PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 14, ינואר 1994

אהבנו אותם ב 1993. מצעד ההצדעה למצויינות טכנולוגית

OCR (הסבר)
4 תטאה ,14.סא אסודוסם 15881 /8א6421הוא 20 המהדורה הישראלית גליון 14 ינואר 1994 מחיר: 17.90 ש"ח כולל מע"מ. באילת: 15.30 ש"ח מצעד ההצדעה איננפטלציה גרפית: שמש למצויינות טכנולוגית כרטיפי ווידאו מואצים | ה ו | צִּ / ו 1 יכיי (ש ווףזי ו ו 1 5 ו | ו ה ו ג'ליונות אלקטדוניים: מסד' נתונים .501: ₪₪ש | " | רק הטובים שורדים ביתוח ישומ' חזית 00 "0 | שִּ שִּ ו ו שו !| כל הקולות והמראות: אפיקים חדשים 1 ---- ו ממלצגות מולטימדיה במחעבים איעיים / כרטיטי 260614 | :*יוודופ= |ו=גחהפו ר 9 ש | ו הוהסןקב 0 4 8 = צגי המחהטב סוני מציגה בישראל את מגוון צגי המחשב שלה: ₪ גדלים שונים: "14 "17 ו-"20. 2 ₪ טכנולוגית הטריניטרון הבלעדית של סוני. 22 ₪ רזולוציה גבוהה במיוחד: עד 1024 א 1280. : ₪ איכות הצבע הטובה בעולם. ₪ הצגים היחידים העומדים בתקנים הארופיים המחמירים ביותר בנושא קרינה - ?חקו אין צורך במסך למניעת קרינה. | ₪ יציבות תמונה ללא תחרות - מונעת התעייפות העין. | ₪ שנתיים אחריות מלאה - בלעדי לצגי המחשב של סוני. | | | == .7 -== ש 0 אר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ 7 שרות סוני בישראל רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 מעתה יכוליס מחשבי מחברת (0%016000% לספק ביצועיס ברמת 2 614867)חד בלי לקצר את משך חיי הסוללות, עייי שימוש בטכנולוגיית ,51 של אינטל. אותה טכנולוגייה מאפשרת לחסוך אנרגיה במחשביס שולחנייס על-ידי כיבוי אוטומטי של המערכת כולה כאשר אינה בשימוש. בתקציר טכנולוגי זה של אינטל, נראה לכס כיצד חוסכיס אנרגיה באמצעות טכנולוגיית ,51 של אינטל. ו טכנולוגיית 0065507ז00זסו]/ ,51 פותחה במקורה עבור מחשביס ניידים, כדי לחסוך בשימוש משאבי הסוללות. כיוס משולבת טכנולוגייה זו בכל משפחת המיקרו-מעבדיס 1486% של אינטל. המערכות השולחניות החדישות מתוכננות לניצול טכנולוגיה זו. מערכות אלו צורכות פחות אנרגיה ותורמות באופן משמעותי לחסכון בעלויות החשמל השנתיות. מערכות חוסכות אנרגיה המבוססות על טכנולוגיית .51 עומדות גס בהנחיות תוכנית ז519 6ז6מת החדשה, אותה פרסמה הסוכנות האמריקאית לשמירת איכות הסביבה (ראה עמוד אחורי). נאמר בפשטות, משפתת מעבדי 1486 עס שיפורי ,81 מביאה רמה חדשה של ביצועיס ופונקציונליות למחשביס המודרנייס. מחשב מחברת ליכולת החסכון באנרגיה יש חשיבות מכרעת למשתמשי מחשבי-מחברת, משוס שכל מיליוואט הספק שנחסך, מאריך את חיי הסוללה. משתמשי מחשבי-מחברת דורשים גם עוצמת ביצועיס של מחשב שולחני. כדי להשיג מטרות אלו שילבה חברת אינטל תכונות מיוחדות לניהול הספק בכל קו המיקרו-מעבדים שלה. * מצב ניהול מערכת (1א51) - ראה הסבר משמאל. * טכנולוגיה סטטית - כל מיקרו- מעבדי אינטל 101614867 עס שיפורי ,51 תוכננו לעבודה סטטית. תכונה זו מאפשרת לעצור ולהפעיל לסירוגין את שעון המעבד תוך שמירת מצב המיקרו-מעבד והמערכת. * בקרת שעון מעבד - לוגיקת ניהול ההספק מנצלת את יתרונות הטכנולוגיה הסטטית על-ידי הכנסת המעבד למצב המתנה בהספק נמוך ( ז6/וסק-אוס1 ץ00תהו). הדבר נעשה באמצעותת פין 51201.8 שעל המעבד. גס מערכות הפעלה ותוכניות יישוס יכולות לבקר את פעולת שעון המעבד, באמצעות פקודת 7 11/1. * מתח עבודה 3.3 וולט - מעבד עס שיפור,51 מסוגל לפעול ממקור מתח של 3.3 וולט, יכולת זו מתבטאת ב-60% חסכון בהספק לעומת מעבדים הפועלים במתח 5 וולט. 9 לוגיקת ניהול ההספק נוטרת את המערכת לזיהוי התקנים היקפיים בלתי פעילים. 9 עם איתור התקן בלתי-פעיל, מחוללת לוגיקת ניהול ההספק פסיקת ניהול מערכת ([/5) ושולחת אותה למיקרו-מעבד. 9 עס קבלת הפסיקה, מתמתג המעבד ממצב עבודה אמיתי (,1/ג), מוגן (ע:01011א?) או מדומה (,1%111/1/) למצב ניהול מערכת (/5/1). 0 במצב ניהול מערכת מבצע המעבד ייצילוס מצביי של המערכת, זוכר את תצורת כל ההתקנים ההיקפיים במערכת, ואוגר את המידע בתוך קטע זכרון ייעודי, 6 ניהול הספק מתקדם א 4) ממשקי תוכנה לניהול הספק מתק דם שו ) מהווים השלמה ללוגיקת ניהול ההספק המיושמת הס פרי פיתוח משותף של אינטל ומיקרוסופט, והם < בחומר ה. תוכנה זו שוכנת בתוך מערכת ההפעלה. בהתאס לפעילויות תוכנית היישום, ממשק ה- ]ןק מעביר מידע ללוגיקת ניהול ההספק, ומאפשר כיוונון עדין של רמות ההספק הדרושות. 2/1 משלים את מנגנונל החומרה לניהול הספק. הקרוי ]4 5/1. איזור זה מוגן מפני שינוי עייי מערכת ההפעלה או תוכניות היישוס ומבטיח שמירה מושלמת של תצורת המערכת, זו 9 המעבד מבצע קוד ניהול הספק מצב ניהול מערכת המתקבל מ-3105 ]00 לכיבוי 5 הוא מצב עבודה חדש, הכלול ל בכל מעבדי אינטל 1 פעיליס או המערכת כולה. לאחר- עם שיפורי ,51 ובמעבדי ]א 1 אוק. הוא מכן מתבצעת פקודת )5% מפחית את צריכת האנרגיה על-ידי כיבוי מיוחדת בשם :135801 (חידוש), אוטומטי של התקניס היקפייס, או של המערככת כולה, כאשר אינס בשימוש. 51/81 מבטיח ה תאימות תוכנה במחשבים חוסכי-אנרגיה וכמו הקודם. כן הוא מצויד במנגנון אמין וייחודי לניהול * רצף אירועים זה חוזר על עצמו הספק - חידוש פקודת קלט/פלט - המבטיח כל .' להפעלת כל התקן. למעשה, מאחר קוד שנשלח להתקן כבוי, אף פעם שהתהליך כולו מיידי - אין ירידה בביצועים. לא יאבד. מחשבים אישיים שולחניים משתמשי מחשבים אישיים שולחנייס רבים אינס מכבים כלל את המחשב בגלל העיכובים הכרוכיס בטעינה מחדש של מערכת ההפעלה או תוכנית היישוס. מחשב שולחני חוסך- אנרגיה מונע בזבוז האנרגיה על- ידי שימוש במצב ניהול הספק 8/0), טכנולוגייה סטטית, ובקרת שעון מעבד לשימור האנרגיה. * בזמניס שבהס המערכת בלתי- פעילה, 58/1 יוזס אוטומטית מצב יישינהיי, ומפחית את הספק המערכת והצג גם יחד מ-250 ואט ויותר, לפחות מ-30 ואט כל אחד. * /א5 מסוגל להפחית את צריכת ההספק גס כאשר המערכת בשימוש, על-ידי כיבוי התקניס היקפייס בלתי-פעילים, כגון כרטיסי פקס, מודמים וכונני דיסקים - כל זאת ללא פגיעה בביצועי המערכת. * ניצול מנגנוני החסכון באנרגיה עשוי להשיג חסכון שנתי של 1500 קוטייש למערכת. זהו חסכון שווה- ערך ל-120 דולר לשנה במחירי החשמל למשתמשים בארהייב, או עד 360 דולר לשנה למשתמשים באירופה. מדוע חשוב לחסוך אנרגיה במערכת שולחנית על-פי הערכות הסוכנות האמריקאית לשמירת איכות הסביבה, צורכיסם המחשבים היום % מכלל צריכת האנרגיה המסחרית, ועד שנת 2000 תוכפל כנראה הצריכה, ותגיע ל- 10%. מחקרים מוכיחים כי חלק ניכר מצריכה זו מבוזבז, שכן 30 עד 40 אחוזיס מכלל המחשבים השולחניים בארהייב אינס מכובים בלילות. טכנולוגיית אינטל מעבדי .5 תקציר טכנולגיית 51 ניהול צריכת האנרגיה חסכון בהספק עם טכנולוגיית ,51 אינטל עבדה בשיתוף פעולה הדוק "6" עס הסוכנות האמריקאית לשמירת 5 250 איכות הסביבה על תוכנית 8% צאט תוכנית זו מפרטת הנחיות להפחתת צריכת אנרגיה במחשבים וצגים בלתי פעילים - הפחתה בצריכה מ-250 ואט ויותר, ל-30 וואט או פחות לכל מכשיר. תרשים זה מציג כיצד מערכות המבוססות על מעבד 6 בטכנולוגיית ,51 עומדות בדרישות התוכנית. בקרוב יכללו מערכות מבוססות 1486 עס שיפור .1 מערך יכולות עשיר שיסייע למשתמשי מחשביס שולחנייס להפחית עוד יותר את צריכת האנרגיה. לדוגמא, בכל מחשב תהיה ייאזעקה!י מוכללת, שתנצל את מנגנון ה-511 של מעבד 1486 כדי להפעיל את מחשב המשתמש בכל בוקר, ולכבות אותו בשעות הערב, אם אינו פעיל, במועד שנקבע לכך מראש. בכל מחשב יהיה גם ייכפתוריי להפעלה ידנית. בלחיצה על הכפתור ייכנסו המחשב כולו, הצג והמדפסת, למצב של צריכת הספק נמוכה בהרבה. לחיצה נוספת על הכפתור ייתקפיציי את המערכת בחזרה לחיים, בתוך שניות. תמיכת התעשיה מהנדסי אינטל פועלים בשיתוף עם יצרני מחשבים אחריס בתיכון מערכות שולחניות ומחשבי מחברת חוסכי-אנרגיה. שותפים אלה כוללים יצרני מחשבים מובילים, וכן לצרני מערכי-שבביס, שבבי 5 וספקי כוח. טכנולוגיית .51: מאזן רווחים מחשבי-ירך חוסכי-אנרגיה עס ביצועי מחשביס שולחניים , ומחשביס שולחניים עס תכונות חוסכות-אנרגיה של מחשבי-מחברת - זו התועלת העיקרית שאפשר להפיק מטכנולוגיית ,81 של אינטל. משפחת מעבדי ב 467 החדשים מסמלת את מחוייבותנו לטכנולוגיה זו ולחסכון באנרגיה בתעשיה כולה. בקש מיצרן המחשב שלך מידע על מערכות בטכנולוגיית ,51. אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עתידים, בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 חו תק 0 שצוז6שקטז זנטו1 ]0 106715 שזב 6שחסוזחטות 61טשסזק !41 * .חסוזבזסיהס) |טות! 691993 לפני שהופכים את הדף לשנה החדשה, רק רצינו להגיד תודה... בסף הכל 26 פשוט! ם ערוץ 2 החדש החלה תקופה חדשה בפירסוס בישראל. פירסום גלוי בטלוויזיה, ללא מסווה של שירות לציבור ו/או מידע מועיל לאזרח קטן. כמובן שרוב הפירסוס הטלוויזיוני מוקדש למוצרי צריכה ושירותי פיננסיים, אבל כבר ראינו ניצניס של פירסוס המכוון לקבוצות עניין קטנות. למשל תשדיר הפרסום של מחשבי מקינטוש. טוב לראות שחברות המחשבים רואות צורך להגיע עס המסר שלהן לקהל הרחב, אבל חבל שהמסר משובש בדיס-אינפורמציה. בתשדיר רואיס מחשב מקינטוש מאובזר היטב, שעל מסכו מבוצעים 4 ההנחה הבסיסית של המפרסם היא כי קהל הצופים מורכב בעיקרו מהדיוטות, שאינס מסוגלים להבחין בין פלטפורמה ובין ישוס (לא בייזמן אמיתליי) להטוטים גרפיים, מהסוג שהפך את מרבית הגרפיקאים לחסידי מק משובעים. כקונטרפונקט וויזואלי מוצג מחשב 6 אנונימי עס המסך המשעמם ביותר שהמפרסמים הצליחו לגייס. הקריין מסביר, למי שלא קלט את המסר: ייזה מקינטוש - וזה 6 פשוטיי. אפשר להתווכח על האפקטיביות של הפירסום הזה, אבל אין להכחיש כי ההנחה הבסיסית של המפרסם היא כי קהל הצופים מורכב בעיקרו מהדיוטות, שאינס מסוגליס להבחין בין פלטפורמה ובין ישוס. נכון שלפני שניס לא רבות ה-6? היה בעיקר פלטפורמה אפורה להרצת ישומים ייאפוריםיי. מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים ומסדי נתונים היו הישומים עבורם נקנו עשרות מיליוניס של מחשבים אישיים מדי שנה והס שהפכו את ה-6 לציוד משרדי סטנדרטי - יק פשוטיי בשפת המשורר-הפירסומאי. באותה תקופה עצמה התפתחו מספר שווקי גומחה, ליישומים פחות סטנדרטיים, שדרשו חומרה שונה במקצת ותוכנה שונה בתכלית. אחד משווקי הגומחה הוא גרפיקה לגרפיקאיס ולהוצאה לאור שולחנית והשולייס הקליס (בעוצמת חומרה) של מולטימדיה. זה שוק גומחה שבצד אחד הוא תחום עייי התוכנות הגרפיות העיסקיות (למצגות ואיוריס פשוטים), שפרחו דווקא על פלפורמות 6ק, ובצד השני עייי ישומי גרפיקה ייכבדיםיי ומולטימדיה ייאמיתיתיי שנזקקו (ועדיין נזקקיס) לעוצמה של תחנת עבודה יעודית (כמו סיליקון גרפיקס). אפל גילתה שהגומחה שלה גדולה יותר ממה שהניחו המתחרים וכך היא הצליחה לבנות לעצמה קן מרופד היטב עס כמעט 10 אחוז משוק המחשביס האישיים - ושולי הווח גבוהים בהרבה ממה שאפשרי בשוק הרצחני של ויתואמי |א8זיי. הישג מרשים וראוי ללימוד בכל בית-ספר למנהל עסקים, אבל יש לו רק קשר עקיף לפלטפורמת בש 6 ישראל ינו' 1994 החומרה של המקינטוש. מה שאיפשר את ההצלחה של אפל הוא הניהול המחוכס של תמיכת חברות צד-גי, שסיפקו את הישומיס הגרפיים שמכרו את המקינטושיס. אפל הציעה להס סביבת עבודה מבוקרת היטב, שאיפשרה למפתחיס להתמקד בפיתוח ליבת הישוס מתוך ידיעה כי אפל מבטיחה את התמזגותו בתוך סביבת העבודה. בטחון כזה לא היה קיים (ועדיין לא קיים) בסביבת 26 והדאגה לת אימות סביבתית (תקני ממשק ודרייבריס) היא הבעיה הפרטית של כל מפתח לחוד. כפלטפורמת חומרה תמיד הציע ה-6ק כלים משוכללים וחזקיס יותר מהמק, גם בתחומי הגרפיקה ומולטימדיה, אלא שבמקרה של ה-6ק זה שוק גומחה המיועד למקצוענים בלבד שאינו זוכה לחשיפה לציבור הרחב. רוב המשתמשים ב-6י כלל לא מכירים את החברות המייצרות חומרה יעודית לגרפיקה מקצועית ועיבוד ווידאו. מצד שני, החברות האלה לא מנסות כלל להגיע לציבור הרחב עייי ייעטיפתיי המוצריס שלהסם בממשק ידידותי. המהפיכה של ממשק גרפי על 66, פרי הפופולריות של משסטחו/ו, פרצה את קירות הגומחות השונות והפכה את ה-6/ לפלטפורמה היעילה ביותר להפעלת כל הישומים, כולל אלו שבעבר היו זמינים רק על מקינטוש. אפל, כמובן, לא אוהבת את הפריצה לטריטוריה שלה ומכאן החל מסע ההכפשה של ה-6, כמחשב שאינו ראוי כלל להתמודד מול המק המתוחכס. מסע פרסום מגוכח זה יכול להטעות רק את מי שלא מתמצא במה שקורה בעולם המיחשוב האמיתי. הוא יכול להצליח רק בגלל מחדל הפרסום של החברות הגדולות בישראל. כאשר יבמ, דיגיטל, היולט-פקרד, אסא ויוניסיס מקרינות את הרושם כי קווי ה-0 שלהן מהווים יותר מקור למבוכה מאשר לגאווה (אחרת למה הס לא מפרסמים אותם!) והחברות העיקריות שפועלות רק בסביבת 6 - כמו קומפק, 18ג, דל, איסר ועוד - כמעט ולא מפרסמות, אפל יכולה למכור את הייבלוףיי ללא חשש שהטיעון המגוכח יחשף ברבים. האירוניה במצב הנוכחי היא, שאפל עושה את הדבר הנכון בזמן הנכון. מול הקושי הגובר למכור מחשבי מקינטוש היא לוקחת תרופה יעילה - השקעה מסיבית בפירסום. החברות שמנינו לעיל מגלות גם כי השוק הישראלי חדיר פחות למחשבי ה-0ק שלהן ממה שמעמדן העולמי היה גורם לצפות - ובכל זאת הן נרתעות משימוש בנשק העיקרי של קידוס מכירות: פירסום יעיל וממוקד, המסביר ללקוח הפוטנציאלי למה המוצר המפוהסם טוב יותר ושווה כל גרוש שנדרש עבורו. פרסוס כזה היה עוזר למאזן השנתי של המפרסמים, להעמקת ההבנה בציבור הרחב ולביסוס המדיה המקצועית כאפיק תקשורת בין היצרניס למשתמשים. לעשרות העובדים. למאות המשווקים. לעשרות אלפי הלקוחות שהתמחשבו בנו ועשו לנו את 93' לשנה טובה.. טנא אלי אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה 49130. טל: 9240812, 03-9233257, פקס: 03-9244857 בלב שלם 59 התותח של כקנון המילה האחרונה בתחוס העתקות צבע היא של קנון והיא כאן. ה 550 01.6 אם אתה וקוק למכשיר מקצועי ברמת איכות וביצוע ללא פשרות. אחרי הצלחת דגם ה-500 בקרב אנשי המקצוע באר> הביאה קרט את הדגם המדובר בעולם. בין התכונות הבולטות והייחודיות לדגם זה ניתן לציין: == הש וו איכות הצילום גמישות בעריכת והפקת מסמכים תחנת הוצאה לאור שולחנית בצבע תמונות וטקסט באיכות צילום ללא תחרות ‏ עיבוד תמונה דיגיטאלי המאפשר גמישות בעזרת יחידת חיבור למחשב 66 או ₪6 וברוּולוצית הדפסה של |סס 400 מדהימה בעריכת והפקת מסמכים בצבע. הופכת ה- 616-550 לתחנת הוצאה לאור משני צידי הדף. שולחנית בצבע מלא (סריקה והדפסה) באיכות דפוס. לק ד > עוד משהו נפלא קרט לציוד המשרדי. מערד ראנוי: רחוב מונטיפיורי 10 ח.ד. 29536. חל- אביב 61294. טלפונים: 03-663721. פאקס: 03-5172062 0 סובוים ומפיצים בלעדיים עול: אהדאפ 'דוכאוו/ וז0וו 3 ) 5 0 68 26/ המהדורה הישראלית גליון 14, ינואר 1994 רחי תוצרת האר 16 תל-אביב 4 צתה טאה ,14 .סא אסזסם 58911 / 5א6421גא 6 ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע אסוזוסש ווםאחפו עיצוב: תמר אלידע ד 16 מעצעד ההצדעה למצויינות טכנולוגית ב פרסי מא14621א 0 למוצרים פורצי הדרך של שנת 1993. מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן 4+ אהבנו אותם בשנת 1995 סקירה סובייקטיבית לחלוטין של מוצרים שהעורכים שלנו אוהביס וממליצים עליהם. מתיר גליון בודד: 0 שיח כולל מעיימ 8 6 רק הטובים ביותר שורדים בתחרות השנתית על פרס ייבחירת העורכים'י בגיליונות אלקטרונייס משתתפים הפעם רק 5 מוצרים לב יונות: מנוי ל-10 גליונות: תוצרת ?2 חברות. 9 שייח כולל מע'ימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ 2 הקמלת חזית טובה פרק גי בסידרה על מסדי 501. הפעם: סביבות פיתוח לישומי חזית. המהדורה הישראלית של שא0821גוא 76 יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת חסווג6ותטותחחס) ]2:1 מניו"יורק. 9 7 הקטנים שעושים גדולות זכויות היוצריס למאמרים שהופיעו במקור אבזרי 261014 אומנם לא עומדים בכל הצפיות, אבל הפער בין המציאות לחזון הולך ונסגר במהדורה האמריקאית של 8א40421)א סק במהירות. שייכות לחברת חסווג6)תטותוחס6 210 שאו2 0 6 הוא סימן רשוס של ו 60 כל הקולות והמראות: מצגות מולטימדיה זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי סקירת תוכנות להכנת מצגות מולטימדיה למי שאינו מנסה להתחרות בשפילברג ולוקאס. ולנוסח המתורגם הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימיי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 91994. 9 אפיקים חדשים במחעובים איעיים בק טר 5 כל מה שרצית לדעת על ייאפיקיי במחשב ומה ההבדל בין אפיק מקומי לאפיק מערכת. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "ימבזק ישראלי" וייפורוס המפרסם" נמסר לנו ע"י החכרות הנוגעות בדבר והוא 10 1 אינפילציה גרניית מתפרסס על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמריס הס סקירת כרטיסי ווידאו מואצים. מה מביאיס השבבים החדשים! סימניס מסחריים בבעלות החכרות המיוחסות. 7 מקרו למתכנתים .0 הפ הותפווטנוק ג כ א צ.1 61091 ,וצ -161 .51 11331602 וטז2וס 1 16 פרק ג' בסידרת המאמרים של רן אברהמי. 0 66231 -3- 4972 :61 . : 4972-35-00 נא 2 05/2 מעבר ליפורי ההתבגרות יי בארהייב ובישראל רוכשת לה 05/2 קהל מתרחב והולך של מעריצים. מאז62 1 0 ]0 הסווו0ם 1961 שד 14 מ%בזק ישראלי חסז] 166056] ז06חט 60ח5ו1סק 18 שש6 , עחקוחס) 6811005וחטוחוחס) 2.13 %וח6וו [611078: ,אזסץ ש16 ,אזסצר 561 / 10/21 6 חו קהתג6קקה 6פטרטט ץ]החוקוזס 6ז6או )גח] חסוזו6 אא 0 ]0 הזו 05 6תו חו ל חשקסזק חק ץק 60 6חו סז .עה קוחס) 6811005 חטוחוחס0) 2115 חסו631הוטח רחס 2111 ,1994 וקוק 69 666 15חקוז !1 . עחגק חס ו .חק וחס<) 681:005חטוחותס0) 2111 הודעות של חברות ישראליות. תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תיא כריכית אהרון ו 5 א199₪₪ 9 קטעים קלים לסיומה של שנה מתוך הדף הצהוב, 46%אך מפז5אז, של גיוהן דבורק: % שמעתם שטקסס אינסטרומנטס החלה לייצר מעבדי 1486 ד עשתה הסכם עם או /0, שמתיר לה לייצר את הרכיביס שהאחרונה תיכננה ומוכרת כ-486, בהתרסה חצופה מול המונופול של אינטל. ההבדל בין א1אצ6 ובין טקסס אינסטרומנטס הוא כמו בין אלבניה ליפן והמעצמה היחידה בעולם ה-0ק, אינטל, לא תוכל לשבת בשקט מול האתגר החדש. נראה לי ש-א681 משמשת ל-[ד כמו גלימת המטדור. החברה הגדולה מנפפת את האתגר החצוף לפי האף של עורכי הדין התוקפניים של אינטל. אס הפר המסתער יצליח לנעוץ את קרניו בגלימה - הנזק קטן. אס הפר יסתבך ויכשל, אזי הוא יחשף לאיבחת הפיגיון של המטדור. אסטרטגיה זו יכולה לשמש מודל לחיקוי במיקרים אחרים של מאבקים משפטיים על הגנת פטנטים ושוד סודות עיסקיים. כל מה שאתה צריך לשס כך הוא שותף סמוי. > מפתיעה לא פחות היא המעורבות של טקסס אינסטרומנטס בפיתוח שבב יימעבד אות סיפרתייי (ש5כ) עבור יבמ, שנקרא ל5כ 6טגשוא. את השבב הזה ניתן לתכנת כך שהוא יבצע כמעט כל עיבוד של אותות אנלוגיים בצורה סיפרתית, חל מסינטזה של דיבור ומוזיקה וכלה במקלט-משדר למודם 7.. לטקסס אינסטרומנטס היסטוריה ארוכה בראש המפתחות של רכיבי 050 ולשבב החדש צפוי עתיד מוהיר במספר גדול של מוצרים היקפיים ל-6ס. 6 שמעתם על העיסקה בה מכר ג'והן מלון את חברת הכבלים 161 לחברת הטלפוניס סוותגוזג, 36 תמורת 33 מיליארד דולרז בחור חכם, שיודע לנצל את ההתאהבות ההיסטרית של ו0טז50 ואו ברעיון של ייאוטוסטרדת המידעיי, כדי לעשות דולר או שנייס. לא ברור מה בדיוק רוצה בל-אטלנטיק להשיג מהעיסקה, אבל ברור כי מלון יודע לצאת בזמן מבועה בורסאית. מה שאני מחפש הוא הרבה יותר צנוע מאוטוסטרדה אלקטרונית ולא צריך עבורו רשת כבלים חדשה. לטכנולוגיה קוראים א80! והיא זמינה למימוש גלובלי כבר היוס. או למה הס לא משקיעים בדבר הנכון? 4 התקליטור החדש שהוציאה אפל, עם ספרית תוכנות לשוק המק וה-6ק, מעורר מחדש את השמועות כי אפל מתעתדת לייצר גירסת 6ק של מערכת ההפעלה 7 וח6ו5ץ5. האמת היא כי מערכת ההפעלה הזאת היא הסיבה הגיונית היחידה לרכישה של מקינטוש, אבל בפיתוח גירסת 70 תגלה אפל את הקושי של סביבה ייפתוחהיי, בה היא לא קובעת את החוקים. אף אחד לא הבטיח לה כי היא לא תתקל באותה בעיה שהכשילה את 05/2 - מחסור חמור בתמיכת דרייברים לאלפי אבזרי החומרה המוכרים בעולם ה-6ק. בלי תמיכה זו היא לא תצליח ובכך רק תהרוס את השס הטוב של המקינטוש. + יבמ שוב מפספסת הזדמנות חד-פעמית. מחשבי המחברת שלה, 46קאחוחד 0 עם המסך האקטיבי המרהיב, הס להיט היסטרי - והיא לא מצליחה לספק את הביקוש. מקורות פנימיים אומרים כי הפעם מומחי השיווק של יבמ היו הפסימיים והחברה לא נערכת לייצור בכמויות מספיקות. לאחר היסטוריה אהוכה של אופטימיות לא מוצדקת, זה די מבאס לפספס הצלחה 6 ישראל ינוי 1994 רק בגלל שהמומחים שלך ניסו לא להשמע נלהבים מדי בתחזיות. 6 אינטל הולכת להדפיס על מארזי המעבדים שהיא מייצרת מספרים סידוריים. הכוונה היא להלחס בנגע גניבת השבבים, שהפך למכה מדינה באיזור הידוע בשם ייעמק הסיליקון". אני עדיין לא מבין מה ימנע מהגנבים למחוק את המספרים המקוריים ולהדפיס על המארז מספרים מזוייפים. אבל זה מביא אותי לרעיון יעיל יותר: למה שאינטל לא תתכנת את המספר הסידורי בזכרון בלתי מחיק על השבב עצמוז את זה לא יצליחו לזייף וכבונוס נקבל כלי סופר-יעיל למניעת העתקת תוכנה לא חוקית. עס זיהוי חד-משמעי של המעבד אפשר יהיה לממש שיטת הגנה של התוכנה כך שהיא לא תפעל על מעבד שונה. לאחר שהתוכנה הותקנה לראשונה על מחשב עס מעבד מסויים, אי אפשר יהיה להפעילה על מחשב אחר. פשוט, לא! איך לא חשבו על זה קודס! 4 787 וטושיבה משתפות פעולה בפיתות שבב 8156 חדש, שאיכשהו מבוסס הן על ה-₪08817 (השבב במחשב המחברת 50 של 1781ג) והן על ארכיטקטורת 84000 של 85!!א. אני לא מבין איך אפשר לשדך בין השניים, אבל התוצאה אמורה לנצח את הפנטיוס בביצועים ועם זאת להיות כה חסכונית בהספק עד כי תמצאו אותה מותקנת במחשבי העט והמתקשרים האישיס של שתי החברות. מוצרים ראשונייס צפוייס באפריל השנה. 4 שמעתם שיבמ הפסיקה להכליל את 5אוסחו בתוך 05/2! הדבר חוסך לה 22 דולר דמי זיכיון לכל עותק וכמעט תריסר דיסקטים בכל חבילה. במקום וה היא מאפשרת ל->איסטחוצ לרוץ תחת ניהול של 05/2, הכולל מערכת קבצים משופרת, 005 משופר, ריבוי מטלות אמיתי והגנת התרסקות יעילה. כמובן שמיקרוסופט לא אוהבת את זה והיא תעשה ככל שביכולתה כדי ש-/05 לא תוכל לרכב על פאיסטחו/. מיקרוסופט תטמין מוקשים יאנטי-2/פסי ויבמ תעסוק בגילוי, עקיפה ופירוק של המוקשים. המצב הזה ימשך עד שמלחמת מערכות הפעלה תוכרע בצורה זו או אחרת. 6 זוכרים איך לפני 35 שנה יצאנו בערבים החוצה לנסות לראות את הספוטניק חולף ברקיע לאור קרני השקיעה? תוכנה חדשה בשם סז 831616 מאפשרת לך לעקוב בצורה מקצועית אחרי 200 לוויינים בו-זמנית. מאחריה מסד נתונים של יותר מ-20 אלף לוויינים - מספיק עיימ לשחק ביימלחמת הכוכביםיי ברמה ריאליסטית. שיק עייס 5149 לחברת :5606 זעחק26, טל. 422-6600-(412) מכניס אותך לתמונה. ₪ 4% ו וס 0 | וגא ו ושעי תוכנות ניהול הפרוייקטים של 094 - 2 סוף סוף אפשר לנהל כמה פרוייקטים במ קביל הפ יותר יעי2 66 תוצאות המפתח שלך להצלחה; להצליח לפקח ולנהל פרוייקטיס בכל רמה, ולהצליח לשלוט ביעילות רבה על מערכים מורכבים. 65% - "+ התוכנה שאומצה ע"י כל המוסדות האקדמאיים ללימוד ניהול פרוליקטים וניהול פרוייקטים ממוחשב. התאמת התוכנה לצרכים שלך מאפשרת לך לנהל מספר פרוייקטים במקביל, לקשר ביניהם ולהרי מערכות מורכבות. תוכנת ז80סאק אשקט5-ג6 תומכת ב-מספ -.וס תוך שילוב שפת המקרו רבת העוצמה ו-6-8611268. התוכנה עובדת בעברית בסביבת "חלונות 3.1". מעכשיו תוכל לבחון כל פרוייקט שלך מכל זוית, לתמחר ולנהל תקציבים, לנהל משאבים, לקבוע משימות ולוחות זמנים, לארגן את סדרי העדיפויות, להקצות מאמצים, להפיק דוחות, סיכומי ביניים, טבלאות, מרשמים ועוד - הכל בעזרת גרפיקה מדהימה ומבחר גופנים כולל עברית, צבעים, סמלים ותבניות רקע. ו ו הי תוכנות 64. כל כך קל להצליחי 9% 5 6 8 מ 1+ ₪8 - א 009 הוא כלי אסטרטגי שיעזור לך להעריך את עלות הפרוייקט לפיתוח מת(כנה בשיטת חאטט.פ' עוד בשלב שהפרוייקט בחיתוליו. במקוס להתבסס על ניחושים ותחושות בטן תקבל הערכות אמיתיות ועקביות המבוססות על מאגר ידע של 13,000 פרוייקטים שבוצעו בעבר בתחום מוצרי תוכנה. כך תוכל לבנות מודלים כלכליים, ניתוח סיכונים, ניתוח כספי, חישוב כח אדם ואף חישוב עלויות ידני. כל מרכיבי התוכנה מספקים דוחות טבלאיים וגרפיים להצגת תוצאות ההערכה. כמו כן מאפשרת לך התוכנה ליצור מקרי הערכה (64%6%) ועל בסיסם הערכות ימה אםוי (?11 ּוזו). והתשובה לשאלה העיקרית כבר בידך להיכנס לפרוייקט או לא! 5 6 ג ג 3 [ק - א 00 בשעה טובה החלטת לקחת על עצמך את הפרוייקט. ועכשיו יש להכין תוכנית פיתוח מפורטת. במקום שבועות של עבודה מאומצת, הכנת שלבים דרושים, סדר לוגי של פעולות, מיומנויות משאביס דרושים ועוד- סואג .6.1 ומיד יש לך תוכניות עבודה מפורטות המבוססות על הערכות 'מקרו' של 69אואוד4פ-א6 או כל הערכת 'מקרו' אחרת ועל סמך עוהל מפתח' שבו אתה עובד. התוכנה מאפשרת לך הצגה של התוכנית בפורמטים שוניס, טבלאות והתפלגויות העבודה עבור כל משימה, הסדר הכרונולוגי והמשך של כל שלב, משימה ופעילות. התוכנית המופקת ניתנת להעברה לכלים לניהול פרוייקטים. בנוסף, בגמר שלב התכנון, =טחתגוץ-א6 תבצע הערכה מחודשת של המשך הפרוייקט על פי תוצאות התכנו[. זו יעילות! הזמן עכשיו את התוכנות המתאימות לך ועשית צעד חשוב וגדול קדימה, כי: 6 היא החברה המובילה בעולס לכלי פיתוח ומאגרי נתונים. . ג6 היא החברה מספר 1 ברמת שירות ותמיכה. = כל התוכנות של ג6 סוללות בפניך את הדרך לפיתוחים עתידיים וכך אתה שומר על השקעתך. . כשאתה קונה תוכנה של ג6 אתה חוסך עד מאות דולרים ומקבל תמורה כפולה. התוכנות מופצות ונתמכות ע"י אר.די.בי. מערכות בע"מ טל-03-6390055 פקס. 03-6390054 [8]פ[ה) רח' ריבל 18 תל - אביב 5 דוס ו 0 א6 ישראל בע"מ עזרים ספרתיים אישיים: הגל השני תחוס בו נראה את התפתחות הדרמטית ביותר בשנה הבאה הוא בייעזריים ספרתיים אישייסיי (4פק, עסייא). הדור הנוכחי הוא מעניין אבל לא לגמרי שימושי. אפשר להזכיר בהקשר לו את האימרה כי ייאת החלוצים אפשר לזהות לפי החיצים שבגבסיי. למרות שהניוטון נכנס לרשימת ייהמצויינים טכנולוגית'" שלנו לשנת 93י, נימת האכזבה נשמעת בקולס של מרבית המבקרים. בכל אחד מהמוצרים שיצאו לשוק השנה אפשר למצוא פגמים חמורים ביכולת זיהוי כתב יד, או בתקשורתיות, או בביצועים. התגברות על המגבלות אינה קלה ואינה יכולה להעשות בתוכנה בלבד. צריך מעבדים חזקים כדי שהקונספציה תמריא וצריך שהם יממשו את כוחס במגבלות המקוס וההספק של מחשב כף היד. למזלנו, יצרנים רבים מאמינים בעתיד של עסייא ומוכניס להשקיע מאות מיליוניס של דולרים כדי שחזונס יתממש. הס מתכננים את הדור הבא של שבבים יעודיים בתקווה כי הס יהפכו את אנחת האכזבה לשאגת נצחון. ביצועים גבוהים וצריכת הספק קטנה יושגו עייי הקטנת רוחב המוליכים על השבבים, מ-1-0.8 מיקרון ל-0.6-0.5 מיקרון. זו תכפיל ותשלש את מספר הטרנזיסטורים והמעגלים הלוגיים על כל שבב, תאפשר להכפיל את מהירות השעון ולהקטין לחצי את צריכת ההספק החשמלי. המעגלים הלוגיים הנוספים ינוצלי לאינטגרציה של יותר פונקציות על פחות שבבים וכך להקטין למינימוס את המוליכים החיצוניים בין השבבים על לוח האם. כיוס מהווים מוליכים אלה (ה'"אפיקים'י למיניהם) את אחת המגבלות הקשות על יכולת המעבדים. המימדיס שלהם (הפיזיים והחשמליים) גדולים פי מאה ויותר משל מוליכים פנימיים וכתוצאה מכך יש להשקיע הספק חשמלי רב כדי יילדחוף'י אותם לעבודה וזמן רב יחסית מתבובז על העברת אותות חשמליים בין שבבים. טכנולוגית יצור דומה עומדת מאחורי ההאצה הצפוייה בביצועי מעבדים כלליים. גירסאות מעודכנות של הפנטיום יכפילו את ביצועיו ואת ה-486 (ראה בגירסאות של 100 מגהרץ. חברת עשס!סחח66ד 1.81 מפתחת ערכה בת שני שבביס שתכליל את, כמעט, כל המרכיבים של מחשב. החל מגרעין עיבוד המבוסס על מעבד 386 וכלה בתצוגת 64. כיום הנוכחות של ארכיטקטורת אינטל בתחום עסייא מוגבלת ל-88/א200 של קסיו/טנדי, שחסרונו העיקרי 3 כרטיסי 0614 הס פתרון גרוע לדיסקים קשיחים וזכרון ראשי (א). את אלה אתה רוצה במחשב שלך כל הזמן | 8 0 נובע ממעבד חלשלוש. גס למיקרוסופט אין מערכת הפעלה ראוייה לשמה עבור עסייא - וגם מצב זה עומד להשתנות כאשר היא תוציא לשוק את שגקתואו. האמת היא שהטכנולוגיה הסופר-איטגרטיבית אינה מיועדת רק לעורים ספרתיים אישיים. היא גס תתפוס מקום במחשבי מחברת קלים יותר 10 6 ישראל ינו' 1994 ומאריכים יותר לעבוד בין הטענות סוללה, מאשר המקובלים כיום. הפער המצטמצם והולך בין מחשבי מחברת ומחשבים שולחניים, בכל הנוגע לחסכון האנרגיה ושימוש באבזרים נשלפים, יביא את הרכיביס החדשים גם לסביבה השולחנית. שבב אחר שיחשף לאור הזרקורים בשנה הבאה הוא רכיב הזכרון 0א, המצוי בכל מחשב ונושא את תשתית התוכנה שלו (במחשבים שולחניים היא כוללת את יימערכת הקלט/פלט הבסיסיתיי, ה-8105. במחשבי כף היד ה-וא₪0 כולל גם את מערכת ההפעלה וישומים שונים, מוכנים להפעלה ברגע שאתה מפעיל את המחשב, ללא צורך בהטענה מדיסק). צפה לכך שהרכיב האנונימי הזה, שבילה את מרבית ימיו מולחס ללוח-האם, יהפוך לאלמנט אותו ניתן להחליף בקלות וכך לשנות את האופי של המחשב. ה-1א₪0 החדש יהיה נגיש ללא פירוק וניתן להחלפה באותה קלות בה מחליפים כרטיס 61וא6ק. לעומת זאת, בקרוב יתברר לכולם כי כרטיסי 20101 הם פתרון גרוע לדיסקים קשיחים וזכרון ראשי (א8). את אלה אתה רוצה במחשב שלך כל הזמן וחבל לבזבז עליהם את מעגלי הממשק והמארז הנפרד של כרטיס 1614א06, המתאימים יותר לאבזרי תקשורת, כמו מודם ופקס. האבזרים המעניינים ביותר למימוש ככרטיסי 06161 יהיו אלחוטיים. כרטיסי ייאיתורית'י זמינים כבר היוס והם זוכיס לפופולריות גואה. בקרוב תראה מודמיס אלחוטייס מלאים על כרטיסי ג61!א6ק, בשילוב עם טכנולוגיות חדישות, כמו 6זגח8זוא של נשיונל סמיקונדקטורס. אבל אל תצפו לטלפון סלולרי בינתיים. זה יקח עוד שנה-שנתיים. השנה הבאה תהייה מעניינת ללא ספק והחידושים לא יצטמצמו למה שיקרה בארכיטקטורת אינטל. מעבדים חדשים של |א8א ,6פא וסוני יתנו עוצמה נוספת למשפחות מתחרות של עזרים ספרתיים אישיים. שיתוף הפעולה בין 787 (היצרנית של 50, אחד ממחשבי העט המוצלתים יותר) וטושיבה אמור להניב מעבד ₪156 חדש (84600), המבוסס על ארכיטקטורת 4000 8קווא. מחשבים שולחניים המבוססים על 84000 הוכיחו את עצמם כשווי ערך לפנטיום והשבב החדש יכול להוות פריצת דרך ביכולת של עסייא. המוצרים שיצאו בשנה החולפת אולי סובלים מתסמונת האכזבה מחלוציות, אבל אחרי תקופה קצרה של אא/א].1-61ַדא4 נראה את הדור השני והבוגר תופס את מקומו במרכז הפעילות של מיחשוב אישי. טיו ו תוכנה הממירה מפות /שרטוטים ידניים. | | לסביבת 110680 4 = טכנולוגיית המרה חדשנית המיושמת ₪ תוכנת 14058 ₪ שילוב מידע וקטורי/רסטר בתוכנת-ז11866, מאפשרת ביצוע המרה ₪ המרה אינטראקטיבית, הדרגתית של רסטר לוקטור של מפות ושרטוטים ידניים לסביבת 06-306)ש, ₪ המרה אוטמטית ₪ אופציה לזיהוי אוטומטי של סימבולים בדייקנות, בקלות,במהירות וללא כל הגבלת גודל. ₪ יכולת תפיסת קצה קו של רסטר -540 פקודות העקיבה מונחות על ידי קובץ פרמטריס ₪ יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד הניתנים לקביעה על ידי המשתמש. ₪ עבודה מושלמת בוקטור ₪ קישוריות לבסיס נתוניס ב 6 הינה תוכנה בעלת יכולת ביצוע המרה ₪ פתוחה למשתמש : תכנות בשפת 6 ₪ שפת 55 וסט 8 חלקית או מלאה של כל השרטוט, תוך שמירה ₪ הגדרות - סימבולים,סוגי קווים ופונטים,תפריטים ע""י המשתמש 5 ייבו זמנית" של נתוני רסטר ווקטור במסמך אחד, ₪ תאימות למערכות - 5 תכונה המאפשרת המרה הדרגתית לפי הצורך. 06,560 דט קה התש דאו,ס-אוסחה, 0 ה66חהה 5 | עך / ו 5 ₪ -) מונקרזכ3יין מחשבים ותוכנה בע"מ משווק מורשה של כ םס אא 5 סהססוטג 11 6165 = מוחו תל-אביב טל. 03-5237569,5242159,פקס. 03-5242907 חיפה טל. 04-721125, פקס. 720776 -04 ו אנא פנתה האישיות! שתמש אחד, מחשב אחד, ישוס אחד - זה היה תיאור מדוייק למדי של מיחשוב אישי בשנות ה-80, אבל נראה כי התקופה הזאת מגיעה עכשיו לסיומה. במקוס איים מבודדים של מיחשוב אישי, סביבת העבודה עוברת טרמפורמציה מהירה לרשת מקושרת של מחשבי 6ק, שרתים מחלקתנים ואירגוניים, משאבים עיקריים המנוהלים בצורה צנטרליסטית וריבוי ישומים המוגדרים כייקובצהיי (שח 0 0). האם פירוש הדבר כי תמה מהפיכת המיחשוב האישי וחזרנו אל המצב הקדס-6ק! האם צריך למחוק את המילה .1/א50חפק מהשם הרשמי של 06 ולהתחיל להתייחס אליו כאל שלוחה של מערכת מיחשוב אירגונית המבוזרת פיזית - אבל מרוכזת מכל בחינה ישומית? לא בא בחשבון. למעשה, בשנים האחרונות מחשבים אישיים נעשו יותר ייאישייםיי מבעבר ורק הודות לכך הם יכוליס לתפקד טוב יותר בסביבת רשת אירגונית. זו לא תזה פרדוקסלית כפי שהיא נשמעת מלכתחילה ועיון מדוקדק יסביר למה. פעם, הבחירה ב-26 היתה מרד במצב בו על שולחן העבודה שלנו ניצב מסוף ייטיפשיי הקשור למחשב מרכני והמוכן לבצע אך ורק את המשימות המינימליסטיות (כמו הכנסת נתונים, שאילתה או בקשת הדפסה) שכהני מקדש ה-טןא 8חא41א הסכימו שאנו, משתמשי הקצה ההדיוטות, נוסמך לבצע. כמובן שההסמכה נגזרה מתוך המכנה המשותף הנמוך ביותר וכך הפעולות שהוסמכנו לבצע, גס מי שהיה מוכן להשקיע בלימוד ותרגול 12 נושאיס שהיו מרכזיים בעולם ה-מש4אזאזא בהכרח הופכים לחשובים גם למחשבי 26 ב יע יימחשבית'י, הוגבל לרמה הנמוכה ביותר של בעלי זכות גישה למסוף. ברור שלא היה שום סיכוי להראות איזו שהיא יצירתיות בעבודה מול מסוף טיפש וכלי הייתוצרתיותיי (צדוצוד6טססאק) היו מוגבלים למה שמרכז המידע האירגוני הצליח ליישם - אחרי שהם גמרו את כל המטלות הקריטיות-אירגוניות, שזכו באופן טבעי לקדימות מוחלטת בהקצאת משאבים. מאחר ועוד לא היה מקרה בו מרכז מידע הצליח לעמוד בכל המשימות הקריטיות, הישומים האישיים נשארו לנצח במגירת ייצריך לעשות'יי. עכשיו המצב שונה לחלוטין. ה-86 על שולחן העבודה הוא תחנת עבודה ייחכמה'' ביותר ועושר הישומים הייאישיים" שאנו יכולים להרי עליה - בלי טובות של מנהל ההשת - רב מכל מה שזמין על איזו שהיא פלטפורמה אחרת. החיבור של ה-86 לרשת אמור להוסיף לו עוצמה ולא לגרוע מעצמאותו. אבל, בעיקר, החיבור אמור לממש את האימרה כי ייהסך הכל גדול מסכום המרכיביסיי גם במיחשוב אירגוני. רשתות תקשורת הופכות איים של מיחשוב אישי למאגר של מיחשוב אירגוני ומחזירה את העובד הבודד למקומו הטבעל 6 ישראל ינוי 199% - חלק מצוות עבודה. כאשר ישומי מחשב הם כלי העבודה העיקרי שלנו, רשת התקשורת היא המדיום הדומיננטי במיזוג התרומה של כל עובד לתוצר הקבוצתי. בתהליך זה נעלמיס לאיטס ההבדלים בין רשת מקומית (אג.]) לרשת רחבה (אג/ו), בין שרת 06 למיני-מחשב, בין רשת שיוויונית (חםםץ סד המםק) לרשת לקוח/שרת ואפילו מחשבי פוא ג אזאןה וא מתמזגים בסביבת העבודה החדשה. אבל אין לטעות בדבר אחד: תפיסת היסוד (הייפרידגמהיי) של סביבת העבודה המרושתת, מושרשת במעמדם העולה של מחשבים אישים ואינה זריקת עידוד לזוהר הגווע של מחשבים מרכציים. למסקנה זו יש תוצאות משמעותיות. כאשר מחשבים אישיים לוקחים על עצמס את התפקיד של ביצוע המשימות הקריטיות של האירגון, כמו ניהול מסד הנתוניס המרכצי, עיבוד טרנסאקציות מקוון, ניהול התקשורת וישומים יחודיים של האירגון, נושאיס שהיו מרכזיים בעולס ה-חוא א א11א בהכרח הופכים לחשובים גם למחשבי 6ק. בסופו של דבר, שרת ישומים קריטיים חייב להוכיח אמינות עילאית גם אם הוא מבוסס על 6ק והדבר דורש תשומת לב להגנת נגישות, גיבוי מלא לכל חלק בחומרה ובתוכנה, יכולת להמשיך בעבודה גס במצבי כשל (חלקי) ועוד. כל אלה הס, מטבע הדברים, נושאים שלא מעניינים במיוחד את המשתמש הבודד, אבל הם עיקריים בסדר היוס של מנהל הרשת. האתגר של השנים הבאות הוא לגשר בין העצמאות היצירתית של עובד ייחכסיי עם מחשב אישי ייחכם" וישומים אישיים ייחכמיםיי, הפועלים כחלק מצוות עבודה יצירתי, והדרישות הלגיטימיות של ניהול מרכזי של משאבים קריטיים. ברור שאי-אפשר להכליל חוק אחד על כל הספקטרום ההחב של פעילויות אירגוניות וחייבים לשמור על גמישות מירבית בישוס הניהול המרכזי. אי-אפשר לדרוש מקבוצת פיתוח של מוצר חדשני כי היא תיישם ברשת שלה את כלליס הנוקשים של רשת המשרתת את מחלקת הנהלת חשבונות. אי-אפשר להחיל את אותם כללים על שכבת המנהלים/ות ועל קבוצת הקליטה של טרנסאקציות מלאי. המיחשוב האישי בא לידי ביטוי באישיות של תוכנות ה"פרודקטיביות האישית" - מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים, ניהול פרוייקטים, הכנת מצגות ועוד. השלטת משמעת רשת אירגונית אסור כי היא תפגע באישיות הזאת. לזאת לא נסכים. 2 4 יי ל בלרהת 5-ב = ] דר טי = למ כל שד הסימ המר ישן ידי "ילו לי-ףררוהרהרששך .יש ר-אר יר ל לרומ הור רשי טנא אלי 2 |א הע₪ פע ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ או סויקת התפענות 4 דגמים שולחניים 2 דגמים שולחניים | גםאם תסחק את כל משפחת סורקי חדאשס מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, איכות ומחיר. ובכך 2 0 ש""ל/אפור: צבעוניים: קשוק לא תמצא סורקים ל לכל מטרה ולכל תקציב. ו300"60000, רוחב 4-4, 600-2400001, רוחב 4-4, כאלה. גם לא במחיר.. המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית קומפקטיים ואיכותיים, כולל (בחלקן מן הדגמים) 0 התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל סש ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת ה עד בול = קוראלסרקתשקופות | 2 ור לות. להל / יםשל ל / לדקה. למחשבי ₪0 ושקפים. סורק יחיד במינו 7 התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של 4חדאפס, לבטח תמצא דגם המתא'ם = ומקינטוש. (ובמחיה) ברזולוציה ש"ל, ש"ל + אפור(256 לצרכיך ותקציבך: 24000 כל הסחקות ב- | דגמים) וצבע (26 ביט 4 ביט. אופציית 008. כולם ברזולוציה עד 4000 התחברות לספ מקינטוש = !החב סרקה 010.5" ראואט/אש6. וו א[ התפעלות מסריקה ראשונה | יבוא ושיווק: אדיסמה/א6קודוס גאולה 45 ת"א טל: ו037510258 פקס: 0375102584 משנים את חוקי המשחק מת שחוקה היא כי מחשבים אישיים שינו את הדרך בה אנו עובדים בדרכים רבות ומעמיקות. כלי הייתפוקתיות" (צד ד 0 0אק) האישית הס הישומים העיקריים של מחשבי 20 והס שינו בצורה קיצונית את המיומנויות הנדרשות בסביבה העיסקית. אבל הכח הפנומנלי של 76 חדיש והזמינות שלו במחירים נמוכים, דוחף לשינויים לא פחות חשובים בתפיסת היסוד של עסקים רבים. כאשר המחשב הופך מכלי עזר לביצוע מטלות שוליות למדיום העיקרי בו מבוצעת הטרנסאקציה המסחרית, השינוייים הצפויים הס עמוקים - ובמקרים רבים מערערים את הסדר הקיים. קחו לדוגמה את הנושא של שיווק תמנוות ''מאגריי. חברות רבות וצלמיס פרטיים מציעים למכירה צילומים לשימוש מסחרי מתוך מאגר שלהס (בישראל מוכרים בעיקר ייאימגי בנקיי וייויזואליי, שהן סניפים ישראליים של חברות בינלאומיות גדולות). לפני מספר חודשים התלוננתי מעל טורים אלה על השיטה החדשה של שיווק התמונות על תקליטור /60-80%. בשיטה זו התקליטור משמש לצפייה בלבד באלבוס התמונות. כדי לרכוש זכויות שימוש עליך לנהל מויימ נפרד לכל תמונה ושימוש. התגובות שקיבלתי על המאמר נעו על פני ספקטרום רחב, החל מצלמים שהשתוקקו להשתתף בחגיגת המדיוס האלקטרוני החדש וכלה באלה שבטוחים כי הטכנולוגיה תהרוס את מפעל חייהם. השיטה המקובלת במכירת זכויות על צילומים, בין אם הס ייחדשותייםיי באופיים או *מסחריים/פירסומיים'י, היא לשימוש חד-פעמי באיזור מסויים ובפרק זמן מסויים. למשל, תוכל לרכוש זכות לשימוש בתמונת מאגר עבור עלון טכני או מודעה, להפצה מקומית או גלובלית, במשך שנה. האמן או הסוכנות לא ימכרו את התמונה לשימוש מתחרה במשך הזמן הזה, אבל בסוף התקופה כל הזכויות חוזרות לבעליהן המקורי. עד כה המדיוס להפצת התמונות היה שקופיות, מה שמחייב את הרוכש לבצע הפרדת צבעים יקרה לפני שהוא יכול לשב את התמונה בעבודה הגרפית שהוא מייעד לה. המחיר, הסירבול והזמן הכרוכיס בהפרדות צבעים משקופיות (לאיכות מירבית חייביס להשתמש בשירותיס מקצועיים - ויקרים - של לשכת שירות המצויידת בסורק יקר וידע בהשגת איזון צבעים מושלם), מונע מהמעצב את החופש הדרוש לבחינת חלופות גרפיות רבות. נוחות ויעילות בפורמט האלקטרוני כאשר התמונות מומרות לפורמט אלקטרוני, למשל 62 סוסח? של קודאק, השלב של סריקה ועיבוד תמונה ראשוני נעשה פעם אחת ויחידה עייי מומחים בפיקוח הצלם. צפייה בתמונות (100 על כל תקליטור) היא פשוטה ואינה נוקקת לציוד יקר. כל תמונה שמורה ב-5 דרגות אבחנה, החל מאבחנה נמוכה ליידיפדוף'' מהיר באלבום וכלה באיכות המאפשרת הדפסה בגודל דף מגזין, כך שאפשר להשלים את העבודה משלב הסקיצות ועד להפקת פילס להדפסת אופסט לא הזדקקות לסריקה. ברור שזו הדרך היעילה ביותר להפצה של תמונות ורק נשארה לבירור השאלה האם יש שוק לתמונות שאסור להשתמש בהן ללא תשלום נוסף. 0 6? ישראל ינו' 1994 כמה מהמו"ילים כבר הצביעו על בחירתם. .60881 למשל, הוציאה לאור סיפריה עם יותר מ-100 כותרי /א0א-60 לשימוש חופשי. הגישה כאן היא שהכמות עדיפה על איכות והמחיר של רשיון שימוש חופשי הוא אובדן היחודיות. אף אחד לא מבטיח לך כי בו-זמנית המתחרה הראשי שלך לא משתמש באותן תמונות עצמן כדי לקדם את המוצרים שלו. בסיפריות חופשיות התמונות סרוקות באבחנה נמוכה יחסית והשימוש העיקרי הוא להכנת מצגות אלקטרוניות והדפסת חומר לשימוש פנים-חברתי. במקביל מתפתחת תעשיה של תקליטורים באבחנה גבוהה מאוד, המיועדים להפצה של צילומיס באיכות המאפשרת הדפסה של תמונות בגודל פוסטר. קבוצה שלישית של מוצרים הס ייתקליטורי הקטלוגיי, שטובים רק לצורך צפיה ובחירה של תמונות מהמאגר. לכל סוג של תקליטור מתלווה מדיניות רישוי שונה. כפי שהצילומים במאגר החופשי הס לא מוגבליס בשימוש, הצילומיס באבחנה גבוהה מחייבים רכישת זכויות יוצרים אינדווידואלית והתקליטור הקטלוגי אינו מתאים כלל להפקת דפוס. לא כל צלם מוכן להתמודד עם המורכבות של האלטרנטיבות החדשות ורביס חוששים - ובצדק - מהקלות היחסית של גניבת זכויות כאשר המדיום זמין כל כך להעתקה ללא אמצעי עזר יקרים. אני מבין אותס, הייתי בעבר צלם מקצועי בעצמי והיה לי מאגר רציני של תמונות שהכניס לי כסף טוב. אבל עכשיו אני חי בעולם הדיגיטלי של מחשבים ועובד עס אנשיס שעבורם תמונה אלקטרונית היא המדיום המועדף. הם לא מנסים לגנוב את הזכויות של אף יוצר, הס מוכניס לשלס עבור כל תמונה בה הס ישתמשו, אבל הס מחפשים את הנוחות של מאגרים חופשיים, שאינס מסרבלים כל שימוש במויימ על רכישת זכויות. כל מי שניסה לערוך חוברת מודפסת או מצגת מולטימדיה מתמונות מאגר יוכל להמחיש לך את הסבל והזמן המבוזבז בתהליך רכישת זכויות. החל מאיתור הצלם וכלה בנסיון להסביר לו מדוע הוא לא יכול לדרוש עלון פנימי של חברה קטנה את הסכוס שהמגזין 118 מוכן לשלם. הצלמים יכולים לשנוא את העולם החדש, אבל זה לא ימנע את השינויים בדרך בה יתנהלו בעתיד עסקי ההפצה של תמונות מאגר. הס, הצלמים, יצטרכו להסתגל. הבאתי את הסיפור הזה לא כדי לתאר תופעה שולית בנושא אזוטרי. שינוייס דומים צפויים כמעט בכל תחום פעילות עיסקי בו התוכן ניתן למימוש במדיום אלקטרוני. כדאי להתכונן לגל הבא של שינויים בחוקי המשחק העיסקי, כי מי שלא ידע לייתפוסיי אותו, יטבע. יקי [ , ]זא ו פצופפמפצס 6ו 0 5 א סקט 1 5 5 |4865% !6!ח! 8 266 5 !000 0950 א 2 408 6 סוס פוא 170 ססז 4 ו 8 | 64-18 /5/6 6 6פוחחסזק 6006 51268 ז6!וסז1חס6 ח66ז50 *14 חסוח50טסו ח1001160 660 101 זופת 6 *52 0 = 6 הוספושווטטועו 6 |16ח! 8 266 | 5 אל ול 8 8 וז סזסה פוא 250 ססז 4 5/6 !8 8 0 סז 59 8 51288 ז6וו0זח60 חסזזוחוזד *17 811עוו 0 5000 אס 65 חסח56טס) ח1001180 0 !0 ץזו8ת6 6 5 4 3 6 6 חברת מיחשוב מתקדם היא המפיצה הגדולה בישראל של פגססונא . כל המחשבים מותאמים במיוחד לתפקיד של תחנת עבודה הנדסית/גרפית, עם מאיץ גרפ" 8ו.858/ ובקרי דיסק >6ווססט המהירים מסוגם בעולם. 6 60 6 6 |85!ח! 8 2566 5 !1000 650 א 2 א 8 סוס סזסח 8 250 ססז 144 8 | 55-18 5/6 0 56 סז 69 / 6006 51288 ז6ו/0זוח60 501860 *14 חסוח6פטס/ ח1001160 בא 101 ץזז8ת6 6 05 **% 0 מאיניים לדיסקינז קטויזזיח דוט 0/|+ 665 ₪ ספה 4 54 6 805 1061 5 הבקרים המהירים ביותר לדיסקים. מאיצים מיוחדים ל-פשטכססטוש\ . וחק הבקר היחיד שהשיג תוצאות זמן גישה 0.2775 במבחני סאוו2 6 6ק. "הבקר הזה הוא חלום..." אמרו הבוחנים. מחיר: החל מ-160 דולר ! מיחשוב מתקדם רז שש 00 תפ ספ 5 ל שו סח 0 40/0060 ל מייקל ‏ ג'. | מילר כמו בכל שנה אנתנו מסכמים את 1993 משתי נקודות השקפה: האחת היא חלוקת | פרסי | המצולעות הטכנולוגית של 042188 6ק, פרסים המוענקים למוצרים שחשיבותם חורגת מהמסגרות המקובלות של יימהר יותר, קטן יותר, זול יותר'", אלא הס מהווים ציון דרך משמעותי באחד מהתחומים העיקריים של מיחשוב אישי. השניה היא סקירה של ייהמוצרים הנבחרים לשנת 31 בה אנו מציינים לשבת את המוצריס שמימושס מגלס רמה חדשה של איכות, תועלתיות ותמורה לכספך. כמו בכל שנה, המבט המסכם מגלה עד כמה תחוס המיחשוב האישי מהווה קרקע פורייה לדמיון יוצר, למאמא בלתי נלאה לשפר ולשכלל ולרוח תחרותית מהסוג המלהיב ביותר. זה הסיכום העשירי של 6ק 5 ועדיין הסיפוק מההתפתחויות בתחוס הסיקור שלנו לא מפסיק לעורר קנאה בין העוסקים בתחומים וותיקים ושמרניים יותר. לפני עשור השבב 16 76 ישראל ינו' 1994 5 5 0% 6 של אינטל היווה את חוד התנית | של טכנולוגית הסיליקון ולוטוס 3 היתה לתוכנה הראשונה שזכתה לתואר המקברי "ישוס רצח" (חסטגטו!קק 4 זס!1ו8) . היירצח" הוא, כמובן, ‏ מה שקרה לכל הארכיטקטורות האלטרנטיביות למיחשוב אישי, אלה שהתבססו על מעבד וילוג 280, אפיק המערכת 585-100 ותוכנת ההפעלה ]₪/ק6. מאז התחדשו עלינו 3 דורות של מעבדי אינטל (וכל דור עבר כחצי תריסר מחזורי השבחה, בעיקר עייי הגדלת מהירות השעון), שהכפילו את עוצמת המעבד פי 100 ולוטוס שיחררה כתריסר גירסאות מושבחות של הגיליון האלקטרוני שלה. ארכיטקטורת החומרה שנקבעה אצ עייי יבמ הפכה לתחום ההנדסי הייפתות'י ביותר לחידושים והמצאות, עס מאות ואלפי יצרנים המתחרים על ראשוניות ביתרונות טכניים, מקוריות בממשק האנוש ועדיפות בתוכניות הרכישה. העולס של מיחשוב אישי עבר מהפך מנטלי עמוק עוד יותר. פרסי 40/2185 26 לשנת 1993 אם בראשיתו היווה ה-06 פלמטפורמה מינימליסטית ליימשוגעים", שהעדיפו להאבק באופן עצמאי עם ישומים אישייס במקוס להתחבר למחשב מרכזי ולתת למומחי 15א להכתיב להס את הישומים, כיום משתמשי ה-0 מעודדים תחרות ביצועים בין היצרניס כאילו מדובר בארכיטקטורה ייאליטיסטיתיי של תחנות עבודה למקצוענים. סגירת בערים הפער בין מיחשוב אישי למיחשוב אירגוני נסגר ברובו ומה שנשאר ממנו עובר גישור אינטנסיבי באמצעות רשתות תקשורת. כבר כיוס קשה להעביר את הקו בין השניים: שרת 6זג/ושא המבוסס על מעבד 6 ומערכת הפעלה של 6 - האם הוא יימחשב אישייי או יימשאב אירגונייי! ומה לגבי מינימחשב המשמש שרת לרשת 06! האם אפשר בכלל לדון בדרישות שלנו מהשרת מבלי לקחת בחשבון מי הם הלקוחות! ההפרדה המאולצת בין השניים, כפי שמנסים יצרנים שמרניים שונים להמשיך ולקיים, היא הסיבה לכך שהכף נוטה במהירות לכיוון ה-26 גם במיחשוב אירגוני, על חשבון נתח השוק והריווחיות של יצרני מינימחשבים ומחשבים מרכזיים. בחלק הראשון של מצעד ההצדעה לשנת 1993 אנחנו נותנים את הכבוד הראוי להוגים ולמפתחיס של המוצרים המשמעותיים ביותר ב-11 תחומים של חומרה ותוכנה. בכל קטגוריה ציינו העורכים שלנו את הזוכה במקוס הראשון ואת 2 המועמדיס הסופיים (מקומות 2 ו-3 אם תרצו). כרגיל, על הבחירה חלו תנאי ברירה של חידוש וזמינות. המועמדים חייבים היו להיות זמינים מסחרית לראשונה בין 1.10.92 ו-30.9.93. כמו כן הענקנו אותות כבוד לשלושה מקברניטי התעשיה, פורצי הדרך בהפיכת שבב הסיליקון למהפיכה הגדולה ביותר בתרבות העבודה ברבע האחרון של המאה העשרים. דרכיבים אלקטדרוניים אין כל ספק בזהותו של הרכיב החשוב ביותר של 1993. הפנטיוס של אינטל היה השובב שכולנו רצינו - אם כי רק מעטים ביותר אמנם זכו לשם יד על מחשב פנטיום. הט [ 61 כ | 6וח | בשנה הבאה מבטיחה אינטל הרבה יותר פנטיומים (מיליונים ולא עשרות אלפים), יותר מהיריס (גירסאות עד 100 מגהר>) ויותר זולים (אם כי כבר היוס מחשב פנטיום עולה בסך הכל כ-700 דולר יותר מ-486 שווה תצורה). בעקום הדאעוון הפנטיום הוא נסיון מרתק בפריצת דרך חדשה תוך שמירה על תאימות עם המאגר הקיים של תוכנות 6. הגרעין שלו תואס לחלוטין את קבוצת הפקודות של מעבדי 386/486, כך שכל התוכנות הוותיקות רצות עליו ללא כל שינוי, אבל סביב הגרעין בנתה אינטל ארכיטקטורה המכלילה את מרבית האלמנטים המתקדמים ביותר בתיכנון מעבדים מרכזיים. מנגנון הביצוע של פקודות נבנה בצורה של ייצינור ביצועיי (מאז.זטק1ק) בן חמישה שלבים, כך שבכל רגע הצינור מטפל בביצוע של חמש פקודות עוקבות. מעבד השלמים כולל שני צינורות ביצוע, הפועלים במקביל בתצורה הידועה בשם ייעיבוד מקבילי סימטרייי. צינור שלישי ונפרד, הפועל במקביל בצורה עצמאית, הוא המעבד בנקודה צפה (דא201 6א11'ד1.04=) החדש, שדומה בביצועיו ליכולת של תחנות עבודה הנדסיות מבוססות 6. על השבב בנתה אינטל שני זכרונות מטמון נפרדים, האחד לנתונים והשני לפקודות, ואפיקים פנימייס רחבים לשינוע 128 סיביות במקביל. מנגנון "ניחושיי מתוחכם מנסה לנחש את התוצאה של פקודות סיעוף (0א0141א884), כדי לטעון את המטמון בנתונים שידרשו בעתיד. האפיק החיצוני שרוחבו 64 סיביות ומהירותו 66-60 מגהר מאפשר להזין נתונים לפנטיום בקצב שהוא מסוגל לעכל. הפנטיום עדיין לא הגיע לבגרות. רק בשנת 1994 תתגבר אינטל על מחלות הילדות, הנובעות מהמורכבות של הארכיטקטורה ומהמעבר לטכנולוגית מצב מוצק מסובכת הנקראת 105א8:6. הדבר יעשה עייי שיפורים בשלושה תחומים: שיפור בהנחת המעגליס האלקטרוניים על שבב הסיליקון (עבודה המבוצעת במרכז התיכנון של אינטל בחיפה), יצור במפעל חדיש ביותר המסוגל לבנות אלמנטים שרוחבם 0.6 מיקרון (1/1667 של מיימ) וטכנולוגיות להקטנת צריכת ההספק. השיפורים האלה אמורים להקטין את שבב הפנטיום למחצית מגודלו הנוכחי, להגדיל את תפוקת קו היצור פי 10 עד פי 20 ולהקטין את צריכת ההספק לרבע. ב-1994 תציג אינטל את הדורות הבאים של הפנטיוס, עם מהירות שעון של 75, 90 ו-100 מגהרצ, בגירסאות רגילות ו-2אפם ועס תמיכה מובנת בריבוי מעבדים. הפנטיוס יהיה ייספינת הדגליי של אינטל גם בשנת 1995 (בה צפויה הכרזת היורש, שידוע כיוס בשס הקוד 06) והוא יאבד את הבכורה רק בשנת 1997. עד אז, הפנטיוס יהיה מושא שאיפתם של כל משתמשי ה-6ק. משפחת אלפא של דיגיטל אמורה סאג 8 וסוס לשאת על כתפיה את חברת המחשבים הוותיקה למאה ה-21. מתכננל דיגיטל הכינו לאלפא תפקיד מפתח כארכיטקטורה המרכזית למשך 25 השנה הבאות, ארכיטקטורה ברת-דירוג מרמה של מחשבי כף-היד לסופר-שרתים מרובי מעבדים. לפלח השוק של מיחשוב שולחנל הציגה השנה דיגיטל את השבב 21066, מעבד 8156 המונע עייי שעון 6 מגהר> (!) - ללא ספק קצב שיא בעולם שמחו לסופר-מחשביםס (גירסאות עוד יותר מהירות, עד 275 מגהר, הוצגו מאוחר יותר והן מיועדות לשיבוץ במחשבי מיני מבוססי אלפא). דיגיטל תומכת כיום על מחשבי אלפא במערכות ההפעלה 05/1 (גירסה תיקנית של יוניקס), 5)אשח6קס (גירסה ייפתוחהיי של מערכת ההפעלה הוותיקה של מחשבי אגץ) וגירסת דא של פשסטחוצו. מהירות השעון המדהימה מתבטאת בעוצמה העיבוד, המשתווה לזו של הפנטיום בחישובי שלמים אבל כפולה פי ארבע בחישובי נקודה צפה. דיגיטל הכלילה גם את המעבד הגרפי על השבב, דבר שלא רק יחסוך עלויות יצור אלא גם יאפשר למנוע הגרפי לנצל את המעבד בנקודה 17 6 ישראל ינו' 1994 18 פרסי 14042185 20 לשנת 1993 צפה לצורך סא[אמפאםא (גימור שטח פוטו-ריאליסטי של עצמים תלת מימדיים מוצקים ושקופים). תחנות אלפא של דיגיטל עושות עוד צעד לכיוון עולס ה-26 עס אימוץ אפיק 701 כאפיק המערכת התיקני. הדבר יאפשר שימוש באבזרים היקפיים זולים יותר ונתיב הגירה נוח מפלטפורמה לפלטפורמה המוקד השני לתשומת לב בשנת 3 היה הפעילות הסוערת בתחוס המאיצים הגרפיים, במיוחד מאיצי 5חו. בתחוס זו בולט השבב החדש של 66וו6/ו, שהניע את מרבית השיאנים במבתל אזגוחחו\ 5סוחקגז). השבב 9000 זטשסק מבוסס על המאיץ הגרפי לתחנות עבודה (8720/) שווייטק מספקת מזה זמן ליצרניות של תחנות גרפיות והנדסיות מבוססות 8186. ההסבה לסביבת 5אסשחוצ נתנה למשתמשי 6 טעם של היכולת הגרפית של תחנות עבודה י'אמיתיות": מהירות גבוהה, אבחנה גיאומטרית גבוהה (עד 1024א1280) ועומק צבע (עד 24 סיביות לפיקסל). הכרטיסים הגרפים המבוססים עליו אינס הזולים בשוק וכיוס כבר רואים לו מתחרים (ראה מאמר בנושא זה בגיליון הנוכחי) אבל ב-1993 ה-9000 זטאסק היה המלך הבלתי מעורר של עולם התצוגה. 0 זסצוסק %6%ו6/\ מערכדות מחשב שנת 1993 תרשם כשנה בה מחשבים נישאים הגיעו לשוויון יכולת עם מחשבים שולחניים. חלק גדול מהקרדיט לכך יש לתת למשפחת מחשבי המחברת 7006 של יבמ - שקבעה רמה חדשה של תקן במיחשוב נישא. גס הספקניים בעורכינו מסכימים כי אלה הם הטובים מסוגם בכל קריטריון חשוב - ואפילו המחיר אינו גורס מרת:ע. לאחר שנים בהן המומחים ששו למצוא פגמים במחשבים היקרים שנשאו את הלוגו של יבמ - ובמיוחד מחשבי המחברת של הענק הכחול - באה משפחת 7006 והראתה כי יבמ יכולה עדיין ללמד את התעשיה פרק בתיכנון מבריק. במלקום הראעוון 06 סקאהוחד וו הדבר הבולט ביותר במחשבים אלה הוא הצג האקטיבי הצבעוני (256 צבעים), הגדול מסוגו במחשבים נישאים (אלכסון של 26 סיימ), לוח הקלידים ממשיך את המסורת המפוארת של יבמ 6 ישראל ינו' 1994 בהנדסת אנוש מצויינת. אבזר ההצבעה היחודי, ה-זחוס?אסגזיה, שתפקידו להחליף את העכברים וכדורי העקיבה המגושמים, הוא ללא ספק המקורי והטוב מסוגו למחשבים נישאים. מתחת לפלסטיק השחור בנתה יבמ עוצמה חישובית מרשימה. דגם 6 נושא בחובו את המעבד 51.602/50 486, גירסה מכפילת תדר וחוסכת חשמל של יבמ למעבד 486. דגם 7506 כולל מעבד 48651./33 של אינטל, גם הוא חסכן באנרגיה וחזק בביצועיו. במחשב זה ניתן להתקין דיסק 340 מגהבייט, קיימת תמיכה בכרטיסי 201614 ובמולטימדיה (כרטיס קול אינטגרלי של 16 סיביות) וחלה הפחתה במשקל. סוללות ניקל-היידריד מספקות יותר אנרגיה ליחידת משקל וידידותיות לסביבה. תודה להיולט פקרד שהזכירה לגו ביישנת המחברת" את המשמעות האמיתית של יימחשב נישאיי. הדגם האחרון במשפחה מפוארת של מחשבי כף-יד מביא לראשונה את סביבת העבודה של פשסשחוצ למימדים של ייתת-מחברת" (078008א508%). המארז הזעיר, שמשקלו פחות מקילו וחצי, כולל מסך 0ש אמיתי, לוח קלידים בגודל מלא ועכברון קטן שצ מהדופן הימנית כאשר נזקקים לו. בלב המחשב מותקן מעבד 386/20 של פוא בגירסה חוסכת אנרגיה (3.3 וולט), המספק ביצועים סבירים ביותר במשך 5 עד 9 שעות עבודה מ-4 סוללות זעירות. 0 00%םוחחח0 קה מערכת ההפעלה פאסשחו/ והישומים פאסאו (מעבד תמלילים) ו-.001אם (גיליון אלקטרוני), כולס של מיקרוסופט, צרובים בזכרון וא0א בלתי נדיף וזמינים לעבודה ברגע שאתה מדליק את המחשב. חריץ ה-1018א6 יכול לקלוט כרטיסי זכרון של 10 מגהבייט (1.4884ת) או דיסק קשיח זעיר בנפח 40 מגהבייט. ה-300 8006!חוח0 הוא מודל של מה צריך להיות כלול במחשב ייתת מחברתיי. (לאחרונה שחררה 11 דגם עוד יותר משוכלל, 425, עס מעבד 486/25. כל שאר המאפיינים של ה-800%:חוח0 נותרו ללא שינוי משמעות'). מחשב מחברת זה בולט באלגנטיות ובעוצמה שלו, המגולמים במארז קטן וקל משקל. המעבד הוא 5, גירסה חוסכת אנרגיה (3.3 וולט) של אינטל, והדיסק הוא בן 0 מגהבייט. תכונות מכובדות למחשב השוקל כ-3.5 קייג (ללא מטען 5 פוו |-2 ח1וח26 מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה משפחת מחשבי ו יי וי ברדר מציגה בפניך את מחשבי ה007 של ₪68ז880, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר. משפחת מכונות הצילום של רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולס של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי ‏ עותקים בחודש כל מכונות הצילום של סלקס ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות עםאחריות ושרות של רשף ברדר. 3 7 כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. גליקמן נטלר מייזלר משפחת המדפסות של : מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רביס במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך משפחת הפקס של וסוס הפקסימליות של ברד מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן שקטות, מהידות ואמינות ביותר. ההשקעות במחקר ופיתוח של ברדר מבטיחות לך יישוס כל הלקחים שנלמדו מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... > אל תקנה פקס בלי לראות את | מגוון דגמי ברדר, לפרטי בתובת הסניף הקרוב אליך ראה פרסומנו ב"דפי זהב". אחריות ושרות: ברדר-רשף (ישראל) בע"מ / נציגים בלעדיים למיכון משרדי השוחחסחפ ומכונות צילום 56 אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03:9225921, פקס. 039245082 9פן פרסי 4042185 26 לשנת 1993 וכונן דיסקטים) וממשיך לעבוד הרבה אחרי שבני מינו הגדוליס והכבדים יותר רוקנו את מצבריהם. ציוד היקםי היו זמניס בהם קניה של מדפסת צבע לוותה בבחירה בין איכות עלובה למחיר מרתיע. רוב המשתמשים לא יכלו להסתפק באיכות של מדפסות 1000 ב כך] הורקת דיו צבעוניות - אבל גס לא היו מוכניסם לשלס את המחיר של טכנולוגיות צבע אטרקטיביות, כמו העברה תרמית של שעווה או צבענים. הדילמה הזאת נפתרה השנה עייי מדפסת הזרקת הדיו הצבעונית של היולט פקרד, ה-12006 |68%16. לראשונה אפשר לקבל תמונת צבע אמיתית, באבחנה גבוהה, דיוק כרומטי ועומק גווניס ממדפסת שעולה פחות מ-2000 דולר. יתר על כן, א הצליחה בו-זמנית להקטין את העלות השוטפת לעמוד ולהפיק הדפסה , איכותית על כל סוגי הנייר (כולל נייר נטול ע פשוט) ועל שקפים. ה-6א06 החדשה קובעת גם שיאים חדשים במהירות של מדפסות הזרקת דיו. 6 עמודים לדקה במוד טקסט שחור/לבן ועמוד אחד לדקה במוד גרפי בצבע מלא. את הזכרון אפשר להרחיב עד 26 מגהבייט, להוסיף כרטיסי רשת (אתרנט או טבעת אסימון) ולהוסיף מפענח פוסטסקריפט. השוק של מדפסות צבע עובר שלב של גידול מסחרר ולמדפסות הזרקת דיו יש תפקיד מרכזי בכך. המדפסת 063616 של היולט פקרד נמצאת בחזית המגמה והיא מושכת אחריה את השוק לשיאים חדשים של איכות גבוהה ומחירים נמוכים. קנון, המתחרה העיקרית של היולט פקרד בהזרקת דיו, לא איחרה 8 ח% 6 0 0 6 ב 6 9 1 6 ו הרבה אחרי ?₪ בהצגה של מדפסת הזרקת דיו איכותית במחיר נמוך. הדגם החדש, 810-600, של משפחת +16 6ופסטם הוותיקה מהווה פריצת דרך איכותית בקטגוריה של מדפסות שמחירן פחות מאלף דולר. ראש ההדפסה של קנון שונה מזה של ?₪ אבל התוצאה המודפסת טובה כמעט באותה מידה. על הדף המודפס קשה להבחין כי הוא נוצר במדפסת שמחירה הוא רק כשליש מזו שוכתה במקום הראשון. כמו במדפסת של ₪6, גם קנון הפרידה את ארבעת צבעי הדיו לארבע 20 6 ישראל ינו' 1994 הקודם בו נאלצת לזרוק מחסניות מלאות רק בגלל שאחד הצבעים נגמר. לכל צבע ראש הזרקה בן 64 חרירים, בצפיפות [36007, שהוכיתח את איכותו במבחנים, הן באחידות הכיסוי והן בעומק הצבע. השימוש במחסניות צבע נפרדות מוריד את העלות לעמוד מודפס ל-4 סנט בממוצע לכל צבע. במחיר של כ-500 דולר בחנויות (בארהייב) מדפסת זו מהווה יימציאהיי נדירה. הסורק של ניקון הוא פלא במיזעור. ניתן להתקינו בחריץ ההתקנה של כונן 64 5 אינטש ועם זאת הוא מספק איכות של סורק שקופיות מקצועי. ניתן לסרוק בו שקופיות 35 מיימ, צבעוניות ושחור-לבן, פוזיטיביות ונגטיביות, באבחנה של 2700 קווים לאינטש - מספיק כדי לבצע הגדלות להפרדת צבעים בגודל 84. את פריצת הדרך השיגה ניקון על ידי טכנולוגיה יחודית, בה הסריקה הצבעונית ב-24 סיביות (16.7 מיליון גווניס) מבוצעת במהלך אחד של הראש. הסורק מסופק עס מתאם 5051 ותוכנת הפעלה אינטואיטיבית הפועלת תחת פאסטחו/. ההתקנה פשוטה כמו התקנת ₪01 6 וביצוע הסריקה לא מסובך יותר מסריקת מסמכים בסורק 47880 1=. מבחינת המשתמשים הפוטנציאליים (גרפיקאים מקצועיים, משרדי פרסום, הוצאות ספרים ומגזינים) פריצת הדרך של ניקון משמעותית לא פחות מזו שהתרחשה בסורקים שולחניים לפני שנים אחדות. לראשונה יכול המשתמש לבצע את העבודה הגרפית כולה, משלב הסריקה של שיקופית, דרך עיבוד תמונה ועיצוב גרפי וכלה בהפקת קוב הפרדת צבעים לתוויין פילם, על 6 בכלים קומפקטיים וזולים. וו 0 חֶ600|50₪ > חומרת תקשורת האותיות 86 מייצגות את המיליס "צומת ריכוז שידרה" 6חססאסג₪) (4060] ז310ז1ח66חס, מוצר שתפקידו להפוך את שידרת התקשורת האירגונית למרכזת קומפקטית 0 +6]]=]66] ואמינה אחת. השידרה באירגוניס רביס בנוייה סביב רשת תקשורת מהירה מאוד, כמו |פפ", אליה קשורות כל הרשתות המקומיות באמצעות נתבים (007585א). טופולוגיה זו נוחה מאוד להתאמה לביזור הפיזי של האירגון, שכן השילדה, העשויה סיבים אופטיים, יכולה להתפרש למרחקים גדולים למדי. החסרון הוא בקשיי התחזוקה של מערכת הניתוב המבוזרת ובפגיעות שלה לתקלות מקומיות. הפתרון הקלאסי הוא ריכוז המערכת בתוך יימרכזתיי אחת, עייי ייקיווציי של השידרה למימדים של לוח הגב במרכזת. המרכזת א86 של ו66וח!!6/ עושה בדיוק את זה - והיא עושה זאת ביעילות ובאמינות מרשימות. בסביבה אירגונית יש לאמינות חשיבות קריטית והמרכזת הזאת משיגה את האמינות הדרושה עייי יתירות א הורמון צמיחה ?ל זה שומלגיב מחר יוחר היום, כד' לנצח אתה חייב מחשב, שמג'ב אליך מהד. "שוו1 זסעוסק" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטור" נותן לך, המשתמש המתוחכם, אפשרות לרוף קדימה עם "8צ00חו/", "6זס\" יידגש", "[6סאם", "פטס 1" וישומי 8ו66וחזזוט]/[. עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע היד1: כרטיס האצת מסך ברזולוציות גבוהות 1/8 85 וות-32 יעודי לסביבת פאוס0תו% ו- גו6טוחוו[ט1/ מהיר פי 6! מהיהות העברת נתונים לפונן הקשיח 000 כונן וו 2450 0/5 מתאם כונן 0 סש 0 18 15 5 צ/ השס 1-5 שמ 5 בקר הכונן הקשיח בטכנולוגית 32-81 עם אפשרות לזיכרון מטמון המגביר פי 6 את מהירות העברת הנתונים! אב שרוח השובחח: תושבת 2.1.8 מאפשרת המרה נוחה של המעבד המרכזי עד 2241 (וחטו1ח76). 2 486 5 486 12%2- 6 5 015 כמ 486 |33-ג 486| | 33-א5 486 9 5 65 תצורה בסיסית: זיכרון מטמון: 128% (אפשרות ל-256%). זיכרון עבודה: ם1א4 (אפשרות 18א32). חריצי הרחבה: 4 6. 2-זו32-8 112 25-33 1 אס ). כרטיס האצת מסץ: 18 גפסש ₪]א] 6]8805 עם אפשרות הרחכה ל18א2 עד 1671 צבעים. בקר כונן קשיח: וע-32 1 הפש ספ]. כונן: םוא44 | או פוא [- כונן קשיח: 18א120, וח14. מסך: 5/0 (768א1024) גודל נקודה 0.28 מיימ. תוכנה: 6.0 ₪05 בטטחו!וז/10 3.11 צאיטטחו\ עם תמיכה מלאה בעברית. הקישון 13 ב'יב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 "החלונות כבר במנים": 6.0 205 ,3.11 צאוסטמואו |בטפחו!וווו1 עס תמיכה מלאה בעברית כחלק מהחבילה . 1 ₪1 00 מורשה מהירות העברה למסך כרטיסי האצת מסך מ ור 1 66ותמוחד כ 23 5 7 14 15 7 5 כרטיסי 2 מסך | 8 05426 = 4000 פֶ% = 89006 ות?מודך 5 .10080 0031805 = 153-805 א [אל: "קומפיוטרסטור" פקס. 03-5798360 שם: 5 ₪ ] אבקש לקבל הצעת מחיר למעבד עם ההשבחות: ] כונניס קשיחים: -] נפחים שונים, פרטט ] כרטיסי האצת מסך: [-] 9000 ושוטאו [-] -53:928 | [בקר כ קשית 77 128 55 מחטו 6:3 1318 12 | טלו. ן מסכים: ‏ [ ]"17 [ ] 21 ב 0 ן | 22 פרסי 5א14021א 6 לשנת 1993 (00067הט860) בכל אלמנט קריטי במערכת. לתוך השילדה המסיבית של המרכזת נתקעים מודולים של עיבוד נתונים, קישוריות לרשתות המקומיות וניהול מרכזי. במקרה של תקלה, המערכת תעקוף את המודול הפגוע בצורה אוטומטית ללא השבתה של חלקים לא פגומים. ניתן להחליף את המודול הפגוע ללא הפסקת הפעילות וללא צורך באיתחול. אם הנפילה היא באלמנט תוכנה אזי המערכת תאתר את הבעיה ותנסה לאתחל מחדש את התהליך - שוב בצורה אוטומטית. לאמינות מרשימה זו הוסיפה וט6ו=!!6/ עוצמה של ארכיטקטורת עיבוד מקבילי ורוחב סרט מרשים של שידרת הגב. כל אלה נותנים למנהל הרשת את השקט הנפשי, שכה חסר בתפקיד כפוי הטובה שלו, והם שנותניס ל-א86 את המקום בין המצטיינים בשנת 1993. : : סט קחוזוא 5186%8016 (5/4) הוא זפאח | )300 הפתרון הקלאסי לחיבור לא יקר של רשתות תקשורת. "מוקד החיווט המשורשר" (תרגום לא מילולי, אבל מתאר נכונה את המשמעות 58) מאפשר לך לחבר מחשבים אישיים ואבזרים אחרים עייי ₪085 זוליס ולא חכמים. כאשר ברצונך להוסיף יכולת ניהולית למערכת, אתה יכול להוסיף את התבונה הדרושה למוקד אחד ודרכו לנהל את שאר החוליות בשרשרת. הניהול נעשה בפרוטוקול הסטנדרטי קואא5 דרך הרשת, או בחיבור ישיר בין המוקד לעמדת ניהול. 360% היא החלוצה בפיתוח הגישה של 5% וה- ז66ו8אחו.1 מקדיס בצעד אחד את מתחריו בזאת שהוא מאפשר לראות בכל מוקד משחזר אות (₪75415₪) יחיד. בצורה זו ניתן לפזר את אבזרי הרשת בטווחיס גדולים יותר מאלה האפשריים עייי חיבור ₪08 רגיל. המערכת הנוצרת בצורה זו יכולה לפתור מספר גדול של בעיות טופולוגיית רשת ביעילות ובזול. חולשות קבילות ב-6ץ שולחני יכולות להיות קטלניות בשרת. רמת האמינות שאנו דורשים מהשרת גבוהה במספר רמות מזו שניתן 6 ₪ 6 6 וז ז 6 סק להסתפק בה בישום פרטי. 00 9-9 5 "עמידות בתקלות" (8006ז016ד וטג) היא לוקסוס במחשב שולחני וצורך חיוני בשרת מרכצי. חברת 600 אד הציגה השנה את הייסופר שרת" 655000 6וחגזזסשסק המגשים את השילוב המשולש: תאימות 6פ+עמדות בתקלות+ביצועיס מבריקים. התאימות מושגת עייי הרצה של טזג\ו6א] או גירסת 560 של יוניקס 6 ישראל ינו' 1994 (גירסה למעבדי אינטל) כמערכת השרת. העמידות בתקלות מושגת עייי יתירות חומרה, זכרון עס תיקון שגיאות (566), אפיק עם בדיקת זוגיות (צד41ת) ומבנה מודולרי. הביצועיס מושגים עייי ארכיטקטורה מרובת מעבדים (עד 6 מעבדי 4860%2/66) סימטרית, עם לוח גב ובו אפיק מקומי בן 64 סיביות (במחשבים מודולריים אין לוח אם אלא לוח-גב פסיבי, לתוכו נתקעים כל המודולים הפעילים, כולל מודול המעבד המרכזי ומודולי הזכרון). רשימת התכונות של הסופר שרת כוללת מערכת דיסק יתירה (5 פ51), ספקי כח יתירים, ניטור מגובה בסוללות, תמיכה במספר גדול של מתאמי 5651 ואחד ממנועי החישוב המהירים ביותר שראינו בעולס ה-6ק. תוכנות רעותות האם זא פשסשחוא היא מערכת הפעלה כללית או מערכת הפעלה לרשתות! התשובה לשאלה שמביכה את הפרשניס מזה שנה כמעט היא - שתיהן. דא היא מערכת ההפעלה הראשונה שמכלילה את הקישוריות בצורה אינטגרלית בתוך סביבה בה ניתן להריץ ישומי 05 ו-5שסחו/ נוכחיים ועתידיים. זו גם מערכת ההפעלה הראשונה ל-6ץ שמשלבת ריבוי מטלות (פחופפטססזקוז!ט]א) וריבוי נימים (פַחו0ג6זחוגווטוא) עם ריבוי מעבדים (פחו655ססזקוווטוא). ניתן להריץ אותה על פלטפורמות עם עד 4 מעבדים בתצורת "עיבוד מקבילי סימטרייי. בלקום הראעוון זא 5אססת!) ו א צאסשחו/ גם פורצת את מגבלות הקשר לחומרה ספציפית ובכך היא משנה את ההגדרה של 6ק מיסודה. כבר כיוס זמינות גירסאות שלה למעבדי פנטיום, אלפא (של דיגיטל) ו-₪4000 5ק!וא. בעתיד צפויה הגירה לפלטפורמות 156 2 נוספות, כך שהיא בעמדה מועדפת להפוך למערכת ההפעלה האוניברסלית למיחשוב שולחני. לבסיס מרשים זו מוסיפה מהדורת יישרת מתקדם" (ז0צז56 666ח093//) תמיכה בתכונות מתקדמות של רשת לקוח/שרת. 7/5 מאפשרת להתקין ברשת מספר גדול של שרתים (זטצזטפוווטוא) ומיפוי הרשת באיטוריס רבים (צחובוחסכ 6וקווט!א). בקיצור, אין עוד מוצר השנה ששמו נקשר ביותר תוארי "ז1טוא". מהדורת 45 מוסיפה למערכת גם תמיכה במערכי דיסקים פ1א, קישוריות למחשבי מקינטוש וכליס לניהול רשת התקשורת על משתמשיה ושרתיה. ניתן לשלב אותה עס רשתות המריצות את 6זגשו6א של נובל או זטקגחג!א א1.4 של מיקרוסופט/יבמ. למרות שעדיין לא זמינים מספיק ישומים שהותאמו לנצל את המנוע החדש שלה, הבנוי כולו מקוד 32 סיביות, ואת מערכת הקבציס המתקדמת שלה, מבחני 1.485 76 הראו פוטנציאל לביצועים שאינס ובר ל אצי 5 חידוש עולמי | | אנטי וירוס למערכת הפעלה 05/2 מל /; טורבו אנטי-וירוס כרמל נחשבת 71]/12 2/1 1 בעולם . של שת לאחר שעברה מבחני איכות ובקרה מחמירים וקיבלה את ההכרה הרשמית כראוייה לשאת את פמליהן של המובילות בעולם: כל ₪ -5 24 / -% 8 / -- לי ו 12 ₪ 6וה 5 בש בח | "וס 8 ₪ ספא 0 | הציון הגבוה בותר לאנטיי ויהו כרמל למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! תכנת טורבו אנשי וידום - .ז5]א 64 - בסיתוה נלתנליד! קריה הכוהוווב יקוס כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 24 פרסי 4642185 90 לשנת 1993 נופלים מכל מתחרה אחרת, הן כמערכת הפעלה שולחנית והן כמערכת הפעלה רישתית. "ניהול איחסון היררכניי 1 ₪ ה ]תס 0 - (5101880 [11673100108] 1ה16ח420ת8)/) היא שיטה מקובלת במרכזי נתונים של מחשבים גדולים. מאחוריה עומדת התפיסה כי אפשר להשתמש בסיפרית הסרטים המגנטיים כמו היתה יידיסק ווירטואלייי - המשכה של האיחסון על דיסק במדיום זול ואיטי יותר - בדיוק כפי שהדיסק יכול לשמש כייזכרון וויטואלייי, אם כמות ה-א במחשב לא מספקת לדרישות. המימוש החלוצי של קונר ל-1א115 בסביבת 6ק מיועד לרשתות 6וג/וו6 והוא כולל שילוב של חומרה ותוכנה. קבצים בשימוש נדיר מועברים אוטומטית לכונן אופטי ואם גם שם הם הופכים לנטל השלב הבא יעביר אותם לכונן הסרט המגנטי. מבחינת המשתמש כל הנדודים האלה הם יישקופיםיי לחלוטין. מכסימוס תשים לב שאתה ממתין יותר זמן לשליפת הקובץ. חברות אחרות כבר החלו להעתיק את הרעיון אבל לקונר מגיע צלייש על החלוציות. / 6 | | \ שרתי ישומים (להבדיל משרתי קבצים והדפסה) הס הפתרון 5 זא זסז המועדף לחברות שרוצות להגר לישומי בשסטחו/ אבל אין להן תקציב להחלפה מסיבית של המחשבים האישיים הישנים, ששוב לא מסוגליס להתמודד עם הישומים. גם מנהלי רשתות אוהבים אותם, שכן הס מאפשרים למנהל לשלוט טוב יותר במה שקורה ברשת ולהגיע לניצול אופטימלי של אמצעים. תוכנת אטוץאזאו של חברת א[חד61 היא הטובה בקטגוריה של שרתי ישומים. על השרת היא מהווה סביבת עבודה מרובת מטלות ונימים, המאפשרת הרצת מספר ישומי בשסטחו/ במקביל. על תחנות העבודה היא מהווה תוכנית קטנה, שמנהלת את המסך ואת קליטת הפקודות של המשתמש. הגירסה הנוכחית מיועדת לרשתות טזג\וסא! והיא כוללת תמיכה ברשתות רחבות (אג שו). בקרוב צפויה גירסה ל-דא פשסנחו/ו. א1ד618 גם הודיעה על הסכם עם נובל, לפיו השתיים תשתפנה פעולה באינטגרציה עמוקה עוד יותר של מוצריהן. תוכנות יעוומליות עם שסזקוח! החלה לוטוס את המהפיכה השניה בהיסטוריה של הגליונות האלקטרוניים. לראשונה מאז ש-1-2-3 קבעה את הנורמה צסז 0 ₪ | 5 זּ 0 | לגליונות לפי תריסר שנים, בא מוצר 0 שיכול לשנות מהיסוד את התפיסה 5 תו ז סו שלנו על הדרך בה יש לנתח מערכי נתונים מספריים מורכבים. צסזקוחן מתחיל את המהפיכה כבר בנקודת המוצא להתחלת העבודה. במקום טבלה דו-מימדית פשטנית אתה מומר> לבנות מודל רב-מימדי של בלקום הראעוון 6 ישראל ינרי 199% הנושא אותו אתה רוצה לנתח. במקוס לקשור תאים לנוסחאות אד-הוק אתה אמור להכין דף נוסחאות כלליות בהן הארגומנטים הם מושגים (כמו יימכירות'י, ייעלויות יצור", יירווחיםיי וכדומה) ולא כתובות. במקוס להשתמש באותיות ומספרים סתמיים אתה יכול להכתיר את העמודות והשורות בשמות מובנים, כך שאפשר להבין את המודל מהתבוננות ואת הנוסחאות מקריאה. רק לאחר שהמודל הושלם והקשרים בין חלקיו גובשו עייי נוסחאות כלליות, אתה מתחיל לגזור מתוכו "נקודות השקפהיי עייי בחירה של חתכים דו-מימדיים. אתה יכול לשנות את נקודות ההשקפה בקלות, עייי גרירה של קטגוריות משורות לעמודות וההיפך, לסכם קטגוריות בכל מימד ולעבור לזוג מימדים אחר כדי לבחון את התוצאה מנקודת השקפה שונה לחלוטין. כל זה נעשה בלחיצת עכבר ובפרוצדורות אינטואיטיביות. הגישה המהפכנית של צסזקוח! מקורה בשורשיו, שנשתלו בעולס האוונגרדי של מחשבי דַא6א, אבל ההסבה לסביבת ו לא רק שלא פגמה במוצר אלא אפילו הוסיפה לו יכולת וקלות הפעלה. במאמר אחר בגליון זה אנו סוקרים את היבול האחרון של גליונות אלקטרונייס וקל למצוא בכל מוצר שם את טביעת אצבעותיו של צסזקוח]. זה אולי מוצר שהקדים את זמנו ובוודאי שאינו תחליף גורף לכל הגליונות האלקטרוניים המקובלים, אבל הוא פורץ הדרך הבולט ביותר בישומי 1993. במאמר על גליונות אלקטרוניים 0זק 008%1]0 המופיע בגליון זה וכתה הגירסה 5 60 ח | \ ] 0+ העדכנת ביותר של קוואטרו-פרו 0 5 ז 6 לפרס הנכסף של ייבחירת העורכים". 7 מאחר ובמאמר אנו מפרטים חסווס= אס בהרחבה את תכונותיו של מוצר זה, נחסוך כאן את החזרה עליהן. בשניס האחרונות היתה זו בורלנד שפרצה את הדרך בגליונות אלקטרוניים, עם תכונות מקוריות וממשק מבריק, שהפכו במהירות מקור לחיקוי עייי כל המתחרים. גם לחידושי השנה האחרונה צפוי עתיד דומה, אבל בינתייס מהווה מוצר זה את פיסגת ההישגים בתחום הגליונות האלקטרוניים. 1 זז 6 גירסת 005 האחרונה של מעבד . התמלילים הפופולרי ביותר בעולס 6 ו לנסוק גם בתוך המגבלות של מערכת הפעלה ארכאית. למעשה וורד-פרפקט 6 מספק את כל הכלים הגרפיים והפונקציונלייס שבאנו לצפות להם בסביבת משוס6חו/ו, מבלי להזדקק לתמיכה של מערכת ההפעלה גרפית. כתוצאה מכך הוא גס לא מועמס בנטל העודף של אד מדפסת הזרקת דיו צבעונית באיבות לייזר ענשיו במחיר הינרות: | *רזולוציה גבוהה - 500300 וס 0 | * נתמכת בשלמות ע"י 3.1 פשוססחו\ ךר---> ] 5 תוצרת אנגליה 2% / המחיר אינו כולל מע"מ ואינו כולל מזין. 4 : שר - )>< 02 בר - ו | אום 2 55 ולו 4 ו יבוא ושיווק בלעדי: כור תקשורת ישראטל פזפוו בע"מ. ת.ד. 13022 תל-אביב טל' 03-5483308 פקס. 03-6481267 . 4 4 4 להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורשים. 26 פרסי 4632186 6 לשנת 1993 מערכת ההפעלה וביצועיו דומיס למה שאפשר לצפות ממוצר ₪05 שרירי. בנוסף לתחליפי >אסשחוו, וורד-פרפקט כולל מספר חידושים המרחיביס את הפונקציונליות שלו הרבה מעבר לטווח של מעבדי תמלילים רגיליס. תמיכה אינטגרלית בפקס ובהיפרטקסט, טבלאות גיליון אלקטרוני, שפת מקרו מתקדמת, הקלטה ושיחזור של קבצי קול ועוד. תוכנות גרמיות משתמשים רבים עדיין לא קלטו את המשמעויות מרחיקות הלכת של תוכנת "ניוד מסמכים" זו, הראשונה והחזקה ביותר בקטגוריה חדשה של תוכנות, שתפקידן לאפשר העברת 1 8 00 1 6 0 0 0 1 מסמכים בין פלטפורמות חומרה ותוכנה שונות, מבלי שבמהלך המעבר יאבד המסמך את צורתו המקורית. אקרובט היא, לעולס מבוסס ממשק גרפי, מה שתוכנות המרת פורמטים היו בעולם מונחה התוויס הישן. עד שבאה אקרובט לעולם, העברת מסמך מפלטפורמה אחת לשניה "קילפה" אותו בדרך כַּלל מכל האלמנטים העיצוביים שהושקעו בהכנתו. בדרך כלל הטקסט עבר כ-5611ג, "נקיי' מכל מאפיין גרפי של עימוד, סוג אות, שילוב תמונות וכדומה. אם רצית כי מקבל : . המסמך יראה אותו במלוא תפארת עיצובו היית חייב להדפיס אותו על נייר, או לוודא כ למקבל יש ישוס תואם" לוה בו השתמשת בהכנת המקור. בלקום הראעוון 00 ל הָהָ70/ 6 0 הז אקרובט מאפשרת ניוד מסמכיס אלקטרוני ללא תלות בפלטפורמה, במערכת ההפעלה ובישומים. היא מציעה מכנה משותף בין כולס, המבוסס על טכנולוגית פוסטסקריפט ופורמט קבצים אוניברסלי בשם שעץ. כדי לייצר קוב אקרובט עליך להתקין את המודול מ0א0₪אם, שהופך את המסמך לקובף שפק. כדי לצפות במסמך אתה יכול להסתפק במודול קטן וזול יותר הנקרא חמק ג6ח. מודול שלישי הופך קבצי פוסטסקריפט לקבצי מפט. 8 0 0 0 / התוכנה שהפכה את המקינטוש לתחנת העבודה המועדפת עייי 25 0 0 גרפיקאים, עברה השנה הסבה ל-0ק וכבשה אותו בסערה. קסחפסוסחץ מביאה איתה את האמינות והיעילות של תוכנה מקצועית, עם נסיון רב 6 ישראל ינוי 1998 שניס בהכנה לדפוס של יותר עיצובים גרפיים מכל מתחרותיה גם יחד, היא כוללת את כל הכלים שתזדקק להם בעיבוד תמונה וכולם יפעלו בדיוק כפי שאתה מצפה מהם. המסננים עובדים ללא רבב, כלי הבחירה הם מדוייקים, הטיפול בצבע והכנת הפרדות צבעים נעשים באיכות של מערכות קדם-דפוס מקצועיות. הוסף לכך ערכת כליס להתוויית גרפיקה ווקטורית, טכנולוגית מיסוך המבוססת על ערו אלפא בן 8 סיביות ואמצעים לטיפול בטקסט - והרי לך סביבה מושלמת לגרפיקאי שעוסק בהכנה לדפוס של מסמכים עתירי תמונות וצבע. 66 0 ב |[ ₪ = כשיצאה לאור הגירסה הראשונה : 5 של וויזיו קראו לה ייהתוכנה 0 וו הגרפית למי שלא מסוגל אפילו למתוח קו ישר". העיקרון מאחוריה הוא שימוש בתבניות מוכנות מראש של מרבית העצמים שתזדקק להם באיור עיסקי או ביתי. ההבדל בין תבניות וויזיו לציורים של סיפריות ד א-617 הוא בכך שאלה הראשונות הן ייתבניות חכמות". למשל, איור של שולחן וכסאות אינו סידרה סתמית של קווים אלא יצוג גרפי של עצמים משמעותיים. כאשר אתה מאריך את השולחן זו לא רק מתיחה גרפית של אחד המלבנים אלא הפיכת השולחן משולחן ל-6 אנשיס לשולחן ל-8 אנשים והתוצאה תהייה שלשרטוט יתווספו ? כסאות. גירסה 2.0 של וויזיו, שיצאה השנה לשוק, מוסיפה לסיפריות עצמים חכמים עוד יותר, ממשק משתמש קל עוד יותר לשימוש ותמיכה ב-2.0 015 תוכנות מלערכות השנה נעשו מספר צעדים משמעותיים בכיוון העתקת מוקד העבודה מהישומיס למסמכים. =] 0 ץ | |5, הראעוון בסביבת עבודה ממוקדת מסמכים האלמנט הקבוע על המסך הוא 0 =01 0508זסו/ המסמך, אותו אתה מכין בעזרת כלים שונים. הישומים משרתים את המטרה של הכנת המסמך בספקם כלים ספציפיים לביצוע חלקים מסויימים מתוך כל העבודה. לשם כך צריכים להתקיים מספר תנאי קישוריות בין הישומים, מעבר לדמיון בממשק ושימוש בלוח גזיריס (ַזססקו!6) משותף. הפתרונות הישנים של פשסוחוצו, עייי חילוף נתוניס דינמי (פטפ) וקישור והטמעת עצמים (01/8) בגירסתו המוקדמת (1.0), אינס מספקים בקונספציה ממוקדת המסמכים. 0 0 הוא התקן החדש לאינטגרציה אמיתית של ישומים. ישומיס התומכיס בו מסוגלים להפעיל ישומים דומיס כשרתים או כלקוחות. כאשר ישוס תומך 2.0 01.5 גירסה חדוה עו העבד התמלילים דאשז0 מעבד התמלילים 18₪%7() בגירסה החדשה מאפשר לך עכשיו: שילוב קבצים גרפייס במסמך, הצגתם על גבי המסך והדפסתס במדפסת. גירסת ,571.1 חדשה הכוללת: תיקון שגיאות בעברית ובאנגלית (כולל תרגוס התיקוניס האפשריים). מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי. אגרון עברי (4108105 1855) - הצגת מיליס נרדפות הקשורות למילה שבחרת. ועוד חידושיס נוספים... ידי תואם את סו - יבה של לפרטים והזמנות טלפן עבשיו: דביר מוצרי תוכנה: 07-914202, סניף תל-אביב: 03-5375235 או פקסס אלינו: 07-914507, 03-5375236 268 מבקש את שירותיו של ישוס אחר, למשל מעבד התמלילים פפסעו מבקש סיוע של הגיליון האלקטרוני 681א8, הוא משגר אותו בצורה אוטומטית ומשנה את סרגלי הצלמיות והתפריטים בצורה שאפשר יהיה להפעיל את הישוס המשרת - אבל הוא לא מוציא אותך מהמקוס בו היית במסמך. בדוגמה הנייל ההזנקה של אקסל נוצרה עייי לחיצה על טבלה ששובצה במסמך סאַסשו. בעקבות הלחיצה מתחלפים התפריטים והסרגליס והטבלה ייקמה לחיים", אבל המסמך בחלון לא משתנה כלל. לחיצה על פיסקת מלל מחזירה אותך למעבד התמלילים - אבל רק השינוי (חזרה לממשק של פאס/ו) בתפריטים ובסרגלים מעיד על כך. : הכנה של ישומים תומכי 2.0 0125 אינה קלה. ממשך 471 מורכב וסיפריות פונקציות, שמיקרוסופט לא מצליחה לקבע, גורמים לתסכול בין מפתחים רבים. אבל מנקודת ראותו של המשתמש, 2.0 0128 הוא הצעד המשמעותי ביותר בכיוון אינטגרציה אמיתית של ישומים. 1 ן 0 5 0 ]6 | ש גירסת ייהשרת המתקדם" של מערכת הפעלה זו זכתה במקום זא 5 אס חו) הראשון בין תוכנות הרשת, בזכות חיבור מוצלח במיוחד בין מערכת הפעלה שולחנית למערכת הפעלה רישתית. המרכיב השולחני הוא המושא של צלייש זה, שניתן לו בזכות החידושים בתחום ריבוי מעבדים (פחו65טסזקגווטוא), משטר אבטחת סודיות ברמת 2, יכולת ניוד בין פלטפורמות חומרה ועוד. כמובן ש-ד! 5שס6חו/ מיישמת את כל העקרונות של מערכות הפעלה חדישות, החל מקוד 32 סיביות וכלה בריבוי-נימים, והיא מצליחה לעשות זאת מבלי לגדוע את הקשרים עם תוכנות 205 ו-3.1 5שסשחוצ. המודל למערכות הפעלה בעתיד 0 0 68 ךא 6 א מיושם כבר היוס במערכת זו של סטיבן ג'ובס, שוויתר על החלום שלו כיצרן פלטפורמות חומרה יחודיות, אבל לא על החזון והאומ להיות חלוץ בתחום התוכנה. בנוסף לכל התכונות המקובלות היום בין מערכות הפעלה מתקדמות, ק1506א6א! מיישמת את המודל של ממשק מונחה עצמים בצורה המעמיקה והקונסיסטנטית ביותר כיוס. גם המושג של ייסביבת עבודה גרפיתיי זוכה בה למימוש רציני יותר, עם תמיכה מובנית בצבע טבעי (24 סיביות לפיקסל) ומודל הדמאה אחיד למסך ולמדפסת, המבוסס על פוסטסקריפט. בסיוע של ערכת כלי הפיתוח זטקס!6צ6 ק6ופדא6 היא מציעה סביבת פיתוח ישומים מונחית עצמים, המאפשרת בניית ישומים מורכבים ממודולים סטנדרטיים של קוד הניתן לשימוש חוזר ומרכיבי ממשק איתם ניתן לשחק כמו בלבני יילגו". צריך רק לקוות כי היא תמצא את התמיכה הראויה לה בין מפתחי ישומים ויצרני אבזרי חומרה. 6 ישראל ינוי 19964 פרסי 6א₪46421 ₪6 לשנת 1993 כלי ביתוח העבודה תחת פשסשחו/ עשתה את החייסם של המשתמשים לקלה יותר, אבל המפתחים הם אלה שנושאי כיוס בנטל הנוסף. במקום לעבוד 1 ז 6 בסביבה הצפויה מראש של ישומים מסורתיים, הפועלים במסלול הדטרמיניסטי של קוד פרצדורלי, עליהם להתמודד עס ההפתעות של סביבה יימופעלת אירועיםיי. ישוס הרא תחת פאסשחוצ נמצא כל הזמן בעמדת המתנה לקבלת תשדורות ממערכת ההפעלה על אירועים שונים, כגון הוזת סמן ולחיצת עכבר, ועליו להגיב לתשדורת בהתאם לתנאים הריגעיים. התגובה ללחיצת עכבר קשורה במקום בו נמצא הסמן, בתיבת הדיאלוג הפעילה באותו רגע וכדומה. את התגובה של הישוס יש לפרמט בצורה סטנדרטית, עייי שימוש בקריאות תיקניות של ייממשק תכנות הישומים" (41) של 5אסטחוצ. כל אלה עושים את התכנת, שמחפש את ה-806 שדופק את הישום, לסומא בארובה. במלקום הראעוון 6 וו, של חברת 6קסספוזם, הוא הפנס רב העוצמה שאורו יפלח את העלטה ויאפשר לך לתפוס את החמקן בבאגים. בניגוד למאתרי שגיאות (258000585) רגילים, 08ס5חו/ מסוגל לעקוב אחרי כל הפעילות בין הישוס למערכת ההפעלה, על ידי לכידה של כל קריאות 71 - ולא רק של התשדורות העוברות בין השניים. המוצר מזהה ומסוגל ללכוד יותר מ-1200 קריאות 21 שונות, כולל 200 קריאות שכלל לא מוזכרות בספרות של מיקרוסופט, בנוסף למאות רבות של הודעות מערכת. הוא מאפשר לך אפילו לעקוב אחרי הביצוע של ישומים שוניס - שלא אתה פיתחת - ולתת לך חלון לראות ולרגל אחרי הדרך בה הס מתפקדים. ניתן גם לקבוע נקודות עצירה (7א01ק א 8854) לאירועים שיפעילו כלי ניפוי שגיאות חיצוניים. בקיצור, אין כלי שיתן לך יכולת תצפית טובה יותר על מה שקורה בישומי משסנחו/. 0-0 מפתחים לעולם לא יסתפקו בכלים : הקיימים לאיתור וניפוי שגיאות - 5 0 חו \ [ 0 ובוודאי לא כאשר גם הכלים הטובים ביותר לא מבטיחים קוד נקי ב-100 אחוז. כל ערכת פיתוח ראוייה לשמה כוללת לפחות 0% פשוט, אבל ה-ז6060ה05-6חט80 של 10165סחח60 בפטוא-טאן מיועד לתפוס את הבאגים החמקניים יותר. התוכנה מאפשרת לך לבחון איזה אירועים גורמים לתקלות, באיזו מידה התוכנה שלך משתמשת כראןי בספריות 6, לבחון את הפרמטרים של קריאות 471 ולעקוב אחרי חלוקת משאבים וזכרון. למשל, אם הישוס נפל בגלל חלוקה באפס, ז65-6060%6חט80 תראה לך איזו פקודה גרמה לכך. המוצר הזה לא מבטיח כי התוכנית שלך תהייה חופשית לחלוטין משגיאות, אבל הוא יעזר לך להתקרב ככל האפשר למטרה במהירות. ,0 טוש פד ,58072 .0.8 ק ] סזד) (1993) ₪5ד5צ5 8 דאםוקוטס6 זסת 65 (3) (972) :)פד 8 () (972) :1% הו שוטא- וד = דפשפצם 2 ידצ שו <וו(וכ>- "ו ם 43 המוליכה הבלת? מעורערת בציוד בדיקה ומדידה למעבדות אלקטרוניקה ותחזוקת מערכות הל-טק, מונילה עכשיו גם בצלוד בדיקה לרשתות מקומיות - אג1. עורכי 8א21 גא 20 הכתלרו את הדגמים 672/675 בתואר "1993 07 3957 מזזיך" בקטגורית צב"ד לרשתות. לסיכום חוות-דעתם הם אומרים: 0+ 086עכ צסקן" 86 116550 ,0881110165 "105 816 6+615גת ).1 70015 0 05 => =. לפרטים נוספים נא לפנות לצפריר אביבי טל. 03-6450740 ,אחגק 06/01 ןוסאה 60ד , *ואופוד* הת"ו.. הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108, הרצליה 46160 טל': 09-541207 פקס: 09-571582 חדשים המדריך לשפת ++6 ו-002 +דסקט.... 89.00 400 שפת אסמבלי למחשב האישי 00 0 כיצד לשפר את ביצועי המחשב +דיסקט. . 75.00 850 רשת נובל - מדריך הפעלה ושירות .6900 285 מג'יק - מדריך שלם +דיסקט 9600 7 בסיסי נתונים טבלאיים ושפת ,501 - ו מערכת הפעלה 18-205 - מדריך שימושי . . 6 05 - המדריך השלם +דיסקט אממתד . . 59.00 857 1 8 ס6מגשו - מדריך פקודות 0 9 ללמוד 1%אש (למתחיל ולמתקדם) 600 ל מדריך אחזקה למחשב האישי 00 9 המחשב האישי למשתמש המקצועי+דיס' . 73.00 845 א-ב גירסה 6.2 - מדריך שימושי 9900 קה 5 - מדריך שימושי, גרסה 5 9 קש 1 01605 6עס/ - מדריך שלם סל 00 ₪99 0 המדריך השלם לשפת 6 (טורבו) +דיסקט. . 78.00 404 ערכת כלים למתכנת 6 +דדיסקט 4. 8900 479 טורבו פסקל - תוכניות, בעיות ופתרונות . 55.00 421 טורבו פסקל - תכנות מבני -. 5900 898 0 - תכנות פונקציונלי 90 5 פרולוג שפת בינה מלאכותית 2 0 ה קובול 85 מבני (0ק, 4% יבמ) -. 5500 350 מלאכת מחשב - 9010138516 0 ה התלמיד והמחשב - 80 פתרונות בייסיק,פסקל. . 28.00 162 לוטוס 123 למתקדמים - מקרו 2.3 +דיסקט. 47.00 221 מקרו למתקדמים בלוטוס (פיתוח יישומים) . . 25.00 118 מחוללי יישומים פטןק ז11 488488 ,01 . 55.00 850 האולו תקשוב ורשתות 0 0 0 סש הנדסת תוכנה - הלכה ומעשה בפיתוח מערכות . 55.00 344 אבטחת מידע במערכות ממוחשבות 45.00 244 ארגון נתונים וניהול קבצים 35 2 * ניתן להזמין באמצעות דואר, פקס ובטלפון בכרטיסי אשראי. * התקשר לקבלת קטלוג מפורט ומידע על הנחות להזמנה מרוכזת, * המחירים כוללים מע"מ ודמי משלוח ונכונים ליום הפרסום. 250 פרסי 8א[₪4042 6 לשנת 1993 0 בשתי הגירסאות של ++6 [808ו/ 1 1 0 0 ]60| . 6 מצליחה מיקרוסופט להגדיר מחדש |8 ו איך אתה אמור לתכנת ישומי ₪ ו-++6 עבור סביבת >איס6ח:/. החידושיס החשובים ביותר בתוכנות אלה הם שני הייאשפים", 6 וק (- 6ז61855/123, שמנחים אותך בצורה אינטראקטיבית בתהליך של בניית יימסגרתיי (אאסאוםוא84ת), לה תקשור את האלמנטים הסופיים של הקוד. המסגרת היא למעשה שלד פונקציונלי של הישוס שלך, עליו צריך רק להוסיף בשר ועור מתוך סיפריות 6ש!א. עורך המשאבים החדש, סושטו5קק מאפשר לך להוסיף את עצמי הממשק לקוד ולהשלים את הישום בכלים וויזואליים טהורים. |גטצו ++6 מוצע בגירסאות 16 סיביות לסביבת 3.1 פשסנחו/ ו-32 סיביות ל- דא 60%5חו/. לאחר שעות העבודה בסידרת ייהספרים החייםיי שלה הוכיחה ברודרבנד כי המושג ספריס אלקטרוניים אינו ריק מתוכן. הכותר הראשון בסידרה, וט 0 חט 0 ]6 0 ]ס :ו 6 6חג גוח6חגז0, הוא ואס8-פס "ל המיועד לגילאי 3 עד 8, שלא 5 0 חוטו | מסתפק בהעברת המלל והתמונות ממדיום נייר למדיוס אלקטרוני. הסיפור על קריטר הקטן וסבתא שהולכים לים, הי+ך כאן למסע הכרה מרתק עם הסביבה, שמתפתח בכל כיוון בו סקו נוו. הילד מוליכה. כל אלמנט כמעט על המסך הוא צלמית כניסה לסרטון אנימציה או קטע מוזיקלי, המשמשים כפרס עידוד לילד על סקרנותו. ברודרבנד המשיכה את הסידרה עס סיפורי ילדים אחרים, המנצלים גם הס את היכולות היחודיות של מולטימדיה כדי לתת ערך מוסף שאינו אפשרי במדיוס אחר. הגישה המעמיקה של החברה לנושא ראוייה לכל שבח ולשמש מופת בתחוס שעדיין מחפש סטנדרטים לאיכות. בלקום הרדאעווו 0 8 006100 ידי הספנוס האלקטרוניים אזס) 7741 800% 6 6 וז ₪ מביאה פן חדש לאופנת ייעשה זאת במו יִדיִךְיי. אם יש לך ספק בשאלה מה יכולה מולטימידיה להוסיף לך בתכנון וביצוע של תוספת בניה, כדאי שתיתן מבט בתוכנה זו. השלב הראשון הוא פתיחה בה אתה מודרך בכל השלבים של הפרוייקט, החל בתיכנון וכלה בשימוש נכון במכשירי עבודה וחומרים. בשלב השני אתה נכנס לתוכנת תיביים 6 ישראל ינו' 1996 פשוטה ובסיוע סיפריה של עיצובים מוכנים מראש אתה מתכנן את הגלריה (באנגלית א6מם, סיפון) החדשה. התהליך מסתיים בדוח מפורט של חומרים אותו תוכל לתת לספק העף שלך כהזמנה מדוייקת. כל התהליך נעשה בסיוע צמוד של סירטוני המחשה, הסברים קוליים והקשרי היפרטקסט. גם אס בסוף תחליט לא לבנות את הגלריה, התרגיל היה שווה את הזמן שהשקעת בו. 8 תוכנת התיביים לילדים אולי לא 0 | 6 תחליף את לבני ילגויי אבל היא יכולה להוסיף מימד מרתק לצורך הטבעי של ילדים ליצור מבניס תלת מימדיים. מתחת לממשק פשוט ולא מאיים הצליחה המו"לית 45500136 8 חספטוּצבם, להסתיר כלי תיבייס מתוחכמים למדי. הזאטוטים יכולים אפילו לצפות ביצירתס מזוויות פרספקטיבה שונות, לצבוע את הקירות, להוסיף רהיטיס, צמחיה ואנשים. התוכנה המיועדת לגילאי 8 ומעלה יכולה לרתק גם ארכיטקטים-בכוח מתוסכלים ומעצבות-פנים, שלא באו למימוש עצמי. ואס התוצאה לא מוצאת חן בעיניך, תמיד תוכל להרוס את הבית עייי מבחר דמיוני של פצצות ובולדוזרים. 0 40 עיצוב המוצר ללא ספק המוצר בסקירה זו שבחירתו לוותה בהכי הרבה חילוקי דיעות הוא, מחשבון כתב-היד "ניוטון" מתוצרת אפל. חלק לא קטן מהעורכים חושב כי הניוטון אינו במלקום הראעווו מסזש6\ 6ו מס ₪ הרבה יותר מגימיק טכנולוגי, אותו אפשר להציג כסמל סטאטוס והוכחה חותכת לאופנתיות מעודכנת, ולא מכשיר עבודה המביא תועלת ממשית לבעליו. קבוצה גדולה יותר מאמינה כי למרות כל חסרונותיו, והרעש השיווקי המופרז שנבנה סביבו, הניוטון הוא ביטוי חלוצי נועו למה שעתיד להפוך לקטגוריה מרכזית במיחשוב אישי. | .למרות שיכולת זיהוי כתב היד של הניוטון יצרה גל שלם של "--- וחידודי לשון, ההישג הגלוס בה הוא מרשים ביותר, / בהתחשב במגבלות המקום והעוצמה של מחשב כף-היד. "אבל יכולת זו היא רק חלק אחד, ולאו 6 הדומיננטי, מהקונספציה של ייעוזר אישי סיפרת'יי (4פק). מערכת ההפעלה 6סחספו!61)ח!, החקוקה בסיליקון של הניוטון, לומדת לא רק את כתב היד של בעליה, אלא גם את המשימות שהוא רגיל לבצע והיא מתאימה את עצמה לצפיות. למשל, אתה יכול לכתוב הודעה בכתב יד (ללא פיענוח), לשלוח אותה בפקס, לציין ביומן 0+ 030 החדש 'ויזואלי' זו רק ההתחלה למה לבחור במוצר 'ויזואלי' רגיל כאשר 0 ++6 שהג[זס החדש נותן לך כל כך הרבה יותר? קח ליד את מערך כלי הדור הרביעי האיכותי ביותר, עם107א0% פתוח וניתן במלואו להתאמה, עם היכולת לפתח בו-זמנית יישומי %ו00ח1\ 16 = הביט, וכמובן - הוא 'ויזואלי". רק +6 שווגוז₪0 נותן לך 8 מקצועי משול ב באופן מלא עם טכנולוגיית סטזט1' , א סוטטס רב-עוצמה, ותמיכת שליטת 6 ו-א₪++6 משולבת. הסביבה עליה חלמת 0 ++6 1800ספ1 = מוציא את הבירוקרטיה מהפיתוח. עם " מנהל הפרוייקטים הויזואלי" ויכולות הפיתוח במקביל ל- 16‏ ו327 ביט, אפילו הפרוייקטים המורכבים ביותר מטופלים אוטומטית. הגמישות של )שאק מחוללת בעצם חלק גדול מהיישום שלך עבורך. קה[ , וטק 185510 , כ , וה 050 60066 מנתבים ומזרימים את המשימות של בניית והתאמת היישומים שלך. ]הדש תודשו עצה הויו יישום++6 אמיתי המוביל בשנות דור שפות מתפתחות מסי בה אחת טובה 7 כדי שתוכניתנים יוכלו ליהנות מתפוקה גדלה ובטיחות הקוד. זו הסי בה בגללה בורלנד היא הראשונה המביאה שיפורים חשובים חדשים לשפת +%) , כמו תמיכה מלאה ב-8ח. 11א1₪, טיפול בחריגים, 140671 שחזוגו-חטז1 0ו1ה10/0 1 7++) ₪הה1זס | כולל ספריית (,011) )2.0 66110600%5[ו0 -7 מסגרת היישומים הפופולרית ביותר בעולם. ++066ג[זטע = הוא +%) בסטנדרט עולמי מפני שהוא הקל ביותר לשימוש ויש לו העוצמה לחסוך את המשימות המורכבות ביותר. אם אתה תוכניתן +63 רציני, ++6 6חג[ז0 0 החדש הוא הסביבה בשבילך. אחרי הכל, | אם המהדר שלך הוא רק ויזואלי, זוהי רק אחיזת עיניים. המחיר 9 ש"ח כולל מע"מ (5495+מע"מ) התקשרו לברר מחירי 0 התקשר עכשיו אל פרי אינטרנשיונל ורכוש את . 0 ++6 חהּ!זסם ל-פטשסשח:/ ו-05 00 6 סק ו ערי אינטרנשויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 39 2 פרסי 402185 26 לשנת 1993 את האירוע ולחייג למקבל עיימ לוודא כי הפקס התקבל - כל זאת במספר זעוס להפליא של מחוות עט. הבחירה שלנו בניוטון לפרס העיצוב המצויין נובעת מהכרה בצעד הגדול שאפל עשתה בשילוב חומרה ותוכנה, על מנת לממש את התפיסה המושלמת ביותר של ייעוזר אישי סיפרתייי. המימוש אולי עדיין רחוק משלמות, אבל התפיסה של אפל היא אבן בוחן חשובה בהגדרת מה צריך להיות גפש. 1 1 0 6 0 ] ₪ ]| ] השמ הוכיחה מיקרוסופט כי העכבר לא הגיע לסוף דרכו 0 56ש₪60 האבולוציונית. עס דף נייר חלק ותקציב רב-מיליוניס יצאו מעצבי המוצר של מיקרוסופט לתכנן את העכבר המושלם מבחינה ארגונומית. התוצאה של מאמציהם נראית אולי מוזרה ממבט ראשון, אבל מספר שעות עבודה ישכנעו אותך כי ההשקעה לא היתה לשווא. העכבר החדש נוח יותר לתיפעול, מונע עייפות מהיד האוחזת בו, הוא מדוייק יותר א . , ל ו 0 ה אנדרו ס. גרומ לא מפליא כי ב-1993 שלושת האנשים שבחרנו קשורים בהיסטוריה של טכנולוגית הסיליקון בכלל ובזו של אינטל בפרט. השנה היו אלה שבבים חדשים ומדהימים שכבשו את הכותרות ואת הדמיון של משתמשי 6ק. הפנטיום, ה-6<ז6שסס, האלפא של דיגיטל ומשפחת 84000 של 85!וא, מהווים את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר בעשור האחרון בביצועי מחשבים אישיים - וכולס יונקים את עוצמתם מהוח החדשנות הבלתי מרוסנת של הממציאים והטכנולוגיסטים של עיבוד הסיליקון להכיבים משולבים. 4 אנדרו ס. גרוב, נשיא אינטל מאז 1979, זוכה לתואר "איש השנהיי כמתכנן ומנהל של מאמף הפיתוח והיצור האדיר שהביא לנו את הפנטיום. אנדרו, שנולד בבודפסט, למד בניו-יורק ובברקלי והצטרף לאינטל בהווסדה בשנת 1968, הביא את החבהה ב-14 שנות ניהולו למקום הראשון בעולס יצור השבבים. מקום ראשון בחדשנות טכנולוגית, מקום ראשון 6 ישראל ינו' 1994 ךוברט 9 ופחות רגיש לליכלוך והדרייבר החדש שלו כולל מספר שיכלולים חדשניים. בעולס של העכברים הסיכום של כל התכונות הנייל הוא מוצר הראוי לשבח. כפתור הגומי האדוס, שנראה כמו מחק בקצה עפרון, הבולט בין הקלידים של מחשבי המחברת וחד של יבמ, נראה שלא במקומו אבל למעשה זה הפתרון הטוב ביותר כיום לצורך באבזר הצבעה, כאשר המקום לא מאפשר שימוש בעכבר. היימחקיי פועל כמו גיויסטיק זעיר ומתוחכם, אותו אפשר להפעיל באצבעות המורות של שתי הידיים מבלי להזיז את הידיים מתנוחת הקלדה רגילה. החיישן בבסיס היימחקיי מודד את הלח שאצבעותיך מפעילות והוא מכוון את הסמן בכיוון ובמהירות הנגזריס מכך. טכנולוגיה דומה משמשת להיגוי מטוס הקרב 616, כך שההישג של יבמ, בהתאמתה למימדים ולמחיר של מחשב מחברת, בולט עוד יותר. || זחוסק א6דד שופ אנעויו עעות" 1995 גק קילבי נוייס ביכולת שיווקית ומקוס ראשון בריווחיות. רוברט נ. נוייס גם הוא ממייסדי אינטל בשנת 1968 והוא היה הנשיא הראשון של החברה. על שמו קרוי החוק שאומר כי בכל שנה מוכפלת עוצמת השבבים (מספר הטרנזיסטורים או תאי הזכרון שעל השבב) - חוק שעמד במבחן מזה יותר מתריסר שנה. נוייס נפטר בשנת 1990 והצלייש ניתן כאן למפעל חילו. 8 גיק קילבי המציא את המעגל המשולב בשנת 1958 בזמן שהיה עובד של חברת טקסס אינסטרומנטס. בהמשך דרכו כמתכנן מבריק הוא בנה את המחשבון (61/001.4708) האלקטרוני הראשון מרכיבי מצב מוצק משולבים, צעד שפתח את הדרך להמצאת המיקהומעבד. משנת 1970 קולבי משמש כיועץ ומורה, במקביל לעבודתו כממציא עצמאי. גם לו אנו מעניקים את הצלייש בהוקרה למפעל חייו. 116550 שומר על עיניך כעל בבת-עינו קח את המסך הטוב ביותר לסינון הקרינה ושיפור התצוגה. קח את המסך המונע באופן מהותי את עייפות העין מצפיה ממושכת בצג המחשב. קח את המסך שעמד (ובהצטיעות) בדרישות התקן הצבאי האמריקאי המחמיר ,0-484974-וזוו, ג6-14806-חזת ‏ 135086-[ת-זוי ובתקן השוודי ]ןקות קח |גחסוצפוטתק אדוו המסך האידיאלי לעיניך, בלבד . . . יבוא ושיווק בלעדי: | =" ₪ "/ "דשה 7 =/0 זו = =]1 77 )/ / מ הכתובת המרכזית לציוד ההיקפי. מעתק מערכות (1987) בע"מ תל-אביב: הח' האחים מסלאויטה 5, 70. 03-5617392, פקס. 03-5616577 סניפים: רעננה והשרון: הח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון רעננה, טל. 9-913655ס. תל-אביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר טל. 03-298848. פקס. 03-298740. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, טל. 2 פסקס. 03-5496056 ירושלים: שריון-גרף 02-536131. 33 אהבנו אותס בשנת 1993 פרנק דרפלר, יואל דרייפוס, גייל הרנמן, ליאון ארלנגר, ג'ונתן היל, ג'ף מייס, תומט מייט, מייקל ניובארת, רובין רסקין, דון ווילמוט, מייקל זוליק, שריל קנטר, אס בפרק הראשון של הסיכום השנתי חילקנו צליישים לטכ- נולוגיות פורצות הדרך, בפרק זה אנו נותנים את הכבוד הראוי למוצרים שמימושם הביא לנו עונג בשנת 1993. כמובן שהשיפוט הוא סובייקטיבי לחלוטין, שכן אין כל קנה מידה אחיד לשפיטה אובייקטיבית של אהבה ועונג, אבל פעס בשנה מגיעה גם לעורכי ₪א140471/ 26 הזכות להביע דעה אישית. במשך השנה אנו סוקריס למעלה מאלף מוצרים חדשים, בדרך ככל בכפוף לקריטריונים נוקשים של 5 / ז 0 \ 5 | ז 8 | 6 השנה היתה שנת האינטגרציה. / ייחבילות" של ישומים התפורים יחד, 5 0 חן \ ז 0 עס ממשק אחיד והעברת נתונים יישקופהיי, סביב הקונספציה של יימסמךיי. בין המוצרים הרבים בקטגוריה זו אהבנו במיוחד את וז בזכות הממשק המצויין שלו. המוצר כולל מעבד תמלילים, מסד נתונים, גיליון אלקטרוני וכלים גרפיים, עס ממשק אינטואיטיבי קל לשימוש ואסטטי לעין. בשנת 1994" המגזר של תוכנות אינטגרליות עתיד להתלהט עוד יותר ואנו מקווים בכל לב שהמלחמה בין ענקי התוכנה לא תדרוס את המוצר המצויין הזה. | ו 6 ישראל ינו' 1994 אדוארד מנדלסון, אלפרד פור, ג'והן קווין סאל ריקארדי, ג'ו סאלמי, ג'ים סימור, בארי טימון ולואיזה טסימונה. בחירה, הערכה, מבחנים ודיוות פורמלי. במאמר הזה אנחנו נזכרים במוצרים שהטביעו בו את רישומס מעבר לתכתיב העיתונאי של אובייקטיביות מופגנת, התחשבות בקונצנזוס ובחשיבות היחסית בשוק, המשמעות הטכנולוגית או הישומית של המוצר. כאן מדובר פשוט במוצרים האהובים ביותר עלינו. אלה שנשמח לאמצ לשימושנו האישי ולהמלי עליהס, בצורה לא פורמלית, לחברים. בסיכוס הזה אנו משתפים אתכם הקוראים, בעצות שאנו נותניס לחבריס בלבד. 8 ח 0 0 תחנת העבודה של קומפק היא , המימוש האינטליגנטי ביותר עד כה 0 6 8 0 ן 5 0ז ₪ של הפוטנציאל של מעבדי פנטיום. המיוחד בתחנת עבודה רבת עוצמה זו היא ארכיטקטורת אטותוזד, המאפשרת לפנטיוס להחליף נתונים עם הזכרון הרָאשי במלוא הוחב הסרט של המעבד. ברוב מחשבי הפנטיום שיצאו עד כה לשוק אפיק הזכרון אינו מסוגל לספק למעבד את הנתונים בקצב שזה מסוגל לקלוט - 480 או 528 מגהבייט לשניה. ארכיטקטורת אטמחד משיגה את היעד עייי אפיק ברוחב 128 סיביות ותזמון משוכלל. על בסיס תחנות הארכיטקטורה הזאת ניתן לבנות עבודה ליישומים הנדסיים ומדעיים וסופר-שרתים רבי עוצמה. הערה: המוצרים מוצגים בסדר אלפביתי ולא נכללים מוצרים שזכו בצלי"ש למצויינות טכנולוגית למרות שרובם ראויים גס לתואר "יהמוצר האהוב" 5 זצ5 פאגשז; 50 0 2 ל הרה את הפתרון המושלם לרשתות לקוח/שרת תמצא אצלנו בינת מערכות תוכנה היא מרכז ההפצה, התקנה ותמיכה מספר 1 בישראל של תוכנות הפעלה לרשתות ומערכות לקוח/שרת של מיקרוסופט בישראל. אנחנו יכולים לתת לך פתרון מושלם למיחשוב אירגוני, החל מסביבת העבודה ז6ח59 80סח8ש20/ד פאוססחוו, שזכתה למדלית 05אם | ו05אם הסוא6םד שאו2 א 0, דרך מסדי נתונים !80, דואר אלקטרוני, תוכנות פזגווקטסז6 וסביבות פיתוח, וכלה בקישוריות 45/400 !- ₪6/900 למחשבים גדולים. המומחים לקישוריות אירגונית בינת מערכות תוכנה היא חלק מקבוצת רד-בינת תקשורת מחשבים, החברה המובילה בישראל לתקשורת מחשבים. עם הנסיון והמוניטין של רד-בינת, אתה יכול להיות 5 \. בטוח כי אצלנו תקבל את הפתרון המתאים ביותר א % לצרכיך - במחיר הטוב ביותר. לפרטים, הדגמה והצעות מחיר פנה אלינו ל-03-6459501 בינת מערכות תוכנה רח' הנחושת 8 ת"א. 69710 טל' 03-6459532, 6459501 פקס. 03-6487990 וחסס. !31008 069חה וחז6 ספו! - ווח מ פיצ'ם מורש'ם: אומנ'טק, לי'גד, קומפי'וטרלנד, כלנ'ית, 5זה, ו'דאוקד, בינת תק שורת 00 0 תקפז )28)69ְ 0 40266 56 אהבנו אותס בשנת 1993 1 / | , = המחשב של עְא06ו03 הראה לנו מה אפשר לעשות עס 3000 דולר המושקעים בשילוב נבון של חומרה. בין מחשבי 486 6 מתבלט המחשב הזה בתמורה המעולה שהוא נותן לכספך, החל בתצורת חומרה עשירה וכלה בביצועים, שגורמים למחשבים יקרים בהרבה להסמיק. בחירה של תוכנת א91 (ניהול נתוניסם אישיים - יומן ולוח פגישות, ספר טלפונים וכתובות, טיוטות לתזכיריס ודבריס לעשות - בקיצור, כל מה שאתה שומר בפנקסים ופתקאות, בארנק, בתיק ועל שולחן העבודה) אינה רק לפי התכונות הייאובייקטיביותיי של המוצר, אלא בעיקר בהתאמה בין הדרך בה פועל המוצר לבין הדרך שאתה התרגלת להעדיף. אף מוצר אחר לא מצא דרך טובה יותר ללבם של משתמשים רבים יותר מאשר |4ח0ו65סוק 8600 של |8ח0ו0899זק ₪000 :160 - פסס= 4 = 0060 80080660 9ו100 ופחק "0‏ 6| אשון 68 סוה |-= |( | ]ו ]יפר |] בס [| שאסטד - |סצ)|משט[עם] ]+ ה | צצווומונננההמההמהההההמהההמהההממממם | = לכש | ₪ - (7) וס 0000650 ₪2 = 10-21-93. 10-17-93 ₪5 חס ה ₪2 | 10.20.93 10.18.93 ב ( 0411 אש 610-500 | כ נמ יי ב 0 65 אא ,> ב 1 = תא 60 אל אל 04006008 601855 ,כ ב סי 1 הגיל ₪ חספ כ 12 00 10 5 0 0 כ בו 506 וס חיט9 16 430%043/ וזוטסוא כ בו 1 = 0 ] כ=] בור כ 5 עו 12 ו[ 2 חס 1 טא כש. 2 רי]. [] 4674 הו |כם חברת 6טף65פגז. הסוד טמון במבנה של מתווה (מפאן1דט0) שהתוכנה מארגנת בו את הנתונים. אתה יכול להרחיב או לצמצם את הפירוט בו כל אלמנט במתווה מוצג ולעבור בלחיצת עכבר להצגות שונות של הנתונים. אם תוכנות 1א1? איכזבו אותך בעבר, תן צ'אנס ל-6600. יש סיכוי כי הוא ישנה את דעתך. שני מבדקי התשתית של פלוק פותרים חלק ניכר מכאב הראש של 5 66אצ|- 5 זוא מנהלי רשתות תקשורת - כאב הראש הנוצר מבעיות בכבלים ובמחברים של הרשת. מגעים רופפים, קצרים, ערב-דיבור (0805511.8, השראה של אותות חשמליים בין קוויס שאמורים להיות מבודדים זה בזה) ובעיות 6 ישראל ינוי 1994 חיווט אחרות, מהוויס אחוז ניכר מהתקלות ברשת והם אינס קלים לאיתור. שני המבדקים האלה מצטיינים באיתור התקלות בתשתית הרשת, אבל הם גם מספקים כלי דיאגנוסטי לאיתור כרטיסי רשת סוררים ובעיות תוכנה. המחיר אולי נראה גבוה בהתחלה, אבל בהתחשב בדיוק ובתיחכוס של הדיאגנוזה, המחיר מוצדק והס מומלצים למקום קבוע בערכת הכלים של כל מנהל תחזוקת רשת תקשורת. תוכנת איור ועיבוד תמונה זו יצרה מהפך בתפיסה של איך נראית אומנות מחשב. האלגוריתס הפרקטלי שלה איפשר לראשונה הבעה "אישית" של האמן, עייי חיקוי נאמן להפליא של המאפיינים היימלוכלכיםיי של כלי אומנות מסורתיים. חיספוס של מברשת צבע יבשה, ההצטברות הלא אחידה של פיגמנט בצבעי מים, הגרעיניות של צבעי עפרון, הטקסטורה של סוגי נייר ובד שונים, לכל אלה ניתן לראשונה ביטוי בסביבה הסינטטית של אומנות בעזרת מחשב. הגירסה החדשה של פרקטל דיזיין מוסיפה גם גמישות רבה בעיבוד התמונה עייי הפרדת כל עצס לשכבה עצמאית, אותה ניתן להזיז ממקוס למקום ללא הפרעה לשאר העצמים. | 8 6 זז חואק ח0ו85 90 זנ ה 50] - 2.8 82ופ] 69008 (פבופו. קו!] >אסט2 פסה 006000 מהפ6קס פששת! ‏ א ]6‏ א |=. שלושת הדגמיס החדשים, שהוסיפה היולט פקרד לסידרת 4 של מדפסות הלייזר שלה, ממשיכים את המסורת של קביעת תקניס חדשיס לתעשיה כולה, ק-₪ החלה בה עס הוצאת ה-1.558181 הראשון. הדגמים ,41 (מדפסת אישית, 4 עמודים לדקה, 300001) 4 (כנייל , אבל עם אבחנה של 1 600) ו-451 (מדפסת מחלקתית, 17 עמודים לדקה, 60001) נצבים בראש שתי המגמות שראינו בשנה האחרונה: מצד אחד הפופולריות הגואה של מדפסות לייזר אישיות, שמחירן פחות מאלף דולר ומצד שנל מדפסות מחלקתיות לשירות ברשתות תקשורת. 1 ]| סה ו כמה פעמים נאלצת לחפש הצעת מחיר שהוגשה לך לפני חצי שנה ממישהו שאינך זוכר את שמו? וכמה פעמים לא מצאת נייר עבודה או מסמך שנכתבו לפרוייקט שלא החל? וכמה פעמים לא מצאת את סיכום הפגישה, בדיוק כשהבוסית ביקשה? הגיע הזמן לעשות משה ל כדי שהמסמכים לא יהפכו להיסטוריה - מתייקים עם ריסטוריה והעסק עובד חכם בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל"אביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 ריסטוריה לשונית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע ממשיכים לעבוד עם המססמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. ניתן לשלוף מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת המילים: מס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיפוי וכד') ריסטוריה לשונית - 8400+מע"מ (1,390 ש"ח, כולל מע"מ). ריסטוריה אופטית גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, אך כוללת גם תמיכה בסורק (8חח508). בשלב התיוק תוכל גם לסהוק את תמונת המסמך באמצעות פורק במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשהה בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק מדוייק במדפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של 98% מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל ובעולם ריסטוריה אופטית - 5800:מע"מ (2,780 ש"ח, כולל מע"מ) 8 אהבנו אותס בשנת 1993 0 || 5 % % : 0 | 5 השס א41188 (דמוי-צליל למילה האנגלית שמשמעותה חטיפה) הפך כבר מזמן למילה נרדפת להורדת תמונה מהמסך ולהמרה בין פורמטים של קבצים גרפיים. הגירסה החדשה, 2.0, שראינו השנה, ממלאת את הפערים שנוצרו מאז שהממשק הגרפי החל שוטף את מסכינו. כיום תוכנה זו מספקת פתרון כולל להמרה מכל (יותר מ-70) פורמט לכל פורמט, קליטת תמונות מסך מכל ישומי 5 (-8שס6חו/ עיבוד וניהול פשוטים של תמונות. הגירסה החדשה גס משפרת את המהירות, מוסיפה סיפרית 611-487 ותוכנית חיפוש בארכיב התמונות. והייד תו/] 604פוץ 568 6עוקג) שאוף פוסוט6 ה4] או [ ]| ו ןר 30 לטק 5 0 כל 8כ59 זא למ 6 9 ם. ו 5 60!0:5856 מדפסת המראת הצבענים של קודאק מביאה תחרות בריאה לשוק שייהצטיין'' בעבר במחירים מרתיעים. במחיר שוק של כ-6500 דולר היא לא רק זולה ב-25 אחוז מהמתחרות, אלא גם לא מקריבה שום דבר באיכות הפלט כדי לעשות זאת. תדפיס צבע שלה יכול להטעות אותך לחשוב 6 ישראל ינוי 199% שמדובר בתמונה שיצאה מחדר-חושך של מעבדת צילום: מעברי הצבע החלקים בין 16.7 מיליון גווניס אינס פוגמים בחדות של קווים וטקסטים בשחור. המדפסת מצויידת בנדיבות עם זכרון |אא, דיסק קשיח, מעבד 6 ומפענח פוסטסקריפט אמיתי. אפילו העלות לעמוד מודפס זולה יותר מאשר במתחרותיה ורק את המהירות נותר לקודאק לשפר. א 0 ₪3 8 וזו ב 6 ₪ הפעילות הקדחתנית בשוק מאיצי הווידאו ל-5אס6חו/ משכה לשוק הזה כמה מהשמות המפוארים מעולם הגרפיקה המקצוענית. חברות אלו, שמספקות מזה שנים רבות מאיצי גרפיקה המבוססים על מעבדי-עזר מתוכנתים לישומי תיביים ודיגום פוטוריאליסטי, גילו את הפוטנציאל העצוס של השוק הייחובבנייי של משתמשי פוסנחוצ מהשורה. סידרת הכרטיסים הגרפיים 64וא של חברת מטרוקס הם דוגמה קלאסית למה שיכולה ייזריקת סטרואידים" מקצוענית לעשות לחובבים. במחיריס שמתחילים ב-600 דולר בלבד הם מספקים אבחנה של 16.7 מיליון גוונים במוד 504 ואבתנה עד 0 עם מספר קטן יותר של גוונים. ביצועים מבריקים, עושר תכונות נדיר (למשל ייחציצת עומק", 8-88 2-80, תקריב 200%1 בחומרה ועוד) ודגמיס לאפיקים 805,154-/1ש , א6וא ו- 61 עושים אותה למשפחה המועדפת על כל מי שמוכן להשקיע את המכסימום בממשק גרפי. ו זז סזקאס= מיקרוסופט בנתה השנה גשר בין עולס ה- 05 הישן של מסדי נתונים 8458א לעולס החדש של 5וספאזאו, עס מוצר המצטיין בתאימות גבוהה, עושר כלי פיתוח ויכולת בין-פלטפורמות. תוך כדי הגירה הצליחה מיקרוסופט גסם לשמור על הביצועים המצולינים של 00 (לא כל כך קל כאשר עוברים לסביבה גרפית כבדה) ולהוסיף תמיכה בכלי חילוף הנתונים מספ ו-018, שעושים את המעבר ל-0/5פא1/ לכדאי. % 0 0 8 ז | כ גם בורלנד עמדה השנה בצפיות של משתמשי פרדוקס הנאמנים והוסיפה 5 ואס 0 1 | \ / 0 למוצר שכבר היה מצויין שלל תכונות חסוזו0= סטסזסאזס\ חדשות, שעושות אותו לאטרקטיבי עוד יותר. גירסת הייקבוצות" של פרדוקס 4.5 כוללת את טכנולוגית ייהחלפת עצמיסיי א085 של בורלנד זו א 6ב | 60 6חעו)וטוא 16 סהתגאן אהבנו אותס בשנת 1993 -->------ ותמיכה חזקה בקישוריות .801, 6 שעוזרים לה לשמור על המוניטין של פרדוקס כמסד הנתונים האהוב ביותר. == ₪ / ההכרזה של 0 |טו בשנת 1991 גרמה למהפיכה בתיכנות ישומים לסביבת פצוסטחו/. הגישה הוויזואלית המקורית גררה איתה את כל השוק, אבל מיקרוסופט ממשיכה להוליך עס גירסאות חדשות, עשירות בחידושיס קונספטואליים המיושמים בצורה מבריקה. גירסה 3.0 ליימקצוענים", שהוכרזה השנה, משיגה שיאים חדשיס בהסתרת המורכבות של ממשק גרפי מהמפתח. בנוסף צרפה מיקרוסופט לחבילה את מנוע מסד הנתונים 400855, תמיכה ב-2.0 01/8 ובקרות משוכללות 4 לנתונים. מוצר נוסף אותו אנחנו רוצים לציין לשבח בהקשר לוויזואל בייסיק הוא של חברת א ג51612. מוצר זה מוסיף כלים לבקרה וסיוע למפתח והוא מתקשר לחבילה של מיקרוסופט כחלק תואם - כמעט אינטגרלי. מומל לכל מפתח רציני. 0 28500 |1508/ חסווו0= |3ח0ו1655סז 60| 0 צג 17 האינטש של נאנאו ראוי לתואר : שכמעט כל בוחן במעבדות 1/4885 6 - ו 0 0 5 ₪ נתן לו - יימרהיב עין'י. בניגוד לרוב החברות האחרות, נאנאו מבצעת את הכיוונוניסם האחרונים בצורה אנושית. מומחה בוחן את המסך בעין מקצועית ומביא אותו לאיזון מושלם בין חדות, עומק, צבע, דיוק גיאומטרי ובהירות. השיטה נשמעת אולי פחות יימתוחכמת'י מהמערכות האוטומטיות של יצרנים אחרים, אבל התוצאה נכונה יותר, כאשר אתה שופט את איכות התצוגה מנקודה ההשקפה של המשתמש ולא באמצעות מכשירי מדידה 'יאובייקטיביים'י. |/. ן שת 0 דבאת תות ספא -ו0500 6א הביאה את הקטיגוריה של צגים יירבי-תדריי לעולס והשם יימולטיסינק"י הפך לשם נרדף לה. הדגם החדש, עס מסך 15 אינטש רבוע ושטוח, ממשיך את המסורת ולדעתנו הוא הטוב מסוגו. יש כאלה שלא אוהבים את המשטח הלא 6 סחץפטוט!/ 6 מחוספס של השפופרת, אבל הפיצוי הוא בתמונה חדה להפליא. תוכנת 0 מאפשרת כיול צבע מדוייק, כך שמה שאתה הואה על המסך הוא מה שתקבל - גם מבחינת דיוק כרומטי. מחשב המחברת של 6פא ראול 0 [ | 4 1 | 0 0 5 לצלייש בזכות ההגנה המצויינת שהוא 0 5 2 6 9 / נותן להשקעה הכספית ברכישתו. מבנה מודולרי מאפשר השבחה בשלבים, למשל מצג מונוכרומטי כל הדרך עד לצג צבע אקטיבי. יתר על כן, הודות לאחד המימושיס הראשונים של אפיק מקומי במחשב מחברת אתה מקבל ביצועים גרפיים יוצאים מהכלל. זה לא מחשב זול, אבל הוא ישרת אותך לאורך זמן. הדגם הבכיר במשפחה שזכתה ללא פחות מ-5 תארי ייבחירת העורכים" בסקירה האחרונה של מחשבי מחברת, משלב עוצמה מרשימה עם משקל נמוך (2.5 קייג) ויוותר מ-5 שעות עבודה בין הטענות סוללה. זה ללא ספק המחשב המועדף למי שלא מוכן להתפשר על עוצמה אבל לא מוכן "שהעיקשות שלו תתבטא במשקל עודף. 0 6|/)316עפזד וד 0 א הו 1 ז8/ 05/2 אום! יבמ ממשיכה ללא רתיעה במסלול הפיתוח של סביבת העבודה אלטרנטיבית שלה ולמרות הצלחה ראשונית מוגבלת היא לא מפסיקה בשיפורים. הגירסה המשופרת שהוכרזה השנה תומכת בישומי 3.1 5או00ח!/), המנוע הגרפי החדש ל-32 סיביות זוכה בתמיכה של כרטיסי האצה רבים. הרחבת המולטימדיה 2/ואק!אוא היא מהטובות בשוק ונוספה תמיכה נרחבת בכונני ₪0 60 ובקרי 5051 שונים. רק מנהל הקבצים עדיין זקוק לשיפור דחוף. 29 6 ישראל ינו' 1994 כל אחד יכול לפתוח הסופר... פונטיס ניתנים להגדלה, עורך טבלאות ומערך כלים הניתן להתאמה על ידי המשתמש. מעולס לא היתה דרך קלה יותר לכתוב כמקצוען התוכניתן... יישומי ה- 8460 שלך לא נראו אף פעס טוב יותר הוסף 5שוסבחו/ ,5)חס=, 05 ,85א280, ציורים, תמונות ואנימציות בשניות! שמות החברות והמוצרים הינס סימניס רשומים. היוע... חיים חדשים לישומי 08/56 ישניס עם *'68-850-./0. חלונות צבעונייס, כפתורים, תפריטים ותמונות קאחזו8. המעצב... יצירת תמונות חדשות בהרף עין עם כלים רבי עוצמה, לשליטה על גודל וצבע... רואה החשבון... איזון ספרים לא היה מעולס פשוט יותר תוכנה פיננסית מקיפה המתאימה כמעט לכל עסק קטן מפיצ: 308 מערכות בעיימ, טל: 03-6390055, פקס: 03-6390054 חלונות של 6/4 מנהל הפרוייקטים... המנהל... אלוגריתמיס מתקדמים, ניהול צבעוני גרפיקה מהממת. מוצר של ומן, התוכנה הידידותי אנשים, ומשאבים והיעיל ביותר בשוק לכל חברה, לניהול פרוייקטים לכל השנה... 0 ישראל בעיימ, ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב היזס... ידידותי כמו גליון אלקטרוני, וניתן לראות בו עד 12 מימדי נתונים האמן... ציור, צביעה, ריטוש של יצירות מופת. עס צבעי )8 24, סקלת אפור של )ו88, תיבת כלים ועוד ועוד... המנב"ל... יצירת מצגת שיקופיות בשניות באמצעות תבניות ערוכות מראש ו/או יבוא קבציס גרפיים ותמונות שנסרקו המדען... יצירת גרפיס תלת מימדיים בקלי קלות. אחד מ-12 סוגים עיקריים ועוד מאות צבעים ופונטיס מהממים. לתמדטוס 5 .ח0ו065 עס זסוז6קש5 6זסעשוס5 = 2 אהבנו אותם בשנת 1993 את החסרון של 05/2 בניהול קבצים משלימה גירסת 05/2 של אחת ז 0 ז התוכנות הפופולריות ביותר בעולם - ווח ס6-חסחסאז. בעזרתה אין קל מלנהל את ספרית הקבצים בשיטות של ייגרירה והשלכהיי (פְסאס 8 40את). תוכנה זו מהווה צורך חיוני על כל שולחן עבודה של 05/2. זו הסוס 6 ה|-086ו0015 > 5 ססחו זסז הדבר הקשה ביותר בקשר לתוכנה זו הוא לתאר אותה בתמציתיות. זו למעשה חבילה של תוכנות עזר (185ד07'111) לצפיה וניהול קבצים, המרת פורמטים והדפסה. התוכנה מאפשרת לך לצפות בקבצים של יותר מ-120 ישומים שונים ומשונים, החל ממעבדי תמלילים וכלה בגרפיקה, ללא שיהיה בידך הישוס המקורי. יתר על כן, אתה יכול להעביר מידע מקוב> לקובץ דרך יילוח הגזיריסי (ה-80 80ק01.1), עייי גזירה והדבקה, ואפילו להדפיס את הגזירים ללא הישוס המקורי. אפשר להפעיל את התוכנה מתוך מנהל הקבצים של וו ואפשר להשתמש בה כתחליף ל-זטפפחגו/ 16 של מיקרוסופט. 20 5 6 5 חושא זסז גירסה 2.0 של ייכלי ה-6קיי כוללת את האוסף הטוב ביותר של כלים תחליפייס לשולחן העבודה של 5סטחואי. אתה לא חייב לוותר על השולחן של פסשחו/ על מנת להנות מאוסף העזריס שחברת וחוסץ [גזוח6) הכלילה בחבילה הזאת: יכולת עיצוב מסך כמעט בלתי מוגבלת, אפשרות לשמור מספר שולחנות עבודה לישומים שונים, מנהל הקבצים הטוב ביותר לסביבת בסצחוץ), שפת מקרו מהמשובחות בשוק, תוכנת גיבוי התומכת בדיסקטים ובסרטים מגנטייס ואוסף כלי תחזוקה לדיסק. גם אם לא כל המודולים בחבילה ידברו אל ליבך, מה שכן תאהב יצדיק את המחיר ששלמת לחבילה כולה (180 דולר). תוכנה זו היא הטובה בזיאנר חדש של תוכנות גרפיות, המביאות למסך 8 0 זג ס)סהק ה-%0 את האפקטים המדהימים של 6 ישראל ינו' 1994 יישליחות קטלנית ?יי. תוכנות מורפולוגיה מסוגלות לשנות בהדרגה את הפניס של הבוס שלך לזאב ערבות, להפוך את החותנת ל-51 ואת המכונית שלך לפרארי אדומה. הטרנספורמציות דורשות קצת מיומנות, אבל לאחר שתתרגל את הטריקים שלהן תוכל להנות עד אין ק בעיצוב מחדש של אהוביך ואויביך ויצירת סרטוני אנימציה המתארים את המטמורפוזה שאתה מאחל להם. 116 וטק - ב 100850 6פָפתו 01005 אק ה6] 06) ]= [- נתוהנמטו רעס -ן = תות הסוס -. - - ה א למ תק םה | > 10-10 220 90% 1 ופ 258% וו | 0 תאז הוקמה עייי לוקאס (עיין ער / ז יְ 09 ס ץד זאו קָ "מלחמת הכוכביםיי ה - . של סרטי הרפתקאות / מדע בדיוני אחרים) כחלוצה בתחום אנימציה ממוחשבת. בעבר היא יצרה גם חומרה מיוחדת, אבל לאחרונה החברה מתרכזת בתוכנות נטו. ה-חג/אז06ח6 שלה היא תוכנת גימור שטח פוטוריאליסטית שהיוותה מקור לחיקוי עייי כל התוכנות האחרות שיצאו לשוק בשנים האחרונות. ה-מוקְץד עושה את אותו הדבר לתחוס הצר של טיפול בטקסט. התוכנה כוללת סיפריה של סיגנונות, אפקטים, הדמאות של חומרים שונים וכלים מורפולוגיים לעיוות הגיאומטריה. אתה בוחר את הטקסט שאותו אתה רוצה לעצב בצורה מיוחדת ואת הסגנון, האפקט והגימור שיש להפעיל עליו. את כל השאר עושה התוכנה. היא תהפוך את השם שלך לאותיות תלת מימדיות יצוקות בזהב טהור או לחיתוך עץ בסיגנון ארט-נובו. את התוצאה אפשר להעביר לתוכנות אנימציה שונות. 7/0 2 אאא אא אא אל אאא אאא אאא המדריך למחשב האישי 6 181 תואמיו 8 עי - 39 שיח / הת וק סחיה התחל ורוץ עם 6 205 2 ע' - 39 ש"יח להתמקדות בטוב ביותר! או (כ) וב-מכר עולמי על תקלות מחשב אישי ופתרוגן כולל בעיות ף 0005 5 5ק0 אש = מודם ₪ מ[לטימדיה [עוד ₪ מייק מילר / ספר המיועד לתת מענה פשוט וברור למרבית בעיות המחשב 8 הנפוצות, כולל בעיות בהפעלת 2025 ו-5ש60תו/, לדוגמה: בעיות בהפעלת מחשב שאינו מאתחל, מחשב שננעל, דיסק או דיסקט מקולקלים, בעיות עם מקלדת, עכבר, צג, מדפסת, מודם ועוד, כשהדגש מושס על איתור הבעיה, תיקונה ומניעתה. הספר שיחסוך לך ביקור של טכנאי ושעות סרק של טיפול עצמי בתקלות. ספר הפקודות של 6 205 מעודכן לגירסה/6.2 8 עי - 39 שייח 7777777227 6 005 - שימושים מתקדמים 4 עי - 45 שיח מדריך נורטון למחשב האישי הכל אודות 05 ודיסק קשיח 8 ע' - 89 שיח ספר הפקודות של 3.1 08ו60מ1\ כולל הגיהסה העברית. 0 ע' - 49 ש"יח מדריך הישרדות ל-6/ 6 תוכנה וחומרה 4 ע' - 69 ש"יח מדריך קניות למחשב האישי ו 6ק 4 ע' - 69 ש"ח המדריך הקצר לקניית *6/ וציוד היקפי מנוי 885 במתנה (5006 ליום ל-3 חודשים) 0 ע' - 39 שייח מדריך למעבד התמלילים קיוטקסט לגירסה 5.5 וקודמותיה 2 עי - 49 שייח המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות 4 0 גת 620 ת0)זסאז 0 ע' ₪ 79 ש"ח 6 ע' - 45 ש"ח ספר הפקודות של 7 10611186 מ0)זסאז 7 ע' - 45 ש"ח ספר הפקודות של 084516 8 ע' - 39 שיח התתל ורוץ עם )020267166 0 ע' - 39 שייח המדריך השלם ל-1] 08458 4 ע' - 89 שייח המדריך לצילום והפקה בווידאו 0 ע' - 54 שייח ו ₪ גישה ויזואלית ללימוד המחשב האישי ג 2 ו-6 13005 בדרך חדשנית המובילה את 1 המשתמש דרך מסכי התוכנה ומורה לו מה לעשות. 2 005 ₪ 6ק ₪ הסבר קצר ולעניין של כל מה שצריך 777 ריני תוננות-חונשיות לטיור ביצועי המחשנ לעשות, כדי ללמוד את השימוש הבסיסי 4מדריך לתוכנות-חופשיות מס' 1 במחשב האישי ואת התכונות היומיומיות החש רע שר רושג 1 תוכנות נבחרות לדחיסה, פריסה וצפייה של 05 ה בקבצים וספריות. ₪ מבוסס על המחשת מסכים במקום מ פוקוס:: / 8 עי - 33 שייח שָ כל התוכנות - 25 שייח הסברים ארוכים. 0 ע' ₪ 49 ש"ח 4 מדריך מס' 2 לאנטי-וירוס 180564 0 עי - 33 ש''ח פ) התוכנה - 20 שייח 70 תוכנות-חופשיות נבחרות הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 38-98 - 677 (03) בשעות 13.00-9.00 ו ₪ לדוס, לתחזוקה, לזירוז, בדואר: ת''ד 863 ר'/ג, 52108 0 במודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38-38-38 (03) 24 אהבנו אותס בשנת 1993 ] 0 | 0 8 ז 6 שפת התכנות הזאת אינה כלי ייהדור הרביעליי (401) הזול ביותר בשוק, אבל לא תמצא יעילה ממנה ליצירת ישומי חזית למסד נתוניס בסביבת משסטחו/. הגירסה החדשה תומכת בתקנים 60 של יבמ ו-0286 של מיקרוסופט, כך שניתן להתחבר כמעט לכל מסד נתונים. ערכת התכונות שלה תוגברה עם עורך דוחות חזק, מודול להכנת גרפים וסרגל כלים אותו אתה יכול לעצב לצרכיך. התוכנה מבוססת על התפיסה של ייהנחיית עצמיסיי, כך שניתן ליישם על הישומים את תכונות ההורשה של עצמים ומרכיבים מישומים אחרים. קל ללמוד אותה, תענוג להשתמש בה והיא כוללת כל תכונה שאתה עשוי לחפש בסביבת פיתוח לישומי מסד נתוניס. | 0 1 4אווף 020805 066/86 הף 0690‏ 0600005 168 6 מב[ | [ ומ :| !1 8 05 1001 מו הפיט 6 פוטס ש = הרו ב 3 | 4 7-3 ( )===( כ [| ו ר] ו ו 008 דוק א-14400 וק אם המילים יימודם מהיריי וייקומפקטיותיי נשמעות לך כדבר והיפוכו, בא המודם הזה כדי להזים את הדעה הקדומה. במארז שגודלו כקופסת סיגריות ומשקלו 120 גרס זיוודה החברה מודס 14,400 סיביות לשניה (329./), בקרת שגיאות 42 ודחיסה בתקן 4201./, פונקציות של פקסימיליה ואפילו 8 נוריות סטטוס. בקיצור, כל מה שאתה רגיל למצוא במודס שולחני מסיבי. זה בן הלוויה האופטימלי למחשב נישא - עד שהיצרנים יצליחו להגיע לפונקציונליות דומה במודם 1018א6ק. תוכנת הוצאה לאור שולחנית זו, 5 קאז שהיגרה מסביבת מקינטוש, ונותנת 5 0 6 ח |) ]10 לאשוה לרפיקאים על 20 את הדיוק, העוצמה והגמישות שעשו את המק לפלטפורמה המועדפת על מעצבים. לא כל אחד זקוק ליכולת של כלי עבודה מופלא זה, אבל אם אתה מעצב שלא מוכן להתפשר על איכות 6 ישראל ינוי 1994 - ,1 טופ | - . או ש06הף )המש 6פפל) מוסת, שוחם ששו אא] ה 1 ו 4 5 | 0 5 ויר | | ₪ ₪ | 5 ושליטה, לא תמצא לה מתחרים. למשל, אפשר להגדיר גודל אות במדרגות של אלפית הנקודה (בערך 0.3 מיקרון) ואת המרווח בין אותיות בדיוק של 0 מרוחב האות !א! היא כוללת ערכה מלאה של כלי עיצוב ווקטוריים ורסטריים, טיפול בטקסט, עריכה, עימוד, שיבוץ תמונות והכנת הפרדות צבעים. למקצוענים בלבד! : בניגוד לקווארק-אקספרס, תוכנה זו [ ן 50 0 0 מיועדת למשתמש אקראי, שזקוק ] ₪ 5 | | 0 1 ?] לתוכת הוצאה לאור שולחנית עי"מ להכין מסמכים פשוטים יחסית. היא גם עולה רק כשביעית מהמחיר של התוכנה למקצוענים והיא קלה יותר לשימוש עייי מי שלא התמחה בעריכה גרפית. עוזרים לו בכך הייאשפים" שמיקרוסופט הכלילה בחבילה וספריה של אפקטים מיוחדים לטיפול בטקסט. ₪36 קטס הו 5 יפ סופר-מק היא עוד חברה שהגיעה למסקנה כי עליה להגר מסביבת מקינטוש לסביבת 76 הבטוחה יותר. החברה שהתמחתה במערכות תצוגה ברמה גבוהה מאוד הציגה השנה את מערכת חסוג!אזטקט5 למחשבי 6ק. המערכת כוללת צג 20 אינטש המבוסס על שפופרת מסך טריניטרון, מאיץ גרפי ל-24 סיביות (16.7 מיליון צבעים) באבחנה של 11528910, עם ציון אזגוחחז\ פסוחקגּזס מעולה ומערכת כיול צבע מדוייקת ביותר. כיול צבע המסך נעשה בעזרת גלאי פוטומטרי, אותו מצמידים לפני המסך ומחברים לכרטיס הגרפי. תוכנת הכיול מכוונת, בעזרת המשוב מהגלאי, את העוצמה היחסית של כל אחד משלושת אותות הצבע (8-6-8) שהכרטיס מפיק, כך שהצבע המוצג יהיה זהה בדיוק למה שתקבל בהדפסת אופסט של התמונה. בהעביר את הזיסר דר ₪ ההקרנה האיכותית ביותר ממחשב אישי ₪ תפעול פשוט וידידותי ₪ הצגת מולטימדיה על מסך גדול ₪ תמיכה בהקרנת וידאו ערכת 061005 פעולת עכבר על מסך ההקרנה. + מקרן שולחני ללא צורך במטול שקפים. + עוצמת אור גבוהה ביותר. + נייד, קל ובעל צללית נמוכה. + טכנולוגיה ועיצוב חדשניים. 60 | בטכנולוגיה אקטיבית % או פאסיבית. הקרנה בצבעים או בגוונים. 9 מטולים ומסכים איכותיים "1// יק 07 סד אפדצם דייטק בע"מ ת.ד. 312 רמת השרון 47103 טל: 03-5493565 פקס: 03-5496117 /: דייטם בעים 4% גיליונות אלקטרוניים ---רד--- ]₪ וק הטובים ביותו מ ים-- משנה לשנה מפספרם מתמעט - אבל אין חשע כי יהמכו לזן נכחד. גיליונות אלקטרוניים היו ונשארו הישום הראשון והחעשוב ביותר על עחעובי 6ק. מה שמתמעט והולך הוא הגיוון הגנטי. העולם הולך ומתרכז סביב שלוש מעשבחות של גיליונות אלקטרוניים והמעבר המואץ מסביבת 05 ל-פשסצחוש מביא להגירה בנימית בכל ממשפחה לווריאנט המנצל בצורה טובה ביותר את המלמלוק הגרפי וכלי חילוף נתונים עול פשסטחושו. 6 06 ישראל ינו' 1994 הזכירכם, היתה זו תוכנת גיליון אל- קטרוני שהכריעה את הכף לטובת ה-26 בימים שהוא התמודד מול אר- כיטקטורות מבוססות יותר. לוטוס 3 היתה ונשארה התוכנה שנ- מכרה ביותר עותקיס מכל ישום אחר והיא זו שמכרה יותר מחשבי 6 מכל ישוס אחר. אבל כשבאנו לערוך את הס- קירה שלנו לגיליונות אלקטרוניים ויישמנו את כלל הסינון הסנדרטי של פא[642גא 6ק (עידכון משמעותי בגירסה מאז הסקירה הא- חרונה) נתברר לנו כי רק 5 (:) תוכנות עומדות במבחן הסינון והן משתייכות ל-2 (!) משפחות בלבד. שלוש מהתוכנות בסקירה משתייכות למ- שפחת לוטוס 1-2-3 ושתיים למשפחת קוו- אטרו-פרו. רוב שאר המתחרות החליטו לנטוש את המערכה ורק שתי מתמודדות אחרות נפלו על הסף בגלל סיבות אחרות: ‏ %0651 של מי- קרוסופט עומדת בפני עידכון גירסה מסיבי (גירסה 5.0) אבל היא לא הגיעה לשלב ההפצה המסחרית, כך שלא יכולנו לכלול אותה בסקירה הפורמלית ונתייחס עליה רק במאמר מוסגר. השניה שכשלה היא פ-3 פ1061, שיצאה השגה בגירסת %שסו אבל הכמות הגדולה של 6 שמצאנו בה פסלה אותה מההתמודדות הסופית. ₪ להשקיע ב-05 לוטוס ובורלנד הן היחידות שהשקיעו השנה מש- אבים בריענון גירסאות 05 של הגיליונות הא- לקטרוניים שלהם ומעטות עוד יותר יעשו זאת בעתיד. נכון להיום כמעט כל המשאבים בכל החברות מושקעים במלחמה על שוק ה-פשסוחוש והגישה למשתמשי 005 היא שהם יכולים לה- סתפק במוצרים כפי שהם קיימים כיוס. היחידה שהתחייבה פורמלית לעדכן את גירסאות 05 של הגיליונות שלה היא לוטוס וגם היא מת- עתדת למזג את גירסאות א.2 (שיכולים לרו אפילו על א) עם גירסאות א.3 (המחייבות 47 לפחות). קומפיוטר אסושייטס עסוקה בפיתות קדחתני של גירסת פשסטחו\ לגיליון 6|ג0ז6קט5 שלה (מיועד להפצה ברבעון הראשון של השנה) והיא עדיין לא החליטה בקשר לעתיד גירסאות ה-205. בורלנד מהססת גס היא, במיוחד לאחר שהיא למדה בדרך הקשה עד כמה פיתוח ישוס פשסשתו/ חדיש יכול לרוקן את הקופה. מצד שני, ריכוז המאמצים בחזית הצרה של 5א60ח:/ מאפשרת למתחרות העיקריות להגיע להשגים מרשימים בהכללת תכונות מושכות - ובחיקוי מיידי של כל חידוש שנקלט בשוק. אחד הדברים הבולטים בסקירה הוא הדמיון המפתיע בין הקונספציות התיכנוניות של כל המוצרים. למשל, החידוש של בורלנד בהצגת המימד הש- רק הטובים ביותר שורדים לישי של גיליונות אלקטרוניים בתבנית עמודים במחברת, עם תוויות זיהוי על שולי העמוד, נקלט במהירות בשוק והפך מייד למטפורה המ- קובלת ביותר. עד כה היא יושמה בכל הגליונות האלקטרוניים לסביבת פ>אסטחו/ ובגירסת קוו- אטרו-פרו ל-205. לוטוס תיישס אותה גם בגי- רסת 1-2-3 העתידית ל-05. ₪₪ מחברת לגיליונות הגישה של "מחברת אל- קטרונית" הביאה את התפיסה התלת מימדית לעולם של מש- תמשים הרחוקים בדוך כלל מרב- מימדיות, לאנשים הרגליס למבנה הדו-מימדי של גיליון קלאסי, מה שאי אפשר לאמר על מודלים אוונגרדיים יותר, כמו צסאקא] של לוטוס ו-5זקוא60 של קומפיוטר אסושייטס. התווית בשולי הע- מוד מאפשרת לך לתת שם תי- אורי (שמות של מלחינים בדו- גמאות הגרפיות המלוות את המאמר) לכל גיליון במחברת ולהשתמש בשס הזה כפרמטר בנוסחאות. סידרת התוויות יו- צרת מעין ייסרגל לחיציס'י, כך שדיפדוף במחברת יכול לה- עשות על ידי לחיצת עכבר ואי- רגון מחדש יכול להתבצע עייי ייגרירה והשלכה (8468כ 07), כשהתווית משמשת "יידית'יי לתפיסת הגיליון. בו כמו בכל קטגוריה אחרת של תוכנה, היצרנים המתחרים נקלעיס בהכרח לקונפליקט בין הו- ספת תכונות והקלת השימוש. ככל שהכליס הא- נליטיים הולכים ומשתכללים, עם יותר מימדים, יותר פונקציות מתמטיות וסטטיסטיות, יותר יכולת גרפית ומילולית, יותר קישוריות עס מסדי נתונים חיצוניים ויכולת לקלוט קבצים ופונקציות מקרו מתוכנות אחרות, כן גדלה הד- רישה של המשתמשים כי כל היכולת הזאת תהייה נגישה גס למי שאינו מקדיש את כל ימיו ללימוד השימוש בגיליונות אלקטרוניים. על הפער הזה, בין יכולת התוכנה לידע המשתמש, אמורים לגשר "אשפים" (12805א ), י"מדריכים" (085דט7) ותפריטים ייחכמיס'י. התבונה והתחכום של פתרונות העזרה השוניס הפכו לאבן בוחן ראשית בבחירה של גיליונות אלקטרונייס. 0 הרותהמ רע מק . וא ₪ בלונים ופגילות בורלנד | מעמידה לרשותך "מדריכים ‏ אלי- נטראקטיבייסיי המוליכים אותך בנתיב הבנייה של גיליון אלקטרוני, תוך כדי כך שאתה עובד עם הנתונים האמיתיים שלך ומבצע עבודה מו- נכון פהיוס כמעט כל המשאבים בכל החברות מושקעים במלחמה על שוק ה- וספמז/ו והגישה למשתמשי 05 היא שהם יכולים להסתפק במוצרים כפי שהם קיימיס כיום ופ' [27ש] (]) (8014 5815514] :1ח:ן 672-2 125 הכצזרם ]1 2 פה זו 7 000 וא וצ הרונ הוטסיכ 2 47795 7 606 6 הרופ סיס 2 47795 7 000 ו עילה. לכל כפתור, סרגל ועצס ממשקי אחר צמוד ייבלון" עזרה המתנפח בלחיצת עכבר וכולל הסבר תמציתי על תפקידו ואופן השימוש בו. 5 5681 חוסכת ממך גס את הלחיצה. אס אתה משאיר את הסמן על צלמית כלשהי למשך שניה וחצי (מה שמיקרוסופט מפרשת כביטוי להיסוס) הדבר גורר אוטומטית שמהסרגל מש- תלשלת מגילה קצרה ובה ההסבר לתיפקודה של הצלמית. כל פעולה שתבצע אחייכ תובן עייי התו- כנה כאישור מצידך לגלול חזרה את המגילה לתוך הסרגל. .א גס התייחדה בעבר במספר העצוס של ייקיצורי דרךיי שהיא הציעה כתחליף לסדרות ארוכות של פעולות מקלדת ועכבר. אין כמעט אחד שהצליח לשנן את כל הקיצורים האלה, התופסים 30 עמודים בספר ההפעלה, ובגירסה החדשה גייסה מיקרוסופט ייאשף טיפיםיי, שת- פקידו לתת לך עצה טובה בכל פעם שאתה "'שתילה'' של חתך נתוניס מתוך וטו בתוך 0 אפשרית ע"י 8 27 6 ישראל ינו' 1994 מווותחפי [027] ()) [1₪ס8 5415514] :81:ון 672-2 425 רכצטרם 1 2 ל ספ ,ססר 0 ו ו םת 2 הרו הוססזסט 2 470 7 600 ואש הרז הססזסט 2 47795 7 000 וש קלות שימוש רק הטובים ביותר שורדים ₪ עזרים מונקציונליים יצירת נוסחאות, גם היא עברה תהליך פישוט בעזרת ייסייענים", שזוכרים איזה אר- גומנטים יש למלא בכל פו- נקציה ויודעים להסביר את התפקיד של כל פונקציה. בלו- טוס 1-2-3 נוספה בפינה הש- מאלית העליונה צלמית ניווט, המאפשרת לך לנוע במהירות לכל תחום מוגדר בקובץ הנו- התאמה למשימות יצירת מצגות ₪ שילוב בין-ישומיס מבצע הליך מורכב אותו ניתן לקצר. האשף עוקב אחרי פעולותיך וכאשר יש לו עצה טובה הוא הופך מאפור לצהוב (הצלמית בצורת נורה נד- לקת) כדי לאותת לך על הרעיון שצץ בראשו. אתה יכול להתעלם ממנו או ללחוץ על הנורה כדי ליישם את העצה. האשף הזה לא נעלב אם אתה מתעלס ממנו בצורה שיטתית, אבל הוא לומד את מנהגיך ומפסיק להציע קיצורי דרך שאתה מראה נטיה קונסיסטנטית להתעלם מהם. 6 ,605זסטכ] ,גוזה ו 6: 177 0 06 ישראל ינוי 1994 כחי. באקסל אפשר באותה הזדמנות גם לתת שסם לתחום הנוכחי, כפי שאתה נותן שם לסיגנון עייי הקלדת השם בתיבה נגללת. בורלנד הע- תיקה תכונה של אקסל בכך שאפשר לתת שם לתא לפי השמות של השורה והעמודה בהן הוא נמצא. גם השיטה הישנה של עריכת נוסחאות בסרגל נפרד הולכת ונעלמת וכיוס אתה יכול באקסל 5 ובגירסת 4ו/1-2-3 (גירסת >אסשחו) לערוך את הנוסחה בתוך התא. אבל השיפור |קלות שימוע התאמה המשמעותי ביותר קרה בחזית הממשק למסדי נתונים. בגירסת 5שסשחג/ של לוטוס יושמה סוף סוף הגישה החדישה של תיבות דיאלוג, בא- מצעותן אתה בונה שאילתה וקולט את הנתוניס מהמסד. אתה יכול גם לשמור את השאילתה לשימוש חוזר תחת שס מאפיין. אקסל 5 מוסיפה לך יכולת לסנן את הנתונים הנקלטים ברמת רשומה ולבצע סיכומים ומיונים אוטומטיים. באספקט הגרפי כל התוכנות הוסיפו השנה שלל גרפים חדשים, עם כלים אנליטיים חכמיס יותר וקלים יותר להבנה ועריכה. אקסל הוסיפה גרף ייבייגלהיי (הרחבה תלת מימדית של גרף העוגה - 18ק) ובורלנד העבירה לגירסת פשסשחו/ את כל הגרפים הקיימים בגירסת 205. אלה האחרונים מאפשרים שרטוט של ממוצעים נעים, אי- נטרפולציות ואקסטרפולציות, החלקה מעריכית ותכונות אחרות שרגילים למצוא בדרך כלל בתו- כנות מתמטיות וסטטיסטיות. 1-23 ואקסל מאפשרות לך כיום לערוך את הגרפים במקום בו הס מוצגים על דף העבודה, ללא צורך לצאת למודול הגרפי לשם כך. הה- ליכים לעריכת הגרפים פושטו גם הם ונעשו יותר איטואיטיביים. למשל, אתה יכול להוסיף עוד נתונים לגרף, פשוט על ידי משיכה של תאים נו- ספים מהגיליון והשלכתם על הגרף. ₪ מנתחים מועחים כדי להתמודד עם ערכת כלי הניתוח (55ַעוח 8%ק!סס1) שמיקרוסופט הכלילה באקסל, הרחיבו כל החברות את הסיפריות במידה דרמטית. בו- רלנד הוסיפה את היימומחה לאנליזה'' (ַ5עְגח4/ חאקאם), המסוגל לשלוף מאמתחתו עושר עצוס של פונקציות מתמטיות וסטטיסטיות. גם /1-2-3 שו וגם קוואטרו-פרו זכו לעירוי מסיבי של פו- נקציות, כאשר האחרונה (/ק0 בקיצור) בגירסת 5וס6חו\ כוללת כיוס לא פחות מ-373 פו- נקציות. אבל רק אקסל מאפשרת לך לבנות פו- למשימות ניתוח ודיגום יצירת גרפים > סביר יצירת מצגות שילוב ביך "ישומים פיתוח ישומים עבודה קבוצתית: זוה לומו הונוו 8% | ם ה ג 7 7-8 ד 55 מעותמש' רשת מתחלקים בכתובת ביז'ת אחת |המדטטג| בח'בור ל-5/800 0 מאפשר לעד 32 משתמשי רשת להתחבר ל-45/400. תנונות עיקריות: תוך חלוקה בכתובת פיאית אחת של 265. (אד800 של 507087 6) * מאפשר חלוקת כתובת פיזית אחת של 800785 205 עד ל-32 משתמשים על הרשת לצורך עבודה באמולציה 5250 (56ש) או פיפא אד סזות או המוצר בנוי על שני מודולים עיקריים. מודול ה- ץגצ/81 שעובד מעל 1 ועוד א80015 6 ומאפשר חלוקה לעד 32 משתמשי 0קט9 20 * חיסכון בויכרון של המשתמש, אין צורך ב-80079 205 בכל תחנה. מודול ה-008 המשמט כממשק בין הרשת לתכנת 50/7007 6 הרצה . משחרר את העומס מה-45/400 ומונע פתיחת 32 בקרי 6קק/ לכל משתמשר הרשת. בתחנה ללא צורך ב-80088 265 בכל תחנה * תאימות מלאה ל-50770₪1 6ק [18% מאפשרת למשתמשי הרשת לעבוד עם תכנת , 5 6 18% ללא שום שיגרי * 0400 2-51 לא תלוי בסוג החמרה בקישור לרשת ותומך בסוגי התקשורת הבאים: חיבור א ג/א1ך באמצאות כרטיס אמולציה, תקשורת 5016/ג 5%, חיבור ישיר של סז אמ אס ו- דט 11 ל-5/400, תקשורת דרך בקר אסינכרוני של ה-45/400 וכמובן כל מוצרי התקשורת של חברת זי-נקס (7-601. 7-502. , 7-501). * תאימות מלאה לרשתות מסוג 6א[₪ אם אס ו- דש אשקזזדת בדבר פרטים נוספים התקשר ליואב אורלנסקי, חברת משוב, טל. 03-7520190 ואם], 0₪7קק 50 6ק, 5/400/ סימן רשוס של יבמ זז / 12 משוב מחשבים ש 4 אהליאב 8 רמת-גן טל. 03-7520190 0 ₪ - 2 2 5 = 50 קציות בכוחות עצמך עייי שימוש בשפת המקרו שלה. לעומת זאת, כשמדובר בניהול ודיגוס של תר- חישים אלטרנטיביים, הבכורה עוברת ללוטוס. "ימנהל הגירסאות" (6פגחג)א חסופז6), | שהוצג לראשונה עס גירסה 4 של 1-2-3, מאפשר לך לתת ערכים שונים לתחומים ולאגוד כל קבוצת ערכים כזאת כאחת האלטרנטיבות למודול. את הערכים השונים יכולים לתרוס משתמשיס שו- ניס והתוכנה תזכור מי תרס מה היא גס תסכם את המודל בדוייח המציג איך כל קבוצת ערכיס [%4/ש,605] - 4 3516896 1-2-3 0108 1 קו6!] | 60הץ 6הָה48] 70015 !8% החדה >פוכן 5 ,56890 495252 7 605 ₪ 2 45 006 7 בותמכות ו 685 7 2 0 כחָ000 .101800 2 חס( הסוס א 1 97ח 60 ו 6 85 00/פטמת5 1.05 78906-2 06500 7 6 פה 7204 יס 0 סז 0 2 11176 וט 0 = 0009706 2 ב נותן את חותמו על הגיליונות החדישים. לוטוס גזרה ממנו את הפעילות הקבוצתית במסגרת מנהל התרחישים והוסיפה בגירסה 4.01 גם נתב מסמכים בשם את/וסא. הנתב מאפשר לך לק- שור תחומים שאתה בוחר מהגיליון עס מסד הנ- תוניס המבוזר 085א, כך שנוצר קשר דו-צדדי בין המסד לגיליון. אקסל כוללת נתב מסוג שונה. תפקידו של זה הוא לשלוח את הגיליון בדואר אלקטרוני בין חברי הקבוצה בסדר מסויים, כדי שהם יביעו את השגותיהם או הס- כמתם לנתונים ולמסקנות. | 6 68 6 1 וס ₪ וגא ]ו = ס |ם | |[ |₪ | מ|ש | ו 5 הי 7 ק1. וחווס חק ליו מאטנזטה] (חדה] ווק ד ינידמ רד 5 7 205 0 ו [ 4 5 05 0006000 6 0 00 חס 7 8 8 0 9 0ת5 06, תסממ 16 1 0 סתסתן זו 0 סתפו 19 2 140 505 סחפ, 20 ו | ] 40387 0/6 085 ם פזוו ‏ 00-70336 הסחפם 0 וםן 8 | 5 ₪3 4 | ש 4 טוב ניתוח ודיגוס מעולה.. | + - הררה הררה 2 יי | / שר ו שרי יא "ו = ללשל -קלתי וו .ל וו == 1 | | 2 עו יצירת גרפים טוב | | | - חר | ה | 7 תע שו ה פופ ו | / 0 יצירת מצגות % 7 | | 7 ההה-ההרהח- בה החדה הלחה הה--=-- - ן 3 ₪7 ₪777 מ קמ ה 7 וב שילוב בין-ישומיס . . % ו ו 10% רש ד ו (כל קבוצה מייצגת תרחיש מסויים, למשל, '"תחזית אופטימית'י או "מה יקרה כשהשלום יפ- רוציי משפיעה על התוצאה בתאים המסכמים של הגיליון (למשל ההשפעה על מכירות או רוו- חים). גם אקסל ו-אוק0 כוללות מנהלי תר- חישים, אבל המימוש של לוטוס הוא הטוב ביו- תר. ₪₪ הקבוצה באופנה הנושא האופנתי של ייתוכנה קבוצתית" גם הוא 6 ישראל ינו' 1994 פיתוח ישומים | | . , | ש - - - ו | | = 5% 2 2 | , עבודה קבוצתית פס ו | ]₪2 --/////ה₪-]/תח// ן הגישה השאפתנית ביותר לנושא העבודה הק- בוצתית היא של בורלנד, שהכתירה את אוק0 בתואר יימהדורת קבוצות עבודהיי. במוצר זה מדגימה בורלנד לראשונה את הטכניקה והיכולת של א085 (פ8ַח608אם 0860) כאמצעי להחלפת ייעצמיםיי ביין משתמשים. כל תחום, עמוד, קוב או קבוצת קבצים :כולים להחשב לאובייקט, אותו ניתן לחלוק ולהטמיע עס משתמשים את- רים, ללא כל שינוי בתוכנה. טכניקת שיתוף הע- צמים של בורלנד היא 6טחס5פט8 6 חפווטטש (מונת שהוטבע עייי אפל במערכת של המקינטוש) הדו- מה ל-01.8 של מיקרוסופט. ההבדל הוא שכאן אין צורך בכל תוספת תוכנה והמדיוס לשינוע העצמים יכול להיות כל שירות תקשורת התומ בפורמטים [קג/א ,5ה!וא ,ואזש ,ןווא זסוא ואפילו רשת מקומית בסיסית. ₪₪ מודל סובב על צירו השנה ראינו איך תפיסת המודל הרב-מימדי של שסחִקוא! משפיעה על ההצגה של גיליונות אל- קטרונים, גם אם הס מסתפקים בשנים וחצי או שלושה מימדים ולא 12. כמו גיליונות קלאסייס גם צסאקוא1 מציג את המודל כמטריצה של שו- לעבודה קבוצתית תרמה לוטוס את החידוש החשוב ביותר של השנה, ה-מסוצז0ש טפושו המאפשר לקבוצת המשתמשים להכין גירסאות שונות של אותו גיליון, תוך כדי שמירה על הקשר בין כל גירסה ובין האנשים שתרמו לאיפיונה. רות-עמודים-דפים, אבל גם לוטוס לא מציגה אותו כאלטרנטיבה ל-1-2-3, אלא כהשלמה קו- נספטואלית לניתוח רב-מימדי של מודולים עי- סקיים. תפקיד דומה ומימוש דומה מאפיינים את !60/2818 של 64 ושניהם הביאו לכמה מהחידושים המעניינים ביותר בגיליונות אל- קטרוניים. כאשר מספר המימדים במודל גדול משניים אי-אפשר להציגו בשלמותו על המסך, אלא יש צורך בחירה של מימד אחד לציר הע- מודות ומימד אחר לציר השורות. שאר המימדים עוברים תהליך של ייחיתוך'י וייקריסהיי כדי שהם יסוכמו בתאי המטריצה הדו-מימדית. הצורה בה נעשה הדבר בסביבה גרפית (ושני המוצרים הנייל חיים אך ורק בסביבה גרפית אי- נטנסיבית) היא עייי גרירה של שמות המימדים הנבחרים לשורות ולעמודות של הגיליון המוצג. למשל, ניתוח רב-מימדי של מכירות יכול להכיל כמימדים את הגורמים זמן (מכירות בכל חודש), מקום (מכירות בכל אר%), אפיק שיווק (חנויות, שיווק ישיר, מכירה בדואר וכדומה), לקוח סופי (פרטיים, חברות, גופים ממשלתיים), צורת תש- לוס וכדומה. בכל זמן שהוא נוכל להציג על המסך שניים מהמימדים, למשל זמן-מול-מקום או אפיק שיווק-מול-לקוח סופי. כדי ליצור את הטבלה הרצוייה אנו גוררים את הכותרות הניל מסרגל המימדים (ייהקטגוריות'י) ומציבים אותם בראש הטבלה. המודל יימסתובב על צירויי ומציג אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א. טל: 03-6966231 ₪1] הזמנת מנוי חדש ל-8א46021א 0פ/המהדורה הישראלית כשר || | מו ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) ב ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) | מספה חבר ביא חבר! כתובת ומיקוד הצטרפתי למנוי םא146421א 20 / המהדורה הישראלית כ רצייב שיק מטי בנק : בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה טלפון לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר שס משפחה מספר מנוי מב מס ממה ה הכרטיס בתוקף עד אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינם. תל ורות ימה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א. טל: 03-6966231 [₪] הזמנת מנוי חדש ל-642188 ו 0פ/המהדורה הישראלית כש | ]| שו ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) כ ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מספה חבר מביא חצרו פפת ל ב .ו הצטרפתי למנוי 8א1140/21/א 6 / המהדורה הישראלית ב רציב שיק מסי בנק בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכס שס משפחה טלפון לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר שם משפחה מספר מנוי ו אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות הכרטיס בתוקף עד נוספים, חינס. .=========---====‏ 08/0077 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ת"א טל: 03-6966231 ₪] הזמנת מנוי חדש ל-02188 ספ/המהדורה הישראלית כנצ | || מו ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) ב ב 25 גליונות במחיר - .269 שייח (230 שייח באילת) = מספה חבר ביא חצרו ל 7000 הצטרפתי למנוי ₪א140421א 6 / המהדורה הישראלית ב רצייב שיק מסי בנק בעיקבות המלצתו של המנוי הוותיק שלכם שם משפחה טלפון לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ב) נא לחייב את חשבוני בויזה/ישראכרד מספר שם משפחה מספר מנול חר ה ה ה הכרטיס בתוקף עד אבקש להאריך את תקופת המנוי שלו ב-5 גיליונות נוספים, חינם. תאריך חתימה ןירי תפקיד נושאי התעניינות / חומרה נושאי התעניינות / ישומים 1 בול ב מנכי"ל / מנהל מבעל 1 מחשביס שולחנייס. ב עיבוד תמליליס / 1) מנהל מחלקה / פעילות 1 מחשבים נישאים גליונות אלקטרונייס ראש צוות / קבוצה 1 דיסקים וטייפיס ) מסדי נתוניס 1 ב אחר = > = | 1 מערכות תצוגה / מסכים ב) גרפיקה ואנימציה [ תחוס פעילות 1 מודמיס ותקשורת 1 תיביס והנדסה ) מערכות מידע ב רשתות מקומיות ב ניהול פרוייקטים : 1 תיכנות ישומיס ב מערכות אל-פסק מתמטיקה / סטטיסטיקה | 1 פיתוח חומרה ב מדפסות 1 הוצאה לאור שולחנית [ 3 אדמינסטרציה וכ"א 3 תוויני שרטוטים ב תקשורת - משתמשים ב כספים וכלכלה ב) סורקיס אופטייס 3) תקשורת - ניהול 1 1 הנדסה וארכיטקטורה ב כרטיסי קול ו+סוא 1 הנהלת חשבונות [ אל: 1) מחקר והוראה 1) מולטימדיה ו-ד ב ניהול מכירות / שיווק ן ב רכש וקניות 1 אחר כ ב ניהול רכש / מלאי חומרה בשימוש כיוס | ו ב 885 וקבוצות משתמשים 1 אלידע הוצאה לאוף בע''מ ב מהשב זא / דא / סק נושאי התעניינות / תוכנה ב אחר מ0מנכ/--/// | ן ב מחשב 386 / 486 1 מערכות הפעלה נושאי התעניינות / מסחריים ב מחשב נישא / מחברת תוכנות עזר 5שודוווזט ב שיווק מחשביס בישראל ו ת.ד. 27 02" = חיבור לרשת מקומית א 1 שפות מחשב 3 ביצועי חברות ישראליות [ תוכניות רכישה לשנה הקרובה | 3 סביבות פיתוח 1 מחשבים בעולס / ארה"ב [ ב שיפור המחשב לדור חדש 1 סביבות תקשורת כ כיצועי חברות עולמיות תל = אג'ינ 01 1 הוספת ציוד היקפי ) בינה מלאכותית 5 | 1 מחשב נישא / מחברת 1 אחר ב התחברות לרשת מקומית או/ , ב כ פוה רו ב כ ב לכ ככ ו הכ מא == ו כם | ככ כ ב כ שו ככ ו ו [ | 1 תפקיד נושאי התעניינות / חומרה נושאי התעניינות / ישומיס [ בול ב) מנכ"ל / מנהל מפעל 1) מחשבים שולחניים 1 עיבוד תמליליס | 1) מנהל מחלקה / פעילות 1) מחשביס נישאיס 1 גליונות אלקטרוניים ב ראש צוות / קבוצה ב דיסקיס וטייפיס 3) מסדי נתוניס ! ב מערכות תצוגה / מסכיס [₪) גרפיקה ואנימציה ו תחוס פעילות 3 מודמיס ותקשורת ב תיביס והנדסה 1 מערכות מידע 2 רשתות מקומיות ניהול פרוייקטיס ב) תיכנות ישומים 1 מערכות אל-פסק 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה [ פיתוח חומרה 1 מדפסות 1 הוצאה לאור שולחנית | 1 אדמינסטרציה וכ"א 3 תוויני שרטוטים 1 תקשורת - משתמשים ב כספים וכלכלה סורקיס אופטיים תקשורת - ניהול ו 1 הנדסה וארכיטקטורה ב כרטיסי קול ו+סווא ב הנהלת חשבונות אל: 1 מחקר והוראה ב מולטימדיה ו-שד ב ניהול מכירות / שיווק ב רכש וקניות ב ניהול רכש / מלאי חומרה בשימוש כיום 3 885 וקבוצות משתמשים : אלידע הוצאה לאוף בע''מ כ מהשב דא / דא / 0 נושאי התעניינות / תוכנה | ם מחשב 386 / 486 ב מערכות הפעלה נושאי התעניינות / מסחריים 1 מחשב נישא / מחכרת ב תוכנות עור 8שודו.ווזט ב שיווק מחשביס בישראל | ת. ד. 27 1 חיבור לרשת מקומית א\ 3 שפות מחשב ב) ביצועי חכרות ישראליות [ תוכניות רכישה לשנה הקרובה | 3) סביכות פיתוח כ מחשבים בעולם / ארה"ב | 1 שיפור המחשב לדור חדש ) סביבות תקשורת 3 כיצועי חברות עולמיות תל - אביב 1 ב הוספת ציוד היקפי 1 בינה מלאכותית --- 1 ב מחשב נישא / מחברת. ב ארר ל ב אחר 1 ) התחברות לרשת מקומית א/) םת ו | 1 תפקיד נושאי התעניינות / חומרה נושאי התעניינות / ישומיס בול 1 מנכ"ל / מנהל מפעל 3 מחשבים שולחניים 1 עיבוד תמליליס ב מנהל מחלקה / פעילות 1 מחשבים נישאיס 1 גליונות אלקטרונייס : ב ראש צוות / קכוצה ב דיסקים וטייפיס ב) מסדי נתוניס 1 ב אחר 0 = | 7 מערכות תצוגה / מסכים 1) גרפיקה ואנימציה | | תחום פעילות 1 מודמיס ותקשורת 1 תיביס והנדסה | מערכות מידע ב רשתות מקומיות ב ניהול פרוייקטים 1 | ב תיכנות ישומים ב מערכות אל-פסק ב מתמטיקה / סטטיסטיקה [ 1 פיתוח חומרה ב מדפסות 1 הוצאה לאור שולחנית | ב אדמינסטרציה וכ"א 3 תוויני שרטוטים ב) תקשורת - משתמשים ַ 1 כספים וכלכלה ב סורקים אופטיים ב תקשורת - ניהול 1 ב הנדסה וארכיטקטורה 1 כרטיסי קול ו+סווא 2 הנהלת חשבונות / אל; 1 מחקר והוראה 1 מולטימדיה ו-צד ב ניהול מכירות / שיווק ן ב רכש וקניות ב אחר ---7----------...- | ) ניהול רכש / מלאי ו לי צ ה לאוף ב מ חומרה בשימוש כיוס ב אחר 7777------------. | [) 885 וקנוצות משתמשים | א דע הּוּ א / ע ב מחשב זא / דא / 0 נושאי התעניינות / תוכנה ב כ 1 מחשב 386 / 486 מערכות הפעלה נושאי התעניינות / מסחריים 7 3 מחשב נישא / מחברת 1 תוכנות עזר 5שודווודט 1 שיווק מחשביס בישראל ו .ד 3 1 חיבור לרשת מקומית א) 1 שפות מחשב ב) ביצועי חברות ישראליות [ תוכניות רכישה לשנה הקרובה | 3) סביבות פיתוח מחשביס בעולם / ארה"ב , ב שיטור המחשב לדור חדש סביבות תקשורת 3 ביצועי חברות עולמיות תל - אג'יב 1 3 הוספת ציוד היקפי 3) בינה מלאכותית ו 3 מחשב נישא / מחברת ב אחר 3 התחברות לדשת מקומית א1 שים הגש על הצבע - מדפסת הזרקת דיו 0 3118 1.850 ו 300 צבעונית + תוכנת דגש 8 צפיפות הדפסה 3008300 וקש + מזין דפים א(ט(מ0 9 מהפכת הצבע והיופי במדפסת קטנה ומיוחדת % 9 הדפסה שקטה רק [: - 7 9 מחירים מפתיעים 9 כולל מזין דפים אוטומטי מעבד תמלילים ל - 5אוספאזש 9 25 פונטים בעברית בכל הגדלים רב לשוני מלא: רוסית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית ועוד 8 תמיכה מלאה בניקוד ₪ קל להפעלה + המחיר לא כולל מעיימ 5 שית ה ז גו מחעו ד א " הפסהר 5, פל-אבלב 67776 99ב 08-8888978 4908 65-5629768 59 2 6 ישראל ינו' 1994 בפניך את האספקט המבוקש של הנ- תוניס. ₪ אימוץ מיידי הגיליונות האלקטרוניים המסורתיים אימצו מייד את הגישה הסיבובית של שְסאַקוא! וישמו אותה במודלים התלת-מימדיים, שהפכו לצו השעה בגיליונות אלקטרוניים. קיימים עדיין הבדלים משמעותיים בין התפיסה הרדיקלית של שסאקוא] למה שמיו- שם כיום ב-וק) ובאקסל, אבל הט- כניקה וצורת השימוש דומים להפליא. הם כו- ללים מחוללי דוחות, הגוזרים מתוך מבנה של רשומות | במסד (תונים | את הטבלאות הדו-מימדיות, ומאפשרים מעבר מצורת הצגה אחת לשניה עייי גרירה של כותרות השדות. כל חמשת הגיליונות האלקטרונייס בסקירה מש- תייכים לקבוצת ייהמשקל הכבדיי: הם נזקקיס למשאבים רבים בזכרון ובדיסק והם מספקים יכולות של נפילים. צפה כי בסקירה הבאה שלנו המתמודדים :כללו גם כמה מוצרים ייקלים" יותר, שמסוגלים להסתפק בפחות מ-10 מג- הבייט על הדיסק, ניתנים לטעינה ופריקה מהי- רות ובאופן כללי מתאימים יותר למגבלות של מחשבים נישאים. המוטיבציה להסתפקות במו- עט אינה מחיר, שכן בורלנד גסם שברה את מח- סוס 100 הדולר לתוכנה, שיכולה להתגאות ביו- תר תכונות מכל אחת אחרת, אלא הצורך בניידות. ועד אז הבחירה שלנו היא בין תוכנות שמתחרות על עושר הכלים וקלות השימוש ומו- כנות לעשות זאת במחירים שמילת התואר הר- אוייה להם היא, ""מגוכחים'י. בחירה לא קלה - אבל בהחלט מענגת. 3 005 וס] 1-2-3 1.0105 לאחר שנים של ליווי כינור שני לביצועים של גי- רסאות א.2, נתנה לוטוס לגירסה החדשה של מהדורה 3 של 1-2:3/205 את היכולת להתמודד עם המקום הראשון ולנצח. אם עד כה גירסה 4 היתה האחות האתלטית וגירסה 3.1 הע- שירה המפונקת, הגירסה החדשה 3.43 הינה שי- לוב של עוצמה ועושר. מלבד שיפורים מש- מעותיים בביצועים הוסיפה לוטוס לגירסה החדשה את ערכת הצלמיות "יהתכמות" (5ח0ס1ח3ח5), שהפכו לסמל המסחרי של תוכנות לוטוס, גרפים תלת-מימדיים, תמיכה בהדפסה רוחבית (056478אא.0 ופונקצית | מעקב (840₪) באמצעותה אתה :כול לעקוב אחרי הכתובות של המקהו בזמן הביצוע. העוצמה העיקרית של גירסאות א.3 נובעת מי- רק הטובים ביותר שורדים התוצאה היא מוצר שזכה לציון הגבוה ביותר ב-11 מתוך 12 הקריטריונים של /התאמה למשימה" - והמדהים מכל הוא שבורלנד מוכרת את ה-סזץ סיווס צשוסשמזז/ו זמ] (במ/בצע עד ל-15 בינואר) ב-50 דולר בלבד! (מסו0 5/00070) | שמך כולתן להשתמש בזכרון מורחב (ספסאטדאפ ) כך, שאם אתה מרי אותן על מעבד 286 ומעלה, הן מסוגלות לנצל את כל הזכרון שתקצה לע- בודתן. מצד שני, עליך לצייד את המחשב ב-1 עד 2 מגהבייט זכרון לפחות, כך שהתוכנה הזאת מיועדת לפלח השוק הצר של אלה שלא רוצים לעבוד בסביבת פשסשחו/ - למרות שיש להם חו- מרה מתאימה - או לאלה שנמצאים ממש על גבול דרישות המינימוסם של 5שסחוו. | למרות שערכת פחססחגוח5 בגירסה זו דומה לחלוטין לזו שבגירסת פסחו/, לוטוס לא הכלילה את הא- למנטים של עבודה קבוצתית, כגון דואר אל- קטרוני ומנהל תרחישים. לעומת זאת, לוטוס כן הכלילה בגירסת 205 את המוצר :ה 1גוגס, המ- שמש לקישוריות עם מסדי נתונים חיצוניים, על ידי יצירת שאילתות וסינון נתונים לפי קרי- טריוניס מתוכנתים. לוטוס מספקת עם המוצר דרייברים ל-48455, פרדוקס ומסדי ‏ 501 וניתן להשיג עוד 35 דרייברים אחרים בתשלוס נוסף. כתוצאה מפסק דין שכפה על בורלנד להפסיק את התמיכה במקרו של 1-2-3, גירסה ג3.4 היא כיום הפתרון היחיד למי שרוצה להשביח מגי- רסאות א.2 מבלי לצאת מ-005 ותוך שמירה על השקעותיו בתוכניות מקרו. מצד שני, גירסה זו לא יכולה לקרוא קבצי 08% שלמים בפקודת חק 6וו פשוטה ואתה נזקק לתפריט מיוחד לרוב פעולות הפירמוט. גם המימוש של תלת מי- מדיות חלש יותר מאשר בקוואטרו-פרו. ביחס גירסאות א.2 אתה מפסיד תמיכה בחלק גדול מתוכניות התוספת (5ח406-1/) המוצעות עייי חב- רות צד גי. המסקנה: לוטוס 1-2-3 גירסה 3.48 מיועדת למי שלא יכול או לא רוצה לעבור לסביבת גשסטחו/ והוא מעדיף קישוריות למסדים חיצונייס ות- אימות למקרו של גירסאות א.2, על האלגנטיות של ממשק קאווטרו-פרו. 2 זס) 1-2-3 1.0105 אם אתה מחפש גיליון אלקטרוני לסביבת 05/2 ייטבעיתיי (אפשר כמובן לעבוד עס גיליון 05 או 5א00חו בא- מולציה, אבל אז מפסידים את הי- תרונות היחודיים של 05/2) אין כל כך הרבה מוצרים לבחור מהם. יש לך את הגיליון הבסיסי שיבמ כו- ללת עם 05/2 או את גירסה 2.0 של לוטוס 1-2-3 ל-/05. לכל עבודה רצינית רק האחרון יכול לבוא בח- למרות שגירסה 2.0 תוכננה לנצל את היכולות של גירסאות א%.2 של 2, כמו מנוע 32 סיביות ותמיכה בריבוי ני- מיס (פחו6טטחווזוט!א), המוצר הזה דומה *ותר למה שלוטוס מציעה בסביבת ₪205 מאשר למו- צרים המרהיבים שמאכלסים את שביבת 605חו/+. הוא לא מנצל כמעט את הסביבה הג- רפית, הוא לא כולל את היכולות לעבודה קבו- צתית שאנו מצפים להס במוצר חדיש ואין בו את התכונות של ייגרירה והשלכה", זיהוי עמו- דים במחברת עייי שמות ותוויות גרירה ועוד. במבחנים שערכנו הזדחלה הגירסה הזאת מא- חור, עס זמן טעינה ארוך כל כך עד שנוצר הרו- שם כי המחשב נפל. בחישוב מחדש (864|0) של טבלאות היא היתה האחרונה לסיים את המבחן - למרות המנוע של 32 סיביות וריבוי נימיס. תפריט ברירת המחדל של גירסת 08/2 גראה אמנס כאילו הוא מיישם את עקרונות ה-001, אבל בחינה מקרוב מראה כי הוא מתנהג כמו גי- רסאות 05 הקלאסיות - בתחפושת גרפית. אבל אפשר לבחור מתפריט ייהעדפות משתמשיי (660665]:ת ז050). את האופציה פטחטוא 603 ול- קבל ממשק הרבה יותר מתקדס. בצורה זו אפשר להגר בהדרגה מממשק תווים לממשק גרפי. מצד שני, התוכנה משתמשת במספר שילובי קלידים ופקודות שאינס מקובלים בתוכנת 0582 או 5וס0ה:/ אחרות. ₪₪ התאבנות גרפית גירסת 05/2 מוסיפה פורמט קבצים חדש, 02א), למשפחת 1-2-3. קובץ 02 אוגר הן את הנד תוניס והן את הוראות הפירמוט, כמו קוב 4 בגירסת 5אסנחו/ו. כלי האנליוה של התו- כנה דומים לאלה של 3.48 הנייל והיא כוללת את מודול הקישוריות 3081806 עם דרייברים ל-08/2 ,4855, אורקל, פרדוקס ו-ז6ח56 501. מודול הכנת הגרפים הוא מסורבל ומבלבל. בחי- רת 684781 מסרגל התפריטים פותחת את הש- רטוט בחלון נפרד וכאשר אתה מעתיק אותו לגי- ליון הוא "מתאבן" ומעבד את קשיו עם הנתונים המקוריים. כדי לשתול גרף ייחייי בגיליון עליך לבחור ב-ז56160-שגזס-עווווט, אבל אז לא > גליונוח אלקטרוניים. השוואת חכונות עיקריות | 0 נהיוה הוורנ'ם 6 0 סזוזט ,שחו זט קטסזףאזס חסוזו: 0 סז סזוזאום 5 זט 5 (15 חג, |חט 949.95) ---------------= רק הטובים ביותר שורדים זט 1-2-3 10105 | ז1-2-310 5ט101 שחו 0/2 00 וי ₪ . ג . . ₪ ₪ 0 גא זס] 1-2-3 10105 5 0 ( ל 2566 א 8,192 = 258 א 256 א 8,192 256 256 8,192 | 256 א 256 א 8,192 = 2256 8192256 ו ₪ ₪ 5 יו 4 ₪ ₪ וז 80 ואד 4 2 . ₪ . ₪ 65 5 ₪םמ אצ םמ 4 ₪ש - ₪ הא ₪ם . םמ הא סם סם רהש סם . סם . טם הא סם סם ם םח סם סם ם סם סם ₪=ח .. 4 .ה ₪ .. סם סם ₪ .. מ סם ₪ סם 8 לו 19 33 1 10 55 12 12 וו ן 8 12 10 26 0 ו לא קיים רק" ₪] המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי סז ]ו 0) זועה 01910 6 חסופוסש א/ן 0 ₪8 ו|] 505 /סח6ח |הטזזוט 08560-5%ו0 505 005חו// 110705011 0505 30 חַחואחו 1 00601 5וחסקקטפ 6 חפוס תוס 85 6001068 בו 0 ,0%5) 5ח0ופח6וחו0 61/6 601ח5אזס/ (08065 800 ,פחוחט!60 5 חססס ]0 זססוחטח וחטוחוא3!/! סק 5 0316זבו מ קט 5 ופוס קקפ 100856-5116ם סא סקוח! 8 יו זו סקקט5 218-שתוח5ו[מטק סח ה זוז 3 ופ\ ו 0 40 סקט טס טוו:.-זא6ד 5 180-0066 015ק15/6%זסקוח! ו 5 ווחו001 501-0611000 סקוו 16ו--061ה5אזסשט קוח זופ וב ו ואש). 3 5 וש וה 53 0 וזה סוזץוהחת :005ו1חט 01 זססוחטת |018 וזו סחסףוזו 6ח3 ה81ו/1 שוחו 806 816 | 80081 הו 8130856 5181151/08| הו 6 בטוח כי מה שתראה על הגיליון הוא מה שש- תלת בו. התוכנה גם לא מסייעת לך בבחירת גו- פנים, בהתאם לאלה שאתה יכול להדפיס, וע- ליך התעסק בפרטים של עיצוב שהיו יכולים להתבצע אוטומטית - כפי שהדבר קורה בתו- כנות חדישות אחרות. אפשר לכתוב תוכניות מקרו משוכללות, כולל תיבות דיאלוג ותפריטים, אבל כלי הניפוי לש- גיאות הם מינימליים. תכנתים מקצועיים יכו- לים להעזר גם בתוכניות 6 הכתובות בשפת התיכנות אא5א. התוכנה קשורה אינטימית עם תוכנת המצגות 066ת66!8 בעזרת קבצים משו- תפים, הנקראיס קסואצ6ם. אפשר לפתוח חלון מצגה לצד הגיליון ולהעביר נתונים בין השניים כאילו היו תוכנית אחת. לוטוס מתכננת לה- רחיב את הקשר לתוכנות אחרות שלה, במסגרת חבילה שתקרא שווטפחגוח5, כולל מעבד הת- מלילים סז ווח והדואר האלקטרוני |00:/8. למרות התוכניות היומרניות ראוי כי לוטוס תעשה מאמף משכנע יותר אם היא רוצה שנ- אמין כי היא תמשיך לתמוך ב-05/2. מאכזב לראות עד מה מעט מהתיחכום והמאמצ שהו- שקעו בגירסת 5אסשחו/ החדשה מגיע לביטוי גם בגירסת 05/2. במצב הנוכחי עדיף להשתמש בגירסת 4שסשחו/ גם כאשר אתה מעדיף לעבוד תחת המעטה של 052. 05חו) וס 1-2-3 10%05 הגירסה החדשה, 4.01, של לוטוס 1-2-3 לס- ביבת 5אסשחו/ לא זכתה בסקירה זו בתואר ייבחירת העורכים'י, אבל ללא ספק מגיע לה פרס ייהשיפור המשמעותי ביותר של השנהיי. לא רק שלוטוס תיקנה את כל הייפיספוסים" של הגירסה הקודמת, אלא שהיא חזרה למקומה בחזית החידושים של גיליונות אלקטרונלים. הגירסה החדשה מבוססת על הממשק הגרפי האחיד של תוכנת ש6ווטפחגוח8, כולל ייצלמיות חכמותיי וסרגל סטטוס אינטראקטיבי, המ- אפשר לך בחירה של גופנים ותפריטים בלחיצת עכבר. אתה יכול לבחור בין עבודה בפורמטיס הייקלאסיים'י של 1-2-3 או במוסכמות הגרפיות של תוכנות 5אס6תו/, בנוסף אימצה לוטוס את החידושים האחרוניס של מתחרותיה - והוסיפה חידושים משלה שי- הפכו במהרה מקור לחיקויים. את המטפורה התלת מימדית המוצלחת של קוואטרו-פרו, בצוהה של מחברת עס דפים מסומנים בתוויות ושמות, תמצא עכשיו גם ב-1-2-3, כמו גם יצי- רה אוטומטית של סדרות של שמות, סדרות מספריות או סדרות תאריכים. אתה בוחר דו- גמה או שניים ולחיצה על הייצלמית החכמה" מחוללת את הפלא הקטן הזה. אחד החידושים 5 6 ישראל ינו' 1994 4 החשובים בתוכנה זו הוא יכולת העריכה של הנ- תונים בתאיס עצמם, ללא צורך לצאת לסרגל הנוסחאות לשס כך. לחיצה כפולה על תא, או הקלדת 62, מעלה מיד את הנוסחה או הקבועים הקשורים בתא זה ומכניסה אותך למוד עריכה. אפשר גס לערוך בדרך הישנה, עייי לחיצה על סרגל הנוסחאות ועבודה מחוף לתא עצמו. העריכה בתוך התא היא רק אספקט אחד של תפיסה חדישה בה כל הפעולות מבוצעות מבלי לעבור בין מודים שונים. גרפים, למשל, אינס יותר עצמים זריס הקשורים במודול נפרד, אלא יישכבהיי גרפית בגיליון עצמו (שוב, ניתן לעבוד במוד הישן אס אתה מעדיף זאת). כאשר אתה לוח על צלמית הגרפים, הסרגל הרלוונטי לכך עולה ומאפיל על הסרגלים והכפתורים שאינם שייכים לעניין, אבל אתה לא יוצא מתוך המסמך הבסיסי שהוא הגיליון האלקטרוני. בצורה דומה, שאילתות למסד נתונים חיצוני באמצעות %5, קורות על הגיליון עצמו. תיבת הש- אילתה נפתחת מבלי שהגיליון ימחק מהמסך ומ- בחינת המשתמש היא מהווה חלק בלתי נפרד מהפונקציות הזמינות לעריכה ייבמקוסיי. כמובן שלאינטגרציה המקפת יש גם צדדים פחות נו- חיס, למשל כל הכיתובים סביב הגרפים הופכים לעצמים גרפיים בעצמס וצריך לייקשוריי אותס לגרף עייי פקו- דת קטסז6, אם רוצים למנוע תזוזות מרגיזות בכל פעם שת- זט או תשנה את הגודל של הגרף. לוטוס הרחיבה את סיפרית הפונקציות של 1-2-3 במידה ניכרת ועכשיו היא כוללת פו- נקציות הנדסיות, סטטיסטיות ומתמטיות. אתה יכול לדפדף בסיפריה ולעיין | בפונקציות מסודרות לפי נושאים, עם דו- גמאות שימוש והסברים על הט ת56 ,10/6680 ה6/] 2 49525 7 פס וש ז/שס תה ,המא החל זה שת50 ,:190761-0.808 66 הש א ,₪ הש וחזמ היוה 25 47238 7 600 ואש 06 ,0603 06| 66 ,הח חמ 25 64705 7 604 וצו דא 96600 4009169 1.05 79000.2 66 פס ₪000 ת057 8 ,הוה רק הטובים ביותר שורדים אם תעתיק פיסקת מלל מ- פת0זו גירסה 6.0 ל-61אם גירסה 5.0 תוכל לערוך את המלל בתוך הגיליון האלקטרוני בדיוק כאילו שהוא קיבל את כל הפונקציונליות של מעבד התמלילים יעודן. לעומת זאת ספר ההדרכה מתעלס מה- נושא לחלוטין, כפי שהוא נמנע מכל הסבר בנו- שא המקרו. התמיכה בדואר אלקטרוני כוללת עכשיו את הפורמטים |א1ש ו-1ג!א. לעבודה קבוצתית תרמה לוטוס את החידוש ניהול גירסאות ו ב או אוון 1 | ב אסלווו פא א 09 | ב 45 00 בל 7 ותה ו התלח 09176 וו פא 05| ₪ הסט ,ו 86:07 ,0080 9 בח 03| קד 1 06 ,שפד 4 842 110 0 0060 הקשמה א פה5סה= 06| א 1 00/6800 ,1600 א 7 אא 688 2 1050660 427 000 ו 00 118 וסט הצצ 1 0 חש | 1 6 0 פפפחוהה !| ב ו ו ב 17 | 60-0166840 תמו יאתו ,0905 ,000850098 1 ו 520359 5 4 זצם א 0 0 החוש 0 9/0005 אש יפות פא ₪ 61 ותש 158.2 420 פקיאתן 2 א ופוזפטבו חפה | 78 ₪ 42387 0854 0 סתפהו 19 1 2 65 50018 חרי 0 זו פא 7 ו ו המוי בודה קבוצתית: 6 ישראל ינרי 199% החשוב ביותר של השנה, ה-ז66ַ8ח8א חסופז6 , המאפשר לקבוצת המשתמשים להכין גירסאות שונות של אותו גיליון, תוך כדי שמירה על הקשר בין כל גירסה ובין האנשיס שתרמו לאי- פיונה. כך ניתן לנהל את התרחישים השונים תוך התייחסות לגורמים האנושיים העומדים אח- ריהם. למשל, כאשר משווים תרחישים או- פטימיים ופסימיים לתחזית שנתית, חשוב לדעת מה השקפה של בעלי תפקידים ספציפיים בה- כנת התחזית. האם מנהל השיווק אופטימי או פסימי! מה גורס למנהל הכספים להיות עצבני? המנכייל רוצה לגזור את התחזית הסופית מה- שוואת הגירסאות השונות, תוך התייחסות למה שהוא יודע על האנשיס שמאחוריהן. למתכנתים כוללת הגירסה החדשה ערכה מלאה של פקודות מקרו ועורך (המבוסס על מעבד הת- מלילים סז ווחג), פקודות מוכנות מראש ליצירת תיבות התראה (41.881), רשימות בחירה, תפ- ריטים מיוחדים ושתילה של "כפתורי הפעלה (להפעלת מקרו בלחיצת עכבר) בכל מקום על הגיליון. עדיין אין מאתר שגיאות (6058טַ68כ), אבל יש תמיכה במקרו של גירסאות 05ת. ללו- טוס יש עדיין מה לשפר בממשק הגרפי. למשל, להוסיף תמיכה בגרירה של דפים עייי משיכת התווית או האפשרות להציג מספר חלונות בג- דלים שוניס ומיקום גמיש על המסך; אי אפשר לבחור טווח של עמודים עייי לחיצה על התוויות שלהם ואי אפשר לבחור תת קבוצה על ידי הפ- קודה קטסזס, אי אפשר להסתיר שורות; להגיע למערכת התפריטים מתוך סרגל הנוסחאות; לתת שמות לנוסחאות ועוד. תחומים המשמשים מקור לקשרי מפכ מזוהים עייי קואוורדינטות ולא שמות, כך שאירגון מחדש של הגיליון הופך אותס לחסרי משמעות, ובישוס הלקוח השגיאה מתבטאת בהודעת 588 סתמית, שלא עוזרת בתיקון הקשר. במבחן 4515 8 607 התוכנה היתה איטית כל כך עד שחשבנו כי המערכת נפלה. לדברי לוטוס הדבר נובע מכך שבכל פעו- לה כזאת הגיליון עובר חישוב מחדש, גם אס לא בחרנו בכך, והדרך למנוע את העיכוב הוא בשי- מוש בפקודת 5ש0וא/ הקלאסית. החסרונות האלה בממשק המשתמש הס שגרמו לבוחנים שלנו להעדיף את קוואטרו-פרו על 1-2-3. למרות שלוטוס מביאה לגירסה החדשה מספר חידושים חשובים - וביצועים טוביס יותר משל בורלנד - המימוש העדיף של הקוואטרו-פרו היטתה את הכף לטובתה. 5 זס)] סוק 03110 על טבלת הייתכונות-מול-מחיריי אין מתחרים לקוואטרו-פרו בעולס ה-205. בורלנד מוכרת את הגירסה החדשה, 5.0, במחיר מבצע של 50 דולר (בארהייב) - מחיר נמוך לבלי האמן בה- | 6 ציוד היקפי מושלם עם הגב החזק של בור תקעוורת ישראטלו טייפ גיבוי דיסק אופטי מגנטי נייד סד הווה ד 6 המד 8 ל 10 החל מ-15518 |עד 868 לגיבוי ואחסנה מושלמים. מאפשר עבודה ישירה ומתפקד כמר דיסק קשיח נוסף. 100% אמינות ניתן להשגה בדגמים פנימי או חיצוני, "5.5 אן "5.25 לגיבוי מושלם, מאפשר עבודה ישירה מבלי להיות תלוי בדיסק הקשיח. לבחירתך דגם פנימי או חיצוני, "3,5 אן "5.25 כונן כפול "3.5 + "5.25 שד 6-0 6 הכונן המשלב 2 כוננים: "3.5 מהירות גבוהה 11560 265 ה ואמינות גבוהה לא פחות. מתחבר לממשקי 805 מקום ונוח מאוד לעבודה. - כמו כן במלאי: כונניס "0 8 1.28 ו-1.4808 דיסקים מהירים 1-8 דיסקים (505 "3.5 בנפחי 268 ר108 מהירות גישה 560 9.5 מבית היוצר של 18 נבהוצציבו -9-6/ 1/0 משווקים ונציגים בלעדיים: כור תקשורת 'שראטל (פיפוו בע"מ. ת.ד. 13022 תל-אביב טל' 03-5483308 פקס. 03-6481267 4 4 4 . להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורשים. רק הטובים ביותר שורדים תייחס לעושר התכונות והיכולת של גיליון אל- קטרוני זה. רק גירסת 5שסשחו/ הסטנדרטית של --. גל'ונוח אלקטרוניים. השוואת חבונות עיקריות קוואטרו פרו יכולה להתחרות בגירסה ל-205 ביחס מחיר-לתכונות ובורלנד עשתה את הכל : 8 02 6 כדי שהשתיים תוכלנה בצדק להזדהות במספר ושעווו גירסה דומה. את מטפורת המחברת העתיקה ל לרי -מימדי , סז סזזזהום סז סחו08 | ז1-2-3]0 10105 | :101051-2-3]0 | :0ס!1-2-3 805ס| כא ק"ם| ] ק"ם₪] בורלנד, על כל מרכיביה התלת-מימדיים, לג .005חו// זסו 5 זסו 5שסטחו/ץ 0002 5 המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי רסת ה-05כ, כולל תוויות שם וגרירה של עמו- קטסזףַאזסצ המחירים הנקוביס הם לפי דים בעזרת העכבר. פונקצית קטסז מאפשרת 2 המחורון יקא (64טחו)ה 0סט) 85זטז608- סוזץוהת ה לך לבחור מספר כלשהו של דפים וליישם עלי- 1 4 ה 8 ₪ וטס זסווס זט זססחנת ופוס ד הס סיגנון אחיד או לסכס אותם כאילו היו שו- פחסוזסחט! 601 ח5אזסוי רות או עמודות בטבלה. מתחת לממשק המ- ם ם ם ם 0 016818 08 251 . / . ₪ ₪ ם ₪ 5 חסוסחט! חו-300 שופ ממשיכה גירסה 5.0 לפעול בצורה זהה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו לגירסה 4.0. [] ₪ ₪ ₪ ₪ חכ-ז8! קזח אוזזו/ ₪ . . ₪ ₪ 6055000 זו 1 . ₪ ם ₪ ם וי 0 0 0 0 בניגוד ללוטוס, בורלנד מעדיפה וכרון ווירטואל חו-זווטם חו-ז!וטם חו-זווט8 חו-ז!וט חו-6 הי (שיטה בה הדיסק פועל כהמשך של הזכרון חו-זווטם חו-וווט8 חו-זוופ חו-זווטפ חו-00 לוקס 168 /א₪4) על פני זכרון מורחב, על מנת לטפל בט- חו-)וושם חו-ו!ש8 חו-זוו8 חו-ז!ושם חו-00, תווחא בלאות גדולות. כתוצאה מכך התוכנית יכולה ו , ה ; חס 5 תוס א 05 5 הו וז 01חחה 61 לרוץ על מחשב דא עם א512 בלבד, אבל הדבר 0 מתבטא במהירות 5641.6א נמוכה בצורה מש- ם ם ₪ ם ם -הַחואו073 08 5חס:181סחחה זאד 5 16 8 2 = 0 מעותית מאשר של 1-2-3 בגירסת 3.48 הני"ל. . ם ₪ - ם 7 קוואטרו-פרו גם מנועה היוס מלהריף תוכניות ם . . ם ₪ 60 90000015ז 11308 חפט ז050 מקרו של 1-2-3 (מלבד הסוג שנעור בסוגרייס ה ₪ . . . ₪ 5ח8ח8|9 |!8 חַטסזתז 17808 ח08 0597 מסולסלים). חו8ח6 161076008-ז|טסזוס 01 . ם . ₪ 01| שוסח5 10 008 118 5 00 תמריצים נוספים לבחירה בקוואטרו-פרו הם ‏ --- ב ערכה פשוטה להכנת שקופיות, מנהל קבצים ₪ ך] ₪ ₪ ך] ומ אינטגרלי, תמיכה בדחיפסת קבצים !502 , 2 . ₪ - ₪ 1זחו מאתר שגיאות במקרו, יכולת לקרוא קבצי פר- . - ₪ - = ו . . . . . סו1וחס1טה 6חט0ז886% (וט ור68058 ללא תרגוס ותמיכה בפונקציה ם ם ם ם ךז חס 881ח5אזסוש 80198 זס! סוזהוחסוטה 5 של פרדוקס. זו האחרונה מאפשרת לך . . . . ₪ 10310005 0 זטוחטח ץוו5060 חס 2507 חו8ח6 81010008]-זה!סזוס זס! , 5 להריץ את קוואטרו-פרו מתוך פרדוקס (גירסה ‏ .- ו 5 או מאיחרת יותר ל-205) כאילו הוא היה 7-7 )₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 חלק אינטגרלי מתוך מסד הנתונים. אתה יכול כא כא םמם כ* כא חוחט!ס/אסז עס 505 לקרוא לקוואטרו-פרו, להעביר טבלה מהמסד 5 5 205 25 25 5 50 01 זסוחטח וחטוחואג!/! . . ם . . 5 08180856 סשוז פחוסנ. של מ ו ו ה . . . ₪ . 5 08180856 6416708 5סוזסטם המתוקנת למסד, מבלי לצאת כלל ל-05. המי- . ם ך) . ם 5000 /חזחס 08190858 101085 מוש של מחברת בקוואטרו-פרו עדיף על גירסת (3005 8וש) . . ₪ . . -0818 051000 0698100 ח08 056 8 של לוטוס והסיפריות שלו עשירות יותר. 8005 018 (180105 018 חפז50 /ת1ח6 הפונקציות הגרפיות כוללות כלים אנליטיים . ם . . ם הווח 6061810 01055180 . . . . . 005 8081515 ץח 10 (כמו סיכומים, ממוצעים נעים ופונקציות אח- 06 רות שבתוכנות אחרות נמצאות רק במודולים חוח5ו1ט הג סורווס סטטיסטיים חיצוניים). . ₪ . ט ט 5 860 616818 680 0507 למשתמש 205 עס חומרה מינימלית, היכולת . . ם . ם 0 ם ם ם ם ם זט 008ו1801] של קוואטרו-פרו להסתפק ב-א512 וזכרון וול- . . . ₪ ₪ 505תהטזהק הו 085ו6081ח 5ץהוקפום רטואלי, היא אולי גורס החשוב ביותר להעדפה . . ך) . . 5 0101 000901ק8100-00/ על פני 1-2-3. למשתמשים אחרים הבחירה בין ם ם 5 5 5 ו 7 השניים היא בעיקרה בחירה בין תאימות מקרו . . . . ₪ טועפ עסתזזט6 2וחחס פטס חמס 907 לגירסאות לוטוס וותיקות (שאז ההעדפה היא . . . . ם -ז ו הווה ל-1-2-3) לעושר תכונות וממשק (שאז המאזן - 5 - - - מו נוטה לטובת הקוואטרו-פרו). ₪ן] שםמם ₪ ₪ ב ₪ 00/5006 2 |ופס םחו . ם . ם . 6וקז !טוח 801055 181 60זמזחס0. פוחט!0ס ם ם . |₪] ם 5 סחו!וזוטו 56 6 ישראל ינו' 1994 > גליונוח אלקטרוניים. השוואח חנונוח עיקריות ו 0 נה'ות העוונ'0 שי סז סזווטום 5 זסו קטסזףָאזס וש בי ₪ ווח 2 6 ₪ ווח תווח 0ווחווח ₪ (=) |-] |=] ם זו וי ₪ | מכ א סז סזוזהט 5 זס) ₪ הוח (2 ו 2 ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ 7 ₪ ₪ ₪ ₪ 000 א ₪ שא ₪ | 5 ת-] 5-; ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ם ו ם: כ ₪ ₪ ₪0 אד א זס) 1-2-3 10105 5וסטחו/ץ ₪ הווח (2 ה 3 ווח ווח ₪ ₪ ₪ 0-0 ₪ ₪7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 5 כ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שמ ם 2 5 = ₪ ₪ א א שם א זס] 1-2-3 10105 מי 20 3 הווח ווח ₪ 0% ₪ ס ססםם 8 אא ש ‏ ש םס אמ רק הטובים ביותר שורדים זט 1-2-3 10105 5 לא קייםך ]ק"מ ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי ( 16 60) מו 15 6ח5 פחהםזהחוזס: ט 8 אא אא ₪* 6 02 ווח ם הרש ₪ ש ם = ור] 8-; ₪ ₪ ₪ ₪₪ שם = 5 = ₪ 5 חו 161 86זחסוזס !ודוע 05 ]0 זסטוחטח והטוחואג וש ו 5 166 15חהוזהע סו191ו 306 ₪010 05 5 8050 06 חפה ח08 501 5 800 5מַחו/078% 6חו1 09115 080 6 6 שח5 08 6615ח5אוסש ב 08 8 00 6060600 06 ח68 305 וי ונ 1 זכ 567105 01 זססוחטח וחטוחואגו/! 5 זסק 15חוסק 01 זססחחטח תזטוחואג/! 63 זסק 15חוסכ 01 זסטוחטה החטחחוג3 1 8 85 501105 1016 ץ)ו60ק5 ח68 זפ 516 6 5 6וסו!|טחז 565ז3ק ץ!|8סו)הוחסוט ה 6 3006 תס 8506 5 68 |ההסופחסחווט-סשך יי ו 609 5180800 !הסוס זה |)חסקוזסח 5180%06 בו 1 08 6 שו 65ו56וזוטו! (881 זח6סזסק 100) זפט-סוק יר 6 ו ח6ק6!056-0-שצס!-תףו] בי יי ו ות 5 63 |חס5ח6וחו66-0זהוד 0 זה |08ו1/ 5 680 ה!ושצ זט ו61/68/ 08 56087816 חו (חסטטוז) 6חו1 08 6 86ז/6זואו זס 5071860 זו ץו(8חחז 8/5 עֶח8 50818 080 0507 5 - 806 -א זס] הַחו5031 סווחת1ו01 1 508010 605100126 680 0501 5 8 00/000ט חח 161 הַהו081!! פעוסווה. 10106081 10 005ו0181חחח8 ת81180 03 בי זס 81095 ח!ועצ 5ח0ו181סחח ג 07305 1660806 5שסחו) זסן סיול סזוזבּט0 ה0וזו0ם קטסזטאזס/ 5.0 זס דבר ראשון, נחדש קיצור לשס הארוך של גיליון אלקטרוני זה: שפָשו/אופ). דבר שני, נסיר את הכובע בהצדעה לתכנתי בורלנד על שהצליחו להשלים פרוייקט פיתוח שאפתני כל כך תוך שנה - לגרוף את פרס ייבחירת העורכים'י בצורה כל כך משכנעת. בזמן שמטפורת המחברת הו- פכת במהירות לנחלת כל הגיליונות, אין כמו בו- רלנד במימוש מתוחכם ויעיל של המצאתה המ- קורית. ההשקעה של בורלנד בטכנולוגית "עצמים" נושאת כאן פרי הילולים, הן בקלות האינטואיטיבית של הטיפול בדף כייעצסיי במ- שמעות פיזית (למשל להזיזו בעזרת העכבר ולתת לו תכונות יחודיות) והן ביכולת הנובעת מה- תייחסות עליו כאל ייעצסיי בתוכנה (למשל לה- שתמש בו כארגומנט בפונקציות תלת-מימדיות). רוב החידושים המהותיים של 0% הוצגו לפני יותר משנה, כאשר בורלנד הציגה את הגירסה הראשונה, 1.0 (הקפיצה המספרית ל-5.0 נועדה לסנכרן את המיספור עם גירסאות 05כ). הגי- רסה החדשה כוללת בעיקר שיפורים מקומיים בממשק המשתמש והרחבה מסיבית של סי- פריות הפונקציות ועזרי הלימוד. התוצאה היא מוצר שזכה לציון הגבוה ביותר ב-11 מתוך 12 הקריטריוניס של י"יהתאמה למשימהיי - וה- מדהים מכל הוא שבורלנד מוכרת אותו (במבצע עד ל-15 בינואר) ב-50 דולר בלבד! (6ג5/806 חסוווטם). המחיר אחייכ עדיין לא הוכרז, אבל אפשר לצפות למחיר אגרסיבי ביותר, במיטב המסורת של בורלנד. "מהדורת הקבוצות" (חסוז61 קטסזפַאזס/ו) הנסקרת כאן, כוללת גם מבדק איור (לאנגלית), כלים להתקנה קלה בר- שתות וקישוריות למסדי .501. מהדורה זו כו- ללת גם את טטולוגית ‏ "חילוף העצמים!, 05%, של בורלנד, המאפשרת שיתוף של עצ- מיס בין חבריס לקבוצת העבודה ללא תמיכה חיצונית של תוכנות עזר (כמו 01.8). המחיר הרי- שמי של מהדורה זו הוא 495 דולר ומחיר המ- בצע (ייהשבחה תחרותית'י מגיליונות אחרים) הוא 100 דולר. הסיוע למתלמד כולל 3 עורים: ייבלוניסיי עס יעוץ תמציתי הקשורים לכל עצם (כ!601116ן009), אותם ניתן לנפח בלחיצת עכבר; ימדריכים אי- נטראקטיבייס'י, המבצעים איתך את העבודה תוך כדי שימוש בנתונים אמיתיים; וקבוצה של יימומחים'י, שמוכנים לעזור לך בביצוע המטלות היותר מורכבות. כדי לקבל יעוץ תמציתי אתה בוחר את העצס הרלוונטי ובשילוב של לחיצת עכבר וקליד 1זו₪ הבלון מתנפח ומציג את הודעת סיוע הקשורה בעצס שבחרת. הבלון נעלם ברגע שעברת לפעולה הבאה. היימומחיסיי של בורלנד 2577 6? ישראל ינו' 1994 58 --------------=--== רק הטשובים ביותר שורדים דומים לייאשפיםיי של מיקרוסופט והם מעבירים אותך צעד אחר צעד בביצוע משימות סטנדרטיות - למשל הכנת גרף או דוייח. ₪מאינבלציה אנליטית הרחבת הסיפריות מתבטאת בגידול פי 3 של הפונקציות האנליטיות שבורלנד צררה עם הגירסה החדשה. 373 הפו- נקציות מכסות מגוון רחב ביותר של צר- כים, החל בחישובים סטטיסטיים ופי- ננסיים וכלה בעיבוד 7 = נתונים הנדסיים ומ- דעיים. הפקודות הח- דשות כוללות גם טי- פול במטריצות ומערכי נתונים מורכבים. הגירסה החדשה גם מאפשרת לתת. או- טומטית לתאים שמות לפי כותרות השורות והעמודות. למשל, לתא הנמצא בשורה יימכירות'י | ובעמודה "אפריליי תיתן התוכנה את השם יימכירות אפ- ריליי | בצורה | או- טומטית. בורלנד גם שיפצה א הפקודה וחס", בעזרתה יוצרים שאילתות ומעדכניס רשומות של מסד הנתונים הפנימי, אבל היא עדיין מפגרת בתחום זה אחרי מיקרוסופט ולוטוס. בורלנד מנסה לגשר על הפער בין גיליונות אל- קטרוניים קלאסיים לבין המודולים הרב מי- מדיים, דוגמת שסאקואו, עייי ישום עזר בשס קסו6%] ַחו[1006א גוגכ. הישוס הזה קשור לקוו- אטרו-פרו עייי ייחילוף גתונים דינמייי (פסס) ות- פקידו לגזור טבלאות דו-מימדיות מתוך מסדי נתוניס חיצוניים. הדמיון ל-ץ0אקוא] הוא בצו- רת העבודה, בה אתה בונה את יזווית הצפיהיי בנתונים עייי גרירה של כותרות לשורות | ועמודות. | אבל, | בניגוד ל-ץ0אקוא1, היכולת הזאת אינה חלק אינטגרלי מהגיליון. לאחר שיצרת טבלה המשקפת את הזווית בה אתה רוצה לנתח את הנתונים, עליך להעביר אותה מישוס העזר לגיליון האלקטרוני. עזרים חשובים אחרים שנוספו ל-שוש( 500 , כ659ו0-ז6ת56ו-] = 2 49525 7 605 ו 0 ,0ח0-ח6 ,00שזה 1 .א 1 , צזואיסחכ) , הכוזב>, גחל זסתז. 50-05 קש , חוסהזום תק = 2 47208 7 606 מא .5601-0050 , 466 , זו זסתה₪6 = 2 61705 7 6044 ואש שפח 15 063 טסטרא 05 | 79008-2 ת אופטחסת שו 0 מ ו 7 עו6קסה] ‏ אקפה) 90 מוקק אשסו ‏ א6ש ‏ שו |- כ 18 8 05 הס1ו0 0 אפום ,סח טח .06-0905920 חואין ,500 , 1055030000 00 ,חן 670 ,09005 8 106 4תל] 67 תט2 ,50015 523359 1115 חספטס .שש 84211 116 0 זו 7 2-2 427 0 2 415 60 7 ב ב 523359 ו שי וש התאמה למשימות 6 סזק סזח ניתוח ודיגוס | | 1 1 9 - 1 | א 008 7 ו ב ממממשו 7 0 | שילוב בין"ישומים עבודה קבוצתית למנהל הגירסאות של לוטוס, מלבד זאת שהוא אינו שומר על קשר בין הגירסה למחברה. יימהדורת הקבוצותיי, פ/ו//וק0, שבחנו כוללת גם את יישולחן העבודה הקבוצת:י' (קטסזקאזס/ קסו065%) באמצעותו ניתן להעביר תחומים, עמו- דים, קבוצות עמודים או . קבציס מלאים בין חברי הצוות. המדיוס להעברת הנתונים :כול להיות רשת תקשורת מקומית או כל מערכת דואר אלקטרוני התומכת בפורמטים ,85]א ,ואוש [שג )וא או |וגוא וסוא. בנוסף תומכת 0 ב-018 0 כלקוח או כשרת. 5 - |66א6 14|6108080 0 0 5610 , ופאבשו0-זפת6פו 1 49525 7 605 ו 0 ,00 15661-0905%ץ = 180-2 415 66 חי , 00 3550060 ]= 43507 בב וט 06| (גתל] 366 , 0685 523350 015 חנ 0 1 הט ,0075 523300 3 00 6 116 042 14 ,0 ,31660 1, גת 42307 0 605 הג מז ,זכ תו = 252-2 427 000 [311%0=ז1 56 , 205%2]-67 156 ,6101קח06ו , והסמיחבתית) 47238 7 000 ו הם יימאחד תחומים" (ז0005016900) ומ- נהל תרחישים. הראשון יכול לאחד תחו- מים בצורה אוטומטית על פי הכותרות לשורות ולעמודות והשני פועל בדומה 6 ישראל ינוי 1994 ה 005800 5 קה ,חן 616 64705 7 וס מש 65| 523058 115 56 ח:) 9 0631/ 00185 1.08 79008-2 ה 506 המות 0 6 50 הו 7204 דש אס/ר 0 ג כ) מ-000/ וס שא = 51240804 5 3 61 שת 158.2 420 קוק ו 5 טוט 6 00| ב 05 05 הח בו : . ו 5 5 00 ,0000680 % 3 .0060 ד סוט 560006 שו 5 50006.2 ופוסש 65ת150ה0 הח ם וחטעוסל! 004156065 תושח שש 0050065 תו 6‏ ם 6 0 5בופהפחמ | 1 מ . 5 [0 ו + ו ו > 6 ]4 א ו החסרון הבולט של שול0 הוא בבי- צועים פושרים. הזמן שלקח לתוכנה זו לבצע חישוב מחדש של גיליון עתיר נו- סחאות היה כמעט כפול מזה של לוטוס 1-2-3/8. השימוש במהדיר הנוסחאות (ז6!וקוחס 3וטווחס), הכלול במוצר, לא שיפר בהרבה את הביצועים. בורלנד גם לא העתיקה עדיין את היימגיה'" זסווטטג שלה מגירסת 205 - מה שהחברה מב- טיחה להשלים בגירסה הבאה. כמו בגי- ב 0 רסת 205, בורלנד נאלצה לוותר על יו 8 תאימות עם תוכניות מקרו של 1-2-3 (מהסוג שמתחיל בה- קלדת לוכסן). אבל אם החסרונות הקלים הנייל ‏ אינס קריטיים עבורך, תת- קשה למצוא תמורה טובה יותר לכספך בשוק הגיליונות הא- לקטרוניים. גם ללא תמריצים = כספיים, מקצו שו | הגיעה להישג מופלא בציוני ייהתאמה למשימה" - הישג שהעניק לה את ייבחירת | העורכים". במחיר שבורלנד מצי- עה אותה זו גם יימציאת השנה". ₪ מחכה מעבר לפינה: גירסה 5.0 של אקסל היתה בשלבי ביטא בומן שבחנו את הגיליונות האלקטרוניים ולכן היא לא השתתפה במבחנים. כדי להשלים את הת- מונה אי-אפשר להתעלם מאחת השחקניות העי- קריות בזירה, במיוחד כאשר ממה שראינו כבר אפשר להסיק על חשיבותה גם בשנה הבאה. הסיכום הבא הוא של השמים כללים מגירסאות קדם-שיווק ויש לקבלו ככזה עד שמיקרוסופט תניח את כל הקלפים על השולחן ונוכל לבחון גירסה מסחרית תיקנית. 1% 015 96 6511 ] 30600 | 009 1.0% הכחדו66) מיקרוסופט כוללת באקסל החדשה את מטפורת המחברת, | בסגנון | קוו- אטרו-פרו, עם דפים המזוהים בתווים ושס בתחתיהם. את מקוס הסוגים השו- נים של קבצים שהיו לנו בגירסאות קו- דמות ימלא פורמט אחד, 15א, בו ניתן יהיה לשמור את כל סוגי העצמים, החל מגיליונות נומריים וגרפיים וכלה במו- 2 רק הט ביט ובלות הו שוהדים דולים של 8486 וגט5, המשמשת כשפת מקרו אוניברסלית לישומי מיקרוסופט. החברה הר- חיבה מאוד את הפונקציונליות של מסדי הנ- תונים הפנימיים (יירשימות'י, | 11818 | בט- רמינולוגיה החדשה של מיקרוסופט) ותוכל לעבוד עס מספר מסדים באותו. גיליון. מערך השאילתות החדש מאפשר תיכנות ופונקצית המיון (5081) מזהה עכשיו את הכותרות בנפרד מהנתונים ומסוגלת להגדיר טווח לפי שמות מי- לוליים ולא רק אותיות ומספרים. פקודות חד- שות מאפשרות סינכרון אוטומטי של (תוניס מתוך שאילתות ובחירה של רשומות לפי שדות נתוניס ותחומי ערכים שלהם. אם אתה בוחר לסנכרן את הרשומות לפי פרמטר כלשהו, התו- כנה תציג את הרשומות העומדות במבחן ות- סתיר את האחרות, מבלי לשנות את מבנה הט- בלה. ₪ פיכום היררכי 0 08א5 תאפשר סיכומי בינייס בהיררכיה של פירוט. תוכל לעבור מסיכומים (למשל סיכוס מכירות שנתי) לרמות שונות של פרטים (סיכוס ריבעוני, חודשי, שבועי או יומי) בלחיצת עכבר. פקודות וחטפסוט היא אינטליגנטית דיה כדי להכין סיכוס של ערכים מאותה רמת היררכיה. כדי ליצור שאילתות למסדים חיצוניים שוב לא תזדקק לכלים של 0+8, אותס מחליף ישוס עזר חדש בשם ששט, המהווה מודול מתוך מסד הנ- תוניס 460855 של מיקרוסופט. ישוס זה תומך בכל כלי חזית (סאם זַא0אה) תואם 0086 (פרוטוקול הקישוריות למסדי נתונים ייפתוחים" של מיקרוסופט). בשלב הראשון תספק מי- קרוסופט דרייבריס למסדים ,80?אסת ,60885 6 ,085, אורקל, פרדוקס, ז0ת 56‏ 501, סייביס, דאםד וקבצי 1.5א. בתגובה לחדשנות של שסאקוא] אימצה. מי- קרוסופט גישה דומה לזו של בורלנד. ה"אשף" שמיקרוסופט יעדה לתפקיד נקרא 6טגדוסטוק 26ו והוא מסוגל לגזור ממסד הנתונים טב- לאות דו-מימדיות עייי גרירה של כותרות. האשף החדש יחליף את ה-0ז24/ חסק6 85ו03ז0 של גירסה 4.0. אקסל החדשה תתמוך גם בגירסה 2.0 של 01.8, מה שיאפשר עריכה של נתוניס שהועתקו מישוס אחר ייבמקוסיי. כך, למשל, אס תעתיק פיסקת מלל מ-080/ גירסה 6.0 ל-,01אם גירסה 5.0 תוכל לערוך את המלל בתוך הגיליון האלקטרוני בדיוק כאילו שהוא קיבל את כל הפונקציונליות של מעבד התמלילים. (גם ההיפך נכון, כאשר אתה שותל במסמך 080 טבלה מתוך אקסל). שפת המקרו של אקסל 6.0 תהייה ₪566 וגטפו (יימהדורת ישומיסיי), למרות שהישום ימשיך לת- > גליונוח אלקטרוניים. השוואת חנונות ע'קריות 06 בהיות גווונ'ש שי סז סזוואוום ,סח זס קטסזףַאזס וי ₪ א ואהאא,א = אא (האאאו אא** ..** 2 631018] פוח] 36 סח 0065 זסט0סזכ שחד :3016סווסקה זסא - ו סז סזווו 0 5 זט 043 ₪ כסהבבסאא ם ₪ סם חאם ם ₪ ₪ ₪ כסבאם - = 5 ( .אא אל = 5 ₪ .5אום 5ב ו זס) 1-2-3 10105 פסה ה א כבסהכהאהם =* בזוכ םה ₪ום כ ₪ א ₪ אאא א**. ₪ םאק 5 5 זט 1-2-3 10105 0/2 אא אההאא הא ₪ ככ א ב א א א אה ₪ םד א ם . זס! 1-2-3 10165 215 ₪ א ואַאאא כ ם .₪ שם ם יי ם לא קייר קיים ₪] המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחיריס הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי ( הזה 6 הוה קזב 0 80101 הַחו/568 חףו855 ח03 056 5 זחוסק-818 1הו0ק-0818 0675ף518 8110811 וחסזטג 5 5חוסק 0818 018185 /!08ו81חס1ט ב 06 080 465 5 ז0] פזחוסק 01055 /5ו5000 ח08 ז056 5 6 855זקקט5 זס ל8!ק65 80 6 ז60!0 ח66א60ם הזופ 080 חח 6ופה!ופט3 ₪15 0/80/60 :ח0ו60510700781 ז%6זפח זהוסק-₪818 ווח 5 51800876 181866 ח08 0507 5 ו 60קק הזופ תזוצצ טתטטזף036% 681 6510028 ח8ס 1056 כ שחשס30%0ט 0080 901808 ח8ס 567 ו 60קקהוחזופ ח!וצצ ,חסוז018ז 8ח6 3-0 00/7 080 050 8 06ו6/50601ק 800 ,ח0וז9163 ]ה זו 800 1665ח1 60 06חו-91ה5אזסעי פס וח 5 סנו 10-0105605 5 0166חָמוזז-1ח6צ6 זסווו0. חח 60510 610818 חס 1180105 ₪ ם וחסן5ט6 016816 ח68 136105 5 080 ו פסוהום ₪ 6065 205 686018 חס 180105 . חו 1860705 חס 067818 ח63 1180105 ₪ ככ א חו-00/ א אאא א הא *. 5 0818 |108אס 5 ַחופָסַטט6ם 8 16-5160חַחו5 5 188% |8חסו1ו0 חס 5 חס 6 ססהַטח30! [68!-0%% 1 006 ות וה !זו [טסות 5 30 סז 01015 60 616316 ח08 0581 5 )0 005ו85500181 6 זו60-קטסזף 065ט!סח1 5 חס חַחואחו|-16ו1 5איסו1, 63 3!טוחז0! 81016006 1708 5 56 פחוחט!60 800 70%95 18826 080 ונ פחוחט!0%5/00] 106 ח68 056 5ט !העט 106 ח68 10501 וז !הסוס ה66ז50 זו1ק5 ח68 050 ץוע זס סח זט סע השק 080 0567 06 0067 וי 9 6 ישראל ינו' 1994 > גליונות אלקטרוניים. השוואחת תנונוח ע'קריות ו 0 נהירח גוווניט שי סז 0זוז8ט 5 זסו קטסזףָאזסצ ויד ₪ ₪ ₪ ₪7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ אש א ₪ ₪ ₪ כ0ש ם >60 0 ישראל ינו' 1996 0 סזוזהום 5 זס שד שא ₪ רד 7 ₪ ₪ ש ם ₪ ₪ 0 ₪ 0 ₪ ם .א( אש 00 א זט 1-2-3 10105 הו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ כ ם זס) 1-2-3 10105 0/2 א ( א א אהא 56 ההא אההא אכ א * ם ₪ | ₪ ₪ ₪ .0 ₪ ₪ א ₪ א ₪ ₪ ש כ ם רק הטובים ביותר שורדים זט 1-2-3 10105 15 לא קיים( ) ק"ם ₪ המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי (60טחו1ת60) טַחוזו1)ם ה חַחו0!ום ופוסו ₪ הַָ אד א אבשם א סשם אהא שש כ א . ם . . ג זט . . . . ם ם ם 31/8 800 עוסז-81ו1ח8ק פאוסוום וז 800 5חסו56ח/ חוחט!0ס 5 070- 736-300 פצסו|. 5 80 בח8 וח 60 60חט 85ט!סח! 1 10 ה 60 65ט!6ח1 חסו301 851! 01 פַהו851ק 6ח8 חַועֶק60 פצצסו!ה, ץח 10815 ץוחס 1070815 01 6785016 פשצסו| /ו!ו63080 | סוזהוחסוטה זס! הו0וע ההחט!60 561 080 0507 חס זוא זט זחחוטת וז 581 ח68 501 ץוח 18|!651 זסחו!1טס 065ט!סח! 5 8080 06816 080 10501 60-|/6ק5 65סט!סח 6 065ש01ח1 פחוזחוזק זסשוסושפזקכן זחוזק 665טוסח1 וזח 51ט[80 ח08 10567 5 חוחט!60 80[05% 68 50 80% חו פזחוזק הַחו568 0806 סו1הוחסזטה חַחוו568 ///5080 ח08 0507 80 680615ח פחו!וזטוח 5חססקט5 5 5 0560 06 680 חח 66ח5אזס/ 6800 6ַחָהק 6 ]0 787165פ!! 678816 080 5 זוז !66 )טסתזוו זס הווש זחוזק ח08 ו 0 סו זטסתזועש זס תוועצ זחוזם 08 5 8 30050806] חו 5זחוזץ זסס טח 6חבכ 518 !50001 080 0567 ,161 8|טחחס) |חוזק 10 חסווקס 665ט!סח1 6חו! 5681816 8 חס |661 686 תזועץ ץזוז 00 8 חס 8זוזושחפלס 6!ו] 8051 סָ8 פחזה ש חסוזקס קטא086 סהטסזף86% 6סחחוד 8 ח0 קט080% 016816 08 605 |661 106/106%ח 08 9-6 06 ח08 1185 1 606ה)1607ה! ז058 זפוזס 5 חְ50168 0051000126 ח08 0507 5 זס ץ015018 080 0567 | 6 661ח5אזסע 5 חסווח60 זס! 5ח60: 065ט!סח 5 0 00 0510728016 5 סחססו 6!סהעיסו/] 5 וזח 015018 080 5 08700800 078816 030 0501 05 60 זט 5 זוז מוך בשפת המקרו הישנה, אותה מכנה עכשיו מיקרוסופט יישפת |א.1א'י. המודול הגרפי הושבח עם גרפים חדשים ויכולת להוסיף נתונים לגרף עייי ייגרירה והשלכהיי של תאים מתוך הטבלאות. 'יאשף הטיפים""י החדש יעבוד ברקע ויתרום עצות איך לייעל את עבו- דתך. סרגלי התפריטים, תיבות הדיאלוג, ערכות הכלים ושאר עצמי הממשק שונו כך שהם ית- אימו לשאר התוכנות במערך הישומים של מי- קרוסופט. 0 ח6ח6 6ק 0 תסח6פחו/ [.2 ח0ח6186א 0 ח6ח686/ 0 ח0ח591/0186 (2 דיסקטים) אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 5.3 אינטש/ ₪8 1.44 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר, (דיסקט נפרד לכל מבחן, 2 דיסקטים למבחן השרתים) לאלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. נא לציין שם מלא, טלפון להתקשרות ומספר מנוי (השירת למנויי 26 0ק/ המהחרה הישראלית בלבד). ארבעת התוכנות שיהפכו את העסקים לתענוג, בחבילה אחת. (0/ מענד התפלילים נעברית הפתקדם נעולפ. זה מה שמשרדים ממוחשבים אוהבים. ,1 ליון ענודה אלקטרוני מט' 1 בעולס, נעברית, ו ו תוכנה להכנת מצגות גרפיות. וו וטיון לטימוט יתיד ג- :|,א - חבילה של 4 תוכנות מעולות בשילוב מושלם ובמחיר של תוכנה אחת! חברת מיקרוסופט הינה חברת התוכנות הגדולה והמובילה בעולם. כעת מציעה לך מיקרוסופט חבילה משולבת, הכוללת 4 תוכנות מובילות לסביבת חלונות, תוכנות אשר עובדות יחד בהרמוניה מושלמת. זוהי הפעם הראשונה שמשתמש יכול לקבל סביבת עבודה שלמה, החל ממערכת ההפעלה עד היישום המורכב ביותר, והכל מאותה החברה ובעברית. זא ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. ניתן להשיג אצל המשווקיס המורשים: * חשבטנת 03-5611961 * א-2 גרינברג מהנדסים (פתפוודחגק אסודט50) 03-6984281 + כלנית 01-5371919 + אינטרקון מערכות 5601161- 03 ובחנויות המתשגיס המונחרות. מחיריס מיוחדיס למוסדות חינוך. 3% גליקמן נטלר מייזלר הקמת חזית טובה פרק ג': כלי פיתוח למסדי ,601 מאת שריל קנטר תרגם צבי גרייבר אריוה היא הכל. אם רוצה מישהו בענף - הנתונים של שרת/לקוח | להיות במרכז הענייניסם בשוק ה 6י, כי אז, במושג שרת/לקוח, חייב צידו השמאלי של הלוכסן ‏ - להיות *על רמהיי; משום שזהו הצד אותו מכירים האנשים שצריכים לחיות עס המערכת. צד השרת של הלוכסן הוא רק מחצית הקרב, ומהווה דווקא את המחצית הבלתי נראית. גם מסד נתוני .501 המתוחכם ביותר שנימצא בעורף, אינו נחשב אם החזית אינה יכולה להציג את הנתוניס בדרך בה היית רוצה. לפני שתי חוברות כיסינו את צד השרת במטבע השרת/לקות (עמוד 50 בגיליון 11 ועמוד 54 בגיליון 12 של ₪א16471א 6ע/המהדורה הישראלית). במאמר זה נציצ בצד השני: כלי פיתוח קדמיים לבניית *ישומים לשאילתות או לעידכון נתוני .801, יצירת דוחות, | ציור שירטוטים או גרפים ואפילו ביצוע אנליזות סטטיסטיות. כל הכלים אותם אנו בוחנים פה הסגרפיים ופועליסם תחת 72 6 ישראל ינו' 1996 ייחלונות" של מיקרוסופט או תחת מערכות 2 וקיימת בהם האפשרות ליצירת יישומי משתמש קצה באמצעות ממשק משתמש גרפי (601). כיוס, כאשר חברות הורידו את מסדי נתו- נים של 501 לרמת פלטפורמת 76, ומשתמשים במחשבים שולחניים לגישה למידע, היישומים מתקופת המחשב הראשי שהיו מבוססים על תוויס ועל הידור תוכניות, שייכים לעידן העתיק. הןלעבד עשעובד מעבד התמלילים וורדמיל עובד עבור 0 משתמשים בעברית, באנגלית, בערבית, ברוסית ובשפות נוספות שה %* 2 קח וורדמיל 5.2 דמו *מדריך למשתמש (340 עמ') תמורת - 0 עו"ח ותקבל זיכוי כאשר תרכוש . את התו 63 וורדמיל הוא מעבד התמלילים הישראלי היחיד שבאמת ודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! וורדמיל פועל באופן מלא ומושלם ברשתות, ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-58 57011 (בודק איות ומתקן טעוות בעברית) המלא והמדוייק ביותר, מבוסס על ניתוח מורפולוגי מלא - פרי פיתוח של מרכז 18% למדע וטכנולוגיה. לוורדמיל 57011.88 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 718540805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 65 1 זק5 לשפות אירופיות נוספות. חדש . אג)-]7/1 א'נטגרלי + מוורדמיל ישירות לפקס! אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל: 02-722533. פקס: 02-721041 4 עם מאות כלים בשוק, מפתחים של מערכות נצ- ביס מול מבחר אדיר. כאשר כיום גישת ה-0286, ממשק פיתוח היישומים (1ש8) לקי- שור מסדי נתונים של מיקרוסופט, הולכת ונ- עשית מקובלת יותר ויותר בענף, אפילו גליונות אלקטרוניים יכולים יילשוחחיי עס מסדי נתונים מסוג /501. הכלים האפשריים כיום קיימים בכל צבעי הקשת החל מביצוע שאילתא פשוטה עד סיוע בפיתוח של ריבוי תוכניות. קו המוצרים של הסקירה כדי לבחור את המוצרים לסקירה זו, פנינו לכל אחד מהספקים אותם כיסינו במאמרים הקו- דמים והם: חברת 00578, יבמ, אינפורמיקס, אינגרס, מיקרוסופט, 6855 ]0840 , ו-1א760/ /, על מנת שימליצו בפנינו על מוצר קידמי שנבחר על ידם, לפיתוח מול שרתי מסדי הנתונים שלהם. כמו כן ציינו שכל אחד מה- מוצרים הנסקרים חייב להיות כלי פיתוח ברמה מקצועית עם שפת הידור מלאה לבניית לוגיקה של יישומים ויצירת ממשק משתמש גרפי. באופן בילתי מפתיע לחלוטין, מרבית ההמלצות היו דווקא למוצרים שפותחו ונמכרו על ידי ספקי מסדי הנתוניס עצמם. עם הורדת החומר לדפוס, יצאה חברת 58455 בהכרזה מוקדמת על המוצר סנוט |אטדאםואסוא - סביבת פיתוח מונחית עצמים, בעלת ממשק גרפי למשתמש, שבכוונת החברה להפיף למרבית פלטפורמות הלקוח. מהדורות מוקדמות של המוצר צפויות ברבע הראשון של שנה הבאה. לסקירה זו, מכל מקום, המליצה 8 על 84816 .18041 41א5510 סק גירסה 3 ככלי גישה קדמי המועדף עליה. אומנס 6 :1508 מכיל מספר ניכר של הרחבות לגישה למסדי נתונים, אך אין הוא יכול לה- תמודד עם הפונקציונליות הנדרשת לכלי פיתוח קידמי יעודי. בהתאם לכך סקירת ה- 1804 6 עוסקת במספר אמצעי פיקוח מוכניס של חברות צד שלישי העשויים לחסוך לך קידוד נרחב למדי. חברת 1א4160 ש אינה מייצרת כלי פיתוח ברמה גבוהה לגישה ל-501, כך שהיא הפנתה אותנו ל אס וט אפשסס של חברת 7 50תמאוסץ . הגירסה העצמאית של מסד ‏ התוניסם של ]60% שו כרוך יחד עם ה אמס ]1 חםשוסק. הקצה התחתון יגיע במאמר המשך כלי קצה בלא תיכנות, המאפשרים בצורה גרפית למשתמשי קצה לשאול שאילתא במסד נתונל .1 להפיק דוחות וליצור גרפים בלא כתיבת קוד, הס קצה חשוב אחר של הגישה לנתונים של .501. שבעה כלים כאלה נידוניס במאמר המשך, 6 ישראל ינוי 199% כלי פיתוח למסדי ,501 שיופיע בגיליון הבא שלנו. חזית-בלא-תיכנות הבנויה כדי לחוק את משתמש הקצה, מאפשרת למשתמשים עיסקיים רגילים לבצע. פעולות אד-הוק מתותכמות עס מידע האגור במסדי נתוניס מסוג ,501. מאפייני הניסוי כדי להעמיד את שורת חבילות הקצה המיועדות לתיכנות לניסוי, הכנו דרישה למערכת הזמנות שמיועדת לחברה דימיונית. יצרנו מסד נתונים במערכת העורף הבנוי משלוש טבלאות קשורות: לקוחות, הזמנות ומוצרים, והגדרנו מגוון של מבנים שכל כלי קצה יצטרך לבנות אל מול טב- לאות אלה. מבני הניסוי שלנו כללו מסך פתיחה להקשת סיסמה, מסך הקלדת הזמנה, מסך חי- פוש של 08% (שאילתא לפי מבנה), מסך פיקות על המלאי וכן ספר מכירות שהראה נתוניס של שתי טבלאות באופן סימולטני. היה צורך לא- פשר לבחור במבניס מתוך תפריט בחירהי וכן היה צורך בהרשאות לכל מבנה, כדי למנוע ממ- שתמשים בלתי מורשים להשתמש בהם. כמו כן דרשנו שכל אחד מהמוצרים יצור לפחות תרשים אחד. נציגים מכל אחת מהחברת הורשו לשהות במשך יומיים וחצי לכל היותר במעבדות 76 מג- אזין ולעבוד עם הסוקרים שלנו בקידוד וניסוי היישומים. שני המוצרים שהשלימו את מסכת הניסויים שלנו במהירות הגבוהה ביותר ובצורה הקלה ביותר היו גירסה 4 של .501 גדקש6 לייחלונות" (גירסה שיתופית המיועדת לחברה), וה- אפאוסק אפס וט גירסה 3 של חברת ד 0ספ5אםאוסץ. בגלל הפונקציונליות העשירה המובנית בהם, היה דרוש קידוד מינימלי: בלבד כדי לבנות יי- שום. רוב המוצריסם האחרים שבסקירה לא הצ- ליחו להשלים את כל הניסויים בזמן המוקצב, מכיוון שנדרשה כמות גדולה של קידוד, אולס הכמות שכן הושלמה הספיקה לצורך קביעת האפשרויות הגלומות בהן. חזית טיפוסית קיימים שני שימושים עיקריים למערכות קד- מיות של .501: 0179 (עיבוד טרנזקציות מקוון) ו- 815/05 (מערכת תומכת החלטה למנהלים בכירים). ביישומי 011 השימוש הוא פשוט כקצה קידמי לעידכון מסד הנתונים. לעומתו, יי- שומי 815/05 ניגשים לנתונים בדרכים שהופכות אותם למידע רלוונטי לקבלת החלטות עיסקיות. הדרישות משני סוגי היישומים שונות למדי. כתיבת יישומי ?017 דורשת באופן טיפוסי רק פונקציונליות בסיסית מסביבת הפיתוח. הד- רישות החשובות ביותר טמונות באפשרות של החבילה ליצור יישום יציב. בכל עת שמעדכנים מסד נתוניס שהוא בעל משימות קריטיות, עליך לסמוך על כך שהיישום יתבצע בצורה נכונה ולא יהרוס את המערכת כולה. פיתוח מערכות תומכות החלטה להנהלה הבכירה מציג דרישות מורכבות הרבה יותר. יש צורך לי- צור שאילתות .501 בגמישות ובקלות תוך משי- כת כל הרשומות העונות על דרישות מסויימות - כל הלקוחות במיקוד מסויים בעלי יתרה שלי- לית, למשל. מחולל דוחות טוב בעל אפשרויות חזקות לפורמטים שונים, קריטי גם הוא למטרה כזו. תמיכה בגרפים מהווה יתרון, וחלק מהללי- שומים דורשים גם פונקציות סטטיסטיות. שאלה של יציבות מכל ששת המוצרים שנבחנו בסקירה זו רק ה 1 8אוספא5/1 סא ל-05/2 גירסה 2.0, העלה מעט ספקות לגבי יציבותו. אולס לרבים מהמוצרים היו חסרות מערכות תמיכה בה- חלטות. בפועל, אמצעי תמיכה בהחלטות לה- נהלה הבכירה, נמצאים בדרך כלל בכלי קצה בלא תיכנות. לא כל המוצרים אותס סקרנו תומכיס בשירטוט וגרפיקה עיסקית. רק ל-745/2 גירסה 3 של ואפ ל-411/5 600758 0 דאםואאס ו צאם דאמואקס1מצמפ ול- חפאוסץ 80 יש תמיכה טובה בשירטוטים, והס מספקים גם סרגלים למגוון סוגיס שונים של גר- פים. .461 5אוסשא005/1א1 תומך רק בגרפים פרימיטיביים של עמודות וקווים. ל- 00779 5וססאואי 501 אין בכלל אמצעי שירטוט עצ- מיים אולם אפשרויות ה-8ספ ו-018 החזקות שלו מאפשרות להעביר נתונים ליישומי שירטוט. באופן דומה, לא כל החבילות כוללות מחולל דו- חות, וגם אלה שראינו, לא תמיד היו שלוביס בצורה הדוקה מספיק, כפי שהיו צריכיס להיות. הגירסה המקצועית של 885|]6 %1504₪ לייחלונות" גירסה 3.0 של מיקרוסופט, כוללת את סק 68571 גירסה 2.0 - מחולל דוחות חק בעל ממשק גרפי למשתמש, אולס הוא שלוב במערכת רק באופן חלקי כמוצר נוסף. ל-אפאוסץ מו גירסה 2.0 יש תמיכה עלובה למדי בחילול דוחות אולם לגירסה 3.0 יש הרחבות ני- כרות למדי. גם ל- .401 5/וספאן655/1א1 אין מחולל דוחות בגירסה הנוכחית, אולם החברה עובדת כרגע על כזה המיועד לגירסה הבאה. רק לחלק קטן מהחבילות אותן סקרנו יש אפ- שרויות סטטיסטיות מובנות, המהוות אמצעל חשוב אחר למערכות תומכות החלטה. 45/2 ו-88516 |בט15, עם ערכת הפונקציות המתאימה הן היוצאות מן הכלל לחיוב. קיזוד קל אומנם כל המוצרים הנבחנים הס גרפיים, אף אחד מהם אינו מחייב אותך לכתוב ישירות לתוך הממשק לתיכנות יישומים של ייחלונות" או של 2, משום שלכולם יש כלים ויזואליים לתכנון ממשק המשתמש. הפיתוח בדרך כלל מתחיל בי- צירת מבנה. אתה מוסיף עצמיס של ממשקים על ידי הקשה של היסרכליםיי (סרגל כלים -700188) ואז, תוך שימוש בעכבר, אתה מע- ביר את העצם על גבי המבנה וקובע את גודלו. כאשר הממשק מוכן, השלב הבא הוא כתיבת הקוד כדי להופכו לפונקציה שימושית. ברוב המ- קרים, הכלים משתמשים במודלים של תיכנות מונחה ארועים, בהס הארועים - הקשה על כפ- תור או בחירה מתוך תפריט - גורמים להפעלת תוכנית. השפה בה נעשה שימוש במרבית כלי הפיתוח הקידמיים מוגדרת בדרך כלל כשפת דור רביעי (401). מושג חלקלק זה מתייחס לשפה ייחודית האוגדת פונקציונליות ברמה גבוהה בתחביר של פקודות מקוצרות. זאת בניגוד לשפות מדור הש- לישי, כמו פסקל, שהרמה הנמוכה של הגמישות שלהן הופכת אותם למתאימות יותר לפיתוח לצורך מטרות רבות. במונחים של לשונאות, השפה שנמצאת בשימוש במרבית המוצרים מז- כירה את 84816. אולס כמה מהן, כמו זו שמ- שמשת את 5וססאוש .501 004 ובמיוחד זו של .40 5/וססא1ז/6885א!, משתמשות במ- בניס שמזכירים הרבה יותר את שפת יסיי. כל המוצרים שנבחנו יכולים לקרוא למודולים שנ- כתבו בשפה מדור שלישי. שלושה מבין המוצרים -.401 פוססאו/5מחסאן 5ססאוש 501 ג דשטס, ו-5סס6 5 וסאאס, תו- מכים גם באמצעים מונחי עצמים בשפת התי- כנות שלהם, תכונות כמו ירושה יחידה, ירושה ברמה שניה ו-זא15הקמסואצ.1סק. אמצעיס אלה עשויים לגרוס לפיתוח קבוצתי לרוץ בצורה חלקה יותר ולאפשר לחלק פרוייקטים שלמים למרכיבים מודולריים, עליהם יכוליס לעבוד תו- כניתנים נפרדים. אמצעים לריבוי מתכנתים היות ויישומי חזית רבים נבניס על ידי קבוצות של מתכנתים, הרי שאמצעים מובנים לפיתות קבוצתי, כמו בקרת כניסה, בקרת יציאה וכן פי- קוח על הגירסה הקיימת, הם בעלי ערך גבוה. מערכת 5/וססאו .501 של 60774 (באמצעות תוסף מקושה) וכן .461 8אוספאו/ פמאסא1ז אכן תומכות היטב בפיתוח קבוצתי. בקרות כניסה ויציאה הם אמצעים למעקב ופי- קוח על יילמיי יש גישה למודולים של תוכנית". כאשר מתכנת מעלה קטע של יישום לעריכה, קטע זה מקבל סימון של בקרת יציאה - על שס המתכנת הזה, ואין לאיש זולתו השות לעבוד על קטע זה עד אשר הוא יעבור דרך ביקורת הכ- ניסה שנית. .461 5שו0פא6805/1א1 מאפשרת לשמור קטעי תוכנה באופן פרטי, כך שאיש כלי פיתוח למסדי ,5001 מלבד בעליה אינו יכול אף לראותס. בפיתוח מוצר רשת כמו כלי גישה לנתוני .501, עבודה בלתי מקוונת - כלומר שלא במקושר לרשת, תהיה נוחיות גדולה. פעולה כזאת אינה אפשרית אלא אם כן קיימת גירסה עצמאית של מנוע מסד הנתוניסם והיא מסופקת יחד עם כלי החזית שאמור להתקשר אליו. מבין המוצרים שנוסו רק 5אוססשאזו 501 607 וה מפאוסק 808 מאפשרים פעולה כזו. הגם שלא ניתן לבצע את כל הפעולות באמצעות מערכת הפי- תוח העצמאית של 008 084018 בכל זאת כמה מהאמצעים ניתנים לגישה בלא קישור למסד הנתוניס עצמו. פשרות בגין מעבר בין פלטפורמות אפשרות של מעבר בין פלטפורמות היא בעלת חשיבות גדולה למדי בפיתוח כלי חזית של מסדי נתוני .501. באופן טיפוסי למדי, מסדי נתוניס 1 מחזיקים בדרך כלל את הנתונים הק- ריטיים ביותר של חברה ולעיתים קרובות הם מפוזרים במספר פלטפורמות חומרה בין מספר מערכות הפעלה. בצורה דומה עשויים כלי הח- זית הניגשים אליהם, לרוץ הן על גבי מכונות הפועלות תחת ייחלונות'", 05/2 או אפילו במ- ערכות א]אש. כמה מהיצרנים - 5מ608אן ,אוואמסאא ‏ ו- - אימצו את גישת רב-פלטפורמות, באשר יישומים גמורים ניתניס להעברה בין מספר פלטפורמות לקוח (העשויים לכלול ייחלונות'י, מקינטוש, 05/2 ו-=1ד0וא). אולס לא- פשרות זו יש מחיר: הדרך הקלה ביותר לאפשר העברה בין פלטפורמות היא הגישה של ייהמכנה המשותף הנמוך ביותריי, אשר עלולה למנוע מה- משתמש אמצעים מיוחדים של כל אחת מה- פלטפורמות. כל הכלים הבין-פלטפורמיים אותם בחנו, סובלים מבעיה זו, ברמה זו או אחרת. בדרך כלל מספר עצמי הממשקים והפורמטים של תמונות רסטר (28/א817) מוגבלים, וכן אמצעים מתקדמים כמו מספ ו-018 - אינס נת- מכים. שניים מהכלים הבין-פלטפורמיים שאותס בתנו - אלה של 6885אן ו-א]]אחס=א1, גם ייחודיים לכלי עורף מסויימים: ניתן לחברם רק למנוע ה- של החברה שבנתה אותם, משוס שהם מש- תמשים באמצעים של הממשק לתיכנות :'- שומים הפרטי של מוצר העורף. באופן אירונל למדי, קישוריות העורף החזקה ביותר נמצאה דווקא בין המוצרים שהיו מוגבלים, או בכלל לא היתה להם אפשרות לעבור ממערכת למערכת בצד הלקוח. להוגמה: 5/וספאז/י 501 0077 מהווה כלי חזית המיועד לייחלונותיי בלבד, אך הוא נותן תמיכה למגוון החב מאוד של כלי עורף. קישוריות פתוחה של מסדי נתונים אס למוצר חסרה תמיכה עצמאית למגוון של שרתים בעורף, כי אז 0086 עשוי להיות אל- טרנטיבה. 0286 הוא מוצר ממשק לתיכנות לי- שומים של מיקרוסופט המאפשר קישור בין חזית ועורף של .501 בלא הבדל מהו הפורמט המקומי. התקני 0286 על גבי הלקוח, ממירים קריאות 6 מכלי החזית לדיאלקט הספציפי של המ- נוע שבעורף. מבין המוצרים שניסקרו, היחידים בעלי תמיכה ב- 0086 הם 88016 .15041/ וגי- רסת ביטא של מ [ע8 אטוסק 8פמוספאוןא/5 סא תומך ב-0286 רק בגירסת ""חלונות" שלו, אולס לא במוצר ה-05/2 שסקרנו. הן אזואאספא! והן 0846128 מתכננות להוסיף תמיכה ב-0286 בגירסה הבאה של המו- צרים שלהם. גם למוצרי ממשק לתיכנות יישומים סטנדרטיים, כמו 0086, יש פשרות משלהם. אס אתה פונה למנוע של מסד נתונים בממשק תיכנות יישומים (1) באמצעים העצמיים שלו, יהיה באפשרותך לגשת לכל אמצעי של מנוע זה, כולל אמצעים מיוחדים וייחודיים שבהסם הספקים האחרים אינס תומכים. השורה התחתונה היא, שאס אתה רוצה להתקשר ליותר מאשר מסד נתוני .501 אחד, או להריץ את יישוס החזית שלך על יותר מאשר מערכת הפעלה אחת, תאלצ להגיע למספר פשרות. אמצעים, לא מחיר בשעה שבאים לחשב את העלות הכוללת של כל אחד מכלי הפיתוח של החזית, אינך יכול לה- תעלס מהבדלי המחירים המדהימים ביניהס. בקצה הגבוה, נמכר ה- 801.88 אפצוסק תמו- רת 53595 ו- 5/שססאו 500 קט צמוד אליו במחיר של 53495. בקצה השני של הקשת נמצא 84516 .15041/ שנמכר במחיר הצנוע של 5 בלבד. יותר מכך - יש לזכור שהמחיריס למודולים של זמן ריצה ולאלמנטים של הלקוח עשויים לסבך את התמונה עוד הרבה יותר. כאשר עלינו להתחשב בהבדלים הגדולים בעו- צמה, בשימושיות, בהתאמה למשימה ולתמיכה במעבר בין פלטפורמות בין הכלים הנסקרים, הופך המחיר להיות החלק הפחות חשוב במערך ההחלטות של החברה בקשר לקנייה. הסקירות שלהלן יעמידו לרשותך את הפרטים להם אתה זקוק כדי לבצע בחירה על סמך מידע. 0 515 אס 6005 גירסה 4 של מערכת זו היא גירסה בוגרת ובעלת 5 0 ישראל ינו' 1994 6 זי זע" אש 84 + גא דה סג זה ז, קונוורהי ופט שא ד 2ד06> "גר חי ח> ..עקה)4זא ‏ יחמכת עה 1 )או ב התאמה למשימה 05סחו/56 ס!קט וצ [ 2-87 | ישומיס מיוחדים ₪ 0 ישומי ניהול פיתוח בין-פלטפורמות | ו ו עושר אמצעים, המשמשת ככלי חזית לפיתוח וי- זואלי של יישומי מסד נתונים תחת ייחלונות" של מיקרוסופט. כמערכת שמתוכננת לעבודת פיתותח תחת י'יחלונותיי בלבד, חבילה זו קיבלה ציון בין הגבוהים ביותר. ניתן לקבלה בשני ייטעמים": מהדורה סטנדרטית (שמחירה 51995) וגירסה שיתופית, שמחירה 53495. המהדורה הסטנדרטית כוללת את סביבת הפי- תוח במלואה ומנוע מסד נתונים של 00778 8 50 למשתמש יחיד. באמצעות המנוע המקומי, יכול המפתח לבצע ניסויים וניפוי שגי- אות של היישוס בטרס העברתו למערכת הניסויי או הייצור בשרת. הגירסה השיתופית מעלה את הרמה באמצעות שני תוספים: זפמש0 ו-5אוססאו/וואחד. ד5פט0 הוא כלי שאילתא רב עוצמה המיועד למשתמש הסופי לביצוע אב-טיפוס וכן | קטעי פיתוח מסויימים. 5טספאואואאפד הוא בעצס חבילה חזקה מאוד שמשמשת לפיקוח על גירסאות במקומות בהם מספר מפתחים עובדיס על אותה מערכת, ומאפשרת לך לפקח על הפרוייקט, החל מה- הגדרות הראשוניות ועד גירסת היצור האחרונה. לעסק בעל מספר תוכניתנים, רק התוספת של 5ססאושוואאד שווה את מחיר הגירסה השי- תופית. מוצר בוגר הגירסה הראשונה של 8אוספא]/א501 הוצגה 6 ישראל ינו' 1994 כלי פיתוח למסדי ,]500 ב-1988. הגירסה הנוכחית (גירסה 4.0), מציגה את המאמ הניכר של זמן וכסף שהשקיעה 074 במוצר. 0008 הפיצה גם את 8 - מערכת לניהול מסד נתונים יחסי של 50 - כמוצר של עורף החל משנת 1986. כמחשב מארח ל- 5018458 יכול להיות כל מחשב בעל מערכת הפעלה אחת מתוך מספר רב של מערכות, החל מ- 005 ועד א]אש. אם אתה מכיר טוב את ייסיי ואת 5אוססאואו אספ, כי אז תרגיש בבית עם חוקי הכתיב של 5'וספאזשו501, עס המשפטיס בעלי האותיות הגדולות והקטנות, ואת הרגישות לאותיות גדו- לות וקטנות. אחרים, שאינס מכירים זאת, יצ- טרכו לנצל את כלי העזרה המקוונים על מנת להגיע ללשונאות מדוייקת. מערכת העזרה המ- קוונת ב- 5אוספאן/501 היא כל כך מושלמת, שאתה עשוי שלא להזדקק כלל לספרות המ- צורפת. בתחילה מציג %5וספא]%א501 | את חלון היימראה הכללייי, המבנים וארגז הכלים. המ- שוכה הקשה ביותר, והחשובה ביותר בגרף הל- מידה של 5/וססאו/501, היא הכרות. קרובה עס מסך היימראה הכללייי, מאחר ובחלון זה אתה מבלה את רוב זמן הפיתוח שלך. בעוד אתה משתמש בכלים גרפיים כדי לשרטט ול- ערוך את המבניס שלך (להוסיף שדות, כותרות וכפתורים), יופיעו כל העצמים האלה וכן הקוד של היישוס כאלמנטים בחלון היימראה הכלליי. המצגת הכללית של היישום שלך עשויה להיות קצת אבסטרקטית וקצת קשה לניווט בתחילה, אולס כשתגיע להכרות קרובה איתה, תתייחס בכבוד לממשק הלוגי והעקבי. נתונים ודוחות יישומי מסדי נתונים צריכים להציג ולפעול עס טבלאות של נתונים המלוקטים ממערכת ניהול מסדי הנתוניס היחסיים. מערכת 5וספא501/1 כוללת סוג נוסף של חלון - הנ- קרא חלון טבלאות, המוקדש כולו לטיפול בשו- רות ועמודות של נתונים. הפונקציות הכלולות בחלון זה כוללות הוספה, בי- טול ועידכון כך שמרבית הפ- עולות על נתונים במסגרת ל- שומים | הקשורים | במסדי נתוניס, מתאפשרות באמצעות מערכת זו. כמובן שאפשרות זו מקצרת באופן משמעותי את זמן הפיתוח ליישומי 800 . חלון הטבלאות גם מספק דרך פשוטה לקבלת נתונים לשימוש בדוחות שלך. המערכת יוצרת את הדוחות בזמן ריצה, באמצעות מבני דו- חות. חברת 0077 מספקת שני כלים, 00857 ו-5וספאוארדאסקפא, המ- אפשרים לך לתכנן לעצמך את מבנה הדוח באופן ויזואלי, תוך מהלך הפיתוח של היישוס שלך. שני הכלים גם יחד מציגים ממשק גרפי במיטבו, ומ- אפשרים לך, באמצעות הקשת עכבר, ליצור שורת פרט כאן או גרירת טור של סיכומים למקוס אחר. אולס הדרך הקלה ביותר ליצור דוח, היא לתכננו באמצעות מבני הדוחות תוך שימוש ב-ד01(85, ואז להשתמש בפונקציות המובנות של חלון הטבלאות, על מנת להציג או להדפיס את הדוח מתוך התוכן של חלון הטבלאות. תוך שהשתמשנו בגישה זו, יצרנו יישום ניסויי שכלל דוחות חשבונאיים חודשיים, בתוך פחות משעה. מערכת 0/5כא[//501 מסוגלת ליצור מבני דו- חות כהרף עין, בומן ריצה, לקבלת מידע מהיר ובלתי מסונן, או כאשר נדרשת גמישות. לעת עתה אין 5שסא50(1./1 תומכת בשירטוטים. הקטע המעצבן היחידי שניתקלנו בו בעת שה- שתמשנו במערכת פמוססאן[או501, היה רגי- שותה של שפת היישומים של המערכת (541) לקפדנות יתירה לשימוש באותיות גדולות וק- טנות - כאשר מצד שני חסרה אופציה לבדיקה מהירה ותיקון של שגיאות הכתיב מעין אלה. לדוגמה: אנו הקלדנו סידרה רצופה של אותיות קטנות "06זט0026080ז320ז5310" בעוד שבעצס הת- כוונו להקיש רצף של אותיות גדולות וקטנות "06זט006150קסזכ 53138" שמשמעותן מתן פקו- דות מסויימות למערכת; המערכת אילצה אותנו למצוא ולתקן את הבעיה באופן ידני. תמיכה בעצמים כמו הרבה סביבות פיתוח נוכחיות מהרמה הג- בוהה, מערכת 5/וספאזצו/501 מספקת תמיכה מלאה לאופציות של ייחלונות" של גרירה וה- שלכה, של מספ ושל 018 (לקוח ושרת), בקרות ופיקוח וכן פונקציות של המשתמשים המ- אוחסנות בסיפריות קשורות דינמית (.011). המ- ערכת עושה צעד נוסף קדימה, על ידי שהיא מא- פשרת תיכנות מבנים של פיתוח מונחה עצמים (ש00) הכוללות הורשה ברמה יחידה או בריבוי (קסטתהשדגזספונ4ו ‏ | נת 0 01 ₪ 10130 מנוי ל- 5או4662/ 0 המהדורה הישראלית, אתה יודע כי זה מגזין המחשבים הטוב ביותר בישראל. אתה בוודאי גם מכיר משתמשי 6 אחרים שהמגזין יעניין אותם, ללא ספק , אך הם עדיין לא מנויים. עכשיו הזמן לשכנע אותם - ולהרוויח כבונוס הארכת תקופת המנוי שלך חינם. העיקרון הוא פשוט : על כל מנוי חדש שתצרף ל-שא|62ג/וא ספ/המהדורה הישראלית תקבל אוטומטית הארכת תקופת המנוי שלך ב-5 גיליונות נוספים ! המנויים החדשים צריכים לציין בטופס ההזמנה את פרמי המנוי הוותיק (שם, משפחה ומספר מנוי) שיזכה בהארכת התקופה . אפשר לצרף מספר מנויים חדשים לטופס אחד. אין הגבלה על צבירת זכויות הארכה חינס (החתם 20 מנויים חדשים ונאריך את התקופה ב-100 גיליונות חינם). שים לב: ב-1 בספטמבר עלה מחיר החתימה ל-119 ש"ח ל-10 גיליונות 1ל-269 ש"ח ל-25 גיליונות. תנאי המבצע מחייבים תשלום מלא לפי התעריף החדש. לחוברת זו מצורפות גלויות החתמה מיוחדות למבצע "חבר מביא חבר". הפץ אותן בין חבריך. למי שמבין במחשביס |08 רמות. ניתן ליצור סיווג בסיסי לכל עצם של 5וססאזשו.501 המוגדר על ידי המשתמש. סיוו- גים נוספים ניתן לקבל מסיווג בסיסי יחיד (הורשה ברמה אחת) או מיותר מסיווג בסיסי אחד (הורשה בריבוי רמות). שיטת ראה-ונסה והתחזוקה נעשים הרבה יותר משמעותיים באמצעות התיכנות מונחה עצמים של המערכת. שינוי לסיווג ראשוני עובר באופן אוטומטי ביישום שלך לכל הסיווגיס היוצאים ממנו. ובצורה דומה שינוי הפונקציונליות של עצם מסווג גורס לשינוייס המתאימים לכל המו- פעים של אותו עצס ביישום שלך. תיקוניס והידור מנפה השגיאות החזק של המערכת, משולב לתוך סביבת הפיתוח ומאפשר נקודות עצירה ועיקוב, ריבוי נקודות שבירה וכמו כן חלון מעקב אי- נטראקטיבי, בו אתה יכול לשערך ביטויים ומ- שתניס תוך כדי בדיקה. חסרה לנו האפשרות לנ- קודות בדיקה פרוצדורליות ומשתנים, אולם גם בלעדי סיוע זה מנפה השגיאות הוא פונקציונלי מאוד. יישומים הנוצרים באמצעות 8/וספא501/1 חייבים לעבור הידור למודולים לביצוע, של- שימוש בהם נדרש מודול זמן ריצה של 0077 תוך שהיא עוקבת אחר המגמות בתעשיה, בי- טלה לאחרונה 60714 את דמי הרישוס כך שמ- ערכת זמן ריצה אינה עולה כלל. אומנם ל-ג77ט6 יש מוצר משל עצמה לניהול מסדי נתונים בעורף, אולס התמיכה העורפית ב- 5'וספאוצו.501 רחוקה מלהיות מוגבלת. בנוסף לתמיכה במוצר העצמאי שלהם - 8018485 - ולתמיכה בפורמטים של קבצים שאינם .801, כמו .1מ6אם, 08455 ,1-2-3 10705 458011 ופ- רדוקס, ניתן לקשור את יישומי 05פא1ש501 ל-145/400 1א18, ל-082 /%א18, ול-082/2 לשרתי ואס 5מחסא ,אזואמסיאז וכן ל-5+8455 מם/5 501 באמצעות נתב .501 אופציונלי המסופק על ידי 60014 (במחיר שבין 5100 לבין 0 לכל עמדת לקוח, לפי הכמות). בנוסף לאלו, קיימת נגישות ל- 50784 של |א60אצפ5, ל-.801/סם, ל-58אמ1 של קה וכן ל- לג 6 ג/אן-70880 וזאת באמצעות נתבים של חברת צד שלישי. *חלונות'' בלבד - בינתיים ל-5אוססאז/.501 יש גישה מוגבלת למדי לר- שתות מפעליות גדולות המארחות מערכות הפ- עלה לתחנות לקוח השונות זו מזו. במערכת זו ניתן להשתמש בייחלונותיי, או בשוס דבר. הח- ברה עובדת כרגע על מוצר שמועד ליזא 5/ו0סאו/ (המתוכנן לצאת בסוף השנה לשוק) וכן יש לה תוכניות לטווח ארוך לצאת עם 1508ב הר 6; ישראל ינו' 1994 כלי פיתוח למסדי .507 מוצרים למקינטוש, ל- אס דאם5פא? 05872 אס אגא וכן ל-אזאט. אם צרכיך הם מידיים ומערכות ההפעלה של צד הלקוח שלך הן שגות זו מו, כי אז 5וספאו501 | לא תתאים לאירגון שלך. אולס אס אתה עסק שפועל במטגרת ייחלונות" בלבד ואתה צריך כלי לפיתוח יישומי .501 בעל אמצעים רבים התואם לדרכי התיכנות של ייחלונות" - כי אז ה-%5ו0פא501/1 ראוי מאוד להערכה. למעשה, נוכחנו שאף אחד מבין היי- שומים שנידרשו במסגרת הניסוי לא היה גדול מדי עבור 5אוססאן[.501. בפועל, היו בדרך כלל אף מספר פיתרונות שהביאו את היישוס שלנו לאותה מטרה. 2 1 א50תמץ ואט 2 מערכות אלה - שתיהן בגירסה 3, הן המהדורהּ האחרונה של כלי סיוע להחלטה, השייכים למ- שפחת מערכות היישום (85) של חברת י.ב.מ. מערכות אלה נחשבות למשלימות את החבילה של |א18 המיועדת למערכות גדולות. קו המו- צרים של 48 1א8850? הוצג מלכתחילה ב-1987 עם מערכת 05/2 המקורית. הצגה זו כללה את המוצר הבסיסי, פלוס חליפת אופציות לניהול פרוייקטים, אנליזה סטטיסטית, תיכנון עיסקי ופיתוח יישומים. כיורשתה בת ז[328 של מערכת 45/2 גירסה 2 ואופציית 2/דאםואקס ופ/מכ שלה, מהוות גי- רסה 3 של 48/2 וה 801/058/2 245 הת- בילות היחידות שקיימות כרגע בגירסת ד3281. צמד המערכות מציע מגוון של כלי פיתוח לש- אילתות, שירטוטים, דוחות ויישומים תומכי החלטות. החולשה היחידה שלהן היא בכל הנו- גע לביצועים. 2 התמחות בסביבת יבמ המוצר המרכזי - 45/2 41א5880? - מהווה סביבה מונחית עצמים הפועלת. כאינטרפרטר, וקשורה באופן מהודק ביותר עס המעטה פקאו ([5061 6סגוקאזס/ף) של 05/2. 75/2 מספק עצ- מים לטבלאות, שאילתות, דוחות, טבלאות משו- רטטות, פקודות ופרוצדורות שאותן ניתן להציב בכל מקום במחשב השולחני ולבצע עליהן מני- פולציות כמו על עצמים אחרים של >קאו. התו- צאה מהווה ממשק אינטואיטיבי ברמה גבוהה עם עקומת לימוד שטוחה למדי למשתמשי 2 לדוגמה, אם אתה רוצה ליצור טבלה חדשה, עליך לגרור סרגל טבלה של 45/2 מתוך אוגדן דג זאד אל שטח העבודה; אם אתה רוצה לבטל את הטבלה - עליך לגרור אותה אל הסל. 2 משתמש הרבה מאוד במכניזם 8ספ של האוא אסודאס5ספ? 05/2. כדי לקשור טבלה לדוח עליך רק לגרור את העצס של הט- בלה אל העצם של הדוח ולהשליך אותו שם, וה- קישוריות הדינאמית של 5סס תיווצר ביניהם. אם אתה עורך שינויים בנתונים של הטבלה, הדוח יעודכן באופן אוטומטי. אם אינך חפ בעי- דכונים אוטומטיים עליך לקחת תמונת מצב של הנתונים (5%4558301), ולקשור אותס אל הדוח, במקוס את הטבלה המקורית. מאחר ו-45/2 תוכנן מלכתחילה לעבוד מול מקבילו שבמחשב המרכזי - 45 ל-5/390 - אין זה מפתיע שהתמיכה העורפית שלו היא מתמחה במידה מסויימת. קשר ישיר עם מערכת 45 מא- רחת, הרצה על גבי מערכת הפעלה |א/ או 5/!, יכול להווצר ישירות תוך שימוש במנהל התי- קשורת של 05/2. העצס הנקרא ייפקודות'י, מאפשר לך לשלוף פרו- צדורות של פקודות 45 מתוך המחשב המרכזי ולבצע החלפות של אוספי טבלאות של פרו- צדורות בין המחשב המרכזי לבין המחשב האי- שי. בנוסף למערכות 45 מארחות, ה-745/2 יכול לבצע חילופי קבצים ישירות עס מערכת 0. מלבד הנתונים שפורטו כאן, מסדי הנ- תונים החיצוניים היחידים הנתמכים ישירות על ידי המערכת הם 8488כ ו-082/2 של |אם!. מגשרים מרחיבים קצת את טווח הפעולה של המערכת. בשימוש ב-005/2 ל-282/2 (של ואפ!), יכולה המערכת לגשת למסדי הנתונים 0 .501/05 וכן ל-082. מערכת נוספת הנקראת מגשר אא11 501 780860515 מא- פשר למערכת לשמש כחזית של ,מא0א1 086 ו-פסא. כמו כן תומכת 2 ב.-/804/80 של אסודג אסא אמסןש. אס אף אחד מאופציות העורף הללו אינה מתאימה לך, תמיד אתה :כול לחזור למנוע מסד הנתונים העצמאי של 5/2ל. דוחות, גרפים ושאילתות להגיע לנתונים, זה רק חלק מהסיפור מכל מקום; מה שקובע באמת, הוא מה שנעשה עם הנתוניס וזה המקוס שבו מתגלה עוצמתה של 45/2ק. גם בלא התוסף של חבילת האנליזה, מגוון כלי השי- רטוט לגרפים וכלי הדיווח של המערכת הוא מר- שים מאוד. היא מציעה גרפים תלת מימדיים בתבנית עוגה, עמודות ושורות, גרפים של פ- זורים סטטיסטיים, שטחים ועוד. ניתן להוסיף שדות מחושבים מקומיים ולבצע אנליזות על כולם. הדוחות כוללים דוחות פרט וסיכומיים של עמו- דות, מדבקות, (המדבקות ניתנות לסיבוב) ומ- בנים מסוגים שונים. כמו בתרשימים, ניתן גם כאן ליצור שדות לחישובים מקומיים ולהשתמש בפונקציות אנליטיות שונות. הן עצמי הת- רשימים והן עצמי הדוחות עשויים לפעול ב-5מכ אצל לקוח, או בשרת, ויכולים להפיק תוצאות במגוון צורות גרפיות ופורמטים של טקסט. התלונה היחידה שיש לנו, היא של 2 אין תמיכה לאף אחד מהפורמטים של הגיליונות האלקטרוניים המוכרים. זהו חיסרון מוזר למערכת שמלבד זה, נחשבת לחבילה יעילה של פספ. כלי השאילתות הוא מרשים במידה דומה וקל מאוד לשימוש. עצם של שאילתה מייצג אוסף של תוצאה, וניתן לבנות שאילתות מורכבות בא- מצעות גרירה הן של עצמי הטבלאות והן של עצס השאילתה אל תוך עצם אחר של שאילתה (בפתיחת עצם של שאילתה, מוצג תרשים של כל היחסיסם שהוא מכיל). ברגע שהנתונים מקו- שרים, עליך לבנות את השאילתה למעשה בא- מצעות סידרה של תיבות דיאלוג. המערכת תו- מכת בתחביר מלא של 80₪, כולל חיתוכיס חיצונייס. עם כל זה נשמע מהמם - אל דאגה. ‏ 78/2 מכוונת כלפי המשתמשים העיסקיים, לא התו- כניתנים, והתעוד כולל מדריכים מצוייניס לכל האמצעים שכוללת המערכת. 2 ספ: שריר נוסף בעוד 75/2 תומכת במרבית השאיפות הה- גיוניות של משתמש רציני, עדיין עשויים להיות מקרים שנוצר צורך לעשות התאמה של המ- ערכת. ‏ 45/2 מגיעה עם כלי תיכנות ויזואלי המיועד לכאלה שאינם תוכניתנים, שדואג לטי- פול אוטומטי בפרוצדורות, אולס למשימות מו- רכבות יותר נידרש ה- 2/ אמט ווטם. 2 מכיל את שפת התיכנות מונחית האירועים של 8/2ק, ‏ 451, וכן עורכים לתיכנון חלונות, תפריטים ומודולים של תיכנות, תוכנית שירות ליצירת קבצים (8/ןטא/א), | ממשק לשפת ייסיי וכן ממשק דואר אלקטרוני ואוץ. המ- ערכת כוללת לוח גזירים ותמיכה ב-מפפ, ביחד עם ממשק תיכנות יישומים ל-אאםף (שהוא שפה פרוצדורלית לארכיטקטורת תיכנות מע- רכות), וכן עצמים של 5/2גק, כמו דיווח ושי- רטוט. מנפה שגיאות אינטראקטיבי במלוא כליו כלול גם כן בתוכנית. כמו מוצר הגרעין, 88/2 !וע8 שלוב במהודק מאוד לתוך מעטה 5סאי של מערכת ההפעלה 2 ומשתמש במשאבי אותה מערכת בכל עת שהדבר אפשרי. לדוגמה: קבצי מערכת העזרה של 05/2 מיוצרים באמצעות =9! (מערכת סיוע טקטואלית) של 05/2 ועשויה להיות מקושרת לאינדקס העורה הראשי של מערכת ההפעלה. 2מסוטפ | משתמש" גם באפשרוטת הרב-נימיות של מערכת ההפעלה. מספר נימות קישור, למספר מערכות של העורף, עשויות כלי פיתוח למסדי .501 להיות מטופלות כל אחת בעיבוד נפרד, בעוד התוצאות מתקשרות יחד דרך קישרי מספ. הנחיית עצמים הן עורך הייחלון" והן עורך הייתפריטיי הינם כלי תיכנות ויזואלים היוצרים קוד .451 באופן או- טומטי. קוד זה ניתן לשינוי והתאמה נוספת לצ- רכיך. 451 היא בראש ובראשונה שפה מונחית עצמים, על אף שאין היא תומכת בהורשה. ניתן להציג עצמים חדשים ואמצעי פיקוח לתוך 2 על ידי כתיבתס בשפת '6'י או ב-"++6 ולהכניסם לתוך ,11פ. מרגע שנירשמו, הם יכו- ליס להיות בשימוש בדיוק כמו כל העצמים של 2 אם אתה נזקק לעצס חדש, אולם אינך רוצה לעבור דרך כל התיסבוכת של כתיבת קוד ב-6", יבמ יכולה לספק לך שפת תיכנות יי- שומים (בלתי מתועדת) המראה כיצד ליצור עצ- מים של 75 באמצעות .451. לטווח ארוך יותר, עובדת יבמ על אוסף כלי 458 שישתמש ב-2/א50 (ומססוא 081807 אפז5פצ+6 של 2 על מנת ליצור עצמים של 8/2ג0. 2 הינה טביבת פיתוח מוצקה שת- אמה כמעט את כל דרישותינו במהלך הניסוי בקידוד מועט למדי. מאחר והניסויים שלנו משכו בכיוון עיבוד טרנזקציות, שאיננו דווקא הצד החזק של מוצר זה - העובדה שנאמרה קודם איננה מחמאה קטנה כלל ועיקר. באופן כללי הצד החלש של 2/אמ ווטם ושל 45/2 הוא בעובדה שהס פועלים בסביבה של אי- נטרפרטר, וסומכים באופן משמעותי ביותר על פספ. כתוצאה מכך הביצועים סובלים. אפילו ב-26 מבוסס 486 עם 8!א16 של 8% המערכת היתה קצת כבדה. חבל מאוד, משום של-48/2? יש הרבה מאוד להציע . . ובכל ואת אם אתה צריך חבילה תומכת הח- לטות שתעבוד תחת 05/2 בסביבת י.ב.מ ואין לך בעיה לחכות קצת לקבלת תוצאות כי אז 2 יחד עס 088/2 8011 285 עשויים להיות בדיוק השילוב אותו אתה מחפש. דצ אזואתסזאזן 5וספאזו 708 70015 הדרך בה רואה חברת א]וא08תא1 את חזית התיכנות ל-501 מבוססת בעיקר על החשיבות הניוד בין פלטפורמות. מאז הוצגה המערכת בגי- רסה 1.0 - הראשונה ברשימה של מוצרים למ- שתמש הקצה המטפלים ברשתות רב-מפעליות - הפכה אינפורמיקס את התפיסה שלה למשהו אמיתי. בעיקבות המוצר לייחלונות" של מי- קרוסופט, החברה עתידה לשחרר גירסאות ל-ת1ד0)א ול-7 !א5ד5צ5 של אפל. תוכניות שנ- כתבו | בסביבה | אחת, | תוך שימוש ב-70015 [ק[508מטפצו ניתן יהיה להדר ול- הריץ על כל פלטפורמה אחרת שניתמכת במ- ערכת. זו. כמו בכל מערכת רב-פלטפורמית לא תספק מערכת זו את כל השגיונות של ממשק המשתמש של כל אחד מהפלטפורמות עליהם היא פועלת. גם כאן יש הרבה חסרונות הבאיס בשס התאימות, וחסרונות אלה הם רע הכרחי. אולם אם איננפורמיקס יכולה לשמור על הב- טחתה לאפשרות העברה, כי אז האפשרות של רשתות ענק הפועלות יחדיו למלוא רוחב החברה הס משהו שנמצא ממש מעבר לפינה. התחשבות בקשרים השס אינפורמיקס היה מילה נרדפת ל-501 במשך זמן רב, במיוחד בסביבת א[אט. צד העורף של 501 של אינפורמיקס קיים בשני טעמים: מאועאס אוואאסתאו (שניסקר בגיליון ‏ 12) ו-55 אן!אא0סא!. אולס שלא כמו מוצרים רבים אחרים שנסקרו כאן, ובניגוד לגישתה של אי- נפורמיקס למועברות, יישומים של 5 דק]ן50אתקצו יכולים להתקשר רק למערכת ניהול מסדי נתוני ‏ 501 של אינפורמיקס עצמה. אינפורמיקס כבר הודיעה על תוכניותיה להרחיב את האופק של המוצר שלה, על ידי כך שהיא תתמוך ב-0086 של מיקרוסופט וב-41פ (000₪א.1 00855 ג ד4כ) של אפל, בגירסה עתידית. כמו כן המערכת תייבא ותייצא קבצים מקומיים | מ-681א5 של מיקרוסופט, ומ-1-2-3 1.0705 וכן קבצי טקסט 45611, אולס לא תבצע גישה לקבצים אלה בפורמטים הע- צמיים שלהם העבודה במערכת 70015 דק[508אטקצוו, מת- חילה עם התו המנחה של דוס. תוכנת הקישור לשרת מסד הנתונים של אינפורמיקס זשא!, היא תוכנה שוכנת זיכרון (158) של דוס הדורשת בין 2% ל-א72. יש לטעון תוכנית זו לזיכרון בטרס טעינת ייחלונות'י, אס אתה מתכוון לגשת לשרת של אינפורמיקס או ליישוס עם [קן566מטקצ 5. עם טעינת ה-158, יש לבצע גם הת- חברות (א0 1.06) לשרת מסד הנתונים. חגיגה בלא מחסור המערכת מורכבת מ-אם0האה/א זסםנסאץ , משפת התיכנות של 0015ך דק]568ממקצו ומ- ששה כלי פיתוח: 141.06 ,אמסווטם 1קו56 0 ,המוטא טאפוא ,אמט ווטם אס המסוע זםםהפאאסש ,ממסעוטם, קפסת ממסוטא. ‏ "מנהל הפרוייקטיי מצמיד את כל אבני הבניין האלה יחדיו ונותן נקודת כניסה וני- הול יחידה למגוון המרכיבים הבונים את הפ- רוייקט שלך. מנוע מסד נתונים מקומי למשתמש יחיד כלול גם הוא במערכת, כך שניתן לפתח ול- (9 6ץ ישראל ינו' 1994 מע א( 17 | הנפוה וו [ 6 מס 70 שי ' 1 : 0 ב 0 0 66 68 70 72 74 78 78 60 82 84 66 68 % [ ד ו 5 7 וז הר עט סרח 6 הנאוח מ הב 5 | 0 בו | 100009 צ סזוו ]ס זהסצ התאמה למשימת |סח50ז6ק |/181 2 45 [סחס5ז6ק וופ! ישומיס מיוחדיס סביר? ישומי ניהול - די [ ו 1 | חגא ומ] 0 ב 2 [ 8 0 4 5 7 יו וש טחטוו. תאמה למשימה 5 ב -אווחזס!ח! ישומיס מיוחדים ב- פיתוח מהיר | [ א | פיתוח בין-פלטפורמות ן 0 וש בצע ניפוי שגיאות על היישום לפני שמעבירים אותו לשרת. פיתוח יישומי הניסוי שלנו נראה כחגיגה של 7 ב 0 6?; ישראל ינו' 1994 - 0000 = - ₪ ...0 ./-ְת -/-/.₪[(07ּ:.. ּ₪₪₪ש: אשששרר ב ד חן כלי פיתוח למסדי .501 ממש. התחלנו ביצירת פרוייקט חדש והוספנו מבנים, תפריטים וכתבים נוספים ליישום, וכל זאת לא דרש יותר מאשר הקשה על הצלמית המתאימה לבניית אותו קטע ב- דַ0ם!סאק 0% אגוא. המספר העצוס של כלים גרפיים ומגוון הפונקציות האפשריות השאירו אותנו בדרך כלל עס מספר פעולות להם לא היינו זקו- קים. יוצא מן הכלל אחד שראוי לציון קשור בחסרונה של תמיכה מובנית לקליטה והצגת מסיכות. רצינו ששדה מספר הטלפון ביישוס שלנו יכלול סוגרייסם אוטומטיות משני צידי הקידומת וכן מקף בין שני החלקים של המספר. זוהי פונקציה סטנדרטית, הידועה כמיסוך, האפשרית במרבית מערכות הפיתוח ליישומי מסדי נתונים והיא מאפשרת להקים שדות ממוסכים בשניות ספו- רות. לעומת ואת במערכת [508|]7מפקצ 48 זה עלול לקחת שעות לקודד מיסוך המ- תאים ללקוח, שיכלול בדיקת מפתח וכן בקרה מתמדת על מיקומו של הסמן. מכל אבני הבניין שנותנת המערכת, הפונקציה או 087-0110 היא הפחות מובנת אולס בכל זאת שווה את המאמ של הלימוד. במערכת 505177אמק א "קלסריי הוא מסמך המכיל סקיצות של עצמים גרפיים, תמונות וא- מצעי פיקוח. ה- 801088 0110תדאסק מנווט בין הקלסרים בצורה קלה, מאחר ובחירת הא- למנטים נעשה בצורה גרפית. בחיבור בין הפו- נקציונליות של ה- 80158 ₪0110דאסץ לבין האמצעים | הגרפייס המובנים | בתוך אתס 8 דממת5אאסעצו, יהיו יישומי 515/05 מובטחים להפיק מידע רב עוצמה במהירות הבזק. מראה והרגשה קלים הכלים הגרפיים המסופקים יחד עם אבני הבניין הפכו את הקמת המבנים, הטפסים והתפריטים של מערכת המבחנים שלנו לקלה. כמו בסביבות פיתוח ויזואליות אחרות בשוק צמצמה מערכת 65 חזקן56מקצון את זמן הפיתוח של הצורה והתחושה של המערכת לחלק קטן בלבד מזמן הפיתוח הכוללני, ובכך איפשרה לנו לה- תרכז בכתיבת הנתונים עצמם. שפת התיכנות של 7ק[508ממקצו כוללת את מרבית מבני זרימת התיכנות והפונקציות שהיית מצפה ממערכת פיתוח ברמה גבוהה. ה-[ק|568 סוט סיפקה לגו כלים אותם היינו צריכים על מנת לכתוב ולדבג את יישום הניסוי, על אף שאין המערכת תומכת בבדיקת תחביר במקום. מנפה השגיאות כולל עצירות, שבירות, נקודות השקפה, משתני בדיקה ומניפולציות מקומיות על משתנים. ה-פמס וט דסםה5אאסצו נותן את כל הפו- נקציונליות של תוכנת 62א1/ של אינפורמיקס. גיליונות אלקטרונייס אלה מוכניס מראש לק- ליטת שורה אחר שורה, טור אחרי טור של נתו- נים מתוך מסד נתוני .501 שלך. באיכלוס הגי- ליונות האלקטרוניים עס נתונים מתוך השרת, יש לערב ביצוע של פקודות .6411, שונות המו- בנות במערכת. בצורה דומה, הזנת נתונים מיי- שוס הניסוי שלנו נעשתה בצורה קלה, תוך של- מוש בסמן מתגלגל משולב בפונקציות קריאה של ןטק יצה חסרונות כתוצאה מהעברת פלטפורמות מאחר ואינפורמיקס חייבת לשמור על תאימות קוד בין סוגי מערכות ההפעלה בהן היא תומכת, האמצעים הזמינים לכל אחת מהפלטפורמות עלולים להיות מוגבלים כתוצאה מאי קיומם בפ- לטפורמות אחרות. לדוגמה: 018 של ייחלונות", או אמצעי קישור בין עיבודים שונים, אינס נת- מכים כלל. ספ של ייחלונות" ניתמך הן בחלק הלקוח והן אצל השרת בגירסת ייחלונות", אולס שימוש בפונקציונליות זו גורס לחלקיס מהיישוס להיות לא תואמיס למערכות הפעלה אחרות שת- ארחנה את היישום. אינפורמיקס כוללת, מכל מקום, מדריך להעברה וטיפול ביישומים כדי לסייע | למשתמש להתליט לגבי קידוד רב-פלטפורמות; כמובן שבתמיכה רב-פלטפורמית המכנה המשותף הנמוך ביותר הופך להיות כלל האצבע. בכל מקום שזה אפשרי, אינפורמיקס עושה מאמף להתגבר על מגבלה זו. קח לדוגמה את ה-8מכ₪01 ץ.₪51. מאחר ומערכת העזרה של ייחלונות'י, של מערכת ההפעלה של המקינטוש ושל חודסוא שונות אחת מהשניה, אינפורמיקס אינה משתמשת באף אחת מהן; במקוס זה היא נותנת את ה-8מק ₪011 ק ]₪5 שלה עצמה. בי- צירת מערכת העזרה | תוך שימוש ב- ₪17 אפס ופ לכל המשתמשים שלך תהיה גישה לאותה רמה של סיוע מקוון, בלא הבדל מהי הפ- לטפורמה המארחת. 68 חזזןא6פאתקצת הוא מוצר אחד מבין מספר מוצרים של *ישומי מסדי נתונים רב-פלטפורמיים שמפתחת כיום חברת. אי- נפורמיקס. אם אתה תומך במספר מערכות הפ- עלה על גבי הרשת שלך ועליך לספק יישומי מסדי נתונים הן ללקוחות ייחלונות'י, הן ללקוחות =ןד0וא וללקוחות מקינטוש, אינפורמיקס היא ספק (אחד מבין מעט מאוד) אליו תרצה לה- תקשר. מספר הבעיות שגילינו - למשל אי תמיכה בקלט ממוסך - הוא אופייני לגירסה 100 של התוכנה ויזכה לטיפול בגירסאות הבאות. אולס התמיכה הרב-פלטפורמית שניתנת על ידי המ- ערכת, אפילו בהיותה עדיין בלתי בשלה, מביאה את אינפורמיקס למקום מוביל, כסביבת פיתות למסדי נתונים לשוק החברות הגדולות. התקנה ותמיכה טכנית ו | (40 שעות) בסיסית (6שעות הדרכה) ‏ , | שר--- ₪ | הכנה לקבלת תואר-1.) מנהלי רשת. ‏ ' 8 (84 שעות) (44 שעות) מנהל רשת מוסמ לבה [ וס מתקדס 0 שעות 5( 2 לתל תעתותעלמה ל-ג )| 4 שעת ( שת תל-אביב: 03-5621115-9 -. -. | | ירושלים:02-243245 באר שבע:280414 -07 כת י י ‏ חיפה:04-419393 נתניה:09-615729 >תלמיד מול מחשב. + תרגול ללא הגבלה גם לאחר גמר הקורס. [ך] 1 + אפשרות חזרה על קורס. ₪ ₪ + חומר עור מקורי של חברת ,1 ₪1 /2)] העולמית, כלול במחיר הקורס. ] ₪ +תעודת הסמכה רשמית המוכרת עייי משתמשי ,1 1 /1)2 באר ובעולם. מרכז הדרכה למחשביםם בית היוצר לאנשי תוכנה > הנחות מיוחדות לבוגרי קורסי ,1 1 /0)א1 בסיון! 72 2 05 אתא 02 הכוח הגדול ביותר של מערכת זו, בגירסה 2.0, הוא באפשרות העברה בין פלטפורמות. אותו קוד ירוץ על אודסוא, ייחלונות" של מיקרוסופט ו- 058םאג/א אסודאםפמחץ? של 05/2, על אף שיצטרך איזה טיפול קטנצייק בגלל ההבדליס ברזולוציה ובגופנים (5דא0=). הצד הפחות טוב של מערכת .401 5אוססא085//1א1 הוא העו- בדה שהתואמות הרב-פלטפורמית גוררת אותה לשימוש במכנה המשותף הנמוך ביותר, שעלול שלא להשתמש בעוצמתה המיוחדת של הפ- לטפורמה המסוימת עליה אתה עובד. הפשרות בולטות לעין בממשק המשתמש שהוא מונוכרומטי , המספר המוגבל של מפות סיביות הנתמכות על ידי המערכת, המספר המוגבל של עצמי ממשק שניתנים לשימוש וחוסר תמיכה באמצעיס מתקדמים כמו פפפ. מערכת .401 פאוססאו/5 סא יכולה לה- תקשר רק למסד הנתונים של אינגרס. כמו כן עליך להיות מקושר לשרת 6885א1 באמצעות זא סא], כיון שאין גירסת פיתוח עצמאית. המערכת אותה בחנו היא גירסת 05/2, מאחר וזו הגירסה המעודכנת ביותר על פלטפורמת 6ק; גירסת י'חלונות" של מיקרוסופט היא עדיין בגי- רסה 1.0. מצאנו שהמוצר קצת מחוספס מדי בק- צוות. הוא קשה ללימוד, דורש קידוד מרובה ונפל לעיתים תוך כדי ניסוי. שלושה חלקים מוכללים מערכת .401 5אוספאו/ עשויה משלושה רכי- בים שלובים: מנהל היישום, כלי תיכנון המ- משקים ומהדיר .401 עצמו. עם הכניסה למערכת מתקבלת | הנחייה | מה- אסוךסוקק ה האוא המבקש להזין את מסד הנתוניס אליו אתה רוצה לפנות, ומציג רשימה של חיי- שומים שנוצרו עבור מסד נתוניס זה. עס בחירת היישוס תקבל רשימה של הרכיבים של אותו יי- שוס: תיבת דיאלוג או מבנה של תפריט, פרו- צדורות של .461 או 30₪, רמת המשתמש, מש- תנים גלובליים או פרוצדורות של מסד נתוניס. המערכת תוכננה לשימוש בידי קבוצה של מפ- תחים. היישוס מאוחסן במסד נתונים על גבי השרת במהלך הפיתוח, אולס את הקוד ניתן לה- פוך לקוב טקסט באמצעות תוכנית שרות הנ- קראת ?008742א₪ - המהווה יישוס נפרד. בשעה שאתה בוחר את רכיב היישום, המערכת בודקת אם הוא מופיע תחת שמך. ניתן לשמור מספר גירסאות של אותו יישום, ואתה יכול לש- מור רכיבים ייפרטייםיי, שמשמעותן שאינס קשו- רים ליישוס המלא ואינס ניתנים לצפיה על ידי 6 ישראל ינוי 1994 כלי פיתוח למסדי .580 יתר המפתחים. כאשר פיתוח היישוסם מסתיים, מבצעים עליו הידור ואז הוא נכנס לתוך קבצים מיוחדים, הנמצאים מחוץ למסד הנתוניס. יש צורך במודול של זמן ריצה לצורך ביצוע היל- שוס. מרכיבים אחרים - 08דוסם פואגאא (טואגאת הוא המוח של אינגרס למבנה) ו- טאפוא 8 הסם כלי תיכנון הממשק של המערכת, אולס הם אינס שלובים יחד עס האחרים. כאשר אתה עובד עם 01708ם פואא במצב של תי- כנון, אינך יכול לראות את התפריטים של היי- שוס. למעשה אינך יכול אפילו לדעת אם הת- פריטיס כבר הוגדרו, עד שלא תיכנס לתוך ה-801708 טאפוא. ה-08ד51 זש|80₪ מופעל גם הוא מתוך ה-501708 8!ואגאק. המערכת משתמשת במודל מונחה אירועים, אולס רק רצף אחד של הוראות כתיבה ניתן לשימוש במסגרת אחת. מקטעים בתוך הקידוד מוריס לתוכנית כיצד עליה לפעול כאשר אירוע מסויים קורה. למשל: מה לעשות כאשר פריט מסויים נבחר מתוך התפריט! זה בניגוד לגישה של כלי פיתותח אחרים (כמו למשל 88516 15081 של מי- קרוסופט), בהם לכל עצם ממשק מצרפים זגב של קידוד הכולל את הודעת האירוע. כברירת מחדל משמש העורך של מערכת 05/2 לעריכת אוספי הוראות. אולס מאחר ועליך לס- גור את העורך של 05/2 לפני ביצוע ההידור של תוכנית, קיים עורך פנימי קטן ומוגבל במוצר עצמו. העורך הפנימי משתמש בערכת גופנים קטנה וקשה לקריאה שאינה ניתנת. לשינוי, אולס מצד שני הרווח הוא שקבצים נשארים פתוחים בזמן ההידור, ואין צורך לסגרם. כדי להשתמש בעורך הפנימי, יש לערוך קובץ בשס 10.6 א 60. ברגע שפתחת את הקובף הזה תוכל לעבור כל פעם לעורך של 05/2 באמצעות בחירה מתוך תפריט, אולם לאחר ההידור תעבור 0 פוספא1ז/ו חזרה לעורך הפנימי - אלא אס כן תערוך שנית את קובא 6א[.10א60. מונחית עצמים שפת הדור הרביעי של המוצר היא מונחית עצ- מים וקרובה בצורתה ל 'י++6" יותר מאשר לבייסיק, שהיא מבנה שפת הפקודות המקובלת במוצרים אחרים. היא תומכת ברמות, עצמים, גישות וירושות. רמות המערכת מאורגנות בצורה היררכית, ומגדירות מסגרות, מבנים, תפריטים ושדות. שיוכים לעצמים כמו מיקום, גודל, גופן וברירת מחדל לערך יכולים להקבע באופן סטטי או להשתנות באופן דינאמי בזמן ריצה. הרמה של 0818078 פגואדופ מפצה על העובדה שמסד הנתונים של אינגרס אינו תומך בפורמט לא מוגדר (81.08). הוא מאחסן מפות סיביות ביחידות של א2 (הגודל המקסימלי האפשרי של שורה) אותן הוא מרכיב מחדש ברגע שאתה מבקש לגשת אליהן. זה איטי למדי אבל זה עובד. אתה יכול ליצור 'ירמות של משתמשים", אולס לאלו ראוי לקרוא באופן מדוייק יותר "מבני נתו- נים" משום שהם אינם יכולים לכלול מתודות. המערכת ניתנת להרחבה באמצעות סיפריות קי- שור דינמי ((₪11 ) הכתובות בשפת דור שלישי, כמו "6'. מנפה שגיאות אינטראקטיבי ברמת קוד המקור מאפשר לך לקבוע נקודות שבירה, לצעוד בתוך הקידוד ולעקוב אחר הביצוע בא- מצעות חלון. ניתן לבחון את היישוס שלך בלא יציאה מס- ביבת הפיתוח על ידי בחירת האלמנט "60 " מתוך התפריט. תוכניות נשמרות במה שאינגרט קוראת שפת ביניים (פד4 וסםואחפדאו - .ו 8א), שהיא למעשה שפת פסוודו-קוד (6005-ק), שעוברת פיענוח בשלב הריצה. מכל מקוס אין בדיקה מיידית של התחביר ועליך לבצע את פעולת ה-"00" כדי לראות את הש- גיאות שלך. כמה תוספות מערכת .461 5/וספאן/ אינה מבריקה ואינה עשירה באמצעים כמו מרבית המתחרות שלה. למשל אתה יכול לשלוט בגודל המדוייק של חלון אך ורק אם זהו חלון-צאצא, אחרת הגודל נקבע באופן אוטומטי על ידי גודל השדה ומיקומו. כמו כן לא ניתן לשנות את ברירת המחדל של הט- בולטור (ימין לשמאל או מלמעלה למטה), על אף שאתה יכול להגדיר לאיוה שדה הבא לדלג. עוד נקודה צורמת היא, שהמערכת אינה משנה את הסמן לצלמית של שעון כאשר היא טוענת מו- דולים או מבצעת עיבוד כלשהו. שורת הסטטוס בתחתית החלון מודיעה מה עושה התוכנית בזמן מסויים אולס אס אתה אינך שם לב לזה, אתה יכול לחשוב שהתוכנית תקעה את המערכת. ל-461 5/וספאזצ יש רק את האפשרויות הג- רפיות הראשוניות ביותר. הגרפיקה מוגבלת לג- רפי עמודות ושורות בלבד. אין מחולל דוחות כלל, אם כי ניתן להשיג בנפרד מחולל דוחות מבוסס תווים של אינגרס (שמו ₪ צפפטס 5 סאודח0קא). על אף מגבלותיה פוספא]/ו רגישה מאוד למשאבים ודורשת לפחות מעבד 386 ומעלה, 8|א40 של דיסק ו-8/א16 של |אגת. אפילו אמצעים ש-401 5אוספאו/ אכן תומכת בהם, אינס כל כך קלים לשימוש כמו שהם היו יכולים להיות. נידרש למעשה קידוד כמעט לכל הפונקציות ואין בכלל סיוע מקוון. היוצא מן הכלל באופן חיובי הן חוברות ההדרכה, שהן מפורטות למדי וכתובות בצורה ברורה ובהירה. על אף שחוברות אלה מיועדות לגירסאות ייחלונותיי ול-א]אט, תוספות לאותן חוברות מת- ארות כמה הבדלים *יחודיים לפלטפורמה של 2 אחד ההבדלים הגדולים בין גירסת 05/2 של המוצר, לבין זו של ייחלונות", הוא חסרונה של התמיכה ב-0086. משמעות הדבר שאינך יכול להתקשר מתוך ,401 5אוספאזשו למוצרי עורף אחרים, אפילו בעזרת מגשרים של חברת צד שלישי (כמו צ8ש0878 4788458כ | של םתה שאסו5ו6מפ סאסווא). הם עובדים על זה חברת אינגרס מודעת לחולשות של 5שוספאוצ ועובדת על שיפור רציני - גירסה 3.0 - לכל שלוש הפלטפורמות הנתמכות (ייחלונות", 05/2 ו- אזאש). אחת מההרחבות המשמעותיות בגי- רסה 3.0 תהיה מחולל דוחות בעל ממשק גרפי, שיהיה מתוחכם מאוד ויהיה משולב היטב בלב המוצר. תאריך ההוצאה של הגירסה החדשה עדיין לא הוכרז בשעה שחומר זה הורד לדפוס. אס אתה משתמש בשרת מסדי נתונים של אי- נגרס ואתה נזקק לגישה רב-פלטפורמית לניצול אמצעיו | רבי העוצמה, | תרצה להציצ ב-401 5אוספא1ןאו. אבל אם אינך עונה על פרו- פיל זה במדויק, זמן הפיתוח שלך יהיה וודאי קצר יותר עם מוצר שלו יותר אמצעים מובנים והוא יותר נוח לשימוש. 6050 6 ,0 510 ,5לוספאזו 0 אס אס אין ספק שמערכת זו היא כלי תכנות רב משי- מתי יוצא מן הכלל. השאלה היא האם התמיכה החדשה בנגישות לנתונים, שנכנסה בגירסה 3, הופכת את ה-84516 15041 לכלי פיתוח חזי- תי במלוא מובן המילה. על אף שיש מספר גדול של חברות צד שלישי לע- זרי פיקוח ל-84516 .15041/, אנו בחרנו לנסות דוקא את הגירסה המקורית של מיקרוסופט ללא שימוש בתוספים של חברה שלישית. אולס עלינו להזהיר: בלא אמצעי פיקוח נוספים, יש צורך בקידוד מהובה כדי לבנות חזית של מסד נתונים - דבר שלו משמעות הפוכה מהתפיסה הבסיסית של ה 84516 15041/. פיקוח תיכנותי מלא, כזה הדרוש למרבית המ- שימות, ניתן ב-א₪01710 5510881 סאק (להבדיל מהגירסה הרגילה). כמו כן נדרש ה- אסוזוס 551041 0ץ אס אתה זקוק לת- מיכת 0286 - שהיא הדרך בה 84516 15041 מתקשר למסדי נתונים של ,801. בגירסה זו יש התקנים ל-558%58 501 של מיקרוסופט, אםתםם 08001 ו-אם%אם5 50 של 5 התקנים חיצוניים אחרים ניתן לקבל מספקים כלי פיתוח למסדי ,]500 של חברות צד שלישי. לדוגמה: 46% 0086 מחברת 8 507 0+5 מציעה קישוריות ליו- תר מעשרים מסדי נתוניס של 6 ושל 50₪. נראה שהדרך הקלה ביותר להשתמש ב-15041/ 0 לגישה ל-501 היא לרכוש את 0+5 קצ/אאזזוד1ט!וא, הכולל מספר דומה של אמצעי קישור, יחד עס אוסף מלא של אמצעי פיקוח על תיחוס נתונים וכן בונה שאילתות מונחה תפ- ריטים. בלי לא מוקדש מנוע מסד הנתונים המגיע יחד עס 15081 6 הוא אותו מנוע בו נעשה שימוש ב-460₪55 של מיקרוסופט עם תמיכה במסדי 00 58ג8כ ,מצטוחד8, פרדוקס וכן ב- 6. הישום המובנה, הנקרא | 478 0% אה /וא, מאפשר לך לבצע מספר מטלות של ניהול נתונים על גבי מסדי נתונים מקומיים. אולס מאחר ו- 84516 .15041 איננו כלי חזיתי מוקדש, כי אז מספר אמצעי נוחות הנמצאים בכלי מסדי נתונים אחרים, חסרים כאן. לדוגמה: אין ה-84516 .15041 מסוגל לקרוא מסד נתוניס וליצור באופן אוטומטי שדות בפו- רמט ברירת מחדל, כמו שיכולים מרבית מוצרי החזית האחרים. עליך לעשות פעולה ידנית ול- רשום כל שדה טקסט ולקשור אותו לשדה של מסד (תונים. כדי לשנות את סדר הטבולציה, עליך לבחור שדה אחר שדה כסידרם, ולשנות לכל אחד את ה-148, דבר הדורש הרבה הקשות עכבר. אולס מטלות אלה נעשות קלות הרבה יותר בעזרת מערכת הנקראת 45157 8 מחברת 50 אא פןחפח5. אס עליך לנוע בצורה לא סדירה בין הנתונים השוניס שלך, היה מוכן לכתוב קידוד רב של 1. אין כל דרך לבנות שאילתות או להגדיר יחסיס בין טבלאות באופן ויזואלי או באמצעות תפריטים, כשם שניתן לעשות בכלי פיתוח חזי- תיים אחרים ל .501. אין למערכת אף אמצעי ל-085 (שאילתא עייי טופס). על אף שהתוסף פ/אאזעוד וטוא ם+0 מכיל עורך שאילתות מו- נחה תפריטים, הוא מיועד לשימוש של המפתח, יותר מאשר עבור המשתמש הסופי. לא מצאנו אף מערכת מוכנה המיועדת ל- 84516 .18041 המספקת אמצעים לשאילתה לפי טופס, המיו- עדיס למשתמש הסופי. מערכות חזית ל-501 מפותחות בדרך כלל על ידי קבוצות של תוכניתנים, כך שכלי פיתוח חזי- תיים רבים הס בעלי אמצעי פיתוח קיבוציים, כמו בקרת כניסה, בקרת יציאה ובקרת גירסה. ל- 84816 .1501 אין אף אחת מאלה, אולס מאחר והוא תומך ביצירת גירסאות 45011 של טפסים, ניתן להשתמש בתוכנת בקרה של חברת צד שלישי, כמו 65/ק של חברת //501אמדאן. מחולל דוחות גמיש וחזק הפועל בממשק גרפי למשתמש - 2.0 5דפסקםא 68571, מסופק יחד עם ה-84516 15081 = אולם | מכיון שתת-מערכת זו פותחה באמצעות חברה צד שלי- שי - 58/1685 .685741 ולאחר מכן אומצה על ידי 84516 ,15081/, אין היא משולבת בלב המוצר אלא בצורה רופפת למדי. אתה יכול לפקח על מחולל הדוחות מתוך 84516 .15041/), אולס אינך יכול לפנות למשתנים של יישום 6 /ג150/ מתוך מחולל הדוחות. כמו כן חסרים ל-84516 .15041/ אמצעי שירטוט מו- בנים. נגישות לנתוניס פיקוח הנתונים של 84816 .150431 כולל ארבעה כפתורים להזוּה של רשומה אחת בכל פעם - קדימה או אחורה, או קפיצה לראש או לתחתית אוסף הרשומות. הפיקוח נקבע על ידי הגדרת פקודות | כמו | 67פאא60 .48456דגכ ו-מ5008050080 בתיבת התכונות (פםודחתקסקק). השיוך "474855כי, הוא שביל חיפוש או הגדרת קובץ. השוך "זסמאאסס", מודיע למנוע מהו סוג מסד הנ- תונים אליו אתה ניגש. זהו המקוס בו תגדיר את התקן ה-0086 למסד נתתי ‏ 50 "050080 608פאיי מגדיר את אוסף הרשומות הנוכחי שבשימוש, ויכול להיות שם של טבלה או אף שאילתת .501. הצעד הבא הוא לכרוך שדות תחת מפקח הנ- תוניס. רק מספר קטן של אמצעי פיקוח של 6 15801 יכוליס להכרך לנתונים תוך שי- מוש ב- ‏ 4740081801 - למעשה רק שדות טקסט ותיבות בקרה. אס אתה צריך שדות אח- רים, למשל, תיבה שלובה של נתונים, תיבת רי- שוס או מערכת צירים, עליך לקודד את זה בע- צמך או לרכוש את האמצעי מחברת צד שלישי. חברת 5ואש ד5צ5 פאה 507 אגפןא6 מצי- עה מוצר הנקרא 5דמססואוג ד, המכיל אמ- צעי פיקוח נוספים לנתונים, הכוללים גם מערכת צירים. קשה מעבר לבסיסי להגיע לפונקציונליות הבסיסית קל מאוד במ- ערכת זו. ברגע שקבעת את מפקח הנתונים, שי- רטטת את השדות על גבי המבנה וכרכת אותס למפקח הנתונים, כי אז יש לך חזית מסד נתונים עובדת - אס כי פרימיטיבית. כאשר תשגר את היישוס, הקשה על הכפתורים אצל מפקח הנ- תונים, תעביר אותך לאורך מסד הנתונים ותוכל לראות את הרשומות מופיעות בשדות הקשורים. אבל אם אתה צריך להגיע אל מעבר לפו- נקציונליות הבסיסית, תצטרך לכתוב כמות נכ- בדה למדי של קוד. שימוש ב-אסווסם .41א05510אק, מאפשר 5 06 ישראל ינו' 1994 רו ₪ פאז ]מס אסקקא %5ט | שפמז קעטע) טובשו) 88 פוה + כו ב ב | 7 דוס 11 0 + ובו )זו 0 ות בציע עס 8: = | )--( - סול וז( ז וסוו + מא קט | :התקל 01 סמו יי 1 חן | אב התאמה למשימה 2 זס) 401 משססחו/65/0זפחו ישומים מיוחדים סביר ישומי ניהול גרוע ! פיתוח מהיר גדו.. פיתוח בין-פלטפורמות 5 4 לך לפתוח, ליצור ולנהל מסדי נתונים וכן אוספי רשומות בצורה תיכנותית. אתה יכול להשתמש הן בהגדרות במסד הנתונים והן בהגדרת אוסף התאמה למשימה 056 |סטפו/ [50סזסוו/! (ממפהקטר-מטר הפרט ירקמ ישומיס מיוחדיס , , | 8 ה 0088 | | - ו | ן [ היר :| | פיתוח מהיר % = סביר | 1 4 0 8 פיתוח בין-פלטפורמות. = סבו 6 ן | 29 באב ןו 74 6 ישראל ינו' 1994 כלי פיתוח למסדי .5801 רשומות מתוך פיקוח הנתונים של הקוד שלך. אינך צריך לבחור דווקא גישה זו או אחרת. עצמי מסד הנתונים ועצמי אוסף הרשומות דו- מים למדי למצביעים ב-"סי, וניתן פשוט לה- ציבס אל העצמים המוגדרים על ידי פיקוח הנ- תונים. ניתן לבצע מניפולציות בקוד על עצמי-פיקוח-הנתונים. קיימת גם אפשרות לה- תעלם בכלל ממפקח הנתונים ולבצע את כל הפ- עולות באמצעות קידוד בלבד. כאשר אתה משתמש בעצם של נתונים - בין בא- מצעים תיכנותיים או באמצעות מפקח הנתונים, מנוע הגישה מבצע באופן רגיל עיבוד של משפטי % אם אתה משתמש ב- 41א5510סק אסודוס5 אתה יכול להשתמש באופציית ".501 הס סד 55גי", על מנת להגדיר שהשאילתה תעובד על ידי שרת מסד נתוניס חיצוני. מאידך, ניתן לוותר כליל על עצמי הנתונים של .18081 6, ולקרוא ל-0080 או ל-84816 .15081 %, המהווים את רמת הקריאה בממשק פי- תוח היישומים לשרת 500 של מיקרוסופט. גי- שות אלה יאפשרו לך פיקוח הדוק יותר, אולס ידרשו הבנה מוצקה במסדי נתונים ‏ 501. האו- פציה השלישית (ולמעשה גם הקלה ביותר) היא פשוט לקנות את ספרית ההתקנים והמפקחים של פש/אאועודוטוא 0+5 לגישה ל-801 . ל- 84510‏ 1501/ יצא שם של כלי פרודוקטיבי, ואנשיס המפתחים חזיתות של מסדי נתונים רו- צים כלי שיעזור להם לסיים את הפרוייקטים שלהם במהירות. אולם לכשעצמו, ‏ 180 6 איננו כלי מהיר וקל לפיתוח חזית ל-.501, אלא אס כן אתה כותב רק יישומיס פשוטים מאוד. השימוש באמצעים של חברת צד שלישי עשויים לשנות את המצב הזה באופן דר- מאטי. גם לאחר קניית ספריה שלימה של תו- ספים, אתה תסיים בדרך כלל בתשלום נמוך יותר עבור חבילת 84516 15081 מאשר עבור חבילות פיתוח אחרות לחזית של מסד נתוניס. ל ו ו ו זאם]אאסוטאם לאחר ששיחררה את שרת מסדי הנתונים 7 ננכנסת חברת 08615 לזירה של חזית פיתוח יישומים כשהיא מצויידת במערכת כלים לייחלונות" של מיקרוסופט הנקראת בקי- צור 605 080615. צרור הפריטים הכלול ב-608 מכיל את גירסה הפיתוח של 06301.8 תס 40 ו-2.0 דקפת 65 א0, שתיהן רצות כיום תחת "חלונות" גירסה 3.1 ותומכות בכל האמצעים החדשים של שרת מסד הנתוניס 7. כמו כן כלולות גירסאות חדשות של כלים אחרים מבוססי "יחלונות" מבית. או- רקל:: 2.0 08478105 - תוכנית לשירטוט וג- רפיקה; 10 ₪008 08615 - תוכנית שירות דמויית דאםדחמק ץצ לייחלונות", המאפשרת למ- פתחים ליצור ולהפיץ סיוע מקוון וסיפרות עזר; 5 *50 גירסה 3.1 - תוכנית שירות מקוונת ומורחבת לסיוע בניהול מסד נתוני .501. הגירסה אותה אנחנו בחנו, כוללת גירסת ביטא מאוחרת של 15א08%: וגירסת הפצה של שאר המודולים. גירסה 4.0 של 0/5 עמדה לצאת בגירסה מס- חרית בשעת ההורדה לדפוס. קישוריות ומחיר לעת עתה יישומים המפותחים תוך שימוש בכ- לים של 08461.8 יוכלו לעבוד רק עם מסדי נתו- ניס של 7 08401.5 או עם מסדי נתוני עורף הנ- תמכים על ידי מוצרי הגישור | 084615 אא 501*60 (מסדי הנתוניס הנתמכים כו- ללים את 08/2 |א8] ,₪08 6מפ וכן = |ואפו %5. החבילה הכלולה ב-605 אינה תואמת בכל מאת האחוזים את מסדי הנתונים הכלולים בגירסה 6.0 של 08801/8. מכל מקום 0861:5 תתמוך בקרוב בפרוטוקל 0086 של מיקרוסופט, שיאפשר למפתחים ליצור יישוס לקשת רחבה של מערכות עורף שאינן 084615. התקני 086 בצד הלקוח אינס מתוכננים לצאת לשוק לפני 16 חברת 084015 גס דוחפת בצורה אגרסיבית למדי אסטרטגיה רב-פלטפורמית. בעת ההורדה לדפוס, ייחלונות" היתה פלטפורמת הלקוח הנ- תמכת היחידה, אולס חלקים מכל מערכת הכלים נמצאים בדרך למגוון רחב של לקוחות כולל מקינטוש, ק8ד5דאםא וכן מגוון מערכות אואש. פיתוח יישומיסם על גבי פלטפורמה אחת יהיה תואס את הפלטפורמה האחרת ברמת קוד המ- קור. מהדרים (קומפיילרים) יכללו בכל סביבת הפעלה וישמשו ליצור יישומים ייחודייס ללקוח המסויים. מערכת 608 נמכרת כיחידה אחת עס זפא*501 והיא מתומחרת במחיר המכובד של 52500. ניתן לרכוש כלים בודדים בנפרד. מחירה של מערכת מפתח של 15א08: למשתמש יחיד הוא 51250, של | 000875 - 51000, של | 067₪|65 - 0 , של א800 - 5250 ושל 801*2005 - 0. מודולים של זמן ריצה משמשים להרצת יישומים בקוד מהודר, והס נמכרים כיוס לדוס במוד תוים, לייחלונות" ול-05/2-א]/. | חבילה שלימה של זמן ריצה למערכת לקוח יחיד עולה 0 מבניס ודוחות יש ליצור ולהגדיר את מסדי התונים של ואת הסיסמאות וזכויות השימוש שלו באמצעות תוכנית 501 אינטראקטיבית כמו 84כ*501, המגיעה עם השרת או גירסת הדוס 22000 ]0 ו 8 0118 15 6!]6ונן ה 06 60 5 1-8 501 הַחוטו|00 8 5 דסחו ץש 051-010 900159 0 6 וטס סדוו 6 0 ו 2% א<סתל 1-6 24-18 00110 1 3/0 7100 1 סקאז 270 4 5200 1 00706 260-264 210 4 4-06 4-00 00ק5 5% 6צריו1- 2607 - : = ידוה ה 06 5 מ | | השמןהאה ןאה והמה[תאה -- ְ במ שר ישן 51916 68 020% 5110008 |10 5510 5 סק 6 10 0015 חַח100001 חס חף005 תסו 60ווק0 01 5011 1160180 6 616! חס 0 065 655 60575 .שווקס 50 הו חווטמ תו 6006016 10 05615 66 חמ 615 תתדטזף סז 5 60 מו 10 התרזח סז ש1פח616 תוזז 10015 התד מז חפ 08106 "= | 626 05 הסרק 069810 תסוז60סקט זטסץ ץזווקוחו5 6 :.;א8= 972-2-822291/5 :701 .5786] ,91237 וח6058!6!. ,23838 .0.8 ₪ 5טקח08 עזופטטח! 88560 506006 01866 16308 7 ,8% 972-3-7523935 ;70 |5788| ,52520 ח08 ז8וח38 ,511801 /אפחווספ3( 5 +זסקקט5 4ב 53165 שו 14 (510005 1 06 עזם החסצ 759 כלי פיתוח למסדי 5807 4 תוכנות הז'ת במפמד' נהונ'ם. השוואת תכונות ע'קריות 86 זו שחו ///65זףה! -א!וחזס]ח! ]3ח50ז6ק ום! הזח לא קייר ) ק'ים ₪] 0-6 850 |508ו/ 2 זס) 401 ועו 2 5שס6 501 | המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי ו 1 ו הי 3 המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 2000 5 1.000 5 5 5 (חסו81זטףו1ח60 185160) 6סוזק 1151 5 5 2 5 2( 5וסחו וחזס)זוק 185180 זפ 15הוחזס- ו 85ז הו 5 אוזסוח! ,0 וו 8 8 56 6005 0806 501 /החוזק 8 2 וח 6 6 ,5008 50 .2 חן ,סח 66| תווצש 6חוסחפ הג 2 ושפו ‏ 504/50 .2 וו 6005 80% זתו 0 ,5 ופ זו 0086 8 מ 58| אווחזסוח! וח 5 (80זוטף9 | 05081ז6ו1/| ,56091 חףטסזת! !81 6 .5 | 0780|6 ,56/98 501 (816%/8/5 ,0 ,50885 8 ,58/8 000 וו הק ם ₪ ₪ ם ו (0ח6 80% 8וע) ₪ ם 1 ם סט לסו (0ח6 080% 8ו/) (0ח6 080% 8וע) 181107705 1160 ₪ ₪ּ ₪ 5וססחו/ 05011זסוו! ₪ ₪ש ם מ 5 800 זה6וו0 005 85 801 ח68 ם ₪ ם 0 ם ם ₪ ₪ 2 ₪ ד ₪ ם אוח :ו 501-חסא! ₪ . 8 (5ץ8/ש810) חףטסזת)) (0080 אוט) 6 וח) 4 (80זו19 ₪ ₪ ם 800% (8)3ש810ף חףטסזת)) (0080 8וו) וח (80זוטף19 | ₪ ₪. ₪ . 0 (816%/8/5ף חחָטסזת!) (0080 פוו) 1 וי / ₪ / ₪ ם ₪ 5 וו 8 סז 501108080 | | > חש ₪ ₪ 055 0 60 8 ₪ ₪ 5 80זוחו|8-00וחרחס6 זזסוחו 8 ותו (0080 8 - ל (ז10808* 501 ₪ ₪ ₪ . 5 160ו 60-00 10 סקא ח8 (0080 8וצ) 5 88 ₪ . . 5 18016 ז10 08180850 0081165 -= ₪ . ₪ ץחסטף 6חס חו 501685 6|קוז!טת 0665505 (60זו60 0חו600) 0 -₪ור 5 6וסוז|טוח החסז! 180165 פחוסב (180ו1800 פַח600) (18001780 הַחו600) 68 81 081808585 6ו0ן]!טתח 008165 . (ז8ח56 חחָטסזת!) -₪. (18001760 ַח600) ב ו |8סוחק8זט פוחססקטפ 5 30 10 008015 | תעה | ו ב . . ה סופטס) | 880675 וחסזפטס) (80זו900 (1]660ף9ז מא | א | שּ 5 1107 67185 185/085100 שו 0570015 6 501 00051100196 עצסוט ח68 1507 . 6 60878160 6011 ח08 2561 -.. 5 50800166 ססקט (1800180 חַח600) (8001760] חַח606) . .. (60זוס9 חַח )6001‏ | (60זוטס8 חַחו000) 5 זס פוחז0] 0808ח-ץ880ז 065ושסזק 76 6 ישראל ינו' 1994 כלי פיתוח למסדי ,]580 4 ו וז סק זסו - טחוש זו 0 |8ו 5שסחו זס 8 0-86 וי חוהחסזוטה] 5 חו/85זףַח! 2 זסז 401 ₪ ם (80זו9ז רו₪ש ₪| =ה₪ששן מששםםם ₪ ר7ר)|₪ ₪ש|ן שקה אמ₪₪שש סוטםן פוספפטפטנהה א אאא וו דוחי וו | ר| ₪ ₪שששש] ₪ ₪ ₪|שרשש, ₪ --ך--- -. ₪ | שב ₪ ₪ שרה א ₪ ם ם . ם ₪ ₪ ם ם ם ם ם ם . (180!וחו!) 000 0 אחו :2 [3ח50ז6ק 18 ות ₪ר|ש (16001780 ַחו600) ו וו | ו 88 5015 . (80זוחחו!) | 1 חוכנות חזית במלפמדי נתונ'ם. השוואת תנדונות ע'יקריות לא קיים ] קייח ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי (60טחוזתס6) 6810765 חוורה זףסזק 5 !)0 8עו81ח 9015 055 ₪9 68 זו ח8זףַסו? 0סו881ז6 11616 6ו81וחסנטה 5 85600 | 00'5חועצ 60 618818 68 זס וח 8זףַסזק 80 6זוז תח 6ח8זוזסתחו סוקוזוטו! חפוחסזסוחץ| סק - ו וק 5088 |( 680800 א8)חץ5 ץ!8-1ת1-ח0. 80 06וזו1-5608א10ח0 סופת פָחוזקו501 זס 401 סופת | זס הה516ץ5 קוח א8זחץ5 501 פחוו-ח0 [0ז1ח0ס חסו5ז6/ חססקט5 זסח וח8זףסזס 6וסוזוטוש! 58 500 64810067 הַוסַפָסס 6 ו 1851 0 סז ]חסרת חסזוצח ו 7680058 | ו חסו640001 5100-17806 5 "50 0ח 5 וט [5181151/08 065ט!0ח! האאאאאמש א מאהרשש /ווש וממו פוזססקטפ סו 800 0818 01 508050018 5846 ח08 0587 805 קום. 5 זו 08 וד שסושפזם זחוזק 0 5986 זס)וחז ח0ק8ז 60 חו-זווטם הַחו80011? 16078180 ח! ססקט 8061! חו-זווטם סט 06סוח-ו וו חס ססקט 08 108100 ₪ ₪ שש ש שר ש ש|שרה אום סקפ [168חה66ד ₪ח3 הסוצטטוזזפום :חסוזטסוז0151 חסו8סווסס ה זו 011 זס 6וט0סח סוחוזחטת חסוזטסוז0151 86ז- ץז וה עס ססקט |108חח160 190 זסוחטח 66ז1-|01ך 1 6 ישראל ינו' 1994 8 או הייחלונות'" של 501*21/05. ברגע שמסד הכ- תוניס קיים, ניתתן להשתמש ב-5םוא0ת 08015 וב- ₪5207715 08401.8 כדי לפתח יישום. הגם שתצטרך להיות מקושר למסד הנתוניסם בשעת ההידור של משפטי .50, בכל זאת כמות נכבדה למדי של עבודות פיתוח עשויה להתבצע גם שלא במקוון. חברת 088015 אינה מספקת מנוע מסד נתונים מקומי לצרכי פיתוח מלא שאינו מקוון. מערכת 0815 היא הסביבה העיקרית ליצירה אינטראקטיבית של מראי נתונים ומסכי הזנה. היא פועלת בדומה לכלי יישוס מסדי נתוניסם רבים מבוססי ייחלונות'י: המפתח יכול לשנות מסך ראשוני שנוצר על ידי מערכת 15א508 מתוך מבנה מסד הנתונים, או לחילופין יכול לי- צור מבנה מותאם בלא כל הכוונה מראש, על ידי שליפת שדות מהטבלה באמצעות רשימת איסוף. המערכת משתמשת במלואן באפשרויות הגרירה וההשלכה של ייחלונות", ריבוי גופנים (פונטים) והצגה גרפית מלאה על גבי המסך. המערכת משתמשת בתפיסה של בלוקים של מסך, כשכל בלוק מכיל טקסט סטטי, גרפיקה או את הנתוניס מהטבלה המסויימת. ניתן לחבר מספר טבלאות על גבי אותו מסך באמצעות מספר בלוקים. לכל מבנה יכולים להיות כפתורי הפעלה סטנדרטיים או כאלה המוגדריס על ידי התוכניתן. אפשר ליחד לכפתורים הגדרות ליי- מות, או שהמפתח יכול להגדיר לכפתורים משי- מות שונות באמצעות קידוד ב- .1/501? - שפת ה-501 המורחבת של 0801.8. מערכת 0868 כוללת תמיכה הן להדקים פנימיים והן לפ- רוצדורות המאוחסנות על גבי מסד הנתונים. הד- קיס פנימיים (100885א78) הינם חלק מתוך הגדרת המבנה וניתן ליחדם לכפתורים, ארועל מסמכים ולתפריטים. פרוצדורות מאוחסנות ני- תנות להפעלה הן מתוך הגדרה של פעולת כפתור או מתוך הדקים פנימיים. הגירסה החדשה של 15א08: כוללת גם את הפו- נקציות שבעבר ניתנו רק באמצעות מוצר נפרד - אמא 084015. תפריטי משתמש נוצרים בתוך 15א₪08 והופכים להיות חלק מתוך הגדרת היישוס. התוכניתן יכול להדר את המבנה בא- מצעות הקומפיילר המובנה, לצרכי ניסוי בזמן תהליך העיבוד. כמו כן המבנה עובר הידור גס בשעה שהוא מושלם. במבנה שעבר הידור ניתן להשתמש לאחר מכן בחבילת זמן הריצה. ל-081ק5ק 084015 אין אוסף של סרגלים אולס יש לו מספר סוגי הוחות סטנדרטיים בהס ניתן להשתמש כמו שהם או כבסיס לדוחות מו- תאמים. הדוחות הסטנדרטיים הס טבלאיים, אב/פרטים, מבנה, מכתבים, מדבקות דואר ומ- טריצה. התוכניתן יכול להשתמש בגרירה וה- שלכה על מנת להזיז עצמים אינדבידואליים סביב המסן. ניתן לכלול גם גרפיקה כחלק מכו- תרת או תחתית הדוח או כשדות נתוניס בלב 6 ישראל ינוי 199% כלי פיתוח למסדי .500 הדוח. כן ניתן לראות את הדות מראש על גבי המסך לפני שלי- חתו למדפסת. כלים נוטפים 58 005 היא חבילה לשירטוט וגרפיקה מבו- ססת ייחלונות" המשתמשת בנ- תוניס מתוך מסד הנתוניס של 8 על מנת ליצור גרפיס של עמודות, טורים, שורות, מעורב, עוגה, גנט ופיזור סט- טיסטי. ניתן לאחסן שירטוטיס במספר פורמטים סטנדרטיים לצורך שימוש ב- 5 ,0808 או בתוכניות | אחרות לייחלונות". 0% 080 היא תוכנית שירות דמויית דאפדךתםקצוו המאפשרת למפתח ליצור מערכת סיוע מקוונת ליישוס. גירסת 8ַפקס0.ןםצמכ מסו- פקת עם גירסאות מקוונות של כל חוברות העזר של כל כלי הפיתוח האחרים של 084061/8. 5015 איננו כלי פיתוח במובן הרגיל של המילה; הוא גירסה מורחבת של תוכנית השירות לאדמיניסטרציה של מסדי נתונים - 501*284 - המסופקת יחד עם תוכנת מסד הנתונים של ₪ השימוש של 501*0105 הוא להרצת משפטי 501 ופקודות 1/5801 וכן תוכניות המיועדות לאדמיניסטרציה, תכנון, יצירה ושינוי של מסדי נתוניס. המודולים האינדבידואלים של 605 אינס שלו- בים במסגרת הכוללת בצורה פונקציונלית שהי- תה מאפשרת פניה אל האחד מתוך האחר. עס זאת יישום יחיד יכול לכלול פונקציונליות שנו- צרה באמצעות שני כלים גם יחד. מערכת 05 יכולה לפעול כיום כלקוח מספ ו- כולות לפעול כשרת סכ ושל 01.8 תהיינה כלו- לות בגירסאות השיפורים, כאשר הן תשוחררנה בסוף השנה או בתחילת 1994. פיתוח יישומים האוסף הכללי של כלי הפיתוח של 08401 היה קל לשימוש במסגרת הניסויים, על אף שהיה עלינו להגדיל את ה-1א₪4 של תחנות הע- בודה עליהן בוצע הניסוי לכדי 8/א12. לקת לנו יותר משעה ליצור כל אחד מהמבנים והדוחות בהם השתמשנו לצורך ניקוד הייהתאמה למ- שימה". חוברות העזר של 0840615 נחשבות לטובות ביותר במסגרת תעשיית מסדי הנתונים ואלה שמצורפות לכלים שבחנו - מאשרות את אותו שם טוב. הן כוללות מדריכיס כלליים, הדרכות של צעד אחרי צעד וכמות ניכרת של דוגמאות כיצד פונקציות שונות פועלות. כל הקונה מקבל 0 סקיא מ ס| הרת עתפה) תסלה קאה ו פס 5 תאמה למשימהת 6 זהסוהתסזוטת? ]חסות סוס ישומים מיוחדים פיתוח בין-פלטפורמות. 0 ישומי ניהול גס שלושים ימי תמיכה טכנית מ-064615. לאוסף הכלים הנקרא 605 084018 מחיר ניכר, על אף שאין הוא הכלי היקר ביותר שאותו סק- רנו במסגרת הנוכחית. יחד עם זאת עוצמתו וק- לות השימוש בו עוזרת להטות את כף המאזניים לטובת 08461.5. אס אתה מתכוון לעבוד עס 7 0861 או עס אחד ממסדי הנתוניס של חברה אחרת הנתמכים על ידי המערכת, אתה וו- דאי תרצה להעלות ברמה את כליך ואת היל- שומיס שלך לגירסאות החדשות. נקודה זו נכונה במיוחד אם האירגון שלך יכול לנצל את מוצריס הבין-פלטפורמיים שעומדים להיות משוחררים בקרוב. אם 0880618 תספק התקן חוק ל-0086, כי אז קישוריות העורף הנוקשה במ- קצת כיום, תשתפר באופן דראמטי. נּ 5 5 ב 1 , 2 + ו מזר]ל!1תו אבזרי 1:)]א:)ש היקפיים אוליבר ריסט ואו/ריין טביביאן במשך השנתיים האחרונות, טכנולוגיית 76101 הפכה לתופעה שכולם מדברים עליה. למרבה הצער, חלק מהשבחים שהורעפו על הטכנולוגיה הס עדיין תקוות או מחשבות לעתיד. מספר רב של חגברות עוסקות בדחיפת הטכנולוגיה קדימה בייצור נמרץ של כרטיסים. פתרונות רביס מוצעים כיוס בשוק, ישר מהמדף. 79 6 ישראל ינו' 1994 50 6 ישראל ינו' 1994 כאשר נוסדה ההתאגדות הבי- נלאומית לכרטיסי זיכרון במ- חשבים אישיים ( -614ואסק 6801 ח0ו81ו45500/ [החסו]הז6!ה] 6ז03) | ב-1989, מטרתה היתה מיסוד סטנדרט לייצור ושיווק מודולי זיכרון בגודל כרטיסי אש- ראי. שנה לאחר מכן, הוצגו הגדרות 1.0 של 61014 המתאימות לכרטיסי זיכרון מסוג [. חריץ ההרחבה (למישהו יש מילה עברית יותר מוצלחת ל-6א800!) הוגדר בגובה 3.3 מיימ, אורכים 85.6 % 54 מיימ ובו מחבר בן 68 פינים. בספטמבר 1991 שונו ההגדרות כדי לכלול כרטיסי קלט/פלט, כמו המודמים הז- עירים שאנו רואים כיוס, כרטיסי הרת"ימ (אג.) ועוד. הגדרות אלו סומנו כ-2.0 ולו- עדו לכרטיסים בעובי 5 מיימ מסוג ]1. בעו- בי 1992 התגלו תקלות בגירסה 2.0 ולכן יצאה גירסה משופרת שסומנה 2.01 וכללה תמיכה גם בכרטיסים מסוג 111, | בגודל 5 מיימ (מיועדים בדרך כלל לדיסקים קשיחים זעירים). עד שהתעשיה אימצה את 8וסואסץ , חתמה ההתאגדות על הסכמים עם הת- אגדות תעשיית פיתוח האלקטרוניקה ביפן (4כ151) ואכן, במקביל להוצאת הגדרות 0 לשוק, נרשמו ההגדרות ביפן תחת הסימון 4.1 15154. הסכמים אלו נועדו להבטיח (והצליחו) כי 6014א0ק תיעשה לסטנדרט עולמי. ץזסוח16 א | זסזטקות) היתרונות ארבעת היתרונות העיקרייםס של גוסואסץ הס: 6% עצמאות ארוח (06ח66ח6ק60ח1 )₪105 ) מאפשרת לכרטיסי ג101א20 לרוץ על כל מחשב הנושא ממשק כזה. הרעיון אמור להתייחס גס להכללת כרטיסי 618ואסק על הניוטון של אפל, ומתקשרים אישיים (4סק) של 4787 ולא רק על מחשבי 6ק תואמי יבמ. % התקנה וכיוון תצורה קלים בסגנון ייהתקן והר'י (עגוש 6ח9 פטוע). זהו ככל הנ- ראה היתרון הגדול ביותר של כרטיסי 614)/סק. כל מה שנדרש לעשות בדרך כלל הוא להניח את הכרטיס בחריץ ההרחבה המיועד לו, להדליק את המחשב, והכרטיס כבר יעשה לעצמו התקנה וכיוון תצורה אוטומטיים. % המרה חמה (חוקק5%4 ₪101 היא תכונה המתייחסת ליכולת לשליפת כרטיס 6ק אחד מהמערכת שלך, הכנסת אחר והמשך עבודה, אפילו ללא איתחול או כיבוי המ- אבזרי 70/01 היקפיים ערכת. יכולת מדהימה כשלעצמה. > ביצוע במקוס (1806/ ח] חסווטס6אם) היא תכונה האומרת כי כאשר תוכנה מוכנסת ל-1א₪0 על גבי כרטיס ג101א6ק, התוכנה יכולה לרו ישירות מהכרטיס מבלי להיות מועלית תחילה לזיכרון ה-א84 של המערכת המארחת. תכונה זו שימושית במיוחד במחשבי פנקסון ובמחשבי מח- ברת בהם אין כונני דיסקטים פנימייס והם מוגבלים בכמות הזיכרון הפנימי שלהס. שאיפת המפתחים להגיע למצב בו תשולב התכונה עס כרטיסיס רבי זיכרון וכך יוכל אדס להסתובב כשבכיסו או בא- רנקו כרטיס ובו כל סביבת המיחשוב שלו. כל מה שעליו לעשות הוא לגשת למחשב פנוי, להניח את הכרטיס במקומו ול- המשיך לעבוד כאילו הוא במחשבו האי- שי. התקווה ניתן עתה לראות מהיכן מתחילה כל הה- תרגשות. הכרטיסים ההקפיים כוללים תכונות חזקות ויפות והחשוב מכל, או- ₪ תוך כשנתיים נאסף מסביק חומר כדי להרכיב קטלוגים עבי כרם של שבבים לטכנולוגיית ה-ג!סוא6ס. ומה בתוכנה+ - כמעט כלום ניברסליות. האמת היא שכרטיסיםס אלו באמת :כולים לשנות את פני עולם המי- חשוב המודרני. אנשים רבים מרוצים עד הגג רק מאי-הצורך לעסוק בהברגות אי- נסופיות של ברגים רבים, כיוון מפסקיס זעירים (אחרי שמחפשים אותם זמן מה), כיוון מגשרים (פזסקוחט!) ועוד רעות חולות של הכרטיסים הרגילים. למשתמשים המוגבלים (פיזית), משמעותם של יתרונות אלו גדולה עוד יותר. ההתאגדות פועלת נמרצות בקרב מפתחי תוכנות כדי לעורר בהם מודעות לכרטיסי 614א6ק. כאשר המודעות של מפתחי התוכנות הפופולריות תגדל, לא רק שלא תצטרך להגדיר מחדש את כל המערכת שלך כשאתה מחבר מודם (חסל סדר הת- נגשויות פסיקות 180) אלא גם לא תצ- טרך לעדכן את תוכנות התקשורת שלך, הן ידעו כבר לזהות שחיברת מודס. איך לא חשבו על זה קודס! הלציאות אלו היו התקוות. המציאות אינה פשוטה כל כך. המפתח הוא כמובן תאימות, וה- כוונה גם בתוכנה, אשר כרגיל, עדיין לא התעדכנה בחידושי החומרה (מתכנתים עובדים לאט, זה ידוע...). כמעט מדי :וס יוצאים מוצריס חדשיס ל-1014א0ק או הכוללים 1614א26. תוך כשנתיים נאסף מספיק חומר כדי להרכיב קטלוגים עבי כרס של שבבים לטכנולוגיית ה-1014א0ק. ומה בתוכנה! - כמעט כלום. הגדרות הדרייבר ל-20%1018 בגירסה 2.0 נקראות 5600065 ]50086 6ַתג 0870 והן מהוות שכבת תוכנה בין חומרת 01618 ליישוס. הועדות ב-20₪1014 הגדירו את 58 בתגובה לדאגה הגוברת בקרב משתמשים לגבי תאימות. הגדרות | 05 (56%/00 608:6) מאפשרת לתוכנה לגשת לכ- רטיס ה-1014א0 מבלי להבין או להיכנס לנבכי החומרה. שרות? 55 (%1068ז56 500%61) מש- לימים ומקלים על 05, על ידי שליחת תנועות על האפיק. יצ- רניסם רבים של מחשבי מחברת מתכווניס לכלול 05/55 על גבי ה-8105 שלהם, כדי לאפשר באמת את יכולת ייחבר והרצ". בינתייס התברר כי ניתן לפרש את ההגדרות בצורות שונות (בכלל כדאי כי בעידן ההגדרות המדוייקות הנדרשות כיום, יל- מדו מהנדסים גם מספר קו- רסים בפקולטה למשפטים) וכך הלכה התאימות. הבעיות את היצרנים הרבים לא עניינו הבעיות. הס היו צריכים לרשום בפירסומיהם כי יש להם מוצרים ל-1014א0 ולכן הוציאו מוצרים שבעייתם - אי תאימות. מתברר כי הכרטיסים, הדרייברים והמתאמים לא תואמים זה לזה. מכיוון שכך לא מת- קיימת תכונת עצמאות הארוח (שכן שוס-דבר לא תואס לשום-דבר אחר). לצ- רני מחשבי מחברת יכוליס להכניס רק שבב מתאם אחד על לוח האס שלהםס וכיוס, שבבים אלו פשוט אינס יודעיס לפ- נות לכל הדרייבריס השוניס והמשוניס. גמישות זו אינה מתחייבת מהגדרות 4ן0א6 ולכן, לא כל היצרנים מימשו אותה. אותה בעיה מופיעה גס בתכונת ה-אטוק ץ3ץ 6ַחג. כיוס, רוב ההתקנים ההקפיים ל-01618ק מגיעים עס דרייבר דיסק אשר דורש את אותה אינפורמציית 1/0 כמו כל התקן היקפי אחר. הן הדרייברים של והן אלו של 68 6, אינס מסוגליס ליידבריי אל המערכת. אם יש לך כבר משהו מחובר לשער הטורי במחשב הנישא שלך ואתה מחבר כרטיס ג0%וא0ק, אשר רוצה אף הוא להשתמש באותו שער, מחובתך להו- דיע על כך לתוכנת ה-1614א6ק, דבר שלפי התכנון לא היה צריך לקרות. התוכנה לא תהיה מסוגלת לגלות זאת בעצמה. כך מתה לה מות גיבוריסם גם תכונת ייהתקן והרצ". מכל ההבטחות שפיזרו מתכנני 014וא6ש, "המרה חמה" (פַחוקקְ9ש5 ₪61) תהיה מן הסתס הקשה ביותר לביצוע. כדי לגרוס לזה לעבוד, כל יצרן צריך להטמיע את שכבות התוכנה של 0018 באותה דרך בדיוק. כיוס ישנס רק שני יצרני 0חג 0316 58 ]5006 והס 0108168חה760 אוחססתט, אשר הדרייברים שלה מסופקיסם עם ה-8105 מתוצרתה ועס 05כ-0ק של יבמ ו-50וח516ץ5 המספקת דרייברים שלה דרך ה-81!085 מתוצרתה וב- מערכות ההפעלה של מיקרוסופט (תפסו דג שמן). ישנס גס יצרניסם אחרים, קטניס בהרבה (לפחות בתחוס זה) כמו גזטוח6 אוח6סהץ 7 מאמרים מקצועיים, 13,211 פרופילים של חברות, ועוד, ועוד. מיטב העתונות המקצועית בעולם. והכל על תקליטור אחד בשליפה פשוטה. אבזרי 6614 היקפיים סזסו]א. במקוס להתייחס לכל היצרנים השוניס האלו של הדרייברים, יצרני כרטיסיס רביס החליטו לקחת את העניינים לי- דיהסם והם מספקים דרייברים מיוחדיס הנקראיס "מאפשרים" (מִּ6וטח6). | לד- רייבריסם אלו גירסאות משלהסם לשירותי 5 ולכן הם :כולים לדבר עם המ- תאמיס בצורה ישירה. דרייברים אלו מא- פשרים לכרטיסים להיות מותקנים בקלות אך הסיטואציה מסתבכת ללא היכר כש- אתה מנסה להכניס לחריץ ה-גוסואסק השני כרטיס נוסף עס דרייבר אחר. את החגיגה המתרחשת קשה לתאר - ובזאת מסתיים סיפורה של התכונה השלישית, המרה חמה. זהירות - מילת מפתח המציאות של טכנולוגיית 1014א0 מא- כזבת, במיוחד לאחר ששומעים על.הכוו- נות והיתרונות האפשריים. עס זאת, ניתן להתקרב לדמיון מעט, אם עושים זאת בז- הירות. כפתרון | ארעי, | יצרני כרטיסי 4 ומחשבי מחברת מפ- רסמיס רשימות של פנטיום, 6 אזווסץ או אלפא - מי ינצח? ודמי משלוח. תד קוא60, כי תשוב שתדע, במתיר 35 ביום, תשוב שתדע... מנכ"ל, מנהל יחידת מחשב, מנהל שיווק,או סתם "חולה מחשבים"; בפארק אווניו בניו"יורק חושבים מהנדסי 58167 אפדטקא60 על תשובות לשאלות שלך. המאגר נמכר כמנוי שנתי ומתעדכן חודשית. המחיר כולל התקנה, הדרכה, שרות מוצריס תואמים. המוצריס ברשימה תו- אמיס כולם לסוג אחד של כרטיס 614)א0ק, סוג אחד של שבב מתאס וסוג אחד של שרותים, והיצרניס מתחייביס להיצמד לסוגים ולתאימויות אלו גס בע- תיד. אס אתה מתכוון לרכוש עתה כרטיס 014 או מחשב מחברת, בדוק היטב ואל תקנה כלום לפני שהמוכר יספק לך את הרשימה ויראה לך כי המוצר שהוא מוכר כלול בה. אילו שינויים סביר שתראה בקרוב? בהתאגדות 50101 עובדיסם עתה קשה על הגדרות לערוץ 32 סיביות. הבעיה היא תאימות להגדרות הקודמות שכן אלו לא תוכננו לשימוש עס תפוקה ורוחבי פס כאלו, בייחוד מכיוון החומרה. מהנדסיס רבים מטיליס ספק גדול האס יספיקו 68 הפיניסם הקיימים כדי לטפל ברוחב הפס הדרוש. כיוון שכך, חושבים חלק מה- חברים בהתאגדות כי יש לתכנן מחדש את חרי החיבורים ומספר הפינים שבו (לעדכן ל-88 או ל-120 פינים). | חלק עדיין טועניס כי 68 הפינים הקיימים, יספיקו. בהתאגדות אומרים כי גס אם יגדילו את מספר הפינים, תישמר התאימות לקונפיגורציה הקודמת. נחיה ונראה. השנה, שנת איכות הסביבה, החלו לחשוב בהתאגדות ברצינות על שי- קולי חיסכון בהספק. נכון לעתה, התקנל 014 עובדים על צ5 או צ12 אך יצאו השנה שבבים רבים ל-ג101א6 העובדיס על צ3. בנושא גובה חרי ההרחבה מתנהלת מל- צלצל ונגיע ללא כל התחייבות מצידך ועם חיוך מצידנו. זיעור זיעור מעוכות מידע רח' היצירה 29 רמת-גן. טל: 03-7519056, פקס: 03-7513827. 41 6 ישראל ינו' 1994 אנזרי 6610 היקפיים 4 נרט'פי60806!|4ק מבהר מוצרים ותנונות פשתטדהם- סאג פ5דסטפסת: הוסואסס דיפקים קעיחים 6 וז 0 ה סוק 01 ד (8.0 ח0ה₪6 0ק) חסופזפט 08 זט וחטח 206 1-08 428 0 85| ופד 709 2 !0006171 |8ז60זח! 20 1000 ו 0 ₪6|6850 ץפזסוזקסזק 1709 0065 |8ז6זח1 206 055 18 0 86|6856 !ומד 1((07 ווו-105- |או זסזאגות 208 1-09 428 0 86|6856 !ועד 165 427ק/ זסז6וחוו 205 09 [ון:) 0 6!8859 סוק 1"|(65 7פ8קו זסזפוח/וא 6 -- 1208 9 05| |החזפזח פות5סד סוק ב 00 הוסואס6ק 01 וקד 00 חסופזש 56| זט וחטת 9 508 50 00/0 20 610050 וד 0 =" 6 000086 5051 0006 0508 16008 עס 5 2 9 0 16/6850 | עד 0 0300 0870 07601 0/| (507/8 500%61 8מטה מ יב ירה כהטיטי זכהון יי יה ה שר וש חס זו 6סוזק ץז 03 ווק 01 ב וו 6 ,וח 286 ,וו חסופזפט 106 זסטוחטה (5800705) (5660065) /א /א 3 8 0 ₪6|6858 | סד 1( 6 ח35|ץ 21/8 5ח516ץ05זסו!/, ח8סוזס /א /א 208 28 0 ₪6|0850 | 6שצד א ו 0 50 208 05ח8ז5ץ05זסו/] ח8סוז וה 15 433 020 28 0 6/0856 וד 58| ((ה5) 015% 568 8008 145 400 0 28 0 60850 | עד 1ו800-922-89 (5) 630 ₪ הספכת 156 47 55 28 0 85| | 6סצד 6 6 800-297-1601 0 |ח5 218 והספזות 137 246 55 28 520 וד 71 ו :| 5/0 031167 |הטכ /ת וגו 8/א א 255 28 0 6/6856 | שד 0 0 של סוחפוש! 5811 70/01 218 ותפוסטפו/ו/1 33| 46 1.000 48 0 | ץד 6 0 58 86 4 6/ח30850ק 139 241 55 פו 0 6|8856 8 20 58 ₪951 00 ח66 ד !קוחו 100 47 2 28 0 50 ד 90 5 70588 טס וסחת 66 ד קוחו 2 9 1209 28 0 66856 | עד 1 60 58 28 65וחָס!סתח66ד זה|וטסו 518 א/א א 5 28 0 6/6856 ד 21 0 135 41018 0/85סחתס6 ד זה !טסו זזה וח 207 12 55 58 0 | סד 00( 0 ח55|ז 507 508% 8898 | -חש/60 886זטעת וז וי וק 0 קד :ווח וו -חווח) 6וח/1 10860 (5קפ) 50606 א8) חסופזפט 100 זפ ותטת (5600065 (5800068 :185 יו 55 65 670 500 סק 9 007/! 8% הח0ז16//! סקץ1 8פוח05ד 01/01 חח :ו 1-6 05 160 0 6|085 || סד 78 006 8% || קיד 01/01 8וחַה 14 13 109 1/0 0 6/8850 | סד 79 006 א8ז 0818 52800 חף/₪3 אפס וו 13 ב 0 0 59| || סד 733 ו 15 1538 1-9 0 0 ₪6|8856 | עד 3 ₪000 ₪866 818 14 11 א 11,400 20 פד :מו ו :] 4 | חספכ= 0-=1 13 ששב 10 ב ו" א ל 0067 8חז10= 14.4 החוזק 0 148705 19 133 -- 110 -- ---- ₪ 006 |8חז6זח! 14.4 8הוזק0 8785 ו 139 1008 80 0 66856 || וד 1-17 0010 14.4 8חוזק0 65צ8 105 16 109 10 00 || סד 73 4 8006 01/01 [פזחו 1 00" 199 0 0 50| ||6סצד ו ו:] טסו 9624 30 6 11 יא 0 0 356 || סד 2 004 110 158 1-9 1/0 0 616858 || סד לו ו 4 0730100 6815 תכוז |801/08וק 7 1-0 99 100 0 8/0856 || סד | אש אוו :] 4 61 65וחַ0/0חח166 ז8ט00ו/! החפ 1=08 ה ב 10 0 קד 5 7 6 006 א8] 0818 601ה601600זו0 1414זס אסד וז זו 601,016 ₪01 35 0001זק 16 680/6וופק3 זסא--/א וז 01 3 הסוזחזס] הו 56166160 החד סקז 876 ש ‏ סוה פוחסס זס] () 2 (/610ם] וח1006/ 3168 14.4 8חחוזק0 15785 סת1 חזוע חסוזסחט חס הו 3081 0970 06011 0/| (5688 506%61 סחז 165160 או 69 2 06 ישראל ינוי 1994 להמר על הסוס הנכון בחירת מסד נתונים עליו תשתית את ארכיטקטורת א צאת/דאתו₪1 באירגונך אינה הימור. היא דומה יותר לחתונה קתולית. עם ההחלטה שלך עכשיו תצטרך לחיות שנים ארוכות - ולכן חשוב כל כך לבחור במסד הנכון. חברת היעוץ 1ו550םא הטדפטאאס רוצה לעזור לך בהחלטה כה חשובה ולשם כך היא ערכה תחקיר בו נשאלו מאות מנהלים בכירים מצמרת העסקים האמריקאית ("1000 מאטדחסם'") שאלה פשוטה: "על אטה מסד נתונים יתבסס האירגון שלך בישום ארכיטקטורת חמ הדוסיי התשובות מופיעות בגרף. מופתע! אחרים | 65זח| = אוווחסוח! ה א 006 5/0885 בית חילן רח' המסגר 12 ת"א. טל. 6383324 אנחנו לא. תוצאות דומות התקבלו בסקרים שערכו כל חברות המחקר והיעוץ המוליכות: 88558014 אשאד0ה6 ,ספ 00 אמא ,הפוסא ד 5 50 ומא ו-קטס6 ג דטוש. מעוניין בפרטים! אין בעיות. נשמח להראות לך את הדוחות המלאים ולהדגים את הסיבות לכך ש-855צ5 היא ההימור הבטוח ביותר במסדי (תונים | לסביבת םדאו ו שווק עייי טכם, תחום מוצרי תוכנה וטכנולוגיות טל. 3-5483652, יערה ינאי. 1 = אלידע 4 חמה מעניינת. 0 משוכנעים כי גדלי (וגובהי) החריציס מסוגים ,11 ,1 ]| מספיקים לכל הי- שומיס האפשריים. אין סי- כוי כי בשנה הקרובה יקבלו את ההצעה להוסיף לגובה חרי של 16 מ"מ. את טושיבה הצהרות אלו לא עצרו. החברה הציגה חרי הר- חבה בגובה 16 מ"מ במחשב המחברת מתוצרתה 14500. למרות כעסם של אנשי 614א6, טושיבה היא יצרנית גדולה המ- סוגלת להכתיב מהלכי שוק, במיוחד בשטח מחשבי המחברת. יצרניס רביס של דיסקים קשיחים ומודמים תיכננו או מת- כווניסם לתכנן מוצרים לגודל זה, כדי לפ- נות לקהל המשתמשיסם הרחב של טושיבה. הגובה המוגדל מאפשר ליצרניס קיבולת יותר גדולה, אך הכוונה העיקרית היתה לאפשר לייצרני מודמיסם לבנות תקעי 1 בתוך מחשבי המחברת במקוס לח- ברס למתאם חיצוני מגושס, מעצבן ובדרך כלל גם נטיה ללכת לאיבוד בטיול עס המ- חשב. חברות אחרות ראו כי טוב וה- פופולריות לגודל זה, 16 מיימ הולכת וג- דלה, עד כי נראה כי יקבע השנה סטנדרט דה-פקטו. נניח שאתה יכול לגרוס לזה לעבוד. איזה סוג של אושר יכולה 01018 להציע לי כיוס! עליך לעשות לשסם כך מחקר זהיר משוס שהתשובה משתנה מדי יום. הה- תאגדות מכריזה על מוצר חדש או שינויים קטניס בהגדרות כמעט כל שבוע. לאחרונה הופיעו מחשבים שולחניים (כמו 5) המצויידים אף הס בחריצי הר- חבה ל-1014א6ק. בנוסף ל-1014א6ק, אר- כיטקטורת החלפת הכרטיסים (- סאמ זוזג 62876 ס[0ה6קהההסאם) שתוכננה על ידי אינטל קבעה אף היא סטנדרטים לחיבור כרטיסי התקנים הקפיים. בה- תאגדות 001018 עובדיס עתה עס אינטל כדי לאחד את שני הסטנדרטים האלו. הי- כולת העיקרית של 64אם היא יילחבר ול- רוציי, תכונה שכאמור מעוניינים בה מאוד ב-01014ץ. מה עצופן לנו השחר הכיוון של כרטיסי 20101 ישתנה בק- רוב. מהנדסים ביבמ וב-9ו66)א שסא שו- קדיס עתה על שיפור שיטות כדי לנצל את טכנולוגיית ה-1614א6ק. כדוגמא, "605 על 6 ישראל ינוי 1994 אבזרי 68614 היקפיים מחשב מחברתיי, יישוס לניווט מדוייק (10-30 מי שגיאת מיקום), המשתמש במערכת המיקוס הגלובלית הנשלטת על ידי לווינים, ממחשב מחברת. השינויים הגדולים יהיו גסם כניסת כרטיסי קול וה- גדלת נפחי הזכרונות המוצעים. רוב הח- ברות :ציגו מוצרים חדשיס בתערוכת א60006 הקרובה. עד סוף 1994 מתכוונת חברת 160 שסא להוציא לשוק כרטיס זיכרון בנפח איחסון 18א400. יישוס אחר שנידון הוא תוכנות היושבות על גבי שבבי זיכרון 1א80 כדי לממש את ₪ לאלו המ%תלבטים אם להיכנט כבר היום לטכנולוגיה זו, התשובה היא כן, מפשום שכבר היום ‏ 6פו היא בועלת, ומחר היא רק תבעל טוב יותר יכולת הייביצוע במקוסיי (פ[א). על הכ- רטיס יהיו זכרונות 80% וזכרונות |אא, שיכילו קבצים לתוכנית. יישוס זה מעוכב בעיקר בגלל היוקר של כרטיסי הזיכרון בסטנדרט 201614 והצורך בחוצים המיו- חדיס להפצת התוכנות מהחברות המ- פתחות אותן. מהנדסיס שוקדים עתה על פיתוח קישוריות בין אפיקי 201014 וה- אפיק המקומי |6ק. אס כן, היישומים האפשריים על כרטיסי 6014 מוגבלים רק על ידי דמיון המ- הנדס (ויכולתו). טכנולוגיית 1014א20 תי- שאר עימנו עוד זמן רב ותשפיע רבות על שוק המחשבים הנישאים. משקיעים מז- רימים מליוניס רבים מדי שנה כדי להכות את הברזל בעודו חס. השחקנים במגרש רבים. יש ביניהס גדולים כמו היולט פקרד, אינטל, יבמ, מקסוול, חווגפז6 וא- פילו מיקרוסופט, ויש קטנים וזריזיס כמו ]א ]| ,גו60]א | שש ,6פנסתט5 2 ו-0811005וחטו ות 00 500%61. לאלו המתלבטיס אם להיכנס כבר היוס לטכנולוגיה זו, התשובה היא כן, משוס שכבר היוס היא פועלת, ומחר רק תפעל יותר טוב, והחוכמה הגדולה היא לתפוס את הגל בתחילת העליה. יוצאים לקניות ב-5א46421א 06, ניסינו להשיג כר- טיסים רבים ככל הניתן. התוצאות היו מאכזבות מעט. הגענו ל-32 כרטיסים וה- רצנו מבחני אז8וח60ח₪6 במעבדות 20 בע- זרת מחשבי .4/2585 סש6אםז6שסק 57 95, מחשב המולטימדיה של יבמ - 65 אש66בקאהותך, | מחשב ספא 6 688 6ז811זו!(ז ומחשב המ- חברת של טושיבה 746006 מודמלים מודמיס הוא יישוס נפוץ מאוד בין כרטיסי ה-6ק. יצרני מחשבי מח- ברת רבים סילקו את המודם הפ- נימי לטובת חריץ הרחבה ג61ואסם. מודמי 0101 תופסים | 73% משוק המודמים הנישאים לפי נתוני קיבלנו 13 מודמים של הי- צרניס הבאיס: ,שתץ0גזגק ,787 [ ,16280672 ,[6זה1 .165 5 ו-אקיד. דְואג לא יכולה לשלוח לנו את המודס יכולה היתה 4% בוזמן, אך ראינו את בי- צועי המודס/פקס 9.6075 של התח- ברה. רוב כרטיסי המודמים ל-6ץ שראינו, עו- בדיס במהירות 05סא14.4. אל תיתנו לגודל הזעיר של הכרטיסיס להטעות אותכם, מו- דמיס אלו טוביס לעיתיס מאחיהס הג- דולים מהם. דברים שיש לחפש כוללים חבילת תוכנה מתאימה ומגובשת (שתכלול גם תוכנת פקס), אחריות ארוכת טווח (ראינו גם כתבי אחריות ל-5 שנים), והי- כולת להתקשר לטלפון סלולרי. מודמים כאלו, היכולים להתחבר לטלפון סלולרי (תכונה חשובה מאוד, ראה כתבה בגיליון 1 של םא[4642א 76 ישראל) הם 6 מסטס1ת!ק666 של 6הע6גזגק 07627 , מודם גוחוק0 של 866 ו-1 1981000 - חשוב להסתכל גם על אפשרויות החיסכון בהספק של המודמים. לרובם שני מצבי צריכת הספק לפחות, יש כאלה עס שלו- שה, אך יש גסם כאלה בלי מצב חיסכון בה- ספק כלל. המודס של !61ח1 *ימכר לייצרני ציוד מקו- רי (ואםס) וישווק בנפרד על ידי אינטל. מודם ]ג 138066 כולל יכולת קולית לא מבוטלת, כך שניתן להשתמש במחשב הנל- שא שלך גם כמזכירה אלקטרונית, ואם אתה משתמש בשרות "עקוב אחרייי בו השיחות מקוונות מביתך לטלפון הנישא שלך, אתה מכוסה בכל מקוס. המודמים של 80072ק6וא הגיעו עס מחברי 81-11 בנויים פנימית (ניצלו את חריץ ההרחבה החדש והמורד של טושיבה). במבחני הביצועים שערכנו, רשמנו ומני עליה וירידה בשלושה מקרים ועשינו ממו- צע. מחיריהסם של המוצרים משתניס בד- רמטיות כמעט מיוס ליוסם ומתנהלת בשטח ממש תחרות מי יוריד יותר, כך שהחלטנו לא לציין מחירים, שכבר בגיליון הבא יהיו חסרי משמעות. 1681/005-1חטותותס) בושח איחפון נתונים בדקנו גם 13 כרטיסי זיכרון. עשרה מאלו השתמשו בשבבי זיכרון סטטי והשלושה האחריס השתמשו בטכנולוגיית ההבוק (1.58=). ההבדליס בין הכרטיסים בק- טגוריה זו הם תאורטיים ומציאותיים כאחד. מבחינה תאורטית, לטכנולוגיית הבזק יתרונות רביס על פני ה-וא58 הוו- תיק היא זולה יותר ואינה וקוקה לסוללת ליתיוסם על הכרטיס. בפועל, רק כרטיס זי- כרון הבזק אחד שקיבלנו, של אפוסחט5, היה מסוגל לתקשר עס המערכות שלנו. כרטיסי זיכרון אלו הם הקלים ביותר לשימוש אך גס המתסכלים ביותר מבין כרטיסי ה-ג161א6ץ. מכיוון שאינם דו- רשיס כל דרייבר לקביעת תצורה, או שהס יעבדו עס המערכת שלך, או שלא. לך בכל מקרה אין מה לעשות או להתערב. תחוס נפחי הזיכרון של הכרטיסים שבדקנו היה בין 18א1 ל-18א5, למרות שלחברות כמו 7 ממאמרים מקצועיים, 13,211 פרופילים של חברות, ועוד, ועוד. מיטב העתונות המקצועית בעולם. והכל על תקליטור אחד בשליפה פשוטה. אבזרי 6618 היקפיים או חט5 יש עתה כרטיסים עם נפחי זי- כרון גדוליס בהרבה (סנדיסק הכריזה לא- חרונה על כרטיס בנפח זיכרון 8/א40 המו- כפל ל-18א80 בעזרת תוכנת דחיסה המסופקת.על ידי החברה). הבעיה העיקרית היא המחיר. כאשר מש- תמשים בזיכרון הבזק, זיכרון דינמי או סטטי, מחיר הזיכרון על הכרטיסים נשאר בסביבות ה- 100 דולר לכל מגה-בייט, פי 0 מהעלויות בדיסק קשיח (!). בשנה הקרובה, כמו בכל טכנולוגית 16184א0ץ , יהיה שינוי כלפי מטה, אך הוא לא יהיה דרסטי, מה גס שמחיריהס של הדיסקים הקשיחים יירדו, אולי אפילו יותר. צריכת הספק היא הנושא החם ביותר כיוס. כרטיסי זיכרון הבזק עובדיס (בינתיים) על צ12 וצורכיסם הספק רב. חברת עְאַ010ח1600 486זסו5 חסטווו5 הכריזה לאחרונה על הכרטיסיס הראשונים שיהיו מופעליס ב-צ3.3. אנו עוד לא ראינו כר- טיס כזה. החברה משתמשת במנגנון מי- נהו (קחו|סחחטך) למכפילי המתח על הכ- רטיס הבדיקות שנעשו לכרטיסים היו בדיקות זמני קריאה/כתיבה לקוב של 0₪פסזסווא סו הכרטיס המהיר ביותר היה של חברת ע8ַ0!0חת160 6!קוחו5 אך ההבדליס בין הכרטיסיס לא היו משמעותיים, כנ- ראה בגלל שכולס משתמשים פחות או יותר באותם רכיבי זיכרון נפוצים. חשוב לציין כי כרטיס זיכרון ההבזק של %צוחט5 השיג תוצאה הנמוכה ב-3 שניות בלבד (ביחס ל-4 דקות בדיקה) לעומת האחרים, אך הוא יותר זול וצורך הרבה פחות הספק. קיבלנו גס חמישה דיסקים קשיחים קט- ניסם ומתאסם ממשק סדרתי אחד של ודמי משלות. ה הדיסקים | הקשיחים מ-ז10אג1א ,4|5זטוקוז6 |בזקטות] - זסופוחווא זטקוזטט. כרטיסים אלו הגיעו עם דרלי- בריס מתאימים ורשימה של מח- שבי מחברת שהס מתאימיסם להם. לחברת ו [ווקו | כרטיס | דיסק קשיח 1601א6 המ- תוכנן במיוחד למ- חשב הפנקסון 800% הוה של ק4 . הבחינה שנערכה לדי- סקים הקשיחים, 0 אוןזא אפום, הר- אתה תוצאות דו- מות (וטובות) לכל | הדיסקים. את כרטיס הממשק הסדרתי של 50086 בדקנו על ידי חיבור מודס א14.4 אליו. בת- ערוכת סקאם 0ע הציגו אסא וא ויבמ כרטיסי קול ל-1014א0ק. הגיעו תקשורת קומפקטית זה היה בלתי נמנע. הפופולריות העולה על גדותיה של מחשבי 26 בגודל מחברת בשי- לוב עם רתימ יצרו שוק משגשג עבור מת- אמי רשתות. האפשרות לחבר את מחשב המחברת שלך בתקשורת למשרד או לכל מקוס אחר נהייתה סטנדרטית בניהול עס- קים. פעס, האפשרות היחידה לבצע חיבור זה היתה דרך התקן חיצוני שהתחבר לשער המקבילי! אשר לא תיפקד היטב. קיבלנו יבול נאה של מתאמי רת"מ את- מיהי באמת חברת המחשבים הגדולה בעולם? 5007 אזדטקא60 יודע מנכ"ל, מנהל יחידת מחשב, מנהל שיווק,או סתם "חולה מחשבים"; בפארק אווניו בניו"יורק חושבים מהנדסי 551161 חפדטץוא60 על תשובות לשאלות שלך. המאגר נמכר כמנוי שנתי ומתעדכן חודשית. המחיר כולל התקנה, הדרכה, שרות צלצל ונגיע ללא כל התחייבות מצידך ועם חיוך מצידנו. זיעור זיעור מעוכות מידע רח' היצירה 29 רמת-גן. טל: 03-7519056, פקס: 03-7513827. ףד ץוא60, כי חשוב שתדע, במתיר 35 ביום, חשוב שתדע... 55 6 ישראל ינוי 1994 6 רנט | או טבעת אסימון בסטנדרט 14 6. מתברר כי השיקולים העיקריים בבחירת מתאס רתיימ 1618א0ק אינס הבי- צועים או התאימות אלא המחיר, קלות השימוש והתמיכה הטכנית. בחנו 15 מת- אמי אתרנט וארבעה מתאמי טבעת אסי- מון, ממגוון יצרני ציוד מקורי. מצאנו הבדלי ביצועיס קטניס בין הכ- רטיסים השונים, ללא קשר למחיר, לייצרן או למשווק. גס תאימות לא הוותה בעיה ברוב המקרים. בעיות התאימות היחידות שהתקבלו היו בשילוב של מחשבי יבמ 6 6גקאהוחד ומתאס רת"מ אתרנט של 8 אסא כאשר הרצנו את בדיקותינו, במקריס רביסם לא היו הבדלי ביצועיסם בין הכ- רטיסים. לכמה מהכרטיסים, בנוסף למ- ראה הדומה ולביצועים הזהים, היו גם ספרי שימוש זהים. מוזר ומעניין. לכן, נא- השוואת ביצוע'ים. מלתאמ' זר 5 48 35 30 25 20 15 10 05 50000000 זסק סקוה 100% 6 3 בי 6 ישראל ינרי 1994 אבזרי 00018 היקפיים לצנו לפתוח את הכרטיסים ולהסתכל על סט השבבים שלהם. צריך למצוא הב- דלים, לא! מבין 15 כרטיסי האתרנט שב- דקנו, רק שלושה היו של יצרני ציוד מקו- רי (ואםס). תשעה מהספקים השתמשו בכרטיסים שתוכננו על ידי זסוסט0הססוות56, ואושרו לשיווק על :די יבמ. שלושה יצרנים, פחטוצוץ5 אחוו-ע ,ץ1667000108 ת0זו400 ו-5ע8אח11 השתמשו בכרטיסיס שתוכננו על ידי אחו1-ם. חברת וחסטזוא מייצרת ומפתחת את הכרטיס שלה, )506%6 ו-8ו160א שסאז משתמשות בגי- רסה מיוחדת של תכנון |בחסווגאז. השבבים של כל הכרטיסים תוכננו או על ידי זסוסט0חססווח56 |בּחסווגצא (עשתה רוו- חיס נאיס מהעסק) או על ידי טפוו[ט=. בק- רוב תוציא גם אינטל כרטיס לשוק אשר יתבסס על סט שבביםס מבטיח שלה. הכ- רטיסים של יבמ, |גהסווגא ו-אחוו1-שם מש- ]וו 5 דקפה דמאחמוודם= 5 17 35 30 25 27 פו כו 25 500 סק 608115 פ-512 ,1016 מו | 0 ו0- 001 סקס 6 8866 0818 זז הגו 03 זסחזסתו) ואו 22 ו 22 פטוח66 )צא 21 וז %5+5חו 1 15 03 זסחזסתו ו /ה6וחָוא 209 ז0/0!ח! והחסו 1 22 08 אסא 201 ו 0318 זט 0 ו 035:000780ח1 וא *ז16ק03א 206461 וחססזוא *וו| אחו והוז 300 0 ו פוא | ו 61-80 סקס 27 0 הוה 28 וצו וני 20 תתו 18 2.8 ווחססווו6זח! 28 ו 221 ותו 5ל5חו1 210 הו 3 27 0 והחסווט ל 20 008 6 27 סזוק 29 0 24 ה 28 ה וא 207 091017 06401 חוססזוא 31 וו אחו |זסוזו) 300 222 0 (ק) 03101 06461 זוא ו [ ו 1 הסוא ב זה תמשיס בשבבים של |גחסגא ו-חססזוא משתמשת בשל טפוונטם. כל ארבעת כרטיסי טבעת-אסימון אלו תוכננו ושווקו על ידי יבמ. עם מה הם עובדים? מכיוון שתאימות היתה אחד הנושאיס המרכזייס בטכנולוגיית ג101א6ם, בחנו את הכרטיסיס בארבעה מחשבי מחברת שוניס, עס סוגיס שוניס של חריצי הרחבה 604 מסוג ]] והם: 4/33 ס6אםזטאוסק של 457, 6גקאחותך 7206 של יבמ, 0 ט6וו1גזו| של 6םא ו-74600 של טו- שיבה. הן 457 והן 0פא משתמשות בבקר 0614 של אינטל וטושיבה משתמשת בסוג אחר של בקר. ברוב הבדיקות שע- רכנו, הכרטיסים הראו ביצועים יותר טו- ביס מאשר כאשר הותקנו ב-46קאחוחד של רשת |606ק 6 אפסו מז /וסו/ו0ק-קד וד ו א (0!0? 0318 סו סומ 00 ו ויוי זו הוחו וו /0!/01ק-קד החססו/זח 6 שש 038 סז 0 מס בה סוד 0190/1080 הוססזו< 409101 006461 והססזוא "!| חו 61/06 3007 (0ק?) 43166 0691 סנוא ו ואד (577) 08016 ז0א6סק מומסווא 09 61 טס וחססזות 3 0 םוסק לצ המסך עולה ₪ עד 108 פרמטרים ב-9 מצבי תצוגה בנויים במערכת השליטה הדיגיטלית (שמבוססת על מעבד) תאימות ל-64/ ,64 חשסש5 ,/8514 8 א 1204 ששם= ה=אסו ₪ 5ססו 4050 והשדאו אסא ₪ לוח בקרה קדמי, קל ונוח להפעלה, מאפשר כיוון של כל =ססושא ₪ אפשרות לתיכנות כל 108 הפרמטרים ב-9 מצבי התצוגה באמצעות ערוץ 6 ₪ שליטה אוטומטית בתדר צסאםטסשח- סודגאסדטה )סח דאס ₪ תחזוקה קלה - לוח אחיד משמש בכל דגמי הסידרה. הפתח האחורי נפתח בקלות ופנים המוניטור אינו עמוס בכבלים רבים. ( ₪ 60 חסחו-14 ,חסווס וחוח 0.28 ,25 או 8א 1024 ,60ז]- 672 30-38 ,6ז8|ם-הסח הסחו-15 ,חסווכ הזוח 0.28 ,463 0050 א 4 א 1280 ,60זו-₪ 2 30-64 ,6זפוףָ-חסח .חסו1ט!650ז וחטוחוא8 וח 8060!ז6וחו- הסח .חסו1ט!850ז וחטוחואהוח סווחהחץ0 זו חסווס החרוח 0.26 ,5 א 056 שו א חסחו-14 ,חסווק ווח 0.28 ,36 א 056 6ווא ‏ 2 30-64 ח50766 |1!8 ,976ו-חסח הסחו-17 ,1005 8 א 1024 ,1-60 6712 30-57 ,6ז8|ט-חסת החטןתוא8וח 8060!ז16חו-חסח 1024 א 1280 ,80זו-] .חסו1ט!850ז וחטוחוא8 וח 18060ז0!חו- הסח ₪ .חסווטו650 בדו ב ליגד מידע טכני בע"מ רח' אפעל 17 קרית אריה, פתח תקוה 49511 טל. 03-9243555, פקס. 03-9243132 739 |08 אבזרי 900/61 היקפיים 4 השוואת ביצועים. מלתאמ' ו 00 זסק 80115 ף ו (זשס) ₪ וי (0310ח513) ד00-650 אחו+-ם [51זטט) 03019 |החזסתום 18% (51900370) 300161 זפחזסווום ₪! (51ושס) /= 6461 [51300810)] ג 506% (51ושס) 0/80110870 וחססוו< (51800310) 070010870 החסטזי< 3 *וו| או ותו ] 3001 - אחו1-ם (51800210) ז05-650 אהו5-ם [51זטט) 0900161 [סתזסווום 181 (51800310) 3010 זהזסחום 18% (ופזטט) ₪ 1 (51500316) ה וס (51זווס) 0160/0576 הסוא . (51900310] 6760/10970 הזססזוא (ו5זשפ) *!! %חו11ת1 300 (51300376) *!!| אחו 1671 300 5 דט הסה 6א ו פ-1,024 ,1:18 18 | 33161 חח ה6גסד ואו 09 הָח-ה6 סד תסו 6 8838 ז? הח ה10%6 796ה5-00ההוסתך "ססַתחָחוה 06%061 06ב הוח ג5! 3006 זה חחח ה6אסד ופו זט המבוא 6 038 שז? הח ח10%9 786ח5-00ההזסחך מו 061 18076 ות 15 פן 03 הוח ה%6סד ואו הַחוה הד וח 6 ה03 6 חָחו ה10%0 85-0007860 חזסתד "0000 001 1300 חחח 15 1300 זו בי 6 יחה .פע 6סוח +פיוטס :₪5 דל הסה ש6אוה-א5א - (י יע ]0 יא 1/ 1 ו 1 ו = 0]26 01006 16עט-1,024 ,6/₪ 18 | (ז5וטס) ז6וקכטה הוה ה6*סד וו (51000370) 4030101 חחח ה6>סד ו (51וטט) חָחח ה10%6 5-000780החזסווד [00010ה51] חח ה10%6 186ח5-00ההחפתד (ו5זם) * 06סחףחות 15 1/1506 ו (51זטט) 0000 706% 1/0006 1070 6 המחות 61 000% 8006 (ז5טט) 309101 חחח ה6%6ד וטו (5180030) 4030101 הָחוח ה6אסד 181 (ווטס) הו ה10%6 186ח5-00הוחסווך. (51800070] חח ה10%6 5:000186בוחפחד (51ושט) *0000ףחוח 15/3 5006 [ ו (51זטט) * 000חחחות 06% 19006 (51800810) *006חףחות 06861 6ו (51זשם) 4037161 חָת₪ ה6+סך 181.1 [51800810) 3090161 הח ה6%6ד 18% 5 [ופזט] הו ה70%6 180ה35-00וחסחד 2 (51300870) חח 10560 5-000780החוסווד 7 ד ו 37 [51800310) *068חסחוח 5 6ח1/50 [כ (51זטט) *006תמחות 00% 1/3006 13 (370 51800 60 ףח 00601 1/3006 וו . ו 6 ישראל ינו' 1994 ץצ 006 זפיוטט :5ח= דכות דרשת !60006ק 5 40 35 30 25 20 15 10 05 00 <] 0ה5060זסק פווסבף6הן 6 100% 6זץס-64 ,פז הד | (זצזם) 05-6501 >חו)-ם (ז5זס) *!ו! אה 5030 * !|| אחו1 (זפזטס) 06-6501 >חוש-ם 20 ) ז05-650 %חו0-5 24 (ז5זטט) 0318 זסחזסתום 18 28 וסחזסתום /81! 1% (51וס) = 506%91 24 (51300870) ₪ 506% 1% (ז5זטט) 016071030 הו ]51300916( 207 27 22 ₪ 0ה5060 זפק 16080115 6 אסס!ם 16ץט-64 ,4:16 188 | 030 חח חסאסד 8% 03 [חוה-ה6+סך 150 0 8 1 הח ח10%6 35-600790ח זמ 0 ו 0 חח הס %סז 18% הוח 0%60 יו 0 ₪ ה10%6 ו 5 (ופזוס) 010 13) " 15 1/3008 ו [ ל 8 0 הָחות האס !18 בת ה הסאסד 88 ₪ "= הח = יי ו (51300910) החית 0 ו 5 חחח 15 סח ו ו ו 0 8 0 חחח תשאסד 8% 83 בָחה האס /181 (51זשפ) ₪ ה10%6 000780- סוחס (51200370) הח תקאסד 000786 5הוחסתך ו (51300870) "06סחךהוה 5 1508 (זפזגוט) *06סחחחוח ומוס 15006 [ ו ה וק יבמ. בסיכוס כללי, הבחינות שערכנו הראו בי- צועים טוביס ותאימות. מה שנשאר זה המחיר, קלות ההתקנה והתמיכה הטכנית. כרטיסי האתרנט שבחנו נעיס במחירים בין 5249 ו-5499 וכרטיסי טבעת האסימון נעיס במחיריס מ-5575 עד 5779, הבדלים משמעותיים כאשר מדובר על אותס בי- צועים. לחברות הקטנות מדריכי התקנה טובים יותר משוס שהן אינס מחזיקות בדרך כלל מחלקת סיוע טכני וחשוב להן כי הלקוח יהיה מסוגל לבצע בעצמו את ההתקנה ללא בעיות. איכות ההתקנה מצאנו כמה הבדלים בין המוצרים מחוצ לביצועיס ולתאימות. חלק מהכרטיסים בבדיקה שלנו הגיעו עס תוכנות עזר לה- תקנה. | בניהם ניתן למצוא | את 0 זסטס]אס)ה] כרטיס אתרנט של זט ת00וות56 |ההסווגא ואת 28| של %%, עס תוכנות התקנה קלות, פשוטות וטובות ותיעוד מוצלח. מהצד השני נמ- צאים 614א-דסאת של א6קוח 0 ו-1018/7א70 של חססו!!טוח! שחסרו תו- כנות התקנה וכללו תיעוד גרוע. שתי שיטות נפוצות קיימות עבור התקנת מתאמי רשת ג]סוא6ק. השיטה הנפוצה ביותר היא התקנת ‏ "מאפשר" (סוסגחת ), דרייבר שבאמצעותו מדבר ה-76 המארח להתקן ההיקפי מסוג 1614א6ש. קיימים שני סוגים של מאפשרים. האחד מופעל מקוב התצורה 5צ60%%10.8 והשני מורצ מ-50.847א705א. השיטה השניה של ההתקנה משתמשת ב-66א500 6ה8 686 68 שיטה זו עדיין לא פופולרית כמו 7 ממאמרים מקצועיים, 13,211 פרופילים של חברות, ועוד, ועוד. מיטב העתונות המקצועית בעולם. והכל על תקליטור אחד בשליפה פשוטה. אבזרי 76618 היקפיים הראשונה אך בהחלט מתקדמת לעבר כך. ואכן, לא כל כרטיס מתאם אתרנט היה קל להתקנה כמו שהוא היה אמור להיות. הן 25-6501 של אחו1- והן 6-686ד של סד (שניהס כרטיסי אתרנט) לא מצויידיס בתוכנות עזר להתקנה. היה עלינו להעתיק דרייבריס ולערוך את קבצי התצורה עבור כל אחד מהס. לא בטוח שכל משתמש היה יודע לעשות את הנ- סיונות שאנו עשינו. הכרטיס של אחו1-ק אינו כולל אפילו הוראות התקנה במדריך ומצאנו משהו המזכיר הוראות כאלו בקו- בצ םא 54א. ב-86ח60-הוחסהך סיפקו הוראות מצומצמות ביותר. הידידותיים למוצרים אחרים תוכניות התקנה יך- דותיות. ₪66106916 של ₪806 ופ (אתרנט) עשה את כל הפעולות הנחוצות בעצמו. למעשה, אחרי ההתקנה, לא היינו בטוחים אילו קבצים הועתקו, אס בכלל , ואיזה שינויים נעשו ב-8צ60%10.8. התוכנית המתקינה של כרטיס יבמ סבלה מקצת בעיות. היא העתיקה את הדרייבר המ- אפשר ושינתה את קובא 8צ10.5א60% אך לא העתיקה את דרייברי ה-0₪1 הנכוניס לדיסק הקשיח. בהחלט לא אופייני ליבמ, אך לפחות המדריך עזר היטב. התוכנית המתקינה של 6088 אסא הרשימה וה- דריכה את המשתמש בכל שלב בהתקנה, בהעתיקה את כל הקבציס הדרושים. המ- דריך שלה כלל תמונות מסודרות וטובות. ההתקנה של ה-טטסואסוח] של |גחסווגא 5660 היתה כה פשוטה שאפילו לא היינו צריכים להתייחס לתיעוד. וגחסווגא הכניסה תוכנית עזר שקבעה נובל, זא 5שוססאווצ או אואט - מי יביל בקישורות? מנכ"ל, מנהל יחידת מחשב, מנהל שיווק,או סתם "חולה מחשבים"; בפארק אווניו בניו"יורק חושבים מהנדסי 561 551 חפדוק)א60 על תשובות לשאלות שלך. המאגר נמכר כמנוי שנתי ומתעדכן חודשית. המחיר כולל התקנה, הדרכה, שרות ודמי משלוח. איזה שער 1/0 ופסיקות ניתנות לשימוש. תוכנית ההתקנה של 019023אפק של הו סזטק הודיעה לנו כיצד יש לעדכן בכל סוג של מערכת הפעלה רשתית, אך בסופו של דבר העתיקה את הדרייבר המאפשר וערכה את 5צ510.5א60. היינו חייביס להעתיק בעצמנו את דרייברי ה-[פס. מע- ניין כי התוכנית מציינת בסוף ההתקנה את מספר הטלפון של התמיכה הטכנית. התקנה של כרטיס 54 של 500% אינה דורשת תיצור כלשהו על ידי המשתמש, וזאת הודות לתוכנית התקנה מפורטת וטובה. מדריך המשתמש ברור ומאורגן היטב. עס הכרטיס של חברת וחססזוא לא קיבלנו כל תוכנית התקנה, אך ההתקנה היתה קלה גם בלעדיה. הצטרכנו להעתיק רק שני מאפשריס ולא נעשו שינויים בקבצי התצורה. המדריך והתיעוד הזמין בכל רגע היו תיאוריים ומוצלחים. בלי בושה מצאנו גם כי מספר יצרנים, כולל את וחססו!]16ח] ו-|התסוואתזסוה! הצא לא רק שמשתמשים בכרטיס של נשיונל אלא גס בתוכנית ההתקנה של נשיונל. במקרה של כרטיס 5-3000]א א1.4 פטוח06 של מצא, התוכנית המתקינה היתה של נשיונל וב- חברה אפילו לא טרחו לשנות את שס הס- פריה הנוצרת: 56א. בושה וחרפה. בחברת וחסטו!!6וה1 עשו כמה שינוייסם קוסמטיים קטניס לתוכנת ההתקנה, ולעיתיסם רק גרמו נזק כמו מדריך התמונות שאינו מאו- רגן כהלכה. חברת אסקוח60 רכשה את זכויות השימוש במוצר שלה מ-!גחסווגא ועתה הוא נקרא (המשך בעמי 109) ועם חיוך מצידנו. רח' היצירה 29 רמת-גן. טל: 03-7519056, פקס: 0377513827 אדא 60, כי תשוב שתדע, במחיר 35 ביום, תשוב שתדע... 6 ישראל ינו' 1994 צלצל ונגיע ללא כל התחייבות מצידך זיעור זיעור מעוכות מידע - --- , / 5 = : ו ₪ .8₪₪₪ה 0 1 . 1 ל ו : ב ו ב " 1-ה ה .. | -"7 . ₪ א '.] ה 2 יי 0 מאת לורי גרונין מצגות מולטימדיה הן בו-זמנית דומות לחלוטין ושונות לחלוטין ממצגות קלאסיות על שיקופיות. הדמיון ברור - בין אם המדיוס הוא פשוט בשיקופית או רב אנפין כמולטימדיה, המטרה היא שקובעת את התכנים ולא הטכניקה. השוני המוחלט הוא בכך שמצגת מולטימדיה משנה לחלוטי| את התפקיד שלך בהצגתה ואת הכישורים הדרושים להכנתה. 6 6ץ ישראל ינו' 1994 0 יום מרבית המצגות בנויות בצורת רצף שיקופיות, ברובן נושאות מלל בלבד, ₪ המאורגן במתווה היררכי. אחרי פתיח גרפי, שמטרתו לתפוס את תשומת הלב של הצו- פים מוצגת בדרך כלל שיקופית התוכן, בה מפו- רטים ראשי הפרקים של המצגה. מכאן עוברים לפרק הראשון ושוב מתחילים בפירוט הנושאיס של הפרק ממנו עוברים לרשימות של סיכומיס תמציתיים, כל אחד בשורה קצרה עם הדגשה בצורת נקודה בתחילתה (8011.815 באנגלית). ( / את התפקיד של הפחת חיים בתבנית קשוחה זו אמור למלא המציג. כמציג של סידרת שקופיות אתה אמור לעמוד בחזית המסך, להוסיף הס- ברים, להעמיק את המשמעויות, לענות לשאלות ולשעשע את הצופים. במצגת שקופיות המצגה היא תפאורה והמציג הוא שחקן היחיד, שעל שי- כמו מוטלת האחריות להצלחה. בגודל האתגר-גודל הסיכון ההתלבטות שלך בהכנת מצגה קלאסית היא בב- חירת הגופנים, הצבעים, הפורמט ואולי הוספת איוריס פשוטים פה ושם, אבל באופן כללי הת- כנים המילוליים הס עדיין הגורס הדומיננטי בה- כנה והתפקיד שלך בזמן ההצגה הוא להחיות את המילים. לעומת זאת, הכנת מצגת מו- לטיטמדיה דומה לבימוי וצילום סרטון קולנוע או קליפ ווידיאו. יוצר שאפתן יכול לשלב בה צי- לומי ווידאו, אפקטים מיוחדים, דיבור, מוזיקה, טקסטיס ואנימציה. הצורך והיכולת להעסיק במצגה את כל החושים של הצופה הם, בו-זמנית, מכשיר רב עוצמה ופח יקוש. מצגת מולטימדיה הערוכה בטעם ובכשרון תשיג את מטרתה יותר מכל אמצעי שיכנוע אחר. מצגת שסובלת מהגזמות באפקטים, סיגנון חובבני ור- דידות המסר, תביא למבוכה של הצופים, זילוול במסר ובוז למפיק היומרני. ובכל ואת אנו רוצים לרתוס את הטכנולוגיה החדישה לצרכינו מבלי להשקיע שנים בלמוד מקצוע חדש. הדרך הבטוחה היא, כמובן, לה- תקדם צעד אחר צעד, כאשר אנו מסתפקים בכל מצגה חדשה בהוספת אלמנט צנוע אחד ולומדיס מהניסיון. הגישה השמרנית שומרת עלינו מנ- פילות מביכות, אבל אינה נועות מספיק לחלק מהמשתמשים. אלה מחפשים כלי להכנת מצגות מולטימדיה, שנתן להם יכולת של שפילברג בחצי יוס של שעשועי מחשב. זה לא מעשי, אבל שלו- שת התוכנות בסקירה זו נותנות לפחות את הא- שליה שתצליח להוציא מתחת ידיך יצירת מו- לטימדיה מכובדת. ללא פחד תוכנות מצגה משתדלות להתגבר על הרתיעה הטבעית מהתנסות במדיום חדש במספר דרכים. הדרך הראשונה והבדוקה היא שימוש בתבניות מוכנות מראש, שהוכנו על ידי מומחים וניתנות להתאמה לצרכים שונים. התוצאה של גישה זו היא מעורבת. מצד אחד אפשר באמת להתחיל במצגות מולטימדיה מנקודה סבירה של איכות מקצועית. מצד שני קשה מאוד לתעל את המגוון של אמצעים העומדים לרשותך במולטימדיה לת- בניות קשיחות. בניגוד למצגת שיקופיות, במצגת מולטימדיה הזמן משחק תפקיד מפתח במצגה - זה 'יזמן אמיתייי שקובע מתי ישתלבו קטעי הווי- דאו, הקול והאנימציה זה בזה ואי אפשר לכפות עליו כפי שתוכנות המצגות בשקופיות יצרו את השוק לסיפריות 6117-4687 כך מצגות המו- מצגות מולטימדיה גם הנפשה (אנימציה) היא תורה לא פשוטה. קיימות מספר תוכנות הנפשה. פו- פולריות, המאפשרות יצירת קטעים על 76 ושתילתם בתוך המצגות, אבל ביצוע אי- כותי דורש התמחות והמון עבודה. התוכנות חסווגוחוח אזס של %%ו2 6016 וא- נימטור של אוטודסק הן המ- שא[ 665[ )"90%‏ סלאזע, 006605 תת 8/מ5 חרלל וע מאך אא 0 נ ו בי הנ א | 0%0! 18150תו זנוס טס( וו 115 יס תו /גר-* ה וו מחוט]1כ1ין ואפת סג!! 0) ו ותה סק כ קובלות ביותר בשוק וה- "הסט251] ט[[םהס5בטד 1107 טצנ!נרא:] 53ב :| הלס * זלתאמה למשימה 0 |08 חס יי מצגות פשוטות 4 ו 2 ב 4 השקה ה | ז | 1 מצגות מורכבות מביר ו | / | [ / | | | ו ו ו הכנת תדפיסים 4 ור. ב ב-א 8 / הכנת קבציס להפצה : ] לטימדיה מביאות לפריחה בשוק של קטעי מו- זיקה, קליפים של ווידאו, סרטונים קלאסיים, אפקטים ואנימציה. תעשיה שלמה קמה סביב המוצרים האלה, המוכרת בשם יישרתי מו- לטימדיהיי. אס אתה מתכונן להכנס ברצינות לנושא, עליך להכיר את המוצרים הזמינים ול- בנות לעצמך סיפריה של הקטעים המתאימים לצרכיך. אוספים קטעים אמצעי נוסף שיכול לעזור לך באיסוף קטעי קול ווידאו, ביחוד על מנת לשלב מסר אישי במצגה, הס כרטיסי הקול ולוכדי הווידאו. כרטיסים אלה נתקעים למחשב 26 ומאפשרים לך לה- קליט דיבור ממיקרופון, או סרט ממצלמת ווי- דאו, בצורה סיפרתית לצורך שילוב במצגה. בת- חום כרטיסי הקול המבחר כיום עשיר ביותר והאיכות גבוהה גם בין המוצרים הלא יקרים, כך שלא תיתקל בבעיה עם רכישה של כרטיס מתאים. לעומת ואת בתחום הווידאו המצב פחות בשל. לוכדי הווידאו הס עדיין כרטיסים יקרים יח- סית, עס אבחנה מוגבלת ומגבלות על יכולת הד- חיסה בזמן אמיתי. למרות השיפורים הכמעט יוס-יומיים בלכידת ווידאו ודחיסתו, עדיין לא קיימים כלים פשוטים וזולים איתם ניתן לבנות מצגה באורך משמעותי עייי צילום ווידאו סי- פרתי. פורמטים שלהן נתמכים עייי מרבית תוכנות המצגה. שים לב שגם הנפשה פשוטה יח- סית דורשת יצירת 25-30 תמונות לכל שניה של סרט וכמות העבודה המו- שקעת בקטע קצרצר נמדדת בימים ושבועות. כמובן שקיימים גופיס מסחריים המתמחים בי- צירת קטעי הנפשה ואפקטים וויזואליים אחרים ולהם ציוד וידע מעל ומעבר לאמצעים החו- בבניים למחצה המוזכרים בסקירה זו. אבל אנ- חנו פוניסם כאן דווקא למשתמש העסקי המצוי ולא למקצוען, למי שמחפש אתגר ולא למי שמ- חפש את הדרך הקלה ביותר להפטר ממנו. מגבלות חומרה גם אם יש לך את היכולת המקצועית, הכשרון האומנותי והלהט היצירתי, עדיין סביבת החו- מרה שלך מגבילה את מוטת הביצוע. לשלב הה- צגה עצמו הבעיה לא כל כך חמורה. מחשב 486 מהיר עס כרטיס ווידאו מואץ וכרטיס קול אי- כותי יעשה את העבודה. הבעיה העיקרית שאתה עלול להתעמת איתה היא אי-התאמת צבעים בין התוכנה והחומרה ששימשו להכנת המצגה לבין הכרטיס הגרפי במחשב המציג. מאחר וב- דרך כלל המוצר הסופי לא בנוי בצבע טבעי מלא (24 סיביות לפיקסל), אלא ב-256 גוונים (על מנת להקטין את דרישות הזכרון), יש צורך במי- פוי צבעיס והבעיה היא שכל מקור יספק לך לוח צבעים (5ד1ש.41ת) שונה. כאשר התמונה תעבור, למשל מקטע ווידאו לקטע אנימציה, לוח הצ- בעים יתחלף והתוצאה תהייה זיוף צבעיס מביך. תוכנות עריכה, כמו המודול זסוו4 6ו6|גק הכלול ב-005חו\ זס] 1660 של מיקרוסופט, מאפשרות לך ליצור לוח צבעים אחיד, על ידי מיפוי כל הלוחות למכנה משותף אחד. לעומת זאת, הציוד הדרוש להכנת המצגה הוא יקר ונדיר על שולחנות העבודה העיסקיים. כבר הזכרנו את הקושי בדחיסת תמונות ווידאו בזמן אמיתי ואת המאמ העצום המושקע ביצירת כל קטע אנימציה קצרצר. המקצוענים עובדים בדרך כלל על תחנת עבודה גרפית - לסיליקון גרפיקס יש אחיזה איתנה בשוק זה - ורק הפנטיום יכול 1 6 ישראל ינו' 1994 2 להיות נקודת מפנה בגישה שלהם. אם אין לך את החומרה הדרושה, כדאי לך להעזר ככל הא- פשר בקטעי ווידאו מוכניס מראש ולסתפק הו- ספת קטעי קול ותמונות סטטיות, אפקטים קצ- רצרים ועיבוד מעניין לכותרות. זמן וכסף בכל מקרה עליך להתכונן לכך שהכנת המצגה תארך הרבה יותר זמן ותזדקק להרבה יותר מש- אבים חיצוניים מהכנת מצגה בשקופיות. שתייס מהתוכנות בסקירה ‏ 8ק/א60 ו-אפדאםפסקק מנסות למצוא איזון בין הדרישות של מו- לטימדיה לנסיון הנצבר של משתמשים בהכנת מצגות סטטיות, אבל התוצאה היא פשרה הר- חוקה מלהשביע את רצון הפרפקציוניסטים. לתוכנות אלה אין את הממשק המלוטש, קלות ההפעלה וכלי הסינכרון הדרושיס להפקת מצגת מולטימדיה עייי משתמש עיסקי. !אסו461, תוכנת המצגות שזכתה בייבחירת העורכיסיי שלנו, שונה מהן בתכלית. כאן ניתקה חברת ג1[סם|א680גוא את חבל הטבור עס עולס המצגות המסורתי והכינה סביבת עבודה הרואה בסרט קולנוע (או טלוויטיה) את המ- טפורה של המוצר הסופי. לשס כך היא כללה במוצר ערכת כלי סינכרון, ההופכת את בעית השילוב של קטעים שונים ברצף, לתענוג. הבסיס לסינכרון הוא ייפס הזמןיי (שאו.וםוא!ד), לאורכו משבצים את הקטעים השונים לרצף, והכלים של וא0ז6 מיועדיס לתת למשתמש יכולת לשב קטעים לאורך הרצף ולהחליק על המעברים מקטע לקטע. מבנה קונספטואלי דומה מנחה את עורכי הסרטים המקצועיים, בין אס הם עו- שיס זאת במכונת חיתוך והדבקה של פילם או על שולחן עריכה אלקטרוני. אם אתה רוצה לנ- סות את כוחך ביצירת מצגות מולטימדיה אמי- תיות, מוצר זה יתן לך את נקודת הזינוק והכיוון הנכונים. בכל מקרה זכור כי זה דור ראשון למוצרים התו- קפים נושא חדש יעברו עוד מחזור אחד או שנים של שיפורי ממשק לפני שתרגיש באמת נוח עם המוצריס האלה. גס החומרה זקוקה להאצה רצינית לפני שתוכל להכנס להפקות מסיביות. אבל יש סיפוק מיוחד בלהיות חלוץ ולהתמודד עם טכנולוגיה חדשה כשהיא עדיין בחיתוליה. למי שאוהב אתגרים כאלה מוקדשת הסקירה הבאה. [ 0 או6ת ל מוצר זה מתחיל במטפורה הקלאסית של מצגת שקופיות, לה הוא מוסיף אלמנטיס של מו- לטימדיה שנבחהו בקפדנות ויושמו במינון מרו- 6 ישראל ינוי 199% מצגות מולטימדיה 4 רו ז הק ייג פשסטחו חסו!!וח 16.8 וי 3 סש / 5אוססחו/ עְח בי -/ 80 ,ו 60108 ץוחס ד1. 0חה זזה ץוחס 60 0 נחיוח העוונים שי 38 ב ודיי !חסוזסת 1 ור ו ו 26 חסו||ווח 16.8 | (ץוחס חַחוזז8ח6) יוו 0 ₪ ₪ . ₪ . ם ₪ --: "מא ם ₪ ₪ ₪ ץוו08וז וסט ץוחה | ₪ּ ך ₪ ₪ ₪ 10 4 | הב . ₪ (0085 0818 0601א6) | ₪ ₪ חסו!ווח 16.8 206 שחו ץחה | 0/ פעטסטחו/\ עה = 00 08 6חסא חזואון וצם. ,ו. 0 . ,060ח! ,(80 - ץוחס |ו50 ם ₪ 10 ם | ₪ חסו!וווח 16.8 ₪שר אש 01 פששססחו/ שח 06נונ% 0-ו 06ו 01 פאוס0חו/ עה ונ 0 3 ,1 ו ו ץו/68ו1הוחסזט ₪ לא קייר ] ק'ים ₪] השוואת תכונוח ע'קדיות. תוכנות מצגה למולטימדיה המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי וז 15 ו 0 'זס!00 01 זססוחטח וחטוחוא8ו/! ססקט 015 6ח8 6 וז ו "07815 161 51800870 15 ססוח! זחס. 8 0 1-2-3 פטזס | *א) 6 65 :ח0ו61681 68 5 זסוטס 076816 ח08 0507 5 חפטוז0818-0 019818 ח68 05 3-0 078818 ח68 5 6 01 זסטוחטצ וז 300 חחוז601 08 חס חס ץ!601זו0 161 6011 ח08 ז50נ זו 10 60871 508/86 ח68 זסס 6005 01 זסטתזטח החטוחוא1/8 הסוז8ז6זה! הט0ס5 ו סו 0 0 0 ו זו 5 16 6ו180ססוח וסווש שה ]טס 0חט50 1/516760וט-16 וזח 506 0חט50 08165ו₪600105/001 ]806%5 858 605 18!טרזו5 05חטס5 6!פוז|טרח 5ץ8וק זפ 07 60ז6פָחוז הסהעע 5ץ8וק 0 תןוש 265וחסזחסחץ5 1060 0806 6 80 16| 660ו/ 06 מס סא ץח (///0) 060005%ו/ 05 108 180|6וססוח! וזח 060 05 60 08 זוע 10 060 00 ח08 08 ה1.|.3 [:8: 2 מוצרים חדעוים עול "60 פפז6|אט-6: מערכת ניהול מידע בסביבת אואש חברת 68 הכריזה על זמינות מערכת דא6זאט-64, שהינה המערכת הכוללת הראשונה בשוק לניהול מערכות אזאט. לאחר תקופת פיתוח אינטנסיבית שכללה בדיקות מקיפות בלמעלה מ-60 אתרים ברחבי העולם, הכשרת מאות מהנדסי החברה והקמת מערכת הפצה, עומדת מערכת אמדא108]אש-64 לרשות אלפי האירגוניס שציפו לה. חברת 82 המובילה בתחוס השרתים לישומים מסחריים במערכת ההפעלה אזאט וחברת 64 הגיעו להסכם, על פיו ארגונים אשר ירכשו במהלך השנה הקרובה מחשבי 129000 יקבלו אוטומטית רשיון שימוש למערכת תמדאפס1אט-64 למשך 120 יוס ללא תשלום ובילווי ספרות ותמיכה. מר קרול מיילס, מנהל חטיבת מערכות התשתית בחברת 1 מוסר: '"חברת ?18 מסייעת ללקוחותיה לחדש ולשפר מערכות, אשר באופן מסורתי הופעלו במחשבי :/א, על מערכות ₪ ובפחות מחמישית העלות. זמינות מערכת אמדאם6[אש-ג6 הינה אבן דרך עבור לקוחותיה בניהול מערכות א[אטיי. =מדאפסואש-64 הינה המערכת הכוללת הראשונה המספקת אבטחת מידע, ניהול קבצים ותיזמון עובדות ייצור בסביבת מערכות ייצור קריטיות ברמה הנהוגה במחשבי וא לקוח טיפוסי של חברת 64 המשתמש במערכת הוא ריציארד רוסקלי, מנהל הכספים של באוניברסיטת בירמינגהם ואנג מיוטה, המצהלר: ייאנו מעבירים את המערכת החשובה ביותר שלנו, את המערכת הכספית למחשבי אט-ז1 אבל ללא מערכת ממדאתס]א 6-0 בסביבה זו לא היינו בטוחיס בהחלטה זו. מערכת 8=מדאמס1אט-6 עונה על כל ציפיותינו בטושא ניהול מערכת אזאט. עכשיו כשהיא זמינה אנו מתכוונים להאיץ את מעברנו ל-אזאש. דייויד רובינסון, סגן נשיא בחברת תוכנה גדולה מבוסטון צוטט: יייש לנו עשרות לקוחות העובריס למערכות פתוחות בסביבת אזאט. כולס דורשים מאיתנו מערכת אינטגרטיבית לניהול התשתית ואנל חוזריס ומשיביס להם כי התשובה היחידה היא מערכת אמו1אמס]אש-64 של ג6. לדעתי זוהי הזדמנות פנטסטית ל-04 וללקוחותיה". מערכת אמדאפס1אט-64 כוללת תשע פונקציות שהוגדרו כחיוניות לניהול סביבות מיחשוב מבוזרות והטרוגניות באמינות ובבטחון: 4 אבטחת מידע. | 6 ניהול ותזמון עבודות. 4 אוד )דט 605015 6 דאס אגא 51005 4 ניהול תורים והדפסות 6א5סק ק זמ11 מעקב וניתוח ביצועיס 6 הפצת דוחות 0 0008408 8 סאזאט 000 נמסר כי אנשי הפיתוח של 64 עובדים על פיתוח מערכת אמדאמס[א64-0 לפלטפורמות אזאט נוספות, לרשתות נובל, למערכת 05/2 ולמערכת ההפעלה דא 8/וססאוו. ז550-/6: אבטחת מידע בסבובה מרובת פלטפורמות חברת 64 הכריזה לאחרונה על רובד חדש באבטחת המידע שהיא מציעה ללקוחותיה באצעות ארכיטקטורה חדשה בשם: 87א6-580, הנותנת מענה לאבטחת מידע בסביבה מרובת פלטפורמות. הארכיטקטורה פותרת בעיות רבות המתעוררות בעת עבודה בסביבה כזו ויוצרת סביבת עבודה אחידה למשתמש בכל הפלטפורמות. הרכיב הראשון בארכיטקטורת אבטחת המידע של 64 הוא מודול בקרת הגישה לכל אחת מן הפלטפורמות הקיימות במיתקן. הרכיב השני בארכיטקטורה הינו שכבת אבטחת הרשת (פמצ ג 1 55008 אאס/ודפא) הנקרא דשא860. זהו המודול בו נגדיר את תפקידו של כל רכיב ברשת מרובת פלטפורמות. שילוב רכיבי זפא580 עס הפתרונות הייעודים לכל פלטפורמה, יוצרים סביבת דא 01 אמיתית לאבטחת מידע. 501 מאפשר להגדיר רכיבים ברשת כ-8שש556 כ-דַא6115 או גס דא01/15 וגס 5פ/588. למשל:אג.1 5 המקושר ל-מואאחאז4]א יהיה דאםן61 מול ה-=א, אך 588/58 מול כל התחנות ברשת המקומית אותה הוא מנהל. בכל פלטפורמה, יהיה רכיב אבטחת מידע ספציפי לפלטפורמה זו, אשר יתקשר עס ז₪א580. לאחר שנוצר הקשר בין הפלטפורמה לבין דשא886, יוכלו הפלטפורמות השונות י"לדבריי ביניהן ולהחליף נתוני אבטחת מידע, תוך שימוש ב-81א850 כצינור להעברת המידע. כדי לפשט את הניהול וההקמה של דפא560, עושה הארכיטקטורה שימוש ברכיב ה-661 של 6490'8, שאחראי לקשר פיזי בין מוצרי 64 בפלטפורמות השונות וברכיבי 6490'5 נוספים, כמו =פאם ו-555, כדי להגן בצורה טובה ואמינה יותר על הפלטפורמה בה הס נמצאים. דא586 מורכב מ-6 אפליקציות שונות: + א סאו דא עד 5500 - 6א5 אא אחראית להגדרת הצמתים השונים ברשת, ותפקידו של כל צומת כ-דא01.5 או כ-508/05. 4 10 ץצ צאדאם זא ד5צ5- 55 אחראית לביצוע תהליך ההזדהות של המשתמש בצורה סטנדרטית ואחידה בכל הרשת. אפליקציה זו נותנת כלי ניהול נוחיס לבקרת גישה והרשאות, לצורך ביצוע תהליך ההזדהות. 4 ה( ד פשדט18ד15ם - 8פפ מסד נתונים מבוזר לאבטחת מידע של דשא560. 04 ד 5500 - 552 אסדדט8ו ות אפליקציה זו מורכבת מ-2 רכיביס עיקרייס: 1. העברה ראשונית של זפא580 יחד עס פתרון אבטחת המידע הספציפי לפלטפורמה. 2. לאחר ההתקנה הראשונית יש צורך העידכון גירסאות תוכנה. גס חלק זה יכול להתבצע עייי פ55 באופן אוטומטי. + סטג צדךן 500 - האג5 ץז / דהאפאג אד מאפשרת למנהלי המתקן וקציני אבטחת המידע לקבל תמונה מלאה על המתרחש ברשת, ולגלות הפרות וחריגות ברמת הרשת כולה. 4 אד וא 55 0055 - 557 עד צ'דו55008 מספקת אפשרות לבצע שאילתות אבטחת מידע מול רכיבי אבטחת מידע בפלטפורמות אחרות. 4 התאמה למשימה 5 וחסו461/ 0ו60 וחסז6ס ו מצגות מורכבות [דזהה שאה לכי | | | | ו / ב 7 שא 1 | הכנת קבציס להפצה ₪ > / 2 סי-ר- 1 כו], סן. למרות שהתוצאה כלל אינה מתיימרת להפוך אותך לבמאי קולנוע תמצא כי המוצר יכול להו- סיף עניין וקצב כמעט לכל מצגת שקופיות. במבט ראשון מוצר זה מציג את עצמו כתוכנת מצגות שיגרתית, עס תבניות סיגנון, בורר שקו- פיות, עורך כותרות, עורך מלל, הערות למציג וכ- דומה. סיפריה צנועה של דִַאא-ק61.1, ערכת כלי איור ועריכה ויכולת לייבא קבצים גרפיים נו- תניס לו את מירב התכונות החשובות לתפקיד זה. אבל אם כל חפצך הוא בתוכנת מצגות קלאסית, אזּי תמצא רבות וטובות יותר מ-,1מקוא60. תו- כנות עם ממשק מלוטש יותר, סיפריות עשירות יותר וביצועיס זריוים יותר. אבל המטרה כאן היא שונה. מצגת השקופיות אמורה להוות רק בסיס להרחבה, עייי הוספת אלמנטים של מו- לטימדיה. בתחום זה ,601781 יכולה להפוך את המצגה המשעממת ביותר למחרוזת תוססת של אפקטים מרתקים. אסימטריקס עשתה בחוכמה כאשר היא נמנעה במתכוון מלהעניק למוצר שלה מראית-עיָן של מקצוענות תסריטית. לא תמצא בו את ייפס הזמן"י לסינכרון מעברים, מסלולי אנימציה ואפקטים של התנדפות והתמזגות. הקהל לו מיועדת התוכנה לא ידע איך להשתמש בכלים אלה וגם אם הוא ירצה בכך, לא יהיה לו את הזמן ללמוד ולהתנסות בהכנת סרטים יידמויי-הוליוודיי. מה שהמשתמש העיסקי מחפש הוא להוסיף אפקטים לוכדי עין ועניין - בצורה 0 ישראל ינוי 71994 מצגות מולטימדיה הקלה ביותר למימוש. למשל, במקוס | להציג | רשימת "נקודות"י בשיקופית סטטית, אפשר להכניס כל שורה בטי- סה משולי השקופית תוך כדי שאתה מדבר עליה. את זה מאפשרת |ַםקוא60 | לבצע בתיבת דיאלוג אחת. אנימציה מתישה קטעי האנימציה ב-.81קוא00 לא נועדו להתחרות בוולט די- סני אלא להניע על המסך עצ- מים פשוטים, כמו חיצים, או להדגיש אלמנטים סטטיים, כמו טקסט נע, או להמחיש גידול וקי- טון גרפים. ובכל זאת, למרות המטרות הצנועות, מצאנו כי השימוש בתוכנה ליצירת קטעי אני- מציה הוא מסורבל ועדיף להשתמש בתוכנות יעודיות לדבר. התוכנה תומכת בכל האבזרים תואמי 61וא והיא מופעלת על ידי ייאירועי מולטימדיהיי, הנוצרים כאשר אלה משדרים הודעות: הקשורות לכל עצס בשיקופית. למשל, אפשר לקשור הודעת אירוע לכל נקודת הדגשה בשיקופית מלל, כך שלחיצת עכבר עליה תפעיל את קובץ הקול שיקריא את הכתוב בשורה, או תעורר אפקט שיגרום לשורה להתבלט על ידי תנועה ושינוי צבע. אפשר לה- צמיד הודעות אירוע גס למילים מסוימות ול- בנות קשרי היפרטקסט בתוך המצגה עצמה, או קשרי 01/8 עס תוכנות אחרות. הפשטות נשמרת גס כאשר אתה בורר קטעי וול- דאו וקול, קוצץ אותס לאורך המתאים ומשרשר אותס לרצף או משבץ אותס במקומות מבו- דדים. הבקרות שיש לך על התיזמון והמהירות הן די מינימליות, אבל קל להשתמש בהן. מודול הידור אינטגרלי עוזר לך להפוך בסוף את כל המצגה לקובף אחד, ארוז ומוכן לשיגור והצגה על כל מחשב 76 המצוייד בכרטיס קול (-005ח1/. התוכנה תומכת בקישוריות עצמים 1.0 01 כלקוח והיא כוללת גירסת זמן ריצה של 5 זס) 660ו). | הת- קליטור (1א80-פ6) עליו היא מסופקת כולל גם את סיפרית הקליפים. מה שחסר ב-01ק/א60 היא היכולת לה- חיות גרפים באנימציה. למ- עשה, מודול הגרפים הוא המצגות בעזרת 015, שאינו מספק את הגמישות הגרפית ועושר התכונות של תוכנות 1 לור ישום נפרד, הקשור לתוכנת | || ו גרפיות אחרות. אי אפשר אפילו לייבא קבצי אקסל או לוטוס כנתוניס ואין בו תמיכה לקשרי מפפ (חילוף נתונים דינמי) עם גיליונות אל- קטרוניים חיצוניים. אם גרפים של נתונים מהווים חלק חשוב במצגה שלך, החסרון שמנינו לעיל הוא משמעותי ביותר, שכן בכל פעם שנתונל הגיליון ישתנו תזדקק לערוך מחדש את הגרפים בצורה ידנית. כאמור, .51ק1א60 מיועדת לקהל המשתמשים העיסקיים, שמחפשים כלי עבודה פשוט גם אם הדבר מגביל אותם בחופש היצירה. למרות חס- רונותיו של מוצר זה, שנמצא עדיין בגירסתו הר- אשונית, הוא קולע יפה לאיפיון הזה של קהל המטרה. 1606018 0! השם של מוצר זה מעיד על יומרותיו. קריאת הקרב של במאי קולנוע וטלוויזיה אמורה לה- חדיר בך רצון עז לפרוץ מעבר למסגרות המו- סכמות של מצגות עיסקיות אל אופקים חדשיס של יצירתיות אודיו-וויזואלית. בנקודה זו כבר יכולים כל השמרנים והמרובעים להחליט כי זה אינו מוצר התואם לפרופיל הדימוי העצמי שלהם, אבל מי שעושה זאת מסתכן בכך שהוא לעולם לא ידע את הפירוש האמיתי של מהפיכת המולטימדיה. כדי להנות מהמוצר הזה עליך להיות, באישו התאמה למשימה 0 חסו5ז/ ,ז10ח656זק 500011 מצגות מורכבות 1 פפכ ית הכנת תדפיסים הכנת קבציס להפצה שה ור 0 ה ו 7 ו / 5 מ וח | 6 ו | /] 06 !)5 ₪0 הזו 5 +החחה אפום 4 זגו הנ' חם בשוה 6 עובד בטכנולוגיה החדישה ביותר - 5 1/51 עם דיסקים "3.5 של 355% 6 גיבוי חם =או1 אס, אין צורך לעצור העבודה בזמן תסלה באחד הדיסקים. רק שולפים הדיסק הפגוע ומחליפים אותו תוך כדי העבודה. 6 הגנה כפולה, דיסקים + טייפ 68 8 לגיבוי מושלם - שום מידע לא הולך לאיבוד. 6 מספק שטח איחסון גדול במיוחד - עד 68 30 6 מהירות גישה 566.₪ 9.5 6 תומך בכל מערכות ההפעלה המקובלות כגון: נובל, יוניקס ועוד. והחשוב ביותר הנסיון, היעוץ, הליווי, ההדרכה והשרות הצמוד של: כור תקשורת ישראטל (זפ:) בע"מ. 1+ ת.ד. 58100 ₪ -אביב 70' 03-5483308 פקס. 03-5484144 להשיג בחנויות המובחרות ואצל המשווקים המורשים. שהיא פינה מודחקת בלב, אמן יוצר. ‏ אם אכן זה המצב אזי תמצא בו יותר מכלי עיסקי נוסף, תוכנה משלימה לגיליון אלקטרוני ומעבד תמ- לילים. עם ניצוץ אומנותי, דחף יצירתי ואהבת אתגרים תמצא בו מקור לשילוב מדליק של עבו- דה ושעשועים. כן, זה היחיד בסקירה שאמנס מתחיל מנקודת ההשקפה של עריכת סרטים או- מנותית והוא מנסה לספק לך על 26 את הכלים הבסיסיים של שולחן עריכה מקצועי. כמו בע- ריכה מקצועית הקו המנחה הוא ציר הזמן, כפי שהוא מיוצג עייי גרף מאו/ופ!אוד. כל עצס המ- שתתף בסצינות א46110 עובר דרך 3 פאזות בזמן: כניסה, אחזקה (₪00) ויציאה. השליטה ברצף הסצינות ובמעברים נעשית עייי קביעת ומ- נים לכניסה, התחלת אחזקה, סיום אחזקה ול- ציאה לאורך פס הזמן. אפשר לשנות את הזמנים עייי גרירה של הסמנים בעזרת העכבר או לקבוע אותס בצורה נומרית, בדיוק של עשירית שניה. השליטה בזרימה אפשר לשלוט בזרימת המצגה בצורה אוטומטית, עייי קביעת סדר הסצינות מראש, או בצורה אי- נטראקטיבית, בעזרת "כפתורי לחיצה" שמ- פעילים הודעות אירוע למצגה בזמן הריצה. מו- דול העריכה זטח50 50606 נותן לך אפשרות לקבל תמונה כוללת על המצגה, כולל סדר הסצינות, המעברים בין סצינות והתנאים הלוגיים של ני- תוב הזרימה (במידה והזרימה לא מוכתבת מראש בצורה אחת ויחידה) רשימת התוכן (0ו.1 וח6וחס6) נותנת לך סיכום של כל הא- למנטים המשתתפים במצגה, מאורגנים לפי המ- שתתפיס בכל סצינה וסצינה. בנוסף לאפקטים מוכניס מראש, אתה יכול לתכנת קטעי אנימציה פשוטים עייי גרירה של עצס ממקוס למקום וק- ביעת אורך הזמן בו תבוצע התנועה במצגה. ניתן לנפוח רוח חיים בגרפים, כך למשל, הע- מודים בגרף מסוג 848 יכולים לגדול ולקטון ול- שנות צבע בהתאם לתוצאות העיסקיות ופילחי העוגה בגרף 015 יכולים להתעופף לצדדים כאשר מוצר חדש כובש את השוק. אפשר ליצור את הג- רפיס בתוך 40110% עצמה והגיליון האלקטרוני הכלול בה הוא מהיותר אינטליגנטיים בין תו- כנות המצגה. בדומה למוצרים מסורתיים גם א6110א נעזר בתבניות כדי לשמור על רקע ועצמים קו- נסיסטנטיים, אלא שכאן הם גם בעלי ייחיים" משלהם וניתן לשתף אותס בסצינות אנימציה. 2 משפחות של תבניות מסופקות עס המוצר וה- דרך הטובה ביותר ללמוד איך עובדים על הכנת סצינות היא לעקוב אחריהן ולנסות, לפחות בש- לבים הראשוניס, להתאים את המסר לתבנית. זה לא קל, במיוחד למתחילים ללא ניסיון קודס מצגות מולטימדיה 4 השוואת תכונות ע'קריות. תוכנות מצגה למולטימדיה || 0 ו לא קיים ] קיים ₪ ו וז 3 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי זז !הסוס המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי הסוז63+ה! הסוזהוחוח ה 16 016 18 טס וח וה שוש /ו. סו חח חסו הווחה חסוז8 הזוחה 618818 ח68 חסוז8 וח 80/1 ח68 | 68 0 3 0|6ופוט פהו8 וז 1808 85| זס זפזו 5 חסוז8 ווח 8 כ " 10700818 5סוחק8ז 51800870 פוחסקו! ו טפ 085ח! ח8 קוו 01 +8וחזס1 6ח8 זססוחטו וסט 5קוס 6חטס5 01 81וחזס] 86 זפסוחטאז :0105 חסוזסו/! וסט פכו!6 חסוז8וח8 01 זהוחזס] 0ח8 זסוחטצ' ו טפ 015 880וע 01 זהחזס) 800 זססוחטא 9חו!חה זאד 10 81/6015 |5080/8 800 ח68 5 6צו885זחָסזק 0188185 ץ!|08ו81 וסוט 0חו680! 0ח8 הַהותז6א 51טן80 ח68 08508 חס ]18 חו|8 ח68 8 ה31:0וטק:ח13 66 וח1/הסוזהזז5ט1ו1 5 חסוז8ז51ט!1ו 01 זסוחטא! .005 הסוח 6 0 8/10חו!0858 10 חחוו ח68 8 006015 00(8015/0768% קטסזף 80 5 18860 ח08 01טה ההו/ ה0ו181ה656זק ח0וז18ה856זק זסכ 05הטסז80%ט 6ווז!טוח 011675 8 |8ט0ועו0ח! זס) 6הטסז080%0 855זקקט5 ח08 8 195 5|!06 8016חו061-ז58ט 011615 ח0ו181ה650זכ זסק 68165 6וםוזוטר טסו 5 080ו8061זכ 01 זסטוחטא! 5 608חוז|טרח 01 זטרחטא! חסו281וח8חזס חסוז650018זק 501 07/51/08 50 ש!ווך וטס 5 50086958 5 ?> ח868ז50-ה0 5 סן 8010015 |5060/8 800 08 5 |506018 01 ז6סוחטא! 5סו08ו511065/8001 זסתזס 0 פאחו!זסץו] 0086 567 81 15ח6ש0 הסחטב! ח68 5 חסוופח8ז1 ]0 זססוחטא! 8 זז פהסוזו5ח3ז1 וז וטו 0185 100 ח0ו(0181חח8 ח50788-חס 065ושסזק 5 ץ081|8 080 0 ₪ 0 ((ח8ז8וזקסזק) 69 (8ופ.)8 (/ח8זפוזקסזק) 350 חס ()) 6 (צה/ץ. , וסווא) 200 (00 )18 (וושו.)20 מו [ .30 ((א.) 25 6 6ק ישראל ינו' 1994 במולטימדיה, אבל בהתחשב בדלות התמיכה המקוונת והתיעוד הכתוב, אין דרך טובה יותר. משתמשים מנוסים יזהו מן הסתס מספר חו- לשות מעצבנות בכלי העריכה, התישמון והטיפול בטקסטים, אבל בסך הכל אפשר להתגבר עליהן ונכון לעכשיו זה הטוב ביותר שניתן להשיג בת- חוס המחיריס מתחת ל-500 דולר. מודול הריצה נקרא זשעגוע אס1ד86 והוא רצ תחת פשסשחו/. קבצי הריצה של א46110 קט- נים יותר בדרך כלל משל שני המוצרים האחרים בסקירה, אבל עדיין לא מדובר בנפחים של מה בכך. קוב המבחן שלנו, שכלל 12 סצינות ומ- ספר קטן של תמונות רסטר, הגיע ליותר מ-4 מג- הבייט. ניתן להדפיס את תמונות הסצינות על נייר, ולהפיק את רשימת התוכן, מבט-העל ופסי הזמן. למרות שלא נתקלנו בבעיות הדפסה על מדפסת פוסטקריפט צבעונית, הנסיון לעבור לה- דפסה מונוכרומטית לא עלה יפה. ניתן גם להמיר את המצגה לפורמט של טלוויזיה - בתנאי שיש לך את החומרה המתאימה ליצירת אות 516 או 41:. בסך הכל, זו התוכנה היחידה בסקירה שרואה במולטימדיה את העיקר ולא תוספת או- פנתית למצגות שיגרתיות. לכן, למרות חס- רונותיה, בחרנו בה לתואר ייבחירת העורכים". 50 תוכנה זו מספקת יותר כח מאשר התחשבות בק- שיי הלימוד של משתמש לא מקצועי, שנחשף לר- אשונה למולטימדיה. היא מתחילה אמנס מנ- קודת זנוק של מצגת שקופיות מקובלת ומוסיפה את האלמנטיס החדשניים יותר כקצפת על עוגה בסיסית פשוטה, אבל גס בכך אין די כדי להביא את המתלמד למטרתו בקלות. מש- תמשים מקצועיים יותר ימצאו בה כלי עבודה יעיל, בתנאי שהם מוכנים להסתפק בגישה הקו- נוונציונלית שלה למצגות, קרי, מטפורת הש- קופיות. התוכנה פועלת בארבעה מודים בסי- סיים: | הכנת שקופיות, | הכנת מיתווה (םא]1דטס), הכנת הערות למציג (טקסט שלא יופיע במצגה עצמה, אלא רק על המסך של המ- חשב ממנו מפעיל המציג את המצגה) וממיין שקופיות (תוכנית לדיפדוף, סידור ושליפה של שקופיות). זה האחרון נעזר בהצגת ייבוליםיי זעי- רים של השקופיות, אותס אתה גורר ומסדר כמו צלמיות בממשק ייגרירה והשלכהי. התוכנה תומכת ב-16.7 מיליון צבעים לתמונות בצבע טבעי ו-16 גווניס לגרפיקה סינטטית. את העצמים השונים אותם אתה מציב על שיקופית ניתן לחלק בין יישכבותיי שונות, המונחות זו על גבי וו כדי ליצור את התמונה המורכבת. כל שי- כבה ניתנת לשליטה בנפרד, עס תזמון עצמאי ומעבריס משלה. בצורה זו ניתן לבנות סצינות מצגות מולטימדיה שלמות מתוך שיקופית בסיסית אחת ולתזמן בקלות את כל האפקטים שיופיעו במצגה. לאור הגמישות הגבוהה של העיצוב הבסיסי, מפליא עוד יותר שהיצרן, 500₪, לא הכליל במוצר את הפונקציה של ייפס הזמןיי, מה שהיה מאפשר לעבוד על הסצינות בצורה וויזואלית. במקוס זאת אתה נאלא להשתמש בערכים מספריים לכל נקודת ציון בזמן, בנפרד לכל שכבה, כשכל שכבה מיוחדת לפי מספר. זסוח6טזק כוללת תכונות רבות עוצמה אחרות המאפשרות לך ייטיפול נקודתייי בכל עצם, כולל גרפים מורכבים. אפשר ליצור קטעי אנימציה קצרים עייי הצבת עצס (או שני עצמים מסוג דומה) בנקודת ההתחלה והסוף והתוכנה תבנה אוטומטית את רצף תמונות הביניים, כולל, אם צריך, טרנספורמציה של הצורה והצבע מהמצב הראשוני למצב הסופי. בעזרת ייחילוף נתוניס די- נמייי דו-כיווני ניתן לקשור את התוכנה עם גיליון אלקטרוני, כך שנתוניס משתנים מתוך המצגה יועברו לגיליון, יעובדו שם, והתוצאות *וחזרו למצגה לצורך עידכון הגרפים. תמונות אינטליגנטיות לצורך הפצת המצגה אתה יכול לבחור בין תו- כנת הריצה אן/ו4א של אוטודסק לבין הא- לטרנטיבה של 50)0₪6, הנקראת ז6ץגק50. זה האחרון רץ תחת 3.1 פשסטחוץו. התוכנה אוספת את כל הקטעים לקובף אחד, כולל קטעי אני- מציה וסרטוני ווידאו, כך שאין צורך בתיחכום מיוחד כדי להציג את היצירה המושלמת. במ- בחניסם הצלחנו לצרף קבצי ופזוא, צגאו ות- קליטורים לעצמים שונים במצגה ללא כל בעיה. הפורמט האינטליגנטי של תמונות הסיפריה, 5 ד בטרמינולוגיה של תוכנה זו, עושה את ההנפשה של עצמים לפשוטה ביותר. למשל, גרף העמודים כבר כולל את הבסיס לי- צירת אפקטים של גידול, הצללות, כניסה של "טקסט מעופף"' משולי השיקופית ועוד. כל מה שאתה צריך לעשות על מנת לעורר את הגרף לחיים הוא לבחור את האפקטים ולספק את הנתונים. אבל אם אתה לא משתמש קבוע ב-8פדא8055ק צפויות לך שעות ארוכות של מאבק בתיעוד המאכזב ובתפריטים המ- בולבלים. למשל, כדי ליצור אפקט מעבר עליך לחפש את הפקודה בתפריט 6חוושסח5 ולא במ- קוס הטבעי לכך, תפריט וס6ןפס . כדי ליצור שי- קופיות מלל עם נקודות הדגשה, הטוב ביותר הוא לעבור ממוד יישיקופיותיי למוד יימתווה". שם תוכל לעשות את העבודה מהר ובצורה אי- נטואיטיבית. ניתן לייבא קבצי [4561, שסצו או אד לתוך המתווה ולהפוך אותם אוטומטית לשקופיות. מודול ההדפסה הוא מצויין וב- מבחנים הפקנו תדפיסים צבעוניים ממדפסת פו- סטסקריפט ללא כל תקלה. הדרייבר להפקת שקופיות מתאים לתקן 4070084718 > השוואת תכונוח ע'קריות. תוכנוח מצגה למולטימדיה 7 0 בחירת הנוונים סח שחו ₪ - ץ] 5ס0חו/ שר לא קיים ) קיים ₪ 9-8 38 0 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי זז !סוה המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי (60טחוזה0ס6) 075ו81+ה8586זק ה66ז0-50 6 וט ו חסו81ז6ק0 0ו8/30107081שו167801חו 5 606558ח ||8 8105זסכזססחו ץ!ו08ו81החסזטא 5 608558ח ||8 10 1615חוסס 85ט!סחו +טקזטס 0 סך 6 סך זפזחוזק סד ו וק ששסושפזק פזחוזק חק 5 50086075 פזחוזק 0-5 50855 080 6 +18 10 001015 00008715 5 10 001075 65חס 6 סק 511005 01 ז6סוחטח החטוחוא8!/! 77 6 ישראל ינו' 1994 לסיכום, ה-אמדא₪55אק הוא מוצר רב כח ואמין המיועד בעיקר למקצוענים. משתמש אקראי ימצא את עצמו עד מהרה בקשיים ועם תמיכה מצגות מולטימדיה מינימלית מהתיעוד. מאידך גיסא, המקצוען ימצא בו את הכלים והדיוק הדרושים לביצוע מושלם של מצגות מלוטשות - גם אם המ- שמעות של יימולטימדיהיי בהקשר זה היא פחות יומרנית ממה שהאופנה מחייבת. שריקים חדעוים לתוכנות. וורניקותו אמצעי מולטימדיה בתוכנות מצגה קלאסיות 1.005 10606 אמצעי המולטימדיה של תוכנה זו אולי לא מפותחים עדין, אבל לביצוע מצגות מסורתיות קשה למצוא לה מתחרים. ממשק הידידותי וגישת 3506₪!אחגוח5 ה אינטליגנטית להכנת תב- ניות יכולים להביא גס משתמש אקראי לרמה גבוהה במהירות ובקלות. תמיכה ב-015 כל- קוח וכשרת מאפשרת שילוב עם תוכנות אח- רות בערכת הישומים של לוטוס, כגון מעבד התמלילים והגיליונות האלקטרוניים, כמו גס עם תוכנות קול ואנימציה התומכות ב-015. [וסתן ה 076 בש 0 קמ )| - 9 6618866 ו 0456 1865 6פהפוק) השמש 1 בד אי ור = בצ וו 6? ישראל ינו' 1994 גת 5 10 תוכנה זו, שאיחרה להגר מסביבת 05 לס- ביבת 5סחו/ וממשיכה לפגר במימוש קי- שוריות 01/8, כוללת מספר אמצעי מולטימדיה מקוריים. אספפזטקעץּז הוא מודול המיישם קש- רים דומים להיפרטקסט על המצגה והמודול ץק 1660 מאפשר לשלב קטעי ווידאו במ- קום שיקופיות סטטיות. אבל עד שתגיע הת- מיכה ב-018, תוכנה זו תתקשה להתמודד עס הקשיים על עריכת מולטימדיה אמיתית. ₪ ה הצ 0 )0501ז6וא תוכנה זו היא מהזוכות בייבחירת העורכים" בסקירה האחרונה של מצגות קלאסיות ואכן, כל עוד היומרה מוגבלת לשיבוץ קטע קול מפעם לפעם תמצא כי זו אחת הקלות ביותר ללימוד והמתוחכמות ביותר ביכולתן. מי- קרוסופט מיישמת את כל היכולות ליצירת גרפים ושיבוץ קול דרך תמיכה ב-015 מה שמסרבל את הנסיונות לבנות מצגת. מו- לטימדיה ללא סיוע של תוכנות אחרות. 2 א 5 אם אתה רוצה להוסיף סרטון מולטימדיה כעצס 5 שתול בתוך אחת התוכנות האחרות, תוכל להשתמש בתוכנה זו כדי לערוך | את הסטון. 81 8ו66!א הוא עורך מו- לטימדיה הבנוי סביב המטפורה של ייפס הזמן" והוא מאפשר לך לשרשר את האלמנטים השונים לרצף. ניתן ליצור מעבר והתמזגויות ולטפל בווי- דאו, קול, תמונות סט- טיות ואנימציה ולשלוט בנקודות הזמן בין קטע לקטע. ניתן להפעיל את עורך המולטימדיה בתוך חלון בתוך השיקופית ול- ראות את הרקע הסטטי תוך כדי עריכת הסירטון. בל ['קי 1. 10105 זה זגו .2 5א60חו/ זט 3. 116705011 060 1612 אוזו6ח 5 .4 גיליון 14 ינואר 1994 מאת: שם כתובת טלפון מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואם על גבי | ו 1 22 | ו בול בתחתית כל מודעה מופיע מספר אא (בינגו) אס ברצונך לקבל מידע נוסף | גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 1 2 משוב ק (רא?ם/ 333( (למידע טסף מהפגרסמיס. סמן עפייי המספריס שעל גבי המודשות) כ ב ב ררש בש רש רשטרשרם ב א רא = אל: יז בי ה יי יי בי 5% 5 בא רגי הי יז ; 0 9 ע זי יז יי ב ה א א רז בי רז | אלידע הוצאה לאור בע'/מ 0 ' ת.ד. 9237 5[ א[ 5 ב 5% בי ראי רגי | 5 8 5[ ו ב[ ' תל-אביב 61091 5 [55] [55] 5ב יי יש יי > 5ב ה ה יו הפפ הור , 5 5 55] 55 555 ה [555] יימ יי 5%] ]55 פ] מ 5 5 55 ]5 ו ב ב ב[ 1 1 1 | מסי מנוי משפחה מיקוד 7-ה -----ה--ה- ה 4-77 ----- 75 מ7--" ה שא ₪4 שש ₪ 2 ₪2ם, השש 72 72:- שם- ת-ריש- "שרד שדש- ש-השסש שחש םם ש-שם ל-םם שהשבדת. ש-= גיליון 14 ינואר 1994 מאת: שס כתובת טלפון בול בתחתית כל מודעה מופיע מספר 2 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואס על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. 22 משוב קוראים/בינגו (למידע נוססף מהמטרסמיס. סמן עפ"י המספרים שעל גבי המודעות) ]בה וב | ור חר בר | כ | בד | בד מ ב | מב | מב מו | | ה ב מה || ו | || | ו אל: 5[ יי בי בי ב ₪5 רא 3 : ב יז יז ב ב ב היז ב א רל רא , 7 הי יז בי בי ב 5 5 ךא ךא 64 רא רא רא רא אלידע הוצאה לאור בע'/מ ו ת.ד. 9237 5[ 5[ זז רמז ריר 5 5 הפ ה יי הי ןי ה 5 | תל-אביב 61091 5 [5] [55] [53] המר] [יר] ]מ ה] [ין ‏ ן ב 5 55 שי 5 5י] הא 5 55[ יי 55 ימ הפ הפו 3 0 7 ה הד הלה ה-טה הלק הנח מ"רכ דח> הש"ה ששחה 1-5- 178, שש "ד ה החד "- 1רו-ה- ה ה הרד רהה הח חחח ירה יה חח - ה ה + שח -= =כש רע ה = "ה "אה 7-7 גיליון 14 ינואר 1994 מסי מנוי משפחה מיקוד מאת: שס כתובת טלפון בול בתחתית כל מודעה מופוע מספר 2 אא (בינגו) אם ברצונך לקבל מידע נוסף מהמפרסמים על מוצריה המופיעים במודעות - סמן עגול מסביב למספר התואס על גבי גלויה זו, שלח לאלידע הוצאה לאור והמפרסם יספק לך את המידע. ₪ משוב קוראים/בינגו (למידע נוסןף מהמטרסמיס. סמן עפ"י המספרים שעל גבי המודעות) ב ב בדו חר | בו מכ | ומכו מב | ובו | בד | מב | מו | תורו יי אל: 5 א 1 יז ב בי ב 5 5 : יי ה יז ב ב בי רא רש רא , ע זי יי ןי רא בא ךא ב כ בי םי אלידע הוצאה לאור בע''מ 0 ת.ד. 9237 5 ןי ב מ 5 5 [ הפ 5 ]א ו[ יר ב | תל-אביב 61091 5 ג[ [פם] הפו ]יי[ ה 5 5 55 [ל] 5 | 5 [5] [3%] [ב] 5 מס ו ב ה 5 [5] [55] [3] אב] 55] 35 [פג 35[ ]ו ל 5 מס' מנוי משפחה מיקוד נושאי התעניינות / חומרה מחשביס שולחניים. ) מחשבים נישאיס ) דיסקיס וטייפיס מערכות תצוגה / מסכים 1 מודמיס ותקשורת ב רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק 1 מדפסות ב תוויני שרטוטיס 1 סורקיס אופטייס 1 כרטיסי קול וסוא 1 מולטימדיה ו-צד ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה ב מערכות הפעלה ב תוכנות עזר 8שודווודט 1 שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל ב מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחוס פעילות 1 מערכות מידע ב תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 2 אדמינסטרציה וכ"א 1 כספים וכלכלה הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיום 1 מחשב ד / זא / סק 3 מחשב 306 / 486 1 מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש כ הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת 1 התחברות לרשת מקומית א\ נושאי התעניינות / חומרת 1 מחשבים שולחניים 1) מחשביס נישאים 1) דיסקים וטייפיס 1) מערכות תצוגה / מסכים ב מודמיס ותקשורת 3 רשתות מקומיות מערכות אל-פסק 1 מדפסות 1 תוויני שרטוטים ב סורקים אופטיים ב כרטיסי קול ו-וסווא ב מולטימדיה ו-ד ב אחר ב אחר תפקיד ב מנכייל / מנהל מפעל ) מנהל מחלקה / פעילות ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 3) מערכות מידע 1 תיכנות ישומיס 1 פיתוח חומרה 1 אדמינסטרציה וכ"א ב כספים וכלכלה 3 הנדסה וארכיטקטורה 1 מחקר והוראה 1 רכש וקניות חומרה בשימוש כיום ב מחשבדא / זא / סק ב מחשב 386 / 486 1 מחשב נישא / מחברת חיבור לרשת מקומית א ) תוכניות רכישה לשנה הקרובה 1 שיפור המחשב לדור חדש 3 הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחכרת 1 התחברות לרשת מקומית א ב) מערכות הפעלה 3 תוכנות עזר פטודוודט שפות מחשב 1 סביבות פיתוח 1 סביבות תקשורת 3 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / חומרת מחשבים שולחנייס 1 מחשבים נישאים ב) דיסקים וטייפים 1 מערכות תצוגה / מסכים 1 מודמיס ותקשורת 1 רשתות מקומיות ב) מערכות אל-פסק ב מדפסות 1 תוויני שרטוטים 1 סורקיס אופטייס תפקיד 1 מנכייל / מנהל מפעל 1 מנהל מחלקה / פעילות ב ראש צוות / קבוצה ב אחר תחום פעילות 1 מערכות מידע 1 תיכנות ישומים 1 פיתוח חומרה 3 אדמינסטרציה וכ"א ב כספים וכלכלה 1 הנדסה וארכיטקטורה 1 כרטיסי קול ו-זסווא מחקר והוראה ב) מולטימדיה ו-ד ב רכש וקניות ב אחר חומרת בשימוש כיוס 1 אחר ב מחשב זא / ד / סק ב מחשב 386 / 486 ב מחשב נישא / מחברת 1 חיבור לרשת מקומית א/ תוכניות רכישה לשנה הקרובת 1 שיפור המחשב לדור חדש ב הוספת ציוד היקפי 1 מחשב נישא / מחברת. התחברות לרשת מקומית א/ נושאי התעניינות / תוכנה 1 מערכות הפעלה ב תוכנות עור פפודושודט כ שת מחשב 1 סביבות פיתוח 3 סביבות תקשורת 1 בינה מלאכותית ב אחר נושאי התעניינות / תוכנה נושאי התעניינות / ישומים ב) עיבוד תמלילים 3 גליונות אלקטרונייס 3) מסדי נתוניס ב) גרפיקה ואנימציה 1 תיבייס והנדסה 3 ניהול פרוייקטיס 1) מתמטיקה / סטטיסטיקה הוצאה לאור שולחנית 1 תקשורת - משתמשים 1 תקשורת - ניהול 1 הנהלת חשבונות 1 ניהול מכירות / שיווק 1 ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים 1 אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1) שיווק מחשביס בישראל ביצועי חברות ישראליות ) מחשבים בעולס / ארה"ב 1 ביצועי חברות עולמיות 1 אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומיסם 1 עיבוד תמליליס ב גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתוניס גרפיקה ואנימציה 1 תיביים והנדסה ב ניהול פרוייקטים 1 מתמטיקה / סטטיסטיקה 1 הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים ב) תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב) ניהול רכש / מלאי ב 885 וקבוצות משתמשים ב אחר נושאי התעניינות / מסחריים שיווק מחשבים בישראל ב) ביצועי חברות ישראליות 1 מחשביס בעולס / ארה"יב 1 ביצועי חברות עולמיות ב אחר ב אחר נושאי התעניינות / ישומים ב עיבוד תמליליס 1 גליונות אלקטרונייס 1 מסדי נתוניס 3 גרפיקה ואנימציה 1 תיביים והנדסה ב ניהול פרוייקטים ב מתמטיקה / סטטיסטיקה ב הוצאה לאור שולחנית ב תקשורת - משתמשים ב תקשורת - ניהול ב הנהלת חשבונות ב ניהול מכירות / שיווק ב ניהול רכש / מלאי 1 885 וקבוצות משתמשים כ אחר נושאי התעניינות / מסחריים 1 שיווק מחשבים בישראל 1 ביצועי חברות ישראליות 3 מחשבים בעולם / ארה"ב 3 ביצועי חברות עולמיות ב אחר 3 אחר ב מינוי מפעלי | 1 מיטי פרטי מפעלור = הפי הי הלקה ישן סלפון הערות והצעות לשיפוריס ב מינוי מפעלי 1 מינוי פרטי מפעל מתלקה סלפון הערות והצעות לשיפורים ב מינוי מפעלי ב מינוי פרטי + מפעל מחלקה סלפון הערות והצעות לשיפורים אביקים חדעוים במחעבים איעויים בשנה האחרונה החלה בין משתמשי 26 מן השורה מודעות לתפקיד של מרכיב במחשב האישי שנחשב עד לאחרונה ל''משעמם". אפיק המערכת (805 ואפ51צ5), היה קיים בתודעת המשתמשים כמין חלק פסיבי בחומרה, בדומה למאוז או לכבל החשמל. התפקיד של האפיק בהרחבת מעטפת הביצועים של המחשב לא היה ברור לרוב המשתמשים,דבר שהתבטא בכך שנסיונות בעבר לשנות את תקן האפיק, המונח "אפיק מקומייי שהחל לקנות לעצמו מהלכים. לא- חרונה, הביא לתודעה את חשי- בות האפיק בתיפקוד המחשב, אבל לא תרס להבנת הנושא. יתר על כן, במ- קריס רבים השימוש בו מוטעה. במאמר וה ננסה להבהיר את הדברים בשפה המובנת למשתמש לא טכני, עם ידע מינימלי בצורת העבודה של חומרת מחשבים. נתחיל ברמה הבסיסית ביותר ונסייס באפיק החדיש ביותר למחשבים אישיים, ה- 67. קוראים המכירים את מושגי היסוד בחומרת מחשב יכולים לדלג על הפיסקאות הר- אשונות במאמר. עמ להשביחו, עלו על שרטון. מה זה אביק במחעוב? מחשבים עובדים עייי מניפולציות של אותות חשמליים. היחידה הלוגית הבסיסית, סיבית, מבוטאת במניפולציות האלה בצורת רמת מתח חשמלי (אפס או 5 וולט ברוב המקרים, אבל אפשר גם מצבים אחרים, למשל 3.3 וולט במ- חשבים חוסכי חשמל), בנקודה מסויימת בומן. מעברים בין סיביות "0" - 'י1'י הופכים לשינוי רמת המתח, כך שסידרת סיביות נראית בציוד בדיקה אלקטרונל כמו סידרת פולסים קצרצרים. כדי לפענח את סידרת הפולסים החשמליים צריך לדגום אותס (לבדוק אם הרמה היא אפס או 5 וולט) בזמנים מוגדרים היטב. את הזמנים אלה קובע שעון גבישי המותקן בכל מחשב. בני- גוד לאפיק, כולנו מודעים לפעולתו של השעון. כשאנחנו אומרים כי במחשב שלנו מותקן מעבד 33/ 486% למשל, הספרות 33 מתייחסות לקצב השעון - 33 מגהרף. הרצ היא יחידה מדי- דה לתדר (מחזורים לשניה) ומגהר מציין מיליון מחזוריס בשניה. 33 מיליון מחזורי שעון בשניה פרושם שיחידת הזמן הבסיסית של המחשב היא 20 ננושניה (אחד חלקי 33 מיליון של שניה). מדי 0 ננושניה ניתן להתחיל פעולה במחשב, למשל פעולת חיבור בתוך המעבד עצמו, הוצאת נתוניס מתוך המעבד לרישום בזכרון או שליפת נתון 9 ו 6 ישראל ינו' 1994 10 נקודות הקצה, אלא מסלול הולכת אותות חש- מליים בין מספר גדול של תחנות. לכל תחנה (מחבר חשמלי) ניתן לחבר מערכת פנימית או חי- צונית הזקוקה לאמצעי תקשורת עס מערכות אחרות. 6 התנועה על האפיק מוכתבת עייי מנגנון בקרה ותיזמון מדוייק, שתפקידו למנוע התנגשויות בין אבורים שונים | המנסים לשדר בו-זמנית. הייקונדוקטוריי של האפיק נקרא 88ד5גוא 805 - יישליט האפיקי" - והוא מעניק זכות גישה לשי- רותי אפיק לפי בקשות ששולחים לו האבזרים השונים. % השימוש באפיק משותף לשימושם של אנזרים רבים ושונים מחייב שכל אחד מהם יתאים את עצמו לתקן של האפיק (רמות המתח, תיומון, תיפקוד של כל קווי בקרה וכ- דומה). | בדרך. כלל, אבזר שהותאס לאפיק אחד לא יתאים לאפיק אחר, אלא אס כן האחד מהווה תת-תקן של השני. > היימקומיותיי של אפיק מקומי נובעת מכך שהוא משרת את הסביבה הקרובה של המעבד בלבד. סביבה זו כוללת לפחות את הזכרון הר- אשי (א64), זכרון המטמו ן (640₪5) ומעגלי הגישור לאפיק המערכת. ה"מערכתיותיי של אפיק המערכת משמעותה כי תפקידו לשרת צר- כים יימערכתיים"" בפריפריה של עיבוד הנתונים. אלה כוללים בדרך כלל את מערכת התצוגה, האיחסון על דיסק קשיח ודיסקטים, תקשורת מקומית ורחוקה וחיבור אבזרים היקפיים שונים - כגון מדפסת ומקלדת. ניתן להגדיר גם רמות אחרות של "לוקליות'י וייאוניברסליות" לאפיקיס. רשת תקשורת מקו- מית היא דוגמה לאפיק הנפרש הרחק מאוד מה- מעבד ובכל זאת הוא עונה להגדרות הנייל של 5. אפיקים אחרים יכולים למלא תפקיד בין האפיק המקומי לאפיק המערכת. אלה נקראים ייאפיקי בינייסיי והאפיק 01ק, בו נדון בהמשך, משתייך אליהם. חנקיד מבתח במרכז המחעוב לאוסף האפיקים הבנוייס במחשב יש תפקיד מפתח בכל פעולה שהוא מבצע. אם נעקוב אחרי הקורה בכל רגע שהוא במחשב נגלה כי, בדרך 6ץ ישראל ינו' 1994 אפיקים חדשים למחשבים אישיים כלל, האפיקים הס המרכיבים המועסקים ביותר בחומרה. קחו לדוגמה את ההיסטוריה של אות שהוקלדה בתוכנת מעבד תמלילים והודפסה על נייר כשהמסמך הושלם. לחיצת הקליד גרמה לכך שרכיב מסויים (בקר המלקדת) יעביר צרור סיביות (8 במספר) בצירוף איתות הדורש תשו- מת לב של המעבד (אות פסיקה, דשטתאמדאו) לאפיק המערכת. בקר האפיק, שמזהה את המען, מגשר את המסר מהמקלדת לאפיק המ- קומי כדי שהוא יקלט עייי המעבד וירשם בזכרון הראשל. די לסחוט עוד מעט ביצועים מהמאיצים הגרפיים - ולהאיץ את הביצועים של כרטיסים *טפשים'' לרמה מכובדת - הפתרון הפשוט הוא להפוך את מתאם הווידאו מאבזר '"היקפיי, שמקומו על אפיק המערבת, לרביב ''ליבה'"', שמקומו על האפיק המקומי במהלך הכנת המסמך יעביר המעבד את האות המוקלדת אל ומאת הזכרון מספר גדול של פע- מים - בכל פעם דרך האפיק המקומי. במקביל תוצג האות על המסך בכל פעם שהיא נכללת בעמוד המוצג, כך שהיא תשלח פעמים רבות מהמעבד למתאם הווידאו, התקוע בדרך כלל באפיק המערכת. בכל פעס ששומרים את המ- סמך האות נשלחת מהזכרון דרך האפיק המ- קומי ואפיק המערכת לבקר הדיסק. גיבוי הדי- סק יביא אותה מהדיסק הקשיח לזכרון וממנו בחזרה לכונן הדיסקטים. הדפסה תעשה בת- הליך דומה אלא שאבזר הפלט הוא מדפסת. בסך הכל מדובר בעשרות עד עשרות אלפים של תנועות, שכל אחת מהן מעסיקה את אחד או שני האפיקים. ינולת עוינוע היכולת של אפיקי מחשב לשנע נתונים אינה קטנה. גם באפיקים הפשוטים והזולים ביותר ניתן לשנע מספר מיליונים של אותיות בשניה. באפיק המערכת של מחשב 47 פשוט אפשר לה- עביר עד 8 מיליון תוויס (כל תו הוא בייט) בש- ניה והאפיק המקומי של 4860%/33 יכול להגיע לקצב תאורתי של 66 מיליון תווים בשניה. המ- ספרים הנייל הם תאורתיים במובן שהם ברי מי- מוש רק במערכות שתוכננו לנצל את מלא הי- כולת של האפיק, ללא מגבלות המחייבות "מצבי המתנהיי והפסקות לצורך העברת זכות הגישה מאבזר אחד לשני. אכן, כל עוד מוד העבודה הת- קני על 26 היה בתווים (מסכי תוויס של 205) האפיקים לא זכו לתשומת לב מרובה שכן הם התמודדו בקלות עס בעיות העומס. מצב זה הש- תנה כאשר הישומים החלו להיות מבוססים על ממשק גרפי. במוד תווים של 205 מסך ה-26 נושא לכל היו- תר 2,000 סימנים, כל אחד מהם מיוצג עייי בייט יחיד. הטבלאות ההופכות את הבייט לצורה של אות על המסמך (המורכבת מעשרות פיקסלים) נמצאות על בקר הת- צוגה - כרטיס הווידאו. עדכון מסך מלא דורש מעט יותר משיגור של 0 בייט מהמעבד לכרטיס הווידאו, דבר שיכול להעשות במספר אלפיות של שניה. לעו- מת זאת, מסך גרפי של 5ס6תו/ כולל בין 153 אלף ל-2 מיליון (וגם יותר) בייטים וצריך לע- דכן אותו עס כל תזוזת עכבר. עומס התעבורה של נתוני מסך בסביבת עבודה גרפית הוא זה שמיקד את תשומת הלב על תיפקודו של אפיק המערכת המסורתי. פת- אוס הוא התגלה כצוואר הבקבוק. הפתרון, בד- מות "אפיק מקומייי, הוא ניסיון לאכול את העו- גה וגם לשמור עליה. מצד אחד אנו רוציס לפרו את צוואר הבקבוק בדרך בין המעבד למערכת התצוגה ומצד שני אנו רוציס לשמור את הה- שקעה בכרטיסים התואמים לאפיק המערכת הישן. שני האפיקיס שמשחקים תפקיד מרכזי באקרובטיקה הזאת הס אפיק 808 של 5 (אירגון יצרני ציוד תצוגה למחשבים) וא- פיק 107 של אינטל. לא נטנט חדש כפי שתואר לעיל, האפיק המקומי הוא רובד בסיסי יותר בארכיטקטורה של המחשב מאפיק המערכת. הוא קייס גם בפרימיטיביים שב- מחשבים - גס באלה שלא כוללים אפיק מערכת. ה-6? הראשון היה כזה. כשיבמ תיכננה את המ- חשב האישי הראשון שלה, הצרכים של מש- תמשיו נחשבו כמזעריים וכתוצאה מכך הוקדשה רק תשומת-לב מינימלית לאפשר גידול מודרג של יכולות. ה-6? היה אמנס מחשב ייפתוחיי עם אפיק סטנדרטי שאת מפרטיו פירסמה יבמ לשי- מוש חופשי, אבל הוא היה מרותק בצורה נו- קשה למפרטים של המעבד 182א8088/4.77. הפ- רמטר החשוב ביותר בשיקולים של יבמ היה המחיר והבחירה באפיק שנזקק למספר הקטן מהזיכרון לצורך קליטה במעבד. בכל המעגלים הפועלים בקצב השעון המלא, רוחב הומן של אות חשמלי המציין סיבית אחת הוא 30 מו- שניות לערך, כך שאם נתזמן את הדגימה עם השעון, כל סיבית תידגם פעם אחת בדיוק. כאשר מעבד מוגדר כבעל מהירות 33 מגהרף אין זאת אומרת שכל פעולה אכן מסתיימת תוך 30 ננושניות. ישנן פקודות פשוטות שאמנס נמשכות מחזור שעון יחיד ואילו פעולות מורכבות נזקקות למספר מחזורים. (במעבד ₪156 כל הפקודות פשוטות ומבוצעות במהירות, במעבד 6186 , כמו ה-486, חלק מה- פקודות אורכות מספר מחזורי שעון). | כאשר א פעולה מסויימת נזקקת לנתונים הנמצאים. בז- כרון היא תארך הרבה יותר ממחזור אחד, שכן ביצועה נזקק למספר שלבים. בשלב הראשון אפיקיס חדשים למחשבים אישיים אפיק כל-כך פשוט לא אפשרי במחשב אישי. לעיל ראינו שבין קצב הפעולה של המעבד לה של הזכרון יש צורך לתאם עייי יימצבי המתנה", אבל בזאת לא נגמר הצורך בייתיווך אותות" בין שני הרכיבים. התיפקוד של הפינים ברכיב זכרון נקבע לפי סטנדרטים תעשיתיים, עיימ לאפשר שימוש באותם רכיבים במערכות ספרתיות שו- נות. לעומת זאת, התיפקוד של הפינים במעבד נקבע לפי שיקולים פרטיים של היצרן (אינטל במקרה שלנו) והם משתנים ממעבד למעבד. מע- גלי התיווך כוללים שני חלקים: מצד אחד הס פיק מקומי הוא ניסיון לאכול את העוגה וגם לשמור עליה. מצד אחד אנו רוצים לפרוץ את צוואר הבקבוק בדרך בין המעבד למערכת התצוגה ,ומצד שני אנו רוצים לשמור את ההשקעה - אשר הה להבר רמת המערנת ברמה יותר נמוכה נמצא יאפיק המערכתיי (8105 1א5515), אליו מתחברים המתאמים לא- בזריסם ההיקפיים, למשל בקר הדיסק, כרטיס קלט-פלט, מתאס ווידאו קלאסי וכדומה. במ- קריס רבים ממומשים במחשב ובסביבתו עוד מספר אפיקים. למשל, במחשבים בהם מותקן בקר 5051 האבורים המתחברים אליו עושיס זאת דרך אפיק שתוכנן לאפשר חיבור של אב- זרים בשרשרת הנקראת ‏ ימחרוזת מרגניות" (א6₪41 צ48פ) הבקר מגשר בין אפיק 1 ההיקפי לאפיק המערכת. הפנימי, כך שכל אחד מהם יכול לפעול בתיטמון עצ- מאי, הנקבע עייי התקן הפרטי שלו, ובכל זאת נתוניסם מאפיק אחד המעבד מחשב את הכ- ל בכרטיסים התואמים לאפיק המערכת הישן ה צאים הנתוניסם והוא צריך | להפריד ‏ ול- התאים בין האפיק מציג את הכתובת הזאת על | קווי | הכתובת (0555כ) של האפיק, במקביל להפקת אותות בקרה ותיזמון שגורמיס לרכיבי הזכרון לקלוט את הכתובת ולשלוף את הנתונים המבוקשים. תהליך שליפת הנתונים הפנימי בתוך רכיבי הז- כרון נמשך בדרך כלל בין 60 ל-90 ננושניות, כלו- מר על המעבד להמתין 2 או 3 מחזורים לפני שהוא קורא את הנתונים שהזכרון מציב על קווי הנתונים של האפיק. רק אחר השלבים המ- קדימים האלה יכול המעבד לבצע את הפקודה עצמה. חיבור ביזי כבר בפיסקה הקודמת נאלצנו להשתמש פעמיים במושג י'אפיקיי כדי לתאר את החיבור הפיני בין המעבד לזכרון. השתמשנו גם בתיאור פשטני של שלושת סוגי הקווים המרכיבים אפיק נתוניס במחשב כלשהו - קווי כתובת, קווי נתוניס וקווי בקרה ותיזמון. אס תקח בידך רכיב מעבד ורכיב זכרון. (ייגייקיסיי בפי העם) תראה את נקודות החיבור לאפיק בצורת פינים (היירגלייםיי של הגיוקים), המסודרים בשורות מתחת לגוף הפ- לסטי של המאהז. במעבד חלק מפינים אלה משמש להפקת כתובות (תפקידם רק לשדר החו- צה), חלק מהפינים משמש להוצאה והכנסה של נתונים (התנועה דרכם היא דו-כיוונית) וחלק הם קווי בקרה ותיזמון. פינים תואמיס נמצאים על רכיב הזכרון והרמה הבסיסית ביותר של ייאפיקיי מוגשמת על-ידי חיבור ישיר בין הפינים התואמים. מתווכים בין המעבד לאפיק ובצד השני הם מתווכים בין האפיק לזכרון. בצורה זו ניתן לש- מור על המאפיינים של האפיק עצמו כבלתי תלויים במה שקורה בשתי קצותיו. במילים אח- רות ניתן לייתקנן"" (להפיק לתקן, סטנדרט) את האפיק. האפיק עצמו, בין מעגלי התיווך הנייל מורכב מקבוצה של מוליכים חשמליים, המודפסים על כרטיס האס (סִאַהספִּחִם07₪8וא) בצורה של חוטי נחושת מקבילים. מספרם גדול יחסית; במ- חשב חדיש אנו נזקקים ל-32 מוליכים כדי לה- עביר נתונים, בין 24 ל-32 קווים כדי להעביר כתובות, יותר מ-20 קווים לבקרה ותימון, מספר גדול של קווי אדמה והספק חשמלי. כל אחד מקווי האות באפיק חייב לאפשר העברת פולסים מהירים מאוד (ברוחב 30 ננושניות כנייל) מבלי שהם ייימרחו"" ויהפכו לבלתי קרי- אים ומבלי שפולס המשוגר בקו אחד יקלט כרעש בקו מקביל. דבר זה קשה מבחינה חשמלית והוא נהייה קשה יותר ככל שמחברים יותר רכיבים לאותס מו- ליכים. כתוצאה מכך נוצר הצורך להפריד את האפיקים במחשב למספר המות. אפיקים מהי- רים מאוד, להסם אפשר לחבר מספר קטן יחסית של רכיבים, ואפיקים איטיים יותר שיכולים לשרת מספר גדול יחסית של אבזרים איטיים. האפיק המהיר ביותר הוא זה שמחבר את המ- עבד עם הזכרון והוא נקרא (0041.805/). המקומי לאפיק המ- ערכת. ייבקר אפיק המערכת" הוא המעגל הח- שמלי שמגשר בין השניים ומאפשר לאפיק המ- קומי לעבוד במהירות ובתיזמון שדורש המעבד ולאפיק המערכת לפעול בקצב האיטי יותר, שדו- רשים האבזרים ההיקפיים. ההפרדה הזאת מא- פשרת גם לממש את האפיק המקומי בצורה או- פטימלית לתצורת הפינים של המעבד (כדי לחסוך במעגלי תיווך, שגורמיס תמיד להשהיות מיותרות) ואת אפיק המערכת בצורה העונה לת- קנים תעשיתיים. מכך נובע כי, בדרך כלל, תצו- רת האפיק המקומי תלויה בסוג המעבד אותו הוא משרת. אפיק מקומי המתואם למעבד 486 אינו מתאים למעבד 5א386 (שלו רק 16 פינים לנתונים) או לפנטיום (שלו 64 פינים לנתוניס). אס נרצה לחבר אבזר נוסף לאפיק המקומי, נז- דקק לתכנן אותו במיוחד לסוג המחשב בו הוא ישרת, בניגוד לאבזריס המתחברים לאפיק המ- ערכת, אותם ניתן להעביר ממחשב למחשב כמעט ללא הגבלה. בנקודה זו אפשר לעצור לרגע ולסכם את הת- כונות בגללם נקראת התצורה הזאת 805 (באנגלית המילה 805 מציינת אמצעי תעבורה בנתיב קבוע, עם תחנות קבועות ולותח זמנים קבוע פחות או יותר, לשימוש הציבור. כל אחד יכול לעלות ולרדת בכל תחנה שהוא יחפוץ וב- לבד שהוא יתאים את עצמו לתנאים הקבועים של השירות): 4 האפיק אינו קו תקשרות יפרטייי בין שתי 1 6ץ ישראל ינו' 1994 102 ביותר של יירכיבי דבקיי (שתפקידם לגשר בין המעבד לאפיק) היתה טבעית. האפיק של ה-סק המקורי ושל ה-דא שבא אחריו פעל בתדר המ- עבד (4.77 מגהרץ) עס פס נתוניס ברוחב 8 סי- ביות ו-20 קווי כתובת - בדיוק כמו ה-8088. התיכנון הפרימיטיבי של ה-0 הגיע למבוי סתוס מהר יותר מכפי שיבמ הניחה מראש וה- תעורר צורך לעבור בדחיפות לארכיטקטורה מת- קדמת יותר. כשלוש שנים לאחר הצגת ה-6ק הציגה יבמ את יורשו, ה-0/47, שהיה מבוסס על השבב 286, עם 16 קווי נתונים חיצוניים ו-24 קווי כתובת, מהירות שעון של 8 מגהרץ ומנגנון משוכלל יותר של בקרת רכיבים היקפיים. כדי לנצל את היכולת המשופרת הציגה יבמ את אפיק המערכת שזכה מאוחר יותר לשס. 154 (סזטו60!וח6זא 6ז08ת513 עוו5ט0ח1). ההפרדה בין אפיק המעבד לאפיק המערכת היא זו שיצרה את התופעה המדהימה של ייתואמי יבמיי המ- קדימים את יבמ עצמה בהכללת שיפורים ושי- כלולים במחשב האישי. ברגע שהמערכת הצ- מודה למעבד יכלה להתפתח בקצב שונה מהסטטיות של אפיק תיקני, נמצאו יצרנים זרי- זים שהאצו את פעולת הלב של המחשב מייד עם זמינות גירסאות מהירות יותר של ה-286. כך יצאו "תואמי 47" עם מעבדיס של 10, 12, 16 ולבסוף גם 20 מגהרץ ולראשונה יכול היה המ- שתמש לבחור בין מחשבים וזהים בכל מלבד הביצועים. הדבר הביא לזיהוי מוטעה של בי- צועים עס מגהרצים ולמיסוד מדדי ביצועים למ- חשבי 6ק. המהביכה האחדונה מהפיכת האפיק התיקני שהביא איתו ה-47 היתה אחרונה שהצליחה לסחוף את השוק כולו. בשנת 1984 עדיין היתה יבמ הכח הדומיננטי 0 ] 0 60 וק 1 מותקנים במקביל להם. 2 6 ישראל ינו' 19%% אפיקים חדשים למחשבים אישיים בשוק ה-6 וכולס חיקו את התקנים שלה בא- דיקות מוחלטת. הדבר נמשך עד 1987 ולמרות שמעמדה של יבמ הלך ונשחק והמילה "תואמיסיי איבדה את הקונוטציות השליליות שלה, עדיין התקניס לעולס ה-6ק הוכתבו ביבמ. כאשר יבמ החליטה ב-1987 כי גם אפיק ה-7 הגיע לסוף דרכו ויש צורך באפיק מערכת מתו- חכס יותר, היא לא הצליחה לגרוף איתה את התעשיה כולה למהפיכה חדשה. ארכיטקטורת המיקרו-ערוץ של יבמ (64א), שהיוותה את עמוד השידרה של דור חדש של מחשבים אי- שיים, אותו הפרידה יבמ מאספסוף התואמים עייי שס חדש (05/2), לא הפכה לתקן אוניברסלי. יבמ (ומספר חכרות שהתרגלו ללכת בתלם שלה בצורה אוטומטית) עברה לאפיק 64וא - אבל כל מאות ואלפי היצרנים הקטנים המשיכו עס הא- פיק הישן, לו הס קראו אחרי פרישת יבמ ייארכיטקטורת התעשיה התיקנית". די מקובל בין משקיפים ועיתונאים להתקלס ביבמ, שביומרניותה האמינה כי מה שהיא מח- ליטה הופך מיד לתקן דה-פקטו. אבל מנקודת השקפה טכנית טהורה המיקרו-ערו מהווה אמנסם שיפור קוואנטי בארכיטקטורה של מח- שבים אישיים. מלבד השיפור השיגרתי של "מהר יותר (10 במקום 8 מגהר>), רחב יותר (32 במקוס 16 סיביות (תונים)'י מוסיפה הא- רכיטקטורה החדשה אלמנט של תבונה לניהול האפיק. בזמן שכל האבזריס הנתקעים לאפיק 4 נחשבים לייטיפשיסיי והם זקוקים לניהול פעיל עייי המעבד המרכזי, אבזרים הנתקעים לא- פיק 6 אמורים להיות ייחכמיםיי דייס על מנת לנהל את תהליך ההתקשרות בעצמם, מבלי להטריד את ה-650 שיכול באותו זמן לבצע פעולות אחרות. במילים אחרות, אנזרי 16 יכולים להיות "שליטי אפיק" בזמן שהס נז- קקים להעברת נתוניס. המעבד המרכזי הוא רק 00 5( וי סחוו-ח! 8 ל 05 4 חסו5ח8]א6 08| על לוח האם מותקנים מחבר: 1.805 בהמשך למחברי 8154154 בעוד מחברי 201 עוד צרכן של שירותי אפיק, הנוטל על עצמו את תפקיד הניהול רק כאשר הוא עצמו משנע נתו- נים. לוג'קה ברמה גבוהה אפיק מסוג מיקרו-ערוץ אינו רק בלתי תלול בקצב העבודה של המעבד, הוא גם מאפשר של- מוש במעבדים מסוגים שונים, שכן הלוגיקה של ניהול האפיק מבוצעת ברמה שונה, גבוהה יותר, מאותות הבקרה שהמעבד מפיק בפינים המיו- עדים לכך בחומרה. אבל אפיק שיש לו מספר גדול של אדוניס נזקק גם לייבורריי, שיפשר בין דרישות נוגדות של אבזרים המבקשים בו זמנית שירותי אפיק. למעגל המבצע את תהליך הבו- ררות (א10ד8/4ד4881 805) קוראים במינוח של יבמ 645 (נקודת בוררות מרכזית) והוא קובע את סדר הענקת זכויות גישה לאפיק לפי סדר הגעת בקשות השירות ולפי טבלת קדימויות, המעניקה לכל אבזר מיקום בהררכיה של המ- ערכת. המחיר שיבמ הסכימה לשלם עבור התכונות האלה היה בנתק גמור מהתקן הישן - ואת זה לא הסכימו רוב המשתמשים לשלם. יתר על כן, בשנת 1987 ניסתה יבמ לכפות על התעשיה "מס תאימותיי בצורת מחיר גבוה בו נמכרו רכיבי 64 למי שרצה לייצר תואם 05/2. כאמור לעיל, מעט חברות הסכימו לשלס את המס וציבור המ- שתמשים הצביע בהזמנותיו בצורה ברורה על רצונו בתאימות עם העבר ועל העדפת מחיר נמוך על ביצועים משופרים. אבל גם חברות אחרות הגיעו למסקנה כי אפיק 154 "קטן" על המ- עבדים החדשים, להם אפיק נתונים של 32 סי- ביות ומהירות מעל ל-20 מגהרץ. בשנת 1987 אמנס לא היתה חשיבות קריטית לממשק הגרפי (שכן במקביל לדחיית המיקרו-ערוץ עייי. יצרני החומרה, מפתחי התוכנה לא ששו לאמ את מע- רכת ההפעלה החדשה 05/2 ואת הממשק הגרפי שלה, ה-זטקפחג/א חסוופוחטפטזק) | אבל בישומים עתירי פעולות קלט-פלט, כמו בשרתים, אפיק ה-154 הראה בבירור את חולשותמו. מיקצה שיבורים קבוצה של יצרנים התלכדה אז סביב תקן "194 משופריי, ₪154 בקיצור. התקן החדש שוב ניסה את התרגיל הישן של לאכול את העוגה ולשמור עליה בו-זמנית, עייי ייהרחבהיי של הפונקציונליות תוך שמירה על ייתאימות-כלפי-מעלהיי. למחבר הישן של 154 התווסף מחבר שני, עס מערכת שניה של מוליכים, שתפקידם לשאת את הסי!- ביות הנוספות של נתונים וכתובות ואת אותות הבקרה הנוספים הנדרשים לניהול ייחכסיי של האפיק. צורת ההרחבה הזאת מאפשרת לכרטיס איפה כולס! 4 4 ישן לתפקד בתוך חריץ 8154 ולכרטיס ₪58 חדש לתפקד בחריץ 154 ישן. בשני המ- קרים הפונקציונליות הנוספת לא באה לידי מי- מוש, אבל המשתמש לא צריך להשליך לפח את השקעתו בחומרה. אפיק ₪154 כולל הרכבה של קווי הנתוניס ל-32, קווי הכתובת ל-32 ושיפור זעיר במהירות - מ-8 ל-8.33 מגהרץ. השינוי במ- הירות נועד ליצור מכנה משותף עס מה שנראה כתקן דה-פקטו למהירות של מעבדים מרכזיים, 3 מגהרץ. את התדר של האפיק ניתן לקבל מח- לוקה ב-4 של התדר המוזן למעבד. מאחר ובכל מחזור ניתן לשגר באפיק ₪154 4 בייטים במ- קביל, קצב העברת הנתונים המירבית דרכו היא 3 מגהבייט לשניה. את הקצב המירבי ניתן להשיג רק במודיסם של שיגור ייצרורות" (808515), בהזנה ישירה של הנתוניס מהאבור ההיקפי לזכרון (גואפ). בכל שאר המודים קצב העברת הנתונים יורד לרבע מהשיא התיאורתי, כלומר לבערך 8 מגהבייט לשניה. קצב זה מספיק על מנת להצין רביעיית כרטיסי רשת בשרת קבצים, אבל בישומים גר- פייס הוא רחוק מלענות על הצפיות של מערכת תצוגה חדישה. לעומת זאת, המימוש של אפיק 158ם, למרות היותו פחות יקר מאפיק 4סו, עדיין מוסיף יותר ממ- אתיים דולר למחיר של כרטיס | האם ‏ ולתר ממאה דולר לכל כרטיס מתאם לאבזר. חיצונ בעיה נוספת היא הצורך בדרייברים מיוחדים על מנת להפעיל את הת- כונות המיוחדות של הא- פיק. בסיכומו של דבר האפיק הזה זכה לאותה קבלת פנים צוננת לה זכה קודס לכן המי- קרו-ערוץ. למשתמש הרגיל, עם ישום שולחנל מקובל, לא היתה הצדקה לשלם מחיר גבוה יותר ולהסתבך בבעיות דרייברים על מנת לקבל ית- רונות לא ממומשים. 90 אחוז מרוכשי מחשבים אישיים נשארו נאמנים ל-154 עד לזמן הנוכחי. הלמשק הגרב' ואביק 54ם המצב הלא בריא, של סטגנציה בהתפתחות אפיק והמערכת, הגיע לקריטיות כאשר גירסה 3 של פשסשחו/ החלה לסחוף את עולם המ- שתמשים ב-6ק. בניגוד למצב עד אז, הפעם ראו המשתמשים במו-עיניהס איך האפיק הישן חונק את היכולת של המעבד המרכזי. מחשבים שנ- חשבו כמהירים ביותר כאשר הם פעלו תחת 5 הפכו לאיטיים ביותר כאשר סביבת הע- בודה הפכה לגרפית. התרופה הראשונה לבעית 6ץ ישראל ינו' 1994 אפיקים חדשים למחשבים אישיים המחנק בערו המערכת היתה להעביר חלק מה- אחריות לעיצוב המסך הגרפי למתאם הווידאו. מתאמים ייחכמיסיי, הידועים גם בשם ימאיצי 5סחו/ו'", מבצעים חלק ניכר מפעולות העריכה של קוב המסך על הכרטיס עצמו, ללא צורך שינוע הנתונים על פני האפיק העמוס. בצורה זו ניתן להאיץ את הביצועים הגרפיים (כפי שהס נמדדים עייי | מבחנים סטנדרטיים, | למשל אזהוחחו א פטוחקגז של מעבדות 1.85 6ק) פי 10 ויותר. אכל עם האוכל בא התיאבון והמירוץ לצמרת הביצועים הגרפיים הפך להיסטרי בשנתיים הא- חרונות. כפי שאפשר ללמוד ממאמר אחר המ- תפרסם בגיליון זה, המירוץ עדיין בעיצומו וה- שיאנים של לפני חצי שנה משתרכים היוס הרחק מאחור. כדי לסחוט עוד מעט ביצועים מהמאיצים הגרפיים ולהאיץ את הביצועים של כרטיסים "טפשיםיי לרמה יותר מכובדת הפתרון הפשוט ביותר הוא להפוך את מתאס הווידאו מאבור ייהיקפייי, שמקומו על אפיק המערכת, לרכיב ייליבהיי, שמקומו על האפיק המקומי. וה האחרון יכול להגיע לקצבי נתונים גבוהים פי 10 ויותר מהאפיק המערכתי והצירוף של לקות חדש לשירותיו לא כרוך בתוספת משמעותית | 5 לטווח ארוך יותר ברור כי 1-805/ מהווה רק פתרון זמני ויש צורך בבנית תקן חדש לחלוטין, שאינו מהווה טלאי נוסף בשרשרת ה''השבחות מוגבלות תאימות" לעלויות הבניה של לוח האם. יתר על כן, אבזר השוכן על האפיק המקומי אינו נזקק לד- ריירברים מיוחדים להפעלתו. מבחינת המעבד מהווה מתאם הווידאו הרחבה של הזכרון הר- אשי. המעבד כותב נתוניס לזכרון שעל המתאם באותה מהירות - ובמקרים רבים מהר יותר - משהוא עושה זאת לזכרון ה-ו6. יחרונות הרגרםיה הצעד הזה, של החזרת הקשר הישיר בין המעבד לאבזר היקפי, גראה רגרסיבי, נסיגה גדולה למצב ששרר לפני 1984 והתיקנון של אפיק 47. אבל היתרונות בהאצת הביצועים הגרפיים הס עצומים ועלויות המימוש כה זעירות, עד שה- פיתוי לחזור למצב הקודם גבר על כל שאר השי- קולים - לפחות בכל הקשור למערכת התצוגה. הרציונליזציה מאחורי הצעד של אירגון 854 היא פשוטה: לא כל האבזריס ההיקפיים נזקקים לאפיק מהיר ולכן לא כדאי להשקיע בפתרון יסודי לבעית המחנק של אפיק 154. אם הבעיה העיקרית היא מערכת התצוגה אזי נמצא פתרון זול ומהיר לבעיה זו. כל שאר האנורים יכולים להמשיך להיות תואמי 154 מבלי שהם יסבלו מכך שאת הבעיה י"שלנו" (554 הוא, כאמור לעיל, אירגון של יצרני ציוד ומערכות תצוגה) פתרנו בנוסח ייזבנג וגמרנו". הפתרון של 85/, הידוע בשם 805 1/, זה לה- צלחה מיידית. הוא ענה על צרכי המשתמשים בהווה בצורה האפקטיבית ביותר מבתינת עלויות. הוא גם מאפשר להרחיב את השירותים מעבר למתאם הווידאו ולהוסיף גם מתאם דיסק לאפיק מקומי וכרטיס רשת לאפיק מקומי. כמו- בן שכל כרטיס הנתקע לאפיק 1-805/ הופך מייד לחלק מהסביבה הסינכרונית של המעבד, כלומר עליו לרוץ בדיוק באותו קצב כמו המעבד והזכרון הראשי ולהיות כפוף לכל חוקי התיזמון והמפרטים החשמליים של רכיבים הקשוריס ישירות למעבד הראשי. במיוחד, מאחר ואת מפ- רטי 54פ התאימו לחוקי הממשק של 486, אי אפשר להשתמש בכרטיסי 1-805/ על לוח אס הנושא אפיק מקומי שונה - למשל את אפיק 64 הסיביות של הפנטיום. כמו כן, המ- גבלות | של עומסים חשמליים מאפשרות לתקוע רק 2 או 3 כר- טיסים לאפיק. ניתן תאורתית לעקוף את המגבלות הניל עייי הוספה של ימעגלי תיווך" בין האפיק המקומי | ה"אמית:י ובין הרחבה שלו שתשרת כבסיס ל- 1-805), אבל בכך משמיטים את הקרקע מתחת לר- ציונליזציה של 554 - התוצאה תהייה יקרה מדי ואיטית מדי. מבחינה פיזית (מבנה ומיקוס המחבריס) מהווה אפיק 1-805 הרחבה של אפיק המערכת. המו- ליכים של האפיק המקומי מודפסים על כרטיס האם במקביל למוליכים של אפיק המערכת וה- מחברים הנוספים ממוקמיס בהמשך למחברים של האפיק המקומי, כך שכרטיס אחד יכול להייות תקוע בו-זמנית (בתנאי שיש לו מחברים משני הסוגים) באפיק 1-05 ובאפיק המ- ערכת. המטרה של עיצוב זה היא לאפשר לכ- רטיסים להנות משירותי השינוע המהירים של האפיק המקומי ושירותי מערכת שזמינים רק על אפיק המערכת. במחבר הנוסף של 5ם/ מגעים תונים, 30 נושאים את אותות הכתובת והשאר משמשים לתיזמון ומניעת רעשים אלקטרוניים. רק קו פסיקה אחד משרת את אפיק %1-808 (פס1), כך שקשה לתאר מחשב בו אין צורך ליי- שם במקביל גם אפיק מערכת קלאסי. שילוב אביקים חשוב לזכור כי אפיק 1-805 יכול לפעול במ- קביל לאפיקי מערכת שונים - 154 ,א15ם או 16א. מאחר והיתרונות היחסיים של כל אפיק מתממשים בתנאי עבודה שונים, תמצא כי בדרך כלל אפיק 1-805/ מלווה באפיק 158 פשוט וזול. אבל יש יצרנים שזיווגו גס בינו לבין אפיק א5זם. תכונות רבות שלא נתמכות עייי מפרטי 5/, למשל קונפיגורציה אוטומטית (כך שלא צריך לשחק במפסקי שזס, גימפרים ותוכנות הת- קנה בכל פעם שמוסיפים כרטיס למערכת), (י- תנות למימוש ע'יי שילוב עם אחד מאפיקי המ- ערכת הייחכמים'י. המפרט הראשוני (גירסה אפיקים חדשים למחשבים אישיים ססנות לא אופייניים של אינטל. עד לסוף 1992 לא הציגה חברה זו הצעת אלטרנטיבה קו- נקרטית לאפיקים ₪154/58, למרות שהיא היתה מודעת יותר מכל חברה אחרת לפער הנו- צר בין יכולת המעבדים שלה ליכולת של הא- פיקים הישנים. לאינטל גם היסטוריה ארוכה ומפוארת של פיתוח אפיקי מחשב מהירים וא- מינים, שהחלה עוד בשנות ה-70 כאשר מהנדסי המערכות של אינטל פיתחו את אחד האפיקים הראשוניס למיקרו-מחשבים תעשיתיים בשם 5, מאז פיתחה החברה גירסאות מת- קדמות יותר לאפיק הנייל והשתתפה במספר פו- רומים בהס פותחו תקניס תעשיתיים לאפיקי מיקרו מחשבים. משוס מה בתחום ה-6ץ הע- דיפה אינטל לשמור על פרופיל נמוך, כנראה כדי לא להרגיז את לקוחותיה, שכבר לא מאושריס מהפעילות שלה בבנית מערכות ותתי מערכות לשוק היצרנים ( א05 ומשווקי ערך מוסף, 1 . הקרע בין יבמ לתואמים יצר וואקום בתחום שאינטל לא מיהרה להכנס אליו וכ- 0) של אפיק 1-808/ הותאם ל-486 ככפפה ליד. עם בוא הפנטיום נוצר צורך לעדכן את המפרט על מנת לנצל את הרוחב המוגדל של הא- פיק המקומי (64 סיבות נתוניס במקביל) ואת המהירויות הגבוהות יותר. הגירסה המעודכנת (2.0) נמצאת עדיין בדיו- ניס אבל בקווים כלליים אפשר לאמר כי 884 ממשיכה במדיניות של התאמות ייאד-הוקיי תוך מיזעור העלויות ושמירה על תאימות מירבית. ההרחבה ל-64 סיביות נעשית עייי הוספת מחבר נוסף בטור, שכבר כולל את מחבר המערכת ומ- חבר 1-805 בסיסי. השבחת המפרטים הח- שמליים תאפשר פעולה ב-50 מגהרץ ותמיכה בפונקציות מתקדמות, כמו מטמון 6 ם-תדותאו וייצרורות" מהירים. אס אפיק 1-805 ממשי מוגבל כיום לפחות מ-44 מגהבייט לשניה, האפיק היימושבחיי אמור לתמוך בקצב נתונים מירבי גבוה פי 9! לא בטוח כי במציאות ניתן יהיה לממש את הפוטנציאל התאורתי, אבל בטוח כי המוטיבציה לחפש פת- רון שונה מ-585 אינה נובעת מחוסר יכולת לשנע נתונים במהירות. הג'שה של אינטל המצב הלא ברור בנושא העתיד של אפיקי מע- רכת ל-76 נובע במידה רבה מחוסר פעילות וה- או 1 הוא עדיין במידה רבה מוצר עתידי, אבל המשמעות שלו על עולם המערכות האישיות חורגת מהמטרות המוגבלות של גפפ. כאן שבי ₪0 מדובר בתקן מרכזי חדש שיהווה את אחד משלושת עמודי התווך של הגדרת ה-6ע העתידי תוצאה מכך נוצרו התקנים של 554/. בראיה לטווח ארוך יותר ברור כי 1-805/ מהווה רק פתרון זמני ויש צורך בבנית תקן חדש לחלוטין, שאינו מהווה טלאי נוסף בשרשרת הייהשבחות מוגבלות תאימות". אינטל פרסמה את הגירסה הראשונה של מפרטי 1 ביולי 1992. תגובת השוק היתה מעורבת, שכן הם כללו אלמנטים חשובים אבל הזניחו כמה מהאספקטים המעשיים למימוש מידי. הא- למנטים החיוביים הם הגדרה "סגורהיי ומ- דוייקת של עקרונות התיכנון של מעגלים חש- מליים האמורים לתפקד בקשר לאפיק. בניגוד למפרטי 5ם הכלליים, מפרטי 61 כוללים פירוט מחייב של כל הפרמטרים, שעמידה בהם מבטיחה תאימות. פונקציונלית בין כל הכ- רטיסים שיתוכננו בעתיד לאפיק. מצד שני, המ- פרט הראשוני לא כלל פירוט של המבנה הפיזי של המחבר כך שהיצרנים לא יכלו להתחיל מייד בבניה של כרטיסים. קבוצת העבודה שאירגנה אינטל להגדרת הפורמט הפיזי הוציאה את התקן המעודכן והמורחב רק במאי 1993, בערך במקביל לשיחרור של ערכת השבבים שאינטל פיתחה לתמיכה באפיק. התגבדות על ביגור ומחלות ילדות הפיגור אחרי 554 בלוח הזמנים, העובדה כי מימוש האפיק כרוך בתיכנון מחדש של לוחות האם ובעלות מוגברת, מחלות ילדות למיניהן וז- מינות מוגבלת, גרמו לכך שהאפיק עדיין לא נמצא בשימוש נפוץ בשוק. 01 הוא עדיין במידה רבה מוצר עתידי, אבל המשמעות שלו על עולס המערכות האישיות חורגת מהמטרות המוגבלות של 5םץ. כאן מדובר בתקן מרכזי חדש שיהווה את אחד משלושת עמודי התווך של הגדרת ה-6ק העתידי (השניים האחריס הס ארכיטקטורת המ- עבד ומערכת ההפעלה). למרות שהמצב הנוכחי הוא בראשיתי לחלוטין, כבר ניתן לראות כי אפיק ה-201 יהפוך למכנה משותף במערכות שו- לחניות אפילו יותר מארכיטקטורת 86א% ומ- גירסאות פשסשחוצ. רשימת החברות שה- ביעו עד כה תמיכה באפיק 761 כוללת לא רק יצרניות של מח- ואבזריס ל-0?, אלא גם את מרבית היצרניות של תחנות עבודה הבנויות בארכיטקטורה לא אי- נטלית. יבמ ואפל יש- תמשו באפיק [06ק גם במחשבים מבוססי 6קזשאסם, דיגיטל תיישם אותו בתחנות עבודה מבוססות אלפא, היולט פקרד תאמ אותו הן בתחנות עבודה והן במ- חשבי וקטרה ועוד. לראשונה מצליח תקן אחד לאחד את כל היצרנים החשובים סביב אפיק תי- קני ולדבר תהייה משמעות מרחיקת לכת על טי- שטוש הגבולות בין קטגוריות שונות של מיחשוב שולחני. לגמות ע'קריות ההצלחה הזאת נובעת מכך שמתכנני 61 כללו במפרט תמיכה בכל המגמות העיקריות בתיכנון חומרה למחשבים שולתניים: אפיק נתוניסם רחב, 64 סיביות במקביל, שי- פעל אופטימלית בסביבה של מעבדי פנטיום, כמו גסם מעבדי ₪156 חדישים (לאלפא, ל- קוו 0, לגירס אות מסויימות של 6קזסשסם ול- מעבדי ה-₪156 של 4 יש אפיק נתונים בן 64 סיביות). 4 ה-01 אינו "אפיק מקומייי ולכן אינו מוגבל 55 6 ישראל ינו' 1994 16 לארכיטקטורה מסויימת של מעבד מסויים או משפחה מסויימת. עס זאת המימוש שלו אינו מצריך תמיכה של יירכיבי דבקיי, שכה מייקרים את המימוש של אפיקי 64וא ו-154ם. ה-01 תוכנן לתמיכה בסביבה מרובת מע- בדים (0א068551אקז1טוא), כלומר לעבוד במ- חשבים בהם מותקן יותר מ-670 יחיד. האפיק החדש תומך בחומרה במנגנון המבטיח את קו- נסיסטנטיות הנתוניסם השמורים בכל אחד מה- מטמונים הקשוריס לכל מעבד (בסביבה מרובת מעבדים עם מדיניות מטמון של ייכתיבה מאו- חרתיי, חייבים להבטיח כי נתונים שעודכנו במ- טמון אחד יעודכנו אוטומטית גס בכל מטמון אחר המאחטן אותם ולמנוע ממעבדים אחרים גישה לנתוניס לא מעודכנים בזכרון הראשי). האפיק 201 תוכנן לקצב (תונים גבוה מאוד בישומי מולטימדיה ווידאו. הדרישות של ישו- מיסם אלה שונות משל עיבוד נתוניס רגיל, שכן זרס הנתונים שלהם הוא ייסינכרונייי, כלומר הוא בעל קצב פנימי קבוע, הנובע מתכונות ציוד הקצה (מצלמת הווידאו, מסך הטלוויזיה, קווי התקשורת וכדומה). % אפיק 201 תומך בייבוררות" בין "שליטי אפיק"י בהתאם היררכיה של קדימויות. כך ניתן להבטיח כי הליכים קריטיים יבוצעו לפני שה- שליטה באפיק תועבר לאבזרים שיכולים לה- זס!וחסו/ 8 אפיקים חדשים למחשבים אישיים מתין בסבלנות עד שהמועדפים יסיימו את עבו- דתם. לאפיק 701 יש שפת פקודות משלו, עס קודים של 4 סיביות, באמצעותה נעשית השליטה בא- פיק. ניתן לכתוב תוכניות הפעלה לאפיק עייי שפת השליטה, כך שנחסך הצורך לבצע שינול חומרה בכל פעס שרוציס לשנות את הפרמטרים בהס האפיק פועל. אפיק ה- 201 תומך ישירות בזכרון מטמון משני (הזכרון 12, שאינו שוכן על השבב עצמו), בקונפיגורציה אוטומטית של כרטיסי הרכבה (עו 8 פָטוק) ובתכונות רבות אחרות שמטרתן להקל על החיים של המתכנן, המשתמש וה- מתחזק של חומרת 6ק. 4 המפרט לוקח בחשבון מעבר ממתחי עבודה של 5 וולט, המקובלים בכל המחשבים השו- לחניים כיוס, לרמה של 3.3 וולט הצפויה להפוך לתקן עתידי. הורדת המתח מאפשרת להקטין את צריכת ההספק החשמלי של מעגלים לוגיים לפחות מחצי וכך להשיג שתי מטרות: חסכון באנרגיה - במסגרת המאמצים לשמירה על אי- כות הסביבה - והקטנה של כמות החום הנוצרת במחשב ופוגמת באמינות רכיביו. 4 קצב העברת הנתונים המירבית באפיק 61ק מגיע ל-132 מגהבייט לשניה בתצורה של 32 סי- | חסופח8קאם | 67808]חו פטס 7 ו בארביטקטורת אינטל, אפיק 701 הוא 'אפיק ביניים'/, בין האפיק המקומי של המעבד ואפיק המערכת. 0 6 ישראל ינו' 1994 ביות ול-264 מגהבייט לשניה בתצורה של 64 סי- ביות. חשוב לזכור כי מספרים אלה מתייחסים למוד עבודה בייצרורות", כאשר הנתונים מו- זרמים באפיק לכתובות עוקבות בזכרון. מצב וה די נדיר בעיבוד נתונים כללי אבל הוא אופייני לישומי ווידאו ומולטימדיה. חשוב גס להדגיש כי ה-701 לא נועד לפתור רק את בעיית התצוגה בסביבת עבודה גרפית (זאת קל יותר לבצע בערו מקומי ייאמיתייי, כמו 5) ומצד שני הוא גם לא נועד להחליף את האפיקים הישנים בכל הנוגע לשירות של אב- זרים היקפיים איטיים (כמו מדפסות ומודמים). ה-2061 נועד לתפוס מקוס באמצע היררכית הא- פיקים שעל לוח-האם - בין האפיק המקומי לא- פיק 154,154 או ג6)א. בקצב הוידיאו כדאי להתעכב לרגע על המשמעות של קצבי הנ- תוניס הנייל. למרות שבמימוש ייאמיתיי" קצב הנ- תונים נמוך יותר מהשיאים התאורתיים, עדיין מדובר על קצבים גבוהים לאין-שיעור ממה שצ- ריך לתמיכה במערכת הדיסק, התצוגה וה- תקשורת. בתנאים ריאליים אפשר לצפות מאפיק 61 של 32 סיביות להגיע לקצב שינוע נתוניס של כ-80 מגהבייט בשניה. להשוואה, הדיסק המ- היר ביותר לא נזקק ליותר מ-5 אחוז מיכולת זו וכרטיס רשת אתרנט יכול להסתפק במגהבייט אחד לשניה. ברור ששרת קבצים יכול להיות טוב גם ללא [76 וכיוס גם מרבית המתאמים הגרפיים התכמים יכולים להסתפק בהרבה פחות מרוחב הסרט של 1. מי כן צריך את היכולות הזאת? ווידאו ייחייי, כפי שמשתמשים בו במצגות מולטימדיה, בדיוני וידאו (עחו0ח6ז6]ח76600 סשטו) - ובעתיד גם בטלוויזיה משולבת במחשב. התפקיד המרכזי של ווידאו במיחשוב שולחני יהיה המניע למרבית הפיתוחים בעתיד הקרוב של חומרה מהירה יותר. כבר היוס ברור כי אין צורך בפנטיום על מנת לבצע את מרבית הי- שומים העסקיים השגורים, אלה המהווים עילה לרכישת 95 אחוז מהמחשבים למגזר העיסקי. תוכנות תיבייס משוכללות, הדמאה (6א61ג/א]) והדמייה (א10ד//1טוא ,)81‏ עיבוד תמונה. פו- טוריאליסטי והכנה לדפוס נזקקות לעוצמת מעבד מירבית, שלא תבוא על סיפוקה בעתיד הקרוב, אבל אלה ישומי ייגומחהיי של משתמשים מעטים יחסית. ההצדקה למירוץ המטורף אחרי ביצועים הולכים וגדלים היא בתפקיד העתידי של ווידאו על שולחן העבודה. עיבוד אות ווידאו באיכות טלוויזיה ביתית יכול להביא גם פנטיוס 6 מגהר) לאפיסת כוחות. אות טלוויזיה בא- בחנה גבוהה (/דפא) יכניע גם את הדור הבא ו אם לא תופיע במדריך למשווקי חומרה ותוכנה בישראל איך ימצאו אותך אלפי הקוניס הפוטנציאליים! המדריך ייצא בתחילת 1994 ויופץ בין אלפי מנויי הירחון, בחנויות ובדוכני העיתונים. ההשתתפות במדריך המסווג היא חעם בקטגוריות המוצרים והשירותים (120 אלידע הוצאה לאור בע"מ | ה | | ה חומרה ותוכנה ב' שר א ל , עמשמשט 1 מ 3 /. ו ₪ . אסודופם ווםהחפו 6 במספר), ברשימת החברות המיוצגות ובאינדכס הנציגים. תשומת-לב נוספת תוכל להשיג עייי פירסום מודעה מודגשת (לבחירתך גדליס שוניס). אם עדיין לא קיבלת שאלון - טלפן אלינו ונשמתח לשלוח לך. טל. 03-6966231 פקס. 03-6963080 אלידע %%88 = אפיקיםט חדשים למחשבים אישים -‏ "ה של מעבדים. טלויז'ה טברחית כדי להזרים אות ווידאו ספרתי במחשב יש צורך ביכולת השינוע של אפיק 61ק. כאשר ממירים אות טלוויזיה תיקני (31 בישראל) לפורמט סזסקטפ, כל שניה של ווידאו הופכת ל-25 תמונות באבחנה של 600א800 פיקסלים עם 3 בייט (24 סיביות) לכל פיקסל. בסך הכל מדובר על 36 מגהבייט לשניה, הזורמים מכרטיס הקלט (שס האות האנלוגי הופך לספרתי) לתוך המ- חשב, לצורך עיבוד תמונה ושילוב עם גרפיקה המיו- צרת עייי הישום המארח (ישוס מולטימדיה או דיון ווידאו). לאחר העי- בוד יש לשלוח את וזת- מונה מהזכרון למתאם הווידאו וגס לכך יש לה- קצות 36 מגהבייט לשניה, בסך הכל, אפיק 761 של 2 סיביות יוכל להתמודד עם אות ווידאו ספרתי לא דחוס, אבל לא תשאר רורבה כלשהי של יכולת לבצע במקביל תפ- קידים נוספים. הרחבת אפיק 201 ל-64 סיביות, אופציה שנ- פתחה עם פירסום הגירסה המעודכנת של המ- פרטים, מאפשרת להגיע ליותר מ-150 מגהבייט לשניה, יכולת מספקת להצגה של תמונות טלווי- זיה באבחנה גבוהה. יכולת דומה זמינה כיוס רק בתחנות עבודה גרפיות, כמו אלה המיוצרות עייי סיליקון גרפיקס, שמחירן גבוה פי 10 ויותר מה-26 היקר ביותר. זאת לא אומרת כי התקנת אפיק מהיר ב-20 הופכת אותו. לסו- פר-תחנת-עבודה, אבל זה צעד ראשון והכרחי בכיוון של ייווידאו חי על כל שולחןי. מקום טוב באמצע כפי שהוזכר לעיל ה-761 כלל אינו אפיק מקומי, אלא הוא אפיק מערכתי מהיר שמקומו בהי- ררכית האפיקים הוא באמצע - בין האפיק המ- קומי לאפיק האבזרים האיטיים. בשרטוט המ- לווה את המאמר ניתן לראות את התפקיד המרכזי של ה-061. בחלק העליון השמאלי רו- אים את הסביבה היימקומיתיי של המעבד (ה- טשס). היא כוללת את מערכת הזכרון הראשי (בקר זכרון +רכיבי |אגאת). ואת המטמון החי- צוני (680683₪). אס היינו מתקניס במחשב זה גס אפיק 803 1 הוא היה מתחבר באיזור זה, במ- קביל למטמון, עס קשר ישיר למעבד. בא- רכיטקטורת 61ק, לעומת זאת, האפיק מופרד עייי 6 ושראל ינוי 1994 "גשריי אלקטרוני (88!265), שבציור נראה כחלק אחד עס בקר הזכרון. אחת המטרות של אינטל בפיתוח ערכת השבבים ל-01 היא הק- טנה למינימוס של מספר רכיבי היידבקיי שעל לוח האם והשילוב בין בקר הזכרון לגשר [6ק הוא דוגמה למאמץ בכיוון זה. המתאם הגרפי מוצג בציור כאחד האלמנטיס המתקשרים ישירות לאפיק 61ק. אלמנטים אח- ריס מוצגים בחלק התחתון של הציור והם כו- ללים בקר דיסק, קלט ווידאו, כרטיסי רשת מהירה (1ספת) ועוד. גשר שני מחבר בין האפיק 00008000 ההש אהתש קאה וקאטואה דיר הקהלה דה | שעל לוח-אם של מחשב 486 יש רק מעט יתרון לאפיק 1 על אפיק פ0פ-1ץ, היתרון הופך למשמעותי כאשר עוברים לפלטפורמות מתקדמות יותר, כמו מחשבי פנטיום (אלפא, 6עזשסע שוג או מחשב מבוסס ₪156 אחר הזה לאפיק האבוזרים האיטיים, שיכול להיות אפיק 184, 154ם או א6וא. לגשר הזה קוראים "ממשק הרחבת אפיקיי והוא הופך את האפיק האיטי לייעבדיי (פצ81) של האפיק המהיר (הייאדון", =פד5גוא). הבידוד בין שני האפיקים נדרש גם למניעת עומס חשמלי מיותר על הר- כיבים של אפיק 61ם, שחייבים לעבוד מהר, נקי ואלגנטי. עולם אנרגטי הזכרנו במבוא למאמר כי שידור נתונים בתדר גבוה הופך לקשה יותר ככל שמתרבים האבזרים על האפיק. כל אבור התקוע באפיק מהווה ייעומסיי (ם1.08) חשמלי, הבולע חלק מהאנרגיה של האותות המשודרים במוליכי האפיק. כל אבור המנסה לשדר נתונים לתוך האפיק צריך לספק לאותות שלו אנרגיה מספקת, כדי שהם לא יבלעו לחלוטין בעומס של כל שאר הכ- רטיסים. ככל שהמהירות גדלה והפולסים מת- קצרים כן יורדת כמות האנרגיה הגלומה בכל אות והמשדר מתקשה לעמוד בעומס. אפיק 761 מוגדר חשמלית בצורה שכל משדר חייב לספק אנרגיה | להתגברות | על 10 עומסים ייסטנדרטיים'י. העומס של כרטיס 61 אופייני הוא בממוצע 2 עומסים סטנדרטיים, כך שניתן לתקוע לא יותר מ- 5 כרטיסים באפיק (אבורי 1 הבנויים על לוחזהאם ואינםס נזקקים למ- חבר שקע/תקע מהווים עומס תיקני אחד, כך שניתן להגיע ליותר מ-5 אבזריס אס מתקינים חלק מהם על לוח האם עצמו). להשוואה, מפרטי אפ מאפשרים לתקוע 3 כרטיסים כאשר הא- פיק המקומי ר ב-33 מגהרף, 2 כרטיסים ב-40 מגהר וכרטיס יחיד ב-50 מגהר. החציצה בין המעבד לאפיק ה-01ש. אינה עניין של מה בכך. תיכנון פגום עלול לגרוס למצבי השהייה שיהפכו את האפיק המהיר למהדורה שניה של 154. אינטל הכינה ערכת שבביס המ- תגברת על בעיות ההשהייה. עייי יחציצהיי (סאזאמיחטם) - טכניקה בה הגשר מהווה מקום איחסון ארעי לנתוניס במעבר מאפיק לאפיק. כאשר ה-600 כותב לאפיק 261 הוא לא צריך להמתין עד שה- אבור הסופי יקבל את המסר. לכך כבר ידאג הגשר. המעבד יכול לחזור לעבודתו. ול- ראות את הדבר כע- בצורה דומה, קריאה מאבור 61ץ מתחילה אמנם באו- בדן של מחזור אחד, אבל אחייכ החוצצ מבטיח זרס נתוניס רצוף למעבד. בנוסף לאינטל הציגה עד כה רק יבמ ערכת שבבי 261, אבל חב- רות רבות אחרות המתמחות ביצור לוחות אס ד 15 ([וא ,001 ו-815) הודיעו כי ערכות 201 נמצאות בשלבים סופיים של פי- תוח. זמינות גבוהה יותר תתרוס ללא ספק לה- רחבת השימוש באפיק החדש, ער בלטבורמות מחקדמוח בעוד שעל לוח-אם של מחשב 686 יש רק מעט יתרון לאפיק 201 על אפיק 1-805/, היתרון הופך למשמעותי כאשר עוברים לפלטפורמות מתקדמות יותר, כמו מחשבי פנטיום ואלפא, 6זטסק או ₪156 אחר. ראשית, ההצמדה בין אפיק 1-805/ למעבד הו- פכת מיתרון לחסרון. מאחר והוא לא תוכנן למ- הירויות הגבוהות של אפיקים מקומיים מעל ל-50 מגהר, אפיק 1-80 יזדקק לייחציצהיי מסוג כלשהו, שבכל מקרה תבוא להאטה מש- מעותית בביצועים. יתר על כן, ייהעצמאות האי- נטלקטואליתיי של אפיק 061 (שיכול לעבוד בצו- רה אינטליגנטית מבלי להטריד את המעבד יתר על המידה), תהפוך ליתרון עצוס בעבודה תחת מערכות הפעלה מרובות נימיס (סאזם קחד ה1טוא), דוגמת דא5שסטחואו, יו- ניקס או /05. במערכות 1-805/ כאשר האפיק פעיל המעבד ממתין בסבלנות עד שההטרדה נפ- סקת ואילו אפיק 261 מאפשר לשניים לפעול במקביל. אבל היתרון הגדול ביותר יפול בחלקם של מש- תמשי תחנות העבודה ומחשבי 6קזסשסץ עתי- דיים. אלה יוכלו למלא את התחנה שלהם בכ- רטיסי 761 זולים, המיוצרים בכמויות הענק של שוק ה-6ק. כיוס אבזרי מקינטוש יקריס מאבזרי 6 מקבילים ב-25 עד 30 אחוז והפער עם מחירי אבזרים לתחנות עבודה הוא יותר מ-100 אחוז. הסיבה העיקרית לפערי המחיר היא כמויות הי- צור הזעומות יחסית של תחנות עבודה בהשוואה ל-סס, אפל, למשל, מתכננת לעשות את אפיק 1 לאפיק המרכזי במחשבי מקינטוש מבוססי 6זטסק, כאשר האפיק הנוכחי של המקינטוש, הקטנים שעושים גדולוח אבזרי 261014 היקפיים (המשך מעמי 89) א61)א-דמאם. החברה עשתה מעט מאוד כדי לשנות את המוצר, הוא הגיע אלינו בלי שם והמדריך היה כמה עמודים משו- דכים בסיכות, עם כותרת של וחפהעקסס 5600 |החסווגא בראש כל דף. אפילו מספר הטלפון לקבלת חומר נוסף היה של ה-885 של |גחסווגא. למרות שכל כרטיס טבעת-אסימון תוכנן ושווק על ידי יבמ, היו מספר הבדלים. כרטיסי 16/4 פַחות חהשאסך של יבמ ו-21018902-4/16 של 2808 6וטק הו- תקנו בקלות ובפשטות ודמו לחבריהס באתרנט, כולל תיעוד מצויין. שני המוצרים האחרים, של 4 סופוא ושל 5-600910גוחסוד השתמשו בדרייברים של יבמ, אך ללא תוכנית ההתקנה. היה עלינו לערוך בעצמנו את קוב התצורה 05 כולל כיוון מהירות טבעת האסימון. ב-60046-וחסוו' לפחות שלחו מדריך | מורחב ומוצלח. | ולעומתס ב-וא4תִסוּפַגא שלחו צילוס של המדריך של יבמ. רוצים גם אלחוטי הטכנולוגיה האלחוטית, המאפשרת ליצור תקשורת אלחוטית עם מחשב נישא קו- סמת לרבים ומגדילה את מגוון השי- מושיס והאפשרויות. חברות כמו )₪28 טק ,חואסזק ,אסא ו-וחססזו< משווקות או מתכוונות לשווק בקרוב ממיר רת"מ אלחוטי ל-6014וא0ק , המותאם לחריא מסוג 11. אך שים לב; הת- אפיקיס חדשיס למחשבים אישיים ה-פטפטא, הופק לייעבדי' שתפקידו לאפשר שי- מוש בכרטיסי הרחבה ישנים. כאשר הכוונה הזאת תתממש, תוכל להתקין במחשב מקינטוש בקר דיסק 5פ] במקום 5051 ולחסוך כמה מאות דולרים. בינתיים עושה אינטל כל מאמץ להפוך את אפיק ה-01? לתקן האוניברסלי במיחשוב שולחני. לשם כך היא מוכנה לשתף חברות אחרות בוועדת ההיגוי של פיתוח המפרט הטכני, לאפשר לח- ברות אחרות לייצר ערכות שבבים מתחרות ול- רצות את הציבור בכל צורה שתבטיח את הק- קניס היקפיים לרתיימ מתפתחים במ- הירות וקיימות עדיין שאלות רבות לענות עליהן כמו, למשל, כיצד בדיוק ההתקנים יעבדו (באיזו שיטה, ראה כתבה על תק- שורת נתוניס אלחוטית בגיליון 11) ומה יהיה רוחב הסרט, כלומר קצב ההעברה! אס אתה יכול לחכות בינתיים עם הה- חלטה על מוצר מסויים או על המ- תודולוגיה שלו, עשה זאת. מאז ש-555] הקימה ועדה לנושא רתיימ אלחוטית ב-1990, עברה הועדה מכשולים רביס בדרכה לקביעת טכנולוגיות שידור. נושאיס אחרים, כמו בטיחות המידע או הפרעות יוגדרו בסטנדרט 802.11 של 5 .. לאחרונה החליטו בוועדה על פשרה במטרה לסייס כבר סטנדרט אחד. טיוטה, (אולי סופית) של הסטנדרט נסגרת בי- מיס אלה. וחואסז? היתה הראשונה לצאת לשוק עם טכנולוגיית רתיימ אלחוטית ועתה החלה את הבדיקות של הדור השני של מוצריה, 2 ).1ספַחגת. יצרניסם אחריס כמו שטק [החסווהא, 80% 8וגכ ו-חססזוא קופציס עתה גסם על עגלת המוצרים. חססזוא (-[החסווגא מתכננות שתיהן להוציא כר- טיסי 01018 לתקשורת אלחוטית כבר בזמן הקרוב. כרטיס 6וג/ו6א של וחססזוא משתמש בסכימה הנקראת 654 (060חסוא (08ז/ %1065ז56 סכימת ה-₪54 נעזרת בנ- קודות גישה, ממשקים, אשר ממוקמים בנקודות אסטרטגיות מסביב למשרד ומ- חובריס לרשת. כל נקודות גישה כזו מכסה שטח של 50 מטרים מסביב. מש- תמשים יכולים לנוע מנקודה אחת לשניה, למשל בתוך שטח קמפוס או מפעל, מבלי לאבד קשר (רצוף) לשרת. וחואסזק מת- כוונת להטמיע טכנולוגיה דומה ב-2/א 03261.4 טכנולוגיית נקודות הגישה מותאמת ליטה המהירה של התקן. ברור כי האינטרס של אינטל הוא אנוכי: החברה יודעת כי זמינות של אפיק מערכת רב עוצמה וזול במימוש הוא תנאל הכרחי להמשך הדומיננטיות שלה בשוק המי- חשוב השולחני. אבל אינטל מוכנה לשלס עבור כך במטבע קשה של ייפתיחת מפרטיסי לתחרות חופשית ועל זאת היא ראוייה לכל שבח. מדיניות זו, אם היא תמשך בשנתיים הקרובות, תבטיח כי ה-61 יהפוך לאפיק האוניברסלי במיחשוב שולחני. במיוחד לרת:ימ אלחוטי משתי סיבות. רא- שית, האות משודר למרחק קצר של 50 מטרים ולכן נחסך הספק, דבר שמשמעותו הגדלת אורך חיי הסוללה. כמו כן, שרתיס רבים ממוקמים בחדרים סגורים ונעולים ולכן הגישה האלחוטית אליהם קשה. [חסווגא, אשר היתה המובילה בכרטיסי אתרנט ל-1014א6ק, חתמה על הסכס עס 6 8ו|סטגזד כדי לפתח ולשווק מוצר תקשורת נתוניס אלחוטי. המוצר הראשון צפוי לצאת ברבעון הראשון של %. רחב סבקטרום או אינצרא-אדום מתאם רתיימ אלחוטי משתמש בדרך כלל באחת משתי טכנולוגיות לשס שידור האות: שידור רדיו רחב ספקטרום או שי- דור אינפרא-אדוס. מפתחי רתימ אלחוטי מתכנניסם ‏ את מוצריהס לשימוש בט- כנולוגיית הרדיו רחב הספקטרוס (שיטה בה גלי הרדיו מאופנניס כך שאנרגית השי- דור תתפזר על פני יותר רוחב סרט חא מאשר צריך כדי להעביר אינפורמציה). שידור רדיו רחב סרט היא שיטה גמישה ואולי מה שיותר חשוב, יכולה לחדור דרך מספר רב של קירות (אך כמויות גדולות של מתכת עלולות לגרוס להפרעות). ישנן שתי שיטות להתקנה של טכנולוגיית שידור רדיו רחב סרט: שידור ריצוף בכל רוחב הסרט ושידור יקופצנייי בניתורי תדר. חלוצות שוק רבות, כמו למשל ותואסזק, משתמשות בשידור רצף בו האות נפוץ בתחוס מסויים של פס ה-א והמידע משודר במקביל בתחוס תדרים רחב. שיטת הניתור בין תדריס הולכת ותופסת לאחרונה פופולריות בקרב יצרנים. אות הרדיו מנתר בין מספר תדרי רדיו בתבנית (המשך בעמי 125) 19 06 ישראל ינו' 1994 איננפרציה גרניח גאה[ ר. קוויין וק המאיציס הגרפים ל-5שסטחו/צ הגיע בשנת 1992 לנקודת רתיחה מסוכנת. הסכנה היתה כי הת- עשיה תאבד את הצפון ותשכח כי החובה הראשונית של היצרנים היא לספק מו- צרים הנותנים תועלת אמיתית, למשתמש הר- גיל, בישומים אמיתיים, בסביבה העיסקית היוס-יומית. במקוס מוצרים המציבים את 0 6 ישואל ינו' 1994 המטרה הלגיטימית היחידה בראש סולם הע- דיפות, גילינו כי מבחני 1485 20 הפכו מאבן בוחן למטרה. כמו כל מבחן ביצועים, מבחני 5 6 מדמים את השימוש האופייני במוצר עייי ביצוע משימות מוגדרות במדוייק, הניתנות לחזרתיות. (עוו6910011ק86) מדוייקת. כמו כל מבחן בלתי משוחד, הקוד והפרוטוקול של המ- בחנים חשופים לחלוטין לבחינה עייי היצרנים כרטיסי ווידאו מואצים והמשתמשים. כל אלה הס דרישות מינימליות ממבחן שמתיימר להפיק ציון אובייקטיבי. אלא שכמו בכל מבחן ידוע מראש, אפשר לר- מות את הבוחנים. כפי שתלמיד היודע מה תהיינה השאלות במבחן יכול להתכונן למבחן בצורה אופטימלית, תוך שהוא מזניח לחלוטין את כל שאר נושאי הלימוד שלא במבחן, כך יצרן של כרטיס גרפי יכול היה להכין את הד- רייבריס שלו להצטיין במבחן 0140006 אזגוחחו/ ולהזניח את הצורך להצטיין בביצוע ישומים אמיתיים. הפיתוי לעשות זאת הוא עצוס. תעשיית המאיצים הגרפיים עברה בשנת 3 את קו ה-10 מיליון יחידות (למעלה מ-3 מיליארד דולר) והפכה לקטגוריה החשובה ביו- תר של כרטיסי הרחבה/השבחה למחשבים אי- שיים. עבור יצרני 76 רבים, הכרטיס הגרפי הוא הגורס המבדיל היחיד בין המוצר שלהס למתחרים ועל המוניטין שלו הס מקוויס למצב את המוצר שלהם במיקוס עדיף בשוק. הת- כונות של מאיצי 5שסנחו/ היוו אלמנט חשוב במכירה של יותר מ-5 מיליון מחשבי 6ץ בארהייב בלבד, וזה אומר שוק של כ-15 מי- ליארד דולר. המספרים האלה מסחררים כאשר אתה לוקח בחשבון כי השגת יתרון לא הוגן במבחני אזגוחחו/ היה כרוך בסך הכל בטריק אחד או שנייס של הדרייבר. מטמון חוסך זיעה לדוגמה, הציון נקבע במידה רבה על ידי הזמן כרטיסי ווידאו מואצים המבוזבז כאשר המאיץ ממתין לקבלת מידע תמונתי או טקסט מהזכרון הראשי, כדי להפוך אותו ליירשימה תצוגהיי, המתארת כל פיקסל על המסך ב-4 עד 24 סיביות (16 עד 16.7 מי- ליון גווניס). במקוס להתחרות במהירות הה- מרה של המידע הגרפי לפיקסלים, שזו המטרה המוצהרת של המאיץ, היימתחכמיסיי ניסו לה- טות את הכף עייי ייחסכון" בזמן ההמתנה. מאחר והתמונות והטקסטים של המבחן ידו- עים מראש, הס הטעינו את המידע הזה לזכרון הכרטיס הגרפי, בתואנה שמדובר בסך הכל בטכניקת "מטמון" (640₪5) לגיטימית. טכ- ניקה זו מביאה תועלת במבחן אבל היא חסרת ערך אמיתי בישומיס אמיתיים, שכן בתנאים אמיתיים אין חזרתיות מתוכננת מראש של הנ- תונים. חשוב לציין כי הטענות שנשמעו בנוגע לזיופי מבחנים כוונו אך ורק ליצרני כרטיסים גרפיים ולא ליצרני השבבים עצמם. אלא עשו את מל- אכתס נאמנה והביאו השנה השנה דור אחר דור של שבבים מהירים יותר ומתוחכמים יותר. אין צורך לזייף את המבחנים כדי לה- מבחני ביצועים. כרטיטי ווידאו מואצים 8 91545 וש 1191 91545 8 093545 ו | 9וום 545נפוט ראות את ההתקדמות העצומה שחלה השנה בביצועי מאיצים גרפיים - אבל התחרות בין יצרני כרטיסים העבירה כמה מהם על דעתם העיסקית. כך ראינו כי כרטיסים המבוססיםס על אותם שבבים ועל חומרה היקפית דומה (אס לא זהה), הגיעו במבחנים לתוצאות שה- פערים ביניהן אינס ברי-הסברה בתנאים של תחרות הוגנת. טוביס השניים השנה גם ראינו את ההתעוררות בשוק שגרמו האפיקים המקומייס החדשים, במיוחד אפיק %, שהפך לצוו-השעה במחשבים מרמה בינונית ומעלה. המטרה העיקרית של 854 בפיתוח מפרטי 1-88 היתה מימוש מהיר וזול של אפיק מקומי, שישרת בעיקר את צרכי התצוגה - וזה בדיוק מה שקרה. לקראת סוף 3 נוצר מצב בו מרבית המחשבים מסופקים עס אפיק מט1-8/ והמודעות של הקונים לת- פקיד המאיץ הגרפי הגיעה לשיא חדש. אמנס רוחב הסרט המוגדל של הערוץ מוריד את הלח לשפר את הביצועים הגרפיים עייי מאיץ 18|( 8תו7/0550ק618 אווסת. ו 0 ח 465600 ה781/0הש1ח! 0230060 6951/68 11001005 68 זוה /1280 66בח6ת86 ההוסקת. 8 10 בזזו 0 5טותק3ז0 ודה 8 טוק פזז!0 וז וד 8008 6558701 1-0:.5 5000 8 סוס חזו5163 בחסוחמום 8 זטו ל סחסחהום 0508 [ ו (המשך הגרפים בעמי 114) 06ץ ישראל ינו' 1996 112 5סחוש, אבל קוני מחשבים חדשים הוכיחו את דבקותס באימרה "מזה ומזה אל תנח ידךיי. כל הפעלתנות המתהלמת הזאת הביאה את מרבית הרוכשים למבוכה. השאלות סביב המ- שמעות של ציון גרפי גבוה השמיטו את הקרקע מתחת לאחד הקריטריוניס החשוביס בבחירת ציוד מחשבים והחזירה אותס לתקופת אי-הוודאות שלפני קבלת מבחני 01800006 %זגוחהו\ כתקן דה-פאקטו של התעשיה. גס הקשר בין ביצועים גרפיים יינטו" לבין בי- צועים בישומים מסחרייס (בהס הגרפיקה היא רק חלק מכלל המטלות שעל החומרה לבצע) עומם. השאלה האס מבחנים סינטטיים, כמו אזהוחתו\ 05וחק8ז0), עדיפים על מבחנים המ- בוססים על ישומים אמיתיים, לא זכתה לת- שובה מוחצת. חסידי שני המחנות התבצרו בע- מודתיהם, הנסיון הוכיח כי יש צדק - מסויים ומוגבל - בשתי העמדות. מבחנים חדשים מעבדות 1.485 26 (חלק ממעבדות פוטגס-1/ג2) אימצו לאחרונה את ערכת המבחנים החדשה, שפותחה על ידי ייהמרכז לפיתוח מבחני בי- צועיםי" של חברת האם, מצגכ-)/ו2. | המרכז הוא גוף יחיד במינו בתעשיה, בזה שכל מעייניו ממוקדים בפיתוח מבחנל זהוחה6ה36, | ללא שוס מחוייבות ‏ לגוף חיצוני כלשהו. המטרה היא לה- גיע לכך שהמבחנים המ- תפרסמים על ידי המרכז יתקבלו כתקניס דה-פאקטו בבחינת בי- צועים בתעשיה כולה, בז- כות עדיפות טכנולוגית, עידכון | מתמיד | ואו- בייקטיביות מופגנת. לשם כל השקיעה כ-7 מיליונים רבים בגיוס צוות מומחים, ציוד מעבדות והפעלת מערכת הפצה יחידה במינה. הערכה החדשה כוללת שלושה חלקים: 0 חסח36 6 - ערכה מעודכנת של מבחני 6ק 5 הקלאסיים, הכוללת מבחנים לתיפקוד בסביבת 205, מבתני המעבד והזכרון; 0 הסח86הו/ - הערכה המעודכנת של מבחנים לסביבת אוסשחו/, כולל מבחני גרפיקה ודיסק - וערכת מבחני ישומים חדשה בתכלית, , 94 סחסופחו/ (גירסה 1.0), הכוללת הרצת קוד אמיתי של 12 ישומי 5אסטחו/ פופולריים תוך הדמאת סביבת העבודה האופיינית בּיוס-יוס העיסקי. 6 ושראל ינוי 199% כרטיסי ווידאו מואצים 4 פחסו5חו/ אלנו מבחן סינטטי של אספקט זה או" אחר של הציוד הנבדק, אלא מבחן כולל ומשוקלל של התאמה למציאות הנוכחית בי- שומים עיסקיָים. 12 התוכנות הכלולות בו הן הפופולריות ביותר בשימוש תחת פאסטחו/ו והן מייצגות ספקטרום רחב של ישומים. ביניהן תמצאו את פרדוקס של בורלנד, לוטוס 1-2-3 בגירסת >שוסחו/, מעבד התמלילים 6זס\ של מיקרוסופט, 0061284 כמייצגת תוכנות גר- פיות ו-זטאגַּא6פָגק של אלדוס כתוכנת הוצאה לאור שולחנית (רשימה מלאה מופיעה בטבלה בעמי 113). המבחן כולל קוד אמיתי של הגי- רסאות המעודכנות ביותר של התוכנות הנייל ותסריט בחינה, שמריץ אותן אוטומטית על קוב נתונים קבוע ומודד את זמן הביצוע הכולל. מבחן על %1א62-80 מבחן 94 6חסוצו/ כולל מאות מגהבייטים של קוד והוא מסופק על תקליט ואסא-0ס. הי- שומים אלו אמנס אינס מושלמים, שכן לא כל ישוס נבחן על כל חלקיו, אבל כל חלק שכן כלול הוא הקוד המקורי ולא אישה שהיא גי- רסת סואכ מפוקפקת. התוצאה הגולמית של המבחן, זמן בשניות, מנורמלת ביחס לתוצאה שהתקבלה על מחשב 20:80 0030 1א386/25 עם 4 מגהבייט זכרון ואאא, שנקבע התכונות של מאיצ' פשסטחועל היוו אלמננו חשוב במכירה של 'ותר מ-5 מיליון מחעובי 0 בארה"ב בלבד, וזה אומד עווק עול כ-15 מיליארד דולדר כנקודת יחוס לציון 10. למשל, מחשב שיריצ את 94 6חסופחו/ במהירות כפולה ויסיים במ- חצית הזמן, ביחס למחשב הנייל, יקבל את הציון 20 ומי שיסתפק ברבע הזמן יזכה לציון 0. כמובן שהציון הזה תלוי בכל מרכיבי הת- צורה, החל מהמעבד וכלה בדיסק, ולכן הוא מהווה ציון ליימערכת מחשביי ולא לרכיב יחיד. כדי להשתמש בו בהקשר של מדידת הביצועים היחסיים של כרטיסים גרפיים, למשל, יש צורך להתקין את הכרטיסים השוניס בתוך פלטפורמה זהה לחלוטין, כך שכל שאר הגו- רמים יתבטלו. התוצאה הסופית היא יחסית - כלומר היא מאפשרת לנו לאמר כי כרטיס 3 ישפר את התפוקה בישומים עיסקיים ב-30% ביחס לתצורה דומה הכוללת את הכרטיס 8 - ולא ציון מוחלט. היא גס קשורה קשר הדוק לצורת הפלטפורמה ואותם שני כרטיסים שה- פער ביניהם היה 30%, כאשר המחשב היה מצוייד ב-8 מגהבייט זכרון, יראו פער שונה (גדול או קטן :ותר) כאשר המחשב יהיה מצוייד ב-4 או ב-16 מגהבייט זכרון, או כאשר מערכת הדיסק תוחלף, או כשנבטל את השי- מוש במטמון א₪218גוח5. מסיבות אלה יש צורך להתייחס בפרטנות לציוני 94 6חסוצחו/ ולוודא את תנאי המבחן. ציון התוצאה ללא פירוט התצורה הוא חסר משמעות ואפילו מטעה. מצד שני, ציון 4 6חסופחו/ של מערכת ספציפית אחת וה- שוואתו עס הציון שקיבלה מערכת מתחרה, תאפשר לך לנבא בדיוק ללא תקדים את הת- פוקה היחסית הצפוייה משתיהן, בתנאים רגי- לים, מבלי להתלבט בחשיבות היחסית של כל ציון חלקי במבחנים הסינטטיים. שידוד מבחנים במקביל שונו מהיסוד שתי הערכות של המ- בחנים הסינטטיים. במבחני 205 של 6ק הסח₪6 נערך עידכון אינטנסיבי, שמשקף את ההתפתחויות שחלו לאחרונה גס בתחוס זה, שעדיין רחוק מלסיים את תפקידו. משתמשי 605חו/ | ממשיכיס להרי תוכנות 05 כחלק אינטגרלי משו- לחן העבודה שלהם ובשוס פנים. ואופן אינס מסכימים לה- קריב את ביצועי המ- חשב תחת 05כ, כדי לוזכות ביתרונות הב- אים לידי ביטוי רק כאשר מריצים ישומי 5שסחו/). אבל השינול הדרמטי יותר הוכנס במבחני חסחטפחו/ו, שהיו במוקד הסערה בשנה שעברה. מבחנים אלה שונו ללא הכר ונבנו מחדש בצורה המקשה על הזייפניס לעקוף את המשימות עייי טריקים לא לגיטימיים. המרכיב של חסחטפחוצ הרלוונטי לסקירה זו הוא ה-אזגוחחו\ 05וחק8ז0, שבוחן את מהירות הביצוע של 66 פונקציות גרפיות של 5שס6חו. ראשית כל אזהרה: הציון המתקבל במבחן החדש (4.0 אזהחחו\ 5סוחק3ז0) אינו בר-השוואה לציונים שהתקבלו בגירסאות קו- דמות. מכל בחינה שהיא הציון הזה משקף בחינה שונה לחלוטין מהקודמת והפער בין הציון המתקבל בגירסה 0 לציון המתקבל בגי- רסה 2.1 של חסחט8הו/ יכול להיות יותר מ-300%!. לכן, כאשר תמצא בסקירה זו כי כרטיס גרפי שקי- בל בעבר ציון של 60 מיליון פיקסלים בשניה הגיע במבחן החדש ל-14 מיליון פיקסלים לשניה בלבד, אל תחשוב כי חשפנו בכך מעשה תרמית קולוסאלי. המבחנים שונים ולכן התו- צאות שונות. הפערים בין כרטיסים שוניס אולי הצטמצמו במבחן החדש, אבל הם עדיין משמעותיים ביותר. תלות בדרייברים יתר על כן, התלות בדרייברים לא נוטרלה במ- בחן החדש. דוגמה בולטת למה יכולים לעשות דרייבריס "יצולעיםיי לחומרה מעולה ניתן לג- לות כאשר משווים את התוצאות השונות שקי- בלו הכרטיסים 16א של חברת מטרוקס. עם דרייבריס מסויימים (דווקא אלה הנקראים יימשופרים") הס לא הצליחו אפילו לבצע את המבחניס ואילו עס דרייברים סטנדרטיים הס הגיעו לחמישיה הפותחת. גם היחס בין בי- צועיס תחת 208 לביצועיס תחת פשסשחוצ לא הפך לפשוט יותר. הכרטיסים של מטרוקס היו הטובים ביותר במבחני פאסוחוצ ב-16.7 מי- ליון צבעים - והאיטיים ביותר במבחני 05! מי שקיווה כי המבחניסם החדשים יצליחו לספק תשובה פשוטה לשאלה "איזה כרטיס גרפי לקנותזיי עתיד להתאכזב. אין מספר אחד שיכול לשמש פרמטר מוחלט לעדיפות וחייבים להתאים את הבחירה לצ- רכים המיוחדים של כל משתמש. 5% לא פחות חשוב לזכור כי הכרטיס הגרפי הוא רק מרכיב אחד במחשב - ולא דווקא החשוב ביותר - גם כאשר מדובר בסביבת עבודה גר- פית. מבחן 94 6חסונפחו/ חושף את מה שהרבה טענו מזה זמן רב והוא, שהפערים. בין הכרטיסים השונים בתנאי עבודה אמיתיים קטנים לאין שיעור ממה שנראה כמתחייב מה- מבחנים הסינטטיים. אחד הגרפים המוצגים בסקירה זו מפגין זאת בצורה בוטה ביותר. בגרף המוכתר בשס 6חסוףחו/ מוצגות התוצאות 0 חסופז6/ , ]8 8]0ז60 '05ח5/518 |8זס6 זז סז 08110 8|'5חסו81חז6זה! 6חהוזסם כרטיסי ווידאו מואצים 4 פחסן)פחו/ אינו מבחן טינטט' של אפפקוו זה או אחר של הציוד הנבדק, אלא מבחן כולל ומשווקלל של התאמה למציאות הנוכחית בישומים עיסקיים של 43 הכרטיסים בסקירה בשתי תצורות: פעם אחת כאשר המחשב מצוייד ב-8 מגהבייט אא ופעם שניה כאשר המחשב מצוליד ב-16 מגהבייט (בכל מקרה, הזכרון על הכרטיס עצמו הוא 2 מגהבייט). המדהים הוא כי, כאשר מו- סיפים לפלטפורמת המבחן 8 מגהבייט נוספים, גם האיטי בכרטיסים לא מונע' ממנה השגת ציון טוב יותר מזה המתקבל עייי שילוב של הכרטיט המהיר ביותר עס זכרון של /א88. בה- תחשב בכך שגס תוספת המחיר בשני המי- קרים דומה (בערך 400 דולר) השאלה מה עדיף - להוסיף זכרון או להחליף כרטיס גרפי? - אינה זוכה לתשובה פשוטה. צבע טבעי למשתמשים מסויימים יש דרישות מיוחדות ולכן, אולי, קל יותר לבחור את הכרטיס המ- תאים ביותר. למשל, אם אתה עובד בעיקר בעיבוד תמונות ב-24 סיביות לפיקסל (16.7 מיליון צבעים) ויש לך תקציב הגון (600 עד 0 דולר), הכרטיס עבורך הוא גוחוווט 64וא התוכנות המעותחבוח במבח]| 94 006צ ,)8185‏ טס 0 678000 ,)חוסץ ]טס 05011ז6ו/ ,5ס0חו/ זס] 787800 8|'5חסו81חז6זה| 6ח8!זסם 0 ח0ו8ז9/ 1 חסופז6/ ,סזק ז6א8!/18!ו" 5'.קזס00 פוזפו6 0 ח0ו8ז8/ ,5שסטחו// זס] 400655 ז0501זס!ו/] 0 חס50ז8/ ,5ששסטחו/\ זס] ז0א618ף8/ פטסו 8 חסו5ז8/ ,8אזס/ ז501סזסוו/ 0 ח0ס50ז8/ ,5עצסשחו/ 0 48|6856 ,1-2-3 5'.ש007 זהפוחק 08610 פטזס.1 5שססחו/ 0 ח0ו675/ ,פששסשחו/ זס] |68א= ז501סזסוו/ 06 חסופז8/ ,5עטסשחו:/ זס סזס/\ ז501סזסוו -חו) זט 8601 סש .קט 61601 0זס 2 ח81510/ ,₪005 80510855 0: :ופט ק0ו065% | מִי :הסו)סתטזווטו] יי :חו06655ז2 0זס/ של מטרוקס. במיוחד עם בתחנת העבודה שלך מצוי אפיק 65 הכרטיס של אספדג וא יתן לך בי- צועים טובים ב-50% מהבא אחריו ופי 5 מה- ממוצע. אס אתה עובד בעיקר בתיביים, לציון במבחן ססוג משמעות מיו- חדת בעיניך. מבחן זה אינו כלול ב-00ח86 26 או ב-הסח6פחו/, אלא הוא הוכן עייי קבוצת המשתמשים של אוטוקד בסאן דיאגו, קליפורניה. המבחן מריץ 18 פעו- לות תיקניות על מודל תלת-ממדי של חלק מכני מורכב. הציון נקבע לפי ממוצע הרמוני של התוצאות בכל מבחן והוא מנורמל ביחס למי שהשיג את הציון הנמוך ביותר. הפער במ- בחנים אלה, בין הטוב ביותר לזוג האיטיים, ביותר הוא 55% - פער משמעותי ביותר למי שעובד כל הזמן בתיביים - המצדיק לחלוטין את ההשקעה בכרטיס מיוחד זה. עם זאת יש להדגיש כי בסקירה שלנו משתתפים רק כר- טיסיס השייכים לקטגורית "מאיצי פס6חג/צ" ולהאצת ישומים מיוחדים, כמו אוטוקד, ניתן להשיג מאיציס מיוחדים, המבוססים על מעבד גרפי מתוכנת וסיפרית פונקציות גרפיות כתובה ב-6, שיתנו ביצועים טובים יותר - אם כי במ- חירים גבוהים יחסית. חוקי הבחירה מבול המאיצים הגרפיים, שירד עלינו השנה, חייב הגדרה די מצמצמת למי שי- כול להשתתף במבחן. דרשנו כר- המבוסס | על | מאלצ ייקבוע-פקודות"" (לא מעבד גרפי עם יכולת תיכנות), עס |א28 בדיוק של זכרון א54ץ או ואאחת, מוד 04/זסקט5 (800א600) ב-256 גוונים ו-72 הר (קצב ר'- ענון מסך בתקן ג5םץ) ומוד 8 ב-256 גוונים ו-70 הר%. שיכול להציג ‏ גם מוד 4 או 16.7 מיליון גוונים, הוזמן לעשות זאת, אבל זה איגו קריטריון חוסם. כל יצרן הוזמן לשלוח לא יותר משני כרטיסים: אחד לאפיק 158 והשני לאפיק 54 או 1-86 או 01ק. כמובן שדרשנו זמינות מסחרית "מעל למדףיי בתאריך הקובע בתנויות בארהייב. 2: 5 6 ישראל ינו' 1994 ו 6 ישראל ו לא כל מי שהוזמן, שש להשתתף במבחנים של 85 6, ובכל ואת קיבלנו 43 כרטיסים מ-24 יצרנים. אלה השתמשו ב-13 שבבים שו- נים כמנוע לעיבודים הגרפיים והמחירים נעו בין 169 דולר (מחירון ארהייב, פחות מ-150 דולר בחנויות) לכרטיס של א4611 ועד ל-995 דולר שנדרש עבור 1280 086 חוא. המבחניס מדרגים את הכרטיסים בסדר שונה לחלוטין מזה שהיצרניסם מתמחרים וכך נוצרים מספר שיאים ביחס ייעלות-לביצועים'י. במיוחד בולט כרטיסי ווידאו מואצים הזוג של חברת אג1קקא שמשלב ביצועי שי- אניס עס מחיר סביר ביותר. כרטיסים אלה הס היחידים בסקירה המבוססים על השבב החדש 40098032 של ע8ס!0חח166 הגוקקה - שהתגלה כמתחרה העיקרי לשבב הוותיק (וותיק יחסית, פחות משנה בשוק) 9000 זסאשסץ של א6וו6/. 7 5% מבחני ביצועים. ברטיטי ווידאו מואצים 5%06חו/ ב נו' 1994 נצחון האפיק המקומי גם עיון חטוף בתוצאות מראה בצורה ברורה כי האפיק המקומי 5צ1-8/ הוא כיוס תנאי הכרחי כמעט לביצועים גרפייסם בליגה הע- ליונה. מבין 43 הכרטיסים בסקירה 2 מכל 3 (29) בנויים לאפיק זה והם לוקחים את כל שיאי הביצועים. כרטיסי 154 מספרס פחות מחצי (13) וכרטיס אחד, 1000 זטחחו/ 154 בנוי בצורה שתתאים הן לאפיק 154 והן לא- (601015 600,256א800) אזבּוחחו/ סו סגו [ בב רמ[ שבי | בב==.] 6066101 15 הַחופט) 1000 זההחוצ 15 [66101תחס0 15/3 החופט) 1000 זפהחו 15 000 תח 5 321 10650860 138 פת1 2 05ס] ספזטך 24 00/88/08 06008 0 16וחק079 65!טסזפו סז 1 186והק073 65ושסזסו (4815ו01 0000ח-00סההתת6) 15 ,הזו( 120.8 אסזוב11 (075 01 51000370) 15/0 הוחו( 16 אסזוה 1 (010/85 660-008 חח ה6] 1.8 החוזו( 10 אסזוו/! (011/675 51000370) 8 1/, הוחוזו( 108 אסזזהו! 2 וחק 1/6005 2 זסות6זק פטסחוס!/! 12 פז8חווז(( 1805-סזסוו/1 0 005 תו 1 פסֶ40/3013 53 וא פחוא זספוחטו 8 4965 פחו4 זפטותטו 8 6וחסו 0 8 זופתס זח 9 טותסזס. 8 00060108 05ח0650 708ףו5 כ א8/ח0730 ה66דטוש 8 67800 הססדו 0-2 02 0 ז310וס|פסס/ 896058 ומזוףום חזשז5ס// 5] / זס1ה01|טססה/ 8פו90זם/ ומזוחום חופזבס שי כרטיסי ווידאו מואצים ---------- פיק 815. למרות שכמה מהחברות מספקות כרטיסים אחרים לא הראו כל ווריאציה בין כיום גם גירסאות 01 למאיציס הגרפיים מימושים שונים, כמו אלה המבוססים על הש- שלהם, בזמן הקבוע למבחנים עדיין כולס היו אם אתה עובד בעיקד בבים של 687, פחוס ,1 ,6א5פד, ווסטרן בסטטוס של ייקדם-שיווקיי ולכן הם לא נכללו דיגיטל וחלק מהשבביס במשפחת 83. רגישות בסקירה זו. , גדולה לדרייבריס הראו גם השבבים אסווגון ּ בע בוד תמונות 4 וגירסת 928 של 83. למרות שהמבחניס החדשים סילקו מהזירה את 1- 26 חיצביות לביקסל הדרייברים הערמומיים ובכך הקטינו במידה ? המשפחות המוליכות ניכרת את הווריאציה בתוצאות בין כרטיסים יש לך חקציב ההגון, המבוססים על חומרה דומה, עדיין רבה התלות בחלוקה לפי קבוצות, שתי המשפחות המו- באיכות הדרייבר ובפרטי המימוש של הכרטיס, הנכרזים עבודך הו ליכות הן של כרטיסים המבוססים על השבב פער גדול במיוחד קיים בין כרטיסים המ- 2 של אפיאן ו-9000 זטשסם של וולל- בוססים על המעבד 46032א של [47. | אלה הח 4 על טק. הכרטיסים של אסזוג!א מסוגלים להגיע השיגו תוצאות שבין 4 ל-13.2 מיליון פיקסלים לביצועים דומים, בתנאי שמספקים להם דריי- לשניה - כמעט יחס של 6:1 (!). לעומת זאת מנרוקם בריס טובים - דבר שעל החברה לספק בד- מבחני ביצועים. ברטיטי ווידאו מואצים ו ה 0 5000 4000 3000 2000 1000 0 < 5006 84 0 8 5 5000 8 פחוחח ]5סוחק670 אווסה. 16 8 פַחוחַת 6781050 אוזה זז( סח סַח056וח 08 אווסת 15 1 118 שחוףת56טוחק3ז אוזסת 10518 אוזסה. 14 1 0518 אוזסה 0 ח3650810 00ו160781ח! 03680 15 0 ת0ז₪6503 הסוז3זף6זח| 0/30606 8 351/06 1/160816065 חסוזסר ה 118 2518 11031005 סוחסה 0/7 66006 הוקת 18 [/1260 סהַהַסָטח6ה חהוסק 662 הב וס 12 || | | | | //1280 36090808 חהוסקת 8 0 הוז!() 67800105 ודת 16 סול 8זז!(0 5ות80ז6 ודה 8 סז זו 69:05 וד. 13 8 סז בזזו(0 30:65 ודה 6 אז6קט5 1-805/ 6509760 8008 17 אזסס 5 805- ]1 ח0ז₪05997 מססם 1-0 זט 656816 8008 13 0000 ₪1 /- 1 א חס/ טפט הסט ו 016% ה₪656870 8008 9ו1 אס ה0ז6563 ₪008 1 10805001 !01003 14 ספ 10605 והוז ו 14 ב 5 ₪10 51081 הסחובום 120 84 0 5168/18 טהטוחהים 8 סז 510810 6הסוחגום 159 ו 8 וסקו שתסוחהו 13 6 זסקו/ שהסוחג/ם 058-ו 05 114 608 05 [ טוח חס6 15 החופט) 1000 זשהחוע 15 17 ( 600101 15/4 סַחו5ט) 1000 ז6החוע 158 וסט החסס 6157 הַחופט) 1000 זשהחו 15 17 (60107 60 ₪15 חַחופט) 1000 זפהחוש 5 1000 זסחחו 15 5 1000 זטחחושש 15 ו32 110050060 אהא 18 2 0005 15 ו32// 10650060 184 1106 2 10605 סטזט ד 24 00/0 6008 10 סז 24 שחו 608 0 96 116760165 13 0 09018 65!טסזפו] סז 01 8זוהק3ז0 5ס|טטזטו] 17 סול 1 זוז 65ונז6ו (5זצוזט 51800010) 15 הוחוזו( 10 אסזוה! 14 [015 0 070 51200) 5 , הזו ₪102 אסזוגו [5 וז 0 0חק51) 8 1 הוחוזו ₪10 אסזזהו! 16 (זט עו זה 510 ₪ 1 בוו( 110 אסזובו/! 928-201 זט סוק 5ט0וו161 107 זוווח6ז: 610605ו/1 2 זש,וחטזק פטטוווטון 14 2 זוסומושז פטסו[וו/1 2 816וחו!!(! 805 0-1ז110 5 2 ז3חזוז!() 1805 0ז6ו1/1 0 006 גוו 16 0 006 הו טחַה1ח0/ 53 הו וו סַחַ013 53/0 הז 2906 טחו זטטוחטון 13 6 הט 8 490% סחו! זטפחזווו! 112 8 290 שחו זססחווא! ו וו 126 ]בי | הי ו זו6ווחשזוזג ] ווסז. 13 וא 8 ]הזג ] חש 000668 065105 מוחחופ: 13 8 000006 005005 בי 8 עסו 836% סולפ 15 ו ב 112 קב הש דט 8 6130088 הססז שו 18 8 089 ה6ז./ רזח וטע 10 2 וס חב וטע 2 בוט סו זםז6!ססט/ 5ו0מזב !בזוום חז516ס/ 13 [ ו 5 0 0001019101 50ו30זה 3זוחום תזסו5סש [יון פטו] ₪ 0061614107 3730/58 |גזוסום חזסז65/ע זט וי 1 ות 608 זסח 60/0 31020-2/יש 018016 16 6ופבסווקקה זסא!-- 69 הזו .קוח6 0/ 091₪ם-חס חב 6עהח זסח 0065 1280 606 תו פד טוסבסוופפה זפצ'--- 69 ה/א 15 0 ישראל ינו' 1994 6 חיפות. מעט מאחוריהם מגיעים הכרטיסים המבוססים על 180032א - שוב כשהתנאי הוא דרייבריס אופטימליים - וכרטיסיס המבוססיםס על |4000/032 ₪7 של טצנג. הקבוצה הבאה הכוללת כרטיסים המ- בוססים על 90633 של ווסטרן דיגיטל, 5 והחלק מאלה המבוססים על 83/928. כאן עובר קו ההפרדה בין ליגה בי וליגה ג' - בציון בי %זגוחתו/ (חדש) של 10 מיליון פיקסלים לשניה. אם לא מתחשבים בשבב [782648 של 687, המהווה חריג בכך שהוא כלל לא תומך בתיקני 64 אלא בתקן 85144 ]18%, מסתבר כי טווח הביצועים הצ- טמצם לבין 8 ל-16 מיליון סיביות לשניה, יחס של 2:1 בין השבב המהיר ביותר לאיטי ביותר בסקירה. וּה הרבה פחות מהיחס שהושג בין כרטיסים במבחנים לפי שנה - ובו זמנית גם הרבה יותר מהיחס שהתקבל כאשר הרצנו, לפני כחצי שנה, שוב את המבחנים הישנים אבל הקפדנו לבדוק את הדרייברים נגד זיופים. המסקנה מכל הסיכומיסם הסטטיסטיים היא שהנושא של מאיצים גרפיים ל-5אסחו/ עדיין לא התייצב. אם אתה זקוק לפתרון גרפי עכשיו תוכל לבחור בין חמשת הזוכיס בייבחירת העו- רכים"" ולדעת כי אתה מקבל תמורה טובה לכ- ספך. גם הכרטיסים האחרים המבוססים על השבב 9000 ז06פ מספקים ביצועים מצויינים בתחוס המחירים 400 עד 500 דולר, אם כי הס איבדו את הבכורה שהיתה להם עד לאחרונה. לתקציב נמוך יותר, בסביבות 250 דולר (מחירון ארהייב) הקניה המוצלחת היא של כר- טיס מבוסס |₪14000/₪32 של טצנג, אם כי עליך לוותר על מוד 1024א1280 איתם. כר- טיסים אלה הס ללא ספק הקניה הטובה ביו- תר אם אתה נזקק למנה רצינית של ביצועי 5. במבחני 1080 הס השיגו את שלושת המקומות הראשונים, לפני כרטיסים שעולים פי 2 ו-3. הליגה העליונה: *ותר מ-14 מיליון פיקסלים לשניה חמשת. הזוכים באותות ייבחירת העורכים" משתייכים לשלוש משפחות (כל משפחה מבו- ססת על שבב זהה). שנייס מהס מבוססים על השבב החדש 46698032 של אפיאן - אחד מיו- עד לאפיק 8טמ-1/ והשני לאפיק 154. שניהם 6 ישראל ינו' 1994 כרטיסי ווידאו מואציס וכו במקומות הראשונים במבח;ל אזגחחו) בקטגוריות שלהס (אפיק מקומי או 84]) וב- סיוע זכרון ראשי של 8/א16 גם במבחן הי- גם עיון חטוך בתוצאות מראה בצורה ברודה כי האביק המקומ' 5טם-1/ הוא כיום תנאי הכרחי כמעט לביצועים גרציים בליגה העליונה שומיס 6סופחוצ. גם הציון במבחן אוטוקד היה טוב בדרך כלל מזה של כרטיסים מבוססי 0 זשאסק. השבב הזה הוא הבריון החדש בשכונה ובינתיים רק היצרנית שלו מספקת כרטיסים גרפיים המבוססים עליו. זה מצביע על פוטנציאל לשיפורים, כאשר עוד יצרנים יתחילו לספק כרטיסים המבוססים עליו וד- רייברים אופטימליים לשימושו. מצד שני הח- ציון 94 6חסז5ח// עול מערכת סבצינבית אחת והשווואתו עם הציוו שקיבלה מערכת מתחרה, תאנשר לך לנבא בדיוק ללא תקדים את התבוקה היחטית הצבוייה מעותיהו דשנות עלולה. להרתיע את מי שכבר נכווה בעבר ומעדיף שבב מנוסה :ותר, למשל ה-9000 זפשס של 68ו61/ו. בכל מקרה הכ- רטיסים של אפיאן מספקים את ביצועי השיא שלהם במחיר סביר ביותר, הם עשירים בת- כונות, ידידותיים למשתמש וניתן להריץ איתס שני צגים במקביל, כאשר על כל צג מוצג חלון שונה. תכונה זו רצוייה ביותר למפתחים, המ- עונייניס להריץ על מסך אחד את הישום המ- פותח ועל השני את סביבת הפיתוח. גם תוכנות תיביים שונות מעדיפות את צורת העבודה הזאת, כאשר על צג אחד מוצג הרכיב המתוכנן ועל השני מוצגים כלי העבודה והקוד. הכרטיס 666קפפזג/ של קודינל | זכה באות ייבחירת העורכים", מבין ארבעת הכרטיסים מבוססי 9000 זששסץ , בזכות יתרונות קליס בביצועים, בתכונות וב- בניה. אבל גס שלושת האחרים. ראויים לה- מלצה חמה. אלה כו- ללים את 2000 זגו5 של 418, שטוזפגת של [וא וה-פפקןץ של פאסואגזפ. היתרון היחיד של כרטיסים אלה על הכרטיסים של אפיאן הוא ביכולת להציג 16.7 מיליון גוונים במוד 64/זסקט5. ששת הכרטיסים הנייל (מבוססי 232 ו-9000 זטצוסק) מאכלסים את הליגה העליונה במבחני אזגוחחו/\, עם ציון בין 16 ל-16 מיליון פיקסלים לשניה ובין 2 ל-55 במ- בחני 6חסוצחו/. הקבוצה השניה היא של הכ- רטיסים עם ציון אזגוחחוצ בין 12 ל-14 מיליון פיקסלים לשניה וגם היא כוללת זוג 'יבחירת העורכים"" - הכרטיסים של מטרוקס. ליגה א': 12-14 מיליון פיקסלים לשניה שלושה שבבים מניעים את חמשת כרטיסים בליגה זו: 64וא של אספדג/וא מותקן על גי- רסת 1-8 של הכרטיס א171ט-04 , השבב 32ח0גוא מותקן על גירסת 1-8 של 3-0 קז של [47 ועל שלושת הא- חריס מותקן השבב :₪14000/832, | גירסת "ימאי מ/סשחו/י של השבב הוותיק של 6אדך אספדגוא היא חדשה יחסית בשוק מאיצי 5סשחו/ אבל יש לה מוניטין מעוררי קינאה בשוק הוותיק של כרטיסים גרפיים לתיביים ולישומים מיוחדים בעיבוד תמונה. השבב 6וא שלה הוא יחודי למדי, עס יכולת לטפל ביחידות מידע של 64 סיביות, בתמונות בא- בחנות גבוהות מאוד ( עד 160081200 בכ- רטיסים שנסקרו כאן), בצבע טבעי (24 סי- ביות, 16.7 מיליון צבעים), בייחציצת עומק" (0אזאתת ם-2), החיונית לדיגום תלת מימדי של מוצקים, וביצוע בחומרה של פונקציות עתירות חישובים (כמו סיבוב, !200% ו-אגק). לא כל היכולות הנייל ממומשות בכרטיסים שסקהנו כאן, המהווים את הזוג הזול ביותר במשפחת מטרוקס, אבל גם מה שכן יושם מס- פיק כדי לזכות אותם בייבחירת העורכים'. גם כרטיסי מטרוקס לא הגיעו לבגרות דריי- ברים. הציונים שהס קיבלו במבחני 205 הם בושה לחומרה וגם במבחני אוטוקד יש מה לשפר. ציוני אזגוחחו/ו טובים ברוב המודים וה- צטיינות בולטת ב-24 סיביות נותנים להם את המקוס על דוכן המנצחים, אבל גס כאן הה- רגשה כי משהו פוספס בהכנת הדרייברים. נראה כי ניסיון נוסף ושיפור גירסאות יכול לה- עלות את כרטיסי מטרוקט לליגה העליונה בכל מבחן. סיטואציה דומה אופפת את הכרטיס סז גזווט 8 של 81'1. חברה זו היתה חלוצה במדיניות עקיבה של שיפור ביצועים עייי עידכון דריי- ברים, עד כי נדמה כי היא הגיעה, בנקודה זו בזמן, להסתבכות שלקחה ממנה את בכורה. כרטיסי 411 היו בעבר זוכים קבועים במבחנל ₪8 עד כי העדרות הפעם משורת הזוכים בייבחירת העורכיס" נראית כשגיאה. לעומת זאת, ההתברגות של שלושה כרטיסים המבוססים על השבב ו14000/32. לליגה אי ראוייה לציון. עד כה כרטיסיס המבוססים על שבבי 755%6 הצטיינו בישומי ₪05 אבל פיגרו נואשות בישומי 5 שחו הכרטיסים החדשים ממשיכים את ההצטיינות בישומי ₪05 אבל עכשיו גם האספקט של ישומי פשסטחג/ אינו מוזנח. והמחיר! - זה לא יאומן! בסביבות 250 דולר במחירון ובערך 0 דולר בחנויות. כר- טיסים אלה עולים כמ- חצית בלבד מכל כרטיס אחר בשלוש הליגות הע- ליונות (ציון אזפוחחול מעל 10 מיליון ו/או ציון 6חסונחו\ מעל ל-50). בהתחשב בכך שגם בהרצת אוטוקד הם לא נופלים מאף אחד אחר הס ראויים להקרא הייקנייה הטובה ביותר". ליגה ב': 10 עד 12 מיליון פיקסלים בשניה בליגה זו אנו מוצאים את הכרטיסים הנעזרים בשבבים השייכים למשפחה חדשה יחסית של מאיצים גרפיים: 015-46% תוצרת זז]. אלה כוללים את 66חס% של חברת .800 , כרטיסי ווידאו מואצים א3/אחק3ז0 של חברת ח6760ו/, ייהאלמנה הש- חורהיי של 58פ]55 ,6וחק3ז6 של חברת הר- קולס ו-6818105 של חברת פ[08688. המ- חירים שלהם נעים בין 300 ל-700 דולר וגם בביצועי 6חסופחו/ הס יכוליס להחשב ייליגה בייי. כמו כן תמצאו כאן את גירסת 154 של וו 0וא של מטרוקס, ייבחירת העורכים" שלנו בזכות היותו המהיר בכרטיסים שאינס נזקקיס לשירותי אפיק מקומי. שני שבבים נו- ספים הזוכים לנציגות בליגה ואת הם 866928 של חברת 35 והשבב 90033 פצו של ווסטרן דיגיטל. הראשון בשניים הוא הגירסה המהירה ביותר של משפחת המאיצים של 53 ועד לא מזמן השיאן ברוב מבחני אזגוחחו/. שבבים אחרים במשפחה הס [86080 ו-866805 שביצועיהם צנועים יותר (בין 8 ל-9 מגה פיקסלים לשניה). השבב 928, במימושים שבדקנו, נתגלה כרגיש ביותר להבדלים בין דרייברים, שגורמים לפער של כמעט 2 ל-1 בין הטוב ביותר לגרוע ביותר בקבוצה. לליגה בי היגעו רק שני נציגים של כרטיסי 53/928, הכרטיס 5א896 של יימספר פיי וייהמנוע הגרפייי של א861'1. רוב האחרים מת- הכרטיטים של אביאן מפבקים את ביצועי העויא שלהם במחיר סביר ביותר, הם עעוירים בתכונות, 'דידותיים למישתמעו וניתן להריץ איחם שנ' צגים בומקביל, כאער על כל צה מוצה חלוו שונה רכזים בקבוצה הבאה, עם ביצועים שבין 8 ל-10 מיליון פיקסלים בשניה, אבל יש כאלה שנשרו לקבוצה עוד יותר נמוכה. השבב 90033 פש של ווסטהן דיגיטל מבצע כאן את הופעת הבכורה, בכרטיס "מאי גן-עדן" מתוצרת אותה חברה. היתהון העיקרי של הכרטיס +1/ 7474646 הוא איזון נאה של ביצועי משסשחו/ עם ביצועי 05. באחרוניס הוא מוכיח עדיפות על כרטיסים המבוססים על השבב 015-46%, אבל כרטיסי 83/928 טו- בים עוד יותר. מחירו, 299 דולר, נמוך בצורה משמעותית מהאחרים בקבוצה זו, דבר העושה אותו לקניה טובה למדי בתנאים של לח תק- ציבי. ליגה ג': 8 עד 10 מיליון פיקסלים לשניה זו הליגה הצפופה ביותר עם יצוג לכל שאר השבביס מלבד השבב [82048ם. תמצאו כאן את השבבים 801 ו-805 של חברת 593, 4 של חברת 111, 65428 של חברת 06 פטחו6 ואורחים מזדמנים ממשפחות אח- רות. הבדלי הביצועים העיקריים בליגה זו מת- בטאים בעיקר בביצועי 94 6חסוצחוש כאשר בראש הטבלה, עם ציון שבין 51 ל-53 מתרכזת רביעית הכרטיסים המבוססים על השבב של 5, אפשר לאמר כי קבוצה זו מגיעה לתוצאות 6חסופחו/ דומות לשיא בליגה שמ- עליה והס אפילו ברי-תחרות עם מאיצי העי- לית המבוססים על 9000 זטשס? ,32 הסגוא ו-755%0. כדאי לזכור כי למרבית המשתמשים העיסקיים תוצאת 6חסחו חשובה *ותר מ-אזגוח0חו/ 5סותקגזס, כך שהרביעיה הזאת מייצגת פתרון אטרקטיבי ביותר למשתמשים עיסקים שאינם מכו- רים לאוויר פסגות גר- פיות. אם אתה לא זקוק ל-16.7. מיליון צבעים אבל מחפש בי- צועים טוביס של ישו- מי 5שסשחו/ עיסקייס - כרטיסים אלה מיו- עדים לך. הס זולים (169 עד 445 במחירון, בין 150 ל-300 דולר בחנויות בארהייב), הס מספקים ביצועים טו- בים בחיי יום"יוס וכ- בונוס הס נותניס גס ביצועי 05 מצויינים - במיוחד הכרטיס 4 002 פשסשחו/ ספמט | של חברת 3 שהוא בין ארבעת היידים בסקירה שע- ברו את קו ה-6000 במבחן 0מפ]+. שבבים אחרים בליגה זו איבדו במידה רבה את האטרקטיביות שלהם, מלבד לצרכים מיוחדים. למשל, ביָן הכרטיסים המבוססיס על השבביס 1 של חברת 53 מתבלטים רק שניים כיחודיים ואטרקטיביים. הכרטיס:י וו6תחשזחג 8 משלב בתוכו גם כרטיס קול טוב למדי ומחירו פחות מ-300 דולר. הכרטיס 1 חזשסתה:/ של חברת 81:58 יענלין במיוחד את מי שמחפש ביצועי אוטוקד טובים. השבב 7 6 ישראל ינו' 1994 מ כרטיסי ווידאו מואצים 4 של חברת ]1 איבד את הר- שיכול להסתדר עם אחד מהכרטיסים האחרים ההתברגות עול שלועוה ציונליזציה הקיומית שלו כאשר החברה הו- ציאה את הגירסה המשופרת, 015-א6א, שנ- ציגיה (כרטיס הרקולס) עלו לליגה גבוהה יותר. מקום בתחתית מתחת ל-8 מיליון פיקסלים בשניה אנו מו- צאים רק את וזכרטיס החדש והיקר ביותר בסקירה, 1280 ₪086 של חברת הוא. כרטיס זה מיועד למי שנשאר קשור לתקן הנשכח של יבמ, /8514. במבחני 6חסוצחוו הוא לא ממש בת- חתית הטבלה, אבל ברור שהוא לא נועד למי מבחני ביצועים. כרטיטי ווידאו מואצים %יזהּ!/הוו/ פסוהכקהּיז 6 (פיזס!60 חסוו!וווו 16.7 ,600 א 800) 0 ₪ 6ה5000 זסק 5!סאוק 01 פחס;!!וה1 008 8חוף656וו6181 אווסת. 08180 גווס 0 650910 חסוו8]ף8זח! 1/3600 8 עש6: 7951 05ַ8ַזוַהּחָ10! חהסוזסוח ה 08 (0101 חח 60 15 הַחופט) 1000 זסהחו// הפ 1 (ז6610 חס 615 הַחופט) 1000 זפהחוע 5 1000 חחוש 5 2 קפ שטזך 19 116 2 0005 סטזט] 24 00005/0ח// 00008 0 0190 165ט0וסרו סז 1 6180816 05 טסוט (015ו0 151000070 15 הוחוזונ 16 אסזו ו (15שו 0 51800810 ₪ 1 הוחוזו() > אסזטו זט 0 5ח1 81 חסוזט 1650 5וו1 סק 5 דסח 0005 וסט0סז 16 שוטפסוופקה וסא-- 69 תע ב 2-ב 6 ישראל ינו' 1994 כרטיפים המבוסטים על העובב ו₪14000/₪32 לליגה א' ראוי'ה לציון. והמחיד? בסביבות ם25 דולר במחירון ובערך םם2 דולר בחנויות בסקירה (הוא אפילו לא כולל שבב 64/ סט- נדרטי כך שלא יכולנו להריץ עליו את מבחני 0 של ה0ח86 6ק). ישנס עוד שני חריגים במבחנים שלנו: הכרטיס סזק 0108 קז של וז בגירסת 154 התקשה אפילו להגיע לליגה התחתונה | במבחנים. הציון 5.7 מיליון. פי- קסלים בשניה שהוא קיבל במבחן אזפחחוצ מהווה רק 40 אחוז מהציון שהשיגה גירסת . זה פער לא-נורמלי המעיד על בעית דרייברים יותר מאשר על תיכנון לקוי של החו- מרה. עוד יותר גרוע היה הציון של הכרטיס היחיד שאינו תוצרת 411 ושמשתמש בשבב (המשך טקסט בעמי 125) איוה!)ה:/ 5סוהקְבּיז 6 (פיוסוס6 256 ,768 א 1024) = 0ח5660 זסק 6!5א:ק 01 פחסוו!ון 328 הוח 056ותקהזם אוזמת 1 הזז( 8חוףח656 תק 3 אס 0 או 0 חה0ז46508 הסוז3ז16ח! 0/3060 - 1280/1 6090808 ההוקקה 14 58 1/1601 ה וזס ות %/1280 08החַ6ח₪6 הפוקה 127 /1280 1₪ַבּחָ80 חהיסק ה 0 8/ז0 05ו80ז₪ ודה 16 1280 6808 מגוסם ה 8 0 זו( 65ווו3ז6 ודה 57 סז הזזו(! 65 90ז0 וד קט ₪05 \ ו(0ו₪0508 8008 14 8 הזו מז וז 1 00% 050816 8068 4 04/ אזסק50 1-05 חסזה: 0 חס 050916 008 07 ו הזוק 10605 670081 8 0 5 0וק מו51081 שהסוחהום 5 6 8 סז 51081 טווסוחמ/ם 59 (5 מחזמום 8 זסו/ שחסחוטום 33 הוחו 8 ספוש מוסווומום 05 1.6058 60 19 מופנ) 1000 זמחחועי הו 6611 מחסס ₪15 ההופט) 1000 זשהחו/ע 5 ו זו 0/2 110950666 18% סחז 2 10005 ספ 1 24 56 0 סו 06003 0 0/8018 65 טוש 1 0 6 ססר 8660-06-07 )158 הידנ 10 אסזומו! 0 זמ סמז5) 15 מחזוזו! 110 אסזזה 1/1 זטווחטזק פוטוווט! 2 זס סז 8טטוווסו/! 05 וז 006וח-1ו06חהחח6) 8 1 הוחוזונ 100 אסזזהו! וז וזו( ה [יסזטו/ [65נ ה ה 10 וח 0 בוו וגו 0 080 הזו 1 זטוח6וק 1/6065 6חמזחהטט 53 תו 2 זמטווחטזק 5 שתו1/6 פוחו זטטוחט 2 6זהמזוז!(! 1100-1805 8 296% פוו זטטחטוא 8 0 הו 8 סוס 6חָ0801ת/ 53 הז 8 זוטתחטזווה חס ס: ד 8 0060106 0651005 החפ 8 2906 שחו זשטותט! 008 סבו הס ו 070 60 דט 8 זט חטזחם] 0וח6זס 8 ₪791 וסט םר 8 הסוס 005/05 בוחחופ. 2 01816 / עסו סמו 5006 ומ 19010 וס דוש" 0זל ז4006101010/ 078050 ומזוחם תז6516// חק 66 דר 5 4600/6910 30/50זמק 010181 6510 /. 2 0 - 2 זה זחם/ס/ סול ז0זז מס 6פומהזהן והזו חזסזרס ו 5 0 0001673107 80/58ז8 ומזומום הז6זפש/ר 0 כרטיסי ווידאו מואצים 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. כרש'פ' |וו'דאו מואצים זט הוקת 8 00800ח6ה 12 ב 08 31050690 -9 16078100 ה! 080696 9- 9518/2000 6568707 ווח 6- 618 ש0ו8510? 8 זכ 6הסחח8ום - = 8 2 ₪00) אאקסה ה . 0 >א6ון6) הזו 0 אסזזהו! שַחופט) ח0ו5ז6/ 8 | (615שוז0 51800876 חהוססת א 8ת1 2 005 |/1280 6060860 ו032) 866ק85טזד 6חט!() 1805- סזסו!/1 2 5 == ) 5 וד והזוח חז0510/ 8 סז זו י 8 5 י 0 8 60000766 = | 08005 5 1 8זז₪ חחח . ,החוז|0 08 אסזוג3/ ₪ שַחופט) חסו5ז6/ 15 (0075ו07 51800876 ב 0 .1 818 - 6500 8008 /גא/-ו אסחס ו ו ו זסטוחטא 8 4908 סוק 8| א8/ח80ז6 ח66 ד0:/ 8 6ות סז 0 2 וחק 5 | 12 (ח6ו5ץ5 161/8) 500006 זסק פושאוכן וס פחסוו!וחח חו ,50076 אזהו//חו/\ 805 14000321 פד טווח הציונים של הכרטיסיס לפי טוג השבב המותקן עליהם ו אסחזה ו ב 0 ז058זק א 0 6% וק 8 שוסטו 8 סז ה5168/1 6הסוח8ום הזוחו חז6516/ סז ז0ו1660/078 7780158 006% 36509708 8008 6600 ואה - - ₪ [928-2 ז0וח6ז? טחוס 6 % א8חק63 ה66 דטו 8 10 5 דוו 3 וַווָום חז0ו05\ יו 0 0085 08000 5 וחטז5601 ל - 4 אזקטפ 805- | וז ₪ 0 6 פוא זסטוחטא ו ב 8 53 הו . ל 06 אטסג הוו5169 חסוחפום 8 חפה כ וק .. זו 15 515 60 8010( = (ז010החסט 5/2 פַחופט) 1 65ו0100חח190 8 05וח0) -₪ 8 0 1.010 פטזזוס. 4 דוו ד- ספזטד 24 08 8008 - | 60 תוא י 2 סע ₪0 הַחופט) 1000 /: 0 זפחחו/ 5154 ]-- א ו | 38 5 וד סוק פזו 0058 זפ 2 סבו וזא שב -- 5 6 ישראל ינו' 1994 2 ופ 0 9 38 0 4 פחס|פחו\ כרטיסי ווידאו מואצים 4 השוואת תכונות ע'קריות. כרש'פי |וו'דאו מואצים 6 נה'וה העוונ'ם שר 5 | 08 | 808 | 68 | 8050 | 005-ו[ אפ | 808 5 שחסוח18 5188/18 6הסוח8: ת516811 מהסוחפום וז |08ו0870 | ה0ז40508 8008 | ה0ז0508ה 8008 | ה0ז0598ה 8008 ו רד 8 1-605 8 זסקוץ 8 סזק סוק קז הט:ז001ק0605ו ואהח אפחסע אס בו 8 סז פזווע יש | אגאץצ 6 אזסקטפ 0 קטסזחטזוום וחפוס ו שחסוחהום יי יי 008 008 8 ₪ בי יי יי ז וס | 6סח| 65וח000ח 166 | >סח| 6601065 סח! 6500708 6ח| 9508700 סח| ו₪658970% = 6ח| 0/08185חת60ד סח 316005 | 551605 6 565 6 55 חסקח סא 45225 זה > 1130 זו 11306 5 > 1130 6600/] 1827 00 1827 5 5 5 008 33 .הסוח ., 01 | .3!6ץחחט5 .446 | ,8|6/ץהחט5 ,שעג = ,8|6שץהחט5 . פצת ( ו 0 18008516 .0 | .ח₪310 8068 .346 | ,ח3810 8008 , סע 1 זם ץ6ו|9 58 6 0066 6 ו וק 7 7 7 | .סו8זה0 .ווההזסחד 6 ז3] 630808 370 סא חס סא בתיון 8 סא סא 8 8 3 ס0,]/ 000 0-0 89 ו 77( 7)' 7( 00 0" 1-0( 00(" 70 5 5 8( 8] 48( 20 09 1-09 19 9 ייב יו ל 5 65 0 2 חספ ודה 0 אטזו6/\ 8 008 0 066 8 פטזזו 5 זו 4 זו 8 זו 2 80 ודה ₪ הוחו חאו שחסוח8ום ו זו 1:08 008 1008 וה חום- וטס 6 חוק-וום חום-והטס 6סא חוק-וטס חום-אום חום-ו₪ חום- וש חום-אם . . ₪ ₪ . . . ₪ ₪ ₪ 1280 4 18 1.280 4 1.2804 108 14 12804 124 1,280 4 120 0 3 3 1323 0 13 ו 00:> 1323 08 26 266 26 266 26 266 266 16 הא 266 86 686 86 86 26 86 86 86 86 86 חסווווח 16.7 חסו!!ווח 16.7 חסו!ווח 16.7 חסו!ווז 16/7 חסוו!ווח 16.7 86 חסיוווח 16/7 חסו!!וחח 16.7 86 חסוו!ות 7 16 105 זוז הו 05 מון: 05 5 בי וי 1005 18 / 80-05 2108 החל 5ח-60 21/8 = ה / 5ח-60 28 וח / 5ח-60 2 ווח ) 70-05 2/8 0 60-05 2/8 ו 5ח-60 וו ו / 70-05 2/8 ומח 60-05 28 והש 70-05 2/8 |החט 2 החש 28 הח פו? חצ 28 ח 2 :ו החש 28 וה 208 וס 2/8 ומהש 2/8 5 וז 5 552410 שהסוח8ום = 552410 6חסוחום 00 חס הו 5 88 5 ו סח 5 ו קוו!6 ז86060101910 קוח6 ז8660101810 ם . . ם . 06 ה 6 ישראל ינו' 1994 כרטיסי ווידאו מואצים 0 ה 0 4 4 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 8 | 5 | 5-ו ב | 5-ו ב | א המחירים הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי וד הפוקת חגוקקת ות ב אוו אווסת אווש 5 סז פזוו 86 6 5 הסוח 1 ז8ו5סזק 6חוחַה055והק8ז8 8הוהַהפ5סותקאז0 12 20/1 %1!8 שפוש)85 650 גזווט 8 00 וזה הי חפוס וח 6 ->ח! 5516005 אוזסג ‏ 6ח! 55165 אוזסה = .סח| פוח6ופץ5 אוזסת יי 6ח! 0106165ח66 6600 חס | .סח! 608076005 הווחו | 0500708 08 33 = 08ות81ו/] א 477 = 68|ותו3ו .א 477 | !סא ז-6145 | 806 !00 2188 | ,זם ה8ח185 3060 | זם ח185708 3060 = | זק ה8וח35ז 3060 בי זז 08/8 | ,6|/ץחתט5 ,.6עג | ,8|6/ץההט8 .ששה = ,6055וסא , ישו .5 כו כו 88 ,סוזזח0 ,!וומהזסחד 86 6 ליו 95131 0 ,4056 ו 4 04 6 | 80808 א 7256 176 04 05 7 7 27 177 ו 800 ס 00,] 0,! 404-263-8181 80 5 5( 5 זפסוחטת |ו0ד 00 43 43 1 ו 6 66 6 8 11009 5 5 א 5 1.9 9 109 וז 151 2 80 וזה 67 02 0 16%ו6// 0 6%וו/ 8 פטזזוס 8 ו קוח6 ז8600!67310 80165 וזה אוהשסהק אוח6סח? = 66זו6/))/אוחססח? אוחססח? זו אוו אוז6 חח 8105 6 חום- ופוס חום-ואום חוק- וס 8 חום-ופטם חום-ופום חום- !וס חוק-ופטם 60 חףטסזת855-1 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ₪ 1 זז שץה!ספוסם 4 1.280 4 א 1,280 4 1280 4 א 1,280 4 א 1,280 8 4 1,280 4 א 1.280 חסוזט!1850 וחק 3 18660ז16הוחסת החטחחוא1/8 18 3 א 132 1323 3 א 132 00 [ ו 23 13 חסוזט/850] 161 וחטרחוא1/8 (161!8080הוחסח) 601015 01 זססחזטח וחטווחואה//1 26 26 2% 26 26 ה/א 256 206 1204 6 266 26 86 586 206 6 26 10248 חסוןווחז 16.7 206 206 חסו!!וח 16.7 חסוו!וח 16.7 8 חסוווווח 16.7 066 (64 ז9ק5) 600 א 900 ו 005 5 05 05 5 5 5 סקט 65 החש 70-05 28 | 5ח-80 28 ו 5ה-80 21/8 וע 5ח-70 28 | ההש 5ה-70 28 חס 5ה-70 218 !הח 5ח-70 21/8 |והחס 5ח-45 2/8 (זוחט 185160) ץהסוחסוח ופוס /ההש 28 |\החע 28 החש פוא? חצ 2 החש 28 חס 28 וח 2 חס 2/8 ץסוחסוח 518!!8016חו וחטרחוא8!/! 5 וז זחוסקצוסוצ וד ]חוסקצטוש וד 5 00166 5 00186 הס וח 5 006 שחססחו// הווח 0 ק/ך 0 קשך ו ז86006/61810 כו ו . ₪ ₪ ם . . ₪ 05 ווחש פז6עוזכ] 50/1876 | 5 . . ם ם ם ם 1/8 . םס ₪ ם . . . . 43 10 21 חס בו | 21 21 2 21 הסופזסץ 808061/] חסו181ח656ז 05/2 . ם ם ם . . ₪ . (/00) זפתפווטט] זטוח6/' . ם ם ם . . . . ו . ם ם ם . . . . ו ו . . . . . . . . 01 160180-006סוק ₪ . . . . ₪ . . סז ז5ו!-ץ8וספום . . . . . . . . פחחפזחָסזק 0/0 זסתזס 1 6 ישראל ינו' 1994 כרטיס: ווידאו מואצים 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. כרש'פ' |ו'דאו מואצים 00 | 0805 | 0805 | אפ | 00 | 5 הוחחופ וז וי 6 זספותטא = 6הו זספוחטא 3 תוא 1288 6מַ80 הו 5 זו נ ו 8 0066 00 1 8 8 0 1 פחַב1חש וז וזו זט וחטזק זםווחפזק פוהצ 2 220002 1א928-2 8 ה ו 6ו זפוט ו זססוחט | .110 5סותק3ז6 תוא .116 65וחק3ז6 תוא .6ח! 805 |-סזסוו/! קז 605חזו! .0010 110805 6 085105 | .סח עְפָ0וסחת66ד .סח! 16600100 חס | .0 00 86 47900 | הסקתחסא 45365 | הסקההסא 5 .6 || 18 | ,עה || 18 , 6עו8 סוזוסו 11500 ,.0ו8 סוזו6וא11500 | הסץח08 2041051 \א 1600 .א 1600 זחסוח6ז] , יאק 100 0 ו חסוחָחוא10 = / ההסחַהוא 1 | %ד חוזפטה ,4210 76 חוופטה ,9210 ,ח0087050ות .01 הסוח 00 00 8 0 ,]הסוח ] 0 ,זחסוח6ז] 203 233 08 8 0 א 0 6861008 8 1006 1006 9006 93 3 ]17 0-3( 33 42 32" בי 0-7( 7 00 0 00 098 89 24 4 22 90" 90 ס20 | 12 12 9 89 4 2-4 20% 5" 55" 9 18 199 155 5 55 5 19 9 199 [ין 5 5 זוו 8 5008 בו :1 וז ב 0008 0008 ו14000/0032 ו₪14000/\32 8 סו 6 /6חו זססחטא /6חו זססהוטא יחו ה/א ו ואג ה 6 בו חום-וגטם חוס-ואום חוק-ואטם חוק-וום 86 חוק-וום חוק-וטס סא חוק-ום חוק-ואם ₪ . . . . ם . . . ₪ 18 108 0 א 1,600 14 4 א 1,280 1028 4 א 1,280 8 א 1,024 4 1,280 4 א 1.280 14 14 0 ו ב 13 /א 120 18 128 א/א א 26 26 266 אא 266 הא 266 266 206 586 86 אי 686 206 86 26 86 86 86 86 חסו!וווח 16/7 6 686 866 [ אשיי 86 86 6 הד 55 המכו 15 105 05 סא וי 105 1.5 וח 5ח-45 2/8 0 60-05 2/8 | 5ח-80 28 וש 5ח-60 28 חל 5ה-50 21/8 חס 5ח-60 28 חש 5ח-80 218 ההכ 5ח-45 28 | שו החש 5ח-70 28 | ומש ח-70 2/8 חס 28 |\החם 28 |אההש פו2 החש פו? ההש 28 חס 28 /וההש 29 חס 28 /החש 2/8 החש 2/0 0 זזה 1 1 /150250 5188 005 0085 2 זאד 005 00 זאד זאד 2 זאד ם . . . . ם ם ם . . ₪ ם ם ם ₪ ם 7 ם ם ם . . ם . . ם ם . - . 8 24 21 24 24 21 חס 21 21 21 ם ם ם ם ם ם ם . . . . . . . - ם ם . . 1 ם . ם . . ם ם . - . ם . . . . 1 . . . . ₪ . . ח םי ם = ם = ם . . ₪ א א ח . הח ם ם 12 6? ישראל ינו' 1994 כרטיסי ווידאו מואצים לא קייםך ] קיים ו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי הטפ 5 | פט8שט | - 54 | ₪ 880 860 71-4888787 868778 661371310788] המחירים הגקובים ה לפ המחירון האמריקאל אסזוגו אסזובות 5 5 8 3% 189 2 פטססץ, וב ב לוי | סז 01 קז סז קז טחוש :032 606ק65טזד | 100001 זסחה:צצ 0 זפחהו/ חסופז6ש 8 | חסופז6/ 15 ספזט ד 2 516016 810% = 6וחסזו166= אסזוס ות ב 5 55 008 | סז ח| טסט סח סו 5 | ותה הו 00 0 6 960100 יי 0 0 6 515 6 16600 .סח עְחַסוהת66ד 5 1055 105 זסאההחוס5 3839 וק 3839 . 6 ט|טוחוזד 6 75 = , 01 זספקוו0 4046 חול 059 400 = |חוסק ז6ו05 400 5 008 , 190 וס , שו זז וי ,058 580 ,הסח 58 ,ו 58 .80 00000.8 080808 ,006060 8 8 95131 8 0 ,118001500 58 0 ,18000500 580 924 4 לפ 1000 2000 0-08 1088 7200" 00 7( 08 1772 222( טוט 800 0 0 0 0 000( 65 19 1-9 זססוחטח !0 3 5973 12 512 7ְ 8 13 13 זססוחטה 8 1000 9 9 8 1208 1 9 1009 8 זו 0 אסזוגו 0 אסזו1/3 5 זוו 5 זוו 8 פטזזו0 8 8 8 קוחש ז8606|01810 05וח080 זופ- ו יו 6 ו 5 5 8 5 ו ו 105 6 סוסא 8 חוק-והום חוק- וטס סא חום-טם חוק-ופום חוק-ואטם 60 הח 855-100 0 ₪ ₪ מ . . . . . 0 0978 5 זז שְבוק5וש 0 1600 0 א 1,600 1.280 4 1,280 8 108 14 4 1.280 חסוזט!850] 65,חק9זף 1618060הוחסח וחטרחוא3!/] 15 ו ו 050 23 1% ישן 13 חסוזט!650ז 161 וחטרחואה!/! 605 01 זפסחחטח וחטחואהו/ 26 26 26 206 /א 266 26 26 (167!8080הוחסח) 1.024 א 1,280 22008 208 86 86 86 686 86 686 18 חסוו!ווח 16.7 חסוו!ווח 167 חסווווחז 16.7 חסוו!ווח 16.7 86 86 86 086 (0/ זקט5) 600 א 800 זו הו ו ו 8 8 זוז הו זוז ו 5 05 חסקסט 65 | / 5ח-80 2/8 | |ההל 80-05 218 - ושמהחצ 5 ו !הח 5ח-70 2/8 חס 5ה-70 218 0 45-05 2108 הח / 5ה-80 218 החל 5ח-00 2/8 (ווחט 185106) עזסוחסו ץהוקפום |אהחש פו? התע פו? הח 2/8 שח פוא חס 2/8 חס פו2 וח 28 שח ו ץסוחפח 5181/8016חו הטרח 1/8 ו 05 00 00 חס 78100חזה! 0 150250 8ז6ו5 = 1502504 5/0089 סו 05 .| ;ות ז8000107810 . . . . ם . . . 05 ופטחו פזסעוז 6ז8/שז501 ם ₪ ם ם . ₪ ם ו ם ₪ ם ם . . . . 3 50108 1 21 21 21 21 21 21 21 21 הסופזסע זסחַח0ו/! הסו6500181ז 05/2 ם ם ם ם . . . . (06%) ז6תפו!סטס 3זטזח6/ ם ם ם ם . . ₪ ו ₪ ם ם ם . . ם ם 50סזסוון סו . . . . . . . . 01 100100-0006סזק . . . . . . . . סז ז5וו-ץוספום . . . . . . . . ]סז 00 זסתו0. נש 6 ישראל ינר 14 כרטיסי: ווידאו מואצים 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. כרט'פ' ווידאו מואצים חז0510/ חזו05/ 8 6 הווחו [אזומום 2 2נז ו 86 6 ז 0 0 פטו ו סוק ו 5 6 6 !סע ,.6ח! 08016 קז ואזוום קז והזוּום הוחו 8105 | 8105 | ]0 |13ו00 1515 1 |18ו030 1515 זז ז זה .ת501 שוו! 18885 .ח1טס5.צעאו] 185 .6חו! 6חו! .חווטה .זססו] תז5 = חוזפוטה .זססו! חול 5 6 1685 6 1288 2088 800-253-8831 800-253-8831 08 (08 (5 222 5 000 0 8 8 וי 156 19 1:19 9 12009 3 סא 4 זו 4 זוו 55 סצ 660 זוו בי חוס-ונו חוק-וט 06 חום-וטס . . | ₪ 8 א 1.024 4 1.280 0 1280 4 1.280 [ א 20 [/ן 3 אא 86 26 : 86 86 266 26 86 חסוו|ווח 16.7 חסווווז 16/7 86 8 ו 8 055 | 45-05 8 | הח 70-05 28 הת / 5ח-80 218 00 5ח-60 8ושו2 חס 8ו2 |/ה פו? וח וו חס 28 5 08 5 88ופופ 0 זאד 0 זז ם ם . . ההש 4 ם . . ם ם . 1 21 21 ם ם ם . . . ם . . . . . . ₪ . . . . ה 6 ישראל ינו' 199% הססדטוץ 8 אגא קז ו סח 05ח5/516סזסוו/! חן 9300 3700 וו .א 9 אש 93 23 00 19 5 זוו 0 חום-ופטס . 4 א 1,280 1% 26 686 חסו!ווחז 16.7 זוז ו מאחצ 5ח-60 2/8 ה 5ח-60 218 | הח/ 5ח-70 218 חש 2 5 88זסופ . ם ₪ 21 ם . ם שא ה 0 הספדטוץ או חק ו סח| 6105751605 חן 930 1700 5ו00הפחחוו ...א 9 אש 173 3 ס20-0 99 4 זו יי | חום-|אנום . 4 א 1,280 1%4 86 86 חסו!!ווח 16.7 חן וח 28 5 088 . (000.........בבביידיייי-ייז-ויןוווווחווווו המקוה לא קייר קיים ₪ המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי יב שסטוש 8186 8 8-ו 0 שח| 05וחק8 .8 85וח 801 5 85זוס!ווש! 55 בי וח 00 21 טח !0 302" ות 8 129 8 ו 5 זוו קת ז8008/07810 78005 8 805 0 חום-וטם סז ת1- 855 0/8 . 0 זז שהוכ5ום 4 > 1,280 חסוזט650ז סוחסה זף ו 120 חסוז!850 161 וחטרחוא 1/8 [ יו 05 01 זפסוחטח וחטוחוא8ו/! 86 4 1200 686 108 חסו!וווח 16.7 (64/ ז506) 600 א 800 5 חסססט5 55 ([וחט 195106) /חסוחסוח הפו ה 2/8 הסוח 51313016הו וחטחוא3!/! 0 סופ ססות ם ץ8ו0/5 |הטחו פזפעוז 6זה/ש50/1 |: ₪ 1108 3 . 21 הזע זסַ8ח18/! ח0ו10560131? 05/2 ם (/00) זסתמווסט 8זטזח6/ . גי ם סו 0 . [0 008ח-190180סז ₪ ז00550סזק 51ו!-ץהוקפום . וז סז 0/0 06 הסדחהה רהה הרהה הפקה הרהה הרה דהה הררה ד קה רה = ריט רש כרטיטי ווידאו מואצים (המשך טקסט מעמי 118) 2 חסגוא. זה הכרטיס 1-605%18/ 808, שזכה לכבוד המפוקפק להיות האחרון במבתני אזגוחהו/ והאחרון במבחני 6הסופחו/ - וזאת למרות היותו כרטיס לאפיק 8ט1-8/. על זה אמר המשורר "משהו רקוב בממלכת הד- רייברים של זדג". בין הגרפים המלווים את המאמר תמצאו את הסידרה הכמעט סטנדרטית של מבחני *זגוחחו/ ברמות שונות של אבחנה, גרף ביצועי 0 לישומי 208 , גרף ביצועי אוטוקד, גרף ביצועים במוד 16.7 מיליון צבעים, גרף תו- צאות 6חסופחוץ. וגרף "פיזורי, המתאר את בביצוע' 94 6חסז5חו/ו בראש הטבלה, עם ציוו שבין 51 51-23, מתרכזת דביעית הכרטיטים המבופטים על השבב של 5שתחוס. הרביעיה הזאת מייצהת בתרון אטורקטיבי ביוחד למעותמעוים ע'סקים שאינם מכורים לאוויד בסהות גרביות המיקום של כל כרטיס כנקודה על מפה, בה הציר האופקי מייצג את ציון אזגוחחוא והציר האנכי את ציון 6חסוצחוצ. שם לב שגרף זה לא דומה לפורמט המקובל של "שחו זס) 84308 8631 א6ט', שכן מימד המחיר לא מבוטא בו. עדיין הפינה הימנית העליונה מייצגת את הטוביס ביותר והשמאלית התחתונה את גרועים ביו- תר. את המחירים (מחירון ארהייב) תמצא בט- בלאות ההשוואה. ה החדהה וה | אבזרי 708614 היקפיים הקטנים שעוששים גדולות אבזרי 61013 היקפיים (המשך מעמי 109) שהוגדרה מראש. מכיוון שהאות לא נשאר הרבה זמן בחלק מסוייס של פס התדרים והפרעות לא קופצות אחרי האות מתדר לתדר, קפיצות תדריס הן השיטה הבטוחה ביותר להעברת נתונים. וחואסזץ מתכוונת להשתמש בטכנולוגיה זו עס ה-2/א830861,4. חברות 28 שטק ,אסא ו-וחססזוא< מתכוונות אף הן להשתמש בשי- טת ניתור התדרים. יצרניס אחרים, כמו פסוחסוסתץ -אוז!וס6ק5, מקוויס להשתמש בשידור אינפרא-אדוס במקוסם בשידור רדיו רחב סרט. שלא כמו שידור רדיו רחב סרט, אינפרא-אדוס מש- תמשת באנרגיית אור בתחום הלא-ניראה. אותות אלו מועברים רק בקווי ראיה, הם אינס יכוליס לעבור דרך קירות ודרך עצ- מים בכלל ומוגבלים בטווח השידור. למ- רות הגבלות אלו, לשיטת האינפרא-אדוסם שני יתרונות: מחיר נמוך ומהירות גבוהה. זוהי השיטה הזולה ביותר לתקשורת אל- חוטית והיא מתאימה לקצבים הגבוהים של השיטות החוטיות. באינפרא-אדוס קיימות שתי שיטות: נקודה לנקודה ודי- פוזיה. לשיטת נקודה לנקודה (השיטה שמשתמשיס בה בשלט הרחוק של הט- לווטיה) יש טווח מוגבל וההתקנים (המשדר והמקלט) חייבים להיות בקו ראיה לא מופרע. לעומת זאת, בשיטת הדיפוזיה, לא נדרש קשר של קו ישיר, מכיוון שהשיטה משדרת אותות לכל הכיוונים והגליס המוחזריס מהקירות או מהעצמים בהס הס נתקלים מגיעים בסו- פו של דבר למקלט. רת"מ אינפרא-אדוס היא פתרון בר-ביצוע עבור רשת המאולצת להיות בחדר אחד ודורשת רמה גבוהה של בטי- חות. אינפרא-אדום דיפוזית יכולה להיות מתאימה למשל למקומות מסחר במניות כאשר בטיחות המידע היא ערך עליון, או מקומות ייצור בהם קרן אי- נפרא-אדוס ישירה יכולה להיות מופרעת על ידי מעבר אנשים ומכונות. מוצריס המשתמשים בשידור רדיו רחב סרט, מצד שני, צריכים לחלוק את הס- פקטרום האלקטרו-מגנטי שלהם עס טכ- נולוגיות אלחוטיות אחרות. הממשלות מגבילות את הספקי המוצא המקסימליים של התקני שידור רדיו רחב סרט ל-ש1 (וואט). כל המוצריס שבדקנו הגיעו לה- ספקי שידור שבין 150 ל-א250. רוחב סרט מוגבל השאלה כיצד הרת'ימ האלחוטית תעבוד אינה השאלה היחידה. יצרני מתאמי רתמ ל-1014א6ץ דואגים גס היכן בס- פקטרוס האלקטרומגנטי יהיה מותר להס לשדר. ההחלטה נתונה בידי ועדה ממ- שלתית של משרד התקשורת. בארהייב, ₪66 אחראית על החלוקה של הספקטרוס האלקטרומגנטי עבור שימוש בטכנולוגיות שידור שונות. כרגע, רוב הס- פקטרוס מוקדש לשידורי טלוויזיה ורדיו, טלפונים סלולריים, מכשירי חובבי רדיו וציוד תקשורת צבאי. כמות מוגבלת של תחוס לא מנוצל נשארה עבור הרת"מ הא- לחוטייס. תחוסם התדרים 902 עד 928 מגה-הרץ נחשב כתחום תעשייתי, מחקרי ורפואי (נקרא בקיצור תחוס ‏ 8א5). הוא נמצא בשימוש גם לאזעקות רכב, מערכות מי- קוס אוטומטי של רכביםס ומכשירי מי- קרוגל ביתיים. בתחוס ‏ 15% יש מהומה רבה של תקשורת והוא נחשב לצפוף במיו- חד. תחום 2.4042 עד 2.483032 נמצא בשימוש כרגע רק עבור תקשורת נתונים אלחוטית ולכן הוא עדיף. אפילו עס שאלות הנוגעות לחוסר בס- טנדרטים ולחוסר ברוחב סרט, רתימ אל- חוטיות יכולות להתאיסם למשתמשים הז- קוקים להעברת קבציס מוגבלת ודואר אלקטרוני. מכיוון שמתאמי רת"מ אל- חוטיים אינס מגיעים לביצועים כמו רתימ מחווטות, הס אינס מתאימיס לת- קשורת נתוניס "יכבדה" המריצה יישומי שרת/לקוח. טכנולוגיית רתימ אלחוטית | צופנת הבטחות גדולות לעתיד, אך כרגע, בהיעדר סטנדרטים, היא משתנה לעיתים תכופות מדי. לכן, לפני שאתה עושה צעד בכיוון זה בדוק היטב את כל האספקטים העתידיים של המחוייבות שתקח בבחירת הטכנולוגיה. 5 6 ישראל ינו' 1994 77/70 ְּניצּ ל 0 -- 7/0 ג ה | רו וו חברת התוכנה בורלנד (נציגים באר>: פרי אינטרנשיונל) הציגה אסטרטגיה מקיפה לקבוצות עבודה, הכוללת טכנולוגיות חדשות המשולבות במוצריה הבסיסיים, ויכולת השימוש בטכנולוגיות אלה ביישומי תוכנה מצד-ג'. הטכנולוגיות החדשות מספקות מיחשוב קבוצת עבודה שיתופי פתוח, ומבטיחות שיפור דרמטי בתפוקה ארגונית. 0סו065% קטסזטאזסש "שיפורים בזרימת מידע בקבוצות עבודה יהיו הגורס שיניע את קפיצת המדרגה הבאה בתפוקת משתמשיסיי, אמר פיליפ קאהן, יוייר, נשיא ומנכייל בורלד. ייגישת בורלנד היא לבנות תפקודיות קבוצות עבודה ישירות לתוך יישומים, כהרחבה טבעית לדרך בה אנשים כבר עובדיסיי. טכנולוגיות קבוצת העבודה כוללות את ה-ק265%00 קטסזקאזס\ - ממשק חדש, המאפשר למשתמשים לשלוח ולקבל בקלות מידע מכל יישום תוכנה, ומנוע ה-וס6וט0 פחגוסאם (א085) , שהעו מוצר ימתווך" (םחג /ום וספ]זוא) חדשני הפועל מול מערכות הפעלה אחרות, כדי לספק שירותי קבוצת עבודה ותקשורת בין יישומים ובין שירותי דואר אלקטרוני רביס ורשתות מקומיות. ה-קטסזקאזסצ ק0וא6ע ו-א085 כלולים בקוואטרו פרו 5.0 לקבוצות עבודה ובפרדוקס 4.5 לקבוצות עבודה. החברה הכריזה גם על ערכה מאפשרת לקבוצות עבודה (ו1א פחו!סגחם), המוסיפה תפקודיות קבוצות עבודה ליישומים קיימים ועתידיים, ועל תמיכה של חברות בתעשיה בטכנולוגיית קבוצות העבודה של בורלנד. פתרון קבוצות העבודה של בורלנד קל לשימוש. הוא מכוון זרימת מידע בקבוצה לרשאים לכך, לרוחב מגוון פתרונות קישוריות, בין מערך פתוח של תוכניות יישומיות, עס תמיכה בגירסאות חדשות של מידע. בורלנד נוקטת בגישה מדורגת - הטכנולוגיה שימושית לקשר בין שני משתמשים או בתוך ארגון אסטרטגיית קבוצות עבודה מיושמת בקוואטרו-פרו ופרדוקס שלם, והיא מותאמת בקלות לתשתית שירותי המחשב הקיימת של חברה. יימיחשוב קבוצות עבודה אמור להביא לאנשים את המידע הדרוש לביצוע עבודתסיי, אמר ריצ'רד שוורץ, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיה והמנהל הטכני הראשי של בורלנד. ייכדי שהיא תיכנס לזרם העיקרי, חייבת יכולת זו להתווסף לישומיס בהם משתמשים אנשים לביצוע עבודתם. איננו יכולים לצפות שמשתמשים יעבדו עס מערך כלים אחד לעבודה אישית ועם מערך כליס אחר לתקשורת עם הקבוצה. מיחשוב קבוצות עבודה הוא צורך אופקי של השוק, לא של פלח שוק ספיציפי, וככזה הוא מספק תפקודיות בסיסית לרוחב כל הלישומים". מודל 56ו0:ס5 סחס חפווסק בליבה של יכולת ה-קסו65%כ קטסזקאזס/צ מצוי תהליך הנקרא 6פחספפט5 6חג מפווסטק (ייפרסוס ומנוייי), שהינו דרך ליצור קשרי שיתוף נתוניס מתמשכים בין חברי קבוצת עבודה, מקומית או במרוחק. פרסום פירושו עשיית אובייקט נתונים - כמו קוב, מסמך, קטע מידע - לזמין עבור חבריס אחרים בקבוצה. מנוי פירוש שימוש באובייקט נתונים זה, שפורסס במרוחק, בתוך יישוס אחר או בקובץ אחר של אותו יישוס. מישהו שיש לו מידע לשיתוף, יכול לפרסם את המידע, כלומר לשלוח אותו אל המנויים. בעל המידע שולט על תנועתו, מחליט מי זכאי למנוי, ומתי יקבל גירסאות חדשות או עדכוניס למידע. בדרך זו יש לקבוצות עבודה וליחידים שליטה על המידע, והם יכולים לעבוד יחד בדרך בה הם בוחרים. ה-265%100 קטסזפאזסא זמין למשתמשים דרך התפריט הראשי או דרך 50666831 המספק גישה בקליק אחד לטווח המלא של תכונות קבוצת עבודה הזמינות ביישום ספיציפי. ל-ג576668 יש מראה ותחושה שונים עבור כל יישום, והוא מציע את הכלים המתאימים לתוכנית (למסד נתונים יהיו כלים שונים מאשר לגיליון האלקטרוני). ו = 10 = טבנולוגיית 086% הגורס שמניע את פתרונות קבוצות העבודה של בורלנד הוא חילופי אובייקטים - א085, שהינו סוכן שיתוף פעולה רב עוצמה וקל לשימוש. בארכיטקטורת מחשב, א085 היא תוכנה מתווכת - המתקשרת עם מערכת ההפעלה כדי לספק ליישומים שירותי קבוצת עבודה ותקשורת. היא פועלת גם כקשר-תווך בין יישומים ושירותי הודעות לשיגור וקבלת נתוני יישוס. 085% יכולה להשתמש בכל רשת מקומית או מרחבית סטנדרטית, או במערכת דואר אלקטרוני, מה שעושה אותה לשימושית מיידית ברחבי תבל או באותה קומה. היא כבר מתקשרת ל-,00:811 |וג]א 101( , 15וא 6זפאוסא, ושירותים מצייתי-1ג !א, ובקרוב תתמוך בוורדפרפקט 01866, לוטוס 6וסא ראפל סזהת5זטאסל. 085% ניתנת לשימוש גס בכל שרת קבצי רשת או ארכיטקטורת רשת שווה-לשווה. למעשה, היא תומכת ביותר שירותי הודעות מכל פתרון אחר בשוק. א085 מותקנת מקומית במחשב של כל חבר קבוצת עבודה ופועלת כסוכן לפעילות הדדית מוגברת בין יישומים. אמ08 עושה אובייקטים לזמינים גלובלית ליישומים, כך שיישומים מרובים יכוליס לשתף רכיבי נתונים או אובייקטים באופן גלובלי. '"אמ08 משביחה יישומים שהיינס כבר סטנדרט ברחבי חברה, כך שאין צורך לשכפל מידע בפורמט סגור אחריי, אמר שוור. מכיוון ש-085% מאחסנת אובייקטים משותפים במחשב של כל חבר קבוצת עבודה, הטכנולוגיה מספקת גישה מתמשכת לאובייקטים שהיא מכילה, בלי לדרוש מהמשתמשים קישור מתמשך לרשת תקשורת. כתוצאה, חברי קבוצת עבודה יכולים להשתמש בנתוניס משותפים אפילו כשאינם מקושרים לחבר אחר בקבוצה. יכולת זו, הידועה כקישוריות מושהית (עםחחמתמס) מדגימה את הגמישות של אסטרטגיית קבוצות העבודה של בורלנד. 0 רן אברהמי מסך קלט תוך גיליוני: חלק ג' - ביקורת לוגית למדנו עד כה כיצד להקים בגיליון אלקטרוני מסך קלט תוך גיליוני. נוהל זה מאפשר הקלדת נתונים לא ישירות ללוח, אלא במקוס אחר ושינועם משם אל הלוח. עתה הגיע הזמן לה- תייחס אל אחד המרכיבים החשובים ביותר של מסך הקלט - האפשרות להקים במהירות וביעילות מערך ביקורת לוגית נרחב כדי להגן מפני שינוע נתונים שגויים אל הלוח. הביקורת מפני שינוע שגויים מאזור הקלט אל הלוח מתחלקת לשני סוגים - ביקורת בזמן אמת, בעת ההקלדה, והגנה מפני העברת נתו- נים שגויים אל הלוח בעת מתן הפקודה "קלוט 1'י מתפריט הפקודות. נקים תחילה את נוהלי - יי ו תא - 5 %0 ₪ 60 ₪ 6 ₪ ₪ (₪ 0 ש מקרו למתכנתיס הביקורת בזמן אמת. לשם כך נבחן תחילה את מהות הנתונים שיוקלדו. בדיון הנוכחי נמשיך ונפתח את מסך הקלט שהקמנו בשני הגיליונות הקודמים ויינלבישיי עליו מערך לביקורת לוגית. איור1 מראה לנו את אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנתונים. אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנתונים 7 פר ו א חן ן מכירות בשנה הנוכחית | 81 ₪ 2 | 1אא 6+ 3 4 פריט: | מספר: 0 5 | טוג -7-- 6 גודל: ‏ 7-- 7 1 >> צבע: --- << [4וה|8 אזור 1: | ש"ח: 0 9 | כמות: 0 | | אזור 2: | ש"ח: 0 ו כמות: 0 12 ביקורת בזמן אמת סוג הפריט. נאמר שסוג הפריט מורכבת ממ- חרוזת בת ארבעה תווים ובה התו הראשון משמאל הוא אות והיתר ספרות. למשל, 8|0| 5005 4 את כללי הזיהוי של נתונים נכונים ניתן לסכם בסידרה של תנאים לוגיים, שחריגה מאחד מהם משמעותה שגיאת קלט: + הנתון חייב להיות ‏ 1/4881 ולא 41.05 ץ. + המחרוזת חייבת להיות בת ארבעה תוויס בדיוק. % התו הראשון משמאל חייב להיות אחת מאותיות האלף בית באנגלית. 4 שלושת התווים מימין חייבים להיות מספר. + המספר חייב להיות שלם בין 1 ל-999. 4 בנוסף לכך חובה להקליד את סוג הפריט. ממבנה מסך הקלט יודעיס אנו שנתון זה תמיד יוקלד בתא 66 (ראה איור 1). עכשיו אפשר לה- תחיל לבנות את הביקורת הלוגית לסוג הפריט. את המשוואות לביקורת בזמן אמת נבנה כך שתפוקתן תהייה 1 אם הנתון שגוי ו-0 אם הנ- תון שהוקלד איננו שגוי. הסיבה לכך תוסבר בהמשך. בלות מספר 1 אנו רואים את מרכיבי הביקורת : הלוגית לסוג הפריט ואת נוהל הביקורת לכל אחד מהמרכיביס הללו. כמובן שאין זו בהכרת הביקורת המושלמת, שהרי בהקמת מערך בי- קורת כל המרבה הרי זה משובח. נוהלי הבי- קורת המודולריים המוסברים כאן מאפשרים הוספת תנאי ביקורת גס בעתיד, במידה וה- צורך מתעורר. קשה לנבא מראש את כל טעויות ההקלדה האפשריות וחייבת להנתן האפשרות להוסיף ביקורות במהלך התפעול השוטף. גודל וצבע בדוגמה שלנו, הדנה בניהול מכירות של מוצרי הלבשה, כמו סוג הפריט כך גם גודל וצבע הס איור 1 17 6 ישראל ינוי 19964 | נשוא הביקורת נוהל הביקורת לוח1 | ו הנתון חייב להיות ,1.4881 ולא ₪ש.41ש (1,0 (06)ז6 0 ותנות8וש) )211 | טוג 4 | המחרוזת חייבת להיות בת ארבעה תווים 4>> (8%1)606ת616. | גתא 66 |תו ראשון משמאל - אות באנגלית ("2"= > (60!616)06,1 6 0ח3 א"ג"= < (69168)06,1 ) וס | שלושת התווים שמימין חייבים להיות מספר (((69/8106))6911801)66,3)זז2156) המספר חייב להיות 999 .. א .1 1> ((66,3)+691180 )6ש81ש60 | חובה להקליד את סוג הפריט 1 = 06+ באשר, 1 הוא שם תחום המכיל שלושה קווקוים (-- =). | שאלה היכן מתבצעת הבדיקה שהחלק המטפרי בסוג הפריט איננו גדול מ 999 ? את כל אלה ניתן לאחד לביטוי אחד בתא אחד - 66: (60161)06,1 7 תב" "=<(6(160)06,1) %)סת )סש (4< >(910)06ה1,)6916, (06)ז6ט ותטתפ61 )611 | |(61וק =06-+ 407% (1> ((3 66 )1,616( ( (3 (6 )) ד6150 )611 דס ‏ ( ("2" = > | | משמאל למקום קליטת סוג הפריט, בתא 6פ, נכתוב את הביטוי: | ("",82102, 1 = 6911)86 | כאשר, 2 הוא שם תחום שבו נקליד: <- שגוי נתוני "חובה להקלידיי. כאשר הגודל יכול שקלים וכמויות לוח 2 מציג דוגמה לנוהל ביקורת לוגית לנתון להיות אחת משלושת האותיות 1 ,₪ ,5 והצבע מספרי בתא כל שהוא, כאשר הנתון עומד לבד יכול להיות מלה בעברית בת שלוש עד חמש | בעיקרון, ביקורת לוגית למספרים איננה שונה = וכאשר הנתון מקושר לוגית עם נתוניס בתאים אותיות. הקורא מוזמן להקים את מערך הבי- = מביקורת בהקלדת טקסטים. הבה נבחן לדו- = אחרים. קורת עבור משתנים אלה באופן עצמאי. גמה את מרכיבי הביקורת בהקלדת יישייחי" = מה שהוסבר עד כאן מתייחס לביקורת בומן באזור 1 (תא 09). אמת. כלומר, בעת הקלדת נתון שגוי מופיע 4 נשוא הביקורת נוהל הביקורת לוח ן נוהל ביקוות |הנתון חייב להיות מש.41 ש ולא ,זמםג.ז (8)09(,1,0ם1זז6911)69155 לחקל1ת | המספר חייב לחיות 99999 .. א . 0 (69>0%01%69<99999) שיח באיזור 1 תא |אם הכמות = 0 אזר ש"ח = 0 (0%610=0ת09<0%8) אם הכמות <> 0 אזי ש"ח <> 0 (0%610<0ת09=0%8) מחיר ממוצע חייב להיות קטן מ 35.01 ש"ח (1061זק < ((0,.01,610= 69/)6911)610) שאלה באשר, מה פשר ההתניה בביקורת המחיר. 1וז הוא שם תחום המכיל את המחיר המירבי ההגיוני באזור 1 את כל אלה ניתן לאחד לביטוי אחד בתא אחד - 89 ו | ((1661זק < ((69/))6911)010=0.,.01,610) זס 0 < 610 36 0% = 69) 8 6 ישראל ינו' 1994 ור2 | תל אביב: רוברט הלף (ישראל) בע"מ בן יהודה 26 טלפ 03-204711 פקס 03-291617 = . | הוספת נוהל הגנה מפני שינוע רשומה עם נתונים שגויים 6 8 [41 [סת8זט)[פ) 7 208561][ז/ 7 (61ת1 1208561,1 שוס6061מ6קק8) 7 [ (1208561)טוסתל6, 8181 0166 [21) 1 8 מוסיפים בתחילת המקרו הקולט את הקריאה לתת השיגרה החדשה - מקרו 21 1 [("0,"1","2= (128141)ח6911)69. הסמפזס) 11 [21 ] [ח60017) [%11< אם8!פ+[1651(=0)ותט695 ]1+ 21 |22 | [2 ה800ז36601+0+/26601+/26601+/1ק266) 7 (585/, 11 אא סו ,3 | . [2 הסת8זס+(128141,08111 ותזס1) (מס!6תהק) (81) 016827 ])ס!6תבק) 1600 3ז) [371ו65ז+ 41 24 שאלה : מדוע אין צורך ב "-" [תזט60ז) (15883/[ 010816ח1) 83 |27 | אחרי הפקודה ( ... %מג1פ) [הזטש6ז)[1 ק1()066 ק066+(1 ק66ט)[1 ק66ס)[1 1()0660 ק60ס) 1ק066 |28 במקרו 21. יש נתונים שגויים ... מתקנים וממשיכים 585 41 רד 7 סדר הפעולות מוסיפים תחום בשם 16311 כמוסבר למעלה. מוסיפים תחום בשם 11א% בתא 83 (ראה איור ב3). מבצעים - בזהירות - הזזת שורות כלפי מטה באזור המקרו ומוסיפים את פיסקה 21. מבצעים - בזהירות - הזזת שורות כלפי מטה באזור המקרו ומוסיפים את הפיסקה [ססטם. מבצעים - בזהירות - הזזת שורות כלפי מטה באזור המקרו ומוסיפים את הפיסקה 85:א. מוסיפים בתחילת המקרו הקולט את הקריאה לתת השיגרה החדשה - מקרו 21. = ₪ רת קורס מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים למי שיודעים להפעיל היטב את הגיליון (לוטוס 123 או קוואטרו פרו או אקסל) ורוצים: 4 לשפר ביצועים 4 לפתח יישומי גיליון ‏ 4 לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק | 4% לכתוב מקרו דינמי 4 לכתוב מקרו לומד | + גם טיפים וטריקים מלוא הסל + לעבוד עם 5011 | + להוליך סמן בדיסק | > לדעת מה ניתן לבצע בגיליון אין צורך בידע מוקדם במקרו. הלימודים מתקיימים בחדרי המחשבים של רוברט הלף כל תלמיד מקבל תיעוד של הנלמד. פרטים: ירושלים: רוברט הלף (ישראל) בע"מ | הלל 5 טלפ 02-2595996 פקס 243835--02 רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 טלפון 792768--02 (גם בערב) רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות, מפתח יישומי גיליון, 4 שעות אקדמיות לומדים חזק ולומדים בכיף עם רן[ אברהמד | קישוריות, מערכות רבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. ‏ רן הוא מחברם של ספרים מקצועיים במקרו. 129 6 ישראל ינו' 1994 מיד - משמאל - הכיתוב: ";- שגוייי המצביע לעבר התא בו הוקלד הנתון השגוי. המהדרים מוסיפים במקום כל שהוא בגיליון הסבר, המו- קרן אוטומטית בעת הקלדת השגוי. ההסבר המתאר את סיבת היישגוייי בהתאמה למקוםס הקלדה. עכשיו נותר רק לכתוב נוהל שימנע שינוע רשומה, המכילה שגוי אחד או יותר, אל הלוח בגיליון. הגנה מפני שינוע שגויים באיור מספר 1 יש תחום בשס 1641 המשתרע על פני עמודה 8 משורה 6 ועד שורה 12 (מדוע שורה 5 לא נכללת!) והוא מכיל את כל הבי- טויים שכתבנו לצורך הביקורת הלוגית. כל אחד מהביטויים הללו מפיק את הסיפרה 0 כאשר המבוקר שלו איננו שגוי, אחרת - מו- קרנת הסיפרה 1. לפיכך, כאשר הסכום של 61 הוא אפס - לא הוקלדו נתונים שגויים, אחרת - נתון אחד לפחות שגוי. את המידע הזה גרצה לשלב עכשיו בחיבור המ- קרו שכתבנו במדור זה בחודש שעבר. איור 2 מציג את התוספות הדרושות לשם כך. עוד יבוא לכאורה כאן מסתיים הדיון בהקמת מסך קלט תוך גיליוני, אך לא כך הוא. מכאן אפשר לפצל את הדיון למספר נושאים. למשל מקרו לש- אילתות ולהדפסות, שינוע פרמטרים לביקורת לוגית בין גיליונות ועוד. בחרתי לדון בחודש הבא בשינוע אוטומטי של פרמטרים בין גי- ליונות - נושא שהוא פחות מוכר וחשיבותו רבה. ובמה דברים אמורים! בדוגמא שלמעלה הקמנו נוהל ביקורת למספר הפריט. נאמר שבמערכת עדיין לא נוצלו כל האותיות לסימול פריטים וכי מפעם לפעם נו- ספים פריטים חדשים. לפיכך נרצה לבנות מסך קלט נוסף שבו נעדכנס מפעם לפעם ונרצה לג- רוס לכך ששינויים אלה ייישאבו" בומן אמת אל מערך הביקורת שביצענו עד כה. נשמע מסובך! אבל לא. הנוהלים פשוטים. ביותר, התוספות לחיבור המקרו מזעריות ונלמד אותן בחודש הקרוב. אשמח לענות במדור זה על שאלות הקוראים. רן אברהמי הוא יועץ מיחשוב ומפתח ישומים. ניתן להשיגו בטל: 02-792768 (גם בערב). החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים, שהמחבר מלמד בי- הושלים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), טל: 0 ובחברת רוברט הלף בתל-אביב, טל: - 1 ובירושלים 02-259595/6. 10 6 ישראל ינו' 1994 איור מספר 1 אזור המסך להקלדה מבוקרת של הנתונים = 45 מש 0 8 4 0 מכירות בשנה הנוכחית 1 כב 2 ו 3 = 4 0 פריט:| מספר: 0 5 0 סוג: --- 6 0 גודל: -7-- 7 0 צבע: --- + 3141 |8 4 אזור 1: | ש"ח: 0 9 1א כמות: 0 10 אזור 2: ש"ח: 0 11 כמות: 0 12 איור מספר 2 פתיחת שורה באזור ההקלדה ע"י הפקודה 6שסוא 5 5 ]סנ בש מו מספר: /0 5 | טוג (7-- |6 גודל: (7-- 7 צבע: |--- +ת 3081 |8 | אזור 1: ש"ח: 9 1 במהלך ביצוע 6שסוא כמות: 10 צובעים את השטח הזה ------- --> | אזור 2: | ש"ת: 1 ומזיזים שורה אחת למטה כמות: 12 3 איור מספר 3 השלמת הוספת השדה ב [גו23 והתאמת 41גזג3א ז ו ו ו ה 0 מכירות בשנה הנוכחית 1 = שלוף ‏ 1ע 2 --- תאריך ‏ 25 3 כ בב 4 -/- ₪ פריט: | מספר: 0 5 0 סוג: --- 6 0 גודל: | --- 7 0 צבע: --- ית 4081 |8 0 תאריך |-/- 9 4 אזור 1 ש"ח: 0 10 1אא כמות: |0 11 אזור 2: | ש"ח: 0 12 כמות: 0 13 2 איור מספר 4 אזור הלוח לאכסנת הנתונים בגיליון [ א [סג |[ אג | אג | מא | אג | ₪ | א | | +6 | +65 .ג₪1+80 [קפ,ותג,‎ +69 - +6[0 +611 +6[2- >> 1 מכירות בשנה הנוכחית לפי אזורים. אזור 2 אזור 1 כל האזורים פריט 1-2 כמות | שי כמות שיח כמות שית צבע גודל סוג /] תיקון טעות מחוברת 13, מאמר גיליונות אלקטרוניים על קלידי הפונקציות'י עמי 128, צייל 10 במקום 110 בכל הפקודות המצולינות כך. אתכם הטסליחה. | שק .2 העליון של | שם נפרד לתא התחתון. בפיסקאות 2 ו 4 יש אלמנט שעושה אותן למקרו דינמי. כתוב את סדר הפעולות של הקטע הדינמי | בפיסקאות אלה החל ב ( ... זספוחגוחוסק) במקרו 4. פיסקה 11 (המקרו הלומד) שולפת מידע, מפרשת אותו, ומסעפת את המשך הפעילות בהתאמה. מה הוא המידע הנשלף ומהיכן, מה הוא המנגנון השולף, מה הוא המנגנון המפרש, כיצד נוצרת ההחלטה, מה היא הפקודה המסעפת וכיצד היא פועלת. מדוע פיסקה 3 מסתיימת בפקודה (חזט)סז) ופיסקה 4 מסתיימת בפקודה ( ... תסמגזט). [ סא ] א ] סג | אגא | הקשה על 1 מוציאה משליטת ( ... ₪ז₪) ומפעילה את מקרו 4 הקשה על ₪5 מפעילה את מקרו 3 בלי לצאת משליטת [ איור מספר 5 הוספת עמורה באזור אכסנת הנתונים . | א ]| אגא | ₪ ] א | אא | 6ג 1תו] 6+ 6[3+ 2 611+ +801.01 +610‏ [קם.1תם: 69 8+ 7+ 6+ 5+ |1 2 4 משון 3 ב מקרו 0 עמ לל1 מכירות בשנה הנוכחית לפי אזורים : אזור 2 אזור 1 כל האזורים פריט |6] ואילך נשמטו בטעות ההדגשים כמות | שיח כמות שי" כמות שה הארוך בע גרהל של 77 ל | בב כשכה ש-= מאטה בתפכה חפרה= פאהם ת-ה= 2 שבכ | ברסטרים (רקע אפור במקומות ל + וע ₪ ₪ 4 0 כ 1[ 0 ] החשובים). להלן מובאות הטבלאות מתוקנות. כמו-כן בפרק יימתן פקודות בהקשה איור מספר 6 הוספת עמודה באזור אכסנת הנתונים א | א 0 [4 הסהגזט) (זבו5שז) | (ק!6ם) (6910) (3) | (0ז0) 4 מזס)) איור מספר 7 חיבור מקרו לניהול מסך קלט תוך גיליוני - לפני הקמת נוהל ביקורת לוגית - 1 0 | 7 [41 הסתגזס) 4650["...7א21ק/ 68[ 6|01תבק ) [16061ה 1+ 0 | ו '01681[187 ]6[01ת8ק) [16011ת178) [1 93 7 0-7 1גוה(] ומזה+/- - נסה 8 | רש [גם ‏ |30 | 1ותסוא | 31 | [מהסץצ ‏ 32 | <- יום (31 .1) 1קוא | |33 | <- חודש (1..12) 82 | |34 | <- שנה (שתי ספרות אחרונות) 983 | | 35 <- מספר הפריט 384 6 הקלד את מספר הפריט ואח"כ תמדא 84 [37 | לתפריט ₪86 881גוא |38 | להקליד ₪6 82קצ]א ‏ |39 | מקלידים ומקישים םאת 883 | 40 | [4 תסת8זס)03417) | (כ!6ת+ |41 | ]3746910 | [סוסק+ |42 | 4 93 11 6 ישראל ינו' 1994 ה סרהה ו"תה- 2 מע בר 2 = 0 | דרור לטמן ואנדי ראתבון שנת 1985 יבמ ומיקרוסופט חתמו על הסכם, שבין שאר פרטיו, דיבר על שי- תוף פעולה בפיתוח מערכת הפעלה חדשה. הרבה שמועות צצו סביב מע- רכת חדשה זו ולבסוף בשנת 87' יצאה יבמ עס מערכת הפעלה חדשה. מערכת הפעלה זו היתה 0 05/2. מערכת הפעלה ‏ זו תמכה במוד מוגן (פססוא פ5ד50ד80?) של מעבדי 286 והיתה המתקדמת ביותר בתקופה זו, אולס דרישות החומרה שלה היו גבוהות מדי עבור מרביתה משתמשים. כדי לפתור את מגבלת הזיכרון של ה-205 מפתחים התחילו לפתח פתרונות אח- רים. תוכנות כמו |אואפ0 הגדילו את כמות הזיכרון הפנוי ותוכניות מסוג |ואק אפשרו גישה במוד מוגן אל מעבר ל-8א640. תוכניות מסוג ש₪66%8 אפשרו את הבלתי אפשרי כמעט - ריבוי משימות בסביבת 05ק. 05 נד- חקה הצידה והתגלגלה לפינה ו-05 נשארה השליטה היחידה. אז קפצה "חלונות" של מי- קרוסופט על העגלה ומאז לא ירדה. לאחר שהוכתה עייי ייחלונותיי, מערכת הפעלה של יבמ - 08/2 - התעדכנה באופן משמעותי וקיבלה סיכוי נוסף בדרך להצלחה. אס נזכור שייחלונות" רצה על 05פ, מערכת הפעלה בת למעלה מ-10 שנים ואם נזכור שייחלונות" היא סביבה עבודה גרפית אבל לא מערכת הפעלה, מה שגורר אחריו את מגבלות 205 נבין את הסיבה שראשים רבים מסתובים לכוון 05/2. גם גירסת זא של ייחלונות" איננה נראית מו- שכת במיוחד. זא זקוקה למינימוס זיכרון של 6 ישראל ינו' 1994 סוי ה|ה ואא 1218 ולפחות ל-75%18 מקוס פנוי על הדיסק. דרישות 05/2 שפעם נראו מוגזמות, 8 של זכרון ו-18א30 של מקום פנוי על הדי- סק, נראות מגוכחות ליד דא. כתוצאה מכך יותר ויותר אנשים מנסים (יש כאלה שעושים ואת כבר פעם שלישית) את 2/. עוייד פטר סטרונג מלוס אנגילס אומר "הגירסאות הראשונות של 05/2 לא היו שוות את המקום בדיסק שהם תפסויי. אבל כיום עס יכול רבוי המשימות וניצול הזיכרון, ‏ 08 מו- פעלת קבוע במשרד של פטר. כאשר אני הת- קנתי את 05/2 עשיתי הכל כך שאוכל לחזור ל-₪005 בקלות המירבית. לא האמנתי הרבה ביכולתה של 05/2 לשכון קבע על הדיסק שלי. אחרי ככלות הכל אני משתדל לנצל כמעט עד המקסימוס את המחשב שלי לצורך פיתוח ואין לי זמן למשחקים או למערכת בלתי יצי- בה. המבחן הראשון של 05/2 היה פשוט, אס כי הייתי בטוח שהוא יסתיים בהתרסקות. ניסויי התרסקות אחת התוכנות שכתבתי יועדה לעבוד בסביבת טקסט בלבד וכללה קריאה וכתיבה ישירה של אזורי זכרון, כמו המסך, לצורך העברת אזורי מסך ממקום למקום והתקני התקשורת הטו- רית לצורך העברת מידע אל מחשב מרוחק דרך קו טלפון. הפעלתי את התוכנה בציפיה דרוכה. ניסיתי אפשרות אחרי אפשרות בת- פריט ולהפתעתי הרבה הכל פעל בצורה חלקה. החלטתי ליישגעיי את /05. הקטנתי את הח- לון שהתוכנה רצה בתוכו ואת הפונט של הח- ה ב'ג|דרות לון, כך שכל התוכנה רצה באופן מלא בתוך חלון ואז פניתי אל הקטעים המטפלים במסך. הייתי בטוח שכאן 05/2 נופלת. הרי התוכנה קוראת וכותבת ישירות למסך ובמקוס למצוא את הדרוש ולכתוב למקום הנכון, כמו במסך טקסט מלא, צריך להתחולל בלאגן שלסם, כאשר התוכנה תקרא נתונים שגויים ותכתוב למקומות אסורים. אבל הייתי המוס כאשר בתוך חלון קטן בגודל של רבע מסך, התוכנה רצה בצורה מושלמת כולל הטיפול במסך. 05/2 למעשה ביצעה מיגון ומיסוך מושלמים של התוכנה שלי וגרמה לה לחשוב שהיא רצה בתוך הסביבה הטבעית שלה ובמחשב עצמאי. מאחר ש-05/2 כוללת בתוכה, ללא צורך בר- כישה נפרדת, גם 205 וגם ייחלונות" (המאמר נכתב לפני שיבמ החליטה לסלק את הקוד של וו מתוך גירסה 2.1 של 05/2. כיום הרצת ישומי חלונות מחייבת רכישת המערכת של מיקרוסופט בנפרד). הרי שבעיית התאימות עם שתי סביבות אלו איננה קיימת. 05/2 מסו- גלת להריץ היום כל ישוס 205 וכל ישום יחלונות'י. חלון ליד חלון וכמובן ליד חלון של 2. זו היא כנראה התכונה החשובה למרבית המשתמשים, היכולת להריץ מספר ישומים במקביל. מציאות פרדוקסלית החלטתי להעמיד את 05 במבחן נוסף, מבחן המציאות ולהשתמש ב-05/2 באופן שוטף ומ- סודר לזמן מה. לאחר שהרגשתי מספיק בטות להשתולל עם 05/2 ביצעתי את הדבר הבא: פתחת: חלון אחד עבור ייפרדוקס". (בעצס רוב הזמן שלי עובר עס הכלי הזה, בו אני מפתת את מרבית הישומים), פתחתי חלון יידוס" נוסף והטענתי בו תמיכה עברית ועורך תמלילים. בחלון זה כתבתי את הקוד של התוכנה, שכלל כמובן הודעות ומלל בעברית שנכתבו בעזרת התמיכה העברית. בשלב מסוים שמרתי את הקוד, עברתי ע"י הזות הח אל חלון "פרדוקס" והרצתי את הקוד שנכתב בחלון השני. מאחר שהרצת התוכנה היתה צריכה לה- משך זמן מה, חזרתי אל חלון הקוד והמשכתי לכתוב את התוכנה שחלק ממנה בינתיים ר בחלון אחר. פתאוס התקבלה הודעת שגיאה בחלון השני, טעות בתוכנית. חזרתי אל קטע הקוד השגוי, תיקנתי אותו וחזרתי להריץ אותו מן החלון השני. מקסימום יעילות! אם אתם חושבים שכאן סיימתי אז אתס טו- עים. תוך כדי העבודה הייתי צריך להתקשר אל מאגר מידע באמצעות המודם ולהעביר חומר. פתחתי חלון שלישי, התוכנה יצרה את הקשר והתחילה בהעברת המידע ואני חזרתי לעבוד בחלון הקוד, כאשר בו-זמנית בחלון הייפרדוקס", החלון השני, רצה התוכנה. מדי פעם חזרתי אל חלון התקשורת כדי לוודא שה- חומר עובר כשורה. עדיין לא סמכתי על 05/2 שהיא למסוגלת בצע את זה כמו שצריך. אבל זה עבד - ולא סתם עבד, אלא עשה ואת הרבה יותר טוב מאשר תחת יידוסי". כלומר לא רק שהמחשב לא היה מושבת בעת העברת החומר דרך המודם, אלא שההתקשרות עצמה היתה הרבה יותר חלקה ומהירה. והעיקר אני המ- שכתי לפתח ללא שום הפרעה. אנדי דיבר עם סטודנט לכימיה באינדיאנה שעשה את אותו הדבר. בחלון אחד משך קוב ייקומפיוסרביי ובחלון אחר שיחק במשחק: "האמת היא שה:יתי בטוח שהכל יתרסק, אבל במקוס זה מצאתי את עצמי משחק בזמן שקו- ב מגיע אל המחשב שלי ברקע וללא תפיסת המחשביי. 05 מגינה על כל ישום כאילו הוא רץ במחשב עצמאי. תכונה זו מאפשרת לסגור חלון שהישום בתוכו התרסק ללא צורך לא- תחל את כל המחשב ושאר הישומים ממשיכים לרוץ כאילו כלום לא קרה. ואם אתם מסיבה כלשהיא זקוקיס לחלון של 33 005 או 05 2 כל מה שצריך לעשות הוא לפתוח חלון עם גירסת ה-205 הרצויה. ₪ מי אשס בבעיות? למרבה הצער, העוצמה המרובה של 2 מבי- אה איתה גם בעיות. 05/2 מפעילה את המחשב שלך הרבה יותר חזק מאשר 205 או ייחלונות" 2- מעבר ליסורי ההתבגרות והציוד הרגיל המותקן במחשב לא תמיד מסו- גל לעמוד בלחץ. קווין סמית, מהנדס מהו- ליווד, לא הצליח להפעיל את 05/2 על המחשב שלו, אבל שלא כמו מרבית המשתמשים, סמית האשים את המחשב ולא את 05₪. יירוב הכ- רטיסים המותקנים במחשב שלי אינס מן הסוג האמין ביותריי מודה סמית. לאחר שאיתר את הבעיות והחליף את הציוד הבעייתי, 08/2 עו- בדת כמצופה. דוגמה לבעייה, היא העובדה ש-/05 מצפה שכבל המדפסת יכיל חווט דו-כיווני ויאפשר למדפסת לשלוח מידע בחזרה אל 05/2. כדי חסוך בעלויות יצור, יצרנים רבים אינס כו- ללים את החווט הזה בכבלים שלהם וכתוצאה מכך נגרמו בעיות רבות בהדפסה. מי אשס בב- עיות ההדפסה! אפשר להאשים את 08/2 על שהיא מנסה להיות מערכת הפעלה מושלמת, או את היצרן המייצר כבל מדפסת גרוע. השו- רה התחתונה היא שהמשתמש נתקל בבעיות הדפסה ומאשים את 05/2. מקור נוסף לבעיות אצל משתמשיס חדשיס הוא קוב 5צ₪10.5א60. קובץ זה ב-05 מכיל מספר לא גדול של שורות, אולם ב-05/2 הקובף הזה מכיל עשרות רבות של שורות עס פקודות חדשות ובלתי מוכרות. במחשב שלי ישנן 71 שורות בקובץ 5צ₪10.5א60. למרבה המזל 05/2 מייצרת את הקוב הזה בעצמה וברוב המקרים אין צורך לשנות אותו. כעת כאשר 05/2 מותקנת ב-3 מיליון מחשבים ומ- ערכת הפעלה זו צוברת תאוצה, נקווה שיותר ויותר מפתחים יספקו התקנים וישומים עבו- רה. 08/2 היא מערכת הפעלה יציבה וחזקה המאפשרת למשתמשים את הדבר שבשבילו הם צריכים מחשב: לעבוד מהר וביעילות. | | טיפ: התקנת 05/2 להרבה משתמשים, התקנת 052 היא הרבה יותר מסובכת מאשר השימוש בה. במקוס טופס של יישואפ מח'", המסביר את מהלך הה- תקנה, 05/2 באה עם ספר של 184 דפים המ- סביר כיצד להעביר את 05/2 מן הקופסה אל הדיסק שלך. 05/2 ניתנת להתקנה בשלוש דר- כיס בסיסיות: 1. החלפה מלאה של מערכת הקבצים של 5 2 שיתוף של הדיסק עם 05פ. 3 התקנה על הדיסק בנפרד מ-205, | כך שבעת הפעלת המחשב נקבעת מערכת ההפעלה הפעילה. בכל מקרה 05/2 דורשת את החומרה הבאה כמינימום: 4 מעבד 3865% (05/2 רצה הרבה יותר טוב על מעבד חזק יותר). 4 לפחות 1א48 של זכרון (עדיף 8). 6 מקום פנוי של 18א18-30א15 על הדיסק. > עכבר. 4 מסך גרפי. את 05/2 אפשר להתקין מדיסקטים או מ-0%1א-62. אס אתס מתכוונים להתקין את 2 מ-1א62-80 עליכם לוודאי שהכונן שלכס תואם את 05/2 לפני שאתס מתחילים בהתקנה (גירסה 2.1 של 05/2 תומכת ביותר כוננים יו- תר מאיצים גרפיים מהגירסאות הקודמות, כך שבעיית ההתאמה עם חומרה אינה אקוטית). 2 מותקנת מדיסקטים של 88א1.44 מכונן א. אס כונן א שלכם איננו מהסוג הזה, הדרך הפשוטה ביותר להתגבר על הבעיה היא לה- חליף באופן זמני את הכבלים בין הכונניס אל תבחרו ב-₪705 (מערכת הקבצים המ- תקדמת של 052, מחליפה את דג= של 08) אם אין לכס לפחות 18א8 זכרון. נכון ש-65קו עדיפה על 841 אבל בפחות מ-18א8 הביצועים של המערכת יהיו ירודים. לפני שאתס מת- חילים בהתקנה כדאי לוודא שכל הכרטיסים במחשב שלכם תואמים ל-05/2. זה כולל את כרטיס המסך, טייפ גבוי, כרטיס מודסם/פקס וכדי. לבסוף אס אתם נתקלים בבעיה, או שראשכס קצת סחרחר בעת העבודה עם 05/2, אפשר להתקשר לקובי מקו התמיכה של 05/2 בט- לפון: 03-6978627. מנסיוני, קובי נחמד ו'- שתדל לעזור. המאמר נכתב עייי דרור לטמן ואנדי ראתבון. שיתוף הפעולה בין דרור, הגר בכרמי צור. יש- ראל, לבין אנדי המתגורר בסן דייגו ארהייב, התאפשר הודות לדואר האלקטרוני. דרור וא- נדי נפגשים קבוע בייקומפיוסרביי ארהייב. הכ- תובת של אנדי היא 75300,1565 ושל דרור היא 60,. דרור לטמן מנהל את בית התוכנה ""תכלת מע- רכות תוכנה ותקשורתיי המתמחה ביעוץ וה- קמה של מערכות בסיסי נתונים ורשתות תק- שורת. אשר להפנות אליו שאלות והערות בפקס. 02-964943. בעלי מודם תקשורת יכו- לים להשאיר הודעה ב-003 סטש 02-961812 ל-וסוזו] "סיו ]-=( 6 ישוראל ינו' 1994 הרה הק 4 דרקולה על המחשב האישי לאחר שהבעית אתכם מעל למסכי הקולנוע, מגיע אחד מספורי האימה הידועים והמצמררים ביותר למחשב האישי שלכם. דרקולה שעוצב על פי ספרו של ברס סטוקר צולם ב-150 סצנות שונות, ו-43 שחקנים מקצועים שולבו בו. השימוש במוסיקה גותית, החלילים וצלילי האורגן המלווים בצלילי פסיעות כבדות ויללות זאביס מכניסים גם הם את השחקנים לאוירה הנכונה. המחיר 99 שייח. שיווק: מחשבת, גליל ים. המתאמים פועלים בסביבת [.3 פאסנחו/ וכוללים סינטסייור [פ!ואן = חיבור | לאזניות, מיקרופון, רמקולים ומקור אודיו חיצוני. מדפסת דיו עם ראש כלכלי חברת 617128%, המיוצגת באר על ידי אדיסמה בעיימ, הכריזה על מדפסת דיו שולחנית חדשה: וסת. 11 ₪(₪0? מדפיסה באיכות של מדפסת לייזר, ברזולוציה של 300071 עם 50 צינוריות הדפסה. זו מדפסת שחור-לבן שמצטיינת עכבר ללא זנב המגזין היוקרתי 6א1ז0קו60% 6 זיכה את 58 ח7ב]א6פט10( הסטווקָס1 באות קצא ‏ - המוצר הנבחר, לשנת 1993. צוות השופטים ציין לשבח את העיצוב הארגונומי, שמאפשר ניצול מלא של תכונות העכבר בנוחות מירבית. היימותניים" הצרות של העכבר מותאמות בדיוק לכף היד וכפתורי העכבר מונחים באופן טיבעי מתחת לאצבעות. מעתק מערכות בעיימ הינה נציגתה הבלעדית של חסטווּקַס ! באר. מתאמי קול חדשים למולטימדיה יבמ הכריזה על שני מתאמי קול רבי עוצמה למולטימדיה, | בשם | אסודגצסוסטא המשתמשים במעבד אות סיפרתי ש5. המתאמים כוללים יישומים כמו: 4 תכנית זהוי קולית, פטן? סו א|גז, | המהווה אלטרנטיבה לייעכבריי או הקלדה. 4 מערכת 6טפסוסחס!א, המתרגמת טקסט כתוב לדיבור, לצורך יישומים שונים. 6? ישראל ינו' 1994 בהדפסות גרפיות כמו גס בהדפסות טקסט, על נייר בדיד, שקפים ומעטפות. קצב ההדפסה הוא של 3 דפים בדקה. עלות ההדפסה ב-!1 280 נמוכה עד כדי 1/4 מעלות הדפסה של כל מדפסת מקבילה, בוכות ראש הדפסה הניתן למילוי מחדש 12 פעם בממוצע, בלי להחליף את ראש ההדפסה עצמו. היא חסכונית גם במחיר לדף, מאחר והיא מדפיסה הדפסות טיוטה תוך חסכון בדיו, ורק הדפסות סופיות בהדפסת איכות בדיו מלא. המדפסת משווקת במחיר 5650, עס שנתיים אחריות. כונן 108 בגובה 1 אינטש הכונן החדש 63323 ?₪ הוא מוצר המשך בקו כונני ה-35 אינטש של ₪42 בקיבולת של 1 גייב, והוא מבוסס על נסיונה הטכנולוגי הרב של קא בתחוס זה. יחד עם זאת, עלותו נמוכה מזו של הכונניס האחרים בסדרה. הכונן החדש מציע זמן חיפוש ממוצע קצר בכ-10%, קצב ורימת נתונים גבוהה ב-14% וזכרון מטמון גדול ב-100% מהקיים בכוננים האחרים בסדרה. למרות השיפורים ברמת הביצועיס דורש הכונן החדש הספק נמוך ב-27%. בינת החלה לשווק את כרטיסי הרשת של 360 בינת החלה לשווק בשוק הישראלי את כרטיסי רשת של חברת 1א360 ביניהם כרטיס האתרנט 9, הנמכר ביותר בעולם, כרטיסי טבעת האסימון ו-1פס", התואמים פלטפורמות מיחשוב שונות (154 ,5158 ,164 ,צטפטא) ומימשקים פיזיים שונים (קואקס, זוגות שזורים, דט ,ק57). 'סיסטמס וולרד'' השנתון הבריטי לעיבוד נתונים מיוצג בישראל כותרת אינטרנשיונל תייצג בישראל את השנתון הבריטי "סיסטמס וורלדיי, | מן הבטאוניס היוקרתיים ביותר של תעשיית המחשבים האירופאית. השנתון המהודר מופ בקרב אוכלוסיית המנהלים בחברות רב לאומיות, על פי רשימה שמית מוגדרת של מקבלי ההחלטות בגופיס ובארגונים אלו מהדורת השנתון לשנת 199% תחשוף, לראשונה, מספר חברות ישראלגות מובילות בפחומן, בכתבות דיוקן נרחבות. את החומר המערכתי על החברות הישראליות יכינו צוות כותבי "כותרת אינטנשיונליי, | המתמחה ביעוץ תקשורתי לחברות. תוכנת אנטי-וירוס לכל רוכש מדפסת צבעונית בהתות דיו א5ת0מזא1 חברת כור תקשורת ישראטל נותנת עתה את תוכנת האנטי-וירוס אם1-8, ששוויה 100 שייח , לכל הרוכש מדפסת התות דיו צבעונית א0ם דא מאנגליה, הנמכרת במחיר מבצע מיוחד של 5699 + מעיימ. המדפסת מפיקה פלט צבעוני או שחור-לבן בשיטת התות דיו, באיכות של מדפסת לייזר 300071 היא קלה לתפעול ולתחזוקה, ומערכת פשוטה מאפשרת החלפת ראש המדפסת בפעולה אחת. פרוייקט ראשון ל-4016-501// חברת יימיעד מחשבים" בחרה ב-14616-501 ככלי אסטרגי לפיתות יישומים. הפרוייקט הראשון של החברה עם כלי זה הוא פיתות מערכת הרכש של הסוכנות היהודית, מכרז בו זכתה החברה לפני מספר חודשים. המערכת תשרת משתמשים רבים ברחבי האר שיעבדו בתצורת שרת/לקוח. כלקוחות ישמשו מחשבי 76 המקושריס ברשתות מקומיות ומרחביות ומחשב דיגיטל פואצ/אא ישמש כשרת המערכת. ככלי הפיתוח ישמש כאמור, מחולל היישומים מג'יק, בגירסת 616//8%/א על בסיס הנתוניס ס6. תוכנה להגשת הצעות למכרז בענף הבנייה אמן-כרמון מערכות מידע לניהול, פיתחה תוכנה הממחשבת את תהליך הגשת הצעה למכרז. התוכנה "'ימכרז זהביי מחליפה אח החוברת ששימשה עד כה למכרזים, והיא את היים מוציא המכרז ואת הקב?ל וגישי ההצעות כאחד. מכרז זהב מאפשרת ליום להגדיר את פרטי המכרז ואת כתב הכמויות ולהעבירס לקבלנים על דיסקט, המופעל באמצעות מחשב אישי ואינו תלוי במערך המיחשוב בחברה. הקבלן הניגש למכרז מקבל דיסקט המכיל את כל חומר המכרז ותוכנה מוכנה לחישוב מחירים. כל שעליו לעשות הוא להקיש את מחיר היחידה המוצע על ידו. תוכנת מכרז זהב חוסכת משאבי וזמן וכוח אדס אבחונים, מבחנים, ועדות, טיפולים, המלצות, מבחני. גני ילדים, ממשקים למערכות. שונות, ייצוא. וייבוא נתונים, סטטיסטיקות וגרפים. חכרת ספרת מערכות. בעיימ, מירושלים, זכתה במכרז והיא תמחשב את 200 התחנות הפזורות בארף. תוכנת פיננסים בינלאומית - 'עידן"/ תוכנת הפיננסים הבינלאומית ‏ "עידן" שפותחה על ידי "מחשוב מערכות מידעיי היא תוכנה רב מטבעית ורבת שפות אשר פותחה במיוחד עבור ארגונים רב לאומיים. גירסת העבודה של המערכת פועלת כיוס בשפות: צרפתית, הולנדית, גרמנית, אנגלית, איטלקית ועברית. המערכת עונה לכל הדרישות הממשלתיות והחוקיות בניהול ספרים (מעיימ, קשרי בנקים ועוד). מערכת ייעידן" היא היחידה כיוס המאפשרת ניהול ספרים במטבע מקומי תוך התייחסות לשני | מטבעות | נוספים | לצורך | ביצוע קונסולידציה. 0 3 מהדורה 3 חטיבת המולטימדיה של יצרנית התוכנה אוטודסק (665סוט4) הכריזה על תוכנת ‏ 35 560 מהדורה ‏ 3, הכוללת יותר מ-200 תכונות חדשות, הרחבת התמיכה באפקטים 5 ועידכון | ה-60-80% הכלול | במארז. | כמו כן התווספה התמיכה בגימור ל ל (סא[חמסאסת) ברשתות 2 תקשורת. [ ראשי התיבות 1845 מייצגים שו 3 את | ארבעת | הטיפוסים " הכלליים של תהליכיס הן ליוס והן לקבלן, שכן היא מבצעת חישוב מדויק ומהיר של עלויות, חוסכת עבודת פקידות והקלדה, ומאפשרת השוואה מהירה ואמינה של ההצעות המתקבלות. מחשוב התחנות לשירות הפסיכולוגי - חינוכי בימים אילו התפרסמו תוצאות המכרז, של משרד התינוך, | למחשוב תתנות השירות הפסיכולוגי בארץ. הוגדרו מספר פונקציות שעל התוכנה ‏ לענות ‏ עליהן: | ניהול | אוכלוסיית המטופלים, פרטי צוות העבודה בתחנה, פניות, חיצוניים: עיבוד תמונה, בניית מודלים פרוצדורליים, מעמדים מונפשים ( סמדאאואא 5-א 5 וטקסטורות. מפתחי יישומים עצמאיים אימצו את תפישת 5, ופיתחו כ-100 אפקטים יחודיים ל- פ3 סו0טו5 כמר ייפיצוציי, ייפורוקי, ו=מם ג 1 פאם1"- התקליטור 602-808 10016 8ַחו081ז0-0|זסע כולל: 4 מפות טקסטורות - יותר מ-1,000 קבצי גקזגך של מפות טקסטורות מיוחדות. 4 דגמים: יותר מ-500 קטעי גאומטריה, בניינים, עצים ופרחים, אנשים וחיות + פונטים - 100 גופני פוסטסקריפט. 4 דוגמאות - תיק נבחר של יצירות סו6טו5 פ3, נייחות ובאנימציה. השטן פוגע במחשבים אישיים הוירוס יישטן" נתגלה לראשונה ב-885 באיטור וושינגטון בחודש פברואר והגיע החודש לתפוצת שיא. הוירוס נכתב עייי נער אלמוני בן 15 המכנה את עצמו 11006106 ו-41.16ז6א180ז. ע'יפ מומחים בקהילות האנטי-וירוס, זהו אחד הוירוסים המתותכמיס והמסוכנים ביותר שנכתבו אי-פעס. הוירוס הוא פולימורפי, מוצפן היטב, גם בזיכרון. הוירוס שייך למשפחת וירוסים מסוג "יזיקית" - הוא משנה את עצמו בכל מערכת מחשב שהוא מדביק. בתחילה הוא מדביק את קבצי ה-60%1, אח"כ את קבצי ה-5א5 וה-0% (עגחטצס). הוא מוסיף בין 3500-5000 בייטים לכל קובצ, דבר שגורס לתגובה איטית יותר. כמו כן, הוא משנה תאריך יצירת הקובץ במאה שנים מאוחר יותר מהתאריך המקורי. הוירוס מעוצב בצורה כזו שהוא יכול לעקוף. גס את מנגנוני ההגנה של תוכנית נובל. לפיכך, תוכנת הרשת אמא מאפשרת לו להתפשט בכל הרשת. ברגע שהרשת נפגעת, הוירוס יאפשר רק כניסה אחת מוצלחת לרשת (חו₪ַ10). לאחר מכן, כל המשתמשים לא יוכלו להכנס יותר. אם וירוס השטן נמצא בזיכרון ומשתמשים ינסו להריץ תוכנית מדיסק מוגן בפני כתיבה, הס יקבלו שגיאה, כיוון שהיישטן"י ינסה לכתוב על הדיסק וייכשל. יצויין כי בוירוס השטן אין כל מיני | תכונות | ראוותניות | שיש בוירוסיס מפורסמים אחרים. עקב כך, סכנתו רבה כיוון שהוא מתפשט במהירות ברשתות ללא משיכת תשומת לב. מבנה הוירוס הוא. פולימורפי, ועובדה זו מקשה עוד יותר על זיהויו והשמדתו. כמובן, שהבעיה העיקרית אחרי מציאת והסרת וירוס השטן היא חיסון המחשבים והרשתות. כמו כן מתברר שלא די בהסרת הורוס מהמחשבים הפעילים, כיוון שיש חשש שגיבוייס נפגעו והוירוס עלול לצוץ ביניהם ביום מן הימים, כשאחראי המערכת יעלה מחדש את הגיבוי. מחברת. איריס, יצרנית ומשווקת אנטי-וירוס פלוס ואינוקולן לרשתות, נמסר שיש בידה תרופה מלאה לכל תצורות השטן. לאחר עבודת ניתוח הצליחו מדעניה לשחזר את נוסחת ההתרבות של הוירוס ולהביא לגילויו ולחיסולו באופן מוחלט. מחשבת תשווק משחקים בארה'/ב חברת מחשבת מקיבוץ גליל ים חתמה על הסכס לשווק תוכנות פרי פיתוחה עם חברת 6קן האמריקאית. לפי ההסכם התחייבה 166 לשלם 7 2 5 6 ישראל ינו' 1994 %4 03/ 56 למחשבת סכום מינימום של 5750,000 תמורת הזכיון לייצור והפצה של התוכנות בארהייב ובקנדה. המוצרים שמחשבת תשווק הינם פרי פיתוח של מנגנון מיוחד, המאפשר לילדים בגיל טרום קריאה, לשחק במשחקי הרפתקאות מורכבים, כשאת הטקסט על המסך מחליפים קולות שחקנים המנחיס את הילד ביצוע משימות שונות. המשחקים יופיעו בגירסת דיסקטים רגילים ועל 1א65-80. זז//ו5610 משלבת משתמשי 05 1- משוסשנזו/ו במערכות דואר אלקטרוני ארגוניות תוכנת .1411א56160 של חט5 משלבת משתמשי 5 |-6שו60חו/ | במערכות דואר אלקטרוני ארגוניות, ומספקת :כולות העברת הודעות רב-פלטפורמיות בין מחשבי 6ק, רשתות אוחש, והעולס של מערכות פתוחות. גס משתמשים ניידים בסביבת נתמכים | עייי 10 או5. הס יכולים לבצע פונקציות דואר אלקטרוני כשהם מנותקים מהרשת, ופונקציות אלה מסודרות בתור לשימוש ברגע שחוזר קשר הרשת. כל לקוחות .5660/8411 נהניס מהיתרון של תמיכת כתובות מקומית וגלובלית, ויכולת צירוף קבצי טקסט וקבצים בינאריים. סח גירסה חדשה לתוכנת הוצאה לאור מרובת פלטפורמות חברת עקס!סחווס6ד 6וחגזם, המיוצגת באר עייי יעל תכנה ומערכות, הכרטה על 4 ז6ג)אסוחגזת , הכוללת יותר מ-100 תכונות חדשות ושיפורים, המיועדים לעשות את עוצמתו של המוצר עתיר-הפרסים לקלה יותר לגישה ולשימוש, לשם יצירת מסמכים מרוכבים בסביבות הוצאה לאור שולחנית מתקדמות. התוכנה משווקת בשלב זה באר באנגלית, וזוכה להצלחה רבה בארגוניס המבצעים פעילות קדס באגלית. בהכרזת | 4 זס6אה))6וחגז | שיחררה 6וחגזי לקס|סחו166 לראשונה את המוצר במקביל על פלטפורמות רבות, כולל תחנות עבודה א50 ו-קה, אפל מקנטוש ומחשבי 6? תחת 5ססאזו. שלא כמו מוצרי כתיבה או הוצאה לאור אחרים, 4 ז60ג!אסוחגח משתפת קבציס בשקיפות לרוחב פלטפורמות אלה בלי הסבת קבצים, ותואמת לממשק המשתמש הגרפי הסטנדרטי של מערכת ההפעלה בה היא פועלת. תוכנות עזר לתיב''ם אלקטרוני חברה ישראלית בשם אלקד תעשיות (91) בעיימ 6 ישראל ונרי 199% מראשון-לציון | פיתחה ומפיצה תוכנות עזר למשתמשי כ ג6-ם. תוכנות החברה נחשבות לחדשניות | והן | מתפקדות ישירות | על ה-247.8455 של תוכנת 640-ק ובכך מסירות מהמשתמש | את הצורך להרץ תוכנת םדא המקשרת בין תוכנות עזר הקיימות בשוק ממקורות אחרים, לבין להעברת והדפסת קוב פוסטסקריפט. מרכז לשיווק תוכנות וסט חברת חשבשבת חנכה בתל-אביב מרכז שיווק ארצי, יחיד מסוגו בארץ, בו ניתן למצוא מיגוון קוב ה-64-פ של המשתמש. 2 = חדשנות נוספת של תוכנות | == ,' אלקד | מתבטאת בכולת| ‏ ן 044 - לתמוך בגירסאות 64-ק החל 2 , ל 0 שש 5 (עתף 6 ד בתוכנה נוספת. לאינפורמציה | 4 ₪5 בע נוספת אפשר לפנות לגיורא רל קימחי, טל: 03-9676247, פקט: = ַא שי --- 8, דואר אלקטרוני ו מסי לק 7. קורל מכריזה על '*ונטורה 4.2 חברת קורל מכריזה על ייונטורה 6.2", חבילת הוצאה לאור שולחנית עם תמיכה באדובי אקרובט. זוהי הגירסה הראשונה של המוצר מאז רכישתו עייי חברת קורל, שהתחייבה להעשירו ולשמור על מקומו בשוק ההוצאה לאור. בהתאם, הגירסה החדשה כוללת את השיפורים: 4 ונטורה 4.2 08115888 4 קורל 4.2 15188 7081 8455 דהפ + ונטורה 557484108 ונטורה א564 + תמיכה לתוכנת אדובי אקרובט 4 טעינה מהירה של הפונטיס + 755 דפי אב 4 2 תקליטורים המכילים יותר מ-600 פונטים, מעל 10000 איורים בפורמט ₪08 ו-100 תמונות בפורמט 6סוסחט. וונטורה משווקת בישראל. עיי שהוסיפה לה את התמיכה בעברית. אימפקט, כונן 8051 ו-240 פונטים למדפסות הל"יזר 06שו0 יצרנית מדפסות הלייזר המקצועיות ח66אש6א1, המיוצגת בארף עייי כור תקשורת ישראטל, הודיעה על זמינות 001246 - חבילה משולבת של 240 פונטים וחגשופוום שנבחרו במיוחד, המותקנים מראש על כונן דיסק קשיח 120 מייב קומפקטי במארז חיצוני. בנוסף ל-240 הפונטיס המותקנים מראש, יש בכונן ה-8051 מקום ליותר מ-1,000 פונטים נוספים. פונטים המאוחסנים במדפסת, מונעים צורך בטעיגה חוזרת של פונטים עבור כל מסמך, וכך מופחת הזמן הדרוש רחב של תוכנות פאסטחו של חכרות גדולות כגון: בורלנד, וורדרפקט, לוטוס, מיקרוסופט, סי.איי, סימנטק ועוד. המרכז החדש הוא הראשון בארץ המציע תמיכה מקצועית לכל התוכנות המשווקות - הן טלפונית באמצעות כרטיס מנוי והן במרכז השיווק. הוא מאוייש כיוס על ידיי 10 אנשים, מחציתם אנשי תמיכה מקצועיים שמתמחים במערכת ההפעלה >אסשחוש | וכן בתוכנות הספציפיות שמשווקות. 50% תשלב את טכנולוגיית האובייקטים של 6%1 חברת המחשבים אש5 רכשה רישוי לשימוש ברכבים טכנולוגיים מרכזיים של חברת דא6א של סטיבן גיובס, בסביבת האובייקטיס ₪ג501. 55 היא פתרון *וניקס ארגוני הנפוץ ביותר, עם יותר מ-1.4 מיליון עותקים בשוק. סביבת היישומים <578דא6א תשולב עם סביבת אובייקטים מבוזרת של 8זג501, כחלק מפרוייקט 8 של החברה, תוך אימוץ הסטנדרטים הנפוצים בתחום האובייקטים - 06 ,60884 ו-6055. קט דאמ במארז תמו1-10ת520 חדש יצרנית המחשבים 418 , המיוצגת באר עייי ליגד מידע טכני, הציגה את מחשב הפנטיום הראשון שלה הכולל טכנולוגיית ערו מקומי 1. מחשב ה-[6ק//ואטודאפץ בא במארז חדש בסגנון 50087-10/58, והוא מוצע במגוון תצורות עם מעבדי פנטיום 60 ו-66 מגהר. המחשב מציע בסך הכל 8 חריצי הרחבה, מהם 4 חריצי ]26. בנוסף הכריזה 818 על מחשב ה-51 ש אסודט.01/₪ המצוייד במעבד פנטיוס ובערוץ מקומי ,1 54/. אולפן וידאו מקצועי במחיר של 0 חברת יידיסק-אין" מתל-אביב תשווק בישראל את 1.2 סו0ט50 ואש, אולפן הוידאו הממוחשב של חברת ₪457 הגרמנית במחירים החל מ-55000. 2 סו6טו5 ואש - האולפן הממוחשב, הינה מערכת ממוחשבת מלאה לעריכה, לאפקטים, לכותרות, גרפיקה ולאנימציה. המערכת מאופיינת בהנדסת אנוש גבוהה וידידותית, וניתנת להתקנה על מחשבי 06 ומקינטוש. משוב מודיעה על הורדת מחירי העידכון ל-6זט/ו0א! מוב מחשבים, נציגת נובל בישראל, מודיעה על הוזלות במחירי העדכון של רשתות 3.11 טפ\וסא לגירסה 3.12 בהתאס למדיניות חברת נובל. הוזלת המחירים נעה בין 20% ל-50%. מספר שיפורים וביניהם: הכללת זס) 6ג/ו6א ה05)חו0%ג!א לחמישה משתמשים; הכללת. 8גווא 8 6ו895; הכללת ₪ 05 זט |וגוא וצזות הצסוחואטג!א גירסה חדשה של וחטון6 וא/1/; כלים החדשים לתחנת עבודה לתמיכה ב-סחו/ ; תמיכה בהתקנת כונני תקליטורים וב-1א65-80. יבמ בחרה בתוכנת 4101/1087 הישראלית חברת הבת (בבעלות מלאה) 1856 של יבמ ארהייב, המעניקה שירותי | אחוקה מרוחקת וייגיבוי חסיי ללקוחות גדולים, הכריזה באחרונה על שירות חדש, לאחזקה מרחוק של רשתות תקשרות מקומיות, בידי מהנדסי יבמ. לניהול ולבקרה של רשתות תקשורת בחרה 1556 בשלושה מוצרי-תוכנה עיקרים, ביניהס גס מוצר התוכנה הישראלי צום]/חטו של יישני מחשביסיי מנתניה. שתי האתרים הראשוניס שבהס תיבחן שום]/חט1א לראשונה, במסגרת שירות שגסא.1 הס "קודאקיי וייזירוקס"י, שני אתרי מיחשוב ענקיים. שני מחשבים פיתחה והיא משווקת בעולס את תוכנת שטושח8|6. זוהי תוכנה ייחודית, הפועלת ברשתות תקשורת מקומיות ואשר יודעת לזהות תקלות ושגיאות במחשבי המשתמשים. ברוב המקרים, תתקן התוכנה את התקלות והשגיאות בעצמה ובמידה ולא ניתן לתקנן - תעביר על כך הודעה מיידית למנהל הרשת. המוצר הישראלי נחשב לאחד הטוביס בתחומו בעולס והוא זוכה בקביעות לתשבחות במגזיניס אמריקניים מובילים. 50 04א 5.0 0תע 0040 מבצע הדרכה ארצי נודד ללימוד הגיליון האלקטרוני קוואטרו-פרו פרי אינטרנשיונל, | נציגת בורלנד (יצרנית קוואטרו-פרו) בישראל, וסקסס מחשבים בניהולו של זוהר סקס, יקיימו ברחבי האר סדרת ימי עיון בהס ניתן יהיה ללמוד ולשאול הכל על קוואטרו-פרו. בכל ישוב יתקיימו שלושה ימי עיון: יוס 1: קוואטרו-פרו (205) בסיסי יום 2: קוואטרו-פרו (205) מתקדם יוס 3: קוואטרו-פרו 5 (פאוספאוו) - למי שרוצה יותר. שעות הדרכה בכל יום: 8:30 עד 13:30. מחיר השתתפות בכל יוס עיון: 149 שייח (כולל מעיימ), ותינתן הנחה למשתתפים ביותר מיום עיון אחד. ימי העיון יתקיימו בחודשים ינואר-פברואר 94 בגליל העליון (בית הארחה כפר בלוסם), טבריה (כפר הנופש כינרת), אשקלון באר-שבע (אולס אשכול), חיפה (אלביט), חדרה-שומרון (מפעלי גרנות), אילת (מלון גלי אילת), ירושלים (מלון הייאט), קריות-עכו-נהריה (מלון חוף התמרים), ותל-אביב (מרכז אר ישראל יפה). ראש צעיר - תוכנה לצעירים חברת אפליסופט הירושלמית הוציאה תוכנת יימסד נתונים אישייי (ואזק ) המיועדת במיוחד לצעירים בשנות הייעשרה"י. "ראש צעיריי כוללת: : מערכות, הכריזה על מ6אטוא גזספוא - תוכנה לעריכה ממוחשבת של סרטי וידאו ומצגות מולטימדיה הכוללת: 6 עריכת סצנות (זסוו0ם 6ח506) 4 עריכת טקסט (סוזו0ם זא6ד) 6 עריכת קול ( זסוו0ם סוּ6ְטג) > עריכת עלילה (זסוו0ם 6ז3סטקזסו5) % אפקטים למעברים בין סצנות (חסווופתגזך יו ו0סזקק4 פוזוס.1 - מסד נתונים בעברית - ב-599 לוטוס ישראל הכריזה על מסד הנתונים היחסי הסגסזקק 10008 גירסה 2.1 בעברית מלאה לסביבת 5אס6חו/). הסגסזקקא 10105 (גירסה 2.1) הוגדר על ידי העיתונות המקצועית כבסיס הנתוניס הקל ביותר ללימוד ולהפעלה שיוצר אי פעם. ואכן, הסגסזקק הוא בסיס הנתונים הראשון בעולס שפותח באופן מיוחד עבור אנשי עסקים, מנהלי ארגונים ובעלי מקצועות חופשיים חסרי כל רקע והכשרה בתחומי המחשב. הפעלת כל הפונקציות ב-חטפסזקק אינה מחייבת כלל פעולות תיכנות של המשתמש. סקר בלתי תלוי הוכיח, שמשתמשי הסוגסזקק חסרי כל רקע מיחשובי הגיעו לפרודקטיביות מלאה תוך זמן ממוצע של כשעתיים בלבד! חספסזקקא משווק על ידי לוטוס ישראל במחיר של 599 בלבד במסגרת מבצע הכרות. המוצר משולב גס בחבילת ה-6ו5חגח5 | הישראלית מו וע מו [2 6 ניהול הספריה המוזיקלית | ]| 90:12:20 20007 בור ו של הנער/ה. |[ לש כ מא וש + לוח מבחנים וציונים - כולל = | | ה שי | בדיקה | עצמית ‏ ותזכורות = | | 0 = אוטומטיות. | | ו ו 45 | % ניהול ספריית התוכנות | | | ו | 49% וו | והדיסקטים של הנער/ה. ן : 7 + יומן תזכורות והודעות. + לוח פגישות. 4 יומן סודי המופעל עייי מילת קוד. 4 ניהול תקציב הוצאות, הכנסות, דוחות. 4 ספר טלפונים. 4 מחולל תוויות - הפקת מדבקות. מחיר לצרכן: 109 שייח כולל מעיימ. עריכה של וידאו ומצגות מולטימדיה 65 [ג, המיוצגת באר על ידי אזטק הכוללת מלבד חסגסזקקג את הגיליון האלקטרוני 3 גירסה 4.0 החדשה, תוכנת המצגות 65 06ח3!ס6זם, ‏ היומן המשרד" זסוחגקז0 , מעבד התמלילים סוק ווחג, מעבד התמלילים יידגשיי ורשיון למשתמש יחיד למערכת הדואר אלקטרוני ]60:81 מחירה של חבילה מלאה זו הוא 5495. 1 2 17 06 ישראל ינו' 1994 % 4 0/2 58 6 ישראל דלתה פילם משווקת את המדפסת 0 חברת דלתה פילם החלה לשווק בישראל את המדפסת 601.085456 מתוצרת קודאק, שזכתה בפרס ‏ 'ימוצר השנה"י בתחום מדפסות ש6עם חסווגוחו!פט5. פלטי ההדפסה שמפיקה המדפסת הן באיכות צילום של ממש. ההדפסה נעשית על נייר מיוחד וגם על שקפים בגודל 44. עלויות חומרים אלה, המיוצרים גם הם עייי קודאק, עברו גס הם הוזלה ניכרת. עמידותם של תוצרי ההדפסה גבוהה ביותר. 001088855 מתאימה לעבודה במקביל עם מחשבי מקינטוש או מחשב יבמ ותואמיו, וגם לעבודה ברשת. 18/1 תייצר דיסקים עבור ווסטרן דיגיטל החברות ]18% ו-81וו8ו וחטוצ/ חתמו על הסכס ייצור ראשון מסוגו בענף הדיסקיס הקשיחים. על פי ההסכם תייצר |א8] עבור [גּוקו וח6ופ6/ בכל רבעון כמות של 200,000 דיסקים מסוג 6%18% במפעל הייצור | שלה באנגליה. כמו זו צפויה לגדול ל-400,000 דיסקים לובעון בהמשך הפעילות משותפת. למפעל זה (העומד בתקן 0 1560) היסטוריה ארוכה של ייצור דיסקים עבור מחשבי 6000/8156 ו-45/400 של החברה והוא מעסיק כ-1,500. עובדים. כיוס מייצרת וו חטוצטאו במפעליה כמות של כ-7 מיליון דיסקים בשנה. מדפסת משולבת - העברת שעווה + המראת צבעים חברת 8דאמואטא ד5א1 0א851, יצרנית מדפסות איכות למחשבי מקינטוש, 6 ותחנות עבודה יוניקס (מיוצגת בארץ. ע'"י כור תקשורת ישראטל), הציגה את ה-וחוסקזס|ס6 |בחסן55ט)סוק =ש, מודל 14, מדפסת צבע לגודל 43. המדפסת מתוכננת לפלט מהיר, איכותי וזול יחסית עבור שווקי הגרפיקה וההוצאה לאור שולחנית. זו מדפסת הצבע הראשונה בה משוב פוסטסקריפט רמה 2 של אדובי, המציעה יכולות הדפסה תרמית והדפסה בשיטת סובלימציית צבע (108ד4/א5081/1) במנוע מדפסת אחד. עתה יכולים המשתמשים לבחור את רמת האיכות המתאימה לכל משימה תוך שימוש במדפסת יחידה. טכנולוגיית ראש הדפסה חדשנית ויכולות טיפול מתקדמות בנייר מאפשרות לקבל פלט צבע 81550 11שת בגודל 43 וברזולוציה של 0 נקודות לאינצי. ינו' 1994 מאגר המסמכיס המשפטיים על 6-0 חברת הליקן טכנולוגיות הוציאה לאור תקליטור הכולל מאגר של מסמכים משפטיים, מוכניס מראש ומנוסחים ביד מומחה, המיועד להקל על עבודתס של עורכי דין בהכנת חוזים. התקליטור כולל מאות דוגמאות של מסמכים משפטיים, החל בחוזי מכר ושכירות וכלה בניירת לבתי משפט והוצאה לפועל. כמו כן כולל התקליטור מספר עשרות מסמכים באנגלית. המסמכים מאוחזרים באמצעות תוכנת חיפוש, המאתרת מילות מפתח או נושאים משפטיים. ניתן להעתיק את המסמך או חלקו למסמך מעבד תמלילים ולהדפיסו או לעורכו מחדש. סזם זוז תומכת בבקר ה-50%1 של זלת חברת דַקם, המיוצגת באר עייי ליגד מידע טכני, הודיעה כי מערכת ההפעלה 6גּ\אוח תומכת בבקר ה-[505 עתיר הביצועיסם שלה מדגם 806)חהוח5. 6זב\אוח(! היא מערכת הפעלה 32 ביט המצויידת בדרייברי תוכנה משולבים עבור גירסאות 154 ו-₪154 של ה-5062006; בקר פופולרי המאפשר למשתמשים להריץ מגוון ציוד היקפי בתקן 5051 הכולל דיסקים קשיחים, כונני טייפים וכונני ואסח-כ6. תכונות שיפורי ביצועים כוללות תמיכה בעיבוד בו-זמני של קלט/פלט, המאפשר עיבוד סימולטני של בקשות קריאה וכתיבה רבות; תכונת איסוף/פיזור נתונים המגדילה תפוקת נתוניס; ותמיכה בהטמנת דיסק (0א66₪1) ושיקוף דיסק (סאוחספאוא ) מבוססי-חומרה. מחשב כפול אישיות: 20 ומקינטוש באותה חבילה חברת אנקור מחשבים הציגה בתערוכת ""עולם המקינטוש" את המחשבים הראשונים ייתואמי מקינטושי' תוצרת חברת >6דשאא. בולט ביניהס הוא ה-דפטס, מחשב כפול אישיות שיכול להרי תוכנות מקינטוש ותוכנות 76 במקביל. הוא יכול גם להשתמש באבורים היקפיים משני הסוגים, 5/5 לצד 5051/צטפטא. כמחשב 6ק הוא מונע עייי מעבד 4860/33 עס 4 עד 64 מגהבייט זכרון, תצוגת 04/, דיסק קשיח מפ] ודיסקט 5.25 אינטש. כמקינטוש הוא מונע עייי מעבד מוטורולה 6803033 עם 4 עד 128 מגהבייט זכרון, תצוגת מק תיקנית, דיסק קשיח ודיסק 3.5 אינטש. אבזרי 1 :כולים להיות משותפים לשנל המעבדים, שיכולים לפעול במקביל בצורה בלתי תלוייה זה בזה. קורול-דרו 4 בעברית, גיוסת כיוון מחשבים כיוון מחשבים מירושלים הכריזה על הגירסה שלה לתוכנת האיור הפופולרית קורל-דרו | (גירסה עברית מתחרה משווקת עייי אימפקט). לתוכנה מתלווה תמיכה בעברית מבית כיוון מחשבים, הכוללת: 4 עיברות מקיף ומלא של כל התוכנה. + דגש על קלות שימוש וחפעלה של התוכנה ושל הכתיבה העברית בה. 4 תמיכה טלפונית ללא הגבלה. 4 פועלת ב-פיוסחטו/צ גם בגירסאות ללא עברית. + עברית מלאה הכוללת תפריטים וייתיבות שיחהיי (בגירסה העברית של פשסאחו/) 4 תיעוד מלא של העברית בספר תיעוד הכתוב בעברית ובאנגלית. 4 34 פונטים עבריים, כולם מסוג קץזחד. 4 פונטיס משולבים לכתיבה דו-לשונית נוחה. 1601 הכריזה על צגים ל-6ק באיכות גבוהה חברת אלקטיב נציגת ווחגק6א! הכריזה על הצגיס החדשים 61-17 ו-61-208, בגדלים 17 ו-20 אינטש. הצגים מצטיינים בביצועים גבוהים ונועדים ל-6 ותחנות עבודה למגוון יישומים. הצגיס מבוססים על שפופרות טריניטרון, עם צפיפות רשת של 0.26 מיימ, מיקוד דינמי, רוחב סרט 12א150, סינכרון סחץפוווטוא מ-64/ עד - 1024א1280, | תדירות אופקית 02(א|30-8 ותדירות אנכית 50-1508% | ללא הבהוב (2060[ז16ח]-חסא). | הצגים מבוססי מיקרופרוסור פנימי וכוללים פנל עס בקרות דיגיטליות לכיוון אוטומטי של התצוגה, כיול צבע ועוד. הצגיס עומדים בתקן ]]-אקוא לקרינה נמוכה. ריסטוריה - תיוק ושיחזור של ההיסטוריה בית התוכנה חשבשבת הכריו על ייריסטוריה", תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע על גבי מחשבים אישיים. | ריסטוריה מוצעת בשתי גירסאות: בגירסה המצומצמת, ריסטוריה משמשת כתוכנה לרישוס מסמכים במחשב ולאיתורס על פי כל מילה. בגירסה המורחבת, ריסטוריה מטפלת גם בצילוס המסמכים באמצעות סורק אופטי ובדחיסת התמונות עד כדי 98%. ריסטוריה מתייקת את המסמכים בארכיונים הנקבעים על ידי המשתמש. בעת התיוק המשתמש רושם במחשב פרטים על המסמך, הכולליס נתונים כמו תאריך המסמך, תאריך קבלה, מספר המסמך, שם השולת וכדוי. בנוסף לכך המשתמש רושס בטקסט חופשי בעברית תאור מקוצר של תוכן המסמך. התוכנה יכולה לאחזר את המסמך לפי כל אחת מהמילים המופיעות בתיאור. אם למילה יש כמה משמעויות, התוכנה מציגה על המסך את כל המשמעויות האפשריות, והמשתמש בוחר את המשמעות הנכונה. בשלב התיוק אפשר גם לסרוק את תמונת המסמך באמצעות סורק אופטי. במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את התוכן של המסמכים, אלא גס בונה ארכיון אופטי של תמונת המסמכים. בעת חיפוש מסמך המשתמש מקיש את מילות המפתח המבוקשות, וביכולתו להוסיף תנאים לוגיים, לתחום את המסמכים לפי תאריכים, מספרים פנימיים וכדוי. התוכנה יכולה לשלוף מסמכים לא רק לפי המילים עצמן, אלא גם לפי מילים בעלות משמעות קרובה, מילה נרדפת, מילה נכללת, או מילה קשורה. לגבי כל אחת ממילים אלה התוכנה שולפת מסמכים שבהם המילים. הנידונות מופיעות בהטייה דקדוקית כלשהי. ריסטוריה כוללת אלגוריתם מיוחד לדחיסת תמונות בשתי שיטות; דחיסה מדוייקת ודחיסה לא מדוייקת. בדחיסה מדוייקת תמונה של שירותים מסמך אופייני נדחסת לגודל של א30%. בדחיסה לא מדוייקת, התוכנה משמיטה פרטים לא מהותיים והדחיסה מגיעה ל-20%, בגירסה המצומצמת של ריסטוריה (ללא תמיכה בסקנר) משווקת במחיר 400 דולר. הגירסה המורחבת, הכוללת תמיכה בסקנר, משווקת במחיר 800 דולר. המחירים אינס כוללים מעיימ. 0 כא14ת80: סביבת פיתוח 6 בייט (-32 בייט חברת התוכנה בורלנד (באר%: פרי אינטרנשיונל) הציגה את סביבת הפיתוח 6 ו-++6 שלה מהדור הרביעי לסביבות חלונות ו-205. פא80813 0 ++6 מאפשרת פיתוח יישומי 16-ביט ו-32-ביט, מה שמקל על המעבר לסביבות ההפעלה החדשות של מיקרוסופט: זא ושיקאגו. 0 ++06 כאג8081 היא סביבת פיתוח משולבת (08) מקיפה, המספקת כלי פיתוח ויזואליים חדשים ויכולות עשירות של ניהול פרוייקטים ועריכה, התורמים לתפוקה מוגברת של תוכניתנים. שיפורים מרכזיים בספריית 5ש600חו/וס6ןס0 (0%/1), מערך של אובייקטיס ויזואליים מוגדרים מראש ויישום מתקדם של ++6 - מאפשרים לתוכניתנים ליצור יישומי חלונות מוצקים תוך ניצול מלא של אובייקטים. מחיר 4.0 ++6 כא/8081: 5495 (בשקלים ותוספת מעיימ). בחברת פרי אינטרנשיונל ניתן לברר גם מחירים ל-0268408 מגירסאות קודמות. כמה פעמים מופיעה 'תל-אביב'/ בתני'ך! התשובה לשאלה זו היא: פעם אחת, בספר יחזקאל פרק ג' פסוק טייו. ואת התשובה ניתן למצוא תוך שניות מעטות על ידי שימוש בתוכנת ייהתנייך הממוחשביי מבית קומפיוטרוניק. ניתן למצוא תוך כמה שניות כל מילה או ביטול בתנייך, לגלות את הערך הגימטרי של כל מילה, לערוך השוואות בין פסוקים ממקומות שונים בתנייך על ידי שימוש במילות מפתח המשובצות במקומות השונים ולהעבירס למעבד התמלילים או להדפסה התנייך הממוחשב הוא כלי רב ערך, המיועד לתלמידים, מורים, סטודנטים, תלמידי ישיבות וחוקרים. ומהווה את המתנה המושלמת לבר/בת מצווה. מחיר לצרכן: 189 שייח שיווק: מחשבת, גליל ים. המסע הראשון של מחשב נישא לחלל המחשב הנישא של יבמ, 6ג<אחוחד, הוטס לחלל במעבורת החלל זסצטשחט, במטסגרת טיסה, שמטר לשפף את טלסקופ החלל ייהאבליי. בעת הטיסה ישמש המחשב בעיקר להרצת תכנית מבחן של נאס"א, שתקבע אם הקרינה הקיימת בחלל גורמת לשיבושים בזכרון המחשב או :וצרת בעיות אחרות, המקשות על תיפקודו. מבחן ה-7506- 6ג?אחוחוד של יבמ נועד לסלול את הדרך לשיפור העוצמה וגמישות המיחשוב בטיסות חלל עתידיות. שפת אסמבלי למחשב האישי את שפת התכנות אסמבלי למחשבים אישיים תואמי 6 1א8] (בארכיטקטורה 8086/8088) לומדים במסגרות הלימודים של מקצועות האלקטרוניקה, | מכשור ובקרה, מתמטיקה ומחשבים. נעזריס בה גס תוכניתנים אשר זקוקים לשירותיה המיוחדים בעת כתיבת תוכנות גרפיות, מולטימדיה, תקשורת ועוד. הספר מיועד לתלמידים בביתי ספר המקצועיים, במכללות לטכנאים ולהנדסאים, לתלמידיס במגמות טכיימ, באוניברסיטאות ובמכללות. המחבר, אלי כהן, מביא לקורא מנסיונו בהוראת המקצוע. הספר מכיל הסברים מפורטים של פקודות שפת אסמבלי, דוגמאות של תרגילים עם פתרונות מפורטים, שיטות לניפוי ותיקון שגיאות ועוד. במידת הצורך ניתנו תרשימים להמחשת ההסבר. התוכניות כתובות בשלמותן לפי כללי תכנות מתקדמים ובעת הצגת הפתרון הודגמו טעויות אופייניות ודרכים למניעתן. בספר, שיצא בהוצאת הוד-עמי, 285 עמודים 55 שייח. 7 2 9 0 ישראל ינו' 1994 ב וי ו ם: האנציקלופדיה היעוראלית הכללית על וווסה-פ0 האנציקלופדיה הראשונה בעברית על מדיוס אלקטרוני אנציקלופדיה על 1א60-80 כבר אינה חלום אמריקאי. כדי שיותר מ-23 אלף ערכים מכל תחומי החיים יהיו זמיניס לעיונך בלחיצת קליד אין צורך להשתלם באנגלית. אפשר גס בעברית - במיוחד כאשר נקודת ההשקפה של עורכי האנציקלופדיה היא ישראלית ומעודכנת. אנחנו מדברים כמובן על האנציקלופדיה הישראלית הכללית על 1א₪0 ס6, הראשונה מבין האנציקלופדיות העבריות שעשתה את הצעד ההסטורי של המרה למדיוס אלקטרוני. חברת סי.די.אי. סיסטמס, שחטיבת ההוצאה לאור האלקטרונית שלה ממשיכה לפרוץ דרך חלוצית במו'ילות אלקטרונית בישראל, בשיתוף עס הוצאת 'יכתריי, המויילית של הגירסה על נייר, הכניסו את העברית לקבוצה היוקרתית של שפות בהן ניתן להשיג את ספרי הידע העיקריים על ואס פס. האנציקלופדיה של ייכתריי נבחרה כראשונה להמרה למדיוס החדש בזכות העדכניות והפופולריות שלה. המהדורה הראשונה יצאה ב-1988 וכבר ב-1992 יצאה מהדורה מעודכנת והחברה שוקדת על עדכון מתמיד. בניגוד להפקת מהדורות חדשות מודפסות על נייר, בהן מטבע הדברים נוצר פער זמניס משמעותי בין עדכון אחד לשני, בהפקת ₪0 6 העדכון הוא פשוט יחסית והוא יאפשר לשתי החברות לשמור על יירעננות" האנציקלופדיה בצורה שאינה מעשית בהפקת דפוס. הפופולריות של ייהאנציקלופדיה הישראלית הכללית" הוכחה בחמש שנותיה עייי קצב מכירה מעורר קינאה, של למעלה מ-10 אלפים אנציקלופדיות לשנה. כנראה שהעורכים הצליחו לקלוע למטרה באיזון שבין הצורך לשמור על היקף אנציקלופדי לבין התמציתיות שמחפשים צעירים בני זמננו. לשני התנאים המוקדמים, של עדכנות ופופולריות, מוסיפה המהדורה על 1א₪0 60 שני יתרונות יחודיים: חיפוש ממוחשב של כל נושא או מושג והפקת פלט הניתן לשילוב ישיר במסמכים אחרים. החיפוש הממוחשב מבוסס על תוכנת איחזור יחודית שפיתחה 651 לצורך ספרי המידע שהיא מוציאה לאור, המתחשבת בתכונות המיוחדות של ₪01 ס6. חשוב לוזכור כי וא80 כ6 הוא מדיוס איטי אם מנסים להשתמש בו לייגישה אקראית" כמו לדיסק קשיח. תוכנת איחזור רגילה, המחפשת שוב ושוב פרטים מתוך קובצי המידע, לא יכולה לתפקד במהירות סבירה על אסא ס6. התוכנה היחודית, 6015, מבוססת על כך שהתקליטור כולל אינדכסיס מפורטים מאוד, שהוכנו מראש ונכללו במאגר המידע בזמן היצור, כך שאתה יכול לקבל תוך שניות ספורות הפניה לכל נושא ולכל מושג. האנציקלופדיר היטראלית הניוכית לי גורדון, עורכת המהדורה הממוחשבת של האנציקלופדיה, ציינה גם כי תוכנת האיחזור מאפשרת להרחיב את החיפוש לצורותיה השונות של המילה המבוקשת. לדוגמה, המילה מחשב ניתנת להרחבה באופן אוטומטי כך שהחיפוש יתבצע גם על המלים ומחשב, מחשבים, במחשבים וכדי, וכך להתגבר על מורכבותה המורפולוגית של השפה העברית. מלבד חיפוש לפי שדות מוגדרים מראש, התוכנה מאפשרת חיפוש חופשי של כל מילה המופיעה באנציקלופדיה. הפלט הממוחשב הוא קבצי מלל, בפורמט [4501, אותם אתה יכול לשלב בכל מעבד-תמלילים עברי. אתה יכול לבצע חיפוש מורכב עייי קשרי היפרטקסט (קשרים בין ערכים שונים ע'יי מילות מפתח, אלה המצויינות באנציקלופדיה במלים ייעיין ערך'י) ולשרשר סידרה של קטעים נפרדים למאמר או עבודה סמינריונית. אתה יכול יילגזור ולהדביק"י את הקטעים הרלוונטיים למסך טיוטה, המשמש מעין 0 בין האנציקלופדיה למסמך שאתה מכין במעבד תמלילים. מהטיוטה אתה יכול לייצא את המלל לכל מעבדי התמלילים העבריים, למדפסת או לפקס. חסל סדר העתקות בכתב יד, צילומים במכונת העתקת מסמכים, הקלדה מחדש ושאר טרחות של העולם הפרה-אלקטרוני. שלמה בזם, מנהל חטיבת ההוצאה לאור האלקטרונית של י"סי.די אי. סיסטימס", אמר כי תקליטור האנציקלופדיה הישראלית הכללית משתלב במהפכת המידע המתרחשת בעולם. לדבריו, האנציקלופדיה הכללית נבחרה בשל התאמתה למערכת החינוך הישראלית, לשימושם של תלמידים ומבוגרים. מאות בתי-ספר בישראל כבר משתמשים בייתקליטור החינוכי", אף הוא בהפקת ייסי.די.אי. סיסטמסיי, ורבים מהם עומדים לצרף את האנציקלופדיה הישראלית הכללית של ייכתר'" למאגרי המידע העומדיס לרשות התלמידיס. באנציקלופדיה יותר מ-23,000 ערכים, המקיפים את כל התחומים - מדעים מדוייקים ומדעי הטבע, מדעי הרוח ומדעי החברה, טכנולוגיה, אמנויות, גיאוגרפיה, משפט, דתות ביוגראפיות של אנשי-שס, תרבות הפנאי, ספורט ועוד. לנושא יהדות, ציונות ומדינת ישראל הוקצו כ-20 אחוזיס מסך כל הערכים כלל הידע חולק ל-70 תחומים, ולכל תחוס (יימדוריי) הוקצו מלים וערכים עפייי ההיקף הנדרש למיצויו, ‏ בשיטה מעורבת, המשלבת ערכים משנל סוגיס: = ערכים תמציתיים (יותר מ-20,000), בהם מובאים בקצרה עיקריו של הנושא הנדון. - ערכים מורחבים (קרוב ל-3,000) בהם נסקרים הנושאים, המושגים והאישיס המרכזייס בכל תחוס. השמתה של האנציקלופדיה על גבי ואסא-6 ויישומה של תוכנת איחזור המידע המתקדמת 5 על המידע הכלול בה, נותנות מימד חדש לשימוש באנציקלופדיה. מחיר האנציקלופדיה הישראלית הכללית על 6 ואס הוא כ-900 שייח. למידע נוסף והזמנות: סי.די.אי סיסטמס (1992) בע''מ קרית המדע, 5 הר חוצביס ירושלים טל: 02-870501-6 פקס: 02-870115 + שדות כמותיים לאחר החוקים לגבי המשתנים האיכותיים, 6טחו/ מציגה חוקים לגבי השדות הכמותיים. גם כאן התוכנה מדפיסה נתוניס סטטיסטייס ולאחר מכן חוקים. להלן דוגמה של חוק אופייני: (100/ע-1) 6 א 8 = 4 כאשר: 4 = סהייכ מחיר 6 = מחיר 8 כמות ם = % הנחה רמת חדיוק: 0.994 מספר הרשומות שלפיהן נמצא הקשר: 521 יוצאים מן הכלל 962, 567, 863 גם במקרה זה מפנה התוכנה את תשומת לבו של המשתמש לחוק, שנתגלה עייי אלגוריתס חשיפת החוקיות הסטטיסטית, ויישולחת'יי אותו לבדוק האם במקרים הבודדים בהס החוק לא מתקיים חלה טעות בבסיס הנתונים. 6 קשרים בין שדות איכותיים לבין שדות כמותיים עד עתה 6וטא2ו/ הציגה חוקיס שחלים בין שדות איכותייס לבין עצמם או בין שדות כמותיים לבין עצמם. בשלב הבא מציגה התוכנה קשרים בין שדות איכותיים לבין שדות כמותיים. לדוגמת: אם: יילקוחיי = רהיטי גליל וגם: ייפריטיי = שולחן סלון 2 4 = 350+ 1 כאשר: 4 = מחיר רמת הדיוק: 0.985 מספר הרשומות שלפיהן נמצא הקשר: 496 יובאים מן הכלל (מספרי רשומות): 783, 921, 542 משמעות החוק היא שבדרך כלל יירהיטי הגליליי קנה את המוצר יישולחן סלון 2'' במחיר של 350 שייח (פלוס מינוס 1 ש'יח) בשלושה מקרים התגלו יוצאים מן הכלל (ואלה נרשמיס בסדר שנקבע על פי מידת החריגה. החריגים ניתנים כמובן לבדיקה שתגלה מדוע שולם במקרים מסויימים יותר מ-351 או פחות מ-349. ולבסוף, התוכנה מסוגלת לגלות קשרים בין שדות של תאריכים לבין שדות כמותיים. לדוגמה: היא יכולה לגלות קשר בין סכוס המכירות (משתנה כמותי) לבין חודש המכירה או לבין יום המכירה או לבין שנת המכירה. גם כאן מציגה התוכנה חוקים בתנאי שרמת הדיוק שלהם עולה על 0.95. וו ששו משווקת על ידי חשבשבת במחיר של 5200 (לא כולל מעיימ). שפת אסמבלי למחשב האישי משפחת מעבדי אינטל 8086/8088 ב כובן ערך: יצחק עמיהוד הכרת המבנה הבסיסי של המעבד לימוד בשלבים בסיטת ה"קליפות" ₪ + דוגמאות פתורות ומוסברות, תרגילים לחזרה א הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים הדרכה לניפוי תוכניות ומניעת שגיאות מותאם לתוכניות הלימודים מערכת טלמרקטינג רבת-משתמשים כור תקשורת והתראה הכריזה בימים אלה על מערכת טלמרקטינג מתקדמת רבת-משתמשים, המיועדת. לייעל את פעילותם של ארגונים העוסקים בקידום מכירות באמצעות הטלפון. מערכת 541.5 4 80!א מבצעת חיוג אוטומטי אל לקוחות פוטנציאליים, וכשנוצר קשר טלפוני היא מעלה את פרטי הלקוח על מסך המחשב. איש המכירות מונחה על המסך, באמצעות תידרוך ייעודי לכל לקוח, איזה סוג דו-שיח לנהל עימו כאשר מתקבלת הזמנה, המערכת בודקת את תוקף כרטיס האשראי שפריטיו מוזניס אליה, וכן מעבירה, אוטומטית, הוראה אל המחסן לבצע את הליכי האספקה המקובלים. במקביל מועברת הנחייה להנהייח להפיק חשבונית. וועידות מבוזרות על מחשבים אישיים מנהלים ואנשי עסקים, הרוצים לערוך פגישות ועידה מבלי לבזבז זמן והוצאות על נסיעות, יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת 0) 6800 חספזטק של יבמ, שהכריזה לאחרונה, בארהייב, על התאמתה של המערכת ‏ גם לפלטפורמת 'יחלונות'י. מערכת ח80ז6 סו הספז6ש פעלה עד כה על 05/2 ויבמ מפתחת גירסה שתעבוד גם על אןא. בין התכונות: 4 אבור לניהול שיחות המאפשר לענות על שיחות טלפוניות והמספק קשר ישיר לכל המשתתפים במפגש. ייספר כתובות'י, המאחסן שמות, מספרי טלפון ומספרי זהות. + לוח המשמש לחלופי מידע באמצעות כתיבה תוך שימוש בכלי כתיבה מקובלים. 6 אפשרות לחלופי מידע באמצעות המקלדת, במקרה שהקשר הטלפני איגו פועל או כשנדרשת רמת סודיות גבוהה. הוכרזה סזע 1008 6ע החדשה (9.0) 50/6 וחוסק [3זוח66 הכריזה על סזת %|ססך 6ק גירסה 9.0 לסביבת 205 הכוללת: 4% מערכת 628 - צילום ה-וא83 במרווחי זמן קבועיס לשמירה אוטומטית. 4 ניהול קבצים - צפייה בעשרות יישומים ומאות קבציס. כלי דיאגנוסטיקה - זיהוי מוקדם של תקלות ותיקונן. % אנטי וירוס משופר - זיהוי וירוסים לא ידועים. + עבודה ברשתות תקשורת. 00 5 2 סז ססך 6 משווקת על ידי אזטק מערכות, במחיר של 5179. עדכון של כל תוכנה בתחוס ה-₪6ווו0 (גם של חברות מתחרות) משווק במחיר של 594 בלבד. 41 6 ישראל ינו' 1994 ברוביל קוראים / מנויים של 8א14021 6 / המהדורה הישראלית במשך השנה הראשונה להופעתנו, ערכנו מחקר מעמיק של פרופיל הקוראים, המנויים והנושאיס המענייניס אותם. המחקר מבוסס על גלויות ההחזר של הבקשות למידע נוסף, טפסי ההרשמה ושאלון טלפוני. מפרסמים וקוראים רבים ביקשו להכיר את פרופיל הקוראיס ואנו נעניס כאן בפירסוס התוצאות העיקרות של המחקר. המחקר הקיף 2853 קוראים ומנויים, מתוכם 1794 מנויים והשאר קוראים שרכשו את המגזין בחנות. במשאל הטלפוני התברר כי, בממוצע, כל גיליון נקרא בידי 2.85 קוראים, מה שמביא את המספר הכולל (מנויים, רוכשים בחנות וקוראים בהשאלה) ליותר מ-20 אלף איש. כמו כן נמצא כי אין הבדלים משמעותיים בין המדגס הטלפוני והנתוניס שנאספו בכתב, כך שהפרופיל הסטטיסטי קרוב בדיוק ניכר לפרופיל של ייהקורא הממוצעיי. סיווג כללי בין הקוראיס נמצא כי 62.6% קראו את המגזין כחלק מעבודתם ו-37.4 אחוז כעניין אישי. מבין המנוייס אחוז החתימה המפעלית גבוה יותר - 3 אחוז ואילו בין הקוניס בחנויות גדול מספר הקוראים הפרטיים - 7 אחוז. בממוצע, למגזין המגיע למפעל יש 3.4 קוראים ולמגזין הנרכש לבית יש 2.1 קוראים. בין הקוראים הפרטיים, 54 אחוז (מתוך ה-37.4%) משתמשים במחשב גם במסגרת עבודתם. בין הקוראיס היימפעליים", ל-38 אחוז יש גם מחשב ביתי, בו הם משתמשיס לנושאי עניין אישיים. הסיכום הוא ש-82.6 אחוז מהקוראים משתמשיס במחשב במסגרת עבודתם, 61.2 אחוז משתמשים במחשב בבית סוג האירגון תעשיה כללית 2241 תעשיה 6₪םד-₪1 13 שירותים/פיננסיס 24 חקלאות/תיירות 28 מסחר/שיווק 120 מחקר ואקדמיה 8 הוראה 441 צבא 72 ממשלה ואירגונים ציבוריים 10 | אחריס , 1 והחפיפה בין שתי הקבוצות היא 43.8 אחוז (לאלה יש מחשב בעבודה ומחשב בבית). הציוד בשימוש עיסקי בשימוש פרטי קטגוריה סוג קיים תוכנית לרכישה קייס תוכנית לרכישה 66 09 2 41 8( מחשב 6- דא 18 12 מחברת 14 18 46 44 רשת אא.1 כל הסוגים 10 סיכות 141 7 23 מדפסת לייור 12 2 52 אחרת 15 141 12 ר- ישן ו דיסק עד 20018 16 149 14 יותר מ-20018 277 19 14 *"15-"12 5/0 213 מל : מסך 0 50 1+ 18 . % 2 8 15 142 06 ישראל ינו' 1994 מנהל/מנכייל 94 מנהל מחלקה/פעילות 9( ראש צוות/קבוצה 94 תוכניתן/ מהנדס /הנדסאל 143 עצמאי/מקצוע חופשי 3 תלמיד/סטודנט/חובב 28 משתמש קצה/אחר 11349 תחום פעילות פיתוח חומרה 9 אדמיניסטרציה וכ"א 9 כספים וכלכלה 98 הנדסה וארכיטקטורה 1041 מחקר והוראה 99 רכש וקניות 9 מערכות מידע 208 תיכנות ישומים 219 אחרים 8 ו "שו תפקיד ותחומי פעילות ניתוח העיסוקים של הקוראים אינו מדע מדוייק, שכן צריך לקחת בחשבון את ההבדלים העצומים בין אירגון לאירגון בהגדרות ההיררכיה ואת המימדיס השוניס מאוד בספקטרוס החברות. בכל זאת כדאי להתייחס לטבלאות הבאות בכובד ראש כאשר באים לדון בפרופיל סמכויות ההחלטה של הקורא הממוצע. הציוד הקיים/תוכניות רנישה אפשר ללמוד הרבה על הקוראים מניתוח הציוד שברשותם ומתוכניות הרכישה שלהם לעתיד הקרוב. הטבלה מסכמת את התשובות באחוזים (תוכנית לרכישה מתייחסת לתקופה של 12 חודש ממועד המשאל). סייה תחזית הרכישה הממוצעת ל-12 חודש לכל מנוי: + במגזר העיסקי - 12,650 דולר (חלק גדול מהס רוכש ציוד לכל החברה ולא רק לשימוש אישי). + במגזר הפרטי - 1250 דולר נושאי התעניינות חילקנו את נושאי ההתעניינות לארבע קטגוריות; חומרה, תוכנת מערכת, תוכנת ישומים ונושאים מסחריים. בטבלה הבאה מסוכמים אחוזי המתעניינים בכל נושא. שס לב למשקל היחסי של נושאיס מסויימים. בסך-הכל קורא ממוצע הביע התעניינות ב-9 עד 10 נושאיס שונים, כאשר עיקר תשומת הלב מחולקת (כמעט שווה בשווה) בין נושאי חומרה לנושאי ישומים. רוב הקוראים מגלים עניין גם בנושאי תוכנת מערכת יימקצועייסיי, כאשר הדגש הוא על מערכות הפעלה ותוכנות עזר. | נושאים מסחריים הס פחות מעניינים והדבר העיקרי שמענין רבים הוא מחירים (והשוואת מחירים) של מחשבים בישראל ובארהייב. מחשביס שולחניים מחשבים נישאים דיסקים וטייפיס מערכות תצוגה/מסכים מודמיס ותקשורת רשתות מקומיות מערכות אל-פסק מדפסות תוויני שרטוטים סורקים אופטיים כרטיסי קול ו-1ס!וא מולטימדיה ו-צך סייה: ממוצע 3.3 נושאים לקורא תוכנות עזר פםודז/]ודט שפות מחשב 5 סביבות פיתוח 20 סביבות תקשורת 5 בינה מלאכותית 212 מערכות הפעלה 116 ְ סייה: ממוצע 19 נושאיס לקורא ק תוכנת ישומים גיליונות אלקטרונייס מסדי נתונים 5 גרפיקה ואנימציה 6+ תיבייס והנדסה 14 ניהול פרוייקטים 25 מתמטיקה/סטטיסטיקה 11 הוצאה לאור שולחנית 216 תקשורת - משתמשים 23 תקשורת - ניהול 13 הנהלת חשבונות ניהול מכירות/שיווק ניהול רכש/מלאי 5 וקבוצות ומשתמשים עיבוד תמלילים נושאים מסחריים ביצועי חברות ישראליות מחשבים בעולס/ארהייב ביצועי חברות עולמיות שיווק מחשבים בישראל סייה: ממוצע 0.9 נושאים לקורא 15 6 ישראל ינו' 1994 == -/י"]/"ְי20- 0-ה וה [: ם6 בית התוכנה חשבשבת פיתח את 6|טחקו/, תוכנה לגילוי חוקים וטעויות במסדי נתונים. 6טתקוא זכתה לאחרונה בתואר היוקרתי "ו5ו|4ח1=] א06וחס) ]0 8651'' מטעס מגזין המחשבים 6. לשלב זה הגיעו עמה מוצרים של החברות ]8 ו-4000. 6טחטצו עונה על בעייה מרכזית בה מתחבטים כיום ארגוניס ועסקים: כיצד לגלות טעויות בנתונים שהוזנו למסדי נתוניס. הגילוי השיטתי של טעויות באמצעות 6|טחקוצ חוסך זמן וכסף ומונע בעיות בתוך הארגון ובינו לבין גורמיס חיצונייס עמסם הוא קשור. חוקיות הסתברותות אס מריצים את 6וצא2ו/ על קוב של נתונל לקוחות, אפשר לגלות חוקים כגון: 1. אם הלקוח גר בירושלים, אזי יש הסתברות של 8, שמספר הטלפון שלו מתחיל בספרות 02. 2. בחישוב בסכומי קניות הנוסחה הבאה מתקיימת ברמת דיוק של 0.99: (100/-1) א 6 א 3 = 4 שתי דוגמאות אלה מלמדות כיצד התוכנה מגלה טעויות. בדוגמה הראשונה, העובדה שההסתברות היא 0.98 (ולא 1) מלמדת שיש בקובף לקוחות שגרים בירושלים אך מספר הטלפון שלהם אינו מתחיל בספרות 02 ומתעורר חשד לטעות רישום. בדוגמה השנייה, העובדה, שרמת הדיוק היא 0.99 (ושוב, לא 1), מלמדת שיש רשומות, שבהן הנוסחה הנידונה לא מתקיימת בדיוק ושוב צריך לבדוק את מקור לאי ההתאמה. בשני המקרים 6וטחק/ מציגה את ההשומות שחורגות מהכלל, וכך אפשר לבדוק מה גרס לחריגה. התוכנה יכולה אפוא לשמש לשתי מטרות: 1. גילוי טעויות חריגים של חוקים. 2. גילוי חוקיס חדשים. להוגמה: אם מריצים את 6טמלוצ על מסד נתונים רפואי, אפשר לגלות קשרים בין סמפטומים לבין מחלות. כותרת: 1: 3 כאשר: 2 א = הסכוס הכולל 6 = מחיר ליחידה 3 3 8 > הכמות = % הנחה קוב לבדיקה: התוכנה: כונן: שם קוב: אלו חוקיס לחפשז ףח 2 האס להדפיס רשימת חריגיס: (כ/ל) גודל מדגם מינימלי (9999 - 20): היכן להדפיס! ףַּ החוקים מתגלים מעצמם בשוס מקרה אין המשתמש אומר לתוכנה מראש אילו חוקים עליה לגלות. התוכנה מגלה את החוקים בעצמה ומצביעה על החריגים. לו המשתמש היה צריך לנסח מראש את החוקים, היה עליו לרשוס אלפי חוקים, וברור שגישה כזו אינה מעשית. 6וט?ו/ מבוססת על אלגוריתס מתמטי מיוחד באמצעותו היא בודקת במהירות את כל החוקים האפשריים בקוב. 6טק או אינה בונה את מסד הנתוניס אלא רק בודקת אותו. מסד הנתונים אמור להיות בנוי על ידי אחת התוכנות הסטנדרטיות: ח6קקווס ,אס א00גז3? ,68/45₪, קשרשרת וכדי. גירסה מיוחדת של 6וטמ2וצו מיועדת לבדיקת הנתוניס של תוכנת ייחשבשבת". המסך היחיד של 6טפק/ 6וחלו/ כוללת מסך עבודה אחד בלבד. מסך זה מגדיר במדוייק את הפרמטרים המהכזיים של הבדיקה שהתוכנה עתידה לבצע וביניהס: 4 שם הקוב עליו תתבצע הבדיקה. 4 היכן הוא נמצא (כונן) 4 באיזו תוכנה נכתב הקוב (608455 ,זסקקווס וכו') 4 האם להציג חריגים 4 גודל המדגם המינימלי, דהלינו, מהו המינימוס הדרוש של דוגמאות כדי להסיק מסקנות. התוכנה איה מציגה חוקים שאין להס לפחות 20 דוגמאות. וול תוכנה לגילוי חוקים וטעויות הסיבה: אם המספר קטן יותר, שוטששש עלולה לגלות הרבה חוקים מקריים ולא מענייניס. התוכנה מתייחסת בשלב זה גם לסוגי השדות שיטופלו על ידה. היא מבחינה בין שני סוגי נתונים: נתונים איכות*ים, שהם נתונים אלפא נומריים כמו: שס לקוח, מספר פריט, כתובת, תאריך וכדומה. נתונים כמות*ים, שהם נתונים עליהם ניתן להכיל פעולות חשבון, לדוגמה: סכוס שייח, מספר יחידות, משקל, 6 הנחה, שער מטבע וכדומה. כאשר השדה הוא כמותי, מציין המשתמש את יחידות המידה הרלבנטיות לשדה שיטופל. לאחר שמסיימים לעדכן את הנתוניס במסך מקישים על פקודת ההפקה (10). עתה עוברת התוכנה על הנתונים, מחפשת חוקים ומדפיסה דוחות. דוחות המערכת בשלב הראשוני מציגה התוכנה נתוניס כללייס על קוב שנבדק: מקוס הקובץ, שס וסך כל הרשומות שבו. 4 שדות אלפא נומריים (איכותיים) בשלב הבא מדפיסה 6וט₪עו/ נתוניס סטטיסטיים וחוקים שחליס על השדות האלפאנומריים. להלן דוגמה של חוק אופייני: אם: יימחסן = 1 אז: יש הסתברות של 0.996 ש: ייסוכן = 3 מספר הרשומות שלפיהן נמצא הקשר:501 יוצאים מן הכלל (מספרי הרשומות): 824, 963 המשמעות של החוק היא: אם בשדה ימחסניי מופיע ערך 'י1'י (כלומר אם המחסן הוא מחסן מסי 1), אזי יש הסתברות של 0.996 שבשדה ייסוכןיי יופיע הערך 3 (כלומר סוכן מס' 3). הקשר הנייל נמצא ב-501 רשומות, אך הקשר אינו מלא. - אלא מתקיים רק ב-99.6 אחוז מהמקרים. המקרים החריגים הס רשומה 824 ורשומה 963, בהן המחסן הוא 1 אך הסוכן אינו 3. יש לבדוק בקוב הנתוניס, האם רשומות אלו היו מוטעות. אלת בברפום בגיליון הקודס פורסמה תלונתו של ירון וורטמן על אי כיבוד התחייבות של איגוד משתמשי המחשביס האישיים כלפי קוראי שאן 0 )א 0 הישראלי למתן זכות כניסה חינס לאחד ממיפגשי האיגוד. לאחר בירור שקיימנו התבררו העובדות הבאות: 1. המתלונן מלין על כך שביקש להיכנס למיפגש חגיגי יוצא דופן, שנכתב עליו מראש (באותה מודעה ב-5א21 140 0ץ) שהוא פתוח לחברי האיגוד בלבד, מכיוון שהיה כרוך בהרשמה מוקדמת בגלל התחייבות למספר מקומות מוגדר במלון שרתון. 2. למרות הודעתנו זו, הכנסנו למיפגש כל מי שהגיע ללא הרשמה מוקדמת, בין אס הוא חבר באיגוד ובין אס לא. בבירור עס כל חברי ועד האיגוד לא עלה בידינו למצוא את האיש שסירב לאפשר את כניסתו של המתלונן. 3. אס המתלונן יכיר אותנו, יוכל להבין שלתלונתו אין על מה לסמוך. אנו מזמיניס אותו אישית, כמו כל משתמש במחשב אישי, להשתתף חינם במיפגש התרשמות מבין שפע המיפגשיס המתקיימים בכל חודש. דמי החבר הצנועים בסך 85 שייח לשנת 1994 כולה מעידים, יותר מכל דבר אחר, שאנו איגוד הפועל בהתנדבות מלאה לטובתס של כל משתמשי המחשבים האישיים ואין לנו כל עניין לדחות מישהו מפני שטרס נרשם לאיגוד. דייר שאול טל בשס איגוד משתמשי המחשבים האישיים בישראל עיתונות אובייקטיבית חיזקו ואמצו בפועלכם למען עתונות מחשבים ישראלית עיניינית, אמינה ואוביקטיבית. הייתם, עודכס ותהיו ירחון המחשבים הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים. יגאל דאר מאיצים מומלצים ... מאמר מעודכן להשוואת כרטיסי האצה לתצוגה ובקרי דיסק מואציס לאפיק המקומי 584. מי המפיצים בישראל! מחיריס בישראל! המלצות המתייחסות למשווקים בישראל. אבי ירון זיהוי עברי ראשית מחמאות על העיתון היפה, המעניין והמכובד. לעצס העניין במכתבי זה: לאחרונה רכשתי סורק אופטי והתחלתי להתעסק בתוכנות 068. בגיליון האחרון פורסמה כתבה בשם עיתון אירופאי שנכתב בה כי ייישראל היא מעצמה בתחוס ה-א008'י. האס תוכלו לפרסם בתי תוכנה בישראל מהס אוכל לרכוש תוכנה שמזהה אותיות בעברית! בברכה ובתודה מראש גד ברג משאלות לב ... בהזדמנות זו אולי קצת משאלות לב: א. מדוע שלא תצרפו עצמכס ל-885 (כזה או אחר) עס 6זסשו-2855 למנוייס שלכם להורדת מאמרים! ב. מה לגבי הוחסוא 6וו זס אפום הנהוג בהרבה ירחונים אחרים! ג. לפתוח מדור שאלות ותשובות. ד. אנא סננו את הפרסומות מההיבט של אמינות הפרסום. במילים אחרות, אס קיים פרסום, שלפי דעתכם/ידיעתכם לא ב-100% נכון, אל תפרסמו. אסור שירחונכס ישמש במה לפרסוס לא הוגן. אילן עוגן מחירים וגיליונות א. מדוע בחומר הפירסומי, בדרך כלל, לא מצויניס המחירים! זה אמנס שיקול דעתו של המפרסם, אבל קצת לח והסברה על היתרון שבפרסוס המחיר, יכוליס לשפר את המצב. ב. חן חן על המדור על גיליונות אלקטרוניים ובמיוחד מדורו של רן אברהמי, על המקרו. עס זאת, כמי שמשתמש בקווטרו-פרו ולא בלוטוס, קצת מסובך להבין את הפקודות שעליהס אין פירוט בכתבה. באם אפשרי אודה לכם מאד על השלמת ההסברים על המקרו הזה, וכן להבא, אנא הסבר מלא, אשר יקל על משתמשי גיליונות אחרים. רשימת המפרסמים שם עמי אינטל אינסרט אדיסמה 3 אינטרסופט 3 בינת מערכות תוכנה 55 גיון ברייס 55 דנגוט 1 דביר מוצרי תוכנה 7 הוד עמי 29 הוצאת פוקוס מחשבים 3 יעור 099 חשבשבת 7 חשבשבת 100 ישפאר-סוני 2 כור תקשורת 55 כור תקשורת 55 כור תקשורת 55 כרמל-קרית המחשב 3 ליגד 7 מיחשוב מתקדס 5 מיקרוליין 1 מיקרוסופט 1 מעתק 3 משוב 49 משאבים 3 סיון 1 סי.די. אי 14 פרי אינטרנשיונל 11 פרי אינטרנשיונל 156 קול זאב 17 קרט שיווק 6 קומפיוטרסטור 11 רשף 19 רדט 9 אופ 3 אום 5 64 9 0 0 .0 93 ש. יוסף 5 6 ישראל ינו' 1994 למפתחי תוכנה 6 לתכנתים 6 לאנשי מחשבים 4 לחובבים 4 למבתחי תוכנה 6 לתכנתים ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אג בי 054 םץז5. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישראל. מחיר בשייח תדירות לשנה כולל מעיימ 12 ספרי תיכנות 0 ₪ - 06 ו 0 ה 7 | 2 204 - ב השואסס 2 ל - - 29 מ אאס 2 : וא סוסא , + 23 המחורים בוש : (*ן בשקלים חושים כוללים מע"מ % 25 204 22 97 224 4 תוכנות ו בעברית 2 0 6 בעבריו 0 5 : 0 2166 13 41 203 24 - ו - ו וו 0 4 ו , 8 - : 060 8 ור 8 וזמ 5 - 1 % ה 0 בי = ב 2 סוסוו - /. ּ זגש ו וז ו 2 המחירי שו חשים כוללום ממ עימד שם המגזין א המד סד סטסוצ 66 דא5]אאז הזת דא 65 סמסוצ 8 אמדטקואס60 שםוצםא פוא0 הטדטקוא60 כ ]אסצו טאווא 6 אנח טקואס צואדאסוא סא1וא6 סואסא דט וס זאפואא] םדא 0 קס את וא אט]אאסשא! טוא 0 סאם-אסו 500 פסאן[1ו0 וא אגחוא סא]וא6 ה6טז טוא 05 6 5 5 5 תמצע פטא מםק50 05 סטפו ,הדוא 60 או 2600 סאודטקןא60 ג סווא/סא71א ואה [ ו מדצם ב 6 1 אאטס טואסו סגא וא אא 0 6 60 סדק סק מא גוא 6 ו 606 סק צאט מתאשוסחה וו 5 ₪אן2 0 וא 5אוספאוו מסןט0 511002885 5אוססאועו פמוססאושו ססאוי ו | בוססאוו/ד6םזאמץ סוחס 605 ,6אזאת ודא 12 ו 0 סאסצו זטאאמדאן 02 א א/1 5 ופט וטא (צ01.00א01ד אג/1) 5085 מחיר בשייח תדירות שסם המגזין | כולל מעיימ | לשנה | ןסא וטוא 2 6 הןסטואדדוטוא ואסא פ6 5 12 אדא 5ומא וא80-פ6 11 0 סוסא ואס פס 24 6 80855040 ואסת-פס 51 4 שגד דה סקט ואסא פס 55 4 ץצ סד וסקס 00 4 ואספ-ס6 אדו שו ידז50פ%1 199 4 צפסד ג וסטואוהוטוא 203 12 ןמוא אופא 209 12 ואס60-8 ודו/ סנאס א וסטואוהוטוא 19 4 וסט!ואדוטוא/6ג וא :0 פ.וסאו 5 8 6א1ואוא את 06אץ 13 12 דאמקאם .א 7 6 088 24 12 ןאפטס 08885 6 108 9 ו + 12 6 8 אטקקן ו 24 2 856 זא 13 12 850% 8 2606 856 אפ 3 2 5 5 6 מפוטס 68 ט₪80 05 203 12 שאחטס 20885 אפ 234 12 אס 16 4 אמק וטס 05/2 ואפ1 24 12 (מסד 0 /א) סד וא 234 2 אחטס פואד8צ5 0501 סווא 12 6 ?0 וא דק 0 203 12 ודאסא 05/2 24 2 05 05/2 24 12 דאגואחסשאו אספ אגק 09 6 ד 0 3 12 6אז462/א אפק 24 2 דאמואקס ופוס ₪ רד 50 203 12 שומועסף אואט 3 12 סופסו אזאט 15 8 ואו 00 8510 ו ט8ו 203 12 אא טס שפד פאוספאן/ 204 2 ₪ 85פקס וט צטס 05 / פאוספאזצ 8 6 מוד, |האפטסנ א ,אמט 0 דאפקת 24 12 הס 203 12 א 11 4 מ 214 12 סוסא 01105 קממדטקואס0ס [ 6 6אדאוחק אמק 45 ה 13 12 6ז ו 7 6 דוד גוא 6 6 5 0 13 12 ופט האששון . 9 ה מ קוו % לאנשי מחעשבים % לובי לספרות מקצועית ותוכנות מחשב ההטטארוא ו | |] בח ב תוכנה 9 לתכנתים [ ספאו ו ות 0 וב ו אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל | / למחשבי ₪0 וכן הפסזאוסאטא | 9 %] כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש -. ולאנשי מקצוע .₪ ₪ כל המגזינים המובילים מחו"ל ניתן למצוא על מדפינו או ₪ לקבל בתיבת י ₪ הדואר שלך בבית חדש ! 0 וו סא > || 0 וז פאו 608 > | פחדזס אס > | ₪ וס דאסד ב-אפוסוסס ( | ₪ בק 8 "ב 19 0 ---- המבחר העשיר ביותר כולל ץ של תוכנות. יישומיס למשרד, לבית, תוכניות שרות ושפות תכנות, ותוכנות חנוכיות "דאםו/אומדטס=" א הדע ה טא 7 חוני בוה ל ו ו 0 || בדו : ב מכל רחבי הארץ = | = ' משלוח ח נם לביתך למחרת היום | / ול ₪ אב + דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 הזמן בטלנון ּ" ו א - על קניה + קניון ירושלים, מלחה 6 8 0% 9 מעל 200 ₪" טל. 795436 -02 ספרות ותוכנה למחשב = | כרטיס קול הטוב מסוגו בעולם יותר איכותי וכדאי מקול כרטיס אחר 1 =] -1--[ |₪8 ₪888 | ו‎ ]₪0 ₪6 ₪8 בב ב = | הקלטה/השמעה | עיבוד ‏ | תאימות ל- = | תאימות ל- = | תאימות ל- = | אפשרוח הקלטה| יציאה איכותית | כניסה ) 8 | דיגיטלית | אותות | ₪ והשמעה בו ניפרדת למגכר ‏ | סטריאוטונית | מחיר | מתקדם | ב ו | ומנית חיצוני למיקרופון 165 א | | 680406 | | | תומך (6צג ₪000 ) ל תואס 1 תואם | כן קוחה טס | 0 58167 | -17א14ו8 16 | תומ תואם 13506 6חט80) | לא .4 | תומד | שחו[ קת הטוס סא | א סו 00 סוס נציגות בלעדית בישראל: %5)יו ג שו המרכו היחידי והגדול בּישראל של ]₪0 60 6 סקנרים ידניים גשולחנייס של חברת 15|05א= 8 מאיצים גרפיים 18 ו- 64| מבוסס: 32/ 6 ד רחי פרישמן 77 תל-אביב טלי 03-5245639 פקס' 03-5230852 =