים גם היא נעזרת בתבניות מתוכנתות מראש. אתה מתחיל עם טופס 80185 ריק וממלא את החללים באירועים , פו- נקציות ופעולות, איתס אתה בוחר מתפריטים נגללים ותיבות דיאלוג. המערכת יוצרת תיקים לאיחסון הדואר בצורה שוטפת (צ/1- 7₪4-א0), ללא צורך בהכנה מו- קדמת . ניתן לאחסן הודעות לטיפול עתידי וה- מערכת תשלוף ותניח אותן על מגש היידבריס שצריך לעשות"" בומן שאתה תקבע. ניתן גם לבצע פעולות מורכבות יותר בתיזמון מתוכנת, כמו הוצאת תזכירים בזמניס קבועים מראש, התראות אוטומטיות על חריגות מזמני תגובה התאמה למשימה שחו זס? |וסוע!וסחסץ₪6 גרוע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי 86-06-06 6 ניהול קבצים 0 86( 6 6 קישור בין תהליכיס 6( 86 6 0 התקנת השרת. 6( 86( 0-6 התקנת הלקוחות 0( 6( 0-6 תחזוקה 6( 86 0-86 מירביים וכדומה. כל הפעולות נתמכות. עייי שפת התיכנות 166ט68חסץ6 בקונסיסטנטיות תחבירית הראוייה לשבח, דבר המקצר מאוד את זמן הלימוד . גם החיפוש נעשה באמצעות מילוי טופס, ₪ במקרה זה. טווח החיפוש יכול להיות מוגבל לתיק אחד או להקיף את כל התיקייה והתוכנה תומכת גס בחיפוש לפי התוכן המי- לולי של ההודעה. בזמן ההתקנה ניתן לקשור בין תוכנת הדואר לישומים שונים, כך שבעתיד יהיה אפשר לשגר את הישומים מתוך תוכנת הדואר ולפתוח קבצים בתוך הישוס המקורי שהכין אותם . מאחורי דלת הזכוכית היכולת התיכנותית של [ַג!א6חסק86 מהווה אתגר רציני למנהל הרשת שרוצה לנצל אותה . ללא שפת התיכנות 6וומ6חסץ86 התוכנה מא- בדת מיכולתה היחודית ולכן חשוב להשתלט על השפה ולדעת איך להעזר במחולל הטפסיס. עורך החוקים (סוונם ₪65) מאפשר לאנשים ללא נסיון תיכנות להכין חוקי פעולה, אבל תכ- נתים מקצועיים יכולים לקצר את התהליך עייי כתיבת התוכנית בקובצ טקסט. אנחנו התקנו את גירסאות 205 ו-5שס6ת:/ במקביל ולא מצאנו כל בעיה בעבודה בסביבה מעורבת. מערכת הניהול שרצה תחת פאססתוא לא התקשתה לטפל בלקוחות 05 . המנהל יכול להקצות משאבים ולאפיין ייפרופיליי נגי- שות לכל אופצית תצורה. ארבעת הרמות של נגישות הן: גישה חופשית לביצוע שינולים, קרי- אה בלבד, הסתרה מלאה, ואיסור על התאמות אישיות. תחת 5שסשתו/ יכול המתכנת גם לעצב את סרגל הצלמיות (פחססו) ולמנוע התאמות אי- שיות, אם הן נוגדות את מדיניות החברה. בשתי הגירסאות יכולים המתכנתיס למסד את כללי הטיפול בנתונים עיי שילוב של טפסיס מוכנים שבת התכנות מבוסטפת החוקים של |ו04חסץ86 היא אחת התכונות החשובות והמקוריות בין תוכנות דואר אלקטרוני שבסקירה. ...בהתחלה היתה 3 האחריס הצטרפו לאחר מכן. גס כיוס בכל פיתוח אמצעי אחסון למחשב - המדיה המגנטית הראשונה היא של 3 - זו עובדה. 8 פיתחה ומייצרת לפני כל חברה אחרת - סרטים מגנטיים, דיסקטים, קלטות גיבוי, דיסקיס אופטיים - גס זו עובדה. 108 40/60 8 40/60 ₪8 ו 8 320/525 8 86/128 80/120 8 המקור למדיה מגנטית המורכז ד(טיווה עזרי מחנטב זנ י.א. מיטווך ובניו בע"מ המפיץ המורשה הבלעדי בישראל המקור ל-3%1 בישראל רח' בבלי 10 תל-אביב 62331 רח' כורי 18 חיפה 33044 רח' ז'בוטינסקי 22 ירושלים 92142 טל:03-5460918 פקס: 03-5460908 טל: 04-6256461 פקס: 04-620914 טל: 02-617644 פקס: 02-617650 דיסקטים, סרטים מגנטיים, קלטות גיבוי, קלטות איחסון ודיסקים אופטיים | | א והוראות ניתוב אוטומטי לנתוניס שמוזניס לכל שדה. ניצול מלא של היכולת לשלוט בזרימת הנ- תוניסם בחברה מחייב הבנה מעמיקה של הה- ליכים התיקניים של החברה. זה לא קל , אבל התוצאה מצדיקה את המאמצ. התקנה ותחזוקה של |4/אטחסץ86 דורשות הת- מחות. בניגוד לבהירות של ספרי ההדרכה למ- שתמש, התיעוד למנהל הרשת יכול להוציא מן הדעת בחוסר האירגון שלו. העזרים לעידכון ספר הכתובות פועלים היטב ומתאימים לצרכי המנהל, כולל יבוא ויצוא שמות וכתובות מ - 5 ואליה. את הרשימות ניתן להכין בתוכנת עריכה למלל. ערכת החוקים המסופקת עם התוכנה מבצעת אוטומטית את עידכון המ- דריכים והמנהל יכול לשנות את התנאים לפי העדפותיו. במהלך הבדיקות יצא לנו לבחון את יכולת התיקון של התוכנה, כאשר בשגגה גרמנו להשחתת המערכת. מאם/כ/זטפמת הצליחה לשחזר את המערכת המקורית ללא זכר לתקלה. שפת התכנות מבוססת החוקים של [ןגא6תסץ86 היא אחת התכונות החשובות והמקוריות בין תוכנות דואר אלקטרוני שבסקירה. מנהל רשת שישקיע את הזמן הדרוש להכרת כוחה, יגלה כי היא מספקת לו כלים לביצוע אוטומטי של תפ- קידי ניהול מורכבים. 11 בגירטאות 205 ו- %5ו0פא לוטוס הוסיפה גירסת >סוחוצ מצולינת לאחת מתוכנות הדואר האלקטרוני הותיקות וה- פופולריות. התוכנה המודולרית מאפשרת לך לר- כוש אופציות לפי צרכיך. חיבור של מערכות דרך שוערי צגשו5ד64 ונגישות מרחוק בקווי חיוג הן אופציות שיכולות להעלות את המחיר הבסיסי הנוח (640 דולר ל-8 משתמשים) לרמה גבוהה. לגירסת פאסחו% יש ממשק המבוסט על סרגל לחיצים (84₪ א0דד80) הניתן לעי- בניגוד לתוכנות דואר אלקטרוני אחרות, ל- :60 יש עורך מ%לל מצויין הכולל שימועש בגובנים ובצבעים. הדואר האלקטרוני צוב בקלות בעזרת תיבות דיאלוג הצצות בל- חיצת עכבר. מגוון האפשרויות לעיצוב הוא כה גדול עד כי משתמשים רבים ישמחו לגלות כי התוכנה מאפשרת לבטל חלק מהאופציות. התוכנה תומכת בממשק [ס)א של משסנתול, המאפשר לעבוד בתוך מספר חלונות של אותו ישום, כך שניתן לטפל בו-זמנית במספר הו- דעות ורשימות תפוצה, תוך ניצול היכולת של 5אוסתו/ לפעילות ‏ ייגרירה והשלכהיי. כדי לש- לוח הודעה לכתובת מסוימת אתה גורר את הכ- תובת מרשימת התפוצה ומשליך אותה לשדה המיעון של ההודעה. גרירה והשלכה היא גם הצורה בה אתה מצרף ייניספחיםיי להודעה. הנספחים - במידה והס מכילים קבצים הקשורים בישומי 5 וצו מסויימים, כמו 1-2-3, סז ווח ו-קא0סש. - יכולים לה- זניק את הישוס ולפתוח את הקובף בסביבתו הטבעית, מבלי לצאת מ-.1411א:00. כל מה שאתה צריך לעשות הוא ללחוץ על הצלמית של הנספח והישום יעלה ויפתח את המסמך. ניתן גם ליצור קישרי מפפ עם ישומים אחרים, במיוחד אס הס ישומי לוטוס, אבל הדבר אינו מומלץ למי שאינו מנוסה בתי- כנות. בניגוד | לתוכנות דואר אלקטרוני אחרות, ל- 60:11 יש עורך מלל מצויין הכו- לל שימוש בגופנים ובצבעים. הניצול של צבע יעיל במיוחד כאשר מספר משתתפים תורמים להכנת מסמך אחד, למשל טופס שעובר סידרת חתימות או משאל בין חברים לקבוצת דיון. כל משתתף יכול להיות מזוהה בצבע שונה, כך שב- מבת אחד ניתן לוודא כי כולם מילאו את תפ- קידם. ממשק 05כ, לעומת זאת, מבוסט על תפריטים מילוליים. לאחר שלמדת את המו- זריות הקטנות של התוכנית, תגלה כי קל למצא את דרכך בינהם. התוכנה גס סלחנית למדי התאמה למשימה 5צססחו// זסז |ומ/ש:00 גרוע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי 0 86( 6 6 ניהול קבצים 066( 0-6 קישור בין תהליכים 0( 86( 0-86 התקנת השרת 0 6-86 6 התקנת הלקוחות. 0 | 6-86 0 תחווקה 06-60( 0-6 ושגיאה שלך בדרך כלל לא תגרום לנזק בלתי הפיך. את גירסת 205 תוכל להריץ כמו ישוס רגיל, או לשמור גרעין 758 ברקע בזמן שאתה עובד על ישום אחר בחזית. מודול הרקע דורש כ- 16 קילובייט זכרון והוא משמש נקודת הזנקה לתו- כנה המלאה ותחנת איתות שמודיעה לך כאשר מתקבלת תשדורת. האיתות יכול להיות קולי, הבזק של צלמית או הודעה מילולית. ניתן לזווג בין איתותים שונים לבין רמות שונות של בהי- לות, כך שהציפצוף יתריע על הודעה דחופה, צל- | 11053 6 טסה 0 | ו = 6 כו א 3 ו 1 5 סע חס וויה חן ו ו [0ו חס) ופפ 0.5 .הסנחת 1 5 מית תייצג הודעה שגרתית וכדומה. גריסת 205 כוללת גם תוכנה שאינה ומינה בגירסת צשס6תו/: תכנת מומחה יכול למפות את לוח הקלידים של /141א:00 להטמיע את הלוח של סז ווח, כך שעורך המלל יפעל כמו מעבד תמ- לילים. גירסת 05 גם כוללת מבדק איות, מודול חל- פוש מבוסס מלל וכלים ליבוא מלל מתוכנות חי- צוניות. אתה יכול גס להזניק ישומים שוניס מתוך /41/א:60 כדי לקרוא ולערוך נספחיס הקשורים בהם. בשתי הגירסאות קל למיין ול- תייק את הדואר היוצא והדואר הנכנס, לחפש הודעות לפי שדות אידכסים או שרשרות של אותיות, לארכב דואר ישן על הדיסק או על די- סקטים ולשלוף הודעות ישנות מהארכיב. אופצית הגישה מרחוק בחיוג מאפשרת למ- שתמשיס לגשת לדואר שלהס באמצעות מודס וקו טלפון. לרשות משתמש באופציה זו עומדים אותס כלים כמו למשתמש מקומי וגם הממשק זהה לחלוטין לממשק של גירסת 05. 4 8ב סע 001 + סוס 0 ישראל | 3 7 פברי 3' + תוכנות דואד אלקטרונ' מנקודת המבט של המנהלים : . | טסו יו זס :00 ו סע א קיר יש וננ 5 | | 0 80 | פאוסטח:שש/005 | | ,05זס! 5% 5 זז המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי מו 5 זוא 61 וסחוצ08 | זס!|00:018 | |3!שהסץ6ם המחירים הנקובים הם לפו סח זס! בי | טחוש זס המחירון האמריקאי 030061] ם . הסחו-3.5 800 חסחו-5.25 65סט!סח| 6 5868 18 חו 01565 שסקסו . 7 . חססקטפ פטס ו חחוש (ץחס חסופזסש (ץוחס חסופופט 5 |ו008! חס 65א0ם!ו8וח 061/08 ח68 ו 8ז8/ש181] 6805 5\) 4618105 תווצו פחטת וחסזז 50087816 חס-חס! |ו8וח-= חס-0! א טסה וח חַתווחסטח 01 ז6פט פשו)ו1סא! 5 זפווווסא חסופזפצ 005) ר-*-- 1-5 1 | > | 00ו081ו סח 0158018 080 ₪507 | זַח6ההסִהָה 13 סַ0ַ655ו1 חס סז 05178 5" ||8 680 5 50 088 וז ז6פט 09801 058 |/8ח 0108180 91016 5 ווח 010 חו 50808 זוחזו 1 . 5 חוזפ!!וס 5601 סט 581 ץז וז 50 ם . ₪ . ם ם ₪ . . . . 0 זס) חַח78ז8 ח08 058 5 ח6וקו60ז קט אסום וז 10 8ה73ז8 080 ז050 6 68 1ח6וקו80] ץחס 6558065 6 06 080 1655885 567 63 005 מידיבך = 8 0 ו ₪ . . ₪ | ₪ | ₪ | תה ןהה ךר 0 סז 89808 081695 5008810 ו תי ₪ ₪ ם וגו זזה ₪ 0 | ה 0 ₪ 0 0 0 ₪ ם ם מש שן 81 0/5 060 2 ב | 0 0 8 ₪ ההזה 0 8 ה 0 0 7 . ם ₪ 00 וו בוי ו חחו8ז0! 36 0081! אוחז ח8ס 50 8 58000 חו 800705565 131107705 ז6ה+0 ו ו ו סק 5 ו 5 וח סק קט5 5 הסח וש חס הַחוחָסָס! זט 0016 16סוחה וח א8]-5900 5 תתו זס) זפעצסו/ ו ששאס | אמא | - ₪ - | מסאס. | אמט | ב --] - כ 0 הגח תוכנה מספר 1. חשובה לגו הנוחיות שלך,%4מפחת החוכנה. וגם של הלקוח 9% שלך. חשוב לגו לח לך הגוה חוקה. תואמת ומגוונת. מאו 1 זנק ה ו ל שתגן על התוכנה שלך - 5 2-9 ₪ ₪ 5 דפ שתתאים לכל מערכות ההפעלה טל: 03-5375795 ולרשתות תקעוורת. 0 ו | :06 מציעה בונקציונליות מעולה. המבנה המודולרי מתאים במיוחד לשני קצוות הספקטרום: אירגונים גדולים משאוד ואירגונים קטנים מאוד. :60 מנקודת השקפה ניהולית ככל ש- 141א :60 קלה להתקנה כאשר האירגון קטן, המשימה הופכת למורכבת ביחס ישר לה- תרחבות המערכת. יש צורך להתקין סניף דואר לכל קבוצת עבודה ולכל רשת תקשורת, דבר ההופך את המעקב אחר התיישנות הודעות, מחיקה דואר ישן, גיבוש הנפח הפנוי בדיסקים והגנה על אמינות בסיס הנתונים, למשימה כבדה. המבנה של התוכנה הוא מודולרי, כאשר הבסיס הוא שני מודולים: 780% החסוגוק לשרת (- 280% 861( למשתמשים. חבילת הפלטפורמה משרתת מערכת הפעלה יחידה בלבד. אס ברשת משתמשים בשתי מערכות הפעלה או יותר, תז- דקק לרכוש חבילה יעודית לכל מערכת (ל-₪05, פוסנתו/, | מפסזחוסג!א ‏ וכייו ).| חבילות המ- שתמשים משווקות לקבוצות של 8 או 25 חב- רים . לסיוע בהתקנה מספקת לוטוס תוכנה עזר השו- אבת נתוני משתמשים מרשימות 6גושא ו-5מאז/, אבל עליך להקצות סניף דואר לכל משתמש לחוד. התוכנה גם מצפינה את ההו- דעות השמורות במסד. לוטוס מספקת שלושה עזריס לתחזוקה שוטפת: 60185747, ואז4 זמ ו- 60840807. הראשונה מציגה את סטטוס = 05 זס 6/6 וסחו - גרוע סביר טוב. ₪ מעולה --7 : | שירות דואר ג / ד | ניהול קבציס הדואר האלקטרוני המערכת, הכולל רשימת משתמשים ותיבות דואר, נתוני תנועה של הודעות ופרופיל הגיל של ההודעות השמורות במסד. |אןזג. וספת מסייעת באופטימיזציה של הדיסקים וה- אחרונה משמשת לגיבוי. ]א :66 נתמכת עייי רשימה עשירה של שו- ערי צ 678 , המאפשרים קישור עם מע- רכות דואר אלקטרוני אחרות, מעבר דרך גש- ריס בין רשתות תקשורת ועל קווי טלפון. תוכנת השוער יכולה לרוץ על כל 6 בסיסי המצוייד במודם וניתן לזווג מספר שוערים לס- ניף דואר אחד או לשרת מספר סניפים עייי שוער יחיד. הג- מישות הזאת נו- תנת למנהל את היכולת לפזר את העומס על פני רשתות התקשורת והשרתים של הא- רגון. כל פעולת התקשרות יוצרת רישוס מפורט ביו- מן הפעילות, לפיה אפשר לנתח את העומס ‏ וגורמים לתקלות. | כאשר רשת הדואר מס- תעפת מאוד ות- חזוקת ספר הכ- ...08%6 הסו)התוקאס ,1 תובות | הופכת לבעיה ‏ , מציעה לוטוס אופציה הנקראת קסוסטו סנוגוחסוט א 6שתגוסאם הפועלת בשילוב עם השוער צאאמך0 :60 לעידכון אוטמטי של ספר הכתובות הכלל-אירגוני. אלה אופציות יק- רות למדי (5995 + 51295) אבל הן מעדכנות או- טמטית את כל הסניפים ולוחות ההודעות (303809 אזדם11ט8) באירגון ,כאשר אתה מבצע שינוי כלשהו במצבת המשתמשים. התמיכה במשתמשים רחוקים, הנעורים בחיוג טלפוני, נעשית עייי מודול נוסף, 00:41 מדסואפא, אופציה שמחירה 5295. לאבטחת הנגישות ניתן להשתמש בפונקצית 6/11.846% בה השוער אינו מאפשר לשיחות נכנסות להגיע לסניף הדואר, אלא הוא מחייג חזרה למשתמש המבקש שירות. בצורה זו ניתן להגביל את נקו- דת הקצה מהן אפשר להתקשר למסד ההודעות ולמנוע חדירה מטלפונים שאינס ברשימה. .גא :00 מציעה פונקציונליות מעולה. המבנה המודולרי מתאים במיוחד לשני קצוות הס- פקטרום: אירגונים גדולים מאוד, הנזקקים לי- כולת לעדכן אוטמטית מערכות דואר גדולות ומורכבות, ואירגוניס קטנים מאוד, שהמבנה המודולרי מאפשר להם להתקין מערכת לא יקרה ונוחה מאוד לשימוש וניהול. .1 וסחו 0 בגירסאות 205 [- 605תו/ בזמן עריכת המבדקים הגירסאות ל-205 ו-פאוסנחו\. יצגו שני עידכוניס שוניס במסלול של .זז ג]א6, כתוצאה מכך נתקלנו בבעיות תאי- מות כאשר עבדנו בסביבה מעורבת. גירסת ₪05 6. מצויידת בכל הכלים החדישים לממשק ידי- דותי: תפריטים נשלפים, תיבות מלל עם גלילה (0אז/568011) בתוך החלון, ‏ "יכפתורים" וכ- דומה, הניתניס להפעלה באמצעות העכבר או לוח הקלידים, במידה שווה של נוחיות. כאשר מתחיליס את העבודה ב -6%1411 המסך מציג את תיבת הדואר בחלון, עס סרגל תפריטים בחלק העליון של המסך וסרגל סטטוס בת- חתיתו. הסרגל מספק גישה ישירה להכנת הו- דעות וקבלתן, ניהול השידור, ניהול קבצי הדו- אר, הקמה של תיבות דואר חדשות ואופציות שונות. בסביבת 205 מספקת תוכנת 758 קו- מפקטית ( א 5.3 בלבד ) התראה כאשר מתקבל דואר חדש. הונקה של התוכנה במלואה מתוך ה-758 נעשית בלחיצת ‏ יקליד חסיי (צמאדסגו) יחידה. ההתראה היא קולית, בצורת קטע מו- זיקלי קצר הניתן לבחירה. ניתן גם לבחור באו- פיה המזניקה את התוכנה המלאה אוטומטית כאשר מתקבלת הודעה חדשה. ניתן למען הודעות ליעדים רבים ולקבוצות שו- נות. עורך המלל כולל מבדק איות ופונקציות חיתוך, העתקה והדבקה, בדומה למעבדי תמ- לילים. ניתן להגדיר סידרי קדימויות, לבקש אי- שורי מסירה ולהצפין הודעות. את התצורה המ- לאה של שידור ההודעה ניתן לשמור כפורמט לשימוש עתידי. את ההודעות הנכנסות ניתן לא- חסן בתיקייה, אבל החיפוש מוגבל לתיק יחיד בכל פעם. וסחו/ג הכלילה תכונה נחמדה העו- קבת אוטמטית אחרי דו-שיח אלקטרוני. כאשר אתה מגדיר הודעה מסוימת כמחייבת תשובה, התוכנה תשרשר אוטומטית את חילופי ההו- דעות ותטפל בדו-השיח כיישות אחת. מה אומר המנהל! גירסת 205 של .0/א6 קשורה ל- שגאושא ו ו = 0557 !ומ = 8 סד פטזטזט] פס 0904] ו ]100‏ ו6הם]) 60 6 | אוו ודורשת מומחיות של מנהל רשת לתחזוקתה. גי- רסת פאסשחו/ שבדקנו לא הצדיקה את המ- אמ הנוסף הנדרש להתקנתה ותחזוקתה. המ- ערכת נסמכת על 85!א לשינוע ההודעות, לכן עדיף לעבוד בסביבת 6ג\ושא ולא תחת 05 או משסחו/ו. אנחנו נתקלנו בבעיות התקנה - הנובעות מחוסר תאימות בין מערכת הדואר לבין 815וא, עם הודעות שגיאה לא מובנות וש- אינן מתועדות בספר ההתקנה. למזלנו השגיאות לא התבטאו בכשל התקנה והצלחנו למצוא מע- קפים לרוב הבעיות, אבל הדבר הצריך סיוע צמוד של החברה. את רשימת הכתובות שולפת 6/1 מתוך קובץ המשתמשים של גווס ואתה צריך רק לפצל אותם לקבוצות עבודה. הסרת משתמשים מהרשימה גם היא נעשית ללא בעיות, עם עדכון אוטומטי של 85/. גירסת משסטחוצ לא היתה כל כך קלה להתקנה ובמיוחד לא קיבלנו התראה על חוסר התאימות עם גירסת 205. גם כאן נזקקנו לסיוע אי- נטנסיבי של היצרן. שתי הגירסאות בנויות בצו- רה מודולרית, כך שאתה יכול לרכוש רק את הדואר האלקטרוני המודולים להם אתה נזקק. התוספות כוללות כלי עזר לניהול, אבטחת נגישות, הצפנת נתוניס ואפטימיזציה של הדיסק. ניתן להגדיר כל תיבת דואר כמען פרטי או כרכוש שיתופי. הצורה הא- חרונה חוסכת במקום על דיסק, שכן היא מא- פשרת שמירת עותק יחיד של התוכן להודעות המיועדות למספר ממוענים. ההודעה שמקבל כל מנוי בתיבה הפרטית שלו מכילה רק דאס המצביע על המלל בתיבה הציבורית. 163 פווזנווט/ גירסה משותפת 'ו0 תו /205 תוכנה זו מתנאה באדרת חדשה למערכת ותי- קה, המקיפה יותר מדואר אלקטרוני. החבילה משלבת ני- הול נתונים ותיאוס לוחות זמנים, דואר קול ודואר אל- קטרוני ועזרים נו- ספים לעבודת צוות. במחיר 495 דולר | ל-5 מש- תמשים היא גס תחרותית מבחינה כספית. היא חסרה רק יכולת הצפנה והפקה של דוחות ניהול. גירוסת 205 של אגפד מותקנת בתחנות העבודה כתוכנת 158 התופסת א128 בכל 6. השרת עצמו לא צריך להקדיש לה זכ- רון ואגא. שתי הגירסאות דומות בממשק הת- פריטים שלהן, אבל הן תוכנות נפרדות: גירסת פאוס6ת1/. נעזרת בצלמיות (1005 ואילו גי- רסת 205 בנוייה על תפריט מילולי בלבד. מה- תפריט קל לבחור בין המודולים המרכציים, הכוללים דואר אלקטרוני- 10078086 1, דואר קולי 855405 מאסא? - אמא תיאוס זמניסם ‏ - ;0800 50 וניהול | קבצים --- פפת אגא גירסת משסוחו/. מצויידת בצ- למיות לכל תכונה, אבל היא אינה כוללת את המודול האדמינסטרטיבי, אותו חייבים להריצ תחת 05ק. לעומת זאת גירסת 5שסשחו/ כו- ללת השבחות רבות שעושות את העבודה היום יומית עס א84ד לקלה יותר. הבולטת בהן היא דואר אלקטרוני ‏ ייאוניברסלייי, שמאפשרת לשלוח הודעות ללא יציאה מהישום בו אתה עובד. למשל, אחרי שהכנת מסמך במעבד הת- מלילים המועדף שלך ואתה קורא לפונקציה דאזתץ כמקובל, ואד מזנקת ממחבואה ופו- וסחו8%ם הכלילה תכונה נחמדה העוקבבת אוטמטית אחרי דו-שיח אלקטרוני. התוכנה תשרשר אוטומטית את חילופי ההודעות ותטפל בדו-השיח כיישות אחת. תחת לך חלון בחירה חדש. אתה מוזמן לבחור בין שליחת המסמך למדפסת לבין שליחתו בדו- אר האלקטרוני. תכונה חדשה אחרת | נקראת "הצלה" - 8 - והיא מבצעת אירכוב אוטומטי בכל פעם שאתה מוחק הודעה מתיבת הדואר. הקישור של המודולים האחרים לדואר הא- לקטרוני מאפשר לארגן עבודת צוות בקלות רבה. ניתן לצרף הודעות מילוליות לזימון פגי- שות ולשנות אוטומטית את כל היומנים של אנשי הצוות כאשר משנים את מועד הפגישה. ניתן לפתוח מספר תיבות דואר יעודיות, כך שהדואר הנכנס יכול להתמיין אוטומטית לפי קריטריוניס שאתה מייחס לכל תיבה. גירסת חואו אינה מושלמת עדיין, למשל היא לא תומכת ב- מספ, אבל מנקודת הראות של המ- שתמש ‏ א53ד היא תוכנה שתענוג לעבוד איתה. תגובות מעורבות מהמנהלים ואאפד תומכת, אבל לא מחייבת שימוש, ב- 5. היא לא נזקקת לזכרון בשרת המשמש משרד דואר וניתן להתקינה על השרת מתחנת העבודה של המנהל. אס 85!א כבר מותקנת על- השרת, ]אד תשאל אותך אם אתה רוצה לה- התאמה למשימה וס סחו// זס1 רח100 פזנט= / גרוע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי 00-06-68 ניהול קבצים ( 6 קישור בין תהליכים 0 0 התקנת השרת. 0 06( 6 9 התקנת הלקוחות. 6 0 0 0 ההות 8 | 0 0 ה יי כ תק ביס וק חבט = הצ( פאק חטב ספרי איכות ל-6ק 7 7 ₪9 ו 5 005 (29 יז מעבד התמלילים 6151 (33 ש'ח) זו (39 שח ספרי הפקודות : 0 65ש00חו// (49 ש"ח) 5 005 (33 ש"ח) סו 60 הסוזסא (25 ש"ח) 6 (39 ש'ח) המדריכים: הטלס ל-(ה1ל הדיסק הקשית (69 ש"ח) למחשב האיטי 06 81! ות !אמ (35 ש"ח) המדריך לתקשורת באמצעות מ71 (39 ₪"ח) המדריך השלם ל- )] 0856 (89 ש"ח) מדריך קניות למחשב האיש' (69 ש"ח) מדריך פוקוס מחשבים לתוכנות, החופשיות (33 ש"ח) הזמנות: בטלפון 03-773898, בוויזה וישראכרט, בשעות: 13:00-08:30 שתמש ב-185א כמנוע העברת ההודעות, או שאתה מעדיף התקנה מלאה של מערכת דואר חדשה. תוכנת עזר משמשת לשליפת רשימת המשתמשים מ-6ג/וו6א לתוך 1841 התוכנה מחייבת לאשר לכל משתמש את השימוש בכל אחד מהמדריכים, פרוצדורה שגרמה לנו ל- 0 לחתיצות על אפאפ כדי לאשר ‏ 3 מד- ריכים לכל אחד מ-500 הממוענים בתוכנית הב- דיקה. לעומת זאת הניהול היום יומי הוא פשוט. ניתן לארגן ולשנות קבוצות עבודה ישירות מתוך רשימת המשתמשים. אבטחת הנגישות נעשית בשתי רמות: ייסיסמאותיי לגישה לקבצים ות- מיכה במערכת האבטחה של רשת התקשורת. חסרה ל-1א5ד היכולת להפיק דוחות ניהול יעילים על תעבורת ההודעות, תכולת הדיסקים וכדומה. אפצית אא מאפשרת העברת הו- דעות בין רשתות ₪ג//6א קשורות ותמיכה במ- ספר רב של שרתים. השרת המרכזי (וא4מך םש 4578/א) אחראי על תחזוקת ספר הכתובות הראשי ועידכון כל שאר השרתים כאשר חלים שינויים. הקישור בין הרשתות נעשה עייי נתב (מדש80) מהיר, על קו תק- שורת נליין. המתקשרים מרחוק בחיוג נעזרים בתחנת עבודה מיוחדת המשמשת צומת מארחת (11057) לתקשורת. התחנה פועלת כיימיופה - כחיי של המתקשר בקבלה ושיגור של הודעות, חיפוש בין קבצי דואר וכדומה. ₪ ₪( ים ונבחרר יק ב ₪ הנאה(ם) פוקוסמוזנט 9:4 :1542/09 /.וכ[ו2. אזפ )יו (7/ 2,000/) פא ו - 36 6 /אזכןפ ! פוקוסמננל הניט > ות וק סוניס / 5 6 חס [[18) 1605016 תוכנת הדואר האלקטרוני של מיקרוספט מו- כיחה את היתרון צוות התכנתיס שלה כאשר מדובר בתיכנות ממשק פ8אס6תו/ מבריק. כדי לשלוח הודעה מורכבת כל שעליך לעשות הוא לגרור את כל הנספחים לתוך קובץ ההודעה ול- קשור כל נספח לישום שייצר אותו. ההודעה תשוגר על ידי /41/א עס כל ההקשרים הד- רושים, כך שהמקבל יכול לפתוח מסמך בתוך הישום הטבעי שלו בלחיצת עכבר. אבל מיקרוסופט ראוייה לשבח גם על העזרים המצויינים שהיא מעניקה למנהל. את השי- רותים הבסיסיים יכול המנהל לממש בעצמו, אבל ,זא מאפשרת הרחבה של שירותי הדואר גם מעבר לפונקציות הבסיסיות. למעשה ניתן לקשור את .1411 לישומי 5אסשתו/ אחרים ול- הפוך אותם ליימונחי דואר אלקטרונייי, אבל לשם כך נדרשת תמיכה של תכנת מקצועי. למשתמש הסופי מציגה התוכנה ממשק גרפי פו- נקציונלי ופשוט. סרגל כלים לפונקציות דואר שגורות מופיע מתחת לסרגל התפריטים הרגיל והוא מספק גישה ישירה (בלחיצת עכבר) לפו- נקציות: ייחיבור הודעהיי -6002055, ייתשובהיי -צןקפא, ‏ ייתשובה לכולסיי - 411 ץצ 1קסא, יישלחיי - שח או 0ש, ייהזזיי - םסוא יימחקי - המדריך השלם של 6חו02ףָט)] ₪6 לבחירה וקנייה של מחשב אישי בעריכת ג'. דבורק 4 ע' - 69 ש'ח כל המידע על מחשבים, צגים, כרטיסים, מדפסות, דיסקים, טייפים, מקלדות, כולל טבלות ההשוואה הידועות. לשנת 1993 מודם ועוד, 1 ו ב = וו מדם זמת, ייהודעה קודמת" - פ5טס1/אק ו- ייהודעה הבאהיי - דאפא. להכנת הודעה אתה לוחץ על 2058א60 ואז נפתח חלון ובראשו סרגל כלים יעודי הכולל לחיצים לפונקציות : יישלחיי - פאם8, יבדוק שמות" - 0₪80% 5א, "צרף קבצים" - 5עו₪ אסגדדג, ייהוסף אופציות" - 0?1710%5 כפג, יפתח את ספר הכתובות'י. לחיצה על 5א0110 פותחת תיבת דיאלוג בה אתה מגדיר פרמטרים נוספים, כגון קדימות, אישור מסירה ושמירה על עו- תקים של דואר יוצא. אגא 008 מבצעת בדיקה של השמות והכתובות שאתה מכניס לשדה המיעון בראש ההודעה. 4208855 פותחת את רשימת הכ- תובות כך שאתה יכול לבחור את הממוענים עיי לחיצת עכבר, או עייי הקלדה של האותיות הר- אשונות בשם, או עייי גרירה של השם לשדה המיעון. בכלל, .41!א מנצלת את פונקצית ייגרירה והשלכהיי ‏ (80₪ע 8 6גמס) של 3.11 5וס0תו/ בצורה מעוררת הערצה. כדי לצרף נספחים להודעה אתה בוחר, בלחיצת עכבר, את הקבצים מתוך מנהל הקבצים (ם זו 0% אגא) ומושך אותם לתוך חלון ההודעה. הקוב המצורף מופיע בגוף ההודעה בצורת צל- מית, אותה אתה :כול למקס במקוס הרצןל בתוך המלל. אס לקובץ יש קשר לישום של 5וסותו/, הצלמית של הישום תצורף לצלמית בטלפון אחד מעיגים את 4 מעבד התמלילים העברי ל- 5)וססאווצ תאימות (קריאה וכתיבה) ל"א"ב 5 דאשד0 5 איינשטיין 9 וורדמיל > 24 פונטים > תמיכה ב"25 שפות לועזיות 9 5% איריוורד כל פקידרה שמשתחררת מצה"ל מכירה אותו ' התאמה לכל הפונטים והמדפסות אוהביט לקנות בללנית כי... התוכנות - במחידים הטובים ביותד! ...והתוכנות על שולחנר תור 24 שעותו וורדמיל 5 5.1 29 *תמיכה בעכבר *6צאוופצאו שוסושפחק *תמיכה אופטימלית במדפסות לייזר *הגהה-דו לשונית (אופציה) או- 801 החלפה מתוכנה אחרת ל-6 5.1: 149 5 מה | 5.0 ידאוו חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קוו'י)03-5372929 פקס. 03-5372928 1 מעבד התמלילים הנפוץ בעולם כעת גם בעברית במחיר מבצע: 29 מעבד תמלילים המובן מאליו * הנחות מיוחדות לגופים ולמוסדות * זיכוי של 220 ש"ח+מע"מ עבור כל מעבד תמלילים ישן. 00 איריוורד קונים 9 לגליון האלקטרוני אקסל "פשו00חו/ זס1 6זה 507 8651 ": " 80 שוג 606116006 ": 2 9 , ל / 2 לי 5 םי ו ל ג א | 2 + 5 2 ל 1 של ל 1 6 לו מל רש כיווו שכל המומחים ממליצים עליו : " 000106 5'ז0זו₪0 ": 6ח|682בו/ 6ק סוזסש 6 במחיר: %469 בלבד+מע"מ לבעלי לוטוס או קווטרופרו: 5149 בלבד+מע"מ בשליטה מוחלטת! ורסיה חדשה עברי-אנגלי: 8239 0 זז ספלר: 8339 ,9 זאפזס קונים ]0500וו/! מדוע משתמשיס כה רבים עוברים שאר מוצ לחלונות ! ("המחירים בדולרים, ואינם כוללי 06 = כל הגירסות ל-5וססאן - טלפן | 99 | 06סאוו הז סהסא - 509 60 6-7 9 | 05ססאוה0: 08 | 00 תם ]00 8910 9 | 006 וס 709 םק 60 א הס 9 | 0065כלל005+ עברית 249 0080000 | 969 | 0550סמלא כלל ספרות = 79 00 9 | 05אוו הס 00 109 1 5ו0סאווכולל עברית ‏ 189 | עדכון ל- .0055 % שווקס םס פצוססאועו זוא !00 90 1 65 צססאוע תוספת עברית ל-3.1 5צוססצו/ ב איב א-ב מעבד תמלילים (6.2)..... 8349 א-ב משרד ממוחשב החלפה מתוכנה אחרת א-ב קונים פ-" ("המחירים בדולרים, ואינם כוללים מע"מ קונים ן< 82/0508 בכלנית: ם מע"מ) כולל עברית 19 0 00 הקוב). כדי לפתוח את הקוב הנספח בתוך הי- שוס שייצר אותו המקבל לוחף על הצלמית, כל זאת ללא יציאה מ- 1זגוא. גם התיוק וניהול התיקייה נעשים בשיטת ייגרור והשלךיי. אתה גורר את ההודעות אל, מאת ובין התיקים עייי העכבר. מחיקה נעשית עיי גרירת הצלמית של ההודעה לפח האשפה. חיפוש הודעות יכול להתבצע לפי שם השולח, הממוענים, הנושאים, התוכן המילולי - אבל לא לפי תאריך. את החיפוש ניתן להגביל לתיק אחד או להרחיבו על כל התיקייה. מסכי < מו מספקים סיוע יירגיש לקונטקסטיי, כלומר הע- צות שתקבל תתייחסנה לסיטואציה בה אתה נמצא כרגע. התוכנה תומכת במערכות הפעלה רבות: 205, פשסטתו/), 05/2 ואפילו מקינטוש. מאחר וכל הממשקים משתמשים באותו מסד 8 ה 0 סה ופע %הו|/9 15 סל עבת עסווך .ק1ס][ עסו(% ]4 טסחל סה 0% = < ב ו 4 הודעות, מעבר ממערכת הפעלה אחת לשניה לא ו יגרוס לך בעיות עס הדואר האלקטרוני. ב- 1411 מממשת מיקרוסופט את ייממשק תי- כנות הישומים התומכים בהודעותיי - [סגוא (1671800ת1 קהווחוחגזקסז חסווהסו[קק א הו 6559וא). ממשק זה מיושם גם בתוכנת התיאוס ללוחות זמנים +56801(1.8 ובתוכנות מיקרוסופט אח- רות המיועדות לסביבת עבודה בצוותים. עבור מיקרוסופט ,]גוא היא מוצר אסטרטגי ואבן פינה למוצרים עתידיים בתחוס העבודה הק- בוצתית. קטסזקאזס/ זס! 5אסחו/ו, מערכת הה- פעלה החדשה של מיקרוסופט, מכלילה את זוא בתוך סביבת העבודה ברשתות תקשורת שיוויוניות (חמתק 70 חסתס). אישור ההנהלה יהול בסיסי של שירות דואר אלקטרוני תחת [=[ מ הקט 77 = הו6)] 60%ה/? 5ה0ס0ק07 6| .1105] 6[006ה4%5 סו[5 86 100% 2 6א%ה6 סבה16ת .19 סוןסחן 6ה90%1 0ה1ת6הה טס ₪66 682ם||ין ספוה)הזזה 5 ד.א 0זטח 0:8 60 [20%86 18| == ו [===| ה דבה |=- 8 0 | אלפ המו 5 הדואר האלקטרוני גוא הוא כל כך פשוט, עד שלא נדרשת כל הכשרה טכנית מיוחדת לכך. מערכת הניהול מאורגנת היטב, ומוצגת בצורה ברורה וקלה לשימוש, בתוכנית כוללנית יחידה. כל הדיסקים והתיעוד להתקנת השרת ותחנות העבודה, לכל מערכות ההפעלה, מסופקים בחבילה הבסיסית. רק שוערי צגשו6415 נמכרים בנפרד כאו- פציות. אנחנו התקנו את גירסאות 05 -5שסשתו/ ללא כל בעיה וללא הזדקקות לסיוע מהיצרן. בסביבה המעורבת הציגה ,]גוא את אחת האינטגרציות המוצלחות ביותר של שתי מערכות ההפעלה, למרות שתחת 05 אין תמי- כה לפונקציות פאסשתואו יחודיות, כגון 01.5 תוכנות עזר המסופקות עס החבילה הבסיסית כוללות הדפסת דוחות ניהול, מחיקת דואר ישן ודחיסה של קבציס לחסכון בנפח דיסק. חסרון בולט הוא שאי אפשר להכניס קבוצות משתמשים מתוכנות אחרות, אלא יש צורך להוסיף אותם, שם אחר שם, בצורה ידנית. תוכנת הניהול אזואסג מצטיינת בתיאום ספרי הכ- תובות בין שרתים שונים, טי- פול במשתמשים רחוקים אופ- טימיזציה של הדיסק והקצאת זכויות נגישות לקבצים מוגנים. לצורך איתור תקלות מחזיקה התוכנה מספר יומני אירועים, המאפשרים למנהל המנוסה לנתח את הנסיבות בהן כשלה המערכת. 41 גסם תומכת בתיבות דואר שיתופיות, בהן ניתן לאחסן הודעות המיועדות לקבוצות משתמשים מסול- מות. גישה לתיבות השיתופיות מוגבלת לחברי הקבוצה לפי זכויות המוקנות להם עייי המנהל. הגנת הפרטיות של התוכנה אינה מושלמת, שכן למנהל זכות לבטל את הסי- סמה של משתמש ולקרוא את הדואר שלו. הה- צפנה נעשית כאשר הקובף נשלח לרשת, שאז מגייסת ‏ 41 את אמצעי ההגנה רשת הת- קשורת לשירותה. היכולת של 41 להתחבר עם תוכנות 5שסשתג/ אחרות יכולה להתממש רק בסיוע של תכנתים מקצועיים. חבל שמי- קרוספט לא מצאה לנחוץ לספק כלי עזר שי- אפשרו גם למשתמשים פחות מתוחכמים לנצל את היכולת הזאת. ההסתייגות הקלה הזאת לא צריכה להעיב על העובדה כי מיקרוסופט מציעה את מערכת הדואר האלקטרוני החזקה ביותר והקלה ביותר לשימוש, סהה([0> :הסעק :סך ההוך :)סוק התאמה למשימה 5 זס? ווסו. זוספסזסוועו (הסוזו6 פשטססחו/0) 8אזסעטזסצו גרויע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי 0 8 6 6 ניהול קבציס 9( 8 0-86 קישור בין תהליכים 00( 8 8 6 התקנת השרת 8( 86( 6 0 התקנת הלקוחות. 0 8 8 6 תחזוקה 8( 6( 6 0 00% גירסה משותפת ול / 205 היתרון הבולט ביותר של מערכת זו הוא הב- טחון שהיא נותנת למנהל. למרות שהיא לא מצויידת בחלק מהתכונות שמצאנו במ- תחרותיה, היא נוטה חסד למשתמשים ול- מנהלים כאחת. ניתן להשתלט עליה תוך 30 דקות והדמיון בין ממשק 205 לממשק וו מקל מאוד על עבודה בסביבה מעו- רבת. התוכנה מסתפקת ב -5% כדי לשכון ברקע (15₪) ולאפשר למשתמש לטפל בדואר, ללא הפסקה של הישום המעסיק אותו כאשר נכנסת הודעה. *זסאטוסא! היא תוכנה מבוססת אותיות, 05- ית, וממשק אסטתו/ מולבש עליה כמעטה. אם אתה עובד בסביבת 6ג/וטא והקריטריון שלך הוא חבילה קלה לשימוש עייי משתמשי ₪05 (-5שס6תו/9, זו התוכנה שלך. אזסאפוסאן תוכננה עם קלות ההפעלה כערך עליון. מסך התפריטים הוא פשוט ואינטואיטיבי. האופציות הזמינות כוללות שידור ההודעה לכל המנוייס של שרת אחד, או לכל מנויי הרשת, והצלה של הודעות שהושלכו לפח האשפה. כאשר בוחרים בפקודת סאפ מציגה התוכנית רשימת כתובות לבחירת הממוענים ורשימת ייטפסיסיי לבחירת אופן הה- תוכנת הניהול אווופג מצטיינת בתיאום סטרי הכתובות בין שרתים שונים, טיפול במשתמשים רחוקים, אובטימליזציה של הדיסק והקצאת זכויות נגישות לקבצים מוגנים הפאמה למשימה 65צססחוע/ זס1 אזסעשסזסצו גרוע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי ( 06 ניהול קבציס ₪ 9 ף קישור בין תהליכיס 68| 0-0 התקנת השרת. 8( 86( 86 0 התקנת הלקוחות נ 5 תחווקה ( ) (00 6 6) צגה של ההודעה. רשימת הטפסים כוללת יימבזק" 1.454, יישיחת טלפויי, י"פיתקה"" - פדסא, "פיתקה דחופהיי ייופיתקה רחבהיי. המבזק מופיע על מסך המקבל מייד, ללא תלות במה הוא עוסק באותו רגע, ודורש תגובה מיידית. חמש או- פציות תגובה פתוחות למקבל: 'יאני כבר עונה" - סאחמשופאא, ייהמתניי - כ.1סא, ייחכה לת- שובה מאוחר *ותרי" ‏ "אני לא כאן" זג זה גאט ו-ייתשובהיי- ץצ ]קפת. ארבעת הראשונות הן תגובות מוכנות מראש ורק צקמפ נושאת את תוכן התשובה ממש. ניתן להשתמש בפונקציות מאקרו, כדי לבצע או- טומטית מטלות שגורות ולצרף אותן לתפריט ראשי, או למחוק מהתפריט פונקציות לא רצויות. את עורך המלל ניתן להתאים למעבד התמלילים המועדף שלך, כך שהוא יתנהג כמו ), 6זס/ או ז6509זס. ] לעומת זאת חסרים עזרים לניהול ותיוק. ממשק סו הוא מעט יותר ממעטה גרפי דק על גרעין 05 עס תמיכה בעכבר. אזסאפוסא מא- מינה שהדמיון הוא יתרון, אבל מי שהתרגל לחיים הנוחיס בסביבת = פאס6תו/ אמיתית עתיד להתאכזב. התאמה למשימה 6 זס/\ (חסוזו60 פעוססחו/\) גרוע סביר טוב מעולה שירות דואר בסיסי 8( 8( 0-6 | נוהול קבציםם 6- 0-06 = קישור בין תהליכים 68( 6 6 0 התקנת השרת. 8( 86 86 0 | התקנת הלקוחות 6 68 86 8 | תחזוקה הדואר האלקטרוני משולחנו של האדמיניסטרטור אדמיניסטרטוריס שאוהביס להתמודד עס את- גרים מקצועיים יתאכזבו גס הם. התוכנה הזאת עושה את תפקידם למשעמם. אזסאטוסון אולי לא עושה כל כך הרבה פנקציות מתו- חכמות, אבל מה שהיא עושה, היא עושה היטב. זו לא התוכנה למי שזקוק לאבטחת סודיות עליונה. אזסאטוסא מסתמכת בנושא זה על מע- רכת האבטחה של רשת התקשורת. כל הדואר חייב להשאר בשרת הדואר ואי אפשר לארגן את הדואר הנכנס בתיקייה מסודרת היטב. המשתמשים יכולים לשמור את ההודעות בצו- רת קבצי 5611 בנפרד ממערכת הדואר, ואז תפקידם למחוק את הקבצים הישנים ולפנות מקוס על הדיסק. הרבה מנ- הלים לא אוהבים את הסידור הזה. לאחר שהתוכנה הותקנה על השרת, כל שהמשתמש צריך לעשות עיימ להשתמש בה הוא לבצע 8007ת8. לאחר הה- תקנה הראשונית מרבית הת- חזוקה השוטפת מבוצעת עייי המשתמשים - המנהל נקרא להתערב רק כאשר השינויים הס בקנה מידה כלל אירגוני. אזסצוטוסא! תוכננה לעבוד בס- ביבת נובל בלבד והיא מש- תמשת בתיבות הדואר ש- 6ג וא מייצרת למשתמשים. אפילו את 85 אין צורך לה- תקין, אלא אם כן רוצים לה- קים צ /ו6415 לרשת אחרת או לשירות גישה מרחוק. הקמת השוער היא קלה ביותר, מרביתה מבוצעת אוטומטית, והחברה מציעה מגוון רחב של שוערים לחיבור עס מערכות שונות. ההתקנה במעבדות 1/4885 0 לא היתה חלקה לחלוטין ונאלצנו להתמודד עם מספר בעיות, חלקן נובעות ממגבלות של 6ג)ו6א. החלק הטוב ביותר בתוכנה היא תוכנית הניהול 560% צ8שוא. סידרה של מסכים מוגדרים היטב מאפשרת למנהל לבחור את המשתמשים מתוך רשימות צאפכאן8 ולצרפם לקבוצות העבודה. קלות הניהול עושה את אזסאפוסאן לתוכנה המו- עדפת באירגונים בהם מנהל הדואר הוא אחד המשתמשים, ללא הכשרה ספציפית וללא זמן מיותר להתעסק בתחזוקה של שירות הדואר. ב 5 היא תוכנת דואר אלקטרוני הקשורה בחוזקה לשאר מוצרל 60ח6ק6זס/, במיוחד למ- עבד התמלילים הפופולרי. התוכנה, שמכילה גם מתאם לוחות זמנים ומסד נתונים אישיים, מש- תמשת באותס ממשקים ולחיצות קלידים כמו מעבד התמלילים. המנהלים ישמחו לגלות כי גם משתמשים ללא נסיון ב- 66₪זסצ מסוגלים להשתלט על הדואר האלקטרוני תוך זמן קצר. אבל אם 660זס\ אינה מעבד התמלילים הסטנדרטי באירגון, אין הצדקה לבחור דווקא ב-0-108 כמערכת הדואר. התפריטים וסדרות הקלידים| של 6ח060%67 | אנם האי- נטואיטיביים ביותר בשוק. 05 היא מערכת עבודה קבוצתית מצויינת, הטנ 516%9] 6 ספא אתה זז 800 סז שד סכ |0‏ ₪65 40| 601ןמטום. ץאוס 50 0 מ > 50 19 62 | ץ1שאקפם כ ה סק א סו 6 ןהמ כ ] 08 [ ]6==[ בה הדואר האלקטרוני הוא רק חלק. מודול תי- אוס לוחות הזמנים הוא כלי מצויין לאירגון פגישות צוות, ניהול יומן אישי ותיזמון אירועים. מנהל הנתונים האישיים (ואזק) יעזור לך לארגן את הפרטים הקטנים שאתה צריך להכין לק- ראת הפגישה. בשילוב עם הדואר האלקטרוני אתה יכול לנהל את עבודת הצוות מתוך מערכת אינטגרלית. שלא כצפוי, עורך המלל אינו נגזרת של מעבד התמלילים, אם כי הוא נסמך על המי- לון של 66060זס/ לצורך מבדקי איות. המ- ערכת מספקת הגנת סודיות ברמות שונות, החל מייבלתי מסווג'י, דרך דרגות שונות של יסודייי ועד יילעיניך בלבדיי. בנוסף ניתן להצפין את התוכן של ההודעה. תיבת הדואר היוצא - אספדשס - כוללת שתי פונקציות | מועילות | במיוחד: | "החזר" ‏ - דג תד ויישלת מחדשיי - פאמפסת. הפו- נקציה ייהחזריי מחזירה לשולח הודעה שיש לו סיבה להתחרט על שיגורה. יישלח מחדשיי מא- פשרת לתקן את הדרוש ולשלוח את ההודעה מחדש ,ללא צורך לערוך את כולה מחדש. הקי- שוריות למשתמשים בחיוג, ]גוא מדסואמא, היא חלק בלתי נפרד מהחבילה הבסיסית, ולא אופציה כמו בחבילות אחרות. לדאבוננו היכולת של 0168 למיין הודעות היא מוגבלת. אתה 0-65 היא מערכת עבודה קבוצתית מצויינת, בה הדואר האלקטרוני הוא רק חלק. יכול לערוך חיפוש בדואר הניכנס לפי שדות שו- נים (כגון שמות, תאריכים וטקסט) אבל אינך יכול לצמצס את החיפוש לקטגוריות מסוימות. מנהל המשרד לא קשה להתקין את 081608 כל עוד אתה עוקב אחר הוראות התיעוד צעד אחר צעד, אבל כן, עד 50% הנחה ניתנת למנויים של 6ג2גק3]א 0 ביחס למחיר הירחון בחנות ! מלבד, כמובן, הנוחיות שבקבלת הירחון בדואר. לכן, אם אתה עדיין לא מנוי של סְחולגּפַג)א 0 המהדורה הישראלית, שלח עוד היום את הספח בצרוף שיק לפקודת אלידע הוצאה לאור בע"מ. אם אתם קבוצה של "מכורים" ל-6ק, כדאי לכם להתאגד בהזמנת מנוי קבוצתית. הטבלה מפרטת מחירים מיוחדים לקבוצות מעל 5 מנויים (המחיר הנקוב הוא לכל מנוי בקבוצה). ב אלידע הוצאה לאור בע"מ רח' תוצרת הארץ 16 ת"א שם פרטי ומשפחה כתובת למשלוח ת.ד 9237 ת"א 61091 טל: 03-6966231 הדואר האלקטרוני אין תפריטים והצעות מסך שיכולים להחליף את העיון בספר ההתקנה. קל להעתיק את רשי- מות המשתמשים מתוך הרשימות של 6ג/ושא ו- 5א1ש. יישרת הקישור'' (ח6000תח00 ז566) היא כיוס חלק אינטגרלי של התוכנה והוא מא- פשר לניתוב הודעות בין המחשבי שמארחים (ד105) את סניפי הדואר. התוכנה כוללת למ- עלה מ- 20 אופציות לתצורת התיחול, מרביתן מגדירות איפה יאוכסנו הקבצים. כדי לנצל את הדיסק אופטימלית, 0105 לא מחזיקה הע- תקיס נפרדים לכל ממוען של הודעות המיועדות לקהל קוראים רחב. ההודעה האישית כוללת סמן (8מדא01ע) המצביע על המקום בו שמור העותק המשותף. בסביבה עס שרתים רבים מב- צעת התוכנה עידכון אוטומטי של כל הרשימות. 5 חלשה בהכנת דוחות ניהול. אין כלים יעילים לבדוק את הניצול של נפחי הדיסק המו- קדשים לכל משתמש ואת השימוש בשירות הדואר. 09105 לא מגבילה את מספר המ- שתמשים, גס אס מערכת התקשורת לא מא- פשרת לכולס להתקשר בו-זמנית. ניתן לפצל את שרת הקבצים על מספר מארחים, כדי להוריד את העומט. שרת הפקסימיליה האינטגרלי, את %8, מאפשר לכל משתמש לשלוח פקסים לכל מכשיר פקסימיליה מסוג 3 קטסז0. גישור אסינכרוני לשירות מתקשרים מרחוק הוא 0 גליונות 5 גליונות פקס: 03-6963080 פשוט להתקנה. התוכנית 881005 רצה כ-88ך על שרת הקישור, כך שמחשב אחד יכול לבצע שתי המשימות: קישור לרשתות אחרות וקישור לקווי חיוג. החברה מציעה שוערי 047 לרוב מערכות הדואר הפופולריות, כולל אלה הבנויות על רשתות תקשורת החבות ואלה המ- שתמשות בפרוטוקול התקשורת | 400.א. ס/ מציעה את אותם שירותיס גם על פלטפורמות אחרות: מחשבי דיגיטל, גוגת 6ח06, מקינטוש ותחנות עבודה אזאש. למי שמעבד התמלילים 6660זס/ | וגלוון פל- טפורמות הס הגדרת סביבת העבודה, 0731065 תתאים ככפפה ליד. )84( 8 )190( 2 )76( 8 )175( 5 )71( 3 )165( 3 )67( 8 )157( 4 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שסם משפחה מס' מנוי כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/6א6471]א סק רצייב שיק מספר. 8 בק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב 25 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שם משפחה מס' מנוי כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה ה'שראלית/8א0471גו סק רצייב שיק מספר - > בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 255 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שס משפחה מס' מנוי כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה ה*שראלית/5א6421ג]א 0 רציב שיק מספר ------ בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 25 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) [| החל בגליון מספר : משב ק(רא*ם/ב*3ג( (למדע נוסף מהמפוסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) ךז[ 3[ |[ ב[ 5[ ב[ = ב רש רג [ ךז [ יי [ ₪ [ ₪ 5[ [ 5 [ ₪ גל [ 59 [ 5] 35 [ לג] [ 6] [ > 3[ = [ 6 [ 5%[ [ 3 ל [ 3[ [ 35 15 [ 35[ 9 3 [ ₪[ [ 5% [ ]ד [ 5 [ 5%[ [ 55[ [ 5 5[ [ 5 [%] [ 58[ 6 [ 56 [פ] [9ג] [38] [לגב] [36] [5גג] [6ג] [3ג] [לגב] [בג] [סגב] [פפב] [08] [לסב] [06] [] [33] [33] [33ג] [33] [30ג] [59] [כב] [קס] [56] [5כב] [6ל] [3כב] [לקב] [01ג] [] 3 [53] [35] [35] [56ב] [59ג] [356] [לפב] [356] [355] [35%] [355] [50] [51] 2 משוב ק(רא*ם/132 ממדע נוסף מהמנרסמים. סמן עפיי המספרים שעל גבי המודעות) [ [ ₪[ > יי[ [ ₪ בק בש 6[ ₪ בר [ יז [ ₪[ [ 5[ מ [ מ [ ל ג ג 5 [ 5 8 [ 1 [ ₪[ ל 5 3[ 3 5 33 [ ₪[ [ 8 5[ זז[ [ 5 א 5 [] [3] [] [353] [מג] [פנג] [5כג] [7טג] [56ג] [5ג] [2ג] [3סב] [0סג] [גטג] [5] [] [353] [פג] [6] [55] [59] [58] [57ג] [356] [355] [5%] [53] [56] [353] | ]| ה | ₪ משוב ק1רא?ם/3*2 דע נוסף מהמנרסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) [ יי 5 ב + ב ךר ₪ ₪ [‏ יי ₪ 5 מ יי 5[ [ מ[ [ 5 ג[ 5 [ ד ד = 1 5[ [ יי 1[ [ 5 [ 5[ 93 [ ₪ יי ד[ [ 5[ [ 15 [ 5[ [ 5 [ 155[ 5 1 1 [ 5[ [ מ[ גמ מ[ 5 ₪[ [ 1 א ד 1 ] [] [9גג] [338] [7ג3] [336] [5גג] [335] [בגג] [2ג] [בבג [ג] [פסב] [06ג] [קטב] 396] [5] [35] [3גג] [55] [333] [0גג] [לכג] [8הג] לט ] [6נב] [פכב] [6מג] [בסג [מטב] 0 [5] [] [35] [9ג] [35] [9ג] [59] [356] [לפב] [356] [55ב] [356] [55ג ןפג 351 [] [ףזי] [6ל] [ללג] [6ק] [5לג] [לג] [בלג [מל] [בלב] [טל] 399 [68] [ לוג 3 תפקיד 1 מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות 1 מערכות מידע ב תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 3 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיוסם ב מחשב דג / דא / סק ב מחשב 388 / 486 3 מחשב נישא / מחברתת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה ב שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפו 1 מחשב נישא / מחברת התחברות לרשת מקומית א/1 תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ב מנהל מחלקה / פעילות 3 ראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות ב) מערכות מידע 1 תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה ב) אדמינסטרציה וכי"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דא / דא / סק 1 מחשב 388 / 488 ב מחשב נישא / מחברת ב חיבור לרשת מקומית אג/1 תוכניות רכישה לשנה הקרובה ב שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכייא 1 כספים וכלכלה ב) הנדסה וארכיטקטורה ב) מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרת בשימוש כיוס ב מחשב זא / ד / סק 1 מחשב 386 / 488 ב מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/1 תוכניות רכישה לשנה הקרובת 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי ב מחשב נישא / מחברת. 1 התחברות לרשת מקומית א/1 נושאי התעניינות / חומרתה מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאים 1 דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכיס 1 מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות ב תוויני שרטוטיס 1 סורקיס אופטייס 1 כרטיסי קול וטוא 1 מולטימדיה ו-צד ב אחר [ ו נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה ב תוכנות עור פפודווודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח ב סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשבים שולחניים 1) מחשבים נישאיס ב) דיסקים וטייפים ב) מערכות תצוגה / מסכיס 1) מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק 1 מדפסות 3 תוויני שרטוטיס 1 סורקים אופטיים ב) כרטיסי קול ו-+סוא ב מולטימדיה ו-ד 1 אחר ב אחר 8 נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה 1 תוכנות עזר פפודווודט שפות מחשב 1 סביבות פיתות ב סביבות תקשורת 3 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים ב מחשבים נישאים 1) דיסקיס וטייפיס 1) מערכות תצוגה / מסכים 1) מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק 1 מדפסות 1 תוויני שרטוטיס 1 סורקים אופטיים ב) כרטיסי קול ווסוא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר 3 אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה ב תוכנות עזר פפודשודט שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה ב תיבייס והנדסה 1 ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 3 885 וקבוצות משתמשים [ 7 נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרונייס 1) מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה 1 ניהול פרוייקטים מתמטיקח / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית ב) תקשורת - משתמשיס תקשורת - ניהול 1) הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשים | חר "ו נושאי התעניינות / מסחריים ב) שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארהייב 3 ביצועי חברות עולמיות נושאי התעניינות / ישומים ב עיבוד תמלילים 1) גליונות אלקטרונייס 3 מסדי נתוניס 3 גרפיקה ואנימציה 1 תיבייס והנדסה ב ניהול פרוייקטים ב מתמטיקח / סטטיסטיקה ב חוצאה לאור שולחנית 1) תקשורת - משתמשים כ תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 1 888 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 3 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארחייב ב ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר ב מינוי מפעלי | 1 מיני פרטי מנעל מחלקת הערות והצעות לשיפוריס הרדה הרהה ה הרה קה ה קה ה וקה וקה ודד הקדה דה ו ב) מינוי מפעלי = 1 מינוי פרטי מפעל מחלקה הערות והצעות לשיפוריס טלפון ב מינוי מפעלי = 1 מינוי פרטי מפעל מחלקה הערות והצעות לשיפוריס סלפון ךפוה טמיר כהן (יעקבסון) ו ₪ 0 א ז16וחוגץ 6 0 16 מדפסות ה-ו064%86₪ (הזרקת דיו) של קז באיכות לייזר, הנושאות בתואר הבחירה הטובה ביותר מ-6ץ מגזין , כעת במחיר אטרקטיבי החל מ-2,299 ש'ח כולל 3 שנות אחריות מלאה. לבחירתך מיגוון דגמים להדפסת שחור לבן או צבע, ל 6 או למק עס התאמה ל- 8וספאז/ ומיגוון סוגי אותיות בעברית. א התשלום בשקלים צמוד לשער היציג של 2.750 ש'ח לדולר ואינו כולל מע'"מ. לפרטים נוספים אנא פנה למשווקים המורשים של <11: זר ד = | צ= 5 6 ₪ צפון: נין נוך 515777 - 04, קומפיוטרלנד 04-514214, ₪ מרכז: א. נין נון 03-5612079, קומפיוטרלנד 03-5373986, אותו-קו 03-5615156, או. אס.אי 03-5407570, הראל מחשבים 03-5623463 (₪ ב ה > ₪ ₪ ירושלים: לרגו הראל 02-257248, קומפיוטרלנד 02-259473 ₪ דרוס: אלטאי 057-278719. חברח המלחשבים המובילה אח העולם ₪ לסביבת מקינטוש: ממד חדש-03-6950074, ₪ יופיטר: 03-5615622 -- 4 פברי 3 ₪ ₪ ₪|] ₪ ₪ פנק. זרפלר בכבלי רשת התקשורת מבזיקים צרורות נתונים, המהוויס תמצית החיים של אירגון מת- קושב. אובדן האמינות המוחלטת של הרשת משולה לפגיעה עיצבית חמורה באורגניטס חי. אבטחת האמינות נחשבה עד כה כאומנות י"ימאגית'י, המבוססת על אינטואיציה, נסיון וציוד יקר. בשנה האחרונה חל מהפך בנושא זה והשוק החל להציע מגוון נתחי פרו- טוקולים זולים, המאפשרים לראשונה גם למנהלי רשתות תקשורות באירגוניס קטנים לא- בחן את תיפקוד הרשת שבאחריותם. מוצרים אלה, שמחירם בין 250 ל-3000 דולר בארהייב, מאפשרים לך לוהות כתובות שגויות, לנטור שיחות בין לקוח לשרת, לבודד צמ- תים שכשלו ולקבל פרופיל שימוש במשאבי הרשת. 4 0 , עץ *ם.]"ז זולו/קווו חונ הו וז 4 הכנט סאונד בלסטר למחשב 4 שלך. ותכנס לעניינים. א * סאונד בלסטר-כרטיט = ?, קול שהוא פיצוץ עולמי | 2 במחשב האישי. זו 0/5 כרטיס הקול המאפשר "] רד רד =רר ד "] לרררד ת קולות, השמעת ו ה לך דגימ לילים, נגינת מוסיקת ו!] | לחיבור ל-ופוו!ו: - , טיק, למגבר להמקולים יקרופון או למערכת חיצונית ולמספר הב של תוכנות מסוגים שונים. מערכת ההפעלה בעבריתוו עת | |:8!157 1]888 - ויבור | אתה לא רק שומע אלא גם 6 רואה הצגת וידאו על המסך מכל מצלמה או וידאוטייפ. מערכות מולטימדיה - לכידת תמונות בגדלים שונים | את הכ ה | ושמירתן על הדיסק. כולל בערכות מולטימדיה הכּוללות זו 0 - תוכנות לעריכת מצגות על נ כונן 68 ושפע תוכנות להפיכת ה / המחשב למרכז הנאת, ברדור | לאנשי קול מיקצועיים. 4 / ּ ו איכות קול של קומפקט = י דיסק, מוסיקת סטריאו | | באיכות גבוהה ביותר זו16 ו ולימוד לכל המשפחה.: יותר ערוצי קול, יותר תוכנות ויותר שיכלולים | ופיתוחים. | | 7 | ו 7% רח' הסדנא 7 רעננה טל. 052-911915 ] ] | יצ / ו | וח הגיר ל אצ יי . ירשוו חוף שה - במיצים - טלפונים : כ 0 = 2 וו ו וי ו 86" מערכת מולטימזיה בסיסית 1750 ש''ח + מע''מ. קח 10 שלם עבור 9 על כל מוצרי 144% כולל: 6-80 + .80 פקזפ.1ם פאע50 + תקליטור 8 פא 50 3"( (-- מובן שמוצרים שעוליס רק רבע או עשי- רית מהמחיר אינס מספקים את אותה פונקציונליות שתמצא ביירולס רוייסיסיי של ציוד בדיקה לתקשורת. אם ה-חשיק1א5, נתח הפרוטוקולים המפורסם של חברת 66064 אזסששו6אא, יכול לפענח כ-140 פרו- טוקוליס שונים, נתחים זולים מסתפקיס בה- רבה פחות. הנתחים הזולים מספקים רק נתונים בסיסיים | על מאפייני ‏ ייחבילת'י תקשורת (57א0ק) ולא המלצה של יימערכת מומחה", המוטמעת בתוכנת ההפעלה של נתחים מתו- חכמים. יתר על כן, הנתחים היקרים, אלה המ- בוססים על חומרה ספציפית, מסוגלים ללכוד כל תשדורת, בכל רשת וכל תנאי. נתחים זולים עלולים לייפספסיי חלק מהתשדורות כאשר הרשת נכנסת לעומס. מגמה נוספת בהתפתחות הנתחים היקרים היא ביזור וניטור מרחוק. הס מממשים את מסד הנ- תונים הניהוליים (8זא) התיקני של רשתות תק- שורת בשליטה מרחוק (18וא / אסואא בקיצור) וכך הס מאפשריס למנהל הרשת לדעת מה קורה בכל צומת, בלי שהוא יודקק לצאת מחדרו. כאשר רשתות כלל אירגוניות הופכות לייספגטייי סבוך, של עשרות רשתות מקומיות קשורות בת- ריסרי גשרים (5פססו88) ונתבים (885דט8₪0), היכולת לרכז את מערכת הניהול והתחזוקה בת- צורה של לקוח / שרת, לא תסולא בפז. אבל הנתחים היקרים נועדו לחברות בראש הפי- רמידה הכלכלית. כל השאר נזקקו עד כה לה- סתמך על שרות: חוץ ומעשי כשפום. בזמן שר- שתות תקשורת מחברות כמעט 40 אחוז מהמחשבים העיסקיים, אי אפשר להתעלם מה- צורך בכלי דיאגנוסטיקה זולים ויעילים. כל עוד רשת התקשורת תומכת בפרוטוקול יחיד או שנים והעומס אינו עולה על כ- 50 אחוז מנפח הרווייה, ניתן להסתפק בנתח זול, מהסוג הנסקר במאמר זה. מה מנתח הנחח? כדי להבין את תפקיד הנתח אפשר להמשילו למבקר תנועה בדואר חבילות. כמו חבילת דואר גם חבילת נתונים המשוגרת ברשת נושאת כתו- בת הררכית, המזהה לא רק את המחשב הממוען אלא גם את התהליך הספציפי שאמור להשתמש בה. בניגוד לחבילת דואר, בה התכולה עטופה בשיכבה אחת של אריזה, חבילת נתונים ארוזה במספר שכבות, 5מצג, המדורגות בהררכיה תיקנית. נתח הפרוטוקולים אמור לדעת איך מפ- ענחים את הכתובת שעל העטיפות ואיך חושפים את תוכן החבילה. כל נתח יכול לפתוח מספר נתון של עטיפות אך, מאחר והשכבות מרובות, לא בהכרח את כולן. בטרמינולוגיה התיקנית שומרים על כללי הפרוטוקול השכבות היינמוכות" מייצגות את הפרוטוקולים של ההתקשרות בין פלטפורמות - תחנות עבודה או שרתים - והשכבות הייגבוהותיי מייצגות את הפרוטוקולים להתקשרות בין ישומים ות- הליכים. האחריות של מנהל הרשת אינה מגיעה בדרך כלל לרמה העליונה, של קישור תהליכים על מחשבים שונים, והוא יכול להסתפק בנתת לרמות הנמוכות. ברמה הבסיסית ביותר חייבים הנתחים להבין את המדיום הנושא את התעבורה - במקרה שלנו את הפרוטוקולים של דמאחפודום. כדי לפ- ענח תשדורת 6א/וו6א על הנתח להכיר את הפ- רוטוקולים סא, אל ו- אפז , בהס משתמשת נובל כדי להבטיח כי כל חבילה תגיע ליעדה. אס מערכת הרשת היא זזקגחגא אג.1 של מי- קרוסופט (או 5אסוחו/ו לעבודה קבוצתית הכו- ללת את ז8טפְגּתגוא אג.1 כמנוע התקשורת שלה) על הנתח לפענח את [טמפו6א ואת 18א5. הניתוח מורכב מלכידה של תשדורות מסויימות, לפי | קריטריונים | שאתה מציב בימסנן" (פפ11ז), פיענוח השדות המקודדים בראש הח- בילה (מפס5א), הצגת התוכן של השדות על המסך בצורה קריאה ובפורמטים המאפשרים התמצאות מהירה, חישוב של פרמטרים בסי- סיים (כמו אורך החבילה), זיהוי שגיאות בפו- רמטים ותוכן התשדורות (על ידי בדיקות שדות הביקורת המצורפים לתוכן) ואגירה של נתונים סטטיסטיים על תקלות ויצירת פרופיל שימוש. בעיניו של המנהל המנוסה מהווים הנתונים הנ- אספים בנתח ייתמונהיי של הסימפטומים החו- לניים של הרשת. הס יכולים להצביע על מקור התקלה, לזהות מגמות של עומס, לאתר הת- נהגות לא תקינה - גם כאשר היא לא מביאה להשבתה של הרשת - ולהנחות אותו בתחזוקה מונעת. ד נתח' ברוטוקולים אנחנו בוחנים בסקירה זו שבעה נתחי פרו- טוקולים, *עם :כולות ניתוח של פרוטוקוליס שוניס ברמות שונות. כולים מאפשכים לנתח את פרוטוקול 6ג/וו6א (אם כי ברמות שונות) וכמה יכולים לטפל גם בפרוטוקולים של 6גז6וקקה, 5שטטא, סד ואחרים. כולם מיועדים לס- ביבת 6?, אבל כמה מהם עובדיס רק עם חלק ממתאמי הרשת. הנתח עגח4/ ווקופוטא של אינטל נושא פו- נקציונליות רבה יותר מכל נתח זול שאנו מכי- רים. יש לו ממשק קל להפעלה, כושר לפענת פרוטוקולים רבים ועושר של פילטרים מתו- כנתיס מראש - תכונות בשלן הוא זכה בתואר ייבחירת העורכיסיי - 640105 יפפסדוסם. קרוב אחריו, במקום השני, שיבצו העורכים את הנתת 16 של חברת א60זא1. מספר המ- סננים שהוא מציע קטן מזה של אינטל. יתרונו העיקרי הוא ביכולת להחליף נתונים עם הנתת היוקרתי (והיקר) פמיתואפ, שמקובל בין מנהלי התקשורת של חברות גדולות. בחברות אלה יע- דיפו לספק למנהלים המקומיים כלי ניתות זול - אבל תואם לנתח המרכזי. אם אתה לא רוצה יותר מניתוח של רשת 6ג/ווסא, הכלי האידיאלי הוא ה- זַקְַגאג/1 של נובל. היכולת שלו בסינון תשדורות ייחשודותיי מתוך כלל התעבורה נחותה ביחס לשנים הראשונים, אבל הממשק המבריק שלו עושה את איתור התקלות למשימה קלה ביותר. האם מפביק להשחמעו בבלי חובנח? הנתחים בסקירה הם כלי תוכנה: הס הופכים 6 רגיל לנתח פרוטוקולים בסיוע של כרטיס מתאם רשת. 5 מהס מסתפקים בכרטיס סט- נדרטי - אנחנו השתמשנו במיבדקים בכרטיס 0 םא של חברת עפס!סחת60ך 6פַגם - ורק שנים נזקקים למתאם מיוחד ויקר. שני היצרנים, קסווו6%/0 |-680005וחטותוחס) עְגא0316, טועניס כי ניטור הרשת דורש חומרה מהירה יותר מזו שמשמשת לתקשורת שיגרתית. | הכרטיסים המיוחדים יקרים יותר ממתאמיס סטנדרטיים, שכן המהירות נובעת מאיסוף נתוני התעבורה על חוצף !אגא גדול, 2 מגהבייט ויותר, במקום להעבירס ישירות מהמתאס לדיסק. הכרטיס גוצושאג/1 של פַסופַוס/א6 נעזר גם באסטרטגית זכרון וירטואלית, כלומר הנתח מתייחס לדיסק כהמשך לוגי של הזכרון. מאחר ונתחים מוגבלים בכמות הנתוניס שהס יכולים לאגור בזכרון, או על הדיסק, יש צורך בסלקטיביות כאשר קובעיס את הפרמטרים למסנן, ויש צורך לבדוק את הפרמטרים ייבומן אמיתייי. כלומר אי אפשר לאסוף את כל הת- שדורות ולסנן את הייחשודותיי מאוחר יותר. הפ- רמטרים המקובלים הם כתובות אתרנט וסוג המסגרות, אבל כמה נתחים מאפשרים גם סינון לפי קריטריונים אחרים. המוצריס הטובים ביו- תר מסופקים עס מבחר מסננים מתוכנניס לס- פציפיות גבוהת מאוד. קפוא למשל, מספק מסנן המאפשר לך לאתר מקורות חשודים לפי סוג המתאס בו הס משתמשים. אתה יכול לתכנת את הנתח להכנס לפעולה בתנאים מסויימים. בנתחים הטוביס אירועי ההדק (1816058) לפעולה יכולים להיות משורשרים בהררכיה וקשוריס בהתניות לוגיות. זווא מספק לא פחות מ-15 התניות של אי- רועים בזמן אמיתי. 4 מרכז הדרכה למחשבים בית היוצר לאנשי תוכנה . מרכז הדרכה מוסמך (7ז16ח06 סהוחהופזד 260ווסהוטה) 6 4 [ 4 | 1 | = /צ 0 א | 5 אסופה= א 6|ב%// , 9 הכרה בסיסית של הרשת | 8 קורס למשתמשים - מתחילים ומתקדמים 9 הכשרת מנהלי רשת 9 קורס לתוכניתנים נים - | 9 התקנה ותמיכה טכנית ברשת מתחילים ומתקדמים קורסי תכנות וניתוח מערכות 9 שפת 6 למתחילים ומתקדמים 5 050זא!₪ | קורסי 5/ספאו/ 9 פשססאטו למתחילים שו 5% 4" ₪0 | 9 פוספאועש למקצוענים | 9 +:+6 ותכנות מונחה אובייקטים ן | 9 8/וספאוש =0₪‏ ופסאם 9 ג + 4.0 אספההגק | ן 9 5\ספאוצ הס= דסםנסהּק 9 ניתוח מערכות לתוכניתנים ולמנהלים ‏ | 9 פוספאוש הס= פסוחס 9 ניהול פרוייקטים | 9 88910 והטפוש 9 פיתוח מנהלי צוותי תוכנה | | : | ן יתרונות יחודיים לסיון: , / | = > קורסי ערב ובוקר קורסים למשתמשים, לתוכניתנים מתחילים ומנוסים, . > יעוץ חינם להתאמת קורטים ולמנתחי מערכות במחשבי ₪06 ,5/400ג ,אהצ ומקינטוש. > 15 שנות נסיון בהדרכת מחשבים יי" .. ההההתההתתמממתממה)מ ה משהההטטהה רימט , > תירגול ללא הגבלה 4 > אפשרות חזרה על קורס 0 כל הקורסים ניתנים להדרכה אישית גם במתקן הלקוח! | > חומר בעברית 7 י > לבוגרים תוענק תעודת סיום 4 > אפשרות להזמנות פנים אירגוניות יתרוננו בהתמחותנו הבלעדית בכל מקצועות המו > רוב הקורסים מזכים את המשתתפים ורק בהם! ןְ בהם, בהנחה הניתנת ע"יי הספק, לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס ו 0 ה ההההה הווהה בררבררההא רת סמלנסקל הבית בכרו בכוכה / טל 053-615729 ב באר- שבע: רח' יצחק בן צבי 7, 84104 00 מציג את הנתונים בצורה טבלאית. (כ) וו מציג את המטגרת בפורמט הפרוטוקול ובקידוד אפוז. 8 ל פברי 3 בינוח הויחר לאחר שלכדת את המסגרת (8]א4אם, ייחבילהוי של סיביות המשודרת ברשת כיחידה רצופה אחת והיא המודול הבסיסי של נתוניס בת- עבורה. למסגרת פורמט קבוע בהגדרת פרו- טוקול התקשורת), הנתח צריך להציג אותה על המסך. התצוגה הבסיסית ביותר היא בסימנים הקסאדצימליים, אבל רוב הנתחים מספקים גם רמות שונות של תירגוס לשפת אנוש. הטוביס ביותר מספקים גם הסבר על מהות הנתוניס ומ- שמעותם: ההסבר יכול להצביע חד-משמעית על הבעיה, גס אם המנהל לא מסוגל למצוא את ה- 6 בין הביטים והבייטים. חלק מהנתחים מסוגלים רק לנטור בצורה פסיבית את הרשת. אחרים :כולים גם לייעורריי (מדג.זטואוד9) אותה, עם תשדורות מבחן, המתוכננות ליצור תנאי בדיקה ספציפיים. למשל, תשדורת הח- שודה בגרימת תקלה אקראית (לפעמים כן, לפ- עמים לא) שנקלטה בנתח, משודרת שוב ושוב בנסיון לקבוע אם החשד מבוסס. הטכניקה הזאת עלולה לייצור בעיית בטיחות, אם הבודק לא מודע לתוצאות של תוכן המסגרת. טכניקה פחות מתוחכמת, אבל בטוחה יותר, היא לייצר תשדורות יידמייי, היוצרות תנאים של עומס עבו- <<< 44 0/1564 .4025/04 27 [כסס)ס/ מ009 נמהנט)מ) 55ב (2222) 6בוצה :120 סתאטלמון ו (70) 7110 הפק :86סטףס1 1 18 .01510 אמו! דה ₪0 1016 1035 8338 ו ₪ ₪ מ מ שומרים על כללי הפרוטוקול דה מבלי להעביר מסרים משמעותיים. הקריטריון לבחירת המוצריס בסקירה זו הין: מחיר מתחת ל - 3000 דולר יכולת לכידה של מסגרות שווטא פלטפורמת 76 א עבודה תחת 205 או פאס0חואו מוצריס רבים וטובים לא עמדו במבחן הסינון. במיוחד הקריטריון הראשון - המחיר - תבע חל- לים רבים. אטוצאג.1 של קייבלטרון, אס אא.1 של קא₪, ח;ו6א ואחרים נמצאו יקרים מדי. ה- קסטטוגאו של חברת 6ח66 אזסשוטאן מבצע ני- תוח, אבל לא לכידה (לשם כך הוא נסמך על אחיו הבכור ה-1-58א5). נתחים אחרים לא היו זמיניס בגירסה מסחרית בזמן המבחנים ולכן הם לא נכללים כאן. בחירת העורנים - הזוס הבשורה הטובה ביותר של הסקירה היא השורה האחרונה: הנתחים הזולים מספקים את כל הכ- לים הדרושים לאיתור התקלות האופייניות לרשת תקשורת ממוצעת. אתה לא נקרע יותר בין חוסר האונים של גישוש באפילה לבין המחיר הבלתי אפשרי של "סופר נתחיםי. | את יבחירת | העורכים" שלנו, אץוגתא | ותקופוטאשל אינטל, תוכל לרכוש בפחות מ- 1000 דולר, = ולפתור את מרבית הבעיות של איתור תקלות. ₪0 0 ₪ ב 2 100 1715 1855 0383 ה888 0888 עקון4 - 4709 4017 = 1827 4811 4081 0188 ו הב הנתח מצטיין במיוחד בבניית מסנניס להפרדה של מסגרות ספציפיות מתוך שטף הת- קשורת. אינטל ציידה את וופופוטא וגח במספר עזרים שאינס שכיחיס בקבוצת המחיר שלו. רפלקטומטר (פפד) הוא. כלי מדידה לאיתור פגמים פוזיים בכבליס (נתקים וקצרים ) עייי מדידת פרק הזמן משידור האות ועד החזרה של ההד מהנקודה הפגומה. מחולל התעבורה (0הד1 אד א ) הוא מכשיר לסימולציה של עומס ברשת, אחת הסיבות השכיחות לת- קלות תקשורת. תאימות עם רשתות "טבעת אסימוןיי (סאזת אפאסד - טופוגלוגית תקשורת הנדחפת במיוחד על יד יבמ) בנוסף לאתרנט. ניתוח כל 7 הרמות של מודל התקשורת עבור הפרוטוקולים שר - איז ותמיכה באוסף פרוטוקוליס שיקצר המצע מלמנות. השימוש בנתח גח4 וופופוטא הוא קל יחסית, עס ממשק משתמש בהיר וקל וסיוע מקוון (מסכי ק.ז₪א) מפורט, ו ]60165 הנתח הבריטי הזה נושא מזכרת מהימים הר- אשונים של מחשבי 20 - הגנת העתקה. הח- בילה חסרה מספר תכונות שזמינות כיום גס בנ- תחים זולים. חוצ קליטה קטן, ניתוחים סטטיסטיים מעטים ואי יכולת לפענח את הר- מות הגבוהות של הפרוטוקולים <1 ו- 6אאווטא, מציבים את הנתח הזה בעמדת נחיתות. ממשק ההפעלה הוא פשוט וניתן להשתלט עליו תוך כשעה ואת מסד הנתונים ניתן לעצב לפי צרכיך. את החוצץ הקטן אי אפשר להרחיב עיי שימוש בוכרון ספסאטדאט או סמפאגקאפ, לכן קשה לאסוף מספיק מסגרות לצורך ניתוח של בעיות מורכבות. אתה יכול להגדיר ארבעה אירועל הדק לסינון בהם אתה יכול להשתמש רק בכ- תובת הפיזית 6ג/א, סוג הפרוטוקול, ההסחה (דטפי0) ונתוניס הקסאדצימליים. אי אפשר לשמור את הגדרת המסנן לשימוש חוזר. איסוף נתוניס סטטיסטיים הוא צד חלש של הנתח. אי אפשר לקבל אבחנת זמן עדינה יותר מדקה בו- דדת ואי אפשר לאסוף נתוני תעבורה מפורטים, ברמה של מספר הבייטים ששודרו או נקלטו בצומת. הפיענוח של פרוטוקול 6א/וו6א הוא מו- תאמה למשימה שלם ברמות התחתונות, עד רמת דמסקפאאה, אבל אין פיענוח של הרמות הגבוהות ואי אפשר להעביר את הקבצים לנתח אחר לשס השלמת העבודה. 53 .ז6/ ]1067510 זה נתח זול במיוחד, 250 דולר בארהייב, המספק + וק את הרמה הבסיסית בעְתֶר של פו- 4 נציגיס בלעדיים בצפון = / דאטה-5לוט אי,סי,אס. בע'מ משוב מחשבים של אפלקר מחשבים / 8 - מערכות מחשביסם וציודד הקפי ‏ ר! 4 נהח' ברוטוקולים : השוואח חנונות 8 0 0 ט ו ו הזג שאו 8 בו אס 1000 זסלץ| הח 5 זס! 000 ו 7 6 וש 1 7 (060ט!סחו) (666ט!סחו) (81.000) 6 10% 7 (0060!חו) (51/000) 6 (16%8 7 (066ט!סחו) (060ט!6חו) 108 4 1%6| 6 (060ט!סחו] (060ט61חו) (8900) 7 7 (010080חו) (51000) 7 4 106 5 106 (060ט!סחו] (6860ט01חו) (5500) 055 05 ו ו וו 0חו-ח6א0 הַו-ח%6סד הַחו-ח0%6 המוי 5 065 0 וו הַחוה-ה0%6ך סא סחסא 7 .000( 1 7 (080ט!0חו) 7 060( סחו 168 4 1080( סחו) = זס) ז6קץ!3 1 6 5-55 פשסטחו ו הַחוה-ה0%8ד 7 (080ט|סחו) סא סא (080ט!0חו) 7 (060ט!סחו) סא 7 (060ט!סחו) (ץוחס 6 וב 1200 5 ו 6חסא סא סא 4 00 | (080ט!6חו) סא 6חסא 0051 1 5 05 וב 4 (10086חו) 3 4 |16%9 (060ט61חו) 184 (060ט!סחו) 4 168 [060טוסחו) (ץוחס 6ש) . לא קיר ) קים א המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 6 15 סוחס חַ 18 0 6 8085 זה אזס א פהו06600 010601ז )0 1.661 | 50081 ₪856 | ו 8 קוד (5071085 אזסש 16 אסזסא) 5 58 ס:310051 7 80זטז08 5)ותחפח8זד 5 סשסַחִחְָפַפ 10 806815 50005 58 ז8008ק ש1816/0 01!86זזחס6 ו 60 הו 0 סוחוז 0075 5 18060 וח19-חַחס| 0/1615 65 815סו!קט0 0610015 !81/08 וחסזט ה (30500ז] ,ח0ו5655 ,אזסעצוסח ,0 מ וש 010 ה 60078185 58 קשא!קפוסם ח0ו55ו0ז805ז1 18016 0 חוד ץפחום חו 08081 5ץ18ק5וע ץו8סוו1ק8ז0 80687 5ץהוספו 05 601 08 050 (60801076זק) 05זט601= זסז!ו זו 1ח8זזטסח00 01 זסטחוטא וו 01 קד 06 5 5 חסו81חוז05 6 |0ססזסוק % מהשוק בחרו שיקפל שי שנילי מהדורה 7 התוכנה המובילה למשכורות ל--.00: ₪ משחקי שכר ₪ גילום ₪ טפסים 126, 6, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. טלפן! מיכבל קונים 22" 0 0 סהדזה טס גרסה עברית 5469 וספת ל- ‏ פשוסטח1/ זס1 סהק סח דד ג 20| לוטוס 2.4 כולל עברית מבצע 5499 לוטוס 3.1+ כולל עברית ו טלפן! בלעדי בישראל! הזמן כל תוכנה מארה"ב והיא על שולחנרךר התנוך שבועיים! אספהח הס כולל עברית רוכשים בכלנית מחיר מבצע 29 1 צדו וודט אסדהסא 9[ אסזהסא 0 חש סאה וווסס 9 קסד אפס אסזהסא 5וססאוצ הס 09 קסד אס אסזהסא 5 הס 09 0 אמולציה על 56 ל-220דש כולל עברית 29 איינשטיין פרופשיונל 1209 איינשטיין 7.6 95 5 םם=קקו !6 כולל עברית רוכשים בכלנית מחיר מבצע 0-9 נועם מעבד תמלילים 9 משרד ‏ ממוחשב 229 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל. (רב קווי)03-5372929 פקס. 03-5372928 מעבדי תמלילים וורדמיל 5.16 א-ב?6 עזכוני גירסה אייניצטיין פרופשיונל. נועס נועס - השרד הממוחשב ‏ 1:9 0 ואפוס פר )576 זאשוס 1 שחת סהסאי טלפן מיכל - הנהה בעכרית 109 הנהחייש - מלאי שיווק חיצכיצבת - הנהח"ש שקלית 779 וויצכיצבת - שיווק מיכפל - הנהחזש מיכפל - שיווק חץ - הנהחיש חד צידית יש כיסוי - הדפסת צ'קיס מואזנית - תוכנה לרו*ח דוחות אישייס כללי קיצרשרת - נהול רשומות אוהבים לקנות בכלנית כי... בטלנון אחד עשיגים את 6 התוכנות - במעחירים הטובים ביותר! :...והתוכנות על עוולחנר >תחזוקת,מערכות תוכנה קך תוך 24 ועות! מיכל הפתרון המושלם לבעיות ההגהה כולל הגהות באנגלית 5 0 סז]אס-] כולל עברית מסד הנתונים המהיר ביותר בעולם 55 סמהעה הח 0 005 הג 5 קל-בו תוכנה מוכללת לרשימות התפוצה 25 >פרוייקטים לפי דרישה? >ניתוח מערכות? פ>אנשי פיתוח מעולים? פהדרכות? >תמיכה טכנית לנושאי חונוה? >הטמעת מערכות? >תמיכה נרשתות תקשורת מקומיות? בכלנית תמצא אותם, המומחים ל: 6 6080 ,08456 שקקו 61 .ג פע ו5אסוטס . ואפ .456 תקשורת .א/) סהקאס .שוגו .אססתתגק 5 [למערכות הפעלה 05ס - פ5עוססאוצ - 5/2ס: 18 ז0100 10015 5100-0106 06 1901 5507101015 וז 21105 ווזסס .דפ סזםעו(50 0000100 1506/10 5 ומק - סז זס/ 10500 06 027 1061 סזטשו 50 .1055 190זסזס 0011 רק בכלניתו *מחירים מיוחדים למוסדות ולמשווקים! ו א שטשחזם קל-כו 5955006 תוכנות עזר ץו חש ואוצווא סת 5 080% 5 אסא ז5? רוי 0 זאוחת 65 6506 ואוחס 6 זוסז א 0 זו וט ו זחסוו אפום = אוסס 60 סז חסות מחילל דוחית חא למשפוזת ה- 08456 הס זא אפס 6006 הגה שו אזןקג 5 סק אגגנחן קוקהק 5 808 155 ו משכורות מיכפל - שכר ענווה + שכר עבודה לעובדי שטחים ?19 עוקץ - שכר עבודה 9 שיקלולית שכיע מתקומת ‏ 770 *-* למפעליס קטניס 450 *-* שכ"ע לשרות התעסוקת 420 אנטי וירוסים / 1 ואו פטחוצצא כולל מנוי שנתי בורלנד 5 חץ א50א 6 4א566א כימחשז סח +56%את ספחשוז וו 8 +*6 סמחטד סח" ++6 כווא וסט זא 5 ++6 סווא רוס אחסוו שאה 5 סז כצזא ה68005 ז 5 ,5507710107 צד10סדכדס1 71 , 1/15 וס וז ,5/5105 1 ושודד-80וזנוזד 01000050 .5510775 [סק:ג 5 זה זט ] 0 411005וז 51 ]0 6011801105 010 11011075זוו וס 0 017 007 110 ד 5 זו 510 סז 50/0 דדש 700 106 ]ודוד | - מבחר תוכנות ל-₪6 הגדול בישראל! *המחירים אינם כוללים מע"מ / 30 היסטוגרמה של עומט כפי שהיא מוצגת 9'"י ו 6( ה- וו של זוגא 1 משתמש בימויים אנלוגייים. 6( חלוקה ברורה של רמות הניתותח מוצגת 9''י בו נקציונליות. ההתקנה היא פשוטה למדי, אבל אתה זקוק לכרטיס מתאס רשת 0/6174 תוצרת היצרן (פחסווג6וחטו ו 00 08ו68). הממשק מבוסס על תפריטים וקל להפעלה, עם מסכי סיוע. התוכנה דורשת זיכרון א84 קטן יחסית, תכונה חשובה בהתייחס לכך שהיא לא מסוגלת לנצל זכרון מורחב. המסנניס מבוססיס על סוג המסגרת וכתובת אתרנט. אירועי ההדק יכולים להתבסס על עומס, מסגרות יישבורותיי או כתובות שגויות. את הנתונים ניתן לאחסן על הדיסק, ישירות מהנתח. זגופזסתום חלשה בפיענוח. בסביבת 6ג/ווסא היא מסיימת את תפקידה ברמת הפרוטוקול אתן. את הרמות של ססא, ית ו- 582 היא משאירה לנתחיס רציניים יותר. התוכנה מציגה גרפים סטטיסטיים גסים הנותנים אינדיקציה כללית בלבד למגמות התעבורה. המחיר הזול הוא ית- רונה העיקרי, במיוחד למי שכבר מצוייד במ- תאם מתוצרת עְגש0306. התאמה למשימה חסזפוזסחזם גרוע סביר טוב מעולה איתור תקלות ( ל 6 סינון מסגרות 0 ניתוח מעמיק ( 6 ניהול רשת ( 6/6 יבוא ויצוא קבציסם : לוו 86 זס) זס2ץוס!/ן משתמשים חדשים לא צריכים לפחד מניתוח פרוטוקולים, בזכות הנתח של נובל. ממשק 5ס6חוא עושה את השימוש בו לקליל והתמיכה ברשתות סזגטוטא ו- א!גדטוקקא היא מושלמת. גם המחיר, 1495 דולר בארהייב, הוא סביר. הנתח מאפשר לך להפעיל התראות במקרה של תקלה, לאסוף מסגרות וסטטיטיקה ולהעביר את הנ- תונים לנתח אחר. יכולת הסינון בזמן אמת מו- התאמה למשימה 6זס//ז0] זסז זס2ץוסצז 1 גרוע סביר טוב מעולה = איתור תקלות 8( 68 8 8 סינון מסגרות. > ניתוח מעמיק 0-86 6 8 ובוא ויצוא קבצים שומרים על כללי הפרוטוקול גבלת לכתובת התחנה, הפ- רוטוקול והתאמות נתוניס. סינון עדין יותר יכול להתבצע רק על מסגרות שכבר נאספו בזכרון. פשטות ההפעלה מתחילה בהתבססות על שני מסכים בלבד. ‏ "לוח המכוונים" ‏ - 580 ויינוטר הת- חנהיי - אסדואסוא אסדגד5. הראשון מעוצב כמו לוח המ- כווניס של מכונית, עס שלו- שה מכווניס אנלוגיים דמולל שעון, תיבת מלל מפורמטת ולחיצים גרפיים. הנתוניס המוצגים במסך זה מתייחסים לפעולת הרשת בכללותה, כגון קצב העברת המסגרות, הנצילות היחסית של יכולת התעבורה ברשת וקצב השגיאות. כאשר לוחצים על כל אחד מה- מכוונים מקבלים פירוט מלא יותר. למשל, לחי- צה על המכוון אסה241,דט שולפת גרף המ- תאר את הנצילות ב-15 הדקות האחרונות. יינוטר התחנהיי מספק נתונים על התנהגות של כל תחנת עבודה בנפרד, כולל פרופיל שימוש בתקשורת. יכולת הסינון בזמן אמיתי היא מו- גבלת ואי אפשר להציב אי- רועי הדק. הנתח גם לא יכול לשמש כיימריץ תנועהיי לצורך סימולציה של עומס. את זְִקוגאא/1 תוכל להתקין כמעט אוטומטית, אם אתה משתמש בדרייברים 051 שנ- תמכים עייי נובל. הנתח ממ- שיך בניטור הרשת ברקע בומן שאתה עסוק בניתוח לכידות קודמות בחזית. תחת חואו העבודה ברקע יכו- לה להמשך אפילו אם בחזית אתה מריץ ישום אחר. עס תיעוד מעולה וסרטון וידאו להדרכה, ה- זץוגאג.1 מוכן לשימוש מיד כשתוציא אותו מהקופסה. 6 | ו[ ז6 הנתח של הססמתך מציע יכולת פיענוח מעולה. וד- רייבריס עתירי ביצועים ברמה של נתחים יקרים פי כמה וכמה. בין הנתחים שב- סקירה הוא האלוף בעבודה עם נתחים זרים: הוא יכול להחליף נתונים עס ותפופוטא ד ו - 6ג תי של אנטל, 5פדחא5 של נטוורק גערל ו- זסקְוּא.1 של נובל. הוא כולל מחולל תעבורה, מפענח מעולה ומסנניס הניתנים לעיצוב, אך לא מסכי סיוע ומסננים מוכנים מראש. לרשתות יטבעת אסימון"" מציעה החברה מוצר תאום (סיומת ₪ לשם). את הניווט בין המסכיס והתפריטים אתה יכול לבצע בא מצעות העכבר. ניתן להגדיר תנאי סי- נון מורכבים במשוואות לוגיות (בוליאניות) ול- שמור אותס על הדיסק. ניתן לנתח ולהציג את קוא 0840 266906 מוטוק9ם %פה8|9 |סהסנן 16 9-6 חווד *וחך פמות] |10%4 סוכנים מורשים מרכז כלנית טל: 537-29-29 (03) פקם: 537-29-28 (03) עכשיו כהפצה חילן טל: 51-222-43/39 (03) פקס: 371-977 (03) רחוב המסגר 12 תל-אביב רדיקס דסק-טופ טל: 960-73-17 (03) טל: 546-97-18 (03) פקס: 546-29-21 (03) הטכשוכת טל: 561-19-61 (03) פקם: 561-07-64 (03) דרך פ"ת 65 תר-אביב ירושלים פל-רון פל-רון טל: 379-022 (03) טל: 525-181 (02) פקס: 537-1695 (03) | פקס: 525-184 (02) מ.ל.ל. טל: 751-5511 (03) פקס: 751-6615 (03) רחוכ הכונים 9 רמת-גן צפון . קול זאב מדיה-קום טל: 257-828 (02) טל: 720806 (04) פקם: 257-807 (02) | פקס:04(720.270) הטאא כיוון מחעובים בע" טל: 733-941 (02), ת.ד. 53063, רחוב יד חרוצים 4, ירושלים. יו הסזג שא | ור אזס 6 זסקץ| הח 5 זט ווח !חנ ,דסא ,0,סאה =,<> וו 0 (ץוחס 600 50. 60008 או 100 ,וו50ה וו 086 ם סא . 0, 8000 זס) זסקץוּת 1 6 וב 16 5 . לא קיר ] ק'ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 0051 (6זט20516871) 681₪7068- זסזוום זו זז טח 60 0 זססרחטא :וו 01 סד ה/א 5 5006 4/א 5 ח0ו8חו51 ה/א 8 |01000זק 5 61ה60011זק ((7701000 הסוזט!3650 607855 ) קה 00 ((701000 61חזסזחו) ו.01?, אתה יכול לז- הות נתקיס בכבלים ואת מיקומס. מחולל הת- נועה הגמיש מאפשר לך לקלוט תשדורת ייחשודהיי, לערוך בה שינויים, לצרף אותה למ- סגרת בדיקות תיקנית (8ז4 זקאמד) ולהשתמש בה לסימולציה. 0 המסננים המתוכנתיס מראש עייי אינטל נח- לקים לארבע קטגוריות - מסנני לכידה, מסנני הדק, מטנני תצוגה ומסנני התראה. כל מסנן ניתן לעריכה, תוך שימוש בלוגיקה בוליאנית, וניתן להשתמש בו-זמנית במספר מסננים. יכו- לת הפיענוח היא מושלמת, בפורמט דומה ל- אנדהו]א5, עס חלוקה ברורה של כל שבעת הר- מות במודל התקשורת. כל מסגרת מאופיינת עם כתובת השולח והנמען, סוג, מקור ומספר היישקעי' (600%6. בנוסף מספק הנתח נתוני פסא ([01000ז? סזס0) סז /וסאן) על הקבצים והמדריכים. את הנתוניס ניתן לאגור בקוב> 480 ולייצא אותס לתוכנות אחרות לצורך שילוב בדוחות (י- הול. עס תיעוד ברור ותמיכה טכנית טובה, מהווה ה- ותא ותפופוטא בחירה טבעית לעו- רכים , ולמשתמשים. שומרים על כללי הפרוטוקול 2 --)ק בעקבות המאמר בגיליון מספר 3, בו השווינו את התמיכה העברית של גיליונות אלקטרונייס לסביבת 3.1 5אוססאנצא, פנו קוראיס רביס אל המערכת והתעניינו באופן בו פועל מדור זה. בין הפוניס היו כאלה הרוצים לנצל את המדור ככלי עור בבואס לבחון פתרונות בתחוס המי- חשוב. והיו גס פניות של בתי תוכנה ומשווקים, אשר מעונייניס להביא את מוצריהס אל הקו- ראיס, ובפיהס שאלות רבות בנוגע לאופן ביצוע ההשוואות ומידת אמינותס. אנסה להסביר כאן את העקרונות אשר מנחים אותנו. חברת עדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימ, נב- חרה על ידי מא0421/א 6 הישראלי לבצע בדיקות והשוואות של מוצרים בענף המיחשוב בישראל, בדומה לפעילות המתבצעת על ידי מעבדות 20-18 בארהייב. מובן כי האמצעיס העומדיס לרשותנו דליס לעומת אלה העומדיס לרשות המעבדות בחוייל, אך מדורנו לא בא לה- חליף את הבדיקות המתבצעות על ידי 0-1.48ק, אלא להשלים עבור הקורא הישראלי את הב- דיקות הרלוונטיות לצרכים הייחודיים של השוק הישראלי ולבחון מוצריס מתוצרת ישראל אשר אינס מכוסים על ידי הבדיקות המבצעות במעבדות בחו"ל. מטרת המדוף מטרת מדור זה היא להביא בפני הקוראיס השוואות מקצועיות של מוצריס בתחוס המיל- חשוב. לגבי מוצרים מיובאים מחוייל נבצע השוואות ובדיקות הנוגעות לצרכים הייחודיים של המשתמשיס בישראל כגון התמיכה הע- ברית, רמת השרות של המשווקים, התאמת המוצר לצרכים באר> וכוי. השוואות אלה יבואו כהשלמה לבדיקות המתבצעות לגבי תוכנות אלה במעבדות 201.88 בארהייב. לגבי מוצרים מתוצרת הארף (בצע בדיקות והשוואות יסו- דיות, בדומה להשוואות המתבצעות על מוצרים דומיס במעבדות 8..-0/. אין בכוונתנו לה- חליט עבור הקורא מה הוא הפתרון המתאיס לצרכיו, אלה לאפשר לו להוסיף למערכת השיכ- קוליס שלו, בבואו לבחון את החלופות הקיי- מות, גם חוות דעת מקצועית ובלתי תלויה אי-תלותו של המדור המדור הינו בלתי תלו? לחלוטין, והדעות המו- בעות בו נובעות משיקולים מקצועיים בלתי תלוייס וללא התערבותן של החברות הקשורות למוצרים המובאים לבדיקה. המדור אינו פועל כמדור פרסומי, ובשוס מקרה לא יתקבלו תש- לוס או תמורה כלשהי עבור מוצר אשר ייכלל במדור זה. הכתבות במדור זה עוברות ביקורת שי על מנת להבטיח את רמת האו עדי מרשון בייקטיביות של תוכנן. בגחירת הנושאים הנושאים השוניס שיובאו במדור זה *יבחרו לפי הרלוונטיות שלהס לשוק הישראלי, מתוך ראיה של ההתפתחויות והחידושים בתחום המיחשוב באר ובעולס. הקוראים מוזמנים להציע נו- שאיס אשר לדעתם יש מקוס להביאם במדורגו. אנחנו נבצע בדיקות והשוואות רק למוצרים שנ- מצאים בשיווק ולגרסאות מסחריות עדכניות הקיימות בשוק בעת ביצוע הבדיקות. לא נביא במדור זה מוצרים הנמצאים בפיתוח או גר- סאות שטרם משווקות לקהל הרחב, כגון גרסות 1% או אב-טיפוס של מוצר. לאחר בחירת הנושא על ידי צוות מקצועי אנו נפנה אל המ- שווקים המורשים, במקרה של מוצרי יבוא) או ליצרן המקומי, (במוצרים מתוצרת האר%) כדי לקבל מהס את הגרסה העדכנית המלאה הקיי- מת בשוק, כולל המפרט הטכני המלא המסופק על ידם. מוצריס אלה ישמשו לצורכי ההשוואה בלבד ובתוס ביצוע הבדיקות :וחזרו לחברות אשר סיפקו אותס. אופן ביצוע הבדיקה הבדיקות :בוצעו על ידי צוות המורכב מאנשי מקצוע בלבד, המומחים לתחום הספציפי של הבדיקה. ברשותנו עומד מאגר של אנשי מקצוע מנוסים מהס נבחר, לשם ביצוע הבדיקות, את הבוחנים על פי תחומי ההתמחות הרלוונטייס לנושא. הצגת הנתוניס תעשה בדומה לאופן הצ- גתן של הבדיקות המתבצעות על ידי 0-1.48ק בחוייל. הכוונה היא לתת השוואה מפורטת וע- ניינית, לפי סעיפים מוגדרים, אשר יהוו בסיט למתן ציונים יחסיים לכלל המוצרים הכלולים בבדיקה. הנתוניס המסופקים על ידי היצרניס ישמשו לנו כמידע משלים, אך אנו לא נסתפק במידע זה אלא נבצע בדיקות אשר ישקפו את הביצועיס האמיתיים בפועל, על בסיס נתונל התחלה שווים לכל המוצריס המשתתפיס בב- דיקות ההשוואה. הערות ותגובות לעיתים נביא פניות ענייניות של קוראים, לשס הבהרה ואפשרות להגיב לתוכן של הכתבות המתפרסמות על ידינו במדור זה. קוראיס המ- עונייניס להציע נושאים וחברות המעוניינות לכ- לול את מוצריהס בבדיקות, מוזמנים לפנות אל המערכת למדור 61.48גז[-6ק. הכותב הוא מנכייל חברת עדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימ. // | ו | מ | ופ | ב בשיתוף תברת "לוטוסחילף' | 1 1 0 ל יחודיים לניצול מירב התועלת מהגליון האלקטרוני שבשימושר. 3 101085 מהדווה 3.1+ סוף עידן השקפים ככלי עזר למנהל גרפיקה עסקית באמצעות מחשב הקורס מיועד לבעלי ידע בגליון אלקטרוני כלשהו לא נדרש ידע מוקדם משך הקורס: 6 שעות משך הקורס: 6 שעות מועד: 20-21 פברואר 93' מועד: 26-27 פברואר 93' מחיר: 270 ש"ת + מע"מ מחיר: 270 ש"ח + מע"מ חומר עזר ותקליטון ישומים חיעם לכל משתתף חומר עזר ותקליטון ישומים חיעם לכל משתתף - שימוש בגליון תלת מימדי - הפקת מצגות [שקפים: 6711165 פסאה ופפתז - בניית דוחות גרפיים - הפקת דוחות (טפסים: 5/6עעו 1-2-3 - מודלים פיננס'ים - יומן משודי גרפי ממותשנב: 0803258 פטדס1 - קישוריות למחשב גדול הרצאת אורח: מר חנוך הרמן, מנכ"ל לוטוס/חילן הקורסים נערכים בסביבה כפרית וכוללים ארוחת צהריס מלאה. חניה בשפע - ת'ם! תוגול וב במהלך הקורס ₪ כיתת מחשב' 386 צבעוניים קורסים פרטיים לאנשי עסקים ומנהלים בכירים ₪ באתר הלקוח או בחדר ההדרכה שלנו. / 1 ווה קורסים מוזמנים למפעלים ומוסדות ₪ ניתן להזמיץן מחשבים מאיתנו למשך הקורס. שירותי יעוץ והדרכה: גליונות אלקטרוניים, מערכות הפעלה, מחוללי יישומים ותקשורת. ]3 /וא0כיס... 09 - רח' המסגר 12 תל אביב טל. 03-5370268 פקס. 03-371977 בריזמ/ה 0 ישראל פבר' 3' מחדר החושך לואיזה סימונה ניסיון המר לימד מש- ו רבים כי סורק צבע, תוכנה גרפית ב-24 סיביות ודיסק רב-מגהבייטים אינס מבטיחים תמונה הר- אוייה להדפסה. ירידת המחיר של סורקים באבחנה גבוהה, היכולת היימקצועית'י של תו- כנות גרפיקה והכנת מצגות (11089 20501 שנועדו לקהל לא מקצועי והזמינות של מאות מגהבייטים בדי- סקים המותקנים במחשבים אישיים, גרפו חובבים נל- הבים, ללא נסיון קודם בד- פוס, להרפתקאות של הפקת מסמכים בצבע טבעי. התו- צאות איכזבו, במקרים רביס. מפרט החומרה יכול להיות מרשים, | והחבילה | יכולה להיות משווקת כתחליף למ- ערכת "יסאיטקסיי, אבל הת- מונות המודפסות לא הביאו גאווה למבצע. מסתבר כי בדרך מהסורק למכונת הדפוס זקוקה התמונה לעיבוד בר- מות שונות של פרטים. יש צורך לתקן את העיוותיס הכ- רומטיים והגיאומטריים של הסריקה, להוסיף עומק וה- דגשה לפרטים שונים, להוסיף נופך ‏ ייאומנותייי, לחפות על אפקט יימוארה" (התאבכות בין רשתות הדפסה, היוצרת תמונה גלית או מחוספסת) ולקזו את התוצאות של ייקוונטיזציהיי של מעברי גוו- ניס רציפים לערכי כהות בדי- דיס של רשת ההדפסה. יוצאים מחדר החושך האפקט של מסנניס מסגנים הם פונקציות עיבוד תמונה ה'וצרות אפקטיס מיוחדים. כל עורכי התמונה מציעיס מספר מסננים, אבל המספר משתנה מתוכנה לתוכנה. בעורכים מסיימים ניתן גס לתכנת מסננים אבל הדבר דורש מיומנות בעיבוד תמונה ותיכנות. בתמונות להלן רואיס את האפקט של מספר מסננים מקובלים: 8 יוצר אפקט של שטחים אחידים = "טישטוש תנועה" - 8108 אסזדס1א, ללא גווני ביניים, ע''י חלוקת ספקטרום הצ- = 'מורת'' את התמונה בכ'וון המוגדר 9//! בעים על מספר קטן של רמות. זווית לאורך המוגדר ע''י מספר הפיקסלים. 0 יוצר אפקט של ציור קיר, בולל ''הטבעה'' - ₪105 יוצרת אפקט של הב- = 'מוזאיקה'" - 145416א מחלק את התמונה סדקים בטיח ותאורה לא אחידה. לטת נייר ע''י מחיקת התמונה והצללה סביב = למשבצות על ידי צירוף של מספר פיקסלים קווי המתאר בלבד. לס פר-פיקסל'. ''מערבולת' - 2001 81זמזו הוא עיוות גי- = = "עט גרפי'' מדמה את האפקט של צ'יור בקוו- מתפזוק8 יוצר עיוות כדורי, כאילו התמונה אומטרי לא סימטרי היוצר אפקט של קווי עט. הפרמטרים מגדירים את כזוון ואו- = משתקבת על מראה קמורה. שזילות'' בתמונה. רך הקווקוויס (את הצפיפות הממוצעת. אמנות הצבע על המסך ביחט לצבע המו- דפס על נייר גם היא רחוקה מלהשביע רצון והכנת סקיצות על מדפסות צבע רק מוסיפה לבלבול. השלב האחרון בהכנה לד- פוס הנמצא בשליטת תוכנה הוא מתן ההוראות למדפסת הפילם (פמד301 08גא שמכינה את הפרדות הצבעים. הגדרות של אבחנה (פיקסלים לאינטש או ס"מ), תדר רשת ההדפסה (צפיפות הנקודות מהן מורכבת תמונה מודפסת) וזוויית הרשתות (את ארבעת רשתות ההדפסה יש לכוון בזויות מסויימות אחת ביחס לשניה, עיימ למנוע את אפק יימוארהיי) יקבעו אס התמונה המו- יוצאים מחדר החושך דפסת תראה 'יחלקהיי כתמונה פוטוגרפית, או גסה כפלט של מדפסת צבע זולה. צריך גס לה- תחשב באפיצות (מאג8פ 1סד) הלא מדוייקת של מכונות דפוס ונייר. הנייר הוא חומר גמיש, במיוחד כאשר הוא נרטב עייי דיו ההדפסה, וס- טיות של כעשירית המיימ בין המיקום של הד- פסת צבע אחד ביחס לשני ( אסצד אפד0015א) הן בלתי נמנעות. בשוק מוצעות כיוס תוכנות לטיפול בכל אחד משלבי ההכנה של תמונות לדפוס. ההפרדה בין השלבים השונים אינה חדה וקיימת חפיפה בין תוכנות שאמורות להשליס אחת את השניה. בס- קירה הנוכחית נדון בקבוצה הנקראת ייעורכי תמונהיי (3פסחוסם 08ג/א1, מוצרים שתפקידם לבצע אלקטרונית את מה שבצילוס קלאסי בוצע בחדר החושך. שיפור התמונה שנקלטה במצלמה בטכניקות פוטו-כימיות. ההבדל הוא שבמקוס למזוג כימיקלים, לבקר זמניס וט- מפרטורות ולהשתמש בייטריקיסיי של צלמים, כעת מדובר על יימסנניסיי (95מד חק) מתמטיים, שליטה בטרנספורמציות כ:ול (עקומות ""גאמאיי) 8 7 ו ו טסוק 5'זסח5!)!פטק הו 010 הק | בר זס!60-ח!-6פָוח! | זס!60-ה!-868! 5 | זפח5ו וטק הפטזפ!חוק 00550081 <- ז0|ץ0105ק 0-ה 6ו-ש₪ [ן 5 5 08| 1209 5 5 5 ב 1 בי 5 שחו + ו שחו 005חו סח | ו : 5 ]3998 וו 48 28 8 28 28 60 חס |מזסך ₪םש ₪םש ₪ח .. םמם 11] ו 6680/0800 ססקט 28 8 2-8 18 8 48 5 חח8זחָסזק זס! 86080ח 50306 >פום , | [ יי ם ם ₪ . .ם ם ם ו ₪ ₪ . . 4 אש -חן . 1 8 ם ₪ . . . . . ₪ 1-0 ₪ ₪ ₪ א | - א | . . - . 5/0 ז0ו0ס-256 ₪ ₪ 8ּ ₪ ₪ ₪ שר | א 3200 ₪ ₪ ₪ . . . . . 6 זסו60-חסו!!ווח 16.8 ₪ ₪ּ . . . . זה 5 8 5 5וסחו 14 5 הו 8 הו 16 5 הו 8 סו 8 סו 32 200 ₪ ₪ ם ם . . . ₪ חסופזפט 851-5890! סז הפצש | ₪ש ₪ש ₪ ₪ך] אמ אא אצ רו 0 א ₪ ם ם ם ם ם ם (5ח0ו31טוקה 5איססחו/ע) זזסקקטפ 015 ₪ ₪ ם 8 ם . שו . ם 5 5 (8805/11185]) פַחַה3ח1616חו ו סם ₪ש ₪מש בד בד) | אא || אא לוט סם ₪ש ‏ | אמש |[ סם ‏ | אא -ך] ם ו ₪ם 8 ₪ ₪ שח םמם ₪מם ממ 5 ץוחס 8805ז) ץוח 16805 סוסה סק (65!!] 5ה6ְחָ וה (65!] 67805 ח! ₪םש ₪₪ בסם = םח .םח ח וז ]חוד תז/ ₪םש ₪ש + םמ ₪םמ שח אח .חמ 11] וסוס ]ד זטסתזו ₪ ₪ ₪מש 1 ₪מ 7 א רד רד אמ 8 ם סם כ | סם סם סם ₪מ רד 00 16 סם ₪מ סם סם ₪מ = סם סם ‏ | אא 6 בסם סם שן. רא סם |₪ן- ₪ ם קפ םמש ממ 1 = שמ ₪מ ו רד רד 6 ₪ש סם אמ ₪ש ל ם ₪םחמ ₪מ מ בסם 60 ₪םמ ₪םח םח = םח ₪םח ה 5- ₪םח 1 .= ₪םח ₪ 2-0 ₪ח = ₪ה ₪ ₪ח ₪מח אוז 11| םח | 1 ₪םם חח 00 | (ץוחס 5 ₪ הב = בסם = ₪םם ₪ ח ו ₪ ו ₪ ₪ ם 0 ם ם ם חס 880) 000זסח? 008% . 6 . ם ם ם | חסותט תד 5 זוה חפטחסזות . 6 5060 680 12507 005 15 בח 001 0065 סז פח ד 18ס6וופקה זפ -ת/ת 6 7 10 ישראל ינר! 3 7] עץ מוצר ותמחור 0 4 דיוור ישיר וטלפונים [17] מחשבון אינטראקטיבי בנקים (017] הפקת כל תעודות המכירה מלאי מחסנים ‏ :017] קלה ללימוד והפעלה ]] דילר יקר ]] בעל עסק יקר | אם אתה אוהב את הלקות שלך ומעריך אם אתה מעריך את הדילר שלך ביצועי מחשב מרשימים ומרהיבים אתה | || חייב לראות ולהראות ללקוח את ''ניהולית'' | ] ברשותנו מבחר ענק של מיטב המחשביס והציוד ההיקפי למיחשוב עיסקי בהספקה מיידית ]][התקנת רשתות !!! מחיר ואיכות ללא תחרות !!! 109 ראי ב| (ב'יב'בע''מ דרך השלום 7 ת'/א טל: 269108, 269237, 03-269407 פקס 03-269311 6 שראל פבר' 3 וייטריקים"י הנוצרים בעזרת עכבר ומקלדת. התוכנות בסקירה מראות כי אפשר לבצע ליד המחשב את כל הפעולות של חדר חושך, והרבה יותר. עבודה מקומית אחת התכונות החשובות של עורכי תמונה היא היכולת לעבוד בתוך איזוריס ספציפיים, לפי הגדרת המשתמש, לא רק גלובלית על תמונה שלמה. הסלקטיביות בבחירת האלמנטים עלי- הס תופעל פונקצית עיבוד תמונה ספציפית היא המפרידה בין תוכנות עריכת תמונה לתוכנות איור מצד אחד (דוגמת אלה שנסקרו במאמר "לחיות בצבע אמיתייי בגלון 3 של מאז? א 6 / המהדורה הישראלית) ול- תוכנות ייעיבוד תמונהיי (0א068551א 408/א), המוכרות מי שומי ראיה מלאכותית, הדמאה רפואית וניטור מרחוק מצד שני. כל שלושת הק- טגוריות פעולות עייי מניפולציה של פיקסלים והמגמה הכללית של ייהתנפחות הישומיסיי לא פסחה עליהן. מה שהיו עד לא מכבר קטגוריות מופרדות היטב נוטות היוס להתפשט זו לת- חומה של זו, דבר התורס לפונקציונליות של כל חבילה לחוד, אבל גס לבילבול של משתמשים לא מנוסים. למשל, תוכנות איור שנועדו במקורן לשמש יימכחול אלקטרונייי כוללות כיוס דריי- בריס לדחיפת הסורק, כלים בסיסיים לעיבוד תמונה ודרייבריס לאבורי פלט להכנה לדפוס. השימוש ביימסכות'' (5א45/א) לצורך הגבלת הטיפול לאיזוריס ספציפיים אינו מוגבל כיוס רק לעורכי תמונה והשימוש בכלים לייטיפול נקודת:יי אמיניס בכל הקטגוריות. יותר מכל מפריד בין הקטגוריות השונות אופי ממשק המשתמש. תוכנות איור משתמשות במ- טפורות "יאומנותיות" ומיישמות פונקציות גר- פיות המאפשרות למשתמש לבטא מסר אי- נדוידואליסטי. תוכנות עיבוד תמונה מתרכזות בעיבודיס גלובלייס ומצפות מהמשתמש הבנה של התשתית המתמטית עליה הן בנויות. ייעורכי התמונה'י נועדו להוצאה לאור שולחנית והן עוקבות בנאמנות אחרי הפעולות הדרושות במסלול מהסורק האופטי לתווין הלייור שמיי- צר את הפרדת הצבעים. חשוב גם להפריד בין עורכי תמונה לתוכנות של "אפקטיסיי דוגמת 5 6118 של אלדוס. תוכנות האפקטים כוללות פילטריס מיוחדים היוצריס אפקט וטואלי מתוכנת מראש, גלו- בלית או מקומית, אבל אינן מטפלות בצד הייטכנייי של תיקוני צבע (0041128ם), ליטוש של סריקות, כיסוי רעשים (₪ 681מק5מס), הכנת מיפוי צבעיס מיוחד (למשל הדגשה של קבוצות גווניס) וכדומה. *וצאים מחדר החושך קהלים שונים, תקציבים שונים התוכנות בסקירה מיועדות לטווח משתמשים רחב, עם דרישות שונות ונכונות שונה לשלס עבור יכולת מקצועית. בקצה אחד אנו מוצאיס את חצותוסוסת? של 2508 (-0745קגוח1 של 1036-₪, המיועדות למתחיליס ומחירן 200 עד 250 דולר, ובקצה השני את שוץשפסוסתץ של אלדוס, 6ז 6 זסטוטטק של מיקרוגרפיקט,סזק זסוס -ת[-סקגות1 ו- סוס סט?, המספקות כלים מקצועיים במחיר גבוה פי שניים עד פי ארבע. המאבחן הראשוני בין התוכנות בסקירה הוא ערכת הכלים לתיחוס המסכות. "מסכה" הוא מושג השאול מעולס הדפוס והוא מתייחס לה- גנה על שטח מסויים של פילס מפני חשיפה לאור עייי כיסויו במסכה אטומה. המסכה יכולה להיות ייבינרית", כלומר לחשוף לחלוטין שטח מסוייס ולהגן לחלוטין על שטח אחר, או "מדורגת'י, עס ערכיס משתניס מפיקסל לפי- קסל. כאשר רוצים להפעיל פונקצית עיבוד תמו- נה בצורה סלקטיבית, למשל להפריד דמות מה- רקע ולמחוק את הדמות או הרקע, יש להגן על שטחים שלא מיועדים לטיפול עייי מסכה. מסכה מדורגת יכולה לייסנן" את הפנקציה, כך שה- אפקט המקומי יהיה מדורג ביחס ישר לדירוג המסכה. הכליס לתיחוס המסכות יכולים להיות גיאומטרייס (צורות מוגדרות מראש, כגון מל- בניס ואליפסות, או ציור ביד חופשית) או מו- גדרים עייי יישרביט הקסמיסיי (סאגאו 4616/א) לפי פרמטרים של התמונה (למשל תחוס ערכים של גוון מסויים). התוכנות הטובות יותר מספקות, מלבד מגוון כליס להגדרת המסכה, גם כלי עריכה בא- מצעותס אתה יכול לשנות את הצורה שלה, לחבר ולחסר מסכות, להפוך אותה משחור ללבן וההיפך ולשמור מסכות על הדיסק לשימוש עתי- די. התוכנות הזולות לא תומכות במסכות כלל, או מסתפקות בפנקציונליות מינימלית. המסכה יכולה להיות "וקטוריתיי, כלומר מבוססת על צורה גיאומטרית המוגדרת עייי קו המתאר שלה, או יירסטרית'" שאז היא מוגדרת עייי שדה פי- קסלים. זסחטופטץ סוטטופ הוא דוגמה של שימוש במסכות וקטורלות (- זטושפסוסו? משתמש במ- סכה רסטרית. תוכנות אלה גס מאפשרות לה- עתיק נתוני תמונה מחלון אחד לשני. פונקציה זו משמשת לריטוש תמונות אלקטרוני, למשל ניתן כך למחוק פצעון מתמונה על ידי כיסוייו בצבע שהועתק מהעור הבריא שסביבו. התוכנות למתחילים אינן רק זולות יותר, הן בדרך כלל גם קלות יותר להפעלה. למשל, הפותרזסוסת? מאפשרת לך לשנות את הגוון של שטח עייי צביעה עליו בצבע שקוף. התוכנות למ- קצועניס מאפשרות לך, אבל גס מחייבות אותך להקדיש לכך את הזמן והנכונות ללמוד, להגדיר בדיוק את תכונות הצבע שאתה מורח - שקי- פות, גיוון, רווייה (א0ד66410841) והנחה סל- קטיבית לפי קריטריוניס שונים (למשל, הצבע יכסה שטחים רק אס הגוון שלהס נמצא בתחוס ערכים מסויים). לא כל אחד וקוק לכל היכולת הפיתוי לקנות את התוכנה העשירה. ביותר בכ- ליס יכול לגרוס לך להצטייד בתוכנה שאעה מתאימה לצרכיך. הצעד הראשון בבחירה נבונה הוא להגדיר את תפקידך בצורה מדוליקת ‏ - מעצב, צלס או מכין לדפוס. בהכנה לדפוס חשו- בות הפונקציות של ריטוש ותיקון גווניס. אתה יכול להעזר בהיסטוגרמות (התפלגויות סט- טיסטיות של ערכים) של גווניס, לערוך תמונות עייי טיפול ישיר במפות הפיקסליס ותודקק לפו- נקציות "ניקוי רעשים" כמו 5[אסקפמס או אמק 5 לעומת וזאת, אם אתה מעצב או מאיר, זס!שפסוסת? תתן לך את הכליס הטוביס ביותר לייצירת אפקטים ייאומנותיים'י. פונקציות כגון 0 מס6אמוא ו-פדטק]א60 נותנות לך בקרה מלאה כאשר אתה משלב אלמנטים שו- ניס לתמונה אחת (למשל שתילה של תמונה בתוך רקע). אפקטיס מיוחדיס ניתניס להוספה עייי תוכנת אחות, 5ד6:דזם צאם.641.1, הפועלת כיימודול נתקעיי (אז 1.06ש) של עורך התמונה. בדרך כלל המטרה של עריכת התמונה היא לה- פיק אותה על נייר באמצעות מדפסת לייטר, או על פילם באמצעות תוויין לייזר. תווליני לליזר מייצריס תמונה על פילס צילוס, באבחנה שבין 0 ליותר מ-4000 נקודות לאינטש. הפילס משמש להכנת לוחות ההדפסה באופסט, בשי- טות צילומיות. רשת ההדפסה היא בצפיפות בין 0 ל-150 קוויס לאינטש בלבד, ואת שנויל הגוון מקבליס עייי שליטה בגודל הנקודה. השי- טה נקראת ייחצאי טוניס" (פפאסד 141) והיא מספקת כ-100 דרגות כהות בין לבן לשחור. תוויין הלייזר מייצר כל נקודת הדפסה ממ- טריצה של נקודות אבחנה. למשל, אס ההדפסה היא ברשת של 150 קוויס לאעטש והאבחנה היא 2400 נקודות לאינטש אזי כל נקודת הה- דפסה מיוצרת עייי מטריצה של 16א16 29 קסלים. ניתן כך לקבל 256 גדלים שוניס של נקודות. הדפסת צבע מבוצעת בארבעה צבעים - ציאן (כחול), מגנטה (ארגמן), צהוב ושחור - וכל צבע מודפס עייי לוח הדפסה נפרד. בדוגמה לעיל ניתן תיאורתית להגיע ל-4 מיליארד גוונים (256 בחזקה רביעית), אבל בפועל הרגישות של מכו- נת דפוס, ושל העין האנושית, לא מגיעות לא- בחנה כה עדינה. הודעה הטובה למעותמנשי 05455: חלונותיכם התגנטמו... בב ל קקעלע, יקי הט מיון לפי שם מערכת נהול לקוחות וספקים ל- 8וס0חו/ - מיון כפי מספר : ל | 057 | = זמין היוס שמר גגרת וכולל תמיכה עברית מלאה. ב % הינו מסד 5-0 וא תס סחד נתוניס 5/5167 16 חס > .1 5%6895ע5 8 65 2 9 9 1 /\ מהיר מתוחכס ומאפשר כ 5 -. העברת מיליוני ומר פרסוב משתמשים ומפתחים 5 שספאוש. למהפיכת ה-פשסשחוצ 0 המוסו א 1 ושפת פיתוח תואס 8888א, ו גוו הדגחת גופנים ''זן35-]08 יסייע לך ליצור יישומי מסד נתונים, גרפיים באופן מהיר ונוח וכולל אפשרות להצגת תמונות מפתתי %'00455 אס= ו-זפסקוו04-0 יפתחו בשפה אותה הס מכירים ויודעים זה זמן רב. ובתוספת 200 פקודות חדשות, עורך אינטראקטיבי, מהדר ומקשר הכלולים במוצר. 0 תמיכה מלאה ברשת. נא התקשר/י לקבלת דיסקט הדגמה *"זן00-85 הינו גרפי וצבעוני, יעורר חיים חדשים בכל יישום ‏ *'00455 קיים. : תמיכה מלאה ב- סש ו- .1.1 א ו אע דרת באמצעות חלונות הניתניס להזזה והגדלה, מאפשרת שילוב קל עס ישומיס תפריטי חעשצס-ו|טם ו-80%85 0080%, 5 00ו8וכ ,פחסווטם סוסה אחרים תחת פטוסטחו/). ו והצגת תמונות ספוחוום. למשל, יישוס !08-85 ייקשר תוך שניות 5 למודל רב מימדי ב-!0818וח600-/0. .₪050 עס זסוזסכט5 6זס 50 הנתוניס יעודכנו : תחת יישום ]08-85 שז יעובדו תחת |0-6000616 ויוצגו באופן גרפי משכנע א באמצעות חק8ז0 61א0ו01-/0. מפיץ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 שמות החברות והמוצריסם הינס סימניס השומיס. 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 00-37 מאפשר יצירת יישומיס חדשים תחת פשסטחו/ ללא צורך בלימוד שפות חדשות. למדפסות צבע רשת הדפסה עדינה יותר (300 עד 400 נקודות לאינטש) אבל אין להן שליטה בגודל הנקודה (שליטה חלקית מסופקת עייי טכ- נולוגיות שיפור האבחנה, דפא, הממומשות במ- דפסות מסויימות). התוצאה היא תמונה מחו- ספסת, למרות שהפיקסלים קטניס. התרגוס של גווניס, מתצוגה בצורת נקודות בגודל קבוע ועו- צמה משתנה (כפי שהיא מוצגת על צג המחשב) להדפסה בדיו שצפיפותו קבועה אבל גודל הנ- קודה משתנה, אעו פשוט. בוודאי שה- טרנספורמציה מפוספורים קורני אור בצבעים *וצאים מחדר החושך כחול-ירוק-אדוס לדיו הדפסה, הפועלת כמ- סננים על האור המוחזר מהנייר (הצבע ציאן הוא מסנן העוצר אור ירוק ואדום, המגנטה מסנן את הצבעים כחול וירוק והצהוב חוסם את האדום, אבל ההתאמה אינה אחד לאחד) אינה עניין של מה בכך. אפילו ההבדל בין הדיו השמנוני המשמש לדפוס לדיו מבוסס מים (מדפסות הזרקת דיו) או צבעי שעווה (מדפסות העברה טרמית) מונע משתי ההפקות מלהיות זהות בגוונים. צבעי ההדפסה מושפעים גם מסוג הגימור של הנייר (מצופה ומוחלק כמו נייר כרו- מו או מחוספס וסופגני כמו נייר נטול עץ רגיל). כל הגורמיס האלה חובריס יחד כדי לתסכל את המשתמש הבלתי מנוסה - ולכולס עורך התמונה חייב לספק מענה. הפרזות צבעים במחשב אישי אס אתה רוצה להפיק הפרדת צבעים לדפוס עליך להתכונן לרכוש את אחת התוכנות היקרות יותר, כי רק אלה מספקות כליס למטרתך. בעבר רק לשכות שירות מתמחות ביצעו את ההפרדה, 7 0 ואו ] טסוק מממ הוחו )טוק 15 זט 0-ח!-6ח8וח! | זס!0ש-ח!-86 הוחו פטו 0-0 :₪ זסח8ו!פטק הפטזם)חוהק [016551008זק סק (0טחוז הס6) 5!סס ד פהוזהוה קש ₪ .. ₪ ₪ 5 אסות1 ץ0ו5060 080 50 .₪ "= ₪ 1135 5060 08 507 ם ₪ ₪ 5 ₪ ₪ 4 | א ₪ ₪ ₪ ₪ ו ₪ש ₪ש רש ₪ [ מש = ממ מש = 0 0 ₪ ₪ ₪ ם ₪ ו ₪ 560 ₪ ₪ .| ₪ ₪ ₪ 8065 00185 ₪ש שם ₪םש ₪םמ ממ ₪ש (882/97/17607800) 05 ₪ ₪ ם ₪ ₪ 9 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ 5 זח6ו30] |180/8 800 1:68 ₪ ₪ ₪ ₪ א/א ₪ ₪ ₪ [15ו1 687חו!) ה 600058 | ,₪ ₪ ם ם 4/א עו ₪ ₪ ₪ 05 (36:8ז) חח 00058 5 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 0 םש ₪ש ו [11] [11] ם 1] 11 סם ב ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ | ₪ ם 5 |ת-אשך. | ₪ א | = ם ₪ ₪ |האשה 5 ה ₪ם ₪ם ₪ מש 8 ה/א ₪ש ₪ם | 1] 5030/05 50601 ₪ ₪ ם 4/א 1> ₪ 0 הווח זאד חס קה חווט 710 | זחס! פשוסטחוצ עתה הזופ ע3ז6וזקסזק | זחס! פשוסטחו עה | וחסו שחו שח | זחס! פצוסטחוע עה | זחס! פששס0חו/ עה | זחס! פאיסטח/צ עחת 6 תס 5 5088018 0חה ₪ ₪ ₪ ₪ ם ה ₪ ₪ ם חחוות ₪ ₪ש ₪₪‏ | מש ₪מ ממ [- ממ | אש מ יי 0 106 ישראל ינוי 33 . ₪ ₪ ש|ש|ש|ש ר|₪ ₪ ש|ש|ש ₪|₪ שש מש השש ה|ש|ש 7 ו הי / | ו 8 חסוז60זז60 8-50816]) 806 וסוס 0 ו תפס ת 601001 7 קה וחזס60 818!טוחפחז ץ!ז0זים הסופת חסוז3זו58/טטות וו ב הזופ 5 6 חוזו0ם-16הו! 8 00ו56/601 015/06 501801/00/08518 סזחו 8518 [518700) תפטזט סז 8516 00 3 וו 8 80 זו 8 1601/6056 5 ו[ 5 68 :15 לבח זסח 6065 זפטמסזק 6ח1 16ס68ווס32 זסא-ת/א : קקקפק |*/// עמש ורכז דכה והדדכה לובי %5/ המומחים לגליונות אלקטרוניים = לוטוס, קוואטרו פרו ואקטל. ‏ חברת סקסס המובילה באר 4 הגליונות האלקטרונים: הדרכה, כתיבת ₪ ומאמרים, מיתוח יישומים ועוד... צוות מדריכים מנוסה החי ונושם את נושא הגליונות. קורםי מחעוב בגליונות אלקטרונים: - למתחילים - למתקדמים - למומחים - חידושי מהדורות - קורס מקרו 'יחודי - גליונות במהדורת 0/8פא1 שבר' ₪ק00: - לוטוס 2.3,2.2, קוואטרו פרו 2 ו-4 | - בקרוב מאוד יצא לפרסום הספר המקיף ללוטוס +3.1 וללוטוס 2.4 ה סקסט מזמינה את הציבור לתור ולגלות את נפלאות התוכנה. ללה בסקסם? בת הדרב - הקורסים מתקיימים בכיתת סקסס ברמת-גן, (מחשבים מהירים, 8/64, עכברים ומדפסת לייזר). בכיתת סקסס הלימוד ברשת נובל 3.11, יתרון לחברות ומשתמשי רשת. מריזמיה - התברה היחידה שמפרסמת ספרות מקצועית לכל גרסאות 223 וקוואטרו פרו, כותבת מאמריס מקיפיס בעיתונות המחשבים. [] - אתר ההדרכה נקבע ע"י הלקוח, כיתת מחשבים ניידת להדרכה ברחבי האר. לו - שווה לבדוק (מחירי הקורסים כולליס ספרות לכל משתתף). בל אלה וא ינולים לעוחווו (הזמינו קורס סגור לקבוצת משתתפים בשנת 1992 בלבד - רשימה חלקית) ישובי חבל מעון, קוקה קולה, המכון לפריון העבודה, טמפו, הוריס וילדים, החברה לאוטומציה, פורד, טבע, קיבוץ כיסונים, קיבוץ אפק, תעשיה אוירית, גיבור סברינה, תנובה, 18%1, קיבוץ מצפה שלם, איגוד משקי עופות, קיבו שובל, קופ'ח מאוחדת, קופ"ח מכבי, בנק הפועלים, פיצה האט, בי'ח אסותא, קיבו סופה, בינת, קיבוץ מרחביה, דלקול, מכון מור, קיבו עין דור, רו"ח חייקין רובין כהן. לברטוים והזמנות: ל הווח הבאך 8 ר"ג 8ר'. 55/82 /1-725₪03ם נקם: 3-721863ם טפקסם 0 18 פבר' 3 תוך שימוש בציוד יקר מאוד (סורקי לייזר ומ- ערכות עיבוד התמונה שלהס עולים מאות אלפי דולרים) ונסיון רב שנים. היכולת של מחשבים אישייס ותוכנות עריכת תמונה לבצע את הה- פרדה, פרצה את מחסוס המחיר - אבל רק הח- מירה את דרישות המיומנות והנסיון של המ- שתמשים. הדרישה הבסיסית של תוכנת הפרדת צבעים הוא המרה מצבעי מסך ווהרים (868) לצבעי דיו מסנניסם (אצואס). מאחר והטרנספורמציה אינה פשוטה יש צורך בפונקציות מתקנות, הני- תנות לשליטה כמותית עייי המשתמש. שתי הפו- נקציות העיקריות הן ייהפחתת צבע תחתון" (פסט) וייהחלפת מרכיב אפוריי (608). צבעי הה- דפסה גס מתערבבים זה בזה, כתוצאה מספיגה, ולוצריס גווניס יימלוכלכים'י. תוכנת הפרדת צב- עיס אמורה לטפל גס באפקט זה. מהבחינה הגי- אומטרית צריכה התוכנה לתת לך כליס לקביעת אבחנה, זוויות רשת וצפיפות רשת הדפסה. הת- מונה על הפילם היא רק שלב בדרך להכנת לוח הדפסה. את התמונה מעביריס מהפילס ללוח עייי צילום במגע - הפילם מונח על הלוח, שמ- צופה באמולסיית צילוס, והסנדוויץ נשטף באור אולטרה סגול עז. הפילס פועל כמסכה על השטח הרגיש של הלוח, שיכול להיות מסוג פו- זיטיבי או נגטיבי. במקרה הראשון התמונה על הפילם צריכה להיות נגטיבית (כלומר מה שיו- דפס שחור מופיע על הפילס כשקוף והרקע הלבן של הנייר מוגן עייי פילס שחור) ובמקרה השני הפילם הוא פוזיטיבי. להפרדות צבעים מש- תמשים בדרך כלל בפילם פוזיטיבי. מאחר והצילוס הוא בשיטה של מסכת מגע, אסור להרשות לאור לעקוף את הנקודות הש- חורות על הפילס ולחשוף את האמולסיה על הלוח מתחתן. לכן צריכה האמולסיה שעל הפי- לס לבוא במגע עס האמולסיה על הלוח, דבר שנקרא בורגון המקצועי "אמולסיה למטה'. פילם פוזיטיבי להכנת לוחות הוא על כן ייקריאיי (סאזפגאמת ד103א) כאשר האמולסיה למטה (אאסס אסז3זטואם). גס פילס נגטיבי להכנת לו- חות מוגדר כייקריא - אמולסיה למטהיי. אבל לפעמים הפילם המיוצר עייי תוויין הליטזר משמש כשלב ביניים בדרך להכנת הפילס הסופי. למשל, בנית מונטגי ידני (עייי הדבקה של הפ- רדות, אחת בצמוד לשניה) מצריכה פילם נגטיבי, ממנו מייצרים את הפילס הפוזיטיבי הסופ עייי צילוס במגע. גס צילום הביניים מחייב מגע בין אמולסיות ולכן הפילם הנגטיבי צריך להיות תמונת ראי של התמונה הסופית. בזירגון המ- קצועי קוראים לכך. "לא קריאיי (סאספש 6תסםא). שים לב כי אותו פילס עצמו כאשר הופכים אותו פיוית מצד לצד הוא. הופך מייאמולסיה. למטהיי לייאמולסיה למעלהיי (או יוצאים מחדר החושך ההיפך) ומייקריאיי ליילא קריאיי (או ההיפך). כל הפרטים האלה חייבים להיות נהיריס למשתמש לפני שהוא בוחר את סוג הפלט. אס אינך בטות באיזה פרמטרים עליך לבחור, כדאי שתתיעץ עס יצרן הלוחות או לשכת השירות שלך. שגיאה עלולה לקלקל גם את התמונה הטובה ביותר. תיקוניס אחרים נדרשים כדי לקזו תכונות של נייר ומכונות הדפסה. הדיו הנספג בנייר יוצר כתם גדול יותר מהשטח עליו הוא הונח, וה- התפשטות תלוייה בסוג הנייר. הבקרה על אפקט זה נעשית עייי הפרמטר יישבח נקודהיי - דסס אס ערכו גדל כאשר משתמשים בנייר סופגנל וקטן כאשר הנייר מצופה. יש צורך לשלוט בכ- מות הצבע הכוללת המונחת על שטח כלשהו. כיסוי ב-100% של השטח עייי כל אחד מארבעת הצבעים ישאיר על הנייר צבע שלא נספג. כמות הדיו המכסימלית (נמדדת באחוזים עייי חיבור אחוזי הצבע של כל אחד מארבעת המרכיבים) תלויה כמובן בסוג הנייר ובדרך כלל רצוי לה- גבילה ל-250 עד 300 אחוו. את אי ההתאמה (א58201518/110]א) בין שטחים המודפסיס בצבעים שונים, בשל מגבלות דיוק של מכונות הדפוס, נוהגים לכסות עייי חפיפה קטנה בשולי השטחים (0א1821) או הדפסה של אלמט חזית על שטח רקע מודפס (0א%ת6088). צריך לזכור כי למרות שנייר הוא עדיין המדיוס המועדף לפלט, הפופולריות של מולטימדיה ווי- דאו נמצאת בעליה מתמדת. כדאי להבטיח תאי- מות פורמטים, שיטות דחיסה ואירגון קבציס שיאפשרו לעבור ממדיום למדיום. התוכנה ות משמשת גס לאירגון התמונות במסד נתוניס דמוי אלבוס, עס תמונות מוזערות לגודל בול לצורך דיפדוף מהיר. הפורמט הזה נקרא 5 והוא מבוסס על ו8ו5סק, שפת התיאור הגרפי המקובלת ביותר בהכנה לדפוס. המבנה של הפורמט הוא בחמישה קבציס - אחד לכל אחד מצבעי ההדפסה והחמישי לאיחסון הייבוליי. התמונה בבול היא באבחנה נמוכה ונ- פחה בזכרון קטן. לכן הוותה או שינוי מימדיה על המסך בומן עריכת העימוד לא מעכבת את העבודה כמו הזזה של תמונה באבחנה מלאה. לעולס לא די בזכרון אנחנו בדקנו את התוכנית במחשב קומפק 3 עם 16 מגהבייט זכרון ודיסק 310 מג- הבייט. את התצוגה ניהל כרטיס גרפי המצוייד במעבד עזר של טקסס אנסטרומנטס - ובכל זאת זמן העיבוד התמשך יותר מדי. למעשה, המתוסוסת? (- תפתסותוג? היו כה איטיות עד כל נאלצנו להקטין את האבחנה מ-300 ל-150 נקו- דות לאינטש. רק זפ[שפטוסת? (- ההצוולט סזססות הצליחו לספק ביצועים מתקבלים על הדעת עס תמונות באבחנה גבוהה. באופן כללי, תוכנות מסטתואו תפקדו טוב יותר מתוכנותפסם בעיקר בשל השימוש החופשי: בזכרון גדול. יכלל אצבעיי אומר כי לביצועים סבירים המ- חשב זקוק לזכרון כפול מגודל התמונה הגדולה ביותר שאתה רוצה לערוך. תמונה בגודל עמוד מגזין שנסרקה ב-300 נקודות לאינטש ו-24 סל- ביות לפיקסל תתפוס 24 מגהבייט בזכרון. כדי לטפל בה יש צורך בנפח פנוי על הדיסק שיכול לשמש כזיכרון וירטואלי - אבל עבודה מהדיסק משמעה ירידה חריפה במהירות. לכן חשוב לה- טעין את המחשב בכל כמות הזכרון שביכולתך לרכוש ולהתקין. חשוב גם לא להגזיס באבחנה הנדרשת. הדפסה באיכות מגזין נעשית עס רשת 8 קוויס לאינטש ועיתונים :ומייס מו- דפסים ברשת 70-80 קוויס לאינטש. את הרשת הראשונה יוצריס עס אבחנת פילס של 2400 או 0 נקודות לאינטש ואת השניה ב-1200 או 0 נקודות לאינטש. אבחנת הסריקה לא צרי- כה לעלות על כפליים מצפיפות רשת ההדפסה, כלומר לאיכות מגזין אפשר להסתפק ב-240 עד 0 נקודות לאינטש ולהדפסת עיתון באבחנה של 150 נקודות לאינטש. הקטנת האבחנה תאלא את העבודה ביחס הפוך לחוקה השניה, כלומר תמונה שנסרקה ב-150 נקודות לאיעטש תעובד פי 16 מהר יותר מסריקה ב-600 נקודות לאי- נטש. אס הפלט הסופי הוא עיתון, ההבדל באי- כות לא יורגש. טריטוריה כבושה ע''י מקינטוש למרות שבסקירה אנו דניס רק בתוכנות עריכת תמונה ל- 6ק, חייביס להודות כי בתחוס זה הל- תוון הוא למחשבי מקעטוש. לא רק שה- מקינטוש הוא הפלטפורמה המקובלת יותר בין גרפיקאיס ואמנים, ותוכנת קסתגסוסחץ של אדובי היא החלוצה בעריכת תמונה שולחנית, עלינו להודות שמערכת ההפעלה של אפל (7 חטוצף) מצליחה להפיק ביצועים טובים יותר מ-₪05 (-5איסתוו גם יחך. קוד 32 סיביות וניהול זכרון טוב יותר נותניס למק את היתרון כאשר מדובר בטיפול בקבציס גדוליס כל כך. שתי תוכנות מקעטוש נחשבו לנושאות הדגל בעריכת | תמונה. קסתפטוסת? | של אדובי [-50600ז 0010‏ של תקופסכ |119013. הראשונה פו- פולרית יותר ונחשבת לקלה יותר לשימוש ואילו השניה מצטיינת בהמרות מ-868 ל-אצואס, מי- זוג תמונות עס גרפיקה והוספת טקסט. שתיהן מספקות פונקציונליות מעבר לזמין היוס בס- ביבת 6ק. ממשך הישומים של מקינטוש איגזפשטוו תומך במיעון 32 סיביות (הדרוש לגישה ישירה לק- בצים גדוליס מאוד) וב-32 סיביות לכל פיקסל. 4 מהסיביות מיועדות להגדרת 16.8 מיליון גוו- ניס אפשריים ו-8 הנותרות משמשות להוספת נתוניס בשכבות נפרדות מהתמונה. אלה כולליס מסכות, שקפיס וכדומה. בצורה זו הטיפול במ- סכות ובשכבות אחרות אינו קשור בשינוייס בתמונה עצמה. ניתן לערוך שינוייס במסכה או להוסיף שכבת טקסט, ללא צורך בעידכון כל 32 הסיביות. אפל גס ביססה את אפיק צטפטא כתקן לעבודה גרפית מואצת. האפיק, שמשנע 32 סיביות במ- קביל, נתמך כיום עייי מגוון של כרטיסי האצה גרפיים שיכול לעורר קינאה בין בעלי 6? עס אפיק ₪154, שעדיין מחכיסם להצדקה להחלטה שלהס לבחור באפיק 32 סיביות. אבל השוק משתנה במהירות. החברות שרכשו את נסיונן בסביבת מקינטוש לא יכולות לה- תעלס מהשוק הגדול פי כמה וכמה של 6ק, ישו- מים ומוצרים מהגרים בזרס הולך וחזק מט- ביבת מק ל-0ק, במקביל להאצה המתמדת בביצועי המחשב האישי. כרטיסים גרפיים חד- שים ל-6, בשילוב עם אפיק מקומי, מספקים ביצועי ווידאו טובים :ותר. דא ששחו אמורה לספק סביבת 32 סיביות יעילה לא פחות מ-7 משו9ץ5 וה'יפנטיוסיי יתן לראשונה ל-0ע מנוע חזק <ותר ממעבדי מוטורולה שמניעים את המק. למרות שאפל החלה לאחרונה להכנע לל- חצי השוק ולהוריד מחירים, עדיין המחיר של 6 הוא כמחצית המחיר של מקינטוש שווה עו- צמה. בהכנה לדפוס שולחנית, בה ההבדלים במ- חיר בין חבילות התוכנה נמדד במאות דולרים, פער של אלפי דולרים במחיר הפלטפורמה עשוי להטות את המאזנייס לטובת ה-6ק. 10005 01051716 3 במוצר זה מקווה אלדוס לחזור על ההצלחה של התוכנה התאומה, קספצטוספ?, השולטת ללא עו- יי קוו 100000 אש/ן המה הדוסופהמוך 88 190 הו ז 1 , יוצאים מחדר החושך ררין בסביבת מקיטוש. הדמיון מקיף פונקציונליות דומה ממשק דומה וג- מישות דומה. החבילה כו- ללת ערכה תיקנית של כלי איור, כולל מברשות, מרסס צבע (41888050), כלי הע- תקה (0א[א6010), מחק וכ- דומה. ניתן לעצב כל כלי עייי תפריט אופציות מגוון, כך שכל פעולה תבוצע עייי כלי מותאס בדיוק. לוחות הבחירה (8ד4181) לצ- בעים וכלים נמצאיס על חלון ‏ "צף", | אותו ניתן למקס על המסך במקוס הנוח לך. עיצוב הכליס נעשה עייי בחירת צורה למ- ברשת, מהירות הזרימה של צבע ודרגות שונות של שקיפות. ניתן להשתמש בכלי האיור גם לע- ריכת תמונה. למשל, עייי בחירת האופציה ייגוון בלבדיי (צעא0 18 ניתן לשנות את הגוון בת- מונה מבלי לשנות את הבהירות (8858א8810₪7) או את רוויית הצבע (אסח841084). היכולת לעצב את המברשת עשתה את המבחן הראשון שלנו לתרגיל פשוט יחסית. השיחזור של תמונה מונוכרומטית עתיקה נעשה על ידי מב- רשת העתקה עם שוליים רכים (0א411481 ודא - פונקציה היוצרת מעבר רך בשולי המשטח בו נגעה המברשת לשטח סביבו) ושקיפות. פי- קסלים שהועתקו משטחים לא פגומים על מנת לכסות את הפגמים התמזגו מייד עס הסביבה, ללא שוליים גראים לעין. יכולת אחרת שתורמת לעוצמה של זופפוסם? היא היכולת לשלב מספר כלים (עד 7) בעיבוד של אותו קטע. במ- בדק השני בחרנו את המכונית מתוך הרקע בע- זרת השרביט (סאא 616א) בהסתמך על הצבע האדוס, ואז השתמשנו בעט החופשית 0-ו כדי לשנות את התיחוס | של השטח. ינולת הנרכשת בלימוד כדי להפיק את המירב מ- זל עליך להקדיש | את הזמן ללימוד נו- שאים הק- שוריס במודל | 7 וו , הצבע של דפוס. תיקוני פונקצית גאמא (הרגישות הלא לינארית של העין האנושית), מו- דלים של צבעים (מלבד ₪08 ו-אצואס) מפות אפוריס והיסטוגרמות. לזכותה של התוכנה ניתן לאמר כי הארגון ההגיוניי של התפריטיס וה- הסברים בתיבות הדיאלוג עוזריס להשתלט על החומר. מתחיליס ישמחו לגלות את הקלות בה משניס את הבהירות והניגוד (18451א60) של התמונה ואת היכולת לאזן צבעיס בצורה או- ההאמה למשימה זסוץו05זסחק 05 גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 8 8 86 9 עריכה יצירתית 08 8 6 6 הפקה במדפסת/ דפוס 8 98 9 9 פלט אלקטרוני 9 8 98 8 טומטית עייי הפונקציה 08א84 4010. מש- תמשיס מנוסיס ומתוחכמים :עדיפו את הג- מישות של אפשרות בחירה באחת מתוך ארבע פונקציות מתוכנתות: גרף קטעים (218056%156), החלקה (5%)001₪), גאמא וגרף לוגריתמי. כולס יהנו מהעושר של ערכת המפננים, אליה אפשר להוסיף מסנניס מתוכנתים עייי המשתמש או את האוסף שאלדוס מוכרת תחת השם ד ו5וספ? אינה מושלמת. היא לא תומכת בגו- פנים מעל 150 נקודות (בערך 5 ס"מ גובה אות) ואעה מספקת פונקציות גאמא מתוכנתות מראש לאבורים היקפיים פופולריים. אתה צריך לתכנת את גרף התיקון הכרומטי לסורק, לצג מיסוך הוא אחת הפונקציות החזקות ביותר של וס בתמונה רואים איך צללית המכונית הועתקה לחלון מסכה, שס אפשר לערוך אותה ולשמור את המסכה לשימוש עתידי. הפיכת התמונה הישנה לנוסטלגית, הצריכה בסן הכל הדבקה של משטת חום שקוף על הרקע האפור. אבל אפשר לבצע את המשימה בשלוש צורות שונות - גמישות אופיינית ל- ו *<וצאים מחדר החושך הספרה הראשונה הש ומעתה מספר הטלפ 1 6 תנתה וו שלנו הוא : 09 וק .8 ,1 אצואס 00 ₪ יי 6 10 1 ישראל ינוי 3 ווק וטק 8צ ו ו עח מ 8 איסוו ו 5'זסח5ו!טטק הפטזט והות 5סחו עחה. 8 - וו א 7 ,70 616קוחס 1000180 ,0105 .5/5605 56ט0ו/! ו ,א16פטו ם ₪ ₪ | הוחו 10ס הק וצ 6 ם 0% אס 00 18 וקוחס0ס ,10011608 ,60105 .5516705 56טסו] הו ,א6ופטון רשש הח וח 8 ם -060ו 0 5 6% חסאוא ,010%זסו/1 [ ו ו 60 ( ו שר | אלידע הוצאה לאור == זט 00-ה!-6ף8ח! 0]65510081זק זס!60-ח!-8ף8! 8 א ₪ ₪ (16והשצ-800-186%ם) | (16וחשש-800-186%ם) ו 6% 68 60 08 וא 0 0810 א 5 זופ> א 5 105 או 58 ₪ חסאוא ,6%זסזסוו -00%95חו/ עח ו -6095חו/ עחת. !וק 60 סום 55 ז08זס חו 1/3160 000615ז7 = ₪5 (60טחוזה60) 0!5 ד ה:6-50/1ףהוח1 סופטו זט וס חסוזסו/! ו 0 5 08016ו561-061 וזו 60 חח מ (35% תו וח ס6) 0518 5 ץק 8 ח86אז03 זס חפוחףו1 560 (0ח9ש סוףח) זסוס6 ₪ 6 בי וק חסו56!601 חשטחו/!!8 501601 5 85% 85%/865126ח 1046 חסו561601 /0/ץזוז!ורחו5 6007 ם חסוז56/60 0806 חסו56/601 5848 5 600 עס 6חוסוחסם זס סזתו וק 5 5 וו תונחת 6116גק ב 08 אצואס 5 50 8 5 0806ו0561-001 1סכ קט 60:66 +טקחו 5וומים ץזועוז/5605 655078זק ססקט ב 1300-0785 0 5 6 הצה יו ייב פזט1 6 צותז 846ח זסח 0065 ז6שבסזק 6ת1 69016ווכ2ב זס--ה/א אם אתה אתה צריך רשת תקעורת אמינה עם גיבוי מוחלט של המקצוענים בתקעוורת מחשבים - נמקום. בעידן בו הרשת היא עוצמת המיחשוב (א:'דק1א60 :1118 15 אאסצוך:וא :1116 אינך יכול להרשות לעצמך כשל הרשת, אתה חייב רשת תקשורת בעלת יתירות גבוהה. נטקום מציעה גמישות, יתירות גבוהה, גיבוי, תיחול אוטומטי ובקרה מלאה לרשת התקשורת. לך היא מציעה ניצול מלא של משאבים וזמן עבודה. וו = המס6וסצ' = - החזליה החזקה ברעות. נטקום בע"מ. בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103 ת.ד. 12189 הרצליה 46766, טל': 0527543019 פקס: 0527543089 גליקמן נטלר מייזלר 4 זט 0<)-ם26-1ג 1 סז מספקת כלים לבקרה מושלמת על פונקצית העתקה. בתמונה טיפלנו ע''י שילוב של שולים רכים, צביעה סלקטיבית (על רקע בהיר בלבד) ודהייה. 4 בדי לצייר שני פסים צבענים על צד המבונית השתמשנו בעקומות לס שנתמכות על ידי זס[20)-ם6-1 3 ום1. מאחר והתוכנה לא תומנת ב- 6 [דא אי אפשר למזג את תמונת המכונית ברקע בצורה חלקה. 1 בשטחקע 1900 התוצ יח (מ)אזקוםן | > כ " ולמדפסת בהס אתה משתמש. היא גם לא תו מכת בפורמט 6%, שהפך לתיקני בתחוס של הפרדות צבעים ושיבוץ תמונות בעימוד. עס זאת , הגמישות של התוכנה מאפשרת תימרון מסביב לבעיות. למשל, כשרצינו להפוך את הצילוס הע- תיק מאפור לחום, עמדו לרשותנו מספר חלופות: או עייי כיוונון הגוון והעומק, או עייי הפונקציה מ קוא60, באמצעותה אפשר לשלב את התמונה באפור עס משטח חוס אחיד, או עייי ייהדבקהיי של חלון חוס שקוף על התמונה המקורית. כל אחת מהדרכיס מאפשרת לך להשיג את האפקט הרצוי עייי שליטה במספר פרמטרים. בוּמן שכמה מהתוכנות האחרות נחנקו עייי הקו- בצ הגרפי, שהגיע לנפח 15 מגהבייט, טושפטוסמץ יכלה לטפל במספר קבצים המוצגיס בו-זמנית על המסך. ברור ששימוש אינטנסיבי בפונקציות עתירות חישובים, למשל חלק מהמסננים, מאיט את העבודה בצורה ניכרת, אבל זה חלק מה- מחיר של עוצמה. עריכת תמונה דורשת את המי- רב מהמעבד והזכרון. סוס ראולה לשבח גס על התיעוד המצויין וההסבריס בשפה (אנגלית) פשוטה של מושגים שאינס נהיריסם למשתמש המתחיל. בסך הכל העורכיס בחרו בה לתואר 60106 8017088 לקטגוריה של משתמשים מקצועיים. 6:0[0-ח6-1 וח [- 270 6010%-ח886-1וז1 אלה שתי גירסאות של תוכנת עריכת תמונה, הראשונה מיועדת למתחילים והשניה למ- קצוענים. שתיהן מצטיינות בממשק אטרקטיבי, קלות השימוש ויכולת טובה לבצע מניפולציה של תמונות. ניתן גס לצרף אליהן מודול ייהמרה מרסטר לוקטוריי המשמש להקפה של שטח (רסטר) עייי קו (וקטור). הקו, מהיותו אלמנט יוצאים מחדר החושך מתמטי ניתן לעריכה בצו- רה סימבולית, כמו קו שבוצע בתוכנת שירטוט או קו המתאר של גוניס מה- סוג 561818 ומודול ז'- הוי אותיות, 008. ערכת הכלים כוללת את כל הכלים הסטנדרטיים ותיבות דיאלוג מפורטות מאפשרות לך לעצב את הכלי לצרכיך. בדרך כלל ניתן לראות את האפקט של פעולה, במוד 8016 לפני שהיא מתבצעת סו- פית. ניתן לבטל (ססאע) פעולות גם אס עברת כבר לכלי אחר וניתן לבטל את הפונקציה 0פאט כדי לח- האמה למשימה זסוס6-חו-6סרחו גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 0 686 6 6 עריכה יצירתית 6( 0-6 0 הפקה במדפסת/ דפוס 6( 0-8 0 פלט אלקטרוני 6( 686 6 0 סוך בזכרון (0סאט שומרת את המצב הקודס בזכרון למקרה שתתחרט). כלי הבחירה הס מצויינים וכולליס יכולת יחו- דית ליצור מסיכות על ידי אריתמטיקה (חיבור וחיסור) של בחירות חלקיות. למשל בעריכת תמונת המכונית יכולנו לצרף את המסכה של המכונית למסכה של הצל. חבל רק שהמסכה יכולה | לקבל רק שני ערכים קיצונייסם (מסכה ‏ | פו- זיטיבית | או מסכה נג- טיבית), | ללא ערכי = בינלים כמו ב- 005 כלי | הצביעה של גירסת 280 דומים לאלה שתמצא. בתו- כנות מק- צועיות אחרות, כולל בחירת שקיפות, צביעה סלקטיבית - ועבור המברשת גס ריכוך 4114586 [זאא. הגירסה המקצועית גם תומכת בעקומות אמט (קו מתמטי מתעקל אותו אתה מגדיר עייי נקודות דגימה לאורכו, בדומה להעברת קו בעזרת סרגל עקומות). שתי הגירסאות תומכות במודלים 8 (אדום, ירוק וכחול) ו- ₪8 ( גוון, רווייה ובהירות) לתיאור של צבעיס ומספקות דוגמאות צבע מדוייקות על המסך. חבל רק שלוח הב- חירה לא מציג ספקטרום רציף של צבעיס אלא 4 דגימות בדידות (אותן אתה :כול לבחור עייי הגדרה באחד משני המודליס המתוארים לעיל). הגירסה המקצועית, 280, כוללת גם כלים לה- פרדת צבעים, כולל גרפים בסיסיים לתיקוניס כרומטיים, פונקציות 068 ו-668, היסטוגרמות ופונקצית גאמא. סרגל הסטטוס בתחתית המסך נותן לך אינדיקציה על קצב העבודה וכמה זמן נותר לך לחכות עד שהיא תגמר. האינדיקציה הזאת חשובה שכן כמה מה- פעולות מתמשכות כה הרבה עד שאתה עלול להתייאש באמצע. גירסה 3.1, המשוחררת בי- מים אלה, כוללת גס דחיסת תמונות לפי תקן 6, תמיכה בארכיב תקליטורים 6 טוספ? של קודק והשלמה לפונקציות שהיו חסרות בה- שוואה למתחרות. התפאמה למשימה [000ו01058זק זסוס6-חו-6סח! גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 6 6 6 6 עריכה יצירתית. 9 9 6 0 הפקה במדפסת/ דפוס ₪( ₪6 0-6 פלטי אלקטרוני ₪( 6 6 0 אל תסתכל בחלוגות... אנא במוה שיש בהם [8055711.005] דגש - צדרה ה הצדפות בלים ציצוב הצגה ו | ושפהס | םשה ]| פאר - סוף סוף מעבּד תמלילים הציני ומקצועי עי ל-5או00או/. דגש הוגויפהי פיתוח של כיוון ו המומחים ל-5אס6א1/\, והחברה שעזהה למיקהוסופט לפת 605א!/\ בעבּרית. ידידורזו (מה שאתה הואה זה מה שאתה מקבל) ובא עם 5 פונטים אפשר לראות ולעהוך בו-זמנית על המסך. תוכל לעצב יפים בקלות מדהימה. תאימ ות הש יכול 8 00 לכתובּ) ממעבדי ו אק 5 אין מעבד תמלילים עברי עם עוצמה כמו של דגש, עם יכולת שליטה בכל תכונות המסמך שלך. תוכל לבחור בין עשרות שפות לועזיות, כפולל אנגלית, הוסית, ספרדית, צהפתית, גהמנית ועוד. דגש תומך בגיקוד, צבע (פולל לבן על שחור או אפוה), ותכונות מתקדמות הבות כגון: טבלאות, החיסה, הצפנה, מיזוג מכתבים ועוד. וכשתתחילל להשתמש בסגנונות (51/165) של דגש, לעולם לא תחזור לשיטה הישנה. גיהסה מיוחדת של תוכנת מיכל-לדגש. מוצעת כאופציה לבדיקת איות בעברית ואנגלית. אחריות אנו פה בטוחים שתתלהב מדגש החדשני שאנו מציעים לך לרכוש אותו ל-30 יום ניסיון! לאחר שניסית, תסכים שדגש הוא ליגה אחרת במעבדי תמלילים. נותן ל הדמייה ו 2 07 / 0 לי 18 כו מחשב בעים ת.ד. 53063 יד חרוצים 4 טל: 02(733941) 4 0 2-ו 0 8867915 וח זו אינה החבילה האידיאלית למי שמעוניין בע- ריכת תמונה בלבד, אבל אס אתה רוצה יכולת מקיפה (אם כי לא מעמיקה) לטפל בתמונות מרגע הסריקה ועד האירכוב, לא תמצא חלופה טובה :ותר לחבילה זולה (289 דולר בארהיב) זו. המודול לעריכת תמונה, 8פסאגאט, כולל כלים פחות חזקים מהתוכנות המקצועיות יותר. כלי הבחירה המקובלים לא ניתנים לעיצוב מפו- רט כל כך וכלי הצביעה הם מינימליים: מברשת, *וצאים מחדר החושך מרסס צבע ועפרון. אין דלי צבע, כלי העתקה, ריכוך שוליים וכדומה. גם מול המתחרה הזול לותר םח סוסגק נראה המודול לעריכת תמונה כבלתי מספק. לעומת זאת שני המודולים האחרים, 0377085 - לקליטת תמונות ו-4180% - לאירכוב תמו- נות, הס שמעניקיס ל-1₪32008 את היכולת לה- תמודד בשוק. אתה מייצר אלבוס תמונות עייי יבוא של קבצים לתוכו. התוכנה מייצרת מדריך תוכן לאלבוס בצורת תמונות 'יבוליי זעירות שנ- זקקות ל-3% בלבד על הדיסק. אפשר לצרף כו- תרת והודעה מללולית לכל ייבוליי, בעזרתס אתה יכול לבצע חיפושים לפי קריטריונים שוניס. פקודת גיבוי מעתיקה את האלבוס לדיסקט, כולל המדריך והתמונות. צריך להזהר לא להזו קבצי תמונה שלא מתוך תוכנת האלבום, שכן הדבר גורר ניתוק הקשר בין הייבוליי לתמונה אותה הוא מייצג. המודול לקליטת תמונה, 671088, הוא בר תת- רות לתוכנה ₪326! קסוצשכ של 00גא, ייבחירת ו ו ו ו 1 5 1 -ח]- -ח!- | בי || | | 0 5-₪ (60טח/זח60) +זסקט5 66:ש06 זטקחן ה ש₪ה - 11 .הח טול 001.ח061/508.ח568 | ₪03 ₪ . . 6 5030061 ₪ ₪ ₪ . . [. 2 ז5080/080 1%סזסו/ ₪ ₪ . . ₪ 0 6זפטו/ ם ₪ . . . . ו ₪ ₪ . . ₪ ו ₪ ₪ ₪ . . .ם ₪ ₪ 4 קזח ₪ ₪ ם ם - ₪ ם א ם ₪ . . . *אןא//ד ₪ ₪ . ם ₪ . חסוז3ז!|08 06108 זטסח! ססקט 08וש06 זטקזטס סא -00%05חו -00%%5חו/ -005חו -00%%5חו -00%5ח/ -005חו -00%%5חו/ וו 8 8 6 8 06 בי 08 ,א 61 זחוק לו -00%95חו/ -00%5ה( -005חו -00%%5הו/ -00%5חו/ -00%5חו -00%5חו וז יי 0-8 ב יי 006 608 8 8 8 2 105 2 זו בסם 11 ₪אח ₪ח זפ 00ו%5/860151731ה וח וחוזד ₪ ם ₪ . ₪ 5 וו זחוזק ם ם ₪ . ₪ זו ₪ ם ₪ ם ₪ ;₪ | [] במ ו ם ם ם . חסוזה!חפוזס חסו5!טרח ₪ ם . . . ב ם אא ₪ . שר 8 ם ה/א . ₪ . ו . ם ₪ ₪ ם 8 סמו ם ם ם ם ם וזו ₪ ₪ ם . חסוז ₪650 ₪ ₪ | 5 801055 116 ₪ ₪ ₪ ₪ חסוזגזטו/63 069166 וטקווס ₪ ₪ ם ₪ ו 50 0001 4/ הא ₪ 4 סי 0050 חו8ף- 01 גא א [] א [) (608) 76136016 6 סק וח ס60-ץ8 6 א ג .₪ א ₪ (068) 1970981 ז061-6010ח הו /א אא .₪ א ₪ ו [ ו א גא . 4/א ם ונ א/א א/א ₪ אא מ או 6 |08 שוחו זחוז גא ו בסם א | 1 | 6 30615/5180! חסוז560878 זחוזץ +וסקקט קופת פחו!-ח0 8 08 0 (6וחוז חז8518=) חסקקט5 !08וחח160 68זו-!וסך 0 ,.וזז- חס .פזח 24 2000 00 0-ו 0 0 70 (6וחו] חז8518=) חסקקט5 1860/08 166 חט5-.581 00-6:00: 5 יי ,הקוח 00 הזח 00 00 08 08 08 6 1:05 68 5 6 זכ6! ות סח 1סח 0005 00.01 כ פח 10ב6סקב זס----/> = 1/4 הסטסזת) 2006506 טס בוח 6 הסססטפ קנש 01 5זתה2- * > 6 ישראל ינוי 93 שוה/אתשנל כך אמית' שבא לגעח... קבוצת אפלקר נציגה רשמית בישראל של חב' אאד יפן גאה להציג את סידרת מסכי ה - חסופווווטווו טכנולוגית המסך השטוח (חפפזספ 8 ]₪=) ותדר הסריקה הגבוה מאפשרים הצגת תמונות יציבות וללא היבהובים. הבהירות הגבוהה מדגישה צבעים ומאפשרת הצגת טקסט חד יותר, וגרפיקה ברמה שטרם נראתה. המסכים במשפחת חסופועוווטו הינם אואא50-סדטג, פ=6א ותש זאו-אסא שתוכננו במיוחד לתמוך בסטנדרטים הנוכחיים והעתידיים של מחשבי 6ק ,05/2 ,חפסזאו6גו ותחנות עבודה גרפיות. 5 - שו +876 - שו 5 - עוא אסחזואוחד "14 50 ד = "17 0 זו "20 8 1024 וא 1024 א 1280 וא 1200 א 1600 גודל נקודה - 26.סמ"מ בקרת מיקרומעבד תמונה חדה עד הפינה חוח0.28 גודל נקודה 5 - עו אסחזואוחד"20 |א 1200 א 1600 בקרת מיקרומעבד תצוגת 60| של הפרמטרים בחזית הצג מסך במחיר אטרקטיבי לבעלי מחשבי הפסזאו6 הו יי 8 ונל כך קשיח עוד בקרוב 18 מהירות גישה 448/98%8 ממוצעת מהירות גישה 10 ממוצעת 208560 06 66 ]ו 60% א לשלוףווו הדיסקים השליפים הפופולרים ביותר בעולם! הדיסק המקורי של חב' 5/0851 ארה"ב גם הוא מיוצג בישראל ע"י קבוצת אפלקר. דיסקים שליפים משלבים את הביצועים של דיסק קשיח, עם אמינות ונוחיות של צקקס = ויכולת הגיבוי ושמירה של טייפים. 1 מספק נפח ומהירות גישה שמאפשרים לעבוד איתו בתור הדיסק הראשי. שלוף אותו ותוכל להגן על נתונים קריטיים בכספת. הוסף עוד קסטה והכפלת את נפח הדיסק. - הדיסק שגדל איתך. זז + בשק / קבו צת אפלקר רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן נתניה טל' 053-619310 | פקס'053-616969 שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר 2 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי ‏ טַלִ' 053-616962/3/4 טל' 341390 ,04-253604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ סה 0 טל' 625336, 053-610896 פקס'' 053-625714 ר הד ] ( בצעדטת אס 2 0 4 הפינת הצילום מאפור לחום הצריכה ב-1320086 המרה לצבעי ואחר כך משחק בערוצי הצבע עד שהתקבלה התוצאה שבתמונה. אנחנו השתמשנו באלבום של 5 כך? בדי לארגן את העבודה על תמונות המסך בכתבה. | תא מה" למיש'ימיה | גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות ( 66 עריכה יצירתית 0-06 0 הפקה במדפסת/ דפוס ( 6 פלט אלקטרוני 0 86 86 6 העורכיסיי שלנו לקטגוריה זו. הוא מאפשר הע- ברה של כל קטע מסך לכל יעד נבחר - דיסק, מדפסת או לוח ההודעות (כ01128088) של 60%מוץ. הוא יכול לקלוט צלמית, מיקום הסמן או תמונות ישירות מהישוס ממנו הס נשלפו. אנ- חנו השתמשנו במודול 6471086 כדי לשלוף את תמונות המסכים במאמר - והאכזבה היחידה שלנו היא, שאי אפשר להשתמש בו לתפיסה של מסכי 08כ, גם אם הס רציס בתוך חלונות. למ- רות החולשה של המודול לעריכת תמונה, השי- לוב של שלושת המודוליס יתאים מאוד למי שנ- זקק למערכת אינטגרלית פשוטה ואלגנטית לטיפול בקבצי תמונות. 1 ח18ת0101 (- 5 זשתפוופטו הפטזט)חוגץ אלה זוג תוכנות של חברת 2500 המיועדות עייי היצרן לקהלים שונים. הוותיקה <ותר מפתפופוג? 3 זטחצווטש יועדה במ- קורה למשתמש המקצועי והיא צויידה בפו- נקציות שבזמנן נחשבו לרבות עוצמה. האחות הצעירה, צפוסוסמק, יעודה לקהל הרחב, אבל בפועל היא מגלמת, מלבד קלות שימוש וגמישות רבה *ותר, גם עוצמה עדיפה. בהתחשב בכך שהוותיקה עולה כפלייס וחצי מהצעירה. (495 ב מ ₪ [ן 3 = = ...ה בת 2 ו בום 6 6] ישראל ינרי 3 *וצאים מחדר החושך מול 199 דולר) ברור ש- מאפו"סוסג? היא הבחירה המו- עדפת בין הש- תיים. םתוח סוסם? מצי- גה את מרבית הכליס וה- מסנניס בצורת לחיצים על סרגל. לוח הב- חירה לצבעים משמש להגדרת צבע ראשי, צבע משני וצבע רקע. את הכלים אתה :כול לעצב בעזרת תיבת דיאלוג, המציגה צורות שונות ור- חבים שוניס לבחירתך. אתה משתמש בתיבה זו גם לצורך שינוי הכלי תוך כדי עבודה, למשל היתיאימיה'" ל מישיי מה הפוחוסזסחק גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 86-06-60 6 עריכה יצירתית 0( 6( 0-6 הפקה במדפסת/ דפוס ( ו 6 פלט אלקטרוני 68( 6 6 0 כאשר אתה עובר מטיפול גס עס מברשת רחבה לליטוש סופי עס קצה דק. פצופחטוס? משתמשת במטפורה של ייסמנים נראים לעיןיי (8₪15 %5) המאפשרת לך לראות על המסך את גבולות השטח שיושפע מה- פעלת הכלי. למשל, כאשר אתה מעתיק קטע תמונה אחד על השני, הסמן מראה לןך את קו המתאר של הייטלאייי שאתה עומד לה- דביק, על רקע המטרה. מלבד הכליס בערכה כוללת [טמו"סוסמק | פילטרים סט- נדרטיים ואפקטים מיוחדים. 5008 בטחס5 היא קבוצה של פקודות המאפשרות עכ- צוב רב עוצמה של תכונות הכלים, כולל. עיבודי שפה, צפיפות צבע, שקיפות, דהייה (דטס מ0ג₪ ועוד. בעזרת 70 טושטסותוסטרת ממ אלה הצלחנו ליצור השתקפות רא- של העצים על גג המכונית. ‏ "ביטול (ססאט 0641/) הוא פונקציה יעילה פקודות ליסטית מקומייי במיוחד, כאשר במהלך ריטוש התמונה היה צורך לבטל מספר משיחות מכחול שחרגו מה- גבולות - בלי לבטל את כל העבודה שנעשתה במקומות אחרים. בצחפותוג? 5 זסמצו!פט? מוסיפה בעיקר כלים לפלט מקצועי, אך גס פונקציות לאריתמטיקה של תמונות, כגון 5א60%/81, ומסנניס מיוחדים, כגון אסזדט/01א60. אנחנו נתקלנו בבעיות ניהול זי- כרון. למרות שתיאורתית שתי התוכנות מקיי- מות על הדיסק מחיצת וכרון וירטואלי, לא הצ- לחנו לערוך תמונות בפורמט בו בדקנו את כל התוכנות (8%10 אינטש, 3002₪, 24 סיביות לפיקסל) והיינו נאלציס להוריד את אבחנת הס- ריקה ל-150 נקודות לאינטש. גצחטופוג? גס מס- פקת כלי כיול הפועל בחוג סגור: אתה סורק תמונת יחוס ומדפיס אותה בעזרת המדפסת. את הפלט אתה סורק שוב והתוכנה מתקנת או- טמטית את עקומות הכיול עד שהפלט זהה למ- קור. לעומת ואת נתקלנו בבעיות עס הדרייבריס לסורק ?₪ בו השתמשנו. התיעוד אינו מספק וההסבר משתמש לפעמים במינוח שאינו מובן למתחילים. | החסרונות, | שפוסלים ‏ את ה-פפתפופוג? היקרה, מתקבליס בהבנה כאשר ההתאמה למשימה הפטזסזחוסק 5'זסתפווסנוס גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 6-6( 6 0 עריכה יצירתית 6-6( ₪6 0 הפקה במדפסת/ דפוס 68|( 0-6 0 פלט אלקטרוני 6-66 0 800 6 יו למִי שאינו מוכן להסתפק במסופון ₪ מערכת הפעלה: 3.3 005 ₪ תצוגה: מסך מלא של 60- דגם 16/80 מסך 8/40 לדגם 5/2 ₪ עמידות: אטום למים, אבק, עמיד בפני חבטות, (עשוי מגנזיום). ₪ זכרון: עד 788. דגמים נוספים : 67חסכ מחשב ה-50 הקטן בעולם (אידיאלי לאיסוף הזמנות = 5ק) ז///]! | מחשב צבאי נישא ₪ תוכנה ידידותית ופשוטה להפעלה. ₪ הדפסת תעודות משלוח, חשבוניות מס תעודות זכוי ועוד. ₪ הדפסת דו"חות: מצב מלאי, לקוחות חייבים. ₪ ניהול מלאי בזמן אמיתי. ₪ מאושר ע"י נציבות מס הכנסה. מערכת נישאת מושלמת לפוכן/ת מכירות אלמוג סוכנויות ועיבוד נתונים (1985) בע"מ רח' קורדובה 3 תל-אביב 62487, טל' 5238199, 03-5270518, פקס' 03-5237481 צכן שמשע- בלב בשע-9 ועא ‏ הלל המשל וש וו וס ל מצופהןטוסמץ מאפשרת פתיחת חלונות רבים בו-זמנית. ההמרה לצבע החוס נעשתה ע''י בחירת גוון מתוך לוח הבחירה. מתייחסים למחיר הנמוך להפליא של מצופוחסוסמת - ואכן תוכנה זו זכתה בייבחירת העורכיסיי בק- טגוריה של ייעורך תמונה למתחילים'י. 1 1156סט 6זט)6וק עורך תמונות זה מתייחד בשילוב נדיר: הוא עשיר בתכונות שישביעו את רצון המקצועניס ובכל ואת הוא קל להפעלה עייי חובבים. תמצא בו כל כלי עור לשיפור תמונה שאתה יכול לה- עלות בדעתך - ממומש בצורה שקל להשתמש בו כמו בעפרון ונייר. הממשק מאורגן בתיבות כלים לפי נושאים, המיוצגות עייי צלמיות (609]). לחיצה על הצלמית פותחת את התיבה ומציגה את שלל הכלים שבתוכה. את התיבות אפשר לנייד על המסך למקוס הנוח לך. כאשר אתה לוחץ, למשל, על הצלמית של כלי שרטוט ₪ בנ > 6שעשב4 שאיעחאתס| [ ה ה 811 1 ו יוצאים מחדר החושך 9 שטשתאן בהסטקם ‏ ו60? עמקטם וש מנכמי מל תג הלמעה מאחר (- מצטזפופוג? 5 זמטופוק לא תומכת. בזיה!י שוליים ובצבעים שקופים קשה למזג צבעים חדשים לתוך הרקע הישן. נפתחת תיבה ובה עפרון, מלבן, אליפסה ויד חו- פשית. אתה בוחר את הכלי בלחיצת עכבר וה- תוכנה מציגה את האופציות הקשורות אליו בס- רגל הנמתח לרוחב המסך בראשו. דיפדוף בארכיון התמונות נעשה בעזרת ייבוליםיי, להס צמודיס שמות. אתה :כול להעתיק, ולמחוק תמונות ולשנות שמות של קבצים ללא צורך לפ- תוח את התמונה. אבל קלות ההפעלה אינה המשיכה היחידה של התוכנה הזאת. מיקרוגרפיקס ציידה את 6 טול במספר כלים יחודיים שאינס זמיניס באף עורך תמונה אחר. הכלי החדשני ביותר הוא אופצית א4010%45 לכלי המסכה. 581 א8/א. כדי למסך את האישה בצילוס העתיק אנחנו הצבנו את הסמן בנקודה אחת ועקבנו לאורך קטע קצר אחרי קו המיתאר של הדמות. קז -5.59.ר- בו ששטושטסט ן - ש %/א010 | הצליחה להשלים את הקפת קו המתאר בצורה אוטומטית על סמך הקטע הקצר שבוצע ידנית. יימגן הצבעיי - כ,5₪81 60108, הוא כלי מיסוך המבוסס על צבעים. אתה יכול להגדיר עד 8 תחומי צבע עליהס אתה רוצה להגן במסכה. את המסכות אפשר לערוך עס כלים לעיבוד מקומי (הזות קווים), | טר- נספורמציות גלובליות (סיבובים ועיוותים) או פעולות מתמטיות (חיבור וחיסור). את המסכות ניתן לשמור בצורת קבציס. כלי הריטוש כוללים, מלבד האוסף הרגיל של מברשות ומרססים גס טקסטורות (צביעה מחו- ספסת) ויימריחותיי (שינויי עוצמה בתוך כתס צבע). כל הכלים ניתנים לעיצוב צורה, גודל, שקיפות ורגישות. כלי ההעתקה הוא מיוחד בי- כולת להעתיק מתמונה אחת לשניה. למשל, כדי לשנות רק את צבע הרקע, ללא שינוי בצבע המכונית, השתמשנו ב- זשטומט? זגו המסלול, מצילום אפור לשיחזור בסייגנון צילומי סבתא, בפונקצית ''מגן הצבע'' של זופצוטות ₪ווות. הפונקציה מאפשר בחירה של | עובר דרך המרה לצבע מלא ואחר כך בחזרה של גוון מתוך דוגמת הצבע 8 תחומי צבע להגנה. שבחלון. 65/5 6011646א גודל 24 עובי 37 מ'מ משקל 2 ק'ג בלבד! מעבד ,8038651 1112א25-]א/ א 18א2/4/8 כונן דיסקטיס 8!א1.44 דיסק קשיח 60/80/120%18 מסך 1.62 מואר מאחור מד11/ אפק 0-2 לוח מקשיס מלא (79/80 מקשים) כל היציאות הסטנדרטיות אפשרות הרחבה עייי 5ם זכ 0וא ץיחה 41 אספתטק 60" | מודל 0-3866 מעבד 803865%-עד |א/₪ 518 מסך מואר ם 1 / הפקת - 64 דיסק 8!א 40/80/120 שתי סוללות נטענות (6840 א0016) מקום לשני כרטיסים נוספים כל היציאות הסטנדרטיות (₪8232 א 2) משקל 6 קייג כולל סוללות ]1 1.166סצטיד 111 משקל 3 ק'יג מעבד 80088 1712א10-!א תא 18א640%/1 כונן "1.44 או דיסק קשיח 20/8 מסך מואר מאחור 004-162 כל היציאות הסטנדרטיות (5232א א 2) 5 צרוב ב-1א0א!! ‏ 8007 מיידי סים ויירים רו 0-5 180 0 גודל 24 עובי 64 מ'מ משקל 3 קייג מעבד .803865%1 1]02א25-וא/ת וא 4/8 כונן 8/א1.44 פנימי דיסקט קשיח 18א 60/80/120 מסך צבעוני 64-16 או "10 סאסוא כל היציאות הסטנדרטיות (85232א2) [-1 אז-ד םי אפשרות הרחבה עייי 5 )םסוא צח 1א אאפחטץ יי ה 1/,3' מעבד 4860% 33182-|א א 4/8/16 כונן '"1.44-דיסק 8/א240 (5651) מסך 04-1.62/ (64 גווני אפור) כל היציאות הסטנדרטיות (₪5232 א 2) ח-5051 א - הוזטפ!! 5 אאא (מקום ל-3 כרטיסים) משקל 6 קייג כולל סוללות איוטא העעויות בע" אנחנו חועובים על המחעוב הבא עוכך , רח' בית- אלפא 13 חל- אביב טלפון: 5621362 (03) פקס. 5621369 4 גרף ההיסטוגרמה מראה את התפלגות רמות הכהות בתמונה העליונה. שינוי ההתפלגות מאפשר הדגשה שונת של רמות הנהות, פעולת שגורמת לתמונה התחתונה להראות אפלה ודרמתית. עיטור התמונה בסרט צבעוני נעשה 9'י שימוש בעקומות חלס אחת התכונות הטובות של יו 0 20 1 ישראל ינר 3 כאשר יצרנו את תמונת המכונית בפארק פתחנו בהתחלה את תמונת הרקע בחלון אחד, ממנו העתקנו אלמנטים לתמונה הסופית. את הכביש ציירנו בעזרת כלי הטקסטורה ואת המכונית הע- תקנו מחלון שלישי, שס היא הופרדה מהרקע עייי מסכה. הטיפול בצבע גס הוא מושלם. התו- כנה תומכת במודלים ,₪51, ₪08 ו- אצואס וה- מעבר ממודל למודל נעשה בלחיצת עכבר. את לוחות הגווניס המסופקיס עס התוכנה ניתן לש- נות ולשמור תחת שמות שוניס וניתן ליצור תת-לוח ל-256 גווניס המותאמים לתמונה שעל המסך בצורה אוטומטית (שימושי לצורך הד- פסה על אבור פלט בו ניתן להגדיר 256 גווניס מתוך מבחר גדול יותר - 256% או |א16). כל העוצמה הזאת לא באה על חשבון הבי- צועיס. במבחני המהירות תוכנה או הוכחה כמ- הירה יותר בצורה משמעותית ממתחרותיה, במיוחד בסיבוב תמונות בזווית כלשהי (-4891 צאגאז). ישנס אלמנטים הדורשים שיפור, למשל דחיסת 86ק1, יכולת לצאת מעיבודיס שנמשכים זמן רב מדי, וגלילה אוטומטית (40105808011) של תמונות גדולות. אבל אלו הס חסרונות קט- ניס בתוכנה גדולה. השילוב של עוצמה, קלות הפעלה ומחיר סביר העניק ל-שפפפטת סומסוק את אות ייבחירת העורכים" - 680168 י05דוסט. זאו זו התוכנה היחידה בסקירה שעדיין נשארה בל- עדית בסביבת 20%, דבר המגביל את האי- נטואיטיביות של ממשק המשתמש, אבל לא מונע ממנה מלממש פונקציות עריכה חזקות, חלקן אפילו לא זמינות בתוכנות מתחרות. כלג הצביעה כוללים את הערכה הרגילה של מברשת, מרסס, העתקה, דלי צבע וחותמת גומי. ניתן לעצב את צורת ורוחב הכלי ובמרסס ניתן גם יוצאים מחדר החושך לקבוע | את עוצמת הזרס. סא מס- פקת גם עקו- מות 802788, פונקציה (די- רה למדי בתוכנות מת- חרות, | ואת השטח המו- קף בעקומה ניתן | לצבוע בכל | אחד מהכלים. אנ- חנו הש- תמשנו בפו- נקציה זו לציור הכביש בתמונת המכונית. גם ערכת כלי הבחירה דומה לאוסף הרגיל של-מלבן, אליפסה, פוליגוניס, שר- ביט, וציור ביד חופשית. את הבחירה אפשר לה- זיז, לשנות את מימדיה ולסובבה. לעומת זאת אוסף הגופניס הוא עלוב ואינו מכסה את כל הגדלים. אפשר לטפל בטקסט כמו בכל בחירה אחרת ולהוסיף לו אפקטים גרפיים, יכולת הטיפול בפיקסלים היא טובה, עס מגוון אופציות אותס ניתן לשייך לכל כלי צביעה. למשל ניתן לבנות משפט בוליאני הקובע כללים לשינוי צבע וליישם אותו עייי מריחה במברשת. מי שיודע להשתמש בהיסטוגרמות ימצא אותן גם ב- טוססאוק ותצוגת 8616 מאפשרת לב- חון את האפקט של כל פעולה לפני ביצועה. בצד השלילה אנחנו מוצאים כי התוכנה לא תו- מכת באף אופצית כיול צבעים. גרוע יותר, אנ- חנו לא הצלחנו להפיק פלט על מדפסת הצבע 60 של 8וא0 ולא על מדפסת הלייור 3 14610 של קא. במקרה של מדפסת הצבע הבעיה היתה בקוב | בשפת )טופס שהמדפסת לא הצליחה לפענח. במקרה של מדפסת הלליזר ,פוספטאק לא תומכת בשפת התיאור הג- רפי של ק₪. מאחר ומדובר בתוכנת 208 גאלצנו לבחור במתאם גרפי מתוך הר- שימה שנתמכת על ידי הח- ברה, במקוס הכרטיס המו- אץ בו השתמשנו עס שאר התוכנות | בסקירה, ‏ וה- תוצאה היתה ביצועים ירו- דים. למרות שהתקנו במ- חשב 32 מגהבייט זכרון 5, סוסטסאו? נתקעה עס קבציס בגודל 15 מגהבייט בלבד. התוכנה לא תומכת בקבצי :]1 דחוסיס בפורמט 2/, ולא בסורקי קא. התיעוד גרוע ובמקוס שההסברים יעזרו לך לנצל את היכולת הטמונה בתוכנה, הס בעיקר מבלבלים. ל- סוסשסאוץ יש פוטנציאל לה- פוך לעורך תמונה טוב, אחרי שיתקנו את הקי- לקולים הבולטים, יוסיפו לה דרייברים לא- בוריס מקובלים ויכתבו מחדש את ספר ההדרכה. עד אז היא תשאר פוטנציאל לא ממומש. הפאמה למשימה זסתפווסטק שזטזסוק גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 3 עריכה יצירתית 9 9 86 6 הפקה במדפסת/ דפוס 6 6 8 % פלט אלקטרוני 0 0 6 9 סזס-סאוק גרוע סביר טוב מעולה ריטוש תמונות 0 86 86 0 עריכה יצירתית 9 6( 6 0 הפקה במדפסת/ דפוס 0-6 0 0 פלט אלקטרוני 0 0( 86 0 | וו . ₪ - 0 שחו סוחס 00 | מי חשוב מתקדם זרן השלום 49, גבעת'ים טל. - פקסל. 03-5713319 2-0 ו א ]סא ]41.13 ]] תה וכנות ]] 0.33 4860/6602 | ות 1 7 א 4860/3302 2 60636גוה 330002/א3865 כונן סו\ 1.2 ,סושו8 | 2.2 ||6טסצ. כונן סו 1.2 ,טוא8 זכרון סוו2 1200 חטזחסטם) לק 0706 5 1200 חטוחסטם 1 פא ו "14 568 0 5088 10 '14 5/6 7ס)ה8ותוה - ו 1 זו , . שמ 5 0 פג - : 0 1 611טסון | 5 08/5 מקלדת ‏ 101 כ ל :6 5 2 / 3 5 5 ם 0 / וה 6 5 0 -₪ 6 0 507% 10 | 9 0 6 ₪ 0 / 1 3 ו 9 , (% / עם בקר ‏ 50סזק 20 עס בקר ‏ 056סזק וה עם בקר - 60!חחסזק ובהוה. סטן 0 088 50 שרות זכרון סאו ]| 54000 5זספט ססו 38 61| הדרכה | תוספת למסך "17 (מסוממ ד צא80) סו 180 86ווחסז>] עס 806וח זש!סזוחסס +ח6ףווו6וחו ח8 15 פוחד זטסץ 88]] 10 ז000550זקסז0וח 80186 חצוס 5 ₪565 ]פח1 הסוח 68078 .015% 6ח! זס) סַחווואו החסז 00 5'ז6וטוחס6 8 .501189 00 זס! - 16!/8 זס 8/8 אהח) 1!/8 526 (0/86 970 28005 3 חס |165 006) 0.3705 :50860 ססה 0 (88חו 16]8) עבור 5שוס0ם:]/) (אפחו 8108) 6-99 ואסוק .או ,צ6 סוסא 6פז > ו 2 1-9 אטראכרט 6 רשסתאס 5א87רח306ז1 11 מחירים אינס כוללים מע"מ ו : 6 ישראל ינוי 3 13 (המשך מעמי 64) שלך. בשלב הראשון אתה בונה את ייצמרת" העץ - סידרת השאילתות הנדרשות לאיסוף הנ- תוניסם מהמקורות השונים. בשלביס הבאים אתה מקשר בין הצמתים האלמטריים עיימ לקבל הכללות גבוהות יותר, למשל חיסור סעיפי הוצאה מסעיפי הכנסה. בשלב הסופי, כאשר תז- רימי הכספים הנכנסים והכספים היוצאים מסו- ו 14 5 וק 24610 [טןוו גו וקש ו ו | מל - פוממן. א ככ ו[ ₪ 5 - - רבו | | עעת;|(י1י 0:52): | 6 | כ 010001 ו זג | שש9|ונ140 [0ער8ב-ש ‏ >= | )וע הטטק [ || אאהבה 1 , כל 2-2 04 שא 0681 87668 - 6 וס 6 קטסום 66ז1 אס 68 -06] 8 | ₪3[ 8 [| ₪ 0 8 פופו ה ₪ | עתסוהו, | דיו 1 דא וה 0 ד קזח 15 שמחו 1510 [8סס31) (6% 3 כ 7 בוו וס[ |מ₪סקפ של פהס0ק ₪68 6ון] ורי 6 9 |ו|פוסד מסדי .501. מבט מהחזית כמים, אתה מחסר אחד מהשני על מנת לקבל את היישורשיי - דוח רווח והפסד. כל צומת היא אובייקט, עם יילחיצי' הפעלה המאפשר לך לח- קור ולשנות את הפונקציות שמאחוריה. ד 8 = מאפשרת לעדכן את הנתונים בזמן אמי- תי, באמצעות מערכת תיזמון המבצעת עידכונים אוטומטית לפי לוחות זמניס מתוכנתים, ימים שבועות או חודשים. היא מאפשרת שמירה של יייומן שינוייםיי, כך שניתן לעקוב אחר שינויים לאורך זמן ולזהות מגמות. מערכת אוטומטית אחרת היא ייאזעקותיי, 65א8א.41, המאפשרת לקבוע ערכי גבול למשתנים שונים (למשל כמות מלאי או יתרות מזומנים). המערכת מציגה את המשתנים המוגבלים בקוד צבעים: ירוק אומר שהמצב תקין, צהוב מצביע על התקרבות לערך גבולי ואדוס מציין כי הגבול נפרץ. ניתן לקשור הודעה מילולית לאזעקה, והמערכת תציג את המלל כאשר הגבול נפרץ. 8.7 = משלבת הפעלה פשוטה עם יכולת אנליטית רבה, מה שעושה אותה לכלי האידאלי לי- צירת מערכת נתוני ניהול. ו 5 | קוחפזחטו ו חקו 1 היא תוכנת. ני- תוח | נתונים | המיועדת ליימערכות נתוני ניהול", 5, והשואבת את הפרטים מתוכנות 5אס6תו/ אחרות, באמצעות קישור מכס. 15 קוַתפותשַו 1 היא מודול המאפשר גישה למסדי נתו- נים ל-60, כגון אקסל, פא- ראדוקס |-שגסא, ולמסדי 2 של מיקרוסופט, נובל, | אורקל |-8סץ5. התוכנה משתמשת בס- ביבת פיתוח גרפית, עס כלים להכנת מסכים וא- בייקטים. | 5א18 מת- חברת אוטומטית, בתור אובייקט מקור לנתונים, קבט לכל מסמך של קוחפותקו1. כל מסמך הוא ייאובייקט נתוניסיי שמקורס במסד יחיד. כדי להשוות מקורות יש לייצר אובייקטים (פ- רדים לכל מקור ולהשוותס ידנית. |65 המשתמש. מונחה. בבנית בייקטים אנליטייםיי עייי חלונות. ייצציםיי (ץט 05ק), בעזרתס מגדירים את המקורות, הנושאים ותנאי השאילתה. ניתן להגדיר עצמים כיינקודות לוהטותיי (5207 ד110) ולצרף אליהם פעולות ספציפיות. למשל, לחיצה על אובייקט ייחסיי מאפשרת לחשוף את המ- סמכים הקשורים בו, או לבצע חישובים. אחת התכונות השימושיות של כוַחפווקו1 היא היכולת לשלב נתונים עם גרפיקה. קבצי קאפ אס ותמונות 01108082 יכולים לשמש כרקע או כעיטור לתצוגה, או לציין נתון כיינקודה לוהטתיי. הצגת גרפית של הנתונים יכולה להיות בעמודות, קווים, שטחים או בפ- רוסות עוגה (63487 פזק). הכנת הגרפים נעשית עייי תיבות דיאלוג, בהן אתה מגדיר את המקור וסוג הנתונים, סוג הגרף והפרמטרים. מנהלים ישמחו למצוא ניתוח שונות (סאג1ַג) וה- צגה בצבעים שונים של הנתונים, בהתאם לפ- רמטרים של ערכי סף מתוכנתים. המתכנתים ישמחו למצוא כלים לאיתור שגיאות תיכנות וה- דפסה של תהליכי ביצוע (160₪5). זס 66ח8ו!|ה ס1חו 5ססתו/ היצרן מגדיר את המוצר הזה כיימאחד מקורות נתוניסיי. לצורך זה הוא מספק גישה, בנוסף למסד היחודי שלו, גם למסדי | 50 של יבמ (56/1065 060ח6ואם) ומיקרוסופט ולמסדי 6גגסא. כמו כן אפשר לייבא קבצים בפורמטים ]4561, 3 ואחרים. מסד הנתונים הפרטי ר> על שרתי 05/2 בלבד ואילו כלי החזית זמיניס גס בגירסת פאסצתו/ו. מודול החזית בנוי סביב כלים דמויי טפסיס המאפשרים איסוף נתונים ממסדים שונים, ושיבוצם בשדות מוכניס מראש, בטופס מאחד. למשל טופס סיכום מכי- רות יכלול שדות לנתוני מכירה של מחלקות שו- נות וקווי מוצר שונים, אותס ניתן לשאוב ממ- סדי נתונים שוניס ללא צורך בעריכה מוקדמת במסד נתוניס מקומי. את הטפסים והדוחות בו- נים בעזרת תיבות דיאלוג, תפריטים ועורך גרפי המאפשר תצוגת | מסך מלאה בנוסת 6צאוז5צ/ו. טפסים מוכניס מראש זמינים למ- טרות שיגרתיות. 6תגו!!/סות] לא כוללת מודול הכנת גרפים והיא נזקקת לתמיכה עייי 08474165 סאה שאגא, או תוכנות 40%5תו/ התומכות ב-שס. גם פו- נקציות הניתוח הן מינימליות - מי שזקוק לני- תוח משוכלל יעדיף את התוכנות שסקרנו לעיל. המודול השני הוא [5א (06זטס5 04918 אזסשוסון זסוגזקטות!) שמחירו 2495 דולר, והוא המספק למערכת את הגישה למסדי נתוניס ‏ 501 של יצ- רניס שונים (מלבד מיקרוסופט שהמסד שלה 5 פ5!8ץ. וה 5 דהסקפה פוה צהפטם /////// 0,000] לא קיים ] קיים ₪] שש8ו/00[601 זס) ו8/ו הר שוחה ק1ח15ת0ו1 6 חן בוו ובו | זסו ב המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 5 5 110015 5 זט סח סו ל 4 הו המחירים הנקובים הם לפי שטסטחו/ -) המחי רו המרק 00 55 יי 5 155 וז זו ו 5זהוחזס: סז 85חוחָה6 501 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם 8 ₪ ₪ ₪ ם | ₪ ₪ ₪ - א ₪ ₪ ם ם ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | = ₪ ו ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ | ופסא ₪ ₪ ם 1 ₪ ₪ ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ו ₪ ₪ מ ₪ ₪ ם ם ם א :181/05 זחשוו0. ₪ ם ₪ ₪ ב ם 05 ₪ ם ₪ ם ₪ 2 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שחו /א ₪ ם ₪ ₪ ₪ זחפו|ס 005 85 861 080 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ 00 85 801 080 58 זב ץושטף 006 חו 501685 6וקוז!טוח 40085565 ₪ וחסז] 0818 0150185 0ח8 6078165זחו 5 וטו 5 8010708106 ז10 65וזסטף 560800165 /008105 5010861 8 06 81 081808565 8!מוזוטחז 008165 הרהז סזק 05170015 67185 170 5 ₪ ₪ 5 ח0ז] 87165 065180 6005110015 ₪ 6 !50 6005100160 עפוצ 680 0501 ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ 5 16 !טח החסז] 180165 פחוס ם ₪ ₪ 1 8 80678160 80/1 ח08 0567 פו|-חס ק!6ו] א18חץ5 501 6 50116 זס חהר 8 סז שצו81 א חחח 01900 א18הץ5 ע1118-11-חס ₪ הא ₪ זט הסוז08ו01ק8 ]0 8חו1051 פשסו ג 8 88151108 ו!זו/י )חש 90610 /א ם ם הח8זח0ז [סטסזו! 18605 הסוז)ט 2151 הסו631ו1ככןת ₪|ר|ש|ש ש הובם שר א שחוז-חט , וס 6 שוחוז-חטז . \פ וח ₪ /א א ם א חסוזטטוזז5ו0 סז וסנו 601691 5 6זוטס6ז מסוזטטותופוסם סא סווז-חטז וס וח | 5 ווח 5 1901008 186 0 21 ₪ ₪ ₪ [| ם בו ₪ ו ם ₪ זט וטת 1108-!1 0 פחז 4 נלי חזית למסדי נחונים 501 ריבוז תכונות ע'קריות. 24 : ה65510א6 יה ]61 65+חט 18-91)3( - ]8-9142(-18-< 6 שסוטפת 16 6 ישראל ינר 3 ש[טו[ עס] 1 56 /5001, נתמך עייי המודול השלישי). 51פא כולל גם מילון נתונים, מערכת אבטחת נגישות ומנהל טרנסאקציות - הכל בחבילה אחת. המו- דול השלישי, שנקרא ז6יח56 .5001 10 חסנוסטתחס0, מתקשר עם מסד 50 של מיקרוסופט והוא מאפשר לאחד נתוניס ממסדים שונים. סביבת הפיתוח של 6סתגוו|4סות1 אינה נזקקת לשפת תיכנות או שפת תסריטים עיימ לבנות ישומים. אי אפשר לבנות את הישומים מחוף למערכת, שכן התוכנה משתמשת בפורמטים יחודיים. לעומת ואת, הישומים שפיתחת תו- אמים לסביבת (לקוח) פשס0חוא ו- 08/2 ללא שינוי. התוכנה מנצלת במלואם את תכונות ממשק המשתמש הגרפי והיא מאפשרת שימוש חופשי בגופנים וצבעים, שילוב של תמונות, פו- נקציות ייחיתוך והדבקהיי (451₪ת 8 607) מט- בלה לטבלה וכדומה. החוזק של 6סחגו!1סוחז נובע מיכולת מובנית לפעול בתצורת לקוח/שרת ולגבש נתונים שנאספו ממסדי נתונים שונים לתמונת מצב מאוחדת. 5 זסז וסםושוחנצ א היא מערכת פיתוח ישומים הרצה על יותר מ-100 פלטפורמות ויותר מ-10 מערכות הפעלה. ומע הוא מסד נתונים התומך ביותר מ- 20 מסדי ,801. השילוב של השניים מספק את הת- מיכה החזקה ביותר במערכות מבוזרות על פל- טפורמות שונות ומסדי נתונים שונים. אנחנו בד- קנו את גירסת 05כ, כי גירסת 5שסטתושו עדיין אינה משווקת. העוצמה של 8]/וא14- אעה מתאימה למשתמש מן השורה. ההשקעה בלי- מוד המערכת אינה מעשית אלא לתכנתים מק- צועיים. הממשק אינו אינטואיטיבי או ידידותי והתוכנה לא נצמדת באדיקות לסטנדרטים מג- בילים. התמיכה בסביבות העבודה השונות אינה מסדי ‏ 501. מבט מהחזית זהה בדיוק וקיימיס הב- דלים בין הממשקים השונים. את סביבת הפי- תוח צריך להעביר קו- מפילציה וקישור לסביבת העבודה שלן, בהתקנה הראשונית ובכל פעם שאתה משנה את אחד המודולים. המודולים מו- ה גדרים | לשלושה | אס- פקטים: גישה למסדי נתונים, הכנת דוחות ותי- כנון ממשק 601. 88806 = ו מרבית עבודת הפיתוח ב-ואג1 נעשית במודול ]א0סםפא1, עורך מסך אי- נטראקטיבי, המייחס לכל שדה תכונות אינדוידואליות וקישור עם אי- רועים מוגדרים. ואא! תומכת במילון נתוניס בו אתה יכול לשמור הגדרות של שדות, עס תכונות הנתונים האמוריס למלא אותם. התוכנה מסו- פקת עם כלים להפקה של מילון השדות הר- לוונטיים עבור כל ישוס וגירסת ]4561 של הטו- פס הערוך על המסך. לאחר שהטופס מוכן על המסך אתה אמור להגדיר את האירועים וה- פעולות שיתבצעו בעקבותיהם. את הקוד לטיפול באירועים תוכל להכין בשפת התיכנות ,ל1, המצטיינת ביכולת לעבור בין פלטפורמות, או עייי קישור של רוטינות בשפה 6 - גישה מסו- רבלת למדי. הכנת ישומים נעשית על ידי חיבור של ספריות המסופקות על ידי היצרן, פונקציות 6 שאתה מכין וטפסי ואג1. התמיכה במסדי ‏ 501 נעשית עייי ופּם, אותו יש לחבר לסביבת הפיתוח עייי קומפיילר 6. פס והרבה תלוי ביכולת של התכנת לנצל את שפת התיכנות כדי ליצור קשרים בין הישוס ובין התוצאות של שאילתת .501. למשתמש האקרעל הדבר יכול להיות מעבר ליכולת או לנכונות לל- מוד, אבל לתכנת המקצועי, במיוחד אם הוא חי בסביבה מעורבת פלטפורמות ומרובת מסדים, ההשקעה כדאית בהחלט. עש6ו/00[601 תוכנה זו, המיועדת לסביבות 5שסותו/ ו-05/2, היא הכלי המועדף לפיתוח ישומים הדורשים ממשק לא סטנדרטי ותיפקוד לא מקובל, במי- דה רבה בזכות התמיכה בשפות רבות. המוקד של החבילה היא עורך מסך עם ערכת כלים לב- ניית ממשקי משתמש מורכבים. אפשר לבחור מתוך רשימה של אובייקטים, הכוללת אל- מנטים סטנדרטיים של ממשק פאסנתו/ וא- למנטים יימשופריםיי. האחרונים כוללים או- בייקטים גיאומטריס אותס ניתן לנצל כלחיצים, אובייקטיס לטיפול בקבצי תמונה, שדות עריכה ועוד. המרשים ביותר ברשימה הוא אובייקט הייטבלהיי (:1481) הדומה לגליון אלקטרוני משוכלל ומהיר. לאחר שהמסך מוכן, מגדיר המפתח את הפ- עולות המשוייכות לכל אובייקט בקרה. בחבילה כלולה ערכה עם יותר מ-60 רוטינות בקרה שגו- רות ובסיסיות: גישה לקבצים, גישה למסדי נתו- ניס, שירותי פסס וכדומה. רוטינות מורכבות יותר דורשות כתיבת תוכנית בשפת-על. ששו ןפ כוללת קומפיילר 84516, אבל לתי- כנות בשפת 6 אתה זקוק לגירסה מיוחדת, ול- העזר בקומפיילר של מיקרוסופט או בורלנד. קו- מפיילר 8516 הבנוי בתוכנית כולל הרחבות, עס פונקציות מיוחדות לגישה למסדי ,801, על- צוב מסכים, קישור ספ ודחיסת קבצים. כמו .ו - אווס6ןט סתן] הסחמ סהתמזקה הו מ60ן00 001 מון? שו 2605 ואקק ו ה מוסיפה שתי פונקציות חד- שות: 80 השולחת תש- ו הז דורות | .501 סטנדרטיות לשרת, רְ 5אפס, המ- ספקת ממשק תיכנות, ‏ ישו- מים | ((40) לניצול | הת- כונות | המיו- חדות | שלו. הקשר | בין ות לבין אגנ הוא חלקי | בלבד כן נכללות פונקציות לטיפול בקבצי 688455 ו- 6סחזם. התוכנה מסופקת עם דוגמאות לישומים שונים, מענה מסויים לתיעוד הבלתי מספק, בחלקן ניתן להשתמש גם כתוכנות עזר. עזריס אחרים המסופקים הס חטטו4/חווא. לאירכוב תמונות ויימנהל אובייקטים" - 060130400 - המ- שמש לאיחסון עצמי מסך יחד עס הפקודות הקשורות להם (שס לב: גירסה 2.0 המשופרת יצאה לשוק רק אחרי שהסקירה נסתיימה) םוסק מערכת פיתוח פופולרית זו זכתה לאחרונה לעי- דכון גירסה הכולל שיפורים ותוספות רבות. בי- נהם 50 דינמי, מחולל דוחות, תמיכה בייממשק רב-מסמכיסיי (זסוא), עורך אובייקטים ותמיכה בתיכנות מונחה עצמים (005). סביבת הפיתוח מחולקת למסכים הנקראים ייצייריםי (5חפדא]), המותאמיס כל אחד ליצור ות- חזוקה של אספקט מסויים של הישום; יצייר הישומיסיי (חשדאזג? א1604710 ]קקג), ייצייר מסד הנתוניםיי (קפדא1גת 4748455כ) וייצייר החלונות" (שש דא[ אוספאזש) . החלוקה המודולרית עשויה לא למוצא חן בעיני תכנתים שמרניים, שכן היא מחייבת אותס לעבור מחלון לחלון כדי להשלים את כל האספקטים של ישום. את רוב זמן הפיתוח אתה תבלה בעיצוב מסכיס במודול "צייר החלונות'י. אתה יכול להשתמש באלמנטים סטנדרטיים של פשסשחוצ או לה- עדיף את האלטרנטיבות שמציעה ז66!וומזטצוסק. לעצמי | המסך אתה :כול לקשור אירועי 605חו/ סטנדרטיים או לתכנת טיפול מיוחד באמצעות שפת הפיתוח |קחספז6אסק. שפה זו מבוססת על 84516 אבל שונה ממנה בפרטים מסדי .501. מבט מהחזית רבים. היא גס כוללת. *ותר מ-500 פונקציות נו- ספות, | בינהם משובצת | ערכת | 500 ו-800058מכ יעיל. לאחר שתיכנות הישוס הו- שלם, ז6!וטפטאס? תייצר קוד ריצה אותו אתה יכול להתקין על השרת, או בתחנות לקוח, יחד עם סיפריות הפונקציות. המיוחד ב-ז66וט8ז06? הוא המודעות הגבוהה לנושא מסדי נתונים. התוכנה כוללת פונקציות יחודיות לטיפול במסדי נתונים, שאינן זמינות בכל מערכת פיתוח אחרת. למשל שספחואוגוגק מאפשרת מבט טבלאי על נתוניס ללא כל תכנות מקודם, או הבנה של 50₪. התוכנה מחזיקה במילון מידע מקומי לכל טבלה במסד, אותו אתה יכול לערוך בעזרת 'יצייר מסדי הנתונים". הגירסה החדשה, 2.0, כוללת גם הרחבות לתי- כנות מונחה עצמים, 005. החולשה של הגירסה הקודמת ביצור דוחות תוקנה, במידת מה, בגי- רסה החדשה אבל עדיין נושא זה הוא נקודת חולשה בולטת בחבילה, שמצטיינת בעוצמה רבה בכל אספקט אחר. לפיתוח ישומי לקוח/שרת בסביבת >אספחו/ לא תמצא טובה ממנה. 66 ומת ]| כ ו ד 6 חפחם ה סד 9 | | : סבו הירתון בח הנותיות שבקבלת לכן, אם אתה ין לא מנוי של /המהדורת | הישראלית, שלח את הגלויה המצורפת לירתון | עוד היוס | אלידע הוצאה לאור בע אם אתם קבוצה של "מכו כדא? לכם להתאגד בהזמנת מנוי קבוצתית 2 מפרטת מחיהים מיוחדים לקבוצות מעל 5 מנולים (המתיר הנקוב הוא לכל מנוי בקבוצה). | | | | א 0 סי ישראל ינרי 3 15 הווה ה 0 וד קקש/לת העמק מערכות האל- פסק אי 1 א וי .1 ] פצצי של נובה טרום הישראלית הוכיחו את עצמן אצל אלפי משתמשים כמו לדוגמה: סייטקס, מפעלי ים+המלח, הטכניון, כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, חברות הביטוח הגדולות, צה"ל, משרד הבטחון (ספק מאושר), משרדי ממשלה, פיברוניקס, טלרד, תדיראן, 2 בזק, מוטורולה, *.ב-מ., רשתות השיווק ועוד רבים אחרים בארץ ובעולם. טזכתה 3 כעמיס בדציפוח בתואו המוצו המובחו / בטנים ופבז, קטפן, ככן | ָ | . . ב ו זסיזסטוחטא 5 וסתסמהטא 5 ₪650 5-5 בנוג | 001 סא .וריו 09 : 00| 5855 דה ב | )הזוה 2005 | .723 זנק חס וו 86 006 1 .₪ז0 זהסהזקוטףם |8זוחום %6 סקס | 1.300 : רנע 19 0 זפ זנק 6 וו 5 = 5518005 ז19טםוחס0 סזהחת הס 66 55 אפזסעם 3 הפ 17 .קזסס 1א18 4 08 זה 2805 קר שביעות הרצון של 5 5ח50ץ5 ה80זס!ח! 68ה8חחה המותפסד מתמו: אע 26 הפך לאבן הבוחן 8 | 1332 חס של איכות מחשבים. 17,000 10 | .00 זו 0 וק ה 47 066 מנוייס נתבקשו לדרג את שביעות 145 ה 7 555 אזסשם 2 8 הספק= 100 .00 80%870 !110 רצונס לפי ארבעה פרמטרים 12 .0 5/5165 8:0 0/.קזס0 ץח ד |[ .קז 1א18 פשוטים: שביעות רצון מהאמינות ה הבה | מ 0 פפמס וספ הכוללת של המחשב; שביעות רצון סוה וסוס | חותפה 685 משירות התיקונים (במידה והם 7000 6 נזקקו לו); שביעות רצון חן ב 108 .0 זפ זווק חס סוסה מהתמיכה הטכנית של היצרן 1 .0 1661700105 קז8ח5 8 5 זסז טק 00 הוזפטוה. ותשובה לשאלת המפתח - מה 0 1 הסבירות שתקנה את המחשב - ור ו הבא שלך מאותו יצרן: 0 ד 6 5/5875 הסה החס!ה] 108זחג 03וח5ס קיבלנו תשובות מ-8176 מנויים ₪ הס ז18פ-חד והניתוח הגרפי שלהס מוצג השרו בעמודים 129-128. הגרפים 8 מחולקים לשתי קטגוריות: 211 65007 וח | 030066 מחשבים שולחניים ומחשבים 8 10 .00 א6|6 [ א6זסוח16 נישאים. קוד הצבעים מחלק כל 18 סא קטגוריה לשלוש קבוצות: ₪ 0 06 המצטייניס (בצבע אדום) 112 0 הממוצעים (סגול) והנכשלים 0 (כחול). שביעות הרצון הכוללת ל ו 5 סוס מ בטבלה 165 8 165ה160110 ו63הטץו בעמוד זה, גס היא מקודדת 5 הסומע 0800 קזסס תד בצבע: הטבלה מחלקת את 7 5 0 היצרניס בשתי הקטגוריות לחמש 108 555 0813 תווח29 קבוצות: מצויינים, מעל לממוצע, ממוצעים, מתחת לממוצע ועלובים. 5 ישראל 7 7 ינרי 3 המבחן האמיתי הוא בעירות 008 066 0% אחד הדברים המענייניס הנובעיס מעיון בתו- צאות הוא החשיבות של תמיכה טכנית ושירות. ההבדלים באמינות המחשב הם קטנים וגם החלשים ביותר השיגו ציון של 7.5 (מתוך 10). 6 הממוצע הוא מצויין - 8.4 - והפיזור הוא 40.9, 8 מה שמעיד על כך כי כל היצרנים למדו איך ליי- זט זו צר מחשב טוב עד מעולה. יז00ח6/ 6+ הוסק1 ההושטשם 01 סססהווסאוו סמטזט- זה סקטב הס הזע חס הפוה 8 1 פחַּזטה סטסםב עְחהּף0וחף51 1 סחַבּזפטב עוס61ם עְווחבּח:1ח518 ל 8 11 חחָהזסטב סצ0פב ץְַחהּףַוחחו5 1 8 עצשוס!0פ עְוְחהּמָווח8 1 2 חש 030700 0075ח6/ %0א65% ו שן || - מאאאה | ססות סה קב| | | םמאשא | 0 וו ופ | 5 | ו <ן || אאא 8 [ א ו 172 ₪[ 005 פס מ8מ00 | ו 0 0 0 ָ 5 | / מס השתקעם) ומוס | | | גד 8 776 מששששאאהאאאארררר התור [ 0 השהההקם| ה 5 סוס 4 | ₪ 5 )סש ו 0 2 ש 7 -6806200| 0 מל ור הת ד 8 601100105 ו03חטעו 1 |[ 8 160170005 ו8סחטש ות 2 מו מו 4 0 10308 גד| | | ןשהאשההתאאחוקה 1610 906 ו | ד אן ₪ 5 0 12 8 שמשששן - ל תסד] | 6% ו 000 קטהפד | 68 ו 5 פןך | 59 שמשמש 77| ספשן 5 | ₪ |[ 97000000)] - 63 8 5 : | מ ₪ סוסל | | שמשמש 0 תהפהפהונספל| %] שמשמש -- --- - -----מהאאאההמהמהממממממאשטהההרורן] 5יז0חה6/ קסזקה.! 008%5ה9/ 18010 13 16 [ 00800 ו0006ם | - 54 פ 000 | 76 1 = מ 0 ווטקה00 נמטפתס0 | 000 ו | | 83 |[ -- 1 ור 8 .קז 18 18 5 008 חַחו1680 ₪ 3 ן | 00000 קוטתט] 60 || ופ 600/00 המד | 65 8 1 ור 840 תח20 | 52 חן | גר כאשר מדובר בשירות תיקוניס המספרים צו- נחים דרמטית. הממוצע הוא 7.1 למחשבים ני- שאים והגרועים מגיעים לציון 5.6 בלבד. גם הטוביס ביותר לא עוליס על 8.4. מחשבים שו- לחניים זוכים לשירות תיקונים טוב רק במעט. גס התמיכה הטכנית מהווה נקודה כואבת, עס ממוצע של 7.1-7.3, נקודת שפל של 6 ושיא של 8. כאשר בוחנים את הגרף הרביעי, הסבירות שהלקוח יקנה את המחשב הבא מאותו יצרן, מתגלה הקורלציה הברורה עם איכות שירות התיקוניס והתמיכה הטכנית. סויסק אס 8 1 פִהחָהזְַעֶ סטספה עְחחָחח/5 ₪1] סח8זפטם ששס!סם עווחהּחַוומופ ה 006 0 0 0860816-זז6/]6ה 56 16000 :| ןמאתה 16 ו 5 ו ו מ סיו ב = 8 0 5-ה | ה = 0 [] [ פצפ 1 7 ךר | ףאקאשואואהשמהתואם | | האשואשאשטתתאההתהעת | | אמאש תאהאת תשקה טר .6010 5751605 0ו08/.קז60 6ב . 5/5875 חסוז8וחזס]ח| 68וזפחזה הותפסד נקודה נוספת הראויה לציון היא השיפור המ- תמשך באמינות המעבדים. ניתוח התוצאות מראה כי מחשביס המבוססים על מעבדים חדי- שים הם אמינים יותר. החשש של משתמשים שמרניים, כי מהירושת השעון הגבוהות וה- מיזעור הסוחף מורידים את האיכות של המ- חשבים, מתבדה בצורה ברורה. מחשבי 486 אמינים יותר ממחשבי 386, שהם אמינים יותר מ-1ג. מחשבי זא מזדנבים מאחור. מחשבים נישאים עדיין מגלים סימני חוסר בגרות ביחס למחשבים שולחניים, אבל הפער הולך ונסגר. 8 0015ח6/ 00ז95%9 0 10 חס פוסס ה ה 5 וס .ו קז 601 08 .קזס) ]הסוחסוטף= וגווףום ו[ 50 8 5 .08/998/ 0 חא 166110065 וחטשו .60 81 5 006 108000 01 106% 6%ז0וח16 .0 הא ב 60 816חת סא 5 86 006806 00 ה יפ .0 החד 5 חס 8 וחזס!ח| סוחסה בסות5סד 0 60167 5187-ו .00 5ע5וח 5 ד 5/5175 0818 ןוחט 005 סו תה הו .00 |8ו0051ח |80008 ו 0 0 0 חס 8 8 0 18 0 ב .זס 5/516005 6810/.קזס60 30 5 5 ו 8 תזוחס? שמסזסשת עזוווט הזוס [ווביופצס 8 [1 ההז ספה עְְהבּחָחחָ5 ₪1 סחַבזפטם ששס!סם חח פופ 3 בישראל עדיין מוקדס לדבר על מבחנים דומים. רוב המחשבים הנמכרים באר הם יאנונימיים" ומשווקים קטנים לא למדו עדיין את הלקח הא- מריקאי, כי הלקוח חוזר לספק העומד מאחורי המוצר שלו, עם שירות מעולה ותמיכה טכנית מעמיקה. בארהייב לתוצאות הסקר של סק מאז62א חשיבות ממדרגה ראשונה בתיכנון האסטרטגי של החברות הנסקרות. נקווה שנגיע גם בישראל למודעות דומה. 05סשהס/ש 0590600 .0010 ווח 3007 950800 00/0 1 080580 ה. 0 סוחס 8ופסה. הזת 57 5 פס דד זט חס חו51נ. זז 0 0 8פוחס6. 0 0 00 0010 |81 .000 זחסוהסוטסם ומוס 5 0 +63198. 0 .ספה 18 5 006 1680/00 .זט 16184 016%ו60/! 068 0010. ב זז 00 818 תסו 05 [881 806870 ה 5 8000 0 .0010 57516005 0₪/0/.קזס0 1800 531675 הפוזפוחזס!ח! 68ו67ה 8סות5סד .0010 חס 5101-ו 3 005ת0/ -- ה 0 וח | חס 0 69 ממ 0 00 .00 קוח 81 שפוחה 650 5 618 8 009 [ַחו1680 ₪0 .001 6661100005 קזח -םז00 551675 68:0/ קז60 80 | 1685 5/5105 0813 ה/200. 10 [8חסו81חזזח! 2605 6 ישראל יבר 3 129 8 ס% 1994 993ו 6 4 דד - 07005002 דור זה נועד להעניק לקוראי המהדורה הישראלית של 6א[042/א 6 פינה מקצועית לקריאה, העמקת הידע וק- בלת רעיונות חדשיס המתמקדת סביב הגיליון האלקטרוני. מה לא נכתב כבר על גליו- נות אלקטרוניים! כמדומני הכל. מספר הספרים שנכתבו בנושא זה גדול ורב מכל נושא אחר (אני עצמי כתבתי כ-6 ספרים). אז מי צריך עוד מדור! אולס עבדכס הנאמן מטבעו חוקר הוא, ואוהב לחפש בנבכי הדברים. ביחד נתור ונגלה את אותם פינות חדשות, בעיות מחיי היום יום, שלעיתיס אופן פתרונם - הכלים והטכניקות בהס נשתמש - ילמדו אתכס לא פחות מהבעיה עצמה. קהל הקוראים מוזמן בזאת להפנות את שאלותיו אל החיימ. שאלות מעניינות יזכו לפי- רסוס + פתרונם. [ מכאפסטהס העד הכמה ונהנ ) רב -=<<] חישובים שונים בזמן! יייופי, יש לי תוכנת גיליון אלקטרוני, בניתי לי תמחיר, מחירון ומאזן. לצערי אני נאל+ לרכוש תוכנה חדשה, תוכנת מעקב על שעות העבודה של עובדי, והנושא יקריי. כך אמר לי אחד מי- דידי. לאחר שיחה קצרה, הרגעתי אותו, הושבתי אותו מול המסך וגיליון מסויים (לא משנה איזה), ולאחר כשעה יצרנו יחדיו מודל ראשוני של תוכנת מעקב שעות על הגיליון האלקטרוני. בשלב השני רכש ידידי מכשיר המעדכן את הש- עות בעזרת כרטיס מגנטי לכל עובד, אולס תו- כנת החישוב נשארה אותה תוכנה שנכתבה בגי- ליון, בשינויים קלים. במאמר זה אביא בפניכם את תמצית התוכנית בה נושא הזמן מהווה את הגרעין לחישובים השונים. להלן טבלה המכילה נתוני כניסה ויציאה של עובדים, היוס בשבוע, ועלות שעת עבודה. התנאיס לחישובים השוניס: א) עבור 8 השעות הראשונות התשלום הוא 2 שייח לשעת עבודה . ב) עד 4 שעות נוספות - 25% תוספת. ג) כל שעה נוספת - 50% תוספת. ד) שבת וחג - 100% תוספת. ה) ימי שישי, כל שעה אחרי 8 הראשונות - % תוספת. נושא ראשון - הזנח הזמן. להזנת הזמן ניתן להשתמש בפו- 0 -. .- -- -. 8-6 - נקציה (של 1-2-3) (55,אא11) הל 0 ל ל 0 1 0 ן --] ו | יום : ו | 0 0 = 0 |08:23 |חג |3 ערך השעה והוא חלק הזמן ו ות 8 , שעבר מהיממה. למשל, ערך כ מ ור | |6 השעה 12 בצהרים הוא 05. ב .= - 7 במקביל להכנסת ערך הזמן יש רק ; 0 ₪ - | | להציגו בצורה קריאה (הרי לא ו ניתן להציג 12:00 כ-0.5), לזאת 6 0 ישראל ינר 3 - 9 גליונות מוצלחים = נעזרים באופציה ד14אא0=, תת אופציה מדגכ, ו-םוא]ד. מומלץ להשתמש באופציה המגדירה את הזמן ]1%א:118 לפי בסיס של 24 שעות. בתוכנות לוטוס 1-2-3 גירסה 3.1, קוואטרו פרו ואקסל, ישנה אפשרות להקשה ישירה של הזמן. לוטוס 3.1 - הקש את התאריך ישירות בצורה הנכונה, לדוגמא 8:23, בשלב הבא יש להגדיר פורמט תצוגה של זמן על האזור הנייל, ולבחור באפשרות |א1א:48. אפשרות נוספת היא צורת הפורמט הנקראת 4116/א0ד40 פאזדקס, המ- גדירו: את הפורמט בהתאס לצורת הקלט. קוואטרו פרו - הקש פ-0781 והזמן המבוקש ((אא:3₪), אופציה זו מחייבת הקשת כ-6781 בכל תא בנפרד. אפשרות נוספת להגדיר את כל האזור כאזור לקליטת תאריך (זמן) בלבד, היא האופציוז צןאס-5דכ צחדאם- דכ 55ג8גדגפ,. אקסל - יש להקיש את הזמן המבוקש - לדו- גמא 12:45. טריק להזנה של תאריך גם ללא הכלים הנ''ל - מתאים במיוחד ללוטוס גירסה 2.4 ומטה. בתא ריק הקש את הערך 24*60 ותן לתא זה את השם 7 (נתינת שם עייי 6 אגא הפם/פסאגא). להזנת זמן כדוגמת 8:29 הקש 8/24+29/1. כמובן שיש לה- גדיר פורמט זמן לתא זה. לפני תחילת חישוב עמודות 2-1 בגליון, הגדר שורות 3-7 בעמודות אלה עייפ פורמט הזמן - |א:1]. | 0 | |---- ודה פ - שעוח עבודה. חישוב עמודה זו יוכיח עד כמה נוח לעבוד בפו- רמט של זמן. פשוט יש להפחית את עמודה 8 מעמודה 6: 63-83+. ודה ₪ - חישוב שעות ,ימםו. שעות ה-100% הינס סהייכ שעות העבודה, עד ל-8 שעות, בתנאי שאין זה יוס שבת או חג. השעות מובעות בנוסחה כחלק מהיממה, למשל השעה 8:00 בצורה 8/24. בשלב מאוחר יותר, בחישוב השכר, ממירים שוב את חלק היממה שהעובד עבד לשעות עבודה. הנוסחה היא: ("חגיי<+3 4 (ייש"<03,8/24[/3%, 348/24 )91 הסבר: לנוסחה :₪1 3 מרכיבים: החלק הר- אשון הוא פונקצית =]- (כאשר לא, כאשר התנאי מתקיים, תנאי) "זז התנאי במקרה זה בודק את שעות העבודה מתחת ל-8. במקרה חיובי יוחזר הערך 23, שהוא השעות שעבד בפועל, במידה ועבד מעל 8 שעות, מחושב לו בדיוק 8 שעות בעמודת ה-100%. החלק השני של הנוסחה (ייש'י<+43) נראה ממבט ראשון מוזר: זה אינו חישוב, אלא תנאי לוגי. חלק זה בודק שהיום הנוכחי אינו שבת (ביוסם שבת מקבליםס 200%). כל ביטוי עצמאי המכיל את אחד מהסימנים הבאים הינו תנאי לוגל: > קטן < גדול =; גדול שווה => קטן שווה = שווה <> שונה תנאי לוגי מחזיר ערך 0 או 1: ערך 0 כאשר הת- נאי לא מתקיים, ו-1 כאשר התנאי כן מתקיים. יש להפריד את החלק הלוגי בסוגריים, בדוגמה שלנו - ביום שבת התנאי אינו נכון, ואז התא כולו מתאפס. החלק השלישי של הנוסחה (ייחגיי<+43) גם הוא מהווה תנאי לוגי, הסימן * (כפול) בין התנאים משמש בדיוק כמו התנאי =פאג*. רק כאשר היום אינו שבת ואינו יום חג, הנוסחה הראשונה תתקיים. שים לב לכך שכאשר משווים לערך מחרוזתי (טקסט) יש להקיף את הטקסט בג- רשיים - ייחג''?3%. לסיכום עמודה 5: ניסיון לפתור את הבעיה רק באמצעות תחביר נוסחה :1 היה גורר נוסחה ארוכה ומסורבלת. השילוב עם מרכיב לוגי עצ- גליונות מוצלחים מאי, כפי שהוצג כאן, הוא חלופה נוחה, קלה ופ- שוטה לפיתרון בעיות כנייל. עמודה ז - שעוח 25%ו. ישנו דמיון רב בין חישוב עמודה זו לעמודה הקודמת. להלן הפיתרון: <03<12/24,4/24,03-53) זז (/ו'י?>3 ג )יץ'יחג'' ?3% ה )יץייש''<>3) הסבר: חלק א - :ז0. הבדיקה כאן בוחנת אם העובד עבד מעל 12 שעות, במידה וכן, מחושבים לעובד 4 שעות עייפ %, במידה ולא, מגיע לו סהייכ שעות הע- בודה שעבד, פחות השעות שקיבל כ- 100%. חלק ב - שלושת המרכיבים הלוגיס. גם כאן קיוס הנוסחה מותנה בכך שהיום אינו יוס שבת ולא יום חג, ונוסף תנאי חדש, גם אינו יוס שישי, כתנאי לוגי 08. לגבי יוס שישי חושבו סהייכ השעות מעל ה-8 הראשונות, כלומר השעות הנו- ספות. ודה ד - שכר יומ'. מכיוון | שהשכר לשעה הוא 12 שייח הנוסחה תהיה: )53+173*1.25+ 03*1.5+]13*2 6 הסבר: כל עמודה הוכפלה בערך שלה-1.5, 1.25 וכוי. מכיוון שהחישובים עד כה בוצעו במונחים של חלקי יממה ורוצים לתרגמס למונחי כסף, יש להכפיל את הזמן ב-24 - כדי לעבור משברי יממה לשעות - וב-12 שייח, שהם העלות לשעה. כי ביום שישי שעות נוספות | | א - ה - ב 5 - ו 5 : 6 = 5 | נחשבות כ - 200%. ה ל ש ךַּ = ש ע בת ו 3 מ רו / ן שכר יומי] 200% ]150% |125% |100% | עבודה |יציאה ‏ כניסה |יום,2 | הזה | עו 6 - - - הל ל ל ל 16 הפוה ₪7 | . | שו ו 2 |1453 |0000 |00000 |00:00 |14:53 |21:06 |3 [ש-6 | 5 - וט 00 -. 5 | |א 0 | למרות שלכאורה ניראה התש | 7 מ 1 5% = | שוב לעמודה זו מסובך, לאחר = מחשבה קצרה ניתן לגלות שה- ה רו קל למרק טיכום: זמן שווה כפף! (יףי 3% )הג 3% )יליש ?+3 03-73-73 אכן, אולס השאלה היא כיצד לתכנן את הזמן הסבר - סהייכ שעות העבודה שעבד הפועל, נכון וכיצד לחשב אותו נכון? כליס לנסות לה- פחות השעות שחושבו כבר בעמודות 5 1- 5 וכז תמודד עם שאלה זו מוצגים במאמר. מובן ההגבלה לגבי ימי שבת, חג וימי שישי. תרגיל הכנה לגיליון הבא: בהמשך ביקש ידידי לעגל את השעות בקפיצות | של 15 דקות, כלומר כניסה בשעה 12:06 תחשב ודה 3 - שעוח םל כ-12:00, ו-12:08 תחשב כ- 12:15. אתם מו- זמניס להכנס לתמונה, ולשלוח פתרונות אל % ישולמו לכל מי שעובד בשבת, חג, וכן | החיימ (עדיף בפקס). פתרונות מוצלחים יפו- השעות הנוספות של וס שישי. הנוסחה המ- ‏ וסמו. בהצלחה. תקבלת היא: +03*;(/חגי/ 3 )> 0 > (ייש'/*643 | נושא המאמר הבא שיטות שונות לעיגול מס- (3*///(*)03-53) פרים, תאריכים וכו הסבר: השתמשתי כאן באופרטור לוגי > ,= ₪ המחזיר ערך 1 במקרה לפחות אחד מהתנאים | מחבר המאמר, זהר סקס, מוכר בקהל משתמשי הגי- מתקיים. ליון האלקטרוני כמחבר ספרים ומנהל חברת סקסס שים לב שגם כאן כל היחידה הלוגית הופרדה = בעיימ. סקסס מתמחה בהדרכת משתמשים בגליונות בסוגרים. היחידה הלוגית בודקת שמדובר ביום = האלקטרונים, בהכנת שומים ובמתן שרות תמיכה שבת או ביום חג, במידה והיחידה הלוגית תח- = טלפוני לפתרונות בעיות. זיר ערך 1 אזי יוחזר הערך 3 - סהייכ שעות העבודה (על פי 200%). לחלק זה מחוברות השעות הנוספות בימי שישי. ‏ אפשר להתקשר אליו בטלפונים: מכיוון שלא יתכן שיום מסוים יהיה גם יוס 2, 725648, 03-725659 שישי וגם יוס שבת/חג אזי החיבור משמש כא[ = פתרונות בפקס: 03-721863 בו שאל |131 פברי 3 2 1 ל פבר' 3 6 מגהרץ. גבול המהירות החדש המשך מעמי 35 לייפנטיום'" גראית לא בוגרת. ואינטל כבר מד- ברת על הדור שאחריו, 686, כמוצרים שיחשפו כבר בשנת 1994. התוצאות שקיבלנו במבחנים האחרוניס מהוות מהפך אמיתי בעולס הגרפי. החלופה השניה, האצת קצב השעון, מייצגת את הגישה ייהשרירנית"" לשיפור ביצועים. אם אתה לא מסתפק בתאוצה שניתן להפיק מהמכונית המשפחתית שלך, אינך חייב ללמוד לטוס, אתה יכול לקנות מכונית ספורט עם מנוע גדול יותר. השיפורים בטכנולוגיות היצור מאפשרים ליצרני שבבי סיליקון למכור לך ייפורשהיי במחיר של פולקסווגן. נכון שלפני שנה בלבד חשבת ש- 3 הוא הייפורשהיי של מחשבי 6ק, אבל אי- נטל דואגת לכך שהסיפוק שלנו ממוצרים ותי- קיס יהיה קצר מועד. היוס התשוקה של ייחולי עוצמת מיחשוביי היא 4860%2/66. המגבלה של הגישה השרירנית היא שאת הגברת המהירות יש צורך לבצע בתוך המגבלות הט- כניות שמציבה הפיזיקה. אותות חשמליים מהי- רים, בין אם הס נישאים על המעגלים המו- דפסים של לוח האם ואפיק המערכת ובין אם הם נעים בין טרנזיסטוריס על אותו השבב, מת- נהגים כגלים אלקטרומגנטיים. תנועתם מו- שפעת מהתכונות החשמליות של המוליכים (קיבול והתנגדות חשמליים), הם מוחזרים מקצה חוט או מנקודות לאורך המוליך בהן יש שינוי חזק בתכונות החשמליות, הס משודריס מקווי הולכה ארוכים כמו מאנטנות שידור ונ- קלטים עייי מוליכים אחרים הפועלים כאנטנות קליטה וכדומה. ככל שגדל קצב השעון במערכת כן הופכים האותות החשמליים לקשים יותר לריסון חשמלי. טכנולוגיות תיכנון ויצור המ- ספיקות לתדרים נמוכים, נכשלות כאשר מיי- שמים אותן בתדריס גבוהים. גם דרישות הה- ספק והזיווד נעשות קשות יותר לפתרון כאשר מהירות השעון גדלה. רכיבי 105א6, טכנולוגית הסיליקון המשמשת במעבדי 486 וברוב הר- כיבים הספרתיים המוכרים לנו כיום, צורכים הספק חשמלי (ומפזרים חוס הרסני) ביחס ישר למהירות השעון הדוחף אותס. לסדרות היצור הראשונות של גירסת 50 מגהרף ל-486 יצאו מוניטין מפוקפקים של גוף חימוס לוהט. בסדרות הנוכחיות השתפר המצב במידה רבה, אך עדיין יש צורך לקרר את השבב החם עייי הוספת מפזר חוס גדול ואפילו מאוורר עזר. 6 מגהרף מוערך עייי אינטל כגבול המעשי ל-105א6 קונוונציונלי (אינטל הציגה כבר לפני כשנה מעבד 486 הרץ ב-100 מגהר, אך היא לא הצליחה לרסן את דרישות ההספק ופיזור החוס שלו לרמה מעשית). מעבר לגבול 6 המגהר מזהה אינטל את הט- ריטוריה של טכנולוגית 81005 . הייפנטיום"י ‏ ייוצר | בטכנולוגית 5, כמו גם הדורות הבאיס של מעבדים, שיביאו את קצב השעון עד 200 מגהרץ ויותר. המ- חיר של ₪005 היא מורכבות גדולה יותר ביצור, שכמובן תתבטא במחיר לצ- רכן. פער המחיר הוא חלק מפונקצית ייהמדרגהיי שתפריד בין מעבדי 386/486 לדורות הבאים של מעבדי אינטל. בעיה חמורה יותר היא קשיי התכנון והבניה של לוחות אם למהירויות גבוהות. המשאבים העו- מדים לרשות יצרניות לוחות האס קטנים ללא השוואה ביחס למשאבים של יצרניות שבבים, והיכולת שלהם לשלוט בתכונות החשמליות של המוצר קטנה בהרבה. בעוד שיצרנית ה-670 יכולה להכתיב את התכונות החשמליות של הא- פיק מנקודת ראותו של המעבד, חייבות יצרניות לוח האם לספוג את התוצאות החשמליות של תצורות מחשב שונות. כל כרטיס הנתקע לאפיק משנה את איפיוניו החשמליים וכאשר המהירות גדלה מרווחי הבטחון מתמצמים. טכנולוגית ייהכפלת התדריי של אינטל נועדה לפרוץ את מחסום המהירות של לוחות האם. למעשה, נכון יותר לדבר על טכנולוגית ייחלוקת תדריי ולא הכפלתו. כאשר מדברים על 266א0, 6 מגהר הוא התדר ייהכפוליי, בו רץ המעבד. לוח האס רף בחצי התדר, 33 מגהרץ, בדיוק כאילו הוא אירח מעבד 33/אכ רגיל. חלוקת התדר מאפשרת להציב את המעבד המהיר ביו- תר בשוק ה-0ק על כרטיס אם זול, ללא תיכנון מחדש של הכרטיס. במקרים רבים יכול אפילו המשתמש הסופי לבצע את ההשבחה, במיוחד אם לוח האם נושא שקע משזסחמשס תיקני. השיפור ביחס ל-33 מגהרץ אנו הכפלה פי שניים במהירות הביצוע של ישומים, שהרי הפ- עולות הפנימיות במעבד הן רק חלק מכל הפ- עולות המבוצעות במהלך ריצת ישום אמיתי, אבל השיפור יכול להגיע ל-85%. לפי לוח הציו- ניס של אינטל, המעבד 82/66 מהיר יותר מ-₪8/50 במידה משמעותית בכל הישומים האופייניים (50/א מהיר ב-50% מ-33/אס). אין פלא לכן כי מחשבי 4860%2/66 הס הלהיט בשוק האמריקאי. סקר הנוכחי אנו מציגים 74 מחשבי 2/66א, שרובם לא זמינים עדיין בישראל, אך הם מתווים את מה שבקרוב יהפוך לייסוס הע- בודהיי של המיחשוב העסקי בעולם כולו. בזמן שהפנטיום מתבושש לבוא, ה-2/66אש משמש תרופת הרגעת למוטרפי הביצועים. / תשוקה מוצדקת לעוצמה רבה יוחר הצמא של הקוניס לעוצמת חישוב, שנראה כב- לתי ניתן לרווייה, הוא יותר מתשוקה לא רציו- נלית ליותר ויותר. למעשה הצורך מוכתב עייי סוג הישומים שאנו מריצים על המחשב. אם בי- מים של ה-דא עמד בראש סולם העדיפויות של מתכנתי ישומים הצורך לבצע כל מטלה בצורה היעילה ביותר, תוך שימוש בקוד אופטימלי קו- פקטי, היוס עברה הבכורה לידידותיות. ממשקי אנוש גרפיים ותיכנות מונחה עצמים מקריבים משאבי עיבוד וזכרון לטובת קלות ההפעלה, האינטואיטיביות והחציצה של המשתמש מה- פרטים המכניים של ביצוע הישוס. אס בשחר ה -005 התיחסו המיישמים למחשב האישי ככלי לביצוע משימות מבודדות, הן ממשימות אחרות והן ממשתמשים אחרים, היום אנו מצפים מה- מחשב שישמש לנו גם חלון לעבודה קבוצתית, תוך כדי הרצת מספר משימות בו-זמנית, בחזית וברקע. גס הישומים עצמם גדלו במידה עצומה. מתוכנות אסמבלי, רזות ושריריות להררי מג- הבייטים המתהדרים בשלל כלי עזר. אל- נטגרליים. לפני שהתמכרנו לעוצמת המעבדים החדשים כבר התמכרנו לנוחיות ולאסטטיקה של ישומים חדשים. קיים סיכוי כי ה-2/66א יאחז באליפות המ- הירות לפרק זמן ארוך יותר מהחודשיס הבו- דדים בהסם שלט ה-50/א. אבל גם אם נתבדה, רוב המחשבים כיום בנויים מתוך ראיית העתיד כמסלול השבחה. כפי שצויין לעיל, הייפנטיוסיי הבסיסי אמור להיות מעבד עם אפיק חיצוני של 4 סיביות, תצורה שאינה תואמת ללוחות אס של 32 סיביות המשמשים למחשבי 486. אבל אינטל תייצר גס גירסה תואמת (האם היא תקרא א8) שתוכל לנצל את שקע מצןתסאפצס התיקני. יתר על כן, האישון בין מרכיבי המחשב הופר לאחרונה ובמרבית המ- קריס אנו נתקלים במצב בו מעבד-על כבול למ- ערכת וידאו מיושנת ובקר דיסקים איטי. בעו- לס של ממשק גרפי וקבצי ענק מסלול ההשבחה לא עובר בהכרח דרך שקע המעבד. מתאם (- דאו חדיש על אפיק מקומי ובקר דיסקים עם מטמון יעיל יחוללו נפלאות בהפיכת המחשב למכונת-על מאוזנת היטב. הבשורה האחרונה שמביאים המחשבים הח- דשים היא התמוטטות המחירים ומהפך השוק שקרו בחודשים האחרוניס. המחשבים מביאים היוס ערך גבוה יותר לכל דולר. אפילו החברות הגדולות, אלה שחשבו עד כה כי אפשר לתרגס את המוניטין שלהן למחיר מופקע, הבינו את המסר. שוק ה-96 הוא שוק קוניס מתוחכמים שיודעים כי הכח בידיהם. הם דורשים איכות, ביצועים, אמינות - ומחיר נמוך. דורשים ומ- שיגים. חלק מהמחשבים שבסקירה :כוליס להיות מתוארים רק בביטוי יימציאה פרועהיי. 8 הקריטריונים לבחירת המוצרים הקריטריונים של 1.85 6 למוצרים שיכנסו לסקירה היו: > זמינות מסחרית בשוק האמריקאי בסתיו 92י % מעבד 4860%2/66 עם 8 מגהבייט זכרון > דיסק 300 מגהבייט (לפחות 8א200) > מסך צבע 15 אינטש (לפחות ''14) 4 מכלל 78 המחשבים שקיבלנו עמדו בק- ריטריוניס והשוואתס מובאת כאן. הבחירה של היצרנים מצביעה על מספר מגמות חשובות להן כדאי לשם לב: > דיסקים גדולים יותר, אפילו מעל 500 מג- הבייט. 6 לוחות אם קטנים ויינקייםיי, עס מספר קטן להפליא של רכיבי תמיכה. 6 ספקי כח ייכבדיםיי, המספקים 300 וואט ויו- תר. % מספר נדיב של חריצי הרחבה ומפרצים לת- קיעת כוננים. 8 הזהרו מקיצורי דרך כאשר התחרות בשוק מגיעה לגבהים אג- רסיביים כל כך, אין פלא אם יצרנים שוליים ייחותכים פינותיי בנסיון לקצץ בעלויות. אחת הדרכיס המועדות לקיצור היא זכרון המטמון. כמו כל מעבדי 2א, גם גירסת 66 מגהר> מצויידת במטמון אינטגרלי זעיר בגודל 8%. לכל נתון שאינו נמצא על המטמון הראשוני נזקק המעבד "לצאת החוצהיי ולחפש את הנתונים בזכרון הראשי. היציאה החוצה בולמת את המ- עבד המהיר ביותר לקצב בו הזכרון יכול לשרת את דרישותיו, קצב שלא השתנה בהרבה בשנים האחרונות. שליפת נתונים מהזכרון הראשי נמ- שכת במעבדי 66 מגהרף פי 4 יותר לאט מש- ליפה מהמטמון. למרות שהמטמון הראשוני יספק את הנתון ב-92% מהדרישות, 8% הנו- תרים יגזלו כרבע ממחזורי השעון ויורידו את הביצועים לרמה של 50 מגהרץ. זכרון מטמון משני,לפחות 128 קילובייט אבל עדיף 256 קי- 6 מגהרץ. גבול המהירות החדש לובייט, יכול להביא לשיפור דרמטי: 18 מתוך 0 המחשבים שבראש הליגה לביצועי מעבד מצויידים במטמון 256% או :ותר. מחשבים מצוייניס של 18%, 6וגפתחסא, הווח26, ואחרים נדחקו למקומות אחרונים בשל חסך מטמוני. הביק מקומ' לווידאו אחת הטכנולוגיות שתפסו תאוצה מרשימה ביו- תר היא אפיק מקומי לוידאו. בטכניקה זו מתאם הוידאו מתקשר עם המעבד על האפיק הייפרטייי עליו מועבריס הנתונים בין המעבד לז- כרון הראשי, ולא על אפיק היימערכת'י עליו עו- ברים הנתונים לאבזרי קלט/פלט. האפיק המ- קומי מהיר פי 4 ויותר מאפיק המערכת והוא גם מסוגל לשנע 32 סיביות במקביל, מה שנותן תקווה לשיפור ביצועי גרפיקה דרמטיים. בס- קירה שערכנו בעבר למתאמי וידאו נמצא כי המימוש מפגר מאוד אחרי הפוטנציאל התי- אורתי, אך בדור החדש של מחשבים כבר רואים את תוצאות הנסיון של ספקים רבים עם אר- כיטקטורת האפיק המקומי. אלה שלמדו איך להתאים את הדרייברים לארכיטקטורה הח- דשה מקדימים בהרבה את הביצועים של מי שנשאר על אפיק המערכת. מפרט האפיק המקומי של ג5מע (אירגון יצרני ציוד וידאו למחשביס) התעכב יותר מדי, לדעת כמה מהיצרנים הזריזים, והם לא התאפקו מל- פתח פתרונות יחודיים. אין בכך כל רע, כל עוד אתה מוכן להיות תלוי בדרייברים ובהשבחות שהיצרן הזה יציע בעתיד. מאחר וקייס חשש סביר, כי בסופו של דבר כולס יעברו לאפיקים סטנדרטיים, אתה עלול להתקע עם מחשב שאי- נו זוכה לעדכונים. באופן כללי ניתן להצביע על שיפור ביצועים משמעותי בכל המחשבים המצויידים באפיק מקומי, במיוחד תחת פיוסטתו/ו. המבחן שלנו לביצועים אלה הוא >אג)אאז 6516 והוא מספק קנה מידה אובייקטיבי לתכונה שקשה אחרת לבדוק. התוצאות שקיבלנו במ- בחנים האחרונים מהוות מהפך אמיתי בעולס הגרפי. עד לאחרונה הפתרון שזכה לבחירת העורכים היה חסופוי של קומפק, שהשיג תוצאה של יותר מ-12 מיליון פיקסלים לשניה ( מבחן 0 שזגותו0ה86 0886זג1!) . אך מה שהיתה תו- צאה מרהשימה לפני חודשים ספורים בלבד הפכה לפיגור עמוק מול פתרונות גרפיים המ- בוססים על אפיק מקומי והשבב החדש זסשסץ 0 של חברת א6ו61/ו. המחשב 4862%2/66 של 5 שמיישם את השילוב הנייל השיג את הציון שלא יאומן 42.64 מיליון! (פי עשרים עד פי ארבעים ממתאם 85468 רגילי). במבחן הנו- כחי הציון הממוצע היה מעל 8 מיליון, ציון של- פני חודשים ספורים היה נחלתס של היקרים והיוקרתיים במחשבים. גם מי שלא היגר לחלוטין לסביבת 5שססתו/ מטמון חומרה הכלול בבקר הדיסק הוא י*קופסה שחורהיי, המספקת ביצועים פנטסטיים ללא כל מעורבות מודעת של המשתמש. 0 ימצא נחמה בתיכנונים החדישים של מערכות וידאו. בעבר היית צריך לבחור בין ביצועים טו- בים תחת פאסותו/ וביצועים עלובים לישומי 58 (למשל במתאמים המבוססים על מאיצ % שוש של 53) למצב ההפוך ( מעבדי 86). ביצועים טובים בשתי הסביבות היו חלום לא מוגשם. התיכנונים החדשים מראים כי אפשר להשיג פשרה משביעת רצון, למשל כפי שהציג המחשב 4866 זסאוסקז06.. ביצועים גרפיים משופרים לא רק מאיצים או- בייקטיבית את פעולת המחשב, עוד יותר מכך הם :וצרים תחושה סובייקטיבית חוקה של מהירות. בסופו של דבר, המשתמש שופט את המהירות יותר מכל עייי מהירות העידכון של המסך. למרות שמחשבי 0266 מהירים רק ב-15 עד 20 אחוז ביחס ל-50/אכ, האצת הוידאו במחשבים החדשים יוצרת תחושה של ביצועים מושבחים פי כמה וכמה. 8 גם הדיםק זוכה להאצה תחוס נוסף שזוכה להאצה הוא הגישה לדיסק. 05חו היא מערכת המנצלת באינטנסיביות את הדיסק וכל הישומים של סביבה גרפית נא- לצים לקחת את אותו מסלול, הכולל גישה תכו- פה לדיסק. האצת השימוש בדיסק אפשרית בשתי צורות: דיסקים מהירים יותר או בקרים מצויידים בזכרון מטמון דיסק. הצורה הראשונה היא יקרה יחסית. הדיסק הוא אבזר מכני, שכבר כיוס נדחף למהירויות גבוליות. הדיסק החדש של שפזנטת עס זמן גישה של 12 מי- לישניות (8!א 520) מציין מגמה ברוכה, אבל פו- טנציאל השיפור של המערכת האלקטרומכנית הוא מוגבל, שכן הכוחות וההספקים הכרוכיס בהאצה גדלים כמו חזקה שניה ושלישית של 4 שראל פבר' ממ' המהירות. לעומת זאת המחיר של זכרון מצב מוצק (א4א), שיכול לשמש מטמון חציצה (נדד 8 :0071) לדיסק נמצא בירידה מת- מדת. זכרון מטמון לדיסק אינו נזקק לרכיבי זּכ- רון סטטיים ((58%) ולבקר מהיר כמו המטמון הרגיל. יחסית לזמני הגישה לדיסק, גס הזכרון הדינמי (א/8כ) הזול והרכיבים הלוגיים האי- טיים ביותר, הס שיפור ב-5 סדרי גודל (פי 0 מההר ותר). למרות שתוכנות דרייבר לדיסק יכולות לממש את המטמון תוך כדי שימוש בזכרון הראשי של המחשב, ואפילו להגיע במקריס רבים לתוצאות טובות יותר ממטמון חומרה, משתמשיס רבים לא יודעים איך לנצל אותן. מטמון חומרה הכ- לול בבקר הדיסק הוא ייקופסה שחורהיי, המ- ספקת ביצועים פנטסטיים ללא כל מעורבות מו- דעת של המשתמש. לדוגמה, בקר 8051 של אא זצוא, המותקן בחלק מהמחשביס שנבדקו, מספק קצב נתונים גבוה פי ארבע ויותר (9ק208.5% לעומת 47.9%03) מהממוצע במבדקים. הדבר נזקף בעיקר לזכות 8 המגהבייט המו- תקניס עליו. כאשר משתמשים במטמון חומרה צריך להיות מודע לאפשרות כי יווצר קונפליקט הרסני בין המטמון לבין הדרליבר 6טחכחגוח5 הכלול ב-5ש40מג/ ובחלק ממערכות 005. 6שחל]הגוח8 פועל כמטמון דיסק בתוכנה. בת- צורה שנבחנה ברירת המחדל של הדרייבר היא להקצות 2 מתוך 8 המגהבייט שבוכרון הראשי לטובת מטמון הדיסק. מאחר והתוכנה לא היתה מודעת למטמון החומרה, ולעובדה שבקר הדיסק מנסה במקביל לנחש איה נתונים ידרשו בגישות הקרובות שלנו לדיסק, נוצרה כפילות והפרעה הדדית בין המטמונים. בפועל קיבלנו כי האינטראקציה בין 6תקהגו5 למטמון החו- מרה גרמה להאטה שבין 8 ל-45 אחוזים ביחס למהירות שהושגה עס מטמון אחד בלבד. אם יש לך בקר דיסק עס מטמון חומרה, עדיף שת- נטרל את 6טת2!הגופ5. אחרת, כדאי לך לנצל את מלוא היכולת של מטמון תוכנה רצוי תוך כדי הגדלת הזכרון הראשנ 5 השבב הלוהט המעבד 4862%2/66 פועל במעגליו הפנימיים בתדר של 66 מגהר>, כ-33 אחוז מהר יותר מגל- רסת 50 מגהר, ולכן אין פלא כי בעיות הקירור שלו חמורות עוד יותר. מרבית החברות פותרות את הבעיה עייי הדבקת מפזר חום גדול על השבב והמהדרות מוסיפות גס מאוורר זעיר. בכל מקרה חייביס להבטיח כי הרכיב לא מת- חמס ליותר מטמפרטורת המכסימוס המותרת (כ-100 מעלות צלזיוס). 6 מגהרץ. גבול המהירות החדש מגמה מבורכת שצוברת תאוצה היא הכללה של בקרי 50812 מהירים עייי היצרן המקורי. בק- ריס אלה מספקים לא רק ביצועים משופרים, אלא גם :כולת לצרף אבזרים היקפיים שונים, כמו כונני 1א02-80 וטייפים מגנטיים 2471 (לקס!סתתסס 1 סו6ט4/, [גזוקוכ]) לגיבוי, סורקים או- פטיים וכדומה. אתה תודקק לדרייבר 5081 לכל אבור שתרצה להוסיף ולסבלנות בהכנת התצורה לעבודה הרמונית, אבל התוצאה תהייה חסכון בכסף ובחריצי הרחבה. חבילת הדרייברים 5081 [60₪6, שהוכרזה לא מכבר, יכולה לעזור בהתגברות על הקשיים שהרתיעו עד כה את מרבית המשתמשים. בקר 58081 מאפשר חיבור של עד 7 אבזרים שו- נים בשרשרת כבילה א611 צפזגת. ניתן כך להגדיל את נפח הדיסקים לפי הצורך, למימדים שנראים היום אולי כמוגזמים, אך בעתיד הק- רוב יחשבו כהכרחיים. דיסקיס 80581 זמיניס בנפחים מעל גיגהבייט ושירשור שלהם יכול לספק את הנפחיס הדרושיס לשרתי קבצים בר- שתות תקשורת. 0 יכולח העובחה מובנית כפי שהזכרנו לעיל, המחשביס בסקירה צפויים לשרת אותך במשך תקופה ארוכה יחסית. הסי- בה לאורך החייס המוגדל היא יכולת ההשבחה האינהרנטית, שמרבית היצרנים כיום בוניס לתוך כרטיס האם. שקע ם/תתסתתטס הפך לשכן קבוע של המעבד כמעט בכל המחשבים שבדקנו. השבחה עייי תקיעת מעבד חדש היא אופציה שכדאי לוודא את קיומה במחשב שלך, רצוי בצורה של שקע 21 (6סזס] ם5610ם1 0ז26), המאפשר החלפת רכיבים ללא חשש ממנזק ליירגליים" . עדיין לא ברורה אסטרטגית ההשבחה של אי- נטל לעתיד הקרוב. לדברי חוגיס יודעי דבר, אי- נטל לא מעוניינת בשחרור גירסת 2/100א, שע- לולה לפגוע באטרקטיביות של היפנטיוסיי כאשר הוא יצא לשוק בחודשיס הקרוביס. הייפנטיוסיי יתחיל את חייו כמעבד 66 מגהר), עם אפיק חיצוני של 66 סיביות ומארז בעל 238 יירגליים'י. בשלביס מאוחרים יותר מתוכנניס גל- רסאות במהירויות שונות ועם מבנה אפיק תואם 486. הגירסאות התואמות תוכלנה לה- תקע לשקע מש] את /ס בעל 169 מגעים, אבל מי שמתכוון להשביח את המחשב לגירסת 64 סיביות חייב לוודא כי השקע הוא מהסוג החדש וכי האפיק מסוגל לשנע 64 סיביות במ- קביל. כדאי גס לבחור ביצרן אמין, ממנו ניתן לקוות כי הוא יספק עידכון 8105 עבור השבחה לייפנטיוםיי. כבר בסיבוב ההשבחות הקודס, מ-א4868 ל-2א נתקלו אנשים רבים בתופעה שיצרניס מסויימים, בדרך כלל קטנים וא- נונימיים, אעס מסוגלים לספק את עידכון ה-8105 הנדרש. / ומה מעבר לאונק ? יכולת ההשבחה של המחשבים הנוכחיים אינה כוללת שתי מגמות התפתחות אלטרנטיביות: מעבדי 66/א של אינטל ומעבדים יימשולשי תדריי אותס תייצר יבמ. 66/א הוא מעבד 486 תיקני הפועל גם באפיק החיצוני בתדר 66 מג- הרף. היתרון העיקרי ביחס לגירסת 2א הוא בזמני הגישה לזכרון - פרמטר חשוב עבור שרתל רשת. למשתמש הרגיל אין צורך להשקיע בלותח האם היקר, שנדרש לתמיכה באפיק זכרון מהיר כל כך. חלופה עוד יותר מרתקת היא טטכנולוגית יישילוש התדריי של יבמ. בתערוכת קומדקט האחרונה הכריזה החברה על הדור הראשון של מעבדים, עס מהירות פנימית של 75 מגהר ומ- הירות חיצונית של 25 מגהרץ. הדור השני יהיה מהיר עוד יותר, 99/33 מגהרץ. לא פחות חשובה מהגדלת הקצב הפנימי ב 50% (ביחס לגירסת 3 של אינטל) היא הכפלת גודל המטמון הראשוני (שבנוי על השבב ופועל בקצב הפנימי) מ-8 ל-16 קילובייט. לדאבוננו מעבדים אלה לא יהיו תואמי 2אכ ולא נוכל להשתמש בהם לה- שבחה של המחשבים שבסקירה. יבמ עצמה עדיין לא החלה לטפק מחשבים יימשולשי תדר" (דבר שצפוי רק בעוד כחצי שנה), אבל לאחר שהיצור יעלה על פסיס המוניים, הרכיבים יהלו זמיניס גס לייצרני מחשביס תואמיס. ליבמ יש זכויות מלאות על התיכנון של 486, כולל העתקה מדוייקת של מסכות היצור ושיווק לחברות אחרות, תוך תחרות ישירה לאינטל. סידרת 816 486 של יבמ כוללת שי- פוריס שהחברה מצאה לנחוץ להכניס לתיכנון המקורי של אינטל, אבל גס תאימות מושלמת שאינה תלויה בייהנדסה לאחור" (696₪6ז קמחסטתוקמ6). הגישה האופרטוניסטית החדשה של יבמ, כפי שמתבטאת באגרסיביות ללא תק- דיס בשוקי 1אמ0, תציב אותה בעמדה של ספק תחליפי לאינטל, עם :כולת הנדסית וייצורית העולה בעשרות מוניס על המשאבים ש-כואא (-אתץ6 יכולות להשק:ע בתחרות על שקע ה - 0 במחשבי העתצד. לנו, המשתמשים, המשך התחרות בשוק המעבדיס מבטיח התפתחות מו- אצת של תכונות וביצועיס וירידה מקבילה של מחסומי המחיר. בינתיים המחשבים שבסקירה מייצגים את השיא בעולס ה-20. זפ סט 0 2,009 8 2508115 )4( או לי 05 28 ₪=ם זסז-וחוות ב 250 8115 )5( ה אחון-ו8 5 6-ו 2 25 208 ₪מם בו ישן (6) 115 300 אא 2 חווזפטת 10 הו 52000 | 200 115 )5( 60 מחשב' סד 6-ו בי 8 ₪ש זחוזקז00)-5708/1 ב (4) זע 200 זפ 68 סעפזם (4) זזש 145 זו ה וז 28 סד ישן (4) וזש 300 5 002 08 0 208 ₪ ו 2 (פ) 8115/ 250 5 2 חס טחווזטו ב ץ30ח 19 ססזת 2 8 228 שש חוזקוסס)-//57 4 0וזסוחת זט 0 6 9 28 םשש זוסך ו (4) 8115 200 (6) פוש 230 6.. השוואת הכונות עיקריות ו 6 סגו 9 308 ₪ם זסך 1 (פ) 3028185 זסץ!?] 1 6 32 072 2008 ₪םש ₪6!!וחוו 0-0 3056 0-0 3 סז 6 4866 7 | ו 28 רהש יו ב 200 9115 )4( ו וח ו יטלקה הו 1/5166 00615 ₪- | (חסוזש0חסס 09002009 0] ססוזם 81 3870 015% 090 [8חח3ח6 הסוזטסוזז7601-015ו91615/0 5 0858 וו סז 5 (801015ח60 01 זססוחטח 300) ץ!קקט5 זסצוסק. 7 שחה סזהספזפסהזסו הוה 5וחסזסוו! בוו וב וו ו 8 0 0 טוח 0זהסם זפהזסו! סא שה סנ פסוחסזסוו סוט ופ זו 65וחסזסוו 8 |זחו זו חהסוזטוה סע ז וח 501 קוח וח | 500601 51800876 | 500601 51000876 | 500661 51800970 | 506661 5180870 | 506801 180970 0 1300810 | 500601 51800870 | 506%61 5190080 | 6870 ו יי ן 0 | 506601 51800876 הזה 806זחָקט 10685507 3 (12/12/91] ואה | 270912 וואה אוחפסוו (5/7/91) ווה 3 2 אוחססח? אוחפטה ווה (5/3/91) ווה אוחפסהל אוחפסה? 0 ססות (0416 זס] חסוצזפצ 05 (4/4/92) 8[ (8/19/92) 034 וי ם ₪ ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ ץסוחט 1851 | ₪ ₪ / ₪ ם ₪ ₪ ₪ ב 06 ₪1 7ז060550זק טח ץזסוחפון 1-8 1-8 :ו 8-ו 1-8 8 8-ו 48-68 8 8-ו 18-68 8-ו 8-2568ו4 ו 18/9016 256%-א128 יי א256-64% 6% ו 26% א 8% 4 א4-6 | 6% ו 6 (ה הט | ץ-סצך 6-ו | 060הוח-זססזום | 80סקפוח-061זו | 60סקהח-60זום 0-ו | 80060וח-01פזום | 66סקאח-וס6זום צְעש- טס וח זו | 80ק8ח-66זו | 0פסקפת-61זום 8 00 6 06 8 ו 06%-זוזש | החטסזת16-1וז/ 0% זוז זו השטסזהז-8זוזש | תחָטסזהז-זוזש ו טסוו זוז// ןו זו ו 005 זוזוש 868 זפ אוש 2.2 5.0 0 32 200 5.0 21 20 41 70 ("3.5 "25.פ) 5ץ08 סעוז0 06055016 01 21 2 סא 20 2.2 20 1.0 40 סא 10 ("3.5 , -9.25) בַצ08 8עוז0 [8חז16ח! 8 ו .28 ד | 448 1 8וא2 ו | 148 1 8וא2 1 | 8וא34 ד ,פוא2 1 | 448 ,1208 48 1 .208 1 |אום 8 1 8וא1.2 | 8וא44 ו ,8ואל 1 18 448 1 28 1 | 44%08 1 ,1.208 וז 05% עסו 8 | 1201853018 | 268 40/8-1 | 8018-2468 | 2018-5208 8 | 268 18-1א127 | 18-650/8א80 | 8וא105%18-544 | 80/8-380%/8 | 8018-5358 | 1201/8-500/8 סוזסס 015% 3870 ו מז 8 ו וט וו ה ו 0 ו ו 00 0 הסוז68ס! זס|וסוזהס6 5%ום 5 חהסופחההקא= 08 048 7 08 7 4 08 08 7ו 01 2 3 02 5 וזופ-1/18וט-8 01 סא סא סא 1 8 סא סא 6חסא 1( 0.0 0.3 ו 5 ל ווזקסז//15/0/0: זוט-32 8 סא 1 2 טחסא סו 2 . 2 בי סא 8 סא 1 65 0081-0085 1 8 0 פס 2.0 פחסא 21 2,700 120 6 בתיון 8 1.0 52| 1 ווח הס 15סק 56טסוח ,50118 !!!018 8 8 8 סא הס וו סא סא סחסא 8 8 חס חס הסוס 8080101 זעי טח 8100 זו גד 0 [ן וז סו 8 |008! 654 0 5 |008! 658 8 [ ו 8 ו [ כ פוקס חסו061! ץזזוטסזוס צ8!ק5ו 5 1008 5 1068 סצ חן 33 וזה 33 זו וו סצ ה וזה 39 סצ וזה חח 501 זוז שו 506 , ₪מ ₪ש ₪םש 1 ₪םש םש םש םש ₪ש ₪ש םש 1 3 פעשסשחו ו50סזסווא/0 5 205 ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ שו ם |₪) ם ם 508 0וחטט זטתו ספה !!566 ץוחפזוה/ 8 שש 1 זחפשזנמת! 16%85--71 , ק00% 5216705 68162זת! 5/0600---815. זו 50/0 6זו5-חס זהטץ-51זו] 6 ל 6 או 0 וסת 0005 זסט0סוק התד 6!מה6!סקם זס4/. ₪ 081-005 . | 0293 ש>ט/נות 0 מחשב' 2/66א4865. השוואת תנונוח עיקריות | 1 0120300160 הו 5196ו1 000615:ת תי 82 וז | 466052 !081 | | 486 0017806 0 |4665 106 טקוח00 0 תי 6 זסשסו0 2 ₪ 03 056 8 5 ה -₪ 6 והז 515 5 זא 1 סזק65%ם וננ [-אסוטם 6 זט 6כנ-% ו 02 ב 6 ₪ 0 = 2.005 002 11,009 055 255 | 233 7 2000 כ 1 29 5 2000 55 (הסוזזטףוה60 9חו3032// 00| 6סוס זפו 28 28 28 228 2008 | 22%8 28 28 2|8 8 38 28 28 630 008% 870 - 0 | ₪םמם ₪ | ממ אא( || שב | שש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ םש ₪ 8חחהו הסוזטטו61-6150סזוכ /63015 | זפ/יו ד ךר בו זחוזקזסס)-| וו שוחו וי יב ובו זחוזקוססו-!|8ח5 ו זסוסד ו זוסז-וחוו 8 [ ו כ 4 ב 4 בר ו 4 ב ב ב ב טן ופט (4) 5זזצ 200 (פ) 8115 290 (4) 8715/ש 224 (פ) 8105 230 (5) 8185/ש 150 (5) 815 200 (4) 815 240 (5 ואו 250 (4) 8105 200 (פ) זוע 200 (6) 9105 250 (5 פוש 200 (6) 8115 300 (5ז60000610 01 זסטהחטח 80| ץ!סקט5 זס/וסט שחה שזהספזסהזסו תוס ופ 658 8 0 סו וזהקאסוטס 80 מו 6 הי |זח ו סוחסזסווא/ 681 וי 5 זו וזס 501 קת -ֶ | 500081 51870870 | 500401 51800876 | 500661 51800876 6 000550 = | 500%01 51800810 ו 51800860 | 0970 710605501 | 500891 51800876 | 500%61 51800870 81 806זמָקט 10605507 | |(06/אהססתץ //2) ו |88-7אם ודק0/וואה | 1.01 אוחפסתץ 66/1 קוח אוחססווק (6/1/91) ואה 2 ווה (4/21/92) |ו אה | (ו6/06/9) ואה | (ו12/12/9) ואה (0818 ז0) הסופזטצ 8105 [] (6/22/92) 2 | ₪ ם ם ם ם ופוח 1185 ם ם ם ₪ ₪ 1 ₪ ד ₪ ₪ ם ₪ 001008550 אוזץ0 ]וע 6 ₪ ז006550זל טחה עזסוח6ו 118-1288 1/8-328 418-908 1-8 8-ו 48-48 4-8 8-328א1 8 8 1-8 18 1-8 !וח 0 ו א יו א6%-4% 1% 2% *26 א 1-2 א256-א84 ו ו 4-26 8 [החזסוא זו | 80080ח-861זו | 1601-8000 | 60סקהוח-זסטזו | 80066 -ספזום | פקקאת-ססזום ץע זט 6-ו | 60סקפוח-ז60זום | 60סקהוח-601זום | 60קקאו-)66זום | ט6סקפת-וסטזום ץט-זטס] 8 008 | ו 8 ו וו חחטסזתז-6זוזצ ו ו ו 6-086%ווז א ףָטסזה!-6זוז/ וז זו חחָטסזהז-זוז זוז 080-ו 095000 8]וזש 08606 5וזס אפום 2 40 10 3 הו 21 40 21 40 2 41 30 2 "3.5 ,-5.25) 85 08ו07 4068551016 2 20 01 02 01 4 =] 01 וו 4 02 40 02 10 "3.5 ,"5.25) 085 פטוז0 |פחזפזה 448 ד פוא2 1 | 448 ו 208 1 | ואג ד 8וא2 1 | 1.44(8, 128 | 8וא44 ד 2 ד | 1.4408 פשל ו 18 8 ו 128 | 448 1 28 ד | 448 ,28 ד | 28448 1 | 4408 .ואלו | 4408 128.1 וז 015% סקסו | ן 8 | 8-675%8/א200 | 468 ו-80%/8 | 130%18-510/8 | 8/א80₪/8-340 | 8וא8-500/א80 8418-5108 | 30%18-670/8 | 120%18-1.268. | 4006-2008 2-08 8 ו-8/א40 = | 1068-5358 פונס 015% 0זטו1 0 ו ו ו סו ו ו 0 8 8 3 8 0 חסו0691! זפ!|סזותס6 15% 5 חסופחה קאם 85 זום-1/16ו9-0 / 0.0 סא 10.0 0.2 0ו סא פס 0.0 סא 8חסא סז ק/ 15/0 וט-32 | 1 סא שחסא וי בי סא 6חסא סא חס 5 10081008 | 8 סא 21 סא 1.0 .ו חס סא בי 8 8 1.0 ווח הס 005 56טסתז ,|8ו561 ,1!|הזהק | חס 00 סא סא פחסא חס 6 וס חס 1 6 8 8 הסוס 030 >זס סח 10166ח6זחו ספווצ ן 8 8 0 ו ו 6 ו ו הסוזסס! /חווטסזוס 518ו 5 1004 וזא 8 וזא ו סו || פד ס 0 וא 3 סש סש וזה סש 581 קוו 000 6ז 0 31 פשסטחו/) 05011זסוו//5.0 05 | |₪] ם ם ם 6זהעו501 60וטחטט זטוווס | 565 חס סח 1 זו 25 ו 25 2 ץוח זז | 5 3 חס שוהוזזו! | סטג חס | | 155 בר ו ה 8 6 ו 100 שו 6 5006 0זו5-חס ז8טץ-51זו1 אה זטקוחס 01050 פזו!-- 65 סה 2 050 10 אד- - סוד ובו 001 6005 טנסו סו 6066 !סקט זט שח ו / יי מחשב' 2/66א4865. השוואת תנונות עיקריות 2 וטו 2 והחטץו 8 לקו 0 | 85/0818 ₪0 0 ד6זטוט] 6 085 6 סקאם אפזפטם 516 55 6 ואזופום ו הו 105180 0015 7 ו 6 5 5519 06 [א סקוחפד 6 | 46602 02 6 מכ :₪ | 6 ו 5 1 5 5 00 2095 9 099 5 2019 3 2005 0 24 סז זטףו!חס6 2/08ח3!// 0 ) ססוזס 15% 4008 2208 28 28 5 308 /] 08 28 308 8 28 308 238 200 69000 018% 3370 [₪ן ]| רד |₪ן | שםשם ₪ הא שם שש םש שםמם ₪ ₪ ₪ ₪םם (0חח68 הסוזטסו51ו001-0ז/68!615/0 ו ו ב +חוזקזסס!-|8ח5 5% | | האאסד זס ד = זו ו זחוזקזסס)-|(8ח פחו!וחוו5 פחו!וחוו5 8 הב ב ב ב 4 ד ב 4 ב ישן 4 ב סוה פט (6) 9115 200 (5) 228/3105 (5) 9115/ 250 (4) 8115 220 [5) 9/8115 200 (6) 9115 300 (6) 81!5צ 300 | ₪ בוו (4) 815 200 (5) 8115 200 (5) ₪315 200 (4) 815 146 (61015תחס) 01 זסטוחטת 86| ץ!סקט5 זפ/שסק () הסחה 6זה8סטזפה+סוה אפ וטו קןן |וסשטסא ן 056% פסוחסזסו! אוו וססוא ו | א 060 1 5 |מזוום ₪ זז 07 זט ו וס ו וחסה 65 מ זו ן [8וחו וי | 6% ₪5 יי 6 ויוי 5 קת | 5006 51906076 ו זו שו | 500%81 51800870 | 500601 ה יי | 5000 51900070 | 506061 51800810 | 6070 710605507 | 500%0% 51000870 | 506461 51800876 | = 600 ז00550סו חזהק 8300זחָקט 10085507 | יו (6/6/92) | 0 (4/1/92) ווה | (12/12/91) ואג | 110 אוחססת? 5 6אסוץוא (ו77/9) וה (8/5/92) ואה | 011589-80 ו ואה 0 ואה | 1 אוחפסתץ (0818 ז0) הסופזפצ 8105 | ₪ - ם 1 ₪ ם ד ₪ ם בסו ם ם ם ₪ ץסוחפוח ה1185 . ם ם ם ו ₪ 1 ה|5 ם ם ₪ ₪ 8 ₪ ₪ ₪ ם 60055 אוזץ16%/0ו6// 66 ₪ ז066550זק ₪ח8 ץזסוח6ות 218-328 118-648 8-ו 18-28 18 | 5008 48-28 18 48-68 18-28 1-8 1-8 8-ו ה 8וסב!ו518ח! 8 :ו ו ו וי א ו 26 6% ב ו וי 256%-128% 8 108 | א | צְאו-סאוך זו | 80-ו ץעו-סשך 0-ו | 60סק8וח-661זום ץע זט 0 בו-661זו. | 60קקפוח-ו60זום | ו 3 088 | ב כ 08 ה/ ו 6 16-80 0-80%זו חחָטסזח)-0זו/ ו וו ו ו ו 0-ו ו 085000 6]וזעצ 6868 4 חס 4 5 זז או | 3 42 ₪1 21 | ₪ 3 2 %0. 30 0 0 2 0 2 ("3.5 ,"25 5) 0875 06ו01 066551016 8 2 סא | 13 1 20 0 20 20 20 2/0 2 2 ו "5 3 ."5.25) 085 פשוז0 |8חז6זח! ן 8 448 1 ול 1 18 448 1 ,2/8 1 | 408 ו | 108 128 | 448 12 | 1.408 28 ד | 448 ד ,128 | 08 ד 12 | 12814408 גטם 8 5 015% ץקקס] | 2121-4008 | 8(א80%18-540 | 8/א240%18-430 | = 330%18-108 8 -808 8 8 <-8וא120 8 | 8א2451/8-426 1-08 8 | 268 213/8-1 | 52//8-426//8 פחסוזקס 005% 11810 | 8 | ו ו ה | 6 אפ | ו ה 0 0 שו ו 0 6 0 חסוז068! ז0!!9ז1ה6 15% 8 חסופההקאם סא 8 סא 2 1.6 06 סא 7 28 1.6 26 0-7 3 5 6ופ-8-01/16 7-4 --1 - --][ 0( 8 ו 50.0 0.0 סא סא 10.0 חס סא 0-01 סא 6 8 5 לו זקסזק/ 15/1/10 זופ-32 | | שחסא 1 סא -] סא סא 2 הסוא בי 6חסא | | סא 8 1 סא 5 10081:005 | 121 21 [ תו 00 8 1 2-0 סא סא סא 170 סא 8 1-21 ה חס סק 56טסוח ,50781 ,8|!01זה? בי 8 8 8 סא 8 סא סא 6חסא 6חסא 8 6 חס חסוזקס 8080101 >זס/שופח 8196זחטוחו ור וא 5 !08| 65/4 וא ב וא 8 ו ו וקסוק ץז וקסוק חסו068! ץז טסזוס הוקפום 5 008 10685 | | אש ₪7 3 ₪ ה 33 וזה וזה 3 וזא ] 8 ₪ | 5 [ף 0 6זהעע 0 31 5שס6חועש 5011סזסוועו/0 5 05 6 וט זסוווס 560! ו ו ו פוזחסח 18 ו ו !הסוח 15 .15 חס זהטץ 1 זה 1 5 בו חס 5 2 ו ב 6 טח שחו 199 ב 1399 6 וצה ]סח סוחו וח ו [ שח סח ו 8 50106 16ו5-חס ז8ץ-51זו] ב וחה-- ות 1 סה! 30400 --18 = 60719 5:ח1 את זסח 0095 661סזק פמ סופה6' סקט זסו -- ה/ ו 055-0551 6 הפונ וקד פטס טוו!---05 16 065ט1סחוטטץ ₪ 07-05 . 16 ופטח 06ת0/ מא 0-80 6 הש --0306 80560160 10-10 16 פהחפריט"ז5ח! 5האד---71 . 00 5יה16מץ5 0'8160ט1ח! הססווופ- -515 3 006 5 1ש--151, קז 65 חסון | ו 285 8065 )6( זא 50 6 ו ו וח6ז5ץ5 06 [החסוז א מיהו סזסוון !ד א6זטוחסו 200 05 פשסשחו/ 5 1,006 הז חסון9ו5אזסש. | |486-1008 1 5 009 005 38 2138 שש שם ₪שם ש₪םם | ]₪ וק 00| ו (4) 15 182 -ך- ו ו ו 4 (פ) 15ז8א 300 (4) 8115 200 מחשב' 2/66א4865. השוואת תכונוח עיקריות | זחוזקוסט)-!|53 ב (פ) 498115 200 (5) 3105 230 --+-- קוח 608 +4860%2/665 000 ו ₪ש( | | צסך 4 (5) 8115 250 10 הַחוח 1 8 6נכנ% א80ז6שחטחד 6כנ4% ו חסווו5ץ6א חסוו518ו/ 9 55 055 38 3638 8 םש םשש ₪םם ו 5 יא ו ג א צנ (6) 85 250 (6) 8105 250 (4) 5ו4או 250 6 הא ₪ ב חס 0 80 0-08 וו 5 זופח! .זו |6זחו 10 05 0 6 0 א ]| שח | 00 ₪ 65 וס 15/0 ופסא 1 מ 0 | 0070 00085507 || 500%81 51800870 | 500881 51800870 0 זו 0 0008 | 500661 51800816 | 506461 51300876 | 500801 51870870 | 500661 51000976 0 אוחססה. | 1.00.12 אוחססהל | (12/12/91] ואמ | (5/5/91) ווה | 8105 ודה/אוחטסחק | (12/12/91) ווות וסוואה (9/1/92) וה 1 אוחססחק 0 (ג12/12/9) וא (8/12/92) ה--1 ך ₪ ם ם ₪ ם ם ₪ ם | 8 = ם ם ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם 8-ו 06 9 ו א | ץפאו-זטס] ץפו-סאוך -1 | 501-85500/8106 ו חחטסזת6-1זוז 8 רו זנ ו 28-28 8 0 הא ב בח ו 108-1288 וי 1-8 12 זו | 60קק8וח-60זום -- זוז חטסזת16-1וז/ 8-ו 6 וח-60%זום 26% ו חק ןר ו 1 6חסא + ₪008 סוסא | 8 1.0 6 סא סא 8 ו 1 008| 5 3 5 5 הסוח 5 | הס 2 00 חס 215 חס 6וחוזט 60 5 1008 חן 00 1-8 הש ו ו הו 5.0 2 100 ₪ ישן א | ₪ 18 448 1 .8וא2 1 | 1.448 ,1.28 | 1.4418 12 | 448 128.1 28 8 8 ו-8א40 8 | 8018-5208 ו 8 8 8 ו ו ץצ ב 1-8 א זו חחטסזה!-6זוז/ 1 2 8 וזא 6-ו 4-8 ו 26 א12פ-54% ו וו הסטסזו!ז-8זוז 55 !008| 5 ₪1 5 2 30 חס סוחוז6]ו! 0 הו 1-8 הזו | 001-0800086 חשטסזחז-זו זו !הסוח 18 118-1288 א - יס זוז ופט 1005 הדוד ו -זזפח! .1ח! הו א3!) סטו ץיב הזו!סהסוו 486026600 27 12009 238 48 ₪םש ₪ ו 5 א |[ ;₪ [7 15 250 | 4 905 200 | 5סו 2 2009 38 ₪ זז ז00)-|78 5 וט (פ) 8115 200 (חסוו - חש ושה חק | 088 | 500801 51800970 1 וו 6 וא (12/12/91 = | ₪ ₪ ₪ 1 06) ומת 1-8 ו וז 0 | 2 222 2 40 1 3 23 02 1( 20 01 18 128 | 4408 128.1 | 8ו44% 1 8 18 הפו 8 8וא2 ד | 1.4418 ,8/א2 1 2-08 8 8 | 8א240/8-600 | 43//8-2268 | 408-2168 0 8 0 6 ₪ ה 8 0 : 6 בי 25 17 ו | 600 |-808 00 מ סא סא 2 חס 8 בי 6 סא 20 סא 1-20 מו סא 8 6 סא סא סא 8 זו שוחו 8 | הפוסו וו 5 זס ופ6וזטסטרק! חו 160 מ -ם !60 120209 20| ססוזס 1051 030 005% 876 [8חח68 מסוזטט 7001-0151 /618ו68 8 וזה 05 (661015הח60 01 זסטוחטח 0חה) ץ!קקט5 זסשוסק () שה זה סטז6הזסות תסו זו 501 קת 'זק 800ז0ָקט 10005507 (0316 זס) הסופזסצ 8105 סטוה 185 050 ו זס06655ז7 שחה ץזסוחסון ה 518!!8006חו 8 [התזסוא 0 095000 זוז 0800 5 זפ 156 ("3.5 ,"25 5) בצ פטוז0 006551016 (:3.5 ,257 5) 95 פטוז0 |בחזזח! וז 015% /קקסו] =חסוזקס 005% 810 חסו0681! ז0!6ז1חס6 5% 5 חהסופההטא: 5 ווט-16/זוט-8 סז /3/ ₪150 זוט-32 58 פטט-0081 1 סח חס 5וחסק 56טסח ,56881 ,6!|זפי סזומ 808018 אזסעש1פח 18100חט1חו ב חס!ובסס! עזוטטזו6 פופו 0 חח 501 קווזס 00 8 1 3 שס0חוע) +0501זטוו//5/0 05 5018 !הטפ זפתו 0 פטספחה! !560 ץח ו 06וע501 10ו5-חס זטץ-51זו] מחשב' 2/66א4860. השוואת תכונות עיקריות 06163 לכ1ב הו 1/5106 615טטסזק 1 דפ ם וו הסוא 051 | 686-6611 סק סוטטס 05 0 | 05004666 | 000186088 ו גוו הא ו ב -4860%2 || חסועק 606 6כנ% 6ז 2 8 ז0800 | 0 ססוא ?ו 207 8חו]וחוו5 חסו518 הו מּ: ₪ הסוז51א זט 2 5 86נ/ 022 א - פטוץ 0 00 5 2009 55 55 7 20 (הסוז8זטףוחס6 3092/08 26| ססוזס 1051 11008 3208 2% 308 4208 ו 258 2138 0900 015% סזבת ₪םם ₪םם םש ₪ שם ₪ש ₪ו ₪מם ₪םש (8חח8ה6 הסוזטס 310ו801-0ז098!615/01 ד-- - ול 5 9 זפ צס)-וחוו/ זחוזקזסס)-||8ח 5‏ | זהוזק1001-| חפ וי סו יו זחוזק001)-!/8ח5 וס 8ווחוופ קס 5 36 4 הט קן 4 הט 4 ו ו הט ב ה ב 6 (2) 0875 200 (4) 220875 (5) 3115 230 (4) זעי 200 (5) 8115 250 (4) 8115 200 (4) 115 300 (פ) 8115 200 (5) 115עש 200 (7) 8115ש 200 (3) 8115 150 [ 9 בו ו ב () טחה טזהספז6הזסו 6 צן ושב 60 0 | פס | סו פוא זז 6 0סז הזו וס יי וס ואה זז ץהסווקוחץ וק ופ 0 מוחטוח חח 561 קוש 0 91165 שיו ו 0 | 500% 51000870 | 500801 51806810 | 500801 51800810 | 500%01 51800876 | 500881 190686 5130096 | 500601 51800870 | 30066 8 | 500001 51800870 2 ו 0 הו 808זחָקט 685507סזק | 6/5/81 ואג | (12/12/91) ואה 0 (6/6/91) ואה | | (12/12/91) ואה | (7/7/91) וואה (ו12/12/9) וו 2 ואה 06 0 (6/6/91) ואה 4 ואג 1 סוחס | (12/12/91) ואו | (0816 זס) חסופזפצ 8!05 ₪ ם ם ם ₪ ₪ ם ץסוחסוח 185 ₪ ₪ ₪ ם -. ם ₪ ₪ 6001008550 אוזץ6%/0זו6/ 6 | ז2:066550 טח עזסוחפות 1-8 1-8 118-328 8-328וא1 118-328 1-8 328-פואו 8-ו ו הח 6וס3!ו518חו ו א וי וי ו א א א6-4% 6%- בי 1-6 סא ו 6 [החזזאם ה | 80066ת-601זו ץאש-סך 80160 | 080060ח-601זו 0-3 וזו | 6סקקפוח-61פזו | 0פקקטיחזסטזו | 66סקגו-סזום ה/א ה/א ץְפעט זטס] 008 8 8 1 18-328 108-648 4-8 8 08 / חטסזתז-8זז אצ 80%ס-זוז ו ו ו ו | 0-ו חחָטסזת6-1זוז ו /א א זו חחָ005 8]וזצ 086 1 וז או 3 ₪ 32 31 2.2 1( 40 הו הו "3.5 ,"5.25) 085 07106 4006551016 5 ו 8 1( 10 01 8 3 86 01 24 10 01 ("3.5 ,"5.25] 085 פטוז0 |חז6זח! ל | ד 8 חן 448 ו .ואל 1 1.448 ,1.28 | 8א44 1 ,1.208 8 128.1 | 8וא44 1 208 ו | 44/8 1 1208 | 4408 ,28 ד | 88א44 1 ,28 ו גשם 1.448 .28 1 5 015% סקס 130%18-5008 | 80/8-208 428-5288 | 208 40/8-1 | | 408-1208 8 58 | 3568 ו-207%/8 | 105₪/8-400%/8 | 568 ו-100%18. | 268 170/0/8-1 | 1008-3408 | 4218-5208 פסוזקס 015% 13876 - ו ה . ב 8 כ כ ו מ ב ₪ הו כ וא ב 6 ופוסו ו 0 חסוז06| זט!וס/וחס6 5% 5 חהסופההקא 5 ווט-8-011/18 6 סא 0-01 5 ל זסוזקסזק//₪15//0 זוט-32. 1 משר 8 1 5 0081008 1 10 120 8 ות תס 5חסק טסו ,56781 ,81ו/18פק | חס 6חסא 3 8 = חסווקס 809191 %זסעצופח 18106 1ח! ן 0 6 ו וקסוק 8 ה מ 8 8 | סוקסוק חסוו008! עףזוטסזוס עה וספום | 5 1008 5 |008! פט 1008 | הג 3 וזה 3 ד 3 סצ 6 3 8 900 וו 01 חח 581 קוו 060 06 3.1 פצוסטחו/) 005011ווז/5.0 ₪05 ם 8 !560 | | ו 5 חס ץצ 2 בי זט 1 זו ו | חס 588 4 ו | 8 155 א/ ל בח ה 19 חן 00 66 50100 18ו5-חס ז68ץ-51זו1 2 --4509 . 6 6005 18-0195006 10016 פותן סב זסח 0005 דשטנוסו טח 16טם!סקט זסצ!-- העות 05 60 . )151-- 5 סזס;וא .0.5 אסו? 58 וד ז8ו5-וזד חסמַההך 8 6בנכנח ו סיו +-66/0%2 6 |66סון ניגליה 00 בו 9 08 006 38 ו 28 ו ו ₪םם מםמם .1 .1 שםמם בו סד ב נין ו הכ ופוס הב הכ וס |ל) 9115 230 |6) ופאש 250 |ל) 9115 150 8 ואו 300 (4) ואו 200 כ ו 0 ו 1 אוחססחק וטוא זווא וא בטיי ו = 0 ב 05-ו 29| םס ₪ (1/15/88) אוחססחק 68-ו 0% 6% ב וס חטסזת1- )וז סטסז6-1)וזש 4-28 ו שו | ו 1 =ן 10 1 2/8, 1 8 10-88 6 8 ואל 1 וגוס ו פוא 1 8 5-8 120-008 | מו מ ו המ המו + ה סוקסוק הווא 1005 רן ו 3 בי שן א 5 חס ז ץר זהסץצ ו הנ וו ו חס חוור יכ 1 ו ו ח ו ו 0% 6 50 6 ב ב 00.15% )חס 5 ט-- ואי 7 ו ב 1 0-8 ו 120-8 ו ו א - סאד 6 חנה ב 6 חס ו ב ו +: םה :אש ו 3 015% 70 0 6 5 6 |ל) פוש 200 (0010 600 0 ו 5 סק ₪ האופ וג 1 (5/5/9) וו מ ם 0 6 הוה ז 48-68 ו וו 0 0 ה חס 5 01 צנ ו | .נא -- ות זז שח זסרוה סו 06 וסוס צְפומפום חפ זפ סטזסהוסות ו ב הו 8 0 (6919 ז0) הסופופש 105 חסוחסוח 11850 ב 808ו8ופחו ו תסו 8 ב זפ 15% ('525',35) 5 0 00551016 25.35% 5) 5 וז |1108ח | ו סו סוס 015% 110 5 ווט-16/וט-8 היה ב 2-0 008-005 5 8 יק פטס , 5008 ,| סוס 809 א זסעצוטח ו גי ו פוווס 60שו וי וחוצ 0 8 5 פה !!500:ן ו 6 פס ז0טץפו] וורדמיל. הרבה יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בטבלאות גמישות, במדפסות לייזר, בהגהה עברית, בעריכת טורים, בפונטים מדורגים, בהגהה אנגלית, בעריכה דו-לשונית, בפונטים יחסיים, ב-705ט658ח7, ובעימוד אוטומטי ובהחלפת פונטים ובמילוני תרגום וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בתיוק, באחזור, בסיכום טורי מספרים, בתצוגת 6צ/צופצ//ו, ובניהול מאגרי במכפלות, אחוזים, ובשילוב גרפים המסמכים ברשת ובחישובים אחרים מ-0105.] [-0זז8טכ) חדש ! ]//₪/7 5. כולל הגהה עברית ומילוני תרגום 99 + מע"מ 5 אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ 6 טלפון 02-722533 6 פקס. 02-721041 מפיצים: כלנית 03-5372929 . זודיאק 03-5402386 6 עדים 04-419393 במאמר 66 מגהרץ. גבול המהירות החדשיי, בגליון זה, תמצאו את המחשבים הראשונים להשתמש בשבבים החדשים. לדוגמה, המעבד 9000 שוסק החדש של חברת 7/6166 מיושם עייי 2805 במחשב עם ארכיטקטורה של אפיק מקומי 18/. השילוב הזה משיג במבחני את 4]עאזן ציון של יותר מ-24 מיליון פיקסלים לשניה - על יותר מפי עשרים מכרטיס 64/ רגיל! 112 פברי 3 (המשך מעמי 58) ניתנים לתיכנות בצורה חופשית. טווח הכתובות שלהם גדול הרבה יותר ממספר הפיקסלים המי- רבי תחת 64 ומספר הסיביות לכל פיקסל ניתן להגדרה. רוב הכרטיסים הגרפיים מש- תמשים באחד משני המעבדים במשפחת אאא1534א'1 של טקסס אינסטרומנטס. 34010 הו- תיק, עם אפיק 16 סיביות, או 34020 עם אפיק 2 סיביות (השני גם רץ בקצבי שעון גבוהיס יותר). כרטיס אחד בבדיקה נשא מעבד יחודי, המבוסס על השבב 709101 של 66זקץ6 בשילוב עם רכיב 816 שמבצע הזוזת בלוקים ב-64 סי- ביות. | מדובר בכרטיס 8-8 של חברת וו רוב הכרטיסים המצויידים במעבד גרפי אינס כוללים מעבד 6 ולכן עליך להוסיף למחיריס את מחיר כרטיס ה-64/י. במחשבים רבים מע- גלי 64 בנויים על לוח האס ולכן אין בכך עלות נוספת. החיבור של אות 64 נעשה עייי שירשור, בצורה הנקראת | 780008 558גק, כלומר האות מוכנס לכרטיס הגרפי שם הוא מו- רכב על האות שיוצא לצג. חלק מהכרטיסים מאפשרים הוספת יכולת 64ש עייי כרטיס-בת (6₪ מפד6ש4כ) , שנתקע לשקע מתאים על הכרטיס הגרפי. למרות שמחירי כרטיסים מבוססי 71834010 ירדו לאחרונה, עדיין הס עולים הרבה :ותר (בממוצע כפליים) מכרטיסי האצה. בהתחשב בכך שהם לא מספקים :תרון ביצועים ביחס למאיצים (ציון 2.11 מיליון במוד 10248768 עם 6 גוונים, פחות מרבע מהתוצאה של המאיצים הטובים ביותר) אין פלא שהפופולריות שלהם גוועת. | הביצועים של כרטיסים מבוססי 0 טובים ביותר מפי 3 (ציון 6.91 מי- ליון בתנאים הנייל) אך עדיין אינס מגיעיס לשיא של כרטיסי האצה (9.44 מיליון). טוב מראה עינניים כאשר משווים יכולת בצבע אמי- תי, 24 סיביות לפיקסל, גם אז הפתרון היקר יותר אינו בהכרת המהיר יותר. הכרטיס 5 חסוצפטזקות]1 של חברת. אסשגו המבוסס על 7834020 ושבב 6 יחודי, מגיע לציון 3 מיליון במוד 768א1024 עם 16.8 מיליון גוונים. | להשוואה, | הכרטיס 8 סז גזו!0 5סנהקבז של 71 , המבוסס על המאיץ 116132 ואפיק מקומי, מגיע לציון 13 מי- ליון. המסקנה היא פשוטה: אם אינך זקוק לת- כונות יחודיות, שזמינות רק בכרטיסים המ- בוססים על מעבד גרפי, אין לך מה לחפש בינהם. התכונות המצדיקות הוצאה של אלפי דולרים על כרטיס מעבד גרפי הן תיכנותיות, אבחנה גבוהה מאוד, צבע אמיתי והעיקר - בי- צוע חישובים שאחרת יועמסו על המעבד הר- אשי. הנקודה האחרונה מת*יחסת במיוחד למ- ניע העיקרי לרכישת כרטיס מעבד עזר גרפי - תוכנות תיביים. ביצועי 4010682 דרישות העבודה בסביבת תיביים (תיכון בעזרת מחשב), במיוחד תוכנות תיביים מכני וא- רכיטקטוני, שונות מאוד מהדרישות של סביבת ממשק אנוש גרפי ותוכנות איור יירסטריותיי. לע- צמים המוצגים על המסך של תחנת תיביים יש גיאומטריה מוגדרת מתמטית ומימדים אב- סולוטיים. הס מתוארים לוגית עייי סידרה של משפטים מתמטיים המתארים קווים, נקודות, משטחים, נפחים, זוויות וכדומה. תיאור כזה של העצם המוצג נקרא תיאור יוקטורייי. הוא תמ- ציתי יותר מתיאור יירסטרייי (כלומר מתיאור של כל פיקסל תצוגה בנפרד מהסובבים אותו) והוא מאפשר הפעלת טרנספורמציות מתמטיות על העצם (כגון סיבוב במרחב, שינויי מימדים, שי- קוף ראי וכדומה) תוך כדי שמירה על היחסים הנכונים בין חלקיו. תמונת המסך הרסטרית נו- צרת מהשלכה דו מי- מדית של העצס המ- תמטי על רשת הפיקסלים שמוצגת על המסך. תמונת המסך משתנה כאשר אנו משנים את ג'- אומטרית העצס או את כיוון ההשלכה המסך. | טר- נספורמציה מתמטית המבוטאת במשוואה פשוטה אחת הופכת כך למאות אלפי חי- עם דרייבר אופטימלי גם כרטיס מאיץ זול יכול לבצע את פעולות ה-200 וה- א4? (תנועה מצד לצד) שאופיינית לעבודה בתיביים, מהר כמו מעבד גרפי מתוכנת ויקר. שובים מתמטיים שבסיומם מתקבלת תמונת המסך החדשה. צורת עבודה זו מטילה עומס עצום על המעבד הראשי ובה גס מגיעה לביטוי מלא התועלת שבמעבד עזר גרפי. המבדקים שערכנו כללו מבחני 407064 בנ- פרד ממבחני הוידאו האחרים. במבחנים אלה הוכיחו כרטיסים המבוססים על 71834020 את יתרונם, כאשר במקוס הראשון הגיע כרטיס שסיים את המבחן ב-73 שניות. המפתיע הוא עד כמה קרוב אליו הגיעו כרטיסי האצה סט- נדרטיים, עם שבבי 801 ו-911 של 53 (בערך 78 שניות) ועד כמה מפגר ה-71834010 מאחור. הל- כולת של כרטיסי האצה רגילים להתמודד עס המעבדים הגרפיים מעידה, יותר מכל, על איכות הדרייברים שתומכים בהם. עם דרייבר או- פטימלי גם כרטיס מאיצ זול יכול לבצע את פעו- לות ה-1א200 וה-א4ק (תנועה מצד לצד) שאו- פייניות לעבודה בתיביים, מהר כמו מעבד גרפי מתוכנת ויקר. במבחני 407064 אנחנו לא מוצאים את הי- תרון של אפיק מקומי. אמנם קיבלנו תוצאה טובה ב-20% כאשר עברנו מאפיק 154 לאפיק 8 בכרטיס סז גו[ 05נחקגז0 , אבל השיפור הוא פחות מההאצה של 33% במהירות המעבד (486/33 במקום 386/25). גם כרטיסי 8154 אי- כזבו, עם תוצאות ירודות ביחס לכרטיסי 154. הסיבה לכך נובעת כנראה מדרייברים לא או- פטימליים, שאינם מנצלים את היכולת המ- שופרת של ₪154 לשנע נתונים. מעבר ל-401106 ולשני מימדים כאשר לא מסתפקים בתיכון דו מימדי, צבעים ייסינטטייסיי ותיאור סימבולי של עצמים פיזיים - אלא רוצים להציג על המסך הדמייה הל- אליסטית של עצמים יימוצקיסיי (501105), עס הצללה הממחישה את תלת מימדיותם ואת הת- כונות האופטיות של שטח הפנים - הדרישות ממערכת התצוגה גדלות בעשרות מונים. (המשך בעמי 148) מה עושים השבנים! השוואה של התכונות העיקויות של מאיצ? תצ(גה (0!0ז669!0 חסו!סהטז 66אוז) ומעבדי עזר גרפ'ים (0665501זק60 6|טסהותסזפָסזק). לאך) נן ₪ 6516 0 אפזוס 5אפך פפאפך 3 3 פטוחוק !1680 וי וי רוי 6 ססחמצ חג . זט המו !מו 5 ה ב כ יי ץד וו ( יי 5 | 5פומַ0!0ח66 16 5-ה ₪ וכזי .6ח! | 6ח! | 6 דוד | 0ו5340ואדוד 4" [[ביך ו 000 6 4 קוח | 820481 081 |(64200) חומהו ות ה 06 קית חסוז6חט-60גו] = | הסוזשהט-90או] ‏ | 6!סההתכזסס?? | סבההחחבזחָסו? ‏ | הסוזשהט!-90או] ‏ | הסוססתט! 1:00 הסוןשתט!-90או] ‏ | הסוזשחט00-1 או" | הסוןסתט!-00גת חסוזסהט!-00גו] ו 8 | -- 0 0 0100550 ו 0 ו ו 0 מ ו 0 [-] ך 5 ח06010810 - ₪ ₪ ₪ ₪ ב 2 ₪ ₪ ם ₪ ה ם ₪ ₪ ₪ -- ₪ סיט ז000. וב ₪ ₪ ם ₪ 0 5 ₪ ₪ ₪ ר 800105900 ז03חו | 5 ₪ ₪ ם ₪ ה - ₪ ₪ ם ₪ ₪םם ₪םש 1] / 11] 5 חח 61: 2566 256 12 2 זב ₪ ₪ ₪ ה 5 4 | (ו/1.024 1.280% [/)1,024 1.260 | ((א27681 1,023 (וא|1,04 א 1.280 קט 1850/0100 זט רואה 1 1 21 2 הי חי ד 32 061 60/07 וחטוהו+3!/! 2 ב 8 סו ור ד לספו ו 0 טס וס | | הז ו 1 זוס.32 הי וס- היו א/א תובק 0313 |בחזזח! בי 325 הי די הי הי סט 0 31 0318 : 0 |₪ 1 1 זופ-16 32 ו 1 16 21 6 סז חומ 313 | קום ‏ | ₪0 | 000 | פאס | ששסהה | שס סור הו הו ה הו ה הדו =ן ה ג 610% 0 ב ו או ,153 ה - 8 א ב 184.8 ו ו א 5 ו = - הב = == ו 0001 - = 00 6% | 5 01 50106106 ו ב ,0600550 50300 060וצ | 8 סק שת 4 5 1 ה הדחה ההכ הלקה הדוד הדל ל ד הוה ה הו סול | .הס אסוופצ 8 ד וד 3 33 פטוחוזק אסזוםוו 8 וה 6 66חהצת 1 בי 85 | פוח510ץ1/0705( | 5ח10צץ05ז1:6 כ נוי ד ב הסוזהזזס!ה!. חס וח > >ח] , 0 4 6 8 4 .וח סו5ץ 66 ץד 02 6 יר 8" 5" 00 ₪ ו 5 4 8זווט-601 די ד == ו וטו חסו1שחט!-60גו5 = | הסודשתט!-980ו" = | הסוו6הט!-06ו הסוזסחט!-60א1 = | הס זשתט.80או? ‏ | הסוןשהט!-00גו1 בהי (5. 0 0 מ 0 כ [ ו 0 ₪ ו - - ו ה ₪ ₪ ₪ ₪ 5 | ₪ 5 ₪ ם ₪] ₪ 1 ₪] ₪ 9 - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 6 סומ - ₪ ₪ ם ₪ [₪] ₪ 1 [ב. ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה ם ₪ ₪ 1) ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ [₪ן₪ - 8 256 0 16 ₪ ₪ א 290 1.6001 | (0241 דא סל ג 1 10000 1 ל הק חק יק 8 הדש הק ד ואה 8 וגחם פוא ואחם 28 םואל ואס תש 28 ו ה ₪ 1 2 2.1 ו 1 הש 3 32 3 וח סז ווק 0318 זפ 1 1 0 8 32 7 ופ ו א א ו 1 זג 606% |גיכן רודו בו ו ו ו ו ו 5 10 168 .6 א5ו) א5! .8 15% ו |ך נדו: 5 16 8 |5,1-865טם 11 0 | 5 ו - - 0 0 אס | 6 > ב 1 -- ו 1 טוב מראה עיניים + מתאמים גרביים מואצים. השוואת תכונות עיקריות. ן 5 5 בי 4 006 זסשס!] 6הסוחהום חסוח8ום 0 6 ח0ו5181 0180105 | ח0ו5181 סו קז | בש אגו₪ 8ח21 ו 0-80 | א24 8 5066057 | |/1024 הסופוטם 0 ,]09 2 2 00 05 קז 9 9 [ 00| 8 ב 08| 99 5 1119 8] סק ה טסזוז-855 0 ג ץ 50 6 ו 1 ,פטופחסקאפח! 7 חסוזט!950ז-תחוח ה זו 65 הו 6 85 5808 סז 1181 6870 | 865 806 חזסזזסכ | -256 חו זסוחזסו6ם 85 1-00 ו סופ 8 58 זט 16+2 | |פששסשחו/ 8זסוח וס 8 | | תחַטסז חס וחד 1 ,0065 זס|60 הזוע זההזס!זסם 6 000 0 פשס0ח:/\ ו 5 סרח | ה8ח1 06 8 סט 18000 10 זסוסס- ות פזו חחָטסז 00 ז ות וס זוס-24 5 .00/1675 ]ו 6 חסז518|8ח וו בי 6 8 חס זו 310 5 860 6ו80ז5חט 5 זסן 501100 8 זט .8100005 |/518ח 3000018100 וו דוד 201 4 הו 90031 0 44 000 1 / 4 /א 8 : ווה הזוח 0 הז6516ש | זזטסוח00 סהסחואום 0 06 /א ה/א חוס- ופוס חוק-ו ז 008 חוס-!פום 018 חום-ופטום גא | גא ₪ רן| ₪ ₪ ₪ ם ₪ (ו)768א 1.024 (ו)768א 1,024 )1,024 1,280 | (וא) 1,024 1,280 | || 1,024 1,280 (ו1,280%1,024 (וא)024%768 1 (ו)1,024 1,280 4/ /א 123 323 3 ו 2-0 1200 בא ! ם ם ם ₪ ם ם םב ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ אחוד == [ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סא 6חס 6חסא 05 מו 055 מון: 0055 | 1-7 )חס 5ח-80 2/8 | ,)החפ 5ח-80 8 החש 5ח-80 18 | הח 5ח-80 חוד | חס 5ה-70 18 | חס 5ח-70 18 | חס 5ח-80 טור | ותחפ 5ח-60 118 החש בח-100 18 | הט 5ח-100 18 1 - 38 38 18 :ןו 18 18 18 1-8 \24-0 זוט-15 ]1-0 זוט-24 ופ-15 זוט-24 20-01 24-01 77 000 ו 0 סופטוש! וו 5 80 0 סחסוחפום 4807 0061166 זז | 47668 ם ם ₪ן ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ) "5 > ₪ ₪ ם ם ם ₪ ₪ = ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ 0 ל ו ₪ ם ם ₪ ₪ ם 2 | . ם ₪ ו וי סא סא סא 2 ו ו 23 ישן סא ם ₪ ם ם ₪ ם ₪ ₪ סם הם ‏ | אא אש |[ סם אה סם הא ם ₪ ₪ . ]| 10:00-8:00 ז- 10/00-8:00 ז- 100-800 | א 900- שג 900 | ז- 100-830 930-830 | 8000-ו 800 | ז- 1100-8001 + + |- 56096 = .| - . . 0 7 0 תח 900 0 5 זס 0 יו 99 זו 0 06 5 6וץ51 80008 5 טסו ב 0006 6 8זסטוז 15 .68 86091 53 ואה חוס-והום ₪ )1,024 א 1,280 183 8 |הח 5ח-80 1 8ו-512% ו דה 05 006 0 אחץ1 6 | 5 6-ו 0 הז ויו 86 חסוז8זהסוחטסט 0 508 91 ואה חוק-ואטם 5 ₪ 5 וד סז פזווט ב -החָוו ה חסוזטו1850 2-60 יי חחסז] 5001015 55 2 80 / ₪ חוק-ואם ₪ (ו)1,024 א 1,280 (|) 1,024 א 1.280 13 | 3 ₪ ₪ 2 ₪ ₪ ₪ םּ ₪ 5 5 |\החט 5ח-80 ו | חצ 5ח-80 21/8 8-א912 18 חן זוט-15 וט-24 ו 5 >---- ₪ ₪ 0 0321015 5סוהִכְַהּיזג) (ַסזהּיזס!600 5 וזה ובו פטן אפזווע בי +100 זחגזק הו בי 5 זסוס6-וחות ה זט סז תות )טסחףטסזז-חטות 8 0 810160 סורוס ססוזם הוסוות ו ,5495 ז0] ות זסוס6-חףות זו ו 2 80 ממ זה 8 וה חום-וטס חום-ואם ₪ ₪ּ 123 ((1,024 א 1,280 (()1,024 א 1,280 3 ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 005 ו 106 חפ 5ח-80 28 | ומח/ 5ה-80 חווד 1-8 8 וט-24 וט-8 5 ו ד דה -- ₪ ₪ ₪ ם 9 | אווס וז 120 ץו0צוז ות זו 58 -6)-0019-01/ 8 זס|32,000-60 80% 2000 ל |/ה/אוזסה חוס ופט ם (וא)1.024 | 13 |/הח 5ח-80 21/8 ו 18 וס-16 8 ₪ ₪ 007 9-חסטח 2.00 ו חק 60 עס 01007 [63וזסס3חק/8 הו לאר) נן ₪ וז זו 1 חסת5 ח! קוח6 ז0ז8600|678 65וחק8] זז חח 8105 0 -55 3 6 876 ות 0-8 צְה!קפוסם חסוט!950ז וח 8זף החטרחוא3/! חסוזט!850 זא16 וחטרחוא8 1 5 (181!8060חוחסח) 1,024 א 1,280 (1618080חו) 1,024 א 1.280 8נ 1 (08/ ז6קט5) 600 א 800 | סוחסות ץ8וס5ום 6 0180 ט5 זהטסח ג שחו חו 0601 זסו60 חזטוחאם/! 006 10/6 |הטזו פזסעוזכ] 6זהעט5011 060ט!6ח1 14 ו זוז 0 0160160-008זק סז 81| עהוספום 0 ו 43 0108 | 6501 05/2 (/06) זסתווסט הזטזח6/ 000050 סק זו ס+5ט0 - ססקט |68חתספ) 88ז1-|וסד סח סקס טפ 6068 ד (6וחוז אז68519) 15 שראל |145 פברי 3 + מתאמים גרביים מואצים. השוואת תנונות ע'קריות. יבהפזופ:ק ו וחפוזק ה 00 סק וז 6 ופסא 6 וא 6 ופא 1 אאספוץוא 0 ב ]| 5011056 0 ]הזת זע 0 פטון 600 64 )-א 4 ז910ז606!9 שסטח;/ 5 00 1-09 א 24 1-0 1 מ 9 5 200 8 6או| 10085 0 81 881101 | 5שס0חו/ פַחַזסטה | ,|8חסו1ק06א6 וסצ' 0 185 | | 06 ה8 זט סכ 881 0 ח וו 1 חוהחָזהס 5 ו )8 ח8ח1 | 6וקטסס זטקתפַטסזתז 5 טס שש 8 זטם 0 זט 8 זוז סק | תועש זוז קוח 00 06 5)וטוחא זטס ח0ו8606|6131 | | -ששסו6ם-|ע ח]וצצ | 66ח8זסזסק שו501 | | 5פחסוווף 15018 פוחך .8שו5ח08א6 זט 52600 | 6ז9שז501 0סזקוחו -5000 5071005 זז סוזם זוס 8 7 3865 1וס-24 סז קט 1 זו פשסזק 08 | 058 8 ,סח ]0 05 5 סק 800 65חוז תו זסו00 וט 0טה זסו ח פו זעוז0 065 1005 חסוז8ו|518חו סח זס? ח8ח1 | .85581 |8ח0ו1ק00א8 הז וקפחוחט 06 .6 . 1 0 01 53860911 1 <=| 0 זו 4 0 :א יו וטה וחסס8חסק/ווש\ 0וחסז0/וו\ 3 > | חח09 |החסוז8 א ואה 3 . חוס-ואום חוק-ום 106 חוס-ואטם חוס-וטם חוק-וום חוס-ופטם 0 ₪ ₪ ₪ | ₪ ₪ ₪ | (ו)1,024 1,280 (וא) 1,024א1,280 | (וא)1,024א1.280 | (1,024)0א1.280 (|)1,024 1,280 (וא)768א1,024 | (וא)1,024א1,280 | (ו)1,024א 1.024 0 0 = 13 123 13 24 13 3 23 123 34 ך- = ם ם ₪ ₪ ם | ם ₪ ם מר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ == לק| ההא ₪ - ₪ ₪ ₪ הניו ₪ 1 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 58 ₪ שמ רה 80-1 05 65| | 65 05 הח 5ח-60 18 | החל 5ח-80 1/8 | חש פח-70 חוד | החש 0-5 חוד | החפ 5ח-80 וד | ו חפ 5ח-80 256% | זה 5ח-80 פוש | והש 80-05 וד |/ 5ח-75 768% 18 18 18 2-8 18 8 108 :ו ו16-0 זוט-8 זוס-8 וט-24 וט-24 1 %ופ-15 זוס-8 1 סוחס | 6סחאעג, | 114830 5108 1 0086 ו זה וד 4780 5850 [ ופ 0 סופנוו שב = = ₪ 4 ₪ ₪ ם ₪ ₪ | 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 6-0 . . ז- 11:00-8:00 ]| 10:00-8:00 ]-0-5:00 5 900-600 -9:00-600 ז-/ 11:00-800 ם סל 146 ישראל פברי 3 ו | בו אסזז ו אסזו3!] חסזפַהוא חוח1060 0₪165ז0 . 1280 זס וחק | 1024 חס955זקוח| | 6?-זסלוו אה 0 1108010 | 58100 5סו קז ו ואהחצ 008 2 לאר] נו ₪ 2 "ו 1009 | 155 ד 1209 ] 109 1-0 . 9 ו וז 151 600% ח/ 6 85-חחות זה 8 חס פוחזס!6 וו 1 סט-60 50 ה | 518016 55| 8 ₪185 חס ח! הזו וסוס 08 זסוסוזק 15 תזועצ וז 150 ויוי זו 18 וח ו טסץ |3] זה .61ססטפ | = עו0ו501--חַחוופופ ו 6 5זפעו!00 זט ,0005105 6010 60 ח0ו181 0006 | .זס|0 256 5! 860 סח ]זו ו 1 06 סוס ץוחס פוחזסח6ם ו 6וסוח 60515 18 --ץ|50061800/9 זטסתט זוז יו זז ץ!|8חוףז הוח 6 טסץ 18 05 0 ₪6 לפ 011581 וט 8 00518 800 מז וז וס חסוז8 סקס ₪ 2004 | 0 7 04 6 9201 1 שו וד 6 8008979107 80105 ואה אסזו53//!8 אסזו59//8 [ חסופחַחוא | וחס06! 5 90 הוח 8105 0 ך חום-ואום 8 חום-ואטום חום-ט חוכ ואום , חוס-ואטם סז ז-855 0 ₪ ₪ 1 ₪ ם ₪ ם 0 זז צְא!ס5וש (ו)1,2801,024 | | (וא)768א 1.024 (ו|1,024 1,280 (וא)768א 4 | (וא)1/280%1.024 | (וא)768א 1.024 חסוזט/850ז וח 018 החטרחוא8ו/! 1323 23 13 12%0 13 0 חסוזט/1950 181 רחטרחוא8!/! | 1 .7850011005 186 סקקטפ ₪ ₪ > ₪ ם ₪ [ 0 (8000|ז18חוחסח) 1,024 א 1,280 ₪ שאה מר ם ₪ ם (190000חו) 1,024 א 1,280 . ₪ ₪‏ | .* [ ₪ ₪ 08 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ (0/ ז6קט5) 600 א 800 05 08 05 חפד 0 105 חס חססקט5 65 חש 5ח-80 מושו1 | הח 5ח-80 38 | ו\החע צח-80 8 | חס 5ח-80 5128 | |הח/ 5ח-80 18 | ,וח 5ח-80 וש ץחסוחוח 1518 4 - 5 .- 8 0 8-9120 8 1 8 50 18 0-6 580 זט סג זוט-15 2-1 . [ופ-15 חי [ [וט-16 ו24-0 סח חן 061 זסוסס וחטרחוא 1/8 8זפופ 008614 | 0 8 | 4750 81000006 | | 114860% 519778 0 08 008 06 ב ₪ ₪ 2 ₪ ם ₪ ד 6 05 החור פזסט :זכ 6ז8עש5011 6ט!סח! 5/8 ם 0 זוז |0 ג 008וח-160160סזק זז 11| וקו זו 0 תו 3 0108 | ₪ ₪ ם ם 6ס = ו 2 ם סם (/661) זפת5ו1סט 8זטזח9/ סע 0061001/1/10705071זס סמ 5 ז9וה0910 5 |08וחת60ז 66ז1-!וסד 5זטסח חססקט5 |08וחח60 (6חו1 אז68516) 0 900-.ו.ה 8:00 |, א | | א . . 9.00-6:00-] (המשך מעמי 142) החישובים המורכבים של 6אזמפסאפא מבו- צעיס מהר יותר באריתמטיקה של נקודה צפה (דאז0סץ סאד 1.0). נתוניסם השמורים על כל פיקסל צריכים לכלול פרטים נוספים: ייעומקיי במימד 2, שקיפות, ברק מתכתי וכדומה. כר- טיסים המיועדים לישומים אלה אינם מס- תפקיס ביכולת של מעבד גרפי סטנדרטי, גם אס הוא בר תיכנות כדוגמת 1834020א1, אלא רותמים בדרך כלל רכיבים יחודיים (810 - רכיבים משולבים מיועדי ישוס) וארכיטקטורות מקביליות כדי לספק את כח החישוב הדרוש לביצוע המשימה. לא נכנס כאן לפירוט עשרות הכרטיסים השונים שזמיניס בשוק הספציפי הזה. זה שוק מסורתי של תחנות עבודה הנ- דסיות והיכולת החדשה לבצע עבודות חישוב אינטנסיביות כל כך על 76 ניקנת במחירים של תחנות עבודה. מחירים אלה מוציאים את הכ- רטיסים רבי העוצמה ממסגרת הסקירה שלנו. תחוס אחר שזוכה להתעניינות הוא שילוב של וידאו ייחייי עם גרפיקת מחשב. יימולטימדיה" עדיין מציינת לרוב משתמשי 76 את השילוב של קול ואנימציה בסיסית על מסך 6 , אבל המטרה הסופית היא להגיע לאיכות וידאו של תמונת טלויזיה מושלמת: 24 סיביות צבע טבעי, קצב ריענון של 30/60 תמונות בשניה ואבחנה גבוהה. מאחר ונפח הנתונים של וידאו חי הוא עצום, נוצר הצורך בדחיסה ופרישה של התמונה בייזמן אמיתייי (כלומר בקצב הריענון הגבוה של המסך). המעבד 10832 כבר כולל תמיכה בפרוטוקול זג של מיקרוסופט. התמיכה, באמצעות דחי- סה ופרישה באלגוריתס ₪ 1א, עדיין אינה מגי- עה ליכולת של מעבדים יעודיים, כמו 0פפא] של אינטל , אבל היא ראשית הדרך לאי- נטגרציה של מערכת הוידאו. מעבדים אחרים, דוגמת א1815/1510 של שוסטון6ם, כוללים חו- צצים כפולים המבטיחים שהתמונה על המסך תשתנה ברציפות, ללא הקפיצות האופייניות לתמונות טלויזיה המוצגות ישר ממעגלי הפ- רישה. למולטימדיה יש גס מסלול הפוך. מג- רפיקת מחשב למסך הטלויויה. עד כה נזקקת לכרטיס מיוחד כדי ליינעולי" את תמונת המחשב על אותות התיזמון של טלויזיה (068/א65). ללא נעילה כזאת תמונת המסך יישטהיי על מרקע הטלויזיה כמו תחנה לא מכוונת. הש- בבים החדשים של 53 - 801, 805, ו-928 - כו- ללים נעילת תיזמון, כך שיצהן שיחפוץ בכך יוכל לספק תמונת טלויזיה מכרטיס ה-64/. יצרנים אחרים מספקים קול סיפרתי לכרטיסי הוידאו. אם עד כה רכשת כרטיס קול נפרד מכ- 8 שראל פבר! 3פ' טוב מראה עיניים רטיס הוידאו, חסוצו)6נתד מציעה לך שילוב של השניים בכרטיס ס6גצגז מתוצרתה. הכרטיס, שנועד לישומי מולטימדיה, מסוגל לקלוט במ- קביל שלושה אותות וידאו (ממקלט טלוטיה, מצלמת וידאו או 08/), להוסיף להם ערוץ קול סיפרתי ולהציגם בשלושה חלונות מסך. הכ- רטיס וקו של |וגוחססטו/ כולל את מקלט הטלויזיה ומגבר סטיראו איכותי, כך שאתה יכול לקלוט שידורי טלויזיה ישירות במחשב, ולהציג אותם בחלון לצד מעבד התמלילים וה- גליון האלקטרוני שלך. הכרטיס > וושהחטתתג? של 0861110 כולל אפשרות להקליט קול, הצעד הראשון בהכללת יידואר קולייי בתקשורת מח- שבים. 780%ג1א מתכננת להציע קו של כר- טיסים מודולריים, להם תוכל להוסיף פונקציות לפי צרכיך. מודולים נתקעים יספקו האצה של מדפסות לייזר, עיבוד וידאו ומולטימדיה וכ- דומה. הכרטיסים יהיו זמיניס בגירסאות 184 ו-18/ במחירים שבין 500 ל-1300 דולר. באופק כבר מסתמן המאבק בין אינטל לאירגון 54 על התקן העתידי לאפיק מקומי. אינטל דוחפת את התקן השאפתני 701 ו-54מ/ מת- עתדת להשביח את 18 לתמיכה ב-64 סיביות. מבלי לקבוע עמדה איזו גישה תתגלה כהצלחה מסחרית, אנו יכוליס לאמר בבטחה כי הדרישה לביצועים גבוהים יותר ויותר לא תפסק וה- ספקים לא מתכוננים להרפות מהתחרות על כספי הרכישה שלנו. גם אם בעתיד יהפכו הכ- רטיסים הגרפיים למערכות משולבות של גר- פיקה ווידאו, קול ומולטימדיה, המבחר כיוס יכול להשביע את מרבית הדרישות. צריך רק לבחור נכון ולשס כך סיכמנו את המבדקים בט- בלאות ובגרפים הלוטים. >מתאמים גרביים מואצים. זו 11:00-8:00 | = 900-600 + 6 סצצ הניןי | ח8ע5 1060 6 ז810ז000]0 א3!)ח:/ ה6ץאוצש פטוסטחוצ זס1 7-7 299 200 09| 6צוף זסח ץמ יי 006 ססות 6חז טסץ ו ו זטם ,טח זה 8 זט תףטסזת 1 10 טסץ פעוף |!וצזו ,6וזק 188500806 וז ות 8]-ח סז ו סק ןיי = זס ססות 8|-0-90031 6 86 |מזוחָום חז6518/ אוחססחק 0 8 חוס-ופום חום-אטם ₪ ₪ ₪ (ו)1,024 א1,280 (וא) 768א 1.024 (,וא|768א 1.024 13 1323 1323 = ם ם ₪ ₪ ם ם מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ \החס פח-70 ו | ו אהחש פח-80 םועו | ומס 5ח-80 !ו 18 | 2-8 זוס-15 זוס-15 זו 0 588 3 5088 6 פסוחח! . ם ם שן 100-800 ושוואח תכונוח ע'קריות. הזד 18 18 0055 8וחף5 וסוט חססעם 0 6001-ו|66אאהד 06 אהו 4 הק 8ז0זסצסק 6% 160606 0 8 ז.ה 000 001 : ב לאר) נן ₪ . | סו000|0:8ה 5 9 09 9 9 9 וז 15 8 86 | זסוסס-חחות 600 | פ/שסטחוש) תפות 6 1 טס 58 סח ח| חוזטס 95 5 ו ו וס ,זטקוףטסזה 1 ףטס 6 00 8 !0 זטסחטטסזהז 16 זט ,זטסחףטסזחו (חואזסש 8 80%5! 8 וי טס סה 1 ו וט 1 טוה 3 זוז 1000 32,000 658 ]ן סו | = 5008 058 6000 0 זט 80 | 5! 810876ח שח 8 80 , זסעוז 5 חסוו8סווקסה וע 6 וטס חחוווו 8 5/0 ז296-00!0 וח 10 1615 סה 068 15 070 5011 | .זסשוזט 000וטה 86 | 186 1 א 01 מ 4 ו קוו ז0ז8000078 05וח8 0 8 8 85 הוחופ 3 ו 805 6 חוס-ואטס סא חוס-|8 חס חוס-|טם חוס-וום 60 חח טסזת855-1 0 ₪ ₪ ₪ . . 08 5 זז צְהּ|כק5ום (ו)1,024 א 1,280 (()1,280%1,024 (() 1,024 א 1,280 | (וא)1,024 א 1,280 (|)1,024 א 1,280 (וא)768א 1,024 חסוזט!850ז 05וחק 18 החטרחאהו/! 9-0 20 1200 3 3 3 חסוזט!850ז 1א6ז וחטחואב!/! = וד זי | 050 00 50 ₪ ם |₪ . ם ם (187!8060חוחסח) 024, 1 א 280 1 ₪ ₪ ₪ | . | ם (1090וחו 1,074 א 1.280 | מ ₪ ₪ ₪ ך - 8 | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 (6/ זקט5) 600 א 800 ב | 006 006 מו 8 טון: ו ססקט 6 ואס 5ח-120 118 | חש 5ח-70 18 | חס 5ח-60 18 | הט 5ח-80 18 | |ומח/ 5ח-70 8 | שח 5-ו /סוחסוח ץ8וס5ום 1 2 18 ואו ו וו 18 הפו | 6-ו 180 סק 5 זט סח זוט-16 1וט-15 | \2-0 ייוו זוט-15 ווט-24 5 סח חו 0601 זסוס6 וחטרחואם!ש! ו 06 3 88ופ וו 70% סופטו/ 3 58 0072 מ 0061 6 1 | 2 -7-- ₪ ₪ םב . ם ם ץ5018ו0 |הטחו/ פזסטוזכ] 6ז8/ש5011 ס6טט!סח[ ם ם ם ם ם /514 0 5 ₪ ₪ ו ₪ ₪ ₪ ם זוז 0 0008ח-160180סזק -רד--------- ₪ ₪ |[ פפפוק] ם ם ו שופ יא ₪ ₪ ם ₪ ם 0 . ₪ ₪ | > . ם 3 0108 ] 8 8 8 סא 6חסא 6= 5 05/2 . ₪ ₪ ₪ּ ₪ ₪ (60) זסת5ווסט 8זטזחס/ הא ₪ש ₪ .מ | |₪ ן ם לש 9:00-7:.00 + 900-700 ז-11:30-3:00 .₪ 8:00-חססח 12:00 + 11:00-8:00 + ₪ ם +סקקט5 ז0הו6₪510 חססקט5 |108חח80ז 86ז1-||סד טס סק ט5 |08וחת60ד (סוחוז ח68517) 15 בחרונוח וצ המוט פמק ורות לשיפ בכר תיקון טעות דפוס בגליון 3 נפלה טעות במאמר '"יהאצת פשסנתוא ללא כאביי, עמוד 121, טור ימני למטה. הגדלים של מטמון 6ותפחגוח5 שהודפסו, שגויים. להלן הנוסח הנכון: אם אינך בטוח כמה 84% להקצות, השמט את ציון הגודל ותן ל-6תפחגוח5 לבחור אותו עבו- רך. ברירת המחדל כש-5אספתו\ רצה משתנה: 0% במחשבים המכילים פחות מ-18א1 זיכרון [א/, 256% במערכות עס 1₪א1-2, 512% במ- חשבים המכילים 88א2-4, 8!א1 במחשבים עם -4 עד 8א6 ו-8/א2 במחשבים עם יותר מ-8א6 של את 4 ₪ ₪ ₪ מהשבים שגיאות של זוגיות זיכרון 0 נראה שדיבוק השתלט על מערכת המחשב שלי. המחשב ננעל, מתרסק ומאתחל את עצמו ללא כל סיבה נראית לעין. בזמן טעי- נת או הרצת 3.1 >שוספאו/ו, לעתים קרובות אני מקבל את ההודעה "ץה0ש 577% חסתתם לחתגת .תסתתם אמד5ץ5 .סמזוגת ממךסמזספיי, ואז עלי לבצע איתחול קר. לאחר האיתחול יכולה המערכת לפעול מספר שעות, ולהתרסק שנית. פעמיים בזמן הרצת יישומי 5% התרסקה המערכת, תוך הצגת ההודעה ייחסתתש לחתה אגחיי. לעיתים המערכת מב- צעת איתחול ביוזמתה. מה לא בסדר! גיפרי קאראסיק, מונטיצילו, ניו יורק. > שמקור הבעיה הוא בזיכרון המערכת שלך. קיימים תשעה שבבים בכל בנק של וכרון המערכת. שמונת הראשונים משמשים לאגירת בית (סיבית אחת לכל שבב). התשיעי הוא שבב זוגיות, המשמש לאיבחון בעיות זיכרון במחשב. כאשר המיקרו-מעבד כותב בית של מידע לזי- כרון, הוא מאכסן את הבית כשמונה סיביות (שלכל אחת מהן ערך של 0 או 1), ומוסיף סיבית תרגוס ועריכה: ד'/ר יובל רבינוביץ זוגיות. אם סכום הסיביות במערך 8-סיביות הוא אי זוגי, הערך המאוכסן בסיבית הזוגיות הוא 1. אם סכום הסיביות הוא זוגי, יאוכסן הערך 0 בסיבית הזוגיות. לכן סכום כל הסי- ביות, כולל סיבית הזוגיות הוא תמיד זוגי. כאשר המיקרו-מעבד קורא מהזיכרון, הוא בודק את 9 הסיביות ומחשב זוגיות. אם הערך המ- תקבל הוא אי זוגי, יודעת המערכת שמשהו אינו תקין, ומודיעה על שגיאות זוגיות. למרבה הצער זה כל מה שהיא יודעת; יתכן אפילו שסיבית הזוגיות עצמה גורמת לבעיה. גם אינטראקציות בין כרטיסי הרחבה עלולות לגרוס לבעיות כאלה. אם הדיבוק שלך הופיע מיד לאחר הת- קנת כרטיס חדש, נסה להוציאו ולראות אם הב- עיה באה על פתרונה. נניח שהמערכת לא הש- תנתה לאחרונה, והבעיה הופיעה מעצמה, הצעד הראשון הוא לוודא שכל שבבי הזכרון יייושביםיי היטב בשקעים שלהם. שבבי זיכרון מטיפוס ;זע (0א6.ק מאזת-א1 1געפ) נו- טיס להתרופף כתוצאה ממחזורי חימום וקירור בהפעלת המחשב וכיבויו. לחץ בחוזקה על הש- בביס כדי לחזק את אחיותם. אס הבעיה מת- מידה, יתכן שתוכל לפתור אותה על ידי החלפת שבבי הזיכרון בשבבים ממערכת אחרת. החלף רק שבב אחד בכל פעם, והשתמש בשבבים בעלי אותה קיבולת זיכרון ומהירות כמו השבבים המקוריים (קיבולת שבבי הזיכרון נמדדת ב-11.08178א או 648175ם!וא, והמהירות. בנ- אנו-שניות). השימוש בשיטה זו עלול לארוך זמן רב, במיוחד כשמדובר בשגיאה שאינה מתרחשת כל הזמן, כבמקרה זה, והיא תפעל רק במקרה שקיים מרכיב פגום אחד בלבד. התהליך דומה לאיתור גורה שרופה אחת מבין מספר נורות המ- חוברות בטור. תוכל להיעזר בתוכניות המפעילות מיקומי זי- - כרון אינדווידואליים ומדווחות על האתר הפיזי המשוער של הבעיה (כלומר - באיוה שבב וב- איזה בנק-זיכרון). תוכנת א14 656% של חברת מא8גאו5077 מא6₪570ש0ד ותוכנת 858 של 1805067 כוללות שתיהן אפ- שרות זו. מצד שני, יתכן שקל יותר להיפטר מה- זיכרון הישן, ולהשתמש בכך כתירוץ למעבר לש- יצירתיות בביס בעלי קיבולת גבוהה יותר. האם לא חי- פשת סיבה לעבור ל-18א8 או יותר? אלפרד פור. ₪ ₪ מ ₪ ציוד היקבי העמדת המערכת במצב הכן לכ לרכוש מתקן גיבוי לזרס חשמלי למערכת שלי. כיצד אני יכול להגדיר כמה וואט אני צריך! דניס וינטר, לוס גאטוס, קליפורניה. גיבוי לזרס החשמלי הוא תוספת חשובה למערכת המחשב. התקן זה מכיל סוללות המ- ספקות חשמל למערכת, כמעט ללא הפסקה, בזמן הפסקת חשמל. ללא גיבוי זה, אתה מס- תכן באובדן נתוניס רבי ערך. הצעד הראשון הוא הכנת רשימה של המכשירים אותם אתה רוצה לגבות. תן דעתך לכך שלא כל הרכיבים זקוקים לגיבוי, אלא רק אלה החיוניים לתפקוד המערכת. לדוגמא: את המדפסת בדרך כלל אין צורך לגבות, משוס שבאפשרותך להפסיק מטלת הדפסה בזמן הפסקת חשמל, והפסדך היחיד יהיה זמן ומעט נייר. זכור שהתקנים היקפיים מסויימים צורכיס חשמל רב. לאחר מכן עליך להגדיר את כמות החשמל שצו- רך כל רכיב במערכת. רוב מכשירי הגיבוי מג- דירים את עוצמתס בוואטים, בעוד שעל ציוד המחשב מוגדרת הצריכה באמפר או מיליאמפר (גח). בדרך כלל תמצא את מספר האמפרים שהציוד צורך על לוח המידע שבגב המכשיר, או בספר ההוראות. לחישוב העוצמה הדרושה לך, הכפל את הוולטאג' במספר האמפרים. מערכת החשמל בארהייב מספקת מתח של 115 וולט. בישראל - 230 וולט. מכאן ואילך נדון בדו- גמאות לפי מערכת החשמל הישראלית. מוניטור טיפוסי צורך 0.7 אמפר. הכפל 0.7 ב-230 וולט, ותקבל שההספק הדרוש הוא 161 וואט. מחשב שולחני הצורך 1.5 אמפר זקוק להספק של 345 וואט. ניתן בדרך כלל להתעלס מרכיבים שצ- ריכתם היא בסדר גודל של מיליאמפרים, משוס שהתוספת שלהם לצריכה הכללית היא זניחה. אם בכל ואת אתה רוצה לחשב אותם, הכפל את הוולטאגי במיליאמפר וחלק ב-1,000. ציוד המכיל מנועים וגופי חימום, כמו מדפסות לייזר, עלול | לחרוג מהמסגרת לחלוטין. | מדפסת [ 1.5 של ץצ היא בעלת צריכה מפחידה של 3.8 אמפר, וההספק הדרוש לה הוא 874 וואט - מעבר ליכולת של רוב מכשירי הגיבוי. הדרישות דלעיל הן דרישות מקסימום. רוב הומן הרכיבים אינס צורכים את מלוא. הזרם, אך בזמני צריכת-שיא, כמו לדוגמא בזמן הפ- עלת המחשב, הצריכה מתקרבת לשיא זה, ולכן גם על החישוב להיקבע כך. לבסוף, חבר את כל ערכי ההספקים שאליהם הגעת, ותקבל את הספק המינימום של היחידה למערכת שלך. זכור שמשך הזמן שהמערכת תפעל תלוי בעומס. יחידת גיבוי בהספק גבוה יותר תספיק לזמן רב יותר בהפסקות חשמל. קיימות יחידות גיבוי היכולות לייצב את הזרס הנכנס, למניעת נזקים הנגרמים ממתח נמוך או פתרונות מיות, תיבות דיאלוג וכדומה של פאוספאז, לשימוש בספרי הדרכה למחשבים. הכללת דמויות אלה במסמכים הנערכים על פאוסשאזא 08 פסצ הופכת את המסמכים לקשים ביו- תר לעריכה (אחד מהם הוא בגודל 18א15!). הכ- פתורים האפורים הממופים-גרפית, המוצגיס על ידי ישומים רבים, הם כמעט בלתי קריאים, לאחור צילום מסמך שנפלט ממדפסת ה- חז דמ[5ג .1 קז שלי. הפיתרון | לשתי הבעות | הוא לצאת מ-0)/5א1/ו, ‏ לגשת ל-ק5570, ולבחור את דרייבר התצוגה 6380%1₪סאסוא החש 40 . לא זו בלבד שהמסכים ברורים בהרבה, גודלם הוא שמינית מהגודל המקורי! אני מקווה שגם אחרים ימצאו מידע זה בעל ערך. הלן הריוט, ויקטוריה, קולומביה הבריטית, קנדה. 0 הדיסק הדרוש לאיחסון קטע ממו- פה-גרפית ב-5אוספאזאו תלוי בממדי הקטע, וגם במספר הסיביות הדרוש לאיחסון כל פי- מסך של למעלה מ-480 א 640, אלא בלית ברירה. נלל גי. רובנקינג. ₪ ₪ ₪ ₪ קונפליקט |8508 ספזט 50916 6 אם אתה משתמש ב- בסביבת הפיתוח המ- שולבת, דאמאאסףןטאם דאםואקסמצמס | סמדא א6מדאן של ,45641 880ד תחת שומ /0פמכ, סביר שתיתקל בקונפליקט. צירוף המקשים ‏ <61₪1> <אמת8> | משמש ב-פכ] להחלצות מתוכנית הנקלעת. ללולאה אינסופית. אך אם תקיש > <אגמתם> בשעה ש-עך וץ תחת שמ ש50ס, אתה עלול לגרום לנעילת כל המ- ערכת. אתה :כול פשוט ללחו על <0181> <> :זפ > לסגירת חלון ה-אומז/50מסם המכיל את ?1 אך כך, כמובן, תמחוק את כל הנתוניס שלא אוכסנו בקבצים פתוחים. איזו גבוה מדי. לכאורה, עשויה תכונה זו להצדיק חי- קסל. מספר הגווניס השונים היכולים להיות מו- דילמה! בור כל הצטד למזלך, קיים פי- שלך ליחידת. גל- תרון. העלה את בוי, | אך הדבר 0 וח 5060 -!|ט=] 8 פחזיז510 התפריט הראשי אינו כך משתי סי- 24 155 8 4 1 [6אוק זסק וו של שומ ש80כ. בות: | הראשונה 6 28 26 6 (סחסוח)2 מי לחץ על <%0> היא כי למרות 1008 וו 000 ו 8% 0 (לציון | אפקס), שמדפסת הלייטר 1 ו 4 או 6 00 א 800 והקלד 1 שלך עלולה להי- 2080 א16 א וי א 8 א 1,024 (ל-65א0114 פגע מגל מתח חש- 000 2,000 וק 00 106 4 א 1,280 [א0654). מלי, ברוב המ- קרים תיקון הנזק זול יותר מההשקעה במערכת גיבוי. השניה היא שניתן לרכוש מייצבי מתת ללא גיבוי סוללה. יחידות אלה הן זולות בה- רבה, ולכן הן פיתרון מוצלח יותר להגנה על מכ- שירים זוללי חשמל. אם אתה מתכנן לרכוש יחידות גיבוי למספר מכשירים, שקול רכישת יחידת גיבוי אחת גדו- לה. יחידה טיפוסית של 1200 וואט עולה פחות ותופסת פחות מקום משלוש יחידות בנות 400 וואט, ולעתים קרובות מכילה גם מיצב מתח. החוכמה בבחירת מערכת גיבוי היא התאמת צרכיך למערכת. הגיבוי. אס תרכוש מערכת קטנה מדי, היא לא תוכל לספק את צרכיך. העד רכה מופרזת של צרכיך, לעומת זאת, תגרום להוצאה גדולה מהנדרש. אלפרד פור. ₪.א. סביבות הפעלה העתקת מסכי 5ו0סאז 6 לעיתים קהובות ברצוני לשמור מסכים, צל- צגים בו זמנית על המסך תלוי במספר הסיביות לכל פיקסל: כל סיבית נוספת מכפילה את הכ- מות. תמונה מס' 1 מראה את מספר הבתים הנחו לאיחסון מסך מלא, תוך שימוש בשילובים שו- נים של גודל מסך וסיביות לכל פיקסל. שים לב לשש התיבות המודגשות בטבלה. הן מיצגות צי- רופיס הדורשים מעל ל-8א1 זיכרון מסך. המ- עבר לדרייבר תצוגה 68 מונוכרוס מוריד את מספר. הסיביות לכל פיקסל לרמה מוערית. במצב זה, כל פיקסל מיוצג על ידי סיבית אחת. אם הסיבית היא 1, הפיקסל הוא לבן; סיבית של 0 מייצגת פיקסל שחור. למסכים העתידים להיות מודפסים בשחור לבן, השימוש בתצוגה מונוכרומטית לצמצום הגודל הוא הגיוני. תן דעתך לכך שרוב התוכניות נראות שונות מאוד כשהן מורצות תחת דרייבר תצוגה מונוכרומטי. אין גווני אפור: הכל בשחור או לבן. גם צורתס של חלק מכפתורי הפירמוט במסך סאסצואזא הס גבוהים וצרים יותר במוד מונוכרומטי. אם הדבר אינו קביל במסמך שלך, בחר דרייבר פשוט של 64 ב-16 גווניס. אל תשתמש בד- רייבר של יותר מ-16 גווניס או בכושר הפרדת הקלד את הקוד של שתי האותיות שבחרת ל-.7458641 80 ותראה את תיבת הדיאלוג של 05א688 [א6סתק. לחץ על <1=> לבחירת הדיאלוג לאופציות מתקדמות, וחתפש את התוית ייקונפליקט מקלדת" 0-5 דסא 60 פאה ס8?םא. עבור לתיבה הק- שורה לתוית זו, הכנס את המספר 8, ולחץ על שמדאם לשמירת השינוי. כעת תוכל להקיש בב- טחה .0781> <88548> בזמן הרצת ?ד תחת שומז850כ! אס המסך שלך מראה את התוית (033) | 168א60 פתגסמצגא, או ש-50/15מע מסרבת לקבל ‏ 8 כערך ל-167. 60 קפ ס8צמא, עליך לעבור לגי- רסה המעודכנת של שומז/50מס. ניל ג'. רובנקינג. - עיבוד תמלילים קבצי ד םתסש רזים *ותר לעיתים. קרובות יוצרת ז6מתאפקסאסאו קבצים גדולים בהרבה מהנראה כמוצדק על פי 151 יכוז 3 :א 572 כמות הטקסט. אם שינית גופנים (פונטים) במ- סמך, חלק ניכר מעודף זה שייך לנתוני הגופנים הבלתי נחוצים, שנותרו בקובץ. למזלנו, קיימת דרך פשוטה להיפטר מסרח עודף זה ולהקטין את הקובץ. התחל במסך של מסמך חדש, וה- שתמש בפקודת 1157 <05> או משמוחדטת <10+ לטעינת הקוב שאתה רוצה להקטין. כאשר תיתן את שס הקוב ואת הפקודה לה- באתו, | 667תאמקכעתסש תשאל אותך יידדאםואט06כ דאמפאאט6 סדאז משמזחדסתיי ענה בחיוב, ו-ד6מתפקסאס/ו תטען את המ- סמך לתוך חלון המסמך הנוכחי. אם תשמור מחדש את המסמך תחת אותו שם או תחת שס חדש, תמצא שלעיתים קרובות הוא יהיה קטן להפליא בהשוואה לקובץ המקורי. וחשוב מכך: הקוב החדש ישמור על גודלו החדש עד שתשנה שוב גופנים. ניתן לחזור על תהליך צמצוס זה שוב לאחר שתשנה גופנים. מרטין וו. שוורץ, יונקרס, ניר יורק. 0 שכל המשתמש ביותר מגופן אחד ב-ד6םתמקכחס/ו יוכור עצה זו. עס זאת, כדי להפיק את המירב מכך, עלינו לצלול מעט לתוך מסתרי פעולתה של ד67מתתתקסאסאו ולהבין מדוע טיפ זה פועל. כל קובץ מסמך בפו- רמט | ז6מתתמקסתסש| מתחיל בפתיתח (חמכ םא), המכיל מידע על הקוב>. מידע זה כולל את סיכוס המסמך, מדפסת המסמך, רשי- מת הגופנים שבשימוש במסמך, טבלאות ריוות פרופורציונאלי לכל גופן (בעל ריווח. פרו- פורציונאלי) שבמסמך ועוד. בכל פעס שאתה מוסיף גופן חדש (על ידי שימוש בפקודת 8455 דאסת, <812478ד0> | ך6םתתמקסתסאו מו- סיפה את המידע המתאים לפתיח. דבר זה מת- רחש גם לקודי גופניס אחרים, הקשורים לגודל ולצורה. מספר הבתים המתווספים לכל גופן משתנה, כתלות בגורמים כגון מדפסת המסמך, גודל הגופן ומספר התוים הכלול בגופן. בקי- צוניות אחת, אם אתה משתמש במדפסת סיכות עם גופן בריוח אחיד, מוסיף הגופן החדש פחות מ-100 בתים. בקיצוניות השניה, עם גופנים בקנה מידה יחסי, 801/.81, יכול כל קוד חדש להוסיף 2000 עד 3000 בתים. וזקצצ. דוואו-ופ5 וו 8108 0 5 7 שתהא(978%צ )9‏ הסאק (0ם57צ5) - סותבּאת (א25510) תש תסותגוס 681-060 6-808-01תהת)ת6תעוס-662תט-16 1 ) 6.5806ת606,.861656.50806,.8ת1 1שי60ת1606.5116.1ע662ת.,6.50806ת0.ע6מתם (;) פתרונות למרבה הצער, העידכון האוטומטי של מידע הגו- פניס ב-67מחמקסאסצו עובד בכיוון אחד בלבד: הוספת מידע. אם אתה מוחק גופן ממ- סמך, ומחליף, לדוגמא, גופן דאזסק 10 אגואסא פמואזד בגופן דאזסק 12 אגואסא 5מואזד, ז6מתתמקסאסאו אינה מוחקת דבר מהפתיח. המידע הנוסף רק נוטל מקום נוסף, ומגדיל את הקוב ללא צורך. אם במצב זה אתה טוען את המסמך לתוך מסמך אחר, מקלפת 67מתאמקכא0או את המי- דע הישן, ובונה את הפתיח החדש על סמך אותס קודי גופנים הנמצאים עדיין במסמך. בדוגמא דלעיל, לא יכלול הפתיח החדש את המידע ל-דאזסק 10 אגואסת 5פואזד, ולכן יהיה קטן יותר. תן דעתך לכך שמידע הגופנים בפתיח החדש מבוסס על הקודים המוגדרים בקובץ, ולא על הגופנים בהם אתה משתמש. זהו הבדל דק, אך רב חשיבות. אם אתה משנה גופן על ידי הכנסת קוד חדש (על ידי הפקודה <0%), דאסת 8485 ואז בחירת הגופן) מבלי שמחקת את הקוד הישן, יישאר הקוד הישן במסמך, גם אם הוא אינו בשימוש. עקב נוכחותו של הקוד בקוב, תאכסן ז6מתהמקסאסאו את מידע הגופן בפ- תיח הקובץ. מסיבה זו, לפני שאתה מצמצס קוב על ידי הבאתו לתוך מסמך אחר, עליך למ- חוק כל קוד גופן בו אינך משתמש. הדרך הנוחה ביותר היא למחוק קודים אלה בזמן שאתה מכ- ניס קודים חדשים. השתמש ב-41תטסת 60 <3?> <41/7 > כדי לחצות את המסך, כך שתוכל לראות את הקודים, ולמחוק את הבלתי רצוייס לפני או אחרי הכנסת קודים חדשים. אם אינך מבטל את הקודים הישנים, כדבר שבשיגרה, בזמן הכנסת קודים חדשים, תוכל למצוא ול- מחוק אותם על ידי שימוש בפקודת 554808 <2> או 405 [קמת <2ת><17>. במרבית המקרים, האפשרות העדיפה היא 8, מקם את הסמן בתחילת המסמך, עס הצגת המסך של 60085 41מ/מא, לחץ על <17<>92>, ענה בחיוב על השאלה /ו אחא ס6, ואז ענה על השאלה 5808 | ב- 7 6ות8ת-6מ8:ת280.-66.5116(;) הע(עססתם)ץ(ס1אם) (מ6סתם)" סתהאק (םתפת1תה/) (6ע66216ת). (580%308066) צ(ע6סתם) ‏ 6תהאת(םמת1תתץ) (6ע58) <011<>₪8>, דאסס 8455 דבר זה *וצג על המסך כ-(דאסא). לאחר מכן לחץ על <> לה- שלמת הפקודה, ודאג לכך שלא יהיה שוס טקסט בתגובה לשאלה אחצו 5סג.זקמת. לח שוב על :₪2> להשלמת הפקודה. בשלב זה הש- תמש בפונקציית ההחלפה כרגיל. ענה בחיוב למ- חוק קודי גופן בלתי נחוצים, ובשלילה להימנע ממחיקתם של הקודים האחרים. נהג בזהירות כשאתה מאפשר מחיקת קוד. כאשר ד6מתםקכאסצו מוצאת התאמה, היא מדגישה את התו הנמצא מייד לאחר המחרוזת שנמצאה, ומבקשת רשות להחלפת הטקסט. אס קיימים שני קודים סמוכים, תמצא ד6מתחפקסאס/י את הקוד הראשון ותדגיש את השני. הקוד שלי- מחק הוא תמיד הקוד שלפני הסמן המודגש, ולא הקוד המודגש. נושא חשוב אחר הוא ההשפעה של תכונת ה-54%5 457 של זסמתתמקכאסצו על גודל הקובצ. תכונה זו ניתנת להפעלה או לביטול על ידי בחירת <7<>=1ת5111>, דאת]אאסא]שאם 53 57 (בגירסה 51171<>"1<:5.0>, 54/5 457:), ואז בחירת 5עצ או סא. כאשר 54/5 457 אינו מופעל | (כלומר, | מכוון | ל-סא), | מנקה זםחפקסת סו חלק מהמידע הנמצא בפתיח בכל פעם שמתבצעת שמירת קובץ. לדוגמא, אס החלפת מדפסת, תמחוק התוכנית את הה- תייחסויות למדפסת הקודמת. כאשר [458ת ץג מופעל (מכוון | ל-85+), | מאיצה ד6מתתקקא סא את שמירת הקוב על ידי בי- צוע פחות פעולות תחזוקה. במקוס לעדכן את המידע על המדפסת, לדוגמא, היא כותבת עותק חדש של מידע זה ומסמנת את עותק הישן כמו- חלף. לפי ספר ההוראות נמחק המידע המוחלף בפעם הבאה בה נטען הקובץ מהדיסק (או נשמר כש-54%5 57 אינו מופעל). אך לפי בדיקות שערכתי, וגם נציג דמ חפקסתסעו אישר זאת, התוכנית שומרת שני דורות של החומר המ- שוכפל, ולא משנה כמה פעמים שמרת את הקו- בץ לדיסק או טענת אותו. בכל אופן, פירושו של המידע הנוסף בפתיח הוא שאתה מקבל קוב גדול יותר כאשר 545 ₪457 מופעל מאשר כש- אינו מופעל. לבסוף, צמצום נפח הקובץ על הדיסק מצדיק הפיכת טכניקה בסיסית זו לאוטומטית. תמונה מסי 2 מראה מאקרו ל-5.1 67מחתקקפסעו בשם |אק/ו. 7ז/א511, השומר את הקוב הנוכתי, מביא את הקובץ למסמך חדש, ואז שומר את המסמך החדש תחת שם הקוב המקורי. אין זה סביר שתזדקק לטכניקה זו לפני ששמרת עותק אחד לפחות של המסמך וערכת אותו לשנות גו- פנים, ולכן המאקרו מניח שהמסמך קיים כבר כקובץ על הדיסק. אס הוא אינו קיים, פשוט שמור את הקוב לפני הרצת המאקרו. כדי לה- שתמש במאקרו, ראשית עליך לבטל קודים בלתי נחוצים בטקסט שלך, שים לב: המאקרו לא יפעל ב-5.0 דס0מתהמקסתס/ו, משום שהוא תלוי בפקודות א875צ56 ו-8 01481 שאינן זמינות בגירסה 5.0. כמו תמיד ב-ד6=תחפקסאסאו הפקודות במ- אקרו מסומנות על ידי סוגרים מסולסלים, ואס הן מוכנסות נכונה, הן תראינה באותיות עבות על המסך. להכנסת פקודות (() המציינות הערה, או הפקודות הנראות באותיות גדולות בלבד, הקלד <[0181<>201> ממסך עריכת המאקרו ובחר בפקודה מתוך הרשימה שתצוצ. להכנסת פקודה הנראית בשילוב אותיות גדולות וקטנות, הקלד את המקש המתאים (כמו <10: ><511177> ל-ם/מ[תדמא), או - למקשים הפעילים כחלק ממסך עריכת המאקרו, כמו 5000א20> - הקלד <%> <0781>, ואז לח על המקש הדרוש. רווחים, כמו זה הנמצא לפי פקודת ה-ם/מןאדמא, נראים כנקודות. מ. דיויד סטון. ₪אאם גליונות אלקטדרונייים תאריכים בסיגנון אפ6ז אי אוהב את הדרך בה א5א0016 מאפשר לך להכניס ולשנות תאריכים. לחיצה על מקש הפלוס מקדמת אותך ביום. לחיצה על מקש המינוס מחזירה אותך יוס אחד לאחור. מכיוון ש-1-2-3 אינה מאפשרת אפשרות נוחה זו, כת- בתי את המאקרו הנראה בתמונה מס' 3. המ- אקרו מכניס תאריך בתא הנוכחי, וממתין לכך שהמשתמש ילח על מקש. סדרת הצהרות (₪) בוחנת את המקש, ומבצעת את הפעולה המ- תאימה - קידום התאריך בלחיצה על פלוס, החזרתו לאחור בלחיצה על מינוס. וכדומה. :2000> מקדם את התאריך בחודש אחד. :א0ק> מחוירה אותו חודש אחד לאחור. המ- קשים <חמדַאם> ה עליון <ז> וח תחתון <> גורמים לקביעת התאריך ולסיום המאקרו. מקש :856 מוחק את התאריך ומביא לסיוס המאקרו, וכך מאפשר דרך נסיגה נוחה. הדבר פועל על כל הגירסאות של 1-2-3, וניתן לה- שתמש בו בספריית תוכניות מאקרו המנוהלת על ידי 08א0ת0/א. רוב מקורמק, תאנדר ביי, אונטאריו, קנדה. הכנסת תאריכים תמיד היתה מעצבנת במיו- חד ב-1-2-3 בגירסאות א.2. בגירסאות 3.8 וב- גירסאות ל-5אוספאזאו, אפשר לקצות פורמט פתרונות ייאוטומטייי לתא או לטווח-תאים, ואז להכניס תאריכים כתאריכיס. לדוגמא: אם אתה מקליד את התאריך 8/30/92 (כלומר 30 לאוגוסט ?199 בפורמט אמריקאי), בתא בעל פורמט אוטומטי בגירסה א.3, 1-2-3 מציגה 8/30/92, ושומרת את הערך הסדרתי המתאים של התאריך. בגי- רסה א.2, לעומת זאת, אתה תקוע בהקלדת (92,8,30) 02478 - אלא אס אתה נוטל את העניינים לידיים בכתיבת מאקרו, כפי שעשה מר מקורמק. המאקרו השימושי של רוב מקורמק מהווה תוספת רצויה כמעט לכל ספריית מאקרו. כאשר אתה מקליד אותו, וודא שאתה יוצר את טווח השמות המתאיס. השתמש ב- דסזת 18815 / פואאא פסאגה 3 ובחר (פגס) %7+ע/ 67ע2/(י(650)י=צםת 0. עליך גם להכניס תאריך פתיחה הגיוני בתא 820. אם תשאיר את תא 820 ריק, יהיה התאריך בתא הנוכחי 31 בדצמבר 1899, הת- אריך המקביל לערך סדרתי של 0. כמות שהוא, כל הרצה של המאקרו של מקו- רמק מתחילה בכך שהיא נותנת לך את התאריך האחרון שבו השתמשת. לדוגמא, אם אתה מריף את המקרו ומשתמש במקשי פלוס ומינוס לק- ביעת התאריך 25 בדצמבר 1992, בפעס הבאה שתריץ את אותו מאקרו יהיה התאריך הה- תחלתי 25 בדצמבר 1992. גישה אפשרית אחרת היא שהתאריך ההתחלתי ב-820 יהיה התאריך הנוכחי. וריאציה זו מוצגת בתמונה מס' 4. בו- דא/עש. 2 דה פס הו ] 816 !חס ! 8 7/5617 פעגפפ+ 7 (שסם6,פצגסס 168 05107 (10>(*םת6ףהגש")תפםתנסק80611 15) [צמא 666) 15) (12ע1עס הסתהצם)(י- י=צסא 15) (עזדטס הסמהצס)("(סט)י=צפא 15) (117טסס מסתהעס)("(משסכע)י=צסא 15) (00117 מסתהעס)("(םהפגת)י=צסא 15) (001119 מסתהצס)(י(2656)י=צסא 15) (1 כ 00 ₪ תא 0 2 מס סא ד דד 7 (1+מ1אפס , פדגסס 166)("+"=צמתא 15-1(7גסם, פצהסס 166)(י-*=צשא (ע הסמהצס) 7 (09א6,פ5?הסס 166)(י(6הסא)י=צטא 15+1(7אפס , פזגסס 166)(* *=צסא 18-365/12(7גסס ,מנהפסע 166)(*(תהפַע)י=צסא 15+365/12[7הס ,פלאסס 166)("(סטשק)"=צמא 7 (365+שןגסס , גפס 1()166=("צ",צםא)806א86 7 (365-מ1הסס , מעאסס 1()166=("ץ",צ5א)806א806 15) 1%) 15) 12) 15)] 15) 5ג) 15) ([2009 מסתהעס) 7 | (פעאפפ)צא61, פלגפס 166) עע/ (50ם) (16ט0) 3 2 2ן ב = ₪ ]2 2 2 + ₪ ת 0 42 ₪0 סא עזלזטס 20 צסא ה א 8 התתסס 25 דאעצ.ש דה פס 88 | 01618 8 17 668667+ (צםא 666) (ם1מ0) 7ע+ע2/ 67ע650("(/2)י=צמא +1) (00171'9 הסתהּעם)[ן- 7 *=צמא 12) (001717 תסמתהעס)(י(סס)י=צםא 11) (1717ט00 מסתהעמ)("(תשסם)"=צטא 1%) 1(7+ש?גפס, מזגפס 166)(י+-=צםא 15) 1(7-ש1גסס,מצדגסס 166)(י-"=צטא 15) (ע תסתאעם) 7 (אסא5,6עהסס 6("()166הסא)י=צמא 11) 1(7+מ1גסס,פצגקס 166)(" ז=צשא 1+ 365/12(7-מ1גסס,שלתפס 166)(י(ם6שע)י=צסא 11) 365/12(7+מ75גפ ,מלהססם 166)("(סטסק)י-צםא 15) (0000 מסתהמס) 7 ( (8אספ) 1א61, מצאפס 166) %ת/ +0016( 000 ו = כ ₪ ת 0 41 כס סא 2 ₪ ₪ 3 ₪ 14 עזפדטס 15 16 צמא 17 18 19 מזגסס 29 ריאציה זו הוספתי שורת קוד (82) הבודקת אם העמודה הנוכחית מספיק רחבה להצגת התאריך בפורמט צצ-ואוא-פפ. אס רוחב העמודה קטן מ-10, מגדיל אותו המאקרו ל-10 סימנים. שי- נולים נוספים מאפשרים לך לסיים את המאקרו על ידי חץ ימני או שמאלי, לחיצת צ גדול לקי- דוס השנה ו-ץ קטן להחזיר את התאריך שנה אחת לאחור. קרייג סטינסון. כותרות אנכיות 60 מהצורך להרחיב עמודות ב-1-2-3 להתאמת כותרות, ולכן כתבתי את מאקרו ה-6צאת5צאו הנראה בתמונה 5. פירושו ראשי התיבות 6צשתפ5צאו הוא שהתמונה על המסך זהה לתדפיס המתקבל בסופו של דבר. המאקרו יוצר כותרות אנכיות לעמודות. הוא גס משתמש ב- 6צשו51צאו לי- צירת תיבה גרפית ריקה, עוצר כדי 6( 1 צ. וםם ה וצ פתרונות שבעה או שמונה תוים לכל היותר. אם תחליף את ה-[53] ב-[!), תגרום לכך שהמאקרו יעצור ויאפשר לך לקבוע בעצמך את גודל התיבה הג- רפית. שלא כמו שדה טקסט הנוצר על ידי פקו- דת 557 דאמ1: של סצאתפצו, נחשבת תוית שסובבה, בצורה בה מבצע זאת המאקרוו של לארי פייתפול, לגרף. כדי לשנות את תכולתו, תרצה ככל הנראה למחוק את הגרף ולהתחיל מחדש. עליך להשתמש ב- מצסואםת זוק תס: ולהפעיל מחדש את המאקרו של לארי פייתפול. קרייג סטינסון. ו מסדי נתונים ניפוי (0א601פמת) בשני צגים ל8)נפי יכול להיות החלק האיטי והמתסכל ביותר בכל תיכנות. נניח שברצונך לה- ריצ תסריט לאפשר לי להכניט 1516 01016 (דק501) של גק, טקסט, ואז מסובב ולדעת מתי מופעל את הטקסט ב- 90 8 ה הליך מעלות (61015ת8ק)(++ספשסבת1ש) 10 0 3(7 680.)6: 2 (06500₪אץ) מוזרות כלשהי 6(תס61ת8ק)8 67 3 מסויים, או להשגיח ו (6105%מ8ש)- 7(?> 4 ב-1-2-3 מקטינה 64 5 על משתנה מסויים. את גופן הטקסט 7 5 למרות שגם המנפה עד כדי כך שהוא ב 1 (תס61תהס) (תספשס6ת1ש+ 8 (פִפסַ6ַטְ58כ) של אינו קריא. כדי את ואפילו להתגבר על בעיה 8 יכולים זו, אני כולל במאקרו את אס 6 א0/א דאס פאסדקס דוסם וק 0: לבסוף משתמש המאקרו ב- סא 00 סאדד55 הקג 8ס: להפיכת התי- בה הגרפית לשקופה. בצורה זו, אס השתמשתי בקויס או בהצללות באיזור שבו נמצא הטקסט, הם עדיין נראים. לארי פיותפול, סימפסונויל, דרום קרוליינה. 0 של תוספת ה- 6צשוז5צאו ל-1-2-3 לסובב טקסט יכולה להיות תענוג אמיתי. המ- אקרו של מר פייתפול מפיק תוית הנקראת במ- אונך מלמטה למעלה, המתאים, לדוגמא, להיות ממוקס בחלק השמאלי של טבלת העבודה. בא- פשרותך לכתוב מאקרו דומה, שיוסיף שני רבעי סיבוב לטקסט, ויפיק תוית שכיוון קריאתה יהיה מלמעלה למטה. כדי לבצע זאת שנה את השורה 5 כדלקמן: במקוס ו צריך להיות פופופו בהגדלה של 700% הנבחרת על ידי המאקרו, ה-[3פ) בתא 82 משאיר מקום לתוית שגודלה לבצע זאת, עלולים שניהם להאיט את התהליך ולהפריע לצורת ההצגה של היישוס. פיתרון מש- ביע רצון עשוי להיות השימוש בשני צגים. מח- שבים יכולים לתמוך גם בכרטיסי צבע (64 604 00ם, וכדומה) וגם בכרטיסים מו- נוכרומטים (4פוא, 804 וכדומה) בו זמנית. מכיוון שמונוכרום כבר אינו באופנה, תוכל לר- כוש כרטיס וצג במחיר מציאה. בדוק בחנויות באיזור מגוריך. ההתקנה עשוייה להיות פשוטה, כמו תקיעת מתאם המונוכרום לשקע פנוי, אך לפני כן בדוק את תיעוד המערכת שלך, והיעזר בתמיכה טכנית או שתיוועץ באשף חומרה מקו- מי. לאחר חיבור המסך הקלדסאסוא מפסוא כדי לבדוק שהשהצג החדש שלך פועל. הקלד 0 מפסוא לחזור לצג הרגיל שלך. קיימות מספר דרכים לכתוב לצג מונוכרום שני. השיטה הנוחה ביותר שמצאתי מתוארת להלן. כדי לה- שתמש בה יש צורך בדרייבר בשס 5צ8.אס0, שהוא תוכנה ציבורית (אזא!אסכ 6נופטק ). לאחר טענת 5צ5.א0 (דרך 5צ10.5א60), כל דבר המוטה להתקן אשג, יופיע על המסך המו- נוכרומטי. לדוגמא - פקודת ה-05: אטג<חות תגרוס לרשימת ספריית הקבצים הנוכחית להו- פיע על מסך המונוכרום. בצורה דומה, אם המ- שתמש נותן את הפקודה אטג<צגס צאזא אמאידסאה 080 תופענה המילים צגס צאז4 מפתדסאג על מסך המונוכרום. 0.5 והתקן א40 הם הבסיס לטכניקה שאתה יכול להפעיל ב-אספ 18ק. כתבתי הליך הנקרא א0ג המציג מחרוזות על צג המונוכרום. כדי להשתמש בו, העבר את המחרוזת שאתה רוצה להציג ל-אשג. לדוגמא: כדי להציג את הערך של המשתנה המספרי 7א600, השתמש בהצהרה: ((דאע5181.)60+"=דאטסס") אשגה הליך ה-אטג הוא כדלקמן: (80וא) 4% 6סאק דסא המתסא אשת "אשג<"+ 50 + "5080" אלא בהליך זה גורמת פקודת ה- אטף ל-אספ גאגץ להשעות את עצמו, לטעון עותק של [א60 .פאג/אא60 כדי להריץ את פקודת ה-00ם, ואז לחזור ל-אסכ 1 8גק. לא יחולו שינויים בצג הצבע, אך תוכל בקלות לרגל אחר פעולות תסריט ה-41, על ידי בדיקת הצג המו- נוכרומטי. השתמש במטמון דיסק, או שתעביר עותק של 60% .סאג א00 ל-אפוכ ואגת (אל תשכח לעדכן את = 60%18256 בהתאם), ויישוס ה- א8400%ת שלך ירוץ במהירות כמעט מלאה. לפני שאתה שולח את המוצר המוגמר, אל תשכח להפוך את הקריאות להליך ה-א4 להערות, או רק את הצהרת ה-אטת שבהליך ה-40% (הפיכת הקריאה להערה גו- רמת למחשב להתעלם ממנה). רוברט סקולה, איסאקוה, ווישנגטון. 0 אני משתמש בסידור של שני צגיס בזמן ניפוי. נוח להריץ יישוס על צג צבע ללא הפרעה בשעה שצג המונוכרום משמש לניפוי. למרות שנראה כי טכניקה זו אינה בשימוש נרחב בעו- לס תיכנות מסדי נתונים, היא שכיחה מאד בעו- לם הפיתוח של תוכנות מסחריות. רבים מעמיתי המתכנתים | ב-0, | 24504 | ואסמבלי (צ/81/א4555) מפעילים מערכת בעלת שני צגים, משוס שרוב כלי הניפוי הטובים תומכים ישי- רות בצג המונוכרום במערכת הכפולה (נציין כמה מהם: | 2850025 , 000506 ו-800050תכ 80אט1). אך בעולס מסדי הנ- תוניס קיימת תמיכה מעטה בלבד לניפוי על צג משני. כאשר מוטען הדרייבר להתקן 5צ0%.5, משמש התקן ה-אשג, כמושג נרדף לצג המו- נוכרום. לאחר מכן, כל דבר שתעשה ל-א40 ית- בצע למעשה על צג המונוכרום. מייקל גירי, מו- מחה נודע לתיכנות ב-5/וסכאנ/, פיתח את 5 כדי לנפות יישומי 5אוספאזאו, והפך אותו לציבורי. בימיס הראשוניסם של התיכנות ב-5/ץ0פאז/ו היו כלי ניפוי מעטים בלבד זמי- נים למתכנת. בעזרת שימוש בדרייבר להתקן 658 ומספר שורות של קוד 6, יכולת בקלות לשלוח ערכים לבחינה על צג המונוכרום, מבלי להפריע לתצוגת הישום. גישה זהה יכולה להיות מיושמת ב-א0כ 8 ק, וגם בחבילות תו- כנה אחרות לבסיסי נתונים. למרות ששיטתו של מר סקולה להשתמש בפקודת אשת אכן פועלת, קיימת דרך טובה יותר. זכור ש-208 מטפל בה- פתרונות ו-05 יעתיק את קובף 847 .6פאמסדטג שלך להתקן הפלט הסטנדרטי שלך, שהוא המסך. ₪05 מקבל את שס ההתקן א60 במ- קום שם קובץ. בדומה לכך, קיימות שתי פקו- דות 180%ם, שלמרות שהן מצפות לקבל שמות קבצים, הן תעבודנה באותה מידה עם שם התקן ה- אטג. אלה הן ₪118 דאזאץ ו-מדות/וםת (שהיא פקודה חדשה ב-4.0 00% 8). לדוגמא - השיגרה של מר סקולה יכולה להיכתב כך: תקנים בדרך דומה מאד לזו של טיפול בקבצים. (50/) אא 06אק כלומר, שם התקן :כול לשמש כתחליף לשם 6 "אנג" מ זו דאזאץ קובץ. לדוגמא, אתה יכול להקליד 6סססאת 60% 50.847א0705 צק60 או כך: אטג 06אק (80/) (66 יסיכ <(! אספיזה יש מדמאום זה וזו | !60 סאפקקה ו 0/ב1ב. ...יג ררורייאיאין ואספת "אט" - (0א0546) 50סמסא 200 ; 6 עססנתסח סתסת 626 60 ת265510ק6% ת8 6סגעח ; 468 ה עס 50110088 ; לפא **ודצ''ווייווודדווודדדדדרודדידדדדדדדרדוייייד'ייווצצד*. שתי השיטות (ק%א566ת) 150סחסו 6סתק "ת" ,0א₪566 "אטב" שעצק לאנאק תפעלנה מהר סספפסאם יותר, ‏ ותגזולנה ןווס פחות משאביס - (0א509ו) 001150 ססת ; מאשר שימוש סמסת 6ת6 0סם מ65510ת2א6 66קת68פ6ת1ם 8 66געא% נ 6 8 עס 50110660 עססנגתסת ‏ ; בעותק משני של *יאוציזייציודוווויידיצודגווציצצצדויוווצזדדדציויידיזידצי*ן .60% אאא סס. (ק₪586%) 150סתסאע' ססאפ "ת" ,0א506 ," " ,()₪106 "אטבה" מםדקע צאנתפ בדרך כלל, כ כשאתה| מציג דדזוודוד'ייייודדדדודדרדדדיוווייייייייייייוייייייז'*ן ערכים תרצה - (0א506ח) 511001150 00 ; למקם אותס עססנתסח סתסת 56 0ם ת65510:קא6 תה 6סגחח נ; יוידדזדדייייוררריידדד'ייייו'דיייווו'יז'ייי'ו'ווווייזידן בשורות נפרדות. (קא506) 1150סתסא5% 6סהק לעיתים שימושי 6 קאסספת "אטה" מתדק לאזתק | ססתפסאם להקדים | עוך דפא 2 בציון זמן או להציג ערך באותה שורה שבה הוצג ערך קודם. מסיבות אלה, השיגרות שבתמונה מס' 6 הן שי- מושיות. הראשונה, 50ואסאסא, מציגה את ההודעה שלך ומייד אחר כך עוברת לשורה הבאה. השניה, 86ואסאסוא1, מבצעת אותה פעולה, אך מקדימה את ההודעה בציון זמן. השלישית, 80אסא0וא5, מציגה את ההודעה כמות שהיא, ללא כל פעולה נוספת. כך שהרצף ("11.0") 50!אסאסואד ("1/0מא") ספואסאסועא ("1.0 זמא") 50!|אסאסוא5 ("0. זפת") 50|אסאסוא5 יגרוס לתצוגה להיראות כך: ו (6 ונ 0 וספת אם אינך משתמש ב-4800%, יתכן שתוכל לחבר קבוצה דומה של שיגרות לשימוש במסד הנתונים שלך. כמעט כל התוכניות כוללות דרך לשלוח פלט לקובף 005 בצורת פונקציות ברמה בסיסית לקלט/פלט של קבצים, או פקו- דה הדומה לפקודת ה-חת זאתאק של 0% ק. אם המסד שלך אינו כולל אפשרות כזו, ‏ יתכן שתוכל למצוא פקודה מקבילה ל-א8 של אסכ תגק. ב-0פקאסם, לדוגמא, הפונקציות | אםק0, מחאאות, פ'דטקת ו- 01/0585 יכולות לשמש ליצירת חבילה של שגרות 80ואסאסוא. הה- ליכים הנראיס בתמונה מס' 7 מחקים את המ- קבילים שלהם ב-א0כ תק, פרט לכך שת- כננתי אותס לקבלת עד עשרה ערכים להצגה. סאל ריצייארדי. 5 יז %<() סיזשאס-] פָחוז5ו | 601818 ()פ5חפדטאתתהת 0ם 1 = < ה0ק (* *+()8א718 ,616תההה)175ק= עס>ןתסת סתסת 6מ₪ 60 ת65510ץ2א6 תה 02166 - - 6פאסתסא מאטסמססתק * ((<)578)א1הדעעת + יה" = ספת 1 ((50ת)םג/ ,016ה8אה)5דטקק= אספסאם (סִַַַָתגַת)00055ק> שפוסתסא שתטספסספק ,4 ,₪3 ,₪2 ,נה פהמדטאתתגק 6פות שואלנתל 6ששטפתט ,ע[תס ₪158 ח6ק0 ₪6 (11 ,*אטה*)ושק0ץ = 16בתגחת ()פתמדמאתתהת ₪0 1 = א 208 ((<)תד5)אנתד1ות + ית" = שפת ( (ספת)שת/₪ ‏ ,16שתגות) פידטקץ= אסשסזנן (16ַתהת)700058= אתטזסת 0 ,9 ,₪8 ,₪7 ,6ת ו שהטסמססאק 0 ,₪9 ,₪8 ,₪7 ,₪6 ,₪5 ,4 ,₪3 ,₪2 ,1ה פאםדםגתהק 6מהוח מדצהטזאק שפטטט ,ע1חס 156ץ₪ חסק0 56 (11 ,'אטב*)אםק0; > 16בחגאת ()5אםדמוותתהת 60 1 = א ה0ע 2 ((א)578)א1א7/ה + ית" > טפ סתסח 6ת5 ₪0 ת65810ע6%2 48הג: 8 156ע0 - - סַפאסתס4ת מאטסטססתל * ( (סַָפת)1/ש | , 16בתג1ות) מד'1 ות = 48 ה עס 0110%60+ שס6נגתסת * מסשסווט ...+ יוורוווודייויייידווייוויייייוזוייי. (616ַתההת)00058ק> שת מתטסמסספק אתטדסת 0 ,9 ,₪8 ,₪7 ,₪6 ,₪5 ,₪4 ,₪3 ,2 ,1ה פתפפמתאתתגק 6פתהתח מלגעזאק 6 וט ,ע1חהס ₪156 מ6ק0 68 (11 ,'אטה*)אפקסק = 616תגאת 6 15| שראל 0 222 / :0 /יוי 400 חברת יילוטוסיי הכריזה על הרחבת משפחת לל- שומי הדואר האלקטרוני |וגוח:סס גס ליישומי 0 . אסטרטגיית 60:81 'תתמוך בכל תקני משלוח הדואר האלקטטרוני של תאגידיס רב-לאומיים. 400.א הוא אוסף של תקניס לקי- שור רשתות דואר אלקטרוני זו לזּו ולמשתמשים שונים. חנוך הרמן, מנכייל חילן/לוטוס בישראל אומר, כי רבים מלקוחות החברה הם ארגונים רב-לאומיים, המעסיקים עשרות אלפי עובדים, שעל סמך בקשתם פיתחה לוטוס את הפ- רוטוקול החדש. סיו| 2/0015 52905 פ3כי / ו בית הספר סיון למקצועות המחשב, הפך למרכז הדרכה מורשה של חברת מיקרוסופט. ככזה, מציע בית ספר סיון מגוון קורסיס ברמות שונות לתוכנות היישומיות של מיקרוסופט, סביבות עבודה ופיתוח. שיתוף הפעולה, יאפשר לסיון גישה אל קורסי מיקרוסופט העולמית, בספרות ובמדיה מגנטית, וכן זכות לתרגמס לעברית. כמו כן בונה סיון קורסיס מקוריים משלו, אשר נב- דקים על ידי מיקרוסופט ומקבלים את אישורה המקצועי. סיון מציע קורסים למשתמשים ולמקצועניס בתחומים שונים. קורסי מיקרוסופט כוללים את מערכת ההפעלה מס-דוס, סביבת העבודה ייחלונות", הגליון אלקטרוני "אקסליי, ניהול פרוייקטים ממוחשבים באמצעות ‏ יפרוגיקטיי, בסיס הנתוניס החדש יאקססיי וכלי הפיתות ייויזויאל בייסיק" לסביבת ייחלונות". לפהוו 0/3 6/] 0060 309 שנ[2 גיס]. בימים אלה מכריזה אלדין על גירסא משופרת של הגנת התוכנה שלה |א-888141.1150. המו- צר החדש הינו דור מתקדס של מפתח ה-352 המתחבר ליציאת 05-232, המכיל זכרון של 123 בתים הניתניס לקריאה וכתיבה. [א-5511.157 מיוצר בשתי גירסאות שונות. הראשונה עבור מחשבי ]א8ז ותואמיו והשניה עבור מחשבים בעלי יציאה טורית נקבית, כדו- גמת מחשבי ה-6םא והפוגייצו היפניים. המוצר החדש מאפשר להגן על תוכנה המשווקת ביפן ובמדינות אחרות בהן רוב המחשביס הנ- מצאים בשימוש אינס תואמי ]18% אלא עובדיס בסטנדרט היפני. לאלדין יש כיוס כבר עשרות אלפי התקנות של 551411152 ביפן והדור החדש נועד לשפר הן את רמת ההגנה של התו- כנה והן את רמת השקיפות והתאימות של הה- גנה למחשבים היפנים. גמ 9-ו 260 דלתה היי-טק (מקבוצת אינטר-גמא), המשווקת ציוד מחשביס היקפי, מציעה מדפסת נישאת מתוצרת "יקודאק"י המדפיסה בשיטת הזרקת דיו, הקרובה באיכותה לאיכות הדפסת הלייור. על אף מידותיה הקטנות ומשקלה הזעיר היא אינה נופלת בביצועיה ממדפסות המשרד גדולות הממדים. המדפסת הנישאת +150 א]א60זכ 804% מד- פיסה גרפיקה באיכות הוצאה-לאור גבוהה, ומלל תוך שימוש בתוכנת ז006ת8/א 6עד 6לס0. רוחבה של המדפסת 27.5 סיימ, גובהה 5 סיימ ומשקלה, כולל סוללה, 1.7 קייג בלבד. מידות אלה מאפשרות לה להיכנס בקלות אל תיק היד. המדפסת מותאמת להדפסה על נייר רציף או נייר בדיד בגודל סטנדרטי (44 או קווטרו) וכן על שקפים. מהירות הדפסתה מגיע ל-7.5 אינטש לשנייה. בארץ משווקת הדפסת עם סט גופניס עברייס מובנים בתוכה. 2-9 9/)/י] 29 9ו] / -איטמועו חברת "כיוון מחשבים" מירושלים הכריזה על מעבד התמלילים ל- פאסשתו/)- יידגש". דגש מאפשר למשתמש לעצב מסמכים בסטנדרט גבוה יותר מהמקובל במעבדי התמלילים של סביבת 205. בדגש משולבים בנוסף ל-12 הפו- נטים הלטיניים של פשסטתו/ו גם 26 פונטים בע- ברית ו-8 פונטים ברוסית, כולם. גמישים (016ג8031). | כל הפונטים נתמכים ב-350 המ- דפסות העובדות בסטנדרט של פשסתג/ץ. בדגש ניתן לעבוד על עשרות מסמכים הפתוחים בו-זמנית וניתן לשלב במסמך הכתוב בעברית תרשימים, טבלאות ותמונות מתוכנות אחרות (כמו גליונות אלקטרוניים, ותוכנות גרפיות), תוך כדי יידילוגיי באמצעות לחיצת מקש, לתוכנות אחרות וחזרה למסמך. דגש כותב בעברית ומכיל אפשרות לבחירת תפ- ריטים בעברית גס בגירסת 3.1 משסשתו/ו בלא תמיכה בעברית. בדגש ניתן לשלב ניקוד. דגש הוא רב לשוני וכותב מלבד בעברית גם באנגלית ורוסית ועוד 25 שפות אירופאיות וניתן לשלב את כל השפות במסמך אחד. דגש מאפשר למשתמש הישראלי מעבר קל יח- סית מכל מעבדי התמלילים הנפוצים בישראל בזכות ממירים המאפשרים למשתמש לפתוח, באופן "שקוף למשתמשיי, קבצים של מעבדי תמלילים האחרים! ייהדמיהיי היא מצב בחירה בו כותב המסמך מפעיל את התוכנה בדרך בה עבד על מעבד התמלילים הקודם המוכר לו. לדגש מספר תכונות מתקדמות כגון: הגדרת סג- נונות, אופציה לדחיסת קבצים, מסגרות, הצפנת קבצים, מיזוג דואר, מבדק איות אנגלי עברי ממוחשב ועוד. כיוון מבטיחה לכל רוכש החזר כספי תוך 30 יום, אם יתחרט על קנייתו. בנוסף כיוון מבטיחה ללקוחותיה עדכון חינס לגירסת דגש הקרובה. כיוון תמשיך ביזוס מבצעי שיווק חדשנייסם בחודשים הקרובים. דגש נמכרת במ- חיר 5249 למשתמש, קיימות גם גרסאות יידגש לשניים'י יידגש לשלושיי ויידגש לרשתות". 6 זו 2 %'3)) 2/אכ'כןא, 0-20/20 חברת 68 מדווחת על גידול משמעותי במכירות הגליון האלקטרוני 20/20 אותו היא מפיצה מאז רכישת צ0100א501ד 4606₪55, אשר פי- תחה את המוצר (ומערכות נוספות כגון פתה חס ו-פןצזצ). לפני כחודשיים החלה 64 בשיווק ותמיכה של המוצר ובפיתוח של המוצר בעברית והתאמתו לשוק הישראלי. מע- רכת 64-20/20 נפוצה ביותר בעולם על מיני מחשבים ולה גירסאות למרבית פלטרופרמות המיחשוב הנפוצות. בישראל כ-60 אירגונים ות- ברות העושים שימוש פעיל במערכת 20/20 על מחשבי |א8], קה ,חסא,א6,50כ ,אגצ ועוד. חברת 6 מתכונת להרחיב את שיווק המוצרעו עייי שיתוף פעולה עס חברות חומרה ובתי תו- כנה מקומיים אשר שילבו את הגיליון הא- לקטרוני 64-20/20 באפליקציות וחבילות תו- כנה שפיתחו. מחיר התוכנה החל מ-500 דולר בהתאם למספר המשתמשים וסוג המחשב. יס א3)//(י)/ גיועי שכ[9 [פש/ 222 2 בית-ספר סיון למקצועות המחשב פתח קורס חדש בתחוס הניהול להכשרת מנהלי צוותי תו- כנה. הקורס מיועד למתכנתים ומנתחי מערכות העוברים לתחוס של ניהול צוות תוכניתניס והוא שם דגש על המרכיב האנושי-פסיכולוגי בצוות ועל דרך תפקודו של הצוות כיחידה אנו- שית. כן הוא מקנה למשתתפים בו כלים מי- הוליים לבחירת שיטת ניהול מתאימה, תכנון לוח זמנים, שיטות דיווח וביקורת. הקורס הוא בהיקף של 40 שעות וניתן להזמנה פנים-ארגונית. במקרה כזה אפשר לקיימו באחד ממרכזי ההדרכה של סיון ברחבי הארץ או אצל המזמין. כן אפשר להתאימו, הן מבחינת הנו- שאים והן מבחינת ההיקף, לדרישות ולצורכי המזמין. מחיר הקורס לניהול צוותי תו- כנה-1,350 שייח כל)יטי )וימשר ]יי ו)(0ו3י חברת ם/68571 יצרנית כרטיסי פאש50 אד 81, המיוצגת בלעדית בישראל עייי גר- פיקס מולטימדיה בעיימ, הכריזה על כרטיס קול חדש 16482 81,575 פתא500. הכרטיס מסו- גל לבצע דיגיטציה של קול ב-ו1694 ובאיכות של קומפקט דיסק. לכרטיס רכיב המאפשר דחיסה ופריסה בזמן אמיתי של קבצי קול. הכרטיס מסופק עם תוכנות הפקה מוזיקלית, שילוב עם שקפים במצגות, יצור קול וישומי מו- לטימדיה נוספים. כמו כן הכריוה החברה על כרטיט וידאו התומך בתוכנת סמפ1ז/ של מיקרוסופט. הכרטיס שנ- קרא 8145758 50פ1ץ מאפשר לחבר את המ- חשב אל 3 מקורות וידיאו ולהציגס על המסך, ברזולוצית וידיאו של 7208512 ובגרפיקה עד 0, תמונות הוידיאו מוצגות במספר צב- עים של 2.1 מיליון. לכרטיס תוכנות נילוות לד- חיסה ופריסה (80ק) לעריכת תצוגות. דג 92/929 7 79 תחא אפות 7 *צרנית המחשבים האישיים האמריקאית 487 הכריזה על מערך צ488 015% מהובה ערוצים לשרתים מתוצרתה ולמערכות מנהטן קוא5 מרו- בות המעבדים, שיוכרזו בעתיד הקרוב. על כך מסר מאיר זורע, מנכייל אומניקט-איכות, נציגת 47 באר. מערך ה-צ3884 א8זע החדש, המבוסס על מעבד 8156 6 1960 מצוייד במטמון של 18א4 והוא בנוי בטכנולוגייית 8154 ₪1 32. המערך תומך ב- 5681 מהיר, שקצב העברת הנתוניס שלו עומד על 8 לשניה, ורמות ₪1 של 0, 1 5 ו-6. בקרי המערך תומכיס גם במערכות ההפעלה נובל מאג ארדמא, אואט 560 ו-אקוא 3 00:25 ןיס 1 ו ₪2 חברת לוטוס הכריוה על ההשקה לגרסת <ו- ניקס של הגליון האלקטרוני 1-2-3 עבור תחנות העבודה של סאן. הגרסה החדשה מספקת תמי- כה גראפית בממשק. =071) ב-"100% ח6קסי ומשפרת | את הגישה למסדי ההתונים "אינפורמיקסיי וייסיבייסיי. הגרסה עבור תחנות סאן תואמת בשלמות את כל גרסאות 1-2-3 הקיימות. כמו כן, נוספים למוצר החדש כלי 6, המאפשרים ללקוח לפתח פונקציות עצמאיות, להן הוא זקוק. 7-ו "2 גוא - הגנת התוכנה של אלדין למחשבי מקינטוש זוכה להצלחה רבה בארהייב. יצרני תוכנת מקינטוש אמריקאים המחפשים דרכים להעלות את מכירות התוכנה שלהם, במיוחד בשווקים הבינלאומיים, משתמשים ב-652/ על מנת להגן על התוכנה מה- עתקה. חברת אלדין בארה"ב סיפקה בימים אלה הזמנה ראשונה של 1000 יחידות 6157 )א לחברת גפמאפפ עבור תוכנת המ- קינטוש שלה. חברות אמריקאיות נוספות כבר שילבו את ההגנה בתוכנה שלהן והן מתכוננות לשווק את התוכנה מוגנת. מפתח ה-6459גוא של אלדין הוא קטן בגודל ומאפשר חיבור מספר מפתחות באופן שקוף למשתמש. כמו-כן יכולים מספר בתי תוכנה לשתף מפתח אחד בהגנה על התוכנה שלהם. תכונות אלו הופכות את ה-40452/א לקל בשימוש עבור המשתמש הסופי. ויק פץ['!/ / ול 206 יס 927 קניית מחשב אישי אינה דומה לקניית מכשיר אלקטרוני ביתי, מאחר שהמחשב הוא כלי רב תכליתי המבצע מגוון עצום של פעולות, וכל אחד חייב לרתום אותו לצרכיו. מי שיש ברשותו מחשב ורוצה להוסיף לו ציוד היקפי-עומד בפני בעיה דומה: בשוק קיים שפע והבחירה תלויה ביישומים שאתה עתיד להעלות במחשב. מצב זה מחייב כל קונה רציני לעשות שעורי בית בע- צמו. המורה הטוב ביותר הוא הספר שנולד בבית היוצר העולמי של בודקי ציוד המחשביס - במעבדות הבדיקה המקצועית של סק רַמָא בארהייב - שיוצא לאור עייי הוצאת פוקוס-מחשבים. בספר זה תמצא מדריך שלם להכרת חומרת המחשב, החל מלוח האם, דרך הצגים וכ- רטיסיהם, מודפסות, דיסקים מגנטיים וא- פטיים, טייפים לגיבוי, מודמים, מקלדות, עכ- ברים ועוד. בספר 324 עמודים ומחירו 69 שיית, ניתן להשיגו בחנויות הספרים הגדולות, בחנויות מחשבים ובהוצאת פוקוס-מחשבים. טלי 8. > [0כ' ככ/פק: / 2% %) גשר/נתב חדש, שפיתחה חברת 66א, הוכרז בי- מים אלה על-ידי חברת אלדור מחשבים, נציג 0 בארף. ה-]א הו גשר/נתב מו- לטי-פרוטוקול המיועד לפתרונות קישור בין רש- תות תקשורת מקומיות על קווי אגאו. ה-םזא מוצע בשתי תצורות: גשר וגשר/נתב מו- לטי-פרוטוקול. הניצול היעיל של קו התקשורת מתאפשר הודות לתכונות המוכללות ב-8 זזא, כגון: - דחיסת מידע המועבר ביחס של 14 וכתוצאה הפיכת עורק בקצב 8א19.2 לשניה לעורק בקצב של 8א76.9 לשניה. - חיזוי זמני תגובה של צרכניס ברשת, על-ידי מתן נתח ייהוגן" מרוחב הסרט של העורק לכל צרכן. - הקמת עורק נוסף (באמצעות חיוג) בזמן עומס על העורק הפעיל, ובכך מתאפשרת הגדלת רוחב הסרט האפקטיבי בעורקי ה-אג/. - חיוג והקמת עורק משני כאשר העורק הראשי מתקלקל. זאו ו- דאדה יאו )ןוי שכור קיו 0 כַ' את היולט פקרד ו-787 משתפות פעולה ומציעות טכנולוגיה שתכפיל מהירות שידור הנתוניס בש- תות '"אתרנטיי פי עשרה, תוך שימוש בכבלים קיימים. ההצעה לתקן מבוססת על טכנולוגיה 0 2 %4 263/ שפותחה במשותף על ידי קא ו-4787, המ- סוגלת להעביר, במהירות של 100 מגה-סיביות, לשניה עד 2,500 עמודי טקסט בשניה אחת. הא- פשרות להגביר את קצב העברת המידע בכבלים קיימים תשפר ללא הכר את יעילות רשתות המ- חשבים, מבלי להשקיע עלויות כבילה ותשתית נוספות. חברות מחשבים, תוכנה ורשתות מו- בילות בענף, ביניהן אפל, מיקרוסופט, נ.סי.ר ונו- בל, הביעו את תמיכתן במאמצי ₪ ו-787 בפיתוח הטכנולוגיה החדשה. 0/0/7502 5שישא ]ויו מוטורולה ישראל מערכות מידע, בארף על נתב/מגשר מתוצרת חברת )6 !61 המיועד לקישור רשתות תקשורת מקומות. הנתב החדש, 066א ז6066 460055 תומך בכל פרו- טוקולי הניתוב העיקריים ברשתות מקומיות וברשתות מרחביות וניתן לנהל אותו מאתר אחד מרכזי. שני הממשקים הסינכרונים מא- פשרים למשתמשים להכין תצורות לחיבורי גי- בוי בכדי להבטיח תקשורת רציפה בין האתרים ולשמור על זמינות תמידית של המערכת. כמו כן ניתן לחבר מקומית בקר 4/801.6א5, עם חיבור אחד לנתב ולקשרו דרך הרשת למחשב מרכזי. 2 01 / 2202 928 / /92//. 6ם1 זסטוחטאן חברת מאזא אממואטא, המיוצגת באר> עייי גר- פיקם מולטימדיה, הכריוה על סידרה של כר- טיסי מאיצים ל-3.1 צוספאזאו מבוססים על המעבד החדיש 928 - 83. הכרטיסים ,שנמצאו במבחני 8א1021א 26 בין המהירים ביותר מסוגס, מסוגלים גם להציג תמונות ברזולוציות של 1024 א 1280 ובצבעים עד 16.8 מיליון. לכ- רטיסיסם מסופקת תוכנה מיוחדת המאפשרת לבצע פעולות בתמונות הגדולות ממסך התצוגה, עד רוולוציה של 2048א2048%. התקנת הכרטיס מתבצעת באופן אוטומטי. / ו ו כל [וג יכו חברת יבמ, שהינה המוציא לאור השני בגודלו בעולם, אחהי ממשלת ארהייב, תספק מעתה מידע על מוצריה ומערכות המחשוב החדשות שלה גם באמצעות תקליטונים ותקליטורים, שיחליפו בהדרגה את הספרים המודפסים המ- לווים את המוצרים השונים. הספרים הממוחשבים, המכונים ייספרי מיקווןיי (800%3 6תו[ח00) יענו על הצורך בגישה מהירה ל- עילה לכמויות גדולות של מידע, תוך הפיכת ספ- רות העזר למאגר מידע, בסיועו ניתן לחפש באו- פן יעיל חומר על-פי מילות מפתח, הסתעפות מהירה בין נושאים שונים, הדפסת קטעים נב- חרים ועוד. 0/9039 א 02 21030 9 )2 5 חברת מ.א.ג מערכות לייזר בעיימ, המייצגת באר את חברת 5וא0, הודיעה כי הדור החדש של מדפסות הלייזר מתוצרת 15א0, המבוססות על טכנולוגייית אש680 החדשה, משלב את תקן 2 16661 1קח80)צסק. המהדורה החדשה מרחיבה בעיקר את היכולת הגראפית ומשכללת את ביצועי המדפסת ביי- שומי הוצאה לאור שולחנית באיכות גבוהה. התקן החדש במדפסות 18א0 מאפשר ניצול מלא של תוכנת העריכה הצבעונית המהפכנית 66% של חברת [זם מיסודו של אפי ארזי, שהוכרזה זה עתה, וזכתה בשני פסלוני והב ייאדייי בתערוכת המקינטוש בסן-פרנסיסקו. התוכנה מאפשרת ביצוע כל עבודות העריכה הג- ראפית והקדם-דפוס על מערכת אישית, החל בשלב הקלט, דרך ההפרדה וכלה בהפקה הסו- פית. היא מבוססת על מערכת ניהול הצבע הב- לעדית זסו00ח8, המאפשרת תצוגה ותדפיס באי- כות צבע מדוייקת, עקבית וחזויה מראש. מדפסות הצבע של 8וא0 כוללות כבר את ממשק התוכנה ומשמשות אבזר פלט אידיאלי לחבילה. תוכנת 6687 נמכרת עייי מ.א.ג. למשתמשי מדפסות צבע מכל הדגמים. א[ קש" רקוס קוק" אאאו // טכ שא ושיו 12% חברת ייג'נרל דטקום" (600) חתמה על הסכם לשיתוף פעולה לשיווק ופיתוח עם ייקרוס קוסיי המתמחה במוצרי גישור וניתוב אג.1. מחברת אלדור מחשבים, נציגת ייגערל דטקוסיי בארץ, נמסר כי שיתוף הפעולה יוביל לפיתותח דור חדש של מערכות מולטימדיה לקישור תע- בורת דיבור, וידאו, הדמיה, נתונים ותקשורת מחשבים מקומית דרך רשתות אג או. ₪6 שס עמ' אלדור מחשבים 3 א.ר מחשבים 9 אליישים 55 אימפקט 59 אפלקר 5 47 אלדין 7 אלן מערכות המחשה 97 אלמוג סוכנויות 117 איוטה 1:59 ביטס 8 בייטס 1 בינת תקשורת מחשבים 3 בי טכנולוגי 9 גרפיקס 5 דלתה היי-טק 6 דייטק 5 דאטה פלוט 9 דיגיטל 1464 הוצאת הוד-עמי 3 וורדמיל 141 חילן-לוטוס 1 חץ מחשבים 13 חשבשבת 1 ישפאר 2 יבמ 3 יורוקוס 7 כיוון מחשביס 9 113 כרמל-קרית המחשב 59 כלנית 9 91 מיתן 15 מיקרונט פע 18 מיקרוסופט 3 מילטון 3 מיחשוב מתקדס 11 נין נון 7 נטקוס 11 נובה טרוס 16% סיבית 1 סיון 77 סקסס מחשבים 107 פורמולה %55 פוקוס 8 קבוצת מ.א.ג. 5 קרט שיווק 41 קול זאב 13 תדיראן 17 תפוז 59 64 - 8 3, 85 105 6 6 אסא 1 |[ הלופת= חי ₪44.90 .5.9 ==שושן חברת ייעדים יועצים ובוחני מערכות בעיימי" הוקמה בשנת 1987 במטרה לעסוק בייעוץ והדרכה בתחום המחשבים. מאז היוסדה ועד היוס הרחיבה החברה את תחומי הפעילות והיא עוסקת במגוון רחב של נושאים בתחוס המחשוב. עובדה זו יצרה התעניינות גדולה אצל מספר גורמיסם מובילים בענף, שעמם יש לנו היוס הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגי. נכון להיוס מספקות ייעדים יועציס ובוחני מערכות בעיימיי את המוצרים הבאים: א. הדרכה במקצועות מחעוב מראשית קיומה, מייצגת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי את ייסיון - מרכז הדרכה למחשביסיי. מאחורינו מאות קורסים מקצועיים ואלפי בוגריס מרוצים מכל המגזרים - הפרטי, העסקי והציבורי. לרשותנו מאגר של מרצים מקצועיים ומנוסים, וכן עזרים חינוכיים מתקדמים. ב. שיווק תוכנה אנו משווקיס מגוון נרחב של תוכנות בתחוס ה -6ש, כולל תוכנות מחוייל שאין להן נציג רשמי באר%. בין המוצריס המשווקים נכללים מוצרי יתמק חסאו , א6מפאמדה טס ,פאג. ומס שידא אצ ,50 דאזסץ .41 דאס דמא6טדאאא ,מא 50 אס א-ב, איינשטיין, אלישים, כרמל, מיכפל, חשבשבת ורבים אחרים. ג. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה ראשי נלמוצרי "אינטרסופט" חברתנו הינה מפיץ ראשי באזור הצפון של מוצרי ייאינטרסופטיי - יצרנית מעבד התמלילים וורדמיל והמוצרים הנלווים. במסגרת המרכז, משתמשי וורדמיל באזור הצפון מקבלים שרותי 8א₪107-1, הרצאות, עדכונים וייעו בתחוס עיבוד התמלילים. נוסף לכך, ניתן לקבל שרותי התקנה והדרכה. | .75 עדים - יועצים ובוחני מערבות בע"מ ד. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיבה למוצרי 0118 במסגרת המרכצ, נהניס לקוחותינו ממגוון רחב של שרותים מקצועייס הקשוריס לסל המוצרים של חברת 1/0105 : ייעוץ, תמיכה טלפונית מאז-ד10, שרותי התקנה, הדרכה ואינטגרציה. כמו-כן, עומדיס לרשות לקוחותינו מאגרי מידע, ספריות 6805ג/א, ספריות גראפיות, ותוספות למוצרי 1/0708. ה. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיבה נמוצרי ד050א6זוא חברת "יעדים - *ועצים ובוחני מערכות בעיימיי פועלת כמרכז תמיכה ושיווק של מוצרי 680501!וא באזור הצפון. פעילות זו מספקת ללקוחותינו שרותי תמיכה טלפונית, ההתקנה והדרכה. בנוסף, נהנים לקוחותינו הגדוליס ממבצעי מכירה תקופתיים. לרשות אנשינו חומר טכני רב, המעודכן באופן שותף. חברתנו שמה דגש מיוחד על הטיפול בסביבת 5אוספאזצ-5וא הכולל אפשרויות תכנון, פיתוח ושיווק מוצריס. 1. מרכז ייעוץ בללי לסביבת הס מאז הקמתה, צברה ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי ניסיון רב בהתקנה, הדרכה ואינטגרציה של מערכות בסביבת ה-6ק, כולל רשתות תקשורת מקומיות. נסיון זה עומד לרשות לקוחותינו הנהנים משרות ייעוץ כללי. שרות זה מתאים לכל חברה אשר ברשותה מספר עמדות 76 עצמאיות או מקושרות, ועליהן יישומים שונים וכן לחברות המבקשות להקים מערך מחשוב. באפשרותנו לטפל בבעיות שונות, החל מהתקנות ועד לטיפול בתקלות תוכנה, אי התאמה בין יישומים, תקלות בקבצים, טיפול בוירוסים, שיחזור והבטחת מידע. ז+. השמה והשאלת נח אדם / פיתוח וליזוי פרוייקטים ברשותנו מאגר של אנשי מקצוע בכל תחומי המחשב. מאגר זה מאפשר ביצוע וליווי פרוליקטים מתקדמיס הדורשים פיתוח באמצעות כלים מתוחכמים, ואינטגרציה מלאה בין מערכות. ח. עריכת ימי עיון ההתפתחויות והשינויים התכופים הפוקדים את תחוס המחשוב מחייביס את העוסקים בו להתעדכן ולהכיר את מגוון הפתרונות העומדיס לרשותם. כדי לענות לצורך הזה, אנו מקיימים ימי עיון בנושאים שוניס. פעולה זו כוללת ימי עיון יזומים על ידנו וכן ימי עיון יתפורים" לצורכי החברה המזמינה. בחברתנו מועסקים אנשי מקצוע בעלי נסיון רב בתחום ה-6ק. על מנת להנות ממגוון השרותיס שייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי מציעה ללקוחותיה, הנכס מוזמנים ליצור קשר ונשמח להפגש ולעמוד יחד על אפשרויות לשיתוף פעולה. | ₪.י[ יועצים ובוחני מערכות לפרטים נוספים לפנות לטלי 03-419393 למרות ההכרזות החדשות לבקרים של יצרנים שונים, על מהדורות מתקדמות של תוכנת גליון אלקטרוני, לא השתנה הגליון האלקטרוני במהותו מאז ימי מהדורה 18 של לוטוס 1-2-3 בשנת 3. נכון, הוכנסו תפריטים משוכללים יותר, גראפים חכמים, צבעים וצלילים אבל העיקרון של שורות ועמודות עדין נשמר וברב המקרים ניתן להפעיל את התוכנה גם ללא ספרות העזר ולו רק מניסיון העבר שצברנו. נדירים המקריס בהס אתה מקבל תוכנה חדשה שמצליחה באמת להפתיע ולרתק אותך באותן שעות שהעולם ישן ואילו מחדרך עולה תיקתוק המקשים - ללוטוס היתה כוונה מזה זמן רב לנסות ולחדש את תחום הגליונות האלקטרונייס שנמצא ברוויה מסויימת. בחברה נרתמו למשימה והקימו צוות פיתוח רענן שיעודו לפתח תוכנה לחישובים ללא התייחסות לטכנולוגיות קיימות ובראייה שונה לחלוטין מהמבגה הקלאסי של עמודות ושורות. התוצאה היא שסק)א1, תוכנת חישוב המבוססת על אלמנטים של בינה מלאכותית תוך שימוש במשפטים מדוברים בשפת אדם. התוכנה פותחה על מחשב דא6א (א]אט) והוסבה לאחרונה ל-5/וספאז/או. הכרזה רישמית של התוכנה צפוייה בתחילת 1993 - גם בישראל. הנתוניס המספריים נאגרים בבסיס מידע ומקובצים עייפי שיוך לוגי ולא עפייי תחומים קשיחים של עמודות ושורות - כפי שהדבר נעשה בגליון האלקטרוני הקלאסי. למעשה בנוי המודל מקבוצות השתליכות המקושרות בינהן עפייי הקשרים לוגיים שקבע המשתמש. ניתן באמצעות הקשה פשוטה על שם הקבוצה לשנות מיידית את מבנה המודל כך שיציג את המשקל היחסי של הקבוצה כלפי יתר הקבוצות והנתונים המשפיעים עליה. במקוס התייחסות לתאים במבנה של שורות ועמודות (₪0/5 ,א1אט601) - הינך עובד עס ייפריטיםיי. פריט יכול להיות אוסף של נתונים בעלי מכנה משותף כגון: מכירות, הכנסות, רבעונים וכייו. - 0 ממציאה מחדע את הגליון האלקטרוני בתחילת העבודה עס התוכנה הינך נדרש להגדיר לפחות שני פריטים כך שניתן יהיה להתחיל מודל ראשוני כלשהוא. על מנת להוסיף פריטים חדשים, כל שעליך לעשות זה להוסיף שמות פריטים חדשים. השלב הבא בבניית המודל הוא איסוף הפריטים לייקבוצהיי. למשל, אוסף של פריטי מכירות (חודשיס) נותן קבוצה הנקראת יישנת פעללות'י. פקודות התפריט של שְסאקוא] מתייחסות לכל אלמנט בתוכנה כך שניתן להוסיף ייפריטיםיי ייקבוצות" ועד לרמה הגבוהה ביותר שהיא ייקטגוריהיי. כלומר, המודל בנוי משלוש הררכיות לוגיות: פריט-קבוצה-קטגוריה. הגדולה האמיתית של שסאקוא1 היא היכולת לשנות בלחיצת עכבר את צורת ההסתכלות על הקטגוריות השונות במודל. ניתן ליצור אין ספור צורות הסתכלות (שו15/) על הנתוניס ולהשוות בין אין ספור קטגוריות זהות. כך למשל, תוכל להשוות בין ההכנסות של שתי יחידות שונות בשנת הכספים, על ידי הגדרת אוש שונה לקטגוריית ההכנסות. זו למעשה החדשנות הגדולה של התוכנה - בלחיצת עכבר אחת הינך מסוגל לשנות גלובלית את מבנה הנתונים, תוך יצירת 5/ו18/ שונים להסתכלות על המודל מזוויות מבט שונות - עד 12 קטגוריות! פעולה מעין זו - יכולה לקחת שעות בגליון אלקטרוני רגיל ! כמובן ששינוי הגדרות באחת הקטגוריות מעדכן מיידית את שאר ה- 5/ו18/ במודל. כתיבת נוסחאות ב - שסתקוא1 אף היא קלה יותר מאשר בגליון האלקטרוני ומבוצעת עפייי כללי תחביר פשוטים. לדוגמא: נוסחא בגליון כגון 15-815+ נכתבת בשפת אדם: אתא - ו60%א1 0₪055=ם]א60א דסא כששמות הנתונים נלקחים אוטומטית מהגדרות הייפריטיםיי במודל. וכמובן שאין צורך להעתיק את הנוסחא לכל תחום בנפרד (כמו בגליון) כיון שההתיחסות מובנת מעליה בכל מקוס בו הוגדר הייפריטיי הנדון בנוסחא. יצירת הנוסחאות עצמה נעשית באמצעות התפריט הראשי על ידי בחירת הייפריטיסיי עס העכבר וללא צורך לזכור או לסמן תחומים (085א8) כמו בגליון אלקטרוני שגרתי. הנוסחאות נכתבות באזור נפרד מהתאים, ייאזור הנוסחאותיי, כך שתוכל להפעיל כל נוסחא על כל ייפריטיי או ייקבוצהיי ללא קשר למיקומה במודל! מכיון שאין צורך להעתיק ייפריטים'י או ייקבוצות" על מנת לבנות נוסחאות חדשות (אלא פשוט יילשכפליי אותן באמצעות התפריט), הרי שהפעלת נוסחאות במודל הינו ענין של מה בכך - גם למשתמש שאינו מנוסה בתוכנה. כל שעליך לעשות הוא לסמן את הייפריטיי הרצוי ויילגרוריי אותו מהתפריט אל הנוסחא הרצוייה על מנת להפעיל את החישוב עליו... המערכת מכילה, בנוסף, עשרות פונקציות ומשפטי תחביר לוגיים, המתבקשים מאופן העבודה בתוכה, ואפשרויות גראפיות שאינן ברות השוואה כלל למערכות גליון אלקטרוני קיימות. האם יחליף שסאקוא] את 1-2-3 הפופולארי! לשאלה זו קשה לענות בשלב זה. יתכנו מצבים בהס המשתמש אינו זקוק למודלריות כה גבוהה ומסתפק במנגנון הקלאסי של שורות ועמודות, ולעומתו המנהל המבקש להשוות בין נתוניס מורכבים ומעדיף את עשרות צורות ההסתכלות הדינמיות של שסאקוע . אין ספק, יחד עם זאת, שכמו בכל תהליך טכנולוגי, הגיע הזמן לרענן ולחדש את תפיסת העולם של תוכנות חישוב וניתוח נתוניס ולהתאימן לסביבות העבודה החדישות, ולחומרה המאפשרת עוצמת על למיחשוב ולעיבוד נתוניס. לפרטים נוספים נא להתקשר חילן - מפיצת לוטוס בישראל טל: 03-5122239 מי אנחנו? ייתפוז - מערכות מיחשוב והדרכהיי הוא לא סתם עוד בית ספר למחשבים. אין לנו 10 כיתות מחשבים, לא הוצאנו השנה קטלוג קורסיס מהודר, אנחנו לא מפרסמים ביימעריביי וייידיעות" כל שבוע - אבל אנחנו מאמינים שניתן להעביר השתלמויות מחשביס ברמה גבוהה ובצורה יוקרתית למרות כל האמור לעיל, ואולי, בגלל כל האמור לעיל. למי בדאי ללמוד אצננו? בעקרון - לכל מי שמאמין שבסופה של השתלמות מחשבים, הכרחי לדעת את החומר שנלמד, אבל יש כאלו שכדאי להם קצת יותר: מנהלים בכירים ואנשי עסקים: בייתפוזיי קייס מסלול הדרכה יחודי המיועד למנהלים ואנשי עסקים, אשר זמנס דחוק, ואינס יכוליס לצאת לקורס רגיל. במסלול זה נלמדות תוכנות המיועדות לקהל זה: ניהוליות, פיננסיות, משולבות וכוי במקוס ובשעות הנוחות ללקוח. ארגונים, מוסדות ומפעלים: ייתפוזיי מקייס השתלמויות פנים מוסדיות בנושאים שוניס ומגוונים, וגס כאן הגמישות היא רבה. אם לא מתאיס לכם לבחור קורס מתוך רשימה קיימת, ספרו לנו מה אתם רוצים ללמוד ואנו נתפור עבורכס קורס יחודי, המקיף את כל החומר המבוקש, ולא נבזבז זמן לימוד יקר (עליו אתם משלמים) על חומר שאינו רלוונטי עבורכס רק מפני שייכך הוגדר מבנה הקורס"... קורסים מוזמנים יכוליס להערך באתר הלקוח או בכיתה שלנו. מה אנחנו מלמדים? עיקר התמחותינו הוא בגליונות אלקטרוניים, כאשר ישנם מספר נושאים הבלעדיים לנו, כגון: ץ 1-2-3 פטדסו מהדורה 2.4 ץצ 1-2-3 פטס מהדורה +3.1 כולל קישוריות ל- 45/400 תפוז - מערנות מיחעווב והדרבה מהדורה 3.4 הצפויה בקרוב צספקואז, הגליון העתידני של לוטוס ספרות בעברית 10105 - מהדורת 5וססאש ספרות בעברית מהדורת אפסדאזסגוא 3 ככלי עזר למנהל 3 ככלי עבודה לחשב ורואה החשבון ועוד.... 4 > > > > > כמו כן אנו מעביריס קורסיס והשתלמויות | בנושאים מגווניס: ץצ 8פא6אס פטד0 - יומן משרדי ממוחשב וגרפי (בלעדי) צ גרפיקה מתקדמת לשקפים ומצגות - סאג זממת (5או0סא/05) ץצ הכרת המחשב צ מערכת הפעלה ₪055 ץצ פאוססאזאו ץ סו6גאא צ פיקוח רשת וופצסא ועוד... קצת רקע.... ייתפוזיי נוסדה בשנת 1990 על ידי בוגרי ממריים ומהנדסי תוכנה, מתוך מטרה להשתלב כחברה דינמית בענף המיחשוב בישראל. בחברה צוות עובדים קבועים, ומאגר גדול של אנשי מקצוע הטוביס בתחומם, הנקראים להדריך בקורסים יחודיים למקצוע בו הס מתמחים. בייתפוזיי מתמקדים כיוס בשלושה תחומיס עיקריים: ץצ הדרכה: תחוס ההדרכה כולל בתוכו העברת השתלמויות בצורה שוטפת, פיתוח קורסים חדשים, פיתוח אמצעי הדרכה, הכשרת מדריכים פנים מוסדיים. ץצ פיתוח: כתיבת יישומים בגליון אלקטרוני, פיתוח מערכות מוזמנות על גבי מחולל יישומיס וכתיבת מערכות בשפות עיליות. צ תמיכה טכנית: פתרון בעיות תוכנה בזמן אמת למאגר לקוחות, באמצעות הטלפון, או ביקור. בנוסף , אנו עומדיס לפתוח בקרוב מאוד, מהלקת שיווק שתעניק שירותי יעוצ, שיווק ופרסוס לחברות תוכנה. ובנימה אישית יותר זאב ויזנר-משמש כמנכייל ייתפוזיי מיום היווסדה. זאב, בן 23, בוגר יחידת ההדרכה של ממריים, מאמין כי ניתן לשלב בין מקצוענות ללא פשרות, לבין אוירה צעירה, נעימה וחברותית. לא פעם ניתן למצוא במשרדי ייתפוזיי לקוח שייסתסי קפא להגיד שלוס ולשתות פחית קולה בצוותא.... צוות המדריכיס הקבוע מורכב רובו ככולו מבוגרי יחידות המחשבים השונות בצהיל, הנדסאיס ומהנדסי מחשבים, כולס בעלי נסיון רב בהדרכה. כדי לשמור על רמתסם המקצועית הגבוהה מתעדכנים מדריכי ייתפוזיי במהדורות תוכנה חדשות, ועוברים קורסים תקופתיים. רחל לאור, מנהלת המשרד, דואגת לטפל בכל פניה של לקוח, ומארגנת את ההשתלמויות השונות. (אתם יודעיס מה היה קורה אם אנשי מחשבים היו מנסיס לדאוג גם למנהלה....) במקרה של שאלה או בירור, ניתן תמיד להתקשר, לקבוע פגישה, ולדון בבעיה על כוס קפה (או קולה) ללא התחייבות כלשהי. ומי כבר שמע עלינו? הגופיס הבאים עבדו עס ייתפוזיי בשנה האחרונה: פרודקט מחשבים, המכון לפריון והעבודה, חילן/לוטוס, רשת ייעמליי, בנק הפועלים, מבני תעשיה, הועד הפועל, מתף, פז, דיזינגוף סחר, משרד החינוך, זהבייי, דפנה וויסמן, אבלין גים, ועוד, ועוד, ועוד 8 לפרטים נוספים: 'תפוז מערכות מיחשוב והדרכה המסגר 12 תל אביב 67776 טל. 03-5370268 פקס. 03-371977 כל השמות המסחרים המופיעים במאמר רשומים לבעליהס. 2 16 ל פבר' 3 טיפים, דיסקטים ולוח מודעות להוסיף טיפים למשתמשים, בצורה יותר רצינית, כמדור נפרד בעיתון. אס אפשר, לערוך מחדש את הטבלאות של 0/2788 0 מימין לשמאל ולתרגם אותם לעברית. הדבר הרבה יותר קריא ומובן. נעמי תעוזי להציג 85זח!ודט, כמו בגירסה האמריקאית, ואף לשווק אותן... להתייחס לבעיות עברית... לציין משווק ישראלי במסגרת השוואות בחומרה. לורנס פישר. להקים 885 מקביל ל-ז8₪א460/ 0... להפיץ את ה-85ו1וודט של 5או042 06 להוסיף מדור 0588 710 0558 בכל התחומים (לא רק בקבצי 8410₪). רפי זר, ארז מערכות. כדאי שתצרפו לגליונות הבאים דיסקטים עס תוכנות עזר של 4642185 06 ותוכנות עזר ציבוריות ישראליות. אילן כהן, מנכייל תגובת העורך תוכנות העזר של 5א16421א 6 זכו לפופולריות עצומה בעולם בולו ולא רק בארה/ב. הכותבים הם מהליגה חראשונה של מומחי תיכנות, הקשורים בהסכם זכויות *וצרים, לפיו למגזין האמריקאי זכות הפצה של התוכנות בצורת דיסקטים ושירות 885. ההטכם המקורי לא כולל ארצות מחוץ לצפון אמריקה ולכן אי אפשר היה לנו עד כה להפיץ אותן בצורה לגיטימית בישראל (התפיסה לפיח מה שזמין בארה'/ב הופ אוטומטית לבר-העתקה בישראל, אינה נכונה). הנושא עומד לקראת שינוי. המו''מ לגבי דיסקטים הגיע לידי סיכום חיובי ובקרוב נפיץ בין המנוייס (בשלב זה רק בין המנולים) דיסקטים */ פד זודט' של 5אז2 וא 20 לגביהם השגנו זכויות חפצה בישראל. נמשיך ונרחיב את התפצה במידה והמשך המומ יצליח. בנ'יל לגבי ''לוח מודעות'' - 885. רשת זא גוא 206 מוגבלת ע''י הסכמים משפטיים, אותס אנו רוצים להרחיב גם על ישראל. כאשר נצליח בכך, נקים גם אנחנו את ה-885 הישראלי של 6. אבל מו''מ מסוג זה הוא איטי, בגלל המספר הגדול של בעלי זכויות הקשורים בו, ונגזר על הקורא הישראלי להתעזר בסבלנות. בגליון זה אנו מביאים מאמר ראשון בסידרה ''פתרונות'/, שמוצאה במדור האמריקאי 5א501/0110. המאמר עונה לשאלות, ממליץ על טיפים'' ומביא תוכנות עזר בצורתן המלאה. את התרגום ביצע דייר יובל רבינוביץ, שהיה בין הראשונים להמריץ אותנו בכיוון מיסוד מדור כזה, וכיוס הוא יכול להעיד עד כמה קשה לתרגם את המאמרים היותר טכניים לעברית קריאה. מדור כמו תפ חפשוסק, המיועד למקצועני תיכנות, אינו בר-תרגום כלל. אנחנו נמשיך לקדם את הנושא של מדורי טיפים והדרכה בזהירות, תוך תשומת לב למשוב שנקבל מהקוראים. לעומת זאת, תרגוס הטבלאות לעברית הוא בעית יחס תועלת לעלות.רוב המינוחים באנגלית המופיעים בטבלאות הם מושגי יסוד, אותם חייבים להכיר באנגלית, גס אס כל העניין של הקורא הוא להבין הוראות הפעלה ראשוניות ולחפש פרמטרים בסיסיים בדף טכני. התרגום שלהם לעברית עלול להביא ליותר נזק מתועלת. בדרך כלל הטבלה מצורפת למאמר, בו מוסברים, בעברית, הפרמטרים העיקריים וחשיבותס לגבי החלטת רכישה נבונה. הפתרון שלנו אינו אופטימלי אבל בשלב זה אין לנו טוב ממנו. העורך. מה בין ספק מידע למעטעילי 885 1 לאחרונה מתלוננות, ולכאורה בצדק, חברות המספקות מידע מקוון, על האפליה שנוקט כלפיהן משרד התקשורת, כאשר הוא דורש מהן לעמוד בקריטריונים שונים, מכבידים ומייקרים, כדוגמת הצורך להשתמש ברשת ישראנט (שעלותה פי ארבעה לעומת שימוש ברשת קווי הטלפון הרגילים) לצורך קבלת רש:ון אספקת מידע ממשרד התקשורת. לעומת זאת גורמיס אחרים במשק, בחלקם גדולים יותר, בנקים למשל, ובחלקם קטנים יותר כרשתות. 885, מהם המשרד אינו דורש רשיון, הם משתמשים בקווי הטלפון הרגילים, ועלות המידע שהס מספקים נמוכה פי כמה. לעניות דעתי יש להגדיר בצורה ברורה מהו בסיס מידע שיחייב רשיון, ומה שלא יעמוד בהגדרה זו, ממילא יהיה מסחרי פחות, וכלכלי פחות, ויותר לו עקב כך להשתמש ברשת הטלפונים הרגילה. לדעתי שלושה תנאים לפחות מגדירים ספק מידע מקוון מסחרי: א. המידע מוגש ומשווק ללקוחות בצורתו הסופית, מוכן לשימוש סופי בקריאה מהמסך או בהדפסה. ב. המידע מעודכן ברציפות 5א1 א0 בכל פעם שמייצר המידע משנה את נתוניו. ג. כל הנתונים בבסיס מידע לנושא מסויים - מוגשיס באפיונים וחתכים זהים לכל הרשומות. שלוש הגדרות אלו מתארות את המציאות בשטח גם כיום, וכל החברות המסחריות המגישות מידע מקוון, מגישות אותו בצורה זו - ודרך אגב גס הבנקים. רשתות ה-885 אינן עומדות בהגדרות אלו. ספק מידע שלא עומד באחד משלושה תנאים אלו, הרשת שהוא מפעיל ממילא איננה מסחרית ואין לדרוש ממנו עמידה בקריטריונים מכבידים ומייקריס. באם משרד התקשורת לא יקבל את שלוש ההגדרות דלעיל, וימשיך להשוות מפעילי 5 אל בנקיס ואל חברות שמטרתן המוצהרת היא להפיק רווח ממתן שירותי מידע, הוא יגרום להפסקה מוחלטת של רוב רשתות ספריות המחשבים, ובסופו של דבר להקטנת מעגל מקצועני המחשב המשתמשים במידע מקצועי מקוון, דבר שיפגע גם בחברות המסחריות עצמן. יעקב פסל, בני ברק. למפתחי תוכנה 9 לתכנתים ה 4 קוו % לאנשי מחשבים % ל ים סממשדחו 08 99 לספרות מקצועית == ד 8 ותוכנות מחשב = 6[ 2 מל ב ו 0 וטו | .. . - 6 , - 4 אק | 31 0065 או ו | צ'וסטווו \ אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל | | 20" למחשבי 0 וכן הפסזאוסאא - 9 | //) כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש ;₪ [ | ן ולאנשי מקצוע | | - ם | 1 / / ן ו ן / פא ₪ . 0 4. עקר ימ 1 | ה רה ,/ = ₪ 1 כל המגזינים ן| ה" ] צ ₪ 3 || המובילים מחו"ל גנ ג 2 | ₪ מ * = א / ניתן למצוא על ' ג 2.1 ' לת | 4 / מדפינר או ה 33 | . | שי א . | לקבל בתיבת / | - / 4 ו 4 ו | 8 / 1 | |/ | / | / הדואר שלך בבית שעשועים לשעות הפנאר משחקים מכל החברות א המובילות מבחר ענק עם הוראות בעברית המבחר העשיר ביותר חדש | ו | זפ 00 פ'סאוא 8 שומים וו 005 פ'סחסת , , - 00 8 סו תוכניות שרות ושפות תכנות, ותוכנות אסא 0 010005 ו "זאםואואדטס" חדש! 4 8 תוכנות ל-80/ 1639 במדרחוב של ידושלים משלוח חינם על קניה מעל 150 ש"ח מכבדים כרטיסי דיינרס + ישראכרט * ויזה דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 פתוח: 9:00 עד 19:50 שישי עד 14:50 ספרות ותוכנה למחשב מםש אש אינך צריך רק אללך ימרילך פחות ל היתרונות הגדוליס של סלפל נלכךלם בפל מגוון מוצרי ה-6ק2 המקוריים של החברה: האיכות-דיגיטל. המחירים-תחרותיים. למפשתהמיים *כולת שילוב עם מערכות מיחשוב אחרות. הולכים על פתח וח 0 דיגיט מפיצים מורשים : מיקרוליין 04-373111 = משובית 057-278755 = טי.פי.אמ. 03-5337655 קומפיובית 02-242233 = רשת קשר 03-830481 * דיגיטל ישירות 052-593333 39