PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 5, מרץ 1993

צגים רבי תדר. לא מתיישנים עם התקנים

OCR (הסבר)
3 א ,0.5א אסזדוסם 1511 /8א40421]א 26 המהדורה הישראלית גליון 5 מרץ 1993 6 מחיר: 14.70 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 12.60 ש"ח צגים רבי תדר. לא | הוצאה לאור שולחנית. השא מש מתיישנים עם התקנים אפער גם בעבדית 2 ץז -= ו שִּ צּ [ שרתי וקדפסה. שרטוט דו-מימדי. | התחלקות בשפע מדוע לשלם יותר? ל 0 0 | מתמטיקה סימבולית. | תוכנה משולבת. ן לא רק מיחשוב | למחשבים מרכזיים | מקיף במחיר מזערי | | שּ שּ ן | ן | | | המהידות לא מהשטן. | בקרת אשראי זוז ה טח וזו סקירת מתאמי אתרנט בעזרת "פרדוקס" צ א צגי המחשב ₪ גדלים שונים: "14 "17 |-"20. ₪ טכנולוגית הטריניטרון הבלעדית של סוני. ₪ רזולוציה גבוהה במיוחד: עד 1024 א 1280. ₪ איכות הצבע הטובה בעולם. ₪ הצגים היחידים העומדים בתקנים הארופיים המחמירים ביותר בנושא קרינה - 2חקוו. אין צורך במסך למניעת קרינה. ₪ יציבות תמונה ללא תחרות - מונעת התעייפות העין. ₪ שנתיים אחריות מלאה - בלעדי לצגי המחשב של סוני. = ] -=== ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ שרות פוני בישראל | רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 סוני מציגה בישראל את מגוון צגי המחשב שלה: כזיקרוסוכט יש לך עסק עם התוכנות המובילות בעולם ועד הת ימי לי לי ם תוכנה גרפית להכבת שקיפירם | מ וו מהדו (קומפילר) מכוון ל ו פרטים נוספים אצל המפי'צים 050ו6ו/] ₪ - רחוב הבונים 9 רמת-גן, טלפון 03-7515511 הַשִבְשְבָת - דרןך פתח-תקוה 65 תל-אביב, טלפון 03-5611961 1 זג ז. האסטרטגיה של יבמ למיחשוב מונחה עצמים חודש האחרון ביקר בישראל ריצירד הופמן, קצין הקישור של יבמ עם אחד מהפרוייקטים המעניינים ביותר בעולס המחשבים האישיים: 7א741.105. טליגענט היא חברה בה שותפות שתי יריבות וותיקות, יבמ ואפל, שנכנסו לחופה תחת הלח של איוס ההשתלטות של מיקרוסופט על עולם התוכנה. המטרה של טליגינט היא לבנות מערכת תוכנה י'מסגרתיתיי (אס/ומוא/את), מבוססת טכנולוגית 'יהנחיית עצמיסיי (תסוגוח6ת0 666וס0), שתחליף ותשלים את מערכות ההפעלה הנוכחיות והעתידות להשתחרר בקרוב. טליג'נט אינה יוזמת 007 היחידה של יבמ, אבל היא המסקרנת ביותר, בהיותה גיבוש קוהרנטי של כל הרעיונות הנשמעים כיוס בעולס התוכנה בנושא, איך לבנות מחדש את מערכות ההפעלה והישומים, שהופכים במהירות למפלצות בלתי נשלטות. ריצירד הופמן תיאר באריכות את האסטרטגיה של יבמ, בפגישה עם כתבי מחשבים ובמאמר זה אנסה לתמצת את הדברים ששמענו, במיוחד בנושא דַא110ד. אתחיל בטיפ היסטוריה, שתסביר איך יבמ ואפל מצאו את עצמן במיטה אחת. הפרוייקט התחיל באפל בסוף שנות ה-80. צוות הפיתוח של מערכת ההפעלה למחשבי המקינטוש זומן לייסערת מוחותיי (/א5108 אז/88) כדי להגדיר את מה שיועדה להיות 7 וח56ע5, מערכת ההפעלה הנוכחית של אפל. הרעיונות שנזרקו לחלל נכתבו על שתי סדרות של כרטיסים: כרטיסים כחולים לרעיונות ברי-ביצוע, המיועדים להכנס לתוכנה, וכרטיסים וורודים לרעיונות מהפכניים, אותם אין סיכווי לממש בלוח זמניס קצר. סיכום הכרטיסים הוורודים יצר את הבסיס למערכת הפעלה קונספטואלית בשם אאזק. אפל לא יכלה לפתח את ייפינקיי לבדה ויבמ חיפשה מקור לרעיונות חדשים, במקוס הפרטנרית הוותיקה מיקרוסופט, איתה תדרדרו היחסים במהירות. זַא41105ד נוצרה מהמפגש בין צוות פיתוח תוכנה מקורי, מבריק ומכוון לצרכי המשתמשים (תרומת אפל) וצוות שיווק המצטיין בנוכחות גלובלית בסביבה המסחרית, עם הבנה טובה של נושאי קישוריות וניהול נתוניס ברמה מפעלית (תרומת יבמ). החברה שהוקמה בשותפות 50-50 היא עצמאית. היא שואבת ידע משני הוריה, אבל התוצרת אמורה להיות משווקת ללא קשר עם המדיניות העתידית של חברות האם. נכון לעכשיו, יבמ מחוייבת להצלחת טליגינט. הגדרת מטרות רשימת המטרות של טליגינט נשמעת יומרנית: % מהפך ממשי בעולם המיחשוב האישי פלטפורמטת תוכנה מונחית עצמים מיסודה % יכולת העברה לכל פלטפורמת חומרה חשובה % קביעת הפלטפורמה הסטנדרטית למיחשוב אישי במאה הבאה. המוטיבציה למהפך היא המבוא הסתום אליו דוהרת תעשית התוכנה למתשבים אישיים. המשבר המתקרב מאופיין על ידי הסימפטומים הבאים: + פיתוח ישומים מסחריים חדשים נמשך כיוס יותר משנתיים בממוצע. 4 מפתחים קטניס נעלמים מהשוק ואת מקומם תופסים צוותי ענק בלתי פרודוקטיביים. 4 התחזוקה הפכה לעיסוק העיקרי של המפתחים. כלי העזר לפיתוח רבים עד לבילבול. 4% איכות המוצר הסופי לא משתפרת, למרות מאמ> סיזיפי לניקוש 806-ים. תיכנות מונחה עצמים אמור להיות התשובה למשבר. כדאי להבהיר ראשית מה המושג הזה אמור להביע, לפחות בתפיסה של יבמ: + ממשק משתמש מבוסס צלמיות הניתנות למניפולציה ישירה, עם דגש על יימהיי אתה רוצה להשיג ולא על ייאיְךיי לעשות זאת. 4 ארכיטקטורה מבוססת מסמכים, בה הישומים משובצים במסמך והגישה אליהם היא יישקופהיי. (המשתמש מטפל במסמכים לפעמים בצורה בלתי מודעת לישוס שמשמש לכך). % תפיסת תיכנות חדשה, המבוססת על סיפריות משותפות (שימוש חוזר בקוד) ומערכת מיבנית (15/08%א//%) המאפשרת בניית ישומים חדשים מתוך תבניות לשימוש חוזר. הטכנולוגיות המאפשרות את פריצת הדרך גובשו בשנים האחרונות והוגדרו בצורה פורמלית עייי מונחים שכדאי להכיר: אירושה - סאג דאמוזא1, מאפשרת הענקת תכונות ואיפיוניס לעצס כלשהו על ידי יהושתם מדגם אב אחד או משילוב ירושות. למשל, העצם יידיסק ה-5051 שלייי ירש את תכונות החומרה מדגס האב יידיסק 8051יי ואת תכונות התוכנה מדגם האב יידרייבר לדיסקיי. 4 רב-צורתיות - א15הקאסואצ1סק. עצמים שונים הם לפעמים בסך הכל צורה שונה של מהות לוגית זהה. למשל, העצם 6 צסיי, מהרגע שהגדרנו לו צורות מספיקות (עייי תקן 8ם160אט החדש) יכול להצטייר בכל שפות העולם. 4 מסגרות - 0885/וםואאת. אס נתעמק בכל אחד מהמרכיבים של תוכנה נמצא כי הוא כולל מבנה יסודי של ניהול העיבוד, סביבו משרתים מודולים ספציפיים למטרה. למשל, הטיפול באיחסון נתונים יכול להתבצע במסגרת לוגית אחידה, לתוכה יינתקעיסיי מודולים לפי סוג החומרה שבמחשב, דיסק קשיח, דיסקט, 60-80 וכדומה. בצורה דומה, מהאספקט הגרפי כל אבזרי הפלט והתוגה מבצעים את אותה משימה ולכן ניתן לבנות מסגרת טיפול כוללנית לגרפיקה לתוכה יינתקעיסיי מודולים למסך, מדפסת, דחיסת תמונה וכדומה. (המשך בעמי 17) ו ץ| ורחב 6 106 0 מ.א.ג. מערכות לייזר בע"מ 2% 5וחסזז60= לא עוד יצרן מחשביס 2 . / עטים יודעים 181 היא חברת המחשבים היחידה הגדולה יותר מקונצרן 6א50/1511 הקוריאני. מעטים גם יודעיס שצגים (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצריס עבורס על-ידי 6א(54/151. עוד פחות יודעיס ש-5//191180 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצרים בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האם וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השם סאפאט על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית ה-18 בגודלה בעולם יכולה לספק. 6 ווה 5 , 7 ה == םיאור יאה ו -ץ - 6טפו דלתה היי-טק משווקת בלעדית את מחשבי 5415180 בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכולים לתת ל-0א54/1511 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. אוש בבס ל אלידע הוצאה לאור בע''מ רח' תוצרת האר 16, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 6966231 - 03 פק: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה ממוחשבת: ענת פרסמן פירסום: חנוך חן מינויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שיח כולל מע"מ 0 שייח באילת מינוי ל-10 גליונות: 8 שייח כולל מעיימ מינוי ל-25 גליונות: 2 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 5א021א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת 8ת300ס!תטמומס0 217 מניו יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 404286 סק שייכות לחברת 5ת00ג6!תטתוחסס *ה21. .8א621וא סק הוא סימן רשום של 08 21 > זכויות היוצרים לשאר החומר המערכת? ולנוסח המתורגם הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימי". לוגו המהדורה הישראלית. הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 3 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראל" ו"טורום המפרסס" נמסר לטו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות. המסחריים השוניס המופועים במאמריס ה סימניס מסחרייס בבעלות החברות המיוחסות. .6 קחותפו!סטק 0 ץז ,61091 ,צ-[16 .51 11380 ]102616 16 ולי 6: +972- 1 0 ב -972 + :אגת 3 ה68טח6+ זסוו6ע 16218 0 ]0 הסט 0 15761 שור :27 וחסז] 56ח1106 ז66חט 11560טט ,זס + 6 , תהק וחס2) 1681105חטוח וח ס<) הו קהח63קקה פוחטוו [חסוו0ם .אזס שש תו חסוו1 1561 / א71 0 וא סק 5 6 הז 5066ו1טטק ץ![8ח1קוחס טז6צ 6 6תג 4218 6 6 01 הסטו4 +21 ]0 עח6קסזק וחק העקסס .חק וח0-) 10811005חטוח וס 27 ,1993 ותקהץקס 6 חק חס 08110 חוטוחוחס<) ו 8א0/.21// 6 ,656/06 פוחקח |[ 5 רתוס ]211 ]0 %זגוח 1866 0 ו תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו.לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרון - 1 5 6 6 המהדורה הישראלית גליון 5 ,מר 1993 1-3 16 22 24 4 70 6 5 ₪ = אסוזוסם ו51 גחו א ,5 סא אסדוסם 511 / פא71 6 סע מגמות לאן נושבת הרוח בעולס ה-סק. במבט ראעון חשיפה ראשונה של מוצרים חדשים. לא מתייעשנים עם התקנים צגים רבי תדר ימשיכו לשרת אותנו גם אחרי שהתקנים הנוכחיים, 64/8/64/, יתיישנו. סקירה של צגי 14 ו-15 אינטש. שרתי הדפסה. התחלקות בעובע שרתי הדפסה יועדו לנצל בצורה אופטימלית את משאבי הפלט הקשוריס לרשת. מתמטיקה סימבולית.לא רק למחשבים מרכזיים על חבילות התוכנה שמסוגלות לפתור בעיות מתמטיות נאמר כי צריך לראותן בפעולה כדי להאמין שהדבר אפשרי. המהירות לא מהעשטן. פקירת מתאמי אתרנט המהירות אינה הקריטריון היחיד לבחירת מתאם אתרנט. יש גס הבדלים בין הדרש ממתאס המיועד לשרת לבין הנדרש ב-80 לקוח. 8 הוצאה לאוד שולחנית. אפער גם בעברית 2 א 14 146 16108 1 ההסבה של תוכנות הוצאה לאור שולחנית לעברית מורכבת וקשה יותר מגיור של כל תוכנה אחרת. שרטוט דו-מימדי. מדוע לשלם יותר? הקשר בין המחיר ליכולת, של תוכנות תיביים דו-מימדיות, רופף ביותר. כדאי לך לברר מה אתה מקבל בתמורה לכספך. תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי חבילות תוכנה המשלבות את כל המרכיבים הבסיסיים של סביבת העבודה העיסקית הן הלהיט בשוק האמריקאי. ויש גם מתחרה ישראלית. בקרת אשראי בעזרת "ברדוקס" טור אישי חדש של יוסף לבון, רואה חשבון. גליונות מוצלחים שיטות לעיגול מספרים וזמניסם המדריר תשובות ל-5 שאלות שגורות בנושא דיסקים מבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות שסאשאז: גיליון אלקטרוני טוב יותר פעמים השורות והעמודות של גיליון אלקטרוני מסורתי נראות כמו סורגים על חלון בית סוהר. אם היו משחרריס אותך מההסגר, מה היית עושה? ייחותך'' את הנתוניס שלך פעם מכיוון אחד ואחייכ מזווית חדשה! היית מבצע כמה השוואות זריזות לגלות אספקטים שעדיין לא נחקרו? היית רוצה לבצע הרבה דבריס כאלה... בתנאי שהנסיון לא יעלה את היישום על שרטון. אתה לא יכול לעשות זאת, כי מה שאתה רוצה לא עולה בקנה אחד עם החוקים הנוקשים של גיליונות אלקטרוניים כפי שאנו מכיריס אותס. עד שבאה ְ0ַאא1 של לוטוס והעזה לשנות את התפיסה במספר דרכים בסיסיות. כדי לנצל אותה, עליך להשתחרר מדפוסי חשיבה ישנים ולהתחיל בהגדרה מדוייקת של המודל הרעלוני מאחורי הגיליון לפני שאתה מתחיל לבנות אותו. המימד ה-12 אס שמעת כבר על 180% וודאי אתה יודע כי הוא מוצג כבר מזה שנתיים כגיליון אלקטרוני רב מימדי (12 מימדים ליתר דיוק) עבור מחשבי א6א. המינוח רב-מימדי יכול לערפל את התפיסה, שכן רובנו מסוגלים לתפוס רק 3 מימדי מרחב, ואולי גם את משמעות הזמן כמימד. המשמעות של מימדי נתוניס היא שונה מהפיזיקלית - מדובר למעשה בקטגוריות השתייכות מרובות. הגיליון הדו-מימדי המסורתי אינו רק דו-מימדי בהדפסה על נייר שטוח. הוא דו-מימדי במשמעות המתמטית, של קשרים בין שני פרמטרים בלבד - האחד מוצג בשורות והשני בעמודות. גליונות ייתלת-מימדיים" קושרים סידרה של דפים דו-מימדיים על ידי פרמטר שלישי, המשתנה כאשר אתה עובר מדף לדף. גיליונות עם 12 מימדים אינס ניתנים להמחשה ויזואלית, אבל העיקרון נשמר: כל מימד הוא פרמטר נוסף למיון, חיתוך, הצגה והדפסה. כדי לקבל מגיליון 12 מימדי חתך דו-מימדי, אותו אפשר להדפיס בצורה המקובלת, יש לקבוע את 10 הפרמטרים הלא משתנים. חתך תלת-מימדי מתקבל מקביעה של 9 פרמטרים. הבחירה איזה פרמטרים יקבעו ואיזה ישתנו קובעת את זווית הראייה שלך. היתרון של הצגת המודל במספר גדול של מימדים הוא שאתה יכול לשנות זוויות ראייה ללא צורך באירגון מחדש של הנתונים. אתה יכול לבצע נסיונות נועזיס בחתכים לא שגרתלים, ללא חשש שתהרוס את אמינות הנתוניס במהלך הנסיונות. בהשוואה לגיליונות אלקטרוניים מסורתיים, 1280%א1 חושפת הרבה יותר מידע על המודל, בהרבה פחות מאמצ. המימדים של 1/1280 נקראיס קטגוריות והם האספקט החשוב והמאתגר ביותה: כדי להצליח בחשיפת הנתונים עליך ראשית לבנות מודל עם הגדרת קטגוריות ברורה, ורק אחייכ [ ה 00 שסאץז תקסום לאנשים היכולים לבנות מודל מוגדר היטב של אירגון הנתונים, מודל שיכול להתרחב או להתכווץ, אבל לשמור על המבנה הבסיס: שלו. לשתול את נתוניס. השיטה המקובלת של יינתחיל למלא טבלה ואחייכ נראה מה יוצאיי לא תצליח. אם בנית את הקטגוריות כהלכה, 1/]280% תיתן לך כלים לחקור את המודל מכל זווית בקלות. את הפונקציות מתמטיות אתה יכול להפעיל על קבוצות בכל חתך ומערכת מיתווה (פחותו!)טס) מאפשרת לך להרחיב או לכווץ את הקטגוריות כרצונך (למשל, קטגוריות הזמן - שבוע, חודש, רבעון ושנה יכולות להפרש או להתמצות לפי רמת הפירוט שאתה צריך). שינוי משמעותי נוסף הוא השימוש ביינוסחאות כלליות דינמיות" - |6ח06) סוותאחץ 5חס. במקוס לשים כל נוסחה בתא, אתה מרכז את כולן בייחלון נוסחאות", ממנו אתה שולף נוסחאות לפי הצורך. את התאים אינך מציין באותיות ומספרים סתמיים אלא קורא להם בשם משמעותי. למשל ייעלות מוצרים נמכרים=עלות יחידה א כמות המכירות" את הנוסחה הזאת /12800א1 יפעיל על כל העצמים המתאימים, ללא צורך שתעתיק נוסחה מעורפלת לתחום המתאים, וללא סכנה של ישוס שגוי. מאחר וסביר כי תזדקק לנוסחאות חופפות (למשל נוסחת ייעלות סך כל המוצרים הנמכריםיי חופפת לנוסחה לעיל), צסאץק מזהה אוטומטית חפיפות ומאפשרת לך לסדר אותן בסדר בו אתה רוצה שהנוסחאות תחושבנה. כאשר אתה בוחר בנוסחה, כל התאים בהם היא נוגעת מסומנים, כך שאתה יכול לעקוב אחר הלוגיקה של המודל. עזרים נוספים הס מודול יצירת גרפים חזק וייתיבת מידעיי - תיבת מלל המאפשרת לך לעצב את המראה של המודל כרצונך (בחירת גופנים, צבעים ועוד). 100055601 היא שפה דמויית 8516 שעוזרת ביצירת תסריטים (15קח56). לא כל הרעיונות שמומשו ב-1?802א] הם חדשים. במיוחד בולט הדמיון עס :04-00%/?01, שגס היא מתהדרת במודל בן 2 מימדים ויכולת ליצור חתכים מכל נקודת השקפה. קומפיוטר אסושייאטס גס מתעתדת להוסיף לגירסה הבאה של !₪ז5ק]א60 את התכונות של גיליון אלקטרוני, שהיו חסרים בה עד כה. אך עד כה לא מצאתי מוצר כה מהפכני וכה קל לגישה, כמו שסאואן. אני מעריך כי רוב האנשים לא ינטשו את הגיליונות האלקטרונייס שלהם לטובת /12802א1. נוח להס עס המוצרים הוותיקים ואין להס מוטיבציה לשנות. 1/1280 תתקיים במקביל לגיליונות אלקטרוניים ותמשוך את המשתמשים המתוחכמים יותר, אלה שישמחו לחקור את המימדים החדשים של מודלים אלקטרוניים. המחשב שהיה ונשאר מס' | בחברה שהיא מס' 1 במחשבים ובמולטימדיה 1 תם ספא צדז זה טס מחשבים בע" - טל' 03-5612001 ששה 0 0 0000000000 -] 10 מבחני הביצועים. לא מסתפקים במגהרצים קורא התמים זה נשמע מבלבל ומאיים - כמו הטרמינולוגיה הלטינית של רופאים, שמטרתה, נדמה, היא להפריד בין היימומחיסיי להדיוטות. .861310063/ .65חס0ו5עזה אזגותת1/ .570 .%ז8ות05יכ .:א160. והרשימה עוד מתארכת. מה קרה עס המגהרצים הטובים והישנים! פעם, כדי לדעת עד כמה מהיר המחשב שלך, היה מספיק לברר מספר ברור אחד - בכמה מגהרצים הוא יירצ'י. היוס, כפי שמעידים מבדקי הביצועים שמגזין זה עורך באדיקות, הקשר בין מגהרצים לביצועים הוא מפוקפק. האמת היא שהמגהרצים איבדו את משמעותס הגורפת כבר ב-1984, כאשר יבמ הציגה את ה-41. עד אז כל המחשבים האישיים נצמדו לתצורה של מעבד 8088 ו-6.77 מגהרץ. ה-41 יצר מדרגת ביצועים שלא היתה קשורה במהירות השעון בלבד. הוא גס התחיל את ריבוי המהירויות, עם דגמים מ-6 ועד 16 מגהר. מעבדי 386 ו-486, בתורם, סיבכו את התמונה עוד יותר, עם מגוון גירסאות 2% ,8% ו-2א. רמת סיבוך חדשה צפויה בקרוב, עס כניסת הייפנטיוםיי (לשעבר 586) לשוק. מעבד זה מביא לעולס ה-70 את המושג ייסופר-סקלארייי. מעבד סופר סקלארי מבצע יותר מפעולה אחת במחזור שעון יחיד. אז מה הקשר בין מהירות השעון לביצועים! קלוש במקרה הטוב. אבל השיפורים לא מוגבלים למעבד. זכרון מטמון מאיץ את פעולת המחשב, עייי קיצור זמן ההמתנה לנתונים, מבלי שהדבר יתבטא במהירות השעון. מעבד עזר או מאיץ וידאו יכול להוריד דרמטית את העומס על המעבד הראשי - ולבצע מטלות ממשק גרפי מהר הרבה יותר מהמעבד הראשי - ושוב, הדבר לא מתבטא במגהרצים. ובעיקר, המשמעות של מגהרצים ביחס למהירות הריצה של ישומים ספציפיים היא מורכבת ביותר. אנחנו זקוקיס לקנה מידה משמעותי יותר מהפרמטר הפשוט של יימגהרציםיי. אנחנו זקוקים למבחני ביצועים המספקים פרופיל של המחשב במימד עבודה משמעותי. 6017:. המבחן החדש של אינטל אינטל שחררה לאחרונה מפרט בחינות חדש לו היא קוראת 1001/17 היא גם החלה להשתמש בו כפרמטר מיצוב ראשי, במאמץ להבהיר לקונה המבולבל את מידרג הביצועים של המעבדים השונים. המחקר של אינטל הראה כי הקונים מבולבלים מהעושר של מעבדים, גירסאות ומגהרצים והם רוצים מספר פשוט אחד, שיגיד להם מה יותר מהר. כמו מגהרצים בימים הטוביס ההם. מבחן ?/00/ משלב פעולות במספרי שלמים ובמספרים בנקודה צפה כדי לתת ציון יחסי. בסיס היחוס הוא 4685%/25, לו נתנה אינטל את הערך 100. יצרנים אחרים חוששים מהאפשרות כי הקונים יפרשו את ביצועי המעבד, כפי שנמדדים במבחן 60ו, כביצועי המחשב. ציון ?100% דומה לציון ייכוחות הסוסיי של מכונית. פרמטר חשוב בהחלט, במיוחד כאשר דנים במנוע, אך לא החשוב ביותר כאשר דניס במכלול - ובוודאי לא תמיד רלוונטי ביחס למשימה ספציפית שהמכונית אמורה לבצע. במחשב, ישום מסויים יכול להתקע בצוואר בקבוק דווקא במתאם הווידאו, או בבקר הדיסק, או בגישה לרשת. מעבד מהיר יותר לא בהכרח יפתור את הבעיה. בחינה משמעותית של יכולת המחשב מחייבת בחינה של מרכיבים נוספים על המעבד. כדי לקבל מהמבחנים הרבים ציון הערכה יחיד, יש צורך בהרכבת מודל מבחנים, המשקף סביבת עבודה ספציפית ותמהיל פעולות אופייני למשתמש מיומן. %זגוחחו/?, ציון בסביבה גרפית אנחנו ב-ש140/42%א 26 פיתחנו ערכת בחינות בשם הסת6טחו/ ממנה ניתן לגזור ציוניס המשקפים את היכולת של מחשבים לשמש פלטפורמה לישומי פאוסח:/. ציון %זאותת1/ 631820105 מבוסס על מהירות הביצוע של 12 הפקודות הגרפיות השגורות ביותר תחת סח /, כגון העתקה מהזכרון למסך, העתקת צורות מילוי שטח (וחפווגק), קוויס שונים, טקסט וכדומה. אנחנו ניתחנו את ישומי סח /\ הפופולריים כדי למצוא את מקדמי השיקלול של 12 הפקודות בקביעת הציון הסופי. מבחן זה נמצא בשימוש מזה זמן מה, ויצרנים רבים התחילו לפרסס את הכרטיסים הגרפיים שלהם במונחים של >סוהקגז3) אזהותת1/\. יש להזהר בהשוואות אלה, כי, כמו בכל תוכנה אחרת, המבחן עובר עידכוניס לעיתים מזומנות ותוצאות של גירסאות שונות אינן ברות השוואה. הגירסה הנוכחית של תסח6פחו/ היא 3.1. יש יצרנים המספקים ציוניס לפי גירסה 2.5. אם אתה רוצה להשוות מוצרים עם ציוניס שאתה קורא במגזין, וודא שהייצרן מדבר בגירסה הנכונה. במבחנים הרבים שאנו עורכים מסתמנת מסקנה חשובה. המאיץ הגרפי הטוב ביותר הוא - מעבד מהיר. לא שיצרני המתאמים מרמים אותך, אבל עם כל הכבוד למה שעושה המתאם הגרפי, הוא לא יהפוך 386/25 ל-486/66. הכרטיס הגרפי הטוב ביותר בסך הכל משתחרר צוואר בקבוק בתחום אחד. את עיקר העבודה עדיין צריך לבצע המעבד הראשי. ישנם גם מבדקים אחרים, וציוניס אחרים. אי אפשר לצפות שדווקא בנושא רגיש זה כל הדעות יסכימו עס המדיניות שמנחה את עורכי המבחנים שלנו. לפי דעתי, ציוני ץזגותח1\ הם הקריטריון המשמעות: ביותר לך המשתמש, כי הם כוונו בדיוק לפי צרכיך. סכרצצ -6ט נצצרבד צבצבי נ)נצרב ד 04/5 0 - / ,--/ / 7 7 ,- 0 2 5 0 תוכנה אחת ולתמידו "קלבו-₪0" היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל 4 מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחוזים מהמקובל. על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם % קומפקטיות - הכל בדיסקט אחדוו טכניקת הפיתוח המיוחדת ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קשר לסוגו. כל = אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות זאת בקלות ובמהירות. מ-8א200 כך שקלבו-₪0 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן יתרונות קלבו-ספ: ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. % שילוב = כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא = > עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתורים על ביצועים. % כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד % מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבר מציגה בזכות הידידות והדימיון המלא בין תתי המערכות. ומדפיסה מסמכי 0%. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה % מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל או מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-%290 להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. בלבד. ₪ (] ף % שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבו 4 פתיחות - קלבו-00 "מדברת" עס תוכנות כמו / | | לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור איינשטיין, 00856, לוטוס, וכך כל הנתונים -+++ פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום הישנים שלך "שקופים" לקלבו. 1% ופ סגור ומלא. סיבית שרותי מקרר מחעבים בע"מ 0טל.5222915,5241041 -05 פקס. 7 חי ריינס 40 תל-אביב ו אכלנו אותה עוד פעס עס קראו לה תוכנה משולבת (8₪6א50/0 68166ות]). היוס מעדיפים את המונח י"ערכת תוכנה'' (פוופ 6גא50/0). אז היא הייתה מגוכחת ולא פופולרית והיוס היא הפכה לצעקת השיווק האחרונה ודרך בטוחה לגרוף רווחים נאים. מה השתנה! כלום, חוץ מהשם. ערכות תוכנה הן להיט. שגעון סוחף. אני לא הקדשתי להן תשומת לב עד שפרד גיבונס, מייסד ונשיא חברת התוכנה קתנח115פט 5010985 שמייצרת תוכנה מצולינת למצגות גרפיות בשם 6נחק0₪ 11886, התייחס לתופעה כאל מאבק בין נאמני ייהמובחר בגיזעו" (8631-01-8660) לחסידי ייערכות התוכנה'. אני, בתמימותי הנחתי מייד כי בכל מאבק כזה ינצח המוצר ייהמובחר בג'זעו" - אנשים ימשיכו לעשות את מה שהם עשו בעבר, כלומר לבחור את הישומים המועדפים על ידם מתוך המגוון הרחב שמציע השוק. וכי למה שמישהו יעדיף אריזה כפוייה של 5 בתחומים שונים, מחפשי בקדחתנות שותפים אסטרטגיים כדי לגבש במהירות ייערכות תוכנה" כדרישת השוק. וכך אנו חוזרים לשאלה הראשונה: מה לכל הרוחות השתנה! ראשית השתנתה הטרמנולוגיה. אני מאמין בכנות, שהפסיכולוגיה מאחורי שינוי השם, היא לבדה יכולה להטות את המאזניים השיווקים. המונח ייאינטגרציהיי מביא לקונה האמריקאי אסוציאציות של חוסר שקט חברתי. ימי האינטגרציה של הגזעים, שנות השישים, זכורות כתקופה לא נוחה של מהפכים חברתיים, מהומות סטודנטים, השתוללות המונים, מחאה נגד מלחמת ויאטנם, סמים וזכרונות מרים אחרים. למרות שאין כל קשר בין ייתוכנה משולבתיי לייאינטגרציה גיזעיתי' האסוציאציה התת הכרתית פעלה נגד הקבילות של המוצר. תגובה פבלובית אולי, אבל ממשית. המונח החדש, ייערכת תוכנהי'י, מדיף ריח של 8880080 לתחות. מונה מושלם - 6 ישומים לתיאור של מוצר ל לדאבוננו, הגישה האינטליגנטית של בחירת ו מוגזס. באנגלית שכל מה *הטוב מסוגויי בכל ישום היא נחלתם של נרגנים המילה 511 ו אליטיסטים. כאשר אתה חושב על כך, הביטוי ב אותם יחד מפואר במלון הוא תפריט "660ם-[73651-0 מסריח מגזענות. ייריציי. קלאסה - -₪ גרוע אפילו מהאסוציאציות של אינטגרציה - 0 לחילוף הוא מזכיר לי את הטרמינולוגיה של מגדלי הכלבים! | תוכהבקופסה נתונים! לבין הפאר הנוצ - בימים הראשונים של 6א, משהו שכונה אצ ייתוכנה משולבת'י הומצא. הוא זכה לתמיכה נלהבת בין אנשי השיווק, שחשבו כי בכך הס מצאו דרך ליינעוליי את הקונים למוצרי התוכנה של חברה אחת. ייהכל ממקור אחד - בחבילה אחתיי. לרוע מזלם, החבילה בדרך כלל הכילה, לכל היותר, מוצר טוב אחד (יימוצר הבית'י, הגרעין סביבו הדביקו בחופזה מודוליס נוספיס כדי לשוות לו אופי יימשולביי) וסביבו ערימה של דשן אורגני. לפי מה שאני יודע, במושגים של היוס החבילות האלה מציעות יכולת משעממת בבינוניותה מקצה לקצה. אבל לכך אין חשיבות, כנראה. ייערכות תוכנהיי הן הצלחה שיווקית ללא שום יחס לאיכות. המאבק השיווקי הוכרע לטובתן במידה כה נחרצת, עד כי יצרנים של תוכנה ייהטובה מסוגה" | 000 מ המונח החדש, יערכת תוכנהיי, מדיף ריח של ניחוחות. מונח מושלם לתיאור של מוצר בדור שרגיל לסיפוק מוגזם. באנגלית המילה 5 מזכירה פנטהאוז מפואר במלון 'ריצ'י. אבל תשוקות תת הכרתיות עושות את שלהן. מי שהמציא את המונח החדש ראוי לפרס המפרסמים. למרות שהמשתמשים השתנו עם השנים, הס לא השתנו עד כדי כך. ב-1983 ניסו למכור את התוכנות המשולבות למשתמשים טירונים, בדיוק כפי שב-1993 מנסים למכור לטירונים את ייערכת התוכנהיי. גס הדור הנוכחי של טירונים היה דוחה את ההצעה אילו היא הוצגה בפניו כייאינטגרציה". לדאבוננו, הגישה האינטליגנטית של בחירת הטוב מסוגויי בכל ישוס היא נחלתם של נרגנים אליטיסטים. כאשר אתה חושב על כך, הביטול "-364-01 4זי מסריח מגזענות. גרוע אפילו מהאסוציאציות של אינטגרציה - הוא מזכיר לי את הטרמינולוגיה של מגדלי הכלבים! או אולי נאציס! זו לא האסוציאציה שהספקים צריכים לשאוף אליה. אני מתחיל לשמוע יותר ויותר את המונח הזה. ייהמובחר בגיזעו" החל לחדור אפילו למלל של מודעות. ככל שירבו הנחשפים למינוח הקטלני הזה כן תגבר הנהלרה לייערכות התוכנהיי השלוות והמנומסות. אס היצרנים של תוכנות איכות לישומים ספציפיים הוצים לחזור למקומס הראוי, בראש טבלת המכירות, הס זקוקים למינוח חדש כדי לתאר את מרכולתם. כמובן שאני הייתי מעדיף שהאיכות תדבר ולא המצאות פירסומיות-אבל לכך כמובן אין כל סיכוי. 7/2 החדשה, מערכת ההפעלק החזקה ביותר למחשב האישי שלך! אם עד היום הכרת מערכת הפעלה אחת למחשב האישי שלך, עתה נפתח לפניך עולם אחר, חדש ומבטיח יותר: 20 - 05/2. 2 החדשה היא "חיה" חדשה בעולם המחשבים האישיים. מערכת הפעלה רבת עוצמה המתאימה לכל מחשב אישי (386). לא דומה ל-005 ולא לשום הרחבה של 008, כמו צאסטח\, למשל, 0/2 משפרת את ביצועי המחשב האישי שלך, ובהתאמה גם את ההספק שלך. 7/2 החדשה משלבת בקלות את כל סביבות ההפעלה הקיימות. אם יש לך 005 - תקבל הרבה יותר מ-205. אם יש לך >אסשהוו - עכשיו האופק נראה הרבה יותר רחוק. 2 החדשה בנויה לגשר על פערי הטכנולוגיה בין ההווה לעתיד: המערכת החדשה מסוגלת להריץ את היישומים הקיימים בין אם נכתבו במקור ל-05, ל-א00ח\ או ל-05/2, כך שהשקעתך בתוכנה נשמרת והכספים הרבים שהשקעת אינם הולכים לאיבוד. 2 החדשה תריץ את התוכנות שלך בכל העוצמה: מהר יותר ובביטחון רב יותר. כל יישום קיים יהיה מעתה יעיל וזמין יותר. קו מיוחד לסיוע בנושאי 05/2 למשתמשים ומפתחים 03-6978627 [רשבסקי פריליך דובר / אצ |9ד ₪6- 7/2 החדשה הופכת את מערכת המחשוב שלך חסינה בפני שגיאות. גם אם יישום אחד כושל, שאר המערכת לא תקרוס בעקבותיו. 7/2 החדשה, קצרה פרסי יוקרה והמומחים קובעים שהיא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם המחשבים מ המצאת המחשב האישי. להזמנת תקליטון להדגמה חינם התקשר לטל' 03-6978906. 14 0 המאבק המתיש של בורלנד דהים. כל הדברים הנפלאיס שאתה יכול לעשות עם תיכנות מונחה עצמים (02027 בקיצור). אתה יכול לתכנת ולדבג מודולים קומפקטייס בקלות ובמהירות וליצור ספריות פונקציונליות עשירות, כך שישוס חדש דורש בעיקר לשלב את המודולים המתאימים בתפקידים המתאימים. אתה יכול לשפר תוכנה עייי החלפה מבוקרת של מודולים, מבלי שהדבר יגרור גל של ייבאגיסיי חדשיס במקומות בלתל צפויים. אתה יכול להשתמש באותו קוד בישומים רבים ושונים ולתחזק את כל התיכנות שלך בו-זמנית. פנטסטי. הכל טוב, ויפה ונכון - ובעתיד. נכון להיוס, האפקט של מחוייבות גורפת של חברה מסחרית לתפיסת עולם מונחית עצמים הוא אסון. בורלנד נאבקת מזה שנה וחצי להוציא את גירסאות קוואדרו-פרו ופרדוקס ל-6088ח1/, ואת 68/45 המשופצת, והתוצאות הרסניות. 1992 היתה נוראה לבורלנד. אס המלכה אליזבט חושבת שהשנה שעברה היתה מזעזעת, עם כל הצרות שעשו לה הילדים והכלות (והשריפה בבית הכפר שלה), שתתנחס במה שעבר על בורלנד. אחד מהמאורות בשוק התוכנה התעמם השנה. אחת מקבוצות הפיתוח הפעלתניות ביותר בתעשיה שקעה בשקט מבשר רעות. במקום שנה של עושר ואושר, שאמורה היתה לבוא על כנפי ה-000, המורל והמניות ירדו לשפל ללא תקדים. כן, הדבר הזה קרה בחברה שתמיד התגאתה בשליטה המושלמת שלה בתיכנות מונחה עצמים. כן, הס המשיכו בכך גם כאשר המוצרים השתהו והמניה החליקה מטה. האם האשמה ב-0022, או שלבורלנד היתה פשוט יישנה רעהיי? הסימנים מצביעים על האפשרות השניה. פיליפ קאהן מודה כיוס כי החברה עשתה מישגים רבים, כאשר הוא ומנהליו העריכו בחסר את פרק הזמן שידרש להפיק גירסאות 5א60ח1/ לאוניות הדגל של החברה. אבל, למעשה, זה רק חלק מהסיפור. בורלנד לא רק שלא העריכה נכון את הזמן הנדרש לפיתוח קוד חדש - הם שגו בהערכת הזמן הנדרש לפיתוח כלים ומיומנויות הדרושים לכתיבת הקוד. כאשר אתה יוצא לדרך מהפכנית בתעשית התוכנה, אתה מתחיל בלהיות בונה כלים, הרבה לפני שאתה יכול להתחיל בכתיבת הישום הראשון. וכמעט תמיד, לוקח יותר זמן להכין את הכלים מלבצע את המטרה הסופית - כתיבת הישום המסחרי. מדהים ומעורר חלחלה שהחברה הובאה לעברי פי פחת עייי דבקות בעקרונות המתקדמים להם היא הטיפה בלהט כה רב. לקראת המאה ה-21 בורלנד צודקת לחלוטין בטענתה כי יש לזנוח את שיטות התיכנות המקובלות, השואבות את השראתן מקווי היצור הלינאריים של המאה הקודמת במקום מהתפיסה הלא-לינארית הנוכחית, שאימצה מושגים כמו ייבו-זמניות" ויימקביליות". המשקיעים שילמו את מחיר החלוציות הטכנולוגית והחזון. מי שפורץ דרך הוא זה שישא במרבית הוצאות הלימוד. מוזר, אבל אני התחלתי להרהר בנושא זה באחד הימים, כאשר דנו בנושא של הבעיות העצומות של הסתגלות המחשבים הגדולים (6]א ג שא /א) למאה הבאה. כפי שאתם אולי יודעים, אנשי היימיינפרסיי מדחיקים חרדות קיומיות נוראות, כאשר הס חושבים על מה שיקרה שניות ספורות אחרי נשיקות השנה החדשה, שיבשרו על כניסת המאה הבאה. כל כך הרבה תוכנות עסקים קריטיות לא מסוגלות לטפל בתאריך הכולל את המספר 2000 בשדה השנה! לא שהתכנתים לא מסוגלים לתכנת, או לתקן תוכניות קיימות, כך שהתוכניות לא יפלו על בעיה כל כך שטותית. הבעיה היא למצוא את המוקשים. התוכנה העיסקית, השוכנת על המחשבים המרכזיים בחברות הגדולות, היא בדרך כלל ייספגטייי לא יאומן של תיכנות שנעשה בשלושיס השנה האחרונות, ללא תיעוד מדוייק, ללא מתודולוגיה קונסיסטנטית וללא שיהיה אפילו בן אדס אחד שמסוגל למצוא משהו שנקבר תחת הררי העידכונים והשינויים הבלתי פוסקים. זה המצב שאסור כי יקרה ב-6ק. בקומדקס אמר פיליפ קאהן כי ייבשנת 2000 נמכור מנהל מסד נתונים עם 10 מיליון שורות קוד. פיתוח ישוס כזה ידרוש 35 שנה אס לא נשנה את דרכנויי. אני לא יכול להיות בטוח כי 0007 היא הדרך היחידה החוצה מהמילכוד, אבל היא כרגע התקווה הטובה ביותר שלנו. כפי שהחברות המסתמכות על מחשבי יימיינפרסיי שקועות עד צוואר בספגטי דביק של תוכנה ללא תקנה, כך אנחנו, משתמשי ה-60, נהייה תוך שנים ספורות - כאשר נקנה את גירסה 8.0 של הישומים שאנו מכירים כיוס ונגלה כי אנו לכודים ב-10 מיליון שורות קוד בלתי תחזוקתיות. לכן, היו סבלנים עס תעשית התוכנה, כאשר זו זוחלת במעלה עקומת למידה תלולה מכפי ששיערו גס הטובים בחוזים. כאשר הכלים יהיו מוכנים, גם הישומים יתחילו לקלוח. אנחנו נהנה אז מישומים גדולים ומורכבים יותר - אבל גס קלים יותר לשימוש, יציביס יותר וברי השבחה ללא חשש. תיכנות מונחה עצמים עוד יהיה מאבק שהצליח. [ המ אשומ יכפה הס אי כאשר אתה יוצא לדרך מהפכנית בתעשית התוכנה, אתה מתחיל בלהיות בונה כלים, הרבה לפני שאתה יכול להתחיל בכתיבת הישוס הראשון. בן ! עם תובנת אפוספ!טגוסס אתה יבול לאחסן במות בפולה של אינפורמציה בתוך דיסק אחד. לא וואמן !! עם 6018%!פגוסס אתה מקבל יותר: ץ הבפלת נפח הדיסק(ים) במחשב 5 פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! ץצ הארבת חי הדיסק: אין צורך להחליפו בדיסק גדול יותר ! ץ חוסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! ץ אבטחת מודע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ץצ שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 16018%מגוסם פשוט להמשיך לעבוד.. הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 16018%טגוסם אלידע %וס6ופטוסס. עוד פיתוח ישראלי מהפבני מבית מיתן סופטוואר אונטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ ואד 6 : 5 | רח' הגילגל וו רמת-גן 52392 ' 4 >- | (2) טל: 03-5796111 (6 קווים) ב 21 .4% 4-2 | פקס: ו03-579511 | | משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע"מ. להשיג בחנויות המחשבים המובחרות. החל מהחודש יהיה כדאי לך עוד יותר להיות מנוי על המהדורה ישראלית של 5או₪4002 06. הקמנו מועדון קוראים, שהחברות בו מעניקה לך שלל ייציופריםיי - ללא כל עלות נוספת שלך! כל מנוי 8או4642 6פ/המהדורה הישראלית יקבל בחודשיס הקרובים כרטיס חבר, המזכה אותו בהנחות אוטומטיות ברכישת חומרה ותוכנה מהחברות המוליכות בשוק ה-96 הישראלי. עד כה הצטרפו לתוכנית ההנחות החברות הבאות: % לטוס - חן 1% 6 אלישים 1% % קרית המחשב (כרמל אנטי- ווירוס ואבטחת מידע) 1% % בינת תקשורת מחשבים 2% 6 0-08 10% 6 ביטס 8 ביטס 1% % יבמ 1% 6 סיון מחשבים 1% % אימפקט % % רשף שיווק % % הוצאת פוקוס מחשבים 5% % מ.א.ג. מערכות לייזר % 6 מיתן- ו60פווסם % + כיוון מחשבים - דגש % 6 יורוקום % % סקסס % מועדון קוראי 5או₪4042 90 הוא יתרון נוסף למנויי המהדורה הישראלית - בנוסף לקבלת המגזין בדואר במחיר נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר בחנות, בנוסף לקבלת 3 דיסקים עם יותר מ-150 תוכניות עזר (83וחוודט). ובנוסף לעושר המידע המקצועי והאובייקטיבי, שרק המגזין המוליך בעולס המחשבים יכול לספק לך. / 7 צא לדרך! 3 ב ופ |1םח5ו שראל) המגזין למי שמבין במחשביס. להעת בוחר עם 13 5סד 00-80 מהירות 560 ₪ 925. לעבודה עם .0, .₪5 05ז40 1, מקינטוש, תחנות עבודה מסוג א/60. (המשך מעמי 4) מסגרות ברמת הישומים מסגרות שימשו כמודל קונספטואלי בבנית תוכנות מזּה מספר שנים. היעדים של טליגינט הם יומרניים במיוחד, כאשר מתייחסים לקנה המידה של מימוש הקונספט. טליגעט רואה במערכת המסגרות מבנה-על המקיף, בנוסף לפונקציות מערכת ההפעלה המסורתיות, את התשתית של הישומים עצמם. מערכת המסגרות תספק מסגרות מוכנות מראש לטיפול בגרפיקה, טקסט, ממשק אנוש, מולטי-מדיה וכדומה. מהאספקט הגרפי, למשל, היא תכלול סיפריות עשירות של פונקציות עריכה גרפית, צורות גיאומטריות, כלים לאנימציה, סינכרון קולות ועוד. ישוס שירצה להשתמש באמצעים הנייל יצטרך רק לבחור בהס מתוך הסיפריה. המסגרת יודעת איך לשלב אוטומטית כל עצם סיפריה בתוך מערכת עובדת. האידיאל שמפתחי טליגינט הואים לנגד עוניהם הוא סביבת עבודה המכילה את כל האלמנטים שאפר להגדיר כמודולים לשימוש חוזר. מפתחי הישומים אמורים להשתמש במירב האלמנטים הסטנדרטיים והקוד שהם יכתבו מלעוווקים מורעוים עול: | 616טססתספ דגס סוס דדם ‏ עצ= ₪3 כסחםה=הס גי סז תווין מדפסת במתיר מפתיע מדפסות 2550/57 | סקנרים מונו וצבעוני, תוויני עטים והזרקת דיו מחשבי 50704 סח ושות' בע''מ יצטמצם ליידבקיי המחבר את המודולים הנבחרים לפי הצורך - ואולי יוסיפו גם קצת גוון אישל למוצר הסופי. אפילו את הייאישיותיי של סביבת העבודה ניתן יהיה לבחור. אתה רוצה לתת לה מאפייני 03/2 או 05תו/! עליך רק לבחור במודולים המתאימיס. אתה מעדיף את ממשק 703% או את 07 ]א ח1110ת21656? איין בעיה הבחירה בידך. אתה רוצה לעבור פלטפורמה - החלף את המיקרו גרעין ([0וח6א0ז110) והמשך בדרכך. את הצעד הראשון בהכנת תשתית לעולם תוכנה מונחה עצמים עשתה יבמ בשיחרור הגירסה הראשונה של 5001 ([1006/ +00[60 וחסו5ע5), המשמש בסיס לממשק המשתמש הגרפי החדש שלה [18065161קאזס/?. יבמ העבירה את הטיפול באובייקטים מרמת הישומים לרמת מערכת ההפעלה, שם כל ישום שרוצה להשתמש בעצמים ימצא כלים מוכנים לכך. השינוי הוא יותר מקוסמטי. כאשר העצמים הם ישויות ברמת מערכת ההפעלה, ניתן להעבירם בין ישומים ללא צורך בשלבי ביניים. האידיאל של יישימוש חוזר" בקוד נעשה כך בר-הגשמה. כך למשל, אם הגיליון האלקטרוני רוצה להשתמש במדפסת ייפוסטסקריפטיי, אין לו צורך לקרוא לישום הגרפי הנפוצות והטובות בעולם. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, איכות לייזר - ומס 360 גדלים 4-42 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 40110080 אפשרויות: 101 ו- 01ח50 ₪051 חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש ולתחנות עבודה. חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. תל אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. הכבד, שכולל דרייבר מתאים לכך, ולהעביר את הפלט לאחריות הישום הגרפי. במערכת בה שנל הישומיס תומכים ב-1א800, מערכת ההפעלה תוהה את הבקשה לשירות של ייאובייקט מערכתיי ותבצע את המטלה ישירות. השלב הבא בפיתות התפיסה של ייעצמי מערכת" היא ייעצמי מערכת מבוזרים'י -6פוטוטוטפוק ]1א50. מודל העצמים המבוזריס מאפשר לקשור עצמים על פלטפורמות שונות ובמערכות שונות למאגר משותף של משאבי תוכנה. המערכת המסגרתית המושלמת - כפי שיבמ היתה רוצה לראות אותה - תהייה סיפריה אוניברסלית שתרמו לה מפתחים רבים בתחומים מגווניס בה כל כרך הוא ייעצסיי לשימוש משותף. המערכת משמשת להתמצאות וכריכת העצמיס במהדורה פרטית - המיועדת לישום ספציפי - ותפקיד המתכנת הוא לממש את הקונספט במינימוס קוד פרטי. אם יוזמת טליגעט תצליח, המאה ה-21 תהייה סביבת פיתוח ושימוש בישומים, ידידותית ואמינה הרבה יותר מזו הנשקפת לנו כיום. היא אולי תצליח אפילו להחזיר את המומנטום והיצירתיות של אלפי מפתחים קטנים לעולם המחשבים האישיים, מה שהיווה את הוח החיים של תעשית התוכנה ל- 6 רק לפני עשור אחד. הווהה כל אחד יכול לפתוח הסופר... פונטים ניתניס להגדלה, עורך טבלאות ומערך כלים הניתן להתאמה על ידי המשתמש. מעולס לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען. התוכניתן... יישומי ה- 8466 שלך לא נראו אף פעס טוב יותר. הוסף פשוסשחו/ש , 5)חס=, 08 ,85א80, ציוריס, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצרים הינס סימניס רשומיס. המעצב... רואה החשבון... היועץ... יצירת תמונות איזון ספריס לא היה חיים חדשיס לישומי 08/56 מעולס פשוט יותר. ישניס עס *'/08-85-/0. חדשות בהרף חלונות צבעוניים, עין עס כליס רבי תוכנה פיננסית מקיפה כפתורים, תפריטים עוצמה, לשליטה על המת אימה במעט לכל ותמונות קאוחוום גודל וצבע... עסק קטן. מפיצ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 חלונות של 62 מנהל הפרוייקטים... המנהל... היזם... האמן... אלוגריתמיס מתקדמיס, ניהול צבעוני ידידותי כמו ציור, צביעה, ריטוש גרפיקה מהממת. מוצר של זמן, גליון אלקטרוני, של יצירות מופת. התוכנה הידידותי אנשיס, ומשאבים וניתן לראות עס צבעי !8 24, והיעיל ביותר בשוק לכל חברה, בו עד 12 סקלת אפור של )ו88, לניהול פרוייקטיס לכל השנה... מימדי נתוניס תיבת כלים ועוד ועוד.. 6 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב | 1969 המנכ"ל... המדען... יצירת מצגת שיקופיות יצירת גרפיס תלת בשניות באמצעות מימדיים בקלי קלות. תבניות ערוכות מראשי אחד מ-12 סוגיסם ו/או יבוא קבציס עיקריים ועוד מאות גרפייס ותמונות שנסרקו צבעים ופונטיס מהממיס 6ממדוקווס 5 .ח06510 עס זסוזסקט5 6זסץוז/ס5 וש מולטימדיה בבית המשפט ה בתי המשפט בארהייב התירו לאחרונה להציג בפני המושבעים שיחזור פשעים על מחשבים, לצורך המחשת סצינות פשע משוערות, למי שדמיונו לא מספיק כדי להבין תיאוריס מילוליים. השיחזור נעשה על ידי תוכנות הנפשה (אנימציה) הכוללות מודלים ארגונומטריים, המציגים בנאמנות את הגיאומטריה ויכולת התנועה | של גוף האדם. גימור שטת פוטוריאליסטי (למשל להלביש את הדמויות הסכימתיות בפנים ובבגדים של הנאשם ו/או הקורבן) עדיין לא מקובל, אבל אולי גם זה יגיע. בתמונה רואים שיחזור של רצח שקרה קליפורניה בפברואר 1991. התובע המחוצי טען כי הוא מעדיף שיחזור מחשב, על פני שיחזור הוא פחות ווידאו עם שחקנים חיים, כי ייסוגסטיבייי ויותר יניטרלייי. ההגנה השתמשה באותה תוכנה, ווח של אוטודסק, כדי להציע שיחזור אלטרנטיבי, שהופך את הרצח להריגה. טכנולוגיות מיחשוב נוספות שחודרות לאחרונה לבתי המשט האמריקאיים הן ניהול | רישומים | וראיות אלקטרוני (שילוב של מלל, ווידאו ואודיו במסד נתוניס המתעד את המשפט) ויכולת לנהל משפטים יימבוזרים'י, עם משתתפים הנמצאים במקומות מרוחקיס. שת | 200 'מעבד מידע איטיי כמוצר צריכה 2 טנדי הולכת בעקבות אפל ומציעה את פנקסון העט החדש שלה, 200%8%, כמוצר צריכה. אפל אמנם הספיקה לשנות כיוון ולהתמקד יותר בשוק העיסקי, אבל טנדי לא מתייאשת מהסיכוי להפוך את "מעבד המידע האישפטי למוצר הנמכר בכמויות - ובאפיקי שיווק - המאפיינים את שוק מוצרי הצריכה. את הפנקסון מייצרת עבור טנדי, 64510 היפנית, סביב מעבד ממשפחת %86 המצטיין בצריכת זרם נמוכה מאוד. מערכת ההפעלה היא 0805, גירסת עט של ₪ס/060% הנשכחת, והישומים הראשונים יהיו מנהל מסד נתונים אישיים, תקשורת (הכוללת פקס, דואר אלקטרוני וגישה למסדי נתונים מרוחקים) ומערכת ניהול כספים אישית של וונת] (חסאסווכ)). אפל מצידה הציגה כבר אב טיפוס עובד של אסיזזופא, פנקסון העט שלה המיוצר על ידי הס האספקה למדפי התנויות תתחיל במחצית 1993. בב מולטימדיה במרפאה 0 0 | סוני, בשיתוף עם ‏ יהמוסד לעידוד החלטות רפואיות מבוססות ידעיי (כן, יש דבר כזה, והוא שוכן| בבית הספר המכובד לרפואה בדארטמונט), | הפיקה סידרת | תוכמות אינטראקטיביות מבוססות ווידאו דיסק, שמטרתן להנחות את החולה בקבלת החלטות הנוגעות לאופציות שונות של טיפול רפואי. הסידרה הנוכחית כוללת בעיות ערמונית, לח דם, כאבי גב וסרטן השד. כל מצגה, שאורכה כשעה, מספקת שיעור מומחש ויזואלית של המחלה וגורמיה, אופציות הטיפול ומסד נתוניס על ההסתברויות הסטטיסטיות של תוצאות כל טיפול. מייחדת את המסד העובדה שהנתונים המוצגים אינם סטטיים, אלא הס מעובדים תוך התייחסות לקורות המחלה, תוצאות הבדיקות, סימפטומים ונתונים אחרים שהרופא מזין עבור כל חולה אינדווידואלית. הפרק המסיים בכל מצגה הוא ראיונות עס חולים, המספרים על מה שעבר עליהם בשיטות טיפול שונות. חֶשַבְשָבֶת ליצי וו בישראל הגטר 818417 | הפקנתכם:מיב-מב ,ב = (?+=== 9 6-00 דה אממהמהטמהממטמט, ()בהמהתהמהממההמהטוש ו ו | דוך פ"ת 65, תל-אביב 67188 טל. 08-5611961 פקס. 5612810 ")5 [ | 0 וצצש 1 - ו 65/2 005ו] 7 חק תקשורת אלחוטית בין מחשבים 6707 תקשורת אכחוטית בין מחשבים מכונת ה''הידרה'' הראשונה 11 -206 ניהול קבצי 05/2 - 058א601/11 מסוזסא 0 אתץז' לכל צרכי התקשורת בקרי 5651 3357 מתמטיקה סימבולית ₪14צ1465 0% ג בגירסה ל-5טסחו/ ןא דחיסה טובה *ותר מסד הנת(נים 502670856 מנהל ארכיב אלקטר(נ? ז0ס66א6פַגק כרטיסי קול ווידאו פזז06 תקשורת אלחוטית היא סיסמה פופולרית כיום. היא אמורה לתת לתקשורת מחשבים את החופש שטלפון אלחוטי נותן לתקשורת מילולית. טכנולוגיות רבות מתחרות על קביעת התקן בשוק שחוזים לו גידול מסחרר, אבל רק טכנולוגיה אחת נהנית מתמיכה של יבמ ותשעה מפעילי רשתות תקשורת סלולריות (בדומה לרשת הפלאפון בישראל). 7כק6 הוא קיצור של ייחבילת נתונים סיפרתיים סלולריתיי וכפי שקל להבין היא משתמשת בתשתית הטלפוניס הסלולריים כדי להעביר נתונים ספרתיים בייחבילותיי (₪7א6אק). כמו תקשורת סלולרית קולית, | השידור לא משתלט על ערו (נפאא034) ספציפי, אלא מדלג בין ערוצים (סאזקקסג .אא 0) לפי הזמינות של ייחלון זמן" פנוי. קצב הנתונים הוא 19,200 סיביות 6זה ל אןם(ז = אום(876+1 )+05 בשניה - מהר :ותר מתקשורת על חוט. גס מוטורולה תומכת ב-ק?0 והיא כבר הציגה 5 ו כרטיסון מודס למחשבים נישאים, המממש את % הטכנולוגיה. לדברי נציגיה בישראל, מוטורולה גם מעיינת בכובד ראש בהצעת שירותי שפקס על תשתית הייפלאפון"י הישראלית. :006 המכונה המשרדית הכל יבולה המכונה המשרדית החדשה של 1047א0 אולי לא תביא את עידן המשרד נטול הנייר, אבל היא ללא ספק תשחור הובה מקוס על שולחנות העבודה. ‏ 8י00 משלבת את הפונקציות | של מדפסות ליטר, מכונת גירסאות 3000 :06 (תואמת 4866 1-ק₪3) ו- 4000‏ 06:11 שתומכת גס בפוסטסקריפט. האחרונה היא בחירה טובה יותר. המכונה (המבוססת על מעבד 8186 960 ו-7 מגהבייט זכרון) מכילה מנוע הדפסת לייזר של 8 עמודיס בדקה באבחנה של :40000 היא מסופקת עם 13 גופני 6קגוח[6נתד ו-16 גופני קת 5. גופנים נוספים ניתנים לרכישה. מזין אוטומטי יכול להזין עד 25 עמודיס לפקס או לסורק האופטי או למעתקת. (כל הפונקציות הנייל מתחילות בסריקה אופטית). הסורק מאפשר בחירה של האבחנה הגיאומטרית (ק6) וסורק אופטי, שניתן גס להפעלה ביד. תוכנת = ואבחנה בכהות (686 עגזקָ) לפי הצורך. כאשר קס-על-נייר-רגיל, מכונת העתקה למסמכל 26 מק ו . ניהול מסמכים, הפועלת תתגבר התחרות בשוק הייהידרותיי והמחירים תחת פשסותו/, = עוזרת להשתלט על כל הפונקציות. 00:17 היא הראשונה במכונות הקרויות יהידרהיי, על שם המפלצת ובת הפנים מהמתולוגיה היוונית, המנסות לשלב את כל הנושא של טיפול במסמכי נייה | מהקלט, | דרך האירכוב | ועד | לפלט. מחירה, | 5000 | הולר בארהייב, נראה גבוה במבט ראשון, אבל הוא לא יותר מהמחיר של כל המרכיבים. המכונה | נמכרת בשתי יתחילו לצנוח, השילוב המוצע על ידי ז06:1 יקסום לרוב המשתמשים. כרגע צריך להתגבר על מחסוס המחיר. 60 הסוסא ניהול קבצים משופר ל-05/2 חברת 156א//5 עמדה בהתחייבותה לתמוך ב-05/2. גירסה 2.0. מנהל הקבצים שלה, סא וא60, מאפשר למשתמשים שליטה טובה יותר ותפריטים פשוטים יותר, לקבצי דת ו-5תקו תחת ממשק 506|‏ 6גוקאזסא. הגירסה ל-/058 מביאה את התכונות של סאג 60 המוכרות מגירסאות 205 סוכנים מורשים מרכד כלנית טל: 537-29-29 (03) פקס: 537-29-28 (03) עכשיו כהפצה חילן טל: 51-222-43/39 (03) פקם: 371-977 (03) רחוב המסגר 12 תל-אביב דסק-טופ טל: 546-97-18 (03) פקם: 546-29-21 (03) רדיקס טל: 960-73-17 (03) חשבוכבת טל: 561-19-61 (03) פקס: 561-07-64 (03) דרך פ"ת 65 תר-אביב ירושלים פל-רון טל: 525-181 (02) פקס: 525-184 (02) פל-רון טל: 379-022 (03) פקס: 537-1695 (03) מ.ל.ל. טל: 751-5511 (03) פקם: 751-6615 (03) רחוב הבונים 9 רמת-גן קולזאב טל: 257-828 (02) פקם: 257-807 (02) הטאא כיוון מחעובים בע"מ טל: 733-941 (02), ת.ד. 53063, רחוב יד חרוצים 4, ירושלים. צפון מדיה-קום טל: 720806 (04) פקם: 720-270 (04) 239 2 ו ו-5ס6תו/), במיוחד את התצוגה במקביל של חלונות. תחת 05/2 אתה יכול לבחור את פורמט התצוגה של 205 או של פסטתוצ. בכל גירסה אתה יכול לצפות בקבצי 450, לערוך אותם, להעתיק ולהעביר אותם ממקום למקום, לייצר סיפריות חדשות, למיין ולהציג את רשימות הקבצים לפי שם או סוג. אתה :כול להכין "*מסנניסיי להצגת קבצים לפי קריטריוניס שוניס וחיפוש קבצים (זסותו). כפי שגירסאות 205 ו-605חו/ מהוות מימוש של כל התכונות שמיקרוסופט פסחה עליהן בשגגה או בכוונה, כך גם גירסת 05/2 של הפסא 60 כוללת עזרים חיוניים למי שרוצה לעבוד בסביבה החדשה של יבמ. ו ה | ]<< ]> 0 ואוד הפתרון לכל צרני התקטשורת שלך הכרטיס החדש של נישונל סמיקונדקטורס מבוסס על מעבד אות סיפרתי, שפותח על ידי הצוות הישראלי במרכז הפיתוח של החברה בהרצליה. צוות זה מתמחה בשנים האחרונות בפיתוח פידרה של שבבים לתחום היחודי של ייעיבוד אות סיפרתייי (פס), במיוחד לשוק מוצרי הצריכה. עד כה הם הצליחו בתיכנון מעבדים המיועדים למכשירי פקסימיליה, מדפסות לייזר, מודמיס וכדומה. לאחרונה הם יצאו עס שבב חדש המהווה את המנוע של כרטיס התקשורת הכוללני 2000 אזץד למחשבים אישיים. הכרטיס עצמו הוא באורך 3/4 ומחירו בארהייב 9 דולר. הוא מספק שירותי דואר קולי, פקסימיליה ומודס. ההתקנה מסתכמת בבחירת כתובת שער טורי על ידי חיבור גימפר יחיד. תוכנה ההפעלה נועדה לסביבת 5אסטתוא בלבד והיא תומכת בהתקנה אוטומטית של הדרייבר בתור בחירת המחדל של כל ישומי משסטתו/. בצורה זו, כל פלט יכול להיות מנותב למדפסת או לפקס, על ידי כל ישום. הדואר הקולי מאפשר לך להשתמש בו גם לאיחסון תזכיריס בדיבור, תוך שימוש באפרכסת הטלפון כאבזר קלט/פלט. האירכוב כולל הקלטה של שיחות נכנסות ויוצאות וניתן להאזין להס גס מטלפון מרוחק, בתנאי שהוא מצוייד בחיוג צלילים. התמיכה בסורקיס מסתכמת בדגם ח8/%ת503 6 של מסטוגְפַס1. המודם פועל בקצב 2400 סיביות לשניה, עס תמיכה בדחיסת נתוניס וזיהוי שגיאות לפי תקני ד6017 ו-קאוא. ניתן להשתמש בדואר הקולי, כדי להוסיף הערות בקול למסמכים, ובפקט כדי לשלוח קבצים בינריים בקצב 9600 סיביות לשניה. 6 6 5 | [ 608 88 הבקרים שעושים סדר בבלגן 1 הומצא כדי לפשט את החיבור של אבזרים היקפיים למחשבים | יקטנים"י | (5₪41 6 576 | טק ס)). ההיסטוריה העגומה של ]808 בסביבת 26 היא ההיפך מפישוט. הבלגן | שעשו *צרני אבזריס היקפיים, עם חומרה ודרייברים לא תואמים, הוציאו ל-5651 שם רע בין משתמשי מחשבים אישיים. עכשיו באה 6 (בסיוע תוכנה של [חסס, עליה דיוחנו בגיליון קודס) לעשות סדר בבלגן. מציעה פתרון משולב חומרה ותוכנה. מתאם 154 בשם 484-15426 צרור עם תוכנה בשם 82-5081. אין גימפרים על הכרטיס של אדפטק. אתה קובע כתובות ופסיקות 180 על מפסק קזם, תוקע אותו לחריץ 16 סיביות פנוי - וכל השאר נעשה בתוכנה. ₪2-8051 מתוכננת להתקנה אוטומטית וקביעת תצורה אוטומטית לפי מפרט 1ק45. כתוצאה מכך ניתן לגמור את ההתקנה תוך דקות, במקום שעות, ואפשר לוותר על תמיכה מקוונת של מומחה 5081. הכרטיס מספק שליטה אפיק (פַתחטוצג)א פטם) וקצב העברת נתונים של 10 מגהבייט לשניה. הדיסק יכול להגיע לנפח של 8 גיגהבייט. אנחנו בדקנו את הכרטיס בתצורה מאתגרת במיוחד: דיסק 50512 של מיקרופוליס, -05 !אס של טושיבה, דיסק לייזר מחיק |₪סס הוגזטא וטליפ גיבוי של 60ס1ס6. קשה להאמין, אבל הצלחנו בכך עם קשיים מועטים וקלים להתגברות. התוכנה מספקת עזריס לקריאה של נתוני האבורים והתצורה. התפריטים, הזמיניס בכל פעם שמאתחלים את המערכת, מאפשרים שינויים וכיוונוניס לפי הצורך. ישנס בעיות בזיווג של 205 עס 5051 ששום יצרן לא יכול לפתור. אבל אס אתה רוצה להפוך את ה-סק שלך לתחנת 5051, הכרטיסים של אדפטק הם הבחירה הטובה יותר שלך. הוו65מו גירסה חדעזה למתמטיקה סימבולית תחת פוסטחו\ בגיליון זה תמצאו מאמר סקירה על תוכנות מתמטיקה סימבולית למחשביס אישיים. את הגירסה החדשה של /אצ405/א לא תמצאו בין המוצרים הנסקרים, שכן היא לא הייתה זמינה בתקופה המבחנים. חבל, כי השיפורים שנעשו בה הופכים אותה למועמדת רצינית ביותר להמלצת קניה. מחיר אגרסיבי (349 דולר בארהייב), הממשק הטוב ביותר בקבוצה ומנוע גרפי רב עוצמה, עושים אותה לאטרקטיבית ביותר. אואצ05ג/א חזקה יותר מיריבותיה במספר תחומים, במיוחד בבחינת חריגים. הדבר נובע ממכניזם קלט יחודי, הבודק את הנוסחאות שאתה כותב, תוך כדי כתיבתן, ומעיר לך על שגיאות | סינטקס וחריגות | מקנוונציות מתמטיות. מערכת מסכי העזרה היא מבריקה, עם אירגון מעולה ופירוט מעמיק הכולל רורז. ג(אה להציג את ה- שוצטזא. ] הפמט == הפתרון השלם לרשתות תקשורת מקומיות 1 06 זו 08 1 | .ה | | 1081חוסה]/! ₪ מהירות עבודה ₪ ידידותיות למפשתמעש ולמתקין ₪ תמיכה ב- ואסה פס ₪ שקיבות לאב חידושי 1992 ובשורות 1993: זג 0 1,0])35116 - קישור מחשבי 0 ברשת .811 סא ותמיכה ב-1א0א פ6. )1 ז0) 1/])3516. - קישור ב- /קסד למחשבי אזאט, 5ואץ, 856000 18% ואחרים. במסגרת זו מוצעים שרותי דפא.81ד (התחזות למסוף), דש (העברת קבצים), פא המוצר הנבחר לרשתות (שימוש בדיסק של המחשב המארח/, .1411 (שרותי דואר) ועוד שש 0000)| חףחמתקסך תת שנה רביעית ]| ז0] 1,/1)135116 - קישור רשת 6וופפואא.1 עס רשת א דט 1 א. גישה של ברציפות ! מחשבי %146 לדיסקים ולמדפסות ברשת ה-19916א 1.1‏ וגישת מחשבי 26 למדפסות ולנתוניס ברשת ה- אוד ןקל 8% 9] 1,/[)18516 - מודול תוכנה המאפשר שליטה ובקרה על הרשת מתוך סביבת / - % 0 4 ו 0 אל ו ה 160" ז0] 1.01)85/16 - מודול תוכנה המאפשר שיתוף מודמיס ברשת טווצגוא1.4 קיימת א > 1 (מבלי להשבית את המחשב בו מותקן המודם) . עובד עם כל תוכנות התקשורת מסוג % > ה 2ו 6 0 4 מאות אלפי לקוחות מרוצים, בעולם ובארץ, נכנפו לעידן ה- סגא ] ! בינת מזמינה גם אותך! 05-6458005-10 25 72 ו] | 26 הדגמות. שתי בעיות כרוכות בעוצמה הרבה: מקסימה זקוקה לפלטפורמת חומרה עשירה יותר מכל מתחרותיה, כולל מתמטיקה ל-5וס6תו/, = והביצועים איטיים למדי. צריך לפחות 20 מגהבייט ]א כדי להשיג ביצועיס סבירים. לדוגמה, במבחניס שלנו הרצנו את מקסימה בתצורה של 8 מגהבייט, המשאירה 6 מגהבייט חופשיים לאחר הטענת פאסשתו/ ו-6שח ד 4/א5, ובתצורה עס 12 מגהבייט חופשיים. במקרה הראשון זמן ההטענה היה כמעט 3 דקות ובתצורה השניה רק קצת יותר מדקה אחת. בכל תצורה הביצועים הם איטיים. במבחן הכולל ‏ 23 בעיות מתמטיות ובהשוואה ל-ם.1421א, המהירה בחבורה, מקסימה נזקקה לזמן ארוך פי 5 בפתרון 8 בעיות ויותר מפי 40 בפתרון 3 בעיות. היה אפילו מקרה אחד של יחס הגדול מ-100 ל-1. לסיכוס, מהירות היא לא החלק החוק של מקסימה - לכן אם אתה רוצה להנות מהממשק והגרפיקה המקסימים, אל תשכח למלא את ה-486 שלך בזכרון כיד המלך. 00%.חק סוף סוף הגיעה גירסת פשוססחוו עכשיו, | לאחר שתקופת ההמתנה הארוכה נגמרה, אפשר לראות למה בורלנד לא עמדה בלוח הזמנים המקורי. בורלנד תיכננה מחדש את מסד הנתוניס שלה כדי לנצל במלואן את תכונות הסביבה הגרפית של פאוסוחו/. התוצאה היא מוצר אטרקטיבי המתאים לסביבתו. משתמשי פרדוקס תחת 205 לא יכירו את הממשק החדש, אבל כל העוצמה והפונקציונליות המוכרות, עדיין רוחשות מתחת למעטה ה-601. זה למעשה המימוש הטוב ביותר עד כה של פרדוקס. המוצר מספק סביבה "נדחפת אירועים" (וח6ום חסצחכ), 'ימונחית עצמים'י (160ח06 60פ0), עם ו (ברר... וטק רפ - -- באה מניפולצית ‏ ייגרירה והשלכהי" (קסזפ 6 פַחפ) חזותית - כל העזרים שעושים אותה למקוס ידידותי למשתמש המתתיל. אבל הדבר לא נעשה על חשבון העוצמה והגמישות, להן משתוקקים תכנתים מנוסים . בניגוד ל-006% של מיקרוסופט, המיועדת לקהל רחב יותר ופחות תובעני, פרדוקס לא ויתרה על היכולת שקנתה לה חסידים בקהל משתמשי 05כ. יכולת הדיוח הגרפית זוהרת באמת, עם שילוב של גופני 5וסתו/ ותמונות, המעתיקה את כל מה שניתן להראות על המסך למדפסת. הממשק של פרדוקס, 2636005 פ6פּפַגוג0, מת*יחס לנתונים ולמידע אודות הנתונים (גופנים, צבעים, נוסחאות, הקשרים טבלאיים וכדומה) כאל ייעצמיםיי מאוחדים. למשל, העצם י"טבלהיי כולל הן את הערכים שבה והן את הנוסחאות המקשרות אותם. למרות שהמימוש של תפיסת התיכנות מונחה העצמיס בפודקוס אעו כה מעמיק כמו ב-++6, ואפילו לא פסקל של בורלנד, ?00 עושה את פיתוח הישומיס לקל בהרבה. פרדוקס מיישמת את המושג ייהורשת'י תכונות - אס כי המשתמשים לא יכולים להגדיר מחלקות (01/585889) | אובייקטים חדשות ולהצמיח יורשים לעצמים קיימים. רב-צורתיות (0א015אצ01ק) מבוצע על :ידי התאמת השיטות (₪18025!א) המופעלות על העצמים. למשל, העצם ייכפתוריי יודע שהפעולה היחידה המוגדרת עליו היא לחיצת עכבר, בעקבותיה הוא מציג לראווה את כותרתו. על ידי קשירת פקודה בשפת התיכנות .0960241 אתה יכול לשנות את תוצאות הלחיצה, למשל לעבור לרשומה הבאה בגיליון. פרדוקס משתמשת בתפריטים רגישי הקשר (6ש86₪ח56 ]א6וחס60) וסרגלי צלמיות המעודכנים אוטומטית לפי ההקשר. מתחת למכסה המנוע הנוצץ פועם אותו מנוע 6 המאפשר גישה יישקופהיי למגוון צורות נתונים. כיום תומכת פרדוקס ל-5אסשחו/ בקבצי 8פ., 68455 ו-פפ. בורלנד מתכוונת לשחרר בקרוב קשרי :50 למסדי אורקל, מיקרוסופט וסייבס. תמיכת חברות צד שלישי מובטחת על ידי ]18% דלרינה, גופטה, נובל, סו = מיקרו-פוקוס ואחרות.| שפת התיכנות ,00[601241 היא גירסה תומכת אובייקטים של .41 הוותיקה. היא מציעה שני סוגי ‏ יישיטות'יי: מובנות (תושוצ8) ומיוחדות (חסופט0). | הראשונה היא קבוצת השיטות המוגדרות מראש לכל עצס - למשל יילחיצה" לייכפתוריי. | השניה היא קנבוצת השיטות המתוכנתות לצורך ישוס ספציפי. בורלנד הצליחה ליצור מסד נתונים בר-תיכנות המציע את כל הנוחיות שמשתמשים לא מקצועיים מחפשים, מבלי להקריב את העוצמה שמאפשרת בניית ישומים יעילה. די בכך כדי להזניק אותה לחזית שוק מסדי נתונים. סןלאק מהר יותר, יעיל יותר למרות העליה בפופולריות של דחיסת נתונים ייבתעופהיי (צ.הּ-מאד-אס), כמו תוכנת 15% 20081.8 הישראלית (בקרוב חלק מ-6 05) ו-58א5740%, אין תחרות ליעילות של תוכנות דחיסה ביאצווה" (470₪8). | 2אק | היא שותפה (עת4שמתהה5) | קלאסית והגירסה החדשה שלה 2.04 משתמשת בטכניקת דחיסה | חדשה, הנקראת | באנגלית "קַהו31ה6" (כמו הוצאת האוויר מבלון מנופח). התוצאה היא קבצים קטנים ב-5 עד 15 אחוז ביחס לגירסה 1.1 וביצוע מהיר ב-30%. השיפור הביא את ץ[2אץ לעדיפות על מתחרותיה 481 ו-144. המחיר של השיפור הוא אי-תאימות עם הגירסה הקודמת. גירס 2.04 יכולה לפרוש קבצים שנדחסו עייי הגירסה הקודמת, אבל לא ההיפך. כדאי לכן לשמור על הגירסה הישנה בסביבה. ?21אע משווקת על ידי 45 /אץ ומחירה 47 דולר. 0 600610856 מסד נתונים מתוכנת לסביבת פסטחו) הגירסה החדשה של מסד הנתונים 6טזסקט5, תוצרת חברת קתוםפו!פט 5086 (795 דולר בארהייב), היא חגיגת נצחון מקצה לקצה. ממשק. גרפי מעולה, כלים :עילים לפיתות ותחזוקה ושפת תיכנות חזקה עושים אותה לבחירה מועדפת של מפתחים רציניים. למרות שמיקרוסופט (עם 00555) ובורלנד (עס פרדוקס החדשה) זוכות ברוב הכותרות, ל-936ז6קט5 יש את הנסיון של שלוש שנות ריצה >) מפפופרור אנחנו מחזיקים במלאי איכות... ובאחריות זברונות 1א3.כ ,5.33 ,זאגאא.. ומעבדים מתמטיים דזז ,זט את הרחבת זיברון לכל סוגי המחשבים ם- 9-80/70 16% 1 5111/51 א 4 |אזא51 256% למחעובי [א18 ,457 ,146א ,86 ולחואמי 181 [צינים בלעדיים של חברת א1630וא ארה"ב | אלקטרוניקס בע"מ רכיבים אלקטרוניים ו הגעחו| 29. נהריה, ת.ד. 154. מיקוד 0, מל" 04-925818-9, רב קווי 5, פקס' 04-924065 77-0000000 //[ז/7 ₪6 ------.) 72 5ו] תחת 5ס6פ!זץץ. והיתרון שלה לא נמוג מול התחרות החדשה. מפתחים ומשתמשים ישמחו לראות איך 526 הטמיעה את הממשק הגרפי בכל אספקט של ניהול המסד, החל מיצור קבצים, עריכה, עידכון ושאילתה ועד להפקת דוחות. אחת התכונות של הגירסה החדשה היא יישאילתה על ידי דוגמהיי המבוססת על צלמיות (600%5). המפתחים יאהבו את השיפורים לשפת התיכנות ולעריכת תוכניות, שניתן לבצעה היום בשיטות ‏ יחיתוך והדבקהיי. מבדק תחביר, מאתר שגיאות, נקודות הפסקה, בדיקת משתנים, שינויים דינמיים ופונקצית היסטוריה, כולס תומכיס במפתח הרציני. השפה תומכת בשיגרות הכתובות עייי הלקוח עם יותר מ-100 פונקציות סיפריה, תמיכה בהחלפת נתוניס דינמית (פסע), תמיכה בקישור אובייקטים (01) והרחבה על ידי קישור סיפריות דינמי (11ם) בשפת 6. קישור למסדי .501 שונים גם הוא אפשרי: מסדי הנתונים 82, אורקל, גופטה, מיקרוסופט ו-8ַפא נתמכים. 6גסזסקט5 משווקת בשתי גירסאות: הרגילה, כמתואר לעיל, וגירסת פיתוח הכוללת גס סיפרית 501 ומערכת מאזדאטא להטמעה ה ו 60| שש4פתץ בהסטקט ה800 הלוג 500 63 ] ב ו ב יי 7 .116 ?|| 61| עפ כ הז א )תו ענ | איה ות ₪ ו גצ כ / ו או 5 | 6 ו 10 שא ₪ 6 מ ב ו א יק א דןן 9 0116 הז מו סו 4 > | 8 | ב (=/ ר:- 066168 ₪ קו6]] איסשהועע פחסקם סו | :₪ שג א שש ₪ בישומים - אותה מותר להעתיק ללא תשלומי זיכיון. מחיר גירסת המפתחים הוא 1395 דולר (בארהייב). וי בי מנהל ארכיב מסמכים ותמונות הזמינות של דיסקים גדולים, סורקי מסמכים, שרתי קבצים ותקשורת ברשתות גרמה להרבה משתמשים להכנס להרפתקאה שנקראת ייארכיב אלקטרונייי. לפני שהם שמו לב, הס מצאו עצמם לכודים בבעית יימבול המידעיי. מהרגע שכל פיסת נייר יכולה לעבור סריקה ואיחסון על דיסק, סיפרית המסמכים מתנפחת במהירות מדהימה. תוכנת. ניהול ארכיב, המסוגלת לטפל במסמכים מסוגים שוניס (אלפאנומריים ותמונות סריקה לכל הפחות), הופכת להכרח דחוף. 585ג6, הידועה מתוכנות זיהוי אותיות אופטי (008) שלה, מציעה פתרון - זאק6א6פַגק - שאס אתה יכול לבלוע את המחיר (895 דולר בגירסה משתמש יחיד, 1995 דולר לקבוצה של 5), יביא לך את הישועה. קשה להכניס את זסְספטאפפַגק לקטגוריה אחת - היא כוללת חבילת 068 להמרה של סריקות ל-681א, ‏ תוכנית דואר אלקטרוני להפצת מסמכים ברשת מערכת איחזור מידע לשליפה של מסמכים מהארכיב, מקטלג תמונות ומסד נתונים לניהול כל המידע. הסך כל הוא יותר מאוסף החלקים: זו תוכנה מבריקה לאירגון, ניהול וצפייה בארכיב אלקטרוני. כל החלקים שלובים זה בזה. כך, למשל, אתה לא צריך לצאת מהארכיב על מנת לסרוק מסמך, להסב אותו לאותיות, לתקן את הדרוש ולהוסיף אותו למסד. התוכנה מוסיפה אינדכסים למסמך ושומרת אותו בפורמט הסריקה המקורי ובפורמט מלל במקביל. ניתן לייבא מסמכים ממעבדי תמלילים שונים, תמונות 6%ק ו-:זד ולקלוט פקסים ישירות מקו הטלפון. תוכנת | הדואר האלקטרני מאפשרת ביזור המסד על דיסקים רבים. חיפוש מסמכים נעשה בשלושה אופנים - חיפוש מילים משוקלל, התנייה לוגית ומאפייני מסמך - במהירות ובדיוק | מדהימים. התוכנה מקודדת את ההצעות למיסמך המבוקש בצבעים: אדום מציין סיכוי גבוה שזה המסמך שאתה מחפש, ירוק הוא הצבע של עדיפות שניה וכחול מציין סיכוי מינימלי. בכל הבדיקות שלנו המסמך המבוקש באמת הופיע בראש האדומים. דרישות החומרה הן כבדות. אל תנסה אותה על פלטפורמה נחותה ועס פחות מ-8 מגהבייט. אבל הדרישות מוצדקות. 74668660 היא מנהל הארכיב הטוב יותר שאתה יכול למצוא על 6ק, הוסשוד וטו ברטיס קול עם ובלי ווידאו היצרנית | הידועה של מתאמים גרפיים, פן6אס, הצטרפה לשוק התוסס של כרטיסי קול, עם שני כרטיסים חדשים. האחד 6תטס5 סז זססט6סזק שמחירו 199 דולר, הוא כרטיס קול לאפיק 154 המיועד למשתמשים. עיסקיים המעוניינים להוסיף הערות בדיבור לקבצי 5וס6תו\. | השני, ‏ 04 |ו6תתיתג שמחירו 299 דולר, הוא ישלוב של קול על מתאם גרפי מהיר. בתור שכזה הוא ממשיך את המסורת של משפחת המאיצים הגרפיים הותיקה זו6תתסתג. הוא מבוסס על השבב החדש 801 של חברת 38 והשיג ציון 13.4 מיליון במבחני 005 אזגותתו\. גירסה מהירה עוד יותר, המשתמשת באפיק מקומי ובשבב 805 צפוייה בקרוב. מערכת הקול בשני הכרטיסים אינה מתיימרת לשבור שיאיס אקוסטיים. איכות הקול מוגבלת על ידי סינטסייזר 8 סיבות, שמגיע לקצב דגימה תיקני (44.1 קילוהרץ) רק במוד מונו. במוד סטריאו הקצב המירבי יורד לחצי. מגבר 4 וואט בנוי על הכרטיס והערכה כוללת גס מיקרופון ושני רמקולים קטנים. ניתן לתעל דרך הכרטיס גם את התפוקה של |א62-80 פנימי באחת משתי אפשרויות: או דרך מחבר אודיו או באמצאות ממשק ]505. התוכנה שהחברה מספקת היא מוצרי צד שלישי פופולריים, כמו ספתו סאו]א 5שסשתו/ וכדומה. הכרטיס שמספק רק קול יצטרך להתחרות בשוק נוקשה, מול יריבים מבוססים - אבל 4 ווטמתטגת, עם ביצועי ווידאו המצדיקיס לבדם את המחיר שהיצרן דורש, הוא מציאה אמיתית. 6ז וח מערכת ההפעלה 2 סיביות הטובה ביותר... בינתיים לפחות עד שמיקרוסופט תשחרר את פסשתו/ו זא, יכולה חברת 6ג/ווחש, החברה שנוצרה משיתוף פעולה בין נובל ל-1425 555 אוחט, לשאת בגאווה את כתר ימערכת ההפעלה הטובה ביותריי. יוניוול משלבת שלושה תותחים ו 0-58 3865/2589 46011166 0 סדצה+א גודל 34 עובי 37 מ''מ משקל 2 ק'ג בלבד! גודל 34 עובי 44 מ''מ משקל 3 ק'ג מעבד ,803865%1 1712א25-ו/ן/ 2/4/88 מעבד .8038651 12ז/25%-וא א מוא 4/8 כונן דיסקטיס 1.4418 כונן 8/א1.44 פנימי דיסק קשיח 60/80/120%18 דיסקט קשיח 18א 60/80/120 מסך 1.62 מואר מאחור מדו11/ אפק ק-/0 מסך צבעוני 04-1/60ץ או "10 סאסוא לוח מקשים מלא (79/80 מקשים) כל היציאות הסטנדרטיות (85232א2) כל היציאות הסטנדרטיות ח- 5051 אז-ד טפ אפשרות הרחבה עייי 5ם הסוא ציח1 ה אספתפק אפשרות הרחבה עייי 65 )סא צח, זג אאפתטץ - 60" מ מודל 6-3866 מעבד 803865%-עד | 58 מסך מואר ]1 / גת - 04 דיסק 8]א 40/80/120 שתי סוללות נטענות (68486 א00160%) מקום לשני כרטיסים נוספים כל היציאות הסטנדרטיות (₪5232 א 2) משקל 6 קייג כולל סוללות 1 1466מ1טך גי הזו 11 208 ץ מ מעבד 4860 1ו/א33-וא .8 4/8/16 - הש מעבד 80088 1712א10-)א/₪ 8/א640%/1 כונן '"1.44-דיסק 24018 (5051) כונן "1.44 או דיסק קשיח 20%]8 מסך 1.02-/0/ (64 גווני אפור) מסך מואר מאחור 004-102 כל היציאות הסטנדרטיות (₪5232 א 2) כל היציאות הסטנדרטיות (5232א א 2) 1 אצ - הנוטפ!! 5 צרוב ב-80%1!! 8007 מיידי 5 אסא א (מקוס ל-3 כרטיסיס) משקל 6 קייג כולל סוללות (-:ש וח ירוח בים "ירי איוטא חהעשיוחתה בע" אנחנו חועובים על המחעוב הבא עולך רח' בית- אלפא 13 חל- אביב טכפון: 5621362 (03) פקס. 5621369 72 05ו] 0 0| ישראל מרא 3 במטח ההכתרה: מערכת אזאש, המסוגלת להריץ כל ישוס שפותח לאיזו שהיא גירסת אזאט עבור מעבדי אינטל, קישוריות 6 גווס ותמיכה בישומי ₪05 תחת מערכת ההפעלה 6.0 5 אס אאעט. אזאט שהכל מודיס בעדיפותה כמערכת מרובת מטלות ומרובת משתמשים, התקבלה בעבר בקרירות ע"י משתמשי 6ק. ממשק משתמש. עויין ומחסור בישומיס מנעו ממנה הצלחה בשוק זה. גם השיפור בממשק, באמצעות 266005 ח6ק0, פתר רק חלק מהבעיה - הישומים נשארו ב-05. סג אנח(ז, עייי שילוב שלושת המערכות, יוצרת לראשונה מסלול הגירה טבעי מ-05כ ליוניקס. הממשק הוא מסוג פאטס6ת א, שיועד מראשיתו לרשתות, עם מודול תצוגה שתומך הן ב-תוד0סו והן ב-100% ה6ק0 (שני תקנים לממשק משתמש גרפי תחת אזאנט). ממשק =ודסוא במיוחד יראה מוכר למשתמשי 3.1 5שס6תו/). שניהם מצליחי להסתיר מהמשתמש את הפקודות הסתומות של יוניקס, מבלי לגרוע מהיתרונות של המערכת רבת המטלות. אנחנו בדקנו על 6גאוח מספר ישומיס אופיינייס: | גירסאות | % חש5ץ8 (אחד הדיאלקטים | של יומקס) | של 1-23 ו-00660זס/, גירסת אוח6א (דיאלקט *וניקס למחשבי אינטל של חברת 560) לתוכנה הדיקדוקית >טגוחוחגזס, גירסת אואט 860 (דיאלקט אחר) למסד הנתונים אינפורמיקס ותוכנה קבוצתית בשס אחסו5א. כולן רצו ללא פגם. כל תוכנות 205 ו-3.0 פשסתו/ו רצות ללא כל תוספת ותוכנות 3.1 פשס6חוא זקוקות רק לסיוע ממודול עזר בשס 685 פוס6תו/ו. אנחנו הרצנו את וורדסטאר 7.0 ואת 68455 ללא כל מעצור. בתקשורת, תומכת 6ג)אוחט בפרוטוקוליס ד וב-א88/אפ] ובמערכת הקבציםס הפתוחה פא כתחנת לקוח, מספקת 6ג/אוחט את כל שירותי שג\ו6א. השרת זקוק להתקנה של מודול |א/]א כדי לשרת לקוחות 6זג\אוחט תחת סג)וסא. ‏ יוניוול הצליחה אפילו להפוך את ההתקנה של המערכת לחלום. אתה אמור להזין את המחשב בשלושה דיסקטים ותקליטור א6-80 אחד ולהקיש מדי פעם על אחד הקלידים לבחירת אופציות. כל השאר נעשה אוטומטית. המחיר של כל היכולת הזאת הוא דרישות מינימום גבוהות מהחומרה. 33/א3862 עם 12 מגהבייט !8% נדרשים עבור שרת הישומים - וגם איתם הביצועים איטיים בהרבה מאשר תחת %אסטתו/ו. התיעוד שמספקת יוניוול הוא מעולה - הטוב שראינו לסביבת אזאש. מערכת העזרה המקוונת מאפשרת לך אפילו להוסיף הערות משלך, תכונה שתמצא חן בעיני מנהלי רשתות. | השילוב | של קלות הפעלה, ריבוי-מטלות, | פעולה בסביבה מעורבת (0ו11סגת6קסתטות:). ויכולת להריץ כמעט כל ישוס שנבנה לסביבת אינטל, עושה את 6גאאוחט לבחירה המועדפת של משתמשים תאבי עוצמה. ויוי | 5 וחק כל מה שרצית במצגות ... בלי להסתמך על פווססחו) תוכנת המצגות פחסטגוח6ת של וורדפרפקט מספקת את כל הכלים להכנת מצגות בצורה שאתה היית רוצה לראותם - על אותו המסך שמציג את השיקופית. אתה :כול לאייר, לצבוע, להכין גרפים, לסדר את השקפים ולייצר מעברים אודיו-ויזואליים, בעזרת ממשק גרפי שאינו נזקק ל-5שסתואו. בשוס מוצר ₪05 אחר לא תמצא שילוב מוצלח כל כך. סווגוחספסות מביאה את מושגי המולטימדיה קרוב ככל האפשר לעולם ה-05כ2. היא מבוססת על תוכנת האיור והגרפיים 6ח6קאגזכ, שנוצרה כעזר גרפי למעבד התמלילים הפופולרי, והדבר ניכר ביכולת להשתמש בלחיצי הפונקציות לפי המוסכמות של 66₪61זס\. עם זאת, הגישה דרך התפריטים והכלים הגרפיים היא כה קלה עד כי משתמשים חדשים לא צריכים כלל לפתוח את ספר ההפעלה. התוכנה מסופקת עם ערכת תבמות (פמדג. זק!אם), כל אחת עס פירמוט מוכן של גופנים, גרפים, גדלים וסיגנון, המאפשרת יצירת מצגות זריזה. לספריה של 10 סוגי אותיות 0סםםת5 ו-30 סוגי 41 . ניתן להוסיף גופנים חדשים לפי הצורך. מודול הגרפיקה, זשפגו ק6ו03, כולל גרפים תלת מימדיים, תרשימים אירגוניים ואפילו גיליון אלקטרוני בסיסי, אליו ניתן | לייבא ותונים | מ-1-2-3, | אקסל וקוואטרו-פרו. סיפרית ה-487 :611 כוללת יותר מ-1000 ציורים. הטיפול במלל כולל בדיקת איות, הכנת הערות למרצה ואירגון המתווה (טא1ז1דש0ס). התמיכה בקול כוללת תמיכה ביותר מ-20 כרטיסי קול פופולריים, סיפריה של 130 קבצי [פזוא (מנביחות עד גיאז) ומודול לחיבור קובץ קולי לשיקופית. מנהל הקבצים מאפשר לך לראות ולשמוע כל אלמנט שאתה רוצה לכלול במצגה, לפני שאתה משלב אותו סופית. כל זה נעשה על מסך אחד. מלבד כמה פעולות לא שכיחות, אתה יכול להכין את המצגה מבלי לדלג בין מסכים. החיבורים בין המודולים הס שקופים לחלוטין למשתמש. אם רשימת התכונות נשמעת לך מוכרת, הרי זאת משוס שתוכנות מצגה ל-5שסאַתו/, | כגון | הרוורד גרפיקס וקורל דרו, זכו לתהילה בגללן. חק מביאה את היכולת המענגת הזו לסביבת 05. ב וק 1 עוהס 16% עג!קפום 7] .2 פס 2 תג תם ,1₪0| ,סטזמס 2 60 %אש+ סקרת5 כדי להתקדם בחיים צריך לדעת לוותר על דברים שפעם אהבנו.. עוברים אל 207 ₪5 ] של ו וי שון ב ען ₪2 חלומו של כל משתמש בגליון אלקטרוני. הצג את "זו תפיסה חדשה בצורה טוטאלית, שהוא הדבר המודל שלך באין ספור צורות הסתכלות (5/ופו)) - האדיר יותר בעוצמתו, והקל ביותר לשימוש, שאני ללא הקשת פקודות אלא על ידי יכול להעלות בדעתי. הוא כל כך שונה ממה שאנו הזת כפתורים בלבדו גראפיקה רגילים לקרוא "גליון אלקטרוני" עד שאין לי מהממת כולל מצגות שקפים מתוך ברירה אלא להמליץ לכולכם לבחון התוכנה! אותו לפני שאתם מחליטים." , | מתוך מאמר של אה סטס .3.0 ו = אוו 00 02/95 / / . / מפיצי לוטוס בישראל אלידע ₪ קומפיוטרלנד 03-5373986, 02-259473 ₪ חיון מתשבים 03-5751399, 04-628628 3 | ן ב יחוי ילן: ן | ב וי ן ₪ של את ערכת הניסוי ניתן להשיג אך ורק אצל המשווקים המורשים של חילן: 12 | | 06 ֶ = נם וו 4 - יַ | 9 ₪ כלנית 03-5372929 ₪ לרגו הראל 02-25724% ₪ עדים יועצים 04-419393 וב |ווו:. 3. 1 ₪ מגוון מסופים | א מקלדות משולבות קוראים מגנטיים/בר-קוד א קוראי בר-קוד מגנטי ל-6ק ל ₪ ציוד לאיסוף נתונים * חיוב כרטיסי אשראי/חבר * נוכחות עובדים + אבטחת תוכנה * לט פריטים מהיר ואמין * קריאת בר-קוד מכל הסוגים קור מגנטי אינטגרלי משולב במקלדת איכות ,00| 4 * איסוף הזמנות ומכירות * ספירת מלאי * ניהול רצפת ייצוך * יישומי תועמלנים ומחקר שינוע מטענים ב'ץ לקוחותינו: חברת החשמל, מקורות, משרד החינוך, דלתא טכסטיל, קוקה קולה, קו אופ, אמישראגז, סאיטקס, בנק הפועלים, טבע, מאפיית דווידוביץ, אגרקסקו, לודג'יה, עיריות ורשויות מקומיות ועוד רבים אחרים, + שעוני נוכחות ניידים * קריאת מונים + ניפוקים + אימות מחירים + מדידות זמנים + חקר עבודה מערכת מושלמת למשווק סוכן מוכרן ] מכירונית | 2 / ממשק מלא לחשבשבת פיתוח התוכנה בטורבו פסקל על גבי ₪06 מסופון זעיר מסך ענק קל במשקל מסך גרפי במגוון פונטים טפנב זכרון רחב היצרה עראב , דרך השלום 7, תל-אביב 92 טלטון: 6955747 8, ת.ד. 22663 תל-אביב 61226 | -03, 03-6916620, בפקסימיליה: 7 דשא 3 3339 4 6 ישראל צגים רבי-תדר מאת דיויד סטון | / צג (אסיחא0ו) בו אתה מביט שעות כה ארוכות, הוא האבזר הקרוב ביותר לממשק אדם מכונה. דרכו אתה יוצר קשר עס התהליכים הקורים במחשב, באמצעות החוש הדומיננטי בבני-אדם: חוש הראיה. מערכות הפעלה חדישות רותמות לשירות הממשק הול- זואלי חלק גדל והולך של עוצמת המעבד, וה- מגמה אינה מסתיימת בתוכנה. בגליונות קו- דמים דנו בהרחבה בנושא של מתאם הוידאו (הכרטיס הגרפי) וההתפתחות הדרמטית במ- איצים גרפיים ואפיקים מקומיים, שהפכו לצו- רך חיוניי בעולס המבוסס על פרדיגמה של ממשק משתמש גרפי. אבל הממשק הפיזי שלנו עם המחשב קורה בין העיניים לשפופרת המסך, ולכן אי אפשר להגזים בחשיבות של בחירת צג טוב. בסופו של דבר, אף גליון אלקטרוני לא יכול להחזיר לך את התפוקה שאיבדת כתוצאה מה- תעייפות העיניים, הבוהות שעות ארוכות מול מסך מרצד. אף מעבד תמלילים לא מצדיק כאבי ראש או מיחושי עיניים. האלמנט החשוב ביותר בשיפור ארגונומי (הנדסת אטש) של סביבת העבודה הוא שיפור הצג. נכון שזה גם אחד השיפורים היקרים יותר לחומרת המחשב, הצגים שנסקרים במאמר יוסיפו בין 500 ל-1000 דולר (בישראל) למחיר המחשב שת- רכוש, אבל הטכנולוגיה מבטיחה כי ההשקעה תשרת אותך שנים ארוכות. צגים רבי-תדר - הידועים גם בשמות סאצפוהוטוא ‏ , 6אצ05טא,א156ד וא ושמות מסחרייםס דומים - משחררים אותך מאיוס ההתיישנות המואצת של מוצרים הבנוייסם לתקן יחיד. וגם המחיר כבר לא כל כך מפחיד. המחיר של צג רב-תדר עם מסך 14 אינטש נע בארהייב בין 0 ל-450 דולר ומסך 15 אינטש מוסיף כ-150 דולר למחיר. המחירים בישראל גבוהים ביותר מ-50%. בניכוי העלות של צג 04/ 5058 סט- נדרטי, התוספת למחיר הכולל של מערכת המ- חשב היא 25 עד 40 אחוז. לא נורא בהתחשב בתפקיד המרכזי של הצג - וסביר ביותר כאשר אתה מתחשב בכך שהצג יאריך ימים, הרבה אחרי שהמחשב יתיישן. מי שיכול להרשות לע- צמו יעדיף צג גדול יותר, 16 או 17 אינטש לפ- חות, אבל אז באמת מדובר בצג שמחירו יכול להכפיל את מחיר המחשב. כל האחרים ימצאו בסקירה של 58 צגים רבי-תדר, את הנתונים הדרושים לבחירת מרקע איכותי לממשק מש- תמש גרפי, שאינו מתיישן כל כך מהר. --------------------= א מת!ישנים עם התקנים. צגים רבי תדר ₪ טים-טיטה תיאוריה הצג נראה לכאורה כמוצר פשוט ביותר: שפו- רפרת מסך, שאינה שונה עקרונית מזו שבמכשיר טלויזיה ביתי, אלקטרוניקה לסינכרון והגברה - שפטורה אפילו מהצורך לקלוט אות *8 חלש ולהפוך אותו לתמונה יציבה - ובקרה שלא כו- ללת אפילו שלט-רחוק. אז למה צג טוב עולה הרבה יותר מטלויזיה 14 אינטש (לפחות לפני מיסים)! כדי לענות על השאלה צריך להתחיל באי-בי של תמונת וידאו, הצד המשותף לצגי מחשב ומ- קלטי טלויזיה. תמונת המסך נוצרת על ידי אלו- מות אלקטרונים, זרמים של אלקטרונים הנעים בחלל הריק שבתוך השפורפרת, באלומות שקו- טרן פחות ממילימטר אחד והן ניתנות להכוונה אצת רוכשים האלקטרונים אנרגיה קינטית רבה, אותה הם מעבירים לפוספור (החומר הזרחנל שמכסה את הצד הפנימי של המסך). החומר הז- רחני קורן אור כאשר האלקטרונים פוגעים בו והאור דועך כאשר האלקטרונים מוסחים לנ- קודה אחרת, או שהזרס נפסק מסיבה כל שהיא. צבע האור הקורן מהפוספור תלוי בתכונותיו הפיזיקליות והוא יכול להיות בתחום גווניס מסויים - למשל אדום, ירוק או כחול - או תע- רובת גווני היוצרת אור לבן. במסכים מנו- כרומטיים, שחור/לבן או גווני אפור, משתמשים בפוספור הקורן אור לבן ואילו במסכים צב- עוניים משתמשים בשלושה פוספורים - אחד לכל אחד מצבעי היסוד: אדום, ירוק וכחול. האור שפולט כל סוג פוספור מותאס לרגישות הצבעונית של העין האנושית, הכוללת כידוע חיישניס לשלושה צבעים אלה. הספקטרום הר- 6דו] 6+ ₪חוח6 פ'זהה/ 85% 6וזו9 68 ז0)6 0 0 ₪ - | וקסוק בי חתך דרך שפופרת מסך מראה את הגיאומטריה של מסלולי אלומות האלקטרוניס מהתותחים (5א01), דרך המסיכה (145%א) עד לפוספור המצפה את המשטח הפנימי של מסך הזכוכית. המשטח החיצוני מטופל בדרך כלל באיבול בימי או בציפוי סיליקה למניעת הבהקה. הטלית האלומות נעשית על ידי הסלילים המגנטיים (108.85) שעוטפים את צוואר השפופרת. עייי = סלילים | מגנטיים | או לוחות | אל- קטרוסטטיים. כל אלומה פורצת מייתותח'" אל- קטרוניס, המכיל חוט להט. האלקטרונים (פ- לטים מהמתכת הלוהטת והם יינשאביסיי לכיוון המסך עייי שדה חשמלי חזק. הצורך לחמם את חוט הלהט הוא הסיבה להשהייה בין הדלקת הצג ועד שתמונה מופיעה על המסך. קרן האלקטרונים מואצת לכיוון המסך עייי הפרש המתח הגבוה (אלפי ועשרות אלפי וו- לטים) הקיים בין התותח למסך. בתנועתם המו- ציף של צבעים שרואה העין, בנוי למעשה מת- ערובת של תגובות חיישני הצבע בעין. צהוב למשל נוצר עייי גירוייס של החיישנים הרגישים לאור אדום והתיישנים הרגישים לאור ירוק. לכן ניתן לשתזר כל צבע ספקטרלי עייי תערובת של אור בגווניס אדום, ירוק וכחול. כדי לעורר כל פוספור בנפרד יש צורך בשלושה תותחי אלקטרונים, הניתנים כל אחד לשליטה עצמאית. כל תותח אלקטרונים כולל ימחסוסיי מתח הניתן לשליטה עייי האלקטרוניקה. המ- חסום משמש כעין ייברז ויסות'" לזרם הא- לקטרוני והאות האלקטרוני המסופק על ידי מתאם הוידאו פותח וסוגר את הייברזיםיי. פעו- לה זו נקראת ‏ "איפנון" אלומת האלקטרוניס ועייי איפנון של כל שלושת האלומות מקבלים את התערובת הרצויה של צבעי יסוד באור הנ- פלט מהפוספור בכל נקודה על המסך. ברור שה- פוספור האדום, למשל, לא מסוגל להבחין בין אלקטרונים שנועדו לעורר אותו לבין אל- קטרונים שנועדו לעורר את הפוספור הכחול או הירוק. לכן יש צורך ליצור הפרדה פיזית בין שלושת הפוספורים ולהציג תריס שימנע מא- לומת אלקטרונים אחת לפגוע בפוספור שיועד כמטרה לאלומה אחרת. את התריס בונים בצו- רת מסיכה מתכתית בה נקובים חורים או עייי פסים אנכיים | (כפי | שנעשה בשפופרות אס האזאד של סוני). הפוספור מונח על המ- שטח הפנימי של המסך כך שמנקודת הראיה של תותח האלקטרנים הייאדוסיי רואים רק פו- ספור אדום, התותח הירוק רואה רק פוספור ירוק והכחול רואה כחול. שלושת אלומות האלקטרוניס סורקות יחד את המשטח הפנימי של המסך. מערכת הטייה, מג- נטית בדרך כלל, מסיטה את שלושת האלומות בתנועה מהירה משמאל לימין (סריקת שורה) ומלמעלה למטה (קצב תמונה). לאחר שה- קרנייס סרקו את כל המסך הן מוחזרות מה- פינה הימנית התחתונה לפינה השמאלית הע- ליונה והסריקה מתחדשת. הפוספור זוהר מספר אלפיות שניה אחרי שהאלומה עברה עליו והוא כבה לפני שהאלומה חוזרת לסריקה הבאה. כדי למנוע היבהוב יש צורך בחזרה מהירה של האלומה, לפחות 60 פעם בשניה, לכל נקודת מסך. כדי להשיג חדות גבוהה יש צורך בא- לומות הנעשות חדות מאוד בנקודת הפגיעה במסך - תכונה המבוטאת בפרמטר מיקוד (60605) - כמו גם תריס עדין ביותר, פרמטר המוגדר כמרווח נקודות (91108 07כ). למסכים איכותיים מרווח של 0.28 - 0.24 מיימ ואילו במסכים זולים ומסכי טלויזיה המרווח יכול להיות כפול או יותר. לא פחות חשוב הוא הצו- רך ששלושת האלומות תפגענה בשטתים חו- פפים על המסך - תכונה הנקראת התלכדות (69א0ם/א00) - על פני כל המסך, כולל בפינות. ₪ למה הכוונה ב"רב-תדר"? כפי שהוזכר לעיל סריקת האלומות על פני המסך נעשית בזיג-זג, כאשר שני קצביס קובעיס את המהירות: "קצב השורות" - שאומר כמה קווים אופקיים מתוות האלומות בשניה - וייקצב הרענוןי" שאומר כמה פעמים בשניה חו- לפות הקרניים על פני כל המסך. קצב הרענון לא מתיישנים עס התקנים. צגים רבי תדר 5 9 9-8 9% = / בם שש( אש ₪ ךס רם סא 9 9 ה ואן 1 ן לוח הלחיציט של 6תץ8גו!נתא מזיגים את השיכלול של בקרה סיפרתית. המספרים מת*יחסיים לסימון על התמונה: 1. מחבר 04 סטנדרטי 2. מתאם למחשבי מקינטוש 3. נורית זיהוי למוד. הנורית דלוקה במצב ז6010ג466 משמשים הלחיצים של מיקום התמונה לשינוי העוצמה היחסית של הצבעים אדום, *רוק ובחול לצורך כיול ברומטי. 6. לחיץ קריאת הזכרון, משמש לבדיקה של הפרמטרים הנשמרים בזכרון ספרתים ומשמשים לכיוון תמונה אוטומטי בזמן מעבר בין אבחנות. 5. בקרת גו1ל. ארבעת הלחיצים משמשים ל''מתיחת' התמונה כך שהיא תכטה את כל המטך. 6. בקרת מיקום. ארבעת הלחיצים משמשים להוות התמונה על המטן, כך שמרכז התמונה יתלכד עם מרכז המטך. 7. לחיץ 2₪0055. לחיץ זה משמש לביטול הפרעות צבע הנובעות מהשפעה של שזות מגנטיים חיצוניים. מיקוס של הצג בקרבת רמקולים גדוליט או צגים אחרים יכול לגרוס למיגנוט חלקי של המסיכה והתוצאה היא שאלומות האלקטרונים מוטחות ופגועות בפוספור הלא נכון. 8. לחיץ בחירת סקלת הצבעים. ניתן לשמור בוכרון 2 מצבי כיול צבע, אותם מתכנתים במ 40000010,. 9. לחיץ 6אצ8. חלק ממתאמי הוידאו מספקים את אותות הטינכרון בנפרד מאותות הוידאו. אחרים מרבבים את הסינכרון על אות הצבע הירוק. הלחיץ בוחר בין שני המצבים. המינימלי למניעת היבהוב וריצוד הוא 60 פעס בשניה, ורצוי קצב מהיר יותר - 054 (אירגון יצ- רני אבזרי הוידאו למחשבים) ממליץ על 72 פע- מים בשניה. קצב השורות נגזר ממכפלת קצב הרי- ענון במספר הקווים המרכיבים כל תמונת מסך. לדוגמה, תמונת 64 50758 שבה 600 קוויס וה- מוצגת בקצב של 72 תמונות לשניה, מיוצרת עייי 0 קווים בשניה. תמונה באבחנה גבוהה, 768א1024%, המוצגת בקצב ריענון של 60 תמונות בשניה מיוצרת עייי %768=46,080 60 קווים בשניה. צג רגיל, כמו גם מסך טלויזיה, מסוגל להציג תמונה הנוצרת עייי קצב שורות מסויים אחד וקצב ריענון אחד. טלוי- זיה מציגה 50 שדות (כל שדה הוא ייחצי תמונהיי, שיטת תצוגה הנקראת שזירה -465 [אם דא1) בשניה, עם 312 שורות לשדה, ובסך הכל 15,625 שו- רות בשניה. אם האות המסופק למסך הטלויוזּיה יכלול קצב שונה של שדות ו/או שורות, התמונה לא תתייצב על המסך. צג 64/ 5028 רגיל יכול להסתנכרן (להתאים את קצב הסריקה לאות הוידאו) על תדר שורות וקצב ריענון של אות 5/043 תיקני. למי שהיגר לס- ביבת 563 ממסכים מונוכרומטיים או 664, התמונה על הצג נראית יותר ממשביעת רצון. אבל היסטוריה של 6 מראה שייהנס הטכנולוגייי של היוס יראה מחר מיושן ומתאים לכל היותר למשחקי ילדים. התחזיות של מולטימדיה מבטיחות (יש אומרים מאיימות) להפוך את צג המחשב למו- קד הוטזואלי של תחומי פעילות חד- שיס ומפתיעים וקשה להאמין כי כל הפטנציאל הזה יכול להיות ממומש בסד של תקני וידאו נוקשים. צג יירב-תדריי נועד לשחרר את הסד. | | | | בצג רב-תדר המעגל האלקטרוני, שמייצר את תנועת הסריקה (את האות החשמלי שמוזן לסלילי ההטייה של האלומות), מסוגל לייצר אותות בתחום תדרים רחב יחסית. מרבית הצגים בסקירה מסוגלים לכסות את תחוס התדר מ-50 עד 90 מסכים לש- ניה ומ-30 עד 60 אלף קווים לשניה. חלק מהדגמים מכסה תחום רחב עוד יותר. ניתן להבחין בין שתי קבוצות משנה: צגים שמכסיס את התחום בצורה רציפה, כלומר מסתנכרנים על כל תדר בתחום, וצגים הננעליס רק על מספר תדרים קבועים מראש (צסאמטספתת | תוזת סטאה בטבלאות ההשוואה). הסוג הראשון מספק גמישות רבה יותר, אס כי במ- חיר גבוה יותר. היכולת להסתנכרן על תחום תדרים רחב הוא המאפיין הבולט ביותר של הצגים בסקירה, אבל לא הסיבה הי- חידה להעדפתם. צגיס אלה מספקים, בדרך כלל, גם תמונה חדה יותר וצבעים זוהרים יותר מצגים זולים. כבר הזכרנו לעיל מספר פרמטרים הקובעים את איכות התמונה. איכות המיקוד, התלכדות האלומות, סוג וצפיפות התריס קו- בעים את הגודל המינימלי של נקודה הניתנת מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה משפחת מחשבי סוס ברדר מציגה בפניך את מחשבי ה07ק של מפְהדסח8, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר. משפחת מכונות הצילום של 338-24] רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולם של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי עותקים בחודש. בל מכונות הצילום של סלקס ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות עםאחריות ושרות של רשף ברדר. גליקמן נטלר מייזלר משפחת המדפסות של )שת)סוס מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. משפחת הפקס של ]6תסוס הפקסימליות של ברדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן שקטות, מהירות ואמינות ביותר. ההשקעות במחקר ופיתוח של ברדר מבטיחות לך יישום כל הלקחים שנלמד מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... | אל תקנה פקס בלי לראות את | מגוון דגמי ברדר. 2 כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. 5 אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון 4 6 גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. ס 38 ישראל מר 3 לאבחנה על המסך. ברור שאין טעם להציג על המסך תמונה המורכבת מ-600א800 נקודות אם אי אפשר להפריד בינהן. שטח התצוגה על מסך 4 אינטש הוא בגודל מירבי של 2808210 מיימ. תמונה באבחנה של 600א800 מציבה את הנ- קודות במרווח של 0.35 מיימ (מרכז למרכז). קוטר המירבי של נקודה צריך להיות כחצי מיימ - וזאת לאחר שלקתנו בחשבון את כל הגורמים להתרחבות. ₪ שזירה, רוחב טרט וידאו, הארה ועיוותים אחת השיטות המקובלות בצגים זולים, וב- טלויזּיה, להקטנת ההיבהוב מבלי להכנס לע- לויות הנוספות של מעגלים אלקטרוניים מהי- ריס, היא יישזירתיי תמונות. תמונה שזורה (60, זאמדא]) מורכבת משני חצאי תמונות, כל אחד נקרא יישדהיי (פ.1מד0, המוצגים במ- הירות זה אחר זה. שדה אחר כולל את הקווים הזוגיים בלבד והשני את הקווים האי-זוגיים. קצב השדות כפול מקצב התמונות והדבר מט- שטש במקצת את ההיבהוב - ואת האבחנה. פת- רון זה הוא בלתי קביל בצגי איכות, ובוודאי שאינו קביל בצגיס רבי-תדר. רוחב סרט הוידאו, שנמדד במגה-הרצים, מודד את התדר בו ניתן לאפנן את אלומות הא- לקטרונים. תצוגת 85/64 600א800, בקצב רי- ענון של 72 תמונות לשניה, מציגה על המסך קרוב ל-35 מיליון פיקסלים בשניה. תמונה בא- בחנה של 12801024 מציגה על המסך למעלה מ-90 מיליון פיקסלים בשניה. הגדלת מספר הפיקסלים פי שלוש כמעט, מחייבת מעגלי הג- ברה מהירים יותר ויקרים יותר. מקובל לדרוש מהצג רוחב סרט וידאו הדומה לקצב הפי- קסלים המוצג. בדוגמאות לעיל, במקרה הר- אשון נדרוש רוחב סרט של 35 מגה-הר4 וב- מקרה השני 90 מגה-הרץ. כמעט כל הצגים בסקירה מספקים רוחב סרט של יותר מ-60 מגה-הרץ, | שמספיק להצגת תמונה בא- בחנת 1024768 בקצב של 72 הרצ. הבהירות ועומק הצבע של התמונה נקבעים עייי עוצמת האור הנפלטת מהפוספור. הפרמטר שמודד את העוצמה המירבית נקרא ייהארה (פ6אהאואש והוא נמדד ביחידות -100 5ח6לותג! (). למרות שהמסך לא צריך לשמש תחליף לתאורת החדר, יש צורך ברמת הארה מינימלית על מנת להשיג צבעים עזים, ניגודיות טובה ויכולת לראות את התמונה בבהירות בכל תנאי סביבה. העיוותים הגיאומטריים של הת- מונה נוצרים מכך שהמסך מרוחק בצורה לא אחידה מתותחי האלקטרונים. התותחים קרו- בים יותר למרכז המסך מאשר לקצוות ולכן לא מתיישנים עס התקנים. צגים רבי תדר הסטה זוויתית אחידה של האלומות, גורמת לס- ריקה במהירות משתנה על פני המסך. היצרנים מנסיס לתקן עיוות זה על ידי אותות הסחה מתותכמים ומבנה משוכלל של העדשות הא- לקטרוניות, שממקדות את האלומות. כאשר מציגיס תמונה של רשת קווים אנכיים ואו- פקיים, העיוות הגיאומטרי נראה על המסך כמו ייכרית מחטיסיי (א60510א2), מהסוג שמ- שמש תופרות להחזקת המחטים תקועות בספוג מצופה בבד. את העיוות מודדים לחוד בכיוון האופקי ובכיוון האנכי. עיוותים מקומיים נוצרים גם כתוצאה מת- חממות המסיכה, שחוסמת את הדרך של יותר משני שליש האלקטרונים המואצים לכיוון המסך. האנרגיה הקינטית של האלקטרונים הנ- עצרים עייי המסיכה הופכת לחוס והחום מעוות את המסיכה. בשפופרות אסאאזאד האפקט של חימוס פחות בולט מאשר במסיכות מחו- ררות עיגולים, אבל גם במסכים אלה יש צורך במניעת עיוותי חימום. במסכים מעולים מש- תמשים בסגסוגת מתכתית מיוחדת, הנקראת ה צאן, שתכונתה המיוחדת היא מקדם הת- פשטות תרמית קטן במיוחד. כדאי שהצג שת- רכוש יהיה מסוג אסא זוא81ד או עס מסיכת אגא מאחר וקשה לשקלל את המשמעות של הפ- רמטרים הרבים הקשורים לאיכות התמונה, מש- תמשים המקצוענים בפרמטר הנקרא ייפונקצית העברת איפנוןיי -:דוא - שערכה מביע את הא- בחנה הניצפת בתנאים מוגדרים. בבחינת הצגים בסקירה זו נמדדת הפונקציה איזוא עבור תמונות 4 ו-04/ 8םק50. לדוגמא, בחינת 5004 מתחילה ביצור תמונת 8008600 פיקסלים הכו- ללת 300 קווים אופקיים שחורים, שזורים בין 0 קווים לבנים. עוצמה ההארה כוונה לניגוד מירבי בין השחור ללבן וההבדל הממוצע ביניהם נמדד באמצעות מכשיר מיוחד. ערך הפונקציה שא כפי שהוא מוצג בטבלאות, מבטא את היחס בין ההבדל במדידה להארה המירבית. ציון של 50% או יותר נחשב לתוצאה טובה. כל הצגים במבדקים השיגו מעל 40%. ₪ בופולריות גואה כיום רוב המחשבים (מכרים עם צג 14 אינטש 64 או 04/ 50758 קבוע תדר. בארהייב צגים קבועי תדר נמכרו בשנה האחרונה בכמות כפולה מצגים רבי תדר והיחס בישראל קיצוני עוד יותר. אבל, לדברי חברת המחקר 16 בשנת 6 היחס יתהפך וצגים רבי תדר יתפסו למעל מ-60 אחוז מהשוק. למרות שמרבית המפיצים הישראליים פסימיים יותר, הנסיון מראה שה- מגמות בשוק האמריקאי מגיעות בסוף גם לי- שראל, והגיאות בשוק מחשבי 486 תוכיח.מגמה דומה רואיס במעבר ממסכי 14 אינטש ל-15 אי- נטש. בשנת 1992 היוו המסכים הגדולים פחות מ-5 אחוז מהשוק (700 אלף מתוך 16 מיליון) אבל 7100₪51גכ, חברת מחקרי שוק אחרת, מצפה כי בשנת 1996 מסכי 15 אינטש יהוו 70 אחוז מהשוק. הכח המניע בשתי המגמות הוא ממשק משתמש גרפי, ובמיוחד ההצלחה של פאסנתו/+. צג רב תדר מאפשר לך לעבוד באבחנה נמוכה יחסית (7064) על ישומי 05 ולעבור לאבחנה גבוהה לישומי 60₪5תו/, המסוגלים לנצל את הפי- קסלים הנוספים על המסן. מעבר מ-%08 ל-864 יימגלהיי על הצג שטח לא מנוצל המ- גיע לשליש משטחו. (תמונת 6408480 פיקסלים ממלאת רק כשני שליש ממסך 600א800 פי- קסלים). כמובן שהדבר כרוך בהקטנה של כל האלמנטים הגרפיים ל-80% מגודלם על המסך 64), אבל כאן הפיצוי מגיע עייי אבחנה טובה יותר של המסך. משתמשים רבים מתקשים לר- אות את האותיות המוקטנות, ובכל זאת הס לא רוציס לוותר על אבחנה גבוהה. גם ‏ 31 צשס6תו/ וגם דרייברים רבים למתאמי וידאו מאפשרים לשנות את גודל האותיות. בצורה זאת אתה יכול להנות משני העולמות: גס או- תיות מאירות עיניים וגם אבחנה חדה כתער. מסך 15 אינטש מאפשר שילוב עוד יותר מוצלח. ₪ מה האמת מאחרי גודל המסך+ הצורה בה מציגים היצרנים את גודל המסך גו- בלת לפעמים בהטעיה של הקונים. הגודל 14 או 5 אינטש מתייחס לאורך האלכסון של הש- פופרת מפינה לפינה. אבל אותך לא מעניין שטת הזכוכית אלא שטח התצוגה האפקטיבי, והוא מוגבל הן על ידי מסגרת הפלסטיק שסביב המסך והן עייי העיוותים הקשים בשוליים. בין הצגים עס מסך 14 אינטש (355 מיימ) שב- סקירה, שטח התצוגה משתנה בין 330 ל-350 מיימ. בצגי 15 אינטש שטח התצוגה נע בין 340 ל-360 מיימ. ייחוק אצבעיי אומר כי צג 14 אינטש אידיאלי ל-64/ ובדוחק ל-8/64, צג 15 אי- נטש הוא אידיאלי ל-5%04 ובדוחק ל-10248768 ואבחנות גבוהות יותר דורשות מס- כים גדולים יותר. מסכי 16-17 אינטש מיועדים לאבחנה של 768א1024, 19-21 אינטש לאבחנה של 1024א1280 וכדומה. הערכים האלה אינס "תורה למשה מסיניי, אבל הם אנדיקציה טובה למי שרוצה להוציא את כספו בתבונה. נקודה נוספת הראוייה להדגשה היא בקרה סי- פרתית על המיקום וגודל התמונה על המסך. בצגים רבי תדר, המעגל האלקטרוני צריך לה- כטחשבו על הפקת ויז'ואל מרהיב, מבלי להכנס להוצאות מיותוות, פנינו לאינמפקט! החברה המובילה את הגרפיקה ל-6ק, קובעת סטנדרטים למקצוענות ומציעה לך דרך להבטיח את ולי בצמרת הגרפיקה הממוחשבת: ומ 4 התוכנה שעשתה את ה-6/א עכשיו ב-6ק. אימפקט מביאה לך את כא44םםג: מבית 5, המעניקה לך עוצמה גרפית ומהירות ביצוע (אפשרות העברת אינפורמציה מ-0ק ל-46וא ולהיפך). סא₪554: מאפשרת לך תמיכה בטקסט, שילוב תמונות, ציור, איור (ספריית איורים מרהיבה), יבואקבצים בפורמטים שונים, אפשרויות מיזוג, שינוי צורה וצבעים. כמו-כן תומכת התוכנה בהפרדת צבעים בפנטון ובפרוצס. תמיכה ב-ק]] וב-ךק]57508סק. המרת קבצים. גרסת ה-6 זהה לחלוטין לגרסת המקינטוש. ףז 4 4 חוד אימפקט גאה להציגבפניךְאת הפתרון הטוב בול לבעיות סדר, עימודועריכת טקסט. 1 (חטדא=/, התוכנה הידידותית וקלת ההפעלה, (בגירסה חדשה!) עובדת תחת 3.1 5טסאזו/. ליצירת מסמכים באיכות גבוהה. מאפשרת קליטת טקסט שוטף ממעבדיתמלילים שונים ושילוב תמונות מתוכנות גרפיות חיצוניות ומהתוכנה עצמה. מאפשרת עבודה במקביל מול תוכנות גרפיות אחרות. | כמו-כן משמשת דא למטרות סריקה איכותית, בניות יחידה והפרדת צבעים מקצועית בפנטון ובפרוצס. ומדפסות תואמות 5/)שאז/. 40 אכ יז אימפקט תצעיד אותך קדימה עם תוכנת הגרפיקה המובילה בעולם ה-6< ( 70% מהשוק ). בנוסף לכלים הגרפיים הקימים משלבת התוכנה יכולת ביצוע אפקטים (לרבות תלת מימד). התוכנה כוללת מספר תוכנות נלוות כגון: 51064 המיועד לפרזנטציות. ד1107071ק, לעיבודי תמונה צבעוניים ברמה גבוהה. 784605, ליצירת סמלים. 105416א, להצגת מכלול קבצים גרפים, מאפשרת שליפת תמונה במהירות. 61141, ליצירת גרפיקה עסקית בתלת -מימדוהצגת גרפים בעזרת תמונות . בחבילת התוכנה כלול תקליטון ]600 עם 12000 איורים חינם! צוות מיומן ילווה אותך במתן תמיכה טלפונית, יעוץ והדרכה אישית, תמיכה עברית צלצל עכשיו לפגישת הדגמה חינם - 03-5289121 כל השמות המוזכרים במודעה הינם סימנים רשומים. ₪ הצ גררצרך איפתֶט ורבוח חחוורים בויח בריזמה תאיס את עצמו לתבניות אות שונות, ולעיתים קרובות הדבר מתבטא בצורך לשנות ידנית את גודל התמונה ולהזיזה ימינה-שמאלה או מעלה-מטה, כדי שהיא תמלא את שטח התצוגה אופטימלית. בצגים עם כיוונון סיפרתי ניתן לש- מור בזכרון את מצבי התמונה הקשורים עם כל אבחנה, כך שמעבר מאבחנה אחת לשניה, למשל מ-64 ל-5/04 לא יגרור "קפיצהיי של הת- מונה וחשיפה של שוליים שחורים, בין התמונה למסגרת סביב המסך. ₪ תוצאות המבדקים המבדקים כללו חלק אובייקטיבי, של פרמטרים הניתניס למדידה כמותית מדוייקת, וחלק סו- בייקטיבי בו אבן הבוחן היא העין האנושית. החלק האובייקטיבי בוצע בעזרת הנתחים 5 של חברת מיקרווישן ו- 601.08 0 ₪ 8ם2צגאג של מולטה. לבחינה הסובייקטיבית נעזרנו בתוכנת מדג)אצג.וקפום .0550 של חברת סונורה. התוכנה כו- לא מתיישנים עם התקנים. צגים רבי תדר היא עוצמה של 158, אבל עוצמה גבוהה יותר אינה יתרון משמעותי כל עוד השפורפרת לא בלתה מעודף שימוש. היתרון של הארה גבוהה יותר יתבטא רק אחרי שנים של שימוש, כאשר הדעיכה בזמן של הפוספור משאירה רזרבה גדו- לה יותר למסכים שהתחילו את החיים עם עצמה בלתי מנוצלת. יש הבדל בחשיבות הי- חסית של עיוות ייכרית המחטים'י בכיוון האנכי והכיוון האופקי. הראשון מפריע יותר לעין. גם היחס בין הערך הנמדד במכשיר למה שהעין רואה אינו פשוט. העקמומיות של המסך גורמת לכך שהתמונה ניראת אחרת מכל נקודת תצפית. המקוסם בו הוצב מכשיר המדידה אינו זהה לנ- קודה ממנה העין שלך תצפה במסך. אנחנו גם השתמשנו בברירת המחדל של הצגים, כפי שה- כינו אותם היצרנים, אבל לכמחציתם יש אפ- שרות לשלוט בעיוותי "כרית המחטיסיי ולשפר את התוצאות שהושגו במבחן. במבחן ההתלכדות, 68א65תם/א1560א , סטיות של 0.255 מיימ כבר ניראות לעין, אם כי הפרעה ממשית נגרמת רק עם הס- טיה גדולה מ-0.4 מיימ. סטיה זו טו- רדנית במיוחד, שכן מלבד הקטנת החדות היא גורמת שקווי המתאר של שטחים ילוו בייצלליםיי צבעוניים דקים. צגים שעברו ;זיספוס כימי (איכול - 0אז164ם) של פני המסך, למניעת הבהקה, מטשטשים את הא- פקט של אי-התלכדות, במחיר של הקטנת החדות. מסכים שצופו בחו- מר נגד הבהקה, במקום חיספוס, אנם מטשטשים את החדות אבל הציפוי מקטין את הבהירות. המדידות האובייקטיביות נעשו במעבזות כ? 58 עט צלוז' אלקטרו-אופטי משוכלל. להערכה סובייקטיבית נעזרו הבוחניט בתוכנת יעודית לבז'יקת מטמיט. ללת ספרית מבחנים המדגישים אספקטים טכ- ניים של המסך, כמו חדות, דיוק גיאומטרי, הת- לכדות, מעברים חלקים בין מוד מלל למוד גרפי וכדומה. כדאי לשים לב שהמבחן הסובייקטיבי הוא במקרה זה משמעותי יותר ממבדקים או- בייקטיבים פורמליים. ציוד הבדיקה המקצועי בו השתמשנו מסוגל לאבחן פגמיס שהעין לא מזהה ושאינם מפריעים לשימוש נורמלי. חשוב גם לזכור כי צגים, בניגוד למוצרי מחשב אחרים, אינס זהים זה לזה אפילו אם הם נוצרו באותה סידרת יצור עצמה. התוצאות האובייקטיביות צריכות לשמש כנקודות השוואה יחסיות ולא קריטריון עליון. לדוגמה, בבחינת ההארה הדרישה המינימלית במבחן :זוא הדרישה שלנו היא ציון של 50% או יותר. שני צגים הצ- טיינו במיוחד: 320% 186 וטוא של שמא ו-150 אסן0%18 של קו- מפק. הם השיגו | מעל 70% במוד 64 ויותר מ-60% במוד 504. חוץ משלושה צגים; של 6 סוני וסייקו, כל צגי 14 אינטש נבנו סביב שפופרת מסך רגילה. שלושת היוצאים מהכלל משתמשים בשפופרת טריניטרון. | כל הצגים מקבוצת 15 אינטש, חו מ-א01510 של קומפק, משתמשים בשפופרת הנ- קראת יישטוחה ורבועהיי (פה500 דא.), הגדרה המתאות יותר תחושה סובייקטיבית יחסית מאשר אמת גיאומטרית מוחלטת. הצג של קומפק, שמשתמש בשפופרת שטוחה לחלוטין תוצרת 4ד1א26, נראה "קעורי כמעט. מסיכות %48א] מתפקדות כתריס במ- חצית צגי 15 אינטש, אבל לא באף אחד מצגי 4 אינטש. מרווח נקודה של 0.28 מיימ הוא הס- טנדרטי, מלבד במסכי טריניטרון ובצג של קו- מפק, הטובים יותר. לתקנים השוודיים, אוא, למניעת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים נמוכיס מאוד אין חסידים רבים. 5 צגים עומדים ברמה 1 של התקן ו-19 עומדים ברמה 2. הוויכוח המי- קצועי, בשאלה האס הקרינה בתדרים נמוכים מאוד מזיקה לבריאות, עדיין לא הוכרע ורק כמחצית היצרניס רואים הצדקה לעלות הנו- ספת של מיגון אקוא. דבר אחרון אותו כדאי לציין, לפני שניגש לס- קירות עצמן, הוא הזמינות של אותו מוצר עצמו תחת שמות שונים. יצרנים רבים רוכשים את הצגיס מחברות מתמחות (/08%) ומוכרים אותס תחת שמם. אנחנו קיבצנו כל קבוצה של צגיס זהים לסקירה אחת תחת כותרת משותפת. 0108428|0 הה821חם 5 שני הצגים של פַחו92וח48 מצטיינים במיוחד במ- חיר שוק נמוך, שאינו עומד בסתירה לביצועים מתקבלים על הדעת. דגם אא 6/8428 הוא צג 4 אינטש, הנמכר בשוק האמריקאי ב-329 דולר, עס בקרה אנלוגית, ושפופרת מסך קו- נוונציונלית. הוא עבר את הבחכות האו- בייקטיביות בציונים סביריס ולא נכשל גס בב- חינה סובייקטיבית. למי שחי על תקציב נמוך - צג זה מהווה בחירה טובה. דגס 8 1528 מצוייד במסך 15 אינטש רבוע וכיוונון אוטומטי של גודל התמונה. הוא יכול להציג תמונה באבחנה של 1024א1280% עם קצב עידכון של 72 הר ואבחנות נמוכות יותר בקצב 2 8 (62699'0025/19)50 :0 ,6219 סוסא- 2 '96962 1 0 ו שו ,6 :וא 0061 וי 3-5 1 % ו תכ ]1 ]/ ₪,חם (ו86?) וו \ / ג 6% / ₪ לטוה ש6), 60 ]00 ]ווה וי 614, ]ואה סו 6 106 626 ואו ם/₪א2 466 !וזו םוש !66/61 91 007 כס! 4 טאומונ ואוו ז]ווזווו זוס16י וו והוסא /ו0ז,0/1 6ה/ש/6/0 שאס 160% 6 6 סש ₪160₪ שוח ששו |וא 6₪- כ;שוופוו כ טוווו כשווסוו ( 2 | כשווסוו כ( ופא 50 הש 6/0 שא ₪160 כ (2 הטוס . ו לא מתיישנים עס התקנים. צגים רבי תדר - ₪ של 74 הר>. למרות שהמבחנים האובייקטיביים הראו עיוות ייכרית מחטיסםיי גבוה, הבחינה הסובייקטבית לא מצאה בכך בעיה משמעותית. במחיר שוק של 679 דולר (בארהייב) זה ללא ספק צג השווה את מחירו. 6001/16 561. / 0 0000105 0152 - 20000 / 168010 59 כל הרביעיה הזאת היא של תאומים זהים. המ- חירים שונים מאוד כאשר הם מודפסים במ- חירוניסם הרשמיים, אבל מתכנסים לסביבות ה-500 דולר ברחוב האמריקאי. המסך הוא שפו- פרת רבועה, עס מסיכת ג אן וטיפול כימי נגד הבהקה. זכרון סיפרתי שומר 32 מצבי כיול לגודל ומיקום התמונה והלחיצים לכיוונון סי- פרתי ממוקמים בצורה נוחה מתחת למסך. למ- רות שהצגיס האלה לא משתייכים לליגה הע- ליונה הס בהחלט ראויים לעיון נוסף. / +35 / ם3 וחהספסזסון ופה 0 +768ו01 / 1024 60080 20000 6 וד ששת הצגים האלה נראים זהים במבט ראשון אבל בחינה מעמיקה מוצאת הבדלים ביניהם. 4 תג050ז0ו1א ו-20002 65%ט₪6ק0 | מצויידים במסך 15 אינטש - האחרים מסתפקים במסך 4 אינטש. לכולם מסיכה של 0.28 מיימ, חיספוס כימי וטיפול אנטי סטטי של פני המסך וזכרון סיפרתי לשמירת מצבי התצוגה לאבחנות שונות. השליטה בבהירות ובניגוד נעשית בצורה אנ- לוגית ולחיצים סיפרתיים מאפשרים תיקון עיוו- תי ייכרית מחטיסיי ועיוותים גיאומטריים אח- רים. בין רביעית הדגמים עם מסך 14 אינטש, הגי- רסאות +35 תגספסזסו!א ו-15000 ופשטףוקס עדי- פות על קומפק 1024 ומיקורסקן +35. הדגמיס עס מסך 15 אינטש, אופטיקווסט 20002 ומי- קורוסקן א4, מספקים יתרון ברור בזכות שפו- פרת מסך שטוחה. 6 - ]6 / 337 - 6!]8 ₪406 7 6פוחט בשלישיה זו מצטיין דגם 536-א6 עם מסך 15 אינטש שטוח, ביצועים משופרים ובקרה עדיפה. שני האחרים מצויידים בשפופרת 14 אינטש, בקרה אנלוגית, טיפול נגד הבהקה ואישור תקן פקוא. בין השניים ההבדל הוא איכותי בלבד. הצג של 6וחטל) מיוצר עייי 406, לפי טענת 6וחט) תחת בקרת איכות מחמירה יותר מהסטנדרטית. המבדקים האובייקטיביים הוכיחו כי יש רג- ליים לטענה, אם כי הבחינה הסובייקטיבית לא מצאה הבדל משמעותי. הצגיס מסוגלים לא- בחנה של 10248768 רק ב-60 הרץ ונסיון להרי אותס באבחנה גבוהה ב-72 הר גרר ריצוד בקצה המסך. הצג השלישי, עס שפופרת מסך שטוחה של טו- שיבה, מספק רק שיפור קטן בשטח התצוגה, אבל שיפור עצום באיכות התמונה. ניתן להגיע לאבחנה של 1024א1280 ובקרת מיקרומעבד מאפשרת לא פחות מ-36 תוכניות תצוגה סי- פרתיות. הן הבחינה האובייקטיבית והן המבחן הסובייקטיבי הצביעו בצורה ברורה על דגס 6 כבחירה המועדפת, למרות תוספת המ- חיר (500 מול 400 דולר במחירי שוק אמריקאי). ח214 6חסזת צג 14 אינטש זה הוא הראשון בסידרה חדשה של צגים שתכלול בעתיד מגוון רמות אבחנה. כרגע אתה צריך להסתפק במספר אבתנות קבו- עות מראש, הכוללות 8008600 ב-72 הרצ הגאד כל כך אמ'ח' שבא לגעח.. קבוצת אפלקר נציגה רשמית בישראל של חב' אהאאד יפן גאה להציג את סידרת מסכי ה - חסופועזזוטו! טכנולוגית המסך השטוח (ח50196 פזט50 81ו=) ותדר הסריקה הגבוה מאפשרים הצגת תמונות יציבות וללא היבהובים. הבהירות הגבוהה מדגישה צבעים ומאפשרת הצגת טקסט חד יותר, וגרפיקה ברמה שטרם נראתה. המסכים במשפחת חסופו/טוטו! הינם 6אוא-56ד400, 4650 והש דאו-אסא שתוכננו במיוחד לתמוך בסטנדרטים הנוכחיים והעתידיים של מחשבי 56 ,05/2 ,ה5סדאו6גו ותחנות עבודה גרפיות. 5 - עו +876 - )וא 5 - א 5 - א אסחזואוחד "14 05 זג = "17 5 50 זג = "20 אסחדואוהד"20 8 א 1024 וא 1024 א 1280 |א 1200 א 1600 |א 1200 א 1600 גודל נקודה - 0.26מ"מ בקרת מיקרומעבד תמונה חדה עד הפינה בקרת מיקרומעבד חחוח0.28 גודל נקודה תצוגת פס! של הפרמטרים בחזית הצג מסר במחיר אטרקטיבי לבעלי מחשבי חפסדטו6גוו == 6 וכל כך קש'ח שבא לשולוף!ו! הדיסקים השליפים הפופולרים ביותר בעולם! הדיסק המקורי של חב' ]570085 ארה"ב גם הוא מיוצג בישראל ע"י קבוצת אפלקר. דיסקים שליפים משלבים את הביצועים של דיסק קשיח, עם אמינות ונוחיות של ץסקס = ויכולת הגיבוי ושמירה של טייפים. 1 מספק נפח ומהירות גישה שמאפשרים בקרוב לעבוד איתו בתור הדיסק הראשי. שלוף אותו 8 ותוכל להגן על נתונים קריטיים בכספת. מהירות 7 8 הוסף עוד קסטה והכפלת את נפח הדיסק. 16 ממוצעת 200850 - הדיסק שגדל איתך. 0 66 ]ו 0% שש םש ₪ ש=ם = = =ז .או = | 0 4 רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן נתניה קבוצת אפלקר טל' 053-619310 | פקס'053-616969 שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר . רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משודי ממשלה, מוסדות, לשהב" 0‏ טָלִ' 053-616962/3/4 | טל' 341390 ,04-253604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס' 053-625714 ר! 4ססם 0 = 45 ו-1024%768 | ב-60 | הרץ. המבדקים האו- בייקטיביים הם טובים למדי, אבל בבחינה הסובייקטיבית נתגלו ליקויים. הטקסט השחור על רקע לבן נראה ייבוצנייי והתמונה בקצה המסך יישטהיי קלות. מאחר והצג לא מצוייד בבקרת גודל תמונה אוטומטית, נזקקנו לשחק בכפתורים בכל פעם שעברנו בין מצבי תצוגה. יש בסקירה צגים שלא נזקקים לכל כך הרבה פשרות, ומחירס נמוך יותר. 0 חסו5ו/0 608 לצג 15 אינטש זה יש את המראה הזוויתי יוצא הדופן של מסך 18א25 שטוח לחלוטין. לש- פופרת השטוחה מרווח נקודות קטן במיוחד, 6 מיימ, ושיטת מתיחה יחודית של המסיכה, המבטיחים תמונה חדה בצורה יוצאת מהכלל. המסך מטופל כימית נגד הבהקה והוא מצופה בחומר אנטי-סטטי. הבקרה היא ספרתית במ- לואה והיא כוללת 14 מצבי תצוגה. ברוב המ- בחנים השיג צג זה ציונים טובים עד מצוייניס והבעיה היחידה היתה במעבר ממוד מלל למוד גרפי. המעבר כרוך בשתי שניות של מסך כבוי ושניה של התייצבות מחדש. מלבד חסרון זה הצג הוא בחירה מצויינת למי שיכול לשלם את המחיר (בערך 5660 בשוק האמריקאי). לא מתיישנים עס התקנים. צגים רבי תדר -->-= 07% 005 - 1 את הצג הזה משווקות חברות דיוור ישיר רבות והוא מציע ביצועים סביריס במחיר נמוך (בערך 0 בשוק האמריקאי). המסך הוא שפופרת 14 אינטש רגילה והבקרה אנלוגית, ובכל זאת המ- בדקים הראו ביצועים טובים הן במבחנים הפו- רמליים והן בבדיקות סובייקטיביות. באבחנה של 8008600 התמונה יציבה עד לתדר ריענון של 2 הרצ ואילו באבחנה גבוהות יותר צריך לרדת בתדר, | או לעבור | לתצוגה | ישזורה" (0פ6א,1תטדא]). בשני המקרים אנו מתרחקים מתחום העבודה האידיאלי של צג זה - אבחנה בינונית - ומפלח השוק המיועד לו - תקציב רכישה נמוך. 4- וח פטוזהם צג זה מיוצר בקוריאה עייי חכרת 600 ומ- שווק עייי טחגפ. המסך הקנוונציונלי של 14 אינטש מציג תמונה באבחנה של 8008600 עם קצב ריענון של 72 הרץ או 10248768 בקצב 70 הרץ. המסך מטופל באיכול כימי וציפוי נגד הב- הקה ואיכות התמונה טובה בהחלט. הצג אינו זול (בערך 5440 בשוק האמריקאי) אבל הוא בנוי היטב ובהחלט ראוי לבחינה מקרוב. 146 הה56גשווט ,] זטת 1 1) 4000066 084 4 0 181010 151 1/1180 5 / פט1 ח41/306 5800 0 חסו5 ל גו|טא אגא גד הייחמולהיי הזאת כוללת מספר תאומים וש- לשות. אולטה-סקן 146 של 11מכ, 6141 של פורה ואלפא-סקן פלוס של סמפו הס אותו צג בשינוי אדרת. בצורה דומה, 1585 של זפ , אלפא סקן 15 של סמפו והצג של טקסן הם זהיס בכל, מלבד השם. כולס מיוצרים על ידי סו 5. דגם 1418 (1.8 מציין ייקרינה נמוכהיי) של ]ומע הוא תאומו של 14 סז? 6חסתגום ו-1518 מיוצר עבור 811 על ידי 6מא. השלשה הראשונה 146(‏ 11מס, 6141 084 ו- 5 תּספגהק1) מבוססת על מסך 14 אינטש קונוונציונלי, עם ציפי סיליקה גד הבהקה, בקרה אנלוגית ואבחנה מירבית של 768א1024 בקצב 72 הרצ. הביצועים ברוב התחומים טו- בים, במיוחד בגירסת 120א54, מלבד התופעה של תצורת מוארה (ם018 - צורות. ג אומטריות הנוצרות מהנחה של רשת על רשת. במסכים האפקט נוצר מהתאבכות בין רשתות 8% (/0כוכ, 10078 בנג המנוע רב העוצמה של 1:36 ת31]/| 58%585 בגוף החדשני של 005ם1/ 5]/ על 6 ]8 ,18060056 0] = ספ פ ססוזקזווק 6 סחשטטן ה וד [... ,16ב ט, 3106 ש) אוו ק [6)/5118016 415518 ו 60105 0,זק6 וחטה) 0 0 | | 5 1 .3118066 155וא כ 8 8 5 06 א זז ו ו הסוו 6 033 6 % | 16515 60)0חו8 זה קהסא 1 66 6)ק)))טוא 5 חו 165 הטפ 16001 0 ו טפ 604 וז 856 סז ]0 החו3ז0ז5ו3] 6 856ח6זטס 660 אשי 0/ שכן21 סששיסשוו, ו/ל/ללכוא, ש/וכוא. כא/56': | ו 5/0 1//יַפ 0וככו2 4/0 וכ 3%י-5 0 אי)וכ חיס!/ כ[ש|₪ ₪ לכו .עה אש 5ִ' /6//0, כסכוכתי זויכוכ2 א/ו[1, ₪ יכ 6יפָ)/ כ[פָאי /<י ואיש 0/ שיש <מכישיי (/יק, תיכוא, 0יחפ ו0/ו) 92/5 5/ַככ5 א[ 500 יי / ]וקפיס ) ₪ ללכו /527 20/9055 20% 3 ₪ כיג/ליק /ווכיכיס כ/ויות? 0/ %'0, 84ו], 2/0 /) 2004 20/7 /וא/0א 0/ 0 פִסקו9ו2 6 פִפָק2 ו ₪ קווש (2 מ ₪ (/3'/ 7 0 2ו] /וכ/2, כו// 5'כלו] ויכ0ו0/', - / 5 / עכוןו 20 יל 1/24/26 5 ככת 214 8) וכו 665יס6יוא 0 לב- קייש כו- 5[יות, //2/0. וק50 7 י0ו/קי. תפי כ- 6הַַ8"]ם181 8 (702/. /109/./%//5!) ש 2/0/09 9/0 /23 וי ((00י0 | ₪ 0 גוכו גכמיש ליסקייק -/9ליי כ4יכוי, גְכוכ2 ₪ איוק, ץע ושי 0 90 הוכפי 0/0/ 955 (כ00/ 20 3/0 ו5ו30י: כ/0פת2), אבות כעוק 509ו33וכו. 609יס6יות, פיקיואות, וכזת //לפיכפי 20% ₪ 20 [ללכון ןי 79 כ4ופן 606 כין ₪ ,יו ןי /3/022/74/0י, /0לוכק: חיפו/ כ//ו] קןן₪ 8 )וי 6אכי (9//י 4 כו ום") ₪ שי -10/7ס, 7% 3/כי!ס, 060, ו 501 לכוא 5055 1206 עכשיו עוזרת לך 5855 ל-5/א00ת1/ להקדיש את זמנך לתכנון והסקת מסקנות בתחומי התוכן של עבודתך, במקום לבזבז אותו על לימוד ושינון של פקודות וכללי תכנות קשוחים, ולמאבק אינסופי בפוטנציאל השגיאות העצום הטמון בהם. אל תבזבז עוד זמן נוסף. פנה אל: 8 5011/8716 ח0ו1ז19ח656ז 0ח8 |5181181168 טל. ‏ 03-5633070 קבוצת פורמולה 0 = - 03 פ3ף פשל9ף₪ 52 פקס. ‏ [ 3 2218 56 - 0/3 390=99 679892 * ש 5 ₪ כ 49 הצבעים השונים. התוצאה הנחזית לעין היא ששטח בגוון אחיד מקבל טקסטורה מחוספסת או גלית). השלשה השניה, של צגי 15 אינטש, מבוססת במידה רבה על אלקטרוניקה דומה לצגי 14 אי- נטש: בקרה אנלוגית, כיסוי תחוסם תדרים דומה ואין כיוון גודל תמונה אוטומטי. ההבדל העי- קרי הוא במסך, שביצועיו האובייקטיביים הס בינוניים. גם הבחינה הסובייקטיבית לא מצאה שצגים אלה מציבים שיאים חדשים בתצוגה גר- פית. במחיר שוק (אמריקאי) של כ-550 דולר הם מהווים הצעה הוגנת - אך לא מלהיבה. הזוג, 1415 של 1.1 ו-14 סזת 6תסוחגום של מי- צובישי, מיוצר על ידי החברה היפנית, שכללה בו אלמנטים של ליגה א': עמידה בתקן ]1 אק)א, זכרון ספרתי, אבחנה של 768א1024% בקצב 72 הרץ ומסך 14 אינטש בולט בבהירותו. המ- בדקים הפורמלים אישרו את המוניטין של מי- צובישי במיקוד מעולה והארה חזקה. בבחינה הסובייקטיבית הציון היה מעל לממוצע, הח- סרון היחיד שראוי לציון הוא עיוות ייחבית" (עיוות גיאומטרי הפוך מעיוות "כרית המ- חטיםיי) קל במוד 5/64. הבקרה היא ספרתית והמיקום של הלחיצים בצד מקשה על הכיוונון. לסיכום, אלה צגי 14 אינטש איכותיים מעל לממוצע עם מחיר מעל לממוצע (כ-500 דולר בארהייב). הדגם האחרון במשפחה המורחבת הוא 15/8 של ,1זפס, המיוצר עייי ספא אך לא משתייך למשפחת 6הץ8ט1גווא המפורסמת. המסך הוא 15 אינטש, עס מסיכת גאז], אך לללא סינון אנטי-הבהקה. באבחנה של 10248768 קצב הרל- ענון מוגבל ל-70 הרץ. הסימון 1.8 במספר הדגם מעיד על תיאמות עם תקן ₪ אוא. כמו צגים אחריס תוצרת מסא, גסם 1518 מצטיין בתמונה טובה מאוד, פיצוי מסויים על מחיר שוק גבוה יחסית (5639 בארהייב). 3 0000005 08 5 0081 +/4 ח6018508! | ד גם שלשה זו מיועדת למגזר השוק מעוט הת- קציבים. במחיר שוק שבין 310 ל-370 דולר הם מציעים לך צג בסיסי, שמצוייד בשפופרת 4 אינטש סטנדרטית, בקרה אנלוגית וקצב תמונות מירבי של 60 בשניה באבתנה של 8. במבדקים האובייקטיביים הם השיגו ציונים טובים, במיוחד +44 וא/1, אבל במבחן הסובייקטיבי נתגלו בעיות. הם לא ממלאים את כל המסך בתמונה, אלא מש- אירים מסגרת שחורה בין שטח התצוגה למ- לא מתיישנים עם התקנים. צגים רבי תדר סגרת. צגים אלה היו יכו- לים לכות בהמלצה חמה יותר אילמלא היית יכול, במחיר | דומה, להשיג צגים סיפרתיים, קלים יותר לכיוונון ושימוש. ו | |וחסמזו 5 9615080 0 +8 6018503 ד חה , 10005 851 אם אתה מחפש צג לא יקר המדגיש את איכות התמונה | על חשבון הייצעצועיםיי האופנתייס - כדאי לך לבדוק צג 15 אינטש זה. בארהייב תוכל להשיגו | ב-420 | דולר, מחיר נמוך בהתחשב בש- פופרת השטוחה עם מסי- כת %אצא בה הוא מצוייד. | תדר הרענון מגיע ל-72 הרץ גם בא- בחנה של 10248768 והוא צוייד בכיוון גודל או- טומטי. המבדקים האו- בייקטיביים הראו תו- צאות טובות וגם בחנה סובייקטיבית לא קילקלה את הרושם הטוב שעשה צג זה. [חוסס6ט!25//8 הוחו 19" שלושת הצגים במשפחת ותוסקטטנג מספקים בחירה בין צגי 14 אינטש אנלוגי (6312), 14 אי- נטש סיפרתי (6314) או 15 אנטש סיפרתי (6319). כולס ראויים לשיקולך, אס כי הם לא נקיים מחסרונות. א18 משתמשת בשפופרות מסך קונוונציונליות, שטוחות בדגם 15 אינטש, שביצועיהן נמצאו ממוצעים במבחנים. הדגמיס הסיפרתיים כוללים בקרה על מה ש-18% קו- ראת "טמפרטורת הצבעיי אך אנחנו לא הצלחנו 5-5 111080/7015501 ודד 7 1/ 2" - - 6 ל הרי לוהות את האפקט על התמונה. בחינה סו- בייקטיבית הראתה שהתמונה נקייה בדרך כלל מאפקט מוארה ומושג כיסוי מלא של המסך בדגמים הסיפרתיים. בדגם 6312 האנלוגי הת- מונה לא ממלאת את כל המסך ונשארת מסגרת שחורה מסביב. דגם זה גס מוגבל לקצב ריענון של 60 הר באבחנה של 768א1024. 5 / 45 סחץ5אחוח ד 1060 שני הצגים של חברת ומוח1060 מתבלטים בא- בחנה הגבוהה מאוד שהם מציעים: דגם 45, עם מסך 14 אינטש מגיע ל-128081024 פיקסלים ודגם 5, עם מסך 15 אינטש, מגיע לאבחנה של 0, האבתנות הגבוהות מאוד מושגות במוד שזור (468.זמפזאת) ואילו במוד זא צריך להסתפק באבחנה נמוכה יותר. בשניהם מש- תמש היצרן בשפופרות קונוונציונליות, עס עי- בוד כימי למניעת הבהקה. בפועל, אין משמעות רבה לאבחנה עליונה על מסך קטן ולכן עדיף לרכוש צג, שמוותר על מודים של 1024א1280 ויותר, תמורת מחיר נוח יותר. "15 / 10145 / 101460 וו מוצרים טובים יותר - עולים יותר וזה המצב עם שלושת הצגים המעולים של 46 הדגס הזול ביותר 181460 (כ-400 דולר בשוק הא- מריקאי) מבוסס על מסך 14 אעטש קר 46% שלך, ותכנס לעניינים. * סאונד בלסטר-כרטיט /, קול שהוא פיצוץ עולמי / במחשב האישי. 0 5 5008 : כרטיס הקול המאפשר לך דגימת קולות. השמעת צלילים, נגינת מוסיקת !וז ניתן לחיבור ל-וםווו, ל-ג'זיסטיק. למגבר להמקולים למיקרופון או למערכת : חיצונית ולמספר הב.₪ תוכנות מסוגים שונים, . מערכת ההפעלה בעבריתוו. זו מו * אתה לא רק שומע אלא גם רואה! הצגת וידאו על המסך מכל מצלמה או וידאוטייפ. לכידת תמונות בגדלים שונים | שי מערכות מולטימדיה. - וקה את הכרטיסים ניתן לשלב 0 ושמירתן על הדיסק. כולל בערכות מולטימדיה הכוללות ו 00 - תוכנות לעריכת מצגות על כונן 00 ושפע תוכנות להפיכת לאנשר קול מיקצרעיים. מסך מחשב. המחשב למרכז הנאה. בידור 2 איכות קול של קומפקט ולימוד לכל המשפחה: 6 דיסק, מוסיקת סטריאו . 5% באיכות גבוהה ביותר זו188 יותר ערוצי קול, יותר תוכנות ויותר שיכלולים ופיתוחים. ו יי | ו וו רח' הסדנא 7 רעננה טל. 052-911915 = 692909-290 ,0 "0 0000₪) סו םת זז ₪ ה וש ]| מבצע טוף ענה - למפיצים - 7 / - , / 6 לי ₪ מערכת מולטימדיה בסיסית 1750 ש''ח + מע"מ. קה 0 שלם עבור 9 על כל מוצרי 3 ל כולל: 80-מ + .80 הפז5.זפ פאט50 + תקליטור 1 פא500 ו 00 ב 5046 הוח 100 ודד נוונציונלי והוא מסוגל להציג תמונת 1024768 בקצב 72 הרצ. דגם 145א!א מבוסס על שפופרת טריניטרון עם מרווח חריצים של 0.25 מיימ וי- כולת להציג תמונת 1024א1280 ב-60 הר. אב- חנות נמוכות יותר רצות בתדר 76 הרץ. דגם זה גם מצוייד בקרה סיפרתית עם 17 תוכניות שמו- רות בזיכרון. דגם =15א1א דומה לצג הסיפרתי 145א)/, מלבד השימוש במסך 15 אעטש שטוח עם מסיכת מג/א]ן. השוואה בין שלושת הדגמים מהווה שיעור בהבדלים בין שפופרות מסך. השפופרת הקונוונציונלית המותקנת בדגם 181460 אינה מספקת חדות תמונה ובהירות ברמה של שתי האחרות. שפופרת הטריניטרון בדגם 148אוא מייצרת את התמונה החדה ביותר, עם הת- לכדות מושלמת אך בעיית עיוותים קלה. שפו- פרת ה-48 א בדגם א15א1א משלבת את הטוב בשני העולמות: חדות ובהירות כמו בשפופרת הטריניטרון, ללא עיוותי ייכרית מחטיםיי אותס מצאנו בדגס 145א!א. התוצאות הפורמליות לא מבטאות את השיפוט הסובייקטיבי, שנתן לשלושת הצגים של 6אוא ציונים גבוהים. דגם =15א1א עשוי להיות הב- חירה הטובה ביותר למי שרוצה להציג אבחנה של 10248768 על מסך 15 אינטש. 710% 8סשפוו]ו צג זה, שנמכר בארהייב ב-370 דולר, לא וכה לשבחים במבחנים הסובייטיביים. למרות תו- צאות סבירות במבדקים הפורמליים, הרושס הכללי הוא מאכזב. מלל שחור על רקע לבן נראה ייבוצייי ונמצא הבדל בין הבהירות בצד ימין לבהירות בצד שמאל של המסך. תצורות גליות וצללים (60110515) מלווים את התצוגה ברקע טורדני. את כפתורי הבקרה תמצא מא- חורי המסך, במקוס אליו קשה להגיע אם אתה רוצה להתבונן במסך בומן שאתה משנה את הכיוונים. ‏ בשוק המציע אלטרנטיבות טובות יותר אין סיבה לב- חור דווקא בצג זה. 0 ח508 א ו340 סיכום בשלוש מי- לים: יוצא-מן-הכלל. למרות מחיר שוק של יותר מ-700 דולר זה אחד הצ- גים הראויים להמלצה - ולכל דולר שתוציא עליו. המסך הוא 15 אינטש שטוח, עס מסיכת ג שא ציפוי סיליקה נגד הבהקה ואבחנה של 8 בקצב 76 תמונות לשניה. הבקרה הסיפרתית מכטה את כל הפרמטריס שאתה יכול לחשוב עליהם, על מנת להשיג דיוק גי- אומטרי ונאמנות כרומטית. הבקרה כוללת זכ- רון של 28 מצביס מתוכנתים ופונקציה יחודית של מצב ייהמתנה'י, בה צריכת הזרס החשמלי מוקטנת. המבדקים הפורמליים הראו תוצאות מעולות בכל המבחנים, מלבד עיוותי 'יכרית מחטים" שדרשו כיוונון ידני. בבחינות הסובייקטיביות הצג הזה התבלט בכל האספקטים, עם תצוגה חדה ונקיה, ללא אפקט מוארה או עיוותים אח- רים. המעברים בין מודים הם חלקים ושטת התצוגה הוא נדיב. אם אתה מוכן לשלם עבור צג הטוב ביותר - לא תמצא לו מתחרים. 6 / 30% סהץפווטוו םסא אלה שני הצגים רבי התדר הפופולרים ביותר - ומסיבות טובות. ₪6א הציבה בהם דוגמה לחי- קוי ויעד לתחרות עבור כל שאר היצרנים. שני לא מתיישניס עם התקנים. צגים רבי תזו ------- ה הצגים מצויידים במסך שטוח 15 אינטש עם מסיכת ‏ ג /אז, ללא טיפול נגד הבהקה. 6מא מעדיפה מסך חלק, המשפר את הבהירות, ומ- שאירה למשתמש את האפשרות להצמיד מסנן נגד-הבהקה חיצוני. החברה מציעה שני דגמים, רגיל וכהה, המתאימים לתנאי תאורה רגיליסם או בוהקים במיוחד. מחיר כל מסנן הוא 69 דולר. דגם 350% מציג אבחנה של 10248768 בקצב מירבי של 60 תמונות לשניה בלבד והוא מצוייד בבקרה אנלוגית. דגם 406 מגיע לקצב ריענון של 70 תמונות לשניה באבחנה גבוהה והוא מצוייד בבקרת מיקרומעבד עס 19 תוכניות שמורות בזכרון. כיוון הגודל ומיקוס התמונה הוא קל במיוחד. ארבעה לחיצים מסודרים ברי- בוע יימותחים'י את התמונה לכיוון פינות המסך. לחיצים אלה משמשים גם לכיול הצבע, פו- נקציה ש-6פא קוראת ז6000ט6סג, כך שאתה יכול להתאים את הצבע על המסך עס הצבע שתקבל ממדפסת צבעונית. בבחינה הסובייקטיבית השיג דגם 3:0 ציוני טובים ואילו דגם 4:6 הצטיין ללא רבב. הב- חינות האובייקטיביות אישרו את הרושסם הטוב. דגס א3:0, למשל, השיג את ציון זחא הטוב ביותר במבחנים. קיימים צגים זוליס יותר עם תכונות דומות, אבל הדגש של 6פא על איכות התמונה ממשיך להרשים אותנו - ולעשות את הצגים שלה לבחירה המועדפת של מי שלא מת- פשר על איכות. 11601600 6 צג לא יקר זה (כ-350 דולר בארהייב) מיוצר בט- אייוון על ידי חברת חסנגחחס/ת] 686ח8 והוא מספק ביצועים נדירים למדי בתחום המחירים הנמוכים: אבחנה עד 960א1280, קצב ריענון של 0 הר> במוד 768א1024, כלוון גודל אוטומטי ועוד. המסך הוא שפופרת 14 אינטש סטנדרטית עם בקרה אנלוגית פשוטה. המבדקיס האו- בייקטיביים נתנו ציונים סבירים, שלא נפגמו גם % ו ספרות מחשבים בהוצאת באו המרכז לספרות תוכנה ומחשבים גדב'קה ועורטום ₪ 2 יירסם 65 נוסציטון כולל שני תקליטונים ניתן להשיג ברשת חנויות באג ובחנויות הספרים המובחרות תל אביב דיזנגוף סנטר 03-5288281 רמת השרון סוקולוב 49 03-5490720 כפר סבא מרכז אהרוני, וייצמן 50 052-911184 נס ציונה קניותר, וייצמן 53 08-405808 רחובות הרצל 175 פסג' חלפון 08-4716432 נתניה קניון השרון, קומה ב' 053-6258 בני ברק, כנרת 13 03-5794711 המחירים בעש"ח, כוללים מע" וניתנים לעוינוי 1% "ו המרכז לספרות תוכנה ומחשבים סל 0 | שראל מרף 3' גם בבחינה סובייקטיבית.. בסך הכל הצג הזה מהווה עיסקה טובה. 5/0 88548ק ||86 0זהאסבק פקרד-בל מוכרת את הצג הזה בארהייב, דרך כל אפיקי השיווק של מחשבים אישיים, במחיר יימוערךי' (אין מחירון יצרן מחייב) של 399 דולר. הצג מצוייד במסך 14 אעטש קו- נוונציונלי, עס בקרה אנלוגית ויכולת להציג תמונת 1024%768 בקצב מירבי של 60 הרף. הצג בנוי היטב והוא השיג תוצאות בינוניות במ- בחנים | האובייקטיביים. | בבחעות | הסו- בייקטיביות הוא לא הרשים במיוחד, עם צל- לים וגלים קלים. אסטהתִחָ9!) פסן!וחק 4 !000!) 14/ה1804509! אם אתה חושב שצג חדש אמור להסתפק בת- מונה טובה יותר, לפיליפס יש משהו להגיד לך. לדגם 019214 יש גס מגבר סטריאו ושני רמ- קולים כהכנה לעידן המולטימדיה. המקור לקול יכול להיות 1א0-כ0, או כרטיס קול, ושקע או- זניות מאפשר האזנה בפרטיות. המסך עצמו בנוי משפופרת 14 אינטש סטנדרטית עם אבחנה עד 8 בקצב 70 תמונות לשניה. הבדיקות האובייקטיביות היו טובות למדי, במיוחד הר- שימה עוצמת ההארה. בבדיקות סובייטיביות החלו להופיע הפרעות קלות במצב האבחנה הג- בוה ביותר אבל הן נעלמו באבחנה של 600א800. צג זה ימצא חן במיוחד בעיני מי שמייעד לו עתיד אודיו-ויזואלי. 8 | 1458-ם₪ 611548 אלה שני צגים שאינס מתבלטים מהממוצע, לא בביצועים ולא במחיר. דגם 85-1458 הוא צג 14 אינטש, שמחירו בשוק האמריקאי כ-350 דולר. דגם 82-1558 מצוייד במסך 15 אינטש ומחירו גבוה בכ-100 דולר. שניהם מגיעים לאבחנה של 8 בקצב ריענון 70 הר ושניהס מצויי- דים בהתאמת גודל אוטומטית ובקרה אנלוגית. המבדקים האובייקטיביים הראו בעיה של אי-התלכדות (בדגס 1458 בכיוון האנכי ובדגס 8 בכיוון האופקי), עיוותי ייכרית מחטיסיי מעל לממוצע וחדות מתחת לממוצע. הבדיקות הסובייטיביות היו טובות יותר, אך בסך הכל התגובת הבוחנים היתה פושרת למדי. 428% -50 חסזווח58 צג זה מיוצר בקוריאה ומחירו בשוק הא- מריקאי כ-375 דולר. הוא מבוסס על שפופרת 4 אינטש רגילה ואבחנה של 768א1024 אפ- לא מתיישנים עם התקנים. צגים רבי תדר שרית רק ב-60 הרץ. אין כיוון גודל אוטומטי והצג מסתנכרן רק על תדרים סטנדרטיים קבו- עים. לעומת זאת המבחנים האובייקטיביים הראו איכות תמונה גבוהה, במיוחד עיוותי ייכרית מחטיסיי נמוכים. בדיקה סובייקטיבית הראתה הפרעות מינימליות של טקסט יבוצייי ואפקט מוארה. הציפוי נגד הבהקה גם הוא בלתי מספק ויש צורך במסנן חיצוני. 5660 0 הצג של סייקו משתייך לעידית של צגים מבו- ססי טריניטרון. מחירו בשוק האמריקאי, בערך 0 דולר, גבוה יותר מצגי 14 אינטש אחרים אבל היתרונות הטכניים מצדיקים את התוספת במחיר. למסך הטריניטרון מרווח של 0.25 מיימ, חדות גבוהה (המתבטאת בערך אא גבוה) וצי- פוי סיליקה אפקטיבי מאוד במניעת הבהקה. אבחנה של 10248768 נתמכת רק ב-60 הר וא- בחנות נמוכות יותר ב-72 הרץ. הבעיה היחידה שזיהינו היא י"קופצנותיי כאשר עוברים בין מו- דים. הצג מצוייד בבקרה אנלוגית ואין התאמת גודל אוטומטית. משתמשים שלא מתכוננים לע- בור בתדירות מאבחנה לאבחנה ימצאו בו מרקע איכותי לממשק משתמש גרפי. 6- 00 שֶח50 המוניטין של סוני מתבטאים במחיר מחירון מהגבוהים שראינו, אבל בשוק ניתן להשיג את הצג הזה במחיר סביר, אס כי גבוה, של 580 דולר. כמובן שהצג בנוי סביב שפופרת טרי- ניטרון, הסמל המסחרי של סוני, במקרה זה של 4 אינטש עם מרווח 0.25 מיימ וציפוי סיליקה נגד הבהקה. אבחנה של 768א1024 אפשרית ב-70 הר ותוצאות המבדקים מצדיקים את המוניטין של סוני. תמונה חדה, בהירה ואחידה על כל פני המסך, שנפגעת רק קלות באבחנות הגבוהות מרוחב הסרט הנמוך יחסית - 60 מג- הרץ. הבקרה היא אנלוגית וחבל שהכפתורים למיקום וגודל תמונה מותקניס בצד שמאל של המסך ולא בחזית. הבדיקות הסובייקטיביות הרשימו אותנו לא פחות מהתוצאות הפו- רמליות. 6 |/ +018 6הוהפחט5 צגים אלה נמכרים בארהייב במחירים נמוכיס מאוד: דגס +8א0, עס מסך 14 אינטש, ניתן לר- כישה ב-270 דולר ודגם 1156א6, עם מסך 15 אינטש, במחיר 480 דולר. המחיר הנמוך הוא העילה היחידה להתייחס לצגים אלה בחיוב, אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שם, משפחה כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/:א60421וא סק ב) 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 25 גליונות במחיר - .222 שיח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רצייב שיק מספר.. בנל לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר בבונם-ביבבב-בבבב-בבבט אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שס משפחה ‏ 7 כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית /אז 0 גוא סק ב) 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 25 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רצייב שיק מספר .- בנק : לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר ₪ ₪ םימימ מ ₪ מיח ₪ ₪ אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שם משפחה כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/5א6421וא סק ב) 10 גליוטת במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 25 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רצייב שיק מספר בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר בבבב-בבבט-בנננ- ננם תפקיד ב) מנכייל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה חר ו תחום פעילות 1 מערכות מידע ב תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב רכש וסניות חומרה בשימוש כיום כ מחשב דא / זא / ₪0 ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת. 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת ) התחברות לרשת מקומית א ) תפקיד 1 מנכ"ל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות )ראש צוות / קבוצה חר 070" 2 . . שש תחוס פעילות 1) מערכות מידע תיכנות ישומים 3 פיתוח חומרה 3) אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרת בשימוש כיוס ב) מחשב זג / זא / סק 1 מחשב 386 / 486 3 מחשב נישא / מחברת חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת ) התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה ב אחל -- תחום פעילות 1) מערכות מידע 1)תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1) אדמינסטרציה וכ"א ב כספים וכלכלה ב) הנדסה וארכיטקטורה 1) מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרת בשימוש כיום מחשב זא / דא / סק ) מחשב 386 / 486 מחשב נישא / מחברת 3 חיבור לרשת מקומית א/! תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1) התחברות לרשת מקומית א/1 נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשביס שולחניים 1 מחשביס נישאיס 1 דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצונה / מסכיס ) מודמיס ותקשורת ) רשתות מקומיות 1) מערכות אל-פסק ב מדפסות ב) תוויני שרטוטיס 1 סורקים אופטייס 1) כרטיסי קול ו-+סוא 3 מולטימדיה ו-ד = את 7 נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה ב תוכנות עור 8פודוודט 1 שטות מחשב ב) סביבות פיתוח 1) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית אחר = נושאי התעניינות / חומרה ) מחשביס שולחניים 1 מחשבים נישאים 1) דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכיסם 1) מודמיס ותקשורת כ רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק ב) מדפסות 3 תוועי שרטוטיס 3 סורקים אופטייס ב) כרטיסי קול וטוא 3 מולטימדיה ו-ד ו 1 אחר ו נושאי התעניינות / תוכנה 2) מערכות הפעלה 1) תוכטת עזר פשוזוודט שפות מחשב ך) סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 3) בינה מלאכותית [ אחר א 0 וי 2 נושאי התעניינות / חומרה 1) מחשבים שולחניים 7) מחשביס נישאיס 1) דיסקים וטייפיס 1) מערכות תצוגה / מסכים 1) מודמיס ותקשורת 1) רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסס ב) מדפסות 1 תוויני שרטוטים 1 סורקים אופטיים 1 כרטיסי קול ו-+סוא ב) מולטימדיה ו-ד ב אחר ב ב אחר ו נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה ב תוכנות עזר 6שודווודט כ שטות מחשב סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית נושאי התעניינות / ישומים ב עיבוד תמליליס ב) גליונות אלקטרונייס 1) מסדי נתוניס ב) גרפיקה ואנימציה ב תיביס והנדסה 3 ניהול פרוייקטים ב) מתמטיקה / סטטיסטיקה ) הוצאה לאור שולחנית כ תקשורת - משתמשים ) תקשורת - ניהול 1) הנהלת חשבונות ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי ב) 885 וקבוצות משתמשים רב נושאי התעניינות / מסחריים ב) שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולס / ארהייב 3 ביצועי חברות עולמיות נושאי התעניינות / ישומיס 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס ) מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיב"ס והנדסה 1 ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1) הוצאה לאור שולחנית 1) תקשורת - משתמשים 2 תקשורת - ניהול 1) הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 3) 885 וקבוצות משתמשים ב) אחר ה וו נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 1) ביצועי חברות ישראליות ב) מחשביס בעולם / ארהייב 1 ביצועי חברות עולמיות נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטדונייס 3) מסדי נתוניס 1) גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה 3 ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה ) הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים ב) תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי ) 885 וקבוצות משתמשים ב אחר ב נושאי התעניינות / מסחריים 3 שיווק מחשביס בישראל 1) ביצועי חברות ישראליות 1) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות קלות מהירות יעילות וו לכ 1 תוכנת מדבקות לדואר לפי בקשתכם מבית התוכנה ביטס אנד בייטס בע" וו 105 6ושפה | תוכנה יחודית ויעילה להכנת מדבקות בגדליס קבועיס או לפי הרישתכם. אתם קובעים את גודל המדבקה והשדות שימצאו בה. - : : / יְּ | 515 1085 | הינו מאגר נתוניס מושלס למעקב לקוחות, עובדיס או אנשיס איתס אתם נמצאיס בקשר. באמצעותו תוכלו להפיק דוחות מלאים או לפי חתכיס למסך או למדפסת !| 105 6 ופ | המאפשרת עבודה בּתפריטים באנגלית או בעברית מאפשרת גם סווגלס לפי קודיס שאתס קובעיס: > - =) 118516 ₪105 || תנהל עבורכס את מלוא:חמלדע התיונל אודות לקותחותיכס = ותהפוך את משימת משלות הדואר לקלה ומהנה" 5 , ו 7 == אנו נשמת לבצע עבורכס ניתוח מערכת ותיכנות ו| 105 8515 | מאפשרת: / הגדרת גודל מדבקה כרצונכס / הגדרת השדות שיופיעו במדבקה כרצונכס / עבודה במסכים באנגלית ובעברית / עדכון נתונים חיונייס אודות לקוחות / הפקת דוחות כללייס או לפי חתכים /י ביצוע מיוניס לפי קודים שיקבעו על ידכס תכנות במסדי נתוניס - אנו תופריס תוכנות לפי דרישת לקוחותינו באמצעות סחִקְאסא, ובאמצעות עברית שאנו פיתחנו העובדת מתוך התוכנה (ולא כ6פד). הינו מחולל הישומום במסדי נתוניס 20780 המהלר, הלעיל נהמשוכלל המצוי כיום בשוק, יי שוכה בפרסים היוקרתים ביותר הניתמים | בעולס המיחשוב. מיוחד שיענה על בל דרישותיכם. = : - 7 תוכנות נוספות > ו ו קתו ות הר 0 ו ה 7 וחפווס דא 2% : = 578060 חסו81וחזסזח! זסחסם הפפוהאמאעק - 7 7 0 1011016 זמל 100 הדוס זו 16ח0ז861!= הת צחם צם צחם 8 57516 +ק!ז50 הגד חב +הסתח!|סזחם ו ם .5011001 > 5 והץבץ שחב הסוזבוחזס!ה! 1ה08ט51 שסאוהווס ווהוזפ 9 908 סי 2 ישראל מר 3 אבל לדעת הבוחנים שלנו כדאי להוציא קצת יותר כסף ולעלות כיתה לצגים טובים יותר. +50 חסוו8וסהח וס 1 ואד צג 15 אינטש זה, מבוסס מיקרומעבד, מספק ביצועים מכובדיס במחיר הגון, בין 550 ל-600 דולר בשוק האמריקאי. המסך הוא מהסוג הש- טוח עם מסיכת 8 ץצ ומרווח 0.28 מיימ, צי- פוי נגד הבהקה ואבחנה מירבית של 1280%1024 (סמ6א 1אתדצן). תמונה באבחנה של 10248768 מוצגת בקצב 72 הרץ, כמסג 1אפדאת-אסא . המיקרומעבד מבצע כיוון גודל אוטומטי לפי 15 תוכניות. במבדקיס הפורמליים הצג השיג תו- צאות מכובדות. עיוות 'יכרית המחטיםיי, שנראה גבוה לכאורה, לא מורגש בבחנה הסו- בייקטיבית. התצוגה קופצנית במקצת כאשר עו- בריס בין מודים ויש צורך בתיקון קל של המי- קום, למרות האוטומציה הממוחשבת. שקול צג זה בחיוב אס אתה יכול להשיג אותו במחיר אטרקטיבי. 6 / 56 10ח50/ש16 וחפוס מציעה שני דגמים למשתמשים לחו- צי תקציב. דגם 6, עס מסך 14 אינטש, זמין בשוק האמריקאי ב-329 דולר ודגס 58, עם מסך 5 אינטש, עולה כ-410 דולר. למחיר הנמוך קשורים חסרונות ברורים. למרות תוצאות סבי- רות במבדקים האובייקטיביים, בחינה סו- בייקטיבית חשפה בעיות במעבר בין מודים. התאמת הגודל האוטומטית לא פועלת ב-72 הרי ודגם 6 לא מצוייד בכפתור להזזת התמונה בכיוון אנכי. דגם 55 מאפשר לראות אבחנה של 8 ב-72 הרץ ואילו דגם 6 מגביל אותך ל-60 הרץ. לסיכום, רק מחיר מציאה יכול לה- צדיק העדפה של צגים אלה על פני צגים סי- פרתיים, שזמיניס במחירים המתחילים ב-365 דולר בלבד. 6 אם) הצג הוה לא יכול להתגאות בתכונות מיוחדות, אבל במחיר שוק של 350 דולר (בארהייב) הוא מספק ערך מלא למחיר. המסך הוא 14 אינטש רגיל, עם טיפול כימי נגד הבהקה ויכול להציג 8 בקצב 72 הר4. המבדקים האו- בייקטיביים לא גילו בעיה וגם עיוות ייכרית המחטיסיי הגבוה יחסית לא עורר בעיות במבחן הסובייקטיבי. התאמת הגודל האוטומטית הת- קשתה במקצת לשמור על גודל תמונה אחיד והמיקוס של כפתורי הכיוון בחלקו האחורי של המסך לא עוזרת לנוחיות העבודה. זה לוג צג מלהיב, אבל במחירו הנוח הוא מהווה בחירה סבירה למדי. (המשך - תוצאות המ- דידות והשוואת תכו- נות בעמודים ) 6 עם הוכנות ו 0 המצה חינם למנויים בלבדו בל הקודם זובה ! א בו כן, עד 50% הנחה ניתנת למנויים. הירחון בחנות ! מלבד, כמובן, לכן, אם אתה עדיין לא מנו? של. 136 0 / המהדורה. הישראלית, שלח עוד היום: את הגלויה המצורפת לירחון: בצרוף שיק לפקודת. עברית מבית כיוון מחשבים ונ 0% הורִפִ'ת כ'דך בונוס חינם !!1 והסאח-ס6 עם 250 פונטים ר12,000 איורים ממוחשבים קורל דרו עושה הכל. עכשיו בגרסה חדשה ומשופרת עד לבלי הכר. כל מה שאתה זקוק לו נמצא בחבילת תכנה אחת. עכשיו אין צורך לקנות מספר חבילות תוכנה שונות על מנת ליצור גרפיקה, גרפים, פרזנטציות ועיבוד תמונה וזאת כי קורל דרו עושה הכל בשבילך בחבילה רבת עוצמה שטרם נוצרה כיום לתחום הפי.סי. כל זאת עם העברית של כיוון מחשבים אשר פיתחה את גרסת החלונות לעברית ומפתחת כיום את מעבד התמלילים החדש "דגש" לסביבת חלונות. מפיץ מורשה: כיוון מחשבים בע''מ זו תס אטרכת. ארפיאה 1י37/ר ורפי את הרפיות * ורֶסִים, 3! !תות איאריים, * 00/כ ורפיש /תאון/ת * הפי הא/ר/ת, 49 (ק/ר/ת /3/8.. * כיית ורפי 90/69 /ק1ה 50 תס סק/36י/ת א%/0. חר 6קפים, 6יקוסיות /הקרנה אהאתסכ * יכ!) קכגי אנת אהת/כןיות האאחרות * אכחר ₪יאגיות אוכןות 1כ] אסרה * אן!/| הזכ 6 רקשי * ור רכ 6 תא/ן ות הגה ,רכ ת/כן/ת ארהיא/ת. כמכי מלי 6 נרסית א%/4, חר (ית] זְהסִיק ליאה כא6% הכ] * אט//ן רתכ 46 6/0 כשןו1ית /מכרית * 000/, ארה'אים. 00702 91% 90/00 * * ססָריית תא//ת /0א1י. ארהיאה * תיאת 91% 601 --3/5/ 7/0 0 וקסוק %יכ/ר תא//ת אא/תסכ (ית] 01ו/ת כתא/ה הכ] * כ]ים, תנק רכי אגא * 000 רכ או//ןים * אארכת 1/0961 כ3כא חר כ * הכ]י 9יר10 1/0/00 כתא/ה * סר/ק תא/ה, ה6//ר ייז6ה כת/כןה בנוסף 5 א זט 008, ו-416 05וא זט 60 משות, מקצועיות, עוצמה זה קורל דרו של כיוון ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טלפון: 027733941 פקס: 02-733938 סוכנים: * פלרון בע"מ, רח' גבעת שאול 24 י-ם טל. 525181, 557420, 02-5379022 = דסקטופ בע"מ, רח' מחיר 5 ת"א טל. 05-440591 = קומפיובית, רח' הלל 5 ירושלים טל. 027242255 * קומפיוטרלנד טל. 04-514214, 05-5575986 ,027259472 > קול-זאב, רח' דורות ראשונים ירושלים טל, 027257828 * ארם, תל"אביב טל. 0575466111 5739 שרת' הדבפה היע חי כ קוא תת 32 ויו מאת: פרנק דרפלר ודויד גרינפילד תרגום: אבשלום בן דב קל לקצף בהוצאות הדפסה, אס ברשותך שרת-ההדפסה הנכון. להלן 18 שרתים האמורים להשלים היטב את רשת התקשורת המקומית (רתיים) שלך. המדפסות של קבוצת-העבודה שלך מזמזמות כל היום, אך מטלות הדפסה ממשיכות להצטבר. אתה זקוק לעוד מדפסות, אך סיכוי שתקבל אותן. וישנן דילמות אחרות. בחברה שלך המנוצלות פחות, והשובתות בעיקר בזמן שצרכי שילוב המדפסות לרשת-התקשורת של החברה מאפשר במסגרת התקציב הנוכחי אין שוס יש אולי מדפסות אחרות, המחלקה שלך גדולים ביותר. פריסת משאבי ההדפסה ללא ומוי בר ₪ | ב לווב ]₪ 2 בש -) םם בש בב ב ב אל ה ב 8 : כ הו | 0 ; | | | / ל0- 06-20 .ףר הוצאות הכרוכות ברכישת מדפסות חדשות. אך כאשר המדפסות נמצאות בצידו השני של הב- ניין, הדפסה דרך רשת אינה תמיד הפתרון הנותח ביותר. למנהלים העומדיס בפני בעיות של מהי- רות-הדפסה ונגישות למדפסות, ‏ יש עצה. שרתי-הדפסה מרוחקים (8ד0)אמא) מאפשרים לך מיקום נוח של מדפסות בכל מקוס ברשת, ומסלקים את צוואר-הבקבוק הנגרם עייי שי- מוש בשרת הקבצים לעיבוד מטלות-הדפסה, בכל פעם שיש לו כמה מחזורי 020 מיותרים. כדי לעזור לך להנות מפירות ההדפסה ברשת, אנו מעריכים כאן 18 שרתים. כל אחד ממוצריס 4 שות' הדנפה : שרתי הדפסה - התחלקות בשפע אלה משמש לחיבור | מדפסת לרת"ם 1 פג;וסא. ‏ ישנו מגוון סוגי מוצרים, וכל אחד מהס נבדל במחיר, בביצועיס ובתפקוד. את לעומת 2508/58 המוצרים בסקירתנו מתחלקים בסיסית לאלה המשתמשים בתוכנית-העזר (צח חח שק של סג\וסא ואלה המשתמשים בפ- רוטוקול חפדא1אקת של 6ג;וסא. מכל מקום, יש צדדים דומים בשתי הגישות. כך או כך, קב- צים מוסבים מה-06? של המשתמש אל השוואת תנונות מ ומוס 6 51600 6 5106 ו | וו 7 סח| 5516005 6 5וסט0סזק 6ח! ]הסוח 06%8|0 6 000015 כ ואו 15 5 וק ו קא 1 2006 15 105 5 5 | 155 5 1% א ו 0 0% 6 בי ו הזחו 6 ב הי בי 2% 5 1 1 1 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ שר | -ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ [- ב-א | מו שך) סם ₪ ₪ ₪ ₪ 5 | | ₪ ₪ ₪ ₪ ם ו 4 ם אא ₪ ₪ ₪ ₪ ש|ב5 שב ש תת-מדריך 9 מיוחד בשרת-הקבצים, הנקרא ייתוריי (פסטטס). בגישת ה-588/55ק, שרתי-ההדפסה משתמשים ביישוס העובד עס תוכנית-העזר אפטאמ5ק של סג וטא על-מנת לתשאל את תור-ההדפסה בשרת-הקבצים. מטלות המיועדות למדפסת מסוימת מוצאות מהתור עייי שרת-ההדפסה ומועברות לאותה מדפסת. בשל יכולתם להתקשר עם שרת-הקבצים, הת- קני 398/88 מציעים שליטה יעילה על תור ההדפסה. הקוץ שבאליה הוא דרישתס ליתר קדס יס 0061 וטלב תקים חן 5 | 1115011 000015 אוו ה אה ₪ 15 5 6 זו ה זו וד די 8 6 זה 0 זגו - )ששמ ₪|₪|ש ₪ שר" |₪]ב|ש ו 6 וחוח 1/16/00 5חסק 181181 01 ז6פ חנ 5 |56700 01 זסס וטו ץסוחסוח 10 (000801075 %זסעיופת 01 פע 6 זה עצ5011 8 סטסטף 1515 ששסטף ז6ק פססן 01 זססוחטח 11515 8 זפ 1875חוזק 01 זט וחטח 1515 זוז ז6ק 06085 01 ז6סותטת 10515 05 זט" ז 66 גת 8 21 0186זוחסוח 5שט6טף 01 זפסוחעוו! 5 0860ם-ח0 011675 5 זחוזק 1ה0/976 ן 85ת6זו5 ב 56 זחוזק 0 60080186 5זפ)חוזק 1/165ה106 הסוז רה זס]ח! +ה6ה6ט הפו 010 56061 זחוזק 01 8706 0 ףָחום 56/0 חח 01 1 5 6 תוס שו זחוזק 10 81186066 סק 01 518105 ססן 108 זחוזק 10 66000ח שתזוד 3 0 ז6מוחט%/5120 16 6 906 65ום 108 01 1487065 5 06 פשוחפח זסזחוזק. 5 0 ץזוזסווק פחסוזסחט- ז50 56/6 [חוזק 010107607 10 65תסז ופ 6 5 0608 עסו 81 דסחו 5זורחס 5 סז על חסו 1 חח ס!חו 5ז זט 5. דסחו 15 פט חָ 100 חס 065וס סז תזזס]ה! ז1250 00 זוז 5 81186066 0 זס וט בי פמפזחוזק 33016 זו כ 8 חו 08008 ו 16060 ה ססן 16 זחוזק 10 66086ח סוחוד 8 4 שות' וד 508 וא זו ושאקהצ 5 8 כוח-עיבוד מאשר התקני חפדאזאקא, ובכך שכו- לם מזוהים עייי תוכנת ניהול ה-₪ג/שא כמ- שתמשים. רוב המוצריס בסקירה זו מתפקדים כ-800%58? בלבד. 0516 ותתקפאג 1 זסום-ו6 קזז, ו-אג/1 0ותחץ יכולים לעבוד כה- תקני חם/תמפק, או לבחור בגישה השניה לה- דפסה-ברשת: שימוש בפרוטוקול אמדאןאקת של 6א, כדי להתחבר לשרת-הקבצים. בגישה זו, /א,1א (6ו100/ 10409016 6תג\ו6א) מכוון מט- לות למדפסות הקשורות למחשבים שברשת. מכיוון שהתקני אמדאזחקת אינס מתשאלים את התור, חסרה להם יכולת ניהול כשל התקני הדבסה : שרתי הדפסה - התחלקות בשפע פמ /תפפק. בעיקר, מערכת הפעלת הרשת אינה רואה בהם משתמשים נפרדים. אס אתה מת- קרב לגבול מספר המשתמשים שמאפשר רשיו- נך, =מדאזאעא יכולה להיות הגישה המתאימה. מרחב הבחירה בין אם הם משתמשים ב-808%58ק או ב-תמדאןאעא, ניתן לחלק שרתים אלה כללית למוצרים מבוססי תוכנה או חומרה. שרתי חו- מרה יכולים להיות עצמאיים (פאס 1ג4פאג57), מבוססי-מדפסת או מבוססי 6ץ, השוואת תנונות בו 6ח! |ו9סא 5 קז |6זח! 0 וזח ו חס סח| פחסוז66זום 0 0 וח 66 את םוחוזק א |א.הפ/ה:5ק ו || הסקוסון [00ק5 א | ל 1 זסזחוזק 5 וחק 0 ז 3 6 4 5 הווש 101006 105 19 9 היב 9 וא 8 וי 10108 ו 8 0 בי 8 6 וו ו / 8 2 8 אא א א סא 1 4/א א ופ ב או א 8 6 להלן מוצרי תוכנה עבור 76, המשמשים ב-2558/58 לקבלת משימות משרת-הקבצים: זס) |[00ק5צ1/41, 455151. זסזתח ,זתחק-5ק ,16 105 פטן ]ת4551812 אזסץוז6] ,צ1.41 (0)ותחק ,6תג/ז6אן א זאג ). בריצתם על 6:-לקוח הם מא- פשרים לך להוריד עומס משרת-הקבצים, וב- דומה לכל שות-הדפסה | שאיו שוכן בשרת-הקבצים, הס מאפשרים לחבר את המ- דפסות לכל מקום ברשת. |00ק65א1.41 ו-אזסצט6אן פטן זת455159. יכולים גס לרוץ על שרת-הקבצים כתוכניות וא/זא. אם אינך יכול להרשות לעצמך להקדיש 6ץ 3 ו ה ליה ו ₪ 5 18 וב בו 8 6 80 /ש0ז18] 1 05 [08118ק 01 זספוחטו 8 5 |8ו561 01 ז6סחזו! 6 טוח זטווטם 5 (6010115הח00 אזסאוזטת 01 קד 6 5016 חס חש 86 סטפטף 11515 8 זכ 05סן 01 ז6סוחטת 10515 פטסטף זסק 1675חוזק 01 6סחחטת 1.515 זפזחוזק זסק 65טסטף 01 טוח 11515 5חסוזס הט 99161 הגו 818 0160] הסוח 865 01 ז6מוחגוו 5 20800-ח0 01615. ו 00 1 5 . טפט 1ח0/11670 10 510065 . 5 זחוזק סז 66180 תחסס 15זחוזק 1:65ו1ח36ו הסוח זה ה חפ - ו 0 0908 5076 זחוזק 01 1 05 ב 0 6 סק 1 זו ₪|₪|₪ ש|ש|ם 0 16 זחוזק 10 66060ח פחו 5 0 ז06חנ%/5120 !ו 0 091060 5פטשטף 108 !0 430165 5 806 8065ח ז6זחוזץ זוז וט 0567 00 0 85 08 01107001 10 65חמזואופ 0 0 הזה הסח 15 והחסטפ. קטסז עס הטוז8ז10חו זוחסטפ 5 עס סז תחס!חו 15חזטט 9 ח 00 חח 0/0865 הסוח זס)ה! 507 5 50 ווק וז 118666 0 ססות 8 חח וו זוז 8/3016 וט מקץז 0308 חו 6סחמוו הזו 600 חב ססן 6ח! זחוזק 10 6006ח סוחד 08 ₪ ם ...מה אחרי גליון אלקטרוני? 6-60 6 הפעלת נוסחא >|ד .1500 - !6ו6קח 6-00 ניווט בלחיצת =] גלובלית על ו צוס6הע+ 100!5 00085 |התזס] 8|טהתס] | 68 3|6] ך | סה"כ מוצרים יחידות.סה"כ מוצרים)6)-) = | | | עכבר בין עד 12 מימדיס שוניס קבוצת תאיס אוו + שליטה מלאה בפונטיס ביצוע 10 ₪ 1564 הימי ה-נרןן הו רהזי לחנות. --4 יחיזות 96 ר יחידה 160₪ מכירוח | 16000₪ ות המכירה 7022₪ לה וכלליוח | 1920₪ וה"כ עלויוח | 8942₪ יי תוכנית נראה כגיליון בוט רגיל ומופעל באמצעות פקודות סטנדרטיות מכירות וח המכירה לה וכלליות ה''כ עלויות רווח * בית ביבוע נבחר כמוצר השנה עייי 6ו8082/|-6 יחידוח. ברוכיס הבאים לעולס המודלים הרב מימדיים. בשונה ממודלים דו מימדיים, !04-0010866 מאפשר לך לבנות מודלים בני עד 12 מימדים שוניס עס אפשרות למעבר מיידי בין המימדים בלחיצת עכבר. - |007008)6-/0 גס יימדבר" עברית, כך שניתן להגדיר שמות 6 0% ...הזד זוווווה 0 ...שטטד טומ מימדים, עמודות ושורות בעברית! תשובה לשאלה: ייאיך התקבל הערך בתא זה? ניתן לקבל באמצעות יינתיב הבקרה" המציג את מסלול התהוות הערך המוצג בתא. וח רוח וגניסד לפי מכירום | גצתוצי | כזדות סה- תניר זה עה - סו מהו "נתיב הבקרהיי מפיא: מסח מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 6 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב שמות החברות והמוצרים הינס סימניס רשומיס. 0 בש + חלון דוח סטיה מתכנון. . = טיה מתכנון עפ'/י מוצליס ה 7 ל תכנון רב-שנתי - שולחנות |> |תכנון | > |שולחנות*- -=- 138 100 ו 1991 18 יחידות. שמות שורות ו לחה מש 7 ועמודות בעברית לא עוד 11/.. .0 סטיה ח 2 2 | ₪ כ ן ה המכירה (3.52₪) 8 ו 6 מנהלה וכלליות = ₪ [3.59₪) ול עלוקות שה - - (3.37₪) (015₪) ב | ]| דוח רות והפסד לפי מכירות (באחודיםן | ך | הבט על המודל ₪ = אתו מממחת = מ-12 נקודות יחיות 777 = מבט בו זמנית! ור |מתיריתדה - מכירות 77 7 עלות הבורה 7 מנחלה וכלליוח > |סה"כ עלויות = סטיה רווח 3 גליונות נוספיס לעריכה והדפסת דוייחות באמצעות 5סס (העברת נתוניס דינמית בין יישומיס) ניתן לקשור מודליס של 6161 0-00 לכל תוכנה אחרת הפועלת לקבלת החלטות 10 מושכלת נמצא מגוון כליס חזקיס כמו |308) %, הקצאות ותחזיות, כך שניתן לבצע ניתוחי "פו-)הח/ש" ו- "]ו-והחצו" מורכביסם, בפשטות. !60-0070066 קורא וכותב ' 3 | 0-0 | | | |06א= ,00856, בסביבת חלונות ללא צורך ביייבוא" ויייצוא"י נתוניס. |ו450 וקבצי 800 כך שניתן | לשלבו בסביבת | העבודה הקיימת | 1 אצלך. 59 דוס 5" .ח/65 עס זסוזסכט5 6זס 50 לשמש כשרת-הדפסה, שקול רכישת מוצר חו- מרה. 5קא/7,1/א1,4 16 ,566 זחחק וסאססק 56 [תחק 11 הסלו6א ,ה0וזגו5 !תוח66 | כולן יחידות עצמאיות המתחברות למדפסת, ישירות או באמצעות כבל. באופן טיפוסי, התקנים אלה מאפשרים לך לחבר לרשת יותר ממדפסת אחת. בניגוד להם קיימים כרטיסי-מדפסת לרשת-תקשורת. הנ- 4 מבחנ' ב'צועים שרתי הדפסה - התחלקות בשפע כנסים לתוך מדפסת ומחברים אותה לרשת. 1 16177055 2856 61%6ת6וא 1- 6160 3 הם כרטיסי-מדפסת כאלה. ספ- קים כ-%וחא16 ו-8/א0 מציעים מדפסות חד- שות שכבר מכילות כרטיסים כאלה. כרטיסים פנימיים, הנכנסים לתוך מחשב הם הקבוצה האחרונה. סקרנו שני מוצריס מק- טגוריה זו: 1תתקפאג/1 ו-זקחספאג/1. | ערכת קְח6צא .1 כוללת גם כרטיס מדפסת לרשת. : שדרת' הדבפה קריטריוני סקירה חיפשנו שרתי-הדפסה הפועלים תחת 6נג/ן6א תומכים ב-(877) 701060 זטותתת 6סות6ת של סא ומצעים חיבורי 7 1088%. מצאנו מרחב גדול של מוצרים הקולעים למטרה, ולמען האמת, לא מיצינו את השוק כולו. חברת 8058 05 זם, שחמקה מעינינו בתחילה, מיי- צרת שני קווים של שרתי-הדפסה. 566סטגו/ן 6 6305 6ו-] >אסד קת | 0 6וחווז זסק חמ 8 ו!]8ז0. 56 וו וק זסזחווק 3 8 ז10 5011978 600 1 02| 03 וא ו 10 13 \| סוחוזק 8 03 |א/ ה / פטוק 55151801 אזסעאוסא 56 04 86 קז 5 ]| זאש לי 09 חסו5191 060781 58 00 קוור 2 - 08 5 2 5 זפוחוז) %01ססק 05 והוז 001 7 ו 5 זחוזק || הסוא 9 1 86 קז 3 0 : 5 חזפ+ח:ז )זסעטזס 058 וס 38 7 03 5 1-2 039 10006 1 - תו זס! 0876 6101 קוד 86 קטסז 358) )0 [החהז6זה! , ו 20 08 ו 159 03 806 קז קוו > טק 77 שזטחות זסס סח 88| 506 056 5 זזחוזק 8 זט 5014316 1/5000 וא ה א סוק פטו זח1551518/ אזס/שז0)! 86 קטסזם 5 |8ז10א5 חסוז518 (18ח06 ק ו 5 וזח [סאססק 56/1 זחוזק 11 1181701 8 קטסז 5 ז6זה;ז א זסעעז6ו1 | אוו | 5 ונז | חזסת1= זס1 0870 6107661 קת | 6 קז | 5 ;0 |8חז16ח] ו | [ פא | 6 קטסז | ביר 03110008 20515071 ₪3"5 דוסקקט5 זסח 0065 זסטססזם פיחך .6!ספסווקקה וסא- מ/ < 0 2 של , 7+ : . ו 3% , ו וו הרית המח עוב 4 כרמל הנדסת תכנה בע"מ טלפון: 04-4186976 פקס: 04-4168979 ומאת חוסמת גישה לא רצויה לקבצי המידע במחשב שלך. 8 עטאת 6 תוכנת ההגנה הטובה ביותר לקבצי מידע. א מאאת6 עליונות טכנולוגית ברורה על פני כל התוכנות המתחרות, מתאימה לרשתות תקשורת ולדיסקים קשיחים. ץד תמאתה מאפשרת גישה לקבצים מוצפנים ע"י סיסמה בלבד ובּמקביל ממדרת את המידע. 6 8 מהווה שילוב של תוכנה וחומרה המונעים אפשרות גישה, בפני משתמש שאינו מורשה. 6 8 מונעת חדירת וירוסים למחשב שלך. כרמל הנדסת תוכנה, שפיתחה את תוכנת ה"טורבו אנטי וירוס" המובילה בעולם (63010₪ 0105 - 8א40421/א 20) פותחת עידן חדשן 1 כ הוא התקן חיצוני, המחבר מדפסת לרשת )וח6תום דרך חיבור א]א0א ואמ6. 1261 הוא שרת-הדפסה פנימי, הנכנס לתוך )14366. שני המוצריס תומכים ב-588/₪5ק וב-תמדאאקא. הזדמן לגו לבחון את ה-05606ז0ו1א מאוחר יותר במחזור-העריכה שלנו, ומצאנו שביצועיו מש- תוויס היטב לביצועי שרתים חיצוניים אחרים, לגבי קבצי טקסט מסוג .61 שזז, אך נחותים מהם לגבי קבצים גרפיים וקבצי 1קְח150צסק. הה- תקנה קלה במיוחד בזכות תוכנית ההתקנה האוטומטית. | 2000 ותם?פדטא, | שחברת 5 ג 10 קיוותה להוציא לשוק מבעוד מועד, איחר לרוע המזל את המבדקים. התקן חומרה חיצוני זה מאפשר ל-6? לקוח שי- מוש בפרוטוקולים שוניס לגישה לאותה מד- פסת. קו-המוצר הראשוני יתמוך ב-₪ג))6 בכל שילוב של שלושה מהפרוטוקטליס הבאיס: אג וק זג /ו6א, קד ו- פטא. אזגוח1% מציעה את שרת-ההדפסה 4033 ואפ חסוו6תהס6 1.4% בשלושה דגמים התומכים ב-6ג/ז6א ושלושה דגמים אחרים התומכים ב-41%, זקַגתגוא 1.4% הסוא ו-05/2. ₪ דטאן של א6|טוחם |-|6וחסת1ם )20086 וחססתוא | לא היו מוכנים למועד המבחניס. קריטריוני רכישה השיקול הראשון בבחירת שרת-הדפסה הוא תאימותו לפרוטוקול הרשת, לחיווטה, ולתוכנת הניהול שלה. על המוצר גס להיות מסוגל לטפל במספר המדפסות שרוצים לחבר לרשת. ספקי החומרה שמוצריהם נסקרים כאן מציעים בדרך-כלל דגמים שונים עבור טבעת-האסימון (פחג-ח6אסד) ואתרנט, ואופציות מחברים עבור כבל קואקסילי, צמד מפותל מסוכך (ד8) וצמד מפותל בלתי-מסוכך (פיש). כמה התקניס מא- פשרים חיבור של עד ארבע מדפסות, בעוד אח- ריס מוגבלים לאחת. סקירה זו מתמקדת ב-6ג/ו6א, אך מוצרים מסוימים, כגון 0ותח? אג.], יכולים לעבוד גם בסביבות אחרות. לאחר שתזהה את המוצרים העומדיס בדרישות הת- אימות שלך, נותרו עוד כמה החלטות חשובות, כגון בחירה בין גישות ח:מדאןאקת ו-תתשחם5ק. לאחר בחירת הגישה, שקול אם וצונך בשרת-הדפסה עצמאי או במוצר תוכנה. ככלל, התקני חומרה הס קומפקטיים ויעילים. מוצרי תוכנה, לעומת זאת, זולים יותר. ה-6 נחשב כהוצאה שכבר נספגה. מוצרי תוכנה מציעים רמת ביצועים נאותה, אך זו תרד אם הם יורצו על מחשב שאינו מוקדש לכך בלעדית. ניתוח ההוצאות הוא קצת בעייתי. עליך לבדוק את המחיר לחיבור בודד של מדפסת. כמה מוצרי חומה רבי-שערים יקרים יותר מדגמים בעלי שרתי הדפסה - התחלקות בשפע שער אחד,אך מצדיקים את ההוצאה כשהם מזי- ניסם כמה מדפסות. בהערכת מחירי מוצרי תו- כנה, אל תשכח את עלות מתאם-הרשת ל-סק. מיתוס המשרד נטול-הנייר תחזיות כי קרוב זמן המשרד האלקטרוני הע- תידי, בו לא יהיה מקום לנייר, הוכחו כחסרות בסיס. הדפסה עודנה חיונית לפריון קבו- צות-עבודה. אמצעים המאפשרים לחברות ול- מחלקות לשתף ביניהן משאבי הדפסה דוך רשת-תקשורת מגדילים את תועלתם של סוסי-עבודה אלה. ו 50310 [73ח6) מאת טוני פומפילי חסנוגו5 |גשח06 של 8סמח3 הוא שרת-הדפסה הבנוי כערכת חומרה רב-תכליתית. מוצר גמיש זה מסוגל לתמוך בשלוש מדפסות או מכשירים אחרים, רמת ביצועיו מתקבלת על הדעת וה- תקנתו פשוטה למדי. | = : 3 7 חסווגו5 |גזוח06, במחיר 5595 בארהייב, תוכנן במקור לשמש כתתנת-אס לחיבור מחשבי -6ק ניידים לרתיים. הוא עובד יחד עם הדרייבר ז56 | תת 6גג/6א, המצורף לערכה. המוצר מנוהל עייי 2605012 של 6ג/ו6א, ואין בכך צ'ופרים מיוחדים. החומרה כוללת מחברי את- רנט לצמד מפותל לא-מסוכך, שני שערים טו- ריים ושניים מקביליים. חסנוגו5 |₪וח66 מכוון את כל הקלט/פלט של ה-6ק, הטורי וה- מקבילי, דרך שעריו הוא, ובכך מקל על מש- תמשי מחשביים ניידים להתחבר לרשת ול- התנתק ממנה. גמישות ההתחברות ל-חסגוג/5 |גתוח66 מאפשרת לו לפעול| כהתקן 8ם58%ק? ולשמש כשרת-הדפסה ב-סג)ו6א. | קביעת תצורת חסנוגו5 [3ח05) נעשית עייי עידכון ה-₪0% הג שלו בעזרת :566 |תח? 6ג/6א. ל-|[גח06 חסטגו5 יש ספק-כוח ומתג הפעלה משלו, אך אלה פותחים פתח לכיבויו או ניתוקו ללא ידי- עת מנהל הרשת. התוכנה המסופקת עייי 4801 אינה נותנת שוס אינדיקציה על סטטוס המ- כשיר, וגם 5שש505ק אינו מודיע על כך. אם המכשיר ניתק בטעות, חסטגו5 |3ח66 יכול, לאחור | הדלקתו מחדש, להמשיך במ- טלת-ההדפסה בנקודה בה הופסקה. למרות היו- תו מעט מגושם, ואיטי בהרבה מפתרונות מת- חרים, חסטגו5 |גשה6% מהווה פתרון טוב למשתמשים בעלי צרכים מגוונים, בזכות הא- רכיטקטורה הגמישה שלו ותאימות המלאה ל-3ג/61אן. זו 60 582 65 ואו 8 160.1 מאת טוני פומפילי אג.ו₪ ו-2/א1611.4 של 10406 זפוטקוחס6 5 הם שרתי-הדפסה ל-6ג\ושא בטוחים וקלים להתקנה, הקיימיס בגירסות פנימית וחיצונית. ניתן להתקין כל מוצר כזה בתוך כמה דקות, וכל אחד מהם עולה 5595 (בארהייב). בכל זאת, כדי להיות גמיש, כדוגמת כמה ממתחריו, זקוק אגוש, שהוא הגירסה הפנימית, לתאימות טובה יותר עם כרטיס ה- וקחספוצסק של קוז. או מיועד להתקנה בחריץ ה-0/ של מד- פסת 1.3616 117 מסידרה 11 או 1ח. ?/א1.4ו6 הוא התקן חיצוני יעודי המתחבר לשער המ- קבילי של המדפסת באמצעות כבל. שני המו- צריס מחברים את המדפסת ישירות לרשת ונו- תנים משוב מידי על הסטטוס ברשת, באמצעות ארבע נורות 150. הנורות מעידות על קשר לשרת-הקבצים ולמוקד-החיווט (109], ועל מסירת או קבלת נתוניס מהרשת. שני השרתים מכילים עזרי אבחון, הנותנים יותר מידע על שרתי-ההדפסה והמדפסות ברשת מאשר שרתים רבים אחרים. עזרים אלה משתמשים בממשק סא תקני, המאפשר להם לסרוק את הרשת ולאתר שרתי 16.48 לספק מידע עליהם יחד 0 דיסקים ה בית אקרשטיין רח' מדינת היה הרצליה טלי: פקס. 507008 3 052-6 ₪ 5 0 -- 1 () 0 5 כ () - יי -- ₪ (. כש 5. 09 - יג (ש ג 0 (0 ש = <- כד = ₪ 9 5 ₪ (5; ₪ 0 600 052- ודים 103 עם שמות, דגמים, וסטטוס-הקיוון (6[-חס) של מכשירים אחרים, ומידע אחר. להיחלצות מהי- רה מתקלות ניתן להשתמש בעזריס אלה כדי להדפיס קובץ-בדיקה. בעיות צצו כשניסינו לה- תקין את ה-אג.1 יחד עם ה-6ח080צ0? 5 6370686 החדש של קא: קו הסטטוס של המדפסת העיד על קונפליקט. אף-על-פי ש-457 ניסתה לספק לנו דרכים לעקיפת הבעיה, לא הצלחנו לבחון את המוצר במוד )קח180גסק. 57 הבטיחה לשתף פעולה עם -ךות ומוס כ א כדי לפתור את הבעיה ותספק חינם השבחות ללקוחות. משתמשת ב-5018א200 לתיבור שרתי-א1.4ו 6‏ לתורי-הדפסה. א6₪.4 מסוגל לתמוך ב-40 תורים וב-15 שרתים, דבר המועיל ברשתות מרובות-שרתים. התיעוד הברור וה- מצויר כהלכה שמספקת 482 מיטיב להסביר את המוצר והתקנתו. שני השרתים הס פתרונות מעולים עבור כל רתיים שמנהלה אינו יכול לה- שגיח על תחנות ההדפסה, וכאשר שרותי הד- פסה אמיניס הם חובה. וי 0 ,1105816 מאת רובין ט. סוטו אס דרושה לך שליטה מלאה על מטלות הה- דפסה ואתה מוכן לה- שקיע ומן בהתקנת שרת-ההדפסה, | 1/0596 מיועד לך. סוגצסוא, ששוו- קה לשעבר עייי ווקוצתן ]חשוחקס!6%6כ, הוא שרת מבוסס-תוכנה היכול לתמוך ב-20 מדפסות וב-15 תורל 6ג/ז6א. מספר מטלות-ההדפסה הנתמכות מוגבל רק על-ידי 6/86א. | סולם המחירים מתחיל ב-5695. אחת התכונות המייחדות את 446ס!א היא יכו- לתו להפיק את המיטב ממשאבי ההדפסה לכל מטלת-הדפסה. סאצסוא = יכול | לנהל קבו- צות-מדפסת, הנקראות ייקבוצות-ציידיי (ותט קטסז6), כך שמשאבי ההדפסה ינוצלו או יוגבלו, בהתאם לדרישות מטלות-ההדפסה. לדוגמה, יכול לעקוב בתורי-הדפסה אחר גופנים (פונטים) המועדפים עייי משתמשים, ולארגון את מטלות ההדפסה בקבוצות לפי הגופנים המ- בוקשים. הדבר נותן לתוכנית דרך מאורגנת לה- עברת פונטים למדפסות מסוימות עבור מט- לות-הדפסה | מסוימות, | ובכך | לחסוך בזכרון-מדפסת. התוכנית מספקת יכולת ניהול חזקה. תורי ההדפסה ניתנים לאירגון לפי מספר שרתי הדפסה - התחלקות בשפע קריטריונים, לדוגמה, לפי סוגי מדפסת, לפי פו- נטים ולפי תבניות. אפשר לנהל מעקב בומן-אמת | אחר | מטלות-הדפסה | מכל תחנת-לקוח ברשת. המשתמשים :כולים להיות מזוהים כחברי קבוצות, מחלקות או פרויקטים. אירגון זה מסייע בידי מנהלי הרשת להגדיר רשות-שימוש ולהפיק דוייחות-חיוב על שימוש במדפסות. ערכת 86גפס!% הבסיסית כוללת ניהול חשבונות ודיווח סטטיסטי. ניתן לבצע סט- טיסטיקה חשבונאית, כגון על כמות הנייר שנ- צרך או מספר העותקים שנעשו, וזאת לפי מש- תמש, קבוצה, או כל קריטריון אחר. תוכנית הניהול של ₪0וא מאפשרת למ- שתמשים ולממונים לשלוט על מדפסות הרשת מכל תחנת-לקוח. כל משתמש יכול להחזיק או- ספי גופנים יירכיםיי אישיים ולבדוק את סטטוס מטלות ההדפסה. מנהלים יכולים גס להאציל למשתמשים זכויות מלאות או חלקיות לתפריט הניהול הראשי. ההתקנה מורכבת, והתיאורים הארוכים של או- פציות-התפריט | מסובלים | את ההוראות בספר-ההדרכה. על החברה לספק הוראות שלב-אחר-שלב קצרות יותר, לפני הדיון באו- פציות-התפריט. ותגתוטופ מפתחת כיום תוכנית התקנה אוטומטית. בינתיים, היה מוכן לצורך בהת:יעצות טלפונית עם הצוות הטכני של הח- ברה. סא הוא אחד משרתי-ההדפסה רבי העוצמה שסקרנו. אס תצליח להתגבר על ההתקנה המ- רגיזה, יכולת הניהול החזקה שלו עושה אותו לבחירה מפתה. וי 0 256-771 4 מאת טוני פומפילי גירסת 3.4 של וחחק-08, מבית *זסתקחת ]חותקס!6%6כ, | מוסיפה ל-ג/61א. ניהול מעולה של תורי-הדפסה. מוצר תוכנה זה הוא קניה טובה במתיר | 5395 לשרת. בחקותו את 58/8 של |6וסא, -8ק ותח? עוקב אחר תורי-ההדפסה של 16/06 ושולח פלט לחמש מדפסות (כל היותר) המ- חוברות בחיבור מקבילי או טורי ל-0 עליו מו- תקן |ת29-20. ותחק-%? תופס 9% בלבד מה-% של שרת ההדפסה. הוא גם מספק 9% בשם ודתמט, שמשתמשים :כולים לה- עלות מתוך יישומי 05כ, להכוונת קבצים לתו- רים שוניס. מבחינת ניהולי תורים, ותחק-25 גבוה משכמו ומעלה מ-260%5801 של *6%צסאז. תוכנית המ- סוף של ותק-8ק, 00%1-ק5ק, רצה על השרת ומ- דווחת על סטטוס המדפסת והתור. זתחק-25 גם מיטיב לחוש בשינוי גודל דף, לדוגמה, הוא מז- היר משתמשים להכניס למדפסת נייר פוליו למ- סמכים משפטיים. למרות שבעיות גמר נייר וה- סתבכות נייר במדפסת מזוהות תמיד כמצב "סתג[-1ס'י, השרת מספק מידע מפורט ומועיל ביותר על שם-הקוב ומקורו, גודל הקובף ומ- ספר הבייטים שנותרו להדפסה. הממשק האי- נטואטיבי של א52-60 מאפשר לך למחוק קב- צים, לקבוע בהס סדרי-עדיפות, ולהשהותס. המוצר בכל זאת גרס לעצירת ה-26 כאשר המ- חשב לא הוקדש לשמש שרת הדפסה. *זסאוזתקַח מייעצת למשתמשים להריץ את ותחק-8ק כיישוס 208 מינימלי ב-5אס6תו/ זסקגתג] ותגזקסזת. לרוע המזל, שרת-ההדפסה יפול אם יוצאים מ-605תו/ או סוגריס את הצלמית (חסט). קל לעקוב אחר התיעוד של אזסשותקחט, אך בנוגע לטיפול בתקלות, המידע קצת לוקה. | ותחת-28, מתאים אידיאלית לרתיימים בינוניים, בהן מנהלי הרשת לא תמיד זמינים, בספקו ל-6ג/ו6א שליטה רבה יותר על תורי-הדפסה, ואת המשוב לו זקוקים המ- שתמשים. 6 18 58 מאת סטיבן ק.מ. צץ אתה מחפש דרך להעביר את שרת-הקבציס שלך למקוס בטוח יותר ובו-בזמן להשאיר את המדפסות הרשת נגישות? פשקאג.1 מתוצרת 6 במתיר 5895 עשוי להיות פתרון אי- דיאלי לשרת-הדפסה רב-שערי. מצד שנק 5 במחיר 5595 בארהייב, מאפשר חיבור מדפסת 145616 בודדת לרשת. שהוא כרטיס פנימי למדפסת, מיועד לחריץ ה-0/ האופציונלי של 46161 ] ?זז מדרה זז סז ,זחאו פזז. ביצועיהם של שני המוצריס ברוב המבדקים שלנו היו רק מעט נחותיס מאלה של שרתים מבוססי-חומרה אחרים. שני המוצרים פועלים כהתקני אם%ת50? ומד שתמשים בסיסמאות מצופנות להגברת ביטחון הרשת. גירסה חדשה של פ66קאג/1 כוללת גם %. !626160זס/ << מדריכים נטימונטיים למעבדי תמלילים ה|3את ה|?- מא' ]ספרי אמ6כ' המדריך הנטלם למנטרד ולכל תלמיד וסטודנט ספרי איכות בא'ח0וב == ]כ] א6תא6 האח6בה []כ] ת]אי? !62/60 קטלוג מפורט ומחירון חינס לכל דורש | מזויך = שומוטי לנוענד הלע התקשר לטל' 052-541207 כ | - | - 2 כדי לקבל מידע על מבצעים י | לפ ו קנ ה [עיכ וו -רראמיקה -ומ 1 | 0 [‏ ו הספר ללימוד > ערכת כלים המדריך הנטלם לימוד > ! מיחשוב מתקזס מו ו ו ₪ 63 ו סש" - 6 | עב | ה | תע 0% ₪ ₪ - = <ן ₪ | ₪ | 4860/6602 | ג ו 2 4860/32 פ5ן ה 3865/3302 כונן סו 1.2 , סו8₪ 0 % 2 א כונן סו 1.2 ,סו8 +כרון סוו2 1200 וחטזחסט) 0 1200 וחטזחסט) 1 פא - ה י4ו5064 30וו5 85ספש סו "4 5060 ות 7 עכבר ח80זוס | עכבר ח60זוטס | , : - ו עכבר מקלדת ץח | ו 5 סא מקלדת ץזז6ח6 גו 52 פה ופה 25| 5% תכ הרה 5 0/2 5 2 ]/ 8.1 פעוססחו/ 7 5 ,ל 5 3.1 5 ! ] כסט 0 > '9פש 10 | 550 1 | 00 ו . ל 0 מיכה עם בקר 58וסזק 0 *%'6פש 20 עס בקר 56!חסזק 1 י עס בקר 2 וכרון = 0 *'"0פש 50 וכרון סואו שרות וכרון סואו 0 "*'ספש 100 | = לי 200 | הדדרכה -00 0-8 סחו 1608 86ווחסז עס 806וח זס!|סזוחס6 1ח6ףווו6זחו חה 15 פוחד זטסץ 66ז] 0 009550זקסזסווח 80186 חאוס 15| 565ט [ח1 (מסזז1חו" צא80%) הפוח 68606 .015% 6ח! זס! סחווופעו וחסזו 0 5'ז16טקוחסס 6 .581108 0 זס! - 1618 זס 81/8 אהוח) 1/8 5126 | ג לן | (0086/ 90 05ח28 8 חס ]188 0076) 85ח0.3 :50660 סח .ה 0 (8%ח | 16118) עבור 5 שסשה!:/ : ו 2 ( ו 09 806 1780618188 [1/. מחירים איעס כוללים מע"מ וכ ק | .או ,צ6סן1סא א63פז 1% וק 6 זוז . 41 מאת טוני פומפילי 1 זסותחק רצ כשרת-הדפסה על 6ק מוקדש או בלתי מו- קדש, ותופס א של כ-א10 | בלבד. | תו- כנית-דיווח | פשוטה, חסקסתגק, | מציגה את קובץ-היומן(0816. | .חסקשגץ יכולה למיין את דיווחיה לפי תאריך, תור או משתמש; תכו- נה זו שימושית לגילוי המדפסות המנוצלות ביו- תר, והמשתמשים העושים את רוב ההדפסות. יחד עם דיווחים אלה, 4556 זפותחק? מאפשר מעקב בזמן-אמת אחר סטטוט מטלות-הדפסה. מידע המוצג על אחד המסכים, תמזותאק אפמת סו אסדד//ואאס:א, כולל את תור-ההדפסה, שס המשתמש, מהירות ההדפסה והאם המדפסת | מקונת | או לא. ה-א50 1/8608 גם מאפשר לך להפסיק, לה- תחיל מחדש ולבטל מטלות. למרות זאת, ה-א50850/ו15 לא תמיד יציג פרטים. הוא ידווח על בעיות כגון "גמר-נייריי או ייהסתבכות נייריי, אך תוכן ההודעה יאמר רק אס המדפסת מקווונת, לא מקוונת או עסוקה. עבור משתמשי | פאסשתוצ ה-א860855/ומש מספקת מידע בסיסי על סטטוס המדפסות, כל אחת לחוד. גירסת ה-05 מאפשרת. למ- שתמשים לקבל מידע על מספר מדפסות בו-זמנית. | 4598 | זטותח? | מספק ניהול שרתי-הדפסה שימושי עבור סביבה בה. לקט מגוון של מטלות-הדפסה דורש שליטה ומעקב צמודים. 1 וו וו מאת רובין ט. סוטו במחיר ,5695‏ 6וחטתו זס) תג6 טסוו קגן מחבר את ה-13:616 שלך ישירות לרשת. הת- קנתו קלילה: החלק אותו לתוך חריץ ה-ו1.45616 שלך מסוג זז, סם, ]1 או פזזז, והמדפסת תהיה מחוברת לרתים בחיווט קואקסיאלי דק (דמאאזזז1) או לרשת 8961 10. ספר-ההדרכה של 3 עוזר להבהרת התהליך. הכרטיס ניתן להתקנה בשני מצבים: כשרת-תורים או כמ- דפסת מרוחקת (חמדוזאקא), ואנו בחרנו במצב שרת-תורים. במצב זה המדפסת מתחברת ישי- שרתי הדפסה - התחלקות בשפע רות לרשת ויכולה לגשת ישירות לתור-ההדפסה, ולהגביר בכך את מהירות ההדפסה. ניהול המ- דפסות אינו בהיקף רחב. המשתמשים מיודעים במקרה ששלחו מטטלות-הדפסה למדפסת לא-מקוונת. מנהלי המערכת יכולים להשיג מידע נוסף עייי הרצת ₪6א60ק או תו- כנית-העזר הדיאגנוסטית 606ת60-וחסס. כמו כן, לחיצה עס כפתור על הכרטיס תדפיס מידע על סטטוט ותצורת הכרטיס המתאם ורשת-התקשורת. ץו₪ מספקת אחריות לשנה, הניתנת להארכה אס המוצר נקנה יחד עם 126865 כרטיס ה-16₪ו16 מוסיף ל-6ז1459 גמישות לתפקוד ברשת ללא צורך ב-20 כשרת-הדפסה. התקנתו הפשוטה גם היא נכס. דא ]הו [[ +70 0 א 65 )0 10 מאת רוברט אנתוני חברת מעךא, | המוכרת מיקרו-מעבדים לאין-ספור, מציעה גם שרתי-הדפסה מבוססי חומרה ותוכנה 56 ותח? ]] הססא גוא זס) 50136 |ססק5אג/1, גירסה 3.508. המוצר החיצוני המוקדש של ,]מדא], 11 וצססוסאן, מיועד לרתיים בהן משתמשים רבים מתחלקים במספר מועט של מדפסות עסוקות. מחירו 5699 (5999 עבור טבעת-האסימון). תוכנת [ססקפא 1.4 שלה (5599 עבור א.3 סגאשא ו-5399 עבור 8 אגא מיועדת לרשתות בהן מדפסות רבות, שכל אחת מהן משתפת מספר משתמשים. 1 חסש6א מחבר את המדפסת ישירות לרשת, ולכן ניתן למקמו בכל מקום ברתיים. אך אין זה הגיוני לפזר פחסקוטא ברחבי המשרד, מכיוון שמוצר תוכנה כמו וסספְפ5אג.1 מחלק את הע- בודה באופן כלכלי יותר, אם ישנץ הרבה מד- פסות. [ססק5אג.1 דורש שהמדפסות יחוברו ישי- רות למחשבי 6ק-לקוחות. הסלוטא הוא קטן וקל להתקנה. יש בו שער טורי אחד ושני שעריס מקביליים, אך רק שניים משלושת השערים יכולים לפעול בו-זמנית. אפשר להשביח את התוכנה הפנימית של סוסא באמצעות זכרון היבזקיי (1.45) בר-התכנות בו ממומשים הדרייברים, ואפשר להשביח את כל ה-0%קושא ברשת בבת-אחת. אור ירוק מהבהב כשיש בעיות, ושתי נורות ספ ירוקות מראות אס המוצר מקוון. גוא זס) 50886 |ססק5אג/1 מתפקד כשרת-הדפסה מוקדש או בלתי-מוקדש. הוא גס כולל תוכנת פקס, 4% וססק8אג.1 הפועלת יחד עס הכרטיס ה00א53154 של ,[טדא1 או עס ג )15606 של 112. 001ק5א1/4 מסוגל לגשת לתור-הדפסה של 32 שורתי-קבצים תחת % סגג\ז6א, ושמונה תחת א.2 6ג/וו6א. שנל המוצרים כוללים תוכניות-עזר לניהול. תוכנית הניהול של 11 סוסא מצוידת בתפריטי -חץ אוסס המסייעים לפקח על תוריס בקלות. שתי תוכניות נוספות לבקרת הדפסה ותוכנית למ- עקב | אחר סטטוס מדפסות כלולות ב-001ק8א1/41. 11 610% -[ססקפאן1/4 הס מו- צרים סולידיים וקלים-לשימוש, לחלוקת מט- לות-הדפסה על פני הרשת. 5 א 1 10 מאת טוני פומפילי הדבר הטוב ביותר בשרת-ההדפטה <קתשאג/1 מתוצרת 1485 וצ6ט0 אג.1 הוא מהירות הפלט הגבוהה. ולמרות שהוא יקר קצת ומוגבל בי- כולתו הניהולית, יש בו יתרון נוסף: הוא מאפשר לכל 156116 ?11 מסידרה 11 או זז לפלוט מס- מכי 201.5 |-וקחספופסק, אפילו אם אין בו מת- סנית 1קח03150ק | או מתרגם פנימי. המחירים וווסא יועצים ובוחני מערכות בע"מ המרל הגדול לתמיכה-שיווק-והפצה של תוכלנות יי = > 86 - מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה / מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה - מרכז ראשי לתמיכה שיווק והדרכה של טוועוסזזסע מרכז הדרכה למחעובים ..)672 4 9/20/ / וצ .---] - 2% מתחילים ב-52,495. 1.0% הוא שילוב של כרטיס-תוספת ל-סק, מתאם 1/0 למדפסת, ותוכנת שרת-הדפסה. את רמת ביצועיו הוא חב למעבד מהיר הממיר מס- מכי 01.5 ו-1קחס8ונסק לתמונות רסטר המוכנות למשלוח ישיר למדפסת. מכיוון שהוא מטפל בה- מרה זו בעצמו, וקח50אג.1 מסוגל להבחין או- טומטית אס תבנית המסמך היא 015 או 1קת186ק. בכך נמנעת הדפסת ייובליי במקרה של משלוח מסמך לתור הלא-נכון. מצאנו כי או- פציה זו דורשת ז6טח0 1ח0550/ 5סשתו גי- רסה 3.43, על-מנת לפעול. 1.50 יכול גס להשתמש במנוע העיבוד שלו כדי לאפשר למדפסות ]1 47 ישנות, חסרות מח- סנית 1קח2050, להדפיס מסמכי 615ק או +ה86וסק. תוכנת שרת-ההדפסה של וקתספאןג.1 שולחת את המסמכים כתמונת רסטר לתורי %גו6א, משם יכול שרת-הדפסה מרוחק, כגון תחק- או 8/58ם5ק, להפנות את המטלה ל-]1 קו1. תהליך זה אורך זמן (כ-72 שניות לדף) ומכיוון שהתוכנה שולחת תמונת נקודות, הע- מסת הרשת עשויה לגבור באופן דרמתי. הת- קנת וקְחאג.1 וניהולו נסמכים על פונקציות של מ501א00ק. לפיכך חסרות ב-קחספאן .1 אופציות ניהול-תורים חשובות כגון קביעת סדר-עדיפות, ביטול וסידור מחדש של משימות. כמו כן, דרוש שיפור המשוב על מצב המדפסות. המוצר אינו מדווח אס המדפסת מקוונת, אם אין בה נייר, או אס הנייר הסתבך. ל-וקחא .1 יש כמה מגבלות, אך כל מי שצריך הדפסה גר- פית מהירה יתקשה להשיג מוצר טוב ממנו. מאת סטיבן ק.מ. צן שרת ההדפסה הטוב ביותר אולי כבר בידך. םסק מתוצרת |ו6סאז כלול חינס במערכת בו ובודאי כבר שירת בנאמנות אלפי רשתות - הדפסה. כשמדפיסים קבצי 3 שרתי הדפסה - התחלקות בשפע טקסט, ביצועי 2558055 יותר ממספקים, אך כשמדובר בקבצים גרפיים, 7588/88 מאט באופן דרמטי. התקנת 558%88ק אינה קשה. ספר-ההדרכה של |6וסא מכיל הוראות שלב-אחר-שלב מצוינות. 558/55 יכול לה- תמודד עם עד 16 מדפסות. חמש מהן ניתן לחבר ישירות לשרת-הקבצים, אך סביר שלא תרצה מקב) כזה. יש באפשרותך לצרף מדפסות מרוחקות, או על-ידי קישורן ל-6 באמצעות הרצת התוכנית מאם תמדאזתקק |!ששסא, או על-ידי שימוש בשרתי-הדפסה מוקדשים, מבו- ססי-חומרה, שהותקנו במוד חפ דוזאקא. בונוס אחד חדש: הגירסה האחרונה של אמשאםפ? מאפשרת לך להתאים את זמן מרווח הזמן במ- חזור בקשת שירותים (קתוו!סק). !א זא. הםשאס5ץ מעביד קשה את ה-670 של שרת-הקבצים שלך. ביכולתך לשפר את ביצועי שרת-הקבצים עייי מיקום שרת-ההדפסה ב-06 מרוחק, עליו מורף מאם 588/58ק, אך בכך גס תוגבר הת- עבורה ברשת. ייתכן שקשה לנצח את ממ/חספק, במיוחד לאור העובדה שכבר שילמת עבורו. 8 806 ו 1 םוח 0 מאת טוני פומפילי א (ותת? מתוצרת ,80 5 5‏ גל- רסה 1.14, ירצה גם את המשתמש הייכבדי!, המ- תוחכם ביותר, | בג- | מישותו ובביצועיו. אך מאחר והוא עוקף את ארכיטקטורת ההדפסה של |ופשסא, מנהל הרשת לא יכול לשלוט במשאבי ההדפסה מעמדה מר- כזית אחת. א1.4 0ותח? היא תוכנה שמחירה נע בין 5495, עבור גירסה לארבע משתמשים, ל- ,52995‏ עבור גירסה ל-100 משתמשים. לה- בדיל ממוצרים אחרים בסקירה זו, מוצר זה הוא בלתי תלוי בארכיטקטורת ההדפסה של 6גו6א. תורי-הדפסה, לדוגמה, מוחזקיס בדי- סק הקשיח של כל משתמש ולא בשרת-הקבצים. תורים אלה מטופלים על-ידי 8 הנמצא בכל 6 ובשרת-ההדפסה. עקיפת ארכיטקטורת ההדפסה של ||שסאז מבי- אה לביצועים מרשימים. יותר מכך, א1/4 0ותחץ מאפשר לך לקבוע טפסים, גדלי דפים, וגופניס. יכולת הניהול המצומצת של אג,ותחץ מעידה על החסרון שבויתור על ארכיטקטורת |61צסאז. אין דרך להגביל מדפסות מסוימות למשתמשים או לקבוצות מסוימות. כל המשתמשים :כולים לעכב או לבטל משימות-הדפסה, לשנות את מספרי העותקים, להפנות את שערי ה- 1/0 המ- קומיים שלהם לשרתי-הדפסה של אג.1 (0וחחץ ולצפות במסך-סטטוס המראה את שס הקוב, התור, אחוז המסמך שכבר הודפס וסטטוס המדפסת. יותר מכך, ה-758 במחשב הלקוח הוא זללן זכרון, ותופס ]את של כ-א41, אם כי הוא נטען לזכרון הגבוה (צ8סואש!וא 110₪1. גי- רסת ה-3.1 פאסותוצ תופסת בערך א78. אג.] 0ותח? הוא מצוין עבור משתמשים שרו- צים ביצועי רשת טובים ושליטה מלאה על הה- דפסה, אך הארכיטקטורה שלו בודאי תיראה מבולבלת בעיני מנהלי רתייס אחדים. ג 6זוםך : 0 א ]זא ה פווץ : מאת רוברט אנתוני למרות ותק של שמונה שנים, אזסאן6 ]55 |א]א/קגצ 5 גירסה 5.04 אינו מוכר כשרתים אחריס הנסקרים כאן. ביצועיו של סוס-קרבות ותיק זה, המשווק כיוס עייי זשתגןק, היו טובים במבדקי הדפסת טקסט, אך גרפיקת 701 האטה אותם במידה ניכרת. התוכנה, שמחירה 5435, מיועדת למשתמשי סא מעוניינים בניצול טוב יותר של מדפסות תחנות-הלקוח. היא צוברת נקודות בזכות תו- כנית-העזר הניהולית שלה, 1/4.00%1א, שהיא קו- מפקטית (א14) אך גמישה ונוחה לגישה. כדי להתקין את >ט[ק 4551901 אזס/ו6א, טו- ענים ב-6? הלקוח תוכנית 785 בת א2.1 בשס קגא, פעס אחת עבור כל מדפסת מחוברת. המ- חשב המפעיל את ה-758 יכול לשמש כהתקן שםשתפק. תחנות-לקוח חסרות מדפסות מש- תמשות ב-4.60%1א, לא ב-פגא, לדווח על מד- פסת-היעד הנוכחית ולהשגת גישה מידית לת- פריט רחב-אופציות. תוכנית-העזר 60%.אא מאפשרת למשתמשים לשחרר או לבטל מט- לות-הדפסה, להציג את הגופניס (פונטים) הנו- כחים במדפסת, להציג או לשנות תורי-מדפסת, ולבצע פונקציות רבות אחרות. ניתן גם לגשת לפונקציות 4.60%1א באמצעות הוראות מסוג שורת-פקודה. פט[ק זת9וו455 אזסאפסא הוא דרך קלה לניצול טוב יותר של מדפסות הקשורות לתחנות-לקוח, אך כנראה שלא יתאים לה- דפסת קבצי ,01 גרפיים גדולים. ₪6 ו 5036 שי ףכו מערכת הגנת תוכנה מבוססת על פלג חומרה. מכיל זכרון קריאה וכתיבה הניתן לשינוי בכל עת, נוח במיוחד לשימוש הן עייי מבצע ההגנה והן עייי המשתמש הסופי. תמיכה במגוון רחב של שפות תכנות, מערכת הפעלה וסוגי מחשבים. פלג הגנה למערכות אזאש, מתחבר ליציאה טורית סטנדרטית של מחשבים ותחנות עבודה. יז זו אבטחה כוללת לרשת עייי פלג בודד, מאפשר הפעלת תוכנה מוגנת מכל תחנה ברשת, תוך ניהול מספר ההפעלות המותר בו זמנית, בהתאם לרשיון הרכישה. תומך במגוון רחב ביותר של רשתות נתוניס (אא/1) 0 מערכת הגנת תוכנה מוגבלת זמן. מבוססת על פלג המכיל בתוכו שעון עצמאי בלתי תלוי בשעון המחשב. מאפשר הגנות תוכנה לזמן מוגבל לצרכי הדגמה או השכרת תוכנה. מערך ססמאות המאפשר חידוש זמן השימוש בטלפון או עייי משלוח דיסקט. עיצוב: סטודיו זמיר ה סל 20 ישראל מרף 3 : | / / 02/7 =ורש 2/7 2 2 /4 5 // 520 / - טַ 22 מאת: בארי סימון | תרגוס: אבשלוס בן-1ב מתמטיקאים נהגו לוותר באופן מסורתי על נוחות השימוש בתוכנה במאמציהם להשיג פתרונות מתמטיים מדוייקים. עתה, לאין שיעור יותר מבעבר, עומד פתרון בעיות מתמטיות ב-20 להשיג איזון עדין בין הכוח החישובי הגולמי לבין ממשק האנוש המעוצב בקפידה. התפתחות המחשבים הספרתיים הראשונים נבעה מהצורך של יצרני הנשק ומהנדסי המכיים של מלחהייע ה-11 להתגבר על הדרישות החישוביות הגוברות של מקצועם. לאחר תוס המלחמה הגיעו גורמים אלה למ- סקנה, כי חייבת להיות חלופה לסוללות מכונות הסיכום המופעלות על-ידי בני אנוש. מדרישות אלו נולד המחשב. מאז אותה תקופה. מדענים ומתמטיקאים היו ועודס חלוצי השימוש במחשבים, בעיקר לחישוב נו- מרי, תוך שימוש תדיר במחשבי-על לאספקת כוח החישוב אותו הס דורשים. אך לרוע המלל, זמן-העיבוד במ- ערכות מרכזיות מתקדמות הוא עדיין כה יקר, שהמשתמש נאלץ לבצע חישובים נומריים באופן אצוותי (מפסוא 27081). פרוייקטים רבים אופן הפעולה היעיל ביותר הוא דיאלוג עס המכונה, בו רואים את התוצאה של כל שלב קטן ומשתמשים בה לב- חירת השלב הבא. מסיבה זו, כהשולחניים של היוס רוכשים כוח עיבוד השקול למחשבים המ- רכזיים של האתמול, מדענים הלהוטים לעבוד בשיטה אינטראקטיבית פונים יותר ויותר ל-סק. ולא רק מדענים נזקקים לביצוע חישובים מת- מטיים רבי-כוח ב-20: כלכלנים, מנתחי הש- קעות פיננסיות, מהנדסים, חוקרים רפואייס וס- טטיסטיקאים, גם להם דרישות דומות. מבין מספר הקטגוריות הגגריות של תוכנת מת- מטיקה - בכללן ייטוחנייי מספרים (מפמואטא 5 מחשבוני-על (8םק50 %5),, י"'פנקסי-טיוטה" (05 ק568//1611) ופותרי משואות/מודלים - ערכות המבצעות פעולות סימבוליות, אותן נבחן בגליון זה, הן המרהיבות ביותר. מי שעוקב אחר תחום זה משחר ימי הפתרונות המתמטיים בע- זרת ה-6ק, יופתע לגלות שחלק מהפעולות, שעו- שות ערכות אלו, ניתנות בכלל לאוטומציה. בסקירה זו נבחן את ערכות המתמטיקה הסי- מבולית ל-26 אשר הוצאו לשוק, או שופרו באו- פן ניכר מאז הסקירה האחרונה שלנו (פאדך אדא 1055 :0 כ.נפסצו םא גיליון 29 במאי, 1990): 0 דא 6זד םדוא 4 מטזתטק 1 אסופאם) :0 1 וא 00 םדא צ- 1 אסןפתטש ,ץ סולוא ספת א [סצ- 0 אסופתטש ,05 ₪08 ג16דג )ופחד ו ,5וססאזו א0ת 64דדג ואמהדג וא - 0 א810אם 6160 4 א10פאת ‏ מסטסטת עיתוי כתיבת מאמר זה גורם לאפליה-בתוס-לב לטובת ג16ד4/את1ד!א, אשר לאחרונה נערכו בגרעינה שיפורים יסודיים, וכמו כן היא הר- אשונה בעלת. גירסת פ>אוספאנו. | חברת םזג וא 1.00חדג / מתכננת להוציא בהמשך השנה גירסת 5אוספאנצ משלה בעלת גרעין משופר % מק , גירסת 2.0. חברת 555 641.60 שוקדת גם היא על הו- צאת גירסת 5אוססאז/ו עוד השנה. מוצרים אלה, פרט, אולי, ל-פשזספס, הס כלים שנועדו להתמודדות עם פרוייקטים גדולים ומו- רכבים שרוצים לטפל בהם בצורה אינטר- מה היא בכלל מתמטיקה טימבולית? ספירה היא למחשבים טבע שני, אך מתמטיקה היא יותר מספירה. רוב המתמטיקה הנעשית במחשבים היא, כמובן, ספירה-אריתמטיקה פשוטה ברמת בית-ספר יסודי - אך היא נעשית במהירות רבה. אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, לעומת זאת, דורשים יכולת לתאר קשרים מדוייקים בין ישויות מתמטיות - מטלה שונה בתכלית וקשה הרבה יותר. קצת היסטוריה לפני כשלושים שנה, מספר קבוצות מחקר נוכחו לדעת ששילוב של התפתחויות בחומרת מח- שבים ובאלגוריתמי תכנות איפשרו יותר מסתס ייטחינת"י מספרים. שתי קבוצות-חלוץ קבעו את הקויס המנתים בתחום זה: פרויקט ואצ05/א של זוא ופרויקט פסשספת בר- אשותו של טוני הרן, מדען ב-.ק 00 6ַתג6. במשך שנות השמונים, מספר חוקרים אקדמיים חדשים נכנסו למשחק. קבוצה שמרכזה באו- ניברסיטת ווטרלו שבאונטריו כתבה את מ ןק //א. דייב סטאוטמייר באוניברסיטת הוואי כתב את אד /אטוא, שהופצה עייי חברת זא באמצע שנות השמונים. סטיפן וו- לפראם, אז פוסט-דוקטורנט בפיסקה תי- אורטית ב-6411608 , כתב תוכנית בשם ק)/5. סטאוטמייר ניצל לימים את נסיונו עס הדג/ואשוא לפיתוח תוכנית מחודשת בשם משזחסת. וולפראם ייסד חברה שיצרה תוכנית חדשה בשם 6זד ]אטד וא הפן הסימבולי אלגברה ממוחשבת היא היכולת לבצע בא- מצעות. אלגוריתס מה שתלמידי תיכון מת- בקשים לעשות בדרך המסורתית: פירוק לגו- רמים של פולינומים, פתרון משואות עבור קבוצת נעלמים במונחי קבוצה אחרת, הכפלת מטריצות כשהגורמים הם פונקציות ולאו דוו- קא מספרים וכוי. דוגמה מתוחכמת היא תרגיל האלגברה הטיפוס! : (1+ מ1()2+ מ)מ 22 0 7 = מרגש לראות מחשב פותר משואה מסוג זה. הפ- תהון דורש אלגוריתס מתותכס ביותה. אולס הערכות הנסקרות כאן יכולות לטפל גם בח- זקות הגבוהות מ-2 (ואכן אחת מבעית-המדגם שלנו כללה סכום של חזקות 40). הערכות המ- סחריות בסקירה כוללות אוספים של המוני אל- גוריתמים כאלה, בתוספת אלגוריתמים המו- צאים באיזה אלגוריתם להשתמש. לגבי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ממוחשב הרעיון דומה. תוכניות לא-סימבוליות יכולות לחשב רק אינטגרלים מסוימים ולתת תשובה = 2 א +1>- מספרית מקורבת. לדוגמה, תוכניות נומריות מסוגלות למצוא רק תשובה מקורבת לאינטגרל תוכניות סימבוליות תנסינה למצוא תשובה במונחי א. הן יכולות גם לטפל באינטגרלים לא-מסוימים, דבר שתוכניות נומריות אינן מסו- גלות לעשות, מכיוון שהן מבטאות את התשובה בסמלים ולא במספרים. בנוסף ליכולתן לטפל באלגברה ותשבון די- פרנציאלי ואינטגרלי באופן סימבולי, ערכות אלו מבצעות פעולות נומריות מסוג מתוחכם ביותר. פעולות אלה מוכרות בשם אריתמטיקה רציו- נלית מדוייקת ואריתמטיקה ממשית בקירוב רצוי. הפעולה הראשונה מאפשרת למחשב לה- תמודד עם מספרים שלמים בעלי יותר מ-9 ספ- רות, ‏ להן מוגבלים טוחני-המספרים הס- טנדרטיים. הפעולה השניה מאפשרת לנקוב ברמת הדיוק הרצויה בה יחושבו ויבוטאו המ- ספרים, במקום להיות כפוף לרמת הדיוק הק- בועה עייי פורמטים סטנדרטיים של נתונים, המ- ספקים בין ‏ 10 ל-15 ספרות משמעיות. אריתימטיקה מסוג זה דרושה, לדוגמה, לחישוב האינטגרל השני במדוייק, או לפתרון מדוייק של משואות ריבועיות במונחי שורשים ריבועים. צורך נוסף הוא התגברות על שגיאות עיגול. דו- גמה המשמשת להערכת תוכנה מתמטית היא משפחת מטריצות מיוחדת, מטריצות של מס- פרים רציונליים (שברים מדוייקים), הנקראות מטריצות הילברט. תוכניות נומריות הופכות את המספרים הרציונליים לממשיים ובדרך-כלל נכ- שלות כשהמטריצה מגיעה לגודל 12א12, בשל שגיאת-העיגול. אחת מבעיות המבחן שלנו כללה מטריצות בגודל 30%30. כיוון שתוכניות סי- מבוליות עובדות במספרים הציונליים מדוייקים (כלומר בשברים פשוטים), לא מתבצעת העגלה. אם המטריצה גדולה מדי, ייתכן שהזיכרון לא יספיק, אבל אם אין שגיאה בתוכנית, התשובה חייבת להיות נכונה. תודות לאפשרויות הללו, מי שמתמודד באופן קבוע עס אובייקטים מת- מטיים יהנה מאוד לעבוד עם התוכניות הסי- מבוליות של היום. אקטיבית, בעיות אותן אינך מצפה לפתור על-ידי השתעשעות במשך שעה או שעתים. על אילו סוגי פרוייקטים מדובר! חישוב החבורות ההומוטופיות של משטחים טופולוגיים מסו- בכים, | קביעת | ערך = אינטגרלי-פיינמן רב-פרמטריים בתורת השדה הקוונטית, וחישוב זרימת נוזל ברשתות ורימה מסובכות, הן רק כמה דוגמות. תוכנה מתמטית מספקת בדרך כלל למשתמש קבוצה (או קבוצות) של פונקציות מתמטיות פנימיות, יכולת מסוימת בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי וכושר כלשהו לפתרון משואות. הה- בדל בין התוכניות הסימבוליות לבין אחיותיהן הנומריות הוא שהתכניות הנומריות מטפלות בנ- תונים ברמה של חישובים מספריים, ואילו התו- כניות הסימבוליות נותנות תשובות במונחיסם של משוואות, פונקציות וסמליס מתמטיים אחרים. לדוגמה, במקרה של משואה אחת בשני נעלמים, תוכנית נומרית אינה מסוגלת לספק תשובה, בעוד שתוכנית סימבולית תנסה לפתור את א כפונקציה של ץצ - ולעתיס קרובות גם תצליח. (הגדרה שלמה ומדוייקת יותר של מתמטיקה סימבולית ראה בעמודת השוליים יימה היא בכלל מתמטיקה סימבוליתזיי) ניהול מעקב אחר סמלים ומספרים ממשיים בעלי דיוק גבוה מצריך כוח-מחשב ניכר, דבר שמאט את החישובים. לכן, אם צרכיך כוללים בעיקר חישובים נומריים או ניתוח נתונים, :5- תכן שסוג התוכנה שתיטיב להתמודד עם דרי- שותיך אינה נידונה כלל בסקירה זו. (מידע נוסף בעמודת השוליים ייארגו כלי התוכנה של המ- דען".) לספקי תוכנה מתמטית, קהל משתמשים "מכוריי. | הוא יהיה מוכן להשלים עם ממשק-אנוש עויין, בתנאי שהתוכנה תספק תו- צאות נכונות מבחינה מתמטית. כמה מן הע- רכות הנידונות (מסטפטא, לדוגמה) שורשיהן בעידן המחשבים המרכזיים, והן טרס הספיקו להסתגל לעידן המודרני בו הממשקים חב- רותיים יותר. עס זאת נכון שמידה מסויימת של קלט ישיר מהמשתמש ישאר תמיד באופיה של תוכנה מסוג זה; לדוגמה, הצורה היעילה ביותר להעברת מידע למערכת היא בדרך-כלל בא- מצעות דיאלוג פקודות-שורה. לאחרונה, בעקבות נסיונס עם תוכנות מסחריות פופולריות, דבק פינוק-יתר בשורותיהם של מש- תמשי התוכנה המתמטית, ומידת סבלנותס כלפי: ממשקים מסובכים ומיושנים פחתה. מסי- בה זאת מפניס עתה משווקי התוכנה המתמטית יותר תשומת-לב לנושאי ממשק-האנוש. כאשר הצצנו לראשונה ב-4718) לפני כשלוש שנים מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים ממשקה היה עלוב עד כדי כך, שסירבנו לסקרה עד שישופר. לשמתתנו, ץ םקגוא היא עתה בעלת ממשק מלוטש ומהונדס היטב, מצוייד בייעזרהיי מקוונת, משתלב בסביבת עריכה, ומ- אפשר גישה לשורות קודמות ולפלט התוכנית. פסטפפת עדיין גוררת איתה ממשק עוין, אבל ב-15א51צ5 6160005 מתכננים לטפל בבעיה במסגרת גירסאות קרובות. ל-םץ]אפס יש ממשק נשלט-תפריט, שעוצב על-פי גירסה מו- קדמת של סאסאו 10805097וא, אך זהו ממשק מיושן, ויש מקוס לחשוב על הוספת תמיכה בע- כבר, לכל הפחות. במקום הראשון בתחוס ממשק-האנוש זוכה 16ד/אמוזד/א , בגירסה ל- 5וספאן/צ עם ייחזית-המחברתיי (פאם-זא%0? אסַסַפמדַסא) החביבה שלה (ראה פרטים בסקירה של 7164ך4)אתהדה וא). אך טוב ככל שיהיה, ממשק זה עדיין נופל באי- כותו מממשק המחברת של ג6זד4/)אמהדגוא בגירסת 7א6א/7054א461/א, שהוא המועמד שלנו לממשק האידיאלי. חושבים גרפיקה תמונה אחת שווה אלף מילים, | ומ- סתבר שאימוה זו נכונה עבור מת- מטיקה כשם שהיא נכונה עבור תחומים אחרים. קיימת הכרה רחבה בחיו- ניות הייצוג הגרפי של =שויות מת- מטיות ככלי מחקר מתמטי. בהתאם לוזאת, צויידו רוב הערכות המתמטיות הסימבוליות בי- כולת גרפית כלשהי. יוצאת מן הכלל היא הגירסה הנוכחית של 8, שהיא חסרת כל כושר גרפ ל-מ/זמס ול-8 1פ1א יכולת גרפית ניכרת, אס כי שתיהן לוקות בשטחי ההדפסה והתאימות לתבניות סטנדרטיות של קבצים גרפיים. גם בתחום זה 147164אמ411וא היא המלכה. תצו- רת הגרפיקה שלה ניתנת לבקרה מתוך התו- כנית, וכך אפשר להשתמש בצבעים לצורך הע- ברת מידע, ולא רק לשם השגת תמונה נאה יותר. ניצד בדקנו את התוכנה סטיפן וולפרם, מי שהיה הכוח המנלע מאחורי 64% ]אמזד וא העיר פעם, שהדרך היחידה להעריך תוכניות אלו במדויק היא לבצע פרולל- קט מחקר של שנתיים באמצעות כל אחת מהן. לרוע המזל, לא עמדו לרשותנו המשאבים הד- רושים לביצוע המלצתו. על מנת להעריך את עושרה ועומקה של כל ערכה, וכן את דיוק האלגוריתמים הסימבוליים שלה, חיברנו מערך - בחינה של 20 בעיות, מקצתן מורכבות מחלקים אחדים. כל אחד מבתי התוכנה סיפק לנו את הפתרונות האו- פטימליים שהושגו על-ידי המוצר או המוצרים שלו. הבעיות עצמן היו טכניות למדי, כך שלא ננסה להסבירן בפרוט כאן: חלקן מופיעות בע- מודת השוליים ‏ "מדגם בעיות בחינה. למ- תמטיקה סימבולית". בעולם המציאותי, במיוחד כשמדובר בפ- רוייקטים גדולים, סביר שהכלי החשוב ביותר של הערכה, המשמש לפתרון בעיות, הוא שפת התכנות שלה; בעיות רבות פשוט דורשות כתי- בת תוכניות על מנת להגיע לפתרונות. למרבה המזל ניתן לפתור חלק מהבעיות באופן אי- נטראקטיבי. מערך הבחינה שלנו התמקד בעיקר בבעיות פשוטות יחסית, שאפשר לטפל בהם בזמן קצר, אך כלל גס מספר פרוייקטים בהיקף בינוני שפיתרונס דרש 50-30 שורות תוכנית. בעיות בעיתיות שתי בעיות ממערך הבחינה שלנו ראויות לאי- זכור מיוחד. שתיהן עובדו מרשימה של יימוקשייי מתמטיקה ממוחשבת, כפי שהופצה עייל. גי כהנא, מומחה בעל-שם מאוניברסיטת קלי- פורניה בברקלי. אחת מהבעיות דרשה פישוט של הביטוי הבא: [(3) 2*5007 + 4] 5097 כאשר 5081 הוא השורש הריבועי. התשובה היא: (3) 5097 +1 אותן התוכניות הטוענות ליכולת פישוט אל- גברית צריכות להיות מסוגלות לספק את הפ- תרון, ואולס רק מ/זחפכ הצליחה. ניתן אמנם לשדל את מ /קג/א ואת מסטפפת להגיע לת- שובה הנכונה עייי בקשת פתרון של משואה רי- בועית, אך פקודת 51/1 (פישוט) של מצזאסס פעלה במקרה זה כראוי. בעית-המבחן האחרת עסקה בחישוב פוטנציאל הכבידה של כדור - אינטגרל חמקמק למדי מכיוון שעל התוכנה לבחור נכון סימנו של שורש ריבועי. גם כאן, רק מ/זאמס נתנה את הת- שובה הנכונה. | שקג)א ו- ג6זדגואמהדא וא נתנו תשובות שגויות, ו-65טכמח אפילו לא ני- סתה לבצע אוטומציה של האינטגרלים המ- סויימיס בהם נתקלה, משוס שלמפתחים לא היה זמן לברר את כל האלגוריתמים הדרושים להימנעות ממכשולים, כגון בחירה שגויה של סימן שורש. 8 התקנה -. ע"י מא - ל 16 - מוסמך ע"י .180 ]זע סא לביצוע התקנות נציגים בלעדיים בצפון ₪ ל 0 של אפלקר מחשבים | 07 "029 אייאס. מיי 5 5 מערכות מחשבים וציוד הקפי רח' הנטקה 5, ת"ד 7632 חיפה , טלי 0- -04, 2, פקס' 04-253541‏ 7369 4 מודול גרפי הקיים ב-2801/8 מאפשר ריבוי חלונות וגרפיקה תלת-מימדית אס מעולם לא השתמשת בתוכניות מסוג זה, הפונטנציאל שלהן להגיע לתשובות שגויות עלול להדהימך. ככלות הכל, היית בודאי נפטר מתו- כנת גיליון אלקטרוני ששגתה בחישוב סכום. אך מתמטיקה סימבולית אוטומטית מהווה שדה מוקשים של תקלות אפשריות, והערכות האלה מצליחות לחמוק ממרביתן באופן הראוי להערצה. בעוד אנו מקווים (וגם מצפים) לשי- פורים ברמת הדיוק, ככל שערכות אלה ממ- שיכות להתבגר, הרי גם כיום הן עושות עבודה נפלאה רוב הזמן. בינתיים, יהיה זה מעשה נבון לנסות ולאמת את הפתרונות המתקבלים. זאת על-ידי ביצוע חישובים מיוחדים עבורס אפשר לקבל את התשובה הנכונה ממקור אחר. עוד בנמצא בחרנו שלא לערוך סקירה של שתי ערכות תו- כנה אחרות שלהן יכולת סימבולית. ניכרת. ןא צ05/א של 51801105 לא שופרה מש- מעותית כבר למעלה משנתיים, אך בחברה מקוויס להוציא גירסה משופרת בהמשך השנה. (ראה הודעה על העידכון במדור ייבמבט רא- שון". הגירסה החדשה שוחררה אחרי שה- מבדקים בסקירה זו הושלמו). יפנקס-הטיוטהיי הפופולרי | 147862 אינו מתוכנן בעיקרו לביצוע פעולות סימבוליות, ואינו מתאים לטי- פול בפרוייקטים גדולים. בחרנו לדון בו בעמודת שוליים. ערכה אחת אחרונה נראית באופק. תוכנית שמ- קורה בפרוייקט מחקר מקיף של א8ז, המכונה 86, הועברה לאחרונה ברשיון לק- בוצת 65א1 460877 .1ג16אפואטא (6גא), מעצמה ותיקה בענף התכנות המדעי שבסיסה באנגליה. 6גא הוציאה גירסה לתחנת-עבודה 0 הנקראת וַאס1א4. ומקווה להוציא בעתיד גירסת א41 ל-6. רכיבי החומרה המו- מלצים, | אגא של 3208 ונפח-דיסק של 8, מעוררים יראה. אולס בתוך שנים ספו- רות עשויה תצורה זו להיות נפוצה למדי ב-6ק, וסביר להניח ש-1א4%10 תתוסף לרשימת הש- חקניות בשוק המתמטיקה הסימבולית ל-6ק, אך, מרשים ככל ש-5661687.2 מבטיח להיות, אין צורך לחכות שנים כדי להנות מי- כולתו של המחשב האישי לטפל במתמטיקה סי- התאמה למשימה : סוס 5505 וסוס רהסחזסו/ן ג גרוע סביר טוב מעולה | מתמטיקה אינטראקטיבית | 6 6 6 גהפוקה 6 9 תיכנות 9 אינטגרטיבי / שימושיות 09 ₪ מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים מבולית. אחת מחמש הערכות הנסקרות כאן בו- דאי תוכל להרחיב את אופקיך המתמטים. .א 10058 5077 תדהא ג :אצזתמכ א (כל הסקירות מאת בארי סימון) מטןאפת, גירסה 2.1, היא פלא טכנולוגי. עס נפח-דיסק של 24088 בלבד, היא מצליחה לעי- תים קרובות לעשות את שעבורו תוכניות אח- רות זקוקות למגה-בייטים רבים. אכן, דרישות מצןאמס מבחינה חומרה נמוכות מאלה של כל הערכות האחרות הנידונות במאמר זה. היא מב- צעת היטב כל משימה למעט המסובכות ביותר. ניתן להפעילה במחשב א640-דַא, והיא אינה דורשת או מנצלת מעבד-עזר מתמטי. למעשה, דרישות החומרה של פ1/5חפכ הן כה קטנות עד שאפשר להריצה מכרטיס ה-אגאף של ה-0ק ק70א.41ק 950% קא. מחירה גם הוא זעיר - 250 דולר. לרוע המוזל, 5ש81פכ מוגבלת על-ידי חוסר יכו- לת לנצל חומרה מתקדמת, שפת פקודות בעלת אפשרויות מצומצמות (אף-על-פי שהמוצר מציג יכולת מרשימה לניצול הפקודות המעטות שיש לו), וממשק-משתמש מיושן במידת מה. ממשק-האנוש 05 5097 עיצבה כנראה את ממ- שקה של ששןשפכ על-פי וה ששימש במרבית מוצרי 1080501 לפני כחמש שנים: תפריט של שתי שורות בתחתית המסמך, שהתנועה דרכו | נשלטת | על-ידי | קלידי החהווח, ה-57408א840, וה-748 במקום קלידי הזזת הסמן. בחירת האופציות כרוכה בתמרוני תנועה זהירים באמצעות סדרות של רווחים וטאביס. מכיוון שהממשק של ת/]חתס אינו מבצע קי- פול טקסט, תשובות ארוכות פשוט גולשות מה- מסך. בעיה זו עלולה להיות מציקה במיוחד כאשר מטריצה בגודל בינוני, כגון מטריצה 6%6 של מספרים רציונליים, מוצגת על המסך כשו- רה אחת ארוכה. ניתן אמנם "לגלגליי אופקית כדי לראות את יתר התשובה, אך אופצית קיפול היתה נוחה יותר. ביסודה של התוכנה םזאפק מצטיינת בכמה תחומים. היא מבצעת אריתמטיקה רבת-דיוק במספרים ממשיים תוך שימוש במערכת מחוכמת של קירובים רציו- נליים, העשויה להפתיע אותך לטובה בהשגת יותר ספרות נכונות מהמצופה. צורת טיפולה בנ- קודות פיצול בעיתיות (פזאזסק א60אג86) ראויה אף היא לציון. ביצועיה הכלליים של מצןאפס התבלטו בחלק הפשוט והבלתי-גרפי של מערך-הבחינה. לא רק שהיא הצליחה למ- צוא את אינטגרל פוטנציאל-הכבידה, היא גם היתה היחידה שיכלה לפשט רדיקל ממשי. למ- רות זאת, היא נכשלה במציאת אינטגרל לא-מסויס מסובך אחד, אותו הצליחו למצוא שק הא ו-ש6טסמא. מגבלות תמיכת מ/81מכ בפונקציות מיוחדות נופלת מזו של מתחריה. יש בה מספר קטן יותר של שגרות מתמטיות (אם כי היא כוללת את החשובות שבהן: זסחם, ,865%[‏ |51205004), ופרט לפו- נקציות פולינומיות וטריגונומטריות בסיסיות ביותר, תמיכתה לוקה בחסר. לדוגמה, פונקציות בסל מוגדרות כאינטגרלים באמצעות קובץ חי- צוני. סידור זה נאות לקביעת ערכים נומריים, אך המעבד הסימבולי אינו מודע לקיומן של פו- נקציות אלה, כך שאס מבקשים נגזרת של פו- נקצית בסל, מקבליס סכוס אינטגרלים במקוס ביטוי באמצעות פונקציות בסל מסדר נמוך יותר. במקוס להשתמש בשפת-תכנות מלאה, מ/זאטק מאפשרת להגדיר פונקציות. שתי פונקציות מיו- חדות, 7587 ו-=1, מאפשרות מעין תכנות, במיוחד מכיוון | ש-;1 תומכת ברקורסיה (א85008510). לדוגמא, ניתן להגדיר עצרת-א על-ידי 6% או > א) חוה מולטימדיה - זה גדול | השכרה*מכ'רה המרכז הישראלי לפתרונות המחשה בגדול יש לך נתונים חידוש עולמי !1 להצגה או לדיון? מצגת מולטימדיה על מסך (דול לראשונה בישראל - מצגת 16.7 61הקוח] מאפשרת הקרנת מולטימדיה (מסך ענק- עד 5 מי) באיכות מקצועית והמבטיחה הצלחה בכל פרזנטציה. חבר את המצגת אין צורך בכיוונים - מותאס אוטומטית. ניידות מוחלטת - 2.2 קיג. למחשב ו/או לוידאו, בלא צורך להחשיך 4 ותקבלו תמונת ענק איכותית מושלמת עס חיבור למחשב ו/או וידאו. הפרדה של עד 16.7 מליון צבעים. 4 2 לא תצטרכו יותר מקרנת ברקו מסורבלת ! ' תומך 4 ביט- מקינטוש או א6א של זאמ בשתיראו - תאמינו ' = מחירים אטרקטיביים. 753 מעונות המחשה מסו15 :+11 זיבוטינסקי 134 רמת-גן 2 -. א 1:1..03-5755389 אופסט קולור הוור / הגרפיקה של ץ םק וא יכולה להיות מרשימה ביותר. ממסך הגרפיקה התלת-מימדי ניתן לקרוא לתפריט ולבחור אופציות. [(1-א)=*א, 1 1=א]1=:(א) ספריות הפונקציות של מצזחמס (והפתרונות שנתן ספק התוכנה לבעיות שחיברנו) מוכיחות שאפשר להשיג ביצועים מרשימים בעזרתה, אך מכיוון שהיא חסרה בסיס של שפת-תכנות אמי- תית, התכנות ב-םצזשמס נשאר נטול-גמישות וקשה לשימוש. גרפיקת המסך של משזאפפ טובה, אך אין היא מרשימה מבחינה חזותית כמו צ ₪ )קוא או 6 ]אה ד ]א. שתיהן טובות יותר בצבעים ובקוי-המחשה של תרשימים תלת-מימדיים. אין בתוכנית אפשרות להדפיס תרשימים או לשמור אותס בקובץ - במקוס זאת, מציע הספק לת- שתמש בפקודת ה-0847₪4[105 של 05 או בתוכנית ‏ "יצילום מסך'י. אך, אם כך תעשה, הייצילוסיי יכלול בתחתית המסך גם את תפ- ריטי-הפקודות של מץואפפ. לימון סחוט: בעוד ש-8[/5סכ אינה מציבה דרישות עצומות לחומרה, היא גם אינה מסוגלת לנצל חומרה רבת-עוצמה או להשתמש בוכרון 8אם או 5אא. מפעם לפעם קיבלתי הודעת "ציכרון מלא'' בזמן חישוב בעיות מסובכות. למרות ש-ם/581 היתה המהירה שבחבורה בפתרון רוב הבעיות, היא היתה איטית להרגיז בבעיות הכרוכות בפירוק לגורמים של פולינומים גדו- לים, אולי בגלל מגבלות הזכרון שלה. מצזחפס עדיין כוללת כמה מן התכונות שה- ביאוה לזכות בתואר ייבחירת העורך" בסקר הקודס שלנו: מהירות בפתרון בעיות קטנות, ממשק-משתמש שהתבלט אז, לפני שנתיים, שג- רות סימבוליות חזקות במיוחד, והיכולת לרו על חומרה צנועה. אך כיוס, ממשקה נראה מגו- שם; היא פיגרה לעומת יכולת החומרה הע- דכנית, ובאשר לבעיות פשוטות, קמה לה מת- חרה רצינית בדמות 0ג4716/א. פטוחפפ היא עדיין התוכנה המתמטית המתאימה לבעלי תק- ציב מוגבל, ובודאי ייתדליקיי תלמידי תיכון מב- מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים ריקיס; האכזבה היא מהתפתחותה המועטה בשנתייס האחרונות. דה 8 לו ערכת התוכנה ש 5 1ק4)א, גירסה 1.1, שמחירה 5 היא מתחרה רצינית במרוץ אחר סיפוק צרכיך המתמטיים. זו ערכה סולידית מכל הב- חינות, עס ספריה נרחבת של פונקציות מת- מטיות, גרפיקה טובה, שפת-תכנות קלה לשי- מוש, ממשק-משתמש מעוצב חיטב ותיעוד מקיף בצורת שני ספרים קשי-כריכה וקלים לקריאה. ממשקה של ט 8 1 א!א, במהותו מסוג של פקו- דות-שורה אינטראקטיביות, מכיל בכל זאת מספר תכונות המקנות לו רמה גבוהה מזו של ה" :6<יי של 05כ-8וא. לדוגמה, לחיצה על 710 פותחת תפריט ממנו אפשר לקרוא ל-11 תה- ליכים נפוצים, או לחלופין, עד 15 קבוצות מש- לימות של שגרות מתמטיות. עייי הפרדת ספריית שגרות זו מהתוכנה הנטענת | לזיכרון, מתאפשר ניצול חס- כוני של הזכרון, שת- פוסתו גדלה או קטנה בהתאס לש- גרות אותן בוחר המשתמש מה- תפריט. ב-164ד4 ואמח דא ו לעומת זאת, נאלציס לחפש את שמות השגרות במדריך. ניתן גם לה- שתמש תפריט ₪10 לשינוי מבנה תפריטי-המשנה של ץצ ם וקא וא. ור הגישה לעורך המשולב של צ ם.1קגוא היא דרך תפריטים או עייי אופן |₪6681 ח66ז50. האפשרות האחרונה שימושית במיוחד לאחר שכתבת תו- כנית שאינה עובדת. ניתן להיכנס לאופן ת50 641 לסמן את התוכנית, להכניסה לעורך, לשפצה, ולהחזירה ל-ץ ם.זקג/א. אף כי מסך הייעזרהיי של הערכה אינו רגיש-הקשר, יש בו מן האינטראקטיביות של תכונות ץ ₪ !גוא הא- חרות. לדוגמה, יש אפשרות להיכנס למסך הע- זרה ייללכודיי משם קטעים - ואפילו תוכניות שלמות - ולהעבירס לשורת-הפקודה. ספריות תוכנת צ מ 1קג)א מורכבת משני חלקים: ליבה או גרעין, הכתובה בשפת-6, אשר מניחה את יסודות שפת-14718א, וספריות פונקציות הכ- תובות בשפת-ם וקג)א. צ םק גוא מצויידת בספריות לגיאומטריה דו- ותלת-מימדית, גיאומטריה היטלית, תבניות די- פרנציאליות, תורת החבורות, אלגברה בוליאנית, תורת המספרים, בסיסי גרובנר (6תססז0) סט- טיסטיקה ואלגברה לינארית. גירסה 2.0 של םוק ג!א, הצפויה לצאת בהמשך השנה, תכלול התמרות פורייה סימבוליות, מספרים פאדיים וגאוסייס ואריתמטיקת פונקציות אלגבראיות. בסייה, הגרעין והספריות הסטנדריות של צ גוא מעמידות לרשותך יותר מ- 2000 פו- נקציות. ץ ₪ זא הצליחה היטב במבחנים שלנו, אך בדומה ל-1164/אמזד14א, היא נכשלה בפי- שוט ביטויי השורש הממשי וטעתה בבעית פו- טנציאל הכבידה. ש ם1 !א היתה מסוגלת לפ- תור את שאר הבעיות, אס כי בכמה מהן היינו צריכים לפנות לתכנות במקוס להסתמך על הפונקציות הפנימיות. ל-ץ מ ןק גוא שפת תכנות טובה דמויות-פסקל, כך שאם יש לך נסיון תכנות בפסקל או בשפת-6, סביר שיקל לך לקלוט אותה יותר מאשר את שפת ג16ד4/אמ41/א. לצורך פי- תוח תוכניות מורכבות בשפת-8 1ק14א, ‏ קיים בודק-תחביר (ותו!א), בדומה ל-ות(1 של שפת-6. ראוי עוד לציון כי גרפיקת צ 5 ןק גוא מושכת את העין, ובמיוחד ה-וס!ת-6ט1. לאחר שחישוב מסוים מתואר גרפית, קליד ה-10= מעלה תפריט המאפשר התאמת צבעים, שינוי אינטראקטיבי של נקודת-המבט, וטיפול בגרף עצמו. אך הכותח להתאמת צבעים ב-ט מ 1קגוא אינו מגיע לק- רסולי 41164/]אמצד4/א, אך מבחינת יכולתה ליישם צבעיס להעברת אינפורמציה מתמטית. התאמה למשימה ש סוססו גרוע סביר טוב מעולה . מתמטיקה אינטראקטיבית | 69 גרפיקה תיכנות. אינטגרציה / שימושיות. ל-ץ ]גוא יש משיכה רבה כיום, ועשויה להיות משיכה רבה עוד יותר כאשר יסתיים פיתוח גירסת החלונות הראשונה שלה. היא צפויה לכלול מסמכים ייחיים" משולבים, עם נו- סחאות בנות-השבחה, בדומה לחזית-המחברת של ג6דדג]אפ1דג//. אך בינתיים, ל-ם וקגוא הממשק החלק ביותר מבין המוצרים מבו- ססי-205, אוסף עצום של פונקציות פנימיות, ושפת-תכנות חזקה. תכונות אלה חוברות ליצור 0 כ-ף-. 1 למי שאינו מוכן להסתפק במסופון ₪ מערכת הפעלה: 3.3 005 ₪ תצוגה: מסך מלא של 60- דגם 16/80 מסך 8/40 לדגם 5/2 ₪ עמידות: אטום למים, אבק, עמיד בפני חבטות, (עשוי מגנזיום). ₪ זזכרון: עד 8ו7. דגמים נוספים : 067 מחשב ה-96 הקטן בעולם (אידיאלי לאיסוף הזמנות 5 5541אל) ך//צ/4 מחשב צבאי נישא סוכ| 2000 ₪ תוכנה ידידותית ופשוטה להפעלה. ₪ הדפסת תעודות משלוח, חשבוניות מס תעודות זכוי ועוד. ₪ הדפסת דו"חות: מצב מלאי, לקוחות חייבים. ₪ ניהול מלאי בזמן אמיתי. ₪ מאושר ע"י נציבות מס הכנסה. מערכת נישאת מושלמת לפוכן/ת מכירות אלמוג סוכנויות ועיבוד נתונים (1985) בע"מ רח' קורדובה 3 תל-אביב 62487, טל' 5238199, 8, פקס' 03-5237481 +4 פתית-השלג של קון, פרקטאל מפורטם, היה אחד מבעיות-המבחן שלנו. זה הביצוע של דא ל-005. 4 ו ל-005 ה'א בעלת ינולת יוצאת-מן- הכלל לתיאור גרפי של עצמים מורכבים. ערכה מושכת ביותר, האמורה לספק את הצ- רכים המתמטיים של כמעט כל אחד. א זז 01 5 0 6 ודו ו פא מספר בתי תוכנה שעיניהם לעתיד מתחילים לדבר על ליבת-תוכנה (6066 שסס) עבור מוצרי התוכנה העתידיים, שתתאים לפלטפורמות שו- נות. אך בחברת (81)) .6ח] הסז6563 ותגז!!ס/ חזון זה מהווה מציאות מזה זמן רב. הערכות 147168אמ1ד4!א ל-05כ, גירסה 2.0, במחיר 8895, ו-1417164א1/41118א ל-5אסטתו גירסה 2.0, במחיר 5995 - משתפות אותה ליבת-תוכנה בינן לבין עצמן, וגם בינן לבין גי- רסאות 47168]אמאד4 !א למחשבי עְגס, דא6א, תט5, ומקינטוש. כל גירסה של 47164/אמזד4/וא מורכבת משני אלמנטים: הליבה (או הגרעין) המשותפת, וה- ממשק הספציפי לפלטפורמה. חזית גירסת ה-005 הוא ממשק פשטני (אין בו שימוש בצי- רופי ושס, רק תוי טקסט) בעל שורת-פקודה הני- תנת לעריכה. אדא ל-פשסטתו/ מצוידת באותו ממשק חזית-מחברת גרפי הקיים מזה זמן רב בגירסאות | המקינטוש ו-[א6א. | תג!|סשו 6 קוראת לממשקים אלה יימחברות" מכוון שהקבצים הנוצרים הס מסמכים המ- ערבים טקסט ונוסחאות בדומה למחברת של מדען. אופן תיפקוד הליבה משותף לשתי הסביבות, לכן מה שיש לנו לומר עליה, ועל הערכה בכ- ללותה, ישיס לגבי שתי הגירסאות. מצד שני, שתי הגירסאות מציעות למשתמש ממשקים שו- ניס בתכלית אשר ידונו בנפרד. הגרעין בתכנונה של 47168/א47115/א, ות₪ז|ס/ הציבה לעצמה כמה יעדים שאפתניים ביותר. התאמה למשימה מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים 64זד//]אמהדוא שואפת להיות כלי שלם לחקר רעיונות ואוביקטים מתמטיים. לדוגמה, הגרפיקה תמיד הייתה חלק מכריע של המוצר. עובדה היא שכוחה של ג6זד |אפדה/א בת- חום זה הניע רבים ממתחריה להרחיב את הל- כולת הגרפית של מוצריהם. גירסה 2.0 מציגה לראשונה יכולת קולית - המופעלת בפקודת שאע50 - המוסיפה את האוזן כמשאב נוסף להבנת מתמטיקה. 164ַ47)אמתדגוא ל-05 ו- 47164/א1115///א ל-מוסנתואו תומכות שתיהן ברמקול הפנימי של המחשב ובכרטיס ה-6תטספ זג! של 1305 63066 . לרוע המזל אני לא הצלחתי לגרוס לתוכנית להכיר ב-ז386ג81 6תטס5 במערכת שלי. שפת-התכנות שאיפות וולפראם מקיפות גס את שפת התכנות של 16 ואמ1דוא. החברה מקווה כי שפה זו תחליף את א8ד0: ו-6 כשפות התכנות המ- דעיות הדומיננטיות. לפיכך השפה כוללת פעו- לות ברמה נמוכה, כגון גישה לגודל ולתאריך היווצרות של קבציס. שפת 16ג)אמ1ד4וא משתמשת במילות מפתח רגישות-הקשר, ובסוגריים מרובעות לא- רגומנטיס. מכאן שאס כתבת (124) זסק6ותו-זסו6 במקום [124] ז686ותח0ו730 התוכנית חושבת שאתה מנטה להגדיר משתנה חדש בשם זספטותו-זסוסגי ולהכפילו ב-124. שיטה זו שונה מהשיטה המתמטית הרגילה, בה מש- תמשים בסוגריים עגולים גס הפרדת ביטויים וגם לציון הארגומנט. למרות שזה נשמע מחוכם, גם משתמשים מנוסים נוטים לכתוב (..) במקוס שעליהם להשתמש ב-[..]. שתי תכונות מיוחדות הופכות את שפת הפ- קודות וגישות-ההקשר הזו לקצת :ותר ייאכילהיי. בשתי גירסאות התוכנית ניתן להקליד מספר אותיות, ללחוץ על קליד או שניים (788 בגירסת ה-05, א-417 בגירסת 5שסנתואו) ול- קבל רשימה של כל הפקודות המתחילות באותן אותיות. ניתן אז לבחור מהרשימה את הפקודה המלאה. התוכנית מצוידת גם במבדק איות פני- מי, כך שאם שגית בכתיבת פקודה כלשהי, תקבל הודעה המציעה כתיב חלופי, אליו אולי התכוונת. לסיכום, שפת 168ד4]אמד2/א ניחנה בכות ובתמציתיות, אף כי איגה דומה ל-6 או לפ- סקאל כמו שפת ץצ פתג ל-7164/ /אמזזד14א מספר עצום של שגרות מתמטיות. שפת הליבה, כפי שהיא מתוארת בספרו של וולפראס זסי ות6ו55 / :8ווגוחסתוגו/1 סוחס 3 5סווגוהסתוג/ קתוסכ (מוצא לאור עייי ץ6516/ ח50ו466. וניתן להשגה בנפרד, או כספו | ההדרכה המסופק | יחד | עם 64זד ]אמויד /א), מכילה יותר מ-850 פקודות שונות. ישנה גם קבוצה משלימה של 143 קב- צים הכוללת פקודות נוספות, 19 ערכות גרפיות ושבעה אוספים של שגרות סטטיסטיות. החזית הגרפית בזכות התמיכה בשפת ינ 6ןד)אסז דא היא המרשימה ביותר, מב- חינה חזותית, מכל תוכניות המתמטיקה הסי- מבולית (אם כי צ מ ןתוא נמצאת לא הרחק מאחור). בנוסף לכך, ניתן לשלוט על אוביקטים גרפיים באמצעות שפת-התכנות, ובצורה זו לה- שתמש בצבע להעברת אינפורמציה מתמטית. לדוגמה, צבעים יכולים לשמש במשמעות של יישזיי למשל: ייצבע חלק זה של הגרף באדוס אם הערך קטן מ-0, ובשחור אס הערך גדול או שווה ל-0יי. 47164 ואםהד2/א יכולה אפילו לבצע אני- מציה של סדרת גרפים באופן שניתן לחזות בה- תפתחותה של מערכת דינמית. לבסוף, 6 ]םדוא מצוידת באוסף חזק של אל- מנטים גרפיים פרימיטיביים כגון פיאוניס (פוחסז60תץסק), = פוליטופים (שקסוץוסק), | סר- גלי-עקומות (65תו1ק5), ולוללינים (5!גזוק5). הצד הבעיתי הגרעין הבסיסי של 64זדג4ואמהד/א השתפר במובנים רבים מאז יצאה גירסה א.1. בעיות חדש מחברת מ'לטו: סדרת מחשב' 16 1.0681 \ ו ז|68כ . מילטון אלקטרוניקה ושרותים 1988 בע"מ 101 רחי - 0 בני 4 11 טל: 5701324 03 (רב קווי), פקס: 5704925 03 | 9 511655 )00 5 מגנה התאיס (9וו66) של אדו ל-60%5חו/ מאפשף היצע רחב של סגנונות-כתב. ₪7 1" 55664308602139494% 31767523846748184%], >57789609173637178], -58537105079227968925692354201995/ -36297747713099805187072113499999 96318595024459455246908302642522% / ל ( סכום סימבולי ונוסחת רקורסיה, בהם נכשלה גירסה 1.1 של א6זדגואמצדא !א במערך המבחן האחרון שלנו, מחושבות עתה ללא תקלות עייי גירסה 2.0. אולם למרות אופייניה היומרניים, 64זד//)אםוד//!א סובלת מיישום פגוס במידת מה. לגרעין חסרה יכולת מתמטית בכמה תחו- מים חשובים, ו-164ד4]אמוד!א דורשת מש- אבי חומרה לא מעטים להשגת ביצועים הו- למים. יתרה מזו, גירסאות ה-06 שלה כוללות מערכת הגנה מפני העתקה, שכלל אינה קלה להבנה. לא רק שהיא לא הצליחה לזהות סי- סמאות בזמן שתוכנת 08% היתה טעונה, אלא שכדי להפעיל את התוכנית בנוחיות נא- לצנו לסופו של דבר לבצע 858007 ולהריצ אותה ללא תוכנת ניהול הזיכרון. בעוד ש-41164)אמהד!א השיגה תוצאות מר- שימות בחלק הגרפי של מערך הבחינה והצליחה בבעיות הבינוניות שדרשו תיכנות מוגבל, בי- צועיה בבעיות שנועדו לבחון את היכולת הב- סיסית של הגרעין, איכזבו. 11 הבעיות בק- טגוריה זו דרשו 25 חישובים נפרדים. 6זד ]אםה דא שגתה באחת, ולא הצליחה לספק תשובות לשלוש אחרות. (להשואה, םזאמס לא הצליחה לספק תשובה אחת, וד- רשה תכנות יעודי לשלוש בעיות אחרות; צ םק הו שגתה פעם אחת ונזקקה לתוכנית יעודית בשתי בעיות; 850005 הייתה צריכה תכנות יעודי בשמונה מקרים). בעוד חלק ניכר מהתיכנות היעודי אותו דרשו ץצ ם גוא ו-ץ1אמכ היה לצורך טיפול בתחום האזוטרי-יחסית של מספרים גאוסיים, הרי כש- לונותיה של ג6זדג)אמזוהא היו בעלי אופי בסיסי יותר. לדוגמה, ביצועיה היו ירודים במיו- חד בנושאים | הקשורים | לאנטגרציה. דואמה דהוא נכשלה בחישוב אינטגרל ש-ץ מ1םגוא ו-פ6טכפא חישבו בקלות. היא גם לא הצליחה לפתור משואה דיפרנציאלית רגילה שכל התוכניות האחרות פתרו. אף כי אין להתעלם מחוסר יכולתם של הערכות המתחרות לטפל במספרים גאוסיים, בעיותיה של 6זד )אתה דא הן יותר בסיסיות: כמעט כל + 8 061717766914720359082534904287554687311595628638623537875937- 6 0 8 ישראל מרף 3 729 9 2 מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים מי שקונה ערכה סימבולית יודקק לשגרות האי- נטגרציה שלה. לעומת זאת, מיעוט קטן ביותר יצטרך בכלל מספרים גאוסיים - ודווקא לא- חרוניס מספקת 6[ד/אמודה1א שגרות. פני- מיות. נזכור גם ש-64דדג)אמזדג)א היא הצ- עירה במוצרים הנסקרים כאן, ויש להניח כי עם התבגרותה ימולאו חללים אלה. ממשק ה-208 בהשואה ל- 1/4518 (ולגירסת החלונות של 6 ואדה וא עצמה), ממשק ה-05ע של 6 ]|אמוזד וא צולע במקצת. בדומה לאו- פצית ה-צ5א05כ של 5.0 05ס-5וא, הוא מא- פשר דילוג בין פקודות קודמות ועריכתן. קליד ה-2 מהווה קיצור דרך להשלמת פקודה: אם מקלידים מספר תויס ראשונים של פקודה, לחי- צה על ₪2 מעלה רשימה של סיומים אפשריים מתוכם ניתן לבחור את הפקודה השלמה. טיפול בנוסחאות, חישוביס וגרפיקה ב-164 ואמהד וא ל-205 עלול להיות יידביקי". שלא כמו בגירסת ה-פסטתו/ו, אין למ- משק ה-205 תפריטי חאס6-וטק ואין דרך פשו- טה ליצור את הפקודות, החמקמקות לפעמים, הנחוצות לכך. אפשר לבקש עזרה מהגרעין בנוגע לפקודה מסוימת, אך אין ייעזרהיי כללית מקוונת (טתו[-חס), למעט מסך אחד המגדיר את תפקוד חלק מהקלידים. יותר מזאת, לאחר שהכנסת פקודות שמטרתן לשנות מבט או הופעה של מוצג גרפי, תוכל לראות את השינויים רק עייי מעבר ממצב טקסט למצב גרפיקה. רשמית, 6 אדא ל-05 זקוקה לנפח-דיסק, עבור קובץ החלפה (ם ]₪ קגע5), של 1688 ו-ואת של 8וא4, אך תצורה מינימלית זו תניב ביצועים גבוליים. אנו ממליצים על |א84 של 68 עד 818 לפחות. ממשק ה- 5או0פאזאו תודות לחזית-המחברת שלה, ה-אססספוסא, 6 אדא | ל-פשס6תוש נוחה לשימוש הרבה יותר מאחותה המתאימה ל-05כ. בנוסף לתפריטי תשסט-ווש שלה, הדרושים בהחלט, גי- רסה זו מצוידת בייעזרה"" מקוונת (למרות שע- זרה זו מכסה רק את חזית-המחברת ולא את הגרעין) ובאפשרויות טיפול בטקסט האופיניות למעבדי תמלילים. 16ד)אמזזד4/א לחלונות מציגה גם גרפיקה בצד טקסט, ואפשר לשנות אינטראקטיבית את נקודת-המבט בגרפיקה תלת-מימדית. ישנה גם תמיכה בתבניות <וא8. ו-אצ. של בשססתואו, אך לא ב-אסק., :החד או /60%. חזית-המחברת, כפי שמרמז השם, נועדה לשמש ככלי להפצת מסמכים טכניים או "מחברותיי של מידע טכני. ואמנס, כמה סופרים אף כתבו ספ- ריס באמצעות 6זדג/אפה דהוא על פל- טפורמות תספסותוסג)א ו- דא6א]. היחידה הבסיסית של מסמך מבוסס-מחברת הוא התא (0811) בו אפשר למקם טקסט, נו- סחאות, או גרפיקה. התאיס מסוגלים לנצל את מערך הפונטים המלא של צטסותוו, ויכולים להעסיק מגוון רחב של סגנונות, המוגדרים בג- ליון-סגנונות ראשי (5%₪0 5ַע5) . ניתן לאגד כמה תאים כך שיתנהגו כמרכיבים של מתווה שניתן להרחיבו ולכווצו. חבל ש-164ד/]אמה !א לחלונות חסרה חלק מה- מרכיבים היסודיים של ממשק מחברת מלא, אך בוולפראס מבטיחים שאלה יכללו בגירסה 2.1. כיום, בכל פיסקה אפשר להשתמש בו-זמנית רק בפונט אחד ובסגנון אחד, ותמיכה ב-מפע חסרה. תפריטי | אקגת0 ו- אס1ד40 מא- פשרים גמישות נוספת. תפריט ה-0878 כולל פקודות המשנות את אופן ההצגה של הג- רפים (לדוגמה: 485 ספ זז ו540), פקודות המסבות גרף לקובץ ביניים (₪1ג0₪) או למפת-סיביות, ופקודות לאנימציה של סדרת גרפים | או היישרתם (פְתותקָג). | תפריט ה-א0110 מכיל פקודות המפעילות את בורר נקודת המבט התלת-מימדית, את בורר הצבעים ופקודות ולניקוי היסטורית הפקודות. במבט קדימה לחברת וולפראם יש תוכניות שאפתניות לשילוב 6 )מה דא עס תוכניות אחרות. גירסה 0 של 60 )אמ דא ל-פ5אסותוצ. הייתה אמורה לכלול אלמנט בשם א6תותוגוא | לה- תקשרות בין 64דדואמא47/א לבין תוכניות אחרות, אך הדבר נדחה עד לגירסה 2.2 ל-471164/ וא1/47115א ל-פוסנתוצ דרישות חומרה נרחבות עוד יותר מאשר למקבילתה מבוססת ה-205. ניתן להפעילה רק במוד קמסאגאאם 6, ויש צורך ב-א של 8א8 ובמעבד מת- מטי להשגת ביצועים מספקים. אך אף-על-פי שלגירסת ה-05 גרעין זהה לזה של גירסת ה-5שסתו/), ודרישות חומרה מצומצמות יותר, סביר שתעדיף לעבוד עם גירסת ה-ישסתגא שו וו > תואס למרבית המחשביס האישלים. > הקרנה בגוונים או בצבעים. > תצוגת עד 227,000 צבעים אמיתלים. 5 עם חיבור אינטגרל? גם לוידלאו. 9 ויעו 6 השכרה 6 מכלרה מבחר הפתרונות | לכל צורך ולכל תקציב דייטם בט"ם סד אםדצס 819 חד 342 רמת העורון 47105. טל. 05-5495565. כפקס. 05-5496117 4 ל-66טפםא, גירסה 6, יש ממשק שורת-פקודה מינימלי, א היא מציעה כוח מתמטי גיכר. 4 א: תוכנת מתמטיקה ללא מתמטיקאיס בגלל עליונות ממשק-המשתמש שלה, הכולל גר- פיקה משופרת (נקודת-המבט האינטראקטיבית) וניהול טקסט (מחברות). כללית ל-716 ומד !א יש כמה פערים, אך יש בה גם כעין חזון על עתידן של תוכניות מתמטיקה סימבולית. | ממשק המחברת של גירסת 55| מוסיף קלות-בשימוש לתחוסם תוכנה המשופע בתסבוכת. זה רעיון מעולה, אשר ספקי תוכנה אחרים :יטיבו לעשות אם יחקו. דואד( ל-4שסאתו/ | זוכה גם לציון 0 על ההכרה בכוחה ובחשיבותה של גרפיקה בייצוג מתמטיקה סימבולית. 6 8 6, גירסה 3.4, של 88ח6ו5ע5 6410066 החלה את חייה על המחשב המרכזי, והיא נחשבת לאחת מאמהות עולם המתמטיקה הסימבולית. צאצאיה היום הס מספר גירסאות למערכות אזאש ו-4%/, ולאחרונה גירסה ל-0? במחיר 5 על ה-6ק, 6606 מציגה כוח ניכר אס כי לא מאוזן, והיא מוסיפה לשמור על הרבה מניחוח המחשבים המרכזיים שבמקורה. כוחה העיקרי טמון בשפת תכנות חזקה ואלגנטית, אך חסרות בה פונקציות מתמטיות בסיסיות רבות, כגון פי- שוט ביטויי שורש ואינטגרלים מסויימים, וה- תוכנית הראשית עטופה במה שמוצדק יהיה לכ- נות ממשק-משתמש עוין. דמוי - 205 כאשר טוענים את מסטכםא , היא מתנהגת בצורה דומה מאוד ל-05כ-15א, בחקותה את ממשק שורת-הפקודה הצנום של מערכת הפעלה זו. קלידי העריכה היחידים של מסטספף הם 8 הרפני ו-₪3 לשחזור פקודה קו- דמת אחת. השיטה של מסטספת להבאת שורת-פקודה | לתוך העורך גורמת שאפילו אז1סט תראה באור חיובי. לא ניתן אפילו לטפל בפקודה בעורת קלידי-הסמן. במצב ייעריכהיי וה של שורת-פקודה, שהוא ברירת המחדל, כל מידע המתגלגל אל מחוץ למסך הולך לאיבוד. יחד עם זאת, ישנו מצב שני הנקרא 066 6ספַגק, אליו מגיעים עייי הקלדת 205 א0 בשו- ההתאמה למשימה 6 . גרוע סביר טוב מעולה מתמטיקה אינטראקטיבית | 69 6/0 גרפיקה ו תיכנות 9 9 9 אינטגרציה / שימושיות 9 מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מוכזיים - >>> רת-הפקודה, וממנו *וצאים בפקודת 0% 8. במצב זה, ניתן לשמור את הפלט על קובץ ולגלגלו אחורה, כדי לראות פלט שיצא מהמסן; אך לכך יש מחיר. במצב 050/ק, כש- המסך קטן מלהכיל את הפלט, התוכנית עוצרת בכל פעם שמצטבר מסך מלא ומבקשת אישור: ייםפסואיי, כדי להמשיך למסך הבא. אין ל-פ6טספת מצב-עזרה מקוון, ולספר הה- דרכה חסרה רשימת פקודות אלפבתית ברורה. התוכנית אינה תומכת בגרפיקה. לעומת זאת, גירסת פשסאחוצ | נמצאת בפיתות, וצפוי כי היא תנסה לענות על נושאי הממשק והגרפיקה. בעוד שדרישות החומרה של 5סטכמא דומות לאלה של מוצרים אחרים הנסקרים כאן (נדרש מחשב 386 ו-₪41 מינימלי של 2.5%18, אף כי מומלצים 8א4 ), אין היא דורשת מעבד מתמטי. כוח - אם רק תוכל לשלוט בו 8 מספקת שתי שפות-תכנות: שפה אחת חזקה, דמויית-פסקאל, ושפה אחרת בסיסית יותר שהיא גילגול של 115 ובה נכתבה 5 ופפ הראשונה מבין שתיהן חזקה עד כדי כך, שלפתרון אחת מבעית המבחן שלנו, הנ- זקקת לנוסחת רקורסיה לינארית, סיפק היצרן שיגרה בת 26 שורות המסוגלת לפתור כל נוסחת רקורסיה לינארית. קטע ה-פתותסוג/( חשווגק של התוכנית הוא כה טוב, שלמציאת נוסחת (צ+א)א1 היה מספיק לכתוב את נוסחות (צ+א)א51 ו-(צ+א)605 ולהגדיר אגד במונחי אפ ו-605. על אף חוזקה, שפת התכנות של ספת קשה לשימוש. לדוגמה, במקוס לה- סתפק בפקודת פירוק לגורמים, של מספרים שלמים, יש להיכנס קודס כל למצב הפירוק לגו- רמים עייי פקודת "חס זסו1!80'י, ולאחר מכן לצאת ממנו. אם לא יצאת, בפעס הבאה שתבקש פרוק לגורמים של פולינוס, התוכנית תפרק גם את המקדמים. בעוד שהשגרות הפנימיות של מ6טספת לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות הן גמישות, אין כן לגבי השגרות לפתרון משואות פונקציונליות לא-לינאריות. אין ל-פ6טכפת שום מקביל למ- ערך העשיר של פונקציות מיוחדות שיש למ- תחרותיה ובפרט, אין לה פונקציות בסל. שיגרות אחרות קובץ-הביצוע הבסיסי גודלו כ-8/א1.2, אך הע- רכה כוללת ספריות אופציונליות של שיגרות מתמטיות. ניתן להשיג ספריות נוספות בדואר אלקטרוני מ- 60 6ַתג8, החברה שמעסיקה כיום את טוני הרן, היוצר של פ6טסםא. למרות. גודלה של התוכנית, חסרות בה פונקציות מת- מטיות בסיסיות רבות. לדוגמה, אין פרי- מיטיבים לחישוב אינטגרלים מסוימים - שיש |. א-(א)10- ( א (ו106)א 551 - )> + | ( + (א)60100 לכל ערכה אחרת שבחננו - ואת רוב הגבולות אפשר למ- צוא רק עייי שימוש ידני בכלל 1051 '1. השיגרות המיוחדות שה- תוכנית בכל זאת מספקת כוללות טי- פול בתבניות | די- פרנציאליות, שדות מספרים אלגבראיים ובסיסי גרובנר. זהו אוסף די סתמי, שנקבע יותר עייי החומר המצוי אצל הספק, ושנכתב על-ידי חו- קרים שונים במשך השנים, מאשר מתוך כוונה לספק תפקוד נרחב ומאוזן. כיום, | התשובה לשאלה ‏ "מה התועלת ש-800065א מביאה לעולס המתמטיניי חייבת להיות "לא הרבהיי - וזאת בהשואה למוצרים האחרים שנסקרו כאן. אך יחד עם זאת, שפות-תכנות הם סובייקטיביות, ולמידתן עולה לפעמים זמן רב. לכן, אס כבר השקעת מזמנך בלמידת 8820008 אין בהכרח סיבה מספקת לעבור לערכה אחרת, במיוחד בהתחשב בהו- פעתה הצפויה של גירסת ה-פאספתו\. מאחר שהיא בגויה על שפת-תכנות סולידית, 85065 תוכל להפוך למתחרה רצינית אס 040066 5וח6וצץ5 תקדיש תשומת-לב לחטרונות הק- שורים לספריות הפונקציות המוגבלות, לממשק הלקוי ולהיעדר הגרפיקה. 7-1 וא 866 10 ש] כ ה 7 5 6 064 .₪ מס ל 7 40 1 0 01 וס ג רה 5 גוא ...ב סל התוכנות היחידי דד ז/ 1-2-3 מהדורה 1.1 | תלת-מימד מלא ותאימות ל- 205 מעבר קל וטבעי למשתמשי 2025 העוברים ל-0/5סאן\ ורוצים לשמר את השקעתם. קלות שימוש ותכונות חדשות - מעבר לתחרות. תמיכה עברית במקור (בכל הגופנים של 5וססאן/), קישוריות ישירה מתוך הגיליון למחשבים מרכזיים ותאימות מלאה למוצרי 00/5א1/ נוספים (ברמת 8סס). הבעון , 0 ]| שכורות 7 0 | פירסום ד + 00 : 1 דואר אלקטרוני ברשתות תקשורת התוכנה המובילה בעולם לדואר אלקטרוני, המאפשרת משלוח מיידי של טקסטים, גרפים, תמונות, קבצי עבודה, פקסים, ואפילו תיקים שלמים , בזמן מינימלי ובנוחות מירבית. 11 :00 פועלת על כל סוגי המחשבים ומקשרת אותך לכל מקום בעולם דרך רשתות בינלאומיות ללא צורך בהרחבות חומרה מיוחדות. ₪ו קומפיוטרלנד 5373986 - 03 .259473 - 02 84 6 | 8 ףר ₪ | ןכ 5 כל 4 התוכנות ₪1] דָּגֶש | ₪ וי" מפיצי לוטוס בישראל, רחוב המסור 12 תל-אביב, 5122239 - 03 משווקים מורשים: : ₪ו כלנית 5372929 - 03 ₪ לרגו הראל 257248 - 02 שא עדים יועצים ‏ 419393 - 04 מלאכת מחשרת גי איתו אינ כל המוצרים מתקשרים ומשתלבים אוטומְטית ביניהם! נדרש להתחיל מחדש.. 5-ו מסאג. את להפקת שקפים ומצגות גרפיות התוכנה שזכתה בעשרות פרסים בינלאומיים על קלות שימוש ואיכות גרפית. פועלת גם ב-05. בנה במו ידיך מצגות ושקפים לכל צורך, הצג ב"גדול" את רעיונותיך בעזרת אפקטים ויזואליים מרהיבים ושמור על עירנות הקהל... 4 ו יומן - סדרן לניהול פגישות ומשימות לרשותך יומן משרדי מתואם וממוחשב מרהיב ביופיו ונוח מאד לשימוש, המאפשר תיאום צולב של פגישות ואירועים למספר משתמשים בארגון, כולל: יומן פגישות, לוחות גאנט לתכנון, ספר טלפונים (עם חייגן) ויומן משימות. ההדפסה תצא בגודל תואם ליומן הכיס שלך. מעבד תמלילים ו בלבד!! בעברית 4 5 + מע"מ ₪ תיו] מחשבים 5751399 -03 628628 - 03 0 המחיריס נקובים בשווה ערך לשקלים, אינס כוללים מעיימ וצמודים לשער הדולר היציג ביוס התשלום.. = ₪3 0] 2 אם מעולס לא ראית תוכנה מזיאנר זה, כל אחת מתוכניות אלו תדהים אותך ביכולתה. אך במה שנוגע לרוחב האפשרויות ולידידותיות, שני מו- צרים בולטים מעל השאר: 164ד4/אמתדהוא ל- פשס6תנ/ט, גירסה 2.0, ו-ץ ם.1ק גוא, גירסה 1.1. 6 אדא ל- פשסותו/ היא בעלת הג- רפיקה המקיפה והגמישה ביותר ואוסף הפו- נקציות הגדול ביותר. בזכות ממשק המחברת, המשלב יסודות של מעבד-תמלילים ו-שחו!זטס, עדיפה גירסת פשסותו/ על גירסת ה-205, שמ- משקה נוקשה קצת. בעוד אנו מריעים לנקודות החזקות של 6ד ]15 ]א ל-5אסחו/ חובה להזכיר גס את התחומים הטעונים שיפור. ראשית, התו- כנית שוגה יותר מדי בבעיות פשוטות (מבחינה זה ג4116]א115ד//]א ל-5שסותו/ גרועה מש- מעותית מ-ט ם 1קגוא ו-פשזפמס). שנית, דרי- הוכנת מתמטיקה להדיוטות: 0 לבית 31507 גא של הספתוגוא היא מזה זמן רב המוצר המוביל למהנדסים, פיסיקאים ואחרים המ- בקשים לבצע מטלות מתמטיות בקנה מידה קטן או בינוני - חישוב אינטגרל, הפיכת מט- ריצה מספרית, או פתרון מערכת לא גדולה של משואות לא-לינאריות - מה שבעבר היה דורש עפרון, נייר ומחשבון. מכיוון שאין בה אפשרות לתכנות משמעותי, 6ַגסתוג)א! אינה מתאימה לא- נליוּ מתמטית מווכבת, אך ממשק א נטואיטיבי ביותר ומגוון רחב של פונקציות נו- משואות לא-לינאריות - מה שבעבר היה דורש עפרון, נליר ומחשבון. מכיוון שאין בה אפשרות לתכנות משמעותי, 6גסתוג!א אינה מתאימה לא- נליזה מתמטית מורכבת, אך ממשק אי- נטואיטיבי ביותר ומגוון רחב של פונקציות נו- מריות בהם היא מצויידת, עושים אותה לפנקס-טיוטה מתמטי אידיאלי ואינטליגנטי. עד לפני זמן קצר, 64חו8א היתה חסרת כל יכו- לת סימבולית. אולם בגירסת החלונות הראשונה שלה - 6גסתוג/ גירסה 3.0 - [סחוגוא קיבלה מתמטיקה סימבולית. לא רק למחשבים מרכזיים שה ה הפההההההמאו בחירת העודפלים גירסה 1.1 / 6|סג]ו 5 זס] 1306181163 גירסה 2.0 שות החומרה גבוהות. שלישית, ממשק המחברת טרס יושם באופן מלא, ולבסוף, שיטת המיגון מפני העתקה אינה ברורה. הפלט הגרפי של צ 8 זפ גוא דומה באיכותו לזה של 4716]אמ1 ד ]א ל-5אסותוצו וגרעינה נראה מקיף יותר מבחינת תיפקוד בסיסי. ממשקה של צ םוקגוא מצוין, בהתיחס להיותה תוכנית 5, ובכל זאת אנו בהחלט מקווים להופעת גי- רסת פשסטתו/, האמורה לאפשר עריכת מס- מכים אינטראקטיבית כדוגמת ממשק המחברת של ג16ד4/אם11111א ל-פשסנתוש. בכל זאת, העובדה ששתי התוכניות שגו בבעית. פו- טנציאל-הכבידה מעוררת דאגה. מזפסכ מצוינת לטובה בזכות הגרעין הסולידי שלה. היא היתה היחידה שהשיבה נכונה לבעית פוטנציאל-הכבידה, והיחידה שפישטה או- טומטית רדיקלים מוכלים (686א). אך הממשק ברשיון חלקיס מתוכנת 5וַקג)א, שנתנו ל-080ת31/א. יכולת סימבולית מוגבלת, אך שי- מושית, המקרבת אותה להיות כלי מתמטי מקיף. התפריט הסימבולי של 6גסתוגוא מציג 14 פונקציות, שנבחרו לכסות את הפעולות הסי- מבוליות השכיחות ביותר: פישוט ופיתוח של בי- טוים, פירוק לגורמים, אינטגרציה וגזירה סי- מבוליות, פתרון משואות, פיתוח לטורים (כולל שברים חלקיים), ושלוש פעולות במטריצות: שי- קוף (טסקפחגזו), הפיכה וחישוב דטרמיננט. כדי להציג זאת בפרספקטיבה נכונה, יצוין כי תגבור זה מהווה רק שבריר מעוצמת פתרון-הבעיות של ייתחנות-הכוח'" הסימבוליות, גס בהיקף הפונקציות הנתמכות, וגם בעומק הביצועי של כל פונקציה. מ שא עצמה, כדוגמה, כוללת יותר מאלף פקודות פנימיות. אם להרחיב בנ- קודה זו, ניתן לדמות את שתי התוכניות להורה וילה; מודול האלגברה הלינארית של מ וקגוא מכיל | למעלה מ-100 פונקציות, | כאשר ל-640ת41]א יש רק 3. מספר שיגרות סימבוליות | אינן | קיימות ב-640תו9]: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, מרחב-אפס, ערכים סינגולריים, ‏ ערכים פר- מננטיים, ערכי-דרגה וצורות קאטניות של והגרפיקה שלה, שכמעט לא השתנו במשך שנ- תיים מפגרים בהרבה אחרי נבחרי העורך. דרי- שות החומרה המינימליות שלה כבר אינן יתרון משמעותי, ומפריעה לנו העובדה שתתוכנית אינה מסוגלת לנצל חומרה מתקדמת. מסטפםת אינה מוצר תחרותי, עדיין. שפת הי- סוד שלה סולידית אמנם, אך הערכה וקוקה לספרית פונקציות מקיפה יותר - במיוחד אי- נטגרלים מסוימים, ובכללס בעלי גבולות אי- נטגרציה אינסופיים. אין ל-80008ת גרפיקה כלל, וממשק המשתמש שלה איום ונורא. אך עס גרעין רב עוצמה, מענה עתידי בנושאי הג- רפיקה והממשק וטקטיקת תימחור אגרסיבית, ייתכן שתהפך בקרוב למתחרה שקולה. מכיון ש-ג476/א אינה מתמקדת בסימבוליקה, - לא סקרנו אותה בצורה רשמית. אך יש לה כמה יכולות סימבוליות פשוטות, והיא המוצר בש- בילך אם צרכיך אינס כוללים תכנות רציני. ג'ורדן, סמית והרמיט. גם פונקציות הקיימות ב-046ת31// בדרך כלל מוגבלות יותר מאלה של 8 לדוגמה, פיתוח טיילור של 646תוגו1 מוגבל לפונקציות בנות משתנה אחד, בעוד ש-ם. 71 !א יכולה לטפל בפונקציות רבות מש- תנים. אס כי אין אנו מאשימים את 0ג0ח1/91 באי-היותה מה שאינה מתיימרת להיות, חבל שהיכולת הסימבולית שלה לא שולבה בצורה שתאפשר ניצול יתרונותיה המובהקים. לדוגמה, אחת המעלות של 6סתוא היא הקישור המ- תמטי הייחסיי שלה: כאשר משנים ערך כלשהו ב-8620ו8/, השינוי מתפשט אוטומטית לכל הנו- סחאות בהן מעורב ערך זה, בדיוק כמו שקורה ב-ו6365060זק5. אך תכונה זו אינה פועלת לטובת ביטויס סימבוליים; אותס יש לעדכן ידנית. גא אכה בשום אופן תתליף ל-64דד/ואמהד ג או ל-ם 1 ]א ולא סביר שתהיה כזו בקרוב. לצורך כך היא תזדקק לי- כולת תכנות ולהרחבה מהותית של פעולותיה הסימבוליות. אך לגבי סוג החישובים הזרינים, בהם היא הצטיינה גם בעבר, היא מקבלת עתה חיזוק בדמות הפעולות הסימבוליות היותר מש- מעותיות. תמונה בעמי הבא > הגנח חוכנה מספר 1. חשובה, לנו הנוח'ות שלך,%4מפתת החוכנה. וגם של הלקוח 9% שלך חשוב לוו לחת לך הגוה חזקה. תואמת ומגוונת. מא 4 / קֶ 1 ו 8 - שתגן על התוכנה עולך ל ו ו [ ו ו שתפעל ללא בעיות על כל '+םן,],ת "ה )ה = = וו פוא פזן 55 ד לפ ולרשתות תקעוורת. . 7 - ₪ 7 | הנמהירות לא מהעוטו מת אמל' ‏ 61 הז6ה1ם מאת פרנק דרפלר למרות שמהירות אינה הקריטריון העליון לבחירות מתאם תקשורת, היבול האחרון של מתאמים ממשיך את המגמה, שעשתה את אתרנט לתקן התקשורת המועדף בסביבת מחשבים אישיים ותחנות עבודה: בי- צועים טובים ומחיר נמוך. אתרנט מייצג כיום את התקן הזול ביותר, שיכול לחבר תחנת לקוח לרשת עם רוחב סרט של יותר מחי מגהבייט לשניה. כרטיסי האתרנט בסקירה פורשים טווח רחב מאוד של מחירים, החל ב-109 דולר ועד 995 דולר, אבל בכל מגזר שוק הס עולים כמחצית מכרטיסי ייטבעת אסימון"י (6א1 א1088) אקוויוולנטיים. בשוק ה-26, שנדתף בעיקר עייי מחירים, הפער הזה נתן לאתרנט למעלה 5 = מ-50% מהשוק. | מחיר וגודל השוק הולכים יד ביד. תחרות המחירים מושכת משתמשים חדשים לסביבת רשתות והדרישה המוגברת מורידה את עלויות היצור. משקיפים רבים מאמינים שתוך שנה יהפוך שער אתרנט לחלק סטנדרטי בכל 6, מלבד אולי במחשבים הזולים ביותר. בי- נתיים, אנחנו נזקקים לרכישת כרטיס מיוחד לאתרנט והטווח הרחב כל כך של מחירים גורם למשתמשים בלתי מנוסים לתהות בשאלה יימה אנחנו מקבלים תמורת העלות הנוספתניי מאמר זה נועד לעזור לך לבחור את המתאס שמספק את התמהיל הנכון (עבורך!) של ביצועים, תכו- נות ועל 3 ברטיסים ב-4 קטגוריות הבדיקות במאמר זה נעשו במעבדות 1.488 20 בקליפורניה. מעבדות אלה הן הגדולות בעולסם לבחינת ציוד מחשבים, במיוחד בסביבת רשתות. עד 500 תחנות עבודה ניתנות לחיבור לרשת דרך 7 תשתיות חיווט (4 בחוטי טלפון, 2 בסיבים או- פטיים ורשת טבעת אסימון). למבדק הזמנו את היצרנים לספק כרטיסי את- רנט לארבע קטגוריות: כרטיסים לשרת הרשת וכרטיסים לתחנת לקוח, מסווגים בכל קבוצה לאפיק 154 ולאפיק 5184. את הכרטיסים בחננו בארבעה קריטריוניס: ביצועים המפריד בין הזוכים לשאר המשתתפים בתחרות הוא שיקלול הביצועים, אבל יש הבדל בין הק- טגוריות השונות ביחס לחשיבות של כל פרמטר. מתאמי אתרנט לשרתים חייבים לשדר ולקלוט תשדורות אתרנט בכל הגדלים ( תשדורות את- רנט ארוזות בייחבילות" - 816א40 - צרור נתונים המשודרים ביחידה אחת, עם ייפתיח" - שמ מז - בראשם. אורך החבילה אינו אחיד. התקן מאפשר חופש למתכנת באירגון הנתונים בחבילות שאורכן בין 64 ל-1526 בייטים). שרתים רבים גם נדרשים לשרת מספר רשתות (עייי מספר מתאמים התקועים לשלדת | 76 אחת) ולכן המתאמים נדרשים להמנע ככל הא- פשר מהעמסת המעבד הראשי. מתאס לשרת חייב להיות אינטליגנטי ולבצע את מירב הפ- עולות הקשורות לשידור וקליטה ללא מעו- רבות | ה-670. הפרמטר א10ד24] חדט שקס, המופיע בגרפים הלוטים, מודד את היחס בין הפעילות שה-670 מבצע לצורך תמיכה בת- קשורת לסך כל הפעולות שהמעבד הראשי מבצע. כפי שרואים גרפים, הוב המעבדים מגי- עים לרווייה, כלומר כמעט כל עבודתם מוקדשת לתמיכה בתקשורת, כבר כאשר עליהם לשרת 3 מתאמי 21115887 המהירות לא מהשטן מתאמים. רק הטובים ביותר מסוגליס לבצע עבודה מועילה בתחוס אחר, כאשר הם מו- עמסים בתנועה צפופה על 3 או 4 רשתות. לעומת זאת, בתחנת הלקוח העמסת המעבד הר- אשי אינה קריטית. בדרך כלל המחשב נושא מתאם יחיד וגם הוא עובד במחזור ניצול ₪שצס | צטס) נמוך. לייתפוקהיי (ידטק003אאיד) חשיבות דומיננטית, במיוחד בשידור וקליטה של יימסגרות" (₪5ואא) בגו- דל 512 בייטים, גודל שכיח מאוד ברשתות תק- שורת. (קיימת חפיפה בין המונחים יימסגרת" - אגא - וייחבילהיי - דפא6ק. שניהם מתיי- חסים לאותו פרץ פעילות אלקטרונית על קו התקשורת. המונח ""מסגרתיי משמש בדרך כלל את אלה הבוחנים את התשדורת מאספקט של תכולת נתונים. ייחבילהיי מקובלת יותר בין אלה שעוסקים בניתוח האות האלקטרוני עצמו, אבל האבחנה אינה מהותית). תמיכה בתשתיות התקשורת החיווט שנושא את רשת התקשורת אינו אחיד. מאז שהתקן המקורי של אתרנט גובש לראשונה (בשנות ה-80 המוקדמות) סביב כבלים ציריים (קואקסיאליים) עבים, הוצעו חלופות. רבות, שמטרתן כפולה: להוריד את עלות התשתית, עייי שימוש בכבלים זולים יותר, והקטנת הצפיפות בצינורות החיווט, עייי שימוש בכבלים דקים יותר. כיוס תקן אתרנט תומך בכבלים צירייס דקים (דפאאזא), כבלי טלפון שזורים - עם או בלי סיכוך (ספס1]מאפאט / סמס סופ 5 פםד19אוד) - וסיבים אופטיים. בין כל האופציות, המקובלת ביותר כיום - בזכות מחיר נמוך והתקנה קלה - היא שימוש בכבלי טלפון לא מסוככים, >ד. במבחנים שערכנו הגבלנו את המשתתפים לכרטיסים שתומכים בתקשורת על מדיום זה. מחברים וכבלים הכבלים השוניס לתשתיות חיווט מסתיימים במחברים מסוגים שונים. הכבל הצירי העבה של תקן אתרנט המקורי מסויים במחבר 6א8. הכבל הצירי הדק של דמאאזצד מסוייס במ- חבר 401 (דומה פיזית למחבר 6א8 אבל לא זהה). חוטי טלפון שזורים מסויימים במחבר טלפון מודולרי 8145. ההבדלים בין הכבלים אינם מסתכמים במבנה פיזי שונה של הכבל וה- מחבר - קוומים הבדלים חשמליים, המונעים פעולה תקינה, כאשר הכרטיס לא מותאס לת- שתית החיווט. לכבלים יש התנגדות חשמלית אופיינית, הנמדדת באומים, ועל הכרטיס לספק שער תקשורת עס התנגדות זהה, אחרת יוצרו ברשת ייהדים"י רעשניים. כשאתה בוחר מתאם אתרנט עליך לוודא כי הוא תואס לכבלים המ- שמשים לחיווט התשתית שלך - אי אפשר לפ- תור אי תאימות עייי החלפת מחבר בלבד. כל הכרטיסיס בסקירה כוללים שקע 8145 עבור רשתות ידש, אבל רובס מספקים גם מחברים לכבלים אחרים. ג'מפרים ו-1/00-ים כמו כל כרטיס הנתקע למחשב, גם את המתאם יש לעצב לתצורת ה-6ק. צריך לקבוע לו כתובות 0 0 וכדומה. השיטה הייקלאסיתיי לעיצוב התצורה הלא עייי ייגימפריסיי (פפמקואטש - חו- טים קצרים אותס אתה מתקין בין נקודות חי- בור על הכרטיס. סדר החיבורים קובע את הת- צורה. אלטרנטיבה קצת יותר נוחה היא שימוש במפסקי לזם (מפסקים זעירים הדומים לג'וקים וכוללים כ-8 מעגלי מיתוג) במקום חוטים. הנו- חיות המירבית מושגת בכרטיסים הניתנים לעי- צוב עייי תוכנה, בהם זכרון בלתי-נדיף שומר את פרוטוקול 0560 נועד למנוע 'התנגשויות", כאשר שתי תחנות על הרשת (בציור-שרת קבציס ולקוח 6) מנטים לשדר בו-זמנית. כאשר נוצרת התנגשות למרות הכל, שתי התחנות יפסיקו את השידור וינסו מחדש רק אחרי השהייה, שאורכה נקבע בצורה רנדומלית. 8 שראל מרף 3 התצורה. נוריות פולטות אור, 155, משמשות לאיבחון ויזואלי של מצב המתאם. יצרנים שו- ניס משתמשים בנוריות 180 להצגת נתונים שו- נים. רצוי שהנוריות תוצגנה על פס המתכת הא- חורי הצמוד לכרטיס, כך שניתן לראות אותן גם כשהמחשב סגור. מחירים כמו שקל לנחש, כרטיסים ₪154 יקרים יותר מכרטיסים | 184 ומתאמי שרת יקרים יותר מאלה שמספיקים לתחנת לקוח. אבל כרטיסי 4 גם אינטליגנטיים יותר ולכן מתאימים יותר לישומי שרת ושת (ראה גרף 070 אסזד2]זדט). המחיר הכפול, בממוצע, של כרטיסים ₪154 מוצדק כאשר השרות צריך לשרת יותר מרשת אחת. תוכנת הפעלה (85ש/זמכ) המתאמים שתומכים ביותר דרייברים, מסוגלים לעבוד ביותר סביבות עבודה. חוץ מהמתאמים 7 ו-3200פא של חברת 08015, כל השאר תומכים בדרייברים תיקניים לפי מפרטי נובל, מיקרוסופט, 001 ו-15סא. הכרטיסים של 8 מסופקים עם דרייברים לפי תקן 1פ0. דרייברים לתקן 5]שא מסופקים בדרך כלל עייי מערכות ההפעלה הרישתיות שנתמכות עייי המ- תאמים. קלות ההתקנה היציאה של רשתות תקשורת ממסגרת של ייגומחת שוקיי לטכנולוגיה שכבר משרתת כ-40% מהמשתמשים העיסקיים, חושפת מש- מתאמי 1716857 המהירות לא מהשטן תמשים תמימים לטכנולוגיה לא מוכרת. קלות ההתקנה היא דרישה חיונית באתרים שאינס נתמכים על ידי מקצוענים, כמו גס בחברות גדו- לות בהן הצוות המקצועי לא יכול להקדיש תשומת לב רבה לחיבור כל תחנת עבודה חדשה לרשת. הכרטיסים החדשים ניתניס לעיצוב תצו- רה באמצע תוכנה בלבד, ללא משחק במפסקי קפ וגימפרים, כך שהעיצוב יכול להתבצע מר- חוק באמצעות תקשורת. התפוצה הרחבה של כרטיסי 2000א 4015 ו-פד11ם 6וא5 יצרה תקנים יידה-פאקטו" בדרייברים, כך שגם בס- ביבה מעורבת חומרה, הדרייברים יכולים להיות אחידים. תבונה ניהולית מתאמים חדשים ניחנים גם בתבונה לביצוע מטלות מעבר למשלוח וקבלה של תשדורות. המ- שימה הראשונה שאתה רוצה להטיל על המתאס היא איסוף נתוני תנועה, כנקודת קצה במערכת השליטה ברשת. הכרטיסים תוצרת קייבלטרון, אינטל, סטנדרד מיקרוסיסטמס (16א8) ו-1א300 משמשים כייגששיםיי עבור מנהל הרשת. הכרטיס של קייבלטרון הוא ייסוכן"י !אא5, הפרוטוקול התיקני לניהול רשת תקשורת, ואת המידע שהוא אוגר ניתן לנתח ברוב נתחי הרשת שב- שוק. הא'-ב' של אתרנט לא נוכל במסגרת מצומצמת זו להכנס לפרטי תקן התקשורת 8023 888!, הידוע בשם המ- סחרי ייאתרנטי" (למרות שהתקן הנוכחי שונה במספר נקודות מייהספר הכחוליי בו פורט התקן דמאתממדת לראשונה), אבל לטובת מי שלא מצוי בנושא ראוי שנקדיש מספר משפטים. התקן מגדיר תשדורת בצורה של ייחבילה" או "מסגרת'י הנושאת בין 64 ל-1526 בייטים של מידע. בראש החבילה משודר הייפתיחיי הכולל כתובת יעד, כתובת מקור, קוד בקרת שגיאות ונתונים למערכת הניהול. היימטען המשתלסיי בחבילה מגיע עד לכ-1500 בייטים לכל היותר. כל תחנה ברשת אתרנט (ייצומת'" - פפסא) מחו- ברת במקביל לכבל השידרה הנושא את כל הת- שדורות, בדומה לאפיק המערכת (805) על לוח האם של המחשב. בניגוד לאפיק מחשב, ערו אתרנט אינו נשלט עייי בקר מרכזי, שמחלק זכויות גישה ופלחי זמן למבקשים שירותי תק- שורת. כל צומת אמורה לנהוג לפי כללי גישה (פרוטוקול) מוגדריס, המבטיחים תקשורת אמי- נה גם ללא מנהל מרכזי. הפרוטוקול נקרא 05/00 ראשי תיבות שמשמעותם בעברית היא ייגישה משותפת תוך האזנה לתנועה ומניעת התנגשויות'. במילים פשוטות, כרטיס המתאם אמור להאזין לתנועת התשדורות על העורק לפני שהוא מנסה לשדר. הוא יגסה רק כאשר הקו פנוי. אס בו-זמנית גם מתאם אחר מנסה לשדר, נוצרת התנגשות ושני המתאמים אמורים להפסיק מיד את התשדורות, לפרקי זמן הנ- קבעים עייי אלגוריתס המייצר מספרים אק- ראיים. ההפסקה לפרק זמן רנדומלי מבטיחה כי הם לא יתנגשו שוב, כאשר הם ינסו לבצע שידור חוזר. ברור שפרוטוקול המבוסס על ייאדיבות", ולא על חלוקת זכויות זמן שידור עייי יישליט תק- שורתיי, יכול לעבוד רק כל עוד העומס על הרשת לא עבר סף מסויים. מעבר לסף כל נסיון שידור יתקל בהתנגשות והנסיונות החוזרים ונשניס רק יגדילו את העומס. מצד שני, השיטה הא- נרכיסטית של אתרנט מבטיחה כי כשל של בקר יחיד לא ישתק את הרשת כולה. המתאמים עצמס יכולים להיות זולים יחסית - שכן הס אינם נזקקים לבקרה הדוקה. הפרוטוקול 05/00 אינו דן במדיוס שישא את הת- קשורת. זה יכול להיות חוטי נחושת מסוגים שונים, סיבים אופטיים ואפילו שידור אלחוטי. את המפרטים לסוגי החיווט השונים מזהים לפי תתי-תקן: -לכבלי טלפון לא מסוככים וי -לסיבים אופטיים = ג 10 -לכבל צירי עבה 5 836 10. -לכבל צירי דס 2 סג 10. סא מיישמת את פרוטוקול 05/4/00 גס ברשת אלחוטית הנקראת אג,61וג. המספר 0 בשס התקן מתייחס למהירות המירבית של תקשורת ברשת אתרנט - 10 מיליון סיביות בש- ניה. קצב זה הוא תיאורתי לחלוטין ובמציאות ...בהתחלה היתה !3% האחרים הצטרפו לאחר מכן. גם כיוס בכל פיתוח אמצעי אחסון למחשב - המדיה המגנטית הראשונה היא של 3% - זו עובדה. 8 פיתחה ומייצרת לפני כל חברה אחרת - סרטים מגנטיים, דיסקטים, קלטות גיבוי, דיסקיס אופטיים - גס זו עובדה. 08 150/250 8 320/525 8 86/128 8 שו 80/120 המקור למדיה מגנטית המורכז ד(שיווה עזרי מחנשטב זט י.א. מיטווך ובניו בע"מ המפיץ המורשה הבלעדי בישראל המקור ל - 311 בישראל רח' בבלי 10 תל-אביב 62331 רח' כורי 18 חיפה 33044 רח' זיבוטינסקי 22 ירושלים 92142 טל: 03-5460918 פקס: 03-5460908 טל:04-625461 פקס: 04-620914 טל: 02-617644 פקס: 02-617650 דיסקטים, סרטים מגנטיים, קלטות גיבוי, קלטות איחסון ודיסקים אופטיים 3 - 00 מרף 3' גם הכרטיסים היעילים ביותר, ברשת ינקייהיי מהתנגשויות ובתשדורות של 1526 בייטים, לא מגיעים אפילו לניצול של 50% מרוחב הסרט התיאורתי. כאשר מתאמים רבים מתחרים על גישה לרשת, הניצול יורד כתוצאה מהתנגשויות, אבל גם ללא תחרות הנצילות יורדת דרמטית כאשר היימסגרות" הופכות לקצרצרות. בשיגור תשדורות של 64 בייטים אף מתאם לא מגיע גם לניצול 10% מרוחב הסרט התיאורתי. מבחינה פיזית המגבלה המעשית על הפרישה של רשת אתרנט היא הצורך של כל המתאמים לש- מוע בו-זמנית כאשר אחד מהס עולה לשידור. ההשהייה לאורך הקו מציבה גבול לאו- רכו. ברוב הישומים אורך זה גדול בה- רבה ממימדי הקמפוס בו פורשים את הרשת. לעומת זאת, הטופולוגיה המ- קורית של החיווט, בו כבל יחיד רצ מצומת לצומת, עם חיבור צ18אכע אס משורשר, נתגלה כלא אמין. די שמחבר יחיד יפגם כדי לנתק את יישרשרת המרגניות'י. התחליף המקובל כיוס הוא ריכוז החיווט במרכזים הנ- קראיס 085 (ראה מאמר בגליון 3 של מאז2 6 א 6 המהדורה הישראלית). מוקד החיווט לא משנה את הטו- פולוגיה הלוגית של אפיק אתרנט, שנ- שארת בתצורת 805 לינארי, אבל הוא הופך את הטופולוגיה הפיזית, כלומר את הגיאומטריה בה החוטים נפרשים בקמפוס, לתצורת ייכוכביי. האפיק הלי- נארי ממומש בתוך יחידות המוקד עייי חיבור השערים לאפיק 6תג!קאסגט. יחי- דות הקצה, תחנות העבודה והשרתים, מתחברות. למוקד בקווים רדיאליים, היוצאים משערי המוקד לכל נקודת קצה בנפרד. תצורת כוכב מרכזת את כל החיבורים ביחידה קלה לתחזוקה, אותה ניתן לתכנן בצורה שכשל של מחבר יחיד, או קו רדיאלי לתחנת עבודה, לא יפריע לכל שאר המשתמשים. גם המבנה המ- כני של מוקד חיווט אמין יותר משרשרת הכ- בליס ומחברי 1 של התצורה הלינארית. המוקד מבודד את התקלות בקווים הרדיאליים מפגיעה באפיק המשותף. השיטה גם מאפשרת חיבור וניתוק קוויס, ללא הפרעה לפעולת הרשת, באו- תה קלות בה תוקעים כבל כח לשקע החשמלי. המחיר של תצורת מוקד היא עלות נוספת של כ-50 דולר לכל נקודת קצה. למי מתאים כל מתאם המבדקים שעשינו עוזריס להתאים את המתאם למשימה. אם, לדוגמה, המטרה היא להריץ ישוס עתיר בעבודת מעבד, אבל בקטע רשת יחיד, מתאמי 87א18158% המהירות לא מהשטן מתאם ה-154 של עְגסוג0, 32₪, הוא המתאים לך. ברשתות גדולות, מרובות קטעים, 83200א של 4015 או ההעתק שלו 6קאם זסתום של אינטל - יספיקו ביצועים טובים יותר. אם השרת לא מועמס במיוחד, תוספת המחיר של מתאם 8154 אינה קונה לך יתרון על כרטיס 84 טוב, כמו 10272478. בעמדות הלקוח הה- בדלים קטנים יותר, בעיקר בגלל הדמיון הב- סיסי בין ערכות השבבים, גודל הזכרון וה- דרייבריס שכולס מספקים. כרטיס הלקוח שכן ראוי להדגשה הוא 111 אתו 1וסום של 360% שזכה גם בתואר ייבחירת העורכיסיי. היצרן מיי- חס את הביצועים המרשימים לארכיטקטורה בשס 8ַחו1936 [16ַגזג, המאפשרת למתאס לעבד את הנתונים הנכנסים תוך כדי הגעתם, מבלי לחכות שהייחבילהיי בשלמותה תקלט בחוצ. אנחנו אספנו 43 כרטיסים לרשתות פדש (חוט שזור לא מסוכך) התומכים במפרטי 01 של נובל ו-5!פא של מיקרוסופט. קיבלנו מוצריס רק מיצרנים מקוריים או משווקיס בלעדיים. היוצאים מהכלל הם כרטיסי הרשת של 8, שאינם תומכים בתקן מיקרוסופט וה- מתאס של ש6תת1.3 (חברה ישראלית מקבוצת רד- בינת) שמיוצר עייי זניט, אבל לן-נט מוסיפה לו את הדרייברים שזניט לא היתה יכולה לספק בזמן המבדקים. המתאם שתקנה היום יהיה כנראה זה שישרת אותך עד שתקנים חדשים יחליפו את הנוכחיים. שתי מגמות מעיבות על מתאמי הרשת שב- סקירה: האחת היא המגמה המתחזקת של הכ- ללת שער אתרנט על לוח האם של מחשבי 6ק. המגמה השניה היא, כרגיל, האצת במהירות. 347 וחטיבת המיקרואלקטרוניקה של 4787 עמלות על השבחת תקני אתרנט לקצב של 100 מגה סי- ביות לשניה, על תשתית חוטי הנחושת המו- תקנת כיום. המהירות המוגברת מיועדת בעיקר לישומי תקשורת ויזואלית, העברת תמונות י- דאו בדיונים שמשתתפיהם מפוזרים בחדרים שונים (קתוסחח6חס6 660ג/), ‏ מולטימדיה ועי- צוב גרפי בקבוצות עבודה. עד שהעתיד יהפוך להווה תוכל למצוא בסקירה את המתאם שנועד לך. 2 608800ז06ום 46670 6 זו התכונה הבולטת ביותר של זוג המ- תאמים של אייסטון היא גמישות. אתה מקבל תמיכה במספר גדול של דרילי- ברים. 32 ססוחס6ז6תום הוא כרטיס 184 עם ביצועים מעל לממוצע ומחיר גבוה (699 דולר). 16 זוגתזסתום הוא כרטיס זול בהרבה (189 דולר) המספק ביצועים מתחת לממוצע בסביבת 15. הראשון יכול לשמש מתאם לשרת התו- מך בקטע רשת יחיד, או לכל היותר שני קטעים. השני הוא תואם 86קַגם, אבל איטי יותר, במידה שאינה מתאימה לשימוש כמתאם שרת. שני המתאמים ניתנים לעיצוב תצורה עייי תוכנה. ל( נקודת החוזק של כרטיס זה היא הת- מיכה בפרוטוקול ניהול הרשתות קו|אא5. הכרטיס משמש ייסוכן" למערכת הניהול לצורך איסוף נתוני תעבורה בצורה מבוזרת וני- תוחס במרכז השליטה. היכולת הזאת עולה לך בכסף ובמהירות. החברה מוכרת חבילה בת 20 מתאמים ב-2300 דולר והביצועים הם מעט מתחת לממוצע במבדקים. החברה גם מספקת תוכנית דואר אלקטרוני בסיסית עס הכרטיסים. אם היכולת לאסוף נתוניס ברמה נמוכה (למשל מספר ההתנגשויות) חשובה לך יותר מביצועי שיא, המתאם הזה יענה לצרכיך. 66 606805 / 8 המתאם 9115א6 הוא הזול בין מתאמי 5154 לשרתים, 499 דולר בארהייב, והוא מספק בי- צועים משביעי רצון בתצורה של קטע רשת יחיד. 6805א6 מיועד לתחנות לקוח, שם בי- צועיו הבינוניים לא מצדיקים מחיר מעל למ- מוצע (239 דולר). את הראשון ניתן לעצב בתו- 5 [6[[ גידה 11 מה [ינטגוי . עכשיו אינך צריך לבחור בין מתיר וביצועים. נציגים בישראל: נויקום-מסוף תקטוות רחוב בן גוריון 20, גבעת שמואל 51905, טלפון: 03-5323230 פקס: 03-5323220 סק 02 ישראל מרף 3' כנה ואילו השני נזקק להתקנת ייגימפריםי. קד[ 9506 6007 כרטיס זה יוצא דופן בכך שהוא מיועד לאפיק 4 ועם זאת הוא גם מבצע ניהול אפיק (808 6אזם ד /א), דבר שמתבטא במחירו הגבוה (יחסית למתאמי 154) - 498 דולר. ההשקעה מו- צדקת אם המטרה היא לשמש כמתאם שרת, תחום בו הוא הצטיין, כל עוד לא נזקקנו ליותר מקטע רשת אחד. בישומי לקוח הוא מבצע מעל לממוצע אבל המחיר גבוה מדי. 60% ₪6 - 6 מתאם 184 זה יכול להטמיע (פדג.זטואט, לח- קות את ההתנהגות) ארבעה מתאמים פו- פולריים. היעילות שלו טובה במיוחד בתשדורות ארוכות - 1526 בייטים - ולא מפגרת הרבה אחרי המוליכים גם ב-א1 וב-512 בייטים. במ- חיר סביר, 159 דולר, אתה מקבל בחירה בין הטמעה של כרטיסי 6פַגּם, מתאמי 16א5 ואופן הפעולה היחודי של אמקוא0ס. למי שעובד בס- ביבת חומרה מעורבת, הגמישות הזאת עשויה להיות הסיבה להעדפה של מתאס אמקןא60. מתאמי ד₪11158%8 המהירות לא מהשטן 0 מ / 2207 שכ אהו - כ הזוג הזה נועד לספק את שני האספקטים של תקשורת: 2207 פפ הוא מתאם 154 קטן וזול, שנועד להחליף את כרטיס 2000שא בתתנות לקוח, ו-400 םש הוא כרטיס 5154 לשרתים. כר- טיס הלקוח ביצע את תפקידו טוב יותר מה- מקור של חברת 54615 והוא ניתן לעיצוב בתו- כנה בלבד. מתאם השרת השיג את השיא בתצורה של קטע רשת יחיד ותשדורות של א1. 0 20007א 01,5 2 אלה הכרטיסים הקלאסיים שקבעו את קנה המידה לפיו מודדים את כל המתחרים הצ- עירים. 820001א נמכר במקורו עייי נובל והוא עדיין המתאם הדומיננטי בסביבת אתרנט. גי- רסה חדשה שלו 2000+3 פא מאפשרת לראשונה עיצוב בתוכנה ובחירה בין סוגי מחברים (טלפון, 6א8 או 401). 3200 שא, החדיש יותר, ביצע את התפקיד כמתאם שרת בצורה מצולינת, במיוחד במבדקים עס מספר קטעים. במחיר 5 דולר הוא בחירה מצויינת לתפקיד זה. מה שמנע ממנו זכיה בייבחירת העורכיםיי היא העו- בדה שאינטל מספקת העתק מדוייק שלו במחיר נמוך ב-200 דולר. זו 23561 10 16% היצרן הזה מעז לעשות מה שמעטים אחרים יעזו: אחריות לכל החייס. בהתחשב במחיר הנ- מוך, 109 דולר, הכרזת הבטחון מרשימה עוד יותר. הביצועים בינונייס ומתאימים לרשת קטנה. עיצוב התצורה נעשה. עייי חיווט (גימפרים) והתיעוד מפורט דיו עיימ לבצע הת- קנה נכונה. אם התקציב הוא הפרמטר העליון, המתאם של א6ִדַאג/1 ראוי לבחינה מקרוב. ץצ ל 0/6 8 ו0וח6תו0/9 הוא המתאם האידיאלי לשרת של קטע יחיד או שניים. הוא השיג את התוצאה הטובה ביותר בתשדורות של 512 בייט על קטע יחיד, בזכות אופן פעולה בייצרורות"" ( 80%57), המאפשר העברת נתונים יעילה בין הזכרון למ- תאם. גם בתצורה של שני קטעים הביצועיס נש- ארו טובים ורק ב-4 קטעים הוא גרס להעמסת המעבד הראשי בן זוגו, | כרטיס הל- קוח וזו /0, השיג ביצועים טובים במעט מהממוצע. הוא נזקק לעיצוב בחיווט גימפרים ומחירו 190 דולר עולה במעט על המ- מוצע. 2 ו 27248 ]1 +5/161 1 ז6תו 272478 ץזז גירסת +161/ וצואיזוטום של מתאמי הרשת של ץצ מיועדת לאפיק 154 בשרת או בתחנת לקוח, והיא מספקת ביצועים גבוהים, שזיכו אותה בייבחירת העורכיס", למרות מחירה הג- בוה יחסית (225 דולר בארהייב). לישומי שרת 154 מציעה 12 את 32/צשז6תום במחיר נוח, יחסית לקטגוריה (595 דולר בארהייב), הודות לשימוש בטכנולוגית מיעון ואפ , במקוס שלי- טה מלאה באפיק (קתח956!א 85). החסכון מת- בטא גם בביצועים בלתי מרשימים. שני הכ- רטיסים ניתנים לעיצוב עייי תוכנה בלבד והחברה מגבה אותס באחריות לכל החיים. כאמור, גירסת 154 של ומשזזסתום היא אחת משני המתאמים הנבחרים לתחנות לקוח והיא באה בחשבון גם לתפקיד מתאס שרת ברשתות קטנות. דג-דח זדות 2000 פא מתאמי 154 אלה נועדו לתחנות לקוח ברשתות קטנות. הס מספקים ביצועים טובים במעט מהממוצע - במחיר סביר. גירסת ,ד 2000 מא מיכל וו ביננטי איי "ו " = כתבן 2.0 | לבט |א"וטיופרמשיאק ה קל-ב | | 5.1 016707160%/ ברי/אנגלו 6967 > | | לבעיות ההגה | בחויכח בקרה וניהול 209 מ כולל עברית עברי/אנג' 9+ המהמחה בבדיקה לרשימות תפוצה ע כולל תמיכה כולל הגבות. באלנכית = | חעובונוח ריבית בנקים. איינעטיין 7.6 ל 72 ב-ד0ש=חשק סהסצי 15200 5+ 95 2 224 התקנה! תמיכה! הדרכה ל: 2 0 אמולציה על ₪6 ל-220 ד/ כולל עיברית 1279 וורדמיל=5.1 (כולל וורדמיל 4.5) כולל ספלר 429 ₪ 2.5005 סזסאס= כולל עברית וורדמיל, א-ב, איינשטיין, נעם, דאם ד0, 1601זסקסזס/ ועוד... / 35 631ח!גוון ודה וס מ וס א=ב 12( 0 7 ל וט 490 % 9 2 נ?7+ *" א-ב משרד ממוחשב | 5.0 101 0) - - ספלר 6% 9 5 מםםקקו וס | דגש 1 זדו וודט אסדמסא 2 השסאא שווס6 אסזהסצו +9 0 סדואטם קסד 0558 אסזהסא | מעבד התמלילים מסד הנתוניס המהיר פוססאוצ 08 8 כולל 0 הרב לשל ל 608תו/ ביותר בעולם . רוכשים בכלנית 9 +05 ח היחיד בעברית (כולל ניקוד) 29 4 פונטים תמיכה . ב-25 שפות % 9 שדליד עציב. 9 קסד 055% אסזהסא 8 חס 59 ניתן להזמין עדכוניס 1605 ) 107 סז אס 2 1 8ש/שססאוצ 2 0 אססהחהט 0 כולל עברית ו 7 גירסה עיברית 9 לת זסז 6סוזו 19 1 5 1.4% % וטוס 1. , תוספת ל- רוכשים בכלנית! : תוספת עברית ל- ול עברת משה | ו 0 0 | עחיד מציצע ל 0 3.1 005או\ אנגל +0 779 170 9 מעבדי תמלילים | | תוכנות עזר ₪ ד 6 זאחן ו / פאס . א-ב62 9 | שו פאפוואצאא 0 ו ו | 05/2 מעיכת הפעלה של זאמ | 60 להא סגא 9 ד ₪ פטס סטוטד 160 1 אזינשטייין פרופשיונל 9 ו 0 2 | 0 60 אסמאס6 | ג 0 56ב עב 89 | גירסה20 | |50000 79 1 ++ 6בוזסט 79 דג 9 | ₪08 א6אם דפא= 9 | זט 105 הזתוסר)טות ספ | התלפה מ- 08 9 | 6בזאק0 205500 9 [קק/ 6 + +06 6תג!01ג1 79 וורדמיל 5.18 כולל ספלר | 299 0 שנ 5סשחוש החלפה מ- 5שוס6חו/ 0 0 נועס 9 0 דאות? ו ווח |מעטצסא 06 33 05 (ללא ספרות) ‏ 30 60 סטטך 19 נועס- המשרד הממוחשב = 229 9% | 58 ח6ו8%.זם 8 |2250588 מא)אתמאה 9 | 531אס6חוו (אנגלי) 9 | חסופגש ספזטד 9 ; ְ . סוס 5 | 1006066 הסו3 צטרן קל |פאמפטסונק םאה אמא | 120 | 31 6חא בושק (אנכלי) = 60 | | פאי0שאזאו/ *+6 סטפוד 155 0 דאז 9 אאאף סק | 6% |8אמצט 250 נש מא ארהוא 5 | 606 הווא 3.1 סטחוט 189 | |65אל70/0!ג-ג נה | 479 6 אא % 5 או קג |אשצטסונגצמאאאדוא | 69 | 5070571א₪ 3 | 23170 ספזטך 15 51 דאט דט 9 דום:ו-א 10 ו.] חטו635זקוח 6 בוגכ 4% 0 ו נש אא א ]א 10 5 ₪56 0168 9 5 חוא [ב45%? ספזט ד 15 דסמתאטץ סאסשו 9 | אפוםס מ.ומטסס 9 זבזווו.1 6>גוזמוגכו או 4 |פאחצטטנ גנט זא ארדהמא | 7225 | 208 ז0 3396 [בטפו/ר 9 | 05512א6גז] סקא 0 מיכל - הגהה בעברית יו מחולל דוחות ₪88 79 5 גג כ :ואא ודוא 150 1 70/50 +*6/0 9 0 אסשבזבץ 79 למשפחת ה-₪% 28 משכורות הנה"ח - מלאי שיווק אד אא 0 0005 אאא 1609 מיכפל - שכר עבודה 9 5 סו גג כ אא רזא | 4140 | 10 >אסטחוש זס] 6 וט 9 5 ס0גזגץ | חשבשבת - הנה"ח שקלית ‏ 779 צו אאו יא.1 19 שיע לעובדי שטחים כ גוו נש ואה ודוא | 760 |09660 99 *40 6% 1.4 אסטגזגץ 55| חשבשבת - שיווק 5 8 ואסססאת ג עוקץ - שכר עבודה 9 כללי 5 כ חוד חא 60 00% 10 מיכפל - הנה"ח 1055 אא !וו ענ שיקלולית שכ*ע מתקדמת ‏ 770 קשרשרת - ניהול רשומות | 299 51 הבו 9 0 סחוקת אסטגזגץ ל מיכפל - שיווק 105 תולא 949 שיקלולית למפעלים 0 א-מצחואז 55 5 ץ] ₪86 79 אנטי וירוס וש כיסוי- חדפסת 150 קטניס ציקים וניהול ספרים עאג6 ט[אגווו אד (ם ב שכיע לשרות. 40 קל-בו ג איריס 5 6% חב 1 15 1 0456 55 לירם תקבוליס = ָ 2 5 . 6 6 +5055/0 4 1 ץן 00% 0 ו ₪5 אפאסאד5 כ 5 אלישים 5 דוחה 15 1 ג 7 ו אוהביס לקנות בכלנית כי בטלפון אחד כרמל 65| | 0 וט 5 1 4 שו סלז סזוו 155 חכנטת משיגיס את כל התוכנות במחירים 8 ל ל 06| טמל-חיסולית הטובים ביותר! ְ : א והתוכנות על שולחנך תוך 24 שעות. * תנאיס מיוחדים למוסדות / 0 בלעדי בישראל!!! הזמן כל תוכנה מארה"ב והיא על שולחנך תוך שבועייס יבואש שיווק ש פיחוח ₪ הפצה וא תל-אביב רחי חומה ומגדל 16 ת"א 67771 , / 9 5 2572 -03 המרכז הטיטונאי לשיווק חוכה האר" ה . 4 הכרטיט סוט של 300% וכה בבחירת העורכים. ארכיטקטורת קחוא5ג 1 [1!6זגץ מספקת ביבועים שישמשו השראה לחיקויים. -----------------מתאמי זטאףטודוט. המהירות לא מהשטן מספקת, כפי שקל לנחש, תאימות עם הכרטיס של 4015 ואילו גירסת קד 1168 47 מוסיפה עוד 64% לזכרון על הכרטיס, כמו גם שלוש נו- ריות כם.1 להצגת סטאטוס. תוספת הזכרון מת- בטאת בשיפור בביצועים, תמורת תוספת מחיר זעירה (195 במקוס 175 דולר). העיצוב נעשה עייי גימפרים, דבר שלא ירתיע משתמשים מנו- סים. 0 0 2000 / 6וז6ו 16 המיוחד במתאם זה היא היכולת לה- תאים אותו, בעזרת ערכת נגדים, לכל תשתית חיווט קיימת. מלבד חיווט תי- קני בכבליסם קואקסיאליים של 50 אום ניתן להשתמש גם בתשתית 93 אוס (כמו ברשתות :006 0/6 ו-0א א). מצד שני הביצועים הס בתחתית הלי- גה. אס ניצול תשתית קיימת היא הק- ריטריון העליון אפשר אולי להצדיק את השימוש במתאם יקר זה (240 דולר). 7 68 א זו |6)ח1 וו גירסת 15 של אינטל, 32 66קאמזסתום, הפ- גינה את השילוב הטוב ביותר של ביצועים כמ- תאם שרת. המתאם, שהוא חיקוי מושלם ל-₪3200אא, זכה בבחירת העורכים בשל עדיפות ברורה בסביבה בה השרת מטפל ב-3 או 4 רש- תות. בסביבת רשת יחידה המתאם הזה אינו השיאן, אבל עדיין ביצועיו משייכים אותו לליגה העליונה. אינטל טוענת כי הביצועים נובעים משימוש בזכרון ]84 סטטי, שהוא מהיר יותר מהזכרון הדינמי המקובל בשאר המתאמים. לישומי לקוח מציעה אינטל את גירסת ?167, מתאם 4 טוב במחיר סביר (179 דולר בארהייב). הביצועים שלו בינונייסם והוא מתאים לרשתות לא עמוסות. 77 +6ח6ח)₪ 1151016 0 גם בזוג מתאמים זה התאימות עס הכרטיסים של 54015 משתקפת בשם. בניגוד לכמה מהמתחריס, מתאמי |חסתום 6פוצוצת 1‏ אינם מספקים הצדקה להעדפתם - לא במחיר ולא בביצועים. גירסת הל- קוח, ?20001 מספקת ביצועים זהים ל- ₪2000א, אבל יש לה מת- חרות זולות יותר. גירסת השרת, 0, איכזבה אותנו הן בביצועיס והן בהתקנה. 018 6 1 אגזפסא נותנת בונוס ללקוחותיה: תוכנת די- אגנוסטיקה לרשת, חינם. הבונוס הזה עשוי אולי להצדיק את הרכישה של המתאם שלא הצטיין בביצועיו. החברה גם מספקת מגוון רחב של דרייברים וההתקנה עברה ללא בעיות, למ- רות הצורך לעצב את התצורה עייי גימפרים. מול מבחר כה עשיר של כרטיסים מהירים יותר, ההצדקה לבחור בכרטיס זה דווקא יכולה לה- תבסס רק על הבונוס. 71 16 / 4157 - 1.86 )6חח1.3 שני כרטיסים אלה, המשווקים עייי החברה הי- שראלית לן-נט ומיוצרים במקור עייי אזזאט?, עולים יותר מהממוצע למתאמי 154 - וגם מב- צעים טוב יותר מהמתאם הסטנדרטי 2000א. אתה יכול לעצב אותס בתוכנה ולבצע בדיקות דיאגנוסטיות באמצעות תוכנת 258107 של לן-נט. אם אתה זקוק לביצועים מעל לייסטנדרטיים"י ותמיכה של חברה שבסיסה בי- שראל - מתאם זה יתאיס לך. 71 1,058 66ח51 ₪א11 1/0806 104 ביצועים טובים ומחיר נמוך מצייניסם את הותיק מבין זוג המתאמים של מאן051א1/0, דגם 1.05 1 זה מתאס 18 המעוצב עייי ג'מפרים, התקנתו קלה - ובהתחשב במחירו (159 דולר) ביצועיו יותר ממספקים. לעומת זאת, אחיו הצעיר, 8734 05/, שיועד לש- רתי 154ם, מאכזב. התקשנו להתקין אותו והוא כפעל כשורה רק בסביבה של שירות קטע יחיד. כאשר השרת חובר ליותר קט- עים, הביצועיס נפגמו ומספר ההתנגשויות נסק. תופעה לא מובנת, אפילו ליצרן, היתה הקטנה בעומס על המעבד המרכזי כאשר הוספנו מתאם שלישי ורביעי לשרת. לסיכוס, מתאם ה-154 הוא מצי- אה, אבל אל תסחף לאמץ את כל המ- שפחה. 0 זא מאפיין בולט של מתאם זה הוא קלות העיצוב, בזכות מפסקי ?1 המותקנים בראש הכרטיס ומאפשרים לשנות את מצבס ללא שליפה של הכרטיס מהמחשב. המתאם הוא תואם 0א, שמחירו סביר (209 דולר) וביצועיו מעל לממוצע. התיעוד המסופק איתו הוא מינימלי, כך שהוא מתאים יותר למשתמש מנוסה. 6-4 )+א676ם) הז 160 מתאם לקוח זה מספק ביצועים טובים במעט מ-82000א, במחיר גבוה משמעותית מה- ממוצע (249 דולר). הוא מצוייד במחבר זז לכבלים קואקסיאליים ומחבר -%1 5 לחוטי טלפון, ו-6 נוריות סמ.1 לסימון מצב. ההתקנה היא פשוטה ותיעוד טוב מדריך אותך בחיבור הגימפרים. מתאס זה בא בחשבון לישומי לקוח 184 בר- שתות קטנות, בהן תוספת המחיר לכל מתאם אינה מצטברת לסכוס משמעותי. 1 - 8023 01 23/8 6זט גם 047 מפשת מפצה על ביצועיס תת-ממוצעים עם בונוס בתוכנה: כלי די- אגנוסטיקה לאיתור תקלות, שעזור מאוד למשתמש לא מנוסה. הבוטוס מחפה על ביצועים מעט מתחת לממוצע ומחיר מעט מעל לממוצע. התקנה קלה, תיעוד משובת ותוכנת עזר להדרכה בתי- המשך בעמי 99 ו רנ הבר ו שח53001 וש 4 סוה ) ם₪ אוט טח1סכפטם 7 5 הלהס דהט רה פוי רה הדטדייק ה הדו ד שוחו הדיט, טנא אלי טופס - מאות התחנות בישראל. התחקשר עוד היום לקבלת קטלוג. 28 תבור מערכות ממוחשבות בע"מ ת.ד. 901, חיפה 31008 טל' 04-675688, 04-7679073 פקס' 04-673819 הי ה יה --ממ | 2/1 | [ | / | וד 5 ו :0918 7 0 דטקווס6טסחווד אהסשדשא 5 דסהסה דאשווס 5 א ,56 1 זפ 1 501, 512 6 == 0 5000 זסק 5זוף!// וו הוחו 1088561 אדא 1 7 500 טופס 1 -16[/ [א6זסחום החסעשו6א 0 סא 71 8ָ08 פזטק 3 זה א וסזח| ו63הה ב יובי יי וו זו פטוק 6816זסתו= 50 1 ]1081061180 ההוחטזנו5 ו !ו| או ]זפו!] וח300 קך 16 אחו [ו6תו= 300 6 |58זסעוח() 6חזסה!: הזבוד ₪ ז6חזסחז: זסקט5 008-חו-4 61)!וא הסוזטחוא ז 0 5 04-06 הוח 50 1 ₪ 0ח8000 זסס זו 8ף!/! 6 30/60 9 בי | 518 זהסחס 01-86 אפס 6 אחו1ים וו 16 6 5 ₪[ 197/16ק409 1/1 70 זפושדזשתו= 272478 קה 1 וזה-זה חח 0 000 6/2000וז6זם סאר 03 1% 1 16 6635 זסתז= |מזחו 200017 6חזסחז" 8ופופושח1 068 16 ור ו | | ] ₪ ₪₪ שש ששמ הצ'וה(ב)פזקזס חונו מדריך קמות למחשב האוש %--| מדריך תוכנות חופשיות מט ג פתרוגות לאנטי ירוס לעבודה בטותה מווירוטיס תביל שח הפצה בעולס מחיר: 33 ש' הק לגילוי (ירוסים קיימיס לניקוי קנצים נגועים ושחזורס = ספרי איכות 2 ושאיס הבאיס: 9 ו 93 יפ [ מדריך תוכנות תופעיות ב 3 שח 65 הזמגות טלפומיות בכרטיסי אשרא? - 5; נטל' 773898 - 03 (ביץ השעות 14:00-09:30 ) 0 ל 5 = -------------------מת אמ? 81118%%01. המהירות לא מהשטן >>> ה דשסו 6שסקחוד אהסעעטדשא 15 ,סח 50 3 ם ו[ 1 501606, 1 5 2 500015, 1 5 0 0 ו 1 015 ו5דוסתום 27248 לו טוק 17 3030101/16 1 0 ופושדוסתום 272478 קוד 5 64-01 000% 508 1 ₪ ּ 512-916 הסוח 1 ₪ 7 5 דג 55/58 ה5ום 2 וי 0 אחו)-0 0 וח 0810499 6/1700 8 03 1/4 32 655זקאם זסחום וח 0 |וסחזסתז 6|טופושח! 4]: ז6)חוח5 6חוח5חַחס 1 0 | פווו פטול 0876זסווו₪ 50 5ח= דט ג הם/ה55 5 06 !| ז0ו35וא/ ₪ וו ו 6 | ופזטטוח(! סחזסהות הזמוד 50 סח ו 6705 זט 501 סח 6005 זקשוז0 6370 16 :6וטהסו1קקה זסא- ה/א ו[ גירסת + 8/167וע7ז8חו של מתאמי הרשת של שח מיועדת לאפיק 154 בשרת או בתחנת לקוח, והיא מספקת ביצועים גבוהים, שזיכו אותה בייבחירת העורכים"י למרות מחירה הגבוה יחסית. שו שו מתהאר' דםאהםפחדם השוואת תכונות ע'קריות 5 זו : 0 | 611-280%870!ש40] 1 0 10 36 | עח0!0חת166 8016 00 00 טחוס | 005ו681וחטוחס ו .ו 7248 קה 8 קת ץ8ש0816 ץ08ש0816 6 86 5 זו דזסחום תו 6 8-ו 0 יו 2 זוק 3 1 | /זסוכגטה א 6ק טוק 7ד16 וי 5 5 5 5 ,ווה 8נ 8 8 ו אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שס משפחה מס' מנוי כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/5א6471ו 0ק ב 10 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב) 25 גליונות במחיר - .222 שח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רצייב שיק מספר ------- בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר סבבב-בבבטב-בבבם-בבכם אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שס משפתה מס' מנוי כתובת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/5א6421וא סק ב 0 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב 5 גליונות במחיר - .222 ש"ח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רצייב שיק מספר 8 בק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר בבבם-בבבט-בבבט-בבבם אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שס משפחה מס' מנוי כתונבת הזמנת מנוי חדש למהדורה הישראלית/5א0421.ו סק ב 0 גליונות במחיר - .98 שייח ( 84 שייח באילת) ב 5 גליונות במחיר - .222 שייח (190 שייח באילת) החל בגליון מספר : רציב שיק מספר ------ בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . ב נא לחליב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר בבבם-בבבט-בבבם-בבכם משוב ק(ר%*/13?2( למע נוף מהמטרסמיס. סמן פיי המסטרים שעל גבי המודעות) ₪ ךז יי בש ₪ ב ב ב בא ₪ רש דרי [ ך יי ךש ₪ [ = 3 [ 5 [ גמ [ 9 9 3 5 [ 36[ [ = 3 ךז 5 ד יז ל [ 5 [ 5 [ 1 [ 5[ 5[ 3 [ יי[ [ 5 מ [ 5[ [ 5[ 5 6] [5מג] [5סג] [נסב] [ספג] [ 69 [ פפ] [ ף] [ 5 [ 95 [ 9 [ 9 [ אפ [ 9 5[ 3 [ג] [5] [5ה] [] [5ג] [טגב] [גג] [6ג-] [5] [פטג] [לפב] [396] ] [3ג] [מבג] [54] [ג] [פנר] [%נג] [לג] [6כג] [ה] [לטר] [מכב] [ג] [03ר] 5 ] [ר] [55:] [] [] [59ב] [358] [357] [58ג] [355] [356] [55ג] [5] [351] ה ה הי | ]ה ה ה 0 2 משוב ק1ר%?ם/1353. למידע נוסף מהמפרסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) ךב = בי ב ב רא רש ₪16 רש יי יז ב 5 א ג מ ג 6 [פ או 5 3 ב כ > ד ב ןפ ד 5 > ד יי [ 35 בי ךז ב ד בי 5 ד יש 1 ה | הי ב[ ד 7 5 ₪ א | [] 56 [פן [פ 5[ יפ[ 6 ד ו [ מ 15 ]| 5 [ לי 5 [5ה] ה [בה] [מג0] [] מו [מפר] טג [ הסג 398 5 5 [ממ5] 3 [5] [למ] [אפכ] ]ג [פטג] גג [בן [טג] 1 [=] = א 5 [55>] [5] 355 55] [ג] [ [פכג] [38ר] הגנ 36 5 [] [55] [ [5] 58 [35] [55] [58] 55 [355] 53 [58ג] 153 יי יי חלפ 5] [ק] ו ]ב[ 0 ₪9 משוב קוראים/בינגו (למידע נוסף מהמפרסמים. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) ב 5 ב ב כ ב בר רש ררש יי די ב ה ב 5 א ד 38 ך יי 5 ךא 5 ב בי היז[ 5 5 גי 5 5 יי יז יז בי ב מ ב ה 5 5 יי ב 1 יז ב ה בא כ ₪ ו 6 ו א גי 5 5 5 הפפ ו ב מ יי 5 5 [] ה [ א ב[ [חג] [הד] 536 [פר] ]מב 139 5 55] ממ 5 55] 55 55 [הסו] ל [כ] גר [מטר] [הגפ] [3] 5 א אי 5 [] 5 מ[ [55] [ב] פכב] [מג [לגגן 103 5 [:] 5 [5] 5 5 הפ 55 55 5 [355] 058 1353 יי יש שאר | האפ [מל] [מטו] 5 5 ג 8 1[ תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ב מנהל מחלקה / פעילות בראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב זא / זא / סק 1 מחשב 386 / 486 3 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א\ תוכניות רכישה לשנה הקרובת 1 שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפי ב מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית אג/) תפקיד ב) מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע ב תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1) אדמינסטרציה וכייא 1 כספים וכלכלה ב הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב זא / זא / סק 1 מחשב 386 / 486 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל 3 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה 1 אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 1) אדמינסטרציה וכ"א 1 כספיס וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב דא / דא / סק מחשב 38 / 486 ב מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א ! תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת. 1 התחברות לרשת מקומית א/1 נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאים 1 דיסקים וטייפים 1) מערכות תצוגה / מסכים 1 מודמים ותקשורת כ רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות ב תוויני שרטוטים 1 סורקים אופטיים 1 כרטיסי קול וטוא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב מערכות הפעלה ב תוכנות עזר פפודושודט שפות מחשב ךז סביבות פיתוח סביבות תקשורת ב בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרה 3 מחשביס שולחניים 1 מחשבים נישאים 1 דיסקיס וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכים 1) מודמים ותקשורת רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק 1 מדפסות 3 תוויני שרטוטיס ב סורקיס אופטייס 1 כרטיסי קול ו-וסווא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב מערכות הפעלה 3 תוכנות עזר פפוזוודט 1 שפות מחשב ך) סביבות פיתוח ) סביבות תקשורת ב) בינה מלאכותית 1 אחר נושאי התעניינות / חומרת 1) מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאיס ב) דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכים ב מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק ב מדפסות 3 תוויני שרטוטיס 1 סורקיס אופטייס 1) כרטיסי קול ו-זסוא 3 מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה ב תוכנות עור פפודטודט 1 שפות מחשב 1) סביבות פיתוח 1) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות ב מחשביס בעולם / ארה"ב ב ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומיסם ב עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרוניים ב מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה 1 תיבייס והנדסה 1 ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות 1) ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשיס ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חכרות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארהייב ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 3) עיבוד תמליליס ב גליונות אלקטרוניים 1 מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה ב תיביס והנדסה 3 ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקח / סטטיסטיקה ב) הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי ב 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות ב מחשבים בעולם / ארהייב ב ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר ב מינוי מפעלי | 61 מינוי פרטי מפעל מחלקה סלפון ם + ב = טּ + 56 שש צ = 6 6 = נ= ב 1= ₪7 שי ב 0 1 מינוי מפעלי 1 מינוי פרטי מפעל סמחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס ב מינוי מפעלי = 1 מגוי פרטו מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס בור הגימפריס עושים מתאם זה לבחירה טובה עבור משתמשים מתחילים. 0 11 1 47 14 וח שלושת המתאמים של ,₪61 נועדו לכסות את כל מגוון הישומים, אבל במבחנים שערכנו הביצועיס הרשימו רק בתחנות לקוח 184 עס המתאס 1087 - 16510א. כרטיס זה השיג מקום שני בשלושה מתוך ארבעת המבחנים ‏ - וגם מחירו (239 דולר) לא מרתיע. לעומת זאת, המ- תאם א41-3 אג.חשת] לא השיג תוצאות מר- שימות ויתרונו היחיד (הוא גם יקר יותר) הוא מתאמי 111588 המהירות לא מהשטן בכך שניתן לחברו כמעט לכל רשת אתרנט. 0 65 הוא מתאם שרת ₪154, שמחירו 749 דולר ובצועיו הרבה מתחת לממוצע. לשרתי 154 מציעה ,₪461 את |א41-3 אג,]זטוח] אבל בעיה עם תאימות דרייברים הביאה לתוצאות נמוכות בהשוואה ל-82000א. היצרן מספק כיוס (לאחר הבדיקות) דרייברים משופרים שמקטינים את הפער, אך עדיין לא עושים את המתאם הזה למוצר מועדף. 1 א .2-1 56 כרטיס לקוח 154 זה נצמד בנאמנות לתקן שקבע המתאם 82000א - והתוצאה היא בי- צועים כמעט זהים ותצורה דומה. במחיר 249 דולר אתה מקבל מתאם שביצועיו אינם זו- הרים, אבל גם לא מאכזבים, התקנתו בטוחה והנאמנות שלו לתקן של 4615 יכולה להרגיע את מי שנרתע מהרפתקאות טכנולוגיות. 5 זגו 6 71 ₪116 32 וו המתאם לשרתי ₪154 של חברת סטנדרד מיקרו סיסטמס, 321 מח/1ט, מביא תכונה חדשה לק- טגוריה זו - שני שעריס, להתחברות לשני קט- עים בכרטיס אחד. גירסת הלקוח, 161 מחזם, היא מתאס 154 תיקני, עם ביצועים טובים ומ- 55 >חו !-ם 6 00 8 7060 0061 = | ץ0100חה166 661 00 סז וי רא קייט ] קים ₪ 6 סח| 6010010065 סו סו ב 66000 ץח המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 6 0 0 המחידים הנקובים הם לפי ד :1 | -5001 חס | ז018516/ 1ה0086 | = 6061089115 5 | 52119 ח0ז080!61 סז הסוס המחירון האמריקאי 6 סח סחדה-וו 6 2 הדך----77----------7777 ו 12000 ב 18 )080%806 01 20( ב 0 יי חח ב | מ יי 5 5 08 08 סוחס 507 וס זעי 10 5 ₪זסם-חס ₪ 0 הטסות ה ססקט ( 01 ) 086 1 10 16 סוס זתחו| 518105 סח 5 סק ט5 5וח516ש5 שַחוז8ז0 0 סח 01050 - 8 אח וסט פזסטוז 000 5 1818 2.8 ד זס)5ההזו-818ם 5 51067861 ז6ה01 0 ג מרכז הדרכה למחשבים בית היוצר לאנשי תוכנה מרכז הדרכה מוסמך (16ח66 טהוחוגּזד 260ווסהזטג) 6דה הש צסא א 9 הכרה בסיסית של הרשת 9 הכשרת מנהלי רשת התקנה ותמיכה טכנית ברשת 5 5011סזכאו! ן קורסי פ5שוססאו/ש | 9 פוססאוצצ למתחילים 9 פוססאושו למקצוענים 9 פ/וססאוצש הסח ופסא= 9 פאוססאוצו הס= דס=נסמק 9 פוססאוצ הסת פסו:שקס 9 84510 |טפו/ יתרונות יחודיים לסיון: > קורסי ערב ובוקר * יעוץ חינס להתאמת קורסים * 15 שנות נסיון בהדרכת מחשבים * תירגול ללא הגבלה * אפשרות חזרה על קורס * סיוע חונכים > חומר בעברית * לבוגרים תוענק תעודת סיום * אפערות להזמנות פנים אירגוניות * רוב הקורסים מזכים את המשתתפים בהם, בהנחה הניתנת ע"י הספק, לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס א תל-אביב: שד' יהודית 24, 67016 טל.03-5621115, פקס. 03-5616342 נאר- שבע: רה / | | 5 אסופהפ 3|)6)\)/ ש 9 קורס למשתמשים - מתחילים ומתקדמים 9 קורס לתוכניתנים - מתחילים ומתקדמים , קורסי תכנות וני תוח מערכות 4 ₪ שפת 0 למתחילים ומתקדמים | 9 ++6 ותכנות מונחה אובייקטים 9 !גח + 4.0 אססההגק 9 ניתוח מערכות לתוכניתנים ולמנהלים 9 ניהול פרוייקטים 9 פיתוח מנהלי צוותי תוכנה קורסים למשתמשים, לתוכניתנים מתחילים ומנוסי ים ‏ | בה מערכות במחשבי ₪66 ,5/400ג ,אצ ומקינטוש. כל הקורסים ניתנים להדרכה אישית גם במתקן כ יתרוננו בהתמחותנו הבלעדית בכל מקצועות המחשב, ורק בהם! , בתניה: = רח'סמילנסקי4 (בית רכטר), 42432 טל. 053-8615729 סתדרות 76, 84208 וורדמיל הרבה יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בטבלאות גמישות, במדפסות לייזר, בהגהה עברית, בעריכת טורים, בפונטים מדורגים, בהגהה אנגלית, בעריכה דו-לשונית, בפונטים יחסיים, ב-705ט1858, ובעימוד אוטומטי ובהחלפת פונטים ובמילוני תרגום וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בתיוק, באחזור, בסיכום טורי מספרים, בתצוגת 6צ/טופצ//, ובניהול מאגרי במכפלות, אחוזים, ובשילוב גרפים המסמכים ברשת ובחישובים אחרים מ-05זס ]| ו-סזז8ט0 חדש ! /// 5.2 כולל הגהה עברית ומילוני תרגום 9 + מע"מ אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ 6 טלפון 3 > פסקס. 02-721041 מפיצים: כלנית 03-5372929 > זודיאק 6 ; עדים 04-419393 1% - 0-7 7-7 מתאמי את18זדע. המהירות לא מהשטן ו גירסת ₪154 של אינטל, 2 858זסא-97ח1ם,. הפגינה את השילוב הטוב ביותר של 30 [] 50 1 ל 150 [7] 7 1 50 512- 2 50015, 1 5 4 505 55 [| 255 | ₪0 8 00 01 81806סזט: 5 דקר כ הםעח55 הפו5 0 0 0 אחו 0-1 8 -, 0 ו 8 |009ת/0 ץ8שש810 2 1% | ₪15 זפוצדופחו= 272484 קו1 03 1% 32 855זק וסחז6 !טוח 0 זסח6ח1= 6ופופוטח 4 חוח5 פַחוח5חַחס 1 0 וס 1 פוזוום פטו? 0876זסתו= 500 5 דט סג 55/5 הפו 51016 חסוסס/ 00601 1/5 || דסחו 272478 שו ד 0381/16 אן 0 08 8 |88זסטוח!) )סחזפת1= 8זמוד 5681 16 חו 69705 זטס) [זסקקו5 זסח 0065 זסצוזט 6370 סחד :16ס3סוופקה וסא---/א ביצועים כמתאס שרת. המתאם, שהוא חיקוי מושלם ל -₪53200, זכה בבחירת העורכים בשל עדיפות ברורה בסביבה בה השרת מטפל ב-3 או 4 רשתות. //] לתאמ' דםאהםהזם השוואת תכונות עיקריות ב יו חחח .| 6105516005 08 זו 8ו5 חס 1 ו .6ח| 05ח516ץ05זטו!/! סח 10568 ו זו 1 ו 5 5 | אאם ‏ | וי ו ]הסוס וו 8 1 בי 0-1 18 בי וור מיבו) 9 0 | שש | 7ם- | םה | אאא | אסא - 5 חיר הוגן (199 דולר). בישומי שרת, המתאם 327 מח11ם מספק אמנם שני ערוצי אתרנט בלתי תלויים, אבל לא בי- צועים מרשימים. גס המעבד המרכזי לא זוכה בהנחות כתוצאה מכך ששני הערוצים מותקנים על אותו כרטיס. המבחנים הראו עומס 070 שמשקף את המספר הקטעים המחוברים ולא את המספר המתאמים המותקנים. ההצדקה העיקרית להעדפתו היא החסכון במספר הח- ריצים על לוח האם, הנדרשים להתקנת מת- אמים לרשת מרובת קטעים. שני המתאמים ני- תנים לעיצוב בתוכנה והתיעוד המפורט נותן תשובה לכל בעית תצורה. ז16 מזז.1ט הוא בחי- רה טובה למתאם לקוח, במיוחד למי שלא חש '8 זום: 3 0% טח 6 6 סח 160 6 5016 | 0/8 6 חן 8 ז10 ו וב 1200 בוייי? וו 166 יו מתאמי זשאא115= המהירות לא מהשטן בנוח עס גימפרים והתעסקות בחומרה. 1 )| תו א 50 ו ב ו גם בזוג מתאמים זה חזרה התופעה שהדגם הו- תיק יותר מספק ביצועים עדיפים, במחיר נמוך יותר, מאחיו הצעיר. 27-פא הוא תואס 82000 קלאסי, במחיר תחרותי (195 דולר) וביצועים מקובלים לסוג זה של מתאמי לקוח 154. הדגם החדש יותר, 301-ק₪, מנסה לפרוץ לטריטוריה חדשה של עיצוב תצורה בתוכנה, אבל אנחנו לא הצלחנו לממש את טענות היצרן. גס הביצועים היו ממוצעים בלבד ולא הצדיקו את המחיר של .00 |8זח1 .01 וח אסא וו יי וח וח /ס;אזטחום ו 2 655זא זו | 655זקאםזטתום זו אתו וו זו או 5 טא ודו אדו הדו | ד116דג - דוו ודו | ₪ | 5 | אפ | ₪ | א | וא | אב | 4 5 דולר. גירסה משופרת, שאמורה לתקן את הפגמים שמצאנו, מובטחת עייי היצרן בעתיד הקרוב. אחו, 61 3601 אתו [3060% מתגאה במהירות של מתאמי 154 שלה - והיא אכן מספקת ביצועים, שזיכו את חן אתג זזסתום באות ייבחירת העורכיסיי. הכרטיס הישן ?ז16, הוא יקר מאוד (479 דולר) וביצועיו היו תת-ממוצעים בכל המבחנים, אבל המתאם החדש הוא כוכב אמיתי. ]] אתו ]זשתום מבוססי על הארכיטקטורה היחודיתקתטנגך |6!גּג זחא חת לא קיר ] קה ₪] המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 18 6 8 (15ו0) 167800חו 85 ץח 5 זז |5108ץח 601 זע 50 זס 139016 שזהסס-חס | 01 זהוסרת/ דוססקט5 ( ₪1 ) 086 1 וזח סז סופת 5 05| 513109 ופ סקט 5516718 חַחו81ז6ק 0 3 הו 110105081 אוח זט טפ פזסעוזם שופ | ו ויוי בחרו ב- 60₪קוח6 גליקמן נטלר מייזלר | ואתהז כששני הענקים הבינלאומיים חיפשו את הפתרון למרכיב הקריטי ביותר ברשת תקשורת מחשבים, הם חיפשו פתרונות שיבטיחו שהמערכת לא תקרוס. הם מצאו את צ'יפקום - חברה אמריקנית לתקשורת מחשבים. צ'יפקום משקיעה במחקר ופיתוח 16% ממחזור מכירותיה הגדל ביציבות בכל רבעון (הרבה יותר מחברות אחרות בענף) ומשקיעה בשוק הבינלאומי 50% ממשאביה, עובדה המבטיחה לחברות באירופה ובישראל שירות ופתרונות ברמה הגבוהה ביותר. בכל ארץ בוחנת צ'יפקום את השוק, ובוחרת את נציגתה בקפידה. בישראל נבחרה חברת נטקום. = הס6זסצ = - החזליה החזקה בדעות. נטקום בע"מ. בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103 ת.ד. 12189 הרצליה 46766, טל': 052-7543019 פקס: 0527543089 קקפ | / מ ל מדכו יכה והדרכה לובי ה המומחים לגליונות אלקטרוניים לוטוס, קוואטרו פרו ואקסל חברת סקסס המובילה באר> בנושא הגליונות האלקטרונים: הדרכה, כתיבת ספרים ומאמרים, פיתוח יישומים ועוד... צוות מדריכים מנוסה החי ונושם את נושא הגליונות. קורם' מחעוב בגליונות אלקטרונ'ם: - למתחילים - למתקדמים - למומחים - חידושי מהדורות - קורס מקרו *יחודי - גליונות במהדורת 10/8 חבר' ₪ק00: - לוטוס 2.2, 2.3, 2.4, קוואטרו פרו 3 ו-4 חדשו! הסבר המקיף להכרת לוטום +3.1 יצא לאור! לה בסקסם? ניזת הדרכה - הקורסים מתקיימים בכיתת סקסס ברמת-גן, (מחשבים מהירים, /870, עכברים ומדפסת לייור). בכיתת סקסס הלימוד ברשת נובל 3.11, יתרון לחברות ומשתמשי רשת. בריזיה 1 - החברה היחידה שמפרסמת ספרות מקצועית לכל גרסאות 123 וקוואטרו פרו, כותבת מאמרים מקיפים בעיתונות המחשבים. [[[11 - אתר ההדרכה נקבע ע"י הלקוח, כיתת מחשבים ניידת להדרכה ברחבי האר. ו - שווה לבדוק (מחירי הקורסים כוללים ספרות לכל משתתף). 0 תו אלה וא ינולים לטשוחווו (הזמינו קורס סגור לקבוצת משתתפים בשנת ?299 בלבד - רשימה חלקית) ישובי חבל מעון, קוקה קולה, המכון לפריון העבודה, טמפו, הוריס וילדים, החברה לאוטומציה, פורד, טבע, קיבוץ כיסופיס, קיבו אפקו תעשיה אוירית, גיבור סברינה, תנובה, 18%1, קיבו מצפה שלם, איגוד משקי עופות, קיבוץ שובל, קופ"ח מאוחדת, קופ"ח מכבי, בנק הפועלים, יצה האט, בי'ח אסותא, קיבוץ סופה, בינת, קיבוץ מרחביה, דלקול, מכון מור, קיבו עין דור, רו"ח חייקין רובין כהן. לברטים והזמנות: ו מרכז תמיכה והדרכה למחשבי .₪6 ששקקס: חונו הבאך 8 ר"ג טר'. 55/82 /3-725842ח בקם: 03-7218863 רג ₪ מתאמי 81158%87 המהירות לא מהשטן 5 קוו 300% מתגאה במהירות של מתאמי 54! 351 ד וו 77 ו 1 ש לה והיא אכןו מספקת בי , ם, 5 1 ,501615 4 1 ,5600015 2 5 512-016 ,180חף50 1 ₪ . / : ו 5 3 2 | 1 | ₪0 חס 8קוט 00% 10 חס 28וונוש אזסעת פה 01 800 שזיכו את . אחו 1911 5דטה סה הפעח55 55 באות ייבחירת העורכים" 1 | 0 02 ב יו 0 אהו מתאמ' דםאהםהזם השוואת תכונות ע'יקריות 0 6וחָ [-. בי | 8 0/1 810% יק 6 חסזזסהוא 00 זאו .0 360 .00 300 חפט ו 33 ו קז זפזטקוח 0 קוח וו 1 חסזזפהוא | |סהזסה!ש מזפוד 3000 30 2 ה זפ חהוחפזט5 5 זסקט5 008-הו-4 ו 6 אה ]זסתום !|| אהו !זסתות זו 3 זאו 1 33 - | 9 | ₪ | אא | א | א | 2 | ₪15 ופואודוסתו: 272484 קה ו שההו| ₪ | ו . 1 5 1/0 2 55 ות חר 0% 22 7 דח | | 0.90.84 | 808045 5 5 - | 0860145 5 ּ: | "ו מ 8 8 / 2 3 | | ₪ -- 09 6 5 8080 ₪18 פטוק 0876 ז6תו= 510 5דק הסה הם/ח55 הפו 01 16 || 6/1/9518 חס וש דסחו 272478 ו טק ?ד 0391/16 ה | 0 ו 0 |658עוח() )סחזפתו= בזמוד מ ב 50 0ח1 חו 60105 זטס) הססקט5 סח 6085 זסעוזט 6376 תד :6וסהסווקקה זסא--ה/א ו 2 --- -- יי ו -------------------מתאמי דמא81118%. המהירות לא מהשטן של 1א360, המאופיינת בכך שעיבוד התשדורת הנקלטת מתחיל עוד לפני שהחבילה מגיעה במ- לואה. הכרטיס והדריייבר שלו מתאימים את עצמם אוטומטית לתצורת ההתקנה, תוך בדיקה של קונפליקטים אפשריים עס כרטיסים אח- רים. ]1 אתוחסום גס תומך (בחומרה) בפרוטוקול 52 לאיסוף נתוני רשת הדרושים לני- הולה. המימוש בחומרה אומר שהאיסוף אינו פוגע בביצועי המתאם בשידור וקליטה. 300% גם מספקת אחריות לכל החיים ומוניטין של ספק אמין למוצרי תקשורת. השילוב של כל התכונות הנייל במתאס שמחירו סביר ביותר (199 דולר) עושה את ]1 אתג ]תו לבחירה 810 |. 0 0 175 00 516005 00. 50 | 0ז08זסהו: 5810 | ז200א11-ם ₪ו51 3 6 טוק ו פטוק 99 1109 וו חפוס ו ל 05 5 8 ו 6, 8 ו ויו המועדפת כמתאם לקוח בכל סביבת רישות (היצרן מבטיח בקרוב גם דרייבריס לישוס כמ- תאם שרת). ב א מתאם 154 זה סיפק ביצועים טובים הן בתור לקוח והן בתפקיד שרת - כל עוד השרת טיפל בקטע רשת יחיד. כמו שאר מתאמי 154, הוספת קטעים לשרת הביאה במהירות לעומס על המ- עבד המרכזי. כמתאס לקוח הביצועים נופלים במעט מ-₪2000א, תוצאה מאכזבת בהתחשב בכך כי מחירו אינו נמוך (299 דולר). הביצועים 3030 318007 0- !808 ו 6ח! סח חן -0]6510 |808 08 0 ]80 ז 1 דה אוהו וי 6 וטו 5 ב 6 סא ו ו סוק ₪ 5 ו 5 ם . הטובים כמתאס שרת ברשתות קטנות, עושים אותו לבחירה סבירה למי שמחפש אחידות בין מתאמי הלקוחות והשרת. 56 06-הו-4 81106 ה0זו6ח1 תחליף זה ל-₪2000א מצטיין, יותר מכל, במחיר נמוך - 119 דולר בלבד. גס השבב שמספק יכו- לת לאיתחול מרחוק (דַ800-דַ10א5א), מסופק כאן ללא תוספת מחיר. הביצועים אמנם נמוכים במקצת מהממוצע של מתאמי 154, והעיצוב נעשה עייי התקנת גימפרים, אבל המחיר הנמוך כל כך יקסוס למשתמשים רבים. 6 0818 זט 61 0 5 ב 8 זט הסוא המחירים הנקוביס הס לפו ומ זיב סו המחירון האמריקאי דט מו חסונו 60 5010978 זס 3870978 8 8ו5167ץ5 פַהו81ז0 0 31 006%5ח:/0 05011זסוו! 4 ססקט פזסצוזם חח ד ז5+0ה3ז ד-0818 58 +06ז0הז5 הז 1601-10-18 6 6חוה-ח0%6 6061-10-17 תו 80 הזחו 18 בי 6 (8זוס) 18808חו ₪05 הזז 58 זז [5168ע] יו 5 ₪ 01 זהטסוח ה חסקקט5 ( 01 ) 086 1 1078 פזסרה ו 1805 ו סוזפגוא] 0050 1 5 א.2 61918 ו 5 פה ו הא הוצאה לאור שולחנית אבשר ו בעברית מאת שלמה פרץ מערכת 21 (קתנחגו!סטת קסד 65% או בעברית ייהוצאה לאור שולחניתיי) הינה אוסף הכלים - שילוב מספר תוכנות עם מחשב, מדפסת ו/או אמצעים נוספים (כגון סורק) - המאפשר להפיק עמודי מקור באיכות מקצועית. עמודי המקור עובריס לאחר מכן לתהליכי שיכפול ודפוס שו- ניס - שאינס חלק ממערכת ה-קדפ. עמודי המקור המופקים באמצעות מערכת ה-פדכ כוללים מיגוון רחב: טפסים, חוברות, ספרים, עיתונים ועלונים, עטיפות, קטלוגים, מחירונים, פרוספקטים ועוד. מה' חוכנח קדס ? תוכנת ה-שדפ הינה תוכנה המאפשרת שילוב טקסטים ממקורות שונים, עם גרפיקה מסוגיס שונים. לצורך הפקת עמודים באיכות מקצועית, תוכנת ה-פדכ צריכה לאפשר שימוש במיגוון סוגי אותיות (פונטים, או ייגופניםיי בעברית) באיכות גבוהה וקביעת פרמטרים טיפוגרפיים שונים (גדלי אות, צפיפות בין אותיות ועוד). כמו כן, עליה לאפשר את אירגון העמוד בטו- רים, שילוב טבלאות ולבסוף לאפשר הפקת פלט ברזולוציה גבוהה באמצעות תווייני לייור המ- דפסים על פילם צילומי, ממנו מעבירים את הע- מוד המסודר ללוח ההדפסה, שוב בשיטה צי- לומית. לתוכנות ;ידכ ייאמיתיות" יש תכונות נוספות קשורות לצורת הפעלתן. מסך העריכה משקף באופן מתמיד את צורת העמוד הסופי, כפי שי- תקבל לאחר הדפסתו (או זגתא 15 566 טס וגאו סצאתפצצ - 06 טסצ). העבודה הלא אי- נטראקטיבית, כלומר שינוי פרמטרים שונים הוצאה לאור שולחנית (באמצעות תפריטים או צירופי מקשים) מיושם מיידית על מסך העריכה - בין אם הוא מתייחס לגודל אות, סוג אות, מספר טורים או מיקוס גרפיקה. קיים מיגוון של תוכנות המיישמות תכונות אלו בצורה חלקית - החל ממעבדי תמלילים מת- קדמים, המתמקדים ביכולת עריכה טובה ומ- אפשריס הפקת טקסטים עם פונטים פרו- פורציונליים ושילוב מוגבל של גרפיקה. בצד השני של הסקאלה נמצאות תוכנות סדר, כגון יידגש חזקיי, ייתגיי או אמד עברי, הכוללות יכולת טיפוגרפית מקצועית - לעיתים קרובות אף גבו- הה מזו של תוכנות המזוהות כתוכנות ץז - אך נעדרות תצוגה אינטראקטיבית. בצורה רחבה יותר, ניתן אם כך להתייחס לתו- כנות הכנת טקסטים לדפוס, שתוכנות ה-קחם מהווים את החתך האמצעי שלהן, תוכנות עי- בוד תמלילים מתקדמות את החתך התחתון שלהן, ואילו תוכנות סדר מקצועית מהוות את החתך העליון שלהן. האם אנ' זקוק/ה למערבח סדס + הקמת מערכת 7 והבאתה לפעילות שוטפת עשויה להיות תהליך מורכב. תכנון ראשוני וב- דיקה יסודית של אפשרויות שונות הינס הכ- רחיים, על מנת לצמצם בעיות ומכשולים בדרך למימוש היתרונות שאמורה מערכת כזו להביא. ראשית יש לשאול האס אכן נחוצה לך מערכת פד גם אם הנך זקוק/ה להפקת עמודים באי- כות גבוהה ו/או להכנה לדפוס, אין פירוש הדבר בהכרת שעליך להקים מערכת שדס. אם מספר העמודים, אותם יש צורך להפיק באיכות מקצועית, אינו עולה על כמא תיים בחודש, תטיב לעשות אם תפנה לג שוניס המספקים שירותי דכ. העלויות הכ" רוכות בהקמת מערכת (רכישת חומרה ותוכנה, הכשרה), ועלות הזמן הנדרש להכנת המסמכים (גם הזמן שלך שווה כסף) תהיינה גבוהות בה- רבה מעלות השירותים. בנוסף, כמות קטנה של עמודים בחודש פירושה שלא סביר שתגיע למצב של שימוש שוטף והפעלה חלקה של מערכת ה-קדת, ועקב כך זמן הביצוע של העבודה יהיה רב יותר - וייתכן אף שאיכותה תהיה נמוכה יותר מזו המתבצעת על-ידי גורס חיצוני. בהתאס לסוג העמודים שברצונך להפיק, ייתכן שמעבדי תמלילים מתקדמים שונים מהוויס פתרון מתאיס יותר לצרכיך מאשר מערכת קידפ. כדאי לבדוק האם למעבד התמלילים בו את/ה משתמש/ת יש גירסה התומכת בפונטים פרו- פורציונאליים. כדוגמאות ניתן לציין את: 6 0661זס/ בגירסה העברית ל-205 (אזטק מערכות, טלי 03-6952406), במידה וביכולתך לשלב פונטים טובים באמצעות מחסניות המ- תאימות למדפסת שברשותך, או באמצעות הט- ענת פונטים למדפסת (שכן הפונטים הכלולים בתוכנה הינס באיכות נמוכה % מעבד התמלילים הרב-לשוני יידגשיי (כיוון מחשבים, טלי 02-733941) הפועל בסביבת חלו- נות, מאפשר ניקוד וכולל מבחר פונטים באיכות גבוהה ובגדלים משתנים, עם יכולת שילוב מו- גבלת של גרפיקה (קבצי קוא8). 4 לצרכים מורכבים יותר, נוסחאות ואפשרות לצייר גרפיקה - תוכל לשקול את הייאורן" (שפי אלקטרוניקה, טלי 04-256629), מעבד תמלילים גרפי הכולל יכולת ניקוד ומאפשר הפקת פלט הכולל פונטים במבחר סוגים וגדליס למדפסות לייזר תואמות 46 ] <זז. (מועמד פוטנציאלי מבטיח, אותו ניתן יהיה לש- קול לאחר שתתוסף לו בפועל תמיכה בעברית, הינו מעבד התמלילים 8שס6תו/ זס! שזסשו, שב- גירסאות הלועזיות שלו משמש גם לצרכי שדס). תוכנות אלו קלות יותר ללמידה ולשימוש מאשר תוכנות ,דפ, ומחירם זול בהרבה (מאות בודדות של דולרים, לעומת סדר גודל של מספר אלפי דולרים לתוכנות ?זכ מקצועיות התומכות בע- ברית). במידה ולרוב המכריע של צרכיך קיים פתרון הולס במסגרת תוכנות אלו - תיטיב/י לע- שות אס תתמקד/י בתוכנה אחת ותגיע/י לש- ליטה טובה בה. הציוד הקייש שלך מערכת ה-קדס מבוססת בעיקרה על תוכנה גר- פית מסוגים שונים, וככזו היא דורשת חומרה עס יכולת עיבוד גבוהה יחסית וזיכרון רב (הן מבחינת זיכרון 8% והן מבחינת נפח איחסון בדיסק הקשיח). מומלץ לבדוק-היטב האם המ- חשב הנוכחי שלך מתאים לעבודה שוטפת עם התוכנות בהן תשתמש לצרכי קזס, ובמידה ויש כבר ברשותך מדפסת לייזר - גם לגביה יש לב- דוק את מידת התאמתה. כדאי לשים לב לכך שהתיעוד לתוכנות שונות מפרט בדרך-כלל יידרישות מינימוסיי שהן נמו- כות ולא-מציאותיות. ללא קשר לתוכנות המ- סויימות בהן תשתמש/י, ברור שהעבודה תהיה שוטפת יותר עם ציוד העולה על יידרישות המי- נימום'י. חוכנה אם בדקת והחלטת ייללכתיי על תוכנות לדפ, מצטמצמות כאן האפשרויות. נכון למועד פרסוס גליון זה מתחרות שתי תוכנות על הכתר: תוכנת ונטורה, עם התמיכה העברית שפותחה עייי חברת אימפקט (טלי 03-5289121) ותוכנת 382, שפותחה. עייי חברת דאפצס א מאנגליה ומ- שווקת ע"י חברת ארוס מחשבים (טלי 1 סקירה נרחבת של כל אחד מתו- כנות אלו הינה מעבר להיקף מאמר זה, אך נציין כאן את מאפייניהן העיקריים. התעזאםץ ונויח תוכנת 115188פשק תטצאם פותחה עייי חברת קטנה בארהייב, 5097/85 ,אע דאם ). גירסה 1.0, שהתבססה על הסביבה הגרפית 61 (שנכללה בתוכנה) הוצעה לרכישה ב-1986, והפכה במהירות לתוכנה ה-קדכ הנפוצה היוחר בסביבת ה-70. הוצאה לאור שולחנית לפני כשנה הכריזה חברת אאשדאפץ על כך שהיא לא תמשיך לפתח את גירסת ה-ואמס, וגי- רסאות עתידיות תוקדשנה לסביבת פאוססאזאו בלבד. גירסה 4.0 של ונטורה ל-5/וספאן/ו, וה- עדכון הראשון שלה, גירסה 4.1, כוללת תוספות משמעותיות רבות לתוכנה, המסמנות את הי- ציאה מהדריכה במקוס שאיפיינה את ונטורה בשנים האחרונות. בין שאר התוספות החדשות ניתן למנות מימשק משתמש תכנית חדשני, בי- טול תפיסת מצבי העבודה (מצב מסגרת), וה- חלפתם באוסף כלים, תגים למסגרות, חיפוש והחלפה | לטקסט וקודים, בדיקת איות (באנגלית), ביטול וחזרה 8500/ספאש, יכולת לקביעת טאבים וכניסות באופן אינטראקטיבי באמצעות סרגל ותמיכה בטכניקת קישור וה- טמעת עצמים, | 015 התמיכה של ונטורה ב-018 חשובה במיוחד בסביבה של הוצאה לאור שולחנית, תחום בו שילוב של מלל, גר- פיקה, איורים, טבלאות ותמונות הוא תמצית העבודה. לחיצה כפולה (0116% מופטספ) על מסגרת הכוללת אלמנטים גרפיים, שנוצרו בתו- כנות 5/וסעאז/ו אחרות (התומכות גם הן ב-01.8), מביאה להטענת התוכנה המתאימה עם הגרפיקה שבמסגרת לצרכי עריכה. עם סיום העריכה, אנו חוזרים לוונטורה - כשהגרפיקה במסגרת כוללת את השינויים המבוקשים. בנוסף, חברת ונטורה מציעה הרחבות שונות לתוכנה, המשתלבות אליה ישירות כתפריט נוסף. הרחבות אלו מבוססות על פיתוח של חברת 65וקס1סתת60ד פ5טתק-יק (החלוצה בפיתות תוכנה לטיפול בצבע) והן כוללות תוכנה לס- ריקה (כך שניתן לסרוק ישירות לתוך מסגרת בוונטורה), תוכנה להפרדת צבעים, תוכנה לתי- קון צבעים ועוד. גירסה 4.1 כוללת את תוכנת הסריקה ותוכנת הפרדת הצבעים ללא תוספת מחיר. לוונטורה בגירסת 5אסותוא עס *כולת עברית, המשווקת על-ידי אימפקט מזה חודש, יש את מרבית התכונות של הגירסה האנגלית בתוספת תמיכה סבירה בעברית. ההדפסה נעשית מימין לשמאל בצורה לוגית, התפריטים הם בעברית, וכן הודעות התוכנה (כולל מסכי ייעזרהיי). ניתן לשלוט בשפת התפריטים - לתועלת משתמשים המעדיפים לעבוד עם תפריטים באנגלית. בניגוד לתפישת הדו-כיווניות של ונטורה בא- נגלית ביחס לכל קבצי הטקסט שהיא מאפשרת לייבא ולייצא, ונטורה עם יכולת עברית היא דו-כיוונית רק ביחס לקבצי ]4501. ניתן לקלוט קבצי מעבד-תמלילים בפורמט איינשטיין, וו- רדמיל, אלף-בית ו-7א075, אך לאחר שילוב הטקסט לוונטורה אין עוד אפשרות לקרוא למ- עבד התמלילים לצוהך עדכון הטקסט במעבד התמלילים שיצר אותו. דבר זה יוצר בעייה ביחס לטקסטים שיש לעדכנם באופן משמעותי לאחר השילוב לוונטורה, כיוון שוונטורה, כמו לרוב תוכנות ההוצאה לאור, אינה מיועדת לע- ריכת טקסטים, למעט תיקונים קלים. ונטורה בגירסה החדשה מאפשרת לשלב סימנל ניקוד בעברית. האפשרות לנקד, ולו חלקית, עשויה להיות חיונית מפעס לפעם גם לשימושים כלליים. אימפקט מציעה את ונטורה עם יכולת עברית במחיר 1490 דולר (לא כולל מעיימ), או במחיר 0 דולר לבעלי ונטורה בגירסה המקורית. במ- חיר זה נכללים הפונטים פרנק-ריהל, מרים, אה- רוני, חיים, חיים צר ודוד למסך ולמדפסות ו-קתספונס (פונטים נוספים מוצעים למכירה בנפרד). ונטורה אינה כוללת כלי עריכה וכלים גרפייס מפותחים. בהגדרתה, היא מיועדת לאפשר שי- לוב טוב של קבצי טקסט וגרפיקה שהוכנו בא- מצעות תוכנות אחרות - ולא להיות תוכנה ייכל-יכולהיי יחידה. העבודה עם ונטורה אינה באה במקוס שימוש בכלי עריכה ותכניות גר- פיות, אלא כהשלמה להם. מסיבה זו, השימוש בוונטורה מתאיס לצורת עבודה בה יש הפרדה בין תהליכי הכתיבה והעריכה לבין שלב ההפקה הסופית. 2. הודות לערבית 2 פותחה עייי חברת ז[אמשפא הבריטית (מקור שם התוכנה, אגב, הוא במיקוד של כתו- בת החברה). זוהי תוכנה דע מתקדמת, עם גי- רסאות ל-6ק, למקינטוש ולתחנות עבודה, שכ- מעט ואינה מוכרת מחוץ לאנגליה. באר היא משווקת עייי חברת ארס מחשביס (משווקת מח- שבי זג דג). ראשית פותחה ל-382 תמיכה ערבית; עיקר הפי- תוח הינו התמודדות עם כיוון כתיבה מימין לש- מאל לשפה - ועם השלמת הגירסה הערבית, הוחל בהכנת גירסה עברית. השוק העובי גדול במידה המצדיקה את ההשקעה הדרושה לת- מיכה ברמת הקוד המקורי. לאחר פיתוח המ- נגנוניס המתאימים לתמיכה בשפה הנכתבת מי- מין לשמאל, התמיכה בעברית הינה קלה הרבה יותר. (סדר זה נכון גם ביחס ל-6%666ס/ - נושא הגירסה העברית עלה רק לאחר שפותחה גירסה ערבית). התוכנה פועלת בסביבת חלונות גרפית ייחודית, דמויית 1א65 וניתן לעבוד באמצעות תפריטים, סמלים גרפיים ותיבות דיאלוג. אלו המעוניינים סי 0 1 שראל מרף 3 בכך יכולים להפעיל את התוכנה באמצעות פקו- דות מקרו עשירות (שניתן להציבן למקשי פו- נקציה בצירופים שונים), מבלי להיעזר בתיבות דיאלוג ובעכבר. ניתן להגדיר סגנונות פיסקה, המיושמים ביחס לפיסקאות מתאימות ומכתיבות את אופיין הטיפוגרפי. אך ניתן ליישם גם חריגים רבים לסגנון הפיסקה - כגון יכולת להתבסס על סגנון מסויים המכתיב גודל אות, ריווח בין שורות ויל- שור משני הצדדים, אך לבחור יישור מצד ימין בלבד. בסגנון הפיסקה ניתן לבחור אפקטים מיוחדים, כגון מילה ראשונה בגודל אות גדול יותר, הדגשים ועוד. הפונטים השונים הדרושים לתצוגה ולהדפסה נוצריס באמצעות מחולל פונטים. מסיבה זו מת- אפשרת הגדלה או הקטנה של תצוגת המסך לכל גודל רצוי, כולל אפשרות לתצוגת עמודים רביס מהמסמך בחלון אחד. איכות הפונטים העבריים הנכללים ב-382 היא טובה (כל הפונטים בשפות השונות המושלבים ב-382 פותחו עייי חברת אקקסחסוא). בנוסף לשילוב הפונטים הקיימים, התוכנה כוללת אפ- שרויות טיפוגרפיות רבות, כולל הצרה והרחבה של האותיות ומניפולציות גרפיות שונות - או- תיות חלולות, הצללה. האפשרויות הגרפיות שב-382 הינן מפותחות מאד יחסית לתוכנת דס, וניתן להשוותן לאלו הנכללות בתוכנות גרפיות ייעודיות. כלי הש- רטוט כוללים גם אפשרות לציור ביד חפשית. ניתן לבצע הקבצה של אובייקטים לאלמנט יחיד (לגביו ניתן לבצע פעולות שונות, כגון הזהה או מתיחה), ולבטל את הקיבו בעת הצו- רך. ניתן לבצע חלוקה של אובייקטים למספר חלקים שווים. ניתן לבצע גם נעילה של או- בייקטים שונים, כך שלא תתאפשר הזזה שלהם בטעות. ניתן לסובב טקסט לכל כיוון רצוי, וכן להצמידו לצורות גרפיות שונות, (טקסט לאורך מעגל או אליפסה) או בתוכן. ניתן לייבא למסמכים גרפיקה בפורמטים שו- נים, ולבצע לגביה פעולות שונות, כולל הפיכת ראי וסיבוב. ניתן לייבא גרפיקה קווית (כגון קובץ 5ג6) ולהמשיך את פעולת העריכה שלה בתוך 382. התמיכה בעברית בתוכנת 382 הינה פנימית, ברמת הקוד המקורי של התוכנה - והיא עונה גם על צרכים תובעניים. ניתן לבחור מיקוף בע- ברית; לתוכנה גם אופציה המאפשרת ניקוד מלא, אך זו אינה כלולה במחיר התוכנה הב- סיסית. מחיר התוכנה בגירסה בסיסית היו 0 דולר. הוצאה לאור שולחנית 2 רואה את עצמה כמערכת עצמאית לטיפול כוללני בטקסט וגרפיקה, בעוד ונטורה תוכננה לפעול יד ביד עם תוכנות נפוצות אחרות, כגון מעבדי תמלילים ותכניות גרפיות (יישומה של תפיסה זו בונטורה עס התמיכה העברית מצ- טמצמם עקב כך שהיא דו-כיוונית רק ביחס לק- בצי [50א). היכולת הגרפית של 382 הינה נר- חבת, אך יש להשוותה לא למה שקיים בוונטורה - אלא למה שיכולות להציע תוכנות גרפיות מתקדמות. ניתן לחדד נקודה זו עוד, בהתבסס על כך שה- גירסה העיקרית של ונטורה היא לסביבת 5אוססאזאו (תמיכה עברית לגירסה זו מוצעת על-ידי חברת אימפקט). המניע העיקרי לפיתוח סביבת 5/וספותז, ומה שעומד מאחורי הצ- לחתה, הוא מתן מימשק משותף לתוכנות שו- נות, באופן המקל על השימוש במיגוון תוכנות שונות ומשלימות. התפיסה העומדת מאחורי ונ- טורה היא כי המשתמשים :כולים ומעדיפים לבחור את צירוף הכלים הרצויים להם, בהתאם לניסיונס ורמת כישוריהם בתוכנות השונות (חברת ונטורה עצמה מציעה הרחבות שונות ומ- שמעותיות לתוכנה, לטיפול בתמונות, לטיפול טיפוגרפי מתקדם ולעיבוד בסיסי נתונים - אך משתמשים המעדיפים זאת יכולים לבחור גס בתוכנות אחרות). לדוגמא, לצורך עריכה גרפיקה, צוותי עבודה המתבססים על ונטורה ככלי לעיצוב סופי של מסמכים יכולים לכלול עובדים המתמחים בתוכנות גרפיות שונות, איש איש לפי העדפתו, ואילו צוותי עבודה המתבססים על 382 חייבים להזדקק לעובדים שרכשו מיומנות בשימוש בכ- לים הגרפיים של 382 דווקא. בלים נוטניים בין אם תבחר בוונטורה או ב-382, עליך לקחת בחשבון שתוכנות ה-פזש הן בעיקרן תוכניות מאפשרות לשלב מרכיבים שונים (טקסט וג- רפיקה) לעמודים באיכות גבוהה, ולא כלים הב- איס במקום כל התוכנות האחרות. בנוסף לתו- כנת ה-פדכ, יהיה עליך להשתמש בחלק מן הכלים הבאים או כולס, בהתאס לצרכיך הספציפיים: % מעבד תמלילים. להכנת הטקסטים טרס קליטתס בתוכנת ה-קד, ובמידת האפשר לע- ריכתס בשלבים שונים בהמשך, גם לאחר קלי- טתם בתוכנת ה-קדכ - כאשר נחוצה עריכה נר- חבת, או במידה וקיים מספר מצומצם של תחנות ;זע וברצונך להעביר פעולות עריכה תו- בעניות למחשבים אחרים. 4 תוכנה לבדיקת איות בעברית. תכנית ליצירת ועריכה של גרפיקת (כגון שוג [0ת0) בגירסה המקורית, אם אין לך צורך בטקסטים בעברית המשולבים לגרפיקה, או באחת הגירסאות העבריות של התוכנה - זו של אימפקט או של כיוון). 4 תכנית המרה טקסטים. כדי לשנות את הקי- דוד הקיים בקבצים טרס קליטתס לתוכנת ה-פדע, על מנת להימנע מקידוד חוזר במידת האפשר (כגון סימון חוזר של ספרות עיליות, במידה והוא כבר קיים בקבצים המקוריים). + תוספת פונטים או ספריות סמלים. % תוכנית המרת גרפיקה מפורמט לפורמט. כדי להמיר גרפיקה שתוכנת ה-קדע אינה יכולה לקלוט באופן ישיר, או לבצע ביחס אליה פעו- לות עיבוד שונות שאינן יכולות להיעשות. עיי תוכנת ה-שדכ. % תוכנית לצילום מסכי מחשב. אם אתה מתעד תוכנה ומעוניין לכלול צילומי מסכים בתיעוד. הובגו קדס בעבר'ת - מה לבדוק + למה יש לשים לב כאשר אנו בוחנים תוכנת קד בעברית ייגיוריי תוכנות כמעבדי תמלילים ותוכנות ?דכ הינו משימה מורכבת הרבה יותר מגיור גליונות אלקטרוניים, ולמפתחיס אורבים כאן מוקשים רבים. כצרכן עליך לשים לב למ- ספר קריטריונים עיקריים, שמידת חשיבותם היחסית משתנה בהתאם לאופי המסמכים שב- רצונך להפיק באמצעות התוכנה. שילוב עברית/לועזית היא בעיה שבדרך-כלל לא זוכה לפתרון מושלם. אס אתה מתכוון לה- שתמש בתוכנת ה-קד₪ להפקת מסמכים המ- שלבים לועזית באופן שוטף - נושא זה הוא הנו- שא המרכזי עבורך. ניתן לפרט מספר נקודות: האיכות הלוגית של שללוב לועזית. שילוב מילה יחידה אינו מהווה בעיה בדרך-כלל, אך מה קורה כאשר ישנן מספר מילים - האס הן מופיעות בסדר הנכון ואם הן מופיעות. נכון בשורה אחת, מה קורה כאשר הטקסט משתנה וכתוצאה מכך הטקסט הלועזי מתפצל בין שתי שורותז האיכות חטיפוגרפית של השללוב. האם כאשר אנו משלבים לועזית לטקסט עברי בפונט עברי" בגודל מסויים "נכפים'י עלינו פונט לועזי וגודל אות שלדעת מתכנני התכנית מתאימים זה לזה, אך לא בהכרח גם לדעתנוז צורת השילוב עברית-לועזית. האס העברית או הלועזית מוקלדות בצורה ייבלתי טבעיתיי, מו- פיעות על המסך במהופך (ראי), או מופיעות המחירים לא כוללים מע"מ צמודים לדולר יציג לפי בסיס 2.15 כלנית 1 זפסס:ו6 -/6) ו 6-0 כולל עברית גליון העבודה 5 2 ה .. שחו מ 7 ש"ח 5 . 3 9 5 0 4 ב הת ו 4 החלפה/עדכון מ: ל = ברשות ם 8 | 6 ,8800 ,18| |א00 0ז?]אס ל ו ה = ו 0 ש"ח יי בב | = (כולל מע 6 פ 5 בה ו 0 ז50067010[60-/6 0-1 מנהל הפרוייקטים החזק מכולם ל- ₪05 ה- 88/55 א היחידי ל- אוט0חו/ ו/או ל- .5אסחו\ כולל עברית י 9 ש"ח 7 9% 2 (כולל מע"מ) (+ 90 (כולל מע"מ) (+ מע זס)א9ך-6 הל ה=ח-0 מעבד תמלילים (באנגלית) ל- 5/שס6חו/ ה- 8516 הויזואלי החזק ביותר ל- 005חו) 8 שח פשוט מעולה! כולל עברית (כולל מע"מ) (+ מ9 0 ש"ח 9 תוכנות גרפיות מקצועיות ל- 7/4/0005 עטורות פרסים במבצע הכרות מדהים! 6"ח/892 - 8/1 ]04-0710606 (כולל מע*מ) (+ מ9יע) ו 592/06 - 806וח| 04-0110881 גליון העבודה מס.1 במכירות באנגליה 592/56 - 7656015 07/0%61-/0 4 ש"ח 5 המחירים ב-5 - ללא מע"מ, (כולל מע*מ) | (+ מע בשקלים - כולל מע"מ % מהשוק בחרו '22ל תוכנת שכ"ע "לבל מהדורה 7 לעובדי השטחים! התוכנה המובילה למשכורות ל-50: . טלפוו ₪ משחקי שכר ₪ ג'לום ₪ טפסים 126, 6, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. | חינם,, תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות. כלנית - אגף שירותי תוכנה: 6 תחווקת מערכות תוכנה ל-6? 6 תמיכה טכנית לנושאי תוכנה 6 הטמעת מערכות ברשתות תקשורת מק(מיות 6 פרוייקטי ים לפי דרישה 6 ניתוח מערכות-אנשי פיתוח מעולים -הדרכות התקשר עוד היוס למחלקת הפיתוח בחברת כלנית 03-5372929 (רב-קווי) | ו ה 1 ' . בטלפון אחד מעו'וים את ?' . 7-ל |ח 7 32 ₪ חומה ומגדל 16 ת"א 67771 4 - מעווק התוכנות ל-6ק הגדול בישראלו ₪ 85% (!) ממשתמשי הנה"ח ממוחשבת בישראל עובדים עם חשבשבת. ₪ -- הציון הממוצע של שביעות הרצון של משתמשי חשבשבת. (עפ"י סקר מודעות דרושים ספטמבר-אוקטובר 92). אוהבים לקנות בו התוכנות - במוח'רים הטובים ביותר! טל. (רב קוו') 03-5372929 פקס. 03-5372928 מסד הנתונים המהיר ביותר העולם 5 זז 5 0 0/אי ₪6 - = (כולל מעיימ). (+ מעיי ו 11169 | 1 "חוך תוך 24 שעות! 4 תוכנוח הוצאה לאור שולחנית. השוואת תכונות ע'קריות לא קייםר ] קיים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי ו 8 הו | זז זז - ב ,זסחפו!מטק זסתפוופטק סז 5 זט זס וחק ה 7 / 0000 05/2 = | 5וסמה/לזס! הו וז ו | סו 0618 30 (6חחו1 הז88519) 5זטוסח הססקט5 |08וחתסד 68-88 זז 50800 18% ₪ 0 = 005 06 8005חמז!טחו5 +זסםקט5 וחזס3+1! שחג %זסעטז6ון 60 הזוס 78 זח סחואסס! 116 5/5 000 50876 080 105075 סק זסת 0 +טסץ3] 1חסוהטססס (זחמוז 1 ,60| 2)1 00 זק 08085 35107 וח +0 זססותטח וחטוחוא8!/! 20 פחוחט!60 01 זט טח החטרחוא3/! 8 8 14 4 08=(% 48 72 (065חו) 526 סח החטוחואה/! 1-09 ווח ווח 09| 0001 זס 65ח8ק וחטוחוא8 1 ₪ 05 |והתסוחטת ד /א 5 8 885 6008 ם 5 1081780 08 0507 ₪ ם 5600-8068 6 68 0507 וס ףוה ₪ ₪ 5 0 א 001 הו ם ם ך] 9 ₪ | /א 105 הסאזטסקץד 6ח3 %5ח0ס- 20/0 ---, = רש | 7 ל וכו ו ₪ש -1) 4+ -=- סו זו 1 הא ₪ | 4 !700606 מללאה הח א 07-17 7-50 ;-- 0 | ו | ₪ | מ 1-4 | 200 1-0 000 05 וס 01 006 = > ₪ - ם ו 805 ח08 ז59/ ך1] ₪מ | ו ו ו ם ה ₪ ₪ מו רש || ל וו | 00 ם ם | ם 5 1780100 800 התותזסא 0118016 ₪ ₪ . ם 58 סז וסוט 1 8 8/ 4 0105/0165 הזטרדואו/1 הוחו זאד ₪ מ ם 5 60ז6סוחטח 306 6160!טס 16 8חחסטות ם ₪ ם 1 |8חסוז 00 5 ח0ו50/165/5601 08780197 חסוז08ו1ו51טן 800 811061 61681 0 5 |08018 0873010755 תו תוזק תס 5 30 00 808 660807/7-||6ק5 :חסקחו זאד 0 ו 12 1 ישראל 6 חן 396 1סח 6065 61ט0סזק 6ח1 .3001168016 זסא--/א מר 3 -------------- הוצאה לאור שולחנית בסדר הנכון אך נכתבות ביידחיפה' (66סות תפטק)? קלות עדכון. האם קל לעדכן טקסט בשפה המ- שנית, או שמה עדיף כבר להקליד אותו מחדש1 האם צורת הסמן משתנה בהתאם לכיוון הט- קסט (טקסט הנכתב מימין לשמאל או משמאל לימין)1 לעתים ישנה בעיית התצוגה, במיוחד (אך לא רק) כאשר משולבת שפה משנית, הגו- רמת לכך שאנו ממקמים את הסמן על אות מסויימת (אותה אנו רוצים למחוק למשל) אך למעשה הסמן מצביע על מקום אחר. היכולת להפיק טקסטים בעברית. יש לבדוק את מידת התמיכה ברבדים עמוקים יותר תו- כנה. האם קיים מיקוף עברי, המאפשר שבירה נכונה של מילים בין שורות - תכונה העשויה להיות חיונית כאשר הטקסט הוא ברוחב טור צר ומיושר משני צדדים! האס התוכנה תומכת בניקוי? ניקוד הכרתי, כמובן, לעבודות כגון ספרי ילדים, לספרי דקדוק ומילונים. אך הוא עשוי להיות נחוץ גם לצורך ניקוד חלקי של מילה לועזית, או לניקוד מילה עברית במידה ותיתכן דו-משמעות. האם ניתן לקבוע מספרי עמודים כאותיות בעברית (כגון *י איי, ייביי וכוי)? איכות הפונטים הינה מרכיב חשוב באיכות הכ- ללית של העמוד המודפס ובקביעת מידת היותו קריא ואטרקטיבי. במקרים שונים בוחריס בתי תוכנה לוותר על שירותי מעצב פונטים מקצועל או להימנע מרכישת זכויות על פונטים מק- צועיים. הייפתרון"", הלא חוקי ולא אסתטי, הוא לפעמים העתקה של פונטים קיימים, תוך שינוי פרטים שונים בהם ופגיעה באיכות המקורית. פונטים הינס נושא עדין ומורכב: גם כאשר כל אות בפני עצמה מעוצבת היטב, ישנס גורמים נו- ספים, כגון מידת הריווח המתקבלת בין אותיות שונות והמיקוס האנכי של האות, העשוייס לת- רוץ את דינו של הפונט. כאשר את בוחן את איכות הפונטים, חשוב לב- דוק את הפלט באותה רזולוציה בה אתה מת- כוון להפיק את הפלט. ייתכן שלצורך הדגמה יוצג בפניך פלט נאה שהופק באמצעות מכשיר סדר ברזולוציה גבוהה, אך, במיוחד כאשר אי- כות הפונטים ירודה, פלט המופק ברזולוציה נמוכה ייראה יירעיי. חיכולת להוחיב את ספרית הפונטים. האס אתה מוגבל להיצע שבידי מפתחי התוכנה, או משווקיה, או ביכולתך להוסיף פונטים המוצעיס עייי גורמים אחרים: כיום, בעידן היימערכות הפ- תוחותיי אין כל סיבה שלא תוכל להוסיף פונטיס ממקורות עצמאיים לתוכנה שלך. כ 2 סימפקט תקשורת מחשבים בע"מ החור עול יל טל הצור הימי ובוטוקר (ובהד חור עזף י \'(1 ב'וצאי אמש לחבר את המדפסת שלך, לייזר/מטריצה, עד 2 > ל 16 מחשבים באמצעות חוליות קישור אלו : בעזרת ז'כרון חיצוני קומפקטי למדפסת :גי הקץ להמתנה הממושכת לסיום ההדפסה? 5 + % ממחשב אחד גיתן להתפצל ד ל 6 עמדות כו = 0 ךז ₪ | ₪ של מסך 6, מקלדת ועכבר? כ ו = של + ה 5 בעזרת מערכת שיתוף משאבים לסביבה המשרדית תוכל 0 להטתמש במספר קטן של משאבים, אחד מכל סוג, דוגמת * מודס מדפסת ליוזר ומלוטר עבור כל המחשביס שבמשודך 4% ולהגיע אף לקשר ישיר בין המחשביס לצורך העבת קנצם? *- -‏ >=" > לקבלת ייעוץ מחירים ומידע נוסף על הפתרונות שניתן ליישם באמצעות הציוד הנ"ל נה אלינו עוד היום ותהנה משירות מהיר ומקצועי. 5 כבלים ומיתוגים זה השטח המיקצועי שלנו, אצלנו תמצא במלאי החל מכבלים למדפסות מסכים ומתח דרך מתאמים קופסאות מיתוג ידניות/אוטו. עם/בלי זכרון בתקשורת טורית /מקבילית או בתקשורת מעורבת את כל אלה תוכל לרכז בכתובת אחת תוך כדי חסכון בזמן ועלויות. > אם עד עתה רק חשבת על כך, חשוב לנו שתדע כי פתרונות אלו העם מוצרי "מדף" אצלנו. 33 א ₪!! לך על בטוח צלצל סעובּכְ עוד היום 03-5780683/4 2-4 (! 1 הרח' ויוי 90 בגי-ברך 51485 ת-ר 10138 רמת -ג 52006 פהָס' 7981-ב 2 113 מרף 3 4 מר 3' > תוכנות הוצאה לאור שולחנית. השוואת תנונות עיקריות 8 ,זסחפו[פטק חסוזו 05/2 ם סום סשם ו םש 6 אצוס ,פס ם ₪ טן=ום ם 6 ם ם ם 7 סא / / <> > 5 8 זסח5ו!פטק 5 זסו ₪ ם 6חסו ווח דיזי ד 5 6 | 0 ₪ 6 זו זז שחו זס1 פשסטחו ל זסו בי זס אהו הק 0 ל 0 [) | ו ההשש ובירי קשב קה - ששה | שר | ווה ₪ | | . ₪ |[ | ₪ ₪ ל 0 . ₪מ אא | אא || -ש ₪מש אא | אא || .א [ 0 ה ו . ₪ ₪ 100 ו 0000 שי ₪ח מ ו הכ מ ץו6 אץו6 ,68ה | ,358 אץוו6 ,₪68 6 ,₪68 סח ,1115 | ,618108 ד,6הסזחה ]חק 8 > - ₪ ₪ ר* ₪ / / = בל = <|< 0576 | (ץ'וחס 508|6-ץ8ז) זחוז ו ןוי ה/א = כ = כ ווח לא קייםר ] קיים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבת? המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי (0סטחוזתס6) ח180011] זאד 5ס תו 10 סש סז ד 0פסזסו ו זו 5 חסטוחו 68 סו 8 ו ל 6 80 ז0ז/60 ח0ו0081= חן[ 13 65והקהז) סק 16 8005 (8וס) קוא. (א8זחַסזסוו/) \ס. ל 5: 0/1801 ).|( 68 5 5 פזוזא 8 (85580זקח60/זססט) 0%ק. (85500זק חח 60/זס!ס6) זו 1 |זח וד סזסזסו/! 073 9601ק0זס//) סק ואת זסוס פזחוז 5/10581-508011180חזזז הכ |!ו1 60 סקט 06065 זסוס :05 והז 5 10000 800 02107 סחווץוסק/חסף/יוסץ ו 05 66 800 6018016/01016ה חסףץ סק זה!טףסזו/חסףץוסק זה טסה סש ]אש וז 508086 ץוזה!ט6זזו סחטסי 86ז] ז008ה6018זחסת ותו 7 1 ,5000 ח68 10307 זסזוו\/סות 8 600 הזו +וססטט5 זטטזטס :50078100 ז00085-00/0זק ח0ו6181ח6ף 186% 6 8 0 ח6 118 636 ע50601 68 0507 טוט הרוהו סז 60075 5001 הפשח 60 08 5 00 עֶח8 החסז] זס 10 1180 ח08 561 06 806 ,816 ,58806 001 הסח 506010 חס 50 5 1חוז 6 65/5160ז8רח ח0ו100151781 5זחוזק 0 5חסקקטפ 86 6ט05806/0101 1חס1 סקס 8 פות] 896ח 01ח 0085 זסט0סזק 6ח1 :1/68018פק3 זסא--ה/א אם אתה חושב שכל המחעובים נוצרו זחים... חשוב שוב.. בק ן באולם התצוגה הגדול ושוב.. שלנו למחשבים וציוד |" 7" היקפי תוכל לבחור דש 0 את המערכת רש 0 האידיאלית עבורך.. וכאשר תשמע את המחירים = ובנושא האיכות האטרקטיבים ד תוכל להחל'ט-: | עשרות אלפי לקוחות מרוצים אינם טועים. מחשבים זעירים מידות - 5%26%39 ס"מ, דגמי - 4860% ,3860% ,3865% , מקום לשני כרטיסים סטנדרטים, דיסק קשיח סטנדרטי, כונן דיסקטים 1.4488 0% ₪ 66 6 1 | | קבצת אפלקר ‏ שמעני פשנמט שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר 2 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי | טָלִ' 053-616962/3/4 טל' 341390 ,253604--04 || וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס' 053-625714 ל 0 ו קליטת טקסטים ממעבדי תמלילים שונים. כיוון שבמרבית המקרים תוכנת ה-קידס משמשת לעיבוד נוסף של טקסטים שהוקלדו במעבדי תמלילים שונים, נושא זה הינו בעל חשיבות מתמשכת. לא די בשאלה אם התוכנה מסוגלת לקלוט קבצים ממעבדי תמלילים שונים (כגון איינשטיין, וורדמיל, אלף-בית, קיוטקסט), אלא השאלה מהי איכות הקליטה - עד כמה מסוגלת התוכנה לנצל מאפיינים שונים הקיימים בקוב (כגון הדגשה, קו תחתון, מספרים עיליים, קבי- עות סרגלים ועוד)! תפריטים, מסכי עזר וספרות. החשיבות היחסית של נושא זה היא עניין סובייקטיבי. עבור מש- תמשים חדשים, במיוחד אלו שאינם בקיאים בשפה האנגלית, מסכי עזר באנגלית הינם מר- תיעיס או בלתי-שמישים. אך ישנם מקרים בהס אלו שהשתמשו בגירסה המקורית הלועזית של התוכנה, כגון )66ח6לזסצ או ונטורה, מעוניינים ביכולת עבודה עברית, אך מבקשים שלא לשנות את שפת התפריטים ומסכי העזר, אליהס הת- רגלו בעבודה עס הגירסה הקודמת. היכולת לב- חור את שפת התפריטים ומסכי העזר הינה הפ- תרון האידיאלי. ''הפתעות'' בלתי-צפויות! האם התמיכה בע- ברית באה על חשבון "ניטרוליי מרכיבים אחרים של התוכנה המקורית או גורמת לפגיעה בפו- נקציונליות! וה 111 ? - קוש מחור פקירון שאו הוה סק עול חוכנות הוצאה לאוד עוולחניח באנגלית תוכנות ה-קד הגיעו לפרשת דרכים. כיוון אחד מוביל לפרסומים המונחים על ידי שיקולים עי- צוביים, הנוצרים עייי כלים המעודדים ביטוי אמנותי. הכיוון השני מוביל למסמכים המונחים עייי תוכנם, ופעולות ניהול מסמך קובעות את צורת התוצר הסופי. בתסריט וה המשתמשים, ולא מפתחי התוכנה, הם מובילי הדרך. הצרכים שלהם - והאתגרים איתם הם מת- מודדים באופן שוטף - גורמים לכך שפרשת דר- כים זו הינה לא רק הכרחית, | אלא גם רצויה. לאן שהמשתמשים הולכים, המפתחים הולכים אחריהם. כמובן שישנו מכנה משותף בין תוכנות ה-קחם המתקדמות. התוכנות שאנו סוקרים כאן 06גקַגק | 8ט6[ | |סת:ו|סגר] | גתטות6/ ז6]8%6וחגת] ,05 אאזטל) עונות כולן על הק- ריטריונים לסקירה במאמר זה: מחיר כולן מתחת ל-1,000 דולר (בארהייב), כולן מסוגלות להפיק מסמכים בני למעלה מ-100 עמודים: הי- הוצאה לאור שולחנית כולת הטיפוגרפית המפותחת שלהן כוללת תמי- כה בשילוב פונטים בפורמט 1061 46006 , סג- נונות פיסקה, יכולת לציין גודל אות וריווח אנכי בחלקי יינקודהי' (פונקט= 1/72 של אינצ). יכולת העימוד של כל אחת מן התוכנות כוללת אפשרות להזרמת טקסטים לעמודים לא עו- קבים, ממיריס לקליטת תמונות צבע בפורמט 5 או ==ד. ולבסוף, כל התוכנות הללו מא- פשרות תאימות קבצים ביחס לגירסאות המ- קבילות שלהן לסביבת המקינטוש. ישנן תוכנות דע מתקדמות אחרות שלא מי- לאו אחר כל הקירטריוניס לבחירה. מחירה של תוכנת -6ז6וח1 ל-2005 עולה בהרבה על 1,000 דולר. ל- ]גטחפות1 פונים אלו שעבורם גּנטת6 או ז60ג]א6והגז אינס מספקים. גם 6חאו20 של .600 והטוחקוטףם וגוופום לא נכללת בסקירה, מפני שלתוכנה אין גירסה לס- ביבת המקינטוש. תאימות לסביבת המקינטוש כבר אעה בגדר דרישה *וצאת דופן או "מותרות": היא הכרחית אס ברצונך לקבל פלט באיכות גבוהה בלשכות השירות הרבות המ- בוססות על מחשבי מקינטוש. למרות שכל ארבעת התוכנות ענו על הק- ריטריוניס לבחירה לסקירה, הן בכל זאת שונות מאוד האחת מרעותה. 0 ו-055זק %זהנו[) מיועדות בעיקר למסמכים מונחי עיצוב. שתיהן מאפשרות למעצב להשיג איכות, טיפול ברמת הפרטים הקטנים ביותר, ולתת לעיצוב ברק מקצועי עייי שליטה טיפוגרפית נוחה. שתי התוכנות כוללות את התכונות הא- מנותיות ביותר, כולל יכולת ליצור ולערוך טק- סטים העוטפים צורות חפשיות ולצבוע תמונות שחור לבן. לעומת זאת, גטחט/ -ז66ג)אסוחגזם נועדו לטפל במסמכים מונחי תוכן : תוכנות אלו מכילות עזרי עריכה, כגון מיספור אוטומטי לפרקים, לכיתובים, לטבלאות ואפילו לפיסקאות יחידות. עיגון גרפיקה לטקסט, פעולות יצירת תוכן עניי- נים ומפתח עניינים, עורך טבלאות ועורך נו- סחאות, הינם נחוצים לעיבוד מסמכים ארוכים (ספרים וחוברות). מעבר להכללות, תוכנות אלו אינן מתחלקות בצורה פשוטה לשני מחנות מנוגדים. בחינת הת- כונות של כל אחת מהן מגלה כי התכונות מת- פרסות לאורך סקלה רציפה של. :כולות. 80 ו-זטוח6, שסימנו בעבר את קצוות המסלול, נמצאות כעת במרכזו. בסופו של דבר, אלו הן חדשות טובות לקונים: לא משנה מהו היישום, תוכל למצוא תוכנת שדע מתקדמת עם תמהיל התכונות המתאים. בקצה אחד, זט מציעה כלים יצירתיים במיוחד, כמו סיבוב טקסט, גרפיקה ומילוי שטח. במ- עברי צבע. אך כשמתקדמים למרכז המסלול, ניתן לראות ש ז66ג86%8גק מוסיפה לפונקציות העיצוב הכבדות שלה מספר פונקציות לניהול מסמכים, כגון שילוב פרקים לספר ויצירת תוכן עניינים. גּנמת6), בנוסף להתמחות שלה בהפקת מס- מכים ארוכים, מכילה גם כלי עיצוב שונים: אות גדולה בתחילת פיסקה והדגשים בתחילת פי- סקה, המוחדרים באופן אוטומטי, הינס שניים מתוך רבים. ובקצה השני, ז86)אסותג פורצת את התחומים המסורתיים של הפקת מסמכים עם תכונות כגון התנייות טקסט והיכולת לבצע חיפוש של הפניות צולבות בלתי פתורות. כל ארבעת התוכנות הינן תוכנות מתותכמות ואף אלגנטיות. בעזרת כל אחת מהן ניתן ליצור מיגוון רחב של מסמכים. כדי לסייע לך בה- חלטתך ברצוננו להציע גישה חדשה: כדאי לש- קול לא רק איזה חומר ברצונך להכין, אלא איך ברצונך להפיקו. אס ברצונך להפיק פרסומים בסביבת עבודה קבוצתית, תיוקק לתוכנות עס תוכנות מיוחדות: תוכנה המתריעה על כך שמסמך מסויים ייתפוסיי עייי משתמשים אחרים, אך בכל זאת מרשה לך לפתוח עותק עבודה או גירסה לצפייה בלבד. כמו כן תרצה תבניות מסמכים משותפות - ככלות הכול, מה התועלת בתבנית הנמצאת ברשת אס משתמשים שונים אינם יכולים לפ- תוח עותקים יחידים בו-זמנית! תאימות ברמת קבצים בינאריים בין סביבות עבודה שונות הינה חיונית. אם ניקח, לדוגמא, רשת הכוללת מחשבי 6ק, מקינטוש ותחנות אוח() תוכל/י לפתוח קובץ מכל תחנה ברשת, ללא תלות בחומרה. ולבסוף תוכנות דש לעבודה קבוצתית חייבות לכלול פונקציות לקישור קבצים ולמעקב עי- דכוניס, המאפשרות לנהל את המרכיבים השו- נים של המסמך באמצעות הרשת. לתוכנת ה-קז צריכה להיות היכולת לבצע עדכון או- טומטי של קבצים שהשתנו מאז שילובם, או להתריע על כך שהקבצים המקוריים השתנו. לתוכנות ה-קדכ השונות המוזכרות בסקירה מג- בלות משמעותיות כאשר מדובר בעבודה קבו- צתית. תוכנה הכוללת תכונות רבות של עבודה קבוצתית אינה נסקרת כאן: 5-ג6!זפות] לסביבת 5. תוכנה זו ראויה לעיונך במידה ואת שוקל פרוייקטים ברמה כלל-מפעלית. עם ג66וח1, שני משתמשים יכולים לעבוד בו-זמנית על חל- קיס שוניסם של אותו מסמך. ניתן גם לבצע הת- אמה של ממשק המשתמש עבור משתמשים שו- נים, כך שמשתמש אחד יטען גירסה מצומצמת של התוכנה, המאפשרת לקרוא מסמכים ול- הוסיף להם הערות, אך לא לשנותס. 5 שמחירה גבוה מתוכנות ה-פדכ הנ- סקרות כאן בהרבה אלפי דולרים, כוללת גם מערכת למעקב אחר שינויי גירסאות. בעזרת מערכת זו ניתן גם לשחזר גירסה מוקדמת יותר של המסמך. (תוכנה זו משמשת בארהייב להכנת הטקסטים והעימוד של עיתונים גדולים רבים, בהם הדרישות של עבודת צוות והררכיה של סמכויות עריכה, היא קריטריון עליון). הילת המיבחח: 'כולת הרחבה אף תוכנת ידכ אינה כוללת עדיין את אוסף התכונות המושלם. אך ניתן ליצור תוכנה כמעט מושלמת עייי שינוי והרחבת התוכנה הבסיסית. כיוס תוכנות ץז שונות ניתנות להרחבה בא- מצעות שימוש ב-01.8 וב- .1זס. ההרחבות ל-6אאזגט0 הינן הדוגמא המוכרת ביותר ליכולת להוסיף פונקציונליות לתוכנה. צפוי במהלך 1993 מספר רב של תוספים ל-אזגט) הקיימים לסביבת המקינטוש, פרי פו- תוח של חברות שונות, יגיעו גם לגירסת ה-70 , ובהס גוג4 (תוסף לעיבוד בסיסי נתוניס), 005 זגחס5 (תוסף ליצירת תוכן ענייניס ו/או מפתח ענייניס) ועוד. אך ל-אזגט0 אין מונופול על רעיון הרחבת התו- כנה באמצעות תוספים. הגירסה הבאה של ז6אג/ְסקַגק תכלול תוספים לתוכנה, הקיימיס כבר בגירסת המקינטוש. מנגנון ההרחבות ל- 6ג)אקַגק מאפשר גם למשתמשי קצה לפתח לל- שומים ספציפיים באמצעות שפת מקרו. גם ל-גזנםה6 תוספים שונים, ובהס %0ו00, זסוגּת3ק56 (-ת503 המוסיפים לתוכנה יכולת לבי- צוע סריקות והפרדות צבעים מעולות (למעשה, זסןגז8ק56 (-ת508 כלולים כעת בגירסה הבסיסית של התוכנה). ל-ז300]אסותח | תוספת מרשימה ביותר: ז0!נט6ותגחי (כרגע רק בגירסת ה-אותט) מא- פשרת לשלב מרכיבים של תוכנת ;זכ ליישומים שוניס. לדוגמא, חברה יכולה ליצור יישוס מיוחד הנראה כתכנית לניהול בסיס נתונים, אך בא- מצעות ז66!וטססוחגז יכלול גס אפשרות יצירה וניהול של מסמכים. (68ח6וח1 כוללת אפשרויות כאלו כבר מספר שנים). הוצאה לאור שולחנית מקצועית אינה מסתפקת בפלט לייזר ברזולוציה של 300 נקודות לאינצי מעצבים מקצועיים עובדים בסביבת :0ח0550ק, ההכרחית על-מנת למצות את הפונקציונליות שבתוכנה, כגון סיבוב טקסט ב-360 מעלות ומי- הוצאה לאור שולחנית לוי מעברי. בנוסף לשאלה כיצד תפיק את המ- סמכים, עליך לחשוב גם על איך תפיץ אותם. אם אתה מתכוון לשכפל את מסמכיך באמצעות הדפסת אופסט בצבע מלא, ייפרוצסיי, יש לוודא שהתוכנה בה אתה בוחר יכולה יילדבריי עם ציוד מקצועי. ייתכן שבית הדפוס שלך יבקש לקבל ממך קבצי הפרדות צבעים בפורמט )קחספוצסץ . במידה וברצונך ליצור את ההפרדות, לעיך לדעת להבחין בין סוגי ההפרדות השונות המוצעים עייי תוכנות ?דכ. ההפרדות הקלות והפשוטות ביותר הינן הפרדות המכילות צבעים מלאים (מס[סט 01ק6) בלבד, הקרויות גם הפרדות לשני צבעים. מהתוכנות הנזכרות בסקירה, וק 5 אאזגט) מכילה פונקציות מתוחכמות המ- אפשרות לך לשלוט באיכות הפרדות כאלו. סל אאזגט() |-גזנמה6/ (עם זס0גזגק96) מא- פשרות ליצור הפרדות לארבע צבעיס - אך רק במידה והתמונות (בפורמט <=ד או 008) מכי- לות נתוני צבע מתאימים (אצוא6) . רק תוסף 0 ל-גתנמה6/' *כול להמיר נתוני ₪08 לנ- תוני אצוא6. הדפסת ייפרוצסיי נעשית בארבעה צבעי דיו: כחול (ציאן-6), מגנטה (ארגמן-!א), צהוב (צ), ושחור (א). הקרנת מסך נעשית בש- לושה צבעים: אדוס (8), ירוק (0) וכחול (8). ההתמרה משיטה אחת לשניה אינה פשוטה כלל והיא המבחן העליון לתוכנות הפרדת צבעים. כדי להפיק פלט מוצלח באמצעות לשכת שירות, התוכנה שלך תצטרך, בנוסף להכנת תמונות בא- רבעה קבצי רסטר, מהס מפיקים את ארבעת הפילמים, למסור הנחיות עימוד מפורטות לל- שכת השירות. ישנם מספר מגנונים למסירת הנ- חיות אלו. לדוגמא, הערות (406ח6ות] 655 חק 01) מספקות ללשכת השירות מידע רב ערך על מיקוס התמונות וגודלן. מוחמבים ללז ייר אך יש להסתכל מעבר למסמכים המודפסים על נייר, בצורה המוכרת לכולנו - ולחשוב על השלב בו הצורה המקובלת להפצת מסמכים תהיה אל- קטרונית. מתוך ארבעת התוכנות הנסקרות כאן, רק ל-ז360!א6ותגח ישנה תוספת המאפשרת לה- ציג מסמכים על גבי המסןץ: זשששו/סוחגזק, שמ- חירו 89 דולר, מנצל את המדיוס האלקטרוני, ובשילוב צליל, ווידאו וטכניקות |א6זוז6קע1ז, מא- פשר לקוראים למצוא את הרצוי להם ביעילות. ובפרפרזה על מרשל מקלוהן ניתן לומר כי בתו- כנות ?דע מתקדמות "יהאמצעי משקף את המסריי. המידע בשנות ה-90 בא ממקורות מגוו- נים: הוא מתעדכן באופן מתמיד, ואז נערך לעי- כול קל או להצגה טובה. למרות שהן אינן מו- שלמות, תוכנות ה-קדס הנסקרות כאן נענו לאתגר של מודל המידע החדש והסיפו יכולת טובה יותר לעבודה קבוצתית, מנגנון לעדכון או- טומטי וכלי עיצוב מתוחכמים. כל אחת מהן תאפשר לך להוביל את מסמכיך בכיוונים חד- שים. זסאהוסחָה | לאחר שנים מספר, בהן זט6גוא6קַג? שלטה למ- עשה בתחוס ההוצאה לאור השולחנית בסביבת ה-6ק, זט6ג26%גת מאויימת כעת מצד אחד עייי תוכנות ?חס שמחירן נמוך, אך עם זאת הן בע- לות יכולת טובה יותר ויותר, ועייי גירסאות א:פנו() (-ז30]א6נתגתת ‏ לסביבת חלונות, מצד שני. למרות זאת, עבור משימות ?זע ברמה בינונית עד מורכבת, ז6)ג)א6פגק גירסה 4.0 עו- מדת היטב בתחרות, ושומרת על מקומה כתו- כנה המתאימה ביותר ליצירת מסמכים עם עי- מוד מורכב ולהדפסתם במדפסות .01 (שפת ה-35616. ). משתמשים רבים מכירים כבר את לוח ההדבקה של זסאגְּאַספָג? ואת מסגרות המלל, המתפקדות בצורה דומה לזו של תוכנות אחרות. פריט שמו- צמד ללוח ההדבקה נשאר במיקומו האבסולוטי על גבי המסך, גם כשעוברים לדף אחר. פירוש הדבר הוא שאין צורך לגזור אותו מעמוד אחר ולהביאו לעמוד הנוכחי, פשוט גוררים אותו לשוליים, עוברים לעמוד המתאים, וגורריס אותו חזרה למקוס הרצוי. בנוסף, ניתן לבחור בסגנונות פיסקה, לבחור צב- עים או להגדירם, וכן לבחור כלי מערכת הכלים. בעוד שתוכנות אחרות הנסקרות כאן עשויות להיות יעילות יותר למסמכים ארוכים או למ- סמכים קצרים, ז9גוא6קג? מוכשר במידה שווה לשני סוגי המסמכים. למרות ש-2426%/260 אינה כוללת. עורך. נו- סחאות וטיפול בהערות שוליים, התוכנה מכילה עזרים שונים לטיפול במסמכים אורכים, כגון קשירת מספר פרקים נפרדים לספר, וכן יכולת מתוחכמת (אך מורכבת למדי) ליצירת מפתח עניינים בן שלוש רמות. 0 ז0]סחוהז) לחלונוח אוסף הכלים החזקים לטיפול במסמכים ארו- כים ומרוכבים שב- זסשג)אשחגחת, מייחד תוכנה זו מהתוכנות האחרות הנסקרות כאן. מפתחת התוכנה, /פסוסתו16 שוח , קוראת לתוכנה יימעבד מסמכיסיי, כיוון שיכולת התוכנה עולה בהרבה על זו של תוכנת עימוד. היא כוללת מעבד תמלילים, כלי איור, עורך נוסחאות מתו- חכם מאד, תמיכה בהתניות טקסט ויכולת לי- 7 מרץ 3 : צוז6ןזגטס 5106167 06 :801610 היססקו6ת)) סוחד + אוו ה .1955 או 430 יח ג ופט הגץא! וקוד ) זתבת)! יה 0 הת ו .7 תאו 1%6 053 ח ד חט. ו . 1 ל ו[ 53 11600 חי תבא וו קר ו רת | גר[ הק10 10 11 0 1 7 1 א צין 3 וט בע וו(" 11503 דא היא ל 8 -- 490 ול ,הלוז 540 030 + 0 וס ו כ )הזיא הו 1 תחתו 3 1 .194% וטו ונכ 54 חישו ווק לו בגא ו 0 הו 21 ג הד ו ור א - הוצאה לאור שולחנית ו לי אי [ ו יקנ 1 דאר וי כ הו [-אקסט א איג צר לתיסי3-/ א גפ היק ]-וטוגכו פגבקן .265 ןבא 4104 אגא ונייע :וגיו ל[ אנט > ו ובר אב 1:45 5 היא טי דצ בת 7 0 9ת1וק וט הג + ]5:6 א ללכנו 9( אי שק פט] פאסאור ה ו אותי ות 1 אל %6כטי חק + ואי נהמדוין הא בבש ו ו 5 54ב קל תפי * אס 1 /-- 1 ו טק הו ו 2 1-0 לן + אש אמט ₪ כ: כ תו קספותפטהק קַ? כ :₪ %] ב אוקתוכן מץ % תעכ ל 50 80 ופ דיק יק ה = הלג צויצווגפס פחסוז₪6|3 |8ו5081 601765 8₪₪/ והזו" 6זטז66זוח6זג/ זסוזס+ח! 0חו680 1 א שת 5303 ג 306 3/0 הת לק 31 וח ה ה 8 צפון 4 ו ו וס סח חח ל 06 הסט 03 רודו > - וא צ +גו. > וס 1016 ג ,56056 הסודוחס) 6 | תח אד תסתכל בחלוגות... אנא במה שיש בהם !ו [0065. 511 6הם] דגש - ורוו ]| הספת ]‏ פפ פא ו עו לה ל 65 זן/\? שים דגנ שו חזק סוף סו עבר תמל לים צנימקצו ל א אי מעבד תמלילים עבּהי עם עוצמה כמו של דגש, עם דט המו פה פותוח של וו מחשבים. הממי יכולת שליטה בכל תכונות המסמך שלך. תוכל לבחור ל-5אוס או לת בי עשהות שפות לועזיות, כולל אנגלית, הוסית, ספרדית, ו /\ בעבהית.. 0 0 אפור), ותכונות מתקדמות הבות כגון: 7 יכו קבצים ממעבדי תמלילים אח שראליים ולועזיים. הוא אפילו נותן לך הדמייה (אמולציה) של לוחות מקשים של מעבדי תמלילים. 6 7 0% 7 / 2% כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 יד חרוצים 4 ירושלים טל: 02(733941) פקס: 02(733938) = צירת מסמכי דאמךחמקצז. העבודה בתוכנה מתבצעת באמצעות שילוב של כלים ותיבות. דיאלוג. זטגואטוחגז מאפשרת יצירת ייתגיסיי (סגנונות) ברמת תווים, כמו גם תגים לפיסקאות. בעמודי אב נמצאים מרכיבים החוזרים על עצמם, כגון כותרות רצות, קוים וג- רפיקה. ניתן להעביר קבצי ז6ג)אפותו לכל אחת מ-24 הגירסאות של התוכנה הפועלות בס- ביבת אוחש, מקינטוש וחלונות. ממשק המשתמש הינו זהה כמעט לחלוטין ביניהן. ל-ז366]אסותגת בגירסה לסביבת חלונות תמיכה מוגבלת בעבודה ברשת. מגבלה נוספת היא חוסר היכולת ליצור טקסט הייעוטףיי גרפיקה בצורה אוטומטית. ז6ג|אסוחות אינה תומכת בצבעי פרוצס, ומוגבלת ביותר ביכולת לשילוב צבעי 8007 . זו משתמשי 6 רבים ציפו שנים, פשוטו כמשמעו, להופעת גירסת 5 אאזגו לחלונות. כעת, לאחר שהוחל בהפצת גירסה זו, ניתן לומר בה- חלטיות שהיה שווה לחכות. כלי העיצוב של 66קא6זגט0 הינם חזקים וק- לים לשימוש. 66קאאזגט0 הולכת לקראת המ- עצב המקצועי בכך שהיא מקבצת את כל פנו- קציות התוכנה לשבע לוחות בחירה ייצפיסיי: קל הרבה יותר להגיע לגימור מקצועי מלא מבלי לפתוח ולסגור תיבות דיאלוג ותפריטים. לדו- גמא, ניתן לשנות מיקוס אלמנטים בעמוד בא- לפות נקודה (שליש מיקרון!). | עייי ציון קו- אורדינטות בלוח המדידות. תכונות רבות של ₪5אאזגט0 ניתנות להבנה והערכה רק בהקשר של סביבת עבודה של על- צוב והפקה מקצועיים. שילוב תכונות אלו מא- פשר לפתור אפילו את בעיות המטרידות ביותר בסביבה זו בקלות ובפשטות. אך ל-0646א)זגט) מגבלות שונות בטיפול במ- סמכים ארוכים (היא אינה מאפשרת ליצור בצו- רה אוטומטית תוכן או מפתח עניינים). מגבלות ישנן גם ביחס לעבודה קבוצתית: גם ברשת התוכנה נשארת יישום המיועד למשתמש יחיד (התמיכה בעבודה קבוצתית תשתפר בעתיד עם תוסף מתאים). יכולת 7א6זגט0 להפיק פלט באמצעות מדפסות שאינן תומכות ב-20)900% הינה בסיסית בלבד, במיוחד בכל הקשור לג- רפיקה. 5 אאזגט?) איגה התוכנה המושלמת לכל אחד ואחת, אך היא מושלמת ל-פדע לאלו המ- עוניינים בהפקת מסמכים בצבע מלא, המ- הוצאה לאור שולחנית שקפים :כולת ביטוי ועשוייס ללא רבב. !טק 8זט)ח6/ ג'רטה אנגליו! אמנותית, וח בגירסה החדשה עברה שינוי קוסמטי. בנוסף למספר שיפורים בממשק המשתמש (תזוזה, תצוגה), נוספו לגירסה זו תגים למ- סגרות, קביעת טבלר ושוליים אינטראקטיביים. טח כוללת גם שתי שורות של סמלים שו- נים, הניתניס להגדרה כך שמתאפשרת גישה מהירה לפונקציות השכיחות ביותר. סיגנון הפיסקאות נקבע עייי ייתגיםיי, שניתן ליי- שמס בתוך החפ באמצעות העכבר, או עייי קידוד מקדים באמצעות מעבד תמלילים. קבי- עות הסיגנון נעשות באמצעות סדרת תיבות די- אלוג. הגדרות שונות ברמת התוויס נעשות באו- פן עצמאי מהתגים (אין ב-שח6ש תגיס ברמת תוויס). תחוס בו גזטחט/' מצטיינת הינו תמיכה בצבע. ניתן להגדיר כל גוון באמצעות מודלים שוניס לצבע. תוסף ה- זטוגגק56 הכלול בחבילה מא- פשר לבצע תיקונים כולליסם להפרדות הצבעיס. תוסף ה-סזקזסוס6 מאפשר פעולות מתקדמות נו- ספות. טוח . יכולה לטפל בעימוד וביצוב ברמה טובה, אך היא אינה מתוחכמת בתחומיס אלו כמו 65 אאזגט() או ז406%/860ק. לפונקציות נו- ספות יהיה עליך לפנות לעזרת סדרת תוספים לתוכנה (שנלים מהם, ת803 (- זסוגזגק56, כלולים בחבילה הבסיסית). ביצד לוא לקנוח חחול בעוק? עצוח לבני קניה 4 כדאי לנסות לברר אילו פתרונות מצאו אנ- שיס בעלי צרכים דומים לשלך, ועד כמה הם מרוצים מהם. כמובן, לכל אחד ואחת דעה מש- להם, אך אם תשמע מכולם תלונות על מוצר מסויים, כנראה שיש משהו מאחורי זה. 4 מומלץ מאד לנסות לעבוד עס התוכנה לפני רכישתה. להדגמות תועלת מוגבלת מאד, ות- פקידן להרשים אותך, הצרכן, ולפתות אותך לק- נות. עד שלא תנסה להפיק במו ידיך, עם מיגוון קבצי טקסט וגרפיקה שלך, עבודות שכדוגמתן ברצונך להפיק עם התוכנה בעתיד - אחרת לא תדע אס התוכנה מתאימה לך ואילו מלכודות ישנן בדרך. 4 סכם מראש ובכתב על אפשרות להחזיר את התוכנה עד חודש מיום רכישתה, ולקבל החזר כספי מלא. אין כל סיבה שהסדר זה יתקיים רק בחוייל. הסדר זה משרת אותך, הצרכן, בכך שהוא מאפשר לבדוק את התאמת התוכנה לצ- רכים בפועל, בתנאי יישטתיי (עם החומרה שאכן תשמש לעבודה, ולא עם מחשב המשמש לה- דגמה, שאולי מתאים יותר לתוכנה אך לא תוכל לרכוש אותו בשל מחירו). הסדר זה משרת גם את משווקי התוכנה, משום שהוא מסיר מחסום מסויים בפני רכישת התוכנה: אם התוכנה מת- פקדת היטב, קלה ללמידה ותיפעול - סביר שה- רוכשיס ירצו להשאיר אותה אצלם. ביצד ללמוד חובנת קדס ? 4 כדאי להתמקד בתוכנה יחידה, ולשאוף להגיע בה לשליטה טובה. התמודדות בו-זמנית עם מספר תוכנות פוגעת ביכולת ללמוד ולהתרכז. 4 אל תתחיל/י להשתמש מייד בתוכנה הנלמדת לצרכי ביצוע עבודות 'יחיותיי, שהלקוחות מת- קשרים פעמיים ביוס לברר מתי יקבלו אותן. לחצים הנובעים מהצורך לעמוד בלוחות זמניס מקשיס מאד על למידה מסודרת. 4 אל תפסה/י על הספרות הנלווית לתוכנה - היא נכתבה עבורך ויכולה לשרת אותך לא רק כאשר את/ה מחפש/ת פתרון לבעייה מסויימת. 4 מאמרים וספרים שנכתבו עייי כותבים עצ- מאיים עשולים להיות לעזר רב. בדרך-כלל הם משקפים את נקודת מבטס של המשתמשים ולא של המפתחים. + גס לאחר שצברת נסיון בסיסי, מומלץ להי- עזר במשתמש/ת מנוסה על מנת לקבל עצות איך לבצע פעולות שונות ביעילות. במרבית התו- כנות ניתן לעבוד ברמה בסיסית גם ללא נסיון רב, אך יש קיצורי דרך רבים שניתן ליישמס לאחר שרכשת שליטה טובה בתוכנה. 4 סבלנות ! את רוב התוכנות ניתן ללמוד בצו- רה טובה למדי בשבוע עד שבועיים מרוכזים, אך נדרשים חודשים של שימוש שוטף על מנת להגיע למומחיות בהן. שלמה פרץ (טלי 03-6739575) עוסק בייעוץ וה- דרכה בתחומי ה-פצע וישומי הוצאה לאור-הממוחשבת, וכן עורך את "מיקרואקץ'", חוברת דו חדשית המתמקדת בנושאים אלו. עם תוכנת כ060:4+4₪ זו אתה עלול לקבל: עם תוכנת 40100.0 זו אתה מקבל: קנסות ועונשי מאסר המילה האחרונה בטכנולוגיה 5 ו וירוסי מחשב תמיכה טכנית והדרכה = ו נפילות מחשב עדכוני מהדורות במחירים נמוכים על איזו תוכנת "060 אתה מבסס את העסק שלך? וט היא תוכנת התיב"מ (6) הנפוצה בעולם למחשבים אישיים, עם מאות אלפי התקנות. אם אתה או עובדיך משתמשים בעותק לא חוקי של 466042, אתם מסכנים את עצמכם, את החברה בה אתם עובדים ואת הפרוייקטים הקריטיים שלכם. עותק חוקי של 4660 מחזיר את ההשקעה בו פי כמה וכמה - ומהרי התקשר עכשיו למשווקים המורשים של אוטודסק ישראל, ושמע על גירסת 12 642)טט החדשה, על שרותי התמיכה וההדרכה, ושרותי הסיוע האחרים. | האם החברה בח אתה עובד, משתמשת ב=0630א באופן חוקל > - קשר בלי צורך להזדהות ולא תשלופן. = 0 | אתקס ג ו אוטודסק ישואל דרך אבא הלל 16, רמת גן 52506 טל. 03-5755875 פקס. 03-5755931 מפיץ ראשי: אותו-קו, טל. 03-5615156 מפיצים: תל-אביב - מיחשוב מתקדם, 03-5713324; שחם, 03-5376440; ירושלים - שחם הנדסה, 02-664297; חיפה - אלסוף, 72: טיקאד, 04-388325; באר-שבע - יהב, 0:;:;: מק אינג'מירינג, 409619--08 (=:1/ן שְתנסכֶשך) וצ נכ8ופנפנכק ונ 9 [שנכטנ ] נטספנוטנן סןןוכפ 6 שחנסקפצץ* [טכי מדוע לשלם יותר! מאת גי פרוסיס 3 היה שרכישת חבילת תיביימ דו-מימדית התבטאה בהוצאה גדולה יותר על התוכנה מאשר על החומרה, שמריצה אותה. מצב זה אינו קיים יותר. אתה עדיין יכול לבזבו אלפי דולרים כדי להפוך את המחשב האישי למערכת תיביימ. אולם בטרם תבובז סכום כזה, מוטב לך לסקור את האלטרנטיבות הזולות יותר. כיום מרבית תוכנות התיביימ המתקדמות המ- בוססות מחשב אישי, ניתנות לקנייה במחיר של פחות מ-5500 (בארהייב). יתרה מזאת, העוצמה של המוצרים הזולים יותר לעיתים קרובות מת- חרה - ובמספר מקרים אף עולה - על העוצמה של מוצרים שמחירם 53,000 ויותר. 1 ו למרות העצמה המהממת המוצעת כיום עייי חבי- לות התיביימ התלת מימדי, רוב המשתמשים עדיון מבצעים שרטוט דו-מימדי. החבילות הי- קרות יותר מצדיקות את יוקרן עייי הצעת יכולות מתוחכמות יותר - אך לא בהכרח מכריעות - כמו דיגום | תלת-מימדי ויצירת | תמונות = פו- טוריאליסטיות, תאימות בינרית עס תוכנה המיו- עדת למחשב מרכזי, או גירסת מיני-מחשב של תוכנת-על. קוניס המחפשים חבילת שרטוט יגלו שתכונות, יכולות ושירות כללי של תוכנת תיביים אינס נש- פטים במחיר בלבד: תוכל באותה מידה להשתמש במוצר כמו 02 6 6₪6ת66 של חברת 666סוט4 >וסטססז [וגושא שערכו 5495 כמו בחבילה שמ- חירה פי חמש. בחירת היריבים בטרם נבחרה להכלל בסקירה ההשוואתית, כל חבילה נאלצה לעמוד בסידרה של קריטריוניס מחמירים, שעוצבו להבדיל את "סוסי-העבודה" מהשאר. בחנו | חבילות כלליות לשרטוט דו-מימדי התומכות בזכרון מורחב, הוספת מי- דות, הערות טקסט, קוקוו, שרטוטים בגודל 5, (גודל אמריקאי, 44%34 אינטש, מקביל בערך לגודל 40 האירופי) ותסריטים (8081715) לפ- קודות (מתורגמות או מהדרות) או קשרים לת- כניות חיצוניות. כמו כן דרשנו שהתוכנה תוכל להשתמש בספריות סמלים לאדריכלות והנדסה, להמיר קבצים בפורמט אא. ומחירה פחות מ-54,000. כל אלו הינס תכונות חשובות לח- בילות תיביימ, שישמשו לעבודות שרטוט מק- צועיות, במיוחד לעבודות גדולות. רבים מה- מוצרים בסקר זה תומכים בשרטוט תלת-מימדי וגם בדיגום. תמיכה תלת-מימדית לא הוותה דרישה להשתתפות בסקר, אולס מוצרים בעלי יכולת תלת-מימדית הורשו להשתתף. כמה מוצרים לא עמדו בקריטריוניס של הסקר או לא נשלחו בזמן להערכה. הבולטים בהם היו תטוו6ש של חברת זגוח5, תוכנת תיביימ לחלונות שאינה | תומכת ‏ בסקריפטים | לפקודות, 0, של חברת. תקופטם 6טגוסגתפות1 זתגו[טצחס, שגם היא חסרה את התמיכה בס- קריפטים לפקודות, ותוכנת 1-5000ַתג של חברת 567106 קתוז[טפחס 0תג קתתטוסג!טתגו , שמחירה 58,000. לא עלה בידינו להשיג את תו- כנת ‏ 11 64-60 מחברת 0066וקגז0 6450866 פע תוכנת 64 6גוחטוט לחלונות של חברת 618006 6פוגוחסוטג. ,כ64סזק של חברת 5 6ומספת] | ותוכנת | סססת תגוחפוגזק], של חברת פותסצץ5 סלסא או שמ- עולס לא הגיעו או שהגיעו מאוחר מדי למ- בחנים. תוכנת 64סזג= של חברת 8595 סזגין לא עמדה בקריטריונים המחמירים שלנו. בכדי להכניס את המוצריס לקצב, כל בוחן הת- חיל בשרטוט מכני (ציור 1) ובסקיצה אדריכלית (ציור 2). שני השרטוטים הינם פשוטים למראית עין אבל עוצבו לחשוף חולשות שנציגי המכירות לא יספרו לכם עליהם. לדוגמה, השרטוט המכנל מגלה שרבים מתוכנות התיביימ מסוגלות יילמלאיי קווים אך לא בין קשתות ועקומות. בי- קשנו מהבוחנים לבצע שינויים בשרטוט המכני, שכללו שינוי עובי גלגל השיניים והיקפו החי- צוני. בכדי לבחון את מומחיות המוצר בטיפול במידע מונוגרפי כמו רשימות חלקים ורשימת חלונות, הבוחנים של הצמידו מלל מידע לדלתות ‏ ותלונות | שבתכנית האדריכלית ומאוחר :ותר | <צאו | אותם | כקבצי --------------- שרטוט דו-מומדי: מדוע לשלס יותר! מידע בפורמט 45011. אם מוצר כלשהו טען לא- פשרות עבודה ברשת או שהוא ידידותי-לרשת, הבוחנים התקינו אותו ברשת 386 8₪/ו6א. בין השאר, הם וידאו שמנגנון נעילת-קובץ של התו- כנה עובד כפי שמפורסם וששני משתמשים לא יכולים לבצע עריכה באותו שרטוט באותו זמן. כמה מהמוצרים תוכנטו לשרת פלח מסויים של השוק, כמו מעצבים מכניים או אדריכלים, ולא נועדו לשימוש מחוץ לתחום נתון. אחרים היו מוצרים למטרה כללית שעוצבו להתאים למגוון הדרישות של שרטוט דו-מימדי. בכדי להבהיר את תכונות המוצרים, דרגנו כל מוצר בארבע קטגוריות של התאמה למשימה: ניהול מש- =מדהדסה פאה צקסס6 והוסהה אבים, שרטוט מכני, שרטוט אדריכלי, וק- בוצת-עבודה. (תוכנות לעיצוב מעגלים מודפסים הינס סיפור אחר לגמרי). המחיר המוצדק במרוצת השנים, מחירי מוצרי תוכנה ברוב הק- טגוריות נעשו פחות או יותר קבועים. לדוגמה, הכוחות הפעולים בשוק הבטיחו שאף חברה לא תוכל לגבות 52,000 עבור גליון אלקטרוני או מעבד תמלילים ולקוות להמשיך לשרוד. הכו- חות הפועלים בשוק הינס זרים לשוק התיביים, שממשיך בתמיכה בשתי רמות של מחירים. מצד אחד, ישנס מוצרי מה- תוכנות תיביימ נמכרו באופן מסורתי באמצעות ערוץ של מפיצים עם ייערך מוסףיי (48)) הר- גילים למחירים גבוהים. עם הכנסס של המו- צרים לערוץ הקמעונאי, המחירים החלו לרדת עקב לחצי התחרות. הגנות חומרה (פלג הגנה המתחבר ליציאה הטורית או המקבילית של המחשב) הינס סירבול טורדני של הגנת העתקה ומייצגים עוד זכר לאופי השיווק בערו המ- פיצים. לא רק שהם מהווים טרדה, אלא גם מו- סיפים משתנה נוסף לתאימות. לדוגמה, חברת הפ גזלת6ות1 מודה שכדי שהמוצר שלה (ח0:ו0519זסו1א) = יעבוד, המדפסת שלך חייבת להיות מופעלת כשהיא מחוברת ליציאה המ- קבילית דרך פלג ההגנה. ‏ 2000 ספפפאיגז ושני מוצרי 64686 משתמשים אף הם בפלג הגנה. סיבה נוספת ליכולת השוק לתמוך בשתי רמות של מחירים נעוצה בעובדה שהמחיר 53,500 פן 05 = יְ ה רמה הנמוכה כמו | שהינך משלם עבור תוכנת כ 6סוטג, קונה עבו- 00 ו ופ | 2 6% | רך תוכנה בעלת תכונות עצומות, התומכת בת- | 0 ט" ו-0422 | 006 = צורות רבות ולמעשה בכל צוד היקפי הקיים יו 0 > הנמכרים 5 ב-5199 = תחת השמש. היא עצמה נתמכת עייי שוק חוק 3495 | בהתאמה, | לתוספות צד שלישי. 00 וס | ומצד שני מוצרים מהרמה | הגבוהה שם המשחק בבחירת תוכנת תיביימ הינו לה- 8 0 0356 מז 1 ו =--] להשתה] כמו פגססוט תאים את דרישות העבודה ליכולת של התוכנה ו | 0 | ן-חסנוגופסזסוו הכ- ולבצע את המחקר שלך כהלכה. רבות מחבילות . מ התוכנה שמחירן נמוך מ-5500 כוללות מרכיבים ות מ מכרים ביותר | סיו מ ְ 08 60/0 ואפ] = מ-53,000 לוחודה. = קטנים ומעצבנים, הגורמים לקשיים בעבודת הלק מהסיבה לכך שרטוט אינטנסיבית. לדוגמה, חבילה שמסוגלת 05180 1 ו היא כל תיביים העו | לקווקו רק איזוריסם התחומים בקטעי קו 0 טח ופ | = עדיין משהו ששייך = (ומתקשה לקווקו משטחים קמורים וקעוריס וז 8ה3:0פ6וסז. ו לשוק מיוחד - ושוו- = או קשתות), או מתייחסת למימדים כאוסף של בי ב 1 601816 זסח !60 061ו0סזק פותד- -1811 מו 95000 | קים בעלי יחוד תו- מכים במחירים שו- נים. בדומה. לכך, אסוד השא - 0 0 0 20 0 קוים ומספרים במקום מהות המשותפת לש- רטוט. לפעמים אפילו החבילות מהרמה הג- בוהה מכילות הפתעות לא נעימות. החבילות ו 5 5 0 שר רין-- | אושש יז 1050 ספוטה 4 מה 101 והש סג 5 08 | 6 8 8 6 7000 101 08008066 1 255 תו ז0] 0808068 [יהיימן 6 ו יי ו 0 ])] 0 60חףישס | = | | -- .]| ₪ --- מטססאאם, 0 צפן- | מא₪ ריהדי 0 ו ו ה ה רו שק 8 ררה | היו וה 7 שק | ו | |[ 0 (005 זפטחט) פטוק/ תש וופו. | 0 | (005 זפסח0) 00/75 8% 0 0 ופ 0 א 7 מתחשסטטה | + | -ן.--- | -- | - ₪ = המשה טסו | ל[ ו 0 ו הסוזב51מאו 1 00510 1 בד 0 הזז 1/0 0 2-0 (1655:008סז טח זחוסק 1 5 חסוזום) 7701655008 ה90165ז1/0ו5 1 5 0 | אלב ו חן 3 חספ 015300 1 23 בי זט מרץ + תוננות ת'ב"ם דו-מ'מדי. השוואת תנונות ע'קריות 2 פאז אוואזם ָּ םת אווגזם 0 סהַחפָופטס וי זו 008 6 5 ץ08086 סהסטוט הסט 2000 00 פשסטח;ש אוו שחו זס) הסו5ח6ואץ לאר) נן ₪ הו 1 100 22000 00 00 00 20 5.0 0 | 3500 0 ך 00 וז ו 05 005 [005חו/ 605011וו 05 105 05 ו 0501זסווא 05 05 יחו 1005011 05 הסח 018 0 / 3 2-8 8-ו וי 38 18 8-ו 28 - פוא וט 50800 018% 3870 קפ 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ - ₪ סז הט 08 0 [11] |שן. )| סם ₪ |₪ן.| ₪ ₪ש ממ 00| 1891/חַתואסס! וו (1165ז/8805]) 806 ת0זטזחו וו 2 - ובו בו 2 1 9856 5 1 בו ב 2 (886ז הסופזפץ 6/30סזט 651זה!) זאם 2 2 5 2 שן 0 0 1 0959 ו 2 [ח8זזוזצ חסופזסע 0 0סזטה 81651!) זא מש ו סם ם ₪ מו ד ₪ם ₪ם ( 1 /א ה 155 0 /א ית א א 125 ו הח ץזו/וזט 60זוטס10 01 6051 סא סא 1 סא פחסא 8 6חסא 6חסא סא חטש ,501 ,1אזוחָום וזוּחום ,חטפ וו ,חפ 5 הו ,0 8 ,שו | ,85/6000 ואפ קת ו 50 | | 550 הח 50806>)זסעע וז -4 ₪ש | = םש מ ₪ ם ₪ ₪ ב סם סם ₪ ]| ₪ש 0 ₪ ₪ ₪ ₪ | 8 ם ו ם ב ₪ | 5 85| ₪ ₪ וס סז 006וסאם ₪ש -- ₪ 0 ₪ ₪ ₪ ₪ו כ ₪ ₪ ₪ 0 00015 עסו 2055 255 256 ז ז טח טרוא 8 ₪ ₪ ₪ 5 שמש ₪םש ₪ 500 ו ₪3 ₪ ₪םש םש םש 8 וזח וזח ₪ ם ₪ ₪ ₪ הטוזונוהס6 10608 ₪ ₪ ם ₪ ₪ 0 200 ₪ ₪ | |₪ שסטחושש 2007/ 200 סותוהחץם .1 7 ₪םש ₪םש 5 20| 2 ₪ש | ]₪ ₪ש םשש 0 עט 5/2007 סושזס 200 סנ טן | |₪ ₪ ₪ 885/05 הַתוש8ז0 1.0 ₪ [ ]₪ ם 0 ₪] ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ 0 זו ₪ ₪ ך ₪ 5 ₪ 0065 808005]!טחו5 ש!קוזוטו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 05 56 ₪ ם יש ₪ ₪ 0 זו חס : ₪ | |₪) םש [ | ]₪ םש שש םש םשש חח 80181 5/1 הפוח 50706 ₪ ם ₪ | ם ₪ ₪ ₪ ₪ א וחד ם ₪ ₪ ר ₪ ם ם 5 6 !ומוס ם [₪ ה ₪ ם | ם ₪ּ ₪ ₪ | וטס זוז סזכן ו8חזס1אט %חו1 אא ך הרי ה ם ₪ ₪ / ₪ 5 . 2 5 > הוכנות ת'ב"ם דו-מ'מד'. השוואת תנונות ע'קריות הסוזהזסחח/ 2 86ץזם אוופזם סה אווזם 20 950040 [יולרין 000 68 5 0808 ו ו 2000 ו | הזו פשסטחוש זט ה0ו5ח6זא לאר]ז נו ₪ 5וסטח/ וז ₪ | ₪ ו ב [₪ ₪] ו ם 60 עפ 11 :0 ₪ם ₪ש שמש ₪ש שו 7 ו ₪ 0 ₪ם שםם ₪₪ש ₪ש בסם סם םש ו שח ₪םשם שמש [ ₪םש ₪ש בסם | 0 שש ]| | ₪ | ₪ ₪ |( | ₪ ₪ ₪ ₪3 מה 08 = 0 ]| | | [ | 8 ם 6 מו יי ה/א ₪ 8 הו וי ו 4/א זוז ץזווטף זס חס ה וחה9זט0685] ו ₪ ₪ [חוחסו5ה6וחו0 550010118 1 ! אאא 1 ששש חס ו5חפחזו0 8הו80/08501ח/9/688וחַח5. ₪ . ₪ ₪ ב -] | ₪םשם - ₪ן | ₪ש ₪םש 0/5 ם ם ם [) ₪ ו | ם ₪ זו . ₪ ₪ 8 וז ופט תה |18הסקוזסו 50087816 [] [₪ . 1 ₪ 7 86 ]1 מש רא ₪ח ₪מח ₪ש 08 08 ₪ ]| ₪ ₪ ם ₪ ₪ 5 10 8111100165 550 ₪ ₪ מו ם ₪ ₪ 11 בסם ב סם בסם בסם ך- ₪₪ --) ₪ש 1 10 זסקוחו ז0 016816 ₪ 5 :חסו81 801 6% ₪ ₪ 600 1641 חו-ז/ו161/80 חַחו51א6 611 ₪ ₪ 5 זא 801 זסקוחו םב 0 88 7 הו 8 4 3 תו ]0 6 טוחטא סכ 5 66וע6 סוס וזל זוז 6 0%070 וו ץ 00ח/0ש/87615! 50100166 הוחו 11016 5000 8118016 / טנטפ 110 וטס ₪ 8 6חוו-ח 0 וא 9.00-7:00 + -- 10 ה-א 800-700 | 1000-8:00-1 +-ו 10:00-8:00 ח- 800-700 | חס 069105 זס ]1 ץוחס 06895 זס1 (פחחוו )סו 5001 01081 ד 00 1 0 - 08 הוח 0 חנ- חס ב 6 חס 08 6 08 תוכנוח תיב"ם דו-מימדי. התאמה למשוימה ₪ | ל | ]8]‏ 12 ססשח סו גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני ₪9 9 9 שרטוט ארכיטקטוני 9 8 9 שרטוט ארכיטקטוני 6 שרטוט מכני 9 9 שרטוט מכני 9 9 שרטוט מכני 9 9 9 9 עבודה בקבוצות 9 9 90 עבודה בקבוצות 9 9 9 9 עבודה בקבוצות 9 9 9 ניהול משאביס (0(6) ניהול משאבים 9 8 9 9 ניהול משאבים 9 9 9 | 0 0 | | 21 תוישוא סו וסז 0] טחו/ו סו 5.0 0 | גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 9 9 שרטוט ארכיטקטוני 9 9 9 שרטוט ארכיטקטוני 9 9 6 שרטוט מכני 9 9 שרטוט מכני 9 9 שרטוט מכני 9 8 9 עבודה בקבוצות 9 9 9 עבודה בקבוצות 9 68 8 9 עבודה בקבוצות 9 9 9 ניהול משאבים 9 68 9 9 ניהול משאביס 9 ₪ 9 9 ניהול משאבים 9 8 ₪ ה ב 6 כ 11 186( 7 64וקגוע |ש 1 תה 5% 1 1 וו זז ג שאו שטן וו 7 מע = 27 ,2 505/00 [ | = 50 חסופזש .20 0 6חסופסם [ | 5" - ₪ גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9-9 שרטוט ארכיטקטוני 9 8 9 9 שרטוט ארכיטקטוני 9 9 שרטוט מכני 9 9 9 שרטוט מכני 9 ₪ 9 שרטוט מכני 9 8 8 9 עבודה בקבוצות (065) עבודה בקבוצות 9 9 עבודה בקבוצות 9 9 9 ניהול משאביס 9 , ניהול משאבים 9 ₪ 9 ניהול משאביס 9 ו גרוע סביר טוב מעולה גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 9 9 שרטוט ארכיטקטוני 09 9 9 9 שרטוט מכני 9 9 שרטוט מכני א פַ 1 עבודה בקבוצות 9 9 עבודה בקבוצות. פ ניהול משאבים א ,2 ו ניהול משאביס 9 9 9 9 הודעה חעובה "₪5 למשתמשי 55ב0₪: חלונותיכם התגנטמו... מיון לפי שם מיון לפי מספר זו ל- 8/שס0חו/\ הגיע לישראל. 4 זמין היוס וכולל תמיכה עברית מלאה. 0 הינו מסד ַ נתוניס ו מערכת נהול לקוחות וספקים 1 5ה505%6 8. פ. | רימיל 8 ן 12385 מהיר מתוחכם ומאפשר 5 העברת מיליוני יו משתמשיס ומפתחיס ושפת פיתוח תואס 8856א, 4 זיסקט דמו למהפיכת ה-8וססחו) ך] פרוספקט הדגמה ] השאולה הדגחת גופגנים 'יזן0885 יסייע לך ליצור יישומי מסד נתונים, גרפיים באופן מהיר ונוח וכולל אפשרות להצגת תמונות מפתחי %'08/6₪ אס ו-זססקו|04-0 יפתחו בשפה אותה הס מכירים ויודעים זה זמן רב. ובתוספת 200 פקודות חדשות, עורך אינטראקטיבי, מהדר ומקשר הכלוליס במוצר. תמיכה מלאה ברשת. תמיכה מלאה ב- טספ ו- .11ס מאפשרת שילוב קל עס ישומיס אחרים תחת פשסטחו//. למשל, יישוס )68-88 ייקשר תוך שניות למודל רב מימדי ב-!0-6000810. הנתונים יעודכנו נא התקשר/י לקבלת דיסקט הדגמה 00-85 הינו גרפי וצבעוני, יעורר חייס חדשיס בכל יישוס *'0845₪ קייס. באמצעות חלונות הניתנים להזזה והגדלה, תפריטי העשסש-|וט ו-₪0%85 00860%, 58 01800 ,פחסווטם סוסה והצגת תמונות קהחוום. אא וא אס ואצ א א ד ו ו 5 .חפו095 עס זסח6קט5 6זם//50 08-85 מאפשר יצירת יישומים חדשיס תחת פשסטחוצ ללא צורך בלימוד שפות חדשות. תחת יישוס )08-88 יעובדו תחת |00616 0-60 ויוצגו באופן גרפי משכנע באמצעות חספזס 81א0וז6-0. ]ו מפיצ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 שמות החברות והמוצריסם הינס סימנים רשומיס. 0 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב + תוכנות תיב"ם דו-מ'מד'י. השוואת תנונות ע'קריות 6 זז 0 0 0 ₪ש | חטפ ,ח105חו30ו/ 05 1 ₪ |ש רוב ₪ שרר)*א 00 חחפם 00 05 0 0 /א חט5 ,ה05זחו80ו/ ₪ אא ם שוםום ו אאהשה3אאהא 5 וו סה6ספזטד 660ז50ז6ע!ו5 ו זחוסק [0)6551008זק [8ח0ו0]655זק וי [יןי שיב 5 | 0 200 05 ]| מו 05 48 8 28 ₪ ₪ ₪ סם בסם בסם 2 ו ברו 2 1 ב סם ₪םש מם א/א ו ו 6חסא 8 סא -ֶֶּּת-+ ם הא 11 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 ם ₪ ₪ ₪ ב 18 רו הפא | --] ₪םש ₪מ = ם | 60 0 05 128-248 ₪ 2 6/6856 /א ₪םפש 25 ווח ,הזזה קר חטפ ,ח105חו1/86 8-108וא7 128-008 ₪ ₪ .1 רהש 2 2 2 2 ₪ש /א 4 חטפ ,5/6000 1810 שא ם ₪ש ₪ ₪ תמ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ח - פּ ₪|₪|ם 5 ₪ ₪ |₪ .| רא ₪םחם הא ₪ ₪ ₪ ₪ [ ₪ 1 ₪םש ₪םש ₪ 1 | ₪םם ₪ | ₪ ם - ₪ ₪ 3 - ם ₪3 ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ 08081 סזסוו 6/5 ואפו פטוק 00 ל 2,00 0086 2 9 ד וס חכ ו וח [ ו 00 | 00 05 | 05 28-98 סם סם 2 [ 2 72 2 ם סם מש ה חואו סא הפ | אש ם ₪ סם בסם . ₪ ם ם . ₪ 1 ₪ח ם ם ₪ ₪ 25 26 ₪ הא ₪ ₪ש ₪ש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ש 7 ₪םמם ₪ש םש םש ₪ש ₪ שם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ממ | מש ₪ ₪ ם ש 8 ₪ ₪ לאר) נ ₪ 6 ו | זוז 508600 018% 1870 0 החסזו הט 06 08 חחו%סס! 89 1/חַחואסס! פוו] 05/05 88]) חח סזסזחו 16 (880] חסופזפש 30 00זט ז95זמו) זאם (ח6)זוזצ הסופזסש 0/0סזטה 81651ו) זאם (165וזו/8805]) 1665 וו סז 01 0051 0 סקט פחזס]31ום זפתוס 1ה 6 18 50866)זסעע ווח 5 0608/1608 008 ,0 5 001/1185/100%6 1106 [חו0ח8ם-זסטטט חזוו פטס 8 60 :5 ןו 08 5 8078/100%] 13106 ו 5 ח660עצ06 00[6015 סטסו/ 5 ]0 זסטוחטת החטוחא18/! ונ 500 ו 8 וזה ע8/ץזוזהס ₪ חסוז 60 |8סוסו ₪ ו 2 וצצ 20020070 סוז8 תע 5 8||/2007 200 וז 200 זו ה 65/0 הח הז חַתס.1 08 טס 0% שש8ז60] 6וטווקטזזסזהו 05 0חוצש חסכןס 5ט80חם)|טוחו5 פ1סוזוטוש! 0 וו סוק וח 80101 5/1 טח6וח ח50186 5 תוס 6106 זז1חו 00 !סז זזה סז 64161081 או 1 5 סז !וו > תוננות ת'ב"ם דן-מ'מדי. השוואת תכונות ע'יקריות 6 0 סהסספזטד ח66ז50זסט!51 ו זחוסק חסוז0518ז6ו1 0808 סזס:ו 6/5 ואפו ו [ ויק [65508] סז [008ו01655ז 60 פטוק לאב) נו ₪ חס סםה6 2 5 דפחוז)הזס ₪ 5 !טס ם הסוזהטף6 עס עזוזה] ך בו ₪מש ₪מש ₪ש ₪ש ₪מש ק מש ₪מש רך] 0 ₪םמם ₪ סם םש שש ₪ש ₪םש ₪ 0 ו םש ₪ ₪ םשש םש שש ₪₪ ₪ 0/0 051 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ | ממ סא ה 4 0 | 0 ₪ 6 זוא ו 3-0 | 4/א ו 4 ו ₪0 זו זו ה/א וז 0-8 ץזו!פטף ז0 חס זט 165 ₪ ₪ ₪ 8חו605/0חו0 5500/8118 בסבא | השש שממש ₪םם סופ תו 8חו18/0781000/08501חופ ם ₪ ₪ ם ו בסם ₪ו ₪םש ₪ש ₪ש שמש 001800 ₪ ₪ ₪ הו 150 ₪ ₪ = ₪ ₪ ו 6 081 36 018 50816 ם ₪ ₪ ₪ 6 ₪ 8 86 1/0058 ₪םש ₪₪ש םשש שש ₪ ₪ 3768/00 68508 2 ₪ ₪ ₪ ₪ ם 5חץ5 0] 811100185 חף551/ ₪ ₪ ₪ 1 ₪ ם 5 0 !9 6607818 (6וש/680]) 11185 818 סם ₪םש ₪םש ₪ש ם וו50 ם ם ₪ש ואצ ₪ ₪ש | סם | ב | ₪ 1 חהסוז8זסחה . | | ₪ ₪ ₪ ₪ 5 80 זז סקוחו ז0 016818 םס ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 וז חח אד | אן-] ₪ שן- ₪םש ₪₪ם ₪ן ₪ש ₪ ₪ש 60 161 חו-זו101/0 סופוא 01 ₪ ₪ הפריכ| .₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ ₪ ם ם ם ם ₪ ₪ [₪ ם חר 0 33 33 9 שאן 5 2 0 זו 1 4 37 1 5 5 !סח ]0 זססתטא +זסטקט5 061606 וס הוחו |₪] 0ווחוז הט 0% ₪ 5 ₪ מ ₪ 65 6ומוזוטוש! ₪ 6 ₪ שסוטסזם זחוזץ | |₪ן ₪ש ₪םש 00חו/ש/8615! 50160106 ם ₪ ם ם ₪ ב ₪ ₪ 0חוחסופהוסחזום 8010וז8/ ם ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 500 88016 סט 5 שסחה הס0ו181ה6ההטססש . . ₪ 6 8חו!-ח0. -/8.30-500% 830-500 | +-1100-700 | *-א800-600 | 1030-7308 0 830-515 | 1100-8005 | ז-1030-7000 |[ 00-00 | 10:30-7:000-8 (סוחוז תז68516) פזוטח הסקקט5 |8טוחוזסט ד חטז- 00 הז 0 | טק 0 שחסא 00 | הז 0 00 ודוס ו 8 105 / 8 8 או ,8וח הוכנות ת'ב"ם דו-מימדי. התאמה למשימה | 2 חסופו6/ , 0 0510 גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני (0(0) שרטוט מכני 9 9 עבודה בקבוצות פ ניהול משאביס פ 0 חסו5ז6/ , סג/6ססזטד גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 9 שרטוט מכני 9 9 עבודה בקבוצות פס ניהול משאביס 9 9 7 חסופז386,/6/ 0 / 506ז0/ גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 8 9 שרטוט מכני 9 9 9 עבודה בקבוצות 9 ₪ 9 ניהול משאביס 9 9 9 שו | גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 8 9 שרטוט מכני 9 8 9 עבודה בקבוצות 9 8 9 ניהול משאבים 9 8 9 גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטונל 9 9 9 9 שרטוט מכני 9 68 9 9 עבודה בקבוצות פ (6) (6) פס ניהול משאבים 9 9 9 א ו = 1 כ 0 חסו5ז6/ ,ס/6 ס-2 גרוע סביר טוב מעולה | [0ח0ו165סז סחו] זחוס 4 שרטוט ארכיטקטוני 9 69 9 9 שרטוט מכני 9 9 9 עבודה בקבוצות פ ניהול משאביס 9 9 9 מל = 0 3 חסופז6/ , חסוזו0 גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 69 8 9 שרטוט מכני פּ פּ פ 9 עבודה בקבוצות פּ ניהול משאבים (6 0 ב" 605 סזסוו 5 8 4003 חסופזס/ סק הסווסופסוסווה | 6000060ה60 | גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 8 9 שרטוט מכנר 9 68 98 9 עבודה בקבוצות 9 9 ניהול משאבים 9 ₪ 9 9 == 3.0.1 חסופזש/,פטוק/ 6 ואפ | גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 9 9 שרטוט מכני 9 9 9 עבודה בקבוצות 9 9 9 ניהול משאבים 9 8 9 ו + או 1 בי ב בי (ס מפאזם זתוקת 41051 אה אהו ד:מזבום זג העות זועתי זבקןז דוזגדי . | הרד )] 5 0616056 1 חסופזס/ 3 גרוע סביר טוב מעולה שרטוט ארכיטקטוני 9 9 שרטוט מכני 9 68 9 עבודה בקבוצות 99 9 ניהול משאביס א 2 ו בב 2% פוט נמ / האמוט וש ""5"(,% % % 459 פטטם 01 מערכות אל=פסק בשיטת *יצוב מתח מאזם-אס ו ו ו .-. כל םוש 2/2077 קש ענדק, שעללק 22 על 207? יאר 0- = לשל על שללל/ לשליק ושעליע של לשקעק. על קל עלק 22/2/2079 שעללק קש לכלל/7/ שלש7 77 עע772/ לקל/עלכקה? 77 קמק שק 7/27/0570 מערכות האל+פסק יו ולי .51 לא של נובה טרום הישראלית הוכיחו את עצמן ₪ אצל אלפי משתמשים כמו לדוגמה: סייטקס, מפעלי ים- המלח, ב הטכניון, כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, חברות הביטוח הגדולות, ₪ צה"ל, משרד הבטחון (ספק מאושר), משרדי ממשלה, פיברוניקס, טלרד, תדיראן, בזק, מוטורולה, י.ב,מ., רשתות 7 ועוד רבים אחרים בארץ ובעולם. ו והמוצר המזובחר ונקו בצ 3 | כ 8 ששו ששב סד סא ל נובה טרום גיא נובה טרום בע"מ חולון, טל' 5568836, 03-5594443, פקס' 03-5568836 39 שרטוט דו-מימדי: מדוע לשלס יותר! של 06ח636%9, שמחירם הרשמי הינו 51,995, לא מסוגלות להשלים את המפגש של קו ישר עם עיגול על ידי קימור רציף (11₪7) או לקצו את הגבולות של אלמנטים שרטוטיים עייי קו רעיונות מתפתחים טוב יותר עם 06425 בתיב"מ, ארכיטקטווה, הנדסה מכנית, 68 (ניהול נכסים ב-12 616% טוג יש 174 תכונות חדשות שידהימו אותך. טכנולוגיה חדשה המבטלת לגמרי 0% תצוגה מוקדמת שפושפחק 6עוופ/ז. יכולות פ3 בלתי רגילות. ממשק משתמש חדש. ועוד הרבה יותר. התקשר לפרטים נוספים. מפיץ ראשי: אותו-קו טל. 03-5615156. 3239 מפיצים: ת"א - מיחשוב מתקדם, שחם, י-ם - שחם הנדסה, חיפה - אלסוף, טיקאד, ב"ש - יהב, מק אינג'נירינג. אוטודסק ישואל דרך אבא הלל 16, רמת גן 52506 טל. 03-5755875, פקס. 03-5755931 שאינו ישר. למשל, לתחוס שטח מרושת בקוול שתי וערב על ידי עיגול הינה משימה קשה כפ- ליים ב-6ה68008 מאשר ב-0ַ6סו4, שישתמש בכמעט כל ישות כתחום חיתוך. חבילות אלו אינן תומכות בהוספת מידות קשורות אסו- ציאטיבית, תכונה שבאורח אוניברסלי נתמכת באפילו עייי חבילות התוכנה הזולות. עדיין, תהיה זו טעות לבטל חבילת תוכנה הנ- סקרת כאן משיקולי מחיר בלבד. 06ת6ח00 פפג6 נשאות כאחת מחבילות השרטוט הדו-מימדי הטובות ביותר בשוק, בכל תחוס של מחיר. 20 ₪ 6חקונשע הינה הקרובה ביותר למקום השני, ו-2 642ץ:4 מתפארת בהיותה אחת מהטובות ביותר ביחס של מחיר מול תכו- נות. בכל מקרה, אינך יכול לטעות אס בחרת ב-0642וצ4 או חסווגו5סזסווא. אם הינך זקוק לכלים ספציפיים חזקים יותר, המוצעים בדייכ כפתרונות צד שלישי, קרוב לודאי שיהיה לך מזל טוב יותר עס אחד מהמוצרים היקרים יותר: הס נוטים לכלול תמיכה רחבה יותר מצד שלישי (למעט 20 640ו₪ו6כ). חברות רבות הגיעו לפשרה בין התוכנות מהרמה הגבוהה לבין התוכנות מהרמה הנמוכה, עייי אספקת חבילות מהרמה הגבוהה כמו כ ג6סוא. לש- רטטים מקצועיים וחבילות מהרמה הנמוכה לשאר המשתמשים. רבים מהיצרנים כיום מצי- עים שתי גירסאות של המוצר שלהם: גירסה מלאה עבור עבודות שרטוט מקצועיות וגירסה מצומצמת עבור בחינת סקיצות ועריכתן. קבצים הנוצרים בשתי הגירסאות הינס בדייכ תואמים-בינרים. אתה יכול לה- שתמש בפורמט שאס. כמדיום לה- עברת קבצים בין חבילות, אם תרצה לעבוד עם מוצרים מיצרנים שוניס. כמעט כל תוכנות התיביימ כוללות מתרגם אאפ, אך בודדות הינן % מדוליקות. בדייכ טקסט והו- " עכשיו: ספת מידות. דו- ו רשים שיפורים. 2 610080 אם הנך בוחר לעבוד עם שתי 6 1 711 | תוכות | תימימ שאען | דומות, צפה לבזבז זמן בהעברת קבצים ביניהם. חלק מהחבילות שנסקרו כאן, כולל 6 660600 ו-08מ63098 לחלונות, מסוגלות לקרוא גם קבצי 6אום. של 64טוט4. צפה לכך שבעתיד יותר חבילות תהיינה בעלות. יכולת לייבא קבצי 6אופ. חלון של הזדמנות השגשוג של תוכנות תיביימ לא יקרות אינו הח- דשה החשובה היחידה בשוק התיביימ. מספר גדל והולך של יצרנים תומכים בחלונות של זו ומוביליס את המשתמשים הוותיקים לשאלה: האם חלונות הינה פלטפורמה ברת קיום עבור תיביימ חלונות מביאה כמה אפ- שרויות מעניינות חדשות, כמו שיבוץ שרטוט תיביימ במסמך מעבד תמלילים באמצעות שי- מוש בקישור ושיבוץ אובייקט (01.8), היוצר קי- שור חי באמצעות החלפת מידע דינמי (פסס) - ואולי אפילו מבטל את הצורך בממשקים מיו- חדים, המהווים חלק מכל כך הרבה מוצרים. אולם נשאלת השאלה האם חלונות מסוגלת לספק את המהירות, החיונית כל כך למשתמשי תיביימ, או את הפיתוי להרחיקס מהסביבה בה הס מורגלים! שלושת מוצרי התיביימ לחלונות הנסקרים כאן מציעיס מעט שהמקבילים להם ב-05 אינס מציעים. אמנס 015 ו-פסס הינן תכונות מושכות, אך לא כל משתמש זקוק לקי- שור בין שרטוט תיביימ לגליון אלקטרוני. יתרה מזאת, חבילות החלונות פועלות בעצלות, תכונה המדרגת אותן כלא מתאימות לשרטוטים גדו- לים. חומרה מהירה יותר ועיבוד בסביבה של 32 ביט, כמו חלונות דא ו-/05, יתגברו למעשה על בעיית האיטיות. חלק מהיצרנים מתכנן להסב את המוצרים שלהס לחלונות דא, אולם נכון לעכשיו זא עצמה הינה עדיין רק ניצוץ של תקווה בעיני 0508ז6ווא. ‏ 05/2 היתה מחוץ לת- מונה לזמן מה אך הסיכוי לתוכנות תיביימ תחת מערכת הפעלה זו הינו מעורב: א665ַפוט4/ ביטלה את גירסת ה-05/2 של 62וטא ורק חברה אחת - 18% ממשיכה לתמוך במערכת ההפעלה. לעומת ואת, 22 של חברת ,5.1 36/ו00, הנד מכרת כעת רק באירופה אך בקרוב תמכר גם בארהייב, הינה בעלת תמיכה מלאה ביכולות ה-052. לעבודות שרטוט ברמת ייצור, 05 היה עדיין הסביבה הנבחרת. למטלות פחות תובעניות, כמו סקיצות ובחינת שרטוט, חלונות תהיה מס- פקת. אם הינך חייב להריץ את תוכנת התיביימ תחת חלונות, תן לפלטפורמה את מירב העוצמה שהינך יכול להרשות לעצמך ושקול השקעה בכ- רטיס תאוצה לוידאו. ההשקעה בכרטיס תוחזר לך בומן שתוכל לחסוך. תוכנות התיביימ (המשך בעמי 155) ה3.| :1 [: [1: ונטורה 4.1 - תוכנת עימוד בעברית ל - פשס0מזץ בשנת 1986 שינתה חברת זירוקס, את שוק מערכות ההוצאה לאור השולחנית למחשבי 26 באמצעות תוכנת ונטורה בגירסת דוס/וז26 בשנת 1993 תעשייה זו התפשטה והתרחבה, ותכנת ונטורה ממשיכה להוביל עס גירסה חדשה למערכות 8או60םו/ - גירסה 4.1 תכונות עימוד הונטורה מאפשרת עימוד מספר רב של טוריס ומסגרות במגוון רחב של גדלי דף, מאפשרת שילוב של תמונות ושרטוטיס לתוך המסמך, עם אפשרות לשירשור טקסט בין מסגרות שונות, סידור טקסט סביב תמונה, קביעת סגנונות (19888) לכותרות ופיסקאות הניתניס להפעלה בלחיצת מקש, (נוספה אופציה לקביעת 1888 גס למסגרות), המשתמש יכול להגדיר מספר לא מוגבל של דפי אב (5116 5%) המתאימים לסוג העבודה הרצוי, ומאפשריסם שינוי גלובלי של תכונות עימוד בפעולה אחת. ניתן לעגן תמונה לטקסט, להצמיד כתוביות לתמונות, ניתן לקבוע תכונות ליישור, הצמדה, ושבירה של פיסקאות. ניתן לקבוע שכותרת מסוג מסוייס תגרוס להתחלת דף חדש או טור חדש. ניתן לקבוע הערה צידית שתקפוצ אוטומטית אל מחוץ לשוליים ללא צורך במסגרת נפרדת. ניתן לבצע הצמדה קשיחה של כותרות אל הטקסט שאחריהן (כדי שלא יפרדו במעבר לדף חדש) ניתן לקבוע לכל פיסקה, התנהגות שונה בדפים הימנייס ושמאליים ועוד. הונטורה אידאלית להפקות עיתוניסם, חוברות, ספריס מקצועייסם, וקטלוגיס רחבי היקף ומצטיינת בטיפול בכמויות גדולות של חומר עד אלפי דפים. טיפול בצבע ונטורה 4.1 כוללת תוספות מיוחדות מסמכיס צבעונייס: ה568 הזט)ח6/ לסריקת תמונות ישירות מתוך התוכנה ללא צורך ביציאה לתוכנה אחרת, עס אפשרות לתיקון ועיבוד צבע. "56678)0 העט)ת%6 להפרדות צבעים איכותית של תמונות סרוקות 24 ביט עס תמיכה בשיטות ,6תס)ח28 ,8!ו| ,89ז ,ותס ,תס 58, וכמו כן טיפול בקבצי .אסק 8110 ,00% עיבוד תמלילים הגירסה החדשה , כוללת מודול חזק ביותר לעיבוד תמלילים, המשאיר הרחק מאחור מעבדי תמליליס סטנדרטיים ל /שס6ַהתג/, בין הכליס הרביסם ניתן למנות: סיעוף אוטמטי ומדורג של פיסקאות, הערות שוליים, אינדקסים, תוכן עניינים, חיפוש והחלפה של של טקסט (כולל אפיוניס כגון הדגשה, סוג אותיות הטייה וכו'), כותרות וסיומות לדף עס אפשרות לקביעות נפרדות לעמוד הימני והשמאלי, מיספור אוטומטי, ריווח בין שורות, ריווח בין מילים, ריווח בין פיסקאות וריווח בין אותיות עס קביעות מדויקות עד אלפית המילימטר. ספרייה גדולה של אותיות בעברית ובאנגלית בריווח יחסי בכל גודל רצוי, עס אפשרות הדגשה או הטייה, הקלדה נוחה של טקסט תוך כדי גלגול אוטומטי של המסך, וסרגל לקביעה נוחה וגמישה של שולייס ונקודות טבולציה. קישור למעבדי תמלילים בנוסף לכלי עיבוד התמלילים הפנימיים ונטורה מאפשרת קליטה ושילוב טקסט ממעבדי תמלילים חיצוניים. ניתן לשלב הוראות עימוד וטיפוגרפיה בשלב ההקלדה במעבד התמלילים, לקבוע מראש את סוגי הכותרות ואפיוני הטקסט. בשיטה זו ניתן לחסוך זמן רב בתהליך העימוד. הונטורה משווקת עס ממיריסם מיוחדיס המתאימיס למעבדי התמליליסם הנפוציס בישראל. הנדסת אנוש וקלות ההפעלה הגירסה החדשה נהנית משורת שיפוריס בתחוס הנדסת האנוש: ניתן להגיע לכל הפקודות באמצעות כפתוריסם להפעלה מהירה (5ת160) ללא צורך לעבור דרך תפריטים, כמו כן, לחיצה על מקש העכבר הימני, מציגה את כל הפקודות האפשריות למצב העבודה הנתון. שיפורים אלה ואחריס גרמו לעיתון המחשבים 6!זסצוס]מ1 להכתיר אותה כתוכנת העימוד הטובה והקלה ביותר ללימוד למערכות 1860%58/ שילוב עברית אנגלית בתהליך הפיתוח של הגירסה העברית הושס דגש מיוחד על שילוב של שפות לועזיות בתוך מסמך עברי. המשתמש יכול להפוך בלחיצת כפתור את כיוון המסמך מימין לשמאל או משמאל לימין, לעבוד בעברית או באנגלית, ולהקליד כל שפה בכיוון ההגיוני שלה, התוכנה דואגת לשבירה נכונה של מיליס בשורות המשלבות עברית ואנגלית מחולל טבלאות הונטורה מאפשרת יצירת טבלאות מורכבות במהירות הבזק, עס קביעה נוחה של מספר הטוריס והשורות, ואפשרות לשינוי גמיש של רוחב הטורים, עובי הקויס, וקיוקוו, אפשרות הקלדת טקסט ישירות לתוך תאי הטבלה עס מירכוז או הצמדה אוטומטית לימין או לשמאל, תאי הטבלה מתרחבים אוטומטית בהתאס לכמות הטקסט. שיטת 01/8 שיטה זו מחוללת מהפכה אמיתית, ביעילות העבודה, היא מאפשרת שילוב תמונות שנוצרו בתוכנות אחרות לתוך הונטורה באמצעות ה 6זגססקן61, ללא צורך לצאת מן הונטורה כאשר המשתמש מעוניין לשנות את התמונה הוא פשוט לוחץ עליה, והתוכנה החיצונית מופיעה עס התמונה טעונה, ומוכנה לשינוי, לאחר סיוס השינוי הרצוי, התמונה, מתעדכנת אוטומטית בתוך הונטורה. תמיכה בסדרי צלם ומדפסות כתוכנת 8איס6תו/ץ, ונטורה מתקשרת לכל סוגי המדפסות, ממערכות סדרי צלם משוכללים ברזולוצייה גבוהה, דרך מדפסות לייזר ומדפסות הזרקת דיו צבעוניות, ועד למדפסות סיכה פשוטות. משתמשים הנזקקים להפקה איכותית ברזולוצייה גבוהה, יכוליס להעביר קובץ הדפסה בשפת ]20515010 על דיסקט למכון הסדר, לאחר שביצעו את הדפסת הטיוטה וההגהה בביתס. ונטורה משווקת בישראל ע"י חברת "אימפקט" המייצגת את חברת 1 א0ת%6 ואת חברת |0:6) יצרנית תוכנת הגרפיקה *ש078-[0(070 לפרטים נוספים טלפון 03-5289121 דף זה נערך באמצעות ונטורה 4.1 ,הטקסט נקלט ממעבד תמליליים "אינשטיין", התמונות נערכו באמצעות "קורל דרו" ושולבו דרך ה- ₪זבססקן61 של >סטחו חובנה משולבח מיחשוב מקיף במחיר מזערי מאת טד סטיבנסון תרגום ועריכה צבי גרייבר 8% לא יקר של אפליקציות התפורות יחדיו סביב ממשק משותף מהווה פיתוי של ממש. המבחר גדל, אך - האם סכום החלקים אכן גדול מהשלם! הרצון להשיג כלי רכב רב תכליתי ועם זאת - קומפקטי, נמשך זה זמן רב. לפיכך אין אה כלל מפ- תיע שתוכנות כוללניות, המספקות את מירב כלי העבודה הבסיסיים בעולס המחשבים, הפכו לק- טגורית התוכנות הנמכרת ביותר. מה שכן עשוי להפתיע הוא העובדה שהתחרות בתחוס הנמוך של המחירים מחריפה והולכת, הן כתוצאה של הגידול הרב במכירות בתחום רמת הכניסה והן כתו- צאה מתנועה לכיוון העסקים הקטנים. כן מפתיעה העובדה שהתחרות בתחום המתירים הנמוכיס / | | חריפה שתר מאשר בתחום העליון שלהם. הספקיס מתארגנים כעת לאספקת הדרישה הגדלה: תוכנה כוללנית מכילה, לכל הפחות - מעבד תמ- לילים, מסד נתונים וכן גיליון אלקטרוני. שו- רשיה של גישה זו מגיעים לשנות ה-80 הר- אשונות. אז התייחסו למערכת כזו כאל התוכנה שתביא מזור לכל שגיונות משתמשי המחשב האישי וזאת משתי סיבות: האחת - כל אחת מהתוכניות השונות שעבדו תחת ה-205, נראתה אחרת, התנהגה אחרת. הוספה/סקירה/טינוי 0 וה*סלסלה* הנמצאים טל המכחב מאפשרת מעבר מהיר בין הקבצי בצי המכחבהי חוזה ישובים מ-עצחאות מסמך-ריק גנסיקה דואר דיוות הטפלה ו 5 (58%6) - מחוך כל יי מיידית במקום איחסון הנתוני ו א-זו8א (עֶק60 6זפא) - בכל שו 0 71 - מציג בפניך מסך עזר בקשת העזרה. כך למשל, הקשה הכלליות של החוכנית, והקשה הפקודוח המתאימוח למעבד חמל יומן יסודות במטכי העזרה אפטר לנוע בעזר ברשימה" בהמשך.) תוכל להדפי מדינות מופיעה טל המסך).1 מצולעים ו חיקיה א בולפגיטת כנסת-12 ג שימוש ב-6:6 כשמו כך הוא - 8:6406 דרך היבריחה* ב"קלבו". תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי התוכנה המשולבת בתחום ה-0ת כוונה דווקא אל הלקוח המתותכם, זן חדש וזול של תוכנה משולבת התפתח דווקא עייג פלטפורמה של אפל. מערכת 9:11]5תת של חברת 5097485 6 זט עברה ייגיוריי לשימוש תחת מע- רכת הפעלה 05 של יבמ, וגדלה לסדרה בת מספר אפליקציות, בעלות שיתוף נתונים, אשר איפשרו למשתמש אינטגרציה מודולרית. המו- צריס בסדרת 298 התמזגו מאוחר יותר לחבילה יחידה קלת שימוש הנקראת דפה:פתת 8 כ( (הבחירה הראשונה). מערכת זו נמצאת היוס בבעלות חברת | =מאגאאןת5 05 6: תפריס ראשי על המסך. פקודה זו שומות את הקובץ של המסך על המדפסת.ן] למצב בו הייח בזתך ג בפניך את הפקודות לילים תציג בפניך אח מערכת נוספת שצ- מחה בבית אפל הינה 5 קקא; זוהי נוספות ראה ביפקודות י ק-זוא (כאשר העזוה == קובץ: ספר-קלבו ---- 2010 ה 0328 ה זא-ד לעורה ---- הקש שם או השחמש בחיצים, ואז לחץ ז6:ה) ציור 26 מסך אחרי פקודת :| לכל מערכת היה תפריט במבנה פקודות שונה. תוכנה כוללנית שמרכיביה משתמשים בממשק משתמש זהה עשויה לקצר משמעותית את זמן הלימוד. הסיבה השניה והקלה יותר - הרעיון שנתוניס עשויים להיות מפוזרים בין אפליקציות שונות. המציאות, מכל מקום, הראתה שאיסוף נתוניס והעברתם מיישום ליישוס מהווה משימה מפ- חידה למדי, היפה בתיאוריה אך קשה או אף בלתי ניתנת לביצוע במציאות. התוכנות הכו- ללניות הראשונות לא היו טובות במיוחד באשר לשיתוף נתוניס. תנועה לכיוון ה"פאחס)ו". ההכללה החלה בצורות רבות ושונות. בתקופת ה-%/69 למשל, שיווקה חברת מיקרופרו (שפיתחה את הוורדסטאר הוותיק), מוצרי גליון אלקטרוני ומסד נתונים שהיה ניתן לערכם בע- זרת מעבד התמלילים. חברת לוטוס, יצרנית ה-1-2-3 זיהתה בקרב לקוחותיה דרישה לבצע באמצעות. הגליון האלקטרוני דווקא יצירות טקסטואליות ומטלות של ניהול נתונים. לפיכך פיתחה מספר תוכניות, אותן ניתן היה לשכן בזיכרון המחשב על מנת לעזור בביצוע פעולות אלו. התוצאה נקראה בשם ייסימפונייי ועד היוס יש משתמשים רבים היידלוקיסיי דווקא על תו- כנה זו. חברת ייאשטון טייטיי, שהתפרסמה בע- קבות פיתוח 688% נתלה את חלקה בתחום חדש זה עס מערכת אמסעומא את שלה. בעוד הקטת 6:] חביא אוחך למסך הקודם החבילה המשולבת הראשונה | שתוכננה מראש למשתמשים חדשים במחשבים של רמת הכניסה. 5אחסאום ]סקא תוכננה. עבור מחשב ] מ זקק. "5א0/'י הפכה לסיסמה שהשתרשה בעולס ה- 05 , משעה שחברת מיקרוסופט יצאה עם מערכת משלה בעלת שם זה בשלהי 1987. כלום, לכל יצרן תוכנה ראוי לשמו בשוק התוכנות המוכללות, יש מוצר ששמו כולל את מלת הק- סמים: 5אפ0או. = בעוד המכירות של מוצרים כבדיס כמו צא0א;ואצ5 (שבקרוב תשווק גי- רסה 3.0 שלה), צז אתס/וםואא ו-ם ]פא 04 נמשכות כרגיל - בתחום הייחודי שלהן, מהווה ה-יי פאף0ויי את גולת הכותרת של המכירות כיום. החלקים <: מערכת 1 רק מערכת תוכנה הכוללת את כל שלושת המ- רכיבים. - מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני ומסד נתונים וכן מאפשרת העברת (תונים מחלק אחד לאחר - רשאית להיקרא מערכת כו- ללנית. מרבית המערכות מציעות אמצעי נוסף, אחד או יותר, מתוך הרשימה שלהלן: שרטוט עסקי, שרטוט ווקטוריאלי, יבוא של גרפיקה או תקשורת. כדי להיכלל בסקר זה, על מחיר המ- ערכת להיות עד 5200 (בארהייב), עליה להיות חדשה. או שעברה שינוי גדול שלא נכלל בסקר הקודם של 8א40421/א 6 . על המערכת לכלול מעבד תמלילים, גליון אלקטרוני ומסד נתונים וכן, לפחות אחד מהשניים: גרפיקה ממוחשבת, או תקשורת. כמו כן סקרנו את אסא של מי- קרוסופט וכן את 55 אחסשוםוא/את. אמנס שתיים אלו נסקרו כבר בעבר ואין הן עונות על הקריטריונים של שינוי משמעותי מספיק, אך כללנו אותן משום שהן היוו ייבחירת העורךיי בגליון אוגוסט 1991. כתוצאה, שימשו השתלים כמטרה אליה כיוונו המתחרים את מאמציהם. שתי חבילות תוכנה לא נכללו במבחן הדרכים שלנו: חברת 485 501% .481 א החליפה את קפ 1 אם שלה, שייעודה לרמת הכניסה, בח- בילה ובטכנולוגיה חדשה בשם מ%פגאם 5 (ברוכים הבאים לחבילות ה-5אאסאא), אולס המוצר החדש לא הגיע לשוק בזמן מת- אים על מנת להיכלל כאן. מסיבה דומה לא סק- רגו את גירסת 3.0 של חבילת 5אאסאו של מי- קרוסופט. שתיהן אמורות להיות על גבי המדפים בשעה שמאמר זה מונח לפניכם. כמה נעים הוא הבית על אף שפונקציונאליות רחבה היא תמצית הר- עיון של מערכת משולבת, לא תמיד היא מאוזנת בין האפליקציות השונות. לכל חבילה יש יימוצר הבית שלה - המוצר הנותן את הטון בחבילה כולה. במקרה של ייסימפונייי של לוטוס, זהו גליון החישובים האלקטרוני; לאחר הכל אין לשכוח שהייסימפונייי פותחה על בסיס היי1-2-3" של לוטוס. והנה מצד שני: אמנס בחבילת 8658 של לוטוס הגליון האלקטרוני אמנס בעל עוצמה ניכרת, דבר צפוי מצידה של לוטוס, אולם דווקא מסד הנתונים הוא המהווה את הצד החזק של המערכת. (ההסבר לתופעה מוזרה זו נובע מכך שחברת לו- טוס רכשה את הזכושות על מוצר אחר - 8658 ;1 | - מחברת התוכנה אלפא, שהיא עצמה יצרן מסד נתונים ידוע. לעומת זאת, חבילת הגליון האלקטרוני החזק של לו- טוס, המיועדת לתחוס המחירים הנמוכים, שו- חררה זה לא מכבר תחת השם ילוטוס 1-2-3 לביתיי). היה צפוי מלכתחילה שמוצר הנושא את השס וורד-פרפקט יהיה חזק בתחום עיבוד הת- מלילים. | אכן כך הוא הדבר בחבילות 5 0% 5אמ סו דש6מתתקסאסאו. עיבוד תמלילים דומיננטי נמצא גם בשתי החבילות מתוצרת | תאגאאן52: | האחת נקראת יישמונה-באחת. לחלונות'י (1-ת8-1 ) והשניה - 5 שוספאאו: פס. גם לעובדה זו הגיון משלה, שכן עיבוד תמלילים מהווה *שוס עיקרי אצל משתמשי מחשב מת- חילים, אליהם מיועדות חבילות אלה. לעומת אלה, במערכת 5א אאסטוםו ושני המו- צרים של מיקרוסופט: אפסו וכן 5אאסאו 5וססאתצו 08 נעשתה פעולת איזון טובה בין שלושת המרכיבים של המערכת. 2 היתרון הבולט של קלבו-76 הוא עגרית צברית. המטך בציור מופיע אחרי0-וו4 והוא מציג את טלטלת הקבצים הפתוחים. קלות לימוד תלונה מוכרת מהעבר כנגד מערכות שלובות היתה לגבי הקושי בלימוד המערכת. עיקר הת- לונות היו אודות ממשקיס בלתי עקביים באופן הפעלתם וכן נגד הפקודות המוזרות שגם אען אינטואיטיביות. בעבר עוד היו המשתמשים מו- כנים למאמף ניכר על מנת ללמוד להכיר מערכת שלובה, אולס המשתמשים של היוס דורשים אפשרות ליישוס מיידי של המערכת. המפתחים אכן מבינים לליבם בכל הנוגע לאפשרות קלה ללימוד, שימוש קל, נוח ומיידי וכן לגבי השי- מוש בממשקים. מבין ההצעות הנוכחיות, מע- רכת אמסשוםוא את היא זו שדורשת מירב הס- בלנות והקדשת מאמצים אם אכן שואפיס להכיר את מכמניה. זאת דווקא בשל התכנון הכוללני הבלתי רגיל - אך, עם זאת, החוק במיוחד של המערכת. מן הצד השני של הקשת עומדות חבילות 08%א של מיקרוסופט, אשר מיישמות טכניקות הדרכה המתקדמות ביותר האפשריות במערכות הפועלות עייג מחשביס אי- שיים. (בהוצאה מיוחדת של 08 8א08ט פמסאא, | הנקראת מדגואודעטוא, יש גס אנימציה וצלילים מיוחדים). ה-5/12/4805א או של מיקרוסופט מוסיפים מימד נוסף לאפשרויות השימוש, באמצעות הרו- טינות האוטומטיות לארגון והפעלת משימות שונות. גס לוטוס עשתה עבודה טובה בהכנסת פונקציות של הנחיה למערכת שלה. ב- פאאַסא שלה, ניתן לקבל הדרכה מכל ובכל מקום ול- חזור בגמר ההדרכה בדיוק לנקודה ממנה יצאת. מבחינת הממשק למשתמש, השימוש בעכבר וב- תפריטי גלילה כבר הפך לקבע. החבילות הג- רפיות (ואפילו החבילות מבוססות התווים - פאס של מיקרוסופט וזו של לוטוס) מנוו- טות בתוך המערכת באמצעות עכבר, חיצים, תי- בות דיאלוג וכן צלמיות (1605). מערכות שמו- נה באחדי, 5אאסא אסקאנאופתס וכן פססאןאי 08 5אמסאו של מיקרוסופט אי- מצו את הגישה של יידלפק הכליסיי, הנמצאת בשימוש בקצה עליון של אפליקציות המיועדות למשתמשי ייחלונות". כל החבילות שנבדקו מאפשרות שילוב בין משי- מות שונות כמו הכנטת גרפים, טבלאות או גי- ליון אלקטרוני לתוך מסמך, בקלות יחסית. המ- ערכות הראשוניות ביותר מבין אלו המיועדות לייחלונות" ‏ ניצלו, | כמינימום, את המערכת ייחלונותיי עצמה לצורך העברת מידע וחילוף מטלות. כיום, מבין כל החבילות השלובות, רק מאוססאאו אס 5אפסאו של מיקרוסופט, מנ- צלת את האפשרויות היותר מתותכמות שמ- אפשרת מערכת ייחלונותיי: מע (חילוף דינמי של נתונים). אף אחת מהמערכות הנסקרות כאן אינה תומכת ב-015 (הוא 6אזאא11 ד6מנפס תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי סאזסספמאת פאג), באמצעותו ניתן ממש לפ- נות ליישוס אחר, בלא לעזוב כלל את היישוס בו אתה פועל אותו רגע. ]פוא (ממשק מרובה מסמכים) המשולב בתוך שלוש המערכות המיו- עדות לייחלונות'" מאפשר להחזיק מספר מס- מכים פתוחים, ניתנים לצפיה ולעריכה, בו זמ- נית עייג המסך. ומה מבסידים ב"עשלובות"? ובכן, על מה עליך לוותר בשעה שאתה עובר ממערכת יחידנית אל חמודותיהן המפנקות וה- נוחות של המערכות מסוג ייהכל באחתייז אי- נטגרציה מול מחיר - זה גורס הקובע. בין אם אתה עובד במערכת דוס ובין אם תחת ייחלונות" - אם תבחר במערכת זולה יותר ‏ - אתה תאבד כוח, קיבולת בעלותך על נתיב השילוב אתה מקריב קודם כל משהו שניתן לקרוא לו ייגודליי: למשל, מספר מערכות בצד הנמוך של המחירים, מסוגלות לטפל בגליון אלקטרוני כבד רק בחלקו המאונך. עם זאת, אין להן תחרות במספר הפונקציות המתמטיות שהן מספקות. בנוגע למסדי נתונים, ההשוואה לגבי גודל הופכת להיות חד צדדית עוד יותר. מערכות *יחודיות מאפשרות מסדי נתונים גדולים יותר (הן במספר הרשומות והן בגודל כל רשומה), יותר שדות ומגוון רחב יותר של סוגי שדות, יותר פונקציות ושיטות מיפתוח ודיווח הרבה יותר מקיפות וגמישות. מבין מע- רכות הסף הנסקרות כאן, רק 5אמסצו 1077008 מציעה משהו הקרוב לגישה הטבלאית, המהווה כיוס בסיס לכל מוצר של מסד נתונים במ- ערכות ייחודיות. תכונות אס תבחר במערכת שלובה, עליך לצפות גם לה- קריב מהעושר בתכונות של מערכת ייחודית. לדוגמא: מעבדי התמלילים של היום מציעים בדיקת איות, הצעת מילים נרדפות מתוך אוצר מילים עשיר ובדיקה לשונית, מיספור סעיפים, תוכן עניינים אוטומטי, אינדקס מונחים מתוך המסמך, צורות שונות של אותיות, מיון במספר רמות, מילון פירושים, פונקציות מתמטיות מו- כללות, מחולל טבלאות, עריכה גרפית וכלי שר- טוט מקיפים ביותר. מערכות שלובות עשויות לכלול חלק מהיכולות הנייל אך בפירוש לא את כולן. מערכות *יחודיות בנויות באופן מוצלח יותר למטרתת הפעלתן תחת רשת תקשורת. רק תסו של וורד-פרפקט וכן גירסות 5אחסששט של מיקרוסופט הן לדוס והן לייחלונותי אכן בעלות גירסה לרשת. בכך הן הופכות למעשה לאפשרות ההגיונית היחידה בסביבת ההפעלה של עסק קטן. בתחום הגיליונות האלקטרוניים מוצעיס כיוס אמצעים מתקדמים, כגון רב-מימדיות, טיפול בריבוי קבצים, מיון רב שכבתי ואפשרויות שר- טוט, שמביישות את חבילות הייעודיות לג- רפיקה שהיו בשוק רק לפני שנים ספורות. לח- בילות אלה גס אמצעים מתוחכמים לטיפול בנתוניס, כמו טבולציה צולבת ובדיקת "מה אסיי ( :₪ ד4אא): כן יש בהן גם תוספות של נוחיות, כמו דוגמיות ותיוק אוטומטי, הן של כותרות והן של נתוניס. אוטומציה לבסוף: חבילות ייחודיות הן אלה שתנצחנה בעימות של אוטומציה ואפשרות תיכנות. דרגת התכנות אותה ציפינו בעבר למצוא במסדי נתו- נים של הרמה הגבוהה, הפכו זה מכבר חלק קבוע בגליונות אלקטרוניים מתוחכמים ונ- כנסים כיום גם לתחום מעבדי התמלילים. כל חבילה כוללנית שנבחנה במסגרת סקירה זו אי- פשרה ביצוע אוטומטי של משימות באמצעות רוטינת ‏ ימקרויי כלשהי או יציאה לתוכנית אצווה (841011) , אבל אף אחת מהן אינה מת- קרבת אפילו לכוחן, או לתחכומן, של השפות הארוגות היטב בתוך המערכות הייחודיות. רווח בניידות מצד שני, אס אתה מעריך ניידות בין תוכניות הרבה יותר מאשר תיחכום של תוכנית אפ- ליקציה אחת, כי אז מערכת שלובה היא הב- חירה עבורך. אל אף העובדה שמערכות שלובות מהוות מטריה מעל מספר אפליקציות, בכל זאת הן צנומות למדי. החבילות אותן סקרנו תפסו, במלוא תפוסתן, בין 88א2 ל-7.58 על הדיסק. יותר מכך: מספר רוטינות התקנה, כמו זאת של פאחסא 0705 וכן 5אוססותצו 08ת 5אתסאו של מיקרוסופט, אף מאפשרות לבצע התקנה חלקית - הן מאפשרות בחירה של האלמנטיס הדרושיסם למטרה מסויימת. אחדות, כמו מא אתסאמואו ו-2.00 5אמסוו של מי- קרוסופט, יעושות את זה בגדוליי, שכן הן נכ- נסות בדיסקט 3.5 אינטש (פוא 1.44) יחיד. לסיכום קודס החדשות הטובות: הבציר הנוכחי של מע- רכות שלובות ברמת הכניסה מציע. פו- נקציונאליות גבוהה יותר במחיר נמוך יותר מאשר אי פעם. משתמש שכל שדרוש לו הוא 8 ;] +: |] 5 מה מספרים המשתמשים? סקר משתמשי תוכנות אנטי וירוס, שערכה חברת אלישים החיפאית, מעלה ממצאים מאלפים. הסקר נועד לספק נתוניס למספר מטרות: א: רמת הידע והמיומנות של המשתמשים ויכולתם להפיק את המירב מהתוכנה שברשותס. ב: שכיחות ההדבקות וירוסיס בכלל וההתפלגות של וירוסים מסויימים בפרט. ג: הערכות המשתמשים לגבי תכונות התוכנה. ד: הערכות המשתמשים לגבי רמת השרות. בין המשיבים לסקר הוגרלו 10 פרסי מנוי שנתי לעידכוני תוכנת 1808456 של אלישים. הופתענו (באמת) מכמות שאלוני המשוב שהוחזרו אלינו. אכן, שיתוף הפעולה של מצד המנויים, עלה על כל צפיותינו. הממצאים שנאספו היו מפתיעים. מסתבר שחלק גדול ביותר מהמשתמשים אינו מפיק את מירב התועלת הגלומה בתוכנה, בעיקר בגלל העדר ידע בסיסי בתפעול ה-6ק. ועכשיו לתאור הממצאים העיקריים: % מהמשתמשים דווחו שמחשביהם נדבקו בוירוסיס. למעלה ממחציתם סבלו נזק של ממש (לא בקשנו נתונים ולכן גס אין לנו הערכה כספית של הנזקים). הוירוסים השכיחים אצלהם (וכנראה בישראל בכלל) לפי שיעור ההדבקות: 2 0% ]וא]א-1963 20% 1005 1% 0א הסוא 75% חיפה 5% פינגפונג 5% פפאסדפ 5% ירושלים 5% מואאזם 1% הפעלת התוכנה מדיסק קשיח רק 19% מהמשתמשים התקינו את התוכנה בדיסק קשיח. הסיבה לממצא זה אינה ברורה, האם משוס שלמשתמשים רבים מחשב ללא דיסק קשיח, או סיבה אחרת! סקר תוכנות אנטי וירוס הפעלה אוטומטית של התוכנה עם הדלקת המחעוב ב-85% מהמחשבים בהם מותקנת התוכנה בדיסק הקשיח, מופעלת התוכנה אוטומטית עס הדלקתו. חשוב לציין שפעולת המניעה העיקרית של הדבקת וירוסים מתבצעת על ידי ההפעלה האוטומטית עם ההדלקה. משתמשים המוותרים על הפעלה אוטומטית מוותרים למעשה על אחת התכונות החשובות ביותר של התוכנה. במקוס לאפשר לוירוסים להדביק את המחשב ואחר כך לבצע ניקוי מוטב למנוע את ההדבקה מראש. ההפעלה האוטומטית של התוכנה מתוך קוב .6פא8סדטג 1 גורמת לכך שבזמן הדלקת המחשב מתבצעות שלוש פעולות: א: 6.585 - סריקת הזכרון הפנימי של המחשב לגילוי וירוס שאולי כבר קיים. ב: מאם .6זק - חיפוש שינויים שאולי נגרמו על ידי וירוסים בקבצי תוכנה בדיסק הקשיח. ג: םאם .5 - טעינת מסנן הוירוסים לזכרון הפנימי של המחשב. סימון קבצי תוכניות (סוק) % מהמשתמשים נוהגיס לסמן בחתימה דיגיטלית את קבצי התוכניות (מאם ,00%1) שבדיסק הקשיח. שיטת החתימה הדיגיטלית של קבצי תוכניות מיועדת לאפשר גילוי כל שינול שחל בקוב המסומן ושחזור הקובץ שהשתנה למצבו הקודם. אס מפעילים את השיטה, נוצר בכל ספריה קוב מיוחד המכיל את החתימות של כל הקבצים הקיימים באותה ספריה. יצירת החתימות לקבצי התוכנה (הסימון) נעשית בדרך כלל באופן אוטומטי בעת התקנת התוכנה לדיסק הקשיח. חיפוש השינויים מתבצע אוטומטית עס הדלקת המחשב, במרווחי זמן שהמשתמש יכול לקבוע, פעם אחת ביוס או במספר ימים, או בכל הדלקה (8007). שיטה זו יעילה במיוחד בגבי וירוסים חדשים שעדיין אינס מופיעים בבנק הוירוסיס הכלול בתוכנה, לכן חשוב שגם מי שעדיין לא הפעיל אמצעי זה יעשה זאת בהקדם. בדיקת דיסקטים לפני שימוש בהם רק 20% מהמשתמשים נוהגים לבדוק דיסקטים לפי תחילת השמוש בהם. הכוונה לדיסקטים שהובאו לראשונה אל המשתמש. אומנס מחשב שבו מופעלת התוכנה באופן אוטומטי מוגן, אבל כל אותם משתמשים שלא התקינו את התוכנה בדיסק הקשיח חייביס לבדוק דיסקטיס חדשים לפני תחילת השימוש בהס. התאמת התצורה של התוכנה למחשב % מהמשתמשים מבצעים התאמת התצורה של התוכנה. כיון שקיימיס הבדלים רבים בין המחשבים, קיימת בתוכנה האפשרות לבצע התאמה של תכונות מסויימות אל תכונות המחשב ו/או לדרישות ספציפיות של המשתמש. התצורה הבסיסית של התוכנה כפי שנקבעה כברירת המחדל מתאימה לרוב המחשבים הנפוצים, אולס בכל מקרה מומלף לבדוק את ההגדרות הקיימות, לאשרן או לשנותן בהתאם לצורך. לפרטים נוספים פנה בחיפה לטלי: 04-516111 בתייא לטלי: 03-5606990 מעבד תמלילים הכולל אפשרות דיוור וכן גישה לגליון אלקטרוני בסיסי ולמסד נתונים בסיסי ימצא את מבוקשו בכל אחת מהחבילות הנ- סקרות כאן, במחירים הנעים החל מ-559.95 (לחבילה יישמונה-באחתיי של שמא אאק6). למשתמשים להם דרושה רמה גבוהה יותר של תפקוד (בעיקר דרישות מיוחדות מהגליון הא- לקטרוני וממסד הנתונים) מוצע לבחון את הי- תרונות והחטרונות הרלוונטיים לצרכים שלהם של המערכות | הבאות: | א50.6א08/, מא אהסשוםואת, את מערכות 0885 של לוטוס, של מיקרוסופט, של 5חק (לייחלונות'י) וכן של ד0מתחתקקאסאו. מחירה של כל אחת מאלה הוא 5149, למעט האחרונה שמחירה 9. משתמשים החושקים דווקא באמצעים הנוחים ביותר ואלו הרוצים להתחיל יילרוציי בלא מאמף התחלתי, חייבים לעצמס בחינה של ספא 08 0885 של מיקרוסופט (שמחירה 5199). משתמשים להם דרישות מיו- חדות ממסד הנתונים יבחנו וודאי תחילה את מא אתסאוםואאה, את 5אמסא של לוטוס ואת המערכת של אא גאאןק5. האלטרנטיבה הישראלית בתחום זה, של תוכנות מוכללות, יש גם מתחרה ישראלית. תוכנת ייקלבו - 6פיי של חברת סיבית מתל אביב נותנת למשתמש הישראלי משהו נדיר למדי - עברית צברית. מבין התוכנות שנ- סקרו על :די העורכים האמריקאיים, וק ל-5א0א של מיקרוסופט יש גירסה עברית. רוב האחרות כלל לא מוכרות בישראל ואנחנו מביאים את סקירתם כאן בקצרה, בעיקר על מנת לעורר מפתחים ישראליים לפוטנציאל הג- לוס בסוג זה של תוכנה. כפי שהזכרנו לעיל, תו- כנות משולבות אינן ירולס-רוייסים'י, לא באי- בזור, לא במחיר ולא בכמויות מכירה. בניגוד אולי לטעמס המתנשא של בכירי אצולת המיחשוב, אלה שלא יוו- תרו על בחירה קפדנית של כל כלי עבודה לשילוב בסביבת הע- בודה המושלמת שלהם, ההמונים רוצים פשטות ומחיר זול. המ- כירות הנוסקות של תוכנות משו- לבות יעידו. ייסיביתי" מתיימרת להתחרות בליגה הבכירה גס בארהייב. את תוכנת "קלבו -6פ' תרגמו לא- נגלית ומפיצים אותה בארהייב תחת השם זסש ז6קט5. אבל למ- שתמש הישראלי חשוב יותר הב- טחון שהתמיכה בעברית בנויה תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערג לתשתית התוכנה ואינה 'ימעטהיי עברי על גרעין לועזי הבטחון הזה יכול להצדיק העדפה שלה במ- קרים מסויימים. עס זאת, ברצוננו להדגיש כי הסיכום הבא לא נעשה עייי הצוות האמריקאי ולכן אינו ניתן להשוואה מול האנליזה של תו- כנות מתחרות. מה עושה קלבן - 00 + 1. קלבו-6? כוללת מעבד תמלילים דו לשוני, עברי-אנגלי, בסיסי עם תמיכה במדפסות סיכה ולייזר. ניתן להשתמש בגופנים שונים וריווח יחסי, לייבא קבצי מלל בעברית ולמזג נתוניס ממסד הנתונים האינטגרלי. 2. ניהול מסד נתונים פשוט המותאס ליצירה וטיפול בכרטסות, ספרי טלפונים וכתובות, לקו- חות ומלאים. ניתן לייבא קבצי 4846 ולבצע שאילתות בחתכים שונים. את הנתונים ניתן ליצא למעבד התמלילים. 3. גליון אלקטרוני עס יכולת תלת מימדית, תמיכה בעברית והחלפת נתונים עם לוטוס 43. 4 תקשורת באמצעות מודם (פרוטוקול [אמססואא) מאפשרת התקשרות למחשבים מר- כזיים, שירותי מידע, דואר אלקטרוני ולוחות מודעות 885. 5. גרפיקה ומולטי-מדיה נוספו לגירסאות הח- דשות של קלבו-26 . ניתן להקליט ולהשמיע קו- לות ומוזיקה (בסיוע כרטיס קול), ליצור קבצי 6% גרפיים ולבנות מצגות צבעוניות. 6 לקלבו-0? יש שפת מקרו הנקראת דג ש5, בה ניתן ליצור שיגרות לאוטומציה של פעולות שגורות. כמו כן התוכנה כוללת 52001258 לה- דפסה, חיוג אוטומטי מספר הטלפונים והתראה על זמני פגישות מלוח העבודה. כאמור, קלבו-6? לא נבדקה באותה סביבה כמו [ 6 כ 6 0-ח1-)חקוק שאר התוכניות בסקירה ולכן נסתפק ברושס סובייקטיבי. זו חבילה קומפקטית המסופקת על דיסקט יחיד ובעזרת דחיסה ניתן להתקינה בפחות מ-200 קילובייט. הביצועים טובים למדי, במיוחד במעבר מאספקט אחד לשני. המ- התּאמה למשימה 5וססחו// זסז 6ח2)-חו-1חסו= גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמלילים 09 89 8 מסד נתוניס 0 9 גיליון אלקטרוני 9 9 תקשורת 60 6 שילוב מודולים 9 9 ניידות בין פלטפורמות. 9 עברים גם פשוטים מאוד - בדרך כלל לחיצת כפתור מספיקה לכך. 6ח0-ח!-1ף1ם/ז8)6החו5 0 פס 0חו) זס! החלק האטרקטיבי במיוחד בחבילה זו הוא המחיר: 59.95 דולר (בארהייב) הוא מחיר נמוך מאוד, אפילו לתוכנה שמטוגלת להתמודד רק עס אספקט אחד של מיחשוב. על אחת כמה וכמה לתוכנה הכוללת מעבד תמ- לילים המשלב גרפיקה עם מלל, גיליון אל- קטרוני, מסד נתונים פשוט (דו מימדי, ללא תי- כנות) תקשורת ועזרים נוספים. החיסרון העיקרי של התוכנה הוא שהעברת הנתונים בין המודוליס נעשית באמצעות לוח ההודעות (ע618045) של 5אוספאזאו ולא על ידי קי- שור דינמי - 1סס. החלק החזק של תוכנה זו הוא מעבד הת- מלילים, שתכונותיו כוללות ערי- כת עמודי סיגנון, הכנת מיתווה וטבלאות תוכן למסמך, כותרות והערות שוליים. הקישור הס- טטי - דרך חיתוך והדבקה ל-611780/0 - בין המודולים, מונע עידכון אוטומטי של טב- לאות ואלמנטים גרפיים שהו- שתלו במסמכי מעבד הת- מלילים, כאשר העידכון נעשה במודול המקורי. הגליון האלקטרוני בינוניי בי- כולתו. הוא כולל את מרבית הפונקציות | המקובלות | אבל חסרה לו הפונקציה הבסיסית של מיון גיליון העבודה. הוא מתקשר למודול הגרפי, על מנת ליצור גרפים של תחומים, דרך ה- פ61178045 . שוב, עליך להעביר את הנ- תוניס מחדש אחרי כל עידכון. א אזסע6 רתס גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמלילים 60 9 מסד נתוניס 0 6 גיליון אלקטרוני 08 68 6 תקשורת 0 8 9 שילוב מודוליס 9 9 ניידות בין פלטפורמות 9 9 | התאמה למטילה,. 6 | גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמליליס 9 9 מסד נתונים 0 ₪ 6 גליו אלקטרוני 0 6 6 תקשורת 9 שילוב מודוליס 0 6 ניידות בין פלטפורמות 9 == האיכות של מסד הנתונים לא אחידה. יש לו תכונות חזקות מאוד וחסרונות מעצבנים מאוד. הכנת טספים, אירגון טבלאות ושינויי צורה נע- שים בקלות אינטואטיבית. לעומת זאת, החסרונות יכולים לשגע. למשל, את מסד הנתונים. ניתן למיין רק בסדר עולה. קשה למזג כתובות מהמסד עם מכתב שהוכן על מעבד התמלילים וניתן לצפות ברשומות רק אחת בכל עת. מודול התקשורת כולל את הא- מולציות המקובלות וכליס לקישור מודס למו- דם. בסך הכל, המודול לא מוסיף על מה ש-60%5תו מספקת בפונקציה 1 אז!ואחט ד השוואת תכונות בין 1-ח8-1 למוצר הבכיר של שמא ה אא50, 6זסשאיסטתו/:פסק, מגלה דמיון מפתיע. בדיקה מקרוב מראה ש-1-ת8-1 הוא גי- רסה מכווצתיי של 5תק. החבילה הבכירה, שנ- סקרת גם היא במאמר זה, עולה כפליים וחצי, אבל מספקת את מרבית החסרונות של המוצר הזול. בכל מקרה, 60 דולר לתוכנה הכוללת מעבד תמלילים משובח, בהחלט מצדיקים התייחסות אוהדת. תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי 0 הזח ה! זט זו כנראה הפעם האחרונה שאנו מתייחסים לתוכנה זו, שזכתה לפני שנה באות ייבחירת העורכיםיי. בורלנד, שרכשה את הזכויות עליה מחברת 00-1'6זח5, החליטה לא לה- משיך בהשבחתה בעתיד. חבל. למ- עשה זו החבילה האינטגרלית ביותר בין המוצרים הנסקרים - למעשה, נכון יותר לאמר שהיא היחידה המ- אוחדת ממש. כל אחד מהישומים המאוחדים בה פעיל בכל רגע שהוא, דבר המאפשר להפעיל כלים מישום אחד על עצמים מישוס אחר. למשל, ניתן להפעיל את מבדק האיות על הגליון האלקטרוני. אתה יכול ליצור מסמכים מורכבים ללא צורך לעבור מישום לישום. המחיר של זמינות רצופה זו הוא שימוש מסיבי בזכרון. ניתן להשתמש בזכרון עליון או בזי- כרון וירטואלי על הדיסק, אבל אל- טרנטיבה השניה גורמת. לעיכובים רציניים. 1 <:ם> 2% כפי שמתאים לתוכנה הנקראת 6% 0 ומ א המבנה הבסיסי של מסמכים נקרא יימסגרת" שו /ת. כל מסגרת שייכת לישום אחד בלבד, אבל ניתן לבנות קבצים המורכביס ממסגרות שונות. ניתן להחזיק מספר כלשהו של מסגרות פתוחות בו-זמנית ולהתמקד ב-200%1 על כל אחת שאתה רוצה לראות בפירוט. החלק החזק של התוכנה הוא הגליון האלקטרוני, שיכול לה- גיע תיאורתית עד ל-32,000 תאים. סיפרית הפונקציות כולללת 182 פונקציות - שיא בין המוצרים הנסקרים כאן. הקישור בין הגיליון האלקטרוני למעבד התמלילים הוא דינמי, כך שהנתונים מתעדכנים במודול אחד כאשר אתה משנה אותם במודול השני. מסד הנתונים הוא רגיל למדי, עס שדות שי- כולים להכיל עד א64 נתונים. ניתן לצפות בו בתצורת טבלה, טופס או בפורמט "85 08'י . מודול התקשורת כולל דואר אלקטרוני ושפת מקרו, ‏ + מאפשרת ניהול קבצים והרצת ישומי 5 0 ח5]0ז6/ פאזס)5טו1.0 הגירסה החדשה של תוכנה זו מצויל- דת בממשק חדש וחדשני. המקור למוצר זה הוא בחברתזטסץ גחק[ 8‏ , ולכן אין פלא כי החוזק שלה הוא בניהול מסד נתונים, כמו גם יכולת טובה בגליונות אלקטרוניים. החבילה רצה בסביבת 205 אבל מנסה בה- 53 00/: 0 :220665509 6תסט 4 00 [ט]+5/62121201<) 190 1 > ל גוסנב1> | ה 15 0110965 יס 4107081 ג מתפ020<ח570 | 6 5 תטס ]0 ₪11 . טנגה! 00 הי)א תפ תגספ || ז 63[ 8504סתס0! ([4003תסהסת+ צלחה להטמיע אלמנטים של ממשק גרפי: מס- כים נגללים, תיבות מלל, תמיכה בעכבר וכו אבל אפשר להשתמש בה גם ללא עכבר - שזה יתרון למי שמשתמש במחשב מחברת, ומערכת מסכי העזרה (ק.851), הבנויה בהקשרים של ה 0% 1170 הס %משות תצטות -- זט -- -- הו 006 ושרוה +הש1 תת זם 880%מ] ו[קהת פהתתק, % ₪קס5% מהך ג + + 4+ 0 תס )5 סתגא +פתות 6103 השהון טץ ו פמט ד 1 הט ++ ב הו קוו טפ ג? 500% 1 סט 60הח0 18057 .1 פטלתגם .5.0 18175 > סש ססתנסהתס 18343 .תפ 18%0 טגץ 102367 שש 6[ג130504 18379 . סט סחבטם .₪ 1858 > סחג5] 06 סקעצ% עחא ה1 -- %א6+ ₪6[160%08 2014/8060 דאמדתתקצט, היא ללא תחליף. למרות שקיים קשר משפחתי רחוק ל-1-2-3, הגליון האלקטרוני שונה למדי. למעשה מקורו במוצר של ג₪ק[4. עליו לוטוס ניסתה להלביש ממשק דמוי 1-2-3. עם זאת הוא חזק, עם טי- פול טוב בנוסחאות ויכולת לייבא ולייצא קב- צים במגוון פורמטים. המודול הגרפי הוא חלש ואי אפשר לערוך את הגרפיס והמלל בחופש הי- צירתי לו התרגלנו בתוכנות אחרות. מסד הנתונים של 10₪8%06 הוא השלם וה- מאובזר בין כל אלה שסקרנו. הפורמט הפנימי שלו הוא =פכ, אך ניתן ליבא קבצי ]4801 - אזם. הוא תומך בשדות מחושבים, אישור תנו- נים, חיפושים מורכבים, פונקציות יחוסיות ועוד. אתה :כול ליצור טפסי קליטת (תוניס נאים ולשמור אותם לשימור חוזר. המחיר של <וד3|ץ :71614> תגסס ברש 8 ו הגוס 1+ 54אוסא!5 5ה10צסת 54165 8 ,תגסט 85%[ סטם 12 האת+ 4סינקן גומ 40% תס%סימ סתטא 65[ ב 5ג 15 0 שראל מרף 3 כל היכולת הזאת הוא השקעה רצינית בלימוד - חסרון כאשר מדובר ביימוצר כניסהיי לאנשים שלא רוצים להסתבך במורכבות של תוכנות מתמחות. לעומת זאת, מעבד התמלילים הוא מוגבל. אין בעיה כל עוד אתה לא רוצה יותר מיכולת ערי- כה בסיסית, אבל אל תנסה עליו משהו מורכב, כמו השתלת גרפיקה, בנית עמודות ודפי סגגנון. מודול התקשורת תומך במבחר קטן של פרו- טוקולים, אבל אין בו ספר טלפונים, וחיוג או- טומטי אפשרי רק ממסד הנתונים. הכנת הס- ריטים (15ק5681) להתקשרות אוטומטית היא קלה ביותר. העברת נתונים בין המודולים נע- שית דרך לוח 0110802 פנימי של התוכנה, שתומך אפילו בשיגור ההודעה במודם. החסרון הבולט של אס/פ₪ס1 הוא קושיי הה- פעלה. למרות העזרה המקוונת למופת ומסכי ההדרכה שלוטוס מספקת, קשה למתחילים לה- שתלט על התוכנה הזאת. החוזק של מסד הנ- תוניס והגליון האלקטרוני נשאר מחוץ להשיג ידם של מי שלא השקיעו בלימוד החבילה. 0 חסו8ז6/ 8אזס)) 05061ז6ו זו גירסת 205 של זוג התוכנות שמיקרוסופט מציעה בקטגורית התוכנות המשולבות. זו גם היחידה שזמינה בגירסה תומכת עברית. הקי- רבה המשפחתית מתבטאת בממשק גרפי יוצא מהכלל ונוח לשימוש. תוכנה זו, שזכתה בעבר בייבחירת העורכים'י כוללת ערכה מאוונת של עיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני ומסד נתונים. מגבלות הגודל של הגליון ושל מסד הנתוניס עלולים לדחות משתמשים ייכבדים", עד שת- שוחרר הגירסה הבאה, בה מיקרוסופט מפרקת את המחסומים. המשתמשים יכולים לעבוד במוד 060758 או במוד גרפי. במוד הגרפי, המסך מספק אי- נדיקציה מסויימת לסוג האותיות בהן אתה משתמש, אבל זה אינו מוד 6צעוז5צאו אמיתי. התוכנה מסופקת עס טפר הדרכה מעולה, תב- ניות מוכנות לקבצים ומסמכים שגורים וקורס של 10 דקות, המלמד אותך איך להשתמש בת- בניות כדי להחיל לעבוד. למשל, תבניות מוכנות של גליון אלקטרוני מאשפרות לך לנהל תקציב, לחשב החור הלוואות או לאזן פנקס שיקים. ההדרכה המקוונת היא מעולה וניתן להכנס אליה מכל מקום ובכל זמן שאתה נזקק לעורה. מלבד הכלים הרגילים מספקת מקירוסופט גם כלים לניהול קבצים, מחשבון ושעון מעורר. מעבד התמלילים הוא טוב, עס שליטה מלאה בבחירת סוג האות והעימוד, וקשר קל עם המו- דולים האחרים. כמוהו גם הגליון האלקטרוני, תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי שאמנם מוגבל לגודל 256א4096, אך נתמך על ידי ערכה יעילה של כלי פירמוט ועריכה. המו- דול הגרפי קל להפעלה וניתן להוסיף כיתובים וכותרות לגרפים. חסרון מפתיע הוא שאי אפשר לייבא קבצי 15א וחייבים להמירם לפורמט 5 לפני שמייצאים אותס מ-681אם . מסד הנתונים מוגבל ל-4096 רשומות, מה שיכול להיות מעט מדי אפילו לעסקים קטנים, אבל הוא מספק פונקציונליות טובה. יצירת שדות חדשים היא קלה ביותר, עס מבחר טוב של סו- גים לכל הצרכים. אתה יכול ליצור שדות מחו- שבים ולשלוט בצורת האותיות. קל לחפש רשו- מות על ידי ייניחוש פרועי (6זג6 6א). וניתן למיין לפי שלושה שדות יחד. מודול התקשורת הוא בסיסי ביותר, עם מהירות תקשורת עד 0 סיביות לשניה ותמיכה בשני פרוטוקולים בלבד: 45011 - וחטשסוחא. המודול לא יכול אפי- לו לבצע חיוג אוטומטי. בקרוב אמורה מיקרוסופט לשחרר את גירסה 0, שתביא את המוצר הזה לרמה של אחיו הצ- עיר, שרץ תחת פוסותו/ו (ראה בסקירה הבאה). למרות שהתחרות הצעירה הדיחה את פ5אמסע מכס ייבחירת העורכיסיי, עדיין זה מוצר מוליך בשוק ה-205 ואחד משני המתחרים היחידיס בשוק דובר העברית. 0 פוססחו) זס) פאזס\ 5011סזסוו הייאשפים" (6זגטופאזס\), סרגלי הכלים, הד- רכה מקוונת ואישיות גרפית לחלוטין, עושים את גירסת משסשתו/ של אזסאו לסביבת עבודה יימגניבהיי. הדרך היחידה בה אתה עלול ללכת לאיבוד היא פיצוץ של המסך, אבל כל עוד החו- מרה עובדת, התוכנה תקח אותך ליעדך, גם אס אתה נטול נסיון קודם. גם משתמשים מנוסיס לא צריכים להרתע מהסטיגמה ייהחובבניתיי של תוכנות אינטגרליות - תוכנה זו תקסום גם להם. החבילה כוללת מעבד תמלילים, כלי איור, גליון אלקטרוני, מודול הכנת גרפים ומסד נתונים. לא כלולים בחבילה מודולים לתקשורת ואירגון המכתבה - כלים המסופקים על ידי משסאתו/ עצמה. התקשורת עס תוכנות אחרות נעשית או דרך לוח 6112802 או בקישור אובייקטים, ₪8 מלבד תפריטים כמקובל, מספקת /ו/5אח0א סרגל כלים מצוייד בצלמיות לפונקציות שגורות. אנחנו הצלחנו לבצע עבודה רבה בלי לפתוח אף תפריט. ייכפתוריםיי משותפים משמשים לבחירת גופנים, עימוד, צפיה והדפסה בכל המודולים, בנוסף לכפתורים הספציפיים שכל מודול מצויד בהם לביצוע מטלות ספציפיות. כך למשל, מעבד התמלילים מצוייד בכפתוריס להפעלת בדיקת איות והגליון האלקטרוני מצוייד בכפתוריס לסיכום אוטומטי. מייחדת את או/08%5או סיפרית שיגרות, הנ- קראות י"אשפיסיי, המוליכות את המשתמש בת- הליך מובנה ליצירת ישומים מקובלים, למשל ספר טלפונים, עיצוב מכתבים , שילוב כתובות דיוור אוטומטית וכדומה. הקישור של המו- דולים הוא דינמי (פספ) , כך שאם אתה יוצר דוח בגליון האלקטרוני ומטמיע בתוכו גרף המ- תאר את הערכיס המספריים, שינוי של הערכים ישנה אוטומטית את הגרף. כל שלושת המו- דולים המרכזיים מספקים פונקציונליות טובה. מעבד התמלילים נותן שליטה טובה בגופנים, [אךג או ץד , עימוד בשיטת -86-ָס קסזם, בדיקת איות, גרפיקה ואיור. ניתן לייבא ולייצא קבצי סש ,מדוא ו-666ק סש לגליון האלקטרוני גודל מרשים (עד 256 א 16%, כמו .681א8) והבוחנים שלנו מצאו כי הוא קל מאוד להפעלה ועריכה, בעזרת כלי הממשק הג- רפיים. המודול ליצור גרפים חי בתוך הגליון האלקטרוני וגם הוא מופעל על ידי הצבעה בע- כבר ולחיצה על כפתורים. ניתן לעצב את הגרפים לפי טעם המשתמש, עם בחירה של גופנים, צבעיס וכדומה. מסד הנ- תוניס יכול לקלוט עד 32,000 רשומות, יותר ממספיק למרבית הישומים, והממשק הגרפי עושה את השימוש בו למשחק ילדים. הצפיה בטבלאות הנתונים אינה קשורה במבנה הט- פסים, כך שאפשר להזיז עמודות בטבלה ללא חשש לפגיעה בעימוד הטפסים. דוחות מיוצרים על יד כפתורים מיוחדים על סרגל הכלים, שעושים את מרבית העבודה בצו- רה אוטומטית. לאחר שלחצת על כפתור הדיווח, אתה מכניס כותרת, בוחר בשדות מתוך המסד, מסמן את הפעולות שאתה רוצה לבצע על הנתונים - והדוח מוכן! אס אתה לא מס- תפק במראה הסטנדרטי של הדוח, אתה יכול להלביש אותו במחצלות גרפיות וטיפוגרפיות כיד הדמיון הטובה עליך. בנוסף ליתרונות הבו- לטים של קלות שימוש ופונקציוליות מעולה, אתה קוצר את היתרונות של עבודה תחת צוס6תו/), עס תמיכה יציבה בהטמעת עצמים (015), המאפשרת לך לשלב את /ו/5א0ו עס תוכנות אחרות. מיקרוסופט משווקת גם גירסת מולטימדיה, שאינה עולה יותר (199 דולר). בגירסה זו מלווים פרקי ההדרכה בקולות ואנימציה המ- סופקים על 60-80%. הגירסה זאת מחייבת חומרה תואמת 6קוא ומערכת הפעלה הכוללת למרות ההכרזות החדשות לבקרים של יצרנים שונים, על מהדורות מתקדמות של תוכנת גליון אלקטרוני, לא השתנה הגליון האלקטרוני במהותו מאז ימי מהדורה ג1 של לוטוס 1-2-3 בשנת 3. נכון, הוכנסו תפריטים משוכללים יותר, גראפים חכמים, צבעים וצלילים אבל העיקרון של שורות ועמודות עדין נשמר וברב המקרים ניתן להפעיל את התוכנה גם ללא ספרות העזר ולו רק מניסיון העבר שצברנו. נדירים המקרים בהס אתה מקבל תוכנה חדשה שמצליחה באמת להפתיע ולרתק אותך באותן שעות שהעולם ישן ואילו מחדרך עולה תיקתוק המקשים 7 ללוטוס היתה כוונה מזה זמן רב לנסות ולחדש את תחוס הגליונות האלקטרונייס שנמצא ברוויה מסויימת. בחברה נרתמו למשימה והקימו צוות פיתוח רענן שיעודו לפתח תוכנה לחישובים ללא התייחסות לטכנולוגיות קיימות ובראייה שונה לחלוטין מהמבנה הקלאסי של עמודות ושורות. התוצאה היא /0סאק)א], תוכנת חישוב המבוססת על אלמנטים של בינה מלאכותית תוך שימוש במשפטים מדובריס בשפת אדם. התוכנה פותחה על מחשב דא6א (א]אט) והוסבה לאחרונה ל-5אוספאזאו. הכרזה רישמית של התוכנה צפוייה בתחילת 1993 - גם בישראל. הנתוניס המספריים נאגריס בבסיס מידע ומקובצים עייפי שיוך לוגי ולא עפייי תחומים קשיחים של עמודות ושורות - כפי שהדבר נעשה בגליון האלקטרוני הקלאסי. למעשה בנוי המודל מקבוצות השתייכות המקושרות בינהן עפייי הקשרים לוגייס שקבע המשתמש. ניתן באמצעות הקשה פשוטה על שם הקבוצה לשנות מיידית את מבנה המודל כך שיציג את המשקל היחסי של הקבוצה כלפי יתר הקבוצות והנתוניס המשפיעים עליה. במקוס התייחסות לתאיס במבנה של שורות ועמודות (5א₪0 ,אזאש601) - הינך עובד עס ייפריטים'י. פריט יכול להיות אוסף של נתוניס בעלי מכנה משותף כגון: מכירות, הכנסות, רבעונים וכייו. 51 |] 5 7 - 10775 ממציאה מחדעו את הגליון האלקטרוני בתחילת העבודה עם התוכנה הינך נדרש להגדיר לפחות שני פריטים כך שניתן יהיה להתחיל מודל ראשוני כלשהוא. על מנת להוסיף פריטים חדשים, כל שעליך לעשות זה להוסיף שמות פריטים חדשים. השלב הבא בבניית המודל הוא איסוף הפריטים לייקבוצהיי. למשל, אוסף של פריטי מכירות (חודשים) נותן קבוצה הנקראת יישנת פעילות'". פקודות התפריט של שְסאקוא] מתייחסות לכל אלמנט בתוכנה כך שניתן להוסיף ייפריטים"י ייקבוצותיי ועד לרמה הגבוהה ביותר שהיא ייקטגוריהיי. כלומר, המודל בנוי משלוש הררכיות לוגיות: פריט-קבוצה-קטגוריה. מבצע הכרות! ערבת נסיון עובדת ב-95 עו"ח בלבדו פרטים במודעת חילן, עמוד 31 - ה הגדולה האמיתית של ש0סאקוא] היא היכולת לשנות בלחיצת עכבר את צורת ההסתכלות על הקטגוריות השונות במודל. ניתן ליצור אין ספור צורות הסתכלות (ומ1/) על הנתונים ולהשוות בין אין ספור קטגוריות זהות. כך למשל, תוכל להשוות בין ההכנסות של שתי יחידות שונות בשנת הכספים, על ידי הגדרת עופז/ שונה לקטגוריית ההכנסות. זו למעשה החדשנות הגדולה של התוכנה - בלחיצת עכבר אחת הינך מסוגל לשנות גלובלית את מבנה הנתונים, תוך יצירת 5/ומ1/ שונים להסתכלות על המודל מזוויות מבט שונות - עד 12 קטגוריות! פעולה מעין זו - יכולה לקחת שעות בגליון אלקטרוני רגיל ! כמובן ששינוי הגדרות באחת הקטגוריות מעדכן מיידית את שאר ה- 5/ומ1/ במודל. כתיבת נוסחאות ב - 80%קוא1 אף היא קלה יותר מאשר בגליון האלקטרוני ומבוצעת עפייי כללי תחביר פשוטיס. לדוגמא: נוסחא בגליון כגון 215-515+ נכתבת בשפת אדם: - ]160% 08055=>]א60צ דטאן 5אמקאת כששמות הנתוניס נלקחים אוטומטית מהגדרות הייפריטיסיי במודל. וכמובן שאיו צורך להעתיק את הנוסחא לכל תחוס בנפרד (כמו בגליון) כיון שההתיחסות מובנת מעליה בכל מקום בו הוגדר הייפריטיי הנדון בנוסחא. יצירת הנוסחאות עצמה נעשית באמצעות התפריט הראשי על ידי בחירת הייפריטיסיי עס העכבר וללא צורך לזכור או לסמן תחומיס (5פסא4א) כמו בגליון אלקטרוני שגרתי. הנוסחאות נכתבות באזור נפרד מהתאים, ייאזור הנוסחאותיי, כך שתוכל להפעיל כל נוסחא על כל ייפריטיי או ייקבוצהיי ללא קשר למיקומה במודל! מכיון שאין צורך להעתיק ייפריטים'י או "קבוצות" על מנת לבנות נוסחאות חדשות (אלא פשוט יילשכפליי אותן באמצעות התפריט), הרי שהפעלת נוסחאות במודל הינו ענין של מה בכך - גם למשתמש שאינו מנוסה בתוכנה. כל שעליך לעשות הוא לסמן את הייפריטיי הרצול ויילגרוריי אותו מהתפריט אל הנוסחא הרצוייה על מנת להפעיל את החישוב עליו... המערכת מכילה, בנוסף, עשרות פונקציות ומשפטי תחביר לוגיים, המתבקשים מאופן העבודה בתוכה, ואפשרויות גראפיות שאינן ברות השוואה כלל למערכות גליון אלקטרוני קיימות. האס יחליף 0חקוא] את 1-2-3 הפופולאריז לשאלה זו קשה לענות בשלב זה. אך אין ספק שהגיע הזמן לרענן ולחדש את תפיסת העולם של תוכנות חישוב וניתוח נתוניס ולהתאימן לסביבות העבודה החדישות, ולחומרה המאפשרת עוצמת על למיחשוב ולעיבוד נתוניס. לפרטים נוספים נא להתקשר חילן - מפיצת לוטוס בישראל טל: 03-5122239 ו אס 6זס/ הספסזסווש! גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמלילים 9 9 מסד נתוניס 9 פּ גיליוןן אלקטרוני 09 68 8 תקשורת 8 שילוב מודוליס 0 8 96 ניידות בין פלטפורמות 8 8 6 התא מה למשיימ ה 5ססחו// זס1 אזס/ ס5סזסוועו גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמלילים 0 8 6 מסד נתוניס 0 8 6 גיליוןן אלקטרוני 0 8 9 תקשורת אּ 2 1 שילוב מודולים 098 8 9 נמודות בין פלטפורמות. 9 9 הרחבות מולטימדיה. השילוב המצויין של ידי- דותיות, עוצמה והתמזגות בסביבת משס6תוץ), העניק למוצר זה את אות ייבחירת העורכים". 1 זט )עס 0חו/); סק /ז6אהההוספ חבילה זו היא האחות הבכורה של 1-ח]-8 שנ- סקרה לעיל, ומאופיינת בצורה דומה. המרכז הוא מעבד תמלילים מבריק, סביבו הוסיפו גליון אלקטרוני בינוני ומסד נתונים לא מספק. גם השילוב יכול היה לעבור ליטוש נוסף . גירסה ק[ט|| ש00ה01 ש6ג0 בהט:6ק0 007%%₪/ )0ט[55 )הותץ 4:6ע תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי 8 5ם א תפנ תחשמ משופרת, 0 אמורה | להגיע לשוק בימים 5 זל >סם 1151 הוחא 8!ו- פתו ח! אלה והיא אולי 0005501 ₪זס/ סתו 11 1/815 וסאי 10 9זו₪ 8ת! הו 9)הסוחטס 0 תתקן את הד- .סט פו פאזס אצ רוש. החבילה חסקס 10 תמו טסיץ )חס וחטס סט סתו 15 ה אותה בדקנו, גי- 5 0 רסה 1.1, חייה לצרה תחת " %אס6תוש ו 02% כמו מהגר חדש. ]06 6ה! ]! הסגקס עוה! סצססת. נלהב מהסביבה 1 אבל לא :ודע כיצד לנצל אותה. ב למשל, | מצאנו כלים לגרירה וה- שלכה | (ק6₪ 8 קסז), אבל לא כלים למיקוס מדוייק בצורה גר- פית. אתה צריך לפתוח תיבות דיאלוג ולהכניס קואורדינטות מיספריות לשם כך. אתה יכול לפתוח ארבעה מסמכים במעבד התמלילים, אבל לא במודולים האחרים. קבצים צריכים להפתח מהמודול בו הם נוצרו, כאילו אין שי- תוף קבצים בין המודולים. מעבד התמלילים מפתיע בעוצמתו. אנחנו לא ציפינו ליכולת כל כך מפותחת בחבילה שמחירה 9 דולר. התוכנה מטפלת במלל בעוצמה של תוכנת הוצאה לאור שולחנית, כולל כיוונון ידני של מרווחים בין אותיות ושורות, פיתול שורות טקסט סביב אלמנטים גרפים וכדומה. הג- רפיקה המשולבת בחבילה מאפשרת הכנסת תמונות רסטר ואיורים, הזזתם ושינוי גודל בתוך המסמך. עמודי סיגנון, תבניות עימוד, מי- קוף, הכנת תוכן עניינים, אידכסיס ואוצר מי- לים (118540805) עשיר נותנים לחבילה יכו- לת של מעבד תמלילים מהשורה הראשונה. הגליון האלקטרוני, לעומת זאת זכה ליחס אמ- ביוולנטי. הוא מצטיין בגודלו, עד 32,000 שורות ו-10,000 עמודות, אבל לא בתכונותיו. אין פו- נקצית מיון ואין תמיכה בפורמט 6 5. התמיכה בגופנים טובה, אבל 9 אי אפשר לנצלה בהכנת גרפים. גם מסד הנתונים לוקה בחסר. למשל, נים יעיל, הוא לא יספק אותך. 0 005 זט פאזס)) !60ח6קטזסו סו לא רק מייצרת את מעבד הת- מלילים הפופולרי ביותר בעולס, היא גס שולחת ידה בתוכנת איור וגליונות אלקטרוניס. המוצר הזה הוא שילוב של גירסה ייקלהיי של מעבד התמלילים 0667160 (גירסה המוכרת בשם ו עס תוכנת האיור 6₪1ח76שגזק ומסד הנתונים הבסיסי 66ח6תגות. התוצאה היא מוצר טוב, ארוז בממשק אטרקטיבי. כל המודולים משתמשים בתפריטים הנגללים המו- כרים מ-ו676760ז0/?. העובדה שחבילה זו מיו- עדת לסביבת 205 אמנם גורעת מה- אטרקטיביות הגרפית, אבל חוסכת במקום על הדיסק ובדרישות הזכרון. קל לעבור בין ישוס אחד לשני והתוכנה משחררת זכרון לפי הצורך, או עייי שימוש בזכרון 5אם או תוך ניצול הדי- סק. כבן למשפחת 60ח6ל6זס/ טבעי שמוצר וה מספק מעבד תמלילים משובח, עם יכולת מו- גבלת גס בהכנת מסמכים להוצאה לאור. אמנס לא קל לעבוד בפורמטים מורכבים ואי אפשר לערוך את המלל בטורים ולהוסיף הערות שו- ההתאמה למשימה 2 5 הוא לא יכול למספר רשומות בסדר 2 0 יורד. הכלים להכנת מסכי הכנסת 5זס/\/שטס סחו// :פ-ק 0 יפ ים ולצי ונימליי -- 1 "יי : נתונים ויצירת דוחות הם מינימליים. 7 8 - ניתן להפעיל אידכס יחיד בלבד בכל | עיבוד תמלוליס 0 6 9 רגע שהוא ואי תמיכה ב"שאילתה | מס נתומים 0 0 על ידי דוגמהיי. ספר הטלפונים לא מאפשר חיוג אוטומטי. לסיכוס, בדו- = גיליון אלקטרוני = מה למוצר הזול של חתפא אאק8, גם = תקשורת 0 0 5 זס ל שוס6תו :פס מצטיין בעיקר עלב הליה 6 0 6 כמעבד תמלילים טוב. אם אתה זקוק - ו ניידות בין פלטפורמות () גס לגליון אלקטרוני חזק ומסד נתו- התאמה למשימה 5 זס1 66זס/ 061001 סזס/\ גרוע סביר טוב מעולה עיבוד תמלילים 0 ₪6 9 מסד נתוניס 9 9 גיליון אלקטרוני 08 6 6 תקשורת בשחנו שילוב מודולים 0 ₪6 6 ניידות בין פלטפורמות כר] ליים, אבל אפשר לצפות במסמך בתצוגה דמויית 6צא51צ/ ולהתאים צבעים לפי הטעס. הגליון האלקטרוני הוא בסיסי, אבל מסוגל לע- נות לצרכים של מרבית המשתמשים. כל הפו- נקציות החשובות זמינות ואין מגבלות על רמת הסיבוכיות. ניתן להשתמש בגופנים שונים, לח- ציג את הדוח בצורה גרפית על המסך לפני הד- פסה ולהחליף קבצים עם 1-2-3. המודול להכנת גרפים קל להפעלה, אם כי הוא לא תומך בפו- רמטים 8 ו-פואצ. מסד הנתונים הוא החלק החלש של החבילה. הוא לא הרבה יותר מכלי עזר להכנת ייאיחוד דואר" (89ז6א 1גא) - שילוב של מסד כתובות עם מסמך שהוכן במעבד התמלילים. אי אפשר כמעט לייבא נתוניס למסד, אין לה- 1" *אני מאד נהנית מהצורה בה ערוכים הגליונות, המידע המופיע בהם והענייניות הממוקדת.* ה.א., חיפה "קראתי, נהניתי - ומצאתי את החוברת ג.ר., תל-אביב גם מועילה ומלמדת."* "התרשמתי מאיכות הגליונות. הסקירות עצמן מקיפות וענייניות.". ר.א., ירושלים "למדתי רבות. תענוג* | ב.ד., ראשל"צ גליון 2 תכניות דחיסה גליון 8 פונטים למנויים גליון 9 תכניות גרפיקה חדשיםי ירוק תוכנה משולבת. מיחשוב מקיף במחיר מזערי שתמש באופרטורים חישוביים או תאריכים בחישובים וב- שאילתות וההדפסה מוגבלת להפקה פשוטה של רשומות. מודול התקשורת הוא חזק, עס תמיכה במספר גדול של פרו- טוקולים ודרך קלה להכין פרו- צדורות חיוג אוטומטי. האינגרציה של כל החלקים ראוייה לשבח והעברת נתונים ממודול למודול נעשית במספר לחיצות קלידים קלות. שפת מקרו מאפשרת להפוך את הפ- רצדורות הסטנדרטיות לפו- נקציות סיפריה. אם אתה לא יכול להרשות לע- צמך פלטפורמת ממשק מש- תמש גרפי, או שאתה זקוק לתוכנית | כוללנית | למחשב נישא דל משאבים, תוכנה זו יכולה להתאים לך. ו ורה ברטי במחיר של נויחון... מבוא ל-פזס עבודה בסביבה המרוגנית נליון 3 4מטזאפש מיפוגרפיה וקריאות נליון 5 דסםתהםקסהסא נליון > דקו508ד05ק גליון 1: גליון 2: גליון 4: 65| ה ל = מ אחסשהצץ סטמ( ה56ה| 09 ₪6[ אצ ₪8] 6 1 + עספ] מ[ גה[ סי [ו] || 2 |שו] [=] [ + [5] | בו | ₪ 5/0 6046 : זספפ:ססד נזס/ש - 7 3 3-=צאון (םוא4 א517א.1) ,(טוא4 אזפה א (זכבהדד5) [210) (7,45775ד4)1 50805 ₪וזח/ 00118256 מרבית הגליונות כוללים דיסקם/ים עם תוכנות עזר שונות. לדונםא: * אוסף נרחב של תכניות עזר ומאמרים ל-8זט)ח/; + תכניות עזר ומקרוס ל-:0₪660זס/א; = תוכנה המאפטרת הצנת קבצי 051907 למסך ולמדפסות רנילות: 5 5 03 3 > בל תכניות הדחיסה הנפוצות בסביבת ה07פ; 143 תוכנת דאסתג ושוא לציור פונטים. פונפים עבריים נצויירו באמצעותה. ]|[ 0 ש-ש-ד₪7 ₪ 69 ₪ 000% 43654 צרפחד | 2ואא] ופה ווסש| 5 תון 5:00 3 הסתבטה 2416 ש[וך 0+ | וק גת בירי "מתגא +15( )711‏ שת 115% 68% 19217 225+8+67 01 ,7 תג + גץ47103 = שמ ₪ "1 ה 1 74 זר 4 שראל מרף 3 בקרת אעוראי פרדוקס" בעזרת" מאת יוסף לבון 6 שנת 1991 בערך הגיע מנהל מחלקת האשראי בחברה ציבורית. גדולה למסקנה, שרמת הבקרה שהוא מסוגל לקיים על האשראי הניתן ללקוחותיו לוקה בחסר. זאת, למרות שעמד לרשותו מחשב אי אס 400 גדול, עם מערך תוכניות פיננסיות מסועף. קיים בחברה כוח אדם מקצועי מתאים וכן משתמשים בשל- רותים הטובים של בית התוכנה שיצר את מערך התוכניות הפיננסיות. החברה. יצרנית ומיסחרית כאחת באופייה, בעלת היקף מכירות גדול (למעלה ממאתיים מי- ליון שקלים לשנה) ובעלת פריסה כלל-ארצית. זאת כנראה איננה החברה הגדולה בענף, אולס פרטים על המתחרים אינם ידועיס מאחר והם אינם מפרסמים דוחות כספיים. המוצרים שהחברה מייצרת ומוכרת הס בעלי רמת תיחכום בינונית. השפעתס של המתחרים בענף מורגשת. תחלופת הלקוחות אינה גדולה. התקשרות של לקוח עס החברה נעשית בדרך כלל לאחר שיקול דעת מצידו ולמרות שהחלפתו של ספק קלה ואינה כרוכה בבעיות הקשורות בחלקי חילוף או במתן שירותים מתמשכים (השירות הנידרש הוא לשנה אחת, בערך), היא אינה נעשית לעיתים תכופות. החברה פועלת באמצעות סניפים, כאשר כל סניף מהווה יחידת רווח והפסד עצמאית ומנהל הסניף אחראי לתוצאות הפעילות העיסקית שלו. מכאן, שלפרקים עלול להיווצר מצב של ני- גוד אינטרסים בין שיקולי מנהל הסניף לבין של- קולי מנהל האשראי הארצי. מנהל הסניף מעו- ניין להגדיל נפח מכירות באזור שעליו הוא מופקד, אולס אין ברשותו נתונים על מכירות לאותו לקוח על ידי סניף או סניפיס אחרים. למרות שמנהל הסניף אחראי לגביה מאת הל- קוח וכמובן אחראי לקבל ביטחונות מתאימים (כאשר החל מגובה אשראי מסוים גדרש אישור של מחלקת האשראי) הרי שאין הוא מודע לסך הכל האשראי של אותו לקוח בכל סניפי הח- ברה. התוצאה האפשרית היא, שמנהל סניף יספק מוצריס באשראי ללקוח שכבר מיצה את קו האשראי שלו בסניף או בסניפים אחרים. באופן תיאורטי יתכן מצב של אשראי לא גבוה במיוחד ללקוח מסוים בכל אחד ממספר סני- פים אולם האשראי הכולל של הלקוח בכל סני- פי החברה במקובף מביא אותו למצב חריג לעו- מת הביטחונות הריאליים שלו או לעומת כושר ההחזר שלו, כפי שהעריכה מחלקת האשראי. הדרישה הראשונית מאת המערכת המוצעת היתה פיקוח על נפח האשראי הכולל ללקוח, אולם כבר במהלך הדיונים המקדימים שנערכו לקראת הקמת המערכת גובשו רעיונות שחרגו מהדרישה הראשונית הזאת. זוהה הצורך וה- רצון לאסוף סידרה שלמה של נתונים המ- תייחסים לשני סוגי אוכלוסייה וכן נתוניס אשר מהותס חורגת מנתוני חשבונאות רגילה, כפי הקיימים במחשב החברה וכפי שהמערכת הפי- ננסית | (המורחבת) מסוגלת לרשום ול- הכיל.התברר, כי רצוי לנצל את המערכת המו- צעת לשם איסוף נתונים הן לגבי לקוחות קיימים והן לגבי לקוחות בפועל, בין אס הס לקוחות של מתחרים ובין אם אינם צרכנים (עדיין) של מוצרי החברה או צרכניס של מו- צריס דומים המיוצרים על ידי המתחריס. מכאן, שרשימת השמות שלגביהם יאספו נתו- נים תתחלק לשלושה: צרכני מוצרי החברה; לקוחות של מתחרים; צרכנים בכוח של מוצרי החברה. במקביל, התקבלה החלטה לאסוף, לגבי כל אחד משלוש תת-אוכלוסיות הנזכרות, נתונים בעלי מאפיינים 'יחיובייםיי וזאת בנוסף לנתוניס יישלילייםיי. בנקודה זאת התעוררה הבעיה העל- קרית ביסוד המערכת המוצעת: בעוד שהיינו סבורים שלקוחות החברה ניתנים לזיהוי בקלות וללא שגיאות (הנחה שהתברר שהיתה או- פטימית מאד) הרי כיצד יזוהו לקוחות של אח- רים וקשה יותר, כיצד יזוהה מי שאינו לקות כלל. בעית המשנה שהתעוררה היתה, שקשה להגדיר מה הם יינתונים שליליים" וכמעט בלתי אפשרי להגדיר מה הם יינתונים חיובייסיי ובעיה נוספת, מה יהיו מקורות הנתוניס. הבעיה מו- צתה במשפט אחד, שהיה היסוד למערכת שהו- קמה: 'יאנו מעונייניס לאסוף נתונים, שאינם ני- תניס להגדרה מראש באשר לאופיים או למרכיביהם (חיוביים או שליליים) ואשר יגיעו ממקורות שאינם ניתנים להגדרה מראש ושאינם מקורות מוגבליס במספרם, על אוכלוסייה שפ- רטיה אינס ידועיס". כמובן, שהנתונים ייוחסו באופן פרטני לגוף או פרט מסוים באוכלוסייה ולא יהיו דומים לנ- תוניס המקובלים במדעי החברה, המבוססים על ניתוח באחוזים של תופעה זאת או אחרת. ברור, כי ייהגדרהיי זאת היא אנטי-תזה למקובל בעולס המחשבים, בו אנו רגיליס לתת מסגרות נוקשות לתופעות החוזרות על עצמן מספר רב של פעמים. היה ברור, כי הנתוניס יאספו בנפרד ממערך התוכניות הפיננסיות של החברה וכן שהם יאגרו במחשב ניפרד. השאלה שנותרה פתוחה היתה, איזה תוכנה ואיזה מחשב יתאימו לנושא. 0 לגבי התוכנה התקבלה ראשונה. היה ברור כי מדובר בהקמת מאגר נתונים מסו- בך, עם שירשור של טבלאות ושליפות וש- אילתות מורכבות, שתהווינה את ליבה של המ- ערכת. ההחלטה העקרונית שהתקבלה היתה, להקים מערכת שתמלא בו זמנית אחרי שלושת התנאים המצטברים הבאים: 1) קלות מכסימלית של הכנסת שינויים. 2) קלות מכסימלית של לימוד המערכת על ידי עובדי החברה המיועדים להפעילה. 3) הזדקקות מינימלית לבית תוכנה חיצוני או למתכנתים בכלל. בנוסף, היו שיקולים מישניים, שעסקו בגודל הקבצים המשוער, מהירות עיבוד ומהירות תגו- בה לשאילתות, גיבוי יצרן התוכנה, מהדורות חדשות ומעודכנות של התוכנה, ספרות מק- צועית בנושא, נפיצות התוכנה, יעילות העבודה עם עברית, וכן אפשרות להתליעצויות במקרה של בעיות. סעיף (3) הביא לפסילת האפשרות להקמת המערכת בעזרת מחולל יישומים. שי- קולים נוספים הביאו להחלטה להשתמש בתו- כנה בינלאומית מוכרת. בחינת אפשרויות שונות הביאה, כמעט מיד, להחלטה להשתמש בתוכנת בסיס הנתונים ייפרדוקסיי של חברת בורלנד. |[ באותו זמן התחילה ירידת מחיריס של מחשבי פי סי עם מעבד 386 כך שקבלת החלטה בקשר לציוד עליו תופעל המערכת היתה קלה. נרכש מחשב אחד, עם דיסק וזיכרון פנימי מת- אימים, לצרכי פיתוח. ההחלטה על מספר המ- חשבים וסוג רשת התקשורת המקומית שתהיה בשימוש נדחתה עד להפעלה מוצלחת ראשונית של המערכת. בחירת המכנה המשותף לכל הגופים שלגביהם יאספו הנתוניס היתה הצעד הבא: היה ברור, מלכתחילה, כי מספר תעודת הזיהוי לגבי לקו- חות פרטיים ומספר הרישוס אצל רשם החברות לגבי גופים משפטיים כל שהס יהווה את הגורס המזהה. מאחר ומספר זה זהה למספר עוסק מו- רשה קל לאתר אותו, בהיותו רשוס על גבי כל מסמך: חשבונית, קבלה, שיק וכיוצא בזה. מספר זה גם קל להשיג דרך הפרסומים בדפוט של חברות לאספקת מידע עיסקי: הפרסומים ממוינים בסדר אלף-בית ומלוויס במספר הרישוס האמור. כמו כן, ניתן לוהות את המספר לפי השס במאגרי המידע של משרד המ- שפטים. בהמשך, זוהו הנתונים שאנו מעוניינים לאסוף לגבי חברות בעלות מאפיינים יישלילייםיי. רשי- מה חלקית כוללת את הפרטים הבאים: שיקים חוזרים, פיגור במועדי תשלומים מעבר למוסכם, קיומס של מספר ספקים לאותם מוצרים (יימשחקיי בין מספר ספקים, למוצריס זהים), תביעות משפטיות. תשומת לב מיוחדת הוקדשה לצורת רישוס הנתוניס במחשב אי אס 400 של החברה. היה ברור, כי אין דין שיק שחזר עקב טעות טכנית כדין שיק חוזר נ.ל.מ. כפי שהיה ברור, כי אין דין שיק חוזר בן 3,000 שייח כדין שלושה שיקים חוזרים בני 1,000 שייח כל (באמצעות ריבית אלטרנטיבית, יחסית למחזור העסקים). ניבנו טבלאות המכילות מידע כללי, בהקלדה חופשית. על ידי כך גם התאפשרה הכ- ללת כל מידע שהוא, לרבות מידע ייחיובייי בט- בלאות. דוגמה למידע חיובי יכולה להיות כתבה בעיתון כלכלי על התחלתו של פרויקט חדש בענף בו נמצאת החברה. מידע זה שימושי הן למחלקת האשראי, במקרה והמשקיע יפנה לשם קבלת אשראי וכן הוא שי- מושי למחלקת המכירות, שיכולה לשלוח אל אותו משקיע איש מכירות. מה היו מקורות האינפורמציה: לכאורה ניתן היה לקבל נתונים מכל מקור שהוא. בפועל ול- אחר סינונים שונים הנתוניסם מתקבלים מש- לושה מקורות ראשיים: המקור הראשון הוא המחשב הראשי של הח- ברה. נכתבו מספר תוכניות שליפה פשוטות, הסורקות את הקבצים הראשיים ושולפות במ- בנה אסקיי נתוניסם שיש עניין בהם. דוגמאות: מתוך קוב אב לקוחות מתקבלת רשימת הל- קוחות; מקובץ הנהלת החשבונות מתקבלים נתוניס לגבי יתרתו של הלקוח, תאריך תנועה אחרונה (מודד לפעילות), שיקים חוזריס לרבות סיבת החזרה (תואמו קודים מתאימים), אשראי מאושר, אשראי מנוצל, מחזור פעילות בתקופה מוגדרת וכו מאחר ולקוח מסוים יכול להופיע מספר פעמים, כלקוח של מספר סניפים, נסרק קובץ הלקוחות ומתקבלת רשימה של לקוחות המופיעים יותר מפעם אחת. גם כאן מתקבלים נתונים שוניס מהנהלת החשבונות, שעיקרם הצגה בו-זמנית של הניצול הכולל של אשראי על ידי הלקוח מב- חינת תמונה כללית של החברה ולא תמונה לגבי סניף מסוים. מקורות מידע חשובים ביותר הן חברות המתמחות באספקת שירותי מידע. נוצר קשר עס כמה מהן ונחתמו הסכמים לגבי מידע שיספקו לחברה. רוב המידע היה במבנים סטנדרטים אולם נותרה האפשרות והדרישה לקבל מידע ייחפשייי. התברר, שזרימת המידע יעילה וכך גם הסינון הראשוני הנערך על ידי ספקי המידע. 0 העברת המידע היא בקובץ אסקי, שמבנהו מתואם בין המערכת שהוקמה לבין ספק המידע. מעניין לציין, כי ספק המידע מוסר רשומה שארכה יכול להגיע לעשרות שדות והיא מתפצלת אוטומטית למספר טבלאות פרדוקס בשלב הקליטה. התלבטנו באשר לקצב עדכון הנתוניס וכן צורת העברתם. התברר, כי על מנת לשמור על פשטות, מספיק לקבל את הנתונים ממחשב החברה וגם מספקי האינפורמציה החי- צוניים על גבי דיסקט, פעם עד פעמיים בחודש. העברה ממחשב אי אס 400 למחשב פי סי בא- מצעות פי סי סופורט אפשרית ונשקלה אולם לאחד שהוברר כי אנשי יחידת המחשב יימורידים" את הנתונים לדיסקט בתוך דקות ספורות, ויתרנו על הרעיון. בדומה, אנו מקבלים המידע מאת ספק המידע על גבי דיסקט ולא בשידור כי התברר ששרות שליחים אמין, מהיר במידה מספקת, עולה פחות ואינו מחייב לימוד נושאים חדשים על ידי מי שאין עיסוקו בכך (זכור תנאי יסוד מלמעלה). העברת הנתונים אל קבצי פרדוקס מתבצעת תוך מספר דקות. העדכון נעשה מכל תחנה ברשת, ישירות לקבצים הנמצאים על הדיסק של השרת. בדרך כלל יש להעביר לפרדוקס אר- בעה קבצים (המספר יכול להשתנות) ומספר הטבלאות המתעדכנות גדול בהרבה כי כל רשו- מת אסקיי מעדכנת מספר טבלאות בו-זמנית. הדרכת העובדים נמשכה זמן קצר להפתיע. מנהל מחלקת האשראי, שיש לו ניסיון של ממש במחשבים אישיים ובתוכנות מתופעלות תפ- ריטים נצרך לפחות משעתיים על מנת להבין את עקרונות התכנית ולהפעילה הפעלה רא- שונית טובה. עובדת בכירה במחלקת האשראי נצרכה לקצת יותר זמן אולס בכל מקרה מדובר בשעות ולא בימים. 5 הכל היה קל. התברר, שמספר המקרים בהם נפלו שיבושים במספר תעודת הזיהוי או במספר העוסק המורשה היה מהותי. כתוצאה, הוכנסו שינוייס בתוכניות המחשב הראשי לב- דיקה של נכונות המספר בשלב הקלידה של חש- בונות חדשים לתוך קוב האב. במקביל, נערכו רשימות של בעלי מספרי זיהוי שגוייס או חסרי ספרת בקורת לפי סניפים ומנהלי הסניפים הת- בקשו לעדכן את הליקויים. כמו כן התגלו לי- קויים ברישומי כתובות, חוסר עידכון של מס- פרי טלפון וכיוצא באלו פגמים קטניס שבמשך הזמן מצטברים לכמות העלולה להוות מיטרד. מפתחות החיפוש של פרדוקס פועלים על כל שדה, ללא הגבלה. אפשרנו למשתמשים לחפש נתוניס גם לפי מיקוד או מספר טלפון (בנוסף לחיפוש רגיל על ידי שם או מספר זיהוי). לדו- גמה: ניתן לקבל בתוך שניות את רשימת הל- קוחות שכתובתם בית-שאן. ומה הלאה: לאחר מספר שבועות של עבודה וה- פקת לקחים גובשה רשימת שינויים. התברר שמספרס קטן מאד. שינויים אלו טופלו במ- קביל על ידי שיכלולן של תוכניות השליפה מה- מחשב המרכזי והתאמת טבלאות פרדוקס. על ידי כך גם התברר, שלא היה ניתן לעבד את המידע בגישה ישירה לנתוני החברה, כי הש- ליפות הפכו מתוחכמות והן מתבצעות ממספר קבצים בו-זמנית. אנחנו עדיין בשלב של שיכלול מערכת הפ- רדוקס. עדיין לא נכתבה, ולו שורה אחת, בקוד ייפאליי. אנו מעריכים כי בתוך מספר חדשים (המשך בעמי 155) 6 זווזו. 4 0 10 ו ו ו זט חן תס" וש שיטות לעיגול מספרים וזמנים גיליון האלקטרוני נועד להוות, במ- קרים רבים, הכלי העיקרי לביצוע חי- שובים בעזרת המחשב. בתור שכזה נצפה. כי חישוביו יהיו מדוייקים, אולם לא תמיד יראה החישוב כנכון. להלן דוגמא לחישוב שגוי. יבואן מחזיק מחירון בסיסי נקוב בדולרים ממנו הוא מעדכן את המחירון בשייח בהתאם לת- נודות שער החליפין. טבלה 1 מציגה קטע מה- מחירון ואת הסכומיס הנגזרים ממנו לפי שער 8 שייח לדולר, הרשוס בתא 21. 8 0 בש"ח | מחיר 5 2 | 29.89 8 16 1879| | 2 21 8 29 2 9084 | 254352[ הסוחר החליט שיש לעגל את מחירי המוצריס בשקלים לרמה של מספרים שלמים בלבד. אי לכך הציגם ב-י41וא08: פסיק (() ללא ספרות לאחר הנקודה. טבלה 2 מראה את התוצאה של שינוי הפורמט. 8 6 בש"ח | מחיר 5 4 | 29.89 07 10 [14.16 3 199 2529] 904 4 5 271 | 89 [62א/י מאת זהר סקס שורה 7 מסכמת אלה ששת השורות הראשונות, אבל בחינה של טבלה 2 מראה שגיאה בסיכוס השקלים. חיבור המספרים 71+8+53+40+84 הוא 256 ולא 254 כפי שחושב. נשאלת השאלה, האם הגיליון האלקטרוני אינו יודע חשבון? ובכן, חשבון הוא יודע, אולי יותר מדי. מקור הבעיה כאן הוא שהמספרים המטופלים בפעולת פורמט מוצגים כמעוגלים, אולם בחישובים התוכנה מתיחסת לנתונים האמיתיים. כאן המ- קום לשאלה, האס ניתן להציג את הנתונים מעוגלים כך שנוכל לחשב ולהציג נתון זהה. תשובה לבעיה נמצא בנוסחה פא0800. נוסחה זו יודעת לחשב ולהחזיר את הערך המעוגל של חישוב מסוים. תחביר הנוסחה כולל שני ארגומנטים: מספר ונוסחת חי- שוב. המספר קובע את רמת העי- גול, כלומר מספר הספרות לאחר הנקודה העשרונית. למשל: 10/33 א בדוגמא. זו הערך 3.3 מוחזר לגיליון ולא 3, שכן הערך 1 בארגומנט השני עיגל את התשובה לסיפרה אחת התוצאה 5 אחרי הנקודה העשרונית. .חזרה לדוגמא השגוייה: לפתרון הבעיה נבצע בתא 62 את החישוב הבא: (8000)82*5051,0 62 הסבר: הנוסחה 1*82ע מחשבת את הערך של מחיר * שער 5 ומחזירה את המחיר בשקלים. סימני ה-5 על הכתובת 21 (5251) באים לציין כי ההתייחסות אל תא 01 היא מוחלטת, כלומר לאחר ביצוע פעולת העתקה לא ישתנה ערך זה ל-2 וכוי אלא ישאר ₪1 בכל שאר הנוסחאות. המרכיב יי0יי, קובע כי רמת העיגול תהיה למ- ספר שלם (0 ספרות אחרי הנקודה העשרונית). את הערך הקובע את רמת העיגול ניתן לקבוע גם כמספר שלילי. במקרה כזה יעוגל המספר לא רק עייי איפוס ספרות מצד ימין של הנקודה הע- שרונית אלא גס ספרות המופיעות משמאל לנ- קודה. הערך המוחלט של המספר קובע כמה ספרות משמאל לנקודה תעוגלנה לאפס. טבלה 3 מביאה דוגמאות לעיגול שלמים. העיגול המבוצע עייי הפונקציה פא6800 הוא לפי כללי העיגול הרגילים, כלומר עד חצי מד- רגת העיגול הערך מתאפס ומעל לחצי, החלק מעוגל למדרגה העליונה. לדוגמא: המספר 45.45 מעוגל ל-45, אולם המספר 87.65 מעוגל ל-88 וכוי. לעיתים אנו מתבקשים לעגל מספרים דווקא כלפי מעלה, זאת אומרת שכל חלק מעוגל לשלב הבא. לדוגמא: 25.23 מעוגל ל-26 וכוי אפשר להשיג זאת עייי הוספת 0.49999 למספר לפני | השימוש | ב-פא6800. | ללדוגמא: (0.49999,0+נוסחה)א 690 מספר שלם - לדוגמא 12 - גם לאחר הוספת 0.49999 וביצוע עיגול ישאר 12, אולס 12.001 לאחר הוספת 0.49999 יקבל את ערך 1250099 וכמובן לאחר העיגול נקבל 13. עיגול מספרים כלפי מטה ניתן להשיג עייי שי- מוש בפונקציה 1א₪61 (החלק השלם) לדוגמא: 3 (1)123.76א01.. | הפונקציה | זא]0. ייחותכתיי את השבר העשרוני של המספר ומ- שאירה את החלק השלס. גם במקרה זה ניתן לחתוך רק את המאיות או להבדיל רק את העשרות עייי חלוקת המספר ב-10 או 100 וכוי. טבלה 4 מביאה דוגמאות לשימוש בנוסחאות העיגול והחיתוך. הטור הש- מאלי מראה את המספר המקורי והטורים מימין את התוצאות המתקבלת מכל נוסחה. עיגול זמנים הצורך יילעגליי, קיים לא רק לגבי מספרים עש- רוניים אלא גס עבור מספרים אחרים, לדוגמא תאריכים וזמניס. נאמר שיש בידינו טבלת שעות כניסה ויציאה של עובדים, ואנו רוצים לעגל את שעת הכניסה או היציאה לרבע השעה הקרוב ביותר. תאריכים וזמנים נרשמים עייי הגליון הא- לקטרוני בצורת מספר, ולא בצורה הרגילה. ימים נרשמים כמספר הימים שעברו החל מת- חילת המאה ועד לתאריך שצויין (1/3/93 ייוצג עייי המספר 34029) ושעות נרשמו כחלק מהי- ממה. למשל, השעה 8 נרשמת ב-0.333. לכן אין אנו יכוליס להשתמש בפונקציות הרגילות. ישנן שתי צורות להזנת שעה: 1. בעזרת הפונקציה ₪₪א1ד₪. והגדרת הפורמט המתאים. 2. בחלק מהתוכנות עייי הזנה ישירה של הזמן (קוואטרו פרו, לוטוס 3.1 ואקסל). בטבלה 5 מוצג כרטיס שעות עבודה לפני עיגול: במאמר קודס ביקשתי את הצעות הקוראיס לפ- תרון הבעיה ואכן קיבלתי תשובה מדוד לביא ממושב היוגב: דוד מקליד את השעות והדקות בטורים נפ- רדים, משתמש בפונקציה 8ואז'ד9) לחישוב זמ- נים. ובפונקצית עיגול המבוססת על חלוקה ב-15 דקות: 6 8 84 | דקות |שעה | |העובד [ 1 |( | 2 |מהם ו |3 | ק 1 | |4 פונקצית העיגול נראית כך: 0)62/15,0(*5א0 6 והפונקציה השלמה: (0)62/15,0(*15,0 08 82,0)ם!אדד 6 פיתרון זה פשוט למדי, אולם הוא מגביל את המשתמש בצורת הקלדה נפרדת של השעה וה- דקות. בנוסף יש לו חיסרון בולט: הוא אינו מטפל בעיגול מעל 52.5 דקות (התחלפות שעה). להלן פיתרון נוסף (מלא) המאפשר להזין את הזמן בצורה טבעית ומלאה, והחישוב מבצע את העיגול ללא מעורבות המשתמש. שיטת העיגול | המוצעת | משתמשת בפנקציה 6/1009 הפונקציה 6%100%07 מבצעת חיפוש ערך הפונקציה בטבלת עזר, עייפ שדה מפתח ספציפי, ושולפת נתון מתאים מעמודה (אחרת או זהה) בטבלה. האורגומטים של פו- נקציה זו הם התא הנבחן, טבלת העזר והסטיה בעמודות, המגודרים להלן: התא הנבחן - התא בו נמצא הנתון על פיו ית- בצע החיפוש (השעה במקרה שלנו). טבלת העזר - טבלה המכילה עמודה אחת או יותר, כאשר העמודה השמאלית ביותר שלה מכילה נתוניס המתאימים לנתון בתא הנבחן. עמודה זאת נקראת עמודת המפתח. הסטיה בעמודות - מספר העמודה בה מצוי ערך הפונקציה אותו מחפשים (עמודת המפתת מספרה 0). תחילה נראה שיטה פשוטה יחסית, אך תופסת מקום רב, המבוססת על טבלת עור של כל שעות היממה בקפיצות של רבע שעה (לעיגול בקפיצות אחרות יש לשנות את הטבלה בה- תאם) 7 מפפו ‏ | שימוש 7 להלן הנוסחה המוצעת: +השעה)ט 61.00% (0, טבלת העזר,(91118)0,7,30) המעניין בנוסחה זו הוא שהחיפוש מבוצע על טבלת העזר בעמודה הראשונה, אולם בגלל שה- סטיה בעמודות מוגדרת כ-0, הנתון המחוזר גם הוא ערך מהעמודה הראשונה, היחידה בטבלת העזר. הסיבה שהוספנו 7.5 דקות לערך השעה, (5)0,7,30א1ד/6, היא שהפונקציה 6//1.00%0 לוקחת תמיד את הנתון הקטן הקרוב ביותר. אנו, לעומת זאת, מעוניינים לעגל את המספר. כאשר מוסיפים 7.5 דקות, לערך שעה שקטן מסף העיגול, למשל לשעה 8:06, התוספת לא תגרוס לכך שנעבור למדרגת הזמן הבאה. הערך 0 ישלוף מטבלת העזר את הערך 8:00. לעומת זאת, לאחר שעברנו את הסף, למשל בשעה 8:09 התוספת של 7:30 דקות מעבירה אותנו למדרגה הבאה, שכן הערך 8:15:30 ישלוף מהטבלה את התוצאה 8:15. החיסרון בפתרון זה הוא הטבלה הגדולה, שמ- פרטת 96 ערכים, כמספר רבעי השעה ביממה. ניתן להמנע מכך עייי נוסחה מורכבת קצת יותר, המתמשת בטבלת עזר בת 5 ערכים בלבד: הנוסחה תראה כך: +1(/24, 24*השעה) 1008070610 +(0,טבלת הער,(0,7,30) ₪א91) 4 *השעה) דא המחובר הראשון בארגומנט, 6 *השעה) 690 (המשך בעמי 155) הנוסחה | שימוש ‏ | המספר | ! 9 | בחא61 | 00 בפאטסחש| | = | (7)123.67א641 | 123 123670 א 60 ]124 | 123.67 [ = = 1)4566.7810('10א601 ]4560 | | (1-,0)456678 680 ]4570 |4566.78 | 1)78.675*10(/0א601 - 78.6[‏ | (78.675)אש80 6 ]787 5 ן = = 142.4510(*10)דא601 |140. | (1-,0)14245א14016800 7 |4245 77| סה"ב יציאה | כיש רצואה ן כניסה הקה | | שעה ‏ | רקה | שעה 8| 35 16| - --- .40| 0835| | 0 5 0 %8 17 77 50] 0738 | 1550| 7 2 טבלת העזר '3 המדריך 0%זשך המזוין ₪ זז ש] חמש שאלות ותשובות על דיסקים קשיתים ג פרוסיס במשך הזמן נאספו במערכת המגזין 26 שאלות רבות של קוראים בטשא דיסקים קשיחים (015%5 180). מספר שאלות הופיעו שוב ושוב כאשר, לדוגמא, לא היה חודש בו המערכת לא קיבלה שאלות שביקשו הבהרה בנושא סוגל הדיסקים הקשיחים והבקרים. קיבצנו כאן חמש שאלות נפוצות. באם לקוראינו יש שאלות נוספות, שילחו אותם אלינו ונשתדל לענות בע- תיד בכתבה נוספת. 9 מהס ההבדלים בין ארבעת הסוגים הנפוצים ביותר של דיסקים קשיחים - |-סן? במישור החומרה, ההבדל העיקרי טמון באלקטרוניקה של המוצר ובחלוקת העבודה בין הכונן לבקר. לדוגמא - כאשר דיסק מסוג 51506 מבצע פקודת קריאה, הוא קורא מידע ממשטחל הדיסק ושולח אותס לבקר. בבקר, יחידת הפ- רדת מידע ממיינת את המידע החשוב מהמידע שהגיע (לדוגמא מידע משני הן סיביות הבקרה, אשר מסמנות תחילת וסוף מגזר, 880108%, בדי- סק), ויחידה נוספת בבקר מסדרת את המידע בצורה שתתאים לאפיק (805) המסויים של המחשב. בדיסקים מסוג 5081 ,מפ1 ,501ם, יחידת הפרדת המידע ממוקמת בכונן עצמו ולא בבקר. מבנה כזה מאפשר אינטגרציה דחוסה יותר של הכונן וקצב גבוה של העברת מידע, הנהוגים בדיסקים אלו. דיסק מסוג מפ] הינו בעיקרו כונן ובקר באריוה אחת כפי שניתן להבין משמו- ספך/מסמא 5 מצןפכ . לרוב המשתמשים פרטי החומרה אינס חשובים אלא המהירות, המחיר והמהימנות הם המעניינים. דיסק קשיח מסוג 81506 היה התיקני ב-18% א ובדגמי ה-47. זהו הסוג הפשוט והזול ביו- תר מכל הסוגים. סוג זה הינו בעל המהירות ה(- מוכה ביותר וניתן להשגה רק בנפחי איחסון נמוכים כמו 88א30 (שלושים מגהבייט) ופחות מכך. דיסקים קשיחים מסוג 81506 שייכים לעבר והם הוחלפו על ה דיסקים מסוג 5פ1, המהירים יותר והלא יקרים יחסית. דיסקים מסוג 1פ85 הינם מהל- רים וגם בעלי נפחי איחסון גדולים (מאות מג- הבייט). דיסקי 5521 היו נפוצים מאוד בסוף שנות השמונים אולסם עתה נמצאים בירידה. הרוב המכריע של הדיסקים הנמכרים כיוס הינס ה-15 וה-8051. דיסקים מסוג 5פ] הם מהירים, בעלי זמני גישה (₪ואזד 860055) נמוך מעשרים מילישניות, וק- צבי העברת מידע בסדר גודל של עשרה מיליון סיביות לשנייה. לשס השוואת ל- 581506 היה קצב מקסימלי של חמש מיליון סיביות לשניה. דיסקי מפ] נחשבים כמאוד אמינים, לא יקריס יחסית וניתניס להשגה בניפחי איחסון של עד מספר מאות מגהבייט. מחשבים אישיים רבים מגיעים כיוס עס לוחות אם אשר מתוכנניס לתמוך בדיסק מסוג 5פ][. במחשבים כאלו התקנה של דיסק כזה הינה מהירה ופשוטה ביותר (הכנסת הדיסק למקומו, חיבור הכבל, קביעת המפסקים). יש לציין כי יכולות להופיע בעיות כאשר מנסים להתקין שני דיסקי ]1 מסוג שונה באותו מחשב - ןל- שנס אף יצרניס גדולים אשר בכוונה בונים את הדיסק הקשיח כך שלא יתאוס לדיסקים קשי- חים של יצרנים אחרים. דיסקים קשיחים מסוג 5681 מהירים אך יקריס יותר. היתרון הגדול של דיסק כזה הינו, שת- אורטית ניתן לשלוט מבקר-מתאם ]505 יחיד בשבעה התקנים (למשל כונן קשיח, טייפ גיבוי, ואסם-כ6 וכוי). למרות יתרון תאורטי זה, די- סקים 8681 נשארו כפרי בוסר בעולס ה-וא18 משום שהתקנה וכיוונון של דיסק כזה לצורה נאותה יכולה להיות סיוט ממושך. עבודה במקביל של שניים או יותר התקנל 1, הינה בדייכ בלתי אפשרית משום שיצרנל 1 עדיין לא הגיעו לפרוטוקול תוכנה מסוכס ואחיד ביניהם. לכן יש להיוהר ולפנות לסוג זה של דיסקים קשיחים רק אס לא מצאת דיסק בעל תכונות רצויות דומות מסוג מפ], או שה- מערכת אשר ברשותך לא תומכת בסוג אחר של דיסק קשיח. % האם זיסקים קשיחים מסוג שפן (-51506 *כולים לעבוד יחד באותה מע- רכת!, לדוגמא, אס ברשותי מחשב -26 דא עם דיסק קשית 515066 האס ביכולתי להתקין בו גם דיסק קשיח מהיר מסוג מפו? 0 כן, ניתן לעשות זאת אולס יש להכניס גם בקר מפ], לחיבור כונן ה-5פ1, ויש לבחור בסוג בקר אשר תוכנן לעבודה עם בקרים ישנים יותר. על בקר ה-פפ1 להיות מצוייד ב-8105 משלו ואפשרות בחומרה לעבוד כבקר משני (בדרך כלל אופציה הניתנת לכיוון על ידי אחד המפסקים בבקו). בקר כזה יש לחברות ו-צ0100א6שד וא60סאק. התקנת הבקר כבקר משני משנה את תחוס כתובות ה-1/0 בהס הוא משתמש. מוסכם שה- כתובות 1508 עד 178 שמורות לבקר הראשי (בקר 51506 במקרה זה) והכתובות 1708 עד 78 שמורות לבקריס משניים. באם לבקר המשני לא תהיה אפשרות של שינוי לכתובות המשניות, תיווצר התנגשות בכתובות בינו לבין הבקר הראשי והחיבור לא יעבוד. בקר 15 העובד כבקר משני וקוק ל-8105 משלו משום שה-8105 המקורי, בלוח האם של המערכת, ידע בדרך כלל להתקשר רק עס הבקר הראשי (אלא אם תוכנן מראש אחרת). ה-8105 בבקר המשני פונה לפסיקה 138 (פסיקת כונן). יש לציין כאן כי ישנס מספר סוגי 8105 המו- תאמים לעבודה עס 51506 אשר לא ניתן לק- שרם לבקרי מפ1, אפילו אס בקר ה-מפ1 מו- תאם לעבודה עס ה-81506. מלכודת נוספת שיש להיוהר ממנה, כאשר מכ- ניסים בקר מפ] למערכת 26 ישנה, הגה שה-6ק לא יתמוך בנפח אחסון גדול משוס של- מערכת כמו ‏ [ַא-0ק יש מרחב כתובות קטן מדי. בקרי פפ1 מתוחכמים יבחינו במגרעת זו ויעבדו בצורה כזו שתעקוף את הבעיה . ניתן לפתור בעיה זו גס על ידי תוכנות, כדו- גמת 4058א/א 15% של | 8108405 5 אואזס, אשר ינהלו את המחשב בצורה שתאפשר עבודה. עצתנו היא לבדוק היטב ול- ערוך מחקר קטן לפי הקניה ולדאוג להבטחה בכתב מהמוכר כי הבקר שמכר לך יתאים לע- בודה מהסוג שהזכרנו. 0 האם נכון הדבר שכונני 5פ] אינם יכולים לעבור פירמוט ברמה הנמוכה (0אזד4וא09? ופוע1 10%) 1 אם כ מדוע! והאם עקב כך עליי להימנע מרכישת דיסק קשיח מסוג שפז1 ב מל 0 0 רוב כונני 158 יכולים לעבור פירמוט רא- שוני הנקרא דג )אפס 1/5 10 רק אצל היצרן. הסיבה היא מכנית בעיקרה ותחילה יש להסביר את אופן פעולת הדיסק. לדיוק מירבי של מיקום ראש הקריאה/כתיבה, רוב כונני 8ם1 משתמשים בסליל מגנטי, הדומה למגנט שדוחף את האוויר ברמקול, והנשלט עייי מערכת סרוו במעגל סגור (ש61.0580-100 אא הסוא 601 0105ש-888/0). | כאשר ראש הדיסק מונחה לעבור למסלול מסולים, הוא נע ראשית למיקום המשוער של המסלול ואחר כך משתמש במידע ממערכת הסרוו למ- ציאת המיקוס המדוייק. במערכות סרוו ישנות מסוג 0168-001₪/' ,מידע זה נרשם על אחד הצדדים של התקליט המגנטי שיועד בלעדית למידע סרוו. אולס בבקרים מודרניים, המידע ממוקם במסלולים עצמם בין מגזר (550105) למגזר. הוספת נתוני הסרוו למסלולי הדיסק נע- שית בשלב הפירמוט ברמה הנמוכה. בקרי פפ] סטנדרטיים חסרים את האלקטרוניקה וה- מכניקה המתותכמת הדרושים לפירמוט מדוייק, ולכן הם מפורמטים, מכוונים ומכוילים אצל היצרן. ‏ ישנם כונני 8פ1 שנסיון לפרמט אותם מחדש ב-ד4)אתס; .זמ/ט.] 10 יגרוס להריסתם באופן בלתי הפיך. לכן המלצתי היא לא לנסות אפילו, משוס שרוב כונני פפ] יתנגדו למאמצים לפרמטם ואם תתגבר על ההתנגדות, הם יהרסו. באשר לשאלה האס זה צריך לה- שפיע על ההחלטה לרכוש דיסק קשיח מסוג מפזו - לא כל כך, משום שישנן ארבע סיבות מדוע תרצה לבצע פעולת (₪%8] 20% דג ]ואפסת לדיסק - ואף אחת מהן אינה מתי- חסת לדיסק קשיח מפ]. הסיבה הראשונה היא אם רכשת דיסק קשית חדש והוא אינו מפורמט בצורה זו. אם הכשת 8 הכונן יגיע בכל מקרה מפורמט כך ולכן הסיבה לא הלוונטית. הסיבה השניה היא רצון לשנות את השזירה של סקטורים על הדיסק (ה-מטאם1אפדא, ‏ זו שיטה בה הסקטורים אינם עוקבים פיוית אחד אחר השני על הדיסק, כך שההשהייה בין סק- טור לסקטור אינה גוררת המתנה לסיבוב מלא של הדיסק). כונני ה-8פ] באים בדרך כלל ביחט םת ,1תפ דא של 1:1 והם מכווניס לביצועים מקסימליים ביחס זה ולכן כל שינוי רק. יגרע מביצועי הכונן. סיבה שלישית הינה שמסיבות מכניות, כמו שחיקה וזעזועים, נוצרה אי התאמה בין ראשי הדיסק והמסלולים ועקב כך יופיעו הודעות של ייסאשסת דסא 5070%פיי בקריאה ו/או כתיבה לקובץ. בעיה זו היתה נפוצה בדיסקים קשיחים ישנים, אשר השתמשו במנועי צעד ( ?51 08ד0וא) ונדירה במנועי 0168-6012 החדשים יותר, משום שבמנועים מהסוג האחרון מערכת הסרוו מבטיחה כי הראשים יתבייתו על המ- סלול הנכון כל פעם, גם אם הדיסק :זוז או ית- עוות תֶרמית. סיבה רביעית היא רצון המשתמש לסרוק את הדיסק ולאתר אזורים פגומיס במשטח ולסמן 5507005 סגפיי (אפשרי רק ב-. 10/1 שו10 האס ישנן תוכנות מתוחכמות לאחזקת דיסק, | כמו פהתאת5 של אס 1 ספת היכולות לסמן 5801085 80 מבלי לבצע דאס [משם או1/0. בקצרה, אל תתפתה למיתוס שאינך צריך לק- נות כונן 8פז רק בגלל שאינך יכול לבצע עליו ג )אחסת ומע שו10. משוס שכונן פפ1 הינו כונן מהיר, אמין, קיים בטווח גדול של נפחי אי- חסון ומשתלם. יתרונות אלו בצרוף העובדה שמערכות רבות מגיעות כיוס עס תמיכה לכונני מפז בלוח האם הופכים כונן זה לבחירה האי- דיאלית למשתמשים רבים. ?> אס אני משתמש בזיכרון מטמון בתוכנה (1(גת00ת 6אז640 אפו ) איזה גודל זיכרון 1אג8 עלי להשאיר לפ- עולת זיכרון המטמון! כמה שיותר, יותר טוב. בדור האחרון של תוכנות זיכרון המטמון (זיכרון מטמון הכו שיטה לארגון זיכרון בצורה של חלוקת המידע בהיררכיה, המאחסנת את המידע שסביר כי תז- דקק לו בקרוב על הזכרון המהיר, כך שחיפוש מידע מסויים ומציאתו ייעשה מהר ככל הא- פשר. קיימים מימושים של זיכרון מטמון בחו- מרה. ובתוכנה) ישנס אלגוריתמיס חדשנלים ומתוחכמים אשר לא מגבילים אותך בגודל הזיכרון האפשרי. ככל שזיכרון המטמון. יקבל יותר אגא, | הדיסק הקשיח יפעל | מהר יותר. | מטמון תוכנה משתמש בחלק מה- זכרון הראשי של המ- חשב כמרחב להטמנת הנתונים. | מטמון חו- מרה ‏ כולל ‏ רכיבים ]אגת על בקר הדיסק, שפועלים כמטמון ללא ניצול הזכרון הראשי. האיור מראה את יחס הפגיעה (84710 זזז1) לעומת גודל זיכרון המטמון, בזיכרון מטמון תו- כנה מסוג 4.0 5/זקפד49/א5 (זוהי הגירסה אשר 3.1 5/וססא1/ מצויידת בה). יחס הפ- גיעה הינו אחוז הפעמים בהם מידע, המבוקש על ידי המערכת, מגיע מזיכרון המטמון לא מה- זיכרון הפיזי בכונן הקשיח (אם בזיכרון המ- טמון לא נמצא המידע המבוקש, מתבצעת פניה לדיסק הקשיח לשם קבלת המידע - תהליך הגוזל זמן רב). כמובן שככל שיחס הפגיעה גבוה יותר, כך פעולת המערכת תהיה מהירה ויעילה יותר. הנתונים באיור התקבלו על ידי הרצת תו- כניות ויישומים רבים של 05 ושל פאוססאן]או תחת מערכת הפעלה 3.1 5אוספאזז. ניתן לר- אות כי הגדלת זכרון המטמון מעל 18א1 (אחד מגהבייט) לא מוסיפה כמעט ליחס הפגיעה - ולכן גודל זיכרון מטמון שבין 8וא1 לבין 2/8 הינו אידיאלי (בהנחה שיש ברשותך מספיק זי- כרון ג כך שתוכל להקציב גודל כזה לזיכרון המטמון). לדוגמא - אם ברשותך 8/א4 זיכרון וא תוכל להקציב 18א1 לזיכרון מטמון, אולס אם ברשותך 2888 זיכרון 841 תוכל להקציב עד 5128 לזיכרון מטמון ולהשאיר עדיין מספיק שטח פעולה ליישומים. %% אם ברשותי בקר דיסק קשיח העובד בצורת זיכרון מטמון (פפגזז 6א0401 חפ ז0תדא60 אפוס), האם עדייץן עלי להשתמש בזיכרון מטמון תוכנה, כגון תו- כנת ה-פ/זפפדתג1א5? תלוי. תוכנת זיכרון המטמון יכולה לשפר או להרע את ביצועי המערכת אם מותקנת חו- מרת זיכרון מטמון. אם גודל זיכרון המטמון בתוכנה אינו גדול משמעותית מגודל זיכרון מה- משמון בחומרה, בדרך כלל תיווצר הרעה. כיצד ניתן לדעת עס התוכנה תשפר או תרע! פשוט - 0 02006 .פע ₪816 זות עליך להשתמש בתוכנה בודקת ביצועים לפי ואחרי הפעלת תוכנת זיכרון המטמון. לשם בדי- קה מהימנה ככל האפשר, בדוק עם קבצים אשר גודלם בין 8א1 ל-8/א2 - וזאת כפשרה בין הקבצים הקטנים להם קורא ה- 005 לבין הקבצים הגדולים ש-5אוספאתשי או תוכנות הפעלה אחרות קוראות להם. באם הינך מש- תמש בגיליון אלקטרונל כלשהו, בדוק עם גודל קובץ כגודלס הטיפוסי של קבצי העבודה שלך. ומ קוא64-60, מערכת מודלים רב מימדית של חברת 6 יוצאת עתה לשוק בגירסה חדשה, מספר 5, המשלבת בתוכה מספר רב של תכונות אשר הופכות את ה-!81₪ק/64-60% בגירסתו החדשה לכלי רב עוצמה אשר כמותו לא נראה בשוק עד היום. המוצר משווק על ידי חברת .8.פ.% מערכות, המשווקת את מוצרי התוכנה ל-0ק של 64 באר באופן כללי, ניתן להגדיר את ה-:8ז8קו6-00% כמערכת לבניית מודלים-רב-מימדיים או כגיליון אלקטרוני-על. בבחינת האפשרויות לביצוע הגלומות בו, ניתן להבחין במספר תכונות עיקריות המאפיינות את ה-ו51'8ק/64-60% ומבדילות אותו משאר הגיליונות האלקטרוניים הקיימים כיוס בשוק: א. רב מימדיות: באמצעות ה-ומ87ק/א64-60, יכול המשתמש להציג את הנתונים שברשותו ב- 12 מימדים שונים, כגון: מכירות לפי איזורים, לפי רבעונים, לפי תכנון וביצוע, וכדומה. ב. סטדאמ1תס דַסַא1ַ0: והכוונה, לעומת הגיליון האלקטרוני המסורתי בו יש להגדיר את העמודות במספרים או באותיות, ב-/578ק/64-60% ניתן להגדיר את הרשומות ועמודות בשמם, לדוגמא: מוצר אחד, מוצר שתיים, רבעון ראשון, רבעון שני, מחיר מכירה מול כמות מכירה, מכירה מול עלויות מכירה, וכוי. כך, אפשר להבחין מיד בשם הקיים לכל תא במודול ובהתיחסות הקיימת אליו כמוצר מצד אחד לעומת מחיר מצד שני. בסופו של דבר, מתבטאות כל הנוסחאות הקיימות במודל לפי השמות של התאים ולפי היחס שלהם ולא לפי הגדרות בלתי ברורות, כגון: 134 או 28 אשר הופכות העבודה למסובכת יותר. ג. הגדרת הנוסחאות: הגדרת הנוסחאות ניתנת להפעלה לאורך כל המימדים. במידה ומעוניינים להגדיר נוסחה, עומדת לרשות המשתמש האפשרות לקבוע את תכולתה וכך ניתן להחליט האס תחול רק על תא אחד או על מספר מימדים. (לדוגמא: עמודה אחת או מספר עמודות). בדרך זו הן התחזוקה והן השינוי של הנוסחאות אשר מוסתרות על מספר מימדים הינם נוחים ביותר, קלים ובעיקר חוסכים דאגות, כגון: האס התא מעודכן או לא! ד. התנאים (15815): התנאים ב-ופזטקוא6-60 מאפשרים להציג את המודל בצורות שונות מלבד 1 :[ 0 חברת ג6 מכריזה על גירסה חדעוה למוצר 6-6 | זו של המספריס הגולמיים הבסיסיים שנוצרו כגון: ביחידות, בשקלים, בדולרים, או בכל יחידת התייחסות אחרת, ללא צורך בשינוי המודל. ניתן לדוגמא להגדיר בקשה לצפייה בחלק מהנתונים, לצפייה באחוז מסך המכירות הארצי, או לצפייה של המודל כמכפלה של פקטור כלשהו בנתוניס. התחזוקה של תנאים במודל הינה פשוטה ביותר ובנוסף, אף גלובלית כך שאפשר להגדיר לכל מודל מספר רב של תנאים וכל פעם להסתכל על אשר נבנה בצורה אחרת, דבר המאפשר למשתמש לראות תמונה כוללת אשר הצגת נתוניה בלבד, בכל כלי אחר (גיליון אלקטרוני מסורתי), היתה אורכת שעות ארוכות. בנוסף לתכונות אלו, נוספו עתה בגירסה 5 של ה-!מד5ק/64-60% מספר תכונות חשובות המייחדות אף יותר תוכנה זו מכל גיליון אלקטרונל מסורתי הקיים כיום בשוק: א. גרפיקה מובנית בתוך המוצר: גרפיקה חזקה עס 1 סוגים של גרפים, המאפשרת למשתמש בתוכנה, להוסיף למודל עמודות, צבעים, פונטים שונים וכו ב. דיווחיס במערכת: בנוסף לתכונות אשר נמנו, עומדת לרשות המשתמש ב-מדמק/א0/4-60 אפשרות נוספת לדיווחים במערכת אשר ניתנת לביצוע עייי תיחזוק מודליס מצד אחד (1850כ) והצגת גיליון אלקטרוני רגיל מצד שני, אשר לתוכו אפשר להכניס את הנתונים במימד אחד, במספר מימדים או בקבוצה של מימדים בצורה קלה ונוחה. בנוסף לאפשרות זו, יש אפשרות להדפסת התכונות בהן מעונייניס בצורות שונות כגון: הדפסה, גרף וכוי ג. שפת מקרו חזקה: תכונה נוספת המייחדת את ה-/7₪מק/64-60% (גירסה 65) הינה שפת המקרו החזקה של 64 הקיימת בה, אשר הינה דמויית 0 ולמעשה מוכללת בכל כלי התוכנה של 6 ל-5/ו0סאתאו ומאפשרת להגדיר מקרוס על המערכת בקלות עם מערכות אחרות, אם בעזרת מפפ ועם בעזרת .11ס, אשר למעשה הופכות את השפה למחולל יישומים. ד. 548 100: דבר נוסף המאפיין את ה-!818ק/א64-60 הוא ה-7001 8% הקיים בו, הכולל את כל התכונות של המערכת. המשתמש ב-:1ק/64-60% יכול להגדיר לבדו את ה-848 7001 ולהחליט מה יופיע, מי יהיה ראשון: מי שני? ומי יופיע ב-848 71001 עצמו. הכל ניתן להגדרה עצמית ומהירה. בנוסף לזאת, ניתן גם להגדיר מודלים וחלונות באותה מערכת בעת ובעונה אחת. המערכת תואמת לקבצים מ-58641.0ק64-5 ב-205 וגם לזה שיהיה קיים ב-5/וסקאזשו. כיוס ניתן למעשה לקחת בעזרת ה-!1פק/64-60% את כל הקבצים של לוטוס ועס מקרו שלו להעביר אותו באמצעות ה-64-5025861.6 לתוך ה-!1₪קוא64-60. ה. הדפסות: גם בנושא ההדפסות קיימת ב-!1פק/א64-60 הרחבה משמעותית ומספר האפשרויות להגדרות שונות להדפסות (הדפסת דוייח חלקי, התאמת הדוייח לדף וכוי) הינו רב ומגוון. לדוגמא: ניתן לדחוס דבריס רבים לדף קטן והמערכת משנה בעצמה את הגדליס המתאימים הקיימיס בה להגדרה הנדרשת או, לבצע שומןשפאץ ולראות כיצד יראו הדוחות לפי הדפסתס. לסיכום: 6 מייעדת את מ'דמק/64-60 כתוספת לגיליון העבודה הקיים ולא בהכרח כתחליף לו. בכל ההשוואות וההערכות הקיימות לא ניתן למצוא את ומץתקו/א6-00. הסיבה לכך היא שבמערכת לבניית מודלים רב מימדיים, ה-!₪דטק/א64-60 הינו כלי ברמה אחרת מכל גיליון עבודה רגיל, גם אם יהיה זה מורכב ביותר ומאופיין בתכונות רבות. ה. !8זםקוא64-60 בגירסה 5 הינו למעשה מערכת חזקה ומאוד משוכללת, העשויה להוות כיוס פתרון משמעותי ביותר עבור כל אותס משתמשים אשר החלו להרגיש באחרונה כי הגיליון האלקטרוני הרגיל, הפך עס הזמן להיות צר מדי עבורס ועבור אותס מודלים מורכבים אשר ברצונס לבנות. 8 . מערכות משווקת את 8ז0ק/א60-/6 במחיר 495 דולר. מחיר מיוחד ללקוחות המבצעים השבחה או החלפה - 149 דולר. לפרטים נוספים גא לפנות לאתי ברקין טלי 208 הודעות של חברות 6י. 6יי. 6 וו[ /גא אא - 02 / גו 1 אאמדפסשו - 200'2/ במהלך מפתיע מסוגו מינתה יצרנית הדיסקים ואטדאגשס את חברת איאיי.אם. לנציגתה בארץ. המינוי נעשה למרות שאי.איי.אם. מת- מחה מזה שנים בשיווק מוצרי אחמדפט/ו וג חחסזת, ובעקר סידרת הדיסקים הפופולרית 8 ע,מה זכתה להצלחה רבה בשוק הי- שראלי. יילקחנו על עצמנו את שיווק מוצרי |אטדאהטס לא כדי להתחרות בעצמנו ולא כדי ליצור מו- נופול, אלא כדי להשלים את קווי המוצרים שאנו מציעיס כיוס למשתמש הישראלי עס מו- צרי .1דוסזסש אחפךפמאויי אומר יור קליין, מנכייל אי.איי.אם. בין ההישגים הטכניים של מוצרי |אשזאג00 ניתן למנות זמן גישה של 5וח10 במגוון של דגמים, קצב העברת נתונים של עד 8א10 לשנייה, =פדוא של עד 350,000 שעות, זכרון ם6011 של עד 256%8 ותוכנות האצה מו- בנות כמו 15680685 ו-640116מדוא/ץ. רמתם הטכנית הגבוהה של המוצרים מאפשות ל-ו004%10% לתת חמש שנות אחריות לדיסקים נבחרים. *שכ|א *ככ!/ וס" (29/2 2/7 5002 6.0 05 8וא תוכנת "כרמל טורבו אנטי-וירוס", אחת מחמש תוכנות המדף הנמכרות ביותר בעולס בתחוס זה זכתה להצלחה | חסרת תקדים: וא בחרה בה להכלל במערכת הה- פעלה 6.0 205 החדשה, לאחר בחינה קפדנית של עשרות תוכנות אנטי-וירוס. כבר בשבועות הקרובים יופצו 15 מיליון חבילות 6.0 8-005, דבר שיהפוך את ה"טורבו אנטי-וירוס" של ייכרמליי לתוכנה בעלת התפוצה הגבוהה ביותר בעולס בתחום זה. תוכנת ‏ "כרמל אנטי-וירוס'י, אשר פותחה עייי אלי שפירא ויובל שרמן, משווקת ברחבי העולס ישראליות. מוצרים חדשים. באצעות חברת ייסנטרל פוינטיי באנגלית, גמנית, צרפתית, איטלקית, שוודית ועברית. בשנת 93, נמכרו בארהייב בלבד 2 מיליון תוכנות (!). התוכנה על גרסותיה השונות, מספקת כיום הגנה מלאה מפני כ-1,230 וירוסים. היא זכתה להכרה עולמית כשקיבלה את תואר :5017085 5 מטעם 8א46421/א 6 | (מר% 93 סקירה זו תופיע בגיליון הבא של המהדורה הי- שראלית). לאחרונה זכתה התוכנה להכרה נו- ספת כשקיבלה את אישורה של חברת יינובליי לשאת את סמל י;11משסאיי על גבי אריזות הגי- רסה המיוחדת לרשתות - וא/]א. 2 פִמָל "סיון: 0 229 לכ //20'כ, ///כו אש בעקבות סגירת מרכז ההדרכה ביידיגיטליי, הת- ארגן בית הספר ייסיון" והוא מציע מגוון רחב של קורסים בסביבת מחשבי ואקס של דיגיטל. ייסיון" הוא כיוס מרכז ההדרכה המוביל בה- דרכת מחשבי מיני (אוחט, פ|א//א ג ץ, 5/400). בית ספר ייסיון'י, המפעיל קורסים והשתלמויות בכל מקצועות המחשב ולכל רמות המשתמשים במשק, מציע מבחר קורסי א להכרת סביבת זו, הכרת מערכת ההפעלה 8!ואץ, ניהול המ- ערכת, פיתוח יישומים ופרוייקטים בסביבת אגצ, כלי תוכנה (רסיטל), ויישומים קיימים כמו גליונות אלקטרוניים המיועדיס למחשבי אגץ. הקורסים מיועדיס לקהל הרחב, למ- שתמשי קצה, מפעילים, תוכניתנים ומנתחי מע- רכות כאשר לכל סוג קהל מציע ייסיון" קורס מתאים מבחינת נושא ורמה. כל)ס א /וכיל אבי ברודני, מנהל אגף תקשורת בחברת אלדור מחשבים, המייצגת את אונגרמן-בס בארץ, מסר כי כרטיס הרשת החדש, הקרוי אג.1חם ד45/!א, מאפשר העברת מסגרות אתרנט בין כרטיס הרשת לזכרון המחשב בקצב של 5.3 מגהבייט בשניה, יותר מפי שניים משיטות ההעברה הש- כיחות היוס בתחום. הכרטיס מיועד לשרתי קב- צים ולתחנות הדורשות ביצועי רשת גבוהים. ו 2/וכוס). סכיכיס] מקרני ה-16, המשמשים להקרנה של תמונות מחשב על מסך גדול, מבוססים על אחת משתי שיטות: טכנולוגית ה-7"1 - אתוג/א 666 הת- שירותים. דישה, אך היקרה, או על טכנולוגית ה-7166 אתוג]א הותיקה יותר. בטכנולוגיה הפסיבית ממוקמים הטרנזיסטורים בשולי מודול ה-1/00 בלבד, בעוד באקטיבית ממוקמים 3 טר- נזיסטורים על-גבי כל פיקסל. הפיתוח החדשני של שיטת המטריצה הפסיבית משתמש בט- כנולוגית אד6-5ק8ו5 זסוסס אתוג]( 6אופפגק. בט- כנולוגיה זו קיימים 3 פילטריס (808) לכל פי- קסל, זה בצד זה, המאפשרים תצוגת צבע בשכבה יחידה. בנוסף לאפשרות להקרין צבעיס איפשרה הטכנולוגיה החדשה יישום שפורים נו- ספים: - מספר צבעים גדול (עד לכ-24,000 צבעים) - זמן תגובה של 10008 (המהיר ביותר בט- כנולוגיה הפסיבית) - יחס ניגוד של 1:20 חכרת דייטק מציעה כבר עתה 3 דגמים של מק- רני צבע בטכנולוגיה החדישה הזו של חברות םוסק 6מוא ו-ג)וא[אסחק. .יי ויכוס 0/ 0/2 /או) ויל ליק אלישים החלה לשווק לחיל האויר האמריקאי, את תוכנת ה-11154"8וא מתוצרתה. מדובר בתוכנה על טהרת הכחול לבן ואשר נותנת פת- רון מושלס לאבטחת מידע במחשב האישי כפי שמקובל במחשבים הגדולים (₪₪א/6 א1זג/א), אחד מיתרונותיו הבולטים של מוצר זה מתבטא בידידותו כלפי המשתמש והתקנתו הפשוטה על ידי משתמש מיומן ללא מעורבות טכנאי. הע- סקה יצאה לפועל על ידי מפיץ משנה בארהייב. מדובר בלמעלה מ-10,000 מחשבים אישיים וב- עסקה כוללת של כ-5260,000. מידע | עסק'. 00 2 %4 7 0 80/1 הג////1009, 2/0 0/ 1.514578₪ חברת מ.א.ג., המייצגת בישראל את חברת ד ואת , הודיעה כי הדור החדש של מוצרי החברה כולל מימשק 021 להדפסה ישי- רה בסביבת 5/וספאזאו על מחשבים אישיים. ההכרזה כוללת בקר הדפסה ב-400/600/800 נקודות לאינץ, על כל מדפסת המבוססת על מנועי קנון 6% ו-5%; כרטיס הרחבה 300 ז6חו/ למדפסות 14:66 3, המתחבר למבוא המ- קבילי של המדפסת; וחוא 800 - כרטיס הר- חבה למדפסות )13566 47 וקנון 188 עם ממשק ישיר ל-1כ6, תאימות פוסטסקריפט ו-0144/; ו-800 זפותחקתו/ - מדפסת קטנה מצי- עה ממשק ישיר ל-001 פשסחגו, תאימות פו- סטסקריפט ו-2014 במהירות הדפסה של 4 עמודים לדקה ובמחיר אטרקטיבי. זה ינת 4 פיספאנטח ישוי מ פ/ חברת ]א .1 .₪ הציגה בישראל כרטיס מאיץ תו- צרת .010781 אחמד5מאו מפזס ג חק המצטיין בהאצה מהירה ביותר של ישומי פוסטתו/. במ- בחן אזגואתואו של 1.485 70 גבר 155 ץק על טובי הכרטיסים הגרפיים בשוק האמריקאי עם תוצאות של 3.5 מיליון פיקסלים לשנייה. מאיץ 24840185 מכיל 8וא1 של זכרון על הכ- רטיס. הוא מצוייד בתוכניות שרות (8מזח זודט) ודרייברים. אלה מביאים לאופטימיזציה של יכולת ה-04ש שלו גם ברמה של 32768 צבעים וברזולוציות של עד 1024א1280. הכרטיס תומך בעבודה סימולטנית בשני מסכים בתאימות מלאה עם כל כרטיס גרפי בסטנדרט: ,פוא 8514/58 ,0 , 100 ,604 ועוד. הוא תואם לכל מחשבי ה-0ק: 486, א3865, 6, 286. סוכ[וא כ 658 1550012166 20 1-2 סוכנות הידיעות הגדולה בעולם | ל 55001066 בחרה ב-8468452א של חברת אלדין על-מנת להגן על תוכנות למקינטוש המו- פצות על-ידה. הזמנה רא- שונה כבר סופקה והזמנות נוספות צפויות בקרוב. הגנת התוכנה של אלדין למחשבי מקינטוש נבחרה לאחרונה עייי מספר חברות אמריקאיות גדולות. חברות הבוחרות ב-01580/א מציינות כי קלות השימוש במוצר יחד עס תאימות מירבית למחשבים שנבדקו הן הסיבות העיקריות לבחירתן. סל פ3לכק /לְכוגָת: לוא ]וויפוסי בימים | אלה הופפיע המדריך | החדש ל-א18050/ - תוכנת האנטי-וירוס החופשית הנפוצה בעולם. מדריך זה יצא לאור במסגרת סדרת מדריכי פוקוס-מחשביס לתוכנות. חו- פשיות. | המדריך מפרט את הפתרונות המ- שופרים של התוכנות החופשיות לבעיית הוול- רוסיס: ₪ שימוש בתוכנית 180568 - להגנה או- טומטית של המחשב שלך. ₪ שימוש בתוכנית א564 - לסריקת הקבצים בדיסק ובדיסקט. ₪ שימוש בתוכנית 015 - לניקוי וירוסים מקבצים. ₪ אופציות שימוש מתקדמות - לאבטחה מק- סימלית של הנתונים. במדריך 116 עמי ומחירו ‏ 33 שייח. ערכת אספטת השלמה ניתנת להורדה מתחנות 5, אפשר להשיגה במחסני תוכנות חופשיות וכן בהוצאת פוקוס-מחשבים על דיסק 1.2888 במחיר 18 שייח. בדיסקט המופף באמצעות פו- קוס-מחשבים, מתווספים ל-א180864 כמה תוכנות-עזר למילוי כל נפח הדיסקט. 20 050 ]ככ ]וא )כו 7 חברת מחשביס אוסטרלית. תשווק בישראל את מוצריה עייי חברה חדשה שהוקמה לשס כך, 16% ישראל. החברה החדשה היה בבעלות מלאה של 116 א6ק], החברה המובילה באו- סטרליה בתחוס המחשבים. החברה הישראלית תשמש גם כגישור לאירופה בייצוא המחשבים האוסטרליס. אסק] ישראל תשווק את כל מיגוון מחשבי -א1 6 מתחנות עבודה 3865%33 ועד לשרתי על. לרוכשים תינתן אחריות של שנתיים. במשרדי החברה מוקמת מעבדת חסגוגק6ות] נח6פץ5 משו- כללת על מנת לאפשר ייתפירת'י הפתרונות לד- רישות הלקוחות ואת ההתאמות לתוכנות הר- אשיות תוך כדי עבודה ברשתות תקשורת. 0 /ה52: 0/ 457 ₪ /220 חברת אומניטק-איכות הכריזה בימיס אלה על מחשב יימחברתיי חדש, מסדרת 66אם חפאוסץ של יצרנית המחשבים האישיים האמריקאית ג, הניתן להרחבה מדגס 386-33/8% עד לדגם 5. במחשב היימחברתיי החדש שילבה חברת 451 לראשונה כרטיסי ג01וא6ק, שגודלס כגודל כרטיס אשראי וחריצים בגודל מתאים. אפשרויות ההרחבה של מחשב היימחברת"י מת- בטאות גס במסך הגביש הנוזלי שלו, הניתן לה- רחבה ממסך מונוכרוס למסך צבעוני פסיבי ועד למסך צבעוני אקטיבי. /ו 0 386 00 - 009ו] 2 פכון גוס ג6 כַוי חברת 005% הכריזה על לוח-אם 386 006% בעל ארכיטקטורת זכרון 640115 פנימי ייחודי (88), שמבטיח ביצועים משופרים. לוח 0616% החדש, 40-א% ‏ 180048 מכיל דם6קואס חדיש שפותח על ידי חברת אזאסאסוזוא וכך זכ- רון 6408 פנימי דו-כיווני של 8%8, בעל מהי- רולות מיתוג של פחות מ-56ח10. בדיקות השוו- אה הוכיחו שביצועיו של 1008 עוליס בהרבה על אלה של לוח 386 דומה בעל 640116 % חיצוני. 40-א ) 1008 כולל מעבד סואג (40-אכ 386ג), 4 סלוטים לכרטיסי הר?חבה של 811 16, שני כרטיסי 8 8 וכך 5 ]א כסטנדרד. הלוח החדש משווק בי- שראל על ידי אי.איי.אס. שט!,| ישוי ווסתכייש ₪03 / (גסת: 20 חודשים ספורים מאז הכרזתה - וכבר נרשמו 0 יישומים מסחריים למערכת ההפעלה יבמ 2 2.0. מספר זה נוסף לעשרות אלפי הלי- שומים ב- 205 וב-608חו/, הנתמכים על-ידי מערכת ההפעלה, שזכתה בפרסים רבים. כ- 500‏ יצרני תוכנה עצמאיים הוציאו לשוק מגוון יישומיס ובהסם מסדי נתונים, מעבדי תמ- לילים, מוצרי תקשורת, חבילות ניהול חשבונות, כלי פיתוח, מוצרים לענפי תעשייה שונים, מוצרי לומדה ועוד. התמיכה הרחבה של יצרנים ב-05/2 עתידה לה- תרחב יותר ויותר. יצרני תוכנה גדו- לים כמו נובל, לוטוס, וורדפרפקט וחברות נוספות הצהירו, כי הס עתי- דים להוציא לשוק בקרוב מוצרים ל-08/2. שכות, חק /כזכ)! 22/10 15 חברת מאג מערכות לייזר, הכריוה על מבצע במסגרתו היא מציעה לכל הרוכש מדפסת לייזר מתוצרת 15א0, תוכנה אחת חינם לפי בחירתו: * תוכנה להכנת מצגות | - דאספפפת * תוכנה לעריכת גרפים - 64-087₪ 04- רוכשי מדפסות בעלות טכנולוגיית א/ו684 (דגמי 3200 5ק 15א0, 2000 75 15א0, 1725 05, 0 8א0), יכולים לבחור תוכנה אחת חינם משלל התוכנות הבאות: * תוכנת יירב דף" + יירב כתביי למקינטוש * גליון חישוב אלקטרוני 5861.6ק64-50 * תוכנת גרפיקה דאןק-64 רוכשי מדפסות הצבע 6010850877 068 0, יקבלו חינם את תוכנת העריכה הצ- בעונית למקינטוש - 640181 של חברת זַזם. <תמונה 5> 0% 00-2] /אַת-2') וי כמענה לדרישה לקצבי תקשורת מהירים לשי- מוש ביישומי מולטימדיה ויישומים מתקדמים אחרים, התאגדו יצרני תקשורת מובלים לפיתותח תקשורת אתרנט מהירה - 100 מגה-ביט בשניה - על חוט טלפון רגיל (קדש). היצרנים הס 360% (בארץ: בריקוס-מסוף), 5 א (בריקום-מסוף), | א50 (באר: א.מ.ת מיחשוב) ויצרנים נוספים, שיחד הציגו מערך של יעדים טכניים, ההכרחיים לדעתס כדי לממש סטנדרט 100 מגה-ביט בשניה. יעדי הק- בוצה הס: * לספק הגירה זולה לאתרנט 100 מגה-ביט בש- ניה בכל ההתקנות. * להבטיח פיתוח מהיר של סטנדרטים עייי של- פור ממשקים סיימים. * לשמר פרוטוקולי בקרת גישה למדיית אתרנט (6/א). * לתמוך בסוגי כבלים וחיווט קיימיס. אפולויס / לכ 2/9 סז )ל אותז חברת אינפורמיקס הודיעה כי מסד הנתונים הפופולרי פועל על מערכת ההפעלה 6ג\אוחש של חברת יוניבל. מוצרי אינפורמיקס האפשריים למערכת הפעלה 6גּ\אוחט הינס שרת בסיס הנ תונים אינפורמיקס 86ג1ח0 וכלי הפיתוח מדור רביעי ,401 אוחחס)ח]. מערכת ההפעלה טתג/אוחט הינה מערכת *וניקס חדשה הפועלת בטכנולוגיית שרת/לקוח. חברת יוניבל, בבעלות גובל, מפתחת מערכות יוניקס לסביבת גובל. חברת אינפורמיקס בארץ מיוצגת על ידי קומ תעשיות תוכנה מקבוצת פורמולה. את נובל מייצגת באר חברת משוב מחשבים. מס 27559 -3יו 3 כמָאוע י-000/% המדפסת הניידת של :1 פועלת בטכנולוגיה של הזרקת-דיו המשמשת בכל מדפסות ה-696ע החדשות, במכשירי פקסימיליה ובתווינים. כמו ה-500 63866 השולחנית, מפיקה מדפסת הניל- דת הפרדה גבוהה של 300 נקודות לאינטש במ- הירות של עד 3 עמודיס לדקה. למדפסת ממשק מיוחד לתמיכה ביישומי חלונות של מיקרוסופט, המאפשר הדפסת גופנים מדורגים מסוג 6ע61וחד בנוסף לגופני מדפסת. גודלה של ה-6661כ הניידת כמחצית מגודלו של מחשב-מחברת ומשקלה כ-2 קייג בלבד. מחיר המדפסת באר יהיה פחות מי-51000. 1 2 1 /ק2/י דצ צאסואטוא 601080 הכ- ריזה על סידרת טייפים לגיבוי מקבילי של מחשבים ניידים ושולחניים. הם משווקים באר ממלאי אי.איי.אם, נציגת 60108400 בישראל. הטייפים החדשים, מסידרת 80ואט1 ממאא גאיז, מוצעים בנפחיס של 120%18 ו-8/א250. הס מתחברים ליציאה המ- קבילית של המחשב ומאפשרים גיבוי מהיר של הדיסק בקצב של 88א8 לדקה בדגם 8/א250 ו-8/א4.5 בדגס 8!א120. בומן הגיבוי משרתת היציאה המקבילית הן את הטייפ והן את המדפסת, שאינה מושבתת בזמן פעולת הגיבוי. /שָוכ /עא0ָכיי שו 26 90 זז משוב מחשבים מכריזה על חתימת הסכם שיווק עם חברת 695616, מפתחת ויצרנית שרתי הד- פסות ופקסי לרשתות גובל. במסגרת ההסכם תשווק משוב את 6שקאג, שרת פקסי לרשת נובל, ואת 7₪%ת13 ו-60765, שרתי ההדפסות לרשתות (ראה מאמר יישרתי הדפסהיי בגליון זה). שרת הפקסים מקושר באופן מלא ל-גאוו6א, ובכך מונע את הצורך בהגדרות כפולות של מש- תמשים וקבוצות. בנוסף לשירותי הפקסים, משמש 66ז/אגת כשרת הדפסות אשר ניתן לקשר אליו שתי מדפסות אשר ישרתו עד 8 שרתים ועד 2 תורים. פקס אשר נקלט במערכת יודפס על מדפסת המקושרת לתוכנה. 7 5 2 4 / טרצגרדרז: הד<בר2<+ורר המערפהי. לי ה שרי ווה [ וא וזי הודעות של חברות אק 3 פיי /ו/6ית2 20/1 27/2 יימיראז'יי, המתמחה במשחקי מחשב ולומדות, הכריזה על ייאנציקלוידעיי - האנציקלופדיה המ- מוחשבת הראשונה בעברית. היא כוללת מאות ערכים שונים, כאשר כל ערך מלווה בטקסט וב- תצלום צבעוני, בליווי קולי-מוסיקלי ובחלק מן הערכים אף בסרטון וידאו. האנציקלוידע | היא הסבה לעברית של סנת6צ40 6686!וסתא, הנחשב לאחד ממוצרי התוכנה הנמכרים ביותר בארהייב. האנציקלוידע אינה מחייבת תצורת מחשב - חודית: אפשר להסתפק במחשב 1א, מסך צבע (500 ,04 או 5%6) ודיסק קשיח. רכיביס נוספים כמו עכבר או כרטיס קול (כדוגמת ייסאונד בלאסטריי) מומלציס בהחלט, אך אינס הכרחיים. מחיר האנציקלוידע - 199.90 שייח, כולל מעיימ. ניתן להשיגה בחנויות מחשבים, ברשתות השיווק, ברשתות (סטימצקי ואחרות) ובחנויות ספרים. 2 7 5 0 0 אוש]] חברת בי.וי.אר. מגבעתיים שילבה את בסיס הנ- תונים אינפורמיקס בכל מערכות הסימולטורים לטיסה שהיא מפתחת. בסיס הנתונים יאגור את נתוני הטיסה המתבצעת בסימולטור, בנק הפ- רמטרים המגדירים טיסה, יאסוף אירועים ול- עבד את הנתונים לטובת חקר הביצועים, בע- קבות הטיסה שבוצעה בסימולטור. בי.וי.אר הישראלית מפתחת ומיצאת סי- מולטורים לכל רחבי העולם. מניות החברה נס- חרות בבורסה בניו יורק. ומר ככ צניון ור י2ה. בערה ורוג ו ינה כצורר יוו וו'ו | | גיגרשוה או גניר 4 | ויר א אדוץ | גי תוו כוגיריוו ווהוזל ‏ מזשוויןי שליצור עו גו. זתרי וווון' ויו (רגייינו (ננשריוון 0007 שוחו אשוום ו | ש - - 5 ישראליות. 22 7 ₪ ו ויש]] 650 206 72 חכרת בי.וי.אר. מגבעתיים שילבה את בסיס הנ- תוניס אינפורמיקס בכל מערכות הסימולטורים לטיסה שהיא מפתחת. בסיס הנתונים יאגור את נתוני הטיסה המתבצעת בסימולטור, בנק הפ- רמטרים המגדירים טיסה, יאסוף אירועים וי- עבד את הנתונים לטובת חקר הביצועים, בע- קבות הטיסה שבוצעה בסימולטור. בי.וי.אר הישראלית מפתחת ומיצאת סימולטורים לכל רחבי העולם. מניות החברה נסחרות בבורסה בניו יורק. כו כ[ 2 ו סָסִיבָא, אבי ,2 2 530/06 אִמָיכ)6יו חברות התוכנה בעולם מפסידות מדי שנה 2 מיליארד5 כתוצאה מפיראטיות תוכנה: המכירה שלא כחוק של תוכנות מחשב. כך אומר צ'רלס האריס, היועץ המשפטי של אוטידסק אירופה, שביקר לאחרונה בארץ. = התוניס אותם מוסר האריס, הם הערכות ה-854, קבו- צה של 10 חברות שהתאגדו למלחמה בהעתקות תוכנה. בין חברי הארגון: חברות התוכנה או- טודסק, בורלנד, לוטוס, מיקרוסופט, נובל, סי- מנטק ועוד, ויצרנית המחשבים אפל. אוטודסק ישראל מקיימת בחודשים האחרונים מבצע רחב היקף נגד פיראטיות תוכנה. במסגרת פעילות זאת אותרו משתמשים לא חוקיים בתוכנת התיביימ אוטוקד. קיוויוא, כין אא/(ןא, א כו בי חברת המחשבים א50 (בארף: א.מ.ת מיחשוב) וחברת התוכנה מיקרוסופט הודיעו על שיתוף פעולה לאינטגרציה בין תוכנת קישוריות 0? של אעפ (א-6ק) ובין משפחת סביבת ההפעלה חלונות (5אוססאזאו) של מיקרוסופט. כך יוכלו מעתה משתמשי 3.1 פאוספאזאו ו-5אוססאז/י זא הצפויה, להשתמש במוצרי 8שא-20 כדי לגשת ממחשבים אישיים לרשתות מחשבי <ו- ניקס ולמערכות פתוחות. אע5 תספק דרייברים ל-5/וספאאצו לקבוצות עבודה במהדורה הקרובה של >שא-0ק, ומי- קרוסופט תוסיף את תוכנת 8פא-0? לרשימת רשתות התקשורת שייתמכו במהדורה הבאה של 5אוספאזאו לקבוצות עבודה. תוכנה זו עתי- דה לצאת לשוק ברבעון השלישי של 1993, עם גירסה מוקדמת למפתחים ברבעון השני. 4 מוצרים חדשים. שירות'ם. מידע עסקי. רשימת הנמפרסמים שם אוטוקד איוטה אימפקט אלדין אלישים אלמוג סוכנויות אלן מערכות המחשה אפלקר א.ר. מחשבים באג מחשבים בי טכנולוגי ביטס 8 בייטס בריקוס גרפיקס דאטה פלוט דיגיטל דייטק הוצאת הוד-עמי הוצאת פוקוס-מחשביס וורדמיל - אינטרסופט חילן-לוטוס חשבשבת יבמ ישפאר - סוני כיוון מחשבים -דגש כלנית כרמל-קרית המחשב מיחשוב מתקדס מילטון מיקרונט מיקרוסופט מיתן נובה טרוס נין נון נטקוס סיבית סיון סימפקט סיסקום סקסטס עדים קבוצת מ.א.ג. קרט שיווק רשף 64 - פס 6 אסא 5 3 1 57 ,0 עמ' הודעות של חברות (המשך מעמי 147) הוא פונקציה ט/זטפס)א שייממחזרתיי את הזמן, המובע בשעות אמיתיות (24*השעה), במחזוריס של שעה 1. האפקט שלה הוא ייקיצוציי ערך הש- עות השלמות והשארת ערך הדקות. לדוגמא, בשעה 9:36 נקבל: )910)0.4*24,1(/24-0 4 החלק הכתוב בשורה השניה זהה למה שה- שתמשנו לעיל. הפונקציה בשורה השלישית מו- סיפה את ערך השעות השלמות, אותן קיצצו עייי הפונקצית ססוא בשורה הראשונה. הפתרונות שהצגנו אינס היחידים, כמובן. ניתן לוותר כליל על שימוש ב-%100%807, אולס דבר זה יחייב שימוש בתנאים (1ש) ויסבך את הנוסחה עוד יותר. מחבר המאמר, זהר סקס, מוכר בקהל משתמשי הגיליון | האלקטרוני כמחבר ספרים ומנהל חברת סקסס בעיימ. סקסס מתמחה בהדרכת משתמשים בגליונות האלקטרונים, בהכנת :י- שומים ובמתן שרות תמיכה טלפונית לפתרונות בעיות. אפשר להתקשר אליו בטלפונים: 2, 725648, 03-725659 פתרונות בפקס: 03-721863 (המשך מעמי 145) ולאחר שנגיע למצב של יציבות וחוסר רצון, לפ- חות זמני, להמשיך ולפתח את המערכת, קרוב לוודאי שנתכנת אותה באמצעות ייפאליי של פר- דוקס למערכת סגורה, מונחית תפריטים שכל משתמש יוכל להפעילה ללא הדרכה של ממש. החלטה סופית בנושא טרס התקבלה. המחבר, :וסף לבון, הוא רואה חשבון מוסמך (מייא) אשר ידון, במסגרת טור אישי קבוע, בנו- שאים של מיחשוב בחשבונאות. הקוראים מו- זמנים להפנות אליו שאלות ספציפיות לה- תייחסות, בעיקר בנושאים העשויים לעניין את ציבור הקוראים הרחב. אפשר להפנות מכתבים לת.ד. 6512 גני יהודה, 5, או למערכת 40/2185 6/המהדורה הישראלית. או לפנות אליו טלפונית למספר 0. ישראליות. (המשך מעמי 132) למחשב האישי משתנות ומשתפרות כל הזמן. למרות שלרבים מהמוצרים צפויה דרך ארוכה בתחום שיפור הממשק, אין ויכוח על העובדה שלפנינו גישה לעוצמת שרטוט שולחנית חסרת תקדים. התאמה למשימה: תוכנות שרטוט דו-מימדי תוכנת תיביימ צריכה לשלב את כל הכלים שהי- נך זקוק להס לצורך משימות שרטוט רגילות, במוצר המאפשר לך לעבוד במהירות וביעילות. דרגות "התאמה למשימהי, המצויינות במ- שבצות הציונים המלוות את המאמר, משוות את תוכנות התיביימ לפני היכולת שלהן לטפל במשימות שרטוט דו-מימדי רגילות ביותר ומ- שימות ניהול משאבים. בעוד שכמה מהתוכנות מצטיינות בכול משימות התיביימ, רוב המו- נריס חוקים רק בתחום ספציפי אחד או שניים. בכדי לקבל ניקוד גבוה בשרטוט אדריכלי, על התוכנה לאפשר לך לשרטט קווים כפולים ול- נקות בקלות את נקודות המפגש ביניהם ול- אפשר גמישות בטיפול בסמלים. תוכנות בעלות יכולת חזקה בתחום זה עשויות לתמוך ברשתות תיכנון (68105) משתנות ולהיות בעלות יכולת :בוהה בקישור מימדים ( 4550014778 6אזאסזפאם!וא1ס) ויכולת חזקה בהמרת קב- צים. טיפול טוב בטקסט מאפשר הפקת שר- טוטי המחשב בעלי מראה מקצועי מהוקצע. לבסוף, מהירות ופשטות בשימוש, הקובעים את הפרודוקטיביות של המשתמש, ממלאים תפקיד מכריע בשמושיות המוצר. . וב '220/'-4//5?) 0 סיכוי///23127 23/00 כ/יות2 תיסם מחשבים הכריזה בימים אלה על מדפסת סיכות חדשה של חברת דטה פרודקטס, הק- רוייה 455א/1, בעלת ביצועים גבוהים בעבודה מאומצת במיוחד. המדפסת החדשה מדפיסה שלוש שורות בו-זמנית ויכולה להדפיס עד 0 שורות בדקה. מחיר המדפסת לצרכן: 0 דולר. מוצרים חדשים. שירותים. מידע עסק. בכדי לקבל ניקוד גבוה בשרטוטים מכניים, על המוצר להציע מגוון סגנונות בקישור מימדים (כולל רדיוסים וקטרים) ולהיות בעל יכולת למלא שטחים מסובכים בקוים מצולבים. על המוצר גם לתמוך במבחר גדול של צורות גאומטריות ודרכים לטפל בהם, מגוון של אפ- שרויות * הצמדתיי גופים (?4א5) לרשת התי- כנון, יכולת חזקה בהמרת קבצים, וגמישות בטיפול בסמלים. הצגת פרטים עס הקשר לגוף הינה יתרון. יכולת טובה בטיפול בטקסט כולל עריכת טקסט המובנית בתוכנה, ויכולת ליצירת עיצובים מלוטשים. ושוב, מהירות ופשטות בשימוש מהווים שי- קולים מכריעים לגבי הפרודוקטיביות של המ- שתמש. דרוג שרטוט בקבוצות עבודה מבוסס על הע- רכתנו באיזו יעילות כל חבילה עובדת בסביבת רשת מחשבים, באיזו יעילות המוצר פותר מא- בקי קבצים בין המשתמשים ועד כמה המערכת מאפשרת יצירת שרטוט משותף. רשטן רב-משתמשים ותמיכה בלקוח/שרת ובמחשבי הרשת הינסם יתרונות גודלים. הקלות ביצירת ועריכת תכונות טקסט, כמו רשימות חלקים או רשימות חומרים, הינס השי- קול העיקרי בקביעת ההתאמה של חבילה לני- הול משאבים (או ניהול מידע). חבילות המ- סוגלות לעדכן אוטומטית שרטוט, בהסתמך על השינויים בבסיס המידע, מקבלות אשראי גדול יותר. בחבילות לחלונות, תמיכת פע להחלפת מידע עשויה להיות שוות ערך. כיון שרביס מהמנהלים אינם מומחים לתיביימ, הקלות בשימוש הינו מרכיב בעל חשיבות עליו- נה בהקשר זה. 090 כו[ןי ו פויעק[2 22| 70 יון כיכו)/י חכרת זודיאק מרמת השרון, התקינה בבית המ- שפט העליון במשכנו החדש בירושלים, מערכת ץמא-60- רשת של כונני א5-80פ6 המשמשת את השופטים בלשכותיהם. המערכת מותקנת על כ-20 תחנות עבודה, ומריצה במקביל את תקליטורי פסקי הדין והתקדימים פדיאור ות- קדין. ₪ 0 2 שראל| 155 מרץ 3 156 ₪ צגים רב' תדר. השוואת תכונות עיקריות הטבלאות בעמוד זה מסכמות את תוצאות המבחנים הפורמליים בשני מצבים: תצוגת 70 480 א 640 (תצוגת 024 ז6ק5 0 א 800. בחמשת העמודים הבאים אנו מסכמים את התכונות העיקריות, של 58 הצגים שנבדקו, בצורת טבלאות השוואה. הס- קירה הסובייקטיבית מסוכמת בגוף מאמר, בעמודים 34 עד 56. ב ההטוח ואב וזו וו ו ו ב הַהוהסוצט6ה? הַהוהסותבטשהוק 1/3606 66ה6מָו%6ה 1:560‏ 66הבהוהט] חא (חח) ו + חח + (וחחז) ₪ *(606601) 55 4 7 00 4 399 5 דג 8 00 26 בא [ן 55 6% 07 5 0 ב וגו 2 44 ₪053 !₪ וס 1 4 יי 22 00 00 מ 7 20 4 0 0 05| 268 0% 24 ₪ 15 ה8563] 1 וי 1 23 12 45 383 שו ופ 8 ו 18 יה 48 6152/8 נסיחסנטא 08 4 1066 03 2 5 הב 1 ב 26 2+ פי 5 1 [ין 90 7 1% 7 22 2 0% 027 08 42 :₪ ו ₪ 2:00 8= 0-0 3 231 ₪ 6 18 200 24 1 וי 3 7 27 ₪ 20000% ז5טטסוזק. 8 8 29 8 ה ו 23 5 3530לק1 כו ו 28 10 6 פתוהפחט. ולב 7 0% ₪ 55 0 הסיצ:וז!ג'! בוב ד 56 20 3 5 2 + 5 חס זנ 83| אשד 0% 3 2 בפטטוע: הנוז סו ופטסחוק | צחוחסוה פטס הו (חווח) 0% לבו בש ב 26 091 7 6 3 208 0 3 6 וו07 4 ד 08| 7 06 288 בא 270 0% 22 4 3 0-58 4 055 3 ג אל 7 7 5 055 7 207 3 בי אי 16 6 1% 0033 95 1 ול 28 064 23 5 52 3 6% מ 55 8 ]סקסו | 6חז8 15600 6סה6חָזסצה500א (וחח) ו 4 20 ו 207 4 3 108 [) 008 הי ה 26 03 1056 3 44 ה 9 55 33 0% 23 5 28 35 ב 0 23 זי 29 22 [) 1 יי 3 א 23 8 000 007 7 24 07 0-0 066 3 2200 200 233 3 א וי 0-9 הי 10 03 7 16 08| 3 222 וו 99 ה 7 555 00 200 7 ו [יי) 6 58 מ 1% 1 הז 008 270 22 008 3 ה ו 0-1 28 ב 255 7 008 יי 268 יי שי ב 205 5 255 0 ה 3 8 3 1-9 אסודט ₪501 480-צט-640 בי זוא זט ) || || ]85| || || | |ש|פ |פ|פ|פ |פ|פ |ם |ם|ם |פ|פום 6184288 החנהב לוזב 6 שו ז300. 0 | ה. +26 1010568 01 . 4 ה%סזסווא וה 7 6 זז הס ה 00 21411 סת6זת. חס זי 1024 חס זז הסוא ז60!0 150 הסופו0 007006 ו 18568 0 18568 8 5 8968וו0 הדו 108 0000651 108 00063 05 10 15 ה01563קט5 ו841550/ה1/186 05 זסוס0 6312 זהוסלפט'גע/פק ואפ 5 60 6314 זתוסלטט05//91 181 : 05 00/07 6319 זחיסקטט31// 5 18 סהץ5>חות1 והוחס06! 5 6הץ%5חוח1 106070 6 0 ד ואו 6 פטפו ו 340 11635600 חכ 30% וזו 1066 6 סתץפוזוטו! 60 6 5 [ן | 7 זו )288549506 |/86 00016 . 4 סש בח 5 4 | וי 8-ו 8 פץפוופו. 50 60000 10135600 5 7 0 00 8 +08 סחותפ5הטפ. 0 פחוו!פתטפ. 00 | +40 008568 וד +50 חסוזם 00| ועד טסו 6 0 5 ו הס 001 466 דא אש ₪ צגים דב' תדר. השוואת תכונות ע'קריות רא קיים ךר ק"ם ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 1 א | הי 4 00 21 תת יי 07 וסג ופה 1 00/0 ו הַחו82וח8 המחירים הנקובים הס לפי 0 חוום סוחס זט זסוו סו ה ה00508! | +35 ה00508/!) | 35ה00508וון ב אוְאִ8אַוְא0 = | המחירון האמריקאי 0 5 | 0 00 0 1000 5-00 0000 1-00 0 .| | 0 ל 1000 1-0 ו 14 5 4 134 15 4 5 14 מ ₪ 5 14 מו (שחטחו חו ,!018003) טקופ טסט 112 14 18 ₪ 14 | 138 5 15 138 15 6 13 (65ח6חו) 5170 501600 !פופו 5 1667 154 ה 15 115 155 4 5 54 45 ו 35 1455 (65חסחו חו ,4/0ז) 5חס/פתסחוום. 220 0 מו 24 189 22 00 200 200 150 21 26 ₪ (פטחטסק) זוח סש - 0 0 00 12 0 0 זי 172 72 12 2 72 72 (65ו!סחו) 0808 זסאיסק 01 תזחָח0 1 : 5 0 01098 ןי זו סז 08-15וחוו/ 5 0 63 | 08-15 0 681/46 מ | ]| 600600 | 0000060 0 סז 08-15/חוו נ ו 08018 08101 0 5ווח הווח 5ווו ווח ווח ווח ו 5וווח ווח 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 1 51908! 00 ₪ ם [₪] ₪ ₪ ₪ . . 4 ₪ 1 . ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | א ₪ | ₪ 1 ( א ם . ₪ ₪ |--₪ מו מו ₪ ₪ = ₪ ₪ 1 מ . | . . . ₪ = ₪ ₪ . . [.] .ם (600 א 800) 6 זסקטפ. ₪ ₪ ₪ ה = ₪ מו מנשיי|ףע ₪ וו אש | מ מווור ₪ 0 סם ממ שד סם ₪ ₪ הא ₪ ₪ | הא בחר | הא 0 | וה ₪ סם בב | אא - | ** ו ם ₪ | סם וו מ 5 | 06810 8 ברו | [ יו 8 ₪ 6 בי 6 מיו | 8 6 בי 106 !וזש זס 806 18 8נ1 8 ₪ 18 14 8 8 8נ ו 8 18 14 108 (65אוק] חסו'ט16501 613606 זתוחסח וחטוחוא3/! 5 5 55 ו 65 100 0 5 55 1 65 ה | 55 (2/) ת01וש0ח08 060ו/ 20 0 0 100 220 00 5-00 5-0 0 20 4 0 (?1) /חטטף19 הַתיחחה50 /601168/ 00 538 58 48 5:18 0 שך 8 = 58 45 0 0 ך 4 ]| 8 7 0 ה 50 108 הח [12]] 18195 1617050 63 השע התטרואה ו 7 אא | אא א/א 0 ₪ | ןו אא הלו 70 12 15 שן 0 ₪ 72 72 ₪ % הר 0 1 2 2 > 2 |: 172 72 12 172 2 12 2 34 172 (600 א 800) 0 קפ 172 55 55 172 12 12 1 72 4 ₪ | 72 (480 640) 04 סח5-חזט טוא סח וטוט 1ס5- וטוטוא | | | הסת5-חטיטטו/ חסח5-וחט טסו וטו ₪ חסו5-וחטו90ו 1 דוסח5-וחטו0: ]| הטוס חסח5- וחטו60ו/ הסח5-וחטו60! וו 08| 056 08| 08| 08 08| 08| 08| 58| ב 08| :₪ [החוח) תס1ו !וז 6זטוחפק8 זס תסזום וסם 6 הי וו הת ]| השס מזתי ₪ון הזוחו הח ₪ גח |18וחו0 זס ססות 10 175 55 [₪ 10 12 [ (8115/) חסו1קוחט5חס6 וסוס ם . 5 [) ם 101000055 ג/א 4 12 א א 5 51086 ץ!1808005/טוחו5 01 זספרחט | א - ₪ 2 א גא 5811/05 08016ו501-681ט 01 זסטותטת 05 0 81000 0101 חסוז!פסק 711631ש/!0018קו101 8 [68ו101/0071 וזו סו 0510 |0716/ ה חותסוו51 סח ופטח 0 הזופ 0/6ע-240/-120 (00ו5ח310-50) מו ד ו סם אמ [₪] סם 0 ₪ צגים רבי תדר. השוואת תנונות ע'קריות לא קייםר) קיים ₪ וא 100 10 -5/08106ק 181 | -סטו8ש/5ק 88| | -5//9106ק ואו 1 0 | 40005 208 | 05וה000ה 08 ווסם וו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 5סהץ8אהוחד | | 45 סהץפאהוחד זחוסק | זס!00 5314 וחוסק 1 561 152 433 | 7 15 ח8568זו01 | 1555 חמס5מזווו. | המחירים הנקובים הס לפי הניו 5 המחירון האמריקאי | 56800 | | 9500 | | 00 000 0 [ויי וי 1-00 00 ו 8 1 7 15 155 4 [ 15 5 (6085: ץ/החסחָ3ו0) 5178 פסט ד 15 7 15 112 ו 112 17 145 18 86 שן 445 15 5 1551455 45 (65ת6חו חו ,1000) פחסופתטוחום | 25 210 22 8 22 23 42 (05חטסק) ףוסש 72 12 0 12 12 (65תסחו) 80/8 ז6/יסק 01 ח01ח16 ו סו 08-15וחוחז ב 5 0 1006 ו - ו ו נו) 0 0808 01 ווח וח ווה | | 5והווח וח 5ווח 8 8 8 [ 8 5 61680 100 120 סה 768 א 024 הו 768 א 1,024 (600 א 800) /0/ 5081 (490 א 640) 08/ 5 5 וא 5 1 810ז6 02 ₪ ₪ש₪ח"הקם | 6ופפוו 8 6 6 6 6 60 שוטפוז 6 ב | 10000 8016/ז8ע זס או 8נ ו 10248 8 18 8נ 1 8.נ 1 18 8 8 8 8 חסוזט!1850 16118660 ותסת ותטרחוא8 ו 5 ₪ :₪ ₪ 65 [₪ ₪ 90 0 ו | 5070 | | 0 ה 0 00 00 0ו-47 20 0 0 (2) 1100 50810 [08זוס/ 2518 יש 1-00 2218 2-0 2-77 2-0 (12) 190000 5090 [18חסקוזסהן 1 א/א א 4/א א/א אא א 1 /] %6 10 72 172 00 12 12 0 12 10 2 7 6 6 12 72 172 72 172 12 12 ₪ 172 172 (600 א 800) 0 זקט5 55 ₪ 55 12 4 1 72 12 12 (480 א 640) /0/ וא יו חספ ספ וו הטוס סו5-חחטו 60 ו ופ הט וטו חסון5-וחטו1/60 05 58| 58| ו 8 08 0-8 הז 8 8 058 0910 זס ווק וסם ו וגזוחים ואוו 8 8 0 וגווס | ו 0 ו זוה זט 80 תג 110 0 0 3 110 110 10 1 120 120 ו ₪ ₪ ם ₪ ם 10085500 סזסו/! /א 3 3 א/א : ה/א 2 4/א הא ה/א א/א 56115 510180 ץ!₪005ח8ז!טרחו5 !0 זסטוחט אא 33 13 א/א א/א 2 ה/א הא הא א/א וז 08018ו0501-001 01 זסטחוטא זז אמ ו םש ו 6חו816וח זטוס 0 ₪ח ₪₪ש חסוזו05ק |הסוזזשץ/!הוחסקוזסר1 2- שש 56 8/6168 1חסקוזסר 1 ₪ סם 1 זז 8/חתוחסוו!פטסחו ב ₪ 8 [] [₪ [חוטזוצאפ וסצ-240/-120 [ו ו טם טםם ₪3 ₪ 1 | שש | | שש בסם בם םש טם | 6 וה 020510 ₪ צגים רב' תדר. השוואת תנונות עיקריות 8 18 8 18 | 6 18 | | | | בו 7 פוט ווק ||86 6זהאסגק וי אסטבחף3ן 1:8 200% הו 4 |1006 00 [8100וחו651) 5399.95 00 14 15 13 15 5 55 | 5%1975 125%14 15 50 ו 0 00 0 0 88 12 12 5 סז וק | 08-15 0 08106 0 0 הווח 5 8 8 | 8 8 8 8 65 20 20 2-8 א/א א/א /א א 172 172 12 12 12 4 5 טוט וטוא ו חטו0סו 0-08 0=8 08 008 8 8 ות ומוס 0 5 5 110 ₪ א א/א ג/א 2 ה/א א/א א/א 2 טוק 20000 10 15 5 5 200 12 0 ווח 8 6 18 05 1000 172 חסת5-וחטו60וא 0-8 ומזוום 0 ₪ 10 10 ט ו [ייב)ן 2-0 14 5 14 20 172 ו הוח 8 הדפ > חסח5-הטו1/60 8 וזופום 5 בי 1055 2000 | 12 114 242 2 ב [ יו 8 שאו 8 :: 7-0 20 12 72 וטוטוא 008 0 ספא סחץ8:ז!טוא 0 6 זא 6 סחץ8 וטו א 00 | (8180וח/65%] 5759.00| (8160וחו951) 00 5635 ₪ ₪ | 15 ₪ 8 | ₪3] 16 563 | 3 25 32 | 5 1 12 2 5 סז 09 | 08-15 0 0906 | 08-15 0 וז 8 8 8 ם [₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪3 ₪ וג 6 וט 1.2800 028 8 55 ₪ 5 00 0 0 166 2-7 299 א הא /א 70 20 00 12 [] 2 12 9 ו חסח5-חוטו0ט ו 1סח5-חטו60וא 8 08 08| 8 והווחם ה 0 15 10 [₪] ₪ ג/א 19 א א ם תק ו וחפופטפזוות ה508א0!] וי 40ב 4ז יי 1000 5 14 138 12 2 | 139%137%152 2 25 0 20 ו 0 ווח ווח 8 8 ו 55 0 2-1 8 8 0 00 28 לא קייםך] קיים ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (85הסחו חו ,ץ'3ח0ף8ו0) 5176 פסטד (05חסחו) 5176 501600 5116 (665חו חו ‏ 0) 5ה0פהסוחום 3 (65ח6חו) 6806 זס/יוסק 01 160018 0 6806 4080101 100 6005 1204 ווווחסה 768 א 1,024 ו 768 א 024 1 (600 א 800) /0/ 50097 (480 א 640) 6 ב 5 !ופוס | סו 58 | הסוזה זט 0 10 306 וע זס 60או] (6!5אום) חס/1ט/1850 16718600חוחסח וחטחוא3 ו 80001 060 (2) 700606 הַחתח508 !61168 חסת5-וחטו1/60 08| ואווחם 100 ₪ 8 א 12 12 3 סש 160 08| ואוו ו ₪ 12 -ן (?) הסט 9ז! 50 18 סקר (117) 8105 ו'101185 | ודוסע זטרחו3%ו/! 4 הסה 768 א 1,024 (600 א 800) 6 50067 (480 א 640) 04 ב (וחוח) הסזו !וז 8זטדוסקה זס מסזוס וספ 5 01181 זס התג (115/ש) סוק 605 זס עס שו ז0068550זסוו)! 05 51 000ח18!טרחו5 01 זססוחט 5 80859הו0561-081 01 ז6טוחטט] זז ב 100 סו הסוזו005 /68וחפץ/!18חסקוזסו 6 |[ שצ/|18 07120 01510 6 םה הוחטר5 סחי 6 .120-200 זוא 600 ח0ו0ו180 ] 1/6 / ב ₪ צגים 6 ופ סו 00 סז הבע 000 15 ו 15 27 0 172 0 0 ו ווח :יו 8 8 . . . ₪ . . 6 8 8 18 0 0 20 0 00 8 7 / 172 12 172 72 12 4 | א 088 הווחי וג . 2 2 חדר. 650 5 וח בנ ד 8 פטוק 0 0 14 = 12 142 172 ו 5 183 15 23 0 12 5 14 183 00 12 5 0 צו 8 (00ו8010-5605) 8 6 6 נא 18 8 0 55 5 20 720 20 20-00 1-8 58 גא א/א א/א 12 10 12 12 12 12 טוא ו 7 08| 8 | [ וו 10 ם ₪ /א /א א/א א/א .הח 2 ₪ 1 1 ב- ₪ ₪ - ה ₪ אש710 הפטפו/חן [ ד 14 3 14 203 ₪ בב 5ווח 6 נא מ 2228 א/א 0 1 12 השוואח תכונות ע'קריות 5. 5 הלזופ: 6 ו זאו סו 10000 15 138 145 19 8 104 100 20 28 | וגזוחום 0 יד בכ = 5 סגו 0 14 13 86 0 0 0808 0 5 6 בלו 100 מ סו5-רחטו60וא 05 ומוס וופם חווט 0 14 112 132 200 משמש 5 0 פצו1ק8) נוי 8 10 2020 2:38 = /א 0 12 3 חסו5- וטוטוא ₪ גזוחום 3 6 8 0 020 2020 א/א 72 172 / ה 08| 0 10 ב וו6ם פטוזם פוט | 1424-אהו₪ ו 0 14 | 3 12 3ּ 15 ו 3 | א 1 72 0 ב ווח ווח 8 6 8 12 172 10 - 08| הו 55 ₪ .א אא לא קייר ) קים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחיריס הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי בו (65תס/ חו , ש//800ו) 526 ססטד (95ח6חו) 520 50008 151016 (85 הסח חו ,1'/0) פהסופחוחום (65חטסק) חח ב ב ו | 0 100 5008 הלו הווח סה 768 א 1,024 6פחו 768 א 1,024 (600 א 800) ג/0/ 50097 (480 > 640) 0 ו 5 || 6ופס/! 180 5 ]06101 116000 8!סהוזש זס 60או] (6!5אוק) ח1/0ט18501 118686 תוחסח הזטחחואבו/ (ל3/!) 800/01 060 (17]) 60ט1100 הַחוחח568 |61/08/ (37וא) 1600606 הַחותח563 |8זהסקוזסו+ (12) 8105 ו[81705 68ו61ע טואה לי 6וו סה 68 א 1024 (600 א 800) /0/ 50 (480 א 640) /0/ ב זף 806706 זס וסזום וסם 05 ז0 80 תת [ 1 ו 1060550 זו 5 510166 ץ!60005ח18וטחו5 ]0 זסטחחטא 5 וז 08016ו001-ז50ט 01 זסטחוט זז 1 הווח 0/0 05/0 [68וזוטש/|18הסקוזס] 56 [68ו1ז+/!18הסקוזסו+ 015101100 [6זז0/ףהוחסונופטסחו הַתופ5פטחט שחוו[סזוע5 ו01צ-240/-120 (חתז] הסוכ | ו ₪ צגים רב' תדר. השוואח תכונות עיקריות לא קייר קייח ₪ 6 65010 5 1650010 ואצד ואצד ההאהך 6חותפהט5 +0018 6חוח5חט5 ץווספ 70 סאו50 חסזוות5 0 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי חהסוז30:8 10 | +ה4 ה503ב:1168 חסו5ז/;ווט 6 5 ו 5 ח503 חקו מחירים הנקוביס הס לפי אי 50 מחירון האמריקאי ו 0 | | | 70 500 0 ו 100 41029895 000 500 0 זו ₪ 14 15 14 5 פ ₪ ₪ [ ₪7 5 (5פתסחו תו ,ץ0/00041) 520 פטטד 15 14 15 112 14 6 112 6 112 2 14 (05ח0חו) 5170 501600 ס!טופו 5 15 386 ב 5וא4אפו 5 | 55ו138%143% 13 4 45 5 [5ח6חו חו ,1/0) 5הסו5הפחזו. 108 א 0 100 [ 0 0 00 10 0 ב ₪ הרק ₪ 72 72 4 2 | גי פד 0 ₪ 77 72 ד 0 0 0 נה 0 0 0 5 0 6עו1ק 0 זו 0 וו ו 6806 030101 :ו ו ווח וו ₪ 15 חה | ווח ב וה ווח ווח 8 8 8 8 8 8 8 8 8 05 1ב ם [₪] ₪ המוי מ ₪ ₪ ₪ ₪ - זה 768 א 1024 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ טחו 768 % 1,024 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ (600 א 800) 00 50007 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ (480 > 640) 0 ם -] ₪ ₪ ] ₪ 0 ם ₪ ם סם ם 3 5 וההסו1הז0ק 0 8 8 או 6 6 בי 6 6 6 8 ו זע זס 166 1028 8 8נ1 0.08( 4 18 8 8נ 1 8 וי (6!5אוק) חסוזט!1950 18600ז18הוחסח התטרחוא3 1 0 055 4 00 0 65 0 )800/01 060 00 20 0 00 20 0 (7!) 6ה6טף116 חַחוחח568 וז / 2-4 2518 2-7 2-20 2-8 2-04 2 א) ץסת9ט160 חַתותח568 |18חסקוזסו] : אש | (32) 18105 1611058 8סו1ע וטואו ה/א /א ר 0 א/א א/א א/א 0 4 1,280 0 2 12 0 10 6 00 0 0 00 12 סה 768 א 1.024 |- .2 שא||שר הק שאק 12 2 2 2 12 12 172 12 (600 800 50/6 12 172 2 12 70 10 12 1 2 1 172 (480 א 640) /0/ ה 7 1סח5-וחטו0סוא ה סח5-חחטו0טוא 0 חסח5-וחטו0ט/ [ ה סו וחטו60/ 1ח5-וח טסט 1וסח5-וחטו60ו/1 וט סו 8 050 08| 08| 08| 08| 08| 8 5 5 08| 08| (החוח) ו'6זום |!וזם סזטוחסקה זס מסזוק וסם 8 ו ו ו ו ו ו | | ו 5 0/0186 זס הסח 100 0 100 סור 100 =ך 55 100 10 20 120 [9115/ש) חסו1קוחט5חס6 זסעשס ₪ ם ם ם 8 ו ז1/1/01001000550 5 /א /א /א א א/א ב/א | א אא 5 510166 ץ!1808005/טוחו5 01 זפטחזט ב א/א א אא | מש אא א/א | א א/א וז 8010חו001-ז50ט 1 זסטוחטא זז ₪ח םם 5 ם 10 סוס ₪אח 14 ה0וזו05ק 081ו901/ 1 1חסקוזס 1 1 [ ]₪ 18/6 תנדסו הסם בסם -ן הסו1ז01510 1761 8/הותס ופטחו [ | 055 | ם סחוווטוועצ5 /סצ-240/-120 (₪10-5005/00) סם | סם [ ו ו מש ם ]601 ה0וז18:8 ]ו₪/] ו שילוב חומרה ותוכנה אני מעוניין מאוד בסקירות משולבות ומשוות של מערכות שלמות - חומרה ותוכנות - יתרונותיהן וחסרונותיהן למשתמש כמו משרדנו (משרד עורכי דין). חשוב שסקירות אלה תהיינה מקיפות מאוד, אך כתובות בשפת משתמש. במקביל אני מעוניין בסקירות על שימושי שעות פנאי במחשביס. עמנואל פלג, עוייד אתיקה מקצועית אחד המכשולים הכבדים העומדים בפני מפיק עתון שכזה הוא האתיקה המקצועית. עצמאות מערכתית בביקורת ובשבח אל מול האינטרסים של המפרסמים. בעתון מחשבים מסוים - שהפסיק מאז להופיע בקביעות - יכולת למצוא ציטוט ביקורת אוהדת למוצר - משולבת בגוף מודעה המופיעה בגליון בו התפרסמה הייביקורתיי לראשונה כחומר מערכתי. מבחנכס יהיה בעמידה על משמר האינטרס האמיתי - של הקורא. שמחתי למצוא בעיתונכס יחס ייעלות/תועלתיי (חומר מערכתי לשקל) ברמה גבוהה בסטנדרטים ישראליים. שלא כמו עתון מתחרה ששמו מעיד על מספר העמודים בו... גס הייקנקןיי ראוי לשבח! גלעד סרי אלון שבות הרימו את כבצבפה בחוברת פברואר של שוונספָא 6 הישראלי פורסמה כתבה על הגנת מחשבים עייי יישומר שקעיסיי. בסיומה של הכתבה נכתב: ייהאם יקום יצרן ישראלי שירים את הכפפה ויפתח גירסה מקומית ליישומר השקעיסיי? לפני כשבועיים רכשתי מעיין שומר שקעים שכזה. כן, כאן בארץ. המכשיר נקרא ייפרוטקשןיי של חברת ייעוז אוןיי. על המוצר כתוב במפורש שהוא מתאים למחשבים, מערכות קול ושאר מכשירי החשמל. אין צורך בהתקנה, אם כי ניתן להצמידו אל הקיר. הוא בנוי כמתאס של שלושה שקעים, ויש לו שתי נוריות: מצב עבודה ומתח לא תקין. על המתאם מצוין: 1 ו מגן מפני עליות וירידות במתח החשמל. אינני חשמלאי כך שאינני יודע אס המוצר שרכשתי אכן מגן על מחשבים כמו המוצר שתואר בכתבה, אך אתם יכולים לבדוק את המכשיר ולתת על כך תשובה מעל דפי העיתון. מחירו - כ-130 שייח. ערן גרנית קורפים בהמעוכים אני מציע להתחיל בסידרת קורסים קצרים, שיכתבו בהמשכים. מעניינים אותי הנושאים של עיבוד תמונה והוצאה לאור שולחנית. יוסי נזרי ברכות ואיחולים עס קבלתו של גיליון 4 אני רואה התקדמות ממשית בהתפתחותו... תודה על העבודה והמוצר היפים! יורס צינמון זמן רב אני מחפש עיתון רציני... המשיכו בדרך זאת. עלו והצליחו. יפתח יעקובי תפ | הבהרות בנועשא הדיטקטים 1. כפי שהובטח בגיליון פברואר, ובמודעות בעיתונים, אנחנו מפיצים יחד עס גיליון זה את שלישית חדיסקטים 8מ0111171 של 26 5 . ההפצה היא למנוייס בלבד - המגזינים שנמכרים בחנויות כבודדים לא כוללים את הדיסקטים. מדיניות ההוצאה לאור בישראל, בנקודה זו, זהה למדיניות של המו'"ל האמריקאי. 2 אנחנו קיבלנו בחודש האחרון משלוח דיסקטים מארה'/ב המיועד למנויים בלבד. למרות שהדיסקטים מופצים חינס, עלויות הפקתם והייבוא גבוהות ביותר. לפי תקנות המכס הישראלי, כל דיסקט תוכנה המיובא לישראל, גס אם הוא נטול ערך מסחרי, מוערך לצורכי מכס ב-25 דולר. שלישיית הדיסקטים, שאנו מחלקים חינס לכל מנוי, מוערכת על ידי המוכסים בלמעלה מ-200 ש''ח והמיסים המוטלים עליה מסתכמיס ביותר מ-40 ש''ח. ברור שאי אפשר לצרף חבילת דיסקטים כזאת לכל גיליון בודד, שמחירו פחות מ-15 ש'יח! 3. מאז שפירסמנו את הכוונה לחלק את הדיסקטים זכינו בשטפון של הזמנות מנויים, שמהר מאוד עברו את התחזיות האופטימיות ביותר שלנו. נכון להיוס, חסריס לנו דיסקטיס בישראל ואנו מצפים למשלוח חדש מארה'ב. את הכמות שקיבלנו נפיץ בין המנוייס לפי הכלל כל הקודס (לחתוס) זוכה (בסיבוב הראשון)'י. המנוייס שלא יקבלו דיסקטים עם גיליון זה, יקבלו אותס באחד הגיליונות העתידים (אפריל או מאי). סבלנות בבקשה. 4. זכויות העתקה של הדיסקטים. מותר להעתיק את הדיסקטים לשימוש אישי. מותר להכין העתקים לחברים. מותר להשתמש בתוכנות בכל תצורה, כולל רשתות תקשורת. אסור למכור את הדיסקטים או להעתיק אותם עבור תשלוס או יתרון מסחרי כלשהו. אסור להפיץ אותם כאמצעי לעידוד מכירות או כ''בונוט''. אסור להתקין אותס על 885 או פורוס אלקטרוני אחר הגובה תשלוס עבור שירותיו. 5. כל התוכנות על הדיסקטים מוגנות על פי אמנת זכויות חיוצרים הבינלאומית. כל הזכויות שמורות למו''ל ולכותבי ה-1(111/11185 והזכות להעתיק אותן מוענק ע'יי בעלי חזכויות למי שחפץ בכך, בתנאי מפורש ובלתי חוזר שהוא יקבל על עצמו את הדרישות המפורטות לעיל. כל חריגה מהאמוד לעיל תחשב כהפרת זכויות *וצרים, על כל המשמעויות המשפטיות והכספיות הכרוכות בכך. 5 26/המהדורה הישראלית שומעיס את השקט רואים את הצבע משווקים ומפיציס מורשים (רשימה חלקית): תל-אביב והמרכז: רר דיונון - 05:6310351-2, באג מחשבים - 1ו0:57937, רם מחשבים - 03-9670033, איי אנד איי - 05-721267, מיגד - 8 זום מחשנים- 05:5103031. רמ מחשבים > 03-9241520 (תיב מחשבים - 8,., מ לל. תעשיות תוכנה - 1ו03-75155, חיפה: מ77 - 03:531113, עתיר מחשבים בעימ - 03-410046. חדיאסק בע"מ + 03-728210, סרקלין חשמל בע"מ - 03:678858. א. רחום - 5 שמעון מחשבים - 03-913655, שדאפנה קומפיוטר > 06-5645004 ירושליםי קוחפיוביית מחשבים בע*ם - 02-232233, שמ-מ ירושלים - 02-513203, כל-בו מחשב בע"מ - 90, חשב זיניטקס בע"ח - 02-373660. השרון: לד מחשבים - 052-952895. מאיר מחשבים - 053-825828. מחשבי ('נטה - 051-5036573. באר שבע והדרום: פסקום מחשבים- 5, דורין מחשבים - 057-4313359 מדפסות הסיכה השקטות עם אופצית הצבע 6ווזספ5ב וובכו פטנט בלעדי מרעיש עולמות המאפשר לך לקנות את מדפסת האיכות השקטה והחדישה ביותר במחירים שווים לכל כים. 3 דגמים של מדפסות סיכה השקטות עס אופצית הצבע (24-9 סיכות) העונות על כל צרכי ההדפטה המגווניס במשרד המודרני. 8 דגמים של מדפסות סיכה "רגילות" צרות ורחבות (24-9 סיכות) מהירות, מדויקות ואמינות, המתאימות לכל עסק ולכל בית. 2 דגמים של מדפסות לייזר 8 ו-11 דפים לדקה המספקות פתרונות חדשניים ואיכותיים ומסירות את עומס ההדפסה במשרד ומבצעות עבודה מקצועית במינימוס זמן ובמקטימום יעילות ודיוק. האמריקאים בחרו במדפסות פנטוניק. כל אדס רביעי בארה"ב עשה את החישוב וקנה את הפנסוניק עס המוניטין העולמי. יורוהום טכנולוגיה משרדית מתקדמת 5, לירושלים 02-245252, חיפה 04-467371/2 ב לג\ 6] לפוותם אינך צריך 0 הלפ צרלך פ הרת מש ו סל סיל , היתרונות הגדוליס של שלמלטול נלכרים בבל מגוון מוצרי ה-6ק המקורייס של החברה: האיכות-דיגיטל. המחיריס-תחרותייס. למליו רג מים' יכולת שילוב עס מערכות מיחשוב אחרות. ו כ פתוח | 6 הרגיט מפיצים מורשים: מיקרוליין 04-373111 * משובית 057-278755 = טי.פי.אמ. 03-5337655 קומפיובית 02-2442233 = רשת קשר 03-830481 = דיגיטל ישירות 052-5931333 | =