PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 7, אפריל 1993

דגש על רשתות תקשורת: מבוא לרשתות, השבחת שרתי קבצים, גשר בין PC למקינטוש

OCR (הסבר)
ו ' 3 א ,0.7 אסודוסם נפהתפו /8א621 4 סק המהדורה הישראלית גליון 7 מאי 1993 6 מחיר: 14.70 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 12.60 ש"ח דגש על רשתות תקשורת: אטוזאפס: : שבוא לרשתות נתוח ארכיטקטוני ך : השבחת שרתי קבצים - ₪ | גשר בין ₪0 למקינטוש ו)--=[נ ץצ אומנות ניפוי השגיאות ו ".ון סקירת 25 כרטיפי קול ק | תוכנות ניהול פרוייקטים ו צִּ הוצאה לאור שולחנית: * 0 או מקינטוש? * זוויות בהברדות צבעים | | י*רודוסםם |וםגחפו 32222 ( בּטוס אובסרש" 4הב ואשפב השא צא6= מדיה אופטית ומגנטית ₪ ווסה-00 במהיהויות שונות. = מטביעים ל- ווסה-69. ₪ כוננים מגנטו-אופטיים "3.5, "5.25, "12, בקיבולת עד 6.5 6!68. = מדיה אופטית ומגנטית. = ממשקים שונים לכוננים. ₪ 80%56 שאט4, = ץ וצ ו פאר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ שרות סוני בישראל | רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 2 ל בסירה 77% 3355 חתוס והתדל/ 1. המירע המיקצועי האמין ביותר במחשביס 2. הנחות על רכישת חומרה ותוכנה 1, תוכנות עזר וחיסון אנטי וירוס חינס לגיליון זה של /8א40421/א 26 המהדורה הישראלית מצורף דיסקט 6 איריוורד - מעבד תמלילים 6 אירגונית - ניהול דיסקטיס חינם הכולל תוכנת אנטי-ווירוס מלאה, כולל גילוי וחיטוי, של חברת .6 אירילוק - הגנת תוכנה 6 אירידקס - איחזור טקסט איריס, המזהה כ-3000 מוטציות של ווירוסים ומחסלת אותם % קומלוק - אבטחת מידע 6 אירימייל - רשימות תפוצה ביעילות. בונוס נוסף ! 0 החותמים הראשוניס במסגרת המבצע יקבלו בחינם סורק אנטי-וירוס,כולל קבציס דחוסים, באדיבות חברת [:ק. להשתתפות במבצע שלח את טופס החתימה המיוחד (מופיע אחרי עמוד 49) מיד! על הטפסים להגיע למשרדנו לא יאוחר מה-20.6.93. כל החותם על מא14621א 26 / המהדורה הישראלית במסגרת המבצע יקבל עידכון חינם לתוכנת האנטי-וירוס! העידכון יופץ בספטמבר / אוקטובר 1993 והוא יכלול את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת האנטי-וירוס של איריס שתהייה זמינה אז. 0 ודוסם ווח בונוס מיוחד! 0 שים לב! מחיר החתימה במסגרת המבצע אינו שונה כל החותם על מנוי במסגרת המבצע זכאי להנחה מהמחיר הקבוע של המנןל: בשעור 10% 8 שייח ל-10 גיליונות; 222 שיח ל-25 גיליונות; על מוצרי איריס הבאים: למי שמבין במחשבים את העידכון אתה מקבל חינס. ו אלידע 10 8 6 ישראל מאי 1993 מחשבים בתינוך מו מזג האוויר, גם מחשבים בחינוך הוא נושא שכולס מדברים בו ואף אחד לא עושה שום דבר משמעותי בנידון. מעבר לקלישאות על החיוניות של השכלת מחשבים לדור העתיד (ההווה כבר אבוד), ההכנה של הצעירים להתמודד בעולס מרוכז מערכות מידע אינה עולה על מה שעושה בית הספר בנושא הכשרתם המוזיקלית - ואולי היא אפילו פחותה מכך, שכן את שיעורי המוזיקה מעבירים מורים מומחים לנושא. נסיון להתעלם מכך דומה לנסיון למנוע כניסה של ספרים מודפסים לבית הספר, בטענה כי הס הורסים את המסורת התרבותית של העתקת כתבי יד והריקמה החברתית שנוצרת כאשר 40 תלמידים קוראים מאותו ספר. כמובן, יהיו אלה שיזדעקו מיד על טישטוש ההבחנה בין תכנים תרבותיים ובין מכשיריס פרקטיים. מוזיקה זו ייתרבותי, מחשבים הם כלים שימושיים. בית הספר, לפחות בתפיסה אידיאליסטית-נאיבית, הוא מוסד ייתרבותייי ולא סדנא לכישורים פרקטיים. המציאות, כמובן, רחוקה מכך כרחוק החלום משיברו. מלבד בתי הספר החרדיים, בהם הדגש והזמן מוקדשים כמעט בלעדית לנושאים של תרבות הדת, רוב שעות הכיתה מוקדשות להקניית כלים מעשיים. שיעורי חשבון דנים בנושא פרקטי טהור, שחשיבותו הולכת ופוחתת, אך אף אחד לא יעז להציע קיצוץ בהם. אנגלית אנחנו מלמדים את הצעירים לא מתוך נסיון להקנות להם קשר בלתי אמצעי עם הספרות והתיאטרון בשפה זו, אלא כדי לאפשר להם תקשורת פרקטית עס אנשים אחרים בעולס. כנייל לגבי כל המקצועות הייריאלייםי ומרבית הנושאים הייחברתייםיי. אפילו מתמטיקה, שבעיני המתמטיקאים היא אומנות טהורה, משמשת בבית הספר התיכון כדי למצוא ייבאיוה שעה תפגשנה הרכבותיי וייכמה בורות יספיקו 3 פועלים לחפור ב-4 ימים", כ-80 אחוז מהאוכלוסיה מעוניינים שבית הספר יתמקד בהקניית יכולות פרקטיות. גם 20 אחוז הנותרים רוצים שהמרכיב המעשי לא יוזנח - ואכן, רוב זמן המערכת הלימודית מוקדש לנושאים מעשיים. הבעיה היא, שהמערכת לא התעדכנה עם השינויים בעולס המעשי. השינויים המרכזיים הס התפקיד של מחשבים כיוס והשילוב של מחשבים עס תקשורת גלובלית מחר. נסיון להתעלם מכך דומה לנסיון למנוע כניסה של ספרים מודפטים לבית הספר, בטענה כי הס הורסים את המסורת התרבותית של העתקת כתבי יד והריקמה החברתית שנוצרת כאשר 40 תלמידים קוראים מאותו ספר. היום יש לנו בבית הספר מחשב אחד לכל 40 תלמידים ושיעורי הבית הם, בדרך כלל, תרגיל בהעתקה. מחשבים כסביבה תרבותית במאמר קודם דנתי במשמעות התרבותית של התוכנה. הראתי, לדעתי לפחות, כי תוכנה היא מוצר תרבותי ונחשלות ביצור תוכנה אוניברסלית מקורה בפער תרבותי. התפקיד של בית הספר הוא למנוע פער כזה בין תלמידי ישראל לאלה שמכינים את עצמם לעתיד בניו יורק, לונדון, פריז וטוקיו. לשם כך יש לממש בבית הספר מסגרת לימוד ממוחשבת אוניברסלית, המדמה את תשתית המיחשוב המתגבשת בכל מוסד ואירגון בעולס המתועש. זו תשתית של מחשבי 6 מתקדמים (386 לפחות, לא דא שנתרם על ידי הורה נדיב. מסך 04ש ודיסק קשית - חובה), קשורה ברשת תקשורת מקומית (לא מוכרחים רשת נובל ותצורת שרת/לקוח. אפשר להסתפק ברשת אממק 0ך תממק פשוטה וזולה), המריצה מערכת הפעלה מתקדמת (פשס6ח:א לפחות). כפי שנכון הדבר בעולס העיסקי-מעשי, גם מערכת בית הספר צריכה להיות החדישה ביותר שאפשר לרכוש בכל נקודת זמן. בעוד 10 שנים, כאשר התלמידים של היום יצאו לעולם האמיתי, החשיבות של הכרת פקודות 005 תהייה דומה לחשיבות של ידיעת לטינית בימינו - נושא אזוטרי מרתק, אבל לא שפה חייה. קיימות שתי אסכולות בנושא החדרת המחשב לכיתת הלימודים. האחת מנסה לייהגניביי אותו דרך השיעוריס בנושאים הקלאסיים. לשיטה זו, המחשב ישמש פלטפורמה ללימוד מקצועות קלאסיים: ספרות מ-60-80%1, חשבון מדיסקט ופיזיקה מסימולטור. הגישה השניה אומרת כי המחשב קשור בנושאים ספציפיים הדורשים לימוד ותירגול: גיליונות אלקטרוניים, מעבדי תמלילים, תוכנות מצגה, מערכות תקשורת וכדומה. הנושאים האלה הם אוניברסליים במשמעות שכמעט כל בעל תפקיד כלכלי-טכני-חברני בחברה עתידית, יזדקק למיומנות בהם, בדיוק כפי שכיוס הוא נזקק למיומנות בכתיבה וחשבון. קטונתי מלהכריע בשאלה פילוסופית כה מעמיקה, אבל האינטואיציה מצביעה לכיוון השיטה השניה. בסופו של דבר, גם בעתיד נעדיף ספר על ₪01 65 כמדיום לקראת ספרות יפה (בניגוד לספרי מקורות, מילונים ואינציקלופדיות) והתפקיד של המורה בהעברת המטר התרבותי-אנושי לא פחתה. מצד שני, בנושאים הפרקטיים רצוי כי ההכשרה תדמה ככל האפשר למציאות העולס האמיתי. מה הטעם לקשור בין מחשבים להיסטוריה בבית הספר, כאשר בחוץ הקשר קיים דווקא בין מחשבים לניהול, לתקשורת, להנדסה, להפקה גרפית ועוד מאות נושאים ספציפטים. הבעיות במימוש החינוך לעולס ממוחשב הן שתיים: תקציבית וכח אדם. ברמה התקציבית מדובר על ציוד ותוכנה בעלות כוללת של יותר מ-100 מיליון דולר, המתיישנים תוך שנתיים-שלוש. צריך דמיון יוצר כדי לראות איך משרד החינוך מגייס סכומים אסטרונומיים כאלה. ברמת כח האדם הבעיה לא פחות קשה. רוב המורים של ימינו לא הוכשרו ללמד נושאי מחשבים, רוב המנהלים לא יודעים איך להקים, לנהל ולשמור על רמה בנושאים אלה וצמרת משרד החינוך מודעת יותר למשמעת של חינוך בנושאים קלאסיים-תרבותיים-חברתיים מאשר לקריטיות של הכנת דור יודע מחשבים. אנחנו, כיודעי מחשבים, עלינו לעשות הכל להגברת המודעות למחשבים בחינוך. נציגים בלעדיים: אדיסמה בע"מ, רח' גאולה 45 תל"אביב טל.: ו03/510258 פקס.. 0375102584 להשיג אצל המשווקים המובחרים. עומדים במבחן הדמן 59 מפיצים מורשים: = ירושלים: אומגה - מרכז כלל. 02-233550; טכנולוגיה ממוחשבת, ₪ אריאל: אובל - מבצע חירום 2/3, 03-9367376 = נתניה: ג ג.*. מחשבים - שמואל הנדיר 16 824513 053, טי.סי אר - הרצל 8, 053343206 ₪ עפולה: אר מרכז מסחרי, 06-959446 = חדרה: ערן מחשרים - הנשיא 17. 333517 06; מחקר - הנשיא 55, 00-342749 ₪ נצר 0 ד7דיזווו5 החדשות של "סיטיזן' מביאות לך חדשות נפלאות בהדפסה: ששששקט - שקטות כמעט כמו לייזר ודיו (רק 43 דציבל). והן, בעצם, מדפסות סיכה... וצבע - לשתי המדפסות דגמי צבע המאפשרים הדפסה בגוונים מרהיבים ובעלות צנועה. מאוד וגמישות -200240 5/5 יודעת לטפל בנייר רציף, בדיד ומעטפות בנוחיות ואמינות. לשתיהן פנל הפעלה ידידותי המאפשר הפעלה ללא לימוד מוקדם. וביצועים - מהירות הדפסה עד 0 סל"ש, 24 סיכות בראש ההדפסה, מגוון עצום של פונטים, כתב יחסי (5ד0= 5 504//81) וזה רק חל קטן מהתכונות :ברל ושנתיים - רק 026% מעניקה 2 שנות אחריות מלאות למדפסות מתוצרתה. גם לראש ההדפסה. זסיטיזן - אם לא ידעת, רצינו רק להזכיר ש"אש2וחוס הינו תאגיד יפני רבילאומי המייצר מדפסות, שעונים ומגוון ציוד אלקטרוני מתוחכם כבר יותר מיס7 שנה-- לא פלא שגם עורכי שאו62/ 0 בוחרים במדפסות 26%וח0 לעיתים תכופות כל כך. אחרי הדגמה אחת גם אתה תבחר... טנא אלי מפקוזוס היא יזיות הסביבה ובעלי החיים. התוכי צולם ללא חבל על מקוחו והתמונה עובדה במערכת מחשב (א' 3 259220 02 ₪ באר שבע: מיקרולנד - טרומפלדור 67. 057-279095: זורון - ההסתזרות 3?. 431225 057; אמפיסל - קניון הנגב. קומה ב', 236633 057 סי. - שרת 2 527683 06 ₪ חיפה. עתיד - צ'ק פוסט. 411038 04 = קרית שמונה: סגנון ודעת = שדפנה - פאולוס השישי, 564004 06 יי בית שאן: חיש קול - מרכז השווקים, 06585094 ₪ אילת: 50 02 ש ראשל"צ: מיזי מחשבים - הרצל 28, 03965359 ₪ בני ברק: רם מחשבים - הירדן 35. 9134פ? 03 = תל אביב: אולימפוס - נחלת בנימין ו, 664655 03- מאג - בוגרשוב 87. 299963 03: אומגה - בן : מיכון מחשבים - מרכז סנטר 13, ה 18 298559 03; פי סי נט - מרמורק 14, 4 כפר סבא: אלירן - רוטשילז 86, 052'973692 שי הוד השרון: פיקוק - הבונים 25, 052901247 יי הרצליה: למיר - סוקולוב ופ, 05257843 ₪ באקן אל ג'רבייה: עיד מחשבים - כפר קרע. 353750 06 = אשדוד: מ ש. מחשבים - חיים משה שפיר 868 = אשקלון: חיץ מחשבים - רמז 49. 05129888 ₪ פתח תקוה: מנאטק - אפעל 18. 03-9248557 ₪ גבעתיים: דגש - תפוצות ישראל 0. 57171:438 03 5 5ותסז66= לא עוד יצרן מחשבים יותר מקונצרן 6א51/1511 הקוריאני. מעטים גם יודעים שצגיס (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצרים עבורס על-ידי 0א1ז5415. עוד פחות יודעים ש-0א541/191 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצריס בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האם וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השס 54% על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית ה-18 בגודלה בעולס יכולה לספק. דלתה היי-טק משווקת בלעדית את מחשבי ‏ 515086 בישראל. עם גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכולים לתת ל-0א541/150 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. / 1. 6 ) =[ 28 6 טכנולוגיות מיחשוב מת 69 אלידת אלידע הוצאה לאור בע'ימ רחי תוצרת האר> 16' תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא פירסום: חנוך חן מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחלר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 שיח באילת מנוי ל-10 גליונות: 8 שיח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 2 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 04288 סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת 8ת00ג6!תטותוח60 :21 מניו יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 028₪/א סק שייכות לחברת 630005תטתצוח00 218 .6א021/א 80 הוא סימן רשוס של !תנותח 21 - זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתל ולנוסח המתורגם הס של י"אלידע הוצאה לאור בעיימיי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 3 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבזק ישראל" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו עיי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמריס הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. הרהה הט טטטט מ א .6 פחותצווטטק סג צ.זם ,01 ,שוצ-[16 .51 1183602 ]100267 16 אכ + 6 0- 97 + :אפ 8 ג6טח6 זסוו0 ₪א21 140 0 ]0 הסגו:00 1578611 שור 21 וחסז 56ח66/| זטטחט 60תפווסטק ,6זס 46 , לתה קוחס) 5ח0ו181תטוחוחס<) חו קהתהסקקה בוח6ו! [3ח00110 .זט עוסאן ו ח0ג410 :1761 / 218 0 וא סק 5 ס6ת) הג 11566סטק ע![3חוק חס סזסאו 6 6זג ₪א421/ 140 6 ]0 חסטונת 2 ז0 ץח6קסזק והקתץקסס 8 קוחס) 0811005 ותטוחוחס) ו 000 8110 הווח וח ג ₪ 6א40421א 0 .666 פותפָח !1 תנוותוחס) 2111 01 זג וח 1866 ייל ל תוכנת עימוד; דיזיון סטודיו.לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרון 5 א:19 אא 6 המהדורה הישראלית גליון 7 מאי 1993 3 צהגא, 7סא אסזחפם 18811 / מאל0אא 6 16 20 56 2 .08 8 8 88 12 2 8 4-ו 14 אסודוסם= 4511ח5! מגמות לאן נושבת הרוח במיחשוב אישי. במבט ראעון סקירת מוצרים חדשים. ואטודאש=ק. מסע להכרת הארכיטקטורה הפופר-פקאלרית מבוא לדשתות תקשורת כל מה שרצית לדעת על רשתות תקשורת והתביישת לשאול. השבחת שרתי קבצים לפני שאתה נכנע ללח, דע כי אפשר, במחיר נמוך, להגדיל את התפוקה של השרת פי 6. גער בין ארכיטקטורות קישור 26 למקינטוש. כל האלטרנטיבות. אמנות ניפוי השגיאות תוכנות 0א0580601 המספקות יכולת שלא קיימת בקומפיילר. כרטיפי קול. לא משחקי ילדים סקירה משווה של 25 כרטיסים. ניהול פרוייקטים ממוחשב - זה מעשי תוכנות ניהול פרוייקטיס יצאו מהייגומחהיי ונכנסו לייזרס המרכזייי בישומי 6ץ. לא רק במקינטועש השוואה בין 96 למקינטוש כפלטפורמה להוצאה לאור שולחנית. כל הזוויות הנכונות הפרדות צבעים במחשב אישי. גיליונות מוצלחים תנאיס לוגייס ככלי לשימוש בנוסחאות. מבזק ישראלי האס אתה מרושת! תרשתות תהייה השלב הבא במהפיכת המיחשוב האישי. כפי שאינך יכול לתאר לעצמך כיום מחשב מרכזי שאינו חבר ברשת תקשורת אחת לפחות, כך לא תוכל בעתיד להתייחס למחשב האישי כאל כלי עבודה מבודד. מהפיכת תיקשוב (תקשורת/מחשבים) האישי תהייה המגמה הבולטת ביותר בשנות התשעים והיא תשפיע לא רק בסביבה העיסקית אלא גם על חיינו האישיים. פעם, לא כל כך מזמן, תקשורת היתה מודם 300 סיביות לשניה. היוס מדובר על 95000 או 14,400 סיביות לשניה לכל הפחות. מחר, שירותי א180 יספקו תקשורת טלפונית סיפרתית בתדרים גובהים יותר, ללא מודם. פעם דיברנו על הצורך להתחבר ברשתות מקומיות. היום אנחנו עסוקים בחיבור הרשתות המקומיות לרשת גלובלית. רוחב הסרט של אתרנט וטבעת אסימון (10 ו-16 מגהסיביות לשניה) נראה כיוס זעיר ביחס ל-זסכא (100 מגהסיביות לשניה), שגס הוא מתגמד מול הפוטנציאל של טכנולוגיות מתקדמות, כמו /א41 על סיביס אופטייס (גיגה סיביות לשניה לטווח של אלפי קילומטרים). נכון להיוס, המחסום הפסיכולוגי, שמנע בעבר משתמשי 6 אינדווידואליסטים מלחבר את עצמס למערכת שיתופית-היררכית, נעלס. שוב אתה לא שומע את הטיעון כי הרשת תחזיר את עולס המחשבים למושגים של יימרכז המחשביסיי המקודש וכהניו הגדולים, מנהלי מערכות המידע המפעליות. עכשיו, כשרשתות 6 הוכיחו כי אפשר להתחבר לעבודה קבוצתית, מבלי לאבד את הידידותית האגליטרית של יימחשבים אישייסיי, האימרה הנושנה ייהרשת היא המחשביי קיבלה משמעות גורפת יותר מאי פעם. מספר מגמות סוחפות את השוק לקראת התרשתות בלתי נמענת. מחירי החומרה יורדיס בהתמדה והתוכנה קלה יותר להתקנה ושימוש. תוכנות הרישות היישיוויוניותיי (מממץ סד הסמק), כמו פקטסזפאזסש זס! פאוס6חוצ ר-סווצגואןג/.1, הראו שהקמת רשת יכולה להיות פשוטה כמו התקנת מערכת הפעלה חדשה במחשב מבודד. מוקדי חיווט ונתביס מתקדמים מאפשרים הטמעה מדורגת של הרישות, מהרמה המקומית - דרך הרשת המפעלית - לסקאלה גלובלית, ללא מחסומים. לבסוף, מפתחי הישומים לקחו לתשומת ליבם כי אחוז גבוה מהלקוחות מרושתים והם החלו להפנות מאמצים רציניים לשרת פלח שוק זה. גיליונות אלקטרונים לעבודה קבוצתית מאפשריס למספר משתמשים לעבוד בו-זמנית על אספקטים שונים על אותו מודל עיסקי. מעבדי תמלילים ותוכנות הוצאה לאור האימרה הנושנה ייהרשת היא המחשבי קיבלה משמעות גורפת יותר מאי פעם. שולחנית חדישים כוללים בקרת גירסאות, כך שנשמרת השליטה על מחזור העידכונים והעריכה גם כשהאחריות מבוזרת. תוכנת קבוצות עבודה הדור החדש של תוכנות מאפשר לקבוצות עבודה ליצור יחד, לתקשר, להשתתף בנתוניס ולעקוב אחר השלמת המשימות, בסביבה בה הרשת היא הבסיט למיחשוב. התוכנה הקבוצתית יכולה להיות מערכת מוכללת, כמו 5מדסא של 0 ישראל מאי 1993 לוטוס, או שילוב של ישומים שנבחרו לפי התאמתם לצורת העבודה של הקבוצה: מסד הנתונים, ניהול הארכיב, הפצת הנתונים, תקשורת דואר ודיבור בין חברי הקבוצה, תיאוס לוחות זמנים, פורמטים להצגת נתונים ולשאילתות, חלוקת תפקידים בפרוייקטיס וכדומה. אף חבילת תוכנה מהקיימות כיום בשוק לא מספקת את כל האספקטים של עבודה קבוצתית - ואף קבוצה לא זקוקה לכל מגוון הכליס האפשריים. כמו בבחירת תוכנה לרמת המחשב הבודד, גס בסביבה מרושתת הדרך היעילה ביותר היא לבחור ולהתאיס את התיכנות לפי הצרכים הספציפיים שלך. בו בזמן, המודל ההיררכי של לקוח/שרת מחלחל מעולס המחשבים הגדולים לעולם השרתים מבוססי 6ת. בניגוד לשרת קבצים, שאינו יותר מייספרןיי זריז המצוייד בדיסק מסיבי וכרטיסי תקשורת יעילים, שרת ישומיס אמור לבצע עבודת עיבוד ומיון על הקבציס המבוקשים. למשל, שרתי מסד נתונים 501 אינס מסתפקים בשליפת הקובף המבוקש אלא הס מחפשים את התשובה לשאילתה ושולחים למבקש את הרשומה הספציפית שהוא מחפש. חומרה טובה יותר לשרתים מבוססי 6פ, כלי חזית (סאם דאס משופרים לתחנות לקוח, תקנים לממשקים בין ישומיס (0080 של מיקרוסופט ו-471פ1 של בורלנד ושותפותיה) ומערכות הפעלה יציבות יותר לרשת (2.1 05/2 של יבמ, דא פשסטתואו ו-סזג/וושא 0 של נובל) עושים את תצורת לקוח /שרת למודל אטרקטיבי גס במחשבים אישיים. מחסום פיזי אותו יש לפרוץ הוא רוחב הסרט של רשתות תקשורת, שכיוס צר מדי לישומי מולטימדיה. כבר רואים ניצנים של העברת אנימציה, ווידאו וקול על רשתות מקומיות ובהכרזה טריה של נובל ו-478/1 הצהירו שתי החברות על כוונתן לשלב את מוקד החיווט של הרשת עס מרכזית הטלפון. בעולס של טלפוניה סיפרתית אין הבדל עקרוני בין מידע קולי מסופרת למידע סיפרתי אחר. המרכזיה הפרטית (א8ק) היא שוות תפקיד למוקד הרשת המקומית (אג,) והמרכזיה הציבורית (60) אמורה לשרת את הרשת הרחבה (אג ). אבל אס כיוס רשתות התקשורת יכולות להתמודד בהצלחה עס קול מספרת; קבצי גרפיקה וישומי ווידאו יכוליס להכניע כל רשת מקובלת כיוס. באופק רואים תחילה של פתרון למצוקת רוחב הסרט. מספר חברות הודיעו על התקדמות משמעותית לקראת הרחבת רוחב הסרט של חיווט נחושת זול (פדש) ל-100 מגה סיביות לשניה. חיבור רשת לרשת אפשרי כיום עם מתגים זולים יחסית, הפועלים במהירויות עד 8 מגה סיביות לשניה. בין אתרים מרוחקים תאפשר א150 ערוצים סיפרתיים של 64 קילו סיביות לשניה במחירים של קוויס ממותגים (הרבה פחות מהעלות של קווי נלייץ שכורים). אס5ז אמנס נמצאת עדיין בראשית הדרך מבחינת החדירה לשוק אבל נראה שבשנה האחרונה נשבר הקרח שחסם אותה במשך קרוב לעשר שנים. הקצב המוא של החלפת תשתית התקשורת העולמית לרשת סיבים אופטיים מבטיח שגם בקווים הארוכים יפרץ מחסום רוחב הסרט. בשנות התשעים יהפוך הייתיקשוביי מסיסמא למציאות. לע בח | משווקים מודעים של: תווין מדפסת במחיר מפתיע 00-80 מדפסות 14550051 מהירות 580 | 325. לעבודה עם .₪0, .₪5 מסדס//1, מקינטוש, הנפוצות והטובות בעולם. תחנות עבודה מסוג אש5. מדפסות הזרקת דיו שחור וצבע, סקנרים מונו וצבעוני, תוויני עטים והזרקת דיו מחשבי 4חז6שש סח איכות לייזר - ומס 360 גדלים 4-42 בהזנה אוטומטית תאימות ל- 4110080 אפשרויות: 1631 ו- 5001 051 חיבור טורי, מקבילי, מקינטוש ולתחנות עבודה. .%/ -1 | חיפה - דרך העצמאות 61. טל. 04-515777, פקס. 04-527354. בע''מ 4 אביב-רחוב קרליבך 31. טל. 03-5612079 פקס. 03-5610627. אזואט לחותמים על 6א621 76 0 החותמיס הראשונים על 8א4621/א סק / קטן יחסית כמות גדולה של קבצים. הוספת יכולת המהדורה הישראלית במסגרת המבצע ייחתוס סריקה רקווסיבית בקבצי ארכיון ופרישת קבציס והתחסןיי יקבלו, בחינס, תוכנת סריקה אנטי-וירוס דחוסים (5ם.₪1 6אזפאקאם-801) כגון: ,דפזס ,פדו.ואץ של חברת [תק. מאםל!, מהווה מהפיכה של ממש בתוכנה לסריקת להלן תיאור התוכנה כפי שנמסר לנו על ידי היצרן: ולרוסיס. בנוסף מצורפת תוכנית אשא-טואזד, המאפשרת קריסת לוח זמניס לסריקת הכונן הקשיח. צאט הינה תוכנת סריקה של אלפי וירוסים ידועיס העושה שימוש באלגוריתם המיוחד לב.ר.מ. הסריקה מהירה במיוחד ואינה תלויה במספר הוירוסים אותס היא מגלה. זוהי נקודה חשובה במיוחד, מאחר ויותר מ-6 וירוסים חדשים מדווחים מדי יום. לכן, סורקים אחריס יהפכו לאיטייס יותר ויותר במהלך הזמן, בעוד מהירותה של אזצאט כמעט ולא תשתנה. כמו-כן, מאפשרת 8זצאש לבצע סריקה לקבצי ארכיון מסוג 461,1.1186 ,קז7אק, המאפשריס לאכסן בשטח 1 <*יודום= | ו=584! עס עזרה קלה מחברינו?ז ם חברי לעבודה במערכת 8א0421א 90 ישמעו ממני עוד פעם אחת את הקלישאה '"הגיאות מרימה את כל הספינותיי הם, ללא ספק, יחבטו בי כהלכה. אבל, מה לעשות, זו המציאות. יצרנים בדרך כלל משבחיס את מאמצינו לבדוק ולהשוות בצורה תיקנית את המוצרים בשוק. גם מי שלא זכה בבחירת העורכים מודה כי זכותך, כלקוח, לקבל את מיטב התמורה לכספך. ההשוואה פוגעת אמנס בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך היא מאפשרת ליצרנים להתמקד על נקודות החולשה, כפי שזוהו מנקודת ההשקפה של משתמשים. בסופו של דבר כולם זוכים: היצרנים שכוונו נכונה במאמציהס לשפר את המוצר, הלקוחות שמקבלים יותר עבור כספם והשוק שממשיך לפרוח עם כל מחזור חדש של שיפורים. זו המטרה של ההשקעה האדירה שעשינו במעבדות ₪א14021א 00 ו-1/485 20. לפעמים, יצרן ערמומי מנסה למצוא קיצור דרך לפרס ייבחירת העורכיסיי. הכח של המגזין שלנו בקביעת מעמד שוק הוא כזה שהשקעה בייטריקיי, שיביא נצ ו בסופו של דבר כולם זוכים: היצרנים שכוונו נכונה במאמציהם לשפר את המוצר, הלקוחות שמקבלים יותר עבור כספם והשוק שממשיך לפרוח 10 10 עם כל מחזור חדש של שיפורים. לתוצאה מרשימה במבחנים, עשויה להביא יותר רווח מהשקעה בתיכנון שיביא תועלת אמיתית למשתמש. נתקלנו בתופעות אלה בעבר ואנחנו ממשיכים להתקל בכך כיום. תפקידנו לגלות את הטריקים במועד ולמנוע הטעייה של הקוראים, גס כאשר הדבר מביא לעימות עם היצרן. לדוגמה, בעבר הרחוק היו יצרנים שניסו לזייף את מהירות השעון של המחשב שנשלח לבדיקה, או להתקין רכיבי זכרון מהירים יותר ממה שהם מספקים | במוצר התיקני. השיא היה כאשר מחשבי דא מסויימים, שיוצרו בטאייוון ועברו מוטציה שנקראה יישיפור 6אג1זס'י, הפגינו במבחנים עוצמה גבוהה הרבה יותר מתצורות חומרה דומות. חברי למערכת, גיוהן דבוראק, טס לטאייוון בניסיון להתחקות אחר סוד הקסם הסיני. הגילוי המדהים היה כי במחשבים אלה זוייף השעון שמודד זמן אמת, כך שכל שתי שניות נמנו כאילו הן שניה אחת. הביצועים היו גרועים מהממוצע אבל המבחנים (שהיו מבוססים על שעון זמן אמת של המחשב הנבדק) הראו תוצאה פנטסית. תיכנות אופרטוניסטי במשך שנים התנגדנו לתפיסה של ציון מבחנים משוקלל, המבוטא במספר יחיד, בעיקר בהתבסס על הטיעון כי לכל אחד מקדמי שיקלול שונים. במקוס זאת, אנו מפרסמים את כל התוצאות הנושאיות ומניחים לקורא להגיע למסקנה שלו. במשך השנים גבר הלח עלינו לתת ציון כולל וכך נולדו ציוני + פס ו-אזג!אחו, המביעים שיקלול ביצועיס בשתי הסביבות, 205 -פאוסחו/, 6 ישראל מאי 1993 בהתאמה. מרכיב הווידאו במבחן 5 חסחספחו/ הפך תוך זמן קצר למספר לפיו משווים כולס את ביצועים בין מתאמי ווידאו. לאחר זמן מה, שמנו לב כי מוצריס מסויימיס מראים שיפור במבת;ל חסחספחוצו מבלי שהשיפור יומחש במקביל גם בישומים - במילים אחרות, גילינו שיצרניס מסויימים הצליחו לזייף את תוצאות הסחספחו/. קוד המבחניס אינו סודי ואפשר לקבלו על ידי פיה למערכת 8א14021א 6ק. הוא כולל מספר פעולות בסיסיות, שכל ישוס משתמש בהן, המבוצעות שוב ושוב במשך זמן קצוב. המבחן מסכם כמה פקודות בוצעו בשניה אחת ונותן ציון לפי הפרמטר ייפיקסלים לשניהיי. היתרון של המבחנים האלה על פני מבחני ישומים הוא, שהמדידה אינה תלויה בתיכנות ובתצורת התוכנה של המערכת. אנחנו מודדים ישירות את ביצועי המתאם הגרפי. אבל זה לא חוסם את הדרך בפני זייפנים. מאחר וקוד הבחינה כולל חזרה על פעולות שונות, בדרך כלל מבלי שהנתוניס משתנים, הדריייבר לכרטיס יכול להיות מתוכנן כך שהוא יזהה ייפעולות סרקיי אלה ובמקוס לבצע אותס כנדרש בבחינה, הוא יייחפףיי ויודיע ייגמרתייי, מבלי שהוא עשה דבר. נכון שדרייבר ייאינטליגנטיי' אמור לבצע אופטימיזציה על בקשות השירות של הישוס ולהמנע מביצוע פעולות מיותרות, אבל אנחנו גילנו מגמה אופורטוניסטית לבצע אופטימיזציה מכוונת לקוד המבחנים. הדרייברים החשודים עברו את מבחני 1.485 26 בהצטיינות יתרה ללא כל מאמצ, אבל בישומיס אמיתייס האופטימיזציה לא פעלה והתוצאות היו בינוניות במקרה הטוב. אנחנו פעלנו במהירות לעידכון חסח6טח:/ו ובגירסה 3.1 הכנסנו קוד שקשה לרמותו. הזייפנים ראו זאת כאתגר ובמהרה החלנו לקבל שמועות מהשטח כי נערך מרוץ בין צוותי תיכנות, מי ימצא קיצורי דרך יעילים יותר לייתחמן" את התוצאות. אנחנו נפגשנו עם יצרנים שונים, מאשימיס ומואשמיס בזיופיס, במגמה לברר ולהגדיר מהי אופטימיוציה לגיטימית ומהי רמאות ואחיזת עיניים. גירסה 1 אמורה לסגור כמה פרצות שמצאנו. זו היתה סיטואציה מביכה ליצרני הווידאו ואני מקווה כי היא מאחורינו, אך גילינו כמה ייטריקיסיי מעניינים. 1ד4, למשל, משתמשת בחלקים לא מנוצלים של זכרון הווידאו בתור מטמון לתמונות 81117 שהתוכנה מרבה להציג. בחלק מהישומים, אך לא בכולם, הטריק הזה יכול להועיל ולכן הוא לגימטימי. חברה אחרת מבצעת טריק דומה, אבל לא על תמונות אלא על שרשרות טקסט - ייטריקיי לא לגיטימי, שכן בעולם האמיתי (שלא כמו בבחינות) המטמון לטקסט לא מביא כל תועלת. השבב 9000 אטוְּאי החדש כולל מטמון לאלמטים גרפיים שגורים, כמו צורות קווים ומילוי שטח, טריק מועיל בכל מקרה. אנחנו נעמוד עכשיו על המשמר, נבחן כל מועמד לסקירת מוצרים ונדווח לכם על נסיונות רמאות. נגן על המוניטין של המבחניס שלנו ונקווה כי כל יצרני הווידאו ישתפו פעולה בקידוס האמינות של הענף. 'י.איי.א החברה שתשים אותך על המפה זז 400006 . םי תכ טפ לטה וב קה מערכת 0!8 מספקת פתרונו - באומצע ות תצוגות גרפיות משולבות מידע טכסטואלי חברת ג*.איי.אס מתמחה במתן פתרונות הנדרשים לביצוע יישומים והכנת תשתיות ל- 5!ג) החל משלב התצייא דרך הכנת מפות פוטוגרמטריות וביסוסן באמצעות מדידות שדה, מיחשוב תשתיות וכתיבת ישומיס- מפעלי תעשיה מיפוי מתקני ייצור לצרכי תכנון, ניהול ובקרה רשויות מוניציפאליות מיפוי פוטוגרמטרי, מיחשוב תשתיות וכתיבת יישומים לצרכי תכנון ובקרה של מערכות מים, ביוב, תחבורה ועוד. המגזר החקלאי מיפוי שטחים מצילומי אויר וכתיבת אפליקציות לתכנון ושליטה על מערכות חקלאיות מערכות שיווק כתיבת יישומים לתכנון וניהול לוגיסטי של מערכות שיווק ומכירות באמצעות מידע גיאוגרפי משולב עם מידע טכסטואלי מערכות ציבוריות אפליקציות בתחומי - צבא ומשטרה, תחבורה ציבורית, איכות הסביבה, תיירות, מודיעין אזרחי ועוד בנוסף מספקת חברת ג'י.אלל.אס - 5פססטו תוכנה לניהול ארכיון ממוחשב מפות /שרטוטים/מסמכים 6 תוכנה לוקטוריזציה המרת שרטוטים סרוקים לפורמט וקטורי למשתמשי אוטוקאד ואחריס לשכת שרות *שרותי סריקה *המרת שרטוטים *הכנת מפות וקטוריות *מיפוי תשתיות תעשיתיות *פיתוחי תוכנה בשפות ,6 אסמבלר ו ספ!] פרסום ₪ ישראל ₪ לוי / ג'י.איייאס מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ תל-אביב טל. 03-5237569,5242159,פקס. 03-5242907 חיפה טל. 04-370607, פקס. 373364 -08 מפה אחת שווה אלף מילים 9 המחשב המינימלי שלי לשנת 1993 ולם יודעים כי זאת ייעבודה בעינייםיי ובכל זאת כולס משתתפים במשחק האשליות, כי מחשבי 6 זולים כפי שמתפרסם במודעות. לא שהמחירים הס שיקריים, ההיפך. ההטעיה היא הצגת החומרה כמספקת, בזמן שהיא לא עומדת בדרישות המינימום המעודכנות. אנשי השיווק יגידו לך כי הציבור רוצה מערכת מחשב שמחירה פחות מ-1900 דולר, כולל מדפסת, והמערכות המוצגות במודעות מוכתבות על ידי דרישה זאת. אבל מערכות כה זולות לא עומדות במבחן שלי למערכת מינימלית: הן לא תספקנה שירות סביר, למשתמש רציני בישומיס חדישים, במשך 3 שנים. למעשה, הסיבה היחידה להצעת מחשבים אלה כיימערכות כניסהיי היא להפוך את הרוכש המהסט ליימכוריי למחשבים. הפלטפורמה הלא מושלמת, שמכרו לו כמערכת כניסה, הופכת אז לבסיס למכירה של סידרה אינסופית של ייהשבחות". בסופו של דבר, הקונים ירכשו את כל מה שנחסך בשלב הייכניסהיי, בדרך כלל במחיר גבוה יותר מהעלות של המחשב, לו הם היו רוכשים הכל מראש. כאשר במחשבים, אורך החיים של הפלטפורמה קצר מדי הכהווה ו סופר את השקלים והאגורות בלבד הוא המפסיד הגדול. מחשבים קונים לפי מה שביכולתם לעשות וישומים חדישים זקוקים 12 לפלטפורמת חומרה מינימלית על מנת לשרת אותך ללא תיסכולים. הם גומרים להשלים את ציוד המחשב, הפלטפורמה עצמה כבר התיישנה. לי זה מוּכיר אנשיסם המשפצים את הבית שלהם לפני מכירה כדי לקבל עבורו מחיר טוב יותר. זה עולה להס בדיוק כפי שהיה עולה לשפ אותו ברכישה, הס לא יקבלו מחיר טוב יותר, הם רק הפסידו את ההזדמנות להנות מכספם. במחשבים, אורך החיים של הפלטפורמה קצר מדי לייפיספוסיםיי. הקונה שסופר את השקלים והאגורות בלבד הוא המפסיד הגדול. מחשבים קונים לפי מה שביכולתם לעשות וישומיס חדישים זקוקיס לפלטפורמת חומרה מינימלית על מנת לשרת אותך ללא תיסכולים. כשירות לציבור החלטתי להגדיר את י"פלטפורמת המינימום של דבוראקיי לשנת 1993. מחשב זה אמור לספק יכולת משביעת רצון במשך 3 שנות שירות. אני קורא לו ייפלטפורמת מינימום'" כי לפי דעתי אין להסתפק בפחות מכ הגנה נגד חרטה מחקרים הראו כי רוב הקוניס של מחשבים אישיים מתאכזבים תוך זמן קצר 0 ישראל מאי 1993 מבחירתם, שמתגלה כלוקה בחטר. בין החרטות, החוזרות ונשנות בתדירות גבוהה, מוצאיס אכזבות מדיסק קטן מדי וצג זול ולא איכותי. כדי להגדיר את מערכת המינימוס שלי התקשרתי לטד ווייט, מנכייל 2000 צג אוד 0, אחת מהחברות הרבות שמספקות מגוון ואיכות המאפשרים לעצב מחשב לני המידה שלי. לדעתי, הבדל המחיר בין החברות העיקריות בשוק (צא 1.6 זמ , 40 אסס, או כל חכרה אחרת עם מוניטין טוב), כאשר התצורה מוגדרת בדיוק, יהיה מזערי. המסקנות של המחקר שלי ישימות גם אס תבחר ספק אחר. דרישות המינימוס שלי הן לתחנת עבודה עס ממשק משתמשי גרפי המסוגלת לבצע כל ישום 6 נוכחי בצורה יעילה ושתמשיך לעשות זאת במשך 3 שניס לפחות. אס אתה מחפש מכונת שעשועים ביתית, ייפלטפורמת המינימוס של דבוראקיי אינה בשבילך. המערכת שלי תהייה מבוססת על לוח אם (ס805אמדדסוא) 48602 הרף ב-66 מגהר), עם 16 מגהבייט זכרון ו-8 חריצי הרחבה. אשקול בחיוב להצמיד למעבד המרכזי מאוורר קטן שימנע חימוס יתר. לוח האם יכלול גם, לפחות, שני חריצי אפיק מקומי 1/, באחד מהם אני אתקין כרטיס ווידאו 504 מואץ והשני ישמש להרחבה בעתיד. הצג הצבעוני יהיה ירב תדריי עם מסך 15 אינטש שטוח. המחיר עד כה: 2650 דולר (בארהייב). לזה נוסיף דיסק עס נפח מעל 300 מגהבייט. טד מעדיף את הדיסק החדש של אמאא60 המכיל 440 מגהבייט. אני אישית משתמש כיוס במחשב עם דיסק של 500 מגהבייט, אחרי שמילאתי את הדיסק הקודם, שנפחו היה יירקיי 220 מגהבייט. הדיסק מוסיף 550 דולר לחשבון. כונן דיסקטים 5.25 אינטש, ככל שאני שונא אותס, הוא עדיין נדרש ומחירו רק כ-60 דולר. לכונן 3.5 אינטש אני ממליצ על הזן החדש, עס יכולת לקרוא ולכתוב דיסקטים של 2.88 מגהבייט, שמחירו כ-200 דולר. מולטימדיה הפכה לעובדה בשנה האחרונה ובעתיד היא תהייה חלק בלתי נפרד מהישומים העיסקיים. צריך להתכונן לכך עם כונן 0%1א-60 מהיר (225 דולר או יותר) וכרטיס קול 16 סיביות משובח (כ-200 דולר). כונן סרט מגנטי פשוט לגיבוי חותס את המפרט עם תוספת של כ-200 דולר. בסך הכל ייהפלטפורמה המינימלית של דבוראקיי לשנת 1993 נמכרת על ידי ג אומ6 ב-6100 דולר, לא כולל משלוח ומיסים. עד סוף השנה המחיר ירד בכמה מאות דולרים, אבל בכל מקרה הוא לא יגיע לסף של 1900 דולר כולל מדפסתיי, שאנשי השיווק מנסים להגדיר כיימערכת כניסה'י. אם תתפתו לרכוש היום את האשליות הזולות יותר, אל תגידו בעוד שנה שלא הזהרתי אותכם. 0 החדשה, מערכת ההפעלה החזקה ביותר למחשב האישי שלך! אם עד היום הכרת מערכת הפעלה אחת למחשב האישי שלך, עתה נפתח לפניך עולם אחר, חדש ומבטיח יותר: 2.0 - 05/2. 2 החדשה היא "חיה" חדשה בעולם המחשבים האישיים. מערכת הפעלה רבת עוצמה המתאימה לכל מחשב אישי (386). לא דומה ל-005 ולא לשום הרחבה של 05ם, כמו צאסשח/\,. למשל, 2 משפרת את ביצועי המחשב האישי שלך, ובהתאמה גם את ההספק שלך. 7/2 החדשה משלבת בקלות את כל סביבות ההפעלה הקיימות. אם יש לך 005 - תקבל הרבה יותר מ-005. אם יש לך צאסחוצו - עכשיו האופק נראה הרבה יותר רחוק. 7/2 החדשה בנויה לגשר על פערי הטכנולוגיה בין ההווה לעתיד: המערכת החדשה מסוגלת להריץ את היישומים הקיימים בין אם נכתבו במקור ל-08, ל-9א00חו\ או ל-08/2, כך שהשקעתך בתוכנה נשמרת והכספים הרבים שהשקעת אינם הולכים לאיבוד. 7/2 החדשה תריץ את התוכנות שלך בכל העוצמה: מהר יותר ובביטחון רב יותר. כל יישום קיים יהיה מעתה יעיל וזמין יותר. ו(רשבסקי פריליך דובר / שוצ/ 19 363% 2 החדשה הופכת את מערכת המחשוב שלך חסינה בפני שגיאות. גם אם יישום אחד כושל, שאר המערכת לא תקרוס בעקבותיו. 7/2 החדשה, קצרה פרסי יוקרה והמומחים קובעים שהיא הדבר הטוב ביותר שקרה לעולם המחשבים מאז המצאת המחשב האישי. להזמנת תקליטון להדגמה חינם התקשר לטל' 03-6978906. ודו 00 6" מה ששייך למערכת ההפעלה, שיהיה בה יכולת האינטגרטיבית של הגירסאות האחרונות של פשסשחושו ושל /05 היא צעד בכיוון נכון, אבל בהחלט לא צעד מספיק. הן הופכות את השילוב של מספר ישומים נפרדים למערכת מאוגדת מרעיון מבטיח לאפשרות מעשית, אבל השפעת היכולת האיטגרטיבית עדיין לא חילחלה לתוך הישומים שאנו מריצים. מערכות ההפעלה הנוכחיות הן יציבות ואמינות יותר מאי פעם ורוב הישומים המקובליס שרצים תחתיהן הם חזקיס ומוצקים במידה סבירה, ובכל זאת אנו מנפחים את הדיסקים שלנו בכפילויות מיותרות, הנובעות מכך שכל ישום מביא איתו את כל הכלים והעזרים שיכולים להתליחס אליו, גם אם הס כבר מסופקים בישום אחר. אנחנו צריכם לעבוד קשה יותר כדי לעקוף את הטימטום של עושר הישומים. קחו לדוגמה מודול אוניברסלי כמו מבדק איות. כל ישוס כמעט יכול להעזר בו - ואכן, כמעט כל ישוס חדש שמנסה להתמקם בחזית המתחרים אמנם כולל מודול כזה - והוא מתקין את עצמו על הדיסק הצפוף שלנו, גס אם כבר נמצאים עליו תריסר מבדקים אחרים. ישומי 5אסשח/ו (לפחות אלה שמקורס ביצרן אחד) יכולים להשתתף במשאבים ללא בעיות. למשל, סאמ יכולה להשתמש במילון של פאסאו ושתיהן יכולות להעזר בכלי האיור של שואאפ. ובכל זאת, כאשר אנחנו רוציס לבנות סביבת עבודה מורכבת אנחנו בדרך כלל גומרים עם כפילות וביזבוז. האם לא היה עדיף אם כל תוכנה תשאל אותך, לפני שהיא משתלטת עס מרחבי הדיסק, האם אתה רוצה להשתמש בכל עזריהז אולי אתה מעדיף להתקין רק את המנוע לפונקציה המרכזית ולהשתמש בתוכנות אחרות כדי להוסיף פונקציות עזר! לא מדובר רק בחסכון בנפח דיסק (אם כי בימינו, עס מערכות הפעלה שגודלן 20 מגהבייט ותוכנות של 10 מגהבייט, החיסכון יכול להיות משמעותי). מדובר בעיקר בחסכון בעבודה, זמן ותיסכולים. נחזור לדוגמה של מבדק האיות. אחרי שהוספנו למילון שבמבדק האיות של מעבד התמלילים את כל המילים אני מצטער, חברים, על המסקנה האכזרית, אבל מודולים אלה שייכים טבעית למערכת ההפעלה. 14 המקצועיות המיוחדות לעיסוקנו, את השמות המסחריים והאנשים איתם אנו עובדים, אנחנו לא רוציס לחזור על התרגיל עס כל אחד מהמבדקים שהתלישבו לנו על הדיסק מבלי שביקשנו אותם לכך. בסך הכל זה לא כל כך קשה לגרוס לשתי תוכניות להשתמש באותו מבדק איות, אלא שהמתכנתים לא נותנים לכך קדימות. מצד שני אני לא בטוח שההסתייגות משיתוף פעולה הוא רק שלילית, שכן כאשר אנו מבקשים מהישומים להסתמך זה על זה באספקת כלי עבודה, אנחנו בונים למעשה בנין קלפים. די בשינוי לא מבוקר אחד על מנת שהכל יתמוטט. די בעידכון גירסה בישוס אחד שלא תואס עס שאר התעשיה כדי לתקוע את המחשב. הדרך היחידה לתיקנון הממשק של 0 ישואל מאי 1993 מודולי תוכנה אוניברסלייס היא, על ידי הטמעתס במערכת ההפעלה. אל תזעקו חמס את התגובה הצפויה של יצרני הישומים לנסיון להטמיע את הפונקציונליות שלהס במערכת ההפעלה אפשר לנחש, מהתגובה שראינו למה שעשתה מיקרוסופט לדואר אלקטרוני עייי הכללתו במערכת 'קטסזקאזס/ זס) איסטחו/ו. ‏ כל היצרנים שהתמתו בנושא זה התקוממו על חוסר הצדק שברמיסת חלקת האל הקטנה שלהם על ידי הענק מריצימונד. הלב כואב, אבל הם מתעלמים מהנקודה העיקרית: מערכת ההפעלה היא המקוס הטבעי לדואר אלקטרוני. זה אינו ישום - זו פונקצית תקשורת. מקומה במערכת ההפעלה בדיוק כפי שזה המקוס לתוכנת העברת קבצים בסיגנון %.1ק13, למילון ואוצר הביטוייס (05אט5מזדד), תוכנות הגיבוי ועוד מודוליס בסיסייס שאמורים לשרת את כל הישומים. אני מצטער, חברים, על המסקנה האכזרית, אבל אס מודולים אלה שייכים טבעית למערכת ההפעלה, אזי לא יעזור דבר והס יגיעו לשם, גס במחיר הרס השוק של ייתוספי צד שלישייי. מצד שני אתם יכולים להתעודד מעט מהלקח ההיסטורי: קיים שוק תוסס וריווחי של ייתוספי צד שלישייי לרוב הפונקציות שכבר כלולות במערכות ההפעלה הנוכחיות. ההבדל הוא, שכאשר מערכת ההפעלה מציעה פונקציה מסויימת כחלק אינטגרלי ממנה, יצרני התוספים נדרשים ליצירתיות מפותחת יותר, על מנת לשמור על מקוס בשוק. קחו לדוגמה את העברת הקבצים: אפשר לעשות זאת עם 005 או 05/2, אבל רובנו מעדיפים את %חו/1ק1.3. כנייל בנושאי ניהול זכרון, גיבוש קבצים, תקשורת ועוד. התחרות טובה לשוק. האם החברות הקטנות שהתפרנסו מדואר אלקטרוני נמחצו תחת מגף של מיקרוסופט! תשכחתו מזה! מעולס הס לא הרוויחו יותר. אפקט ייכנפות המעיליי נושא אותם מעלה מעלה, בעקבות המודעות המוגברת של הציבור לנושא. מי שלא שבע רצון מהפתרון של מיקרוסופט פונה לחברות המתמחות - והמספרים גדולים יותר מאי פעם בעבר. אל תעצרו את נשימתכס עד שהשוק יהפוך לאידיליית אינטגרציה בסגנון יוגר זאב עס כבשיי. מיקרוסופט מפחדת מחקירה מחודשת על ידי הוועדה למניעת מונופולים, יבמ עדיין נאבקת בנסיון לשכנע מפתחי ישומיס רבים ככל האפשר לתמוך ב-05/2 ונובל מארגנת מסע צלב נגד מיקרוסופט. אף אחת לא תעז לעורר את שד האינטגרציה. אבל זה הדבר הנכון לעשותו. בן ! עם תובנת אפוס6)מטסע אתה יבול לאחסן במות בפולה של אונפורמציה בתוך דיסק אחד. לא וואמן !! עם א16048פטסע אתה מקבל יותר: ץצ הבפלת נפח הדיסק(ים) במחשב שלך: פי 2 ויותר (עד פי 8 במסדי נתונים) ! ץצ הארכת חיי הדיסק: אין צורך להחליפו בדיסק גדול יותר ! ץצ חיסבון: מחיר התוכנה נמוך לאין שיעור ממחיר דיסק חדש שהוא יקר מאד ! צ אבטחת מידע: באמצעות שימוש בסיסמא רק לך תהיה גישה למידע על הדיסק ץצ שקוף למשתמש: אין צורך במיומנות או בידע מוקדם כלשהם כדי להפיק את המירב מ- 6018%!פטוסע פשוט להמשיך לעבוד... הצטרף גם אתה למאות האלפים בעולם שנהנים מעבודה עם 16018%פגוסע אלידע 608%!טגוס. עוד פיתוח ישראלי מהפכני מבית מיתן סופטוואר אינטרנשיונל, המשווק בעולם כבר מ-1989. אל תחכה, פנה אלינו עוד היום. אד מיתן סופטוואר אינטרנשיונל בע"מ : : [ רח' הגילגל 11 רמת-גן 52392 > == ]| (?2 טל: 03-5796111 (6 קווים) פקס': 03-5795111 משווקים מורשים: מחשבת בע"מ, כלנית בע"מ. להשיג בחנויות המחשבים המובחרות. וע 16 ממשק אנוש מרקד ובועט - הנושא של יימציאות ווירטואליתיי (צדד.1 מ ד ) משמש בעיקר לכתבות טלויזיה והזיות של טכנופריקים, טכנולוגיה הרבה יותר צנועה מבטיחה לנו ממשק אנוש כמעט טוטלי. הרבה לפני שנראה את משתמשי 6 עדויים בקסדה מגושמת, כפפות רגישות לתנועת האצבעות ובגד גוף אלקטרו-חושי, נוכל להפוך את גופינו ל-5110%צ10 חי. מדובר באבזר מולטימדיה חדשני שפותח על ידי חברת 11 1.1 (יינבל האוריי) וייוצר על ידי חברת המשחקים 580 האבזר הנקרא 08 דא עשוי ממתומן פלסטי שטוח, אותו מניחים על הריצפה. כל צלע של המתומן כוללת משדר ומקלט אינפראדוס היוצרים מסך אנכי, כך שכל שמונת המסכים יוצרים תיבה בלתי נראית סביב המשתמש, העומד בתוך המתומן. העברת יד או רגל דרך המסך הבלתי ניראה נקלטת על ידי האלקטרוניקה ומפוענחת בעזרת מיקרובקר סטנדרטי. התוכנה הישומית מתרגמת את הפלט של המיקרובקר לפקודות רלוונטיות לישוס. למשל, במשחק קארטה ממוחשב יתורגמו תנועות הרגלים לבעיטות בכיוונים שוניס ותנועות הידיסם למהלומות שוברות מפרקת. תוכנה מוזיקלית יכולה להפוך את התנועות לפקודת [ע]א ואת הגוף המחולל לכלי נגינה. ייאפשר לתכנת את הקוד כך שכל נקודה במרחב תייצג תו מסויים של כלי מסויים 6 ישראל מאי 1993 ולאחד את התנועה עם המוזיקהיי אומר אסף גורנר הממציא של יינבל האור". ישומים בתחומים אחרים נמצאים בבדיקה על ידי חברות שונות. לוגיטק, למשל, מעוניינת להשתמש בעקרונות נבל האור כדי ליצור תחליף תלת מימדי לעכבר, שאפילו לא יכבול את ידי , המשתמש. האבזר שהם רואים בדמיונס עוקב אחר תנועת הראש של המשתמש. אבל מחשבים אישיים וישומים ירצינייםיי הס בעדיפות מישנית לפיתוח. 5804 תתחיל את השיווק עם מוצר המיועד למערכת המשחק 8585א68 שלה ומחירו פחות מ-100 דולר. תמצאו אותו בחנויות האמריקאיות לקראת חג המולד הבא. הכיוון השני של השער המקבילי לפני קצת יותר משנה התקבצו אינטל, ואס6אוא וזניט כדי להביא לנו שער מקבילי חדש ומשופר, שמהירותו פי ארבע מהשער המסורתי שקבוע בכל 6. המטרה המקורית היתה לאפשר למחשבים נישאים להתחבר לאבזרים חיצוניים מהירים, כתחליף מה למגבלות שיש להם בקליטת כרטיסים פנימיים. כבר אז הערכנו כי לטכנולוגיה כזו תהייה תהודה גם במחשבים שולחניים ומדפסות - ולא אוכזבנו. קבוצה של חברות מכובדות, הכוללת את קומפק, יבמ, אינטל, טקסס אינסטרומנטס ו-48%/אא1, משתתפת בקבוצת עבודה של מפסן (אירגון מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה שאחראי על תקני תקשורת רבים, כולל אתרנט וטבעת האסימון) להגדרת ממשק מקבילי חדש. נקודת ההתחלה שלהן היא מפרט 80158 של ₪ ומיקרוסופט הכולל תעבורת נתונים דו כיוונית. ממשק. דו-כיווני מאפשר למדפסת להעביר הודעות למחשב, למשל, "נא להוסיף נייריי או ייהמתן, אני עסוקהיי. יתר על כן, הממשק המקבילי | לא מוגבל לשירות מדפסות ודו-כיווניות היא תכונה שתאפשר לשער המקבילי לקלוט נתונים מסורקים אופטיים, מכונות פקס וכדומה. המימוש מחייב הסכמה רחבה על פרוטוקול התקשורת ודווקא בנקודה זו העינייניס חורקים. למיקרוסופט יש רעיונות משלה על איך הפרוטוקול הדו-כיווני צריך לעבוד והיולט פאקרד החליטה להעדיף את מה שתעשה מיקרוסופט | בושא. בלי שתי השחקניות העיקריות בשוק ההדפסה, כל השאר תאלצנה להתמודד עם אי הוודאות ולחוש ברגישות לאן נושבת הרוח. ]וזג: למולטימדיה נולדה וא הס ראשי התיבות של יאופן תמסורת אסינכרונייי, = טכנולוגית תקשורת שעוצבה במקורה על מנת לאפשר העברת קצבי נתוניס אולטרה-מהירים, ללא תלות בסוג ובפורמט המידע, ברשתות טלפונים עתידיות. שידרת התקשורת הסיפרתית הגלובלית מיועדת להשתמש ב-וא47 על סיבים אופטיים, עס קצבי נתוניס של אלפי מגה סיביות לשניה. בתקשורת ]41% כל הנתונים מועבריס בחבילות קצרצרות ואחידות, עס פורמט קשות ומרווחים מינימליים בין חבילה לחבילה. אבזרי המיתוג (מרכזיות טלפון, גשריס ונתבים) מסוגלים לטפל בקצב הנתוניס הגבוה מהסיבה שאין צורך לפענח פרוטוקולים, להתייחס לתוכן התשדורת או לבקש ייחלון זמן"י עבור כל חבילה לחוד. התכונות האלה גורמות להתעניינות ב-47 מכיוון חדש: העברת קבצי הנתוניסם הגבוהים של מולטימדיה ברשתות מקומיות. רשת אתרנט רגילה מתקשה להעביר אפילו ערוץ יחיד של ווידאו בקצב אמיתי, גם אחרי דחיסה וויתור על איכות תמונה. דיון ווידאו בין תריסר משתתפים *כול לתנוק גם רשת [פפת. הבעיה בכל הפרוטוקוליס המקובלים לרשתות מקומיות הוא רוחב הסרט הקבוע שכל משתמש מקבל. מאחר וסך כל משאבי רוחב הסרט הס מוגבלים, התחרות הלא גמישה בין המשתמשים גוררת לירידה בניצול הרשת. שיטת החלוקה של משאבי רוחב הסרט ב-41/1 אינה קורסת גם תחת עומס יתר. התכונה כדי להתקדם בחיים צריך לדעת | להשתחרר מדברים שפעם אהבנו.. עוברים אל 0:0 ₪8 1 ואילק םר גיב ד די אי י = ר'אישך | ב קריק השתחרר מהתפיסה הקלאסית של שורות ועמודות "זו תפיסה חדשה בצורה טוטאלית, שהוא הדבר בגליון אלקטרוני ועבור ל- 5/5/60 חחו|ססו/! האדיר יותר בעוצמתו, והקל ביותר לשימוש, שאני אמיתי! ארגן ונתח את המודל העיסקי באין ספור יכול להעלות בדעתי. הוא כל כך שונה ממה שאנר רגילים לקרוא "גליון אלקטרוני" עד שאין לי ברירה אלא להמליץ לכולכם לבחון אותו לפני שאתם מחליטים ... המוצר הזה לוהטו!...". מתוך מאמר של א]גהסטס .3.6 א|2 ו 06 02/95 מימדים (6%5ו/) באמצעות הקשת | עכבר בלבד, וללא שימוש בפקודות תפריט! עשרות סוגי גראפים חדשים ומצגות שקפים מתוך התוכנה! אלודפ / / . / מפיצי לוטוס בישראל 9 0 להשיג אן ורק אצל המשווקים המורשים של חילן: ₪ כלנית 03-5372929 1 ו | ₪ לרגו הראל 02-257248 ₪ עדים יועצים 04-419393 ₪ קומפיוטרלנד 03-5373986, 02-259473 ₪ היון מחשבים 03-5751399, 04-628628 ₪ שו"ת תוכנה בע"מ 03-5237055 5 - 5 הזאת חיונית למימוש ישומים הדורשים קצב תקשורת יציב, כמו ועידות ווידאו, הדמאה רפואית, מערכות אבטחה ובקרה תעשיתית מבוססת עיבוד תמונה. מספר חברות תקשורת מקומית כבר החלו להציע מתגי זַא47 וציוד ייתואם ואדגיי. ביניהן מוצאים | את | קללבטרון, = סיינאופטיקס ואונגרמן-בס. פער המחיר בין אתרנט ו-וא7 הוא עדיין גדול: כרטיס מתאם (ס1א) ל-1א47 עולה פי חמש לפחות מכרטיס אתרנט, - ועדיין לא התחלנו לדבר על המחיר של המתג המרכזי. אבל כאשר הטכנולוגיה תתחיל להתממש בקנה מידה רחב בעולס הטלפוניה, ההרחבה לרשתות מקומיות תהייה בלתי נמענת. 0 עיצובים שלא יודעים גבולות פלטפורמה מעצבים משקיעים זמן וכשרון רביס בבחירת גופנים, עימוד, צבעים וגרפיקה כדי לתת למסמכים מראה עם אופי ואסטטיקה. אבל מה קורה כאשר המסמך נודד מפלטפורמה לפלטפורמה! במעבר מ-76 למקינטוש או לתחנת עבודה אז]אט, המסמך יימגולחיי מכל שכבות העיצוב ואתה גומר עס קובץ ז450 דל ויבש. חברות הוצאה לאור שולחנית מנסות להתמודד עם הבעיה על ידי אימוץ תקנים לפרוטוקול עיצוב, בדומה לשפת .50%8 המקובלת במחשבים גדולים. .50% היא שפה תיקנית, של איגוד התקינה העולמי 180, המגדירה איך מוסיפים לקטעי טקסט הוראות עימוד. המיוחד בה הוא ההפרדה בין תוכן 0009155600 ותיו0ס07085-2]8+1 חס 068186 15חסוחטסס 0 80/5-2858₪ח!/) ה 536 186 אסס! |!ואצ 3 חס 815012960 תפחעצ יז0 ה513100)זס/צ אוחע .301058 ה המלל לפורמט - אפשר לשנות אחד מבלי שהשני ישתנה. יתרון אחר הוא הפתיחות להחלפת נתונים, כך שתבנית עימוד שעוצבה בשפת 50/8 יכולה לשמש כמבנה סטנדרטי לעריכת מסמכים. לאחרונה החלו חברות העוסקות בהוצאה לאור שולחנית על 76 לאמף את השפה. גת ]המדא המחזיקה חלק גדול משוק המגזנים האמריקאי, תכלול תמיכה ב-1/א50 בגירסת דא פשסטתוו של התוכנה שלה, שתשוחרר הקיץ. וונטורה מאפשרת המרה לקבצי ,5081 בעזרת תוכנות צד שלישי (של חברת ₪8 אאצ)). מיקרוסופט תשחרר ממיר 50% למעבד התמלילים ₪08 ונובל תשתמש בפורמט זה עבור התיעוד של 4₪ג/ו6א. חברת מואאץ תציעה הרחבת ,/א50 לתוכנת העימוד מא האמו |-וסהזסאו מכעה את התוסף שיקרא 2ג6117)ח]. במקביל מתפתחים תחתליפיים ל-8%/01 , המעוגנים יותר בעולס המחשבים האישיים. %6, החברה שיצרה את שפת התיאור הגרפי %ח50ו03ק, הכינה פורמט קבצים לו היא קוראת סק ותוכנה המרה בשס 680847א, בעזרתם ניתן | לצפות בקבצי פוסטסקריפט על פלטפורמות שונות. חברה קטנה יותר, בשסם סא 503 6חג1ז, מנצלת את המנוע הגרפי של מערכת ההפעלה (621 בסביבת פאסתול , שגזסאסוט) | במקעטוש) כדי להעביר את המסמכים במוד גרפי. בשני הפתרונות הני'ל, את הקוב המיובא אי אפשר לערוך, שכן הוא מגיע כתמונה, אבל אפשר לצפות בו, לחתוך ולהדביק אותו בתוך מסמכים שונים והעיקר - להעביר אותו בין פלטפורמות לא תואמות. 0 שירותים מתקדמים ברשתות 26 השירותים שמשתמשי 26 מרושתים :כולים לקבל מהמשאבים המשותפים עלו בדרגה לאחרונה, לרמה מעל שירותי קבצים והדפסה, שהיו הבטיס לפופולריות של רשתות עד כה. שלושה שירותים חדשים נמצאים לאחרונה במוקד הפעילות: מיעון גלובלי (‏ 010841 6אזואגא) - מעין מדריך שירותים גלובלי שאפשר להשוותו ליידפי זהביי של הרשת, טלפוניה - השימוש ברשת לדיבור ודואר קולי, והדמאה - העברת תמונות, מסמכים סרוקים, גרפיקה ווידאו. השירות הראשון, שכבר מיושם מזה זמן ברשת | דופא ₪ שד פתוס3ּוחן . 0931 ץזס01 זו תח 5'ץ2 סד | 5 חח יסקס | וח סיק 16 | עס ג סש זהתד | 6 15 5 51908 | ץחסתק9!סד הזב 50 זחזיזק | פאז ונובל הכלילה אתו בגירסה 4.0 של סא יימיעון גלובלייי, מבוסס על סכימת קריאת שמות למשאבים בצורה היררכית ומדריך מרכזי שמוצא את היעד לפי השם. למשל, המדפסת מספר 1 של שרת ההדפסה במחלקת הכספים של סניף ירושלים של חברת ינפליי תקרא: [אדאותק .75א1.406א 51 אא [מתטא השם יופיע במדריך השירותים = בסוג יימדפסותיי וכל מי שירצה לשלוח הדפסה אל מחלקת הכספים הנייל, ימען את השידור לשם המדפסת, מבלי שהוא יצטרך להכיר את הטופולוגיה של הרשת. שרת המיעון הגלובלי ידע להפנות כל קריאת שירות המיועדת למדפסת דרך כל ההיררכיה של שרתים ונתביס עד שהיא תגיע ליעדה. טלפוניה כוללת יותר מהוספת קבצי קול למסמכים אלפאנומריים רגילים. מדובר בכל אוסף השירותים שאנו מקבלים במערכת טלפון חדישה, כגון שיחות ועידה, "עקוב אחרייי, חיוג אוטומטי וכדומה. גם המיזוג ‏ "יהשקוףיי של רשתות מקומיות ורשתות רחבות, שקיים מזמן בטלפוניה, אמור להגיע לרשתות תקשורת (תונים בעיקבות שיתוף פעולה בין נובל ל-87דא. השירות הקשה ביותר למימוש הוא הדמאה, בגלל המימדים העצומיס של קבצי תמונה והקושי לבצע דחיסה בזמן אמיתי של תמונות ווידאו. ובכל זאת הכריזה נובל על ממשק 71 חדש לטיפול בקבצי תמונה וקבוצה של 12 חברות, הבולטת בהן קצ, כבר הודיעו כי הן עובדות על ישומי הדמאה מרושתת. מיקרוסופט לא ממהרת בנושאים אלה -לדבריה מפני שהלקוחות לא הביעו העדפה לפתרון מהיר של הבעיות בתחומים אלה - והיא תכליל שירותי טלפוניה והדמאה רק בגירסת 64180 של מערכת ההפעלה העתידית שלה. עיבוד תמלילים ללא גבולות 7 4-7 7 7 7277 | יש הר ירהו רש שר = 2-ו מעל 10 מליון אנשים משתמשים ב- ‏ 010267160/ ב-31 שפות | 007% 0 +/. של 1 = קוו 0 יב האםיגם אתה ב'ניהם? 1 160ז6קטזס\ גירסה עברית אנגלית מציגה: ₪ מוד הצגה מוקדמת ₪ שילוב עד 250 פונטים במסמך (שסוטפזס זחוזס - 6/6 /צ/)) אחד. לעריכה מושלמת על המסך. ₪ 6 פונטים גמישים (508|30!8) ₪ תמיכה מלאה ברשתות תקשורת. להדפסה מובנים במוצר. ₪ שליטה מוחלטת על מיקום של ₪ שילוב של הדפסה אופקית טבלאות, טקסט וגרפיקה במסמך. ואנכית במסמך בודד. ₪ מיזוג ושילוב גליונות אלקטרוניים, ₪ ספריית תמונות בתוך המוצר. גרפיקה וטקסט ממגוון רחב של תוכנות. ₪ ישור פרופורציונלי, אוטומטי של ₪ מחולל טבלאות רב עוצמה. : טקסט בגודל משתנה ברמת מסמך שלם, בשורה שפת. מקרו משוכללת.. ואפילו במילה בודדת. חדש !וי שלב ה וקול עם הבית 165 חס אורן אזטק מערבות בעמ - מוצרי איכות ל- 6 4 ה - שש = = ו הרך השלום 7//ת,ד. 36528, תל-אביב 61364 ו 0% / ד . +12 ל "טל 03-6952806 (רב קוף פקס. 03-6918771 + | ]0 72 /ָיכָ2 5)ו[2 / או3כיס 03 חתדאזגת א6ז5ס ,401 חת.יכולת גרפית מהממת 0 6ז6)/8. לגדולים בלבד 1 3567166 [..אבחנה גבוהה במדפסות לרשתות תקשורת ++6 [1/1508. כלים למפתח המקצועי בסביבת פצוסחוצ ץ א%ח1.301.1. העברת קבצים על כל תשתית 5 0 86067126. גימור תלת מ*מדי לשטחים 0 1/0005. גישה מקורית ומחיר משכנע 5 דס) 4002412ט3. - מהירות וממשק מסחררים 0 + 05488. שפה משופרת, ביצועים מושבחיס 5 יס 10015 166א. ערכת השרדות למרושתים 0 0אג, 1 1. מולטימדיה, ם 01 ו-16 צבעים 5 0א0ת. גירס אות חדשות ל-005 ו-פשסשחו/ 6ופשם ואזסהה- השדא|גק יכולת גרפית מהממת תוכנת האיור תמזאןגת של חברת |גסמת 0 28/16 חף2681 |מ80ז'] 00 02 ₪ % = = .. ו[ 20 > ]1 0 0-8 0 ישראל מאי 1993 הקופ הביאה למהפיכה במושגים שלנו על גר- פיקה ממוחשבת. על ידי חיקוי ריאליסטי של התכונות הפיזיות של חומרי גרפיקה קלאסיים, היא משיגה תוצאות הרחוקות לבלי הכר מה- מראה הסינטטי של גרפיקה ממוחשבת קו- נוונציונלית. הגירסה החדשה, 2.0, מתקנת את הליקויים של הגירסה הקודמת, מבלי לאבד את יחודה. אחת הטענות. העי- קריות שנשמעו בעבר היתה, כל מרוב קנאות לחיקוי של דרכי האומנות הקונוונציונלית, 0% איבדה את ה- תרונות של אומנות ממוחשבת. יותר מידי עבודה פרטנית ני- דרשה לבצע פעולות, שיכולות היו להיות מבוצעות בצורה גלובלית. הגירסה החדשה כולל יימסנניסיי כך, שבדומה לתו- כנות איור אחרות, אתה יכול לבצע עיבוד תמונה גלובלי. בנוסף למסננים הסטנדרטיים, זשתנג? כוללת כמה אפקטים חדשניים ויימדליקים'י. למשל, משחקי תאורה המאפשרים לך לדמות אור חזיתי ואחורי, סבי- בתי וממוקד, בצבעים שונים וניגודים שוניס. אתה מגדיר את הפרמטרים והתוכנית מבצעת את האפקט בצורה אוטומטית. אפקטים אח- רים הם, משיכות מכחול עצבניות בסגנון וואן גוך, עיוותים של השתקפות בוכוכית, יינזילה" של צבעים, התכדרות וכדומה. היכולת לבצע אפקטים על ידי מסננים גלובליים לא מפחיתה מיכולתה של זטוחוגת ליישם את האפקט בצורה מקומית, בעזרת מברשות ומסיכות. זסוחוגק עדיין לוקה בחסר בנושא של טיפול במלל. הדרך היחידה לשלב טקסט בתוך תמונה היא לייבא אותו כמסיכה (81א₪₪15) וקטורית מקוב גופני ע161 או אדובי 1 אְעד. הדבר מאפשר לטקסט להתמזג עם שאר הגורמים הג- רפיים בתמונה כשווה בין שווים, אבל המחיר הוא שאינך לטפל בו באותס כלים שמקובלים בעיבוד גופנים. גם צורת הקריאה של זשחוגק לגופן מסויים היא מסורבלת ומעצבנת. בהרצת התוכנה על מחשב 486/66 היא פעלה ללא דופי, מלבד ארטיפקטים שנוצרו באבחנה של 24 סיביות. המקור לארטיפקטים נמצא בד- רייבר לכרטיס הווידאו ועידכון הדרייבר אמור לפתור את הבעיה. למעשה, לא נדרשת פל- טפורמה כה חזקה עבור התוכנה, שכן הגירסה החדשה דורשת פחות משאבים מקודמתה (2 מגהבייט זכרון פחות), ובכל זאת אתה נזקק למעבד מתמטי ולכן אל תסתפק בפחות מ-3862%/33. החידושים בממשק המשתמש מכוונים לסייע לאמן המקצועי להתאים את הכלים לסגנון שלו. למשל, הפונקציה החדשה זו 51066 הצנת2 מאפשרת להתאים את הפרמטריס של מגע המברשת, לדגוס את הא- פקט ולשכלל את המגע עד שתקבל את התו- צאה הרצוייה. כשהגעת לאפקט שחיפשת, אתה יכול לשמור את המברשת המיוחדת בטבלת 5 תת זטוהוגץ תקו65 |גוסגזי היתה ונשארה תוכנית יחודית ומיוחדת, המיישמת טכנולוגיות איור אלקטרוני בדרך מקורית ומפתיעה, מבלי לאבד את המגע האומנותי האמיתל. 0 6ז61))8 נגדולים בלבד הדבר הראשון שתשאל הוא: "איפה ה-א500צ8!יי. השאלה הזאת מקפלת בחובה את ההבדל בין גירסה 4.0, של מערכת ההפעלה הרישתית הפופולרית ביותר בעולם, לגירסאות קודמות. כדרכה, נובל לא מייעדת את גירסה 60] 9/ 7 אוו .. השם אומר הכל | יתכן, שאחת הסיבות היא, שהמחשב הנישא של .801 א 4 6% מכיל יותר עוצמה, גמישות, תקשורת ונוחות בכל גרם ממשקלו הזעיר, (כאשר נושא האיכות, הוא מובן מאליו). הפתרונות להפעלתו של המחשב הבינלאומי של ומ א א6ק אינם מוגבלים על-ידי טווחים גיאוגרפיים ושינויים בזמן. כלומר, יתכן מאד, שהבחירה במחשב של .8811 0084 נובעת מהשילוב של כל התכונות גם יחד ואכן זה כך. אלה הן הסיבות, שמניעות את אמריקה ושאר העולם לעבוד עם .81 קת א6%ק. סופר+טכנולוגיות ועכשיו גם תוכנת 5אוססא1 ד50סאסווא 00 ו 7 2 : עפא.... וא וס או יתכן, שהסיבה קשורה לכך, שבכל מחשב של זפ 480א46 מותקנות כל התוכנות החיוניות לעבודה מהירה ויעילה, כולל 005 "פעוססאזש ולוטוס 123, ויתכן שמערכות התמיכה במשתמש מפנקות אותך. 0 50330 5 נציגים בישראל / | יְ : | בע = | | כו .065 5111 11 .5 10 שהוחסו8ו1 קוו 23 טל: 03-5567249/50/51 פקס. 03-5567232 רחוב הבנאי 3, חולון 58853 לוס אנג'לס ם טורונטו ם לונדון ם מינכן ב מילאנו בטטוקיו ם אמסטרדם 0 פאריס םב הונג קונג 0 תל-אביב ו מדריד .00 050ז0ורח 01 %ז08ח808ז1 8 15 5/שססחושש .סזס6 [8זחו זס אזר 1809 8 15 ספס! 08ו5חו ו6זחו סחד ] 202 22 | ו 2 :קשממ 8019168 /57680 608156 0 ב 0 כהשבחה של גירסאות א.3, כפי שהנייל לא דחקו הצידה את גירסאות א.2. מה שנובל בונה הוא פירמידה של מערכות הפעלה רישתיות, כאשר כל גירסה ראשית חדשה פונה לרמה גבוהה יותר של דרישות. 4.0 זווא מיועדת לחברות גדולות בלבד, בתחרות ישירה ל-פפאזשי של בנייאן. הכוונות של נובל מופגנות בצורה הברורה ביותר על ידי החלפת מערכת המיעון הוותיקה במערכת מיעון גלובלית, ששאבה את השראתה מזו שמיושמת ב-5טאזש. מי שהמושג של רשת גלובלית יגדול עליו", לא צריך להלחץ מהמחיר הגבוה של 4.0 שגאווטא - הוא יכול להשאר בגירסאות 2.8 או א.3. נובל תעדכן בקרוב אותן 0% ₪ "וד הדוו ב 80090 011 |נוסד 6 חוד ו 0 טסוג םי וס אהד עם תת-גירסאות חדשות. אבל אס הרשת שלך בנוייה ממבוך של קטעים מגושרים ומנותבים בטופולוגיה מורכבת, עם תריסר או :ותר שרתים משובציס פה ושם, היכולת להתמצא במשאבי הרשת על ידי שרת מיעון מרכזי הוא יתרון חשוב. נובל גס מחדשת בנושא המדיה לתיעוד: כל התיעוד כלול, יחד עם מערכת ההפעלה, על 60-80%1 יחיד. אס אין לך כונן תוכל לרכוש את התוכנה על דיסקטים ואת התיעוד מודפס, תמורת תשלום נוסף. בצד הלקוח מאפשרת עכשיו נובל לטעון את התוכנה תחת ממסשתאו, היא תומכת במפרט 18סא של מיקרוסופט (בנוסף, כמו- בן, למפרט 051 של נובל), עס דרייברים ליותר מ-150 כרטיסי רשת והיא תומכת בהעברת נתוניס בצרורות (808518). התקנה פנעוטה התקנת 4.0 6ג/ו6א על שרת 3.11 ארכה כ-15 דקות כולל קריאת התיעוד. לפני ההתקנה יש 6 ישראל מאי 1993 לבצע גיבוי ואחריה שיחזור. רוב השמות עוברים אוטומטית מגירסה לגירסה, אבל אס לאותו משתמש יש שמות שונים בשרתיס שונים תחת 3.11, צריך לשנות אותם ידנית לשם הגלובלי החדש. אם רוצים לנצל את אופצית דחיסת הקבצים החדשה, ההתקנה מסתיימת עס הרבה יותר נפח דיסק פנוי. מצד שני, מיסוד מערכת המיעון הגלובלית יכולה לארוך שעות עבודה רבות, במיוחד בשלב התיכנון. עליך להציג את המבנה של הרשתות והשרתים בעץ, שעוקב באופן כללי אחר המבנה האירגוני של החברה. התיכנון הקפדני נדרש כדי למצוא אזון בין רמת פירוט שתאפשר הוספת ענפים וזלזלים בצורה לוגית, לבין סיבוך יתר של המערכת. אפשר לערב שרתי גאוסא מגירסאות א.3 ו-א.4, אבל כל סוג דורש ניהול נפרד וקיים חשש שתתקל בבעיות תאימות בכרטיסי | אתרנט = =שנים, שיתקשו לקלוט מסגרות מממ 2 של גירסה 4.0. נובל הכריזה על אופציות נוספות המציבות את הגירסה החדשה ברמה גבוהה יותר מהקודמות, ביניהן היכולת להריץ מודולי אא על תחנות 6 ומוקדי חיווט, שירותי הדמאה, ניהול והגנת זכרון משופרים ועוד. אימוץ הגירסה החדשה אינו שלב השבחה שיגרתי, אלא החלטה אסטרטגית, שמשמעויותיה מקיפות את כל הממנה האירגוני. 451 456061 | אבחנה גבוהה במדפסות לרעותות תקעוורת שג הרחיבה את הדור הרביעי של מדפסות ליי- זר, עס דגם חדש, המיועד לשמש שרת הדפסה ברשת. לדגם :45 קצב הדפסה גבוה, 17 עמודים בדקה, כפי שהיה למדפסת הקודמת |38, וא- בחנה של 600א600 נקודות לאינטש, כפי שקיים במדפסות הדור הרביעי האחרות. השיפור לא עולה יותר, אלא אפילו מלווה בהורדת מחיר (3,749 דולר במקום 3,999 בארהייב). תמיכה בפוסטסקריפט רמה 2 היא אופציה שמעלה את המחיר ל-5,500 דולר. המדפסת מצויידת במעבד 8156 מהיר של אי- נטל (0960/25 ושני מגשי נייר. | הממשק המ- קבילי הוא מסוג 6וחסז81-1, המהיר פי 10 ממ- משק מקבילי רגיל והוא גם משמש להחזרת מידע מהמדפסת למחשב. הדגם הבסיסי כולל 5 גופני ]חס!!פות] | ותמיכה ב-10 גופנל אץדחד, שמצויים ב-5אסאתו\. אופצית אוא מוסיפה 25 גופני וקָח180ספ. מלבד הממשק המ- קבילי, כוללת המדפסת ממשק 10091146 לר- שתות אפל וממשק ו6₪כ!6! לרשתות אתרנט, במושגים של ביצועים, הדור הרביעי מהיר בערך כמו הקודם לו: 14.8 דפי מלל לדקה או 4 דפי גרפיקה לדקה, במבחני 1485 76 הס- טנדרטיים. המספרים הנייל מתייחסים לאבחנה של 300 נקודות לאינטש. כאשר מעלים את הא- בחנה ל-600091 המהירות יורדת לרבע - אבל האיכות משתפרת בצורה דרמטית. עם טכ- נולוגית שיפור האבחנה דפת של קא, כמעט ולא רואים שוליים שבורים, גם באותיות קטנות מאוד, והאפקט הוא כמו היתה האבחנה גבוהה בהרבה. רוב המשתמשים :כולו להתייחס לפלט כלחומר באיכות הדפסה, מלבד החיספוס של תמונות אפורים. ++6 |1508 כלים למפתח המקצוני בסביבת 5טססחו/ אס חשבת ש-++6 [4טו/ תהייה דומה לוויזואל בייסיק, מלבד השפה, תופתע לגלות כי היא לא חוסכת ממך את הצורך לדעת תיכנות 5ס6תוא. התוכנה מוצעת בשתי גירסאות: ייהסטנדרטית", שמחירה 199 דולר, שתומכת רק בפיתוח ישומי חואו וייהמקצועיתיי, המהווה השבחה לגי- רסה 7.0 של ++6/6 ספסוזסווא. הממשק החדש נקרא | הסח86אזסער |גטצוי (פ/וץ) והוא משולב היטב עם הכלים החדשיס של מיקרוסופט לתיכנות יוויזואלייי. הייאשפיםיי - 1236 סג ו-2410ו/ 61855 - ועורך המשאביס סוטטו5 קְקֶא. העורך ומנפה השגיאות הושאלו מתוכנת פאוסשתו/ זס! 6 אסוטל) ומבחינה זו העו- רך הוא פחות חזק מזה שהכרנו בגירסה 7.0. מצד שני אפשר עכשיו לבצע הידור (אסזד זקו/א60) ברקע, תכונה חשובה בה- כשאתה שוקד, תעדיף זה שש -- = / : 8 4 6. 27 - - וש - יצרנית החומרה המפתיעה בחדשנותה, מקוריותה ואיכות מוצריה בשוק העולמי, מציגה בגאווה את משפחת מחשבי המחברת הקלים והמשוכללים ביותר מסוגם. מחשבי וס פותחים בפניך, עולם חדש של אפשרויות מיחשוב תוך ניידות בלתי מוגבלת. בשוק של 800%5שדסו מסוגים שונים הנראים ומתנהגים כצעצועים - בולט ייחודם של מחשבי ₪11ס ככלי עבודה רציניים, אמינים ורבי עוצמה אשר יסייעו לך, המנהל ואיש העסקים, בתהליך הניהולי בכל מקום ועל המקום - גם היום וגם בעוד שנים. על כן, אם אתה מנהל שוקל - תעדיף 11שם. מחשבי 1ו5ס משווקים עם הגיבוי והתמיכה של אלדור מחשבים בע'ימ ומוצעים עכשיו בעיסקה מיוחדת לסוף שנת הכספים. להדגמה ולפרטים חייג לאגף שיווק מחשבים וציוד היקפי בי"אלדור", טל: 03-6459292. הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. ומס 7 " 8% 8 4 אסספפדסא של | וטס וקל פחות ונותן לך יותר 7 ש ב לשל 6 325 ווםס עם המסך הצבעוני, ה- אסס8פפדס₪ היחיד הממחיש את החיים בצבעים מושלמים נבחר כ-05ו640 08'5דוס5 ב-865וו4642 מסדק/! ₪6 (אפריל 92) ובו: מעבד רב עוצמה 38651 ו במהירות 252 מסך צבעוני 64/60 (640%480) עד 262 גוונים זמן עבודה מעל 3 שעות עם סוללות וא דיסק קשיח 60/1208 לבחירה אפשרויות הרחבה רבות ונוחות אופציה לפקס. מודם תיק נשיאה, עכבר מיקרוסופט, 005 ו-5/שססטו/ש 511 320 511ס ה- אס00ס8שדסצ המצטיין בקלות הבלתי נסבלת הכי משוכללת... רק 1.6 ק'ג וכל כך הרבה מחשב: מעבד מהיר )3865 ! במהירות 02 ומסך 64/00 (480א640) עד 64 גוונים. כל יתר תכונותיו זהות לאלה של הדגם הצבעוני. ו א מתייחסים ברצינות לחומרה מוהצוכים בע "יו מפר חקשורת ] 2 24 תחשב בזמני ההידור הארוכים יחסית. כאמור, הגירסה הסטנדרטית מיועדת לישומי 5שסותגאו בלבד. בגירסה המקצועית ניתן לפתת גם ישומי 05כ, אבל זו אינה נקודת החוזק של התוכנה. שני הייאשפיםיי נסמכים על סיפרית 6]א, בה מיוצגים מרבית הפונקציות של 80%, במבנה יימחלקות" (01.455) של ++6. אם אתה רוצה לכתוב בקוד 6, או ישירות לממשק [קא, האשפים לא יעזרו לך. "אשף הישומים'י - אגטאו קְקָא - מאפשר לך לבחור פעולה בסיסית, למשל הדפסה, או מסך עזרה, והוא מייצר אוטומטית את הקוד בפו- רמט המתאים, בהתבסס על סיפריות 6וא. "אשף המחלקותיי - וגטו 0186 - מאפשר לך להגדיר איך עצמי ממשק יגיבו לפעולות מש- תמש והוא מייצר את הקוד מההגדרה. ככל שקל להכין שלד לתוכנית בעזרת האשפים, האופטימיזציה דורשת הכרה מעמיקה של ++6 ושל 1:6א. האשפים עוזרים מאוד בהבנה וה- קניית נסיון, אך הם לא מגינים עליך מפני הקו- צים של תיכנות 5אסתוּא ימבפניסיי. בניגוד לוויזואל בייסק, ++6 14 לא תהפוך תכנת מתחיל למומחה, בין רגע. החלק המבריק ביותר של ++6 |גטפוצ. הוא. עורך המ- שאבים החלומי, 5₪6:0 קק4 . הוא מסוגל לטפל בכל משאב (יימשאביי הוא מושג יסודי ב-אוס6תג/ והוא מתייחס לכל הכלים והאמצעים בהם הי- שומים משתמשים, כגון צל- מיות, סרגלי כלים וכדומה), בצורה וויזואלית, כך שה- פעולות הטרחניות ביותר, כגון הכנת תפריטים, הופכות לש- עשוע. לאחר שגמרת לערוך את המשאבים, אתה מזניק את ייאשף המחלקותיי מתוך העורך והאשף קושר אז את המ- שאבים ליישום. 0 ישואל מאי 1993 אל תחלום אפילו להריץ את ++6 |גטצוץ. בלי מעבד חזק ולפחות 8 מגהבייט זכרון. אל תזרוק גם את גירסה 7.0 ואת התיעוד שלה, שכן חלק מהפונקציות הוותיקות חסרות בגירסה הווי- זואלית והתיעוד החדש מתבסט על ההנחה שה- קודס עדיין זמין. ++6 וגטפו₪% אטרקטיבית במיו- חד בעיסקת השבחה: השבחה מ-7.0 לגירסה מקצועית עולה רק 139 דולר (בארהייב) וה- שבחה מ-6 אס לגירסה הסטנדרטית עולה רק 9 דולר. אחו 1כג | העברת קבצים על כל תשתית האם תוכנת עזר יכולה להיות מתוחכמת מדי! הגירסה החדשה של אחג131, תוכנת העברת הקבצים הפופולרית, מבצעת הרבה יותר מה- צניעות שאיפיינה את גירסותיה ראשונות. כיוס היא כוללת הרבה מפונקציות ההפעלה מרחוק, להם נזקקת עד כה לתוכנות יעודיות, כמו /60 565500 ו-סתסתשעת1/סק של נורטון. אתה יכול לה- ריץ אותה על תשתית רשת מקומית (אג1), כאילו היא היתה מערכת רישות פשוטה (מהסוג הממק-70-תסתק), בנוסף למדיוס הייטבעייי שלה - חיבור מחשב למחשב דרך השער הטורי, או המקבילי, או באמצעות מודמים. הפונקציונליות המשופרת גובה מחיר בכסף (170 דולר בארהייב) ובזכרון, 456% של ואגפ. צריך כמובן להתקין את התוכנה בזכרון גבוה ורצוי לזכור כי היא עברה אופטימיזציה ל-8ו00תו/. | מערכת. חילוף קבצים משוכללת בשם טפַתגהסאהגוח5 מאפשרת ביצוע אוטומטי של סינכרון בין קבצים על שני מחשבים, על ידי החלפת עותקים אוטומטית בזמנים קבועים מראש. את תוכנית ההעתקות האוטומטית ניתן 5% )18% סן ] 3 4 תע התך שא וך 13 14 15 | "המח 27 28 29 8 ו לתכנת לשנה מראש. הממשק, שהיה בעבר מבו- סס על תווים בלבד, שופר עם אלמנטים גרפיים ותמיכה מורחבת בעכבר, כולל ייגרירה וה- שלכה". כמה מהשינויים נועדו לשפר את הפונקציונליות תחת 'קטסזקאזסל זס] פאוסנתו/ו, אבל, אס אתה רוצה לנצל את יכולתה של אחו1ק1 לבצע הע- ברת קבצים ברשת פגטוטאן עליך לוודא כי הדרייברים !60%.אדטא ו-60%.אקן הס מגי- רסאות חדשות (3.26 ו-3.10 בהתאמה). אנחנו ניסינו להפעיל את %הג1ק13 תחת פאסוחו/ו עם גירסאות ישנות יותר ונפלנו עם מספר הת- רסקויות חמורות. מצד שני, הדרייבר של אתו 31 1 לתקשורת משלים את היכולת העלובה של הדרייבר המקורי של פאיסותוצו והוא מעלה את גבול המהירות מ-38.4 אלף סיביות לשניה לבערך פי שלוש. ש את1201 לא תסולא בפז למי שצריך להעברת קבציס בין מחשבים, במיוחד אם הוא לא מצוייד בתשתית רשת תקשורת מקומית ייאמיתית'יי. אבל אפילו משתמשי נובל יעריכו את היכולות המשופרות שלה ברישות -פמפק אסטק-10 זסן 6067126 5שססחו/ גימור תלת מימדי לשטחים תוכנה זו מיועדת לשתי קבוצות משתמשים: מתכננים, שעובדים עס תיביים תלת מימדי ורו- צים להוסיף לתמונות פרספקטיבה גימור שטח ריאליסטי ומעצבים גרפיים, שעובדים בשני מי- מדים ומחפשים דרכיס לתת עומק וטקסטורה לאיורים. אתה מתחיל ביבוא של מודל תלת מימדי בצו- רת יימסגרת חוטיסיי (₪ואאאמאזאו) מתוכנית התיבם, בפורמט :אפ או בפו- רמט 81פ. התוכנה מספקת לך שליטה מלאה בסביבת הה- מחשה, כולל מיקוס ותכונות של מקורות אור, חומרי שטח, הצללות, צבעים, טקסטורות וזוויות השקפה. לדוגמה, נניח שאתה רוצה ליצור תמונה ממ- חישה של חדר אוכל, כפי שנ- ראה בתמונה כאן. אתה מייבא את הקובץ מ-פג6טוטג ומ- תחיל להעניק לכל משטח את תכונותיו: לשולחנות האוכל גל- מור עץ מבריק, לזכוכית ברק נקודתי על רקע זוהר עמום, לקירות טקסטורה של טפטים וכדומה. ספריה עשירה של ציו- יותר קל לעבור לדגש מאשר טר להשאר עם -- הת היש ב ; נכון. לפעמים קשה להשתחור ₪ 126 8 חא מהוגלים - לא במקרה הזה. הש ה הרבה יוחר קל לעבור לדגש, מכיוון שדגש הוא התוכנה הידידותית ביותר שאי פעם %108:/ו6 / עלתה על מסך המחשב שלך. עם דגש אתה פשוט מתחיל לעבוד ובקלות מדהימה. לפני שתגמור להקליד את המסמך הראשון שלך כבר תדע להטתמט בו באופן מושלם. עם דגש העבודה הופכת להיות הנאה: הוא קל להבנה והוא מראה לך את כל האפשרויות בעת ובעונה אחת. אתה לא צריך לזכור יותר פקודות מסובכות - רק לבחור בין האפשרויות שנמצאות מולך. להטאר' עם מעבד התמלילים הנוכחי שלך אומר שאתה מבזבז שעות מסך רבות יותר ומגיץ לתוצאות טובות פחות. אתה יכול להעביר לדגש את כל הקבצים הקודמים שלך ולהמשיך לעבוד כרגיל - רק הרבה יותר טוב. בוא ותראה מה הוא יודע לעשות עם דגש תוכל לעצב מסמכים מרהיבים, בקלות מדהימה וברמה גרפית שעד היום לא חלמת עליה. תוכנת דגש העובדת על פאוסח:'\ שייכת לדור חדש של טכנולוגיה על 6, מתייחסת לאותיות כאל ציורים לכל דבר. התוצאות מדהימות - + 24 פונטים (סוגי אות) + דגש עובד בשיטת 6ו51 ו - מה שאתה רואה על המסך, זה מה שיראה על המדפסת > דגש מבין 25 שפות > דגש מאפשר לך לעבוד על עשרות מסמכים בבת אחת * ניתן להעביר מסמכים וטבלאות, לדחוס, להצפין ולמזג + ניתן ₪( כיוון מחשבים בע"מ, רח' יד חרוצים 4, ירושלים, טל. 02-733941 פקס. 02-733936. שלך אבקו מדיה מלילים להוסיף את תוכנת "מיכל" להגהה בעברית ובאנגלית (בתוספת כספית). למה כדאי לך לעבור לדגש עכשיו? כי עם דגש המסמכים שלך נראים הרבה יותר טוב, דגש הוא מעבד התמלילים של הדור החדש - פיתוח של כיוון מחשבים - המומחים ל-או00ח!. הוא מקדים את כל המעבדים הקיימים וזאת ההזדמנות ו שלך לפרוץ קדימה. ומעל לכל דגש במחיר הכרות שיפתיע אותך. עכשיו אתה יכול לקחת אותו ל-30 יום נסיון - | - .> | אנתנו בטוחיס שתתלהב. לא התלהבת? == אין בעיות. אתה יכול להתז"ד אותו ולקבל החזר כספי מלא. מחרכולם יבתבועלוו הגש 259 מפיציס ראשיים: חילן - טל' 01-5122233/39, פקס' 03-371977. כלנית - טל' 01-5372929, פקס' 03-5372928. פל-וון - טל' 02-525181, 03-379022, פקס' 03-5371695. פרודקט - טל' 04-335562, פקס' 04-335233, פרי - טל' 03-5621976, פקס' 03-5611985. מ.לל. - טל 03-7515511, פקס' 03-7516615, ודיקס - טל' 03-9607317, טלפקס' 03-9606350 מפיצי משנה: דסק-טופ ת"א - טל 03-5469718, פקס' 03-5462911 השב י-ם - 02-373660, פקס' 02-373661, מדיה-קוס חיפה - טל' 04-720806, פקס' 04-720270. קול זאב י-ם - טל 01-257828, פקס' 03-257807. קו-קאד ח'פה - טל' 04-412743, פקס' 04-512804. רון קל ת"א - טל' 03-660656, פקס' 01-5178126. ו התמלילים ל ו 72 ו] 26 0 ישראל מאי 1993 רים וטקסטורות על 00-80 מצורפת לתוכנה, מתוכה קל לבחור דוגמאות מתאימות לכל מי- לוי שטח. לאחר שהשלמת את התמונה תוכל לייצא אותה בפרמטים קוא8 ,₪76 ,א50 ,164 05 ו-=חדך הפלטפורמה להרצת ח66ת₪6 חייבת להיות חזקה. תיאורתית אפשר להסתפק עם 387+386 אבל אנו ממליצים להצטייד ב-486 המהיר ביו- תר שתוכל להשיג. גירסה צנועה יותר, בשם זת66026/1.12ח86, מוגבלת אמנם לאבחנה מירבית של 768א1024 ואינה תומכת בדרייברים משו- פרים, אבל מחירה רק 495 דולר (במקום 895 שעולה הגירסה המלאה). / ב | 0 :1 לאצבעות רגילות מחשבי הייפנקסון'י מפסיקים להיות קוריוז ומ- תחילים לקבל את הכבוד הראוי להס. הדור החדש של מחשבים יקטנים ממחברתי (0158008א508) יכול כבר להתהדר במ- ו פרטים דומים לאלה של צמרת המחברות רק לפני שנה. לדוגמה, הייפנקסוןיי שהציגה 6ַזגאסגק 1 כולל מעבד 3865 עם 2 עד 10 מגהבייט זכרון, דיסק בנפח 40 עד 120 מגהבייט ומסך מונו עס אבחנה של 600א800 ב-16 גווני אפור. גם לחלק הקשה במיוחד לעיצוב במחשבים זעי- רים, לוח הקלידים, מצאה [861 6זגאסגק פתרון, עם לוח הכולל 80 קלידים בגודל כמעט סט- נדרטי, כך שגם אצבעות מגושמות לא יחטיאו את המטרה. אבזר ההצבעה הוא כדור עקיבה זעיר הנמצא בקצה הימני העליון של הלוח. למ- רות שהוא פחות נוח להפעלה מכדור בגודל מלא, היתרון שהוא קבוע בלוח ללא סכנת שבי- רה ואובדן וללא כבלים חי- צוניים, עדיף. כאשר מתיישבים במשרד אפשר כמובן לחבר עכבר חיצוני ומסך בגודל מלא. למרות הגודל הממוזער של המ- חשב, ניתן להתקין בו כרטיס פקס-מודס פנימי. מגמה שניה שתופסת תאוצה היא מסכי צבע המבוססים על מטריצה אקטיבית. מסכים אלה בהירים וחדים הרבה יותר ממסכי צבע פסיביים, אך מחי- רים גבוה הרבה יותר. עד כה מחשבים כאלה היו זמיניס רק מהחברות היותר יקרות בשוק; יבמ, טושיבה, קומפק ודומיהן. המחשב הגדול יותר בתמונה הוא הראשון של [861 706916 שמצוייד במסך אקטיבי. הוא מבוסס על 4860/33 עם 6 עד 20 מגהבייט ודיסק 60 או 120 מגהבייט. הכניסה של חברות הידועות בתמחיר אגרסיבי, למגזר השוק העליון במחשבים נישאים, מבטיחה ירי- דת מחירים דרמטית. הפער של 2:1 בין מחיר של מחשב עם מסך אקטיבי למחשב עם מסך פסיבי יצומצם במידה ניכרת. סחחווו פטס ו גינוה מקורית ומחיר משנדנע יותר מכל מוצר אחר בשנים האחרונות, ל-80קוא] יש את הפונטציאל ליצור מודלים חי- שוביים של עסקים, המבטאים את כל המורכבות רבת המי- מדים של עסק אמיתי. כדי לשכע אותך בכך, לוטוס מציעה הצעה שאי אפשר לסרב לה: עד סוף החודש תוכל לרכוש את צסאקואז ב-99 דולר בלבד (המחיר הרגיל 495 דולר). בהשוואה ל-80%ק)אן, גיליונות אל- קטרונים מסורתיים דומים לשפת 84816 בי- מים הנאיביים, לפני שלמדו את החשיבות של מיבניות בתיכנות ומשמעת בתחביר. גיליון אל- קטרוני מסורתי מעודד אותך להתחיל עם מבנה טבלאי פשוט ולבנות עליו הרים של קוד י"ספגטייי, בלי התחלה ובלי סוף - ובלי יכולת להתמצא במודל יום אחרי שהכנת אותו. אומנם, לאחרונה נוספו לגיליונות האלקטרוניים כלים להתמצאות ובקרה, אבל הפתרון המלא מחייב כפיית מסגרות מיבניות על המודל, כפי שעושה שסהקוא1. בנוסף, היא ממריצה אותך להכין נוסחאות בשפת אנוש, במקוס התייחסות לקואורדינטות של תאים, כך שקריאת דף הנו- סחאות | מאפשרת | המה של המודל. הרב-מימדיות של שסאקוא1 משמעותה כי ניתן לייחס כל נתון למספר רב של קטגוריות, לצורך ניתוח מנקודות השקפה שונות. למשל, נתוני מכירה יכולים להתייחס למוצר, תקופה, איזור, אפיק שיווק ושיטת תשלוס. אתה יכול לנתח את הנתונים | במישורים: מוצר-תקופה, מוצר-איזור, תקופה-אפיק שיווק, איזור-שיטת תשלוס וכל קומבינציה אחרת של שורות וע- מודות. בסך הכל, צספקוא1 יכולה לנהל מודל עם 12 קטגוריות והיא מאפשרת לך לבחור את זווית ההשקפה על ידי גרירה של צלמיות מקצה אחד של המסך לקצה אחר. היכולת ליישחקיי עס המודל נובעת מכך שה- נוסחאות לא מתייחסות לתאים ספציפיים אלא לייפריטים" (5ואפד, ששמס נגזר מהכותרות לעמודות ולשורות - ולא מהקוראורדינטות של השורות והעמודות. כאשר משנים את נקודת המבט, הקואורדינטות משתנות - אבל לא הכו- תרות. לכן הנוסחאות לא מאבדות את הקשר עם הנתונים, שנודדיסם מתא לתא. דף הנו- סחאות הוא נפרד מהגיליון וניתן להשתמש באותה נוסחה למשימות שונות. אס אתה רוצה לעקוב אחר הקשרים בין נוסחאות לנתונים, לחיצה על נוסחה גורמת להדגשה של כל הת- איס המושפעים על ידיה ולחיצה על תא מאירה את הנוסחאות המתייחסות עליו. המבנה המשוכלל של ש0אקא1 | ממומש ב-5ס6חו/ בצורה מבריקה. אתה יכול לפתוח תריסר חלונות מבלי להכביד על המערכת, סי- פרית הפונקציות עשירה כמעט כמו זו של 1, מודול הגרפים מלא באופציות שי- מושיות, שפת התיכנות מצויידת ברשם, ששומר את הפקודות בסדר שכתבת והממשק כולל תי- בות דיאלוג וחיפוש, שאינן קשורות במוד הפ- עולה וייכפתורים" שמקפיצים הסברים למלל שבתיבה. לעומת זאת, חסרים ב-ש0חקואז פותר ,9909909659900090909090909 99" 0-6 9900066 ₪ | יז ]1 בישראל דרך פ"ת 65 ת"א טל' : 03-5611961 פקס : 03-5611864 2,,,,,,,,,,ַ,,. ,ַ,,,ח,ַ,,ח,ַ,,ַ,,ָ,ָ,ָ,ַָָָָָָץְץ ץ ץע ָ5+5ְ+29+9ְ+52+"2-+++-"-+++ ₪ % % % % 9% % % % % % 9% % 9% % % 9 % 9% % % 9 % % 9% % 9% % 9% % 9% % 9 9% % % % 9% % % % % % 9% % % % 9% % % % 9% % % % % % % % % % % % 9 % % 9% % % % % % % % % % 9 9 % % % 9% % 9% % % % % % % % % % % % % % % 9% % % % % 8 ₪29060000900900906000000000096096009600990099099090900 > " +0 %9096%%%06> 2 ] 2 28 6 ישואל מא מודלים מסוג /34068501.085 801% מנהל תסריטים, ני- תוח רגרסיה, היסטוגרמות י- כולת לייבא תוכניות מקרו מגיליונות אלקטרוניים אח- רים. צסאקו/ גם דורשת שכל הנתונים ישכנו בזכרון המחשב ולא במסדי נתונים חיצוניים. צריך לייבא את כל הנתוניס למודל מראש ואי אפשר לייקפוציי, תוך כדי ביצוע, למ- קורות נתונים חיצוניים. בסופו של דבר, צסמקואז לא נועדה להחליף את הגיליון האלקטרוני המסורתי בדברים שהוא מבצע היטב: חישובים זריזים, טיפול בנתונים יישטוחיםיי וכדומה. הת- פקיד של ש0תקואז הוא בניתוח מודלים ברמה גבוהה יותר. הצורך לבנות מודל רב מימדי מדוייק של העסק הוא התרומה הגדולה ביותר של המוצר הזה לניהול מקצועי. עצם הכנת המודל תחשוף בפניך את המבנה הפנימי, ברמה שעד כה אולי לא היה לך זמן לגלות בעצמך. יכולת הניתוח הרב מימדית היא השכר שלך למאמף בהכנת המודל. 5ססחו) זסז קְה6סוטה מהירות וממעשק מסחררים ותיאבון לחומרה אם עד עכשיו האמנת בטענה ש-פג6סוט4 כבדה מדי לרוץ בסביבת פאסתו/ו, באה הגי- רסה החדשה (12) כדי להפריח את הדעה הק- דומה. אם אתה רק מוכן להשקיע בחומרה הכ- בדה שאוטוקאד אוהבת, תוכל לרוץ איתה במהירות שאינה פחותה מגירסת 05. החברה למדה מלקחי הרחבת 5אספו/ של הגירסאות הקודמות וכיוס היא מספקת ממשק משתמש, המנצל היטב את סביבת העבודה ותכונות שלא תמצא בגירסת 05. כל היכולת הזאת לא ני- של י1993 7 888 8 7 ו ל ו ב ו [(53/93 61 ') פחס. הכופהקזק ובנמ: 82:005כ0 וג סו (י, סוק 023ו0. ו קנת בזול, 3750 דולר הוא המחיר בארהייב, אבל למי שיש גירסת 12 ל-05 :כול לעבור ל-מס6ַתו/ תמורת 75 דולר בלבד. טוא מעולס לא היתה תוכנה קלה לשימוש ולכן הממשק הידידותי החדש מביא ברכה רבה למשתמש הבלתי מנוסה. במקום התפריט המו- צפן בצד המסך, אתה מקבל עכשיו תפריטים נג- ללים וסרגלי כלים בסיגנון האחיד של אסשתוּא. אתה יכול להציב את תיבת הכלים בכל מקוס על המסך ולהשתמש בפונקצית ייגרור והשלדיי כדי לטפל בקבצים מכל הסוגים: שרטוטים, ישומי 405, קבצי פוסטסקריפט, אפ ו-1688, רוטינות, תפריטים, סיגנונות וטקסטים. מסכי העזרה רגישי ההקשר מתחברים בהיפר-טקסט וניתן לגשת עליהם אפילו באמצע כתיבת פקו- דה. וכל זאת, ממשק התווים הישן לא נזרק כולו ועדיין אתה נזקק לו, בכל שלב הדורש הכ- נסת פקודה או התאמת תצורה. היתרון הגדול ביותר של גירסת משסשתוצ הוא היכולת להריץ עד 3 משימות בו-זמנית ולהרוויח גידול משמעותי בתפוקה. היצרנית ממליצה להוסיף 4.5 מגהבייט לכל משימה ולהכפיל פי 4 את הגודל של קוב ההחלפות (45או8) התיקני של פשסטתו/ץ. ריבוי משימות אינו אסטרטגיה סבירה לפלטפורמות הסובלות מחוסר זכרון ומ- עבד ייחלשלושיי. אבל, כאשר מבצעים משימה מתמשכת, כמו שרטוט או הדפסה, ההשקעה שלך ביכולת ריבוי-משימות תשלם את עצמה במהירות. תכונה נוספת של ריבוי משימות תחת תו היא היכולת להעביר קטעי שרטוט ממשימה אחת לשניה בעזרת לוח הגזירים. אתה יכול לגזור ולהדביק רכיבים משרטוט אחד לתוך שרטוט שני בקלות ובמהירות. קישוריות ברמה גבוהה יותר מושגת על ידי תמיכת 62סווא בקישור והטמעת עצמים - 8. אפשר להטמיע שרטוט בכל מסמך תומך 018 ולעורר אותו לחיים על ידי לחיצת עכבר. עריכת השרטוט תחת סטג תתבטא אוטומטית בעידכונו גם בישוס הקולט. כמו כן, תומכת התוכנה בחילוף נתונים | דינמי (פספ) וב- קישוריות "פתוחה" למסדי נתונים (0280). התכונה הא- חרונה מאפשרת ל-2 6סטג לגשת למסדי נתונים סט- נדרטיים, | כמו אורקל, ‏ אי- נפורמיקס ואקסט, כדי לשלוף נתוניס או לעדכן רשומות. מש- לימה את רשימת החידושים היא תמיכה בשפת התיכנות פוחחתזס .8 תס [| 6 תיביים תלת מימדי הוא חלק קבוע כיוס מ-640סוט4 והגירסה החדשה מוסיפה לו יכו- לת ייצביעהיי (0אזחמסאםא) משופרת, על ידי מודול בשם ייהרחבות וויזואליות מתקדמותיי (פצג). תחת 5 אפשר לצבוע את הגוף התלת מימדי במספר צורות, לצפות בהן בו-זמנית ול- העתיק אותן ללוח הגזירים. דיגוס מוצקים (501105) הוא מודל נפרד, שנמכר כאופציה במחיר 495 דולר (בארהייב). כל משתמש כ ססוטג יגיד לך שביצועים מהי- רים הס בעדיפות גבוהה ביותר ברשימת הד- רישות שלו. יחס הביצועים בין גירסת 08 לגי- רסת פשסשתו/ אינו פשוט - חלק מהפעולות מבוצעות מהר יותר בסביבת אחת וחלק בס- ביבה השניה. בסך הכל, אס תיישם את המ- לצות אוטדסק לחומרה המינימלית (16 מג- הבייט זכרון, דיסק גדול ומהיר, כרטיס האצה לווידאו ומעבד שרירי), התפוקה שלך בסביבת 5 שו לא תפחת - וכנראה גם תגדל - ביחס לסביבת 05כ. אוטודסק הצליחה לאלף את התוכנית הלווייתנית שלה לרוץ תחת פס0תוא במהירות סבירה. לכן, אס היתרונות של ממשק ידידותי וקישוריות מובנית חשוביס לך, אל תהסס לבצע את המעבר. 0 |!)] 0855 שפה מעוופרת, ביצועים מושבחים הדבר הראשון שעשתה בורלנד עס 48455 הוא להרגיע את המשתמשים. היא לא מתכוונת לה- רוג את מסד הנתונים הוותיק ואפילו לא לשנות בצורה דרסטית את השפה. העידכון, שחיכו לו כל כך הרבה משתמשים (44 אחוז מהשוק העו- צאו מימי הביניים בעזרת "גישה מיידית" ו"מדבקות פלוס וו" זו פע 15 17 וו הכזו עחת) ותו כיוחקו כגצאורוו | -| הסוס ₪186 :0105 8 חףו8טם 1 4 8 119 3 כמרץ 1983 +011981] - 1 " גישה מיידית " "מדבקות פלוס וו" ביטס אנד בייטס פירושו שרות ללקוח. תוכנה ייחודית ויעילה למעקב אחר לקוחות, אנשי קשר מחלקת השרות שלנו-- גישה מיידית" או כל גורס שתבחרו. מדבקות פלוס וז מאפשרת : מורכבת מצוות מומחיס התומכים, ומדריכים / עבודה בתפריטיס באנגלית ובעברית משתמשי מחשבים אישיים במגוון רחב של /י עדכון נתונים חיוניים אודות לקוחות תוכנות. אנו נלמד אתכס בהדרכה אישית, כולל דף הערות לטקסט חופשי רשת באג הדרכה לקבוצות, וקורסיס במועדים שיתואמו / הגדרת מדבקות כרצונכס קול זאב מראש ולפי נוחלותכם. / הפקת דוחות כלליים ולפי חתכים הדרכות ניתנות בהכרת המחשב ומערכת / מיוניס וסיווגיס לפי קודיס שתקבעו היפר מחשב ההפעלה, עיבוד תמלילים, גליונות אלקטרוניים | / מיזוג מכתבים עם 310516 ,6א6ו0) תוכנות גיבוי וסיוע ותוכנות למתכנתים. קסע האגודה להתנדבות בעם, אל-- על, התעשייה האווירית, פרויקט ממילא, מוזיאון ארצות המקרא, גולנט ישראל, ערוץ 7, מדרשת מוריה, מפעל הסטיפנדיות של משרד החינוך, ביהייח הדסה, ביהייח עזרת נשים מרכז האופטיקה עינית, מלון הילטון ירושליס, משטרת ישראל. התקשרו, והיום נהנים משרותינו. התקשרו גם אתם. ₪ 6 6% 6 אגריפס 10, ת.ד. 71048, ירושלים, 91079 ביטס אנד בייטס בעיימ | לקבלת מידע התקשרו עוד היום: טל.: 240114 (02) פקס: 240141 (02) -% 0 2 ו 20 6 ישראל מאי 1993 למי) כל כך הרבה זמן, מבטא יותר המשכיות ממהפכים רדיקאליים. בורלנד שומרת על פרו- פיל שמרני עם 48455 ומרכזת את היצירתיות בפארדוקס וכך היא יוצרת פילוח שוק ברור בין שני המוצרים המתחרים, להם היא מחוייבת. הגירסה החדשה עולה 795 דולר (בארהייב) לבו- דדים שאין להס בסיס להשביח ממנו. כל השאר ישלמו 99 דולר, ללא תלות בשאלה איזה גירסה יש בידם. בורלנד התמקדה בעיקר בשיפור הביצועים של מסד הנתונים הוותיק והתוספות החדשניות הן מעטות ומיועדות להשלים חוסרים ברוריס בת- כונות. השיפור בביצועים נובע בעיקר ממסננים (585דזה) חכמים *ותר, המשתמשים באי- נדקסיס שנוצרו בפעולות קודמות, בכל מקוס שהדבר ניתן. התוצאה היא שיפור דרמטי בבי- צוע פקודות 1187 ,ץצ חמפחס ו-08ת. בורלנד לא גילתה כאן קרקע בתולה, שכן מסננים דו- מים הס האחראיים למהירות של כמה מה- מתחרים העיקריים של 48458, כמו סקאסץ. ואכן במבדקים שערכנו, גירסה 2.0 של 48455 הגיעה למהירויות דומות מאוד לאלה של 5 סזאס]. בורלנד הוסיפה גם יימנהל זכרון ווירטואליי (/אוא/) שעורך אוטומטית את הזכרון כך שה- מסד יכול להגיע ל-16 מגהבייט, בין עייי ניצול זכרון מורחב ובין עייי שימוש בקובף ץג או8 על הדיסק (הזכרון המינימלי להרצת התוכנה הוא 2 מגהבייט). תמיכה בממשק אפפ מאפשרת ריצה תחת פ5אסשתו/ ו-05/2. שיפורים בגישה למסך מביאים למהירות גבוהה פי 2 לפקודות 5% ולתפריטים. השיפורים בשפה כוללים יותר מ-30 פקודות חדשות או מחוזקות. רוב השינוייס קשורים בשיפור מערכת התפריטים, עס פקודות חדשות כמו 848 א0, שטקסק אס ו-טאפא אס ושי- פורים לפקודות הוותיקות א58150110 אס . כמו כן קיימת עכשיו תמיכה מסויימת בעכבר. למפתחים מציעה עכשיו בורלנד מהדיר (סם זזק/60) 68455 עבור 205, המאפשר לי- וצו וח 9] ואב הת 10 6 ג תש 1 ה 3 ם ג ו זא!וג-) אוומהו 1/9 ו יט יזח 16 6 ה ( ו צוג גירסת ביצוע (8א5) של התוכניות לצורך הפצה. המהדיר יסופק חינם לכל משתמש רשום של י"ימהדורת המ- פתחים"י של 48455, כפי שהבטיחה אשטון-טייט זייל. החבילה למפתחים כוללת שני מו- דולים | נפרדים; | מהדיר ומקשר (מםאא11). האחרון מאפשר ליצור גי- רסת הפצה וגילה או גירסה ייקומפקטיתיי של קבצי מאם. הגירסה הקומפקטית יעילה במיוחד כאשר רו- ציס להפיץ מספר קבצי פאם המ- שתמשים באותה סיפריה וקבצי משאבים. כמו כן כוללת החבילה שתי תוכנות עזר; 6501/17 ו-אז410 לצורך פיצול ותפירה של קבצים גדו- לים על מספר דיסקטים. אין לדאבוננו תוכנת דחיסה אינטגרלית. גירסה 2.0 של ץ] 48588 היא צעד שקול בהתפתחות של מסד הנתונים הוותיק, המקטין את הפער שנוצר בינו לבין מתחריו הצעירים בשנים האחרונות. העידכון גם ירגיע מעט את המשתמשים שמצפים בקוצר רוח לגירסת 3אסטתו/. זס] 100|5 66זד( 65 ערכת השרדות למרושתים סממן מובהק של מנהל רשת עסוק הוא מדף כורע תחת משקל תוכנות העזר, שהוא נזקק להן כדי לתפקד. 6דא מקטינה במשהו את העומס, עם חבילה אחת הכוללת 8 עזרים. מלבד ניהול וניטור תנועות, עוזרת החבילה בפי- ענוח נתוני תנועה, שיפור ביצועים ופתרון בעיות. החבילה שנועדה לעבוד עם 6ג/ו6א בגירסאות א.2 ו-א.3, מחירה 695 דולר (בארהייב) לשרת יחיד ו-395 דולר לכל שרת נוסף. בשילוב עם תוכנת 6גטצ ₪6 | של |-ז660000א/1 של ו60%אד, הש- לשה מספקת לך את כל הכלים הדרושים לני- הול רשת, במחיר סביר. ערכת הכלים של 1.4 ידא כוללת מנהל תצו- רות, נוטר תחנות עבודה, נוטר שרתים, מערכת גיבוי, מבדק ביצועים בשס וסוט מבדק זמן-אמת בשס אג,חטוג/ו, מסד נתוני רשת בשס אסגזח6א ומודול |א.]א. ביחד הס מספקיס לך את הנתונים והיכולת האנליטית לאבחן בעיות ברשת ולתכנן את התפתחותה. מנהל התצורה מספק פונקציונליות דומה ל-84560 ועוד תכונות שנובל לא מצאה לנ- חוץ להכניס, כמו עורך שמאפשר להעתיק תס- ריטי אז1.00 בין משתמשים ובין שרתים. נוטר השרת (מ0ד]אסוא 8פ/8ת6) מספק מידע על ביצועי השרת ומצבו, ניצול המעבד המרכזי וה- זכרון וכן יכולת בקרה מרחוק. הוא מהווה תח- ליף למודולים 86088018 ו-5018א₪60 של נובל. נוטר תחנות העבודה יחסוך לך שעות ארוכות של חיפוש אחר כבל פגוס או כרטיס רשת מגמגם. הוא מבצע את העבודה על ידי תי- שאול (0א2011.1) של מודול 58 קטן (8א12) השוכן בכל תחנת עבודה ומדווח על פעולותיה. את המידע המקוב> ניתן לראות בתחנת הבקרה גם בצורה גרפית. מודול הגיבוי והשיחזור לתצורות (חסווגחטפחס6 /ק30%) מאפשר שמירה על המדריך (צאמסאן8) של ₪אג/ושא על דיסקטים, או דיסק קשיח, לצורך גיבוי ושיחזור במקרה של תקלה. פאס מבצעת למעלה מ-100 מבדקי ביצועים והיא יכולה לדמות את התנהגות הרשת לאחר הוספת משתמשים חדשים. אגהשגש מאפשרת לך לבצע בדיקות זמן-אמת על התעבורה והיא מוציאה התראות לתשומת ליבך, עוד לפני שהמערכת תקרוס תחת עומס יתר. 6% אוספת נתונים היסטורייס על ביצועי השרת ומאפשרת לך להשוות אותם לפני ואחרל שביצעת שינוי תצורה. לסיכום, דא הכינה חבילה שתחסוך לך זמן וכסף בניהול רשת ג ווטא, מבלי שתחרוג מתקציב ההשקעות שלך. 0 65אג. ששה מולטימדיה, 015 16-1 צבעים קלות השימוש היא המטרה הראשית של העי- דכון לתוכנת המצגה של לוטוס, אבל שאר התו- ספות עשויות להלהיב דווקא את המקצועניס. אם אתה משתמש אקראי בתוכנות מצגה, תמצא כי מסאג ]סשת מאפשרת לך לבנות מצגה מלוטשת, מבלי לבלות ימים ולילות בלי- מוד הממשק ונסיונות לתת נופך אומנותי לתוכן משעמם. לוטוס מספקת לך ערכת תבניות ופיו 0 24 2% ו ו ]| הגהה ממוחשבת. מישהו נוסף פוקח עין! * לחיסכון בזמן * למסמכים נקיים משגיאות באנגלית ובעברית. כך עובדים בעולם. כך עובדים כבר אלפים בישראל! אל תתפשרו! דרשו מודול הגהה פנימי במעבד התמלילים שלכם! א חדש 4 0 0 משולבת שפ - - 3 72 ו] 22 (פמיד, זק!אמד), הנקראות 56₪ג)אהגוח5, איתס אתה מתחיל את העבודה ברגל ימין. בעוד מע- צביס מקצועיים ימצאו את הגישה התבניתית כמגבילה את חופש היצירה שלהם, משתמשים אקראיים ישמחו למצוא כי הערכה כוללת כמעט את כל המרכיבים של מצגה סטנדרטית, מעוצבים בטעם טוב וקלים לשימוש. הגירסה החדשה אינה מהפכנית אלה התפתחות מחושבת של תוכנה שכבר היתה מצויינת. היא י סד םל מוסיפה כלים ליצירת טבלאות ותרשימים, 12 תבניות חדשות, תמיכה בקול ואנימציה, יכולת שילוב של קטעי ווידאו, אפקטים מיוחדים בה- צגת מלל ומעברים דינמיים בין שיקופיות. המ- קצוענים ישמחו למצוא תמיכה בגרפיקה של 24 סיביות, המאפשרת הצגת תמונות ריאליסטיות באיכות של סרט קולנוע, קישרי 018, המ- אפשרים להטמיע בתוך המצגה קטעים שהוכנו בישומים אחרים, וערכת מסננים (17₪85ה ) משופרת, הכוללת מסנני יבוא מהרוורד גרפיקס, ואקסל. את סוג האותיות אפשר לבחור מגופני ואך או אוד מסאא, ממ אולי לא כוללת את כל הכלים שמאייר מקצועי מחפש, אבל למי שהכנת מצגות היא משימה ולא קריירה, השילוב של כליס חזקים, | אסטטיקה "ארוזה מראשיי וקלות הפעלה, היא סיבה טובה למצגה. 5 סז אס וגירסת 05כ, שמודרכת יותר על ידי רצון לשפר ביצועים. שתי הגירסאות מראות כי מיקרוסופט ידעה מה שהיא עושה, כאשר היא רכשה את חברת 00% לפני שנה. בסיס המשתמשים של מסדי טא הוא עדיין הגדול והיציב בשוק ואי אפשר להתעלם ממנו. שתי הגירסאות משווקות באותו מחיר (495 דולר בארהייב) כמו ₪60₪86, שתיהן תואמות עם גירסת 2.0 של סזאסץ וש- תיהן מבוססות על קוד מעודכן, 32 סיביות, תואס [ואקפ. שתיהן גם מיועדות לסביבה מרו- בת משתמשים, רצוי על פלטפורמות 486. השיפוריס ביחס לגירסה 2.0 כוללים, בין השאר, הרחבת מספר אזורי העבודה מ-25 ל-225, ללא הגבלה על קשרים יחסיים בין טבלאות. פקודת סאמקקג יכולה עכשיו לקרוא קבצי ,1מסאם ופ- ארדוקס ויכולת ההידור (קומפילציה) שופרה עם פקודות דמויות 6, למשל: 86606, 10 זט ו-8664. אבל החידושים האמיתיים הם בגירסת פשסשתו/ו, המוסיפה את הממשק המ- לוטש של ישומי מיקרוסופט לסביבה גרפית, מבלי לוותר על אף אחת מהתכונות של גירסת 5 במישור הביצועים מצאנו כי שתי הגירסאות מהירות יותר מ-2.0 סזתאסת, אבל גירסת 05 מהירה יותר מגירסת 5שסאת]/ו ב-18 עד 73 אחוזים, תלוי בפעולה. יחסית למתחרה הר- אשית, פארדוקס 4.0 או פארדוקס ל-5אס6חוא, שתי הגירסאות היו מהירות יותר, בשלושה מתוך חמישה מבחנים, פי ארבע ויותר. כפי שמוזכר בסקירה על הגירסה החדשה של 8 (לעיל, ייבמבט ראשוןיי בגיליון זה), המ- הירות של סוזאסץ ושל 4855 דומה. מסדי הנ- תונים הוותיקים שומרים על עדיפותס לפחות בתחום אחד - הביצועים - ולכן מוקדם היה להספיד אותם. סזץאסי] בגירסת משסשתו\ מרחיבה את יכולת | גירסאות חדעוות כנ-₪005 ו- 5שססחו/ ו 5 :טסט || זּ ספאאוב 5.₪5%ספוסטהור!2!ץ8:ט:רטס,פאסזרוס מפט למתקפה האחרונה של מי- קרוסופט בחזית מסדי הנתונים יש שתי ורועות: גירסת פוס6תוץ, | המודרכת על ידי ממשק משתמש גרפי מצויין 0 ישראל מאי 1993 יישאילתה על ידי דוגמה" (088) על ידי הא- פשרות לשלוח את התשובה ישירות לגרף. את הגרפים אתה מייצר באמצעות "אשף הגרפים" - זג / הק3ז6 - הפועל בצורה דומה לאשפים של אקסל ואקסס. סזפאסן תומכת ב-018 וכך על ידי לחיצה כפולה על הגרף אתה מעלה את המודול אק/א0, שמאפשר לך לערוך את הגרף בתוך המסמך. 015 גם מאפשרת לך לצרף קטעי קול, תמונות, גיליונות אלקטרוניים וע- צמים אחרים, שנוצרו על ידי ישומי פאסטתו. חילופי נתונים דינמיים אפשריים גם דרך פו- נקצית מספ, הנתמכת על ידי 12 פקודות חד- שות. בעזרת םסכ אפשר גס להשתמש במבדק האיות שמשרת את אקסל ואת ותוספז6אוסק. התכונה המהפכנית ביותר של סזקאסץ היא הי- כולת לעבוד בסביבה מעורבת פלטפורמות. למשל, אתה יכול ליצור ישומים ולהחזיקם על פלטפורמת 205 ולהריץ אותם על פלטפורמת 5וסתו/ו. המודול שמבצע את ההעברות בין פלטפורמות נקרא 08768ק5א אד והוא מא- פשר ליישם שלוש אסטרטגיות: אפשר להרי> את היישוס ללא שינוי, כך שאס הוא נוצר ב-₪05 הריצה על פלטפורמת פטסאתוו לא תנצל את האפשרויות של הסביבה הגרפית. אפשרות שניה היא להעניק לו חלק מהליטוש של ממשק גרפי, אבל לא שינוי מהותי בבסיס והאפשרות האחרונה היא לשנות אותו כך שהוא ינצל את כל התכונות של הגירסה הג- רפית. התוספות ש-סזקאסע מצרפת לתוכנית, על מנת שהיא תנצל את היכולות הגרפיות של סבי- בת פשסשתנ/, אינן משפיעות על הריצה בס- ביבת 05כ. וברוח הימיס האלה גם התמחיר של מיקרוסופט אגרטיבי ביותר - המחיר המלא מיועד למתחילים ולתמימים. בפועל תשלם הרבה פחות: השבחה מגירסאות קודמות של סזזאסי עולה רק 99 דולר וייהשבחה תחרותית'י, ממסד 80486 אחר, 199 דולר. 5 6סעדוחוזחו 4 גופנים + אפקטים מיוחדים במחיר נמוך תמורת 99 דולר (ארהייב), חבי- לת הגופנים (9זא0:) של -808 זגו נותנת לך יותר בכמות ויותר באיכות מכל חבילה דומה. ‏ 124 גופניסם בפורמט 2058 ובפורמט 6קץ6נתד, 1 - 9)9פ|טבה ש5ה₪ אסדזסם 60 כולל עזר תוכנה המאפשר לך (המשך בעמי 186) מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה משפחת מחשבי סוס ברדר מציגה בפניך את מחשבי ה7סק של 8801₪6₪8, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכוחי ביותר. משפחת מכונות הצילום של 24=א3=] רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולם של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי ‏ | עותקים בחודש. | כל מכונות הצילום של סלקס ‏ | ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות עםאחריות ושרות של רשף ברדר. | כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. עם ]006 יה 63 גליקמן נטלר מייזלר משפחת המדפסות של )פחססוס מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת. ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. הי משפחת הפקס של וסוס הפקסימליות של בדדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן שקטות, מהירות ואמינות ביותר. ההשקעות במחקר ופיתוח של ברדר מבטיחות לך יישום כל הלקחים שנלמדו מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... אל תקנה פקס בלי לראות את | מגוון דגמי ברדר. לפרטי כתובת הסניף הקרוב אנליך ראה פרטומנו ב"דפי זהב". אחריות ושרות: ברדר- רשף (ישואל) בע" / נציגים בלעדיים למיכון משרדי חפהדס83 ומכונות צילום 58% אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03:9225921, פקס. 03-9245082 6 הסופר... פונטים ניתנים להגדלה, עורך טבלאות ומערך כלים הניתן להתאמה על ידי המשתמש. מעולס לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען. התוכניתן... יישומי ה- 8460 שלך לא נראו אף פעם טוב יותר. הוסף פשוססחושש ,15חס=, פחס)!טם ,65א80, ציורים, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצרים הינס סימנים רשומים. היוע... חיים חדשים לישומי 08459 ישניס עם *'0-081-851. חלונות צבעוניים, כפתורים, תפריטים ותמונות קאחוום. מפיץ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 המעצב... יצירת תמונות חדשות בהרף עין עס כליס רבי עוצמה, לשליטה על גודל וצבע... רואה החשבון... איזון ספריס לא היה מעולם פשוט יותר. תוכנה פיננסית מקיפה המתאימה במעט לכל עסק קטן. מנהל הפרוייקטים... המנהל... היזם... האמן... המנכ'ל... המדען... אלוגריתמיס מתקדמים, ניהול צבעוני ידידותי כמו ציור, צביעה, ריטוש יצירת מצגת שיקופיות יצירת גרפים תלת גרפיקה מהממת. מוצר של זמן, גליון אלקטרוני, של יצירות מופת. בשניות באמצעות מימדיים בקלי קלות. התוכנה הידידותי אנשיס, ומשאביס וניתן לראות עם צבעי ]ו8 24, תבניות ערוכות מראש אחד מ-12 סוגים והיעיל ביותר בשוק לכל חברה, בועד 12 סקלת אפור של )/88, ו/או יבוא קבציס עיקרייס ועוד מאות לניהול פרוייקטים לכל השנה... מימדי נתוניסם תיבת כלים ועוד ועוד.. גרפייס ותמונות שנסרקו צבעים ופונטים מהממים. דוו 5 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב .ח0ו095 עס זסוזססט5 6זס/ש50 3% 7 ///0// בגיליון קודס של 8אז6421גוא 6 / המהדורה הישראלית הבאנו את סיפור ההכרזה של הפ- נטיום, הדור החמישי של מעבדי אינטל במ- שפחת 86א. במהלך החודש האחרון ניתנה הז- דמנות | למומחי | המגזץ | לבחון | את הארכיטקטורה של המעבד החדש לעומקה ול- השוות ביצועיס בין כחצי תריסר מחשבים חלו- צים במימוש הפוטנציאל הגלום בו. מאמר זה מהווה תמצית של הבדיקות שערכנו. המחשבים לא מזוהים אינדווידואלית, שכן הם עדיין לא זמיניס למשתמש הסופי בגירסה מסחרית. הסי- בה לכך היא דרישה של אינטל מהיצרנים לא לשחרר לשוק מחשבים ייבשלים למחצהיי, בני- סיון לייחטוף" מקום בראש התור, אלא להשלים את האופטימיזציה המתחייבת מההבדלים בא- רכיטקטורה והמאפיינים הפיזיים של הפנטיום. למרות שמדובר ביידור המשךיי, עס תאימות מלאה לכל הישומים שהוכנו בעבר למעבדי אי- נטל, הפנטיוס מהווה גם פריצת דרך במספר 6 0 ישראל מאי 1993 אדא נקודות חשובות. הניצול של פריצות הדרך אינו יכול להסתפק בהחלפה זריזה של המעבד על לוח האם והדבקת תווית יפנטיוסם" בחזית המארז. המאמר הזה סוקר את ההבדלים המשמעותיים בא- רכיטקטורת הפנטיום ומ- שמעותס מבחינת תועלת למשתמש הסופי. השתתפו בהכנת המאמר מיכאל פיי- בוש, מיכאל סלטר, רובין רסקין, כריסטופר בר, גים סימור, ניק סטאם, בראיין נאדל וצרלס רודריגז. - | | | בראשית בראשית בראה אינטל את ה-8086. ותאר כי טוב ות- משך עם 80286. ומה-286 יצא ה-386 וממנו ה-486. ויפרו ה-0 וישרצו וירבו במאוד מאוד, ותעל את שוועת המשתמשים לעו- צמה נוספת. ותשמע אינטל שוועתס ואת צילצול המזומנים שבכיסס ותבא עלינו את הייפנטיוםי - הוא המעבד שיילך לפנינו בשנתיים-שלוש הק- רובות ואליו תשוקתינו והוא ימשול במחשבינו. להזכירכם, הייפנטיוסיי הוא שס מסחרי רשום של אינטל, שתפקידו לתאוץ בין המעבד שלה לבין להקת ה-586''-ים שמתכננים המתחרים שלה. המאבקים המשפטיים בין אינטל ל-פואג, אחץ6 וחקיינים אחרים עדיין לא נגמרו ולאינטל נמאס מהתווית "8166ח1 |שוחז'!, ‏ שאמורה להיות חותמת כשרות על המחשבים שמשתמשים בשבב הייאמיתייי. עם שס מותג מוגן ויחודי אי- נטל יכולה גם לשנות תדמית, מזו של יצרנית בכל קנה מידה שהוא מצאנו אותו מהיר וחזק יותר, במידה משמעותית, מכל מעבד 6 זמין כיום. מעבדים פושרים לסיפוק צרכי ההדיוטות, למ- תחרה רצינית גם במישור הטכני-הנדסי, מול כל יצרניות ה-8180 האגרסיביות. בשנה הקרובה תתחיל מהפיכה בחוקי המישחק של מיחשוב אישי. במאי השנה אמורה מיקרוסופט לשחרר את 1 משסטתו/), מערכת ההפעלה הראשונה שתרוצ הן על פלטפורמות אינטל 86א והן על פלטפורמות 8156 שונות (₪186 הוא קיצור של "מחשב עס קבוצת פקודות מצומצמתיי, מינוח המתאר ארכיטקטורה בה כל הפקודות מבו- צעות על ידי המעבד במחזור ביצוע אחד. מעבדי 6 הם יעילים יותר ממעבדי 0186 - אלה עס "קבוצת פקודות מורכבת", דוגמת משפחת 86 - והס כבשו כבר את השליטה בתחנות עבודה הנדסיות). לראשונה תעמוד אז אינטל מול איום ממשי על השליטה במחשבים אישיים לקהל הרחב. הפנטיום נועד לסגור את הפער המסורתי בין ביצועי ₪186 ל-6156 וליישר קוו עם המ- עבדים המהירים ביותר של אש8, יבמ, דיגיטל, סן , 5ק1וא ואחרות. מבט מבפנים אבל הפנטיוס הוא לא רק תרגיל שיווקי. בכל קנה מידה שהוא מצאנו אותו מהיר וחזק יותר, במידה משמעותית, מכל מעבד 96 זמין כיום. המספרים הגולמיים של עיבוד פקודות בשניה מראים ביצועים יותר מכפולים ביחס ל-4860%2/66 : 105א112 מול 54105 (ובערך פי מאה ביחס ל-286/8%/82 של ה-1א המקורי ופי 0 ביחס ל-82א8088/4.77 של ה-6ק הר- אשון). גם במימוש י'אמיתי"" בפלטפורמת 6 רו- איס את פער הביצועים הגדול: אנחנו השוונו מחשב פנטיום, שיוצר על ידי אינטל עצמה, עם מאגר הנתוניס ההיסטוריים של מבחני הה- שוואה של 85א/1 0 ומצאנו אותו מהיר ב-90 אחוז ביחס לציון הממוצע של מחשבי /2א4860 6 (37 מיליון פקודות בשניה מול 21 מיליון). נכון כי מחשבים אחרים שבדקנו, שלא תוכנו על ידי אינטל, מראים שיפור קטן יותר (תוצאה שמצדיקה את הדרישה של אינטל כי היצרניס יקדישו עוד זמן וכסף לאופטימיזציה, לפני שהם רצים לשוק), אבל גס הגרוע במחשבי הפנטיוסם מהיר ב-30 עד 40 אחוז ביחס לטוב במחשבי 6. יתר על כן, השינויים הארכיטקטוניים גו- רמים לכך שהפנטיום לא מראה את מלוא עו- צמתו כל עוד לא מתאימים את מערכות הה- פעלה ואת הישומים לניצול אופטימלי של כל חידוש שאינטל הכלילה בו. הפנטיום יכול לה- ריץ כל תוכנית 386/486 ללא כל שינוי, אבל הי- דור מחדש בקומפיילר אופטימלי לארכיטקטורה סופר סקאלרית, יכול להוסיף עוד 30% לת- פוקה. השיפור דרמטי יותר בישומיס הנזקקים לאריתמטיקה בנקודה צפה, תחום שהיה "עקב אכילס'י של משפחת 86א. משפחות ה-₪150 השונות, עס הדגש על ישומים הנדסיים-מדעייס בתחנות עבודה, תמיד הצטיינו בחישובי נקודה צפה והפגינו ביצועים טובים פי כמה וכמה ביחס למעבדי אינטל. בפנטיום עשתה אינטל צעד חשוב קדימה במחיקת הפער הזה והוא מבצע ישומי נקודה צפה פי חמש עד פי עשר מהר יותר מ-486. יצרני ה-₪156 | לא יכולים שלא לשם לב לכך שאינטל מתכוננת להגן על הטריטוריה שלה בקנאות ושהמלחמה עתידה להיות עקובה מכסף. דרך אגב, מה בעניין כסף! אינטל עדיין מתחמקת מלדבר ברורות בנושא המחיר של הפנטיום. ברור שהוא לא יהיה נמוך, לא במונחים מוחלטים (דולרים ושקלים) ולא במונחיס יחסיים (בהשוואה ל-386/486). הת- מחיר הנוכחי של אינטל למעבדי 386/486 הוא, בקירוב טוב למדי, 10 דולר ל-1105א. לדוגמה, ה-4862%2/66, עס עוצמה של 858א54 נמכר בכ-500 דולר ליחידה (בכמויות מסחריות של 0 יחידות). תמחיר זה לבדו מציב את הפ- נטיוסם בקטגוריה של מעל 1000 דולר ליחידה, ליצרנים, שמכתיב מחיר של יותר מ-5000 דולר למחשב מבוסס פנטיום. אבל הפנטיום גם מחייב תיכנון מחדש של לוחות האם, זכרון המ- טמון, הזכרון הראשי והזיווד. כל אספקט מהנייל יודקק לשיפור מעמיק ויקר. % לוח האם של מחשב מבוסט פנטיום צריך לה- תמודד עם מהירות שעון של 60 או 66 מגהר%. הגדלת מהירות השעון אינה דבר של מה בכך, שכן בתדרים גבוהים קווי ההולכה של אותות חש- מליים מתנהגים כמוליכי גל אל- קטרומגנטי. הם נעשים רגישים ביותר להבדלי עכבה (אימפדנס), קיבולים חשמליים, דיבור-צולב (18ד 6₪055), סיומות (085דגאו!אחםד) לא מאוזנות ושאר פיגעי האלקטרוניקה של תידרי רדיו (=א). כבר במחשבי 0 ראינו איך יצרנים מה- שורה הראשונה מתקשיס לבנות לוח אם אמין במחיר קביל למ- שתמשי סם. 4 זכרון המטמון של מחשבי פנ- טיום חייב להיות יקר יותר, לפ- חות בשלב הנוכחי בו יש לה- שתמש בערכת' הורכיבים של אינטל. אינטל תיכננה את בקר המטמון החיצוני שלה כך שהוא יכול לתפקד במחשבים מרובי מעבדים, בהם יש לוודא כי כל מעבד ירואהיי את אותם הנד תוניס, גם אם הזכרון הראשי לא עודכן עדיין בנתוניסם הממתינים במטמון. (דרישה ואת נקראת קביעות המטמון ( 640785 51 60). במתשבים עס פנטיום יחיד היכולת הזאת אינה 6 חו500ה! הסחג3זם הסוז וז !סקוק זחוסק חווטו אטודאםץ באה לכלל ביטוי - מלבד במחיר. 6 הזיכרון הראשי של מחשב פנטיום אמור לנצל את רוחב אפיק הנתונים - שהוגדל ל-64 סיביות - ואת מוד הייצרורותיי (פססוא 8057) המ- שופר - שכיום מגיע ליותר מ-500 מיליון בייטיס בשניה(י). המהירות של זכרונות ]א 8 הוגדלה במידה מה בשנתיים האחרונות וכיוס אפשר להשיג רכיבי 60 ננושניות, אבל השיפור (בערך % תוספת מהירות) מתגמד ביחס להגדלת התיאבון של המעבדים. ארכיטקטורות זכרון שיכולות לספק את הזללנות של הפנטיום עולות הרבה, הן ברכיבי תמיכה ויידבקיי והן בהגדלת המספר המינימלי של רכיבי זכרון הנדרש למי- מושן. 6% מהנדסי הזיווד יצטרכו להתמודד עם ההספק הגדול ופיזור החום משבב הפנטיום. למעבד צריכת הספק שיא המגיעה ל-16 וואט, הספק שדי בו כדי להביא את טמפרטורת השטח של המארז ליותר מ-70 מעלות צלזיום. נגיעה בפ- נטיוס עובד באצבע חשופה גוררת כוויה מדרגה שניה. מפזרי חום ענקיים, מאווררים זעיריס המודבקים ישירות על מארז ומאווררי עזר המו- פעלים על ידי טרמוסטט הם חלק מאוסף הפ- תרונות, הלא זוליס, שראינו במדגם. עם הפנים לשרתים כל האינדיקטורים מראים כי הפנטיום יופיע בהצגות הבכורה בתוך שרתים. דבר זה הוא פר- דוקסלי במידת רבה, שכן ברוב השרתים אין כלל עומס גבוה על המעבד המרכזי. כפי שאפשר ללמוד מהמאמר ייהשבחת שרתי קבציסיי בגי- ליון זה, צווארי הבקבוק בשרת קבצים הס במ- תאמי ה-16א - דרכס מתחכר השרת לרשת - וב- זכרון הראשי (1א64) - שבשרת קבצים משמש בעיקר כזכרון מטמון לדיסק. המעבד לא מת- אמצ כלל, כל עוד מספר המשתמשים לא עבר את המאה וכל עוד כרטיסי ה-16א נבחרו כה- לכה (ייחוק אצבעיי: ברוב הישומים העסקיים אפשר להסתפק במעבד שעוצמתו. 0.2515 לכל משתמש. למשל, 486/33 (05]א 26) יכול לתמוך ללא בעיות במאה משתמשים, /2א4862 6 (105א 54) ביותר ממאתיים משתמשים וה- פנטיום, ייעל הנייריי, יכול לשרת כחמש מאות - בתנאי כמובן שיש בשרת מקוס לתקוע לפחות 8 מתאמי 16א, אחרת השרת יייחנקיי בערוצי הת- 5 |החסווסחטט= 5 וטו 6 3% אסס-] 0565ו0 ה אס חסווסזו5חו 1 0 660 הסוסטזו5ה! / 6 ו 50563 ווח 00100 | / - 5 00ב 6זהו ו > מודהוהּם 0 00 ה 4 צילום מיקרוסקופי של השבב מראה אין הארכיטקטורה ממומשת בסיליקון. 27 ב 6 ישראל מאי 1993 ו ו 0 מו תשר ו תו לו ה וו אטודא5 6 ומוק 983 986 6חו! 6ח! 6ש|סת ||וי |6!ח! ,6615 סוחפתס|6 ]]ס 6ח6] סד 005000 עפ ץ!זסוחזזכן ,5הסווסזסהסף קזה6 הסס/אסם 6 0 ]0 ז066550זקסו6ווח חס חסה! פזסוח ו א קשורת). אבל בשרתים התוספת של 3000 עד 0 דולר לעלות לא תגרום לאף קניין לקוצר לוח הזמנים של נשימה ובעיה תקציבית. גם כיוס עולה שרת פיתוח דורות קבצים מצוייד כדבעי בין 10,000 ל-20,000 חדשים של דולר ובמקרים רבים אף יותר במידה מש- מעבזי אינטל, מעותית. תוספת מחיר של 15 עד 20 אחוז, אם היא תבטיח ולו רק שנת שירות נוספת אחת, נחשבת כהשקעה נבונה. כמובן שהטריטוריה י"יהטבעית"י של הפנטיוס היא שרתי מסד נתונים ,501. שרת .501 אינו מסתפק בשליפת הקוב מהדיסק ושיגורו במ- הירות האפשרית, אלא הוא מבצע את החיפוש והמיון במסד הנתונים, לפי פרמטרים הכלולים בשאילתה, והתשובה שלו היא נתונים ממוציס ומסוננים. בשרת .501 המעבד המרכזי מבצע עבודת עיבוד נתונים לכל שאילתה ולכל טר- נסאקציה של עידכון המסד. כתוצאה מכך הוא עומד בעומס גבוה מאוד ולכן, בדרך כלל, בו- חרים במחשב מרכזי (טוא אא /א) או במ- חשב מיני/מידי/מחלקתי (תחת א[זאזש או פואש) לתפקיד. הפנטיום יכול להיות המעבד הראשון במשפחת 86א שיכול להתמודד ברצינות על הת- פקיד של שרת .801, ביחוד בתצורה מרובת מע- בדיס ועיבוד מקבילי סימטרי. אבל בישום זה על הפנטיוס להתגבר על מחסום הישומים, שכן, בניגוד לכל נושא אחר כמעט, בתחום זה מפגרת ארכיטקטורת אינטל אחרי האחרות. הראשונים בתור לקניה כמובן, ישנס אלה שעבורס המחיר לא חשוב וה- עיקר שהם יוכלו להתהדר בסמל הסטטוס החדש - שבניגוד ל-אווא8 חדשה הוא כן נחשב להוצאה עיסקית לגיטימית. אבל מאגר הל- 8 0 ישראל מאי 1993 קוחות הגדול והרציני הוא המתלבטים. אלה שמשתוקקים לעוצמה של תחנת עבודה הנ- דסית, אבל מהססיס להשקיע את הכסף הדרוש להגירה ואת אי הנוחיות של המעבר לסביבת א[אש. הפנטיום נותן להס הזדמנות להרי ישו- מים עתירי חישוביס בנקודה צפה, ללא תחושת נחיתות וקנאה במשתמשי חסםג09 5 ח0וו3ו05 ,תסווגובתם סק ו-קא. במבחל 2 של חישובי נקודה צפת, הפנטיוס השיג ציון של 57, שעדיין נופל מרוב ₪156-יס אבל לא בהרבה. להשוואה ה-4860%/66 משיג ציון 16 וה-8788/40זסקט5 ציון 63. באופק דו- הרות אמנס דיגיטל עס המעבד אלפא (ציון 6) ו-ק4 עם המעבד 7100/99 (ציון 151), אבל מדובר בגירסאות-על של מעבדים יקרים, הנדחפים לעבודה בתדרים אולטרה גבוהים (150 מגהרף לאלפא, 99 מגהר> ל-קא). אלה לא מתחרים בנתח השוק של הפנטיום. לא כל הישומים ניתנים לאבחנה קטגורית. תו- כנות תיביים, דוגמת כִא6סוג, משתמשות בחי- שובי שלמים וחישובי נקודה צפה במעורב. קשה לקבוע מראש מה התמהיל הרלוונטי לכל ישוס מבלי לבחון בדיוק את העבודה שאתה מבצע. בכל מקרה, אם בקסם של תיכון מוצקים (801105)/ תלת מימדי ובגימור | שטת (סא1תמסאטא) ריאליסטי חשקה נפשך, אזי הפ- נטיום יחסוך לך שעות עבודה מרובות. קבוצה אחרת של קונים הנדחפים לראש התור הס הב- רוקרים של וול סטריט (והזן המקומי מרחי אחד העם), שאימצו את המחשב האישי כפלטפורמה להרצה מודלים מסובכים למסחר במניות. בשלב המסחר כל שניה קובעת וההשקעה בפ- נטיוס יכולה להחזיר' את עצמה ביוסם מסחר יחיד. לדברי אינטל, לאחר הידור אופטימלי, 2 6 7 6 דקפנ ובשו וו ששה נה 50 1 ו 0 ישוס עתיר חישובי נקודה צפה ירוץ פיי חמש מהר יותר מאשר על 4862%2/66, מרוץ מכשולים הנדטי הזכרנו את הביצועיס המדהימים של תחנות עבודה הנדסיות מתקדמות ואת הנסיון של אי- נטל לסגור את הפער בינן לבין 6ק. אבל, חשוב לוזכור, כי את התחנות שהזכרנו תיכננו ובוניס בחברות הצמרת של עולם המיחשוב: יבמ, די- גיטל, היולט פקרד, סאן סיסטמס, סיליקון גר- פיקס ודומיהן. אינטל צריכה היתה לתכנן מעבד שיוכל להתחרות בייענקי ה-אפאיי, גם אם יצרה אותו חברה שיווק ישיר אנונימית, או שהרכיבו אותו במרתף טאייוואני. אינטל לא יכולה לה- רשות לעצמה מהירות שעון של 100 ו-150 מג- הרץ, תדרים שישאירו מאחור את כל תשתית היצור של מחשבי 26 בעולם. כבר בין המ- חשבים שבחונו, למרות שכולס תוכננו על ידי יצרניסם מהשורה הראשונה, נתגלה פיזור של 15 אחוז בציון המעבד (לפי מבחני השוואה הס- טנדרטיים של 1.885 6ק). כאשר יצטרפו למרוף יצרנים קטנים - ולא כל כך מומחים בסחיטת המירב מהמעבד - הפיזור יגדל עוד יותר. ובכל זאת הפנטיום הוא יותר מ-486 משופר. למרות שאינטל הוסיפה רק מספר קטן של פקו- דות חדשות ואף לא אוגר מתוכנת חדש אחד, היכולת של הארכיטקטורה החדשה מחייבת שי- דוד מערכות בחומרה ובתוכנה לשם מיצוייה. מעבד סופר-סקאלרי יכול לבצע יותר מפקודה אחת למחזור שעון. במבחני 05]א מבצע הפ- נטיום 17 פקודות למחזור שעון, כלומר ב-70 אחוז מהמחזורים שת יחידות עיבוד השלמים עובדות במקביל. בקצב זה על מתכנן המערכת ששחשבנו על הפק להכנס להוצאות מיותרות, פנינו % 1 א זה ן התוכנה שעשתה את ה-46//א עכשיו ב-0)ק. אימפקט מביאה לך את כא55784א> מבית 5, המעניקה לך עוצמה גרפית ומהירות ביצוע (אפשרות העברת אינפורמציה מ-6ק ל-106א ולהיפך). סא 551 מאפשרת לך תמיכה בטקסט, שילוב תמונות, ציור, איור (ספריית איורים מרהיבה), יבוא קבצים בפורמטים שונים, אפשרויות מיזוג, שינוי צורה וצבעים. כמו-כן תומכת התוכנה בהפרדת צבעים בפנטון ובפרוצס. תמיכה ב-ק1] וב-1ק|05150₪ק. המרת קבצים. גרסת ה-6 זהה לחלוטין לגרסת המקינטוש. החברה המובילה את הגרפיקה ל-6ק, קובעת סטנדרטים למקצוענות ומציעה לך דרך להבטיח את מקומך בצמרת הגרפיקה הממוחשבת: יִ 4 8 40% 1 ו! / | ו אימפקט גאה להציג בפניךְאת הפתרון הטוב בעולם לבעיות סדר, עימודועריכת טקסט. 1 ה שדאם/, התוכנה הידידותית וקלת ההפעלה, (בגירסה חדשה!) עובדת תחת 1 08)סאז/ט. ליצירת מסמכים באיכות גבוהה. מאפשרת קליטת טקסט שוטף ממעבדייתמלילים שונים ושילוב תמונות מתוכנות גרפיות חיצוניות ומהתוכנה עצמה. מאפשרת עבודה במקביל מול תוכנות גרפיות אחרות. | כמו-כן משמשת המדא למטרות סריקה איכותית, בניות יחידה והפרדת צבעים מקצועית בפנטון ובפרוצס. ומדפסות תואמות 5טטכססאזן/. קת ויז'ואל מרה'ב, מבלי לאימפקט! ּ | א זו ן אימפקט תצעיד אותך קדימה עם תוכנת הגרפיקה המובילה בעולם ה-6< ( 70% מהשוק ). בנוסף לכלים הגרפיים הקימים משלבת התוכנה יכולת ביצוע אפקטים (לרבות תלת מימד). התוכנה כוללת מספר תוכנות נלוות כגון: ‏ 511006 המיועד לפרזנטציות. דא1070741ק, לעיבודי תמונה צבעוניים ברמה גבוהה. 18/0₪, ליצירת סמלים. 1025..16, להצגת מכלול קבצים גרפים, מאפשרת שליפת תמונה במהירות. 01447, ליצירת גרפיקה עסקית בתלת -מימדוהצגתגרפים בעזרת תמונות. בחבילת התוכנה כלול תקליטון ]600 עם 12000 איורים חינם! צוות מיומן ילווה אותך במתן תמיכה טלפונית, יעוץ והדרכה אישית, תמיכה עברית צלצל עכשיו לפגישת הדגמה חינם - 03-5289121 כל השמות המוזכרים במודעה הינם סימנים רשומים. 6 06 דר צרור פיט | ורבח מחנורים בנו"ח 4 תמינכה בריבוי מעבדים סימטרי נועדה בראש ובראשונה לשרתי ישומים. 20 להבטיח כי הפנטיום לא יבזבז את זמנו בה- מתנה לנתונים, המתבוששים להגיע מהנזכרון. כבר בהשוואת מחשבי 486 ראינו הבדלים דר- מטיים בביצועים, שנגרמו על ידי הבדלים בתי- כנון המטמון. גילינו אפילו מקרים בהם זכרון המטמון החיצוני (12) הביא יותר נזק מתועלת והאיט למעשה את המעבד. במהירויות של הפ- נטיוס הקריטיות של תכנון מטמון אופטימלי בו- לטת עוד יותר. אס במחשב שרף ב-33 מגהרצ ייפיספוסיי של המטמון מתבטא בהכפלת זמן ההמתנה לנתונים פי שלוש בממוצע, הרי שב- פנטיוס הר ב-66 מגהר המכפיל הוא 5 או 6. אינטל הקלה במידת מה על הבעיה, על ידי הג- דלת המטמון הפנימי (6.1) של המעבד מ-8 קי- לובייט ל-16 קילובייט וחלוקתו לשני מערכים נפרדים: האחד הוא מטמון פקודות והשני הוא מטמון נתונים. את הטריק הזה למדה אינטל מהשיפורים של יבמ ל-486, כפי שיושמו בגירסת 65 את התפקיד המרכזי של המטמון בביצועי המחשב ראינו כאשר ניטרלנו באחד הדגמיס את המטמון החיצוני: הביצועים צנחו לחצי! ארכיטקטורת המטמון (כלומר האירגון של החו- מרה) ומדיניות המטמון (כללי השימוש והעידכון שלו) הס פרמטרים חשובים ביותר בקביעת הביצועים. אנחנו מצאנו, בין המחשבים במי- דגם, כי הביצועים הטובים ביותר הושגו על ידי ארכיטקטורה פשוטה יחסית. - יימיפוי ישיריי (ספקקגוא זסמוס) - ומדיניות פשוטה - "כתיבה ישירהיי (008₪סאחד מחאאו). במקוס השני היו המחשבים עם ארכיטקטורת "קיבוצ אסוציאטיבייי (פצ455061411 6601 ומדיניות ייכתיבה מאוחרתיי (8406% מד1או) והאחרונים היו עם מיפוי ישיר וכתיבה מאוחרת. הפער בין הטוב ביותר לגרוע ביותר (בביצועי וכרון לפי מבחני את ה/אחסאמפ של 185 0) הגיע ל-80 אדא - אחוז! במיליסם אחרות, מימוש כושל של המטמון יכול לבטל כמעט את היתרון של אפיק זכרון בן 4 סיביות ולהחזיר את הפנטיום לליגה של 6. חלק מהבעיה נובע מחוסר ניסיון - ומכך שהבקר היחידי בשוק הוא 82496 של אינטל, שלא נועד למחשבים עס מעבד פנטיום יחיד. מאחר ואינטל סימנה את שרתי הישומים (כמו שרת: .501 הנזכרים לעיל) כיעד שיווקי ראשון, היא החליטה לתמוך באספקט הרב-מעבדי, לפני שהיא תבזבז את כוחה על בקרים פשוטים למחשבים פשוטים. השבב של אינטל תומך ב-2 עד 8 מעבדים, עם ארכיטקטורת מטמון של ייקיבוץ אסוציאטיבייי, אבל למחשב רגיל הוא הגזמה טכנית. אפיקים רחבים, זכרון עמוק המאמ להרחבת צוואר הבקבוק בין המעבד לז- כרון אינו מסתייס במטמון. קומפק, למשל, מש- קיעה בהתגברות על הקושי של זכרון דינמי (אגאפ) לשלוח רצף של נתוניס, לאחר השליפה של הכתובת הראשונה. בזכרון אאפ יש צורך לרענן את התוכן (המטענים החשמליים שמ- צייניס אס הערך של סיבית מסויימת הוא "יי או יי1'י) של השורה ממנה קראנו, לפני שאנחנו יכולים להתחיל מחזור קריאה חדש. זאת או- מרת כי לאחר שהמתנו 60 עד 80 ננושניות נתו- ניס במחזור הקריאה הראשון, נמתין זמן ארוך בערך כפליים לנתונים שישלפו מכתובות עו- קבות. הפתרון של קומפק הוא לשלוף מהזכרון כפליים נתונים בכל מחזור - 128 סיביות במ- קוס 64 - ולשלוח אותן למעבד בשני גליס של 4 סיביות כל אחד. הדבר נעשה על ידי בקר זכ- רון מיוחד וארכיטקטורת אפיק לה קוראת קו- מפק א6זחך. אפיק המערכת בכל המחשבים שבדקנו הוא (ק!5) 0הו6655סזקט!ט!)] 16ו61והוחע5 503|3016 5 5 20 8% 06חהוחזס1ו6קו הו 9 0חוא660 זסזז= הסטסזחז עזהווטבוו36 הטזו] 9 ב ב ב [: כ | 6 6 ישראל מאי 1993 1 ו = 1- 58 | תו 2-0" 5 4%]. כיוס הפער במחיר בין לוח אם 154 ללוח 154ט הוא כמאה דולר בלבד, כך שאף יצרן לא מנסה לחסוך בנושא זה. קומפק משתמשת בבקר א6תחך גם כדי לבצע את הריבוב (סא]אט זקוד1טוא) 128:32 בין אפיק ₪184 לא- פיק הזכרון. אחד המחשבים כלל גם אפיק מקו- מי, 1-8 ג55/, בזכותו הוא התבלט בבי- צועיו הגרפיים. כל שאר היצרנים חשבו שתכונה זו מיותרת במחשב שיועד לשמש שרת. גילינו גם הבדלים משמעותיים ביכולת של היצרנים לה- תמודד עס מוד העברת התונים בייצרורות" (פס0וא ד8085). הפנטיום יכול לשגר 8 בייטיס בכל מחזור שעון - כך ששיא הקצב מגיע ליותר מ-500 מיליון בייטים בשניה - והיכולת לקלוט אותס בקצב זה מהווה השיג טכני שאין לזלזל בו. הדבר מצריך חלוקת הזכרון לארבעה בלו- קים, לפחות, הרצים בהפרש פאזה של מחזור שעון יחיד (15 ננושניות) בין כל שני בלוקים עו- קבים. כאשר מיישמים את הטכניקה באפיק וכ- רון של 64 סיביות (ועוד 8 סיביות לזוגיות - צדותגת) על ידי שימוש ברכיבי ואוא51 תיקניים בתצורה 9א1א4 (כלומר 9 סיביות במקביל, 4 מיליון בייטים לעומק), אנו נזקקים לא ל-8 מו- דולים (72 סיביות במקביל) אלא ל-32 מודוליס (8 מודולים לכל פאזה). במילים אחרות, מימוש יעיל של מוד הצרורות בפנטיוס מכתיב זכרון של 128 מגהבייט לפחות. (ישנס |אוא51-ים של 8 ושל 36 סיביות, שמאפשרים זכרון קטן יותר, אבל הם לא פופולריים כל כך). סבלנות חברים, סבלנות אס אתה לא אחד מ-10,000 החלוצים בעולם, אין לך מה להדחק לראש התור ברשימת המ- מתינים לפנטיוס. אינטל מקווה להשלים את היצור של 10,000 יחידות ראשונות עד סוף יונל ועוד כ-100,000 יחידות עד סוף השנה. לה- שוואה, השנה ימכרו בין 25 ל-30 מיליון שבבי 6. את השבבים היקרים מפז תספק אינטל לחבורת היצרניות המוליכות, כך שאס אתה אחוז בדחף בלתי ניתן לכבישה, התכונן להפרד מסכוס כסף נאה (אולי ה-אווא8 היה רעיון לא כל כך גרוע, בסופו של דבר). היימומחיסיי חלו- קים בדעתס בנוגע לסיבות שאינטל נכנסת למים כל כך בזהירות. שתי האסכולות העי- קריות הן אלה שיודעים עד כמה קשה לייצר את הפנטיוס - ואלה שבטוחיס כי מאחרי החי- סוסיס עומדת קנוניה שיווקית. הפנטיוס הוא שבב ענק, עס פי שניים וחצי יותר טרנזיסטורים (3.1 מיליון) מאשר ה-486 (1.3 מיליון) מאחר ושני השבבים מיוצריס באו- תס פסי יצור ובאותה טכנולוגיה התוצאה היא שהפנטיוסם גם גדול בשטחו פי שנים וחצי מה-486. התשואה (כ /18צ) של יצור רכיבי מי- מעבד תמלילים גרפי מירב התפוקה בהשקעה נמוכה מ.ת.ג. מציע לך אפשרות להפקת הדפסות מעולות בהשקעה נמוכה מכל בחינה: מחירו. נמוך, קל ללימוד, וניתן להפעילו בכל מחשב קיים ללא צורך בהשקעות נוספות. זהו כלי חזק, :דידותי ומשוכלל, המאפשר לך לעצב את מסמכיך במגוון פונטיס מעולים, לשלב בהם תמונות, להוסיף שירטוט קוים, רקעים ומסגרות. הכל מוצג כל חזמן בצורתו האמיתית על המסך. ניתן להשתמש במ.ת.ג. להקלדת טקסט היות והוא מעבד תמלילים מלא, ו/או לייבא מסמכים קיימים במעבדי תמלילים אחרים לשס עריכתס. במ.ת.ג פיתרונות למגוון משימות - פ5קס, שלטים, ניקוד, ערבית, רוסית. 9 ל-9 סיכות - 81500 ללייזר כל התוכנות שלנו פועלות ב-"מה שאתה גרפיטי - מחולל מדבקות גרפי לחזיר את השקעתך כבר בהפעלה הראשונה מדבקות - תוויות - כרטיסי ביקור : גרפיטי יפיק בכל גודל, מעוצבות במגוון פונטים, מעוטרות במגוון מסגרות, ובשילוב תמונות בטקסט, כל זאת במחיר הנמוך מפניה אחת לשירותי הדפוס: ‏ 250 שח בלבד! * המחירים אינם כוללים מע'ימ ‏ * הסדרי תשלום נוחים * התעניין בהנחות ומבצעים * הוּצְאֶה לאור שוּלחָנִית מסוגלת לבצע כל משימה נובת כוללת מגוון כליס המקובליס במערכות הוצאה לאור שולחניות מקצועיות: סידור הטקסט בטורים, ניקוד, פונטים, שירטוט :דנ האו שילוב גרפיקת חיצונית וסידור הטקסט סביבם, הפעלה מלאה ע"י עכבר, כותרות ומיספור אוטומטייס, מסגרות, הטיות טקסט לימין ושמאל, נגטיב, רקעים, יבוא ויצוא אק ו-45011, אנגלית-עברית מלאח, תפריטים נגלליס ועוד הרבה כלים חזקיס לביצוע כל משימה כבדה, וכל זאת בגירסה חדשח של תוכנה ידידותית ונוחה. עלונים, ירחוניס, ספרים, עיתוניס והפקות דפוס מגוונות אחרות שהופקו בנובת מעידים על יכולתה. 0 5 בלבד טיבי מלא ! רואה זה מה שאתה מקב שלח-פקס : עברית לכרטיסי פקס קשר בין מעבד התמלילים לכרטיס הפקס מקבל קבצי 8011/ מכל מעבד תמלילים, מאפשר הגהה של הטקסט ושליחת הפקס עם טקסט מוגדל, מוקטן, צבוע (נגטיב) וכו'. מאפשר שליחה לרשימת נמענים, חיוג חוזר ובקרת שליחה: ‏ 99 ש"ח בלבד! חב' מ.ת.ג. בע"מ - ת.ד. 1656 חולון 58116 - טל. 03-5270606 אינטל בונה את + קרואלקטרוניקה נמצאת ביחס הפוך לגודל תחנות העבודה סביב אפיק 201 22 המהיר. השבב - כלל שהשבב גדול יותר כן גדל (בצורה אקספוננציאלית) הסיכוי כי יתגלה בו פגס מקומי והוא יפסל. המספרים שנוקבת אינטל מעידים כי רק שבב אחד או שנים מכל יירקיקיי (פםז /ו) שנכנס ליצור יוצא ללא פגם (רקיק הסיליקון נושא בערך 50 שבבים. צורתו היא כדיסקית שטוחה בקוטר 20 סיימ. את השבבים מנסריס לאחר שכל תהליכי הליטוגרפיה הו- שלמו והרכיבים מוכנים לאריזה בתוך המארז הפלסטי מרובה הרגליים - הייג'וקיי בפי העם). בתשואה כל כך נמוכה אינטל תפסיד על כל פנ- טיוס, גם אס היא תדרוש עבורו מחיר גבוה פי עשר מאשר עבור 486. יתר על כן, הפנטיום הוא ייטבילת האשיי של אינטל בתהליך היצור המתוחכם 105א8:6. תה- ליך זה משלב, על אותה פיסת סיליקון, טר- נזיסטוריסם מהירים הבנויים במבנה ייביפולרייי (501) וטרנזיסטורים יעילי הספק הבנויים בט- כנולוגית 05/א6. ה-486 מיוצר בתהליך 605 טהור ומבנה ביפולרי היה שמור עד כה רק לר- כיבים הלוגייס המהירים ביותר במחשבים גדו- לים ולזכרונות מטמון שמהירותם נמדדת בנ- נושניות בודדות. תהליך 105א8:0 מסובך יותר מ-105א6 שכן הוא מצריך כ-40 אחוז יותר שלבי ליטוגרפיה, אבל הוא המאפשר לפנטיוס לרוץ היוס ב-66 מגהרץ ובעתיד גם במאה מג- הר ויותר. אינטל משלמת את שכר הלימוד של 5 עס תשואת יצור נמוכה, חסידי אסכולת הקנוניה מאמינים שעם קצת יותר מוטיבציה שיווקית אינטל היתה מקדישה את המשאבים, הדרושים לזמינות גבוהה יותר של הפנטיוס, כבר השנה. לדעתם אינטל כלל לא מעוניינת להטיל צל על קו ה-486, שרק בשנה אחרונה הצליח להפוך למעבד הייסטנדרטייי במ- חשבים שולחנייס (ולהפוך את ה-386 למעבד שוק הייגומחהיי של מחשבים נישאים). לד- בריהם, אינטל פשוט מסרבת לשחוט תרנגולת המטילה ביצי זהב לפני שהשועלים (פאא ו-א[צ6 בעיקר) מצליחים לפרוץ ללול. לפי אותה תיאוריה, הסיבה היחידה שאינטל לא המתינה עוד מספר חודשים עם הפנטיום היא הצורך להוציא לשוק מחשבי פנטיום במקביל לחשיפה של זא פאססחוץ. אינטל לא יכולה לה- רשות לעצמה שבזמן החשיפה (צפויה החודש) של זא יתברר, כי בפעם הראשונה הפלטפורמה של אינטל אה הסביבה האופטימלית ל-5אס6תו\. לכל הדעות המחיר של הפנטיום ימשיך להיות גבוה גס ב-1994. המוטיבציה של אינטל להוריד את המחיר לא תגבר לפני שהמתחרים יתחילו לנגוס משמעותית בשוק ה-486. מצד שני, הק- 00007 ב 06 ישראל מא 1993 אטודאץ וו 33 32 5 וו 10 5ז25)6וח 805 ל 4606167310 שייס הטכניים ימשיכו להכביד, עד שאינטל תג- מור את שלב הלימוד - ואולי גם מעבר לט- כנולוגית ליטוגרפיה צפופה יותר (טכנולוגיה המ- אפשרת יצור מוליכים על השבב ברוחב של 0.6 מיקרון, במקוס 0.8 מיקרון כיוס, תקטין את הפנטיום כמעט למימדים של 486 - ותגדיל במ- קביל את התשואה לאחוזים המקובלים כיוס ההבדלים האמיתיים טמונים בארכיטקטורה הפנימית, בראש ובראשונה במבנה לו קוראים מהנדסי החומרה תיכנון "סופר-סקאלרייי. ביצור ה-486). אבל בעתיד, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים, נראה מחשב פנטיוס (כמעט) על כל שולחן. חידושים ארכיטקטורניים בעיצוב פנים אפיק הנתונים החיצוני עם 64 קווי נתוניס, המ- ארז עס 273 הרגליים ומפזר החוס המסיבי מעי- דים מבחוץ על כך שהפנטיום אינו 486 משופר, אבל ההבדלים האמיתיים טמונים בא- רכיטקטורה הפנימית - בראש ובראשונה במבנה לו קוראיס | מהנדסי החומרה תכנון "סופר-סקאלרייי. = בז'רגון | המקצועי מעבד '"סקאלרייי הוא מעבד המבצע פקודה אחת אחר השניה, כאשר בכל מחזור ביצוע מזינים אותו בפקודה אחת, ובנתונים עליה היא תפעל. מעבד "ווקטורייי הוא מעבד שאפשר להזינו בפקודה אחת, אותה הוא יפעיל על סידרה ארוכה של || 01/001וח06/6 636 | !יזח 12000 0 *ן 0 ₪ 1 ו נתונים (ייווקטור נתוניסיי). כל עוד הפקודה לא משתנה אין צורך להזין אותה מחדש. אם המ- עבד בנוי כייצינור ביצועיי (פאז.וםקזק) יעיל, אזי ניתן ליידחוףיי את הנתונים במהירות בזה אחר זה ולהשיג קצב עיבוד מהיר מאוד. תצורה חזקה במיוחד של מעבד ווקטורי היא חיבור מקבילי של מספר גדול של מעבדים, כל אחד עם תור נתוניס משלו, והרצה של אותה פקודה במקביל על כולם. מעבדים יווקטוריים" יעילים במיוחד בעיבוד אותות סיפרתי, תחוס המאופיין על ידי סדרות ארוכות של פעולות קבועות. מעבד ייסופר-סקאלרייי הוא מעבד בו משולבות מספר יחידות עיבוד סקאלריות במקביל. כלו- מר, כל אחת מהיחידות מבצעת פקודה סק- אלרית אחת אחר השניה וכל יחידה יכולה לבצע פקודה שונה. מעבדים "יסופר סקאלרייםיי יכולים להיות מוזנים מתור פקודות אחד וסי- דרת נתונים אחת, או לפעול בצורה עצמאית לחלוטין - כל מעבד עם הפקודות שלו והנתונים שלו. במקרה הראשון אנחנו אומרים כי המ- עבדים ‏ "צמודיס חזקיי ובמקרה השני אפשר לאמר שהם ייצמודים קלות'י. אבחנה אחרת היא בין ריבוי מעבדים ייסימטרייי, בו כל המעבדים זהיס זה לזה וכל אחד יכול לבצע כל פקודה בתור הפקודות, לבין תצורה יילא סימטריתיי, בה כל מעבד מתמחה בסוג פקודות מסויים. לכל אחת מהווריאציות על הנושא של ריבוי מעבדיס יש יתרונות וחסרונות משלה, שלא כאן המקוס להרחיב בהם. המכנה המשותף של כל הארכיטקטורות האלה הוא הפעלה במקביל של יותר מיחידת עיבוד אחת, על מנת להשיג קצב עיבוד גבוה יותר ממה שניתן להשיג ביחידה אחת. הצורך לשמור על תאימות עם הדורות הקודמיס במשפחת 886 הכתיב לאינטל את הבחירה בתצורה "סופר סקאלריתיי עם תור פקודות אחד, סידרת נתונים אחת. וצימוד מדפסות הלייזר - וז / ו-1 > מימדים קטנים בילרדנציר] רדוניירןק מדפסות הלייזר מסדרת 149000 בעלות טכנולוגיה חדעונית ותכונות יחודיות העונות למגוון רחב של משתמשים. 0 א 5 6 דפים בדקה 9 דפים בדקה 6 דפים בדקה % קומפקטיות בעיצובן. % איכות הדפסה מעולה. % 5 סוגי תאימות. % צג הפעלה משוכלל וברור. % קלות בהפעלה ובתחזוקה. % מגוון דרכי הזנת נייר. מש טכנו ראלקו בע"מ תל אביב: בנימיני 11, מח' שירות, טל. 03-6954126 (5 קוים) יבואני <511/9> ירונטלים: א.ת. מקור ברוך. טל. 02-3830%, 02-389352 4 החלק הסופר סקלארי הוא מרכז העיבוד בשלמיס של 8 הפנטיום. יחזק" בין שני מעבדים ייסימטריים'י. חשוב לו- כור כי התיאור הזה מתייחס אך ורק לחלק שעו- סק בעיבוד שלמים (דואש פמסמדאז). המעבד בנקודה צפה אינו חלק מהסימטריה ואינו יכול לשנע נתוניס בו-זמנית עם מעבד השלמים, כאשר מבוצעת קריאה או כתיבה של נתוניס מהמטמון ליחידת החישוב בנקודה צפה, ממ- תינות שתי יחידות עיבוד השלמים לתורן. חידושיס אחרים בארכיטקטורת הפניס של הפ- נטיוס הס: % יחידת החישובים בנקודה צפה תוכננה מחדש, כך שביצועיה טובים פי 5 משל היחידה המוכללת ב-486. השיפור מושג על ידי מבנה "צינור ביצועיי (פאזזפקוק) יעיל יותר, כך שכל פקודה מבוצעת בהשהייה קצרה יותר. כדאי להרחיב מעט את הדיון במושג הזה של "צינור ביצועיי, שחוזר גם בהקשר של היחידה הסופר-סקאלרית. רוב הפקודות, במיוחד במעבד עס "קבוצת פקודות מורכבתיי דוגמת הפנטיום, נזקקות למספר שלבים לביצוען. השלבים כו- ללים: שליפת הפקודה מהמטמון והטענתה בתור הביצוע (16₪םתטאק), פיענוח הפקודה הלוגית והפיכתה להוראות מפורטות לכל מעגל חשמלי ביחידת הביצוע (6028מכ), ביצוע בפועל (9ד00א) וכתיבת התוצאה חזרה לכתובת היעד (8468 מדותא). ביחידת חישוב השלמים, שמתמודדת עס הפקודות המורכבות. ביותר, שלב הפיענוח מפורק לשני שלבי-משנה, -שס 1 6008 ו-2 6005מכ. יחידת החישוב בנקודה צפה מבצעת רק את ארבע פעולות היסוד האריתמטיות, כך שה- פיענוח פשוט יחסית, אבל שלב הביצוע מורכב ממספר שלבי-משנה, אותס יש לבצע אחד אחר השני. מעבד הבנוי בצורת יצינור ביצועיי מבצע כל שלב ביחידת ביצוע מתמחה, הקשורה לי- חידות האחרות בסדר בו יש לבצע את השלבים השונים. הפלט של היחידה הראשונה הוא הקלט של השניה וכן הלאה, כך שביצוע פקו- דה דומה להרכבת מכוניות בפס יצור. ביצוע כל השלבים עשוי להמשך מספר מחזורים גדול יח- סית, אבל קצב הביצוע נקבע לפי ההשהייה של הפקודה בשלב הארוך ביותר. אס נצליח לפרק את הפקודה לסידרת שלבים עוקבים, שכל אחד מהס מבוצע במחזור שעון יחיד, כי אז הגענו לקצב העיבוד הגבוה ביותר אותו ניתן לדרוש מייצינור ביצועיי יחיד. מצב זה קיים כמעט בשלמות במעבדי ה-8180, במידה רבה בזכות הייצימצוס'י שהם גוזרים על קבוצת הפקודות. הפנטיוס מצליח לממש זאת על כ-85 אחוז מפקודות השלמים. לגבי החישובים בנ- קודה צפה, הפנטיוס מבצע אותם בצינור נפרד, 0 0 ישראל מאי 1993 ודא 2 פקודות בכל מחזור שעון, עם חפיפה בין הש- לבים. 6 שני זכרונות מטמון פנימיים מחליפים את המטמון היחיד של ה-486. בפנטיוס הפרידה אי- נטל בין המטמון שמחזיק את תור הפקודות לזה ששומר את סידרת הנתונים. כל אחד מהם קיבל 8 קילובייט משלו, אבל יש הבדל בא- רכיטקטורה ומדיניות שלהם, שהרי לא דין הפ- קודת כדין הנתונים. את הנתונים יש צורך להחזיר לאחר העיבוד לז- כרון הראשי ואת הפקודות לא. הנתונים נוטיס להשמר בסידרה לינארית, לפי סדר הביצוע המ- תוכנן, ואילו הפקודות מופרדות למספר סדרות, עם פקודות ייקפיצהיי מסידרה לסידרה. המטמון המתאים לנתוניס הוא יימיפוי ישיר / כתיבה מאוחרתיי והמטמון האופטימלי לפקודות הוא ייקיבוץ אסוציאטיבי / כתיבה ישירהיי שני המטמוניסם כתובים, כל אחד, ב-256 "שורות" של 256 סיביות (32 בייטים) בשורה. כל שורה נטענת מהזכרון בבת אחת (על ידי י"צרור"' של ארבעה מחזורים, עס 64 סיביות למ- חזור) ומוחזרת לזכרון במטח אחד. האפיק הפ- נימי שמתעל את הפקודות מהמטמון ליחידת בביצוע, נפרד מהאפיק שמתעל את הנתונים. כל אחד מהם יכול להזין במקביל את שתי יחידות הביצוע למספרים שלמים, או את היחידה לחי- שוב בנקודה צפה. רוחב האפיק שמעביר פקו- דות מהמטמון ליחידת ההכנה (6₪4דמחתחק ) הוא 256 סיביות, למרות שהפנטיוס מוסיף להיות מעבד עם פקודות באורך 32 סיביות. ב-7016ק מסודרות 8 הפקודות בזו אחר זו וממנו הן נשלחות בשני מסלולים, של 32 סי- ביות כל אחד, לשתי יחידות הביצוע. הנתונים נשלפים ממטמון הנתונים בשני מסלולים של 32 | | הסחגזם | חסו16 | 0פחו|סוק 0 שמווהסו || וומט6חוסק יי 06 פס : 8 8 ב ₪ 8% 8 ו וס סיביות כל אחד, לשתי יחידות הביצוע, הק- רויות "יצינור עיי וייצינור ". כאשר הפקודה היא לביצוע בנקודה צפה אזי הפקודה יוצאת מיחידת ה-6₪4[מתסאק במסלול צינור ע, ממנו היא מוסחת ליחידת החישוב בנ- קדה צפה. הנתונים, לעומת זאת, נוקקים לכל 6 הסיביות של שני המסלולים היוצאים ממ- טמון הנתונים. זו הסיבה שאי אפשר להפעיל את היחידה לחישובים בנקודה צפה בצורה בלתי תלויה במה שקורה ביחידות השלמים. ייניחוש הסתעפות" (מסאג חח אסוד6ןספאי ). בומן שהפקודות מסתדרות בי- חידת ה-6₪זמיפתק ומחכות לתורן לביצוע, יש הזדמנות לבחון אותן, כדי לוהות את האפשרות שהביצוע הסידרתי ישבר על ידי "קפיצהיי לפ- קודה שאינה ברצף התור. קפיצה כזאת מאפסת את התועלת שבהכנה מוקדמת של תור פקודות וביצוע בייצינוריי. כאשר נוצרת קפיצה יש צורך ליישטוף" את הצינור ולרוקן אותו ואז להביא פקודות חדשות מהזכרון. במקרה הטוב תמצא את הפקודות החדשות במטמון הפקודות (וזו הסיבה להעדיף במטמון זה את הארכיטקטורה של "קיבוץ אסוציאטיבייי, המאפשרת לשמור במטמון יותר משורה אחת מכל בלוק זכרון) וב- מקרה הגרוע תצטרך להמתין ליבוא נתונים מה- זכרון החיצוני. התפקיד של מנגנון "ניחוש הס- תעפות" הוא לנחש בצורה אינטליגנטית אם תהיה או לא תהיה הסתעפות ולהכין את הפ- קודות הדרושות בתור. פקודות הקפיצה הן משני סוגים: "קפיצה מו- תנתי" (אפזד .... ז]) וייקפיצה לא מותנתיי (60 0]. את הסוג השני קל לזהות ואין צורך בני- חוש, שכן ההסתעפות היא דטרמיניסטית וא- פשר לקרוא מראש את כתובת היעד. אבל הסוג חוססטט6ם / 6 וחזס1ז6קן | | סחוזסווחסו | ספחווסכוק 0 5 זפזטם ט)ה עוזססוהן ‏ | 6 חב | כשאתה מחפשט מוצרים באיכות גבוהה אתה פונה לאלניטק ו ניתן 7 בקלות מאתר לחר : דיסק וק שליף לאכסנת מידע סודי 5 0)04-54 9 דיסקים קשיחים שליפים לכל מטרה: ₪ כרטיסים גרפיים ז/248 כולל מאיצים ל- 8וססאווו 448 ,88/8 ,8 105 ₪ לוחות אם תומכי 805 0641 ,54ם/ ₪ מהיר יותר מטייפ גיבוי. 8 מוצרים אמריקאיים מקוריים. ₪ נייד, אמין, נוח להתקנה, שנתיים אחריות לכונן, חמש שנות אחריות לדיסק הנשלף. מקלדות סואסחד-/5א ₪ מבחר תצורות כולל ||4אסגדד . 5 8 אורך חיים מובטח יותר מ-30 מליון לחיצות. ו סד : 3 6/7 אלו, 9 את המחשב הנייד הנמכר ביותר בעולם רוכשים באלניטק 8 מבחר דגמים במחירים ללא תחרות. 9 לאלניטק הנסיון הרב ביותר במתן שרות למחשבי ב8ו050ד. 4-א= ץז 8 בקר - צהחח אפומ - יחס ביצוע/מחיר מדהימים. 8 מבחר כרטיסי 515 לתמיכה בשרתים מתקדמים. 9 לוחות אם ג5ום. כמו כן מבחר מחשבים מוקשחים מתוצרת וק 00 ה6=ד0ד0 ,0010 ,576 60500 הא מ תע"ש 1, רמת-גן, טל. 03-5757539 (רב-קוי) פקס. 03-5757568 אורן 'ניחוש סיעוף/ משול להצצה מעבר למחסום הסידרתיות של ביצוע הקוד. 26 0 ישראל מאי 1993 הראשון דורש יכולת "נבואית'י. | הפנטיום מבסס יכולת זו על סטטיסטיקה ‏ - ה- סטורית. בטבלה מיו- חדת נשמרת | ה סטוריית ההסתעפות של 256 מסעפים י- חידת הניחוש מש- תמשת בטבלה זו על מנת להבטיח שהסעף הנכון יבחר ברוב המקרים. לדברי אי- נטל, בישומים. רגי- לים אפשר לצפות לניחוש. נכון ב-80% מהמקרים. הוטוזחסק סז 6 בדיקת זוגיות על נתונים פנימיים. כבר ה-6ק הראשון, לפני כתריסר שנים, כלל מערכת הת- רעה בסיסית לשגיאות זכרון. המידע שמור בז- כרון ה-76 בצורת 9 סיביות, 8 לנתונים (בייט) ואחת לזוגיות (צז41ק). אס סיבית נתונים החליפה את ערכה (מ-"0 ל-יי1יי או ההיפך) תתהפך הזוגיות (מייזוגיתיי לייפרדיתיי) והקורא ידע כי חלה שגיאה. אבל מערכת אבטחת אמי- נות הנתונים נגמרה מחוץ למעבד עצמו. תנועת הנתוניס והפקודות בין חלקים שונים של המ- עבד נעשתה ללא בקרת שגיאות. כאשר המעבד כולל זכרון מטמון, מפענח פקודות רב שלבי, עי- בוד בייצינור ביצועיי ושאר שיכלולים שהוכללו בפנטיום, הסכנה ששגיאה תיווצר בתוך המעבד עצמו חייבת להלקח ברצינות. הפנטיוס כולל מערכת בדיקת זוגיות על כל יחי- דות הזכרון הפנימיות: מטמון הנתונים ומטמון הפקודות, תוויות הזיהוי של שורות מטמון (09/), | טבלאות העזר לפיענותח פקודת (4815ד מכ00%51;), | וכרון המיקרוקוד (וא0 פנימי) | וטבלת הסיעוף לכתובות ייקפיצהיי. מערכת בדיקת הזוגיות פועלת גם על כל קווי הנתוניס והכתובות של האפיק החיצוני. דרגה גבוהה יותר של אבטחת אמינות מושגת על ידי מנגנון יייתירותיי (צסא4פאטסטא), בא- מצעותו אפשר להריץ שני מעבדי פנטיום, על אותה תוכנית ואותס נתוניס, במקביל, ולהשוות את הפלט בכל שלב. אס שני המעבדים פולטים אותן תוצאות המנגנון אינו מתערב בפעולה. אס המנגנון מוהה הבדל בתוצאות, הוא מפעיל מנ- גנון אזעקה בחומרה ועוצר את התוכנית עד שתוכנת הטיפול בבעיות נכנסת לפעולה. 6 מערכת ניהול הספק, מהסוג שלמדנו להכיר במחשבים נישאים, מומשה על אינטל בתיכנון הבסיסי של הפנטיום. הרציונליזציה הרשמית ו הק תה המד ווו₪.... ההקפדה הזאת על סדר ביצוע אינה מחוייבת המציאות בכל תוכנה, אבל אינטל הכתיבה אותה בתיכנון הפנטיום, כדי לשמור על תאימות עס משפחת 486/386. של אינטל מדברת על ייחיסכון באנרגיהיי וייעולס ירוק יותריי, אבל מתעורר החשד כי הצורך הא- מיתי הוא להקטין ככל האפשר את עומס החום על המעבד עצמו. הפנטיוס משתמש לשם כך במוד |א1א5 שמיושם ב-48651. המוד הזה מופעל על ידי פסיקת מע- רכת ([1א5 - ]קנוחטזת] ]הסות6פַבתג1/ וח6ופץ8) שב- עיקבותיה מאחסנים כל האוגרים (850157885) של המעבד בזכרון, לצורך טעינה מחדש בעתיד. ניהול המוד /א!א5 נעשה מתוך מקום מיוחד בז- כרון, הנקרא |א₪4וא5, כך שאפשר לשלוח את כל שאר חלקי המערכת לייתנומת המתנהיי. פקו- דת העירור מבוצעת מתוך ה-וא184א5 והיא גו- ררת טעינה מחדש של כל האוגרים בנתונים שנ- שמרו בוכרון וחזרה בדיוק למקוס בו הפסקנו. השליטה במנגנון ההרדמה (עייי יצירת הפסיקה 81 ופקודת העירור) היא בידי מתכנן המערכת. הוא יכול להשתמש בקריטריונים שונים, למשל משך הזמן מאז נעשתה הפעולה האחרונה על ידי המשתמש, כדי להרדים או לעורר את המ- עבד. ישנם עוד שיפורים רבים אחרים בפנטיוס שי- קצר המצע מלפרטם. למשל, התווספה בחירה בניהול הזכרון בין שני גדלי עמוד, 4% או 1א4. ב-386/486 כל העמודים הם של 8 אבל הפופולריות של "מיעון. לינארייי במערכות | התצוגה החדישות שיכנע את אינטל להוסיף גודל 8, שמספיק כדי להכיל מסך 4 נקודות עם אבחנה של 16.7 מיליון גווניס בעמוד זכרון אחד. או , אב- טחת קונסיסטנטיות בין המטמונים הפ- נימיים של המעבדים במערכות מרובות מעבדים (זו בעיה במחשביס מרובי מעבדים כאשר מיישמים מדיניות מט- מון של ייכתיבה מאחרת". צריך אז להבטיח כי הנתוניס ששולף מעבד אחד מהזכרון הראשי המשותף אינס י"מעופשיס'י, 5741.8, וממתינים לריענון מתור הכתיבה של המטמון הפנימי של מעבד אחר). הההזססזק שני בינורות ועוד אחד כפי שהזכרנו לעיל, שני הצינורות המהווים את יחידת עיבוד השלמיס הסופר-סקאלרית, קשו- רים בייצימוד חזקיי. הפקודות לשניהס נשלפות מאותו תור והנתונים לשניהס מוזנים מאותה סידרה. היחידה היא גם סימטרית, כלומר כל פקודת שלמים יכולה להתבצע בצינור ₪ או בצינור . שבירת הסימטריה קיימת רק בפ- קודות ינקודה צפהיי, שכן יחידת החישוב בנ- קודה צפה מסתעפת מתוך צעור ₪ והיא מק- בלת פקודות רק דרך צינור זה. בומן שיחידת החישוביס בנקודה צפה מוזנת בנתונים, צינור + מושבת בעל כורחו, שכן אפיק הנתוניס שלו "נחמסיי על ידי התיאבון של יחידת החישוביס בנקודה צפה למיליס ברוחב 64 סיביות. בזמן הביצוע של החישוב בנקודה צפה, יחידת החיו- שב בשלמים חופשית לפעול בצורה בלתי תלויה במקביל. הפקודות נשלפות מה-68זממאץ בזוגות וג- שלחות במקביל לשני הצינורות. אם, מאחת הסיבות שנעמוד עליהן בהמשך, אי אפשר לבצע שתי פקודות במקביל, אזי הפקודה תשלח לצי- נור ₪, בעוד צינור + ממתין לזוג הבא. בכל מקרה סדר הפקודות נשמר בקפדנות, בדיוק כמו במעבדים סקאלריים פשוטים, ולעולס לא מתבצעת פקודה לפני שהקודמת לה בוצעה. שתי פקודות יכולות להתבצע במקביל רק אס האפ תס פא 80 4 עבודה שקטה ואיכותית. ₪ זה המאפיין העיקרי של מבחר המדפסות המשווקות ע"י "קרט מערכות". מיטב השמות המובילים בעולם: . א0א64 14 זסאזוא ו-אמדאחץ מספקים תחת קורת הגג של"קרט מערכות" מגוון פתרונות לכל צרכי ההדפסה. מבחר של דגמי מדפסות לייזר במהירויות של 4, 6, 8, 10, ו--16 ע"מ בדקה על נייר בדיד ורציף. מדפסות ה-תשך וטו בשחור ובצבע נותנות פתרון מושלם להדפסת איכות במשרד, על נייר רציף ובדיד בכל הגדלים. גיבוי ותמיכה מלאים של הצוות המקצועי ב'"קרט מערכות" מלווים כל רוכש. 1 4 == 3 % = ו ל -- / ב 1 = << השקש רק | -=-₪ %9 4 0 ץג ש ( [ | | | | 5 ל > | - | - 1 א 4 0 / | - ת 4 = ו 4 מ פ / !1 שש ! 0 ץ 0 , % [ו צ7 ו מז סאוא. :6 מדפסות לייזר, מדפסות איכות, מחשבים, תוכנות, סורקים אופטיים, מערכות עבוד תמלילים ל "ש. = קניון מגדל שלום, רח' אחד העם 9, ת.ד. 29202, , תלאביב | 1291 טל 4 פקס. יי 4 למרות שתפנטיוס הוא "מעבד 32 סיביות'' האפיקים הפנימיים מסוגלים לשנע גם 256 טיביות במקביל. 28 אין תלות ביניהן. התלות יכולה להיות בנתונים (הפלט של הראשונה הוא הקלט של השניה), במשאבים (שתי הפקודות נזקקות למשאב יחיד, למשל אוגר או אפיק) או בסיעוף (הפקודה הש- ניה יתכן ולא תבוצע בגלל ייקפיצהיי הנגרמת על ידי הפקודה הראשונה). בזמן שהפקודות ממ- תינות לתורן ב-0דמתמתק יש לפנטיום די זמן כדי לבחון אותן ולמצוא תלות, במידה והיא קיימת. במקרה זה תשלח רק פקודה אחת לבי- צוע בצינור ש. אם משך הביצוע של שתי הפ- קודות שונה וצינור ץ, למשל, גמר את העיבוד לפני צינור ₪, אזי התוצאה תמתין לסיום העי- בוד בצינור השני. שתי התוצאות תשלחנה לכ- תיבה לוכרון במקביל וזוג פקודות חדשות תש- לפנה מה-20101 במקביל. ההקפדה הזאת על סדר ביצוע אינה מחוייבת המציאות בכל תו- כנה, אבל אינטל הכתיבה אותה בתיכנון הפ- נטיום, כדי לשמור על תאימות עם משפחת 6. אלנטל קוראת למודל עיבוד זה ייסידור חזקיי. החידוש של אינטל בארכיטקטורה סופר סק- אלרית הוא יכולת למען את המטמון הפנימי המשזתף במקביל משני הצינורות. הדבר דורש גישה כפולה לטבלאות המרת הכתובות (00845109;) ולוכרון התוויות (1405) של המטמון. אינטל מיישמת את הדבר על ידי שזי- רה (פשגם,1תטדאז) של הגישה למטמון. הניחוש הנכון כל העבודה שהשקיעה אינטל בהזרמה חלקה של הפקודות בצינור הולכת לטימיון בכל פעם שהתוכנית מבצעת ייקפיצהיי לכתובת לא צפייה. התוצאה של קפיצה היא שכל 8 הפקודות המ- מתינות בתור ה-168מ"שאת הופכות ללא רלוו- נטיות. יתר על כן, יתכן והפקודות הדרושות לא תמצאנה במטמון, אלה נזדקק לומן יקר כדי לה- ביא אותן מהזכרון הראשי. תוכניות רבות מכי- לות בין 10 ל-20 אחוז פקודות 'יקפיצה מותנתיי ועד 10 אחוז פקודות קפיצה לא מותנות. אם פקודות הקפיצה הן חלק מלולאת. ביצוע (?1/00, הן יכולות להוות עד 90 אחוז מה- פעולות המבוצעות עייי המעבד. ההסתברות לק- פיצה מותנת היא, בדרך כלל, 50 אחוז לתנאי לוגי פשוט, אבל אס התנאי קשור במניה (למשל ספירה של מחזורי הלולאה), או בגודל המשתנה בצורה סדירה אחרת (התכנסות של טור מס- פרים לערך גבולי, למשל), ניתן לנחש בצורה אי- נטליגנטית את התוצאות בדיקת התנאי והאס תבוצע קפיצה או לא. כך, למשל בדוגמת הלו- לאה, אנחנו יודעיס כי התשובה לתנאי "האס הושלמו 1000 סיבובי לולאהניי תהייה שלילית 9 פעם לפני שתגיע התשובה התיובית הי- חידה. לכן, ב-99.9 אחוז מהפעמים כדאי שבי- חידת ה-68זמת0א? תמתין סידרת הפקודות בב וו 06 ישראל מאו 1993 אאטודאםץ 5איזס/ והטוזח26] עצטסו] הסתהּזם חסןז86)0זק סוקס!וה6‎ 1 2 | טש ותש שפחו!קוק סק וטו ץוקוווטות שעוקבת תשובה שלילית. מאחר והפנטיום לא יכול לנתח את הלוגיקה של האלגוריתם, אנחנו צריכים למצוא שיטת ניחוש המבוססת על היסטוריה של ביצוע. אינטל מב- צעת את הסיכום ההיסטורי בטבלה הנקראת ייחוצץ יעד הסיעוףיי (819) הכוללת שלושה שדות: כתובת פקודת הסיעוף, כתובת היעד במ- קרה של קפיצה ושתי סיביות היסטוריות. כאשר פקודה נכנסת ל-168מטתק וממתינה לתורה, יחידה הניחוש בודקת אם הכתובת שלה נכללת בטבלת החוצ>ף. במידה וכן, היחידה בו- דקת את סיביות ההיסטוריה, על מנת לקבוע מה ההסתברות לביצוע קפיצה. אם ההסתברות גדולה מ-50% נשלחת כתובת היעד לממשק אפיק הזכרון, על מנת להביא מהזכרון את הפ- קודה הבאה. לאחר שפקודת הסיעוף בוצעה בפועל, יחידת הניחוש מעדכנת את הטבלה במ- קדם ההסתברות החדש. פרישת לולאות הקטנה של מספר פקודות הסיעוף בתוכנית יכולה להביא להאצה משמעותית במהירות הביצוע. חלק גדול מפקודות אלה אינו נגזר מה- לוגיקה של האלגוריתם, אלא מהנוחיות. בכ- תיבת התוכנית. למשל, בדוגמה לעיל של ביצוע לולאה, הבדיקה בכל מחזור אֶם מספר המ- חזוריס הושלם או לא נועדה לחסוך מאיתו לכ- תוב את הלולאה 1000 פעמים. קוד קומפקטי היה גם פרמטר חשוב בעידן המחשבים דלי הז- כרון, אבל כיום ניתן לשחרר את הרצועה ול- הפוך את הלולאה הקצרה לסידרה לינארית 6ח:|6כו ‏ | . 6 77 + טוה הסזם]פתק ‏ | | , 006 8 טפ ת61610זק | ט ו הו / שצ 1 ז510וחַסת ארוכה. לטכניקת הידור (קומפילציה) זו קו- ראים ייפרישת לולאה" ( פַת!|סזחט קסס.0. והיא מאפשרת ריצה מהירה יותר, במיוחד במעבדי "צינור ביצועיי. הטריק של פרישת לולאה הוא רק אחד מהכלים של יקומפיילר אופטימלייי במאמף לקצר ככל האפשר את הביצוע של התו- כנית. החשיבות של אופטימיוציה על ידי מהדר (קומפיילר) המכיר את הטריקים המתאימים במיוחד למעבד המטרה הוכח במחשבי ₪1856, בהס המהדר צריך להשלים את קבוצת הפ- קודות המצומצמת והוא לא יכול לסמוך על המיקרוקוד הפנימי של המעבד לביצוע פקודות מסובכות (במעבדי 8156 אין כלל שלב של פי- תוח מיקרוקוד). הפנטיוס עושה צעד משמעותי בכיוון של סגירת הפער בין 6156 ל-₪156, במחיר של הגדלה מש- מעותית במספר הטרנזיסטורים הדרושים למי- מושו. מעבדי ₪156 בעלי ביצועים דומים נז- קקים לפחות טרנזיסטורים - ופחות שטת סיליקון - ולכן יש להם פוטנציאל למחיר יחי- דה נמוך יותר. המתחרים באגף ה-186 אבל אינטל שמחה לשלס את המחיר בסיליקון תמורת תאימות 86א מושלמת. נכון כל פאסשחוּ/ דא הודגמה כבר על מעבד אלפא של דיגיטל ועל 0 של 5קן1א, שניהם מעבדי ₪156 רבי עו- צמה. אבל בשני המקרים מדובר בהטמעה (אמולציה) של פקודות 86א, על ידי פקודות 6, בעזרת קומפיילר אופטימלי. איכות הה- 5% |0כוכא, ‏ 0078ב המנוע רב העוצמה של 1-36 ם31][ 58%55 בגוף החדשני של 5אוס6מג/ 15 על 6 1 5 | 0 רש 0810 ס] = בבק ה 810808005 הוט!פהזד הוה 0‏ 108 6 |= 5 וש!! שסשחועצ 6 ו 7 3 = טקשו ק|ט3) שסשהול 65טטו))א | 50065 6088 ]8ב ₪68 ₪86 וו .0 0 [4[5[6) [=4 ש = סט1ב ש, 6 !השאו ד - ח ו | | ו [-...118016ש) 55!ואא = ₪ . [1606 ואה סא | [ וסוס [ ו [55ו | קוסוו | 0 ב 65 ו ו בש 0 58 הצסאת זז 66 05 וו 0 ההכ 6 5 ווה זהק הס , 6 טוקוווטו ו 105 ו 565 סק 005 הו 65!טחותוט5 וזסק6 וז 356 סז ]ס וזו3זףס)פורן 8ז ס5הח6זטם 6990 אשי 0/ כו יו הלכו ש/וכוא. 5א/56: 7 53/5/0259 0וכפו2 ₪0 ₪ 7כו23: 2 וש גָכתָ' /4/0, כסכיכת כו /ו[, 3 סי (%/6, יכות יאק 01 32/0י 2257/2 () //לככ 2557 0% 41 %'20. /3/0/ע, ₪1 2 וא/6 0/ 06 פכִיּפְקוגו2, 6 פִּמָק2 כא0קן כשלסי לו0 0/י 0//55/ <כו[ות. וכו ₪ מָכוגפוכו, 665וס6יו2, 90 527% קייש כ- 6הזהח1ה]\ 5085 (כו// א109///%//5י) ₪ 0 גוכו ימיש ליסקיי -9/01/ווס 62כו, 212% (כו// 20 30/0 ו5ו30/כ: כ//כתכ), /2/)0וא כ 211931509. 60'660/ו2, יקיא1, ןיעו כ 060% ₪1 ₪ 7 9/70פי, /לכיכפי ה0ים!/ ו ןי 7ו3וק: 2534 0/ תיסוכ ו0ים!/ כ[עוןיש ₪ יכ אי כ[פאי 3 ושי 0 [שש ( אי[ 5000 '0י/יס / אק ליש) /) כוגולי /ופייכי. כאיות3 0 %'0פי, 6פאון, 3/0 ישא (שן[₪ ₪ |י3'/ 7 5 /ווכתכ, כו// 5'כלו] ויכו0/!, 50 26 /2%0/וא, כ פיכתק /4תופ כו- 5 יו 2100 וק50 ל '0ואוסן תפיכ 0 21004 5/7/99 0/ 5088 33/7 )ואי (וספיש ₪ איעו?, 27/09 ושִיכץ 0/ 0/2 /וסככי וגכקי 2 5 ₪ 00 (ללכון (אוןי (י79 באו 60/64 כין 8 וויק הכיס ( כ/0/יק 16 "ואי =) ש) /0קי//0וס, 6ק9), 9יכייס, 066, 6ו9ק/, 5001 לככו 555 106 עכשיו עוזרת לך 5955 ל-5ש60מ1/ להקדיש את זמנך לתכנון והסקת מסקנות בתחומי התוכן של עבודתך, במקום לבזבז אותו על לימוד ושינון של פקודות וכללי תכנות קשוחים, ולמאבק אינסופי בפוטנציאל השגיאות העצום הטמון בהם. אל תבזבז עוד זמן נוסף. פנה אל: 38 4878שו5011 ח0סו6560181זק 800 |08ו5181!51 טל. ‏ 03-5633070 ק ו 5 פיה פופ ל ה 0 = - 03 צ3ף פחשל%9פ 2 פקס. 03-5621831 תול= אובוט ב 682 רכשי רטוק 2% 4 ליטוגרפיה עם עובי קו של 0.6 מיקרון תביא את שבב הפנטיום | למימדים | כלכליים *ותר. טמעה תלויה באיכות הקומפיילר ולמרות שעדיין לא פורסמו תו- צאות השוואתיות משמעותיות, לדעת רבים וטובים כל הטמעה, באשר היא הטמעה, תתגלה כפ- חות יעילה מהפלטפורמה המ- קורית. אינטל סומכת על הנחה זו כאשר היא מציבה את הפנטיוס מול ה-8156-ים החזקים יותר. על הייעונשיי בצורת סיליקון גדול יותר היא מקווה לפצות בסדרות יצור גדולות פ5י כמה וכמה מה- מתחרות. עדיין הפנטיוס מפגר אחרי מעבדי ה-8156 בתחוס של חישובים בנ- קודה צפה. בתחום של חישובי שלמים הם באותה ליגה, למרות שמעבדי ה-₪156 הסקאלריים נזקקים לרוץ במ- הירות שעון כפולה, על מנת להשיג את שני צי- נורות העיבוד של הפנטיום. בעולם העיסקי לחישובים בנקודה צפה משמעות מישנית ביחס לפעולות בשלמים וחסרון זה לא יפגע במכירות של אינטל. הבעיה של אינטל היא המחיר, שכאמור לעיל נובע משבב גדול בהרבה מרוב ה-8156-ים. לא האלפא של דיגיטל ולא השבב של קג! מאיימים על הדומיננטיות של אינטל, אלא מעבדי ₪186 הנמצאיס היוס בפיתוח מתקדם ועתידים לה- אטודאסץ פגין ביצועים שווי ערך לפנטיוס במחיר נמוך בהרבה. באופן ספציפי יש לציין את ה-6קזסשסץ אותו מפתחות במשותף יבמ, אפל ומוטורולה - ושני צאצאים זולים של 1185/84000א, האחד מכונה בשס הקוד יאוריון" והשני בשם הקוד "16 קוח'י. שניהס אמוריס לספק ביצועי פנטיום על שבב בגודל א4865%. גס דיגיטל מתכננת גירסה זולה לאלפא, עם מהירות שעון צנועה יותר מ-150 המגהרץ של הגירסה הנוכחית - אבל גם עס ממשק לאפיק 61ק, מה שמצביע על כוונה פעולה מלאה בעברית הצגת שמות קבציס עברייס הצגת קבציס מימין לשמאל ועוד... ממשק רב חלונות נוח ומתקדס פחות מחצי המחיר. רק 199 שייח כולל מעיימ לתקופה מוגבלת. להציב אותו כמתמודד בשוק ה-6<. | לק₪ ולסאן | מי- קרוסיסטמס יש כנראה תוכניות דומות, שתאפשרנה להן לפרוצ לעולם המיחשוב האישי עם הנ- סיון שנרכש בעולס תחנות הע- בודה. גם א]8צ6 הייחצופה", שהעיזה לצאת נגד אינטל ברמת ה-486, הודיעה על כוונה להציג עוד השנה שבב מתחרה לפ- נטיוס, עם ביצועים טובים יותר ומחיר נמוך יותר. התוכניות של יבמ מעורפלות מידה רבה. מצד אחד היא מש- תתפת בכירה בפרוייקט -אסל 6זט, שמיועד להציע פלטפורמה אלטרנטיבית לרכיבי אינטל - ומצד שני יש לה זכות שימוש מלאה בתיכנון של משפחת 486/386, זכות שהיא ניצלה כבר בעבר כדי לפתח גירסאות יחודיות של המ- עבדים ואפילו למכור רכיבים תוך תחרות ישי- רה לאינטל. אינטל מצידה תנסה, כנראה, לש- כנע את יבמ להעדיף את הפנטיום על ה-6<ז6שס? ולשס כך היא תיתן ליבמ זכויות דומות לאלה שהיא קיבלה בעבר. יבמ שומרת כך על ייאופציות פתוחות'י ויכולת להחליט בכל שלב על איזה פלטפורמה היא מהמרת. ניסיון העבר מלמד שיבמ תהמר כנראה על השתיים 3 הו תוס 606 שוד - ₪007 הדרך הקלה ביותר לנהל קבצים ומדורים * ובעברית שןכ[116 מביסה את 10015 102 3606 גת 60 ב0+נסאז ו-055611. | ראה מה 1160131 עושה יותר טוב מהתוכנות האמריקאיות למיניהן: הצגה של עד 9 מדוריס בבת אחת בחלונות נפרדיס בין התכונות הבסיסיות של גכ 1160 : הצגת קבצים ומדוריס ברשימות מתגלגלות העתקה, הזזה, מחיקה, הצגה ועריכה של קבציס במקש אחד פקודת העתקה/הזזה מטפלת בכמה דיסקטים בשרשרת ותוך כדי כך מפרמטת אותסם לפי הצורך 0 תוכנה ירושלים טל. 02-932190 פקס. 02-932204 משפחת מדפסות 4 8561061 | קה - מתאימה לכל סביבת עבודה! טמיר בהן (יעקבסון) כ יש ה-א שש גב = מדפסת הלייזר מהדור הרביעי 4 ]1.8566 ₪ קבעה סטנדרט הדפסה חדש ומדהיס, המשלב רזולוציה של עד 600 נקודות לאינץ', החלקת עקומות ייחודית (1ש) המעלה, למעשה, את הרזולציה לערכים גבוהים עוד יותר, טונר חדש ועדין במיוחד ומגוון פונטים עבריים שלא תמצא באף מדפסת אחרת. כישוריה יוצאי הדופן של משפחת המדפסות, כולן מן הדור כ =וק הרביעי, הביאו יותר ויותר ארגונים בעולס, להשתמש במדפסות אלה, המשתלבות היטב ש----* ה בכל סביבת עבודה, והמעניקות את התוצאות הטובות ביותר בעולס ובמהירות מדהימה. % : ועכשיו המשפחה הורחבה והיא כוללת: 4 8561061 1 4 8 דפים לדקה - הסטנדרט העולמי להדפסה --7-7-77--7--------- / . | , 4% 356761 1 שה, 8 דפיס לדקה ופוסטסקריפט לסביבה מעורבת מקינטוש ופי.סי. / 1 9 של , - .1 ]1.8566 4!, חדש! 4 דפיס לדקה מדפסת לייור במחיר אטרקטיבי במיוחד / : ₪ |8 4 8561061 | ק, חדש! 17 דפים לדקה, 75,000 דפים לחודש, ניתנת לחיבור לרשתות תקשורת [ אוו5 4 356461 | ח, חדש! 17 דפיס לדקה כוללת פוסטסקריפט וכרטיסי תקשורת. מעוניין לראות מהי התאמה מושלמת, ומהי ההדפסה הטובה ביותר בעולם: פנה למשווקים המורשים של סח. דד₪ ששו 0 סמהב=6מם לשרותך קו טלמסר, 24 שעות ביממה: 03-5652252 , 02-2944662 , 04-303109 + חברת המחשבים המובילה את העולם משווקים מורשים: ₪ צפון:א.נין-נון 04-515777, קומפיוטרלנד 4 ₪ מרכז.א נין-נון 03-5612079,קומפיוטרלנד 03-5373986,אותו-קו 03:5615156, או אס.אי 03-5407570, הראל מחשבים 03-5623463, ₪ ירושלים.לרגו הראל 02-257248,קומפיוטרלוד 413 ₪ דרום:אלטאי 057-274819 ₪ לסביבת מקינטוש: ממד חדש 03-6950074,יופיטר; ‏ 03-5615622 59 מבוא לרשתות תקשורת פרנק דרפלר קוראים רביס הנושא של רשתות תקשורת חדש וזר. רשתות תקשורת מקשרות כיוס למעלה מ-40 אחוז מהמחשבים האישיים וקצב ההתחברות הולך וגדל. במוקדס יותר ממה שרבים חושבים, חיבור אג.1 יהיה שער סטנדרטי בכל 6י, בדיוק כפי שהשערים הטוריים והמקביליים הם כיום אבורים מובנים מאליהס. 8א146421א 20 מקדיש חלק הולך וגדל מסקירותיו לנושאי רשתות תקשורת והדבר הביא לניכור מסוייס עס חלק מהקוראים, שלא מביניס במה מדובר. במאמר זה אנו מציגיס מבוא לרשתות תקשורת, שאנו מקווים כי יגשר ולו במעט על הפער בין היימרושתיסיי לבין היימבודדים". 2 6 ישראל מאי 1993 ן ישומיס | השת תקשורת + דרייבר לכרטיס 6]אן | שש 7 | מתאיס רשת סא = עכעיו הזמן כיום, השאלה הרלוונטית שעליך לשאול את עצמך אינה ייהאס" להתרשת אלא יאיךיי לה- תרשת. רשתות תקשורת מקומיות (רתיימ - אא.1 - בקיצור) הן שלב בלתי נמנע בתהליך של הפקת המירב ממיחשוב, אבל הן דורשות השקעה מסי- בית בציוד, תוכנה והקמת תשתית. הא- לטרנטיבות הזולות יותר, כגון הדפסה משותפת, תוכנה להעברת קבצים בין מחשבים, חיבור מח- שביס זה לזה ישירות על ידי כבלים בין השערים הטורים או המקביליים וכדומה, אינן מספקות את הביצועים, התחכום והאמינות של רשת תק- שורת ייאמיתיתיי. נשאלת, אס כך, השאלה: "איך בוחרים בין הרשתות השונות!" במאמר זה נסקור את הגורמים הראשוניים חירת ציוד, תוכנה ואסטרטגיה לחיבור בים ברתיימ. לא נפרט כל מוצר ומוצר ק, אלא נציג את הקטגוריות, התכונות והאופציות שע- ליך להכיר לפני שאתה נחשף למָלל השיווקי של היצרנים. נסביר את המונחים העיקריים ואת השיקולים העיקריים בתהליך הבתחירה בין אפשרויות. ניתן למיין את כל שיטות החובור של 0 לחמש קטגוריות: 4 אבזרים לשיתוף הדפסה 4 תוכנה להעברת קבצים 4 רתיימ ייללא חריציסיי (51.07 2580) 4 מערכות רתיימ מבוססות 058 מבוא לרשתות תקשורת ההפעלה מנצלת את רוחב הסרט התיאורתי. קשה לכן לתת ציון כללי למהירות של רשתות תקשורת ויש להתייחס תמיד לתצורה המ- דוייקת של הרשת, למאפיינים של השימוש בה (תשדורות קצרות או ארוכות, פרוטוקול יחיד לכל המשתמשים או ריבוי פרוטוקולים וכ- דומה) ולקישור שלה עם רשתות אחרות. נכון כי מהירות איתות גבוהה יותר מבטיחה, בת- נאים זהים, תפוקה גבוהה יותר, אבל הקשר אינו לינארי. אתה יכול לקבל קישור מהיר, ארוך טווח או זול. בחר איזה שתי תכונות שאתה רוצה, אבל לא תוכל לקבל את כל השלוש. = עקרונות הבחירה שתים מהאלטרנטיבות שהזכרנו לעיל מיועדות לצורך ספציפי יחיד: שימוש משותף במדפסת על ידי מספר מחשבים לא גדול. אבזרי יישיתוף הדפסהיי ורתיימ "ללא חריציסיי (המינוח מציין את העובדה כי לא תוקעים כרטיס מתאם רתיימ לאחד מחריצי המחשב, אלא מחברים אבזר חיצוני דרך השער הטורי או השער המ- קבילי הסטנדרטיים) הם פתרון זול ופשוט לה- יעד מצומצם זה. בצורה דומה, תוכנות ייעברת קבצים'י פותרות אספקט יחיד של עבו- דה מקושרת, והוא הצורך להעביר מידע בין לשניה - אבל לטווח מירבי של 10 מטר. חיבור = מחשבים, למשל בין מחסן מכירות להנהלת חש- טורי (ד08ק ,588141) מאפשר לדחוף עד 38.4 = בונות אן בין מחשב משרדי למחשב נישא. תש- קילוסיביות לשניה לטווח של כ-50 מטר. אלה | תית החומרה במקרים אלה היא מינימלית וה- הס חיבורים זולים לטווחיס קצריס ומהירויות | נתונל ב משער מחשב אחד לשני, ללא מוגבלות. מודמים מאפשרים הארכת הטווח של 98 ביניים. בעתיד אפשר יהיה להשתמש חיבור טורי על ידי שימוש ברשת הטלפון, אבל בּרשת הטלפון הסיפרתי 185 כדי להעביר קב- אם אתה רוצה לשמור על המהירות > תאלף להשתמש במודמים יקרים - ובמקרוס קיצוניים גם בקו טלפון שכור (ליי 0 ₪ תקשורת מקומיות מאפשר ינוע נתוניס עו ד ח ו בקצב של מיליוני סי - לטווח של לשומיס מאות ואלפי מטרים'- אבל הן לא זולות. 4 מערכות רתיימ שאינן מבוססות 05. בכל האפשרויות האלה מתקיים חוק טבע פשוט: אתה :כול=לקבל-קישור.. מהיר, ארוך טוה 0 איזה שתי 7 וצה, אבל לא תוכל לקבל את כל השלוש. חי- בור מקבילי (דאסק ‏ 8411.81ק), כמו החיבור המסורתי בין 6 למדפסת, יכול לשנע בין 400 ל-1,200 קילוסיביות (50 עד 150 אלף סימנים) חשוב להבחין בין יימהירות האיתות'י, הקצב בן.המשדר מייצר אותות חשמליים, לבין יתפוקת הרשתיי, שזו כמות המידע המועברת ברשת בפרק זמן נתון. הפער בין השניים כולל את איתות התקורה (סגמזתםצס), הזמנים תוכנת רשת. תקשורת. ייהמתיםיי בין תשדורת אחת לשניה והזמן המ- דסק/מטה על דרייבר בוזבז על נתונים משותף לכרטיס 6זא ייהתנגשויותי = בין "/ משדרים. | התפוקה | פקם/מודם ופ | מתאם רשת בפועל אינה נקבעת רק על ידי התכונות של מדיום הת- מסורת, אלא קשורה ביכולת של המ- עבדים, בכל תחנת רשת, לתמוך במ- הירות גבוהה. והי- מערכת 5 0 ישראל מאי 1993 "לוח השעונים'' של שת דשא מודד את ביצועי הרשת בזמן אמיתי. [ הד ו 66" - א-80 לטבלו בל להלהולטללמט-אללללכפויטלהקטטההככ==> ושכר ה .ו 0 5 5 2 נסר 4 . 0 0 0 0% (15 ו מבוא לרשתות תקשורת = מיתוג, בדומה לרשת הט- לפונים הרגילה - אבל עס דרישות חמורות בהרבה לגבי קצב העברת הנתונים. וא- מינות התמסורת. להשוואה, רשת הטלפונים המקובלת (האנלוגית, שעדיין משרתת יותר מ-99 אחוז ממנויי הט- לפון בעולם) תוכננה להעביר קול אנוש בפס התדרים עד 0 הרצ (הרץ הוא יחידת מדידה הסופרת את מספר בו פ008כסז הכ / הגלים בשניה. ייפס התדרים" צים לטווחים ארוכים. לכל ישוס אחר אתה נאל לעלות כיתה לרתיימ "אמיתיתיי ואז עליך לבחור, קודם כל, בין שתי האלטרנטיבות: רתימ מבוססת 205 או רתיימ המשוחררת מכבלי 205. אם אתה צריך לחבר מספר קטן של משתמשים (ייכלל אצבעיי - 50 או פחות) שאמורים להעביר ברשת רק קבציס אל- פאנומריים (לא קבצי תמונה ענקיים) ואינך נזקק לשירותי קישור עס רשתות אחרות, רתיימ מבוססת 205 יכולה להספיק לצרכיך - ולחסוך לך כסף רב. אם אתה עובד בסביבת פסתוש, הפתרון עוד יותר מוכתב לך. זס פשס6תו/ קטסזקאזס/ץ, גירסת החלונות לסביבת רשתות החדשה שהוציאה מיקרוסופט, מספקת לך פו- נקציונליות בסיסית של רשת. ישווריוניתי (ממתק-70-א5מק, רשת בה כל התחנות פועלות ברמת הררכיה יחידה, בניגוד לרשתות יילקוח/שרת'י, בהן יש חלוקה לא שיוויונית של תפקידים). 4 אם הרשת שלך משרתת 100 משתמשים (שוב, ההגדל בין גשר = מדובר בייכלל אצבעיי ולא בתורה למשה מסיני) לנתב הוא ברמת | או יותר, עם דרישות לגישה תכופה למסד נתו- הפיענוח של כתובת ‏ נים מרכזי, העברת קבצים גדולים וקישור עס הנמען. | רשתות אחרות, עליך לבחור בין הרשתות שאינן 4 מבוססות על 208. הפופולרית בהן היא זג /וסא של נובל, עס כ-60 אחוז מנתח השוק העולמי, אבל ישנן אלטרנטיבות הראויות לב- חינה מקרוב, למשל 5מא1 או זספקגחגוא אג.1. שם לב לכך שרשתות לא 05ס-יות דורשות תמיכה מקצועית של הספק והדרכה יסודית של המפעילים. פרמטר חשוב בבחירה של רשת תק- שורת הוא המוניטין של הספק בתמיכה ושירות. בכל מקרה, כדי מאוד לרכז את כל הרכישה אצל ספק יחיד, שיהיה האחראי הבלעדי על הע- בודה ההרמונית של כל רכיבי הרשת. ₪ תשתית ומיתוג רשת התקשורת בנוייה על תשתית חיווט ומרכזי 0 ישואל מאי 1993 משמעותו שכל מרכיבי הדי- בור שהתדר שלהם נמוך מ-3400 גלים בשניה יו- עברו בקו ללא עיוות ואילו תדרים גבוהים יותר יקוצצו. 3400 הרץ הם גם ירוחב הסרטיי של קו הטלפון). בעזרת תיחכוס לא מבוטל מצליחים מודמים (המכשירים שמאפשרים לשלוח מידע סיפרתי בקווי טלפון אנלוגייס) לשלוח בקו הט- לפון עד 14,400 סיביות לשניה, כלומר למעלה מ-4 סיביות לכל הרץ. מרשת התקשורת לנתונים אנו דורשים תפוקה גבוהה יותר לפחות פי 100. בעבר, הלא כל כך רחוק, הדרך היחידה להשיג יירוחב סרטיי גבוה פי מאה מקו טלפון היתה על ידי שימוש בכבלים קו-אקסיאליים. כבלים אלה הם מסורבלים, יקרים ובעלי תכונות חשמליות מעולות. המפרטים המקוריים של אתרנט וט- בעת | האסימון | התבססו על ככלים קו-אקסיאליים (ייחד-ציריים'י), אבל בשנים הא- חרונות הס נידחו בפני גישות זולות יותר. למ- עשה, היצרנים מצליחים כיום להוציא מחוטי טלפון פשוטים (לא מסוככים -קדט) רוחב סרט של 10 מגה סיביות לשניה עבור אתרנט ו-16 מגה סיביות לשניה עבור טבעת האסימון של /א18. אלטרנטיבת חיווט שניה - ויקרה יחסית - היא בסיבים אופטייים. כל עוד אנחנו קשורים למשדרים ומקלטים שתוכננו לפי מפרטי אתרנט וטבעת האסימון המקוריים, אנחנו לא מנצליס את רוחב הסרט העצוס של סיבים אופטיים. הסיבה להשקעה בתשתית סיבים אופטיים היא כפולה: בהווה, אנחנו מקבלים חסינות האזנה וטווחים ארוכים יותר לפרישת הרשת. בעתיד נוכל להשתמש בתשתית זו לקצבי תקשורת של 0 מגה סיביות לשניה ויותר. ₪ גערים ונתבים ייגשריםיי ויינתבים" ממלאיס ברשתות תקשורת נתוניס את התפקיד של מרכזיות ומרכזי מיתוג ברשת הטלפונים. אנחנו נזקקיס להס כאשר יש צורך לחבר בין רשתות מקומיות בצורה ישירה (צומת משותפת לשתים או יותר רשתות מקו- מיות) או דרך קו תקשורת יארוך" (קו טלפון בדרך כלל, חכור מייבזקיי באופן קבוע או ייממותג'י, כלומר שעובר במרכזית טלפונים). ההבדל בין השניסם הוא ברמה בה יחידת המי- תוג מזהה איזה תשדורת יש להעביר מרשת לרשת. ייגשריי מזהה את הממוען לפי הכתובת הפיזית בראש התשדורת. היינתביי, לעומת זאת, פותח את היימעטפהיי של התשדורת, קורא את הכתובת הלוגית של הממוען, מחפש בייספר הכ- תובות" את הכתובת הפיזית המעודכנת ואז שולח את התשדורת ליעדה. גשרים הם פתרון זול לחיבור מהיר של רשתות פשוטות, אבל הס 0 זסח חסוזוחזסזח! ][‏ 60פט הסוז8החס!ה| | |80060, := = 4. ות ו סו זשזטסת ו ו הוחו ות ו ו ו וו גאה להציג 06| הפתרון השלם לרשתות ת קשורת מקומיות ₪] והרי לפניכם : ה טכה = | 0ו 03-60 600* 8 . \ ₪00 2 ו א |, 6 ₪74 ₪% | | ]008 זו / ו / = | | ותו | 0 | 4 090 / | היה הוה הרי ביר או ריר ור ו הו רהד א וד טי ה סד ₪ מהירות. עבודה ₪ ידידותיות לפשתמעו ולמתקין ₪ תמיכה ב- אסח פס ₪ עשקיטות לאמליקציות חידושי 1992 ובשורות 1993: )זג ק)6| ז0] 1,/1)3516 - קישור מחשבי 26 ברשת .11 / סא ותמיכה ב-א0א פ6. ץק 0 1.516 - קישור ב- ?קסד למחשבי אזאט, 8!אץ, 856000 18 ואחרים. במסגרת זו מוצעים שרותי דשא 1מד (התחזות למסוף), 1 (העברת קבצים), פא המוצר הנבחר לרשתות (שימוש בדיסק של המחשב המארח), .411 !א (שרות דואר) ועוד | כ יושנ םלת 1 "0 1.])]35116 - קישור רשת טוופגוא 1.4 עם רשת 271.8 1קק. גישה של ברציפות ! מחשבי 146 לדיסקים ולמדפסות ברשת ה-6ו1881א 1.4‏ וגישת מחשבי 70 למדפסות ולנתונים ברשת ה- ו / % 85 חס 1,/[)85)16 - מודול תוכנה המאפשר שליטה ובקרה על הרשת מתוך סביבת 0 ש % חלונות. 0% ל וה 5-כ 160 ז0 1,.1)85006 - מודול תוכנה המאפשר שיתוף מודמים ברשת טווגוא1.4 קיימת *קצל 5 (מבלי להשבית את המשב בו מותקן המודס) . עובד עם כל תוכנות התקשורת מסוג 2 שרק 2פו 4-דאו. מאות אלמי לקוחות מדוצים, בעולם ובארץ, נכנפו לעידן ה- צטא/ ‏ ! בינת מזמינה גם אותך! 05-6458005-10 55 מבוא לרשתות תקשורת. טובולוגיוח חיווט לרשתוה נתונים מקומיות אהסשודטא פמהוש-ח דפ תזיו סק זחפוו שת 20 זחפוו) תווצו ז0ז50 זחוזכ א 19 0 ססוס8! זחטווס |8חז0ו6 הזו קה אב 1 - לא מסוגלים להתמודד עם שילובים מורכבים ועידכוניס מתמידים - כפי שקורה כאשר המ- ערכת צריכה לתמוך במאות משתמשיס. הנ- תביס יקרים יותר, אבל הם מאפשרים שליטה מרכזית מרחוק בתצורה של המערכת על ידי ענ- דכון של ייספרי הכתובות'י, השמורים בכל נתב. חשוב להבחין בין הרשת הפיוית, כפי שהיא ממומשת בתשתית חוטים, מחברים, מרכזי מי- תוג וכדומה, לבין הרשת הלוגית, זו שמאפשרת למחשב אחד לזהות את המחשבים האחרים עימס הוא יכול להחליף קבציס ולהשתתף בעבודה. תשתית פיזית אחת יכול לתמוך בו זמנית במ- ספר רשתות לוגיות, המתקשרות על אותם חו- טים, אך ללא קשר בין הקבצים והישומים. לפ- עמים תפקיד הנתב הוא לחבר בין שתי רשתות הפועלות על אותה תשתית עצמה, למשל רשת מפעלית יכולה להתפרש על כל המחלקות בת- שתית אחידה, אבל תוך חלוקה לרשתות לוגיות מחלקתיות. כך, למרות שרשת התקשורת של מחלקת היצור משתמשת באותה תשתית כמו רשת מחלקת הכספים, מחשב על ריצפת היצור לא יכול לשאוב נתונים ממחשב בהנהלת חש- בונות, כי הוא לא מכיר כלל בקיומו. נתב יכול לשמש כצומת משותפת לשתי הרשתות, המ- אפשרת גישה סלקטיבית של מנויי רשת אחת למשאבי הרשת השניה. 56 0 + 06 ישראל מאי 1993 פפח ז9ח01 10 6015חחסס 8|ס8ס סוזקס-זפטו= והוז 560 סטת ו / שאר ₪ רב חואו הטסו א/] |בחזסוחז 0 8ח!! פהסחקפו ד :חוזס סח פוו= במאמר זה נתרכז ברשתות תקשורת ייאמיתיות', מבוססות 205 או משוחררות 05. ₪ מילון מונחי יפוד הרשימה להלן היא קצה הקרחון של המינוח לר- שתות תקשורת. אלה הס מושגי היסוד בלבד של דיסציפלינה טכנית, שיכולה להתגאות באוסף העשיר ביותר של ראשי תיבות סתומים ומי- נוחיס השמורים ליודעי חיין. 0% פרוטוקול ניהול, שאומף על ידי 180 (ראה להלן), המגדיר כיצד מועברים ברשת נתוני ניהול (נתוניס המתארים את תפקוד הרשת ור- כיביה, בניגוד לנתונים המועברים בין מש- תמשים וישומים). 500 )חוזס סחה סור זס /0ו הווא זסז303 א | הפום 5 זחחק סחה החוש זסשזספ אזסצפח תווצ ו זס סו זה ז0ז3030 א | | הטופולוגיה המקורית של אתרנט היתה באפיק (805). שיקולים מעשיים גרמו להעדפה של טופולוגית ''כוכב", לפחות ברמה הפיזית. מוקד החיווט (1108) הוא מרכז הכוכב הפיזי. 6 זחפווס אוסאזסח ח!וש ץצ וסקסד ₪5 + שרת מוקדש (סמד64וסמפ). י"שרתיי הוא מחשב המבצע שירותים עבור "לקוחותיי. שרת "מוקדשיי הוא מחשב שיועד לבצע סוג מסויים של שירות בלבד, למשל אספקת קבצים או הד- פסה, בניגוד לשרתים לא מוקדשים, המשמשים גם לביצוע מטלות מקומיות. שרת לא מוקדש יכול להיות, בו-זמנית, גם לקוח של שרתיס אחרים. 4 אתרנט (זמאאפודם). סכימת תקשורת פו- פולרית ביותר, המוגדרת כיום על ידי מפרטי 13 ממםן. ההגדרות מתייחסות לרמה הפיזית של איתות חשמלי וגישה לתשתית הכבלים, האיתות החשמלי מתבצע בקצב מירבי של 10 מיליון פולסים לשניה (פקטוא), כאשר כל פולס מקודד סיבית אחת ("י0" או ''1י). = תשדורת בנוייה מייחבילה" של פולסים, הכוללים בין 64 הטעם ₪ הו?6, המחיר הרבה פחות! ההוצה6 מבית ואזושוס אה= ד5ש/ש היא סידרת הדיסקים שטעמה נשאר עמך לעולם... אין עוד דיסקים שמציעים לך רמה כזו של חדשנות טכנולוגית, מהירות, אמינות לאורך שנים ובמחיר של דיסקים אחרים, שאת הטעם של חלקם, לפחות, היית מעדיף כן לשכוח. סידרת הגועה6 גם יודעת להתאים את עצמה לצרכיך המיוחדים: 85, 125, 170, 212, 250 ו-3408. כל דגמי הסידרה מצויידים בטכנולוגיית וסס6פסוסע החדשנית, שמקטינה למינימום את החיכוך והבלאי של ראש ההקלטה (באמצעות תגובה לשדה מגנטי) ומאריכה את חיי הדיסק לשנים רבות. לדיסקים זכרון 640056 של עד 128%, זמן גישה של 1205 ומימדים זעירים (גובה "1 "3.25). קצב העברת הנתונים של מהוצג6 הוא מדהים ומגיע עד 5.758 לשנייה. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומטית לאזור המוגן (6ואחג: סודהואסזטא). דרוש 64188 מספק המחשבים שלך חדש! 340/8, 25088 ההוש בעל בקר =סו: בלה שלם ₪ זמן גישה: 12085 . ₪ זכרון 5ו0: 128% ₪ קצב העברת נתונים: 5.758 לשנייה אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 2 (פינת רח' הסיבים) פתחיתקוה. טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03-9244857. 57 = ור שת ₪₪₪-- 8 4 כרטיטי הרשת של אינטל. הקטניס מיועדים לתחנת 20 והגדול לשרת קבציט. ל-1518 בייטים. בהתחלת התשדורת מופיעה הכתובת הפיזית של הנמען, שהיא מספר הזיהוי של המחשב המקבל. שיטת הגישה של תחנה המעונינת לשלוח תשדורת על רשת אתרנט היא על ידי האזנה לרשת וכניסה לשידור רק כאשר הרשת שקטה (בדומה למקובל בקשר דיבור אל- חוטי). אם שתי תחנות עלו לשידור בו-זמנית, אזי שתיהן תפסקנה לשדר מיד עם זהוי הייהתנגשותיי וכל אחת תחזור על הנסיון לשדר, לאחר השהייה לפרק זמן אקראי (רנדומלי), כך שלא תתרחש ייהתנגשותיי חוזרת. % שרת קבצים. מחשב המיועד לנהל את אי- חסון הקבצים ברשת. השרת מספק קבצים לל- קוחות לפי דרישה. תצורה זו מאפשרת שליטה מרכזית בתכולת הדיסק, ניהול מסד נתוניס אחיד לאירגון ופיקוח על נגישות לנתונים רגישים. > מוקד חיווט (108). המרכז של ייכוכביי חיווט (578). בתצורת ייכוכביי החוטים מכל תחנת עבודה נפרשים רדיאלית מנקודה מרכזית, בני- גוד לתצורת 'אפיקיי (809), בה קו התקשורת נמשך מתחנת עבודה אחת לשניה, ללא מרכז גי- אומטרי. התצורה המקורית של אתרנט היא ייאפיקיי, אבל ריכוז של כל החיבורים במקוס אחד (ארון תקשורת) מקל מאוד על השליטה ברשת ומאפשר שינויים וגיבויים לפי הצורך. מוקד חיווט לאתרנט (כמו גם מוקד חיווט לרשת ייטבעת אסימון'') מממש תצורת כוכב פו- זית, למרות שברמה הלוגית נשמרת תצורת הא- פיק של המפרט המקורי. 0 0 ישראל מאי 1993 מבוא לרשתות תקשורת % רכזת (18/4708א6א600). סוג של מוקד חיווט המאפשר לרכז בו סוגי רשתות שוניס (אתרנט, טבעת אסימון ו/או זספ:). 4 פממן. אירגון בינלאומי של מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, המהווה אחד ממוסדות התקינה החשובים. 8םם! מיסדה את התקנים של ייאתרנטיי (תקן 8023 מםם) ושל. ייטבעת האסימון" (802.5 ₪חם]). 4 א80/אקן]. שני פרוטוקולים במערכת הרישות הפופולרית 6ג/ו6א של נובל. א?] (6סאוטוחטותן 6תגוסאם |0%6ג?) הוא פרוטוקול להעברת ייחבילות" (תשדורות) בין רשתות, הפועל ברמת היירשתיי של מודל השכבות של 150 (ראה להלן). 8% (טקַהגתסאם 730801 60סה6טש56) הוא. פרו- טוקול המוסיף פקודות הדרושות למימוש הרמה הגבוהה יותר, רמת 59081א/18, במודל 150. 4 150. אירגון התקינה הבינלאומי, הוא הגוף העליון בהררכיה העולמית של גופי תקינה. מודל 150 של התקשורת מחלק את הקישוריות לשבע יישכבות'י. הרמות התחתונות ביותר מתלי- חסות לחיבור הפיזי: מפרטים מכניים וח- שמליים של החיבורים, האותות החשמליים, שיטות הגישה (למשל אתרנט) וכדומה. השכבות השלישית והרביעית מתייחסות לפרוטוקולים של התשדורות והקשר שלהן למערכת ההפעלה. הפרוטוקולים א85/אק] ו-/07ד (ראה להלן) מתייחסים לשכבות אלו. השכבות העליונות במודל מתייחסות לתקשורת בין ישומים. 6 מגה סיביות לשניה (פקפוא). קצב איתות של מיליון פולסים לשניה. לאתרנט קצב איתות של 0 מגה סיביות לשניה, טבעת האסימון משווקת בשני "טעמים" 4 ו-16 מיליון סיביות לשניה ו-[ססת (ראה להלן) מגיעה ל-100 מגה סיביות לשניה. להשוואה, מודמים פועלים בקצב של 0 עד 14,400 סיביות בשניה והשיא הנוכחי לשידור בסיבים אופטיים הוא. יותר מ-3 מי- ליארד (גיגה) סיביות בשניה. 6 מיקרון. אלפית המילימטר. סיבים אופטיים המיועדים לרשתות תקשורת מקומיות הם בקו- טר תיקני של 62.5 מיקרון. + 5וסא. יידרייבריי (תוכנת הפעלה של אבור הי- קפי) לכרטיסי תקשורת, שהפך לתקן דה-פקטו בעקבות תמיכה של מיקרוסופט ו-1א300. 4 68105 פרוטוקול לשכבת ה-087ק5א/אד במודל התקשורת. קיימים מימושים רבים, לא תואמים, של הפרוטוקול הזה. + 16א. כרטיס ממשק רשת (סגחוח] אזסשט6אן 4 בדרך כלל בצורת כר- טיס הנתקע לאפיק המחשב, המבצע את תוכנת הגישה לרשת ומממש את החיבוריס הפיזייס בין אפיק המחשב לקו התקשורת. 1% דרייבר לכרטיסי תקשורת, שפותח ונתמך על ידי נובל. ממלא תפקיד דומה ל-15סא דלעיל. % ימודל שבע השכבות". מודל 150 אותו הזכרנו לעיל והכולל את השכבות הבאות (מהתחתונה לעליונה): הפי- זית, קישור-הנתונים (-5474 אאז), הרשת (אמסאודתא), התעבורה (08₪7ק5א4ד ), השיחה (א585510), ההצגה (אסזד דאם5) והישוס (אס1ד164, ןק א). 4 רשת שיוויונית (אםםק-70-חתק). אר- כיטקטורת רשת בה כל תחנה משמשת כשרת לכל האחרות וכלקוחה של כל האחרות, בניגוד לרשתות יילקוח/שרת'י, הבנויות סביב שרתיס יימוקדשיסיי. רוב הרשתות המבוססות על ₪05 או 5אוססאזצו הן מהסוג השוויוני. הן זולות ופ- שוטות להתקנה, אך אינן עומדות במבחני הא- מינות והבטיחות כנדרש מרשתות ירציניותיי. הדנל כך אמיח' שבא לגעת.. קבוצת אפלקר נציגה רשמית בישראל של חב' אגאאד יפן גאה להציג את סידרת מסכי ה - חסופועוווטוו טכנולוגית המסך השטוח (ח88ז50 פזבטף6 ז8|ת) ותדר הסריקה הגבוה מאפשרים הצגת תמונות יציבות וללא היבהובים. הבהירות הגבוהה מדגישה צבעים ומאפשרת הצגת טקסט חד יותר, וגרפיקה ברמה שטרם נראתה. המסכים במשפחת חסספ/ווטו! הינם 6אואא50-סדטג, 4650 והסדאו-אסא שתוכננו במיוחד לתמוך בסטנדרטים הנוכחיים והעתידיים של מחשבי 56 ,05/2 ,הפסדאו6/ ותחנות עבודה גרפיות. 5 - ץעו +876 - )| 5 - /א 5 - ץו אסחזואוחד "14 50 ד 1 "17 0 זג "20 אסהדואוחד "20 8 א 1024 וא 1024 % 1280 וא 1200 א 1600 וא 1200 א 1600 גודל נקודה - 0.26מ"מ בקרת מיקרומעבד תמונה חדה עד הפינה בקרת מיקרומעבד החוח0.28 גודל נקודה תצוגת 100 של הפרמטרים בחזית הצג מסך במחיר אטרקטיבי לבעלי מחשבי הפסדטו6 גחו = 6ונל נך קשיח שבא לשרוף!ו הדיסקים השליפים הפופולרים ביותר בעולם! הדיסק המקורי של חב' 5700651 ארה"ב גם הוא מיוצג בישראל ע"י קבוצת אפלקר. דיסקים שליפים משלבים את הביצועים של דיסק קשיח, עם אמינות ונוחיות של צקקס = ויכולת הגיבוי ושמירה של טייפים. מספק נפח ומהירות גישה שמאפשרים לעבוד איתו בתור הדיסק הראשי. שלוף אותו בקרוב מהילות ותוכל להגן על נתונים קריטיים בכספת. ות ד הוסף עוד קסטה והכפלת את נפח הדיסק. 16 ממוצעת 2001550 1 - הדיסק שגדל איתך. 0 6י0 ]| 0% = שש ₪ = = שש ככ = זז - % % | = 4 רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן נתניה קבוצת אפלקר טל' 053-619310 | פקס'053-616969 יווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר ל . ע ל ל ו חנויות חלקי מח 0 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ סוחרים וחנו [' מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי | טַלִ' 053-616962/3/4 טל' 341390 ,04-2583604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס'053-625714 : 0 0 595 | 4 זז משמש בעיקר כשידרת תקשורת אירגונית, ממנה נפרשת הרשת בהיררכיה של מוקדים. 0 : 0 ישראל מאי 1993 6 קואא5. פרוטוקול לניהול רשתות תקשורת, בא- מצעותו מנהל הרשת יכול לאסוף נתוני ניהול מכל הא- בזרים והתחנות ברשת. 3 חווט 4 10 | ערכת | פרו- טוקולים לתקשורת שפו- תחה על ידי משרד ההגנה האמריקאי והפכה בעקבות זאת לערכה תיקנית גם במ- סגרות אזרחיות. 4 "טבעת | האסימון" (סאזת אמאסד). | סכימת תקשורת תחליפית לאתרנט, הנדחפת במיוחד על ידי יבמ. | בטבעת האסימון אפיק התקשורת סגור בצו- רת טבעת (בניגוד לאתרנט בה האפיק הוא קו פתוח) והגישה מוסדרת על ידי *אסימון'', המועבר מתחנה לתחנה סביב הטבעת. רק מי שמחזיק באסימון (הממומש בפועל על ידי תשדורת מיוחדת) זכאי לשדר לרשת. בגמר השידור (או במקרה והתחנה לא זקוקה לשידור) האסימון מועבר לתחנה הבאה לאורך הטבעת. טבעת האסימון מוסדה בתקן 802.5 מממן. מחוז וספ] זסוטסז/86טוזט ופפ] = מילון למונחי תשתית 6 הנחתה (אס1דטאפדדא). פחת האות הח- שמלי לאורך הקו. החוט שמעביר את אותות התקשורת אינו מדיום אידיאלי והאות המשודר דועך לאורכו. לכן קיימות מגבלות אורך לקווי התקשורת. את הדעיכה אפשר לתקן על ידי י'מגברי קויי או יימשחזרי אותיי. קווי נחושת מו- גבלים עייי הנחתה לטווח של כקיימ וחצי. קווי סיבים אופטיים יכולים להגיע לטווח של עשרות קיימ. 1טא. מחבר תיקני של אבזרי אתרנט, עם 15 מגעים בתצורת מקצדים. 6 רוחב סרט. נפח הנתונים שהקו יכול לשאת. ברשתות תקשורת ספרתיות מודדים את רוחב הסרט בייסיביות לשניהיי ובקווי תמסורת אנ- לוגיים יחידת המדידה היא ייהרצ'י. לפעמים משתמשים במונח הרציי גם כדי לציין ייסיביות לשניה'י. 6 קיבול. תכונה חשמלית של אגירת מטען על .מוליכיס המופרדים על ידי חומר מבודד. תכונה מבוא לרשתות תקשורת 1 פהף!וטם אזס/ וי ₪ ו סטת | [ | | 2 פחוווטם | | 5 / | -- --------- פטה 5016101158 נש (ע זו מגבילה את רוחב הסרט המירבי של קווי תמ- סורת חשמליים. % דיבור צולב (68055141/8). הפרעה אל- קטרומגנטית הגורמת לכך שאותות חשמליים זו- לגים מקו אחד לשני, למרות הבידוד המפריד בי- ניהס. בדרך כלל הדבר נגרם על ידי התכונה של חוט ארוך לשמש כאנטנה משדרת וקולטת. כאשר שני קווי אותות חשמליים עוברים במ- קביל נוצרת ההפרעה של דיבור צולב. כדי למנוע אותה נוהגים לשזור את החוטים בזוגות (אזגת סמדפ1או1) או לבודד אותם על ידי מי- סוך מוארק (כ.83151). 4 חיווט אתרנט. המדיוס המקורי של אתרנט היה כבל חד-צירי (קואקסיאלי), "אך כיום הת- פתחו תת-תקנים לאתרנט על חוטי טלפון בזו- גות שזורים (פד0), זוגות שזורים ומסוככים (ש51), סיבים אופטיים וכבלים קואקסיאליים דקים (זשאאזאד). הסוג המקובל ביותר כיוס הוא בזוגות שזורים לא מסוככים - ץש - עם מחברי טלפון מודולרים-אמריקאיים 61-45. 4 וספ. תקן לרשתות תקשורת מהירות, עם קצב איתות של 100 מגה סיביות לשניה, על סי- בים אופטיים. תקן 319.5א 51 מתאר את רשת [עעת בתצורת טבעת כפולה, עס מנגנון ייקיפול לאחור" (1.007840%, המתקן או- טומטית את הרשת במקרה ואחת הטבעות, או תחנות העבודה, כשלו. כיוס נעשה מאמ1 על ידי יצרנים רביס לממש את תקן [פפז על חוטי נחושת (בקיצור [פפ6) וכך לחסוך את המתאמים הא- לקטרו-אופטיים ‏ היקרים. יש לשם לב כי תשתיות בסיבים אופטיים משמשות לפעמים לרשתות אחרות, כמו אתרנט, כך שאין זהות בין ]ספ לייתשתית בסי- ביס אופטיים'י. % עכבה ( מס6אגסטקוא]) ההתנגדות החשמלית של מדיום תמסורות לאותות המועבריס בו (הרחבה של המושג ייהתנגדות" המוכר בזרס ישר). העכבה היא הגורס להנחת האות בקו התמסורת. > מסנן קו ( גזסחוא אה₪). מתאס המאפשר לחבר קווי עד לכרטיסי 5 טבעת אסימון שנועדו לע- בוד עם סוגי כבלים אחרים. 4 יחס אות לרעש (8א6). היחס בין רמת האות הנקלטת לבין רעש הרקע המלווה אותה. כאשר היחס נמוך מדי, אי אפשר לזהות בבטחון את האות הנקלט והאמינות נפגמת. ככל שהקו ארוך יותר, הוא אוסף מצד אחד יותר רעשים ומצד שני האות מונחת יותר, כך שהיחס הולך ונגרע. התופעה בולטת במיוחד בקווי ?דט זו- לים. ציוד בדיקה מיוחד משמש לזיהוי בעיות %אף. הפתרון יכול להיות או החלפת מדיום תמסורת (למשל לסיבים אופטיים) או הוספת "משחזרי אות" לאורך הקו. 4% חיווט טבעת אסימון. 1א8] הגדירה מספר תקני חיווט עבור רשת טבעת אסימון. ערכת התקנים הידועה בשס 6₪ו5ע5 קתו91ג6 18% מא- פשרת חלופות של כבלים קואקסיאליים, קווי טלפון מסוככים ולא מסוככים וסיבים או- פטיים. התצורה הפיזית של הרשת היא תמיד בכוכב והיחידה הבסיסית של מוקד החיווט נק- ראת יייחידת גישה מרובת תתנות'י (840ו/ ). יחידה כזאת מחברת בין 2 ל-16 תחנות עבודה לטבעת על ידי קווים רדיאליים. את ה-טגפוא משרשרים זו לזו בטבעת - ואס המרחקים גדו- לים משלבים ביניהן יימשחזרי אותיי. 6 מקלט/משדר (מקמייש, מסטזמ56א ד ). אבזר המשמש ברשתות אתרנט להמרת אותות בין ממשק 401 תיקני לקו התקשורת. המקמייש יכול להיות מותקן על כרטיס הרשת, או להיות מחשבי זוווחז/ו0? של וו ₪ נותנים ל כפל תפוקה מכל דה . 1 אוה"ב - פורצת לבחירתך: ₪ תחנות 386 |-486 המתקדמות בתחומן ₪ שרתים המסגרות | בשוק מהרים במיוחד לרשתות 4 רב משתמשים 486-5 |- 54ם-486 החומרה העולמי - מציגה | עם אפשרות להרחבת זיכרון עד 8! 128 על לוח האם ₪ תחנות למשתמש בישראל. את עבודה גרפיות עם תצוגה 4050 |חמדאו-סוא עד 1024 א 1280 - סִידַרַת | ₪ ותַפ/וסָק- ₪ עכבר מיקרוסופט, 5.0 005 + ספרות, 3.1 פ//וססאו/! + ספרות ו = המחשבים המצטיינים | כסטנדרט במסגרת "החבילה" השיווקית, לכל הדגמים. בנ מ סוגם והיתרון הנוסף-שא| !חם/ו0ם במהירות עיבוד עד 82!! 66. סידרת שא| 1חש/ו0ם משווק עם התמיכה =] צויינה לשבח בקריטריונים המקצועיים בעתונות ₪ שו השרות המעולים של | - המחשבים: 000106 01/0157 ב- "אלדור מחשבים" > | , 0602 .₪0 !- 5006 ססד ו ברחבי הארץ. שו\₪ 7 ב- 60/08/50 זסטמסחתם ₪ והס/וסשאו. אם להדגמה ופרטים חייג לאגף אתה בוחן את מהירות העיבוד, האמינות וגמישות ך שיווק מחשבים וציוד היקפי החומרה בהתאמה לצרכים עתידיים - סידרת ב"אלדור" 0ל: 03-6459292. =או1ח05ס הינה ל5א₪0 08= 105גץ 1 הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. = אכדור מתייחסים ברצינות לחומרה טופר תקשורת 2 אבזר חיצוני. כרטיסים מסויימים נושאים יותר ממקמייש אחד, כך שהם יכולים לעבוד עם קוול קז), כבלים קואקסיאליים או סיבים אופטיים, לפי הצורך. ₪ רשתות "אמיתיות" ההגדרה שלנו לרשתות ייאמיתיותיי היא רחבה ולא כל כך יימדעיתיי - מסוג הדברים שאומריס אליהם כי ייכשרואיס אחת יודעים כי זה הדבר האמיתייי. ברשת אמיתית המחשבים מצויידיס במתאמים מיוחדים, לצורך תקשורת במדיום שתוכנן לשמש אפיק תקשורת מהיר בין מספר גדול של משתמשים, תחת בקרה של מערכת תו- כנה מיוחדת, המאפשרת שיתוף משאבים בטוח. המדיוס יכול להיות חוטי או אלחוטי, חשמלי או אופטי ומערכת התוכנה יכולה להיות ישום 5 או מערכת הפעלה תחליפית ל-05כ. מע- רכת התוכנה מבצעת לפחות שתי משימות: חלו- קת זכויות השימוש במדיום התקשורת לפי הצ- רכים של המשתמשים ואיפשור שימוש משותף במשאבים שהוגדרו כמשאביס משותפים. חשוב לזכור כי רשתות תקשורת לא נועדו לרו- שש אותך. ישנן רשתות לא יקרות, מבוססות 5 או פשסשתו/, אותן ניתן להתקין במחיר ממוצע של 300 עד 500 דולר לכל תחנת עבודה. לא כל אחד זקוק למערכות הרישות הכבדות, שנועדו לרישות של מאות ואלפי תחנות עבודה. משרד קטן, מפעלון או קבוצת לימוד, בהם יש לרשת מספר לא גדול של מחשבים, יכולים לה- סתפק ברשת ייקלה'י, כגון שוצגזאזג.1 הפופולרית של ארטיסופט, 186 גוא של נובל או פקטסזק)אזס\ זס] פאוסתו/ של מיקרוסופט. רש- תות אלה מנצלות את רוחב הסרט הגדול של תשתית רתיימ, אך ללא התקורה הגבוהה וה- מחיר הגבוה של מערכות הפעלה רישתיות, כגון 6ג/ו6א המלאה. אנחנו נחלק את הדיון שלנו לא- רבעה נושאים: > מערכות כבילה (0א0481 ) הכנת התשתית הפטית לרשת התקשורת. % מתאמי רשת: הכרטיסים הנ- תקעים ל-20 ומשמשים לחיבור לרשת (רמות אחת ושתיים במודל 5 4 מערכות הפעלה לרשתות: מערכי הפרוטוקולים | המממשים | את הקשר המרושת בשכבות השניה, השלישית והרביעית במודל 051. 6 ישראל מאי 1993 מבוא לרשתות תקשורת רשתות תקשורת לא נועדו לרושש אותך. ישנן רשתות לא יקרות, מבוססות 005 או פשוססח!//, אותן ניתן להתקין במחיר ממוצע של 300 עד 500 דולר לכל תחנת עבודה. 4 קישור בין רשתות מקומיות לעולס הגדול (רשתות יירחבות'י, אא /ו, הנפרשות של מרחקים גדולים באמצעות רשת הטלפונים). הנושאיס קשורים, אבל נפרדים: מתאמי הרשת יכולים לעבוד עס תשתיות שונות, מערכות הה- פעלה יכולות לדחוף סוגים שוניס של מתאמים, הפרוטוקולים מקשרים בין מערכות שונות וקי- שור בין רשתות יכול לגשר על ההבדלים בין פרוטוקולים. אפשרויות הבחירה מרובות ויש צורך בהבנה מעמיקה של המרכיבים. במקרים רבים העלות של איתור תקלות בשלב ההתקנה וההרצה עולה על עלות הציוד והתוכנה שנרכשו. לכן מומלץ לרכוש את כל מרכיבי המערכת ממ- קור אחד, אמין ומנוסה, שיקח אחריות מקפת על פעולת הרשת. התקנת רשת היא מומחיות בין-תחומית. כרוכות בה מומחיות בהנחת תש- תית אמינה (חיבורים יציבים, קווים לא רו- עשים, מעברי כבלים הניתנים לשירות וכדומה), מומחיות באופטימיזציה של הארכיטקטורה (תצורת הרשת, מוקדי חיווט, גשרים ונתבים), מומחיות במערכת ההפעלה הרישתית ויכולת דיאגנוסטית כוללת. ₪ מערכות כבילה: גורם קריטי ככל שגדלה מוטת הרשת כן עולה החשיבות הל- חסית של התשתית. הקריטיות נובעת משני אס- פקטים, המכניסים אותך למערכת אילוצים המ- חייבת פתרון של פשרה אופטימלית וקשה להשגה. מצד אחד, ככל שגדלים הטווחים בין תחנות קצה והמרחקים אותם יש לרשת כן גדל משקל התשתית בעלות הכוללת של הפרוייקט. כאשר המרחק הממוצע בין תחנה למוקד נמדד במאות מטרים, התשתית היא הסעיף היקר ביו- תר בהתקנת הרשת. מצד שני, ככל שהמרחקים גדליס כן נדרשת איכות גבוהה :ותר של הקווים. גורמים כמו הנחתת אות ודיבור צולב, שאינס בעיתיים ברשת קומפקטית הופכים לק- ריטיים ברשתות גדולות. ברשתות גדולות. יש לטופולוגיה חשיבות מרכזית: תיכנון נכון ושל- מוש נבון במוקדי חיווט מקומיים ושידרה (מא80א846) מקשרת יכול להקטין את עלות התשתית בצורה דרמטית. במקרים רבים הפתרון למערכת הכבילה מאולצ על ידי המצב הקיים. למשל, באי- רגונים רבים מחליפה רשת ה-0ק את המחשב המרכזי ועשרות מסו- פיו. במקרים אלה כדאי להשתמש בקווים הקואקסיאליים, ששימשו את ההתקנה הישנה, ולהתגבר על בעיות אי-תאימות על ידי מת- אמיס חשמליים ומכנייס מיוחדים. בישומיס אחרים הגורם המאל הוא בטחון. סיבים אופטיים לא ניתנים לציטוט מבלי שהדבר :ו- רגש על ידי המשתמשים הל- גיטימיים. קציני הבטחון של רש- תות תקשורת סודית יעדיפו שימוש בסיבים אופטיים על פט- רוליס לאורך הקווים. סיבים או- פטיים גם בטוחים יותר בסביבה של גזים נפיצים ואמינים יותר בת- נאי סביבה קשים, למשל ריצפת ...מה אחרי גליון אכקטרוני? 62-6200616! הפעלת נוסחא גלובלית על קבוצת תאיס שליטה מלאה בפונטיס נראה כגיליון רגיל ומופעל באמצעות פקודות סטנדרטיות נבחר כמוצר השנה עייי 88ו3082|/|-6 + ברוכים הבאיס לעולס ה הרב מימדיים. בשונה ממודלים דו מימדיים, !62-0070816 לבנות מודלים בני עד 12 זו 5 5 סט מתפנון |-ן ב טיה מתכנון עפ'/י מוצרים לחנות | + יחידות ר יחידה מכירות ות המכירה ולה וכלליות ה"כ עלויות רווח תוכנית ₪3 ₪ ₪ ₪ 1 |: ₪ ביצוע סאות *חידות וחיר יחידה מכירות וח המכירה לה וכלליות ה"כ עלויות רווח תוכנית פפ בי ₪ ₪ן7 ₪ ₪ ₪ * בית תוכנית | ביצוע יחידות 175 10 5 מודליס ססב וצצ ות מאפשר לך מימדים שוניס עם אפשרות למעבר מיידי בין המימדיס בלחיצת עכבר. - !04-0070060 גם יימדבר" עברית, כך שניתן להגדיר שמות מימדיס, עמודות ושורות בעברית! תשובה לשאלה: זו 6שט6 1 ...!|הזך זו4טה דיה ...ש|טמד טוט ייאיך התקבל הערך בתא זה ניתן לקבל באמצעות יינתיב הבקרה" המציג את מסלול התהוות הערך המוצג בתא. לוח רפוצירז+> בצהולה וכל 1 מכיוחו ד 1 ל נזרים 0.0401 [ שוקדנות כלי יחיזהז'נזחיר יחה אלחטה > 48 1180 שמות החברות והמוצריס הינס סימניס רשומים. *נתיב הבקרהיי מפיצ: ₪08 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 64 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב וטוא סוא :1 - ושו6קחו הצצ 100!5 5ה00ק0 )פתזס: ידוח סה"כ מוצרים יחידות.סה"כ מוצרים)26)-)- = תכנון רב-שנתי ם שי הת =] [ 6 ניווט בלחיצת עכבר בין עד 12 מימדים שוניס --- 30918 6 | טס - שולחנות שמות שורות 77 ועמודות בעברית לא עוד 41/.. סטיה 4 ₪ )3.52₪( ₪ )3.55₪[ )3.37₪( )0.15₪[ דוח רוח והפסד לפי מכירות [באחודים] 4 19895 ||6] א 8 ממכירות 176 1 5 ,080₪| 7 סטיה 7 הויו ₪ ₪ )1.68₪[ ₪ ₪ - סטיה הבט על המודל מ-12 נקודות מבט בו זמנית! גליונות נוספיס לעריכה והדפסת דוייחות באמצעות 5ספ (העברת נתוניס דינמית בין יישומיס) ניתן לקשור מודלים של 8 0-00 לכל תוכנה אחרת הפועלת בסביבת חלונות ללא צורך ביייבוא" לקבלת החלטות מושכלת נמצא מגוון כליס חזקים כמו |308) ]| לי גי רפ 199 יצ כב כב ו ו 6% הקצאות ותחזיות, כך שניתן לבצע ניתוחי "פו-1החש" ו- "זו-)החצו" מורכביס, בפשטות. !0666ו60-/6 קורא וכותב 43 (08א= ,00856, ||450 וקבצי 5 כך שניתן לשלבו בסביבת ויייצואיי נתוניס. העבודה הקיימת אצלך. 5 .חטו065 עס זסוז6קט5 8זס/ש50 6% 4 מטגן הרשת הוא מתאם פסיבי בין כבלים מסוגים שונים. המקמ"ש (פ זא ד) גס משחזר את האות. 4 היצור | במפעלי כבדה. תעשיה הכל פוגי הנחושות בסביבה משרדית רגילה אין מתחרים לחוטי הנחושת, אך גם כאן הבחירה לא פשוטה. המבחר כולל חוטי שש באיכות טלפון (בערך שקל למטר) חוטי קד באי- כות נתוניסם (שמחיריס גבוה בכעשרים אחוז) חוטים מסוככים 817 (שעולים פי ארבע), כבלים חד-ציריים דקים או עבים (2.5 עד 3 שייח למטר). חוטי ענש הם זולים וקלים להתקנה. במ- קריס רבים הם כבר עוברים בקירות, שם הם הונחו לצו- רך חיבור טלפוניס. האיכות של כבלי טלפון נמוכה יותר משל כבלי נתונים והיא עלו- לה להגביל את רוחב הסרט, במיוחד לאור התוכניות המתקדמות להגדיל את קצב האיתות של אתרנט. חוט שזור ומסוכך, ?81, כולל יישרווליי של רשת מתכתית סביב הגרעין, בו עוברים חוטי הנ- תונים. השרוול מונע קליטה של הפרעות אל- קטרומגנטיות מהסביבה ולכן הוא חיוני כאשר הקווים עובריסם בסביבה בה קיימים מקורות הפרעה חזקיס (מנועיס חשמליים גדולים, רת- כות וכדומה). החסרון הוא מחיר גבוה וסירבול בהתקנה (הכבל עבה יותר ופחות גמיש).. ית- רונות וחסרונות דומיס מאפיינים גס כבליס חד צירייס (קואקסיאליים). כבלים אלה בנויים ממוליך מרכזי ורשת מתכתית המשמשת למי- סוך וביניהס שכבת בידוד גלילית. הס מוכרים בסביבת אתרנט בשני וריאנטים: כבל עבה וקשה וכבל דק וגמיש. הראשון אמין יותר וה- שני קל יותר להתקנה. ההבדלים בין הכבלים השונים הס יותר מאשר הבדלי צורה. במהירויות הגבוהות של איתות חשמלי ברשת תקשורת יש חשיבות קריטית לת- כונות החשמליות של הכבל, הפועל כתווך תמ- סורת של גלים אלקטרומגנטיים. בתדרים גבו- הים המושג הידוע בזרמים ישרים כייהתנגדות" מוחלף על ידי ייעכבהיי (אימפדנס) - גודל המו- שפע מהקיבול החשמלי של החוטים שחשיבותו עולה ככל שגדל התדר של האיתות. הקיבול של חוטים חשמליים נקבע לפי המבנה הגיאומטרי של המוליכים ומיקומס אחד ביחס לשני. לכן 0 ישראל מאי 1993 מבוא לרשתות תקשורת. זו חן לחוטיס בעלי צורות גיאומטריות שונות יש עכבה שונה, המבוטאת בייאומיסיי (פואאס ). כאשר מחברים זה לזה חוטים בעלי עכבה שונה נוצרת נקודת ייהחזרת גליי, בה חלק מהאות המועבר בקו מוחזר לאחור, בדומה להחזרת אור מהשטח שמפריד אוויר (תווך שקוף) מזכוכית (תווך שקוף אחר, אבל עם ייעכבה אופטית" שונה). לכן אי אפשר לחבר כבל חד-צירי למוצא קט של כרטיס מתאם רשת. קיימים יימתאמי עכבהיי המגשרים על ההבדלים החשמליים בין כבלים שוניס, למשל יימסנני המדיוסי" של רשתות טבעת האסימון, אבל הדבר נעשה במחיר אובדן חלק מעוצמת האות. התאמה גרועה של עכבות מביאה לרעש משתק של הדים מוחזרים והיא יכולה לגרום גם לנזק בלתי הפיך לציוד. ₪ כל המרבה בטיבים אופטיים סיבים אופטיים הס התווך האופטימלי והיקר ביותר. לכן עצתנו היא להתקין סיבים אופטיים ככל שתקציבך מרשה לך, גם אם בשלב זה אתה לא נוקק לכל תכונותיהם - או שאין לך כסף לר- כוש מקמיישים לסיבים אופטיים. את הסיבים עליך להתקין לפי סדר קדימויות ברור: התחל בשידרת התקשורת - הקוויס שמחברים את מו- קדי החיווט בין בניינים - המשך בקווים שמ- חברים את ארונות התקשורת בין קומות באותו בניין וכלה בקווים הרדיאליים, מארונות הת- קשורת לנקודות הקצה. אם אתה יכול להרשות לעצמך להתקין כבלים אופטים, אבל לא לרכוש מתאמים, 180א, גשרים ונתבים אופטיים - עשה זאת. במוקדם או במאוחר תזדקק לרוחב הסרט המשופר של סיבים אופטיים והחלפת חוטים תעלה לך הרבה יותר. כאשר אתה מת- קין כבלי ץד העבר סיביס אופטיים במקביל להם. אס אתה משקיע בכבלי 51, או בכבלים חד-ציריים, אין צורך בכך, שכן הכבלים האלה נושאיסם רזרבת רוחב סרט רצינית להשבחה עתידית. אלטרנטיבה אקזוטית יותר היא רשת אלחוטית. ברשת אלחוטית המחשבים אינס מחוברים פי- זית לרשת, אלא מתקשריס באמצעות שידור רדיו או אינפראדום. רשת אלחוטית אינה פו- טרת אותך לחלוטין מהצורך בהכנת תשתית, שכן טווח השידוד מוגבל לבניין אחד (בקשר רדיו) או לחדר אחד (בקשר אינפראדום). קשה למיין בצורה קטגורית את הרשתות הא- לחוטיות, שכן הדבר לא מוסד עד כה בתקנים מקובלים. מוטורולה, 68א,8106 אריקסון ועוד חברות רבות מציעות כל אחת גישה יחודית - ויקרה - לרשתות אלחוטיות. בשלב זה השימוש ברשת אלחוטית מוצדק רק כאשר ההתקנה היא זמנית, או שהיא משתנית בהתמדה, ולחיבור מהיר של מחשבים נישאים. = מתאמי רשת לשרתים וללקוחותיהם המחשב מתחבר לרשת בא- מצעות מתאם, בדרך כלל בצו- רה של כרטיס נתקע, שנקרא גם ייכרטיס ממשק רשתיי (סזאז בקיצור). שני תפקידים למ- תאס: ראשית עליו להמיר את האותות המועברים באפיק המחשב (8, 16 או 32 סיביות במקביל ומשרעת של 5 וולט) באותות חשמליים לפי מפרטי הרמה הפיזית של הרשת (אות טורי, משרעת גבוהה, מתח די- פרנציאלי ועוד). התפקיד השני הוא להריץ את הפרוטוקול שקובע את תהליך הגישה לרשת - 40 (40068/ 668 [הס6) - פרוטוקול הרמה השניה במודל 150 ברשתות אתרנט פרוטוקול 46 מבצע את ההאזנה לתעבורה על הקו, זיהוי מצב שקט, זיהוי התנגשויות, הפסקת שידור לפרק זמן אק- ראי ושאר המרכיבים של יישיטת הגישהיי של אתרנט. ברשת טבעת האסימון, פרוטוקול 186א מקבל את תשדורת האסימון, מחליט אם הוא מנצל את ההזדמנות לשגר תשדורת או לא ומ- שגר את האסימון לתחנה הבאה כדי לשחרר את הקו. עליך לבחור מתאם רשת העונה להגדרת שתי הרמות הראשונות של הרשת: הרמה הפי- זית ורמת קישור הנתונים. בפרק הקודס דנו בב- חירת הרמה הפיזית - תשתית הכבלים. בבחירת רמת קישור הנתוניס אנו ממליצים להתמקד באחד משלושת התקניס הנתמכים על ידי מסםן ו-51א81: אתרנט, טבעת אסימון או זספ". חברות רבות מציעות מתאמים הנושאים יותר ממחבר פיי יחיד, כך שניתן להשתמש בהם עם תשתיות כבילה שונות. חברות אחרות מציעות אבזרים הנקראים מקלט/משדר (מקמייש בקי- צור) חיצוני, המתחבר למתאס באמצעות שער זז (המחבר עם 15 מגעיס המותקן על זז מבוא לרשתות תקשורת 5 למבחר גם כרטיסי אפיק מקומי (18/ או 61ק). כמו כן עליך לבחור בין כרטיסים הלוקחים שליטה באפיק (0א581ד48וא 808) - וכך מו- רידים את העומס מעל המעבד המרכזי - לבין כרטיסים ייטיפשיםיי, שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם. עבור תחנות לקוח ניתן להסתפק בדרך כלל בכרטיסי 154 זוליסם ובמקריםס רבים גם 8 סיביות תספקנה. כרטיסים אלה זמינים במ- חירים המתחילים בכמאה דולר בלבד, אם כי המהירים והיעילים ביותר מגיעים עד ליותר מ-250 דולר. להתקנה בשרת קבצים, לעומת זאת, עליך לה- עדיף את הכרטיסים המהירים יותר, של 32 סי- ביות (54]י או 64וא), הכוללים מערכת שליטה באפיק. יי נם גם כרטיסי 154 עס שליטה בא- פיק והס מתאימים לשרת ברשתות לא גדולות. במאמר ייהמהירות לא מהשטןיי - סקירה מת- אמי אתרנט, שהופיע בגיליון 5 של 6ץ מאז2 0וא/המהדורה הישראלית, תמצא פי- קריים בשוק זה וניתוח הת- אמתם לתפקד בתחנת לקות ובשרת קבצים. באחד הגי- ליונות הקרוביס אנו מת- כווניסם לתת סקירה דומה של כרטיסי טבעת האסימון. על מסגרות ופרוטוקולים עד לא מזמן השמות ייאתרנטיי, ‏ ייטבעת האסימון" ו-[פפת הגדירו מסכת שלמה של מפרטים, הכוללים הן את הרמה הפיוית והן את רמת הגישה. תשתית אתונט לא התאימה לטבעת האסימון ובוודאי לא ל-[ססץ. כבלים אחרים, מחברים שונים ות- צורת פרישה שונה איפיינו כל מפרט. כיום האבחנה ברמה הפיזית נעלמה, כמעט לח- לוטין, והשמות הנייל נותרו כמאפייני שיטת הגי- שה בלבד - פרוטוקול 1/46א וסוג האיתות. כל הפרוטוקולים משתמשים בטכנולוגית שידור בייחבילות'י. חבילה (או מסגרת, 5ואג%) היא צרור סיביות המשודר ברצף והכולל בראשו כתובות (מספרי זיהוי) של התחנה המשדרת וה- תחנה הנמענת ונתונים אחריס (אורך החבילה וקוד זיהוי שגיאות). הפרוטוקול קובע את הג- דלים המותרים של חבילות, קידוד כתובות הת- חנות, זכויות השידור ומסלול התמסורת של החבילה. בדרך כלל, מתאם רשת מתוכנן לבצע פרוטוקול יחיד, אבל לאחרונה החלו מספר חב- רות להציע כרטיסים רבי-פרוטוקול. חברת 67 הוציאה לשוק ערכת שבבים התומכת הן בפרוטוקול אתרנט והן בפרוטוקול טבעת הא- סימון. השילוב של השניים עשוי לפתור דילמה ותיקה של יצרני מחשבים ולאפשר להם להתקין מתאם רשת כחלק מלוח האם הבסיסי (כפי שמרבית לוחות האם כיוס כולליס שערים טו- ריים ומקביליים). הבחירה בין אתרנט כרטיס המתאם) והכולל את יחידות לטבעת האסימון תהייה אז ברירת תפ- השידור והקליטה המתאימות לכבלים. ריט בדרייבר לתקשורת. באמצעות מקמייש אופטי ניתן לחבר כרטיס מתאם רגיל לתשתית סיבים או- עד שהמגמה הזאת תתפוס תאוצה, פטיים. | ברשתות נחושת | משמש עליך לבחור לא רק בין אתרנט לטבעת המקמייש להתאמת עכבות ופרמטרים חשמליים אחרים. האסימון אלא עליך גם לוודא כי הכ- רטיס תואם למערכת ההפעלה הרי- בצד המחשב עליך לבחור בין כרטיסי 4 (8 או 16 סיביות), 84 או 64 שתית שבחרת. מערכת ההפעלה אח- ראית על מימוש הפרוטוקולים בשכבות השלישית (אח5ס/ו1םא) | והרביעית (32 סיביות) - ובעתיד הקרוב יצטרפו (087ק5אד) של מודל 150 והיא מפ- 06 ישראל מאי רוט מלא של המוצרים העי- <] הסיבים האופטייט נזקקיס למחברים מיוחדיס, שהתקנתס דורשת מומחיות. > כרטיס אתרנט של 00% זכה בתואר 'בחירת העורכים"י לתחנות 6. 5 13 שרת ההדפטה של אינטל. 4 תוכנת השליטה במוקד החיווט של סינאופטיקס. 6 עילה את המתאם כפלטפורמת יחומרה לשכבות הראשונה והשניה. ההפעלה נעשית על ידי דרייברים - תוכנות המטפלות ברכיבי החומרה שעל הכרטיס ומפעילות אותם. הדרייברים המ- סופקים על ידי היצרניס של הכרטיסים נכתבים לפי מפרטים שהכינו היצרנים של מערכות הה- פעלה - ומפרטים אלה רחוקים | מס- טנדרטיזציה. שני התקניס המקובלים ביותר הם פא של מיקרוסופט ו-1ת0 של נובל. יש יצ- רניס המספקים עס החומרה גס סיפרית דריי- ברים עשירה, המכסה את כל מערכות ההפעלה המקובלות. בכל מקרה עליך להבטיח כי המ- תאם תומך לפחות בתקן 8זסא - ואם אתה מת- כונן לעבוד ברשת 6ג\ו6א גם בתקן זפס. = אתרנט: מה אומרים המברטים? אתרנט התחילה את דרכה כמפרט פרטי של זי- רוקס והפכה לתקן ייפתוחיי, כאשר היא מוסדה על ידי מפמ] בתקן 802.3. שיטת הגישה לקו של אתרנט דומה לרב-שיח לא מאורגן בין אנשים מנומסים: מי שרוצה לדבר מאזין קודם כל לא- חרים והוא מתחיל לדבר רק אחרי שמשתרר שקט זמני. אס שניס מתחילים לדבר בו-זמנית, שניהס מפסיקים מיד ומשתתקים לפרק זמן שאורכו נקבע בצורה אקראית, בנפרד לכל דובר. רק לאחר שעבר הזמן הקצוב ינסה שוב הדובר לייתפוסיי תקופת שקט כדי לנסות שוב להעביר את המסר שלו. המינוח הטכני של השיטה הוא 00/ג/א05 ויתרונה העיקרי הוא כי לא נדרש יימנהל זכויות גישהיי או מנגנון אחר, שתיפקודו הלקוי יכול לעצור את כל התחנות ברשת. הח- סרון העיקרי של הגישה מודגס היטב על ידי מה שקורה ברב שיח חופשי, כאשר מספר המנסים לדבר גדל מעבר לסף מסויים. אי אפשר להתחיל לדבר מבלי להתנגש בדובר אחר, ומאחר וב- אנשים מנומסים עסקינן, כולס נעצרים, ממ- תינים, מנסים שוב, נתקלים שוב, משתתקים וחוזר חלילה - ולא מצליחים לאמר דבר. רשת אתרנט, שמסוגלת תיאורטית להעביר יידיבורי בקצב של 10 מיליון סיביות לשניה, יינחנקתיי הרבה פעמים בעומס ממוצע של 1 עד 3 מיליון סיביות לשניה (תלוי במספר המשותחים ובאורך התשדורת הממוצעת). 6 ישראל מאי 1993 מבוא לרשתות תקשורת במערכות זמן-אמת (כלומר מערכות שחייבות להגיב תוך זמן נתון, אחרת יהיה מאוחר מדי) הדטרמיניזם הזה הוא שיגרוס לנו להעדיף את טבעת האסימון על אתרנט. קצב זה של נתונים מיוצר על ידי 26 חדיש (נאמר 486) המצוייד בכרטיס רשת יעיל. למזלנו, בדרך כלל הגישה לרשת נעשית לעיתים רחוקות למדי ולזמנים קצרים ביותר. לכן רשת אתרנט מסוגלת לשרת אפילו מאות משתמשים עיסקיים רגילים. אבל בישומים מסויימים, למשל לשכות שירות לעיבוד תמונה והכנה לדפוס, בהם גודל הקבצים :כול להגיע למאות מגהבייטים, רשת התקשורת יכול להתגלות כצוואר הבקבוק. המאפיין של עומס תקשורת נמוך מאפשר לנו לבחור מתאם רשת זול למרבית לתחנות הקצה. אין צורך להשקיע בכרטיס 5154 ואת כרטיסי 64וא ירכש רק מי שהמחשב שלו הוא 5/2ק, או תואם 28/2. לעומת זאת, שרת הקבצים עובד י"אחד מול רביםיי והעומס עליו גדול פי כמה וכמה. כרטיס רשת לשרת רצוי שיהיה 154ם, גם אס המחיר נע בין 500 לאלף דולר. יתר על כן, לעיתים קרובות אותו שרת מחובר למטפר רש- תות במקביל ומותקנים בו מספר מתאמים, המ- תחרים על משאבי המחשב המשותפים. במי- קרים אלה חובה להשתמש במתאם ישליט אפיקיי, המאפשר למעבד המרכזי לעבוד ללא הטרדה מצד כרטיסי הרשת. כאשר כל מתאם רשת דואג לתעבורת הנתונים שלו באפיק, יכול המעבד המרכזי לתמוך גם בארבע מתאמיםס עמוסי עבודה. כאמור, מי שמעוניין לדעת יותר על מתאמי אתרנט מוזמן לקרוא את הסקירה בגיליון 5. ₪ הדטדמיניזם של טבעת האסימון בניגוד לאופורטוניזם התחרותי של אתרנט, שיטת הגישה של טבעת הא- סימון היא מערכת דטרמיניסטית, שקובעת סדר קבוע מראש בקבלת זכות הדיבור. הייאסימוןיי הוא חבילת נתונים מיוחדת, המשודרת מתחנה לתחנה בסדר קבוע סביב הטבעת. התחנה המקבלת את התשודרת יו- דעת כי לה הזכות לשדר ברגע זה. היא משדרת את התשדוסת שאגורה בחוצץ המוצא של המתאם, במידה וקיימת תשדורת ממתינה, ואז היא מעבירה את הזכות לתחנה הבאה בתור, על ידי שיגור האסימון. הה- גדרה יישיטה דטרמיניסטיתיי נובעת גו הר משסי 1- מכך שניתן להיות בטוח כי, תוך פרק זמן מירבי נתון, כל תחנה תקבל זכות דיבור. במערכות זמן-אמת (כלומר מערכות שחייבות להגיב תוך זמן נתון, אחרת יהיה מאוחר מדי) הדטרמיניוס הזה הוא שיגרום לנו להעדיף את טבעת הא- סימון על אתרנט. טבעת האסימון היא גם השי- טה המועדפת על ידי יבמ ולכן תמצאו אותה באתרים בהם מחשב מרכזי של יבמ (או תואס יבמ) מנהל את ייהחצריי. בחברות רבות תפקיד השרת המרכצי מוטל על מחשב בנוני או גדול והמחשבים האישיים החליפו את המסופים ייהטיפשיסיי של שנות ה-70. מקומות אלה נש- לטים עדיין על ידי ארכיטקטורה של יבמ ורשת טבעת האסימון היא חלק בלתי נפרד מס- פקטרום מוצרי הקישוריות שלה. המילה ייטבעתיי מקורה בטופולוגיה של טבעת האסימון. ברשת זו כל תחנה מחוברת לבאה אחריה בסדר והאחרונה מתחברת לראשונה. בניגוד לאתרנט, תחנת עבודה בטבעת האסימון משדרת בצורה כיוונית לתחנה הבאה בתור, ולא לתוך תווך משותף לכל התחנות. כל תחנה בו- דקת כל תשדורת שהגיעה אליה, לפי הכתובת בראש החבילה, ואם התשדורת מיועדת לה היא מורידה את התשדורת לזכרון. השירשור של הט- בעת נעשה בחלקו ביחידות ה-84₪וא (בהן משו- רשרים הקוויס הרדיאליים בסדר המיקוס של תחנות קצה לאורך הטבעת) ובחלקו בתחנות העבודה (בהן משורשרים הקווים הרדיאליים הנכנסיס מה-840וא עס הקווים היוצאים חזרה ל-15410/). החיסרונות העיקריים של השיטה הס עלות גבוהה ורגישות ליינפילהיי של תחנות. (המשך בעמי 157) עכשיו כהפצה חילן חטשכשכת טל: 51-222-43/39 (03) טל: 561-19-61 (03) פקט: 371-977 (03) סקס: 64 (03) רחוב המסגר 12 תל-אביב דרך פ"ת 65 תר-אביב סוכנים מורשים מרכז ירושלים כלנית רדיקס דסק-טופ פל-רון פל-רון טל: 537-29-29 (03) טל: 960-73-17 (03) טל: 546-97-18 (03) טל: 379-022 (03) טל: 525-181 (02) פקס!: 8 (|(03) פקס: 1 |(03) פקם: 5 (03) פקס: 525-184 (02) מ.ל.ל. טל: 751-5511 (03) פקס: 751-6615 (03) רחוכ הכונים 9 רמת-גן צפון קול זאב מדיה-קום טל: 257-828 (02) טל: 720806 (04) פקם: 257-807 (02) | פקס:04(720-270) הטאא כוון מחשבים בע"מ טל: 733-941 (02), ת.ד. 53063, רחוב יד חרוצים 4, ירושלים. השבחת שרת: קבצים : ההשקעה משחלמח ייסם הבדל מהותי בין מחשבים אישיים ושרתי 6ג/וסא. משתמשי 6 לעולם לא ילאו מלעצב, לכוונן וללטש את המערכת שלהם. לעומתם, האחראים על שרת הקבצים ברשת שומרים מכל משמר על כך שאף אחד לא ישחק עס תצורת השרת. לאחר ההתקנה הראשונית הס מקיפים את השרת 08| 6 ישראל מאי 1993 בחומה בצורה של הגנות למיניהן - בדיוק כפי שעשו בעבר מנהלי מערכות המידע על מחשבי פוא / אא /א. ההתייחסות החרדה הזאת, למ- שאב המשרת צרכים משתנים בהתמדה, היא פרדוקסלית. אנחנו עברנו למחשבים אישיים על מנת לקבל שליטה אישית על מסדי הנתונים ומערכות המידע שמשרתות אותנו ועכשיו קס הגולם על יוצרו. במישור הטכני-כלכלי התוצאה היא כי מרבית שרתי הקבצים אינס מותאמים אופטימלית לת- פקידם. חברת יעוץ ידועה מדווחת כי בממוצע, לאחר יומיסם או שלושה של כיווניס והתאמות, הס מצליחים להגדיל את התפוקה של שרת הקבצים ב-40 עד 60 אחוז. מדובר עם כך בשי- פור משמעותי, שעלותו נמוכה ביחס לגישה הצ- רכנית-ברוטלית של יימחר נקנה עוד שרתיי, אבל לרבים נראה הדבר כמעשה תעתועים ואשליית יש מאיין. כדי לבסס את אסטרטגית ההשבחה על כללים מוצקים ובדוקים, ביקשנו ממעבדות 5% 2 לבדוק כיצד ארבע פעולות השבחה סטנדרטיות משפרות את הביצועיס של שרת קבצים, המבוסס על מחשב 486/33 סזוח9ו5ץ5 של קומפק. מעבדות 19405 22 בקליפורניה הן מתקן הב- דיקה המשוכלל ביותר בעולם לבחינה של מע- רכות מרושתות ומומחיה הם שפיתחו את מע- רכת המבדקים התיארת בציור 1. 96 מחשבים, תערובת של 386 ו-486, צוותו בארבע רשתות תקשורת, 2 אתרנט ו-2 טבעת אסימון, וחוברו לשרת יחיד. כל אחד מהמחשבים ביצע הדמייה של משתמש רשת אינטנסיבי (עומס הסחספוטאן גבוה ב-50 עד 100 אחוז מהעומס האופייני של משתמש עיסקי - אם כי פרופיל התפלגות המ- טלות דומה). הבדיקה נעשתה על ידי הגדלה הדרגתית של מספר המחשבים הפעילים: 1, 2, 3 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, ו-%6. הפרמטר לש- פיטת יעילות ההשבחה הוא יתפוקה" (דשק6ט0סתז, כפי שנמדדקנית הסחטטוסא. תצורת הבדיקה מתובמגה סיביות לשניה. המ- ספר המצויין בגרפים הוא הנפח הכולל של מידע, שהשרת מצליח לשדר לכל לקוחותיו בשניה אחת. ההשבחות | בוצעו בסדר מסויים שהו- מל על ידי המו- מחים: 4 בשלב הראשון הגדלנו את מספר מתאמי הרשת (כרטיסי 6זא) מ-1 ל-2 ואח"כ ל-4. % הצעד השני הוא הגדלת הזכרון, בשלבים, מ-16 ל-32 ולבסוף ל-48 מגהבייט. 4 בשלב השלישי הוספנו בקר דיסקים שני ופי- צלנו את הכוננים בין השניים. 4 בשלב הרביעי והאחרון כיווננו המומחים את השבחת שרתי קבצים הפרמטרים של מערכת ההפעלה, בניסיון להגיע לאופטימזציה בסביבה עם מספר משתמשים גדול. הפרדת ממלות בין עורתים בסביבה של אירגונים עיסקיים גדולים, הש- רתים נדרשים בדרך כלל לבצע מספר מטלות. רבים משמשים, בנוסף לתפקידם המרכזי כש- רתי קבצים, גם כשרתי הדפסה או כשרתי דואר אלקטרוני. למרות שמטלות אלה אינן עתירות עבודה, אנחנו לא ממליצים על הנוהג לאחד את התפקידיס על אותה פלטפורמה. יתר על כן, אנו ניתקלים לפעמים במצב בו אותו מחשב משמש שרת .801 מוטל על המחשב כל העומס של בי- חברת :עו ידועה מדווחת. כי בממוצע, לאחר יומיס או שלושה של כיוונים והתאמות, הם מצליחים להגדיל את התפוקה של שרת הקבצים ב-40 עד 60 אחוז. שש הכזת טבעח האטימון צוע מיוניס ושליפות לפי שאילתות, כתיבה ועי- דכון נתונים, אבטחת נגישות ונעילת רשומות במהלך עיבוד שאילתה. עומס זה יכול לעכב את המחשב בתפקידו כשרת קבצים וכך לשתק בע- קיפין את הרשת כולה. נוהג זה פסול ויש לפצל את העבודה בין שרתים שונים - אם לא בין רשתות שונות. במבחניס שעשינו שרת הקבצים יימוקדשיי (פ5016418כ) לתפקיד זה בלבד. (המעוניינים במידע נוסף על שרתי דואר אל- קטרוניי ושרתי .501 :כולים למצוא סקירות בנושאים אלה בגיליונות קודמים של מאז62/א 6 / המהדורה הישראלית. בגי- ליונות 3 ו-4 אנו סוקרים את מסדי הנתוניס ₪ ואת התוכנית איתן מבצעים שאילתת .1. בגיליון 4 מופיע גם המאמר ייהדואר הא- לקטרוני בא היוסיי, הדן בתוכנות .1411א-ם). התוצאות של המבחנים הן תערובת של אישור והפתעה. כמה מהעצות המקובלות הוכחו כפ- תרונות יעילים ואילו השבחות יקרות מסויימות הפתיעו אותנו בחוסר התועלת בהן. הסקירה הבאה יכולה לחסוך ממך את התיסכול של הש- קעה שאינה נושאת פרי. השלב הרביעי - וה- אחרון - בתהליך, קשה במיוחד לכימות. התו- עלת שבכיוונון על ידי מומחה תלויה בגורמיס רבים ומשתנים, החל מהמצב ההתחלתי (קשה לשפר מערכת הקרובה לתצורה אופטימלית), דרך חתכי השימוש האופייניים וכלה ביכולת המקצועית של המומחה. עם זאת, אנחנו ממ- בי א 015 וטו הכזת טבעת האטימון 9 6 ישראל מאי 1993 70 ליצים לא לוותר על השלב הזה. כפי שמכונאי מומחה :כול להוציא עוד כמה כוחות-סוס ממ- נוע של מכונית מרוץ, שיספיקו כדי לנצח את היריבים הפחות מושלמים, כך מומחה לרשתות יכול לדחות את הק ולהוסיף לשרת את הי- כולת להתמודד עס עומס של תריסר או שנים של משתמשים נוספים. האלטרנטיבה יכולה להיות יקרה פי כמה וכמה. בדיקה בידי מומחה דורשת יומיים או שלושה, של אנליזת ביצועים ואילוצים נסיונות כיוונון ושינוי תצורה, עד שמתקבלת התצורה האו- פטימלית. המומחה מזהה, ראשית כל, את מא- פייני השימוש ברשת. במשרד בו השרת משרת מאגר קלדניות העוסקות בעיבוד תמלילים, תב- ניות העבודה שונות מאוד מאלה שבמשרד העו- סק בעיבוד תנועות מקוון, או מאלה הקיימות במשרד תיכנון הנדסי. המומחה צריך לזהות מתוך האנליזה מה הוא צוואר הבקבוק לת- פוקה. האס זה המעבד המרכזי, הזכרון, מערכת ה-1/0 או שילוב בין מספר גורמים.הפתרון נגור ממאפייני השימוש הפרטיים של כל מקרה, ואין אפשרות לתת פתרון "שטנציי המתאים לכולס באותה מידה. הצעד הראוון: התקנת ברטיחי רש נוסבים כרטיס רשת (סזא) יחיד הוא הגורם הראשון לחשוד בו כצוואר בקבוק. כל התקשורת בין השרת לקהל הלקוחות זורמת במקרה זה בכ- רטיס יחיד, שלו גבול עליון לקצב הנתונים. בדי- קות שנעשו בעבר במעבדות 140 כ2 הראו כי כרטיס רשת אופייני יכול לשנע עד לכ-8 מגה סיביות לשניה - קרוב לגבול התיאורתי של את- טוו 16 6600 זסם 06 ישואל מאי 1993 השבחת שרתי קבצים רנט (צקפוא 10). ברור היה לנו שהוספת מש- תמשים לרשת תעלה את קצב הנתונים ברשת, מעבר לגבול העליון של כרטיס בודד. מאחר וא- פיק המערכת של המחשב השרת יכול לשנע יותר מ-8 מגה סיביות לשניה (בערך 1 מגהבייט לשניה), ניתן להפעיל במקביל מספר כרטיסי סא השרת במבדקיס הוא מחשב עם אפיק 5זם, לו קצב שינוע מירבי/תיאורטי של 33 מג- הבייט לשניה. גם אם הגבול המעשי נמוך בה- רבה, עדיין אפשר לשנע באפיק ₪154 את הת- פוקה של ארבע כרטיסי 16א ועדיין ישאר רוחב סרט לפעולות מקומיות. מערכת ההפעלה 6ג/וסא רואה בכל כרטיס 6זא ערוץ תקשורת עצמאי והיא מסוגלת לטפל ב-64 ערוציס במקביל. קשה להאמין כי תתקלו במקרה בו 64 כרטיסים תקועים ב-6 יחיד, אבל פלטפורמת 6? המתאימה לשמש כשרת צריכה להכיל מספיק חריצי הרחבה פנויים, על מנת שתוכל לתקוע לפחות 4-6 כרטיסי 6זא. פיצול התקשורת בין מספר כרטיסים מלווה גס בחלוקה מחדש של המשתמשים לתת-קבוצות, כך שכל כרטיס משנע בערך אותו נפח נתוניס. החלוקה של רשתות לקטעים שווי-עומס היא חלק חשוב באופטימזיציה של הרשת. למשל, במשרד גדול יכולים לפעול 60 מחשבים כעמדות הכנסת נתונים, עס תעבורת נתונים אי- נטנסיבית ורצופה מכל עמדה, ו-20 מחשבים אחריס משמשים את ההנהלה להצצות חטופות ולא סדירות למסד הנתונים. המומחה ימלי לחלק את המשתמשים ל-2 עד 4 תת קבוצות, עס 15 עד 30 עמדות הכנסת נתונים ו-5 עד 10 עמדות מנהלים בכל תת קבוצה, כך שהעומס הכולל מתחלק בצורה מאוזנת בין תתי הק- בוצות. כל תת קבוצה מהווה ‏ "מקטע" (דא5א550) של הרשת, המתחברת לשרת בא- מצעות כרטיס 16א משלה. חלוקת הווגה בבדיקות שערכנו התקבלו התוצאות הבאות: % כאשר השתמשנו בכרטיס 16א יחיד, השרת הגיע לרוויה עם 6 משתמשים ותפוקה כוללת של 7 מיליון סיביות לשניה. הגדלת מספר המ- שתמשים גרמה לחלוקת "העוגהיי בפרוסות הו- לכות וקטנות - אותן 7 מיליון סיביות לשניה התחלקו בין יותר לקוחות. הוספנו למערכת בקר דיסק נוסף והתוצאה לא השתנתה בצורה משמעותית. צוואר הבקבוק אינו בגישה לדיסק. 4 הוספנו כרטיס 16א שני והשיפור נראה מיד. רמת הרוויה הוכפלה כמעט בדיוק והשרת הצ- ליח לדחוף כמעט 15 מיליון סיביות לשניה, מס- פיק כדי לתמוך ב-8 תחנות חסחלוטאן הפועלותת בשיא המרץ (כאמור לעיל, | תחנת תסתפוסאן מייצרת הרבה יותר תעבורה מתחנת עבודה בי- שוס משרדי רגיל). אבל השמחה היתה מוקדמת מדי. הוספת תחנות הביאה לדעיכת הביצועים, וכאשר הגענו ל-24 תחנות השתוותה התפוקה לוזו שקיבלנו עס כרטיס 16א יחיד! 4 צוואר הבקבוק השני, שצ בתנאים אלה, הוא גודל הזכרון !א84. רק כאשר התקנו בשרת מספיק זכרון נשמרה התפוקה המשופרת של תצורת שני כרטיסי 6]א, גם עס 24 תחנות הסח6טו6א! המתחרות על שירותים. רמת הרווייה נשארה בסביבות 15 מגה סיביות לשניה והו- ספת תחנות גרמה לחלוקת רוחב הסרט ביניהן, כך שכל תחנה קיבלה פחות ופחות, אבל הסך הכולל לא פחת (כפי שקרה כאשר הזכרון היה קטן). 4 להוספת כרטיסי 16א, גם לאחר הרחבת הז- (5ס )טס חס טסזחד 5 5 + זסט וחטו מכל זוית שתסתכל בהם מסכי סואג הם תאווה לעיניים. לא רק עיצובם החיצוני, אלא מעתק מערכות (1987) בע"מ, בעיקר תכונותיהם, איכותם ואמינותם מעמידים את מעשפחת מסכי אסואג ברמה הגבוהה ביותר. ל 7 מבחר מסכי 8/64 צבעוניים מ-"14 ועד "17, בדגמי 4060 ומשדאו אסא/050/ והסדו, סניפים: רעננה והשרון- רחי זבוסינסקי 3, אסוזהוסגה שוס. ורזולוציה עד 1280%1024. מרכז גירון רטננה, לי 052"913655. למסכי אסואג רמת אמינות גבוהה ביותר - 40085 50,000 =דו (אר בשפת בני ה אדם - זמן ממוצע בין תקלות -50,000 שעות/כ-5 שנים). להשיג גם אצל המפיצים המובחרים והמחיר? גם הוא תאווה לעיניים: החל מ-960 ש"ח + מע"מ. לציוד ההיקפי יש כתובת מרכזית אחת. בטחון כפול לעיניך. על חשבוננו. לתקופה מוגבלת יצורף לכל מסך שי יקר ערך - מגך אופטי מזכוכית למניעת עייפות העיך באיכות גבוהה ביותר. שווי השי- 145 ש"ח1 ₪ המבצע לזמן מוגבל ועלול להיפסק ללא הודעה מוקדמת. טנא אלי 4 עם מספיק זכרון ואח, שני כרטיסי 6וא מפיקים פו שניים מכרטיט אחד. 4 זכרון ה-541 בשרת הוא ''מטמון חציצה'' בין הדיסק לבין כרטיסי הרשת. 72 .--]/-]/]/][.-.-.-.]-.-‏ ור - - 55 - 5 9 ב 00 49 - ב 0 10 פּ 8 2 ן. ב | = 0 10 20 10 5 + זספוחטא כרון, יש תשואה פוחתת והולכת. הכרטיס השני מכפיל את התפוקה של כרטיס יחיד אבל הו- ספת כרטיס שלישי לא משלשת את התפוקה. מעטים הס השרתים מבוססי 26 שיכולים לה- גדיל את תפוקתס כאשר מוסיפים את הכרטיס החמישי או השישי. בסקירת מתאמי אתרנט, שהופיעה בגיליון 5 של 8א6421ג)א 6 / המ- הדורה הישראלית, מצאנו כי גם הטוביס במ- תאמי ₪154 דרשו מהשרת למעלה מ-88% מפ- עולת ה-690, לתמיכה בפעולות תקשורת, כאשר הותקנו 4 מתאמים בשרת אחד. בצל ומשול פיצול הרשת והוספת כרטיסי 6זא היא פעולה פשוטה יחסית - אם התשתית תוכננה במבנה כוכבי, עם ריכוז החיבורים במוקד חיווט כמ- קובל בימינו. אבל ברשתות ותיקות יותר - ורשתות שגדלו בצורה ייפראית'יי, בשל לחציס בועריס והחלטות ייאד-הוק" - אי אפשר לבצע הפרדה פיזית מאו- זנת. בדוגמה שהבאנו לעיל יתכן וכל 60 תחנות לסיכום, במתאמי רשת (כרטיסי 6זא) המיועדיס לשרת אין מקום לחסכנות מיותרת - התקן את המתאם המהיר ביותר שאתה יכול להשיג. הכנסת הנתונים מחוברות לאורך כבל יחיד ואילו 20 תחנות הניהול מפוזרות ב-10 קומות שונות. לעיתים יתברר לך כי יש צורך בהתקנה של מוקדי חיווט מקומיים ופרישת קווים חד- שים, על מנת לדלל את צפיפות התקשורת. 6 ישראל מאי 1993 השבחת שרתי קבצים כמו תמיד, כדאי להשביח את הרשת על ידי הו- ספת המתאמים החדישים והמהירים. ביותר, שיכולים לעבוד עם המתאמים המותקנים כבר בשרת ובלקוחות. וודא כי המתאס מצוייד במ- עבד על הכרטיס, כך שהוא יכול לבנות מסגרות נתוניס לשידור ללא מעורבות המחשב המארח. בשרת 154 (כפי שהשתמשנו במבדקים) המ- תאם הוא כמעט תמיד מסוג "שליט אפיקיי (8שך45/א 805), מה שמאפשר לו לשנע נתוניס אל ומאת הזכרון ללא מעורבות ה-620. גם לז- כרון גדול על הכרטיס יש אפקט מבורך וכל המ- רבה הרי זה משובח. לסיכום, במתאמי רשת (כרטיסי 16א) המיועדים לשרת אין מקוס לח- סכנות מיותרת - התקן את המתאם המהיר ביו- תר שאתה יכול להשיג. את החסכון תשאיר למ- תאמי הלקוחות, אלה רבים יותר והעומס עליהם נמוך בהרבה. הוטבת זכרון לעורח קבצים כפי שראינו בפרק הקודם, לאחר שפתחת את צוואר הבקבוק של מתאס הרשת אתה עתיד אבו ץז ?6 /)) / ₪.- 4 0 גת 55/5 תסעדסא להעצר בזכרון. בשרת קבצים משמש ה-וא84 כזכרון מטמון לדיסקים, כלומר השרת משתמש ב- אגא כמקוס להחזיק בו קבצים שה- היסתברות גבוהה כי הוא יזדקק להס בקרוב. היכולת לשער איזה קבצים ידרשו בעתיד נובעת מהמבנה הלינארי של מרבית הישומים, מבנה שמכתיב סדר כמעט קבוע לשליפת הנתוניס מהדיסק. גס בסביבת עבודה של משתמש יחיד, הקצאת חלק מה-/84% לשמש כזכרון מטמון לדיסק מביאה לשיפור דרמטי בביצועי ישומים עתירי גישות לדיסק - למשל פשסוחושו. תוכנת 6צחכ!ההוח5, הכלולה ב-3.1 פאס6תו/, | למשל, מקצה בין 8א256 ל-8/א2 מתוך הזכרון לצורך זה. במחשב המצוייד כהלכה (לפחות 4 מגהבייט וא₪) גודל המטמון יהיה יותר מ-8וא!. ברשת עם 96 משתמשים, כפי שניסינו לדמות במ- בחנים, גודל המטמון לכל משתמש יכול להיות קטן יותר. שג/וטא ידועה ביעילות של תוכנית המטמון שלה. מלבד איחסון נתוניס בזכרון המהיר היא מכינה מדריכים (180108185ס) וטבלאות התמצאות (815ד 4458), המשמשים למ- ציאת קבצים במהירות, ללא צורך בחיפוש במ- דריך שעל הדיסק. המערכת מבצעת גם ייכתיבה מאוחרתיי לדיסק, שיטת מטמון בה בקשות הכ- תיבה לדיסק מעוכבות בחוצף |אגת, שם הן מסודרות לפי הסדר בו הן תכתבנה לדיסק. כאשר הבקר מתפנה מטיפול בבקשות קריאה, התוכן של החוצף מועבר במהירות לדיסק. הסי- דור המוקדם של הקבצים בחוצץ מאפשר לכ- תוב אותם לדיסק במחי אחד של הראש, ללא "הקפצנותיי המאפיינת שימוש רגיל בדיסק. בדרך כלל הקבצים מפוצלים בין סקטורים רבים, הפזוריס בצורה אקראית על הדיסק. לצורך כתיבה הראש קופץ מסקטור לסקטור ייחוק אצבעיי לנפח המטמון: הוסף לכמות הזכרון הבסיסית עוד חצי מגהבייט לכל משתמש ייכבדיי מעבר ל-8 המשתמשים הראשונים. בתזזית | פרועה. | תוכנות = ייגיבוש | דיסק" (0אמכ) אמורות לארגן את הדיסק מחדש ולכתוב את הקבציס בסקטורים עוקבים - אבל המצב המאורגן נשמר לזמן קצר בלבד. בשרת קבצים, המנהל סיפריה למספר גדול של מש- שו ו מערכת הגנת תוכנה מבוססת על פלג חומרה. מכיל זכרון קריאה וכתיבה הניתן לשינוי בכל עת, נוח במיוחד לשימוש הן ע'יי מבצע ההגנה והן עייי המשתמש הסופי. תמיכה במגוון רחב של שפות תכנות, מערכת הפעלה וסוגי מחשבים. פלג הגנה למערכות אזאש, מתחבר ליציאה טורית סטנדרטית של מחשבים ותחנות עבודה. יימ כ ו אבטחה כוללת לרשת עייי פלג בודד, מאפשר הפעלת תוכנה מוגנת מכל תחנה ברשת, תוך ניהול מספר ההפעלות המותר בו זמנית, בהתאם לרשיון הרכישה. תומך במגוון רחב ביותר של רשתות נתונים (אא.1) עיצוב: סטודיו זמיר מערכת הגנת תוכנה מוגבלת זמן. מבוססת על פלג המכיל בתוכו שעון עצמאי בלתי תלוי בשעון המחשב. מאפשר הגנות תוכנה לזמן מוגבל לצרכי הדגמה או השכרת תוכנה. מערך טסמאות המאפשר חידוש זמן השימוש בטלפון או עייי משלוח דיסקט. 4 פיצול 8 הדיסקים לשני מערכים של 4 דיסקים כל אחד, מביא לשיפור שולי בלבד, המורגש רק במצב של 'מחנק'' רשת. 4 הוספת זכרון מגדילה את מספר המשתמשים המירבי, לפני שהרשת ''נתנקת. 74 תמשים, אי אפשר כמעט לבצע גיבוש מסודר ומצד שני קצב הקריאות והכתיבות גבוה פי כמה וכמה מאשר במחשב מבודד. מציאת הלטמוו תוצאות הבדיקות מראות תלות ברורה בין הת- פוקה לכמות הזכרון: + במצב ההתחלתי, עס 16 מגהבייט זכרון, החלה דעיכה חזקה של התפוקה כאשר מספר המשתמשים עלה על 8. עם 16 משתמשים ירדה התפוקה מ-17 מיליון סיביות לשניה ל-8 מיליון - פחות מחצי! הדעיכה המשיכה גס כשהוספנו עוד 8 משתמשים (ל-6 מיליון סיביות בשניה) והתפוקה התייצבה על כ-5 מיליון סיביות בש- ניה עס יותר מ-48 משתמשים. 4 הגדלת הזכרון ל-32 מגהבייט הביאה להגדלה של התפוקה המירבית ל-25 מיליון סיביות בש- ניה (שיפור של 50% ביחס למצב הראשוני), של- פור שנשמר כל עוד מספר התחנות לא עלה על 8. מעל 48 תחנות חלה דעיכה עזה וב-72 תח- נות התפוקה ירדה לכ-8 מיליון סיביות בשניה בלבד (פחות משליש מהשיא!) והיא התייצבה על 6 מיליון סיביות בשניה עס יותר ממאה תחנות. 6 הגדלה נוספת של הזכרון, ל-48 מגהבייט, לא הגדילה את שיא התפוקה (שנשאר 25 מיליון סיביות לשניה) אבל איפשרה לשמור על ערך זה גם ברשת עם 72 תחנות מסח6טו6א. הדעיכה מת- חילה רק עם יותר מ-72 תחנות וב-96 תחנות התפוקה יורדת ל-10 מיליון סיביות לשניה. ייחוק אצבעיי לנפח המטמון: בשרת 6ג\וסאן התקן לפחות 16 מגהבייט זכ- רון. הוסף לכמות הזכרון הבסיסית עוד חצי מג- הבייט לכל משתמש ייכבדיי מעבר ל-8 המ- שתמשים הראשונים. זכור כי משתמש יכבדיי (תחנת הסתסו6א) מעמיס את השרת כפליים בערך ממשתמש עיסקי יירגיליי. | 10 35 5| | | ב 20 5 2] | כ 8 | - | | ו 5 5 | - | 0 0 60 50 40 30 10/20 ן 5 +0 זסטוחטא 0 ישראל מאי 1993 השבחת שרתי קבצים הוטבת בקרי דיסק לשדת הקבצים את האכזבה הגדולה קיבלנו מהצעד הזה, שנד ראה ייעל הנייריי כמי שעשוי לשפר מאוד את התפוקה של שרת הקבצים. לאחר שהבאנו את תפוקת השרת לשיא, על ידי הכפלת מספר כר- טיסי 6זא ושילוש זכרון 84%, הגישה לדיסק נראתה כצוואר הבקבוק, שמונע מח- שרת שלנו להגיע ליותר מ-25 מיליון סיביות לשניה. הוספנו בקר דיסק נוסף ופיצלנו את הטיפול ב-8 הכו- ננים שבשרת בין שני הבקרים. 6ג/ו6א3.11 מסוגלת לטפל בלא פחות מ-16 ערוצי דיסק (כל ערוץ הוא בקר לדיסק יחיד או למערך כוננים). מערכת ההפעלה :יכולה לבצע קריאה או כתיבה לערוץ אחד בומן שהערוץ השני ממתין לה- תייצבות הראש על הדיסק וכך לנצל את הזמנים ייהמתים'י של חיפושי הסקטור. 6ג'וטא גם מארגנת את הנתונים בייכרכיסיי (5מוא01/0/) לוגיים, שאינם קשורים למבנה הפיזי של הכוננים. כרך אחד יכול להקיף מספר כוננים פיזיים וכונן אחד יכול לשמור מספר כר- כים. כאשר כרך מפוצל בין מספר כוננים, ניתן לגשת לכל חלק דרך ערוץ אחר. הכונניס במ- חשב קומפק שלנו אורגנו בשני מערכים, של 4 דיסקים בכל אחד, והבקר של קומפק יכול לחלק את הסקטורים המוקדשים לכל קוב בין ארבעת הכונניס - פעולה הנקראת 78 6א ןד - וכך לכתוב את הקוב בו-זמנית בארבעה ראשים, פי ארבע מהר יותר מכתיבה רגילה. כל זה גרס לנו לחשוב כי הוספת בקר שני תביא לשיפור משמעותי בתפוקה. רוחב המסלול בין הדיסקים לזכרון הוכפל לכאורה וגם מערכת ההפעלה וגם בקרי הדיסק אמורים היו לנצל את פריצת צוואר הבקבוק. ולא היא. | ב-72 וב-% משתמשים ניכר שיפור קל, בערך 10% בתפוקה, אבל תוצאה זו רחוקה מאוד מהצפיות המוקדמות. מסתבר כי תוכנת מטמון הדיסק של אג\ושא כה יעילה עד ששיפור החומרה הוא שינה את גודל הבלוק הבסיסי של הכרכים,מ- א4 ל-א168 והתוצאה היתה שיפור דרמטי ביכולת להתמודד עם מספר גדול של משתמשים. משפיע רק מעט על התפוקה כוללת. רק כאשר הגדלת הזכרון ₪1 מפגרת אחרי הגדלת מספר המשתמשים, אנחנו רואים השפעה מסויימת של הגדלת מספר בקרי הדיסק. אבל כל עוד אנחנו יכולים לספק מספיק ]8% לכל משתמש, (5סט1) זטסתףפטסזחד ₪ 0 100 5 + זסטוחטא 0 סוס 00 0/0080 > * ] מיחשוב מתקזס זדון השלום 49, גבעתיים טל. 03-5713314 פקפ ב 4-1 2הח4860%/66 כונן ₪ 1.2 , סושו8 1206 תטזחסטפ 4 5/6 עכבר ח86זוס מקלדת ץזז8ח6 5 2 / 4 שחו 4 ₪ 1% 7 ל עס בקר 00056סז₪ זכרון סטן 0 (8%וח 16!8) עבור 5שסשהו/ (א8וה 8118) 0-99 55 וואכנום .או ,צ6ס1סא ה6פז 16 ]1 וס עס ₪ 7 90 8 5 8 סן | 3.11 611עסא1, 5 5088 5 0 =פזספש 10 0 >8'ז0פש 20 0 508%ש 50 0 >507'%5ש 100 0 . - ] זן כ י 1 | ד מה | 4860/32 2 6ה6סזגוה כונן פ!/ 1.2 ,80 20/5 חטזחסטפ 1 פא *14 5/6 זעס+ה ותו עכבר ה66זוטס1 1 מקלדת ץזז8ת6 0 5 5 2 קה 8 09 תמיכה עס בקר 6 סז ו סואן שרות 0 הדרכה 0 8 ּ: 0 סח חן הסט 6 0 808 ז0|!8ז1ח00 = ח8 5 פוחד זטסץ 186 0 ז08550זקסזסווח 80186 חשוס 15| 65פט 81ת1 סוחסוח 08676 .015% 6ח! זס! סחווואו החסז] 00 5'ז1טקוחס6 6 .50095 40 זס! - 16/8 זס 81/0 אהוח) 10/8 5120 (0086 870 28005 8 חס !185 0076) 0.375 :50800 ספה כ 4 ב ינורכר ט 9 אפתססדט ה ו 33 | 3865/3302 זכרון סוו2 כונן 1.2 1/4 5 1205 הטזח ₪ '14 5/6 עכבר מקלדת [1[0 5 ו ב : 5 15 3 50 | | עס בקר 856!וחסזק או תוספת למסך "17 (חסזונתוך צא50) | 1230 | 406 8%ז18ח11806 [1/. מחירים אינס כולליס מע"מ 4 המומחה הצליח 'לסחוט?י מהמערכת שירות לעוד 20 משתמשים. 76 6 ישראל מאי זג וטא תדאג לכך שהמגבלות של הדיסק לא תשתקפנה בתפוקה. ביווגונים ביד מולחה לאחר שהושבחה החומרה נתנו הזדמנות למו- מחה להפגין את הוירטואוזיות שלו, בכיוונון "מעשה אמן" של 6ג)וטא. בעבר הייתה הה- תמחות בכיוונון רשתות ושרתים בסיס לקריירה אישית מבוקשת, כמו כיוון פסנתרים, אבל החל מגירסת 3.0 של 6גוושא נמוג חלק מהזוהר שאפף את אשפי הכיוונון. 3.11 6ַג/ו6א עושה את מרבית העבודה בעצמה. כשהמומחה הת- חיל לעבוד היה נראה לנו כי ההשקעה בשי- רותיו, למעלה מאלף דולר, היא הפחות מוצלחת בסידרת ההשקעות שביצענו. הוא ביטל את או- פצית "ץוח6/ פוח/ זסו41 ₪66 אמוכיי ואיפשר את האופציה "261666 ]0 6קזט 6ג661וחות1 5 הוא הקטין את הפרמטר " מטוחותזון 606 זסאסגקיי מ-200 ל-80 - ואנחנו לא ראינו כל שיפור משמעותי. בשלב זה היה נראה כי חבל על הכסף. 1 פגז6א! כוללת מערכת אופטימיזציה או- טומטית, המכוונת את התצורה לפי קרי- טריוניס קבועים, אותס תיכנתו המומחים של נובל. כנדאה שקשה לשפר את התצורה אחרי העבודה היסודית שלהם. ואז, לאחר שכמעט נואשנו, הצליח המומחה שלנו להרוויח את שכרו. הוא שינה את גודל הבלוק הבסיסי של הכרכים, מ-4% ל-א16 והתוצאה היתה שיפור דרמטי ביכולת להתמודד עם מספר גדול של משתמשים. השינוי הזה, דרך אגב, הוא הפ- רמטר היחיד ש-טגּ\ו6א לא מסוגלת לבצע בע- צמה, שכן הוא כולל החלטה של ייקח ותן"י, בין ביצועים ליעילות האיחסון. ניצול נבח מול מהירות סגו מאפשרת הגדרת גודל הבלוק (היחידה הקטנה ביותר שקובץ, או חלק מקוב, יכול לתפוס). בין 4 ל-64 קילובייט. חלוקה לבלוקים קטנים מאפשרת ניצול טוב יותר של נפח הדי- סק (שכן שברי הבלוקים, הנותרים כאשר קוב לא ממלא בלוק בדיוק, הס קטנים יחסית) ואי- לו חלוקה לבלוקים גדולים משיגה ביצועים טו- בים יותר (שכן הדיסק נזקק לפחות גישות ראש, על מנת לשלוף קובץ הכולל מספר בלו- קים). את השיקול הזה השאירה נובל למומחים וכאן ראינו את השיפור שאנליזה מדוקדקת של הקבצים יכולה להביא. בדוגמה שלנו הגודל הממוצע של קובץ הוא %. במצב הראשוני, כאשר גודל הבלוק היה %, קובא ממוצע תפס 3 בלוקים ובסך הכל 8% נפת דיסק (מתוכם 2 קילובייט מבוזבזים). 13 השבחת שרתי קבצים 2 ₪ מ | 5 = 0% 2 | 5 1] 0 (0 5 -.[ 6 5 0 80 70 60 50 40 30 20 10 65 +0 ז6טוחטא קריאת קובץ נזקקה לשלוש גישות ראש במ- מוצע ובסך הכל כעשירית השניה. קצב הנתונים הנשלפים מכל כונן הגיע בתצורה זו לפחות ממאה קילובייט לשניה. רק היכולת של הב- קרים לקרוא ולכתוב בו-זמנית לשמונה כונניס והיעילות של זכרון המטמון, איפשרו לנו להשיג קצב שידור של למעלה מ-25 מיליון סיביות בש- ניה (יותר משלושה מגהבייט בשניה). אבל, כפי ו התוצאות הראו כי עד ל-48 משתמשים ההבדל בין בקר דיסקים יחיד לשני בקרים הוא אפסי. שראינו לעיל, כאשר מספר המשתמשים גדל גם זכרון המטמון מגיע לרוויה. בשלב זה ניתן לס- חוט עוד מעט ביצועיס מהשרת על ידי הגדלת הבלוקים על חשבון ניצול אופטימלי של נפת הדיסק. הגדלת הבלוק ל-א16% גרמה לכך שהרוב המכריע של הקבצים שכנו עכשיו בבלוק יחיד ולצורך שליפתם נזקק הדיסק תנועת ראש יחי- דה. קצב אספקת הקבצים מהכוננים לזכרון המטמון הוכפל פי שלוש (וכמעט שליש מנפח הדיסק בוזבז על שברי בלוקים ריקים) והדבר נתן זריקת מרץ לעבודה עם משתמשים רבים. כל עוד מספר המשתמשים היה 72 או פחות, זכ- רון ה-א/8. פעל במלוא היעילות והשיפור בבי- צועים, כתוצאה מהגדלת הבלוקים, לא הורגש. אבל כאשר הגדלנו את מספר המשתמשים ל-96 ההבדל היה דרמטי. במקוס נפילת תפוקה לב- ערך 12 מיליון סיביות לשניה, הדעיכה התמתנה ונעצרה ב-20 מיליון. העלות השולית של החומרה לכל מעותמע סיכום תרגיל ההשבחה מראה עד כמה הוא כדאי. אנחנו התחלנו עם שרת מהמשובחים בשוק, שמחירו בתצורה הראשונית. (מעבד 4863 16 מגהבייט זכרון, 8 כונני דיסק וכ- רטיס 16א יחיד) כ-16,000 דולר. שרת זה תפקד כהלכה עד שמספר המשתמשים הגיע לכ-24. במספר זה ירדה התפוקה לכ-6 מגה סיביות לשניה, או רבע מגה סיביות לשניה לכל מש- תמש. זה בערך הגבול התחתון של ביצועיס, אותם יש לדרוש משרת קבצים, בסביבה עי- סקית פעילה. תהליך ההשבחה כלל הוספת 3 כרטיסי 6זא, במחיר 700 דולר כל אחד, הוספת 32 מגהבייט זכרון במחיר של 0 דולר ס"ה, הוספת בקר דיסק במחיר 400 דולר ושכר יעוץ שהשתכם ב-1200 דולר. בסך הכל השקעה של 5200 דולר. כתוצאה מההשבחה הצלחנו להוסיף לשרת לא פחות מ-72 לקוחות חדשים, מבלי שה- תפוקה-לכל-לקוח תיפול מתחת לקו האדום. במילים אחרות, העלות השולית של החומרה לכל לקוח ירדה מ-670 דולר (16000/24) ל-72 דולר (5200/72). קשה למצוא אסטרטגיות השבחה יעילות יותר! אובציות להעובחות עתידיות התרגיל הנייל מיצה את יכולת ההשבחה במ- גבלות השרירותיות שהצבנו מראש, אבל הט- כנולוגיה לא נעצרת כאן. אנחנו נמנענו מלנסות את התוצאות של החלפת מעבד או הוספת המעבד שני. לאחר שמסירים את צוואר הב- קבוק בשערי התקשורת, חוצצי הזכרון והגישה לדיסק, נשאר המעבד המרכזי כשריד אחרון למגבלות החומרה. שתי הדרכים העיקריות לה- שבחת המעבד הן החלפה במעבד ייכפול תדר', 6 אן הוספת כרטיס 670 של (אופציה הקיימת בשרתי הקומפק ושרתי עילית אחרים, אבל לא במרבית ה-26 האחרים). התפוקה של שרת קבצים מוגבלת, בעיקר, על ידי רוחבי הסרט של התקשורת ושל מערכת הדיסק ולא על ידי קצב העבודה של המעבד המרכזי. ובכל זאת, כאשר מספר כרטיסי ה-6זאן עולה על 4 ראינו איך השיפור ברוחב הסרט לת- קשורת נבלס בשל עומס התקורה על המעבד המרכזי. החלפת ה-0ק6 לגירסה כפולת תדר יכולה לאפשר הוספה של 2 עד 4 כרטיסי 6זא והקטנת העומס בכל ערוץ תקשורת. תוצאה דומה ניתן להשיג גם עייי הוספת כרטיס 020 שנכ עם 8 מתאמי רשת ומעבד מרכזי מהיר כפליים יכול השרת להפיק תועלת מהגדלת זכרון המ- טמון מעבר ל-48 מגהבייט. השרת שלנו יכול (המשך בעמי 172) ו מערכות אל-פסק בשיטת ייצוב מתח מאז-ס ו ו ו כל סנ קמקש2/ק שת עלק שעל2ק 572 על 727 אא -0 לשלת על של7ק7/ החוש לשלים לשעליע של לש לק א > עלו7 72277/07ע2/2 לכ 2/2220 שעלכק קש 7כל//7/ שלשל 77/7 עעל7/ לקךיע 7כקך? לעש/7/ מק שק של05 7/7 מערכות האל- פסק א: או .וד + של נובה טרום הישראלית הוכיחו את עצמן אצל אלפי משתמשים כמו לדוגמה: סייטקס, מפעלי ים-המלח, 1 הטכניון, כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, חברות הביטוח הגדולות, וש צה"ל, משרד הבטחון (ספק מאושר), משרדי ממשלה, פיברוגיקס, טלרד, תדיראן, בזק, מוטורולה, י.ב.מ., רשתות השיווק ועוד רבים אחרים בארץ ובעולם. וא + נובה ₪170 גי נובה טרום בע"מ חולון, טל' 5568836, 03-5594443, פקס' 03-5568836 77 ם מיקרוסופט לא יכולה להרגיש בטו- חה, במימדיה הנוכחיים, בתלות שלה בארכיטקטורת אינטל והיא פועלת במרף לקראת עתיד יירב פלטפורמות'י. אבל מכל נקודות התצפית האלה נראית נקודת הפגישה כאירוע לו אפשר לצפות בשנת 1994 או 5. כיום הקשר הכמעט יחיד הוא בתקשורת. במשך העשור האחרון תיפקדו ה-6ק מצד אחד והמקינטוש מצד שני כאונה הימנית והאונה השמאלית של עולם המיחשוב האישי. ה-סק השתלט על מרבית הישומים העיסקיים - חי- שוביים - הנדסיים ואילו המקינטוש פרח בס- ביבה האומנותית ‏ - יצירתית ‏ - אדווי דואליסטית. לאט לאט החלה התמזגות וחפיפה בין שתי הסביבות: ישומים עסקיים י"קשוחיס" שובצו בקישוטים ועידונים ‏ "אומנותיים". - למשל שיבוץ גרפיקה צבעונית, גופנים מדורגים ומולטימדיה בגיליונות אלקטרוניים - והחלה הגירה של ישומים פופולריים ממקינטוש ל-סק. כיום יש עדיין למק עדיפות מהפן "הידידותי למשתמשיי על פני ה-06, במידה רבה בזכות מע- רכת ההפעלה 7 |אמד5צ5 | של אפל, המק- דימה את פשסשתו/ ואת 05/22 במימוש הי- תרונות של ממשק גרפי מונחה עצמים. אבל הפער הולך ומצטמצם. דא פאסתו/ אמורה לספק סביבה ידידותית ואינגרלית לא פחות מזו ג'פרי קרול [די(יד גרינפילד , של המקינטוש וכן גם הגירסאות הבאות של 2/. השלב הבא של מיקרוסופט יהיה מעבר טוטלי לסביבה מונתית עצמים - פרוייקט הנ- קרא 64180 - שתתחרה כשווה מול שוות בס- ביבות שתצענה יבמ ואפל על בסיס פרוייקט גשר ביץ ארכיטקטורות ‏ >= במשאל שנערך לאחרונה בין קוראי זוא ענו כרבע מהנשאלים כי באירגוניס סְ , שור 07 לט קְ , (0 | שָ שלה פועלים 26 ומקינטושים זה לצד זה. אס | | עד לאחרונה נשמרה הפרדה פונקציונלית בין המחשבים השונים, גס אם הס שכנו באותו חדר או באותה מחלקה, הרי שכיום, בדרך כלל, הס קשוריס ברשת כלשהי. בשנתיים האחרונות הכ- ריזו כל ספקי הקישוריות על הרחבת התמיכה אם פעס נתיבי ההתפתחות של ה-26 והמקעטוש נראו ל יישלושת הגדולות" ברשתות תקשורת מקומיות: כקווים מקבילים שלעולם לא יפגשו, כיום אנו יודעים כי הלת נובל, מיקרוסופט ו-אא א8. הסביבתי מייעד להס בעתיד הקרוב נקודת השקה. הפיחות שחל במעמדה של יבמ בסביבת 26 והבדידות הזוהרת של אפל, בחירה לא פשוטה כמיישמת היחידה של ארכיטקטורת מוטורולה במחשבים הבחירה ברשת המתאימה לך אמורה להיות אישיים, מקרביסאת שתי האויבות הגדולות פשוטה. אס כל מה שאתה צריך הוא העברת מאתמול לשיתוף פעולה מחר. קבציס ממחשב למחשב, תוכל לעשות זאת עייי 78 0 ישואל מאי 1993 דיסקטים. מחשבי מקינטוש יכולים לקרוא די- סקטים של 6 (1.44 מגהבייט/3.5 אינטש) בע- זרת תוכנה הנקראת מסא6אם מת. לי- שומיסם מסויימים בעברית נדרשת גם תוכנת המרת פורמטים, למשל 56חגזזגוגם של חברת ייאינטרקון מערכות'' החל אביבית. בדרך כלל אין בעיה עס העברת קבצי 4508 נקי, אבל הו- ראות עימוד ושינוי גופנים לא יעברו בשלוס את הטרנספורמציה. הדבר דומה במידה רבה לה- עברת קבצים בין ישומי 26 שונים, כלומר הב- עיה היא בייפתיחותיי של התוכנה לפורמטים זרים ולא בהבדלי החומרה. קיימות גם תוכנות למעבר בכיוון הפוך, ממקינטוש ל-0ק אבל בדרך כלל רוב התנועה היא בכיוון הראשון. מכינים קובץ על 26 ואחייכ שולחים אותו למ- קינטוש לליטוש גרפי סופי לפני ההפקה. מי שהנושא של רשתות תקשורת חדש לו, מוזמן לקרוא את המאמר יימבוא לרשתות תקשורת" המופיע בגיליון זה. המאמר הנייל כולל גם הס- ברים למרבית המינוחיס המקצועיים, שלא זכו בהסבר בהמשך המאמר הנוכחי בפרק ימילון מונחי מקינטושיי. רמה גבוהה יותר של אינטגרציה מושגת על ידי קישור ברשת. ניתן להבחין בין שתי תת-רמות לרשתות תקשורת מעורבות 66-מקינטוש. הרמה הבסיסית מסתמכת על רשת אוגדטוקְקא, הב- נוייה במערכת ההפעלה של מקינטוש והיא מצ- רפת לרשת גם מחשבי 6ק. תת-רמה גבוהה יותר היא זו של רשתות תקשורת המבוססות על מע- רכת הפעלה רישתית, כמו 6ג/שא, | 1% זטקהחגוא או 5מאז/. ראוי לציין כי אפל מכלילה מזה מספר שנים קישוריות בסיסית בכל מחשב מקינטוש, כחלק בלתי נפרד מהחומרה הב- סיסית. שער 10631136 קיים בכל - מקינטוש, אפילו בדגמים הזולים ביותר. בדגמים היקרים יותר, למשל משפחת תחנות העבודה קוואדרה, אפל מכלילה בחומרה הבסיסית גם שער את- רנט. מערכת ההפעלה 7 1א875צ8 תומכת בע- בודה קבוצתית, עם ערכת הפרוטוקולים אוג'דטוסקא, היכולה לפעול על תשתית אתרנט, טבעת אסימון או א1.0031131. מבחינה זו כוללת 7 ואמד5צ5 אלמנטים דומים ל-זס 5שסנתוא פקטסזקזס\, במה טיפים מעשיים לפני שנכנס לפירוט הטכני של כל אופצית קי- שור כדאי להזכיר כמה עצות מעשיות, למי שהו- לך לגשר על הפער בין ‏ 76 למק בפעם הר- אשונה. כפי שהזכרנו, אפל פיתחה מערכת קישוריות בשם אוגזטוקקא אותה ניתן להריץ על תשתיות שונות, ביניהן א10031141, הבנויה בחו- מרה של כל מחשב מקינטוש. 16031116 היא קישור 6 למקינטוש | -- ---7-- 7 איזה פחרון קישוריות המתאים לך? ו התקן רות תקשורח החלפת דיסקטים מחטוב למחעור מודמים או דואר אלקטרוני 79 0 ישואל מאי 1993 ששששששש-=-ש%=>="-תץ--- ו 0 ו ד רה 0 פתרון אידאלי לקבוצות עבודה קטנות, שכן הה- תקנה דורשת רק פרישת חוטי טלפון לא מסו- ככים (₪19) בתצורה של יימחרוות מרגניות" (אזג61 צ15גכ). בכל נקודת חיבור יש להתקין מתאם 7 פשוט שמחירו פחות מ-20 דולר. הח- סרון של א10641141 הוא רוחב סרט נמוך מאוד - 4 אלף סיביות לשניה - בהשוואה לאתרנט (10 מיליון סיביות לשניה) וטבעת האסימון (4 או 16 מיליון סיביות לשניה). א[1/00311 משמשת בעיקר לצורך גישה של מקי- נטושים רבים למדפסת לייזר אחת, ולהעברת סוסא 8 וס6סזסזק 6וו= א|סז8וססא פוסטסקריפט הפרוטוקולים קפסה ,שק קן? ספה הפרוטוקולים קוו קפ מס קז 9/9 חס 1000 קישור 26 למקעטוש ‏ ----------7 קבציס בדואר אלקטרוני (גם הוא חלק סט- נדרטי ממערכת ההפעלה 7 ואמד5צ8). כאשר רו- צים לבנות רשת תקשורת "רציניתיי יותר, או לממש תצורת שרת/לקוח לקבוצות גדולות, יש לבחור בתשתית אחרת. אתרנט נחשבת כיוס כתשתית הייאוניברסלית'י, הנתמכת לא רק על ידי כל המחשבים האישיים אלא גם כל תחנות העבודה ההנדסיות (א50 ,א דיגיטל, סיליקון גרפיקס ועוד רבות אחרות), שרתי 801 יעו- דיים, מחשבים מחלקתיים ופלטפורמות אזאש אחרות. התמיכה בטבעת האסימון מוגבלת יותר, ליבמ וקבוצה קטנה של מעריצים, אבל / ,הזח ,1016 1000 חול ח6אסך 0 ישראל מאי 1993 אין בכך כדי ללמוד על איכות השירות שכל תש- תית מספקת. יתרון הפופולריות של אתרנט נובע יותר משיקולי מחיר וזמינות מאשר מי- תרונות ביצועייס. אם אתה קשור בשרת קבציס של יבמ, כדאי לך לשקול בכובד ראש את האו- פציה של טבעת האסימון כרשת מקומית, כך תוכל לחסוך את הנתב (8דַ80) הדרוש לה- תאמה בין תשתיות שונות. אס אתה מוותר על יתרונות המחיר של או1/063113 לטובת תשתית מהירה, תוכל גם לש- קול בצורה חופשית את היתרונות והחסרונות של 10091188 ביחס למערכות הרישות הא- לטרנטיביות. בהמשך נדון במה שמציעות נובל, מיקרוסופט ובניאן, שאפל לא מציעה, לרוץ בחזית או לעבוד ברקע גם לתוכנת המרת הפורמטים ₪6 פמק 6תגחסאם (=) יש אלטרנטיבות המתאימות יותר לסביבה עתירת המרות. 475 היא תוכנה הרצה בחזית, כך שבזמן ההמרה אתה לא יכול לבצע עבודה אינטראקטיבית עס המחשב. 08 זטותתג]/% או 76 400655 למשל, רצות ברקע ומ- מירות קבצי 6 לפורמט 86 בומן שאתה עובד בחזית על ישוס אחר. 0-1-205. היא תוכנה המבצעת את ההמרה ההפוכה, ממ- קינטוש ל-סק. אס אתה צריך לחבר את מחשבי ה-0ק וה- מקינטושים לסביבה של מחשבים מרכזיים (פמוא אא141), עליך לוודא כי היישוערי"י (צ4ש8ד0) בין הרשת המקומית לרשת 5% תומך הן ב-26 והן במק. לא כולס עושיס זאת ואלה שכן עושים, אינם זולים. | למשל, ם/אג.1גואח] של 64 עולה בין 1500 ל-7500 דולר (בארהייב) בהתאם למספר השיחות (5א585510) שהוא אמור לקשר בו-זמנית. וודא כי אתה יכול לנהל את המקינטושים ואת ה-6? מאותה מערכת ניהול. מיקרוסופט ובניאן מאפשרות לך לנהל את המקים מתחנת 6?, אבל רק נובל מאפשרת גם למק להיות תחנת הניהול עצמה. אס העומס על שרת הקבצים אינו גדול מדי תוכל לחסוך כסף על ידי חיבור כל המדפסות אליו והפעלתו גם כשרת הדפסה. אם השרת עמוס והקבצים הס עתירי גרפיקה, עדיף שתקדיש לכך מחשב נפרד. זכור כי עלויות החלפת התשתית מגמדות בדרך כלל את ההפרש בין המחיר של רשת בסיסית לרשת יירציניתיי. אם אתה רואה סיכוי סביר כי בעתיד תודקק ליותר מרוחב הסרט של *|16811, הקדם תרופה למכה והתקן רשת שקל להרחיב אותה. למשל, טופולוגיה של סג הכניסה לעולס ההוצאה לאור השולחנית את המושג יימה שאתה רואה - הוא שאתה מקבליי. המובילות הטכנולוגית שלה איפשרה לאמת לצאת לאור אותה תמונה שנסרקה ונגראתה על המסך - יוצאת מן המדפסת באיכות הזהה למקור. לאחר שקבעה את הסטנדרטים באיכות ובקלות הפקת מסמכים בגווני אפור, מובילה 6סק א היוס גס בחזית הצבע: היא מאפשרת לכל אחד הוצאה לאור שולחנית בצבע, בקלות ובהרבה פחות עלות. בין אס מדובר במסמך בגווני אפור, ובין אם בצבע, 6קְק4 מציעה לך מערכות מושלמות שדורשות ממך את המאמ הקטן ביותר ומעניקות לך את התוצאה הטובה ביותר מערכת הפקת המסמכים בצבע של 6ומקג. היא מערכת מושלמת, הכוללת את המדפסת החדשה ז6)חוז? זס[0-) 6וקקג, את סורק הצבע המהפכני 06568 ז2010) 6וסק , המופעל בקלות, צג צבעוני ומחשב מקינטוש | | | | | | תוכנת הצבע החדשנית טח/5ז0!0-) 6וקק/, אחראית לאיכות צבע | הקרובה ביותר למקור, ומבטיחה עקביות בצבע על פני אמצעי הקלט, | 6 התצוגה והפלט - ללא צורך בהתערבות המשתמש המערכת מהווה את המילה האחרונה בעולס בתחום הפקת מסמכים ן 06עז00!0 בצבע, אצלך על השולחן. היא פועלת בסינכרון מלא בין מרכיביה, אינה דורשת כל ידע טכני מן המשתמש, ומצטיינת בקלות הפעלה מירבית ובתוצאה הטובה | ביותר. תכונות אלה מקרבות את הצבע לכל אחד: לסטודנט ולבעל העסק, לארכיטקט ולמעצב, ולכל מי שרוצה שהאמת המקצועית שלו תצא לאור - בצבע אמיתי, נאמן למקור | צבע שמושג בקלות רבה, במסגרת הפילוסופיה של 6!קק: במחקרי טביעות רצון שנערכו עדי חכרת זשאיס? .2 .1 מארה"ב ב-1992 קיבלו מדכסות הלייור של טוק 4. את הציונים הגבוהים ביוחר 6 -- קרוב אליך מתמיד. 1 גונים של שופ מציגה מערכת מושלמת להפקת מסמכים בגווני אפור, המצטיינת באינטגרציה מלאה של כל חלקיה, ובאיכות פלט שאין דומה לה. במרכז המערכת שתי טכנולוגיות בלעדיות של 6!קק ג, לשיפור איכות וחדות ההדפסה: כ טכנולוגיית ה-1010021000[/ של 6[פק / משפרת את איכות 4 התמונה ביכולתה להבחין בין 91 גווני אפור לעומת 33 גוונים במדפסות לייזר אחרות ינולת להחליק קווים וא ₪ איכות ההדפסה דומה לוו של בית-דפוס. 6 6 5 המערכת כוללת סורק ז6חח6560ח00) 16ס0/ בגווני אפור לסריקת תמונות באיכות כמעט צילומית, ושילובן במסמך הסופי בקלות רבה; מחשב מקינטוש, ומדפסת מסוג [[ זטווז%ט511 6קק ג, חסכונית או מדפסת לייור משובחת (בתמונה מדפסת 0 20 זטווזז456.] 6!סק 4/). האינטגרציה המושלמת של המערכת וקלות הפעלתה, מאפשרות לך היוס להפיק ולהציג עבודות הכוללות גרפיקה, תמונות ומלל באיכות שאין דומה לה - במשרד, במפעל, באוניברסיטה, בבית הספר ובבית 0-ו 8 2 5 5 םש 5 / באונו-בָר 2 06 ישוראל מאי 1993 יימחרוזת מרגניות", כפי שמקובל לחווט בת- שתית א1/0031191, קשה ביותר לשליטה והרחבה בשלב מאוחר יותר. עדיף להכין את החוטים בטופולוגיה של ייכוכביי, בה כל אחת מנקודות הקצה מחוברת בקוו נפרד למוקד חיווט, בו מרוכזים כל אמצעי המיתוג, הגישור, ניטור וה- בקרה. הפער במבנה הקבצים שורשי אי התאימות בין 76 למ- קינטוש מגיעים עד להבדלים הב- סיסיים במבנה הקבצים. קבצי 6 הם ישטוחיםיי (1.41]): כל אחד הוא סידרת בייטים המ- אוחסנת על הדיסק בפורמט ידוע. חוץ מהתוספת של 3 אותיות, לציון הפורמט (אחרי שם הקוב)), אין אידיקציה מיבנית לסוג הנ- תוניס (4561, בינריים וכדומה) המהווים את תוכן הקובץ. קבצי מקינטוש כולליס שני יימזלגות" (0%%5:]: מזלג אחד הוא של נתו- ניס בלבד ובמזלג השני תוכל לה- עלות את קוד התוכנית, הצלמיות, קולות וכל עצס אחר המהווה יימשאביי (ם₪050080) למערכת. קבצי נתוניס כוללים מזלג נתוניס בלבד, אבל קוב ישוס כולל את שני המרכיבים. מערכת ההפעלה של מק כוללת העתק של מד- ריך הקבצים (צ6108מאזת) על כל דיסק. וה- עיקר, כל רשומת מדריך כוללת לצד שם הקוב את הגדרת סוג הקובץ ואת הישוס שייצר אותו. שמות הקבצים מוצגים במקינטוש בליווי צל- מית (א160) סטנדרטית של הישום שייצר אותס. הצלמית משמשת ייכפתור איתחוליי לפ- תיחת הקובף. כך, כאשר אתה לוחף פעמיים על צלמית הקובץ המוצגת בחלון יישולחן עבודה", המערכת יודעת איזה ישום יש להעלות לפנל שהקובץ נפתח לעריכה מחדש. הקשר, הזמין תמיד, בין קובץ למ- שאבים הדרושים על מנת להשתמש בו, הוא אבן יסוד למימוש של יימימשק מונחה עצמים'י. 5 מרשה לכל אחד להמציא את סוגי הקבצים לפי העדפותיו. אין הכתבה של פורמטים מוסכמים מראש וכל מה שנדרש מהמתכנת האמביציוזי הואָ, לבחור צרוף של 3 אותיות שלא נבחר כבר על ידי מי- שהו אחר. אמנס במשך השנים נו- צרו מספר פורמטים ייסטנדרטיים" קישור 26 למקינטוש ושימוש יתיקנייי בצירופי אותיות מסולימים, אבל 205 לא עושה דבר כדי לכפות את המ- סוכמות על המשתמשים. אפל לא משאירה את הנושא החשוב הזה פרוץ ליוזמות פרטיזניות. היא מחזיקה בידיה את הזכות הבלעדית לה- קצאה של שמות סוגי הקבצים ושמות של הי- שומים היוצרים. כאשר מפתח ישומים רוצה לש- חרר תוכנה לסביבת מק, עליו לפנות לאפל על מנת זו תקצה לו שמות תיקנייס לסוג הקוב ולישוס שלו. בצורה זו יוצרת אפל יזיזיסיי (110085) במערכת ההפעלה, המאפשרים לה לז- הות את כל הישומים התיקניים לפי השס המו- פיע בכותרת הקוב. מילון מונחי מקינטוש מה שנקרא בעבר הלא רחוק יידע את האוייביי הפך לאחרונה לציווי ייהכר את שותפיךיי. מש- תמשי 6 שזווגו לעבוד עס מקינטושיס חייבים להכיר לפחות את הטרמנולוגיה של הא- קבצי מקינטוש כוללים שני יימזלגות'' (05%5ת): מזלג אחד הוא של נתונים בלבד ובמזלג השני תוכל להעלות את קוד התוכנית, הצלמיות, קולות וכל עצס אחר המהווה יימשאביי (68תט30פא) למערכת. פליסטים: ₪ שרת קבציס 6גח5ט!קקג. תוכנת שרת ברשת אודטופקא, הרצה על פלטפורמת מקינטוש (או קוואדרה) ₪ תחנת עבודה שאחפפופקא. תוכנת הלקוח של אפל, המהווה חלק אינטגרלי ממערכת |אמד5צ5 7 כל תוכנות הרישות משתמשות במודול זה כתוכנת הלקוח ברשת, גם אם הן מציעות תוכנת שרת אלטרנטיבית. ₪ ג61וקקא. ערכת הפרוטוקולים המהווה את מערכת הרישות של אפל. בעבר כלל מונח זה גם הגדרת תשתית, אך בשנים האחרונות הפ- רידה אפל את התשתית מה- פרוטוקולים | וקראה לראשונה ברו ₪ 6₪00558. תוכנת עזר המשמשת לבחירת משאבים. למשל, לחיצה על צלמית המדפסת מעלה רשימה של כל המדפסות ברשת, מהן אתה יכול לבחור את זו שתשמש להפקת הפלט. ₪ קוד יוצר (0854108). קוד בן ארבע אותיות, המסופח לשם הקוב והמזהה את התוכנית שיצרה את הקובף. מערכת ההפעלה משתמשת בו לבחירת הצלמית, שתופיע על המסך בצמוד לשם הקוב. ₪ מזלג נתוניס (₪08%) החלק מקובף מקינטוש הכולל רק את הנתונים. קבצי נתונים כוללים רק מזלג נתונים. קבצי ישומיס כוללים גס מזלג משאבים (ראה להלן). ₪ 75 | פורמט | פוסטסקריפט | יסגור" (01ה205150 5014166ק63ת5). פורמט זה כולל את כל ההוראות הדרושות להפקה של קוב>, שהוכן בשפת התיאור הגרפית פו- סטסקריפט, על מדפסת המ- צויידת במפענח פוסטסקריפט. קוב פוסטסקריפט סגור אינו ניתן לפתיחה (לצורך צפיה ושי- נויים) בלי מפענח פוסטסקריפט, שאינו מצוי בדרך כלל במחשב. מרבית התוכנות הגרפיות וכל התוכנות שתומכות בגופני פו- סטסקריפט יכולות לייצר קבצי 5 לצורך הדפסה, או יישתילהיי בתוך ישומים אחרים. אבל רק (המשך בעמ' 146) 1 ליחודיות ה זו0])8: * הפעלה מיידית ע"י "מקש חם", בו זמנית עם כל היישומים הנפוצים: מעבדי תמלילים, הנה"ח, גליונות אלקטרוניים: מערכת "דיירת קבע" (1ח865106) היחידה בישראל. * העברת מידע מכל תוכנה ל-זו0/015 בלחיצת כפתור 79516(.‏ 6 001) מערכת מהירה בהזנה ושליפה של נתונים לפי מספר שדות. (בעזרת חלונות). | כולל מחולל דו"חות, מדבקות ומכתבים. * תזכורות אוטומטיות. * יישומי עברית ואנגלית - בו זמנית. גרסאות לפי צרכי המשתמש: * זו015 נחו]א - מצומצמת. * זו5 0 - סטנדרטית. * 5..כ 0/1517 - מורחבת. * מודולים ויישומיהם: כרטסת. * מעקב לקוחות, תזכורות ומשימות. * מעקב אחר החלטות. * תיוק דואר נכנס / יוצא: מכתבים, פקסים. יישום שיווק וטלמרקטינג כולל מעקב אחר סוכנים. ספרי טלפונים. * חיוג "ברקע" דרך מודם או כרטיסי חייגן 606 ונוספים, בו זמנית בעת העבודה על תוכנה אחרת. יומני פגישות / משאבים. * ניהול מספר יומנים בו-זמנית: פגישות, משאבים, סוכנים. * תיאום יומנים. עבודה ברשת. * ניהול הרשאות מתוחכם. * דואר אלקטרוני. 0 0 עזרה למשתמש: * תפריטי עזרה לכל שלב, שדה ויישום. * צוות מיומן הבקיא בישומי המשרד והארגון. * מערכת רב-קווית לתמיכה טלפונית. * עבודה תחת .%60חו/ מערכות לניהול המשרד הממוחשב * למעלה מ-3500 לקוחות ביניהן: תדיראן תקשורת, אינטל, אלסינט, טבע, בזק, אסם, בתי הזיקוק, קוקה קולה, משרדי החינוך, הבריאות והתחבורה, רשת אורט, רשת עמל, החברה הכלכלית, עיריות, מועצות, מוסדות, משרדי עו"ד, רו"ח וסוכני ביטוח, יועצי מיחשוב, יועצים ארגוניים, וחברות מחשבים. מערכות זמן אמת בע"מ מדינת היהודים 11, הרצליה פיתוח 46766 טל: 052-508020 פקס: 052-582837 = אורן 4 ו 4 אמנות ניפוי השגיאות. --- אמזות ו'בו' השג'אות ריק קנובלאוף, נייל ג. רבנקינג, בוב פלנדרס, רקס קון, ריצרד הייל שאו וס דבר אינו מושלם, לפחות ביישומי שפות התיכנות. בכ- תיבת תוכנה, החל מהשלבים היסודייס ועד להוצאת המוצר המוגמר, | התוכנה | נגועה בייבגיםיי - ליקויים בלוגיקה שבנה המתכנת אשר גורמים ליישוס שכתב לפ- עול בצורה אחרת מאשר התיכנון המקורי. הב- עיות היינודניקיות'י האלו יכולות להיות החל מלקיחת הנתיב הלא נכון בתרשים זרימה ועד טעויות מתוך היסח הדעת בכתיבת המתכנת . ככל שהתוכנות הולכות ונהיות מורכבות יותר, הבעיות , הייבגיםיי שהמתכנתים נאלצים לה- תמודד איתן נהיות יותר ויותר קוצניות וכו- אבות. למרבה המזל, גם תוכנות ניפוי השגיאות (60585ַ8מכ) , התוכנות שבאמצעותן מתגלות השגיאות הדקדוקיות והלוגיות, הולכות ונהיות יותר ויותר מתוחכמות. כל תוכנות ניפוי השגיאות שיסקרו להלן מיועדות למחשבי 26 כמו-כן, מכיוון | שרוב תוכנות | העורכים (פחם זןקוא60) של שפות התיכנות הן מתוצרת בורלנד או מיקרוסופט, כל תו- כנות ניפוי השגיאות תומכות במבנה עו- רכים נפוצים אלו. אולס כאן הדימיון מסתיים. למעשה, לא כל המוצרים הנ- סקרים כאן ניתניס להשוואה אמיתית ביניהם, מכיוון שסוגים שוניס של תו- כנות ניפוי שגיאות מחפשים, ומוהים סוגים שונים של טעויות תיכנות. לפי- 0 ישראל מאי 1993 כך, חילקנו את התוכנות הניסקרות לארבע קט- גוריות - ניפוי רמת היישום (אפליקציה), ניפוי רמת המערכת, כלי ניתוח (אנליזה) ובודקי תח- ביר. מאפייני תוכנות ניפוי שגיאות טיפוסיות תוכנות ניפוי שגיאות השייכות לסוג ניפוי רמת היישוס והמערכת פועלות בצורה המסורתית, כלומר, הן נותנות לך להעלות את התוכנית לזי- כרון ולשלוט על הרצתה (ביצועה). נקודות עצי- רה (5דא1ז0קא8854), מאפשרות לבצע קטעי הרצות ולצפות בתוכן הזיכרון. | עקיבה (סאז0אד) וצעידה בצעד אחד (-018א51 סאק קד מאפשרות לך לבצע פקודה אחת בכל שלב. מכיוון שכמעט בטוח שהעורך שלך הגיע עם סוג מסויים של תוכנת ניפוי שגיאות, מדוע לרכוש כלי ניפוי שגיאות נוספים ! הסיבה היא שצרור הכלים שקיבלת עם התוכנה לא נותן פתרונות ניפוי שגיאות משביעי רצון. לדוגמא, בניפוי השגיאות בעורכים לא ניתן לב- דוק האס משתנה תואם לפרמטרים הנקראים מפונקציה ( מבחינת הגדרה תחבירית ). כמו כן לא ניתן לבדוק האם אינך כותב על אזוריס שמורים או חיוניים בזיכרון. תוכנות ניפוי הש- גיאות הנסקרות כאן, פותרות את שתי הבעיות שהוצגו ועוד הרבה אחרות. כלי רמת הלישום תוכנות ניפוי שגיאות מסוג זה פועלות ברמת הסמלים והסימנים שהיא הרמה בה התוכנית שלך פועלת. כתוכניתן, הינך מתייחס למיקום בזיכרון על ידי שמות המשתניס המוגדריס בתו- כנית שלך, יותר מאשר פניה ישירות לכתובות מסויימות בזיכרון. ‏ סוג כזה של ניפוי שגיאות + מתאים לרוב המטרות , ותוכנות ניפול שגיאות כאלו מסופקות עס כל עורך. זהו למשל המקרה עם שו60050/]5 5וססצאזאו 08 של מיקרוסופט ועם 0% ו ספפטך 5וספאז/ו של בורלנד. אפשרות שלישית בקטגוריה זו, היא תו- כנת 08" 000585ו8מכ 8ק560 עד וטו 5וסמאצו של סימנטק המספקת גם יכולת ניתוח לאחר הנפילה ( -ד05סק ץצ 658 |אמדקסוא), המ- אפשרת לבדוק מה קרה בתוכנית שלך ובזיכרון לפני הנפילה. תוכנה זו ייחודית גם בכך שהיא מספקת אפשרויות ניפוי שגיאות הן ב-205 והן ב-משס6חו/ על ידי ני- תוח וניפוי בחלונות. כלי רמת המערכת בעוד שתוכנות ניפוי שגיאות ברמת היישום מו- גבלות להשגחה ברמת הסמלים, תוכנות ניפוי שגיאות ברמת המערכת יכולות לבקר את פעו- לות החומרה, המתבצעות במחשב בזמן הרצת התוכנית ולפיכך יכולות לנתח סוגים שוניס לג- מרי של שגיאות. תוכנות ניפוי שגיאות מסוג זה שימושיות במיוחד לניתוח תוכניות היושבות בזיכרון הראשי (158), ותוכניות להתקני חומרה (5אם/1אכ 108/מת) היוצרות קשר עם התקנים הקיפיים המחוברים למערכת. תוכניות היושבות בזיכרון הראשי בדרך כלל מכילות שירותי פסי- קה, שהם הקוד התופס שליטה ופיקוד כאשר התקן מבקש פסיקה מהמעבד כדי להודיע על אירוע כלשהו ברמת המעוכת, כמו לדוגמא מקש נלח במקלדת. ניפוי שגיאות לתוכניות היושבות בזיכרון הר- אשי יכול להיות דבר מסובך, משום, שתוכנת נל- פוי השגיאות יכולה להזדקק בעצמה לחומרה אשר התוכנית הנבדקת משתמשת בה, ועליה להבדיל בין הפעולות ברמת החומרה שהיא בי- צעה לבין הפעולות שהתוכנית הנבדקת ביצעה. לפיכך, לניפוי שגיאות בתוכניות התקנים יש אתגרים מיוחדים. תוכניות אלו מועלות בדרך כלל עם הפעלת או איתחול המחשב על ידי הו- ראת = 165שמכ בקובץ 10.58א60. הכלים לניפוי שגיאות בסוג זה של תוכניות בדרך כלל גם מועליס באותה צורה, ולכן הס יושבים בזי- כרון כאשר תוכנית ההתקן שרוצים לבדוק פו- עלת. הסוג הנוסף של תוכנות ניפוי שגיאות ברמת המערכת בוחנות משימות שונות בדרכים שונות. תוכנת דק6אואן של 546%א5א0ג1 הינה כלי ניפוי שגיאות מיוחד לבחינת ובדיקת קריאות לפסיקה. תוכנה זו מאפשרת לך לשנות פר- מטרים נקראים, פרמטרים מוחזרים, או שניהם במהלך הרצת תוכנית. תוכנת 58091:108 של 5 ד הסמא-טא איגה משתמשת כלל בשרותי ה-05 או ה-8105 ובזכות את היא יכולה לאתר כל פסיקה - וק- ריאה לפסיקה - במערכת, כולל פסיקות מקלדת. כמו-כן, מכיוון שהיא מחקה את סביבת 05 , באפשרותה לעקוב אחר פעילות חומרה במערכת, מבלי לה- זדקק. להתקני חומרה נוספים משל עצמה. כלי ניתוח שפת 6 יכולה להיות שפת תיכנות מסו- כנת. מהירותה וכוחה הפכו אותה לתו- אמנות ניפוי השגיאות כנה הנפוצה ביותר (יחד עם ++6) בקרב מת- כנתים, אולם יש מחיר לכך. בשפת 6 אין מודול בודק שגיאות (סאזא80ה6-תסתתם) שיש בש- פות אחרות, כמו פסקל. לכן, לדוגמא, אם כתבת לאזור בזיכרון שלא היית צריך לכתוב אליו, שפת 6 תאפשר לך זאת, וכשתריף את התוכנית. המחשב יפול או יצווח אס נכתבו אזורים קריטיים בזיכרון. כלי ניתוח מאתרים שגיאות, כמו מיקוס לא מתאים של תוכניות ופונקציות בזיכרון, מצ- ביעים לא נכונים לזיכרון וניצול יתר של משאבי זיכרון. כלים מסויימים, כמו 0טפּמ-6 של 50784 ו- א6מ61)אתוא של םת /ו578705, מוסיפים קוד לתוכנית שלך ולכן עליך לחבר אותה שוב (11.8ק/א₪560). תוכנת 570187 של -854 55 מתגאות50 25מפא8 מאפשרת בחינת החלפת ספריות המקושרות לקוד התו- כנית שכתבת. לא נחוץ בתוכנה זו חיבור מחדש, הגוזל זמן רב.לסביבת משסתו/ חברה זו מצי- עה את א/545, אשר בוחנת את רוב קרי- אות פונקציות ה-ַק4, לגבי טיפול לא נכון בזי- כרון ואי תאימות פרמטרים. תוכנת 58א5-6886א800 של 0מוא-טא מאפשרת בחינת גישות לזיכרון. את תוכניתך הינך מעלה מתוך תוכנה זו ואז בוחן את בי- צועה. שלא כמו כלי ניתוח אחרים, עם תוכנה זו אינך צריך לשנות אפילו שורה אחת בקוד המ- קור שלך, ואינך צריך לקשר את תוכניתך עס ספריות מיוחדות לבדיקה. בודקי תחביר תוכנות מסוג זה בודקות את קוד המקור שלך ומאתרות שגיאות תחביריות ומשפטים נכונים תחבירית, אך אינן עושות את מה שהתכוונת לעשות. עורכים בדרך כלל נותנים אזהרות, אולם, בהחלט לא ברמה של תוכנת 6-386ץ תאז המיוחדת במעה של קוא ג אד 50. בתוכנה זו אולי קשה להשתמש אך המידע שהיא מספקת יכול להציל חיים. ו ו זירת הקרב העיקרית 60 מול ד אב הינך משתמש במוצרי מיקרוסופט, כלי ניפוי השגיאות הסטנדרטי שלך הו -6008 שחזצ ואם הינך עובד עם מוצרי בורלנד, בחי- רתך היא 80058 ס8אטד. שני המוצרים האלו קיימים בגירסאות 205 ו-פאסשחו/ו. אנו נשווה כאן בין הגירסאות עבור פסשתו/. בושר ניפוי שגיאות בסיסי שני המוצריס הנסקרים נחשבים כמנפי שגיאות ייכבדים" לחלונות. בזמן שמנפה השגיאות עובד, כל שאר התהליכים, כולל תוכנת עצמה, סגורים ואינס פעילים. שתי תוכנות אלו מסוגלות להתמודד עס כל הצרכים בניפוי שגי- אות - עקיבה אחר קוד, נקודות שבירה ועצירה, מעקב אחר משתנים וכן הלאה. ניתן בשתיהן להשתמש בצג נוסף לנוחות המתכנת. ב-80ך 00 פס ניתן גם לשלוט מרחוק על התו- כנה באמצעות רשת תקשורת. לשתי תוכנות אלו יש, פחות או יותר, אותן הגבלות. שתיהן מסוגלות לבדוק תוכנית של 32 סיביות, תו- כניות .011, תוכניות התקני גרעין ווירטואליסם (פאץ) ושתיהן יספקו מן הסתם את רצון המ- שתמש בניפוי שגיאות יישום. ממשק המשתמש במנפה שגיאות "כבדיי מבוסס על אופן עבודה תווי, משוס ש-מאסטתו/ אינה פנויה לספק ממשק גרפי. שתי התוכנות מונעות על ידי תפריטים ובחירות, שתיהן תומכות בע- כבר והעבודה היא בחלונות קטנים כמו בגי- רסאות ה-05. 8 60 מספקת אפילו ממשק באמצעות שורות פקודה, שיהיה מוכר למי שעבד עם הגי- רסאות הקודמות. ב-0058ַ80מ0 70880, הה- עברה בין חלון התוכנה לבין תוכנית המתכנת פירושה מעבר מצורת עבודה תווית לצורת עבודה גרפית - תהליך שיכול -להפיק הבהוב מעצבן וצפצוף מהיר. שמש 60 משתמשת בטכניקות מו- רשות | של -אהסמך 64שא-שא 858 כדי למפות את התצוגה לחלון גרפי ולכן נמנע ההבהוב הפ- תאומי והמעצבן | במעבר. | מצד שני,הממשק של 0058ש8מכ ספאטך כולל יותר סוגים של חלונות ומאפשר לך תחום רחב יותר של מבטים לקוד ולנתונים. לכל חלון ב-| ספאשך 005 טפמס יש תפריט מקומי משלו, 605תו/ 4 סד 0 5 6 ישראל מאי 0 4 ו 5 66 אשר מופיע עם לחיצת הלחצן הימני בעכבר או על ידי 1-510. נקודות עצירה - פשוט ויפה הסוג הפשוט ביותר של נקודות עצירה העו כאשר מסתיימת שורה מסויימת של קוד. קיי- מות נקודות עצירה התלויות בתנאים ובמיקום, כמו למשל, עצירה כאשר תנאי מסויים הוא ייאמת'י, או כאשר הרוטינה עברה מספר פעמים על שורה מסויימת (לולאה). הן אומ1ש08 60 והן 580008כ 10880 כוללות נקודות עצי- רה גלובליות, אשר עוצרות בכל פעם שביטוי מקבל ערך אמת, או אם משתנה מקבל עוך מסויים או כאשר חלון מקבל הודעה ספיציפית. חוץ מברירת המחדל, שבה אחרי העצירה של התוכנית מוצג חלון מנפה השגיאות, ניתן ב-ם60פ5כ 70880 לאתר נקודת עצירה לרשום בקוב> יומן שורה מסויימת, לאפשר או לחסום נקודות עצירה אחרות (כתוצאה מה- סטטוס לאחר העצירה הנוכחית), או לחבר קצוות בקוד שאינו מושלם. תכונה זו, של חיבור תוך כדי ניפוי שגיאות היא בהחלט מעניינת. נקודות העצירה ב-אג00% 60 מא- פשרות גם לבצע כתיבת קוד תוך כדי ניפוי שגיאות. ניתן גס לשלב בקוד פקו- דות המאפשרות, או חוסמות, נקודות עצירה אחרות. ישנן גם נקודות עצירה בחומרה, אשר אפשריות רק במעבדי 6 ומעלה. לדוגמא, ישנה עצירה כאשר תחום מסויים בזיכרון משתנה או יש חוסר בזיכרון. תוכנת 5800058 70850 תומכת בנקודות עצירה בחומרה בעוד -0008 אופץ אינה תומכת. ב--פכע 880 00% יש אף הרחבה של הנושא הזה ובנקודות העצירה בחומרה ניתן להפעיל התקני קלט/פלט בכל אזור בזיכרון. ניתן גם לאפשר או לחסוס אזורים בזיכרון לק- ריאה או כתיבה, אחרי נקודת עצירה בחומרה. ביצוע התוכנית לאחור ל-0058טמתכ ספאשד יש מספר מסכי הת- בוננות מיוחדים לנתונים וכך מתאפשר גם ניפוי שגיאות לנתונים. חלונות השגחה מאפשרים צפייה בכל סוג של נתוניסם ובהקשת מקש אחד ניתן להסתער על סוג מסויים של נתונים, או מיקום מסויים שלהם, כמו נתונים ההולכים להדפסה. היררכיית האובייקטיס בתוכניתך (עם שפד או עם ++86) ניתנת לצפייה וניתן גם לבקש דוגמא מכל סוג של אובייקט. הדבר הק- רוב ביותר לתכונה זו ב-מ28/1 60 היא, הי- כולת לפתוח ולסגור אובייקטים ומבני נתונים 0 ישואל מאי 1993 אמטת ניפוי השגיאות מורכבים בצורת תרשים ובקווי יסוד. אם אי פעם ביזבות זמן רב בעקיבה ידנית אחרי ביצוע תוכנית, רק כדי להגיע לביצוע מקוס מסויים, אופציית הביצוע לאחור של ףמססטמפת ספאסד קרוב לוודאי תהמם אותך. על ידי תפריט בחלון היסטורית הביצוע, ניתן לאפשר ביצוע לאחור (₪₪78468, כך שאתה יכול לעקוב אחורה אחרי ביצוע הקוד, ברמת קוד המקור או ברמת האסמבלי. ישנן הגבלות מסויימות, כמו למשל, אתה יכול לבצע לאחור רק אחרי שהקוד התבצע בדרך הרגילה, קדימה. אינך יכול לבצע לאחור פקודות מסויי- מות, למשל, פקודות התקני קלט/פלט. עדיין, למרות הגבלות אלו, אפשרות זאת של ביצוע לאחור יכולה להציל חיים. אם כבר קיבלת את הרושם ש- ספאשך 60% תס עושה יותר מ-/ומ/5 60, לא טעית. מחוץ למיפוי של התצוגה התווית לת- צוגה גרפית, 8800655 7850 עושה כל מה ש- 5/1 60 עושה ואף יותר. מאפיינים מיו- חדים אחרים שיש ב-800088מ5כ 70880 הס רשימות היסטוריות של כל שורה שהוכנסה, חי- | גו ם. וצו 1 090 095 * > וז ל 4 0 > 6 4 ב 1 4 ל 06 לופ 8 - 550 85806 0906 הוחו 1 6 בור אוטומטי של תוכניות ולוח. גזיריס (ע01128048) המשמש להעברת סימנים, כתו- בות, שורות ונתונים בין מסכים ותוכניות שו- נות. למרות כל זאת, אינך יכול באמת לבחור בין שנל מנפי השגיאות, מכיוון שסוג העורך שלך מגביל אותך. אולם זהו בהחלט שיקול כאשר הינך מתלבט בין עורך של מיקרוסופט לעורך של בו- רלנד. הן 800088פכ ס8אעד והן שמש 60 בה- חלט מתאימות לניפוי שגיאות ברמת היישום, אולס כאשר תשתמש ב-שומ08/1 60 ייתכן ות- מצא את עצמך נזקק להשלמות מסויימות מכלי ניפוי שגיאות אחרים. אחת האפשרויות לתו- ספת " כזו היא תוכנת 6א6808, של 5 שאמורה לצאת לשוק בימים אלה. כלים ברמת היישום 5 זסן 156075 וא .0 560 שת 1 של תוכנה זו משלבת אפשרויות ני- פוי שגיאות חלונות בזמן אמיתי, עס יכולת רבת עוצמה של ניתוח "שגיאות לאחר המוות" (ציח 01 גת 1515 א ואמ דסוא-ד₪05 בח- בילה אחת. גירסה אחת של המוצר מספקת תמי- כה במבנה השפות של בורלנד (++ 6 גירסאות 3.0 ו-3.1 , טורבו-פסקל ל-5אסטתו\ גירסה 1.5 ), וגל- רסה אחרת של המוצר תומכת במבנה השפות של מיקרוסופט ( 6 ו-++6 גירסאות 7.0. גירסה שלי- שית תומכת ב-6.0 186א ומגוון רחב של תואמי העורך 3.0 עומז0% 60. סימנטק מציעה גס תו- כנת 7150075 זוא ל-05כ ול-05/2. תוכנת 011156075וא אינה מתערבת ומפריעה לתוכנות | אחרות, | שלא כמו פאוך 5ספאז 08 020800058 של בורלנד ו-0/5אזאו 08 שומ1ז/6005 של מיקרוסופט, הרצות בצורה כזאת שהן משתלטות על המערכת. תוכנת ניפוי השגיאות של סימנטק נת- מכת במסך גרפי מדהים של מידע מקו- שר. תוכנית -0סמאם אסואסוא) ספוא אטע סאג אסד שומות את הסטטוס של תוכנית לפני קריסתה. בתוכנה זו יש יכולת ניתוח קריסה העו- לה בהרבה על שתי התוכנות האחרות שהוזכרו. של 008חו/ , על ידי ו , עבור 00%5חו תוכנת גיפוי השגיאות 156078 וטוא מיועדת לבדיקת יישומים. היא יכולה לבדוק ולמצוא שגיאות בתוכניות חלו- נות של 16 סיביות, אולס לא תוכניות של 32 סיביות, תוכניות התקני גרעין או תוכניות וירטואליות להתקנים. בתוכנה זו קיימת אפ- שרות | (פ)א) עבודה על מסמכים רבים המ- אפשרת לראות 16 חלונות שונים של קוד ומידע. במצב הראשוני פתוחים החלונות של שרשרת הפונקציות והקריאות לפונקציות, המידע , מודול העבודה, הפרוצדורה הנוכחית וקוד המקור. שאר החלונות האפשריים ניתנים לפתיחה מיידית על ידי יימקשים חמיסיי. בתוכנה זו ישנן צלמיות עבור 16 פונקציות ניפוי שגיאות נפוצות ולכל חלון נפתח יש תפריט פונקציות משל עצמו, הר- לוונטי למוצג בו. תוכנת ניפוי שגיאות המשתמשת במלואה בח- לונות נמנעת, בדרך כלל, מהחלפה והעברה בזמן העבודה בין אופן עבודה גרפי ואופן עבודה תווי, כאשר האחרון מאפיין בדרך כלל תוכנות ניפוי שגיאות "כבדות". אופציית 601 בתוכנת -זד ושוא " / מנהל מוסד תינוכי! | | ה שב 4 = ז ₪ = הממונה על המחשוב והרכש! - | 0 5 לת מו ב - | בו | חידשוי) ם.זם המכ התשקש מד1 קנה הום מחשב, שיאפשר לך לעבור לדור | הבא ע"י החלפת ה /6.21 בלבד! כך תחסוך כסף רב! קנה מהחברה המובילה במחשוב בתינוך! מחשבי ₪1,716 של "קומפיוטרסטור" מובילים במוסדות הת'וך בכל הארץ מגני הילדים | ועד המכללות והאוניברסיטאות הגדולות. 0 למעלה ממאה ושבעה אלף מחשבי מ ₪1 נמכרו בארץ ב-10 השנים האחרונות. קבל פתוון כולל לצרכי המחשוב שלך! תוכנה, חומרה ותקשורת "תפורות" לצרכי המוסד התינוכי שלך מעמדה בודדת ועד לרשתות של מאות מחשבים. ייעוץ חינם! צוות אנשי החינוך שלנו, המתמחה במחשוב מערכת התזעוך, עומד לרשותך, צלצל 03-5798350 ובקש להתייעץ עם איק' או עם ז'אן-פול. שיוות טכני אמין ומעבדה משוכללת לושותן! | | 4 צלצל והזמן את הפרוספקט | 7% החדש שלנו! 03-5798350 | טש,םת ווסשוטצ משרד ראשי ואולם תצוגה, (קרוב לקניון ר"ג ויש חניה): | רח' הקישון 13 בני-ברק 51203 טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 זא )-1-( 6075 מאפשרת לכווץ את מסך הע- בודה באופן עבודה תווי ולהכניס אליו גם לחצנים לפונקציות נפוצות בניפוי שגיאות. תוספת אחרת הקיימת בתו- כנה זו היא חלון יימרגליי המראה בזמן אמיתי את ההודעות העוברות בין הח- לונות בזמן העבודה(86!א |או, שהוסברו במאמר יייומו של חלון" בגל- ליון הקודם של 8א4021/א 6 יש- ראל ). לתוכנת ניפוי שגיאות זו ישנס גם כמה חסרונות. כאשר תוכניות אחרות ימ- שיכו לרוץ ב-משסתו/ו, התוכנית שלך עלולה להחמיץ ארועים הקורים במ- ערכת. לדוגמא, הודעת כנין (שסא את דג 6אאצפ) הנוצרת בעת נקודת עצירה . בסך הכל, התענוג הגדול בתוכנה זו הינו העבודה המלאה בחלונות. ניתוח לאחר המוות כאשר תוכנית קורסת עקב שגיאת יישום או עקב חריגה אחרת, אופציית ספוא בתוכנת 0 זוא נכנסת לפעולה ויוצרת קוב כואץ (קואנזכ ואמדתסוא-051ק) אשר מכיל רי- שוס מלא של סטטוס התוכנית לפני הקריסה. קובץ זה יכול להכיל גם מסכי חלונות לפני הק- ריסה, מצב גרעין תוכנת משסטתוא לפני הק- ריסה, ההודעות שהועברו ומצב כללי של המ- ערכת. קוב זה מועלה, לאחר הקריסה, לנתח-הקריסות של 1156098/נחא ואז ניתן לע- קוב צעד אחר צעד אחר ביצוע הקוד ולקבל אזהרות לגבי ארועים קריטיים המתרחשים. בצורה כזו ניתן לאתר במהירות את הפקודה המדוייקת, אשר הביאה לארוע הלא צפוי אשר גרס לנפילה, לבדוק האס הפונקציות הנכונות אכן נקראו, האם המידע הרצוי הובא והועבר וכן הלאה. אופציית | שא | גם | מגיבה | לצירוף 5/580>+<611>+<417>, מסיימת את פעו- לת התוכנית המורצת הנוכחית ויוצרת קוב סוא? יזום עבור נפילת התוכנית הזו. אפשרות זאת שימושית במיוחד כאשר תוכנית שהרצת נתקעה ואינה מגיבה ללחצנים שתיכנתת. אז בי- כולתך לייהפיליי אותה ולנתח את הבעיה. בתוכנות 6 ו-++6 ניתן לאגד ספריות מיוחדות של אופציית פ₪!א, ואז ליצור בזמן עבודה אמי- תי של התוכנית קוב נפילה כזה, מבלי להפיל את התוכנית שרצה, וזאת לפי שיקול דעתו של המתכנת. חברת סימנטק מציעה את אופציית ה-סמוא עם רשיון מיוחד, עבור מפתחים, להפיף אותה באתרי ניסוי של התוכנה שלהם במטרה לבדוק את סיבות הנפילות שארעו, אס ארעו, באתר. 0 ישראל מאי 1943 4 +חטס6 1.106 קתוו 3 !1 תמם!1 04פקג! 1001040 אמנות ניפוי השגיאות .164356 4עשי )וו גד 1100 א כו 4 1.1 זלסקזאן תג 464 ה ךר 84/8 5 תג 60860+א0 005 10514 [ 11/0 5 | 218 4קותט)/ו1 10 ה | נו 5 2 19 %קנתס)ח1 11 ק מססת: 1900 1/0 1006 5 מט) )| ₪070:0005 18 קטתת5)ה1 | 213 +ג] 104 אזקו קוו חא פעוץ 6 זאו זא :0 71163760 ג44 מבנה נתונים כאמנות סימן הטיב של תוכנת 1/11!50098טוא הוא צורת ההצגה הגרפית של מבנה הנתונים. כל שעליך לעשות הוא לסמן מבנה נתוניס רצוי בחלון הנ- תונים וללחוץ על<.0181>+<6> כדי לקבל את צורת ההצגה הגרפית של הנתוניס. צורת הצגת נתוניס מעולה זו מאפשרת לאתר שגיאות, בק- לות, יחסית מעיון בנתונים. תוכנית הכתובה ב-++6 מבוססת בדרך כלל על מסגרת עבודה עס הירככיה עשירה ומורכבת. לעיתים די קשה לקבוע היכן נתון מסויים, או משתנה, נקבע או הוגדר. ב-80078צ ושוא , ניתן להציג את ההיררכיה ובחלונות אחרים לה- תמקד בפרוצדורה מסויימת או במשתנים המו- גדרים בה. תוכנת 01/150075וא נותנת לך את החופש לצפות ולעקוב אחר הנתונים המ- תעדכנים, תוך כדי ביצוע הקוד בשלבים. אפ- שרות זו שימושית עבור תוכניות פשוטות של עידכון נתונים, והכרחית לתוכניות מסובכות הממיינות מספר סוגי נתונים ומעדכנות אותס במקביל. כלים ברמת המערכת ו 0 הפרעות הינן חלק יומיומי מחיינו. אם טלפון מצלצל - אתה עונה לו, אם השעון המעורר מצ- פצף - אתה מתעורר (לפחות זמנית) ואם ילדך צורח - אתה רף לראות מה קרה לו. באותו אופן, המחשב שלך קורס בתגובה לה- פרעות בלתי צפויות מכיוון התוכנה, או עקב איתותים מכיוון החומרה. כאשר ה-6ק שלך מקבל פסיקה, הוא מגיב על ידי הרצת רוטינה, אשר מבצעת פעולה מתאימה בהתאם לסוג הפ- סיקה. רוטינות אלו נקראות רוטינות שירותי | 03080 : 88 ו(10 - 6קטייז6+מ1 1 10 סטמ 507% תס 1009 55? 000002 אססון 0 +6ווץ 5 ?6!מהטסתסת 05106 15 :10610 6תסס6ת בוו פסיקה (-₪00 מסן/558 דקנותפפדא מא או מטפלי פסיקות (פחם ]סא 11 דקטתפמזאז) וכמו כל התוכניות אחרות, גם תוכניות אלו זקו- קות לניפוי שגיאות. ניפוי שגיאות בתוכניות שירותי פסיקה יכול לצרוך זמן רב ולתסכל ביותר. תו- כנת דק6אדא של 546%א8א16 יכו- לה בהחלט לעזור. תוכנה זו יושבת בזי- כרון הראשי כ-758 ותופסת כ-א 36. היא מצטיינת בניפוי שגיאות בפסיקות ובמציאת אי תאימות פרמטרים, כאשר פסיקות או רוטינות נקראות. לתוכנה זו יש תפריטים ייקופציסיי ( 5טאמוא קט קסק ) אשר מופיעים כאשר הינך לוח על יימקש חסיי ואז הינך יכול להתבונן בפסיקות שונות שה- תבקשו, להציג את מפת הזיכרון, להציג את בסיס הנתונים של פונקציית הפסיקה, להעלות את תוכנית מנפה השגיאות של [ַ6אדא] ועוד. אין מסכי עזרה בתוכנית זו, אולס מצורפת חו- ברת הסבר למשתמשים אשר קרוב לוודאי תענה על כל שאלותיך. אין אפשרות לבצע עקי- בה או צעד יחיד אולס בכוונת החברה להוציא בקרוב גירסה כזאת. עצירת פסיקות אחרי שבחרת באיזו פסיקה הינך מתמקד ומ- תבונן, הינך יכול להגביל את העצירה לפו- נקציות מסוימות בפסיקה או לתתי-פונקציות של הפסיקה הנדונה. לדוגמא, זַ6אדא1 יכולה לעצור את כל הקריאות לפסיקה 218 ( פסיקת 5 ), לאחר מכן לצמצס את העצירה לכל הק- ריאות לפסיקה 214 לפונקציה 441 או לכל הק- ריאות לפסיקה ‏ 2184 לפונקציה | !] 44 לתת-פונקציה 088. כאשר תוכנית או ארוע כלשהו במערך החומרה קורא לפסיקה שנבחרה, תוכנית דק6אדא יכו- לה להגיב בשלושה אופנים שונים לפי בחירת המשתמש - יומן, משגיח או מלכודת. באופן יומן (1.00), תוכנת דק6אדא1 מוסיפה שורת רל- שוס ביומן שהוא קוב טקסט ]4561. כל שורה כוו יכולה להירשס בצורה קצרה (מצומצמת) או רחבה (מפורטת). בצורה הקצרה, המצומצמת, קאז פשוט רושמת את הקריאות כפי שהן קרו. בצורה הרחבה, המפורטת, זַק6אדאן מו- סיפה את תוכן וסטטוס האוגרים בזיכרון ואם רוצים, גם את מצב הזיכרון באזור האוגריס. באופן משגיח (8סדואסוא), תוכנית זק6אזאז מציגה את ארבעת הקריאות האחרונות בצורת כרטיס עבודה בתחתית המסך. באופן פעולה מלכודת (18), תוכנית 1ק6מדאז מפעילה את מנפה השגיאות כאשר נקראת הפסיקה הנדונה. מנפה השגיאות, מכיל את הפונקציות הנפוצות, כל הספברות השלמה על 6 005 וקוט [-- למחשבים האישיים 51] - 52 זה/דא 6 ואמ ותואמיהם רשימת ספרי ה-₪6 של הוצאת ₪.)פוקצס (חשנם = ₪ ספר הפקודות של 6 0005 (59 ש"ח). ₪ המדריך לתקשורת באמצעות מודם (39 ש"ח) ₪ ספר הפקודות של 3.1/3.0 5;שסשחו// (49 ש"ח) ₪ המדריך השלם ל- /] 685 (89 ש"ח) ₪ ספר הפקודות של 5 05 35 ש"ח) ₪ מדריך קניות למחשב האישי 0/1993 מגזין (69 ש"ח) ₪ ספר הפקודות של ז6 וח ווח 60 ה0+ז0ס/ (25 ש"ח) ₪ המדריך הקצר לקניית מחשב אישי וציוד היקפי (33 ש"ח) ₪ ספר הפקודות של 08516 (39 ש"ח) ₪ מדריך פוקוס-מחשבים לתוכנות חופשיות מס" 1 (53 ש"ח) ₪ התחל ורוץ עם 5 205 (29 ש"ח) ₪ מדריך פוקוס-מחשבים מס' 2 לאנטי-וירוס (33 ש"ח) ₪ התחל ורוץ עם מעבד התמלילים דש 07 (55 ש"ח) ₪ נבחרת 70 תוכנות חופשיות (49 ש"ח) ₪ התחל ורוץ עם +166ז006זסש1 (59 ש"ח) 6₪ 005 שימושים מתקדמים (45 ש"ח) ₪ המדריך השלם לניהול הדיסק הקשיח (69 ש"ח) ₪ מדריך נורטון למחשב האישי ₪ המדריך למחשב האישי ₪6 181 ותואמיר (55 ש"ח) טל. 03-773898 (13:00-09:00) להזמנות בדואר: ת"ד 865 ר"ג, 52108 הפקו סמחשנים | מודבופון... ("8 4 ו 00 תוכן הזיכרון, סטטוס האוגרים, השוואה אפ- שרית בין אזורים בזיכרון, וכן אפשרות לקרוא לפסיקה אחרת מזו שעובדים עליה. ניתן גס לה- עלות לזיכרון ולהריץ תוכנית נוספת המאפשרת לך לבדוק מה קרה עקב הפסיקה או הקריאה לפני החזרה לתוכנית הקוראת. בסיס נתונים לפסיקות אדא מכילה בסיס נתונים עם למעלה מ-1000 פונקציות פסיקה הנפוצות ב-8105, בק- בצי משמזאד8, ב-05כ, ב-8]05דשא וברשת התקשורת של נובל. בסיס הנתונים מכיל את מספר הפסיקה, הפונקציה, תתי הפונקציה ותי- אור. התוכנית גס מודיעה אם 7ק6דא1 צריכה לפנות דבריס מהזיכרון בקריאה לפסיקה זו ורו- שמת את מצב האוגרים אשר צריך להיות בק- ריאה או בסיוס הפסיקה. דא גס מפרשת את רשימות היומן שהו- זכרו קודם ומזהה פסיקות המופיעות בבסיס הנתונים שלה. הינך יכול גם להעלות את בסיס הנתוניס לזיכרון ולסרוק אותו עם תפריטי ה-677אדאז - במקום לנסות ולהיזכר בכל פעס מה אומרת הפסיקה שלפניך ומה היא עושה. בסיס הנתונים הזה דורש תוספת של א50 בה- רחבת הזיכרון או בזיכרון הראשי הרגיל. ל-זק0 זא יש מתג נקודת עצירה הממוקם בחריץ ההרחבות (61.07) והמאפשר לך להחיות את תוכנית ה-7ק180א1, גס לאחר קריסה של התוכנית שעבדת עליה. אופציה זו כרוכה בתו- ספת מחיר. המפסק למעשה מייצר פסיקה שלא ניתנת | למיסוך | ( 48%]5א5ג/אאסא דקט תת דאז) וכך הינך יכול לחקור את הציכרון ומה שגרס לנפילה לפני שאתה מאתחל את המ- חשב בכדי לחזור לעבודה סדירה. האופציה הזו שימושית במיוחד כאשר המחשב קרס בצורה כזו שאין תגובה למקלדת (די שכיח בעבודה עם פסיקות). מספר מגבלות הפגם המרכזי ב-1ק0אזאז הינו אי הי- כולת לעקוב אחר ביצוע הפסיקה בזמן אמיתי וצעד אחר צעד. אינך יכול לה- תבונן כיצד מבוצעת שורה - שורה או פקודה - פקודה ברוטינת הפסיקה. הינך יכול רק לעצור ולהתבונן כאשר הפסיקה מועלית, לפני הרצתה, | או לאחר גמר פעולתה. יתרה מזאת, קאז מאפשרת רק עצירה של פסי- קה אחת כל פעם ואינך יכול, לדוגמא, לצפות בפסיקה 211, פונקציה 408 (פונקצית כתיבה לקובץ ב-205 ) יחד עם צפיה בפסיקה 1311 (כתיבה לדיסק 2900700000 6-ב ב 0 ישראל מאי 19931 אמנות ניפוי השגיאות. ב-8105). יש לציין גם כי דקסאדא1 גירסה 1.1 דורשת כרטיס מסך 64/ לשם הצגת המסכים ושורות הסטטוס של דק6א דא במצב הנוכחי, דק6אדאז הינה כלי שימושי לני- פוי שגיאות ברוטינות פסיקה. כאשר תווסף גם האפשרות לעקיבה ולעבודה בצעד אחר צעד, כלי וה יהפך קרוב לוודאי לסטנדרטי בכלי הע- בודה של מתכנתים. 0 ץתהקומס-) 650006 6ורך הצעד הראשון בהתקנת 156079/5%אמק הינו הסרת המעבד המרכזי שלך. עצס המחשבה על כך מהבהבת באדום אפילו אצל מתכנתים המ- תמצאיס היטב בחומרה. אולם, אם ברצונך לנ- פות שגיאות בתוכניות רגישות לזמן, מן הסתם תקח את הסיכון. רכיבי החומרה של |א15605/8אםק, | גירסה 1 הס תושבת מיוחדת למעבד המרכזי ולוח המשמש למטרות עקיבה, שיש בו מפסק עצירה המאפשר לך לייצר פסיקה בלתי ניתנת למיסוך (דקטתתמדאן מ 1םג א5ה/!אאסא - זאא) ול- העלות את 2881560078 בכל זמן, אפילו אס התוכנית שלך תקועה וכל הפסיקות לא מאו- פשרות. התושבת המיוחדת למעבד המרכזי מכונה 0 ומתחברת ישירות לתוך לוח האס של ה-26 שלך במקום המעבד המרכפי , שנשלף החוצה. את המעבד המרכזי שהוצא תוקעים חזרה לשקע המיועד לכך ב-02ת ואז הוא כבר מחובר ללוח העקיבה דרך כבל. שינויי חומרה אלו מאפשרים לתוכנת ה-288150078 להשגיח ישירות על פעולות המעבד המרכזי ולנתב את יומן הארועים ללוח העקיבה. שם ניתן לשחזר את התהליכים והארועיס ולבחון אותם. פונקציית חומרה חשובה נוספת שיש בתוכנה זו הינה העברת חישובי ניפוי השגיאות, מהמעבד המרכזי של ה-0 ללוח העקיבה שנוסף. מאפיין 9|5) 6זס)8ז0כע6! ]0 11%[ ששס| =/ וו /. +ו119 זסקקם */ /- 116 3% -/ ) (זשתְקָם = 1ג8]) 116 * (5.8/9.8) < 0615185 --------------== (6סך7) 80.08% %781: 18 זה הוא המאפשר לך לנפות שגיאות בתוכניות הרגישות לזמן, המשתמשות בדרך כלל בצורה מסיבית בפסיקות ובתשדורות, כמו למשל תו- כניות תקשורת. מכיוון שהמעבד המרכזי לא מקדיש מומנו לניפוי השגיאות, התוכנית שאו- תה בוחנים יכולה להשתמש בכל עוצמת המ- חשב ולהראות את מהירותה כנדרש מתוכניות מהסוג הזה. אם תוכנית התלויה בזמניס וצ- ריכה להוכיח מהירות, כמו תוכנית תקשורת לדוגמא, היתה נבחנת עם מנפה שגיאות בתו- כנה בלבד, לא ניתן היה לדעת את מהירותה האמיתית ואת ביצועיה, מכיוון שהייתה מו- אטת מאוד עקב הצורך של המעבד המרכזי לה- קדיש ממחזורי השעון שלו לתוכנת ניפוי הש- גיאות. שווה את המאמ תוכנת 258150078 תומכת בנקודות עצירה בע- זרת האוגריס של מעבדי 80386/486. ניתן בא- מצעותה לתת נקודות עצירה בחומרה לתוכנות זמן אמיתי וכן לשמור נתונים מכתובות מסויל- מות ומאזורים מסויימים. בתוכנה חלונות. לנ- תוניס, לקוד, לשעוני מדידה שונים, לאוגריס ולמחסנית. חלון האוגרים, מגביר את יעילות ני- פוי השגיאות על ידי סימון והבלטת האוגרים אשר שונו על ידי הפעולה או ההוראה הנוכחית. חלון עקיבה נוסף מציג את הנתיב שלקחת בתו- כניתך כאשר קבעת נקודות עצירה וביצעת פקו- דות עקיבה למיניהן. חלון זה וחלון המחסנית עוזרים לך לזכור, איך הגעת להיכן שאתה נמצא ברגע מסויים, ומאפשרים לך לחזור או לא לח- זור למצב זה בעתיד. ניתן גם להגדיר חלונות שיציגו באופן קבוע אזוריס מהזיכרון, לפי הג- דרת המתכנת. את תוכנת ה-25₪150078 היושבת. בזיכרון כ-175% ניתן להעלות בשלמותה לתוך הרחבת הזיכרון אס תוכנת ניהול הזיכרון שלך תומכת ב-15אק (צחסואםוא 5/5608 ד והטס אסזד 06 8), למשל אג/א386, | גירסה 1 או מתקדמת יותר של אג/!אפט₪1, או גי- רסה 2.2 או מתקדמת יותר של -זפא [אססא. כאשר התוכנה עולה להרחבת הזיכרון היא מוגנת מכתיבה עליה ואז אין חשש שהתוכניות שהמתכנת כותב, יפגעו בה על ידי כתיבה עליה. 684ז00ו ]10‏ %0]3בשָ ]8:5‏ |41:26064] עש:3:7] קו2:96] [ןשוד:1] באשתית-ן|ה 0 7 068 16/09 67/46 27 97 60-62 90 68 18 58 16 88 55 2777:9100 בתוכנה זו יש קוב הנקרא 5צ1040.5 המעלה את 88156075 יחד עס -א60 58 ואז למעשה התוכנה שולטת על המערכת וניתן לנפות שגיאות בתו- כניות התקני חומרה. בתוכנה יש גס אפשרות הנקראת 18, בה מיוצר קוב תווים המכיל את כל המשתנים בתו- כנית והיכן הס ממוקמים בזיכרון. אפ- עברית מבית כיוון מחשבים 0 4 / / [ , + 9 ג" | = 4 ש . / רכ) ת!כן/ת ארהיאות כתכיזה %חת בונוס חינם !!!1 וסא-6 עם 250 פונטים 12,000 איורים ממוחשבים 607 60 6] ורפית א%/4ם, חר אלרכת ארפיאה 37'1/ ורמים, (ית] ְהסִיק ליאה כא0% הכ ]אמות גרפיות * א,]/ הזכ 6 פ/שים, כשןג1ית /אכרית קורל דרו עושה הכל. * ו 7/ ות איאריי * 0/0094 ארהיאים. עכשיו בגרסה חדשה * 40/כ גְרִפִים. /תאון/ת * 006 א//9 00 ומשופרת עד לבלי הכר. * נָרְפִי לא/ר/ת, 9 (ק/ר/ת /2/8- * ספָריית. תא/ן/ת /0א4. ארקיאה כל מה שאתה זקוק לו * כניית רפיש 0/00ה /קה נמצא בחבילת תכנה אחת. עכשיו אין צורך לקנות מספר חבילות תוכנה שונות על מנת ליצור גרפיקה, גרפים, פרזנטציות ועיבוד תמונה וזאת כי קורל דרו עושה הכל בשבילך בחבילה רבת עוצמה שטרם נוצרה כיום לתחום הפי.סי. כל זאת עם העברית של כיוון מחשבים אשר פיתחה את גרסת החלונות לעברית ומפתחת כיום את מעבד התמלילים החדש "דגשי' לסביבת חלונות. * תאיאות 91% 6094// //ר, /9/8 /8/?-- ו זו םדק %יכ/ר תא/ן/ת אא/תסכ (ית] ]6 ות כתא!(ה הכ * כ תוק רכי א/3אה * 7079 רכים. א0 ןיע * אארכת 0/0/00 כ3כא /00/ר 21 * הכ)י 1079 1/8/01 כתא/ה * סר/ק תא/(ה, ה46ר ייוסה כת/כות 60 50 ןויות א( %מר סקסים, סיקוסיות (הקר אהאתסכ * יכו קכנים ]גת אהת/כןי/ת החרות * אכחר 6(יא3/ת א/כן/ת כ א0רה * ]| רז 16 רקזים. * אס0ר רכ 6/ תא/ןות 391 בנוסף 40 אד ז00, ו-416 05 זט 60 גמשות, מקצועיות, עוצמה זה קורל דרו של כיוון ו סוכנים: > פלרון בע"מ, רח' גבעת שאול 24 י-ם טל. 525181, 557420, 02-3579022 = דסקטופ בע"מ, רח' מחזיר 5 ת"א טל. 057440591 > קומפיובית, רח' הלל 5 ירושלים טל. 027242255 * קומפיוטרלנד מ רשה: פיץ מו כיוון מחשבים בע"מ טל. 04-514214, 0375573986 ,02-2594972 ת.ד. 53063 ירושלים 93420 2 טלפון: 027733941 פקס: 027733938 | ו 8 060 שרות אחרת הנקראת אטא מאפשרת להעלות תוכניות ולהריצן מתוך ה-186075אאק. אף על פי שמקשי הפונקציות יכולים להיות מתוכנתים בצורה כזו, שיתאמו למקשי הפו- נקציות של תוכנת /5ז/6028, ההחלפה אינה חסרת פגמים. מקש ה-3 לא מעביר בין המ- סכים השונים אלא צריך עדיין להשתמש בפ- קודות יי4ש","פט", "פטיי. כמו כן, אינך יכול לה- צביע על הוראה מסויימת ולהשתמש במקש ₪7 למציאתה בקוד, כמו בתוכנת 605/15 של מיקרוסופט. לתוכנת ₪150078פק יש מסכי עזרה טובים בזמן אמיתי והתוכנה מלווה בכרטיס מציאה מהירה ומדריך מקיף ומלא. החברה תומכת תמיכה טכנית מלאה מעולה ללא כל תשלום נוסף דרך הטלפון וה-888. אחד הדבריס המרשימים ביותר בחבילה זו הינו חומרת העקיבה, הכוללת 16% של זיכרון עק- בות (780₪) בו מאוסנים כל הארועים שה- תרחשו בסביבת המעבד המרכזי, בקבוצות של 0 סיביות לארוע. כאשר משתמשים בעקיבה ביחד עם נקודות העצירה בחומרה ניתן לעלות על ארועים שקרו לפני ואחרי מיקוס נקודת הע- |-0116 6370 60536 | 8%-6110 5 57-0082 1?-0600 531-0006 | 5 3-8110 25-6116 53:0116 603-0821 ]7:8508 0 4 ] 5/2 2/7 6 + 4 05 2 72 | %16נך 1]6] 905 1 בשלט) 15 את 66 15 תשמטם 1 005 2| סשהטם 1 6 גםחכ6 15 פשתא המור צירה. ניתן לבחון באמצעות כלי רב עוצמה זה קוד עמוס בפסיקות רבות, שחיוני לראות מה קורה בין פסיקה לפסיקה. באמצעות כלי וה אינך צריך לעצור, או להפריע כלל לפסיקות, שכן לוח העקיבה רושס כל מה שארע במערכת. המידע באוגר העקיבה :כול להיות מוצג באופן ייסידרתייי ואז הוא מראה את הנתונים שעברו בזמן המחזורים של המעבד המרכזי, או באופן ייבלתי מורכביי, ואז רואים את הצורה שלפני הרכבת הקוד המלא, או באופן ייעקיבהיי, שהוא שילוב של שני הקודמים. האופן הסידרתי מציג את הכתובת, הנתונים, סוג הארוע שהתרחש במעבד המרכזי, מספר מחזורי המעבד המרכזי מאז הרישום האחרון של ארוע בלוח העקיבה ואת מספר הארוע. שני הנתוניסם האחרונים שהוזכרו, המתייחסים לספירה, נחוצים כאשר 6 ישואל מאי 1993 אמנות ניפוי השגיאות רוציס לנתח את הזמן שלקח להביא פקודה או לבצע אותה מבחינת מחזורי מעבד או מחזורי שעון או, כאשר רוצים לבדוק זמני גישה לזיכרון או לרכיבי קלט/פלט. אם הינך מציג את נתוני העקיבה בחלקו הע- ליון של המסך, ניתן להקיש "*" ואז ליד כל ארוע שיוצג על המסך יירשס כמה מחזורי מעבד עברו מאז הארוע הקודם, כלומר כמה זמן ארך הארוע הנוכחי. ניתן על ידי הקשת 'י*יי להחליף בין המסכים ולהראות את הפקודות בקוד, שלא בוצעו עקב קפיצות או חזרה מוקדמת מדי (או לא מוקדמת די) לרוטינה הקוראת. 2 ל -1800008/ ניתן לרכוש תוכנת 881550078/32ק גירסה 5.30 לשם עבודה עם א.3 פאסשתו/, תמורת 5395 (בארהייב). זה מוצר תוכנה בלבד, ללא תוספות חומרה, אולס עד סוף המחצית הראשונה של 93 אמורה לצאת הגירסה המתקדמת יותר עם תו- ספות חומרה. גירסה זו שונה מהגירסה הקו- דמת, המיועדת ל-205, בכך שיש להריץ את 072 על 2058 כמארח ובמקביל לה- ריץ את 8 05 500]אטק 5וספא. תוכנת 101₪א0/80ק1560מק רצה ב-5אסנתו כהתקן וירטואלי (פאצ), | המקושר עם 072 בעזרת קשר טורי. מוצר זה מאפשר לך לנפות שגיאות בתוכניות התקנים ב-5אס6תו/ , תוכניות 5שס6תו/ הרצות ב-205 מתוך 5שסתו/ו ותוכניות %.3 5שסתו/ . בהתחשב בכך שתוכנה זו חוסכת את רכישת האמולטור (1.4108טואם 6600-ו - 166) העולה בדרך כלל פי עשר, תוכנת /186095ספק אם עם תוספות החומרה שלה יכולה להיות הכלי הטוב ביותר והמשתלם ביותר לניפוי שגי- אות, בתוכניות הרגישות לזמן, או העמוסות פסיקות ופניות. היכולת לתפוס ארועי מעבד מרכזי ולהראות את הפעילות מכל הכיוונים במ- ערכת, יכולה לחסוך זמן רב ולהציל משרות, כאשר הפיתוח לחוץ בזמן. 018 ר-6וא-טא כמו תוכנת 88150078ק , תוכנת 807-108 גי- רסה 2.5 היא תוכנת ניפוי שגיאות ברמת המ- ערכת, אשר משגיחה על החומרה בזמן שה- תוכנית שכתבת מתבצעת. אולם, שלא כמו 860 , תוכנת 501-108 מסוגלת לה- ראות את קסמיה מבלי להזדקק להרחבות חו- מרה - וזה כמובן הופך אותה לפתרון זול בה- רבה. תוכנה זו משתמשת ב- פמד6מדספק םסוא במעבדי 80386/486 בכדי לחקות בצורה וירטואלית את סביבת ה-2058, ללא שימוש ב-05ק. כלומר, התוכנה לוכדת ומאתרת את כל הפעילויות במערכת, כולל פסיקות, ושולחת אותן ליעדיהן המקוריים. אף על פי כן, מכיוון שמדובר ב-5091-165 כלומר אמולציה בתוכנה, התוכנה גוזלת זמן ומחזורי מעבד מרכזי ואז לל- תכן כי לא תוכל לנפות שגיאות באופן מלא בתוכניות רגישות לזמן, כמו שניתן לעשות בתו- כנת 150078חחק. הבדל אחר בין תוכנת 500105 לבין 180075תמק הינו ש-5077-108, כאמור, אינה משתמשת כלל בשרותי ה-05 או ה-8105 ולכן אינה חולקת, או מתנגשת בשרותים אלו, עם התוכנית שאותה היא בודקת. זהו יתרון חשוב משוס שקשה לנפות שגיאות בתוכנית המ- שתלטת על פסיקות המקלדת, עם מנפה שגיאות מסורתי, משום שגם תוכנת ניפוי השגיאות זקו- קה לעבודתה לפסיקות מקלדת. עם תוכנת 50-05 הינך יכול לבדוק תוכניות התקנים, רוטינות שירותי פסיקה ותוכניות האמורות לע- בוד בסביבת ה-205 וה-8105. מציאות לכאורה מכיוון שתוכנת 501-105 היא הראשונה הנו- קטת בגישה של חיקוי כל התהליך בצורה וי- רטואלית, היא מתהדרת ביכולות מיוחדות. ניתן לשלב נקודות עצירה בפסיקות, בקריאות לזי- כרון ובקריאות לרכיבי קלט/פלט. 5071-105 מגינה על איזור הזיכרון שלה מלהיכתב על ידי תוכניות אחרות. ביכולתך גם ללכוד את כל הפ- קודות העוברות, לשים אותן באוגר עקיבה ושס לבדוק בסימולציה מה יקרה עם הרצתן במ- ערכת, לפני ההרצה האמיתית. אופציית הסי- מולציה שימושית, למשל, כאשר תוכנית תועה מבצעת פקודת אסמבלר 611, שמשמעותה ניקוי כל הפסיקות ואז נכנסת ללולאה אין סופית בצורה שלא ניתן לתת פסיקה לעצירתה. אז ניתן להפעיל את 501-105 עם יימקש חסיי ול- תקן את הבעיה. את נקודות העצירה ב- -ז507 8 ניתן להפעיל גם בזיכרון ה-ואסא וגם בזי- כרון ה-וא/8, הודות לשימוש שעושה התוכנה באוגרי ניפוי השגיאות של 80386/486. אחד האספקטים רבי העוצמה של תוכנה זו הינו היכולת לנפות שגיאות בתוכניות התקנים, אשר | מועלות | בדרך | כלל | מקוב ה-60%10.5%5, עם איתחול המערכת. פקודת גוא מראה לך היכן הועלו כל ההתקנים וכל התוכניות שיושבות בזיכרון הראשי. ניתן, על ידי שימוש בפקודת גא ומציאת כתובת הס- גמנט ביחד עס ההיסט הרצוי, לאתר ולשתול נקודות עצירה במהלך ביצוע קוד של תוכנית התקנים. כיצד הינך יכול לנפות שגיאות ברוטינת התקן, העולה לזיכרון עוד לפני שהמחשב מסיים את רשווסוו כשוווסוו כ;טוו10] (:₪]₪00 80802 | ( + 01%7446 2 >-04%7606 68 (61699'0729/19)50/ :04 '6219ק סוסא-/1 :96867 17 01 ו ₪ו0/6שוו0 ,6 :וא 605 )060 צוהו 06 6ו6, טזואהו ).סו 6 ש > [וחוהו6ו :100 ₪606 6 7/7 | ואו :אא 0:66 1וו60/6 > ו ה חווט !6:61 91 007 0ף! ₪6 אואונ 6 - ואוו ווזוו ]וסוט שו והוסא ופא 24 00 סא ₪160 5 .. /ו0ז,1/ו0 -זה/6/0/0 אש ₪160₪ 6 ' % ן 6/0 46 סז ₪160 6 ' == 1-6 א אטטהב1ואפ (ו96ל) ר0 | ₪,,חם (:86?) וו \. 4 ) ₪8 השאש "₪0 | 7 וט שםום | > | /| | - שוח שו: |וא 6 - כ,1011%2! 0% ו סרפס | ר )ו 7 , 2 1 בעוד שתוכנות ניפוי שגיאות ברמת היישום מוגבלות להשגחה ברמת הסמלים, תוכנות ניפוי שגיאות ברמת המערכת יכולות לבקר את פעולות החומרה, המתבצעות במחשב בזמן הרצת התוכנית ולפיכך יכולות לנתח טוגיסם שונים לגמרי של שגיאות. 0 0 ישוראל מאי 1993 האיתחול! אין בעיה. אם הינך מנפה שגיאות בתוכנית בפעס הראשונה, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לשים פקודת 3 זַא בקוד התוכנית, כדי להפעיל ממנה את 8077-105. שיטה אחרת היא, כאמור, לשלב נקודת עצירה בקוד, כך שניתן יהיה להעלות באמצעות יימקש חסיי את 501-108 תוך כדי האיתחול ואז לה- שתמש בפקודת 8007 5ס0[-5097 פקודה זו מבצעת איתחול מערכת, אולס מעלה קודם כל את 501-105 . תכונה נהדרת זו מאפשרת לך לשלוט ולבדוק תוכניות האמורות לעלות עם איתחול המערכת באמצעות 8ס-5077. ממשק גמיש 50-68 הינה תוכנת ניפוי שגיאות השוכנת בזיכרון הראשי, הרגיל או המורחב. אס אתה מעלה את 501-108 כהתקן, באמצעות פקודת =10/תכ בקובף 5צ16.5א00, היא יכולה לה- תקיים יחד עם מנהלי זיכרון אחרים היושבים בזיכרון המורחב, כמו למשל 5צ5.ואםואוזז, וע- דיין לשמור מקום בזיכרון המורחב לאוגרי הע- קיבה ולצרכי תוכנית ניפוי השגיאות. בכל אופן, 0-5 אינה יכולה להתקיים יחד עס תוכנת אמנות ניפוי השגיאות. --- ניהול זיכרון מורחב (תוכנה מיוחדת המגיעה בדרך כלל עס הרחבות הזיכרון). תוכניות מועלות לזיכרון למטרת ניפוי שגיאות בעזרת מאם.תכ1, שהוא ישוס המסופק עס %8. אם בקובץ ה-פאם המועלה יש מידע התואם פורמטים של 08/15 00, או של 6008טמכ-0פתטד, אז הנתוניסם התויים וקוד המקור ייראו גם ב 5071-165. על ידי לחיצה על יימקש תסיי יעלה מסך ה-501-108. גודל החלונות והתפריטים ניתן לשינוי וכיוונון וניתן להעלות, גם לפי רצון המ- שתמש, תתי-חלונות של תוכן וסטטוס האו- גרים, קוד התוכנית, הנתוניס וההוראות. המידע בחלון הנתוניס מעודכן בזמן אמיתי. זה שימושי אם הינך עובד על תוכנית התקן וברצונך לראות את המצב של אזור כלשהו בזיכרון שאיתו אתה עובד. ניתן גס לעבוד עם שני מסכים במקביל ולהציג בכל אחד מהם דברים שונים, כמו למשל, באחד להריץ את התוכנית ובשני, בעזרת 0-8 לראות את התוצאות והמשמעויות. ניתן, כמובן, גם להדפיס או לשלוח לקובץ את כל אחד מהמצבים. 68 יכולה לעבוד עם תוכנת ניפוי שגי- אות 025וא-541א, כמו למשל, דז50סףשוזוא מז 60 לחלונות, כאשר בחלון של -6008 וז ניתן להעלות את 507-105 עם יימקש חסיי ולהגדיר נקודות עצירה בעזרתה. פקודת 410% ב-5071-108 מציינת שכאשר מופעלת נקודת העצירה בתוכנית, תופעל אומז/608 מתוך 501-108 . תכונה זו מאפשרת להשלים ולאחד בין תכונות ואפשרויות בשני סוגים שו- ניס של מנפי שגיאות ולקבל בסופו של דבר כלי חזק יותר. ב-501-105 תחביר הפקודות הוא פשוט ונוח. כאשר הינך נותן פקודה, התוכנה מציינת בת- חתית המסך את התחביר הנכון שלה וה- אפשרויות. אס ברצונך לקבל עוד פרטים או עזרה, עומדים לרשותך בזמן אמיתי מסכי עזרה וכן כרטיס עזרה וכיוון מהיר. המדריך למ- שתמש מסביר ביסודיות ובאריכות את עקרונות הפעולה של ייהמכונה הוירטואלית'" הזאת וכי- צד הס באים לידי ביטוי ב-5071-108. 0 בגירסה זו קיימים אותס כלים כמו בגירסה ל-05 והיא מיועדת ל-א.3 פסשתוץץ. ניתן לנ- פות שגיאות ביישומי משסותו/ו, תוכניות הת- קנים ב-מוסנתו, תוכניות חלונות של 32 סי- ביות ותוכניות 205 במסגרת תיבת 205 ב-5שס6תוץ. כמו כן ניתן לצפות במפת הזיכרון של מוסשתוּ/ ומבני נתונים שמורים ב-5אס6תוא כמו דס], 607 וטבלאות הדפים. כאשר לוקחים בחשבון | את המורכבות | והאפשרולות ב-605חו/, = יחד עם התכונות הרבות של /501-105, מתקבלת תמונת מצב מרשימה אפילו יותר מזו שהתקבלה ב-05. ל-801-105 כלים טובים לניפוי שגיאות, ברמת המערכת ובמחיר סביר בהחלט. אם אינך עובד על תוכניות רגישות לזמן, אשר דורשות הת- ערבות חומרה, 501-108 תספק את כל צרכיך ברמת המערכת. כלי ניתוח 0-0 5מנמ/מ/-/ טא כאשר מנפים שגיאות גישה לזכרון שתוכניות 6 נגועות בהן, תוכנת 58א058-6360א800 נותנת גישה שונה מאשר כלי הניתוח האחרים שאנו מציגים כאן. יותר מאשר החדרת קוד מקור, או החלפת הפונקציות ברוטינות המתייחסות לזיכרון, ‏ החבילה משתמשת בארגון. זיכרון בדפים ובמאפייניס נוספים של 80386/486 וכן במידע לניפוי שגיאות הנוצר על ידי העורך ב-6, ב-++6 או באסמבלר. אס הינך זקוק ליכולת נוספת לניפוי שגיאות בקוד שכתבת, ניתן לאחד את 5%8א05-0880א300 עם 5007-05 , שנסקרה קודם, שניהם של | .₪6א-טא ו מכיוון שהתוכנה רצה ב-פססוא סמד66ד0אץ, היא אינה תואמת תוכנות אחרות שרצות גס ב-פססוא כ₪075075ק, כמו פאסאפט של מיקרוסופט או 05/2. התוכנה תואמת כמובן עם 205 ( שאינו עובד ב-פפסוא פמד6מדסאץק) ועס רוב מנהלי הזיכרון, כמו 386-|אמ/חת 6 |א]את0, 386 אגא ועוד. כיום מפותחת גירסה של ד58א5-680א50 אשר תעבוד עם פשסטתג/. גישה לזיכרון תוכנת 805-0856858 מוהה כמעט כל סוג של טעות בפניה לזיכרון, כולל הקצאות לא נכונות | של אזורים בזיכרון, | כתיבות על מחסניות ואזורים אסורים, חוסר בזיכרון ומצביעים לא נכוניס. התוכנה גם תסמן כאשר יווצרו מקרים יוצאיס מהכלל במעבד, כמו ביצוע הקוד מחוץ לתוכנית או עירוב בין יישומים (לדוגמא כאשר 758 מתעגש עם אפשזתס-ס/פס). תוכנה זו אינה דורשת שינויי קוד מקור, או קישור (אא1) מחדש של הקוד עם ספריות אחרות ומיוחדות. למרות זאת, התוכנה כן טכבודורִ'י (יר בצ"סי בית אקרשטיין רח' מדינת היה הרצליה 46103 טל': 6--052 פקס. 0-08 ודים 103 6980816 0 7 0 5 ו 4 ו .6 !החד ו 0 לי % דורשת הידור (ט.חקוא60) מחדש של התוכנית, עם אפשרויות ניפוי השגיאות שאופשרו ועליך גם לייצר מפה מפורטת של התוכנית בזמן הקישור. | הפורמטים של זו שמ 60 ושל ספפטד פאג/1פספ מתמכים כאן. הבעיה האפשרית היחידה היא אם התוכנית משתמשת בפונקציות קריאה שמורות. | ! מפסקל כמו /451611ת'. אם יש בתוכנית כאלו, עליך לשנותם לפונקציות קריאה מוסכמות של 6 כמו יןספס6', על מנת שתוכל להשתמש. ביכולת ם מחטנית העקיבה של 0 -5קאטספ. ניפול השגיאות בעזרת 8א05-6150א800 הינו פשוט ביותר. עליך פשוט להנחות את התוכנית, שאותה הינך רוצה לבדוק, לתוך תוכנת ניפוי השגיאות. כאשר מזוהה טעות בגישה לזיכרון, 58א6מא5-0פאטס8 תציג חלון אשר ידווח על סוג הטעות, שם הפרוצדורה הלקויה, שס המודול, קוב המקור, מספר השורה בו ויציג את קוד המקור אם הדבר אפשרי (אס לא אפשרי התוכנה תציג במקום את האוגרים). אם, לדוגמא, הבעיה היא ברוטינת ספריה אשר לא לוקטה עם מידע לניפוי שגיאות, לא ניתן להיכנס לתוך קוד המקור. ניתן להורות ל-08א5-0₪00סאט80 להציג במסך נוסף עוד חלונות, או לשמור הכל בקובץ, במקוס להציג על המסך או להוציא למדפסת. השימושיות של הוצאת האזהרות והדיווחים לקובץ מתבטאת כאשר משתמש קצה העובד על המוצר המוגמר באתר המרוחק מהמתכנת, ומתעוררות בעיות. המתכנת יכול אז להסתכל בקובץ הדיווח הנייל ולראות היכן הבעיה. קובץ החריגים בחלון התוכנה קיימת מספר אופציות לפעולה לאחר גילוי שגיאה. ניתן להתעלם מהשגיאה ולהמשיך הלאה, לרשום את השגיאה בקוב יומן ולהמשיך הלאה, לרשום את השגיאה בקובף יומן, להעביר את האזור בזיכרון למצב בלתי כתיב, או לרשום את השגיאה שנתגלתה בקוב חריגים (ייקובץ חריגיםיי הוא קובץ בו מוגדרים האזורים בזיכרון שמהם על התוכנה להתעלם, והאזוריס שאליהם יש להתייחס). תוכנת 58א68מ5-08א800 תומכת הן בקובף חריגים עבור תוכנית מסויימת והן בקובץ חריגים עבור גישה כללית. לניכרון, | לכל התוכניות שיבדקו עס 88א5-0₪00פאטספ. מכיוון שהשורה בה ארעה הטעות הינה, לעיתיס 0 ישראל מאי 1993 0/0/00..-./ 0 228ז"8]]ץ/]/]/]/תתג)ן)ןן :1 תהמעללנה מ אמנות ניפוי השגיאות קרובות, לא השורה הקריטית ממנה החלה להיווצר השגיאה, אופציה שימושית במיוחד היא האפשרות לעלעל ברשימת המחסנית, המכילה את הרוטינות בתוכנית שלך שנקראו ה 01 0006 | 5מַ46%58 טכנית אפשרית דרך ה-885 של 6א-טא, באמצעות הטלפון או באמצעות פקס, ניכר הרושם כי ב-64מוא-שא השקיעו. יותר מאמץף בתוכן מאשר במסכים ובצורה החיצונית של התוכנה. החלונות והתפריטים מאוד פונקציונליים, אך לא מרגשים. אין תמיכה לעכבר ואין אפשרות לשנות את צבעי ברירות המחדל. אך אלו הן זוטות קטנות מאוד בתוכנה זל הס נהדרת. זז" ! .1 תי אס אדו ואצ ואסדז 2 0 א ומסאסדוטטוא | 7 אס סאסדדטםו. כלי ניתוח מאתרים שגיאות, כמו מיקוס לא מתאים של תוכניות ופונקציות בזיכרון, מצביעים לא נכונים לזיכרון וניצול יתר של משאבי זיכרון. לביצוע השורה הנוכחית של הקוד. בוזק חכם יישומי 205 רבים נזקקים לכתיבה או לקריאה מאזורי זיכרון שמחו לטווח שלהם. לדוגמא, כאשר משתנים של ה-8105 קוראים מהזיכרון הנמוך, או כאשר הם כותביס לכרטיס הוידאו בזיכרון הגבוה. תוכנת 8005-0608 מכילה אופן ייחכס" בו נקבע האם האזור המסויים בזיכרון אליו התוכנית פונה תקף ואפשרי לגישה. על ידי התראה מסוג זה מפחיתים באופן משמעותי את מספר הפניות בשגגה לאזורים לא תקפים בזיכרון. כאשר התוכנית מסתיימת, תוכנת 6 -5פאש80 מודיעה אילו אזוריס בזיכרון אינס משוחררים וכן מודיעה על מצביעים לזיכרון, שערכיהם עתה אינם נכוניס. במעט מושלם אין הרבה נקודות ביקורת על תוכנת תםא6מהס-5סאטסם. תיעוד התוכנה כתוב היטב, יסודי ומקיף את כל האפשרויות. תמיכה ה 8 5 תוכנת 58א5-0886עא500 משלבת בהצלחה קלות שימוש עם היכולת לנפות שגיאות במורכבות שבתוכניות הגישה לזיכרון. מתכנתי ₪05 (ובקרוב גס מתכנתי צשסשתג/ו) ימצאו תוכנה זו ככלי רב ערך בערכת כלי העבודה שלהס. [ !ה 00 [ ןוכסחו 6 ו תוכנת 6-28800 מציעה הן יכולת בדיקה מסיבית של זיכרון והן ניידות על פני מספר רב של מערכות הפעלה. אין תמיכה ל-++6, אך תוכנה זו מספקת תמיכה ל-6, בכך שהיא מוצאת בעיות במערך המצביעים לזיכרון, בעיות מחסנית ועוד. תוכנת 6 מוצעת | לפלטפורמות 2, 085 (רק באופן פעולה של טקסט), פואצ של אגץ , וכמה גירסאות של א[אש. יש להזהיר את המשתמש כי גישה זו, המתאימה למי שחי בסביבת מערכות הפעלה רבות,| דורשת גם פשרות מסויימות בקלות השימוש ובטיפול בזיכרון. תוכנת 8800כ-6 משתמשת בקדם מעבד, אשר מנתח את קוד המקור ומייצר אוטומטית קוד מקור משופר לשימוש בניתוח. גירסה משופרת זו של קוד המקור מכילה קריאות פונקציות לרוטינות ניפוי שגיאות ב-6 עבור כל מצביע או מערך. הגירסה המורחבת של קוד המקור, מלוקטת ומקושרת עם רוטינות | 6-08806 וכאשר התוכנית מבוצעת נבדק כל מצביע וכל מערך אשר התוכנית משתמשת בו אם 6 מאתרת שגיאה, היא מציגה את שם קוד המקור ואת מספר השורה בקוד המקור בה ארעה הטעות ואז מסיימת את התוכנית. עבודה נוספת מעל הראש בתוכנה זו דרישות הזיכרון גדולות באופן משמעותי עקב הקבצים שתתוכנה יוצרת. (המשך בעמי 164 ) איך אתה אוהב את ה "1/0108" שלרך? סידרת גליונות אלקטרוניים תואמים - הנפוצה ביותר בעולם. מה ומ | 5 ח0; 123/2.4 5 סאוו זסו ץספקו! "התוכנה המלהיבה ביותר מאז המצאת ה-?)" (6 כ.0₪1/) אין ספור מימדי חישוב והסתכלות, נוסחאות כתובות בשפת אדם, ייסיבוב" הגיליון בכל צורת הסתכלות עייי הזות כפתורים בלבד ועשרות גראפיס ומצגות מתוך התוכנה! תאימות מלאה לקבצי 123 ו-,01א₪ קיימים. הגיליון האלקטרוני הזריז והקל ביותר בעולס! סביבה גראפית עשירה, קישוריות בין גיליונות, כפתורי הפעלה (605!) וספר עזר בעברית. פועל אפילו על ַא/! 5 ח0; 123/34 2 זסז 123 גיליון תלת-מימדי אמיתי, היחיד מסוגו ל-₪08. עד 256 גיליונות בקובץ יחיד עס סיכומים ופעולות לעומק! קישוריות ישירה למחשבים מרכזיים, מערכת 501.88 לאופטימזציות ועשרות אפשרויות גראפיות חדשות. דורש 386 תלת-מימד מלא, מימשק גראפי יוצא דופן ועבודה ב-קַחו5%גד וווטוא תחת 05/2. 5 ז 10 123 0 ז0ס] 123 תלת מימד מלא על ציר העומק, קלות שימוש | כל מילה מיותרת ימי שלא ראה את 123 מעבר לתחרות ומיגוון פונקציות חדשות בעברית ם] | סמחכ| *= = ל-40א לא ראה גיליון אלקטרוני מהו.." לפותוח ישמי 85 למנהלום 14 6% ה] ההש (₪א4621/א ס) תנאים מיוחדים לאקדמיה וחינוך והסדרי פז81 עם לקוחות מוסדיים. 7 מפיצי לוטוס בישראל 7" שמור על השקעתך גם למחר - קת לוטוס היום! 5 + 9 0 8 ₪ 1 "] כ ₪ ג 69 ₪ ג 4 להשיג אך ורק אצל המשווקים המורשים של תילן: ₪ כלנית 03-5372929 ₪ לרגו הראל 02-2572648 ₪ עדים יועצים 04-419393 ₪ קומפיוטרלנד 03-5373986, 02-2596473 ₪ היון מחשבים 03-5751399, 8 ₪ שו"ת תוכנה בע"מ 03-5237055 אלידע 97 כפרטיסי קול: לא משחקי ילדים רוברט קנדאל כרטיסי קול יש עדיין תדמית של משחקי ילדים, כמו ל-10%5116%, למרות שבשנתיים האחרונות נעשתה התקדמות רבה בכיוון של הכללת קול בישומים רציניים. אפילו יבמ המעונבת השקיעה ממון ויוקרה בקידוס הנושא, עס משפחת המוצרים גזכמואזה זט. וכמובן, מיקרוסופט, עס תוספות מולטימדיה ל-8ייס6חו/י, פתחה את הדרך לשילוב קול כאובייקט 08 בישומים מגוונים, החל מגיליונות אלקטרוניים וכלה בדואר אלקטרוני. ערכות קול מוצעות כיוס על ידי חברות שמ- עולס לא חרגו משוק המשתמשים העיסקיים, כמו קומפק. לדעת מומחים רבים, כמו בת- חומים אחרים, ה-26 עוקב בנושא זה המ- 08 0 ישראל מאי 1993 קינטוש, ה-1א6א ותחנות העבודה של אע8 וב- עתיד הקרוב גם הוא יכלול ממשק קולי מלא כחלק סטנדרטי מלוח האם הבסיסי. אבל בי- נתיים אנו נזקקים לרכישה של כרטיסי קול עם שמות ‏ ימפוצציםיי, כמו מאש50 815788 ו-ס8 80פסאטאד, שמות שמתאימים יותר לנוער שיכור דציבלים מאשר למנהל חשבונות, שרוצה להוסיף הסבר מרגיע למאזן מעורר דאגה. הפרופיל הגבוה של מולטימדיה משך לשוק כר- טיסי הקול יצרנים חדשים והגביר את התחרות במחירים ובאיכות. בסקירה הנוכחית אנו מצי- גים 25 מוצריס שעמדו בקריטריון הסינון שלנו והיו זמינים בצורה מסחרית בזמן ההרשמה למ- בחנים. יותר מתריסר מוצרים חדשים לא נכ- ללות בסקירה, שכן הם לא ענו לקריטריון של זמינות מסחרית י'מעל המדףיי, אבל אתם תראו אותס בחודשים הקרובים, מתפרצים לאחד השווקים הדינמיים ביותר במיחשוב אישי כיום. אין הרבה תחומים אחרים שראו גידול של 300 אחוז בין 1991 ל-1992 (מ-600 אלף ל-1.8 מי- ליון יחידות, לפי חברת מחקרי השיווק -474ש 5 ט) והמומטוס הולך ומתגבר. הצורך לספק קהל בוגר מביא גם לשידוד מושגים בש- אלה מה יקרא קול איכותי. למרות שמפרטי המינימוס של 6קןא מדברים על ערוץ קול יחיד, עם אבחנת משרעת של 8 סיביות (256 רמות) וקצב דגימה של 11 אלף דגימות בשניה (קילוהרץ), רוב הכרטיסים בסקירה מספקים יכולת טובה פי כמה בכל מימד: 2 ערוצי קול (סטריאו) בלתי תלויים, אבתנה עד 16 סיביות וקצב דגימה עד 44.1 קילוהרץ. מפרטים אלה למרות השימוש במעבד אות סיפרתי ושיחזור צלילו זמז מטבלת צורות גל, כרטיס זה סובל מחסרונות רבים, שאינם קבילים במוצר שמחירו כ-400 דולר. למשכ, אי אפשר לנגן קובץ ופזוא ברקע של דיבור מוקלט. - 77 7 7 7 7 7 0- כרטיס זה מספק אבחנת דגימה של 12 סיביות במחיר נמוך - בערך 180 דולר בשוק האמריקאי. החסכון ובדרישות זכרון לא משתקף באיכות הקול, שדומה לזו של כרטיסי 16 סיביות. התוכנה, לעומת זאת, זקוקה לייגיהוץ'י. ה כרטיסי קול דומים לאיכות הקול של קומפקט דיסק - והמחיר שאתה נדרש לשלם עבור יכולת זו אינו עולה בצורה משמעותית על מה שנ- דרשת לשלם עבור כרטיס בסיסי לפני שנה. % מפרטים אלה דומים לאיכות הקול של קומפקט דיסק - והמחיר כמה מילים הצגת צליל שאתה נדרש לשלם על קול סיפרתי מוזיקלי , , כגל-בזמן עבור יכולת זו אינו עולה הקול, כפי שהכל יודעים, הוא גל של לחף ופירוקו בצורה משמעותית על מה המתפשט באוויר מפי הדובר לאוזני חמד למרפיבים , אזינים. לגל הזה יש שני מאפיינים עיקריים: הרס שנדרשת לשלם עבור כרטיס משרעת - שהיא גודל הלחץ בנקודה מסןיל- לק בסיסי לפני שנה. מת במרחב בזמן מסויים - ותדר, שהוא קצב | 7" | יצורות הגל" -המשרעת כפונקציה של הזמן ; כ זמן | אוקטבות תרומת התדרים גבוהים--- צורות הגל המורכב מסכוס ההרמוניות. תדר ההרמוניה השישית: מרווח הזמן בין דגימות | "הספקטרום" -העשרעת כפונקציה של התדר == מסנן תדרים גבוהים ---- ירוחב הסרט" --- מסנן תדרים נמוכים ---->------4 ההרמוניה היסודית - ] פרופיל הספקטרוס מאפיין את "צבע" הצליל. ההרמוניה השלישית 0 ישראל מאי | גרף ההיענות של כרטיסי קול וו 20% 4 או סו הטסש פפב3.] סעוצפסיזס4 5 16 "5%0ה!₪ ₪ סיול ה0ו5:/ 16:3/. 6 וחטיז601כ2ן5 4:0 המישוריות של גרף ההענות של ברטיט הקול 150[ היא המחשה ויזואלית של התכונות הראויות לתואר "איבות קומפקט- דיסק'. 4 והויז5+0ה;// בוהאו ו 20% ו או ו השתנות הלחץ, בנקודה קבועה, במהלך הזמן. מאחר וכמעט כל הקולות המעניינים (קול אנוש, מוזיקה ומרבית הרעשים הטבעיים וה- מלאכותיים) הס גלים מורכבים מאוד, צורת הגל שלהם כלל לא דומה לסינוס החלק של גל ייאידיאלייי. ובכל זאת, כל גל מורכב ניתן לפירוק לסידרה של גלי סינוס, בתהליך שנקרא טר- 100 0 ישראל מאי 1993 סבה 66המ גוס פאה 6אופחס6:ם מ 6 וחטי+60ק5 הרשו || | 6 ₪הטס5 ב:60הח:)וטחה | הממו ₪ בהטספ וטוה מ וסט 563070 6!זיט ו שמת הי ה כרטיסי קול נספורמצית פורייה (על שס מת- מטיקאי צרפתי שהוכיח את החוק הנייל והראה איך לתאר את הגל המורכב כסכוס של גליס הר- ₪ מניים). סידרת הערכים המציינת את העוצמה היחסית של כל מר- : כיב נקראת הייספקטרוס"י של 0 הקול. למרכיבים, שהם גלי סינוס 2 נקיים, יש תדר אחד לכל מרכיב, 8 כך שאת הספקטרום ניתן להתוות "יי בגרף שצירו האופקי הוא "פס התדריםיי של הקול וצירו האנכי הוא התרומה היחסית של כל תדר לגל המורכב. במיליס אחוות, את גל הקול אפשר לתאר בשתי מערכות מי- מדים: | תיאור "צורת | הגל" (/אמ0/ /), המתאר את שי- נויי המשרעת (בציר האנכי) כפו- נקציה של הזמן (בציר האופקי), או תיאור ‏ "ספקטרלייי, במישור של העוצמה כפונקציה של התדר. התיאור הראשון הוא הבסיס לשידורים ב-א והתיאור השני עומד מאחורי שידור 1 אבל, כפי שפורייה, הראה שני התי- אוריסם הם אקוויוולנטיים וניתן לעבור מאחד לשני בשיטה מת- מטית סגורה. גל הלחץ שאנו מנסים לקלוט, לר- שוס ולשחזר הוא גל יאנלוגייי, כלומר הוא מתואר על ידי גודל פיזיקלי המשתנה ברציפות. המי- קרופון הופך אותו לאות חשמלי אנלוגי, אותו ניתן להקליט על רשס-קול בצורה מגנטית-אנלוגית ולשחזר בעזרת רמקול (אנלוגי 9 | כמובן) שהופך אותות חשמליים 0 לגל לחץ אווירי. כדי לטפל בקול 8 במחשב עליו ראשית להפוך את האותות האנלוגיים לסידרת ער- כים בדידים, תהליך שנקרא סי- פרות (דיגיטציה). תהליך זה מכ- ניס מספר גורמי שגיאה לנתונים "| הסיפרתלים: 20 4 סידרת המספרים היא יידגימה" של האות האנלוגי בזמנים מסויימים. את הת- נהגות האות המקורי אנו משערים בלבד - וה- השערה הראשונה היא כי הוא לא יימשתולליי בין דגימה לדגימה, אלה ניתן לחבר בין הד- גימות על יד קו ייחלקיי יחסית. השערה זו שקו- לה לדרישה שהקול לא יכלול תדרים גבוהים, מעל סף מסויים הקשור בקצב הדגימה. התאמה למשימה כרטיס לא יקר זה (בערך 130 דולר ברחוב האמריקאי) ימצא חן בעיני חובבי המשחקים ונגני זפווג, עם תאימות ל''סאונד בלסטריי, טבלאות צורת גל ואיכות צליל מעולה בנגינת קבצי ומווא. = --0-0-/]/-/]/]-7---7-7-7- משחקים כרטיס זה, מהבודדים שמשתמשים בשבב הסינטסייזר גו של חברת 51588 מספק 12 סיביות דגימה, 32 קולות |פוא, טבלאות צורת גל ויכולת זיהוי קולי. כרטיס זה, שמחירו 400 דולר, ימצא חן בעיני רבים. שמחירו כ-400 דולר, ימצא חן בעיני רבים. % סידרת המספרים היא קירוב לאות האנלוגי ברמת דיוק הנקבעת בעיקר על ידי אבחנת הד- גימה. למשל, סיפרות ל-256 רמות מתעלס מה- בדלים הקטנים מ-0.4 אחוז. סיפרות באבחנה של 16 סיביות יכול להגיע לדיוק של בערך 1 ל-65 אלף. קשה לרמות את האוזן חשוב לזכור כי האוזן האנושית היא כלי מדידה רגיש ביותר ובעל טווח מדידה רחב מאוד. הטווח הדינמי של האוזן (יחס העוצמות בין הצ- ליל החלש ביותר שניתן לאבחנה לצליל החזק ביותר שהאוזן יכולה לסבול) הוא למעלה מע- שרה מיליון. טווח התדריס של שומע טוב הוא כתשע אוקטבות (מ-30 עד 16 אלף הרץ, יחס של בערך 1 ל-29. ייאוקטבהיי מציינת הכפלת תדר פי שניים). האוזן מבחינה בין צלילים מו- זיקליים המופקים על ידי כלים שונים, למשל כינור וויולה, על ידי זיהוי ההבדל בין העוצמות היחסיות של מרכיבי הספקטרום, למרות שה- הכנט סאונד בלסטר למחשב שלך, ותכנס לעניינים. סאונד בלסטר-כרטיט /, קול שהוא פיצוץ עולמי /, במחשב האישי. 0 זפום 0 | % יס הקול 5 % 4 לד דגימת קולות, השמעת 1 וצל ילים, נגינת מוסיקת |ו!] "ניתן לחיבור ל-וםוו!, ל-ג'ויסטיק, למגבר לרמקולים למיקרופון או למערכת חיצונית ולמספר רב של תוכנות מסוגים שונים. מערכת ההפעלה בעבריתוו זו זו - אתה לא רק שומע אלא גם רואה! הצגת וידאו על המסך מכל מצלמה או וידאוטייפ. ן יו לכידת תמונות בגדלים שונים את הכהטיסים ניתן לשלב | ושמירתן על הדיסק. כולל בערכות מולטימדיה הכוללות הדו ווח - תוכנות לעריכת מצגות על מערכוח מולטימדיה - כונן89 ושפע תזכנות להפ"כת ‏ לאנשר קול מ"קצושיים. מטך מחשב. 1--- 4 המחשב למרכז הנאה. בידור ו ולימוד לכל המשפחה: י איכות קול של קומפקט 2 קט דיסק, א יקת 9 יאו ופיתוחים. . - 7 ג ם / רח' הסדנא 7 רענה טל. 052-911915 ו 90 ,א יו שופט) םות ורפעל כל ., הכ<א ל כל מוצרי 1 -( תדרים המיוצרים זהים (כאשר שני הכלים כוונו לנגינה יחד). קשה לרמות את האוזן וכדי לשכנע אותה כי הקול המופק מהמחשב זהה לזה שיוצא מפ- סנתר כנף יש צורך לשחזר את הצליל בדיוק פנ- טסטי. שני גורמי השגיאה שמנינו לעיל (יש נוספים אבל לא נכנס לדיון בהם מקוצר המצע) קובעים את שני הפרמטרים הראשוניים בכל מערכת קול סיפרתית: קצב הדגימה ואבחנת הדגימה. מאחר והאוזן האנושית לא מסוגלת לשמוע צלי- ליס בתדרים מעל ל-16 קילוהרץ (אנשים בו- דדים מסוגלים לשמוע עד 20 קילוהרף) אפשר לסנן את התדרים מעל 20 קילוהר בלי לפגוע באיכות הקול. סינון זה מבטיח לנו כי אפשר יהיה לדגום את הקול בקצב איטי יחטית, בלי שהדגימה תשובש על ידי תרומת יירעשיי של תד- רים גבוהים. קיים חוק מתמטי, הנקרא משפט נייקווסט, שקובע את היחס בין התדר הגבוה ביותר באות האנלוגי לקצב המינימלי בו יש לדגום את האות. יחס זה הוא אחד לשניים, כלומר, אות התאמה למשימה משחקים כרטיס זה מצוייד בשבב החדש 518004 במשפחת הוח של חחש51, שלו סיפרית צלילי וסווא של 1 מגהבייט. במחיר 350 דולר בארהייב החומרה בהחלט מספקת, אבל מבחר התוכנה מאכזב. התאמ ה למשימה איכות אודיו ה ישומיס מסחריים . 7 משחקום זה הכרטיס השלישי בסקירה שמצוייד בערכת השבבים של 51888 (בדומה לשני הקודמים). הוא גם מצוייד במעבד קול סיפרתי, המאפשר לו לבצע מגוון פונקציות מורכבות, כולל זיהוי דיבור. מחירו בארהייב 349 דולר. ---00 ה 0 ישראל מאי 1993 כרטיסי קול % קשה לרמות את האוזן וכדי לשכנע אותה כי הקול המופק מהמחשב זהה לזה שיוצא מפסנתר כנף יש צורך לשחזר את הצליל בדיוק פנטסטי. אנלוגי המוגבל על ידי מסנן לתדר מירבי של 20 קילוהרץ יש לדגוס בקצב מינימלי של 40 אלף דגימות בשניה. התקן לאיכות קומפקט דיסק הוא קצת גבוה יותר - 44.1 אלף דגימות לשניה. טווח דינמי, היענות (רוחב סרט ייהטווח הדינמייי של האות המשוחזר ויירעש הדיגיטציהיי, הנגרס בגלל השגיאה בדגימה, נק- בעים על ידי אבחנת הדגימה. התקן של קומפק דיסק הוא סיפרות באבחנה של 16 סיביות, כלו- מר כ-65 אלף רמות עוצמה. בהנדסת קול מקובל למדוד עוצמה על ידי סקאלה של דציבלים (08). דציבל הוא גודל יחסי (משתמשים בו להשוואה בין שני גדליס) והסקאלה שלו היא לוגריתמית (כלומר הגדלה לינארית ב-68 שקולה לגידול מע- ריכי של הפרמטר הנמדד). אפס דציבילים מש- מעותם יחס של 1:1 בין הגדלים. 1008 מציינים יחס של 10:1 ,2068 יחס של 100:1 וכן הלאה. כך, למשל, אות עם משרעת של 10 וולט הוא גבוה יותר ב-10 דציבל מאות שמשרעתו וולט אחד. אות עם משרעת של 100 וולט גבוה ב-10 דציבל מאות 10 וולט וב-20 דציבל מאות שמ- שרעתו 1 וולט. עוצמת הקול מתייחסת למשרעת בריבוע. האות שמשרעתו 10 וולט עוצמתו פי 0 מהאות שמשרעתו 1 וולט ולכן יחס העו- צמות בין השנים הוא 2068. משרעת הגל היא הגודל הנמדד והנרשם על ידי המיקרופון וה- ממיר מאנלוגי לסיפרתי. האוזן מבחינה בעוצמות ולכן המדידה בד- ציבלים מתייחסת בדרך כלל לעוצמת הקול ולא למשרעת. כאשר מספרתים אות באבחנה של 6 מקבלים יחס של 48 דציבל בין המ- שרעת המירבית לבין מדרגת הדיגיטציה וטוות דינמי של יחסי עוצמות של 96 דציבל. את האיכות הקולית של כרטיס ה-6תטספגווטו, למשל, אפשר לראות בגרף ההענות (50א60520) המלווה את המאמר. הגרף מציג את היחס בין העוצמה המקורית לעוצמה המשוחזרת. (לאחר הקלטה ושיחזור ב-16 סיביות / 44.1 קילוהרף) בתחום התדרים 20 הרף עד 20 קילוהרצ. הגרף הוא לוגריתמי בשני הצירים. בציר האופקי מוצג התדר בהרצים ובציר האנכי יחס העוצמות בד- ציבלים. אפס דציבל פרושם הענות מושלמת. ירידה מתחת לקו האפס 68 פרושה שהצלילים בתדר זה שוחזרו בעוצמה פחותה יחסית ועליה מעל לקו האפס פרושם עוצמה מוגזמת. כפי שרואים, רוב הכרטיסים מגלים נטיה להנחתת צלילים מתחת ל-800 הר ומעל ל-8000 הרץ. תחום הפעולה בו ניתן לאמר כי העיוותיס הס קטניס הוא כאשר גרף ההענות לא ירד מתחת ל-168- ביחס למישור המרכזי. לגבי הכרטיסים הנבחרים האחרים, תחום זה מכסה את הס- פקטרום מ-100 עד 16,000 הרצ לגבל ה-תטספט[טא מדובר בתחום מ-20 עד 19,000 הוץ והסטייה | מהמישוריות | המושלמת היא אפסית. כאשר דוגמיס אות אנלוגי בתדר נמוך יותר, יש צורך להוריד בהתאם את סף הסעון, כך שבכל מקרה ישמר יחס 1:2 לפחות בין תדר האות איכות אודיו מקצועי - ג 7 ישומיס מסחריים | גרוע הנתמהה משחקיס -. ב כרטיס הקול של 411 מיועד בעיקר למשחקים. איכות הקול שלו לא מתאימה לישומים עסקיים והדבר גם משתקף במחיר: פחות מ-100 דולר ברחוב האמריקאי. התאום שלו (ראה להלן) כולל גם מתאם וידאו פשוט. התאמה למשימה משחקים כרטיס זה זהה בתכונותיו הקוליות לכרטיס הקודם (8 סיביות, 44.1 קילוהרץ רק במוד מונו), אבל הוא משלב גס מעגל 04/ בסיסי (חוצץ תמונה פשוט - זה לא אחד ממאיצי הוידאו המפורסמים של 71). גד אריאל מפנבר אהד בצבון ₪ משווק מורשה של .186 ₪ סא ו- משוב מחשבים, למוצרי תקשורת של ,]זט צסא ₪ נסיון עשיר בהתקנות מורכבות בכל מגזרי המשק 9 התקנה מקצועית ע"י 6 (ז66תופת> וצ 701160 06) - מוסמך ע" .16 ,₪11 סא לביצוע התקנות נציגים בלעדיים בצפון של אפלקר מחשבים דאטה-5ל01 ה ו ה 0007 משוב מחשבים 0 מערכות מחשבים וציוד הקפי זב אש זה רח הוטקה 5 ח"ד 7417 היפה כל 01-1141100 024-4200 הכל [1..5154ה 1033 8 14 0 ישראל מאי 1993 התאמה למשימה משחקיס כרטיס 8 סיביות לא יקר זה (170 דולר ברחוב האמריקאי) יצא חן בעיקר בעיני קהל השחקנים. הסינטסייזר מבוסס על שבב ה-א של 14₪?, עם 0 קולות ]פוא הקלטה בקצב 44.1 קילוהרץ אפשרית רק במוד מונו. איכות אודיו מקצועי. ישומיס מסחריים ₪. %- משחקים כרטיס זה מספק שילוב של קול באיכות טובה (12 סיביות, 44.1 קילוהרץ גס בסטריאו) עם וידאובאיכות בינונית. הסינטסייזר הוא מסוג את והכרטיס כולל גם בקר 5051 עבור כונן 80% פ0 פנימי. המירבי לתדר הדגימה. כאשר דוגמים אות ב-11 קילוהר יש צורך לקצוץ את כל התדרים מעל 5 קילוהר. אם מתבוננים בתצוגה הייספקטרליתיי של הקול אנחנו רואים את הספקטרום, שהקיף את פס התדרים מ-20 עד 20 אלף הר>, נקצף ב-5 אלפים הרף. בשפה המקצועית אומרים כי הגבלנו את ירוחב הפסיי או את יירוחב הסרטיי של האות. האוזן האנושית מסוגלת לשחזר חלק מהתדרים הק- צוצים, אס קיימים יחסים הרמוניים (כפולות פשוטות) בינן לבין התדרים שכן עוברים בפס. בצורה זו אנחנו מסוגלים לזהות קולות בטלפון, למרות שמערכת הטלפון מוגבלת לרוחב סרט של 3400 הרץ. אבל האיכות אינה אותה איכות. כרטיס 8 סיביות הדוגם ב-11 קילוהרץ מסוגל לתת איכות קול של טלפון - אבל הוא לא יצליח לשכנע אף אחד שזה הצליל הטיבעי המלא. כר- טיס 16 סיביות הדוגם בתדר 44.1 קילוהרף בשני ערוצים יכול לספק איכות של אולם קו- נצרטים - אבל במחיר של יותר מ-10 מגהבייט זכרון לכל דקת קול. כרטיסי קול --- ₪ לברטיסי הקול הפריצה של כרטיסי הקול לעולס העיסקי נד- חפה בראש ובראשונה על ידי התמיכה של 1 משסשתו בקישור של קבצי קול לישומיס שיכולים להיות לקוחות 015. 018 היא שיטה של קישור עצמים, בה ניתן להטמיע עצס אחד בתוך עצס אחר, כך שהוא הופך לחלק מחלקיו. למשל, הטמעת קוב קולי כ-018 בתוך גיליון אלקטרוני מייבאת לישום הלקוח (במקרה זה הגיליון האלקטרוני) לא רק את נתוני הקול (תוכן הייהקלטהיי) אלא גם את הקשרים עם הכלים להפיק אותו. הייחבילהיי, של נתוני קול וכלים להפקת קול, מהווה "עצסיי (081601). הסבר מקיף יותר של 015 אפשר למצוא במ- אמר 'ימ-018 ל-018 כוחנו עולהיי בגיליון 6 של מא א 6 / המהדורה הישראלית. הי- שומים הפופולריים, לוטוס 1-2-3, פפסש של מיקרוסופט ופאראדוקס של בורלנד, בגירסאות סא כולס תומכים ב-018, כמו גם תו- כנות רבות אחרות. המולטימדיה גם היא תופסת תאוצה בעולס העיסקי. מרבית תוכנות המצגה (אסזד דאמ5טאת) תומכות בתוספות מו- לטימדיה ל-8וס6תו/ו. מסאג, זממת של לוטוס, ץ 0010 (-676601זס/ו מאפשרות לך להפוך כל מצגת שקופיות סטטית להצגת מולטימדיה משולבת קול ומוזיקה. תוכנות עריכה לסירטוני מולטימדיה, כגון 0ו604481)א של אתו6חץ45, מא- % כרטיס 16 סיביות הדוגם בתדר 44.1 קילוהרץ בשני ערוצים יכול לספק איכות של אולם קונצרטים - אבל במחיר של יותר מ-10 מגהבייט זכרון לכל דקת קול. פשרות לכל אחד לנסות את כוחו ביצירת *יקליפים'י בסיגנון +דוא. המדף ההולך ומתרחב של סיפריות 62-80%1 משובחות הופך את הקול לחלק חיוני בהצגת מידע מגוון, החל ממ- דריכי כבישים וכלה בלימוד שפות. ישומים אחרים מאחרים יותר להבשיל, למשל זיהוי קולי. למרות שבתערוכת קומדקס - סתיו התאמה למשימה 5060 00 000 איכות אודיו מקמל - ישומים מסחריים 4% ב : זה אחד מזוג התאומים (השני משווק על ידי 1:0 חסוגו/) שזכו בייבחירת העורכיםיי הודות לשילוב מוצלח של תכונות רצויות ומחיר סביר. 64וקוחס6 מוכרת אותו בשיווק ישיר ב-250 דולר. התאמה למשימה איכות אודיו מקצוע! ‏ | ! ישומיס מסחריים סביר" משחקים זה התקן חיצוני זול (בערך 130 דולר ברחוב האמריקאי) למי שוקוק לקול בסיסי (8 סיביות, מונו, 2 קילוהרן) ויכולת 1פ!)א אלמנטרית. הסינטסייזר הוא שבב 0712 של 131411 עס 2 אופרטורים ו-11 קולות בלבד. ראינו מוצרים מלהיבים של יבמ בתחום זה, השוק עדיין מהסס. דואר קולי, התחליף המדבר לדואר אלקטרוני, הוא רק בתחילת דרכו אבל צפוי לו עתיד מזהיר. בסופו של דבר כולנו מע- דיפים להעביר מסרים בדיבור ולא במזכרים כתובים. בטווח קצת יותר רחוק אנו רואים את המיזוג של מודס-פקס עם דואר קולי ומשיבון (יימזכירה אלקטרונית'י) על כרטיס מחשב אחד. את הפקסים נפיק על מדפסת לייזר ואת הדואר הקולי בעזרת כרטיס קול. כרטיס כזה מוצע כיום על ידי נשיונל סמיקונדקטורס במחיר 279 דולר בלבד (הכרטיס 2000 אזץד פותח בישראל על ידי קבוצת הפיתוח של נשיונל בהרצליה). קריטריונים לבתינה כדי להשתתף במבדקים נדרשה מהכרטיסים הי- כולת לקלוט, לרשוס ולהפיק קבצי קול בפורמט ג או, לפחות ברמה הנמוכה ביותר שנתמכת על ידי צשסנתו/: 8 סיביות / 11 קילוהרץ. רובס מספקים יכולת רבה יותר הן באבחנת המשרעת והן בקצב הדגימה. רובס גם יכולים לסנטז קבצי ה רר*: הר - עו וו "ו 9 אד בזמן % שנרטיסי קול -- חח == ₪ | אחרים | ש | א עושים רעש, אנו קוטפים את = "בתירת העורכים" כו 3 ורוה" 3 ובור )האסוזהאחםדאו .א.ו.ם 55| רח' השילוח 2 (פינת רח' הסיבים) פ"ת 49130 על': 03-9233257, 03-9240812, פקס:03-9244857 = ]א ולהשמיע מוזיקה מת- קליטורים. פורמט צג של קבצי הקול ב-5שסשתו/ הוא של ייצורות גליםיי, כלומר הקובץ כולל את ערכי המשרעת שנדגמו בהפרשי זמן קצובים. כדי לש- חזר את הגל מספיק לשלוח את הדגימות לממיר ספרתי לאנלוגי בקצב המתאים. קבצי זפזוא משתמשים ביישפה גבוההיי כדי לתאר את הצלילים שיש לה- פיק: תווים וכלי נגינה, שאת תכונותיהס האקוסטיות יש לסנטז באמצעים אלקטרוניים. הפורמט של קבצי אא מבוסס על שיטת הסי- סיפרות 01 - יקוד איפנון פולסיסיי - בה כל דגימה מיוצגת על ידי מספר, שערכו שווה למ- שרעת הגל בזמן הדגימה. למשל, אס אנחנו רו- ציס אבחנה של 256 רמות אזי כל דגימה תיוצג על ידי מספר בן 8 ספרות. זו אינה שיטת הקי- דוד היעילה ביותר, שכן היא לא מתחשבת בכך שדגימות עוקבות נוטות להיות דומות זו לו בע- רכן. לדוגמה, נניח כי אנחנו דוגמים קול אדס התאמה למשימה זה השני בתאומי 6 וחווזוטוק5, שזכו בייבחירת העורכיסיי. איכות הקול שלהם נופלת רק במעט מהכרטיס היקר הרבה יותר 4תווספווווא ובכל ישום עסקי הס מספקים ביצועים העונים לכל דרישה. התאמה למשימה כרטיס זה מספק רק את רמת המנימום של ישומי קול. עם דגימת 8 סיביות בערוץ יחיד וסינטסייזר א מינימלי הוא אמנס עבר את סף הסינון לסקירה, אבל לא בהרבה. המחיר גס הוא לא אטרקטיבי במיוחד. 0 ישראל מאי 1993 כרטיסי קול % דואר קולי, התחליף המדבר לדואר אלקטרוני, הוא רק בתחילת דרכו אבל צפוי לו עתיד מזהיר. בסופו של דבר כולנו מעדיפים להעביר מסרים בדיבור ולא במזכרים כתובים. מדבר, באיכות קומפקט דיסק. הממיר מאנלוגי לספרתי מחלק את כל טווח העוצמות - מהרחש קל ביותר שאפשר לשמוע ועד הרעש החזק ביו- תר שאפשר לסבול - על פני 65 אלף רמות מש- רעת. טווח העוצמות של הקול המוקלט ישתרע לכל היותר על פני 10 אלפים רמות. תדר הד- גימה הוא כ-44 אלף פעם בשניה, כדי שלא נאבד תדרי קול מעל 20 קילוהרץ, אבל השי- נויים העיקריים במשרעת הגל קוריס דווקא בתדרים נמוכים יחסית (במילים אחרות, מר- כיבי התדרים הנמוכים בספקטרוס עוצמתם רבה יותר מהתדרים הגבוהים), בדרך כלל פחות מ-1000 הרץ, כך שההבדל בין שתי דגימות סמוכות יהיה קטן מאחוז אחד מטווח העו- צמות - כלומר פחות ממאה רמות. את ההבדל אפשר לתאר במספר בן 8 סיביות במקוס 16 הסיביות שקוד ואס מייצר. בצורה דומה אפשר לייכווץ'י קוד אס שנוצר ב-8 סיביות, או כל רמת אבחנה אחרת. דחיסה אדפטיבית שיטת הכיווץ שתיארנו לעיל נקראת ייקידוד די- פרנציאלייי והיא מגדירה מראש כמה סיביות לו- קדשו לתיאור ההפרש בין שתי דגימות. שיטה מתוחכמת עוד יותר, הנקראת יקוד איפנון פולס דיפרנציאלי אדפטיבייי (/א50כ ג), מתאימה את מספר סיביות של היידלתהיי, לפי המאפיינים ההיסטוריים של הקול. שיטה זו מצליחה להשיג יחס דחיסה של 4:1 ויותר ללא פגיעה באיכות הקול. יחסי דחיסה דרמטיים יותר ניתניס לה- שגה, במחיר אובדן חלק מהאיכויות הקוליות, במיוחד בתדרים הגבוהים (שרוב האנשים ממי- לא | לא שומעים) ובמעברים מהירים (פדאמ51א/אד). הבעיה היא שלא כל המי- מושים של 400% תואמים זה לזה ולכן צריך להזהר בבחירת הפורמט, אם רוצים להפיצ את הקובף בין משתמשים רבים. עס זאת, מסתמנת מגמה לקבל את הפורמט שמיושם בכרטיס הקול של מיקרוסופט (וח6ו5ץ5 חטס5 פאס6תג/) כתקן ל-1א070/ בישומי 6ק. בקריטריון המיון שלנו לא נדרשו הכרטיסים לתמוך בקידוד [אסקסג. חלק מהכרטיסים בסקר מא- פשרים דגימָה והקלטה באבחנה של 12 או 0 סיביות. פאסשתג/ לא תומכת באורכי דגימה אלה ולכן התוצאה היא אחת מה- שתיים: או שהתוכנה מנצלת רק 0 או 12 סיביות מתוך השדה של 16 סיביות (כך שבין 25 ל-37 אחוז מהקוב מבוזבו), או שהתוכנה מאחסנת את הד- גימות ביחידות של שיברי דגי- מה (8 או 16 סיביות). במקרה השני ניתן לחסוך בנפח הנתונים, אבל אנחנו נזדקק לדרייבר מיו- חד, על מנת לשחזר את הדגימות המקוריות. לכרטיסים מסויימים אבחנה שונה בקליטה מאשר בשיחזור. הם יכולים לספרת אות אנלוגי, לצורך הקלטתו, ב-8, 10 או 12 סיביות, אבל הס יכוליס לשחזר אות מוקלט של 16 סיביות. הטוביס והיקרים בכרטיסי הקול מצויידיס במ- עבד אות סיפרתי (ש5כ) מתוכנת, המאפשר להם התאמה למשימה גדוע? כרטיס הקול של 68₪/7/5, שהפך לתקן המוליך בשוק, הוא כיוס אחד משלושה דגמים המותאמים לכל מגוון הישומים, ממשחקים ועד מולטימדיה. זה הדגם הבסיסי והזול ביותר, שמיועד בעיקר למשחקים. התאמה למשימה איכות אודיו מקצוי ישומים מסחרייס = 6 הבן האמצעי במשפחת '"יסאונד בלאסטריי מיועד לישומים מסחריים - או שעשועים. הדגימה היא 8 סיביות, 22 קילוהרץ בסטריאו והסינטסייזר הוא ₪ עם 4 אופרטורים ו-20 קולות. בערך 200 דולר בשוק האמריקאי. ו לסידרת דגמי 0511 החדשים: ₪ מהירות ₪2!! 25-66 ₪ כרטיסי מסך עם מאיץ מבוסס 805 0041) וזיכרון במהירויות עד ₪5 45 ₪ הכנה לכרטיס' 6ח030-//584 ₪ הכנה למעבדי 586 תוצרת |שזוא! יציאות טוריות עם 80:58 לשיפור משמעותי בביצועי ה-0/! ₪ גמישות ונוחות מירבית לעדכון (6א/050840) ₪ תמיכה מלאה בדיסקטים "3.5, בקיבולת 8))| 2.88 ₪ ((ח-1/57 לאיחסון מידע ב- 8105 המאפשר 0008405 / ל-8!05 המרכזי, ל- ן 1 ארה"ב, החברה המקדימה את הזמן בפיתוחי חומרה, | ד 5 של כרטיס ה- || מציגה למשתמש בישראל קו-מוצרים אה תחנות 0 ולבקר המקלדת עבודה ושרתים (550/505) ו |₪ | פ בעזרת תוכנה בלבד. / 5 )001), הטכנולוגיה המתקדמת להדגמה ולפרטים חייג | בעולם להגדלת מהירות העיבוד תוך שיפור איכות הביצוע. = לאגף שיווק מחשבים | טכנולוגיה. זו מעמידה לרשות המשתמש 805 נוסף וציוד היקפי ב"אלדור" ! לשימושים הדורשים כח מיחשוב וב ועל כן מתאימה טל: 03-6459292 במיוחד ליישומים "כבדים" ולישומים גרפיים בכל סדר גודל. הזינוק בעסקיך מתחיל כאן. ]| מופר תקשורת מחשבים בע"מ %=%88 - .0 |ממו הקדה הההההההההההההלהה%7א,. התאמה למשימה משחקיס החדש והיקר במשפחת ייסאונד בלאסטריי, כרטיס זה מספק יכולת דגימה ב-16 סיביות / 44.1 קילוהרץ במוד סטריאו. מעבד אות סיפרתי מאפשר דחיסה ופרישה של קבצי קולות בזמן אמיתי. התאמה למשימה איכות אודיו מקצועי ‏ גדוע "?| ד , , ישומיס מסחרייס "עולה משחקים | אוה ל זה אחד ממוצרי החומרה הבודדים של מיקרוסופט והיא משתמשת בו כמנוף להרמת הפופולריות של זס] 6שוס/ צשוסטחז/!. התקנה פשוטה ופעולה חלקה תחת צשסחו/ = עושות אותו לבחירה טובה למשתמשים עסקיים. לבצע פעולות מורכבות, כמו דחיסה בזמן אמי- תי, זיהוי קולי ופעולות אריתמטיות אחרות, במהירות גבוהה מאוד. כרטיס המצוייד במעבד קפס ניתן להשבחה על ידי עידכון תוכנה בלבד. זוא וידי, (ויצ'י ₪ תקן 6!א תומך במרכיב תדרים (סינטסייור) לצורך ביצוע של קבצי זסזוא. זפזוא (ייממשק סיפרתי לכלי נגינהיי) הוא תקן הכולל מבנה קב- צים וממשק פיוי בין מחשב לכלי נגינה אל- קטרוניים. פורמט הקבצים מגדיר את כלי הנ- גינה (עוגב, פסנתר: וכדומה) ואת התוויס להשמעה. ההנחה היא כי כלי הנגינה יודע לה- שמיע את הצליל הנכון לכל תו - בדיוק כאילו היה מדובר בפרטיטורה מודפסת ונגן אנוש. הפיכת תו 1פז!א לצליל פיוי נעשת על ידי תוכנת מרכיב התדרים, לכן קבצי זפזוא נשמעים שונה מכלי- לכלי. רוב הכרטיסים בסקירה תומכים בפורמט 1101 6₪1ח66, המבטיח כי כל תו יבוצע בכלי הנכון, אבל איָן בכך להבטיח כי הסי- נטסייזר אמנם משחזר את מאפייני הכלי בנ- אמנות. בסינטסייזרים זוליס הפסנתר נשמע כמו 6 ישראל מאי 1993 כרטיסי קול % הטובים והיקרים בכרטיסי הקול מצויידים במעבד אות סיפרתי (ש05) מתוכנת, המאפשר להם לבצע פעולות מורכבות, כמו דחיסה בזמן אמיתי, זיהוי קולי ופעולות אריתמטיות אחרות, במהירות גבוהה מאוד. הצימבלו והחצוצרה כמו הקרן. איכות הרכבת הצלילים היא שמפרידה בין סינטסייזרים טו- בים וגרועים. קיימות שתי טכנולוגיות בסיסיות בסינטזה של צלילים מוזיקליים (במינוח "צליל מוזיקלייי אנו מתכווניס לציין שהוא אחד מקבוצה של צלילים בדידים - טונים - שכל אחד מורכב מסידרה הרמונית של תדר יסוד מוגדר בדיוק. גס הטונים בקבוצה מקיימים יחס מדוייק בין תדרי היסוד שלהם). האחת משתמשת בצורות גל מוכנות מראש, המבוססות על הקלטה ישירה מכלי נגי- נה אמיתי. צורות הגל מאוחסנות בטבלאות, הנ- קראות ייטבלאות גליי (8 81 דט ), ונגינת כל תו גוררת שליפה של צרור ערכיס מהטבלה ושיחזור צורות הגל שהם מתארים. שיחזור מדוייק נזקק למספר גדול מאוד של צורות גל מאוחסנות, שכן כלי הנגינה הקלאסיים אינס יילינארייםיי - כאשר מקישים על קליד הפסנתר בעוצמה רבה, לא רק עוצמת הצליל עולה, אלא משתנה גם הייצבעיי שלו - כלומר יחסי הת- ערובת הספקטרלית של ההרמוניות העיליות. הסינטסייזרים הטובים ביותר משתמשים בט- כניקת שיחזור צורות גל וחלקם נעזרים בסי- פריות טבלאות גל בנפח מגהבייטיס רביס. % במידה והכרטיס תואם את תקן ]פ] וגזשו66, אזי תוכל להשמיע בעזרתו מוזיקה מסיפריות הענק המסחריות של תוכנת ]פזוע התאמה למשימה איכות אודיו מקצועי ‏ גדוע. | ישומיס מסחריים. משחקיס ברחוב האמריקאי תוכל לרכוש את הכרטיס הזה בפחות ממאה דולר, אבל אל תצפה למשהו מעבר למינימום: 8 סיביות / 11 קילוהרץ, סינטסייור = עם שני אופרטורים ו-11 קולות. לשחקנים ולמשתעשעיס בלבד. התאמה למשימה חכ כרטיס חדשני זה, שפותח במרכז נשיונל בהרצליה, הוא מימוש לא יקר של כל מה שרצית בתקשורת עסקיתיי: הוא משלב הקלטה, דחיסה, פרישה ושיחזור של דואר קולי, מודם ופקסמיליה. לא למשחקים ומוזיקה. איפנון תדר - 1 הטכניקה השניה מבוססת על מניפולציה של הספקטרום. הדבר נעשה על ידי מאפנני תדר, הפועלים על התדרים היסודיים שמופקיםס ממ- תנד ראשי. "איפנון תדריי ((א) הוא הזוה של התדר היסודי על :די "אופרטוריי, שעוצמתו מתורגמת על ידי מעגל האיפנון לרוחב הזזת התדר. כדי לשחזר את המאפייניס הספקטרליים של כל כלי נגינה יש צורך במספר ייאופרטורים", הפועלים בו זמנית על קטעים שוניס מה- ספקטרום. ככל שרבים האופרטורים כן משביח השיחזור. למשל, שבב הסינטסייזר החדש של א גוא ץ, 13ק0, מאפשר להפעיל 4 או- פרטורים והוא משיג טונים ריאליסטיים יותר מהשבב הקודם, 0₪/2, שאיפשר רק 2 או- פרטורים. בכל מקרה, סינטזת !את עדיין רחוקה מהאיכות של שיחזור ייצורת גליי טוב ויתרונה העיקרי הוא בחסכון בזכרון. פרמטרים חשובים אחרים בנגינת [עזוא הס מספר הצלילים שכל כלי מסוגל להפיק בו-זמנית (הפסנתרן משתמש ביותר מאצבע אחת כדי לנגן. האלקטרוניקה לא יכולה לה- סתפק בפחות מ-8) ומספר הכלים אותס ניתן להפעיל בו-זמנית (כדי לנגן רביעיה יש צורך בארבעה כלים). במידה והכרטיס תואס את תקן 1כ1וא [683ח66, אזי תוכל להשמיע בעזרתו מוזיקה מסיפריות הענק המסחריות של תוכנת זסזוא. תקן 6וא דורש כי הכרטיס יהיה מצוייד בשער [פ!זוא דו-כיווני, בעזרתו תוכל להקליט מוזיקה על ידי נגינה על סינטסייזר חיצוני (כל לחיצת קליד שולחת את התו המנוגן לקוב ]זוא במקביל להשמעת הצליל) או להשמיע קובץ 1]01א בסיוע סינטסיזר חיצוני (שאיכותו עדיפה, בדרך כלל, על איכות הקול של הכ- רטיס). עירבול צלילים כדי לקלוט צלילים אנלוגיים זקוק הכרטיס לכ- ניסת מיקרופון - ורצוי גם לכניסת אז 6אז1 מציוד אודיו סטריאופוני רגיל. (כדי להקליט צריך לחבר את המוצא דעס מאז1 מהמערכת הסטריאופונית לכניסה אז טאז.1 של הכרטיס. 7 מסחריים | גדוע [ כרטיס שביצועיו בינוניים ומחירו בינוני (כ-250 דולר בארהייב). מוזיקאים יגלו עניין בטבלאות צורות גל לנגנת זפ!וו, אבל יתאכזבו מהאיכות של 12 סיביות. משתמשים עסקיים יעדיפו כרטיס קל יותר לשימוש. התאמה למשימה הכרטיס הזה, למרות שאינו מציע איכות קול יוצאת מהכלל, ימצא חן בעני משתמשים עיסקיים, בזכות התוכנה שהיצרן מספק: גטוסאשסופ/ לקישור 015 ו-00100008 להמרה מטקסט לדיבור. כרטיסי קול לשיחזור הצליל בעזרת מגבר סטריאופוני חיצוני יש לחבר את המוצא דש0 מא של הכרטיס עם הכניסה א 8אז/1 של המגבר). למרות שרוב הכרטיסים כוללים מגבר זעיר, כך שהם יכולים 9% אס החדר שלך לא שקט במיוחד והרמקולים אינם באיכות של ציוד שמע, לא תשמע אפילו את ההבדל בין 8 ל-16 סיביות. לדחוף ישירות רמקול קטן, צליל יירצינייי נזקק למגבר חיצוני. בישומים מסחריים אפשר לה- סתפק במגברים הבנויים בתוך רמקולים קו- מפקטיים ואין צורך להעמיס את שולחן הע- בודה בציוד שמקומו בחדר מוזיקה. הנוער לא יסתפק בפחות ממגבר עתיר וואטים ורמקולים מחרישי אוזנלים. כרטיסים מסויימים כוללים ממשק 8681 אליו ניתן לחבר את כונן ה-וא0ס60-8 ולחסוך מתאם 1 יעודי. אחרים כוללים יכולת 64ץ, כך שהס משמשים גם כמתאמי ווידאו. נשיונל סמי- קונדקטוס משלבת על הכרטיס גם יכולת לפ- קסס ולהעביר דואר קולי. את כל הקולות המתקבצים מכל המקורות מעבד ומערבל ה-8מאחא. המיקסר (ייערבליי בע- ברית) מאפשר לשלוט ברמה היחסית של כל אות ניכנס בנפרד, למזג את האותות וליצור אות מאוחד להפקה. בעורתו תוכל לייהלבישיי דיבור על קטע מוזיקלי המופק מתקליטור, להוסיף צלילים מתוכנית זשזא, ליצור אפקט של דעיכה (דטס מפת), לעבור ברציפות מקטע מוזיקלי אחד לשני או ממוזיקה לדיבור. כדי לבדוק אם הכרטיסים החדשים מגיעים לאיכויות הקול של קומפקט דיסק תיקני, בד- קנו אותס במערכת המשמשת לבחינה של ציוד אודיו ביתי. הכרטיס 6תטספוושוא של חברת 360 טוחטיד נמצא כבחירה האופטימלית לה- פקת מצגות ולשימושים מקצועיים. עס זאת, לאוזן שלנו, גם הכרטיסים האחרים של 16 סי- ביות הפיקו קול משובח בהחלט - במחיר נמוך משמעותית מ-600 הדולר של הכרטיס הנייל. אס החדר שלך לא שקט במיוחד והרמקולים אינם באיכות של ציוד שמע, לא תשמע אפילו את ההבדל בין 8 ל-16 סיביות. בישומים מסחריים יילא מוזיקלייםיי, בהם צפוי כי תשתמש בא- בחנת דגימה של 8 סיביות וקצב דגימה של 11 קילוהרץ (ו-22 קילוהרץ לשיחזור) אין טעם לה- שקיע ביכולת שלעולם לא תמומש. מחנק באפיקים להקלט הודעות בדואר קולי, או הוספת הערות לקובץ מילולי, תוכל להסתפק בקצב ההקלטה הנמוך ביותר ובאבחנה של 8 סיביות. איכות הקול במקרה זה תשווה בערך למה שאתה שומע בטלפון ונפחי הזכרון הדרושים לכך לא יהיו מוגזמיס. אבל אם אתה רוצה לה- קליט באבחנה גבוהה וקצב דגימה גבוה, אתה יכול להחניק את אפיק המערכת במחשב. כרטיסי הקול משתמשים בערו> ייגישה ישירה לזכרון", ‏ 4ואפ, כדי לקחת שליטה על האפיק ולשחרר את המעבד המרכזי מהצורך לתווך בין הכרטיס לזכרון. בקצב נתונים גבוה השליטה הואת הופכת למונופוליסטית ובמחשבים אי- טיים יתכן והערוץ יחנק מעומס. במצב זה תאבד חלק מהנתונים ויווצרו ייחוריסיי בה- קלטה. הפתרון הוא, כאמור, הורדת אבחנה או הקטנת קצב (או החלפת מחשב). הקלטת [פזא מלוח קלידים (ייאורגן חשמלייי) ועריכה של קבצי זפז!א דורשות תוכנת תישמון הנקראת 5000₪%086 (יימשרשרתי). תוכנת זפ]וא לסביבת פאסותוצו תתאים לכל כרטיס תואס 6קוא, אבל תוכנות רבות לסביבת 5 תומכות רק בסינטסייזר -טקוא פאג 01 1 ובכרטיסים המטמעים אותו. אם המטרה של כרטיס הקול היא להוסיף אפקטים למ- שחקי מחשב, וודא כי הוא תואס לשני היימוליכים" בתחום זה: הייסאונד בלאסטריי של התאמה למשימה ישומיס מסחריים משחקיס ביר : כרטיס זה ימצא אוהדים בין אלה שסובלים מחסך בחריצי הרחבה. הוא משלב אודיו ב-16 סיביות, וידאו 4 ובקר 5051 לכונן 80% 60 פנימי. זה הטוב והיקר בין הכרטיסים המשולבים (429 דולר בארהייב). 19 0 ישראל מאי 1993 10 התאמה למשימה משחקים כרטיס זה זכה בייבחירת העורכיםיי בוכות סגולותיו המוזיקליות. הוא מספק איכות קול בדרגה אחת מעל כל השאר והוא היחיד שיכול להתגאות בייאיכות קומפקט דיסקיי. אבל הוא היקר מכולס ובהחלט לא למשחקים. 0-ה ה-הה-הההההההה---קי-) התאמה למשימה גרו1 ישומיס מסחרייס משחקים גדו1 ן כמו ה-וזסקסו0ו4 של חסונו 0 גם זה התקן חיצוני המתחבר לשער המקבילי של המחשב. הביצועים בינוניים (מונו 12 סיביות) והמחיר לא זול (כ-270 דולר בשוק האמריקאי), אבל זה פתרון נוח למרצה הנוסע. == 7--000---------7-7-- 0 (ה-זס660תוחץ5 סופטוא של 105 ₪6. העתיד: קול תלת מימדי טכנולוגיה הצפוייה להגיע בקרוב, ואשר הודגמה לראשונה בתערוכת קומדקס - סתיו היא קול תלת מימדי. לא מדובר בשימוש בארבעה רמ- קולים, כפי שנעשה במערכות קוואדרופוניות בי- תיות, כי אס באלגוריתס חדשני (מוגן פטנטים), המבצע אשליית קול במרחב בעזרת שני רמ- קוליס בלבד. האלגוריתס מיושם בתוכנה על ידי חברת -44 5ז) 66סתגץ ובחומרה על ידי שבב של 6טושסע קסוגת. לא בטוח כי לקול תלת מימדי יש ישוס מסחרי יימכופתר ומעונביי אבל אין כמוהו להו- ספת ריאליזס מעורר אנדרנלין לכל משחק סי- מולציה. עד שיבואו הישומיס המסחריים, נפתח מצערת ונמריא עם רעס המבער האחורי מהדהד בגבינו. 0 ישואל מאי 1993 כרטיסי קול 0 בחירת העורכים 500 10012ת1ז1/01 16 בתגרנוס6ק5 166/טקותס 6 ותנר61050600ט/ סז תס1פג/ 16018 1 3680 6[תטך 9 הסיבה שהענקנו את בחירת העורכים לכרטיס הקול שתטספוווט₪א של חברת 36008 6וחטך היא פשוטה: אין לו מתחרה באיכות הקול. במבחנים שערכנו במעבדות 85ג/1 6פ, מצאנו כי כרטיס זה הוא היחיד שמספק איכות קול הדומה לת- קליטור. הוא גס לא נזקק לערוץ גוא כדי לשנע את הנתונים אל ומאת הזכרון, כך שאין סכנה של מחנק אפיק במחשבים איטיים. שי- חזור צלילים מוזיקליים נעשה בו על ידי ערכת השבבים פטטוסז? טוח-8, המצליחה להעביר תחו- שה משכנעת של כלי נגינה משובח. אבל כרטיס זה הוא גם היקר ביותר בסקירה, עם מחיר של 599 דולר בארהייב. התיכנון הרגיש שלו מצליח למנוע את הרעשים האלקטרונייס הקיימיס במספר כרטיסים זולים, אבל המחיר הוא שאין כניסה ישירה מהמיקרופון (חייביס לעבור דרך מגבר חיצוני ולהכנס לכרטיס דרך כניסת אן-מאן.0 ואין ממשק לכונן ואס פס. מי שרוצה לקבל את איכות הטובה ביותר חייב לשלם יותר, לא רק במחיר הכרטיס, אלא גם בקדם-מגבר ובכרטיט בקר אסא פ6. אינות במחיר אטוקטיבי דרגת איכות נמוכה מהנייל רק במידה מיזערית, תוך חיסכון משמעותי ביותר במחיר, מציעים שני המוצרים האחרים שבחרנו. למעשה מדובר % לא בטוח כי לקול תלת מימדי יש ישום מסחרי *ימכופתר ומעונביי אבל אין כמוהו להוספת ריאליזם מעורר אנדרנלין לכל משחק סימולציה. באותו כרטיס עצמו הנמכר על ידי שתי חברות, צרור כל פעם עם חבילת תוכנה אחרת. גו66א חסופו מפרסמת מחיר של 299 דולר (בארהייב) ו-400/טקחס6 מחיר של 250 דולר. בשני המ- קרים הכרטיס מספק זגימה ב-16 סיביות וב-44.1 קילוהרף בשני ערוצים. הפקת קבצי [1תזוא נעשית על ידי סינטסייזר וא עם ארבעה אופרטורים. האיכות הקולית שלהם אולי לא שווה לזו של הכרטיס 6תטספוזו₪א, אבל היא בהחלט מספיקה לכל ישום עסקי, מצגות, מש- חקים וכדומה. רק האוזן המוזיקלית של מק- צוענים יכולה שלא לאהוב את הצליל הסינטטי של ביצועי [ס!!א. מצד שני הכרטיסים האלה מספקים את כל העזרים שיחסכו לך כסף רב סביב הכרטיס. תמצא בהם כניסת מיקרופון ישירה, ממשק 5051 ל-1א₪0 כס, כניסת אודיו מ-₪0% 62, תמיכה בדחיסה ופרישה בא- לגוריתם |אספפא. התיעוד אולי חלש יחסית, אבל שאר התכונות - והמחיר הסביר - עושות את כרטיסי הקול 16 מותוטטק5 לזוכים בתואר ייבחירת העורכים'י. צל''ישים ח6ו5ץ5 6הט80 פשסטתוא של מיקרוסופט ראול לצלייש בזכות האינטגרציה החלקה ביותר של קול עם שסשתו/ו. ההתקנה היא קלה ומבחר הפונקציות להפעלה הוא מרשים. מה שפחות מרשים הוא העדר תמיכה ב-205 והקלטת [םזוא מלוח קלידים חיצוני. גם איכות הקול טובה פחות מזוג כרטיסי ה-16 וחותו60ק5. לבסוף, אם אתה שרוי במצוקה תקציבית צא לחפש את הכרטיס סז זססט6סזק 6תטס5 6ומסזס בחנויות המתמחות בהנחות. שס תמצא כרטיס עם איכות קול סבירה לחלוטין, חבילת תוכנה מכובדת ומחיר של כ-130 דולר (בארהייב). מצי- אה אמיתית. (המשך-טבלאות השוואה בין המוצרים בעמי 162) | ₪ מממ ו 2/9 9/- עוני ]90 א0כין הט" * . התנב הל טוט" ספרי איכות בא'ח6וכ ]| א6תא6 האח6ב []כ] ת]איל וס6ו3 6 קטלוג מפורט ומחירון חינסם לכל דורש התקשר לטל' 052-541207 כדי לקבל מידע על מבצעים ורכישה מרוכזת לקורסים וחנויות 1 67]66%ק 06 \ מדריך טלם לגיוסה עברית-אנגלית 6 עמ - 49 ו"ח [ועפאשאאשאלה וה 0 [ ד בס [אמטהא)בעקג סב דש יג יי [ א הארת ה טרקא | ₪ הספר לכימוד % ערכת כלים המדריך השלם לימוד ספר הדעו 0 "הור מרו'קנו'ם ממוותעוב- זה מעעוי הנרי פרסקו-ווייס תרגום: צבי גרייבר ניהול פרוייקטים היה מזה זמן רב נחלתם הבלעדית של מומחים מהשורה הראשונה. 8 חבילות התוכנה המוזכרות כאן, מרחיבות את המאחז, בהדגישן את הכלים הגרפיים ואת קלות השימוש. מילים מפוצצות כמו ייקלות שימושיי ויידידותי למשתמשיי הדהדו בשוק התוכנה מזה עידן ועידנים. עס זאת, ספקי התוכנות לניהול פרוייקטים, היו קצת איטיים בתפיסת הנושא. 12 6 ישראל מאי 1993 וחן של התוכנות לניהול פרוייקטים הוא באפשרויות המעקב אחר מטלות, ניהול משאבים, התאמת תוכניות מורכבות והארת צווארי בקבוק הצפויים בפרוייקט, בטרם הבעיה מתעוררת באמת. כוח זה מציע רווח משמעותי ביותר לקשת רחבה של מנהלים. אולם עד לאחרונה, הקושי בלימוד ושימוש בחבילות התוכנה גרמו למצב שהן העלו אבק על גבי המדפים במשרד, במקום לשמש באמת לניהול פרוייקטים על גבי 6ק. למזלם של משתמשים פוטנציאלים רבים, בשנתיים האחרונות תפסו סוף סוף היצרנים המרכזיים של תוכנות לניהול פרוייקטים - אלו תוכנות שמחירן פחות מ-5900 - את הרעיון.כתוצאה מכך נפתח קו חדש של מוצרים העשויים לעניין קשת רחבה הרבה יותר של משתמשים מאשר היתה אי פעם. כיוס, מנהלים כלליים, קבלנים עצמאייס ובעלי עסקיס קטנים - אותס אנשים שפעם נמנעו משימוש בתוכניות לניהול פרוייקטים משום שנראו בעיניהס כצופן סיני, מעבירים בקלות עמודות ותיבות ממקום למקוס בתרשימי גנט ופרט. שימושיות דרך גרפיקה הדרישה ליתר שימושיות התחילה לפני כ-4 שנים, בעת ש-56008 הציגה את המערכת 4 561500188 דסא שהיתה החבילה הגרפית הראשונה לניהול פרוייקטים. זו היתה מערכת שהציגה את הכוח של השימוש בגרפיקה איכותית לתצוגה בתור כלי לניהול פרוייקטים. לתרשים הגנט של המוצר, עס העמודות המודגשות בכחול ואדום לזיהוי משימות קריטיות ושאינן קריטיות, היתה השפעה רבה על התקשורת והעברת המידע אל הצופה, וברור שהיתה לזה השפעה על המתחרים. תרשים דאפק היה טוב עוד יותר: יכולת לבחור משימות עייי הצבעה עליהן באמצעות העכבר ואחייכ, באמצעות אותו עכבר, ליצור גם קשרים וכפיפויות בין תיבות של משימות. בעוד של-4 חמ ט0םה50 ז6תסאק | הו הליקויים שלו (הוא היה בלא בקרה מספקת על הגרפיקה וכן נוקק לממשק חיצוני), בכל אופן הוא הראה בבירור את היתרון של שימוש בממשק גרפי למערכת לניהול פרוייקטים. החלונות הופעת ייחלונות'" גרסה 3 של חברת מיקרוסופט, הביאה את ההתקדמות המשמעותית הבאה: תוכנת 0801601 לחלונות של מיקרוסופט. מעוכת זו הפכה את מנהלי הפרןליקטים ניהול פרוייקטים ממוחשב כיום, מנהלים כלליים, קבלנים עצמאיים ובעלי עסקים קטנים - אותם אנשים שפעם נמנעו משימוש בתוכניות לניהול פרוייקטים משום שנראו בעיניהם כצופן סיני, מעבירים בקלות עמודות ותיבות ממקום למקוס בתרשימי גנט ופרט. לאומנים של תצוגה. המערכת איפשרה להם לבחור צבעים שונים לעמודות של גנט ולתיבות של פרט, לקבוע את ההצללות ואת מצייני הסיוס של עמודות או הצורות | של גבולות התיבות, להוסיף צבע לטקסט - | 15 --- או לשנות את צורת הגופנים | 423 [--- | וכן את גודלם. אין זה רק עניין 12 של צבעים אסטטיים וצורות. 4 אם רוצית להראות אילו ו ]| משאבים הינם בעלי שימוש 7 יתר או איזו משימה עברה את התקציב, כי אז צבע וצורה שונה העבירו את האינפורמציה במבט מהיר אחד. ההצלחה המהירה של -0סאץ 0% ד 5וספאז/ו העלתה את הרף למרבית | הפיתוחים שנעשו במהלך השנתיים האחרונות, שעה שכל מפתח רציני התחיל לעבוד על גרסת יחלונות". המירו+ לשיפור | התכונות, שאיפיין את מאמצי הפיתות הקודמים, | נדחק הצידה. הדרישה | ליתר = יגרפיות'" ושימושיות | תפסה פיקוד. היבול הנוכחי של חבילות הוא | 19 התוצאה של מאמצים אלו. מחצית מהמוצרים בסקירה | 30 עובדים תחת חלונות. אם נמנה | | 1% גם את 885 5011801 201607 | 182 עם הממשק הגרפי שלו, כי אז 5 מ-8 התוכנות הן גרפיות לחלוטין. 0 0 0 | | | 5115 | | [ 8.| 10 3.0 וז סז סדוו אוטומציה בלחיצת כפתור ייסרגלי כליסיי (1001.8485) מהוויס התקדמות חשובה בתחום קלות השימוש. הם מאפשרים שימוש בכפתור יחודי למשימה, כפתור המזוהה באמצעות צלמית המתאימה לו. ב-16 שחו לחלונות, למשל, ניתן להציג תרשים גנט של ביצוע בפועל מול תכנון, בלחיצת כפתור, במקום להכנס למערכת של שינויים באמצעות תפריט או איזושהי רשימה. בהיות התנועה הלוך ושוב כה קלה, ניתן לעבוד במסך פשוט יחסית, לקפוץ לתרשים הגנט המשולב ואז לדלג חזרה לעמודות המשימות של הפעולות של העבודה בפועל. באופן דומה תוכנת 2801501 של מיקרוסופט מאפשרת לך לסמן משימה כמושלמת ב-100 אחוז, בלחיצת כפתור מעל גבי סרגל הכלים; זאת במקוס פתיחה של משימה והקשת 100" בשדה של אחוז הסיום. תוכנת ד1₪6סאל של מיקרוסופט מגשימה וב וב 20 סו ו 5 56060667 601[סזק 1 ו ו 5 וב ד 5 שמירת הקובץ בדיסק 6סישו ַב-7]| א ב 7 5 ח5180!3ח! | = ₪ מסטחת 10 20 חסופוס/ סוס 0פסזסוות 5 800/81ה56 10601 0 >= הפ ה 0 0 5 10 3.0 ה015/0/ 10601 5011סזסוו1 50 01 סז 178% 516 ו ז0! שחו חוד 5 סוק - ו 15133 5 ו 5 5680001 601|סזק. 6חו | שחו 5 ו 8חו] שוחו שחו ז10 שחו ] שוחו = 5 1 אל מאי 1993 33 0 0-00 0 ו קוחו ₪ם--- 0 5 זס) 3.0 ח0ו615/ 601ןסזק 0501ז0 ו ו וב 6אז מק תס ספת סדטג בגרף זה מוצג תאריך הסיוס המשוער של הפרוייקט וז 8חו1 פוחוד ניהול פרוייקטים ממוחשב לתוכניות | ניהול פרוייקטים, 65 | משום שאבני הבניין המקוריות של גישה זו, תרשימי הגנט והפרט, הם מטבעם גרפיים. גרירת אובייקטים על גבי המסך היתה מלכתחילה חלק ממנהלי פרוייקטים גרפיים. לדוגמא: -50850 ו6ם[סאק 4 0158 מאפשר לך לגרור קוים של סמיכויות בין תיבות של משימות על גבי תרשים הפרט. ה-01501אק גרסה 1.0 לחלונות מאפשר לשנות את תאריך ההתחלה, או את משך המשימה, באמצעות גרירה של עמודת הגנט המתאימה או משיכת הסימן לסיוס המשימה. לאחרונה החלו ספקי תוכנה להשתמש בסוג חדש של אינטראקציה: | קליק כפול באמצעות העכבר, על גבי מה שקרוי = "קודות | חמות", לאתחל שינויים באלמנטיס שעל גבי המסך, כמו בסקלת הזמן המוצגת מעל תרשיס הגנט | ב-01607אץ של מיקרוסופט. למעשה הייפרוגיקטיי 3.0, התקדם בסוג ה של אינטראקטיביות הרבה מעבר לכל מתחריו. בתוכנה זו ניתן לבצע קליק כפול על גבי פ ו ו | ויסתה את המשאבים. לאחר שהתוכנה וויסתה את ה קו המחבר. ‏ שת משימות 14 0 ישואל מאי 1993 במלואה את גישת כפתורי המשימה; בנוסף לכך שהיא עצמה מאפשרת מבחר גדול של כפתורים, התוכנה נותנת אופציה של קשירת צלמיות של משימות לכל פקודה, מבנה או פקודת מקרו שתבחר. התוכנה מאפשרת לך אפילו לשרטט את הצלמיות כיד הדמיון הטובה עליך, באמצעות כלי עזר לעיצוב צלמיות. האינטראקטיביות נדחפת פנימה מעבר להוספת כפתורי משימה, התוכניות הגרפיות, כולל 85 50001.8 01807 הפכו אינטראקטיביות גס במהות פעולותם. לדוגמה ה-80101ק וה-מא1 15 | משתמשים באמצעי המופעל עייי העכבר, להגדלת או כיווץ שטח גיליון הנתונים שסביב תצוגת תרשים הגנט. זה מאפשר בקרה מיידית על כמות המידע שבסביבת התרשים. עבודה אינטראקטיבית עם אובייקטים גרפיים היא בעצם בעלת משמעות אינטואיטיבית בתרשים הפרט, ולשנות את היחס ביניהן באמצעות קופסת דיאלוג; קליק כפול מאפשר קבלת תמצית (תונים של המשימה על גבי תרשים הגנט, אותה ניתן להרחיב או לצמצם לפי רצון המשתמש. יעוץ פרוייקטאלי חכם מן הראוי לציין צורה חכמה אחרת של הרחבת השימושיות, עם הוספת אמצעיס של מעין אינטליגנציה מלאכותית בפונקציות העזרה של חלונות התוכנה. לדוגמה: "פרוג'קטיי של מיקרוסופט מציע ייאשף תיכנונייי, המדריך את המשתמש במגוון צורות העבודה והתסריטים, למן התחלת פרוייקט ועד לקביעת העדפות בצבעים, פורמטים של תאריך ושעה וכו למעשה זה משמש כיועץ היושב מאחוריך ונותן עצות לגבי הצעד הבא שלך. שאז1 מואזד לחלונות מספק את ייטייס המשנה" - שמשמש כפונקצית עזרה מיוחדת, הפחות מפריעה מכל האחרות. למעשה הוא יושב ברקע, שומר על פעולותיך, וקופ לנגד עיניך רק אם אתה עושה משהו לא מזוהה או לא ברור, כמו העברת מציין משימה קיימת למקום שעשוי להתפרש כיחס תלותי חדש או תאריך התחלה חדש. חידוש נוסף הוא שימוש בתיבות קטנות יותר להזנת נתונים; גודלן מונע את עירפול התמונה הכללית של מסך העבודה. מא] מאחד לחלונות, עושה את תפקידו בצורה הטובה ביותר בתחום זה, כאשר הוא מספק תיבות אינפורמציה קטנות ומתומצתות לתיאור המשימה, המטלות וכוי. היות וניתן להניע תיבות אלו על גבי המסך, קל מאוד לתקוע אחת כזאת בפינה ולנוע בינה לבין תרשים הגנט או הפרט הלוך ושוב. התוכניות שרצות תחת 205, | אחדתחש8 68 סק ו-פואם אג,זפג דפא, גם הן עברו שיפור בשימושיות וכן במראה של התרשימים: נוסף להן שימוש בעכבר (אאדםט5) וכן אמצעים גרפיים לצפיה מוקדמת בהדפסה בצורות שונות (אג.1ק4ד5א1 ו-א ד 5). ל-מאן] פואזד היה אמצעי כזה כבר בגרסה +. 50168 כולל גם עורך גרפי לדוחות המאפשר לעשות התאמות מלאות לפי צרכיך. לדוגמה, ניתן להוסיף טקסט בכל מקום על גבי תרשים, ולהציבו בכל זוית רצויה על ידי סיבוב מהיר של תיבת טקסט, כאילו היה זרוע של שעון. אמצעים שלא נשכחו בעוד שימושיות וממשק משתמש גרפי הם ההרחבות השולטות במקצי השיפורים האחרונים, מספר חברות בכל זאת הוסיפו גם אמצעים חדשים לניהול הפרוייקטיים. הראויות לציון מכולן הן ההרחבות שנעשו ב- מואחך מאז], גירסה 5.0, הכוללות כלי חשוב מאוד לניהול משאביס כמו לוח שנה למשאב, הקצאת משאבים משתנה, פיצול משימה תוך שמירה על מפלס המשאב ועל מתאר המשימה כולה. אמצעי זה מאפשר למדוד בדיוק, כיצד ישמשו משאבים שונים במשימה. לוח הזמנים יכול עתה להתאים עצמו למשאבים לא סטנדרטיים, אשר, למשל אפשריים רק בשעות מסויימות בימיס מסוימים. לא רק שאמצעים אלה גורמים ללוח זמנים להיות מדויק יותר, אלא מאפשרים גם לנהל עתה פרוייקטים מורכבים הרבה יותר. לחבילות נוספו גם אמצעים חשובים לניהול מספר פרוייקטים במקביל. ה- ז6:תסאק 5 505001.88 במיוחד עשה ניפלאות בתחום זה. הוא מאפשר לך לחבר מספר פרוליקטים עצמאיים לתוכנית ראשית אחת שבה ניתן ליצור כפיפויות וסמיכויות בין משימות, ולבצע לאחר מכן בדיקה של הפרוייקט המשולב בתרשים פרט ראשי. לאחר מכן ניתן לפצל את הפרוייקט שנית לחלקיו, כך שלכל מנהל אל תסתכל בחלונות... אלא במה שיש בהם ו | ו לבן על שחור או פוה ותכונות מתק 5 , 5 , טבלאות, דחיסה, הצפנה, מיזוג מכתבים דגש קל ללמידה ושימוש. דגש גרפי ויב)ץשופצוו להשתמש בסגנונות (651165 של דגש, לעולם לא תחזור (מה שאתה הואה זה מה שאתה מקבל) ובא עם לשיטה הישנה. גירסה מיוחדת של תוכנת מיכל"לדגש 5 פונטים עבּריים. אפשר לראות ולערוך מספר מוצעת כאופציה לבדיקת איות בעברית ואנגלית. מסמכים בויזמנית על המסך. תוכל לעצב מסמכים אחריות הי אנו כה בטוחים שתתלהב מדגש החדשני שאנו מציעים לך תאימות לרכוש אותו ל-30 יום ניסיון! לאחר שניסית, תסכים שדגש דגש יכול לקרוא (ואף לכתוב) קבצים ממעבדי הוא ליגה אחרת במעבדי תמלילים. תמלילים אחרים, ישראליים ולועזיים. הוא אפילו נותן לך הדמייה (אמולציה) של 0 וי סו 67 48 ו 7 !| 9 ? כיוון מחשבים בע"מ ת.ד. 53063 יד חרוצים 4 ירושלים טל: 02(733941) פקס: 02(733938) סקט 0 1% 1-0 5 1 0 א ו 166 פרוייקט יש את המשימה שעליה הוא צריך לעבוד, בעוד הקשרים הבין משימתיים נשאריס תקפים. אס תאריכיס גולשים ממשימה אחת למשימה אחרת אליה היא קשורה, היתרה המשפיעה על לוח הזמנים של מנהל אחר, מוצגת לפניו בצורה גרפית על גבי תרשים הגנט, ומצויינת כקונפליקט בין משימות. כאשר מחברים את הפרוייקטים יחדיו שוב למסגרת של פרוייקט העל, השינויים מהמשימות הקשורות מעדכנים את התוכנית הראשית. ממנה הס מועברים חזרה לתת הפרוייקטים האחרים, בהם מצויינות ההשפעות הנובעות מהשינוי בפרוייקט האחחר. צורה זו של קשר בין פרוייקטים הוא הצעד הראשון בכיוון של קישור פונקציונלי של קבוצות עבודה לתוך תוכניות של ניהול פרוייקטים. הגם שאין זה אמצעי חדש של ממש, כמה תוכניות הגדילו את מספר המשימות הניתנות לניהול בפרוייקט אחד. א6סזסקט0-5 , לדוגמה, הגדיל את מספר המשימות הניתנות לניהול מ-2800 בגרסת הדוס האחרונה שלו ל-16,000 משימות. בפרוייקט; ייפרוגיקטיי של מיקרוסופט הגדיל את מספר המשימות ל-9,999 מ-2,000 שהיו בגרסה 1.0. הגידול בקיבולת משמש כמשיכה לכיוון התוכניות בקצה העליון של סוג זה של תוכנות, שמתמיד טענו כי רק בסדרי גודל כשלהן ניתן לנהל פרוייקטים רחבי היקף. ענייני ביצועים התאמה למשימה 5 חול םחו ניהול הפרויקט [ 0 תכתובת הפרויקטי ניהול קבוצת עבודה גדוע וו 6 מ מו זמץ 0 מ מ וגה (9706) | ]תחמקס] מ 6 מטוסי? ל 11 ג הק וי ו 06 | וצ הב ו םאס וו 1 = ו :5 וו 1% 06| |( ו ו [ |(] מק )4 2 6 5 ו 0 ישראל מאי 1993 ניהול פרוייקטים ממוחשב מעבדות 6חולגקַג!ן 6 ניסו את קבוצת חבילות התוכנה לניהול פרוייקטים כדי להעריך את פעולותיהן בפעולות בסיסיות כמו: טעינת תוכניות וקבצים, חישוב מחדש והדפסה. התסריט היה של פרוייקט טלקומוניקציה הכולל 138 משימות ומוערך שישתרע על פני 39 ימי עבודה. בייפרוייקטיי נעשה שימוש ב-18 משאבים שונים, עם 95 מטלות שונות. | בעוד מהירות היא נושא מתמיד להתיחסות בעת בחירת תוכנה, היא איננה הגורס הבלעדי, במיוחד בקטגוריית תוכנות מעין זו שאנו עוסקיס. אחד הניסויים המרכזיים בניהול פרוייקטים, הוא האפשרות לפיתרון קונפליקטים בין משאבים, דבר הידוע בענף כאיזון משאביס. פעולה זו נעשית באמצעות הוזזת משימות שמשאביהם תפוסים יתר על המידה, דבר הבא לידי ביטוי באורכו הכללי של לוח הזמנים. כאשר יתר הנתונים נשארים זהים, איזון המשאבים הטוב ביותר הוא זה המתורגס ללוח זמנים הקצר ביותר. כפי שתוכנן מלכתחילה, לפרוייקט הניסוי שלנו היה מספר הולם של משאבים. ניתן לו בכוונה מספר קטן של קונפליקטים בין המשאבים. אי לכך, מתוך כוונה לקרוא תגר על אמצעי איזון המשאבים של כל התוכנות שעברו את הבחינה ולהעמידן במבחן של מצבים יותר ריאליסטיים, הכפלנו את תכולת הפרוייקט (וכמובן כתוצאה מכך את הצורך במשאביסם), והשארנו את כמות המשאבים המצויה - קבועה. התוצאה של הניסוי שימשה להערכת יכולתן של התוכנות להתמודד עם בעית איזון משאבים. אומנות כנגד מדע במסגרת הפרשנות לתוצאות אלו, חשוב מאוד לוכור ולהבין שהאלגוריתם של איזון המשאבים הוא מאוד מורכב. הוא מושפע משינויים בקיוס המשאבים בצורות שונות. במיוחד כאשר זמינותו של משאב הולכת ונעשית מאולצת; במקרה כזה אלגוריתמים שונים יגיבו בתוצאות שונות. לפיכן, | התוצאות | של בחעתנו נותנות אינדיקציה לגבי כוחה של חבילת התוכנה בתחוס איזון המשאבים האוטומטי, אולס מסקנות אלו אינן בהכרח סופיות. למעשה, יש שונות פוטנציאלית כה גדולה, עד שאיננו יכולים להגיע למסקנה סופית שבתחום זה, או על בסיס הניסויים שעשינו, חבילה זו או אחרת היא בעלת עליונות ממשית על פני חברותיה. מעשית, איזון משאבים צריך להיות יותר ככיוון מחשבה לפיתרון ולא כפיתרון עצמו: בעוד ניהול זמן הוא מדע, ניהול משאבים הוא אומנות. הכלים שמספקות לנו התוכנות השונות לניהול פרוייקטים מקילים עלינו בחינה של תסריטים שונים, יותר מאשר מחשבים עבורנו את הדרך הטובה ביותר שמשימה כלשהי צריכה להתבצע. בנושא זה ניתן למצוא רבות במחקר ששמו ייצסטדפ סאז]1ם/מ1 ם6תש0פסק 1992" שערכה חברת .6א1 א501510 5077 שמחירו 0. מחירי התוכנות הנזכרות במאמר זה נעים מ-5549, | מחירה של 5ואם אג,ןקג דפאז ועד 9 מחירה | של ז06קקקתק 0-80 לחלונות. מחירן של רוב התוכנות האחרות נע סביב 5695; מה שמלמד שהמחיר איננו מהווה גורס משמעותי בבחינה זו. הסקירות שבהמשך המאמר, עשויות לתת לך תחושה כללית לגבי כל אחד מהמוצרים, וגם הרגשה איך וה לעבוד ייפרוגיקטיי של מיקרוסופט מציע י'אשף תיכנונייי, המדריך את המשתמש במגוון צורות העבודה והתסריטים, למן התחלת פרוייקט ועד לקביעת העדפות בצבעים, פורמטים של תאריך ושעה וכוי. למעשה זה משמש כיועץ היושב מאחוריך ונותן עצות לגבי הצעד הבא שלך. איתם. טבלת האמצעים לעומת זאת, תאפשר לך להשוות מוצרים בפירוט יתר ברמה של אמצעים בודדים. אין זה משנה מה מידת הכרותך עס הצד המדעי או עס הצד האומנותי של ניהול פרוייקטים, אתה עשוי למצוא בקבוצה זו מוצר שיתאים הן לנסיונך והן לצרכיך. ךכ0/-/ 0-1 5 5 "ו 60 מזה זמן גיכר התרברבה חברת .64 בביצועים הגבוהים ובעושר האמצעים של מוצר הייסופר פרוגיקטיי שלה. הגירסה האחרונה של תוכנית זו, הגרסה המיועדת לחלונות ועולה 5895, עדיין מציעה שני צדדים אלה ועתה היא גם מקושטת בממשק גרפי אינטראקטיבי (על אף שלגירסה זו א כל תוספת אמצעים לניהול וי 0 ל- 8/וסשחו/ 8 -% הגיע לישראל זמין היוס וכולל תמיכה עברית מלאה ה הינו מסד ..8 556608 נתוניס | ושפת פיתוח [8 שק סיק = תלבתבים תואם 8856א, ך-- 206 2 9 9 1 מהיר מתותכס ומאפשר 5 העברת מלליוני ו ]₪ ₪] משתמשים ומפתחיס אוש 3 דיסקט דמו למהפיכת ה-8שוסשחו\ [) פרוספקט הדגמה השאלה הדגחח גופנים 'יזן0-88 יסייע לך ליצור יישומי מסד נתונים, גרפיים באופן מהיר ונוח וכולל אפשרות להצגת תמונות מפתחי *'0865 אס= ו-זסססו|0-/0 יפתחו בשפה אותה הס מכירים ויודעיס זה זמן רב. ובתוספת 200 פקודות חדשות, עורך אינטראקטיבי, מהדר ומקשר הכלולים במוצר תמיכה מלאה ברשת. נא התקשר/י לקבלת דיסקט הדגמה אזן88- 08 הינו גרפי וצבעוני, יעורר חיים ו תמיכה מלאה ב- מס ו- .וזם שר ה באמצעות חלונות הניתנים להזזה והגדלה, תפריטי חעוס-!וטכ ו-80%85 0060%, כ 8 1800 ,פחסווטה 0ו80 אחרים תחת 8אוססחו/). סו והצגת תמונות קפחזו8. למשל, יישוס ]08-98 ייקשר תוך שניות 5 למודל רב מימדי ב-|0-600616. .חסו095 עס זסוזסס5 6זס//50 הנתוניס יעודכנו תחת יישוס ]09-88 ואד יישומיס חדשיס יעובדו תחת |0-6000816 תחת פשסטחו/ ללא צורך ויוצגו באופן גרפי משכנע בלימוד שפות חדשות. | באמצעות ח80ז6 ]6אסוז64-0. *00-85 מאפשר יצירת מפיצ: חפח מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 /6 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב שמות החברות והמוצרים הינס סימניס רשומים. 17% הפרוליקטים). למרבה הצער, חברת 68 לא השכילה לנצל באופן מירבי את גמישות הפקודות של סביבת החלונות. כתוצאה מכך, הייסופר פרוגיקטיי נשארה עדיין תוכנית חוקה מאוד, אך חסרת האלגנטיות האופינית לתוכניות אחרות לניהול פרוייקטים, המבוססות על ייחלונות'י. העומק והעוצמה של כלי הייסופרפרוגיקטיי נחשפים כאשר קוראים לכלי התכנון. ניתן להקים לוח זמנים הכולל עד כדי 6 אלף משימות לפרוייקט, להתאים את זמני המשימות עד לרמה של דקה, להקים משימות המונעות על ידי משאבים, לציין עיכוביס או התקדמות יתר בלוח הזמנים הן במונחים של זמן ממש והן כאחוז מהזמן המקורי שתוכנן, לבצע אופטימיזציה (עד כמה שאפשר), בחינת המצב הגרוע ביותר, חלוקת מטלות ויצירת מטלות "א06)א1א14זיי (ערסל). אמצעי ייחודי אחר הוא של תיחוס מטלה בזמן התחלה וזמן סיוס, כך שהיא חייבת להתבצע במסגרת אותו זמן. בנוסף לכך, הייסופרפרוגיקטיי מאפשרת לך לראות יותר מפרוייקט אחד בו זמנית, הדבר מאפשר עבודה בו זמנית על מספר פרוייקטים. ניתן לאזן משאבים ולדווח באופן צולב על מספר | פרוייקטים | ולחבר ולנתק | בין הפרוייקטים השוניס בשעת ביצוע שינויים. מומחיות באיזון משאביס לייסופרפרוגיקטיי ‏ יש הברקות בתחום. ניהול המשאבים. ניתן להגדיר מספר פריטים מוגבל התאמה למשימה תיכנון הפרויקטי ו ניהול הפרויקטט | תכתובת הפרויקט [ 0 ניהול קבוצת עבודה קוא 0 311 > 61 פז) 05 וא [5]-] [5ן קו6)] שסשהץ 020085 סהג|ג ופתזס] זסוה) 1896 שסוף אש פוה |=] - 141 ₪ ה | ₪ | ןו[ | 6 חן ב 5 [ היו חן כ ו 00 זס] זגל 6 ישראל מאי 1993 ניהול פרוייקטיס ממוחשב של משאבים לפרוייקט, כאשר הם שונים זה מזה בזמינותם, בזמן התחלת עבודתם, עבודה רגילה ושעות נוספות, יחידות מדידה, עלויות ובנוסף - ימים מיוחדים בלוח השנה של כל אחד מהם. ניתן לבצע הקצאה חלקית של משאב, להציב משאבים חזור והצג למטלה, ניתן גם לקבוע תאריכי חובה להתחלה או לסיום של משימה ולהציב איזשהו מקדם יעילות. הייסופרפרוגיקטיי השאירה את כל מתחריה מאחור בביצוע מיסויי איזון המשאבים האוטומטי במעבדותינו; היא יצרה את לוח הזמניס הקצר ביותר בהשוואה לכל מוצר בקבוצת הבחינה. זמן ביצוע האיזון היה השלישי אחרי מא11 פואזד גרסה 5.0 ו- פואזד ניהול זמן הוא מדע, ניהול משאבים הוא אומנות. הכלים שמספקות לנו התוכנות השונות לניהול פרוייקטים מקילים עלינו בחינה של תסריטים שונים, יותר מאשר מחשבים עבורנו את הדרך הטובה ביותר שמשימה כלשהי צריכה להתבצע. מא לחלונות. אמצעי המעקב והבקרה של היסופרפרוג'קטיי מאפשרים מעקב צמוד אחרי התקדמות הפרוייקט. התוכנית מחשבת שעות שנותרו, יחידות, עלויות וכן את אחוז הפרוייקט שהסתיים. ניתן לשכתב כל אחד מהנ"ל באמצעות הערכים שלך עצמך, המשפיעים על יתרת החישובים. ניתן בקלות לדווח על כל היבט של פרוייקט. לבסוף, האמצעים של הייסופרפרוגיקטי' מאפשרים לשנות את צורת האותיות ואת גודלן. תבניות למכביר סופרפרוגיקט מבצע עבודה טובה בכל הנוגע לתבניות נתונים. כל אחת מהמצגות הראשיות של הפרוייקט - כולל תרשימי המשימה והמשאבים - מציעה מבחר של תבניות מוכנות. תרשים המשימה למשל, מגיע עם 13 תבניות. אחדות מציגות טבלאות, אחרות מראות טבלאות של תרשימי גנט. אתה יכול. ליצור תבניות משלך, עייי בחירת עמודות נתונים, התאמת העדפות בתרשים ושינוי מאפינל התצוגה. תבניות אלה מקילות את העבודה בפרוייקט. לסופרפרוגיקט ‏ יש כמה אמצעים הראויים לציון, כולל תרשימים הפועלים עם משימות, משאבים, תאריכים וחשבונות. התוכנית אף מאפשרת לעבור ממצב של ייהתנסותיי, המיועד למתחילים, לבין ארבע רמות של יודעי התורה, שמאפשרות כל פעם שימוש ביותר ויותר פקודות ונתונים. לדוגמה, שיטת יהשוואת נקודת ההתחלה" מוסיפה שדות לקו הזינוק, ואופן ניתוח הערך המוסף מוסיף תחשיבים למדידת הביצועים. למרבה הצער, הפעולות המיועדות לבעלי ניסיון, מציבות שכבות של פקודות בינך, המשתמש, לבין המידע על הפרוייקט. אמצעי חשוב נוסף להקלת החיים הוא הסיוע. הוא מציג שורת עזרה מתמשכת בתחתית המסך הרגישה לאשר מוצג בכל רגע על גבי המסך ומעבירה אותך לשדה הבא שנועד לעריכה. חזק אך לא יפה הסופרפרוגיקט נותן, | אך לא מספיק, מהאפשריות הגרפיות הנרחבות שהיית מצפה מיישום של ייחלונותיי. לדוגמה, ניתן לשנות את צבעס של מרבית האלמנטים שעל גבי המסך, להתאים את סמלי עמודות הגנט ולשנות באופן אינטראקטיבי את תאויך ההתחלה או את משכה של משימה, תוך שימוש בעכבר. אך אינך יכול, משוס מה, לשנות את גופני התצוגה או את הכותרות, אינך יכול לשנות את גובה או רוחב עמודות הטבלאות, ואינך יכול למקס מחדש באופן גרפי בתרשים הגנט, משימות שהסתיימו. המקשים היעודיים הס חדשים בגרסה זו, וגם הם אינם מנצלים במלואו את כוחה של ייחלונות'י. המקשיס משמשיס להתאמת מצגת הפרוייקט, למשל - הרמה או הורדה של משימות בתרשים הכללי או הצגת תת-מסך של היסטוגרמה. אולס חסרים מקשים לפעולות פונקציונליות כמו שמירת פרוייקט, הדפסה, גזירה והדבקה או איזון משאבים. הסופרפרוגיקט לחלונות דומה מאוד לגרסת 5, אולם מציע מספר אלמנטים גרפיים נוספים כמו כפתורי המשימה. למרבה הצער, החבילה לא מנצלת את סביבת התלונות במלואה ועדיין קשה להגיע לנתונים. אך בכל הנוגע לאמצעי ניהול פרוייקט הסופרפרוגיקט ממשיך להיות מהטובים שבין מתחריו. לנגע הוירוסיס. החבילה משתמשת בשלוש טכנולוגיות שונות המשלימות זו את זו והמאפשרות לגלות, לעצור ולהשמיד את כל הוירוסים. 6 שיטת הסרת וירוסיס הרשומה כפטנט בעולם כולו מבטיחה שיחזור מושלם של כל הקבצים, כולל אלה הנגועים בוירוס לא מוכר. 68 מבוסס על שיטות מתמטיות מוכחות. תהליכי פיצוח כגון פחופקטט6כ או 8חוח60חופחם-₪6%61756 לא מסוגלים לשבור את האלגוריתמיס המורכבים. | ₪ שימוש בשלושה קוי הגנה המבטיחים | סגירה הרמטית נגד וירוסים מאשויויו = תוכנה השוכנת בזכרון ובודקת המצאות וירוס מוכר בכל קוב לפני ביצועו. > בודקת קבצים לפריסה דינמית - (חופ =זו וא =26%)) פעמיים: לפני ואחרי דחיסה . תופסת 16 עם זכרון ₪5 (10% ללא). פטוצאט = תוכנה לגלוי והשמדת וירוסים מוכרים. = פריסה של קבציס דחוסים 0 חד ואס, |אג, 4ז! ושל קבצים לפריסה דינמית (בדומה ל- סאוט1ז1יזו). > טיפול בוירוסים פולימורפיים. = גרסאות מיוחדות לסביבת 5/ץססצוו/ץ. הקץ למירוץ הבלתי-פוסק בין כותבי הוירוסים למפתחי תוכנות ההגנה 6 3-ד4/5ז-/ הינה התשובה הסופית 3 דפצ ןה אהי = תוכנה לגלוי והשמדה הפועלת בהתאס לעיקרון "גלוי השנויים" > הקבצים הנגועיס המשוחזרים זהים ב-100% למקור. = שיטת חתימה מבוססת על אלגוריתם של פרופי רבין (חתן פרס טיורינג). = מנגנון מיוחד לעקיפת וירוסים חמקנים. > יצירת דווחים מפורטים. > הנדסת אנוש גבוהה, תמיכה בעכבר, מסכי עזרה פי. אף. אחד מערכות בע"מ, מרכז שליטה בוירוסים דרך פתח"-תקוה 114, תל אביב 67012, טל: 03(5617175) פקס: 03(5623607) מ ער כות ה האנטי-וירוס החושב = + + 2 רא | + -- לרשתות תקשורת | ופצסא: / 6/6 וס 3: ד15ה אזה- א וא/3 ד5צוהאה.צ > לאחר התקנה על השרת, התוכנה תותקן אוטומטית על כל תחנות הרשת > המוצר מופעל כ- וא (פאא/שסא ןסו 5 081 0!) ובודק כל קוב המועתק אל השרת. קבצים נגועיס ישלחו לאיזור "בידוד", לבדיקה ע"י מנהל הרשת. = גלוי וירוס על תחנה כלשהיא מחולל משלוח הודעת אזהרה למנהל הרשת ול- 6045015 . = מתזמן (50₪5000188) המאפשר לקבוע הרצה של פטפו/א או ז5שאאג/- בכל יום או שעה נתונה, ללא התערבות אדס. > עדכון של 5טמושאש ו- פצוטויזואו על כל תחנות הרשת מבוצע בלחיצת כפתור. = מאפשר למנוע חיבור לרשת לתחנות שלא הפעילו סאזטויזו . . 6065015 05אוץודא למעקב אחרי פעולות כל המשתמשים. 1זזס מ ע ר כות 11% ואט , נדפדוגאג ו- )1/0 הינם סימני מסחר רשומים של ברמ טכנולוגיות בעדמ. צ/יוססאו/ הי ינו סימן מסחרי רשוים של 680507וו/ . 86/ירדפאת ו- 011 הינם סימני מסחר רשומים של .6או )זיסא. עיצוב: גיא רסקין:מולכולנד 120 0 ישראל מאי 1993 התאמה למשימה וק 5 תיכנון הפרויקט ניהול הפרויקט | תכתובת הפרויקט סביר . 2 ניהול קבוצת עבודה גדוע 0 קון| אסש/ש 4םו 2ה00ק0 5666016 פחסק6ם קטו6ם 68 6 | פופו % 2 אש כ 0 = ככ 5 אפ זו קחוחג1 1160 מערכת זו נוקטת בגישה בלתי יומרנית לניהול פרוייקטים. בעוד משמעות הדבר פונקציונליות נמוכה יותר, ופחות בקרה על מצב התצוגה, התוכנית קלה לביצוע, לוגית וזולה למדי (מחירה 5549). בגירסה אחרונה זו, תקבל תמיכה בזיכרון מורחב בנוסף לאפשרויות מורחבות לתת פרוייקטים. מערכת א8ג.21 1457 נוקטת בגישה כוללנית בתיכנון לוח הזמנים, דבר ההופך את המשימה של בנית פרוייקט, לפשוטה למדי. ברירת המחדל למצגת של צ'השנד0ג, אתה מזין קודס לכל רשימת שמות במבנה היררכי, ואז מדלג פעם אחת לאורך המסך כולו וממלא את הזמניס במשימות השונות. ניתן לבטא את הזמנים בצורות שונות: משך העבודה, זמן תאריכי, או השקעת ימי אדם. אין במערכת זו צורך למלא כל מיני טפסים מורכבים. תרשים הגנט, תרשים הפרט והגליון, כולס מציגיס את המראה של המשימה בצד שמאל של המסך. המשאבים גם הם מאורגנים במראה כללי, המופיע במצגות הטעינה, משאבים ולוח השנה. אינסטפלן דוררשת מעט מאוד מידע לגבי הפעילות והמשאבים. לדוגמה, לא ניתן לחבר זמנים של משימה, נקודה המקשה על תיכנון של לוח זמנים אמיתי. בגרסה 4.0 הוסיפו קודיס לתאור ופירוט של מבני עבודה (פ85א), אולס רק כחלק משס המשימה. התוכנית לא ניהול פרוייקטים ממוחשב תייצר באופן אוטומטי קודים אלה. ניתן אמנס לערוך מסכת תוים על 85 אולס התבנית אינה מונעת ממך להשתמש בקוד אחד במספר משימות, דבר העלול ליצור מצב של בילבול כאשר תנסה להשתמש בקודים כאלה לצורך דיווח. כיין המשומר, אבל... לאינסטפלן יש את אחד הממשקים העתיקים ביותר בקבוצה שסקרנו. הכניסה לתוכנית - במסך שחור לבן, הטיפול במשטחי העבודה פשוט מאוד, והנתונים בגיליון | הנתוניס מעורבבים זה בזה. ניתן אומנס להוסיף צבעיס למסך אולם קשת הצבעים לבחירה צרה מאוד. גס התרשימים חולקים במראה פרמיטיבי כזה. פקודות התוכנית מופיעות בצורה של פקודות קופצות כדוגמת אלה של לוטוס 1-2-3 בתחתית המסך. בגרסה זו הוסיפו אומנס תמיכה בעכבר אך היא מיושמת בצורה עלובה למדי. הבעיה העיקרית היא העדר סמן עכבר. תזוזת העכבר מסומנת על ידי עמודה מוארת אולס אינך יכול לדעת עד לאן אתה הולך. בתרשים הגנט בתוכנה זו, מסומנות המשימות הקריטיות באמצעות עמודות שלמות ומשימות שאינן קריטיות באמצעות עמודות מקווקוות. קשה להבחין בין עמודות הסיכום לעמודות המשימה, משוס שהס משתמשים באותה תצורת עמודה ובאותו צבע. תרשים הפרט הוא אולי העלוב ביותר מבין המוצרים הנזכרים כאן. הוא תופס רק מחצית משטח המסן, בעוד פרטי המשימה תופסים את המחצית השמאלית שלו, כך שניתן לראות רק חלק קטן מהפרוייקט כולו במבט אחד. בנוסף הצורה האנכית שבה מוצג התרשים והעובדה שאתה יכול לנוע בו רק בסדר המקורי של המשימות, עושה אותו למשהו מבלבל מאוד. אמצעים חלשים לתאור משאבים המגבלות הזועקות ביותר של האינסטפלן, הן בתחוס המשאבים. אמנם, ניתן להזין את מספר המשאבים האפשריים וכן ניתן לקבל רשימה של עלויות, אולם אינך יכול לציין רמת אינפלציה, אינך יכול לפצל הקצאות או להציב משאבים באופן חלקי. כתוצאה קשה לעצב הקצאות בדיקנות מספקת. מה שכן ניתן לקבל הם לוחות שנה ניפרדים לכל משאב, דבר המאפשר לקבוע את מספר השעות שכל משאב עבד או ימיס שבהם אינו יכול לעבוד. איזוןן משאבים אוטומטי הוא אינו מנקודותיה החזקות | של האינסטפלן. בניסויי = אטון המשאבים הגיעה תוכנה זו למקוס הגרוע ביותר בקבוצת הסקר. בכל הנוגע למהירות יש לתוכנה זו ביצועים מעורבים. בניסוי איזון המשאבים התוכנה תפסה את המקוס השני מלמטה - תוצאה מפתיעה למדי בהתחשב באיכות האיטון העלובה שהוא עשה. מצד שני התוכנית זכתה במקוס ראשון במהירות שמירת הפרוייקט, מקום שני במהירות טעינת פרוייקט והגיעה למקוס השלישי בחישוב מחדש של לוח זמניס לאחר שינוייס במשימה. הקצאת משאבים האינסטפלן מאפשרת לך לחלק משאבים בין פרוייקטים שונים, אולס ורק כאשר הס משולבים כתת פרוייקטים בלוח זמניס רחב יותר. בעת ביצוע איזון משאבים בפרוייקט המורכב ממספר פרוייקטים, משמש סדר הזנת הפרוייקטיס כאינדיקטור לעדיפות שתינתן להקצאת המשאבים לפרוייקטים השונים. בגרסה 4 הוכנסה לראשונה האפשרות להשתמש בשיטות שונות לקביעת זמנים בפרוייקטים שוניס, למשל זמן רגיל או של זמן סופי קבוע. מכיון שגירסה אחרונה זו משתמשת בזיכרון מורחב ניתן להקים פרוייקטים בעלי מספר משימות ככל שהזיכרון מאפשר: בערך - 2500 משימות לכל מגהבייט של זיכרון פנוי הזנת נתוני מעקב תוכנת אינסטפלן עושה עבודה טובה בכל הנוגע למעקב אחר התקדמות הפרוייקט. ניתן להזין אחוז התקדמות, המבוסס על תחשיב של עד כמה היעדים של המשימה הסתיימו. אין זו מדידה של זמן או של הוצאה, אך ניתן לבחור מספר שיטות של ערך מוסף, המאפשרות לך לחשב את ערך העבודה שנעשתה במונחים של כסף, כאשר זה מבוסס על ערכי עלות של המשאבים. אם בחרת את אופצית ‏ ישימור היסטוריהיי, כל עדכון נשמר בנפרד ומאפשר מעקב אחר המגמות המסתמנות. מבין אמצעי המעקב אחר הביצוע של האינסטפלן, דיווח הוא החלק החלש ביותר שלה; זאת על אף שתוכנה זו התקדמה בתחום זה, ונותנת היוס תמיכה בפלוטר ובמדפסות 7 051750. לצערנו התוכנית עדיין לא נותנת בקרה בכלל על צורת הופעתם של הדוחות ופיקוח חלש מאוד על תוכן אותם דוחות. אס אתה יכול להסתפק במגבלות האמצעיס של האינסטפלן 4.0 פומ ובתיכנון פרימיטיבי, היא מציעה לד דרך קלה לניהול פרוייקט בסיסי מטיפוס נתיב קריטי. שא וד ו הגס שהיא חסרה את הממשק לחלונות שיש | שמ שא ב אנחנו פחזיקים במלאי איכות... ובאחריות זברונוח ]41 .כ 5.34% ,4ג./. ומעבדים מתמטיים דזז ,תידא הרחבת זיכרון לכל סוגי המחעובים מם- 9-80/70 6%]א 1 ק51/]א1א51 א 4 א]אז5 256% למחעבי [א18 4570 ,46 ,56 ולתואמי 181 [צינים בלעדיים של חברת א0ס63זזא ארה"ב י אלקטרוניקס בע"מ רכיבים אלקטרוניים 2 הנעחון 29. נהריה. ח.ד. 154. מיקוד 0, טל" 04-925818-9, רב קוו' 04-825755. פקס' 04-924065 ₪ מגוון מסופים | ₪ מקלדות משולבות קוראים מגנטיים /בר-קוד * קוראי בר-קוד מגנטי ל-6ק ל ₪ ציוד לאיסוף נתונים * חיוב כרטיסי אשראי/חבר * נוכחות עובדים * אבטחת תוכנה * קלט פריטים מהיר ואמין * קריאת בר-קוד מכל הסוגים קורא מגנטי אינטגרלי משולב במקלדת איכות 000 > * איסוף הזמנות ומכירות * ספירת מלאי * ניהול רצפת ייצוך * יישומי תועמלנים ומחקר * שינוע מטענים בין לקוחותינו: חברת החשמל, מקורות, משרד החינוך, דלתא טכסטיל, קוקה קולה, קו אופ, אמישראגז, סאיטקס, בנק הפועלים, טבע, מאפיית דווידוביץ, אגרקסקו, לודג'יה, עיריות ורשויות מקומיות ועוד רבים אחרים, + שעוני נוכחות ניידים * קריאת מונים * ניפוקים + אימות מחירים + מדידות זמנים מערכת מושלמת * חקר עבודה למשווק סוכן מוכרן מכירונית ארי | ממשק מלא לחשבשבת פיתוח התוכנה בטורבו פסקל על גבי 6ק מסופון זעיר מסך ענק קל במשקל מסך גרפי במגוון פונטים זכרון רחב 7 דשא לאחותה, תוכנת מאז1 מואזד גירסה 5.0 מהווה מוצר מצוין. היא נותנת לך פיקוח גמיש על תבניות נתונים, ועושה עבודה נהדרת בתיזמון פרוייקטים, עם אמצעים למעקב צמוד ומפיקה פלט גרפי מעולה. גירסה אחרונה זו גם התגברה על החולשות של ניהול המשאבים שה בגרסאות קודמות שלה. העומק. ועושר האמצעים שלה הופכת את ה-סא1 מואחך גירסה 5.0, שמחירה 5699, למוצר הטוב ביותר מבין אלה מבוססי התוים. מכל מקום, גרפיקת התצוגה שלה אינה מתוחכמת, ותודות לאוסף האמצעים העשיר שלה, מא1ז1 מואזד הפכה להיות קשה יותר ללימוד ולשימוש מאשר גרסאותיה הקודמות. התוצאה! חבילה שהיא טובה מאוד למתכננים שעוסקים יפול טיים גיוביי בתיכנון פרוייקטים מורכבים, ואיננה לשימוש של מנהלים מודמנים של פרוייקטים פשוטים יחסית. הפקודות בנויות בצורת התפריטים של הלוטוס 3 ומספר גדול של מקשים לקיצור דרך. פאז ואוד שילבה היטב תמיכה בעכבר ובתפריטים נגללים. הזנת הנתונים נעשית באמצעות טבלה לוגית של טפסים קופצים, אולס נראה שהם לפעמים מפריעים כאשר אתה נאלץ לדלג מאחד לשני. בעת הוספת משאב, לדוגמה, עליך לעבור דרך שש תיבות נתוניס וטפסים, ולעולם אינך רואה רשימה של כל המשאבים שמכילה גם את זמעותם ועלויותיהם. התאם לעצמך את מבני הנתונים התאמה למשימה תיכנון הפרויקטי רב א המסק ניהול הפרויקט תמעטדקלה 2 בקעי הבעומסויה וננב וסר | תכתובת הפרויקטט ו ו 100 0400 שש ]!ק) טפוס שמ ו 1% 101 ₪ ו | מ טשטל ע6000 טגוס). השס סט הטסו 124 0 ישראל מאי 1993 ניהול פרוייקטים ממוחשב שטח העבודה העיקרי של ה-מאן1 פואזד הוא תרשים הגנט עם שטח גיליון הנתונים בצד שמאל, מקום בו אתה מזין משימות בתרשים היקפי. ניתן להציג עד 16 עמודות בבת אחת תוך בחירת נתונים מתחוס רחב של מידע על הפרוייקט. פילטרים ותבניות המעוצבות לפי דרישת הלקוח הס מהאמצעים החזקים ביותר של התוכנית. מאז] מואזז מאפשרת לך להקים ולשמור תבניות של מבני נתונים בעמודות וסוגי נתוניס המאורגנים ומותאמים למצגת הנתוניס שלך ולעבודה אותה אתה עושה. אתה עשוי, למשל, ליצור מבנה המיוחד לנתוני עלות המראה את המידע על התקציב ועל העלות בפועל, יחד עס מספר נתונים המוקדשים לתחשיבי שינויים בעלות. המבנים נשמרים לתוך רשימה, הנמצאת בתוך תיבה נשלפת, כך שניתן לגשת אליהס ולעבור בין מצגות במהירות גבוהה. ניתן עוד לעצב בעצמך את מצגות הנתונים, תוך שימוש בבחירת או הצבעה על מסננות יחד עם המבנים שלך. המסננות מאפשרות לך למקד את תשומת ליבך למשימות נסמכות ולקבל דיווח על מידע מיוחד בפרוייקט. למסננות יכולים להיות קריטריונים כפולים וניתן להשתמש עבורן בביטויים כמותיים כמו ייגדול מיי או יישווה ליי. התוכנית מגיעה עס ספריה שלמה של מסננות ואתה יכול להוסיף עליהן ולשמור אותן בתיבה נשלפת של מסננות. מאז פואזד גם מאפשרת לך שימוש בצבעים שונים לטקסט, תפריטים ולעצמים אחרים. היא איננה יכולה לפקח על צורת ההצגה של עמודות הגנט ותיבות הפרט או אלמנטים גרפיים אחרים. עמודות תרשים הגנט למשימות קריטיות ושאינן קריטיות דומות יותר מדי האחת לשניה. גם תרשים הפרט משתמש רק בקישור אנכי או בקישור אופקי מה שמקשה על קריאה או צפיה בפרוייקטים גדולים ומורכבים. מבנה הפרוייקט אמצעי התכנון של התוכנית מאפשרים לך לבנות מודל מדויק של הפרוייקט, לפיקוח מדויק על התיכנון. ניתן להזין נתוני זמניס של משימה עד לרמה של דקה, להשתמש בלוח זמניס שנמדד לפי השקעת מאמץ, לבקרה על זמני משימה לפי מספר המשאבים המוקצים לה, להזין מספר קבוע של משימות לפי ייחייב להתחיליו, "לא לפני..." או "לא אחרי..." תאריך מסוים, להשתמש בקודים של 8פאו ו-085 כדי לסנן משימות ברמה היקפית או לפי קבוצת משאבים, להזין עדיפויות של משימות או לשנות | איזה שהוא מסוגי | הכפיפויות והסמיכויות. חידוש נוסף בגירסה 5.0 הוא האפשרות לחלק משימות כך שתיפסקנה ותתחלנה לפי הזמינות של המשאב הדרוש. מא1ז1 מואזד גם מאפשר למשאב להתחיל מוקדם יותר משימה כלשהי, אם המשאב נעשה זמין מוקדם מהמתוכנן. אם המאמ שהושקע במשימה איבד את התאימות בינו לבין מישכו, ניתן לעקוב בנפרד אחר הזמן שהושקע ועל הזמן שיש עוד להשקיע בעתיד. התקדמות בניהול משאביס מאז פואזד גרסה 5.0 מציגה קפיצה אדירה קדימה בתחום ניהול המשאבים. ניתן עתה לשנות בה זמינות של משאב לפי טכום, אחוז או תאריך. ניתן לבצע עד 300 שינויים כאלה לכל משאב. איזון המשאבים האוטומטי של סא מואזד עשוי גם להוציא משאב או עבודה מסוימת בתקופה חלשה, בלא דחיקת תאריך הסיוס. ניתן להציג היסטוגרמות של עד חמישה משאבים בבת אחת, דבר בעל חשיבות גדולה כאשר רוצים לראות כיצד משאבים שוניס הקשורים ביניהם עובדים ביעילות בתוך פרוייקט. מספר היסטוגרמות מקלות עליך לעשות איזון ידני, ולהשיג פיקוח (אות יותר על התנגשויות ועל פיתרונן. רוטינת האיזון האוטומטי של מאז] פואוד היא המהירה ביותר מכל התוכניות שניסינו בסקירה זו. מכל מקוס, בשטחים אחרים התוכנית היתה איטית ביחס לאחרות. מעקב אחר ביצוע מא פואזד מציעה אמצעים מגווניס למעקב אחר ביצוע. ניתן להזין עבודה בפועל הן במונחים של מאמץ שהושקע והן במונחיסם של כסף שהוצא, ולהעריך את כמות העבודה שהושלמה. המספריס המצינים את ההישגים ומסכמים כל מטלה ומטלה, מחושבים באמצעות אחת ממספר שיטות שיקלול. הדוחות מסייעים גסם הם למעקב אחר ההתקדמות. לתוכנית יש 14 סוגי דוחות טקסטואליים, כך שניתן להלכה לדווח על כל נתון. הדוחות הגרפיים של מא11 מואוז, הס איכותיים: ניתן לפקח על עובי קווים, מבנה עמודות המשימה וצורות התיבות, על הצבעים, מיקוס הכותרות, על המלל וטקסט האחו. ניתן לצפות בפלט בטרס הדפסתו. על אף המגכלות שנובעות מהיותה מערכת מבוססת תוים, ה-שא11 פואזד בגרסה 5.0 היא מוצר מעולה, המאפשר לך לבנות לוחות זמנים מדויקים ומעודנים, וכעת יש לה גם ניהול משאביס מתוחכם. אבל אליה וקוץ בה: תצטרך לשלם בשביל התתכוס והיעילות בזמן לימוד ארוך ובמגבלות של הממשק שלה. ₪ ספרות מהשבים בהוצאת באו המרכז לספרות תוכנה ומחשבים מערבות הבעלה 42.- גרביקה ושרטום <> מוסליטון כולל עוני תקליטונים ניתן להשיג ברשת חנויות באג ובחנויות הספרים המובחרות תל אביב דיזנגוף סנטר 03-5288281 רמת השרון סוקולוב 49 03-5490720 כפר סבא מרכז אהרוני, וייצמן 50 052-911184 נס ציונה קניותר, וייצמן 53 08-405808 רחובות הרצל 175 פסג' חלפון 08-471432 % נתניה קניון השרון, קומה ב' 053-6258266 בני ברק, כנרת 13 03-5794711 המחירים בעו"ח, כוללים מע"מ וניתנים לעונוי ו 25% 26 התאמה למשימה שססחוץ זס) 6ו תיכנון הפרויקט ניהול הפרויקטי [ 12808 לסיצטט הרעה עב המכו ] תכתובת הפרויקטט 0 ניהול קבוצת עבודה ו9ם [8חזס] הד מ ומ 4707/02 5 זסו שא זאד ול לצורך יצירת מא1ז1 ₪ואזד לחלונות גרסה 1.0, חברת סימנטק לא לקחה את גרסת הדוס של המוצר ושינתה אותה לסביבת הייחלונות". נראה שהחברה לקחה את הממשק ממערכת אחרת שלה, 78687 אס, והרחיבה אותה. אל חשש, מאן1 מואזד לחלונות היא ללא ספק מוצר השייך למערך המרכזי של מערכות לניהול פרוייקטים. מכל מקום כמה מתתוספות האחרונות שהוספו לגרסת 05, נשארו מחוץ למערכת שמחירה הוא 5699. הממשק האלגנטי והפשוט של מאז] מואזך לחלונות מסייע ללימוד קל של המערכת. שלא כמו חבילות שהולמות בפניך במבחר של צורות מצגת של פרוייקט, מאז1 ואד לחלונות מתחילה עם כמה אלמנטים קטנים ומאפשרת לך לשנות כרצונך ולשמור את המצגות כפי שדרוש לך. נוסף לכך, המסכים והתפריטים אינם מעורבבים, כפתורי משימה יעודיים מבצעים הרבה פונקציות פשוטות, ואתה יכול בצורה קלה להתאים את המצגת לצרכיך. את התכנון הראוי להערכה של טאז1 מואזד לחלונות תגלה כבר במסך הראשון, בו אתה מתבקש, בתיבת דו-שיח קצרה, לבחור בין טעינת הפרוייקט האחרון עליו עבדת, בחירת פרוייקט אחר, התחלת פרוייקט חדש או שימוש באחת מעשר התוכניות המוכנות מראש 0 ישוראל מאי 1993 ניהול פרוייקטים ממוחשב המיועדות לאיתחול פרוייקט. (תוכנית לאיתחול נותנת לך מסגרת מוכנה מראש לבניית תוכנית של פרוייקט). שלוש אפשרויות לצפיה מא מואזד לחלונות מציעה שלוש מצגות עיקריות ליצירת פרוייקט: תרשים גנט, תרשים פרט וגיליון נתוניס של משאבים. מצגת תרשים הגנט משמשת כמסך העבודה העיקרי. הוא מתפצל לשני חלקים, בשמאלי נמצא גיליון הנתונים, והימני מחזיק את תרשים הגנט. בגיליון הנתוניס ניתן להציג עד 26 עמודות של נתונים בבת אחת, לבחור מתוך מאה ושמונים שדות. דבר שמאפשר לך צפייה בפרוייקט בכללותו ממעוף הציפור, ומאפשר לך להתמקד בפרטים של עלויות ושל התקדמות. מצגת תרשים הגנט היא הנקיה מכל התוכניות מבוססות החלונות שבחנו. | ברגע שנכנסת לתוכה, אתה משנה תאריכי התחלה ומישכי משימות על ידי גרירה של עמודות המשימה, ומשנה כפיפויות וסמיכויות על ידי גרירת קויס מחברים בין העמודות. | תרשים זה ניתן להחלפה במצגת של טבלאות צולבות, המאפשרות לך לראות השקעת משאבים או עלויות של משימות מחולקות על פני סרגל זמן. האמצעי האחרון הוא דרך נהדרת לראות הרבה אינפורמציה במבט יחיד. חלון תרשים הפרט, מציג זרימת עבודה של הפרוייקט שלך, כשהתיבות המסמנות את המשימות הנפרדות נמצאות בתוך תיבות התרשים הכללי. התרשים הכללי של הפרט הוא אמצעי ייחודי, המאורגן בצורה יפה מאוד ואופייני למוצריס של חברת 6אא4/אצ8, אבל קשה לעקוב אחר כל הקוים המעניינים אותך בפרוייקטים מורכבים. ניתן ליצור כאן משימות, להזין אינפורמציה ישירות לשדות שבתיבת המשימה, לשרטט סמיכויות וכפיפויות ולגרור תיבות משימה ממקום למקום. מקש ייחלון" על גבי מדף הכלים, מאפשר לך להרחיב או להקטין את המצגת של רשת הפרט שלך. בגיליון הנתונים של המשאבים אתה יכול להזין ולצפות במידע על כלל המשאבים שלך. אם אתה קושר חלון זה לחלון תרשים הגנט, אתה יכול למשוך חיבור בין משאבים לבין משימות ועל ידי כך להקים מטלות. עיבוד זה הוא אינטואיטיבי בצורה נהדרת. בנוסף על המצגות העיקריות, אתה יכול ליצור מצגות נוספות לפי צרכיך הפרטיים ולדלג ביניהן על מנת לעבוד על היבטיס שונים של הפרוייקט. אתה יכול לשמור מצגת שתיכננת בעצמך בקובף סיפריה, ולטעון אותה לתוך לותח זמנים כלשהו. קלות השימוש החברה המשיכה ושמרה על תפריטים פשוטים והרבה פעולות ניתנות לביצוע באמצעות הצבעה ולחיצה על אחת מ-32 הצלמיות הנמצאות על גבי סרגל הכלים. לחיצים, לדוגמה, קיימים לשינוי התרשים, לחיתוך, העתקה או הדבקה, לסימון משימה בכללותה, או לפתיחת תיבת דיאלוג למשימה, תזמון, רישוס או מידע על הקצאה כלשהי. מאחר ותיבת הדו-שיח היא קטנה למדי, ניתן להשאיר אותה פתוחה בעוד אתה עובד על תרשים גנט או פרט בלי שהיא תפריע לך למצגת התרשים. משאב נוסף במערכת הנקרא טייס משנה (-60 דסז, הקופץ בצורת תיבת דיאלוג ומזהיר אותך בכל פעס שנראה שאתה מבצע משהו לא ברור. אס למשל, משכת עמודת משימה למיקום חדש, טייס המשנה ישאל אותך אם תרצה לקשור סמיכויות או לקבוע תאריך התחלה. כלים מא חואזד לחלונות מציע כליס חזקים עם כי בלתי מקובלים לניהול פרוייקטים. ניתן לתכנן עד 8000 משימות בפרוייקט, לציין זמנים עד רמה של עשירית השעה ולהשתמש במונחי זמן תאריכיים ולהזמין עבודת לוח זמנים לפי השקעת | העבודה. הפרוייקטים | עשוים להשתמש בעד אלף משאבים שונים, שניתנים להגדרה על ידי נתוני הקצאה קבועים, על ידי זמינות מקסימלית, שבוע עבודה רגיל, או לפי לוח שנה של אותו משאב או לפי ערך העלות. כפי שכבר צויין קודם לכן, ל-8א11 פואוך לחלונות חסרים כמה מכלי הניהול המתוחכמים יותר. אינך יכול להשתמש בזמינות משתנה של משאב או של עלויות, אינך יכול להציב משאב שיתחיל את העבודה מוקדם יותר או שמשאב יעבוד בשעות מסויימות. במבחן האטון האוטומטי של משאבים התוכנית הוציאה לוח זמניס שהיה ארוך יותר כמעט בחודש מאשר התוצאה הטובה ביותר. מהירות האיזון וכתה במקום שני, רק מעט מאחורי 5.0 מאז1 םואז'ד. חישוב מחדש של לוח זמנים היה מהיר מהממוצע, אולם התוכנית היתה איטית למדי בניסויי הטעינה והשמירה של פרוייקטים. מא תואזד לחלונות אינה מושלמת; הממשק ואמצעי קלות השימוש הם מצוינים אבל העומק של האמצעים שעושים את גירסת 05 לטובה כל כך, באמת חסרים מאוד במערכת זו. יועצים ובוחני מערכות בע"מ המרכז הגדול לתמיכה-שיווק-והפצה של תוכנות מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה מרכז מוסמך לתמיכה שיווק והדרכה מרכז ראשי לתמיכה שיווק והדרכה של אווטוסקס/ מרכז הדרכה למחעובים / א0כול 6 067.. 8 5 סו 0 ו במשך זמן מה היתה למיקרוסופט היתרון של תוכנת ניהול פרוייקטים היחידה שרצה תחת שסחו/. מיקרוסופט ניצלה את היתרון ואת התכונות המשובחות של תוכנה זו, כדי לבנות מעמד בכורה בשוק. כיוס התחרות התחזקה, אבל מיקרוסופט לא קפאה על שמריה והיא עידכנה את החבילה. הגירסה הנוכחית, ‏ 3.0, עולה לא יותר מגירסאות קודמות, 695 דולר בארהייב, | למרות שהיא עברה שיפורים משמעותיים | בקלות | ההפעלה, העבודה האינטראקטיבית ויכולת הדיווח. היא תומכת בחילופי נתונים דינמיים (פספ) ובקישור והטמעת עצמים (ם.01). המימשק של 2801807 היה ונשאר החלק המרשים ביותר בחבילה. יש לך שליטה טובה בצבעים, בטקסטורות, בגופנים ובסימניס המציינים התחלה וסיוס של כל שלב בפרוייקט. אתה יכול ליישם מסננים משוכללים .על הנתונים ולארגן אותם בטבלאות דמויות גיליון אלקטרוני | או בתרשימים מסוג דספץ ו-דדא0. הטבלאות והגרפים קשורים על ידי הנתונים, כך שאתה יכול, למשל, לציין את השדות המענלינים אותך על תצוגת הגרף ולקבל סיכוס מספרי בצורה טבלאית. המסננים מאפשרים לך למקד את המבט על חלקים ספציפיים מתוך מכלול הנתונים, למשל, משאבים קריטיים או משאביס מה למשימה, תיכנון הפרויקטי ניהול הפרויקטי תכתועת הפבקקט ניהול קבוצת עבודה ושוכא טא )> סוכו = סישון 2 4518 הבח ם/6ו|10 עשי ₪514 סושון זר +45 תקט]12 ונטס שו תגש| 3 5/9 14 ו ש הו עה או וו 6 ישראל מאי 1993 ניהול פרוייקטים ממוחשב לא מנוצלים. המסננים *כולים לבצע גם חישובים, למשל השוואה בין תיכנון לביצוע ולהציג רק את החריגים. ניתן להציג בו-זמנית שני מבטים שונים על הפרוייקט או לתכנת נקודות השקפה פרטיות. דגש על שמישות הבקרות האינטראקטיביות של 807[סאץ עושות את הכנת לוח הזמנים לשעשוע. אתה יכול להאריך שלבים, לשנות סדר קדימויות, לשנות תאריכים ואחוזי ביצוע ועוד, פשוט על ידי ייגרירהיי בעזרת העכבר. כפתורי הצלמיות בסרגל הכלים מאפשרים לתתוך, להדביק, להעתיק, לקשור ולפרק עצמים וקבוצות, משימות ומשאבים, להפעיל פונקציות מקרו ולהציג טפסים שונים. אפשר גם להוסיף כפתורים מתיכנון עצמי, אותם אתה משייך למקרו שבנית או לנקודה השקפה פרטית. שיפור נוסף בממשק המשתמש הוא הרחבת השימוש ביילחיצה כפולהיי. כאשר את שם את הסמן על כותרת עמודה, למשל, ולוח פעמיים על העכבר, נפתחת תיבת דיאלוג עם כל הפרמטיס והשדות הניתנים להגדרת משתמש שקשורים בעמודה. לחיצה כפולה על הקוויס של תרשים דַאמק - ותיבת הדיאלוג של יחסי הגומלין בין מטלות נפתחת. אף תוכנת 5 ואו אחרת לא קלה כל כך לשימוש. תיזמון מומחה סע טובה גם באירגון לוח הזמניס ותיאומי משאבים. אתה יכול לבחור בין שש מגבלות זמן, לקבוע קדימויות, לבצע אילוץ משאבים לפרוייקט כולו או לקבוצת משימות או למשימה בודדת. ניתן לקשור ולנהל עד 20 פרוייקטים במקביל. שיפור חשוב ביחס לגירסה הישנה הוא היכולת לאזן ניצול משאבים, הן על ידי הקצאה מראש של חלק מהתפוקה של כל משאב והן על ידי הקצאה של רמות עומס. ניתן לסכם שעות עבודה נוספות ולהציב אילוצים תקציביים למאזן הניצול. רמת האבחנה שופרה עד לדקות. 07 ביצעה את רוב המטלות במהירות, חוץ מאיזון משאבים שנמשך זמן מוגזס. שיפורים אחרים הס בהכנת דוחות ולוחות עבודה נאים, עס שילוב של מבדק איות, שחוסך מצבים מביכים לפעמים. קישורי פפפ ו-018 מאפשרים מיזוג נתונים ותכונות עם הגיליון האלקטרוני ,6₪1אם, מעבד התמלילים סמסאו ותוכנת המצגות ווסקז6שס?, | כולם | של מיקרוסופט. בסך הכל, זו תוכנת. ניהול פרוייקטים עס ממשק משתמש יוצא מהכלל, מנוע חישוביס יעיל ותאימות לסביבת העבודה החדשה. תכונות אלה העניקו לה את ייבחירת העורכים". ו ו היוצרים של תוכנה זו רואים את ניהול הפרוייקטים מנקודת השקפה שונה מכל המתחרים. הם לא מאמינים כי מודל סטטי, של זמני ביצוע מוגדרים מראש בדיוק ומשאביס הניתנים לחלוקה בכל צורה שתרצה, הוא ריאליסטי. אנשי 3685 טוענים, ובצדק, כל פרוייקט הוא מערכת נזילה, הדורשת התאמות בלתי פוסקות והמשאבים אינס ברי החלפה זו בזה. כדי לטפל במורכבות נדרשים קריטריוניסם מורכבים לניהול: תרשים 0זַפ8גק, הממחיש את הניצול של משאבים קריטיים, תיבות טקסט חופשי הצמודות לגרף דַ2888 וכלים לניתוח סיכונים. התוכנה רצה תחת פאסותו\ וככזאת היא נושאת את הסממנים הידועים: סרגלים, צלמיות, תפריטים נגללים ותיבות דיאלוג, אבל אין שליטה במראה המסכים. אי אפשר לשנות צבעיס ואת צורת הגרפים. כאשר אתה פותח פרוייקט התוכנה פותחת באופן אוטומטי שלושה חלונות: תרשים ד7דאג6, תרשים דחפק והיסטוגרמה של השימוש במשאבים, המוצגים בצורת צלמיות בתחתית המסך כאשר הם סגורים. מעבר מחלון לחלון נעשה על ידי לחיצה על הצלמית. חריגה מוסכמות המקום הלוגי להתחיל בו את תיכנון הפרוייקט הוא תרשיס זַ8ק, הפועל בצורה שונה מהמקובל. אתה יוצר תיבות מטלה חדשות על ידי לחיצה על כפתור צלמית. את התיבה ניתן לגרור לכל מקום על המסך, להגדיל או להקטין, ולמלאתו בטקסט חופשי, שאורכו יכול להגיע ל-900 סימנים, ולהוסיף עד 16 שדות משתנים. הכוונה היא שהתיבה תכיל את כל המידע החיוני לניהול אותו שלב בפרוליקט. אחייכ אתה קושר בקו בין הגרף לתיבה. ניתן ליצור גם תיבות מלל שאינן קשורות במטלות ספציפיות ואפשר לאגוד מטלות יחד על ידי הקפתן במסגרת משותפת. לעומת זאת, תרשיםס דד הוא הרבה *ותר שיגרתי והוא כולל גיליון אלקטרוני להצגה טבלאית. כל מטלה זוכה במספר מזהה, לוח זמנים פנימי, תיאור מילולי, קדימות, פקטורים אופטימיים ופסימיים לגבי זמן המימוש בפועל, תאריבי = ₪ בהשד . . '' | ה החברה למחשבים ניידים 7 מגוון רב של פתרונות לניידים ציוד היקפי רב ממיטב התוצרת העולמית ]א 9 ודם זט 9 אאמססוא 9 9 0 0 אט % אסא 6 9 95 9 9 0 וח "כל פץ 29 7 4 טל 0 0, 03-319805, 03-375521, פקס' 03-3715523 120 0 ישראל מאי 1993 ] 62+ג2 64תהג1 סלב הל )טסב ג | ל תיכנון הפרויקטט [ ו ניהול הפרויקט למ לצ ביר 08מטשמתף< | תכתובת הפרויקט [ היפל הקט אק סעהשפי 0 יק הלכ ] ניהול קבוצת עבודה |- בב רב ו קת 0%[ )טס סב התחלה וסיום הכרחיים והגדרת האילוצים בומן ובמשאבים. התלות בין מטלות ניתנת להצגה פשטנית בלבד, עייי קשרי זמן בין התחלה וסוף. המשאבים ניתנים לפירוט אינדווידואליסטי, כך שאפשר לשייך כל דרישת עבודה לאדם שיבצע אותה ולמכונה שתשמש לך. כל משאב ניתן לאיפיון מלא מנקודת ההשקפה של עלויות רגילות, שכר שעות נוספות וכדומה. מנהל המשאבים בליבה של תוכנת זסוסטתו סז נמצא מנהל המשאבים, הקובע את תאריכי ההתחלה והסיום של כל מטלה, מחלק את המשאבים ביניהן לפי לוח זמנים מפורט ומזהה את המסלולים הקריטיים. אף תוכנה אחות לא מקציבה אוטומטית את המשאבים, כפי שעושה תוכנה זו, וכך קובעת למעשה את משך הפרוייקט. גישה זו מתאימה לפרוייקטים יינזיליסיי, בהם לא ברור מראש מהו לוח הזמנים הנדרש ולאיזה משאבים נודקק לביצועו. במיקרים אלה התוכנה עוזרת לך לבנות את תיכנון הפרוייקט ולקבל מושג על הדרישות הריאליסטיות בזמנים ומשאבים. אבל לא כל הפרוייקטים הם כאלה והתוכנה לא מאפשרת לך בחירה בין גישות שונות לתיכנון. הבסיס להחלטות מנהל המשאבים הוא יהצהרת מדיניות', המגדירה את פרופיל האילוצים. האם למנוע חריגות תקציב או ניהול פרוייקטים ממוחשב חריגות מלוח הזמנים! מה טווח הגמישות של תאריכי יעד! האס אפשר לגרום לעומס יתר על משאב קריטי ובאיזה גבולות זמן! האם להציב גבולות עומס אינדווידואליים או קבוצתיים! המנהל מבצע אופטימיזצית תיכנון המבוססת על הקריטריונים האלה. אם, תוך כדי הפרוייקט, משתנה החשיבות של כל קריטריון, אפשר על ידי שינוי הפרופיל לתזמן מחדש את הפרוייקט. במהלך הפרוייקט התוכנה מאפשרת לך לפקוח עין על הביצוע והניצול של כל משאב ולהכניס תיקונים לתיכנון. התוכנה מעדכנת את תוכנית העבודה בהתאם. במקביל, תרשים 0ד גת מציג את הזמן שהוקדש לכל פעילות ואת האחוז שכל קטגוריה מהווה מתוך סך המשאבים שהושקעו בפרוייקט. בצורה זו ניתן לוהות בקלות באיזה הנחות טעינו ובאיזה דייקנו, כאשר הערכנו את דרישות הפרוייקט. אם הפרוייקט שאתה מתכנן נופל בקטגורית ייהפרוליקטיס הנזילים'" אזי זטשוכ ססות תתאים לצרכיך - אבל תצטרך להקדיש זמן ללימוד הגישה המיוחדת שלה ליהול פרוייקטים. 5 56107107 0167 .קז 50100 תוכנה זו משלבת גרפיקה ברורה עם אוסף כלי ניהול חזקים ומהירות עדיפה - שילוב שהביא לה קהל חסידים לא קטן מזה 4 שנים. הגירסה החדשה, ‏ 5, מוסיפה בעיקר כלים יחודים לעבודה קבוצתית בסביבת רשתות תקשורת. למרות שהיא מבוססת 205, הממשק הגרפי הפנימי שלה אינו נופל מכל תוכנת פשסנתוש. הוא כולל תיבות מלל, תפריטים נגללים, סרגלים וכדומה. היתרון הגדול שלה על פני תוכנות 5סשתו/ הוא, שאתה יכול להריץ אותה על פלטפורמה מינימליסטית, א512 | זכרון מספיקים, | שלא תיצלח להרצת תוכנות ייכבדות'"י. כדי להתחרות באטרקטיביות של תוכנות וו שיכללה 5017108 את תרשים החאג6 | כך שהוא ‏ *תן שליטה אינטראקטיבית בעזרת העכבר. היא גם איפשרה הוספת תיבות מלל בשולי המסך. חסרים כפתורי הפעלה לכל מטלה והיכולת לשנות את לוח הזמנים באמצעות לחיצת עכבר כפולה על הגרף. בניית פרוייקטים ז6ו50064 סז מאפשרת לך לתכנן את הפרוייקט מארבע נקודות השקפה: תרשים דדאת6, תרשים דפםק, דיאגרמת עץ ורשימת פרטים לביצוע. המימוש של תרשים דַאמץ הוא מהטובים שראינו. כל תיבת משימה יכולה להכיל עד 5 שורות מידע, שנאספו מתוך מבחר גדול של שדות (תונים. החיצים המתאריס קשרים אינם מעיבים על מבנה הפרוייקט, גם אס הקשרים מסובכים ביותר. התוכנה יכולה לייצר את התרשים בצורה אוטומטית, במבנה שהאלגוריתם מצא כאופטימלי מבחינת בהירות ההצגה. כאשר אתה מבקש לראות את מסך רשימת הפרטים לביצוע, אתה :כול לערוך אותס בתצורת מיתווה - עם היררכיה פנימית, שתואמת לפורמט דיאגרמת עץ. את ההיררכיה אפשר לנצל לצורך יצור אוטומטי של קודיס המתארים את יימבנה חלוקת העבודהיי (85/) ויימבנה החלוקה האירגונית" (085), אבל צריך להזהר שלא לשנות את המתווה מבלי לשנות בו-זמנית גסם את הקודים. מחדל כזה יגרוס שהניתוחים משתי נקודות ההשקפה לא יתלכדו. ניהול משאבים זט1ו5660 זסטןסזק מנהלת משאביס בכשרון והיא מיישמת את קוד ""מבנה חלוקת המשאבים" (₪85) לצורך דיווח לפי קבוצות. כל משאב יכול לקבל לוח תיקוני אינפלציה משלו, עם 12 תאריכי שינוי, וטבלת חלוקת זמנים משלו. אתה יכול להקדיש זמנים מסויימים למטלות מסויימות, לחלק את העומס בצורה לא אחידה ולהתערב במקומות שתוכנית איזון העומס אינה משקפת את העדיפות האמיתית שלך. אם אתה מנצל זכות זו, התוכנה בודקת אוטומטית אם לא חרגת ממגבלות הניצול והיא מציגה זאת בצורת היסטוגרמה. במבדקים ביצעה התוכנה את אלגוריתס איזון המשאבים בצורה טובה והגיעה לתוצאה כמעט אופטימלית מבחינת לוח הזמנים, אבל הביצוע היה האיטי ביותר. לעומת זאת בשאר המבתנים היא פעלה מהר ובמקרה של חישוב לוח זמניס היא היתה המהירה ביותר. שירותי רשתות השיפור החשוב ביותר של גירסה 5 הוא הוספת תמיכה בעבודת צוות. כיוס יכולים מנהלי מחלקות לתאם את לוחות הזמנים שלהס על ידי תקשורת וליצור תוכנית אב משותפת. בתיכנון קבוצתי מצוייניס הקשרים המאלצים בין לוחות זמניס מחלקתיים ובמקרה של פיגור הדבר מופיע בכל תרשימי דזאג6, בכל המחלקות הנוגעות בדבר. תוכנית האב אינה משתנה בהתמדה כתוצאה מכל סטייה, אלא כתוצאה מסיכום פורמלי תקופתי של כל תתי הפרוייקט. ניתן לפרק את הפרוליקט לחלקיו ו 0-8 85 160111156 0 ס18) גודל 44 עובי 37 מ'מ משקל 2 ק'ג בלבד! גודל 464 עובי 44 מ''מ משקל 3 ק'ג מעבד ,80386521 25/812-]א/ 2/4818 מעבד ,803865%1 172א25-!א\ א וא 4/8 כונן דיסקטים 1.4418 כונן 8/א1.44 פנימי דיסק קשיח 18א60/80/120 דיסקט קשיח 18א 60/80/120 מסך 1.60 מואר מאחור חאו םק ק-04/ מסך צבעוני 004-100 או "10 סאסו לוח מקשיס מלא (79/80 מקשים) כל היציאות הסטנדרטיות (185232א2) כל היציאות הסטנדרטיות ה-61 אז-ד טפ אפשרות הרחבה עייי 5 זטססוא צח 41א50תפץ אפשרות הרחבה עייי 5ם,ן)ססוא יח זא אאפתםץ 60" קסידסז מודל 0-3868 מעבד 803865%-עד | 583 מסך מואר מ'1/ אתקג - 64 דיסק 8]א 40/80/120 שתי סוללות נטענות (מ080 א0016) מקום לשני כרטיסים נוספים כל היציאות הסטנדרטיות (85232 א 2) משקל 6 קייג כולל סוללות ]ד 14+6פזטך בכ( רו 111 2.3 משקל 3 ק'ג מעבד 4860% 182א33-וא/8 4/8/16 מעבד 80088 12ז/א1-10א/ 8/א640%/1 כונן ''1.44-דיסק 18א240 (5651) כונן "1.44 או דיסק קשיח 20/8 מסך 1.62-./6 (64 גווני אפור) מסך מואר מאחור 004-100 כל היציאות הסטנדרטיות (₪5232 א 2) כל היציאות הסטנדרטיות (8232 א 2) ח-61 א - דווטם!! 5 צרוב ב-80%1!! 8007 מיידי 5 א810%א/ק את (מקום ל-3 כרטיסים) משקל 6 קייג כולל סוללות ופי נייף איוטא העש וח בע" אנחנו חושבים על המחעוב רח' בית- אכפא 13 תל- אביב טכפון: 5621362 (03) פקס. 5621369 ולהרכיבו מחדש בצורה חדשה, מבלי לשבור את הקשרים הלוגיים בין החלקיס. כדי לתמוך בעבודה קבוצתית יעילה, הכלילה 8% תכונות רשת תקשורת, כגון נעילת קבציס, הגנת סיסמאות וכדומה. לסיכום, תוכנה זו היא מהטובות בסקירה ואס אתה לא זקוק לכמה מהתכונות האקזוטיות *ותר שמציעות מתחרות מסויימות, היא לא תאכזב אותך. ו הז הוחו קל לדמיין את התוכנה הזאת רצה על מחשב מאובק במשרד השדה של פרוייקט בניה, בין פועלים מיוזעים ומנהלי עבודה ניחרי-גרון. התפריטים המוצגים בגדול על כל המסך, עם שדות מודגשים בבלוקים של צבע בולט, קווים מנוקדיס לרוחב המסך ופקודות מקלדת לפונקציות גרפיות. כל אלה עושים רושם של מוצר מחוספס לאנשיס קשוחים. זו תדמית נוגדת קוטבית לאלגנטיות של תוכניות עתירות ייממשק משתמש גרפייי, שמקומן במשרד ממוזג ולא באתר הבניה. האמת ההיסטורית לא כל כך רחוקה מהתדמית, שכן מוצר זה אמנס פותח על ידי חברת בניה ונמכר בשנותיו הראשונות כמעט אך ורק בשוק הבניה. רק ב-1990 רכשה חברת אמ ג]אזתק את הזכויות עליו, העבירה אותו התאמה למשימה 5 זס) סז קז 6-5 תיכנון הפרויקט [ 0 ניהול הפרויקט ו 0 תכתובת הפרויקט ניהול קבוצת עבודה ו 10| 0 קו ]16‏ 0000 006060669 56661 וטסעס |יכ1ן 6חוווטס || 66 >חוווטס סום ‏ | 6ח!!וט0 |הט₪60 = | 0% 160 | | א 180806808 00862 | 7 | מע ניהול פרוייקטים ממוחשב --- יאוברוליי מקיף, החל מעיצוב הממשק וכלה בשיפור הדיווחים, | והפכה אותו למוצר אוניברסלי שאינו מוגבל לשוק מסויים. בגירסה החדשה, 2.0, נמשכת המגמה, עם כלים טובים יותר למעקב התקדמות, ניהול תזרים המזומנים ועורכי דוחות גרפיים ומילוליים. שיפורים אלה מרחיבים| מאוד את מעגל המשתמשים הפונטנציאליים, במיוחד בין אלה שניהול תזרים המוומנים הוא קריטריון חשוב בהחלטתס. אבל 6174%ט5 עדיין חסרה מספר תכונות ניהול בסיסיות: אין לה תרשים אק אינטראקטיבי, אין אטון משאבים אוטומטי ואין יכולת אמיתית לניהול מספר פרוליקטים במקביל. יחידת הזמן הבסיסית למטלות היא יוס אחד ומספר המטלות לפרוייקט מוגבל ל-4000. הממשק המחוטפס אמנם מזכיר את הימיס הטוביס ההם - אבל הימים האלה עברו כבר. ממשק לברוייקט שטח העובדה העיקרי של גזדטט5 הוא תרשים דדא6, אבל כדי להגיע אליו עליך לעבור דרך לא פחות משלושה תפריטים. אחר שהגעת תוכל לקפוץ במהירות מדוח לדוח ותפריט לתפריט באמצעות קלידים. אספקטים אחוים של הממשק נעימים יותר להפעלה, עס פקודות המבוצעות בלחיצת קליד יחידה ותמיכה מלאה בעכבר. אתה :כול לבחור תאריכים, קודים, מטלות מקדימות וכדומה מתוך תיבות הצצות בלחיצת עכבר. אפשר להוסיף. פעילויות, להאריך או לקצר משכי זמן ולקבל עזרה מקוונת - הכל בפעולות קצרות ומהירות. הגרפיקה, | כאמור, | היא די פרימיטיבית. הסמלים השונים שמשמשים בגרפים הומצאו על ידי תכנת נטול השראה אומנותית וכל מה שאתה יכול לעשות בנידון הוא, לנסות למצוא סכימת צבעים המתאימה לך. כאשר אתה רוצה להוסיף מטלה לשרשרת הביצוע במסך דדא6, צצה סידרת טפסים בהסם אתה ממלא את הפרמטרים של המטלה: דרישות מקדימות, מטלות עוקבות, מקורות, תקציבים וזמניס. אתה יכול לנתח את הפרוייקט גם מהאספקט של שלבים עיקריים, קבלני משנה וקבוצות אחריות. אתה יכול להעזר בכל ההגדרות הסטנדרטיות ליחסי זמנים בין מטלות תלויות, אבל חסרו לנו הכלים לקביעת קדימויות, תיזמון מונחה-מאמצים (אמטןפכ דמס-ם ), הוספת הערות לתוכנית ויכולת לפצל מטלות. שליטה כספית יכולת יחודית למדי של )גזזטוט5 היא השליטה בתזרים המזומנים. אתה :כול להגדיר איזה משאבים הם יוצרי הכנסה ואת היחסים בין כל השקעת משאבים להפקת הכנסה. בצורה זו המערכת יכולה ליצור תזרים מזומנים (מאזן שוטף של כספים נכנסים כנגד כספים :וצאים) במקביל לתרשים העבודה, כך שאתה יכול לוהות קשיים כספיים מראש ולהערך להעמקת הגביה, או הייאוברדרפטיי. בפונקציה זו יכולים להשתמש גם בפרוייקטים פנים-מפעליים, במקומות בהס המחלקות השונות מנוהלות כמרכזי רווח והפסד. אבל במשאבים אחרים 6מדשט5 לא מטיבה לשלוט. חלוקת הזמנים היא בשעות לפי ימים, שבועות או חודשים. אי אפשר לפצל את השימוש במשאב בין מטלות שונות המבוצעות בו-זמנית ואי אפשר לתת לכל משאב לוח שנה שונה (חגים וחופשות בתאריכים שונים למהנדסים ולטייחים). אין איזון משאבים אוטומטי והתמיכה באיוון ידני אינה עושה את התהליך לקל במיוחד. אתה תודקק למספר מחזורי אופטימיזציה לפני שתתיכנון ‏ יוכל לצאת לדרך. מהירות נמוכה, דוחות טוביס א 1ט5 גמרה בתחתית הליגה במבתני 6ץ 5 לדוגמה, חישוב הפרוייקט ארך בה יותר מ-10 שניות בזמן שהשיאנית עשתה זאת תוך פחות משניה. מצד שני היא היתה זריזה בהתקנה ובשמירה על הדיסק. נתקלנו גם בבעיות בהכנסת שינויים בתוכנית העבודה לפי קצב הביצוע בפועל וסטיות של תאריכים. הדבר דורש חישובים ידניים, שאינם קבילים במנהלי פרוייקטים חדישים. רק את השימוש במשאבים ועלויות ניתן לעדכן בצורה אוטומטית, על ידי הכנסת אחוזי ביצוע בפועל, ואז התוכנית תחשב את :יתרת העבודה ועלויותיה. שני הדוחות המיוצרים על :די אמזשט5 הס טובים, במיוחד העורך הגרפי, שעובד במוד סצאוןפצו עס שליטה מלאה בצבעים, יכולת להכניס סימנים וסמלים גרפיים, לצייר צורות גיאומטריות פשוטות וכדומה. אתה יכול למקס את המלל בכל מקוסם, בכל גודל ובכל זווית שתרצה. אפשר לתתוך, להעתיק ולהדביק כל קטע שתרצה לכל מקוס שתרצה - והתוצאה שתקבל תהייה מעולה, כאילו בצעת את הדות במעבד תמלילים גרפי. אבל הדוחות היפים לא יכולים להסתיר את הפגמים הבולטים' של תוכנה זו. אס אתה לא חייב, בכל מחיר, להשתמש בתכונות ניהול תזרים המזומנים, עדיף אם תבחר בתוכנה אחרת מהמבחר שסקרנו. (המשך-טבלאות השוואה בעמי 188) +ם אתה חועוב שכל המחשביט נוצרו זהים... חשוב שוב.. ושוב.. באולם התצוגה הגדול ושוב.. שלנו למחשבים וציוד היקפי תוכל לבחור את המערכת האידיאלית עבורך.. וכאשר תשמע את ו ובנושא האיכות האטרקטיבים = והשרות.. תוכל להחל'ט- | עשרות אלפי לקוחות מרוצים אינם טועים. מחשבים זעירים מידות - 52639 ס*מ, דגמי - 4860% ,3860% ,3865% , מקום לשני כרטיסים סטנדרטים, דיסק קשיח סטנדרטי, כונן דיסקטים 8ו1.44 6 שי ]ו 0% חש ת.ש"וד/ |קמצת אפלקר םלשי עבט שיווק לועדי עובדים, אוניברסיטאות, אזור המרכז ודרום הארץ אזור חיפה והצפון מערך שיווק ארצי ישיר 5 רודה בע"מ דאטא פלוט בע"מ לסוחרים וחנויות חלקי מחשב משרדי ממשלה, מוסדות, משהב"טי | טַלִ' 053-616962/3/4 טל' 341390 ,04-2583604 | וציוד היקפי. בתי ספר ולקוחות פרטיים. פקס' 053-616969 פקס' 04-253541 קלי בע"מ טל' 625336, 053-610896 פקס'053-625714 סה 0 9 0 14 0 ישואל מאי 1993 מאת שלמה פרץ -- האם הסביבה הטבעית של ההוצאה לאור השולחנית (פדס) הינה המקינטוש היא שאלה ייטעונהיי. מאז ומתמיד שררה מתיחות (או אף עויינות של ממש במקרים אחדים) בין משתמשי שתי הפלטפורמות, כשהמקינטושאים שולליס על הסף את האפשרות לבצע הוצאה לאור שולחנית על ה-6ת. אין עוררין על כך שה-קזכ כפי שאנו מכירים אותו כיוס החל במקינטוש. כבר עס תחילת פיתוחו של המקינטוש, ראתה 6ופק4 בתחום ה-עדכ ציר שיווקי עיקרי, ולא הסתירה זאת; ג'ון סקאלי, נשיא 6וסקה, אמר ביחס ל-פדפ: ייזהו פלח שוק שאנו יכולים להיות בעליויי. המקינטוש נוצר מתחילתו כמחשב המיועד לע- בודה בסביבה גרפית, כאשר שפת שגזכ6סונוס משולבת אינטגרלית במערכת ההפעלה לצורך כתיבה למסך הגרפי. מדפסות ה-זפוח/ז12286 למ- קינטוש היו המדפסות הראשונות (והיחידות בשנה הראשונה) שתמכו בשפת )7058002 לתי- אור גרפי של צורת העמוד. הצגת המקינטוש כמחשב עם מונופול על המ- משק הגרפי היתה נדבך חשוב במאמצי השיווק של 6ַקְקֶא, ובמסגרתו שוכתבה לעתים ההי- סטוריה. אך זכות הראשונים בנושא פיתוח סבי- בת ההפעלה הגרפית נזקפת לטובת חברת אסחםא, שבמרכז המחקר שלה פותחה תחנת העבודה 518 באמצע שנות השבעים. הן 86פק והן חברות אחרות, כגון ₪693 |גווקום, שפי- תחה את הסביבה הגרפית |א65, שאבו רבות מפיתוח ה-8788. לפחות בשניס הראשונות, 6ַקְק עשתה כמיטב יכולתה לשמור על אחידות בין המרכיבים השו- ניס של החומרה והתוכנה של המקינטוש. סבי- בת ה-6ש, לעומת זאת, התאפיינה בשנים אלו בחוסר-אחידות וכללה ייסטנדרטים'י רבים לת- צוגה, פלט ופונקציות אחרות. מצב דברים זה נתן יתרון בולט לפיתוח תוכנות גרפיות בסביבת המקינטוש. עד לפיתוח פאסתו/ והטמעתה ההדרגתית (החל מגירסה 2.1), היה מצב בו מפתחי תוכנה, שרצו לכלול בתוכנה שפיתחו יכולת גרפית, נא- לצו לפתח ממשק גרפי משל עצמם (בין אס מה- תחלה או בהתבסס על יימנועיי שרכשו) ואוסף שלס של דרייבריס למסכים ולמדפסות, בעוד מפתחיס לסביבת המקינטוש יכלו להתבסס על דרייבריס הכלולים בסביבת ההפעלה. המקינטוש הקל על חיי המשתמשים, בכך שאי- פשר אינטגרציה של יישומים שונים, תוך מתן צורה אחידה ככל האפשר לפעולות דומות בתו- כנות השונות. "85 אחוז מקינטועו" אך כיוס סביבת ההפעלה פאסשתו/), | המהווה "85 אחוז מקינטושיי, הופכת לנפוצה בסביבת מחשבי ה-26. למרבית התוכנות שהלו נפוצות בגירסאות ל-05 הופיעו גירסאות לסביבת תוא ₪ מערכת הפעלה: 3.3 005 ₪ תצוגה: מסך מלא של 60- דגם 16/80 מסך 8/40 לדגם 8/2 ₪ עמידות: אטום למים, אבק, עמיד בפני חבטות, (עשוי מגנזיום). ₪ זכרון: עד 788. דגמים נוספים : :0067 מחשב ה-50 הקטן בעולם (אידיאלי לאיסוף הזמנות 5 95541) ד //צ/]] | מחשב צבאי נישא ₪ תוכנה ידידותית ופשוטה להפעלה. ₪ הדפסת תעודות משלוח, חשבוניות מס תעודות זכוי ועוד. ₪ הדפסת דו"חות: מצב מלאי, לקוחות חייבים. ₪ ניהול מלאי בזמן אמיתי. ₪ מאושר ע"י נציבות מס הכנסה. מערכת נישאת מושלמת לפוכן/ת מכירות 05 אלמוג סוכנויות ועיבוד נתונים (1985) בע"מ רח' קורדובה 3 תל-אביב 62487, טל' 5238199, 03-5270518, פקס' 03-5237481 3% רה + מיושם > ח 56 יותר מכך, מפתחי תוכנה רבים למחשבי המ- קינטוש (כולל, לדוגמא, את בית התוכנה 85 ששצבבעלות >וַפְקְא), הנמשכים לפלת השוק העצוס בהיקפו של משתמשי ה-0ק, פו- תחו גירסאות זהות של התוכנה שלהס לסביבת 605חג/. אס מדובר בתוכנות המשמשות להו- צאה לאור שולחנית בחוייל, ניתן לציין תוכנות לקי 0 אינו מיושם | 1] לא רלוונטי 6 ישראל מאי 1993 > מחייב רכישת מודול הוצאה לאור שולחנית ----=---- רבות שלהן גירסאות זהות, או כמעט זהות, למ- קינטוש ול-6: ,גזט]חס/ ,667]א6קב? 6/1386ותגז] ,55סת א 6זהטכ) זקגזק10חסי] ,ז11105107210/, ק0ת105סת ,,6תהחספת ועוד. ישנן גס תוכנות מפותחות, הקיימות בגירסאות לסביבת ה-26 ללא גירסה מקבילה במקינטוש, כגון 20518001 ,אשגזכ!טחס), או 101068 תב 5חג. חינה בוברית 2 5 "זז" | מערכת ההפעלה החדשה של המ- מחיר התוכנה (בדולארים) קינטוש תומכת בשפות שונות עם מערכת מחשב (מינימום) כיווני כתיבה שונים ומערכות מינימום זכרון אא 48 תווים שונות. שילוב התמיכה בע- נפח התוכנה בדיסק הקשיח ל ו 8 | ברית ברמת מערכת ההפעלה החוש (שאת ראשיתו אנו רואים גם בס- מערכת הפעלה/ בכ ביכ %- | : סביבת הפעלה : ביבת 8סשתו/) היגו חשוב, אך חמיכה בטברית כלשעצמו הוא אינו מאפשר ליי- ה : שומים טקסטואליים בעיקרם לע- משפחות פונטים בגירסה הבסיסית ם ם 16 5 ם בוד בעברית. אפשרות לתפריטים בעברית 2. 4 4 4. 4 תיבות דיאלוג בעבריתת . % . ₪ + קביעת טורים לפ שפה % - ם ס % כדי שנוכל לעבוד עם תוכנת הו- שפה וכיוון לפי פיסקה % % % 0 ה צאה לאור שולחנית להפקה מלאה שילוב עברית בפיסקה אנגלית % 1. 1. + 1 ושוטפת של טקסטים בעברית, יש שילוב אנגלית בפיסקה עברית % 4 4 0+ צורך בתמיכה פנימית (ברמת חקי- צורת סמן משתנה 0 5 2 ס 5 דוד המקורי) של התוכנה בעבודה היפוך מספרים בהקלדה עברית ס ס 4 2 2 דו-לשונית. עבור מפתחים שוניס, ניקוד 4 | 8 | + המאמ הכרוך בכתיבה מחדש של מיקוף % | + | 0% 060)|% התוכנה, כדי לפתח גירסאות עב- שליטה במיקוף 0 ס % ריות ובתמיכה בהן בהמשך הדרך, ציון מס' עמודים באות עברית % ₪ 3 גדול מדי בהתחשב בגודל השוק שימוד הישראלי. זרימת טקסט אוטומטית 2 0 2 4 2 ב : 2 2 8 ל בהיעדר תמיכה פנימית המוצעת . : על-ידי | המפתחים, בתי-תוכנה שימוש אינטראקטיבי בסרגל 2 + 4 . > מקומיים מנסים את כוחם בפי- ב 0 תוח תמיכה עברית חיצונית לתו- ות ו + . . כנה. תמיכה חיצונית כזו עשויה סגנונות לתווים 0 ס 4 ס 0 | סגנונות למסגרות 0 0 ס = 0 להיות יירגישהיי לשינוייס במערכת ה חן היפה מש תי ומח 0 0 % ס ההפעלה, ועדכוניס שוניס של קטלוג סגנונות על-גבי המסך 3 ס + 4 2 התוכנה עצמה יכולים לועוע המחשה אוטומטית של סגנונות שוניס 4 ס ס . ס אותה במידה כזו או אחרת. רשימת קבצים על-גבי המסך ם ם ם 2 ם כמשתמשים שעבורם לא יפותחו -- מחדש של סדר עמודים ם 2. ם ס .3 גירסאות מקוריות עם תמיכה יכולת לציין גודל עמוד מיוחד + | 4 [עק| ס | + מלאה בעבודה עברית, איננו יכו- הגדרת עמודים זוגי ואי-טוגי 4 | 4% | 4 | 4 |% ליס להרשות לעצמנו את המו- ערבוב 3!1זוזסק ו-0ק 1316608 במסמך ס ס ס ס % תרות שבפסילה מראש של תמיכה ל טוריס % ס ם % % חיצונית לתוכנה. (וכפי שניתן לר- ו ס | ס | ס | 4 | 4% אות ביחס למעבד תמלילים טיפול בשורות יתוס/אלמנה ס ס (9) 4 . שייגוייריי לאחרונה, גם כאשר הי- כותהות רצות עיליות/תחתונות 2 2 2 2 2 צרן מחליט לתמוך בשילוב עברית שליפת טקסט מעמוד לכותרת רצה ס 0 9 . 4 ברמת קוד מקור, בגירסאות הר- הערות שוליים. 1 ס (6) + 2. אשונות נותרות בעיות בלתי-פתורות שונות ברבדים הע- מוקים יותר של שילוב העברית). מעבר לכך, התמיכה העברית היא גורס חשוב, אך לא יחיד. מי שעבודתם מתבססת על טק- סטיםס בעברית בלבד (ולא על שילוב שכיח של שפות אחרות במסמכים עבריים), יכולים להציב כמשקל נגד לחולשות התמיכה החיצונית את השתייכות התוכנה לקבוצת התוכנות המ- תקדמות, המפותחות ומתוחזקות בחוייל תוך השקעת משאבים אדירים (שגורם מקומי בה- כרח לא יוכל להתחרות בהם, בשל גודל קהל היעד). טבלזווה השוואה - רא! הוזהרחם! בטבלאות ההשוואה שבעמודים אלו (שנערכו במקורן עבור מיקרוסקץ) מופיעה התייחסות לשני מעבדי תמלילים גרפיים (6₪0\וחטו של מי- קרו-מקרו ויידגשיי של כיוון) ולמספר תוכנות הו- צאה לאור שולחנית (יירב-דף" של מיקרו-מקרו, צטות/ עם תמיכה עברית של אימפקט, ו-382 של חברת זח6צ0ג האנגלית, משווקת על-ידי ארס). באמצעות תוכנות אלו ניתן לעבוד באופן שוטף בעברית, הן בסביבת ה-20 והן בסביבת המקינטוש. נתונים הטבלאות מתייחסים לגי- רסאות העדכניות ביותר, חלקן משווקות כבר וחלקן ישווקו במהלך החודשיים הקרובים. ביחס לתוכנת גזטוח6/, ההתייחסות היא לת- מיכה עברית בגירסה 2.0, וביחס לתוכנת 382, ההתייחסות היא לגירסת ה-0חסוחגוכ. ישנם מוצרים שונים בקטיגוריות של מע- בדי-תמלילים גרפיים ותוכנות דע שאינס נכ- כדי שנוכל לעבוד עם תוכנת הוצאה לאור שולחנית להפקה מלאה ושוטפת של טקסטים בעברית, יש צורך בתמיכה פנימית של התוכנה בעבודה דו-לשונית. ללים בטבלאות, וכמו-כן לא נכללו בה תוכנות סדר (כגון ייגוטנברגיי למקינטוש - פיתוח מקומי של בית התוכנה >זַתג, ויידגש חזק" ל-5ס6תו/ - פותוח של חברת כיוון הירושלמית, המהווה הלבשת מעטה גרפי על מנוע תוכנת ה-16%, (המשך בעמי 191) יש לך נתניס 1 1 יי 1 להצגה או לדיו|: לראשונה בישראל - מצגת 16.7 )86קוח1 מאפשרת הקרנת מולטימדיה (מסך ענק- עד 5 מי) באיכות מקצועית והמבטיחה הצלחה בכל פרזנטציה. חבר את המצגת למחשב ו/או לוידאו, בלא צורך להחשיך ותקבלו תמונת ענק איכותית מושלמת עם , 799 מעונות המחשה של לרב 1-4 ₪ הררש ער;₪3 | מצגת מולטימדיה על מל גדל אין צורך בכיווניס - מותאם אוטומטית. ניידות מוחלטת - 2.2 קייג. חיבור למחשב ו/או וידאו. = תומך 24 ביט- מקינטוש או 64א של זא18. ו ו זיבוטינסקי 134 רמת-גן 74%.03-5754312 03-5755389. 11 אופסט קולור פרדת צבעים היא פרוצדורה מרכזית בהכנת תמונות וציוריס להדפסה בצבע מלא. התהליך מפרק את צבעי הספקטרום של אור נראה לשלושה מרכיבים כרומטיים - אור אדוס, אור כחול ואור ירוק - בהקבלה לרגישות הכרומטית של שלושת קולטני הצבע המשובציס ברשתית העין האנושית ורכיב רביעי, לצורך הדגשת ניגוד, על ידי תוספת של גווני אפור (שוב בדומה לעין האנושית, בה קיימים לצד קולטני הצבע גם קולטנים מונוכרומטיים, הרגישים להבדלי כהות אבל לא להבדלי צבע). מאחר וצבעי הדפוס פועלים כמסננים, כלומר תפקידם לגרוע מהאור המוחזר מהנייר הלבן את המרכיבים הכרומטיים המיותרים, יש צורך להפוך את הגדרת הצבע הנייל (הידועה בקיצור כ-4023) להגדרת מסננים של צבעים משלימים. במקום אדום, ירוק וכחול אנחנו מדברים בדפוס על הצבעים המשלימים: מגנטה, ציאן וצהוב. (-1-= ו 0 ישראל מאי 1993 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-פא16471 0ע/המהדורה הישראלית >ץן | ]| ב זו ב 10 גיליונות במחיר - 98 שייח (84 שייח באילת) ב 5 גיליונות במחרי - 222 שייח (190 שייח באילת) על 5א21 ה וה 6 יי ₪ ומקבל עידכון אנטי ווירוט שם משפחה טלפון חינם: כתובת ומיקוד זורק אנט ווירוס. כולל קבצים דחוסים ברצייב שיק מסי בנק ץק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר מרם מטם ם מ הכרטיס בתוקף עד יי יר יררה סרוור הרת ₪ ה דורח רחס ₪ פה סרה הרט הרו הפרטה = אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב / הזמנת מנוי חדש ל-8א6421גוא 0ע/המהדורה הישראלית / | ₪ 9 0 ב 10 גיליונות במחיר - 98 שייח (84 שייח באילת) ב) 25 גיליונות במחרי - 222 שייח (190 שייח באילת) על 5 בוא 6 החל בגיליון 5 ומקבל עידכון אנטי ווירוס חינם! | שם משפחה טלפון כ נטי ווירוס. כולל קבצים דחול | ב) רצייב שיק מסי- 00000000 בנ . . 1 רת 1ע2 : 2 חק סוק בהל לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ל-1000 החוה חדש וראשוני ב נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר , ונוט ווירוס לדנסקט שבגי מדט וו ה וו = באדיבות בית הת = ו ;7 לכל מי שיחתוס ע 6. הכרטיס בתוקף עד 2 8 חודשים ספטמבר-או אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-8אז1642 0ע/המהדורה הישראלית ₪ הוה אץ. ב 10 גיליונות במחיר - 98 שייח (84 שייח באילת) (ְ ב) 25 גיליונות במחרי - 222 שייח (190 שייח באילת) על ₪א471 וא 6 החל בגיליון ₪ ומקבל עידכון אנטי ווירוט חינס! שם 00| משפתה 0/0 טלפן 7 כתובת ומיקוד סורק אנטי ווירול ל קבצים דחוס: ב) רצייב שיק מסי > בנק * אדיבות חברת 1עי1 לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ו . | 7 , / ט : . אש ב נא לחייב את חשבוני בוטוה/ישראכרד מספר -- 5 מז וו ה ו = באדיבות בית התוכנה אורי הכרטיס בתוקף עד 0. תפקיד 1 מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה 6% בב ו תחום פעילות ב מערכות מידע ב תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב דא / ד / סק 1 מחשב 386 / 486 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת 1) התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ב) מנהל מחלקה / פעילות ראש צוות / קבוצה כ אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה ב) אדמינסטרציה וכ"א ב כספיס וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב) מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דג / זא / ₪0 1 מחשב 386 / 486 ב מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת ב התחברות לרשת מקומית אג תפקיד ב) מנכייל / מנהל מפעל 1) מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה כ אחר תחום פעילות ב מערכות מידע ב תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרת בשימוש כיום 3 מחשב דא / ד / סק 1 מחשב 386 / 486 3 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 4 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א\ נושאי התעניינות / חומרה מחשביס שולחניים 1 מחשביס נישאיס 1 דיסקים וטייפים מערכות תצוגה / מסכיס 1 מודמיס ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות 3 תוויני שרטוטיס 3 סורקים אופטייס 3 כרטיסי קול ו-זסווא ) מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר ו נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה ב תוכנות עזר 8פודוודט כ שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשבים שולחניים 1 מחשביס נישאים 1 דיסקיס וטייפיס 1) מערכות תצוגה / מסכים ) מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק 1 מדפסות 1 תוויני שרטוטים 1 סורקים אופטיים 1) כרטיסי קול ו+סוא ב) מולטימדיה ו-ד נושאי התעניינות / תוכנה ב) מערכות הפעלה 1 תוכטות עזר 8שודווודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח ב) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית 1 אחר נושאי התעניינות / חומרה מחשבים שולחניים מחשביס נישאיס 3 דיסקים וטייפיס ) מערכות תצוגה / מסכיס 1 מודמיס ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב) מדפסות 1 תוויני שרטוטים 1 סורקיס אופטייס ב) כרטיסי קול ו-וסוא 3 מולטימדיה ו-ד ו נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה 3 תוכנות עזר 8פודוודט ב שטות מחשב ב) סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית 1 אחר > נושאי התעניינות / ישומיס 3 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 3 מסדי נתוניס 1) גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה ב ניהול פרוייקטיס 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה ב הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים 1 תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונותת ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי ב 885 וקבוצות משתמשים 1 אחר 8-ב נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות נושאי התעניינות / ישומיס 1 עיבוד תמליליס ב גליונות אלקטדונייס 3) מסדי נתוניס 1) גרפיקה ואנימציה 3 תיבייס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1) הנהלת חשבונות ב) ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשים ב אחר - 8590 0088-ל נושאי התעניינות / מסחרייס ב שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולס / ארה"ב 3 ביצועי חברות עולמיות נושאי התעניינות / ישומים 3 עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרונייס 3 מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 3 תקשורת - משתמשים תקשורת - ניהול 3 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשיס ב אחר 0% ל נושאי התעניינות / מסחריים ב) שיווק מחשבים בישראל 3 ביצועי חברות ישראליות מחשבים בעולם / ארהייב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר ת בי אף % טי רג גלבר * לו ל"אר לכל בל ב הנחוף של לגה וו : / > תואס למרבית המחשביס האישיים. * הקרנה בגווניס או בצבעים. * תצוגת עד 227,000 צבעים אמיתיים. > עם חיבור א*נטגרלי גם לוידיאו. 9 ייעוץ 69 השכרה 9 מכירה מבחר הפתרונות לכל צורך ולכל תקציב דייטס בע" סד א=דצסם חד 512. רמת השרון 47105. טל. 5-5495565ס0. פקס. 05-5496147 3 140 ה אינה "יאחד לאחדיי, אלא על ידי שילובים. למשל, צבע ייאדוס אשיי מתקבל על ידי מסנן מגנטה + מסנן צהוב. ירוק הוא תו- צאה של שילוב ציאן (ייכחול פרוצסיי בפי העם) עס צהוב. כל גוון בספקטרוס הניראה ניתן לה- דמייה על ידי שילוב של שלושת המפננים האלה, ביחסים מתאימים. הדפסת שלושת המ- סננים זה על גבי זה אמורה לתת צבע שחור, כלומר לחסוס את כל האור, אבל בפועל מתקבל צבע כהה ובוצני עם גוונים חומים. גם הניגוד שניתן להשיג עם דיו דפוס קטן יותר מהטווח הדינמי של העין האנושית. תמונה ששוחזרה רק באמצעות שלושת צבעי היסוד חסרה את הני- גוד, הברק וההדגשה אותס ניתן להשיג רק על ידי תוספת צבע שחור. תהליך הפרדת הצבעים נועד להפוך תמונה שגווניה משתנים ברציפות כרומטית לארבע תמונות סינון מונוכרומטיות (במגנטה, ציאן, צהוב ושחור) שהרכבתם זו על גבי זו משחזרת את המקור בדיוק. מי שהתנסה בהכנה לדפוס מכיר בוודאי את תמונת הביקורת, שמכינים מפילם הפרדת הצבעים, הנקראת ייכרומוליןיי (אז11א0ז0). תמונה זו מיוצרת בדיוק בת- הליך שתיארנו לעיל: בשיטות צילומיות מע- תיקיסם את הפרדת הצבעים על ארבעה שכבות אמולסיה מונוכרומטיות, שגווניהן זהים בדיוק לצבעי הדפוס, המונחות על הנייר זו אחר זו . התוצאה היא שיחזור המקור, כפי שיראה כאשר נחליף כל אמולסיה צבעונית בדיו צבעוני ואת מכונות הצילום והפיתוח במכונת דפוס. נקודות דפוס ורסטר פיקסלים המוצר הפיזי של תהליך הפרדת הצבעים הוא סידרה בת ארבעה פילמים, בגווני אפור, ממנה מייצרים במכון האופסט את ארבעת לוחות הה- דפסה, שוב בתהליך צילומי. לאחר שסידרת הפילמים הופקה נותר רק חופש מועט לשינוים ותיקוני גוון. הדפס, ליד מכונת הדפוס, יכול לה- גדיל או להקטין את זרימת הדיו, אבל הטווח כרומטי בו הוא יכול לשחק קטן למדי (מספיק, עס זאת, כדי ליידפוקיי את העבודה) ואי אפשר לבצע תיקונים מקומיים. תמונת הביקורת, הכ- רומולין שהזכרנו לעיל, נועדה להבטיח כי הפ- רדת הצבעים אומנם תתן את התוצאה הכ- 98חהוה60ז50 1105 ץז 8 (ופו (681685) " 12 117 12 003 465 0 45 18 6 ישואל מאי 1993 זוויוח הרשת וחדרים מרחביים של הברדוח צבעים בטנניקות עוונות 94חוה69ז50 דה 55 |החסו!ו4הזד הפרדות צבעיס במחשב אישי רומטית הרצויה בדפוס. תמונה אמיתית היא רציפה. העין אינה רואה את העולם כפסיפס של נקודות אלא כרצף של השתנויוו גוונים וכהות. תהליך הדפוס באו- פסט (בו מודפס כיום כמעט כל החומר הצבעוני בעולם) אינו רציף.מכונת הדפוס מניחה את הדיו על הנייר בשיטה יקוואנטיתיי - הכל או לא כלום. כל נקודה על הנייר יכולה לקבל כי- סוי בדיו או להשאר חשופה, אבל אי אפשר לשים צבע יימדולליי במקוס אחד וצבע יימרוכז" בנקודה אחרת. התחליף של דפוס אופסט לש- ליטה בעוצמת הצבע בכל נקודה (מה שנעשה בצג המחשב על ידי שליטה בזרס האלקטרונים, על ידי האותות החשמליים שמייצר המתאם הגרפי) הוא שליטה באחוזי הכיסוי. את הנייר מחלקים לפסיפס של נקודות בצפיפות של 100 עד 150 לאינטש (צפיפות נמוכה יותר אינה קבילה בהדפסת איכות. צפיפות גבוהה יותר קשה מאוד להדפסה בכמויות גדולות. התמונות במגזין שבידך מופרדות בדרך כלל ב-138 קווים לאינטש). גודל כתם הדיו שנוצר על ידי כל נקו- דת הדפסה הוא הכלי לשליטה בגווני ההדפסה. לדוגמא, ברשת של 138 קווים לאינטש (הצפיפות האופקית זהה לאנכית) גודל כל נקו- דת הדפסה הוא 0.184 מיימ (184 מיקרון) כפול 4 מיימ, או כ-34 אלף מיקרון מרובע. גודל כתם הצבע :כול להשתנות בין אפס לכיסוי מלא של שטח הנקודה - כל אחוז כהות מתורגם לכיסוי של 340 מיקרון מרובע. כדי לקבל את מעברי הצבע החלקים של תמונה "אמיתית'י, יש צורך בלפחות 80 עוצמות ביניים בין אפס לכיסוי מלא, כלומר יש צורך לשלוט בגודל הכתם בצעדים של 425 מיקרון מרובע. מדפסת הפילם, איתה מייצרים את הפרדת הצבעים, בונה את הכתם על ידי צירוף של פיקסלים בגו- דל אחיד, אותם היא מייצרת ברשת (רסטר 58 ) צפופה פי כמה וכמה מרשת נקודות הדפוס. אחוזי צבע ומניעת בוץ בדוגמה לעיל, כל נקודת דפוס שצלעותיה 184 מיקרון יכול להיבנות על ידי מטריצה 9%9 פי- קסלים, שצלע כל אחד הוא כ-20 מיקרזן. במי- ץז 6 (₪ו) (0801865) ץז 2 133 15 111 133 5 11 13 0 117 13 45 17 לים אחרות, מדפסת הפילם מכסה את רשת נקודות הדפוס ברשת פיקסלים שצפיפותה 0 פיקסלים לאינטש, כך שכל נקודת דפוס מכוסה על ידי 81 פיקסלים. בשלב הבא מת- רגמת המדפסת את רמת הכהות הנדרשת בכל נקודה למספר פיקסלים בין אפס ל-81 והיא משחירה את האמולסיה על הפילם | בכתם יחיד, ששטחו שווה למספר הפיקסלים הנייל. בהדפסת צבע מלא ("פרוצס" בפי העם) התהליך הזה נעשה בנפרד לכל אחד מארבעת צבעי הד- פוס, כך שנקודת הדפסה מסויימת יכולה להיות מכוסה על ידי 20 פיקסלים בצבע מגנטה, 30 פיקסלים בצבע ציאן, 40 פיקסלים צהובים ו-5 שחורים. (שים לב כי סכום הפיקסלים המירבי הוא, בדוגמה זו, 4=324א81. כדי למנוע יבוץ', מעודף דיו, רצוי להגביל את הסכום לפחות מ-225, כ-70% מהמכסימום), כאמור לעיל, כל צבע מכסה כתם יחיד בתחומי כל נקודת דפוס וההבדלים בגוונים מתקבלים עייי שליטה בגודל הכתם. כדי לעדן את אבחנת הצבע בדפוס יש להגדיל את צפיפות הפיקסלים - התמונות במגזין שלנו מוכנות ברובן באבחנה של 2540 פקיסלים לאינטש (פיקסלים בגודל 0 מיקרון), כלומר כל נקודת דפוס מורכבת בממוצע מ-339 פיקסלים. אבחנה זו מאפשרת להשיג מעברי גוון שהעין לא יכולה להבחין בחיספוסם. לעומת זאת, קשה מאוד להקטין את גודל נקודות הדפוס, שכן תהליך ההדפסה באופסט אינו יכול למנוע מכתמי דיו סמוכים להתחבר זה לזה ויילסתוםיי את התמונה אם הרווח ביניהם קטן מדי. רשתות, זוויות ואפקט מוארה כולנו מכירים את אפקט מוארה, גם אם מעטים יודעים לזהות אותו בשמו המדעי. האפקט נוצר כאשר מניחים רשת על רשת (למעשה כל תצורה מחזורית במרחב) ומזיזים אחת ביחס לשניה. קל לבצע את הניסוי בבית בעזרת שתי פיסות רשת נגד יתושים או נפות לסינון קמח. האי- נטראקציה בין הרשתות (י'התאבכות"" בשפה המקצועית) גורמת לכך שנוצרות תבניות מח- זוריות לאורך ולרוחב הרשתות, בזוויות ומ- רווחים התלויים בצורת ההנחה של רשת על רשת, כמין גליס של כהות ובהירות. עוצמת הא- 6 (885ז080) 15 55 0 ל'הייתי צריך מעבד תמלילים שחושב כמו כולנו. לכן פיתחתי את ]04ו0)) הי רב מעבדי התמלילים פועלים לפי לוגיקת המחשב שאינה תואמת את הדרך בה אנחנו חושבים. זו הסיבה שאנשיס רבים חוששים כל-כך ממעבדי תמלילים. ב-1א206) היינו משוכנעים שתייבת להיות דרך טובה יותר ולכן בחרנו בקו חשיבה אינטואיטיבי המתאים להגיון של אנשים כמונו - כך פותח ]א6ו0). 1 היו מעבד התמלילים הפופולרי ביותר בישראל.* עשרות אלפי המשתמשים בתוכנה מתארים את 1א16() כאנושי, אינטואיטיבי, טבעי, ייפשוט כיףיי... ואומריס: ייכשיש לי צורך בעזרה - יש עם מי לדבריי ייחברה מבוססת ורצשית. הם משפרים את כל הזמניי יילא הייתי חי בלי ה-ז16[סקפיי ייהמעבר מעברית לאנגלית - ממש משחק ולדיםיי ]6]() תואם את החידושים האחרונים במדפסות הלייזר, מאפשר העברת פקסים ישירות מן המחשב ותומך ברשתות מקומיות. תואס את לו 4 ₪ ו * עפייי סקרי *יאנשיס ומחשביסיי וסקר ייוו32-8י לשנת 1991/1992 לפרטים נוספים טלפן עבשלו: דביר מוצרי תוכנה: 057-914202, סניף תל-אביב: 03-5375235 מפיצים מורשים: תיא - ייכלניתיי 03-5372929, חיפה - ייחלון מחשביסיי 04-628628, ירושלים - יקול זאביי 02-257828 3 והמסקסצסחה 142 פקט תלויה בזווית בין הרשתות ובמקריס בהם הוא לא רצוי, כמו בדפוס, ניתן להקטין אותו למינימום על ידי בחירת זווית אופטימלית. המ- אמר הזה עוסק בשאלה איך להקטין את אפקט מוארה בהדפסת צבע. כפי שהוסבר לעיל, הדפסת צבע מלא מורכבת מהדפסה של ארבע רשתות נקודות צבע זו על גבי זו. אפקט מוארה בתנאים אלה הוא בלתי נמנע, שכן אי אפשר למצוא סידרת זוויות שת- מנע את הווצרותו בין כל זוגות הרשתות. למ- זלנו הצבע הצהוב הוא בהיר יחסית וניתן לה- תעלם כמעט מהשפעותו על האפקט. ניתות מתמטי, שלא כאן מקומו, ונסיון מעשי הראו שאת התוצאות הטובות ביותר מקבלים כאשר הרשתות מונחות בזוויות הבאות: ציאן - 15 מעלות, מגנטה - 75 מעלות, צהוב -90 מעלות ושחור ב-45 מעלות. סידרת זוויות אלה נקראת ייסידרת הזוויות המסורתית'י. מסיכות רשת ומסדרות לייור בעבר המסורתי, כאשר זוויות הרשת אכן נוצרו על ידי הנחה של מסיכה על התמונה וצילום במגע (סאזזאזאץ זג דאס6), הזוויות המ- סורתיות היו ממומשות פיזית במסיכה. המ- סיכה עשויה מפילס שקוף עליו עוברים קוויס שחורים, שתי וערב, בצפיפות הרצויה (כאמור, 0 עד 150 קווים לאינטש). המסיכה הוכנה בשיטות צילומיות מתבנית אב (8םך5/ ) יקרה והזווית נקבעה על ידי סיבוב המסיכה ביחס ל-58ד45/א בזווית הרצויה. במכון האו- פסט השתמשו בסרגל זיזים (הזיזּים נתקעים לתוך חוריס מתאימים בשולי המסיכה) כדי לה- בטיח כי הזוויות הרצויות תשמרנה בזמן הצי- לום. חשוב לזכור כי בשיטה המסורתית היה עלינו לדאוג רק לאפקט של רשת הדפסה אחת על השניה והיינו פטורים מהבעיות של רשת הפיקסלים, שכן גודל כתס הדיו בכל נקודת הדפסה נקבע לפי כמות האור שעברה במפתח 0 ישראל מאי 1993 הפרדות צבעיסם במחשב אישי הרשת מעל אותה נקודה. (כמות האור, מצידה, נקבעת לפי הכהות של פילם המקור בנקודה מתחת למפתח הרשת). המעבר להכנה לדפוס במערכות ממוחשבות מסבך את המצב בזאת שלתמונה נכנס גורם חדש - רשת הפיקסלים, שהזווית שלה קבועה בצורה מוחלטת על ידי המבנה המכני של מד- פסת הפילם. מדפסת זו נקראת יימסדרת לייטריי (חידדדמ5תק צך 1/558) והיא מייצרת את הפי- לם בצורה דומה למדפסת לייזר, מלבד האבחנה הגבוהה והשימוש בתהליך פוטוכימי במקום תהליך זירוגרפי. במסדרת לייזר עובר ראש הה- דפסה ברסטר ריבועי על פני הפילם ומתווה עליו את הפיקסלים אחד אחר השני. ירשת הה- דפסה'י היא כאן מושג גיאומטרי - ולא ממשות פיזית - הממומשת באלגוריתם, הקובע איך לפזר את הפיקסלים כך שהכתמים הנוצרים בד- פוס ישחזרו את התוצאה של רשת זוויות מסו- רתית. קבוצת הפיקסלים המת:יחסת לנקודת רשת אחת נקראת ייתאיי (6811) וכתם הדיו ממוקם במרכזה. הטנגנס הרציונלי ואיזון הצבע את אפקט הזוויות מייצרת מסדרת הלייור על ידי הזוה של מרכז כל תא (ביחס למערכת הקו- אורדינטות הריבועית של רשת הפיקסלים) מעלה או מטה ביחידות של פיקסל שלם וה- גדרה של התא כקבוצת הפיקסלים הממלאים ריבוע, בזווית המתאימה, סביב המרכז. ציור 1 מתאר זאת בצורה גרפית. היידיגיטציהיי של הזוויות מגבילה את חופש הבחירה, שכן עלינו להבטיח כי כל תא דיגיטלי יהיה מורכב מאותו מספר פיקסלים, אחרת כל חישובי הכהות (מספר הפיקסלים המושחרים בכל תא) יהיו מו- טעים. קירוב טוב לתאים בגודל אחיד אפשר לקבל על ידי קביעת הזוויות בשיטה הנקראת ייטנגנס רציונלייי. בשיטה זו הזוויות נבחרות כך שהיחס בין מספר הפיקסלים המוסחים בכיוון 50867 |004ו31 האנכי, ביחס להזזה האופקית, הוא מספר רציו- נלי. (למי ששכח את תלמודו המתמטי, היחס בין שני הניצבים במשולש ישר זווית הוא הט- נגנס. מספר רציונלי הוא מספר אותו ניתן לבטא בצורת שבר פשוט. טנגנס רציונלי הוא יחס של מספרים שלמים בין הניצבים במ- שולש). הבעיה היא שהזוויות המתקבלות בשיטה זו אינן האופטימליות. אין בעיה עם הצהוב (90 מעלות) ועם השחור (45 מעלות), אבל הציאן נופל ב-18 מעלות (במקוס 15) והמגנטה ב-72 מעלות (במקום 75). שגיאות קטנות לכאורה, אבל התוצאה באפקט מוארה ניכרת לכל עין מקצועית. יתר על כן, אס אנחנו מגבילים את בחירת הזוויות ליחסים רציונליים, אנחנו מק- בלים צפיפות קווים שונה בכל זווית. לדוגמה, במסדרת לייזר הפועלת באבחנה של 2540 פי- קסלים לאינטש ורשת "133 קווים לאינטשיי צפיפות הקווים בפועל היא: 133.9 למגנטה ול- ציאן, 127 קוויס לאינטש לצהוב ו-119.7 לש- חור. במיליס אחרות, גודל התא משתנה בין צבע לצבע וקשה לשמור על איזון צבעיס (יחסים נכוניס בין הצבעים) בתמונה הבנויה מתאיס לא אחידים. חזרה למסורת לא רציונלית האלטרנטיבה היא חזרה לזוויות המסורתיות, למרות שהטנגנס שלהן אינו מספר רציונלי. הב- עיה היא שזוויות מסורתיות יוצרות תאים בגו- דל משתנה אפילו בתוך אותו צבע. כפי שרו- אים בציור, תאים סמוכים ברשת לא רציונלית שונים זה מזה בסידור הפיקסלים ומספרם. הא- לגוריתסם שמסוגל להתגבר על בעיה זו הוא פטנט רשום, של חברת .1181 הגרמנית ומ- שתמשות בו, תמורת תמלוגים, גסם סאיטקס הי- שראלית וקרוספילד האמריקאית. ביסוד הא- לגוריתסם נמצאת העובדה כי העין האנושית מבצעת אינטגרציה על פני שטח די רחב, כדי לקבל תחושת תמו- נה כללית. הירעש" שנוצר | מהבדליס קטנים בין נקודת דפוס אחת לשניה נעלמים באי- נטגרציה, כל עוד הם לא מייצגים מגמה ארוכת טוות או מחזוריות ברו- רה. | האלגוריתם הלא רציונלי מפזר את השינויים בגודל הנקודה כך שה- אפקט מטושטש . +6שה] 8סתבתחס!ז6ץ זספט!!!טו = שמשה | | 5 0 א0 עובד בכל סביבת עבודה פתח עם מערכת ההפעלה הנוחה לך ... הר תחת מערכת ההפעלה הנוחה למשתמש! תוכל אפילו לפתח ב 600%5ם1/ 107 סיו אס ולהרי ב 118-2005 0ז2א0 ובקול בתוך קבצי בסיס הנתונים. ₪ שילוב עם תוכנות /60%ת1/% אחרות. ₪ אי תלות בחומרה. את גירסה ל 00%8מ1/ * גירסה ל 1268 5, ,00%ם1/ 110105011 ,1081תוסג] , אא היתרונות הנוספים של 60888ם1) זס] סז אס : ₪ גרפיקה, צבעים, פונטים (כולל 6קע) 11006) שימוש בתמונות 9 - ו 1 / 5 70/א0/ הינו בסיס הנתונים המהיר בעולם מהיר פי 3 מגרסה 2.0 מהיר פי 10 מ- 4.0 א287400 מהיר פי 30 מ- 1.5 4 05/5 5 0א0/ שומר על השקעתך בפיתוח ובנתונים של שפות ה-886 תואם 68.45₪: קורא נתונים וקוד של 05 1ק ]]] 08/46, 1% ם00/8, + 8856 אס וכמובן גרסאות קודמות של 0?אס. יותר מ 200 פקודות אשר לא קיימות ב /1ו]חסוזסתט] 1% 60/48 0תסו6א6 00/45 טוב יותר מ 08/58 עצמו בהרצת תוכנות שנכתבו ב 08/.8₪. טכנולוגיה חדישה יחסית מנסה לפשר בין הגי- שה הרציונלית לגישה האי-רציונלית לזוויות דפוס. בטכנולוגיה זו (היא נקראת 1105 על ידי ליינוטייפ-הל, הממציאה) מחברים כמה תאים יחד, למה שנקרא סופר-תא 6011 קספ ). למשל, כפי שמתואר בציור, מטריצה של 3א3 תאים שצלעותיה 5528552 מיקרון. את הסו- פר-תא ממקמים בזווית רציונלית ועכשיו קל יותר למצוא זווית המתאימה ל-15 ו-75 מעלות. היחס 5:18 נותן לנו את הזוויות 15.0037 ו-74.9963 מעלות , הקרובות במידה מספקת לזוויות המסורתיות. בתוך כל סופר-תא יושבים תשעה תאים יילא רציונלייםיי, אבל קל יחסית לאזן ביניהס ולטשטש את ההבדלים הקטנים. כמובן שאפשר ליצור ייסופר תאיסיי גדוליס יותר, למשל במטריצה של 5א5, והוויכוח בין היצרניס עדיין נמשך בשאלה מה המספר האו- פטימלי. בדוגמה שנתנו כאן מתקבלות זוויות הקרובות עד ל-100 שניות המעלה לווויות ייהנכונותיי ותדר הרשתות (המרווח בין קוויס) משתנה בתחום של 1.5 אלפיות בלבד, טסביב הערך הנומינלי של 'י138 קווים לאינטשיי. הת- מונות במגזין שבידיך מופרדות ברובן במערכת הפועלת בטכנולוגית ייסופר תאים". סיכום: דע באיוו זווית אתה מדפיטי הזמינות של תוכנות גרפיות והוצאה לאור שו- לחנית על מחשבים אישיים הביאה לכך שאלפי משתמשים חדשים, ולא מנוסים, החלו לשלוח הממוקדת.* ה.א., חיפה גם מועילה ומלמדת.* *למדתי רבות. תענוגו" "אני מאד נהנית מהצורה בה ערוכים הגליונות, המידע המופיע בהם והענייניות "קראתי. נהניתי - ומצאתי את החוברת ג.ר., תל-אביב ב.ד., ראשל"צ מיכרוססק 5 ו תוכנת דאס-ג דשא לציזר פנמים, פונמים עבר"ם נפצוי"רו באםצעותה. הפרדות צבעיס במחשב אישי ידם בהכנת הפרדות צבעים. הדבר נראה כל כך פשוט - בחר מספר קטן של פרמטריס בתיבת הדיאלוג ולח על העכבר והקובץ מוכן לביצוע על מסדרת לייזר פוסטסקריפט. ההפתעה הלא נעימה מתרחשת כאשר רואים את התוצאה המודפסת: תמונות עכורות, מרצדות באפקט מוארה עם סטיות גוון זועקות לעין. כדי להמנע מהפתעות כאלה עליך לשנן מספר עקרונות יסוד: 4 אי אפשר להכין הפרדת צבעים הראוייה לשמה, ללא הבנה מעמיקה של הטכנולוגיה שמ- אחוריה והכרת התוצאות של שינוי כל אחד מהפרמטרים הנשלטים על ידי המשתמש. אנחנו דנו כאן רק באחד הנושאיס החשובים, הזוויות של אפקט מוארה, אבל קיימים נושאים רבים אחריס הדורשים הבנה והתמחות. למשל, איזון הצבעים וכיול של הצג, או טיפול בבעיות ייהשולייםיי בין שטחי צבע (איך לוודא שלא תשארנה נימות לבנות בגלל סטיות הדפסה). 4 העיקרון הידוע ייהאשפה הנכנסת היא הא- שפה היוצאתיי (0/00) חל גם על הדפסת תמו- נות. תמונה שהתחילה את דרכה כדף שנגזר מעיתון אינה יכולה לספק איכות של שיקופית מקור. התמונה המודפסת מביאה איתה את הפ- רעות מוארה, עד לפי שהתחלת להתמודד עס בעיות הסריקה מחדש. האבחנה שלה נופלת מזו של שיקופית בסדר גודל לפחות ורוב הברק המקורי, שהצלם כה טרח להדגיש, עומם בה- דפסה. % הסורקים השולחניים טובים לקליטת תמו- "מורה ברטי במחיר עול עניחון.." *התרשמתי מאיכות הגליונות. הסקירות נצמן מקיפות וענייניות.". ר.א., ירושלים נות מודפסות ושיבוצן במסגרות לא מחייבות, למשל דוחות המודפסים במדפסת לייזר או שק- פים למצגות. אף אחד מהסורקים השולחנייס המצויים כיום בשוק לא מסוגל לספק את האל- כות של סורק מקצועי. גס קביעת הפרמטרים לסריקה בסורק שולחני דורשת התמחות - ועל כך נרחיב במאמר אחר בעתיד. % איכות הפלט של הפרדת צבעים תלויה יותר באיכות האלגוריתמיס של בניית נקודות הה- דפסה, מאשר באבחנה של ציוד הפלט. הפרדה שהוכנה בעזרת תוכנות לא מקצועיות לא תי- תנה את האיכות של תמונה שיצאה מתחנת עבודה של סאיטקס. הפער במחיר, בין תחנות הכנה לדפוס מקצועיות למחשבים אישיים, נראה אולי מוגזם, ביחס להבדל האיכות בתו- צאה, אבל ההבדל קיים ואי אפשר להתעלם ממנו. הנושא של הוצאה לאור שולחנית הוא אחד מה- קשיים יותר למיחשוב שולחני. מדובר למעשה בנושא בין-תחומי, הקשור בעיבוד תמלילים, עי- צוב גרפי, עיבוד תמונות והכנה לדפוס. בעבר, כל נושא כזה היה תחום התמחות יחודי ובסיס לקריירה לכל החיים. כיום כל משתמש 76 מצפה להשתלט על רזי המקצוע בשלושה שי- עורים קלים. זה לא הולך ככה. כדאי להכיר בכך לפני שיוצאים לדפוס - אחרת תמצא את יישיעורי הבית" שלך בהוצאה לאור מודפסיס בעשרות אלפי עותקים. נליון !: מבוא ל-פזפ נליון 2: גנבודה בסביבה הטרוגנית גליון 3 4אטדאפ/ נליון 4 טיפוגרפיה וקריאות נליון 5: זסם-]חםקפהסצצ גליון 6: דפו508ד05ק גליו[ 7< תכניות דחיסה גליון 8: פונטים למנויים גליון 9: תכניות גרפיקה חדשיםי מרבית הגליונות כוללים דיסקט/ים עם תוכנות עזר עונות. לדוגםא: + אוסף נרחב של תכניות עזר ומאמרים ל-8זטוח0 /; + תכניות עזר ומקרוס ל -660קטזס/); * תוכנה המאפשרת הצגת קבצי 205050 למסך ולמדפסות רגילות; ...בהתחלה היתה ו3% האחרים הצטרפו לאחר מכן. גם כיוס בכל פיתוח אמצעי אחסון למחשב - המדיה המגנטית הראשונה היא של 3 - זו עובדה. ₪ פיתחה ומייצרת לפני כל חברה אחרת - סרטיס מגנטייס, דיסקטים, קלטות גיבוי, דיסקיס אופטייס - גס זו עובדה. 320/525 8 6/1128 8 80/120 8 המקור למדיה מגנטית המורכז לנטיווהק עטזרי מחנטב נשז י.א. מיטווך ובניו בע"מ המפיץ המורשה הבלעדי בישראל המקור ל - 3/1 בישראל רח' בבלי 10 תל-אביב 62331 רח' כורי 18 חיפה 33044 רח' זיבוטינסקי 22 ירושלים 92142 טל: 03-5460918 פקס: 03-5460908 טל:04-625461 פקס: 04-620914 טל 02-617644 פקס: 02-617650 דיסקטים, סרטים מגנטיים, קלטות גיבוי, קלטות איחסון ודיסקים אופטיים 4% 46 (המשך מעמי 82) תוכנות מעטות יכולות לפתוח קוב 5, על ידי הטמעה של מפענח פו- סטסקריפט בתוכנה. ₪ סאןקקג/וא אסופאמדאם שיטה להוספה של שם היוצר וסוג הקוב לשמות של קבצים המיובאים מס- ביבת 6 למקינטוש. ₪ ייתיקיי (01099ת). תת-מדריך של מקינטוש הכולל מספר קבצים. ₪ "מתקיןיי (8ם.51411א]. תוכנה מתוחכמת המתקינה ישומים חדשים בצורה אוטומטית. היימתקיןיי יכול לבצע שינוייס במערכת, להוסיף תוכנות ישומיות ותוכנות עזר, לוחות בקרה וכ- דומה בצורה אוטומטית לחלוטין. המשתמש צריך רק לתקוע את הדיסקט לכונן ולהפעיל את היימתקיןיי. כל השאר נעשה בצורה אוטומטית (למרות שהמומחים מעדיפים לשמור לעצמס שליטה בהתקנה, משתמש מקינטוש רגיל לא צריך להבין דבר וחצי דבר בנוהלי התקנה. כל מה שמעניין אותו הוא איך לאגוד קבצים בתי- קליס ואיך לשים כל תיק ביימגירהיי הנכונה). ₪ זטוח13597. מדפסה הלייזר המקורית של אפל. כיוס זו משפחה של מדפסות פוסטסקריפט שזוכה להטמעה (אמולציה) על ידי מרבית מד- פסות הלייזר בשוק. ₪ א[1/063113. תשתית החומרה של אפל לרשתות זולות וקלות. כל מחשב ומדפסת של אפל מצוייד בממשק 163!13|6, המספק קישוריות בקצב נמוך (203.4 קילוסיביות לשניה) על חוטי טלפון פשוטים (פדט) בתצורת יימחרוזת. מר- גניות". ₪ 5פטא. אפיק ההרחבה של מרבית מחשבי אפל, מלבד הישנים והחלשים ביותר. אפיק זה, שתוכנן על ידי מוטורולה, הוא של 32 סיביות בדומה לאפיק ₪154. ₪ אד דטא6חסח?. רשת תקשורת פשוטה לחי- בור 6 ומקינטושים על תשתית אתרנט, טבעת אסימון או %|1.003/14. הרשת מאפשרת למחשבי 6 להיות לקוחות >גּז6וַקְקא בדיוק כאילו היו מחשבי מקינטוש. ₪ 088ת 500865סא. יימזלג המשאביסיי הכו- לל את קוד התוכנית, הצלמיות והקולות הק- שורים לנתונים הכתובים ביימזלג נתוניסיי (ראה לעיל). 0 ישראל מאי 1993 קישור 06 למקינטוש קבצי מקינטוש כוללים שני י*מזלגותיי (0885:): מזלג אחד הוא של נתונים בלבד ובמזלג השני תוכל להעלות את קוד התוכנית, הצלמיות, קולות וכל עצם אחר המהווה <משאביי (פ6תט50מא) למערכת. ₪ 6ותפז6קט5 כונן הדיסקים 3.5 אינטש / 144 מגהבייט של אפל. כונן זה יכול לקרוא די- סקטים של 96 למרות הבדלי הפירמוט. כונן 448 של 6 לא יכול לקרוא דיסקטים של מק. ₪ 7 %א515צ5. הגירסה האחרונה של מערכת ההפעלה של מקינטוש. הגירסה הקודמת 6 !אמ51צ5 עדיין בשימוש נרחב, בעיקר בגלל הקושי בהסבת ישומים מממערכת למערכת. ישומים רבים, במיוחד כאלה שעברו הסבה לע- ברית, מתקשים לעבור ל-7 1א51₪צ5 ללא ריענון מסיבי של הקוד. ₪ איזור (פא20). קטע מרשת אוגזטוקקא הכולל מספר אבזרים ו/או תחנות עבודה. האיזור אינו הגדרה פיוית אלא לוגית. האבזרים :כולים להיות מפוזרים על פני רשת מורכבת ו-אוז6וַקְקא תעקוב אחריהם בעזרת פרוטוקול הניהול ?21 וטבלאות כתובות 211. הרמה הבסיסית לקישוריות ברמה הבסיסית אנחנו מתכווניס לביצוע שלוש מטלות פשוטות יחסית: שיתוף השימוש במ- דפסות ואבזרים אחרים, גישה מרחוק לקבצים משותפים, והעברה של קבצים בין משתמשים. כדי להשתמש במדפסת משותפת ייתכן שלא תזדקק כלל לציוד נוסף. קיימות בשוק מדפסות (פוסטסקריפט בדרך כלל) הכוללות ממשק *|09!1'9], בנוסף לממשק טוריי או מקבילי תואם 26 חלקן מסוגל אפילו לזהות את מבקש השירות ולמתג אוטומטית בין השערים. מדפסות מחלקתיות מהירות מיועדות בדרך כלל להתחבר לרשת אתרנט ו/או טבעת האסימון. במדפסות אלה התמיכה ב-16ג'61!קקא היא אחת האופציות המקובלות. קיימיס גסם מתאמים בין 1.0911 לבין אתרנט המאפשרים להפוך מד- פסת תואמת אפל למדפסת הפועלת כתחנת רשת אתרנט. לשיתוף קבצים מוצע מבחר עשיר של פתרונות תוכנה. קבו- צה מעניינת היא של תוכנות המאפשרות להריץ ישומי ‏ 6? על מקינטוש, למשל 58076 של חברת 5א5010710 גזאסזפאז או 6חט של צ48605, אבל אל תצפה לביצועים מלהיביס מהטמעה בתוכנה. הטמעה בחו- מרה, על ידי כרטיס טקס הנ- תקע לאפיק גטפטא, היא מהירה יותר - אבל גם יקרה עד כדי אי כדאיות. למשל, הכרטיס 6פתגזס 6 של חברת. אורנגי-מיקרו עולה כמו מערכת 4865% ממוצעת (1800 עד 0 דולר), כולל מסך 0 ודיסק 100 מג- הבייט. קיימים גם כרטיסי הטמעה של מסי- נטוש בתוך 6?. למשל, 006 ז60תג של חברת מוץז, שמחירו כאלף דולר והוא מספק יכולת של מקינטוש עתיק (מונוכרומטי עס מגבלת 4 מגהבייט זכרון). ברור שהטמעה אינה פתרון יעיל במרבית המי- קרים ושיתוף הקבצים נזקק להמרת פורמטים בין ה-20 למקינטוש. הגישות הבאות ניתנות לשימוש, כל אחת בנפרד או בשילוב: ₪ המרה לקבצי 4801 יינקיים"י (כלומר הפרדת המלל מהוראות הפירמוט והעברה של החלק המילולי בלבד, המוצג בקידוד ‏ 4561 או- ניברסלי). ₪ שימוש בישומיס להס קיימות גירסאות לשתי הפלטפורמות. במקרה זה מספיק להתגבר על הבדלי הפורמט בכתיבת הדיסקטים - דבר, של- פחות בכיוון מ-76 למקינטוש, אינו בעייתי. ₪ שימוש בפורמטיס המקובלים בשתי הס- ביבות. למשל, מרבית הפורמטים של גיליונות אלקטרונלים ורוב הפורמטים הגרפיים (תמכיס על ידי ישומים רבים בשתי הסביבות. ₪ שימוש בתוכנות יעודיות להמרת קבצים. אחרי שהכנת את הקוב בפורמט הקריא על ידי פלטפורמת היעד, נשאר לך לבצע את העברת הנתונים על ידי דיסקטים, חיבור ישיר ממחשב למחשב, חיבור דרך מודמים או ברשת תקשורת בסיסית. המרת פורמט קבצים הבעיה הראשונה בהמרת פורמט הקבצים היא ההבדל בחוקי השמות בין שתי המערכות. אפל מרשה שמות שאורכם עד 31 סימנים, כולל סי- 9 ומעל לאחד שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמירים | וקיבלה את ההכרה הרשמית כראוייה לייצג את סמליהן של המובילות בעולם: [בי ו 6זג)6א ו ו ]| פ/\ס א 8 | > הודגקוא0) כרמל הנדסת תוכנה בע"מ קרית. המחוטוב צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 = טורבו אנטי-וירוס כרמל נחשבת 11172 21 1 בעולם יס 18 0 ישראל מאי 1991 מנים האסורים בשימוש על ידי 05כ. לכל שם מוסיפה אפל גם את שם היוצר וסוג הקובף. כאשר מעתיקים קובץ 205 למקינטוש הבעיה קלה יחסית, שכן אפשר לשמור על השס המ- קורי ורק להוסיף לו את קוד הישוס היוצר (4 סימנים) וקוד הסיווג (למשל דסזק., או דאד., או 5אא). בכיוון ההפוך, ממק ל-6ק, הבעיה חמורה יותר, שכן צריך לקצץ את השמות ול- השמיט את הסימנים האסורים, מבלי לאבד כליל את העקבות. לאחר שהשם הוסב לפי החוקים החדשים יש צורך להמיר את פורמט הקוב - דבר הנעשה ברמה הבסיסית והמהירה ביותר על ידי יצוא *ימלל בלבדיי בפורמט ‏ 4586. בתהליך אתה מעבד את כל נתוני הפירמוט (סוגי גופנים ועי- מוד, נוסחאות של גיליונות אלקטרוניים וכל האלמנטים הגרפיים). שים לב ש-05 מש- תמשת רק ב-128 סימני 45011 הבסיסיים ואילו המקינטוש מפענח גם את 128 הסימנים ה"עליוניםיי. ישומי ₪05 משתמשים ב-128 הסי- מניסם העליוניס בצורות לא תיקניות והעברת 450 נקייי מביאה למק הרבה סימנים אותס הוא מפרש בצורה לא נכונה. דבר דומה קורה במסלול ההפוך, כאשר קוב מקינטוש, הכולל סימנים עליוניסם, מגיע לסביבת 205. בסביבה החדשה מתורגם כל סימן יעליון" לבן זוגו הייתחתון" ואז תגלה כי מרכאות פותחות בת- חילת ציטטה הפכו ל-8 ומרכאות סוגרות ל-8, ישנם אמנס מספר פורמטים המקובלים כייתקן דה-פקטו'יי, למשל :₪ של מיקרוסופט, אבל ההצמדות להם אינה קונסיסטנטית. אפילו מי- קרוסופט עצמה אינה מיישמת את הפורמט בצורה אחידה. הפורמטים של קבצים גרפיים הם הבעיתיים ביותר, שכן כאן לא קיים מכנה משותף נמוך, כמו פורמט 4801 לטקסט, ומצד שני המגוון של פורמטים בשימוש הוא גדול מאוד. קיימיס פורמטים תי- קניים להעברות (צהגןס]אאתדון), שנתמכים הן בסביבת מקינטוש והן בסביבת 5, ביניהםס בולט הפורמט 8קם. כל תוכנת מק ראוייה לשמה מסו- גלת להוציא קוב ₪08 ולמרות שקיימות גירסאות שונות. לפו- רמט, אס אתה נצמד לגירסה הנ- קראת 88 זסוחזפט!11 40006 רבים סיכוייך לצאת בשלום מההמרה. הבעיה היא שקבצי 08 אינס ניתנים לפתיחה ועריכה בכל ישום, שכן הדבר מצריך הטמעה של מפענח פוסטסקריפט בתו- כנה הקוראת. גם פורמט יז יכול לשמש להעברת קבצי קישור 20 למקינטוש | 7-77 תמונה ממקינטוש ל-0פ, למרות ההבזזלים במ- בנה הכותרות (₪ש ג16). התוכנה פטוקאתו סגו של חברת שוג יכולה לתרגם בין הגירסאות. תוכנת עיבוד התמונה הפופולרית קסחפסוסהץ יכולה לייצא קבצי מקינטוש ל-06 בפורמטים יה 01 ו-108. מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרונייס עובריס בקלות יחסית, במיוחד אם קיימות גירסאות מקבילות לשתי הפלטפורמות. ס\ סא ולוטוס 1-2-3 הם רק חלק מהי- שומים הפופולריים עס גירסאות מקינטוש ו-70 תואמות, למרות שלפעמיס תתקל בתכונה שנ- תמכת בגירסה אחת ולא בשניה. תוכנות ת רגוס והעברת קנציס כאשר אין אפשרות להעביר את הקבצים דרך תאימות פורמטיס ניתן להשתמש בתוכנות יעו- דיות לתירגוס קבצים. תוכנות אלה מיוצרות על יד חברת צד-שלישי והן משלימות את היכולת של סקתגחסאם 6 סקא לקלוט קבצי 6 הז- כרנו כבר את 0א/פט1?אתו ]סגא שמחירה 200 דולר בארהייב. זו הפופולרית והחזקה ביותר בתוכנות התרגום , עם יותר מ-400 קומבינציות של פורמטים למעבדי תמלילים, גיליונות אל- קטרוניים, גרפיקה ומסדי נתונים. תוכנות תרגוס אחרות הן 80 אתו 1901 של קתווטצגח 1 זס) דסא 6 של פאזסש[סס1 501086 ו-3686 50085 של חברת סוחס 5וחפו5ץ5. לכל אחת יש יתרונות משלה, אבל אף אחת לא מגיעה למבחר הפורמטים שמציעה התוכנה הראשונה. לאחר שתרגמת את הקוב לפורמט היעד עדיין נותרה הבעיה איך להעביר אותו מפלטפורמה שיס לב ש-508 משתמשת רק ב-128 סימני 45011 הבסיסיים ואילו המקינטוש מפענח גס את 128 הסימנים הייעליונים'י. לפלטפורמה. חמש דרכים פתוחות לפניך: די- סקטים או דיסקים שליפים, חיבור טורי ישיר ממחשב למחשב, קשר דרך מודמים, רשת תק- שורת פשוטה וקישור בין רשתות על ידי יישועריי (צ צוד0). העברה בדיסקטים היא הפשוטה ביותר. כמעט כל מק יכול לקרוא דיסקטים של 6 וקיימות ערכות עזר המאפשרות ל-6ש לק- רוא דיסקטים של מקינטוש. חברת ססווא צחסטט!ס5, למשל, מציעה את זס6ג]אהסוגוא, ערכה הכוללת כרטיס נתקע ל-6ק ותוכנה, המאפשרת ל-0ק לראות בכונן מקינטוש חיצוני את כונן א במערכת הקבצים. פתרון שונה מציעה [וח6) זתוס?: הכרטיס שלה הוא בקר דיסקטים שהופך, בסיוע תוכנה כמובן, את הכונן של ה-6 לכונן תואם מקינטוש. הבעיה היא שלא כל הכונניס עובדים עם הבקר הזה ועליך לוודא תאימות לפני שתבחר בפתרון של סנטרל פוינט. בעיה אחרת, המשותפת לשני הכרטיסים הנייל, היא שהם תומכים רק בפורמט הישן של אפל, 8, ולא בפורמט 110 של 1.44 מגהבייט. אלטרנטיבות של תוכנה בלבד קיימות, אס כי רק לדיסקטים של 1.44 מגהבייט. 05כ-חו-סגוע של 1100616000 6ווסגק, שמחירה 199 דולר בארהייב, ו-0-205ו-186 של 1326 |תשתקח6ק (139 דולר) מאפשרות לקרוא דיסקטים של מק על כונן 6 ללא כל שינוי חומרה. התוכנה הש- ניה כדאית יותר, שכן היא מאפשרת גם קריאה של דיסקים שליפים מסוג 5006 |-![טסוח6 ודיסקים אופטיים. (כל אלה דורשים לצייד את ה-6? בממשק 5081 הממשק קיים כבר ברוב המקינטושים. ייצרני הכונניס גם הס מציעים דרייבריסם לשתי הפלטפורמות, כדי לאפשר הע- ברת נתונים ללא עזרים נוספיס). אבל בדרך כלל עדיף להפיק את הדיסקט מראש בפורמט 6ם, למשל על ידי כונן 6וחסזסקטפ, בגודל 3.5 אינטש (7208 או 1א1.44). אם ה-0 נזקק לדיסקטים 5 אינטש ניתן להשתמש בכונן חיצוני, למשל 6וגהגס, שמחירו בארהייב 600 דולר. חיבור טורי חיבור טורי, מחשב-למחשב, הוא זול יחסית ופשוט להתקנה. אם המחשבים מסמוכיס זה לזה, ניתן לחבר כבל ישירות משער טורי לשער טורי. אחרת, צריך לשלב בי- ניהם מודמים. את המודמים ניתן לחלק לשתי קטגוריות: מודמים לטווח קצר (בדרך כלל מאות מט- רים, אך יש גם לטווח של קיימ ספורים) ומודמיס לחיבור לרשת הטלפונים. הסוג הראשון מיועד לחיבור נקודה-לנקודה (נליין) על קו יעודי ולמעשה הוא אינו קשור כלל למגבלות של מודם לקווי טלפון. בישראל מייצרת חברת רד (מקבוצת בינת) מבחר מו- דמים לטווח קצר. מודם לקווי טלפון נזקק לאי- שור בזק לצורך חיבורו לרשת ולכן לא נפרט כאן דגמיס התואמים לשוק האמריקאי. כאשר מחברים 6 למקינטוש ישירות יש צורך כז הדרכה למחשבים ביה יוצר לאנשי תוכנה מרכז הדרכה מורשה (6זה) למוצרי " ]501סחסון/] 37/ 3/ו]‎ 32 קורסי 5שספאוש ו 5 0508 אוה 0 הכרה בסיסית פיתוח ישומים ב- 5/שססאו/ למקצוענים ניהול פרויקטים באמצעות ד6םנסחק גליון חישוב אלקטרוני ‏ 5651 מחולל ישומים 200555 תכנות ב- 84516 ואטפוצ הכנת מצגות ושקפים דאוספמם/וספ מעבד תמלילים פמס/צ 6 6 6 0 0 0 0 0 יתרונות יחודיים לסיון: ו ה הההההמהמההקמטהטטהטתוהההההההמאממההמוטתההההומהו ה .הממור , 9 יעוץ חינם להתאמת קורסים 9 סיוע מתרגלים ל 9 תלמיד מול מחשב ₪ חומר בעברית ובאנגלית ן ן 9 כתות ממוזגות עם מחשבים צבעוניים 6 15 שנות נסיון בהדרכת מחשבים ן ₪ אפשרות ל- חאו הס 8 מרצים בכירים ומיומנים | 9 תירגול ללא הגבלה ₪ רוב הקורסים מזכים את המשתתפים, ן 9 אפשרות חזרה על קורס בהנחה הניתנת ע'"י הספק, ן 9 לבוגרים תוענק תעודת סיום לרכישת התוכנה הנלמדת בקורס טל. 04-419393, פקס. 04-419495 תל-אבי שד' יהודית 24, 07016 ירושלים: רח' רבי עקיבא 8, 91079 ול 5וו03-5621, פק03-5616342.07 באר- שבע: 'ח' ההסתדרות 76, 84208 כול, 02-243245, טל./פקס. 02-250418 ). 057-2804414 10 בכבל מיוחד, המצוייד בצד אחד במחבר מקצד:ע המקובל ב-20 (9 או 25 מגעים) ובצד השני במחבר 8-אזע המקובל במקינטוש. אל- טרנטיבה שלישית היא שימוש בשירות דואר אלקטרוני, דוגמת מש88פ0ק/600%, כמכנה משו- תף. הדואר האלקטרוני משמש גם כמאגר אי- חסון זמני, כך שהמשגר והקולט לא חייביס להיות פעילים בו-זמנית. לאחר שהוקם הקשר, בעזרת מודם או בלעדיו, עליך להשתמש באחת מתוכנות העברת הקבצים אותן הזכרנו לעיל, טקאת 1ק3], | 6קהגם - או 0 508 (הכוללות גם את כבל החיבור ותוכנת שלי- טה מרחוק ב-6), או תוכנת תק- שורת כללית, התומכת בפ- רוטוקולים | ח66סחא או ח06סות2. אס אתה רוצה לחבר את המחשב המרוחק לרשת תק- שורת עליך להשתמש במודם שהוא גס תחנת רשת - למשל 5/ה65סואוטא של חברת 541%, המאפשר ל-20 ולמקינטושים מרוחקים להתקשר לרשת אתרנט. פרוטוקול הרשת יכול להיות א[ג61!קקא, או אק |וסשסא, או 050)תו30]א זס] 5ג/ו6א. כדי שה-6ק יוכל להנות משרותי 6גחפטוקְק הוא נזקק לתוכנה מת- אימה, למשל זמא6חסחת של פאראלון או ₪05 חז-וגום של שיבא. רשתות לא יקרות אס אתה נזקק לעיתים תכופות לקשר בין ה-80 למקינטוש, הפתרונות שהצגנו לעיל יראו לך מסורבלים מדי. אבל אין זאת אומרת שעליך להשקיע ברשתות מתותכמות ויקרות, כמו ג )וא או זסקגתגוא אג/1, רק כדי לנצל מש- אבים משותפים או לשגר דואר אלקטרוני. שלוש משפחות של מוצרי קישוריות זולים מוצעים לך כחלופה לרשת ירצינית": סידרת 1098 של א סידרת ז[םא6חסת? של פאראלון וכ- רטיסי 00ו601תח60 1/7200 של חברת זגופעגת גווקוס. 4 7005 היא סידרת מוצרי תוכנה למקינטושים (01005ג!/) ול-0 (20517078), הנזקקת לכ- רטיס 16 בצד ה- 26‏ 984 מוכרת כרטיס 6 בשס 1136316 אך ניתן להשתמש גס במ- תאמים של 16א5 או 360%1. מחיר התוכנה הוא כמאה דולר למשתמש ויש להוסיף לסכום גם כמאתיים דולר לכל כרטיס 6זא. 4 או [םא6חסת? היא תוכנה המאפשרת ל-6ק להתחבר לרשת א[ ז6וקק4. וגם היא נזקקת לכ- = = ה-א -] 6 ישואל מאי 1993 קישור 76 למקינטוש רטיס 6]א בצד ה-20. אפשר להשתמש בכרטיס 6 / 630 זמאסתסחע של פאראלון או בכרטיסי אתרנט וטבעת האסימון של 1א360 או יבמ. + 1/1200 הוא כרטיס מתאם רשת ל-0ק, המוצע בגירסאות 154 (250 דולר) ו-164א (400 דולר), הנזקק רק לקופסת חיבורים חיצונית כדי לה- כאשר מחברים ₪6 למקינטוש ישירות יש צורך בכבל מיוחד, המצוייד בצד אחד במחבר 5קצד-ע המקובל ב-6 (9 או 25 מגעים) ובצד השני במחבר 8-אזפ המקובל במקינטוש. תחכר לרשת א!ג'1/06311. כל שלושת המוצרים נסמכים על העובדה ששער %|'1/06811 בנוי בכל מקינטוש והם מבוססים על רשת אוגזטוקקא. הסידרה 7078 היא היקרה ביות,ר אבל היא כוללת גם את ערכת המ- תרגמים פט[?אחו. 1סג!א. לדעתנו הפתרון של פא- ראלון הוא הטוב ביותר. זמאפחסח? מספקת יכולת טובה יותר מ-11200 ומצד שני היא אינה מחייבת שימוש בתוכנה מיוחדת בצד המק - כפי ש-7008 דורשת. היתרון העיקרי של 7025 הוא בסביבה מרובת פלטפורמות, שכן מלבד גירסאות 26 ומקינטוש מציעה 8178 גס גירסאות לתחנות עבודה אע8 ולמחשבי עט. 51784 מתכננת לשלב בע- תיד את 7075 עס הרשת השיוויונית ז₪א10 של חברת 04כ, מוצר לו היא תקרא 005זח6קס, שיתמוך גם בפלטפורמות א]אט ובקבוצות עבו- דה מעורבות. השער לרשתות מעורבות הפתרונות שתיארנו לעיל מתאימים לחיבור של 6 לרשת של מקינטושים או חיבור מקינטוש לרשת 6ק. כדי לחבר בין רשת מקינטוש לרשת 6 אתה נזקק ליישועריי (צג /וד604). אג, סגא חח הוא שוער מיוחד במינו, תוצרת פוח6ו5ץ5 זגוחגעו!א, המאפשר לחבר רשת מקי- נטושים למגוון רחב של רשתות 6ת, החל מ-6ג/61 וכלה ב-6/006א של אונגרמן-בס. המוצר מבוסס על 6ק, בו תוקעים כרטיס 6זא לכל אחת מהרשתות אותן רוצים לחבר. כרטיס אחד מחבר אותו לרשת אוגזטופקג. וכרטיסי שנל לרשת ה-26. התוכנה שרצה על ה-6 מבצעת את התירגוס מרשת לרשת ומפעילה את כרטיסי ה-6זא כמקלטים ומשדרים לפי הצורך. המוצר (תוכנה בלבד) עולה כ-1000 דולר ולמחיר יש להוסיף את עלות ה-6ק וכרטיסי ה-6זא. מוצריס דומים קיימים לחיבור רש- תות אוגזטוקק לרשתות ק8ק0ד, השולטות בעולס ה-אזאש. למשל, 5 א00180%ו63 הוא שוער של חברת אג₪אצ6, שמחירו 1800 דולר (בארהייב), | המתרגם ביץן הפ- רוטוקולים | ?1077 6וגדשוקק א ו-ושתסמק. ניתן להריץ עליו תוכנת תירגום לרמות הגבוהות יותר של מודל 150 (אלה שמקשרות בין ישו- מים) הנקראת 5886 ז6300. בעזרת תוכנה זו ניתן לקשר בין מערכת הקבצים השיתופיים של אפל, לזה, למערכת שיתוף הקבצים >פא המ- קובלת בסביבת אזאט. מוצרים אח- רים של החברה מאפשריס הדפסה משותפת ודואר אלקטרוני בין שתי הרשתות. רשתות לא-כל-כך זולות הרמה הבאה של פונקציונליות רישתית מחייבת מעבר לרשתות תקשורת ייכבדות" - אלה שנועדו ליצור סביבת עבודה מרושתת בקנה מידה של מאות ואלפי מחשבים. בקבוצה זו בולטות שלו- שת המוליכות; נובל (פזג%ו6א), | מיקרוסופט (זספַבתג!א א[.0 ובניאן (פפאז/). כולן הוסיפו תמיכה במקינטוש למערכות ההפעלה החזקות שלהן - אבל המחיר לא קטן. בניאן דורשת 5 דולר עבור תוספת התמיכה (ללא הגבלה במספר המשתמשיסם), מיקרוסופט מבקשת 995 דולר ל-50 מקיס ונובל תימחרה את האופציה ב-895 דולר ל-20 משתמשים ו-1995 דולר ל-100 מקינטושים. כל המחירים הנייל הן תו- ספות, עבור תמיכה במקינטוש, למחיר הגבוה הבסיסי של הרשת. התמורה לכספך היא מערכת רשת מלאה, המ- אפשרת לבנות תצורת "לקוח/שרתיי ללא פשרות וקיצורי דרך. בסביבת רשת תקשורת יכבדה" האחווה חוגגת: משתמשי 6 ומקינטוש נתמכיס באותס שירותים, התקשורת ביניהס אינה מב- חינה בהבדלי הפלטפורמה וכולס יכולים לה- תחבר לשרתים המרכזיים באותה צורה. כמובן שהפתרון יידה-לוקסיי הזה יקסום בראש וב- ראשונה למי שכבר השקיע בבניית רשת תק- שורת "יכבדה"" עבור ה- 26 ועכשיו הוא רוצה לצרף גס את המקים למערכת הקיימת. במקרה זה מחיר האופציה אינו מרתיע והיתרון של ₪ חומה ומגדל 16 ת"א 67771 |: ה 2 | טל. (רב קווי) 03-5372929 | קליס בכלנית 8 ]0 |] ההה קט לי7%%07] מבצע הלונות: 0 0 ד 1% הנחה! = לרובשי התוכנות = > ה ו 4 קונ ם בכלנ 1 )| + רגש % הנחתה 1 זססס0-011 כל עברית ------- 6 ₪0 | ₪193 = (5689) | לאחד מקורס?. החלפה עדכון בב מ ו | ב ה- 6 של * בי סיון מחשבים מעבד התמלילים ו -לשוני ל- 5ו80חג/ ה-8456: היחודי ל-פאוססאואו כולל עברית ------- ₪1573 (5489) היחירי בעברית (כולל ניקוד) + 24 פונטים 7 ו הלא + תמיכה ב-25 שפות לוע 6 ₪7 הפקו |פה-03 + ידירותי ביותר * : להתקנה וללימוד. = 7 (29) ה-84510 הויזואלי החזק ביותר ל -אסטחווו ------ ₪318 (999) 0 סמסמס באנגליה -------- ₪1%‏ (7) !ו 64-60 (כולל עברית) גליון העבודה הרב מיימדי ל- 5אוססאוא -------- ₪1509 (369) מבצע למשתמשי: 0105 | ,סהדוא 0 . פסאם ----. ₪479 (116) 0 | )3599( 72 (כולל מע"ט) +מע"ם מרכז חדרכה למוחשבים בית היוצר לאנשי תוכנה חלון פיננסי תוכנה לחישובים פיננסיים, מערכת הפעלה של יבמ בתמיכה בקרה וניהול המתמחה בבדיקות | מעבד 0 פ המובן מאליו 0 |00[60ז76ט00-5 חשבונות בנקים וחישובי ריבית בשליטה מוחלטת! ₪5 (59) מנהל הפרוייקטים החזק מכולם ----------- ₪169 (4749) טלפן לכלנית! 7 (9: 2 0 08 טלפן ו למחיר איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) מעבד תמלילים באנגלית ל -6איס0חו (999) הטוב ביותרו מיקהוסופט קונים בכלנית: : י א בעוטות גאונית . 1 ₪ +עברית +3.1 פשוססחו) ו + עכבר איינשטיין ואסו655ַ6הק | 6 ונגס 96 ) | מערכת מתקדמת לעיבוד תמלילים 6050 התוכנה המובילה בעולם לניהול פרוייקטים! )369( 6 (כולל מע"מ) +מע"ם 1 5וספאו/ש + עברית מערכת ההפעלה הגראפית : התוכנה המובילה למשכורות ל-06: | 1ס משחקי שכר ₪ גילום ₪ טפסים 126, 106, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. מעבד תמלילים הנפוץ בעולם כ כעת גם בעברית ‏ 8 במחיר מבצע 1 חינם!,. שבי | לעובדי טלפן לכלנית! תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית 0 של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות. ט פן! למחשבים אישיים ווודמיל 1 טלפן למחיר הטוב ביותר! ד ו א-ב יכוי אי[ יכו/ין /216 0 במדפסות לייזר - הגהה דו-לשונית (אופציה) או-ם אטפ טלפן לכלנית למחיר הטוב ביותר! 2 (9) : אחרות יו מלבצע | (כולל מע"מ) / +מע'"מ 3 | 7 א-ב מעבד תמלילים (6.2) א-ב משוד ממוחשב התפלגות השימוש בתוכנות להנהלת חשבונות ולניהול מלאי על פי סקר מודעות דרושים בתקופה ספטמבר-אוקטובר 1992: חשַבְשָבֶת - 85% - תוכנות אחרות - 15% . פה כולל שרות ועידכונים לשנה - [₪] ! מעבד תמלילים מהפכני הדגמה אחת שווה אלף תמלילים )3389( 0 (כולל מע"מ) / +מע"מ אחידות יכול להכריע את הכף לטובת חלופה זו. בסיטואציות אחרות כדאי לבחון בעיון את האופציות הזולות יותר, אותן פירטנו בפרקים הקודמיס. קישוריות היא תכונה שאפל מדגישה במיוחד ולכן היא הכלילה במערכת ההפעלה של המ- קינטוש את תוכנת הלקוח ש6גּחפפוקְק4. תוכנה זו כוללת יימשנה כיוון" (6108מאס5)), המ- בצע את הלוגיסטיקה של שיתוף קבצים וה- דפסה, בצורה שקופה למשתמש. ברגע שדיסק מסויים הוגדר כמשאב רשת, הצלמית שלו מו- פיעה על המסך בכל המחשבים שהוגדרו כל- קוחות. כדי לשלוף קבצים מהדיסק, או להעביר קבצים מהדיסק המקומי לדיסק השרת, אתה משתמש בעכבר ובטכניקה של ייגרירה והשלכהיי (פ0כ 8 6אס), ללא כל התייחסות למיקום פיזי או לפרוצדורות של משלוח וקבלת תש- דורות. כנייל לגבי מדפסות רשת, המתווספות לרשימת המשאבים אותם מכיר הבורר (0100558). אנחנו לא התקשנו לחבר מקי- נטוש יחיד לרשתות 6ג\וסא , פמאתצ ו- אגא זסקַגּתג/א תוך שימוש בתוכנה הסטנדרטית של אפל. כל שלושת מערכות הרישות מבצעות או- טומטית את 'יקיצוץ השמותיי ושינויים אחרים, הדרושים כדי להתאים את שמות הקבצים הא- רוכים של מקינטוש למגבלות 205. א18 זספגתג]/א ו-פמא מבצעות גס מיפוי של קבצי 5 לסכימת השמות של מקינטוש, כך שאתה יכול להוסיף את שם היוצר (0854708) ולקבל צלמית סטנדרטית, ובאמצעותה ניתן לפתוח את הקוב בלחיצת עכבר. (מערכת ההפעלה של המק כוללת סיפריה של צלמיות יייוצריי המ- שמשות כפתורי הפעלה לישומים שנוצרו על ידי אותו ישום. למשל, כל קובץ שנוצר על ידי 0800ו500 מוצג על ידי הצלמית התיקנית של פוטושופ + שם הקובץ. הקישור בין הצלמית לשם נעשה על ידי קוד היייוצריי בשס הקוב)). תחת 6גאווטא אתה נזקק לבצע עריכת שמות, באמצעות הפונקציה 65041 של אפל. שיתוף הדפסה נעשה בצורה דומה על ידי כל שלושת הרשתות. בניגוד לדעה הרווחת, מד- פסות זטוח/פוקְקֶ הן מדפסות פוסטסקריפט סטנדרטיות עס ממשק א1003!181. כיום מרבית המדפסות כוללות מבחר שערים, כך שניתן לחבר אותן למחשבים שונים. העובדה שהבורר (תמ03005) עדיין קורא למדפסת הפו- סטסקריפט 'יזטותופ!קקג" אינה משמעותית. אם אתה מחבר את המק לרשת תקשורת, כל מדפסות הפוסטסקריפט ברשת זמינות לו - כפי שכל 76 זוכה לגישה למדפסות שהיו בעבר זמי- נות רק למקינטוש. בדרך כלל ההדפסה לא נע- קישור 96 למקינטוש שית ישירות למדפסת (כפי שהדבר נעשה ברשת פשוטה) אלא לשרת הדפסה, המשמש כסדרן עבודה להדפסות. בגיליון 5 של 8א40621א סש / המהדורה הישראלית, אנו מביאים סקירה ממצה של שרתי הדפסה בסביבת 3.11 6גזו6א. מוצרים דומים קיימים גם לרשתות אחרות. אם רוצים להשתמש במקינטוש כשרת דווקא, לקבצים או הדפסה, שלושת הרשתות מספקות תמיכה בתוכנת :566 6 סזגת6וקְקֶא, המ- שמשת גם לשירותי הדפסה. פרוטוקול הקבצים של אפל נקרא |סססוסזק קתנוהז א!גד6וקק ג יז ) והפרוטוקול לשירותי הדפסה נקרא (4775) 68 וח א דַ6וקקָא. כל שלושת הרשתות שבדקנו 'ימחקותיי את שרת' 6גח66ופקג, על ידי שימוש בפרוטוקולים הנייל. מנקודת ההשקפה של משתמש מקינטוש, שלו- שת הרשתות יותר דומות זו לו מאשר שונות. הן מספקות שירותים דומים עס ממשק דומה. ההבדלים באים לידי ביטוי בנקודת ההשקפה של המתקין או מנהל הרשת. זס] 5671005 ז80החג] אןג.1 וו גם לאחר מספר שנים של מאמצ מרוכז, ומי- ליוניסם רבים של דולרים, לא הצליחה מי- קרוסופט לנגוס חלק משמעותי מפרוסת השוק של נובל. התוספת של התמיכה במקינטוש אמו- רה לשפר את התחרותיות של מיקרוסופט - וה- מוצר אמנם מבצע את תפקידו בצורה מעוררת הערצה. במיוחד התרשמנו מהיכולת לבצע ייהארכת שסיי, הפרוצדורה בה מוסיפים לשמות הקצרים של 205 את סוג הקובץ ושם היוצר, כמקובל במקינטוש. למשל, אם אתה משתמש בגיליון האלקטרוני ,58081 גם על 26 וגם על מקינטושים, קבצי 15א שנוצרו בסביבת 05 מוצגים אוטומטית עס הצלמית של אקסל על מסך המק. לחיצה כפולה על הצלמית פותחת את הקוב (ובמידת הצורך גם את אקסל, בדיוק כאילו היה זה קובץ שנוצר במקורו על המק. התוכנה מאפשרת לכל 6 וכל מק להשתמש בכל מדפסת המחוברת לרשת, בין אם זה חיבור ישיר, או דרך שרת 76 או דרך אחד המ- קינטושים. היא כוללת מודול ניהול משאבים - המכיר בקבצים ומדפסות של אפל - אבל להריצ אותו אתה חייב בסביבת 05 או 052. ניתן להריץ את זטפַגתג/א א'ג.1 על תשתית אתרנט, טבעת האסימון או א1/0641191 וההתקנה אורכת כ-15 דקות (תוספת האופציה לשרת בלבד). אס אתה מתקין רשת חדשה, המיועדת מראש לת- מיכה ב-20 ובמקינטושים - ובמיוחד עם אתה חושב להשתמש ב->קטסוקאזס/ זס) פאוסאתג. - כדאי שתקדיש שיקול דעת לרשת זו. 18610005 ז0] 6זה )6 נובל יכולה להתגאות בוותק הרב ביותר לת- מיכה במקינטוש. עם יותר מ-4 שנות נסיון בת- מיכה במק ו-60 אחוז משוק הרשתות העולמי, אתה יכול להיות בטוח כי נובל לא לומדת לה- תגלח על הזקן שלך. החסרונות של תוספת מקינטוש ל-ג/שא הם שניים: אין מנגנון ייהארכת שמותיי אוטומטי והתמיכה בכרטיסי %|1003|1 היא מזערית - רק כרטיס אחד נתמך כיוס על ידי סג/וסאן. התוכנה רצה כיימודול נטען מערכת יי (ואזא) תחת גירסה 3.11 של ג/ושאן דבר המשתקף בביצועים המצויינים שלה. היו מקרים בהם המקינטוש שלף קבצים מהשרת מהר יותר מאשר מהדיסק הפנימי שלו. בגירסה הוותיקה יותר של 6ג)וושאןן 2.2, כלולה תוספת המ- קינטוש כחלק אינטגרלי מהחבילה (אתה לא צריך לשלם עבורה בנפרד, כפי שאתה נדרש בגירסה 3.11) אבל הביצועים אינם כה תו- ססים. משתמשי מקינטוש מקבלים גישה לכל משאב רשת דרך הבורר (0800558₪), ללא צורך ברישום (א0 206) שנדרש ממשתמשי ₪05 ו-05/2. הגירסה החדשה גם מאפשרת לכל מקינטוש להשתמש בכל מדפסת המחוברת לרשת, גם אס היא אינה מדפסת פוסטסקריפט וגם אס היא מחוברת ל-26 לקוח. נובל מספקת גם תוכנת ניהול קבצים, ניהול הדפסה וניהול רשת, הרצה על פלטפורמת מקינטוש. משך ההתקנה - 10 דקות. אנחנו הופתענו כי דווקא הרשת הוותיקה ביו- תר מתקשה למצוא תמיכה בחומרת א1/0041131. כיוס רק חברת גתץ24 מספקת מתאם כזה, כר- טיס שנקרא 21-2000. אבל אס האירגון שלך כבר מרושת ב-ג/וו6א, תבלע ברצון את הג- לולה הזאת, כי בסך הכל זו הבחירה מועדפת עבורך. 051)חו86] 107 חסווק0 אשי המוצר של אא צא84 הוא החדש ביותר בשוק ולמעשה מה שבדקנו הוא בעצם גירסת ייטרוס שיווקיי אחרונה. זה גס המוצר היקר ביותר, עס מחיר של 1995 דולר ללא הגבלת מספר המ- שתמשים, גישה המקובלת בכל מוצרי החברה (רשת פמצ1 בסיסית נמכרת בכ-7500 דולר ללא הגבלת מספר המשתמשים). שיטת (המשך בעימ 172) וגשמטשת.. - קקפק |*/// עמ דכו הניכה ההדרכה לובי %5/ המומחים לגליונות אלקטרוניים לוטוס, קוואטרו פרו ואקסל חברת סקסס המובילה באר - הגליונות האלקטרונים: הדרכה, כתיבת 9 ומאמרים, מיתוח יישומים ועוד... צוות מדריכים מנוסה התי ונושם את נושא הגליונות. קואטרו--פרו ל-5וספצאזש 5 0 + מע"מ ,סא (פשספאזש) 5 0 + מע"מ הכרת סביבת 5אוספאז/ט .6 0 + מע"מ לוטוס 123 מתחילים 1 0 + מע"מ קואטרו--פרו מתחילים 59 0 + מע"מ לוטוס 3.1 - למשתמשי 123 .6 0 + מע"מ קוואטרו פרו מתקדם .6. 0 + מע"מ ליה בסקסם? ניחת דרת - הקורסים מתקיימים בכיתת סקסס ברמת-גן, (מחשבים מהירים, 8/04, עכבריס ומדפסת לייור). בכיתת סקסס הלימוד ברשת נובל 3.11, יתרון לחברות ומשתמשי רשת. בר'זו/ה !!!1 - החברה היחידה שמפרסמת ספרות מקצועית לכל גרסאות 123 וקוואטרו פרו, כותבת מאמרים מקיפים בעיתונות המחשבים. וח - אתר ההדרכה נקבע ע'י הלקוח, כיתת מחשבים ניידת להדרכה ברחבי האר. לוה - שווה לבדוק (מחירי הקורסים כולליס ספרות לכל משתתף). נל אלה וא ינולים לוחו (הזמינו קורס סגור לקבוצת משתתפים בשנת 1993 בלבד - רשימה חלקית) ישובי חבל מעון, קוקה קולה, המכון לפריון העבודה, טמפו, הורים וילדים, החברה לאוטומציה, פורד, טבע, קיבוץ כיסופים, קיבוץ אפק, תעשיה אוירית, גיבור סברינה, תנובה, 191, קיבוץ מצפה שלם, איגוד משקי עופות, קיבו שובל, קונ'ח מאוחדת, קופ"ח מכבי, בנק הפועלים, פיצה האט, בי'ח אסותא, קיבו סופה, בינת, קיבו מרחביה, דלקול, מכון מור, קיבוץ עין דור, רו"ח חייקין רובין כהן. לברטים והזמלנות: וט הבאך 8 ר"ג 8ר'. 55/82 /1-125003 מרכז תמיכה והדרכה למחעובי .6 ₪ = )]- =. ב 8 69 סה" לתשלום מחיר פריט ב ב קיפי" תנאים לוגים 1 גת טסוו הזחו ו זהר סקס ככלי לשימוש בנוסחאות שנס שני סוגי תחביר להתיחסות לתאים ולערכים: א. 25*04-9+ או: (6₪50%/)65...09 ב 25<24ע או: 950%/)07...051(<3) ננסה להבין את ההבדל בין שתי הדוגמאות: דוגמה אי הינה נוסחה רגילה לחישוב, בין אס במסגרת חישוב רגיל או עייי שימוש בפונקציה. תוצאת הנוסחה יכולה לקבל כל ערך. דוגמה בי הינה תנאי לוגי. תנאי זה בודק מצב ומחזיר כתשובה האס התנאי מתקיים או לא. במקרה שהתנאי מתקיים תוחזר התשובה 1, ולא, תוחזר התשובה 0. כלומר לתנאי לוגי יתכנו שתי תשובות בלבד - 1 או 0. א במאמר זה אבחן מספר מקרים בהם תנאי לוגי משמש ככלי עזר, - 16 ואציג את הקלות הרבה להשתמש | 46 באופציה זו לפתרון בעיות. 18 21 69 0 ישראל מא' 1993 מחיר לעובד דוגמה 1: בחברה למוצרי מזון נמכרים מוצריה לעובדי החברה במחיר מיוחד לפי הטבלה (1) : סיכוס המכירה נעשה בטבלה שהוכנה בגיליון אלקטרוני (2) : הבעיה הראשונה היא למצוא נוסחה שתדע לשלוף את שס המוצר עייפ הקוד. פתרון לבעיה זו נמצא בעזרת הפונקציה 6%100%05 , היודעת לבחון תא מסויים בטבלת עזר נתונה ולהחזיר כתשובה ערך, מאותה טבלה, הנמצא בעמודה מסויימת מימין לתא הנבחן. 0 3 0 מחירון 1 2 5 בשר קפוא בק 3 46 שוק עגל | שע 4 27 עוף מס' 1 ענ 5 19 לבבות עוף לע 6 6 ביצה בי 7 23 שמנ, שמ 8 24 לבן לב 9 32 פריגורט | פר 10 6 8 4 כמות סוג לקוח קוד 1 הההההההה ה היה הוה התמה ה ההי-ה הה--ה--| 12 3 עובד שמ 3 5 חיצוני לב 4 6 עובד שע 5 6 לנוסחה זו שלושה מרכיבים: (ג ,ב ,א) ?100%0: א) התא הנבחן - התא אותו אנו בוחנים, בדוגמה הנוכחית - הקוד. ב) טבלת העזר - הטבלה שבעמודתה השמאלית מצויים כל הקודים של כל המוצרים ומימינה שתי עמודות של המחיר הרגיל והמחיר לעובד. ג) סטיה - מספר העמודות שיש לסטות בטבלת העזר, ימינה מהתא הנבחן כדי למצוא את התשובה. למציאת שם המוצר נקיש לכן את הטסחה: (10,1א ...13 ,0)43א₪1.00 הנוסחה תשווה את הקוד בתא 43 (יישמיי) מול הנתונים שנמצאים בתחום 10א...3 ותחזיר את הנתון הנמצא עמודה אחת מימין לעמודה 1, כלומר עמודה א. התשובה שתתקבל הינה כמובן הערך יישמנת'". המשימה השניה היא, שליפת המחיר של כל פריט עייפ סוג הלקוח - עובד או גורס חיצוני - משוס שלעובד יש מחיר מוזל. הפתרון לבעיה הוא עייי שינוי המרכיב השלישי בטסחה - מספר העמודות שיש לסטות בטבלת העור - 2 או 3. תשובה מקובלת הינה בשילוב פונקצית :61 לדוגמה: ,(110,3א...43,13 )קט 1.00% י'עובד"=6₪1)83 ((13...110,2 ,07)43 61008 הסבר: אם 83 שווה ייעובדיי אזי יש לבצע את הפונקציה עם סטיה של 3 עמודות ולא עם סטיה של שתי עמודות. בעזרת תנאי לוגי אפשר לקבל פתרון תמציתי ואלגנטי יותר. המחרוזת ("עובדיי=83) הינה תנאי לוגי המסוגל להחזיר שני ערכים 0 או 1. נשתמש במחרוזת (ייעובדיי=83)+2 | לקביעת בתחתית כל מודעה מופיע מספר 2 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריהם המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 המו יררהה המה ןהה שס משפתה מס' מנוי טלפון בפפכ 55 ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ םה ה ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ץק מ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ א ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ מ ₪ 5 ₪ ₪ א בתחתית כל מודעה מופיע מספר 0 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריהס המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואס על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסס יספק לך את המידע. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 שם משפחה מס' מנוי כתונבת טלפון בתחתית כל מודעה מופיע מספר 5 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריהם המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד.9237 תל-אביב 61091 ₪777 שסם משנחה מס' מנוי 0 מש(ב ק(רא*ם/ 1353 (למידע נוסף מהמפרסמים. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) [ 5[ י ב ₪[ ךר[ ₪ שי [₪] ךא ךיי] ךש] [=] 5 = [] 5 [ גי ןפי [ 6[ [ לי [ 36] מ > ל 5 5 ד 5 ג [3] ךז יי ךי ד 5 5 ד 5[ 5 ]5[ בי 5%[ שי [5] [ף ךיז מ יל די[ ך₪] ₪ ך₪] > 5 ד ₪ ₪ ₪ [59] [9] [8] [ג] [5ג3] [35ג] [33%] [3גג] [5גג] [גג] [גג] [פסב] [פפב] [לסב] [06] ] [] [35] [55] [33] [סגג] [9מג] [6גג] [לסג] [6] [פלג] [6כב] [בק] [לכב] [91] 5 3 [5] 5 [5] [36] [59ג] [358] [57ב] [356] [355] [5%] [353] [355] [53] 22 משוב ק (רא*ם /12352 (למידע נוסף מהמפרסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) [ א 3 זז[ ₪[ | ₪ 6 ךש[ שרי [ [ יז ז [ יז 5[ [ ממ 5 גי [ 5[ [ 1 [ לי [ 36] 3 > ג | ד זי 5 [ 3[ 3[ [ 95[ [ 5[ [ 33[ ][‏ יי יז ד 5[ ב[ ד[ 5 [ 5 [ [ 5% [ %] [ 5[ [ מ ל ג ג ה 6 9 ₪ 8 ד א ₪ [ ₪] [ ₪ [ז יי יז זי[ [ 5 זפ ל אק [ ל [ 6 [ [] 8 [] [ג] [ג] [ג] [ג] [ גג ג [גג] [פסב] [308] [07] [306] [5] 5 [5] [55] [] [סב] [] [8מג] [ הג [26ג] לג [] [ ב ] [3מ] [01] [ 9 [5] [] [ 7 ] [3] [55] [] [55] [55] [51] [] [לו] [8לכ] [ללג] [ז] [75] [%לג] [נלג] [נלג] [גלג] [6לב] [65] [68ג [367] [366] 0 מש(ב ק(רא*ם /ב*13 (למידע נוסף מהמפרסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) [5 [ 3 זי[ ךר ךז יי[ ד א 5 [ 5 מז [ מ 5 [ 6 [ [ 3 יי מ 5 15 5[ 5 [ 1 [ 5[ 3 יי[ 5[ ג[ ל 1 [ [ ד[ גד[ [ 5[ ד 5 8 [ ₪ [9] [38] [7ג] [6גג] [35] [6גג] [3גג] [סגב] [ג] [סג3] [לסב] [36] [לטב] [36] [] [3] [מכו] [3מ] [4כג] [סכבר] [פטר] [פפגן [לנ] [שבג [ל] [מב] [בטב] ממ ל [ 9 9 [5] [] [3] [35] [יג] [53ג] ג [53ג] [6] [לכג] [פכגן [לבב [36] [] [] [53] [ כ [5] [פוג] [59] [58] [ פב [56] [5פו 55 [55] [ 5 [ 5 [] [פלי] [8] [ללב] [6לג] [5לג] [>לג [בלג] [בלב] [בקג] [סלב] 65|[ 7 תפקיד 1 מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות ב מערכות מידע 1 תיכנות ישומים ב פיתוח חומרה ב אדמינסטרציה וכ"א ב כספים וכלכלה ב הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דה / ד / סק ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א\ תוכניות רכישה לשנה הקרובת 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת ב התחברות לרשת מקומית אג/! תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות בראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכי"א ב כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשב דה / זא / ₪0 1 מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 3 חיבור לרשת מקומית א ) תוכניות רכישה לשנה הקרובה 3 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 3 התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע ב תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכייא 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרת בשימוש כיוסם 1 מחשב ג / דא / סק 3 מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 3 חיבור לרשת מקומית א/) תוכניות רכישה לשנה הקרובה שיפור המחשב לדור חדשי הוספת. ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת. 1 התחברות לרשת מקומית או נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאים ב) דיסקיס וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכים ב מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק ב מדפסות ב תוויני שרטוטיס ב סורקיס אופטיים ב כרטיסי קול ו-זסוא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה 3 תוכנות עור פפודושודט 1 שת מחשב ב סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים 1 מחשביס נישאים 1 דיסקים וטייפים 1 מערכות תצוגה / מסכים ב) מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק ב מדפסות 1 תוויני שרטוטים 1 סורקים אופטיים 1 כרטיסי קול ו+סווא ב) מולטימדיה ו-צד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב מערכות הפעלה ב תוכנות עור פטודושודט ב שפות מחשב ב סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת ב בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים 1 מחשבים נישאיס 1 דיסקים וטייפים 1 מערכות תצוגה / מסכים ב) מודמיס ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות ב תוויני שרטוטיס ב סורקים אופטיים ב כרטיסי קול ווסוא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר 1 אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב מערכות הפעלה 1 תוכנות עור פפודוודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / ישומים ב עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתונים ב גרפיקה ואנימציה 1 תיבייס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס ב מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות. 1 ניהול מכירות / שיווק 1 ניהול רכש / מלאי ב 885 וקבוצות משתמשיס ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשביס בישראל ב ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולס / ארהייב ב ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומיס 1 עיבוד תמליליס ב גליונות אלקטרוניים 1 מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה ב תיבייס והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה ב הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשבים בישראל ביצועי חברות ישראליות ב מחשבים בעולם / ארהייב ביצועי חברות עולמיות 1 אתר ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיביים והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה ב הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארהייב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר -- מוינוי מפעלי ב מינוי פרטי מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפורים ב מינוי מפעלי | 61 מינוי פרטו 0 מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס 3 מינוי מפעלי | 3 מנוי פרטו רב לעי" "א ששחה שש מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס וודרדמיל הרבהיותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בטבלאות גמישות, במדפסות לייזר, בהגהה עברית, בעריכת טורים, בפונטים מדורגים, בהגהה אנגלית, בעריכה דו-לשונית, בפונטים יחסיים, ב-05זט858ח1, ובהחלפת פונטים ובמילוני תרגום ובעימוד אוטומטי וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב וורדמיל יותר טוב בתיוק, באחזור, בסיכום טורי מספרים, בתצוגת 6צ/עו5צ/ש, ובניהול מאגרי במכפלות, אחוזים, ובעוילוב גרפים ובחישובים אחרים מ-05ז0.] ו-0ז81ט00 המסמכים ברשת ** /// 5. 2 כולל הגהה עברית ומילוני תרגום 9 + מע"מ אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ 6 טלפון 02-722533 6 פקס. 02-721041 ת 03-5372929 ₪ זודיאק 03-5402386 6 עדים 04-419393 מפיצים: כלני = 6 9 9 69 מ % כ פ הספק ההצעה הזולה ג' א' 32 41 ₪ 17 37 אי 57 91 אי 21 55 בן 3 8 הסטיה כך שאם מדובר בגורם חיצוני, הסוגרים יניבו ערך 0 ובתוספת 2 נקבל סטיה של שתי עמודות, במקרה של עובד החברה נקבל 2+1 והסטיה תהיה כמובן 3. הנוסחה המתוקנת היא: ((ייעובדיי=83)+43,13...810,2 )100% דוגמה 2 במודל לבחינת הצעות מחיר שונות לסדרה של פריטים, יש למצוא את המחיר והספק הזול ביותר. את המכוז נסכס בטבלה (3) : להלן פתרון הבנוי על בסיס נוסחת :91 השלב הראשון הייו להכניס לעמודה ₪ את ההצעה הזולה ביותר וזאת שימוש בפונקציה: (1ס. .82)א1וא9) בשלב השני נרשוס בעמודה = את הפונקציה: . 0 )82=02,5851 )90-)62=52,5051,5051(( בדוגמה זו נוסחת ה-:61 אחת משולבת בנוסחת :691 קודמת. הסבר הנוסחה: אם 22 וכאמור ₪2 ההצעה הזולה, אזי יש לבחור בספק אי (81), אחרת יש לבחון אם 02=2, במקרה חיובי יש לבחור בספק בי (61), תנאים לוגים ככלי לשימוש בנוסחאות 6 0 ב בן אי המוצר 1 3 32 2 | 58 3 3 | 58 17 42 22 21 1וס5|5 | 3 55 2 | ואם גם זה לא אזי תבחר ב-גי (1ע) - האחרון שנשאר. פתרון נוסף בשילוב תנאי לוגי ניתן עיי הנוסחה: (1ם, 61, 81, 22=52(*2)+(₪960055))62=52) הסבר: הנוסחה 6810058 יודעת לבחון ערך (תוצאת הנוסחה 22=52(*2)+(62=82)) ולהחזיר כתשובה את אחד האיברים הבאיס ברשימה. תוצאה 0 תחזיר את האיבר הראשון, תוצאה זו נקבל כאשר גם 62 וגם 22 אינם ההצעה הזולה. תוצאה 1 תחזיר את האיבר השני, ונקבלה רק כאשר 62 הינו הזול ביותר וכדי. דוגמה 3: שילוב תנאי לוגי בחישוב זמנים: בתוכנית חישוב זמני כניסה ויציאה של עובדים קימות ארבעה העמודות הבאות - טבלה (4) : בעמודה 8 נהוג להזין את שעת היציאה גם עבור משמרת הלילה שסיימה למחרת יוס הכניסה. אם נחשב בעמודת ומן העבודה את ההפרש בן הזמנים נקבל כי בשני המקרים האחרונים קבלנו זמן שלילי (למרות שלכאורה פּ 5 פִ 6 8 א ז סה"כ לתשלום זמן עבודה יציאה כניסה 1]7 | 100 0 |2 | 020 0 |3 | 0:15 0 |4 | |5 ב ב 8 ה 6 8 4 חלוקת שי שעות עבודה ‏ הערכה דרגה ותק העובר. ]1 13 66 5 12 אי 2 שי 22 10 2 17 בי 3 31 99 3 3 פּ 4 שי 24 6 2 2 די |5 . | בסיס הנתונים ]| ב 8 פ סו 0 אפ קל הבדיקה | החולה ]1 | סב יעקוב ‏ |2 | = 0 |3 | הויו 0 שולי 4 סוג הבדיקה => | 4 ] 1 שר מק | 68 דניאל ‏ |6 | תחום הפלט => | הבדיקה החולה. 66 ליאור ‏ |7 | סב יעקוב |8 08 חיים 9 | 31 שי 0 | 8 דניאל 6 ישראל מאי 1993 בפורמט טוחט הוא יוצג כראוי). הפתרון למקרה ניתן על ידי נוסחת התנאי: (915)82>2,1+82-42,82-42) הסבר: במידה וערך זמן היציאה קטן מומן הכניסה (בהנחה שעובד לא יעבוד יותר מ-24 שעות במשמרת) יש להוסיף 1 (יממה) לחישוב ההפרש בין הזמנים, אחרת יש לבצע את החיסור כפי שהוא. פתרון אלטרנטיבי בעזרת תנאי לוגי הוא: )82>42(+)82-42( הסבר: החלק השמאלי (82>42) מהווה תנאי לוגי שבודק אס שעת היציאה גדולה משעת הכניסה. במידה והתנאי נכון, אזי חלק זה יניב את הערך 1 - וזהו היוס הנוסף, אותו יש להוסיף במקרה שהיציאה בוצעה למחרת הכניסה. פתרון שיעורי הבית במאמר האחרון הפנתי לקוראים בעיה לנסות את כוחס בהתנייה לוגית: במאפית ייהברושים" מחלקים שי לעובדים העומדים לפחות בשניים מתוך 4 הקריטריונים הבאים: 1. וותק מעל ל-15 שנה 2. דרגה מעל 10 3. הערכה ממוצעת לפחות 80 4. שעות עבודה בחודש לפחות 200 לכאורה נראה כי ניתן לפתור את הבעיה בדרך הבאה: אסאדרגה>10א א אוותק>601))15) ...)08%א(הערכה=>880ק אצות ק>10) אולס הנוסחה מסתבכת ומעבר לקיום שני תנאים גם פתרון של שלושת תנאים מתקבל ובודאי של ארבעה, אי לכך נחפש דרך אחרת. הפתרון המומל% הוא על ידי טבלה (5) : והנוסחה: +(22<=80)+62<10)+(91:)))82<15) ('"'י, "שי" 52<=200((<1) הסבר: התנאי הלוגי משמש כאן כמונה של כל אותס מקריס בהס העובד צובר נקודות זכות. כל התניה שמוקפת בסוגרים מהווה חישוב המסוגל להחזיר תשובה 1 או 0. חיבור כל ההתניות הנייל יתן את מספר נקודות הזכות שצבר העובד. כאמור, מקיוס שני תנאים ומעלה רשאי העובד לזכות בשי, לכן התנאי המוכלל הוא שהסכוס יהיה גדול מ-1. פינת שאלות הקוראים שאלתה של פנינה מחברת כימאגיס. (הפרטים שונו, רק הרעיון נשאר). (המשך בעמי 172) (המשך מעמי 66) בוא לרעותות תקעוורת במקרה של יינפילת'י תחנה יש צורך להבטיח כי היא מנותקת אוטומטית מהטבעת ומסלול האות מדלג עליה במעבר בין השכנה מימין לש- כנה משמאל. המחיר הגבוה יחסית (בממוצע פי 3 ממתאמי אתרנט) נובע מהסיבוך הגדול יותר של מערכת הגישה - ומהעובדה שיבמ שולטת כמעט בל- עדית במגזר שוק זה. כאמור לעיל הסיבה העי- קרית להעדיף את טבעת האסימון היא תאימות לסביבת התקשורת של יבמ, כולל ארכיטקטורת הקישור של מחשבים מרכזיים, 4א8. אבל לט- בעת האסימון יש גם יתרונות ביצועיים על פני אתרנט, במיוחד כאשר מיישמיס את קצב האי- תות הגבוה של 16 מגה סיביות לשניה. בהכנת התשתית לרשת טבעת האסימון אתה יכול לבחור בין כחצי תריסר סוגי כבלים - חוטי נחושת וסיבים אופטיים - ומבחר עשיר של אב- זרים לבניית מוקדי חיווט. הטופולוגיה הפיזית של טבעת האסימון לא חושפת את המבנה הלו- גי הטבעתי, שכן ההתקנה היא, כמעט תמיד, כתצורת כוכב. מוקד החיווט הוא ארון, אליו מתכנסיס קוויס רדיאליים מכל אחת מתחנות הקצה. הקוויס נק- לטים ביחידה הנקראת 0ג8וא, המרכזת בין 2 ל-16 תחנות שכנות על קטע מה- טבעת, הממומש על ידי חי- בורים פנימיים. לכל טג8ו יש שער "כניסת טבעת" ושער יייציאת טבעת" בא- מצעותם משרשרים 640 אחד לשני - ואת האחרון לר- אשון. במידה ויש צורך לפזר את קטעי הטבעת על פני מרחקים גדולים, ניתן לשלב משחזרי אות, מגבריס וקטעי סיב אופטי ביניהם. אם יש צורך לפרוש קבוצת תחנות עבו- דה רחוק מהמוקד, ניתן להשתמש במרבבים (אטוא), שהס אבזרים המאפשריס למספר תח- נות (2 עד 8) להתקשר על קו רדיאלי יחיד (יבמ קוראת לקוויס הרדיאלים 808פ). ה זפפז: מהר ויקר תקן 83195 1פא4 הידוע בשם ]ספת (זספות 6 4 6פוטסתוצום) תוכנן כאפיק תק- שוהת מהיר (100 מגה סיביות לשניה), על סיב אופטי, בתצורת טבעת כפולה (שתי טבעות מק- בילות המשדרות בכיווניס הפוכים). היתירות של תצורת הטבעת. הכפולה נועדה להבטיח מבוא לרשתות תקשורת. אמינות ושרידות. האמינות מושגת בכך שכל תשדורת נשלחת בשני מסלולים נפרדים, המ- גבים זה את זה. השרידות מושגת בכך שאם תחנה ברשת נפלה, או שקטע מהטבעות נותק מסיבה אחרת (כבל חתוך למשל), התחנות משני צידי הנתק יכולות לבצע ייקיפול לאחוריי ולסגור מחדש את הטבעת. (הסגירה נעשית על ידי גי- שור בין הכניסה של טבעת 4 לתחנה עס הי- ציאה לטבעת 8 וההיפך. כתוצאה מכך הופכות שתי הטבעות הקטועות לטבעת יחידה, המד קופלת משני צידי הנתק). מתאמי 1ספץ הם יקרים מאוד. המחירים מת- חילים ב-2000 דולר ומגיעים למספרים בני 5 ספרות. רישות מלא בסיבים אופטיים ומתאמי [תסץ הוא לא מעשי, ברוב המקרים, והתצורה המקובלת יותר היא שילוב של חוטי נחושת וסי- בים אופטיים בעזרת נתבים. כל קבוצת עבודה מקומית מקושרת על ידי רשת נחושת פשוטה, אתרנט בדרך כלל, המרוכזת בתצורת כוכב במו- קד חיווט (08א). מוקדי החיווט מחובריס זה לוה בשידרה (מא80א846%) של סיבים אופטייס ופרוטוקול [פפח. נתבים (88ד00א), המותקנים בכל מוקד חיווט, מחברים את הרשתות הק- בוצתיות לשידרה. ההירכיה התקשורתית מת- אילוצי ייהעולס האמיתייי הכריחו את מתכנני הרשתות לחזור לטופולוגיות הוותיקות והמנוסות של תקשורת טלפונית. בטאת הן ברוחב הסרט והן ברמת האמינות של כל רמה. אבל היתרונות של ]ספ קוסמים גם למי שלא מוכן עדיין להשקיע ברשת סיבים אופטיים. הת- פתחות הטכנולוגיה בשניס האחרונות מאפשרת מימוש הטופולוגיה והביצועים של זפפץ גם על כבלי נחושת. מספר חברות הוציאו מתאמים ור- כזות 1]ססת-על-נחושת (01פ6 בקיצור) שמחירם אמנס נמוך במידה משמעותית ביחס ל-זפפת על סיבים אופטיים. ניתן כיוס להשיג מתאמי 61 במחיר 1500 דולר ורכזות בפחות מ-6000 דולר. הבעיה היא, שהתחום הזה לא מוסד עדיין בתקנים בינלאומיים מקובלים וקיים חשש כי מוצרים של יצרנים שונים לא יתאמו לעבודה זה עם זה. = מוקדי חיווט ורכזות הטופולוגיה של רשתות תקשורת עברה הת- פתחות מעניינת בשנים האחרונות. כאשר את- רנט תוכננה בסוף שנות השבעים, שאבו המ- תכננים את ההשראה. לטופולוגיה מעולס המחשבים. אתרנט תוכננה כאפיק (8058 ) דו-כיווני, הדומה לאפיק המערכת של מחשב, מלבד היותו טורי (כלומר המידע משוגר סיבית אחר סיבית) ולא מקבילי (עם 8, 16 או 32 סי- ביות המשוגרות על קוויס מקבילים). באפיק, המדיוס לתמסורת הוא משותף לכל המתקשרים - כל אחד משגר את המסר שלו לתוך תווך משו- תף וקולט את המסרים המיועדים לו מתוך אותו תווך עצמו. הטופולוגיה הפיזית עקבה בהתחלה אחר התכנון הלוגי והתווך המשותף של אתרנט מומש בצורת כבל ארוך, שרץ בין כל תחנות העבודה, ממנו יוצאיס כבלים קצרים לחיבור התחנות. הכבל שנבחר היה חד-צירי וה- חיבור של התחנות נעשה עייי מחברי 6א8 בצו- רת האות 1. טבעת האסימון גם היא תוכננה כאפיק לינארי, אלא שכאן העדיפו המתכננים לסגור את הק- צוות ולקבוע כיוון וסדר לתנועת האסימון. במציאות, התברר שטופולוגיות אלה אינן מת- אימות לעולם הפיזי. קשה לנהל ולתחזק את הכבל הא- רוך, שנמשך מחדר לחדר ומ- קומה לקומה, עס מאות מחברי ד לאורכו. כל פגיעה בכבל, או פגם באחד המ- חברים, גררה נפילה של הרשת, ללא :כולת לבודד את הקטע הפגוע ולחדש את השירות לשאר התחנות. אי- לוצי ייהעולם האמיתייי הכ- ריחו את מתכנני הרשתות לחזור ‏ לטופולוגיות | הוו- תיקות והמנוסות של תק- שורת טלפונית. ריכוז של הקוויס הפרטיים (המקשרים את התחנות לאפיק) למוקדי חיווט וחיבור המוקדים זה לזה בהררכיה של ריכוזיות. התוצאה היא שהחיווט הפיזי של רשתות תק- שורת נתונים דומה היוס לה של מערכת הט- לפונים. כל נקודת קצה (שקע התחברות בקיר) קשורה בקוו פרטי למרכזיה בתצורה הנראית ככוכב. החיווט הפנימי של המרכזיה יכול להיות אפיק. דו-כיווני (עבור אתרנט) או טבעתי (לטבעת אסימון), אבל למי שלא פותח את הקו- פסאות של יחידות החיבור ובוחן את לוח הגב שלהן, התצורה היא כוכב, שבמרכזו "קופסה שחורהיי והקרניים שלו הם כבלים הנמשכיס בצורה רדיאלית לנקודות הקצה. מרכז הכוכב מותקן בדרך כלל בארון התקשורת 0 ישראל מאי 7 13 8 מבוא לרשתות תקשורת בבחירת רמת קישור הנתונים אנו ממליצים להתמקד באחד משלושת התקנים הנתמכים על ידי ששם! ו-/4₪5: אתרנט, טבעת אסימון או ופם]. וברשתות גדולות יתכן שיקדישו לכך חדר שלם. הוא כולל 'ימוקדי חיווטיי (4088), | רכזיות (1870859א08א60) וציוד תחזוקה וניהול. ההבדל בין יימוקד חיווטיי לרכזת אינו מוגדר היטב. שניהם מבצעים תפקיד דומה - חיבור של מספר קווים רדיאליים לרשת. ההבדלים הס בעיקר איכותיים וכספיים. מוקד החיווט הוא מערכת פשוטה יחסית, המציעה מעט גמישות ויכולת ניהול מינימלית, במחיר נמוך (50 עד 0 דולר לנקודת קצה). רכזת היא מערכת רבת גמישות, עם יכולת לערבב סוגי כבלים, מקמיישים נתקעים, גשרים ונתביס מודולריים, מערכות הספק מגובות יתירות (צסאפאטפםא), חומרה ותוכנה לניהול רשת ועוד. רכזת משוכללת ל-48 קווים עולה כ-50 אלף דולר. בגיליון 3 של מא621/א 6 / המ- הדורה הישראלית אנחנו מביאים סקירה מקי- פה של מוקדי החיווט לסוגיהס והשוואה בין מוצריס שונים. בשנתיים האחרונות זכתה לפופולריות התצורה של יימוקד חיווט על כרטיסים נתקעיסיי. מדובר בכרטיסי 26 סטנדרטיים, המשרתים 4 או 8 תחנות קצה והם נתקעים לאפיק מחשב רגיל - ללא צורך בשילדה מיוחדת, ספק כח נפרד ומ- ארז לארון תקשורת. מעשה, ניתן לתקוע מספר כרטיסי ₪08 לאפיק המערכת של שרת הק- בצים וכך לממש רשת תקשורת קטנה בתוך השרת עצמו (כמובן שעדיין נזדקק לקווים הר- דיאליים לכל נקודת קצה, אבל אפיק הרשת מו- כלל בשלמותו בתוך השרת). פתרון זה מתאים במיוחד לרשתות קטנות, עס מספר קטן יחסית של משתמשים (שכן אנו מוגבלים על ידי מספר הכרטיסים שניתן לתקוע לשרת). אם רוצים לאמף את הגישה לרשתות גדולות יש צורך לב- נות אותן בצורה שהשרתים מותקנים בחדר הת- קשורת ולהתקין פנל מיתוג נפרד, שיאפשר לה- עביר קווים משרת לשרת במקרה של כשל, או הפסקת עבודה לצורך תחזוקה, של אחד השרתיס. דבר אחד שלא צריך להדאיג אותך הוא תאי- מות. כל מוקדי החיווט והרכזות עובדים מול כל כרטיסי הרשת - כל עוד אתה שומר על אותם פרוטוקוליס ואותה תשתית חיווט. 0 ישואל מאי 1993 ניהול מוקדי חיווט כאשר הרשת מתרחבת מעבר לתריסר או שנים של תחנות, ניהול התשתית הופך להיות משימה הדורשת תשומת לב, אמצעים והתמחות. לעי- תים קרובות מתקינים במוקד החיווט יחידת נל- טור חכמה, העוקבת אחר תנועת הנתונים בזמן אמיתי, מזהה שגיאות תמסורת (כמו כתובות שגויות, אורך לא תיקני וכדומה) ואוספת סט- טיסטיקה (רמות עומס, חתכי שימוש ברשת לפי תחנות משדרות, פרוטוקולים וכדומה). מסד הנ- תוניס המיוצר על ידי יחידת הניטור נקרא "מסד נתוני ניהוליי (8!וא בקיצור) והוא משמש לצורך איתור תקלות, זיהוי מגמות ותיכנון הר- חבת הרשת. מלבד ניטור פסיבי יכולים הנוטרים לבצע פעו- לות מניעה, על סמך תוכנית ניהול משאבים. למשל, הם יכולים לנתק תתנה, שהנתונים מר- אים כי היא מעמיסה את הרשת בתשדורות שגויות או להגביל את הגישה לרשת בשעות השיא לתחנות מסוימות. הנוטרים מדווחים על אירועיס חריגים ומצבי שגיאה למוקד הניהול, על ידי משלוח הודעות התראה (41.8875) ביו- זמתם ‏ - ואילו המוקד מבצע תישאול (0א2011/1) של הנוטרים, בצורה תקופתית, לצורך ריכוז המידע הסטטיסטי. הפרוטוקול בו מועברים דוחות המצב והוראות הניהול בין המוקד לנוטרים הוא, בדרך כלל, פרוטוקול ז[ססת. בעיקר לשידרות מוקדי חיווט לרשתות [פפת עולים הרבה יותר ממוקדי אתרנט וטבעת אסימון. גם המבחר קטן יותר. כפי שהנסיון מראה, בסביבה עיסקית מתוכננת היטב, רשת נחושת יכולה לשרת כמאה משתמשים, ולעיתים קרובות הרבה יותר, מבלי להכנס לעומס יתר. רק לעיתים רחוקות קיים ריכוז גיאוגרפי של יותר משתמשים, שחובה לשתפס ברשת אחת. בדרך כלל, עדיף לפרק את האירגון לקבוצות עבודה קומפקטיות ולשרת כל קבוצה ברשת אוטונומית משלה. את הק- בוצות עדיף לקשר באמצעות נתבים, המ- אפשרים שליטה במעבר מידע בין רשת אחת לשניה. במיוחד כאשר הקבוצות מפוזרות על פני מרחקים לא קטנים, בבניין רב קומות או בק- מפוס עם מספר בניינים, רצוי לצמצם את הפ- רישה של כל רשת לקומה יחידה או למבנה יחיד ולקשור ביניהם על ידי שידרת תקשורת (מעין "סופר-רשתיי הפרושה בין הבניינים וה- קומות ואשר כל רשת מקומית מתחברת אליה באמצעות נתב). מכאן נובע שברוב הישומים העיסקיים אין הצ- דקה לפרישוג רשת זעפח= עד לתחנות הקצה. מצד שני, רשת [ספת היא הפתרון האידיאלי לשידרת התקשורת המוזכרת לעיל. יש לה את רוחב הסרט, האמינות והגנת הציטוט הנדרשים בתפקיד זה. לשידרת התקשורת יש רק מספר מצומצם למדי של נקודת חיבור, אחת לכל רשת מקומית, לכן המחיר הגבוה לנקודת חיבור אינו צריך להרתנע. אם אתה זקוק לאמינות ול- טווחים של סיבים אופטיים, אבל לא לרוחב הסרט הגדול של זספח, קיימים פתרונות זולים יותר לשידרה. ניתן לחבר בין הבנייניס בסיבים אופטיים, המוזנים על ידי מקלטים/משדרים אופטיים, ישירות מתוך מוקד אתונט או מה-1540א האקטיביות של טבעת האסימון. [ססץ ללא פשרות נדרשת במקומות בהם מע- בירי קבצים ענקיים, למשל תמונות בצבע אמיתי או תיביים תלת מימדי, בין תחנות עבו- דה רבות. מי שנגזר עליו לרכוש מוקד [ססת כדאי שיכין תקציב של לפחות 2000 דולר לנ- קודת קצה. האחרים מוטב ויתאפקו קצת, עד ש-[ססת על נחושת ([ססס) יהפוך למוצר תילני. מבוא לרשתות תקשורת מערכות הבעלה רישתיות הקדשנו מקוס כה נרחב לדיון בתשתית החיווט, כי הנקודה הזאת אינה זוכה תמיד לתשומת הלב הראוייה. אבל לאחר שהרשת הותקנה, נב- דקה ואושרה, ההתמודדות היוס יומית היא בעיקר עס מערכת ההפעלה. התפקיד העיקרי של מערכת ההפעלה היא ליצור זיקת לקוח - שרת בין שניים או יותר מחשבים. ההבדלים בין מערכות הפעלה רישתיות שונות הם גדולים, אבל בכולן אבן היסוד היא זיקת לקוח-שרת. אפשר לבנות על הזיקה הזאת יחסים יישיוויוניים'י, בהס כל לקוח הוא גס שרת וה- היפך, או הררכיה של שרתים מול לקוחות. ניתן לפצל את תפקידי השירות (קבצים, הדפסה, תקשורת וכייו) בין שרתים שונים, או לאחדס על פלטפורמה יחידה. ניתן לבנות תצורות בהן שרת אחד משרת מספר רשתות ותצורות בהן שרתים רבים משרתים ברשת יחידה. השרתים :כולים להיות. י"מוקדשיםיי לתפקידי שירות או לשמש גם כתחנות. עבודה אוטונומיות. הגיוון הוא עצוס אבל העקרון נשאר אחד: ברשת תקשורת מחשב אחד אמור לבצע מטלה הנדרשת ממנו על ידי מחשב אחר. מערכת ההפעלה אמורה לאפשר זאת. בדרך כלל אין קשר מגביל בין סכימת הת- קשורת (אתרנט, טבעת האסימון או זספא) לבין מערכת. ההפעלה הרישתית (6קַגתגוא | א ג /וסא, סוז6גוא .1 ,מא / ורבות אחרות). המ- ערכת, שהיא מימוש של רמות שלוש וארבע במו- דל 180, יכולה לרוץ על כל סכימת תקשורת (רמות אחת ושתיים במודל) בדיוק כפי שמ- ערכות הפעלה שונות (205 ,05/2 (-8ס6תו/ ) וכולות לרוץ על כל פלטפורמת 6 תיקנית. (האנלוגיה ברורה יותר אס משווים את חומרת המחשב לרמה הראשונה של מודל 180 והרמה השניה מיוצגת על ידי ה-8105). בכל מקרה יש להבטיח כי מערכת ההפעלה הרישתית כוללת חשוב להבחין בין הרשת הפיזית, כפי שהיא ממומשת בתשתית חוטים, מחברים, מרכזי מיתוג וכדומה, לבין הרשת הלוגית, זו שמאפשרת למחשב אחד לזהות את המחשביס האחרים עימם הוא יכול להחליף קבצים ולהשתתף בעבודה. דרייבריס להפעלת כרטיסי ה-16]א ותמיכה בפ- רוטוקולים של הרשת. | מערכות הפעלה לשרתים: 05 או לא-205 מערכות ההפעלה הרישתיות נחלקות לאלה המ- ריצות את השרת תחת 205 (או פאסנחו/, שגם היא בנוייה על תשתית 05כ), וכך כל 6 יכול לשמש שרת במקביל להיותו תחנת עבודה, ואלה המפעילות את השרת תחת מערכת קב- צים אחרת, למשל אזא[. הגישה הראשונה מת- אימה במיוחד לרשתות שיוויוניות (70 תספפק מפסק), בהן מחברים מספר מחשבים זה לזה לעבודה קבוצתית ללא היררכיה. הגישה השניה מתאימה במיוחד לריכוז פעולות השירות במ- חשב מיוחד, הנקרא ייהשרתיי, אותו מציידים בהתאם למשימות השירות (למשל דיסק גדול ומגובה לשרת קבצים, כרטיסי מודם לשרת תק- שורת וכדומה) - ומאחר והוא לא אמור להריצ גם ישומי 005 עדיף להתקין עליו מערכת הפ- עלה מרובת משתמשים ומטלות. לעומת ההבחנה הזאת במערכות ההפעלה של השרת, בתחנות הלקוח אנחנו עדיין מריצים מערכת הפעלה רגילה ל-0=; | 205 ,פאסשתו/ או /05. בצד הלקוח, תוכנת הקישור לרשת היא ישוס תקשורת, הרץ על מערכות ההפעלה הרגילה ככל ישוס אחר. בסביבת זס) פאוסנתוא סקאז ישוס הרשת הוא חלק מערכת הה- פעלה, כך שאין צורך ברכישה והתקנה של תו- כנת לקוח לכל אחת מהתחנות ברשת. כל 6 הפועל כלקוח נזקק לשתי תוכנות נו- ספות: יימשנה כיוון", 0108מאזספא, הגורס ל-₪05 לחשוב כי הדיסק המותקן בשרת הוא חלק ממערכת הקבצים שלה, ודרייבר, שת- פקידו להפעיל את חומרת התקשורת. ה-501886108 משתמש בדרייבר כדי להגיע אל נתונים הנמצאים בדיסק השרת, על ידי הפעלת כרטיס המתאם לצורך שליחת בקשת השירות ברשת. התוכנה כולה תופסת, בדרך כלל, פחות מ-45 קילובייט זכרון וניתן לה- תקינה בזכרון גבוה (מעל גבול ה-640% של 58 הדרייבר לרשת התקשורת מקבל את הת- שדורת מה-6708תאזסמת ואורז אותה במ- סגרת 08/8 התיקנית של הרשת, עם כתו- בת יעד, כתובת מקור וקוד ניהול. וזיהוי שגיאות. החבילה הארוזה במסגרת משוגרת על ידי המתאם, בכפוף לפרוטוקול הגישה של הרשת, והיא נקלטת על ידי השרת בתהליך הפוך, של חילוץ התשדורת מהמעטפה וה- כנסתה לתור ההודעות הנכנסות. התשדורת 19 6 ישואל מאי 13 160 במערכות המשוחררות ממגבלות 05ם, מערכת ההפעלה הרישתית יכולה להמריא באמת. עצמה מופרמטת בפרוטוקול של מערכת הה- פעלה הרישתית. אק! ברשתות של נובל, 5 ברשתות זטקגתגוא אןג.1 של יבמ ומי- קרוסופט ק1 ברשתות 109. כיום ניתן לה- תקין בשרת אחד מספר מערכות הפעלה רי- שתיות הפועלות במקביל, כל אחת עס פרוטוקולים משלה, תור מטלות משלה ורשימת לקוחות משלה. הרשתות השונות יכולות לת- קשר על אותה תשתית, כאשר חלוקת זכויות הגישה נעשית על ידי פרוטוקול אתרנט או טבעת האסימון, או על תשתיות פיזיות שונות - עם מתאם רשת (כרטיס 6זא) נפרד לכל רשת. תוכנת מתן שירותים תוכנת השרת כוללת ניהול תור בקשות שירות, ניהול מערכת הקבצים הרישתית, ניהול רשימת הלקוחות. וזכויות השירות שלהם, המרת פו- רמטים בין התשדורות למערכת ההפעלה המ- קומית (זו שמנהלת את הדיסק והקבצים בשרת), ביצוע שליפות והטענות של קבצים, שי- דור תשובות ללקוחות, ניהול מערכת אבטחת סודיות והגבלות גישה וניהול מערכת דיווח וה- תראות. בנוסף, אם השרת משמש גס כמשאב לשירותים נוספים - למשל דואר אלקטרונל - התוכנה תבצע את הישומים המרכזיים של השי- רותים הציבוריים - למשל ניהול ייסניף הדואריי האלקטרוני. סקירה בנושא שרתי ותוכנות דואר אלקטרוני הופיעה בגיליון ‏ 4 של | 6ק אא / המהדורה הישראלית. במערכות מבוססות 208 היקף השירותים בהכרח מצו- מצם, שכן מגבלות הזכרון של 640% מחייבות את תוכנת השרת להיות תמציתית ביותר. בדרך כלל מדובר ב-50 עד 150 קילובייט. ברשתות שיוויוניות תוכנת השרת ותוכנת הלקוח מו- תקנות בכל 6 וביחד הן גוזלות נתח ניכר מה- זכרון המוגבל של 205. בסביבת פשסטחואו המצב טוב יותר, אבל גס כאן צריך לזכור כי, בשמשו שרת, המחשב מקדיש חלק ממשאביו לשירות של תחנות אחרות, על חשבון המשתמש המקומי. פקטסזקאזס\ זס! 5סתו/ מאפשרת לקבוע, במסך הקצאת משאבים מיוחד, את חלוקת המשאבים בין שימושים מקומיים לשי- רותיםס קהילתיים. במערכות המשוחררות ממגבלות 205, מערכת 6 ישראל מאי 1993 מבוא לרשתות תקשורת ההפעלה הרישתית יכולה להמריא באמת. מי- מוש מקיף של התכונות שמנינו מצריך % מג- הבייט על הדיסק ובין 4 ל-16 מגהבייט זכרון עבודה. בתמורה להשקעה אתה מקבל מערכת המסוגלת להתמודד עס דרישות שירות של מאות לקוחות, ברמה גבוהה של בטחון ויכולת להתקשר עם רשתות אחרות. למרות שה- גירסאות החדשות של 05 כוללות ניהול זכרון, המקל במידה רבה את הבעיות הנובעות מגבול ה-640%, ו->קטסזקאזסצ זס) 5שס6תואו מאפשרת גם ריבוי מטלות (פחואפפוטוט]א), עדיין מציעות סג סא זספבתגוח 1.8 ו- פמאז/' יכולת שאינה קיימת ברשתות הייקלותיי. למשל, הן כוללות תוכנה הנקראת ישירותי קריאה בשם" (558/1009 סאזואגא), באמצעותס קל לה- תמצא ולהשתמש במשאבים הפזורים ברשתות שונות, הן מאפשרות לקשור מחשבי 26 עם מח- שבי מקינטוש ותחנות עבודה הנדסיות והן מס- פקות בסיס מוצק להרצת ישומים יחודיים לר- שתות תקשורת. פירוט נוסף בנושא חיבור מקינטושים לרשת 6? תמצא במאמר ייגשר בין ארכיטקטורותיי בגיליון זה. סבקים של רשתות תקשורת רשימת הספקיס לרשתות מבוססות 05 כו- ללת יותר מתריסר חברות. הבולטות בהן הן הזוכות (הכמעט קבועות) באותות ייבחירת העו- רכיסי" של מא46421/א 26: ארטיסופט עם רשת סטצגואג/1, נובל עם רשת 6ג1 6זגטווסאן 160010 06ת8הח60ק עם רשת תג 1 0ק. סצגזא 1 של ארטיסופט היא מערכת קו- מפקטית, מהירה, קלה לשימוש וזולה. הפו- פולריות הרבה שלה נובעת מכך שהיא מציעה כנראה את הכניסה הכי פחות מאיימת לעולס רשתות התקשורת.| ארטיסופט מציעה ייחבילות" של תוכנה וחומרה, במחירים אט- רקטיביים וביצועים טובים. למשל, ייערכת המ- תחילים"י של טוּצגואג/1, הכוללת שני מתאמי רשת, כבל חד-צירי קצר ותוכנה (היכולה לתמוך ב-300 משתמשים) עולה (בארהייב) 700 דולר בלבד (בישראל משווקת אותה בינת תקשורת מחשבים בעיימ). הוספת משתמשים לרשת מחייבת רכישת כרטיסי מתאם נוספים - אבל אין חיוב נוסף על השימוש בתוכנה. הג 20/1 היא יקרה יותר, אבל היא גסם מס- פקת יכולת לקשור מחשבים הרצים תחת 005, אזאש ו-05/2, ולגשר בין רשתות שונות. מחיר התוכנה בלבד נע בין 800 ל-3200 דולר לפי מספר המשתמשים. גירסת 16 של אגאשא שונה מכל שאר הגירסאות של מערכת הרישות הפופולרית של נובל. החברה מגבילה את השל- מוש בגירסה זו ל-25 משתמשים לכל היותר וגו- בה 99 דולר (באהה"ב) לכל משתמש. התוכנה מוגנת העתקה ואין רשיונות קבוצתיים. רשימת הרשתות שאינן 05ס-יות גם היא לא קצרה - וגם בה בולטות שלוש רשתות פו- פולריות: ₪ג/ו6א! של נובל, עם כ-60% מהשוק העולמי, פטא] של אגצאגפ, שפופולרית במיוחד בחברות גדולות מאוד, ו-זספגּחג!אן אא.1 שוכרה לגיבוי של יבמ ומיקרוסופט. את סג /\וטא משווקת נובל בשני טעמים: גירסה 2.2 הותיקה וגירסה 3.11 החדשה והיקרה יותר. הי- תרון העיקרי של הגירסה החדשה הוא תמיכה ביימודולים נטעני מערכת'י, |א]א ( גוא 6% >1208035, | שהם מודולי תוכנה (המסופקים גם על ידי יצרני צד שלישי) שת- קנתס בשרת הופכת אותס למעשה לחלק ממ- ערכת ההפעלה. מבחר המודולים המוצע כיוס הוא גדול והוא מקיף תחומים רבים שונים, החל מניהול מסדי נתונים וכלה בהגנת אנטי-וירוס. גירסה 2.2 עולה, בארהייב, 2000 דולר ל-10 משתמשים ו-5500 דולר ל-100 מש- תמשים. גירסה 3.11 עולה 3500 דולר ל-20 מש- תמשים ו-7000 דולר ל-100 משתמשים. אצ היא מערכת חזקה, המותאמת לצרכים של רשתות גדולות. היא התפרסמה בזכות שי- רות מתן השמות הגלובלי שלה א|ג1וסטזו5, המ- אפשר התמצאות במשאבים המפוזרים על פני שרתים רבים ברשתות רבות. רשיון 10 מש- תמשים של פמאזץ עולה 2500 דולר (בארהייב) ורשיון בלתי מוגבל עולה 7500 דולר. שירות השמות הגלובלי והרשיון הבלתי מוגבל עושים את פמאנש לפופולרית בחברות ענק. בתמורה להשקעה אתה מקבל מערכת המסוגלת להתמודד עם דרישות שירות של מאות לקוחות, ברמה גבוהה של בטחון ויכולת להתקשר עס רשתות אחרות. זסקגתג)א א1.4 פותחה במקורה על ידי מי- קרוסופט עבור סביבת 05/2, אך כיוס קיימות גם גירסאות לסביבת א]אש ו-5א60תו/ו. חבילת הלקוח של זספגתגוא אא.1 היא חלק בלתי נפרד מ-נקטסזקאזס/ זס) פאסתו/ וגירסה משופרת תכלל בגירסת זא של פאסשחו/. יבמ, הממשיכה כיום לבדה בפיתוח 05/2, מציעה גירסה לה היא קוראת ז0ח56 א1/4. גירסה זו מנצלת את אפ- שרויות ריבוי מטלות וריבוי נימים (-זחזטוא 6אז/אד) של 05/2, כדי לספק שירותים שו- נים, במקביל ליכולת עבודה כתחנה מקומית. גירסה ל-10 משתמשים של זטקגתגוא אזג/1 עולה 0 דולר וגירסה לא מוגבלת מחירה 5500 דולר. החומרה הנדרעשות לשירות 26 שאלה זו מביכה משתמשים רבים, שכן המטלות של שרתיס שוניס משתנות בטווח רחב ביותר. שרתי הדפסה ושרתי תקשורת תפקידם קל יח- סית: לנהל את תור ההדפסה, או תור השידור, של הלקוחות. מאחר והס עובדים מול אבזרים היקפיים איטיים יחסית (מדפסת או מודם), הביצועים הנדרשים אינס מעבר ליכולתו של זא וקן, שגמר את שירותו כתחנת עבודה. שרתי הדפסה נסקרו באופן יסודי בגיליון 5 של מא4632א 6ע/המהדורה הישראלית. לעומת זאת, שרת הקבצים הופך מהר מאוד לצוואר הבקבוק של ביצועי רשת ויש להשקיע את המיטב בחומרה ואופטימיזציה, על מנת לספק את דרישות הלקוחות. במאמר ייהשבחת שרתי קבצים: ההשקעה משתלמתיי בגיליון זה אנו מציגים את אסטרטגית הה- שבחה המומלצת לשרתי קבצים, שהגיעו לג- בול יכולתס בשל עומס יתר. בשרתי קבצים עקרון הבחירה הוא פשוט: רכוש את המחשב המהיר ביותר בשוק, רצוי עם יכולת השבחה עתידית על ידי החלפת מעבד מרכזי או על ידי הוספת כרטיסי 070 נוספים, התקן בו דיסק 5051 הגדול ביותר שאתה יכול להרשות לעצמך וודא כי נותרו מספיק מקומות פנויים לחצי תריסר כרטיסי תקשורת (ס1א) ול- הוספת דיסקים. לרשתות 205 תזדקק ביץן 4 ל-8 מגהבייט זכרון 84% ולרשתות לא 5 ות הצטייד ב-16 מגהבייט לפחות. מערכת התצוגה של שרת קבצים אינה חשובה - היא משמשת לתחזוקה וניהול בלבד, אלא אם כן אתה רוצה שהשרת ישמש גם כתחנת עבודה. הפונקציה של שרת הקבצים היא קריטית ויש להתייחס ברצינות לנושא של אבטחת זמינות השירות. אס אפשר, רצוי לגבות את השרת עם מחשב שני הממתין במצב צ8 פאג57 לתפוס פיקוד במקרה של תקלה. אלטרנטיבה זולה יותר היא מערכת דיסקים הבנויה בתצורה של יימערך יתירותייי - 10 00 ץ3ח4 ]הג 6חט60ת 6% 6לשוצת6קא6ת]), המבטיחה המשך השירות ושיחזור נתונים מלא גם אס דיסק אחד כשל. בכל מקרה את השרת צריך לספק ממקור זרס מבוא לרשתות תקשורת אל-פסק (005), להבטיח לו איוורור טוב והגנה מחטטנות של ידיים לא מוסמכות. אנחנו גם ממליצים להפריד בין התפקידים של שרת קב- צים לשרתים אחרים (הדפסה, תקשורת, דואר אלקטרוני וכייו), למרות שתיאורתית ניתן לרכז את הכל במחשב אחד. שרת הקבצים הוא היימוחיי של מערכת המיחשוב וגם ביצורים ביו- לוגיים המוח מופרד מהפונקציות ‏ ייהשריריות" של האורגניזס. חיבור רשתות תקשורת כפי שהזכרנו לעיל, גידול מספר המשתמשים מעבר לסף מסויים מחייב פיצול הרשת האי- רגונית למספר רשתות משנה, הקשורות זו לזו באמצעות יישידרהיי. החיבור של רשת לרשת ושל רשת לשידרה נעשה על ידי אבזרים יעודייס הנ- קראים ייגשריסיי (8810099) או ינתבים" (₪007098). הגשרים מקשרים רשת לרשת ברמת פרוטוקול 146א ולכן הס יכוליס לקשור הפונקציה של שרת הקבצים היא קריטית ויש להתייחס ברצינות לנושא של אבטחת זמינות השירות. רשת אתרנט אחת לשניה - או בין רשתות טבעת האסימון - אבל לא בין אתרנט לטבעת הא- סימון. הגשר פועל על פי נתוני הכתובת המו- פיעים בראש המסגרת (מוא8=) - נתונים המ- צייניסם את הכתובת הפיזית של המען. נתבים הס אנטרים ייחכמיםיי יותר, המסוגלים לאתר כתובת לוגית של נמען ברשת זרה ולמצוא את הדרך היעילה ביותר להעביר אליו את הת- שדורת. בגיליון 6 של 8אז402/א 6 / המ- הדורה הישראלית אנו מביאים סקירה נרחבת של נתבים, הכוללת עקרונות עבודה והשוואת מוצרים, לכן לא נרחיב כאן יותר בנושא זה. עם זאת, ראוי לציין כי מערכות רישות מסויי- מות, למשל 6ג/ו6א, כוללות יכולת ניתוב בתו- כנה. שרת 6גצו6אן הקשור לשתי רשתות שונות יכול לנתב תשדורות ביניהן - ואפילו לגשר על הבדלי פרוטוקולים במידה והם קיימים. אם הרשת האירגונית מורכבת עוד יותר, יכול השרת לגלות את שרשרת הנתבים והשרתים שתביא את התשדורת לעדה, גם אס הוא נמצא בצד השני של העולם. לאחרונה הופיעו יצורים אנ- דרוגניים, שילוב של נתבים וגשרים במכשיר אחד, הנקראים בסלנג פתמדטסא8. עצתנו היא, כי לרשתות פשוטות יחסית ולא עמוסות תוכל להשתמש בגשר או בנתב התוכנה של סג/וסאן. ברשתות מורכבות אין מנוס מהתקנת נתב עצמאי. גישה מרחוק אס אתה צריך לגשת לשרת ממקוס מרוחק, אליו לא מגיעה הרשת המקומית, אתה יכול לע- שות זאת דרך קווי הטלפון, אבל אז קצב הנד תנויס יורד לרמה של 2400 עד 14,400 סיביות בשניה. הדרך הפשוטה והמקובלת ביותר היא להתקשר למחשב 26 המחובר מצד אחד לרשת, על ידי כרטיס מתאם, ומצד שני למודם, ול- הפעיל אותו מרחוק על ידי תוכנה מתאימה. תוכנות שליטה מרחוק (60%1801 מדסואפת) במחשבי 26 זמינות במחיר של כמאתיים דולר בלבד. מה שתוכנה כזאת עושה הוא הפיכת המ- חשב לידו אתה יושב, למסוף ייטיפשיי של המ- חשב המחובר לרשת. לוח הקלידים והצג בהם אתה משתמש מחליפים את לוח הקלידים והצג של המחשב שהשארת במשרד. היימוחיי נשאר במשרד וכל מה שעובר בקווי הטלפון הס סימנל הקלדה בכיוון אחד ומסכים בכיוון השני, ללא העברת קבצים. הגישה של הפעלה מרחוק אינה מעשית כאשר קיימים משתמשים רבים, הזקוקים לשירות גישה מרחוק באופן קבוע. חבל על תחנות הע- בודה המוקדשות לכך וקשה להבטיח כי הן תהיינה פעילות וזמינות לפי דרישה. הפתרון לבעיה הוא בהתקנה של ישרת גישה" (פפש556 66055), שזה סוג מיוחד של שרת תקשורת. שרת גישה כולל משאבי עיבוד נתוניס (0פ6 וזכרון לכל הפחות) על מנת לבצע את המטלות המבוקשות - אך ללא אבזרי העזר שאינם רלוונטים לשירות. שרתי גישה מסויל- מים בנויים בצורה מודולרית: שילדה ולוח אס לתוכם ניתן לתקוע מספר כרטיסי 620 וזכרון. כל כרטיס נתקע מתפקד כתחנת רשת עצמאית והשרת מבצע חלוקת עבודה ביניהם, על ידי הכוונה של שיחות נכנסות (מסוללת המודמים, שגס הס ממומשים בדרך כלל בצורה כרטיסים נתקעים) למעבד הפנוי. פתרון אחר הוא יימודס רשתיי (ואמססוא ספאאסאותמא) המשמש כת- חנת רשת לכל דבר. התקשרות אליו מחברת אותך ישירות לרשת, בדיוק כאילו היית במשרד - מלבד קצב הנתונים, שנשאר מוגבל על ידי קו הטלפון. 41 0 ישראל מאי 1993 4 8/6 5 0 . בו יי ב 000 00 || זוה וק 0זו865!₪ הו 1608 5 0 | יי 168 818003 | 38 2 ה 8 0 (00 559) |4חסוזק0. ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪] [₪] ₪] ₪ ₪ ם ם 1 [₪] [₪] ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ בי תש ] ₪ ] 1-ו 1000-9000 | +וא 00-800 11 | +-וא 00-70 10 ו זט ו זט ו יי 6 וחנת5901 זווא 0 2000 ו 3 ה ₪ 0 ה ם ם .₪ ₪ ם ₪ ,08 8 פזטטח 24 וצ 7 | צז4סץ3 יי 8 חו-00. 60 חו-40. 0 שהט80 21000 ח0ו6/)5חש50 | סזק אא צְאה!8 0 0 יי אא 20 3 2 ם ם ל ₪ ₪ )368/00( 388 3 ו ווק ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ .ר | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ |₪ן.| וא 800-500 זה 1 שםשש 1-ו 1000-8000 סז הווה ואצת זה 0 6 חו-06. 1 ב 12 4 ו 8 1000-7000 -+ 28 833 012 | 3803 2 =- - רש ש|שש| |₪ם רושרש ש|ש| |ש שום [15 חס (5חבק חס ץצ ו וח א |קט0%ס! 8618016/)/ 2 2 3 א/א ₪ (559.00) |חסוזק0. וש) והחסוזקס (ץ3ק 6זות1 ₪ | בש | ₪ ] 900-500 ]| +-א 800-500 | +- 100-700 5 5זהטץ2 | 5והפץ 5] פופסץ לק 1 ₪ וו וו 2 7 2 וזה וג 5וח516ץ5 8חק!3 | | 684הבצ0 %/-60510100/ | = א//-510:60 ו זפץ0 85 ב שהטס8פזווע 1200 1200 ו 0 00 6 חו-00, 6 חו-00. יי 0 [ 6 ]| אא ג/א /א א/א 227 0.2 2 15 ב ב 5 ם ם ₪ [₪] ₪ ם [₪] ₪ ₪ ₪ ם 105 671 00 0 קט00%! 361806 // ה/א (549.00) ו4חסווק. ₪ שר ₪ ₪ שן |ששום שן.| + 11:00-730 ו 0 ובו 000( 0 וטס 255 200 יי 6 חו-00 זו זוס-16 /א /א 7 2-2 8 8 ₪ ₪ ]₪[ ]₪[ ₪ ₪ 1078 818002 | 8808 3 5 8וו, 55 וא |סטאסס! 8!סבוש3/ש| 4 גא 8 סוק (809/3019 1סח 8 | חסוזק 0 [80/6ו38 סח ₪ 32 70 2 | 8 ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ | ₪ 1 ₪ ₪ "| ב ₪ ₪ ₪ ₪ רא ק'ים קיים ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחיריס הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי 8 זו 0307078] 5 50% |6%10703 0 00970 חו-300, 1 1//0ז) אסס ]3חז16אט 01 פהסופתטוחים. [פטתסהו חו | 3 501001806 01 זססחזט |51008 01181 010085ח1 00810-ח0 101095 ה0ו855קוחס6 0318 3070 פחסקקטפ סוט וחזס)6עפצע (0הו86070]) 5120 חָהו/קוח58 והטוחוא3/] (036%ץ08) 5178 חַחוק5877 וחטרחואג/! :8 587010 וחטרחואהו/! [17>) זטסח! (₪2) זוקז 0 (62) זטקזטס 51880 65:201ה1הץ5 וסווה סוחס 701ו85תוחץ5 !ו ץז 291ו95הוהץ5 65 זחוא וה וס 55 01 זטטחזטת וחטרזגב1/! הסיסת 88 פהואוח (61אווח חַ(60070ז) 5!סתחה6 זמ זפטתיט 5 01 זסטוחנוא 6300 זפ 5הַתוז501 סהזטוסע ]0 ז6מותטו וחסז! 5007095 סוט 1/5 סוט 00 סי 0 ו 0 0 ו 56570 טופטש! סו ה 6 805 ו 0 1 גוסו טפ 10 - 4 שש סם זסטוחטת הסמקט5 69ז-ווסד/ ₪05 ]-ו 1000-5000 | +-וא 00-900 11 פזטסח 1'סקק50 |8טוחו1001 6חסתק6ו6ד [פוחו1 00510 זט | ה ו 8 | ----- ₪ | 4 נרט'ם' קול. השוואת תנונות ע'קריות '5פפזופת: 66 רא קייםך | ק"ם ₪ן נש 86807 סוט האופ שוחסזם בי |מחסוום א ו וו חסו5וש 160:8 חסו5:/ 60:8ו1 מ ב המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי 5 טסוו הזחו ה 50 | ז0:00!8500ט1 | זסז0ט0000ו50 ץ6ס0 0% | | 6הט50 פצוסטהוצ -0ו0נו סז סוט 50| 6הט50 | 8/8510 6הטספ המתירים הנקוביס הס לפי /ץ6אסז6ו סח 0 חוצד טס וח0ו3ץ5 6 וחטז001ק5 סוק 57 16 המחירון האמריקאי ו 4 | 120000 00 2000 00 12000 2000 ך 5-0 | 120000 20000 [ 0 255 5 וז ו זז |3900078 אסם |03ח16ם יי 1 6 00 68 חו-00 6 00 א0פ |19008א= 6 חו-00. 0 חו-00. אסם !641013 01 0870 חו-400 | א 1 1 הא 1 הצ ב 25 א מ 025%225% /א ה/א -1/90]) אסם 616008 ]0 5חסופחפחיים 4 ו כ 15 1 . (085חו חג 15 2.10 207 | 4/א 22.10 2,10 ב 2 3 /א 2 4 5 581001816 01 זפוט ם ם ם ם ₪ ז066550זק 5008 0101181 10010065 [₪] ם ₪ ם [₪] [₪] םס ם 0 00070 -ח 01085 ₪ ם ם ₪ ₪ ם 5 ₪ ם 55 סט 0818 00 הק טפ 0 הז0ס61ע8// [ ו [13/5806ק) 5170 !5877 התטרחואב 1 :316 חַו!ק58 התטרחואהו/! -- 9 ןו 1+ (2א) זטהו 2205 + (לא) וטקזטס אא ה ך 7 8 מ 2 838 3 80808 2 8808 3 88 3 80808 קוח ז6קו65תזח/5 וו א ה תוחפ ו מ במ וח וא 5 ב 0 אא אא[ 2 4 4 4 0 ם (90 - סוס 8) | |החסווקם > קת .8 ו | ם (569.00) |8חסוזק0 ₪ דחו וטוא 3ּ ותו (514995) ו ₪ ₪ ₪ ם ם 5 0 0 20 20 0 20 20 55 01 זפסוחטח חחטי |., סוה דה 88 9 88 88 5 0 זפסותטח וחטוחיאה /! 5 ד א 1886%ק) 685 01 זט תזט [6חת8ו!6 זפק 05חו5611 פוחט!סש 01 זססוחט 24 ו 0 8000 5 5 ₪ המוי שחסתקסזקו/) זה 0 0 0 חו-פת!| 519180 10 2-ו 10528 חץ5 סיט סו טת. 1805 שו וט וסט זסוה 510 1 7 | מ בי רש =] סם שם טוט ססקט 5 86ז1-!0ד/ 885 7 א 9:00-5:30 שו 10 ה + הת א 12:00-800. | +-800-8000 | +- 1100-800 טסו סק ט5 091ותת0ט1 6הסח ופ ד + (פחווז ח635191) 3 ו זו בד ו | 1 ב 4 3 1 הד 1 (המשך מעמי 96) 0 תגדיל בדרך כלל | את התוכנית ב-20% עד 30% לכל הפחות, תלוי בסכמת הזיכרון בתוכנית ומספר המצביעיס והמערכים שהישוס מגדיר. לתוכניות שעוד לפני הגדלתן עומדות לפני סף גבול הזיכרון של 05פ, 0 לפא תועיל. מכיוון ש-6.25806 בודקת את כל הגישות לויכרון, היא תייצר הודעות שגיאה עבור מספר טכניקות רגילות ותקניות של 05פ, כמו למשל, עבור קריאה מאזור ה-8105, או כתיבה לאזור הזיכרון של כרטיס הוידאו. כדי לא לאפשר את אמנות ניפוי השגיאות בדיקת הגישה לזיכרון עבור מספר סוגי פעולות, יש צורך בעריכה משעממת של הכנסת ומחיקת כמה מתוכניות הקדס מעבד בקוד המקור. שתי דרכים ללכת בהן כדי לשמור על הגידול בנפח התוכניות בגבול הסביר, 6-5806 מציעה שתי סכימות של בדיקת גישות לזיכרון. הסכימה הפשוטה (שהיא ברירת המחדל) שומרת רשימה של כל האוגרים האפשריים עם כתובתס וגודלם. גישות לזיכרון נבדקות כנגד הרשימה, אחת לאחת, לאימות. אס הכתובת בתוכנית (מצאה ברשימה, והאוגר גדול מספיק לביצוע הפעולה ולבדיקתה, תוכנת 6:28806 תאשר ואת ותעבור הלאה. גישה זו היא יותר מהירה ופחות מנפחת את גודל התוכניות מאשר העבודה עם הסכימה השניה. הסכימה הראשונה גסם תאתר את סוגי השגיאות אשר יגרמו לקריסת המערכת, אולס לא יאותרו שגיאות הצבעה על האוגר הלא נכון, או כאשר בלוק זיכרון נישאר *מיותס" - כלומר לא נשארו מצביעים פנוליס להצבעה על בלוק זיכרון זה ולכן לא ניתן לגשת אליו. הסכימה השניה מורכבת יותר ועורכת הצלבות בין כל המשתנים והאוגרים שבשימוש בכל התוכניות. | כל גישה לזיכרון נבדקת כנגד הרשימה שנוצרה. סכימה זו דורשת מהקדם-מעבד להכניס קוד נוסף, בכמות משמעותית, לתוכנית . 4 השוואת תכונות ע'קרדיות לא קייר ק"ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 0 005 ומת 7 חוצ58/0 0 וו 0-08 8065-0600 | = המחיריס הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי יחד עם תוכנת 0-0 מסופקות 12000 ו ( ב 200 12000 וז 11 פונקציות סיפריה עבור עורכים של 5 ]9081 ואס6דג שו ,מפה שוג דשא 0 ₪ | ם ם ₪ 5 50108-6008 1טסת!ראר 5זס אצ ם ₪ ם ם ₪ 5 2001/0081 ]טס זחי זט ו-סאא/8081 המיועדים ל-205. כמו כן סו זטקזנוס 0/1601 0 501 יש אפשרות. ליצור פונקציות ספריה ₪ ₪ ₪ םּ ₪ּ 8 נוספות עבור עורכיס שלא נתמכים על ידי ₪ ב 5 5 0 התוכנה. ₪ ם ם ם |-] הסוח 500006 וסו וק 8 ם ₪ ₪ פּ םּ 058 ₪ ם סופ 53816 ם ם טחוש 05011ז6ו1/ ה 8 ם ₪ 08| 0ם 0 הנסיון כהכרת (ץח0 161 טסוו 0 וח( ,180 אהץ.גוחש, אא חס בו 1 ספר ההסבר ל-58006כ.6, למרות היותו ₪ּ ₪8 ₪ ₪ּ ₪ּ 0 שלם, הינו קצר ולענין ומניח כי הקורא 5 שר = 5 ב >> העו תכניתן מנוסה. בספר מעורבביס ₪ ו ם ם |=) 556 יעודי ל , , הוסק תיעודים עבור כ סוגי הסביבות ו והפלטפורמות השונות, אשר 5806כ-6 9 רחאו [ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 166קטזזס6 זס 260ו1הו1וחיח יכולה לעבוד בהס. דבר זה שימושי, אס - - - - - = אתה מפתח מנוסה על יותר מפלטפורמה סוק הו 5וסזו ַחָח8-וס-וטס | ם ם ₪ ₪ 5 (51806) 1068 אחת, אולם בהחלט מקשה על מציאת ₪ ם ₪ּ ₪ ₪ ב עזרה ספציפית עבור מערכת ההפעלה ₪ ם [ ם ₪ ₪ 5 08 ססות שלך. התמיכה הטכנית שקיבלנו מחברת ו הו 61015 806-וס-וס , , ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו אאז50 היתה טובה ועזרה ניתנת ₪ ₪ ₪ ₪ ך] ו בטלפון, בפקס או ב-885 של החברה. ₪ ₪ ₪ ₪ ) 60 11003100 5 0860 חַחו168] ₪ּ ם ₪ ₪ ₪ (3100/1108ח) 6 ₪ ₪ ₪ ם ₪ (60//06!616ח) ++0 בסביבת 105 הטיפוס קשה (108%0 60 ח) 01005 (חו6ז] זו : ₪ ם םּ ₪ | ₪ כ ב-ם ₪ 5 2 | ₪ 0 תוכנת 6-28800 תאתר כל סוג של ₪ ם ₪ּ ₪ ₪ ווח 0 וס בעיית זיכרון או בעיית כתיבה על איזור ₪ ₪ ם ּ ₪ ו = אסור. עם זאת, המורכבות של התוכנה, ₪ ם ם ₪ּ סק 61 ץע חח 0 ניפוח התוכניות והזיכרון, | והשינוייס ורוה זף סז ב/עטסה;/ע 0 לכ 0 0 ₪ אא אא א אא סח 1008 806 10081 8665 היסודיים שנדרשים בקור המקור, קש ס ₪ א א 8 ו 5 הו 18181 ד לביצוע בסביבת 005 יותר מאשר תוכנות ₪ ה/א א/א גא ו 105 306 01015הז9זק 1ג/ 69085 אחרות שסקרנו כאן. אס אנך זקוק ₪ א א - - ה למורכבות הזאת מול מספר פלטפורמות, ₪ א/א א | / / 8 8666ז6שחְחָוז)-6/701 65| מו הסתס תעדיף תוכנה פשוטה יותה, --- 7 011% הסיוש, כ הששו 8מ1. 8/6 או 2 אשר נכתבה עבור 205 ישירות. 4 14 שש 6 ישראל מאי 1993 ו 80586 00 תוכנת 0156%)א18א, גירסה 2.1 מספקת אפשרויות בדיקת תוכניות זיכרון עבור 6 ו-++6. בתוכנה זו עיקר תשומת הלב מופנה לתפיסת השגיאות הנפוצות, שמתכנתים עושים כאשר הם עובדים עם זיכרון דינמי (זיכרון אשר מוקצב על ידי רוטינות ספריות 6 כמו ,411/00 6 ,64100). | תוכנה זו תדוות במקריס של כתיבה על אוגרים או חריגה מגודל האוגר, על מחסור בזיכרון, על מצביעים לא נכונים ובעיות איתור בזיכרון. מבדק בכל אתר שימוש ב-6%ש6)אמוא דורש הוספת רק שורה אחת (080%.12)אמוא> מפטוסאן+) | לכל קובץ מקור. מצורפת לתוכנה תוכנית ייעודית אשר יכולה לבצע זאת אוטומטית עבור מספר רב של קבצים מוגדרים. שתי הרוטינות הנקראות 0 ו-א6מ1ז6סא 6א מוספות לתוכנית והתוכנית מחוברת ומקושרת מחדש עם ספות אמח 6/אםוא. ניפוח התכנית עקב כך יהיה בסביבות 7% עד א15. למרות ששתי הפונקציות שהוזכרו נדרשות עבור בדיקת זיכרון, תוכנת א6מת אמא מכילה יותר מ-20 פונקציות נוספות, אם ברצונך להוסיפן לתוכניתך. אמא שומרת 28 בתים של אינפורמציה בזיכרון על כל בדיקה. אס מבוצעות אלפי בדיקות והזיכרון מתחיל להילחץ, אתה יכול לבחור בדרך חילופית ואיטית יותר בה נחסכים 4 בתים לכל בדיקה. בומן הריצה, רוטינת א57870886 6 , בודקת את הסביבה עבור המשתנה |אמוא 6%וס. אס הוא מוגדר, הרוטינה תהיה פעילה, אחרת לא. יכולת זו והניפוח הקטן שהתוכנה עושה לתוכנית שאותה היא בודקת, מאפשרים לך לשלוח את תוכנת ניפוי השגיאות כלולה במוצר הסופי לאתרי המשתמשים ורק אם מתעוררות בעיות להפעיל את התוכנית. כאשר 60%!אמוא מאתרת גישה לא נכונה לזיכרון, היא מחזירה אינפורמציה על הקוב בו ארעה הבעיה, מספר השורה והפונקציה הבעייתית. אס הבעיה היתה באחת מהרוטינות המושגחות כמו ,578647 ,=דאזד8 , דספ!אטוא ץ0ד9, היא מסוגלת להציע פתרון אוטומטי לבעיה. בדרך כלל א6886)אפוא כותבת את הודעותיה למסך, אבל ניתן גם לשלוח אותן לקובף א יומן. אחרי זיהוי והצגת השגיאה, אחא ממשיכה את ביצוע התוכנית. אמנות ניפוי השגיאות לפי ברירות המחדל של התוכנה, א6מתסואטוא בודקת רק מערכים דינמיים, אולס ניתן להורות לה לבדוק גם משתנים כלליים ומקומיים. זהו תהליך מגושם ולא נוח, הדורש ממך להוסיף רוטינות של א6886)אם!א לקוד המקור שלך. הינך חייב לרשוס את השם, האורך וההגדרה של כל משתנה שברצונך לבחון ולאחר הבדיקה להוריד את הפרטים שלהם. הגישה הזו נסבלת אס אתה ווצה לצפות רק בכמה משתנים ספיציפיים, אולם כאשר מספר המשתמים הכלליים והמקומיים גדל, היא הופכת לבלתי ניתנת לשליטה וניהול. פשוטה ויציבה מדריך ההסבר של אסמא6ואמ!א כתוב היטב , מאורגן ומאפשר לך להשתלט על א6מז0)אטוא בקלות. א6ואםזא נמכרת בגירסאות עבור העורכים של בורלנד, | אינטל, מיקרוסופט, ‏ ווטסון ומקינטוש. חכרת 5774705488 מציעה גם גירסה של א6מה0וא5וא ב-5179.95 (בארהייב) עבור %.3 פשסטתו/ . גירסת >אסטתוצ כוללת את כל התכונות של גירסת 05 ומאפשרות גם לפקח על הגישות לזיכרון ב-6אסשתוא (מספר פונקציות [ק4) כמו לדוגמא 1/00641.411/06 4 השוואת תכנונות ע'קריות 8 )ש/ם ו-הז ד55 5ססד. 5 וק דקסדאו זספָמָ000 סטזטד 5 זסו זס תהועש 0!מחטפ) שחם!זסם (341++0 + 959 5 ו [] הס 50810 ם ם 6 = 0 ₪ 501 | סו 510 - | | 0 ₪ ם ₪ : / | ₪ | שש שש ₪3 ה שוםסום ₪|ש|ש|ש| )₪ ש₪ש|ם ₪|מ ש|ש| ‏ רש ₪ ש|ם 5 ב 7 ₪ ש|שןםש] שש שש ש שש ששם זז ו 5 5 ₪ וו 5 5 ₪ > 5ש ₪ םן ‏ םום| םש ₪ ה ₪ש| ₪₪שא| םש | ₪ + ו ₪| |שם| שהשםן(םם וו ₪ום| (|שההשםן שם חסו5וצ 5037818 סו 56818 חסופוסצ 50031816 1 07 ב זט מפַפַפַטט 6 ב זו 000 צשוסטחו)) זט הווש 66!חטפ) (7.0++6 05001ז0:! ה 99 חסופזס 5637810 ₪ ₪|בן| ₪3 ו ה/א ]- שמרררה ‏ אש ₪ שש 5 ₪ ו ו ר|₪ | ₪ שום ר|ש₪|ש| |₪ ₪ ש|₪ש הסשוםםם ב 5 - 5ב מה אהא 1 =. ה דהה לא קיים רק" ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי = המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמדיקאי ביוו ו 05 סחוי ז50סזסוו 020 05 מַט60ם 060 ססזט 1 8011800 0 0 3 000968 11005011 5 וחמ זט סז? !526018 הַוסָמָטס06 [קטזז6זה! קוחו 10 08/05 הזד קזחו סזחו 600/11968ם 18 :631 0/0007 הק 60חזט01ז 4 00ח/ אוסו 0085 90005 088 005 5חַ600ם 5 סחוי מָ0600 זז שחוטק 00 88510 5 בי זז 01 חו 0813 חס 68%זם 8סו0. 0 [זסק-910/4916ח חס 168% סק 190% 810818 386/486 5זחוסק98%ז 105 חטוז90א6 8ו801ז8זחו 806 החוסמזד 6 801008106 חסוזסוח-יס 5 5 פַחָח63 800 50601ח! סו0631 רחשו ַחח6 800 150661 6 85 ץ סוחסוח שו התופשאסזם 511001016 818 : 6 05 ויל 051 5 זום-32 386/486 שו 80287 שוש 5 |8ססוף ה 10631 15018 חסו626001 690150 הַוסַסָט060 8100/918-855/5180 5 !00/10 6 0108/9855 01855 וח 0 הסו1901סז 105 68קקה 8זסוחט 0605 חס (56108 בו א ג 500 8 500108 חו 51 זס] 60 חו 5תסנטטז50חו זס] חש חו 23116703 0813 וס שח עס חסוזסחט! זס] [י ו הסט 638001 10/16 קוח 0 וח16זסוח051. 5 13 0 ישראל מאי 16 ו-01.0841/411/06. ל-א160180א18א ‏ יש פחות תכונות ואפשרויות מאשר כמה מהתוכנות האחרות שנסקרו כאן והיא אינה מציעה את הבדיקות המקיפות והיסודיות של גישות לזיכרון, שתוכנות אחרות מציעות. היתרונות שלה הס קלות הפעלה ואי ניפוח תוכניות והיא יעילה עבור בקרה על גישה אמנות ניפוי השגיאות להשתמש ב-קגם11םג5. כלי זה אינו מתיימר להיות פתרון כולל לניפוי שגיאות, אך הוא מספק שיטה מהירה ופשוטה מאין כמוה לבדיקת פרמטרים, העוברים דרך רוטינות ספריות 6 שמעבירות או מעדכנות מחרוזות או אוגרים (הכלים לניפוי שגיאות שבעורך ה-0 שלך מספקים רק בדיקת תאימות הפרמטרים למערכים דינמיים בזיכרון. מבחינת סוג כמו אחותה התאומה, אמ שגם היא 4 השוואת תכונות ע'קריות נסקרת | במאמר | זה, 8 קאמוומת 5 בודקת באוי 0+ 1/6705011 | = 3.1++6 שחהוזסה = = ב לבת ות ל (חסווקס 6- תו | (חסגוקס > ו המחיהום הנקוביס הס לפ המחירו ןוקאק בשעה ש-א ה 8 99 65 מו בודקת קריאות לפונקציות ם ₪ ₪ 5 3זףסזק 630001806 0168185 1 של גאסטתולה 5פח:חזה8// 8108 87600ז810זה( ₪ ם (/608/ץ ,9610 85 חסט5) פ!ססוחץ5 ק ו בודקת ₪ ם ם ו קריאות לרוטינות | של ₪ : 3 י 0 ספריית זמן-ריצה ₪ מ ר | טסוט (פואזדאט₪ ב-6. תוכנת (11/811260ח: דסח ]ו) ₪ ם 5 טסט ץק מבצעת 5ח:חזהּ// 6!/--06ט!6ח! השגחה פשוטה בהרבה, = 5 5 מאשר ההשגחה והבדיקה ₪ ם 60 פפחוחזה8// הסוזהט!הע= 80 +ח0וה55190/ 6!מהוזה/ המורכבת של כמה מאות ₪ ₪ 12065 וחוחט הַח05! קריאות ]82 | שמבצעת . ₪ 4 ₪ ם [,6=300 681 85 568) 7308 01 טס 0051801 או אולס ₪ ם ם 685500 51801 טס חַוזטק חס הו סו81 0 ₪ ם ם :10/3 = א 000016 85 ח506) ח0ו1/861 0 1055 אזשמז5 אינה בודקת ₪ וטס 1-61 תוכניות 05 וכאן מקומה ₪ ₪ (106חו 10 0008) ח0ו5ו90זם 01 1055 של קגתוי 5 ₪ ם ((0,1,2) = [4] זחו 85 ח6ט5) 5ז6קו8וזוחו /י6! ססד ₪ ₪ ₪ המוח 00 ₪ ם 3 הַחז51 8 החסז! 68166חנחז !)וא בדיקה לעומק ₪ ₪ ם 06 6פחףופחט 806 51006 8 1651/01 והחסוז ופה השורות ₪ ם ם 8 60חףופחט חה 10 60/!פקה פטחוחו ץוח ₪ ם הבח 8וח53 חש 31/8018 טסו 806 10681 ₪ 6 ]5 40055000 שגמום5 מחליפה 31 ₪ | ₪ ץ סוט זס8131קס פטסטףוטות א פונקציות סטנדרטיות של ₪ ם (++: = [/]8] ח0ו9!081צ6 01 01087 פטסטףוסו ה 6 (כמו ו 5 חזם)/ 55-ַפָהטְפַָחה 1 ₪ ם | = =) 1951 1505סץ (=) 55 . אמא וטו ₪ ם ₪ | ||| ז 88 0505 | זס 8) 5ז3)0זסקס 56וחופ 01 058 א ד, 687אד5, ועוד) ₪ ₪ 8 513180 0056 1אסח 10 0 עם גירסאות משופרות של 06% "הווא" ₪ חן 1 ₪ "רא (030010190 8%61ח) 6006 686806 זר פונקציות | אלו, | אשר ₪ - ח0ו181ה006: 1810 זסח 00 518180015 11/6156 בודקות ומאשרות את ₪ ם 0 ₪ קסס! "זט" חו הסוזוטחס6 סא הכתובות המועברות, לפני ₪ קסס! "זס)" חקו וטק | ב'צוע הפעולה הנדרשת. ₪ ₪ 8 96ח061חט 01105 חסו1סחט כל מה שצריך לעשות זה ₪ ₪ ם 6 טאו פחזטז0] חסו1סחט? לקשר (אא1.) מחדש את ₪ ₪ ם 6 "81" ]0 8007855 פחזט81] חסווסחט ₪ ם ם 6 הרט 87 9 1ה563/+וחחק תוכניתך ולאחר מכן, ₪ ₪ | ₪ ו 10 68105 01 000 16 תוהז כאשר הינך מריץ אותה, [0קץ סז !ו (006ץ סז זו וס חר קגמנם5 תייצר דוייח שיציין כל קריאה חשודה 5 07 בפעם הבאה שיש לך בעיה עס תוכנית 6 בשימוש עם מחרוזות או אוגרים ברוטינות, נסה 000 ב יבב 6 ישראל מאי 1993 ויאסור על ביצוע הפקודה. כך, לדוגמא, אם קריאה מבקשת לכתוב מעבר לגבולות מערך או שדה, כמו למשל כתיבת 15 בתים לתוך מערך של 10 בתים, 54511847 תעתיק את הקריאה הלא חוקית לדוייח ולא תעביר את הבתים (לא תאשר את ביצוע הפעולה ). מכיוון שפונקציות 5405154 אינן מבצעות את הפעולה המבוקשת, כאשר הן מזהות כתובת לא נכונה, התוכנית שלך, מן הסתם, לא תפעל כמצופה. לדוגמא, התוכנית שלך יכולה לעבוד כראוי למרות שגיאה אשר מעבירה שישה תוויס למקוס של חמישה אולם, כאשר 5 מאתרת את השגיאה, היא מדלגת על הפעולה ותוכנית שלך למעשה נשברת, מכיוון שאז הנתונים כבר לא ימצאו במקומם ותתקבלנה תוצאות חסרות משמעות. חשיבה עס הרגליים למרבה המול, 5400854 לוקחת | את האפשרות הזאת, של תוכנית חסרת משמעות, בחשבון ולכן היא מאפשרת לבחור בין ארבע חלופות לתגובה לזיהוי שגיאה: לשתק את התערבות .547071₪, לאשר כתובות ורק לדווח של שגיאות, לדווח של שגיאות ולדלג על הפעולה ( ברירת המחדל ) או עם גילוי השגיאה הראשונה להפסיק את ביצוע התוכנית. קמ 5 גס מספקת פונקציות המאפשרות או חוסמות אימות כתובות, נותנות כתובות חדשות לאוגרים (איפשור האוגרים לקריאה וכתיבה) וקובעות האס קויאה או כתיבה לכתובת מסויימת תגרוס לשגיאה. על :ךדי שימוש בפונקציות אלו, אתה יכול לכוון את הדרך בה ?57088.4 בותנת | ושולטת בתוכניתך. מכיוון ש-545157 יכולה להאיט בצורה משמעותית ביותר את התוכנית, אתה יכול לבודד את ניפוי השגיאות לכמה רוטינות בלבד, על ידי שימוש במסך איפשור או חסימת פונקציות ניפוי שגיאות. כאשר פונקציה כזו חסומה, יש לכך השפעה רבה על מהירות הבדיקה ומהירות ביצוע התוכנית. | כדי להשתמש בפונקציות מיוחדות אלו של התוכנה, עליך לשנות את קוד המקור שלך ולערוך מחדש את תוכניתך. פעולה זו יכולה לגזול זמן רב. מה ש-5475167 חסרה 5 משתמשת במפת קישור כדי לקבוע את הכתובות התקפות והנכונות בזיכרון. כתוצאה מכך, היא אינה יודעת על משתנים אוטומטייס הנוצריס מפעולת המחשב, משתנים מקומיים או כתובות חומרה ספציפיות בזיכרון - למשל, כתובות כרטיס הוידאו או כתובות ווקטורי התקשורת של ה-8105. אס ברצונך להבטיח כי כתובת שהשתמשת בה היא חוקית ומותרת לשימוש, עליך לציין את הכתובת ואורכה ב-54857. המשמעות של כך היא, שינוי קוד המקור ועריכה מחדש של התוכנית. באופן דומה, אתה :כול להודיע ל-5157 על כתובות שמורות, הנמצאות 5 נוסדה עייי קבוצת יזמים בעלי נסיון רב בתחום הפוטוגרמטריה ומחשבים במטרה לפעול בתחוס התיביים והתקשורת, באמצעות כלים ואמצעים עתירי טכנולוגיה, חומרה ותוכנה, תוך שילובם בסביבה של תחנות עבודה. בחברה פועלות מספר מסגרות, המתמחות כל אחת בנושא או קבוצת נושאים כמפורט להלן: מערבות מידע גיאוגרפיות החברה מתמחה, בעלת ניסיון וכלים הדרושיס לביצוע ישומיס והכנת תשתיות ל-0615. החל משלב תצייא דרך הכנת מפות פוטוגרמטריות, עבודות מדידה, הכנת תשתיות ועד לכתיבת ישומיס ספציפיים. לרשות החברה עומד צוות טכנאיס ומהנדסים מיומן, בשטחי הנדסה אזרחית, מכונות וחשמל, מכונות פוטוגרמטריות, תחנות עבודה גרפיות, סורקים אופטיים, תוויניס וכלים תוכנתייס רבי עוצמה. החברה מעורבת בביצוע 2 מהפרוייקטים הגדוליס מסוגס במדינת ישראל בתחום הכנת תשתיות ל-615, עבור חברת בזק והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניהול ומיפוי מתקנים פוא א 6פודו וס :) החברה מתמחה ויש לה את הכלים הדרושים לביצוע ישומי ניהול מתקניס תעשייתים וציבוריים, כמו למשל: מפעלי תעשיה, בתי חולים ומוסדות חינוך. גושים וחלקות קליטת גושים וחלקות לצרכי רקע למיפוי עבור קדסטר, רישוס בעלויות, חישובי שטחים עבור ארנונות והסדר מקרקעין. 28 ;[ :1: | 5 5 מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ קליטת הגושים מתבצעת כך, שביסוסי הקליטה יותאמו בהתמרה למערכת הקואורדינטות הארצית (עייי א.8. ונקודות פוליגון). שיטת ההתמרה, המחושבת ביחס למערכת הנקלטת, תואמת את חישובי פנקס השדה עבור גושים וחלקות. שרותי סריקה ווקטוריזציה החברה מספקת במסגרת לשכת שרות באמצעות אוסף כלים חדשני את השרותים הבאים: ₪ סריקת מפות, תוכניות הנדסיות, תמונות ודוקומנטים עד גודל 0. ₪ טיפול ועריכת קבצי רסטר במגוון פורמטים. ₪ המרת קבצי רסטר לקבצי וקטור במגוון פורמטים. ניהול ארכיון מפות שרטוטים ומסמבים ממוחשב החברה עוסקת במתן יעוץ ופתרונות לניהול ארכיון, מפות, שרטוטיס ומסמכים ממוחשב. התוכנה מאפשרת ניהול קבצי מפות, תוכניות הנדסיות, תמונות ודוקומנטיס וקטורייס ורסטריס ביחד ו/או בנפרד. פיתוח תוכנות וישומים ל-6|5 לחברה נסלון רב בפיתוח ישומיס ל-015 עפייי דרישת הלקוח בסביבת ,248645 סג6סחא וכו שיווק ומכירת תובנות מקצועוות ₪ 6טט-6.1.5 עדכון וקשירת בסיסי מידע לתצוגות גרפיות לסביבת פג6סוטג. ₪ 0/86630אא861א עדכון וקשירת בסיסי מידע לתצוגות גרפיות, לסביבות עבודה תיביימ שונות ו-64סטג. ₪ מגוון תוכנות מדף לסביבת 46 אשר פותחו במיקרוליין: 6 סאסווא . שמזץ 487 וםזץ 6 050087 - 0.15 ₪ 060 6 תוכנה חדשנית להמרת תמונות רסטר לוקטור מתוצרת חברת ]0 דו1]. ₪ 603506 תוכנה ייחודית לטיפול ועריכת תמונות רסטר לסביבת עבודה כג6סוטג ו-5אוססאזי. ₪ >ואסמסוטג תוכנות לניהול ארכיון שרטוטיס וקטור, רסטר ומשולב. הדרבה וקורטים בתיב"מ החברה מפעלילה כיתות לימוד והשתלמויות בהכרה, שימוש ויישוס תוכנות וישומים בתחוס התיביימ כגון: ₪ 4070645 - מתחילים, מתקדמים ומקצוענים. ₪ 626085 - המרת קבצי רסטר לקבצי וקטור. ₪ 608578 - טיפול ועריכת תמונות רסטר. ₪ 5ואסמסוטג - ניהול ארכיון ממוחשב. לפרטיסם נוספים: 589 9- 7-07 8 0 ישואל מאי 1993 בשימוש על ידי החומרה או רכיבי תקשורת . מה שעליך לעשות זה לבנות קוב, אשר יכיל את כתובת ההתחלה, האורך ותיאור הנתוניס באזור. מעתה ואילך 540547 תזהה פניות לכתובות אלו כחוקיות . קגפזזנ5 אינה מזהה שגיאות הנגרמות על ידי הצבה ישירה של ערך לזיכרון, היא רק בודקת כתובות המועברות דרך רוטעות הספריה. 5950587 גם לא עובדת עס פסטתו. מכיוון שהתוכנה מניחה כי הכתובות הן מפסוא .1 (פשסטתוזו, כזכור, עובדת ב-מססוא סם ד דסא). רשוס בעצמך קהםזזם 5 מגיעה עם קוד מקור מלא ומדריך של 24 עמודים, אשר מסביר את פעולת 541311:47, הפונקציות שלה והפקודות אשר ניתן לשתול ברוטינות שלך, כדי לבצע את הדברים שהוסברו. אם בתוכניתך יש פונקציות המעבירות או מעדכנות דברים בזיכרון, אתה :כול בקלות לשתול בתוכן פקודות אימות כתובות | של 54753754 ולחסוןך לעצמך הרבה כאב ראש לאחר מכן. קמ 5 הינה מוצר לא יקר אשר תוקף ביסודיות סוג מסויים. מאוד של בעיות. על ידי קישור מחדש של תוכניתך, העך יכול לגלות בקלות את הסיבות לבעיות יימנדנדות" או לכאלו שאפילו לא ידעת על קיומן. או 563070026 50106 5 אזזום5, גירסה -2.0, מספקת איבחון וכלי ניתוח למתכנתי א.3 משסטתוּ/ו. המשתמש צריך לקשר מחדש את תוכניתו ב-0 או ב-++6 ולהכליל בתוכניתו את ספריית היבוא של אז/ום54. לאחר זאת, אזצום:54 תיירט את הקריאות לפונקציות ה-21ג בחלונות, תבדוק את הפרמטרים המועברים, את הפרמטרים והערכים המוחזרים ותרשוס בקוב יומן את היצירה והמחיקה של אובייקטים ב-מסנחו/, כמו ה-1405א8 וה-605185ם. אז5495 משגיחה ומבקות על כ-500 פונקציות, | מתוך כ-700 הפונקציות שיש ב-3.1 5שס6תו/ו, כולל פונקציות ניהול החלונות, פונקציות 61 ושרותי המערכת בחלונות. אמנות ניפוי השגיאות ----- רשת בטוחה ושקטה הרעיון העומד מאחורי א/547 הוא פשוט ואלגנטי. א1/ו54 מודיעה לך מתי התוכנית שלך עברה פרמטר "חשודיי, למשל מצביע לא קיים, או כאשר פונקציית 471 בחלונות מחזירה ערך שגוי. אם תוכניתך לא מצליחה לשחרר לשימושה אזור בזיכרון או למחוק תגוא8, תוכנת אז/545 תודיעה לך על כך. אס הינך משתמש ‏ ב-3.1 5אסתו/ו, | תוכנת אןאומ 5 יכולה ללכוד שגיאות רציניות יותר כמו ץזא, מסתתמוא 1.00 צ-א ,חסתת000] צתא ועוד. התוכנה יכולה להציג עקיבה אחרי מחסנית על כל שגיאה ולאפשר לך לזהות מיידית את הפונקציה הבעייתית והמודול אינך יכול באמת לבחור בין שני מנפי השגיאות, מכיוון שסוג העורך שלך מגביל אותך. אולם זהו בהחלט שיקול כאשר הינך מתלבט בין עורך של מיקרוסופט לעורך של בורלנד שבתוכו היא נמצאת. היא גם יכולה לעצור קריאות למחרוזת ניפוי שגיאות חיצונית. כאשר אן[ש54 מזהה בעיה במחשבך, היא מגיבה על ידי הצגת הודעה עס השם של הפונקציה שנכשלה, או יכולה להראות חלון בו מוצגת הפונקציה והמעקב אחר הפעולות במחסנית. ניתן להמשיך את ביצוע התוכנית, להחליף בין חלונות העיקבה שונים, לסיים את היישוס ועד כהנה וכהנה אפשרויות. ניתן גם לסנן שגיאות מסויימות כך שהתוכנה לא תודיע עליהן כלל ותמשיך הלאה. אשומ 5 תומכת כמעט בכל פונקציות ה-71 של 3.1 פשסתוצו. החריגים הם: אאל , אןסםואזה טוא ופונקציות ה-018 (למרות שבתיעוד התוכנה נטען כי יש תמיכה בהן). התוכנה גסם משגיחה על הפונקציות של 1 פוס6תו/א אשר נמצאות ב-/1/0.01ס!או60 וב-.11ס. זואמסס. חסרות כמה מהפונקציות הפחות שימושיות של א.2 פשס6תו/. | התוכנה אינה תומכת בפונקציות תקשורת או בפונקציות של 3.1 5איסשתוצ אשר משנות את ההתקנה של ההתקנים, ובפונקציות של לוח הבקרה של 5 השך יכול להתרגל לכך אז5"5 מכילה תוכנית השגחה אשר מאפשרת לך לבקר את ב-11 בזמן ריצה. התוכנית מאפשרת לך לקבוע אילו סוגים של אובייקטים (זכרון התקנים, 5קג]אפ, זכרון רגיל וכוי) יהיו תחת השגחה ומתי להשגיח על יצירה או מחיקה של אובייקטים אלו. ניתן גס להגדיר עצירות על ידי מחרוזות ניפוי שגיאות חיצוניות, מצביעים לא נכונים ולכידת קזא. ניתן אפילו ליצור קוב יומן שיכיל את כל ההודעות בחלונות שנשלחו ליישום. כמו כן ניתן למנות מודוליס ומטלות כמו ב-50% של חלונות. בכל זמן, ניתן לשלוף רשימה של האובייקטיס הפעילים אשר שייכים לתוכניתך. אזאפ5 מכילה | גס פונקציות | [לג, אשר יכולות | לספק | אותם שירותים | של לכידת שגיאות ומידע על אובייקטיס, כמו אלה המוצעים על ידי תוכנת ההשגחה של אןשומ54 . תכונה | זו מאפשרת לתוכניתך לקבל ולשלוט במידע הניתן להשגחה. ניתן לשלוח את החלונות של א[שת54 לקוב> או למסך נוסף, | אולם האפשרות של מסך נוסף יוצרת לעיתים פגמים ובעיות. לא הצלחנו להביא לכך שהתוכנה תשתמש במסך השני עס המבנה וההגדרות הסטנדרטיות של אזאו:8. מהתייעצות שערכנו עס אנשי השירות הטכני של החברה עולה, כי הס שמעו ממספר חברות על בעיות של התוכנה בעבודה עם מספר כרטיסי וידאו. אנשי החברה לא צינו אס הבעיה מטופלת כרגע לגירסאות עתידיות של התוכנה. הבעיות ל-א[/מ547 יש מספר הגבלות. ה-11 אינו מתוכנן לעבודה עם יותר מיישוס אחד במקביל. אם אכן הינך משתמש בו עס יותר מאשר ישוס אחד במקביל, אזאומ54, אינה יכולה לקבוע אילו אוביייקטים שייכים לאיזה יישום. חבילת התוכנה כוללת פונקציות | אשר מבקרות הקצבות זיכרון מקומיות, אולס הינך חייב לשתול פונקציות אלו כמקרו ועל מנת שתוכל להשתמש בהם עלייך לחבר מחדש את התוכנית. יתרה מזאת, אןש5:5 מיועדת אך ורק למתכנתי 5שסנתו/. כדי להשגיח על תוכניות 5 עלייך לרכוש כלי ניתוח 205 נפרד (ץ המ 5). למרות שה-11 של אןשו:54 ונטורה ‏ ]3 זסשוס חבילת כלים חדשה ואטרקטיבית לתחום ההוצאה לאור הצבעונית עס המעבר המהיר של שוק הגרפיקה והדפוט להפקות צבע, חברת 51/ אסז6א הכריזה על: סק ז6ת5!|סט2 | 8זטות%6 חבילת ונטורה מורחבת ומשופרת המתמחה בהפקות צבע מקצועיות ומתן פתרון לצרכי דפוס נרחבים יותר. החבילה כוללת 4 תוכנות: ונטורה "ז8]6ו[מנו גירסת 605פו/ חדשה וחזקה עס כלים חדשים והנדסת אנוש משופרת, לעימוד והוצאה לאור איכותית של ספריס עיתוניס, פרוספקטים ועוד, עס תמיכה מלאה ומקצועית בסריקות והפרדות תמונה צבעוניות. ונטורה 270 6תטווסו תוכנה מקצועית לעיבוד וריטוש תמונות הניצבת בשורה הראשונה של תוכנות עימוד תמונה ל--26 רשימת תכונות: יכולת יצירת 1001386 מכמה תמונות בקבצים שוניס. יצירת אפקטים אמנותיים על ידי העתקה אוטומטית של המברשת שכפול (קמומ610) חלק מתמונה או תמונה שלמה. מילוי אובייקטים בצבעיס מלאים, שילובי צבעיס או בדמויות מועתקות מתמונות אחרות או מאותה תמונה. יצירת שכבות צבע ושרטוט עצמאיות ושילובן לתוך התמונה המוגמרת. יצירת קו היקפי לפונטים 1061/06 או רו ו, איתור מדוייק של קווי היקף לפונטיםס או או מקינטוש (פרוט בהמשך הכתבה) ונטורה 8180856 להפקה איכותית ומהירה של מסדי נתונים. מאפשרת לשאוב נתוניס כמעט מכל בסיס נתונים נפוצ לתוך הונטורה עס הגדרת חיתוכים, שדות, ורשומות בצורה גמישה, והפקת דוחות בקלות מדהימה וברמה הגבוהה ביותר. ונטורה 0זק400 להפקת פרסומות ודפים עתירי גרפיקה כל התוכנות פועלות על מערכת הפעלה 1 8שו60ם1/ ונהנות משורת היתרונות של מערכת ההפעלה. בכתבה זו נעסוק בתכונותיה של אחת מתוכנות החבילה, תוכנת עיבוד התמונה: ונטורה שזטזסוק סז ונטורה סח 6תנוו6וק מאפשרת סריקת תמונות צבע / ש"ל ממגוון רחב של סורקיס אופטיים, או קליטת קבצי תמונות בפורמטים שוניס עס אפשרות לבצע עריכת תמונה, ציור, שרטוט, תקוני צבע, והפרדות צבעים ברמה הגבוהה ביותר הקימת. אובייקטיס בשכבת הציור תמיכה מלאה ב 24 ביט צבע ופלט ב-180 או 67% מצב שרטוט נוח ליצירת תמונה ושינויה בקלות. העצמים המשורטטים | ניתניס לאיחוד, לנעילה או לקיבוץ שליטה מצב הצבע או הרקע של התמונות והאובייקטיס אפשרות למצב עריכה בציור ספוחוו₪ עס שליטה בכל פיקסל ופיקסל. צביעה ב-"מדיה טבעית" כגון: גיר, מברשות שמן על גבי משטח טקסטורה, ועוד. מבטיח איכות דור ראשון לתמונה ללא התחשבות במספר השנויים בתמונה. מאפשר שימוש ביותר מ 40 פילטרים ומשפרי תמונה, כולל תלת מימד. כלים לשיפור וחידוד התמונה המקורית. אפשרות הקטנת התמונות לגודל ת1):0 כדי ליצור שטח מסך גדול יותר. > שיכפול חלקיס מתוך תמונה או מתמונות אחרות על המסך. > מניעת עיוותיס של אלמנטיס ותמונות בזכות טכנולוגיית 20[66%) וו > יצירת פלטות ומברשות למשתמש ושמירתס לשימוש חוזר. > כלים להכתמה, טשטוש, חידוד, הבהרה או השחרה של תמונה שלמה או חלקים מתמונה. > כלים לסיבוב, | לכסון, | סילוף, ‏ ודירוג אובייקטיס ביד חפשית או לפי שליטה מספרית מדוייקת. 5 כלי שרטוט מגווניס כגון: קויס, עקומי ביזייר, אליפסות, מרובעים, מלל, ציור חפשי ו"מטה קסמים". 5 מברשות בגודל, צורה, טקסטורה, קצה, וסגנון משתנים. > קווי עזר, סרגלים, רשתות וקני מידה על המסך גס בשכבות השרטוט והציור. > לחצניס להפעלה מהירה ואפשרות בחירה בין הצבעה ולחיצה לבין קיצורי מקלדת. > שכבת 8 ביט היכולה להיערך, או להיצפות לפי דרישה. הפרדות צבעים: שליטה מלאה ומדוייקת בהפרדת צבעים שסש/עסט, תקוני צבע, זוויות קו מסך, ותדירויות עס תמיכה ב- .507060 46687816 40006 מייצר הפרדות צבעיס מלאות ישירות לסדר צלס או כקובץ 66 58 עס סימני איסוף, סימני חפיפה, עמודות צבעים ותווי רישוס. תמיכת סורקים וקבצים: תמיכה ישירה בסורקים שונים כגון: .1160166 ,אטיו6א .16%6שו110 .66[ת56 כ11 ועוד סורקיס תומכי מנגשו תמיכת פורמטים מגוונת כולל,21) ,קוו ,111 קז ,41 ₪ 63 ,הד ,אס תרגוס אוטומטי | של קבצי 5קם ו 41 לאובייקטיסם בשכבת השרטוט לעריכה ושנוייס נוחים. 0 התוכנה משווקת בישראל על ידי חברת אימפקטט המייצגת את 51 אסז6א יצרנית חבילת תוכנות ונטורה ואת חברת 00:68 יצרנית תוכנת הגרפיקה ש8ז20161-0) לפרטיס נוספים: טלפון 037-5289121 19 6 ישראל מאי 1993 170 אינו תלוי בשפת התכנות, החברה אינה מציעה ספריות יבוא או קבצים לשימוש עם ,1גט/וש 6 של מיקרוסופט או עם ,745641 של בורלנד. למרות מיגבלותיה, תוכנת אז/ומ541 הינה כלי בעל ערך רב. היא רצה, בצורה שקופה, יחד עם התוכנית שלך ומודיעה לך מתי אובייקט מסויים לא נמחק, או מתי פונקציית 471 נכשלה. אס הינך בעל הרגלי תיכנות רעיס ואינך בודק את הערכים המוחזריס מפונקציות ה-זפג, היא מודיעה לך על הבעיות והשגיאות. למתכנתי 40%5ת אשר מפתחים ב-0 או ב-++6, זהו ללא ספק כלי חוני ואולי אף הכרחי. בודקי תחביר 6 זאז 6-1 וו ה 6 אז.0-1ק, גירסה 5.00, מיועדת ל- 005 ול-05/2 ובודקת תחביר 6. בודקי תחביר עוברים על הקוד ומחפשים שגיאות בשימוש בשפת התיכנות. במילים אחרות, הם בודקים אם הינך דובר 6 היטב. כמו מנפה השגיאות המסופק עם העורך שלך, זא6-11ק מנתחת את קוד המקור ומייצרת הודעות, אשר מזהירות אותך כאשר ייתכן שמה שכתבת זה לא מה משרצית לכתוב. אולם עם כל השיפורים שנעשו במנפי השגיאות של הגירסאות המתקדמות והאחרונות של עורכי ה-6, מדוע עליך לרכוש תוכנית חיצונית אשר תבדוק גם את התחביר! משוס שעורכים אינס מסתכלים על כל קבצי המקור כדי לבדוק האס יש תאימות בין הגדרות הפרמטרים המועבריס והמוחזרים והאם המשתנים מתאימים. העורכים יקבלו למשל ללא היסוס תחביר גמיש מדי וקוד 6 אשר למרות היותו תקף ונכון לא עושה את מה שהתכוונת לעשות (כמו לדוגמא שימוש ב= במקום ==). ברירות, ברירות בפעם הראשונה שתריץ את [א011 על תוכנית 6 גדולה תהיה בוודאי מופתע מכמות השגיאות, | האזהרות וההודעות. המפתת לשימוש נכון בתוכנת זא[20-1 הוא קביעה אילו מהן משמעותיות ואילו הן תוצאה של סגנון הכתיבה שלך ב-6, או של תכונות העורך שלך, ואז לכוון את דא20-11 בהתאם. מכיוון ש-דא]6-1 היא כה יסודית, תרצה בוודאי למנוע חלק מהאזהרות וההודעות, אחרת תטבע מן הסתם בעודף המידע. 6 ישואל מאי 1993 אמנות ניפוי השגיאות דאן-6ז היא תוכנה מורכבת ורב-גונית, עס יותר ממאה אפשרויות וכמה מאות הודעות. כדי לפשט ולארגן את השימוש בכל אלו קיימים = ייקבצי כיוון", המאופיינים על ידי הסיומת זַא/1, ובהם קובעיסם את האפשרויות. קיימים כמה קבצי ַא לדוגמא ועלייך לצפות לכמה שעות של ניסוי וטעיה בכיוון דאז6-1ק לסביבת התיכנות שלך וסגנון הכתיבה שלך ב-6. דאןז.6:1 משתמשת בתוכנית-עזר שלה בכדי לקרוא קבצי פאג)א ולייצר את קבצי ה-.1זא. אס החברה היתה יוצרת תוכנית עזר, אשר היתה שואלת את המתכנת שאלות לגבי סגנון כתיבתו עם האפשרויות ומתשובותיו היתה יוצרת את קבצי ה-דַא1, היה מוסר המחסוס העיקרי בשימוש ב-דַא6-1.1ק. מציאת מחט בערימת שחת אם תוכנת ‏ 1א20-11 מוצאת שגיאות כאשר היא מנתחת קובץ מקור מסויים, היא מציגה את שורת קוד המקור, את שס הקובץ, מספר השורה והודעה קצרה (המכילה הודעת שגיאה, אזהרה, מידע כללי או אפשרויות). לאחר שכל קבצי המקור עובדו, הפעולה הסופית של דאז.0-1 היא הפקת דוייח כולל, אשר מדווח על כל הבעיות כתוצאה מהצלבה בין המודלים ומציע שינוי קוד מקור, כדי למנוע את הבעיות. אולם, הסיבוך שבכך מפחית לעיתים מיעילותו. הודעות שגיאה והצעות לשינוי בקוד ובמבנה הנתונים מעורבבים :יחד. מיון ועריכת הדויית בצורה נאותה היו הופכיס אותו להרבה יותר קל לניתוח. המדריך של זא0-11 מורחב ולעיתים קשה להבנה. הוא מכיל 311 עמודים וכתוב ברמת המתכנת המנוסה. מתחילים יתקשו להשתמש בו, וכולס, ללא קשר לרמתם, צריכים להתכונן לבלות כמה שעות עם המדריך וללמוד אותו לפני שניגשים לנסות (וגס בתוכנה, כזכור, יש לבלות מספר שעות בניסוי וטעיה). עס נתקעת, ניתן לקבל סיוע מצויין מצוות הסיוע הטכני של החברה בטלפון או בפקס. 6 דאז.0-1ק תואמת גם לגירסאות קודמות של 5, ל-פוס6חו/ ול-2.0 05/2. התוכנה מגיעה עם קבצי התאמה והתקנה ליותר מ-30 עורכי 6 נפוצים וכן קובץ המאפשר לך להתקין אותה במקרה והעורך שלך לא נתמך. כיום מפותחת גירסה של דא96-1.1 עבור ++6. למרות שההתקנה והלמידה של זאן/0-1ק יכולות להיות מאבק, תכנתי 6 מנוסים ימצאו את ההשקעה כמשתלמת. אחרי שהתוכנה הותקנה וכוונה, היא חושפת מוזרויות, ייחודיות ושגיאות בקוד המקור שלך, אשר שוס תוכנת ניפוי שגיאות אחרת אינה מגלה. ה ₪ בחירת העורכים תפוחים ותפוזים מכיוון שכלי ניפוי השגיאות המוצגיס כאן שוניס מאוד זה מזה, חשבנו שיהיה זה לא הוגן מצידנו לסמן אחד מהסם כייבחירת העורכים". במקוס זאת נמליצ בתוך ארבע הקטגוריות שבחנו. 6 לניפוי שגיאות ברמת הישום בחרנו ב- 5/וססאזצ 08ת 56095צדוטוא של חברת 6פדאג/אצ5. לתוכנה זו ישנס כמה יתרונות ממשיים על מנפי השגיאות המסופקים עס העורכים: הממשק הגרפי המצויין | שלה, אפשרויות הניתוח יישלאחר המוותיי וכמה אפשרויות מתו- חכמות לגבי תוכניות מונחות - עצמים. % לגבי מנפי שגיאות ברמת המערכת, תרצה בוודאי לבחור ב-05ן-50%1, אלא אס כן הינך עובד על תוכנית הרגישה לזמן. מכיוון ש-58091-108 אינה נתמכת בחומרה, היא | מאיטה את התוכנית ואינה מתאימה לבדיקת תוכניות הת- לויות בצורה חזקה בזמן. 6 בין כלי הניתוח, תוכנת -95א800 אתו היא ללא ספק הטובה ביותר. תוכנה זו אינה מפריעה לביצוע תוכניתך, אינה דורשת חיבור מחדש או קישור מחדש של התוכניות והיא יסודית מאוד בבדיקתה. > תוכנת ה-386 זאן0-1ץ היא מיוחדת במינה ומספקת אזהרות והודעות שגיאה רבות ומגוונות, אשר תוכנת עורך ה-6 שלך אינה מספקת. אמנס בתחילה קשה להתקינה ולכוונה לסביבת העבודה, אך, לפי דעתנו, המאמ כדאי. מק % 1 קיומקסם - מעבד תמלילים הצועד עם הזמן לאחרונה הכריצ יידביר מוצרי תוכנהיי, בית התוכנה של קיבוץ דביר, על גירסה חדישה ומתקדמת של מעבד התמלילים ייקיוטקסט 0 ִ. מעבד התמלילים קיוטקסט צועד עס הזמן ומתאיס עצמו למגמות הטכנולוגיות החדישות ולצרכיסם המתפתחים של המשתמשים. גירסה 5.0 של קיוטקסט תומכת במדפטסות הלייזר האיכותיות, במבחר שפות זרות, בעבודה ברשת תקשורת מקומית, ומאפשרת שיגור פקס ישירות מתוך המעבד. תחילתו של מעבד התמלילים קיוטקסט כעורך אישי של חבר קיבוץ דביר, יצחק מינץ. בגירסתו הראשונה החופשית שימש המעבד את חברי הקיבוץ וסטודנטים מאוניברסייטת באר-שבע הסמוכה לקיבו. בגירסאות הציבוריות הבאות נפוץ הקיוטקסט ברחבי האר והפך במהירה לאחד ממעבדי התמלילים הפופולריים בשוק. קיוטקטסט הציע פשטות וקלות הפעלה, אפשרויות עריכה מגוונות, אפשרויות שרטוט קוויס וטבלאות בצורה נוחה ומהירה, עבודה בעברית ואנגלית ועוד. הכרזת גירסה 4.0 של קיוטקסט חשפה מערכת עיבוד תמלילים מתקדמת, הכוללת אפשרויות תיוק מסמכים בספריות ובמדורים, חיפוש ושליפה על פי מילות מפתח, עבודה נוחה בתפריטים נגללים, שיפוריס ותוספות בתחוס עריכת המסמכים, אפשרויות הדפסה מגוונות ועוד. החל מגירסה זו מוצע קיוטקטס בתוספת מגיה עברי-אנגלי לתיקון שגיאות, הפועל ישירות מתוך המעבד, ובגירסה (87616) התומכת ב-15 שפות שונות. גורסה 5.0 גירסה זו תומכת בדור החדש של מדפסות הלייזר האיכותיות ומאפשרת הדפסה של מגוון גופנים, כולל גופנים בגודל יחסי וגופניס מדורגים שגודלס נקבע על ידי המשתמש. בכך, עונה קיוטקסט 5.0 לדרישותיהס של משתמשים מתקדמים, המבקשים לנצל במלואן את יכולות ההדפסה המשוכללות במדפסות הליטור והזרקת-הדיו החדישות. חידוש נוסף בקיוטקסט 5.0 הוא תצוגת 6צצווצצו, ‏ המאפשרת צפייה במסמך על המסך בדיוק כפי שהוא מתקבל על הנייר. תצוגה זו נותנת התרשמות טובה לגבי ארגון הטקסט על הנייר, חוסכת הדפסות מיותרות ומקלה על עבודת המשתמש. הגירסה החדשה של קיוטקסט הופכת את עיבוד התמלילים לנוח ופשוט יותר. היא מכילה אפשרויות עריכה חדשות, אפשרויות לחישוביס מתימטיים ותכונות הדפסה מתקדמות. לקיוטקסט קישוריות גבוהה לתוכניות אחרות. זו התוכנה היחידה בישראל המפיקה קבצי ]4801 נקיים, להעברת מסמכים בקלות לכל תוכנה אחרת. באמצעות תוכנית ההמרה 073 ניתן בקלות להעביר אל קיוטקס מסמכים שנערכו במעבדי תמלילים אחרים ולעבור לעבוד בקביעות עס קיוטקסט 5.0 החדשה. קווטקסט ברשת עס ריבוי סביבות העבודה ברשת תקשורת מקומית, בארגוניס גדולים כמו גס בחברות ובמשרדיס קטנים, התעוררה דרישה למעבד תמלילים התומך בסביבה זו. ביידביר מוצרי תוכנה פיתחו גירסת רשת של מעבד התמלילים, המאפשרת עבודה של מספר משתמשיס בתחנות נפרדות, תוך ניצול מירבי של משאבי המיחשוב. הגירסה המיוחדת של קיוטקסט 5.0 לרשת כוללת חסימת קבצים מפני כתיבה בו-זמנית על ידי מספר משתמשים, יצירת הירארכיה של הרשאות בגישה לקבצים, תמיכה יעילה בשיתוף מדפסות, והגנה משוכללת, המאפשרת ניצול יעיל יותר של מספר ההתקנות על ידי המשתמשיס ברשת. אפשרויות המידור הרבות הקיימות בקיוטקסט מתאימות במיוחד לעבודה בתצורה זו. מעבד התמלילים קיוטקסט מצטרף אל עידן היימשרד ללא נייריי ומאפשר, באמצעות מודול נפרד, שיגור פקס ישירות מתוך המעבד, ללא צורך במכשיר הפקסימיליה. ניתן לשגר כל מסמך שנערך בקיוטקטס בלחיצת מקש אחד, באמצעות כרטיס פקס המותקן במחשב ותוכנת את דאמז0. זאת מבלי לעזוב את התמלילן או לצאת מן המסמך המשוגר. התוכנה מכינה באופן אוטומטי דף מוביל והמחשב מחייג את מספרו של הנמען ומשגר את הפקס. תוכנת הפקס של קיוטקסט מאפשרת גס שיגור פקס לרשימת תפוצה. ביקוש ער לעידכון לגירסאות הפקס והרשת של קיוטקסט ביקוש רב. בימיס אלה מתעדכניס רוב משתמשלי קיוטקסט בגירסה 5.0 החדשה ורבים מהם מנצלים הזדמנות זו להחליף את התוכנה שברשותס בגירסה הכוללת את תוכנת שיגור הפקס או התומכת בעבודה ברשת. במחלקת הפיתוח של יידביר מוצרי תוכנהיי שוקדיס על פיתוח נושאי הפקס והרשת ובעתיד הקרוב ניתן לצפות לשרת פקס לרשת, לשיפור גירסת הפקס הקיימת, ולפיתוחים נוספיסם בתחום העבודה ברשת. לקיוטקסט כ-20,000 לקוחות ותיקיס ומבצע העדכון בגירסה 5.0 נמצא בעיצומו. במקביל מצטרפים לקוחות חדשים הרוכשים את קיוטקסט 5.0, ביניהם משטרת ישראל, משרד מבקר המדינה, רשות הנמלים, בתי הזיקוק, החברה למתנייסים, תדיראן תקשורת, דלתא ועוד. 172 0 ישואל מאי 1993 השבחת שרתי קבצים (המשך מעימ 76) לקלוט עד 128 מגהבייט זכרון, שיספיקו לת- מיכה ביותר מ-250 משתמשים. אין סיבה להו- סיף בקר דיסק שלישי לשרת, אבל עם 250 מש- תמשים נצטרך להגדיל את נפח מערך הדיסקים במידה ניכרת. זו תהייה הזדמנות טובה לרכוש את הדור החדש של כוננים, המצטיין בזמן גישה קצרצר (10 עד 12 מילישניות במקוס 16 עד 17 מילישניות בדור הקודס), נפח גדול (חצי גי- גהבייט לדיסק 3.5 אינטש, יותר מגיגהבייט לדי- סק 5.25 אינטש) ואמינות משופרת (זמן ממוצע בין נפילות ארוך יותר מתוחלת חיים של השרת עצמו). זו תהייה גם הזדמנות טובה לארגן את הכונניסם בתצורת 8/10, המבטיחה גיבוי על ידי יתירות. העלות של כל השיפורים האלה תהייה נמוכה מהמחיר של שרת נוסף והתוצאה תאפשר לנו לשרת פי עשר יותר משתמשים מאשר בת- צורה ההתחלתית. עס זאת, חשוב לציין כי התרגיל שלנו התמקד בעלויות החומרה בלבד. אסור לשכוח כי רי- שיונות השימוש במערכות ההפעלה והתוכנות הישומיות (מסד הנתונים, הדואר האלקטרוני וכדומה) מתומחריס לפי מספר המשתמשים. הגידול מ-24 משתמשים ל-250 משתמשים יכול לעלות במחיר התוכנה יותר מאשר ההשקעה בחומרה. יתר על כן, מעטים הם המיקרים בהם ניתן להרחיב את התשתית פי עשר, מבלי לה- שקיע הון עתק בחיווט והתקנת מוקדים ור- כזות, גשרים ונתבים. מול העלות הנוספת של הכנת תשתית הרשת, מחיר השבחת השרת מת- גמד. ובכל זאת, טוב לדעת כי לפחות בתחוס אחד יש תמורה להשקעה נבונה. קישור 6 למקינשוט (המשך מעימ 152) התימחור של 5מאז/ עושה אותה לבחירה אט- רקטיבית ברשתות גדולות, אבל מציבה מחסוס מחיר למשתמש ייהקטניי. בניגוד לשתי הרשתות האחרות, 5פאזש תוכננה מראש כרשת המשלבת פלטפורמות שונות, טופולוגיות שונות ויכולת להתפרש גם כרשת רחבה (א4אא) גלובלית. כיוס תומכת 5מאז/ בסביבת 05 ,05/2, אזאט ומ- קינטוש. הרחבת 5מאן1 | למקעטוש כולל ‏ "הארכת שמותיי אוטומטית, אך בניגוד ל-זטקגתגוא אןא.1 קיימות הגבלות באורך השס ומספר המיפויים הפעילים. בניגוד לתוכנות אחרות, 5מאזץ מב- חינה בין חיבור לשרת וחיבור לרשת - אתה יכול להתחבר לרשת מבלי להפוך אוטומטית ללקות של השרת המקומי. מצד שני אתה יכול להפוך ללקוח של שרת ברשת הנמצאת בצידו השני של העולם. המושג אמ0אוומא של פשאחץ ניתן לתיאור כיירשת של רשתות". התוכנה כוללת מספר כלי עזר לניהול משאבים מפלטפורמת מקינטוש, אבל לרוב העבודה הני- הולית תזדקק לפלטפורמת 6ק. דואר אלקטרוני הוא אופציה נפרדת, שמחירה 895 דולר. הה- תקנה נמשכה כ-10 דקות ללא בעיות. פאז תומכת במספר גדול של מתאמים למקינטוש, כולל א1/0041131, אתרנט וטבעת האסימון. לסיכום, לחברות ענק, הפרושות על פני מרכזים רבים ונזקקות לקישרי אגא בין קמפוסים, =מאזצ היא פתרון אינטגרלי טוב. אבל למי שאופקיו הקישוריים צנועים יותר, נובל ומי- קרוסופט מציעות ניצול טוב יותר לתקציב הה- שקעות. תנאים לוגיים ככלי לשימוש בנוסחאות (המשך מעמי 156) אני מנהלת בסיס נתוניס המכיל נתונים על חוליס וסוג הבדיקות אותם הס אמורים לעבור. כיום הקוב מכיל, בנוסף לנתוני החולה, עד 9 עמודות שונות של הבדיקות שיש לבצע, המסומנות עייי האותיות ...6 ,₪ ,3 מהי הדרך הנוחה ביותר לקלוט את כל הנתונים, ובמיוחד איך לבצע שאילתות על כל החולים שעברו בדיקה מסויימת! מספר הבדיקות המקסימלי לחולה הוא עד 3. האס ניתן לצמצס את כל תשע העמודות לעמודה בודדת! פתרון: את בסיס הנתונים יש לבנות בדרך הבאה - טבלה (6) : בעמודה 8 אנו כותביס את הבדיקות במחרוזת, ללא חשיבות לסדר שלהן. (אני מניח כי פרק צאמטס גג מוכר לקורא. אין זה מקוס להסביר את רזי פרק השאילתות, אלא להתמקד בבעיה בלבד). לשליפת כל החולים שצריכים לעבור בדיקה מסוג ג, למשל, יש להקיש בתחום הקריטריון את הנוסחה הבאה: =(1, 10)82,1א 82,0,1(=5055(8088)6) 1 6) (110)82,2,1(=5055א )555,408 2 מסמל את התא הראשון מתחת לכותרת בתחום הנתוניס בעמודה של הבדיקה. 5055 מסמל את התא בו תשוב האות המסמלת את הבדיקה, בדוגמה שלנו האות ג. הסבר: הפונקציה א יודעת להתחזיר ממחרוזת מסויימת (הפרמטר הראשון בנוסחה) מספר תווים (הפרמטר השלישי) החל מהתוו מספר (הפרמטר השני) במחרוזת. את הספירה יש לבצע החל מ-0. בנוסחה הנייל נבדק התא 2 בתחוס הקלט האם האות הראשונה משמאל או האות השניה או השלישית היא 4. שס אדיסמה אזטק איוטה אימפקט אינטרסופט-וורדמיל אלניטק אלדור אלישים אלמוג סוכנויות אלן מערכות המחשה אפלקר א.ר. מחשבים באג מחשבים בי טכנולוגי ביטס אנד בייטס בינת גרפיקס דאטה פלוט דביר מוצרי תוכנה דייטק דלתה היי טק הוד עמי הוצאת פוקוס מחשבים היולט פקרד חילן-לוטוס חשבשבת טכנו רלקו יבמ ישראל ידע מחשבים יורוקוס ישפאר-סונל כרמל-קרית המחשב כיוון מחשביס-דגש כלנית מיחשוב מתקדם מיקרונט מיקרוליין מיתן מעתק משאבים מתג נובה טרוס נין-נון סיון סקסט עדים פקרד בל פורמולה פרודקטס קרט שיווק קומפיוטר סטור רשף תוכנה ירושלים 08-64 6 ואתם 0 עמ 5 19 11 59 15 5 13 3 15 137 19 16 15 55 29 5 11 1 959 1 97 17 3 3 1 15 2 17 15 143 5 3 1 5 0 17 41 7 127 1 99 1 2.77 7 3 9 114 11 17 129 15 19 8 ;] 5 [פילת חומות התאגידים מאז יציאתו של זזקקווס כקומפיילר ל-08458, התקשתה חברת 6₪אסטוחגאן לשכנע חברות ותאגידיס גדוליס לרכוש כלי פיתוח מחברה קטנה, בעלת סל מוצרים מצומצם. הזמניס השתנו, ועס רכישת 6אסטותגאן על-ידי 64, נוצרה אוירה המאפשרת העפת מבט נוסף בקומפיילר רב-עוצמה זה, הקרוי היוס זאקוו64-6. 6 מעומדת כעת לרתוס את כוחות השיווק והמכירות הבינלאומייס הגדוליס שלה לקידוס חדירת ה-זקוו04-6 לתאגידים הגדוליס. 64, נקטה מאז ומעולס בגישה של מכירה יימלמעלה למטהיי, מתוך הבנה ששכנוע אנשי המפתח יביא בעקבותיו את כל שאר משתמשלי החברה. ההכרה המעמיקה של צרכי הלקוחות בתאגידיס, מהווה את הבסיס העיקרי ליכולת השיווק של 04 לפלח שוק חשוב זה. יתרון נוסף של 63 מהווה נסיונה בהחדרת התפיסה של שימוש ב-6 לביצוע משימות, שבוצעו באופן מסורתי במערכות מיינפריים יקרות ועמוסות עבודה. זק!!0- 64 מהווה למעשה את הצעד ההגיוני הבא - חלוקת עומס העבודה וכניסה לנתוניס על המיינפריים דרך ''פפת (פ'ז6טחכ 23138856 1363016ק6א) מת אימים. כפי שהדגיש סטיב סטרלי, נשיא חברת סיריוס, יזוהי לגיטימציה של זקוו64-6. יש לנו כאן שילוב של פתרונות טכנולוגייס מעולים עס מערכת שיווק מצויינת. זהו בהחלט זמן נפלא בשוק שלנו. אני נרגשי. למרות ההתלהבות ישנס מספר אנשים, שאינס כה אופטימיים. אחד מהם, עובד לשעבר של 6סטותגא, הביע את החשש ש-64 תנסה למכור את זסקקוו64-0 לצד סל המוצרים שלה למיינפרים, מבלי שאנשי השיווק שלה יטרחו ללמוד ולהבין אותו באמת. גיף ברסין אולס נראה, שחששות אלה זכו להתיחסות רצינית, לאור מחויבותה של 64 ל-ז0קקו64-61 כחלק אינטגרלי מקו המוצריס שלה. כפי שדווח בגיליון נובמבר של 08, החברה כבר טיפלה בחלק גדול מן הבעיות שהיו למפתחיס ופרסמה הצהרת כוונות על עתידה של ה-ח5ק45 (ששמה שונה עתה ל-זס! 00608 64-81 זקקווס-6), והכרזתו של ה-ו68%%. ברמת התאגידיס והחברות הגדולות, מתכננת 64 להתחיל במתן יירשיונות-אתר" ל-זאקוו64-0. כמו כן, התחילה החברה לכנס מפתחים המעונינים בכך לתוכנית של קשרי-יעוץ. לפי דבריה של מרי סטיוארט, מנהלת הפרויקט החדש הזה, 64 תאתר אנשיס המוכשריס לכך, ותמקס אותס כסייעים לפיתוח ישומי החברות הגדולות. מפתחי ה-זאקו64-01 בתאגידיס באו ל-ח00ות1660 כשהס תוהים על מידת התמיכה שתהיה 64 מוכנה להעניק לעתיד ל-זססקו64-01, ומצאו מחויבות חזקה. עס כוח השיווק של 64 ומחויבותה הנראית לעין למוצר, נראה של-זזקקוו64-0 יש כעת את האיזון הדרוש, כדי להימכר ישירות ללב אמריקה התאגידית. ובישראל: הערכות ממוחשבת חדשנית בבנק הבינלאומי הראעוון באמצעות תוכנות ₪פקקווס-/6 מתייף, חברת המיחשוב של בנק הבינלאומי הראשון פיתחה לאחרונה פרוייקט ענק באמצעות אמקק64-011. ייחודה של המערכת החדשה הינו בכך שהיא מופעלת כולה על מחשבי 6ק, המותקניס במרכזי סחר החוץ האיזוריים של הבנק. היא קלה להפעלה ולאחזקה, הן במתן שירותי יבוא, יצוא, אשראי דוקומנטרי וגוביינא ללקוחות, והן בהפקת דוייחות פעילות שוטפים להנהלת הבנק. בעולס קיימות תוכנות מסובכות של סחר חוץ, אולס לאחר בדיקה ראשונית של הנושא, בשנת 1990, נפלה בבנק הבינלאומי החלטה על פיתוח עצמי. המערכת החדשה של הבינלאומי מקושרת לסוויפט ומפיקה הודעות סוופיט אוטומטיות, ללא צורך בהקלדה נוספת של כל פעולה. היא פותחת תיקי אשראי דוקומנטרי ליבואנים ומנהלת חשבונות בגוביינא עבור יצואניס, תוך חסכון עצוס בזמן עבודה לפקיד המפעיל. לצורך ביצוע העברות בין-בנקאיות, המערכת פועלת על פי עקרונות של מערכת מומחה, ומוצאת באופן אוטומטי את המסלול הנוח והקצר ביותר בין הבנק באר>, לבין הבנק של השותף לסחר בחו"יל, דרך בנקים קורספונדנטיס. השלב הבא בפיתוח המערכת יהיה קישורס של היצואנים והיבואניס עצמס בדרך ממוחשבת, מה שיביא לחסכון נוסף בזמן, עבודת וניירת. ממתייף נמסר, כי הס בחרו דווקא ב-אמקקן/64-61 לפיתוח עקב איכותו וגמישותו בעת הפיתוח והתחזוקה הנדרשת בפרוייקט. עקב שינוייס בחוקי הסחר, חוקים במדינות מסויימות וטפסים ותקנות המשתנים מדי פעם, יש צורך בתוכנה אשר תוכל להשתנות בקלות ולהיות מועברת במהירות לסניפים לעבודה מחדש. אמקקן 1 6 משווקת בישראל על ידי 8 מערכות. בעיימ. לפרטיס נוספים ניתן לפנות לאתי ברקין בטלי: 03-5103848. הודעות שע חברות ישראליות ‏ * 7 7 2 174 מוצרים חדשים -* |וג'יק א0/90). כיסכס //0יוון /ל:) /02/ *220[0 קז" ק6אליקןיא. מגייק סופטוור הודיעה כי חתמה על הסכם לשיווק ולשיתוף פעולה עם חברת התוכנה ייסנטה קרוז אופריישן" מסנטה קרוז, קלי- פורניה. חברת 560 ידועה בתחום המחשבים כי- צרנית של מערכת ההפעלה א1[א8א למחשבים אישיים ולתחנות עבודה. היקף עסקיה מגיע ל-160 מיליון דולר בשנה ומוצריה משווקים לע- שרות אלפי אתרי-מחשב בעולם. על פי ההסכם, מגייק סופטוור, המפתחת ומיי- צאת את מחולל היישומים הישראלי יימגייק" בעולם, תוכל להסתיע במערך השיוק וקידוס המכירות של חברת 860. וָכַסְתִ 4.0 / שכ[< סוי 2000 חברת רמדור הכריזה על גירסה 4.0 של פרויקט 0 להפקת וניהול מכרזים. המערכת, אשר פו- עלת בסביבת 05כ, כוללת 6 מודולים עיקריים: הוויק טמא הרו לל ודלים, הכנת כתבי כמויות, השוואת הצעות, הכנת חש- בונות וחישובי כמויות, תמחיר וממשק לתוכנות לניהול פרויקטים. גירסה 4.0 כבר נמכרת בגי- רסה האנגלית שלה במדינות שונות באירופה וא- מריקה, במסגרת פעילות היצוא בה החלה הח- ברה בשנה שעברה. במסגרת ההכרזה על גירסה 0, יוצאת רמדור במסע שיווקי רחב מימדים בו מציעה החברה הנחה של 300 שייח לרוכשים. סק (000/927////000/)/י אפ גירסה 5.0 החדשה כולת חידושים, שיפורים ותוספות המקנים למעבד מגוון אפשרויות רחב יותר מבעבר. קיוטקסט 5.0 תומך בדור החדש של מדפסות הלייור ומאפשר הדפסה של מגוון גופנים, כולל גופנים מדורגים, שגודלם נקבע על ידי המשתמש. חידוש נוסף בגירסה 5.0 הוא 0 ישראל מאי 1991 שירותים * מידע עטסקי 5 3-ו אפשרות ההדפסה בריווח יחסי, בדומה לה- דפסה של ספרים ועיתונים. בנוסף, מכיל קיוטקסט 5.0 מנגנון לתצוגה גר- אפית המאפשר לראות את המסמך על המסך כפי שהוא נראה על הנייר (תצוגת 6צצו81 צשו). בקיוטקסט 5.0 ניתן לבצע חיפוש טקסטואלי של מסמך, על פי מילה או מילים המופיעות בגוף המסמך, ולא רק על פי שדות מפתח כמו שם או תאריך. 8 וכלי /0/ 50100 531 03 /, או 5 יצרנית התוכנה הסטטיסטית הנפוצה בעולם מכריזה על שלושה מוצרי חלונות חד- שים. המוצרים החדשים: 78086 - מחולל דוחות טבלאי רב עוצמה, 6חספטוג0 ו-7 1861 המיו- עדים ליישומים סטטיסטים מתקדמים, מש- לימים את מערכת 5255 לחלונות. 199168 הינו מחולל דוחות גמיש במיוחד המסוגל ליצור מגוון רב של דוחות טבלאיים באיכות הצגה גבוהה. 6% כולל מבנים מורכבים של צילווחיס רב-מימדיים בעלי מספר רמות קנון ו/או צירוף, ותצוגת נתונים מרובי תגובות (6פחסק6טא-וזוט!א) 5 הינה מערכת כלי תוכנה המבצעת 5 זתוס(ח00 ומספר פרוצדורות של סלוס אופטימלי, כולל 403155 6סח66חסקטחס6, למ- טרות של מפוי תפיסתי, כלומר יצוג גרפי של קשרים בין ישויות נמדדות, על בסיס הפשטת קובץ הנתונים למימדים הבסיסיים הבוניס אותו. 7 148₪1 הינו מוצר תוכנה המספק פת- רונות לנתוח יחסים מבניים לינאריים ומודלים של משוואות בו זמניות (כולל ניתוח נתיבים). /003 723 כוס6סקלים) /י חברת 15א0 הציגה את המדפסת הצבעונית הת- דשה, דגם 210 במשפחת |קחספזס!ס6, המיועדת לשימוש ברשתות תקשורת כשרת הדפסה. המ- דפסת בנויה בטכנולוגיה היחודית של 15א0, הנ- קראת א680%, המבטיחה מהירות גבוהה הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים (פחות מדקה לעמוד), תאימות פוסטסקירפט רמה 2 ונאמנות צבע לפי תקני פמאסדאץ. ניתן לחבר למדפסת מספר ממשקים במקביל, כולל חיבור מקבילי או טורי ל-6ק, רשת או3'ד6וקקג, אתרנט וחיבור למחשבים מרכציים. 05 מיוצגת על ידי מ.א.ג. מערכות ליזר בעיימ. ו 1 ווכליכו /7). סכ טיש 02006 חברת יילוטוס" וחברת טלקוס הצרפתית הכריזו על חתימת מזכר הבנה ביניהן, הנוגע לכוונה לה- שתמש ברשת התקשורת א80! של טלקום ביי- שומים עתירי תקשורת (פטוסא) של י"לוטוס". בהתאם להסכם תאפשרנה שתי החברות ל-צטוסא לתפקד תחת רשת א180 של טלקוס, להגדיר יישומים המשלבים עימוד, וידאוטקס, פקס, יישומי [סם ושירותים אחרים תהת הרשת, הגדרת דרכי שיווק משותפים של שי- רותיס מבוססי 8סא ודרכי השקעה לשיתופי פעולה טכנולוגיים עתידיים. "0/0 2 למעלה מ-4,000 עותקים של יידגשיי, מעבד הת- מלילים הראשון ל-5אסשתו/ של חברת יכיוון מחשביםיי הירושלמית, נמכרו מאז החלה הפצת המוצר החדשני ב-1 בינואר השנה. בכך הפך לתוכנה הישראלית הנמכרת ביותר בשנת 1993. מנהל השיווק של ייכיוון מחשביסיי, מר יונתן מדווד, מסר כי התקבלו הזמנות ונשלחו תוכנות כאלה לארצות הברית, בלגיה, שוויץ, צרפת, או- סטרליה וברזיל. ביידגשיי משולבים בנוסף ל-12 הפונטים (גופנים) הלטיניים של >שסשפו/ו, עשרים וארבעה פונטים בעברית ו-8 פונטים ברוסית, שכולס גמישים. ביידגשיי ניתן לעבוד על עשרות מסמכים הפ- תוחים בו-זמנית ולשלב במסמך הכתוב בע- ברית, תרשימים, טבלאות ותמונות מתוכנות אחרות (כמו גיליונות אלקטרוניים ותוכנות גר- פיות) תוך כדי יידילוג" באמצעות לחיצת מקש הודעות 26 חברות ישראליות ‏ = מוצרים חדשים לתוכנות אחרות וחזרה למסמך. לכי יטיק //0רי/6/ -כ)/ חבות ‏ 511 הכריזה על מערכי דיסקים (צ584 מעזמע) המיועדים לשמש בשרתי קב- צים עס אבטחת אמינות גבוהה. שילדת המערך (דומה למארז 10/58 רגיל) יכולה לקבל עד 10 כונני 5.25 או 3.5 אינטש, עם נפח כולל מעל 5 גיגהבייט. הבקר מבוסס על מעבד ₪156 של אי- נטל ואפיק 8154 עם קצב העברת נתונים של 28 מגהבייט לשניה. את הדיסקים ניתן לארגן בארבע תצורות: 6אזק ד ד - בה הנתונים נרשמים במ- ו - | 4 טּ קביל על כל הדיסקים כדי להשיג קצב כתי- בה/קריאה מירבי, 508% 5טסמא1ג 811 - בה כל דיסק משרת משתמש אחר במקביל, 6זסא ג טס גכ - בה מיישמים טכניקה של יתירות הנקראת 4 166 פן84 ו- דגס 6 זוא - בה כל דיסק מגובה על ידי העתק מדוייק על דיסק אחר. .11סס מיוצגת על ידי אלדור מחשבים בעיימ. כסיס ןיש ומויק ווויען] 06ק: 0007/! חברת בי.וי.אר. מגבעתייס שילבה את בסיס הנד תונים אינפורמיקס בכל מערכות הסימולטורים לטיסה שהיא מפתחת. בסיס הנתונים יאגור את נתוני הטיסה המתבצעת בסימולטור, בנק הפ- רמטרים המגדירים טיסה, יאסוף אירועים וי- עבד את הנתונים לטובת חקר הביצועים, בע- קבות הטיסה שבוצעה בסימולטור. ביי.אר הישראלית מפתחת ומיצאת ס- מולטורים לכל רחבי העולם. 7 חברת מ/68571 מספקת למערכות הולטימדיה וכונני ה-80%-פ6 שלה, מימשק לפורמט החדשני 60 סדסל של קודאק, המאפשר לשמור ולפתח תמונות ישירות מן התקליטור. כמו כן מספקת החברה מימשקים חדשים מתוצרתה למערכת ההפעלה 2/2.00 5. חברת גרפיקס מולטימדיה מאפשרת ללקוחותיה להינות משרות חדשני של תמיכה עדכנית באמצעות ושת ה-885 | הגדולה | בארץ, | ושת דא 611אם. לקוחות יכלו לקבל את החידושים העדכניים תוך התקשרות למוקדי הקשת הפזוריס ברחבי האר, שיסופקו עדכונים למימשקים, ישירות ממרכז הפיתוח של /1ד/085. סוכ ןי 43| 2% ₪2 09| 5/₪ מעתק מערכות, נציגת 1/06115084 בישראל, הכ- ריזה על סורק ידני צבעוני המסוגל לסרוק 16.8 מיליון צבעים או 256 גווני אפור (ללא המרה), או לבצע סריקה משולבת של צבע וגווני אפור - כולל סריקת טכסט (008). הסורק החדש תואם לפרוטוקול מימשק אז4/, שפותח במשותף על ידי 41008, אהססא תה מתם 6 ו-1.061780₪ עצמה. בנוסף מתפקדת תוכנת הסריקה של הסורק כ-018 ומאפשרת שילוב של תמונות צבע בסביבת 3.1 5שסותו/ץ. שיווקו של הסורק החדש החל בימים אלה בישראל במ- חיר של 5730 למשתמש הסופי (לא כולל מעיימ). קט-קזצוס: פשָככּ ל"י 20/85 כקָכ2 חברת המחשבים 4088 מבססת את קו המו- צרים החדש שלה על טכנולוגית השבחה :חו- דית, לה היא קוראת קז ק641, המאפשרת הת- לפה של המעבד ללא כל שינוי אחר בכרטיס האס. דגס 4666 הוא כיום הבכור במשפחה, עם מעבד 486/66 ומאיף גרפי חסופו'זטסץ המ- גיע לאבחנה של 128081024 ול-16.7 מיליון גוו- נים. המחשב בנוי עם אפיק 154ם, בקר 5081-2 לאבזרים היקפיים, 8105 בזכרון ייהבזקיי וזכרון מטמון עד א256. מחשבי 4658 משווקים בי- שראל על ידי חברת יורקום. כו וילוסיס 5 "207 262 0-5 סוג חדש של וירוסים ממוחשבים עומד לסכן את כלל מחשבי ה-6ק. טכנולוגיות חדשות לכ- תיבת וירוסים הופכות כל משתמש מצוי בעל ידע בסיסי בלבד בהכרת המחשב הביתי, למ- תכנת פוטנציאלי של תוכנות וירוסים ממו- חשבים. תהליך כתיבת הוירוס. יכול לארוך מספר דקות בלבד למשתמש הבלתי מיומן! מדובר בסוג חדש של כלים, המאפשרים, בא- מצעות מסכי תפריטים ידידותיים להפליא, לה- גדיר את דרכי הפעולה, צורות הפגיעה בק- בצים/תוכניות הרצה, חסימת הדיסק הקשיח, הודעות למסך, הצפנה למניעת גילוי, ועוד או- פציות רבות ומשונות. בגמר פעולות ההגדרה, מתקבלים שני קבצים: 1. וירוס מוכן להפעלה והפצה. 2. תוכנית לוי- רוס כתובה באסמבלר, למשתמש המיומן יותר, לצורך כתיבת תוכנת וירוס מורכבת ואף קט- לנית יותר. בחברת. אלישים נערכו כל ההכנות כדי לקדם מגפה אפשרית כתוצאה מוירוסים חדשים, הן על ידי פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לזיהול וי- = שירותים = מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 2 5 7 י20/ 15 6 ישראל מאי 1993 הודעות של חברות ישראליות: > מוצרים חדשים > א ₪2 176 00 00000 0 ישראל מאי 1993 רוסים לא ידועים והן על ידי מעקב ופיתוח מו- צרים אשר יוכלו להתמודד בהצלחה עם התו- פעה החדשה. כמו כן מפעילה החברה 885, 24 שעות ביממה, דרכו יכולים מנויי החברה לה- תעדכן בכל זמן ומקוס בתוכנת האנטי וירוס העדכנית ביותר. במידה ויש לך חשד לוירוס, או ברצונך במידע עדכני אודות וירוסים, ניתן להתקשר לאלישים לקבלת מידע. לוי סי יי / התטו)תהטכ) חברת אי.איי.אם, (ציגת וחטתגטן) בישראל, הכ- ריזה על סידרת ,1א חסק%גע, משפחה של כונני דיסקים שליפים (חיצוניים או פנימיים) וקלי משקל. הם משווקים במגוון רחב של נפחים: 42, 5 127, 170, 240 ו- 8/א525. סידרת .1א חסקצגץ על כל דגמיה פותחה בט- טנדרד 58051-11 ליישומים הכבדים ביותר של סביבת המחשב. הדיסקים מציעים זמן גישה של 100% וקצב העברת (תונים יציב (עפא605741 של 88א14 לשנייה. כל דגמי הסידרה מצויידים בתוכנת האצה מובנית 6 ו. 31-52 אי שַמָ0/ג//י תוכיס 64 7/30//0/7/7 מוטורולה חשפה ביפר-מודס אלחוטי בגודל כר- טיס אשראי, המשמש לקליטה של מידע אל- חוטי והעברתו המיידית למחשבים. נישאים, כולל מחשבי כף-יד ומחשבי-עט. המודם הא- לחוטי החדש מכונה "ניוז-קארדיי והוא אבור ראשון במערכת של אבזרים ושירותי-מידע אל- חוטייס שתציע מוטורולה. החברה בודקת כעת את אפשרויות יישומו של ייניוז-קארדיי בישראל. כבר עתה משתפת ביפר תקשורת פעולה עם ספק המידע הפינסי "קומסטוקיי, המשדר מידע פיננסי מן הבורסות שירותים * מידע עסקי * הראשיות בעולם, אל מקלטי ייהיפר-ביפריי של ביפר תקשורת. וו וכו ושוא חברת א67125 הכריזה על מסך מיניאטורי וש- טוח למחשבי 26 שולחניים, השוקל 1.6 קייג בלבד ותופס כ-1/3 משטחו של מסך רגיל. המסך החדש, 64א0, ניתן אף לתלייה על הקיר, ובמצב זה אינו תופס כלל מקום על שו- לחן העבודה. 7 הוא ניתן גם לכוונון ידני לכל זווית רצויה, לנו- חותו המירבית של המשתמש. המסך החדש משווק על ידי חברת אדיסמה בעיימ, נציגי 625% בישראל, והוא מגובה עס שנתיים אח- ריות. ] - 20100 //93 6 וכלי כ'כ/ע / 2 כי))/ תדיראן-תקשורת וחברת ניוברידגי חתמו על הסכם להרחבה נוספת של שיתוף הפעולה בי- ניהן. על פי ההסכם החדש תייצר תדי- ראן-תקשורת חלק מן המוצרים המתקדמים לתקשורת נתונים של ניוברגידגי במפעלה בי- שראל. המוצרים שתייצר תדיראן-תקשורת בארץ ישווקו ללקוחות החברה בישראל וב- מקביל, באמצעות הזרוע השיווקית של ניו- ברידג', בכל רחבי תבל. לכא )2/0 ]סה 11 ו "קומסט תקשורת'י הציגה מערכת תוכנה המ- אפשרת לחברות ישראליות, הפועלות מול ספ- קים או לקוחות בחוייל, לבצע עמן סחר אל- קטרוני ממחשב למחשב (זסא). שירותי סיוע, להטמעת המערכת בארגוניס בארץ, מוצעים באמצעות י"תדיאן מערכות מידעיי, שהינה שותף עיסקי של ייקומסטיי לנו- שאי ה-[סט. הודעות של חברות ישראליות * מוצרים חדשים סיליפ 209 0 ססות 00/2 א5ל 6 הכריזה על סידרה חדשה של מדפסות סיכה, 2 ז;]או8. כל הדגמים מצויידים בראש הדפסה בן 24 סיכות, המבטיח הדפסת איכות בשחור/לבן או צבע על נייר בדיד, רציף ושקפים, במהירות של 300 תווים לשנייה בדגמים 240 ו-24006 ומהירות של 270 תווים לשנייה בד- גמיס 200 ו-2006. דגמי 2 הזשו5 השיגו שיא ברמת רעש נמוכה, המגיעה ל-(8) 68 43.0 בלבד, לעומת רמה אופיינית של (א) 68 48.0 במדפסות לייזר. חידוש בלעדי של מדפסות 2 דזז/5 היא האפשרות לרכז על דף אחד הדפסה של 4 דפים, שכל אחד מהם מוקטן לכדי 1/4 מגודלו המקורי. שָיגָכי ו'63! 22 /20107 (=[₪ חברת פיברוניקס מחיפה הכריזה על מוצר חד- שני המאפשר העברת שידורי וידאו ברשתות תקשורת נתונים, ללא ירידת איכות התמונה וה- קול. המוצר החדש, ששמו א1/1א, מאפשר לה- רחיב ולשפר את השימוש בווידאו ביישומי בקרה שונים (כגון בקרת תנועה) ועוד. תמונות הווידאו (והקול) ניתנות לצפיה על מסכי טלווי- זיה או תחנות עבודה. באמצעות ה-א1/ג/א ניתן יהיה לבצע 30 ועידות וידאו בו-זמנית, ללא ירידת איכות, תוך שימוש ברשת תקשורת על פיברוניקס. הרשת מבוססת על שידרה (5א80א846) מסיבים אופטיים בתקן [ספת, במהירות של 100 מגה-ביט לשניה. 00 ממתפאג תד ,זג ]אנד 3 2-49%] 02 אדיסמה בעיימ הכריזה על תחילת שיווקה של מדפסת אמתפא גד |ג)אמפטד | צבעונית םוא]אץ במחיר של 51,495 בלבד. בכך מגיעה ו ו היערכות הוצאת פוקוס-מחשבים לרגל הברזתה של מערנת ההפעלה 6 205 הוצאת פוקוס-מחשבים המתמקדת בהפקת ספרי איכות למשתמשי המחשב האישי, הובילה בשניס האחרונות את שוק ספרי ה-205. עתה עם צאתה לשוק של גירסת 6 205 יוצאת הוצאת פוקוס- מחשביס בסידרה חדשה של ספרים המבוססים כולם על גירסת 6 205 הסופית. 1. הספר הראשון הוא ייספר הפקודות של 6 2005'' הכולל את כל חידושי 6 08ש. הספר מיועד להיות מונח אצל כל משתמש לצד המחשב, כדי להסביר את מבנה הפקודות ולענות על בעיות 05 מיידיות. הספר בנול אלפביתית לנוחות הדפדוף וההתמצאות בו והוא כולל תיאור מלא של כל הפקודות, דוגמאות שימושיות, טיפים חשובים וכן הודעות שגיאה סטנדרטיות. בספר 208 עי ומחירו 39 שייח. 2. הספר השנל, "6 ₪005 שימושים מתקדמיסיי מאת אורי אדלמן, מיועד למשתמש הבינוני והמתקדם, ומתאר בהרחבה ובלווית איור מסכיס את חידושי 6 05. הספר מתמקד בתוכניות המיוחדות ל-6 05ם, כגון הכפלת נפח הדיסק, תוכניות האנטי-וירוס והגיבוי, ניהול הקונפיגורציות ועוד. זהו ספר חובה למי שרוצה לנצל את מלוא יכולתה של 6 05פ. מחיר הספר 45 שייח. 3. הספר השלישי שייצא לאור הוא התנייך של ספרי ה-05פ: יימדריך נורטון למחשב האישליי. ספר עב כרס זה נכתב בידי גדול מומחי ה-6 (פיטר נורטון) נחשב בקרב המומחים כאחד הספריס הטוביסם ביותר בנושא ונמכר בלמעלה ממיליון עותקיס במהדורותיו האנגליות. הספר מהווה קורס יסודי ב-05 ובמחשבים אישיים לכל מי שרוצה להבין מה מסתתר מאחורי הקשת הפקודות במחשב. יחד עם ספרים חדשים אלה, יימשך שיווקים של הספרים הבאים: ₪ ייהמדריךיי מחשב האישייי - ספר יסוד לכל משתמש מתחיל, ללא קשר לגירסת ה-05. ₪ ייהתחל ורוץ עס 5 05פיי - המתמקד בתוכנית המסגרת .2055811 ובפקודות בסיסיות נוספות שלא עברו שינוי. ספרים אלה ימשיכו להימכר במחירס הזול של 33 שייח ו-29 שייח בהתאמה - מחיריס ללא תחרות בשוק ספרי ה-0ק בישראל. מדוע לעבור ל-6 05? משתמשי גירסות 205 הנמוכות מ-5 05 מפגריס למעשה בשני דורות שלמים אחר קצב התפתחותה של 05. גם משתמשי 5 ₪05 ייהנו מחידושי 6 05, כפי שמעידים על כך החידושים הבאיס: בוצד לחסוך קנוית דוסק, על-ודו הכפלת נפח הדיסק הקוים? תוכנית אידאלית לכל הנאבק על כל שטח פנוי בדיסק. מדהים כיצד 8/א40 הופכים בין רגע ל-8/א80 באמצעות התוכנית ץק שני מחשבים שהם אחד, באמצעות בבל ותובנה בלבד פיתרון פשוט יותר מרשת, המאפשר שיתוף מלא של דיסקים ומדפסות בין שתי מחשבים, ועבודה מהמחשב שלך על הדיסק והמדפסת של שכנך. ביצד לחסוך עשרות קילו-בתים של זוברון? טעינת תוכנות שוכנות זיכרון ומנהלי התקנים יכולה להיעשות לזיכרון הגבוה שמעל 640%, אך האם ידעת עד היוס כיצד לבצע זאת! 6 205 עושה זאת באמצעות הפקודה חדשה אמא ג וא!ואםוא. "דפרגמנטציה" (איחוו) אינה קללה - הוא מביאה הרבה ברבה הדיסק שלך מלא קבצים מפוצלים הגורמיס לראשי הדיסק לעבוד קשה, לאט יותר להתבלות בטרס עת. הפקודה החדשה 846תפכ תאחה את הקצביס המפוצלים. גובוי מדע לדוסקטים אונו חייב להיות סיוט מי אוהב לגבות מידע לדיסקטים! עס תוכנה פשוטה וידידותית, כמו 07א5840%וא החדשה, שניתן להריצה אוטומטית בסוף יום העבודה על קובצי המידע בלבד, הסיפור איננו מסובך. "פח זבל" שמור ביותר נמצא עתה במחשב שלך עד כה, כשמחקת קבצים מן הדיסק הס אבדו לחלוטין. ב-6 205 הם יישמרו עתה בייפח זבליי מוגן באמצעות פקודת מדם ןמסאט החדשה. אס תתחרט תוכל למצוא את הקצביס שמחקת ייבריאיס ושלמיס". תוכנת האנטי-וירוס בבר בפנים בתוך 6 005 משולבת תוכנת אנטי-וירוס להגנה מפני וירוסים ידועים. תמצא שם את 5478 לטעינה לזיכרון, ואת 54%וא לסריקה וניקוי הקבציס בדיסק. קונפיגורציות שונות למחשב אחד אס אתה משתמש לעתים ב-צאס6תוא ולפעמים בלעדיה, אינך צריך עוד להטריד עצמך בהחלפת קובצי האתחול כל פעס מחדש. ב-6 205 הקונפיגורציות השונות מנוהלות מפקודות תפריט חדשות ב-5צ16.5א60. את כל סיפרי פוקוס-מחשבים ניתן למצוא בחנויות הספריס או להזמינס מההוצאה, בתייד 863 רייג 52108, או טלפונית מיימודעפון" טלי 03-383838. הודעות של חברות ישראליות: < מוצרים חדשים !/050' 52 18 עתה לישראל מהפכת מחירי הלייזר הצבעוניות, עם רמת מחירים נמוכה ב-66% לעומת כל מוצר מקביל בעולם. ה-8םואזח? מפיקה הדפסות צבע איכותיות של 262,144 צבעים על נייר בדיד ושקפים בגודל 44 ו-58ד181. היא מצויידת במימשק מקבילי סטנדרטי, עובדת תחת 1 סשת ותומכת בפונטים בעברית. היא מוציאה הדפסה צבע מורכבת תוך 2.5 דקות בממוצע. ישש ווא)כיסן [שו[יעה/[3שא, א אאסאודטא תיס | מחשבים | מונתה | לנציגת א אאסאודתא והחלה לשווק את מוצרי החברה החל מה-1.193. אס אתסותאא נחשבת כשום לחברה מובילה בעולם בתחום ניתוח רשתות תקשורת, ומחזורה השנתי מס- תכם בכ-85 מיליון דולר. החברה עו- סקת בניתוח פרוטוקולים של רשתות תקשורת, ופיתחה מנתח פרוטוקולים, הקרוי אשיה]א5, שהפך לסטנדרט בשוק ציוד הבדיקה לרשתות. 09% 60//-,60801 0 ופוסו ) מיקרוסופט הכריזה על גירסה 5.0 לשפת התי- כנות קובול. בגירסה החדשה הוכנסו שיפורים משמעותייס בתיכנות לדוס ולחלונות. הגירסה החדשה מאפשרת הרצת תוכניות דוס בזכרון המורחב (ספספאטדךאא), תומכת בתפריטים נש- לפים ובתיבות שיחה גם בפלטפורמת דוס ומ- כילה שרותי ניפוי חדשים. בגירסה החדשה גם שולבה תמיכה מורחבת בסביבת התכנות הג- רפית ויזואל בייסיק ותמיכה ב-501 מוכלל (501 סמספממואט). קובול 5.0 מהווה סביבת פיתוח אינטגרטיבית ששמה 6אםמאחסש פיחםואוא ה 0סאק, המ- אפשרת יצירת ישומי אזצוא0010 ויצירת סי- פריות /11ש. באמצעות סביבת הפיתות ויזיואל בייסיק, ניתן לבנות ממשק משתמש ידידותי לתוכנית חיבור הממשק ל-.11ת של קובול. כל)יס //כוכ, ויו 8 007 אוספאזש חברת משז1א6, המיוצגת באר> עייי גרפיקס מולטימדיה, הכריוה על שיווק כרטיס וידאו חדש, 5אוססאנו 05ת 1607ק5סמפזש , שפו- 06 ישראל מאי 1993 - שירותים * מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים תח עייי חברת 6א|אתםקט5 6ג)אממק50 תמ- שיך לשווקו למחשבי מקינטוש, תחוס בו קנה הכרטיס מוניטין רב והפך לסטנדרט מוכר. הכ- רטיס מצויד ברכיב דחיסה, המאפשר ללכוד בע- זרתו קטעי וידאו באיכות מעולה בקצב של 25 תמונות (פורמט ,41ת) לשניה וב-24 סיביות צבע. הכרטיס תומך בפורמט ]8% | של 5וספאןש. /0כ29/9/0/3, 15775 חברת מיליטרס טככולוגיות עתידיות בעיימ החלה בשיווק מערכות למדידות וניתוח זעזועיס בתעשיה, במערכות צבאיות במיבנים. המערכת פתוחה עייי דייר טניה זונשטיין ותיוצר באר. 4 וסאי ישוי 0 !פס 0/ יכו לוכי 5/1" אלף מפתחי יישומי למערכת ההפעלה 05/2 של יבמ חברים עד כה בתוכנית הסיוע מיוחדת למ- פתחי תוכנה באירופה, אפריקה והמזרח התיכון. יבמ מציידת את מפתחי יישומי 50/2 במגוון כלים לנוחותם כמו: קו סיוע טלפוני, רשת תק- שורות בזמן אמת לפתרון בעיות, גישה למידע טכני ועזרה בפיתוח תוכנות. יבמ ישראל נותנת תמיכה דומה למפתתי - ששומים על מערכת ההפעלה 05/2. בנוסף מפ- עילה יבמ ישראל קו טלפוני, בעזרתו יכול המ- פתח לקבל ייעוץ וסיוע הקשור בפיתוח יישומי 2 בטלפון או בפגישה במשך כל היום (טלי 7).. 2 2 /קייא 20 6יאָי וגיו תיפי הספר החדש שיצא בהוצאת פוקוס מחשבים (140 ע!, 33 שייח) מספק תשובות לשאלות בחי- רת המחשב: איזה מעבד/ערוץ/זיכרון תבחר! איזה צג וכרטיס צג לקנות ומתי! אל מה יש לה- תייחס בעת קניית מדפסת! היזהר מסטנדרטים ישניס של דיסקים קשיחים! כיצד לבחור מק- לדת ועכבר בחוכמה! כיצד לבחור תווין, סורק, כרטיס קול ועוד! למה אתה זקוק למודם: אילו מאגרי מידע פתוחים בפניך בארץ ובעולם! האם 5 היא מערכת ההפעלה בשבילך! כיצד תבחר תוכנה מתאימה לצרכיך! הכר מעבדי תמ- לילים, מסדי נתונים, גיליונות אל- קטרונייס ועוד. רשימות מוכנות של שאלות לבירור בטרס תרכוש חומרה ותוכנה, מילון מונחים שגורים ועוד. להשיג בחנויות הספרים והמחשבים ובמודעפון טלי: 03-383838. 4 קליסונימָי 3 חברת "מחקר אלגוריתמים" הכריוה על שרת קריפטוגרפי יחודי ‏ - 6 סא - לביצוע כל הפונקציות הדרושות לאבטחת הגישה למחשב האישי. השרת הקריפטוגרפי פותח בה- תאם לדרישותיהם של מוסדות בנקאיים גדוליס בחוייל והוא עומד בתקנים בינלאומיים לא- בטחת מידע. 6שפקסאא מכיל מעבד ויחידת זיכרון עצ- מאית. הוא מתחבר בכבל בין המקלדת לבין המחשב האישי ושולט על כל הפעולות הנדרשות לאבטחת הגישה למחשב, כגון הקשת סיסמה וביצוע חתימה אלקטרונית. היות ופעולות אלה מתבצעות מחוץ למחשב האישי, בסביבה הס- טרילית של היישרת הקריפטוגרפייי, אין כל אפשרות להתחקות אחר ססמאות המשתמש מן המחשב האישי. כדי לקבל גישה למידע המוגן שב- מחשב, יש להכניס לשרת הק- ריפטוגרפי ייכרטיס חכסיי המכיל מעבד זעיר ושטוח, בתוכו מצוי קוד סודי המוצפן בשיטת 88, הנחשבת לשיטת ההצפנה הטובה ביותר בעולם. אין כל אפשרות יילפצחיי את יחידת השרת ולגלות את צפונותיה, שכן בשרת הק- ריפטוגרפי עצמו לא אגור כל מידע סודי רפ 0ע /0) )כו 0 חברת מיליטרם טכנולוגיות עתידיות בעיימ מו- נתה לסוכנת ומשלב מערכות בלעדית בישראל של חברת 6008656300 מארהייב, העוסקת בב- קרה תעשייתית ומערכות מחשב תעשייתיות מבוססות /154/15. במיליטרס הוקם צוות בר- אשותו של מר אלקס בלקינד לטיפול בנושאים אלה. מיליטרס מספקת בחינם, לכל מעוניין, סידרת ספרים בנושא מערכות בקרה על מרכיביהס השונים. שנן2 זל 210/02 27701 23/2 חברת ארז מערכות הכריזה על תוכנה חדשה לתיעוד החלטות ודיונים ולאיחזור מידע. התו- כנה, ייפרטיכל פלוס", הכתובה על פלטפורמת אסטגזגק מיועדת לארגונים גדולים ובינונייס המ- הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים ‏ * שירותים = מידע עסקי * הודעות של חברות ישראקיות * עונייניס לתעד את ההחלטות המתקבלות אצלם. התוכנה. יודעת לקדד דיונים והחלטות לפי שדות חתך שונים, ולהפיק דוייחות מתאימים. התוכנה יודעת להפיק דוייחות התראה לה- חלטות שמועד ביצועם קרוב. ,0559 9 אס8ק₪ אומניטק-איכות הכריזה בימים אלה על סדרת מדפסות ייהזרקת דיויי, הכוללת שני דגמים, וה- מיישמת לראשונה טכנולוגיית כתב איכות בגו- בה יחסי מדורג. למדפסות החדשות זכרון של 8, הן מדפיסות במהירות של 660 סימני בשניה והן מציעות עשרה סוגי כתב שונים, מתוכס חמישה בעברית. מחיר המדפסת 80870 הוא 1,150 דולר (לא כולל מעיימ), ומחיר דגם 0 הוא 1,570 דולר (לא כולל מעיימ). פשכ[2 615 16018% כ 29 התוכנה הרפואית הישראלית 60/83%6וא, שפו- תחה עייי חברת מיכונים, תורגמה לאנגלית ותו- פץ ברחבי אירופה. 66/88%וא היא מרפאה ממו- חשבת הכוללת מספר מערכות לניהול קליניקות בתחומיס רפואיים שונים. המערכת מחקה את אופי עבודתו של הרופא ומ- צליבה מידע מן ההיסטוריה הרפואית של הפ- ציינט עם מידע שוטף. ניהול התיק הרפואי מת- בסס על הקלדת מידע בזמן הבדיקה עצמה, ללא צורך בהקשות של נתונים לאחר מכן. 4 1 00292 6 0 בית הספר סיון פתח קורס חדש להכשרת טכ- נאי תקשורת בסביבת ה-20. הקו- רס כולל מבוא עיוני לושא תק- שורת המחשבים, הכרת המחשב ומערכת ההפעלה 05כ, הכרת רש- תות מבוססות 2058, רשת נובל כולל ניהול הרשת, תחזוקת הרשת והתקנת הרשת, שמוש במודם ודו- אר אלקטרוני. עוד בבית ספר סיון קורסים מקצועיים בתחום הת- קשורת הנתמכים על ידי חברת נובל. הקורסים כוללים הכרה בסיסית של רשת נובל, התקנה ות- מיכה טכנית ברשת נובל, וקורס למנהלי רשת נובל. סמ 6,000 !)כו טס /ןק 005 אלי קמחי, סמנכייל אלדור מחשבים, נציגת יידליי בארץ, מסר כי אלדור זכתה בעסקה לאחר תחרות קשה מול יבמ ויצרניס מוביליס אחריס בתחוס המחשבים האישיים. במשך כששה חו- דשים בחן הצוות המקצועי של בנק הפועלים סוגי ציוד שונים, תוך בדיקת ביצועי המחשבים, יחס עלות/תועלת ואמינות הציוד. העסקה (נא- מדת בכ-6 מיליון דולר ועשויה לגדול עד 15 מי- ליון דולר אס ירכוש הבנק ציוד היקפי נוסףו שיכלול מדפסות, שרתי תקשורת ויחידות קצה. 0 כו[ןי 0-0 2( 22| 770 2 כיכו)/י חברת זודיאק מרמת השרון, התקינה בבית המ- מוצרים חדשים 9 6 ישואל מאי 1993 הודעות של חברות ישראליות ‏ = מוצרים חדשים 7 2 10 שפט העליון במשכנו החדש בירושלים, מערכת דםא-ס , רשת של כונני ‏ אסא-5פ6 המשמשת את השופטים בלשכותיהם. המערכת מותקנת על כ-20 תחנות עבודה, ומריצה במקביל את תקליטורי פסקי הדין והתקדימים פדיאור ות- קדין. לש'לו0/ 60 0 6-80 העיתן ייגירוסלס פוסטיי הוא הראשון בישראל המשתמש בטטכנולוגית 65-80 (תקליטורי מידע) לאיחסון ולאיחזור מאגרי מידע. הת- קליטורים, | פרי :זמה משותפת | של הגירוסלס פוסט וחברת. סי.די.איי. סיסטמס (5/א515צ5 1כ6) מירושלים, יימכרו בסכום של 5 לכל אחת מהשנים 1992-1991, בסכוס של 5 לשנתיים 1989-1990 ובסכום של 5895 עבור כל התקופה 1989-1992. ווק 6 21090 דוה 002 אדיסמה בעיימ, זוכתה בנציגות חברת ואג , המתמחה במדפסות סיכה איכותיות, מדפסת לייזר לנייר רציף ומדפסת/תוויין אישית. בתחוס מדפסות הסיכה מציעה זוא 15 דגמים בשלוש משפחות עיקריות: ראשי הדפסה של 9 או 24 סיכות, ראשי הדפסה כפולים ומהירויות הדפסה של עד 6028 540. 78061 היא מדפסת לייזר לנייר רציף המדפיסה 16 דפים לדקה בר- 60 ישראל מאי 1993 5 שירותים > מידע עלקי < הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים זולוציה של [30000. לסביבת תכנון והנדסה (0ג6) מציעה דואג מדפסת שולחנית, .46081 4, תואמת ,01-קצ] ו-₪1א של 0 64סוצג. היא מאפשרת לשלוח להדפסה 20 שרטוטים סי- מולטנית ומשחררת המשתמשים מהצורך לעמוד בתור לצורך הפקת הפלט הדרוש להם. 61 2(קא 34018 וס אאםד5ט/ו, יצרנית סידרת 64%148 הפופולרית, הכריזה לאחרונה על דיסק מפן 0%8 שתומך בעבודה ברשת ,11 צסא. הדגם החדש משווק באר על ידי אי.איי.אם, נציגת יס אא ד5פצו בישראל. ל-8/א340 6148 זמן גישה של 1258, קצב העברת. נתונים של 8]א5.75 לשנייה וזכרון 5 של א128. טכנולוגיית 0168008 החדשנית מקטינה למינימום את החיכוך וה- בלאי של ראש ההקלטה ומאריכה את חיי הדי- סק לשנים רבות. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומאטית לאזור | המוגן | ( 76 א0סדטג סאזאא). שכ|4. 08ע סמפז שספאצ חברת גרפיקס מולטימדיה מרעננה, המייצגת בישראל את חברת מטזד6, יצרנית כרטיסי הוי- דאו 8148788 סמפוץ, | החלה לספק בימים אלו את תוכנת 5אוספאזאו 08 סמפזץ. התוכנה מהווה פריצת דרך בתחום של (י- דאו ל-20 ומאפשרת ללכוד ישירות לתוך הדיסק קטעי וידאו שלמים ולערוך אותם בשילוב קול בא- מצעות כרטיסי הקול פאש50 הבוו התוכנה מסופקת ללקוחות הח- ברה, שרכשו את כרטיס הוידאו לאחר אוקטובר 1992, במחיר אט- רקטיבי במיוחד. בעתיד יסופקו כרטיסי וידאו בלסטר עם התוכנה הנייל באריזה אחת סט- נדרטית. קיוכיו. אפ /)) 205 אגאג .1 אלדור מחשבים הכרישה בימים אלה על מוצר חדש, המאפשר קישוריות 4א5 על רשתות מקו- מיות (אג/1) ומרוחקות (אגשו). המוצר החדש של חברת 466, אותה מייצגת אלדור באר, הינו ממיר מסגרות 501.6 למסגרות ייטבעת הא- סימון'י, המיועד לאירוגוניס העוברים מרשתות 4א5 מסורתיות לרשתות מקומיות. המוצר, הק- רוי 1200 84, מאפשר לשלב תעבורת אג5 עס תעבורת אג.]. שכ[9 1 (וון |ווכיפוא, חברת יימנוביי הכריוה בימים אלה על גירסה עדכנית של מערכת ייקונטרוליי, המבוססת על פילוח שוק מדוייק ופנייה ישירה לקהלי יעד מו- גדרים. שתייים משיטות השיווק הישיר הפו- פולריות הן הדיוור הישיר והטלמרקטינג. שיטות אלה מבוססות על מאגרי מידע ויכולת פילוח המידע, כך שניתן לקבל רשימה מדוייקת של לקוחות פוטנציאליים עבור כל מוצר או שירות. התוכנה ערוכה לקליטת מסדי נתוניס ממקורות מידע שונים (כולל מקורות חיצוניים כמו אי.בי. דטה, דן אנד ברדסטריט או דפי-והב). כן מש- תמשת. יקונטרוליי בחייגן אוטומטי וכרטיס חברת "'יעדיס יועציס ובוחני מערכות בעיימיי הוקמה בשנת 1987 במטרה לעסוק בייעוץ והדרכה בתחוס המחשבים. מאז היוסדה ועד היוס הרחיבה החברה את תחומי הפעילות והיא עוסקת במגוון רחב של נושאיס בתחוס המחשוב. עובדה זו יצרה התעניינות גדולה אצל מספר גורמים מובילים בענף, שעמם יש לנו היוס הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגי. נכון להיוס מספקות ייעדים יועצים ובוחני מערכות בעיימיי את המוצרים הבאים: א. הדרכה במקצועות מחשב מראשית קיומה, מייצגת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי את ייסיון - מרכז הדרכה למחשביס'י. מאחורינו מאות קורסים מקצועיים ואלפי בוגריס מרוצים מכל המגזרים - הפרטי, העסקי והציבורי. לרשותנו מאגר של מרצים מקצועיים ומנוסים, וכן עזרים חינוכיים מתקדמים. ב. שיווק תוכנה אנו משווקים מגוון נרחב של תוכנות בתחוס ה -6 , כולל תוכנות מחוייל שאין להן נציג רשמי באר. בין המוצרים המשווקים נכללים מוצרי )מק פמסאו ,אסמסאטדג טס ,סאג וחספ 6מדא ]א צ5 ,מפאד 50 דאזסט .זג אדא דמאסטדאגא ,מא או507 אסת א-ב, איינשטיין, אלישים, כרמל, מיכפל, חשבשבת ורבים אחרים. ג. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה ראשי למוצרי "אינטרסופט" חברתנו הינה מפיץ ראשי באזור הצפון של מוצרי *יאינטרסופטיי - יצרנית מעבד התמלילים וורדמיל והמוצרים הנלווים. במסגרת המרכז, משתמשי וורדמיל באזור הצפון מקבלים שרותי 5א₪107-1, הרצאות, עדכונים וייעוץ בתחוס עיבוד התמלילים. נוסף לכך, ניתן לקבל שרותי התקנה והדרכה. ₪ ו [. 1 עדים - יועצים ובוהני מערכות בע"מ ד. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה נמוצרי 0118 במסגרת המרכט, נהנים לקוחותינו ממגוון רחב של שרותים. מקצועיים הקשורים לסל המוצרים של חברת 1.0108 : ייעוצ, תמיכה טלפונית מאז-דס11, שרותי התקנה, הדרכה ואינטגרציה. כמו-כן, עומדים לרשות לקוחותינו מאגרי מידע, ספריות 6805ג/א, ספריות גראפיות, ותוספות למוצרי 1/0705. ה. מרכז ייעוץ, שיווק ותמיכה למוצרי 05071א6חא חברת ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי פועלת כמרכז תמיכה ושיווק של מוצרי 00 וא באזור הצפון. פעילות זו מספקת ללקוחותינו שרותי תמיכה טלפונית, ההתקנה והדרכה. בנוסף, נהנים לקוחותינו הגדולים ממבצעל מכירה תקופתיים. לרשות אנשינו חומר טכני רב, המעודכן באופן שותף. חברתנו שמה דגש מיוחד על הטיפול בסביבת 8וססאזאו-8וא הכולל אפשרויות תכנון, פיתוח ושיווק מוצרים. ו. מרכז ייעוץ בללי לסביבת ה-26 מאז הקמתה, צברה ייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימיי ניסיון רב בהתקנה, הדרכה ואינטגרציה של מערכות בסביבת ה-סק, כולל רשתות תקשורת מקומיות. נסיון זה עומד לרשות לקוחותינו הנהנים משרות ייעוץ כללי. שרות זה מתאים לכל חברה אשר ברשותה מספר עמדות 6 עצמאיות או מקושרות, ועליהן יישומים שונים וכן לחברות המבקשות להקים מערך מהשוב. באפשרותנו לטפל בבעיות שונות, החל מהתקנות ועד לטיפול בתקלות תוכנה, אי התאמה בין יישומים, תקלות בקבצים, טיפול בוירוסים, שיחזור והבטחת מידע. ז. השמה והשאלת בח אדם / פיתוח וליווי פרוייקטים ברשותנו מאגר של אנשי מקצוע בכל תחומי המחשב. מאגר זה מאפשר ביצוע וליווי פרוייקטים מתקדמים הדורשים פיתוח באמצעות כלים מתוחכמים, ואינטגרציה מלאה בין מערכות. ח. עריכת ימי עיון ההתפתחויות והשינולים התכופים הפוקדיס את תחוס המחשוב מחייבים את העוסקים בו להתעדכן ולהכיר את מגוון הפתרונות העומדיס לרשותם. כדי לענות לצורך הזה, אנו מקיימים ימי עיון בנושאים שונים. פעולה זו כוללת ימי עיון יזומים על ידנו וכן ימי עיון ייתפוריםיי לצורכי החברה המזמינה. בחברתנו מועסקים אנשי מקצוע בעלי נסיון רב בתחוס ה-6ק. על מנת להנות ממגוון השרותים שייעדים - יועצים ובוחני מערכות בעיימי" מציעה ללקוחותיה, הנכס מוזמניס ליצור קשר ונשמח להפגש ולעמוד יחד על אפשרויות לשיתוף פעולה. ₪1 יועצים ובוחני מערכות לפרטים נוספיס לפנות לטלי 04-419393 הודעות של חברות ישראליות * מוצרים חדשים ‏ > שירותים = מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים 050 2 פקס, ומאפשרת בעילויות של טלמרקטינג ודיוור ישיר ישירות מתוך המחשב. במקביל ממחשבת מערכת "קונטרוליי את מח- לקת המכירות ופעילויות המכירה ומאפשרת לאנשי המכירות מעקב אחר כל שלב בתהליך. המערכת מספקת לאנשי המכירות יומנים אי- שיים, לוח פגישות, תזכורות, ריכוז מידע וא- פשרות משלוח פקס ודואר אלקטרוני בלחיצת מקש. ++6 מהטפנו: כָישא 4/0 2222 7/2 [/ כלי הפיתוח הויזואלי ++6 מהווה סביבת פיתוח אינטגרטיבית ליצירת ישומים לסביבת חלונות, תוך שימוש בסמלים גרפים, בטכנולוגית הייגרירה והנחהיי ובעזרים חדשנים נוספים, שנו- עדו לצמצם את כתיבת הקוד רק להיבטים הלו- גיס האמיתיים של התוכנית. כלי הפיתוח המשולבים במוצר: עורך, מהדר ומ- נפה, רצים תחת חלונות בסביבה אינטגרטיבית המכונה 6₪אמפמאפסשו 18041 ניתן לבצע מספר תהליכי פיתוח במקביל, למשל, בזמן הי- דור תוכנית מסויימת ניתן לבצע במקביל עריכה לקובץ נוסף. בויזואל ++6 משולבים שלושה כלי הדרכה שנו- עדו לפשט תהליכי פיתוח. הכלי הראשון מכונה 510 שק א. כלי זה משמש לבנית ממשק מש- תמש :דידותי לישום ומאפשר שילוב תיבות שיחה, תפריטים, סמלים גרפים ועוד. באמצעות הכלי ניתן גם לשלב ממשקי משתמש שנכתבו בויזואל בייסיק בישומים הנכתבים באמצעות ויזואל ++6. הכלי השני המכונה 80 24זא קסג, נותן מסגרת לשילוב פונקציות המופיעות בי- שומים בשכיחות גבוהה. דוגמאות לפונקציות כאלה הן הצגה לפני הדפסה, סמלים גרפים, תי- בות שיחה ועוד. הכלי השלישי מכונה 2480 61/455. כלי זה מדריך את המפתח באופן שיטתי בכל תהליכי בניית הישום תוך שימוש גרפי ב-118%0185 01.485, = הכוללים אוביקטיס ליצירת פקודות המו- פעלות באמצעות סמלים גרפים. סביבת הפיתוח החדשה משווקת במהדורה סטנדרטית ובמהדורה מקצועית. המהדורה הסטנדרטית מחליפה את סביבת הפיתות 016 לחלונות, והמהדורה המ- קצועית מהווה פיתוח נוסף לשפת התכנות ++6/6. תסו 55ו2. וכיט |4/] חברת א617125 הכריזה על המ- דפסת 48-א? המיועדת למחשבים נישאים, תו- אמי 6? או 15קק4. זו מדפסת ג/אאמהדך ממתפא אד זעירת מימדים (5א9א29.7) וקלת משקל (0.97 קייג) המצטיינת בהדפסה מהירה של 6058 53 וברזולוציה מעולה של 360א360, בדומה הדפסת איכות של מדפסת לייטר גדולה. רמת הרעש שלה נמוכה במיוחד ומגיעה ל- 49 (68)4 בלבד. המדפסת עובדת הן עם נייר בדיד והן עס שקפים בגוז'ל 44 והיא מבצעת הקטנות והגדלות 25% ועד 400%. 8 משווקת על ידי אדיסמה בעיימ, נציגת 62% בישראל במחיר 5700, כולל שנתיים אחריות. א "23 / - ₪08 בית התוכנה הירושלמי ייתוכנה ירושלים"י הצ- טרף לליגה האקסלוסיבית של מפתחי יימעטפת" (53₪11) למערכת ההפעלה 205 היחוד הייצברייי הוא עברית שורשית. חבילת התוכנה וסט מיועדת לעטוף את ₪005 בממשק מש- תמש ידידותי, המסוגל להציג בו זמנית עד 9 חלונות. תכונות נוספות שהיצרן מציין הם: מיו- ניס מהירים מאוד, ביצוע סלקטיבי של פקודות 58 על קבוצות קבצים, תירגום לעברית של שמות קבצים ש-05כ הופכת (בגלל אי התאמה לישומים בעברית) לקישקוש ביוונית, איתור מהיר של קבצים, הטענת קבצים למעבד תמ- לילים בלחיצת קליד אחד, בניה והרצה של קבצי אצווה (84168₪) ועוד. התוכנה נמכרת במחיר 199 שייח. שכ[2 /ןי)/ פ[לסי )יקי אם תוכנה מסחרית לניהול חשבונות ייכבדה" עליך, ובכל זאת אתה רוצה לנהל את חשבונות 0 אסססוו 5 קאון הבנק בצורה מבוקרת וממוחשבת, הפתרון יכול לבוא מתוכנת "למוטב בלבד" של חברת "יאפליסופטיי. התוכנה מנהלת את חשבון הבנק לכל צדדיו, כולל שיקים נכנסים ושיקים יו- צאים, דחויים, מוחזרים ובטחונות, כרטיסי אש- ראי, תשלומים בהוראות קבע וקניות בת- שלומים. התוכנה מפיקה דוחות כספיים בחתכים שונים וטפסיס להפקדה ורישוס של שיקים ופעולות בנקאיות אחרות. התוכנה מת- אימה במיוחד לעסקים קטנים, ועדי בתים, אגו- דות מלכייר ועמותות, שכן היא מאפשרת ניהול כספים מבוקר ללא העומס של תוכנת חש- בונאות עיסקית. המחיר: 99 דולר + מעיימ. וג |(סי //יכזיו, 2%ומזא, מחקר אלגוריתמים החלה לשווק מודם (נסי חדש, המיועד למהירויות שידור גבוהות, כולל תיקון שגיאות. מודם 9600 חסקש!זס מגיע למ- הירות עבודה של 9,600 סלייש בקווי חיוג, עם יכולת ירידה אוטומטית עד ל-300 סלייש בה- תאם לאיכות הקו. המודם מפעיל תיקון שגי- אות אוטומטי בתקן 4אוא ודחיסת (תונים בתקן 5קאוא. המודם החדש, שמחירו לצרכן 595 דולר (לא כולל מעיימ) קיבל את אישור משרד התקשורת. שכ[פ/[י9)/ ו כ בית התוכנה הירושלמי אפליסופט הכריו על תו- כנה לניהול משק בית בשם ייברושיי. התוכנה מיועדת בעיקר לניהול תקציבי של חיי היוס *וס, כגון מעקב הוצאות, ניתוח תקציבי, הת- אמות בנק, תחזיות תזרים מזומנים, השוואות תקופתיות וכדומה. ניתן לשלב מודול המטפל הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים ‏ > שירותים = מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 2 רכ *4-ר- > 6 [3 בכרטיסי אשראי וקניות בתשלומים, הו- ראותקבע וכדומה. בתחוס החברתי התוכנה כו- ללת. יומן תזכורות ואירועים וספר טלפונים. התוכנה פותחה בשפה תמקקן 6-61. /כועס) //0012! 486/66 חברת אלדור מחשבים משווקת בישראל את שרתי ,₪11 מסידרת 6ו1ז6שס? המבוססים על לוח אם ₪184 עם יכולת השבחה של המעבד. דגם 46655 הנראה בתמונה מצוייד בגירסת 66 מגהר של המעבד 4862%2 עם 4 עד 128 מג- הבייט זכרון. בשלדה ניתן להתקין עד 10 כונני דיסקים בנפח 540 מגהבייט כל אחד וכונן טייפ גיבוי. .0811 מציעה מבחר של מתאמי רשת את- רנט ו/או טבעת אסימון ומערכת נובל מותקנת מראש. קישוכיוא. גי אא/ןוע אטפ ///ללכו 5 חברת המחשבים אש5 וחברת התוכנה מי- קרוסופט הודיעו על שיתוף פעולה לאינטגרציה בין תוכנת קישוריות 76 של א80 ובין משפחת סביבת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט. כך יו- כלו | מעתה משתמשי ‏ 31 | 5שססאו ו-דא 5וספאזצו להשתמש במוצרי פאא-0ק כדי לגשת ממחשבים אישיים לרשתות מחשבי יוניקס ולמערכות פתוחות. א50 תספק דריי- בריס ל-8/ו0סאז\ לקבוצות עבודה במהדורה הקרובה של פפא-סק, ומיקרוסופט תוסיף את תוכנת ₪5א-26 לרשימת רשתות התקשורת שיי- תמכו במהדורה הבאה של פ8וספאןאו לק- בוצות עבודה. תוכנה זו עתידה לצאת לשוק בר- בעון השלישי של 1993, עם גירסה מוקדמת למפתחים ברבעון השני. 94 5 0% 3 חברת יורוקוס משווקת את הצג שומ]/4658 לישומים הדורשים איכות תמונה גבוהה במחיר לא גבוה. הצג תואם לכל המודים של %068, 5/6 ,04א ו-8514/4 עם אבחנה עד 1024768 ללא שזירה ([א). את התאמת התדרים עושה מי- קרובקר המצוייד ב-32 תוכניות סריקה, 16 מתוכנתים במפעל ו-16 נוספים ניתניס לתיכנות על ידי המשתמש. השפופרת היא מסוג 15"08 עם מירווח נקודות של 0.28 מיימ. 0% 8 סוכיוא, ]כ[ וו 0 ,1 אק חברת א510מכ ,0741 אח, שתוכנת האיור שלה חפדא]ת זכתה לשבחים בין המקצוענים, בז- כות יכולת השיחזור הנפלאה של כלי ציור קל- אסיים, הוציאה גירסה מצומצמת, בשם םד א5, לעבודה ב-8 סיביות (256 גווניס ואפורים). | כמו בגירסה המורתבת, ‏ גם ד א5 משתמשת בלוחות בחירה ייצפים', אותם ניתן למקס על המסך בכל מקום רצוי. הכלים כלולים בלוח ייחומרי אומנות" וכל אחד מהם ניתן לעיצוב מדוייק, כולל הגדרת האי- נטראקציה עם הנייר (ספיגה, כיסוי שטח וכ- דומה). ועם שטחי צבע אחריס (התערבבות, כי- סוי עליון, שקיפות וכדומה) התוכנות זמינות בגירסאות ל-6 ולמקינטוש והן משווקות בי- שראל על ידי ארטא מרכצ בעיימ. שכן21. / כ/ו216. רשתות המלונות ייחוף אלמוג'י וייהולידיי-אין" בחרו בתוכנת א8ג/אא/1 | של חברת אז 100 הבינלאומית ומערכת נקודות מכירה של חברת 0805]וא. שתי החברות מיוצגות בלעדית בישראל עייי חברת 8.א.1.0. מערכות ניהול ממוחשבות בעיימ. מערכת א8%:/אא13 פועלת על רשת 6ק ומאפשרת התקשרות של כל המרכיבים השונים במלון לשרת מרכזי באופן ישיר. במערכת קיימים פיתוחים חדשים, יחודיים לצרכים של מדינת ‏ ישראל. כגון: מעיימ, ‏ ניהול חוזים רב-מטבעיים, ניהול חשבונות סוכני נסיעות (61). המערכת מנהלת את הקבלה, קופה, הזמנות מכירות. כמו כן מתקשרת התוכנה למערך נקודות מכירה מתוצרת 10805וא לחיוב אוטמטי של חדרים ולמרכזיית הטלפונים של המלון לפתיחה וסגירת קוים אוטומטית. התוכנה כוללת מערכת לומדה על קומפקט דיסק, | המשמשת לסימולציה ומאפשרת לעובדים חדשים להשתלב במערך העבודה במלון במהירות וביעילות. המערכת פועלת באר במספר אתרים נוספיס כגון: רשת ישרוטל ומלון רמאדה. לככ 0 -2)/< 0/ 2 משוב מחשבים, נציגת חברת נובל, הכריזה בארץ על ]1 ז5, מערכת ההפעלה ייאל-כשליי לרשתות תקשורת מקומיות. המערכת החדשה מקטינה לאפס את הסיכוי ששרת רשת התקשורת המקומית יפול מסיבה זו או אחרת. המערכת החדשה מיועדת לארגונים הרגישים במיוחד לנפילות מערכות, והיא מבוססת על שיקוף שרתים, כלומר פעולת שני שרתים והים במקום אחד. כל פעולה המתבצעת על השרת הראשי מועברת באופן מיידי לשרת המשני ובכך הוא מגבה באופן מוחלט את הרשת. ]0/09 03/5 - 6 ספר הדרכה שלם ומקיף לכל המשתמשים במערכת הַקֶך בגירסה 6 וקודמותיה. הספר כולל גם היכרות עם המחשב והפעלתו הנכונה, לימוד, ופירוט והסבר של כל הפקודות וכל הפרמטרים. 0 5 2 5 0 ישראל מאי 1993 הודעות של חברות ישראליות = מוצרים חדשים ‏ * שירותים * מידע עסקי * הודעות של חברות ישראליות * מוצרים חדשים 4 3 מדריך חובה לצר המחעוב הלימוד נעשה באופן דידקטי, צעד אחר צעד עם דוגמאות מסך רבות והסבר של כל הפקודות החדשות והייחודיות: העברת קבצים, מחיקת ספריות, הכפלת נפח הדיסק בעזרת דחיסת נתונים, אנטי-וירוס, ‏ גיבוי ושחזור קבציס ושחזור מחיקה (6666חג). הסבר מפורט על המעטפת ..055₪1ק, תוכניות אז1סם ו-דופם, ניהול הדיסק הקשיח והספריות, ארגון הדיסק, ניהול הזיכרון, הכנת קובצי אצווה והאצת הביצוע, הדרכה להתקנה והפעלה של 6 05. בספר, שיצא בהוצאת הוד-עמי, 357 עמי ומחירו 5 שייח כולל מעיימ (במבצע הכרזת התוכנה - 9 שייח). 7 יי 7 6 4 2 חוברת 068 הכרטשה על מערכת הדפסה המבוססת על מנוע לייור מהיר ביותר, המדפיס 5 דפים בדקה בכושר עבודה של 500,000 דף בחודש. המדפסת 46525 15א0 מבוססת על מנוע רב עוצמה של 068 הצרפתית בשילוב הטכנולוגיה | החדשנית ביותר למדפסות אשסחס - הבלעדית ל-5וא0. המדפסת תוכננה לטיפול משוכלל ביותר בנייר, כגון הדפסת דופלקס (דו-צדדית), מיון ל-40 תאים, ספרור אוטומטי, הדפסת חוברות, איסוף, שידוך חוברות, מעקב ג'ובים ועוד. המדפסת מתחברת לכל סביבות המחשוב המוכרות ולכל רשתות התקשורת מסוג |6וח6ח!, קתום-ח6א10, 060861 , קק6ך ועוד. מגוון האמולציות ושפות המדפסת כולל: ב ו 6 ישואל מאי 1993 בבש טלבוק הונ שש הזד עה שמת התכה החדה המה פוסטסקריפט רמות 1 ו-2, 61.5ק-קא, ,4-דד661 2 )!תתל 6ה11, 03א1 ושפת פפמאקו/ם. מחברת מ.א.ג מערכות. לייזר, נציגת 5א0 בישראל, נמסר כי מחיר המדפסת הוא כ-570,000 (פוייב), וכיי שיווקה ללקוחות יחל החודש. ומזוו 00/5000[ 5006/2 חברת גרפיקס מולטימדיה הכריזה על מוצרים חדשיס של 1/8ד0854: 6 813607 6צג/ הוא כרטיס המתחבר לכרטיס הקול המקצועי 452 16 ז₪6ג81 6תטס5 ומאפשר השמעת מוזיקה ברמה של קומפקט דיסט על גבי מחשב תואם 6ק. תוך כדי שימוש בטכניקה של טוח-5, של סינטוז קולות דגומים, 6וג/ש ז81500 מאפשר תאימות ל-101וא [6ח06 ומביא לעולס ה-6? קולות איכותים, שניתן להשוותם לאלה של סטסיזרים מקצועיים. ויקריס בהרבה. 6 ז3150 101וא היא קופסה חיצונית, המתחברת לחיבור ה-זפ]וא של כרטיסי :186 6חט50 ומחליפה למעשה את הרכיב סינטיסיזר שלו. הקופסה מאפשרת השמעה של צלילים ברמה איכותית ביותר (ניתן לחברה גס ישירות לאורגן גס בלי חיבור למחשב). עס שני המוצרים מגיעה תוכנה מקצועית לעריכת מנגינות זפזוא. קסע 05 וקיר היולט פקרד הכריוה על מדפסת מהירה חדשה, המיועדת לשרת ברשתות תקשורת, ומצטיינת במהירות הדפסה גבוהה (17 דפים לדקה) ואבחנה גבוהה ([60027). מעבד ₪156 מהיר וזכרון פנימי מורחב עד 8/א34 מספקים את התפוקה הגבוהה. ניתן לחבר את המדפסת במקביל לשלושה מקורות, כשכל אחד עובד תחת 8 פרוטוקולים בו-זמנית. המדפסת מזה האוטומטית את הפורמטים, מנהלת תור הדפסות ומזינה את המשתמש במידע על מצב הנייר, הטונר והודעות תחזוקה אחרות. ניתן גם להוסיף אופציה של הדפסה משני צידי הדף. ודו 07/7 סיק חברת 6 ישראל הכריזה על זמינות גירסה 3.0 של המערכת המתקדמת ליהול עסקי 6-5 בישראל. המערכת החדשה מאפשרת פעילות רב שנתית, רב מטבעית, רב לשונית (6 שפות בו זמנית) ורב מימדית. רכיבי המערכת מודולריים וכוללים בין השאר: הנהייח, ניהול ספקים, ניהול לקוחות, ניהול הזמנות מלקוחות, ניהול רכש, ניהול מלאי וניהול נכסיס קבועים. ירסק בלו וכ[ ו/01/9). כזיסיק [אוו. חברת מיקרוסופט הכריזה על הגירסה העברית לתוכנת ויזואל בייסיק 2.0 לחלונות. הגירסה החדשה כוללת למעלה מ-300 תוספות ושיפורים, | המאפשרים פיתוח אפליקציות מהירות. ויעילות יותר, תוך מתן גישה קלה לפונקציות מתקדמות של סביבת העבודה חלונות. הגירסה העברית לתוכנה מאפשרת פיתוח יישומים עברייס שלמים לסביבת חלונות בעברית בקלות ובפשטות. הגירסה העברית מוצעת לגירסת וויזואל בייסיק בסיסית בלבד. למעוניינים בגירסה המקצועית מציעה חברת מיקרוסופט ערכה המסבה את הגירסה האנגלית לכלי פיתוח עברי מלא. 09% 6.0 /שכן 0279 קןש[₪ אא זל חברת טרוולינג סופטוור האמריקאית הכריזה על גירסה 5.0 לתוכנת התקשורת והעברת הנתונים לפלינק. מחברת אזטק, נציגת טרוולינג סופטוור בישראל, נמסר כי הגירסה החדשה מאפשרת יצירת מידור במחשב כדי למנוע העתקת קבצים על ידי אנשים שאינם מורשים לכך. לצורך זה ניתן לחסוס גישה לספריות או לקבצים מפני אנשיס שאינס מורשים, ליצור קבצים לקריאה בלבד או קבצים מוגבלים להעתקה. תכונה זו חיונית ביותר הודות ליכולת התוכנה לעבוד גם תחת רשתות תקשורת. הגירסה החדשה כוללת אופציה לעבודה תחת 5שסחו/ו, | תוך שימוש בטכנולוגיות ממשק משתמש מתקדמות, כגון ייגרור והשלךיי, ויכולת עבודה ברקע. תוכנת התקשורת תומכת בקצב העברת נתונים עד >קטא 115.2. המוצר מוצע בשתי גירסאות: האחת כוללת כבל לחיבור ישיר מחשב-למחשב והשניה מיועדת לחיבור מחשב לרשת תקשורת. 9 ןיש וופיסןיין 90/בסקו חברת אלישים מיקרו מחשבים הכריטוה על מוצר חדש בשם ש-8856 להצלת נתונים מדיסקים לאחר התרסקות ראש. המוצר, שפותח בשיתוף עס חברת צייצ, מותאם במיוחד ל-6 005 ולהצלת נתונים מדיסקטים דחוסים. ל עדיין לא נדמו הדי ההכרזה המהפכנית של 5 וכבר אנו עדים לתגובות נלהבות ובהיקף חסר תקדיס לתפיסה החדשנית שמציגה תוכנת ה-שסאקוא] בכל הקשור לשימוש מתותחכם בגיליונות אלקטרונייס. צסתקוא] הינה תוכנת 815 דינמית לחישוב וניתוח מודליס המבוססת על תכנות מכוון אובייקטיס (ט66ט0) ואלמנטים של בינה מלאכותית, כולל שימוש במשפטי תחביר בשפה מדוברת בנוסחאות. תוכנות מסוג זה היו קיימות, עד עתה, על מחשבים גדוליס בלבד וגס 0אקוא פותחה במקור על מחשבי אז]אש של חברת דאמא. רק לאחרונה הסבה לוטוס את התוכנה לעבודה בסיבת 5/שספאזאו למחשבי 6ק. התוכנה אינה משתמשת בשורות ועמודות לצורך הקמת המודל אלא בקבוצות התייחסות לוגיות בהיררכיה של: 68007, אפ ו-צ6478608. הנוסחאות נכתבות בשפת אדם כגון: יירווח = הכנסות - הוצאותיי ולא כמו בגיליון רגיל, בו לא ניתן לאבחן משמעותה של נוסחא כגון: - 813 1 * 046... עובדה זו מאפשרת ביקורת מיידית (בשפת אדם) של הלוגיקה ושל נכונות החישוב. חסבון 80% בעבודה בעבודה שוטפת, בגיליון רגיל, משקיע המשתמש כ-20% מזמנו בהקשת נתוניס גולמייס לעיבוד ואת יתר ה-80% בבניית מודלים לניתוחיס וחישובים של ייחומר הגלסיי. הרבה מזמנו מושקע בתכנון והקמה של גיליונות חדשיס בכדי לאפשר מבט שונה על הנתוניס והפקת דוחות בחתכים שונים - אבל מאותס הנתוניס. צספקוא] חוסך למעשה את אותם 80%! ב-80קוא] אין צורך לבנות גיליונות חדשיס לכל דוח שברצוננו להפיק. התוכנה מאפשרת ייסיבוביי דינמי ושינוי המודל הבסיסי לכל צורת הסתכלות, או חתך, תוך שימוש בכפתורי 6478008 בלבד! כל מה שעליך לעשות זה לגרור את הכפתור הרצוי לאחת הפינות במסך ומייד תקבל דוח/חתך שונה לנתוניס שעל המסך! 5 ביש]|מנר [: 1 ץק 1008 מתקבלת בהתלהבות חסרת תקדיס! מכיוון שהנוסחאות נמצאות באזור נפרד מהנתונים (ולא כמו בגיליון רגיל בו הנוסחה קשורה לכתובת התא) הרי שניתן יילסובביי ולאתלתר על הנתונים ככל שנחפוץ, מבלי לשכפל או לערוך ולו נוסחה אחת. התוכנה מנהלת יומן (זפשטוץ) של הסיבוביס השוניס ומקלה על הדיפדוף ביניהס לצורך הסתכלות דינמית. התוכנה יודעת לקרוא גיליונות חישוב של 3 או של 8808 ובכך משמרת על עבודות קיימות. גם הקמת מודל חדש ב-/0אקוא] לוקחת הרבה פחות זמן מכל גיליון חישוב רגיל ויש להקיס את המודל פעס אחת בלבד. לאחר ההקמה נוכל להפיק ממנו אין ספור דוחות ובמבנה שונה לכל דוח - ללא הקשה על פקודות תפריט אלא בייגרירת"" כפתורים... מהפיבה בכלי ניהול אין ספק שזו מהפכה אמיתית בתחוס זה. למנהלים עסוקיס שאין להם את הזמן להשקיע בעבודה רצופה על גיליון אלקטרוני רגיל ושצריכיס לנתח את הנתוניס באין ספור צורות וחתכים - צספקא] הוא חובה. התוכנה מסוגלת לייבא כמעט כל סוג של קבצי נתוניס כולל ייחומר גלסיי ממחשב מרכזי. בתוכנה מיגוון גרפיס עשיר במיוחד ומיצגות שקפים בזמן אמיתי כך שניתן לשנות נתוניס בשקף תוך כדי ההצגה להנהלה. עיצוב הגיליון והגרפים נעשה בלחיצה על המקש הימני בעכבר, תוך שימוש במנגנון דינמי לזיהוי אובייקטים גרפיים. לוטוס הכלילה בתוכנה את שפת ה-568]77 החדשה המיועדת למתכננים ומפתחי מערכות לניהול (515). בעזרת 508171 ניתן לבצע אוטומטיוציה של תהליכיס במיצגת, לקשור בין חתכים שונים (ייסיבוביסיי) בצורה דינמית ולאפיין כפתורי עזר (16088) לשימוש של המנהל שאינו מבין גדול במחשביס אבל יודע ללחו על כפתור במסך... כדי לקבל דוח או גרף או נתון כלשהו מתוך המודל. יישומים קלאסייס להם נותנת צסאקוא] פתרון מושלם יכוליס לכלול: תקציב רב מחלקת: תמחיר על פי קבוצות השתייכות, מערכות גבייה מלקוחות, דוחות ייצור ומכירה לפי התפלגות קבוצתית, ניתוח אופציות להשקעה או להלוואה, ניתוח כרטסות של תנועות עם סדרות של קריטריוניס להשוואה ועוד. ...המוצר הזה לוהט הרבה שואלים לגבי יתרונות צסאקואז על מוצרים כגון: .58688 או 1-2-3. למעשה לא ניתן להשוות את שספקוא1 לגיליון חישוב קלאסי מכיוון שזו תפיסה שונה וחדשנית בכל הקשור לצורת התכנון והניתוח של מדוליס עיסקיים. כפי שכותב גסטפ .1.6 ב-6חו392!א 26: 'יבזמן שמיקרוסופט עם אקסל ובורלנד עם קוואטרו-פרו זכו באור הזרקורים, צסאקוא! של לוטוס הוא המוצר החדשני באמת ... זו תפיסה חדשה בצורה טוטאלית, שהיא הדבר האדיר ביותר בעוצמתו והקל ביותר לשימוש שאני יכול להעלות בדעתי... הוא כל כך שונה ממה שאנו רגילים לקרוא ייגיליון אלקטרונייי עד שאין לי ברירה אלא להמליץ לכולס לבחון אותו... המוצר הזה לוהטיי כייכלל אצבעיי ניתן לסכם ולומר: אם הינך רגיל לגיליון אלקטרוני קלאסי ואינך מרגיש בצורך לחיסכון בזמן או אין לך דרישות יתר מהגיליון - צסאקוא! אינו בשבילך. אס הינך פתוח לטכנולוגיה חדשה, מחפש שיפור תמידי בתהליכי העבודה ושואף לקצר בזמן השימוש בגיליון אלקטרוני - שסאקוא] זו התוכנה שאתה צריך. במבצע מכירות אגרסיבי מציעה ייחילןיאת סקאז במחיר הכרות של 199 דולר בלבד. הלקוח מקבל במחיר זה את הערכה המלאה כולל ספרות העזר. לפרטים והדגמות: חילן - מפיצת 1.0705 בישראל, טל': 03-5122239 הורעות שק חברות ישראכוה 6 מוצרים חדשים ה-₪₪56-0 מיועד לתת פיתרון לבעיות הנובעות מתקלות בדיסק הקשיח ואשר כתוצאה מהן לא ניתן לאתחל את הדיסק הקשיח או להפעילו, וכמובן לא ניתן להגיע לקבצים | החשובים והיקרים האגורים בתוכו. הפעלת המערכת מייצרת דיסקט איתחול, עליו אינפורמציה חשובה אודות הדיסק הקשיח, בין היתר: שמירת נתונל ה-105א0 ה-818ד אסודחדתגק, נתוני איתחול לדיסק המאתחל, שמירת רצף של טבלאות הקצאת ההגדרות וגיזרות האיתחול בדיסק, קבצי האיתחול (40705680.847 ו-₪10.55א00), כל ה-85/[אכ הדרושים, ונתונים רבים נוספיס המאפשרים איתחול תקין לדיסק הקשית ושיחזור המידע המותקן בו. כל הפעולות מופעלות באופן אוטומטי מתוך דיטקט האיתחול שנוצר כתוצאה משימוש בתוכנת 8050-0, תוך חיסכון כספי ניכר וזמן יקר. תכונה יחודית חשובה היא תמיכה בפונקצית 6 של 6 205 ותוכנות הכפלת נפת הדיסק כגון א18%ם 00815כ, 58א8740 ועוד. כידוע שיחזור מידע הנמצא על דיסקים דחוסים קשה שבעתיים משיחזור דיסקים רגילים. קופסי. באאוס משיווק 2 כווא עו בית הספר למקצועות המחשב יסיון" מציע, | 452 (המשך מעמי 32) להשתמש בגופני פוסטסקריפט גס תחת 208 ומדפסות שאינן תואמות פוסטסקריפט. גופני סוחד פועלים תחת 5אסאתו/ בלבד. תוכנת ה-205 כוללת גם אפשרות ליצור אפ- קטיס מיוחדים, כמו הצללה ומילוי שטח האות בדוגמאות גרפיות. מימוש האפקטים או קל ואתה נזקק להוספת קודים מסורבליס למסמך המודפס, אבל התוצאה ברורה וחדה. יחסית למ- תחרה העיקרית שלה בשוק הגופנים, קץד6וחחש, החבילה איטית מעט וחסרה ליטוש מסויים בה- תקנה, אבל אתה מקבל יותר מפי 6 גופנים אי- כותייס. 6 6 מתמודדת חדדשה על מערכת ההפענה שלך לאחר שסטיבן גיובס החליט לחסל את ה-דא6אן כפלטפורמת חומרה לרעיונותיו המקוריים על 0 ישראל מאי 1993 + שירותים * מידע עסקי = הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים בשיתוף עם ייתכלית-תבונה שיווקית'יי המתמחה בתחומי השיווק, קורסים ייחודיים להדרכת עובדים בענף המיחשוב, בתחומי השיווק, המכירות והשירות. הקורס יישיווק מתקדס בענף המחשוביי עוסק בטכניקות שיווק מתקדמות בענף המחשוב ומספק פתרונות מדוייקים לבעיות השיווקיות בו. בין הנושאים הנלמדים במסגרת הקורס: אפיון ענף המיחשוב ומוצריו, התנהגות צרכני מחשוב, תכנון אסטרטגי שיווקי, מידע שיווקי, פילוח שווקים בענף המחשוב, תמחור מוצרי המחשוב השונים, אמצעי תקשורת שיווקית ועוד. 3.1 5אוססאזש יק קוא כ)(0/יא, וככיא, מדריך הפקודות השימושי מתאים לגירסה המקורית ולגירסה העברית המלאה (הכוללת תפריטים בעברית) והוא מכיל את הפקודות, האפשרויות והנהלים של סביבת העבודה המהפכנית והמתקדמת. הספר ערוך לפי נושאים בסדר אלפביתי, בעברית ובאנגלית, עם אינדקס מפורט. הוראות מפורטות וברורות מנחות לביצוע כל הפעולות בכל משימה, כמו למשל: ארגון ספריות וקבציס; הוספה ומחיקה של קבצים; ארגון מסך העבודה; איך מערכת הפעלה צריכה לפעול, הוא הש- תחרר לתקיפת השוק הגדול באמת: חומרה מבוססת מעבדי אעטל. מול המוליכה, וסחו/, והמתיימרת, 08/2, הוא מציג את קו'דא6, אותה אפשר להכתיר במילים ייכל מה שרצית במערכת הפעלה וויזואלית, ידי- דותית ומונחת עצמים - ולא יכלת לקבל מה- ענקיסיי. התפיסה של גיובס היא כי את הסי- סמאות הפוטוריסטיות יש לממש כאן ועכשיו - ולכן המערכת שלו כוללת תכונות שנחשבות 'יאזוטריותיי על ידי קטני אמונה. תצוגת המסך תואמת לפוסטסקריפט רמה 2, כך שראשי התיבות 6צאוז5צאו מקבלים מש- מעות חדשה. הדואר האלקטרוני תומך בהעברת קבצי מולטימדיה ומערכת הקבצים כוללת יכו- לת איחזור מידע. את צבעי המסך אתה יכול לכייל לפי צבעי פנטון, כפי שהדבר נעשה בתו- כנות איור והוצאה לאור מקצועיות. 65 גם בנוייה לעבודה קבוצתית, עס יכולת לניהול מסמכים וישומים המבוזריס ברשת, קישור אובייקטים בין ישומיס ותוכנת לקוח לרשתות 6ג/ו6א של נובל. בתערוכת קו- מדקס הפליא גיובס בהדגמת קלות העבודה קישור נתוניס בין יישומיס; הגדרה והתקנה של תצורות מדפסת; התאמת העכבר, המקלדת והמדפסת לעבודה; האצת הפעולות המתבצעות בפיקוח תוכנת החלונות ועוד. בספר שיצא בהוצאת הוד-עמי 200 עמי ומחירו 3 שייח כולל מעיימ. ו מדריך פקודות באנגלית ובננברית מימוטי סמנכי מיון המשימות. בטברית ובאנגלית אינרקס | לנוחות המפותמעם ופיתוח הישומים תחת קטו5דא6א. גאון טכני הוא תמיד היה ותמיד הוא גס ידע לקב סביבו צוות צעיר ויצירתי. הבעיה שלו היתה ונשארה שיווק. טובה ככל שהיא, ק56ךא6א תתקשה בפריצה לשוק הקשוח של מעוכות הפעלה ל-6ק. ההכרזות הקרובות של דא צשסטתו/ וגי- רסאות משופרות של 05/2 לא יעשו את מצבו לקל יותר. מצד שני, נובל מגבשת סוללת מערכות הפעלה, כאמצעי התגוננות מול ההסתערות של מי- קרוסופט על עולס הרשתות. קטופדא6א יכולה להשתלב יפה בין 05ס-אפ לבין אזאט. אם ריל נורדה יקח על עצמו את השיווק של קטופדא6א אזי יש סיכוי כי היצירתיות של ג'ובס ואנשיו לא תירמס על ידי המכבש של ביל גייטס. | תוכגיות הדרכה במחולל הישומים 0005ת ומסד הנתונים 518458 ויר ב משאבים 905 5 משאבים הוא בית התוכנה שנבחר ע"י זז לתמוך בשפת הדור הרביעי 0008 ועל ידי 5 לתמוך במסד הנתונים הרציונלי, מממש בצורה אופטימלית את התצורה אדא תוכנית הקורסים שלנו נמשכת מזה 5 שנים וזכתה לפופולריות רבה בין המשתמשים בכל מגזרי התעשייה, הממשלה, צה"ל ומוסדות פיננסיים. הקורסים מתקיימים בבית חיל"ן בתל-אביב, או באתר הלקוח (קורסים פרטיים). - | 088888 הבר ל תיאור ו 00 שא 0 11 12 14 11 200 210 211 200 1220 20 200 100 000 20 הקווס קורס בסיסי לתיאור ועידכון קבצי ‏ 0005ת. 3 ימים, ללא דרישות מוקדמות. קורס בסיסי להכרת סביבת העבודה של 20005 מול טבלאות ‏ 82 ו-501/05. יומיים, ללא דרישות מוקדמות. קורס בסיסי להכרת שפת השאילתות והדוחות של 5, 3 ימים, ללא דרישות מוקדמות. מערכת תומכת התלטות. מיועד למשתמשי מרכז מידע מנוסים. יומיים, כולל תירגול חי. קורס בסיסי המיועד למשתמשי מרכז מידע המעוניינים ללמוד כיצד להפיק דוחות מול סביבת קבצים מוכנה. יומייס, ללא דרישות מוקדמות. קורס מתקדם בשיטות לשילוב מרכיבי מערכת ב-50005. 3 ימים, כולל תרגול מעשי מול מסופי מחשב. קורס מתקדם המיועד לאחראים על עיצוב קבצי 20005. יומיים, נדרשת הכרה מעמיקה של 0608ם. קורס מתקדם בפיתוח שיטות, מיועד למפתחי 70008 מנוסים. יומיים 5 אפפדא! 50605. קורס מתקדם מומלץ ביותר למתכננים ומפתחים ב-0005;. 3 ימים קורס מתקדם חדש המשלב קטעים נבחרים מהקורסים 0, 211 ו-300. 4 ימים גירסה 6.8 של 80605. מיועד למשתמשי 0605 על מחשבי 18% מנוסים, המעוניינים בהכרת החידושים של גירסה 6.8. יום אחד קורס בסיסי למתכנתים להכרת מסד הנתונים 578455. 3 ימים, נדרשת הכרת שפת .801. קורס בסיסי בעקרונות ניהול מערכת ומסד הנתונים 5+845₪. 3 ימים, דרישה מוקדמת - קורס 700. קורס כללי למתכנני מסדי נתונים, מנתחי מערכות ומנהלי פרוייקטים. 3 ימים, נדרשת הכרה של מושגים בסיסיים בניהול מסדי נתונים. קורס מתקדם לשיפור ביצועים וכיוונון שרת 501 ואופטימיזציה של מ5/835. 3 ימים, דרישה מוקדמת - קורסים 700 ו-800. לפרטים נוספים והזמנת קורסים נא לפנות לנורית, מנהלת שירותי הדרכה, טל. 03-372265, 03-5122324, פקס. 03-370088 משאביס - בית חילין רח' המסגר 12 תל-אביב תאוין קווב 2-03 בהזמנה 2.0.3 בהזמנה בהזמנה 220.3 3 בהזמנה בהזמנה 2000033 2.3 20.03 בהזמנה בהזמנה בהזמנה .2 ₪ ₪/////-ץ-5-5 ב ו ה ה 4 6 סוחוך זט ששסטחוע אי או 4 96זוחווח. ו 9 8= ער ו 6 ישראל מאי 1991 6ח:] סוחד )₪ ו 1-1 | ₪ ₪ ₪ ₪ | ₪ ם | ל ווח ]| א רו 1 5 זל 5000001 5 1 ו זום ₪ ₪ |-|כםש ב 5 5 הלזו>:. :06 א זו חח 0 5 זנ ו ב 4 שב | *א ]| 0 זטסו פטסחוע 7 | -- 10 ₪ ₪ 0 ווח רדרש ₪ש₪ ₪ש מ | ממ 13 ניהול ברו'יקמים ממוחשב. השוואת תכונות ע'קריות לא קיים כ קיים ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי סז 151 זז 60] |00078) ו 0% זו [ב6ולקמזף ץ8זפוזקסז 8 קופס זם] 60זטף6ז 50300 או ה0ו518/!81חו זס] 5חס1נום 195% 060100160 01 זספוחטט 01005 חפט 10056 0 הו 00:65 001/96ז16חו חפט 0815/01 6900 ח6זס1-5ווק5. סוחס הזח שופוזוטות א 10 0907 680/90 08 חמש מז 15/8 00 חוגב! 0 חַת/68 התחט!60 0961 וסחס6. שוחו 60 00 5 פסבחהזְחָסז] 5 01 10 ז66ןסזק מ וס 19 חשז0וחס זסו 05 501680 01 זס: 5 16 זט 5 חח ח! 5 5 טח החטרזוא 1 5 5 ]0 ז6סחזטח והשרחו 3.13 08 6 ג זס 501090 6 800 5840 הי 5 ע שו 680 ,18/0015 חחוזט וו חס 0105 9001630 |08זנ ₪ שת 001-5605119 5606000 5515100 ה0:ז1/!28ט עזסוח16 חסקקט5 ע0וח6ח [66 (חסו5ז6ע וק סט 0000 4 0 ופ 05% 3וע ץסוחסחז [הטחו/. 5 (זנוםזטוס חפס5012//06ו0. 605 ו בח זזה 5 5102806 6% 8108ף ה 570 חמ וו 000 10081 1186 5110 חש 10 ממרך חס !ווח וזה הזופ 3 וו חס יסיפ (0105ו!) 5חחט!ס6 0818 הו 16 85500018 0 5אחו! 0 [ 15-0610010 ש- 850100 וז :0 6זסעזטח) חש הק - 0051078010 5 אסט זסם 3 01 65| חטוחוצב! הסח 1ח/ש 600801 ה פאס חו 0000865 5 185% חו 38 601 ח0. סק 01 וטו 5 ]חס 5 080 08 50 יזח 508/60-טוחוד (9/85) 5161 168400 %זס// ו סיס חמ מז 50 060 פשסת 616 זס) וחפזהס1פוח 008סז סז 165000060 זי לספו 510078705 01 זססוחנוו, חנו 07 61305 ה87זה510וח 051 זה מחס: 6 [בעט הוחו 4 6 פוחוך זו ב | 6 פוחוך 0 0 מ ו 5 ז560000!0 ל זו 0 ה .| | 10000 סם ₪םם ₪םם ₪ ן : | ₪|₪| ש|ש|ש|ם ר| ₪|ר|₪|ש|םטן |ב|ם| ש|ש|שום ב =- ₪|₪ש|ש|ש|ש ץ - 5 > ן -- / 1 ₪ ₪| ש|ה|שום |כ|₪ וו ₪ ₪ ש|ר|ש|ש |םום|ש |ם ₪|₪| ש|ש|שום |הןש|וש ₪ [ 0 ו ו ₪ ם 500/06 0וחווח/999 | ש₪|ש|ם |ם ;ם ₪ ם ₪ ווח ם וו 1 ₪|ם|₪ש |ם |ש₪ |ם |ש|ם|ם 5ש|ש |₪ ₪ | |םש ₪ ₪ ששותזווחט ווח ו ו מו ו 2 וו ןק זו 30 צשסשחוצ 0 וחו!ח/9,999 שה ₪ ₪|₪ ש|ש|ש|ם ו ר ₪ ש|ש|ש|ש|םש ו ₪ ם םהמו | = 20 | 0 ו 5183 ה 5 זט 5ששסשחו/ ו ₪ ₪ ₪ ₪ ש|ש|ש ₪ ₪|₪ש|ש|ה|ם 2 ב / / ₪ ₪ שר|ש|ש |ש|ש|ש |₪ש ₪ ₪ ש|ש|ש ש |ש|ש|ש |ם שם|ש|ש ₪ ₪ ר|ש|ום ₪ כ ם ו . שש |ם 3 |ש₪ שש ווה ווח זז זו 60/0 1ווחו! חנ ץ 5 ניהול ברוייקטים ממוהשב. השוואת תנונות ע'קריות א קייר ) ק"ם ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי | 7 | 5 5 וח חזטוח 1/3 [[בזטיס 18585 0 זססוחטח/901סזק וזסווק | הס 5 15 חקו 0-0 8 בח וחסזז הו 8 5 5 |16 85 00551010 )317( [50) 055016 85 ח0ס5 5 6 5-זמטו 6 תפוחו!-זפט ו 8 חמַת10-0811/01-1 8 חבם1-ז810|-0 הב - חו פחסוזבשם 5 זהסו גי פטס חי 855 וזב זט ה הטטק סת] 501 ח68 0501 5 אחו1 0 חפוחו] ב תפוהו) סז תפוחו] תפוחו! סז 518 60055 חס 65חחוז ה ו חס 5זנוסח 01%: 58 0 ז10 08545 !031 מש 36 85 0[601זק 16 חס 195סח ק%66 רו 5 100700008 חס 00165 קפא 08 008 ח8 160076 חמ חס 165069 10 8100!סזחט 185%5 0601 015ו11חס6 השח/ו 185%5 זוק5 63 5 5 5 50106 3 5 18500066 8 5זטסת 58ו86זק 561 חמ ץז 6/6 חס 8918016 8 5 טסו 01 הניח 501 08 ז הק ץחה חס פטסוזה 160010 080 זט 6 ז6 זססוחט 5 וס 06106 030 8 ל 65001085 081/06 30 חס %ז0/ 10 1650001065 חף8531 080 חסו0131 135%'5 8 חו 083 זב!טסיזזטק 8 8500706 58776 לוז 8550 0 85% 8 10 0060 הבו 30 ה0ו0001זק 6הז 060016 ה 5 ו810ו187הוח 01 חס:זקתזטפה: | 5 חח 5 0 0185 696 08 6 68 00615 סח 1 !511 800 זסתִזְפמָס 5 שתו! הח חוהזחוהוח. ח61/60ס 5אתו! ח:בזחיבוח חמ 6] חו 01 06015 061 60ק06תו 6 85% סת] 81 806 6ם ח69 אחו1 ב 0651 0062600601 0 זססוחט חס %60חו! 6 03 סז 201 861ן0זק/1ונווח 00008 08 זז תו פֶחו!6ש6| 66זט₪650 [ ו [חו69! 16500166 פוזבוחסזנות. מז 0816 8 ה:תזו חי 60 1 4 ניהול ברו''קט'ם ממוחשב. השוואת תכונות ע'קויות 5 זו זו 66 6 פוחוך 6 סוחוך הור זסו זל 5 0 6וחווח ם . | | ששהחוחט ‏ | המוח | זסו 051חו וו ו ו 5 56066081 הו 5 זוס היהת ו זו 15188 זז זו זז 5 זס! זו 5 5צוס הו וו 1 > ₪ - 5 ) + 5 0 ו א קייר קים ₪ן המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי (0ח1 ה 60) פַָחו[8/8! 66זטס65 6015/185%5 3550 [ווק5 ח60 הָח 10% 060/00 18500166 861ן0זק .01055 01 זטסוחטו] סז 206615 560/00 01008 חב !6% 151 זס ףוחה 030 נ יי ות 1500100 010818 ה08 ז0ק-01055 הַחו801 665 5 חוב הווח ח08. 5 3185 6051 פטסוזם ץ500001 080 יי 9חוא6הזד 0001 8 ה 30 + 0 5 הפ וו 5 תפות) |הטזטה. 6 8500108 הזמ 51 5זםו !מש [סט1, זסן 005 חסוזבזטט ההות 5 3 הווחש 8 630 13565 הַתו5131 1810 6 ז85-0 חכ 81 51811 סז 581 ץ!וה6ו1הרחסזנים שחוזחהוזק ה שהוזוסכפת ה ה ו 60/0 164 01 זססהחטו ב סקז 0055-1900!0196 סקז 81069100 508 05 051 ה 8500108 ה686 זט 6000 10105 1% סקט 8106 1086 6 תב .80070 ,80/5 תו 05קטו 0/5090 ו וטס סיס 101 חס הו תוּחת! חכ 0/8 וסשחס0. 5 מסָפכק 4018018 6 006 10 96סוס! 08 חש פזוסקטה. 6 85 ח08 100005 01 508 [ן 6 חס חס 15חס1 אוו/1 ד (5/70 1 שק 806 !סקז 6 81 חק ס!קוזוטחו ,00502 חפ0. 3 01 זססתחטח החטחוואבו/! סק 16 0 2 וא 5 00% 1900705 58/6160 דוסקוח ףס 1 0130 10 סקאס זס וסקוחו תו בצירוף אוסף עשיר של פקודות מקרו). אך לפני שנתייחס לטבלאות עצמן, מספר מי- לות אזהרה. ההשוואה בין מוצרים בעלי ייאישיותיי שונה, גם אס הם פועלים בסביבה אחת, אך במיוחד כאשר הס פועלים בסביבות שונות, הינה בעי- הוצאה לאור שולחנית תית. לכל תוכנה יש את הייאני מאמין" שלה ביחס לצורת העבודה וקביעות שונות ביחס לצרכי המשתמשים. מיספר התכונות המצויינות ביחס לתוכנה אינו מהווה מדד כשלעצמו. הימצאות תכונות רבות יכולה אולי לשפר את מעמדה של תוכנה סויימת בטבלת השוואה, אך אינה מל- מדת בהכרח על מידת השי- מוש שאכן נעשה במיכלול -ו|חע דב-דף | דגש ונטדה 2 התכונות, | בשימוש שוטף 2 5 | פו - יהם) | = על-ידי מרבית המשתמשים. תצוגה בסביבה התומכת | באר ערכת כלום 2 || 622 נטגרציה בין יישומים ניתן | יכולת עריכת סידור כלים לפי העדפה ס ד ס ס % 5 להשתמש בכלי עור סה שש ייחיצונייםיי ‏ שונים | כמעט דיווח מקוס סמן בסרגל - . 0 . ס . - כאילו היו משולבים בתוכנה דיווח קואורדינטות סמן + . ס .> 0 ו הי % %* ס % % עצמה. בטבלת ההשוואה אין כ % % ס .+ %* התייחסות לכלי עזר כאלה, 0 % 0 ס 0 %. אלא רק לתכונות הנגישות נעילת אובייקטים ס (0) (0) (9) 0 ישירות מתוך התוכנה. מצבי צפיה בעמוד באחוזי הגדלה שונים | | 2 5 ס 1 57 היות תכונה מסויימת קיימת יכולת לציין הגדלה שרירותית רצויה (6) ס (6) ס % . 0 : צפייה בו-זמנית בעמודים שמאלי וימני 0 3 ₪ 2 2 ו 0 גרירת אובייקטיס בין עמודים ם 2. ם (9) (6) תמ טפ הנלה דול פועלת במידה המניחה את הדעת, בצורה טובה, או בצו- ציון קואורדינטות למסגרות % 2 9 2 2. רה מעולה ו . ציון קואורדינטות לאובייקטים גרפיים % 2 ס (9) 1 % / הזזה הדרגתית עם הסמן ס . 9 ס ס יכולת לציין ערך מספרי לטאבים % ס 2. 2 2 כך, לדוגמא, כל התוכנות יישור לאובייקטים האחד כלפי השני % 3 (9) 0 > אליהן יש התייחסות בט- ו % 0 ס | 0 % בלאות מאפשרות עבודה בע- טימ גריה ברית, אך יש הבדליס מש- 0 | 8-720 | 4-720 | 1-999 | = לא מעותיים במידת התמיכה טווח גדלי אות פונקט | פונקט ] פונקט | פונקט | מוגבל בעברית. תכונה כמו סשאש, בקפיצות של 1 פונקט | ד פונקט] ו פונקט | ל 8 למשל, יכולה בחלק מן המ- םות > | + | 6 4 | % קרים לחול רק ביחס לפ- יכולת עריכת צמדים מתוך התוכנה ₪ ס 9 9 (9) % עולות מסויימות, במקרים ציפוף כולל בין אותיות 3 ב (0) % % | אחרים ישנן מספר רמות של 3 510411 -- 9 (9) ס 2 2 ספאט. ואריאציות כאלו טקסט עילי (וקו ס5זטקט5) 9 2 2 2 | אין באות לידי ביטוי בט- טקסט תחתי (1ק901טט6) 4% | % | 4% | 4% |% בלת ההשוואה. שינוי בסיס השורה 2 . 2 3 2 במקרים | אחרים, | תכונה מספר פונטים כלולים במחיר הבסיסי ה . - 6 . מסויימת אינה. קיימת אך הצרה/הרחבה ניתן למצוא לה ופי יכולת להגדיר אות חלולה 2 2 ס (9) 2 | כ יכולת להגדיר עובי קו באות חלולה ס 9 9 ס 2 (מוצלחים 8 7 7 0 0 באמצעות שילוב תכונות אח- הטיית טקסט לשני הכיווניס כ ב 2 ס % 5 יכולת לקבוע את זווית ההטייה ם / ם ₪ ה ס 4 י 0.000" סובוב טסט סו | מס | % "חצ' חהונה קחוליה" הדהבטה תלוי | תלוי רכישת תוכנת הוצאה לאור הגדלה/הקטנה זו | ]6שוז 20 2 2 , שולחנית הינה ייחצי חתונה "צירוף אריחים" כאשר הפלט לדף גדול | 60 2 (9) 2 2 קתוליתיי. מעבר למחיר התו- 6 מיושם * חלקי 0 אינו מיושם ‏ 1] לא רלוונטי > מחייב רכישת מודול | כנה, העשוי להיות גבוה כל כדי שנוכל לעבוד עם תוכנת הוצאה לאור שולחנית להפקה מלאה ושוטפת של טקסטים בעברית, יש צורך בתמיכה פנימית של התוכנה בעבודה דו-לשונית. שעצמו (מחיר 382 עס פונטים ומודולים נו- ספים, כגון ניקוד ונוסחאות, עשוי להגיע ל-4,000 דולאר לעותק יחיד), יש לבחירת התו- כנה | משמעויות | נלוות = ארוכות-טוות (פרודוקטיביות, השקעה בכח-אדס ועוד). שוק תוכנות ההוצאה לאור והגרפיקה הינו תח- רותי ודינאמי, כאשר תכונות התוכנות השונות והיכולת הנגזרת מהן, משתנות לעתים קרובות. בנוסף, יש לקחת בחשבון את הצטרפותם של שחקניס חדשים למשחק, כגון גירסה עברית של פוס6תנ/ זס) שזס/ של מיקרוסופט העומדת על הפרק. בהכללה, ניתן לומר ביחס לתוכנות ה-קדס המו- פיעות בטבלה, שהתוכנות לסביבת ה-6? מת- אימות יותר לעיבוד מסמכים ארוכים, ומ- אפשרות אוטומטיזציה גבוהה יחסית של תהליך ההפקה. רב-דף מתאימה יותר לפרוספקטים ול- עבודות בהיקף קטן, אך אין זאת אומרת, כמו- בן, שלא ניתן לעבד ספריס באמצעות רב-דף. סביבת המקינטוש מאפשרת אינטגרציה טובה יותר בין תוכנת ה-קדכ לבין תוכנות אחרות, הן מפני שמערכת ההפעלה של המקינטוש מת- קדמת יותר מאלו המצויות בסביבת ה-0ק, והן בשל הבעיות הספציפיות לסביבת ההפעלה בע- ברית בארץ, ולתוכנות ה-26 המאפשרות עבודה בעברית. 2 פועלת בסביבה גרפית *יחודית הכלולה בתוכנה (שניתן להשוותה ל-05% או ל-85ז060/0), מה שאינו מאפשר שימוש בו-זמני עם תוכנות נפוצות אחרות; וכמו מחירה, גם דבר זה הוא בעוכריה של תוכנה זו (למעט בס- ביבה בה חלוקת העבודה היא כזו שיש תחנה המשמשת לעבודה שוטפת בתוכנה). התמיכה העברית לתוכנת ונטורה פועלת רק עם צשוס6ת!/ בגירסה האנגלית, ייתכן שכך יהיה לטווח לא-מוגבל. (תוך שאני מודע למגבלה זו, 01 06 ישראל מאי 1993 התקנתי את התוכנה תחת פשסחתואו בגירסה האנגלית. אך כיווןן שמספר חודשים קודם הת- קנתי את תוכנת דגש, שהוסיפה בדרכה שלה תמיכה עברית ל-משסשחוצ בגירסה האנגלית, התמיכה העברית ל-גזטזחט/' ייסירבהיי לפעול. רק התקנה מחדש של פשסטתוצ בגירסה האנגלית ייפתרהיי את הבעיה). אך גם כאשר עובדים עס סימני חיתוך | הפרדה לצבעי 3201 הפרדה לצבעיו 58סססזק הדפסה לקוב 5 שינוי קואורדינטות לעמוד המודפסי הפיכה לנגטיב הפיכה ללא קריא עריבה חיפוש והחלפה של טקסט = חיפוש והחלפה של קודים 0 וט בדיקת איות אנגלית | בדיקת איות עברית ₪ מיספור אוטומטי לסעיפים שפת קידוד 45611 = יכולת לחזור לגירסה שמורה אחרונה מספר מסמכים פתוחים שמירה אוטומטית בכל פרק זמן סימון מקוס סמן וקפיצה אליו שמירת מיקוס הסמן לטעינה חוזרת | הכר ל-ט8גסזטקקט וההיפך = העתקה מצטברת ל-0ז0112008 בלי זר למטומכים ארובים יצירת מפתח עניינים יצירת תוכן ענייניס רב-פרק הפניות צולבות רשימת תמונות רשימת טבלאות. עבודה ברעשות משתמשיסם בו-זמנית בעותק יחיד סימון כקובץ קריאה בלבד טבלאות "חכמוח" תאיס בחירת רשת לתאיםם בחירת קוויס לתאים מיטוג/פיצול תאים נוסחאות שפה לעריכת נוסחאות מורכבותת כלי עזר לסביבה המלערדית שילוב תאריך סטטי/דינאמי מיזוג שמות/כתובות מתוך רשימות משלוח/קבלת פקסים מיושם * חלקי ‏ 0 אינו מיושם 12 0 ישראל מאי 1993 9 9 9 9|9|ס|ס|ס ו 9909 4% ס|ס אין הגבלה 990% - ס|ס|ס| ס|ס|ס 9 ףס ס|ס|ס 2 2 | 990999 9 % | ס|ס|ס|ס|ס 1 0 רב-דר | דגש 55 אין ו ס| ס| 9 09| 9|9|+ > ס|%|+|+|0|0|% אין הגבלה ] הגבלה ס|ס|ס|ס|ס ס|ס )9( 0 0 +|ס|ס|ס|ס ס|ס|ס|ס|ס|ס 4% שבי ם2) % 0 5 9|9|?|]9 9% 0 < 4% - ס| ס|ס|9|ס 99% ס|9 ו א 9 )6( - הוצאה לאור שולחנית התוכנה בסביבת פשסנתו/ בגירסה האנגלית קיימת לעתים התנגשות בין התמיכה העברית ליישומים שונים (כגון 1641 460% או וק של א 0ססג!וא). הפונטים העבריים מהוויס דוגמא למחסום נוסף בפני אינטגרציה מלאה. סביבת 5שסתוצ אמו- רה לאפשר ליישומים השונים לנצל משאבים משותפים, כגון פונטים, אך אם כצורת הגנה נגד העתקה בלתי-חוקית, או כתוצאה של תפישה שונה, לתוכנות השונות הגדרות שונות למערכת התווים. פונטיס עבריים הנ- רכשים עם דגש אינם עובדים עם גזנטח6/' ולהיפך. 22 (יהלום) 99 וה לגב' חוכנוח גרביקה? בתחום תוכנות הגרפיקה התמיכה בשילוב מלא של עברית נראית חשובה פחות, אך אין פירוש הדבר שהיא מפ- סיקה להיות משמעותית. כיוון שתו- כנות הגרפיקה הפופולריות, הן בס- ביבת המקינטוש והן בסביבת ה-6ק, הן תוכנות ללא תמיכה עברית פנימית, על המשתמשים בשתי הסביבות לייללמודיי לחיות עם בעיות שונות. > 9 0|99ס|2|6|9|9 = 5|%|ס|%|%|ס ב ביחס ל-4ח660זת, הפופולרית בסביבת המקינטוש, הוצעו מספר צורות לת- מיכה | בשילוב | עברית | (כגון 6116016 ו-880%/0768), וכך גם ביחס ל-אגז60₪10, הפופולרית בס- ביבת ה-6 (תמיכה עברית של אי- מפקט ותמיכה של כיוון). - הבעיות הנפוצות שניתן לציין ביחס לשימוש בעברית, באמצעות תמיכה חיצונית זו, נוגעות בעיקר ביחס לעי- דכון טקסט ושינויי פרמטרים שוניס (כאשר מדובר על טקסט ארוך), לשי- לובים שונים של אנגלית ומספרים, ולפיסקאות (בעיות יישור שונות, לי- שור לא נכון של השורה האחרונה במצב של יישור משני צדדים, יישור לשמאל של שורות באמצע הפיסקה). 99009 > -| נראה שתוכנת וח6600זם, תמיכה חדשה המוצעת לאחרונה כהרחבת מערכת למקינטוש, פותרת את מרבית הבעיות הקודמות שבשימוש ב-6ת6608 עם עברית. וביחס ל-אגז!6ז00, ממקורות מהימנים נודע שמפתחת התוכנה, ב לא רלוונטי + מחייב רכישת מודול חברת 8וח5/56 [6016 הקנדית, שוקדת כעת על פיתוח גירסה עם תמיכה פנימית בע- ברית (אין לדעת, עס זאת, אם ומתי תוצע גי- רסה עברית לשוק הישראלי). השוואת עלויוח כאשר משווים בין עלויות מחשבי מקינטוש לע- לויות מקבילות בסביבת ה-76 יש לשים לב היטב מה משווים למה. המקינטוש הסטנדרטי כולל מרכיבים שונים שבסביבת ה-6ק יש להו- סיפם בעלות נוספת. כל מקינטוש כולל חיבורי אוגזטוַפְקא, וכך ניתן ליצור רשת של מחשבי מקינטוש (בין אס לצורך שיתוף קבצים או לצורך שימוש במשאבים משו- תפים, כגון מדפסת) פשוט באמצעות חיבורס לכבלי א|ג'1,00311. אך קצב העברת הנתונים ברשת מסוג זה הינו איטי במיוחד, ומשתמשים מקצועיים בוחריס להתקין רשתות זהות לאלו שבעולם ה-6ק, המ- תבססות על ושוחטתום או קחוח חטאסך, ומאפשרות העברת נתוניס במהירות גבוהה בהרבה (פי 40 ויותר). המקינטוש כולל גס ממשק 58681 (יש לבטא: סקאזי) מובנה, המאפשר התחברות יעילה למ- כשירים פריפריאליים שונים, כגון סורקים או במידה והנך שוקל רכישת מחשב ראשון, כדאי לקחת בחשבון שיקולים רבים, וביניהס: מחיר מחשב מקינטוש לעומת מחשב ₪6 התוכנות הרצויות לך ומחירן בפלטפורמות השונות, אופי העבודה שתבצע/י ולקוחות פוטנציאליים, הרקע שלך בעבודה, וקלות גיוס עובדים לעבודה בסביבות השונות. פטיים וכונני וא0א-60. בסביבת ה-6ק, אלו הז- קוקים ל-5051 צריכים לרכוש אותו בנפרד, וה- תקנה מלאה שלו עשויה להיות מורכבת יותר. גם ביחס לצליל, היכולת המובנית של המ- קינטוש טובה בהרבה מזו המוצעת בסביבת ה-6ק. מערכת ההפעלה של המקינטוש מתקדמת יותר הוצאה לאור שולחנית ממערכות, ההפעלה המוצעות לסביבת ה-6ק, | המקינטוש, הס עדיין יקרים באופן משמעותי תגשמותן, גס ביחס להיבטים השוניס של הת- והיא כלולה במחיר המחשב. (לאחר ש-6וקק4 ביחס לדגמים מקבילים בסביבת ה-20 (הדגמים ‏ מיכה בעברית. (מפתחי התוכנה השונים לס- הבינה שאין לבסס את יתרון המקינטוש על יי- הבסיסיים של מחשבי המקיעטוש, כגון | ביבת המקיעטוש אוהבים את המקינטוש, אך שומיס שוניס הקיימים עבורו, כיוון שיישומים | ה-0!880, אמנס אטרקטיביים במחיר אך מח- | הם גם אוהבים את חשבון הבנק שלהם). מקבילים מוצעים גס לסביבת ה-0ע, הפכה מע- = שבים אלו אינם רלוונטים למשתמשים מק- רכת ההפעלה עצמה להיות חוד החנית השיוו- צועיים). במידה והנך שוקל רכישת מחשב ראשון, כדאי קית). מצד שני, המחיר הגבוה יחסית של תוכנות דע לקחת בחשבון שיקולים רבים, וביניהם: מחיר עס תמיכה עברית, בסביבת ה-6ק, מאזן מחשב מקינטוש לעומת מחשב 6 (תוך התלי- למרות ההוזלה במחירי הדגמים השונים של הפרש זה. חסות למרכיבים השונים בקונפיגורציה הרצוייה 2 לך), התוכנות הרצויות לך ומחירן בפלטפורמות מיושם + חלקי 0 או מיושם | 0 לא רלוונטי ‏ + מחייב רכשת מודול = הְאֶם לעבוך ל%ק'[818? = השונות, אופי העבודה שתבצע/י ולקוחות פו- . ₪ נטרה טנציאליים, הרקע שלך בעבודה, וקלות גיוס עו- | 2 | אם את/ה משתמש/ת כיום בדים לעבודה בסביבות השונות. -] שבי 20) 0 במחשבי 6? עם יכולת מת- אימה, סביר שהתשובה לש- | טעו מי שעם הופעת 5שס6תוא מיהרו להספיד אלה הינה שלילית. באמצעות את המקינטוש. אלו הממהרים להחליט שה- שימוש בשילוב הכלים המ- מקינטוש הוא המחשב היחיד הבא בחשבון עבו- תאימים, תוכל לענות על מי- = רם, עשויים לטעות גם כן. גוון צרכים בתחוס ההוצאה לאור השולחנית. גם על פל- טפורמת 26. גסם אם המ- קינטוש קורץ לך, כדאי לקחת בחשבון ששיתוף הפעולה בין א ל-6פקא מבטיח נזילות רבה ביחס למצב הנוכחי. ההבטחות ביחס לתאימות בין המקינטוש למחשב יבמ הע- | שלמה פרץ (טלי 03-6739575) עוסק בייעוץ וה- תידי, | המבוסס על שבב דרכה בתחומי ה-ספזע וישומי הוצאה ה-סזסס = הינן | משמחות, | לאור-הממוחשבת, וכן עורך את "מיקרוא", אולם צריך להמתין לה- | חוברת דו חדשית המתמקדת בנושאים אלו. -ו|חט 6 םיו רב-דף 5 גרמיקה > | שילוב קבצי גרפיקה ₪05 | שילוב קבצי גרפיקה :118 שילוב קבצי גרפיקה אטע | שילוב קבצי גרפיקה :וא | שילוב קבצי גרפיקה .11201 שילוב קבצי גרפיקה ;ואצ. > | שילוב קבצי גרפיקה ]60% | שילוב קבצי גרפיקה :01 | שילוב קבצי גרפיקה 61 | שילוב קבצי גרפיקה 1ח146731א | שי = ₪ > ףס ס!ס| ס|0 0ס| 00 9|6|%|9|9|0|9|9|ס|ס|ס שילוב קבצי גרפיקה ₪65 | שילוב קבצי גרפיקה שו = | | גרפיקה ה"מתנהגת" כחלק מהטקסט | | | הארמת טקסט סביב מסגרת | הזהמת טקסט סבוב צוהה | קשירת גרפיקה לטקסט , | הגדלה והקטנה לגודל מסגרת. - "חיתוך" תמונה - / שליטה בקונטרסט תמונה. = התערבות בצבעיס 9,999,990 09|9|0|0|0|9|9|9|0|90 4% 1 099904 9|9|9|9|ס|9|9|9|9|0|9|ס|ס ס|ס ס|4| ס|+9|ס| 0 ס|9 ס|ס|9| ס|ס| ס|%|ס|ס|ס|ס > ס|ס| 0 0|ס| 0 0 90| ס|6 0|6|6|%|>|ס ס|ס הפיכה לנגטיב. ציור 4 מיושם * חלקי 0 אינו מיושם | 1] לא רלוונטי ‏ > מחייב רכישת מודול מרובעיס ל 9% % ס % % מרובעים עס פינות עגולות % % 0 % % - [ ל ו 7 | הנדו | דג | 75 | 382 - 6 6 5 | 5ו ".| םי פוליגון 0 0 0 0 5 0 | " |עב'ים0| "77 | קוויס ישרים מסוגים שוניס % % (9) % 2 ינור בקבצים סיומות קווים (כגון ראשי חץ) (6) ס ס ₪ (9) - - - -- : 7 קישור דו-כיווני לקובץ 45011 ם ם ם % 9 צורות אחרות ס 9 ס ס 9 הת ; -7------- כ ס ₪ ס ס % יכולת לשמור קבצים דחוסים | (0) ס + | ספ | פ ו - ו תיבת טקסט % % 0 % % אפשרות להצפין מסמכים (6) | (9) % 0 . ס שילוב קבצי זַד50א 4 | % | 6% 6% % רוטציה גרפיקה ס | 0 (6) 0 9% ןְ 1 | . ו [ | היפוך מ תי 9 0 0 ₪ | שילוב קבצי מעבדי תמלילים 9 - ו - ו לשפוך טקסט לצורה 0 % % ס ס . . התוכט | צורות שונות למסגרות גרפיות . 2 9 (9) ס יצוא טקסטים / | שי / חזרה על מסגרת בעמודים שונים ל ד ס 2 2 מודולים נלווים כתיבה סביב מיתווה (9) (9) ס (9) 2. סריקה מתוך התוכנה (9) (9) כתיבה בתוך מיתווה ס ס % עיבוד קבצי בסיסי נתונים מהשו מ שכפול עצמים מספר פעמים בבת-אחת. 0 0 ס תרגום מילים ל-6 שפות 0 0 צבע מודול קירילי (מיקוף, איות, פונטיס) 4 + בחירת. צבעי טחסוחגק ₪6 הדמייה לתוכנות אחרות ס ס בחירת צבעי )> הגדרת תפריטים על-ידי משתמש [ (6ן (9) 495 0 ישראל מאי 1993 תיקון להערכה שלילית 6 בגיליון 6 (אפריל 93י), בכתבה על תוכנות מצגה, הוזכרה 614815 011000 כבעלת בעיות פלט בהכנת שקופיות. כדוגמה נאמר כי היא יצרה הדפסה ייהפוכהיי של קובץ :118 לדרייבר של 4016082 בתור מפתח הדרייבר עלי לציין כי ה-800 אינו בייהוליוודיי אלא בדרייבר שנבחן (גירסה 1.30, כמדומני) והוא תוקן בגירסה האחרונה, 1.42. נ.ב. יופי של עיתון! כל הכבוד! אפרים וינגוט, תכנת בכיר 8 1400100 ניו יורק סקירת אנטי ווידופ 6 בעיתון אונטפָטא 0 של מרץ 93, פורסמה סקירה של כל התוכנות המשמעותיות נגד וירוסים. בכתבה נסקרו 24 תוכנות אנטי וירוס, בתוכן לא פחות מ-4 חברות המציעות את המוצר של איריס, תחת 4 שמות מותגים שונים. מדובר במוצרים הבאים: 1. חם]וססח! - אנטי וירוס לרשתות נובל, משווק עייי חב החשקש6. 2. 1 פגזו-וזת4 - תוכנת מדף המשווקת עייי חבי ?16 3. טסוו - משווקת עייי חב' מוסצזםץ, באמצעות דיוור ישיר. 4. ון? 6זווסצוחוץ - משווקת עייי חבי 1₪51. עופר אחיטוב, מנכייל חברת איריס מניעת נזקי ברקים 6 בעיקבות המאמר שהתפרסם בנושא דכוי הפרעות חשמל, ברצוני להפנות את תשומת ליבך לכתבה שהתפרסמה בדף מידע לחברי חוג משתמשי המחשב האישי בתעשיה האוירית, לפני כשנתיים. בכתבה מוצע מוצר שעלותו, גס כיום, אינה עולה על 2 שייח, יעילותו רבה והתקנתו פשוטה ביותר. ייבעקבות שריפת מחשב כתוצאה מפגיעת ברק, חיפש זאב אלטשולר פתרון המגן מפני עליות מתח גבוהות ופתאומיות. האבזר שאותר נקרא שפואס שון א0דצותג/ והוא מתחבר בין הפזה לאפס בתקע. עליה במתח הרשת מעל 150% מהתקן, גורמת לתגובה בה הווריסטור מסוגל לקלוט עד 6500 אמפר בזמן תגובה של פחות מ-355. המספר הקטלוגי של ההתקן הוא 814-3א416 והוא מסוגל לעמוד בעומס כנייל הרבה פעמים, אך יש לו בלאי. לכן יש לבדוק מידי פעם האס הצבע נשאר מקורי. כאשר צבעו הופך ללבן שלג, זה הסימן שחייבים להחללפפויי. שמחה אלפרט % הבלאי של דיודות ווריסטור הוא הבעיה במרבית מגיני הברקים. המיוחד במכשיר שבמאמר הנייל הוא, שבדיקה עצמית אוטומטית מתריעה על בלאי לפני שקורה נזק. העורך אובייקטיביות נאמנה > ...אברכך על העתון המצוין שאתה וצוותך מוציאים לאור. לבד מכל הדברים הטובים שאפשר לאמר על עיתון, צורתו, רמתו וכדי הרי שהדבר החשוב ביותר הקיים בעיתון (להבדיל מעיתונים אחרים בתחום) הוא הנאמנות לקוראים מבחינת הגינות המאמרים, שאינס משרתים אינטרסים פירסומיים, אלא מוסרים את המידע באופן מקצועי ואובייקטיבי, כפי שהדבר נעשה בעיתון המקביל האמריקאי. דרור לטרמן, מנהל תכלת מערכות תוכנה ותקשורת מחשבים בחינוך % בכנס מוייח האחרון יינתקלת:יי בגירסה הישראלית 8א46421/ סת. עיון קצר בחוברות במקום ומיד חתמתי על שני מנויים. בחודש האחרון הספקתי לקרא את כל הירחונים עד לגיליון אפריל 93. כאיש מקצוע שנים רבות (יותר מ-12) וקורא עיתונים מקצועיים רבים, ברצוני לומר שהירחון שלכס שווה כל דקת קריאה וכל רגע עיון. אני מתמחה בשילוב המחשב בחינוך, בעל תואר ראשון במדעי המחשב, בוגר קורס ניתוח מערכות והשתלמויות רבות בתחומיס הקשוריס למחשב וחינוך. ניתן לומר שהמחשבים חדרו לכל מוסד חינוכי, אך למרות זאת רבה הבורות במוסדות. החינוך, בכל הרמות, מדרג מנהל ועד מורים מקצועיים. אני חושב שבירחון שלכס ניתן להוסיף מדור נוסף שקהל היעד שלו הוא המיגזר החינוכי. העיתון כולו ובמיוחד המדור למיגזר החינוך יכולים לתת סיוע מקצועי ברמה גבוהה ולתרום למערכת כולה. ויליאס פרגון, מרכז צוחר איכות מול כמות % כשמדובר בעיתון מחשבים אפשר לוותר על איכות בתמורה לכמות. אני חייב לציין שאתם בכל זאת העיתון העבה ביותר לעניני מחשבים בארץ, אבל זה לא מספיק - אנו שואפים לקבל עיתון שווה ערך לעיתון האמריקאי! יש לשאוף לתרגס את מירב הכתבות ולהוסיף עוד נתח כתבות פרי עטס של ישראלים. לסיום: העיתון בנוי בצורה מקצועית ונהדרת!!! זו לא סתם מחמאה, יש לכם עיתון איאי, שהוא גם עיתון אובייקטיבי. גיא תעיזי מלועעוגים חדעוים > ...חלק מהקוראים, בין בקביעות או מזדמנים, לא תמיד שולטים בכל השמות המסחריים ובכל המושגים החדשים. במיוחד אלה שלא באיס מרקע במדעי המחשב. לכן, או שתסבירו אותם במסגרת הכתבה, או שתצרפו מדי פעם מילון מושגים. יגאל כהן, סטודנט. כתיבה מלעמיקה 4% שמחתי לקרוא את גיליונכם מס 6 (אפריל 93), ולגלות כי ניתן לכתוב בצורה יסודית, טובה ומעמיקה גס בנושא מחשבים, דבר שלצערי לא קיים בעיתוני מחשבים אחרים. המשיכו כך!! נ.ב. האם ניתן להוסיף יותר כתבות (שכולם ממש מעניינות) אפילו לא על חשבון הורדת פרסומות, אלא פשוט בניפוח נפח הגיליון? דני שמעוני , בת ים שומעים את השקט רואים את הצבע משווקים וספיצים מורשים (רשימה חלקית): תל-אביב והמרכזי רב דיונון - 03-6410351-2, באג מחשבים - 03:5794711. רס מחשבים - 03:9670033, איי אנד איי - 03-721267, מינד * 8, זום מחשבים- ו03-510303, רח. מחשבים - 03-9231520. נתיב מחשבים - 8, מ ל.ל. חעשיות תוכנה - 1ו03-75155, חיפה: מל.ל - 03-531113. עתיר מחשבים בע"מ - 94-410046, מדיאסק בע"ח - 03-728210, סרקלין חשמל בע"ם - 03:678888, א. רחוס - 5, שמעון מחשבים - 04:911855, שדאפנה קומפיוטר - 06-564004. ירושלים: קומפיוביית מחשבים בע"מ - 02-242233. שמ"מ ירושלים - 02-513203, כל-בו מחשב בעימ - 0, חשב זיגיטקס בע"מ - 02-373660. השרון: לד מחשבים - 052-952895, מאיר מחשבים - 055:625828, מחשבי (ינטה - 053:5046573. באר שבע והדרום: פסקוס מחשבים- 5, דורין מחשבים - 057:434359. מדפסות הסיכה השקטות עם אופצית הצבע 6וווספהּ ובו פטנט בלעדי מרעיש עולמות המאפשר לך לקנות את מדפסת האיכות השקטה והחדישה ביותר במחירים שווים לכל כיס. 3 דגמים של מדפסות סיכה השקטות עס אופצית הצבע (24-9 סיכות) העונות על כל ברכי ההדפטה הטגוונים במשרד המודרני. 8 דגמים של מדפסות סיכה *רגילות" צרות ורחבות (24-9 סיכות) מהירות, מדויקות ואמינות, המתאימות לכל עסק ולכל בית. 2 דגמיס של מדפטות לייזר 8 ו-11 דפים לדקה המספקות פתרונות חדשניים ואיכותיים ומסירות את עומס ההדפטה במשרד ומבצעות עבודה מקצועית במינימוס זמן ובמקטימוס יעילות ודיוק. האמריקאים בחרו במדפסות פנסוניק. כל אדם רביעי בארה*ב עשה את החישוב וקנה את הפנטוניק עש המוניטין העולמי. יורוהום טכנולוגיה משרדית מתקדמת תל-אביב 03-7525555, ירושלים 02-245252. חיפה 04-467371/2 ל בו ל\ר שד 1ן פטספג צךן1א טס