PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 13, דצמבר 1993

105 מדפסות. הסקירה הגדולה של PC Labs

OCR (הסבר)
8 תופכ ,13.סא אסודוסם 154611 /5א621א 6 המהדורה הישראלית גליון דצמבר 1993 מחיר: 17.90 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 15.30 ש"ת 7 מדבסות לייזר 5 דבסות מחלקתיות 1 מדבסות צבע 6 מדבפות הזרקת דיו 5 מדבפות סיכה / ךד ף 0 | ח הפקידה השנתית הגדולה של מעבדות 485 0ק / צִּ זז . ו וה6 7 וו משחקים ותוכנות לעועות מבדקי כבלים הבנאי לרשתות תקשורת המילה האחרונה בתחוס העתקות צבע היא של קנון והיא כאן. ה 550 01.6 : אס אתה וקוק למכשיר מקצועי ברמת איכות וביצוע ללא פשרות. אחרי הצלחת דגם ה-500 בקרב אנשי המקצוע באר הביאה קרט את הדגס המדובר בעולם. בין התכונות הבולטות והייחודיות לדגם זה ניתן לציין: ב 7009 --1--ם------1 1 איכות הצילום גמישות בעריכת והפקת מסמכים תתנת הוצאה לאור שולחנית בצבע תמונות וטקסט באיכות צילוס ללא תחרות * עיבוד תמונה דיגיטאלי המאפשר גמישות בעזרת יחידת חיבור למחשב 06 או 46 וברזולוצית הדפסה של וסס 400 מדהימה בעריכת והפקת מסמכים בצבע. הופכת ה- 010-550 לתחנת הוצאה לאור משני צידי הדף. שולחנית בצבע מלא (סריקה והדפסה) באיכות דפוס. ל וי רנ משרד ראשוי: רחוב מונטיפיורי 10 ח.ד. 29536, חל- אביב 61294. טלפונים: 03-663721. פאקס: 03-5172062 6 סובנים ומפיצים בלטדיים עול: אמדואפו 'דולאווו/ וז0ווה 6 2 םיענ = נן-ש2/:= בו :ו , - "ן | ₪ , 4444 6 / ' 0 ימרי בכרכ 6 28-53 (א אא 0 רה .77 )טרה שיפור ביצועים שהושג בהוספת מעבד 6טוזכזטשס בבק 6 06 2 1161486 מאיץ יישומים 0% טבלה זו מציגה את שיפור הביצועיס במספר יישומים נפוצים. 10% 20% 0% 6 5 4% = צ 2 -- "א ב ג שי ב ס [מקור: דוייח ביצועי מעבד 0801/75 של אינטל - זספפטססזק 6טוזכזטטכ) [טוה1 ]3 06 וח60] מפתח 10001/12 לדירוג ביצועים* דירוג 1009 למערכות בסיס | כ דירוג ?1000 לאחר הוספת מעבד 6ש1ז62עכ) כםקכקנ-.3זהודוט0בז טזג 6שתסזחטוח בוסטשסזק 411 *‏ הסגזגזסקתט) [טוח! 01993 ₪ התוצאות דיברו בעד עצמן. והחיקויים לא אחרו להופיע כאשר אתה רוכש מחשב, אתה חכש בעצם את לוחיהאם שבו - ומרכיב מרכזי זה ראוי לבדיקה יסודית, או לכל הפחות להצצה בתוככי המחשב, כדי לגלות אם יש לך אשד00 או משהו אחר לגמרי... בבדיקות מקיפות שערכו מעבדות חי%ס5, אוהיו, ארה"ב, במהלך שנת 93, אומתה ההערכה בדבר עדיפותה הברורה של טכנולוגיית 004 (טוחגחעם שזטוסטוותסז 6ח030) שפותחה על ידי אשדסס, יצרנית לוחות-האם המובילה. ההפתעה לא היתה בעצם התוצאות, אלא - ובעיקר - בשיעור היתרון של לוחות 004 אפדסס על פני הלוחות האחרים שנבחנו בכל הקשור למהירות ולביצועים. מהירותו של לוח 266א4860 004 אפזסס עלתה ב"30% על מהירותם של לוחות מקבילים. יחד עם זאת, העומס על המעבד המרכזי בלוח אפדסס היה הקטן מכולם, והוא היה פנוי לטיפול במשימות התוכנה ארכיטקטורה מהפכנית זו, שמבוססת על זכרון 040₪6 דינמי, אומצה לבסוף, ולא במקרה, על ידי שורה של יצרניות מובילות ש"הוכו", על יד א5ז00 בבדיקות ח50% וביניהן: וו, גוש, סהשוסס, קה ואחרות. אשזסס ממשיכה להוביל את שוק לוחות"האם היטב לתוך שנת 94 עם סדרה יו | נוספת של לוחות 004 חדישים ואטרקטיביים במחירם, הכוללים עתה 3 מק | ו | ערוצי 805 )1004 55 בסטנדרד המתקדם ביותר. מוצרי אפזסס משווקים בישראל על ידי אי.איי.אם, נציגתה הבלעדית של החברה בארץ ובעלת מסורת ארוכה של שיווק מותגי איכות בישראל אל תסתכל במחשב אלא ב-אפדסס שיש בתוכו ל יאד ריר א < דנ די ארי אי או א ב / 2 7 0 שאר / אס דרוש א=זסס מספק המחשבים שלך. וו | / | ו ו בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתח"תקוה טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03-9244857 טנא אלי || == ד שו = ה ₪ 4 ₪ ₪ ₪ שמ שש | / 7 ו =ןהצהץ"צהצהד-?-+-ךהציצ הציצ"דיד-ד"רדיר 1 4 5 -ש- | 4 | / א | -%-4-ה<5-ףיה-ה. טכנולוגיית מעבד %'11/6כ6שכ0) של אינטל מייצגת תפיסת השבחה חדשה. השבחה המתבססת על יחידה בגודל שבב יחיד ולא על כרטיסים. זה מאפשר לך להוסיף טכנולוגיית מעבד עתידית למתשב האישי הנוכחי שלך. סקירה טכנולוגית זו תבהיר לך כיצד פועלת טכנולוגיית מעבד 186כ61ש2) של חבי אינטל. השבחת המחשב ע"י שבב יחיד אינטל תיכננה את משפחות המיקרו-מעבדיס החדשות שלה כך שניתן יהיה להשביחן באמצעות מעבדי סטוזכןזטטכ). מעבדיס אלה מבוססיס למעשה על המיקרו-מעבדיס החדישיס ביותר של החברה ופיתוחס נעשה במקביל. כדי להבטיח תאימות בין מעבדי 6ו1כ6ש02) לבין מיקרו- מעבדיס קודמיס של אינטל, הם כולליס מימשק חיצוני מיוחד, המאפשר להס להתחבר ישירות למערכות קיימות המצויידות בתושבות לקליטת מעבד 6 0. מיד עס התקנתס הס מגביריס את ביצועי היישומיס בשיעור של 40 עד 70 אחוזיס. נתיב ההשבחה מעבד 6טתכ6ש0 הראשון מבוסס על ליבת היעיים 2 11)614867%, והוא משביח מערכת מבוססת 5% 1061486 או %כ לביצועיס הדומיס למערכת מבוססת 122 1)61486. מעבדי 6שתכז6ץכ0 מסוג או ראומ נמצאים כיוס בפיתוח עבור מערכות 61486)ה1. 06 מהדור הבא מתוכננים מעבדי כבר עתה עבור מערכות שבבסיסן מעבדי 70065501 ]את דראו התשתית הטכנולוגית בלב ליבו של כל מעבד סטוזכןז6שכ) נמצא מיקרו-מעבד, ששופר באמצעות טכנולוגיה חדישה כגון שיטת ייהכפלת המהירותיי של ה- 2א, או הטכנולוגיה * הייסופרסקלאריתיי של 0 אא ליבה משופרת זו מאפשרת ביצוע מהיר יותר של הוראות ללא צורך בשינוי מהירות שעון המערכת החיצונית או תת-מערכת הזכרון. המפתח הוא המטמון בהכנסת ליבת מעבד מהיר יותר לתוך 20 אין די, אלא אס המערכת מסוגלת לספק מספיק נתונים להעסקתו. זו הסיבה שכל מעבד 6ותכ6צ02) מצויד גס בזכרון מטמון גדול על השבב. מטמון זה משחרר את מעבד 6שתכ6טכ) לעבודה בלתי-תלויה בתת מערכת הזכרון. למעשה, ב-90% מן הזמן מכיל המטמון את ההוראות והנתוניס הנחוציסם. יחידת מימשק אפיק ((₪11) משלימה את התמונה המרכיב האחרון במעבד 066 הוא - זח 67806ות1 1305 (יחידת מימשק אפיק). תפקיד היחידה הוא להעביר נתונים בין מעבד 066 לבין המערכת החיצונית, בצורה תואמת לחלוטין למיקרו-מעבד המקורי. בנוסף, יחידת ה- 31 מתוכננת להאצה מכסימלית של ביצועי המערכת, בהתבסס על הוחב-סרט האפיק של המערכת המקורית וטכנולוגיית מעבד הליבה. שיפור הביצועים ליבת ייהכפלת המהירותיי החדשה של המעבד 6תכ זט 2אכ 1161486 מכפילה למעשה את ביצועי היעייס המקורי שלך. ברמת המערכת הדבר מתבטא בהשבחת ביצועים בשיעור של 40 עד 70 אחוזים (ראה טבלה בעמוד האחורי). באופן טבעי, צווארי- בקבוק מערכתיים כגון גישות לכונן הדיסק, הוחב סרט האפיק ומהירות הגרפיקה, מונעיס ממעבד 0606 22 1161486 להשיג הכפלה מלאה של ביצועל המערכת. מעבד 6טנזכז6שכ0) 82 61486+1₪ למערכות 5% 61486)מ1 או אש המעבד 6צ60ץ2) 22 18161486 משלב טכנולוגיית 1486 (יחידת שלמים, יחידת נקודה צפה ומטמון 8 קייב על שבב יחיד), עס טכנולוגיית הכפלת מהירות. לדוגמא, מעבד 6שתכ6ט2) מכפיל את מהירות העבודה הפנימית של מערכת המבוססת על יעיים אכ 1161486 בתדר 33 מהייצ ומעמיד אותה על 66 מהייצ. ובעוד היעייס פועל במהירות גבוהה כפלייס ברמה הפנימית, הוא שומר על מהירותו החיצונית המקורית, לצורך שמירה על תאימות המערכת. ארכיטקטורת 0665501 6עג 060 ]אס זדאמץ | למערכות 1161486 ה | המעבד 6שתכה6 0 ]תא מן הדור הבא, יתבסס חן . . על הטכנולוגייה הסופרסקלארית של מעבד | ודא 0 וצ י] : 2 המבצעת בו-זמנית שתי הוראות. כמו כן יכיל המעבד / . 0 6 > גירסה משופרת של זכרון המטמון בן 16 קייב של 9 * ,1 ו = = 1006550 ]שת )דצ[0 על השבב, יחידת נקודה צפה ה))' בתיכון חדש המסוגלת לבצע הוראה אחת בכל מחזור ]3 שעון, ויחידת מימשק אפיק מותאמת לאפיק יעייס 1486 בן 2 ביט. ש-₪%5-₪- > ו לו ק | ו אוו וז 1 שסם שה הוה הוה הז וי [פ, | 4 + ָ ל 1 התוצאות דיברו בעד עצמן. והחיקויים לא אחרו להופיע כאשר אתה רוכש מחשב, אתה רוכש בעצם את לוח-האם שבו - ומרכיב מרכזי זה ראוי לבדיקה יסודית, או לכל הפחות להצצה בתוככי המחשב, כדי לגלות אם יש לך א=ד00 או משהו אחר לגמרי.. בבדיקות מקיפות שערכו מעבדות חי%ס5, אוהיו, ארה"ב, במהלך שנת 93, אומתה ההערכה בדבר עדיפותה הברורה של טכנולוגיית 004 (סוחפחץם טוסטוותסז 03006) שפותחה על ידי אפדסס, יצרנית לוחות"האם המובילה ההפתעה לא היתה בעצם התוצאות, אלא - ובעיקר - בשיעור היתרון של לוחות 004 א=זסס על פני הלוחות האחרים שנבחנו בכל הקשור למהירות ולביצועים. מהירותו של לוח 266א4860 004 א=דסס עלתה ב"30% על מהירותם של לוחות מקבילים. יחד עם זאת, העומס על המעבד המרכזי בלוח 005% היה הקטן מכולם, והוא היה פנוי לטיפול במשימות התוכנה. ארכיטקטורה מהפכנית זו, שמבוססת על זכרון 030₪5 דינמי, אומצה לבסוף, ולא במקרה, על ידי שורה של יצרניות מובילות ש"הוכו", על ידי 00% בבדיקות חספ וביניהן: וווג, גוש, סגשוסס, סח ואחרות. אשד00 ממשיכה להוביל את שוק לוחות-האם היטב לתוך שנת 94 עם סדרה נוספת של לוחות 004 חדישים ואטרקטיביים במחירם, הכוללים עתה 3 ערוצי 805 1004 554 בסטנדרד המתקדם ביותר. מוצרי א=פזסס משווקים בישראל על ידי אי.איי.אם, נציגתה הבלעדית של החברה בארץ ובעלת מסורת ארוכה של שיווק מותגי איכות בישראל. אל תסתכל במחשב אלא ב-אפד00 שיש בתוכו דרוש אז00 מספק המחשבים שלך. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה טל. 9240812, 03:9233257, פקס. 03-9244857 טנא אלי 0 פתת-פתת 00 5% שו רל וז ₪ זה לא =]א, זה 26! ם תסתכל עליו מבחוץ תחשוב שמדובר במחשב מא אאא קלאסי. גדול כמו מקרר 8108 צ8 5105. אם תעקוב אחר המהירות בה הוא מפצח ישומים מדעיים, מסחריים וגרפיים, תשתכנע עוד יותר שזה וא 8חא141א לכל דבר. אבל אם יש לך במקרה דיסקט ייטטריסיי, או משחק 76 אחר, זמין לנעיצה בכונן, יתברר לך שבלב המפלצת שוכן לב זהב של מחשב אישי. הוא מריף סשחוצ זא כמובן - אבל דרכה אפשר להגיע לכל מאגר התוכנות והמשחקים שנצברו ב-12 השנה של מהפיכת ה-6ק. למפלצת קוראים 71א85005 והיא אחת מזן חדש יחסית של ייסופר שרתיס", המנצלים את יכולת מערכות ההפעלה זא ו-08/2 להרי ישומיס "ימרובי מטלות" (8חוא18%ו11ט1א) ויימרובי נימים" (פחו6פטזוזווזוטוא) באמינות ובטחון כפלטפורמת חומרה הם נעזרים באכיטקטורת ייעיבוד מקבילי סימטרייי עס 6 או יותר מעבדי אינטל (486 או פנטיוס). מערכת הדיסקים היא מסוג יימערך ותיר של כוננים זוליםיי (פ1א בקיצור), אבל כל שאר המרכיביס הם סטנדרטיים לחלוטין (מלבד המארז הגדול). במבחניס סטנדרטיים, שרתים אלה מספקים יחס ביצועים למחיר עדיף על כל חומרה מתחרה - בין אס מדובר ב-מ1א ₪א1ג1א או בתחנת אואש. התפקיד של ייסופר שרתים" בשנים הקרובות יהיה לשמש ראש גשר לפלישת ה-6ץ למעוז האחרון של מחשבים גדולים - מרכז המידע האירגוני. כלי הנשק שמבטיחים הצלחה מהירה הם סטנדרטיזציה וכמויות. העובדה שבתוך המארז הגדול תקועים כרטיסי 6 סטנדרטיים ברובס מבטיחה כי המחיר של ייסופר שרתיי יהיה נמוך מכל פתרון קנייני (צא א םוק 0ץ) ולא חשוב כלל אס מדובר בארכיטקטורת 8186 או 61856, אם מערכת הגרעין היא אזאש, או %שס6חו/ו, או 15א/, או איזושהי ממערכות ה-מוא א חחאו/וא האחרות. כי סטנדרטיזציה היא תנאי מוקדם לכמויות יצור גדולות ואלה מהוות תנאי מוקדם להורדת מחיריס 000 08 | התשההתוה קמס סהסמה הההההמתהקהמההם/הוהמוחמו ההחחה םהה 4 עם 40 מיליון עותקים (חוקיים) של סח מיקרוסופט יכולה להסתפק באחוזים בודדים מהמחיר של מערכת הפעלה למחשבים גדולים ועדיין לצחוק כל הדרך לבנק אבל, הסטנדרטיזציה של 6 אינה מסתכמת בחומהה זולה. לא פחות חשובה היא הזמינות של תוכנה זולה להדהים, אמינה וידידותית. על איזה פלטפורמה אחרת אפשר למצוא מערכות הפעלה מתקדמות ב-200 דולר, מעבדי תמלילים גרפיים ב-100 וגיליונות אלקטרוניים ב-50 דולר! גס כאן הסטנדרטיוציה הביאה לכמויות ענק ואלו הביאו למחירים נמוכים עם כדי גיחוך. עם 40 מיליון עותקים (חוקיים) של-3שסוו1ש, מיקרוסופט יכולה להסתפק באחוזים 6 ישראל רצמ' 13 בודדיס מהמחיר של מערכת הפעלה למחשבים גדולים ועדיין לצחוק כל הדרך לבנק, בזמן שהחברות השמרניות טובעות בדיו אדום. מה הפלא שכל היצרנים של מערכות קנייניות עושים כיום שמיניות באוויר כדי להוכיח כי הם ייפתוחים" לכל התקניסז הקונים מצביעים בהזמנותיהם כי הם רוצים סטנדרטיזציה - והס מתכוונים לקבוצת התקנים שאנו קוראים להם ייעולם ה-סק". מרגיז, לא! כמו רוב הכותבים בעיתונות המקצועית גס אני מחפש את ההתרגשות של התמודדות. פתוחה בין אלטרנטיבות אמיתיות. ארכיטקטורות שונות של חומרה, מקוריות ורבות עוצמה, אמורות להתמודד על הבכורה בביצועים ובסיקור עיתונאי. מערכות ההפעלה אמורות לממש את החידושים המסעירים ביותר בתיאוריה של מערכות מונחות עצמים. אבזרים היקפיים אמורים להגיע לשיאים חדשיס של ביצועים ולא לשפל חדש של מחירים. אבל לא אני ולא שאר הכותבים קובעיס את מגמת השוק. זו נקבעת על ידי משתמשים פרגמטיים, שלמדו כי ה-6ץ הוא הביטוי העליון ליעילות ההוצאה בשוק המיחשוב. רובנו רוכשיס מכונית משפחתית פרקטית, אמינה וזולה (יחסית) ולא מכונית ספורט מסעירת חושים, יקרה להחריד, שנזקקת לטיפול אוהב במוסך מתמחה מאותה סיבה נעדיף לרכוש ₪6 משעמם ולא תחנת עבודה יוניקסית - אם רק נשתכנע כי הוא מספיק חזק כדי לבצע את העבודה. ומיוס ליום ה-76 יכול לבצע יותר. לא רק השיפוריס המהירים ביכולת המעבד מצינים את המירוץ לצמרת של ה-6ש, אלא גם הגירה מסיבית של כל מה שאיפיין עד לאחרונה את העולם מחוץ ל-0י. ייריבוי נימיםייז יש. ייעיבוד מקבילי סימטרייי! יש. מאיצים גרפיים לדיגוס תלת מימדיו יש. בקרי דיסקיס סןח! יש. מערכות הפעלה ממוצא יוניקסי! יש. רשתות תקשורת גלובליות! יש. אפיקי מערכת מהירים? יש. זכרון מטמון בשתי רמות! יש. והכל במחירים ששום סביבת עבודה אחרת לא מסוגלת להתקרב אליהם. הכתובת על הקיר ולא צריך להיות חד-עין כדי לראות אותה. 50 יודעת כי העתיד שלה טמון בהגירה של 5012815 לפלטפורמת 6. דיגיטל יודעת כי העתיד שלה טמון באלפא, ושל האלפא טמון ב-א צאוסשחו/ ולא ביוניקס או 5!א/. סיליקון גרפיקס יודעת כי את מעבדי 1105א צרכים להתאים לעולם של ה-6ץ ולא של תחנות העבודה הישנות. יבמ מהמרת כרגיל על כל הקופות בו-זמנית, אבל גם היא יודעת כל ל-6קזטשסק יש משמעות קריטית יותר לעתיד מאשר ל-2 זטאוסץ. הייסופר שרתיי של 58087 עולה כמו מיני-מחשב גדול. בין רבע לחצי מיליון דולר, תלוי בתצורה. אבל המחיר הזה ירד לרבע או פחות ברגע ששאר המתחרים בשוק ה-6ש יגלו את הפונציאל הטמון בחדירה למרכז המחשבים האירגוני. הפירצה הראשונה בחומה כבר הובקעה והגמדים מכינים את נשקם להכרעתו של גוליבר. זה יקרה מהר שותר משרוב הגוליברים רוצים להאמין. עומדים במבחן הזמן מפיצים מורשים: מרכז מסחרי, 06959446 ₪ חדרה: ערן מחשבים - הנשיא 17. 00:333517, מחקר - ה 0 שו ראשל- 075617274 ₪ כפר סבא: אלידן - רוטשילז 80, 052:973692 ₪ הוד השר נציגים בלעדיים: אדיסמה בע"מ. רח' גאולה 45 תל"אביב. טל.: 03:5102581. פקס.: 0375102584 להשיג אצל המשווקים המובחרים. 59 פאולוס השישי, 00564004 ₪ בית ש' 0 "ְ"זו/ו5 החדשות של "סיטיזן: מביאות לך חדשות נפלאות בהדפסה: ששששקט - שקטות כמעט כמולייזרודיו (רקן 43 דציבל) והן, בעצם, מדפסות סיכה וצבע - לשתי המדפסות דגמי צבע המאפשרים הדפסה בגוונים מרהיבים ובעלות צנועה. מאוד וגמישות -200240 דוו/5 יודעת לטפל בנייר רציף, בדיד ומעטפות בנוחיות ואמינות. לשתיהן פנל הפעלה ידידותי המאפשר הפעלה ללא לימוד מוקדם וביצועים - מהירות הדפסה עד 0 סל-ש, 24 סיכות בראש ההדפסה, מנוון עצום של פונטים, כתב יחסי (5זו0 6 50181) 2 וזה רק חלק קטן מהתכונית. 2 ושנתיים - רק א26ודו0 מעניקה - 7" 2 שנות אחריות מלאות למדפסות מתוצרתה. גם לראש ההדפסה וסיטיזן - אם לא ידעת, רצינו רק להזכיר שיאש2ודוס הינו תאניד יפני רב"לאומי המייצר מדפסות, שעונים ומגוון ציוד אלקטרוני מתוחכם כבר יותרמיס? שנה לא פלא שגם עורכי 6או6/2 סק בוחרים במדפסות אשקודו6 לעיתים תכופות כל כך. אחרי הדגמה אחתת 1גם אתה תבחר. |: דגש - תפוצות ישראל 6. 03/5717148 טנא אלי אשזו6 היא יזידת הסביבה ובעלי החייים התוכי צולם ללא חבל על מקורו והתמונה עובדה במערכת מחשב רושלים: אומנה - מרכז כלל, 02"233550; טכנולוניה ממוחשבת - ינאי 3, 02'259220 = באר שבע: מיקרולנד - טרומפלדור 67, 052*279095, זורון-- ההסתזרות 73, 431225 057: אמפייסל - קניון הנגב. קומה ב'. 057236633 =אויאל: אובל - מבצע חירום 2/3, 9367376 03 ₪ נתניה: ג נ*. מחשבים - שמואל הנזיב 16, 824513 053. טי.סי אר - הרצל 8, 053-3423266 שי עפולה: אר סי יא 55, 00-342749 ₪ נצרת: שדפני מידי מחשבים - הרצל 28, 039653591 ₪ בני ברק: רם מחשבים - הירזן 35, 03799134 = תל אבי שרת 2. 527683 06 ₪ חיפה: עתיד - ציק פוסט, 411048 63 יי קרית שמונה: סננון ודעות - : חיש קול- מרכז השווקים, 06585094 ₪ אילת: ג מיכון מחשבים - מוכז סנטר 13, אולימפוס - נחלת בנימין ו, 664855 נס; מאג - בונרשוב 87. 299963 כס; אומנה - בן יהודה 18, 295559 נס: פי סי נט - מרמורק 14, פיקוק - הבונים 25, 052901347 יי הרצליה: למיר - סוקולוב 052507043.91= באכ אל ג'רבייה: עיד מחשבים - כפר קרע, 353750 06 = אשדוד: מ ש מחשבגים - חיים משה שפיר. 1.0 = אשקלון: חיץ מחשבים - וז 49. 29888 051 = פתח תקוה: מנאטקן - אפעל 18, 03-9248557 יו נבעתיי 656 = 5ותסז)66!= == לא עוד יצרן מחשבים 4 / עטים יודעים ש/18% היא חברת המחשבים היחידה הגדולה יותר מקונצרן )5/1/1511 הקוריאני. מעטיס גם יודעים שצגיס (מוניטורים) רבים הנמכרים עייי חברות המחשבים האיכותיות מיוצרים עבורם על-ידי 0א541/1511. עוד פחות יודעים ש-0א84/15 היא היצרן היחיד בעולס המסוגל לספק מחשבים המיוצרים בשלמותס בחברה, החל משבבי הזיכרון וכרטיס האס וכלה בדיסקים, מיקלדות ומדפסות. / האשמה היא כמובן ביחסי הציבור שלנו, אבל עבורך השס 5/1/96 על המחשב אומר דבר אחד: אחריות כוללת לאיכות, שמקיפה את כל מרכיבי המחשב. אחריות שרק החברה התעשייתית ה-18 בגודלה בעולס יכולה לספק. 6 טופס דלתה היי-טק משווקת בלעדית את מחשבי 51506 בישראל. עס גיבוי פיננסי של החברה לישראל, צוות טכני של למעלה מ-20 מומחים ומערך לוגיסטי ללא מתחרה. אנחנו יכוליס לתת ל-0א5//151 את השיווק הראוי לה וללקוחותינו את השירות הטוב ביותר בישראל. ' -י ‏ ' הא ה מש . | הח ו '1יי-211 ) טל: 09-581025/6 פקס: 09-581042 , - 1 / נללרר 1))(רר *ר טיר'ררב וגיו ב, וור וורבעש?רו הורבטקיוו. 69 אלידע הוצאה לאור בע'"מ רחי תוצרת האר 16' תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא פירסום: גילה שבירו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שיח כולל מעיימ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מע"ימ המהדורה הישראלית של 6א042גוא 20 יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת 0003ג6ותטוחוח60 :21 מניו יורק וכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 5א0221\ סק שייכות לחברת 5ח6800ותטותוחס0 21 .6א021/א 60 הוא סימן רשוס של 5 תרתוח 00 217 + זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימ'י. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הזכויות שמורות 3 אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראל" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו עי"י החכרות הנוגעות בדכר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמריס הס סימניס מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .6 פהותפו!וסט ג ץז ,1צ-161 .51 13:00 10020861 16 ו 6: ++2-- 1 0 - 972 + :אגן 83 ג6טת6+ זסוו6 5 02185 6 ]0 הסגוו0ם ו15761 ורד :27 וחסז] 1!66056 ז6שחט 66ת5ווסטק אזס ש6] , עתהקוחס) 5ח68110הווחוחס2) חן קחת63קקה 5ח16! [חסוו60 .אזסצ שסאן חווט :15361 / םא21 40 וא 6 5 16 ח: 66ת5ו1פטכ ץ|[3חופחס 6זטא 6 סג 2.8 1/0 5 01 הסטוטם 2 0 סק וק חץקס60 עקות 00 10811005ח טוח וס 2 ,1993 ץק ₪ ץחה קוח 00 ח10ו08והטוחוחס0) ג ₪ םא1021א 0 .666 וקה וא 05 6ותטוחוח 0 ]210 01 :גוח 306 0 תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו.לטכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרון 19 5 זל 6 26/ המהדורה הישראלית גליון 13, דצמבר 1993 3 אם חמק ,13 .סא אסודופם 158411 / פא021ג/א 6ק 6 העבדדה אינה כל חינו... סקירת תוכנות, משחקים ומאגרי מידע לשימוש והנאה אחרי שעות העבודה 2 מדבספות רבותי, מדבסות! הסקירה השנתית הגדולה של מעבדות 88ג/ 6ץ. 2 מדבסות הזרם המרכזי 7 מדפסות לייזר חדשות, לשימוש אישי או קבוצה קטנה. 4 הדתמסה במסלול המהיר 3 מדפסות לייזר מהירות, לשימוש כשרתות הדפסה ברשת תקשורת. 7 סםקטרום של אפערויות ל אסודוס= ו+36חפ!ו 9 מדפסות, בשלש טכנולוגיות שונות, מביאות איכות צבע פוטו-ריאליסטית לשולחן העבודה . 5 מהגומחה למרכז השדה מדפסות הזרקת דיו הן הקבוצה עס קצב הגידול הגבוה ביותר בשוק. סקירת 6 דגמים חדשים 2 מעבר לפיפגה מדפסות סיכה עברו את נקודת השיא אבל הן עדיין מהוות כמעט מחצית השוק. 35 דגמיס מייצגים את המבחר לשנת 1994. 8 החמישייה בעקבות הכבל מבדקי כבלים הם הכלי הראשון בתיבת העזרה הראשונה של מנהל רשת תקשורת 5 מבדקים עומדיס לבחינה. 6 הוצאה לאור שולחנית שלמה פר> עונה לשאלות הקוראים. 2 המילה המושלמת פרק ב' בקורס על יכולת המקרו ב-67066זס/. 5 ג'ליונות מוצלחים פרק בי בקורס של רן אברהמי על מקרו בגיליונות אלקטרוניים. 0 מבזק יעשראלי הודעות לעיתונות של חברות ישראליות. עצה שחייביס לשמוע ימו לב: הגיע הזמן להתקין כרטיס קול במחשב. היצרניס צריכיס להפוך את היכולת הקולית לפונקציה בסיסית סטנדרטית של כל 6ק. כבר לא מדובר באופציות ובמשחקי ילדים - אלא בחלק בלתי נפרד ממה שראוי להקרא מחשב אישי חדיש. עס היכולת של מחשבי 486 עתירל זכרון ומשופעי דיסק, זו טיפשות לא להוסיף כרטיס קול וזוג רמקולים ולהוסיף את חוש השמע לממשק אדם-מכונה. אני לא הראשון שגילה את האמת הזאת, אבל לרוע המזל קיים בילבול בכל הקשור לקול במחשב. הגרוע מכולס הוא הניתוב של מרבית המשתמשים, לדרך ללא מוצא הנקראת ייסינטסייר ואז'י. אנסה להבהיר מעט את האספקטיס הטכניים הקשורים בכך. סינזת וא" היא הצליל שאתה מקלב מכל סינטסייזר אלקטרוני. המכשירים המוזיקלים שרוב האנשים קוריס להס ייאורגנים חשמלייסיי (ע804% צםא, יילוחות קלידיסיי, בלעז), משתמשיס בשיטה זו כדי ליצור את הצליל הסינטטי המחריד שלהם. הטוביס והיקריםס ביותר מצליחיס לחקות את הצליל של כלי אקוסטי בעל מבנה הרמוני פשוט יחסית, אבל בשוס צורה אי אפשר ליצור בשיטה זו את המורכבות העשירה של צליל שהופק מפסנתר קונצרטים או כינור איכות. כמעט כל כרטיסי הקול הראשוניס ומרבית הדור הנוכחי משתמשיסם בסינטסייזר וא:, בדרך כלל כזה המבוסס על השבבים של ואה צ. ימאהה רכשה את הפטנט מהמפתחיס באוניברסיטת סטנפורד והיא הציפה את העולס בכלים מוזקליים זוליסם המבוססיס על סינטזת ‏ אח. איכות קול נאמנה יותר לצליל של כלי נגינה אקוסטי ניתנה להשגה בטכנולוגיה שונה, הנקראת ייטבלת גלים'י (5 81 דם שא שו). בטכנולוגיה זו הצליליס מוקלטים עייי דגימה סיפרתית של כלי נגינה אמיתיים ונשמריס בטבלת ערכים. כך אפשר להגיע לכל רמת איכות שנרצה, כאשר המחיר הוא הגדלה של הזכרון המוקדש לטבלאות הגליס ושימוש במתמרים איכותיים לשיחזור (בדרך כלל משתמשיס במתמריסם זהים לאלה המשמשים בקומפקט דיסק כך שאיכות השיחזור אינה בעיה כל עוד טבלאות הגליס מפורטות דיין). ערכת הרכיבים של חברת טוא-8 הפכה בשנתיים האחרונות לסימן ההיכר של כרטיסי קול איכותיים, למשל אלה המיוצרים עייי סאא.01 וחברת 86800 טוזטד. לאחרונה נוספו ל-טוא-8 מתחרות והתוצאה היא ירידה די מהירה במחיר של כרטיסי-קול איכותיים. הסוד של שיחזור קול עייי טבלאות גליס הוא באלגוריתמים באמצעותס ניתן להקטין את מספר הדגימות הדרושות לאיפיון כלי מוזיקלי ולבנות צלילים שאינס בטבלה עייי אינטרפולציה. לדעתי, הכרטיס 87-10 של רולנד (600 הולר בארהייב) הוא הטוב מסוגו. לכרטיס זה יש לא פחות מ-24 ערוצים (כל ערוץ ממלא תפקיד של כלי נגינה אחד בתזמורת של 24 כליסם), עס אבחנה של 16 סיביות (כמו קומפקט דיסק) וסיפריה מלאה של כלי נגינה בתקן זפ!וא. הדרישות 8 0 6 ישראל דצמ' 1993 דד "-לפחות 128 כלים, כל אחד עס המינימליות של ופווא הן יכולת לשחזר צליליס של לפחות 24 תוויס ו-16 ערוציס. את הסיפריה מחזיק הכרטיס על רכיב וא0א, המתוכנת ביצור ואינו ניתן לשינול. האיכות המיוחדת של רולנד נובעת מהאיכות של טבלת הגלים. כרטיס קול חדש יותר ומעניין לא פחות, הוא 6חטס5גזו!(0 של 666ח40%8 5גז. מחירו 199 דולר בלבד ובכל זאת הוא מספק עד 32 ערוציס. המיוחד בו הוא כי טבלת הגליס נשמרת ברכיב |אא, הנטען מהדיסק בכל פעס שמאתחלים את המחשב. את טבלת הגלים הזאת ניתן לעדכן בקלות, כך שאסם אינך אוהב את איכות הצליל של הכליס שאדוונסד גראוויס מספקת, תוכל למצוא להס תחליף בתוכנות [פ!וא של חברות צד גי כרטיס זה כולל גם אמולציה של הסאונד בלאסטר, שנשמע טוב יותר מהמקור. אבל מי שתביא את הק לסינטזת וא היא ימאהה עצמה. גם היא הבינה כי הטכניקה הזאת הגיעה לקצה הדרך וצריך לפרוץ דרך חדשה. השבב החדש של ימאהה, 4-.01, כבר כולל טבלאות גליס ומעבד אות סיפרתי (ץ05 - בנוסף לתאימות עס השבביס בדורות הקודמים (001-2 ו-3-.0₪) שהשתמשו בסינטזתת |א=. ישנן גם טכנולוגיות מתחרות אחרות, כמו סינטזת |אץ (איפנוך מופע) של קסיו, אבל, נכון להיוס, טבלאות גלים הן הדרך הבטוחה לאיכות קול. הסינטזות למינהן מתאימות למשחקי סאגה ונינטנדו, לא למחשביס אישיים ואנשים מבוגרים. אני ממליף על ה-6חט850זו!/0 למתחילים, למרות שתוכנת ההתקנה אינה שיא הידידותיות תמורת פחות מ-150 דולר בחנויות אתה מקבל תמורה יוצאת מהכלל לכספך. בנוסף תקבל חבילה נחמדה של תוכנות והוא עובד ללא בעיות עס 5אטנחו/. הבעיה העיקרית של כרטיסי קול איכותיים היא בכך שהם נוטיס להרוס לך את יום העבודה. אס יש לך ולו שמ של חוש מוזיקלי, תמצא את עצמך משתעשע במשחקים מוזיקליים במקום לעבוד. אבל זה הסיכון בכל דבר שיש בו אלמנט בידורי. א הורמון צמיחה יור לצ זה שמגיב מה היום, כד' לנצח אתה חייב מחשב, שמג'ב אליך מהר. "שוו1ם זטצוסק" המחשב החדש מבית ''קומפיוטרסטור' נותן לך, המשתמש המתוחכם, אפשרות לרוץ קדימה עם "8ש0חו)","6זס\" יידגש'י, "[66אם", "פטוס.1" וישומי הו66וחזווט). עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע. [ה'ד1ת.: כרטיס האצת מסך ברזולוציות גבוהות 1/8 854) וו32-8 יעודי לסביבת 45ו60חו/ - גו6שוחו]ט\ מהיר פר 6! מהירות העברת נתונים לכונן הקשות = כו 20500 א 0 105- 1-5 סש 000 1318 105 בו 58 צ/ 5 בקר הכונן הקשיח בטכנולוגית ]32-81 עם אפשרות לזיכרון מטמון המגביר פי 6 את מהירות העברת הנתונים! אבשרוח השבחח: תושבת 2.1.5 מאפשרת המרה נוחה של המעבד המרכזי עד 7247 (מתטוזח6?). = [ 465 6 6 5 2 0 4846| |33-ג12 486| | 5-33 486 15 5+ 5 תצורה בסיסית: זיכרון מטמון: א128 (אפשרות ל-א256) זיכרון עבודה: 418 (אפשרות 32%18). חריצי הרחבה: 4 6)]. כ-וופ-32 41112 25-33 18 5 כרטיס האצת מסך: 18 גפסש 8]א1 618805 עס אפשרות הרחבה לָ18א2 עד 16.7%1 צבעים. בקר כונן קשיח: 32-84 18 הפמט סכן. כונן: 8ואצו | או 1.2418 כונן קשיח: 8)א120, ח13. מסך: 5403 (1024%768) גודל נקודה 0.28 מיימ. תוכנה: 6.00 ₪05 [בטשחו!וז/ש31 3.11 צאוסשחו\ עסו תמיכה מלאה בעברית. "החלונות כבר במנים": 6.0 3.11,005 צוסטתגו [הופחו!וו!טו עס תמיכה מלאה בעברית כחלק מהחבילה. 6050 5אססאן/ו . ] != שא מורשה מהירות העברה למסך כרטיסי האצת מסך ור 1% ץד 23 25 15 5 5 כרטיסי מסך | [ון 8 5426-:חזו0 = 4000 18 0 5 (ְ1001-80 10031:805 = 5808 805-צ] ו טי ל ה ל | ]אל: "קומפיוטרסטור" פקס. 93-5798360 = | שם: ₪ | | אבקש לקבל הצעת מחיר למעבד עס ההשבחות: : ] כוננים קשיחים: -] (פחים שוניס, פרטי | ] כרטיסי האצת מסך: [-] 9000 שטוו ]-‏ 53.928 2 כונן קטית 77] 129 93 מטחשוג 6:5 1318 ספ! ,| טלמון. מסכים: []"קן [₪] "21 --77 4 - 07 7-7 ה ה ₪ - ש- 1 10 תרמית ההתלכדות בורסה בוול סטריט גואשת, הבנקאים משפשפים את ידיהם בהנאה ומשקיעים נועזריס כבר סופריס את המיליארדים. עיסקות ענק נרקמות בין אולפני הוליווד, רשתות כבלים, ומערכות שיווק לקניה מקוונת. כולס מסוחררים מהקוקטיל המשכר של תקשורת, כוכבים, לווינים, כבלים, רשתות וכסף. הרבה כסף. כל הפעלתנות הזאת מתמקדת במילת מפתח אופנתית אחת: התלכדות (טסחסאזטצחס)). התיאוריה מאחורי ההתלכדות היא כי כל אפיקי המדיה הופכים או יהפכו במהרה לסיפרתיים, הטלוויזיה והמחשב יתאחדו לסיליקון אחד, תקשורת הנתונים ותקשורת הגידור יהפכו לבלתי נפרדים וקניות אימפולסיביות יהפכו לתכלית של ניצול הפנאי. העתיד, בעיני נביאי ההתלכדות, מבוסס על 500 ערוצי טלווזיה איטראקטיביים שיהפכו את המציאות הווירטואלית למצב הצבירה המקובל של צופה הטלוויזה הממוצע. האינטראקטיביות של המדיוס העתידי היא סימן השאלה הגדול ביותר מעל לתמונה שמנסים לצייר לנו. התיאור המקובל, בו כל צופה יכול להתערב בהתפתחות של סידרת טלוויזיה, למשל, עייי בחירת אופציות בנקודת מפתח בעלילה, נראה לי מופרך מיסודו. מספיק קשה ויקר לייצר סרט טוב עס מסלול עלילתי אחד, מכדי שהמפיקים ישישו לממן מספר מסלולים אלטרנטייס שיתכן ולעולם לא יזכו אפילו בצופה אחד. יתכן ואי-פעס בעתיד ישחקו בסרטים אלה דמויות סינטטיות, יצירי מחשב דיגיטליים, שיגיבו ישירות להוראות הבימוי של הצופה בבית, אבל קשה לי להאמין כי הם יחזיקו מעמד מעבד לפאזת הסקרנות הראשונית. האמת היא שאי-אפשר לדעת מראש לאן מדיום חדש יתפתח. המקדמים הראשונים של טלוויויה לא העלו בדעתם כי היא תשמש ביום מן הימים כמדיוס של שיווק ישיר לבית הצופה. התמונה האידילית שהם ציירו לפני 50 שנה היתה של מדיום שיביא הפקות מקומיות, מוסיקה ותיאטרון, לתושבי הקהילה. זה לא קרה עד עצם היום הזה וכנראה שלא יתרחש גם בעתיד הקרוב. אין שוס סיבה להניח כי בנושא האינטראקטיביות, ההתפתחות כן תעקוב אחר התסריט שמציעים לנו היוס. מה שכן בטוח הוא כי המדיוס החדש מצריך, ובהכרח הוא יביא, לתפיסה חדשה של התוכן המתאים לו. המשפט השחוק כי ייהמדיוס הוא המסריי תופס רק כאשר המסר מתאים למדיום. יין ישן בכלי חדש כל ואת גורם לי לתהות מה מחפשים הטייקונים-של-התלכדות במחסני הסרטים העתיקים של הוליווד. כנגאה שהם מאמינים שכל פריט אומנותי, מעצס טבעו, הולך ומשביח, הולך ומתייקר עם הזמן. אבל מה שנכון ליצירות מופת של אומנים דגולים אינו נכון לכל גליל צלולוייד מצהיב. יש שוק למיחזור סרטים ישנים, בעיקר לאנשים ששנתם נודדת ולכאלה שהפסיקו להבחין בין יוס ולילה, אבל אלה לא מחכים לטכנולוגיות חדשות, לאינטראקטיביות או ליותר ערוצים. מי שרכש את הציוד החדיש ביותר בהקרנת מסך החב, צליל מהחבי (ם80800%) ואבחנה גבוהה לא מחפש לבובו את השקעתו על סרט עתיק שנראה ייקטן" גם על טלוויזיה רגיל. הוא 6 ישראל דצמ' 1993 מחפש חוויה הדומה לצפייה בסרט חדיש, באולם קולנוע מודרני - אלא שהוא רוצה זאת אצלו בסלון. ההתלכדות גם דפקה את הייטלוויזיה באבחנה גבוההיי (צדסא). ליפנים יש טלוויזיה כזאת מזה שנים, אלא שהיא מבוססת על טכנולוגיה אנלוגית שאינה מתאימה לקונספציה הסיפרתית של התלכדות. ארהייב החליטה לאמ שיטה סיפרתית, שללא-ספק עדיפה על השיטות האנלוגיות, אבל אנחנו עדיין מחכים לנוסחה הגואלת, שתאפשר לאחד את התקן הטלויזיוני עס התקן דה-פקטו במחשבים, 04/זשקט8. השכל הישר אומר כי זהו מאמף מיותר, אין שום הצדקה להמתין עד שהמלכדים יצליחו להכניס את השניים למסך אחד, הישג שכנראה גם לא יתממש בסופו של דבר. כבר טענתי במאמר קודם כי טלוויזיה היא מדיוס הרבה יותר פסיבי מאשר מחשבים וכך ראוי שישאר. מצד שני, המחשב יכול למלא תפקיד במימוש כמה מסוגי התקשורת שנחלו רק אכזבות בעבר. ווידאופון, בנקאות מהבית ועריכת קניות מרחוק הם רעיונות בריאים שנכשלו בשל פלטפורמה לא פופולרית. המחשב האישי, כשהוא מצוייד במערכת ווידאו דו-כיוונית, הוא הפלטפורמה האידיאלית למימוש הרעיונות הלאה. הגמישות הבסיסית של ה-26 מהווה ערובה לכך שכל פונקציה כזאת שתועבר אליו תוכל להתפתח בצורה ייפתוחהיי, לנצל טכנולוגיות חדישות ברגע שהן תהיינה זמינות ולהגיב בזריזות למשוב מהמשתמשים. השילוב של מדיוס בידורי-המוני, כמו טלוויזיה (אינטראקטיבית או קונוונציונלית) על אותה הפלטפורמה רק תפריע למימוש יעיל של היכולות הייטבעיות" של המחשב ככלי תקשורת אישי. יתר על כן, אל תקחו ברצינות את האנשים, שטוענים כי הציבור הרחב מעדיף ייחיים ווירטואליים"" מול הטלויזיה, על השתתפות פיזית בחיים האמיתיים. העובדה כי הטלוויזיה פתוחה כמעט בכל בית במשך הוב שעות היוס אינה אומרת כי כל בני הבית אמנס מרותקים אליה כל הזמן הזה. הסיבה שאנשים מעדיפים טלוויזיה על נסיעה לקולנוע קשורה במצב הכבישים והנקיון במקומות בידור ציבוריים. יילצאת מהביתיי היא מגמה גוברת בשנים האחרונות, בהבדל קטן - היעד הוא אל הטבע ואל המקומות הפתוחים אותם שוס מציאות ווירטואלית לא תוכל לדמות גם אם נלכד אותה עס 500 ערוצי טלוויזיה בכבלים. וז עס 50105 .4/1 שט011]וזט5טזקטת של 50165 .2 5 ]10100 פש 166סטןסזק .3 זכ וטוטה וזסקן)וס) .4/4 /וזחקזזזס<) שו!)סוז/ 501006 .5 .6 תן ליישומים ולדוחות שלך ביטוי גרפי מבריק עם מחולל הגרפים הטוב בעולם. חברת יעל תכנה ומערכות מציעה את 65/8 מבית היוצר לרשותך שפע אפשרויות שילוב ביישומים חדשים או קיימים, של חברת 507-156 ארהייב - מחולל גרפים המוסיף גרפיקה ללא תלות בשפת הפיתוח (6!0א//, 0 , 6080 |46, או כל עסקית רבת עוצמה ליישומים בסביבות שונות: שפת תיכנות אחרת). 5 פצססאו,אואש ,פוש ו-09/2. 6-6 מציע ממשק סטנדרטי לבסיסי נתוניס נפוצים 0-5 מייצר את כל סוגי הגרפים האפשריים: כמו 6555סחק, פשחהסאו, אועוהס-או, = וסאחס ועוד. השאו ו, שוס, צ-א, דאשד, ועוד. אפשרויות תצוגה על מאות סוגי מסופים ומדפסות. 6-5 מצוייד בממשק משתמש קל ופשוט ליצירת גרפים. לקביעת מועד להדגמת 5/8 60, יעל תוכנה ומערכות בע"מ רח' בן גוריון 22, גבעת שמואל 51905 - התקשרו לעמי פלינר ביעל תכנה ומערכות טל. 08-5823173 פקס. 08-5323185 12 עצמים מזוהים בעולס האמיתי שכחו מ- א פשסשחו/צ, מ-2.1 05/2 ומ-25) 66ה!קאזסצ התתפתחות החשובה ביותר בתוכנת מערכת בשנת 1993 היא גירסת 2.0 של 8חו604טוחש 6 פַחואחו.1 וסטןס0 (ם.1) 0. למה! כי לזה צפוייה להיות ההשפעה הגדולה ביותר על הדרך בה נעבוד בשנים הקרובות. יצא לי לראות מספר ישומיס תואמי 2.0 01.8 בגירסאות קדם-הפצה ומה שראית שינה לחלוטין את המושגים שלי על אינטגרציה של ישומים. עד כה, ערכת התוכנות טוו15זגוח5 של לוטוס היתה הדוגמא המובהקת לשילוב ישומים. בסיוע חבילת העזרים זטחוטקסד קחואזס/ו, הכוללת תוכנות מקרו וצלמיות משותפות, הצליחה לוטוס לתת לכל התוכנות בערכה, ממשק קונסיסטנטי וקשרי יצוא-יבוא יישקופיםיי. במרכז הערכה מככבת סזקווחג, מעבד התמלילים הגרפי של לוטוס, המשמשת כסביבת הטיפול במסמך המשולב וכציר סביבו משתלבות שאר התוכנות (גיליון אלקטרוני, מצגות, מסד נתונים וכדומה). ככל שהאינטגרציה של לוטוס מרשימה, היא לא מגיעה ליכולת השילוב של ישומים תואמי 2.0 01:8. קחו לדוגמה את מה שאני יכול לעשות עס 6.0 פא0ש ,5.0 61אם והתוכנה הגרפית 2.0 1510/, כולן גירסאות ביטא של ישומים תואמי 2.0 01.5. אני מתחיל בדרך כלל עם מסמך סאַסצו. אם אני רוצה להפעיל איזה שהוא אפקט מיוחד על הטקסט, אני מפעיל את פקודת 9[66₪ חטפח! בוחר את 0 ג )זסצ ובוחר מתוכה את האפקט המבוקש. זה היה אפשרי גם בגירסאות קודמות של 08₪או, אבל הפעם קיים הבדל משמעותי. אני נשאר בתוך המסמך ורק השינוי בסרגלי הכליס ובתפריטים מראים כי הפעלתי ישוס אחר. אם ארצה בעתיד לשנות את העצם שיצרת: ב-ו ג 6זס/, לחיצת- עכבר כפולה מחזירה את הסרגלים והתפריטים ויימחייה" את העצם - מבלי לצאת כלל ממסמך 0%/. לתוכנה זו קוראים "יעריכה במקום'' (916 ח! הַחזוו0ם), והיא מאחדת בין האלמנטים השוניס במסמך בצורה שאינה אפשרית בשוס שיטה אחרת. תאמרו כי הפעלתי בסך-הכל ישוס-עזר של כ מ סשו, אבל לשלב בין שנג ישומים זרים יהיה קשה יותר! לא עס 2.0 01.5! הדבר הקל ביותר לביצוע הוא להעלות עכשיו את .051אם, לחלק את המסך בין החלון של אקסל והחלון של וורד ולעביר טבלה או גרף מהגיליון האלקטרוני למעבד התמלילים עייי ייגרירה והשלכהיי (קסזכ 8 אַגּזם). אני פשוט לוח בעכבר על הגרף, גורר אותו למסמך השכן ושם אותו במקומו. זו הדרך הפשוטה ביותר להעביר עצם שנוצר בישוסם אחד למסמך בישום אחר - מבלי ייליבשיי את העצס הזה במהלך העקירה. בניגוד לייגזירה והדבקהיי באמצעות לוח הגזירים, העצם השתול בישום חדש לא איבד את שורשיו בישוס המקורי, כך שכאשר רוצים להפעיל עליו את חוקי המשחק המקוריים כל מה שצריך לעשות הוא - לחיצת עכבר כפולה. גם בגירסאות קודמות של םש אס/ו יכולת להעתיק טבלה מהגיליון האלקטרוני ולשתול אותה במסמך, ואופציה זו עדיין שמורה לך בגירסה החדשה. אבל עכשיו אתה יכול לשתול גיליון אלקטרוני חי בתוך המסמך. כדי 6 ושראל דצמ' 1993 -חחְ"ץ"]ץ]/ > =פ=פ=פ=פ=פ=פ-₪תתשששששששתתזשתטא. ּ ם ת-לזחזחזח]דעע ּ‏ ]77 1 .ה תע הר לעדכן אותו אינך צריך לצאת מ-סאס/, שכן לחיצה על הטבלה מעלה מיד את סרגלי הכלים והתפריטים של 0651אם ואס תתעלם מהרקע של מסמך מעבד תמלילים, תוכל לחשוב כי פשוט חזרת לגיליון האלקטרוני - וזה בדיוק מה שקורה תחת 2.0 01.5. השאלה האס אני ב-080/ו או ב-.081אם אינה רלוונטית יותר. אני עובד על מסמך בסיוע כלים שוניס. המסמך הוא במוקד (הלקוח) וכל הישומים הם רק כלים (שרתים), בדיוק כפי שקורה כאשר אני משתמש בעפרון, סרגל, מחוגה ומחשבון בהכנת מסמך בצורה לא-ממוחשבת. תאמרו כי , 0%, מיקרוסופט מצאה טריק נחמד לשלב בין שני הישומים שלה, אבל מה קורה עם ישומים של חברות אחרות! האמת היא שמעולם לא הייתי מעריץ נלהב של כלי השרטוט שמיקרוסופט מספקת עם ספסצו, אולי משוס שאני נטול כל יכולת גרפית, ולכן אני מעדיף תוכנות שרטוט הפועלות בשיטה של תבניות מוכנות מראש. 1510 של 6זג%6ק503, למשל. תוכנה זו מאפשרת לך ליצור שרטוטים מורכבים למדי עייי גרירה והשלכה של עצמים גיאומטרייס מתוך ספריה עשירה ביותר. העצמים האלה הס גס ייחכמים" דיים כדי שאפשר יהיה לשנות אותם לפי הצורך בצורה שאינה מצריכה יד אומנותית והכרות עס ערכת כלים גרפיים משוכללים. ול-1510 יש תכונה הנקראת חסו!הוחסוט/ 021.5), בעזרתה תוכנה חיצונית יכולה להפעיל את הפקודות של 1810 0 ₪868 למשל, בזכות ההכללה של שפת המקרו האוניברסלית 0ו805 [בּטצו/ !סקא זס (8/ בקיצור) יכולה להפעיל את 1510/, כאילו זו היתה חלק בלתי נפרד ממנה. אפשר לכתוב פקודת מקרו של אקסל שתשנה את השרטוטים של וויזיו באותה צורה בה תוצאות חישובים יכולות לשנות אוטומטית את הגרפים במודול הפנימי של הגיליון האלקטרוני. שלושת התכונות היחודיות של 2.0 01.8, ייעריכה במקוסיי, ייגרירה והשלכה" בין ישומים ואוטומצית 01.5 עושים את 2.0 01.5 להרבה יותר מעידכון גירסה . כאן מדובר בשינוי מהותי בתפיסת העבודה, שהולך ומתבהר ככל שמתנסים ביכולת האינטגרציה המעמיקה שלה. את השינוי הזה ראה בדור הבא של ישומים והוא, להערכתי, הדבר המשמעותי ביותר שקרה בתוכנה ב-1993. לו תוכנה לגילוי טעויות תמיד האמנו ש-5ועטח 2ושו היא תוננה יוצאת זופן. אבל לא עז נז' נכן... בתערוכת 'קומדקס' האחרונה, הארוע המרכזי בענף המחשבים העולמי, נבחרה תוכנת שוטח2ו/ש מבית 'חשבשבתי כיפינליסטית' בתחום התוכנה. שותפותיה לתואר היו 8₪! ר20085 (שזכתה במקום הראשו). 6טחקושש. מה זה בכלל? סוטחק/ש היא תוכנה לאיתור חוקים וטעויות במסדי נתונים. התוכנה סורקת מסדי נתונים שנוצרו ע"י תוכנות סטנדרטיות (08/455, אסס מחגס, השססו .וס וכדי) ומבלי לדעת מראש דבר לגבי תוכן הנתונים, היא מוצאת אילו חוקים חלים בקובץ. אם חוקים מסויימים חלים באופן לא מלא, שטחק/ש מציינת אילו רשומות חורגות מהחוק. במקרים רבים חריגות כאלה הן טעויות. בדרך זו סוטחקשש היא כלי ייחודי לאיתור טעויות. וטח2/ש. מבית היוצר של חשבשבת הרמה הטכנולוגית הגבוהה של שוטמשעע מדגימה משהו מיכולת הפיתוח של 'חשבשבתי. טנא אלי יב הזב חְשַבְשָבֶת והעסק ‏ עובז ‏ חהנכם. בית חשבשבת: רחי בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל-אביב 67017 כול. 9,ָ 59ק0. 0375612310 >נוץ הרעיונות הטובים ביותר של 1993 כון שבעולם ה-6ק העיקר הוא המוצר ולא הרעיון, אבל פעס בשנה מותר לתת את הדעת, ואת הכבוד הראוי, לרעיונות מבריקים ומבטיחיס גס אם הם עדיין לא זכו למימוש אופטימלי. כל העיתונות המקצועית - ומגזין זה בכללה - מחלקת בסוף השנה תארים מרשימים למוצרים הראויים לצלייש. את התארים תמצאו מתנוססים מייד על המודעות של היצרנים המאושרים, שצוחקים כל הדרך לבנק - ובצדק. בטור זה אני רוצה לחרוג מהשיגרה ולשבח את הרעיונות החדשים, אלה שלא מסתיימיס במוצר מוצלח אחד אלא פורצים דרך לטריטוריות חדשות ולגלים מחודשים של יצירתיות. רעיונות שלא ממשיכים לחרוש בשדה השיגרתי של "מהר יותר - קטן יותר - זול יותריי לא פותחיסם תלס חדש בשדה בור. אפילו אם בסוף הדרך יתברר כי אינטל נשארה המלכה המוכתרת של פלטפורמת ה-6ס, התחרות עצמה תביא לנו תועלת שלא תשוער 14 הראשון בהם הוא היציאה לשוק של מחשבי אלפא ו-6פזשסס הראשונים. זו נקודת ציון חשובה ביותר בהיסטוריה של ה-0ק, צומת בה הדרך היחידה שסללה אינטל מתפצלת למספר דרכים אלטרנטיביות. התחרות בין החברות האלה תיתן לעולם ה-76 דחיפה שאינטל לא היתה מסוגלת לתת ללא תימרוף חיצוני. אפילו אס בסוף הדרך יתברר כי אינטל נשארה המלכה המוכתרת של פלטפורמת ה-6, התחרות עצמה תביא לנו תועלת שלא תשוער. יתר על כן, ההגירה של זא פאוסשחוצ לארכיטקטורות חומרה חדשות החלה את שבירת החומות המטופשות שהפרידו את המיחשוב השולחני לקטגוריות מלאכותיות . מחשבים אישיים, תחנות עבודה, שרתים ומחשבים מחלקתיים שוב לא ימודרו באותה קשיחות שהכרנו עד כה. תוכל לעלות ולרדת בסקלת הביצועים, עייי בחירת פלטפורמת חומרה מתאימה, ללא צורך לשנות דבר בסביבת העבודה ובישומים שאתה מעדיף. למרות שהאלפא של דיגיטל הוא מעבד מעניין, אני משוכנע כי ל-6פזטצוסץ תהייה משמעות רבה יותר על התפתחות המיחשוב האישי, במיוחד לדגם 620 הצפוי בשנת 1994. למפרטי ''8105 ץג1ש 8 פטוק'י, שפותחו עייי מיקרוסופט, אינטל וקבוצה של יצרנים 76 מרכזיים, יש חשיבות החורגת מהכוונה המקורית לעשות את ה-6ץ לפלטפורמה קלה יותר להרכבה והרחבה, ללא הבעיות הקיימות כיוס עם בחירת מצבים על מפסקי קופ, שינויי תצורה של התוכנה ופישור בין התנגשויות של קווי פסיקה ו-סא!. במהלך השנה ראינו איך השלבים 11.1 ו-11] של מפרטי ייצ₪1.4 6 0ט,וקיי למחשבים נישאיס מתחילים מהפיכה שקטה. באמצעותם ניתן לחבר ולהפריד את המחשב הנישא מתחנות עגינה (ח0ו5191 קחואססכ), המחוברות מצידן לרשתות תקשורת מקומיות, שונות - ולא רק לזו שנהכשה עס המחשב ומזוהה איתו. כך גושר הפער בין שתי המגמות העיקריות במיחשוב אישי: המעבר למחשבים נישאים מצד אחד והתפקיד ההולך וגובר של השתות תקשורת מצד שני. 6 ושראל דצמ' 1993 מערכות ההפעלה של 32 סיביות הגיעו לבגרות השנה, עם גירסת 1 של 05/2 ו- דא פאוסשחוא. הראשונה צויידה השנה בדרייבריס לחומרה ובתמיכה בתוכנות 3.1 פאוסשחו/, שעושים אותה לברת תחרות בשוק מערכות ההפעלה. דא עושה בינתיים רק את צעדיה הראשונים, אבל כבר אפשר להתרשם מעוצמתה ומתפקיד המפתח שלה במה שיקרה בשנתיים הקרובות. מערכות 16 סיביות הגיעו לסוף הדרך והעתיד שייך למערכות המסוגלות להתמוד בכבוד עם האתגרים של ריבוי מטלות וריבוי נימים (פַהו0ב6זן!ו1[ טוא טהוא85זוזוטוא). אלה שמזלולים ביכולת זו כיוס עושים זאת מחוסר חזון ותת-חשיפה למה שהמערכות החדשות מסוגלות לשפר. כרטיסי 16ג1א6ש מתחילים להתגבר על בעיות התאימות. עדיין לא נפתרו כל הבעיות סביב התקן |1 פקצ'ד ולא כל אבור 11 םק צך מסוגל לפעול בכל שקע ו פקצץ, אבל ההתקדמות שהושגה השנה היא מרשימה. כיוס ביכולתך לבחור בין מספר לא קטן של כרטיסי מודם, מתאמי רשת מקומית, ממשקי 5651, איתוריות, כרטיסי 1/0 לווידאו - ואפילו מערכת ניווט לווייניס - הפועלים ללא בעיה בכל חריץ 1614א6ק. האפיק השני שהבשיל השנה הוא ה-[6ץ של אינטל. כמו האפיק ג161א6, זה אחד מהאפיקים שיקבעו את התקן בשנות ה-90, אלא שכאן מדובר בחיבור אבזריס פנימיים ל-6ש. כמו האפיק החיצוני גס מפרטי 701 כוללים את הדרישה ל-ץגוק 6 קטוש, כך שאין צורך במשחקי קוש כאשר מוסיפים כרטיס חדש למחשב. השנה גס החלה נהירה המונית לצגי צבע אקטיביים במחשבי מחברת. היצרנים מתחילים להתגבר על בעיות היצור, המחירים יורדיס והקהל מתלהב. אתם זוכרים איך צגי 60 דחקו את הייירוקים"י ברגע שהמחיריס הגיעו לרמה סבירה! אותו הדבר יקרה גם במחשבי מחברת. מי שראה את האיכות של מסך צבע אקטיבי שוב לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יצלית להחליף את המסך המונוכרומטי הישן. לבסוף, הקונספציה של מיחשוב נישא המריאה באמת רק השנה. המחשבים הנישאיס החדשים, שיכולים למלא כל תפקיד שעד כה דרש מחשב שולחני, תקשורת אלחוטית בטווחיס קצרים וארוכים ואבזרים תיקניים להתחברות קווית מכל מקום בו אתה נמצא, הופכים את המחשב האישי לאבזר אישי באמת ולא ציוד משרדי נייח. הוא יכול ללוות אותך בכל מקום ובכל עת ולספק לך את השירותים ששום כלי אחר לא יכול לספק. לא צריך יותר לקנא בקוראי אנגלית האנציקלופדיה שת | היעואלית אנציקלופדיה על | די וכללית שעשתה את שוסח-60 כבר אינה ו הצעד ההסטורי חלום אמריקאי. כדי של המרה שיותר מ-23 אלף למדיום ערכים מכל תחומי החיים יהיו זמינים לעיונך אלקטרוני. חברת סי.די.אי. סיסטמס, שחטיבת בלחיצת קליד אין צורך להשתלם באנגלית. ההוצאה לאור האלקטרונית שלה ממשיכה אפשר גם בעברית - במיוחד כאשר נקודת לפרוץ דרך חלוצית במו"לות אלקטרונית ההשקפה של עורכי האנציקלופדיה היא בישראל, בשיתוף עם הוצאת "כתר", המו"לית ישראלית ומעודכנת. אנחנו מדברים כמובן על של הגירסה על נייר, הכניסו את העברית האנציקלופדיה הישראלית הכללית על וווסח ס6, | לקבוצה היוקרתית של שפות בהן ניתן להשיג הראשונה מבין האנציקלופדיות העבריות את ספרי הידע העיקריים על שוסח פ6. פרטים נוספים בעמ' 138 טל: 03-5754565, 035-5754364 פקס: 03-5754567 9 0 סי,די.אי. סייסטמס (1992) בע''מ חטיבת ההוצאה לאור האלקטרונית סוס וא 8 6505500 ₪5 ]= חר העבודה אינ; כל רויינו לא, וו לא כותרת פוליטית. הנושא של '"במבט ראשון" החודש הוא תוכנות, משחקים ומאגרי מידע להנאה שאינה חלק משיגרת העבודה ה'ום *ומית. הליצנים אומוים שהמטוה האמיתית של תוכנות עיסקיות אינה "תפוקתיות" (צזזצ000011אע) אלא הגדלת שעות הפנאי אותם אפשר לבזבז על משחקים 'אנטי-תפוקתיים" במוצהר. קוראים רבים ביקשו כי נקדיש יותר מקום לנושא של המחשב בשעות הפנאי ובכוונתנו להענות להם במידת האפשר. הגיליון הנוכחי, המוקדש ברובו לנושא "יבש וטכני, כמו מדפסות, נוקק במיוחד לטיפה של לחלוחית מעולם שעשועי המחשב. 16 6 ישראל דצמ' 1993 5ב ₪ 1 בו ₪ 5 -ם ב והיוס עוברים ל- א א ג 1 1.5 ]1 המדפסות הטונות בעולם חברת אאג1אאם.1 העולמית, יצרנית מדפסות וא18 ביצעה מהפיכה בשוק המורכב של מדפסות הלייזר ופיתחה דור חדש של מדפסות חכמות יותר ואמינות יותר. ספינת הדגל 4039 א גזאאם.1 |א8!, נהנית מכל היתרונות של הדור החדש. בואו נדבר על כמה עובדות שמשאירות את המדפסות המתחרות הרחק מאחור: ₪ מגוון מהירויות 10, 12 ו-16 דפים לדקה ₪ 2015 + 205150811 כסטנדרט + מיתוג אוטומטי ביניהם. ₪ רזולוציה של 01 600 א 600 ₪ טכנולוגיית זַמ0ק לשיפור איכות ההדפסה והחלקת העקומות. ₪ טכנולוגיה חדשה 021866 161016 לקבלת 100 גווני אפור. ₪ מאיץ הדפסה ייחודי בעבודה תחת - 5וססאז\. ₪ אופציה לכרטיס רשת פנימי לסביבת 76 ומקינטוש. ₪ אופציה להדפסה דו צדדית (אם/זקטס). ₪ פיתוח ייחודי ובלעדי ל-א8 גואאם.ן ואפז: וכרון צמסואם]א 1.3511 של 8וא 1 הטעון במשפחת פונטים איכותית ובעל יכולת טעינה של יילוגו" וטפסים לפי הצורך. משווקים מורשים: איזור המוכז: גטר מיכון מטרדי-03-5761618, הראל מתשבים-03-5623463, חיון מחשבים-03-5751399, מחשוב מתקדם-03-5713324, -03-490184-86.86, איזור הצפון: חיון מחשביס-04-622622, מדיאטק-04-728210, סטודיו קסט-06-554650, יוושלים: חיון מחטבים-02-794024-7, מגטיב-02-389180, איזור הדרום: בית המחשב-07-272726 רגע מחשבים-07-374289. 4 0 4 הזטזו61 1 4 5 18 הסקירה להלן מביאה מקב תוכנות ומשחקים מומלצים מתוך המדור פזטס1] זסו האמריקאי. לא את כולס ניתן להשיג כבר בחנויות בישראל, אבל אנו מקוויס שהפרסום יעודד יבואניסם להביא את מה שחסר. כל המחירים הנקובים בסקירה הס מחירי מחירון אמריקאיים. בחנויות בארהייב ניתן להשיג את מרבית התוכנות בהנחה של 30 עד 40 אחוז (30 עד 40 דולר בממוצע למשחק). בתאבון. משחקי האסטרגיה מאופיינים ‏ עייי המוטו: "האפשרויות מרובות והנצחון למעמיקיסיי. בניגוד למשחקי פעולה, כמו סימולטורים, מהירות הת: גובה אינה חשובה. עדיף להשקיע עוד דקה או שתיים בחשיבה. בניגוד להרפתקאות ממוחזות, כמו אַחוא וצשט0, | העיקר הוא הנאה | א- נטלקטואלית ולא הסחפות דימיונית. בניגוד לתעלומות בלשיות הסוף לא נתון מראש. כשחקן אתה יכול לנסות הכל, בלוח זמנים רגוע של שחקן 00 סיני, עיקר שתעריס על המחשב. חמשת המשחקים בהמשך מהווים דוגמאות מצויינות לזאנר זה של משחקיס ₪0))!6 655 0 חמישה משחקי אסטרטגיה שחמט הוא ללא ספק משחק הא- סטרטגיה העליון. אלפי שנות פיתות הביאו בו לשילוב מושלם בין חוקים נו- קשים לאפשרויות גמישות, בין פשטות בסיסית ומורכבות אסטרטגית. זה גסם המשחק היחיד בו יש לשחקן אנושי טוב סיכוי לנצח מחשב בעזרת חשיבה אסטרטגית עדיפה, למרות של- מחשב יש יתרון ברור בעיבוד פרטים. משחקי שחמט רביס מוכריס לחובבי 6ט, ביניהם פופולריים מאוד המשחקים של חברת חסווסטטסז ץג!קזטוח!. הגירסה החדשה מנסה ומצליחה להעניק למ- שחק העתיק אופי פוטוריסטי משעשע. הצד הפוטוריסטי הוא בהעתקת זירת הקרב למלחמות הכוכבים. הצד המ- שעשע הוא בצורה הייסלפסטיקית'י בה מתנהגים השחקנים. את המקוס הרצ תופס מדען אסטרונאוטי ואת תפקיד הצריח ממלא רובוט לחימה. הדמויות עשויות כמו בובות חומר צבועות וה- מלחמות ביניהן מומחזות בסיגנון סי- רטי אנימציה. הפרשים, למשל, הם לו- חמי 01ם! (עיין ערך מלחמות הכוכבים) מצויידיס בחרבות לייזר, שנשמטות מי- דיהם מפעם לפעס על מנת להוסיף ייריאליזם" | לעלילה. | המלכות הן ייאמזונות חלל" המנצחות כל יריב בת- רגילי גיודו מדהימים. צאט ודחטת ו ד מ ו גצ 0 5 מממ א 1 6 ישראל דצמ' 1993 כל האנימציה הזאת דורשת פלטפורמת חומרה רצינית ביותר. אל תנסה אותה על פחות מ-386 מהיר. אתה נזקק גם ל-13 מגהבייט פנויים על הדיסק ומסך 563. מתחת להצגה המשעשעת מסתתר שחקן שח מו- כשר ביותר, הנעזר בסיפרית פתיחות של 300 אלף (!) משחקים. ניתן לשלוט באסטרטגית המחשב ובזמן החישוב וניתן לשחק מול יריב אנושי באמצעות מודס. ביחס לתוכנה המתחרה, 3000 15758א011855, עדיין חסרות מספר אופציות לגיוון המשחקים והפקת סיכומים, אבל ברמת המשחק אין שני ל-4000 צצטח6 טווג8. 60 דולר, 18א1 זכרון מורחב ו-13 מגהבייט על הדיסק. 6 בניגוד למחזה של שיקספיר, המשחק "קיסריי (יוליוס קיסר, רומא הק- לאסית, לא שר התחבורה בישראל הפוסט-מודרנית) מתחיל בימי שלטונו של האימפרטור הרומאי, כשתפקידך הראשוני הוא מושל של פרובינציה לא מפותחת. מכאן ואילך המשחק מתפתח כתערובת של עזו6וחו5, משחק הסימולציה האורבנית, ודברי ימי רומא. אתה אמור לבנות עיר בירה בפרובינציה, להקים בה מקדשים, בתי מגורים, תיאטראות ושווקיס אלה ימשכו תושבים לגור בה ואתה תגדיל את משאביך עייי מיסוי. בכסף תבנה מערכת אספקת מים, דרכי תח- בורה, צבא ומשטרה. בזמן שאתה נאבק בשיגרה המוניציפלית, יוליוס קיסר עוקב אחר ביצועיןך הצלחה מביאה לקידוס, שיכול להעלות אותך בשלבים ממעמד של אזרח רגיל למ- עמד שווה ערך לקיסר. 6 כמשחק סימולציה למועמדים לראשי עיריה, "קיסריי הוא פחות מתוחכס מ-עוו6וחו ,5‏ אולי בגלל שהעיר הע- תיקה היתה פחות מתוחכמת משיקגו או ניו יורק. אבל מבחינה וויזואלית, "קיסר" הוא משחק מרהיב פי כמה וכמה. על המסך הופך הכפר הפ- רוביניאלי לנוכח עיניך לבירה רחבת שדרות, עטורת ארמונות ושוקקת שווקיס. אתה יכול לקבל את הצעות הקיסר לעבור לתפקיד בכיר יותר בהיררכיה הקיסרית או להמשיך בלי- טוש העיר שלך למושלמות. כל 25 שנה יגיע שליח מהקיסר ויציע לך תפקיד חדש. אתה יכול לקבל או לד- חות אותו, מבלי שהקיסר יעלב, ול- המשיך בכך 2000 שנה עד זמננו. החלק החלש של המשחק הוא בקטעי המלחמות, כאשר הברברים מצפון אירופה מתקיפים את גבולותיך. הה- דמאה אז עלובה והתוצאות נקבעות הוסף כח ועוצמה עם מדפסת ק4 18581061 קה החדשה! טמיר בהן (יעקבסון) 77777 כן, הגיע הזמן שתפסיק לשבת על ₪ רזולוציה מדהימה של 001 600 סיכות או על כל מיני חיקויים ותפתח במהירות הדפסה של 4 דפים לדקה דף חדש ואיכותי עס המדפסת המקצועית ₪ אפשרות להפיק הדפסות גרפיות החדשה המובילה את העולם; עשירות ללא צורך בזיכרון נוסף. )450106 | םה]. ₪ מגש ל-250 דפים עם כל הגדלים הסטנדרטים. 0 ₪ מיגוון פונטים עבריים ולועזייס 0 כיום, יותר ויותר ארגוניס וחברות באר (כולל פונטים ל-5ס0חו/) ובעולס, עובריס להשתמש במדפסות ₪ הסטנדרט בעולס המדפסות מבטיח 0 ]350700 | ק] רק!4 3567061 1 קו. תאימות לתוכנות בשוק. הם הגיעו למסקנה שהם מקבלים הרבה יותר טכנולוגיה מתקדמת וייחודית, עכשיו, גם אתה יכול להרשות לעצמך ליהנות דדם !שש 6 בהרבה פחות מחיר: מהביצועים של המדפסת הטובה בעולס, ₪ ]= 0 ג = | ₪ מבית 4 החברה המובילה את עולס המחשבים. חברת המחשבים המובילה את העולם מערכות מיחשוב ומדידה (0//6) בעיימ משווקים מורשים: ש₪ צפון: א.נין-נון 04-515777 ₪ מרכז: א.נין-נון 03-5612079, קומפיוטרלנד 03-5373986 אותו-קו 03-6966668, או.אס.אי 03-5407570, הראל מחשבים 03-5618882 ₪ ירושלים: קומפיוטרלנד 02-2259473 לרגו הראל 02-257248 ₪ דרום: אלטאי 07-274819 ₪ לסביבת מקינטוש: ממד חדש 03-6950074 9% 4 1861 8וחזס]/|3:) שי ו זנס קוא שְצִּ ה צשצִצִ 6 כגחסוטה 6% ל 20 / ל 5 ה שש עייי מזל ולא אסטרטגיה. ניתן לשלב משחק זה עם המשחק 2 607₪0₪7, של אותו יצרן, המבצע סימולציה מדוקדקת צבא רומאי ואסטרטגית הלחימה בעולס העתיק. התיעוד מעולה, אס כי לפעמים לא מדוייק בפ- רטיס היסטוריים. לסיכום, זה משחק מרתק, ערוך בהצגה גרפית מר- היבה ומשולב עם מנה נכונה של תירגול אינטלקטואלי. 60 דולר, 640% זכרון וא + 18א2 על הדיסק. |00! 00 משחקי אסטרטגיה נחלקים לשתי קטגוריות: מומחשיס ואבסטרקטיים. הקטגוריה השניה נחלקת לשתי תת קטגוריות: הגיונייס ומטופשיס. המ- שחק הזה זכה באליפות הקטגוריה השניה. הוא מבוסס על אחד ממ- שחקי האסטרטגיה הממוחשבת הראשונים, מאוק1א5, בו ארבע אי- מפריות | נלחמות | על שליטה עולמית. המ- שחק הישן שמר על פו- פולריות בזכות קלות המשחק והייפתיחות" של התפתחותו. מספר קטן של יחידות צבא על מפה. טופוגרפית, שמשתנה ממשחק למ- שחק, יצרו קואליציות ומהפכים | פוליטיים, תקיפות פתע ומסעות התאבדות. לכל אלה מוסיף המשחק החדש גרפיקה אלגנטית וחוש הומור מטורף ב ד א שז בשע אע רה גר וה פה 57 הש 95 5 8 | = ט א יע ם ג ההומור | לובש | שני פנים. מצד אחד הוא מתבטא בתיעוד מפורט שמציג כל דמות ה'- סטורית או ספרותית בשדה הקרב בצורה סטירית. בפן השני מו- סיף המשחק למימד האסטרטגי אלמנט של מזל, ע'יי שליפה של "כרטיסי אירועים" בלתי | צפויים. | אלה אמורים להיות מש- עשעים. למשל: ייצוענים שפשטו מהחלל. גנבו את רבע המשאבים הג- לובליים בזמן שכולם צפו בגלגל המזלות בע- רוץ 2יי. או מחלה הגו- רמת לכל החיילים לנ- טוש את עמדותיהםס ולרוץ לחנות השכרת סרטי ווידאו הקרובה ביותר. לא כל כך מצ- חיק. מצד שני יש גס . \ ו ו 1133 יח 55 3 27 ,אבו 2452 4חה- ס6סעישראל דצמי 13 מעלות | טובות למשחק הזה. אפשר לבחור בו בין מספר מש- חקיס עס תפי- סות שונות של מה נקרא (צ: חון אפשר לשחק | כנגד אוייב משותף או כולס נגד כולם. אפשר להגדיר כמנצח את מי שגרס להרס מירבי או את מי שצבר הכי הרבה נכסים. בכל מקרה הה- צגה האלגנטית נעימה למשחק ומפתיעה בהומור המוזר שלה. סז יהסערה המתערבלת" (שם המשחק באנגלית) מתרגשת עליך ברגע שאתה מקבל לידיך את מוסרות השילטון בממלכת ייהרמוניה'י, אחת הפלנטות מתוך יותר מ-20 המאכלסות את הגלקסיה שלך. המשחק הזה הוא תרגיל בגלקסו-פוליטיקה, כאשר כל שליט מנסה להרחיב את של- טונו עייי השתלטות על משאבים חיוניים. אלה כוללים משאבים טכניים, אותס משיגים בהשקעות מו'ייפ, משאבי טבע הנרכשים עייי השקעה בחי- פושים וקידוחים ושליטה צבאית הנרכשת בכח הזרוע. כמובן שאין מס- פיק משאבים להשקיע בכל האפיקים ועליך לאזן את התוכנית הא- סטרטגית לפי תנאי הסביבה הפוליטית הדינמיים. לשם כך אתה נעזר בארבעה שרי קבינט, אותס עליך לבחור לפי קורות החיים של המועמדים. עליך להתוות מדיניות-על, לעקוב אחר הה- תפתחויות בפלנטות אחרות ולתמרן ביחסים הדיפלומטיים עם שכ: ניך/מתחריך. הסערה פורצת באופן בלתי נמנע כתוצאה מכך שעל הכוכב שלך מרוכזים כשלושה רבעים מאספקת הדלק החללי "פיצולניוס", שהוא הבסיס לכל יכולת צבאית. ברור שכולס מנסים להשתלט עליך ולשם כך עליך לשפר את היכולת ההגנתית של ייהרמוניה", אבל השקעות צבאיות מגבילות את יכולתך להשקיע במחקר ופיתוח (כך שהנשק שבי- דיך מתיישן והולך) ובחיפושי ייפיצולניוס" (שנמוג כמים במדבריות ערב) המשחק מאפשר לך גישה ישירה לכל המסכים העיקריים: משרד ראש הממשלה, הבטחון, המחקר, המחצבים, המשטרה, התקשורת, האוצר ופ- עולות הדיסק, כמו גס למסכים המשניים: משאבי אנוש, מספנות, ניהול הקרב ומפות הגלקסיה. אתה יכול אפילו לשלוט בקצב מעבר הזמן, ית- רון שאין להרבה פוליטקאיס ארציים. ההצגה הגרפית מרהיבה, כולל מלחמות חלל תלת מימדיות, עס אנימציה זורמת. חבל רק שהמוזיקה היא מינימלית, כנראה בגלל שגם כך שהמשחק מצריך אותך לנקות האת הזכרון הבסיסי כמעט לגמרי. הוא נזקק ל-607 קילובייט פנויים בנוסף ל-12 מגהבייט על הדיסק. 70 דולר. סק 50606 "נשיא הצלליםיי של ארהייב הוא תפקיד קטן על מי שגמר להשתלט על הגלקסיה, אבל יש בו אתגרים מיוחדים במינם. למשל, בתור נשיא של מדינה דמוקרטית אתה אמור להתחשב בדעת הקהל, כפי שהיא נמדדת בסיקרי פופולריות. זו מצידה, מושפעת בעיקר עייי מדיניות המיסוי שלך והתקציב הלאומי, אותו אתה אמור לחלק בין מטרות חברתיות, כל- כליות, צבאיות ועוד. המשאבים התקציביים של המעצמה האחרונה הדו מדפסת הזרקת דיו צבעונית באיבות נייזר עבעויו במחיר היכרות: | > רזולוציה גבוהה - 500500 |סס | ] >נתמכת בשלמות ע"י 3.1 פאססחו\ ך--₪ | 7* ...| ) 5 תוצרת אנגליה 4 % | )| = המחיר אינו כולל מע"מ ואינו כולל מזיך = , = ו > - | 2 - - 2 ' ו בל ן ן | | | יבוא ושיווק בלעדי: כור תקשורת ישראטל (פיפו) בע"מ. ת.ד. 13022 תל-אביב טל' 03-5483308 פקס. 03-6481267 להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורעוים. 4 סקא [008ו2) 4 ו 15 ה 4 6 6 22 בעולס נותנים לך יכולת התערבות במה שקורה במדינות אחרות, לעודד את מי שמגמתו משפרת את הציון שלך בדעת הקהל ולדכא את אוייבי הפופולריות. הבעיות הן מורכבות כמעט כמו בעולם האמיתי. כל שינוי מגמה לוקח זמן וגואל משאבים ממטרות אחרות. הכוחות החיצוניים אינס פסיביים והממשלות הזרות מנסות להשיג מטרות נוגדות. כל מה שנאמר בפומבי הוא לא בהכרח אמת ולכל מדינה יש גס מדיניות לא מוצהרת ואנוכית. לא פחות מ-152 מדינות משתתפות במשחק הגלובלי ולכל אחת יש יותר מ-200 פרמטרים השולטים בהתנהגותה. היכולת לחזות בצורה דט- רמיניסטית איך יתנהג המודל תחת כל קבוצת ערכים היא אפסית ועליך להפעיל ייתבונה פוליטית", שאינה אלא שם אחר לייתחושת בטן" המ- בוססת על נסיון. מה שכן, הקבינט שלך מורכב מאנשים חרוצים ואינטליגנטים שמסוגלים לע- נות לשאלותיך במדוייק ללא שהיות הבעיה היא לדעת מה לשאול אותם ומה להסיק מהתשובות. היכולת שלך להשפיע מופעלת. דרך הכלי הפוליטי | | הידוע בשם י"סיוע החוץ'", הכולל לא רק כסף ונשק. לשר החוץ שלך יש בדרך כלל המלצות על דרכי ההשפעה, אבל האחריות לבחירה בין חלופות היא עליך בלבד. במשחק זה הצד הוויזואלי לא מפותח במיוחד. אתה אמור למצוא עניין בסיטואציות הגיאופוליטיות הרי- אליסטיות ולנסות את כוחך בניהוג המעצמה הגדולה בעולם. אס האתגר האינטלקטואלי לא קוסם לך, לא תמצא כאן את ה"אקשן" של סימולטור טיסה מלוטש. 55 דולר, 640% וכרון ו-6.5 מגהבייט דיסק. ב ישנס שלושה סוגי מטיילים: | אלה שיודעיס את דרכם, אלה שהו- לכים תמיד לאי- בוד ואלה שאינם יוצאים מהבית. 5 התוכנות בסקירה זו יכולות להעביר אותך מקבוצות הטועים לקבוצת המ- תמצאים או לאפשר לך להשאר בבית ולעסוק בטיילות ייווירטואליתיי. הדגש חמישה מדריכי טיולים בתוכנות אלה הוא על ארהייב, יעד מו- > 2 רשנ עדף של המטייל הממוחשב. על תוכנת טיילות בישראל בשם ידרכון לישראליי דיווחנו בגיליון קודם (מספר 10 עמוד 7). כדאי לשם לב לכך שמתוך החמש שלוש נזקקות לכונן 65.80% ורק שתיים מוותרות על העושר האודיו וול- זואלי ש-680 מגהבייט יכולים להוסיף לחוויית ההכנות לטיול. ( לק 6 ישראל דצמ' 1993 ל ות ( ה הלפט א וי ריאיו 35 נמ א וז | ריום ‏ עיי ה וס חי 108060 סוסזו וכת) שש!חס תת סת סו פסותל בהואש 05005 בח [= 1-5" ₪ זו ₪076 חס 9 /]סשין פהוחז6תזס5 ספט 5 6 >ופח וחסיז] -- שסאו + %טס 6%פח פחסן ₪ 5( | 50 1 .06 566 10 עְבָבָס] ססז .9068 05 סו הסח 0 זה ם5חו-!חותח-ס שוח 5 תוכנה זו מיועדת למטיילים מהזן האקזוטי. אלה שמתכננים לרקוד עס זאבים, לצלול עם כרישים ולטפס בהרי ההימליה בלוויית מדריכי שרפה. לכל אלה תיתן התוכנה הזאת את המידע הפרקטי החיוני לתיכנון טיול במקומות שאי אפשר לסמוך על י"ימקדונלדיי לאוכל ועל מוטלים ללינה. התוכנה מאורגנת בצורה מעשית מאוד, ועם זאת גם מרתקת. לא מדובר כאן באלבוס תמונות נוף אלקטרוני אלא במאגר מידע רחב ומעמיק על נתיבי טיול שנחקרו במסעות מתועדים היטב. המאגר מאורגן לפי נו- שאים, למשל הרפתקאות בתעופה, מסעות לצוללנים, טיולים בג'ונגליס הטרופיים וטיפוסי הרים. לחילופין, אתה יכול לבחור את הטיול באופן גיאוגרפי: ארצות, ערים, שמורות טבע ואתרי נוף שמעניינים אותך. אתה גם יכול לבחור בכלי הת- עבורה המועדף, למשל טיולים בר- כבת, ולשלב מספר קריטריוניס לב- חירה. לכל העדפה שלך תציע התוכנה מגוון מסלולים, כל אחד עם פירוט מלא של אפשרויות איכסון, מחירים, קושי פיזי, התאמה לילדים, לוח זמניס מומלץ, מספרי טלפון וכ- תובות להתקשרות. החסרון היחיד הוא שאין גישה ישירה למידע מה- מפות. אתה לא יכול ללחו על מקוס במפה עליו ע'יימ לקבל עליו פרטים נוספים, אלא עליך לחזור ללוח הת- פריטים ו 64 0% .0950510 שת קוחר ו הליווי במולטימדיה משלים את העונג של תיכנון טיול עייי שיבוץ תמונות באיכות גבוהה מאוד וקטעי ווידאו קצרים (באיכות פחות מרשימה). כא- מור, אתה נזקק לכונן אסא 65, 4 מגהבייט זכרון, תצוגת 5/6, מערכת הפעלה 3.1 צשסשחו/ו עס הרחבות מו- לטימדיה וכרטיס קול. 50 דולר. זט 0 תוכנה זו מגבילה את עצמה לפ- ארקים, אתרי תיירות ידועים ועריס ראשיות בארהייב. יחודה בכך שהיא לא מאגר מידע "סגור", אלא ישוס לו אפשר להוסיף הערות כתובות, קבצי קול, תמונות 62 סוספ? וקבצי קוא - כ % ואפילו סרטוני 1צג. התוכנה עצמה יי 1 משמשת בסיס להכנת מצגות. לי- שומים חינוכיים, מסחריים או, בשי- לוב עם סרטונים שאתה הכנת בטיו- ליך, לתיעוד נאה של זזכרונות ממסעות באמריקה. כמובן שתוכנה כזאת אינה מיועדת למשתמש הבלתי מנוסה. היא מיועדת לעורכי מצגות מקצועיים או לחובבי ...₪ .-...--"--שששטש--שש=ששש-=--ש-----ששש=ששששש- ₪ 0 0 0 0 0 את המתנה הזו אנחנו נותנים לך בשמחה; כי עם מעבד התמלילים המתקדם שתבחר, מדפסת לייזר אסאג6 החדשה תתחיל להפגין את ביצועיה המרשימים - ויש לה מה להפגין: רזולוציה מעולה, מהירות גבוהה של עבודה, מיגוון עשיר של סוגי אותיות (פונטים) רגילים ומדורגים, פעולה שקטה, והיד (בעצם המדפסת) עוד נטויה ביישומי גרפיקה, תיב"מ ותמונות. רכוש עתה מדפסת לייזר אסא6, אחת מ-6 דגמים, ובחר לך את מעבד התמלילים המתאים לך: אזב, איינשטיין, דגש, וורד, וורדמיל, וורדפרפקט או קיוטקסט , / 5 ב / ---%% נוי / "₪ 5 ספמ ו- זיכרון פנימי 8א1.5. טכנולוגיית וג לשיפור איכות ההדפסה בגרפיקה. 4 עמ' לדקה. שדו 41 פ8- 'מדפסת הסף' הפופולרית. רזולוציה ו30000. פונטים מדורגים. 4 עמ' לדקה. ווו8 89 1- המדפסת הנמכרת ביותר בישראל ובעולם. וכל מילה נוספת מיותרת. ₪/ד ווו8 פמ 1-- למשימות כבדות. 2 קסטות בו-זמנית. אפשרות להדפסת דופלקס (דגם ח/ווו8 ק8)). וזסוזהּ <> יוצרת טכנולוגיה עוצרת נשימה כן! מעבד תמלילים חינם לכל הרוכש מדפסת לייזר .] מילה שלנו. קרט סערכור : רח' אחד העם 9 תל-אביב טל. 0375100324, פקס. 03-5100320 להשיג אצל המשווקים המורשים. הפצה למוסדות ממשלה: כור תקשורת ישראטל בע"מ טל. 03-5483324 צו8 פמ 1- מדפסת הקצה העליון: 6000₪, מעבד ריסק מהיר, שפע של פונטים מדורגים, 8 עמ' לדקה. 2339 טנא אלי שִּ 0 6 שְצִ 00 ₪ קוק 0 006800 שצצ 5 5366 ח] 6ז6ח ו מולטימדיה עם נכונות להשקעה. אתה תצטרך ללמוד איך להכין את הנ- תוניס (תמונות, סרטונים וקטעי מוזיקה) בפורמטים הנכונים, איך לש- לבס במרקם הכולל ואיך ליצור מצגה שאינה מסגירה את החובבנות של העורך . מצד שני, תוכנה זו מוגבלת לארהייב. סרגלי הבחירה מספקים גישה למי- דע לפי שמות המדינות, הערים הגדולות, הפארקים הלאומיים ומרכזי בידור מפורסמים. המפות של כל מדינה מציינות רק את דרכי המלך העיקריות והערים החשובות במדינה. מי שמחפש דרכים צדדיות ואווי- רה פסטורלית לא ימצא כאן את מבוקשו. העיטורים הוויזואליים הם מינימליים בלבד וכדי להגיע למידע מפורט עליך ללחוץ על הסרגליס ול- קרוא את קבצי המלל הקשורים לנושאים העיקרים. גם "אין איזון בה- דגשות ובפירוט המקומות השונים. למשל, בנושא הפארקיס הדגש הוא על הרי ₪068 במערב ואילו באתרי התיירות הדגש הוא על הערים הוותיקות במזרח. התו- כנה, | שמחירה ‏ 129 דולר, נוקקת ל-88א4 זכרון ו-8א10 | נפת דיסק, אבל לא לכונן ואסח סס. 129 דולר. רנק 00 5 תוכנה זו מיועדת למי שרוצה לטייל ברכב בארהייב ואינו מסתפק במרוץ לאורך האו- טוסטרדות (ה-6₪1416וח] = בזירגון האמריקאי). האטלס הזה כולל כמעט כל דרך סלולה בארה"ב, עם ציון האתרים בהם כדאי לעצור, מרחקים, זמני נסיעה ואפשרויות איכסון לאורך הדורך. אתה יכול לבחור נתיב בין שתי נקודות לפי קריטריוניסם שונים, החל מאורך. מינימלי וכלה ביפי הנוף. המפות | מראות לך אתרי פיקניק, אגמים, יערות ומקומות מע- ניינים לביקור בטווח נתון מהמסלול העיקרי שלך. כך, למשל, אתה יכול לבחור את ציר הנ- סיעה המהיר ביותר בין בוסטון לשיקגו אבל לבקש מהתוכנית לה- צביע על כל האתרים בעלי עניין מיוחד במ- רחק עד 30 ק"מ מה- ₪ 6 ישראל דצמ' 1993 מסלול שלך. אתה יכול להגדיר דרכים שאתה רוצה להמנע מהם, להודיע לתוכנה באיזה מהירות אתה נוסע בכל סוג דרך, לעדכן את מחיר הדלק וצריכתו עייי המכונית בה אתה מתעתד לנהוג. התדריך שהתוכנה תכין לנסיעה תיכלול פירוט עלויות, זמנים ונקודות עצירה. למעשה השירות היחיד שאפשר לקבל במועדון 44 ואי אפשר להשיגו בתוכנה הוא הז- מנת מקומות לינה. התוכנה נזקקת ל-א640 בגירסת 05כ, 18א4 בגירסת 5אוס שחו \, ו-5.5 מגהבייט על הדיסק. המחיר: 100 דולר. |סשסזד טוחזס!!/60 רבע מיליון קמייר של נוף מגוון, מזג אוויר ים-תיכוני, אוכלוסיה צבעונית ורמת חיים זוהרת מושכים לקליפורניה יותר תיירים מלכל מדינה אחרת בארהייב. התוכנה הזאת מספקת מידע חזותי מרהיב על כל האספקטים של יימדינת הזהביי שלחוף האוקינוס הפסיפי. החל מפרוורי לוס אנג'לס ועד פסגות סיירה נבאדה, מדיסנילנד ועד גשר הזהב, מיקבי היין ועד עמק הסיליקון. התוכנה מציגה את ההיסטוריה, הארכיטקטורה, הנוף והתרבות של קליפורניה. כל המידע הרב הזה מסופק על 1א80 6 יחיד שמחירו פחות מ-30 דולר (5 סנט למגהבייט זה שיא חדש בהוצאה לאור אלקטרונית!). המבנה הוא של מדריך טיולים קלאסי עם יותר מאלף תמונות צבע מרהיבות המוצגות על מסך 8/04. הקשרים (דאמדאםק /ה) מובניס מאפשרים לך לבצע חיפושים צולבים לפי מילות מפתח. התוכנה זוכרת איפה אתה נמצא ואיפה כבר היית, כך שהטיול יכול להתפתח בסדר לוגי וללא חז- רות מיותרות. העימוד האלקטרוני על המסך אינו יכול להשתוות עם האיכות הגרפית של אלבומיס מודפסים על נייר, אבל אתה יכול להוסיף הערות משלך לכל עמוד, לציין עמודים מענייניס בסמניות ולקשור בין העמודים בסדר בו אתה מתכוון לטייל. 30 דולר + 18א4 זכרון. זסזס|קא= !סו ל-1א62-80 זה יומרות לא פחותות מתוכנת צשטוחטצט. הנייל, אבל הוא מביא גישה שונה ופחות פורמלית. נקודת ההתחלה לטיול בתוכנה זו היא רשימה של יותר מ-20 אלף אתרים מעניינים הפזורים בכל רחבי תבל. זה ללא ספק מאגר המידע העשיר ביותר מסוגו והוא זמין על 60 ואס יחיד שמחירו 169 דולר. לאחר שאתר כלשהו שבה את דימיונך, אתה מוזמן לחקור את סביבתו בעזרת מפות מפורמטות, באיכות טו- פוגרפית נדירה. עס כל מפה מוצגות צלמיות, שלחיצה עליהן פותחת לך אפיקי מידע לאתרים היסטוריים, פלאי הטבע ונקודות עניין אחרות. מי שמעדיף לבצע חיפושים בצורה מילולית יותר יכול לנווט סביב העו- לם בסיוע מנוע חיפושים שמזהה ארצות, ערים וקטגוריות של עניין בפו- רוט מרשים ביו- תו. למשל, אס 0 ו 267 ₪ אתה רוצה לבקר באוסלו בקי הקהוב, ד ₪ התוכנה תספר תו לך על מוזיאון 3 0 הספנות הוול- "ו אד 5 וד קינגית | ות- : כולתו ( ספינות מקוריות מהמאה חידוש עולמי ! אנטי וירוס למערכת הפעלה 05/2 7 טודבו אנטי-וירופ כרמל נחשבת 1112 0 1 בעולם ל שת לאחר שעברה מבחנ' א'כות ובקרה מחמירים % וקיבלה את ההכדה הרשמית כראוייה לשאת את סמליהן של המובילות בעולם: 8 הלל שץ;,.. - 2 - = 4 -- -. הש הוה 42 9 - 2 וו : 08 סאוו הציון הגבוה ביותר לאנטי וירוס כרמל 0 | למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! קריה החטב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ /ו/קיס צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 6, פסקס. 04-416979 259 4 ו סאר אוזץ 6חגזנ) 4 חן ה63ז10 !11686 ו 4 1 גוזהו 4 65 | חסזן ו 26 התשיעית). התוכנה יודעת גס להציע נתיבי טיסה ליעד ומפות עירוניות של 100 מהערים החשובות בעולם. מי שזקוק למידע גיאוגרפי כללי גם הוא לא מקופח כאן והתוכנה כוללת מאגר נתונים עשיר על האוכלוסיה השלטון, הכלכלה, הבריאות, הטבע והאקלים של כל מדינה. כל קטגוריה מפורטת לסעיפים ותתי סעיפים, מלאים וגדושים בנתונים סטטיסטיים, אוצר בלוס לכל תלמיד וחוקר גיאוגרפי. הניווט בעולס על 1א60-80 דורש יד זריזה על העכבר ומספר דקות של תרגולת. אתה יכול להתמקד (1א200) ולטייל (אַא=) על המפה בעזרת העכבר וצלמיות הדומות לכלי העבודה בתוכנות גרפיות. בניגוד לתוכנת טוח התוכנה הזאת לא משתמשת באף אספקט של מולטימדיה: אין תמונות או ווידאו, אין מוזיקה ואין דיבוריס. כל הנפח האדיר מו- קדש למפות ונתונים - אבל חסרים נתונים על מקומות איכסון, מחירים, אמצעי תעבורה ורקע תרבותי. את אלה תצטרך לחפש במקומות אחרים. 169 דולר, 6 מגהבייט זכרון !אא + 3 מג- הבייט על הדיסק. משחקים חי- נוכיים | לילדים (בגיל 5 עך 12) הס אחד הת: חומים | שזוכים לאחרונה לריענון בזכות הזמינות של מסכים גרפיים משופרים, כרטיסי קול ודיסקיס קשיחים במרבית המחשבים הביתיים. עכשיו, כשמסך 58/68 ו-10 מגהבייט על הדיסק אינס יותר דרישה מופרזת למוצר ביתי, מגיע גם לז- אטוטיס להנות מגרפיקה משובחת וצ- לילי מולטימדיה. חברה שנכנסה לא- חרונה ייבגדוליי לנושא היא 5פוא*ג5 (חברת בת של 48 ס6וחסזוסטום) שכמה ממוצריה הבולטים מוצגים להלן. חברת 0חטטז000ז₪ ריעננה את אחת התוכנות הפופולריות בין ילדים "לאן נעלמה קרמן סאנדיאגוזיי בגירסה חללית וח- ברת סיירה ממשיכה לעודד את שמירת איכות הסביבה עם "סודות מיער הגשס". זס סז ₪6*)!25 התיאטרון של 25!א*50 אינו משחק כשלעצמו, אלא ממשק תפריטים נוצ, שמהווה פתיחה לכל אחד מהמשחקים של החברה. תמונת הפתיחה היא כשל אולם תיאטרון/קולנוע, עס אורות נו- צצים ופוסטרים המציגים את המשחק הנוכחי, משחקים אחרים שכבר הותקנו על הדיסק וקטעי ייבקרוב על מסך זה", של תוכנות אחרות המוצעות עייי היצרן. כל פוסטר הוא צלמית הפעלה במסווה. 86 ושראל דצמי 1993 לחיצת עכבר על הפוסטר מזניקה את | המשחק. התיאטרון מצוייד גם בלוח | בקרה עם מידע עשיר על הת- קנת התוכנות והפעלתן. אפשר גם לה- זניק את המשחקים ישירות מ-05 אבל רצוי להמנע מהזנקה מתוך פאסחוא. זסונץו! ₪6 סו גיק וג'ניפר איגל ַא - נשר בא- | נגלית) הם זוג בלשים צעירים המ- פעילים את סוכנות החקירות הפ- רטית "עין הנשריי. הם מציעים לזאטוטים בני 8 ומעלה להשתתף בפ- תרון של 56 מקרי פשע מסתוריים. הנושאים נלקחו מעולמם של הילדים, כמו גניבת סקייטבורד, זיוף של כר- טיס כניסה למשחק כדורגל ומעשי הונאה פשוטים. המשחק בוחר את גיק או את ג'ניפר כשותף/פה לפתרון הבעיה ויוצא לדרך. השותף מדריך את המשחק בצעדים הבסיסיים של עבודת בילוש, החל מאיסוף ראיות, בדיקת זירת הפשע, דיבוב עדים, ני- תוח כולל של העובדות ולבסוף הטחת האשמה בחשוד. העובדות אותן צריך הילד לאחזר שמורות במחשב המ- חברת של שותפו למשחק. הבילוש מתחיל בזירת הפשע - הקניון המקומי או הסיפריה העירונית למשל - והדמויות המוצעות כעדיס חוזרות על עצמן בין האירועים הנחקרים, אבל אי אפשר ללמוד מתפקיד של דמות מסויימת באירוע אחד על אמי- נותה במקרה שני. המשחק חייב לח- קור את כולס ולהסיק מסכנות הגיו- ניות ללא דעה קדומה. ניחוש נכון מביא להודאה באשמה ולכתבה מח- מיאה בעיתון. 56 המקרים מחולקים לשלוש רמות קושי, כך שהבלשים הצעירים יכוליס להתקדס במדעי הבילוש מהקל לכבד. התיעוד הנלווה מצויין וברור והשחקניס מוזמנים לה- תחרות על מקום בין הדמויות שת- ככבנה במשחקים העתידיים של ימיסתורי עין הנשריי. 50 דולר, 640%, 08 על הדיסק. גירחה חדשה עול העבד התמלילים זא?זז0 5.5 מעבד התמלילים 15%7() בגירסה החדשה מאפשר לך עכשיו: שילוב קבציס גרפייסם במסמך, הצגתס על גבי המסך והדפסתס במדפסת. גירסת 57/:1.1,58 חדשה הכוללת: תיקון שגיאות בעברית ובאנגלית (כולל תרגוס התיקוניס האפשריים). מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי. אגרון עברי (105א41/8 1155) - הצגת מיליס נרדפות הקשורות למילה שבחרת. ועוד חידושיס נוספים... יז אי תואס את קר - י"צבה של? לפרטים והזמנות טלפן עבשיו: דביר מוצרי תוכנה: 07-914202, סניף תל-אביב: 03-5375235 או פקסס אלינו: 07-914507, 03-5375236 269 צִּ 0500 וא 0 386 5אחו. 1 שְצִּ 6 א שצצצ וחב[ שוחו[ 0ע14א 00%( 1169118 4 4 חח טאוש * ד זווד א 28 2 66 16ף10] 5 ז5600)0 ארמון הקסמים הזה בנוי בשלוש קומות ובו 25 פעילויות שונות לילדים בני 5 עד 8. הפעילויות הן אתגר לזכרון, לימוד אוצר מילים, זיהוי תצו- רות והרבה בידור. 56001'68, בעל הבית בארמון הקסמים, הוא דמות עליזה ומרחפת. הוא והינשוף תיאו מלווים את הילדיס במסע החיפושים אחר הרפתקאות בארמון. דלתות מלכודת, קירות מסתובבים, חפצים דוממים שהופכים לחיים ועוד הופכים את ההרפתקאה למעניינת ומ- פתיעה. בחדרים הרביס בארמון מוצגים אבזרים שוניס, המעוררים סק- רנות ומזמינים את השחקן הצעיר לחוות חוויות בתחומים מגווניס. למשל, כלי נגינה יעודדו ניסיונות מוזיקליים, כלי ציור ינסו למשוך אותו להבעה גרפית, כלי גינה ילמדו אותו על מחזור הצמיחה ומשחקים לו- גיים ינסו לחדד את מוחו. כל משימה מוצלחת מזכה את השחקן במצגת אקרובטית, אותה עורך לכבודו 5600188 הח- ביב גם כאן המשחק נחלק לשלוש רמות קושי וה- גישה של המארחים היא לעודד את הילד להתמודד עם האתגרים לפי כוחו, מבלי לאיים עליו | בקשיים הולכיס וגוברים. עזרת ההוריס אינה נדרשת בשוס מקרה והילד יכול לה- תנסות במשחק לבדו 116 שטסס -ד1 > "3% גו שו אשחז 088008 אתו וד50 אא 5 :זפץ 5 נסוסמן = וה ט ה או בחבורה. 50 דולר, 8% ו-10. מגהבייט דיסק. 8 ו ססן -₪ ו פינג, דב הפנדה וקוקי הציפור | מנהלים גן חיות לילדיס בגילים 3 עד 6. הילדים מוזמניס לטיול רכוב בגן, עס עצירות ליד החיות הח- ביבות | עליהם | ומ- שחקים משותפים. הגן עצמו מחולק לארבע איזורים | גיאוגרפיים: ערבות הסוואנה, יער הגשם, חוות | חיות הבית וחורשת האו- רנים. החיות מפוזרות בסביבה המתאימה להן והילד אמור ללמוד בע- זהתן נושאים שאינם קשורים דווקא בעולס החי. למשל, בסוואנה הוא ילמד את הצבעים ספישראל דצמי 1993 תוך כדי צביעה של החיות הגרות שם. ביער העד תלמד אותו הקופה מאגי את האלף-בית וחשבון בסיסי מסתתר מאחורי המשחקים בחורשת האורנים. המשחק הזה מהווה יותר שעשוע מאשר תרגיל לימודי, אבל הגיל הרך של קהל המטרה מצדיק את הגישה הקלילה. התוכנה כוללת גם דיבור, המאפשר לילדים שאינם קוראים עדיין להתוודא למחשב ללא עורת מבוגרים. כל שלוש התוכנות של 058!א*5 נמכרות ב-50 דולר האחת, על דיסקטים, ונזקקות ל-א640 זכרון ובין 10 ל-14 מגהבייט על הדיסק. השמוש בעכבר וכרטיס קול מומל ביותר. ?7 חסחז60 5] 0%6ק5 ה! סזסחו הגירסה האסטרונאוטית של המשחק הפופולרי לוקחת את בלשי סוכנות ₪וא6 (ייפיסגה"" באגלית) למסע בין-כוכבי עליז ושופע ידע. למרות שמ- דובר במשחק-המשך לסידרה בעלת אופי יחודי, כאן נאלצה ברודרבונד, המו"לית, לשנות את הליהוק של דמויות המשנה ואת כלי התעבורה. במקוס ספינת הזמן 56א1א1א61180%05 הבלשים יוצאים למסע בס- פינת החלל החדישה 80 אשד 911 58ץץ10110א605 (גם ביל גייטס מאו- הב בפורשה 911 טורבו שלו). בדרכם הם יפגשו 14 דמויות מפלנטות רחוקות, מוזרות ושובבות, העוזרות לקרמן להטריף את כל הגלקסיה. את תפקיד התיעוד ומסד הנתונים העבירה ברודרבונד מחוברות מו- דפסות למחשב הח- ללית, 41/9000 , המצטיין בחוש הו- מור מוזר לפעמים. המידע הלימודי, שהתוכנית מסווה 6 ב ב 6 מתחת למעטה המשחק, | הוא רציני ומעודכן. 0 תמונות חלל של ג5גא ותו- כנת פלנטריוס עושות המסע הבין-כוכבי לשי- עור במבנה מערכת השמש ובגיאוגרפיה של כדור הארץ. התפקיד של הבלשים הוא לאסור את הפושעים ולשס כך עליהם לשכנע את בית המשפט להוציא צו מאסר. ההוכחות נאספות עייי תי- חקור עדים, האזנה לשיחות ופיענוח צפנים. 4 חלונות בלוח הבקרה של החללית מאפשרים גישה לארבע נקודות תצפית על המסע. מסד הנתוניס של 41/9000 כולל מידע רב על כל נושא הקשור בארועים, במקומות ובאישיים ההיסטורים המשמשים רקע למשחק. למשל, המידע על 12 אסטרונומים חשובים, מגלילאו ועד הובל, כולל ביוגרפיות מקוצרות ות- מונות. האנימציה של הביקור במרס מבוססת על תמונות אמיתיות שש- לחה החללית 6א[א1/ בטיסה מעל לקניון האדיר >חטחוזב! טווג3ש. לסי- כוס, אנחנו מחכיס בקוצר רוח להמשך הרפתקאות של קרמן. 80 דולר, 8% זכרון ו-8 מגהבייט על הדיסק הם הדרישות של משחק זה. חוטא 16 ]0 506106 )105 הונ 4 ב את ו 0 יער הגשם, לשעבר ידוע בשם הייג'ונגליי, שינה את יעודו במשחקי הי- לדים. שוב אין זו הזירה לטרזן וגייין לשחק בהדמאת גן העדן האבוד, אלא מוקד קריטי לשימור איכות הסביבה בקנה מידה גלובלי. אדס גרין הקטן, בלוויית אביו המומחה לאקולוגיה, יוצא ליער כדי להציל את 5 - ₪ הו מחשבי וחטו)חפק - בשיווק ישיר מהמלאי זה 'עושה עליהי אין כמו עליה איכותית להעלות את הרמה, ואין כמחשבי 418 לעשות 5ס4ח6סט אמיתי של סביבת המיחשוב שלך. מחשבי 40 - פיתוח וייצור בארה"ב, הצלחה בכל העולם - הגיעו לישראל! עם 418 והפתרונות המקיפים של מומחי ליגד תגיע מייד, בצעד אחד, לכל החדש והייחודי בתחום המיחשוב הארגוני: מחשבי חטווחפס - בשיווק ישיר מהמלאי (סדרות: ש אסודט.וסש= ודס-ש אסודט:סשם), וסדרות מחשבי 486, רבי מעבדים ובעלי מבנה מודולרי, במיגוון וחב של קונפיגורציות לכל סוגי היישומים: תיב"מ, מולטימדיה, יישומים עיסקיים מגוונים ושרתי רשתות (סדרות: 54וששסזם, שו אסודט וסש₪= רחש ת). =סגח6סט אמיתי עושים בליגד, עם מקצועני החומרה והתקשורת של החברה: לניתוח צרכים, תכנון והקמת רשתות ווששסא, אואטאואשא, שילוב כרטיסי תקשורת איסינכרונית של בּספּמָם, מסופי אחו1, מסכי וסא, מדפסות סזס ואחרים. הזת - קליטה מקצועית בליגד ליגד מידע טכני בע"מ, רח' אפעל 17, קרית אריה פתחיתקוה 49511, טל. 03:9243555, פקס. 03-9243132 299 4 6 חז] 6716305 א 4 5 250 העולס מאסון אקולוגי, העומד לה- תרחש בשל קוצר הראיה ותאוות הבצע של האדם הדורס. הוא יעזור להגן על תושביו, חיות ואנשים, מפני הפלישה של ייהאנשיס הרעיס". המשחק עצמו מרתק ומרגש, נושא ידע רב ומחדיר מוטיבציה חיובית בנושא שמירת הטבע. הגישה למאגרי הידע נעשית באמצעות מחשבון גרפי, הנקרא 08 עליו צובר המשחק את הנ- תוניס אותס הוא מגלה במהלך המ- שחק. האוייב שלו, ושל יער הגשם, הוא הארכי-רוצח זטוו|!קטג!5 וחואג!וא , המחפש אוצר זהב עתיק שאמור להיות | קבור ביער. תאוות הבצע הבלתי נל- אית של מקסיס סלאווטר משמידה את כל מה שאדם הקטן מנסה לשמר ומ- ביאה אותם לעימותים חוזריס ונשניסם. החפצים שאדם מוצא בדרכו ביער הם אלה שיעזרו לו להתגבר על הרוצח ועל שאר המכשולים. כל זאת קורה בס- ביבה גרפית מרהיבה, עם אנימציה נאה של היער ותושביו. סיירה כוללת בחבילה גס סיפרון הד- רכה, שתפקידו לעזור לשחקן בצעדיו הראשוניס ובשימוש נכון ב-608058. ספרון אחר מספק חומר רקע על נושא האקולוגיה של יער הגשס והצעות לפעילות משפחתית הרחק מהמחשב. ניתן לרכוש גם ספרון רמזים שי- עורו בפתרון כמה מהתעלומות היותר קשות במשחק. (יש כאלה). 50 דולר, 570% זכרון ו-8 מגהבייט נפח דיסק נדרשים למשחק זה. רוב חובבי הספורט האלקטרוני מעדיפים להחזיק ביד אחת חופן גרעינים וביד השניה שלט-רחוק למכשיר הטלויויה. מי שמוכן למאמץ קצת יותר גדול מוזמן לנסות את כוחו במשחקי ההדמאה : (סימולציה) שאנו מציגים כאן. כך אפשר לחוות במקצת את ההתרגשות הבלתי אמצעית של עיסוק בספורט, מבלי לאמ שרירים רבים מדי, ללא חשש ממכת שמש באיצטדיון או מגשם מפתיע על הדשא במועדון הגולף. חמשת המשחקים בסקירה זו הס הנבחרים מתוך גל אדיר של סי- מולציות ספורט השוטף את מדפי החנויות בארהייב. המשחקים מהווים חתך של הספורט הפופולרי בארהייב, מה שנותן למבחר שלנו נופך של חוצ-לארצ. לא תמצאו כאן את הכדורגל המקובל במקומותינו אבל תמ- צאו כדורסל מעולה (84א), בייסבול, כדורגל אמריקאי, מירוץ מכוניות וגולף אריסטוקרטי. )חףו|] ח! הס6זס( |ססחאווי] משחק זה, של 45 טוחסזוטטום, שונה מכל הדמאת ספורט שראית ( 0 6 ישראל דצמ' 1993 ו 6 [ צאט ] ?וא וטק שח1 !31 01 +חףופעו !1013 ה1 5 זבהען , .חזט₪61 27655 6ה2 שהסטשטא פהז הס זטפוחטת וז הו שטשז* מו ו- ([))/ 2105- 9 5 0 כ מ = אי-פעם. המשחק מוצג כמו על מסך הטלויטיה, כאשר המצלמה עוקבת אחר הפעילות ושחקנים תלת מימדיים רצים על הפרקט. הם לא נראים כייצלמיות" אבסטרקטיות של שתח- קנים, אלא כיצורים אמיתיים, עם שרירים ועצמות, תנועה ריאליסטית ותימרוניס שמפעילים את הגוף בצורה אנטומית נכונה. ביניהם, בולט ביכולת הריחוף והתנועה האלגנטית, מייקל גיורדן הגדול. כדי לשחזר את התנועות בצורה רי- ' | אליסטית השתמשו המפתחים בה- סרטת ווידאו של השחקן האמיתי משמונה זוויות שונות בזמן שהוא 2% משחק על מגרש אמיתי. סיפרות וד- חיסה של הווידאו מאפשרים להכניס את התנועה הריאליסטית לנפח קטן להפליא, רק 3.5 מגהבייט דיסק. לעו- מת זאת, המחשב נזקק ל-2 מגהבייט זכרון 84 ותוכנת 4.0 5אם. בכל משחק משתתפים 6 שחקנים, 3 מכל קבוצה, והוא מתרחש על חצי מגרש. אתה שולט בתנועותיו של מיי- קל ובמיקוס של שני השחקנים הא- חרים בקבוצה שלו. אפשר גס לבחור באופציה שאתה משחק את מי שאוחז ברגע זה בכדור. השליטה נעשית באמצעות העכבר. הכפתור השמאלי משמש לחטיפות כדור והימני לזריקות וחסימות. תרגילים מורכביס יותר מבוצעים בעזרת קלידי המספרים. אבל לא מספיק לבחור בתרגיל והוא יצליח - עליך להתחשב בהגנה ובמיקוס של שאר השחקנים. המחשב יח- סוס אותך אס תבחר בתרגיל שאינו מתאים למצב. (המשך בעמי 136) הף | מהיר מ ₪2 . ל העברת נתונים בממשק 0218 בקצב של עד ה8%1 - עכשיו אפשר! בעזרת ה ק1ת6 החדש של >וחטוחטזופח] 14110031 וכרטיסי (2 180688) 07183 המשלבים את ה קוח6 החדש >ותטותטזו5ת1 [4ח10ובצ! פיתחה את ה 148826א/' המשלב את כל התכונות של בקרי ה 02213 הקיימים ומאפשר שימוש בפרוטוקול 118488 להשגת קצב העברה גבוה. * קצב העברת נתונים גבוה > תאימות ברמת החומרה לתוכנות קיימות > אפשרות תכנות בעזרת תוכנות 1.301% ו 5ש60חו/1.30 > פרוטוקול והאסודהא 4+ 2 ,1 11513488 *5ידא וא טתד5אן / > פרוטוקול רו ה1 159 42 53/7056 1 8 (2 1512488 מהיר) | > 000 00000000000-0000ו-= ליל ישוקו הלולכ השרוו מיזוזוב מקניועי [] , ]אנזזיד אק ו מצופסאפצס וז 0 8 א מס א א סקט יו 5 5 486% |6!ח 6 2566 8% |000] 850 2% או 408 וז סזס 8 170 ססז ןו 8 [ 564-18/ 5/0 0 6מחסזק 8 52088 זפ!וסזוח 60 ]| חסוח56טסו 10180 0 ו10 ץזזפת6 06 וכ 1 6 וספושווטו 6 ו|0]ח| 266 8 5 א2 א 8 8 וז סזסה ו 250 ססץ 44 5/6 88 0 6 סז 65 / 6 51288 זסו|סזוחס 6 חסזווחוזז "17 |וזפשוו זו 500 אס 65 חסוח6פטסו)! ח160ו100 0 ו10 ץזו8ת6 206 % 4 3 6 6 חברת מיחשוב מתקדם היא המפיצה הגדולה בישראל של פאססשא . כל המחשבים מותאמים במיוחד לתפקיד של תחנת עבודה הנדסית/גרפית, עם מאיץ גרפי 8אפו ובקרי דיסק. 6פוואססט המהירים מסוגם בעולם. + 6 6 |16! 6 2566 868 85 1000 0850 א 2 חפ 8 6ווז0 סזסו 8 250 פסז ו 8 1 554-18/ /5/6 0 סק 65 6008 61208 ז0|!6]וחס 6 ח66ו50 14 חסוח56טסו! ח160ו10 0 101 ץזזת6 2056 הסה 95 מאיים לדיסקים קוזיח דוט 0 + 6/6705 6 ספה 4 54| 6 805 10641 6 הבקרים המהירים ביותר לדיסקים. מאיצים מיוחדים ל-פ/שסכטווצ . סוק הבקר היחיד שהשיג תוצאות זמן גישה 75 במבחני 6אוו62מו 6ס, "הבקר הזה הוא חלום..." אמרו הבוחנים. מחיר: החל מ-160 דולר ! מיחשוב מתקדם ->% 799 ש₪992 060 ה9995פש שת. (= 40/0080 000 001% 093-857 פקס. 05-5713522129 מדפסות רבות', מדפסות ! ביל הווארד כל הצבעים. כל הטכנולוג'ות. כל הישומלים. כל המחירים. לא בחוח מל-5ם1 מדבפות משתתבוח בטקירה השונחית של 5 ססק. המח'רים במ'וחד מדה'מ'ם: מדבטוח לייזר איעויות בנחוח מ-םם5 דולר - למני שלוש שנים שלמנו סכום דומה למדבסת ט'בות! מדבטות צבע אמ'ת' בבחוח מל-מםם? דולר - לבני עשור זה ה'ה מחיר של מדבטות ושפוזא צפוגפ עם קצב ההדבטה של ם: טימנים בשניה וטירטור של מכונח יריה. 2 6 ישראל דצמ' 1993 יוס מחיריהן של מדפסות 9 סיכות מתחילים בפחות מ-150 דולר, 24 סי- / כות זמינות בשוק האמריקאי בפחות מ-200 דולר, הזרקת דיו מונוכרומטית החל מ-250 דולר, הזרקת דיו צבעונית מ-350 דולר ומדפסות לייזר נמכרות בחנויות במחירים המ- תחילים ב-500 דולר. "חוק האצבעיי אומר שה- מחירים כיום, בכל טכנולוגית הדפסה בוגרת, הס עשירית מהמחיר שנדרש כאשר המדפסות הראשונות מסוג זה הוצגו. אס מוסיפים לה- שוואה גם את ירידת ערך המטבע, צניחת המ- חירים מרשימה עוד יותר גם ספקטרוס הטכנולוגיות השתנה לחלוטין. מאז הסקר הראשון מרבית הטכנולוגיות המ- כניות ששימשו במדפסות שורה מסיביות נע- למו מהשוק: מדפסות שרשרת, מדפסות תו- פיות ומדפסות סרט מתכתי הלו את הפתרונות הסטנדרטיים להדפסה מחלקתית. מדפסות שולחניות נאבקו אז עס קצב עבודה של עשרות סימנים בשניה - וגם זאת במחיר של צורת אות גסה (מה שקרוי היוס מוד טיו- טה - זְזגא8כ). שתי הטכנולוגיות היחידות שסיפקו צוורת אות מלאה ( אשזזםן צדו)004) במדפסת שולחנית היו היימניפה" (ו₪מה א צ5וגט) של 6פא והייכדורית" של יבמ (שמקורה במכונות כתיבה חשמליות). הדפסת דף במדפסת שולחן איכותית נמשכה כ-3 דקות והאבזר החשוב ביותר להדפסה היה קופסה משתיקת רעש מגושמת. הביטוי "יהדפסה בצבעיי נשמע אז כמו דבר והיפוכו. צבע היה שייך לתחום הבלעדי של תוויינים (885דד10ץ), | שציירו כל אות לתוד, קו-אחר-קו, בעט סיור במוזיאון המדע את כל אלה תמצא במוזיאון למדע, י"יעתיקות" בנות 10 שנים, מקובצות סביב מדפסת הלייור הראשונה, מפלצת בגודל של קטר רכבת. רבע מיליון דולר נדרשו אז כדי לרכוש את מכונות הדפוס האלה, שכללו מודולים לקיפול הנייר והכנסתו למעטפה. חברות ענק ובנקים רכשו אותן ועדיין ממשיכים לרכוש כמותן, כדי | להפיק | מאות | אלפי חשבונות חודשיים ללקוחותיהם. הרעיון כי מדפסת ליי- זר תהווה חלק ממערכת ייאישית" נשמע אב- סורדי כמעט כמו קטר רכבת "אישייי. כאשר מחשבים את היעילות הכלכלית של מדפסות במונחים של 65/8 (היחס בין מהירות הה- דפסה, | מדודה בתווים לשניה, למחיר בדו- לרים) מוצאים שיפור דומה למה שהתרחש בתחומים ה'"יאלקטרונייסיי של מיחשוב: מ-50 דולר לתוו-לשניה המתיר ירד ל-1 דולר לתוו-שניה (במדפסות סיכה). כפי שאומרים חברי למערכת, המחיר של כל פריט חומרה יורד פלאים, אבל המחיר של ייהמערכת השולחנית שאני רוצה" נשאר סביב ה-4000 עד 5000 דולר. המערכת הזאת כוללת היום מעבד 4862/66 לפחות (מותר לחלוס על פנטיום) פי 64 יותר זכרון, פי 50 יותר נפח דיסק, ווידאו מעולס אחר, אבל גם מדפסת ליטטר איכותית (600071 במקום היימניפה" ההיסטורית. החלק היחסי של המדפסת בעלות הכוללת של המערכת גם הוא לא השתנה בהרבה. במערכת האישית האידיאלית, מודל 1994, המדפסת מהווה כ-30% מהמחיר הכולל, בדיוק כמו לפני 10 שנים. ההבדלים הס ברמת הצפיות שלנו וביכולת של היצרניס לספק אותן במחיר סביר. מלגמות המגמות העיקריות אותן ניתן לאבחן במבט ראשון הן: 6 פילוח השוק של מדפסות ליטר לשלוש רמות עיקריות: 1. מדפסות "אישיות", עם מנוע של 6-4 דפים לדקה, מחיר מחירון של פחות מ-1000 דולר ומחיר רחוב (אמריקאי) של 499 עד 699 דולר. 2. מדפסות יישולחניות", עס מנוע 11-8 דפים לדקה, מחיר מחירון של 1300 עד 2500 דולר ומחיר רחוב של 999 עד 1499 דולר. 3. מדפסות יימחלקתיות'י, לעבודה ברשת תק- שורת, עם מנוע מהיר מעל 12 דפים לדקה, מגוון אופציות רחב, הכולל: מספר רב של מגשי נייר, הדפסה דו-צדדית, הדפסה על מע- טפות, חיבור בו-זמני למספר רשתות ועוד. מחירי מחירון החל מ-3000 דולר, בשוק החל מ-1999 הולר. 4 דרישות גרפיות מתקדמות. יותר מדפסות מספקות כיום אבחנה ייאמיתית'י של [60007, טכניקות שונות לשיפור צורת האות ותאימות פוסטסקריפט. עוד לפני שנה היתה כל אחת מהתכונות הנייל מוסיפה למחיר המדפסת 500 עד 1000 דולר. כיום אפשר למצוא אותן במ- דפסות שמחירן פחות מאלף דולר. מדפסות ליטזר מהוות ב-1993 קרוב ל-30 אחוז מהשוק ביחידות ולמעלה מ-60 אחוז בערך דולרי. 4 גידול מדהים במכירות של מדפסות הזרקת דיו, במיוחד צבעוניות. טכנולוגית הזרקת הדיו עברה יסורי התבגרות ממושכים לפני שנפתרו בעיות היסוד שלה, התייבשות דיו בחרירי הה- זרקה ואי-התייבשות הדיו על הנייר. היוס מדפסות הזרקת דיו מציעות אלטרנטיבה זולה יותר ממדפסות ללייזר, כמעט ללא ירידה באי- כות האות, ופלט איכותי יותר בהרבה ממ- דפסות סיכה - כמעט ללא תוספת מחיר. בה- דפסת צבע אין כמעט מתחרות למדפסות הזרקת הדיו בתחוס המחירים מתחת ל-2000 דולר (הכוונה להדפסת צבע בהתגוונות רציפה ולא לפלט הצבעוני הדיסקרטי של מדפסות סיכה עם סרט דיו צבעוני). מדפסות הזרקת דיו מהוות כיוס כ-20 אחוז מהשוק ביחידות וכ-15 אחוז בשווי דולרי. % מדפסות הסיכה מסרבות להכנע. הן אמנם איבדו את האחיזה בשוק הבינוני והגבוה, אבל עם תקציב מתחת ל-250 דולר לא תמצא פתרון אחר. טכנולוגיות זולות אחרות, כמו הדפסה תרמית, באו והלכו והסיכות נשארו עם 50 אחוז מהשוק במספר היחידות שנמכרו ב-1993. במונחי כסף, נתח השוק שלהם אמנם הצטמצס לבערך 15% (מיליארד דולר מתוך כ-7 מיליארד דולר שווי מכירות כולל), אבל עדיין יותר מ-5 מיליון מדפסות כאלה נמכרו בארהייב וקרוב ל-10 מיליון בעולם כולו. % שיפורים מש- מעותיים באיכות הצבע של המ- דפסות בשלושת הטכנולוגיות היייקרות'י; | הע- ברת שעווה תר- מית | ( |גחחטוך ז הזד אג%9 )| המראת צבענים (חסווהוחו!פט5 6שכ ) ודיו שעווה מו- צקה (אח! 8010 ). מדפסות אלה נמ- כרות | במחירים מ-2000 עד 0 דולר ומ- הוות לא :ותר מאחוז אחד מה- שוק במונחי יחי- מדפסות הבות?, מדפסות. ה דות וכ-6 אחוז בערך כספי. עוינויים בחלוקת השום השוק בכללותו גדל בקצב מתון עד רדום. בי- חידות הגידול מ-1992 ל-1993 הוא בשיעור של כ-5 אחוז בלבד, ל-10.3 מיליון מדפסות מכל הסוגים בארהייב וכ-20 מיליון בעולם כולו, וה- צפי לשנת 1994 הוא סטגנציה. אולי אחז 1 יותר מב-1993. רוב השינויים חלים בחלוקה הפנימית: ירידה במדפסות סיכה; מתונה (5 אחוז) ב-1993 ודרמטית ב-1994 (25 אחוז), עליה רצופה במדפסות לייזר (12 אחוז ב-1993 ו-15 אחוז תחזית ל-1994) וזינוק משמעותי להזרקת דיו - 27 אחוז ב-1993 וכמעט 50 אחוז ב-1994! מדבסות לייזר השינוייס העיקריים בשוק מדפסות הלייזר הס מיבניים. הגידול הממוצע המתון, של 12 אחוז, מתבטא בצורה שונה בכל אחד מהפלחים שהו- שּ 0 טכ 11 שִּ שִּ צוחסז)16% 1 זה 25 6ץ ישראל דצמ' 1993 יי -( 4 אז הוח 1.6 | 4 חח 1-00 זכרו לעיל. רוב הפעילות השנה התבטאה בה- תפתחות מהירה של הפלח הזול, 4 עד 6 עמו- דים לדקה ומחירים מתחת לאלף דולר. הפלח השני שזוכה בתאוצה הוא מדפסות מח- לקתיות לשירות רשתות תקשורת. פעילות זו היא פועל יוצא מהמגמה הכוללת של מעבר לרשתות לקוח/שרת. מדפסות מחלקתיות גם משאירות רווח גדול יותר בכיסו של היצרן, שכן מספר המתחרות קטן יותר ובשיקוליס של בחירת מדפסת מחלקתית, למחיר אין את אותה חשיבות עילאית כמו במדפסות אישיות. היימלכהיי של מדפסות הלייזר, היולט פקרד, ממשיכה לתת את הטון גם השנה. היא קובעת למעשה את מחירי המכסימום בשוק בכל אחת מהקטגוריות. ?₪ מצליחה להשיג מחיר גבוה יותר ב-20 אחוז מהממוצע הענפי בזכות מו- ניטין של איכות ותכונות מתקדמות שהיא חלוצה במימושן. השנה הוציאה היו- לט-פקרד 2 מדפסות לשוק המדפסות האישיות, .41 18566 ו-וא4, עס מנוע קנון של 4 עמודים לדקה. המ- דפסת הראשונה דוברת ‏ 61-5ץ בלבד ומחירה בשוק כ-650 דולר. השניה כוללת גם מפענח. פו- סטסקריפט ומחירה בשוק הא- מריקאי מסתובב סביב האלף דולר. מחירים אלה הם הגבול העליון של קטגורית המדפסות האישיות ושאר היצרנים נאלצים להסתפק במחירים נמוכיס יותר. להשוואה, המדפסות הוותיקות יותר של ?₪, שהוצגו לראשונה לפני כשנה, ?4 15006 ו-1א4, מבוססות על מנועים של 600 נקודות לאינטש ומחירם גבוה ב-40 אחוז בערך. א4 מדפיסה 8 עמודים לדקה ומחירה בשוק בערך 0 דולר ו-40 מדפיסה רק 4 עמודים לדקה ומחירה בערך 950 דולר. המחיר הגבוה יותר שאתה משלם עבור מדפסת ₪ קונה לך לא רק מוניטין. בין התכונות ש-קו₪ מציגה לר- אשונה הס דחיסת נתונים בזכרון המדפסת, כך שאתה יכול להסתפק ב-8וא1 כדי להכיל עמוד 76125 שלם, הדפסה במוד טיוטה (זהאכ), שחוסכת כ-50% מאבקת הטונר (ההוצאה העיקרית באחזקת מדפסת לייזר) ותקשורת דו-כיוונית בין המדפסת למחשב (אפיק מקבילי דו-כיווני לשער המקבילי במ- חשב), כך שהמדפסת מדווחת סטטוס למחשב וניתנת לתצורה עייי דרייבר תוכנה בלבד. ידידותיות וחפכון מבחינה מכנית, מדפסות הליזר הופכות 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות רבותי, מדפסות! לייידידותיות" יותר. ידידותיות יותר לשטח העבודה, עס מבנה קומפקטי שחוסך מקוס על השולחן (פנסוניק הציגה אפילו מדפסת לייזר ייאנכית", שנראית כמו מארז יימיני מגדליי למ- חשביס ותופסת על השולחן לא יותר מ-38א12 סיימ), ידידותיות לסביבה בצריכת האנרגיה (כדור האר המשיך להתחמם גם בשנה האחרונה ויצרני המחשבים מאמינים שהם צריכים לעשות משהו בנידון) וידידותיות לה- פעלה. התרחבות השימוש בגופני טקעד6חד, הכלולים בבסיס כל מערכת פשסטוווצ ונמכרים עייי מי- קרוסופט במחירי היצף, הקטינה את הח- שיבות של פוסטסקריפט בישומים לא גרפיים. גרפיקאים ומוציאים לאור, המכינים קבצים שהפלט הסופי שלהם הוא תוויין לייזר לפילם, עדיין נזקקיס למדפסות פוסטסקריפט לצורך הגהת טיוטות, אבל בישומים עסקיים אפשר לוותר על התענוג שמוסיף בין 300 ל-600 דולר למחיר המדפסת. אם אתה בכל ואת טקק לפוסטסקריפט אישי, תשמח לשמוע שהן די- גיטל (52!! ז8ג01םע) | והן | פנסוניק (05400-א א זטווזש5166) מציעות מדפסות כאלה במחיר מתחת לאלף דולר. מדבסות צבע מדפסות צבע לישומים גרפיים מקצועיים עדיין מהוות מעוז של שפת פוסטסקריפט ומ- חיריסם מעל ל-5000 דולר. מבין שלושת הט- כנולוגיות שהוזכרו לעיל, העברת שעווה בחוס (זט)פח3ז'ד אב\ |הוחחטחך) היא הוותיקה ביותר והפחות יקרה - אבל הפלט שלה אינו יכול להתחרות באיכות של המראת צבענים ומחיר לעמוד בשימוש שוטף יקר יותר מאשר במ- דפסות דיו- מוצקה. המראת צבעניס (6צס חסווגוחוופט5) גם היא טכנולוגיה של העברת צבע עייי חימוס, ההבדל הוא שכאן לא עוברות טיפות שעווה צבעוניות מסרט | ההדפסה לנייר, אלא רק הפיגמנט הצובע. הדבר מחייב נייר מיוחד, על מנת לספוג את אדי הפיגמנט, אבל התוצאה היא מרהיבה. מדפסת המראת צבענים מסוגלת לייצר פלט שנראה לכל דבר כמו תמונה על נייר צילוס צבעוני. קודאק אכן דוחפת את הטכנולוגיה הזאת בשילוב עס תק- ליטורי 62 סוסה? כאמצעי להפיכת התמונה האלקטרונית לנייר צבעוני. המחיר (בעיקר של הנייר המיוחד) גבוה וקצב ההדפסה נמוך, אבל אם אתה צריך איכות פוטו רי- אליסטית זו הטכנולוגיה היחידה שתספק אותך. מדפסות המראת צב- ענים עולות בין 8 ל-10 אלף דולר, בהשוואה למדפסות העברת שעווה, שמחירן כיום בין 3.5 ל-8 אלפים דולר (לגודל 84). מדפסות דיו מוצקה משתמשות בשעווה צבעונית, שאינה שונה בהרבה מהחומר המועבר במדפסות העברת שעווה, אלא שכאן השעווה יצוקה בעפרונות, כמו צבעי "קריאון" של ילדי הגן, במקוס להיות מרוחה על סרט פלסטי. הדמיון מתבטא גם באיכות פלט דומה ומהירות דומה, אבל החסכון הכספי הוא מש- מעותי למי שמפיק מספר גדול של עמודי צבע באופן קבוע. החברה הפעילה בתחוס זה היא טקטרוניקס, הממשיכה למכור את דגם ז6יגחץ וא [ו1 שזכה לפני שנה בתואר "בחירת העו- רכים". מאחר והוא לא שונה משמעותית מאז הסקר האחרון הוא לא עבר את קריטריון הסינון לסקר הנוכחי. מילוי בפערים את הפער העצום שמתחת ל-3500 דולר הו- לכות וממלאות מדפסות הזרקת דיו צבעוניות - המגזר הלוהט ביותר בשוק המדפסות כיום. למתחרות הוותיקות, היולט פקרד, קנון ויבמ, הצטרפו עוד חברות רבות שהטמפרטורה הג- בוהה מושכת אותן. מדפסות הזרקת דיו באי- כות הגבוהה ביותר נמכרות נסביבות 1300 דולר לגודל 44, 1900 דולר כאשר כלול מפענח פוסטסקריפט ו-3100 דולר לגודל 43. ישנן גס מדפסות הזרקת דיו שמחירן נמוך בחצי אולס 17770 חח אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א. טל: 03-6966231 [₪] הזמנת מנוי חדש ל-פאז02 א 0פ/המהדורה הישראלית בגיליון ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מספי ב 20 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) | החל [| שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד ב) רצייב שיק מסי בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ₪ נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרד מספר והוו וו ווווווווו הכרטיט בתוקף ל ---------- תף. תאריך חתימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א טל: 03-6966231 [6] הזמנת מנוי חדש ל-5א14621 0פ/המהדורה הישראלית בגיליון 5 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מספה סש 0 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) = החל [) שם משפחה טלפון כתובת ומיקוד ב רצייב שיק מסי בנק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר וו פטו ו הפהטוס בתוקף/ עד הר תיז תארי -----------------.. | חתימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א טל: 03-6966231 ₪ הזמנת נוי חדש ל-5א46321 ספ/המהדורה הישראלית 2 ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) רי] ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) = החל . שס משפחה טלפון כתובת ומיקוד [ ה 0 0 ףם) לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרד מספר וו טר בת ו 07 = 39/61) 2-ב [10 ל 2 ה רמו | | | מאווווו חבר מביא חצרו הצטרפתי למנוי םא40421/א 6 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה מספר מנוי אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינס. כשוכ | | | מא חצר אב'א חצרו הצטרפתי למנוי ₪א140.421/ 26 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה מספר מנוי אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינס. ₪ | הפמ 8 המקד : חבר מביא חבר! הצטרפתי למנוי ₪א14621א 26 / המהדורה הישראלית בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה מספר מנול אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינם. בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.1. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל 1) מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה ב) אחר ב תחום פעילות 1) מערכות מידע ב תיכנות ישומיס 1) פיתוח חומרה 1) אדמינסטרציה וכ"א ב כספיס וכלכלה 3 הנדסה וארכיטקטורה 1) מחקר והוראה ב רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מהשב דא / דא / סק 1 מחשב 386 / 486 מחשב נישא / מחכרת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה שיטור המחשב לדור חדשי 1 הוספת ציוד היקפי מחשב נישא / מחברת ) התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב) מנכיל / מנהל מפעל 1) מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה אחר תחוס פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס ב פיתוח חומרה אדמינסטרציה וכ"א ב) כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה ב) מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב זא / דא / 0 1 מחשב 386 / 486 מחשב נישא / מחכרת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת [) התחכרות לרשת מקומית א/ תפקיד ב) מנכ"ל / מנהל מבעל כ) מנהל מחלקה / פעילות ראש צוות / קבוצה ררל תחום פעילות 3) מערכות מידע ב תיכות ישומים פיתוח חומרה 3 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1) מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיוסם כ מחשב זא / דא / 0 1 מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לדשת מקומית א/1 תוכניות רכישה לשנה הקרובה 3 שיטור המחשב לדור חדש. ב הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית אע נושאי התעניינות / חומרת 1) מחשבים שולחנייס 1) מחשבים נישאים 1) דיסקים וטייפיס 1) מערכות תצוגה / מסכים ) מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות 1 מערכות אל-נסק מדפסות תוויני שרטוטים. סורקיס אופטיים כרטיסי קול ו+סוא מולטימדיה ו-צד סססססספס נושאי התעניינות / תוכנה מערכות הפעלה תוכנות עור פשוזוווזט שפות מחשב 1) סביבות פיתוח 1) סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית סספם נושאי התעניינות / חומרה 1) מחשכים שולחניים ) מחשביס נישאים 1) דיסקיס וטייפים 1) מערכות תצונה / מסכים 1) מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות 1) מערכות אל-פסק מדפסות תוויני שרטוטיס סורקים אופטייס כ) כרטיסי קול ו+סווא כ מולטימדיה ו-צד נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה ב תוכטת עור 8פוזווזט 3 שת מחשב סביבות פיתוח סביבות תקשורת ב בינה מלאכותית. אחר א וי ו נושאי התעניינות / חומרה 1) מחשביס שולחניים 1) מחשבים נישאים ב דיסקיס וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכיס ) מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות 1) מערכות אל-פסס ר) מדפסות 3 תוויני שרטוטים סורקיס אופטייס ב) כרטיסי קול ו-וסוא 1) מולטימדיה ו-צד ב אחר ה א 5-כ הר = כ אחר 0 נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה 3) תוכנות עזר 8פודו ודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 3) סביבות תקשורת 1) בינה מלאכותית 1 אחר נושאי התעניינות / ישומיס 1 עיבוד תמליליס נליונת אלקטרוניים 1) מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה ) תיביס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה ךז הוצאה לאור שולחנית 1) תקשורת - משתמשים תקשורת - ניהול ) הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 885 וקבוצות משתמשיס ב אחר 2 נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשבים בישראל 1) ביצועי חברות ישראליות 1) מחשבים בעולם / ארה"ב ) ביצועי חכרות עולמיות םר = ישומיס נושאי התעניינות / 1 עיבוד תמליליס 1 נליונות אלקטרונייס ) מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה ב) תיביס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה ) הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשים 1) תקשורת - ניהול 3 הנהלת חשבונות ב) ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 3) 885 וקבוצות משתמשיס 3 אחר 0 נושאי התעניינות / מסחריים כ שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 3) מחשבים בעולם / ארה"ב 1 כיצועי חכרות עולמיות 3 אחר ו נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס ) גליונות אלקטדוניים מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיכ"ס והנדסה 1 ניהול פרוייקטיס ) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1) תקשורת - משתמשים תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבוטות ב ניהול מכירות / שיווק ) ניהול רכש / מלאי ) 885 וקבוצות משתמשים נושאי התעניינות / מסחרייס 3 שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1) מחשבים בעולם / ארה"ב 3) ביצועי חכרות עולמיות ב אחר כ אחר ראית חמור שהצליח לתפוס את זנבו וללכת ישר! אם כל סוף"שבוע אתה נשבע שהפעם תצליח לקרוא את כל אלפי המאמרים המקצועיים שאתה רוצה לקרוא כבר 8 שנים אז גם אתה חמור טנא אלי אמילו תרצה, לא תוכל להשיג את כולם. וו וו 0 0 551 חפ דטקו 60 - עושה זאת עבורך! תקליטור ד0ם 551 השדטק ו 00 מכיל למעלה מ-150,000 מאמרים מקצועים, אפיוני תכנה וחומדה וכן פרופילים של החבהות החשובות בעולם המחשוב. מנכ''ל, מנהל יחידת המחשב, מנהל מרכז המידע/ספריה, מנהל שיווק, מנהל הכש, וסתם "חולה" מחשבים... אתה שכבר מודע ליתרונות שבמידע עשיר וזמין, מוזמן עכשיו להנות מהם! בפעם הבאה כשתישאל "מה תהייה מהירותו ומחירו של מעבד 986" יהיה לך ממי לבקש תשובה! במאגר מידע - ד₪0 551 משדטקוא 00 - מבחר מאמרים מתוך: 626 00, 55 0ם, אםםאו סס, 5 62 ,א, 55 0 וא, סוסא הסדטקוא00 ועוד ב150 כתביעת מרחבי העולם, והכל על תקליטור אחד בשליפה פשוטה! צלצל ונגיע אליך לייעוץ ללא כל התחייבות מצדך ועם חיוך מצידנו. המאגר נמכר כמנויי שנתי ומתעדכן חודשית. כל דיסק מכיל את 12 החודשים הקודמים. המחיר כולל התקנה, הדרכה, שרות ודמי משלוח. זיעור זיעור-מערכות מידע - נציגים בישראל של: 55 ₪ ד קוא60, דד וק חמ וופ, וואט. רח' היצירה 29 רמת-גן טל: 03-7519056 פקס: 03-7513827 (-1= 0 ישראל דצמ' 1993 הן לא מסוגלות ליצור תמונה באיכות המ- תחרה בהעברת שעווה תרמית. ההפתעה של הדפסת צבע שייכת, ללא ספק, למדפסת 4 8םוא81? של חברת 4860 מאז שהיא הוצגה לפני פחות משנה היא הפכה לס- נסציה בשוק: מחיר מחירון של פחות מאלף דולר ומחיר שוק של כ-800 דולר בארה"יב הס בערך רבע מהמתחרות הזולות ביותר בט- כנולוגית העברת שעווה תרמית. נכון שפרגו נאלצה לעשות מספר קיצורי דרך עיימ להשיג הורדת מחיר דרמטית כל כך, אבל בסך הכל הקורבן לא גדול מדי וזו מדפסת המספקת ערך פנטסטי למחירה. כדי להשיג את המחיר הנמוך הפשיטה פרגו את הפרימרה מכל ייקליפהיי אלקטרונית וה- שאירה את המנוע כמעט חשוף לממשק הנ- תוניס. הדבר דומה לייטיפשות" הבסיסית של צג גרפי. הוא לא אמור לעבד את התמונה ול- פענח שפות גרפיות עיליות - את זה הוא מש- איר למעבד במחשב, לתוכנה הגרפית ול- דרייברים של פאסשחוא. גם הפרימרה מצפה מהמעבד של המחשב לספק לה יימפת סיביות'י (-א1א ד81) של כל נקודה על הדף בארבעה מי- שורי צבע. דרייברים מתאימים הופכים את הפורמט הגרפי של פאטסוחו עצמה לרסטר בצפיפות של [20307א203 ושולחים אותו למ- דפסת. אין פוסטסקריפט ואין 261-5, אבל כל מה שאפשר להציג על המסך אפשר גם לה- דפיס באיכות מפתיעה. אובציה שלריאה לפרימרה - שכבר כך רכשה לעצמה קהל מע- ריצים בין גרפיקאים רבים, שלא מוכניס לשלס 5000 דולר כי לקבל כלי להפקת סקי- צות ומצגות - הוסיפה פרגו לאחרונה אופציה לא פחות מדהימה: ערכת השבחה להמראת צבענים במחיר 250 דולר בלבד (כן, זו לא שגיאת דפוס. מאתיים וחמישים דולר). אין להתפלא על המחיר הנמוך שכן הערכה כוללת בסך הכל תוכנה וחומרים מתכלים. המנוע עצמו לא וקוק לשום שינוי עיימ לעבור מה- עברת שעווה להמראת צבענים. בקצה השני של ספקטרום הצבע ראינו השנה את מדפסת הלייזר הראשונה שמפיקה תמונות צבע בגיוון רציף ומלא. אפשר למלא במדפסת לייזר רגילה טונר צבעוני ולקבל פלט בצבע שונה משחור, כפי שהדבר נעשה במכונות צי- לוס מסויימות, אבל אי אפשר להתאים צבעים מארבעת צבעי היסוד (ציאן, מגנטה צהוב וש- חור - אצוא6) של דפוס. 15( הצליחה להיות חלוצה בתחום זה והשנה היא הוציאה לשוק את דגם 1000, שמצליח ליצור תמונת צבע מדפסות רבותי, מדפסות! משכנעת בטכנולוגית לייזר אמיתית. המדפסת לא זולה (למעלה מ-12 אלף דולר), אבל מהי- רה יחסית למדפסות צבע. היא משתמשת בחו- מרים מתכלים זולים יחסית והיא אמורה לספק את האמינות המצויינת של מדפסות לייזר. הזרקת דיו - בעיקר מונוכרוונלטית מדפסות הזרקת דיו עולות רק כמחצית ממ- דפסות לייזר אקוויוולנטיות, ללא קורבן גדול כל כך באיכות הפלט. המחיר של עמוד מודפס במזרקת דיו גבוה יותר מאשר עמוד שהופק בלייזר, אבל גם כך הוא לא גבוה מאוד. עס מוותרים על היתרון האיכותי של שימוש בנייר מיוחד (מצופה חרסית) ומשתמשים בנייר נטול עץ רגיל, כמו במדפסת לייזר, הפער לא מש- מעותי. היתרון העיקרי של מדפסת לייור בע- בודה משרדית הוא מהירות עדיפה, אבל כמ- דפסת אישית הזרקת דיו מספקת, בנוסף למחיר נמוך, גם מימדים קטנים יותר, משקל נמוך וצריכת אנרגיה אפסית במצב המתנה. כל אלה שיקולים משמעותייס כאשר המדפסת אמורה להוות חלק מריהוט שולחן העבודה שלך. רק שתי מדפסות הזרקת דיו צבעונית עמדו במבחני הסינון של הסקרים, שתיהן תו- צרת ק8. יצרניות אחרות של מדפסות הזרקת דיו צבעונית, בעיקר קנון, יבמ וקודאק, לא ריעננו את קו המוצרים בתקופה שבין הסקר הקודם ומועד הסגירה של סקר זה, וכך נשארו מחוץ לסקירה. התוצאה היא שהמבחר המ- צומצם בסקירה אינו משקף את עושר הד- גמים שקיים היוס בתחום זה. (ראה "הגיעו באיחור" בהמשך). היתרונות הטכניים של הזרקת דיו צבעונית. הולכיס ומודגשים כאשר אנו עוברים לפורמט הדפסה גדול. מבין טכנולוגיות ההדפסה בצבע זו הזולה והפשוטה ביותר למידרוג (0א56411). עקרונית צריך רק להגדיל את המימדים של מערכת הסעת הנייר והזות ראש ההדפסה. מדפסות הזרקת דיו הן הא- לטרנטיבה היחידה למעשה מעל לגודל של 43. יתרון אחר של הזרקת דיו הוא הדמיון הכ- רומטי עם התוצאות המתקבלות בהדפסה על מכונת אופסט. קל יותר לתת לדיו המותז את התכונות הצבעוניות של דיו הדפסה מאשר לעשות ואת עס חומר שונה לחלוטין, כמו שעווה. כבר היוס משתמשים בהזרקת דיו במ- ערכות קדס דפוס לצורך הגהות לפני הפקת פילם. אלה אמנס מדפסות איכותיות ויקרות במיוחד, אבל הפער בינן לבין מדפסות שו- לחניות הולך ונסגר במהירות. בינתיים 5 מתוך 6 המדפסות בסקירה מז- ריקות דיו שחור בלבד. מאז שנסגרה ההרשמה לסקר נוספו לרשימת היצרניות מספר חברות שלא היו פעילות בתחוס זה קודם. בולטת בי- ניהן פנסוניק, שרואה בהזרקת דיו את מסלול המילוט הטבעי מהשוק המצטמצם של מד- פסות סיכה, בו היא כיוס מהווה את הספק הגדול ביותר. מדבסות פיכה 2 היתה שנת השיא במדפסות סיכה. השוק האמריקאי הגיע אז ל-5.5 מיליון יחידות וה- שוק העולמי עבר את קו ה-10 מיליון. ב-1993 החלה ירידה מתונה, של כ-5 אחוז, שעתידה להפוך לסחף רציני בשנת 1994. התחזיות מד- ברות על ירידה לפחות מ-4 מיליון בארהייב ופחות מ-9 מיליון בעולס כולו. רוב הסחף יבוא לטובת מדפסות הזקת דיו, שצפויות לג- דול ביותר ממיליון יחידות (50%!) בארהייב ו-2 מיליון בעולם. אין הרבה מה לחדש במ- דפסות סיכה והמחירים הגיעו לקו ממנו, כנ- ראה, אי-אפשר לרדת יותר. בארהייב ניתן לה- שיג מדפסות 9 סיכות במעט יותר מ-100 דולר ומדפסות 24 סיכות בפחות מ-200 דולר. הי- תרון העיקרי של מדפסות סיכה, עלות נמוכה לעמוד מודפס, הוא עדיין הגורס העיקרי לפו- פולריות. כמעט 50 אחוז מהקונים מוכניס לשם כך לסבול את הרעש המלווה הדפסת סי- כות. מגמה אופנתית במדפסות היא י"ימדפסות ירו- קות", אוהבות טבע וידידותיות לסביבה. במ- דפסות סיכה ובהזרקת דיו יש מעט מה לשפר בכיוון הירוק יותר, שכן שתי טכנולוגיות אלה חסכניות מטבען, הן בצריכת אנרגיה והן בי- צור זבל פלסטי-כימי. לעומת זאת, מדפסות לייזר ומדפסות צבע שעווה כוללות אלמנט חימום זולל וואטים, מיכלי טונר לשימוש חד-פעמי וחומרים פוטו-מוליכים מתכלים. המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי מעניק תואר זגו5 עקז6חם למדפסות לייזר שהורידו את צריכת החשמל, במצב המתנה, ל-30 עד 5 וואט. חלק מהמדפסות בסקירה כבר ראויות לתואר הזה. הנושא של חומרים מתכלים רגיש יותר וקשה יותר לטיפול. עד לאחרונה דגלה 47 במדיניות שהתנגדה בתוקף למילוי מחדש של מיכלי הא- בקה בטונר חדש. עכשיו היא שינתה את המ- דיניות ומציעה בעצמה חידוש מיכלים. מילוי המיכלים מחדש בלתי אפשרי בחלק מה- מדפסות, בהן החלפת המחסנית אמורה להוות גם החלפה של התוף וכך להבטיח איכות הד- פסה מרועננת (התוף נשחק בעבודה ויש צורך מדפסות רבותי, מדפסות אין לבחור מדפסת המתאימה לצוניך! טכנולוגית מדפסת סיכות הזרקת דיו לייזר אישי לייזר מחלקתי הדפסת צבע החן זולה לרכישה וזולה באחזקה. שקטה, קומפקטית ולא יקרה. איכות גבוהה, שקטה ועכשיו גם ‏ | איכותית, מהירה, טיפול במספר | הדפסת צבע איכותית הן מבחינה בעד מדפיסה בעותקים ועל נייר רחב. ‏ | קיימיס דגמים נישאים ודגמים לא כל כך יקרה. עלות שוטפת סוגי נייר ומיון פלט. ניטור וניהול | כרומטית והן באבחנה. לנייר רחב. בינונית. מרחוק. טכנולוגיות מסויימות מגיעות לאיכות צילומית. [ [ רעשנית, איכות אות בינונית, מחיר גבוה לעמוד מודפס. צריך עלות לעמוד יותר ממדפסת התקנה מורכבת. נזקקת לכרטיס | מסורבלת, איטית מאוד, יקרה נגד איכות גרפיקה נמוכה, מגבלות על | להזהר מאצבעות לחות. לפעמים | סיכות, אם כי פחות מהזרקת דיו. | רשת כדי להגיע לנצילות מירבית. | ברכישה ובאחזקה, יש מה לשפר סוגי הגופנים. נוצרים כתמים ומריחות. יקרה ברכישה. הספק פחות ממדפסת שורה. באיכות הפלט של טקסטים. מדפסות אישיות: 25 עד 200 0 עד 100 תווים לשניה, פחות דגמים ייאישייםיי - 4 עד 6 דפים | עד 32 עמודים לדקה במדפסות ‏ | פחות מעמוד גרפי אחד לדקה מה*רות. | תווים לשניה. מדפסות שורה עד | 30% בהדפסת איכות. לדקה. דגמים יישולחנייםיי עד 10 | המהירות ביותר. המראת צבענים היא האיטית 0 שורות לדקה. דפים לדקה. ביותר. דגמים י'אישיים" 100 עד 500 דגמים מונוכרומטיים: 250 עד דגמים ייאישייםיי: 500 עד 1500 | | מ-3000 עד 20 אלף דולר. כרטיס. | לפי הטכנולוגיה: הזרקת דיו: מחיה דולר. מדפסות לעומס בינוני: 500 | 500 דולר. דגמים צבעונים: 400 דולר. יישולחנייםיי 1300 עד 3000 | רשת: 200 עד 600 דולר. אופציות | מ-600 עד 3600 דולר. העברת עד 2000 דולר. לעומס גבוה: עד | |עד 800 דולר. המחירים יורדים דולר. פוסטסקריפט: תוספת 200 | רבות לטיפול בנייר מוסיפות שעווה: מ-3,000 עד 8000 דולר 0 דולר. במהירות. עד 500 דולר. למחיר. המראת צבענים: מ-6000 עד 15 אלף דולר. = פחות מסנט אחד. מ-2 עד 8 סנט. מ-1 עד 5 סנט. מ-1 עד 3 סנט. מ-0.5 עד 2.5 דולר. לעמוד | 9 סיכות: אלמנטרית . כמעט כמו מדפסת לייזר. האיכות | טובה עד מעולה. טכניקות שיפור | כמו מדפסות לייזר אישיות . מדפסות המראת צבענים מגיעות איכות 4 סיכות: סבירה. תלוייה בסוג הנייר: לאיכות אבחנה. מוסיפות בצורה לאיכות פוטוגרפית. הזרקת דיו הפלט ירידה באיכות כשהסרט מתיישן. | מירבית צריך נייר מיוחד. שיפור = | משמעותית. מדפסות מיוחדות יכולה לשמש כטיוטת צבע לא מתאימות לגרפיקה. מתמיד ומתמשך ביכולת הגרפית. ‏ | לקדם דפוס מגיעות לאיכות של להדפסת אופסט. העברת שעווה סדר צילום. ניראת 'יפלסטית". + ו אופציה זולה יחסית. לא מספקת. | בחלק מהדגמים אופציה לא יקרה | אין. רק במדפסות מיוחדות ויקרות. = | תכונת יסוד בסוג זה. רצוי לדרוש צבע להפקת גרפיקה צבעונית. שהופכת לפופולרית. עדיין לא 0 18א0 היא הראשונה תאימות פוסטסקריפט. |צבע פוטו ריאליסטי. ו פחות מ-20 אלף דולר רעש טירטור מעצבן שקטות יחסית שקטות מאוד שקטות מאוד. שקטות מאוד ₪ = . קטן - שולחני לרובן. מדפסות קטנות מאוד. רבות מהן קטנות יחסית, כל עוד הן גדולות יותר מהאישיות. המהירות | רובן גדולות מאוד. לאחרונה גודל שורה מהירות נזקקות למעמד מתאימות לנשיאה בצמוד למחשב | מיועדות לנייר 4א. מדפסות 43 הן | ביותר מגיעות למימדי ענק. הגובה | יצאו דגמים קומפקטיים יותר. מיוחד. מחברת. מסורבלות מדי לשולחן העבודה. | תלוי במספר מחסניות הנייר. = | 6 סוגי רגיל. בדרך כלל נייר רציף + הזנת | נייר בדיד ושקפים. רצוי נייר ניור רגיל, בדפים סטנדרטיים של | כמו במדפסות אישיות. קיים גם ‏ | להעברת שעווה: עדיף שקפים. ניייר נייר בדיד ומעטפות. מיוחד שמונע 'ימריחות". מכונות העתקה, ומעטפות. דגם לנייר רציף. להמראת צבענים: נייר מיוחד ויקר. מסלולי הזנה שונים של הנייר. ‏ | צבע. ערכת נשיאה וסוללות מחסנית נייר שניה. מזין מעטפות. | מחסניות נייר רבות. הדפסה כרטיס רשת. צבע. לדגמים הקטנים. פוסטסקריפט. דו-צדדית. כרטיסי תקשורת. דיסק קשית. אופציות מקובלות . יעילות חסכונית מטבעה החסכונית ביותר דגמי זגו5 ץפזטחם: פחות מ-30 דגמי זגו5 עקזשחט: פחות מ-45 בערך 50 וואט במצב המתנה. אנרגיה וואט במצב המתנה. וואט במצב המתנה. בדעיכה, במיוחד דגמי ל סיכות. | |קצב הגידול המהיר ביותר בין כל המדפסות. גידול מהיר בתחוס 4-6 עמודים לדקה על חשבון התחוס המהיר יותר. תחזית לעתיד גידול מתמשך במקביל לגידול ברשתות תקשורת. ירידת מחירים רצופה. הזרקת דיו גדלה עייח העברת שעווה. במאמר יימהגומחה למרכז השדהיי, עמוד 95 במאמהר יימעבר לפיסגה", עמוד 102 במאמר יימדפסות הזרם המרכזייי עמוד 42 במאמר ייספקטרום של אפשרויות", עמוד 87 במאמר ייהדפסה במסלול המהיריי, עמוד 74 27 6 ישראל דצמ' 1993 4 1א] זוחא[ 175% 4 0 וא | =1:( להחליפו לאחר 10 עד 15 אלף הדפסות). חשוב למלא את המיכל באבקה איכותית, במיוחד במדפסות [60027. במדפסות אלו צריך לה- שתמש באבקה מסוננת דק יותר, אחרת הא- בחנה המשופרת תיפגע. ירוק הוא יצה טכנולוגיה ‏ "ירוקה"י במיוחד משמשת במ- דפסות 5צ₪005 של 058%ססצא. במדפסות אלה החומר הפוטו-מוליך (עליו הופכת הת- מונה מרסטר של נקודות אור, המיוצרות עייי הלייזר, לרסטר של מטעניס חשמליים, המו- שכים אליהם את אבקת הטונר) הוא סיליקון לא גבישי (אמפורי) ולא סלניוס. הסיליקון קשה ועמיד הרבה יותר ולכן לא צריך לה- חליפו מדי זמן קצר. תוף סיליקון יכול לה- אריך ימים כמו המדפסת כולה. החיסכון בהו- צאות שוטפות הוא מרשים בהחלט. מחיר הדפסת עמוד (לא כולל הנייר עצמו) במדפסת 0% הוא כ-0.8 סנט, בהשוואה למחיר גבוה פי 3 עד פי 4 של מדפסות רגילות. במשרד בו מתבצעות 10,000 הדפסות בחודש, החסכון השנתי יהיה בין 2000 ל-3000 דולר. המוד חוסך האנרגיה עתיד להיות תכונה סט- נדרטית בכל המדפסות תצאנה לשוק בעתיד. מימושו זול והתועלת מרובה. בארהייב תכונה זו היא תנאי מוקדם להשתתפות במכרזים ממשלתייס והמגמה תתפשט לשאר ארצות התרבות. מגמות נוספות שתצבורנה תאוצה בשנה הקרובה הן ממשק מקבילי מהיר דו-כיווני (לפי מפרט 1284 888] ) וממשק אי- נפראדוס. התקן החדש יאפשר שידור הנתונים מהמחשב למדפסת פי 10 ויותר מהר יותר מה- מקובל היוס ושידור משוב סטטוס מהמדפסת למחשב. ממשק אינפראדוס הוא תחליף אלחוטי לחי- בור טורי. הטכנולוגיה דומה לזו המשמשת בשלט רחוק טלוויזיוני והיא דורשת כי האבזר המשדר יהיה בקו ראיה מהמקלט. קו₪ היתה החלוצה בנושא זה, בעיקר עיימ לאפשר הד- פסה ממחשבי כף-יד זעירים, אך ב-1994 יהיו לה מתחרות רבות. מסנן זמן בסקירה הנוכחית אספנו 105 מדפסות שענו לקריטריון של זמן: הן היו צריכות להיות זמי- נות מסחרית באוגוסט 1993 ולהיות לאחר שי- נוי דגם משמעותי מאז הסקירה האחרונה בנו- במבר 1992. היוצאות מהכלל הן מספר מדפסות שזכו לפני שנה בייבחירת העורכיסםיי והובאו כאן כבסיס להשוואה. הסקירה להלן מחולקת ל-5 מדורים לפי סוגי המדפסות: 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות רבותי, מדפסות! % מדפסות לייזר שולחניות עס תפוקה של פחות מ-12 עמודים לדקה. נבדקו 37 מדפסות כאלה עס מחירים המ- תחילים ב-499 דולר ומסתיימים ב-8995 דולר. % מדפסות מחלקתיות לשימוש בשרתי הד- פסה. 13 מדפסות נופלות בקטגוריה זו, עס קצב הדפסה מ-12 עד 32 עמודים לדקה ומ- חירים המגיעים ל-20 אלף דולר. + 10 מדפסות צבע פוסטסקריפט בשלוש טכ- נולוגיות הדפסה: העברת שעווה תרמית, המ- ראת צבעניס והזרקת דיו. % מדפסות הזרקת דיו, זולות, 5 מהן מו- נוכרומטיות ואחת מדפיסה בצבע. 4 מדפסות סיכה, עם 9 או 24 סיכות לרמות שונות של עומס עבודה, החל ממדפסות אי- שיות וכלה במכונות דפוס לעומס חודשי של רבע מיליון עמודים. סייה 35 נבחנות. הגיעו באיחור מספר מדפסות "יפיספסויי את הסקירה שלנו בימים בודדים ולכן לא נכללו בגוף המאמר. חמש מתוכן חשובות מספיק על מנת שלא נוכל להתעלס מהן ולכן החלטנו לשלב כאן את ההתרשמות הראשונית שלנו מהן, תפקיד המוטל בדרך כלל על המדור ייבמבט ראשון". שלוש מתוך החמש הן מזריקות דיו ושתיים הן מדפסות לייזר "אישיות". 0 0650061 קו] מדפסת הזרקת הדיו החדשה של היולט פקרד ממשיכה שתי מגמות בולטות בהזרקת דיו ירידת מחירים והוספת צבע. את שתיהן זיווגה ץק עם עיצוב מרהיב, משקל נמוך וקו- מפקטיות של מדפסת נישאת. המחיר (מחירון ארה"ב) של 5379 נמוך במאה דולר מהמחיר של 6וסהחסץ וש[אצטם המונוכרומטית, שהוצגה בגיליון קודס (מספר 12) בסקירה המדפסות הנישאות. משקלה פחות מ-2 קיג, היא מו- גדרת כמדפסת 2 עמודיס (טקסט) בדקה תו- אמת 761-3. קיימת גם גירסה למקינטוש - 00%זט וס במחיר זהה. ניתן לרכוש עבורה מגוון עזרים, כגון מתקן הזנה, תיק נשיאה, סוללות נטענות ומטען במדפסת שגודלה 15א31א6.5 ס"מ ניתן להתקין מחסניות דיו שחור (22 דולר למחסנית) ומ- חסניות צבע (35 דולר לערכת 3 צבעים). אי אפשר להדפיס בו-זמנית טקסט שחור ותמונות צבע, שכן צריך להחליף מחסנית כאשר עו- ברים ממוד מונו למוד צבע. ץז מוכרת ייערכת צבע", בה אתה :כול לשמור את מחסנית הצבע בזמן שאתה מדפיס טקסט. מנגנון הזנת הנייר (אופציה שמחירה 99 דולר) מתקפל גס הוא ומשמש כמעגן למדפסת. הסוללות הנ- טענות (אופציה שמחירה 49 דולר) אמורות להספיק ל-100 עמודים. כשהן ריקות תוכל להמשיך להפעיל את המדפסת ישירות מה- מטען. מהירות ההדפסה של טקסט באיכות מכתב היא 167 סימנים לשניה, ב-300071 וצבע אחד. הדפסת גרפיקה בצבע עמדה במפרט היצרן של 2 עמודים לדקה ואיכות התמונה סבירה בה- חלט יחסית למחיר המדפסת. !| ₪606 ]8]! אזהּוחאס.! מדפסת הזרקת הדיו החדשה של לקסמרק משיגה איכות אות קרובה לאיכות לייזר במ- חיר של מדפסת סיכות. למנוע ההדפסה הב- סיסי 300071 הוסיפה לקסמרק את טכנולוגית שיפור האבחנה ז(, המשמשת גס במדפסות הלייזר מתוצרתה, כדי להשיג אבחנה אפ- קטיבית של 6008300 נקודות לאינטש. התו- צאה היא איכות אות ללא תחרות בקבוצה המחיר שלה, 349 דולר במחירון האמריקאי ופחות מ-300 דולר בחנויות. מהירות הדפסת הטקסט, במבחני 1.485 26, היא | 24 עמודים | לדקה ‏ וגרפיקה ( שש * 1 = ד הפתרון של קודאק מביא : למחשב שלך באיכות מקצוע ובעלות |1 מוכפה זסתמוסס -/./ 0 7 / 5 דלתה פילם בע"מ נציגה בלעדית של קודאק בישואל 6 שירותי העברה ל 60 סוסוו באמצעות בתי עסק מובחרים לצילום מקצועי 5 ₪ לפרטים נוספים אנא פנה ל 09-521810 ( דוד ) 4 דוד וו 20 (מונוכרומטית) מודפסת ב-1.9 עמודים לדקה. ההדפסה מתרחשת בשקט מופתי ותוך חיסכון באנרגיה (ז50 ץקזסחט). את החוצף הבסיסי של 8 ניתן להרחיב ל-א256 וניתן להוסיף זכ- רון לא נדיף (4584.₪), של 8וא! או 256%, לאי- חסון גופניס נוספים. מחיר מחסנית דיו, המ- ספיקה ל-1000 עמודים, הוא 32 דולר, מה שמוריד את מחיר העמוד המודפס ל-3.2 סנט בלבד. החלפת מחסניות נעשות בקלות, בסיוע כפתור לחיצה המותקן על הפנל. מתקן הזנת נייר עליון מחזיק עד 150 עמודים וניתן לה- שתמש בו גם להזנת שקפים ומעטפות. אפשר גם להזין נייר ידנית מהחריץ בחזית המדפסת. עומס העבודה המירבי המומל+, עד אלפיים עמודים לחודש, עושה אותה למדפסת כמעט אידיאלית למשרד הקטו. 0 6% 86 ה0ח03 מדפסת הזרקת דיו צבעונית זו יכולה להחשב למהפכנית בחידושיה. ראש ההדפסה בנוי מא- רבעה מודולים, אחד לכל צבע (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור), עס מחסנית דיו ו-64 חרירי הז- רקה מאוחדים. כאשר נגמרת הדיו באחת המ- חסניות אפשר להחליף רק אותה, במחיר סביר מאוד של 7 עד 8 דולר, ואין צורך לזרוק מח- סניות מלאות לשווא. החרירים, כמקובל במ- דפסות קנון, מסודרים בצפיפות של 360 לאי- נטש כדי לספק אבחנה טובה ב-20 אחוז מאשר בראש 300271 אבל קנון משביחה עוד יותר את התוצאה עייי מעבר רב-פעמי של 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות רבותי, מדפסות! הראש, כך שנמנע האפקט של יירצועות" צבע ברמות כהות שונות. במחיר (מחירון ארהייב) של 719 דולר, מספקת המדפסת 810.600 את איכות הצבע הטובה ביותר בין מדפסות הז- רקת הדיו שמחירן פחות מאלף דולר. 55 4037 80] אזבּוחאס.! מדפסת הלייזר הייאישית" של לקסמרק אינה נבהלת מעומס עבודה רציני למדי. איפיוני הי- צרן מגדירים לה עומס חודשי של 16,000 עמודים, שיא בין המדפסות שמחירן פחות מ-800 דולר. המנוע מבוסס למעשה על טכ- נולוגית 150 ולא לייזר, אבל למשתמש אין בכך קורבן. ההיפך, לדיודת 180 אורך חיים גדול יותר. האבחנה הבסיסית היא [30007, אבל בעזרת טכנולוגית השבחת האות 7ַ08ץ האבחנה האפקטיבית (לדברי לקסמרק) שוות ערך ל-300א1500 נקודות לאינטש. בדגם הב- סיסי שער אחד, מקבילי, וזכרון חצי מגהבייט. ניתן להוסיף שער טורי, להגדיל את הזכרון ל-4.5 מגהבייט ולהתקין זכרון בלתי נדיף לגו- פנים. במבחני 1885 76 השיגה המדפסת של לק- סמרק תפוקה של 4.8 עמודי טקסט לדקה או 5 עמודי גרפיקה לדקה. שפת הגרפיקה היא 4. למחסנית הנייר התיקנית ניתן להוסיף מחסנית שניה, המותקנת מתחת למדפסת, ומ- זין מעטפות ידני. מחסנית הטונר+מפתח+תוף מספיקה ל-3500 עמודים. קשה למצוא מד- 6 0 0 6 0 | ס8קחסס 6ק ב 6] 3%1ק0ס0ש 6ק ‏ 6 5% שתנ1םפץש שמוםםע |ע5 6ת1םםץ] 2+ שמ1ם+ + בהנה% 00% פסת עם תיכנון ארגונומי מוצלח יותר, קלות הפעלה ויכולת טובה יותר להתמודד עס עומס העבודה, במחיר דומה. = 800-430 הסהס60 מדפסה הלייזר האישית של קנון בנויה סביב מנוע 4 עמודים לדקה, 300571 עם טכנולוגית שיפור האבחנה 818 של קנון. המנוע הזה גס מציב שיא חדש בחסכון באנרגיה - צריכת החשמל יורדת לפחות מ-5 וואט במצב המ- תנה. לאור זאת נחסך לחלוטין הצורך בכיבוי המדפסת ואין לה כלל מתג 0"6/א0. בגמר העבודה היא עוברת למצב תנומה, ממנו היא מתעוררת אוטומטית כאשר מגיע מסמך לה- דפסה. אין עיכוב כתוצאה מהמתנה לחימוס ראש ההתכה, כך שהמשתמש כלל לא מודע לכך שהמדפסת כבוייה רוב הזמן. המחיר 799 בארהייב. זו (100%) |08 )500%( ו (500%) מעבד התמלילים וורדמיל עובד עבור 0 משתמשים בעברית, באנגלית, בערבית, ברוסית ובשפות נוספות קח וורדמיל 5.2 דמו *מדריך למשתמש (340 עמ') תמורת - 0 עו"ח ותקבל זיכוי כאשר תרכוש 4 את התוכנה המלאה! . אזנכטרסוכיכ 4 הלעבד שעובר וורדמיל הוא מעבד התמלילים הישראלי היחיד שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! וורדמיל פועל באופן מלא ומושלם ברשתות, ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-88 57011 (בודק איות ומתקן טעויות בעברית) המלא והמדוייק ביותר, מבוסס על ניתוח מורפולוגי מלא - פרי פיתות של מרכז 19% למדע וטכנולוגיה. לוורדמיל 05 5011 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 05 5מ1ד הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 085 57011 לשפות אירופיות נוספות. היכונו: בקרוב צג-]//1 אטגרלי! אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל: 02-722533. פקס: 02-7121041 מדפסות לייזר שולחניות מדמסות הזרם המרכי אלפרד פור = חדשה הגדולה של מדפסות לייור השנה היא פריצת סף המחיר של 500 5 דולר, אבל מלבד שמחה לכיס מביאות המדפסות החדשות גם נחת . 4 לעיניים והקלה לסביבה. אבחנה גבוהה שוב אינה מוגבלת לדגמי יוקרה, ו ניצני החסכון באנרגיה כבר ניראיס והמבנה של רוב המדפסות החדשות מתחשב יותר בצפיפות הנורמלית על שולחנות עבודה משרדיים. החסכון אאעו רק במחיר הרכישה אלא מתבטא גם בהוצאות שוטפות נמוכות יותר וחסכון בומן. טר 6 ישראל דצמ' 1993 הגש על הצבע 0 מדפסת הזרקת דיו 0 300 צבעונית + תוכנת דגש 9 צפיפות הדפסה 3008300 וטש + מזין דפים אוטומ0 9 מהפכת הצבע והיופי במדפסת קטנה ומיוחדת 9 הדפסה שקטה 9 מחירים מפתיעים 9 כולל מזין דפים אוטומטי תוכנת דגש ‏ 5 מעבד תמלילים ל - 8וספאזש 8 25 פונטים בעברית בכל הגדלים 9 רב לשוני מלא: רוסית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית ועוד 9 תמיכה מלאה בניקוד קל להפעלה % המחיר לא כולל מעיימ 5% שית דג ו לעו ד 0 ל המפת9 48 פל-שהלם 67776 פפ. 065-500578. 8 7 3 2 03-38 (ם ₪ 4 2,,9 סת1ז818? 66 זחסעא מדפסת אידיאלית נץ6) גסש | תהנתא0סס יבה 0 ב תוך שסנעטסס קינטוש. איכות : , 0006 2007 | 40|/0008] הדפסה מעולה 0 יי 020 שסצך מדפסות לייזר שולחנית 0 סי י6זויו/יז506ב3.! 6וכקה (6הו₪ה6 %= הסהה0) ה6+הופכ "350! והקק-8 205150 24006 מטכזטס 1ק600-6 האעצ 4 01 4 ,2 [פצס.]ן חק 8.0 :50680 זאד 5ק חכקף 0.5 :50666 5סותק8ז0 5ק :5 ולקה פ/שספאוצ/ פק וחק 6.0 :5שטסשח:// זס) מזסעע' וק 5 0 :וז ההקסף 3.0 :5ש0ח;ש/ זס! 1-2-3 10105 והקק 5 3 :50666 זאסד 01 הפס 0.9 :52686 5סותקאז0 01ק :ד ןוקק פשוססאוצש וסק הק 6.3 :טס הוץץ זס! טזסעע החקסף 07 :00701084 חקסף 0.9 :0%5ח;// זס! 1-2-3 105 209 0 סיכ יוסזיו/יז56ב.1 ות דומה בכל לדגם 600 בתוספת ממשק 8180 606 זחס/ע/ נץ5) גס2אע | תהתאססם אתרנט ושני שערי תו עסנצטסס 505 לאבורים (ח00000 ]200 | 46|/0108] חיצוניים יי 1גות026) 16 (6חהו8₪ה6 %= ה00ה08) "%6הוחק 8506! והסק-8 05+50% 4006 טקזטס וק600-4 חזעצ 4 01 15 ,2 [6ש6.ן וחקק 8.0 :52680 זאפד 5ק הססף 1.0 :52686 5סוח קז 5ק :5 ודה 6 וקקה פעשססאוצא פק חקק 7 6 :פשטסטה;)/ זס1 טזסעע' הקל 5 0 :006108 הקסף 3.0 :5וסחח;// זס! 1-2-3 פטזס 1 הכ 7/4 :50686 זאפד וסק הקסף 0.8 :52806 5סותק8ז6 01 :5 ןוקק פ/וססאוצ וסק הקק 6.3 :פ/שסשה;)/ זס! טזסעצ קקח 8 0 :ב 0ו9זס הקט 1.1 :פעשסשחו/ל זס! 1-2-3 פט01 1 פשוטה וזולה, למי עצ16עטסס שצריך פוסטסקריפט וס ולא יכול לשלם יותר (וסטוחץ5) ג10]עות מהמינימום " ] אשותו'ך מהירה יחסית לקטגוריה שלה. מיתוג שערים ואמולציה אוטומטית. חהתִפָּטסלם ואתופוס 005016 65668] 6 9 (0חו₪ח6 אס 6א ו[ט=) 6זחויק 1350 והסק-5 + וז205+50] 20006 קיטס 300-621 הזש :ודה 6|)קקה 5/שספאוצצ 5ק וקכ 3.8 :פ/שס6הוצ זס! שזסעצ ההקסף 0.6 :ש/6108זס החקסף 2.0 :5ששס6חוש/ זס! 1-2-3 10105 הככ 9 4 :50606 1א6ד 5 סק 0.6 :52666 65(חק8ז6 5 6 יו0+ח/יו2] יו350.] יוסחזסיום 6 "270170) 6+ח !יכ 3507! והקק-6 4 .01 15] ,)טקזטס וק300-6 חזוצש (6חואחם :05 וקקה פצוספאו/צ וק החקק 1 5 :5שטסטח;צל זס! טזס/צ חק 1 :וס ההססף 2.0 :4095ח:// זס! 1-2-3 פטס 1 חק 5 5 :50906 זאפד 01 וחקקף 1 2 :52686 5סותקאזם 01 ות00 60ת0100613 60%57 05567 | ניתן להתקין (1ל0ז)) 4 - א 6 0 פקס-מודם בחריף / 6514161418 0-8( 4ו6וא6. איטית וא 6]]ןעם ספ בהדפסת גרפיקה. 008חג]א00) 02 6טף%ח ות 20 תהתסטסתם = 4 6? ושראל דצמ' 1993 -1 יז16חויוק] יזספב3ּ.] יוסחזסיום 11-07 יהסח+סי2) י6זחויזק 3568! והקק-10 37-50 ,ףטכ+טס וק600-60 חזשצ (6חהואח 5 .01 1 88060 הח6 סק 0 6 :52696 זאסד 5 חס 3 0 :52666 5סוחקהזם 9 :וק 5עש0 פאו פק חק 5 2 :עס הו// זס! ₪זסצ הססף 3 0 :ע6!0זס) ההקק) 2 2 :5שסח;/ זס! 1-2-3 10105 סק 8 8 :52806 ואד 01 הוקסף 4 1 :52886 5סוחק8ז0 01 :סדה 6ווקקה 5/שספאועצ ו0ק וחקק 7 6 :5/שסטחו// זס! טזסעץ סק 8 0 :0₪!זס הקט 4 2 :5עשסשח:/ש זס) 1-2-3 1005 מדפסות לייזר שולחנית איכות אות טובה בזכות טכנולוגית שיפור אבחנה ₪1 מעבד ₪156 מהיר 0 טיזייספהּ.!סיו] ה20ו6 חזעט (6ה:8ח6 3ז!סה:!/) "6+הויק 3568! והכקק-6 5 01 15] מטקזטס וק300-6 607 5 עסנעטסס :דה 6 וקקה 5שטספאוצצש וסק חקק 6 5 :פצשסשח;/ זס! מזסצ וחק 2 | :שה הפ!6זס; הדוקס 0 3 :5ש60חו/ש זס] 1-2-3 פטזס. 1 ח%6חות? 6הו! החקק | 6 :50686 זא6ד וק 5פוח וחקקף 233 :57666 165ק8ז0 סק מדפסת פוסטסקריפט במחיר נמוך מאלף דולר. שיפור אבחנה בתוכנה. איטית בהדפסת גרפיקה 2 י50ה01 (6הושת6 א.]1 הסה03) יסזהויק 3568! והקק-4 % 05:50 20006 מטסזטס וק300-6 חושי 4 01 כ ,2 [6ש1.6 שסנ1עוסס : וחקק 9 3 :50686 זאפד ₪5 הככ 5 3 :50606 זא6ד 01ק 8 וחקקף 2 0 :50866 67870105 5ק הקסף 3 0 :50666 5סותקגז0 01 :אוד סו וקקה 5/שספאוצצ 5 5אסודה6וןקקה פ/שספאוצע וסק ) 1 סכנותץצפ ( כ חקק 8 2 :פשוס0הו/ זס! ₪זסע וחקק 5 2 .60/5 ח;// זס! זסע . הס 3 0 :שה 6!0זסס הסמ 5 0 :שמת 6!0זס6 מו חק 3 1 -פעשסטח:/ש זס! 1-2-3 פטז10 הקסף 5 0 .5ש80%ח;// זס! 1-2-3 פטזס 1 מדפסת בסיסית למתחילים. מהירות סבירה, קלה להפעלה ומחיר נוח במיוחד כמו דגם 1000 לעיל בתוספת וכרון, שיפור אבחנה וגופנים. קניה טובה יותר המדפסת שקבעה מחיר שוק מירבי למדפסות לייזר "אישיות" של 0 דולר. 0 יו071.350:+0/ הס5ק 1 /:1!סח:1א) 6+חויזק 3587! והקק-6 .01 1 מטק+טס ו7ק300-8 ח+ועש (סחופחס 9 ",0% 6+ח! %+12יז205%50] 20086 עסנעטסס וחק 9 2 :50686 זאפד 5ק הוקקף 0.4 :50606 5סותקהזס 5 :65 וקקה פששספאו/צ פק וקכ 2 2 :פשוסטחו/ל זס! טזסע וקכ 5 0 :שש/6108ז00 החקסף 5 1 :פעשסטחוש/ זס) 1-2-3 10105 חכם 7 5 :50606 זא6ד וק הוססף 6 1 :50660 05וחקאז6 01ק :5 דוקה פעשססאושש וסק הדקק 1 5 :פעשס6ה:עץ זס! זסצצ וחק 3 1 :ש6!0זס6 ההקסף 0 3 :60%95ה;/ זס) 1-2-3 פטזס.1 ח6זהו"ק 6הו] 1 3:+!סה;1/) יזס+ח ויז 2508! והסק-6 01 1] ,%טק+טס :300-007 חזועש (6חואח9 9 ,"660 יז10ה: 0101 205%5] 26006 ץ6נועטס6 ה6סחוה? 6חו] :5 ודו וקקה 5צוססאוצש וסק סק 5.2 :5שוסטחושש זס! מזסצ סק ו ו :וס החקקף 7 2 :5/שסטח/// זס] 1-2-3 פטזס 1 1 גת מספכ:1 חס 8 5 :52666 זא6ד 01ק הק 4 1 :52606 5סותק3ז0 01 ]ו 5808 חספס= (6חו₪ח6 %<2] הסת08) "6זחויו 356! ההקק-4 ₪ נספחהה הס ,סטק+טס :300-607 הזש 5 1סק פחו ח6005 60567 | 5 5זפטוחש !0 6ש66חה :00 8זפעוח וד 060 .5 6וןקקה פשוספאוצש וסק 8 . 9% 5חַחוחַחו | )6 הק 6 3 :פוסטחז/ זס! 6זס/ . | סק 4 0 :₪ 0|זס חקם 0 3 :50666 ואפד 01 4 ּ וחקקף 2/0 :0160005 זס! 1-2-3 10105 וחסס 7 1 :50696 67800105 01 5 הוור שה 0 ישראל דצמ' 1993 0[ ,0 0זץ נבוו גב ,0 0 נ ו 0 4 זוז והוז 1,356 1-6 ןי וז 350 1 הו וז 4 וו 0 01,350 46 ככל שאנו מתקרביס יותר לגבול התחתון בו היצרנים יכולים למכור 10-15 קייג של טכ- נולוגיה מתקדמת, כן הופכת התחרות למ- מוקדת יותר בשיפורי תיפעול וביתרונות עקי- פים אחרים. המחיר של 500 דולר, ממנו אנו מתרשמים כל כך, הוא מחיר ברחוב האמריקאי. המחירונים הרישמיים עדיין מתחילים ב-599 דולר למ- דפסות !06 וב-999 דולר למדפסות. פו- סטסקריפט. הקורבן העיקרי לירידת המחיר הוא מהירות ההדפסה. מדפסות "אישיות", עם תפוקה של 4 עד 6 עמודים לדקה, הן הלהיט של סוף 1993. לפי מסקנות של סקר שערכה חברת המחקר 815, קבוצה זו מכרה בשנה הא- חרונה יותר מדפסות מהקבוצה 7 עד 11 עמו- דים בדקה. למעשה, כל הגידול במכירות מד- פסות ליטר הצפוי בשנה הבאה יתמקד בקבוצת המדפסות האישיות, שיעלו מ-1.4 מי- ליון ל-2 מיליון יחידות בארהייב ומ-3 מיליון ל-5 מיליון בעולס. הסיבה להצלחה היא הבעלתנות בה מתייחסים המשתמשים למדפסת יישלהסיי. הם מעדיפים מדפסת איטית על השולחן שלהס ממדפסת מהיהה הממוקמת בשטח ציבורי. למרות שיותר ויותר מצטרפים לרשתות תקשורת מקומיות, הם לא ששים לנצל את שירותי ההדפסה הצי- 6 ישראל דצמ' !199 מדפסות לייזר שולחנית בוריים. כאשר במ- חיר מדפסת מח- לקתית אחת אפשר לקנות תריסר מד- פסות אישיות, אפשר לתת למ- שתמשים להנות מתחושת הבעלות הקפיטליסטית. הגורס השני לפו- פולריות של מד- פסות זולות הוא הקצב המוגבר של מיחשוב משרדים קטנים ובעלי מק- צועות | חופשיים (50₪0 בסלנג השיווקי, גוח 1100/1006 6 אלה מהווים את רוב הרוכשיס כיוס, לאחר שירידת המ- חיר עושה את הלייזר לתחליף סביר למדפסת סי- כות. מתוך 37 המדפסות בסקירה, 21 מש- תייכות לקבוצה של 6 עד 6 דפים לדקה והי- תרה לקבוצה המהירה יותר. יותר תמורת בחות בשוק בו המחירים מתמוטטים, הדרך היחידה לשרוד עם רווח שולי כלשהו היא לספק יותר תמורת הכסף. למשל, מבין 36 המדפסות התו- מכות בשפת הגרפיקה .201 של היולט-פקרד, 6 תומכות בגירסה העדכנית ביותר 61-55 . מתוך 22 התומכות | בשפת פוסטסקריפט (קיימת חפיפה ביניהן לבין המוזכרות לעיל), 0 תומכות ברמה 2 החדישה. יותר ממחצית המדפסות מציעות אבחנה טובה יותר מ-300071, מתוכן לא פחות מ-4 מתיימרות לספק אבחנה של 1200 נקודות לאינטש - אב- חנה הדומה לפלט מתווייץ פילם. ( חוות זטווסצטקץ'1). ואכן, אבחנה גבוהה היא התכונה היקרה ביותר במדפסות והיא מהווה יתרון רק לקבוצה סלקטיבית של משתמשים בענף ההכנה לדפוס. יתרונות פחות גראיס לעין הס שיפור המעבד, במיוחד מעבר למעבדי ₪156 יעילים, והוספת זכרון. המעבדים הפופולריים בין המדפסות המהירות הס חברי משפחת 29000 סואג וחברי משפחת אינטל 1960. אלה מאפשרים זמן עיבוד קצר בחצי ממעבדי 6156, ללא תוספת מחיר. זכרון גדול מאפשר להחזיק עמוד שלם בזכרון בצורת רסטר, כך שהדפסה לא מתעכבת בה- מתנה ל-ץ81 (תהליך הפיכת העמוד משפת הג- רפיקה העילית למפת סיביות). עמוד 44 בא- בחנה של [60007 מכיל כ-30 מיליון פיקסלים, אותס צריך לאחסן במפת סיביות שגודלה כ-4 מגהבייט. מדפסות רבות מצויידות בזכרון גדול עוד יותר, כך שאפשר לטעון עמוד שני בזמן שהראשון מודפס. בין 37 המדפסות רק 4 הן בגודל 8 או 43 (8 הוא גודל אמריקאי של 17א11 אינטש. 43 הוא גודל אירופי של 29.7א42 סיימ). הלקוחות של מדפסות אלה הם, בדרך כלל, גרפיקאים ומ- הנדסי תיביים. הראשוניס משתמשיסם בהן לה- פקה של עמוד עיתון (פ7481.01) או להדפסה של פריסת 2 עמודים (598580). בתיבייס יכו- לה מדפסת כזו להחליף במיקריס רביס את תוויין העט המגושס. מדפסות 43 יקרות כפ- ליים ממדפסות 4 ולכן לא תמצא מהן בק- טגוריה הייאישיתיי. לעומת זאת, בפרק הבא, בו נדון במדפסות מחלקתיות, תמצא עוד 4 דגמים רחבי נייר. חסכון בנייר, חשמל וחומרים מתכלים הדפסה דו-צדדית, אם.קטכ, יכולה להחשב כשיטה לחסכון בחומרים מתכלים, נייר במ- קרה זה. מחיר הנייר מהווה כ-30 אחוז מה- עלויות השוטפות של אחזקת מדפסת לייזר וה- דפסה דו-צדדית יכולה לחסוך כ-10 אחוז מההוצאות. בין המדפסות השולחניות רק לק- סמרק מציעה דגמי אם קט למדפסת |א18 9 האופציה כרוכה בתוספת מחיר של 660 דולר (בארהייב) כך שהיא כדאית כאשר נפח ההדפסה החודשי עולה על 10,000 עמודים . החברות האחרות מציעות הדפסה דו-צדדית רק במדפסות מחלקתיות. 5 מדפסות שעובדות ג הראווז | | | | / " רדה עד פעמיים "6006 'פזסוו0ם" ₪ * | בחירת העורבים של 86421₪₪!ו| 0 אר 860 005 מרפסח שוולתנית ₪3 זז אר 3255 01/5 מר0ח מחלקח'ת להספק עבורה | == (בוה מאר 5 היא החברה המובילה בעולם למדפסות לייזר 01וז005150, השפה המתקדמת בעולם ליישומי הוצאה לאור שולחנית ד, עיבוד תמלילים, גרפיקה ותיב"מ, המקנה לך את איכות ההדפסה הטובה ביותר הקיימת. פיתוחים חדשניים ובראשם ארכיטקטורת ה-חשוסז6 המבוססת על בינה מלאכותית המכילה 600,000 פקודות, נותנים לך מדפסת התואמת לכל סוגי המחשבים, לרשתות תקשורת מרובות משתמשים, למגוון שפות עימוד וניהול "חכם" ויעיל של תהליך ההדפסה, ובעיקר- הדפסה מהירה באיכות גבוהה ויפהפיה! הצטרף גם אתה לרשימת מאות הלקוחות המרוצים של החברה בארץ ביניהם- //8!, מוטורולה, סאיטקס, גלובס, ₪01, מעריב, ולחברות הגדולות בעולם- 4781, צ'ייס מנהטן בנק, קוקה קולה ועוד. ל-00/5 כ-20 דגמים של מדפסות לייזר איכותיות ומדפסות צבע, במהירות 4 עד 45 דפים לדקה. אחת מהם ודאי תתאים גם לצרכיך. לפרטים והדגמה, צלצל עכשיו 03-5600650. רזולוציה וס 600, 43/4, חזפס 8 יוסי למל 0 05 מדפסת איכותית מדפסת מחלקתית רזולוציה וס 600, 44, דופלקס, וחסס 17 חדש!!! 860705 0015 ברזולוציה ושס 1200%600 נציגים בלעדיים מ.א.ג מערכות לייזר בע"מ, רח' נחמני 46, ת"א טל. 03-5600650 , פקס. 03-5601327 47% 86 מדפסות לייזר שולחנית הזכיה בפעם השניה סחוז3|3 66 זחסעא/ בתואר "בחירת סו | תס 0 פטוחוך 6 נעגוס6 העורכים'י מלמדת ע (הטטוז ו ]20 8 האיכות הכוללת של מדפסת זו. ו 2801 0זז8! 461081008 נט6ת06 שסא 30| זי זחסעא/ ג |ספהץ5 | תאותא00%ס זהה לדגם ,41 בתוספת מפענח פוסטסקריפט של 0086 5תוך שס1עגטוסס טוזמו ]20 בסו ץ|6] 5 ]280 סזז8! 161001008 ₪6 ע00ת20) שו6צ1 סתו313%? 6 זחסעג/ | .עו וספחץ5 תגהותאססם גהה לדגם 4 (בהמשך) בתוספת מפענח פוסטסקריפט. תו | ע16עגס6 (חששוו000 /ק20 | 0108ץ|0 י 00815חו0 1ק28 6זז8] 08ו61שו6ר 0 עו איכות הדפסה גבוהה עפנעטסס 5 (וש6000) גם תחת .61. 5 60% "6666 !0 6טם סחה לאיכות המעולה 5זפטוחנ וחוך 00 והמהירות הסבירה. | 7% שחו ((שר%)) 55 ש16עטסס 8 5 זחסעג 6זו תס 68ותו'ך +גת300% 710 4 +-]- אלד עגו6ת06) שפצ יימכונת סדר" להוצאה גס/וןעות לאור שולחנית וקדס דפוס. הדפסה על דף כפול, 3 + שוליים. רת 6 ישראל דצמ' 19093 (6הו8ה6 52 הסה08) יס%חויכ י350! והסט-8 | %וי5150ס 6 (|,%טכזטס 600-001 ה)ועש ] 41 00%י350] סו 5 061 15 0ַססַהַב0ח6 ,2 [6ע1.6 וחקם 8/0 :52606 זאפד 01 המק 8 2 :50606 800:05ז0 01 :5 0וד 6 וקקה 5/טספאועש וס החקק 9 6 :פששסשח;// זס! מזסע הס 0 1 :8 6!0זס0 הוקקף 9 2 :צשסח;/ש זס! 1-2-3 10105 סק 8 7 :50600 זאד 5 היק 3 1 :50666 5סוקפזם 5ק 5אסודהסוקקה פשססאועש 5ק חק 0 6 :פעטסשה;ש/ זס! זסצ ספ 3 1 : !606 הקסף 5 5 :5וס6ח;/ש זס) 1-2-3 10105 41 זסטיזס5ב.ן כוו: (6חו₪ח אש הסח 08) "6:חזיק 3568] והקכק-4 05150 24006 טקזטס 300-651 הזש 5 01 15 660חה8חח6 ,2 |6ע1.6 חמק 8 3 :50866 זאסד 01 החקסף 7 | :52886 07807105 וק :5 ד ופקת שססאועש וק הס 5 3 :5שש0ח:// זס! טזסש חספ 4 0 :0076108 הככ 0 2 :0095ח:// זס! 1-2-3 10105 סק 8 3 :50606 זא6ד 5 חקקף 1 ! :52806 5סוח קז 5ק :5 וד 6 וקקה 5לוספאועש 5ק הוקם 3 3 :פשוסטחוצש זס! זסע סקט 0 1 :008108 וחקקף 3 2 :0%5ח;// זס! 1-2-3 101005 = 42 :3506 קוו (6חושחס |ואש תסח08) יפ+ה/יזכ 350! ההכק-4 05:50 40006 מטמזטס 600-651 הזש 5 01 15 שַסַסַההחח60 ,2 |8ש1.6 חפ 38 :50606 זאד 5 כ 38 :50686 זאפד 01ק סק 1 1 :50866 5סותק8ז₪ פק חקפ 7 1 :52680 6:80:05 01ק :5 וד 6 וקקה פצוססאוצש 5ק :5 קלקה פ/שססאועץ וסק חמק 3.3 :5עשסנח/) זס! 6זסעצ הק 3 3 :5שסטח;/ץ זס! זס חקסף 0 1 :006108 הססף 6 0 :00615880 ההקכף 2 2 :605חו/ש זס] 1-2-3 10105 הו 1 2 :95ס0חו// זס! 1-2-3 פטז10 47 זסטיוספה.! קוו וא חסח08) "6+ה/יכן 3597! והכק-4 בססחהה הס טכ!טס 600-001 הזו (6הושחס 2 |6ש6.] 05156501 20006 ;5 01כ קוו 9 ,""06%0י16ה1 7 5 :65| קקה 5/שססאועץ וסק חוסם 3 3 :עטסשחו/ש זס! ₪זסע המק 6 0 :0076108 חוקסף 1 2 :5/שסטחו/ש זס! 1-2-3 פטזס1 חומ 5 3 :50606 זאפד 061 הקס) 7 1 :52860 פסוהק8ז0 01ק (6חושחס 5 7050105) י6+ח יוק 'ז350! והכק-8 *1].2507/1235101 ,1טכזטס וק1,200-6 הזש 4 ₪01 15 ,6כויז05150ש חוסק 8 5 :52686 זא6ד 5 הפק 3 ! :50600 05וחק 68 5 :5 וד 6 וקקה 5/שספאוצו 5ק וס 4 2 :5שטסטח:/ע זס! זסצ הק 1 :060 חוקסף 3 2 :005ח;// זס] 1-2-3 10105 ה 5 5 :50860 1אפד 01 קקח ? 2 :50666 5סוחק8ז6 01 :דוק 5שססאועש וס חמק 0 + :פשוסשח:// זס! זסעע' הק 3 1 :00181084 הקקף 2 2 :5עצסטחו/ש זס! 1-2-3 10105 למה לקרוע את העיניים, כשאפשר לקרוא ברור א טנס אי ןה זרמון מסך טנשאי דו אינטש ה המוסוד רביר "לרא ביל ךותיר" לעו ממ םי מנהל, חשוב קדימה, חשוב בגדול! היוס, כשהסביבה הגרפית מתפתחת במהירות, אתה = התמונה מצטיינת ברזולוציה גבוהה (1280א1024 נקודות) ובנקודה קטנה במיוחד מוצא את עצמך מבלה מול המסך יותר ויותר שעות. אחרי יום עבודה על מסך רגיל של (0.26 מיימ), המבטיחה קו רציף. *י14, אין פלא שאתה חוזר הביתה עם עיניים עייפות וראש מפוצף. ₪ במקום כוונון ידני של המסך, אתה נהנה ממיקרו מחשב ששולט על בקרת התמונה עבור למסך טנסאי 17 ותראה את ההבדל: מבחינת גודלה, רוחבה ואיכותה. ₪ הטקסט גדול וברור יותר, שלא לדבר על הגרפיקה, השירטוטים, הדיאגרמות והטבלאות. ₪ אתה נהנה ממסך שטוח, המציג תמונה ברורה ללא עיוותיס. ₪ מעכשיו אתה יכול לעבוד בנוחות עס גליון אלקטרוני ועס מעבד תמלילים 6זסא. ₪ צגי טנסאי עמדו בתקנים המחמירים ביותר באירופה. ₪ טנסאי "17 עס שנתייס אחריות. ע טנסאי 48 במחיר מזהים לסוף שנת המס: עבור למסך טנסאי '/17 ויפה שורה אחת קודם... |מבצי א 486! של מוקרוסופט חונם לכל הקונה מחשב טנס דן מחשבים מקנוצת כו/5/40 תוכנה הצפיררה 1%8, תל- 0 3 / 03-5377660 3-ו 0 4 2 ז0גן0 4 יו ו ו הי ו 10 4 47 )5016 1 117 .41 1616 117 16 ןז החיסכון בחשבון החשמל גם הוא יכול להיות משמעותי. אות ייכוכב האנרגיהיי ניתן למדפסת הצורכת פחות מ-30 וואט במצב המתנה. מד- פסות רגילות צורכות בין 100 ל-150 וואט, כך שצריכת החשמל החודשית של מדפסת רגילה היא בין 20 ל-40 קילוואט ואילו מדפסת חו- סכת חשמל מקטינה את חשבון החשמל פי ארבע או יותר. יתר על כן, לחשבון הצריכה של המדפסת עצמה צריך להוסיף את העלות המו- גברת של מיזוג אוויר ברוב חודשי השנה. סא היא ללא ספק המוליכה בתחום הח- סכון בחומרים מתכלים, בזכות השימוש בתוף עשוי מסיליקון זכוכיתי, שהחברה טוענת כי לא יטודקק להחלפה במשך 5 שנות שירות. ההוצאה השוטפת לעמוד קטנה בשל כך לשליש ואפילו פחות וגס הסביבה תצא מכך "ירוקהיי יותר. תוף הסיליקון מחייב שימוש באבקת טונר מיו- חדת, המכילה חומרי ליטוש, שת- פקידם לשמור על שטח פנים חלק של התוף במשך שנים. השנה הוציאה החברה רק דגם חדש אחד, 88-35004, | המיועד לשירות מחלקתי ברשתות תק- שורת. הדגם הקודם, 30004, זכה בשנה שעברה בתואר ייבחירת העורכים", והוא עדיין ללא תחרות בין המדפסות השולחניות בכל הקשור בחסכון שוטף. היולט פקרד היא החלוצה בשיטה חדשה לח- סכון בעלויות שוטפות. המדפסות החדשות 1 ,11א4 ,47 ו-קוא4 כוללות מוז' טיוטה, בו המדפסת מדפיסה רק מחצית הנקודות ביחס לפלט איכות. מחצית הנקודות נזקקות למ- חצית כמות האבקה, דבר המתבטא בחסכון של בערך 0.4 סנט לעמוד. התדפיס יוצא אפור משהו, אבל בהחלט מספיק לשמש כטיוטה. ?₪ היא גם הראשונה בשימוש בדחיסת נתונים, כך שמדפסת עם זכרון 8 יכולה לשמור עמוד | שלם | של טקסט. בקסטם אותה מגמה חדשה, שאת ניצניה אנו רואים כיום בדמות שתי המדפסות | 341-108 של ברודר ו-5400ק-א% של פנ- סוניק, היא להוסיף 06 ישראל דצמי 1993 מדפסות לייזר שולחנית אופצית פקס למדפסת. במקום להכניס כרטיט פקס ותוכנה למחשב, המדפסת מתחברת ישי- רות לקו הטלפון וקולטת את הפקסים הנ- כנסים, כמו מכונת פקס פשוטה. היתרון העי- קרי הוא השימוש בנייר רגיל במקוס הנייר הטרמי הלא יציב והיקר של מכונות פקס רגי- לות. משלוח פקסים נעשה כמו משלוח קוב להדפסה ותיבת הדיאלוג כוללת בחירה בין הדפסה לפיקסוס. זן מיוחד של מכונות מש- רדיות, הקרוי בארהייב יימכונות מס ץ! ", משלב מדפסת, סורק אופטי, מודם-פקס ול- פעמים גם דואר קולי, ביחידה אחת. משפחת זו-00 של 06/0208 היא הראשונה שמביאה יכולת זו בפחות מ-3300 דולר. זמן הוא כסף החסכון שכולם כה מתאמצים להשיגו אינו חייב להתבטא בעלויות רכישה ובהוצאות שו- טפות דווקא, אלא יכול להתמקד בדבר היקר ביותר - בזמן לצפות ממדפסת "אישית" שתצטיין דווקא בחיסכון בזמן נשמע כמו פרדוכס, אבל זה בדיוק מה שקורה במקריס מסויימים. לעיתים קרובות הגורס המגביל בזמן אינו המנוע של המדפסת, אלא הזמן שאורך לשדר את הקוב מהמחשב. הדבר נכון ביחוד בק- בצים גרפיים גדולים. במקרים בהס התפוקה מוכתבת עייי הת- קשורת, שתי מדפסות עס מנוע 4 עמודיס לדקה תייצרנה יותר פלט ממדפסת אחת עם מנוע 8 עמו- דים לדקה. בין השיטות לשיפור מהירות התקשורת אפשר למנות את הממשק המקבילי המהיר וחסזדו של היולט פקרד, המ- ספק גם אפיק היזון חוזר מה- מדפסת למחשב. שיפור במהירות הוא גס התוצאה של השפות הג- רפיות החדישות, 61-5? ורמה 2 של פוסטסקריפט, כאשר הרוות כאן מושג עייי הקטנת זמן הפיענוח. בקר המ- דפסת, המבצע את תהליך ה-ץ81 (הפיכת התי- אור הגרפי לרסטר), הוא גורס חשוב בתפוקה הכוללת ואותו ניתן להאיץ ע"י שימוש במעבד 6 "₪156 או 6156" היא השאלה המעוררת ביו- תר בעולם המיחשוב האישי בשנתיים הא- חרונות. ₪156 מתייחס לתפיסה של "קבוצת פקודות מצומצמת'י, בה כל הפקודות שהמעבד אמור לבצע הן פשוטות יחסית וניתנות לביצוע ישירות מקוד הפקודה, ללא שלב בינייסם של המרה ליימיקרוקודיי. מעבדי 8186 מבצעים מספר קטן יחסית של פקודות פשוטות בי- עילות גבוהה ומניחים לקומפיילר את הת- פקיד של הפיכת פקו- דות עיליות מורכבות לסידרה של פקודות מכונה פשוטות. מע- בדי 6156 | כוללים ייקבוצות פקודות מו- רחבת'י, הכוללת גם פקודות מורכבות שאינן ניתנות לביצוע ישיר, אלא מחייבות המרה | למיקרוקוד. המיקרוקוד, ‏ בו כל יש חדש בהוצאה לאור: וג ור לכּתיבת והפקת מסמכ יפ ל אם אתה אחראי להוצאה לאור בארגון, הסיפור הבא מוכר לך היטב: עמית אחד לעבודה נותן לך שרטוטים, אחר מספק לך משוואות עס טבלאות השוואתיות - והכל כתוב בכתב יד. וא באים האיורים הגרפיקה, שלא נדבר על כותרות, הערות שוליים, עימוד בטורים ואולי גם תמונות. והכל מאלמנטים אותם יש למוג, לשלב ולעמד. יש רק דרך אחת לצאת מזה - ולהגיע להפקה מושלמת: 4 זסאג!!סוחהז= פתרון התוכנה הייתודי, הדרך היעילה לעריכת מסמכים טכניים ומסחריים. להצגת 4 ז86/869ז= בפעולה, התקשר למישל דוידי מחברת יעל תכנה ומערכות, נציגל ₪)והח- בישראל. עכשיו יש לך פתרון משולב לכתיבה, עריכה, עיצוב, איור, הפקה, והפצה של מסמכים - מדוחות מסחריים פשוטים ועד לספרי תעוד מורכבים. 4 זז משלבת מעבד תמלילים 6ץשופצ\ מושלם ועורך נוסחאות מתמטיות ומשוואות. בנוסף עומדות לרשותך פונקציות עימוד מתקדמות עם סיבוב תמונה וטקסט (אסודמדסה), שורות מודגשות, כותהות אוטומטיות בשוליים, ריבוי טורים, ואפילו אפשרות לשלב דפים בכיווני פורטרט ונוף באותו מסמך. ומאחר ש - 4 ז6/948ח8ז= תואמת בין סביבות 5/שספאוו/), מקעטוש ויוניקס, ופועלת על יותר מ - 20 פלטפורמות ₪6 ותחנות עבודה, יכולים כל חברי קבוצת העבודה לעבוד ביחד על אותו מסמך - גם אם הס משתמשים במערכות הפעלה שונות או בשפות שונות (לרשותך השא5ה6 5051 ותאוזרוס ל-17 שפות). רק 4 ז801/868ז= מציעה לך יצירת תמונות עם מערך כלי ציור או יבוא תמונות צבע 24 ביט, מבחר הגדרות צבעים (פרוצס, ₪68 ,₪15 פנטון), והפרדות צבעים ישירות מהתוכנה. יעל תוכנה ומערכות בע"מ רח" בן גוריון 22, גבעת שמואל 51905 6 מדפסות לייזר שולחניות 9 : י : הסרד 4039 ם! איובּוחאס.! 9 איה והא1.6) ה%6חוק 3507! והכקס-10 איזהוחא9.] טקזטס וק600-6 הזוע (סתושחס 5 001 15] 6כויו5150סש יספְחוכ 2001 עס1עוסס מהירה. האיכות הגבוהה (60001) היא רק במוד פוסטסקריפט וחק 1 9 :50666 זאסד 5 סק 0 1 :52606 5סוחק8ז6 5ק .05 6 1קקה פצססאוצ פק החקק 1 7 :פשצסטה:שש זס! זסעצ הק 10 :הא פוטס חק 8 | :פששסשח// זס! 1-2-3 10105 מדפסת פוסטסקריפט | החקק 7 8 :50666 זא6ד 01 הס 0 3 :50666 פסוחקג3ז0 וק :דוקה פששססאוצש ו6ק סק 8 7 :פעטסטה:צ זס! טזסעע חק 8 1 :עה וז ההקקף 4.2 :פעשסטחו/ זס! 1-2-3 10105 סתזז 19 8 ות וססוחץש 6 זחסעאא =זו | 29 : אס!קטום 107 4039 ו₪ם! איזבּוחאס.ן 9 א<יהההאס.]) יז6+חויוכ 350! והקק-10 איזהוחאס6.] ,%טכקזטס וק600-6 ה+ושצ (6הושחס 5 01 5 ,%קוי50זפסק כמו דגם 108 לעיל, בתוספת מתקן להיפוך הנייר. מדפסת הדופלקס הזולה ביותר בשוק. יססָחוכ 2001 130 8 |ססוחץ5 6 זחסעא זו הס וו ,1 ת8ות300% שסנעטסס החקק 7 7 :50600 זאסד 5 החקק 771 :50066 זאד 01ק חססף 7 0 :50666 5סוח0780 5ק ההקקף 2.8 :50666 5סותקאזס 01ק :5 דוקה 5אוססאוצ 5ק :וד 6ווקקה פ/צספאוצ וסק סק 7.0 :פצוסטחוצ/ זס! הזסצצ חקק 6.0 :פששסשח// זס! מזסצצ סק 10 :שה 6!0זס0 וקכ 5 1 :ש8!פזסס סק 8 1 :5ששס4חו/ש זס! 1-2-3 15 ההקקף 4.3 :805ח:// זס! 1-2-3 פטזס 1 (6סזיזכ 60%י 518‏ 818%60:ז69) 8700 6 %כויוספיזס טס יוסזויועה6!ו5 60=] (0הו8ח6 1/0350 50א) ח6זהותק י56ג! והקק-6 5 ;4 .001 1 ,זטקזטס :300-671 תועש 9 ,61600י0י16ח! 20515010% 502% קט מדפסת זו היא התקן ו ו 01 הפועלת ללא שפת חסאום שאה / :50606 ואד 5ק :50606 ואסד 01 תיאור עמוד הפו הוכו1הווטוטוום :50660 0780/05 ₪5 :50606 פסוהק8ז6 01ק . : יו ות :5 ודהסווקקה פשוססאועע פק 5אסודה6וקקג 5/שספאועע וסק צועי ₪ : 24 זס 4.1 1 הביצועים תלוייס הו 1 עסועטסס הק 4.1 :5/שסשח:/ש זס! אזסע חק 1 4 :5עשסשחוצש זס! ₪זסעע חשב המארח , שּ 9 קפ 5 1 :שה סוס הס ו :שש תפופזסס רוגי חן זג א 8% וחקסף 2.8 :00%5ח;צ/ זס! 1-2-3 10105 הק 9 1 :00%5ח:// זס! 1-2-3 10105 5 005-0856060 זטס 1618חו60 ₪01 606 זסזחוזק (161806ח] ססועיסם 65וווקהז0) 00 1005 !ספ 6א--1/2 1 5ט!כויו0הוח! הטסו 70 8מְמ705010) יו6+חויזכן יז350! והכקק-8 60 זטכזטס וק1,200-4 הזוע (6חהואחס 4 001 12 קוי5+50סק מדפסת איכות אולטרה גבוהה, להכנת סדר קדם דפוס. גודל דף כפול, 3 + שוליים. ,גי 22 נגג0מ00 ששסצך 8 עסג] סתנזג81? 6 זחסצג שזו 0 08ות ד :בת3003 ץז עפנעטסס חק 2 4 :50666 וא6ד 5ק ומק 7 0 :52666 5סוווק8ז6 5 :605 וקקה פעשססאו/צ 5ק חק 3 2 :פעשסטה;ש/ זס! 6זסעע הו 9 0 :8 910זס הק 1.5 :5שצסטה;// זס! 1-2-3 105 1 חק 9 2 :52686 זאסד 01ק וחק 8 0 :52666 0782105 01ק :5 וד ןוקק 5עשססאוצש וק :ששחש זס! מזסעצ וס :00%95ח;// זס] 1-2-3 10165 5וג!] !זה 6וז0קחסס ץ!!! זסח בע ז16חוזק שח[ .680/6ו3001 זסו>-- ם/ 2,,5 ₪ 05/660 סטיוטד ה66אשסא (6חו₪ח6 2% הסה03) י6:חויזכ 3507! והכק-8 ,20515005 ה6:)עש16 ,זטקזטס וק600-0 הזוע 4 י01סם פוו 00 ששסצך עסנעטסס 8 מדפסת |60000 איכותית לגודל דף 43. ניתן להשביחה לאבחנה של 600א1200. 2 06 ישראל דצמ' 1993 1סמתץ5 תס סתווג[גק 6 זחסצג 6זו 0 68וחו'ך 30016 יז > ]גי לבת ה חק 6.8 :52666 זאסד 5 וחק 0.9 :52666 5סוחק8ז6 5 :תווקת 5/צספאוצ פק חחסק 7 3 :5עשסשח:;// זס! טזסע הק 1 1 :0ו6זס הססף 2 2 :40%95ח:/ זס! 1-2-3 10105 חסס 47 :50686 זאפד 01 הקסף 1 1 :52666 65והק8ז6 01 :ו וקקה 5שססאועש וסק :5ש00ח;ץ) זס! אזסע :חפופזסס / :005ח;ש/ זס! 1-2-3 פטס 1 1 פות תווש 8ט/זקוה60 ץ!101 01 35/ ושוחזק שד 6וסב6וסק3 זפא--מ/א דומה לדגם 6608 לעיל, מלבד גודל עמוד 4 מתאימה כמדפסת "אישית" לגרפיקאיס. מחיר שוק של פחות מ-500 דולר מהווה פריצת סף השוק במדפסות לייזר. חסכונית באנרגיה. טכנולוגית השבחת אבחנה, מפענח פוסטסקריפט של ומהירות מעל לממוצע בקטגוריה שלה ור מהירות בינונית ואיכות אות לא מרשימה. מבנה מסורבל שתופס מקוס רב על השולחן. מדפסת חדשנית בצורת זטאוס דוחו!, פחות מאלף הולר למדפסת פוסטסקריפט אמיתית. מדפסות לייזר שולחניות עסשנעטסס (ס)גועועת 8 תס סתנה!ג 6 זחסצג זו | תס 65ות1ך +גתאססם ד 1:18:60 000 שפצ עסנ1עטסס מסוטם ס0וסם 8פו/שפ ע6 נעגוס6 608 | דגו+ת00 עוסצ1 | גס עות חס סהחו)8|גץ 6 זחסעטא זו הגו 0 פ6ותוך +ש0001 1706 גיצת 2 פטוווך 00 ץע ת0י) עסנעטסס 4 וח 8 סז 08ו01/ו6 ((סטוחץ5) גס:]עות פותוך 5/6600 סטיוט ד ה66/עעטסא א |-8.! הסח03) ח6זחויזק 3568! והכק-4 ח6)/ש6 ,זטק+טס 1ק600-6 העש (6הושחס 4 01 15 00ו5+509סק סק 3.4 :50666 זא6ד 01 והקסף 1.0 :52866 5סותק8ז0 01ק :65| וקקה פעשספאועש ו0ק / :פשסטח;/ זס! טזסעצ / :פוטס 4 :5צוסשחו// זס! 1-2-3 פט101 חקק 9 3 :52686 1א6ד 5 הקסף 8 0 :50006 5סוק8ז0 5ק :ולקה פ/צססאוצ 5ק חק 4 2 :פצטסשח:// זס! טזסע ההק 1.0 :שה וז הססף 1.6 :צצוסשה;// זס! 1-2-3 10105 1:5 תוא 16סזטקוחסס ץ!1ט! זסח 985 זהזתחק שחד -16סט16קקג זט - 6 הְ 1 606 1א0) יו6+חזיו 3567! והקק-4 15] ףטכז+טס 1ק300-0 הזש (סחושחפ || 55 ו :5 וד 6ו וקה פעוספאוצ וסק וקכ 9 3 :>צוסנחוצש זס! טזסעצ הקסף 1 ו :שש וז חקסף 4 2 :5ע40ח:/ש זס! 1-2-3 10165 חקק 2 4 :52686 זאפד 01 חקסף 8 1 :52686 5סוחק3ז0 01ק 0 0 9 (6ה81ח6 160%710= 1א0) ה6+הוחק 3568! והכם-8 ,%ויז205150] 2/6006 ,%טקזטס 300-601 הזוע 4 1סכ פו חקק 511 :52686 זאסד 01 סק 2 2 :52686 05וחק678 01 :ד סו וקקה 5/טססאועש וסק חק 5 5 :5ששסשחוש/ זס! ₪זסעצ סק 4 1 !009 החמסף 2.4 :פעשס0ח;4/ זס! 1-2-3 10105 סק 7.6 :50606 זא6ד 5 וחססף 0.5 :52666 67320105 5 :5 וד 6 וקקה 8צספאוצו 5פ חק 4.8 :5שסטהוצש זס! ₪זסצצ הק 6 0 :0061080 וחקסף 0 2 :פצטסטח;// זס! 1-2-3 10105 0 סוהספהּחב] 0 :570/1ש1315/) יז6+ח/יזכ 50| והככק-10 5 .01 12 ,+טם+טס 300-001 הזוצש (6חושחס :5ד וק 5ששספאוצש וסק חס 6 7 :5עשסשח:// זס! אזס/ ההק 0.9 :8 !006 וחקסף 6 1 :6095ח;// זס! 1-2-3 10105 וחק 1 9 :52686 זאד 01 הקסף 2 1 :52686 07800105 01 9 0 יין0ץ;יז/51006 0וחהספהחב2] 0 /:13+50570/1/) י6זח !יוק 'ז350! והכקק-4 6 ,1טכ+טס 300-071 ח1ז1שש (6ח!8ח9 4 01 15 ,2 |6צס.!1 +10%יז5150סש חק 40 :50666 זא6ד 5 הסקף 3 0 :52666 05:תק678 5 :ןוקק 5שססאוצש 5 ככ 3.3 :5עוסשחו/ש זס! 4זסעע וקכ 3 0 :8 !זט וחקסף 1.7 :פעטסטח;// זס) 1-2-3 1005 הפק 1 4 :52666 זאד 201 וחקסף 7 0 :50666 6780165 01 :ו וקקה 5/שססאוצל וק חחקק 7 3 :פטסטה:// זס! זט חקקף 8 0 :6078108 החססף 2 1 :צוסשח;// זס] 1-2-3 10105 5 6 ישראל דצמ' 1993 +4 זוז )הו 6מא 0 וק 5 1 4 6 0 לח 10% 10 4 זג הוגוץ שד 4 וו אוו תו מדפסות לייזר שולחניות פקודה מורכבת מפורקת לסידרה של פעולות פשוטות, שמור על שבב המעבד עצמו צרוב בז- כרון בלתי מחיק. משפחת מעבדי 86א של אי- נטל (כולל הפנטיוס) היא הדוגמה המובהקת של ארכיטקטורת 6156. המעבדים אלפא של דיגיטל, | 20ז6ש0ק של יבמ-אפל-מוטורולה, 56 של סאן ומעבדי 8ק!א מהסדרות 0 הס דוגמאות ידועות של מעבדי 6 6 בישומים "משובצים" כאשר מדובר בהרצת ישומים מקובלים בס- ביבת 6, יתרון המהירות של מעבדי ₪16 אינו מתורגם בהכרח ליתרון משמעותי מבחינת המשתמש הסופי. הוויכוח הסוער בין פרשנים, האם ה-8156 עתיד להכחיד את ה-6156 במ- חשבים אישיים, כפי שקרה בתחנות עבודה ליוניקס, רחוק מהכרעה כל עוד מערכות הה- פעלה הייניידות" (כמו דא פשספחוצ) לא הגיעו לבגרות. אבל בישומים יימשובצי מחשבים", בהס | המעבד | מיץ תוכנה | מובנית (שחגשוואחו=) קבועה מראש כחלק בלתי נפרד מהחומרה, הגישה של 8156 מגיעה למיצוי מלא. בכל מדפסות הלייזר משובץ מעבד שת- פקידו העיקרי להפוך את הוראות שפת התי- אור הגרפי (061 או פוסטסקריפט) למפת סי- ביות, המתארת כל נקודה מודפסת כ-"1" וכל נקודה לבנה כ-"0יי. תהליך וה, הנקרא קוח, עשוי ממספר עצוס של פעולות פשוטות יחסית. המעבד צריך לקבוע לגבי כל נקודה אם היא נמצאת בתוך או מחוץ לקווי המיתאר של או- תיות וצורות גרפיות אחרות, המתוארות עייי השפה הגרפית בצורה מתמטית. בתפקיד זה יכול מעבד ₪156 פשוט להקדים בהרבה מע- בדי 6156 משוכללים ממנו. מדפסות הלייזר היו משובצות בעבר עס מעבדי 6 שונים, ביניהם זכו מעבדי מוטורולה בפופולריות. היום המגמה היא לעבור למעבדי 6 וכאן מועדפות שתי משפחות, 960 של (- "00000 6 ישראל דצמ' 1993 אינטל ו-29000 של פואג. מבחינת טכנולוגית יצור ועלויות, שתיהן מקבילות בערך לגי- רסאות מוקדמות של 386, אבל כאשר הן משו- בצות במדפסת לייזר הן מאפשרות תפוקה גבוהה יותר משיבו 486 או 68040 בגירסאות המהירות ביותר. שליטה מרחוק בתצורה דרך נוספת לשיפור התפוקה והורדת עלויות בו-זמנית היא ביטול כמעט מוחלט של לוח ההפעלה הקונוונציונלי של המדפסת, לטובת בקרה מלאה מהמחשב. המדפסת ,4 ]1/4866, למשל, מסתפקת בכפתור =0/א0 יחיד ור- ביעית נוריות 150. כל שאר הפונקציות של כינון תצורה, דיווח סטטוס וניהול סידרי הד- פסה נעשים בתוכנה מהמחשב המארח. 3 מכל 4 מדפסות בסקירה מזהה אוטומטית את הפעילות בשערי התקשורת השונים ומ- מתגת את תשומת הלב בהתאם. כך ניתן לחבר במקביל מספר מחשבים למדפסת אחת ללא שימוש ברשת תקשורת או יחידת מיתוג חי- צונית. חלק מהמדפסות ממשיכות בצעד נוסף קדימה ומאפשרות לקלוט עבודה במקביל משני משתמשים או יותר. הקבציםס נאגריס בזכרון החוצ, ממנו הם מבוצעים אחד לאחר השני (0א520011 בעגה המקצועית). ה-6א820011 מש- חגר את המחשב מהצורך | להמתין לגמר ההדפסה, גם כאשר המערכת לא מאפשרת | ריבוי מטלות | והדפסה ברקע (עאע080א8.6). אבל השיא בגמישות מושג על ידי מדפסות המזהות גס את שפת התיאור הגרפי ועוברות בצורה אוטומטית. בין מוד 701 למוד פו- סטסקריפט. קריטריון הפקירה כדי להכלל בסקירה זו על המדפסת היה לעמוד בשלושה קריטריונים: > טכנולוגית הדפסה בלייזר (או סם.1. מבחינת המשתמש אין הבדל בין השתיים). + תפוקה עד 11 עמודים לדקה (מ-12 ומעלה הן משתייכות לפרק הבא). 4% דגם חדש שיצא לשוק אחרי נובמבר 1992 והיה זמין מסחרית בסוף יולי 1993. רק ה-4% 1356061 וותיקה יותר. הבאנו אותה כאן בתור ‏ "בחירת העורכים" משנה שעברה והסתבר שהיא עדיין לא איבדה את קיסמה. 7 המדפסות שקיבלנו מ-19 יצרנים מהוות חתך מייצג של השוק, אבל אינן היחידות. 8 יצרניס העדיפו לא לשלוח את הדגמיס שלהם, או שהעדיפו להציג רק חלק מהמבחר שלהם. ביניהם אפשר למצוא את דטה-פרודקטס, 6, קוניקה, ז0ו45]אז1356, פנסוניק, 6א, סמסונג ו-11א. דגמים אחרים המצוייס כיוס בשוק לא היו זמיניס מסחרית לפני 5 חודשים ולכן הם לא נכללו כאן. אבל גם בלעדיהס המבחר כאן עשיר ומגון ביו- תר. תמצא כן מדפסת לייזר כמעט לכל ישום, החל מתחליף שקט ולא יקר למדפסת הסיכות האישית וכלה במכונות המסוגלות להגיע לאי- כות אות של סדר צילום. מדפסות מהירות ואיטיות, בגודל 44 או 83, לעומס גבוה או לשימוש מודמן. מדפסות, רבותי, מדפסות! מעולם לא היתה הבחירה קשה יותר והמבחר מזמין יותר. 2 א 0 //2 2 ₪ וק - ה ₪ | כו 9 36 )יוא /3 / 2 2% | 2-0 :0 22[ יכ/< פּיִמָסק // ['"'? 5 | 9: א[ הת מ" ו וזככ תק (כ-26 70/05 4/) פּיַמָסכ 27 2/ סו ['2 1 22 :90 //9/זיכ: 4 כו// 606כו 2 2 יו לוכיס |//2כלזכוסן. | 9 א 6 6 ₪ = = 6ימ9 0/2 0(ו[ג] סוסה[ לא 6 פטסטחומס) , ולקיילוא, יכל כותיקי, = קוא 22/00 1818 ז6חו3 סא שן-ק 6 ך) = אנכ /יואגא וו ['יכ זוה -10005/\. | 0 0 480 507 | : | ל 0 = 5 4 (וסקי 2[9 2 6/ [' 52 42י560ז יקס לא" 0'|6510 > -22 2]-)כוכ, 0 : 03-6458777, 070: 6488666 -24 מדפסות לייזר שולחניות והה516ע5 :הויז 420 15 1% חס0ח03) "סזחויוק יז350! והקק-4 5, ,זטכזטס 600-601 ח*ושש (6חהופחס 4 001 5 ,2 [6ע6.! 10%ס50+פסק מדפסת איכות למשתמש ‏ |זוכן 2001 שזו ע6נ1עטסס יחיד או קבוצה קטנה. . חחקק 8 3 :52606 זאד 5 חק 8 3 :50668 ואפד ו0ק לשו < , וסטוחץ5 8 וסט 3 0 :50606 פסותק3ז6 5ק הקסף 1 1 :50680 05וחק8ז0 01ק |ליטת קבצים בו-זמנית 8 :ודו ולקה פאוססאוש פם = :פאסודתסווקקה פ/שססאועו וסק מ-6 ומקינטוש, עס 11018 65וחו1 6 זחסצ 6זו חק 9 2 :5ש00%ח;ש זס] טזס חק 3.5 :פשסטח?/ זס! זסצ סק 35 0 :שצ א 0!פזס הק 7 0 :צ !זט אמולציה אוטומטית. בתאסס סז החקסף 1.7 :פשוסחו// זס] 1-2-3 10165 החקסף 3 1 :פעצסטחו// זס! 1-2-3 5טזס 1 הז5+6ע5 זחויול] 860 015 (6הו8ה6 %₪ ה0ה08) ח%6הוקכ 356]! והקק-8 %ו50ז₪05 015 מטס+טס 600-601 העש 4 01 5 ,2 [סעטס.1 ו "בחירת העורכים" בקטגוריה של מדפסות לגודל דף 3. איכות אות, מהירות גבוהה ומבחר אופציות מרשים. חוכ 2070 =זו וססוחץפ 8 חס 68והוך 6 זחסטא זו 308 סז עס ג1עגוסס חחקק ? 7 :50606 זאסד 5 החקקף 8 0 :50666 פסותקגז0 5ק 5ודתסו ופקת 5/שססאוצש 5ק קט 6 5 :פששסשחוש זס! מזסעצ הס 7 0 :שש 6|0זס0 הוקסף 2 3 .פשסשחו/ זס) 1-2-3 פטזס 1 חק 2 7 :50686 זאד 01 וחקקף 2 | :50686 5סותק8ז₪ וסק :5 0וד סו וקקה פעשססאוצ וסק חק 3 6 :צשוסטה;ש זס! מזסעצ קמ 9 0 :צצ א סופזסס הקסף 2.5 :5צוסטחו// זס] 1-2-3 1.0105 52086 = 7605]-/1] 6!הה::] קהטפוחה5 0- אשהשטפח53) "6+חויזכ 1850 והכק-8 ,טכזטס 6שו61601 01ק1,200-6 הזוע (6הוחס 5 01 15 ,205150106 קהטפוח58 טכנולוגית השבחת תס אבחנה יחודית משיגה 0-6 חק ? 7 :50686 זא6ד 5ק וחק 5 7 :50606 זאד !סק איכות אות אקוויוולנטית סוחזס)/טזח > קפ 4 0 :5666 05והקבז0 5 החקסף 4 2 :50808 5סותקאזס 01ק ו : 0 5 הוקת 0/5 פאוצ פק :5 0ודהסוקקה פ/ספאוצש וסק ל-1200001 באמולצית 7 הק 9 3 :5שס6ח:/ש זס! זסצ חק 8 6 :5ש60ח:ש/ זס! זסצ פוסטסקריפט 2 הפק 5 0 :8 6!0זס הס 10 :060 ! . הס 656 ותו הוקסף 2 2 :פששסנחו// זס] 1-2-3 פטז1 | והקסף 2 3 :5עשס0ח:// זס! 1-2-3 1015 (:1-1:1: 0 פיהו 0 פכףהת5) "6+חזיוכ 356! והסק-6 4 001 15 מטקזטס 300-601 ח+ושש (6חהואחס קומפקטית בנפח וקטנה במחיר. פחות מ-500 דולר בשוק ויותר מ-6 עמודים לדקה בהדפסת טקסט. ץע16עטסס תסזהותק שהו| :דוקה פשוססאועצ וסק הק 2 5 :5וסשח:/ זס! מזסע וס 7 0 :8 6!0זס 0/9 :5עש60ח:/ש זט 1-2-3 10105 וחק 6 6 :50606 ואד 01 הוקקף 9 0 :52666 6130/65 61 9 / %א5-55.! פסוחסיוס:!) יז518 (₪106ח6 אסיז6א ווטת) י6זחויזכן 56ה! ומכט-5 001 15] נזטס+טס וק300-6 עס -600 חזועש ז3+0]טוח6 2%יז205150] 6הַהוה!סטי ד +)50סי6;ו₪ ביצועים סביריס למדפסת שמחירה בשוק פחות מ-700 דולר. אופצית פוסטסקריפט מוסיפה כ-200 דולר. 56 6 ישראל דצמ' 1993 תו 00 ע6נמטסס . :5 וד 6ו וקסה 5/שססאועט וסק שגזע 6תו] הק 3.9 :5שוסשח;// זס! טזסעצ 9 0 :שש וס |58ז6עוחע ה 3 2 :פשסמה;// זס! 1-2-3 10105 1205 וחק 4.1 :50606 ואפ 01 המק 1/7 :52666 05וחק8ז₪ 01ק מסכים מדברים בדואר אלקטרוני *התוכנה היחידה עם תמיכה מלאה בעברית בתחנות 208 ,א00ם1/, אנח ו-1051ח1/]861. *קישוריות מרחביות ותמיכה מלאה ב- 1/1115 של-.טת1 |פטסא. *מערכת משווקים מורשים מיומנת ואמינה עם נסיון בלמעלה מ-7,000 התקנות 1%0]/816 בישראל. "שבוע לאחר התקנת המערכת במשוב הרגשנו כמי שיצאו מהחושך אל האור, אני לא מבין איך בדנו בלי זה. יכולתנו להגיב בזמן אמיתי שיפרה מהותית את השרות ללקוחותינו, אנו זמינים ב-שחוד 63 . כשראינו כמה המערכת טובה התלטנו לשווק אותה" רואי מכנס, מנכ"ל משוב מתשבים, שיווק "כשחיפשתי מערכת דואר אלקטרוני לחברה, לסניפים שלנו בארה"ב, אנגליה, צרפת, גרמניה וקנדה וכן למפיצינו ב-30 מדינות, בדקתי את כל המערכות המוצעות בשוק והגעתי למסקנה שרק ואו אס מסוגלת לתת לנו פתרון מלא ואמין" אלי גונן 0 01107 161 .6 1508 ז6) ה 506 13816 יוסי למל 4))]< עוד מוצו איכות ממשוב מתחשב'ים ומשווק'יה. אומניטק 03-9212040, בינת 0376458080, מ.ל. 0377515511, ראוט=לינק 0037293112 2 - 1 0 / , אולבטי 0377516879, אלדוד מחשבים 0376459342, בריקום מסון ה / גרין מחשבים 0376384464, דאטה פלוס 04-342992, דיסקל 03-5751082, טלקוד 0376954162 י.א.ד רשתות 0375374387, ליגד 03-9243555, 7 ל ב ו 7 מדיאטק 0, מ.ל.ל חיפה 047531113, משובית באר שבע 057-278755, משובית ירושלים 027512112, סופר טכנולוגיות 9, סי אס טי אס 8 -- 2 ו סיסקום 0375374204, קומפיוטרסטור 0, קיו אר 03-494017, שרון אלי 037492181 == 4 )וס 2 טח סז 1 ח6נ)או6ן ל זו 1 ח26)או6א] 0 4 8 6ך 014006 00 4 חח 0 0 ג 0 5 ו 3 דגמיס מציעה אפל למשתמשי 6;: ,630 סזק 0 סז ו-310 )56160. למרות שאפל עצמה מצי- בה את שתי הראשונות כמדפסות ייקבוצתיות", הפרמטר של 8 עמודים בדקה משייך אותן לפרק זה בסקירה. כל המדפסות תומכות בפו- סטסקריפט, כמובן (תנאי הכרחי לעבודה בס- ביבת מקינטוש), אבל השתיים הראשונות מד- ברות גם 61-4ק. שתי אלה גם צויידו במנוע אם של קנון עס אבחנה של |[60007, 8 מג- הבייט זכרון, ממשק א|ג1063]1 (רשת הת- קשורת הזולה של מחשבי מקינטוש) + שערים טוריים ומקביליים, עם מיתוג אוטומטי בי- ניהם. דגם 630 סז היקר יותר כולל גם ממשק אתרנט ושני שערי 5051, באמצעותם ניתן לחבר דיסקים חיצוניים לצורך 6א5?0011 מסיבי. | המדפסות האלה מצטיינות במיוחד בפלט גווני אפור, בזכות טכנולוגית 01866סוסח? היחודית של אפל. הביצועים במבחני פו- סטסקריפט היו טובים בהחלט, אבל בא- מולציה של .61 הן נפלו קשות לתחתית הע- רימה. דגם 310 56666 הוא אחד ממדפסות הפו- סטסקריפט הזולות ביותר, אבל אפל נאלצה להתפשר בביצועיו. הוא לא כולל פיענוח .01ץ ובמבחני פוסטסקריפט מהירותו היתה נמוכה, בין השאר משוס שלא מדובר ברמת 2 היעילה יותר. במהלך הבדיקות זיהינו בעיה בריווח בין אותיות (סא1א88א) כאשר העמוד כלל טקסט וגרפיקה גם יחד. הזכרון בגודל 1.5 מגהבייט מספיק בקושי למדפסת פוסטסקריפט וה- אופציה של תוספת 48 מכרסמת בא- טרקטיביות של המחיר. 1 /6-.111 ז6ח)0 שני הדגמים של ברודר מיועדים האחד למגזר התחתון בשוק והשני לחובבי איכות. דגם 1-6 מספק אבחנה של 30000 ללא כל טכנולוגית 06 ישראל דצמ' 1993 מדפסות לייזר שולחניות שיפור אות, מהי- רות טובה (ביחס לקבוצת | המתיר שלו) של 6 עמודים לדקה ופשטות אמינה. | בארה"ב ניתן להשיג דגם זה בחנויות במחיר 0 דולר בערך. את הוכרון הב- סיסי של 0.5 מג- הבייט ניתן לה- רחיב ל-2.5 או 4.5 מגהבייט, | במחיר של בערך 120 דולר למגהבייט. | המ- דפסת שבדקנו, עס 5 מגהבייט, השי- גה ביצועים נאים יחסית | לקבוצת המחיר שלה. דגם 41-10 הוא מדפסת פו- סטסקריפט | עם אבחנה של 60001 מנוע 10 עמודים לדקה, זכרון בסיסי של 18א2 וחריצ 014וא6? לתוכו ניתן לתקוע פקס-מודם. את הזכרון ניתן להרחיב עד 34 מגהבייט, אבל לא די בכך כדי להגיע לביצועים טובים במבחני פוסטסקריפט. לשם כך על ברודר לנטוש את המעבד 68030 לטובת ₪156 כלשהו. במבחני טקסט התוצאות היו טובות יותר וניתן גם להשתמש בה כמדפסת מחלקתית עייי תקיעת כרטיס רשת תואס )18006 איכות האותיות והקווים מצויינת בזכות טכנולוגית שיפור הא- בחנה והעומק של שטחים שחורים. 0 "101,850 ח71)/26) את הביצועים המ- עולים ואיכות הה- דפסה המרשימה של מדפסת זו ניתן לייחס. למנוע. תו- צרת מינולטה ול- מעבד ה-8156 בהם היא מצויידת. המנוע | מפיק - 6 עמודים לדקה בא- בחנה של [30007 עם טכניקת ₪7 לשיפור צורת האו- תיות. המנוע מש- 1 מטטפטהה | = תמש במחסנית מאוחדת, טונר-מפתח-תוף, עס אבקת טונר עדינה במיוחד. התוצאה היא הד- פסה נאה ביותר, חדה וקונטרסטית. המחסנית מספיקה ל-6000 עמודים ומחירה 160 דולר. במבחנים הצליחה מדפסת זו להשיג תוצאה טובה יותר מתיאור היצרן והוכיחה את עצמה כבחירה טובה יחסית למחירה הצנוע (כ-700 דולר ברחוב האמריקאי). 2 ז01,850 זו אחת משתי המדפסות שפרצו את סף ה-1000 דולר למדפסות פוסטסקריפט. (היא תומכת ברמה 2). בנוסף היא יכולה להתהדר בתאימות 61-4ץ ובשם הטוב של דיגיטל. עס זאת, הביצועים במבחנים הגרפיים היו נמוכים, כך שהיא מתּאימה יותר לפלט טקסט מאשר לשמש מכשיר בידי הגרפיקאי. במבחני המלל היא השיגה ציונים בין 3.5 ל-3.9 עמודיס לדקה. את האבחנה הבסיסית של 300071 ניתן לשפר עייי מוצר תוכנה יחודי של דיגיטל, בשס 6 וחו0מכ, שלדברי היצרן משיג תוצאות דו- מות למה שעושה מדפסת |100000. קשה לאשש טענה כזאת במבחנים פורמליים, אבל הבוחנים שלנו מצאו כי הפלט אכן נקי, עם ני- גוד גבוה וקווי מתאר חלקים. המדפסת מצויל- דת בשלושה ממשקים; טורי, | מקבילי, ו-א!ג 1.003/7‏ עס מיתוג אוטומטי, אבל אין | 6 ציוד היקפי מושלם עם הגב החזק ששל בור תקוורת ישראטלו טייפ גיבוי דיסק אופטי מגנטי נייד 6מ=ד הווה חד5 6 פד 8 ל 10/00 החל מ-15518 ועד 808 0 לגיבוי ואחסנה מושלמים. מאפשר עבודה ישירה ומתפקד כמר דיסק קשיח נוסף. 100% אמינות ניתן להשגה בדגמים פנימי אך חיצוני, "3.5 אן "5.25 5 לגיבוי מושלם, מאפשר ל / 0 עבודה ישירה מבלי להיות : תלוי בדיסק הקשיח. לבחירתך דגם פנימי אך חיצוני, "5.5 אן "5.25 כונן כפול "3.5 + "5.25 6=ד 0 הכונן המשלב 2 כוננים: "5.5 ּ : 5 ו ואמינות גבוהה לא פחות. מקום ונוח מאוד לעבודה. ל ₪7 כמו כן במלאי: כוננים 8, 1.28 ו-1.488 דיסקים מהירים 1-8 דיסקים 505 "3.5 בנפחי 268 ו-108 מהירות גישה 1560 9.5 מבית היוצר של |8₪! נברוצייםי- 9*6/ 1130 משווקים ונציגים בלעדיים: כור תקשורת ישראטל לוו בע"מ. 4+ ת.ד. 13022 תל-אביב טל' 03-5483308 פקס. 03-6481267 להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורשים. = מדפסות לייזר שולחניות 9 0 עסחהד מדפסת המתחילים של טנדי. ביצועים בינוניים ותכונות בסיסיות בלבד עסנעטסס 6 00 7) י6+הויזכן 350! והקק-4 4 201 15 ,ףטםזטס 300-001 תח*אועצע (פחושחס :5 דוקה פ/טססאועש וסק וחקת 7 3 :פשוסשח:של זס! טזסע החקסף 1.0 :שא סופזס הק 9 3 :50806 ואד !סק הס 7 1 :פששסצח:// זס] 1-2-3 10105 הקקף 3 1 :50606 5סוחקבז0 ו0ק 0 0 70) ה6+חזיו 350! והסק-4 9 0 > יְ 0 עוחבּד . ו ו דרגת הביניים של ו 060 טנדי. שיפורי אבחנה, : ש16עט0ס6 הגדלת זכרון ויותר |58]סטוחנ גופניס ביחס לדגם 01 15 ףטסזטס 300-601 הזוע (6חושחס 9 ,"6001810 012% 05%5 "6|צ651ָה :5אסודת6ווקקה 5/שספאוצש וסק החקק 6 3 :5עצסשח;)ש זס! מזסעצ 0 הנייל 09 :וס הוקסף 5 0 :5שוסטחו/ש זס! 1-2-3 פטז101 חוסק 3/8 :52866 ואד 01ק קפ 5 1 :52606 05חק8ז וסק 5-9 0 עצשצחהד ' המדפסת הבכירה במשפחת טנדי. דומה ל-1.410 אבל עס מנוע מהיר כפליים. וזה 006 "יבחירת העורכים" עסגעטסס במדפסת פוסטסקריפט 8 לקבוצה קטנה. זו הווך ייבחירת העורכים" 6 נגעגוסס במדפסת פוסטסקריפט ה אישית. 3 דגמיס עם 0 מגוון גופניס. אמולציה ה אוטומטית. ו 60 = 6 ישראל דצמ' 1993 5ווך 000 ע6נ1נעטסס |58זסטוחנ 3 0)ד) "הויז 50! והקק-8 ;5 01 15 ,זטקזטס 300-601 ח!)עט (6חושחס 9 ,810]טוח6 205%50710%] 514105 פה :ו וקקה פ/שספאועע וסק חק 8 6 :5עשסשה:4/ זס! 4זסצצ חק 2 1 :א 0ו9זס0 חק 0 7 :50606 וא6ד 01 סק 4 2 :פסחו// זס) 1-2-3 10105 חקסף 4 2 :52666 05וה6782 וק 0 סיל יספבּ.וסיוסזוהו וד 0 פי8הח5) י6+חויזכ יז50ה! הוהוככ-8 | 6 ,ףטס+טס 600-071 חצ (6חהושח 5 01 15] ,2 [6ע6.! %כויזס5%50סק וקכ 3 8 :5666 זאד 5 החקק 5 6 :50606 זא6ד ו0ק חקסף 3 1 :50606 6780/05 5 הק 2 2 :50606 05וחק8זם 61 :דל סאוו 5ק :קלקה פעשספאוצעש וק חוכ 3 6 :5/טסשח;// זס! מזסע החמ 9 2 :5/טסטחוש/ זס! טזסצ סק 3 1 :8 6|0זס חק 5 3 :0095חו// זס! 1-2-3 10105 הקסף 2.7 :5ששס6חו// זס] 1-2-3 10105 יוסזויז//סיוסווה וד (0הו8ה6 אתט5וה58) "6זהוזק 3568! והקק-5 "= 6 ,ף)טכ+טס 300-001 ח)עצ 4 201 15 ,1קויז₪05%50 חק 4.4 :50806 זאפד 5 חק 0.5 :52606 05וחק3ז0 5 :5 ודו וקקה 5עשססאוצ פק חק 3 3 :5וסשהו/ש זס! אזסצ סק 5 0 :0781084 חקסף / 1 :005ה:// זס! 1-2-3 10105 החמ 5 4 :52806 ואסד 01 הק 2 1 :52666 105מק87ז6 01ק :605 וקקה 5/שספאועצ וסק הק 1 4 :ששחש זס) מזסעש 9 0 :וז חמסף 4 1 :5עשסשחו// זס] 1-2-3 פטזס 1 = 0 0 17 [11 טכולוגיה מתקדמת ‏ 7₪)-, [11 מדפסת קומפקטית וו "היהלום שבכתר" 0 דפים בדקה, בגודלה ובמשקלה, המדפסות בשוק. מגוון אמולציות כולל מיתוג טכנולוגיה מתקדמת, 4 דפים לדקה, | תאימות מלאה ל 4!. |ק4] אוטומטי, |₪.0 300, מגוון אמולציות כולל מיתוג 0 דפים לדקה (מול 8 של המתחרים), פונטים מדורגים בעברית אוטומטי |/₪.0 300, פונטים [₪.6000, פוסטסקריפט סטנדרטי ואנגלית-סטנדרט, מדורגים בעברית אנגלית - זכרון עד 34/!8, אפשרות ל - אופציה לפוסטסקריפט, סטנדרט, צחסואוא 51 ד כעת המחיר אידיאלית למשרד קטן עד בינוני. במבצע סוף השנה! 6 לייזר זה וסוס ! לבחירתך מדפסות לייזר מעולות, אחת מהן ודאי תתאים לך. . מדפסת לייזר 6 דפים לדקה 1-6 ( מול 4 של המתחרים) אידיאלית לסביבת "0/5 אז]/" מגוון אמולציות, מחיר אידיאלי ואטרקטיבי ! עם 06 יי אחריות ושרות: ברדר-רשף (ישראל) בע"מ (ציגים בלעדיים למיכון משרדי השודד900 ומכונות צילוס %ש51, אפעל 5, קרית אריה, 03-9245840 פקט: 03-9245082 תל-אביב: מכניק, המלך ג'ורג' 62, 03-5287102-3, אמפיסל, אלנבי 98, 03-5661965, אלי שרון, הברזל ,31‏ 03-492181, בירוטכניקה, אלנבי 62, 03-5607026, גרנד אדוונס, חיי אדם 19, 03-6962105 תולון: מחשבי נינטה ככר ויצמן 13, 03-5046573 בת-ים: מחשבי נינטה, בלפור 4 03-586004 ראשל"צ שת מחשבים,קניון בית היוצר, ‏ 03-9617330 הרצליה: אמפיסל סוקולוב 16, 09-545281, למיר סוקולוב 91, 09-587843 נתניה: אמפיסל קניון השרון, 09-624462, מצר, א.ת ק.נורדאו, 09-650550 אשדוד: מאור מחשבים, מרכז מסחרי 55 ב', 08-565465 'רושלים: אמפיסל, המלך גורג 6, 02-249773 קומפיובית הלל 5, 02-242233 לרנו הראל, עאי 3, 02-254818 גבאי, ינאי 1, 02-255910 חיפה: ברדר, קניון לב המפרץ 04-416094 ברדר, הבנקים 16 טל' 04-529777 טבריה: סאן אלקטריק, הפרחים ,9‏ 08-7122899 | קרית גת: אולם המחשב, גת סנטר, -07-811654 אשקלון: מיחשוב 2000, העבודה 25 בית אמ"י 07-722090 באר שבע: אמפיסל, קניון הנגב., 07-230317, רשף סמילנסקי 31 07-238775‏ | | 2 דומה בתכונותיה 0-ו ל 6-/[11 בתוספת פונטים מדורגים, אופציה לפוסטסקריפט, אידיאלית לסביבת "פ/וססאז אש" גליקמן נטלר מייזלר מדפסות לייזר שולחניות 5, 0 חיסז;יו/-ה-[4006 6זחב3< >!|-0.] הס0ח08) י6זחויק 3507! והכק-4 6 וחפסחק ,טכזטס 600-021 תועט (6הושחס 4 261 102 0 ויס%5פסק סתנו4|8? 600 זחסצה מדפסת "אישית" 1 2 , וע5) %ס/שעות בס חק 6 3 :50866 ואד 5 סק 39 :50666 זא6ד 01 גרפיקאים. איכות 65ותוך מגם טסס וחססף 0.8 :52696 פסותקפזס 5ק והססף 8 | :50886 5סותק8ז0 01ק אות מעולה אבל 00066 207 0/0108 וקה 5וססאוע פק | :פאסודהסווקקה פשוססאועע וק איטית. החקק 7 2 :5שוסשחוצ זס! מזסעע חוכ 2801) סזז8 6008ש|6 הק 3.9 :פשצסטחוש/ זס! זסעץ' 6 620601 וצ וחקסף 2 2 :60%5ח:ש זס! 1-2-3 5טז1 החססף 0.8 :שש 810זס הק 0 1 :שמ 0ופזס הסף 9 1 :טחוש זס) 1-2-3 1005 2.05 0 יוס+ויז//-00061-3// 6זחה3 "מכונת סדר" עם אבחנה אולטרה גבוהה. גודל דף 3 + שוליים. 5מתוך טסו ]200 4 ו-א|1/0639119 עס מיתוג אוטומטי, אבל אין 7 מעבר אוטומטי בין פוסטסקריפט ל-01ק. 65 6גחו - 61050 ה0פק שני הדגמיס בסידרה, 1000 ו-1500, מיועדים לשוק המתחילים. היצרן מאפיין ואת בספרון הדרכה מצויין הנקרא יימדפסת הלייטור הר- אשונה שלך". שניהס מבוססים על מנוע. 6 עמודים לדקה של מינולטה ומעבד 68000 של מוטורולה (6156). דגם 1000 הוא הזול יותר ומחירו בשוק האמריקאי, עס 51288 זכרון, הוא כ-650 דולר. השפה היא 61.4 ואת הז- כרון ניתן להרחיב עד 18א6.5 בעזרת רכיבי וגח רגילים. דגם 1500 עולה רק 50 דולר יותר והוא כולל זכרון 8!א1, שפת 761-5 החדישה יותר והוספה של ערכת גופנים מדורגים. לשתי המדפסות 4 0 שח 860 2015 5 והוז 72 06 ישראל דצמ' 1993 סתנגז819/ 010 זחסעצ זץס) גסגעע | תהמאססם ע6נעגוסס וס חוכ 2801) יסזזפ 001008ו9 2 0200007 עשסצך קיימת אופצית השבחה לפוסטסקריפט במחיר 0 דולר. הביצועים במבחנים היו בינוניים ביחס למדפסות בקבוצה זו, עס תוצאות טו- בות במוד טקסט (הודות למנוע המהיר) וח- לשות במוד גרפי (עיין ערך מעבד 6156). מבין השתיים, דגס 1500 מהווה קניה טובה יותר. 4 ל 5 דגמים מייצגיס השנה את הדור הרביעי של מדפסות שולחניות של היולט פקרד. לדגם הוותיק (יחסית, בן שנה וקצת) א4 התווספו ארבע אחים זולים יותר: .41 ו-.1/א4 עם אבחנה של 30001 (השני כולל מפענח פוסטסקריפט), ץ4 ו-קוא4 עס אבחנה של 600071 (גם כאן לשני יש מפענח פוסטסקריפט). סקלת המ- חירים גם היא רחבה יותר, החל מבערך 650 דולר לדגם ,41 (כל המחירים הס ברחוב הא- מריקאי. מחירי המחירון גבוהים יותר בכ-30 אחוז), 950 דולר לדגם 4 (זול יח- סית למדפסות 1ת6000), 980 דולר לדגם /1א4 ובערך 0 דולר לדגם ץוא4. דגם |א4 הוו- תיק והטוב ממשיך להמכר בסביבות ה-1850 דולר. כל המדפסות הח- דשות = מצטיינות בתחסכון. | חסכון הקקף 0 1 :52886 5סותקפזס 5ק :5אסודה6וקקה פעוספאוצ פק חס 5 3 :פשוס8חוש/ זט 1-2-3 10105 אם-0] הסח03) ח6זחוק "59! והסק-8 ,%טטזטס וק1,200-6 ,הזוע (6הופחס 4 01 5 05150126 6פה8קאוחהססהק חק 7.3 :52686 זאד 5 הס 1 4 :52866 זאד |0ק חקסף 2 2 :32886 05ותק8ז6 01ק :65 ואקקה 5/שססאועט וסק הככ 0 4 :פשוסטח:/ש זס! 4זסעצ הק 3 1 :אש 0וזס הקפף 1.3 :5/שס0ח:// זס) 1-2-3 10105 ככ 57 :5צוסטח;/ זס! טזסעץ הקסף 0 1 :ה פופזס6 באנרגיה וחסכון באבקת טונר. הן כוללות דחי- סת נתוניס בזכרון המדפסת, טכנולוגית שיפור אבחנה זַ8₪ של היולט פקרד ותקשורת דו-כיוונית עס המחשב. הדגמיס עס אבחנה של 600001 מרשימים במיוחד באיכות ההדפסה שלהם. דגם ‏ 41 מצוייד במנוע 4 עמודיס לדקה, אש של קנון, ומגהבייט אחד של זכרון. דגם 4 כולל גס מפענח פוסטסקריפט, זכרון מו- רחב ל-18א4 וסיפריה עשירה כפליים של גו- פנים. המדפסות 4 ו-קוא4 מבוססות על המנוע 1ו אש של קנון, עס אבחנה משופרת ומסלול נייר ישר, המאפשר הדפסה על נייר עבה ומ- עטפת. דגם ?4 מצוייד ב-2 מגהבייט זכרון, אותס ניתן להרחיב עד 8!א26. דגם קוא4, עס מפענח פוסטסקריפט, נמכר בדגס הבסיסי עס 6 מגהבייט אליהם אפשר להוסיף עוד 18א16. כל הדגמים החדשים לא פגעו באטרקטיביות של דגם |א4. למרות שמחירו כפול כמעט מדגס . "6010 מעב פטתזט הפתרון הטוב ביותר למגיפת הוירוסיס ברשתות תקשורת ובמחשבים בודדיס. 65 "מעב 15דדתו ה וו ה מערכת אבטחת מידע הגנה על תוכנה מקורית / מושלמת למחשביס נגד העתקות והרצות רת המוט 1.8.4 ..:"1-800-677 7 3 משרד ראשי: חיפה, הגנים 5, ת.ד. 8691 טל. 04-5160111 נרב קוי), פקס: 04-528613 7 682 (61:)407 סניף מכירות: תל-אביב, רחוב יהודה הלוי 77 טל 5662978 ,03-5606990 פקס.03-5662979 1409 869 (407):אג בתקשורת ותחנות בודדות. ו זנ 1 עם אלישים זה בטוח! 4 מדנפות לייזר. השוואת תכונות ע'קריות ל 8 שי שי שי כ קון זו קת קף קף חספקם חספקם 2 ז501356 0 ווח 7 5076 | 47 150401 | !41 061ז1850 1 350761 | 1 ו ו זס 3 ק-חו3וק 100 1000 ד 005 9 9 09 109 00| 9 6 | 154א68%147 | 154א147%א68 4 | 159א117%164 | 14א65%145% 8 8 99 4 20 20 16 97 16 2 2 25 | בו | זז | | | | ו 5 1050108 |אץ חסח08 ||א? ח0ח68 אק ח0ח68 6 080 א ח0ח08 1 פז!סחו!/] 01 8וז!סחוו/! א 00 0 600 0 א 600 0 א 800 30000 0 א 600 0 א 300 30000 0 א 300 0-00" 0 א 1,200 0 א 800 0 א 600 0 א 300 0 א 600 / 3000 0 א 300 30-00 ץהזסוזקסזם ?הו-33 | |פזח| 16-32 9זח! ?זו/-20 |פזח! 20-42 |9זח! 32ו!-20 ךא +הג/א +ה/א גא ₪0 06 809600 8096004 809600 . , 8 4 4 4 8 4 4 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 00| 12000 1000 1000 000 12000 000 000 1000 8 .32/8 268 28 28 .6/8 8 ,פו4 ו 28 .18 58 ,1/8 8 8 2/8 ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ם ₪ ₪ יי | ₪ ם ₪ טוקס |8חסווקס ₪ ם ם ם ם ₪ ויו ם | חסוקס ם ₪ וז וז |החסווק0 > ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ 70 10 0 220 200 200 50 10 50 0 ₪ ₪ ם ו ו 5 0 5 5 8 ₪ - 9 מ ה קשנום המאס ירה |7 שר | ב | ו ממשוהו ב 8 0 ₪ 0 ו (2 848 ] 1קו051501ק 2 1968 2 88 | 2 1068 (0515000 30006 ) | (1ק051501 0008 ) 2 1660 + 7 ם . + +/א / ו 5 חק | 6 ]| ם ם שר ר7-9 | - שה 8 שה שר התושמקהק | א | . 8 (060ט!סחו) (פ/שסטחו// חו] 9 ₪ (080ט!סחו) (6!0060חו) ₪ ו ה - ז- 10:00-7:00 10:00-9:00 | +-)א 10:00-9:00 | 1-ו 10:00-9:00. | ]-/ 10:00-9:00 | ז- 10:00-9:00 | --ו/ 9:00-9:00 +- 9:00-9:00 | ו 0 - מ ממרו | הש ב וש הש מ המשו 0 ו ]| אה 59 6 ישראל דצמ' !199 וו 85 ] זסח1סז 85 ] זסהוסזם זה ]סזק 1-10 זסזהוזק 6 זס)חוזק 000 ספת זז וז 50| 1020 209 299 09 6קת זוז | 0 סז קת זוז זה | 0 סזק לא קייםר ] קיים ₪ המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 8 1 ב ב | 68 | 146א109%158 | 25א122%171 (פסחסחז חו ,₪000) פחסופחטוחו 2 7 0ב (05חטסכ) זחחוס/ ו מ וסחוו/ 1-10 זסתוסזם 06 אסז6א ו[ט 006 הוח 0 300 0 א 600 000 +ג/א 0 א 300 30000 (וק6) 0 לו חו הסוזט!650ז חזטוחוא8ו/! ו 00 א 600 30 30 0 א 600 0 א 600 (וס0) זקוז053150 חו הסוזט!850ז וחטוחוא8ו! סושוג להושו-13 1ג/א +ג/א 0ו\ להו/-16 +ה/א +ג/א זז ו 0 - 6 10 6 (8זטחווח זכ 08085) 50866 6008 8180 ₪ ₪ ₪ , -- 4-4 - טז/זק0899|0/ז0 10 006 8-03ופַחו5 ה הח 0 8 0 ם ₪ ₪ ₪ | | 5 5180080 1000015 5 = קש ה אא | א | בא | אא | אא ]| 0 יש | א | א | ה 5 8 | | 0 0 ו ה 0 ₪ | | ה ּ ה ₪ ו שַחוח0]ועש5 160806חו סוזהוחסזטה 5 01/6 |6005ח18טוחו5 טַחו!ח13] זסכבּק 6 חן 51800870 880 01 680801 (8013ח5) (506015) ץ18 זטקזטס 51800870 ח680 01 6808006 26ו8-5 חס זחוזק 080 סואסוקטס (05חטסק) ףוע ז6קהק וחטוחואהוח 8160 5 ושחבג 15ה0] 5 0 מ ה . = | ₪[ ם ] ם | ם |" אתוהתםתא סא זו חס 008 ו 8 ו 8 סק ט5 000806 05150100 2 109 2 200 200 10 | 0 . . 80 5 ו | כ שוביש 506 חס!ז8|טוח6 סו81וחסזט ה ה ה .. ה 6 זפעוז0 3.1 פאוס0חו/ 0ו1ו5000-זפזחוזק (885 8וץ) סקט ז6וה05+0 ד א ו ו ו ו ו ]ו 9:15-7:00 | ז-) 9:15-7:00 = | =-|א 9:00-9:00 +- 9:00-9:00 = | ]- 9:00-9:00 (6ח!1 חז68510) פזטסח הסקקט5 סהסחקפו ד 7 208 5 6 ישראל דצמ' 1993 4 0 כ זג +4 6 זגו ו 4 ץג 0 0 6 חלט. מנוע ‏ 8 עמודים לדקה, מפענח פו- סטסקריפט י"אמיתי" (כלומר תוצרת אדובי ולא אמולציה) ומעבד 8156 שרירי השיגו תו- צאות גבוהות מאוד במבחני הביצועיסם בכל המודים. עס סיפרית גופניס עשירה ו-8ו6% זכ- רון, מדפסת זו הצליחה לשמור על מעמדה כייבחירת העורכיס". 0 ?)וח ז1.8561/135)6 היצרן קורא למדפסת זו 'מכונת סדר (חםדדמפטקץיד) על נייר פשוטיי ואכן היא מיו- עדת בעיקר להכנה לדפוס. למדפסת אבחנה של 120001 וערכת גופנים הכוללת לא פחות מ-235 גופני 1 סקעד. שטח ההדפסה הגדול מאפשר הדפסת 2 עמודים זה לצד זה (מג85ל5) עם סימני חיתוך וה- תאמת צבעים בשוליים. כל אלה תכונות של מכונת סדר, אלא שכאן הפלט הוא על נייר רגיל ולא פילם או נלר צילוס (ברומייד). המחיר גבוה בהתאס לתכונות, כ-9 אלפים דולר. המנוע תוצרת טושיבה מיועד במקור לספק אבחנה של [60007, אבל הטכנולוגיות היחודיות של לייזור-מסטר - 65חספזטד לשיפור קווים ואו- תיות -עגזססטזטד לגווני אפור - יוצרות פלט הראוי בהחלט להגדרה [120000. האבחנה הג- בוהה גם נזקקת לתהליך דו-שלבי עס תוף נפרד - יקר ומורכב יחסית, אבל פחות מתהליך צילומי של מכונת סדר קונוונציונלית. איכות הפלט טובה בצורה משמעותית ממדפסות 600071 , אבל לא מגיעה לזו של סדר-צילום. עצם השימוש באבקה (שגרגיריה גסים יותר מחלקיקי האמולסיה של נייר צילוס) ומנגנון הסעת נייר פשוט (יחסית למנגנון הסהוו של מכונת סדר) אינו מאפשר להגיע לאותה איכות. 060 שם 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות לייזר שולחניות עס זאת, לישומי הוצאה לאור שולחנית רבים, מדפסת זו היא תחליף זול ואמין לסדר צילוס. המדפסת מצויידת במעבד ₪156 קינייני, אמו- לטור לפוסטסקריפט ו-4 .61ק, 32 מגהבייט זכ- רון, דיסק 80 מגהבייט, ממָשקים טורי, מק- בילי, אתרנט ו-1%ג1.063|1 עם מיתוג אוטומטי. ביצועיה טובים למדי, אבל הסיבה העיקרית להתעניין בה איגה מהירות כי אם איכות הפלט. א6קות / 108 4039 ]18 שתי המדפסות החדשות של לקסמרק, חברת בת של יבמ, מבוססות על המנוע שהביא לה לפני שנה את תואר ייבחירת העורכיסיי. 10 עמודים לדקה ו-600271 היו אז בגדר יוצא מהכלל, אבל השנה כבר קמו לו מספר מת- חרים. גם מחיר מחירון של 1600 דולר למ- דפסת פוסטסקריפט איכותית שוב אינו מביא פרסים, אבל הדגם הדו-צדדי (אם 1טטס), שמ- חירו במחירון 2200 דולר בלבד כן ראוי לציון כיימציאהיי (מחיר השוק נמוך בכ-15 אחווז). שני הדגמים גם מצטיינים בפנל הפעלה מה- פשוטים ביותר להפעלה. שתי המדפסות השיגו תוצאות מרשימות במ- בחני טקסט ובינוניות במבחנים הגרפיים, במיוחד במוד פוסטסקריפט. מוד ה הכרחי על מנת להשיג אבחנה של |60007. במוד 061-5ק האבחנה מוגבלת ל-[30007 ואיכות הגרפיקה נפגמת. את מנגנון ה-אם ]קט אפשר להוסיף למדפסת רגילה עייי רכישת ערכת השבחה שמ- חירה 700 דולר. ההתקנה קלה אבל יש לקחת בחשבון כי רצוי להוסיף גם זכרון והפיכת הנייר מורידה את התפוקה בכ-30 אחוז. בכל זאת, מי שמחפש מדפסת דו-צדדית (לחסכון בנייר או להפקת חוברות הדרכה בכמויות קטנות) ימצא במ- דפסות אלה פתרון יעיל וזול. 0 ]5650 ז6)וזצו)ת16ו5 6 מדפסת אישית זו היא ייאבזר 61" במינוח של מיקרוסופט. !פ6 הם ראשי התיבות של "ממשק אבזרים גרפיים" המגדיר התמרה מפו- רט הגרפיקה הפנימי של >וסשחוצ לפורמט של אבזר הפלט/תצוגה. דרייבר 01 מבצע רס- טריזציה ישירה של העצמים הגרפיים למפת סיביות לפי הפרמטרים של החומרה, בדיוק כפי שבקר התצוגה מייצר את התמונה שתוצג על המסך. במקרה שלנו הדרייבר מייצר מפת סיביות מונוכרומטית באבחנה של [3000 ושו- לח אותה לביצוע על המדפסת. שיטה זו מא- פשרת חיסכון ניכר בחומרה (למעשה לא חייבים כלל להתקין מעבד וזכרון במדפסת 021, אס כי כל היצרנים כן מכלילים אותס בבקר) תוך העברת הא- חריות לתוכנה הרצה על המחשב המארח. דרייבר 01 פועל רק תחת פטשחו/ו ועבודה תחת 05 דורשת שימוש בדרייבר שונה. 6א מספקת דרייבר 061-4ע ל-005 ואופציה זולה (99 דולר) לאמולטור פוסטסקריפט. התוצאה היא שהביצועיס תלויים במשאבי המחשב המארח. במ- בחנים שלנו התוצאות היא בינוניות במוד .261 וטובות במוד פוסטסקריפט. למדפסת אין כל פּל בקרה וכל השליטה נעשית באמצעות "ימנהל הדפסה" (6קַ8ח8!א וחוזק). מחיר השוק מוערך ב-650 עד 700 דולר. 5 סט 1/ 142617105 ח26)שו6א1 ח606! היא מקומץ החברות המתמחות במ- דפסות עם איכות אות וגרפיקה גבוהה במיו- חד, בעיקר לצרכי גרפיקאיס והוצאה לאור שו- לחנית. שלוש המדפסות בסקירה זו מיועדות התקנה . ותמיכה טכנית הכרה (40 שעות) בסיסית (16שעות הדרכה) וצ--- ₪ הכשרת מנהלי רשת הכנה לקבלת תואר-תא-) (84 שעות) (44 שעות) | 4 ) הלנה מנהל רשת מוסמך - קרס מתקדס לו | | מל תוסנמה ל ( שעת 3 עשתו תל-אביב: 03-5621115-9 ירושליס:02-243245 באר שבע:280414 -07 חיפה:04-419393 נתניה:09-615729 ₪ 4 יס במגוון אפשר וזגות עם מחשבי צבע.: >תלמיד מול מחשב. +תרגול ללא הגבלה גם לאחר גמר הקורס, * אפשרות חזרה על קורס. + חומר עזר מקורי של חברת ,], ]₪ ש2)צ1 העולמית, כלול במחיר הקורס. +תעודת הסמכה רשמית המוכרת עייי משתמשי ,1 ]₪ /כ0)צ1 באר ובעולם. + הנחות מיוחדות לבוגרי קורסי ,1.1 צ1%)2 בסיון! מרכז הדרכה למושביכשם בית היוצר לתנשי תוכנה = 4 מדבסות כ''זר. השוואת תנונות ע'קריות \7 ו 6ק 0 שי שי זגו 0 קזח הַהטפוח58 וחק 860 015 | זהוזק 420 ₪15 וחק וח 8 הי זו 6חו וח6ו5ץ5 וח6ו8ץ5 זו 540 0 -אא 0 0008 5-55%] 6-ו 0 א 05 0זח! 16-72 וו (ווזוחו) 5,000 2000 2000 (1ה00ח80!800ז) 15,000 18.78 128 8 128.8 ופ 8 8 ,18 ו 08 00 א רש" ₪ ה מה הפו א | אמ | אא | אש | אא | מא | אא | מה תשה הההמותסם | שו | הש יר | התמלאס הר תה התה מ םהו 000 0 0 םה תהק העטק התמו -000 100 2000 000 0 (חשש180000) 50 ו 20 88800 קרי ו ג = -- 0 ה 7 1 ₪ ו 7 בהר 8 ה 8 30 חנ ד יג 2 2 |1969 2 |1809 + 0 ב ב ה ו ה 7 ₪ 2 [ .₪5 70 ₪ | ריב כ וער יור א ו וי ה 0 10:00-60:00 | -- 800-600 | -8:30-5:300 | 5-ו 9:00-6:00 = | | )א 9:00-6:00. | + 8:00-5:00 = | = 8:00-5:00 זז 9:00-6:00 . 1 2 1 1 | 5 1 ב 08. 000000 ו 6 ישראל דצמ' 1993 00-60 50 ₪8 ;081 הו 1 זוחא | לא קייםר | ק'ים ₪ 4 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 9 וז זו 06 זסזו זע ח6וו5 500 זס קט 60ו) 5700 (6סוזק 317981 81!] זוחא | 4 אש!קטם זט 6/0 | 5/0 ספזטך 06 שו ה 8 5/8660 2 !זה וח! יינ ו 5 58 [68ו5ץח] 753 1 (פסחסחו חז ,10/0ו) פחסופחטוחום שאו וק | בצ ל נמ ( זו | | םה | אפ | אםן ‏ | ואפו | ו 0 ו 0 [ופם) 001 10 הו תסו 16501 חזטחהו 1 000 0 א 500 6000 (וק0) 0051501 חו הסוזט8501ז חחזטוחואהו/! 25-00 סו 16-32 סו/ 2חו-16 1 0 0 0 [ו ו 4 (18טחווח זפק פחָהק) 50866 פחוחַח6 8100 4 0060 סז 1006 18-08חַחופ 000 (8089!) 6808016 זפחסד 328 ,ואס | וחטוואהו ,51300870 ה הקיר ימו | ו ה 5זן פאה | אא | אא | בא | - אא ]| 0 ₪ - | ₪ | ₪ | ם ‏ | אש | אשת | 0 0-0 ם | 0 טוקס | וסקס | וומאס ‏ | ב | וסקס | וסקס 0 0 0 0/8 יי כ[ חר ₪ 54100 171900ח1 ו81 וס . ₪ . ₪ ₪ . 5 801108 ץ80051ח3ז!טוחו פַחו/0ח18] זסקהש 6 ו 51800870 680 0 00801 (508919) (508815) 1-178 טוקס 51800870 680 0 0801 זסקהק 8-5126 חס זחוזק ה08 מחואסוקטס (05חטסכ) ףוע זס3ק וחטתזואהוח 190 85]) וחה 8+ה0] ססקט 0 קר 85 001 10-6081108 008015 1 מ 0 5 ה ה א כ ו | בי בי (501101 קט וי יב ה בי 6זוק 15חס) 1 6קץד 01 זסטוחטו! בחות0זוע5 חסוז8!רח8 8110 וחס1טג, 6 הסח טו50 ו 68 זוז 3.1 פשטססחו/ סו וססס5-זסזחוזק +וסכקט זפהוס+9) סקט |103חח190 66ז1-|וסד (6וחו1 תז68516) פזטסת הסקקט5 פהסחק9ו ד 9:30-9:30 ]-] 9 6 ישראל דצמ' 1993 4 זג,01זאוח 1[ הגרפי: 12 פט!קזסקגוח! היא מד- 0 סז ו חב 8 היא מדפסת ]60007 4 6חגא וז --0001 ה 0 שחג 4000 70 לכסות את טווח הדרישות בשוק פסת [120000 בגודל 43, ספזטך בגודל 43 (האמריקאים קוראים לגודל דומה 8) והקטנה בחבורה 75/6600 ספזטך נחשבת ליימדפסת אישיתיי, 600071 בגודל. 44. כפי שהשם והיעוד מעידים, כל המ- דפסות מיועדות בעיקר לעבודה בפוסטסקריפט (במבחניס הד- רייבר ל-.61? צלע קשות). 07 מצויידת במנוע ‏ 4 עמו- דים לדקה של קנון, 8 מגהבייט זכרון וערכה של 35 גופני 661ץ1. הביצועים הגרפיים היו טוביס במיוחד ביחס למדפסות ייאישיות". דגם 8 מצוייד במנוע 8 עמודים לדקה (גם הוא של קנון) עס 12 מגהבייט זכרון. דגם זה מדפיס על נייר בגודל 11817 אינטש וניתן לה- שביח אותו לאבחנה של 120086600 עייי ערכה שמחירה 995 דולר. יימכונת הסדר" של ח6ס6אשא היא דגם 2 פט!קז6פהוח], המצויידת במנוע טושיבה עם תהליך דו-שלבי ותוף נפרד (בדומה למנוע של מכונת הסדר של לייזר-מסטר לעיל). מדפסת זו מדפיסה באבחנה של |ש12000 על נייר בגודל עד 50א30 ס"מ. איכות ההדפסה טובהי מאוד וגם המהירות מרשימה, בזכות מעבד ₪156 תו- צרת א6ווטא ו-40 מגהבייט זכרון. 01103)8 014006 / 1 0 שתי מדפסות אלה בנויות סביב מנועים של !אס שאינס משתמשים בדיודת לייור אלא בדיודת 180 מבחינת המשתמש אין הבדל בין השניים אבל היצרנית הצליחה כך להוריד את המחיר בצורה משמעותית. דגס 0 מצוייד במנוע 8 עמודים לדקה, מעבד מו- טורולה 68000, מפענח פוסטסקריפט אמיתי (של 085כג) וערכה בת 35 גופנים | 6קְעד. לא רע למדפסת שנמכרת בארהייב סביב ה-1400 דולר. אבל המדפסת המעניינת יותר היא 0140065, עם מנוע 4 עמודים לדקה ומחיר שוק מתחת ל-500 דולר. זו מדפסת קומפקטית וקלה (פחות מ-8 קייג) עם מעבד 8856 זריז (₪3000 תוצרת 1155א), אמולצית 761-4 ומוד חסכון באנרגיה שמוריד את צריכת החשמל במצב המתנה ל-10 וואט בלבד. שילוב זה הביא לה את אות ייבחירת העורכים" בקטגוריה של מד- פסות אישיות. ( ו 6 ישואל דצמ' 1993 | מסמכים לא גר- מדפסות לייזר שולחנית 0 ְוח30850? 0 "1)6ז 5106 מבין שתי המדפסות החדשות של פנסוניק, ה-זטווזא6ו5 היא היותר מיוחדת. כפי שאפשר להבין מהשם, המדפסת הזאת עומדת על צידה כדי להקטין ככל האפשר את השטח שהיא תו- פסת על השולחן. גודלה כשל מארז יימיני-מגדליי של מחשבים וניתן להצמידה לדו- פן הימנית של המחשב. במדפסת שבדקנו נת- קלנו בתופעה של דליפת טונר כתוצאה מטי- לטולים ולכן אסור להתפתות ולחשוב כי המארז הקומפקטי מזמין ניידות יום יומית. ה-זטווז\5166 מצויידת במנוע 4 עמודים לדקה, 3001 עס תאימות 7014 ומפענת. פו- סטסקריפט רמה 2 מקורי. מחירה 999 דולר במחירון (בערך 20% פחות בתנויות) ‏ - יימציאה"י במונחים של מדפסות פוסטסקריפט. ניתן להוסיף לה אופציה של כרטיס פקס. דגם זול יותר, ללא פוסטסקריפט אמור לצאת בק- רוב לשוק, עם מחיר מחירון של 649 דולר ומ- חיר שוק של פחות מ-500 דולר. דגם 24440-8% בנוי בצורה. קונוונציונלית סביב מנוע 10 עמודים בדקה, |30007, ללא השבחת אבחנה. האמולציות כוללות את 4, 01-5 ומ- דפסות סיכה של דיאבלו ויבמ. הבי- צועים הגרפיים הם בינונייס | ביותר אבל במוד טקסט המנוע החזק מת- עורר לחיים. מד- פסת זו מתאימה במיוחד לעומס עבודה גבוה של פיים. 0 420 15א() שתי המדפסות של 8א0 מצ- טיינות באיכות ההדפסה. שתיהן מצויידות במנוע 600271 עס הש- בחת. איכות. יעילה, אמולטוריס לפוסטסקריפט (בשתי הרמות) ו-4-.61ק, עם מיתוג אוטומטי וי- כולת לקלוט בו-זמנית קבציס משלושת השערים - הטורי, המ- קבילי ו-א[1.063113. מבין השתיים, דגם 860 הוא המעניין יותר. הוא מצוייד במנוע 8 עמודים לדקה המסוגל להדפיס על כל גודלי הנייר התקניים עד 83. אבקת טונר עדינה במיוחד משיגה איכות גרפית יוצאת מהכלל. טכנולוגית אאו680 של 5וא0 משיגה ביצועיס מעולים במוד טקסט ובבי לצמצם נונייס במוד גרפי. החברה מציעה לדגם זה מגוון כרטיסי תקשורת רשת, כך שהיא יכולה לשמש גם כמ- דפסת מחלקתית, וכרטיס פקס 4 קטסז6. הבו- חנים שלנו העניקו למדפסת זו את תואר ייבחירת העורכים" בקטגוריה של מדפסות "ירחבות'י (כלומר לגודל 43). דגם 420 15א0 מצוייד במנוע 4 עמודים לדקה בגודל 84. הוא מיועד לשימוש אישי או קבו- צות עבודה קטנות. איכות ההדפסה נשארה גבוהה כמו במדפסת הגדולה יותר, אבל המ- הירות נמוכה במידה משמעותית. 6 1816 8הש15ח58 מדפסת זו מצויידת בטכנולוגית השבחת אב- חנה שהיצרן טוען כי היא אקוושולנטית ל-1200071. במבחנים היא הוכיחה את עצמה עם קווים חדים ונקיים וניגודיות מצויינת של שטחים שחורים. המנוע הוא של 8 עמודים בדקה תוצרת סמסונג עצמה. המחיר (כ-1500 דולר ברחוב האמריקאי) כולל מפענח. פו- סטסקריפט, ערכה עשירה של גופנים (1 6קעד (המשך בעמי 125) ך+והההתתת המדריך הבסיסי הנפוץ ביותר להפגת הפחד הראשוני מהמחשב ו-6 05. 8 ע' - 39 ש'יח ה אלן סימפסון : ולהיכרות מהירה עם חידושיה. : 192 ע' - 39 ש''ח | התחל ורוץ עס 5 205 : : 168 ע' - 29 ש'יח ל מורין נורטון למחטב האישי תל את 0% קל סקקטו התנייך של ספרי ה-205 וניהול = הדיסק הקשיח. רב-מכר עולמי 4% נורטון. 9 שיח ספר הפקודות של 1 8או0מו\ הגירסה העברית. ספר חובה לצד המחשב! 0 ע' - 49 ש''ח : מדריך הישרדות ל-0? = תוכנה וחומרה ; אלן סימפסון : <> ככ מה שהמתשב וכל לשו בשבילך במשהד ובבכת. נוכת : מדריך החומרה מסי 1 בעולס. כל המידע המעמיק והיסודי של ₪א421 140 6ק. 4 ע' - 69 ש''ח המדריך הקצר לקניית 26 (ציוד היקפי: : כוצד לבצע את הקנייה הטובה ביותר כהתאם לאפשרויותך. ההיצע הרב של חומרה ותוכנות בעברית הקיימים בשוק. = : : ללימוד מלא של קיוטקסט ב-32 שיעורים. קצריס. כולל אופציות מתקדמות 2 ע' - 89 ש'יח המדריך הקל 0 : הספר שיחלץ אותך מעונשה של 08 < | 176 ע' - 45 ש'/ת - ה : הספר המקיף ביותר: תיאור מלא וטיפים לשימוש, כולל ‏ : 7 וו םסא : תיעוד עברי של כל הפקודות (לפי סדר : וווווווויוייד יוווווויייווייוייוייי .. 0 ..* . אלפביתי) של התוכנה לאבחון בעיות = : בדיסק הקשיח, שתציל את הדיסק הקשיח שלך מבלי לקרוא לטכנאי בו =ב-==.] : המדריך השלם ל- 10 00/45 : קורס מעמיק למשתמש ולמתכנת : בץן 6858. 626 ע/ - 89 שיח = לכל חובב הלדאה, ולמי שמתעתד להיות מקצוען. 200 2 ₪2 ו 72 4 מדבמות ל'י'זר. השוואת תכנונות ע'קריות ה + לא קיים ] קיים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי זסזוז\סזסווח ד | ז6פה !סזסוות !ד | 7800] ץאהגד | 410ק] ץטההד | 17400 ץטחפד כמ 9 | | 09 | 6 זו 0-58 |68ו5עה 0 0 ה 0 0 7 ה 0 ו 87-8%] ח0ח08 | א80-1) הסח הַ 585 068 6חוחַת= 12000 3-00 נא( ו ו 300 0 א 300 00 א 300 (ס0) 01 ק4] חן חסוזט[1850 חחטרחואהו/! * 1,200 א 1,200 וו 300 0 א 600 0-00 3000 +ה/א (וק0) זקוז05150? חו הסוזט!950 תטוחוא8ו/! סוה ?חוא-16 | סו ?חו-16 +ה/א 1 זקן להו/-20 גא +ה/א +ה/א ימו 0ח/ 0 8 (6זטחווח ז6ק 65חָ3ק) 50660 פַחוחח6 8180 |[ 0 8 8888-0888 8888-1888 8888-1888 משווה הקד ההוהקהרו ו 00 ו ו (3085ח!) 0808018 זסחסך 8 0 5 51800800 4000015 5 חסק |8||6|/56708זהץ חסק 1008181 5% 6 זס) חסס 509 בוב 0חו-ח%6סך 5100 800פחו סוזהוחסנטה/ 05 801/06 /80051ח8ז!טוחופ חו!חהו] זסכהק נמ ו 0 00 (500019) 2 -1טזס 51800870 880 01 680801 (508819) 8-526 חס זחוזק 080 [חואפוסטם (05 סק ) זוע 0806 ההטרחואפ ו 38190 65 ושחה 0015 חססקט5 01ק קת 5 וז 10 0081/018ח10-60] 006015 ו ןא | הטמ | מא | אא | אא | השקו - 68| | 05150001 0006 ו 8 2 וס | 2 1 ו ה 6 זז 5זח0) 1 6ץ1 01 זפטוחט ב הח ח6 הסוזט!650] זט 3.1 פ0חו/ סו ו5000-זסזחוז 6 +וסק טפ זו 65+0 חסקקט5 |19000108 86ז1-|וסד (6רחז1 הח68518) פזטסת זהסקקופ פהסתספופד (080ט!0חו) 6 ישראל דצמ' !199 | ₪ חומה ומגדל 16 ת"א 67771 6% 2 1 וי ו המחירים בש"ח 6 כוללים מע"מ6 צמורים לשער 5 = 2.90 6 ₪.ל.ח. פקט 0-8 ו ל השקי זי ייק | 52% מהשוק בחרו מיכשל = = כערגכדורוהת < הונוכנה המזובילה למשכורות ל-562: כלשרוקי שכר ₪ גילום ₪ טפסים 126, 106, 102, 101 ₪ מהירה ביותר. בכלנית תנתן % הנחה 5 לאחד מקורסי-- ה- 00 של סיון מחשבים מעבד תמלילים + ונרכנירנ מיורודונ לוזכלושוז רכורר+תקןכויביירנ משרך 1010 | |: ש< תכישיס שחושכי <דכית או בכשכת שרות. ונרככרד וכע לנובזדי רזשיכורזיכ>ו כ<כולפן! 01 וורדמיל 5.2 5.5 6 << טיון ₪מש ₪ שם הּ מעבד תמלילים הנפוץ בעולם | 1 כלנית - מפי מורשה של כעת גם בעברית 8 במחיר מבצע המעבד שעובד 2 טלפן לכלנית! רת 52 שה מ 0 הספסזסוו/] כולל את אינטגרלי. 2 ו - וע מוצרי 5וספאוו מעבד תמלילים המובן 3 (569) מחיר מבצע : טלפן ! מאליו בשליטה מוחלטת! = (ללמע'מ חישובית וזהב איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) תוכנה להנהח'"ש + ניהול עסק החל מ- 220 ₪ 1 ₪ ב = = = ב = = (=] |+= כ -,-"-,-+-+-,+-+4++ ₪ ת> = = = = = 5 ב= 6 = ]08₪0+5%06)(מבצעי). .. 1659 ₪ ..... 5 ₪ ] הידועה לעיבוד תמלילים ] כוללת: מחולל טבלאות, מיילר, | מילון עברי/אנגלי ואיות אנגלי איינשטיין 71.05 עם מיילר. גרסאות / ++6 180 0 ₪ | 8 (5259) 6 (519) אחרונות! מילון פלוס ₪001 (עדכון) ₪840 מילון 6 מתרגם 7 |ן/) 010| | אנגלי-עברי/ - עברי-אנגלי 5 0 שוכן בזיכרון 0 (במבצע)...... 2371 ₪ 0 תרגומים | 00 מילים נררפות והפכים ‏ 1 | ?]צדד' פא 801 | כולל: עברית+תמיכה וליווי של אמן כרמון 7 0 (0 ד 00+0%הגק + קוו /פוו0סא|א ....... 1659 ₪ ו (0 סח וק ן מומחים לניהול פרויקטים ומידע התקליטור התורנ' | : 0 ספרי קודש על 00-01 עס תוכנת אחזור מהירה וק / וו אורק בכלנית - 1606 שיר" 0 * מליון ושבע מאות אלף לקוחות ברה = מחכים לךו בל מו ב ה + דגש)/ 00)05ו))..... 1659 ₪ טורבו פסקל 7.0 ...505 ₪ ++0 80010 0 אססחוק 20 0 0 00 ₪ הישראלית . ב יי הכללית-כתר 5 ו ה ו , הר התוכנה לשיגור פקסים הנפוצה בעולם! )5( ₪ 0 (מולל מע''מ) 7 + מע'ימ כתבי עת רפואיים--- - = החל מ-661 = | תקפון-מדריך הטלפון המוחשב על פ6 - - 335 ₪ זסוטקוחס)...........₪3900 מאגרי מידע קונים ב- ה : אוא) - תוכנת עזר בדיאגנחה לרפואה פנימית. | תקפון ע'סקי-המאגר המושלם לרשימות [ר ה יואה פנימית 7 הל שוופ חס חסקקט₪4919............5 0 " - ע לעורכי-ד | מידע לעורכי-דין | חדשוו 5 אנציקלופדיה ישראלית - - -1014 ₪ ועובי - אגרי מידדנ התקליטור התורני- / תקדן 7 ]| טלפן: 03-5372929 (לג'רי) הממוחשב הטוב ביותר! מידע כללי מידע במחשבים גא לפי מקצועות רפואיים- ‏ החל מ-₪1339 הדפסה במסלול המהיר ג'יימס קרני הדרישה הראשונה ממדפסת שתפקידה לשרת קבוצת מש- תמשים גדולה היא מהירות. אם היא לא מסוגלת לספק את קצב העבודה שמצפים ממנה המשתמשים אזי אין הצדקה להשקעה המסיבית הכרוכה ברכישתה. 74 1 6 ישראל דצמ' 1993 ם כך משתמשים רבים יעדיפו לה- שקיע ברכישת מדפסת "אישית" ובלבד שהס לא יודקקו לקוס מהכסא וללכת לחדר שירותי ההדפסה, על מנת לקחת את הדף שהס שלחו להדפסה. הדרישה השניה היא גמישות מירבית בהדפסה על סוגי נייר שונים. מדפסת מחלקתית אינה יכולה להיות מוזנת ידנית בכל פעם שאחד המשתמשים נזקק לסוג נייר שונה. חייבים לצייד אותה במספר מחסניות הזנה, אחת לכל סוג נייר וטופס הנמצאים בשימוש שוטף בל עבודה קבוצתית בימינו משמעותה בעיקר התחברות לרשת תקשורת מקומית והמדפסות המחלקתיות הופכות במהירות לשרתות הד- פסה עצמאיות. ב-12 מתוך 13 המדפסות בס- קירה זו ניתן להתקין כרטיס מתאם ושת (10א) ולחבר אותן לרשת ללא תיווך של שרת הדפסה. הן מסופקות עס דרייברים להפעלה מרחוק, המאפשרים לאבחן תקלות מתחנות העבודה ובדגמיס מסויימים אפילו לשנות את הפרמטרים בפנל ההפעלה מתחנת מנהל הרשת. כמעט כולן מסוגלות לתפקד בו-זמנית כשרת הדפסה של מספר רשתות כל אחת תחת מערכת הפעלה רישתית אחרת. דגם אא ו45 ו6!ז1380, למשל, יכול להתמתג בין לא פחות מעשר מערכות הפעלה. כל המדפסות תומכות בשפת ‏ 61 והן מציעות תמיכת פו- סטסקריפט סטנדרטית או כאופציה. מיתוג אוטומטי בין שפות הוא מובן מאליו, כמו גם קליטה בו-זמנית של מספר קבציס להדפסה. יותר בעד בחות ככל שמתארכת רשימת התכונות של מדפסות מחלקתיות, המחיר שלהן נהיה יותר ויותר ידידותי לתקציב. לדברי חברת המחקר 815 מחירי המדפסות בקטגוריה "12 עד 20 עמו- דיס לדקה" צנחו השנה בממוצע ב-30 אחוז. התוצאה | היא עליה דרמטית של 40% במ- ספר המדפסות שנמכרו (מה שמשאיר את נפת השוק במונחיס דולריים ללא שינוי), כפליים מהגידול במכירת מדפסות אישיות (4 עד 6 עמודים לדקה) ובניגוד בולט לירידה הקלה במכירת מדפסות בקטגוריה 7 עד 11 עמודים לדקה. 6] "ו 02 ]₪ 066 18: 1 66 ואוו ומח "זוו00 .שו וחוקויויו! "מא | חא ואש יזיוו ימם 1ואם יי זו נסווו יוו *(/0009/₪ .601 התש 'ום.11 א26 םש ומח םש ווח זוה "אוו 21 0087 6 6ם. ם 1) ושיו ח6 ₪1 %9 .001 מ ב3-ה/סא ו ש ג : םווו 1 ]ו ושח *(עוחושונש) ם..מא ₪ 8 : 7 םש ,וח, 6 מ ונוי יום.ו1 ויו 80 "6410 2085079.80 ,06 27 |,4הוסוא ,₪ :]וו 0001 *052862:.907 *64/0 *828862.80 ,0% 6 4110001 * )חס 1/1/0016 :םוסא.16) -589816.60 ,00 167 ) ]₪1 0.61 "= ,1,010,006 ,₪ :]וו 6 :06 080 "6410 *80. 6068/1199 ,04 51 006,וא6006 סוטאט ו) :₪,סא.6) (2861) 01116101 011141 7 := יד 4 6 . עווה ג4 יי 7 2 2 ה ו םח "צב-/סא 6 זו. וו.חיו תחתו ב ]וא [חפח 615.7 וו וו ה 111 חא 68 ל ו וז ו ,)א אז0 > השוואת ב'צוע' "בחירת העורכיס" שניה שניה ברציפות היא עדות לכך שתיכנון בסיסי טוב לא מתיישן מהר (66ויזכן 001יז511 606ַ+בו911) 53,599 מדפסות מחלקתיות יססְחוכ 2001 עסנ1עטסס סתז819ץ 8 |ססוחץ5 6 זחסצג זו 0 65וחו 1 :בת300% סד הזבפה ו[שת) י6+הופק 85067] 2-5126 והסק-20 1ק-400 עס -800 חזועש (6חושח6 אסי8< בוחה ,2 ][6ש6.] 0%ו05+507 24006 מטקזטס סק 15.8 :52606 זאסד 5 וחקקף 1 1 :50686 165הק673 5 :סוד ה6ו1קקה פשססאוצש פק וקכ 12.5 :5שסשהו/ זס! מזסע סק 3 ו :000 וחקקף 4.8 :00%8ה:// זס! 1-2-3 10105 0 שיזהּ! ספה הס ב 8 5 01כ פה חק 5 16 :50666 זאשד 01 הקקף 7 1 :50666 סו קהז6 01 :וד 6ווקקה 5/שספאוצצש וסק החקק 13-23 :פצצסטחו/ץ זס! טזסעע' 9 וטס ההקפט 2 1 :>שוסשחו/ש זס] 1-2-3 10105 55 7150 !006 והססוח0ג אסיז6א ו[ט=) הסזהופק 3568]| 26ו5-₪ והקסק-15 ,טסזטס ו71ק400-0 הזוע (6חו8ח6 15-₪< ₪ן] שחה ,616יקי6זה 0%ו205+507 6150121 מדפסת "ללא קישוטיס". מהירות טובה וגודל עמוד 43 במחיר נמוך הם היתרונות העיקרייס 2-9 | מדפסת הרשת של שו! בגירסה ללא פוסטסקריפט. ממשק אטוחטזד-;8, 600071 וטכנולוגית שיפור אות כמו גירסה ו45 לעיל, בתוספת מפענח פוסטסקריפט, ממשק אתרנט ו-א1ג 1]וטט.1 ותוספת 18אא לזכרון. "מדפסת ירוקה", חסכונית בחומרים מתכלים, יכולת מצויינת בטיפול בסוגי נייר שונים ומיון פלט. 76 06 ישראל דצמ' 1993 זוכ 201 =זו סתו14 ות וססוחץ5 6 זחסטא/ =זו זהות%0] 68וחך <בתאססם 6 עסגעטסס תו 600 א₪ 05+ז6ט]2 16 16 66 ||0 6טססחה ע6נשטסס [/0 2400006 1 סרחה > |פוזה וא סחיו | 0ו8!] !8 07 06| 00688 66 1 2805 96ד עסנעטסס 1 ץצ 8 מסג סתו180? 6 זחסעאג שזן 6 765 +רה][300 שי 6 6018 ע16געטסס 56 וה00סם 1 תסוט 50 ם8גא200% "60%8 6%%67]| 0 0 ְס%הותק 6ה11 0 5006 טחגות6 :₪1 2-685186 \5 צסקקסס 1 885ופ חחקק 127 :50666 זאשד 5 סק 9 0 :50666 סו ק8זס 5 :5 וד 6 וקקה 5/צססאוצ פק חקק 4 9 :5ששסטחוצש זס! טזסעצ הוקסף 9 0 :06108 הוקק 5 2 :5/שס0ה:// זס! 1-2-3 פטזס 1 וחקק / 14 :50666 זאד 5 וס 1 1 :52666 05ותק8ז0 5 :סוד 6 וקקה 5/שססאוצא 5ק חק 8 10 ;5/צסשה:צ זס! סזסעץ וק 8 | :וס החקסף 5.0 :5ששסשח;/ץ זס! 1-2-3 10105 חק / 14 :50660 וא6ד 5 הק 1 | :52666 68ותק8ז0 5 :5דווקקה פ/שססאוש 5ק הק 10.8 :פששסשח:/ש זס! אזסעע' הק 8 | :00628 וק 5.0 :5עשסשה;// זס] 1-2-3 10105 או :45 461יז50ב4.| ק1] אא-קם.! ה0ח08) י6זחויזכ יז50ב! הוככ-177 | חן 6 ,|,6טכזטס :ק60020-0 העט (6הושח6 [085דו0? 5 01 15 0ח3 ,2 [6ע1.6 +10יז65+50כן 60100 01 5 וחק 9 12 :52606 זאסד 01 2 :50806 105ת0180 01 :5 ודה סו)קקה 5/שספאוצ וס חק 2 10 :פעוסטחועש זס! מזסעש 0 :וז הומכ 9 2 ;5עצסטהוצ/ זס! 1-2-3 פטזס 1 1 +10%יז50ה.!ן כןן] אא-ם.] הסח08) ח"6+חויזק 3507! והמק-17 01 1] מטסזטס וק600-6 חזושש (6חהואחס 9 ,2 !6ע6.] 0%ויז0 20515 20006 1 :50666 זא6ד 01 וחס 2 :50606 05ותק8ז0 01 :5 וד ווק 5וססאוש וסץ ככ 2 12 :פששסטהוצש זס! טזסעש קמ 2 0 :שת סוטזסס וחספ 7 פ סו 3 -2- 1019 זקק 7 14 :50606 ואפד 01 הוקסף 5 2 :52686 05ותק8ז0 01ק :5 וד 6ווקקת 5ששססאושש וסק הק 2 12 :פעשסטה;/ זס! ₪זסעש ומס 2 0 :שה !זט 5 :5ש0חו// זס! 1-2-3 10105 הזש (6חו8ח6 ה 0667ץא) י6זחויוכן כם.ן והכקק-18 א 066798ע ;5 -01כ 15] ,1טכזטס 300-051 9 ,6% 16 +כויז205%50] וחקק 16 :50666 1א6ד 5 הו 8 0 :52606 05וחק8זס 5 :ו ופקת 5צוססאוצו 5ק חס 6 8 :פעעסטהו/ זס) אזס/צ הס ? 0 :עה 0ו6זס חקסף 0 5 :5/עסטה/// זס! 1-2-3 5טז 1 הק 0 17 :50666 ואסד 01 קש 9 3 :52606 05וחק3ז6 01ק :ו ולקה 5שססאוצש וסק הק 13/0 :5עשסטה;/ש זס! זסעש חו וז ההק 2 2 :5ש0שחוש/ זס! 1-2-3 פטו1 | מדפסות מחלקתיות 4 השוואת בי'צועי הדבפה 2,09 מחירי שוק מצוייניס למדפסת מהירה, עס אבחנה גבוהה, וחסכון באנרגיה - ז8)0 עטזטח :1-ו כמו דגם .121 לעיל, אבל עס מערכת הזנת נייר פשוטה יותר 421 4039 :ז16ח:0ז456.] 3₪1! איוהוהאס.! (6חו₪ח6 יזהוהא0)) "ס%הותכ 3567! והקק-12 8חה ,5 15] מטסזטס 1ק600-6 האעצ 0%6יז%6ה1 05150 איהוהא | 8 סשזחס א הק 11.0 :50666 זא6ד פק הק 0 11 :5660 זאטד 01 סתוְּ1ץ אס החססף ? | :52680 05/תקהזם ₪5 הקפף 0 3 :50886 05וחק673 01ק :5 0וד 0 וקקה 5/שססאוצא פק :אוד 6 וקקה 5/שססאוש וסק פס ן ענת 41 ץעגולת0 0 הקק 3.0 :צעטסטח;// זס] ₪זסע וחק 9.1 :פעשסשח:/ש זס! מזסצ חס 5 0 :6610 הקסט 8 1 :006108 | ש6צ1 פסותויך עסנ1עטסס קט 4.0 :5ע00%ח:/ש זס! 1-2-3 10105 הוקקף 5 4 :5וסטתו// זט! 1-2-3 1105 פד 4039 הזיו יו350 1 [ ו (6חושחס איז וא1.0) 6+ח יכ יז356! והסק-12 בח ,5 1 1₪] מטכזטס 1ק600-6 הזוע 00101 ז10ח: +12י01 20515 איז והא6 1 8 סזסשזחס א סק 8 10 :50606 זאפד 5 חק 0 11 :50886 זאשד 01 סתו3!ג מףתתאסס וק 2 1 :52606 6305 5 וחקסף 4 2 :52866 6800105 01 | , 5ד סו וקה 5צססאועע 5 5סודה6ו וקה 5/טספאועש ו6ק ןא 6 ץעג) 0 חמק 7 7 :פטצסטה:/ל זס! מזסצ חקק 3 9 :פעצסטחו/ זס! שזסע/ קקח 3 1 :008108 הק 9 1 :ש6!0זס0 1 עוסצז 65וח וד עסנעטסס ה קסף ? 4 :5שוסחו// זס! 1-2-3 10105 הוקסף 4 4 :פצסשח;// זס] 1-2-3 פטזס.1 4039 "6זחויוליו50ב.! 3₪1! איוהוהאס.ן כמו דגם .121 לעיל, אבל עס בקר מהיר יותר (6חו₪ח6 איה הא ]) י6+ה וזכ 3507! והקק-16 החה ,5 201 15 ,זטכזטס וק600-0 תאצ 0108י0ז6+ח: +0 20515017 איה והא0 | 8 )זחא | 0 החקק 13.4 :52896 זאסד 5 חק 5 13 :50696 זאפד 01 | סתווגּ1ק מהמאסס הקסף 1 1 :506060 סוה 0732 5ק וחססף 2 3 :50660 8:65ז0 סק | :5 ודו וקקה פשלססאוצ 5ק :605 וקקה 5/שססאוע וסק סע 0 ץגות0) וקכ 4 9 :5עש00ח;/ל זס! זסעצ חק 3 9 :5עשסטה;// זס! זסצש 4 , הס 6 0 :006108 חקקף 9 1 :006128 [ שסא סו | :000216 : הקסף 4 4 :פעשסשח;// זס! 1-2-3 10105 הק 5 3 :5וס0ח;// זס] 1-2-3 10105 55 8 : : 6 !₪006 1000 אזיוזהּ1/יוס1.350 עפסוסהה66ד זטוטזטוס מדפסת הלייזר היחידה עם הזנת נייר רציף. תחליף למדפסת שורה בישומי טקסט. פוסטסקריפט איטי ז6+חויזכן יז350] וחיזס!-5טסטהו%ה0ס60 והמק-16 ק300-0 הזש (6הושח6 |0108 והה5) +ים!) שחה ,5 01 ק1] ףטקזטס 016₪יזכ6+ח: +12יז205%50] 386 וח!סטיד 1מתץ | ע16עטסס 01 סתג!8ק 8 חק 2 14 :50606 זאד 5ק חיק 4 14 :80666 ואד 01ק 0 165 חק 3 0 :50606 05וחק8ז6 ₪5 הססף 3.6 :52666 0780/05 01ק 2 ו : זחסצה 5 :קת לס סאועצ פק :5 וד 6 וקקת 5/שספאועצ וק א יד נתא00%ס3 יז חס 8.3 :פעשסשח;/ש זס! זסע הקט 7 9 :5עוס0ח;// זס! מזסצ ס)!]וועוע ג שפצ סק 3 0 :8!0₪8זס0 הפס 7 0 :88 610זס הק 2 2 :5שש40ח;// זס! 1-2-3 1105 הוקמ 6 2 :פעוסשח;// זס] 1-2-3 פטז101 5 אס!קטכו 1.3030 אוחסיוזחויו מדפסת מהירה מאוד, מדפיסה משני צידי הדף. עומס עבודה חודשי 150,000 עמודים. (0חו₪ח6 430 6016%א) י6+הויזם כ=.] והקק-30 ,5 .20 15 ;וטק+טס וק300-0 חזועצ -6+ח; 2 !1.66 10%ז205+50 6שַהּכאוהססחש 2 5 ,"60+י (ט6ם06 9%[ | ע16עטסס 1 תע | 0008ש|6 הוקקף 5 1 :5שוסשח/ו// זס! 1-2-3 1105 וחקק 24.1 :50686 זא6ד 5 סק סתו)גּ]גק ) זחסש שזו וחקסף 2 0 :52666 05ות₪30 5 חק 7 26 :52686 1א6ד 01 0 :ל 8/שססאוצש 5 חמק 9 0 :52686 5סוחק3ז0 01 0 65ות1 :3003 170 חק 109 :פעסש חלש זס! שזסעט = :5אסודה6!וקקה פשוססאוצו וסק דסא 1 + סב 2 6שך ו 02 :וז וק 2 22 :פשצסשח:/ץ זס! זסעש חוקקף 4 4 :פעשסשח/ו// זס] 1-2-3 10105 מס 6 0 :00010 27 6 ישראל דצמ' 1993 4 00 0 600 0 8 פחות זה גם פחות בהוצאות השוטפות וכאן רואים רק את הצעדים הראשוניס בכיוון של- חסכון בחשמל ובחומרים מתכלים. מבין 13 המדפסות רק שלוש המדפסות של לקסמרק (וא8!) נושאות כיוס בתואר ייכוכב האנרגיה". הדרישה של משרד האנרגיה האמריקאי לק- בלת התואר היא צריכה של פחות מ-30 וואט במצב המתנה למדפסות עם תפוקה מתחת ל-15 עמודים לדקה ופחות מ-45 וואט למ- דפסות מהירות יותר. המדפסות של לקסמרק מסתפקות ב-18 וואט בלבד. המדפסת 8-3500: 86058 של קיוסרה חוסכת את הצורך להחליף את התוף מידי מספר אלפי דפים. התוף עשוי מסיליקון אמורפי (זכוכיתי) והוא אמור להחזיק מעמד ללא החלפה במשך כל חיי המדפסת, שבמדפסת מחלקתית פרושה מיליונים של עמודים. הדבר היחיד שיש לה- חליף מדי 6000 עמודים הוא מחסנית האבקה, שמחירה 49 דולר. כתוצאה מכך המחיר לעמוד מודפס במדפסת זו הוא 0.8 סנט, בהשוואה ל-2 עד 3 סנט במדפסות לייזר אחרות. עומלס העבודה מהירות ההדפסה, כפי שהיא מבוטאת במספר עמודים לדקה, היא רק חלק אחד מהגורמים הקובעים את היכולת של המדפסת לעמוד בעומס העבודה שאתה מייעד לה. זמן רב "מבוזבז" על קליטת קבצים להדפסה, החלפת נייר ושירותים שוטפים. כל היצרנים מספקים פרמטר גלובלי לעומס המירבי שהמדפסת יכו- לה לעמוד בו, הנקרא "מחזור עבודה חודשטיי (טו6ץ0 עוטכ ץוווחסוא), שאמור לשקלל את כל הגורמיס הנייל. צריך להתייחס לגודל זה בז- הירות שכן החישובים עליהם הוא מבוסס נו- טיס להיות אופטימיים ביחס לתנאי עבודה אמיתיים. בתנאים אמיתיים העומס הריגעי משתנה בטווח רחב ואיכות התחזוקה אינה מושלמת, בניגוד למצב במעבדת היצרן. עליך גם להשאיר מקום לגידול עתידי, שכן בעתיד הקרוב אנחנו לא הואים עדיין את חזון היימשרד נטול הנייר" מתממש. 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות מחלקתיות המדפסות בסקירה זו מציעות טווח עומסיס החל מ-25 אלף עמודים לחודש ועד 200 אלף עמודיס בחודש. הן גס מציעות 2 או 3 מח- סניות נייר ואופציות למחסניות מיוחדות עבור מעטפות, מדבקות וכדומה. המדפסת. 20 ףזג86%1ג? של קומפק מצטיינת במיוחד בנושא זה. כל אחת משלוש המחסניות כוללת 2 ערימות נייר, בנות 250 דפים כל אחת. כאשר הערימה הראשונה נגמרת מנהל הרשת מקבל על כך הודעה, אבל עד שהוא יגיע עם נייר חדש המדפסת מתחילה, או- טומטית לחלוטין, להשתמש בערימה השניה. את המדפסות של היולט פקרד, 8א0 ופ- רינטרוניקס אפשר לצייד במזין נייר מנועי בו ניתן | למלא 1500 עמודים. המדפסת אוזוג/ז350 1 מתייחדת בכך שניתן להזינה בנייר רציף, מהסוג שמשמש במדפסות סיכה רגילות. הדפסה דו-צדדית מוצעת כאופציה על ידי היולט פקרד, קיוסרה, לקסמרק, 5!וא0 ופ- רינטרוניקס. הדפסה על דף גדול, 83, אפשרית במדפסת של |א160א65, שמחירה פחות מ-4000 דולר וכן ביימכונות ההדפסה" הע- נקיות 2025 ו-3225 של 5וא(). האחרונה במיו- חד ראווייה לתואר יימכונת דפוס" בזכות מהי- רות ההדפסה, שלל האופציות והמימדים. המחיר גבוה בהתאם - 20,000 דולר - אבל מוצדק דיו על מנת שזו תקבל את תואר 'יבחירת העורכים" בקטגורית מדפסות לעומס עבודה גבוה. דרישות המשתמעוים אס התפקיד הבלעדי של המדפסת הוא להפיק הררי דוחות, מכתבים ומסמכים מילוליים אחריס, תוכל להסתפק בתמיכה בשפת 01-5. אבל אם צריך גס לתת שירות לגרפיקאים ומ- שתמשי מקינטוש, תמיכה בפוסטסקריפט הו- פכת להכרחית. 12 מתוך 13 המדפסות בס- קירה תומכות ב-.01? בתצורה הבסיסית ו-10 תומכות גם בפוסטסקריפט. בשאר המדפסות התמיכה הנוספת היא אופציה. שם לב לה- בדלים בטבלה בין מדפסות הכוללות מפענח פוסטסקריפט מקורי של 40085 לבין אלה המצויידות באמולטור של חברה אחרת. הוול- כוח בין גרפיקאים מקצועיים האם יש עדיפות משמעותית למפענח המקורי על פני החקייניס ימשך כנראה לנצח, אבל לרוב המשתמשים יש לכך משמעות אקדמאית בלבד. כל הא- מולטורים מסוגלים להפיק מסמכי. פו- סטסקריפט רגילים ללא בעיות וכאשר מת- גלות בעיות במסמכים מורכבים מסתבר שהן נובעות יותר מהתוכנה הישומית (זו שמכינה את הקובץ להדפסה ומתרגמת את הגי- אומטריה לפקודות פוסטסקריפט), מאשר מה- אמולטור. אס פלט גרפי הוא חלק מהפתרונות שעליך לספק, אזי לאיכות האות יש חשיבות מיוחדת. כרגיל אבחנה גבוהה היא תנאי מוקדס לאי- כות אות, רצוי בשילוב עם טכנולוגית שיפור אבחנה. בתחום זה מוליכות המדפסות 451 61ט135 של קא, להן אבחנה של [60022 וטכנולוגית 881 המוכחת של היולט פקרד בסביבה גרפית כדאי גם לצייד את המדפסת בדיסק קשיח עליו תשמרנה סיפריות הגופנים וסמלים מקובלים אחרים, טפסים ונייר מכ- תבים. הדבר חוסך את הצורך להוריד את הגו- פנים מחדש בכל פעס שהגרפיקאי מוצא לנחוץ להשתמש בגופן מיוחד או להוסיף לוגו לעמוד. אם אתה מצפה כי המדפסת תודקק לעבור מאמולציה אחת לשניה לעיתים תכופות יח- סית, כדאי לך לשקול את מדפסות של שו ו-15א() בכובד ראש. אלה מסוגלות לשמור בז- כרון את הגופנים, הטפסים, הסיפריות וה- מקרו של שתי הסביבות (.61ץ ופוסטסקריפט) ולעבור מאחת לשניה כהרף עין. לעומת זאת, אס התפקיד הבלעדי הוא הדפסת טפסים למיניהם, כתחליף שקט למדפסת שורה מכנית, כדאי לך לבדוק מקרוב את המ- דפסת אווגואז13%6. במדפסת זו הזנת הנייר הרציף נעשית בסיוע ייטרקטור"" המבטיח דיוק של 1/3 מיימ במיקוס הנייר (חשוב כאשר מד- פיסים על טפסים מוכנים מראש), בקרה על טמפרטורת ההלחמה (05588") בהתאס לסוג הנייר עליו מדפיסים ויכולת להתאיס את הה- זנה לאורך הטופס. לא לשכוח את העיקר כל השיכלולים המתוחכמים האלה לא צריכים להסיט את תשומת לבך מהעיקר והוא מהי- רות הדפסה ואמינות. מבחני הביצועים שע- רכנו אמורים לתת לך פרמטרים בדוקים של מהירות הדפסה, שאינס בהכרח זהים עם הה- גדהות של היצרנים. כמו בפרק הקודס המ- מחשבי 76 אמריקאיים נציגים בלעדיים בישראל נציגים בלעדיים בישראל ר| מסופי מונו/צבע 6 ,8% 480 ל-א1א א[אםא המהיריס ביותר, תמיכה ב-5אוססאזאו א כ | זו ₪ נבחרו עייי מיטב הירחונים בקניה הטובה ביותר 0 שימוש במוניטור ובמקלדת 26 7 ו | רד חי האר 5 | מהירים עד פי 1000 ממסופים 5 | : 0 רמת החייל | סריאליים ועד פי 3 מרשתות אג.] ת"ד 24133 תל-אביב מיקוד 61241 ו 8 0 טל. 491695, 497402, 5 . . נציגים בלעדיים ביעשוראל 0-3 נצ גים בלעדיים ב וראק אווש 55 אאומוא פקס: 03-6482828 4 מדפסות מטריצה, מדפסות שורה, מדפסות הזנת נייר רציף כפולה, למשימות קשות לכל סוגי המחשבים כולל אגאז 604% ואפ מדפסות שורה לעומס כבד 450/800/1400 חדש - מדפסות צבע אשתפאג חד. זג ]ומסטד שורות לדקה, וכן מדפסות מטריצה ולייור. 6 להדפסה איכותית על נייר ושקפים. ₪ לכל המדפסות חיבור: מקבילי, טורי, אאזוד/אג 60 = מדפסות מחלקתיות הדבפה > השוואת ב'צוע' והס5%ע5 זחויו] 1725 5וס (06הו₪ח6 8% הסח03) י6+הוס 3508! והסס-17 5, ששחה ,4 .201 15] ,זטקזטס וק600-0 ה+ושצ %6סיקיז6+ה: 2 |6ש6.] 0%וז05+50ש + 2,099 עסנעטסס 20/0 16 | 0008ע!0 הזאססם 110 התחרות הישרה ל-א1א-45 של 1 סק 149 :52606 זאסד סק חקק 4 14 :50806 זא6ד 5 ארכיטקטורת אש6₪0 היחודית מאפשרת ייריבוי מטלות" אמיתי. נת6) ש6צ וח00 81001108 סת 313< 6זז8 א 61061008 ותד 6 זחסעא/ =זו וחקקף 6 1 :52806 5סותקפזם 5ק :605 וקקה 5/צססאוש פק וחק 1 4 :צשצסטחו// זס! אזסצ הססף 5 1 :עש א 6|0זס וק 5 3 :פעשסטח:של זס! 1-2-3 פטזס 1 וחקסף 7 2 :52880 פסוחק3ז6 01ק :65 וקקה 5/שססאוצצ וסק הק 1 12 :5צוסשחוש זס! נוזסעץ וק 0 ו :שה 6!0זס הוקקף 4.3 :5ששסשח;/ש זס! 1-2-3 5טזס1 ' והו5%6ע5 זחויוק 2025 5 0 ח00) %6הופק 3568| 26ו8-5 והקק-20 ,5 201 15] ,זטק+טס 400-021 חזועש (פחהואחס *ז6+סיכי6+הו 2 [6ש6.] %כויז50+205% 015 ששחה 25 בו 20/0 10 | 165עגסס יימכונת דפוס" מסיבית 0% 3% | 0008ש|6 קט 17.3 :50686 זאפד 5ק חק 1 17 :50680 זא6ד 01ק הדפסה מהירה מאוד על דפים גדולים. מנגנון הזנת נייר משוכלל. 5 כמו דגם 2025 הני"ל, מלבד מהירות עוד יותר גבוהה: 32 עמודים לדקה, 200 אלף לחודש. 0 11620 )ח00 1616008 סתנם 313?] 'סזזה! 16061108 ג30]וןעות :הת300% )1 וד 6 זחסצג זו 0 200 176 מע16עגטסס 8ר)* ?-%א | ב600שץ|46] 01 606 600 46//604] סת) ה1ה? '0ז9] 6061008 לש ג1]30ן/2 ,בת0%ס סז חוד 6 זחסעג 6זו וחקסף 1.3 :50666 5סוחק8ז0 5ק ד וקקה פצססאוצש פק הק 8 | 1 :ששסשחוצש זס! סע חקפ 5 0 :8 8!0זס00 הק 7 5 :פעשס0חוש/ זס! 1-2-3 פטזס 1 וחק 8 2 :52666 פסוחקגז6 01 :5 ו וקקה פעשספאוש וסק החקק 5 10 :5עצסשה;/ץ זס! טזסעצ 10 :שה סופזס0 ההסקף 6 2 :פצ00ח;ש/ זס! 1-2-3 10405 5/5161 %חויו] 3225 5וו ה00ו) "6+הופק 8568]| 8-5:26 והסקק-32 % -4020 ה1ושט 6+חויק 3568! (6חושה6 32וא 5) שחגה ,5 01 15 טסוטס וק 0010 16הו 2 |6ע6.] +10%יז05150] הט 0 29 :52666 ואד 5ק חוקק 31.0 :50666 זאפד 01 הקקף 3 1 :52086 67300105 5 :5ד ו וקקה 5צצססאוצ 5 חס 6 17 :פששסשח:// זס! טזס הקט 1 2 :001108 ההסקף 2 9 :5שש40ה:// זס! 1-2-3 10105 חקק 9 4 :52686 5סוחק8ז0 01ק :ד סו ןוקק 5צוספאועצ וסק חמק 24 :פשצסטחו/) זס! זסצ הס 14 !00 החסקף 5 ? :5ששס6ח;// זס! 1:2-3 10105 בחנים כללו עבודה ב-61 ובפוסטסקריפט, בישומיס מילוליים וגרפיים. התוצאות לכל מבחן לחוד מופיעות בגרפים המלווים את המאמר ועליך לשקלל אותן בהתאם לצרכי העבודה הספציפיים שאתה צופה. כפי שת- מצא בגרפים, המדפסת 3225 של 8וא0 הו- ליכה בהפרש ניכר כמעט בכל המבחנים. רק בשני מבחנים גרפיים היא פיגרה מעט אחרי השיאנים. מקוס מכובד שני בישומים מי- לוליים הולך למדפסת של פרינטרוניקס - שמ- תקשה משום מה להתמודד עם ישומים גר- פיים. בנוגע לאמינות וזמינות השירות קיימים הב- דלים משמעותיים מאר> לאר> ולכן אין מקוס לפרט כאן את איכות השירות המסופק בארהייב. אבל אי אפשר להגזים בחשיבות של שירות מקצועי למדפסת קבוצתית. מדובר במ- רכיב חיוני לעבודת האירגון, מכשיר יקר ומ- 0 6 ישראל דצמ' 1993 סובך המצוי כמעט תמיד בעומס שימוש גבוה. השיכלולים שמנינו לעיל נושאים בחובם את הסיכון הבלתי מבוטל שמשהו יתקלקל גם במדפסת הטובה ביותר ואז כל דקת השבתה תראה כנצח. בדוק היטב את המוניטין של הספק ואת יכולתו לתת שירות יעיל בזמן קצר. רצוי לא לקחת על עצמך תפקיד של יישפן נסיונות" ולרכוש מדפסת שכבר הוכיחה את עצמה ושהספק הוכיח את יכולתו לתחזק אותה. ברר מראש את התנאים לחוזה שירות לאחר תום תקופת האחריות ונסה להשיג את התנאים הטובים ביותר מראש, בזמן שה- ספקים עדיין מחזרים אחריך. קדיטריון הבחירה בפרק זה אנו סוקרים מדפסות שעמדו בד- רישות הבאות: 4 דגס חדש שיצא לאחר הפרסוס של הסקירה בנובמבר 1992. מנוע לייזר או 1.80 עס תפוקה של 12 עמו- דיס לדקה לפחות. 4 קישוריות לרשת תקשורת מקומית. 4% זמינות מסחרית בשוק האמריקאי בסוף יולי 1993. 2 מהמדפסות בסקירה נאלצו להתמודד עס כל הקריטריונים הנייל ורק המדפסת של קו- מפק חזרה לכאן מהסקירה הקודמת בזכות היותה ייבחירת העורכים"" לפני שנה. 0 מדפסות לא נכללו בסקר מסיבות שונות, בעיקר כתוצאה מהחלטה של היצרנים לא לה- ענות | לאתגר. ביניהן אנו מונים את דאטה-פרודקטס, 8סא, אולימפוס, 5צפואט ועוד. כל מדפסת הוכנה למבחנים עם 16 מגהבייט איפה נולם! 4 19 א זו 1 1 4 ו אא ו48/ 4 4 200678 6055 8-51 100 ו א 2 זכרון וכל האופציות שהיצרן הח- ליט להוסיף. אנחנו בחנו את מהירות ההדפסה של טקסט ושל גרפיקה ללא חיבור לרשת ואז צרפנו את המדפסות לרשת לצורך הרצת מבחני הישומים. הרשת היתה מסוג אתרנט, על תשתית 2 108856, עם מערכת ההפעלה זוא בדקנו את קלות הה- תקנה, המיתוג בין אמולציות ובין שערים, ניהול מרחוק, הט- ענת גופנים ועוד. בחירת המ- דפסת המתאימה לא נחשבת כצעד קריטי בזמן תיכנון הרשת, אבל לאחר שזו פועלת הופכת המדפסת למוקד עיקרי של התעניינות, תלונות ושבחים. מנהל רשת נבון צריך לצפות לכך ולהקדיש לבחירת המדפסת את תשומת הלב הראוייה לה. 60 3[ 363 0 מדפסת זו מגיעה לסקירה שלנו עטורה בתואר ייבחירת העורכים" מלפני שנה - תואר עליו היא מצליחה לשמור גם הפעם. מאז שיפרה קומפק את תוכנת ההתקנה ואת מחסנית הטו- גר, אבל באופן כללי היא נשארה ללא שינוייס מהותים. מה שמראה כי תיכנון בסיסי טוב יכול לשרוד יותר משנה אחת בצמרת של שוק דינמי. זו מדפסת עם מנוע 20 עמודים לדקה תוצרת אסזטא-ןש=, מעבד 8156 ממשפחת עואא, ‏ 4 עד מגהבייט זכרון, מענח פו- סטסקריפט רמה 2 אמיתי ואמולטור 61-5ץ. הזנת הנייר נעשית משלוש מחסניות. בכל מח- סנית ניתן להערים 2 ערימות של נייר בגודל 4 או ערימה אחת של נייר 83. האבחנה הגרפית המירבית היא |88000א400 שהיא טובה כמעט כמו [60020. לקומפק טכ- נולוגית שיפור אבחנה הנקראת | חח וחסות6סבווחת. את הגופנים ניתן לאחסן בזכרון אא מיוחד (18א2), שמחירו 328 דולר, או על דיסק קשיח 18א60, שמחירו 452 דולר. המדפסת הבסיסית מסופקת עס שער טורי 8 רב = שה 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות מחלקתיות ושער מקבילי. החברה מציעה מבחר של 11 כרטיסי רשת, האמורים לתת תשובה לכל שי- לוב מקובל של תשתית כבלים, פרוטוקוליס ומערכות הפעלה. אפשר גס להוסיף כרטיס פקס הפועל בשפת פוסטסקריפט. המדפסת יכולה לקלוט בו-זמנית קבצים להדפסה מכל הממשקים המותקנים בה ולעבור אוטומטית מאמולציה אחת לשניה לפי הצורך. תוכנת הניהול המסופקת עס כל כרטיס רשת מא- פשרת למנהל הרשת לשנות את התצורה, לב- דוק את הסטטוס, להריץ תוכנות בדיקה ול- הוסיף גופנים, כל זאת בתקשורת מרחוק. את המדפסת של קומפק תוכל למצוא בארה"ב במחירים המתחילים ב- 3600 דולר. המחיר של המחסנית המאוחדת (טונר+מפתח+תוף) ל-14 אלף עמודים הוא 328 דולר. אלה מחי- רים אטרקטיביים ביותר למדפסת הראוייה לתואר ייבחירת העורכים"י שנה אחר שנה. מדפסת זו היא מה שקוראיס האמריקאים "1115 סאיי (ללא קישוטים בעברית, ייבלי דאווינים" בעגה ים תיכונית). היא מדפיסה 15 עמודים דקה באבחנה של [400/30027 בהתאס למוד האמולציה. גודל העמוד המירבי הוא 43 והמדפסת מצויידת בשלוש מחסניות (ייר. כל אלה במחיר מחירון נמוך מ-4000 דולר ומחיר שוק מתחת ל-3000 דולר עושים אותה לבחירה מעניינת למי שזקוק להדפסה על נייר גדול למרות שהתקציב לכך קטן. הייקישוטים" שחסרים לה הם; שיפור אבחנה, אמולציה. או- טומטית, קליטת קבצים בו זמ- נית מהשערים (אחד טורי ואחד מקבילי) ומהרשת וממשק פנימי לרשתות 6 . אנחנו בדקנו אותה בסיוע יחידה חיצונית המתחברת לשער המקבילי של המדפסת. היצרן מציע יחידות תקשורת חיצונית לרשתות אתרנט, טבעת אסימון, 3270 18% ו-85/400. המעבד הוא 51 55!!א, מעבד ₪105 זריז למדי הנעזר בזכרון !אגא בגודל מ-4 עד 20 מגהבייט. וח00וח06 מספקת עם המדפסת גם תוכנת ניהול מרחוק, המאפשרת ניטור בסיסי של הסטטוס בלבד. כאמור, זו מדפסת "ללא קישוטיס", אבל המחיר שלה יכול לשכנע את מי שמונחה בעיקר עייי מגבלות תקציב. 451 3567061 קו] אוו ו45 / אפשר למצוא מדפסות מהירות יותר ובוודאי שקל למצוא מדפסות זולות יותר מהזוג של היולט פקרד, אבל קשה למצוא מדפסות עס שילוב מוצלח יותר של תכונות לעבודה קבו- צתית. דגם :45 הבסיסי עולה (לפי מחירון ארהייב) 3749 דולר עם 2 מגהבייט זכרון ו-2 מחסניות נייר. דגם אוא 451 מיועד לסביבה מעורבת של 6ק ומקינטוש ולשם כך הוא כולל, בנוסף לנייל, מפענח פוסטסקריפט רמה 2, 8 מגהבייט זכרון, | משק אתונט וממשק א|1.063173. השיפורים מעלים את המחיר במי- דה ניכרת, ל-5500 דולר במחירון, אבל ברחוב אפשר למצוא את המדפסות האלה במחירים נמוכים יותר בכ-20 אחוז. לשתי המדפסות אותו מנוע 17 עמודים לדקה, עם אבחנה של |60007, טכנולוגיה שיפור אב- בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 בול אל: אלידע הוצאה לאור בע''מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 גיליון 15 נובמבר 1993 בתחתית כל מודעה מופיע 2 אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 25 משוב קור א*ם/ ב*3( (למיע טסף מהמטיסמיס. סמן עפייי המספרים שעל גבי המודעות) | ה ה ו | מ | מב מכ | מב | מבי מב המבו | מבי מו ב ב באז ב בי יז םב 5[ > באז בי ביס ב כ ב 5 5 ב יי ה ב ו ב ב ב ב ב ב ה 5 ב בי ב יז ןז ה ב ב א ב רז ו ב ב זז יי בי 5 5 5 ו 5 ד פיז[ 5 יי ה ה 5 5] גי ]ו ] שב] ב [ון ה 5 ה 5] ד ] ]ה ו א ןה ב 1 55 יי הא 5 [55] ישן הי ישן הלו 55] חכש חכש הפ 55 55 ד יי ה 55 חאש 5 ה ה 55 5 5 5 54 בתחתית כל מודעה מופיע 0-2 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואס על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 2 משוב קוראים/בינגו (למידע נוסף מהמפרסמים. סמן עפי"י המספריס שעל גבי המודעות) 3 ג[ = ךב בש ₪[ ₪ רשי [ ך [ ₪ ךש[ א מ מ גמ [ פם [ 5[ 3 [ לי [ 36[ [5 ]1 ₪ ₪[ ד [ ג ג [ ג[ [ 5 [ 55 [ 5[ [ 55 5 [ 35 [ יי[ 5 15 55 ןפ[ [ 5[ 5 15% [ף] [] [] [ זז מז מ 8[ ד 8[ 5 [י ‏ [ ו 5[ ל 56 [59י] [9] [8] [7ג] [36] [35] [3ג] [35-] [3] [33] [35] [09] [8ג] לפנ [06ג] [5] [35] [גב] [53ג] [53] [פבג] [פ] [38] [לסג] [26ג] [5נג] [5נג] [53ג] [נסג] [54ב] ד ןי ו הח הי ו הט 8 הי ה ה ה בתחתית כל מודעה מופיע 2 אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואס על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 0 מש(ב ק1רא*ם /2*ג? (למידע וסף מהמרסמיס. סמן עפיי המספרים שעל גבי המודשת) [ [‏ [פים ד | ב םר בי ה רי רי רי [ז ש] יי ₪ [ 6 [ 5 ךא 5 ךש רי] 8 רפ 5 טי ך35] א ₪[ 5 ₪ יי 5 ב בי 5 ראי 5 יפ 3] [ [ 8 5 5 5 יי 5 ₪ ךז 5 רש ךז [ 5[ מ[ ג רפ ₪ ₪ ₪ ב ךר ךא ₪ ךר = [ [י ו ו יי יי |[ ךיז יי [] 58[ 7ב [35] [פגג [5גג] [33ג] [] [33] [סגג] [6ג] [68] [לסב] [06] [י] [353] [355] [35] [פפג [פטג] [נר] [לפג] [32] [5גג] [6נג] [בנר] [מל] [1מג] [359] [48] [ 5 [35] [55ג] [355] [45ג] [5] [35] [שצג] [359] [358] [קגנ] [38ג] 5 [5] [:] 35 [5ג] [59] [5%ג] [5ג] [ל5ג] 356] [55] [4פג [53ג] [53ג] [53] כתובת טלפון טלפון כתובת כתובת טלפון מיקוד משפחה מס' מנוי מיקוד מיקוד מאת: שם מאת: שם מס' מנוי משפחה מסי מנוי משפחה מאת: תפקיד 1 מנכ"ל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1) מערכות מידע ב תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 3 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה מחקר והוראה ב) רכש וקניות חומרה בשימוש כיוס ב מחשב זה / דא / סק מחשב 386 / 486 ב מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית אא ) תוכניות רכישה לשנה הקרובה 3 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפו ב מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/! תפקיד ב) מנכי"ל / מנהל מפעל 3 מנהל מחלקה / פעילות ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 3 כספים וכלכלה הנדסה וארכיטקטורה [₪ מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיוסם כ מחשב דא / זא / סק ב מחשב 385 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה שיפור המחשב לדור חדש הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א/1 תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות 1 ראש צוות / קבוצה אחר תחום פעילות 1) מערכות מידע 1 תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספיס וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיום 1 מחשב זא / דא / 0 1 מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית אג/! תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 1 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברהות לרשת מקומית א/1 נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשביס שולחניים 1 מחשביס נישאים 1 דיסקים וטייפיס 4 מערכות תצוגה / מסכים 1) מודמיס ותקשוות ב רשתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק ב מדפסות תוויני שרטוטים ב) סורקים אופטייס ב כרטיסי קול וזסוא ב מולטימדיה ו-ד ב אחר 1 אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה 1 תוכנות עזר 6פוחוודט ב שפות מחשב סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 3 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשבים שולחניים ב) מחשביס נישאים ב) דיסקיס וטייפיס מערכות תצוגה / מסכיס ב) מודמיס ותקשורת 1 רשתות מקומיות 1) מערכות אל-פסק ב) מדפסות ב) תוויני שרטוטיס ) סורקים אופטייס 1 כרטיסי קול וזסוא 1 מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה ב תוכנות עור פפודושודט ב שפות מחשב סביבות פיתוח ב) סביבות תקשורת ב בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרה 1 מחשבים שולחניים 1 מחשביס נישאיס 1 דיסקים וטייפיס 1 מערכות תצוגה / מסכיס ר) מודמיס ותקשורת 3 ושתות מקומיות 1 מערכות אל-פסק 1 מדפסות ב תוויני שרטוטים 1 סורקיס אופטיים 1 כרטיסי קול ו-וסוא ב) מולטימדיה ו-ד ב אחר 1 אחר נושאי התעניינות / תוכנה 1) מערכות הפעלה 1 תוכנות עזר פטודווודט שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 3 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / ישומים ב) עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס ) מסדי נתוניס 1) גרפיקה ואנימציה 1 תיביס והנדסה 1 ניהול. פרוייקטיס ב מתמטיקה / סטטיסטיקה 3 הוצאה לאור שולחנית 3 תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי ₪3 885 וקבוצות משתמשיס ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים ב שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 3 מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חכרות עולמיות 1 אחר אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 3 גליונות אלקטרוניים 3 מסדי נתוניס 1 גרפיקה ואנימציה 1 תיבייס והנדסה ב ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשביס בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומים 1 עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 3) מסדי נתוניס ב גרפיקה ואנימציה ב תיביס והנדסה 3 ניהול פרוייקטים 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 3 ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 1 מחשבים בעולם / ארהייב 1 ביצועי חברות עולמיות 1 אחר ב אחר ב מינוי מפעלי 1 מינוי פרטי מפעל מחלקה סלנון הערות והצעות לשיפוריס == ב מינוי מפעלי 1 מינוי פרטי מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס 1 מינוי מפעלי | 61 מינוי פרטי מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפוריס ואינה אתה!ו אם לא תופיע במדריך למשווקי חומרה ותוכנה בישראל איך ימצאו אותך אלפי הקונים הפוטנציאליים! המדריך ייצא בתחילת 1994 ויופ בין אלפי מנויי הירחון, בחנויות ובדוכני העיתונים. ההשתתפות במדריך המסווג היא חינם בקטגוריות המוצרים והשירותים (120 אלידע הוצאה לאור בע"מ !לי ד 4 חופרה ותוכנה ב' שר א ל אחודוס= וה חפו במספר), ברשימת החברות המיוצגות ובאינדכס הנציגים. תשומת-לב נוספת תוכל להשיג עייי פירסוס מודעה מודגשת (לבחירתך גדלים שוניס). אם עדיין לא קיבלת שאלון - טלפן אלינו ונשמח לשלוח לך. טל. 03-6966231 פקס. 03-6963080 אלידע מדפסות מחלקתיות + השוואת תנונות ע'קויות: פדבפות מהלקת'ות וו 6 | 0 ו שי שי זוחא | כ כ סה הי לא קייר קיים ₪ זסוהוזקז850] | ז6)הוקז1850 | זסזהוזק |8-5 | || 0 | 20 חְזְהּוַַחָהַק | המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 2 1 4039 | אוא ו45 המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 99| 09 א 8 ) 53,599 8 זו (8סוזק 511881 58 זז [08ו5+ץ (65ח6חו חו ,3) פהסופתפוחו (05חטסכ) זח0ו/ 68 פחוחחם 006 6חוחח= (וקם) 01 3 הו הסוזט8501ז התטרןא8ו/ (ו0) זקו2051501 חו חסוזט8501ז החטרח אהו 14921 א 161 | 21.1 14.9% א 11.8 | 13.8 13.6% 102 | 29.9 א 2177 א 16.5 | 29.9 א ל ו א 1 142 ו ןה 7 זו ץז 10 ו ו ו 0% 8 00 08 | א-180 הסח09. | 15-א אסזסא וט 0 ו 0 0 0 0 00 ממ ממ 0 0 ל 0 0 סוו\ להוא-16 | פו/ת קחוא-16 | סומ ?חו/-16 |6זח| 25-37 |6זח! 32ז1/|-25 סו כה/- 25‏ | סו להו/ן-20 זז 50 0ח 0 ו וו וו | 0ח 12 (9זטחווח ז6ק 8005ק] 50800 6חוח6 8166 06 1008 58-08 12 88 7 7 15 20 שּ ם . - . . . 8 0 ,2/8 | 208 ,ואס | 208,348 | 08,208 | 208 ₪ | וחטוחואפוח ,5190870 || ₪ | . . . 5 5180080 15ק1009/ 5 | 99 | אא | אש רא | אא | אא ה סו 08 ו - = = 5 חס ]1008118 ה ו 08 0 סוק ך] ו ו ו | | | האס ושי שגל - או |-י רת ה שב ו 0 .יש | 0 הק החש אאקטת ראת 0 הכפה ה חו!חהו] זסכקבק סקט זט 00 800 510870 08550116 )508815( ו (508615) 118 זטק1ס הכ 26ו8-5 חס זחוזן ח68 שחואסוסטם ו 8 3000 250 (חא86000%]) 250 | (חאו80900)) 500 (8000)) 250 (80000)) 250 (80000]) 250 ב | | | 5-5 00 24 2 8 0 00| 000> 0000 2000 2.000 2000 000 (הזחסוח זסק 08085) 0!8ץ0 00 8180 858 וח 00%5] סקט 01 לו סט 08| 05 ה ה 8 ה א ו | חסוזק 0 | זק051501י 88| 08 סק 0 | 650 | 00 008 ו 1092 (2 1808 051801101 02| 08 0 שש | השרה הק ₪ ₪ ₪ 0 0 (חו/ חו) ‏ | (פוסטחוש חו) | (פאוסטחוש חו) (0060!סחו) (0060!סחו] 000-ו 8:00-7:00 פס 24 "-/ 10:00-7:00 | +-ו 10:00-7:00 | ז-ו/ 9:00-9:00 1 חס 88 3 ;זפ 1 ו 1 8 1 זה 1 4 חק 05196104 8 סח 8 זוחט פוחד -6וס3סווקקה זסא-- + ה/א 6 פות1 8 סח 0085 זסטססזק סה 6016!פק8 זסא--1 /א 6 ישראל דצמ' 1993 6 05 1 6מץד 01 זססוחטא! 5100 110 טרח סוה וחסזטו ה סופת זסטוז 3.1 00/5חו/ 110 50901-זזחוז וו +ס טפ זוה 0₪5+0 חססקט5 [168ח1800 86ז1-||סד (פוחוז אז68518) פזטסח הסמקט5 6הסת קפוד 0 5 = הזזה \ מדפסות מחלקתיות 4 השוואת תנונות ע'קו'ות: מדבפות מהלקתיות 6 בחירת העוונים שי 5 05 5 פום 5 8פום אוחסזוהוזק קוטס 81 אזהוחא6| לא קייר ] ק''ים ₪ 57516 זחוזק 57516 זחוזק 5756 )חוזק אפ!קם 13030 ץד | המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי 0 1350 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 6 106 טנ 55 9 - טג 1 6זם 151 5 [68ו5עח 8 | 374%258 א 295 | 19%216%224 0 (85ח6חו חו ,100) פחסופתפחוכ ₪ ₪ 16 16 || כ ו (5חטס) חח 1 | ו לחזה 10 | 8 חחח 2 חססו 0 חססות | | = א) הסה08 0 16ח6א 08 58 וא | 0061 פְחוחַח 00 מ 0 0 0 (וס0) 01 ו הז הסוזט|50ז זטרחואהו// 0 מ 0 0 (ו6) 05150701 חו חסו1ט[850ז התטזואםו/1 5 זפ 33-32 | 30816 דפ| לרוו/-33 | = |פזח| 25-32 הא 0 0 08| 00נ/ח ₪ 0 ם- [‏ ם--[- ₪[ ם ]‏ ם ‏ | ₪ | ה 0 ו 1 18 8 168 ,48 הנאוח ,51800870 מממאק ה טקשה המאה אקשורי ||ר הור הי| - שר | <שרררן 0 5 - 5 | אא | 0 | ₪ | א | התוק 0 | ₪ | שמש | 0 ו | ₪ | אסאס | אסאס | 0 | וסקס | ההסקם ‏ | | שווקס | אואס ‏ | 1] - | ואס - | וסקס | ה . [ַחוח16ועש5 181860חו סו81וחסזטוה/ | = | ה ה שש אש 0 ו 0 פחו|0ח18] זסקה8ק ו ה 200 מ 0 1 חסס טפ סק 500 ,(חא80600]) 1,500 | (הע80800%)) 1.500 (8000)) 500 00 +ה/א (קט800!) 100 (חשש180800) 100 (508015) 08550716 ]טכחו 5180870 8807 01 00080107 (508815) ץ8ז1 זטקזטס 51800870 680 ]0 0808018 (80800)) 100 ₪ 8 ב | ז 0 8-5/26 חס זחוזק 0 ונס | אשאם | אסאס | ₪ | ה ו 4 4 %6 4 300 >= | (05 סק ףוע סק 3 וחטוחוא4וח 8190 שו מ חן 0 20 ד 9 5 5 5 2 168 0/5 2 168 05 2 88| 0/5 | |8חסוזק ו אחא | סח וט (2 |108 ל 5 מ שח ה ו ה ב ו 1 | - א / - 10:00-7:00 | 0 זו 0 ו 2000 (ה1חסוח זפ 8005ק) 0016 00 8100 85 שוחה %5ה0] ססקט 701 קת סקפ 38| 051907001 זז 5זחס? 1 1/6 01 זססוחט! בַחוח5/16 חסו8טרח6 8110 וחס+טג/ ה 8 זפעוז0 3.1 5עשסטחו/ 0ו508011-זסזחחץ 8. . . זס 05 הו (5/ו00חו/ חו) 190050 עס +סכ קט זה 005+0) חססקט5 /103חח160 86ז011-1ד (6וחו? הז68518) 5זטסח זזססקט5 שחסתק6ו6ד מ:ן: תסו 3 5 3 205 35 ובו 1 חח -ז8זחוזק 2051561001 8 זסח 5: זוחט פוחד :16פ68ופקה זסא--- + ה/א 38 15 36 זסח 0065 זסטסזק סחד -6וס3סווסקה זסא--1 /א 5 6? ישראל דצמ' 1993 4 0 אוחטז)תוזץ א6וקט 4 (15 1725| 5 166 5 חנה יעילה ואיכות הדפסה הטובה ביותר בין כל המדפסות בפרק זה. המעבד הוא 8156 תוצרת אינטל וניתן להרחיב את הזכרון עד ל-26 מגהבייט בדגם אא ו45 ועד ל-34 מגהבייט בדגם ו45. השער המקבילי של המדפסת הוא ידו-כיווני", פשוחסזד-ו₪ הוא השס המסחרי של תמונה", כפי שנעשה בצג צבע. החסכון הוא דרמטי. מדפסת פרימרה נמכרת בשוק האמריקאי בסביבות ה-800 דולר, פחות מרבע מכל מדפסת העברת שעווה אחרת. מאחר והמדפסת משוחררת מכל צורך לעבד נתונים, ניתן להסב אותה בקלות מהעברת שעווה להמראת צבענים. כל מה שצריך לע- שות הוא להחליף את הסרט ולהטעין דרייבר חדש במחשב. ערכת ההשבחה עולה 250 דולר, כך שהמדפסת המושבחת תעלה לך כ-1000 דולר בלבד. ואת בהשוואה למחיר שוק של יותר מ-6000 דולר למדפסת המראת צבענים "אמיתית'"י. תחליךף לנייר צילום המדפסת השניה, ,45001 של קודאק, מיועדת לשוק גומחה. היא מדפיסה תמונה בגודל 9%12 סימ בלבד והיא מיועדת להדפיס תמונות ממ- צלמות ספרתיות. הישומים האופייניים הס הכנת תעודות זיהוי, קטלוג פריטים לצרכי בי- טוח, שמאות נזקים, צילוסם בתים לעסקי נדליין וכדומה. מדפסת זו משמשת גסם לה- דפסת תמונות מ-62 סוסחץ, התקן של קודאק לאיחסון תמונת על 60. אבל, הוויתור על תמיכת פוסטסקריפט אומר כי המדפסות האלה מוותרות על שוק תוכנות האיור ועיבוד התמונה המקצועי, שם פו- סטסקריפט היא השפה האוניברסלית לפלט. הפרימרה מוותרת פחות מקודאק על סיפוק הדרישות של משתמשי 6 עסקיים. היא מא- פשרת להדפיס מכל ישום 5אסטחוץו, באבחנה סבירה של 203א203 נקודות לאינטש, על דף 4 או שקף. מהירות ההדפסה תלויה במחשב, שאמור לבצע את הרסטריזציה של התמונה עבור המדפסת. המנוע עצמו מגיע למהירות של 2.5 דקות לעמוד - לאט יחסית למדפסות העברת שעווה אבל סביר ביחס למחיר. הע- לויות לעמוד מודפס זהות לאלה של מדפסות אחרות הפועלות באותה טכנולוגיה. דיו או שועווה? בשניס האחרונות ביססה השעווה את מעמדה כצבע המועדף במדפסות. צבעי שעווה מכסיס טוב את הנייר - ועוד יותר טוב שקפים - בש- כבה אטומה ומבריקה של צבע עז וחי. צבע השעווה גם לא רגיש ללחות ומחירו סביר ביותר. חסרונותיו הם מראה "פלסטייי ונטיה להתקלף ממשטחים שלא הוכנו לכך במיוחד. בהשוואה לשעווה, הדיו המשמשת בהזרקת דיו נספגת טוב אינה מתקלפת ומאפשרת הת- מזגות של פיקסלים קרובים לרצף גוונים. הח- סרונות של דיו הס יכולת כיסוי מוגבלת (הדיו הצבעונית היא שקופה, אלא אס כן מדובר בדיו שחורה), במיוחד על משטח לא סופג כמו שקף, וקושי לבצע עירוב גוונים (0א881אדופ) מבלי לגרום לייבוצ'י. רוב הקשיים של הזרקת דיו נפתרו בשנתיים האחרונות. מדפסות הזרקת הדיו של היולט פקרד היו חלוצות ביכולת להפיק תמו- נת צבע איכותית, עס צבע עמוק, אב- חנה טובה בין גווני ביניים וכיסוי שטת מלא. שתי המתחרות העיקריות של קג₪, קנון ולקסמרק, לא פיגרו אחריה והציגו מדפסות הזרקת דיו המסוגלות לייצר דף הנראה כאילו הודפס במכונת או- פסט. קנון פיתחה את הטכנולוגיה שלה בכיוון של מכונת ייג אפ צוזיי, שילוב של מדפסת צבע, סורק אופטי ומכונת הע- תקה משרדית ביחידה אחת. מכונה כזאת, דגם 61-10, הוצגה השנה וזכתה להצלחה רבה בין גרפיקאים ומשרדי פרסוס. דגס תאום הוצג לאחרונה על ידי אוליבטי, שותפה אסטרטגית של קנון בנושא פיתוח מד- פסות הזרקת דיו. הזרקת דיו בגודל 43 לקסמרק, חטיבת המדפסות של יבמ שהפכה לפני כשנתיים לעצמאית, הציגה את זס!60 9 זסטוחוזקוט!, מדפסת פוסטסקריפט בגודל 3 המתחרה ישירות בדגם 1300א וסשחוגק של היולט פקרד. בניגוד למדפסות של קנון הנ- זכרות לעיל (שאינן תואמות פוסטסקריפט), המדפסת של לקסמרק כן הייתה אמורה לה- שתתף בסקירה הנוכחית ורק תקלה אד- מיניסטרטיבית מנעה זאת. כדי לעשות עימה צדק נזכיר את המסקנות מהצגתה במסגרת "במבט ראשון" לפני כחצי שנה. ל-זטוחוזק!ט! זס|ס6 מנוע 360071 בארבעה צב- עים. ניתן לייצר עד 144 גווני בינייס ובשילוב עם טכניקת ייחצאי טונים"" הנקראת זסו60 6, אפשר להגיע לאיכות של דף מודפס במכונת אופסט. במבחני המהירות היא הגיעה למהירות של 2.5 דקות לעמוד גרפי, כפליים מהמהירות של המתחרה הישירה, ה-ושוחופ. בזמן הצגתה היתה ה-זטוחוזקוש! פחות יקרה מהמדפסת של ₪5 כאשר האחרונה מצויידת באופצית פוסטסקריפט (ללא פוסטסקריפט ה-ו6וחזג זולה יותר). אם אתה זקוק להדפסה על נייר גדול שתי המדפסות האלה הן הפ- תרונות הזוליס ביותר. ל-₪7 יתרון אס אתה מסתפק ב-01ק וללקסמרק יתרון אס אתה חייב לקבל תאימות פוסטסקריפט. אבל המוצר החשוב ביותר בהזרקת דיו הוא מדפסות צבע ייבחירת העורכים" שלנו בסקירה זו (אחד מתוך חמישה): דגם 1200025 של היולט פקרד. מדפסת זו שינתה בצורה דרמטית את- האיכות שאפשר לצפות מפלט הזרקת דיו צב- עונית, הקטינה את העלויות השוטפות לשליש (י) והפכה את טכנולוגית הזרקת הדיו למ- תחרה רצינית על התפקיד של הפקת תמונות יט הבריחה בעשוק מדבסות הלייזר והזרקת הדיו המונוכרומטויות היא שלב ביניים הכרחי במעבר ממדבסות מכניות רעעוניות, לעולם של "צבע בכל מסמך" כמעט פוטו ריאליסטיות. במבחנים שלנו, אי- כות התמונה שייצרה ה-12000/05 טוב יותר משל כל מדפסת העברת שעווה - אם כי היא עדיין רחוקה מהאיכות הייצילומית"י של המ- ראת צבענים. הפלט המעולה לא מוגבל לנייר מיוחד, אלא מוכיח את עצמו גם על נייר רגיל ועל שקפים. ₪ מציעה גם דגם תאום, 12006, ללא פוסטסקריפט, שמחירו במחירון הא- מריקאי 1700 דולר ובחנויות תוכל לרכשו בס- ביבות ה-1300 דולר. ירידת המחירים נמשוכת אם משווים את המחירים הרשמיים בשנה זו עם אלה שצוטטו בסקר לפני שנה, מוצאים ירידת מחיר ממוצעת של 20 אחוז. התרחבות המנהג של הנחות מסיביות גם לתחום המ- דפסות היימקצועיות" מביא לכך שמחיר השוק ירד באחוזים עוד יותר גדולים. לדברי חברת מחקרי השוק 815 אנו צפויים גס בשנה הבאה לירידה של 20 עד 25 אחוזים במחירים. מדפסות המראת צבענים (קוראים להן גם מדפסות העברת צבענים תרמית, 6ע0 |גוחזשחד זט)פההזז) ירדו בשנה האחרונה מהתחום של 0 עד 12 אלף דולר לתחום 8 עד 10 אלפים. בחנויות אפשר כיוס למצוא את המדפסת 5 880ז0!0 של קודאק (אחת מייבחירות העורכים'י) במחיר 6500 דולר בלבד - והמחיר הנמוך לא קשור בשוס פשרה איכותית. מחירי מדפסות העברת שעווה עברו צניחה עוד יותר תלולה, מתחום 5 עד 10 אלף דולר לתחום 3.5 עד 6 אלף (למדפסות 44). מדפסות לגודל דף 3 נמכרות היום ב-8 עד 9 אלף דולר במחירון ובאלפיים דולר פחות בחנויות. טקטרוניקס לא הורידה את מחיר המדפסת וא ]]] זספבק, החלוצה בישוס טכנולוגית הדיו המוצקה, אבל נוספו לה מתחרות זולות יותר. 5 של דאטה-פרודקטס עולה רק 5 אלפיס דולר, אם כי היא מדפיסה על גודל 44 ולא 43 כפי שעושה המדפסת של טקטרוניקס. אבל התחרות הגדולה ביותר לדיו מוצק באה מה- זרקת דיו רגילה, שנותנת פתרון לא פחות איכותי להדפסה על חומרים שונים, בע- לויות שוטפות דומות ובמחיר רכישה נמוך עד לשליש. לסקירה שלנו לא נכנסו מספר מדפסות שלא עומד בלוח הזמנים שהצבנו. בין מד- פסות העברת שעווה בולטות בחסרונן שתי המדפסות| החדשות של 58880 , חוסקזס!60, לגודל 44 ו-83. בין המדפסות להמראת צבעניס בולטת בחסרונה זספגהק 0 של טקטרוניקס, המדפסת הראשונה שמדפיסה באיכות פוטו ריאליסטית על נייר 3, שמחירה 15 אלף דולר. לזכור ולשכוח למרות שתשומת הלב הראשונית מוענקת באו- פן טבעי למחירים שיירדו, עיון מדוקדק ילמד אותך כי צריך לשכוח כמה מהדעות הקדומות שיש לרוב המשתמשים. למשל, הדעה כי מד- פסת המראת צבענים בהכרח לא מסוגלת לה- תוות קווים דקים וחדים עס ניגוד גבוה. לא נכון. הבעיה הנייל, שהייתה קיימת בעבר, נפ- תרה בצורה משביעת רצון והשנה אתה יכול לקרוא טקסט שהודפט במדפסת המראת צב- ענים מבלי לאמ את הדמיון יותר מדי. למ- עשה תוכל להשתמש במדפסת כזאת לכל משימת הדפסה, בתנאי שאתה מוכן לשלס את המחירים הרצחניים של חומרים מתכלים (יותר מפי עשר ביחס להזרקת דיו) ולהמתין בסבלנות לפלט שמודפס באיטיות מופגנת. העברת שעווה תרמית נחשבה מאז ומעולס כטכניקה המועדפת להדפסה על שקפים, אבל בהדפסה על נייר נאלצת להשתמש בנייר מיו- חד ועבה, שלא השתלב כהלכה בין העמודיס של דוייח שהודפס בלייזר. גם זה השתנה וכיוס מרבית היצרניס מאפשרים לך להדפיס על נייר שאינו נראה שונה מנייר רגיל למכונות הע- תקה. הזרקת דיו נחשבה כלא מתאימה להכנת שקפים. בעבר היו טיפות הדיו מסרבות לה- תייבש על השקף וגם לאחר שהצלחת לייבש אותן הכיסוי היה אנמי מדי. 12006 68616 הוכיחה כי אפשר גס אחרת וכי הזרקת דיו יכולה להביא לתוצאות אפילו טובות יותר מהעברת שעווה. דיו מוצקה היתה הטכנולוגיה הבלעדית להדפסה על קרטון, פלסטיק וכמעט 9 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות צבע השוואת איכות הדפסה של מדפסות צבע 9 התמונות הן שיחזור 1:1 של הדפסת תמונת מבחן בשלוש טכנולוגיות. האיכות המקורית של העברת (המראת) צבענים היא טובה יותר ממה שני תן לשחזר בדפוס (במקור לא רואים את רשת ההדפסה). הזרקת דיו מגיעה לדיוק כרומטי גבוה, אבל במבט מקרוב רואים את עירבוב הצבעים (0אזחקזזדוס). העברת שעווה היא הפחות איכותית ויתרונה העיקרי הוא בהפקת שקופיות. ה:ז:אגהז אגא וגאת:וז 0 3 5 58 ₪ 2000 350 אוחסיז6%1 5 >= 210 זק'ז50יז0010 0115 5 > ]66134 פו[ק 0010703516 ק1ה08]00 ךז אאו ה:]ז5אגוד אגא והאהזוד | כ ₪ ₪ לב טש | [ ₪ ו זז זצם |גאתתוז | - ...ב 8 * 11508 ז356ו1 אוחסזא6 ו 9 5 )הו 5 601071356 ג 900 6 ישראל דצמ' 1993 כל חומר אחר שהצלחת להעביר במדפסת - אבל יחודיות זו אבדה עם הפיתוח של סוגי דיו חדשים להזרקה. הדבפה מונוכרולטית עד לאחרונה, מדפסות צבע איכותיות נועדו רק להדפסת תמונות צבע. הדפסת טקסט בשחור בוצעה בתהליך איטי ובזבזני של הדפסת 3 צבעי פרוצס זה על גבי זה, כפי שממלאים שט- חים שחוריס בתוך תמונה צבע. גם בנושא זה זכות הנחשונים עומדת למדפסת | 6%%[6ש 6, שהפרידה בין הדפסה מונוכרומטית של טקסט להדפסה צבעונית של תמונות. התוצאה מדפסות צבע היא שטקסט שחור מודפס באיכות של מדפסת לייזר, במ- הירות של 6 עמו- דים לדקה ובמחיר נמוך. מחיר עמוד טקסט הוא רק 2 סנט, | בהשוואה ל-13 סנט שעולה 0 עמוד גרפי ממוצע כ : (25% ; כיסוי / ₪ בצבע). כל המדפסות בסקירה הן מדפסות. פו- סטסקריפט, אבל יש הבדלים גם באספקט זה. ל-6 מהן יש מפענח פוסטסקריפט רמה 2 או- רגינלי של 40085, לשתי המדפסות של 5וא() מפענח קינייני של היצרן, שמבצע אמולציה לרמה 1 ולרמה 2 ושתי מדפסות מצויידות באמולטור לרמה 1 בלבד. באופן כללי ניתן לאמר כי עדיף מפענח מקורי על אמולטור וע- דיפה רמה 2 על רמה 1, אבל זו לא סיבה לב- חור במדפסת נחותה או לא מתאימה לצרכיך. הפרמטר הראשוני שעליך להחליט לגביו הוא הטכנולוגיה שתתן לך את התוצאות שאתה צריך. אחר כך בדוק את המחירים, כולל /, ו עלויות אחזקה בחומרים מתכלים ושירות תי- קוניס. שם לב להבדלים הדרמטיים ברמות התפוקה: אל תקנה מדפסת איטית לשרת קבוצת משתמשים גדולה. כל המדפסות בס- קירה תומכות בעבודה ברשת תקשורת, אבל רצוי להבטיח כי הן מסוגלות לעמוד בעומט הצפוי. בדוק את קלות ההחלפה של סרט הצבע או מחסניות הדיו, את היכולת להדפיס על חומרים זולים, כמו נייר רגיל ושקפים ללא ציפוי מיוחד. כשכל הפרמטרים מתאימים תוכל לבחון את העדיפות היחסית של המ- פענחים השונים מנקודת השקפה מאוזנת. 3516 ז0ס!60 63160 3% 661 פשוק מדפסת זו מהווה תחרות ישירה למדפסות הע- ברת השעווה של טקטרוניקס, 200 זספפוש, הן באיכות ההדפסה והן במהירות. רק המחיר נראה בשמיים: 9 אלפים דולר הם הרבה במצב הנוכחי של מחירי השוק. דגם 6613%% הוא המהיר והיקר ביותר במשפחה של קל- קומפ, הכוללת 3 דגמים נוספים עס מחירים החל ב-4 אלפים דולר. כולס מבוססיםס על מנוע 300071 תוצרת קלקומפ עצמה ובקרים משובצים במעבד ה-₪156 1960 של אינטל. בדגס זה מדובר על הגירסה המהירה ביותר, 4 זטצ1 גותטז) 16% 2000 50% ]1 זסה חק / 4 > ו קז 5 41300 1[6חוגק ק11 > 0 זפ זט01 15( 2 560 0 > 2 00 ז6)חוז? 5 זא 010 ק 160 668 פטוץ 1 6 ישראל דצמ' 1993 32 של המעבד, בסיוע 16 עד 64 מגהבייט זכרון. גודל הדף ניתן לכיוון עד ל-43. הזנת הנייר נעשית ממגש המותקן בזווית מעל לגוף המדפסת, מבנה לא רגיל בין מדפסות חדישות. גם פנל ההפעלה אינו שיגרתי ואינו ידידותי במיוחד, אבל מאחר ורוב הכיוונוניס נעשיס אוטומטית, אפשר בדרך כלל להתעלם ממנו. איכות ההדפסה מצויינת, ללא האפקט השכיח של יירצועות" (הנוצר ממעברי ראש עוקבים לרוחב הנייר, אם טמפרטורת הראש משתנה ולו במידה זעירה), ללא קילוף של שעווה (שלא נדבקה היטב בגלל הטמפרטורה לא או- פטימלית) וללא אפקט מוארה (יצירת תצורות מחזוריות, דמויות גלים, כתוצאה מהדפסת ארבעה רסטרים זה על גבי זה). הדפסת פרוצס מבוצעת עס סרט 4 צבעים (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור) אבל לישומיס מונוכרומטייס אפשר להתקין סרט שחור בלבד. המחיר לע- מוד מודפס הוא 64 סנט ולשקף 1.443 דולר - מחיריס סביריס ביחס לסוג זה של מדפסות. הממשקים כוללים טורי, מקבילי ו-א|1/008|78 (למחשבי מקינטוש). ניתן להתקין כרטיס את- רנט פנימי או מתאס חיצוני לרשת טבעת הא- סימון. המיתוג בין הממשקים הוא אוטומטי. את האמולטור לפוסטסקריפט (רמה 2) מס- פקת חברת אוחטסהש. כאשר הסוחרים יתחילו לתת הנחות משמעותיות על מדפסת זו היא תהווה איוס משמעותי יותר לדומיננטיות של טקטרוניקס. 85 +106א65 קוו 5 300.!א 161:חובּק סון אלה שתי המדפסות בעזרתן הפכה היולט פקרד את הקלפיס בשוק מדפסות הצבע פו- סטסקריפט. הוותיקה יותר, ה-ושוחוגק, כיכבה בשנה שעברה וזכתה באות ייבחירת העורכיםי. גם השנה היא נשארה בחירה טובה מאוד למי" שזקוק למדפסת צבע 43. אבל את ההצגה גו- נבת ה-265%6 החדשה, 12006. המדפסת הח- דשה משווקת בשתי גירסאות, עס ובלי מפענח פוסטסקריפט, במחיר 2399 ו-1699 דולר בה- תאמה (מחירון ארהייב) בסקירה זו בחנו את הגירסה 65/ הכוללת מפענח פוסטסקריפט רמה 2 תוצרת 40085 וספריה בת 35 גופני | סד ל-12000/05 )208616 מנוע 300001 אבל במוד טקסט ניתן להדפיס באבחנה של 6008300 נקודות לאינטש. האיכות של פלט צבעוני טובה בהרבה מכל מדפסת הזרקת דיו אחרת וגם מהוב מדפסות העברת שעווה תרמית. אפילו שקפים מודפסים בצבע עשיר ותוסס. למרות שניתן להבתין בעין בתצורות מדפסות צבע 4 השוואת התנונות ע'קויות: 0 ₪4 ש אוחסזוא6ך אוחסזזאסד אוחסזוא6ד 0 5 א56!] זספהחק 1 ז0פהח 8 ז6פהחק 5 חפוחטזו5ה! 0 [008ו655)סזק 220 זז 00 9 117 אוו | 175א135או1 | 1931558274 008 ו 6 |8וחזפורד 8%\ |הוחזסורך אפא |8וחחפתך 6 |8 פד וי 1 רו בוו 4 5 1 | ה036104-05 56160 [טיב] מ ל 2 .26 א 20.5 אפצו |ההחפחד ו 0 ותפוסטפזוו/! 0-00 ו 0( וו ו 3000 4 אוחסזו0ך 1 אוחסזז0%ך 1 אחסזו96ד | 50 הסוזק0 פחוזק חצצסז6 01/5 סואג ?חו-24 סואה לחו-24 סוה להוא- 16‏ | א אפזופ שש קהו/-25 | |פזחן לוזו/-25 20000 20000 20000 1200 09600 -86זח]) 3.1 -68זתז) 0.5 -88זו!) 0.5 )3 (חסספוז 855 (חספסוז 2855 ,(ח0ס0ז 855 (חססטח 5 -זטס)) 4.1 1.3 5-ו 1.3 58 זטס))+ (חספםז -חו8וק חזואו חסספוז | -חוגום תזואו חסספוז (חסססוז (0081 8007 (0080 8001 13/8, 328 | *א | אא | ;א | אא | אש ו | ו המוקה [ 0 מן.| 1688 4, 8 8 16/8, 648 לקד או דופחום | ?וקד או דופתום | קו/0ד ,אוה דופתו= | אוב דוסתום ,דג 0 | אודוסחו .דסא 6סס קוד ,616 | קן/ק0ד ,8ז/וסא 58 10 1-68 66 א 21 21 7% ל 0 [] (086ט!סחו) ו ות מש ₪3שח א 3 ₪ בר ₪ 900-800 | 0800 | 00 00 8 8 0 שר ה 9 | (8475) ז90ץ 1 (פ847) ז68ץ 1 (9475) ז8ץ 1 זו 1 5 , ] ה/א /א 55 ז-| 10:00-8:00 2 06 ישראל דצמ' 1993 מדפסות צבע השוואת תכונות ע'קוריות סו הק לק 1 00 20 וק וק סאוו 6 בה'וה העוונ'םש]ןנח'ות העוונים שי שי קת אא 58518 0800 ,11 8 00 זפ )הוזק 5ק 1א6613 פט|ק 055 99 2,009 16 1 א 30 א 10.5 118 ונ 11 ו ו 99 95 29 6 א8אש |8וחזסד אח! בו ו 0 ותפוסט8זו/! ‏ | 01300 161זחו3ק קז 0000 3000 חאוסז0 015 0 ז6:חוק ק] זח| 32ו/|-25 |פזח! לזו/!-10 0 0000 6 ,(5120-ז810!) 210 )1801010-5/28( 32 ,פופ 18 ,וו א|8 1זחזם , דשא 56 0 ,68 8-ק:8|6 ותו קן/ 10 ,6ז זא 0 2 או 6 |ה פד א8או |הוחחפחד :ו רו 0 0856081 10] | 5886ז00!0 א008א. | 6613% ק68|000 (05ו90זף) 300 א 300 300 300 (זא16) 300 א 600 0 0056001 ק] 06 הטפ חסו81ז1זסעצ "6613 0וח08|00 ]זו 11-37 חטפ ל1!/|-40 |פזח! 33-17 וו 0 וו ,(006ו 85%]) 1 5 (000ח 0876ח518) 2 48 *8ו/16 ,16/8 648 ,16/8 8|-ק1] ,א|18ז8חום ןד ,זוא 9:00-5:00 |-; 8:00-8:00 /-+ 900-8007, "=; 9:00-6:00 8 זפעוז0 3.1 5צ00חו/) 6ו508011-זזחוזי] לא קייר ] קיים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחיריס הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי וז 1 0-5 [68ו5עהש (085ח1 חו ,1000) פחסופתפחוכ] (05חטסכ) המופ 6 חופת ]006 הזחה (00) חסוזט!850ז חחזטוחוא8!/! 0 | 50 (00ָ8ק 07 195טוחווח) 50686 6חוחח8 8180 | וחטוחואפוח ,0876ח518 5/5 51800876 009015/ 58 זז חסק |8||8|/5008ז4 סק א|8 10087 5% 86 זס1 סק 508 6 81800זחו חַחוה-ח6א0 61/1תזפהו= 5 זה ץ0 196ססקט5 70100015 ב 5 80106 ע|6005ח8ז!טופ פַחו/ח13] זסנְגק ו 009015 הק 5/26-ז8110| חס (85ח0חו) 8788 6|סמזחוז סק 26ו681-5| חס (65תסח!) 8768 6וס8זחוזק 3 26ו8-5 חס (65חסח!ו) 8788 6סמזחוזץ 5% וח 0015] 6 פזח10 1 6קץ1 01 זספוחט! 0-0 זו [ַחת10ו5 ח0ו81!טח6 וזה וחסזט סנק זסוה0ס+5) 500 [108ח1900 86ז1-!וסד (פוחו? הז68518) פזטסו זסקקט5 פהסתקטוס ד :וי חח 5 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות צבע 5 הסוהטיזז9ח! 010 ה 1 +הוסטיזס|ס) [8ה0ו6598?סיזש 5 +] והחעצש השוואת הטוות הכרומטי של מדפסות צבע עיגולי צבע מייצגים חתכים של עוצמה (בהירות) קבועה במודל הצבע התיקני 618 (חתכיס ברמות כהות אחרות מתקבלים עייי הוספה או גריעה של צבע שחור). שבעת הנקודות המסומנות הן הייצוג של הצבעים כחול (8), ציאן (0), צהוב (/), ירוק (0), מגנטה (₪1), אדום (א) ושחור פרוצס (א). הטווח הכרומטי של המדפסת רחב יותר ככל שגדל השטח בתוך המצולע (ה''גאמוטיי של המדפסת). שם לב ששחור ייפרוצסיי (א) אינו שחור ממש. השגת שחור אמיתי בהדפסת פרוצס נעשית ע'יי כל ארבעת הצבעים (בצפיפות של כ-70% כל אחד) זה על גבי זה. %!יז205+50] 1.300 6%שזחוהש פו] יזס138%יו00!0) 2וה8!00 -6613% פטוק 0 5% ]יזספיזס!0 5וכ) 5% "268000 כןן] (המשך בעמי 117) 4 6 ושראל דצמי 1993 | | || | | [ |] | | | 5 | מדפסות הזרקת-דיו מהגומחה לורי גרונין לאחר שנים ארוכות של גידול מתון בשווקי גומחה, | עומדות | מדפסות הזרקת הדיו לפיתחה של תקופת פריחה פנומנלית, שתהפוך אותן לסוג שקשה לעמוד בפניו, של מחיר נמוך (הן בר- כישה והן בתחזוקה), טכנולוגיה אמינה ואיכות הפופולרי ביותר של מדפסות תוך 3 שנים. פלט המספקת את מרבית המשתמשים. לדברי חברת המתקר 818, המתמחה בנושא זה, אם בשנת 199 תחירה העיקרית למדפסות הורקת דיר באת צפויות להמכר 2.1 מיליון מדפסות הזרקת דיו (בשוק האמריקאי. ממשתמשי מדפסות סיכה. אלה למדו שתמורת תוספת לא משמעותית למחיר (בממוצע 100 בלבד) בהשוואה ל-5.2 מיליו מדפסות סיכה, הרי שבשנת 1997 עד 200 דולר בלבד) אפשר להפתר מהועש תימכרנה לא פחות מ-5.4 מיליון מדפסות הזרקת דין, בעוד הירד של נקישת הסיכות ולשפר בצורה משמעותית את איכות ההדפסה. רוב הבעיות שמדפסות הסיכה תידחקנה לשוליים, עם 1.2 מיליון יחידות *יכבו את החדירה של הזרקת דיו למשרד הרגיל נפתרו מזמן: התייבשות דיו בחרירי הה- הלה זרקה, דליפות בומן החלפת מחסניות, חוסר ריחה זו נובעת משילוב 55 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות הזרקת-דיו ( 1 0 דייס+חוניזל] 361 ה! יוסהזסיז מתאימה לסביבת עבודה מעורבת, 6? עם מקינטוש. קומפקטית, אבל איטית יחסית. ייבחירת העורכיס" במדפסות טקסט לגודל דף 3א. דומה בכל השאר לדגס 81-200 הנייל. 6 הסאה יית58 58705 50% ראש הזרקה 86 פיאזואלקטרי משיג איכות אות דומה למדפסת לייור. האחסאת -ו560 5805 5% אחידות בכמות הדיו המוזרקת דרך כל חריר, התייבשות איטית של הדי על הניר ו"מריחות" כתוצאה מלחות באוויר, כמעט ואינן רלוונטיות למדפסות החדישות. לעומת זאת, החשיבות של איכות סביבת העבודה (שקט) ואיכות הפלט עלתה פלאים. מדפסות הזרקת דיו הן התשובה הזולה ביותר לשינוי סדר העדיפות בהדפסה משרדית. התחרות העתידית על תפקיד היימדפסת השו- לחנית"" תתרחש לא בין הזרקת הדיו למדפסת הסיכות אלא בין הזרקת דיו להדפסת לייזר. למרות ההתפתחויות הדרמטיות בירידת מחי- רי מדפסות הלייזר, הפונטציאל למחיר נמוך של מדפסות הזרקת דיו גדול יותר. הט- כנולוגיה הבסיסית של ראש ההזרקה פשוטה וזולה יותר לייצור מהמנוע האלקטרואופטי של מדפסת לייזר. מדפסות הזרקת דיו הן גס קומפקטיות :ותר, קלות יותר וזקוקות להרבה פחות הספק חשמלי ממדפסות לייזר. המ- דפסות משני הסוגים יכולות להדפיס על נייר 66 0 ישראל דצמ' 1993 ותה תשוסתם +56"1 פת58 0-5 0-5 מהומסת 0 יס:חניוכ] 16% 6!טפטם הסההס 129 ץ16עטס6 ++צה-ס 08 5 : 0 יסחיו +06 6|טסטם הסה3ס ‏ >/] יזס+חויזן 6%[ אח! 6וחסיזהססהסוח 0<2!6סח-64 הת ע16עטס6 ++החס 08 רגיל, אבל בהזרקת דיו של דף גרפי עדיף לה- שתמש בנייר מיוחד, המצופה בחומר חרסתי, שסופג את הדיו ומייבש אותו לפני שהוא מת- פשט לצדדים. המחיר לעמוד מודפס בלייור נמוך במקצת מעמוד מוזרק דיו אבל השוואה ישירה היא בלתי אפשרית. התוף של מדפסת לייור נשחק באותה מידה בין עם הדף עמוס גרפיקה או ריק לחלוטין. בהזרקת דיו העלות מתייחסת ישירות לכמות הדיו המזורקת על העמוד. יתרון הצבע אבל היתרון הגדול ביותר של הזרקת דיו הוא צבע. צבע בזול, מבלי לפגוע בשאר התכונות הטובות של הזרקת דיו. מבחינה מכנית כל מה שנדרש עיימ להפוך מזרקת דיו מונוכרומטית למדפסת צבע הוא לפצל את ההזנה של דיו לחרירי ההזרקה. במקום שכולם יוזנו בדיו שחור מאותו מאגר מציידים את ראש הה- דפסה בשלושה או ארבעה מיכלי דיו. כל וחקסף 0.5 :פצוסשח:// זס! 1-2-3 10105 יזס+חוזיזק 6%] אח! סוסיה ססהסוח 022|6ה-64 החקקף 1.3 :פצטסשח;)/ זס] 1-2-3 10105 וחקסף 1.5 :פשסשח:/ש זס! 1-2-3 1015 *ז%6חויזכן 16% אחז 6וחסיזהססהסוח 022!6ה-64 שהחויזם 60168-5126! 01 6וטְהכְה0 :5 ד ווקקה פעשססאועצ 5 30 :פטטסשח:// זס! ₪זסש הקסף 7 0 :8 6!0זס 5 6 :50880 זא6ד זוז 5 45 :50660 זא6ד עזווט סט 1.4 :50660 7800165 שחוזחויז 60167-5126] 01 0808016 התה 0 1 :ד 6ווקקה פטססאוצצ 5 59 :פששסטחו/ש זס) ₪זסצצ הק 5 ו :וז 5 9 :50666 זא6ד וז 5 82 :52660 1א6ד עְזוא וחקסף 0 2 :50606 7800108 5 ו חוזחויזכ הסה:-17 עס -11 01 633016 הסח שו צ שמנ ה 5 וד )ולקה 5/צססאועצ 5 139 :פעטסטה:צ/ זס! טזסצ וס 9 ו :0610 5 זאטד וואזם 5 83 :50606 זאסד וט חקפ 0 2 :52666 0:05ק8ז0 השאר נעשה עייי התאמת התוכנה להדפסת צבע. ברוב המדפסות כיוסם ראש ההזרקה מאוחד עם מיכל הדיו ביחידה לשימוש חד-פעמי. הדפסה בארבעה צבעים מבוצעת עייי התקנה של ארבעה ראשים, אחד לכל צבע יסוד, או ראש יחיד בו בנוייס 4 מיכלי דיו. בעבר העדיפו היצרנים את הגישה של ראש יחיד, שכן הדבר לא דורש כל שינוי מיכני ביחס לראש מונוכרומטי. אבל ראש יחיד לא- רבעה צבעים מחייב להחליפו כשנגמר אחד הצבעים, למרות שעדיין נשארה דיו בכל אחד מהמיכלים האחרים. מדפסות הצבע החדישות יותר מצויידות בארבעה ראשים (פרדים, כך שאין צורך לזרוק מיכלים חצי מלאיס בדיו. מבנה 4-ראשי הוא יקר יותר ברכישה וזול יותר בתחזוקה שוטפת. להשוואה, מדפסת הלייזר הצבעונית הראשונה, שהוכרזה זה עתה על ידי 15א0, מגושמת ומסובכת פי כמה וכמה ממדפסת לייזר רגילה ומחירה גבוה פי 8 ממ- דפסת לייזר מונוכרומטית שוות תפוקה. מדפסות הזרקת-דיו 29 : 0 51165 הספנ= *6+חוזיזכן 16% אהו פוהסיהססהסוה 022!8ה-48 שחוזחויזק 5126-י6110] 01 0828016 מדפסת הצבע היחידה | בקבוצה זו. תופסת 3 585 גוס יו507 5805 | 65%186פ5ק מקוס באמצע, בין דגס .605 קקה 5עשססאוצ הוותיק לדגם 50% האחסת 25 :טס 6ח:של זס] זס 5 71 :50896 זאסד !מזם חחקקף 1.3 :00701088 5 71 :50660 זא6ד ץאט 6 המעולה. ו הסט 0 1 :והז זס] 1-2-3 5נס 1 וחק 25 :50686 105 קפז 29 . 0 65%00%6כ קוו 0328016 6זחויזק 16% אחז יזס!סס 022!6ח-50 שתוזחויזק 1611686-5126 ראש הדפסה רחב מדי <6ועטסס (2 וחצי שורות) פוגע 60 באיכות ההדפסה של ל 5אסודהסווקקה פ/וססאוצצ מה שיכלה להיות 6 =61%%6| הג זט סש 5 91 :50006 זאסד מז ירחי " 0 החקסף 0.9 :שמא 0|פזסס 5 2 :50680 1א6ד עז08 יבחירת העורכיס וחטש ן הק 1.2 צצצסשח:/) זט 1-2-3 פס 1 הס 1.7 :50606 68105 29 | ס"ה)סיסוה וד מדפסת. "אישית" לגרפיקאים. איכות אות מעולה אבל איטית. בפרק זה איננו מדגישים את נושא הצבע, בו מתמקד הפרק הקודם. בין ששת המדפסות בסקירה זו רק אחת היא צבעונית, 13606 6 של שא, והשאר מונוכרומטיות. היחס הזה עומד בפני שינוי דרמטי. אם ב-1993 אחוז המדפסות המזריקות צבע עמד על פחות מ-10 אחוז, ב-1997, לפי הערכת מומחי 818 70 אחוז (!) ממדפסות הזרקת הדיו תספקנה יכו- לת צבעונית ברמה זו או אחרת. כאשר מדובר בהדפסת צבע ספקטרום האיכות שונה בת- כלית מאשר בהדפסת שחור/לבן. פרשטרים של איכות הפרמטרים העיקריים לאיכות בהדפסה מו- נוכרומטית הם חדות הקווים, היכולת להתוות עקומות "יחלקותיי (כך שאי אפשר להבחין בפי- קסלים הבודדים) וניגודיות גבוהה בין לבן לשחור (מילוי מסיבי ואחיד של שטחים שחו- רים). הדרך הבדוקה להשגת מטרות אלו היא הגדלת האבחנה (הקטנת הפיקסלים), עידון עסנעטסס 006 6%%67| מספטס אבקת הטונר (גרגירים קטנים יותר) ומניעת תנועה לא אחידה של החלקים המכניים (הסעת הנייר והזנת הטונר). נכון להיום, חב- רות המתמחות במדפסות לייזר לגרפיקה והו- צאה לאור שולחנית מסוגלות להגיע לאיכות קו השקולה לאבחנה של 1200 נקודות לאינטש. הפרמטרים של איכות צבע שונים לחלוטין והם נקבעים לפי הישום. לא הרי הצרכים של גרפיקאי המכין תמונת צבע ייאמיתית"" לדפוס לצרכים של מנהל חשבונות, שרוצה לציין בא- דוס סכומים של הפסד. הראשון נזקק לש- ליטה במיליוני גוונים ובני גוונים ואילו השני מסתפק בכך שהתדפיס יצעק יישימו לבייי בין שתי הקצוות קייס ספקטרום רחב ביותר של איכויות כרומטיות וטווח עוד יותר גדול של מחירים. מדפסות הזרקת הדיו המשמשות לה- גהת צבעים במערכות קדם דפוס מגיעות לנ- אמנות כרומטית של מכונת אופסט, במחיר של עשרות אלפי דולר למדפסת. לעומתן, המדפסת הצבעונית בסקירה זו עולה (מחירון ארהייב) יז6זחויזכן 6%[ אחז 6והסיהססחהסוה 022|!8ח-128 שחוזחויק 8%16-5126! 01 8![מ8ק08 :וד ה6ווקקה פעשספאועצ 75 :5עצ60ה;ש/ זס! אזסע סק 1.4 :06108 קסף 1.6 :00%5חו// זס) 1-2-3 10105 5 73 :52686 1א6ד וואזם 5 73 :50606 1א6ד ץז|מט וחקסף 2.2 :52686 65:תקפז0 9 דולר (בערך 600 דולר בחנויות) והפלט שלה לא יכול לשמש לכיול הפרדות צבעיס. הגידול הדרמטי הצפוי, לדברי 815, יתרחש בתחום הנמוך של הזרקת צבע. גדול הוא יצה אמנס אחת התכונות המלבבות של מדפסות הזרקת דיו היא גודל קטן ומשקל נמוך (זו הסיבה לפופולריות שלהן בישומים נישאיס. ראה סקירת מדפסות נישאות בגיליון 12 של מאז2 וא 6 / המהדורה הישראלית), אבל הזרקת דיו הא גם השיטה היעילה ביותר לה- דפסה על נייר גדול. מדפסות הזרקת דיו מו- צעות כיוס בגודל 40 ולנייר רציף ברוחב עד 1 סיימ. בישומיס משרדיים רגילים אין צורך במימדי ענק כאלה, אבל לתדפיסים בגודל 43 יש שי- מושיס רבים. מדפסות לייזר בגודל זה עולות יותר מ-3000 דולר ואילו דגם 81-230 של קנון, 77 0 ישראל דצמ' 1993 4 0 חזסת!0ז 4 4 0 8ט1ש51 חק %8 המופיע בסקירה זו, נמכר בחנויות בפחות מ-500 דולר (549 דולר במחירון). אס אתה זקוק לגודל 43 ולהדפסת צבע גם יחד, היולט פקרד מציעה את 1300א בארבעת אלפים דולר, כחצי מהמחיר של מדפסות שעווה בגודל דומה. התחום הראשון שדורש שיפור מהותי הוא עלויות שוטפות, בעיקר מחיר מחסנית הדיו. כדי למנוע דליפות דיו וסתימת חרירים, ראש ההדפסה במרבית המדפסות משולב עם מת- סנית הדיו ביחידה אחת לשימוש חד-פעמי. נגמר הדיו, זורקים את הראש - וזה לא זול. בין המדפסות בסקירה זו המחיר לעמוד מו- דפס מונוכרומטי נע בין 3 ל-8 סנט, כפלים במ- מוצע ממדפסות ליטר. המדפסת | 6%%[6₪ש 5% של היולט פקרד מסתפקת ב-2 סנט לעמוד שחור/לבן, אחת הסיבות בגינן היא זכתה בתואר "בחירת העורכים" בסקירת מד- פסות הצבע. מלקום לשיפורים למרות שמדפסות הזרקת דיו מפיקות טקסט נאה לאין שיעור ביחס למדפסות סיכה, עדיין יש להן במה להשתפר לפני שהן תגענה לאיכות של מדפסת לייור מהשורה. הבעיה העיקרית היא שליטה בכמויות הדיו המוזרקות בכל התזה מכל חריר. בכל ראש הדפסה מצוי מספר גדול (עד 192) חרירים מסודרים אנכית, בצורה המזכירה את סידור הסיכות בראש ההדפסה של מדפסת סיכות. מאחורי כל חריר מצוי תא דיו ומנגנון הזרקה, הפולט טיפה זעירה של דיו נוזלית בתגובה לפולס חשמלי המגיע מהבקר. הבדלים זעירים בגיאומטריה ובתכונות הח- שמליות של כל אחד מהמזרקים יוצרים הב- דלים ניראים לעין בכמות הצבע המוזרקת עייי כל אחד מהם. כאשר מפיקים דף האמור להיות מכוסה בצבע אחיד, עיון דקדקני מראה שהוא עשוי פסים פסים בדרגות כהות שונות. אס כיוון שורת החריריסם בראש ההדפסה אינו 6 ישראל דצמ' 1993 מדפסות הזרקת-דיו ניצב בדיוק לכיוון התנועה של הראש, התו- צאה תהייה שקווים אנכיים יראו יישבורים" או גליים. העין רגישה במיוחד לסוג זה של סטיה והיא תבחין בכך גם אם היא מסתכמת בפחות מעשירית המיימ. לכן חשוב להדפיס בגודל אות המבטיח כי הייתפריי בין מעברים עוקביס של הראש יפלו בין השורות. זה לא אפשרי בכל מדפסת והדבר קשה במיוחד כאשר בראש חרירים רבים. טיפת הדיו הניתזת מראש ההזרקה אמורה להיות בודדת ולפגוע רק בנקודה המיועדת לה, אבל זה לא המצב. סביב הטיפה העיקרית נוצר רסס מיקרוסקופי, שפוגע בנייר סביב הנ- קודה הראשית ויוצר ייערפל" קל על השטת שאמור להשאר לבן. בדרך כלל אין בזאת בעיה, אבל דף מודפס בצפיפות גבוהה במיוחד יתכהה גם בשטח הרקע. בעיה אחרת היא כמות הדיו שהדף מסוגל לספוג לפני שהוא הופך לבוצי. הדבר מהווה בעיה במיוחד כאשר מדפיסים בצבע מלא והשטח מכוסה בארבעה מעברים של דיו. 5 יוצאות מהכלל 3 מדפסות מצליחות להגיע לאיכות גרפית יו- צאת מהכלל. אלו הן 800 51/1005 של אפסון ושתי המדפסות 1200 |265%56 של היולט פקרד. שתי האחרונות מתוארות בהרחבה בפרק על מדפסות צבע, אבל ה-51105 היא היוצאת מהכלל בין מדפסות זולות בהן דן פרק זה. הטכנולוגיה מאחורי ה-1/05צ51 שונה מבשאר המדפסות, בזאת שהזרקת הדיו נדחפת ע"י אלמנט פיאזואלקטרי ולא חימום. במדפסת הזרקת דיו רגילה הנתז נוצר עייי חימוס מהיר של הדיו מאחורי חריר ההזרקה. החימוס מאדה כמות זעירה של דיו במין התפוצצות מיקרוסקופית. לח האדים דוחף את הדיו מהחריר לכיוון הנייר. במדפסת של אפסון הד- חיפה נוצרת עייי הפעלת מתח על גביש פי- אזואלקטרי - גביש המשנה את צורתו כתגובה למתח חשמלי. אפסון קוראת לטכנולוגיה שלה גוא ויתרונה הגדול הוא אחידות כמעט מושלמת של גודל הטיפות ומניעה של רסס ייערפילייי. המדפסת 800 51105 מפיקה פלט נקי וחד יותר מהמדפסות האחרות בסקירה. כאשר מד- פסים באיכות גבוהה, הצפיפות של |36007 באה לידי ביטוי מושלס ואיכות ההדפסה מת- קרבת לאיכות לייזר. לעומת זאת האיכות בה- פקת קבצים גרפיים היא בינונית בלבד ומ- הירות ההדפסה גם היא לא מרשימה במיוחד. היינו מצפים לביצועים טובים יותר ממדפסת שעולה כ-450 דולר. מבחני הביצועים כללו, כרגיל, מבחן הדפסת מלל טהור, מבחן גרפי של הרצת קובץ חוד תחת 08 ושלושה מסמכים שיוצרו עייי שלו- שה ישומי >שסשחו/ו; מעבד התמלילים מא0או , התוכנה הגרפית /606!28 והגיליון הא- לקטרוני לוטוס 1-2-3. המדפסות נבחנו בה- דפסת טיוטה ובהדפסת איכות. במבחני הטיו- טה נעו התוצאות בין 46 ל-94 תווים לשניה ובהדפסת איכות הטווח הצטמצם ל-70 עד 83 תוויס לשניה. במבחנים הגרפיים הובילה המ- דפסת של אפסון עם קצב הדפסה של 2.6 עמודיס בדקה, אבל במחיר ירידה משמעותית באיכות. בישומי פיוסשחו המדפסות הזריזות ביותר הן 81-230 של קנון -סזג!אסזסוות של טקסט אינסטרומנטס. קדיטדיון הכניפה לפקירה 3 הדרישות לכניסה לסקירה היו : דגם חדש מאז הסקר האחרון בנובמבר 1992, זמינות בשוק האמריקאי בסוף יולי 1993 ומחיר מתחת לאלף דולר. תאריך הסף לזמינות מס- חרית חסם את הדרך למספר גדול למדי של מדפסות הראויות לעיון מקרוב. בולטות בי- ניהן הן: (40761 1א8! של לקסמרק (350 דולר במחירון האמריקאי), 1000 16חו26 של ספא (300 דולר), 310 65816 הצבעונית של ץ₪ (917 דולר) ו-600 816 של קנון (850 דולר בארהייב). מדפסות אחרות נפלו בגלל קרי- טריון המחיר או משוס שהן נכללו בסקר הא- חרון שלנו על מדפסות נישאות (701 א]א160ם של קודאק ו-!40701 1א8! של לקסמרק). מי שמעוניין במדפסת קומפקטית במיוחד, לשי- מוש עם מחשב מחברת, מוזמן לעיין בסקירה שהתפרסמה בגיליון קודם (12) של 6ץ 8א6/21/א / המהדורה הישראלית. ₪0) 0 מדפסת זו מותאמת במיוחד לסביבת עבודה מעורבת, 56 ומקינטוש זה לצד זה. היא מסו- פקת עס דרייברים ל-%אס6חג/ ול-אגזאסוט עס מיתוג אוטומטי בין השערים ו-9 גופני 6קעזטטד. זו גסם הקומפקטית ביותר בין המ- דפסות בקבוצה שלה, אבל היא לא מצטיינת במהירות או באיכות גרפית. היא משתמשת באותן מחסניות דיו כמו המדפסות של קנון - ולכן גס העלות לעמוד גבוהה באותה מידה (8.9 סנט) - אבל היא נופלת מהן במהירות והיא יקרה יותר מ-81-200. ההפעלה, הן מ-005 והן מ-צשסשחוש, | היא פשוטה ולמרות האיטיות לא נתקלנו בבעיות בביצוע כל המבחנים. ההדפסה טובה על כל סוגי הנייר והפילם, אבל הזנה ידנית יכולה לגרוס לתקיעת נייר ומעטפות יש להזין אחת אחת. " 0 6% 6|טטש₪ 6300 0 ] לישומים אופייניים במשרד קטן או בבית, המדפסות של קנון מציעות שילוב מוצלח של הדפסה מהירה, איכות פלט גבוהה, הפעלה פשוטה ומחיר סביר. דגס 81-200, שמחירו 349 דולר במחירון האמריקאי (בסביבות 250 דולר בחנויות), הוא הפתרון היעיל ביותר למי שלא נוקק להדפסה על דף גדול. מי שכן זקוק לכך ימצא את סיפוקו בדגם 81-230, הכמעט זהה, שמחירו בחנויות פחות מ-400 דולר. הדגם הג- דול הוא ללא ספק הפתרון הזול ביותר לה- דפסת איכות על דף 43. שני הדגמיסם מספיקים איכות גבוהה מאוד בהדפסת טקסט, במיוחד במוד ייסופר משובתחיי (צדו001-₪10₪-58ק50). | הדפסת טיוטה במדפסות קנון נמצאה כמהירה ביותר בין המדפסות בסקירה. במוד גרפי האיכות אינה יוצאת מהכלל, כפי שהיא בהדפסת טקסט, אבל בהחלט ברת תחרות עם כל מדפסת אחרת. ההתקנה פשוטה ביותר ומתגי ה-קוס בהס אתה בוחר את האמולציה נגישים בק- לות. מנגנון הסעת הנייר מטפל באלגנטיות בכל סוגי הנייר, מעטפות ושקפים, אבל אין אפשרות להזנה ידנית. המדפסת 81230 לא מזהה אוטומטית את גודל הנייר ולכן כאשר מזינים נייר 44 יש צורך לבצע התאמה ידנית. די קל לביצוע, אבל חבל שנזקקים לכך. המבנה האנכי של המדפסות (דמוי טוסטר) מקטין את השטח הנדרש על שולחן עבודה ומספק גישה קלה למחסניות הדיו. המחיר של אלה הוא עקב אכילס במדפסות והוא מתבטא בעלות גבוהה לעמוד מודפס. אבל המחיר הה- תחלתי הנמוך, המהירות והאיכות של הה- דפסה בהחלט מכפרים על החסרון הזה והס שזיכו את קנון באות ייבחירת העורכים". 0 51088 ח50ק= מדפסת הזרקת דיו זו מתקרבת לאיכות הפלט של לייזר יותר מכל אחת אחרת. הטכנולוגיה הפיאזואלקטרית וצפיפות הנקודות (1שפ 360) מבטיחות זאת, אס כי מסיבה בלתי ידועה במוד הגרפי התוצאות לא כל כל מרשימות. מהירות ההדפסה של טקסטים לא גבוהה אבל זה חלק מהמחיר של איכות אות. במוד הגרפי מהירות ההדפסה היא מעל לממוצע, אבל האיכות שוב אינה יוצאת מהכלל. ההתקנה פשוטה והזנת הנייר מוצלחת, במיוחד הזנת מעטפות, המהווה בעיה ברוב המדפסות הא- חרות. הזנה ידנית היא בעייתית וקשה להכניס את הנייר ללא סטיות. גודל הדף הוא 4 וה- דיו מתייבש היטב גם על שקפים. המחיר לע- מוד מודפס הוא 7.1 סנט - לא זול, אבל גם זה חלק מהמחיר של איכות הדפסה. מי שמחפש תחליף זול למדפסת. לייזר, לישומי מלל בעי- קר, ימצא ב-1/05דצ8 פתרון מצויין. 506 ]65 קן] | . זו מדפסת הצבע היחידה בפרק זה. השינוי הי- חיד שביצעה בה היולט-פקרד מאז הסקר האחחרון הוא הורדת המחיר ל-719 דולר. בח- נויות תוכל למצוא אותה בפחות מ-600. דולר, מה שעושה אותה לא- טרקטיבית במיוחד לגרפיקאים חסוכי תקציב. | התחרות העיקרית לדגם זה באה עד כה מהדגם הוותיק 5006, שעדיין מיוצר ונמכר בחנויות בפחות מ-400 דולר, אבל הדגם החדש עדיף מכל שיקול אחר. הפלט שלו צלול יותר, יש לו יותר גופנים ויותר זכרון, הוא מסוגל להדפיס על יותר חומרים והעיקר - הוא יכול להדפיס בשחור אמיתי ולא רק בשחור-פרוצס. 6 ו16צטכ אינה מדפסת מהירה במיוחד ואיכות ההדפסה היא בינונית. הדפסה טקסט אינה חדה, בהשוואה למה שמדפסות של אפ- סון וקנון מסוגלות להפיק, אבל בהדפסת גר- פיקה השיגה מדפסת זו את התוצאות הטובות ביותר, עם יותר פרטים וגווני אפור מה- מתחרות. בהדפסת גרפיקה צבעונית מילוי הצבע טוב למדי, כולל בהדפסה על שקפים. דגם 5506 אינו "ספינת הדגליי של ?₪ בה- זרקת דיו צבעונית, תואר זה שייך ללא עוררין לדגם 12006, אבל אם אתה וקוק לפלט צב- עוני במחיר נמוך ה-5506 הוא פתרון הבא בח- שבון. מחיר נמוך לעמוד מודפס הוא התכונה הבו- לטת ביותר של מדפסת הזרקת הדיו של טקסס אינסטרומנטס. 3 סנט לעמוד הם חצי מהעלות הממוצעת בין המדפסות בסקירה זו > 6 הזוח 1 > 11 6 > 916 הסח 81200 | 0 9 6 ישראל דצמ' 1993 100 מדפסות הזרקת-דיו וכמעט שליש מההוצאה השוטפת של זוג מד- | גומה היא ראש ההדפסה המכיל 128 חרירי = מכל שאר הבחינות מדפסת זו מתוכננת היטב, פסות קנון. הוסף לכך מחיר רכישה נמוך ומ- | הזרקה. כל מעבד ראש מדפיס שתיים וחצי | קלה להתקנה ותחזוקה. מחיר רחוב של פחות הירות הדפסה גבוהה ואתה אמור לסיים עם | שורות טקסט, כך שהייתפריי בין מעבריס בולט = מ-300 דולר ועלויות שוטפות מינימליות עו- "בחירת | העורכים". | אבל ה-סג!/אסוטווח = במיוחד. אפקט של גלים וקווים שבורים ניכר | שים את המדפסת הזאת לבחירה המועדפת ימפספסת" את המטרה הנכספת בגלל איכות | גם במוד הגרפי והוא חמור ביותר כאשר מד- | של מי שמונחה בעיקר עייי מחיר. הדפסה ירודה. הסיבה העיקרית לאיכות הפ- = פיסים על שקפים. 4 מדבסםות הזרקת דיו. השוואת תכדונות ע'קויות סק וו 6 בח'וה הטווניפן]נה'ות העוונ'ם שי שי , זו טזסווח וד פו חספקם 6 חסחה6 | 6|מטט8 ה0ח08 אח] זסחוסז₪ לא קיים | קיים ₪[ 0 0 פטו5 חק 1 חק 6% 6 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי הו 0 00 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 9 3 א 56 23 1-09 8 88 3 66 6 106 00 0 0 א 360 0 א 360 ם 0 6 זו 5 !וצח 483 (פפתסחו חו ,0/ש4]) פחסופתפוחו (05חטסכ) זחףו8// 5 01 זפסוחטא] 300 ם (וק0) חסוזט!1850 החטרחוא8ו/1 0880 זסו60 /הסותסוח 1518160 378|101/5878[ 6 זוז 3.1 פעטס0חו/ 05081זסו/! 580160-זזחוזק 46 9חו|ח3 זסכבק (65חסחז) 60 סקקט5 חז6ועש זסס8כ וחטוחוא8ו! (05חטסכ) 1חףוע זסקהק החטואפוח 8180 /5100%/11805087800105 6870 חס זחוזק ה08 5 ₪5 שש 6 800 ז955070/178010זק 5 סק טח חוזק 18050806 חוד 00/ח8וחסח פוחוך 5 508!8016 065ט!סח! שר המלה | קוו ו וט השמ %58 ד וש הצ ו 0 ה 0 0088 0 סם מב | בא | םש | בא | בא | 0 ם 5 | ררושמו אס [ ₪ םה | ו ו [6ח8 |0ז+ח0 יו 5 טוח 6-ו 8060 1860-וחזס] 6 זחוזץ ח0סו56|601 6/806פץד זוה "עשס! 081006 את" 6 ישראל דצמ' 1993 :1 ;][ מה התחדע ב- 6.2 5-05? גירסה 6.2 של 15-02005/ יצאה לאחרונה לשוק. שתי סיבות עיקריות הביאו את חברת מיקרוסופט לעדכן את גירסה 6.0, הצעירה כל כך: תלונות רבות על תוכנת הדחיסה 01650806ש20, וצאתה של חברת 181 עם 6.1 6-2005 המשופרת. כל משתמש חוקי בגירסה 6.0 רשאי לעדכן לגירסת 2 ללא תשלום. בעלי מודם יכוליס להוריד את העדכון ממרבית ה-285-ים. נציג כאן את עיקר חידושי גירסה 6.2. תיאור מלא נמצא במהדורה החדשה של ספר הפקודות של 2025 בייהוצאת פוקוס-מחשביס". השינויים בגירסה 6.2 05 השינוייסם הבולטים שחלו בגירסה 6.2 2005, ביחס לגירסה 6.0 היו בתוכניות 6 ,עקסטאפוכ ,600 ,אקססא ו-106 וכמו-כן התווספה תוכנית החדשה 11%%ח568 לבדיקת הכוננים ותיקונס. התקנת הגירסה החדשה מדיסקטי התוכנה המקוריים אינה שונה מהגירסה הקודמת. עדכון מגירסת 6.0 12025 המותקנת כבר במחשב יש לבצע לפי התאור המובא בקוב .015 354 0 המגיע עס התוכנה. 60 ,ץק0ס6א ו-פשסו בגירסת 6.2 12025 הפקודות אמורות להזהיר אותך מפני דריסת קוב בעל אותו שם, לפני ביצוע ההעתקה/העברה. עד כה, בכל גרסאות 05 הקודמות, היתה הפקודה מבצעת דריסה, ללא כל אזהרה. עקב זאת, נוספו לפקודה שני המתגים הבאים: צ/ - לביטול האזהרה מפני דריסה. ץ-/ - לבקשת אישור לפני דריסה, בכל מקרה. זוהי בריהת המחדל. לדוגמה: כדי להעתיק את כל הקבצים מהספריה התוהנית לכונן ג., עס בקשת אישור לפני דריסת קבצים קיימים, הקש את הפקודה הבאה: :ג*.*ץצ- / צק00 כדי לשנות את ברירת המחדל ממצב אזהרה לביטול אזהרה, יש להגדיר את משתנה הסביבה 606 נקונץ 56.247א1705 ואז ימשיך להתקיים המצב שהיה עד גירסה 6.0. ץ/=00 ץק 00 561 2 תוכנית הדחיסה 1650806פט20] בגירסה 005 2 הפכה אמינה ובטוחה יותר, הודות לתוכנית בדיקה חדשה שנוספה לה, 16020816פט0, אשר תפקידה לאמת את שלמות הנתוניס בטרס הס נכתבים לדיסק. כאשר 6ז8ט6)02|סטסכ] מגלה שהזיכרון ש-20891650806] משתמש בו נהרס, היא נועלת מייד את המחשב כדי למנוע נזקים נוספים כברירת מחדל, 816ט602|פטסכ] פעילה כל הזמן בזיכרון, אולס ניתן לבטל אותה, כדי לחסוך בזיכרון. הביטול יכול להיעשות באמצעות הפקודה 6 / 06הק201%], או על -ידי כיבוי האופציה 6ז9ט91602ש20] בתיבת הדו-שיח פחסווק) אשר בתפריט 10018 אופציה חשובה, שרבים ציפוי לה, התווספה עתה לתוכנית. אופציה זו מאפשרת לבטל את הכונן הדחוס באופן אוטומטי, בלי לאבד את הנתונים. באמצעות הפקודה קנ כמו כן, 806ק12000165 יכולה מעתה לדחוס גם דיסק-זיכרון (סטוזכ ]//8). באופן כוה תוכל להקצות לדיסק זיכרון את מחצית גודל הזיכרון שהקצית לו עד כה ולהינות מאותם ביצועים. ראה את הפקודה 085/11₪/ 8157405 ץק0ס6אפום בגירסת 6.2 12025 שופרה הפקודה בשני תחומיס חשובים: 1. היא מעתיקה מעתה דיסקטים מכל גודל ללא צורך להחליפם. לצורך זה משתמשת התוכנית בדיסק לאחסון זמני של המידע המועתק. 2. ניתן לשכפל מספר דיסקטים מאותו מקור מבלי לקרוא אותו שנית. בגמר ההעתקה תישאל אם ברצונך לשכפל דיסקטים נוספים מאותו מקור. אם תענה בחיוב, תתבקש להכניס דיסקט ריק נוסף. אם תענה בשלילה, תישאל אם ברצונך להעתיק דיסקט אחר. אפ!|סא/56 תוכנית שירות חדשה בגירסת 6.2 2025 המיועדת לגלות, לאבחן ולתקן פגמים בכונננים רגילים ודחוסים. התוכנית יכולה לתקן שגיאות בקובצי המערכת (כמו קבצים מקושרים בהצלבה או/ו קלסטרים אבודים) ושגיאות פיזיות בדיסק. התוכנית יוצרת קובץ מעקב אחר תיקוניה ומאפשרת לך לבטל את התיקונים שנעשו. הפקודה מחליפה את השימוש במתג *]/ של הפקודה 8% א611. התוכנית 91650366ש20] משתמשת ב-1218%ח568 לבדיקת הדיסק בטרס היא דוחסת בו את הנתונים. התוכנית דומה מאוד לתוכנית כעסא של 11166 חסוזסאא הקשת 8] באתחול המחעוב הקשת 8" בשלב אתחול המחשב מאפשרת לך להריץ בנפרד כל פקודה מקובצי האתחול 5 .10 א 60 ו-87. 6 אטסדטא, באמצעות הצגת כל פקודה לאישור. בגירסה 05 2 הוצגו לאישור רק פקודות הקובף 05 גירסה 6.2 12005 משלימה את החסר, ומוצגות לאישור גס פקודות הקוב אדא כך תוכל, בכל אתחול של המחשב, לבחור איזה תוכניות תרוצנה או תיטענה לזיכרון. אופציה זו שימושית ביותר לצורך איתור בעיות הנגרמות על-ידי תוכניות המורצות בשלב האתחול של המחשב. בכל עת לאחר שהיקשת 8/, תוכל להפסיק את התהליך ולהמשיך בטעינה רגילה של הפקודות באמצעות הקשת 886, או להקיש 55 כדי לדלג על יתר הפקודות שבהמשך. ספר הפקודות של מעודכן לגירסת 6.2 005 בהוצאת פוקוס-מחשבים, 208 עי 39 שייח. ניתן להשיג בהוצאת פוקוס-מחשבים, תייד 863 רייג 8. הזמנות טלפוניות בכרטיסי אשראי בטלי 8 בין 9.00 ל-13.00 ובמודעפון 24 שעות בטלי 03-383838. מדפסות סיכה מדפסות הסיכה היה תפקיד חשוב במסע הכיבושים של ה-6. בסוף שנות ה-70 האלטרנטיבות להדפסה הו מגוונות לא פחות מאשר בימינו, אבל אף טכנולוגיה לא התאימה לצרכים של משתמש במחשב אישי. מדפסות 2 6 ושראל דצמ' 1993 עבר לפיסגה השורה הקונוונציונליות, ששרתו נאמנה את מחשבי המיני והמחשבים הגדולים היו יקרות מדי וגדולות מדי. המדפסות הזולות היחידות הדפיסו על נייר תרמי (כמו נייר פקסמיליה) או על סרט נייר צר (כמו קופה הושמת). המדפסות השולחניות האיכותיות, של יבמ ו-6פא,. עלו יותר מ-1000 דולר ועבדו בקצב של 30 עד 50 סימנים בשניה בלבד. רבים השתמשו אז בט- לפרינטר כמסוף-מדפסת, אבל כבר אז היה זה מדפסות סיכה מדבםות שורה : מבחנ' ביצועים ( 61 ששסחהקהא) 50555 האשד 3 עזוופטס ₪ +פזס 1 < פוטחוח זק 85חו1 11691,! !180 חחהתזפפח תמו 6 0 8ח/01זו= עְסַס!סחת66ד זטקזטס בי ב (=ו)ת ו 6 =פועצ) 5555 דאפד ץז;ופטס ₪ +זם 1 200 )| < סוטהוח זסק 5סהו1 1691 791 התמתז5סחח8 11 0 סח/זנום חַס!סחת66ד זטקוטס זי 65 0 ₪ ס טח זפ חק 8105 1 ,18 חחהוח5פתחבו! 0 פחו01זש ץסוסחו!6טד זטקזט0 8 5שספאוע חס: פחסעש 20 0 < סוטהווח זסק 05חו1 91 !13 הההוח5טחחב1/1 0 חוזטם עססוסחת166 ופוס 9 1 3 9 0 פתרון אנכרוניסטי. מדפסות הסיכה נשאו את הפוטנציאל לפריצה ביחס תועלת למחיר ואכן בתחילת שנות ה-80 אפסון עשתה זאת והפכה דף בהיסטוריה של המיחשוב האישי. מדפסת הסיכות של אפסון סיפקה שילוב כובש של מהירות הדפסה סבירה, מימדים יישולחניים", | אמינות ומחיר נמוך בחצי מהייכדוריתיי והיימניפה". כאשר יבמ יצאה עם ה-6 הראשון, מדפסת הסיכות של אפסון היתה אבזר ההדפסה הסטנדרטי שלו. במשך < סוטהו זסק ב6חָהק פסוחק 08 17691 ץ191 תחהחז5טחחפ וי 0% ו[ ו 0 5 ואוש חס-: 1-2-3 פטס 0 < טוטחו זסק פמק פסותקםז 11691 1911 חחהמזפטחחמ!,/ 0 פחו!סזט] עסָסוסתת66ד זטקזט0 יותר מ-10 שניס תפסה מדפסת הסיכות את מקומה בראש טבלת המכירות, בתקופה מסויימת עם יותר מ-90 אחוז מכלל המכירות של מדפסות בכל הטכולוגיות. מחיר נוח, אמינות סבירה ומבחר עשיר עשו אותה לב- חירה הטבעית כמעט בכל ישום. רק בשנים האחרונות קמו לה מתחרות, בדמות מדפסות לייזר ומדפסות הזרקת דיו, וחלקה היחסי בשוק החל להצטמצם. בשנת 1992 תרשם כנ- ראה כפסגה של מכירת מדפסות סיכה בארהייב, עס 5.5 מיליון יחידות. ב-1993 כבר החלה הירידה בכ-5% ולשנת 1994 צופים מפו- לת רצינית לפחות מ-4 מיליון יחידות. בעולס מחוץ לארהייב האירועים קורים בהפרש פאזה של שנה-שנתיים, כך שהקשיים האמיתיים של יצרני מדפסות סיכה יורגשו בעיקר ב-1995. לא מחוסר ברירה מרבית המשתמשים מתייחסים למדפסת הסי- כות כאל פתרון של חוסר ברירה. כשהתקציב צמוק והשימוש אקראי, מדפסת סיכות זולה יכולה לעמוד בפרץ. זה לא המצב האמיתי ול- מדפסות סיכה יש תפקיד בסביבת העבודה העיסקית גם בעידן הלייזר והזרקת הדיו. בין 5 המדפסות בסקירה זו תמצא מגוון שאינו תואם לקלישאה של יימדפסת חוסר הברירה". החל מדגם 190-א65 של סיטיזן (9 סיכות, פחות מ-200 דולר במחירון, פחות מ-150 דולר בחנויות) וכלה בדגם 691דוא של מנסמן-טאלי (10 אלפים דולר, יותר מ-1000 שורות לדקה). מדפסות סיכה הן גם הפתרון לצורך בהדפסת העתקים, צורך שלא עבר עדיין מהעולם למרות הזמינות של מכונות העתקה משרדיות בכל מקום. לרשימת התכונות העדיפות של מדפסות סיכה אפשר להוסיף את: 4 גמישות. אף מדפסת אחרת לא יכולה לה- דפיס על מגוון כה רחב של ניירת, כולל טפ- סים רבי העתקים, מעטפות, מדבקות וכדומה. אף טכנולוגיה אחרת לא נותנת פתרון טוב יותר להדפסה על נייר רציף ונייר רחב. מד- פסות סיכה רבות מאפשרות גס הדגשות בצבע וגרפיקה בסיסית. 4 מהירות. ביחס בין מחיר לקצב הדפסה אין מתחרות למדפסת הסיכות. 4 מחיר רכישה נמוך. בכל ישוס שהוא מדפסת הסיכות תתן לך את הפתרון הזול ביותר. 4 הוצאות שוטפות נמוכות. המחיר לעמוד מו- דפס במדפסת סיכות נמוך מבכל טכנולוגית הדפסה אחרת. מחיר אופייני לעמוד הוא פחות מסנט, בהשוואה לממוצע של 3 סנט לעמוד לייזר ו-6 סנט לעמוד מוזרק דיו. + תחווקה קלה. מדפסות סיכה נזקקות לפ- חות תשומת לב אוהבת מאשר מדפסות לייזר. בתפקיד של שרת הדפסה בישומים מילוליים מדפסת שורות מסיבית תשמש יסוס עבודה", שאינו נזקק לטיפול כלשהו מלבד אספקת נייר. 525 6 ישראל דצמ' 1993 4 מדפסות מחלקתיות נכון שעל שולחן העבודה האישי התחרות בין מדפסת סיכות, לייזר והזרקת דיו היא בעיקרה עניין של כסף. אבל כמדפסת מחלקתית לה- נהלת חשבונות, למשל, אין למדפסת הסיכות מה לדאוג מתחרות. מעניין לגלות כי דווקא התחוס הנמוך של מדפסות 9 סיכות נפגע יותר מהתחוס של מדפסות 24 סיכות. הדבר מראה כי הסחף לכיוון איכות פלט טובה יותר קורה גסם בתוך הקטגוריה של מדפסות סיכה ולא רק במעבר למדפסות לייזר והזרקת דיו. לעומת זאת, היצרניות הפסיקו את הנסיונות להעניק למדפסת הסיכות תכונות שאולות מט- כנולוגיות אחרות. לפני שנתיים הן עדיין ניסו להוסיף יותר ויותר תכונות למדפסת הסיכה - כמו גופנים מדורגים והורדת רעש - בנסיון לח- קות את היכולת של מדפסות לייטר והזרקת דיו. למרות ההישגים היחסיים התברר שאי אפשר לסגור את הפער ומוטב להן להתרכז בתכונות הקלאסיות של הטטכנולוגיה המ- סורתית: הדפסת צבע שני (אדוס בדרך כלל) או 4 צבעים (בטכניקת 6אואאדוס), מסלולי נייר אלטרנטיביים לסוגי נייר שונים, הדפסת בר-קוד ופנל הפעלה פשוט. כמובן שהוספת גו- פנים, שיפור המהירות והורדת המחיר היו ונ- שארו מטרות ראשיות. בשנה הקרובה המגמה תהייה להוסיף יכולת עבודה ברשת למדפסות סיכה מהירות (מדפסות שורה או מדפסות רגילות שתוכננו לעומס הדפסה גבוה), עם תכונות דומות למה שתמצא כיום במדפסות לייזר מחלקתיות: מספר שערי קלט/פלט, כרטיסי רשת פנימיים, קליטה בו-זמנית של קבצים ממקורות שונים, אמולציה אוטומטית ודיווח סטטוס למנהל הרשת. בין המדפסות בסקירה תמצאו כבר ני- צניס לכך במדפסות של חוטספגּוג0, דיגיטל ומ- נסמן-טאלי. קיטוב השוק באופן כללי ניתן לזהות את פילוח השוק לשתי קטגוריות קיצוניות והעלמותו של המגזר המ- רכזי. בקצה האחד מתגבשת קבוצה של מד- פסות וזולות עד זולות מאוד המיועדות למ- שתמש הבודד ומסתפקות במחירים שהזרקת דיו לעולס לא תוכל להציע. בין המדפסות בס- קירה קל לזהות את מאפייני ייהמדפסת הזו- להיי בדגמים של סיטיזן, אפסון, לקסמרק וט- נדי. בקוטב השני מתגבשת קבוצת המדפסות לעומס גבוה, מדפסות שורה ומדפסות מהירות ץדטם צצגםה, שמחירן נמדד באלפי דולרים. בין החברות בסקירה שמייעדות לעצמן את 0 ישראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה השוק הזה אפשר למצוא את 17א4, תוטספגובס, מנסמן-טאלי ו-076. שתי מדפסות בסקירה מיועדות לעומסים גבו- היסם מאוד, מעל ל-50 אלף עמודים לחודש. אלה הן 800 6חו1סזטם של 076 במחיר 9 אל- פים דולר ו-1691וא של מנסמן-טאלי ב-10 אל- פים. בתחרות בין השתיים גברה ה-691דוא בקלות, הודות לראש ההדפסה המיוחד שלה. בראש מותקנים 132 פטישים בשורה אופקית במרווח של אותיות עוקבות, כך שכל פטיש אמור להדפיס אות אחת בכל שורה. ראש הה- דפסה הוא סטטי וכך מושגת תפוקה של יותר מאלף שורות לדקה. ל-טחו1סזטם לעומת זאת יש 4 ראשים רגילים המדפיסים במקביל (רבע שורה כל אחד) וההספק המדוד במבחנים הוא 1 שורות לדקה. לא מעט, אבל פחות יעיל מהתכנון של מנסמן-טאלי (15 דולר לשו- רה-לדקה במדפסת של 076 לעומת 10 דולר לשורה-לדקה במדפסת 691דוא). *ותר סיכות יותר איכות בכל הישומים ובכל המגזרים נמשכת הה- שתפרות באיכות ההדפסה, עם יותר מדפסות 4 סיכות, יותר תמיכה בטכנולוגית אד (גופני 1 6קֶעֶד של אדובי) וגופני 6ץד6ך (לישומי 5שסשחו\ בעיקר). אבל לראשונה במ- בחניס שלנו הצליחה מדפסת 24 סיכות להגיע לתפוקה גבוהה יותר ממדפסת 9 סיכות וכך למנוע את הדילמה של מהירות לעומת איכות. המדפסת 7360!א של מנסמן-טאלי, אחת מייבחירות העורכים" שלנו, הגיעה למקוס הר- אשון בין מדפסות הסיכה הרגילות (למעט את 2 מדפסות השורה הנייל) ועס זאת לספק את איכות האות ומבחר הגופנים שמאפיינים את ההדפסה ב-24 סיכות. צועדות אחריה זוג המ- דפסות 395/6 6חווסזטווא של ג דהפואס. דואה מציעה מדפסות עם ראש כפול, דגמים 2924 ו-2946, אבל הביצועים טובים רק במעט, יח- סית לדגמים הרגילים. ההפרדה בין קטגוריות של מדפסות לפי ייעומס עבודה מירבייי אינו תרגיל שיווקי גרידא, אלא מהווה עובדה שיש להתחשב בה. עומס הע- בודה המירבי אינו מתקבל מהכפלת מהירות ההדפסה (5ק6, תווים בשניה) במספר השניות בחודש (יותר מ-600 אלף בחודש עבודה תי- קני) וחלוקה במספר הסימנים לעמוד (בערך 0. במבתנים שלנו ראינו מה קורה כאשר דוחפים מדפסת לעומסים שהיא לא תוכננה לעמוד בהם. הצלחנו לשרוף את הראש של מד- פסת לקסמרק ולכפות הפסקות קירור על המ- דפסות של טנדי ופנסוניק. בעיית הקירור חמו- רה במיוחד בהדפסת עמודים גרפיים גדושי רסטר ויש צורך להבטיח כי המדפסת ייתנוח" בין עמוד לעמוד. קריטריון הבחירה ביקשנו את היצרנים לספק מדפסות סיכה שהוצגו לראשונה אחרי הסקר הקודם, בנו- במבר 1992. קיבלנו 35 מדפסות, מתוכן 21 מצויידות בראש 24 סיכות, 12 בראש 9 סיכות ו-2 מדפסות שורה. (אולי כאן המקוס להבהיר מונח זה. מדפסת סיכות רגילה מדפיסה תו אחר תו ויכולה להעצר באמצע שורה, אם הו- פסקה זרימת הנתונים או שנקלט התו 65. מד- פסת שורות מדפיסה מספר אותיות בו-זמנית כך שההדפסה לא יכולה להתחיל עד שכל השו- רה נקלטה בחוצץ. המדפסת 1691וא, למשל, מדפיסה את כל 132 האותיות בשורה בו-זמנית. אס השורה קצרה יותר, או מתחילה בייכניסהיי, הסיכות שאמורות להדפיס את האותיות הריקות נשארות ללא עבודה אבל שאר הסיכות תצטרכנה לעבוד בדיוק כאילו השורה מלאה מקצה לקצה. תוצאה מכך מספר השורות שהמדפסת תפיק בזמן נתון לא תלוי במספר התווים, כל עוד בכל שורה יש תו אחד לפחות). סטטיסטיקה נוספת: 9 מדפסות עולות יותר מאלף דולר, ל-13 מדפסות יש מנגנון נייר רחב ו-10 תומכות בצבע. למרות שיש הבדלים באיכות ההדפסה בין מד- פסות עם מספר סיכות דומה, הס מתגמדים ביחס לפער שבין 9 ל-24 סיכות ובין הדפסת סיכות להדפסה בלייזר או הזרקת דיו. לכן נמנע בפרק זה מהבאת דוגמאות הדפסה - אם איכות האות חשובה לך כל כך עליך למצוא את מבוקשך בפרק אחר. עשפחת !₪666 דווה ;+ מופסות חדשות הוסיפה השנה 6ַ6סחבצ0)/ ץקס|סח160 אוזוגוא | למשפחת | המדפסות אלה כוללות מדפסות 9 ו-24 סיכות לנייר רחב ונייר צר, זוג מדפסות כפולות ראש (2 ראשי הדפסה של 9 סיכות כל אחד) ומ- דפסת 24 סיכות צבעונית. המחירים מתחילים ב-764 דולר ועולים כל הדרך עד 2095 דולר. החברה ב-דואג מסבירים את המחירים הג- בוהים בכך שאלו מדפסות צדטם צצגפת המיועדות לישומים תעשיתיים ולא לבית או למשרד הקטן. שבעת הדגמים החדשים מתהדרים בסיומת 6 אחרי מספר הדגם, לאות ולמופת כי הם מצויידים במסלול נייר אלטרנטיבי, חריץ בת- חתית המדפסת ומעבר ישר של הנייר ללא כרי- כה סביב גליל הסדן. | המסלול הזה מיועד לה- 4 מדבפות סיכה . השוואת תכדונות ע'קריות 5% 0 יא 9 9 9 545 4715 | 125א55%157 481 53 לשנוה 0 ה 9% 1-5 0 מום ץחגד | 203 קוא הגד | 137 קואם הד . יפ 00 0 360 26 26 0 א 360 0 0 ב | 0 ה חַ מ מה 0 ₪ ם ל | 108 וח0זז₪0 0 זסת זסת סה 0 זה 0 [ סו | ₪ 8 0 ₪ ו ממ הא הומכ שי ה רוי והש | ₪ | א ו הברה | 4 ו 2 ג ₪ ו 0 ו 0 0 | 46,43 | | 808808 )סח 0!ח! | 84818016 זסח סזחו 4 0 ן ₪ ה ל ו ו -- שארש ₪ -.-24.הששרי 7 מ. --שפ ₪ |[ 0 ד 0 ו 0 0 80 ה 0 [ שש ]|[ עה | ה מס רו שת רו לא קייר ] ק'ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי וז 151 58- זז [68ו5ץה] (65ת6חו חו , 0/) פהסופחפחחום (05חטסק) 1חחו 0886 חחח זס פחוק 01 זססוחטא! (ו0) חסוזט/850ז וחטחואהוש! 6880 זסו0ס ץסוחטו/] 68 |8781|6|/50108ק 1 פששסטחו/) 5061סזסו/! 0וו5080-זסזחוזק 6 זסטוז םה פֶחו|0ח18] זפקהק (65חטסכ) 1חף ופצ זפק3כ ותטרחואפות 8180 5 ו 1300 תפטכ |8חזשזח! סז וטס החזסזחו 0 הפטכ |8חז16א=] זז |וטכ |8חזזא 5 זט (085חו) 50800 198-001 8 ₪98080+1 ו וי זסחוזק 16 8 יו יו בו וי חהוחסת 65חוך 05 508!306 01 זססוחטא! 5 זפ 81ת051? [8ע6.] 10186 81660 (08) 006 ז6וט) ,₪006 51800870 81 [0ז1ח60 5 60 ]0 זססוחטא :0 ווח 4 306 806]-ותזס] חק 00 6 זוז חס0ו56|801 6)800מץד + סט ז9ר05+0) חססקט5 |103חח190 011-186 (6חו1 ח685187) פזטסת הססקט5 פהסתק6!6ך 55 6 ישראל דצמ' 1993 4 מדבפות סיכה . השוואת תכונות ע'קריות לא קייר ) קיים ₪] 0 סו הגד | 203 שופ שטחגד | 137 קואם הד 9% 1%[|(8 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 220 1-05 המחיריס הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי 8 229 00 וז זו 0-58 |68ו5ץה] 5 | 47%155%115 (פסהסחז חו ‏ 1000) פחסופתטחום 1 ו ו 10 10 (05חסק) 0101 סז סז סז 8 1 חח ז פחוס 01 זפחחטה 00 00 (ו00) חסוזט9501ז הזטורזו1/18 ₪ ם ₪ | | 0 00 ₪ 4 ו |₪]ן | ₪] | ו שן | ו 686 [18ז878|!8/56< ם ם ם ם 1 פצסטחו ב פֶחו(0ח8!] זפקהק [ק [טחטסק) זחח וס סק הזוחו 8100 אמטמ וש השפ 0 ואה ער 0 ןה יב -. .| 0 ₪ ו שא ה מ המי ₪ ..: ּ: 8 ₪₪8₪₪ קאה ה רוש יי הש יי | - ₪ - | הס הזחו ₪ ₪ ו 0 ו ם [ | |[ | 0 ם ₪ ו 0 ו | | 68ו1סע וחסזז₪0 זסת / וס 5 סק 0 זז 8 ו סח 50806 1-01 8 95/0001 1 ₪ ו ור ו 0 ₪ ₪ א וש מ [ ש 0 ו [ [ 7 8 ד ו וו ה -₪8₪₪ שפקרכי י|- המשר רוש 5 - ₪ - | 8 ו שר יו ₪ | ד ₪[ | ו | 0 0 86 ב מ ה ו 7 5010 1 וה | | ו 0 : [8ע6.]| 10188 ₪8%60 || 48,643 | | 8481808 01 0!ח| | 80118018 זטח סוהו | | 57.54 |[ | 554 ] (08) 006 016% ,008 0870ח518 8081 |0ז1ח0) 5 00 ]0 זססוחטא! ויו וזח 6 806 880)-וחזס] ו 30 וזח ח0ו56|601 61806צד + סט ז0ו005+0) ססקט |03וחח190 66ז1-|וסד | כ | 0 | 08 | - סא | | | סא | --800-500₪ | =-900-5000 (וז ה685187) זוסת 50 סהסתקסו6ד. || 088ץ2 - | - 26808 | | . 55 6? ישראל דצמ' 1993 משפחת ]ד 3150 אג וטס 2 0, וגוופוכע :)וטוא חס והוז 010 +5000 6 6? ישראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה ו ב עברת דפי (ייר עבה וטפסיס מרובי העתקים. המעבר ממסלול אחד לשני נעשה בקלות: לחי- צה על הכפתור ס8ם; 08% מחנה את הנייר שמגיע מהייטרקטוריי העליון. | הזזת ידית קטנה למצב השני ולחיצה חוזרת על הכפתור מקדמת את הנייר מהטרקטור התחתון לעמדת הדפסה. התקנת המדפסות ובחירת הפרמטרים נעשית בקלות, בסיוע חוגה הנקראת [גו-וש561. אתה מסובב אותה עד שעל מצג ה-1/60 מופיע הגו- פן, האמולציה, הצפיפות ושאר הפרמטרים שאתה רוצה לקבוע. כל המדפסות של דואג הצטיינו באיכות ובמהירות ההדפסה של טק- סטים, אבל איכזבו בהדפסת קבצים גרפיים, מלבד דגם 5356 שהפיק גרפיקה צבעונית נאה, אם כי באיטיות. כל הדגמיס תומכים בהדפסת בר-קוד תיקנית והחברה מוכנה להוסיף תכו- נות יחודיות לפי דרישות הקונה - בתנאי שמ- דובר בכמויות מסחריות. היא לא מוכרת את המדפסות בחנויות אלא רק דרך ימשווקים משביחי ערךיי (₪גץ) ואינטגרטורים (ואלה אמורים לרכוש אותם בכמויות). / 05% 6111260 / 95 66 0 סוווכ עטחבּד שתי המדפסות 190-058% ו-230-05% של סי- טיזן ושתי המדפסות של דיגיטל וטנדי, מש- תייכות לאותה משפחה. את כולן מייצרת סי- טיזן והן נמכרות בשמות שונים עייי יצרני מחשבים | ומערכות | רבים. | ה-190-א05 וה-230-05% זהות בכל מלבד ראש ההדפסה, שלו 9 סיכות בראשונה ו-24 סיכות בשניה. המדפסות 95 זטווזשו6מכ ו-250 ץוא ע6חגד מבוססות על דגם וותיק יותר של סיטיזן, 0, והן כוללות שיפוריס בצורת גופנים מדורגים ועוד. תמורת השיפורים נדרש ממך מחיר גבוה יותר ב-20 עד 100 דולר. את דגם 0 תוכל למצוא בחנויות בסביבות 195 דולר, דגם 230-65% יעלה לך כ-230 דולר, המ- דפסת עס הלוגו של דיגיטל נמכרת בסביבות 0 דולר, אבל זו של טנדי תאלץ אותך לשלס מחיר מלא, 400 דולר. המדפסות של סיטיזן היו איטיות יחסית, במיוחד דגם 190 ובמיוחד בישומי %אסשחוש. דגס 190 הצטיין באיכות ההדפסה ביחס למ- דפסות 9 סיכות ואילו דגם 230 הפגין איכות בינונית בלבד. לשניהם ניתן להוסיף בקלות ערכת צבע, שמחירה 5% דולר, המדפיסה ב-4 צבעים. המדפסות שנמכרות עייי דיגיטל וטנדי משו- כללות יותר ומהירות יותר, במיוחד בהדפסת גרפיקה. זו של דיגיטל פיגרה בישומי 5שסשחו/ בשל דרייבר כושל ואילו הטנדי נעצרה לאחר 3 עמודי גרפיקה כתוצאה מהתחממות הראש. שתי המדפסות מסופקות עס ספרית גופניס עשירה, כולל גופנים מדורגים, עם איכות הד- פסה מצויינת. לשתיהן גם מנגנון הזנת נייר מעולה, עס אפשרות להכניס נייר רציף מאחור או מלמטה (לטפסים עס העתקים) או בדפים בודדים. אהּוהט006 הזספבּזה גץו] = > מדפסת זו מיועדת למי שצריך להדפיס טפסים מרובי העתקים (עד 9!) בכמויות גבוהות, אבל אינו מוטרד מאיכות האות או מגרפיקה. היא משתמשת בראש 9 סיכות פשוט, אבל מסיבי, ושני מסלולי נייר אנכיים. כדי להדפיס טפסים פשוטים בכמויות גדולות. החלפת הנייר, מט- רקטור אחד לשני, נעשית עיי לחיצה כפולה על כפתור החניית הנייר. קל לבחור תצורת עבודה בסיוע צג ה-1.60 בחזית ואפשר לשמור 17 תצורות אלטרנטיביות בזכרון בלתי-נדיף (וא0אקםת). ניתן להשיג אותה עם ממשק קו- אקסיאלי ו-אגאו/וד למחשבי 45/400 ומ- חשבים גדולים. במחיר מעל ל-2000 דולר ברור כי זו אינה מדפסת לשימוש המוני, אבל לה- דפסת טפסים מרובי העתקיס אין לה תחרות. 0 ו|ווטופ 6 חווטו מקור השס הוא ביכולת לחבר מדפסת זו למ- ספר מחשבים במקביל ולעבור אוטומטית משער לשער ומאמולציה אחת לשניה. מחירה במחירון הוא 600 דולר, חצי מהמחיר של הדגם הקודם במשפחת זטוחחזקוווטוא, אך זה לא גורע מיכולתה לעמוד בעומסי עבודה גבוהים ולהדפיס על נייר רחב. בתצורה הבסיסית המ- דפסת מצויידת בשער טורי ובשער מקבילי, כאשר לכל שער ניתן לייחס אחת משלוש הא- מולציות התיקניות: 1זג -ופוופָו , מדפסות סיכה 0 של אפסון או 3 זטוחוזקסזק של יבמ. לשני מסלולי הנייר האנכיים, כל אחד עס טר- קטור נפרד שדוחף את הנייר מלמטה, אפשר להוסיף טרקטור שלישי שמושך את הנייר מל- מעלה. ניתן להדפיס ב-5 עותקים על נייר ברו- חב עד 40 סיימ ולהזין ידנית דפים בודדים או מעטפות. איכות האות בהדפסת מלל וגרפיקה היא בינונית, עדות לראש 9 הסיכות שלה. לסיכום, זו אחת מהמדפסות הזולות ביותר לעומסי הדפסה בינוניים. 67זחוזל הסו6% ה₪550 .000+ מדפסת 24 סיכות זו נועדה לבית ול- משרד הקטן. היא כוללת | שיפורים נאים ביחס למ- דפסות זולות, כגון 4 גופנים מדורגיס וטיפול גמיש בנייר, אבל היא לא נועדה. לעו- מסים | גבוהים. היא זהה מכל בחינה לדגם +570-(1.0 וההבדל בשם מציץ רק אפיקי שיווק אח- רים. בגופנים המ- דורגים ניתן לה- שתמש בכל הישומים של ₪05 ו-5שסשחו/ התו- מכים בשפת המ- דפסות | 080/2 של אפסון. בת- נאים אלה אפשר לשנות את גודל האות בין 8 ל-24 נקודות (3 עד 9 מיימ גובה אות). איכות ההדפסה של טקסט מצויינת אבל בהדפסת גרפיקה אובדיס פרטיס רביס. את הטרקטור אפשר להציב כמושך או דוחף נייר וניתן להוסיף לו טרקטור שני. נייר רציף מוזן מאחור או מלמטה וניתן להוסיף גם שתי מחסניות להזנת נייר חתוך. במחירון עולה דגם זה 349 דולר אבל ברחוב ניתן להשיגו ב-235 דולר בלבד, מה שעושה אותו לבחירה יוצאת מהכלל לישומים ייקליסיי. הבוחנים שלנו נתנו לו את אות ""יבחירת העורכים"" בקטגוריה זו. פון 2390 / 2380 ואחפו שתי המדפסות של לקסמרק נבדלות בראש ההדפסה - ובמחיר. דגם +2380 מצוייד בראש 9 סיכות ומחירו 399 דולר ודגם +2390 מצוייד בראש 24 סיכות ומחירו במחירון גבוה ב-30 דולר בלבד. לקסמרק מייצרת גם שני דגמים דומים אבל עם מנגנון נייר רחב - הדגמים +2381 ו-+2390 - אך אלה לא סופקו למ- בחנים. בשני הדגמים ניתן להתקין את הט- רקטור ב-4 מצבים שונים ולהזין את הנייר בשני מסלולים. איכות ההדפסה של טקסט טובה מעל לממוצע בדגם 9 הסיכות ויוצאת מהכלל במדפסת 24 סיכות. ניתן להדפיס גר- פיקה ובר-קוד וניתן לאחסן בזכרון עד 4 תו- כניות מקרו לפורמטים של טפסים. שני הדגמיס כוללים מספר הברקות תיכנוניות, כגון היכולת לנעול את פנל ההפעלה כדי למנוע משחקים בתצורה, אבל אס אתה זקוק לאיכות אות גבוהה או להדפסת גרפיקה עדיף שתבחר בדגם +2390. במחיר שוק של כ-300 דולר הוא מהווה פתרון טוב וזול, אס כי לא מהיר במיו- חד. עוו3 ד החהּהו65החבּו 1 דוו / 360 דוו המדפסות של מנסמן-טאלי נועדו לעומס עבו- דה גבוה עד גבוה מאוד. לדגם 1360וא עומס הדפסה חודשי של 22,500 עמודים ואילו דגם 691דוא הגדול מיועד לעומסים גבוהים פי 10 ויותר. שניהס לא זולים, אבל מספקים תמורה מלאה למחיר. דגס 1360וא זכה לאות "בחירת העורכים" בקטגוריה צדט צצאמוו ודגם 91 שבר את כל שיאי המהירות, עס קצב הדפסה של יותר מאלף שורות לדקה. דגס 11360א (2700 דולר במחירון, 2300 בת- נויות) מצוייד בראש 24 סיכות שהגיע לתפוקה (המשך בעמי 114) 4 ואמן 0 / 2380 פטוץ > ההג חז65ה הגוא ויד 11360 / 1 וא 5% ה26ו1) 5 ז6)וז 0 ;]א צ0חג 7 6ץ ישראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה > מדבפות פ'נכה . השוואת תנונות ע'קוריות ל בח'ות העוונ'ם אז ]| אז וה ]| חספקם 0 וַמואום 5 זוז 8500 סקוו הו זזה 2390 1881 | 5ט|ק 2380 1881 | זסזהוזקהסווסת זזה קוו 2 אהוחטססם 0 0 6 +5000 2000 00 0 2000 20 00( | 59513 | 6540739143 | 5ןא43%238% | 126א158א54 | לפוא 7רא23ר 8 | 85824085 | 8 70[ | אסשה | ואש | סופ | פשאו - | אסחפאה | | אסחטא - | אסחפה | אסחשא. | | 06 [ 7 ו 0 0 0 000 7 מנ 0 24 מ 2 0 206 0 ה | שמסקס וט ו ו מ | 0008 ₪ | | ₪8₪ | | 00כק ₪0‏ | | ₪₪ | | הסוכ מ ₪00 | | ₪ש | ₪ . . ₪. ₪ ₪ . (885 8וא) (885 8וו) (פשסטחו/\ חו) (885 פוע) (805 פוע) (805 פוע) (800881] חס) 8 ]פאס | שה | הפר .הנבותה משוה)ההמועשאשו ממשוהה ההשו סז ₪0 | !ופט וחסזו 80 | ,|8סוחפט וחסצוסט ( 6 68ו1חע וחס)₪01 וחסזזספ סע ו הסט סד 80 | ,|69וחסט סנס | ,!68וח6ט חסזזס ,5 הז ,| זחסז ,5 סז ,1 הזו 0 זז ,| וחסז זז ,1 זהסז 108 זז ,1 זז / זז ,| ז08ז ו זז 0 ,] ]108 ( ]8 ,0871 ' זז || סא | [ | אסא | | | 03 | [ | סא | | סא | פוסא -‏ | הסח | פחסא -‏ | פחסא | 08 80 000000080 0 0 | ה הקלש קד הנוממהו || 0% | | | 0% | | 00 | ₪8 | - ₪5 ]| אק 3 5/8 ה 8 0 0 | מ | ₪ | .א | א רן אה ךש רך ₪ ן > 900-900 | 830-800 | ז-0 830-800 | 830-7000 | 100-700 | 100-700 | משוק ‏ ]| ממן? | | ממפן?- | אףו --[- פפטף? || אלד | פאל.- | פאסנל. ‏ ]| אה = :1 | 0 ישראל דצמ' 1993 ₪ מהפסותלכ ו זוה זוה זוווג זוה דווג דוה לא קייר = ק"ם ₪ 4 4 4 4 464 8- [000 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 00 0 0 200 200 20 8 זו 5 |08ו5עח ו 0 ₪ 25 2 55 31 (5חוסק] חפ 8 סז מ סז ב | 0 ווח זס חוכ זס זססוחטוה 01 950/10 טרח 1/3 רש וס ו 88 0 0 שח = = יי=הן הר ו ו 0 ו | ו | ראש | 110/08 1 8שו00ח// 050זסו/! 50801110-ז19חח 8 זוז ו ח3] זסכבק חּ 0 ב 7-ה ןי הרקש משאפאמששמאתק ו תהרהתקק וקה = מע פא מומשמו הנ תשן ‏ 7 שרי | שר | | = שר .| 8 בד 5 הק רד בא וק טר מ ור ו ה יר -ך- רתפ יר א היואר כ או ו ו ה | ₪ ]םר ה ו 8 8 0 90 הטטק (1018 | ש- | -הפהתשך = הפ א 8 0 || 1181 8 | שש וסוס | ,|8סוחפע וחסז801 | ,!68וחפט וחסזזסם 8 01 0 0 זז זז ( זז 0 זז 981 0 זז / 0 6חסא ]| >חתסא -‏ ]| פחסא - | 8 8 מ (05ח0חו) 50860 081-011 5 65060 ךוש - = בק == הק קפ ו ו 0 0 ך-₪- | ₪- ה = ה 0 0 ו אמשאא קשה רו שר .|‏ ₪ כ| - שר | - ₪ | 8 |[ מ ]| ה ו 8 ו 0 8 [ ₪ | ]| 8 0 0 ו ה שממש האשה וקכטנ אפ שר ו ₪ רה 4 | ה םיפ 8 השרי נמשרייק שור כ | :₪ כ[ - ₪ | ד [םך | םי 008 0 ה ₪ מ המות מממש.. | - שר | ₪-‏ יו ₪ -| 7 מ סו 508106 01 סוט ו 0 [806.] 0156 8160 (00) 006 61 ,006 1800870 |0סז1חה0) 5 100 01 זססוחטא! :ו ו 6 806 690)-החס-] וז קט 86 והוז חסו50|801 61808קץד +זסנקט5 60510107 סקפ [108ח180 66ז1-ווסד (8חו1 תז88516) פזטסת הסקקט5 פהסתקסוס ד ,57 ו 0 [ - - ה ו 0 0008 0 00-00 | 0-7 900-800 | 900-800 | 0-1 900-800 | ז-/ 9:00-8:00 שר" = ב 0 0 109 6; ישראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה 2 מדבםות ס'נה 6 במבחן 5760 אד המדפסת מייצרת מכתב בגודל 2 עמודים, תחת 5, בהדפסת טיוטה ובהדפסת איכות. מדפסות רחבות נבחנו פעמיים, על נייר צר ועל נייר רחב. 6 במבחן 50650 6111605 המדפסת מפיקה 2 עמודים מורכבים הכוללים תמונת רסטר :116, מעברים משחור ללבן ואיורים ווקטוריים. ההדפסה היא תחת 005, ישירות מהשער המקבילי של המחשב. (206וח 6 /שסהההא) 50555 דא ץזזוהטס [] זפזס ]₪ מפו 100 50 < 56006 זסק 007801015 8 זוא זוה | זו וי 72 8%ט000 ח1ט081850. חווטו 1/3310 הזוחו פטול 2380 /80! 16400816 0 פחו6)01ו1/א 00818 1 פחוו0ז6ו 00818 ל 7 לוא אד ה 0 (7180₪ח6 =פו/צ) פ=5ס5 דאשוד ץזווהטם ₪] הדי | 200 200 10 100 0 560000 זטק 087801015 ות ו וט 310 ופוומום 4 וזו הזו ו 0 1 פחיוטזס/1! הזהטוא 9 : מבחני ביצועים 6 במבחן /וססאו/ו 0 מא0/ו המדפסת מייצרת דוח בן שני עמודים, הכולל מגוון גופנים, טבלאות וגרפים. השתמשנו בדרייברים שהומלצו עייי יצרני המדפסות (כפי שנעשה בכל מבחני הישומים של >שוססאו/). 6 במבחן 661.28 המדפסת מפיקה עמוד יחיד של גפיקה מורכבת, שנוצרה עייי תוכנת קורל-דרו. > במבחן 2-3 1.010 הגיליון האלקטרוני הוא בן 2 עמודים והוא כולל 28 9 סיכות סיכות ‏ > צִּ 5צספאועט חס פחס/ש ) ₪ 0ה5600 זפק 5ז8019ז008 1 | ₪ זו 6 ל 8 | 3 0 חסנוזום 8 7 אבחט006 08189501 2 זזה זקוזוטון 1310 ומזוסים ₪ טוק 2380 /!8| 100876 0 0 1101015 מז8טי0 8 1 פחוו0זס,1/! 060318 24 לכ 28 7 קו0% תד וי ז 0 / :; 55 וכ 1 5.0 05 < הוח זסק 65חַהק 65ותקהז 10 סשת זונת. 10 זו 6 זות (י ות 07 50 סנו 09 72 אה 000 מזונסאהזהם 8 זשזחיוקוזזו 310 \ ופזוניית 11 ווק 2380 8% אזהו 15 0 סיי1סזם/1,! הזהווואס. 13 710 הוה יא 6 הו 0 06 7 קואם עה ווק ו 5שספאוצש חס 1-2-3 פטשזס.ו 0ן 050 = < הוח זסק חק 05וווק8ז0 8 26ששהזוה זו 0006 ₪086 זווא 62 זו 0 קוו 72 א<הט206 ווזס85זהם ו וווחים. | פטו 2000 א 6 50ו0ש/|מטאם 1 פחוו0ז6ו1! 010818 , 0 / 07 הגד 0 6פיטראל דצמ' 1993 5ו סז 05 = סזווח ווח זסק סמה 87165 ו 0 ו 4 וסכסה זואת זוא זוא 050 חסקוזו. 72 אהוחו00 חזווספהונ 0 זסזחוזלוזזווו 1310 ומזומים 5 2380 1801 הו 1 0 סחווסז1/6! ה1הו0י0. 1 וזש ה הו ד לו הד מדפסות סיכה (6₪ו 6 מ=פו/עש) פםמלופ "דאשד ץהוגטם 11 +ומזם ₪ ) < 590070 זסק 861615ז8וו0 ה סכ זו 0 ,121 תוזםתז5שתחב!.1 5 פחי!0זס:1. בוטו 0. 0 פחוסזט.1 00813 1 טחו!10ס/1,! 0%/0318 0 350ח? ו 0 ו ₪ 6וטחווח זסק 65חָק 3105 20 5ו 13 6 זה 12 (6091-24ה 1 10 | 07 0 חפוזו) 07 0 12 +5000 81זחוזת510 ח1050 ₪ פטוק 2390 85| 131% 19 0 //18 התבוחפפתה1.13 98 5 1,1:010105 00818 39 0 3101018 040318 21 0 11:70 ומיא 19 1 08וו1.1.60 813מי0%. 11 035003 13 50 [ון 3 סותס5בּחפ | 9 1 06 0 590508 056 5 9190903 06 3 לו וחד 12 0 לו תד זה בי | 5צספאוש חס: פחסצש ₪ 566000 ז6ק 07861075 ₪ | 6001-2324 81( 8 זוה כ = 555 ₪ זו( 3 0 חסנוזו). -5000 ז6זחוזחסו1 חספכ+ 1 817300 | 11360 !18 חתִבּההפ5בּחהה1/( (=ג0הוד 6 ע סיה הא) 5558 דאשוד ץזוובטם 1] +וזם 1 200 10 סו ו < 500006 זסק 037361085 - זה ₪ [סססג זו( - 1 - 0 וזו 5 5 זפזוזיסם 5 ל 2390 1811 173% 9 [י אן ו מז - 395 פת!מזט .1 בוטו 207 15 0 10105 ,1 5 18 ב 0 ס6חי3,1/0101 בזהטו+0. 14 4 1 3.100/:08 00313 ופ 2 65 או | ₪ 1 סשות0ס5בחם 0 43 3 סשותמבתבס 1 0 סיסבה 7 7 | > יי 2 8 ב 00 0 ' 41 1-5 500608 12 51 3 0% שוחב 135 , 0 | = אשאאאא 50 031 תמ ה 0 5 פסווק חס < 6ועחותו זסק 65חָ3ק 5סותקבז סה זז, 7% 2390 103.1 אוסות ו 11 6עישראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה > מדבפםות סיכה . השוואת תכונותח ע'קויות 0 ה שר 38[ 0 וחק וחק וק וחק ותו בי 8 50 4 4 3- אא 4 3 ץד 1 פח:!סזסוו 0 פחו!סזס; 0 פחו1סזט= 5-0 95 5 5 יי 255 0 00" 20 5 5 4 4 4 (080ת-080) 21 מנ נצ מנ 0 נמ ו ]| אאא | אס | אש | ם- ]‏ ם ו ו א | אחסתק0 ₪ | הטטק ₪ | הסטק0 ₪ | הסתק0 ₪ | | בז₪ ‏ | הססק0 ₪ | |ההסטק ₪ | הסוכ ₪ (060ט!0חו) (660ט!סחו) (080ט01חו) (080ט!6חו) (060ט!6חו) (885 בו) (080ט01חו) (080ט!סחו) ₪ ְ 5 ה קשממ סאק ןר דר הת ב וו ₪ ₪ ₪ש. | ₪ - 7 ₪ |>- ₪ 295 המשר וש מ ותו . טקשו .שה | | ₪ | ₪ כ הו וק . שששהה. ‏ יישר | ₪ | | | |[ = ₪ | [ וחוקס | | החוקס ₪ [ | || יי | 0 0 | ה המשש שקמ הש מש וו יר ה ה[ 4 | ךש ונ 08 וס ₪010 ,80108 וח₪0110 ( זסה וט 8010 |68וחסץ וחס₪011 [68וחסש חסזזון זז ,| זחסז 0 0 זז ,| זחסזו - ₪ ו ו זז 0 8 , | זכ 2 סי הט ה ה ה[ א ן פס 0000008 ו 050 | 00700 | 90| | 0 | | | 0600 | 600 ₪ 9400 שי שר ו הש אסתת וש רק 2 ו ₪ 2 שראל דצמ' 1993 מדפסות סיכה וו 0 נז'ו ורנים 8 הרי | הרוי 8 5 הגו ו 1 - ה 2 סח:!סזסוות 0 סח:!סזם;1 | 3950 סחו!סזס:!/] | 395 6חו!סזסוו 1 וא ץווּד 0 ווה המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 00 0" | 8159900 090 000" 20 וז 118 5 זז !5168 5 5 7 | 17א213א7.3 42 (65חסחו חו ,00/) פחסופתפוחו 3 7 (ץ' 27 4 (05חטוסס) תחופ 8 8 8 8 מ 9 9 4 4 24 35 זס פחוק 01 זסטוחטא! 18 18 0 0 (1) חסוזטו50ז וזטרחוא8ו/1 ₪ | 0 ם ₪ 0 או או וק ו 9% ו סוחס ₪0 | הסתסש | מש | אא | | אא | אמא | 8 ₪ ₪ | ם ם 1 פטס0חו/ ז501סזסו!/ סו 601ק5-זסזחוזץ (00ט!סחו) (060ט!סחו) חוז01519טז התע) | 6015168 תסהצ) 8 זסטוז (885 8וץ ]0 (885 8וץ זס 30 זסקבק ת 0 ו וש | 0 0 שאו המשוי קש -ה תשר הר ה הי | ₪ ו ומנ ורס [ררימשרקריור = השו טר הוה ורש יפ 7 רש | 180 הפק 6181וחו | הזחה | סקס | | סקס | | הטטק | | | ומתסטקס | | | בש |[ - 3 | ו | | || ו( | זז || 10108 סה | 663 וס | .6081 סוסה | ,|08וחט סוס | |8סוחפט סוס 0 זז 0 0 זז זז סז מו מ 1 | 8 פב 4/ | 8חס -- | (85חסחו) 50808 168-061 5 ₪651080% (₪₪₪8 ₪ שה ₪ |( ₪-- |[ ₪ --- --₪. | ו ₪ ₪ ₪ 8 מ ם ₪ ₪ | 1 ה שש יוה מא שריה | בורן | ₪₪ | שש | 8 יה שש מק ו הפש | שר | 4 | .ףר | ו 0 0 ור כ ל ה ₪ | 0 וש שו יו יי מק סה הר הק שש ו ה שי | 0 00 0 וו צך | - שר | 0 | 0 ו ישן שר | 5 | - ₪ | 7 | 500010 זט וטוה | ₪ 4 ₪ -ר | באש | - .228 ;| שש | בשה = | 0 [6ע6.] 0156 8160 מ ו ו ו ו 381 |סזזה60 | שאט 0 0 1 || ₪8 0.0000 0-9 02 01 הככ קר שי בי = ג ו | ₪ ₪2 ₪0 ₪ 0 ₪ 220 ₪ר --]. ₪ | שר 5 0 ₪8 | ו | ₪ 0 0י₪.- ₪2 ₪ בוו יי ה | 0 | ₪ 0008 ₪000 0-0 יקש 0-5 הש הר | -יושן רו ה ₪ .| 8 ₪ 08| משכי 262 > עשר | ₪ ]₪ | 1 + סקט ז0ה 00510 חסקקט5 |08וחח190 86ז)-|וסד - 800-600 | =-! 8:00-6:00 = | ]-/ 8:00-6:00 = | | + 8:00-6:00 -./. 4:30 -/.ג 4:30 1 ו 5 (08ו1 אז68510] פזטוסח הסקקט5 פהסתק6וד 65 5 -..-₪- 6 גב ש4- בר שרי | - שר -ן 15 6 ישראל דצמ' 1993 4 0 6 0 6חו,01ט5ן 4 ה סיווא 14 (המשך מעמי 107) הגבוהה ביותר בין המדפסות הרגילות. רק 2 מדפסות השורה היו מהירות יותר. איכות הה- דפסה טובה למדי הן בהדפסת טקסט והן בה- דפסת גרפיקה. הוא מצוייד בשני שערים, טורי ומקבילי, עס מיתוג אוטומטי, וניתן לרכוש כאופציה מתאם קואקסיאלי ו-אגאושד לר- שתות מחשבי יבמ גדולים. ההתקנה והגדרת התצורה הן פשוטות ונעזרות בצג 10 עס 32 אותיות. מסלול הנייר הרציף הוא אנכי, מל- מטה כלפי מעלה, וניתן להוסיף מזין דפים בו- דדים כפול מעל למדפסת. מנסמן-טאלי מציעה גם דגם כמעט זהה, 11350א, לעומסים קטניס במקצת (18 אלף עמודיס לחודש) במחיר 2300 דולר. דגם 11691א אינו יכול להחשב כמדפסת שו- לחנית אפילו לא באר הענקים. מדובר במ- כונה שגודלה כמקור קטן, משקלה 75 קייג והיא מצויידת בגלגליס כדי להזיזה ממקום למקוס. הוא שיאנית המהירות במבחן זה וא- פילו בהדפסת איכות (עזו!גט() זטווט.] זבשא) היא עברה את קו ה-400 שורות לדקה. איכות האות אינה יוצאת מהכלל וגרפיקה אינה הצד החזק שלה, אבל אלה לא הקריטריונים הח- שובים ביותר של מי שמחפש את המדפסת המהירה ביותר במחיר מתחת ל-10,000 דולר. 0 ישואל דצמ' 1993 מדפסות סיכה מסלול הנייר היחיד הוא מלמטה (נייר רציף). למדפסת שער טורי ושער מקבילי עם מיתוג אוטומטי ואופציה להוספת ממשק אאא 6 6חו!סז6ו!! 00303 שישה דגמים חדשים הוסיפה השנה או- קידאטה למשפחת ש>חווסזטו!א. אלה כוללים דג- מיס עס ראש 9 סיכות ו-24 סיכות, מנגנון נייר צר ורחב, ומדפסות מהירות במיוחד. סידרת 0 כוללת פטנט יחודי של אוקידאטה, חגוחפו0%, המתאס אוטומטית את מרחק הראש לפי עובי הנייר. חשוב למי שמדפיס מספר שונה של עותקים בכל פעם. כיוונון נכון של המרחק מבטיח הדפסה ברורה, ללא שחי- קה מיותרת של הראש ורעש מופרז. הדגמים של 9 סיכות, 520 ו-521, זהים מלבד רוחב הנייר. לראשון מנגנון נייר צר ולשני מנ- גנון רחב. מחירס 5599 ו-5799 במחירון, ו-40% פחות בחנויות. שניהם השיגו תוצאות מצויינות במבחני הביצועים, הן במוד טקסט והן בגרפיקה, ותוצאות בינוניות במבחני האי- כות. את הנייר אפשר לנתב בשלושה מסלולים (מלמטה, מאחור ומעל). הדגמים של 24 סיביות, 590 ו-591, זהים גם הם מלבד רוחב הנייר. לשניהם ביצועים מעל לממוצע, במיוחד בגרפיקה, ואיכות ממוצעת ביחס למדפסות 24 סיכות. הם מצויידים בע- רכת גופנים משופרת ובתוכנה להורדת גופני 0 מהמחשב. מחירם במחירון 5699 ו-5949 בהתאמה ושוב, תוכל להשיגם בחנות במחיר נמוך ב-40 אחוז. העורכים שלנו בחרו בהם כמדפסות העדיפות לישומים כלליים. דגמי העילית של אוקידאטה הם 395 ו-3956, עם 24 סיכות, מנגנון נייר רחב, מהירות הד- פסה גבוהה ויכולת להתמודד עם עומסים גבו- הים. בין מדפסות 24 סיכות רק 1360וא של מנסמן-טאלי היתה מהירה יותר. אבל את המ- דפסות של אוקידאטה תוכל להשיג בחנויות במחירים שבין 900 ל-1000 דולר, פחות ממ- חצית מחיר השוק של 11360א. דגם 3956 כולל אפשרות להדפסת צבע (עס סרט דיו 4 צבעים), אלא שאין הכוונה לנסות ולהפיק תמונות פוטו ריאליסטיות. עססוסהו 66 ו+טוסזטס. 0 6חו. !וסוט זו מדפסת השורות השניה בסקירה שלנו וקל לזהות זאת ממימדיה וממחירה. 59000 במ- חירון ו-56300 בחנויות לא נועדו לכל אחד, כפי שהמימדים שלה יכולים להשתוות רק לאלה של 1691וא המוזכרת לעיל. את ההדפסה מבצעים 4 ראשים, 21 סיכות בכל אחד, האחראים כל אחד על רבע עמוד. (רצועה ברוחב 10 ס"מ). מנגנון הנייר מסוגל לקלוט ולאסוף 2000 עמודים ברוחב מ-7.5 עד 0 ס"מ ועד 6 עותקים. כאשר מדפיסים על נייר צר רק חלק מהראשים משתתפים בה- דפסה. במבחני טקסט היא הגיעה לקצב של יותר מ-600 שורות לדקה במוד טיוטה, כ-60% מה- תפוקה של [1169א, אבל בהחלט קצב מכובד ביותר. לעומת זאת בהדפסה גרפית הביצועים שלה ירדו ל-30% בלבד מזו של מנסמן-טאלי. מאחר והפרש המחירים בין השתיים הוא כ-20% בלבד אנו ממליצים על ה-1691ו כמ- דפסת לעומסים גבוהים ביותר. ק-א%א סוְהַס5בּחבּק חמישה דגמיםס חדשיס השנה במשפחת ץ-אא של פנסוניק. כולס מדגישים במיוחד את הנ- מכת הרעש כתכונה חשובה ביותר. השיטה שפ- נסוניק אימצה לכך היא לשחרר את 24 הסי- כות במדורג, אחת אחת, ולא במטח אחד. הדגמים 2023ץ-אא, 3123, 3124 ו-3623 מצויי- דים כולם בראש 24 סיכות. הם פורשים טווח מחיריס מ-250 עד 520 דולר (מפחות מ-100 ועד כ-400 דולר בחנויות) והם נהניס מפו- פולריות רבה בין עסקים קטנים ובשימוש ביתי. ה"מציאה" הבולטת ביותר הס דגס 3, הזול בקבוצה, שלמרות מחיר שוק של פחות מ-200 דולר הוא הפיק מלל באיכות גבו- הה. מהירותו מתחת לממוצע וכמדפסת גרפית הוא לא מצטיין, אבל כמדפסת טקסט אישית הוא ראוי לשבח. דגס 2124 קצת מיושן ואינו בר תחרות עם דגם 3 החדש יותר. זו עדיין מדפסת זריזה ומ- טיבת הדפסה, אבל מחירה (כ-300 דולר בשוק האמריקאי) דומה למחיר המדפסת החדישה והכשרונית יותר. קבוצת ה-"300", הכוללת בסקירתנו 3 דגמיס חדשים, מביאה לשוק מד- פסות הסיכה הזולות תכונות "יוקרה" רצויות ביותר. הן כוללות גופנים מדורגים (מ-8 עד 96 נקודות), תוכנת 47% של אדובי להדפסה של גופני | שקְעֶד וזוג טרקטורים לדחיפה ומשיכה של הנייר. הפחות יקרה בקבוצה זו היא 3123, המסופקת עם 4 גופנים מדורגים ויכולת הדפסה במוד ץוווט)-ו1!-זטקט5 (מטריצת אות של 48א30 נקודות). ניתן להוסיף לה יכולת צבע, אבל התוצאות התת-בינוניות במבחני איכות הג- מדפסות סיכה רפיקה הצביעו על כך שזו לא הפלטפורמה או- פטימלית להוספת האופציה הזו. דגם 3124 הוא צעד אחד קדימה, עם 8 גופנים איכותייס וביצועים קצת יותר נמרצים. מחירו בשוק כ-350 דולר. דגס 3624 דומה בעיקרו לדגם 4, מלבד היותו מדפסת לנייר רחב. הבי- צועים שלו על נייר רחב לא מרשימים וב- הדפסה גרפית התמונות חסרות פרטים. כל שלושת המדפסות נטו להתחמס בהדפסה של קבצים גרפייס צפופים. החברה טוענת כי זו בעיה של אצוות היצור הראשונה וכיום היא תוקנה. / .51 053א501 7 שווחפ ענחבּד שלוש המדפסות החדשות בסידרת .51 של סיי- קושה ואחותן הנמכרת תחת הלוגו של טנדי, מתקבצות במגזר הנמוך של השוק. 51-70 היא מדפסת 24 סיכות שמחירה במחירון 5500 אבל בחנויות תוכל למצוא אותה בסביבות ה-300 דולר בלבד. דגם 51-75 זהה, מלבד יכולת הד- פסה בצבע ותוספת של 10 אחוז למחיר. 0 היא מדפסת 9 סיכות עם צבע שמ- חירה 5400 במחירון ובערך 5250 בחנויות. 7 קוא של טנדי היא גירסה ייפרטית" של דגם 587-2450 שנמכרת בחנויות רדיו-שק ב-250 דולר. המדפסות 51-70 ו-51-75 כוללות מבחר נאה של גופנים, אבל ביצועיהן נמוכים, הגרפיקה בינונית באיכותה ואיטית בהדפסה. הדגמיס 0 ו-1317 קואס, למרות היותם בעלי ראש 9 סיכות בלבד, יצרו אותיות נאות וקריאות, אבל הם היו האטיים מכל בני מינס בהדפסת טקסט ובתחתית הליגה במבחנים הגרפיים. השיטה של סייקושה לבחירת סוגי גופנים וצ- פיפות, שוליים ואיכות הדפסה היא מסורבלת שלא לצורך. כל ארבע המדפסות מצויידות בטרקטור פנימי שלא פעל כהלכה במבחנים. ניתן להזין דפים בודדים ידנית אבל אין מזין אוטומטי. בה- תחשב בכל חסרונותיהן | ובמחירים הת- חרותייס השוררים כיום בשוק, אין הצדקה לבחור דווקא בהן. 3 ולוו ענטחבד מדפסת זו של טנדי טובה במקצת מדגם קוא 7 שנסקר לעיל יחד עס אחיו למשפחת סיי- קושה, אבל נופל בהרבה מדגם 250 ץואפ שנ- סקר עם המדפסות לבית סיטיזן. הוא מצוייד בראש 28 סיכות עס איכות אות טובה ואיכות גרפית בינונית. הפעלתו קלה (בניגוד לסירבולה מיותר של 137 קואפ) ונעשה עייי לחיצה על אחד משני הכפתורים הבודדים שעל פנל הה- פעלה. טרקטור פנימי מקדם נייר רציף בד- חיפה ומגש עילי משמש להזנת דפים בודדים. במבחני הביצועים היא הגיעה למקומות בי- נוניים במוד טקסט ובישומי פשסשחוש וא- חרונה במוד גרפי. אס החסרון הזה לא- משמעותי בעינייך תמצא בה מדפסת טובה, קלה להפעלה והוגנת במחירה. 7" - ₪ פהטהמהההמאוקוי 56100503 1. 4 6 הג ק-אא << ץצ חגך 3 טוא 5 6 ישראל דצמ' 1993 לדבטות מחלקתיות (המשך מעמי 86) אינה הקריטריון החשוב ביותר של מדפסת שנועדה להחליף מדפסות שורה מכניות בי- שומי משרד מילוליים. הזנת הנייר, שמקופל בצורת 2, נעשית עייי מנגנון ייטרקטוריי. 2000 עמודים ניתן לאחסן בגוף המדפסת, שנפתת כלפי מעלה על מנת לחשוף את מתקן ההזנה. הביצועים תחת 01-5 היו טוביס אבל אמו- לצית פוסטסקריפט היא איטית ביותר. המ- דפסת מחליפה בצורה אוטומטית אמולציות ושערים. ניתן להתקין בתוכה כרטיס רשת, אתרנט או טבעת אסימון, אבל למבחנים היא סופקה ללא אופציה זו, כך שלא יכולנו לבחון אותה בתנאי רשת. מחירה במחירון 8000 דולר ובחנויות כאלף דולר פחות. 0 אוחסיזחוזק = א6|קטפ זו אחת משתי יימכונות הדפוס" המהירות בס- קירה זו, עס תפוקה נומינלית של 30 עמוד לדקה. גם המחיר משייך אותה לצמרת, 20 אלף דולר במחירון וכ-16 אלף דולר בחנויות. במבחנים היא השיגה מקוס שני מכובד בי- שומים מילולים אבל התרחקה מהצמרת כאשר הישוס הוא גרפי. האמולציה שפ- רינטרוניקס מספקת במחיר הבסיסי היא למ- דפסות 8ט!? זטוחוזק6חו1 שלה. אמולצית 61-5ץ ופוסטסקריפט הן אופציות (1200/600 דולר). פרינטרוניקס מציעה גם דגם ללא היפוך נייר, שמחירו נמוך ב-5000 דולר. המנוע במדפסת זו, תוצרת אמדאםא, מייצר אבחנה של [30020 ללא שיפורי איכות אות. במבחנים הוא הגיע לתפוקה של 24 עד 27 עמודי טקסט בהתאס לאמולציה. במבחנים הגרפיים הוא פיגר מאחור וגם איכות הה- דפסה היתה מאכזבת. אין אפשרות להתקין כרטיס רשת פנימי וחייבים לחבר את המ- דפסת לשרת הדפסה חיצוני. כדי להחליף אמולציות יש צורך בכיבוי המדפסת ואיתחול מחדש, בסיוע 2 דיסקטים - מסורבל ואיטי ביחס לכל מדפסת אחרת סקירה. במחסנית הסטנדרטית ניתן להעמיס עד 800 עמודים. ניתן להוסיף מזין נייר מכני ל-1400 עמודיס וממיין פלט, שניהם אופציות במחיר 0 דולר כל אחת. פרינטרוניקס מגדירה את עומס העבודה החודשי כ-150 אלף עמודים, אבל חשוב לזכור כי מדובר בעמודי טקסט. מדפסות מחלקתיות 15 1725 / 5 1]! 5 שלוש המדפסות של 15א0 תוכננו לעבודה או- פטימלית ברשת. הן כוללות אמולציה ל-61-5ק ולפוסטסקריפט, עס מיתוג אוטומטי, קליטת קבצים בו-זמנית בכל השערים ושליטה מדויי- קת בהקצאת הזכרון לכל משימת הדפסה. הן פורשות טווח רחב של ביצועים, החל מ-17 עמודים לדקה וכלה ב-32 עמודים לדקה, וטווח רחב של מחירים, מ-5 עד 20 אלף דולר. דגם 1725 הוא תחרות ישירה ל-אוא 45 ₪8, הנזכר לעיל. כמוהו גם המדפסת של 68א0 מצויידת במנוע 17 עמודים לדקה, |60057, 4, עס השבחת איכות אות, תמיכה ב-61-5ץ ופוסטסקריפט, מבחר כרטיסי רשת לכל הת- צורות המקובלות בסביבת 6<, דיגיטל, יוניקס ומקינטוש. המעבד הוא 96005ו, ₪156 תוצרת אינטל. מערכת ההזנה כוללת שתי מחסניות נייר ל-500 עמודים או מחסנית אחת ל-1500 עמודים. דיסק פנימי (5051) בנפח 40 מגהבייט משמש כ-5200188 לתור ההדפסה. כרטיס הרשת אינו כלול במחיר הבסיסי וגם איגו קל להתקנה. כמו כל מדפסות 8וא0, דגם 1725 משתמש בטכנולוגיה לה קוראת החברה אא680. הא- ספקט המהותי ביותר של הטכנולוגיה הזאת הוא ניצול המעבד לצורך הכנת תור העבודות במוד ייריבוי מטלות" (סאוא45וזטא ) אמיתי. בסיוע הדיסק הקשיח ותוכנת הה- פעלה מתקבל כך שרת הדפסה נבון שאינו זקוק לסיוע חיצוני במילוי תפקידו ברשת. הדגמים 2025 ו-3225 דומים במבנה המכני וברשימת התכונות והאופציות. ההבדל בי- ניהם הוא מהירות המנוע. 20 עמודים לדקה בראשון ו-32 עמודים בשני. שניהם מדפיסים באבחנה של 400071 על נייר בגודל 43. לשתי המחסניות הסטנדרטיות של 250 דף ניתן להו- סיף מחסנית של 1000 דפים. שני מגשי הפלט, עס תכולה של 750 עמודים כייא, כוללים חיל- שניס להתראה לפני הצפה. דגם 2025 מחירו 13 אלף דולר במחירון ומעט יותר מ-11 אלף בחנויות. לדגם 3225 מחיר מחירון של 20 אלף ו-17 אלף דולר בחנויות. 5 נוקבת בעומס עבודה חודשי של 200 אלף עמודים לדגם 3225, הגבוה ביותר בין המדפסות בסקירה זו, ותוצאות המבחנים אכן מראות כי זו המדפסת המהירה ביותר כמעט בכל משימה. הצטיינות זו העניקה לה את אות ייבחירת העורכים" בקטגורית מדפסות לעומס עבודה רב. איגוד המעשתמעוים במחשבים איעויים בישראל ליד המכון לבריון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 4 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 09 קוראי 5א|647א סק/המהדורה הישראלית מוזמנים להשתתף חינם לצורך התרשמות. חברות שנתית מלאה: 55 ש"ח. ריכוז תאריכי מפגשים והודעות (93/12) מפגשים כלליים ביום א' האחרון בחודש בשעה 17:30 3 - נציגי חברת לוטוס-חילן יציגו את ה-זפְקַחגּחָזס - יומן אישי ממוחשב ואת מסד הנתונים החדש חסוסוקק 3 - קובי שפיבק, עורך און-06, ירצה על כיוונים ומגמות בחומרה ובתוכנה לשנת 4. קבוצות עניי| - שדי יהודית 30 בשעה 17:30 סדנת פאיסטח בחודשים ינואר ופברואר 94 תתקיים השתלמות בת 8 מיפגשים בנושא טחהוו, בהנחיית עמי מיכאלי, 4 מיפגשים ראשונים למתחילים ו-4 מיפגשים הבאים למתקדמים. התאריכים: 4, 11, 18, 25, בינואר ו-1, 8, 15, 22 בפברואר. תוכנית הסדנה מתפרסמת בידיעון שנשלח לחברים. + קבוצת עניין "4005" יום ה' השלישי בחודש (מרכז יצחק נחום) 3 - י'צחק נחום: יוטיליטיס ל-05פ. + קבוצת רשתות תקשורת מקומיות - יום ה' השני בחודש (מרכז צבי דוידוביץ) 3 - רשתות תקשורת - המשך ההרצאה של צבי דוידוביץ. 4 - רשתות תקשורת - המשך ההרצאה של צבי דוידוביץ. + קבוצת טיפים וטריקים - יום ב' השני בחודש (מרכז ד"ר שאול טל) 3 - חידוש' 00562, הרצאה של צבי דוידוביץ. 4 - היוטיליטי הנבחרים של 1993. הרצאה של יעקב מנידור. 6 06 ישראל דצמ' 1993 מדבטות צבע (המשך מעמי 94) סאזחמחדוס (יצירת גווני ביניים עייי הדפסה של צבעים שונים זה לצד זה, כך שהעין ימערבבתיי אותם ונוצרת אשליה של גוון בי- נייס), תמונות סרוקות מתקבלות בצבעים נא- מנים למקור. במבחנים השגנו מהירות הדפסה של 0.6 עמו- די גרפיקת פוסטסקריפט צבעוניים לדקה (0.8 בפורמט /61). הדפסת טקסט מרשימה ביותר ב-5.7 עמודים לדקה (6.2 בפורמט 61?), עם איכות המתקרבת למדפסת לייזר. אפשר לה- שיג תוצאות טובות מאוד עם נייר מכונות הע- תקה רגיל ואז מחיר העמוד המודפס בצבעי נע בין 13 ל-50 סנט בהתאם לכמות הדיו הנ- דרשת. נייר מצופה חרסית מוסיף 11 סנט למ- חיר ונייר מבריק עולה 1.20 דולר לעמוד. ניתן להוסיף כרטיס רשת מתוך המבחר העשיר של ₪ אבל זו לא "מדפסת מחלקתית" במלוא מובן המילה. היא לא תדווח על גמר הדיו ואין אפשרות להוסיף מגש נייר שני. 6 003% 'ז6זחוזק ₪5 זו מדפסת הפוסטסקריפט הראשונה של קו- דאק, המייצרת מדפסות צבע לישומים שוניס מזה 7 שנים. טכנולוגית ההדפסה היא המראת צבענים והתוצאה היא פוטוריאליסטית לה- פליא. גורסם משיכה אחר הוא המחיר הנוח: בשוק האמריקאי היא נמכרת ב-6500 עד 0 דולר, כ-2000 דולר פחות מהמתחרות, וגס מחיר החומרים המתכליס נמוך ב-25% מאשר האחרות. המנוע 300071 מייצר תמונות צבע שאפשר לטעות ולחשוב כי הן מודפסות על נייר צילום וטקסט חד כמדפסת לייטר. ערכה מלאה של תוכנות כיול צבע מאפשרת לגרפיקאי לכוון את הצבע לדיוק מושלס עם המקור ועס הדפסת אופסט, המעבד הוא ₪156 שרירי, 5486 (כמו בת- חנות עבודה של א50), הנעזר ב-16 מגהבייט זכרון ודיסק פנימי 18א120. 70 מגהייט מנפח הדיסק משמשים כ-א84 ווירטואלי. = המ- משקים כוללים שער טורי, שער מקבילי, !0639113 לרשתות מקינטוש ושני שערי 8681 לחיבור אבזרים נוספים. הנייר מוזן ממחסנית יחידה. במבחנים הפיקה המדפסת עמוד גר- פיקה מלא ב-4.5 דקות, ב-40 אחוז לאט יותר מהמדפסת של טקטרוניקס. אבל חסכון של 0 דולר שווה המתנה של דקה או שתיים. העורכים שלנו חושבים כך ונתנו לה את אות מדפסות צבע "יבחירת העורכים". 5% זס!60 5 ס2000 שתי האחיות לבית 15א0 הן מדפסות העברת שעווה תרמית דומות מכל בחינה, מלבד הגו- דל. 210 היא מדפסת 44 ו-230 מסוגלת לה- דפיס גם על דף גדול 83. שתיהן מבוססות על מנוע 300071, מעבד ₪156 של אינטל עס מכ- סימום 32 מגהבייט זכרון. כמו בשאר המ- דפסות החדשות שלה, 15א0 מיישמת את הא- רכיטקטורה הקיניינית או680, המנצלת את הבקר לניהול רב מטלות של תור ההדפסה במקביל לתקשורת עם מספר שערים. עלויות ההדפסה השוטפות הם 63-68 סנט לע- מוד 4ג, 74 סנט לעמוד 43 ודולר נוסף לה- דפסה על שקף. מהירות ההדפסה של שני הד- גמים היא מעל לממוצע, אבל האיכות לא מספקת. הבוחנים מצאו אפקטים של רצועות רוחב לא אחידות ותצורות מוארה. יש בשוק מדפסות טובות וזולות יותר. %+חוסקיוסוס6 סא501 מייצרת מדפסות צבע מזה יותר מעשור, אבל זו הפעם הראשונה שהיא מתפנה לתקוף את שוק מדפסות פוסטסקריפט. דגם זה הוא מד- פסת המראת צבענים שמחירה 10 אלפי דולר במחירון ו-10 עד 20 אחוז פחות בחנויות. כאשר היא הוצגה, בינואר השנה, היא יכולה היתה להתגאות בפלט הטוב יותר בשוק, אבל מאז עברו על פניה הן טקטרוניקס והן קו- דאק. היתרון הגדול ביותר שנותר לה הוא הי- כולת להדפיס על נייר 84 תמונה בשטח 9אא8.5 אינטש. אפשר כך ליצור דף 44 מו- דפס מקצה לקצה ועוד להשאיר מקום לסימני חיתוך. אבל העיקר במדפסות המראת צבענים הוא הדיוק הכרומטי ובמבחנים שלנו המדפסת הואת זייפה קלות. התמונה המופקת (במצב ייברירת המחדליי, זוטא:מכ, בו נבדקו כל המדפסות בסקירה) נאה למדי, אבל פחות מפורטת זו שהפיקו המתחרות. בהפקת גר- פיקה עיסקית וטקסטים היא טובה מאוד, עס שטחי צבע רוויים וקווים חדים. מחיר עמוד מודפס הוא 2.50 דולר ו-53.90 לשקף. מהירות ההדפסה היא כ-3.3 דקות לעמוד - רק במעט איטית יותר מהמדפסת של טקטרוניקס. המעבד הוא ₪156 תוצרת. 66וו6/ו עם 16 עד 4 מגהבייט |א/8. השערים הסטנדרטיים הם טורי, מקבילי ו-א10631141. ערכת תקשורת שמחירה 679 דולר מאפשרת לחבר מספר רש- תות 6פ, יוניקס, דיגיטל ומקינטוש. 3567 אוהסז?+א6ד 01 / 2006 5% !! זספבּחכ / טקטרוניקס היתה החלוצה במדפסות צבע שו- לחניות והיא שומרת בקנאות על מקומה בראש המחנה ההולך וגדל של ספקיות. טק- טרוניקס מייצרת מדפסות בשלוש טכנולוגיות צבע - העברת שעווה, המראה צבענים ודיו מוצק - ובכל טכנולוגיה היא מפגינה וו'- רטואוזיות בשילוב של איכות כרומטית ובי- צועים מהירים. בסקירה זו משתתפות 3 נצי- גות בשתי טכנולוגיות: | 2006 ו-200 הן מדפסות העברת שעווה, שההבדל היחיד בי- ניהן הוא מהירות ההדפסה (והמחיר המתחייב מכך), דגם א56 11 הוא מדפסת המראה צב- ענים. 6 חזטפבתק (ה-6 מציין עוחסחס66, חסכון, רמז למחיר הרכישה שירד בחנויות עד ל-3500 דולר) ו-ו200 ז6ג? מצויידות באותו מנוע 30001 תוצרת שרפ. 2000 הדולר הנוספים שתצטרך לשלם עבור דגס 200 מיועדים לה- אצה דרמטית באגף עיבוד הנתונים. את גי- רסת 16 מגהרף של המעבד (29000 פואג) מתח- ליפה גירסת 24 מגהר> ול-4 מגהבייט הזכרון נוספים עוד 2. במבחנים הגרפיים היא אכן משיגה מהירות גבוהה יותר ב-50% והיא הי- חידה שסיימה הדפסת עמוד גרפיקה בפחות מדקה. שתי המדפסות מצוידות במפענח. פו- סטסקריפט רמה 2 מקורי וספרית גופני עד . למחסנית הנייר התיקנית אפשר להוסיף (אופציה שמחירה 5500) מתקן הזנה נוסף, כך שאפשר להחזיק בו-זמנית מחסנית נייר ומ- חסנית שקפים זמינות להדפסה. המחיר לעמוד מודפס על נייר הוא 60 סנט ועל שקף 1.60 דולר. איכות ההדפסה טובה אם כי ניכריס סימני 6א|א6אדופ. העורכים שלנו העניקו את אות ייבחירת העורכים" לדגם 2006 בזכות המחיר ולדגם :200 בזכות המהירות. המדפסת א56 !! זטצגחוק, לעומת ואת, זכתה בייבחירת העורכים" בזכות איכות ההדפסה המדהימה. טכנולוגית המראת צבענים יוצרת תמונה שנראית כאילו היא יצאה מחדר חושך של צלס מקצועי. יחסית למדפסות מסוגה היא גם מהירה, 3.1 דקות לעמוד. כמו דגס 0 הנייל היא מצויידת במעבד 29000 פוא בגירסה 24 מגהר), אבל הזכרון הסטנדרטי הוא 16 מגהבייט וניתן להרחיבו עד 8/א64. המחיר לעמוד מודפס על נייר הוא 2.25 דולר ו-3.75 דולר על שקף. יקר, אבל כדאי. 6 ישראל 1 דצמ' 1993 58 בארי נאנס ₪ תרחיש לא דימיוני השעה עתה 3:17 אחר הצהריים והרשת שלך נופלת. על המסכים מופיעות הודעות שגיאה בזו אחר זו. לפתע ישנס עיכוביס ועצירות בת- גובת הרשת. כמנהל הרשת, עליך להגיב במ- הירות ולצוד את הנבל המפיל את הרשת הי- קרה שלך. אם ברצונך להימנע מבעיות כאלו עליך לה- חזיק, כמנהל רשת, מספר כלי עבודה, כמו כר- טיס חיבור רזרבי לרשת, דיסקט המאפשר לה- עלות מחדש את הרשת במקרה ונפגעו קבצים, נתח פרוטוקולים זול יחסית ובודק כבלים. בודק כבלים הוא מכשיר זול יותר מנתח פרו- טוקולים ויקר ויותר מרב-מודד להתנגדות (וכמובן גם ברמה טכנית יותר גבוהה ומו- רכבת). אפילו אוהס-מטר יקר אינו יכול לאתר את הנקודה הבעייתית בכבל אלא רק לזהות כי קיימת בעיה. אוהם-מטר גם אינו יכול למ- דוד הפרעות אלקטרוניות (הנקראות רעש) או בעיות ערב-דיבור בקצה הקרוב (זג6א - דאפא %|05518 6חם). נתחי פרוטוקולים היכוליס לז- הות את חבילות המידע הפגומות אינס יכולים לאתר את מקור הרעש האלקטרוני שגרם. לח- בילה הפגומה. לפיכך, בודק כבלים בהישג יד יכול לחסוך שעות וימים רבים של נפילות רשת. 6 ישראל דצמ' 1993 שבעים אחוזים מהתקלות ברשת תקשורת מקומית (א.1) נגרמות עקב בעיות במערך הכבלים. נציג כאן חמישה בודקי כבלים שמחירם נמוך מ-5000 דולר. ₪ בכף היד בודקי כבלים מודרניים אינס מגושמים ומו- זרים כמו עד לפני מספר שנים. המכשירים הינס ידניים ובדרך כלל בגודל משחקי הט- טריס הידניים הנפוציס עתה במקומותינו. למ- כשיר מצורפים מתאמי כבלים, המאפשרים להתחבר לכבל אותו ברצונך לבדוק. אופציות אחרות הן מדפסת קטנה נישאת, תוכנה המ- אפשרת קישור לבסיס נתונים על גבי מחשב 6 וסוללות. בדקנו חמישה בודקי כבלים, כולס ברמת מחיר מתחת ל-5000 דולר, המתאימיס לכבלים קו- אקסיאליים ולכבלי זוג-שזור לא מסוכך (פדט). ניתן לרכוש גם מתאמים לכבלי זוג שזור מסו- כך (ש51) השכיחים בעיקר ברשתות טבעת אסימון. כל החמישה שבדקנו מסוגלים לה- תחבר למדפסת דרך ממשק טורי וכולס מופעלי סוללות. ₪ מחפשים בעיות בודק כבלים מסוגל לאתר שגיאות שמקורן התקנה לא נכונה של מערכת החיווט, בידוד הרוס/פגוע או חיבור רופף. למרבית האירוניה, התקלה הנפוצה ביותר היא כבל שאינו מחובר או ניתק בשגגה על ידי אדם שעבר לידו, או מתקין שהעביר אותו לאורך כל הדרך ושכת לחברו מתחת לשולחן למחשב. לעיתים, כל מה שנדרש זה לחבוט קלות במחבר. בודק כבליס יכול גם לזהות את הבעיה כאשר אותות חש- מליים בתוך הכבל מתערבבים זה בזה או כאשר רכיבים חשמליים ליד הכבל (כמו שנ- אים, נורות ניאון, מקלטי רדיו, מנועים ועוד) יוצריס אותות רעש, המפריעים ומשבשיס את האות האלקטרוני. בנוסף לרעש, בודקי כבליס מודדיס מספר מא- פיינים (פרמטרים) של הכבל עצמו כדי לקבוע את מיקום הבעיה, כולל הנחתות לא צפויות, עכבה גבוהה מדי או ערב דיבור. הנחתה היא הירידה בעוצמת האות עם מעברו לאורך הכבל. לכבלים ארוכים ולכבלים המעביריס תדרים גבוהים הנחתה יותר גבוהה. ההגחתה נמדדת בדציבלים (48) ולדוגמא ההנחתה המ- קסימלית המותרת לכבל זוג שזור לא מסוכך 07 היא 11.568. ערך 048 משמעותו כי אין הנחתת אות כלל. ₪ בוחנים עכבות עכבת הכבל היא פרמטר חשוב יותר לכבלים קואקסיאליים מאשר לכבלי זוגות שזורים. העכבה האופיינית של כבל (נמדדת באוהמים) מוגדרת כהתנגדות הכוללת לזרם חילופין (46) שהיתה לכבל לו היה באורך אינסופי. על הע- כבה משפיעים גורמים כמו עובי מוליבי הנ- חושת, טיבס, המרחק בין המוליכים, טמ- פרטורת ההפעלה וכמות המבודדים. שינוי בע- כבה האופיינית של הכבל במקוס כלשהוא לאורכו יכול לגרוס להחזרי אות בתוך הכבל, תופעה הנקראת אי-רציפות (של עכבה). כבליס חתוכים, מעגליס מקצרים וסוגים מעורבים של כבלים יכוליס לגרוסם אף הם לאי-רציפויות. העכבה האופיינית של כבל אתרנט (עבה או דק) היא 50 אוהם ושל כבל 48606 היא 93 אוהם. בעיות אחרות הן ערב-דיבור (ההפרעה הא- לקטרונית הנגרמת בין זוגות כבלים בכבלי זו- גות-שזורים עקב צימוד חשמלי הנוצר על ידי הקיבול וההשראות ההדדית ביניהם) וערב די- בור בקצה הקרוב (נקרא דאםא, מתרחש בין זוגות סמוכים המעבירים אותות בכיווניס הפוכים). בודק כבליס מאתר ובודק את תופעת ערב-הדיבור בקצה הקרוב על ידי שידור אות דרך זוג כבליס אחד ובדיקת האותות העובריס בזוג הצמוד אליו כאשר דרך זוג זה לא משודר אות. ₪ אוספים הפרעות בנוסף, רכיביס חשמליים ליד כבלי רתיימ יכו- לים לשבש את המידע העובר בכבל. כבל רת"מ מסוג זוג-שזור מתנהג למעשה כמו אנטנה באו- ספו הפרעות אלקטרומגנטיות בסביבתו. בודק הכבלים מסוגל למדוד את כמות ועוצמת הה- פרעות. יש להבדיל בין הפרעות ריגעיות, קצ- רות מאוד בזמן, לבין הפרעות בעלות פס תד- ריס רחב הנמשכות ברציפות. בודק כבלים נמדד בארבעה תחומים כדי להיות מוערך ככלי ניתוח - דיוק, מספר סוגי הכבלים אותס הוא מסוגל לבדוק, מגוון הב- דיקות וקלות השימוש. על מודד הכבלים להיות מסוגל לזהות במדויק היכן הבעיה ומהי. כמובן שעליו להיות מסוגל לעבוד עם כל סוגי הכבלים שיש ברשת שלך עכשיו ועם אלו שתרצה לעבוד איתם בעתיד. בודק הכבלים אמור לאתר מעגלים מקצרים, נקודות שוברות רצף (נתקים), כבלים שחוברו לא נכון או לא למקוס המתאים, רגישות הכבל לרעש ועוד. קלות שימוש היא פרמטר יותר חשוב ממה שאנשיס חושבים בדרך כלל. מנהל הרשת יפ- עיל בדרך כלל את מודד הכבלים כאשר "יש בעיה ברשת ומופעל עליו לח זמן, מה שמצריך שימוש מהיר ולא מסובך. ₪ התמודדות עם בעיות מסתוריות לב מודד הכבלים הוא מד החזר לתחוס זמן ( 6כ1- ז0ו6וח0ו₪6160 הוהוחס 6וחוד), אליו נו- החמישיה בעקבות הכבל הפגוע חו ז6300] 60ונוק5ו0תט 06 ,6אט1] ]זרת תה 656 616ה תג 66 1.0% תו 16966 עוסת ,10015 6 זטס חס חַהוץו6ז ח066 6עבת 06016 ,65 זס= זט 0ַהו1651 0ח8 חסוזסו]וחפש |616617103 זס1 5זוסוחוזוטר |גזוו0 \ | ]0 שגה 6066 8 5ז6ו01 אוסח 6אטו .סחוי אמ | 0ו66חוסח6 5טסח6חחו 586 6ת] 6זט61! ]4ח] 0015] סחו1651 0 |65) חו ז6800| ג 5 6אגח 1031 חףו065 |חסוזסחטז סחג 050 8 !63010 )\ | 650 6ח] :065טו6חו 6חו! זטס ,004 6 זו6ו\\ | 670 6ח1 ;סו חַח16501 04016 56ססזטס-וזוטוח שח 16 ;5ח6|טסזס סו האס 506 10 עגאו 1851651 וח חסווטם-6חס ,6051-אוס! 16 6306406 אמ/1 610 6 63060001 \ | 652 6ח) 85 ||6א 85 ;חַחו650) 6806 ס! 55 10 00) סחו0סח65סטסז 6406 6ווחוזוט 1 10 הל בי (78תו1.60 ק₪3 זוע ך ב 8 . ווח 8 1 לפרטים נוספים נא לפנות לצפריר אביבי טל. 03-6450740 1 120 ספים מעגלי בדיקה נוספים כדי לבצע את הח- קירות הדרושות. ה-סד שולח פולסים, בדומה לסונר, לתוך כבל ה-אג.1, מאתר את ההחזרות מפולסים אלו, מנתח אותן ומציג תוצאות. בא- מצעות החזרות אלו, יכול מודד הכבלים לדווח על אורך הכבל, האם הכבל מחובר נכון (מיפוי פין לפין), האם הוא כולל קצרים (תיילים הנו- געים זה בזה עקב בידוד פגוע) או הפרעות חש- מליות מהן סובל הכבל. כל אחת מתקלות אלו יכולה לפגוע ברשת שלך. לעיתים הבעיות בכבלים מתפתחות עס הזמן ויתכן שיעברו חודשים או שנים עד שתגיע הה- תפרצות שתפיל את הרשת. קצרים וחיבוריס פתוחים יכולים להתפתח זמן רב אחרי הה- תקנה, במיוחד אם הכבל מסוג זול והבידוד מאיכות גרועה, הגורמת להתייבשות ול- התפוררות. חלק מבעיות הכבליס מתרחשות בשעת ייצור הכבלים או חיבורם. במקרים נדי- ריס, המפעל או המתקין מחברים בצורה לא נכונה את הכבל עצמו כאשר התיל הלא נכון מוביל לפין הלא נכון, כך שאפילו כבל חדש לג- מרי לא יעבוד כלל. לעיתים, זוגות תיילים מחוברים לא נכון למחברים כך שאחד מזוגות הכבלים נושא את האות שהכבל השני היה צריך לשאת (זוגות הפוכים). אפילו עס כבל מושלם, מחובר בזהירות, דברים יכולים להשתבש. במהלך ההתקנה ייתכן וה- מתקין יגלה חלק מהבידוד באזור הקרוב למ- חבר, מה שיגרום כמובן להפרעות. ייתכן גם שמתקין הרשת השתמש בכבלים טובים אך הניח כבליס ארוכים מדי או עם יותר מדי צמ- תיס. מתקינים שוכחים בדרך כלל (במקרה או שלא במקרה) את ההגבלות לגבי אורך הכבלים המקסימלי ומספר הצמתים והס להוטים לחבר כמה שיותר נקודות בעלות נמוכה ככל הניתן. ₪ הכר את נושאי החיווט רת"מ משתמשת בדוך כלל באחד משלושה סוגי כבלים: זוגות שזורים (מסוככים או לא מסוככים), קואקסיאליים (עבים או דקים) או סיב-אופטיים. כבלי זוגות שזורים (וגפ-60ו1) הס בדיוק מה ששמם אומר - תיילים מבודדים שזורים זה בוה. השזירה | מקטנה את אפקט הערב-דיבור, שמגיע לעוצמה מירבית כאשר שני תיילים שאמוריס להיות מבודדים זה מזה, עוברים במקביל לאורך מהחק ניכר. במקרה כזה הצימוד האלקטהומגנטי בין השניים מגיע לשיאו. בכבליס שזורים כל זוג נושא אות חש- מלי בתייל אחד והיפוכו בתייל השני והשזירה מונעת את האפשרות שאחד התיילים בזוג אחד יקביל לתייל אחד בזוג אחר. 6 ישראל דצמ' !199 החמישיה בעקבות הכבל הפגוע הסיכוך הוא רשת מתכתית המקיפה את מרכז הכבל, בו עוברים מוליכי האות, ומוארקת בשתי קצות הכבל להדק האדמה של ציוד הקצה. הסיכוך מונע חדירה של אותות אל- קטרומגנטיים חיצונייס לתוך הכבל, למשל או- תות הנוצרים במנוע חשמל, סטרטרים של מנו- רות פלורוסנט, ברקים וכדומה. ₪ השמן והרזה כבלי קד (וג? 66פו 666!שוהפחש ), לא-מסוככים משמשים בדרך כלל לטלפוניה. כבלי 51 המסוככים, (זוגק 7715000 50101660) בודק כבלים נמדד בארבעה תחומים: דיוק, מסבר סוגי הכבלים אותם הוא מסוגל לבדוק, מגוון הבדיקות וקלות העו'מועו נראיס אחרת לגמרי במראם החיצוני ודומים בעובייס לתיילים הנושאיס מתח 46 לבתים (צ110 או צ220). אך מראם של כבלי ה-קד5 מטעה, משום שהם נושאים מתח נמוך יחסית והבידוד הכבד נועד להפחתת הרעש ולא לב- טיחות. כבל קואקסיאלי נמצא בשימוש ביתי מחובר למכשירי טלוויזיה ולציוד אודיו אחר. כאשר אנו מתייחסיס לכבל קואקסיאלי יידקיי או "עבה"" הכוונה לקוטר הכבל. כבל אתרנט סטנדרטי, עבה, הנקרא גם וטחאסוחז, הוא בקו- טר של אגודל ממוצע. כבל אתרנט דק, הנקרא גם |שחחוווז, הוא בקוטר הזרת. ככל שהכבל הקואקסיאלי יותר עבה כך גוברת חסינותו לרעש, הוא יותר מוגן מפני פגעים פיזיים אך דורש מחבר מיוחד וכבל התמרה לחיבור לרתיימ דרך מקמייש (מקלט-משדר). בנוסף, ככל שהכבל הקואקסיאלי יותר דק הוא יותר מוגבל בטווח המקסימלי של העברת האותות. במשרדים רגילים משתמשים בכבלים קו- אקסיאליים דקים, זולים יחסית ובעלי מחבר 86 פשוט. ייחודו של כבל סיב-אופטי בכך שהוא מעביר דפקי אור ולא אות חשמלי. טווח השידור בכבל כזה גדול אך הכבל יקר ולא סובל חי- בורים גרועים. מודדי הכבלים שנסקרים כאן אינס מיועדים לכבלים סיב-אופטיים אך בה- חלט קיימים מודדי כבלים לסיב-אופטי. הה- תקנה במקרה של חיווט סיב-אופטי חייבת להיעשות על ידי בעל מקצוע שמתמחה בחיבור כזה, עקב הדיוק הרב הנדרש והבעיות המיו- חדות המתעוררות בזמן הרכבת המחברים. ₪ תקני סיפרור וסימון הייצרניס מסמנים סוגי כבלי רתיימ בסימנים מוסכמים. מערכת סימנים מוסכמים אחת של חברת יבמ מזהה כבלי 51 כסוג 8, 6, 2 ,1 או 9. כבל שד הוא סוג 3. כבל מסוג 1 מכיל שני זוגות שזורים בקוטר 66פַט228, מסוככים על ידי צמות קלועות ומכוסיס ב-6/ש (חומר פל- סטי מבודד, ‏ 6וזסוה6 ועְחוצקוסש). כבל מסוג 3 מתווספים מעגלי בדיקה נוספים כדי לבצע את המשמש לטלפוניה, מכיל ארבעה זוגות שזוריס בקוטר 6ַטגק22 ובידוד 6/ק. כבל מסוג 3 אינו מסוכך ולכן אינו חסין לרעש כמו כבל סוג 1. שאר קטגוריות הכבלים של יבמ הינן סוג 5 (סיב-אופטי), סוג 6 (6חג? וסוג?), סוג 8 (מיועד לעבור מתחת לשטיחים ולכן יותר אמין) וסוג 9 (כבל זול). מעבדות .1( (6וז0וגזסס3 ] זטווז/)ז66ח) צירפו מערכת לסימון כבלי זוגות שזורים מסוככים ולא מסוככים. הס מבדילים בין פרמטרים כמו התנגדות המוליך, קיבוליות הדדית בין הזוגות, עכבה, הנחתה וערב דיבור בקצה הק- רוב. סטנדרט 1( משתמש ברמות המסומנות 1 (אחד) עד צ (חמש) כדי לציין את איכות הכבל. כבל מסוג !11 (שלוש) מיועד לשימוש במערכת אתרנט בעלת קצב העברת נתונים 10/01/8665 וכבל מסוג ץצ (חמש) מסוגל להעביר אותות בקצב 566/ו01/א100. מערכת סימון פופולרית אחרת נקראת 66. כבל 80-58 למשל הוא כבל אתרנט קו- אקסיאלי. כבל 80-62 נמצא בשימוש רב בה- תקנות 48006. ברוב ספרי התיעוד של בודקי הכבלים מצולין כי הס מסוגלים לזהות לפי פרמטרי הכבלים וטבלאות את סוג הכבל, אך עדיף בדרך כלל להשתמש במכשירים כמגלי בעיות בלבד. ₪ כיול מהירות ההתפשטות לפני חיבור בודק הכבלים לרשת המקומית שלך, עליך לכייל את המכשיר לפי הכבלים המותקנים אצלך. בודק הכבלים יציג תוצאות שגויות אם אין בידיו נתונים נכונים לגבי סוג הכבל, משוס שהוא משווה תוצאות מתקבלות עם אלו הרצויות לפי סוג הכבל. הבודק חייב לדעת את מהירות ההתפשטות הנומינלית (חסוזגק3קסז ]0 ץווסס|6/ |בהנותסאן - קצא) של האות לאורך הכבל ולפיה מחושבים האורכיס והתוצאות. ?טא מבוטאת כשבר (או כאחוז) ...ויייד'ד''ררר..ווררה -.???. ביחס למהירות האור בתנאי וואקוס. ערך ץצא הוא בדרך כלל 0.6 עד 0.9. לדוגמא, לכבל קט מסוג 3 ערך ?ץא' של 0.62, לכבל דט מסוג 5 ערך ץשא של 0.72, לכבל 86-58 ערך קצא של 8, לכבל ₪6-62 ערך ץצא של 0.84 ולכבל סוג 1 ערך ץצא של 0.78. אחד הפרמטרים המשפיעים על מהירות ההתפשטות הוא האם הבידוד עשוי מפלסטיק מוקצף או לא. רוב בו- דקי הכבלים מכילים טבלה של ערכי ץצא לסוגי כבלים פופולריים, אך עליך לכייל בכל מקרה את הבודק לסוג המדוייק שברשותך. הכיול מתבצע על ידי ניסוי מספר ערכי קצא לכבל נתון עד שהבודק מציג אורך נכון של הכבל (נתון אותו אתה אמור לדעת). לאחר הכיול, התהליך הבסיסי של שימוש בבו- דק כבלים הוא פשוט. מחברים את בודק הכ- בלים לצד אחד של הכבל ועבור כבל מסוג ?דט החמישיה בעקבות הכבל הפגוע מחברים בצד השני יחידת לולאה. בכבל מסוג 5 המחבר הרגיל כבר משמש כיחידת לולאה (ַסגלקס1.0). חשוב להחזיק תרשים מדוייק של טופולוגיית רשת ה-אג.1 שברשותך. כאשר נמ- צאת שגיאה בחיווט, תרצה בוודאי להצביע במדוייק בתרשים על הכבל הפגוע כדי להבין יותר טוב את הבעיה והסיפטומים שלה (אילו תחנות עבודה מושפעות מאילו כבלים). ₪ החוליה החלשה חשוב לזכור כי רשת ה-אא/.1 שלך חזקה בדיוק כמו הקשר החלש ביותר שלה. כאשר בידך כל מה שאתה זקוק לו כדי להחליף כבל המוחבא ברצפה או בתקרה, חבר את הכבל הטוב לכבל הפגוע בקצה אחד ומשוך את הכבל הפגוע החוצה (מהצד השני) וכך יעבור הכבל החדש ויבוא במקוס הישן. גריז עדין יעשה את הע- בודה יותר קלה. התקנת כבלי שדט מרמה 5, בציפייה לעבודה במהירויות של 66:/וופוא 100 היא ביזבוז, אם לוח הדקי המעגל (לוח הגי- שורים) אינו מתוכנן לעבוד במהירויות גבוהות כאלו. בהתקנה של כבל חדש ברשת השתמש תמיד בבודק כבליס משוס שתמיד יכול להיות שהכבל האחרון שתתקין הוא זה שיפיל את המערכת. אם ההתקנה מבוצעת על ידי קבלן (סביר ביותר) התעקש כי יבדוק את כל הכ- בלים, בכל הבדיקות, ולא רק יעלה את הרשת לאחר ההתקנה, יאמר שזה עובד וילך. אנו בחנו את בודקי הכבלים עס מספר סוגי כבלי ד וכבלים קואקסיאליים. סוגי הכ- בליס שנמדדו היו ₪7 מסוגים 3,4,5, כבל וטחאסוחד, כבל 86-58 (עם בידוד מוקצף ולא 4 מבדק' כבלים. השוואת תכונות ע'קויות || 0 נה'וה העוונ'ם שי 016% ונ סח! 01057זסוו/! סח| 1951סזסוו/] אטוז חחסט וו 8010 חב | סח! : 00.0 0 60 ד | 6 650006ז; זו זו א | 650 6אטו] 503 17350 | ז6הה568 310דו 3 בש שק 20000 -+- ש-| - - ו שמומק המשש הסרד תרש ו[ > שר ה שה | ₪ ועקמשאר-אושר כ ₪ - יי שר | ₪ מש ₪ אעצישי | 77 שר שור | ₪ ו | ₪ שא מ 0 ₪ המשמ מש מא ₪ יוור ה הו הש | ₪ [ יש | 5 0 ₪ | וש 0 ₪ משקאר עעמש שר | 7 0 ור 086רה הי ₪ | | 4 שא משששו תשא בריחוך מו ₪ מק מממ וכע ₪ -0). .2/0008 >>> ₪ | ךר || א אששק מששש פוה חר מו ₪ ₪ | ₪ | ןאמוש ו | ו ₪ ₪ ₪ 2 הי ₪ ד ש י ו - וו ה [ 5985 6 2-06 כ 88 0 1 | חח | אבר || | אא || אם || אא | ל ו ל 0 מ יו ו 00 8-560878106 | | 101058 1-2-3 | 0-0 1000 05 155 13 8 3 15 080 אטוח 6חס. חטווח080 |8סוח פחס. 2 חסקפ 60 15 176 +ו0ש-9 סש 2 לא קייר ) ק'ים ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביסם הם לפי המחירון האמריקאי 6 זו 0 חסוז8 זז 86 86 הזחַח6| 08018 |66! 806ז 01 |6ש8| 1781110 אז0//זח 1החזפתו= ו בי ו | 8 56 ח! השא 85 שחוק8ח זוע חוק-10-חוץ 06 6091500 5 זו ספ 0 51008-10-0705518|6. ו 5 ל 9510780זק 01 זססוחטא! 5 ל 80|6חו061-ז056] בי (087801875 א 65חו]) 5120 6ח8 100 8 ח0ס5616010 151 0 10 0108060 0818 01 +וחזס] 0 500819 (65חסחו חו ,1/0) פחסופתפחחו (05חטסס) זחחו6/\ בו (5זטסח) 18ו! /ח0889 56ט-טסטח!1ח 60 816 חואסזסס ה 11 6 ישראל דצמ' 1993 ו התרוה הל 12 מוקצף), כבל 80-59 (עם בידוד מוקצף ולא מוקצף) וכבל 86-62. השתמשנו במדמה 6אטו= 83 .1 כדי ליצור קצרים, נתקים, זוגות הפוכים ובעיות ערב-דיבור. כמו-כן, חיברנו בכוונה בין הכבליס הקואקסיאליים 86-58 ו-₪0-62 (טעות נפוצה) כדי לבדוק האם המ- כשיר הנבדק מסוגל לזהות עכבות לא תואמות. 63 .1 650 6אטוץ םותס 116 תוס תכונות בדיקה גרוע ב || ה ה : | 310 350 0 טח 651וסזטו 1 התאמה למשימה 6 ישראל דצמ' 1993 החמישיה בעקבות הכבל הפגוע בדקנו גם את דיוק מדידות האורך של הכ- בלים (ביודענו את אורכם המדוייק של הכ- בלים), את קלות השימוש במכשיר, תיעודו, אפשרויות עידכונו, תוספות אפשריות, אורך חיי הסוללות והיכולת לשמור תוצאות ול- הדפיס דרך מחשב 6ק. קטגוריה קריטית היתה מספר סוגי הכבלים שהבודק מסוגל לעבוד איתס. בחוזט)36]טה3] 6אט1] הו[10 ז230161616) 1.4% 650 6מטוז מכשיר זה נגיש למשתמש האקראי ורב שי- מושי, עם ממשק משתמש מצויין. המפסק הסיבובי שלו, בן 10 מצבים, מאפשר פונקציות בדיקת כבלים ובות. במצב הבדיקה האו- טומטי נבדקיס קצרים, נתקים, עכבות, ערב דיבור בקצה הקרוב וסיום תקין של הכבל. מצביס אחרים מאפשרים בניית מפת חיווט ואורכים. המכשיר מכיל 12 ערכים סטנדרטיים של פצא לסוגי כבלים שונים וניתן לכיילו במ- דוייק ל- קשאהמתאים. כמו-כן המכשיר כולל אפשרויות בדיקה עצמית, חיבור ישיר למ- דפסת, מדידת רמות תנועה ברשת אתרנט וב- דיקת רעש. ארבעת הלחצנים מאפשרים לך להדליק או לכבות את המכשיר, לבחור את סוג הכבל הנבדק ולאחסן תוצאות. מסך התצוגה הוא 1.60 בעל 4 שורות בנות 16 תווים המציגות הן את האפשרויות והן את התוצאות. ניתן לבדוק מגוון רחב של סוגי כב- לים - כבל 1088867 ₪7 מסוגים 3,4,5, כבל יבמ מסוג 3 (רמות 3,64,5), כבל 2 |שחחוהך 6, כבל ₪0-58 (מוקצף ולא מוקצף), כבל 9, כבל 86-62 וכבלים אחרים, רגילים. ה-650 6אטו= מצוייד בשני מחברים: 6א8 לכ- בלים קואקסיאליים ו-81-45 לכבלי קדט, אך אין מחבר אופציה לכבלי ?81. מדריך המשתמש ברור ומדבר לעניין וכולל גם קריטריון המנסה להגדיר כבל אג.1 איכותי. ניתן לאחסן עד 50 דוייחות בדיקה לשס הד- פסה מאוחרת יותר. המדריך מסביר ומתאר כיצד להדפיס דוייח תנועה יחיד, או סידרת תוצאות, במדפסת עס ממשק טורי, אך אינו מציין שעם מעט יצירתיות אתה יכול לשמור התאמה למשימה קלות השימוש גדוע רב שימושיות גדוע > ו . 1 תכונות בדיקה מוב' מטולה | מוב" מעולה ְ דוייחות על גבי 0ק. בנוסף ליכולות הרבות שלו, מספק 650 6אט1 דוייחות סטטיסטיים לגבי תנועת נתוניס בא- תרנט, כולל נצילות ממוצעת ושיאית של הרשת, יחס קריסה ועוד. היחידה דורשת שלוש סוללות 9 לא נטענות. שתי סוללות נכנסות למכשיר ואחת נוספת ליחידת הלולאה. הסו- 1656006 6 16 0011075גוומותס 6 56076 1 0 : קלות השימוש גדוע 6 מג, 8 ן רב שימושיות גדוע מג, ן תכונות בדיקה 1600 .000 616%ם 1 התאמה למשימה רב שימושיות. אס / 51 סז םס 503 כ 5 זו)11601 זס]. 170015 = =>נ+- לפרטים נוספים נא לפנות לצפריר אביבי טל. 0" 14 ללות מספיקות לשמונה שעות עבודה רציפות לפחות. ובו שו 663 310/350 11 , מכשירי ז6חחג56 11310 -ז0חח563 350 וא הינס שני בודקי כבלים שוניס של חברת |סוסזסוו), כאשר לכל אחד מהם יתרונות משלו. ה-7350וא רב שימושי במיוחד, עם מאגר מידע של יותר מ-80 סוגי כבלים ומדריך משתמש מעולה ומקיף. בסיס הנתוניס כולל אפילו הג- דרות ונתונים לגבי זוגות שזורים ליישומי מו- לטימדיה. ל-350-זוא לוח בן 18 לחצנים לשם בחירת סוג הכבל והבדיקות הרצויות. הבדיקה האו- טומטית מדווחת על כישלון (וו=) או מעבר (7969) של הכבל הנבדק ומאפשרת לך לעבור על מסכי התוצאות מבדיקות שונות, כמו רעש, אווןך הכבל, התנגדות, הנחתה, עכבה, ערב-דיבור | בקצה הקרוב, יחס אות לערב-דיבור (בדומה ליחס אות לרעש), מפת חיווט, מהו הזוג שזור הטוב ביותר וערך דירוג טט. מקשים אחרים משמשים לפונקציות כמו כיול ?צא, הדפסת דוייחות, מדידת רמות תנו- עה ברשת, בדיקה עצמית ופונקציות הגדרות ראשוניות של המכשיר. כל מקש מבצע שלושה תפקידים, תלוי בצירוף מקש+מקש פונקציה שנלחץ. מסך התצוגה הוא 60 בעל שתי שו- רות בנות 16 תווים כל אחת. ציוד אפשרי נוסף כולל עקיבה כלומר איתור המשרד בו הכבל מסתיים (תכונה חשובה כאשר קיימת בעיה בסיומת הכבל). ה-1350וא מסופק עם מחברי 6א8 ו-81-45. הוא מסוגל לספק גרף בסיסי של ניצולת הרשת על גבי מסך ה-1.60 ולהדפיס דוייח ניצולת, לשגר תו- צאות בדיקות ל-50 כבליס דרך מדפסת, המ- חוברת לשער טורי וניתן להעלות נתוניס על גבי מחשב 6ק, בעזרת כבל מודם ותוכנת תק- שורת פשוטה. המידע מועבר ל-0? כאוסף של ערכים בדידים (65%) כאשר כל רישוס מכיל מקסימום 111 שדות נתונים. ניתן להכניס נתו- נים ישירות למנהל בסיס נתונים או לגליון אל- קטרוני לשם עיבודם. באותה מידה ניתן גם להעביר נתונים בכיוון השני, מה-6ק לזיכרון ההבזק של ה-350דוא. גודל מארז ה-350דוא כשל תיק קטן והמכשיר נתון במארז קשיח. סוללות הניקל-קדמיום נטענות וניתנות לה- חלפה, מספיקות לארבע שעות עבודה רציפות כאשר משך הטענתן לילה שלם. אחיו הקטן 60 הוא אחיו הקטן של 350דוא. ה-310וא מצויד ומשוכלל פחות מאחיו הגדול אך עדיין 6 ישראל דצמ' 1991 החמישיה בעקבות הכבל הפגוע הוא בודק כבלים טוב, עס מסך 1.65 בעל 2 שורות בנות 16 תווים כל אחת. המכשיר מסו- גל לבדוק כבל קואקסיאלי או 07 לשגיאות בסיסיות כמו קצרים, נתקים, זוגות שזורים הפוכים, הנחתה, רעש, ערב דיבור בקצה הק- רוב ואורך כבל. כבל ה-פד() מתחבר ישירות למחבר 81-45 וני- תן גם להשתמש במתאם שדט לכבל קו- אסיאלי. המבדק 1310וא מתאים רק לכבלי 67 או טבעת אסימון ץדט. הוא אינו בודק כבלים קואקסיאליים 108462 וכן אינו כולל בסיס נתונים של נתוני עצא לסוגי כב- לים נפוצים. ניתן לקבוע את ערך ה-קצא על ידי שימוש בשלושה מקשים או לספק ל-1310/א אורך מדוייק של הכבל ולתת לו לחשב פשא. ל-310 דוא שער טורי למדפסת והוא גם מסוגל להוציא נתונים מסוג 08% למ- לעיתים הבעיות בכבלים מתבתחות עם הזמן ויתכן שיעברו חודוים או עונים עד שתג'ע ההתברצות תביל את הרעות חשב 6ק. זיכרון המכשיר מסוגל להכיל רק דוייח בדיקה אחד. הסוללות הן 9 אלקליין לא נטענות ומספיקות לשעתיים עבודה בלבד. ות 00 560006 6 71656006 מכשיר זה פשוט ומיועד למטרה אחת בלבד - בדיקת כבלי ?דש. קיימים שלושה לחצנים - הפעלה, בחירה ואישור. ניתן לבחור בין כבל אתרנט או טבעת-אסימון, לכוון את קצב הב- דיקה ל-108/01/860. או ל-01/660/א16, | להרל ערכי ץץא לכבל הנבדק ולבצע סדרת בדיקות. המכשיר יבדוק את רציפות הכבל (קצרים, נת- קים וזוגות הפוכים), הנחתה, ערב דיבור בקצה הקרוב, רעש ואורך כבל. כמו כן ניתן לבדוק אונות של כבלי טבעת-אסימון. אם קיימות מספר בעיות ברציפות האות, לחיצה מתמשכת על מקש הבחירה תציג אותן בזו אחר זו על המסך. היחידה גס מבדילה בין יחי- דות | גישה (לרשת | טבעת | אסימון) רבות-משתמשים (40/א) אקטיביות ופסיביות ומרכזי מיתוג (סטא, באתרנט בלבד) בחישוביה אחר יחס אות לרעש. אס אינך יודע את עוך ה-קצא של סוג הכבל שברצונך לבדוק, ניתן להשתמש באופן כיול לגבי כבל באורך ידוע כדי לקבוע אותו. 6 650006זו או מאפשר לבדוק כבלי טבעת אסי- מון (802.5 885]) או אתרנט (802.3 5שםו) עס מחברי 81-45. שער 4 מיועד לכבל טבעת אסי- מון ?07 סטנדרטי ושער 8 מיועד לכבל טבעת אסימון לא סטנדרטי או כבל אתרנט דע סטנדרטי. מתאם אופציונלי מאפשר לבדוק כבלי 817 כמו יבמ סוג 1. למכשיר שער למדפסת וניתן לרכוש כאופציה כבל 85-232 לחיבור. ניתן גס לרכוש אופציה המאפשרת לטעון דוי"חות ל-6. מסך התצוגה 5 בעל 2 שורות בנות 16 תווים כל אחת. סוללות האלקליין צ9 אינן נטענות ומספיקות לשעתיים רצופות של עבודה. ג 0 66דאג.ז מכשיר רב שימושי זה מסוגל לבצע בדיקות רבות על סוגי כבליס רבים. מאידך, לוח המ- קשים שלו הוא המסובך ביותר מבין החבורה שבדקנו וכולל 28 מקשי נגיעה, המשמשים לש- מונה בדיקות על כבלי אג.1. הופתענו לגלות כי במדריך המשתמש אין אינדקס ענייניס. המ- כשיר מסוגל לבדוק מיפוי החיווט, התנגדות, אורך, קיבוליות, הנחתה, ערב-דיבור בקצה הקרוב, מתקפי רעש ורעש ממוצע. מחו לפ- רמטר של אורך הכבל, המבדק מציג את כל התוצאות כעוברות או נכשלות. ניתן לבדוק כבלי אתרנט, טבעת אסימון, זוגות שזורים וכ- בלים אחרים. המכשיר שומר את ערכי הפינים הנבדקים, ערכי ק/א, אורך מקסימלי, קי- בוליות מקסימלית, התנגדות מקסימלית, ערכי ערב דיבור בקצה הקרוב קריטיים, תחוס תד- רים של הכבלים וגבולות הנחתה וערב דיבור. בנוסף, המכשיר מסוגל לבדוק נצילות של רש- תות טבעת-אסימון, אתרנט או ושח6אא. הת- צוגה היא על גבי מסך 1.60 בעל 4 שורות בנות 6 תווים כל אחת. קיימות גם אפשרויות בדי- קה עצמית. מחברי המכשיר הם 886 ו-₪1-45 וניתן לרכוש מחבר אופציונלי לכבלי ?51 (מסוג 1). כמו כן ניתן לרכוש כאופציות מדפסת נישאת ותוכנה עם כבל להעברה ל-26. המכשיר מופעל מטו- ללת ניקל-קדמיום לא ניתנת להחלפה, שמשך פעולתה 3 שעות עבודה רציפות ומשך זמן טעי נתה 14 שעות. ניתן גס לחבר את המכשיר למתח 46. בחירת העורכים 6301666 1.1% 650 6אטו מכשיר רב שימושי זה ישמש כקו הגנה ראשון של מנהלי רשתות, במספר גדל והולך במהירות של רשתות אתרנט קטנות המשתמשות בכבלי חוד או שדט. המכשיר מכיל לפחות 12 ערכי קצא של סוגי כבלים פופולריים ויכולת מדבסות לייזר שולחניות (המשך מעמי 70) ואחרים) ו-ק81 לגופני 6קְעזטוחד. במבחני הט- קסט התוצאות היו טובות מאוד ובמבחנים הגרפיים היא תפסה מקום בינוני. מדפסת זו מתאימה למי שזקוק לשילוב של הדפסת טקסט מהירה והדפסת גרפיקה באיכות גבוהה. 0 יג כשהתקציב לחוץ והמקום צפוף, מדפסת זו תתן את הפתרון. קטנה בשטח שהיא תופסת על השולחן וקטנה במחיר (מתחת ל-500 דולר בשוק האמריקאי) היא בכל זאת השיגה במ- בחנים ציון גבוה (6.6 עמודיס לדקה) במוד טקסט. היא הרבה פחות מרשימה במבחניס הגרפיים, אבל גרפיקה אינה שוק היעד שלה. איכות ההדפסה מצויינת ביחס למדפסות 300001 אחרות. האמולציה היא ל-61.4ק בעי- קר, אך יש תמיכה גם בפרוטוקוליס של מספר מדפסות סיכה פופולריות. לסיכום, זו אחת המדפסות הראשונות לגשר על פער המחיר בין מדפסות סיכה למדפסות לייזר והיא עושה את תפקידה בצורה משביעת רצון. א15-50% 16ח0ז0:]) זג5)3 מדפסת זו מבוססת על מנוע 5 עמודים לדקה תוצרת אסזשא-וןט עס מחסנית מאוחדת לא- בקת הטונר, המפתח והתוף. היא מסופקת עם אמולציה של .1001 ,001-4 ו-0012-5, ערכה של 7 גופניס ומגש הזנה שני (בנוסף למחסנית הנייר). הביצועים היו סביריס הן במוד טקסט והן במוד גרפי ואיכות ההדפסה טובה בהחלט. מחיר שוק בסביבות 800 דולר עושה אותה לב- החמישיה בעקבות הכבל הפגוע נוספת להחזיק ארבעה ערכי קצא נוספים (הנמדדים ונשמרים). בודק הכבלים עונה על רובן המכריע של בעיות אפשריות שמנהלי רת""מ עלולים להיתקל בהם. תיעוד המכשיר טוב מהממוצע וממשק המשתמש (המפסק המסתובב) הוא הטוב והנוח ביותר שראינו. התוצאות מוצגות בבהירות ובנוחות על גבי מסך ה-1.60 בעל 6 שורות בנות 16 תווים. אחת מהתכונות המעניינות ביותר של המכשיר היא האיתחול האוטומטי. בכל פעם שמחבריס כבל למכשיר, הוא מזהה את החיבור החדש ומאתחל אוטומטית את עצמו לסיבוב חדש של בדיקות. המכשיר גם מספק תוצאות מדוייקות. אורך חיי הסוללות משתנה עס הב- חירת טובה לעומס עבודה עד 3000 עמודים לחודש. 0 1410 / 1/2400 ץ0 שלוש המדפסות של טנדי פורשות ספקטרוס של מחירים ויכולות, מ-800 עד 1500 דולר (מחירי מחירון) ומ-4 עד 8 עמודים לדקה. דגם הכניסה הוא 12400, המצוייד במנוע 4 עמו- דים לדקה, [30007, תאימות 261.4 וחצי מג- הבייט זכרון. במבחנים הוא השיג תוצאות מעל לממוצע של קטגורית המדפסות האישיות וגם איכות הפלט ראוייה לשבח. דגס 1.7410, שמחירו 1099 דולר, כולל הגדלת זכרון למ- גהבייט שלם, תאימות 61-5ק, ספרית גופנים מדורגים וטכנולוגית שיפור אבחנה. לדגם זה ניתן גם לרכוש אופצית פוסטסקריפט. במ- בחנים הוא השיג תוצאות טובות מעט יותר, במהירות ובאיכות, מהדגם הבסיסי. הדגס היקר ביותר, 1/2800, שונה בעיקר במנוע שלו (8 עמודים לדקה) וביכולת להרחיב את הז- כרון עד 5 מגהבייט. כל הדגמיס משתמשים במחסניות נפרדות לטונר ולמפתח ותוף נפרד. 0 160 זי 0 0 106101,8567חז שני הדגמים החדשים של טקסס אי- נסטרומנטס תוקפים ביעילות את שני פלחי השוק העיקריים: דגם זטוחאסזטווא את הפלת של מדפסות אישיות זולות (מחיר מחירון 799 דולר כולל פוסטסקריפט!) ודגם ז450.!סזסווא 0 סז את הפלח של מדפסות איכות מהירות (8 עמודים לדקה, 600271). שני הדגמיס מב- צעים את תפקידס שצורה מעולה ושניהס זכו בשל כך באות ייבחירת העורכים". דגם 600 0ז7 זסגג'!סזטווא מציע אמולציה או- טומטית של פוסטסקריפט (רמה 1, עם 23 גו- פני | סקץד) ו-61-5 (8 גופני וחס!/!|סוח!), אי- דיקות הנערכות וגיל הסוללות. הסוללות שה- שתמשנו בהן הספיקו לשמונה שעות עבודה רצופות. היכולת של ה-650 6אטו= לשמור ולהדפיס לאחר מכן דוייחות בדיקה לכבלים של 50 בדיקות היא שימושית ומאפשרת לבצע מעקב לאורך זמן אחרי בעיות או השתנות הפרמטרים ברשת. הדו"חות מאפשרים לזהות בעיות לפני שכל הרשת נופלת. עבור רוב מנהלי הרשתות הב- נויות מסוגי כבלים סטנדרטיים, בודק הכבלים זסו!א6|פג) א/.1 650 6אטן= הוא המכשיר הנכון. לקבלני רשתות העוסקים ברשתות שונות וצי- רופי חיווטים וכבלים, בודק הכבלים ו6וסזסו1א 563 350ד!א יהיה הבחירה הנכונה. כות הדפסה מצויינת ושתי מחסניות נייר של 0 דפים כל אחת. כל זאת במחיר שוק של כ-1300 דולר. דגם זטווז/סז6:וא מוצע בשלוש גירסאות: מד- פסת פוסטסקריפט עם 23 גופנים (בערך 700 דולר בחנויות), מדפסת פוסטסקריפט עם 65 גופנים (תוספת של כ-250 דולר) ומדפסת 4 במחיר שוק המתקרב ל-500 דולר. שני הדגמיס לפוסטסקריפט כוללים גם ממשק א|1/063|13 עם מיתוג אוטומטי. המנוע מבוסס על טכנולוגית 50 (לא לייזר) והוא הגיע בב- חינות לתפוקה של 4.5 עמודי טקסט בדקה. המהירות במוד גרפי נמוכה בהרבה (2 דקות לעמוד) ואיכות ההדפסה טובה. כאמור, זו הב- חירה שלנו במדפסת פוסטסקריפט ייאישית". 6 -הּ-, 40001 6+ םדא א היא החברה השלישית (בנוסף לליי- זר-מסטר וניו-גץ) בסקירה המתמחה במ- דפסות לגרפיקאים ולהוצאה לאור שולחנית. דגם 4000 נחשב בקטגוריה זו כדגם ייכניסה" עם אבחנה של [60007, מנוע 4 עמודים לדקה, מפענח פוסטסקריפט ואמולטור 61-4ץ. המ- דפסת הזאת מצויידת ב-8 מגהבייט זכרון עס יכולת הרחבה ל-12 מגהבייט. הפלט שלה מצויין מבחינה גרפית אבל המהירות בה הוא בוצע רחוקה מלהרשים. דגם 8100 הוא יימכונת הסדריי האמיתית של 5דאפא. את האבחנה הבסיסית של [ק6000 ניתן לשפר עד [120007, הוא מדפיס על נייר בגודל 43 והמנוע מוגדר כ-8 עמודים בדקה. איכות ההדפסה יוצאת מגדר הרגיל ומשתווה למדפסות 1200271 שהוזכרו לעיל. המהירות בינונית למרות שהמדפסת מצויידת במעבד 6. במחיר שוק אמריקאי פחות מ-4000 דולר, מדפסת זו מהווה בחירה מצויינת לי- שומי גרפיקה והכנה לדפוס. 5 6 ישראל דצמ' 1993 המר - 126 אני עומדת להפיק סדרת חוברות לי- לדים, המכילה בעיקר איורים בסגנונות שונים ומעט טקסט בניקוד מלא (בדרך-כלל שורה או שתיים בתחתית העמוד). אני רוצה להימנע מהדבקות למיניהן, וברצוני להפיק את העמודים במלואס מהמחשב. באיזו תוכנה אתה מציע להשתמש! קשה לתת תשובות חד-משמעיות מבלי ל דוגמאות אפייניות לעמודיס שת- רצי להפיק, על כל מרכיביהם, אך בכל זאת אנסה לתת לך כמה קווים מנחים. ככלל, במידה והעמודים כוללים בעיקר גר- פיקה, אני ממליץ להפיק את העמודים בא- מצעות תכנית גרפיקה ולא באמצעות תוכנה להוצאה לאור שולחנית (שדכ) או מעבד תמ- לילים גרפי. תוכנות ה-שדע ומרבית המעבדים השונים ממירים את קבצי הגרפיקה לפורמטים פני- מייס לצורך תצוגה ועיבוד (המרה כזו אינה מתבצעת כאשר מדובר בקבצי 0048087 , אולס גרפיקה בפורמט זה אינה ניתנת להצגה או עריכה ישירה במחשבי 6 או מקינטוש). המרות אלו אינן ייחלקות", וכאשר מדובר בג- רפיקה מורכבת כמעט תמיד נמצא עצמנו עם תוצאות לוואי בלתי-רצויות שונות. בהפקת עמודים ישירות באמצעות תכנית גרפיקה נמ- נעות בעיות מסוג זה. התמיכה בעברית המוצעת לתוכנות הגרפיקה בסביבת ה-6 (כגון התמיכה העברית ל-60161 6016 ,איבזם) אינה תומכת בעבודה עם ני- קוד. בסביבת המקינטוש, לעומת זאת, הת- מיכה העברית מאפשרת עבודה סביהה (אס כי רחוקה מלהיות מושלמת) עס ניקוד. על סמך התמונה שאני מצייר לעצמי מתוך שאלתך, אני נוטה להמליץ לך לבדוק את כיוון המקינטוש (עם תוכנה כמו 6ח8ח6טזומודול תמיכה בע- ברית המוצע על-ידי מפתחים עצמאיים, כגון 5 6 ושראל דצמ' 1993 | | ) | / | ]| עואלות ותעוובוה | שלמה פרץ באופן החלטי איני ממליץ לך להשתמש למ- טרותיך בתוכנת דכ כגון 382 או ונטורה (שתיהן מאפשרות עבודה עם ניקוד - 382 בא- מצעות מודול ניקוד הניתן לרכישה נפרדת; ונ- טורה - באמצעות תמיכה בניקוד המוצעת על-ידי צד רביעי). בעוד שכבודן של תוכנות אלו במקומו מונח כאשר מדובר על הפקת טק- סטים, שתיהן לא תצלחנה להפקת עמודים שהם בעיקרס גרפיקה, ובוודאי שעדכון הג- רפיקה יהיה מסורבל. אך במידה ואת יינעולה" על 76 - אני ממליצ לך לבדוק אם תוכלי להשתמש במעבד הת- מלילים 5אסשחו זס) 6זס/ו, המאפשר עבודה סבירה עם ניקוד (ככל התוכנות הפועלות תחת 5שס6חו/ בגירסה העברית), בשילוב תוכנת גר- פיקה כ-אגזכ פוסשחו/ של א]מפזסווא. במידה והגרפיקה תשולב ב-6זסאו בטכניקת ם/ו0תו- כלי להשיג גמישות בעדכון, ללא עיוותים מש- מעותיים. כמובן שהצעה זו כפופה לבחינה מע- שית שבמסגרתה תפיקי מספר עמודים אופייניים בעזרת כלי היעד, רצוי תובעניים ככל האפשר. % אני משתמש בתוכנת ונטורה בגירסה 0 לסביבת 05. האם כדאי לי לעבור לוונטורה בגירסת ה-5אסשחו/? % תוכנת ונטורה לסביבת >שסחואו, המו- פצת כעת בגירסה 4.1.1, מהווה עדכון משמעותי לעומת הגירסה בה אתה משתמש - אולס התשובה לשאלתך מותנית בגורמים שו- נים. ונטורה בגירסה 3.0 לסביבת ה-005 הינה למ- עשה גירסת |4חסו658]סזק ‏ 2.0, הקיימת כבר מתחילת 1989. מאז ועד היוס חלו כמובן הת- פתחויות שונות בתחוםס התוכנה בכלל, בעיקר התבססות שסשחו/ כסביבת עבודה במחשבי 6, ובהיצע בתחום תוכנות ה-קזפ בפרט. לפני כשנה הודיעה חברת 6וגו50 גזטוחס/' כי תתמקד בגירסת ה-פשסשחו/, ולא תמשיך לפתח את הגירסאות האחרות (5,05/2 0 ומ- קינטוש). פירוש הדבר הוא כי גירסת ה-05 שברשותך לא תתפתת עוד. בעוד שהתפיסות הבסיסיות המנחות את התו- כנה נותרו זהות, גירסת ה-5אסשחו הנוכחית של תוכנת ונטורה הינה פונקציונלית יותר. השינויים העיקרייס לעומת גירסת ה-205 שב- רשותך הם: תוספת מצבי תצוגה (11 מצבים שונים לעומת 3 בגירסת ה-205); נוספה פעולת חיפוש והחלפה; ניתן לבחור סגנונות לפי- סקאות גם במצב יטקסטיי; הלחצן הימני של העכבר מביא להצגת התפריט הרלוונטי למצב העבודה הנוכחי; נוספה אפשרות לבדיקת איות באנגלית; גלילה אוטומטית כאשר הסמן בת- חתית המסך. בנוסף לשינויים בארגון הת- פריטים השונים, ממשק התכנית גם הוא עבר שינוייס בהתאם למקובל בעולס ה->שטשחו\, והוא מתבסס על שתי שורות של צלמיות, המ- שתנות בהתאם למצב העבודה; הסרגלים מא- פשרים כעת עריכה אינטראקטיבית של שוליים וטאביס. תצוגת הטקסטים על גבי המסך (באמצעות טקץדסטזד או וא'ד) מהווה שיפור משמעותי לעומת גירסת ה-05, וכך גם ביחס לא- פשרויות ההדפסה; גירסת ה-5שסשחו/ תאפשר לך להשתמש בכל טווח גדלי האותיות גם אס אינך משתמש במדפסת 20550071 או מדפסת 5 גירסת ה-5שסשחו/ תאפשר לך להריץ תוכנות נוספות במקביל, וכן לצאת ומנית ל-05 (בגירסת ה-₪05 תוכל להשיג תכונות אלו על-ידי שימוש בתוכנות כגון אי6ושף6%). יש לקחת בחשבון, עם זאת, שגירסת ה-605חו/ הינה "כבדה"" הרבה יותר ומצריכה מחשב 386 מהיר לכל הפחות להשגת אותס הביצועים (כגון זמן תגובה ותצוגה) שניתן לקבל עם גירסת ה-005 על מחשב 286. (המשך בעמי 133) > % 5 1 - 2 5 2 1 = רן אברהמי מסך קלט תוך גיליוני: חלק ב - הוספת תאריך ושליפה לעידכון בחלק א של תרגיל זה שהתפרסם בגיליון מספר 12 (נובמבר) הקמנו תשתית למסך קלט תוך גיליוני וכתבנו מקוו לקליטת ושומה חדשה. בחלק הנוכחי נלמד כיצד להוסיף שדה, נקים נוהל לקליטת תאריך בשדה שנוסף ונ- כתוב מקרו לשלוף רשומה מהלוח אל מסך ההקלדה. בנוסף לכך יינלמדיי את המקרו הקו- לט להבחין מתי מדובר בפריט חדש ומתי בפ- ריט שנשלף כדי שייידעיי להיכן בלוח לשנע את הנתונים - לסופו או למקום המדויק ממנו 5 ו סור 1607 וזח ז קת שוש מקרו למתכנתים מסויימים ניתן להפעיל את התרגיל הזה גם באמצעות גיליונות אחרים כגון קוואטרו פרו ואקסל. כל האיוריס במדור זה בוצעו בלוטוט 3 מהדורה 2.4 עם 6צאון5צאו. שינויים בתשתית להוספת שדה ולשליפת רשומה איור מספר 1 מראה את אזור המסך להקלדה כפי שהקמנו אותו בחודש שעבר. נאמר של- אחר מעשה נוצר צורך להוסיף נתון (שדה) נוסף - תאריך. לא התאריך הנוכחי בו מו- קלדים הנתוניס אלא התאריך הנכון לגבי הנ- בהחלט לא נוסיף שורה ב-1גּוג עייי הפקודה שג ח6פח] ]66ח8זס/ מכיוון שבכך נשבש את המבחניס המקבילים שהקמנו בגיליון. להוספת השורה נשתמש בפקודה 6שסוא ונזהר מאוד שבעת צביעת השטח המיועד להזזה לא תהיה חפיפה בין שורה הראשונה שנצבעה להזוה לבין שורה ראשונה או אחרונה של תחוס כל שהוא וכן שלא תהיה חפיפה כזאת עס השורה האחרונה להזזה (איורים 2 ו-3). אחרי ביצוע הזזה נוסיף ייתאריךיי: במסך הה- קלדה ומולו, ב-69, נקליד יי-/-יי (מיושר לימין) ונבצע עליו ששוסזקח(! 6קחגק |-וההחסי] 6קחגת 6. במקום בולט בראש מסך ההקלדה נכתוב נשלף הפריט לעידכון. תונים בשטח. ונאמר עוד כי את התאריך רו- | את המקרא: צים לכתוב מיד אחרי השדה ייצבעיי. לשס כך | שלוף | הדוגמה בהמשך ניתנת לביצוע מושלם בגיליון = צריך להוסיף שורה ב-1גו3 וב-1גוגא וע- | תאריך ₪5 לוטוס 123 מהדורה 2.4 עברית. בשינוייס מודה ב-6פגט. איור מספר 1 אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנתונים פ ] ה מכירות בשנה הנוכחית מספר: סוג: גודל: צבע: שיח: במות: ש"ח: כמות: אזור 1: אזור 2: 6 מ ו ==| | )| = | | )| נ +< [גו3כע | סי עתה עלינו לעדכן את וגא (מדוע:). נעשה זאת כך: תחילה נבצע את הפקודה חסז] עקס) 1 אל [גוג₪א ואחייכ נבצע 6חגא] 6פחגת 1 00466 | נצבע שורה אחת למטה ו-חםזאם. בזה הסתייס הקטע הראשון בהו- ספת השדה. מכאן נמשיך לעדכן את התשתית בפלטפורמה [6חו.1 ובלוח 861ט. איור מספר 4 מראה את התשתית לקליטת הנ- תונים שהקמנו בגיליון נובמבר. להוספת שדה בחלק הזה של התשתית אפשר בהחלט (וגם רצוי) להשתמש בפקודה חם[] 66ח65זס/ו וחט!60 בתנאי שלא מבצעים זאת על עמודה בתחילת או בסוף תחוס כל שהוא אלא במרכזו של תחוס. 127 6 ישראל דצמ' 1993 | 1-( לפיכך נציב את הסמן בעמודה א8 ונכניס שס עמודה אחת (ראה איור 5). כל מה שביצענו עד כה שינה בהתאמה את המ- שוואות בכל מקוס ואת הכתובות של התחומים השונים שהקמנו בפעס הקודמת. מה שנותר לנו עתה, לפני שנכתוב את המקרו, זה לבצע את הפעולות הבאות: 4% בתא 1א8 נקליד את הביטוי 09+ להקרנת התאריך לקראת שינוע. + נבצע בתא זה את הפקודה וגחחס" שפחת 6 להקרנת התאריך בצורה קריאה. נפתח גם פתיחת שורה פר | אזור 1: במהלך ביצוע 6שסוא צובעים את השטח הזה --------> | אזור 2: ומזיזים שורה אחת למטה רוחב טור מספיק כדי להראות את התאריך במלואו. 4 בתא 367 נקליד את הכותרת ייתאריךיי וקוו- קויס בתא שמתחתיו. % מכיוון שיש עכשיו 11 שדות, לעומת 10 מקודם, נוסיף שם של שדה ונשנה את היתר בהתאמה כפי שרואים באיור 5 בתחום 1 4 נצבע לצורך 6טסוא את השטח 3..4610אָ3 ונ- זיז אותו שורה אחת למטה. 4 נבצע את הפקודה 62חו.1 001026 סוחגא 6פַחג בשורה 2 עמודות ף48..8. איור מספר 2 באזור ההקלדה עיי הפקודה 6צס!א פב ל 6 כ מספר: 0 5 טוג --- 6 גודל --- 7 8 צבעז --- +ת 41וגכק ש"ח: 0 כמות: 0 10 0 0 ש"ת: במות: איור מספר 3 השלמת הוספת הש דה ב 3131 והתאמת 1גּוג3סא רק 5 ( 0 0 מכירות בשנה הנוכחית 1 ב שלוף ות 2 --- תאריך. 5ת 3 כ 4 -]- כ פריט: מספר: 0 5 0 סוגג -7-- 6 0 גודל: --- 7 3 0 צבע; --- << 8|03041 0 תאריך: -/- 9 4 אזור 1: | ש"ח: 0 10 1 כמות: 0 1 אזור 2: | ש"ח: 0 12 כמות: 0 3 איור מספר 4 אזור הלוח לאכסנת [ְ?א ]סג | אג | אג שא |[ אג ] ₪ ]ג | אג | 6ג 12 6011+ 0 610+ 9+ [קם:1ה8+ סב+₪1ג. | 68+ 7+ 6+ 5+ מכירות בשנה הנוכחית לפי אזורים 1 >> אזור 2 אזור 1 ₪ כבבנמממם 2 כ מבםטמפבם 2 םם בגמפמבם == כמות | שיח כמות | שיח ב אתה ת=ה שב=ם 1 >> 0ג 9 38 0 6 ושראל דצמ' 1993 פעשם שששפם שפםם עבשב פעפפם פכםם שכםם הנתונים בגיליון כל האזורים פריט בש בע בם בש בם בם בם שם בם בש בש בם בם בם בע בע = מות שיח | צבע ‏ גודל סוג % ה +1 2 5 4 5 16 % בתפריט הפקודות !טחטוא (איור מספר 5 בחודש שעבר) המקרו שמופעל עייי יקלוט 1" יהיה. [11 חסחגזט] במקום (1 הסחגזפ) . בזאת סיימנו את הרחבת התשתית לצורך קלי- טת נתון נוסף ושליפה מהלוח ואפשר לעבור לכתיבת המקרו. מת| פקודות בהקשה על קלידי הפונקציות בחלק אי של התרגיל, בחודש שעבר, הפעלנו את הפקודה |1גּוג0 וחסז]]. פקודה זו מאפשרת הקלדת נתוניסם בתאים המוכלים בתחום המ- צוין על ידי הארגומנט הראשון (1בּוגם) ואשר הפורמט שלהם הוא ששסזקחט. ממש כמו חח בתרגיל הנוכחי הוספתי לפקודה זו ארגומנט שני. (63111 ,131 וחסזז]. ארגומנט זה, שהוא רשות (ולא חובה כמו הארגומנט הראשון), הוא שם של תחוס בן שתי עמודות וכמה שורות שרוציס שקוראיסם לו 79856 |[648 | (ראה 12 באיור 7). נאמר שרוצים להשתמש בקליד |" כדי להפעיל את מקרו 4 לביצוע שליפה מהלוח אל מסך ההקלדה ולהשתמש בקליד 5 כדי להפעיל את מקרו 3 להקלדת תאריך. בשפת המקרו יש לכל קליד שם. שמו של הקליד [: הוא (קו6) ושמו של הקליד 5 הוא. (0ו0ק]). בעמודה הראשונה של ה-6פגד !641 כותבים את שמות הקלידים שרוציס להשתמש בהם. בתא שמימין לכל אחד מהקלידים הללו כותבים את המקרו להפעלה בעת ההקשה על אותו קליד. בדוגמה הנוכחית נקדים לפקודת ההסתעפות את הפקודה (חגונטז) שמשחררת משליטת הפקודה (...וחסזו] להפעלת המקרו השולף ונפעיל תת שיגרה לה- קלדת התאריך בלי להשתחרר משליטת [...וחסז]] (ראה איור 6) . מקרו להקלדת תאריך פיסקת מקרו 3 נועדה לאפשר הקלדה מהירה ומבוקרת של תאריך בתא הנוכתי, יהיה אשר יהיה. בדוגמה שלפנינו הפונקציה ליצירת הת- אריך ממרכיבי הקלט (יום, חודש ושנה) כתובה בתוך המקרו. בדיון בחודש הבא נכתוב את הפונקציה כמשוואה חיה כדי לשלבה במערך הביקורת הלוגית. להקלדת התאריך מציבים את הסמן בתא בו רוצים לקלוט את התאריך, מקישים ₪5 וממשיכים לפי ההוראות. מרכיבי הפיסקה הזאת פשוטים למדי ומעקב זהיר אחר סדר הפעולות של המשפט הראשי ותת השיגרות יחשוף את הדינמיקה האי- נטראקטיבית שלה. 0 ₪/₪/₪/₪/₪/3/₪//₪/.ח/ח/./--5])]. וו מקרו לשליפת רשומה לפי מספר הפריט שליפת נתוני רשומה ספציפית אל תחום הה- קלדה נעשית בדרך כלל לצורך עידכון וקליטה מחדש. הקריטריון לשליפת רשומה ספציפית אל תחוס ההקלדה חייב להיות נתון בשדה כל שהוא, שמזהה את הרשומה חד ערכית כמו מספר תעודת זהות, מספר פריט שניתן או- טומטית על ידי המחשב ולא משנים אותו אחר כך וכיוצא באלה. שינוע של נתוני רשומה כל שהיא מהלוח אל מסך ההקלדה מורכב יותר משינוע של רשומה חדשה ממסך ההקלדה אל הלוח, אם כי לשני התהליכים לוגיקה בסיסית זהה המתבססת על שינוע בין מחזיקי מקוס: % מוצא % פלטפורמה לקישור 6 יעד בעת קליטת רשומה חדשה ידועה כתובת המו- צא (1גגם) וכתובת היעד מוגדרת בפשטות על ידי ...שסוטטשחטקק3). לעומת זאת בעת שליפת רשומה ידועה מראש כתובת היעד (וגּוגכ ), אבל את כתובת המוצא צריך לחפש ולמצוא. הבה נבחן תחילה את נוהל השינוע בהנחה שכתובת המצוא ידיועה וכתובה בתחומים 1 ו-2ז0א, כאשר: + [ז80 היא תת שיגרה המחזיקה את כתובת הרשומה בלוח - שורה ועמודה ראשונה מש- מאל. למשל [חוטו6ז) 9812. 4 2ז0א היא תת שיגרה המחזיקה את כתובת הרשומה בלוח - שורה ועמודה אחרונה מימין. למשל (וחטו6ז) 4012. לשינוע נתוני הרשומה מהלוח אי אפשר לה- שתמש באותה פלטפורמה (61ח12) שמשמשת להעתקת הנתונים אל הלוח. לפיכך נקים פל- טפורמה נוספת בשס 62חו1 כפי שהוסבר למ- עלה. פעולת השינוע מתבצעת כדלקמן: 1. 6ט[08 6פַחג מכתובת הרשומה שנבחרה בלוח אל הפלטפורמה 62חו.1. 2 שרשרת של פקודות (וטק) מהפלטפורמה 2 אל 1גוגם במסך ההקלדה. כל הפעולות הללו מתבצעות במקרו על ידי פי- סקה 4. תחילה מתבקש המפעיל להקליד את מספר הפריט שרוצים לעדכן. מספר זה נקלט איור מספר 5 הוספת עמודה באזור אכסנת הנתונים / 40 ]| ?ג ]| סג | אגא אא ] םא ]| אג ]| ₪ ]| ג אא | 6 | 1| +5 +66 - +67 - +68 - +69 | 1קב.[הג.‎ +201.86[ +610 +611 +612 +613 >> 1 2 *+ 2 ב מכירות בשנה הנוכחית לפי אזורים. 4 5 אזור 2 אזור 1 כל האזורים פריט 6 א א תא צומטבהנטבאםם 5 ₪ פטפמשטם ₪ ₪ = ₪ םעט מ מש מ בח מה תש בבב 255 |7 כמות שיח כמות ש"ת כמות "ה תאריך צבע גודל סוג . 8 ו שנפפָמםפָ0(090(₪09[]ְְ )ור 1 + 1 9-0 38 ה 6 15 4 3 2+ 101 =>=====-- איור מספר 6 הוספת עמודה באזור אכסנת הנתונים א | א 5 0 הקשה על 51 מרציאה משליטת ( ... זט!) ומפעילה את מקרו 4 (4 הסחגתל) (1ב65ז) | (ק!6ם+ | העשתו הקשה על ₪5 מפעילה את מקרו 3 בלי לצאת משליטת ‏ ... מחסו) (3[)6310) | (סוספ4+ 2+ - 1 בגיליון בתחוס 221, שמשמש אחייכ כאזור קריטריון לפקודה 6חו עזסטס גוגם. במהלך הפקודה הזאת מתייצב הסמן בתא הראשון משמאל ברשומה המבוקשת ונוצרת הזדמנות להעביר את המידע על מספר השורה הזאת בגיליון אל 1ז44 ואל 2ז6א, יחד עם אותיות העמודות. כתוצאה מכך אפשר יהיה אחר כך להחזיר את הנתונים המעודכנים בדיוק אל אותו המקום. ראה איור 7. אס אין משמעות למיקומה של הרשומה בב- סיס הנתונים אפשר לשלוף אותה אל הפ- לטפורמה 2 105 על ידי הפקודה ש6ט0 גוגם זו ובעת קליטה של הנתונים המעודכניס מבצעיס: 1. 66 קט גוגם של הרשומה בבסיס הנ- תוניס. 2. -[ט)-6008561חז /כדי לעדכן את צביעת בסיס הנתונים אחרי ביטול הרשומה. 3. [061ג1 ,8181 שס|6טנח6קק3] לשינוע. הנ- תונים שעודכנו, כמו רשומה חדשה. אבל בדוגמה הנוכחית מוחזרים הנתוניס בדיוק לאותו מקום שנשלפו ממנו והמידע על כתובת זו (אצר ב-1ז44 וב-2ז4 כתת שיגרה עייי המשפט בפיסקה 4: ("(הזטז6ז)":6 (0, ("אוסז")ז16תוסק!2))0061 6051 "ק ה"+, 461 161)] 7 022.1 7 8561סכתף0/ 6 ("(תזטו6ז)"62 (0, ("אוסז")ז16תוסק!!006))קתת8/0251"ף3"+,4072 161 עכשיו אפשר להעתיק את נתוני הרשומה הנו- כחית אל 52חו.1 עייי המקרו הפשוט: -62ח1.1- [2ז40 ]. [1ז40 |0/ ומשם לשנע את הנתונים הרלונטייס אל [ַגּוּגּם באמצעות שרשרת של פקודות [ ... וטק). אחרי שעודכנו הנתונים, העברתם אל המקוס המדויק ב-₪961 מתבצעת על ידי פיסקה 2 הקצרה: [41 חסחגזם ) (פ) -8561סז1ז/- | 1ז40 )- 61חו1צז/ המקרו הלומד יש לנו כאן שני מצבים אפשריים בקליטת נתו- נים אל הלוח - רשומה חדשה שקליטתה מת- בצעת עייי פיסקת מקרו 1 ורשומה קיימת, שנ- שלפה תחילה לשם עידכון, וקליטתה מתבצעת עייי פיסקת מקרו 2. מידע על כך מצוי בתא הראשון של [גּוגפ. אס תא זה מכיל את הסיפרה 0 אזי אנו עומדיס לפני קליטת רשומה חדשה, אחרת לפנינו רשו- מה שנשלפה תחילה ומספר הפריט שלה רשום בתא הראשון של [גוְגּם. פיסקת מקרו 11 שו- לפת את המידע הזה, מפרשת אותו ומסעפת את המשך הפעילות בהתאמה: [("2311(=0,"1","2)ח916)69) הסחגזפ | ביקורת לוגית עתה אפשר לגשת להקמת נוהלים לביקורת לו- גית. ביקורת זו מחולקת לשני סוגים - ביקורת (המשך בעמי 135) 29 6 ישראל דצמ' 1993 0 י"שולותו ר<נמכקרו | 2 הקודם על מקרו בוו- רדפרפקט הסברתי כיצד ליצור דוא-מקרו. זהו המקרו הקל ביותר לביצוע והוא דורש רק שתי הקשות מקשים, האחת על מקש ה-[זטא] וה- שניה על אות כלשהיא מן המקלדת. בגלל קלות הביצוע של המקרו כדאי להגדיר את המקרו השימושייס ביותר כ-זא-מקרו. עם הזמן, ככל שמגדירים יותר ויותר מקרויים, נשארות פחות אותיות פנויות במקלדת לצורך הגדרתם וכל מי שמשתמש במקרו מגיע במ- הרה למצב שבו י"יהמקלדת נגמרת לויי. הדרך הנוספת להגדרת מקרו היא עייי מתן שם למ- קרו. את המקרו הזה ניתן לבצע עייי קריאה לשמו. ברור שזו דרך איטית יותר מן ה-זוא-מקרו, אבל איננו מוגבלים בדרך זו למ- ספר המקרויים הניתניס ליצירה. הגדרת המ- קרו מבוצעת בדרך הבאה: הקשות המקשים [₪10 1זוס] שם [טוחם] תאור [טוחם] צעדי המקרו [₪10= וזוס] כדי לבצע את המקרו שהגדרת יש להקיש על [0ו₪ זוא], לספק את שם המקרו ולהקיש [טוחם] לביצועו. המקרו שהגדרת נשמר כקובף על הדיסק בסיו- מת ואקאו, כך למשל המקרו 5508 נשמר כקו- בץ בשם |אקאו876₪. מיקוס קבצי המקרו בדיסק ניתן לקביעה באמצעות מסך ייהגדרות - מיקום קבציסיי ([₪1 /ו5]). שס המקרו כפוף לכללי ה-08 ויכול להכיל בין אחד לשמונה 6 ישראל דצמ' 1993 מה קורה! התחל הגדרת מקרו תן שס למקרו בהתאם לכללי ה-05 (ראה פרוט בהמשך) תן תאור למקרו הקש על כל המקשים (הפעולות) המשתתפים במקרו. סיוס הגדרת המקרו. המקרו נשמר כקוב על הדיסק מקרו ב-ד50=חשקסחסוו פרק בי =רכנןו ו תוויס. התוויס האסורים לשימוש הם: 1. מקש הרווח 2. כל אחד מן התווים הבאים:*+=/ [] " 4 [ 0 3. תו הנקודה ".", וורדפרפקט מוסיף אותה לבה; 4. תווים המתקנלים עם הקשה על מקש [וס]. מכאן הדרך פתוחה בפ- ניכם להגדיר מקרו באיזו דרך שתבחרו. אני מציע שאת המקרו המבוצע לעיתים קרו- בות תגדירו כ-ווו-מקרו ואילו | מקרו פחות שכיח תגדירו עם שס. גם על השס של המקרו כדאי לחשוב, אם תב- חרו בשס המתאר את המקהו :היה לכם הרבה יותר קל למצוא את המקרו המבוקש מתוך רשימה של עשרות קבצים. לאחר שהמקרו נשמר ניתן לערוך אותו, לשנות את תאורו או להגדיר מקרו חדש באותו שם. לאחר הקשה על מקש הגדרת מקרו [0ו₪ וזו6] ומתן שס מקרו קיים, יתקבלו האפשרויות הבאות: 0. בטול - בטול הגדרת המקרו. ומשוה 1. החלף - החלפת המקוו הקיים במקרו החדש. 2 ערוך - עריכת המקרו בעזרת העורך המיוחד למקרו. 3 תאור - עריכת התאור של המקרו. השהיית ביצוע המקרו לצורך קבלת מידע מן המשתמש במהלך הבי- צוע של המקרו ניתן להשהות את ביצוע המ- קרו ולחכות לקלט מן המשתמש. זוהי אפשרות נחוצה כאשר רוצים לכתוב מקרו כללי אבל מעונינים לשמור על גמישות מסוימת ביחס לנ- תונים. דוגמא מצויינת למקרו שכזה, הוא מקרו היוצר מיזכר מוכן מראש, אך מאפשר למלא את הנ- תוניסם בהתאם לצורך. המקרו מייצר (או טוען) את המבנה הכללי של מיזכר ומתייצב במקוס בו יש למלא נתונים, המשתמש מקיש את הנ- תוניס הנדרשים ו-[שווט]. לסיוס והמקרו ממ- שיך למקום הבא עד לסיוס. הנה הצעדים הנדרשים לבצוע ההשהיה: 1. הגדר את המקרו כרגיל. הקש את כל הט- קסט הנדרש כולל כל הפעולות עד למקוס בו דרושה ההפסקה. 2. כאשר הגעת למקום בו דרושה הפסקה הקש על [1], [קטפָ וזוס] לבחירה בהפסקה ו-[שוחא ] להמשך המקרו. בכל מקוס בו דרושה ההשהיה יש לחזור על הקשת שלושת המקשים הללו. ביצוע המקרו איננו שונה מביצוע מקרו רגיל. כאשר המקרו יגיע אל ההשהיה שקבעת, המקרו יעצור ויחכה להקשות המקשים שלן. הקש את הדרוש וסיים בהקשה על [זשוחם]. המקרו ימשיך ויבצע את שאר ההגדרות שקבע. חשוב מאוד לזכור ולהקיש [זשות₪] כאשר סיימת להקיש את הט- קסט הדרוש. רק הקשה על [ושתפ] תסיים את ההשהיה ותגרוס למקרו להמשיך. שיס לב: כאשר המקרו מתבצע אין כל סימן מצד וורדפרפקט שכעת מתבצע מקרו. הוספת השהיה למקרו גורמת לתחושה שהמקרו יינתקעיי, אולס למעשה המקרו ממשיך להתבצע ולחכות להקשות המקשים שלך ו-[שוו₪] לה- משך. בואו נגדיר כעת מקרו ליצירת מיזכר עיימ לת- רגל את נושא ההשהיה. המיזכר יכיל את הט- קסט הרגיל של נושא, תאריך וכדי והמקרו יע- צור במקוס המתאים לצורך מלוי הפרטים. כאשר תבצעו את המקרו, הוא יכתוב את כו- הקשות המקשים מה קורה! --- מקרו ב-8:507ם?סח0וו פרק בי תרות המיזכר ויתייצג במקומות הדרושים לשם השלמת הפרטים. אין צורך לשמור או לטעון את המיזכר הריק מכיון שהמקרו הוא זה שכותב אותו. הסתרת המסץ בזמן ביצוע מקרו בדרך כלל, וורדפרפקט מסתיר את המסך בומן שהמקרו מתבצע. אס המקרו עובר דרך תפ- ריטים, הרי שלא תראו את אותם תפריטים מתבצעים על המסך. המקרו מבוצע כמובן הרבה יותר מהר בדרך זו, אולס אם המקרו שלכס עוצר בתפריט, כדי שהמשתמש יבצע בחירה, הוא לא יראה כלום על המסך (לבד מן המסך הראשוני כפי שהיה בעת בצוע המקרו) ולא ידע שהמקרו מחכה להקשה. בעזרת מקש [קְטא וזוס] אפשר להפסיק את הסתרת המסך של המקרו ולהציג את המסכים למשתמש. המקוס הטוב ביותר להפעיל את המסך הוא בדיוק לפני התפריט הרצוי. הנה הדרך בה גורמים להצגת המסך בעת בי- צוע המקרו: 1. הגדר את המקרו (10 וזו ) התחל הגדרת מקרו כרגיל. 2. מיד לפני שברצונך להציג את המסך, הקש מיוכר תן שס למקרו ; ] [זטוח] [זשוהש] 2 [מְשפָק וזו] מיזכר עם השהייה [זזח] תאריך [זשוחם] 1 [קטפָק וזוס] נושא הקשת הכותרת ינושאיי [זשוח] 1 [קפק 1זוס] [זטותם] 1 [קשפָק וזוס] ח6וחם] הסותם] 1 [קטפק !זוס] [₪0 זוס] תן תאור למקרו הקשת הכותרת ייתאריךיי המתן להקשת הייתארידיי המתן להקשת היינושאיי אל הקשת הכותרת ייאליי המתן להקשת שם הממוען השאר שורת רווח הקשת הכותרת "מאתיי המתן להקשת שם השולח סיאם הגדרת מקרו 3 המשך בהגדרת המ- קרו. קוראים מגיבים: לתוכנת הייחייגן'" שהו- צגה בגיליון מס' 11 כדאי להוסיף שני שי- פורים, לאפשר תיוג פולסים - התוכנה מא- מו ספר טלפונים וחייגן אוטומטי בעזרת המודס פשרת חיוג רק דרך מרכזיה ספרתית העובדת בחיוג צלילים ואיננה מחייגת בחיוג פולסים - ולהוסיף קוד לנתוק המודם לאחר שמקבל השיחה הרים את הטלפון (התוכנה איננה מנ- תקת את המודם לאחר 5 שניות כפי שהיא צריכה לעשות). ניסיתי להוסיף את ההוראה 4780 לאחר סגירת ערוץ התקשורת (82 01/055) וזה אכן גורסם לניתוק המודם ומאפשר שיחה דרך הט- לפון. פ אם אפשר להוסיף הסבר על לוח המ- קשים. לא הבנתי כיצד התוכנה מזהה כאשר לוחצים על מקשי החיצים! % 1. ההוראה למודם כדי לחייג מורכבת מא- רבעה חלקים. בקשת הקשבה מן המודם, הפ- קודה לחיוג, סוג החיוג ומספר הטלפון. צורת הפקודה היא : סד כאשר המשמעות של כל סימן היא: זא - פקודת הקשבה (אסודאטד1) ם - פקודת חיוג (אופ) א=ז לחיוג צלילים (פאסז) א=ק לחיוג פולסים (86וטק) * - מספר טלפון לדוגמה, חיוג צלילים ל-885 פרדוקס נעשה בפקודה: 2 וחיוג פולסים עייי הפקודה: 2 2. הבעיה שהצבעת עליה, בקשר לסגירת ערו התקשורת שאיננה מתבצעת כשורה, קשורה למודם בו אתה משתמש. אסביר בקצרה מה קורה כאשר מתבצעת ההוראה לסגור את ערו התקשורת בעזרת 61/055. כאשר התוכנה, בזמן ריצה, מגיעה אל הוראת ה-61/055, מת- רחש תהליך שמטרתו להביא את המחשב שלך אל אותו המצב בו הוא היה לפני מתן הוראת הפתיחה של ערו התקשורת ‏ ( א5ק0 1א0ס). לשם כך מפונה אזור הזיכרון ששימש כחוצץ לת- קשורת, הפסיקות שנתפסו משוחררות למצבן ההתחלתי ונשלחת הוראה. למודם. לה- חזירו אל המצב של לפני השי- חה, כלומר לנתק את הקו. לצ- ערי הרב אין סטנדרט אחד המחייב את יצרני המודמים ואני נתקל בבעיות רבות במו- דמים וביחוד במודמים הפ- נימיים הזולים. יתכן בהחלט שהמודם שלך איננו מגיב להו- 1 6 ישראל דצמ' 1993 ב ב % הלימודים תל אביב: הרשמה: ירושלים: הרשמה: | רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רן מלמד מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העבהית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסהות. כמו כן מפתח הן יישומי גיליון ברשתות, נוהלי קישוריות בין קבצים, מערכות רבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. רן הוא מחברם של ספרים מקצועיים במקרו. 12 הד == מקה ו ב- דש תת תסו פרק בי ראת הנתוק הסטנדרטית ורק מתן הוראה של סד גורס לנתוק השיחה, 3. ביקשת הסבר על צורת הזיהוי של מקשים מתוך התוכנה. כאשר מקישים על מקש כל- שהוא, לוח המקשים מייצר קוד מיוחד של בייט אחד עבור מקש רגיל שהוקש ו-2 בייט עבור מקש יימורחביי כמו מקשי החיצים, מקשי התגועה (6וחס1] ,חכו8ק ,קְפַץ) וכדי. מתוך תו- כנת ה-084516 אפשר לבדוק את הקוד הזה בעזרת פונקציית ה-₪1% אא]. פונקציה זו קו- ראת את לוח המקשים ומחזירה מחרוזת המ- תאימה למקש שהוקש. אם מקישים על מקש האות ₪ הרי שהפונקציה תחזיר את האות הזו. כאשר מקישים על מקש מורחב, הבייט הר- אשון שמתקבל הוא תמיד אפס והבייט השני מייצג את המקש שהוקש. למשל מקש ח למ- עלה יחזיר את הערך 0 ו-72. הישוס המעשי של בדיקת לוח המקשים דורש בניית שתי לולאות בדיקה. הראשונה תבדוק האם הערך של 5ם אא גדול מאפס ובהתאם תפעל. הלולאה השניה תיכנס לפעולה כאשר הפונקציה תחזיר את הערך אפס ותבדוק את תוכן הבייט השני. הסתכל שנית בקוד המלא של התוכנה כפי שהוא מופיע בגיליון 11 עמי 125 ותוכל ללמוד משם כיצד טכניקה זו מיושמת. לקוראים המ- תוחכמיס אציע דרך נוספת המסתפקת בלו- לאה אחת וזאת עייי הפיכת הבייט השני לערכו השלילי ובדיקתו בתוך הלולאה הראשונה. ל)האס אפשר להוסיף קו מודם לשליפת התו- כניות! לוקטעי הקוד, ה-80805/א והגיליונות הא- לקטרוניים המופיעים בגיליון ניתניס לשליפה מ-885 ללא תשלום. הקוראים מוזמנים לה- תקשר ולהוריד את התוכניות, להשאיר שאלות ולהביע משאלות. כדי להתקשר יש לכוון את המודם ל-1א!!אאמד 51א - [8א ול- התקשר אל מרכז התמיכה 885 אספגאגץ בטלפון 02-961812. קו הטלפון פתוח לשיחות 4 שעות ביממה מלבד שבתות וחגים. לאחר שנוצר הקשר תתבקש להקיש את שמך ואת סיסמת הכניסה. משתמשים חדשים יצ- טרכו להוסיף מספר פרטים אישיים עיימ לה- כנס למערכת. לאחר הכניסה יופיע המסך הר- אשי ובו מספר אפשרויות. כדי להוריד את מקרו למתכנתים החומר השייך לגיליון, עבור אל אזורי התמיכה עייי הקשה על האות 5 ומשסם אל אזור 625 וא-6ק עייי הקשה על האות ץ. אפשר לראות את הקבצים, להוריד ולהעלות קבצים, לקרוא ולכתוב הודעות והכל בהתאם להוראות המופיעות עייג המסך. התפריטים הם ספרטניים במקצת (כדי לחסוך בזמן שידור) אבל אני סומך עליך שתסתדר. ובכל מקרה של בעיה תוכל להשאיר הודעה ובקשת עזרה. דרור לטמן מנהל את בית התוכנה ייתכלת מע- רכות תוכנה ותקשורת" המתמחה ביעוץ וה- קמה של מערכות בסיסי נתונים ורשתות תק- שורת. אפשר להפנות אליך שאלות והערות בפקס: 96494302. בעלי מודס תקשורת יכולים להשאיר הודעת ב-02-961812 885 אספ )אק ל-אג1א1.] חסחם. בגיליונות אלקטרוניים | 104 שעות אקדמיות ] לשפר ביצועים לכתוב מקרו דינמי לעבוד עם ]4501 מתקיימים בחדרי המחשבים של רוברט הלף: 4 לפתח יישומי גיליון 4 לכתוב מקרו לומד + להוליך סמן בדיסק לומדים חזק ולומדים בכיף עם רן[ אברהמי אין צ למי שיודעים להפעיל היטב את הגיליון (לוטוס 123 או קוואטרו פרו או אקסל) ורוצים: 4 לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק 4 גם טיפים וטריקים מלוא הסל + לדעת מה ניתן לבצע בגיליון 3 ורך בידע מוקדם במקרו. כל תלמיד מקבל תיעוד מלא של כל הנלמד. ימים שלישי וחמישי בשעות 20:00 - 16:30 מפגש ראשון ב 28 לדצמבר 1993 רוברט הלף (ישראל) בע"מ בן יהודה 26א טלפון 204711--03 פקס 03-2291617 ימי שני בשעות 20:30 - 17:00 וימי שישי בשעות 12:00 - 8:30 מפגש ראשון ב 27 לדצמבר 1993 רוברט הלף (ישראל) בע"מ ספישראל דצמ' 1993 - הלל 5 רחוב בורלא 7 טלפון 259595/6--02 ירושלים 93714 פקס 02-2243835 טלפון 02-792768 (גם בערב) / (המשך בעמי 126) ומה ביחס לעברית! לא ציינת אם אתה מש- תמש במודול התמיכה העברית לוונטורה (אימפקט), אך במידה וברצונך להשתמש במו- דול זה, מומלץ לעבוד עס מחשב 486. ככלל, התמיכה בעברית לגירסת ה-5שסשחו/ טובה יותה לעומת התמיכה בעבודה בעברית בגירסת ה-05 של ונטורה. אך בהיותה "טלאייי המודבק חיצונית על התוכנה, היא יו- צרת בעיות שונות - חלקן לא-משמעותיות עבור מי שאינס משלבים אנגלית בצורה תכו- פה, חלקן עשויות להיות מטרידות. אני ממליץ לך על עבודה בפועל עס התוכנה כדי להתרשם ביחס לצרכיך הספציפיים. בכל מקרה, חשוב שתדע כי מודול התמיכה העברית לגירסת ה-%שסצחו/ פועל רק בגירסה האמריקאית של פוסטחוא. ואם כבר התחלת יילבנות" על הקישוריות של סביבת >וסטחוא, כדאי שתצנן את התלהבותך: התמיכה העברית לא פועלת, גם בגירסה האמריקאיָת, כאשר מו- פעלות במקביל תוכנות שונות, כמו זטוחגשזס או חשו|64קץד 06ס4א. ולא פחות חשוב מכך, מודול התמיכה בעברית לא יאפשר לך לשלב פונטים עבריים שאינם של אימפקט, במידה ויש לך פונטים כאלה. לסיכום: כמו ביחס לתוכנות אחרות, איני ממ- ליץ על 06גזקקט "אוטומטיי" ללא שיקול דעת. עליך לנסות לברר לעצמך אלו תכונות מפריעות לך בגירסה הנוכחית מבחינת הצורה בה הן מיושמות, ואלו תכונות חסרות לך; לאחר מכן עליך לבדוק כיצד עומדת גירסת ה-5שסחו/ ביחס לרשימת המשאלות שלך. בכל מקרה, במידה והמחשב הנוכחי שלך אינו מאפשר עבו- דה יעילה עם פוסטחו/ (מעבד, ויכרון א84, מקוס פנוי בדיסק הקשיח), קח בחשבון שת- צטרך להחליפו. במסגרת מחלקת התיעוד של חברה ל בפיתוח מוצרים לייצוא, אנו עוסקים בהפקת מסמכים מסוגים שונים בש- פות ורות שונות, בעיקר באנגלית. על איזו תו- כנת 07 בסביבת ה-6ק אתה ממליצ! התייחסות משמעותית לשאלתך תחייב - מפורטת של צרכיך (מסמכים אופייניים, הרכב, שילוב מרכיבים שונים, ועוד). על קצה המלג, הליגה הגבוהה של תוכנות ה-קזפ כוללת למעשה ארבע מתמודדות: זא אזהטל) 2036ב ,הזטוחס/ -סוחגזן. כל אחת מתוכנות אלו (כולן, אגב, קיימות גם בס- הוצאה לאור שולחנית ביבת המקינטוש; 6חגז= קיים גם בגירסאות לתחנות עבודה) תוכננה לענות על צרכים מיו- חדים המאפיינים חתך מסויים של מסמכים מבחינת המורכבות הטיפוגרפית שלהם ואו- רכם. נהוג להפריד בין תוכנות המיועדות להפקת מודעות, פרוספקטים, מגזינים - ברמת מו- רכבות טיפוגרפית גבוהה, כגון זסא1!א6פַהק (-55סזק א אזהט2), לבין תוכנות המיועדות בעיקר להפקת תיעוד טכני - כשהדגש כאן הוא על יכולת לטפל במספר עמודים רב בצורה או- טומטית ככל האפשר - כגון | 8מטוחט ו-זסאה!א6וחגז". לכל תוכנה מעלות ומגבלות, אך התוכנות הנמצאות כיום בתנופה הן 5 אאזהטל) (-זס6ב!א6וחבז. תוכנות אלו, שה- צטרפו אחרונות לעולם ה-6ק, מביאות איתן שפע של תכונות ויכולת מרשימה, משאירה את התוכנות הוותיקות יותר מאחור (לעתים הרחק מאחור). סקירה מפורטת של תוכנות ה-קכ המפותחות תוכל למצוא ב- שְחוּלגּפָגו/א 6קבמהדורה הא- מריקאית, גליון 3 בכרך 12 (9 בפברואר 3; גירסה עברית מקוצרת של סקירה זו מופיעה בגליון 5 של המהדורה הישראלית של 6חולהקגוא 6ק. כדאי להקדיש לבחירת התוכנה הרבה מחשבה. בעוד שמחיר התוכנות השונות| דומה (בארצות-הברית, כ-500 דולאר באפיקי רכישה זולים), העלות האמיתית תתבטא בזמן שייל- דרש ללימוד התוכנה ולרכישת מיומנות בה, ולאחר מכן בזמן המושקע במהלך העבודה השוטפת. בחירת התוכנה המתאימה פחות עלולה לגזול זמן יקר וב. במידת האפשר, כדאי לנסות לעבוד בפועל עס התוכנות השו- נות כדי לייחושיי אותן, בטרס התחייבות. ש ברצוננו לבצע הכנה לדפוס של פרסומים שונים בעברית. האם ניתן להשתמש לצורך זה בתוכנת עיבוד תמלילים! עקרונית כן. מעבדי תמלילים כגון 6זס/ 7 זס, וורדפרפקט, ‏ או דגש (בגירסה 2), מאפשרים יכולת טיפוגרפית סבי- רה עד טובה. ניתן ליישס סגנונות פיסקה שו- נים, המגדירים מאפיינים כגון פונטים, גדלים, מירווחים ויישור. בחלקם ניתן לשלוט בצי- פוף/ריווח אופטי בין צמדי אותיות; ניתן ליל- בא גרפיקה ולשלבה לעמוד, ואף לשלב נו- סחאות באמצעות עורך נוסחאות (בין אם כמרכיב פנימי של התוכנה, כמו בוורדפרפקט, או באמצעות מודול חיצוני המשולב בה, כמו בדגש). מעבדי התמלילים המתקדמים כוללים כעת מרכיבים שוניס שבעבר היו קיימיס רק בתוכנות הוצאה לאור שולחנית (שדפ), וללא ספק הקווים המפרידים בין שתי הקטיגוריות הולכים ומטשטשים. מעבר למחירן הגבוה יותר של תוכנות ה-קדם לסביבת ה-6ק, יש לקחת בהשבון שהן ייסגורות" יחסית מבחינת סביבת ההפעלה שלהן; לא ניתן לשלב להםס פונטים עבריים שלא באמצעות משווקי התוכנה והן מחייבות שלב למידה ארוך יותר. בנוסף, התמיכה העברית הפנימית שנוספה לייענקים" כגון וורדפרפקט ו- 6זסש מוסיפה לנושא מימד חדש. אם בעבר נאלצנו מחוסר ברירה להתפשר עם פונקציונליות שנפגעה עקב התמיכה העברית (לדוגמא, מחולל הנוסחאות והציפוף בין צמדי אותיות לא פועלים בוו- נטורה עם התמיכה העברית) או עס מחיר יימרתיע" (כ-6000 דולאר ל-382, כאשר כולליס את המודולים הנלווים השונים, וניקוד, לדו- גמא,-גם הוא מודול העולה לבדו כ-500 דולאר) - כיום יש הרבה יותר אפשרויות סבירות למדי במחיר סביר. מסמכים רב-לשוניים, כגון מס- מכים המשלבים עברית (כולל ניקוד), אנגלית, ערבית ורוסית, ניתנים לטיפול סביר באמצעות מעבדי תמלילים גרפיים (כגון 6מ6צוחט, המוצע במחיר של 99 דולאר), בצורה שאינה אפשרית בתוכנות ה-קדש התומכות בעבודה בעברית, אם כי עם פחות יכולת טיפוגרפית. יתרונן של תוכנות שדק, כגון ונטורה או 382, הוא בטיפול טוב יותר במסמכים בעלי עיצוב מורכב (עם וטסץ143 'ימשוגעיי, וטוריס ברוחביס משתנים באותו עמוד), וכן במסמכיס ארוכים במיוחד. אין פירוש הדבר שלא ניתן לבצע משימות מורכבות באמצעות מעבדי תמלילים, אך הזמן הדרוש לצורך היצירה הראשונה וה- עדכון עשוי להיות ארוך יותר משמעותית במ- קריס שונים. גם כאשר משתמשים בתוכנת קדם, יש לזכור שהיא אינה מחליפה את מעבד התמלילים, אלא משלבת טקסטים המופקים על-ידו. חשוב לזכור גם כי התכונות השונות המוצעות על-ידי תוכנות ה-ק₪7 אינן מבטיחות את האי- כות הסופית של הפלט. כאשר מתייחסים למי- גוון הכלים השונים העוניס על דרישות המי- נימום, | המפתח, לדעתי, הוא במיומנות המשתמשים, רגישותם לפרמטרים השונים הקובעים את עיצוב הטקסטים והעמודים ל- כולתס לרתום את התוכנה לצרכיהס. . רכשתי תוכנה גרפית וגיליתי כי כלולה בה, כמודול נפרד, תוכנת |א87 של 5 6 ישוראל דצמ' 1991 4 6. למה בדיוק היא משמשת והאם כדאי לי להתקינה! 0 6קץד 400% הינו מחולל פו- נטים; במחשבי 6ק, מחולל זה מיועד לסביבת ה-5שסשחו\. כמחולל פונטים, התוכנה יוצרת ייבזמן אמיתייי, מתוך קובץ יחיד המ- תאר את הפונט, פונטים בגדלים שונים למסך ולמדפסת, בהתאס לנדרש. בצורה זו תצוגת האותיות על-גבי המסך יפה יותר, עם הרבה פחות יישינון" כאשר מדובר באותיות גדולות - זאת לעומת מצב בו פונט קיים במספר גדלים נתונים בלבד, המשמשים לתצוגת אותיות בטווח גדלים רחב. בנוסף, כאשר אנו באיס להדפיס את המסמך, מחולל הפונטים דואג לשלוח למדפסת את הנתונים הדרושים כך שנוכל להדפיס פונטים שונים ובגדליס שוניס, גם אם במדפסת לא מותקנים פונטים שוניס (כגון באמצעות ₪0%1 או מחסנית פונטים). זסקהחה/א סקץד 46006 (או ואדג), הקיים כעת בגירסה 2, אינו מחולל הפונטים היחיד. מחו- ללי פונטים נפוצים נוספים הס ₪ו0061 של ו080ז/15ו18-!הוז?זסקט5 | של 8סותק8זקסה26 . בדרך-כלל למחוללי הפונטים נלווים מספר פו- ביקשת נגטיב, קיבלת ראי המתן כאן עד שאיש השירות יגיע התחלה 9 בחרת תוכנה ו ה לצוכיך חר יעו הדפסה * | ובדחקה יוות המתן 2 תורות צעד עם הזמן 6 ושוראל דצמ' 1993 הוצאה לאור שולחנית נטים קטן, וניתן להוסיף פונטים נוספים בא- מצעות רכישה נפרדת (והמבחר הוא עצוס). למעשה, 3.0 פסטחוצ אמור היה לכלול מחולל פונטיס פנימי. השלמתו של מחולל זה הת- ארכה, ולבסוף הוחל בשיווק 3.0 5שסחו/ בל- עדיו. | מחוללי הפונטים השונים, שהוצעו על-ודי חברות עצמאיות כתוספת ל-3.0 פאסשחו/צ, ענו על צורך ממשי של מש- תמשים רבים. 1 פוס6חו/ו, לעומת זאת, כבר כלל מחולל פו- נטים פנימי, הלא הוא 6קץזחד (המהווה גם שס לפורמט הטכני של הפונטים הנתמכים על-ידו). המחולל הפנימי של פאסשחו/ מאפשר הצגת טווח רחב של גדלי אותיות ופונטים על גבי המסך, וכמובן הדפסה שלהם למדפסת, כולל למדפסות שאינן בעלות יכולת מיוחדת לבצע הגדלה של אותיות לגודל הדרוש, כגון מדפסות 61/5 או ]7ו80וצסק. ככלל, לדעתי, עדיף לנצל את מנגנון 6עד6טזד, הכלול פנימית ב-53.1שס שחוץ, מאשר להוסיף עליו "טלאייי חיצוני לצורך זה. כתוספת היימתלבשתיי על מנגנון קיים, מחוללי הפונטים העצמאיים - מעבר לזה שאינם נחוצים פו- התוכנה שקנית | מלאכתך נעשית בכסף רב שוכבת יו תכניות המרה כאבן שאין לה הופכין קח חופש קח 2 אספירין כ 0 הכל היה בסדר | 471176 9 1526 5 267[601זסט/ ‏ ץמ/[6זמז"] 9 מזולומל/ | = הקבצים עד 8 4 הדרכה, תמיכה, יעוץ ושרותים "נדפקו" 0 למשתמשי תוכנות קדס 0 במקום דרוך לשחזורם איקרוסק א קיבלת הדרכה ו 1 ה פרסומי השוק - פ' 03/6739575 האיחפי המשותף [ 8 צעדים ות 6 5" 1205150701 9 00605ת/ש/ ור נחפזת להתקין'את| לפני תחילת הגירסה החדשה | השימוש בתוכנה מבלי לבדוק את | למדת אותה כל ההשלכות ‏ | בצורה יסודית צעד אחר קדימה, לך 3 צעדים שלושה אחורה קדימה נקציונלית - יכולים ליצור בעיות חדשות במ- קרים שונים, ובאופן ברור לסרבל את ביצועי המערכת (הצגה/הדפסה) ולפגוע בהם. ‏ אזג , באופן ספציפי, אינו עובד בצורה תקינה תחת הגירסה העברית של פשסשחו/צ, וגורס. לשי- בושים מסוגים שונים, כולל ייתקיעות"י. ממי- קרוסופט נמסר כי ליקוי זה אינו קיים עוד כאשר עובדים עס הגירסה הרב-לשונית הת- דשה של פ>אסטחוו (טרס בדקתי זאת בעצמי). עצתי היא כי אם אינך משתמשת בתוכנה המ- חייבת במפורש התקנת ואד (כגון, כמובן, מספר תוכנות אחרות של 606א) - מוטב לא להתקין את | 7ג, גם אם הוא ניתן לך יבמתנה"י במסגרת חבילת תוכנה אחרת. אס ברצונך להשתמש בפונטים הנלוויס לתו- כנת ה-1אד שברשותך, במידה ואין להם פו- נטים מקבילים במחשב שלך, תוכלי להמירם לפורמט טסעֶז6טזד באמצעות תוכנות שונות להמרה/עריכה של פונטים, כגון זסקחסןא!וחס או זט קהזקסוחס שלמה פרץ (מיקרוטייפ, טלי 03-6739575), עוסק בייעוץ והדרכה בתחומי ההוצאה-לאור הממוחשבת. אמרו לך שהסיבה לכל הבעיות היא הושת, ואתה האמנת כמו פתי צא מהמשחק התוכנה "נתקעה" בצע )850ז וחזור להתחלה 05107007 5 15 "נגמרת" לפני שהעבודה נגמרה לך לבית הבראה (על חשבונך) הגרפיקה ששילבת ד המתן תור אחד שניתן עייי המחבר בירושלים, באוניברסיטה העברית (מרכז בובר) - 02-882660 וברוברט הלף 02-259595/6 ובתל אביב ברוברט הלף 1. () רן אברהמי, יועץ מיחשוב טל. 02-792768. בומן אמת שמייצרת הודעת יישגוייי ברגע שמו- קלד נתון שאיננו עומד בקריטריונים וביקורת שמונעת שינוע שגויים אל בסיס הנתונים. בפרק הבא נלמד להקים נוהלים שישלבו, או- טומטית, את הביקורות הללו במהלך תפעולו של מסך הקלט. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקו- רס מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרונייס איור מספר 7 חיבור מקרו לניהול מסך קלט תוך גיליוני ‏ -- לפני הקמת נוהל ביקורת לוגית | | [41 הסתגזס) 221%4030["...7ש/016817 6!01ת8ק) 881608+ 0 | | ]1טות1/)6 ||08טת6מ) 016871482 1ס[6תהכ) (1608ת78) [163191+ ל ₪ [2 תסת8זס+128181,0241117 מוחס1+תס[6ת3ק+]81+ |3 | 010816+017ת1+ סז 4 4 7 7 03641א0/ 7 07128181ז0ש) [6וחסת+16ש//61687 6[011תבק) 117ספאוסטתשו) [165185+ ט | ]1 ה6ת )018‏ תספשססתוצו+טזא/ 6% ?חזט6ת) 7 128181 7 128181א6/ ט |7 [1 תסתגזס+[ס) - 1 "7 [61ת1. 1, 1208561 שו60610ת6קק8) 7 [(1208561)או128181,6970 +16 1 | 17 הסתגזס+07) 7 11208561/ 7 (4011/+ 7 1061 זעת/ 2 9 7 ]6911 ,1/1583 ז6סותטתז86) 7 [101ת1502,1/0/ זססותטת860) 7 (1281, 1/1581 זשסותטתוסם) (83) 3 [תז60ז) 7-‏ (1ע101,128תס]/, 6811 )620810 ("4007655")ז6זתוסכ[60061 161 | | ן 7 [2/2,1א,1/584 ז6סנתטתו26) 18247/א 610816ת0/1641/ 016877 ]1ס[6תבק + ספוססתנש)+ 4 2 [" זנ )"6 (0, ("אסז")ז16תוסק!6061 )פת 695 :48"8"+, 4671 1416 7 02.211 7 8561סכ1רף8/ 3 7 ["?תז0ז16+":8 0 ("אוסת")ז16תוסק][6266 )8ת8"8:60501"+,072 ה ו16)+ ,14 (221א28141 166) 7 11062 7 (671(.4/4672/+6/ בו [(1.1062,2,0)א06ת8181,0,2,691 זט (1062,1,0 1)א06ת28181,0,1,691 וטק+ |16 | [(62,4,0ת1 1)א06תו128181,0,4,69 זטכ) [(62,3,0ת1 1)א06ת1,0,3,69 2818 וטק וקו [(62,8,0ה1 1)א66ת128181,0,6,691 זטכ+ 62,7,0(7ת1 1)א66ת1,0,5,691 2818 וטק 88 [(62,10,0ה1 1)א128191,0,8,691006 זטק) (62,9,0ה1.1)א06ה28181,0,7,691 זטכ+ | [41 תסת8זס+?תספטוססתוש)סוא/ 7 28181 20107 ) [6ותסת) 7 8181כזוז/ 20 | (("0,"1","2= (691)690)128181 הסתגזס) 11 | ג2 ]| [2 תסתבזט+]128181,08111 החס)) (תס[6תגק)[81+[01687 ]1ס[6ת8כ) 18160117 ) 6+ 41 |22 | [תזט60ז+32817]/ 010816ת1) 81 .23 | שאלות [תזטז16) [13282/[ 010816ה1+ 82 4 | בפיסקה 4: מדוע שרשרת פקודות [ ... ווק) ולא [תזט6ז) [1/15883 010916ת1+ 83 | 25 ] הפקודה 719080086 68086 | 1 | |26 | | 1 ונל >> || = | 27 ] בתחום 221: מדוע כתוב 1א בתא העליון של 1 |28 | תחום זה. ומדוע ניתן שם נפרד לתא התחתון. 2 |29 | 1 20 בפיסקאות 2 ו 4 יש אלמנט שעושה אותן למקרו [ותסוא | 31 | דינמי. כתוב את סדר הפעולות של הקטע הדינמי 1צ |32 | בפיסקאות אלה החל ב ( ... זסטוחטחו6ק) במקרו 4. <- יום (31 .1) 81 | |33 | <- חודש (1..12) 82א | |34 | פיסקה 11 (המקרו הלומד) שולפת מידע, מפרשת <- שנה (שתי ספרות אחרונות) 83 | |35 | אותו, ומסעפת את המשך הפעילות בהתאמה. <- מספר הפריט 88 | |36 | מה הוא המידע הנשלף ומהיכן, מה הוא הקלד את מספר הפריט ואח"כ המדא 4ק₪אא |37 | המנגנון השולף, מה הוא המנגנון המפרש, כיצד לתפריט ₪6 281צא | |38 | נוצרת ההחלטה, מה היא הפקודה המסעפת להקליד ₪6 ₪282 |39 וכיצד היא פועלת. מקלידים ומקישים תמדא 283 | 40 [4 הסת8זט)763)8117) | [כושת+ דש מדוע פיסקה 3 מסתיימת בפקודדה (חזטוסז) ו |42 | ופיסקה 4 מסתיימת בפקודה ( ... הסחגזס). 2 43 [1 15 6 ישראל דצמ' 1993 56 6ץ ושראל דצמ' 1993 העבודה אינה כל חיינו... (המשך מעמי 30) המשחק הזה מחייב פלטפורמה חזקה, רצוי 486/33 או יותר. הבעיה העי- קרית היא בדרייברים למסכי 8/64, שלא כולס נתמכים. בכל מקרה תוכל לעבוד באבחנה נמוכה (200א320). הסימולציה מהוקצעת עד כדי סינכרון בין תנועת הכדור והקול הנוצר בפגיעתו בפרקט. 60 דולר בארהייב. || | זט המשחק הזה מתרחש בשמונה איצטדיונים ידועים, המשוחזרים בדיקנות על המסך. השלב הראשון והקל ביותר הוא משחק בין שיקגו ופילדלפיה ואתה מוזמן לאחוז במחבט ולהדוף כדורים הנזרקים לעומתך עייי יריב רב תחבולות. הוא, היריב, יודע לזרוק כדורים ב-8 צורות שונות, כולל כדורים מסובבים, לכל נקודה באיזור החבטה החוקי. אתה צופה במ- שחק מאחורי החובט ושולט בתנועותיו עייי מוט-משחקים (ג'ויסטיק) ולוח הקלידים. אתה גם יכול להחליף מקוס ולקחת את תפקיד הזורק. במהלך המשחק אתה יכול להוסיף ברקע את תיאור המשחק מפיו של קריין הספורט הוותיק של 86א, עס הקלטות ריאליסטיות של שאגות הקהל. האופציה הזאת אמנם מחייבת הגדלת הזכרון ל-2 מגהבייט והו- ספת דרייבר 15א5, אבל היא מקנה להדמאה אופי ריאליסטי, שיכול לג- רוס לך לחשוב כי בערוץ הספורט משדרים את המשחק האמיתי. בליגה משחקות 26 קבוצות הדומות בהרכבן האנושי ובמדיהן לקבוצות אמי- תיות בליגה המקצוענית. אתה יכול לארגן את הליגה לפי רמת הסבלנות שלך, עם עונת משחקים שיכולה להגיע עד ל-162 משחקים, לשחק כנגד המחשב או נגד יריב אנושי ואפילו לשבת בידיים שלובות ולתת למחשב לעשות את כל העבודה בעצמו (הידיים אז פנויות לאחוז בקבוק בירה וחופן בוטנים, כמקובל). הדבר היחיד שהמשחק הזה לא עושה עבורך הוא למלא את הכוס שהתרוקנה ואת צלחת הפיצוחים. 60 דולר, 640% זכרון אא + 2 מגהבייט על הדיסק. | 00 !זסק5 ספָק )הסז] כדורגל אמריקאי אינו דומה למשחק הבעיטות המקובל בשאר חלקי העולם. הגירסה האמריקאית בנוייה על מהלכיס טקטיים מדוייקים, ני- צול מחטפים מהיר, עוצמה גופנית וחוש מפותח להטעייה. מלבד הנושא של מימוש פיזי אלים, תוכנה זו מהווה סימולציה מדוייקת של המשחק המורכב הזה. אתה לא יכול ללמוד שנים או שלושה כללי הפעלה ולצאת לדרך איתה. משחק מוצלח מחייב לימוד מוקדס, לפחות הבנת הקורס המזורז המוצג בהדרכה המקוונת, תירגול ממושך והכרת המינוח של המשחק. מצד שני, התוכנה כוללת הדמאה לא רק של המשחק עצמו אלא גם של ניהול קבוצה, סטטיסטיקה ואסטרטגית ליגה, הדרך הקצרה ביותר ללמוד את הזי המשחק הוא לבחור במוד ייאס1ש0 דג דפ בו אתה המאמן במשחק בין שתי קבוצות ליגה. אתה נותן הו- ראות לתרגילים סטנדרטיים וצופה בצורה בה הס מתבצעים בפועל. כך אתה לומד מה עובד באיזו סיטואציה ומכאן אתה עולה כיתה. לרמה הסטנדרטית. ברמה זו אתה יכול לקחת על עצמך גם את תפקיד השחקן עם הכדור ולנסות לבצע את התרגילים שאתה, כמאמן, מצווה על בי- צועם. ברמה העליונה עליך לנתח את המצב ולבחור תרגילים בפרק זמן קצוב של 5 שניות - וזה בהחלט לא קל. קשה גם לשחק בלי משוב חוזר מהמסך, דבר שתוכנה זו נמנעת מלעשות, בטענה שאם אתה משחק נגד יריב אנושי המשוב הזה יכול להסגיר את כוונותיך. אפשר גם לשחק מול המחשב ואפשר לתת למחשב לבצע סימולציה של עונת ליגה שלמה (238 משחקים). למעשה משחק זה כה רב גווני ומשוכלל בעזריו, עד שהפעילות על המ- גרש היא כמעט משנית. המעוניינים העיקריים בו הס אלה שרוצים למלא תפקיד של מאמן או מנהל קבוצה, או מי שרוצה להבין יותר טוב את הפרשנות בערוץ הספורט. אלה לא ירתעו מהשקעת הזמן הרצינית שמשחק זה מצריך. 70 דולר, 640% זכרון ו-8 מגהבייט על הדיסק. אוזק 6חסז0 :6ו60זו> 6|זסש נהיגה בתחרויות גרנד-פרי היא המבחן העליון לכושר הנהיגה התחרותית והמשחק הזה הוא ההדמאה הטובה ביותר למה שעושה את מרוצי פו- רמולה 1 למרתקים כל כך. אתה מוזמן לקפוץ לתא הנהג הצפוף של מכונית מירוץ, להריץ את המנוע למהירות סיבובים אסטרונומית, לש- חרר מצמד ולצאת למירוץ שישאיר אותך סחוט והמוס כאילו חווית את הדבר האמיתי. במוד י'מזורז'יי, לפוחזים שאינס מוכנים ללמוד נהיגה מקצועית מהי לפני שהם עולים על המסלול, יכוליס להתחיל כפי שתואר לעיל. אבל התקדמות לרמה של אלופים דורשת מחוייבות ללמוד את ספר ההדרכה (160 עמודים) ותירגול. ברמת הפוחזים אתה נוהג במכונית בעזרת מוט משחקים או לוח הק- לידים, מבלי לחשוש יתר על המידה מתוצאות של התתככות בעצמים אחרים, סטטיים או מכוניות אחרות. ברמת אלוף אתה אמור להיות הרבה יותר אחראי למעשיך ואפילו התנגשות אחת עלולה לגמור את הקריירה שלך. המשחק נערך ב-16 ערים סביב העולם, בדיוק כפי שקו- רה במחזור העולמי האמיתי, עס הדמאה נכונה של תנאי המסלול בכל עיר. בפניקס, אריזונה, המירוץ נערך ברחובות העיר ואילו במונקו המ- סלול עובר במנהרה מתחת לקזינו. בערים אחרות המסלול הוא מחו לדרכי הנהיגה הרגילות, אך בכל מקרה התוכנה מדמה במדוייק כל פי- תול, תלולית ושקע במסלולים האמיתייס למרות שהקבוצות בתוכנה זו אינן מייצגות קבוצות אמיתיות, כל הפ- רטים האחרים מדוייקים להדהים. למשל, לפני כל מירוץ מחליפים את יחסי ההעברה בתיבת ההילוכים, לפי הצרכים במסלול הספציפי הזה. אתה שולט בתיומון של עצירות באיזור השירות (ה-17?) לצורך תדלוק והחלפת צמיגים. זו ללא ספק תוכנת המירוץ הטובה ביותר והיא טובה במיוחד על מחשב מהיר, שיכול להריץ את מלוא עושר הפרטים הווי- זואליים מבלי להאיט את הקצב. על מחשב איטי אתה צריך לוותר על הפרטיס הקטנים שהופכים את ההדמאה הזאת למשכנעת כל כך. 50 דולר, 8!א! זכרון אגא ובין 2 ל-8 מגהבייט על הדיסק. סזק 386 :0חו1 ] ]₪01 !116000 שתי התוכנות האלה הן זהות מלבד בפרטים לא מהותיים. שתיהן מיו- עדות למי שאין לו זמן או כסף לשחק את המשחק הפופולרי ביותר בארהייב. קשה להאמין, בארצנו בה קיים מועדון גולף יחיד המיועד בעי- קר לשכבת המאיון העליון, כי בארהייב אחד מכל 10 אנשים משחק גולף להנאתו, בממוצע 20 פעם בשנה. אתה מתחיל עם הגדרה של שחקן (שם, מין, רמת משחק וכוי), בחירה של עד 14 אלות ונקודת התחלה על המגרש המפורסם בסאן דיאגו, קלי- פורניה. אתה יכול לצפות במשחק מנקודת השקפה של השחקן וממעוף הציפור ולהחזיק מספר חלונות נתונים פתוחים בו-זמנית. החבטה עצמה נעשית עייי לחיצת עכבר בזמן שהמחוג ב-88דם)א-0א51 עובר דרך נקודות השיא והשפל. הגירסה של מיקרוסופט מיועדת לסביבת פאסצחו/ו והיא מאפשרת לך לארגן את המסך לפי טעמך, עייי שינוי והזזה של החלונות השונים. הגי- רסה סז 386 >אחו.! מיועדת לסביבת 05כ, אבל דווקא היא מדהימה בי- כולתה הגרפית. זו תוכנת המשחקים הראשונה שדורשת כרטיס גרפי וד- רייבר לאפיק מקומי 5ט1-8/, אבל השכר למשקיעים היא הדמאה כמעט פוטו ריאליסטית של מסלולי הגולף. צריך גם להצטייד בכמות נכבדת של זכרון, רצוי עד 8 מגהבייט ורצוי מעבד 486 (386 הוא דרישת מי- נימוס), אחרת זמן העידכון של התצוגה עלול לעייף אותך יותר מהמשחק עצמו. המשחק עצמו וממשק המשתמש בשתי הגירסאות הם כמעט זהים ולכן קריטריון הבחירה המומלץ הוא בהתאם לסביבת העבודה העדיפה עליך ... וכל מיני אם אתה כבר מכיר את כל המומלצים הנייל נציע לך בפרק זה להכיר כמה המתוכנות היותר אזו- טריות. משחקים ודברי תורה, סימולטורים ואי- נציקלופדיות, ספורט וקולנוע. כולן מיועדות לש- כנע אותך כי צריך לקצר בשעות העבודה ולהקדיש יותר זמן למה שקוראים פנאי. ץז זו ] 61055065 >וס6ט[ 011א-ק6 סחד נושאים אחרים זה השם האנגלי לתקליטור מאגרי מידע תורניים שיצא לאור בישראל עייי חברת 85 ומופ בארהייב עייי חברת אצאכ (כן, זו המילה הע- ברית ‏ יידווקאיי). המאגר כולל את מרבית ספרות היסוד הרבנית: התו- רה, המשנה, התלמוד הבבלי וה- תלמוד הירושלמי, המדרשים, הפו- סקים הגדולים, הפרשנים הקלאסיים, הזוהר וספרות המוסר והחסידות. לעושר התוכני מצורף מנוע. חי- פושים חזק ומהיר, שיכול לחפש בו-זמנית עד 8 מונחים, לבצע הת- ניות לוגיות ולהגביל את טווח החי- פוש לקטעים המקיימיס תנאים מסויימים (כמו מרחק מירבי בין מונחיםס עוקבים). מעניין לציין כי זה מאגר הידע הראשון מתוצרת ישראל שזכה לפרסום ואף לת- שבחות במהדורה האמריקאית של 5א2 6 וא 6ק, עדות לעניין הרב שהוא עורר בין יהודיס והעוסקים בלימודי יהדות בעולם כולו. 6ח) הו ז060א 52606 ד משחק זה מבוסס על סידרת סרטי אם אתה "אייס' ב- 76 בוא תמכור לנו את זק! לתבקיד אחרא' עם אתגר בחברה בעלח מוניטין בענף האלקטרוניקה דרושו/ה: מנהל/ח מחלקת מחעובים מכירוה מחשבי .= וציוד היהי מכירות והתקנוח דעוחות תקשורת מערך השירוח ללקוחוח. אם את/ה בעל ידע ונסיון אנא פנה/י בצרוף קורות חיים לת.ד. 21749, ת''א 61217 (עבור: מחשבים) אנימציה וותיקה בה 80060 606ק5 מתמודד בסידרת מירוצים מול ייהמתחרה הנעלם", | א זססג6, בסידרה של 6 תחרויות. חברת 5פג.6601א, המו"לית של משחק זה, מקווה שהשידורים החוזרים בע- רוץ צדוא יחזירו לתודעת הקהל ולביקוש את הדמויות הילדותיות שמ- שתתפות במשחק זה. לא מדובר כאן במשחק מתותכם, במיומנויות מו- טוריות או בסימולציה ריאליסטית - זה שעשוע לילדים שאוהבים סרטי אנימציה דו מימדיים וייטריקיסיי מהסוג של מקפצה בעזרתה מכונית המירו 5 6₪)א קופצת מעל המתחרות האחרות. ובכל זאת, 88א3 זכ- רון, 8א9 על הדיסק וכרטיס קול יכולים להחזיק אותס מרותקיס למ- חשב לשעות לא מעטות. 60 דולר. 5 לתוכנה זו אפשר להוסיף כותרת משנה: ייכל מה שרצית לדעת על עולם הספורט ולא מצאת זמן לחפש בסיפרית מכון וינגטיי. זו אינציקלופדיה של יותר מ-150 ענפי ספורט, מוכרים יותר ומוכרים פחות, המקיפה את ההיסטוריה האולימפית שלהם, החוקים והמפרטים הטכניים הקשורים בהם, את האספקטים הרפואיים, המדיניים ואפילו אפליה מינית בס- פורט. ניתן לייצא ממנה מלל בפורמט 45611 ותמונות 6% למסמכים אחרים (לצורך שילוב בעבודת בית ספר למשל), לחפש מידע בעזרת - ייפונקצית תיוריי ולחדד את הזכרון בעזרת חידוני ידע. יש מה לשפר בתוכנה זו, במיוחד להוסיף פרקי אנימציה שימחישו טוב יותר את המי- דע המילולי, אבל מבחינת רוחב הירעה אין לה מתחרות בין מאגרי המי- דע לחובבי הספורט. 60-ה משחק לילדים שההורים שלהם מאמינים בגישה הפסיכולוגית האומרת כי אלימות כבושה יש להוציא בצורה בלתי מזיקה על עולס דמיוני. החפרפרות במשחק זה צצות מהקרקע ואתה אמור למחו אותן בפגיעות מדוייקות של פטיש, בו אתה שולט בעזרת העכבר. לא מתוחכם במיוחד, אבל משעשע. יש גם מי שמאמין כי למשחקים כאלה יש ערך המצדיק הוצאה של 40 דולר. ץוחחנ] >וחו|> סץט1! ח)!100] הרופא על 80% 65 של מרפאת מאיו הוא המקור המוסמך ביותר לבירור מה לא בסדר עס הרופא של קופת חולים. זו גירסת מו- לטימדיה של האינציקלופדיה הביתית לרפואה, שבמקור מכילה לא פחות מ-1300 עמודים של מידע מוסמך, המוצגת בצורה קריאה ומובנת גס למי שאינו הי- פוכונדר מושבע. הקשרי ה פרטקסט עוזרים לחיפוש מהיר לפי מילות מפתח. 70 דולר. 7 6 ישראל דצמ' 1993 4 סוחסחסח!6> גירסה מעודכנת של האינציקלופדיה לקולנוע של מיקרוסופט. על -פ6 וא80 הזה תמצא תקצירים אודות 20,000 סרטים וסקירות מעמיקות על 800 סרטי מופת, מתחילת עידן הקולנוע ועד ימינו. בגירסה החדשה יש גם קטעי ווידאו, מוזיקה מתוך סרטים, סרטים חדשיס והרחבות על סרטים לא אמריקאיים. זו ללא ספק האינציקלופדיה לקולנוע הטובה ביותר אותה ניתן למצוא על 80 סס. 70 דולר. חו! 5ה960 ההיסטוריה ההירואית של טיסות החלל האמריקאיות איבדה משהו מזוהרה בהתפוצצות הייצאלנגר" והפשלות שליוו כמה ממבצעי החלל של השנים האחרונות. אבל את הקסם של חלוציות בסביבה עויינת, את אי-אפשר לכבוש, לפחות לא בין הילדים. !א₪0 65 זה יכול להביא לחיים מחדש את תקופת הווהר של 454א ולשבות את דמיונו של דור חדש, אשר לא ידע את ניל ארמסטרונג זחבריו. 500 תמונות מרהיבות מאלבוס 454 ושעה של אנימציה מעוצבת בקפידה ומדוייקת בפרטיה, בליווי הסברים בדיבור. 70 דולר. חז] 2 הזססץ טא חק ,צקססא5 ושאר הגיבורים המצוייריס של סידרת הקומיקס הידועה, עוזרים לילדים בני 3 עד 10 לעשות את הצעדיס הראשוניס בח- שבון, גיאוגרפיה, התמצאות ואבחנה. הכל נעשה בהומור וחן, גרפיקה מפתה והבנה למה שמעניין ילדים. המשחק ערוך בחמישה פרקים, המ- דגישים כל אחד אספקט אחר של לימוד. בכל פרק ההתפתחות היא מהקל לקשה ולילדים ניתן גם להשתעשע באתנחתות של בידור טהור. ההתרגשות של צעד על אדמת הירח ואת העוצמה של זינוק רקיטות ענק לא צריך יותר לקנא בקוראי אנגלית האנציקלופדיה של "כתר" נבחרה כראשונה להמרה למדיום החדש בזכות העדכניות והפופולריות שלה. המהדורה הראשונה יצאה ב-1988 וכבר ב-1992 יצאה מהדורה מעודכנת והחברה שוקדת על עדכון מתמיד. בניגוד להפקת מהדורות חדשות מודפסות על נייר, בהן מטבע הדברים נוצר פער זמנים משמעותי בין עדכון אחד לשני, בהפקת ואסח 60 העדכון הוא פשוט יחסית והוא יאפשר לשתי החברות לשמור על "רעננות" האנציקלופדיה בצורה שאינה מעשית בהפקת דפוס. הפופולריות של "האנציקלופדיה הישראלית הכללית" הוכחה בחמש שנותיה ע"י קצב מכירה מעורר קינאה, של למעלה מ-10 אלפים אנציקלופדיות לשנה. כנראה שהעורכים הצליחו לקלוע למטרה באיזון שבין הצורך לשמור על היקף אנציקלופדי לבין התמציתיות שמחפשים צעירים בני זמננו. לשני התנאים המוקדמים, של עדכנות ופופולריות, מוסיפה המהדורה על |אסח 60 שני יתרונות יחודיים: חיפוש ממוחשב של כל נושא או מושג והפקת פלט הניתן לשילוב ישיר במסמכים אחרים. החיפוש הממוחשב מבוסס על תוכנת איחזור יחודית שפיתחה וס לצורך ספרי המידע שהיא מוציאה לאור, המתחשבת בתכונות המיוחדות של ואסח סס. חשוב לזכור כי ואסח 60 הוא מדיום איטי אם מנסים להשתמש בו ל"גישה אקראית" כמו לדיסק קשיח.. תוכנת איחזור רגילה, המחפשת שוב ושוב פרטים מתוך קובצי המידע, לא יכולה לתפקד במהירות סבירה על סח ס0. התוכנה היחודית, 5ו0ס, מבוססת על כך שהתקליטור כולל אינדכסים מפורטים מאוד, שהוכנו מראש ונכללו במאגר המידע בזמן היצור, כך 5258 6 ישראל דצמ' 1993 5 דולר. שאתה יכול לקבל תוך שניות ספורות הפניה לכל נושא ולכל מושג לי גורדון, עורכת המהדורה הממוחשבת של האנציקלופדיה, ציינה גם כי תוכנת האיחזור מאפשרת להרחיב את החיפוש לצורותיה השונות של המילה המבוקשת. לדוגמה, המילה מחשב ניתנת להרחבה באופן אוטומטי כך שהחיפוש יתבצע גם על המלים ומחשב, מחשבים, במחשבים וכד', וכך להתגבר על מורכבותה המורפולוגית של השפה העברית. מלבד חיפוש לפי שדות מוגדרים מראש, התוכנה מאפשרת חיפוש חופשי של כל מילה המופיעה באנציקלופדיה. הפלט הממוחשב הוא קבצי מלל, בפורמט |4501, אותם אתה יכול לשלב בכל מעבד-תמלילים עברי. אתה יכול לבצע חיפוש מורכב ע"י קשרי.היפרטקסט (קשרים בין ערכים שונים ע"י מילות מפתח, אלה המצויינות באנציקלופדיה במלים "עיין ערך") ולשרשר סידרה של קטעים נפרדים למאמר או עבודה סמינריונית. אתה יכול "לגזור ולהדביק" את הקטעים הרלוונטיים למסך טיוטה, המשמש מעין 8080קו01 בין האנציקלופדיה למסמך שאתה מכין במעבד תמלילים. מהטיוטה אתה יכול לייצא את המלל לכל מעבדי התמלילים העבריים, למדפסת או לפקס. חסל סדר העתקות בכתב יד, צילומים במכונת העתקת מסמכים, הקלדה מחדש ושאר טרחות של העולם הפרה-אלקטרוני. שלמה בזם, מנהל חטיבת ההוצאה לאור האלקטרונית של "סי.די.אי. סיסטימס", אמר כי תקליטור האנציקלופדיה הישראלית הכללית משתלב במהפכת המידע המתרחשת בעולם. לדבריו, האנציקלופדיה הכללית נבחרה בשל התאמתה למערכת החינוך הישראלית, לשימושם של תלמידים ומבוגרים. מאות בתי-ספר בישראל כבר משתמשים ב"תקליטור החינוכי", אף הוא בהפקת "סי.די.אי. סיסטמס", ורבים מהם עומדים לצרף את האנציקלופדיה הישראלית הכללית של "כתר" למאגרי המידע העומדים לרשות התלמידים. באנציקלופדיה יותר מ-23,000 ערכים, המקיפים את כל התחומים - מדעים מדוייקים ומדעי הטבע, מדעי הרוח ומדעי החברה, טכנולוגיה, אמנויות, גיאוגרפיה, משפט, דתות ביוגראפיות של אנשי-שם, תרבות הפנאי, ספורט ועוד. לנושא יהדות, ציונות ומדינת ישראל הוקצו כ-20 אחוזים מסך כל הערכים. כלל הידע חולק ל-70 תחומים, ולכל תחום ("מדור") הוקצו מלים וערכים עפ"י ההיקף הנדרש למיצויו, בשיטה מעורבת, המשלבת ערכים משני סוגים: - ערכים תמציתיים (יותר מ-20,000), בהם מובאים בקצרה עיקריו של הנושא הנדון. . ערכים מורחבים (קרוב ל-3,000) בהם נסקרים הנושאים, המושגים והאישים המרכזיים בכל תחום. השמתה של האנציקלופדיה על גבי ואסח-ס6 ויישומה של תוכנת איחזור המידע המתקדמת 6015 על המידע הכלול בה, נותנות מימד חדש לשימוש באנציקלופדיה. מחיר האנציקלופדיה הישראלית הכללית על ואס 00 הוא כ-900 ש"ח. למידע נוסף ולהזמנות: סי.די.אי. סיסטמס(1992) בע"מ קרית המדע 5, הר-חוצבים טל. 02-870501-4, פקס. 02-870115. ה נפתח המכון הראשון להעברת תצלומים לתקליטורי //6סוטווק" חברת יידלתה פילם" נציגת ‏ יקודאק" בישאל, הפעילה מערך לשיווק של קו המוצרים והשירותים לייפוטו סי.דייי. בתחילת חודש דצמבר, תפתח דלתה פילס ארבע נקודות הדגמה לייפוטו סי.דייי ולאיסוף נגטיביס ושיקופיות לשס העברה לתקליטורים: בית דלתה פילס בהרצליה, אחים *יוגנד 2000 ומעבדת ברומייד בתל אביב ומעבדת פנורמה בירושלים בנקודות אלה ניתן יהיה לרכוש גם נגני אודיו + "פוטו סי.דיי" משולביס של קודאק. מחיר הפקת התקליטור משתנה בהתאם לכמות הצילומיס ולסוג הקלט: סרטים, קטעי סרטים, או שיקופיות בודדות. מחיר ההמרה של תצלוס אחד 4.80-8.60 | ש"ח, | כולל מעיימ. | מחיר התקליטור, 52 שייח כולל מעיימ. את התקליטור ניתן לצרוב בפעסם אחת או בכמה פעמים עד שיתמלא במאה תמונות. יבמ ודיגיטל ישתפו פעולה עם מיקרוסופט בתחום ניהול רשת יבמ, דיגיטל ומיקרוסופט הכרטו על שיתוף פעולה להשבחת מוצר של מיקרוסופט לניהול רשת למחשבים אישיים בשם טוחח6ו]. שיתוף פעולה זה יבטיח קשר בין מחשבים אישיים שונים באמצעות מערכת ניהול רשת, 0שטטווטא!. הסכס שיתוף הפעולה מחייב את שלוש החברות לפתרונות ניהול הטרוגניים וקובע את מערכת 6000/שטוצו6א = כפתרון = מועדף ללקוחות המחפשים פלטפורמת ניהול מקיפה. כדי לספק את מירב הבחירה והגמישות תומכת מערכת. 6000/ששוצו6א במגוון מערכות הפעלה, כולל א41 ו-05/2 של יבמ, ?א 05/1 56 של דיגיטל ו- דא 5/וספאז/ של מיקרוסופט. גירסה חדשה של מוצרי הקישוריות של 011080086 חברת 00%806א011.0/ו מקליפורניה, המיוצגת בישראל עייי בינת מערכות תוכנה, הכריטשה על גירסה חדשה למוצרי הקישוריות שלה, עְּאוחוגק 5%. המוצרים מקשרים בין פלטפורמות מיחשוב סטנדרטיות כמו 05, חלונות ‏ 3.1, מערכת 05/2, מקינטוש, יוניקס ו-5!א)חטקס , ומציעים :כולות שילוב רשתות תקשורת מקומיות בסביבה רבת ספקים. הגירסה החדשה כוללת דואר אלקטרוני העומד בתקן 71א של מיקרוסופט. 3 מבצעים לתוכנות גרפיות מבצע 42085 של קרט מערכות כולל את שתי ספינות הדגל של החברה. זסוגזופטו!! - התוכנה הגרפית הפופולרית לסביבת חלונות, בעורתה ניתן | לצייר | ביד חופשית, | לשרטט במהירות שרטוט טכני מדוייק, לשלב טקסטים במיגוון עשיר של פונטים, לאייר ב-16 מיליון צבעים + אפקטים מיוחדים ולהגיע לבית הדפוס עם הפרדות | צבעים מושלמות. במבצע היא תעלה 5599 בלבד. (לא כולל מעיימ) קסו!פטוסוו? ‏ - עם הגירסה החדשה ל->וסשחוצ ניתן "לשחק" במרכיבי תמונה קיימת וליצור אותס מחדש, להלביש רקעים וצבעיס חדשים, להוסיף אפקטיס מיוחדים בעזרת מערך הפילטרים של התוכנה וכן טקסטים מכל גודל וסוג בכל מקוס במרחב התמונה. מחירה של תוכנה זו הוא 5699 (לא כולל מעיימ). 6 זס)גזופט!!1 + קסהצסוסת - הכלים היצירתיים ביותר בעולס הגרפיקה הממוחשבת מוצעים עתה במחיר מיוחד של 5999 (לא כולל מעיימ). כיצד לשפר את ביצועי המחשב מדריך יסודי ומקיף כיצד להאיץ ולשפר את ביצועי המחשב, במקוס קנייה של מחשב חדש, ואיך לבצע רכישה נכונה וברת תועלת. הספר עוסק בכלי חומרה ותוכנה כדי לייעל את ביצועי הזיכרון, ביצועי המעבד, מהירות הדיסק ופעולות קלט/פלט, תצוגת המסך, פעולת המקלדת, פלט המדפסת ועוד... ובונוס לקוראים: תוכנת אשפך (הדינוסאור) החדישה לגילוי וירוסים. בספר 332 כיצד לשפר את ביצועי המחשב עמי ומחירו 75 שייח, כולל מעיימ, והוא. יצא בהוצאת הוד עמי. מערך תקשורת מתקדס מאפשר הידברות עס סוגי מחשבים שונים מערך תקשורת מתקדם הוקם עייי חברת בינת בבית כלל-מחשביס החדש בגבעת שמואל. שש רכזות תקשורת חכמות (4085) של לננט (מסוג 6 ₪1 1), המקושרות בסיסים אופטיים אל נתבי 2 6ו04חטק0 של פאא (מקבוצת רד-ביית), שולטות על ניתוב התקשורת בכל קומה, בין הקומות ומחוץ לבניין. כל נקודת תקשורת בחדרי קומה, מגיעה לארון התקשורת הקומתי, באמצעות פאנל ניתוב גבון ו6וג? חגוז5 מתוצרת זוא (מקבוצת רד-בינת). תשתית התקשורת שהקימה בינת, ערוכה גס ליישומי וספת ו-אפ8!. מערכת ההפעלה 05ס-5 ספר הדרכה להכרה ושימוש נכון בכליס שמעמידה לרשותך מערכת ההפעלה. 05ט-5!וא גירסה 6. הספר מתייחס גם לגרסות קודמות ובמידת הצורך מצביע על ההבדליס הקיימים. המחבר, זהר עמיהוד, מלמד את כל הפקודות החשובות והחדשות ונותן דוגמאות כיצד להשתמש בהן כראוי: ניהול ספריות וקבצים, עבודה בעורך, עבודה במעטפת (ו6861), | הכנת קובצי אצווה, גיבוי ושחזור ועוד. למשתמש המיומן ניתן בספר פירוט של כל הפקודות וכל הפרמטרים. בספר שיצא בהוצאת עמיהוד 247 עמי ומחירו 39 שייח, כולל מעיימ. רשתות נובל בבית הספר ברמת גן חברת קומפיוטרסטור השלימה פרוייקט מיחשוב הודעות של חברות ישראליות ‏ > מוצרים חדשים 5 שירותים ‏ > מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 6 ישראל דצמי 1993 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשי 4 / 140 גדול ברמת גן בו הותקנו מחשבים ב-16 בית ספר יסודיים ו-15 גנים עירונייים. המחשבים פועלים ברשתות תקשורת של נובל וטופולוגית אתרנט עס שרתי 486 ו-20 תחנות עבודה בכל רשת. במסגרת הפרוייקט סיפקה החברה גם סל תוכנות מקיף, הקימה מרכז הדרכה לגננות והיא תספק לווי צמוד בשלב ההרצה. שני כרטיסים חדשים למשפחת סאונד בלסטר % סאונד בלסטר 5051-2 16: היחוד בכרטיס הוא התמיכה בכונני ₪0 60 העובדיס בתקן 1. על הכרטיס מצוי ממשק 5651 בן 16 של 6מדץק כ . מחיר הכרטיס: 5378 + מעיימ. 4% סאונד בלסטר כ6!א 16: פיתרון זול ויעיל לחיבור לכונני תקליטורים של ,ווחטפוו!א , עֶח50 8506 | ו-0ש]]2/08) מרבית כונני התקליטורים המצויים היוס בשוק (אשר אינס פועלים בתקן 50581) פועלים תחת אחד מארבעת ממשקים האלה. מחיר הכרטיס: 5331 + מעיימ. מערכת מידע ניהולי (1.8.₪) לוטוס ישראל הכרטה על מערכות | 5000 סצווטסטאם, המיועדות לארגונים ומפעלי תעשייה גדולים בתצורת זסצז50/וחטו|6. מערכות. )56160 6וווטסטאם, הנתמכות על ידי עברית מלאה, מאפשרות למשתמש (מנהל בכל דרגי הארגון או איש תוכנה) גישה מהירה וישירה מתוך גיליון אלקטרוני, מעבד תמלילים או כל יישום אחר למיגוון רחב של בסיסי (תונים וביניהם: 0 ,8/2 ,50(1./25, 616גזכ) ,579856 ,5פטזשח!, 5 ועוד. בנוסף נשמרת ההשקעה בחומרה הקיימת, שכן סטווטסטאם )56160, כמו היישומים אותס היא משרתת, פועלת על מחשבי 6ק |א18 ותואמיהם ותומכת בכל סוגי הקשר עם המחשבים מרכזיים הקיימים כמו: 3270,5250, קחוא הטא0סך סוחסתום ועוד. טצווטסטא )50160 מוצעת על ידי לוטוס ישראל במחיר של 51,100, הכולל - עד טוף שנת 93 - את הגלטן האלקטרוני הדינמי צסזקוח! . מדפסת לייזר צבעונית חדשנית בתערוכת מקינטוש שנערכה החודש בתל-אביב הציגה חברת מאג - מערכות לייור בעיימ את מדפסת הלייזר המהפכנית בצבע 1000 0₪15. לראשונה בעולם מוצגת טכנולוגיה משולבת להדפסת מסמכים שחור-לבן במהירות 8 דפים לדקה, והדפסת מסמכים בצבע במהירות של עד 2 דפים לדקה במדפסת אחת. היחוד של המדפסת הוא בכך שלראשונה מיושמת טכנולוגיה מדפסת הלייזר להדפסה 6" ישראל דצמ' (199 בצבע מלא, על נייר רגיל, במדפסת שולחנית ובמחיר של כ-16 אלף דולר. מכון להפקת שקופיות צבע למצגות מעבדות ברומייד ודורן תקשורת הקימו מכון להפקה של שיקופיות צבע, בגודל 35 מיימ ובגודל "5א"4, מתוכנות גרפיות שונות. את המקור אפשר לספק בפורמטים של 26 או מקינטוש, מכל התוכנות הגרפיות, תוכנות לעיבוד תמונה ותוכנות הכנת מצגות. כמו כן מספק המכון הכנת שקפים לויאוגרף באיכות גבוהה, הכנת נגטיבים והפיכה מנגטיב לפוזיטיב וההיפך, ריטוש ושיפוץ תמונות, סריקות וביצוע גרפי לפי סקיצות. המכון, 12051108א60, ממקוס ברחי קיבוץ גלויות בתל-אביב טל: 03-811646. גישור בין רשתות אתרנט ו-[מפז חברת אדאנת משווקת באר את -160ש8אח/.1 8 של 360% - רכזת לקישור בין רשתות, המשלבת. מיתוג וגישור מהירים בין רשתות דמאחפחדם מקומיות, גישור בין דפאאפטדט ורשתות [פ= מקומיות, קישור |פפ= בין רכזות - הכל במרכב אחד. הרכזת משתמשת במעבדי 6 מרובים ובמטריצת מיתוג מתקדמת עס זכרון משותף, להגדלת קיבולת ולהאצת תפוקת פלט. כדי לעמוד בדרישות לרוחבי פס שונים, נותנת | ה-30₪ 1.886 | למשתמש את הגמישות לייעד רוחב פס [מאתפחזם מלא לרשת מקומית שלמה, אשכול של תחנות עבודה, או תחנת עבודה/שרת יחידים. מיפוי גיאוגרפי של מידע שווקי חוברת "דיגי-טקיי המשווקת את תכנת יסאו 14" למיפוי גיאוגרפי, הציגה בתערוכת "מדיה | 94" את התוכנה המאפשרת לאנשי שיווק לבחון את (תוני המכירות שלהם במימד הגיאוגרפי, | ותומכת ביישומים | רבים, | כדוגמת ניתוחי מכירות, פריסת נקודות מכירה, תכנון אזורי מכירה והפצה ועוד. המיפוי השולחנל הממוחשב ( ;70א5מק סוא]קקגוא) | מאפשר ראיה מרחבית של נקודות מכירה פוטנציאליות, = ניתותח | אזורי השפעה של סניפים ונקודות מכירה, פריסת נקודות מכירה, תכנון טריטוריות ועוד. מדריך פוקוס למעבד התמלילים קיוטקסט במקביל להכרזת הגירסה החדשה 5.5 של מעבד המלילים קיוטקסט, הוציאה הוצאת פוקס-מחשביס לאור את הספר י"מדריך פוקוס למעבד התמלילים קיוטקסט בגירסה. 5.5", המהווה מהדורה מעודכנת, מורחבת ומתוקנת של הספר ""יהתחל ורוץ עם מעבד התמלילים קיוטקסטיי. הספר החדש מיועד לכל המשתמש במחשב האישי והוא מורכב מ-20 צעדי לימוד בסיסיים ועוד 12 צעדים של אופציות מתקדמות. 0 הצעדים הבסיסיים ילמדו את המשתמש לשלוט היטב בקיוטקסט, כאשר כבר בתחילתם ניתן להפיק מכתבים פשוטים ולהדפיסס במדפסת. הצעדיס המתקדמים עוסקים בסיעוף אוטומטי, הערות שוליים, יצירת אינדקס ותוכן, הדפסה בטורים, ניצול המעבד כעורך טקסט, ניהול הזיכרון המורחב, תוכניות השירות של הפ קנ טנס 4 ] קיוטקסט, משלוח פקס, בדיקת איות, אוסף כלים אישי, הדפסה משולבת עם גרפיקה ועוד. 6 עמודים, 49 שייח. גישה ארכיטקטונית חדשה לרשתות מקומיות יצרנית התקשורת >סווקסחץ5, המיוצגת באר> עיי חברת אדאנת (לשעבר בריקוס-מסוף) הכריוה על רכזת חכמה ומערכת ניהול רשתות משופרת, שביחד עס מוצריה הנוכחיים של >סווקסחץ5 מאפשרות ללקוחות לבנות ולנהל רשתות מובנות (טםמטד0שא57) גדולות המוצרים החדשיס הס וכזת חכמה 1868 0 וח6ו%ץ5 ומהדורה מרכזית חדשה של תוכנת ניהול הרשת עזוצווק0 פטווקסחץ5. כאשר מוסיפים את ה-5000 וחגו5ץ5 לרכזות 0 וח0ט)5ץ5 1.1118 ו-2000 וחטו5ץ5 הנוכחיות של 65 בארכיטקטורת רשתות מובנה, ניתן להשתמש ב-5000 וחשו5ץ5 להשבחת כל המערכת - יצירת רשת עם גמישות צורה גדולה יותר, ביצועיס גבוהים יותר, יכולת. ניהול משופרת ואמינות מוגברת, בעלות נמוכה יותר מאשר רשתות התקשורת הנוכחיות כור תקשורת ישראטל קיבלה את הבלעדיות להפצת מדפסות לייזר א0א6)4 למגזר המוסדי חברת כור תקשורת ישראטל (מקבוצת כור תקשורת והתראה) קיבלה מחברת קרט, נציגת אסא6 בישראל, את ההפצה הבלעדית של מדפסות הלייזר של 60% למגזר המוסדי. במסגרת ההסכם תשווק כור תקשורת ישראטל את מדפסות הליטר של א%א8א60% למשרדי ממשלה, מפעלי ההסתדרות וחברת העובדים, עיריות ומועצות מקומיות, בזק, תדיראן, תעשיה אוירית, תעייש, מוסדות רפואה ומחקר ועוד מערכת הכתבה קולית למחשבים אישיים יבמ הכריזה על תחילת שווק של מערכת הכתבה קולית למחשבים אישיים, פרי מחקר של 21 שנה המבוססת על טטכנולוגיה של זהוי קולי טכנולוגיה זו, שדרשה בעבר כח עיבוד של מחשבי 6וחגז הוג!א, הוכרזה לראשונה ב-1992 על פלטפוהמת 5751606000 81866, | וכיום | היא משולבת במחשבים אישיים עס שבבי אינטל 486 ופנטיוס. מערכת ההכתבה הקולית של יבמ מספקת את אפשרויות הזהוי הקולי המדוייקות והמגוונות ביותר הקיימות כיוס. המערכת מסוגלת לזהות עד 32 אלף מילים ומקבלת הכתבה של עד 70 מילים לדקה. מדפסת לייזר מוזלת של קוז היולט פקרד מכריזה על דגם חדש של מדפסת לייזר מהדור הרביעי, ?4 135661 ₪35, המיועדת למשתמשים בודדים ולמשרדים קטנים. המדפסת החדשה מצויידת בכל יתרונות הדור הרביעי של סא ואיכות הדפסה מעולה של 600 נקודות לאינצ. 47 |1/356716 ק1ז מופעלת על ידי מעבד אינטל 0, מעבד ‏ 32 בייט, התומך בהדפסת 705150 45 135610 ו כוללת בתוכה את טכנולוגית 'יהחלקה העמודות"" ₪81 הייחודית של קא, המשפרת מאוד את איכות ההדפסה וחוסכת, במקביל, כ-20 עד 30% מכמות הטונר. מחיר מומלץ לצרכן בישראל - 51900. .0 מיקרוסופט מספקת חינם גירסת עידכון ל-6.2 005 באמצעות שעז 8 זז0) מיקרוסופט | העולמית, | שהחלה | לספק ללקוחותיה, את גירסת 6.2 ₪05 החדשה, מאפשרת למנויי מאגר המידע הבללאומי זז טקוח60 לקבל את הגירסה המלאה, דרך ייפורוס | מיקרוסופטיי, | אחד | הפורומים המקצועיים הקיימים במאגר. חברי הפורוס יכוליס להחליף מידע ולשאוב מידע בדרכים שונות כמו לוח מודעות, ספריות וחדרי דיון. על לוח המודעות, למשל, המחולק לנושאים ולתתי-נושאים ניתן להשאיר שאלות כלליות | או לענות לשאלות של מתעניינים אחרים, אולס בכל מקרה תקבל מענה לשאלתך תוך 24 שעות ממנהל הפורום, שהוא מומחה בחברה המארחת את הפורוס. ישראל היא מעצמה בתחום 06% הירחון "אירופיאן קומפיוטר סורסס", הירחון המוביל באירופה למשלבי המערכות (וא05 ) ומשווקים, קובע כי ייישראל היא מעצמה בתחוס זיהוי הטקסט הממוחשבי, בגיליון נובמבר האחרון, המופ עתה. "אירופיאן קומפיוטר סורסס", שלוו יותר מ-35,000 מנויים מופ בשלוש שפות: אנגלית, גרמנית וצרפתית. הוא מיוצג בישראל על ידי ייכותרת אינטרנשיונליי אגף היצוא של חברת יחסי הציבור כותרת היי-טק, מקבוצת אריאלי לתקשורת. בקרוב, מתעתד הירחון להכין מוסף בן 8 עמודים על טכנולוגיות היי-טק הישראליות, לקראת תערוכת סביט 94י, שתיערך בחודש מר בהאנובר, גרמניה. *פורבס'' מאמין בהיי-טק הישראלי מגזין העסקים האמריקני "פורבס" מאמין בחברות ישראליות. כך, על פי גיליון חודש נובמבר, בו פרסם העתון את רשימת מאה החברות הקטנות המצליחות בעולס הפועלות מחוץ לארצות הברית. ברשימה זו כלולות החברות הישראליות: מגייק סופטוור, יצרנית ומשווקת מחולל היישומים מג'יק, איי.איי.אס (15!), יצרנית ציוד היקפי והתקשורת, ו-₪61 טלקוס המייצרת מוצרי תקשורת וטלפוניה רשימת המאה מורכבת מחברות קטנות (מחזור מכירות של עד 500 מיליון דולר), הפועלות במגוון רחב של תחומי ייצור ושרותים. החברות נבחרו על פי ניתוח שער מניותיהן וכן על פי המלצות מומחים ואנליסטים. גירסה מסחרית של תוכנת *ומנכ''ל חברת אר.די.בי. מערכות מכריזה על גירסה מסחרית של תוכנת יומנכייל, תוכנה עיסקית שפותחה מיוחד לאיש העסקים הישראלי תוך דגש על ידידותיות והנדסת אנוש. התוכנה כוללת יומן פגישות ותאריכון חודשי (לוח שנה עברי ולועזי), ספר טלפונים וכרטסת של אנשי קשר המשמשת כחייגן אוטומטי (במידה וקיים מודם במחשב). עוד בתוכנה, מחשבון משוכלל ותוכניות שרות שונות, כגון תוכנת גיבוי ושחזור | רבת עוצמה, תוכנות להחלפת הרקע, תוכנות ליבוא ויצוא של קבצי |[8506 ועוד. | מסך עזרה פשוט הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 00 5 2 11 6 ישראל דצמי 1993 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשי 2% / 1412 = וד.די.ני. מורכוה == אד דב . - 0 וו גנוק - וי שון עם יווס (רפל , "שיגה צוות נהפור לו קיר חול ויה יפו ועד תמועל עד או גהרים עם גורית 3 יפה קש שחו >< הוהי ו הונ קיניים םיו לח לפלוח (יוט לא *ום ולו לאל 1)6₪: ** . ואינטואיטיבי ומין מכל מסך בתוכנה. התוכנה פועלת תחת מערכת הפעלה 08, ניתן לעבוד עמה גם ב-5/וספאוצ והיא תומכת בכל סוגי הרשתות ומתאימה לכל מחשב 41 תואם |א18. השיווק לחנוות באמצעות חברת "ימחשבת" ומחירה לצרכן 95 שייח. אלפא של דיגיטל נבחר לתחנת עבודה חדשה של אוליבטי המיקרו-מעבד אלפא שא מהווה בסיס למערכת חדשה של אוליבטי, היכולה לשמש הן כתחנת עבודה והן כשרת. המערכת הוצגה בתערוכת אםם]א60 שנערכה בלאס-וגאס. האלפא הוכתר עייי ספר השיאים של גיינס כשבב המהיר ביותר בעולס. לאחרונה הכריזה דיגיטל על שני מיקרו-מעבדים חדשים במשפחת אלפא, הפועליס במהירות שיא של 225 ו-275 מהייצ (64 בייט). 0 מיליון עותקים לחלונות מיקרוסופט הודיעה כי מכירות מערכות ההפעלה חלונות עברו את סף 40 מיליון יחידות - קצב מכירות חסר תקדים למערכת הפעלה גרפית כלשהי. | מערכת ההפעלה החדשה. "חלונות לקבוצות עבודהיי, כבר נמכרה ביותר ממיליון עותקים. כיום כמעט כל מחשב 6 נמכר בארצות הברית כאשר חלונות כבר מותקנת עליו. ריס לתציאות חייגו, 2 וומים נסיפורים השונים ועוד.משקנתי ג'א שאכן כך כוש.ביפורים מרכבים מג'יק זכה בפעם השניה ברציפות בתחרות פיתוח בינלאומית. מחולל היישומים הישראלי, מגייק 5.5, של משוב מחשבים, בארהייב. בתחרות, הנערכת זו השנה השלישית, השתתפו כמאה צוותי-פיתוח מכל רחבי העולס שהתחרו על הקמת יישום לניהול ספריית וידאו לפסטיבל המחול האמריקאי. 1 % 8 ל 6 15 5 על מאה הצוותים המתחרים הוטל לפתח יישוס שימושי הצריך לעמוד בקריטריוניס של השוק המסחרי, כולל ממשק-משתמש, מערכת קליטת (תונים | ופנקציות שליפה ודוחות. כללי התחרות היו גמישים: כל צוות מתחרה בחר בכלי הפיתוח ובמערכת ההפעלה המועדפים עליו. קייט קניף, מהצוות הזוכה, סיפרה כי הפיתוח במגייק חסך את כל ההתעסקות בכתיבת שורות קוד, טיפול בהודעות שגיאה ובעיות בהידור היישוס. 'דביר'' מוצרי תוכנה" הכריזה על קיוטקסט 5.5 שנה בדיוק לאחר שהוכרזה גירסה 5.0 של מעבד התמלילים קיוטקסט, וחצי שנה לאחר הכרזת גירסת הרשת אג/1-דאםד), הכרטה יידביר מוצרי תוכנהיי, בית התוכנה של קיבוץ דביר, על גירסה 5.5 של מעבד התמלילים קיוטקסט. קיוטקסט 5.5 צועד צעד נוסף קדימה ומציע שילוב | של גרפיקה במעבד התמלילים טקסטואלי. הגירסה החדשה מאפשות לשלב תמונות בפורמט 6% ו-ק)א8 | במסמכי קיוטקסט. בדרך זו ניתן לשלב גס תמונות שהוכנו על ידי תוכנת ""חלונות'י או באפליקציות של חלונות. תוכנית שירות המצורפת לקיוטקסט מאפשרת ייללכוד"" גם תמונות בפורמט אחר, לגזור מהן חלקים, ולהסב אותן לפורמט המתאים. כן מציע קיוטקסט 5.5 שיפורים בפונקציות החיפוש וההחלפה, בניהול הזכרון, במיזוג מכתבים אוטומטי ובהכנת מדבקות. מעבד התמלילים מאפשר גסם הגדרה של עד 8 יו דח (בדג ות )כסף קטך 8% 1 ו *הדדד+דההה*הההד'דד--]יה 7 , באש מופיפוה דפויות מונרות בסיפורים, האם קשורים השתמפה המחברת בשושעים אפגותיים וצורניים מ טנריה >)) אנגליה | --- וק ד מב - ו 1 10ז)-ההלף פפה ‏ 79)-תרגום צולר וו משרים של הוקרי ספרות, אובבי ספרוח ומנקרי ספרות מל ספרה לה בפרט ופל הכל אלה ניסיתי להסיק מסקנוח לגבי סיפוריה מבקובץ,ף זכה במקוס הראשון, זו הפעם יצירתה בכללי השניה ברציפות, | בתחרות פיתוח ‏ יישומים בינלאומית שהתקיימה ב-6-7 בנובמבר 6 ישראל דצמי 1993 =) לק מהסיפורים קפים לבבנב והתינטרפרעציב לחלקים מכם הטובכח. < [₪ 09כ] 0 תוכניות שירות שונות שניתן להפעיל ישירות מתוך תפריט המעבד. מדת בחר בלקסמארק 4039 כ"'מדפסת הלייזר הטובה יותר" מדפסת לקסמארק 4039 רושמת לעצמה הישג נוסף לאחר שזכתה החודש בתואר "המדפסת הלייזר הטובה ביותר לשימוש כללייי, במבחן ענק שערך הירחון האמריקאי טידצ8. במסגרת מבחן הענק, נבחנו 176 מדפסות שונות בטווחי מחיריס עד 15 אלף דולר. במבחנים של "המעבדות הלאומיות לבדיקת תוכנה" (571א), | השיגה מדפסת לקסארק ‏ 40391 מדגם 1:28 את התואר "1 אמ צ0 8557" דגם 108, הנבדל מ-128 בכמות הזכרון הפנימי שלו, השיג את המקוס השני. בשל מחירה הנוח ויחס עלות/תועלת. מצויין לקסמארק 4039 זכתה גם לתואר ייהמתאימה ביותר לקבוצות עבודה רגישות לתקציב". המסקנה של עורכי המבחן היא "כאשר אתה זקוק לשילוב אידיאלי של איכות ושל מהירות הבחירה היא אחת: סדרת מדפסות לקסמארק 1 המדפסת גס זכתה לציון של כבוד כייאחת המדפסות הקלות ביותר לשימוש הקיימות בשוק". מקרן 60 צבע אקטיבי חברת פטטס"ח! מארהייב, המיוצגת בארף עיי חברת כיוונים, הציגה מערכת הקרנה בצבע ממחשב בשסם ה-550 1.1670 פטשס=ח!, המצטיינת בתכונות: 4 167 מיליון צבעים. + רזולוציה 480א640. + תאימות מלאה למחשבי 6ץ ומקינטוש. 3% שיטות וידאו: 556% ,86דא ,.|גץ. 8 טכנולוגית 60-א|א דהוא מצוד6א חד. + ומן תגובה - 25 מילי שניות. 4 אפשרות להקרנה עורפית. + קלה במשקל: רק 9.9 ק""ג. + עוצמה הארה גבוהה: 5אם!אט ] 451 110. הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שיב מפרטים טכניים למחשבים מבוססי 6קזשוסץ חטיבת המערכות האישיות של יבמ תספק ספציפיקציות טכניות | למחשבים מבוססי 6זססק לכל חברה המעוניינת בכך, על-מנת להקל על החדרת מחשבים אלה לשוק. הארכיטקטורה | החדשה ‏ - וחזס)31! 06ח6ז66)6 6קזטשוסץ - מציעה דרך הגירה לעוצמה הגדולה של טכנולוגיית מעבדי 6 מבוססי 26ז6ש0ש מודרגים, המפותחת במשותף על-ידי | אפל, = יבמ. ומוטורולה. הפלטפורמה החדשה תכלול את אפיק |6ק המתקדס וכן את האפיקים הטנדרטיים בתעשייה: ג 6וא ,61 , 154 ו-614)אסק. מחשבי אטלס משדרים בכבלים חברת ליגת מידע טכני סיפקה לחברת הטלויזיה בכבלים ייערוצי זהביי, ארבעה כרטיסי 74868 ושני מחשבי אטלס עס כרטיסי אספוצפטחד. הפרוייקט כולל גם אספקת תוכנה של חברת '"מסכי העתידיי מירושלים, והוא מיועד לדור החדש בטלויזיה בכבלים: הערוצ הקהילתי, ערוצ המכירות העתידי, ולערוץ ההודעות ולוח השידורים. חברת א10צם!אד מארהייב מייצרת את כרטיסי 74864 הידועים, המאפשרים דגימה תמונה, עיבודה והוצאתה באיכות שידור. הכרטיסים מותקנים באולפני וידאו להפקת אנימציה ושידורים. | תוכנת וםוץ-67 של חברת ‏ "ימסכי העתידיי הינה תוכנה לשידור הודעות בטלויזיה בכבלים. החברה הכינה גירסה מיוחדת לכרטיסי 78863 כדי לקבל איכות תמונה ואיכות שידור טובות יותר. 0 הופך את מסך הטלויויה למסך מחשב חברת 4א7ַאמ25, המיוצגת על ידי חברת אדיסמה בעיימ, הכריזה על אמוצפדאמס 0 המאפשר להציג את צג המחשב על מסך הטלויזיה או הוידאו. ה-100-צפ עובד תחת 05 ו-5/וספאזא ותואם את רב כרטיסי ה-64. *יחודו של ה-שום1/ דאס הוא ביכולת להציג תמונת צבע מלא (16 מיליון צבעים) באיכות גבוהה ללא צורך בדרייבר חיצוני. התמונה מופיעה ברזולוציה של 640%480, עם אפשרות הרחב עד 800א600. תוכנת עזר ל-085 מאפשרת קבלת תמונה ברורה במגוון פונטים. לעבודה תחת ממוספאו נדרש רק חתיבור לכבל יע עע ב 77 | והמערכת מוכנה להפעלה. כיום מוצעת החבילה כולה במחיר הכרות של 5350 + מעיימ. מערכי דיסקים פזת חברת כור תקשורת ישראטל התמנתה לנציגת חברת 551 מארהייב יצרנית של מערכי דיסקים יתירים (פ841), דיסקים קשיחים מתקדמים וכונני 7. 581 מציעה מערך של 5 דיסקים במערכת מודולרית מדורגת. הדיסקים במערכת הם דיסקים 35 אצ של יבמ, המיוצרים בטכנולוגיה החדישה ביותר, עם זמן גישה של 5 מילי-שניות. מערך הדיסקים של 581 זכה בתואר בחירת העורך של ה-פחוקגפב!א 6ק. בין תכונותיו של מערך דיסקים פ1ג8: יכולת הרחבה; קיבולת גבוהה במחיר נמוך למגה-בייט; מערך רכיבי מוכפלים (דאפאטפפא) לאמינות גבוהה יותר; יכולת ניטור מרחוק; ייחילוף חסיי של כוננים: ניתן להוריד כונן תקול מהמערכת בלי להשבית את השרת או את מערך הדיסקים; כונן יירזרבי חסיי המערך ממתג אוטומטית לכונן חלופי שהותקן מראש. להטוטים אלקטרוניים עם 0001ז40 קרט מערכות, נציגת 46006 בישראל, הכריזה על מערכת התוכנה וגפסז6/ להעברה אלקטרונית שלד מסמכים ומצגות גרפיות צבעוניות ומורכבות בין מחשבים. 0 היא פריצת דרך בתחום הנטד האלקטרוני של טקסט וגרפיקה - מורכבים או פשוטים ככל שיהיו. הם עוברים בשלמותס ממחשב למחשב כולל העימוד, הפונטים, הצבעיס והתמונות - גם אס המחשב המקבל אינו מפעיל את היישום או אתה פונטיס המקוריים או את המערכת ההפעלה של המחשב השולח. מחולל הגרפים 675/48 למשתמשי 14616 חברת משוב מחשבים בעיימ ויעל תוכנה ומערכות, חתמו על הסכס שיתוף פעולה להפצת תוכנת מחולל הגרפים %ג1א685. יתרונותיו של א8ג/א08375 הנס ביכולתו הגרפית המתקדמת, תמיכה במגוון רחב ביותר של צגים ומדפסות, ותמיכה בבסיסי נתוניס רבים. יכולת לחולל גרפים בפשטות ומתן יכולת מעבר בין בסיסי נתונים שונים ומחשבים שונים, הופכים את אג/א085 לכלי מתאים ביותר למפתחי גוא קו חדש של מחשבי סאמסונג 6 051050 הקו החדש של מחשבי 4860 ז9560]א68%ע , מצטיין במערכת 000 הניתנת להשבחה (ס6ַּזַפַקָ0) והתאמת המחשב לצרכיו המשתנים של הלקוח. ייחודם של מחשבי סאמסונג הוא בכך שכל רכיביהם (למעט מעבד אינטל), ובכללם דיסק קשיח, כונן, מקלדת, מצגים וזכרונות מיוצרים עייי סאמסונ מיובאים ומשווקים בלבדית עייי דלתה היי-טק, דבר המבטיח ללקות הישראלי כתובת אחת של יצרן לצרכי תמיכה. את מחשבי סאמסונג ניתן לרכוש ישירות מדלתה היי-טק וממשווקיה המורשים. קופה חכמה לניהול מלאי בנקודת המכר חברת חשבשבת הכריטה על קופה רושמת חכמה בעלת פונקציות מהפכניות המייעלות ללא הכר את תפקודה של נקודת המכר (ש|54 ]0 וחוסק ). הפונקציות היחודיות משפרות את יכולת המעקב והפיקוח של הדרג הניהולי על תנועת הסחורות תוך ביצוע פעולות ניהול מלאי קלאסיות. הקופה החדשה סוגרת את כל הפרצות הקיימות בקופות רושמות הנפוצות בישראל. כיוסם אין כל קושי לקופאי לפתוח חברה פיקטיבית בקופה, לקבל עבורה תשלומים שונים, להפיק תלושים (חשבוניות) ולמחוק כעבור זמן את החברה שפתח - כל זאת מבלי להשאיר עקבות כלשהן במערכת. ודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 050 2 125 1% 6 ישראל דצמ' 1993 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים > מידע עסקי 5 'הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדש 2%4 / 14 בקופה החכמה, לעומת זאת, שולב מנגנון מיוחד בחומרה המונע לחלוטין אפשרות לפתוח חברה נוספת ולהוציא תלושיס ללא הרשאה. מנגנון זה, שבארצות רבות הוא דרישה על פי חוקן מקנה לבעל העסק בטחון מוחלט מפני אובדן מידע או הפרת אמון של עובדים. כונן 60-80 פנימי חדש ליישומי מולטימדיה זודיאק טכנולוגיות מרמת השרון מתחילה לשווק בארף את כונן ה-1א62-80 החדש של טושיבה מדגם [4101-8)אא, שהינו כונן עם זמן גישה 380 מילי-שניות, קצב העברת נתונים של 300 קייב לשניה ב-8051, וגובהו אינץ אחד (כמו הגובה של כונן דיסקים 3.5 אינצ). הכונן מיוצר בטכנולוגיה המתקדמת של 62ק)א - סטנדרט מולטימדיה מתקדם, והוא יסופק עם בקר 50581 רגיל או עס מערכת הכוללת כרטיס קול, בקר 5651 וערכת מולטימדיה. מחירו ההתחלתי של הכונן 5499. ערכת שבבי 061 למערכות מבוססות 6 החטיבה למיקרואלקטרוניקה של יבמ הכריוה על משפחה חדשה של ערכות שבבים לתקן סק (דאמא0ץוא 60 ג אםהקותטק אא 60 זא), | המיועדים למערכות מבוססות 6קזטשסץ וערכה בת שני שבבים, המספקת פתרון |70 למערכות 486ו. הערכה כוללת 881008 שש6 ו0ק, המורכב מבקר ל6, בקר זכרון וממשק לאפיק [6, תקשורת סיבים אופטיים בבית הספר חברת "קומפיוטרסטור" העוסקת בפיתוח ושווק פתרונות מיחשוב כוללים הנשענים על חומרה, תוכנה ותקשורת השלימה לאחרונה את התקנתה של רשת תקשורת מתקדמת בין מבני בית הספר ‏ יעמל"" נהריה, המבוססת על קישוריות והעברת נתוניס בסיבים אופטיים. ושת התקשורת המיועדת לקשר ולשלוט על מערך מחשבי הלימוד בבית הספר היא המודרנית והמתקדמות מסוגה אותה התקעה רשת עמל בבתי-הספר שלה עד היום, תוכנת 065/ץ לבקרת תצורה חברת .6חז צ|50ז6!ח1 האמריקאית מינתה את חברת אינדיק ניסויל מערכות 6 ישראל דצמ' 13 ואוולואצייה בעיימ למפיצה ראשית של סדרת מוצרי בקרת תצורת תוכנה שלה. מוצר הדגל בסדרה הנו 65/ק המאפשר, בין היתר, שמירת גרסאות ומהדורות עם זיהוי שינויים, חסווסוווסזק קחוהסהגז₪ , דוחוי"ת השוואה ופעילות ושליטה בפרוייקטי תוכנה גדולים. כמו כן מוצעת מערכת משוכללת לאוטומטיזציה בבניית תוכנה, מערכת דיווח וערכת פיתוח. גרסאות תואמות של המוצרים מוצעות על ךא >אוס0ח1/, פאוסטחוו, 5 ,05/2 וכן על מגוון רחב של תחנות עבודה ומחשבי אוח. טל. 03-5756134 ערכת פיתוח לישומי טלפון לחלונות מיקרוסופט הכריזה על תחילת שיווקה של ערכת פיתוח לישומי טלפוניה למערכת ההפעלה חלונות. מפרט הטלפוניה של מיקרוסופט, שפותח בשיתוף פעולה עם אינטל ובתמיכה 40 חברות מובילות נוספות, ייצור שיתוף משאבים בין רשתות טלפון ובין ישומים שנכתבו עבור מערכת ההפעלה חלונות. | ממשק הפיתוח. לישומי טלפוניה (01ג/ חסווק6וטז) החדש הוא צעד נוסף ביוזמת 08% ₪7 של מיקרוסופט לכיוון אינטגרציית מערכות, תוך יצירת אפשרות לשיתוף פעולה מלא בין המחשב האישי לבין כל שאר המערכות האלקטרוניות במשרד. נגן משולב ק6סוסווש ומוזיקה חברת דלתה החלה לשווק בישראל את נגני התקליטורים בסידרת 60ץ של קודאק. הנגנים מאפשרים להציג תמונות שהוקלטו על תקליטי סססוסוול (עד 100 תמונות לתקליטור באבחנה גבוהה מאוד) ולנגן תקליטורי אודיו רגילים. בעזרת שלט רחוק אפשר לעבור מתמונה לתמונה, להתקרב (/א200) ולהתרחק, לתכנת את סדר ההצגה ואת האבחנה של כל תמונה, לעבור לאורך המצגת בצורה אוטומטית. או ידנית ולערוך את התמונות (למשל לחתוך מהתמונות חלקים שלא רוצים שיראו). התוכנה המצורפת מאפשרת ניהול אלבוס תמונות בעזרת ייבולים', תמונות מוזערות המשמשות צלמיות בעזרתן ניתן להכנס לכל תמונה בלחיצת כפתור. רשימת המפרסמים שםס עמ אינטל אינסרט אדיסמה 5 איסטרוניקס 55 אינטרסופט 41 אלישים 3 גטר 7 דן מחשבים 9> דנגוט 3 דביר מוצרי תוכנה 7 דלתה קולור 39 דלתה הי-טק 6 הוצאת פוקוס מחשבים 71 זיעור 55 חשבשבת 3 חשבשבת 79 יעל תוכנה 11 יעל תוכנה 1 כור תקשורת 11 כור תקשורת 59 כלנית 3 כרמל-קרית המחשב 55 ליגד 29 מיחשוב מתקדס 11 מאג מערכות לייור 7 מעתק 75 משוב 7 סיון 7 סי.די. איי. 15 פוקוס מחשבים 71 קרט מערכות 3 קול זאב 17 קרט שיווק 2 קומפיוטרסטור 0 רשף 1 רדט 19 רדט 13 ואום 3 קת 99 - | שלום ממופקבה > שלום, אני סטודנט באוניברסיטה. במקרה קראתי בגיליון על המוצר של החברה זימ.ת.ג.'י והנושא לא מפסיק להטריד אותי. אני רוצה לדעת אם יש או אין מעבד תמלילים רוסי-עברי עס מילון: הוא נחוץ לי כדי ללמוד עברית. חבל מאוד שאי-אפשר לקנות את התוכנית הזאת ברוסיה. שלך בידידות זווחו01]/ א0סתוות5/ ש10560% ,117526 טוצפוות 3 יק 0658000חיו6/ מכתב זה מודפס ככתבו וכלשונו (מלבד תיקוני דיקדוק קלים). אנחנו קוראים לחברות הישראליות לתרום להפצת העברית בארצות חבר העמים. היהודים החיים עדיין שם צמאים לכך, אבל אין להם אפשרות לשלם את המחיר ה''מערבי'' של תוכנות ישראליות. העורך 6 !)00060 סוד ₪ ק66א ירון אדלר 6 חסרה פניה לציבור הצעירים יותר. לא היה לי שוס מושג איזה עיתון מעניין הוא זה, עד שמישהו הסב את תשומת ליבי אליו ... וכך חושבים גם חברי! אירנה ראוכר 6 1. מדור ייטיפיםיי (כבר הגיע הזמן!) 2. דיסקט החודש 3. סקירה חודשית של ₪8ודו/!וזדט. ולנטין צ'רקוּ > נקודה אשר תביא תועלת לכל הקוראים: לציין ליד כל מאמר מתורגם את תאריך הגיליון ומספר העמוד בו הופיע המאמר המקורי. מרדכי מרקוס איש בשורות + בשורה טובה: סוף סוף נפתחה חנות אסא-60 ושמה בישראל - וירוס. חבל רק שהמבחר לא מספק ומנהל החנות לא מבין מדוע אני מתעקש לבדוק כל 60 שהוא מציע לי. גיל וינברג > ניתן לעשות מדור קומי ישראלי, בנוסח 1 עזוסח , זזס/ של הגירסה האמריקאית. מיכאל פדר + מדוע לא תעשו השוואה בין מחירי חברות שונות בישראלי המחירים בארהייב רק לעיתיס רחוקות רלוונטיים לשוק הישראלי. חוץ מזה העיתון נפלא. כל הכבוד! צדוק אור שאלת המחירים בישראל היא בעייתית במיוחד ועד כה לא זכינו לשיתוף פעולה אחראי של המפיצים בישראל. כנראה שבישראל המחירים והקונפיגורציות גמישים מכדי שמישהו יסתכן בהדפסתם. אנחנו עורכים בימים אלה פרסום בשם 'מדריך משווקי תוכנה וחומרה בישראל', במסגרתו אנו מקווים להשלים את הפרטיס החסרים, בנוגע למי משווק מה ובאיזה מחיר. כאשר יושלם איסוף החומר והמדריך יודפס, הוא *ופץ חינס לכל מנויי פא21/ 40 !א 6 וימכר גם בחנויות. תאריך היעד - מרץ אפריל 1994 - מותנה בשיתוף הפעולה של המשווקים. פרטים נוספים אפשר לקבל בטל: 03-6966231. העורך >... יותר מאמריס בנושאי אנימציה, גרפיקה ומולטימדיה. מאמרים בנושא ארכיטקטורת 61 ותמיכת חומרה בתקן זה. נועס עשור + כל מנוי ישראלי על 6וזונטקטו שק האמריקאי, הופתע לגלות בעמי 498 של גיליון ה-12 באוקטובר, צילום מסך של תוכנה ישראלית - בעברית! תוכנה ישראלית זו (ייהתקליטור התורנייי) נסקרה במגזין האמריקאי וקיבלה את השבחים הבאים (בתרגום חופשי): יימשמשת כקריטריון לשיפוט תוכנות אחרות בתחומהיי. ייובעלת טכנולוגיות חיפוש מהירות ורבות עוצמהיי. יישווה בדיקה רכישה רציניתיי. למרבה התדהמה, לא מצאת לנכון לתרגם את הסקירה ולפרסמה בגיליון נובמברי!: האם הסיבה היא נושא הסקירה: תוכנות לאיתור ואיחזור טקסט בתנייך ובמקורות היהדות!: עופר גיסון הסקירה כלולה במאמר 'העבודה אינה כל חיינו", בגיליון זה. העורך אלת בברסום הנני קורא קבוע של הירחון הנפלא, שהולך ומתפתח בייארצנו הקטנטונתיי. תקוותו שנגיע לממדים קרובים למהדורת המקור, מאחר ומגיליון אחד לשני אנו מקבלים יותר חומר, הן איכותי והן כמותי. אך לא רק לשבח בַאתי. במהדורת 11/93, עמוד 144, ישנה מודעה של ארגון משתמשי 06 בישראל המזמינה את קוראי ש6ווונטקט 6 להיכרות עם הארגון והצגת מוצרי 050]1:שו על-ידי סמי אברמוביץ. מאחר והייתי סקרן לדעת אילו יתרונות הארגון יכול להציע לי ומאחר ותענוג להשתתף במצגות של סמי, נגשתי אישית למשרדי הארגון כדי להירשס לכנס לתדהמתי הרבה, הבחור שקיבל את פני (שנאמר לי כי הינו האחראי), רצה לדעת אם הנני חבר בארגון. לתשובתי השלילית הוא אמר לי שהכנס מיועד י'אך ורק לחברי הארגוןיי. אז שלפתי את הגיליון והראיתי לו את מודעתס (!!!). תשובתו, לאחר היסוס קטן, היתה שייבכל זאת ההשתתפות מיועדת לחברים בלבדיי (!). מסקנותי: 1. אין לי מה לחפש בארגון כזה. 2. במידה וארצה להתעדכן על הכרזות והצגות של |[ספטישוא, או בית תוכנה אחר, אעדיף לפנות אליו ישירות. ירון וורטמן + לאחרונה החל ה-6א46/21 06 לפרסם את מחירי המוצרים לא רק במחירון היצרן, אלא גס בחנויות בארהייב. מתוך כך למדתי כי המחיריס המקובלים בישראל אינסם סתם גבוהים, אלא הס מוגזמים ביותר. מיסים ומכסים אמורים להצדיק הפרש של 30 עד 0 אחוז לרעת הקונה בישראל, אבל מפירסום מחירי השוק מתברר לי כי בישראל נדרש ממני לשלס 130 או 140 אחוז יותר. זה פער מחיריס לא מוצדק, שיש להלחם בו עייי פעולה מאורגנת של הקונים. מי מוכן לקחת על עצמו את האתגר! עופר שמואלי למפתחי תוכנה 4 לתכנתים 4 לאנשי מחשבים 6 לחובבים 4. למפתחי תוכנה 6 לתכנתים המחירים הטובים ביותר בישראל כתבי-העט הטובים ביותר בעולם. 41 06 ו וס | . 6 סט 2 | . 000 ב אאם [ | א סו +0% המחירום בשקליס חדשים לולליס מעיי, כו מ ס -508 0 - ו 0% ב 8 אוו : ו ו , ו ו כ 1 וא - הש 2 הו ו המחירים בי שקליס חדשים כוללום מעיע, ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אַג מחיר ב-ש*ח כולל מע"ח 234 203 24 24 265 24 וו 3 203 7 203 234 214 234 ₪ 3 תדירות . לטוה שם המגזין 2 (08דד6ג וא) 6 דג וא 2 ו 2 וא וא 2 5504 5מא]6וא א טוא 2 06 6מ זא סא 2 גאאטס אםד5צ5 דז050א6ווא 4 צהססד/ וסטואוזוטוא 12 5 סמאדא 12 ספוא שמא 6 02 וא 081507 2 אוה דאסוא 052 12 0 05/2 12 דאג)אאסםאו אסס חק 12 ו 12 5 6 2 05 סקא סק 2 א גוא סק 6 5 6 6 אד 12 סוחס סק 12 מאן2א 0א/א אסק 4 סאד 60 815 הדסק 2 ווק 8 צחפטס 6 מאגם 5 2 דאםואקס ופצמכ מא גאד 50 2 (צ0100א6תד אג.) 505 12 ץע 6 מ 5'אםצטם פחא ממק50 6 5 2 שמועםא אואט 12 סוחס אואט 2 05 סמכו 6 ד סד סספוצ 8 פיתם)אוא סק 8516 ]הטפ 12 26 0 וא 5שספאוצ 4 005 565קק530 5/וספאוצ 2 5 פססאו/ 12 אאטס ה6טד 5אוספאוע 2 ₪! 5אמקסמשמס 05 / 5וספאוש 12 ספא 2 שמ פאס 12 וס אן דיה תק סאסאו 4 ה וסםאזידוטוא/6 וא "0 פ.ואהסאו 6 מחד,גאחטס א סיבי 054 ם וצזפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישר מחיר ב-ש*ח כולל מע"מ 8 3 7 3 203 203 6[ 6 23 08 24 203 22 11 24 5| 2 3 24 ₪ 02 24 24 10 2 תדירות לשנה ו ו מ שם המגזין ןאד 0 א 2600 סק אם .1 05 סאד 60 ג 0וואה/0או2ה ואה כ ואס ואה זוא מדצם 6 אאוו64-כו5א‎ אאחטס 05865 6 + ובו א 6 ה וספואוהוטוא ואסא פ6 קנ ןוסא ואסח פס 550 0חץ ואסם-פס וד מ דסמה ואס פ6 למקקן ו מק 60 058 סמפוץ 8 ממדטקוא60 דודש אמדטקוא60 ששםוצמא מוא64 תטדטקואס6 סוסא סאוו 6 קמדטקוא 60 סו 6811165 קמדטקו 60 ו 60 אא 0 580 זא אופק 6 2600 855 דא 85 מפוטס מס ט50פא ₪05 אאאטס 00885 אע צטודאסוא 6אווא 6 סואסח דט ו סאודאןחץ ק07דא5מכ ה5ג, 0 דאםואאו דמ דאס 6726 אחת 6 אמואחסתאו 6% וא סאם-חסו פמק ומשמ 05/2 ואו 6או0 וא פ סע דםאממדאו ו או גא א/1 האחטס פואסו גוא ולו ו תופנה % לתכנת ₪ קה מ ק 3 % לאנשי מחשבים 0% לוב שא לספרות מקצועית = ותוכנות מחשב שעטון * וי ד וטו ]6 חח אצוטווווו \ אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל / 8 - למחשבי 00 וכן הפסזאוסאש ‏ - ₪ | | ץק | כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש 0 ו ולאנשי מקצוע | | 40" | ] | ךר | | ]1 כל המגזינים המובילים מחו"ל ניתן למצוא על מדפינו או לקבל בתיבת הדואר שלך בבית חדש ! סס וו אסא > סס וו 60815 > | ד אס דאס ב-8%וסוס המבחר העשיר ביותר של תוכנות. יישומים למשרד, לבית, תוכניות שרות ושפות תכנות, ותוכנות חנוכיות "דאם!אומדטסם" כב בי 3 1 ו ₪ + דורות ראשונים 5 0. 02-257828 ,02-257807 0 ₪ לביתך למחרת היו % הפו גר / א( ה" | על קניה 9000 + קניון ירושלים, מלחה משששששששש )| (יגור הביר ב מעל 200 ש"ח 2 שב טטל. 795456 -02 ספרות ותוכנה למחשב 1 11 מכל רחבי הארץ ( ל 6 אלידע 147 כרטיס קול הטוב מסוגו בעולם יותר איכותי וכדאי מקול כרטיס אחר בי ו הדחה ) ₪8 ₪8 ₪ = [= | | | 40 ₪8 8₪0) = [ג ₪21 [ג= | בר בב | הקלטה/השמעה ו תאימות ל- | תאימות ל |יציאה איכותית' כניסה דיגיטלית | אותות ו ב ניפרדת למגבר | סטריאופונית ‏ מח'יר , 2 .200 |1א5518 = חצוני למיקרופון - -7א4 וו 16 ]6 צ\ 7 תאימות 0 481 | תומך תואם , כ כן כ סוט שחו[ קתווה פזטצס א | | מושלמת ו 8+ 6 אוו 6 לא לוא 44.1| תומ תואס לא לא 5-08 (ז318516 6 )| פחו וט ס סא | ד תואסי!! ; נציגות בלעדית בישראל: ר-] 5-ו שר המרכז היחידי והגדול בישראל של 301 60 6 סקנרים ידניים ושולחניים של חבּהת %5ז5!0!/]= 6 מאיצים גרפיים ₪₪/ ו- 54| מבוסס: 32/ 56 6ד רחי פרישמן 77 תל-אביב טלי 03-5245639 פקס' 03-5230852 14%