PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 17, מאי 1994

שיקגו – Windows 4.0

OCR (הסבר)
1 1994 צגא ,17.סא אסודוסם ועפהחפ! /5א46421 26 המהדורה הישראלית גליון 17 מאי 1994 מחיר: 17.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 15.30 שייח בלאים קטנים: שילוב ישומים: ש=<שי=--ן מחעובי תת "מחברת חלק עני הר .3 ד" ן / / ₪ ₪ ו כ בנטיום להמונים מבט ראעון על: 1 / ִּ > מחעבי 4אפ = ערת' ישומים: > 05דאוס הו הפצוסק 4-- ה-0ק בתפקיד פווגחזזאוהוא ‏ > מחשבי פנטיום 90002 צִּ 1] [ | ] ₪ +:6- עוצמה חדשה :| 80 )כ א | | א 0 5.8 0 21 | 0 בתאום יש לך מנטיו 26 3670 במחיר מידהים [פף 67* פח ה אסגק, מהיצרניות הגדולות בעולם של מחשבים לסוגיהם, מציעה היום בישראל את מחשב הקצה העליון 520 חק, וסש אטודאפק איכותי במחיר ללא תקדים. תצורה ₪ ₪ו8 זכרון (עד 128/88) / ₪ 25608 - זכרון מטמון ₪ הריצי הרחבה וסם ו-58ו " ₪ כרטיס מסך שפוווסק 9/6 65 + מאיץ 2 שהסגו-ודה עד 2/8 ₪ דיסק 6פוווסק 2148 ₪ מסך 8528 פק 8/60.28 | > אכ "3.5 ₪ מקלדת מורחבת 1 | ₪ עכבר 56טסו סק 0 ₪ מערכת הפעלה 62 05 ₪ 3.1 פאססאוצ רב לשוני ₪ מעבד תמלילים דגש ₪ מזהה וירוסים וס ₪ תוכנת סדה6וטהא *10,355 ש"ח כולל מע"מ ב ₪ |ו26 0ז808ק =3. סופר שיווק טכנולוגיות 1986 בע"מ - רח' הבנאי 3 חולון טל': 03-5567249 סניף חיפה: שער פלמר 1 טל': 04-671074 טנא אלי קַ 6 ב בק '-% % \ן | ' \ \ חל', יש " - 3 . שי ') 0% 1-5 ב 6 ו ה שו כ 2 ו וי 60-ב א 27 2 ה מעבד פנטיוס מכיל 20 שכבות דקיקות של חומרים כגון צורן דו-חמצני, אלומיניוס וטונגסטן, שכולן בנויות על פרוסת צורן. לכל שכבה דפוס ייחודי משלה. צירוף כל השכבות יוצר את מיליונל הטרנזיסטורים והמעגלים הבוניס את ארכיטקטורת המעבד. מפרוסה לאריזה אחרי שעברה למעלה מ-250 שלבי ייצור, נחתכת הפרוסה באמצעות סכיני לייזר מיוחדים למעבדים בודדים, הידועים בשם ייפיסותיי (816). כל פיסה מוכנסת למארז מגן בעל פיניס המאפשרים חיבור הפיסה להתקניס נוספים. מסלול פיתוח לייצור מעבדים מהירים יותר בשנת 1971 הדהימה אינטל את עולס האלקטרוניקה כשהציגה את המיקרו-מעבד : ₪ הראשון - דגס 4004. ו זה היה שבב צורן יחיד שהכיל 2,300 טרנזיסטוריס, וביצע 60,000 פקודות בשניה. כיוס, מעבד הפנטיוס שלנו, הגדול ממנו רק במעט, מכיל יותר מ-3.1 מיליון טרנזיסטוריס, ומבצע 100 מיליון פקודות בשניה! כיצד מצליחה אינטל לדחוס יותר ויותר עוצמת מיחשוב לתוך שבב שגודלו כצפורן אגודל! טכניקות תיכון מתקדמות בשילוב עם טכניקות ייצור מתקדמות הן המפתח. פיתוח מעבדיס בעלי ביצועיס גבוהיס יותר תלוי בעיקר בשאלה כמה טרנזיסטוריס אפשר לשלב בתוך שבב יחיד. לכן שיתוף הפעולה בין שתי הטכנולוגיות הללו הוא כה חיוני. ליצור מעבדיס הוא תהליך מורכב ביותר, הכרוך בשלביס רביס, שתחילתם בתיכון וסיומס בבדיקות הסופיות. בתקציר טכנולוגי זה נבחן את תהליך ייצור הפרוסות ונראה כיצד אנו בוניס את מעבד הפנטיוס, מן המסד עד הטפחות. חס וו | ו 6 ו פד והוווז צורן, שהוא המרכיב העיקרי של החול, מהווה את הבסיס שעליו בנוייס כל המעבדים. ראשית מזקקיס את הצורן לרמת טוהר של %, ואחר-כך מתיכים אותו ויוצקים ממנו מטילים גבישיים. את המטללים פורסים לפרוסות דקות, ושטח הפנים של פרוסות אלו עובר ליטוש יסודי עד לקבלת גימור חלק לחלוטין, דמוי מראה. מפרוסת צורן אחת ניתן לייצר למעלה מ-100 מעבדים. כל מעבד פנטיום בנוי כמו בניין רב-קומות, שבו מצטרף מספר רב של שכבות חומר ליצירת יחידה אחת מורכבת. ליצירת השכבות משתמשיס בטכניקה בשם פוטב ליתוגרפיה. בשיטה זו מועברים תיכונל הטרנזיסטורים והמעגלים אל הפרוסה ייקומה אחרי קומהיי. ב ויו ראשית יוצריס עבור כל שכבה תבנית קטנה, דמולית- 'יסטנסיליו, הקרויה יימסכהיו, ומייצגת את התיכון הסכימטי של המעגל. העיקרון דומח מאוד לעיקרון התשליל בצילוס, ובאמצעותו מוטבע קטע מתיכון המעגל על גבי הפרוסה. 2. חשיפה בהתאם לסוג השכבה, מניחיס על הפרוסה סוגים שוניס של חומריס מוליכים או מבודדים. על הפרוסה מניחיס מסכה, ומקרינים דרכה אור בקרן אולטרת- סגולה, המרכך את האיזורים החשופים (ראה צילוס מסי 1) 3. איכול/צריבה (פחות6)6) כעת מסיריס באמצעות כימיקלים ממיסיס רק את החומר שנחשף לאור אולטרא-סגול. על בסיסי הצורן נשארים ייתלמיסיי של חומר בתבנית המסכה. חוזריס על כל התהליך עבור כל אחת משכבות המעגלים. עובי השכבות אינו עולה בדרך-כלל על זה של תא חיידק! הטרנזיסטור הוא הרכיב הבסיסי ביותר במעבד. צילוס חתך זה בהגדלה פי 25,000 (צלוס מסי 2) מראח כיצד נוצר כל טרנזיסטור באמצעות ריבוי השכבות. בקרת כל טרנזיסטור נעשית: באמצעות השער שלו (₪), הפועל כמתג אלקטרונל להדלקה וכיבוי. כך ניתן לייצג באמצעותו מספרי 1 ו-0 בשיטח הבינארית. דל הדשהש דדיה החדה הרשוע והלההש-ה-ה-ע--ע ו פוא חוק מור בשנת 1965 חזה גורדון מור, אחד ממייסדי אינטל, כי צפיפות הטרנזיסטוריס במיקרו-מעבדיס תוכפל בכל שנתיים. עד כה הוכחה תחזיתו כמדוייקת להפליא. אס תימשך המגמה, יכילו מעבדי אינטל בין 50 ל-100 מיליון מהי משמעות הלוג | " 1/0 "שסופאו = דאן" ? לוט תאימות ואמינות השנה תייצר אינטל יותר מ-30 מיליון מעבדיס, שהס יותר ממעבד אחד בכל שניה. כדי להגיע לרמות ייצור גבוהות כאלו תוך שמירת איכות, נוקטת אינטל מאמציס רביס כדי להבטיח שכל המעבדים יהיו זהיס, ותואמיס ליותר מ- 0 ליישומי תוכנה שוניס. כבר מן השלב הראשון, ייצור הפרוסות נעשה בייחדריס נקייסיי. סביבות טהורות אלו מונעות חדירת חלקיקיס מיקרוסקופייס הגורמיס נזק לפרוסות. בניגוד לחדר רגיל, המכיל כ-15 מיליון חלקיקי אבק לכל 8 מייק, חדר נקי של אינטל מכיל פחות מחלקיק אבק אחד לכל 8 מייק. זו הסיבה לכך שעובדי אינטל לובשיס חליפות מגן מיוחדות (ייתחפושת של ארנביי) בחדריס הנקיים. כל מעבד חדש מתוכנן, מיוצר ונבדק להבטחת תאימות תוכנה, לכל מעבדי אינטל האחריס שקדמו לו, עד מעבד ה- 15 15 10% א1 5זסן5ו5ההזד טרנזיסטורים עד סוף המאה הנוכחית, ויבצעו 2 מיליארד פקודות בשניה. כדי להיערך לאתגר זה מפתחת אינטל כבר עתה טכניקות חדשות לייצור מעבדיס מורכביס אלה. 6 הוותיק שלנו. ולבסוף, כל מעבד אינטל עובר יותר ממיליון בדיקות תיפקוד כדי לוודא את עמידתו בתקנל אינטל לביצועיס ואמינות. השקעה בטכנולוגיה כדי להבטיח שתיהנו תמיד מטכנולוגיית העיבוד המתקדמת ביותר, משקיעה אינטל משאבים רביס בטכנולוגיות ובציוד העדכניים ביותר. עלות ההקמה של כל מפעל ייצור עולה על מיליארד דולר, אף שתוך חמש שניס בלבד הוא עתיד להתיישן ולצאת מכלל שימוש. זהו קצב הפיתוח בטכנולוגיית המעבדיס של אינטל, וזוהי אחת הסיבות העיקריות לכך שאינטל היא היצרנית העולמית מספר אחת למוליכיס למחצה. אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 היום תוכלו לראות בקלות את כל היתרונות של מסכי זאמשסה: תמונה חדה ובהירה, פרי טכנולוגיה מעולהמסך מלא' מקצה עד קצה - יותר תמונה מכל מסך אחר וסטנדרטים של הגנה למניעת קרינה, כדי שיהיה גם בריא ונעים בסביבת העבודה בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה 49130. טל: 03-9240812, פקס: 03-9244857. מ ךן א ה מסכי זאגשסא מצטיינים במספר יתרונות טכניים חשובים, המייחדים אותם ממסכים אחרים, ומאפשרים למשתמש עבודה נוחה ורצופה מול המסך: ₪ מנורת מסך איכותית תוצרת וחספווח, מצופה בחומר 61/4/85 אסא, המונע השתקפות וחוסם את החזר האור לעיני המשתמש. ₪ תדרי סריקה אופקיים ואנכיים, אידיאליים לעבודה רצופה: תדר סריקה אנכי של עד 2 המייצר משטח תמונה אחיד. תדרי סריקה אופקיים של עד 2חא65 לרזולוציית מסך של וא1024 א 1280 במסכי "17. ₪ פונקציית 'מסך מלא' (ח89ז50 ווע=) מאפשרת ניצול מלא בכל שססוו של מלוא שטח המסך (מסך "14 במידות 200 א 273 מ"מ - זהה למסך סטנדרטי "15). ₪ הו - ₪800 סוופַחסָ/ שס! - מסך בעל קרינה מגנטית נמוכה. מחשבים כחול-לבן עשית ה-111-15611 הישראלית היא סיפור הצלחה. למרות כל העליות והירידות, התיסכולים והמשברים, בסך הכל היא מהווה את הבסיס הברור ביותר לצמיחה כלכלית. נשמע לכס מוגזסו לי יש קריטריון פשוט לבחינה של מגמות כלכליות והוא שטח מודעות הדרושים בעיתוני סוף השבוע. התרגיל הוא פשוט: פתח את מדורי הדרושים בעיתונות הארצית ומדוד את שטח המודעות המתייחסות לאיוש משרות בחברות 111-7611 והמודעות המתייחסות למשרות 111-1718611 בחברות מסחריות אחרות. חבר את הסכוס וחלק את התוצאה בשטח הכולל של מודעות דרושים שהתפרסמו בו-זמנית. היחס יכול ללמד אותך על מגמות צמיחה טוב יותר ממה שמנבאיס מומחי האוצר. הדרישות לאנשי ₪1-186₪ מהוות בין 70 ל-80 אחוז משטח המודעות הכולל! חברות - 111-18011 מחפשות עובדיס נוספים בלהיטות גבוהה פי 7 מהתעשיות הלא-טכנולוגיות. התרגיל הנייל מביא לתוצאה מדהימה: לעיתים קרובות תמצא כי הדרישות לאנשי 111-18611 מהוות בין 70 ל-80 אחוז משטח המודעות הכולל! לפרופורציה: החברות המוגדרות כ-111-718011 מליצרות כיוס כ-10% בלבד מהתוצר הלאומי, או במילים אחרות, הן מחפשות עובדיס נוספיס בלהיטות גבוהה פי 7 מהתעשיות הלא-טכנולוגיות. נכון שזה פרמטר גס, שאי-אפשר להסיק ממנו תחזיות גידול מדוייקות - אבל כאלה גס אי-אפשר לקבל משוס מקור אחר. היתרון הגדול ביותר של הפרמטר שלי הוא שהמודעות האלה עולות כסף למפרסמים, בניגוד לרוב הנתוניס האחריס, המבוססים על הקלות הבלתי נסבלת של הפרחת מספרים בישראל. מי שמשקיע עשרות אלפי שייח מדי שבוע בחיפוש אחר עובדיס חדשים, עושה ואת כחלק מההשקעה בעתיד. העובדים, כך כולס אומרים לנו, הס הנכס האמיתי של מפעל 111-78611 ולכן ברור שיושקע כסף רב בגיוסם. גס ברור כי הגיוס מבוסס על תחזית ריאלית של גידול ממשי, המתרחש כבר עכשיו. רק בתחוס אחד של 111-718011 המצב מדכא. יצור מחשבים, בעיקר 6ש, בישראל. את זה, משוס מה, אנחנו משאירים לאחרים. יהיו מי שיאמרו כי אי-אפשר לייצר מחשבים בישראל שכן אנחנו לא מסוגליס להתחרות בשכר העבודה הנמוך של טאייוון. שטויות. עלות העבודה שם היא כ-80 אחוז מהעלות בישראל, פער שיכול להתבטא לכל הלותר ב-50 דולר במחיך הסופי ללקוח. הוכחה: רוב המחשבים הנמכרים בארהייב מיוצרים שם ומחירס לא גבוה יותר מיבוא טאייווני. 6 ישראל מאי 19%4 דצ הההההמהההחה.ההנר-. , יש כאלה שיגידו יימי צריך את זהו'יי את התשובה תראו ברחובות, כשתבחינו כי האדס העגמומי שמטאטא את המדרכה נראה כמו מדען. בניית 6 אולי אינה עיסוק הולס למדען עולה, אבל היא עדיפה ללא ספק על ייסניטציה סביבתית'י. הסיבה האנוכית שאנו מייחליס ליוס בו מחשבים אישיים יבנו בישראל עייי חברות גדולות היא פשוטה: זה תנאי הכרחי ומספיק לקיומו של שוק מחשבים תוסס, בו התחרות אינה רק על המחיר אלא גס על האיכות. כאשר שואלים אותנו יימדוע 8א471 40 6ק לא עורך מבחני השוואה בין מחשבים המשווקים בישראל (כאלה שלא משווקים בארהייב ולכן לא מופיעים בסקירות המתורגמות)!יי התשובה היא פשוטה: כדי לעמוד בקריטריונים של דיוק עובדתי נדרשיס מספר תנאיס מוקדמים: + שם המוצר (דגם, מספר) חייב לייחד תצורה ספציפית אחת, אותה מתחייב היצרן לספק לכל מזמין כל עוד הדגם הזה מפורסם כזמין. במילים פשוטות, כאשר אתה מזמין מחשב מדגס א, עליך להיות בטוח כי תקבל את לוח האס, ה-8105 , הזכרון, הדיסק, בקרי הווידאו והדיסק, הצג והמקלדת שנמסרו למעבדות 1,485 6 לבחינה תחת השס יידגם איי. זה לא המצב ברוב המקרים בישראל. 4 האמינות של הספק/היצרן, כמי שעומד בתנאי הקודם, חייבת להבחן לאורך זמן. יבואניס קטניס ומפעליס זעירים להרכבת מחשביס מרכיביס מזדמנים לא מסוגליס לכך, עס כל הרצון הטוב. הס תלויים ביותר מדי גורמיס שמחו לשליטתם ואין להס את המסה הקריטית שתאפשר לייצב את השוק. יש אומרים כי יצרן 6 ראוי לתואר יצרן כאשר הוא בונה בעצמו את לוח האם. זו לא טכנולוגיה כל כל גבוהה (יש כחצי תריסר מפעליס בישראל שיכולים לייצר לוחות-אס באיכות עולמית, מחיריס תחרותלים וכמויות מסחריות) אבל יש בה משוס אלמנט מייצב בשוק שנראה פרוץ לכל רוח. צגיס רבי-תדר גם הס מוצריס מעשיים ליצור בישראל, עכשיו שאלביט מצאה כי כדאי לייצר כאן אפילו טלוויזיות חכמות. כרטיסי קול, ווידאו ומולטימדיה משוכללים, המבוססים על מעבדי-אות סיפרתיים ₪57 - ישראל היא המקוס הטבעי ליצורם (יותר מעבדי וישומי 57 פותחו בישראל מבכל מקום אחר, כפי שתעדנה מוטורגלה, נשיונל סמיקונדקטורס, טקסס אינסטרומנטס, טושיבה ועוד). אפילו מדפסות לייור ומדפסות צבע יכולות לנצל טכנולוגיה יחודית שפותחה בישראל. האס הסיבה שדווקא בתחום ה-6 התעשיה הישראלית מפגרת נובעת מהחשש כי היא לא תוכל להתחרות ביבוא מהמזרח הרחוק גס באספקט האיכות! אס כך כדאי שאנו המשתמשים נביע אמון רב יותר ביצור כחול-לבן ונדרוש מחשבים תוצרת האר). זו לא הטפה ציונית - זה פשוט כדאי לנו. 8 חדש מאוטודסק: דו פה6סזטה ג 6סוווה לכל אחד וגם המחיר מיוחד האם גם אתה רוצה לעבוד עם תוכנת התיב"ם המובילה בעולם, אך אינך זקוק לרמה הגבוהה ביותר של תיפקוד ותחכום? בשבילך זיקקנו את מונקציות השרטוט והעריכה של 4100247 וארזנו אותן במוצר חדש שמחירו רק 2,595 ש"ח כולל מע"מ (5745 + מע"מ): 1.1 כ 11)00/4. קלה ללימוד, קלה לשימוש ל- 1/1 .4100 יש מימשק פווסשתו/, כך שעם תכונות סביבה זו כמו איקונים, 6 8 זגו-) ותיבות דיאלוג, אתה לומד ושולט בעקרונות העבודה עם 11 כ 410)2. [018)נ 6תו1ת0) ו- 16 6חזזתכ) מקטינים את זמן הלימוד. )טוג משתמשת בפורמט קבצים 6/ופ. וניתן להעביר שרטוטים בשני הכיוונים עם 100/410ט/ מהדורה 12. פירוש הדבר שמתכננים, מהנדסים, אנשי מקצוע בשטח ומנהלים, יכולים לשתף שרטוטים עם משתמשים אחרים ב-40006:/2. אז'קח יז 0 -00ונו , וצא מייד לדרך עם כל היתרונות של תפוקה מוגברת. קלה להשקעה במחיר נמוך כל כך; זז 0 :)וו . נותנת תמורה גבוהה לכספך. 117-5 כ :)10זוג. תכונות כמו מבט אזירי, ל- את ו-200%1 מהירים, ו-₪ א מאפשרת להפתית באופן דרסטי זמן עריכה. וק הז .ג נותנת לך גישה לקהיליה העולמית של 0 משתמשי 0106-10/. מה צהיך ותר? תכונות, נוחות שימוש, ומחיר עליו יכולת רק לחלום. אל תחכה, רכוש כבר היום את 11 40)00/2. לפרטים והזמנות התקשר למשווק 648ס0זטה מורשה. ו אוטודסק ישואל רחוב אבא הלל 16, המת גן 52506 ישן ראשי: אותו-קו הנדסה, טל. 03-6966668 אלסופ מערכות, חיפה טל. 04-345111; אלסופ מערכות, המת-גן טל. 03-5758450; וה"ב, חיפה טל. 410811, 0; יה"ב, באר-שבע טל. 07-280580; דקלו חנן, ת"א טל. 4 ,; מיחשוב מתקדם, תל-אביב 03-5713324; שחם, תל-אביב טל. 03-5376440; שחם, ירושלים טל. 664297, 02-633771; 5, המת-גן, טל 7529844, 03-6131389; תובנה הנדסה דיגיטלית , המת-גן טל. 03-6737317. ₪ קש = 0 7 וו *(המחיר בשקלים כולל מע"מ, צמוד לשער היציג של הדולר ב-23.394 וניתן לשימי ללא הודעה מוקדמת). * המחיר הינו מחיר מומלץ ללקות (68). כל שמות החבהות והמוצרים הם שמות השומים של בעליהם. גם. גליון אלקטרוני חזק גה מערכת חַחוו0סוו בחוכנה אחת טס | 0940 4906 19506 07658% |פתה9!. 8ובחק9! 68). 10 במקום לרכונ) גליון אלקטרונר התופנה לניתוח מודלים בנפרד כעת תוכל להנות | מגליון אלקטרוני חזק המופעל בסביבה גרפית | 8 | סהלכ פלהלס ]ו ה סןבג וס" | רסתות שיוול'] מכירתיסורה: ד ב בו 0 ה / 65 14 ו מקרר מסובכות) רכוש כעת תוכנה אחת, קלה ונוחה להפעלה, המשלבת את שתיהן מכוונת עצמים (01160160 601[ 0) | 2 : ל ₪ ותואם ל- |066א₪, ה בשילוב עם מערכת פַחו|106 מקורית לניתוח | רב מימדי של הנתונים. עד 12 זוויות סיבוב והסתכלות על מודל בלחיצת מקש אחת. 0 אנת אק )/ת |9694. |11209 |47178 |6900 1 . 7 גד מ שג 400 |זכבק | 1 תפי סו םוט | 40 | 1 : ו ₪ : במחיר ללא תחרות ! בזנא לשלוח אלי את תוכנת -08|6ז8קט6-65 יחד עם מנוי שנתי ל-8חו8082//-67 במחיר מבצע של 512 ש"ח כולל מע"מ ב נא לשלוח אלי טבלה השוואתית של התוכנה מול תוכנות אחרות בתחום שם ומשפחה כתובת למשלוח 'פפדטקו/ס ישוב מיקוד תפקיד 0 טלפון סי ו . 0090 07 ספ 50 ₪ זסוזס5 סוסא כ מקבוצת מ.מ* אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפו|: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוו, דויד גיא פירסוס: גילה שברו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלללים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 0 שייח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 8מא02/א סק יוצאת לאור תחת חווה זכויות בלעדי של חברת :חסנוגסוהטחוח65 ]211 מניו"יורק. זכויות היוצריס למאמריס שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8א0321/א סק שייכות לחברת 641003תטחוח60 2 08 וא 6 הוא סימן רשוס של 2 זכויות היוצריס לשאר החומר המעוכתי ולנוסח המתווגס הס של ייאלידע הוצאה לאור בעיימיי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשוס. כל הוכויות שמורות 01994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראלייי ו"פורוס המפוסס" נמסר לנו עייי החכרות הגוגעות בדבר והוא מתפרסס על אחריותן הבלעדית. השמות המסחרייס השוניס המופיעיס במאמריס הס סימניס מסחרייס בבעלות החכרות המיוחסות. .64 פפותפווטטץ 0 צ/1ט 1 ,שוץ/-11 .54 2ו5ת188] 100601 16 יו 61: 4972 - -1 0-- --4972+ :אפ 8 ג6ט6? זסוו6ם אא 0 ]0 הסוווט 5[1ז19 ורד וחסז] 86ת6ס!1 ז6תגו 118060פק 18 שוס , עתהקתחס-) 5ח681/0תטותוחס) :711 5וח6!! [8וזס!201 ,זס עוסצ] ,אזסער 56 / 42186 40 ]א 6 תו קחוזהסקקה 80[סטק ץ[[החוקוזס סזסאו )18 חסווו6 אא 20 01 מסוזו4 05 תו הג סק סז וקוק 60 סת! סז .תק 0-0 05ו1081תטותוחס>) :711 הט רחס 2111 ,1994 זתקוזקס) 69 .תפס תק |1/ . תהקוחס:) ]הוח 866 8 05 216 0 וא 6 .תקוח 00 005ו681תגוותותס>) 711 תוכנת עימוד: דיויין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייא כריכית אהרון 00 5 אפ פאז א 6/ המהדורה הישראלית גליון 17, מאי 1994 4 צגא 0.17א אסזדוסט 411 158 / פאז42 46 א 26 6 5 22 6 55 17 17 5 8 אסוזוס= ו)=החפו במבט ראעון סקירת מוצרים חדשים. בונים את שיקגו הצצה מוקדמת למערכת ההפעלה החדשה שמיקרוסופט מכינה לנו. בלאים קטנים מה חדש במחשבי תת -מחברת, סמל הסטטוס העדכני של המנהל הר במסלול המהיר. בנטיום להמונים סקירה של 31 מחשבי פנטיום, עס מחיריס המותאמיסם לשוק הרחב. ה-56 בתםקיד םגה אוה א ארכיטקטורת מעבדי פנטיוס בתצורת ייעיבוד מקבילי סימטרייי מאפשרת ל-6/ לקחת על עצמו תפקידים של ייגדוליסיי למשל, שרתי ישומים. כולם ביחד: חלק עוני המשך הסקירה על ערכות תוכנה משולבות. הפעם: מעבדי תמלילים, תוכנות גרפיות, דואר אלקטרוני, זאזק ואינטגרציה. ++6: חבילה חדשה, עוצמה חדעשה סקירה על שפת הפיתוח המועדפת לישומים מונחי עצמיס. המבתח האירגוני החודש שני נושאים: תקן 0086 לקישוריות מסדים ושילוב ווידאו דיגיטלי במערכות האירגוניות. מקרו למתכנתים רן אברהמי על גליונות אלקטרונייס. חופצעשי על הדיסק סקירת תוכנות חופשיות. [ ו להציב את השילוב 6קששוס+ 05 066)כשס/ן 5 06ג!קאזס\: הפירוש בין השורות האס התפלאת מדוע יבמ וויתרה על הרשיון לייצר את ב הפנטיוס! בגלל ה-005 806!קאזסשו, זה למה. הנשק הלא סודי של יבמ לחזור לתפקיד המנהיגות הוא מערכת הפעלה ועליה מהמרת יבמ את כל הקופה. זו תהיה המערכת שתגדיר מיחשוב אישי (לא בטוח שישאר משהו אחר) בחצי השני של שנות ה-90', או שתתגלה ככשלון המסכן את עצס קיומו של הענק הכחול. הוויתור על הפנטיוס הוא אסימון קטן בהימור של יבמ. מערכת 05 1806קאזס/ מבוססת על גרעין 011 /]1א שפותח באוניברסיטת קרנגי-מלון, על טכנולוגית העצמיס 501 של יבמ ועל מערך המסגרת (אזסש6וחגז) שיעלה מפרוייקט טליג'נט, המשותף ליבמ, אפל והיולט-פקרד. המערכת הזאת אמורה להציב אֶת השילוב 6קזסשסע + 05 1806קאזס/ כאלטרנטיבה מנצחת מול השילוב שיקגו/קהירו + פנטיוס ולשחרר את יבמ מהמלקחיים של מיקרוסופט + אינטל. כאלטרנטיבה מנצחת מול השילוב שיקגו/קהירו+פנטיוסם ולשחרר את יבמ מהמלקחיים של מיקרוסופט+אינטל. [‏ 0500 0 5 1806קאז0/ היא כמו ארוחת סינית. הבסיס שלה הוא ניטרלי כמו אורז ושמו יישירותיס ניטרליים" (063:%ז56 |8זוטסא), לו מוסיפים צביון אישי עם יימודולים של אישיות" (1088163 ץ):81ת50ז26). המודוליס האלה מעצבים את הסביבה לפי טעמך - 5אס6חו/ ,05/2, יוניקס, 7 גת516ע5, טליג'נט - מבלי לשנות את הבסיס. המודוליס מאפשריס לך להרי> את הישומים שאתה אוהב בצורה שאתה מעדיף, מבלי להיות מוגבל עייי פלטפורמת החומרה. השירותים הניטרליים מחבריס את מודול האישיות עס החומרה, תוך כדי תרגוס קריאות 21./ לפי המאפייניס של הפלטפורמה. במיליס אחרות, השירותים הניטרליים ייעוטפיםיי את החומרה והופכים אותה ליימכונת 05 806!קאזסאו ווירטואלית'י. מודולי האישיות מאפשרים הטמעה של סביבות עבודה ספציפיות בתוך המכונה הווירטואלית. למשל, כשהוא עטוף ב-05 6סג!קאזס/ו, תוכל להריץ על הפנטיום את ישומי המקינטוש מוטמעים במודול האישיות של 7 וחטוגע5. אני לא מאמין שיבמ תקדיש הרבה משאבים לבניית המודול המתואר לעיל וזה בדיוק החלק הקשה באסטרטגיה של יבמ. לדברי מקורות בחברה, מערכת 05 6ס18קאזסאו כמעט מוכנה לשיווק, אבל תשובה לשאלה האם יש כבר הרבה יותר מבסיס השירותיס הניטרליים ומודול האישיות של 05/2 לא נקבל עד שהיא תשוחהר (עוד השנה). מודולי האישיות הם הרבה יותר קשים לפיתוח, שכן באופן עקרוני הס עובדיס בסיגנון האמולציה של 81 ועליהס לחקות באופן מושלס את ההתהגות של 6 ישראל מאי 1994 המערכת המוטמעת. כמובן שהתסריט הזה גורס לנדודי שינה במיקרוסופט. השליטה במערכות ההפעלה היא הנשק האולטימטיבי של מיקרוסופט והאיוס, המוסווה רק בקושי, למפתחי הישומים שיסכימו למצב הנוכחי, בו לצוותי התוכניתניס של מיקרוסופט יש יתרון זמן ברור על פני המתחריס בגישה לתקני [ס/ בהתהוותם. במיוחד מדאיגה האפשרות ש-05 1806קאזס/ תתמוך במערכת 8טוסאן של לוטוס, ללא צורך במודול אישיות של פוס6תו/. זה יהפוך את 68וסא לאלטרנטיבה מעניינת כבסיס למיחשוב אירגוני מבוזר, מעבר לטווח הפגיעה של מיקרוסופט. האספקט השנלי של 05 06ג[קאזס\ שמדאיג את מיקרוסופט הוא תפיסת המסגרת שמקורה בטליגינט. בתפיסה זו הישומיס המסיביים בני ימינו מפורקיס למודולים קומפקטיים, היינתקעיס" ישירות למערכת ההפעלה לפי בחירה. במערכת ההפעלה יש יישקעיסיי סטנדרטייס לתוכס אפשר לתקוע מודולים פונקציונלייס, המזוודיס בתוך מארזים סטנדרטיים (ייעצמי מערכת"י במינוח של 1א50). קליטה של תפיסה זו בשוק תנחית מהלומת מוות לבסיס הכוח השני של מיקרוסופט - הישומיס הגדוליס. התגובה של מיקרוסופט צפוייה מראש. רעש תקשורתי מירבי סביב מערכות העתיד; שילגו, קהירו, דייטונה ו-41.1 /0א5%. דחיפה שיווקית אדירה לערכות הישומיס כאלטרנטיבה לתפיסה המודולרית. המכירות ההיסטריות של 01168 הן חרב פיפיות: מצד אחד הן נותנות למיקרוסופט אתיהמאחז היציב ביותר בשוק התוכנה, אבל מצד שני הן מלמדות כי המשתמשים מחפשים גישה כוללנית יותר לפתרון צרכיהם. כיוס הערכות מבטאות בצורה הטובה ביותר את כמיהתם של המשתמשיס לאינטגרציה של סביבת העבודה, אבל טליגעט מציעה תפיסה אינטגרטיבית עמוקה יותר והיא שמדאיגה את מיקהוסופט יותר מכל. בשורה האחרונה, השאלה היא האס כל זה יעבודו עד שלא נראה את 5 ןאזס בעולס האמיתי לא נוכל לשפוט בבטחה. אבל, כאשר שמעתי כי יבמ וויתרה על הרשיון לבנות את הפנטיום, הגעתי למסקנה כי מישהו די גבוה בהיררכיה של הענק הכחול כבר החליט כי האסטרטגיה עתידה לעבוד, במיוחד על ה-6קזסשסק. הוא מספיק בטוח במסקנתו עד כדי הימור גורלי על כל הקופה. ₪ ק 2-7 -- )[7*7*7*72(2*כ-|[ּ חי - לקקל טע > תהקקף?קקלהעדהה> לתמ ?2 0 היום, כשהדרך לבית הדפוס עוברת במחשב, אתה זקוק לסורק איכותי בעל רזולוציית-על, אתה זקוק ל-אשוט, השם העולמי בסריקת צבע איכותית. אגשוט מפעיל רזולוצייה גבוהה מסוגה של ומס 2400 (ב-30 ביט) לקליטה מדוייקת, חדה ונקייה של תמונות, שקופיות, שקפים וצילומי רנטגן במערכת המחשב שלך. הוא 'לוכדי למעלה ממיליארד צבעים (או 1,024 גווני אפור) ומסתייע בטכנולוג'ית חסוופחס0 88חוח68 להבטיח ייצוג מלא של כולם, עד לגוון האחרון. אשט מצוייד כסטנדרד במיטב התוכנות הגרפיות לשיפור איכויות הקלט במחשבך: קסחפסוסתש לעיבוד תמונה, סוסוס |- זסססו= להתאמת צבעים מדוייקת משלב הסריקה לשלב ההדפסה. אגשוש עובד עם כל תוכנת 60 בעלת תמיכה ב-אוגש/ד. ומס 2400 אגאט מצטרף למשפחה הגדולה של סורקי איכות מתוצרת החברה: ברזולוציות ומיפרטים טכניים מגוונים. סורקי אגשוט משווקים עם ייעוץ ותמיכה טכנית מהמעלה הראשונה של מקצועני ה-שדס בחברת ישראטל. מ וש תמיכה מכל הלב ?==] כור תקשורת - ישראטל (1970) בע"מ , ל ת.ד. 58100 תל-אביב 61580. טל. 03-5483308, פקס. 03-5484144 10 יופיו של הקנקן פתחי ממשקים מתייחסים אלינו כאל מפגרים. הס מביניס את הרצון שלנו בממשק משתמש גרפי בעדות לכך שאנחנו לא מסוגליס להשתלט על מושגיס אבסטרקטיים פשוטיס ביותר ללא המחשה וויזואלית דמויית מציאות פיזית. הס מניחים מראש שלוש אקסיומות, כולן שגויות: 1. תמונות מדברות חזק יותר ממילים. המעצביס שקועיס עמוק בטירוף הצלמיות, גס כאשר הפיכת המושג המילולי לתמונה אינה תורמת דבר להבנת העניין - ולפעמים אפילו ההיפך. קחו לדוגמה את זטווז/ 6ש016811, מעבד התמליליס החדש של מיקרוסופט לילדים. הוא פותח לפי תוצאות של מחקר מעמיק בו השתתפו ילדיס שלא נחשפו לפני זה לממשקים אלטרנטיביים. יילוח נלניי בהתגשמותו המוחלטת. התוצאה היא שבמקוס ללמוד את השפה המילולית של הישוס אתה צריך ללמוד שפה ציורית, אבל אין בכך כל הקלה. למשל, מה לדעתכס המשמעות של צלמית בצורת ח הנכנס לתוך קופסת צבע! התשובה היא שינוי סימולטני של כל האלמנטים (אל תגידו לי שנחשתם נכונה). מה עושה הצלמית בדמות אשה עס אף ענק! קוראיס לה מונה וויל והיא אחראית על ספרית 387 ק01,1. מי זה הכלב המצוייר על תת-התפריט שלה! זה 1006 א, שמחזיר למסך את התמונות מהסיפריה. לא רק אני נקעה נפשי מהיצירתיות המופרזת, גס הילד שלי, אנדרו בן ה-8, שניסה לכתוב עבודת בית-ספר ב-זטונז 6צג691ז0, זנח אותה לטובת מעבד תמלילים פחות ייידידותייי ויותר מובן. 08 של מיקרוסופט, למשל. : השיעור החשוב ביותר שלמדה מיקרוסופט מעבודת הפיתוח עס ילדים היא שהס מעדיפיס צורת עבודה שונה ממה שמקובל בישומיס מסורתיים. אלה האחרונים פועלים בפורמט עצם-פעולה: אתה מתחיל בבחירת העצס אותו אתה רוצה לעבד ואחייכ בוחר את הפעולה או הכלי שיבצעו את העיבוד. ילדיס מתחיליס בבחירת הכלי ורק אחר כך הס גורריס אותו לעצם, כאילו החזקת העפרון ביד היא שמגבשת את ההחלטה מה לעשות איתו. מיקרוסופט רואה בכך תגלית מהפכנית, אבל דאג אנגלבארט וחבר עוזריו (ממציאי העכבר והממשק הגרפי במעבדות 6 של זירוקס) גילו זאת כבר ב-1968. 2. נכנסנו לעידן הבתר-מילולי. לא רק שהמעצבים מאמינים שתמונות חזקות ממיליס, הס גס חושבים שכולנו צמאים לסיחרור חושיס בסיגנון הקליפיס של ץזא. לדעתם אנו לא מסוגליס למקד את תשומת ליבנו במשהו אפור כמו מילים וגרפיקה סימבולית וחובה על הצלמיות לרקוד ולפזז בשלל צבעים וקולות כמו מכונות משחק בלאס-ווגאס. למעשה התוצאה היא הפוכה לחלוטין: אתה יכול להתגבר על התיעוב הראשוני שגורס ממשק גרפי מוגזס ולהתחיל לעבוד ברצינות - עד שהצלמית הצעקנית הבאה תנתק את חוט המחשבה שלך. מי צריך את זה! לתשומת ליבכם המפתחים: אנחנו לא שכחנו קרוא-וכתוב ולא את המשמעות של מילים. אפשר לדבר אלינו במיליס כתובות ולא רק. > במוזיקה, ווידאו, אנימציה ודיבור סעטטי. עס כל הכבוד למולטימדיה, 6 ישראל מאי 1994 רבב -- השאירו אותה במקוס המיועד לה, בהצגה לציבור מאזיניס/צופים פסיבי ואל תגררו אותה לממשק הגרפי של משתמש שמנסה לעבוד בריכוז ולהפיק את המירב מזמנו. תארו לעצמכם, בעידן זה של שילוב ישומים, מה יקרה עם כל ישוס ינסה את כוחו בגניבת ההצגה. מעבד התמלילים יציג סרגל כליס מתפתל ומחליף צבעיס בזמן שהגיליון האלקטרוני יעלה למסך יייועציםיי וייאשפיסיי למיניהם, מגולמיס עייי שחקניס פופולריים בווידאו סיפרתי. מסד הנתונים ינגן בגיטרות חשמליות והתוכנה הגרפית תמלא את המסך בפרקטלים. הצילו! 3. המשתמשים הם תפודי טלוויזיה. הסטיגמה של ייתפוד טלוויזיהיי, שיכול להעביר את ימיו בוהה במסך הטלוויזיה המהבהב זולל צייפס עד לאובדן חושים, דבקה בנו על לא עוול בכפינו. משוס מה מישהו מאמין שגם מול המחשב אנו רוציס לרדת לרמה של צופה הטלוויזיה הכפייתי, שידו האחת אוחזת בשלט (העכבר בגירסת ה-001) וידו השניה מחפשת את צלחת הפיצוחים. יש סיבה לכך שהסטיגמה נדבקת והיא מסחרית לעילא. בעזרתה אפשר להפוך גס את הזמן שאנו מבליס מול המחשב לזמן חשיפה שיווקי. תארו לעצמכס את הסיטואציה הבאה: אתה מכניס את ה-80% 62 החדש שקיבלת במתנה בדואר אתמול. המסך הופך למירקע מולטימדיה מרהיב שהנושא שלו הוא נפלאות מצלמת הווידאו החדשה של חברת א. על סרגל הכפתורים יש לך את הצלמיות ייחפשיי, ייקנהיי, ייחייב חשבוןיי וכדומה. לחיצת עכבר על ייחפשיי שולחת שאילתה מהמחשב שלך למסדי הנתוניס של כל הספקיס הקשורים לשירות המידע שלך, לקבלת נתונים נוספים, מחירים ואספקה של המצלמה. לחיצה על ייקנהיי מבצעת את הטרנסאקציה. לחיצה על ייחייב חשבוןיי מסדירה עבורך את ההרשאה לחיוב חשבון וויזה שלך. שיגעון, לא! כן, יש הגיון בשיגעון הזה והוא, כרגיל, כולו של המוכרים. ויש גם אוה בתמונה: אפשר לשכלל את תוכנת הרכישה כך שהיא תבצע עבורנו את העיסקה הטובה ביותר בשוק, גורס שישכלל את השוק ויביא להורדת מחירים. אז אנחנו אולי מסכימים גם לבלות חלק מימינו כתפוחי א דמה, אבל לפחות שהמחשב יעבוד לטובתנו. ₪3 המחשב הופך לכלי קריטי יותר ויותר בכל עסק וארגון. כעמדה בודרת או ברשת מקומית. הגנת המערכת בפני נפילות מתח ובעת הפסקת חשמל נעשית חשובה ביותר. במיוחד עכשיו אתה צריך את האל-פסק הטוב ביותר. גמאטרוניק, כמובן משפחה שלמה של מכשירי אל-פסק מושלמים. החל מאל-פסק לתחנה בודדת ועד מכשירים לשרתים, מחשבי מיני ומחשבים גדולים. בתפוקה עד %4א60. וכולם שאו ו-אס. וכולם אמינים לאורך שנים רבות. ויש קבלות. 'גמאטרוניק' היא החברה המובילה בישראל וזכתה לאישור תקן 9002 50! בתחום מערכות אל-פסק שאו -אס, המעמיד אותה ברמה אחרת של אבטחת איכות ומוצרים לעומת השאר. אז אל תחכה ל'נפילה' הבאה. קח גמאטרוניק שאוו-אס. ועכשיו. אל סק על בטוח גממאטרוניק. חמ'ד וו0. 6% 36 גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניקה בע"מ הקריה לתעשיות עתירות מדע רח' המרפא 7 ת.ד. 7369 ירושלים 91073 טל: 027821777, פקס: 027828875 להשיג אצל: ₪ ת"א //8|: 03-6978725, ליטוס מחשבים: 03-7521084, שי מהנדסים: 03-490844, אלדור: 03-6459265, משוב:03-7516481, דיגיטל: 03-593456, 03-5460918:808, קןן:03-5380380, תכלית מערכות: 03-5796607. ₪ ר"ג מל"ל: 03-5765511, קומפיוטן: 7523760 ₪ י-ם קומפיובייט: 027242245, אוטומט: 027783007 ₪ חיפה והקריות 8!: 04-562711, מל"ל: 047531113, מדיאטק: 04-728210, שנהר מערכות מחשבים: 047724479 ל 0% 2 ₪ נתניה אורנל: 097344063 ₪ ₪ באר שבע |ם!: 077237222 2002 ₪ קרית גת אלקומפ: 077883789 10 ₪ אשקלון הק.ה בע"מ: 077750666 02 דיד| מחשבים בע"מ: 077751936/7 9 ואצל משווקי המחשבים המובחרים ברחבי הארץ. 7 2 6 6 ל טנא אלי עצם העניין יחשוב יימונחה עצמיסיי כבר הפך למושג שמשמעותו שונה בפי כל אחד מהנוגעיס בדבר. למפתחים מובטח מחזור פיתוח ישומים מהיר וקל יותר - אבל רק אחרי שהם יתגברו על המחסוס הראשוני של לימוד תפיסת עולס חדשה. למשת משים מובטח שילוב טוב יותר של ישומיס ומבחר גדול יותר של אפשרויות - אבל רק בעוד שנתייס בערך, אחרי שמהמפתחים יעברו את המחסום שלהס. ולמרות הנימה הפסימית משהו של הפתיחה, הרבה השתנה בחודשים האחרונים וזה נותן לנו סיבה לאופטימיות כי המהפך כבר מסתמן בקו האופק. כיוס העצמיס הס ברובס צאצאי טכנולוגית 01/8 של מיקרוסופט. במימוש המשוכלל יותר, 2.0 01.8, נחרש כבר התלס הראשון עייי ישומים של מיקרוסופט עצמה. כמעט כל יצרן תוכנה רציני עימו יוצא לי להפגש, מבטיח תמיכה ב-2.0 01.8 עוד בשנה זו. כפי שתלמדו במאמר ההיכרות שלנו עם יישיקגויי, גירסת 6.0 של 5שי60חגצ, בגיליון זה, 2.0 01.5 היא אחת מטכנולוגיות היסוד של המערכת החדשה. כל אלה מבטיחים כי 01.8 ותפיסת העצמים שלה יהפכו לגורס מרכזי בתוכנות הישומים, גס אס ההתחלה קשה. לפעמים נוטים להתבלבל בין עצמי 01.8 ובקרות נוסח 8% ש של וטואל ביסיק. שניהס עוסקים באלמנטיס מודולרייס אותם ניתן להוסיף לישומים בקלות, בדרך כלל עייי טכניקה של גרירה מספריה המוצגת כייארגז כלים'י, והנחה על יצוג גרפי כלשהו של הישום. למעשה הס שוניס בתכלית. מיקרוסופט הוסיפה לבלבול עייי שיחרור סוג חדש על עצמים, בשם :601101 01,8, שאמורים לגשר על הפער בין שני הסוגים הנייל. התחרות מתארגנת בעוד 01.8 כבר החלה לצבור מומנטוס, המתחרה העיקרית שלה, 6פססס, רק משלימה עכשיו את שלב ההתארגנות. 206 ח6ק0 נדחפת עייי קבוצה רבת כוח של מתחרים, הכוללת את אפל, בורלנד, יבמ, נובל וורד פרפקט. המהלכים האחרוניס של נובל, ברכישת וורד פרפקט וחלק מקוו המוצרים של בורלנד, והחמימות הבלתי רגילה בין יבמ ואפל, מוסיפים גיבוש לקבוצה. את מאמף הפיתוח הבסיסי מנהל תאגיד הנקרא 58 תח 168181:0ח1 )ת6חסקות 60 (/011), המבטיח כי התקן יהיה ייפתוחיי לתעשיה כולה, ללא עדיפות לחברה מפתחת אחת, יתרון שיש למיקרוסופט בתקן 01.8. אפל, שתרמה את מבנה הקצבים ושפת התיכנות ל-06תטקס, כבר שקועה בהשלמת המימוש בסביבת מקינטוש. יבמ, שתרמה את טכנולוגית העצמים 501, עובדת על מימוש בסביבת 05/2 ומערכת ההפעלה העתידית 05 1306אזס/ו. וורד-פרפקט (כיוס חלק מנובל) אחראית על תאימות בין 06006 ל-01.8. 00 חסק0 אולי יוצאת מאוחר לדרך, - אבל היא מצויידת בכל הכח שהחלטיות של ארבע חברות גדולות יכול לגייס. 6 ישראל מאי 1994 000 => 2 ]7]7]7"][" ₪ כמשתמשים, היריבות המסחרית מעניינת אותנו אבל ההבדליס התיפקודייס חשוביס לנו יותר. נשאלת השאלה, מל צריך את 076206 כאשר 5 כבר עולה ומצליח! התשובה של דוחפי התקן החדש היא יתרונות בשני תחומיס: + 200 ח6ק0 יהיה תקן שילוב ישומיס בין פלטפורמות, בעוד 01.8 מוגבל לסביבת 3ש60ח:;/. + 0060200 מיישם טוב יותר את הרעיון של פירוק ישומים ליירכיביםי - עצמים קומפקטיים מהםס ניתן לבנות ישוס חדש כמו היו לבני יילגו. מפגן מרשים כדי להדגיס את העוצמה של שני הרעיונות הנייל, חסידי 06 ח6קס יכולים כבר היוס להראות איך מודולים קומפקטיים - למשל עורך תמלילים, תוכנית איור ומקרן מולטימדיה - פועלים ביחד על אותו מסמך. מה שהופך את ההדגמה למרשימה הוא שכל המודוליס וכל האלמנטיס במסמך פעילים בו-זמנית. כלומר, מקרן המולטימדיה ממשיך להריץ את הסרט בומן שהמשתמש עורך את הטקסט והתוכנה הגרפית מייצרת את האיור. וכדי להדגיש את הדרמה, כל זה קורה - על מחשב נישא בינוני לחלוטין מסידרת 00% ז6שסק, עס 4 מגהבייט זכרון. במקביל, פרוייקט טליגעט קיבל עירוי דס חדש, כשהיולט פקרד הצטרפה ליבמ ואפל בפיתוח תפיסת היימסגרות כבסיס למערכת ההפעלה. ה-08% ואג תפ הוא מבנגה שילדי לבניית ישומים מעצמים מודולריים. את השריריס והעור מספקים היירכיביסיי, הישומיס הקומפקטיים שתפיסת 206 ח6ק0 מעודדת את יצירתס, מה המשמעות של כל זה לי ולך! בעיקר חופש מהסטנדרטיזציה של ישומים מונוליטיים, שגדלו לאחרונה למימדים מפלצת:ים. יישילוב ישומיסיי כיוס פרושו לקנות מחברה אחת חבילה של ישומי-ענק, שיכולה למלא דיסק בינוני במחשב ממוצע. וגס אז השילוב הוא רק על פני השטח. גישה מונחית עצמים אמיתית תאפשר לכל אחד לבנות את ייערכת הישומיסיי הפרטית שלו מרכיביס קומפקטייס של יצהנים שונים, הרכיבים יכולים להיות סטנדרטייס אבל השילוב בהחלט יכול לקבל נופך אינדווידואלי. יש בכך פונטציאל אדיר לריענון יסודי של כל מה שאנו עושיס עס מחשב, החל בעבודה וכלה במשחקים. כמה פעמים נאלצת לחפש הצעת מחיר שהוגשה לך לפני חצי שנה ממישהו שאינך זוכר את שמו? וכמה פעמים לא מצאת נייר עבודה או מסמך שנכתבו לפרוייקט שלא החל? וכמה פעמים לא מצאת את סיכום הפגישה, בדיוק כשהבוסית ביקשה? הגיע הזמן לעשות משהו ; כדי שהמסמכים לא יהפכו להיסטוריה - מתייקים עם 0 ל 9 5 000 5 חש | | ש ₪ שש ₪ | | והעסק עובד חכם בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל"אביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 ריסטוריה לשונית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע. ממשיכים לעבוד עם המסמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. ניתן לשלוף מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת המילים: מס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיסוי וכד') ריסטוריה לשונית - 8400+מעימ (1,390 ש"ח, כולל מע"מ). ריסטוריה ריסטוריה אופטית גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, אך כוללת גם תמיכה בסורק (08ח503). בשלב התיוק תוכל גם לסרוק את תמונת המסמך באמצעות סורק. במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשר, בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק מדוייק במהפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של 98% מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל ובעולם. ריסטוריה אופטית - 5800;מע"מ (2,780 ש*ח, כולל מע"מ) אוטוסטרדה חד-כיוונית בר נמאס לי מכל הגבב המטופש על ייאוטוסטרדת המידעיי (1511 הס ראשי התיבות באנגלית אופנתית להשת118] זסקט5 ח0ו81וחז10ה1) וכל מטפורות האוויליות שצמחו סביבה. קופירייטריס מעודכנים לא מתייגעים מלהמציא מטבעות לשון בנליות, כמו יימשטרת אוטוסטרדת המידעי, ייחוק התנועה על אוטוסטרדת המידעיי, יישירות מוניות/לימוזינות/ אוטובוסיס על אוטוסטרדת המידעיי וייתחנות תדלוק וזלילה בצידי אוטוסטרדת המידעיי. החידוד היחיד שאמנס קולע למטרה הוא ייקורבנות הקטל על אוטוסטרדת המידעיי והוא מתייחס לכל האנשים שהבנזין הדיגיטלי עלה להס לראש. לא שאני נגד הרעיון הבסיסי, אבל השימוש המוגזס במטפורה מגושמת עיימ לתאר קונספציה חדשנית יכול להרוג גם את הרעיון הטוב ביותר. חברים אומרים לי לא התרגש מהשטויות המפוזרות בראיונות טלוויזיה ומסיבות קוקטייל, אבל אני לא בטוח שבסופו של דבר המטפורות לא תכתבנה את התפתחות התכנים האמיתיים. כמו לעיתיס קרובות כל כך, בנושאיס ציבוריים-פוליטיים, המטפורה היא המסר. וזה מה שקורה עס כל הבבליית העכשיווי על ייאוטוסטרדת המידע". שאלה של מימדים הבעיה עס המטפורה הנייל היא המודל הדו-מימדי שהיא מחדירה מבלי דעת לתפיסה העממית של מערכת התקשורת העתידנית. התמונה המשתמעת מכל מה שנאמר ונכתב במדיה היא של מערכת הפרושה על המדינה/העולס כמו רשת הטלפונים או רשת הכבישים המהירים. אלה הן דו-מימדיות במשמעות שאין להם מימד עומק, של גיוון שירותים, אמצעיס ותכנים. רשת הטלפוניס מעבירה שיחות טלפון (ומידע ספרתי בתחפושת לשיחת טלפון), כבישי האספלט משנעים נוסעיס ומשאות ואוטוסטרדת המידע תזרים מידע. המילה ייסופריי בהקשר שלה מציינת כך רק את הוחב הסרט, המורחב פי כמה וכמה ביחס לרשתות הטלפון הקיימות, אבל אין שוס פריצת דרך קונספטואלית בכך. עדיף להנמיך את הטון במטפורות ולהרים את הרף במימוש. במקוס ייאוטוטסטרדת המידעיי אפשר להסתפק ביירשת תקשורת ארצית'י, אבל התוכן יכול בהחלט להיות *ומהני יותר מייווידאו לפי דרישהיי (ביטוי שמשמעותו כי נוכל בעתיד להזמין סרטי ווידאו מהסיפריה של ייאוטוסטרדת המידעיי מבלי לצאת מהבית. .081 816. בשביל זה צריך להשקיע מאות מיליארדיס בתשתית תקשורתית חדשהו). אנ לא יכול להגזיס בחשיבות של רשת תקשורת דו-כיוונית ורב-מימדית בבסיס לצלוויליוציה מונחות מידע, אבל מה שמתבשל היום במטבחים הפוליטיים ובחדרי הישיבות של התאגידים הגדוליס הוא דבר אחר לגמרי. המודל הדו-מימדי שלהם הוא שיחזור של המצב הקיים רק מעט מהר יותה, טוב יותר. זה משרת את האינטרסים של חברות הטלפונים ורשתות הכבלים, שני המחנות המתמודדים על הזכיון לגרוף את הכסף הגדול. שניהס משקיעיס בקדחתנות בשיפור הרשתות הקיימות והגדלת רוחב הסרט שלהם, במטרה לזכות בנקודת פתיחה מועדפת. לרשתות הטלפון יש יתרון מסורתי בחיבור דו-כיווני של מאות מיליוניס של צרכנים, אחד לאחד, דרך רשת ממותגת שלאחרונה גס עברה מהפך סיפרתי. לרשתות הטלוויויה בכבלים יש את היתרון של רוחב סרט גדול, עשרות מגהרצים, המוזניס לכל נקודת קצה נידחת עד לשקע אנטנת הטלוויזיה בבית הפרטי. אוטוסטרדות ודרכי עפר כמה מייהמומחיסיי לאוטוסטרדות מידע (מעניין איפה הס רכשו את הניסיון!) טוענים כי רוחב הסרט הגדול נדרש רק למידע נכנס - מהספקים לצרכנים - כמו בטלוויזיה בכבלים. בכיוון ההפוך אין צורך באוטוסטרדה, מספיקה גס דרך עפר צדדית. מהצרכניס למרכז מספיק רוחב הסרט של קו הטלפון. גישה א-סימטרית זו מניחה מראש כי הצרכנים הס קהל פסיבי למדי, שכל מה שהוא רוצה זה פתחון פה בהזמנת סרט ווידאו לצפייה, או ביצוע קניות מבלי לקוס מהכורסה. זו הדו-מימדיות בהתגשמותה, משוס שהיא שוללת את האפשרות להרחיב את החוויה התקשורתית למימדים נוספים. גישה זו לא תספק, למשל, אפשרות לשיחות וועידה טלוו?זיוניות בין מספר משתמשים תוך שימוש בצבע מלא, תנועה רציפה ומסך גדול. האס ההגדרה ייאוטוטסטרדת מידעיי לא כוללת יכולת כזאת כדרישת יסוד! אנחנו זקוקיס מאוד לרשת ארצית חדשה, רחבת סרט ורבת מימדים, המבוססת ככל האפשר על טכנולוגיות קיימות ותשתית מוכנה, אבל גס משלבת את האלמנטיס החדשיס הדרושים לתעבורה דו-כיוונית. הכבליס כבר נמצאים מתחת למדרכות ובקירות הבתים, רק שהמרכזיות, הגשרים, הנתביס והשרתים עדיין לא מוכניס לשאת ווידאו ספרתי בשני הכיוונים - מהמשת משים ואל המשתמשים. כאן צריך להכז את המאמ ולא להסיח את הדעת מהעיקר עייי סיסמאות נטולות תוכן ומטפורות רדודות, הדבריס ששומעים היוס במדיה על ייאוטוסטרדת המידעיי משרתיס בעיקר את הספקים למיניהם: ספקי הבידור, חברות התשתית, מאגרי המידע והפוליטיקאים. אין להתפלא על כך, שכן אלה הם השולטים גם היוס במדיה. אבל אנחנו, המשתמשים, צריכים להשמיע בצורה ברורה את דעתנו על הנושא, לפני שאוטוסטרדת המידע תהפוך לדרך ללא מוצא. 14 6 ישראל מאי 1994 ----->שתתתההתה=- שר 000 - ולית המיד = וליטה מלאה המוביל העולמי של דיסקים ם מעוליס | 30 6 - לוו // - ו 7 יש דברי זה יקרה לך. תקבל והחדש(ל סןג63זסקטפ- 5או60תו\ זס] שמחירו ע במתנה את הגיליון האלקטרוני החדש , הרגיל 9495, חינס! 4 ו 0 1 64-56 טופר גיליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 00316קט5-/ 0 משלבת את כל האלמנטים החדשניים ביותר בגיליונות אלקטהונלים ומודלים הב מימדיים לניתוח עיסקי: ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותה, עס תמיכה בעברית. גיליון אלקטרוני קלאסי עם כל התכונות המתקדמות. שמודלים ב-12 מימדים בסיגנון !קוח - 6 ש כלי ניתוח חוקים, יכולת ניהול נתוניס מירבית. /ג נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטורים ושורות ץ מודול גרפים הקשוריס דינמית לנתוני הגיליון. ש עריכה בשיטת פסזע ₪ פס סרגלים וכלים ניידים. ץ שפת המקרו האוניברסלית 04-81.8. לאינטגהציה עס ישומים אחרים. ץ ניהול תרחישים (4810 א508) בקרת גישה (6א0111א) והגנת נתוניס. תנאי המבצע: חת(ם על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנןל למהדורה הישראלית של ₪א140/21/א 6 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות) ותקבל בחינם את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 צאוס0חו/ זס) 60:816קט5- 6/4 בגירסת 0 מלאה. (גירסת 051 כוללת את כל קוד התוכנה ואת הת:עוד למשת מש סופי במאהז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת לרכישה ישירות בחברת 0.8.א) השתמש בגלוית ההרשמה המיוחדת המצורפת: לעמוד גליונות המשוב. אספקת חבילות התוכנה תתחיל עם הגעתן לישראל במר) 1994. המבצע מוגבל בזמן ובכמות התוכנות שברשותנו - כל הקודס זוכה! פסאלידע לח זה !ו היום, כד' לנצח אתה חייב מחעב, שווג'ב אליך מהר. "6)ן31] זסאוסק" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטוריי נותן לך, המשתמש המתוחכם, אפשרות לרוף קדימה עם ‏ פאוס6תו?","6זס/" יידגשיי, "061א3", "1.0005" וישומי 6618וחזו[ט!/. עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע. |להיד]ח: כרטיס האצת מסך ברוולוציות גבוהות 1/8 65/4 ו1ות-22 יעודי לסביבת אוס6תו/ (- ב661וחוו1ט1/ מהיר פי 16 ץ.סן פס ?)₪ מ 18 15 0-5 5 5 ( בקר הכונן הקשיח בטכנולוגית 32-11 עם אפשרות לזיכרון מטמון המגביר פי 6 את מהירות העברת הנתונים! אמעדות השבחה.: תושבת .2.1 מאפשרת המרה נוחה של המעבד המרכזי עד 241 (חוווות76). 5 5 ב 46 45 | סמל | 10480 486 5%-33| ]486 %-33| )466 0 51515 = | | 5065 | | 65 תצורה בסיסית: זיכרון מטמון: 128% (אפשרות ל-2566). זיכרון עבודה: 4/8 (אפשרות 32(18). חריצי הרחבה: 4 וו 16. 2-וו32-8 .17 25-33 1 אפס כרטיט האצת מסן: 1.18 הפטץ ₪וא! 018805 עם אפשרות הרחבה לָא1/? עד 16.7% צבעים. בקר כוגץ קשיח: 32-81 1 הצ ספ כונן: 8וא1.44 או 248 1. כונן קשיח: 120(/8, 145. מסך: 5668 (10248768) גודל נקודה 0.28 מי"מ. תוכנה: 6.0 005 פוא [גנוקתו!10ט0/ 3.11 פאיס4מנ\ 15 עם תמיכה מלאה בעברית. קומפיוטרסטור הקישון 13 בייב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 א הורמון צמיחה להר יוחר "החלונות כבר בפנים": 60 205 1668 ,2.11 פאשסאתואו 15 |גנוקתו!!ו!/ עס תמיכה מלאה בעברית כחלק מהחבילה. מהירות העברה למסך | +16 6תבודוסז 1 15 כרסיסי מסך | 00 וא 8 054205 | 4000 1% 89006 תק 10001805 12000805 | 803 | עם ] אבקש לקבל הצעת מחיר למעבד. : | טננים קשיחים: | ] נפחים שונים, פרט : ] כרטיסי האצת מסן: [-] 9000 צוטאו [-] - 53928 : 1 בקר כונן קשית 77 1/8 :7 המשו שב 1918 מו 9 ו מסכים: [ יע []] 21 4 1 עם ההשבחות: ]5 2 (-]) 06 ישראל מאי 1994 ₪ השיפה ראשונה של מוצרים הלשים ₪] 4 6₪)חז 1 אגא 64100 א11600א 5 4100 12 ג דט קז 5 חו) 66ג1א[6ץגזדך ['ך > 4א0/ם ה5מטץ שמא 6 ץז 7 מזנוו)ת6 0 22005 5 ה0ו)5)2ז6צו0 7901601 ה0ז1/6 א 0 00נ/: ג זזק 0 - 1,807 חסהג?) 07 6 6074 0 065166 קעוז ח0ו63ו [8ח80ז6 65 זו תו א זה חא[ 0 13086 0 61126]- /?) 5 אתו זה 1 4 |ס6זחו פריצת דרך ביחס ביצועים למחיר שמתס לב שאעטל החלה להשמיט את המספר 486 משס המוצר של מעבדיה החדשיס! שמתס לב שהיא כיבתה את אור הזרקוריס מעל גירסאות אכ ו-א5 רגילות ומעכשיו מככבות במודעות שלה רק גירסאות 2 ,א ו-0%4! שמעתס שכבר לא איכפת לה כל כך שגם סיריקס וטקסס אינסטרומנטס משווקות מעבדיס להס הן קוראות 486! שהיא מרשה ליבמ להצטרף לחגיגת ה-486 ללא מכסות יצור ומגבלות שיווק! מי שלא הבין עדיין את הרמז מוטב שיקח לתשומת ליבו את העובדה הבאה: אינטל קוברת סופית את המינוח '/486יי ואת שיטת המיספור הישנה ומעכשיו כל המעבדים יקבלו שמות מוגניס מסחרית. אינטל תמשיך לסחוט מהתיכנון הוותיק של ה-486 את המכסימום, עייי יצור גירסאות מתקדמות ומהירות יותר משיכולים מתחריה להעתיק והיא תנטוש ללא היסוס כל גירסה שיש לה מתחרים. אעטל תגן על המונופול שלה עייי ריצה מהירה יותר בשוק במקום עול הליכה לבתי המשפט. באסטרטגיה זו היא תשתמש בכל הכוח שרזרבות המזומנים שלה מעניקות לה, תוך ניצול הקשייס הפיננסיים שפקדו בשניס האחרונות | את כל אחת מהמתחרות הפוטנציאליות. עד כאן כלכלה קפיטליסטית במיטבה. מכאן ואילך פירותיה הטכנולוגיים. לפני כחודשייס בלבד חשפה אעטל את השבב החדש 4אפ, גירסה משולשת מהירות של ה-486, הכוללת גם הכפלה של המטמון על השבב, ניהול הספק מתותכם והקטגת מתת ההפעלה. בשלב הראשון נחשפו שתי גירסאות מהירות, 75 ו-100 מגהר, פי 3 ממהירות האפיק של מחשבי 25 ו-33 מגהרץ. בקרוב צפויה הכרזה של גירסת 83 מגהרצ, פי שניס וחצי (5/2) מהאפיק של 33 מגהר). הגירסה של 5 מגהר מיועדת בעיקר למחשבים נישאים ושתי הגירסאות האחרות אמורות למלא את מדרגת הביצועים בין 082/66 לפנטיוס 60 מגהרא. הצטיינות במבחניס כמו בעבר, היתרון העיקרי של כפלת תדר הוא היכולת להחזיר למחשב וותיק את עלומיו עייי החלפה של המעבד, בדרך כלל לא צורך בשינול נוסף. כך יכולנו תוך שבועייס מההכרזה לקבל 5 מחשבי 084 לבחינה ראשונית במעבדות 26 5. נתחיל עס החדשות הטובות (בסיפור זה כמעט הכל חדשות טובות): 4 מחשב 4/100א של חברת א0א16וא השיג ציוני 94 טחסוצחו (מבחן הישומיס שלנו, זה שמודד את התועלת הישומית שתקבל בהרצת 2 תוכנות %שסחו/ פופולריות) של 817. להשוואה, ממוצע מחשבי פנטיוס 60 מגהר הוא 73.3 וממוצע מחשבי 082/66 הוא 49.7. % במבחן 7800688508 התוצאות | של א0אסוא פחות דרמטיות רק במעט. 64 למחשב 4/100א0, 69.5 למחשבי פנטיוס 60 מגהר> ו-39.8 למחשבי 2/66א. 4 בציון המסכס %זגוח005, השיג ה-4/100א₪ של היולט פקרד את הציון 918, כאשר הממוצע של מחשבי פנטיוסם 66 מגהר הוא 4 בלבד ומחשבי 02/66 השיגו בממוצע ציון של 593. % המחיר של מחשב 4/100א2 גבוה רק ב-200 עד 300 דולר יותר מתצורה דומה של מחשב 6. במילים אחרות, תוספת של 10 אחוז למחיר מעלה את הביצועיס המעשייס ב-40 עד 60 אחוז. + חובבי איכות הסביבה ישמחו לשמוע כי מחשבי 4/100א0 לא מתקשים לעמוד במפרטי י"כוכב האנרגיה" של משרד האנרגיה האמריקאי. מהם שלושת היתרונות הגדולים ביותר לעסק שלך? | ונ 8 הגליון האלקטרוני בעברית שמעניק לך 3 יתרונות ייחודיים את סט כ ו |[ ע צ ניםי וב מו % בגליון מימין לשמאל % שילוב אופטימלי עם תוכנות אחרות % היחיד שכולל ספרות בעברית. % מבחר סרגלי כלים (1001.885) המאפשרים גישה מהירה לפקודות שימושיות בלחיצת עכבר. 9 שו //ו- התצוגה על המסך זהה לפלט הסופי. סל בולט במיוחד בעושר אמצעיו, 00% ₪ 0אפ- העברת טקסט וגרפיקה באמצעות עכבר לכל בקלות שימוש... ובאמצעי ניהול סט מקום על גבי המסמך. המביאים להגדרת המערכת ככלי נפלא.." 00 0 + 0 ) מבחר של יותר מ- 90 סוגי גרפים (כולל תלת מימדיים). 6 01.8 - תכונת קישוריות המאפשרת שילוב בין יישומים אחרים פתוע ו - ל- 01 א. -] 7-7 % 4010007 - עיצוב אוטומטי של גליונות לפלט מרהיב. צעד בביצוע מעולות בלחיצה אחת | סיכום אוטומט" עיצוב הטקסט 5 4 4701111 - מילוי אוטומטי של סדרות מספרים, תאריכים וטקסט. % מחולל תסריטים - מציג בצורה פשוטה ביותר מצבי "זז 17ז/ו". יבוא ויצוא קבצים מגליונות אלקטרוניים אחרים, כולל עזרת למשתמשי לוטוס. + מעל 300 פונקציות מתמטיות, סטטיסטיות, כלכליות ואחרות. ואלו רק חלק מהאפשרויות המגוונות שהופכות את העסק שלך ליעיל ביותר. מורכבות בלחיצת. מייטר לימין, טל התאים כנתור לסמאל או למדכז = בלחיצת כפתור ועכשיו במבצעי מחירים מדהימים: 1 עדכון מגליונות אחרים ] חבילת 0081 + פ/ו0פאוו+ עכבר ]חבילת 05וזז0: |[ | // המחירים אינם כוללים מע''מ ותקפים עד 30.5.94 את ההחלטה העסקית הטובה ביותר שלן. - 0 המסת העדות ביצוע מכלול טלם לנתונים בגיליון של פקודות מקרו בוחר טווח (כולל הערות קוליות)) בלחיצת כמתור הסכיל נתונים בלחיצה אחת. ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת רשימת משווקיס מורשים ולפרטיס: מיקרוסופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-5157034 62/2 ו] שלושת המחשבים השולחניים שבחנו הס 20 תוצרת היולט-פקרד, מיקרון ו-1 ש/וץזסק. הס שוניס זה מזה בתצורה וביעוד האופטימלי ולכן אי-אפשר לבצע השוואה פשוטה ביניהם. מה שמשותף הוא המעבד, 4/100א. שני המחשבים הנישאים שיצא לנו לראות, של סא ושל טקסס איסטרומנטס, מצויידים בגירסת 4/75א. דט קנ התוספת החדשה ביותר לקו מחשבי ווקטרה של היולט פקרד, נמכר (בארהייב) ב-2700 דולר וכוחו העיקרי במערכת הדיסק הוריוה ובביצועים הגרפייס הטובים תחת פסק. אלה נתגו לו ציון 005% מעולה, אבל במבחן זחוא המערכת הגרפית לא עמדה בצפיות. המעבד הגרפי 5428 של 10816 פחו) פשוט אינו מתאים להאצת פאסשחוא למרות היותו מחובר לאפיק המקומי. המחיר כולל 8% מגהבייט זכרון, דיסק 340 מגהבייט ורבע מגהבייט מטמון, אבל לא צג. בסך הכל זה מחשב לא יקר מבית טוב וביצועיס המתאימיס במיוחד לתפקידי שרת קבצים. ]א 264100 א0ת6זא המחשב הזה השאיר אותנו המומיס. ציוניו במבחני אגזגוחחו/ פסוהקגז0, 0605508אק אוח 20 |-אזגוההו% או | התקרבו למה שאתה אמור לצפות ממחשב פנטיום ובמבחן סחסוצחו/ הוא התעלה אפילו מעל לממוצע של מתחריו היוקרתיים. עס מחיר (מחירון ארהייב) של 3200 דולר בלבד, הוא גם מהווה כנראה שיא חדש בקריטריון היחס ביצועים למחיר - "א6ט13 סו זסי] פַת38 |צסוא'י. המחיר כולל 16 מגהבייט זכרון, 540 מגהבייט דיסק קשיח, כונן זא80 62 כפול מהירות, צג 15 אינטש וחבילה נאה של תוכנות. המגנוס הצטיין במיוחד במבח;י פ/וסחוצצ, במידה רבה בזכות הכרטיס הגרפי אמקן), שתקוע באפיק 61 ומצוייד ב-2 מגהבייט וכרון ‏ 8% גס במבחני 05 הוא לא איכזב, למרות שכצפוי 6 ישראל מאי 1904 ה-1288 במקרה זה מהווה מכשלה בביצוע המשימות הגרפיות. בסך הכל קשה למצוא היוס תמורה טובה יותר ל-3200 דולר מאשר מחשב זה. 4 הפאמ ספא מחשב המחברת החדש של 6א שוקל פחות מ-3 קייג והוא מצוייד במעבד 45א0. הדגס במבחנים כלל צג מטריצה אקטיבית שסיפק תצוגה גרפית מרהיבה. במבחני הביצועיס השיג המעבד ציון 22.9 ומערכת. הווידאו השיגה ציון 3800 - הישג נדיר במחשביס נישאיס. 5 תו 1866 61טגי זי התוספת האחרונה למשפחה שזכתה בעבר ב-5 אותות ייבחירת העורך'י היא מחשב מחברת רב עוצמה שמחירו לא נמוך. המחירים נעים בין 0 ל-5200 דולר, אבל מה שאתה מקבל עבור הכסף יגרוס למשתמשי-עוצמה לנטוש את המחשבים השולתניים לטובת הצעצוע שמשקלו 3.3 קייג. מעבד 0845 משיג ציון 8 של 46 - גבוה יותר משל ממוצע מחשבי 82/66 השולתניים - וציון סמפז של 2643. במבחן 6חסוצחוו התוצאה היא 16.1, מכובדת אבל לא מדהימה. המחיר כולל 8 מגהבייט זכרון, דיסק קשיח 340 או 455 מגהבייט, צג מטריצה אקטיבית וזכרון מטמון. משך העבודה על סוללות גם הוא מכובד - 3 ורבע שעות. 6 ץז המחשב הזה סופק לנו במארז מיני-מגדל, עם 6 מגהבייט זכרון, דיסק 340 מגהבייט, כונן אסא 62 כפול מהירות, צג 15 אינטש וכרטיס גרפי :1 בגירסת %1/8. המחיר: 3300 דולר. לדאבוננו, בגלל בעיות עס הכרטיס הגרפי לא הצלחנו לבצע את המבחנים ולכן קשה לחרו דיעה סופית על מחשב זה. ההתרשמות שלנו, בכל מקרה, היתה חיובית. / 7 לזא 100 902 והטו%ח6ק שיאים חדוים במיחנווב שולחני עוד לא נרגענו מהמטח הראשון של מחשבי 4 וכבר הגיעו למעבדות 1.885 26 מחשבי הפנטיוס החדשים עם מהירות שעון של 90 מגהר>. כזכור, אינטל הכריזה על שבבי פנטיום ב-90 וב-100 מגהרץ בו-זמנית עס ההכרזה על 4 ושוב הופתענו מהזמן הקצר בין ההכרזה על השבב להופעת המחשבים בפתח המעבדה. את הדחיפות של 84 אפשר להסביר בצורך של אעטל לנער מעליה את המתחריס הקטנים, דוגמת א8%צ6 ו-פאג, שמזנביס בשוק יימערכות הכניסהיי. את הפנטיוס החדש מאיצה התחרות מחברות ענק. יבמ, מוטורולה ואפל נכנסו להילוך גנוה במסע קידוס המכירות של ה-6קזפשסק ואינטל מנסה לנשל אותן מאור הזרקורים עייי הכרזות מואצות של גירסאות מתקדמות יותר ויותר של הפנטיוס. בחדשה הבאה נסקור את מחשבי המקינטוש החדשים שאפל הוציאה לשוק בחודש האחרון. אלה מציינים פרשת דרכים היסטורית של המקינטוש, במעבר מארכיטקטורה מבוססת מעבד 68000 של מוטורולה, ל-6ז6שסט, שני המחשבים שקיבלנו הס תוצרת 7805 ו-א0א116א, שתי חכרות שיווק ישיר הידועות באגרסיביות התמחיר שלהן. שתיהן מייצרות מחשבי פנטיוס מזה זמן, אבל ההשבחה ל-90 מגהרף איגה מסתכמת בהחלפת השבב, כפי שהדבר קורה בהשבחה מ-2א0 ל-4אק. לשבבי הפנטיוס החדשיס מארז שונה המחייב בניית לוח-אס שונה משל השבביס הישנים. לאור זאת ההישג של שתי החברות מרשים עוד יותר. הסוס 90001 תססות המחשב הזה, עס תג מחיר של 4819 דולר, הובא לבחינות מלא וגדוש בכל מה שרצית בתחנת עבודה שולחנית: 32 מגהבייט זכרון, דיסק 540 מגהבייט, חצי מגהבייט מטמון, כונן !אסא 62 כפול מהירות, כרטיס 2 של מטרוקס להאצת פטוס0חו/ל וצג 5 אינטש. החברה כוללת במחיר גס חבילה נאה של תוכנות. הביצועים, כצפוי, מדהימים, מלבד ביצועי ה-1080/ תחת 005, נקודת תורפה ידועה של הכרטיס הגרפי /6)א: + ציון 102 במבחן זז הוא גבוה ב-46% מממוצע מחשבי פנטיום 60 מגהר ויותר מפי | שנים וחצי מממוצע 6 יש ב - 6/3816 ותר ממה שאתה חושב כל אריזה של 6ז8//ו6א מכילה משהו נוסף, שחשיבותו גדולה לפחות כמו זו של תוכנת ההפעלה עצמהי קוראים לן יכולת - היכולת לעזור לך לבנות רשת מרחבית העונה על כל צרכי ארגונך - כיום ובעתידי מתחילים עם 6זפ/ו6א, ומוסיפים בפשטות מוצרים בעלי תכונות מתקדמות, במקום ובזמן שהן נדרשות: עם וופטסא, ההשקעה והגידול ברשת יכולִים להיות מדורגים: זאת משום ש - ופסא מציעה סדרת פתרונות מודולריים, אשר מותאמים כולם מעל גבי מערכת וישומי הרשת השונים, ולאחד בין מוצרי הדואר האלקטרוני השונים בארגון, תהליכי זרימת המידע, שירותי התזמון והפקס הממוחשב, להוסיף מנגנוני הגנה חדשניים כנגד חדירות למידע חשוב, לשלב בין תחנות ה - ₪6 ומערכות ה - אואט, ולקשר בין רשתות שונות: וכמו שאתה מצפה מהחברה המובילה בתחום תקשורת המחשבים, שירותים מתקדמים אלו עובדים כולם ביחד במטרה למקסם את השקעתך הקיימת ברשתי לקבלת מידע נוסף על איך לבנות רשת מרחבית ואיך לקבל את השירותים הנוספים, מלא את הספח המצורף: לעולם לא תסתכל יותר על קופסת 8ז61//8א באותה צורהי ההפעלה הקיימתי לדוגמא, אנו יכולים לשלב בין המחשב המרכזי שלך נא שילחו לי מידע על המוצרים הבאים: שם: תפקיד: בו גוא ב קישוריות לואפו חברה: סוג: משווק / לקוח ב עמידות בתקלות (פטתגוטסדווגה) = בו מערכות ניהול הודעות כתובת: כ ב קישוריות ל-אואע ב קישור בין רשתות מלפון: פקס: כתובת ופקס למשלוח: | 0(2-48013594)-89+ 4% צוגדו/סא וו 20123 40 =הסדדוץ 53 הו .5 הוואד | ומשסא כ//2) 5] 22 06 ישראל מאי 1994 4 ציון אזגותתו\ פסוחקגז של 30.9 מיליון פיקסלים בשניה הוא שיא חדש במבחני הביצועים שלנו עם גירסת המבדקיס החדשה 0 הח6 ו ציון אזאוחתו/ או של 3070 הוא יותר מפני שניים וחצי מהציון הממוצע של מחשבי פנטיוס 60 מגהר ויותר מפי שלוש וחצי ממחשבי 4860%2/66. 6 ציון 94 סחסופחוצ, בו אנו בוחנים את ביצועי המחשב בהרצת ‏ 12 ישומים מסחריים פופולריים, של 112.7 גם הוא שיא חדש, הגבוה ב-54 אחוז מממוצע פנטיוס 60 וב-127 אחוז ביחס ל-4860%2/66. כאמור, במבחני 1080 המבוצעיס תחת 005, הכרטיס הגרפי מפיל את הציוניס לקרשים. אבל בכל פרמטר אחר אנו רואיס כאן הישג פנטסטי והמחשב הזה הוא ללא ספק השיאן העכשיווי כתחנת עבודה ל- אסטחו/. 0ז ג 05 הפנטרה, כפי שהוא הובא למעבדות הבחינה, מצוייד רק במעט פחות מהמחשב של מיקרון. 6 מגהבייט זכרון ]8/4 וכרטיס גרפי אחקןש במקוס 68 הס ההבדלים העיקריים. המחשב של 2805 מזווד במארז מגדל מרווח, עם מקוס ל-10 כונניס ו-7 חריצי הרחבה ([15/00). למעשה, התצורה זהה כמעט בדיוק לוו שזכתה בייבחירת העורכיסיי במאמר השוואתי המופיע בגיליון | זה (ייפנטיוס להמוניסיי), מלבד המעבד המהיר (90 מגהרף במקום 66 מגהרף) והמטמון המוגדל לחצי מגהבייט. במבחני הביצועים של הפנטרה קיבלנו פרופיל שונה מזה של המיקרון: % תוצאה כמעט 1 זהה למיקרון במבחן + תוצאה טובה בהרבה במבחן 1080, 1516 לעומת 563, אבל עדיין רחוק מהשיאיס של מחשבים זולים יותר (למשל 4/100 זו שזז, הנזכר לעיל בין מחשבי 4אכ, מגיע. לציון 5. גם ה-אטק1/ איגו הכרטיס הנכון לביצועי 005 טובים. 4 במבחן אזגוחחו\ פסוחקגז) הציון הוא 22.2 מיליון פיקסלים לשניה ובמבחן >:זגותחו/ץ אצוק הוא מגיע ל-2,590 - ציוניס מעוליס בכל קנה מידה שהוא, מלבד ביחס למחשב מיקרון המתואר לעיל. 4 ציון 94 6חסופחו\ של 95.1 אעו השיא החדש, אבל הוא טוב ב-30 אחוז מממוצע מחשבי פנטיוס 60. ציון %ז9וח05ע של 966 טוב ב-17 אחוז מממוצע מחשבי פנטיוס 60 וב-63 אחוז מהציון של המיקרון (הכל באשמת הכרטיסים הגרפיים). מחיר מחירון של הפנטרה הוא 4044 דולר, ב-775 דולר פחות מהמיקרון. בהפרש הזה תוכל לרכוש את 16 המגהבייט שיביאו את שני המחשבים לתצורה כמעט זהה. ההבדל שנשאר הוא במשקל שאתה נותן לישומי 05 בעבודתך. ככל שהוא עולה, ה-2₪05 נעשה עדיף וככל שהוא יורד, המיקרון הופך לעדיף. איזה התלבטות נעימה! 6 זסשסק יש חיים אחרי המקינטוע האמת היא שקצת נסתפנו בכותרת וצריך להגיד ייש חיים טובים עס המקינטושיי. את ההתאוששות הצפויה של מחשבי מקינטוש המופלאיס אפשר לייחס לשבב 6קזסשס? , המנוע החדש של יבמ-אפל-מוטורולה. החודש, עשר שנים אחרי שאפל חשפה את המקינטוש הראשון, | נחשפו היורשים | החדשים לארכיטקטורה שזיווגה לראשונה מושגיס כמו מחשבים-ידדותיות, | ממשק-גרפי, | הוצאה לאור-שולחנית, תקע-והפעל, במחשב המיועד לייצור המוני המקעטוש הוא גס החלוף בישוס טכניקות של עצמים, שילוב ישומים, תקשורת ודואר אלקטרוני אינטגרליים במערכת ההפעלה ואלמנטיס נוספיס שרק לאחרונה החלו לחדור לעולס ה-6ק. וכמובן, אנו חייבים לו את הפופולריזציה של העכבר על כל השולחנות. לאפל יש בהחלט סיבה להתגאות בתרומה היחודית שלה לעולם המיחשוב השולחנל והזרמת דס חדש לעורקי המקיטוש היא בהחלט סיבה למסיבה, גס לאלה הלכודיס ב-05 וב-5וסשחו/. בלי אפל והמקינטוש לא היה ליבמ ומיקרוסופט ממי להעתיק את הרעיונות הטוביס ביותר שלהן! עכשיו, לאחר שנתנו את הכבוד הראוי לדובדבן על עוגת המיחשוב האישי, נבדוק מקרוב את ההצעות של אפל שהוצגו לאחרונה. החוט המשולש במבט ראשון, ההצעות מרשימות בהחלט. אפל הציגה שלושה מחשבים שולח;נליס תחת השם ה0וחו180א ז06? | עס ביצועיס מעודדיס ומחיריס גבוהיס רק במעט מהמקובל בסביבת 6 דגס הכניסה מסומן 6100/60 והוא מצוייד במעבד 6;ז6שסע 60 מגהרצ. הזיווד השטוח נראה כמו קופסת פיצה, מזכיר במקצת את הקופסה השטוחה של תחנות עבודה א/5. בתוכו יש מקוס לכרטיס הרחבה צטפטא יחיד בלבד, אבל ווב הצוכיס הבסיסיים כלולים על לוח האם. אלה כוללים את בקר הדיסק (5051-2), בקר הווידאו (תואס /0) ותקשורת א!ג]שופקא. הדגס שראינו היה מצוייד ב-8 מגהבייט זכרון, דיסק 160 מגהבייט, צג /6/ ולוח קלידים בסיסי - אבל ללא מטמון. המחיר (בארהיים), 2,209 דולה, דומה למה שתשלס בארהייב עבור תצורה דומה של 4860%2/66. דגם הביניים הוא 7100/66 (לא להתבלבל עס מספר זהה השייך לתחנת עבודה 8156-ית של זזו), עס מעבד 66 מגהרף ומארז שולחני מלא, המחיר, 53659 בארהייב, כולל 8 מגהבייט זכרון, 250 מגהבייט דיסק, מאיץ גרפי עם אא א ולוח קלידיס משופר. עדיין ללא מטמון או ]60-80%. להשוואה עס מחשבי פנטיום 60 ו-66 מגהרץ עיין בסקירה ייפנטיום להמונים'ו, המופיעה בגיליון זה. תמצא כי במחיר הזה מחשבי פנטיוס מספקים בדרך 0 נקודות ז2ות לאינ' במרפסות 1/0111 החשבון פשוט: 1200א 1200 נקודות לאינץ' יפיקו עבורך פלט גרפי כה איכותי שאיתו תוכל להגיע ישירות לבית הדפוס - עם עלויות ריאליות כה נמוכות, שיביאו גם לך הרבה נקודות .- 2 פטוסזססָפוחו, מדפסת הקצה העליון מבית חפשששפא, מצויידת במעבד 0פו₪ רב עוצמה 2ח25, שתומך ברזולוציה הגבוהה, במהירות הדפסה של עד 8 עמודים לדקה ובהפקת מסמכים במיגוון גדלים: ₪61 44, 3 וגדלים מיוחדים 19% א*12 - לבתי דפוס). היא מתאימה עצמה אוטומאטית למחשבי סאוו ו-ספ, ועוברת במהירות בין מימשקים ואמולציות - אחרי שזיהתה עם מי יש לה עסק. 2 פטוקזפסָוחו מצויידת בזכרון של 40/8 (ניתן להרחבה עד 968) לתמיכה בהדפסות הגרפיות הכבדות ביותר, מבלי להשבית את עבודת המחשב. 2 פטוסזפסָפוחו מוצעת עם מימשק ופתחפחום לשילוב קל ומהיר ברשת תקשורת מקומית, כדי שהארגון כולו ייהנה מביצועיה המופלאים. ומס 1200 העוט החדשה מצטרפת למשפחה הגדולה של מדפסות לייזר איכותיות תוצרת החברה: ברזולוציוות של וס ס30, 400, ס60, 800 ובכזיגוון מהירויות, גדלי דף ומיפרטים טכניים לכל צוהך, לכל יישום וגודל תקציב. מדפסות חפסאטא משווקות עם ייעוץ ותמיכה טכנית מהמעלה הראשונה של מקצועני ה-מדם בחברת ישראטל. תמיכה מכל הלב כור תקשורת - ישראטל (1970) בע"מ עתידים, ת.ד. 58100 תל-אביב 61580. טל. 03-5483308, פקס. 03-5484144 4 4+ כ//62 ] כלל תצורה עשירה יותר, עם יותר ואא8, יותר דיסק, מטמון וכונן וא0א-6. הדגס העליון כרגע הוא 8100/80 וכבר אפשר להבין כי מדובר בגירסת 80 מגהרף של המעבד. בדגס זה גס מותקן זכרון מסך כפול מבקודם (2 מגהבייט) וזכרון מטמון של 256%. המחיר, 4,869 דולר בארהייב, גם הוא גבוה יחסית למחשבי פנטיוס. להשוואה, ה-חסזסווא 1 הנזכר לעיל עולה סכוס דומה עס 32 מגהבייט זכרון, חצי מגהבייט מטמון וחצי גיגהבייט דיסק. שלושת התוספות האלה שוות כ-1500 דולר, שהס כשליש מהמחיר של המקינטוש החדש, על הדגמים הבסיסייס מציעה מקינטוש מבחר עשיר של אופציות, כולל הרחבות זכרון, הגדלת הדיסק, מערכות אודיו ווידאו, כונני אסא כס, ציוד היקפי, מדפסות וצגיס בשפע. לדוגמה, דגס 6% 810080 כולל כונן 65 ]אסא, מערכת אודיו-ווידאו מלאה, דיסק ₪3 וזכרון מורחב ל-18א16. מחירו מעל 0 דולר, בערך 25 אחוז יותר ממה שתשלס 2 06 ישראל מאי 1994 ב-2₪05 או במיקרון עבור תצורה דומה של פנטיוס 90. פוטנציאל רדוס המחירים הנייל אינס יימחירי מחירון', אלא מחירים שאפל נוקבת כמחיר הצפוי בשוק, לאחר הנחות שונות שרוב המפיציס מוכניס לתת. לעומת זאת, אתה מקבל עס המקינטוש מספר אלמנטים שב-20 הם אופציות, כמו ממשק 5681 וממשק אתונט. בהשוואה למחשבי קוואדרה, הדור האחחון של המקינטוש שהיה מבוסס על ארכיטקטורת 0 של מוטורולה, המחשבים החדשים זוליס יותר ותזקיס יותר. הבעיה היא שעדיין קשה להפיק מהס את מלוא הפוטנציאל. את זה נוכל לעשות רק כאשר הישומים יותאמו להו ישירות על פלטפורמת החומרה, ללא אמולציה של הסביבה הישנה. כיוס מריצה אפל על המקינטושיס החדשים גירסה מיוחדת של מערכת ההפעלה שלה, 2 וחטוצץ8, היוצרת הטמעה כמעט שקופה לכל הישומים שרצו במקור על ארכיטקטורת 0. שיטת ההטמעה דומה לטכנולוגית 1 של 50חט5, כלומר היא מבוססת על המרה בזמן אמיתי של קריאות הממשק לחומרה, משפת המכונה של 68000 לשפת המכונה של 6קזשאסק. זו שיטת האמולציה היעילה ביותר, אבל גס היא מקצצת בכוחו של המחשב במידה ניכרת (בין שליש לשני-שליש). כתוצאה מכך, ה-80]א זטשסץ מריץ תוכנות מקינטוש וותיקות במהירות דומה למחשבי קוואדרה עס מעבד 68040 בגירסת 40 עד 50 מגהר. ישוס שישתחרר מכבלי האמולציה ירוץ במהירות כפולה או משולשת ואז הביצועיס צפוייס להיות דומיס לאלה של הפנטיוס בגירסאותיו המהירות (90 ו-100 מגהר)). גם 60%5חו/ מאחר וכבר נכנסנו לנושא האמולציה, מעניין לציין כי המקעטושיס החדשים מאפשרים להריץ גם תוכנות 5שסשחו/ = סטנדרטיות באמולציה. כאן ההטמעה אינה ברמת ממשק החומרה עם מערכת ההפעלה, אלא ברמה הגבוהה יותר (האבסטרקטית יותר) של ממשק הישומיס עם מערכת ההפעלה. האמולטור )50 הופך קריאות 71 תקניות של חואו לקריאות מקבילות של 7 הטוצץ5. הטמעה ברמה גבוהה היא פחות. יעילה ממחשב 386 בינוני (ייעל הנייריי, ה-6קזטשסק חוק פי 10). לדברי אפל המטרה איגה להתחרות ב-20 על הרצת ישומל 609%חו/, אלא לאפשר ניצול אקראי של תוכנות 76 על המקינטוש. האופציה הזאת עולה 500 דולר בארהייב. אפל מדגישה כי מדובר בינתיים רק בדור הראשון של ה-6!/! זטאוסל והיא עוד תראה לנו מה אפשר לעשות עס ארכיטקטורת 3186 בשלה. בתחילת 1995 אמורים לצאת לשוק המקינטושים הראשוניס המבוססיס על השבב 3, גירסה חסכנית בהספק שתאפשר להתקין את ה-6זטשסק גס במחשבים ניידיס. מאוחר יותר במהלך השנה יצאו המחשבים השולחנייס עס השבב 604, שאמור להכפיל את ביצועי ה-8]א זטשסק פי 3. שבב זה יתחרה מול היורש של הפנטיום, ה-76 (שם קוד זמני). בשנה הבאה אנו אמוריס גס לראות את התוצאות הראשונות של פרוייקט טליגעט מיושמות במערכת ההפעלה של אפל. אאזע (ורודו, הוא השס הזמני של המערכת שתחליף את 7 וחטו5ץ5 ותיתן לאפל סביבת עבודה מונחית עצמיס מיסודה ולא רק ממשק מונחה עצמים. א%א]7 אמורה לממש את תפיסת היימסגרתיי (אא0ו₪ואאי) ואת שיטת קישור העצמיס 6סכחטק0 בצורה מלאה. בכך *מלא ה-80]א זטאיס? תפקיד היסטורי דומה לזה של המקינטוש המקורי בראשית שנות ה-80/ תמרור ברור בדרך לשינוי פרדיגמה במיחשוב אישי. ו300 ח=5החק מדפסת צבע לגרפיקאים מדפסת צבע זו היא גירסה מעודכנת של וא ]11 זפגחע, שזכתה לפני שנתייס בייבחירת העורכיסיי. היוס היא עדיין בחירה לא רעה, אבל השעוטם בשוק מגבילים | את האטרקטיביות שלה לשוק גומחה - גרפיקאיס מקצועיים. למחיר 10 אלפים דולר יש היוס אלטרנטיבות זולות ‏ יותר, שיתאימו לרוב המשתמשים העיסקיים. היתרון הגדול ביותר של מדפסת זו הוא היכולת להדפיס כמעט על כל חומר. היתרון השני הוא חומר הצבע הזול, עפרונות שעווה. לגרפיקאי מקצועי שוקוק לפלטי צבעוני על נייר 3 בכמויות גדולות, השיקוליס האלה יכריעו את הכף מול מחיר רכישה שבימינו יחשב כגבוה. לפי חישובי היצרנית, המחיר לעמוד הוא רק 30 סנט, הרבה פחות מכל טכנולוגית צבע אלטרנטיבית מלבד מדפסת לייזר-צבע. אלה האחרונות עולות אפילו יותר מ-10 אלפי דולר. הדגס הבסיסי מסופק עם 10 מגהבייט זכרון, מנוע ₪186 של סואא, מפענח פוסטסקריפט רמה 2 וספרית גופני 1 17 סטנדרטית. אפשר להוסיף תמיכה ב-5 261 (שפת המדפסות של וב-101 (שפת התווינים של שז]), שתי אופציות הכרוכות בהגדלת זכרון. הממשקים התיקניים כוללים שערים טוריים, מקביליים, 1 ו-א191 ט1קקא, ואופציה לאתרנט. -/- / חובנת השנה שור 6205 וו מוספוווו הכנה שנבחרה ע"' אונ' ת"א והטכניון להוראה ממקצוע'ח של נ'הול ברוייקטים. כל רכישה של אחת מתוכנות תלויות ב ויות 64 מזכה ד ללא ור במוד חיצוןד הצגת תרשים עץ פעילויות - 86/ כולל כותרות ניהול משאבים מסוג חומר - קצב צריכה וצבירה מול רמות מְלַאי במנוי שנתי ל-42|%5 ₪6 6 בעברית הגדרות תלויות בן פעילויות שונות בפרויקטים שונים תעריפים וזמינות משתנים של משאבים משותפים ניהול סעיפים ו ללא תלות בפעיליות או משאבים "קפזטקואס מסכים, תפריטים נתונים וספרות בעברית ₪ ₪ ה קורס הכרות בן יומיים כלול ברכי 15 [ 1 1 רכישת התוכנה 8 .0050 0 זסוחסק ט5 ב מקנוצת מ.ם*. להזמנות ולהדגמה צלצלו עכשיו ל-.0.8.ה מערכות בע" 05 6590055 1 כ//כ6 5] 26 השליטה במדפסת נעשית עייי דרייבר נאה, המאפשר בחירה בין שלוש רמות איכות, כאשר המחיר לשיפור האיכות הוא הארכת משך ההדפסה. גודל הנייר המירבי הוא 45א30 סיימ ושטח ההדפסה מגיע ל-44.5א29.5 סיימ, מספיק כדי להדפיס דף 3/ עס צלבי חיתוך והתאמה. כדי להדפיס על קרטון או חומר קשיח ניתן להזין את הנייר במסלול ישיר, במקוס מהמחסנית התחתית. מהירות ההדפסה לדף 4 היא דקה אחת באיכות בסיסית, 2 דקות באיכות משופרת ו-4 דקות באיכות מירבית. במבחנים הגענו לערכיס קרובים לכך, ערכיס המהווים שיפור מהותי (פי 4 מהר יותר) ביחס לדגם הקודס. איכות ההדפסה מעורבת. זו לא מדפסת אידאלית להדפסת טקסט, אפילו כאשר משתמשים בתכונה )חוסקטחו], שאמורה לשפר את איכות הקו. הדפסת תמונות טובה יותר, במיוחד אס עובדים במוד איכותי ומפעילים את וחוסקטחו]. הבעיה של מדפסת זו היא התחרות מטכנולוגיות צבע זולות יותר ולא פחות איכותיות, שזמינות היוס ממספר יצרנים לא פחות מפורסמים מטקטרוניקס. 0 - 1.0 הסח68 תחרות יעוירה ל-!350106 1 קנון מייצרת את המנוע של המדפסת שזכתה ביותר תוארי ייבחירת העורכיסיי מכל אחת אחרת - 4 )1.3506 של היולט פקרד. לכן לא פלא שקנון ראתה במדפסת הנייל מופת לחיקוי ובסיס לשיפורים. דגס 860-ק1,3 הוא מדפסת 8 עמודיס לדקה עם אבתנה של 600001 המסופקת עם 35 גופגל ותסוזוווטוח] ו-10. גופני 6קץדטוי. המעבד הוא 960 8186 של אינטל עם וכרון בסיסי של 2 מגהבייט, שיכול לגדול עד 34 מגהבייט. הממשקיס התיקניים הס שער מקבילי ושער טורי. קיימת אופציה לממשק א101'4פקא אבל לא אתרנט. 6 ישראל מאי 199% המדפסת כוללת אמולציה של שפת 5 ,67 וטכנולוגית חסכון בזכרון המאפשרת, לדברי היצרן, הדפסת קובצי פוסטסקריפט באבחנה גבוהה גס כאשר במדפסת מותקנים רק 2 מגהבייט זכרון. כרגע קנון עדיין לא מספקת כלל אמולציה לפוסטסקריפט רמה 2 ולכן לא | יכולנו לבדוק את הטענה הזאת. כמו כן, חסרה למדפסת זו טכנולוגית שיפור קו דוגמת זא של היולט פקרד. היתרון העיקרי שלה הוא מחיר, במיוחד אס הטענות על החסכון בזכרון אמנס תתבררנה כמוצדקות. 1839 דולר בארהייב. 07 נובל ממעויכה במסורת החלוציות גירסה 7 של 005 ו!|ששסא היא ההתפתחות החשובה ביותר בשניס האחרוניס בסביבת מערכת ההפעלה הוותיקה והפעם הראשונה ש-008 מרגישה בנוח בעידן רשתות התקשורת. אבל אתה לא צריך רשת תקשורת עיימ להעריך את השיפורים המשמעותיים שמערכת חדשה זו מביאה ל-205. מסתבר שהידיעות על מותה של 005 היו מוגזמות ועדיין יש כמה טריקיס חדשים שאפשר ללמד מערכת הפעלה זקנה. נובל נכנסה לתחוס ה-005 לפני כשלוש שנים, כאשר היא רכשה את (0ז₪6363 |גווקוכ!, יצרנית 5. זו ההשבחה השניה שנובל מעניקה לגירסת 05 שלה והיא ממשיכה במסורת של חלוציות בהכללת תכונות חדשות במערכת. אבל הפעס התוספות הן משמעותיות יותר מבכל שלב השבחה קודם. למעשה רואיס תשומת לב לפרטים ומאמצ כן להצטיינות בכל אספקט של המערכת. ביחס לגירסאות ₪05 של מיקרוסופט ויבמ, 205 !ופסא מספקת יותר זכרון חופשי, אוצר פקודות עשיר וגמיש יותר, כליס חזקים יותר לניהול קבצים וזכרון ואת תוכנת הדחיסה לדיסק הטובה ביותר בשוק. אם אתה כבר חבר בהשת תקשורת או מתכוון להקים כזאת, 005 ||טשסאן היא גם היחידה שתאפשר לך לעשות זאת ללא הזדקקות לתוכנת רשת אחרת. תוכנת רשת המודול 6זג\זסא [החספזטק (אוא>), שנובל מכ- לילה בחבילת 7 005, מאפשר למעשה הקמת רשת תקשורת בסיסית, יעילה למדי, ללא צורך בתוכנה יעודית. קשה להגדיר במדוייק את האופי של 6זג/)ו6א |חספזט, אבל ברור שנובל עשתה כאן פריצת דרך שאינה נופלת ממה שמיקרוסופט עשתה כאשר היא כללה את תוכנת הרשת במערכת פשסצחו/ לקבוצות עבודה. עם א [8ח50ז6 אתה יכול להקיס רשת תקשורת שיוויונית טק סו זט6) ולשתף את כל חברי הקבוצה בשימוש במדפסות, דיסקים, ‏ א80 62 וציוד תקשורת. התשתית יכולה להיות אתרנט או טבעת אסימון. כתוכנת רשת יש ל-אואץ אופי בוגר לחלוטין, לא החיספוס שאיפיין את 116 ₪ג/ווטא. היא מאפשרת תהליך רישוס יחיד לרשת מרובת - שרתיס ויש תמיכה בפרוטוקול הניהול ץ!אא8. היא נזקקת ל-א40 בלבד של זכרון קונוונציונלי עבור מודול השרת ומודול הלקוח כולו שוכן בזכרון עליון. מודוליס הדרושים להתחברות עס רשתות אחרות נטענים לזכרון לפי הצורך. הממשק הוא מצויין הן בסביבת 205 (המוצר 6 |גת50ז6? תואס גם ל-205% של מיקרוסופט ושל יבמ, וניתן לרכוש אותו בנפרד או כהשבחה ל-6ו.1 6א/ו6א) והן בסביבת פוס6חו/. בסך הכל המודול הזה לבדו מצדיק את המחיר שנובל מבקשת עבור חבילת 7 ₪08 כולה. ניהול זכרון 5 ו!סטסא מצויידת במערכת ניהול זכרון חדשה, שהיא ללא ספק עדיפה על כל מה שקיים היוס במערכות 05 אחרות. נובל קוראת לה 15אש0 (שרותי הגנת זכרון ל-208) והיא יעילה הרבה יותר מ-15א₪ הוותיקה. לדוגמה, מודול הדחיסה א:5168 (הכלול גס הוא בחבילת 7 205) תופס רק 16% בזכרון הרגיל, | בהשוואה | ל-א39 שתופס ה-169305סטסכ]. מטמון הדיסק מסתפק ב-8% זכרון פחות מ-אצוקוגוח5 והרחבת תמיכה ל-וא0א 60 גוזלת 7% במקום 16% הנדרשים ב-15-005א. מנהל הזכרון הזה גם מתייחס בכבוד לתוכנות ניהול זכרון אחרות ולהעדפות שלך בתוכניות האיתחול. שיפורים קטנים ומשמעותיים אפשר למצוא בכל מקוס שמחפשים, החל מקבצי אצווה 205 = סודה ד5אחסע ההוהו עוצמת =ההחזשוהחו בתחנת עבודה שולחנית. המשפחה המושלמת של תחנות קישוריות מיחשוב אישי ל-3270. עכשיו יש פתרון יחיד לקישוריות כלל-ארגונית מהיצרן המוביל מאחר שמוצרי ה0גו5)8אזס) ה ]אחז משתפים ביניהם בקישוריות אותן תכונות 0 0 60-10זוא: וקשרים, הם מביאים ו יעילות גבוהה ותר של 64 - המשפחה המושלמת היחידה של תוכנות קישוריות 3270 ל-05, 5/וססאז)ו, לסביבה מעורבת, תוך פישוט תמיכה, הדרכה, תצורה והתקנה. מקינטוש ו05/27. כל אחת היא פתרון רב-עוצמה בפני עצמה. התקשר למחלקת המכירות בחברת אדאנת, ביחד, הן פתרון הקישוריות המקיף ביותר נציגי :6 בישראל, וגלה בעצמך כיצד לסבי בות מעורבות. וס 181 יכולה להביא את העוצמה = משפחת טאו ]וז של ה-11081 למחשב +שוסה - תומכת עתה השולחני ולהגדיל תפוקה 5 ב .54 0 816 6 |[6ץסא, ברחבי הארגון שלך. חזוצ פחטז ]| 9 616 ו-3270א71 על 167, וכן אסא | במגוון צורות תקשורת אחרות. 4 1 ג טס 1 0 7 בש .181107018 0 ד ד 1 8% ה608)!|!0|הטחתת 60 אדאנת תקשורת בע"מ 0 9 רח' בן -גוריון 20 גבעת שמואל 51905 טל. 0375323230, פקס. 0375323220 ]- 2 הכוללים שיגרות ומשתנים מורכביס וכלה בהגנות ע'יי סיסמאות. התוספים של תוכנת אנטי-וירוס, גיבוש דיסק וגיבוי יעילים בערך כמו אלה הכלולים ב-05כ-18א, אבל אינס מגיעים לרמה של 0ס-6ק, הכוללת אלמנטיס מתוך ערכת תוכנות העזר של וחוסק [4ז1ח66. התאימות בין 205 !סא ל-05ס-8וא. היא מצויינת אבל לא מושלמת. יש כמה הבדליס קטניס, שיצוצו כאשר תפעיל תוכנות חופשיות מסויימות או תשתמש ב-7 05 כתשתית ל-005ח:/ לקבוצות עבודה. אחד היתרונות הגדוליס של 20% |6צסא בשטח התוספים הוא ההכללה של 576% 1, ללא ספק הטוב בדוחסי הדיסק הכלוליס ב-005 כלשהו. (ראה ידיעה להלן על גירסת החדשה, 4.0). אס אתה משתמש היוס ב-6 205 בתוספת ערכה מלאה של תוכנות עזר טובות, יתכן ש-005 |!ושצסא לא תוסיף לך הרבה. אבל אס אתה רוצה פשוט את ה-₪005 המתקדס ביותר בשוק, 7 ₪058 הוא ללא ספק הבחירה הטבעית (לפחות עד שמיקרוסופט ויבמ יוציאו את התשובות שלהן לאתגר). 6 אפל מוותרת על הפילם הצבעוני מצלמות .51111 (תמונה קבועה, להבדיל מווי- דאו) אלקטרוניות נחלקו עד כה לשתי קבוצות: יקרות מדי ולא טובות מספיק. בקבוצה הר- אשונה אפשר למצוא את מצלמות "14 (חברה אמריקאית בבעלות סאיטקס) עס אב- חנה של 4 מיליון פיקסלים ומחיר של 36 אלף דולר ובקבוצה השניה אפשר למצוא את 28 0 ישראל מאי 1994 תגוחסוס? של לוג'יטק עס 180,000 פיקסליס ואבחנה בגווני אפור בלבד. עכשיו נכנסת אפל למרכו השדה עם מצלמה אלקטרונית שמביאה פריצת דרך ביחס מחיר לביצועיס: 750 דולר (יקר אבל סביר. פחות מסורק שולחני אבל נותר ממצלמת. 35 מיימ רגילה), אבחנה של 0, +24 סיביות צבע וזכרון המ- ספיק לאיחסון ‏ 8 עד 32 תמונות (בהתאס לאבחנה). המצלמה של אפל היא גס קלה ופשוטה לשימוש יותר ממצלמות הסטודיו הא- לקטרוניות. יש לה מבנה של משקפת, בגודל 15א5.5%12.5 סיימ ומשקל פחות מחצי קייג. מפתח העדשה אקוויוולנטי למה שתקבל עס עדשת 50 מיימ 28 במצלמת פילם, עם מהירות עד 1/175 שניה. מיקוס הכפתורים לבקרה הוא טוב והעיצוב מתחשב יפה במבנה כף היד. איכות התמונה, כאשר מצלמיס באבחנה מי- רבית וב-24 סיביות לפיקסל, היא טובה מאוד, אם כי חייביס לזכור כי אי אפשר לצפות ממנה לאותה איכות כמו מפילס או מצלמת סטודיו. 0 פיקסלים מספיקים לתצוגת מסך 0 או להדפסה בפורמט עד 1289 סימ בערך. הזכרון במצלמה הוא רכיב 1.4511ז, המ- בטיח כי התמונות לא ימחקו במקרה והסוללה מתרוקנת. הוצאת התמונות מהמצלמה למ- חשב נעשית בכבל המתחבר לשער הטורי של המחשב ותוכנה המסופקת עס המצלמה. אפל מספקת כבליס מתאימיס ל-26 ולמקינטוש וגירסאות תוכנה למקינטוש (ל-5שס6חו/ץ. בנו- סף כוללת התוכנה מודולים לצפייה, שינוי גודל, סיבוב ושינוי אבחנת צבע. עיבוד תמונה מתקדם יותר מחייב שימוש בתוכנה יעודית. התאימות בין פלטפורמות ממשיכה גס לפו- רמטים הנתמכים. אלה כוללים לא רק את סז של אפל אלא גם יואם, יס ,א6ק :החד ו-1200. האחרון משיג יחס דחיסה של 3:1 מבלי לפגוע באיכות התמונה. אפל לא תזכה בתקופה ארוכה של מונופול במרכז השדה, שכן עוד השנה יצטרפו אליה סוני, פולארויד, לוגייטק ועוד. אבל בינתיים ה-א1ג1א6וט0 היא המצלמה האלקטרונית היחידה שמשלבת אי- כות עס מעשיות. 519060] 4 מעלה את הצפיפות בדרגה נוספת דחיסת דיסקים, טריק שנראה כמעשה כשפים, הופכת למופלאת עוד יותר עס הגירסה הח- דשה של 51//0888. מסתבר כי הקוסמים של חברת 51/6 גילו עוד כמה חריצים ומחילות פנויות בין הקבצים הדחוסים בשיטות קו- נוונציונליות ומילאו גס אותס בנתוניס דחו- סים. לשיטה החדשה הס קוראים 06ג/תגוח5 ובמבחנים שערכנו היא הצליחה לשפר את יחט הדחיטה ביותר מ-30 אחוז. בבדיקה דחסנו > .69% 06 בהומ:חש) 60960 ששו סגחו וס פאוסתם דיסק ‏ 210 מגהבייט " פעם אחת ‏ עס 6 ופעס שניה עס 4 ₪8א51/.6. הר- אשון השיג יחס של 1.6 כלומר הנפח שהתפנה היה כ-78 מגהבייט. השני השיג יחס של 2.1 והנפח הפנוי גדל ל-110 מגהבייט. במיליס אח- רות, החלפת ה-800ק8ט!סטסש ב-4 5706888 שיחררה עוד 10 אחוז מנפח הדיסק. תכונה חדשה נוספת של 4 ₪8א51%6% היא הקטנת העקבות שהוא משאיר בזכרון הנמוך. החברה משתמשת בטטכנולוגית 8)אקכז, שפו- תחה עייי נובל (ראה ידיעה קודמת על 7 205), כדי להקטין את המקוס הנדרש בזכרון הנמוך למינימוס. הדרייבר של 4 51688 תופס רק בזכרון הנמוך ו-17% בזכרון הגבוה. החסרון העיקרי של 4 51/6888 הוא חוסר תמיכה בגישה של 32 סיביות לקבצים, כפי שקייס ב-3שסשחו/ לקבוצות עבודה. הדבר הזה גורס לירידה משמעותית במהירות הע- בודה ביחס ל-60ק6טוטטסס, אס אתה משתמש בגירסת הקבוצות של | פאסשחוצ בעיות אחרות עלולות לצוץ בין פורמט הקבציס החדש של 51/0888 לתוכנות ניהול דיסק של חברות צד ג', כמו נורטון (-1008 6ק. החברה מבטיחה לפתור את הבעיות הנייל תוך זמן קצר. 0 650001 ק4 צעד נוסף בהתפתחות הזרקת הדיו לפי סטטיסטיקות של <זז, המדפסות 6616 אוחזות בלמעלה מחצי השוק להזרקת דיו וין- תר מ-80 אחוז מפלח הצבע. חלק גדול מה- הצלחה ניתן לזקוף לזכות דגמי הכניסה בסי- דרת 500, אותם עידכנה :11 לאחרונה. הדגמים החדשיס הס 520 להדפסה בשחור/לבן, שמ- חירו 5365 בארהייב, ודגס 5606 לצבע, במחיר 9 דולר. השיפוריס הס מרובים אבל לא מה- פכניים. בסך הכל אתה מקבל, במחיר של הד- גמים הישנים, פלט איכותי יותר במידה מש- מעותית. עסו מעבד התמלילים הנפוץ בעולם, 7 1/0 הינו מעבד התמלילים המתקדם והנפוץ בעולם לסביבת חלונות, ההופך את עבודת עיבוד התמלילים לקלה ומהירה מתמיד. מיקרוסופט, חברת התוכנה הגדולה בעולס, עיצבה את 08/ו לפי צרכי המשתמשים. 100 מצטיינת בידידותיות רבה למשתמש: מרגע שהפעלת את מעבד התמלילים תוכל לייצר תוך מספר דקות, מסמכים פשוטים ומורכבים כאחד, תוך שימוש מהיר וקל בעכבר, ולשלבס ביישומים אחרים. שור - בלחיצה אחת 0א- 5 גרפים - עמוזות - טגלאות - בלחיצת כפתור 5 בלחיצה אחת = חלוקת הטקסט = יציות טבלאות ניתן לנדוק איות ו מטרטט גרכים = למספר עמודות = מווכנות נקלות של המסמך מרטימים כנחירתך. בלחיצת כפתור (1/121 - מעבד התמלולים המתקדם בעולם בעברות, 1/0 הא כומד הזב'ליש המדגל. כעדוט בממצפתג תון מספר זקת מס0כש ספשש ומודננים נאחז, נחומת המפסן שלפנק. תתל לסכיבק. ה אתה הסך את עמדת | מרעית ותמועות. הופף *כך את מגיון הגזסש הדד. לשת"ט | כעברית ובאננלית) ובקוסקם ע: | ב/טרית. הכדגד ערוג על עד הלסתבס | התשנת ותקכל כלי עסמה כושם כדבה. וסנת מדחתית וגה לכשהבשו מווע ההסטה אק סהלחני,. | שחפענת את מענד התם(לש. תעל (יצר ן | - -/ | 8 | | 2 ו 8ת00284סד ‏ -- (000' -1'42) א+ספריע פ2זע 2/0 ומח ת4מ (איויע 441 20/2 פאעפר 09 3 תסרשית. 1940 12 אנפיצי, 3 = ,5201 > 0אקא5 (70 ה מיעפ, ‏ 41רן (ממצת 48 סח דנאה אקע ‏ ת: 0‏ פעתי לער אם האצבעות היו מדברות הן היו אומרות רק מלה אחת- גליקממן נטלר מייחלר טָּ מבחר סרגלי כלים (1001/845) - בלחיצת עכבר על הצלמיות בסרגל יש לך גישה מהירה לפקודות שימושיות. טָּ סע/וז5צ/ו - התצוגה על המסך זהה לפלט הסופי. 00% 8 046 - העברת טקסט וגרפיקה באמצעות עכבר לכל מקום על גבי המסמך. 0 שילוב של גרפיקה וטקסט. מכתבי תבנית (5טד/זק1ש). טָּ מיזוג הדפסה ליצירת מסמכים ומדבקות לדיוור ישיר. | השוואה בין גרסאות שונות של המסמך. 9 ניקוד טקסט, יצירת תוכן ענינים ואינדקס. טָּ קישוריות לפקס, לדואר אלקטרוני ולרשתות תקשורת. 4 הסבת קבצים ממעבדי תמלילים אחרים ל-מאסו. ואלו רק חלק מן התכונות ההופכות את פת0/ו למעגד התמלילים המתקדם והנפוץ בעולם... ועכשיו במבצעי מחירים מדהימים: עדכון ממעבדי תמלילים אחרים] 9 חבילת 6סוזז0 - ₪10 ו 0 5005 ה 0 / ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת רשימת משווקים מורשיס ולפרטיס נוספים: מיקרוסופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-575702. כ/2) ] המדפסות החדשות מספקות אבחנה של 6003001 במוד רגיל ובמוד חדש, הנקרא אד דאמפתחת, בו האיכות משופרת עוד יותר על חשבון מהירות ההדפסה. דרייבר חדש ל-60%5חו/, | ספרית גופנים עס 11 גופפ 6 סנחך, שיטה חדשה לסימולציה של גווני אפור (9ח10-)181), מוד חסכוני בדיו וזמן הנ- קרא 1006א0ח60ם, הס בין השיפורים הפחות בולטים. אפילו הדיו שופר, כך שהוא מתייבש מהר יותר ואינו נמרח במגע אצבעות. 0 6 ישראל מאי 1994 <ריויויויויויויויויויורוו ו רש 2 -)- התוצאות מרשימות בהחלט מבחינת איכות האות, במיוחד כאשר עובדים תחת 5שסשחוצ. לא צריך להשתמש בנייר מיוחד עיימ להשיג טקסטיס חדים, שכן ?11 מיישמת כאן את טכ- נולוגית ₪₪1 שלה לשיפור האבחנה, כפי שה- דבר נעשה במדפסות לייזר. המדפסת הצ- בעונית כוללת ראש דיו שחור זהה לאחותה ובנוסף ראש צבעוני עם 3 צבעי דיו (מגנטה, ציאן וצהוב). תוכנה בשס וזגוחפזס|60 מנתחת את צבעי העמוד המודפס ומתאימה את כמויות הדיו המותז לכל איזור על פי הגווניס השולטים בו. איכות הצבע בהדפסת תמונות עם גווניס רציפים או עס שטחי צבע אחיד היא מצויינת ויכולה להתחרות עס המדפסות היקרות יותר של :זז. הוויתור העיקרי שלך כאשר אתה רוכש את המדפסות הזולות יותר הוא על מהירות. בה- דפסת שחור-לבן דגס 520 הגיע למהירות של 9 עמודי טקסט לדקה או 2 עמודי גרפיקה לדקה. דגס 5606 במוד מונוכרומטי איטי יותר ב-15 אחוז. הרווח הגדול ביותר הוא המחיר: מדפסות אלה עולות רק כחמישית מה- אלטרנטיבות (לייזר שחור-לבן או שעווה צב- עונית). ה0סו9ז6ו |98ח50ז6ק יבמ משחררת את המזנירות מערכת ההכתבה החדשה של יבמ משיגה את החלום של כל בוס: ניתן להכתיב לה מסמכיס ארוכים עד אין קץ, 24 שעות ביממה, 365 ימיס בשנה, מבלי שהיא תבקש העלאת שכר או תתלונן על הצקה מינית. צריך רק לוותר על שירותי קפה וחיוך ייבוקר טוביי. מוצריס דו- מיס היו קיימיס בעבר, אבל הס דרשו תחנת עבודה ומחירס היה גבוה בהרבה מ-998 הדו- לרים שיבמ מבקשת עבור 1005 (קיצור של וח516ע5 ח0ו210181] [התספזסק ]א 18). המערכת כוללת חבילת תוכנה גדולה וכרטיס קטן. על הכרטיס מותקן מעבד אות סיפרתי (ש05) המבצע את האנליזה בזמן אמיתי של הדיבור. את המיקרופון והרמקולים תספק אתה. ההתקנה לא פשוטה ודרישות המערכת לא צנועות: 8 מגהבייט זכרון לפחות ומערכת הפעלה 05/2 (בסך הכל 16 מגהבייט) ולמעלה מ-70 מגהבייט פנוייס על הדיסק. אחרי הה- תקנה עליך ללמד את המחשב לזהות את דב- ריך, עייי הקראה של סיפור קצר של מרק טוויין (באנגלית!). זה ימשך כשעתיים, שא- חריהס תוכל לתת לתוכנה לעמול בעצמה על פיענוח הקול וקביעת הפרמטריס לפיהס היא תזהה את דבריך בעתיד. זה חלק שנמשך מספר שעות (!) ומומל | לה- שאיר אותו למ- חשב לעבודה לילית. בבוקר | תוכל להתחיל | לה- כתיב למחשב בקולך הטבעי, אבל עדיין הוא לא מומחה בע- בודתו. | צריך להכניס | אותו לתפקיד עייי הקפדה בתיקון כל שגיאת זיהוי שתגלה. המחשב ממשיך ללמוד מהתיקוניס שאתה עושה ומספר השגיאות שלו מתמעט והולך. גס אתה לומד משהו בו-זמנית: לדבר לאט וברור. מערכת 1205 איגה מסוגלת לפענח דיבור רצוף ועליך לבטא כל מילה בנפרד בהי- גוי קבוע ואינטונציה יציבה. בסופו של דבר הפיענוח מתחיל בזיהוי פרמטרים פיויקליים של גלי קול ואת אלה צריך להגדיר היטב עייי דיבור ברור. אחרי תרגול תוכל להגיע לקצב הכתבה לא מבוטל, של כ-70 מילים בדקה - טוב יותר מהמהירות של מרבית הכת בניות. המערכת מסופקת עס מילון (מאגר מיליס אותס מזהה התוכנית עס צלילי הדיבור) של 0 אלף מילים, אליהם ניתן להוסיף סיפריות מיליס מקצועיות (למשל לישומי רפואה אך עי- תונאות), או להוסיף מילים עייי דיבור וה- קלדה. כיום התמיכה היא באנגלית בלבד וה- הסבה לשפות אחרות אינה דבר פשוט. התוכנה נעזרת באלגוריתמיס המצמצמים את החיפוש במילון בהתאס להקשר התחבירי. הדבר עוור להאיץ את הפיענוח ומאפשר לתוכנה להבחין בין מיליס הנשמעות דומות. כמובן שגישה זו מחייבת מסד (תונים מסיבי המבוסס על מחקר לשוני מעמיק ואת זה קשה להסב משפה לשפה. 5ססך 6 עידכון לגירסת 5אוסחו/ בגירסה החדשה, 2.0, של ערכת 5!ססיך 6 הו- סיפה חברת וחוסץ [9זוח66 שלל תכונות חדשות שעושות את החבילה לאחת החזקות ביותר בסביבת צשסטתו/. רוב השיפורים נעשו בתוך המודוליס המוכריס מגירסה 100, אבל גס התווסף מודול חדש בשס 8:6ט6%006 המשמש לניטור ביצועים ומשאבים ולהתראה כאשר אלה אינס עומדים בדרישות המינימוס. החבילה כוללת את מנהל הקבצים המצויין של ואו.ואם ד55 :זהה!!טפחס;)-!4! צייסטה:/ ב ו יר מ 0 6 0 064-2009001 1 א בהא אא אי 905 6458 סה 0 5 חק 77 6 הראל חצרה לדו הדש070 50 6 ה 0% חרי הפה לה לי ידש 00 0 מ 12 0 808 ו 69 האושת | האן1. = הי ל 779 0/2 8 קלחכ יאה יי הלל וי זחוס? |גזות6%, שתומך בדחיסת ץ[לאק ו-1.118, מאפשר לצפות בקבצים גרפייס ולהשוות בין קבציס מילוליים, ואת מנהל שולחן העבודה, המאפשר הרצה במקביל של מספר שולחנות ווירטואליים. כמו כן כוללת החבילה תוכנת אנטי-וירוס, תוכנת גיבוי לכונני טייפ ([568 ו-016), עזריס לניהול ותיקון הדיסק, שפת אצווה, עורך צלמיות ועורך דוחות. לא רע עבור חבילה שמחירה 180 דולר (בארהייב) ועי- סקה מצויינת למי שזכאי למחירי השבחה: 50 דולר (השבחה מגירסה קודמת, או מנורטון, או מ-66זא), זזו ו אזהתואס | ישום ראשון של מערכת אזסצ )א אס נמאס לך מהזמן מבוזבז בהדפסת מס- מכים גרפיים על מדפסת לייזה, תשמח לשמוע לא המצאנו את הסיסמה, אבל אימצנו אותה. גם אנחנו יודעיס איך לבנות 6 בפחות מאלף דולר, אבל אנו לא חושבים שזה רציני. אנו מאמינים כי המחשב צריך לספק איכות של כלי עבודה מקצועי, גס אם המחיר אינו הזול ביותר האפשרי. המחשב שתקנה אצלנו יהיה בנוי מהרכיבים הטובים ביותר , שהוכיחו את עצמס במבחני ביצועים וסקרי שביעות-רצון של העיתונות המקצועית. 4 מעבדים - 105166 [6ח1 לביצועים אופטימליים. לוח אם (6ז8סטזט!סוח) - יחודי בישראל. עס אפיק מקומי 054 והכנה לפנטיום 21 !50066. % בקר דיסק - 86וחחזסזם, ייבחירת העורכים", מאיץ את 5ס6חו/ לזמן גישה אפקטיבי של 0.27 מילישניה! 4% בקר תצוגה - 04/זסקטפ 5 של חברת 6חסוחגוכ. האלופים במבחני אזגוחחו/ 05והקגז0). % מקלדת עַח6ח) ועכבר 1.081160. האבזרים המומלצים עייי מומחי ארגונומיה ומשתמשים כאחד. % צגים - סוני (טריניטרון) ופיליפס. צגים רבי-תדר באיכות עולמית. מיחשוגב מתקזדם , זון השלום גבעתי*₪8 ט ?. פתרונות, לא קופסאות... הגישה שלנו לאיכות החומרה נובעת מכך שאנו רואיס במחשב רק חלק מפתרון מקיף, שנשמח להתאים לצרכיך. אנחנו המפיצים הגדוליס בישראל של תוכנות תיביים 46 של 006%וש4, רשתות נובל וציוד היקפי לישומים הנדסיים. אצלנו תקבל לא רק ייקופסאות" אלא פתרון מקיף הכולל אינטגרציה, התקנת חומרה ותוכנה, רשת תקשורת, הדרכה ותמיכה טכנית לאורך זמן. זה לא זול אבל, כפי שאמרנו בכותרת, ייהאיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכחיי. לפרטים והצעות מחיר פנה לאלכס, סטיוארט או דני, בטלפון: 03-5713326 "סטג ₪1 ו -פאיססא של 0 דרה 08 ו הרהצהה |העורכ םו 0 פחוזטסוחס?) 00 02-57 1 כ]/62 05ו] 2 6 ישראל מאי 1994 כי יש תרופה בדרך. המדפסת 600 זטווזז\חו/ של לקסמרק פותחה בשיתוף פעולה עס מי- קרוסופט במטרה ליישס לראשונה את מערכת אזס/א ז, שהאחרונה מייעדת לניהול אבזריס היקפיים וציוד משרדי. במקוה זה הותקנה תוכנת ההדפסה, המאפשרת שליטה מלאה במ- דפסת מתוך %שס6חו/. מלבד העובדה שלאחר ההתקנה אינך צריך יותר לטפל במדפסת, לד נה 7 פוה 3 ג 10:54 מלבד הוספת נייר או החלפת מחסנית הא- בקה, התוכנה גם מאיצה במידה משמעותית את ההדפסה. המנוע המותקן במדפסת הוא של 8 עמודים לדקה, 600001 וטכנולוגית שיפור אבחנה נק- ראת ז:0ץ, דומה לזה שהותקן בדגמיס קו- דמיס של לקסמרק. החידוש העיקרי הוא בש- ליטה המלאה בתוכנה. במקום תיבת הדיאלוג העלובה של |סשתט6 וחוזק, כאן אתה מקבל חלון גרפי מלא במידע על המדפסת, מצב הה- דפסה הנוכחי, הערכת זמן סיום ועוד. סרגל המתקדם לאיטו בתחתית החלון מספק יצוג . גרפי לחלק העבודה שהושלם. אתה יכול לב- חור בחופשיות מלאה איזה דפים להדפיס וב- איזה סדר, מקור הנייר, האבחנה, הכהות, עי- דון הקוויס, הגדלה והקטנה וכל שאר האופציות של המדפסת. לחסכון באנרגיה, המ- דפסת נכנסת לתרדמה לאחר חצי שעה של חוסר פעילות. אופציה יחודית היא הדפסה דו-צדדית ללא מתקן אם.וקטם. לאחר שהמדפסת גמרה לה- דפיס את כל העמודים האי-זוגיים, אתה לוקת את ערימת הנייר ממגש הפלט ומחזיר אותה למחסנית ההזנה. לחיצת עכבר נוספת תתחיל את הדפסת הצד השני - כל העמודים הזוגיים במסמך. אפשר גם להוסלף אופציה של הודעות קוליות, בהן המדפסת מודיעה בדיבור על הב- הק5זףָםזבק ]016מ:608 1 חסופז6/ פעוס6ח/ א ס5סזסו1 סג הסבוחזס!ח! 6זסו [+] 60 וה זה הזש ו םואס=ה - וע = :זו 8166 ₪61 | ₪ :ו הזו 55108166 זז חמ 151 עיות שיש לה. המדפסת מצויידת במעבד 0 של מוטורולה עם 2 מגהבייט זכרון, אותו ניתן להרחיב עד ל-8 מגהבייט. יתרון המהירות נובע מכך שהמדפסת מנצלת את המעבד והזכרון במחשב עיימ לספק את משימות ההדפסה בצורה קלה יותר לעיכול. במבחנים שערכנו היא הפגינה שיפור מהירות שמ 560 6 5תובזתס6 ?ת6מנו800 ג במ 1[סצסת06/ מס מג1ם נוסע :1 :1/018 4 16356 ,5שיסטמוער תסםב החס)תו זתבדוסקועו 560 5שו60מו/ שְמב 3.1 6 סן 66)וזא פחופ קש |16ח7' 6ם! 6מָזג!ם6 גוסץ +1 0 60 10 1686 10 ז63916 |מ6קס ז2) .טטסתהט 6 ]0 5 שוס4מתג מפח/ר ו [-- 6קפשפהפ... ]₪6אאשאשס | משמעתי ד ה ד תמ במ 00 6תד 67 בהקש!סט םב קז 6תז זב כשוס יתב מה 16ח/י ביחס. למ- תחרה העי- קרית שלה, [א4 ו16ז1,350. בנוסף לביצועים הטובים, המחיר גס הוא אטרקטיבי - 1400 דולר בארהייב. 81080 0 מתמטיקה להמונים מה אתה עושה כאשר התוכנה שלך כבר שו- לטת למעשה בשוק ובכל זאת אתה רוצה לה- גדיל את המכירות! ייפילוח שוקיי הוא השס שנותניס מומחי השיווק לתשובה. במיליס אח- רות, הכן מספר גירסאות של המוצר, עס רמות שונות של שיכלול ורמות שונות של מחירים. כך תגיע גם לאלה שאין להס מספיק כסף, או מספיק מוטיבציה, להוציא אותו על הגירסה המלאה. 500תוג/א עשתה ואת לתוכנת המ- תמטיקה שלה 6גסווג]א, עם גירסה ייעממית", הנקראת 5.0 696וג]א! וגירסה יימקצועיתיי בשס סז 680תוג]/. הגירסה העממית ממשיכה את המסורת של 10686 בהקלה מכסימלית על המשתמש שאינו מתמטיקאי מקצועי, בעוד הגירסה המקצוענית מוסיפה יכולת בתחומיס בהס טַגסחן4 היתה חלשה יחסית: מתמטיקה סימבולית ופתרון משוואות דיפרנציאליות. הממשק המקורי של 6ַגסחוג]א, שחיבב אותה על הקהל הרחב, נשאר ללא שינוי. השיפור הג- דול ביותר הוא בעריכה של נוסחאות, שב- גירסה 5.0 נעשית בקלות כמו במעבד תמ- לילים. המוניטין של 6ג6חוג/א בהפקת פלט כ :59% שסשתוש |50 [ *. .ץ .> כו ג-א חוסז) 6ַא/ | הןח90:ה !55 ץ4מ א ןא 8 5 כ ד = נאה נשמריםס ועכשיו נוספו למודול ההדפסה גם מבדק איות, תוכנת עימוד וצפיה מוקדמת במסמך. המיוחד במבדק האיות הוא ידע מקיף במונחיס מתמטיים ומדעיים, שאעס מקובלים במילונים רגיליס. הגירסאות החדשות תומכות ב-1.0 01.8 אבל לא ב-2.0 01.8. המודול הגרפי שופר עס יכולת 7 = פע 63מ52ז) 40 6[ 668 6 |=. ג 0 חן | ; 4 :--ע = / ת , ב = 1א200 על פרטים ויכולת למדוד קואורדינטות על המסך. הגירסה המקצועית כוללת הרחבה ניכרת של הסיפריות ויכולת להוסיף עליהס חבילות פונקציות לנושאיס ספציפיים. אפשר גם להוסיף פונקציות חדשות בשפת 6. למרות זאת, גירסת וגסוצפט!סזק עדיין לא כוללת את יכולת התיכנות המלאה של תוכנות מתמטיקה סימבולית אחרות ואת סיפריות הענק של אלפי פונקציות שאחדות מהן מציעות. אבל רק מעטים צריכים באמת את מה שחסר ב-0ג6מוג1א ואילו כל האחריס ימצאו בה פתרון ידידותי לבעיה שמפחידה אותנו עוד מימי התיכון: איך לעשות מתמטיקה מבלי לה- תאמף. 0 ז6-868|!20 פנעומה הרבה יותר מ-6 מערכת הפיתוח הוותיקה של קומפיוטר אסו- שייטס זוכה עכשיו לריענון המציב אותה כא- לטרנטיבה למערכות 6 המקובלות, מצד אחד, ולסביבות התיכנות מופעלות האירועיס, דו- גמת וויזואל בייסיק, מצד שני. מפתחים רביס לא מרגישים נות עס כלי הפיתוח הייוויזואלייסיי והסם מעדיפים את הגישה המ- סורתית יותר, אבל אינס מוכניס לסבול את התחביר המוצפן של 6 ואת הביצועים הבי- נונייס של סביבות הפיתוח. אלה יאהבו את 6-63 המבוססת על שפת 6-85]6 ומספקת סביבת פיתוח מלאה. לישומי צאסטחוש) ו-05/2, בגירסאות תואמות (ישום שפותח בסביבת %שסנמו/ץ. ירוץ גם על פל- טפורמת 05/2 וההיפך). ממשק המשתמש של המודעה שנזו מדברת ... ושלך? מהיום עוסר'ם לעורוך ו 2 עו בחרו ח"יג 575 03-56 השרות ניחן באמצעות עדיפון | ערותי מידט קולי בי המודעה המדברת זה קול מה שאתה צריך! - ₪ ל"025 9 4 / 100620 6202 יש ככ 6 ישראל מאי 1994 שתי הגירסאות הוא זהה ושתיהן משתמשות באותו פורמט קבצים. תאימות זו בין פל- טפורמות היא אולי היתרון הגדול ביותר של ירי ] ך ה = 1] 0 ו 0 זלו!ה6-6 על פני סביבות פיתוח ספציפיות לפלטפורמה, את קוד ומן הריצה תוכל להפיצ ללא תשלום דמי תמלוגים ל-/6. ההבדליס בין זטש!863-/6 לסביבות הפיתוח, המתוארות במאמר "++6: חבילה חדשה, עו- צמה חדשהיי בגיליון זה, מתחיליס ברמה הקו- נספטואלית הבסיסית. במקוס לקשור את קטעי הקוד לעצמי ממשק גרפיים ולבנות את התוכנית כך שהיא תקבל באופן קבוע יידחיפות" מהממשקים, כאן המפתח בונה מו- דולים קונוונציונליים להליכים, ‏ לפונקציות ולמבנה הכללי של התוכנית. מבני האי- נטראקציה עס הסביבה הס 801,061 ו-656 המקובלים. אבל אין ואת אומרת כי הישוס שלך חייב להשאר נטול ממשק גרפי. עיצוב ממשק המשתמש מתבסס על אוסף טפסים גרפיים, כל אחד מורכב מעצמים עס מאפייניס יחודייס. אלה הופכיס לנושאיס של כל פקודת 8 בתוכנית והס ניתנים. לעיצוב אי- נדווידואלי. הגישה הואת דורשת קידוד רב יותר מפיתוח בוויז'ואל בייסיק, אבל היתרון הוא כי כך אפשר לעקוב בקלות אחרי הה- תפתחות הלוגית של הישוס כולו (וזה מה שקוסס למפתחים מסורתיים). זטלוה6ת-/6 מספק גם כלי גרפי לפיתוח טפ- סיס בשם שט(וחחס, המאפשר להוסיף לט- פסים כפתורי לחיצה, תיבות סימון, רשימות, גיליונות אלקטרונייס ואפילו תמונות. צורת העבודה עם שטטסווחס היא. בייפרוייקטיס'י. כאשר גמרת לעצב את הטופס והושלם הפ- רוייקט הספציפי הוה התוכנה מייצרת או- טומטית את הקוד הדרוש להטמעתו בתוכנית. למרות שזה לא מחולל ייאירועיסיי במובן המ- קובל בסביבות פיתוח וולזואליות, שססוחחזס/ נותן לך כלים דומים עם קשירת ייקוד פעולהיי לאירועיס כמו לחיצת עכבר. אפשר אמנם ליי- בא ולייצא קבצי טא אבל אין פונקציות כ ב 5 הויו הר ו חסווהו0766// |הוסחבחו= זס2ו|בסם אינדכסיס ושאילתות. אפשר להגדיר "טופס מסד נתוניס" ולשבץ בו תיבות לקליטת נתו- ניס מהמסד, אבל הקשר בין התיבה לשדה אינו נשמר דינמית. החבילה כוללת 8 כלים בסיסיים לפי- תוח ישומים, ביניהס אנימציה, גרפים, טבלאות גרפיות, תפריטים, גיליונות אלקטרוניים, יומן טקסטים ומתזמן. אלה יכוליס לפעול מתוך חלונות שלהס או להיות שתולים בתוך טפסים. בגי- רסה החדשה שיפרה 6 את הפו- נקציונליות של רוב הכלים. את הפ- רוייקט מלווה תוכנת (יהול בשס ו וסטןסז, השומרת רישוס מדוייק של כל האלמנטים השייכים לכל פרויי- קט פיתוח והיא האחראית לייצור קוב ריצה מהאוסף. אפשר גס לבקש ממנה להכין די- סקט התקנה לתוכנה שבנית. קומפיוטר אסושייטס צרפה לחבילה גס את מחולל הדוחות שלה, 64-8₪1, המאפשר עי- צוב דוחות גרפייס לנתוניס הנשאביס ממסדי נתונים. את מחולל הדוחות ניתן להפעיל מתוך הישום עייי קוד 84510 וקשרי סט בין הישוס למסד. לסיכום, סביבת פיתוח זו מיו- עדת במפורש למקצוענים, במיוחד לאלה המ- עדיפים את הגישה מסורתית לפיתוח ואלה המעונייניס ביכולת בין-פלטפורמות. 5 אחו 31 | החלפת קבצים ללא כבלים אחו.1ַק1.3 זכתה למוניטין כתוכנה הטובה ביו- תר להעברת קבציס בין המחשב השולחני למ- חשב הנישא שלך, בשני הכיוונים. עכשיו חתכה היצרנית, 50/06 פחווטטגז1, את הכ- בליס שחיברו את שני המחשבים זה לוזה בזמן שהקבצים זורמים ביניהם. המוצר החדש שלה הוא זוג משדריס/מקלטיס אלחוטיים לטווח קצר | אותם אתה מחבר לשערים הטו- רייס בשני המ- חשביס | במ- קוס | קצוות הכבל. הגודל של כל משדר/מקלט הוא כמו קו- פסת סיגריות שטוחה אפשר למקס את שני המחשביס במ- וחק עד 10 מטר זה מזה, ללא צורך בקו ראיה ביניהס. הס יעבדו ברצון גס דרך קירות. תוכנת אחו,1ק1.3 מפעילה את הקשר האלחוטי ללא כל התייחסות לכך שהשידור לא נעשה בכבלים. קצב השידור מגיע ל-115 אלף סי- ביות לשניה. המשדריס/מקלטים נקראיס זג זוא והס פותחו במשותף עס נשיונל סמי- קונדקטורס. התוכנה מזהה אוטומטית הפ- רעות בתקשורת והיא תחזור על השידור עד שהקוב> יתקבל בצורה משולמת. אחו 1ק1.3 עידכנה בהזדמנות זו גס את התוכנה שלה והגירסה החדשה של טוסוחט אחו 81 1 5% פועלת כמעט כמו רשת תקשורת מקו- מית, כולל שיתוף משאביס והפעלה מרחוק של תוכניות. כמו כן תוכנת הסינכרון שופצה ונו- ספו לה אמצעיס רבים חדשיס. אחד החשובים בין אלה הוא הגנת סיסמה, המונעת מכל אחד שיש לו ציוד ותוכנה דומים לחדור לקבציס ולמחשביס שלך. מבחני הביצועים מעודכנים של 1485 6ק ושל 1485 70 0 ח6ח86 6ק 0 ח6ח6פחו/ [. ח6ח86ז אא אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ 1.448 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. חדש! איכות כפולה באותו המתיר - = הסדרה החדשה של מדפסות הזרקת הדיו שחור לבן וצבע - 065%06 קת מעניקה לך איכות הדפסה כפולה באותו מחיר! התוצאות במדפסת 520 0656061 6] שחור לבן וב-0 560 065%061 5 הצבעונית ידהימו כל משתמש. ₪ איכות של עד 600 % 300 נקודות לאיני להדפסת איכות.( כפול מהדור הקודם) הטכנולוגיה החדשה 451 המחליקה אותיות וגרפיקה מערכות מיחשוב ומדידה (05) בע"מ משווקים מורשים: צפון: א.ניךטון 04-515777, קומפיוטרסופט 0514214 מרכז: קומפיוטרלנד 8 אניןשון ב או אס.אי. 407570 אופיס 03-5626068 = ירושלים: קומפיוטרלנד 02-259473, לרגו - הראל 07-512515 8 תאימות לשפת לייור ולתוכנות המקובלות בשוק 8 טכנולוגיית ‏ 508 ז0ו00, הייחודית למדפסות ]1 ל , המאפשרת לך להגיע לעומקי צבעים טובים ביותר 8 מדפסות הזרקת הדיו של ה הן הנמכרות ביותר בעולם. אם תוסיף לכך את האמיגות של קו (המדפסות ללא ציעוריות ולכן אין בהן נזילות), את 3 שנות האחר*ת ואת השרות בהתאם לתקן 50-9002! שהוענק ל - 7 בישראל, דרוס: אלטאי +07-27583 | לסביבת מקינטוש: ממד חדש 03-5622177 ובכל תנויות טמיר בהן ('עקבסון) תגיע למסקנה אחת. כאשר מדובר במדפסת, צריך לבחור רק 2 אותיות: 4 - חכרת המחשבים השניה בגודלה בעולס! אם יש לך עסק גדול או קטן, אם אתה עובד בסביבת ‏ 00 או מקעטוש - רק מדפסת = ! דדם ששח 0 סםה=6הס חברת המחשבים המובילה את העולם 6, הראל מחש אותו-קו 2- / / / |; / // / ,ּ / | | [ את עויקגו גיף פרוסיס ומייקל מילר .- מערכות הפעלה תמיד נמצאת במירו. אחרי ההתפתחויות בחומרה. כאשר אינטל הציגה את ארניטקטורת 32 הסיגיות של 386, היצרנים החלו במירו לבניית מערכת הפעלה חדשה שתנצל את הכח הרב יותר של השנב החדש. המשתמשים החלו לחלום בהקי על ישומים ב-32 סיניות, הרצים בסביבה מוגנת עם ר'בוי מטלות אמיתי. רעיון של מערכת הפעלה חדשה, מנותקת מהמגבלות שהוטלו על מעצבי 205 בזמן שיבמ יעדה אותה ל-20 המקורי, היה כתח משיכה אדיר. זו אמורה להיות סביבת עבודה חזקה ומהירה יותר, עם ממשק גרפי ידידותי, בה נוכל להריץ מספר ישומים במקביל מתוך בטחון שישוס אחד לא יפיל את המערכת כולה עייי חדירה לת- חומו של ישוס אחר. במיליס אחרות, החזון היה לשלב את הכוח של מיני-מחשבים ומ- חשבי םוא זשא141א עס גישה מונחית המ- שתמש של המחשבים האישיים. ואנחנו עדיין מחכיס למערכת כזאת. היום, 8 שניס מאוחר יותר, כבר שכחנו את הגירסאות הראשונות של 386 וחלקנו כבר מפעיל מחשבים אישיים חזקים פי 10 ויותר ממה שנראה אז כהגשמות מאוויי העוצמה - ועדיין 005 שולט בנו, בין אם ישירות ובין בעקיפין, עייי משיכה בחוטים מאחורי הת- פאורה של פוס6חו/. מערכות הפעלה העו- נות לתיאור הנייל קיימות מזה זמן רב על פלטפורמות יוניקס ועל מחשבי מקינטוש, אבל רק לאחרונה הן הגיעו גם ל-6ת. נכון שישנס אמיצים בינינו, שעשו את הצעד הנו- עז לעבור לגירסאות המעודכנות (א.2) של 2) ואפילו לגירסת ‏ 1! של פאוס6חו/), אבל הס נאלצו לשלם מחיר כבר בוויתור על 99 אחוז מהישומיס שזמיניס רק על 205 או/ו 1 פשס0חו/). 0 העושר העושר הפנטסטי של ישומי 76 הוא גם הסד שמגביל את קצב הפיתוח של מערכות הה- פעלה ל-70. הדרישה לשמור על תאימות עס עשרות אלפי ישומים שנבנו לעבוד עס 05, הפכה את מערכות ההפעלה לתחום השמרני ביותר על שולחן העבודה. 3.1 פשסשתו/ אמנס הצליחה לעטוף את 205 במעטה גרפי נאה ולבנות מערכת. ריבוי מטלות. וו רטואלית, אבל התשתית נשארה נעוצה בט- כנולוגיה של סוף שנות ה-70. יישיקגויי, שס הקוד של גירסת העידכון הבאה, 4.0, של 5ס6חו/, הולכת לשנות את התשתית וה- הבטחה היא כי וה יעשה ללא התנתקות מה- תאימות המסורתית. שיקגו אמורה להיות מערכת הפעלה. אמי- תית ולא מעטה גרפי. היא תעלה למסך בזמן האיתחול ללא צורך בהכנת השטח עייי 05. את ישומי 205, כמו גס ישומי שסטחג/ 1 היא תריצ ביימכונות ווירטואליות" - איים של עבודה בסיגנון הישן בתוך ים של בונים את שיקאגו סביבה חדשה. בים הזה נשמרת הפרדה וה- גנה על הזכרון הפרטי של כל ישוס (האיים לא מתנגשים), ניתן להריץ מספר מטלות במקביל (קַחו188%גו₪01/) ואפשר לפצל ישוס אחד | למספר | נימים | של ביצוע (קת:686זם)ג)1ט]א). התכונה האחרונה דורשת בניה | מיוחדת | של הישום והידור (קומפילציה) במהדיר היודע איך לנצל את ההזדמנות לריבוי נימים. (בריבוי נימיס הח- לוקה למטלות נעשית בתוך הישום, כך שי- שוס אחד יכול להתפצל בקטעים מסויימיס למספר מטלות בלתי תלויות, אותן ניתן לבצע במקביל ובצורה אסינכרונית. למשל, המתנה למשוב מהמשתמש במקביל לניהול תקשורת עם מסד נתונים .501 והדפסה של דוח קודם. מבחינת מערכת ההפעלה מדובר כאן בריבוי מטלות דינמי - אותו ישוס עצמו ומתרבה ומצטמצם בהתאם להזדמנויות לריבוי נימים). הפרד ומשול תכונות אלה כבר קיימות ב-2.1 05/2 וב-1א 5שס6ַחו/ וגס הטכניקה הבסיסית של ייהפרד ומשוליי כבר נבדקה ונמצאה כת- קפה. בכל המערכות האלה התאימות (המלאה או החלקית) עס ישומי 05 ו-3.1 60₪8חו/% נעשית עייי הדמייה של הס- ביבה הישנה בתוך יימכונה ווירטואלית". המערכת החדשה מקצה מקוס (בזכרון) וזמן (במסגרת חלוקת המטלות) בהם חלים חוקי ההתנהגות של המערכת המדומה. ישוס 5, למשל, לא ידע כלל כי את שירותי המערכת עבורו מבצע אמנס קוד 005 מקו- רי, אבל כזה שאינו בעל הבית על החומרה. בין 205 לחומרה מפרידה המערכת החדשה, שתפקידה להפעיל את משטר ההגנות, ריבול המטלות וניהול קבציס המשופר. קוד 05 משמש לה רק ייסוכןיי לתיווך עס השפה הא- רכאית של הישומיס הישניס. תשאלו, אם התכונות האלה כבר מומשו ב-05/2 וב-7א, אזי מה חידשה לנו שיקגו! ההבדל המהותי ביותר הוא שמערכת הקבציס החדשה ץח מטמיעה את זו של 5 (18016 ח0ו)411009/ 16ו דג -), כך שישומי ₪05 [-005חו% רציס בסביבת שיקגו כבני בית ולא כזריס. שיקגו אומנס בונה חומות של מכונה ווירטואלית סביב כל ישוס 005 וסביבת קבו- צת >שסשתג/ | בכללותה, אבל ההפרדה נגמרת ברמת הקבצים. מנ- קודת הראות של המשתמש ההפרדה הזאת למכונות ווירטואליות היא שקופה למדי, בלי מעברי מודים, כפי שנעשה ב-08/2 חידושים בלי הפתעות שיקגו גם תציג מספר חידושים אופנתייס בצד הממשק, העבודה הקבוצתית ותצורת החומרה. השינויים באספקט ממשק המ- שתמש יתגלו מיד עס הדלקת המחשב. נעלמו מנהל הקבצים (זטפגחג]א 1416) ומנהל התו- כניות (זטקַ8ח3]/ הוגּזקָסז?) עס המסך המד חולק למלבניס של קבוצות ישומים. מי- קרוסופט איחדה בשיקגו את השניים למנהל יישולחן עבודהיי מאוחד, תוך שימוש במ- טפורות של תיקיות, קלסרים וארונות תיוק. משת משי 017ו5ץ5 של אפל ינידו בראשם ול- אמרו "גסם את זה ה-70 העתיק מה- מקינטושיי - והס יצדקו. בדומה ל-1א? של 2, שיקגו לא מהססת לשאול מה- מקינטוש את האלמנטים המוצלחים ביותר של ייממשק מונחה עצמים'י. בתחוס העבודה הקבוצתית מיישמת. מי- קרוסופט בשיקגו את עיקרי התורה שהיא למדה בגירסאות פקטסזק6זס/ זס] 5ש60חו. קישוריות היא חלק בלתי נפרד ממערכת ההפעלה, כולל מודול לקוח לסביבת לקוח/שרת ויכולת להחליף קבציס עס מח- שבים אחריס ברשת. ההקלה על המשתמש בהכנת תצורת החומרה נובעת מתמיכה בתקן ש8/713 פָטן?, שאמור לחסוך מאיתנו את המומחיות המיותרת במיתוג מפסקי ץזם, זיהוי התנגשויות 180 ושאר מרי- עין-בישין שמשתמשי מקנטוש כלל לא שמעו על קיומס. פילוח השוק ממשק תיכנות הישומים ([?4) של שיקגו הוא גירסה של 32חו/, ממשק האב של מי- 27 ...| 27 6 ישראל מאי 1994 0271 --**ת-תמ%₪₪אשאשיּּּּנּנּננשנְְּּּ₪₪₪₪₪₪131 ₪]₪ ]77/02 7 7 7 7-7 השש א -)- 7 ₪ חח מש - =1-( קרוסופט למערכות הפעלה של 32 סיביות. גירסה זו חופפת כמעט לח- לוטין עס זן הישימה לגבי 1א פשס6חג/, כך שמרבית הישומיס אמוריסם לתאוס עס שתי מערכות ההפעלה ללא כל שינוי. ההבדלים הקטניס מראים, מצד אחד, את המ- רחק הגדול יותר בכיוון 'יתיכנות מו- נחה עצמים" שעשתה שיקגו ומצד שני את האופטימיזציה של דא לס- ביבת העבודה האירגונית. גירסת 0 (יקהיר) של דא, אותה מקווה מיקרוסופט לשחרר תוך פחות משנה, תממש את הגישה מו- נחית העצמים של שיקגו ואפילו תרחיק בכך לכת עוד יותר. אבל בכל מקרה תשאר הה- פרדה בין שיקגו לקהיר, כאשר האחרונה מתמחה יותר ויותר במתן פתרון לצרכים של אירגוים | גדולים, למשל תמיכה ברי- בוי-מעבדיס (שתופפטססזקגו!ט!א) בשרתי ישו- מים. מיקרוסופט מודעת לכך שההצלחה של שי- קגו מותנית בכך שהיא תשמש פלטפורמה ממשיכת דרך ל-205 ול-3.1 5שסשחו/ו. את האלטרנטיבה הדרסטית יותר היא משאירה ל-15 האחוז של משתמשים שיעדיפו להגר ל-1. האסטרטגיה של מיקרוסופט, אותה היא הציגה לפני כשנה, של התקדמות בש- לושה ראשים עוברת לאחרונה רביזיה ונראה שהיא תספק בשני מוצרי דגל בלבד: שיקגו למשתמש היחיד ולקבוצה הקטנה, דא (קהירו) לאירגון המרושת. את זס] 5שס0חג/ קטסזקַאזס/ תמזג מיקרוסופט בתוך שיקגו, מה שיקל על האוריינטציה של המשתמשים, שבולבלו לאחרונה עייי שינוי כיוון תכופיס מדי. מיקרוסופט גס מודעת לכך שלא כל המ- שתמשים עובדיס על פלטפורמת פנטיוס עס 6 מגהבייט זכרון והיא עושה מאמא כן לה- קטין את דרישות החומרה של שיקגו לרמה של 3.1 פ/שסחו/). לדבריה, על פלטפורמה סטנדרטית 486/386 עס 4 מגהבייט זכרון, שיקגו אמורה להריץ את ישומי 5שס6חו/ באותה מהירות כמו 3.1. על התקורה הני- הולית, הכרוכה בהרצת מספר מטלות במ- קביל בצורה מוגנת, מפצה היעילות הגבוהה יותר של קוד 32 סיביות. טענות דומות שמ- ענו בהכרוות על 05/2 ו-1א וההיסטוריה מלמדת אותו כי כדאי להשאיר את השאלה פתוחה עד שתצא לאור הגירסה המסחרית של שיקגו. בכל מקרה, תוספת זכרון מעולס לא הזיקה לשום מחשב והמחיר של 18א4 נו- ספים אינו צריך להוות גורס מרתיע, כאשר השיפור במערכת כל כך בולט. 6 ישראל מאי 199% בונים את שיקאגו ארניטקטורה חדשת שיקגו העיר ידועה בחדשנותה הא- רכיטקטונית וגס מערכת ההפעלה הקרוייה על שמה מתגדרת בארכיטקטורה חדשה. בסקירה זו אנו עובריס, פרק אחר פרק, על המבנה של שיקגו ובוחנים את הא- רכיטקטורה מהמסד עד לטפחות. יש לוכור, עס ואת, כי שיקגו נמצאת עדיין בבניה וה- ארכיטקטים עדיין יכוליס לשנות פרטיס פה ושס. הדברים נכוניס במיוחד בגימור פני השטח, ממשק המשתמש, בו לא הכל כבר נקבע במסמרות. אנחנו לא מתייחסיס רק לצבע הטפטים ולצורת הכפתורים, אלא גס לחלופות מהותיות יותר הנמצאות בבחינה על קבוצות ניסוי שונות. לעומת זאת, הי- סודות כבר קבועיס ומוצקים והס כולליס את ממשק הישומים 32תג/), את מערכת הקישור והטמעה של עצמיס 2.0 01.8, תש- תית תקשורת עם דואר אלקטרוני ותמיכה ב-ץג1? .6 פטן?. שיקגו אינה היחידה בשוק מערכות ההפעלה המתקדמות ל-6?. כבר הזכרנו את 05/2, התומכת כבר היוס בריבוי מטלות וריבוי ני- מים, כמו גס הרצת ישומי 005 במכונה ווי- רטואלית ותמיכה בישומי 3.1 5שסשחגא, מסלול הפיתוח של 05/2, כפי שהותווה עייי יבמ, הוא שאפתני יותר משל שיקגו. הגי- רסאות העתידיות של 05/2 אמורות לה- תבסס על טכנולוגיה הנקראת 6סג!קאזסצ 5, בה נעשה שימוש בתוצאות בינייס של פרוייקט טליגינט (7א181108) המשותף ליבמ ואפל (היולט-פקרד הצטרפה לאחרונה לפרוייקט וה כשותפה משנית). המודל המ- פותח בטליגנט הוא יימסגרת ישומים" מו- נחה עצמים, בו כל אלמנט תוכנה הוא עצס הניתן לשיבו במסגרת כוללנית. המטרה הסופית של הפרוייקט היא פיתוח מערכת הפעלה חדשה, שונה רדיקלית מכל מה שאנו מכיריס היום. ב 50 > | 5 5 | 395 מיקרוסופט עצמה מייעדת ל-דא השבחת ביניים בעתיד הקרוב, לפני שגירסת 6180 תשוחרר לשוק בשנה הבאה. גירסה זו נקראת דיי- טונה א0דך+2, עיר - אחרת בארהייב הידועה יותר במירוצי המ- כוניות שלה מאשר בחממות למ- ערכות הפעלה (מישהו הצליח לפצח ב ב ו את שיטת שמות הקוד של מי- 5 מטים : קרוסופט!) בתוך כל המהומה של ב מלחמות מערכות ההפעלה, מפתחי |[ | )| ₪ ||[ | הישומים חייבים להחליט בשאלה עס איזו קואליציה ללכת לקרב. מי- קרוסופט מקילה במידת מה על הה- תלבטות עייי התאמה כמעט מלאה. בין ה-871 של א לזה של שיקגו ועייי גירסה חלקית, הנקראת 328חו/, המאפשרת ריצה בסביבת 3.1 שסשחו\ גס כן. 325חו/ היא קבוצה חלקית של קריאות המערכת של 2חו), שאינה נזקקת לשירותים שאינס זמיניס תחת 3.1. כאשר מפתחים ישוס המ- סתפק בקריאות הכלולות בספרית 325חו/ הוא ירוץ לא בעיות בסביבת 16 סיביות של 1 ובמוד ייטבעייי (לא בתוך המכונה הוול- רטואלית) של 32 סיביות תחת שיקגו ו-דַא. ללא ספק, המטרה של 325חו/ היא לרפד את מסלול ההגירה של מפתחים. ל-32 סי- ביות. שולחן העבודה המטפורה של שולחן העבודה לתיאור ההצגה הגרפית של סביבת העבודה על צג המחשב, עוברת טרנספורמציה מרחיקת לכת בשילגו. שולחן העבודה שוב או רקע למנהל הק- בציס ומנהל התוכניות, שני דימויים גרפייס לתפיסה המסורתית של 205, המחלקת את חומרי התוכנה לקבציס וישומים, אלא מו- נחיס עליו יימסמכיםיי כעצמים המאחדים קבצי נתוניס ותוכנות ליצירתס. בזמן כתיבת שורות אלה, זמן קצר לאחר שיחרור גירסת אלפא 15א של שיקגו למפתחי הישומים וא- חרי סידרה של כנסיס שערכה מיקרוסופט למפתחים, חלקים רביס של ממשק המ- שתמש עדיין אינס ממומשיס בצורתס הסו- פית ומיקרוסופט עדיין בוחנת חלופות שו- נות. אבל בכל מקרה מדובר בשעןולים מהפכניים ביחס לגירסת 3.1 של 005תני. השינויים מעמיקים יותר ממה שנראה כמי- מד השלישי שנוסף לאלמנטים הגרפיים על המסך. בעיצוב הממשק החדש הציבה מיקרוסופט שתי מטרות עיקריות: הראשונה היא לשפר את השימושיות עייי קיצור זמן הלימוד' של הרושם קובַע והמחיר משכנעו מכתב היוצא ממדפסת א4006 01 -!וס ירשים את כל מי שיקבל אותה. וכשתראה את המדפסת הקומפקטית והזריזה, תתרשם גם אתה. המדפסת המכילה 14 פונטים מובנים, מתאימזה לכל מעבדי התמלילים ומדפיסה ברזולוציה ופ! 300א300. הזאת מה שכתבו עליה בוחנר =צן2 6 6ק: 1 המדפסת המעניינת ביותר היא א6 400 01 עס מנוע 4 עמודים לדקה. זו מדפסת קומפקטית וקלה עס מעבד 6 זריז, אמולצית 4- ₪01 ומוד חסכון באנרגיה המוריד את צריכת החשמל במצב המתנה ל-10 וואט בלבד. >= שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ אות בחירת העורכיס. ץק | בררן הירש 22 בני-ברק ([;0ל.05(5795077), פקס. 05(5701171) 5 אוליליע המערכת. השניה היא להתחיל את המסע לתיכנות מונחה עצמיס עייי הדגשת המושגיס '*מסמכים" ויימתודות הפעלה" על פי *יקבציסיי וייישומיסיי. (מתודה היא פעולת עיבוד אותה ניתן להפעיל על עצס מסויים. בעולס מונחה עצמים עיבוד מסמך נעשה עייי הפעלה של סידרת מתודות עליו. ישוס קל- אסי הוא למעשה קבוצה גדולה של מתודות קשורות שאיבדו את עצמאותן כעצמיס בדי- דים. יתר על כן, ישוס קלאסי מייצר לעצמו את הקבצים, או מאמצ קבצים שנוצרו עייי ישוס אחר, כאשר מבנה הקבצים מוכתב עייי דרישות הישוס. הקבציס הקלאסיים אינס מסמכים עצמאייס אלא תוכן גולמי אותו צריך ליצוק לתוך הישום כדי לקבל ממנו מסמך סופי. למשל, מסמך של מעבד תמלילים גרפי הוא קובץ תוויס + הוראות למ- בונים את שיקאגו מסמך. הס לא קלטו את העובדה שבסביבה ממוקדת מסמכים המסמך הוא שמזניק את הישוס לפי הצורך ואס הישוס כבר פעיל בזכרון, אזי הדבר יתגלה במהלך פתיחת המסמך וכך תימנע הכפלה מיותרת, של עו- תקיס רביס של אותו ישוס בזכרון, כאשר עובדיס במקביל מספר רב של מסמכים. סרגל תוכניות הפתרון של מיקרוסופט לבעיה הזאת היא הוספת סרגל תוכניות בתחתית המסך, עליו מפורטות כל התוכניות הפעילות בכל רגע שהוא. לחיצה על כפתור תוכנית מביאה ארכיטקטורת שיקגו |טוזוץ 005 עבד התמלילים איך להציגם על 5 וח מסך גרפי. מעבד התמלילים 6 כולל את כל הפונקציות הד- סי וושות להצגת המסמך, אבל אלה קשורות בשאר הפונקציות 2 ה 0 1 שום בו של התוכנה בצורה שאינה ניתן 08 ב ונבו להפרדה. כך הצגת המסמך הע- רוך מחייבת הזנקה של הישוס על כל מרכיביו ומצד שני הי- שוס לא מסוגל להציג כראוי מסמן שהוכן במעבד הת- מלילים אחר). צעד גדול ל-00005חו/ הגישה מונחית העצמים איגה חדשה, אפילו לא על ה-76. החלוצה בכיוון זה הייתה היו- לט פקרד, עס מעטה סזג/שפ שהיא ניסתה להלביש על פאסשחו\ עוד לפני שיצאה גי- רסה 3.0 לשוק. זה היה נסיון בטרס עת, אבל מאז ראינו כמה מימושים מעמיקים עוד יותר, כמו ק15/6א16 של סטיבן גיובס ומ- עטה 51611 1806ק%ס/ של 08/2. אבל לס- ביבת 5שס0חו/ מדובר בצעד גדול קדימה. משתמשל 3.1 פיוסטתג/ ‏ יצטרכו לייהעביר סוויטציי ולשנות את התפיסה המנטלית שלהס לגבי מה שמוצג על המסך. לדוגמה, במבחני שימושיות שמיקהוסופט ערכה, בהס משתמשים חדשים נחשפים לממשק המ- שתמש החדש ונבדק קצת הסתגלותס למו- שגיס החדשים, הבוחנים ראו שוב ושוב איך שגיאות הפעלה חוזרות על עצמן מכוח הה- רגל. למשל, משתמשים הבים הזניקו את הי- 0 ח8 6חוחס3ו/ והטוזו ב ופ ישום. 6ו וח6ו5ש5005 אותה לחזית. הסרגל זמין בכל מצבי הע- בודה, אלא אס כן בחרת להסתיר אותו. הס- רגל הזה גם נושא את פקודות המערכת, כמו יציאה (דַ1אם) ועזרה (101/7), שהיו בעבר פזוריס בין תפריטי מנהל התוכניות ומנהל הקבציס. תפריטים אחרים הצציס בלחיצה על הסרגל הס רשימות של תוכניות וקבצי נתוניס בהס השתמשנו לאחרונה ואותס אתה :כול להחזיר למסמך בלחיצת עכבר אחת. כמו כן אפשר להוסיף לרשימה תוכנות ייעדיפות'י, בהן אתה משתמש לעיתים קרו- בות ואתה רוצה לקצר את הדרך להפעלתן ככל האפשר. פקודת מערכת אחרת, חדשה, שעל הסרגל היא יימצאיי (עא1ם), הפותחת חלון חיפוש ובו אתה יכול למלא קריטריונים שוניס [8טזזו/ וח516ץ9 6חוח36!! טבעת 3 50057516 1ח6 6 8חבות 6וו= טבעת 0 בתוך הקבצים ולא רק בשמות. היכולת הזאת חשובה במיוחד כאשר ישומיס נק- שריס ונטמעים אחד בתוך השני וקשה לג- לות את אוסף הקבציס המהווה מסמך אחד. כאשר 2.0 01.5 יהפוך לתקן מיושס בכל התוכניות, התפקיד של פונקצית פא[ יהיה לגלות את הסוגים השוניסם של מידע (אלפאנומרי, גרפי, קול, ווידאו וכייו) המו- טמעיס בכל קוב עייי חיפוש מבוסס תוכן. אפשר להניח בביטחה כי בגירסה הסופית סא]זץ יאפשר לחפש, לזהות ולהציג סוגיס רבים ושוניסם של נתוניס, לפחות בכל הפו- רמטיס המקובליס בישומים העיקרייס של 6 שולחן מונחה עצמים מערכת הקצבים של שיקגו מוצגת על שולחן העבודה כתיקיות ועצמים, במקוס סיפריות ותתי-סיפריות של 5. עצמיס הס אלמנטיס של תוכנה הארוזיס בתיקיס (010285ת) וניתן להפעיל עליהם פעולות מערכת, כמו "פתח'י (תטק0), = ייהעתקיי (עק00) או "יהעבר" (טטס)א ), בלחיצת עכבר או עייי גרירה והשלכה. למשל, כאשר אתה רוצה לערוך מסמך קיים של מעבד תמלילים אינך צריך להתחיל בהזנקת הישוס וחי- פוש הקובף שנוצר על ידו, אלא אתה מחפש את התיק שמכיל את המסמך ולוח עליו כדי שיפתח. מערכת ההפעלה תזהה את הישוס שהכין את המ- סמך, מעבד תמליליםס מסויים במקרה שלנו, והיא שתזניק את הישוס עבורך, אוטומטית. נכון שגס ב-3.1 8שס0חו/ אפשר להגיע לה- זנקה אוטומטית עייי הקשרי קבצים עם ישו- מים, אבל שיקגו מטמיעה את התפיסה בצו- רה מעמיקה יותר וקלה יותר לשימוש. למשל, אס אתה רוצה לשנות את ערכי חק עבור תוכנית 205 תחת 3.1 פשסחו/), אתה מתחיל עייי הזנקת זסווטם :1ק, אחייכ אתה קורא למסך ה-18/ של הנדון, עורך את הדו- רש תיקון ושומר את הקובץ המתוקן לבסוף סוג את ה-סווטם 1₪?. בשיקגו זה הרבה יותר פשוט. מאחר והתוכנית היא ייעצסיי (מסוג ישוס) והיא מוצגת על שולחן העבודה ל / שומים מחדש בכל פעם שהס עברו ממסמך | לחיפוש קבצים. החיפוש יכול לעבור על כל 7-7 למסמך או כאשר הם יצאו וחזרו לאותו | הדיסק או חלקו ולחפש מילים ומשפטים (המשך בעמוד 201) 8 2 0 6 ישראל מאי 1904 8-ו אמש" .- - אחרי שפרצנו את מחסום המחיר של תוכנות תיב"ם מקצועיות, גם הם (אתה יודע מי...) הכריזו על חבילה "קלה" (7], למי שלא יודע, אומר 1877 1). ההבדל הוא שאנחנו לא מזלזלים במי שלא מוכן להוציא אלפי דולרים על חבילת תוכנה מלאה. אנו נותניס לך בעד הכסף הקל את החבילה ה"כבדה" ביותר בשוזן. חבילה שעונה לצרכים של משתמש תיב"ם מקצועי ומתאימה לכיסו של כל מהנדס ומתכנן בישראל. גירסה 7 בפתח! או מר ה - 21 /ז) 4 ל לגירסה החדשה יתווספו: זא זא תשמעו מה אומר ה-6או462/ 00 על ץםאס.0: 6 8605ח סחצו 56 0/0 |63וח8ח0פוח 6ח-!וטז 6ח1 זס-" 6 8ח ,סז 060108160 8 01 עזוטוסט0 סז 0768560ח1 (60.23,1993=) "ץצ 00 06 !סח כ-3 אמיתי אין אף תוכנה אחרת במחיר נמוך מ-700 דולר הכוללת: % יכולת תלת מימדית מלאה. % גימור שטח ריאליסטי % תאימות בין פלטפורמות 6 ותחנות עבודה אואע. % מבחר תוכנות אס-ססא לישומים מיוחדים. לא פלא שהם קוראיס לחבילה שלהם ש, שכן בהשוואה ל-צםא0 64 היא באמת "קלילה" ביותר! אק 5 חבילה ב- 5 מחיר! אנחנו מציעים חבילה מושלמת, הכוללת את 6 צ6א60 וחמש תוכנות עזר, המהווה פתררן אינטגרלי לכל הצרכים של תיכנון מכני מתקדם, במחיר 5 דולר (* מע"מ) בלבד! ב-ץצשאס . מודול שרטוט מתקדם, עם שרי שרטוט כמו טולרנסים גיאומטריים, סימני ריתוך, "בלונים", ועוד, כולס תואמיס את הסטנדרטים הבינלאומיים, וכן ספריית סימבולים חכמה לצנרת, הידראוליקה, חשמל, בקרה, עיבוד פח ותרשימי זרימה. * 1998 ש"ח + מע"מ לפי שער 2.96 4 קלב שי לשעבר מידן צ.י.ר שש אכסתס השקד 10 ת.ד. 845 כפר שמריהו 46910 טל. 09-504890 פקס: 09-504892 4 מודול משטחים מורכבים בסיסי. 4 ממשק משתמש חדש לחלוטין עם לוחות כלים צפים (5ז83-וססד חַוו8סו= ) הניתנים ליצירה או שינוי על ידי המשתמש. % ספ | 606 ישומים הפועלים בשפת 80!), יכוליס לפעול מעתה גם 6 שיפורים ותוספות בכלי העבודה המאפשרים לבצע זהוי צורות, הסרת קוים נעלמים, הצללות וחישובים פיזיקליים (85ו1ז8קסזק 855א) גם מגיאומטריית 8וחפזת פזו\, לייצא ולייבא קבצים לתוכנות אחרות בפורמטים של 655 =אס ,8אוס . + מבחר תוכנות אס-00א לישומים מיוחדים. פתרון תפור לכל בעיה בהנדסה מיכנית, כולל מוצקים, אנליזות, ספריות קשיחים, פריסת משטחים, סא ועוד. אובייקטים למקצוענים (0008) ז8ק808/0 801[פס 0.085% . היא ספריית אובייקטים של תיב"ם, כתובה בשפות ++6 [-885/0 |908פו/ ומיועדת לרוץ בסביבת דא 5אסטחוצ ושיקגו. אם אתה מפתח ישום תיב"ם יחודי, 606 יכולה לחסוך ממך עד 5 אחוז נחמן ועלות הפיתוח. אלידע ו ! : [ 1 מחשבי תת-מחברת מאת קריסטופר בר 1 מחשב' המחברת החזקים לפנקטונים המינימליסטיים נוצרת קטגוריה חדוה ומרתקת: מחעוב' תת-מחברת, 6000%5)סהסטפ באנגלית, בלאים קטנים המקריבים מע מאוד עוצמה כד' להרוויח הרבה מאוד בנוחיות הנעויאה. אנחנו רגילים אמנם להת'יחם למחעוב' מחברת באל מחשבים נישאים, ויחטית למזוודות מימים עברו הם אכן קלים לנשיאה, אבל אף אחד לא יכחיש, כי לטחוב איחך ב-% ק"ג מיוחרים לכל מקום הוא עונש שאין המשחמש המצוי יבול לעמוד בו. לעומת וּאת, קשה להתייחס למחשבוניס של כף-היד (17107א/241) כאל מחשב עבודה אמיתי. הס טובים לשמש כייעוזר ספרתי אישייי (048? בלעייז) ובעזרת חומרה ותוכנה לזיהוי כתב יד הס מהוויס תתליף לפ- נקס/יומן על נייר, אבל אל תנסה לכתוב עליהם מסמך עס יותר מ-100 מילים או גי- ליון אלקטרוני. מילוי בערים מחשבי תת-מחברת ממלאיס את הפער בין שתי הקטגוריות הנייל. הס שוקליס בממוצע כחצי ממחברת רגילה, לוח הקלידיס והצג קטנים רק בכ-10 אחוז ממחברת והקורבן הגדול ביותר שתצטרך לעשות הוא לוותר על כונן דיסקטים פנימי. או שתלמד לחיות בל- עדיו או שתאלץ לשאת איתך כונן דיסקטיס חיצוני, קומפקטי וקל - אבל מיותר ומרגיז. מבחינת | עוצמה חישובית אתה צריך להתפשר מעט מאוד. מחשבי תת-מחברת חדישיס מצויידיס בדרך כלל במעבד 486, מערכת ווידאו 68 סבירה, דיסק מעל ל-100 מגהבייט וזכרון שיכול להגיע עד 20 מגהבייט. מפרט כזה איפיין מחשב מחברת חוק לפני שנה ומחשב שולחני חזק לפני שנתיים. אפילו מסך צבע מרהיב, בנוי בטכנולוגית מטריצה אקטיבית, אינו מחו לטווח הבחירה שלך, אם אתה מוכן לשלס את המחיר (החל ב-4000 דולר בארהייב). המשקל הקל אומר אמנס שגם הסוללות קטנות, אבל ישוס טכניקות חדישות לחסכון באנרגיה מאפשר לך לעבוד יותר מ-4 שעות בין הטענות סוללה עם רוב מחשבים בס- קירה זו. הגדרה לב' ידה אז מה מגדיר היוס מחשב כתת-מחברת! אם התאמה למשימה ישומי 005 לשפוט לפי 10 הדגמיס בסקירה זו, בעיקר מימדיס קטניס במידה משמעותית ממחברת רגילה: 6 משקל המחשב : 13 קייג עד 2.0 קיג (במחברת רגילה 2.5 עד 4.0 קייג). % משקל כולל אבזרים (מטען, כונן די- סקטים, כבלים): 1.8 עד 2.7 ק"ג. 4 רוחב א עומק א גובה: 25 עד 28 סיימ א 15 עד 20 סימ א 3.8 עד 4.6 ס"מ. לא כל אחד יסכים כי המימדיס והמשקליס האלה הס עניין של מה בכך אס אתה צריך לשאת אותס איתך תמיד, אבל לפחות מחשב תת-מחברת משאיר מקוס בתיק שלך למספר ניירות, סנדוויץ או מברשת שיניים. הקטגוריה של מחשבי תת-מחברת איגה חדשה. 6מא הציגה את מחשב 6וג]גזווש שלה כבר ב-1988 ו-₪11סם הכריזה על ה-32051 ב-1992. אבל מחשבים אלה לא זכו להצלחה שיווקית, | בעיקר בגלל פשרות. תיכנוניות לא סבירות. היולט-פקרד משווקת מזה שנים את סידרת מחשבי התת-מחברת 1800%תתו0 , אבל המיצוב שלהם בשוק היה מכוון לשווקים אנכיים. ץן הכלילה בחבילה גס תו- כנה ישומית צרובת 1ַ/0א, כך שאם הסתפקת במעבד הת- מלילים. ובגיליון האלקטרוני 5 6 ושראל מאי 1994 /- -/ּּ -₪[][₪ ₪‏ /-₪₪₪--ּ[ּ|[|ּ 3 0 '/ּ/7₪7-7-7=₪/]₪-₪/(/7/77/7/7/7/-₪[(7 7 7[/ּת 4 ש-₪7 בחרה עבורך - קיבלת את הפתרון הקל והאינטגרלי ביותר למיחשוב נישא. אבל כמשתמשי 6 אנחנו לא מסתפקיס בחבילות שמישהו אחר ארז לנו ואנחנו מחפשים מחשב הפתוח ככל האפשר לשיגיונות הפ- רטיים שלנו. את זה ה-800%חח0 לא סיפק בצורה משכנעת והוא נשאר מוצר מעניין לשוק ייגומחה". הדורוח הראשונים את ההגדרה המודרנית למ- חשב | תת-מחברת ‏ (תנה 0 69008 עם המחשב 0800%חג3. הראשון בסידרה היה אמנס מבוסס על מעבד חלש, 286, אבל לראשונה נע- שתה פשרה מניחה את הדעת בין משקל ומימדיס ובין יכו- לת הקלדה וצפייה במסך. הדור השלישי של ה-0800%ח113, המוצג בסקירה זו, מצוייד אמנס במעבד 486 אבל הוא עדיין נושא איתו כמה מהפשרות הפחות סי- מפטיות של סבו. למשל, הוא היחיד בין 10 המחשביס בס- קירה זו שאעו מייצר *'פיקסליס מרובעים" (פיקסליס שרוחבס שווה לגו- בהס). הדבר מתבטא באותיות פחוסות ועי- גוליס הנראים כאליפסות, כך שהוא לא המ- חשב האידיאלי למצגות גרפיות. הדור הראשון של מחשבי תת-מחברת לא הצליח להתמקס במרכז השוק בגלל חולשת החומרה והדור הנוכחי ראוי להצלחה מש- כנעת יותר בזכות השיפור הדרמטי בחומרה. שני מרכיביס באחד עומדים בראש סולס השיפוריס: המעבד חסכן האנרגיה והדיסק המיניאטורי. בשנה האחרונה החלו כל הח- ברות ביצור המוני של מעבדים שכוחס בצ- ניעות הדרישות להספק חשמלי. מתח הפעלה של 3.3 וולט ומערכות בקרת הספק חכמות, המסוגלות לזהות בכל רגע איזה רכיבים במ- עגל יכוליס לעבור למצב תנומה ולהרדים אותס, מאפשריס להתקין במחשב הועיר מעבד רב עוצמה. הדרישות שלנו מהמחשבים בסקירה וו כללו יימעבד בקטגורית 486', הגדרה רופסת במ- קצת לנוכח המצב הלא ברור בשאלה יימה זה 486" כך שקיבלנו מחשביס עס מעבד יי486יי של אינטל, א81צ0, יבמ וטקסס אי- נסטרומנטס. למרות שהפרמטר יימשך עבודה 6 ישראל מאי 1994 מחשבי תת-מחברת בין הטענות סוללהיי נקבע גם עייי גורמים אחרים, ובראש ובראשונה עייי גודל וסוג הסוללה, מענייין למצוא כי מבין 4 המ- חשביס שזמנס קצר (פחות מ-4 שעות עבו- דה), שנייס מצויידים במעבד אחץ6 ואחד במעבד מתוצרת טקסס אינסטרומנטס (זהה לחלוטין למעבד סייריקס). הרביעי מצוייד בגירסה מיושנת של א4865 של אינטל. לעו- מת זאת, המחשב של יבמ, היחיד מבין הנו- תריס שלא צוייד. במעבד אינטל, הגיע לזמן שירות ארוך להפליא. התאמה למשימה 506 ח06 ד 4 מחשב לדרך 0 1 | | | 4 ישומי 008 גרוע [ בש ושומי ו כ ו ז | | / ן ב פה באלק הי ו ו 1 ה צביבות ללא גבול התחוס השני שלא מפסיק להפתיע את המו- מחיס הוא עד כמה אפשר להגדיל את צפי- פות הנתוניס על דיסק מגנטי. מרבית המ- חשבים בסקירה מצויידים בדיסק ‏ 25 אינטש עס 2 או 3 תקליטים (3 או 5 משטחי נתוניס). כל תקליט קוטרו כ-6 סיימ (פחות מחצי הקוטר של תקליטור) והשטח המיועד להקלטה על כל צד הוא כ-25 סיימ רבועים. על השטח הזה מוקלטים בין 35 ל-40 מג- הבייט נתוניס - בערך 1.5 מגהבייט לסמייר! צפיפות זו גבוהה יותר מאשר של וכרון [א רגיל והיא ממשיכה לגדול ללא סי- מנים של קצה הדרך. דיסק זעיר איגו רק קל יותר לנשיאה ומרכיב פחות מסרבל במארז, הוא גס צרכן קטן יותר של אנרגיה חשמלית. קל יותר להאיץ ולסובב דיסק קטן מדיסק גדול וזמן ההאצה ממצב מנוחה לסיבוב במ- הירות מלאה הוא קצר יותר. הדרישה השניה לקבלה לסקירה היתה משקל - כולל סוללות, כבלים, מטען וכונן דיסקטיס נפרד - של פחות מ-2.7 קייג. שני הקריטריוניס לבחירה פסלו על הסף שנל מחשבי תת-מחברת הראוליים להתייחסות: 33 סוח06ַגטכ) של אוליבטי ו-10004 6 של פנ- סוניק. הראשון אינו עונה לק- ריטריון של יימעבד 486" וה- שני שוקל | מעט יותר מהתיקרה שקבענו. מחשבים אחרים, של קומפק ו-הא1]8א, לא סופקו בזמן למבחניס. מחשבים מענייניס שראינו כאבי טיפוס, אבל לא נכנסו לסקירה כי אינם עדיין בשיווק מסחרי, הס מחשבון של 451, התופס מקוס בין קטגורית תת-מחברת ופי- נקסון | |א1, והמחשב 06 סט א00%זטששס] | של אפל, תת-מחברת למשתמשי מקינטוש. הדרישה השלישית היתה יכולת הרצה של תוכנות 205 ו->שסשחו/. מלבד תאימות 26 המשמעות היא לפחות 4 מגהבייט זכרון, רצוי 8 מגהבייט. לא קבענו קריטריוניס למ- חיר והמחשביס שקיבלנו לבחנה פורשיס טווח מחיריס בין 1800 ל-4000 דולר. כפי שקל לראות, מחשבי תת-מחברת עולים כמו מחשבי מחברת מאותה קטגוריה. השיקול להעדפת תת-מחברת אינו מחיר אלא נוחות. אס אתה נמצא בתנועה מתמדת ולעומת זאת אינך משתמש במחשב לצורך הכנת מס- מכים ארוכים, מחשב תת-מחברת נועד לך. אבל אס אתה מוכן לסחוב עוד קייג או שניים ובלבד שתזכה ללוח קלידים הגון ומסך בגודל מלא - קנה מחברת רגילה. בכל מקרה עליך לדעת כי תת-המחברת לא נועד להחליף את המחשב שולחני הרגיל. מבחנים חועובניים מבחנל הביצועים חושפים כרגיל את הנ- קודות החזקות והחלשות של כל מוצר לחוד ושל הקטגוריה הזאת בכללותה. למרות שמ- דובר במחשבי 486 הביצועים נמוכים בדרך כלל מאלה של מחשבים שולחניים עם מע- גוו 1 | 1 לכה 4 גירסאות שונות לאנטי וירוס כרמל: * למחשבים עצמאיים * לרשתות * למערכת הפעלה פאוססאוצו * לרשתות ום/סא 3.1 ומעלה יוא | 6 50 וו 6 אידיאלית לרשתות תקשורת ולדיסקים קשוחים. 0 -- מאפשרת גישה לקבצים מוצפנים ע"י סיסמה בילעדית ל ממדרת את המידע. * ועוד יתרונות לרוב ! האנטי וירוס של כרמל אושר והוכר כראוי לשאת את סמליהן של החברות הנ"ל המובילות בעולם, לאחר שעבר מבחני איכות ובקרה מחמירים. || 4 90/92 9/9 ש כרמ (/7 הנדסת תוכנה בע"; 5 קר יה. הדוהוווב צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 26 בדיס זהים. הפ- שרות | שנעשו להקטנת צריכת הזרס משפיעות על | הביצועים, במיוחד בקטע ישומי 05ם מ | גדוע | 7-7 -- של מערכת הו- | מאשששחשהמותוקות] ישומי 5וססאוצ כרון. כאשר 1 א 1 מעיינים בצינ - 7-7 הז - מבחן | המעבד (280628508) מוצאיס יחס של 8:1 בין המהיר ביותר (686/33 של אינטל) לאיטי ביותר (48651/0/25 של סייריקס). הפער הזה גדול יותר ממה שהיכולת התיאורתית של המעבדיס אמורה לגרוס וההסבר ההגיוני הוא במטמון הקטן שעל השבב עצמו (1% בלבד) ובאפיק הזיכרון המוצר (16 סיביות). שלושת המחשבים עם ציון 70688508 נמוך במיוחד הס גס אלה שקיבלו ציון 18% אזהוחתו/ נמוך במיוחד. במקרה של ץף הסיבה לכך היא הדיסק עצמו, שמסופק בת- צורת 201018. הדיסק יהעירום" הוא קוויאר 00140 של ווסטרן דיגיטל, שלא חסר לו דבר במחלקת הביצועים, אבל המ- משק של 201618 מתברר כאיטי יותר ממ- משק 128 ישיר. קצב העברת הנתוניס של ה-1800%חז0 עומד על 97 קילובייט לשניה, בומן שבקרי דיסק אינטגרליים מגיעיס לקצב גבוה פי 5. אבל אי אפשר להאשיס את הממשק כאשר מדובר בשני המחשביס המצויידים במעבד א81צ0. כאן ברור כי האשמה נובעת מחוסר התאמה אופטימית בין המעבד לבין ה-8105. מסתבר שלא מס- פיק לזווג מעבד ייתואם 486" עם 8105 ייתואם 486" ולקוות לטוב. זה אולי יעבוד, אבל הביצועיס יגלו כי נעשה כאן תרגיל בקיצור דרך. 0 ישראל מאי 1994 מחשבי תת-מחברת חוצאוח חריגות במבחן 800105ז3) אזגּוחתג/ ראינו תוצאה | אחת חריגה במיוחד: לשני המחשביס עס מעבדי א]8צ6 גם מעבד גרפי זהה, 0 של סושס1 פנחזוס, | ובכל אופן הציוניס שלהס במבחן שוניס בפקטור של פי 5 את הפער הזה ניתן לייחס בלעדית לדרייברים השוניס של כל יצרן - עוד הפ- גנה מרשימה של לקח שלמדנו בעבר: בסופו של חשבון, הדרייבריס קובעיס יותר מכל דבר אחר. הפתעה נוספת: השיאן במבחן זה (518₪1116 חטס5/) כלל לא הצליח להשלים את מבחן הישומים 94 6חסופחו/)! בדרך כלל המיקוס בתחרות אזגחתו% 6סותקגז0 הוא הגורס הדומיננטי בציון הסופי במבחן הי- שומיס, אבל בסקירה זו האנליוה מראה על המעבד והדיסק כגורמים הדומיננטיים. במבחני 05 התמונה שונה במקצת. הציו- ניס במבחן 215% משקפיס כמעט בדיוק את הדירוג במבחן אזגחוחוש 218%, מלבד שיפור יחסי של הציון עבור 2 המחשבים המ- צויידיס במעבד אןאצס (זו ההוכחה כי אין לתלות את האשס בחומרה אלא ב-8105 ). לעומת זאת ציו- ני 180 שו- מחשב לדרך ישומי 005 ישומי 5אוססאוא התאמה למשימה ניסם מאוד מתוצאות אזגוחתנ/ 05ותק8ז0). בולט בציונו הגבוה המחשב של טושיבה, עס ציון 3,537 מיליון פיקסליס בשניה, פי 2.5 מהציון הממוצע במבחן. המחשב הזה מצוייד בשבב 24 קוח00%610 של ווסטרן די- גיטל. השבב הזה הוא גס היחיד שלא מקריב ביצועי 05 עיימ להצטיין ב->שסשחו/ או ההיפך. התוצאה היא בלתי נמנענת: הטו- שיבה לוקח מקוס ראשון בסיכוס %ז8ות205, לפני יבמ ו-6ג6חתוש שהוליכו במבחן 215%. המחשביס המצויידיסם במעבד א[צ6 פיגרו מאחור במידה משמעותית: ציוני 20503 של 56-59 הס רק כרבע מה- ממוצע במבחן וכשישית מהציון של טושיבה. מסקנה: לא כל מה שמשווק כמחשב 486 אמנס מספק ביצועיס הראויים לתואר הרס. נישאים בקלי קלות בשיקוליס של משקל, מכריע המחשב הקל. שני הקליליס בחבורה, אסס8וחחזו0 של הלו- לט פקרד ו-0800%ח113 של גיטווי, שוקליס פחות מ-1.4 קייג כולל סוללות. אבל המחיר הוא דיסקים קטנים יחסית, 43 מגהבייט ל-₪17, 82 מגהבייט לגיטווי, מסך 1.62 ללא תאורה אחורית או זמן עבודה מקוצר. שאר המחשבים, אלה שלא נדחקו לפ- שרות כה מר- חיקות-לכת, שו- קליס בסביבות ה-2? | ק"ג. | כדי להבין את מש- מעות | הבחירה מועיל | להשוות את שני התכ הוור כנוניס הקיצונייס בחבורה, את היולט-פקרד מול הטושיבה: מחשב לשוק אנכי ה-1800%חוח0 תוכנן מתוך ראיית קבוצה ספציפית של משתמשים כשוק הייעד. המ- חשב מסופק עס מעבד התמלילים פאס והגיליו(ן האלקטרוני ,₪801 בחבילה הכו- ללת 4 חריצי 20%]018, בעזרתס מעצביס את המחשב ליעודו. 205 ו-5שס6חג/ מו- תקנות על כרטיסון אחד, צרובות ברכיבי ]א0א. הישומיס מותקניס על הדיסק השליף, שתופס 2 חריצי 6/1018ק. החריץ הרביעי מיועד למודס, כרטיס אא.1 או הרחבת זכ- רון. השימוש ברכיבי זכרון 1.4511" כתחליף לז- כרון מגנטי (דיסקטים או דיסקים קטנים) או זול - המחיר למגהבייט גבוה פי 3 לפ- חות - אבל משיגיס מספר תכונות יחודיות למדי: הכרטיסון לא רגיש לחבטות וזיהוס אוויר, אינו צורך כמעט אנרגיה כשאינו מבצע פעולות קריאה וכתיבה ויש לו זמן גישה אפסי. להתקנת מערכות ההפעלה על רכיבי ]₪0 יש יתרונות דומיס לאמור לעיל ובנוסף אתה מקבל מחשב מוכן לעבודה ברגע שהדלקת אותו. אין צורך להמתין לט- עינת המערכת מהדיסק לזכרון הראשי. וה- תכונה שלרבים היא החשובה ביותר בתת-מחברת, ה-אסספוחוחכ0 מצוייד בממשק אלחוטי (משדר-מקלט אינפראדוס), המ- אפשר לו להעביר קבציס ולבצע הדפסות ללא חיבור פיוי בכבלים. כדי לעשות תכונה זו לשימושית עליך לרכוש אופציה דומה למ- חשב השולחני שלך ו/או למדפסת שלך. בצד החובה כבר ראינו שה-800%וחחו0 אינו זריו במיוחד וברוב מבחני הביצועים הוא מסתובב בתחתית הליגה. יתר על כן, גירסת 1008 שלו אינה תומכת במוד 66סח8חחם ולכן הוא לא היה מסוגל לבצע את מבחן הי- שומיס 6חסופחו/), הכולל 12 תוכנות 76 פו- פולריות | בגירסאות הרגילות, שאינן מס- תפקות במוד הסטנדרטי. ללא וויחורים בונקציונליים ה-01066ז של טושיבה מציג את הגישה הה- פוכה קוטבית. זה מחשב רב-שימושי, בו לא נעשה כמעט שום ויתור פונקציונלי כדי לז- כות ביתרון גודל או משקל. טושיבה השיגה את המטרה בשלמות, אבל במחיר יקר. לא פחות מ-4000 דולר (בארהייב) נדהשים ממך עיימ לרכוש את הפלא הזה במיזעור. אפילו מחשבי תת-מחברת המסך הצבעוני האקטיבי, זולל אנרגיה | ידוע, אולף במחשב זה להסתפק | בדי- אטה של 33 וולט והספק נמוך. את המ- עבד רב העוצמה 3[ (הגירסה החדשה של אינטל פו- עלת ב-3.3 וולט והיא | מכלילה את כל התכונות של משפחת ‏ 5 החסכונית | בא- נרגיה) | זיווגה טושיבה לאפיק מקומי על מנת להשיג בי- צועיס גרפייס טוביס במיוחד. המחשב הזה הוא גם היחיד בו ניתן לרכוש (אופציה) יימכפיל שערים'י, התקן מתפרק המאפשר לך לחבר את המחשב למספר אבזריס משרדיים ובשעת הצורך לנתק אותו במהירות (מכפיל שערים, זסוג6ו1ק₪6 וחסע, הוא תחליף זול וי- עיל לתחנות העיגון, 5תסוו518 שחואסס, הי- קרות והמסורבלות). בטכנולוגית הסוללות חלה בשנה האחרוגנה תפנית ברורה, מניקל קדמיוס לניקל הי- דרידי (60ח0ץ1 |טאסוא). את הסוג השני תמצא ב-6 מתוך 10 המחשביס בסקירה וב- דרך כלל סוללות אלה תספקנה בין 3.5 ל-4.5 שעות עבודה. רק ל-0800%ה38 לא מספקות סוללות ניקל הידרידי הרבה יותר משעתיים - אבל גיטווי התקינה במחשב רק כמחצית מהכמות המקובלת של סוללות. סוללות ניקל-קדמיוס הן גם מפגע אקו- לוגי חמור כאשר משליכים אותן לאשפה ולכן מו- מל להמנע מהס. הצטיינות אנרגמית שלושה מחשביס הצטיינו | בט- כנולוגית | סו- ללות ‏ יחודיות. היולט - פקרד השיגה | יותר מחשב לדרך ישומי 005 ישומי 5שססאווש התאמה למשימה |חוחז ו/81! ישומי 5ססאו 27 == 1/0" 6 ישראל מאי 1994 0 ו( ל שלך במקום להשאר מאחור! = ו + מחשבי תת-מחברת במצב הבינייס נשמר ה-א88 | במצב משלוש וחצי שעות עבודה מסוללה שמשקלה הפאמה למשימה כ-75 גרס בלבד, אמנס תמורת וויתור על צג מואר. במחשב זה אפשר אפילו להחליף את הסוללות הנטענות ברביעית סוללות 48 (זמינות בכל סופרמרקט וחנות לצרכי חשמל או צילוס) במקרה ונתקעת במקוס בו אעך יכול לטעון את הסוללות הריקות (למשל שדה תעופה). טושיבה מציגה במחשב שלה לראשונה סוללות ליתיוס מה- סוג שבעבר מצאנו רק בט- לפונים אלחוטייס ומצלמות ווידאו. היתרון הגדול של סו- ללות ליתיוס הוא יכולת לחזור ולטעון אותס עד 1200 מח- זורים, פי שנייס וחצי בערך מסוללות ניקל. התוצאה המ- פתיעה ביותר במבחן היא של ה-80/אחוחך של יבמ. זה המ- חשב היחיד שצוייד בסוללות תחמוצת עופרת אטומות והוא היחיד שעבד למעלה מ-.7 שעות על טעינה אחת. אבל התברר לנו אחייכ כי ליבמ יש בעיות עס הסוללות האלה והיא עברה לספק מחשבים המצויידיס בסוללות ניקל הי- דרידי. מחשב לדרך ₪ גה | ישומי 005 ₪ 55 צמפאה ד5. לרוב רכיבי הזכרון בימנו יש שני מצבי עבודה: מצב רגיל, בו הס נזקקיס למתח הפעלה מלא וצריכת האנרגיה שלהס גבוהה יחסית ומצב ייהמתנהיי, בו הס יכוליס לשמור על הקייס במתח מונמך תוך צריכת הספק נמוכה, אבל לא לבצע פעולות עידכון. הזמן בו המחשב יכול לשהות במצב המתנה לפני שהסוללות יתרוקנו מש- תנה בין המחשביס בסקירה בטווח של 50:1. שעות ספו- רות עבור המחשבים של 050% ו-6ג6תתואך (-3 שבועות לטושיבה. ה-1800%חחו0 נכנס | למצב צפאץ5 גסם כאשר אתה מכבה אותו. העובדה שהי- שומיס ומערכת ההפעלה נמ- צאים על זכרון בלתי-נדיף (ולכן לא צריך להעביר אותס בין הדיסק לזכרון הראש) מאפשרת לוותר על מצב הבי- ניים. טוב מראה עיניים שתי המגבלות העיקריות במיזעור | מחשבים. נובעות מהגודל המינימלי היעיל ללוח הקלידים ול- התאמה למשימה מסך. לרוב המחשביס בסקירה זו צג מו- נימנום - שינה - תרדלח 6 66חסל טופס נוכרומטי, בדרך כלל עם תאורה אחורית לשיפור יכולת הצפיה בתנאי אור חלשים. בשתי קצוות הספקטרוס נמצאיס המחשבים של טושיבה וגיטווי. ללא ספק לטושיבה יש | היופי של מחשבי מחברת ותת-מחברת הוא | מישבללזרך [ם שוטר שלאחר הדלקה מחדש אתה חוור למקום 0 שהיית בו בזמן הכיבוי. בדרך כלל מיושמות ו במחשבים אלה שלוש רמות של עירנות מו- פחתת: נימנוס קל, המופעל אוטומטית כאשר המעבד מבחין כי במשך זמן נתון לא בוצעה כל פעולה עייי המשתמש; שינה, אליה הוא נופל בומן שאתה סוגר את המסך על לוח הקלידים; ותרדמת, המופעלת בלחיצת המתג "00/א0. ככל שעוליס ברמת הישנוניות כן מכוביס יותר מעגליס במחשב. אס במצב נימנוס מכובה המסך והמעבד עובר לקצב עבודה איטי, בתרדמת (ג60%1) מו- עתק הוכרון לדיסק וכיבוי הוא מושלס. כל חברה מיי- שמת את כללי השינה שלה, רובס תוך הסתמכות על מנגנון ]]א5 שאינטל בונה במעבדיס שלה. את הצג הטוב ביותר, עס אלכסון באורך 20 סיימ ויכולת להציג 256 צבעים מתוך לוח של רבע מיליון גווניס. מסך זה בהיר, קו- נטרסטי, חד ועשיר כמו בטו- ביס שבמחשבי המחברת. הצג של גיטווי, לעומת זאת, הוא פשרה לא מוצלחת. גודלו 5 שסס"מ, שונה מאוד מהיחס המקובל של 4:3 בצגי מחשב, וכתוצאה מכך הט- קסט וההגרפיקה מוצגים עליו נראיס פחוסים, כאילו הם נל- חצו מלמעלה ונמתחו. לצ- דדים. ל-1800%חמו 0‏ של - הט- לט-פקרד מסך בגודל מלא ועס יחס גובה לרוחב נכון, אבל הוא לא מואר מאחור ולכן אי אפשר להשתמש בו בתנאיס של תאורה לקוייה. 0 6 ישראל מאי 1994 בדי להיבנל לעולם כלי הפיתוח... ולהצלית, נויך ול לצלנל. משנתת נלי הפיתות מגית מיקוולופט ו 3 9 6 |1808/ )11070501/[ הפתרון המהיר והיעיל ביותר לפיתוח ]= ++6 |ג150) 110705011 הפיתרון המקצועי ביותר לפיתוח יישומים יישומים בסביבת 00/8ח1/. מתוחכמים במיוחד בסביבת %5ו00ת1/, סביבת העבודה האידיאלית רמה חדשה של קלות פיתוח ביחד עם פרודוקטיביות גבוהה. / המסוגלת להתמודד עם הפיתותים הכבדים ביותר. 0 |8ש18/ 1/11005011. מציגה דרך ויזואלית חדשנית לפיתוח נבחר כ-20166) 120100 לשנת 94 על ידי .:).1 מגזין העולמי. ממשקי משתמש, על ידי שילוב מושלם של תכונות נפלאות. 6 סט כלים מתותכם (128105/) המחולל קוד ++6 ₪ פיתוח ממשק משתמש ללא כתיבת קוד. / ₪ ספריית הקודים (ע01ז9 1 01835) המתותכמת ביותר ₪ שפת תכנות גמישה ביותר. ן ₪ לסביבת 5או60חו/. ₪ זיהוי שגיאות אגזחץ5 תוך כדי עריכה. > תמיכה מלאה ב-0086 וב-01.8 6 מערכת ניפוי (6008) מתותכמת. 6 עבודה מקבילית (לדוגמא: ניתן לבצע קומפלציה ₪ שילוב קוד שפותח ב-6 ושפות עיליות אחרות. ולהמשיך לערוך קוד). גרסאות למתחילים ומתקדמים. | ₪ מגוון רחב של אופטימיזציות-זמן ריצה, גודל קוד ועוד. 6תמיכה מלאה בעברית. ן 6 ספרות ]א16 ז6קע11 מלאה לשפת ++6 ולסביבת 5אוס6תו/. = גרסת 16 ביט לפיתוח לסביבת פ/וס6חו/. תוספות מיוחדות בגירסא המתקדמת: | = גרסת 32 ביט לפיתוח ב-1 פאוס0חן וב-%5י00חו/ כלים נוספים להרחבת יכולת הפיתות. | (בממשק 325ח1/) 6 תמיכה במגוון רחב של מסדי נתונים. תמיכה בפיתוח ישומי 01.5. 6 תמיכה בפיתוח יישומים לקבוצות עבודה (6זפ\קטסז0) לפרטים נוספים צלצל עכשיו 03-5757034 ן לפרטים נוספים צלצל עכשיו 03-5757034 ]ואו ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. נית| להשיג אצל המשווקים המורשים ובתנויות המחשביס המובחרות, לפרטים: מיקרוסופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-5157034 גליקמן נטלר מייחלר הוור כ<- תורו לכל שאר המחשבים צג 1.00 מונוכרומטי רגיל, עס תאורה אחורית. אפשר להקטין את צריכת האנרגיה עייי הק- טנה של עוצמת האור, בדרך כלל בסיוע כפ- תוריס סיבוביים או מחליקים. בשני מח- שבים, 8חוו[4 ו-80סתתוש1 השליטה היא סיפרתית, בלחיצת קלידים, ובטושיבה אתה מתכנת את עוצמת האור במסך האיתחול מחשבי תת-מחברת אצבעוח עדינות אי-אפשר להקטין את המחשב ללא הקטנה מקבילה בגודל של הקלידים. רק היו- לט-פקרד הצליחה לדחוס לוח קלידיס בגודל סטנדרטי ל-800%וחהו0. כל השאר מס- תפקים בפשרות כאלה או אחרות. יבמ הק- טינה את הקלידים הפחות שימושיים לה- 4 השוואת הנונות 62| 0 נח'ות העוונ'ם ₪4 2 מש יצי הפונקציות ו הו 8 (60109). קלדה מהירה (למשל לח זפנקציות) ו 0 2 ו ואננ/אסף4 וי (- ו 5 * כ 5 |4865 |8זח! 3 ו|16ח! 3 !וזח 18 [ ו 128 ו / / וווויו ו ש₪ש ₪ממ הא איגוד המעוחמשים במחשבים אישיים בישראל ו ליד המכון לבריון העבודה והייצור ב ל 0 , 5 489 8 שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 7/7 ו 7-ו זז 5-0 !136% זז זה| [368זו 3100ז1חו 1 איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, הפועל בחסות המכון לפריון העבודה והייצור. דמי החברות לשנה הם 85 205 ו בכר ש"ח ותמורתם ניתן להשתתף חינם בכל המיפגשים. קוראי 8אז047 א 6 / | בשו ו המהדורה הישראלית מוזמנים לבוא ולהתרשם חינם מאחד המיפגשים. ה ל - 0 ממ ₪מם ₪ש ₪ ₪ ₪ [ כל המפגשים מתקיימים בשד' יהודית 30 בשעה 17:30 ן- ל 9 סא 06 סא > מפגשים כלליים: 58| 17008 ,1268 18 בתחילת כל מפגש כללי נערכת בין השעות 17:00 - 17:30 מכירת אבזרים 8 ו למחשב. המעוניינים לקנות, מתבקשים להקדים. ן 1.0 10 .1 םמ סם סם 4 - צבי נתיב, מנכ"ל נץ מיחשוב, ירצה על טכניקות בטוחות םם סם םש לדחיסת דיסקים באמצעות הגרסאות החדשות של טס !-00₪1ו5 . \ סד סוד (| 16 08 || ץד 06 במפגש זה תוצע לנו בתנאים מיוחדים תוכנת פפסוץה! להצלת הדיסק. כ ב 8 1 4 - בתחילת המיפגש תתקיים האסיפה השנתית ובחירת ועד חדש. = מיד בהמשך: גיורא קנר מחברת גרינברג מהנדסים יציג בצבע את "קבינט" ו 0 חס - המשרד הממוחשב החדש לסביבת חלונות. זפ ו סו . . . + קבוצות עניין: 0 0 0 קבוצת עניין "סדנאות" עוסקת בלימוד לעומק של נושאים שונים בתחום ה ו ל החומרה ותוכנה. 8 0 ו בחודש אפריל 94 תימשך הסדנה בנושא 40055 בהנחיית יצחק נחום ויידונו 86 86 25 קובצי אצווה מתקדמים. התאריכים הם: 19 ו-26 בחודש מאי. רא פן. ₪ בחודש מא'י תיפתח סדנה להנהלת חשבונות באמצעות "פיננסית". הסדנה 3 ו 18 8 או תתקיים במרכז ההדרכה של חברת גרין מחשבים בע"מ ברח' חומה ומגדל . - , 6 בת"א בשעה 17:30. שרון בראון, מנהל ההדרכה של פיננסית יעביר לנו 3 - 8 את הסדנה. התאריכים ל-4 מפגשים הם: 3, 10, 17, 27 בחודש מאי. 25 18 2 ת/2 ,02 14 0.84 150 1.4 1602 + קבוצת טיפים וטריקים ל-6 - יום ב' השני (מרכז ד"ר שאול טל) . . . 4 - המשך - תוכנות הדפסה "חכמות" (ספולרים, שליחת קודים אא ה" ₪ למדפסת, הדפסת כמה עמודים בדף אחד, עימוד טקסטים להדפסה, 0 ד שופ ה מדבקות, מעטפות וכו'). 7-7 ברל 2 שלמה פרץ, מומחה לתוכנות גרפיות, ירצה על תכונות של 0 0 6 פורמטים גרפיים שונים וכיצד להמיר ביניהם. 8 ב 0 8 5 |- 058046 7 2 6 ישראל מאי 1994 ע'קויות. ₪61 6זהאסהק 7 זהוחסוקום 0 (051/08190) 52,150 5 וזח 108 בסם 16 4508 5 24 130084 ה80-0ח9 חן זז 0 אוחססווץ 48 ₪ 8 18 10 ₪ש סם || ץד סוד 5סס-14,400 0313/08 01וא0ק למהשגב' אהד ואו 500 ו 2 וו 8 ו 12 46 42 4..|. 0% שוחו | ופו/ס\ 4 אוחססת? 8-ו ₪ 8 898, 8 1.0 ₪םש סם || ץד 6חס 8 8 806!ו898 סח 0!ח! |6חו - 0 40 4/א, 108 86 הא 13 3 155 22 ה/2 ,01 14 . "₪ "₪ 3 1 200 ]ו סו ₪ 0 4/א, ו 26 ₪ 18 3 66 5 .לס 16 . .". .. 08 ו 3 3 א חח 0 ו 8 15 ו 5 8 0 14 12234 25 4865%/25 |6)ח! 12.8 438 רא ₪םמם 3אווא4ו 6 3,51 2007 פמ 8נ( ו 0.4 8 106 טח 510% פַחוזחוסק ק 810% וו וי 1 אוחססה? 55050 8 81908 ₪םשמ ₪םם ם ₪ 8-ו 4-8 ₪ ₪ 8 8 438 8 10 1-0 ₪ש סם סם סם || ץז זטס] !| ץז 08 5קט-9,600/-2,400. 15 א0819/08 = 0818/88 ג/0/0ק וזו 0 זז זז ם- ₪200 0900( [ ו ו ה/א,16 /א,16 א 1028 א 256 סם ₪ 46 85 8 3 27 18 22 22 80 50, . ₪ כא .". ₪ 4 5.1 1 1 זנ 4/א גא 3 0486-400\//ז2 מחשבי תת-מחברת חספ חק 6 8 1000 [ 1208 3 אוזץ6 0/33 48651א0 אוזץ 28 8 4 שח 15 5 16 106 55 455 0.4 4 80808 16078100ח! [|736%08ז 73186 הו חספ 6 0 0 יי 0 6ו - 2-4 ₪ . 48 2/8-88 ₪ . סא 8 ,1208 ,86/8 = 120/8 ,18א80 8ולר 10 10 סם סם סם סם || 1706 6ח0 [ביורתי) 05ט-9,500/-2,400 = 9,600-505/-2/400 00 0818/88 = 200001 0318/03. יו קז זו בי . . 00 ו 64, 4, 0 800 0 א 800 16 16 רא הא 65 5 5 25 24 27 2 2 15 021.3 15 0, 1/3 . . 4 אה ₪ רא | יו ו ,5 זט 1 20815 |30 הא ו 8085-4033 - 3 החנו|ת זס|פטהזד 27 5 ופזח! 8 ₪ 7+ 89 488 4 יי תחוך חן |9/9/93) אוחססח? ₪ . 8-ו ₪ 8 8 1(0 הא בס || 6קץז 008 700% 10/3 00 פטזזוס 16 ₪ 158 4 130 12 15 0, 08 ₪ .. ₪ 371 זפ ו ה/א 0 לא קייםך ] קיים ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי (ח0ו81זטףו1ה60 165180) ססוזק 151 6 86 סקץז 10005501 0386 015% 3870 [8חח8ח6 הסנזטסוזז5ו601-0זו₪681015/0 (5סתסחו חו ,0/ש4) פתסופתפחזום (05חטסק) זתףוס/ |8ש8זז ,ופצו 5516 (665ח/) 080008 0ח8 8188 ץאוספום זט ,הסוזסתט ,10181 פא 6 084/08 הַחוזחוסק 01 שפץד זמ סטזסהוסו 3 03 ז6תזסו! טח 561 קוח (0819 ז0) חסופוטצ 8105 0 חו 0זסלא₪0//0355 חו קט501 58004 060וץ 800 וח516ץ5 65% 6ז13! תה ץזסוח6ון וח 6ו80ו/9ז5ח! 5-8 6 | 0665507 |8חזס1= 5 015% 810 3118016 הסן5ה8קא= 306 1/0 5 00ו5ח8קא6 ,56טסח ,56081 ,818/61 חסקקט5 |8ו878|16/561 50666-חפוז 51300 חַח 610810600 חסק זס) פדחסק 05 0 06סח |8תזטזה ו 5066 3 501 קוח 060 053 61678 605ח2ז!חו חסוזט/650 |8חז6זה: הוטרזואהו/! 5 87זף |4חז6זחו החטוחואה!/! חסוזט!850ז 601608 חזטוחוא3ו/! 6005 |3חז18א6 וחטרחוא8!ש! זז 8צו50660/01 8160חורחטוו ץזט:זוז88 0חה זסזקה0ה 0 (65ח0חו) 5120 8080107 40 (3וטסח) 18ו! [ח36פ 8180 (85זטחורח:זטסת) 50076 1116 8878 (פזטסח) 07 ,חס ש!וחעץ סוחוז סַחָזת0 שַחו31ז זטסת/קחה ,זחטוטא הדו חשו00-ז6/וסכ 015% 76ח 800 ץהוספום 8-0 0/5 סו 0טו1/ 518000 > 805005 !5000 6 חסופזפע פאוסטחו/ ,₪05 33 6 580/08 5118-ח0 זה6ץ-51זו] ז6ס הוח ה01/008000ו 8 01855 00] 5 ה ן-] 6 ישראל מאי 1994 ואילו טושיבה העבירה אותס לקרבת הציר, הרחק מטווח האצבעות של הקלדה עיוורת. חברות אחרות אירגנו את הלוח מחדש או/ו איחדו תפקידיס של מספר קלידים בקליד אחד. כל הפתרונות האלה יגרמו לבעיית הסתגלות למי שרגיל לקלוד בצורה עיוורת, אבל חשוב להזכיר כי מחשבי תת-מחברת לא מיועדים לעומס הקלדה כבד. בצורה דומה, רוב היצרניס מתקשים לתת פתרון טוב לבעית אבור ההצבעה במימדים הקטניס של תת-מחברת. בין 10 המחשבים בסקירה, ל-6 יש כדורון עקיבה במקוס כל- שהו על הלוח, ?₪3 משתמשת בעכברון הנ- שלף מהדופן הימנית של ה-800%חחז0 ול-3 יש מקלון ועיר, הפועל כגיויסטיק מי- ניאטורי. החלוצה בכך היתה יבמ, עס התקן בשס 1חו70א7180 הגראה כמחק והנעו בין הקלידיס במרכז הלוח. טושיבה מאמצת את 6 ישראל מאי 199% ₪ -----------77 זזת ו גוהאאששש ה --2 00000 מחשבי תת-מחברת התאמה ב ישומי 005 | ישומי פשססאוצ גישת יבמ במ- לואה ואילו גי- טווי שמה את המקלון בצד ימין של הלוח, פתרון שלא ימצא חן בעיני השמאליים. כדו- רוני העקיבה הס פתרון קונוונציונלי יותר, אבל במחשב תת-מחברת הס בהכרח קטניס מדי להפעלה נוחה. לא נורא, אפשר להתרגל. החלטוח קשות לפני שאתה בוחר במחשב תת-מחברת עליך להחליט מה השימושים שתעשה בו. האס תעזר בו להצגת מצגות בפני קהל גדול! אס כן, וודא כי יש לו יציאת אות 64, אותה ניתן לחבר לצג גדול או למקרן ווידאו. אס אתה בכל אופן מאמין כי המחשב ישמש אותך גס במשרד, כדאי שתהייה האפשרות לחבר לו לוח קלידים בגודל מלא. בכל מקרה, עליך לוודא כי קיימת דרך אפ- קטיבית להעברת קבציס מהירה בין מחשב התת-מחברת למחשבים משרדיים. כל המ- חשבים בסקירה כוללים לפחות שער טורי אחד ושער מק- בילי, כך שאפשר להעביר קבצים בשיטת חסץ-0-חסק, אבל החיבור הוא | מסורבל וגוזל זמן רב. התאמה מחשב לדרך ישומי 08 ישומי 5וססאוצ היולט-פקרד מצי- כ עה, כאמור לעיל, חיבור | אלחוטי ובעתיד | נראה ב יותר | מחשבים המצויידים | בה- תקן מתאים (כיוס הבעיה המ- רכזית היא חוסר תיקנון | בנושא זה). הפתרון של מכפיל שערים ( חסץ זסוגו[ק6ת) הוא זול יחסית ויכול לחסוך לך זמן רב בהתחברות והתנתקות מהציוד המ- שרדיי אותך גס במשרד, כדאי שתהייה האפשרות לחבר לו לוח קלידים בגודל מלא. בכל מקרה, עליך לוודא כי קיימת דרך אפקטיבית להעברת | קבציס מהירה בין מחשב התת-מחברת למחשבים משרדיים. כל המ- חשביס בסקירה כוללים לפחות שער טורי אחד ושער מקבילי, כך שאפשר להעביר קב- ציס בשיטת חס?-סו-חסץ, אבל החיבור הוא מסורבל וגוזל זמן רב. היולט-פקרד מציעה, כאמור לעיל, חיבור אלחוטי ובעתיד נראה יותר מחשביס המצויידיס בהתקן מתאיס (כיוס הבעיה המרכזית היא חוסר תיקנון בנושא זה). הפתרון של מכפיל שערים (חסץ זסוגסו[ק6א) הוא זול יחסית ויכול לחסוך לך זמן רב בהתחברות והתנתקות מהציוד המ- שרדי. עיצוב אטמט'י למרות שרוב האנשיס לא יודו בכך, לעיצוב המוצר השפעה כובשת בזמן קבלת החלטות קניה. אין סיבה להתבייש בכך שהמחשב אינו סתס מכשיר עבודה עבורנו, אלא חלק מהסביבה שאנו רוצים כי תייצג נאמנה את סגנון החיים שלנו. המחשבים של זניט ופ- אקרד-בל (זהים בכל מלבד תווית היצרן ותווית המחיר) עוצבו עייי אחד מבתי העיצוב הידועים ביותר למחשבים וציוד היי-טק, א 0 (אחראיים על רוב העיצוביס של מחשבי מקינטוש, זניט וסאן, כולס ידו- עיס ביחודס האסטטי). במחשבים אלה אפי- לו כונן | הד- סקטיס החיצוני נראה טוב על שו- לחן מנהלים וניתן להצמיד אותו למ- טען בצורה א'- נטגרלית. למשימתהת אאש סע 33 פפהפתפזצז או אסזחסם זאמואקס ומעשטס 45 אססהאגץ המעבר ל / תו מעולם לא היה כה קל הפוך כבר היום למפתת ז66!/56/6 אם אתה מפתח ב-א0 ג , אתה יכול לפתח גם יישומי "6116/5076 = ! קשה להאמין? עובדה! בורלנד מציגה את 4.5 אס0גזהץ החדש במהדורת פיתוח ל -87צוס6חג/ - כלי פיתוח היישומים הגמיש ביותר שיצא אי-פעם לשוק. עם קשרי,1ז50 מובנים (5)90600160 ) אתה יכול עכשיו לשל ב נתונים מ-8616ז0 , שרת ,501 15א50ה5728 או 0תגהוסע, 6 עם נתוני אסכ גא ג ו-68455 מקומיים, באותו יישום. שפר את כישוריך הנוכחיים אתה יכול לעלות עכשיו כיתה ל 7ז6ש1:601/567 תוך שימוש בכישורים אותם רכשת במשך שנים. עכשיו יכולים יישומיך לתמוך בכמויות גדולות של נתונים ובמספר רב של משתמשים, הכל באמינות רבה יותר. אתה יכול לנצל תכונות כמו מילוני נתונים וטרנזקציות. 0% ג קל לשימוש למפתחים ולמשתמשים כאחד, ומעמיד לרשותך את מערכת ה 6עת56/ת6ו01 הקלה ביותר להתקנה ותמיכה. 6 ות- השרת המתקדם ביותר 3 2856ת1₪)6 6ח0!8 ל-אזאש או18אץ - מצוייד בתכונות מתקדמות שמצי בות אותו גבוה מעל האחרים. הוא מכיל מנוע גירסאות חזק הנותן ליישומיך מהירות שלא תאומן. עם שליטתו המלאה על טיפוסי נתונים רבים ויכולת הניהול שלו, הופך 3.3 101674950 7 יחד עם אספגאגץ - לדרך הקלה ביותר לפתרון ז6/ז1/56ת61:6 מושלם. כלי אסכ גק מקצרים מחזור פיתוח מערך מלא של כלי תכנון ויזואליים עוזרים לך היום לפתח יישומי 16/5676[ בזמן שיא. אתה תבנה אב-טיפוס של יישום בתוך דקות, כלי מודל הנתונים הויזואלי יאפשר לך ליצור סכימות נתונים מורכבות לעריכה, בקליק אחד של העכבר. ועם שפת הפיתוח המשולבת 0 , כל האובייקטים של ממשק המשתמש והקוד הקשור אליהם ניתנים לשימוש חוזר מיישום ליישום, בלי כתי בה חוזרת של קוד חדש. לזה אנו קוראים חסכון בזמן! ויישאר לך שפע זמן לבדיקות. עלה עוד היום על הדרך ל-567/67/ 1ת16[-) וקח איתך את 008 1610856-1ת1. יו או ₪ מו או או מו ₪ שו או או אא מש מא" 1 מחירים בשקלים (כולל מע"מ): 45 0% הגש במהדורת פיתוח ₪ ל-006חו!: ₪ 0 ש"ח (5695+מע"מ) ₪ או( זו 3.3 8850ז6וחו: ]| 5 ש"ח (5995+מע"מ) 7 10015 00 ס: ו 0 ש"ח (8295+מע"מ) ל 45 א00הגש לקבוצת עבודה ו תחת פסטחושו: 5 ש"ח (5495+מע"מ) יַ 5 00 ל- 5/ו00חו: 5 ש"ח (5199+מע"מ) 00 68 806 ז6/וסק וו ו כ = ערי אינטרנשוויונל רח' בית הילל 364 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 כל שמות החברות והמוצרים הם טמות רשומים של בעליהס, -המרכז לתוכנות 0ק (ציגים ומפיצים של = 0פסוסו | 1,005 ₪00 ]| ובבד: ו היה ה0/8] מחלקת עסקים מיוחדת: למוסדות ולדילרים חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טל' [ ןי -03 ו מעבדי תמלילים | מבצעים בכלנית! ‏ תוכנות עזר ] כלנית - מפיץ מורשה מבצע: ות [הספסוסון] אורן קונים בכלנית! טל ]ס5סחסו] ועוד.. | | / ס = 2-5 7 אסדהסא 1א 8 1 : 5 6 40 פאאואווסס אסזהסו | = = עם השירות של בינת. > פווסויוי הפפ איסדפסי | מערכת ההפעלה המתקדמת עבור: א - ב מעבד תמלילים +62 7 . -- 08099 010015 - חדש! : / א - ב משהד ממוחשב 6 90631 הגיון האלקטרוני /ְ ! : 0 7 | טקנ 600 ז0/ת56- זתסו[) 2 ---- 0 אא 1 אשר תוכגנה לנצל את הכות היחיד מימין לשמאל + 7 6חסאווואסס - חדש! המקסימלי מהמחשב שברשותך. | 5 + -- > -- (005) 05 780000 5.5 עכבר מיקרוסופט מקור' ‏ וגמקוס ₪1807) ו וק | 0 ו א 0 מעבד התמלילים המובן מאליו. | וצרי פשספאוש 0 מעבד התמלילים 5% מהשוק בחרו ₪64 09 סחסש כ 814 ₪ סקט 1537 ₪ (כולל מע"מ) 99) 9 עטור הפרסים + ו אוש 558 : + טפוש 624 ₪ איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) 5וסתגו/ תל סח סופאה ש 1537 ₪ ופסאם ו שוכ 814 ₪ עכבר מיקרוסופט מקורי 7 )6 ן סאג וס מהדורר" 7 מעבר תמלילים הנפוץ נעולם תקליט הון ‏ התוכנה המובילה למשכורות ל- 6כ. | 6 | 2734 ₪ וטורבו פסקל 70 521 ₪ נעת גם בעברית 8 במחיר מבצע משחקי שכר ₪ גילום (0חדאטס. 0 גהאל, לו ,0 סואג וסט 1759 ₪ מאגר מידע על החברות הציבוריות הינטראליות ₪ טפסים 126, 106, 102, 101 ספוא 1713 ₪ / טלפן לכלנית! שרות חדש וייחודי על גבי תקליטור (6-8081) חינם] ₪ ו תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית איינשטיין 9 תשקיפים ב [ של תלושים שחושבו ידנית או בלשכת שרות / 5 0 0 9 ₪ 20 0 זו"חות כספיים = % או אק תוכנת שכי"ע לעובדי השטחים: טלפן! 2 התוכנה הידועה לעיבוד תמליליס 0 הודעות בורסה צ כוללת: מחולל טבלאות, מיילר, 6 מידע מעיתונות, רדיו וטלויזיה ח , 0 וב , תּ זּ ה ב 0 ₪ מילון עברי/אנגלי ואיות אנגלי בל המידע על תוכנה להנהח מחירים מיוחדים למוסדות ולדילרים! החברות הנטחרות בבורסה בלחיצת כפתורו 6 105 + ניהול עסק המשרד הממוחשב של לוטוס קל יותר, נוח יותר החל מ- 200 ₪ ומכיל הרבה יותר. אונשטיין ו עס מיילה | ₪595, - ווע/סאכס// המעבד נטעובד גרסה 5.2 חדינטה! חמיכה מלאה בפונטים יחסיים ומדורגים... ... עבודה יעילה ברשחוח... הגהה עברית משובלכח... הגהה אוגלית [- נחט853ו... וק 1,575 ₪ טבלאות גמישות... חישובים אריתמטיים... 8 חדום .140111 פקס איוסגרני בתונוהו ה 40 כ כעת במבצע 0 ₪699 | - 52 הסקקן 01 החזק בעולם+עברית 9 - זאוגק זאו טלפן למחיר מבצע! התוכנה האידיאלית לציור. 8 > 6 ג 7 0 התוכנה לשיגור פקסים הנפוצה בעולם! 0 - 12-30 0961:) התוכנה המושלמת לעיצוב גרם: > כוללת עיצובים מוכניס מראש. * כוללת ספריית טקסטורות עשירה. > כוללת עברית מושלמת של כיוון. מדריך הטלפון הישראלי הממוחשך האנציסכופדיה - הינשראלית הכללית הכרכים על תקליטור אחד 7 אם54שה5 פחד 9 - 1993 על תקליטור תקדין התקליטור המשפטי: החש כעת במבצע! 4 מידע ברפואה מידע במחשבים מידע כללי /, 641% לפי מקצועות רפואיים... .החל מ'₪1239 זסז טק 0-0....-.--. .3900 ₪ תקפון- מדריך הטלפון המ' ?וכו כתני עת רפואיים- - - - -.-- -- החל מ'₪661 5 חס דוסקקט5. 7 תקפון עיסקי- האגה המשל למ -85 ו , או או - תוכנת עזר בדיאגנוזה לרפואח פנימית תפוצה של ישראל.-.--..מ-4190 ₪ - ]₪4277(‏ תקין חדשוו לבית וו אגוציקלופדיה ישראלית. .230 = 9. | ו//כו// המ/עבד שעובר מעבד התמלילים יי שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק וורדמיל עובד עבור בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! ל פועל ל 0 משתמ שאפמ" " ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב בעב ךי ת, בא נגלי ת, המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-52611.55 ) / בערבית, ב0(7* ופיל ביותר, מבוסס על ניתות ה-אמן מורפולוגי מלא - פרי פיתות לפק ו חינםו לוורדמיל 50011.5 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 118540805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 50₪1.1865 לשפות אירופיות נוספות. צוינטרסוכיט אינטרסופט הנדסת תוכנה בעמ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל. 02-637333. פקס: 02-6371337 גם לי המשתמשים ב-6ק 6 מיליון הם אולי מספר לא ג(דול, אבל בהשוואה לכל תחתנת עבודה אחות אפשר לאמר כי התחילה תקופת הפנטיום להמונים. 6 מיליון מחשבי פנטיום הם: % כפלייס ממספר כל תחנות העבודה ה-156א-יות שנמכרו בעשור האחרון. % כפלייס ממספר המקינטושים שאפל מו- כרת בשגנה אחת. % יותר מסך כל ה-486-ים שנמכרו בשלוש השנים הראשונות לשיווקס. הביטוי פנטיוס להמוניס מתייחס לא רק לכ- מויות, אלא גס למחיריס. כיוס המחיר של מחשב פנטיום מצוייד כהלכה (בארהייב) מת- חיל ב-2800 דולר. נכון שמדובר ביצרנים לשיווק ישיר, דוגמת 2000 0474 אזדפטא, א680]א ו-2805, אבל מחקרי שביעות הרצון של שא4021// 20 מוכיחיס כי הלקוחות של חברות אלה מרוציס בהחלט מהחלטתם לרכוש מחשב יזוליי. בסקירה הבאה תמצאו גם מחשבים העולים פי 2 ו-3 יותר - ועורכינו אפילו נתנו לאחד מהם (10108חחו0 .21.1) את אות ייבחירת העו- רכיס'י - אבל תראו את רשימת התצורה שא- פשר להשיג היוס בפחות מ-3000 דולר: התאמה למשימה ישומי 005 ה ישומי פ)וססאוצ פוטנציאל להרחבה פנטיום להמונים ד סוף 1994 *וכלו לפחות 6 מיליון משתמשים להתרווח בהנאה מול המחשב החדש שלהם בשביעות רצון "עשיתי את זה. יש מחשב פנטיום". 6 מעבד פנטיוס 60 מגהר על לוח אס 61ק. 4 16 מגהבייט זכרון ראשי, 256%8 זכרון מטמון 1/2. דיסק קשיח מעל לחצי גיגהבייט + מט- מון דיסק. כונן 1א0א 62 כפול מהירות. 4% מאי 5שסשחו/ לאפיק 761 עס 2018 זכרון מסך. 4 צג רב-תדר 15 אינטש, מרובע ושטוח. 4 מארז מגדל מרווח ומאוורר היטב. 4 התקנה מראש של 205, פשסטחו/ ומ- בחר ישומים. המכונה החלומית תיאור הנייל דומה להפליא למה שקראנו לפי כחצי שנה ייהמכונה החלומית" (במאמר ייה-76 המושלסיי, גיליון 10 של המהדורה הישראלית), עליה אמרנו כי לרוב המ- שתמשים היא תשאר חלוס למשך תקופה ארוכה. אנחנו שמחיס לבשר על כך שה- תבדינו ואין צורך להמשיך ולחלוס על הת- עשרות מהירה. אפשר לרכוש מחשב פנטיוס במחיר | שלפני | שנה שלמנו עבור 2. היתרון, בהכפלה כמעט של הביצועים, כולו הווח נקי שלך. לפני שנה היה הפנטיוס סמל המעמד הנכסף ביותר בין משתמשי 6 לא רק בשל המחיר הגבוה, אלא גס בגלל הנדירות שלו בשוק. יצרניות ‏ 76 נלחמו על הקצבת פנטיומיס ואינטל חילקה את היצור המצומצס במ- שורה תוך העדפה ברורה של היצרניות הג- ולאמר יחסית למספר דולות והמבוססות יותר. היוס אין בעיה לה- שיג את גירסת 60 מגהר% בכמויות של יצור המוני וגם ה-66 מגהר+ שוב או פטה-מורגנה. אינטל שינסה מותניה והאיצה את היצור של הפנטיוס בקצב שלא זכור כמוהו בתולדות ההכנסה ליצור של שבב מעבד חדש. קצב היצור הנוכחי הוא יותר מחצי מיליון פנטיומיס לחודש ועד סוף השנה הוא יגיע למיליון שבביס לחודש. לה- שוואה, אלה מספרים גדולים פי מאה כמעט מהתפוקה לפני שנה בלבד. מחירים בטימן ירידה אפילו שלושה חודשיס הס זמן ארוך בקצב החדירה של הפנטיוס לשוק. המחשב המ- תואר לעיל עס תג מחיר נוכחי של 2800 דולר עלה לפי 3 חודשים בלבד 3600 דולר - ירידה של יותר מ-22 אחוזיס תוך 3 חודשיס למוצר חדש לגמרי היא תופעה לא מוכרת גם בעולס הדינמי של מחשבי 26. ההערכה של אינטל כי תוך שנה תצורת חומרה דומה תהייה זמי- נה בפחות 2000 דולר אינה נראית כהגזמה פראית (המחיר של מחשב 48602/66 בת- צורה דומה הוא כבר היוס כ-2000 דולר וה- תחזיות של אינטל הן שהמחיר ירד אל מתחת ל-1500 דולר תוך שנה). מבחינה הי- תג חסווט|סץ= 6 צּ צּ 8זוח 0 / 9 לש 6 ישראל מאי 1994 4 1 60 6808 ססת אואת 8 0 0 9 8 0וחטוז חק 6 טוח 52 456/8 ו 3228 ₪ש ₪םם זסאוס1-וחווא יו () ו230 (4) 250 ₪ ₪ זט 1 זו יר ו (זץ 1) 5199 = (ז6ץ 1) 060ט!6חו ל וט סאד אא וס זט ב זו 6 וא = (11/11/92]) ווה סם ₪מם 28-28 48-88 ל ו זו הזוס ו 80%ם-זח זפווחטז הוזפטות 0930 5-60ק 255 ג ו 4248 שםמם בו 200% )5( ₪ ונ (זהפץ 1) 610066ח1 ג 8חו | ו 0003 ואה ממ 8-ו שי הזוס חמטסזת6-1זהח הצוח רד | !ההק 55 0 טוח 6סו 3408 םמ זסוס ד 250% )7( ₪ זב ו (681ץ 1) 568 (0 ,5 בי וזח [ (1/1/93] ספוא סם 8-ו 2% יי 86-ו פנטיום להמונים השוואת הנונות ע'קו'ות. תהשג' בוט "ו רא קיימ | קיים ₪ וחק 451 000016 ₪15 0060701 מזמותה | הסמט!סאם 818 = המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי ל הט הק 6% המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (8160וחו651) 55,545 9 7 :א (חסוז3זטףו!חסס 165160) ססוזכ 1151 0 טוח 0 טוזחס? 0 חטוזחס? 6 טוח 6 80 6קץ ז69550סזק 5 49408 2-|505 851] 5468 6 52808 6פו 5278 8 300 [זו63086 015% 3370 ₪ן. ממ ₪מם ₪םש [6חחח6 הסוזטסוז51ו5/017861-0ז68!0 פחו!חוופ יוו יו 5 6 (4) %145 (8) \250 (פ) )200 (4) 200 (601075 000 ]0 זססוחטח 0ח3) ץוקקט5 זסאיסק ₪ מ ₪ ₪ ו סו 0506זסווש! 300 05 ונ זו ז סש ו 5 85 5 הזו זסס3! פתוחסוח 15 (זהפץ 1) 060ט!6ח! א (והפץ 1) 660ט!סחו (ו8ץ 1) 59.95 6 5006 18ו5-ח0 ץזסוזו6!) 6תה ז66550סזק 0 ,158 0 5 01 ,158 5 (59000087 ,לוהחחוזק) 8זטז66זוח6ה פט וזח 6ח! |פזחו 8 ז חח 0876פז6תוסו/! ווח ווח |פזח! גי זז חח 591 קוח זו? יו זו? 8 חוכ 806זחקט ז066550זק (10/22/93) | (1/1/93) 0ז3או (12/3/93) |\ 02.01 1 אוחססת? (0816 ז0) חסופזסצ 8105 םח |₪ן | | 1 | ₪ | חססקט5 1 16550// 6 858ו] 168-1288 8-ו 1-8 0-8 5/5167 518/!8016ח1 26% 2% א2% 26% 6 | וההזסזא= וס זו וס | ו 06 חחַטסזתו-16וו ו חחָטסותז-8זוז 0-ו 06500 6]וזש 08008 חחָטסזת6-1) וצ 5-ו 8 008.[-10 8 8-535%8₪8/א210 5 0156 870 6ס8 וצה וקסוק ו | | חסוז068! ,.360]ז6זחו ז6!וסוזחסס אפום ו 21 40 1 27 ("3.5 ,"25 .5) 085 פטוז0 060551016 01 40 0.2 0 "3.5 ,"25 5) 085 6צוז0 |התז6זח! 18 8 .1.28 48 8 5 015% ץקקסו] 8 058 ,0 <2 206 5קו!וח? = 0/3028 זסזאסוק 8 0-0 1200 5.0 0.0 10.0 5 0 ,₪54 ,15 2.0 0 0 1200 5 פ8טפ-!008! ז8זסוזקסזכ ,01 ,פטם. ו | תו 1.0 1 1.1 5 6פטס ,501181 ,!818|/6 68| ץ6181וזקסוק [ ו 7 ו חסו0631! ,61866זחו /חזוטסזוס עְהוספום ,פטס ₪1 6% 6% אסזוגו/! זז ]טח 561 קוחס 080ו/ 8 ו 28 2008 וח ספטו סטורית הקו של 2000 דולר היה קו פהשת המים בשיווק מחשבים אישיים. כל דור שחצה אותו גרס בכך להכחדה של הדור הקודס. הונים הנמצאיס היוס בסכנת הכ- חדה הס מעבדי 486 ללא הכפלת תדר. הי- רידה במחיר גירסת 2%2/66 הקטנה את פער המחיר לרמה שלא מצדיקה את החסכון. לא רק הפנטיוס לוח את ה-4862%2/66 לרמת יימערכות הסףיי. אינטל הוסיפה בין השניים עוד 3 מדרגות ביצועיס בדמות סי- דרת 284. בגיליון קודס דיווחנו על הנגזרת החדשה של משפחת 486, עס מהירויות פני- מיות של 75, 83 ו-100 מגהרף ומהירויות 8" 234/8-2168 = 2508-5258 28 ו 0106008 ,01 0 2 0 30 0( 3 02 24 02 רואלו | 128,144 8 1.4408 .ואלו אב חוספוז|ו! 66 3% הוספוזוטוא 60 = 000-332 שְח50 = 34018 בפותפסד 0.0 0.0 0.0|- 5.0 0 0 120.0 0.0 יוו 0 ישן 0 | | | ו ו ו 6% או 2% 28 28 28 חיצוניות של 25 ו-33 מגהרץ. לסידרה הח- דשה גס מטמון 1.1 (המטמון על השבב) גדול יותר ושיפור בניהול ההספק. התוצאה של השיפורים היא שאינטל יכולה להציע בת- חוס מעל ל-4860%2/66 מעבדים עס בי- צועיס עדיפים ב- 20, 60, 80 ו-100 אחוז - מגוון מספיק על מנת לדחוק את השבב הוו- תיק לעמדה של יימוצר סףיי. אינטל גס הכ- ריזה על גירסאות 90 ו-100 מגהר של הפ- נטיוס, שני שלבים נוספים בסולס האינסופי של שיפורי ביצועים, אבל את אלה עדיין לא ראינו במחשב לשיווק יימעל למדףיי. מחשבי 4 כבר הובאו למעבדות 485 6 לב- (1-] סק ישראל מאי 1994 חעה והס אכן נמצאו מתאימים. לריבוד התיאורתי, בין 486 לפנטיוס (ראה ייבמבט ראשוןיי בגיליון זה). קריטריון הבחירה למבחן הזה הזמנו יצרנים לשלוח מחשב פנ- טיוס עס לפחות 6 מגהבייט זכרון, דיסק 0 מגהבייט, אפיק מקומי לווידאו מואן, מסך 15 אינטש, כונן 80% 62 וכמובן כונני דיסקטים, 05 ו-5ש60חו/ץ, הגיעו למבחן 1 מחשבים בטווח רחב של מארזים, תו- ספות מעל למינימוס ומחירים. שני יצרנים - <> 0 7 7]7][ּ 7/[1ּ ש‎ פנטיוס להמונים ו 0 בה'וה העוונ'ם דיגיטל ו-7א7%0 - לא יכלו לספק כונן תקליטוריס עס המחשב ובכל זאת הם נכנסו לסקירה זו, שכן הכונניס זמניס בדרך כלל כאופציות. כמה מהמשתתפים ראויים לאי- זכור מיוחד: 66 8ז0)ח18 2805. שילוב מצויין של מעבד בגירסה המהירה עס ביצועים מעוליס בכל המבחנים, במארז מגדל מרווח במחיר פחות מ-4000 דולר. 4 05 1815788 מציב את התקן החדש בביצועים גרפיים: המאיץ 68-11 של מט- רוקס שולח אותו לשיא חדש במבתני אזהותו\ 5סותק8ז0 (במחיר ביצועי סטפזץ 5 מאכזבים ביותר). + ייבחירת העורכיסיי שלנו מלפני שלושה חודשים, 66 20107108 18ג, שומר על מקוס מכובד בביצועי 5אסשחו/), אבל גס הוא מאכזב תחת 05כ. גם כאן אפשר להצביע על הכרטיס 16-11 כמקור לא- כזבה. 4המחשב [76020 11080%א צוייד בלא פחות מ-16 מגהבייט של מטמון דיסק על 0 01 זחופה| = 2000 ע0810%/8 הססגזטם | סק0פכוההמָום | זכ שהסחפום ו וו6 | 7560 ||פחסס מס לא ק"ם ) ק"ם ₪ [ימ) 0 גי 0 | 60-טו1ה8/76 | 6 1 05560 סזק₪65% | המוצרים מטורטים כסדר אלפאבתי 1 -וחטוז ה /525 10681 = המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 9 5 9 7 ו 7 5 (2100וו51ט) 55,128 (1/0781/00ח60 185186) ססוזק 1151 0 טווח? 0טוזח? 0טוזח? 0 טוזחס? 0טוזחט 6 חטוזחס? 0 וטוזחס? 0 טוח 60 806 6קץז ז000550זק שו 525/8 6 5408 2-|509 851] 1.208 ו 524/8 |505 3448 2 9 50812 351] 545%/8 6פו 5278 וה 306 ץ1ו03030 015% 870 ₪ ₪ הא םח | ]₪ .. םח ₪םש [8חח3ת6 חסו1טפ/7801-6151ו₪631615/0 ו זס/ ד יו ס1-וחוו! זסוסך [י ו זסוסד 6חוווחוופ 6 (10) א230 (6) 300 (9) 250 (6) 300 (8) \250 (5) 224% (9) 300 (4) 146 (0601015ח60 01 זספוחטח 300) ץ!קקט5 זסאוסק ₪ ₪ . . . . . . 6 א00חו/) 10105011 306 ₪05 ו בו ונ 65 ,885 5ת)חסוח 15 1 צנ ונ הז 3/ 30 15 2 4/א (5הסץ 3) 00060!ח] | (681ץ 1) 666ט61ח1 | (זשץ 1) 60 טוסח | (81ץ 1) 666טוסח| | (ז68ץ 1) 66טוסח! | (ז8פץ 1) 6ססטוסחו 6 5068 16ו5-ח0 צזסווזטיו 001 ז0550גוע 0 ,158 0 ,15 0 01 ,ו : וט 01 ,₪5 0 ו (/ח5060003 ,/ח8וחוזק) 8100100178 85 5 |008ו וזח וח וח ומוס 0 6 58 יי חח 00870זסתוסו/ וח וח [6וח! וח וס [6זח! [פוחו 00 חח 501 ות זו 6חסא זו 6 ז1068550 ו ו זי ה 31 806זחֶקט ז006550זק (9/20/93) ווה (9/24/93) וו (11/11/92) !ואג (8/28/93) אוחססתל = (10/19/93) וות 8 וח | (1/1/93) עו (9/28/93) חס (0816 זס) חסופוטצ 8105 םשש םש ₪םח .. בם .. ₪ 1 1 [חסקקט5 זה() 16550/ סוחס ח185] 8-ו 108-328 8-ו 48-28 8-ו 8-ו 8-ו 8-ו 57516 5131!3016ח! שו 26% או 20 2-8 6% 2 א 8 108 8-ו הטוס וזו זו זט 6-ו 66קקה -ס6זום 6סהח-זסטזום 8 006 8 ו ףטסזת6-1וו א וו חחָטסזח)-6זוזש חחָטסזת16-1 ה ו ו תחָטסזתז-16וו חחָו005 8]וזו 08606 5 0 28 0-08 2-8 128 8 2-08 8 2708-5258 5 0156 310 818016 0 וקסוק ם וקסוק | וזק סז בק ,6וזקסו? חסוז062] ,61866זח/ ז6!|סטחס6 אפום | וי בה ה 41 41 0 1 0 30 0 ה ('3.5 ,"5.25) 5ץ08 0198 000551016 07 04 3 01 23 01 00 01 ("3.5 ,"25 5) 085 6או07 |4חז6זח! 18 148 8 1.448 8 4449 8/1ו/1.2 וטס 18 48 5 05% ץקססוץ 0 ווחטפווו = 80010 וחטפזווש! = 3028-א0 זסואסוק 8 05158 8 058 8 08ות05ד = 34018 1050008 יי וז 00-80 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 00( 0.0 20.0 5 0( ,₪5 ,158 0 0 0-0 31 200 20 0 מיוי 5 פטס-!008! /0130זקסזק ,01 ,1-85 171 121 20 | 10 1/2 120 1.1 חס 56ט0ח ,567181 ,818/6ק 0 6 6 וי [ יי וקסוק 06 = |068! 8ז6וזקסוק 00ו0681! ,61808)חו /תזוטסזוס וקפוס יי ,9 א וא 3 ו ו וזא בוו יו חח 561 קוח 660 ו 28 38 8 28 28 208 ו | 060ו הבקר - דבר שהזניק אותו למקוס הראשון בביצועי 215%.: תחת 205 אבל רק למקוס השלישי במבחן אזגחוחו/ 15%. איָן נוסחה בעווטה כדאי גס לשס לב לעובדה שאין פורמולה פשוטה להצלחה והרכבת מחשב, אפילו מח- לקים סטנדרטיים, עדיין דורשת מומחיות ויכולת לבצע אופטימיזציה לא קלה. לאי- לוסטרציה של הנקודה הזאת נשווה ביצועיס של מחשבים שונים המשתמשים ברכיבים ותתי-מערכות זהים. 8 6 ישראל מאי 199% 4 וחוחפזק 57 0 אן 4 חווט 0 זט וחטזק בי 2 + כרטיט האם (כאהסםתם1ד0וא). הכ- רטיס המקובל ביותר בסקירה זו הוא תוצרת 1דא], בו משתמשיס 9 מתוך 31 המחשבים. ציוני %זגוח05 שלהם נעים בין 522 ל-999, כלומר בטווח של כמעט 2 ל-1, יותר מהפער התיאורתי בץן מחשב פפטיוס למחשב התאמה למשימה ישומי 008 ישומי פעצססאוצ פוטנציאל להרחנה ישומי 008 ישומי 5/שססאוצ פוטנציאל להרחבה התאמהת למשימה וח6שזק ישומי 05 ישומי פשססאוצ פוטנציאל להרחבה ישומי 05 ישומי 5)ססצוו פוטנציאל להרחבה ישומי 005 ישומי שססוצ פוטנציאל להרחבה 6 ישראל מאי 1994 פנטיום להמונים 6 במבחן ות הציוניס שלהס נעיס בין 67.6 ל-77.1 - פער גדול יותר מהמפריד בין 60 ל-66 מגהרץ במהירות המ- עבד. % המאיץ הגרפי המקובל ביותר הוא השבב 0 של א6וו6/. לא פחות מ-18 מחשבים מצויי- דיס בכרטיס גרפי המבוסס על שבב זה. במבחני 1580 (תחת 205, לא הצד החזק של מאיץ זה) טווח הציוניס היה בין 1255 ל-2108, פער של 68 אחח. במבחני א%זהותתג\ 5סותקגז0 הפער הוא בין 16.5 מיליון פי- קסלים בשניה ל-21.8 מי- ליון, בערך 32 אחוז. % שלושה מחשבים מצויי- דים בדיסק ייקוויאריי 2540 של ווסטרן דיגיטל. במבחן 8% הנערך תחת 205 הציוניס שלהס נעו בין 1555 ל-1268, פער של 23 אחוז. במבחן אזגוחתו/ 15% הפער גדל ל-75 אחוז, בין 1140 ל-1990. 9 מחשבים מצויידיס בבקר דיסק מסוג 2 )|)6ק, הציוניס שלהס במבחן 15% נעים בין 1665 ל-1299, פער של 28 אחוז. במבחן אזגתוחג/ 215% הציוניס נעיס בין 0 ל-1170, כלומר הפער הצטמצס לבערך 5 אחוז. מפתיעה עוד יותר העובדה שה- דיסקים האלה, שאמוריםס להיות מהיריס יותר מדיסקיס 18, איעם מתבלטים מעל לממוצע. + על החשיבות העצומה של ציון 08וחק03 א%זהותהו/\ בהרצת ישומי 5שסשתג/ אפשר ללמוד מהשוואת שני מחשביס האחרונים בסקירה, ה-0א28 מול 2805.:ל-7505 יש יתרון של 11.2 אחוז במבחן המעבד (0005507ק6ק) ו-47.4 אחוז במבחן א5וכם א%וגוחחו/). ל-א[2₪%0 יש יתרון רק במבחן %גותתג/ 5סותק3ז0, של 11.5 אחוז. במבחן הישומים 94 6חסופתג/ גובר ה-0א28, בי- תרון של יותר מ-3 אחוז על ה-2805 - נ- צחון אותו ניתן לוקוף לא ספק לזכות הכ- רטיס הגרפי של אסַא7ג/א. אותו כרטיס עצמו מכשיל את המשתמשים בו כאשר המ- בחניס הס בסביבת 205. שלושת המחשביםס בהס הוא מותקן לוקחיס את המקומות הא- חרוניס במבחן 1280 עס תוצאה ממוצעת של 751, שהיא שישית (!) בלבד מתוצאת השיא במבחן זה (תוצאה שהושגה בעזרת השבב ?-2 53-860928 במחשב ]600% אט, שילוב שהיה הגרוע ביותר במבחן 08106 זה אין מציאות המחיר אינו אינדיקטור טוב להערכת בי- צועיס, אבל אל תחפש מציאות בשוק שהופך למשוכלל מיום ליום. ביצועי שיא מאוזניס היטב עולים הרבה יותר מאוסף אקראי של רכיבים שהושגו במרתף המציאות. אחד מה- זוכים בייבחירת העורכיס", א16/וחתז של יקר פי 3 כמעט מהמחשב הזול ביותר בסקירה, אבל הוא גס הביטוי המושלם לתי- כנון אופטימלי בכל אספקט. בכל מבחן הוא היה בין הראשונים ובמקרים רבים, השיאן. המחשב השני שזכה בייבחירת העורכיםי ה-66 גז0וחג? של 2805 עולה כמעט חצי מה-2011 וגם הוא מציג ביצועים טוביס בכל תחום, למעט מבחן 1080 בר הישגיר ממוצעים בלבד. האס ההבדלים הקטנים בביצועיס בין שני הזוכים מצדיקים פער מחיר של יותר מ-53000! משתמשים רבים הירוק ירוק. הו ש60ו נפנמעם ‏ אסנן פא ו אזזא- מסכים שנראים טוב. טוב מאוד. הכי טוב. משפחה של 4 דגמים העומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם של איכות ייצור (9002 150, סינון קרינה (ז אץוא), איכות תצוגה ואמינות. את/ה מוכרח/ה לראות כדי להאמין. דהוש מסך 1118 ממשווק המחשבים שלך. לטובתך. והכחול עמוק. מעתק מערכות (1987) בע"מ תל-אביב: רח' האחים מסלאויטה 15, טל. 03-5617392, פקס. 03-5616577 סניפים: רעננה והשרון: רח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון רעננה, טל. 09-913655. תל-אביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר, טל. 03-298848, פקס. 03-298740. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, טל. 03-5405802, פקס. 03-5496056. ירושלים: שריון-גרף, טל. 02-536131, 73 רנכצך: ד ב וה] י ו מסך עם צבע -2 6 669 6( פנטיום להמונים 4 השוואת תנונות ע'קו'ות. מהשג' ננט'ום 0 0 ישראל מאי 1994 יעדיפו לרכוש בכסף הזה מחשב פנטיוס שני, אבל אנשי השיווק של ₪11 העריכו נכון כי העורכים שלנו לא יעמדו בפיתוי ויתנו לו את הפרס הנכסף, למרות המחיר המרתיע. המעבר ממחשב 486 לפנטיוס יכול להיות חוויה מפעימה למרבית המשתמשים, במיוחד אס נקודת ההתחלה היא מחשב אנונימי שהורכב מאוסף אקראי של רכיביס שנקנו במרתף המציאות השכונתי. אבל זה לא תמיד המצב. ישנס מחשבי 486 המסוגלים לה- תמודד בכבוד מול הפנטיוס ולנצח בחלק מהקרבות. | לדוגמה, | המחשב 06 |פזטםסטזטיך, | שהצטיין בסקירת מחשבי 6 שצערכנו לפני כחצי שנה, השיג ציון 6חסופחו/ של 73.8 - ציון טוב יותר ממחצית המחשבים בסקירה הנוכחית ורק 7 אחוז פחות מהשיאנים ,].זטס ו-8 .]4 ! המחשב של 760 הוא חריג (הממוצע של מחשבי 4860%2/66 הוא 40 במבחן זה) אבל הוא מלמד אותנו איך תיכנון מתוחכם יכול להעלות מחשב מהליגה ייהטבעית'י שלו ללי- גה גבוהה יותר. מצד שני תיכנון פגוס יכול להוריד מחשב פנטיוס לליגה של 486. המ- סקנה היא שאין תחליף למבחני הביצועים בהחלטה איזה מחשב נותן תמורה מלאה לכספך. 5 ז 0800 | והחט:)ה6ק 51/5 | 60 6חָהח! 160 ות הפטפווון 0 ו 6 .זזה - לא קייר ] ק''ם שו 1566 חס זו [0]855108זק הזוס +!6000-/ | חוו|סחס!) אב סק וו וחטנזח6ק 5 ההמוצרים מפורטים בסדר אלפאכתי 0 וופץ5 5 זסוןגק | המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 201 9 (8160ו651/0) 55,386 43 55 5.008 5 1209 (חסו81זטףו]חס6 165180) ססוזק 1151 0 טוזחס? 6 וז 0 טוזחס? 0 טוח 0 וחטוזחס? 0 טוח 0 חטוזחס? 0 וזח 6 800 61800זחו ז000550זק ו 8 6פו 3408 6 5408 50512 351] 545%/8 ו 3428 סו 5288 6פו 8וא342 6פו 528/8 86 300 0303017 015% 11870 ₪ח ₪שם=ם - םח ₪ ₪ש ₪םם [ 1 [0חח3ס הסוזטטוז81615/011001-0151 הימי יב ו בו יו יו זס1-וחוו בו 8 5 (7) 230 (6) 230 (3) 165 (5) \200 (ד1) 300 (6) 230 (6) 200% (6) \250 (0000601075 01 זססוחטח 800) ץ!קקט5 זסעשיסץ ₪ ₪ . . ₪ ₪ ₪ ₪ בו פע00%חו/) 050]1זסו!ש] 806 ₪05 זו ו צנ 5 1 2105 1 ו 1 ץז 00| 20315 א (63ץ 1) 5150 = (69ץ 1) 0שט!סח1 (90ץ 1) 539 (30ץ 1) 535 = (זהסץ 1) 006ט!סחו ה (ובסץ 1) 006ט!6ח! 6 06וע50 5118-ח0 עזסוזו6וא 800 זס5פט6סזק 5 5 0 ב 5 גו ,5 ב (/ח5800008 , עוהחוזק) 6זטז160וחסזה פט 000007 ח68וזסותג/ סואד שא 5 וו וטו |פזחו [008ו91 זה הוח 810ססזסתטו/! חסון13הסהוטז51ח! וס וס וח וזלס גי [6זחו ב גי 50 קת [י ו 6 1 [ים נמ זו? זו2 ונמנ חוכ 806זחָקט ז60550סזק (10/12/93) ווה (11/11/92) ואג (11/12/93) אוחססהק (11/4/93) ווה | (11/11/92] וו (9/16/93) אוחססתץ | (11/30/93) ואה | (10/19/93]) וואות (0816 זס) חסופזפצ 8105 בסם סם ₪ח ₪שמ 11 םש ₪מח ₪םש הוסקקט5 1 16550/ץוסוחטוח ח135] 8-ו 48-28 8-ו 8-ו 8-ו 1-8 8-ו 8-ו ]₪ ח575:6 80/6ו5131ח1 ו 512%-א128 26% 6-8 2-8 שי שי 8 6 ו ו8תז16] 6-ו ו ו 6-ו ו ץְהעע- וטס בו ו 9166 0866 ב 08 0% ו חחָטסזת6-1ו שש 0-ו ור וו ו 30ס-טזוזץ 0050 ]וזש 00006 וה 2-8 8 8א290%/8-540 2.08 0-8 8 3438-21608 18 5 015% 810 3818016 | 8 0100100860 ,701 | | יי ו | חסוזבסס! ,161800חו ז!|טוזחס6 5%ום 41 3/1 20 10 5.2 40 22 40 "3.5 ,"5.25) 085 סטוז₪ 60655018 01 01 02 02 3 02 01 20 ("5 3 ,"29 5) 085 ששוז0 |החזטוחו --| 8‏ 1.448 ,1.2008 8 1 / וטס ואט / וט | 1.4488 ,2/8 1 18 ו 015% ץקקס] 18 18 8 3 /ְ"ח50 8 3פוח105 |3% הוקפוזוטו 60 8 05859 06 וחטפווו | 610010 וחטפוווש! 8 08וח05 8 8סות05ך סשוזט 00-80 0.0 0.0 0 0.0 00 50.0 0.0 0.0 5 04 ,₪54 ,154 20.0 ו 2 200 200 0 2.0 2,000 5 פטס-0031! 3)סוזקסזק ,001 ,1-85 10 1.20 וו 1.0 10 120 1.20 1.20 5 6פטסוח ,501181 ,8781!61 7 0-8 | 6 סק | | ו 6 | חסוז068! ,61806וחו שזוטסזוס וקפוס ב בו ו | בו ב ור 3 0% חח 501 קוחס ססטו 28 8 28 08| 8 2008 18 28 גח סט 7-2 .יוו ווה ה לוח אם מוטנציאלי החלק הטוב ביותר בסיפור הוא שכיוס כל המחשבים במבחן בנוייס על לוח אס שתוכנן לנצל את מלא הפוטנציאל של הפנטיום. אס בעבר ראינו מחשבים בהס אילצו את הפ- נטיוס להצטמצס לאפיק 32 סיביות, עיימ לתאוס ללוחות אם של 6, כיוס אף יצרן מכובד לא יעו להציע לך פשרה כזאת. גם בנושא האפיק המקומי מתחילים לראות קבלה מואצת של תקן 761 כתחליף עדיף ל-5ו3-.1 של תאגיד 5 ). ל-201 יש ית- רונות טכנייס ברורים על פני ה-18. אבל שבוע המידע בישראל הכנס הבינלאומי ה-9 המכ בל ה ,יר מ תי וין מצוו ביימ א ו 4 8 0 ן בחסות התאחדות התעשיינ'ם 0 מרצים מהארץ ומחו"ל ספקי המידע המובילים בעולם נושאי הכנס: מידע 0 = שווקים פיננסיים = מידע למנהלי מו"פ = הכרות עם מו המידע ה מידע למנהלים בכירים = מחקרי שוק בינ"ל = איתור שותפים אסטרטגיים = ממידע למודיעין--האתגר והמענה טכנולוגיות מידע: = דפאחפזאו-נתיבי מידע מהירים = טכנולוגיות תקשורת לשירות המידע ₪ מאגרי מידע במחשב אישי - טכנולוגית ה - ואסוזְמְו₪ = מאגרי מידע חזותיים = 94' 8ו0סוחוזוטז! = מאגרי מידע ישראליים = התקליטור 94' - המשך התנופה מידע ענפי: ₪ מידע לחקלאות = מידע לרישום תרופות וכימיקלים = מהפיכת המידע בחינוך ₪ מידע ירוק - מידע בנושאי איכות הסביבה = מידע ומשפט = תקשוב יהודי חובק עולם תערוכה מקצועית פ' -2 במאי 2 דע - 9 ₪ מאגרי מידע = תקליטורים = מידע טכנולוגי מדעי = מידע פיננסי= חדשות לבות ₪ מידע רפואי ₪ מידע משפטי > מידע חינוכי = מידע עסקי = יישומי תקשורת ₪ אינטרנט ₪ מידע פטנטים = מחקרים וסקרים = כתבי עת ה כ נ'ס ה לת ע רוכ ה יפי בזקזהב טלדן חופופד ‏ ו ג | מכ היצוג הישראלי י 1 2 ב / לקבלת תוכנית מלאה של הכנס נא לפנות אל: טק מערכות מידע "מידע 94" ת.ד. 18094, תל אביב 61180 0ל. 6950073 פקס. 03-6956359 4 6 אא [יטו 6 ל 4 אס!קוחוחס |!26 6 506 בתוצאות המבחניס אל תחפש סימניס לפ- ריצת דרך דרמטית. יש שיפורים, אבל לא דרמטיים. בין 31 המחשביס בסקירה, ל-19 יש אפיק 1, 11 מצויידים באפיק 18 ואחד - של קומפק - מתפאר באפיק קינייני (חסופו)) לווידאו, בצירוף אפיק ₪158 לשאר הת- עבורה. לדומיננטיות של 261 במחשבי פנ- טיוס קל למצוא הסבר בכך שהוא זה שזוכה בגיבוי אקטיבי של אינטל והוא עוצב מר- אשיתו לתפקיד של אפיק מערכת (ה-[0ע אינו אפיק מקומי במשמעות הצרה של המי- לה. המהירות שלו אינה תלויה במהירות המעבד ומבנה קווי הנתונים, הכתובות וה- בקרה שונה מאפיק הזכרון) מהיר בסביבה של הפנטיוס ומעבדים עתידיים של אינטל ואחרים. ה-1.8/, לעומת זאת, עוצב לצרכים של מח- שבי 486, במטרה לממש אפיק מהיר לווידאו בהשקעה מינימלית. כדי להתמודד גס בזירת הפנטיוס מפתחת %84 מפרט חדש, 2 005-.1/, שיהיה עס 64 קווי נתוניס ומ- הירות עד 50 מגהרץ, בס"יה רוחב סרט גבוה פי 3 מאשר הגירסה הנוכחית. 6 ישראל מאי 199% כ-- 3-2 ד ד סת ‏ 0 תת₪0]₪.".". פנטיום להמונים 2 סיביות לא מספיקות כבר גם תאגיד 701 מכין גירסה ל-64 קווי נתו- ניס שתקרא 2012, אבל בכל המחשבים הנוכחייס מותקן אפיק מקומי של 32 סי- ביות בלבד, עם מהירות 80881 של 3172 מגהבייט בשניה. קשה להאמין כי הקצב הזה (פי 16 יותר מאפיק 41 הישן) כבר אינו מספיק למספר יצרנים שאפתניים, אבל במציאות (לפחות כיום) הקצב התי- אורתי הגבוה נשאר בתחוס התיאוריה. הסיבות לפער בין התיאוריה למציאות הן חסרונות ידועיס של ערכת 01 המקורית של אינטל. בכל המחשבים בסקירה זו המצויידיס בא- פיק 261 מותקנת ערכת השבבים צאעטסאם)א של אינטל המאלצת את הי- צרנים למספר פשרות תיכנוניות. ‏ למשל, ערכת ₪8008%)א לא מאפשרת לממש מדי- ניות | מטמון| של "כתיבה מאוחרת" (8408-ם1]א/) אלא אס כן משתמשים ברכיבי זכרון יקריס במיוחד (/584% סי- נכרוניים).. ייכתיבה מאוחרתיי היא מדיניות המטמון היעילה ביותר, אבל רק 9 מהל- צרניס בסקירה ראו הצדקה להשקעה בר- כיבי זיכרון סינכרוניים והתוצאה הבלתי נמנעת היא תיכנון תת-אופטימלי. בגירסה הבאה של ערכת 1 שתקרא א8ש7ך54 , תשפר אינטל את התיכנון ושוב לא נאלץ לקבל פשרות מכאיבות כעובדות. אפשר גם לקוות כי היצרניס ילמדו בינתייס איך לנצל את כל היכולות של ארכיטקטורת [1. למרות הפער הקטן בין ביצועי 261 לביצועי %18 בדור הנוכחי, ‏ יש עדיפות למחשביס המצויידים בא- פיק 261 מבחינת התאימות לתקניס עתידיים. כפי שה- דברים גראים כיום יש ל-701 תמיכה רחבה ביותר בכל עולס המיחשוב השו- לחני. לא רק ב-70 המ- בוסטיס על ארכיטקטורת אינטל, אלא גם מחשבי מקינטוש 6/ז20₪6 עתי- דיים, תחנות עבודה 8156 של יבמ, דיגיטל ו-ק₪ ומ- ספר פלטפורמות פחות ידו- עות, כבר מחוייבים ל-[0ע כאפיק סטנדרטי. | אפיק 8, גס אס לא ידחק לח- לוטין לגומחה היסטורית, התאמה למשימה ישומי 005 פוטנציאל להרחבה ישומי פ/שססאו/ש = 0 ו ישומי 8/יססאווצ 0 = שבי פוטנציאל להרחבה ‏ גדוע | 7-8 ב ישומי 5 ה ישומי 5שססאועצ הוה רהו יך פוטנציאל להרחבה ישאר מוגבל למחשבי 26 מקובלים, בעיות איתחול להפתעתנו, לא כל המחשבים שקיבלנו למ- בחן היו מוכנים לעבודה לאחר הרכבה וחי- שמות של 5 חברים (שאינס מנולים) יכוליס לזכות אותך בחולצת 1 של 8א4071/א סק כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אס לפחות אחד מהס יחתום על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך ב-5 גליונות נוספים. ו | 9 וו וו ו5וככ:? 23/02 וקבל את 62185 26 המהדורה הישראלית לביתך באופן קבוע שמות מומלצים (שאינס מנויים) המתאימיס להיות מנויים של 404288 6 הישראלי: 1 | : - 1שס: טלפון: 1 [ 2שם: טלפון: [ 3שם: טלפון: , 4ם: טלפון: 5שם: טלפון: אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 ל שש (5 1 ב( | תל-אביב 61091 כתובתי ן ו פקס: 03-6963080 טל. בבית טל. בעבודה 1 | רת 7 רג 5ה חאה מ השרדה 7 הי 8 הק שמר הת רחם עשר החרה =" הפה שד ל הד ות- ל> ה החדחו לחכ חן חי הררה חד החדהה א הפחי ה דיו החדה ₪ חי ₪ = חכ די ד א רהה ₪ שה,. =- 1 1 אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ : ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 [ ו [ ו 00 5שס הו / 'זס1 68-5201636 טופר שבצע ! מנו? חדש ל-25 גיליונות + 16ג60קט64-5 חינם! : שם משפחה טלפון חידוש מנו* מספר ל-25 גיליונות + 08]0ז6קט64-5 חינם! * כתובת/ומיקוה == רב ב רב ה הארכה נוספת מנוי מספר. = = ב-25 גיליונות + 060ו0ק6-50 חינם! ‏ + 7 רצייב שיק מס . הנק במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' - > - לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. : ם נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר הרהה ו המו ווה הכרטיס בתוקף עד תאריך חתימה = תוכנה בשווי 5495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. איזה מבצע! ו אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב ו הזמנת מנוי חדש ל-5א10421/ 206 / המהדורה הישראלית בול ו בו 20 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) 2 ו מגליון [| | מספר : 1 | ו שס משפחה טלפון , כתובת ומיקוד | א לי רצייב שיק מספר מק אלידע הוצאה לאור בע''מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר: ת.ד. 9237 בב מ מה תל-אביב 1 הכרטיס בתוקף ע7 הר ר, [ תאריך ----7-7-7-7-7------ חתימה ו ב מחלקת עסקים עם שירות של מחלקה ראשונה גליקמן נטלר מייזלר משפחת מחשבי וסוס ברדר מציגה בפניך את מחשבי ה07כ של ₪68ד880, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר משפחת המדפסות של מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל תמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה). לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. משפחת הפקס של )סוססוס הפקסימליות של ברדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן ; שקטות, מהירות ואמינות משפחת מכונות קט ביותר. ההשקעות במחקר הצילום של | ופיתוח של ברדר מבטיחות רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולם של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי עותקים בחודש. כל מכונות הצילוס של סלקס ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות עסאחריות ושרות של רשף ברדר. |- לך יישוס כל הלקחים שנלמדו מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס. בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... אל תקנה פקס בלי לראות את מגוון דגמי ברדר, ₪ . ל 6 ש.י - ב " . כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. עם )006 7 לפרמי כתובת הסניף הקרוב אליך ראה פרסומנו ב"דפי זהב". אחריות ושרות: ברדר- רשף (ישראל) בע"מ / נציגים בלעדיים למיכון משרדי הסוזדסהם ומכונות צילום 58% אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03-9225921, פקס. 08-9245082 4 | 6 בח'ות העוונים ₪4 5 פטוחווק2-0 ח0ח26 8 א 6ווהט 5 ז8ו5-וזד 6 וחק 0 ח0סו5081-|0ק היה 15 1 ב 5 6 טוח 0 טוח 0 טוח 0 מטוזחס? 5 5408 505.2 851] 5468 סו 4298 סו 5408 םש ₪ ₪םמם 11 בוו וס בו וס (10) א200 (8) )250 (6) 300 (9) \250 ₪ ₪ ₪ ₪ ו 5 5 1 25 | 6חחוזט!ו! | 6וחוז6ז/1 30| 6חו01)ו1 (81ץ 1) 549 (6ץ 1) 550 = (68ץ 1) 6ססט!סח! = [688ץ 1) 660טוסחו 15.0 01 ,158 הט 0 2005 ב העד וח |6זחו (טסוסו/) ופזהו חי זו זו? ממ [י ב 2% (12/15/93) אוחססחץ (1/1/93) הצאה (11/11/92) וואא | (11/11/93) וואת ₪םםש ₪ן. םמ ₪ש 4-8 4-8 8-8 288ו-9/8 ו ו 2 6% ב ץהש-זטס] זו ו 5-6 זוז חחָטסזת6-1זוז וו חפָטסזת1-זוזש 08 2-8 10-08 8 הק 70680 86 6 40 2 2 40 24 13 12 22 18 18 18 2 ואט 18 6 וחטפווו! 8 0588 + ,50 = 001-3028 זס)אשוק 0000 0.0 0.0 5-00 5.0 0 0 200 0 0 10 1 10 ו ב | 00 6% אסזוגו/ או אסזו3/ 28 8 28 48 פנטיום להמונים השוואת תנונות ע'קו'ות. מהשב' בנט'ום 0 וחסמַח8ד ‏ ץ8!!8/ הסס:!ו5 |600-5860% ץוסק 6 זחסוץץ 000 5 55 0 טוח 6 טוח 0 וחטוזח6? 168 ]851 5092 = 344/08 3 2 שם ₪םם מש קז זוסך יוו (פ) \250 () 250 (6) 300% ₪ ₪ ₪ זו ונ 5 585 300 (680ץ 1) 0060ט!סח! (זפץ 1) 579 [זפץ 1) 575 184.01 5 15, 0 הו 6 אד 55 6וחו/חחססומָום בו הי [6וחו ו [ יי די (9/24/93) ווה (11/11/92) ואה = (1/1/93) ופצת ₪םש סם ₪ש 1-8 28-88 48-18 8ו-296% 2% 2-20 0-ו ץהעצ-סאוך זו בו וו ו ו 8 8 2-8 ו הו [ זי 0 40 0 40 22 02 8 ו 1.448 | 1.4408 ,1.28 06 045628 0וח850ח3? = 3028-/0 זס)אסוק 0.0 0.0 5.0.0 0 200 0( 10 1.0 10 יג || 0 ו ו 6% 2008 2008 2008 58 בור לחשמל. מסתבר שעדיין הנושא של כיוון התצורה יכול להפיל חלליס גם בין יצרניס רבי-מוניטין כמו קומפק. במחשב 8586280 שהחברה שלחה לנו למבחניס מותקנת מע- רכת קול על לוח-האם, יתרון ברור בתקופה ששילוב קבצי קול ודואר קולי בישומיס הופך למקובל גס בסביבה העיסקית. מערכת הקול משתמשת בקו הפסיקה 7 180 כדי לתקשר עם המעבד. בדרך כלל אין בכך כל בעיה, שכן הקוו הזה שמור לשער מקבילי שני - או- פציה נדירה למדי בסביבה הביתית, אבל בס- ביבת רשתות מקובל להשתמש ב-7 180 לכ- רטיס הרשת. 6 יושראל מאי 1994 יי דל דלוווולולוווולודי ו ל הםת- הבוחניס במעבדות 1/485 76 לא התקשו להתגבר על הבעיה עם תוכנת עיצוב תצורה, אבל מה היה מסיק משתמש פחות מתו- חכס! שהמחשב פגום או שהרשת לקוייה. בעיות דומות ואחרות צצו גס במחשבים של חברות אחרות, במיוחד בכל הצורך בעידכון דרייבריס, מסתבר שהנושא של דרייברים הוא יותר בעייתי משרוב המשתמשים מדמים בנפשם. בעבר הלא כל כך רחוק רוב משתמשי 76 לא היו מודעים כלל לנושא של ביצועים וה- חומרה שבידס לא המריצה אף אחד לה- תעמק במיוחד בנושא של איך לשפר בי- לא קייר קיים ₪ המוצרים ממורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (ח0ו81זטחו חס 165186) 66וזכ 1151 0 86 6כץז ז066550ז 6 800 6880117 015% נחהו] [8חח8ח6 הסוזטס 51ו681615/017901-0 6 5 (601015חח60 01 זססוחטח 0ח3) ץוקקט5 זסאוסץ ו פ00חו/0 501סזסו!/! 806 05 ץזחהזוג/ 6 5606 5118-ח ץזסוווט1 6ה3 ז008550זק (ח5600008 ,עה8חוזק) זטז60!ותסזה פטם זז סשת וס ]חח 591 קוח תוב 806זחקט 10605507 (0816 זס) חסופזסצ 8105 סקפ 1 16550/ץוסוחסוח ח1185 | ח516ץ5 6ו8!!80זפחו 8 | |החזסואם 08 8 0650 16וזצ 08008 5 5 016 810 8016|ו49/ חסוז063! ,16860חו ז6!וסוחסס אמום ("3.5 ,"25.פ) 5ץ08 07108 4000551016 "3.5 ,"25 5) 0875 06 |חז6זח! וז 85% יקסה וז 00-80 סופ ו ,₪5 ,15 5 פ8טס-0081! /6180חקסזק ,01 ,פטם- ו 5 6פטסוח ,58081 ,78||61 הסוז069| ,1808ו8זחו טוטסזוס עמוקפום 38 581 קוח6 060 ה ססטוצ צועיס בסיוע הדרייברים. חלק גדול מהמהפיכה הנוכחית בעולס ה-6ק היא ההתעוררות של משתמשים לעובדה כי המחשב שלהם הוא מכשיר רב-עוצמה, הא- מור לספק ביצועיס ברמה גבוהה ולשס כך יש לעשות מאמ באופטימליוציה של הת- צורה. אמביציה ביצועיסטית למבחני הביצועים שלנו יש חלק חשוב בה: | חדרת המודעות לביצועים - וגס לכך שיצרני חומרת העזר (כרטיסי ווידאו, בקרי דיסקים, 0770 77/1052 07700 הוסך יכולת איטוף נתונים ליעוומי 0 508 - בזול! 0 2 יי ₪ [הקו165] 03510 |3 5 500סז6וו חסוו5|3חהז1 0318 חזסזו 0313460-52 כרט'ס איסוף נתונים אנלוג'ים 2 2 ד כרטיס נתמך כרטיס נתמך כרטיס נתמך 1 דם 1 זסם 716 זפ * קצב דגימה 7.567 רצוף תמיד ידעת כי מערכות איסוף הנתונים חסווגופחגזד 319 הן המדוייקות, האמינות והזריזות ביותר בשוק. עכשיו אתה יכול גם לרכוש אותן במחירים ללא תחרות. מיליטרם מכריזה על מבצע פברואר: כרטיסי איסוף נתונים חדשים במחירים המתחילים ב-5595 בלבד (08=)! תוכנת 2ם-8 המאפשרת לך לשלוט באיסוף הנתונים מתוך ישומ' 8950 ו89 במחיר 5195 בלבד! חבילות משולבות הכוללות לוח חיבורים וכבלים החל מ-5889 בלבד! א קצב דגימה 27.57 רצוף * קצב דגימה 0% רצוף * אבחנה של 12 סיביות | * אבחנה של 12 סיביות * אבחנה של 16 סיביות * תוכנת 8-57 * תוכנת 8-67 * תוכנת 8-57 0 ללא מתחרים - במחיר או בביצועים! אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה תד 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, טל: 09-584872 . -- ו טל': בלש מודע בנושאועיבוהאותותי: ה ראשונים באיסוף נתונים אולוגייח להדגמת היכולת של מערכות ?=5-ס4גו0 חדשות, הזמן את המומחה שלנו, טלפון 09-545685, 09-584872 או מלא ושלח את הספח. 4 הי 500 4 ץ08 8 70 2000 0 מודמיס וכדומה) נכנסו לאמביציה באו- פיטימיזציה של הדרייברים. בעבר ראינו תו- פעות לא-סימפטיות | של אופטימיוציה ייתכמנית'יי, אבל אלו נעלמו עם הגירסאות החדשות של הסח₪6 6 ו-חסח₪6 א1/%. כיוס המצב סימפטי יותר, אבל עדיין רחוק מאו- פטימיזציה. כפי שתואר לעיל, אנו מוצאיס במבחנים פערי ביצועים גדוליס בין מחשביס עס תצורת חומרה דומה. את המקור לפעריס יש לזקוף בעיקר לזכות (ולחובת) הד- רייברים. המצב רחוק מאופטימליות בעיקר בין כרטיסי ווידאו ובקרי דיסק לאפיק [6ץ. למזלנו שיפור דרייברים אינו כרוך, בדרך כלל, בהוצאה כספית גדולה, אבל על הרו- כשיס ועל הספקים להיות מודעיס לכך שה- דרייברים הס אלמנטיס קריטייס במערכת ושיש צורך להשקיע באופטימיזציה שלהס עייי עידכונים רצופים. הופתענו גסם מכך ששלושה מחשבים צויידו בכונן 1א02-80 החדש של 0םא, דגס 31 חוקפוו[ט₪א, | עס מהירות משולשת (450% לשניה). בהשוואת הכוננים שנערכה בגיליון | קודם (מספר ‏ 16 של - 6 שא א / המהדורה הישראלית) מצ- אנו כי היתרונות הממשייס שהוא מספק ביחס לכונניס כפולי מהירות (הזוליס בה- רבה) הס קטנים ואינס מצ- דיקיס הוצאת מאות דולרים נוספים. אבל כמה יצרנים מאמינים שרוכשי הפנטיוס מעונייניס | במיטב | הט- כנולוגיה בכל מחיר והם ציי- דו את המחשבים בהתאם. להבטר מהחום המיותר בכל המחשבים בסקירה מו- תקניס מעבדי פנטיוס מדור ה-0.8 מיקרון. להזכירכס, בדור זה הגיאומטריה של עיצוב הטרנזיסטורים על הסיליקון מוגבלת לעובי מו- ליכים מינימלי של 0.8 מי- קרון (אחד חלקי 1250 של המיימ), מימדים יימופרזים" בעידן של גיאומטרית 0.6 מיקרון | (בה | מיוצריס ה-66שסק, ה-4א וה- גירסאות המהירות של הפ- נטיוס), הגוביס מחיר בצורת צריכת אנרגיה מופרזת. הא- נרגיה הואת מחממת את השבב ויש צורך לפזרה בי- 6 ישראל מאי 1994 פנטיום להמוניס עילות עיימ למנוע את הפיכתו לפיסת זכוכית מפוחמת. בין המחשבים בסקירה בולט ה-0ק6טע בטיפול היסודי שהיצרנית נתנה לנושא הקי- רור. הדבר נובע במידה רבה מכך שדיגיטל מצפה לשכנע אותכס כי במקוס הפנטיוס אפשר ועדיף להתקין מעבד אלפא שלה - וזה האחרון זולל אנרגיה אפילו יותר מהפנטיוס (לא פלא כאשר מריציס אותו במהירויות כפולות פי שלוש ויותר). בעתיד הקרוב נראה מחשבי פנטיום עס השבב שנבנה ב-0.6 מיקרון וצריכת האנרגיה שלו קטנה במידה משמעותית, אבל בינתייס יש צורך להקפיד כי הפנטיוס במחשב זוכה במנה הגונה של זרס אוויר קר המכוון ישי- רות על מפזר החוס המסיבי שלו. אלטרנטיבה מעניינת לשילוב של מפזר חוס מסיבי ומאוורר מציעה חברה בשס 486 פתחסטחוקַחם. היא מייצרת מתקן קירור נווזלי במעגל סגור לשבביס לוהטים. הגישה לא שונה עקרונית משיטת הקירור של מנועי מכוניות, אלא שכאן אין צורך במשאבת מיס וצנרת מורכבת. שקית הנוזליסם הפלסטית עוטפת את מפזר החוס המתכתי ושניהס מו- צמדיס יחד לכיסוי העליון של מארז הפ- נטיום. את השקית הגמישה אפשר להחזיק על דופן המחשב או על אחד מכרטיסי הה- רחבה, כך שנוזלים חמיס מורחקיס מהמעבד עד שהם יתקררו. הנוזל אינו מיס אלא חומר לא מוליך ולא מסוכן במקרה והשקית נפרצת (קירור מים הוא חזען נפרצ במחשבי התאמה למשימה 0-רחטו1ח18/06/ זס | ושומי05ם = | | ₪ | - | הת או | ן ישומי פשוססאוע 4 || פוטנציאל להרחבה --₪- | התאמה למשימה פוטנציאל להרחבה ₪ | | התאמה למשימה זו ט פוטנציאל להרחבה התאמה למשימה --ת0ת0 7"7-2--2-7-7-7 7 7 1(7)ת)תץע7 2 >= 00 ואג ת:א41]א וסופר-מחשביס של 0884 טבוליס לחלוטין בתוך מיכל של נוזל קירור). החברה אפילו הדגימה איך שיטת הקירור שלה יכולה להתאיס למחשבי מחברת, בהס השימוש במאוורר אינו יעיל ומרוקן סוללות במהירות מבהילה. התאמה למשימה חוווסחסו ו ישומי 005 פוטנ ישומי 005 ישומי פססאוש - - שביר,* א ₪ אי | בו יפל המישרמ לכש | פוטנציאל להרחבה - ו | סביר | | / ופ ה ה ןמוי וברי קוו רו ה התאמה למשימה חסווס5ז שוסץ 06070 חסזשוו - [ י הר ישומי 5/ססאוצ ₪ 0 . ק ₪ | כ ב פוטנציאל להרחבה 5 5 ישומי 005 כ ישומי פשוססצו/ פוטנציאל להרחבה * גד ו פוטנציאל להרחבה פנטיום להמונים תחנת עבודה ל -פשסטחו המחשבים הנסקרים כאן עוצבו לפי פרופיל הדרישות של תחנת עבודה למשתמשי *שס6חו/ או 05/2. במאמר המשך אנו סו- קריס 5 מחשבים שעוצבו לפי הדרישות של שרת ישומים, מתוכס 4 מחשבי פנטיוס ואחד המבוסס על 486 בתצורה מרובת מע- בדיס. הקריטריוניס לבחינה בכל סקירה הס שוניס לחלוטין ואי-אפשר לערב את שתי הקבוצות מבלי לגרום לעיוותיס חמוריס בשיקולי הבחירה. הקריטריוניסם בסקירה הנוכחית לייהתאמה למשימהיי הס הביצועיס בהרצת ישומי 205 ו-5שסשחו | עייי מש- תמש יחיד, | ללא | ריבוי = מטלות (8חוא10111)85א), והפוטנציאל להרחבה עתי- דית עייי הוספת כונניס ו/או כרטיסי הר- חבה. חשוב גם להזכיר כי את המחשביס בסקירה ניתן להשיג בתצורות מגוונות אחרות, במיו- חד עס דיסקיס גדולים או קטניס יותר ומ- ערכות תצוגה אחרות. המחיריס ישתנו בה- תאם לתצורה אבל המסקנה העיקרית תשאר: הפנטיוס יצא מקטגורית המחשב האקזוטי לקבוצת עילית והוא נכנס בחוזקה לקטגוריה של 76 להמונים. 6 חסוזט!סע₪ 21.4 מעט מחשבים תיפקדו טוב יותר מדגם זה במבחני פסשחו/, אבל תחת 205 הוא לא הצטיין. המחיר 5,388 דולר (בארהייב) משקף את השימוש ברכיבים יקרים: מעבד 66 מג- הרצ, כרטיס גרפי של מטרוקס ובקר דיסק עס מטמון 18א1. הנחיתות היחסית במבחנל 5 נובעת בעיקר מכך שהכרטיס ]10-11 של מטרוקס מתקשה להרשיס בסביבת 05 למרות שבסביבת 5שסשחו/ יש לו מעט מת- חרים. לוח האס הוא עדיין התיכנון הקינייני של 41.8, שזכה בעבר בייבחירת העורכיס", עס אפיק 1/8 ואפיק זכרון של 64 סיביות. המארז צפוף במקצת ואי-אפשר להגדיל את המטמון מעבר ל-256 הקילובייט הבסיסיים. את העובדה שה-צ א2/010710 לא וכה בבחירת העורכיס בסקירה זו אפשר לזקוף להתפתחות המהירה המתרחשת כיוס במ- חשבי 6/. רק לפני 3 חודשים די היה באוסף רכיבי האיכות ש-41,8 התקינה במחשב כדי להביס כל מתחרה. היוס צריך יותר. ובכל זאת, אם סביבת העבודה העיקרית שלך היא 8תו/ תמצא בו חלופה זולה בכמעט 0 דולר ל-2511, עס ביצועיס כמעט זהיס. [ו6000קכ בזטוחה חברה. זו, המשמשת צכור שיווק ישיר למחשביס המיו- צרים עייי יבמ ומיועדיס לה- תחרות בליגת הייתואמיס", מתגלה יותר ויותר כשחקנית אגרסיבית בשוק. המחשב הוה משלב מחיר מתחת למ- מוצע, 3700 דולר בארהייב, עס ביצועים מעל לממוצע. הכרטיס הגרפי אםע[% של חברת שחסתוגוכ מבטיח, כר- גיל, מקוס בליגה העליונה בביצוע? אזהחוחג/ 400108 0, אבל בניגוד למחשביס רביס אחריס המשתמשים באותו כרטיס ‏ גרפי, הביצועיס תחת 05 מכובדים בהחלט. גס במבחני 215% הוא השיג תוצאה נאה בחמישיה הפו- תחת וכך הוא הבטיח מקוס מכובד בסיכוס אזגות05כ . את ביצועי הדיסק אפשר לז- קוף לזכות בקר 15 לאפיק 1 וכונן קוויאר של ווסטרן דיגיטל. המארז מאפשר להוסיף לת- - 01 וחףופחו 00 - חסזסו!! 60001 חסו81ו9 ]אס ו 7 6 ישראל מאי 1994 צורה שנבחנה עוד כרטיס 701 אחד ו-4 כו- נני דיסק. תיכנון זיוודי מעולה מבטיח כי ההרחבה יכולה להתבצע בקלות יחסית וללא פגיעה באיכות האיוורור הפנימי. בסך הכל זה מחשב שתכונותיו אוזנו היטב אך אינו מציב שוס שיא חדש באף אספקט. אבל במחיר שלו, איזון טוב הוא בהחלט תמורה טובה לכספך. [6ק וחטוזח6 06010/חו 5ווה המחשב הזה משלב מחיר נמוך עס מארז מגדל המיועד להרחבה. שוק המטרה הוא מי שזקוק לטווח הרחבה גדול, אבל או יכול להרשות לעצמו את אחד המחשבים שיועדו למלכתחילה לשמש כשרתים. במארז יש מקוס ל-7 כוננים ו-8 כרטיסי הרחבה, 192 מגהבייט זכרון 1א/8 וחצי מגהבייט מטמון. רוב הציוניס במבחני הביצועיס היו בי- נוניייס מלבד הצטיינות במבחן א218%, בו בא לידי ביטוי הבקר 61? והדיסק מסוג 2 | תוצרת מקסטור. בסך הכל אתה מקבל כאן חבילה ממוצעת עם פו- פנטיום להמונים נטציאל להרחבה מסיבית, במחיר אט- רקטיבי ביותר (3400 דולר בארהייב). 0 א בוהזוח6זס 571 הביצועיס של מחשב זה משקפיס חסכון לא מוצדק במרכיביס אופטימליים - וגרוע מכך: החסכון לא מתבטא במחיר לצרכן. 5,545 דולר בארהייב אמוריס לספק יותר מביצועי 5 בינוניים וביצועי 8שסשחו/ מאכזביס. את החיסכון משיגה 4571 עייי שימוש בבקר הדיסק ובקר הווידאו הבנוייס על כרטיס האם (של אינטל) תוך וויתור על האפשרות להשתמש בכרטיסי [0? יעילים יותר. כתו- צאה מכך שני חריצי ה-201 נשארו פנויים אבל ביצועי אזהוחחג/ פסותק8ז0 צללו לליגה התחתית ואיתס הציון במבחן 94 6חסופחו/. בסביבת 205 הביצועיס היו טוביס יותר, אבל עדיין פחות ממחשבים זולים יותר. המ- ארז השטוח (טחו!חו!5) והאלגנטי אינו מציע יכולת הרחבה שיש למארזים גדולים, אבל כנראה ש-4571 יעדה את המחשב שלה לשו- לחן המנהל ולא לתפקידי שרת. החברה. שפתסה ב 1 6|6בחחוק והטוזה6ק וד המחשב הזה סופק למבחנים עם ייציופרים" שלא נדרשו - כרטיס קול וזוג רמקוליס - אבל לא היה בכך כדי לשפר את מקומו במ- רכז הטבלה בכל מה שקשור בביצועים. לעו- מת ואת הוא בהחלט עולה על המצופה מב- חינת הרחבה. 9 מפרצי כונניס ו-8 חריצי הרחבה יספיקו גס לבעלי נטיות אל- מפריאליסטיות. במבחנל אזהוחתנ/ 105תק8ז2) הוכיח את הכרטיס 1758 את יכולתו הטו- בה - כפי שהוא הוכיח את אי-יכולתו במבחן 0 - בדומה למה שראינו בשאר המ- חשביס שהשתמשו בו. בקר הדיסק, למרות היותו בן-דור ה-01, לא הרשיס לא במבחני 205 ולא במבתני שסשחנ/%. ציון המעבד (מבחן זספפשססזק ) היה מתחת לממוצע, כפי שהיתה התוצאה במבחן 94 6חסופחו/. בסך הכל, יש מחשביס טוביס יותר, גס בקטגוריה של מגדל זול. את עכשיו גם פותחת בפניך עכשיו יש לך הזדמנות להצטרף המבתנים במעוכות הפעלה המבתנים באפליקציות* למועדון המומחים של מיקרוסופט יכללו אֶת הנושאים הבאים: יכללו את הנושאים הבאים: ולזכות להכרה רישמית מחברת 100 6 מיקרוסופט העולמית. תעודת "מועדון מו 0 המומחים של מיקרוסופט" תפתת 6 000 7[ 0 תו ו בפניך הרבה דלתות להצעות עבודה ₪ תקשורת 7 מפתות. כל שעליך לעשות הוא לבוא ₪ מסד נתונים 56/0 .9001 ₪ ולהוכית שאתה מקצוען אמיתי. ₪ פרוטוקול ו נוספת במערכת הפעלת חלונות (גטשחואו) 72 ₪6 ישראל מאי 1994 וו ,ה 5-60 זסוה6זק הוופטה ‏ | בהתאס להשקפת עולמך, תראה במחשב זה את חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה. החצי המלא הוא המחיר האטרקטיבי וה- פוטנציאל להשבחה. החצי הריק הס הבי- צועיס שהפיקה מערכת זו בתצורה שסופקה לנו. לא פחות מ-3 מקומות אחרונים (במבחני 215% , אזגוחתג/ 5%גכ ו-סחסופתג/)) מציבים אותו בהחלט בתחתית הליגה, אבל מבט לתוך הקופסה מראה כי יש לו תוחלת בידי מי שמוכן לקחת על עצמו פרוייקט השבחה. לוח האם שלו זהה לזה המותקן במחשבי 1884א4 ו-דאםסא1, שהשיגו ציוניס בהחלט מעל לממוצע. מה שחסר כאן הוא בקר דיסק 61 טוב שיחליף את הבקר המותקן על לוח האס. שוב אנו נתקליס בתופעה שחסכון שולי יחסית משמיט את הקרקע מתחת לתיכנון שאחרת יכול היה להצטיין. את הציון הנמוך שהשיג הכרטיס 8 במבחניס הגרפיים קשה יותר לה- סביר והוא מעיד על אינטגרציה ייחפיפהיי. חבל, זה יכול להיות מחשב הרבה יותר אט- החלונות דכתות. ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת דף מידע מפורט: מיקהוסופט ישראל 03-5757034 פנטיום להמונים רקטיבי עס השקעה לא מרובה בבקר דיסק ודרייבריס אופטימליים, | | | ארכיטקטורה ישנה מכשילה את המחשב הזו, בו לא חסכה החברה דבר: החל בגירסת 6 מגהו של הפטיום, דרך כרטיס ה-אם?1ש, כונן 1א60-80% משולש מהירות ובקר דיסק מואף של 801155 וכלה בצג של 421. אבל עם אפיק 1/8 התוצאות במ- בדקיס הן ממוצעות בלבד ואפילו במבחן 8 היו מעבדי 60 מגהר שהשיגו ציוניס גבוהיס יותר. המחשב מסופק במארז מגדל נדיב במימדיו, אבל האירגון הפנימי אינו נקי והכבליס מכרטיסי ההרחבה מפ- ריעיס לגישה ללוח-האס. זה מחשב לא זול (4,600 דולר בארהייב) עם פוטנציאל לא ממומש לביצועים טובים יותר ממה שהושג במבחניס. 8 החברה הזאת ניסתה להכניס את כל המפרט הטכני לתוך שס המוצר: 586 עבור הפנטיוס, 0 עבור המגהרצים, 6512 הם כמובן 512 הקילובייט של המטמון ו-1.8/ מייצגיס את האפיק המקומי, פט8-.1). לשס הארוך מצו- רף מחשב לא רע במארז יימיני-מגדליי עס תג מחיר של 5000 דולר (בארהייב). בתוך המארז תמצא 5 חריצי 158 ו-3 חריצי 18), מקוס ל-128 מגהבייט זכרון וחצי מגהבייט מטמון. הצג הוא מהיותר משובחים ויקרים - 4006 של 6םא - וגס ה-1א02-80 בא מאותה מש- פחה, :3% משולש המהירות של סםאן. במבחניס הוא השיג תוצאות ממוצעות, מלבד אכזבה בתחום %1280 תחת 205. בסך הכל מדובר כאן באוסף אטרקטיבי למדי של רכיבי איכות, אבל יש בסקירה זו שילוביס מוצלחים יותר של אותס רכיביס עצמם, 4 גליקמן נטלר מייחלר 25 כ 6 ישראל מאי 1994 4 0 חח ד 74 פנטיום להמונים 5 6500 3 60 061 5-60ק ||6חזס60 //525 |56]006 כפי שאפשר לצפות, קומפק ארזה בתחנת עבודה זו אוסף מרשים של רכיבי איכות ושילבה אותס בצורה מוצלחת. אלה כולליס את מערכת הווידאו הקיניינית של קומפק, חסופו/(), בקר דיסק 15 ומערכת קול הנ- קראת 10ו6ט4 688חופט8, כולס בנוייס על לוח האם. הרחבה מעבר לכך נזקקת לאפיק 154 עליו סיפקה החברה בקר דיסק 8081-2 )₪5 להפעלת כונן ה-וא0א פס. למרות השמרנות של לוח האס (בלי אפיק 1 וללא ארכיטקטורת הזכרון א6|["חך של קומפקט) השיג מחשב זה ציוניס טוביס בכל המבחניםס - במיוחד במבחן 0כ]% תחת 5. במבתני 8שסשחו/ הציוניס בינונייס יותר אבל בכל אספקט של ביצועים לא הת- אכזבנו ממחשב זה. כן התאכזבנו מכך שהמרחב הפנימי שלו לה- רחבה הוא מינימלי והעובדה שהדרך הי- חידה להוספת כרטיסים עוברת דרך אפיק 4 מונעת את היכולת להשבחה עייי מו- צריס של חברות צד-גי. המחיר, 5,128 דולר בארהייב, יכול להחשב כאגרסיבי במושגים של קומפק, אבל מה שאתה מקבל עבורו הס מוניטין של איכות יותר מביצועים מהממים. 06 ישראל מאי 1994 גם מחשב זה שייך לקטגוריה המיוצגת ביו- תר בסקירה זו: מחשב פנטיום ממוצע בי- צועים, במארז מגדל רחב-ידיים, עס רכיבי איכות המשולביס בצורה סבירה אבל לא יו- צאת מהכלל - ותג מחיר שבין 3800 ו-4200 דולר בארהייב. 8 מפרצי דיסקים ו-8 חריצי הרחבה גם הם שייכים למאפיינים של קבו- צה זו של מחשבים שיכולים לשמש כשרתי קבצים יעילים או כתחנות עבודה בינוניות (אחד הזוכים בבחירת העורכים, ה-2805, גם הוא שייך לקבוצה זו, אבל כתחנת עבו- דה הוא בהחלט יותר מייבינונייי). עס תג מחיר של 54100 בארהייב הוא לא הזול ביו- תר בקבוצה, אבל הוא גס לא הנחות ביותר בביצועיו. בסך הכל! בחירה סבירה אבל לא הכרחית. 6 א6!מוהחזס וו6 להאמין ש-.2211 התחיל את הקריירה שלו כיצרן אגרסיבי של מחשבים זולים! שעד לאחרונה המוטיב המרכזי במודעות של היה השוואת מחיריס קנטרנית לקו- מפק! למבחן שלנו שלחה ₪11 את אחד משני המחשבים היקרים ביותו בסקירה ורק חלק מכך מוסבר עייי מפרט עשיר במיוחד. 7,227 דולר בארהייב הס כסף גדול גם במושגיס אמריקאייס, ולמרות שחלק מהמחיר יכול להיות מוסבר עיי דיסק ₪ (כפול מהממוצע בס- קירה זּו) וזכרון של 32 מג- הבייט (כפול מדרישות המ- בחן), אלה אופציות שיוסיפו בערך 1000 דולר למחיר של מחשב ממוצע אחר. או למה נתנו העורכיס שלנו את בחירתס למחשב זה דוו- קא! ביצועים, רבותי, בי- צועים! המחשב הזה פשוט מספק את הפלטפורמה הטובה ביותר למי שלא מס- תפק בפחות מביצועים מי- רביים, הן בסביבת 205 והן בסביבת 8שסשחו/. היצרנית בנתה את המתאס הגרפי ישירות על לוח האס, אבל, בניגוד | לתיכנונים | דומיס בסקירה זו שאיכזבו אותנו, הצליחה להפיק ממנו ביצועים מצוייניס. גס את התאמה למשימה -- - פוטנציאל להרחבה טבי ישומי 008 | | | ישומי 5/וססאוש 4 | ו ו / ש | פוטנציאל להרחבה ישומי 05 פוטנציאל להרחבה ‏ ;דוע > ישומי ₪05 ישומי 5יססאווש התאמה הסוץק צץספוום :, =-4 4 רש ישומי 005 ה ישומי 5!שססאוצ ב פוטנציאל להרחבה ו קר הדיסק 5681 בנתה 1/1 על לוח האם, כך ששני חריצי 201 שלו נוונרו פנויים. במ- בחנים הוא היה בקבוצת הצמרת בכל מבחן ובשלושה מהם הוא לקח מקוס ראשון. יקה, אבל מרשיס בהחלט. העורכים שלנו - חובבי עוצמה ואיכות מושבעים - אהבו אותו. אם % תה יכול לסמוך על .6 שתתן לך את הכלים לעמוד בצפיות. אמדאתס[אט-6 היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות אןאט. = מוושא, 15אל ,05/40 , 05/2 ,א באסשחוצ ומחשבי מ]א ה א"אןה](. בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איזון עומסים, תיומון תהליכיס, הפצת דוחות, חיוב משתמשים, התראת תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שיגה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. אתה יכול לסמוך על 6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. בסופו של דבר, כבר 20 שנה שאנו עושים זאת במרכזי המחשבים הגדולים בעולם, בסביבות העבודה הקריטיות והקשוחות ביותר שאפשר למצוא. א₪[א06]אש-ג6 היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת אזאש ורשתות 06 את הנסיון הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי ם]א/ח א ג1א. אז תרים טלפון ותראה איך בעזרת 6 הכל דופק כמו שעון שוויצרי. א דא א 6 0 פוא זא 105( 05/2 מאגצתטא אאט 5מפדטפו/סו6 05 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה 64 ישראל ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-6481120 פקס: 03-6481140 משווק מורשה: ליהד-בינה, הצורף 5 תולון, טל': 03-5573421 פקס: 03-5596586 76 פנטיום להמונים המעבר ממחעוב 486 לפנטיום יכול להיות חוויה מבפעימעה למרבית המשתמשים, במיוחד אם נקודת ההתחלה היא מחעוב אנונישי שהורכב מאוסף אקראי של רכיבים אתה יכול להרשות לעצמך את המחיר, גס אתה תאהב אותו. 0- וטו 8/6 דפ זוכריס את קבוצת ייהמגדל הממוצעיי הנ- זכרת לעילו זה עוד אחד מחבריה. כרגיל תמצא כאן מרחב גדול להרחבה, כרטיס גרפי תםק1/, בקר דיסק מוא - ומחיר אט- רקטיבי. 3850 דולר בארהייב. התוצאות במ- בחניס הן בינוניות במבחני 5אסשחג/ וע- לובות משהו במבחני 205, כתוצאה מהתמקדות במאיצי פשסחו/ לווידאו ול- דיסק. אס זה לא מפריע לך תמצא במחשב של 160000108(66 6חסוחגנ אופציה אט- רקטיבית בהחלט לתקציבים מוגבלים. 0 א 5600 האטרקציה העיקרית של מחשב זה היא | האופציה (עתידית בינתיים) להחליף את הפנטיוס במעבד יאלפאיי של דיגיטל. אס אתה לא בטוח על איזו ארכיטקטורה לשיס את יהבך, זה המחשב שיאפשר לך לפסוח על הסעיפים ללא כאב-לב וללא כאב-כיס. במ- חיר 4600 דולר בארהייב הוא בהחלט נופל בתחוס המחירים הבינונייס בסקירה זו ובי- צועיו עס מעבד פנטיוס הן בין טוביס (בישומי 205) לביונייס | (בסביבת שסתו\). הוא מזווד במארז מיני-מגדל, המספק מרחב פנימי סביר ואיוורור שתוכנן לעמוד בדרישות של האלפא הלוהט. הדיסק במחשב זה הוא של קוואנטוס (1₪עס משתמשת בדיסק של דיגיטל ומ- שיגה ציוני 215% ו-אזגוחתו/ 218% טוביס יותר, מה שנאמר ייהסנדלר הולך יחףי) וה- בקר בנוי על לוח האס. הכרטיס הגרפי אתק]/ מספק את הביצועיס האופיינייס שלו, ללא התבלטות בין המחשביס הרביס שמשתמשיס בו. אס השם הטוב של דיגיטל אינו סיבה מספקת לשלם את הפרמיוס הקטן במחיר של מחשב זה, אולי האופציה להשבחה לאלפא היא שתקסוס לך. 6 ישראל מאי 1904 00505 וה60בזטוס 61 וחטווחס6ק זה אחד מזוג המחשביס היקרים בסקירה, עם תג מחיר מעל ל-7000 דולר בארהייב. החברה ציידה אותו בדיסק הגדול ביותר בין המחשביס בסקירה, 1.2 גייגהבייט, וכרטיס גרפי של 6תוא% המבוסס על השבב 928 של 3. השילוב הזה מוצלח מאוד בישומי ₪05 אבל מאכזב לא פחות בסביבת פשסשחוא. התוצאות במבחנים הס מקום ראשון במבחן 0 ומקוס שני במבחן אזגות205 ומ- קומות אחרוניס במבח(ל אזגוותג\ 8סוחק 0 ו-6חסופתג/. - ייציופריי נוסף של מערכת זו הוא צג 17 אינטש של 8421. הדיסק הגדול והצג הגדול מוסיפים כ-1200 דולר לערך המחשב הזה ביחס לאחריס בסקירה. גס כאשר מתייחסיס לערך המוסף קשה לה- צדיק את המחיר הגבוהה שדורשת היצרנית. אבל אס אתה חי כמעט בלעדית בסביבת 5, ה-26%%560 יכול לשמש כתחנת תיביים לא רעה. ב אינך צריך להעריץ את הפרה המככבת בכל מודעות גייטווי 2000 כדי לעקוב מקרוב אחר הצעות המכירה של חברה אגרסיבית זו. כרגיל היא תמצב את מוצריה ברמת המ- חיריס הנמוכה ביותר מבלי להקריב את הי- כולת והאיכות יתר על המידה. גם בין מח- שבי הפנטיום גייטווי נושאת בעוז את דגל הייעיסקה הטובה ביותריי עס מחשב מגדל מצוייד היטב שמחירו פחות מ-2800 דולר. כדי לאפשר מחיר כה נמוך עשתה גייטווי את אותה פשרה שעשתה אוסטין (ראה לעיל) אבל עס תוצאות טובות יותר: במקוס להוסיף בקר דיסק 261 נפרד היא משתמשת בבקר שאינטל בנתה על כרטיס האס. אלא שגייטווי הצליח להפיק ממנו ביצועים מעל לממוצע הן תחת 205 והן בסביבת מ ה אבל הבחירה בכרטיס הגרפי 480 של 771 אינה כה מוצלחת מבחינת ישומי 5שסנחוו). במבחן %1080 הוא השיג אומנס מקוס שלישי מכובד אבל במבחן אזגחג/ 5סוחקגז) הוא נדחק למקוס לפני האחרון. המסקנה הבלתי נמנעת: מחשב זה הוא הצעה שקשה לסרב לה אם עיקר עניינך הוא בישומי 05 והצעה קצת פחות קוסמת לעובדי פאוס6תג\. 2 60ק 01 6זו5ח1 המאפייניס של מחשב זה דומים למדי לאלו של המחשב של גייטווי שנסקר לעיל. לותח אס דומה של אינטל, מבנה מגדל מרווח עס מקוס ל-12 כונניס ו-8 כרטיסי הרחבה וכ- רטיס גרפי של 411 המבוסס על השבב 2, טשווצח] לא חסכה והוסיפה בקר 5 לדיסק, בנוסף לבקר הבנוי על לוח האס והדבר ניכר בביצועי דיסק משופרים. גס במחשב זה רואיס את ההעדפה של ישומי 5 על ישומי מ5אוס6תו/ של הכרטיסים הג- רפיים המבוססים על השבב 032ג!]א, אבל משוס | מה גם במבתני המעבד (280005508) הוא נדחק לחלק התחתון של הטבלה. פוטנציאל ההרחבה הגדול והביצועים הטו- ביס תחת 205 עושיס אותו לבחירה מו- צלחת לתפקיד שרת קבציס. 5 ופט חזו|סחסו] א3!)] 6טום 5 זסחזזבק מאחורי השס הארוך והצבעוני הזה עומד מחשב משובח במארז מגדל מרווח עם פו- טנציאל הרחבה טוב וביצועיס טוביס (בישומי 205) עד מצויינים (בישומי פשסשתו/%). מה שפוגע בציוני ה-205 הוא הכרטיס הגרפי אםק1]), שבמחשב זה הוא מותקן באפיק מקומי %18. בקר הדיסק המוא של 2801185 עושה עבודה מצויינת בשתי הסביבות, עס מקוס שלישי במבחן א ומקוס שני במבחן אזגותחו אוק . הכרטיס הגרפי גם הוא מצטיין במבחן אזגוחתג\ פסותקגז0, אבל במבחן 0מכ%1 הוא נכשל ובכך הוא מוריד את צון אז3וח205 מהצמרת לסביבות האמצע. במ- חיר 4800 דולר בארהייב לא צריך להתפשר ואפשר למצוא מחשבים אחרים שלא נב- הליס מגרפיקת 05. [6000-/ 604קח! ₪603 מחשב מיני-מגדל זה מעדיף את 05 על ו בגלל הבחירה בכרטיס הגרפי המ- בוסס על השבב 928 של חברת 53. אפ- ...2600000000 ה ב בירי 1.5 מעבד התמלילים עם כל התכונות הדרושות: לאנשי מחשב עבודה שוטפת בתפריטים 8 שרטוט נוח של קוים וטבלאות 6 יצירת מסגרות 8 ביצוע חישובים מגוונים על טקסט 8 שילוב עברית אנגלית 8 מיון שורות 8 סימון מסמכים שעברו שינוי 6 סיעוף אוטומטי 6 מיזוג מכתבים (10786/-1/1411) 6 רשימות תפוצה 8 קביעת הרשאות ברשת בגישה לקבצים 8 ספירת מילים במסמך 8 מסמכי "פורמט" מוגנים מפני שינויים אקראיים 8 הדפסה בריווח יחסי 6 תמיכה במדפסות לייזר (מגוון סוגי כתב) 6 תצוגה גראפית (0ץ או /) 6 הערות שוליים 8 הפקת תוכן עניינים ואינדקס 8 עריכה של מסמכים ארוכים במיוחד 8 שורות סרגל ללא הגבלה 8 הדפסת מסמכים בשרשרת ₪ שילוב של קבצים גראפיים בתוך טקסט 8 ניהול מדורים 6 ארגון מסמכים בספריות עפ"י נושאים 8 יצירת מסמכי תבנית בספריית מאסטר 8 ניהול ספריית משמר לעותק קודם 8 איתור מסמכים משוכלל 8 עבודה בו-זמנית על שני מסמכים 8 מנגנון גיבוי משוכלל 8 התאוששות אוטומטית מהפסקת חשמל 8 מגוון הוראות לשליטה בהדפסה 86 הפקת מדבקות 8 תמיכה ב- 018 ו-₪18 8 תמיכה ב"עכבר" 6 עד 28 פקודות מאקרו 6 קישוריות למערכת ההפעלה 8 כתיבת 1166" [2810 6 עריכת מסמכים רחבים עד 200 טור 8 עריכת קבצי ]4801 8 מגוון גירסאות מיוחדות: 57511.8 715% להגהות בעברית ואנגלית 6 מילון עברי-אנגלי ואנגלי-עברי 6 +14% 278%7) שיגור מסמכים ישירות מהמחשב באמצעות כרטיס פקס 6 אלפון כתובות וטלפונים 6 הפקת דוחות 8 שרת פקסים ברשת 8 דא אג.ז לעבודה ברשת 6 אופציה לדואר אלקטרוני למשתמשי רשת דביר מוצרי תוכנה יח % הדיף ד.ג. הנגב 85330 טל. 07-910777, פקס. 07-910151 מעבד התמלולו סניף תל--אביב: רח' החרוץ 6 סובן 2-7 טל. 03-5375234/5, פקס. 03-5375236 אילן פארי/רונן מאיר 4 התאמה למשימה 8 אזוח ל ישומי 008 ישומי מו פוטנציאל להרחבה התאמה למשימה ישומי 05ס ו ישומי 5שססאוצ 58| | 6 פוטנציאל להר, ובה ישומי 6/שססאוצצ וי הר פוטנציאל להרחבה - התאמה למשימה | ושומי 005 ו ישומי פ/שססאוץצ פוטנציאל להרחבה ישומי 006 ישומי 5)שססאוצ פוטנציאל להרחבה שרויות ההרחבה הן טובות למדי, עס 5 חרי- צי 154 ו-3 חריצי 701. המחיר, 3800 דולר בארהייב, כולל גס כרטיס קול 5280180%1 6). הביצועיס הטוביס תחת 208 מת- בטאים במקוס שני במבחן 1280 ומקוס חמישי בסיכוס אזג205103. ביצועי 5שס6חג/ (-4ז 6 ישראל מאי 1994 פנטיום לחמונים כולס מתחת לממוצע והציון במבחן הי- שומיס 6חסופחו\ גרוע במיוחד. ה0ו5)31ז6שוסק 060701 חהסזסווח המחשב הזה ניסה לגנוב את ההצגה עם מט- מון דיסק גדול להדהים. לא פחות מ-16 מג- הבייט !אא מותקניס על הבקר תוצרת גז16% והם נותניס לו את המקוס הראשון במבחן 215% ומקוס שלישי במבחן 18%ע %זוחחו/. אבל איזון טוב אינו מושג עייי הד- גשה של אספקט יחיד והציונים הבינונייס במבחן אזגוחחו/ סוחק3ז0 והנמוכיס במבחן 0 מחזירים אותו למרכז הטבלה. בסך הכל, הציונים מצביעיס על כך שהתצורה מתאימה יותר כבסיס לשרת קבציס מהיר מאשר לתחנת עבודה. המחיר של 5000 דולר בארהייב משקף יותר את ההשקעה במטמון הדיסק מאשר את הביצועים בכללותם. [01655103זק 15003 וחטוזת6ק מחשב מגדל זה נראה מבחוף כהתגשמות פו- נטציאל ההרחבה, אבל כאשר פותחיס אותו מוצאי כי ארכיטקטורה מפגרת מנטרלת את כל הפונטציאל. על לוח האם יש 6 חריצי הר- חבה, 2 מהם מסוג ₪05 .1 ו-4 הס 154. שני חריצי הא- פיק המקומי תפוסים עייי הכרטיס הגרפי ובקר הדיסק ושני חריצי 154 תפוסים עייי כרטיס ‏ 1/0 ובקר לכון ה-]א0א 60 . שני החריציס הנותרים | חסומים | ע'"י החיווט הפנימי, כך שאין מי שישתמש ב-300 הוואט שמ- ספק ספק-הכוח. הכרטיס הגרפי מבוסס על שבב| 6אם5ך החדש, 14000//321, | משיג תו- צאות מעולות בישומי 205 ופחות מהממוצע בסביבת אס תוא ב קר הדיסק של 15₪א0א מצוייד כאן ב-8 מגהבייט מטמון, אבל אל תחפש לכך רמז בתוצאת מבחן א15%פ. +זססאם 6טא 0 וח5)0ע5 זה מחשב לא רע, אבל המ- חיר הורג אותו. ב-5,553 דולר בארהייב אתה אמור לקבל יותר מביצועים בינוניים. התחוס הי- חיד בומחשב זה בלט לטובה הוא מבחן 0 תחת 205, דבר אותו ניתן לייחס לכרטיס הגרפי המבוסס על שבב 6א58ך (כמו במחשב הנסקר לעיל). להשקעה המסיבית בדיסק 5051-2 |₪45, עס בקר הנושא מטמון של 8 מגהבייט, קשה למ- צוא ביטוי בתוצאות המבחנים. פונטנציאל ההרחבה טוב ביחס למארזיס שולחניים, למרות ששני חריצי 1.8 תפוסים עייי הכ- רטיס הגרפי ובקר הדיסק וחריץ 15 אחד מבוזבז על 1/0. 0 66ב3ח! 6שא תחנת העבודה היקרה (5,386 בארהייב) של סא מספקת יותר תדמית (86₪/א1 בלעז) מביצועים. המארז השולחני הקומפקטי וה- אלגנטי לא משאיר הרבה מקוס להרחבות וגס מה שזמין אינו נוח לגישה. אחד משני חריצי ]206 תפוס עייי כרטיס גרפי אמקן, שכרגיל מראה על העדפה לישומי שחו אבל לא במידה מספקת כדי להציל את ציון 6ח0ו5תו/ מכלימה, המכשלה העיקרית היא בקר הדיסק הבור על לוח האס ומסתפק ב-256% כמטמון. במ- חיר ש-0פא מבקשת ראוי להיות קצת יותר --- פנטיום להמונים מהשב' בנט'ום:מבהנ' הב'צועי'ם 0 41400 | 4 = א זפאו/ש 508 0 0 70 0-0 9 ₪ 0-0 1.1 60 קז וו 06 2/0 6 7 , 2 וא 60 825 וט 0 10 0 07 ₪ 0 5 וא 060 60-ותשוזה/ ₪ ל ד 1 [ 4 וו 60) 560 א 010706 1 2 קוא 60) ו מוגוודווט ז. 4 וא 00 00 8 ( וו 60) 60 60 ו זו הו 106 לו 00 5 3 ה ו וו זור 2 וא 60) :6000 1 60 הו 510 41 1 60 הווח והי ]זו 172 וה 160 00 הויז 8 וטק 10 6 וז 60) 60 טנונגו! 6 0 (1,] 66) [/200/] מוווותק בו ו 8 60 5 10 100 וו 60 60000 סי 8 וו 60 500 1 מסו וול הסטווום 6 לוא 60) 00 וחיוה חוד וא 60) הסוזהז01-5/ פ'] זה5-וו וו 60 0 00 %שזורו וו 60| 001/17 תוטווח6 ]6 5וווחווק 2-0 ח0ת26. ו וו 60 00 608 וב ובו ו | 300 2000 1000 0 500 550 )08 11 ₪ ₪ ו וז 60) 0 ונ 0 0 21 17 5 01 6 27 7 198 34 1 19 2 6 קוד 5 120 8 6 16 4 00 15 7 27 128 7 גד 00 3 7 27 16 15 18 14 159 14 159 14 11 107 1 12 141 144 17 4 17 12 139 10 12 15 14 26 14 506< 0 0 2-3 ₪ ₪ ₪ ₪ (₪ 111 86) 96/ הפוזניסם תוא 1,002 60) 076000 הצור 3/1112 60) 61 האזוזתקק 11000010 ונת 01037 60) 2/0 1 :תהק 51 3.112 60) | יכתח השק | [1/11 60) 0636100 5-60 זסיוחטזק תוזפנות נוא 66) 68/00-5060% סמב סא אוצ 1/0 60| ₪ (2% 0559660051 50/1 ₪ קוחס) ו( 525/60 50061 500 > 0050 ההק (לז 60) 701 26-60 !וה (1110 66) 566 גקר!ותוה0 וט 31 50| 60-העווז0/70 1 ד (אסוזהום זווא 60) 560 1 0076 זגזוחים 512 60) 01]-הזגגוזתכ] 3/0 265%5] וטוה וט ות 60) 25-60 2000 ץז 3.1 50) 00 60 01 הסוח ו 50) 5 ₪7 אה/! סנו בוו זה (ו% 60) +50001-/ [וסקחו! הף/1 10 60) הסוזה1בזטנית 000% הסזזוה 1 זז( 60) תווחש 1בח0ו0!655ז הפנפז ו( לוז 60) 00 ות519ץ5 זוטק ] וו וו 60| 60 סחהוח! ות (103/% 80 .4500 השוזתט ו דס1 100/00 005 00 317 וו 60) 60 500% סק ו 66) 586 1 הפו ץיטווה/) תססווו5 01% 90) 960 [חקןחהד (קזו% 80) חסוזהו01-5'] פץ זמום-חד וא 80| 60 פוט !1/1 60) 001,112 הוטוס 501 2-05 חסתט, 310 66| 06 השוחנ 505 [כוזו% 166 06 וסוט וס] ות 2 00) 0000001 הוטותת 3/1710 00) 0 הט וו ות וו 60) 0/0 1% החשוק 51 1 60) | שחו החטוזוא ודה (1ו/( 60) 0655100 9-60 זטווחטז הוזפנות 1/1 66| 00/00-5800% 03000 טש או עו 80) ₪ 2/1 0558660051 501 ₪ תוס לוו 29/60 |ט00ו% 500 א טוק 005% קתו 1 60) ו 5-60 [ומחזס0 א 166 560 ]ומוס וקכ (110, 60) 60-הוטוזתטק/ 1 ז 0 ואפסחומים 1/0 60) 560 א קט הווים (%1112 0) [כ-והגוו)חטו? 005650667 וחססטזנום ו 60 79-60 2000 טוונ 1 60) 00 60 01 ףחר 112 00| כ 07 אבו( סטום .511 זתר 1 60) 60001 טסוו מ וו 60) סו 51זטולן 00701 הסזסו15 [10! 60) וחטוזוט |הח655:0!מז הטטטפזוו! 10 60] 000 וחק1מץ5 זוטק3] טואא 1 [ (נ/! 66) .8/9600 התטנ וחטקן 615 ו 60) 600-5080% ץז (טוזו/ 68) 586 1 חסון) עשווה/ הכיזו 01 00 0960 [תמקתט ד 5 ב וו 50) 0 50 אטזוחט (גו ו 60) 112ו00% הזטוזט] ['] פטתווזק2-0 חס 110 65] 66-מ1חה ל 2605 סל 6 ישראל מאי 1994 0 0 ישראל מאי 1994 פנטיום להמונים החלק הטוב ביותר בטיטור הוא שכיום כל המחעשבים במבחן בנויים על לוח אם שתוכנן לנצל את מלא הפוטנציאל של הפנטיום נדיבים. נקודות האור בח- "בילה הזאת הן הצג המעולה וכונן הת- קליטוריס משולש המהירות - שניהס של ספא כמובן. 5 ההטוזחסק פודשא ביצועיס לא רעיס ומחיר אטרקטיבי מא- פייניס את המחשב השולחני הזה. תמורת 0 דולר בארהייב אתה מקבל מעבד 66 מגהרץ במארז מתכתי קשוח ובו מקוס ל-3 כרטיסי 018, 5 כרטיסי 154 ו-5 מפרציס לכונניס. 2 חריצי אפיק מקומי תפוסים עייי הכרטיס הגרפי אםץ]% ובקר הדיסק 5 שניהס מצויידים ב-2 מגהבייט זכרון מקומי. הביצועים הטובים נגרמיס בעיקר בזכות המעבד המהיר, שמצליח לה- פיק ציוני אז3וח005 |-6וחס)פחו/ מעל למ- מוצע. היינו ממליצים עליו, אבל יש בסקירה זו מחשב 66 מגהרץ זול יותר עם ביצועים טוביס יותר וייבחירת העורכים'י, שעולה רק 0 דולר יותר ומציע ערך גבוה בהרבה. 40/3600 5 זה מחשב שולתני בינוני שיכול להתפאר רק בציון 100 מעולה, אבל אין די בכך כדי להצדיק מחיר של 54200 בארהייב. במבחן המעבד הוא הגיע אחרון ובמבחן טחסופחו/ המצב לא הרבה יותר טוב. הציון הטוב במ- בחן 1280 (תחת 205) נובע מהשימוש בכרטיס גרפי המבוסס ‏ על השבב (₪74000/%32 של 0א158, אבל המחיר הוא ציון גרוע במבחן אזגוחתג\ 5סותקפז0. בקר הדיסק 7801158 עס מטמון של 4 מג- הבייט לא הצליח להרשיס במבחן 218% ואילו במבחן אזגהתג/ 218% הוא פיגר אחר הממוצע. יש בסקירה זו מספר לא קטן של מחשביס עס תוצאות טובות יותר ומחיר נמוך יותר. |60₪-5860% ||6צועוסק הדבר המרשיס ביותר במחשב זה הוא המ- ארז הגבוה, כמעט 70 סיימ גובהו. בתוכו יש- כנו לבטח 10 כונניס ו-8 כרטיסי הרחבה הניזוניס מספק כח 300 וואט. כפי שכבר מובן, היעד שלו הוא שוק השרתיס והמחשב שסופק למבחניס מעיד על כך עס דיסק 8 של סיגייט ובקר 5051-2 |%/. אבל במבחנים השילוב הזה לא הוכיח את עצמו והמחשב השיג ציוני 215% ו-אזגוחחו/ אפוש מתחת לממוצע בסקירה. הכרטיס הגרפי הוא 1208 שכרגיל הוכיח את יכולתו בס- ביבת 5שסשחו/ (מקום חמישי) ואיכזב במ- בחן 150/. בסך הכל זה מחשב בינוני במ- חיר מעל לממוצע ורק המארז יקסוס למי שמאמין באימרה ייגדול זה יפה". 6 1 חסועק עַ3!!6/ חססווו5 זה מחשב ה-66 מגהרץ הזול ביותר במבחן, כך שאפשר לצפות ממנו לייחס ביצועים למ- חיר אטרקטיבי. במארז המגדל יש מקוס ל-3 כרטיסי 018, 5 כרטיסי 158 ו-8 כונני דיסקים. 2 חריצי 18 תפוסיס עייי בקר הדיסק וכרטיס גרפי אםק1). הכונן של אאא 60 מספק ביצועים טוביס תחת 5 ותחת פשסשחו/), אבל הכרטיס הגרפי מצטיין רק בישומי 5שסשחו/). כתוצאה מכך הציון המסכס אזגוח205 הוא בינוני, אבל ציון טתסופחו/ הוא מצויין. במחיר שהיצרן מבקש עבורו אי אפשר לדרוש יותר ממחשב. 0 %ח6 הג המחשב הזה מבוסס על אותו לוח אס כמו המחשב של אוסטין, אלא שכאן הוא צוייד גסם בבקר 5681/01 על כרטיס יעודי, במ- קוס הבקר הבנוי על לוח האס. כתוצאה מכך הוא השיג ציוני 015% ו- 15% אגוחתו/ מעל לממוצע. הכרטיס הגרפי אםץז/ מתבלט כרגיל בישומי 5שסחו/ וה- תוצאה היא ציון 6חסו5חו\ מכובד. בסיכום 051% התמונה פחות ורודה והמחשב הזה משתרך בסוף הרשימה. המחיר 3,900 דולר בארהייב לא כולל כונן אאסת 02 (אופציה שמחירה 5200), כך שבסך הכל החבילה הזאת אינה מעניקה ית- רונות על פני מחשבים שעוליס פחות. חסוז513-|06 55 ז513-וזך חברת זגו5-1₪ מתמחה באריות ייחבילות" למשתמשי תיביים וגם המחשב שנשלח למ- בחנים מותאס יותר לתצורה של צרכי תיביים מאשר למפרט שהצגנו כתנאי קבלה. למשל, המחשב סופק עס אחד הצגיס הטובים והי- קריס ביותר בשוק, :760ש, עס מסך 21 אי- נטש של 30 א0סא. את הבחירה אפשר כמובן לגלות בתג המחיר, 6400 דולר בארהייב. בנו- סף הכפילה החברה את כמות הזכרון ל-32 מגהבייט ובמקוס דיסק יחיד הוא צוייד בש- ניס (כל אחד עס 540 מגהבייט). השיפוריס האלה מוסיפים לערכו כ-3000 דולר ביחס לתצורה שנדרשה לבחינות וכך המחיר הגבוה מתגלה כאטרקטיבי. גם הכ- רטיס הגרפי של 8180%// צוייד בו בשפע של זכרון, 8/א4, מה שהביא לו את האליפות במבחן אזגוחתנ\ 5סותקגז0, אבל לא הציל את ציון ה-%1250 מהתדרדרות לתחתית הליגה. בקיצור, מחשב אידיאלי לעבודה גר- פית ותיביים בסביבת 8שס6חו/, אבל לא תחת 205 8 6 6ןזוחט מחשב מגדל לא מתבלט זה מצוייד באפיק 8 ותג מחיר המפתה. 3,365 דולר בארהייב למחשב המציע פוטנציאל הרחבה ניכר ובי- צועיס סבירים. שני חריצי 1-88 תפוסיס עייי בקר דיסק 801158 (עס 2%18 מטמון) וכרטיס גרפי 8ם?1/. שניים מתוך חמשת חריצי 1548 תפוסיס עייי כרטיס 1/0 ובקר לכונן !0% 60. מתוך 8 מפרצי הדיסקיס שלושה תפוסים עייי הדיסק הקשיח, כונן התקליטוריס וכונן הדיסקטיס. למרות השי- מוש במטמון חיצוני גדול, 51288, ביצועי המעבד היו ירודים והס תרמו לכך שבכל המבחניס המחשב הזה קיבל ציון מתחת למ- מוצע. אבל המחיר בכל זאת אטרקטיבי, אס כי תמצאו כאן הצעות טובות יותר. 01 פטוחו1ק2-0 ה0ח76 והטוזח6ק מחיר פחות מ-3000 דולר וביצועיס מבריקים במספר תחומיס עושיס מחשב זה לא- טרקטיבי עבור מי שיכול לחיות עס חסרונות בתחומיס אחריס. מארז מגדל גדול עס 11 מפרצי דיסקיס משאירים מקוס הב להרחבה, 2 מתוך שלושה חריצי 701 תפוסים עייי בקר דיסק (תוצרת 8505) וכרטיס גרפי 6וא של מטרוקס. כפי שכבר ניתן לנחש, הכרטיס הוה מביא לציונים | מצויינים | במבחני 5 סקז (מקוס שני) וציונים מח- לא נמאס לך שכולם "משאילים" את חוברות שאו62ו 60 שלך? אפשר לעצור את התופעה וגם לזכות תוך כדי כך בפרס: חולצת 1 של ₪6 םאו 6ו/המהדורה הישראלית. כל מה שעליך לעשות הוא להרים טלפון "לטלכלל" ולהשאיר הודעה בתיבה הקולית של סאאו6/2ו ₪0 עם שמות ומספרי הטלפון של 5 חברים (שאינם מנויים עדיין) וכדאי כי יהיו מנויים של המגזין. את כל השאר אנחנו נעשה ואתה תקבל את החולצה אם אחד לפחות יצטרף. והעיקר, אל תשכח להשאיר את השם, הטלפון ומספר המנוי שלך, על מנת שנוכל לשלוח לך את הפרס. ודרך אגב.. המבצע הזה לא מבטל את תנאי מבצע "חבר מביא חבר" הקודם! על כל מנוי חדש שיצטרף מהמומלצים שלך תקבל הארכת תקופת מנוי של 5 . גיליונות נוספים! התיבה הקולית של ₪או₪462 6ק 03-6388486 צלצל עוד היום! .. ותקבל חולצת =או2ה6גוו 6 חינם! רידיס במבחן 1250/. מערכת הדיסק בי- צעה את תפקידה היטב בשתי הסביבות, אבל התוצאה המסכמת נשארה: מיקוס מצויין בסביבת פשסטשחוצ (מקום שלישי במבחן הישומיס 6חסופחו/) ומקוס לפני האחרון בסיכוס אז8וז205. אס אתה מעו- ניין רק בישומי 5שסשחו/ קשה למצוא עי- סקה טובה יותר. 6 - 3ז6)ח3ק 2505 מחשב זה זכה באות ייבחירת העורכים" בק- ריטריון של תמורה מירבית לכספך. איזון טוב של תכונות, הן בסביבת 205 והן בס- ביבת איסשחו/, מחיר מצויין ותוצאות טו- בות במבחניס (מקוס ראשון אחד, מקוס שני אחד ושלושה מבחניס בהס הוא סייס עס החמישיה הראשונה) עושים אותו למ- חשב האידיאלי למרבית המשתמשים. גם מנקודת ההשקפה של יכולת הרחבה תמצא בו פוטנציאל מצויין. 2 מתוך שלושת חריצי 1 נשארים פנויים ורק אחד מחמשת חרי- צי 154 נוצל לבקר ה-וא0א 62. כל שאר הרכיבים, כולל בקר דיסק 5081-2 )788 מפ- תיע במהירותו (מקוס ראשון במבחן א8ו₪, ב-35% יותר מהמקוס השני), בנויים על לוח האם. הביצועיס הטובים לא צריכים לה- פתיע: המעבד ר> ב-66 מגהרץ, הדיסק פנטיום להמונים לבקר האנטגרלי והכרטיס | הגרפי הוא אםק1ץ הזכור לטוב. למעשה, החולשה היחסית היחידה של מחשב זה נובעת | מבי- צועיס הלא מר- שימיס של אמקץן) במבחני | 0סחטן% תחת .205‏ עם זאת, במקרה של מחשב זה הפגיעה פחות חמורה מאשר במחשבים אחריס | בסקירה, המשתמשיס באותו מעבד ובסך הכל גם סיכום | 005 גוח שלו נשאר מעל לממוצע. במ- בחן 6חסופחו/ הוא הגיע למקוס הר- ביעי, כאשר מבין השלושה הראשונה רק ה-א0א25 מש- תייך לקבוצת המ- חיר הנמוך. (קוויאר, של ווסטרן דיגיטל) משודך היטב ו בנט'ום: הב'צוע'ים מהשגב' מבחהו' 3 צִּ 2 8 8 8 3 5 5 5 וא 60) -- -. 0/0 60] 90 החומ 01 ס1חו פא = לוו 60) 60/ק א הוותוחסזק 51 12 60] 1 !סה חחו ותוווזחסק דה = וו 60) ק0ז005% 5.60 זטונחפזק חוופטת, זו 66) 66/00- 5960 0676 מסת/ אואת. וו 60) 8 2% 6558660051 5011 .8 קוחס לוז 50| /525 1/1091 560 85 10ק095% מהקחזטס - ,1 60] 0 5-50 [1חזס (:! 86] 596 או ומוס ₪11 = 1112 60) 60-וחטווזה6ק/8 1 ד ההסיחהום מו 160 550 א 00000 והזו - 31 80] 50-וחטוזחס ז065%50/0 הזססהזנום 113 60) 05-60 2000 העזה = לוזו 60| 0 60 ו6 זתףופהו וזו( 60| 05 80 אה! סטום וזח זו > לו 60) +/6070-/ זסבקוח! המו( 0/0 60) חסוזהזצזטויסק 6070 סז = 0113 60) חגווזתש 81חסו055!טז סטט5וו] | 60| 60 וחט51ץ5 וזסקאם וא > לוו 150 60 טחהוחו 166 וזו 60| 506% החטוזוסק דסח = לול 60) 00495 10960 8 60 607 5950 ע סל > | 66) 586 1 חסוץ 9116 הססווופ = (ה 60) 8580 זווטגד. > (ש/ 60) חטוזהופ-01 5 זהזפ-וזד 60860 אטווחמט - (17/ 60) 1:17 00% וחטווזתסק 01 5ווחוזק 2-0 הסז2. 0 166 88 וחק 2608 ו ןז וו וו ו זו 5 : : : רדר ד | ו בו אה הפס וו 0 800 600 400 200 0 80000 וו 66) 66/ חסווטוסם הוה (להו 60) 00800 הזמוחה, | הו 60) 20 חזוווזחטק 90016זחו פוה (1!1 60) 60/] 1 הווחוח6ז 461 | [זו 60) | 6וסהחחול חושווח6ק וד - !1 60) ק005%10 75-60 זסווחטז חוופטת. = (וו/ 66) 66/00-א5800 600ה0 סס אוצת, 112 60) 218 0558660051 5011 ₪ חס ]א 60) %/575 1000 560 45 005 חס - לגו 60) 701 25-60 !00001 == | 65| 566 אסוקוחחוס ₪ - (!/ 60) 60-החטזח8/00 1 ד אחסוחמום. ₪ 560 0 0600 וגזוףוס - וא 60| 0ק. 1 סוס 0000 20000500 090 (לזו 60) 60 060 61 זףופחו | (8550060 סאפ פה וח ו | 0009000060 ו06000 חסוסו > [1132 60) וחטוזוס 655/0031]טזש הטנופזו/! >= |₪ 6060 ןפ זוסקג סו ו 0)| 0 מ 06 2 שו 0 5860-6000 עו (?חו/! 66) 586 1 חס שוג חססווופ לוא 50 | 60) חסוזה01-51? 5 זהו5-וזד [02/ 60) 601132 חוטווחסק 0 8 = 12 6 ישראל מאי 1994 ו 60 00 00 0 5006 זוא 60) 06000 הוטחוה, מאע 701 חשוותט? וסטוה פוה > וזו 60) 60/ 1 הוווח6זק 51 6 ל 0 0 0 ה ו ו 1 ו 60 0 60 ₪ |( ---- 4 לו 60) 60:הוטוזחטק/8 ל ד 0 % 0 00-חוו)חטק 0 וחסטגזוום טוא 60| 00 60 וס ו ו יי ור ו 160 560-600 סק" מזו 66) 586 1 חסו 916 הססו!ו מהפכת הפנטיום בישראל שכח את מה שידעת - על המחשב האישי. = בחדשים הקרובים אתה עשוי למצוא את הפנטיום אצלך בבית... ל ||86 הְזה6הק 4=5. 0 ק 34% םויטנפ‎ במחיר מדהים 1 שיח+ מעימ וה + מע"מ (לפי שער 2.98) תצורה: מעבד - אעחאשק ושזאו 8 - זיכרון (ניתן להרחבה עד 8/ו128) 8 זכרון מטמון חריצי הרחבה בטכנולוגיית וס | -84! כרטיס מסך - 805 4ססי! שסו/וסס 5/6 + מאיץ מדגם 02-ה הניתן להרחבה עד ₪/!2 * דיסק קשיח 21418- ₪ד5₪6, חיבור =סו | סק * מסך 088528 - 8/6 אסוגוסאח /וס! (0.28 | 768א1024) * 1 כונן "3.5 * מקלדת מורחבת %> % % % א - * עכבר == כ תוכנות המצורפות לחבילה 5 ב ) ו 0 * מערכת הפעלה 6.2 008 5 :ו * 3.1 5וססאוו גירסה עברית - ₪ * מעבד תמלילים דגש * מזהה וירוסים 1-₪ * תוכנת סד 6ושאז עוד היום צלצל ‏ || 6 7% 6%3בק טלפון 03-5567249 - סופר שיווק טכנולוגיות 1986 בע"מ, רח' הבנאי 3, חולון, סניף חיפה: שער פלמר 1, טל' 04-671074 / תק ]קת "ד לימור הפנטיו כאן ועכשיו משתמשי תחנות עבודה היו להוטים לכוח חישוב מירבי ואילו משתמשי 06 חיפשו פתרונות אפקטיביים יותר מבחינת מחירים וקלות הפעלה, הפנטיום מספק את שתי הדרישות גם יחד: עוצמה חישובית של תחנות עבודה מקצועיות בשנה שחלפה מאז שאינטל הציגה לראשונה את המעבד החדש שלה, הפנטיום, התחוללה מהפיכת מושגים בעולם ה-6ס. בצעד אחד דרמטי סגרה אינטל את הפער הטכנולוגי בין מחשבים אישיים ותחנות עבודה מקצועיות ואת הפער בגישה של המשתמשים במחירים של 66 הכש קבוצה. אם עד כה יום-יומי. התוצאה של גישור הפער הזה היא השיקול הכספי במחיר הזה אתה אמור לקבל יאריכו את חיי המחשב בשנה או קצב חדירה ללא תקדים של מעבד לפחות מחשב 486 עם כ-8 יותר, אזי זו השקעה כדאית גם חדש לשוק. במשך השנה הפך התקציב הממוצע לרכישת ₪0 מגהבייט זכרון, דיסק בנפח של מבלי לקחת בחשבון את יתרונות הפנטיום ממוצר נדיר המיועד חדש הוא בין 2000 ל-3000 0 עד 350 מגהבייט, מסך הביצועים והתפוקה של מחשב ליחידי סגולה למוצר מדף במחיר דולר. בעבר היה מקובל שמחשב | 5/6 של 4 או 15 אינטש פנטיום. השווה לכל נפש. מספר מחשבי לבית צריך לעלות פחות, בין וכרטיס מסך מואץ. אורך החיים הפנטיום שנמכרו בשנה הראשונה | 1200 ל-1800 דולר, אבל בשנה | הצפוי של המחשב החדש הוא 3 = כיום הפער במחיר בין מחשב גדול יותר ממספר מחשבי ה-486 | האחחרונה אנו רואים כי גם עד 4 שנים - בשנת 1998 כל פנטיום למחשב 486 הוא פחות שנמכרו בשנה השלישית לאחר המשתמשים הביתיים החלו הרכיבים שאתה קונה היום יהיו מ-800 דולר (לתצורת חומרה הכרזת ה-486. לקצב החדירה להעריך את היתרונות של עוצמה מיושנים במידה זו או אחרת. זהה) ויתרון אורך החיים הוא יותר הגבוה תורמות טכנולוגית היצור במחשב אישי. כיום אין כמעט במילים אחרות, המחשב שאתה | משנה אחת.גם אם בעבודה החדישה של אינטל והמודעות של הבדלים בין המחיר שמוכנים קונה מאבד מערכו כ-800 דולר יום-יומית אתה יכול להסתפק הקונים לערך הנוסף של עוצמת לשלם עבור יעודים שונים של לכל שנה ותחשיב כלכלי נכון ב-486, ההשקעה בפנטיום היא מעבד. האספקט האחחון במיוחד המחשב, ויותר מ-80 אחוז לוקח את המספר הזה כנתון כדאית כבר היום. ההבנה של ראוי להדגשה והבהרה. מהפעילות השיווקית מתרחשת חשוב יותר ממחיר הרכישה. אם המכניזם הכלכלי שדוחף ללא בתחום 2000 עד 3000 הולה. תוספת של 5800 למחיר הרכישה ההף בכיוון של העדפת המחשב 3 הפנט'ום כאן ועכש'יו = החדיש והחזק ביותר, מסבירה את הקצב המסחרר בו הפנטיום כובש לעצמו נתח שוק משמעותי. גרף המחיר מול עקומת החדירה כדא' לעמוד מקרוב על הקשר בין מחיר, קצב חדירה וקצב התיישנות של מחשבים אישיים. עקומת המכירות של כל דור חדש של 00 מזכירה את עקומת "הפעמון" הידועה: התחלה מהססת בקצב נמוך, שהולך ומתחזק עד שמתקרבים לשיא. לאחר תקופה של דומיננטיות מתחילה דעיכה, שהולכת ומתחזקת ככל שדור חדש הולך ומחליף את המזדקן. הדבר הבולט כאשר משווים בין הדורות השונים של מעבדי 00 הוא שעקומת הפעמון הולכת ונעשית צרה יותר מדור לדור, כלומר המעבדים מגיעים לבגרות ודומיננטיות מהר יותר ומבלים זמן קצר יותר בשיא. לאחר השיא הם נעלמים מאחור בקצב מסחרר. בניגוד לסקלת הזמן המתקצרת, סקלת המחירים נשארת קבועה במידה מפתיעה. כל דור יוצא לשוק עם תג מחיר מרתיע משהו, של 4000 עד 5000 דולר למערכת מלאה (ההגדרה של "מערכת מלאה" משתנה בזמן, אבל תמיד מדובר על אותו טווח מחירים). בשלב העליה בגרף המכירות יורד המחיר בקצב מקביל לסביבת ה-3000 דולר. בשיא הפעמון המחיר של מערכת מקובלת מתייצב סביב ה-2000 דולר ומכאן והלאה המחירים יכולים לרדת רק כתוצאה מעודפי היצע ומדיניות מחירים של יצרנים שונים המנסים לכבוש שוק במחירי סאוקואטס. מחזור החיים של מעבד חדו ור עיי דעיכה טרמינליה = התישנו מהירה ו החחלה מהופפת מואצו 000 זה הופן לעבור לדור החד - 0 2000 בנקודה הנוכחית בזמן מחשבי פנטיום החלו נכנסים לאיזור הרגוע והיציב של 0 עד 3000 דולר למערכת. עדיין אפשר להרוויח מספר מאות דולרים אם ממתינים מספר חודשים נוספים, אבל בהמתנה כזאת מקצרים את משך הזמן שהמחשב יספק את צרכי המיחשוב של המשתמש. היחס בין מחיר הרכישה למשך חיי השירות, הפרמטר שכפי שראינו עומד כיום על 800 דולר, אינו עתיד להשתפר במידה משמעותית בטווח הקצר. המסקנה היא פשוטה: אם אתה זקוק למחשב רב עוצמה לשירות רב-שנים, עכשיו הזמן לקנות פנטיום. יחס מחיר לביצועים עדיף מכך שאנו הדגשנו תחילה את האספקט הכלכלי אין ללמוד שהפנטיום אינו מושא רכישה מועדף גם מהאספקטים הביצועיים. הפרמטרים אליהם הגיעו כל הבוחנים בכל מבחני הביצועים, מראים שכיום הפנטיום מספק את יחס המחיר לביצועים הטוב ביותר בעולם המחשבים. טוב יותר מאשר מחשבי 486 הזולים ממנו וטוב יותר מתחנות עבודה מבוססות 6, היקרות יותר. בהשוואה ל-4860%2/66 הפנטיום מספק בין 75 ל-100 אחוז ביצועי שלמים גבוהים יותר. למשל, חישוב מחדש של גיליון אלקטרוני יעשה במחצית הזמן. בחישובי נקודה צפה - המשמשים בתוכנות עיבוד תמונה, גרפיקה פוטוריאליסטית, עיבוד אותות, תיכון בעזרת מחשב וכדומה - הפנטיום מהיר בין פי 4 לפי 5 הפנטיום כאן ועכשיו יותר מה-4860%2/66. השיפור הזה כרוך בתוספת שבין 25 ל-35 אחוז למחיר הרכישה. במילים אחרות: הפנטיום מספק יחס מחיר לביצועים טוב ב-40 עד 80 אחוז יותר מה-486 בגירסתו המהירה. בהשוואה לגירסאות איטיות יותר של ה-486, היחס נוטה אפילו יותר לטובת הפנטיום. מצד שני, בהשוואה לתחנות עבודה מבוססות 560!חּ, הפנטיום מוכיח כי ביצועים גבוהים אינם בהכרח כרוכים במחירים גבוהים. כאן ההשוואה קשה יותר, שכן תחנות העבודה לא יכולות להריץ את הישומים של 56 ולכן צריך לנהל את ההשוואה "במגרש הביתי" שלהן - סביבת יוניקס, שלא רלוונטית להוב המשתמשים במחשבים אישיים - ובכל זאת הפנטיום מראה את יתרונו בצורה ברורה. במבחנים השונים מתגלית בדרך כלל התמונה הבאה: הפנטיום מוליך בהפרש ניכר בביצועי עיבוד שלמים - תחום בו היתרון של ארכיטקטורה "סופר סקאלרית" בא לידי ביטוי - והוא מתמקם במקום מכובד באמצע בביצועי נקודה צפה - ביָן תחנות עבודה העולות פי 5 או 6 יותר. האם לא מוקדם מדי? להזכירכם, אנחנו מדברים כאן על הגירסה הוותיקה של הפנטיום, זו ש"מסתפקת" במהירות שעון של 0 או 66 מגהרץ. אינטל כבר /[ּ -/--- ₪ =]; ₪‏ נמ00;// 0 הר ו סדרת המחשבים האיטיים החדשה של יב לעסק למשרד לפרטים על המשווקים, התקשר עוד היום: 1778 הכריזה על גירסאות מהירות יותר ב-50 אחוז, אבל עדיין מוקדם להכריז על מחשבי פנטיום ב-90 וב-100 מגהרץ "כאן ועכשיו". ברור כי הדור הבא של מחשבי - פנטיום יהיה טוב יותר, מהיר יותר ועם יחס מחיר לביצועים עדיף ולכן לעיתים קרובות נשאלת השאלה האם כדאי לקנות עכשיו את המחשבים מהדור הנוכחי? את התשובה לכך מוצאים שוב מהגרף של השתנות המחירים לאורך חיי המוצר. בתחילת מחזור החיים המוצר יוצא לשוק במחיר גבוה יחסית שהולך ופוחת במהירות במקביל לגידול המהיר בחדירה לשוק. בתחום זה קצב ירידת המחיר גבוה יותר מקצב ההתיישנות (כאמור לעיל, כ-800 דולר לשנה). למשל, ב-12 החודשים האחרונים ירדו מחירי מחשב הפנטיום ביותר מ-1500 דולר בממוצע. בתקופה זו עדיף להמתין לירידת מחירים ורק מי שמוכרח לקבל ביצועים בכל מחיר ראוי לו שיצטרף לראשוני הרוכשים של מחשב חדש. אבל כאשר מתקרבים לתקופת השיא, קצב ירידת המחירים מתמתן ויורד אל מתחת לקו ה-800 דולר לשנה. מנקודה זו ואילך עדיף לרכוש את המחשב החדש, גם אם הביצועים אינם הקריטריון העליון. כיום מחשבי פנטיום של 60 ו-66 מגהרץ עברו את הקו הזה ואילו מחשבים המבוססים על הגירסאות המהירות יותר עדיין רחוקים מכך בלפחות חצי שנה. מי צריך את הביצועים האלה? זו ההשאלה השגורה ביותר בין משתמשים מהשורה. נכון שאין צורך בפנטיום כדי לחבר מסמך במעבד תמלילים - אבל אם אתה רוצה לשתול במסמך תמונה בצבע מלא, לעצב את העמוד עם כל הניואנסים של תוכנת עימוד מתקדמת ואולי גם להוסיף לו קטע הק הפרמטרים אליהם הגיעו כל הבוחנים בכל מבחני הביצועים, מראים שכיום הפנטיום מספק את יחס המחיר לביצועים הטוב ביותר בעולם המחשבים קולי או ווידאו - המעבר לפנטיום ישפר בצורה דרמטית את תפוקתך. כנ"ל לגבי גיליונות אלקטרוניים. כל עוד אתה מסתפק בצורה הטבלאית הישנה אינך מרגיש חסך כלשהו בעוצמה גם במחשב 486 ותיק. אבל אם אתה בונה מודל רב מימדי של העסק ומריץ עליו תסריטים שונים כדי למצוא פרמטרים אופטימליים לניהולו, או שאתה מפעיל מודל פיננסי משוכלל לניתוח שוק המניות בזמן אמיתי, הפנטיום הופך להכרח אמיתי. גרפיקה הולכת והופכת לחלק בלתי נפרד מכל ישום חדיש והיא נזקקת למשאבי חישוב גדולים. וידאו על מסך המחשב יהפוך תוך שנה- שנתיים למובן מאילו ורק הפנטיום יכול לדחוס ולפרוש ווידאו בזמן אמיתי ללא סיוע חומרה יעודית. הבנת דיבור נזקקת לעיבוד אותות קול אינטנסיבי ושוב רק הפנטיום יכול לעשות זאת בתוכנה בלבד. שילוב ישומים בסיוע = 01 ותיכנות מונחה עצמים (קסס) נזקקים לעוצמה גבוהה של החומרה על מנת להביא את התועלת שאנו מצפים מהן. מסדי הנתונים היחסיים על ₪6 ורשתות תקשורת חדישות מטילות על המעבד תפקידים שבעבר בוצעו ע"י מחשבי =\גח-א|חו ומיני- מחשבים. אם אתה רואה במחשב כלי עבודה רב-שימושי (ולא תחליף יקר למכונת כתיבה אלקטרונית), עליך לקחת בחשבון שכל הנושאים הנ"ל אינם מושגים 6 הפנט'ום כאן ועכש'ו תיאורתיים. גם אם היום עדיין לא נכנסת לתחומים שנחשבים "אקזוטיים", הדבר יקרה מהר יותר משניתן לשער. קצב השינויים הנוכחי בתוכנות ובישומים אינו נופל מהקצב בחומרה. כדאי להיות מוכנים עם מחשב המסוגל להתמודד עם דרישות התוכנה העתידיות ולא לגלות באיחור כי עליך לוותר על התוכנות הקוסמות ביותר בגלל שהן מאיטות את המחשב לקצב בלתי נסבל. עוצמה גם בבית את מי שלא צריך לשכנע בצורך הבלתי מסוייג בעוצמה הם המכורים למשחקים. המשחקים החדשים, במיוחד אלה המופקים על תקליטורי /סח-00, משתמשים בכל אמצעי המולטימדיה כדי להפוך את סיפור העלילה לסרט ווידאו ואת המשחק לחוויה גורפת. כאן ההבדל בין עוצמות של מעבדים מתורגמות לרציפות ולאבחנה של הקרנת תמונות הווידאו, לאיכות הקול המשוחזר וליכולת של המחשב לבצע סימולציה ריאליסטית של נופים תלת- מימדיים המשתנים במהירות הטיסה של מטוס קרב על-קולי. אחת התופעות המדהימות שרואים כיום בשוק האמריקאי, ואת ניצניה מתחילים לחוש גם בישראל, היא הגידול המהיר של מגזר המחשבים הנרכשים לבית בתוך קבוצת הצמרת של מחשבי 0ק. אם בעבר ו מנמס"'"'"'"' *===1"/1/76‏ הנטיה היתה לרכוש לילדים זסוחט00 או "מחשב מתחילים" אחר, היום במקרים רבים המחשב בבית חדיש ומשוכלל יותר מזה שנמצא על שולחן העבודה במשרד. את הסיבה לכך אפשר למצוא בבגרות של השוק ובהבנה של יותר ויותר משתמשים כי גם בשימושים ביתיים ה-56 אינו צעצוע שימאס על הילדים תוך שבועיים, אלא חלק בלתי נפרד מסביבת ההתפתחות שלהם, מכשיר שיילווה אותם לאורך שנים ארוכות. כיום גם משתמשים ביתיים, ללא יומרות להקרא 0558 חםצסס, מבינים כי במחשבים חובה לקנות את המחשבים החדישים ביותר. כפי שלא יעלה על הדעת לרכוש מכונית פרטית חדשה ממודל בן שנתיים, כך גם לא נבון לרכוש מחשב מדור קודם לאחר שדור חדש הגיע לבגרות. החיסכון במחיר הרכישה לא שווה בנזק ההתיישנות המואצת. הזמן לעלות כיתה לפנטיום במוסף פירסומי מיוחד זה משתתפות איתנו כמה מהחברות המובילות בישראל בשיווק מחשבים אישיים. כולן מציעות מחשבי פנטיום איכותיים "כאן ועכשיו" בספקטרום רחב של מחירים ותכונות. בין אם אתה זקוק למחשב משרדי או לתחנת עבודה בתיב"ם, שרת ברשת תקשורת או מחשב לבית, לצייד כיתת לימוד או לספק "פתרון וורטיקלי" לישום יחודי, תמצא כאן מבחר שיאפשר לך להתאים את המחשב למטרה. תמצא שהביטוי "פנטיום כאן ועכשיו" אינו סיסמה נטולת תוכן אלא תיאור מדוייק של המציאות העובדתית. תמצא שעכשיו הזמן לבצע את הצעד הבלתי-נמנע: לעלות כיתה לפנטיום. אינטל סמיקונדקטורס ישראל בע"ימ ו % ג דולים גם בקטנים דיגיטל 6 דיגיטל גאה להציג אחת המערכות המתקדמות בעולם המחשבים: א 5000פ. המערכות חזקות, קומפקטיות ומבוססות על תכנון חדשני ביותר, המאפשר לך להנות מביצועים ללא פשרות ביישומים מתקדמים. המערכות תומכות במעבדי 486 ומעבדי פנטיום מתקדמים. מערכות ה ה| בין הראשונות המנצלות את ערוץ הנתונים המהיר ₪01 לביצועים מירביים של ציוד היקפי. הוסף לכך את היתרונות שרק דיגיטל יכולה להעניק - המודולהיות ואפשרויות הההחבה, האספקה המהיהה, האחריות ל-3 שנים והשירות המצוין על פי המסורת של דיגיטל ותגיע למסקנה בחורה - :א 0ק0םס. כי אנחנו גדולים גם בקטנים. בלי פשרות: 8 א 6 שר שי מפיצים מורשים: טי. פי. אמ. 03-5337655, מיקרוליין 5, משובית 07-278755, קומפיוביית 02-242233, דיגיטל 09-593428 שאודה סו דואט דאוסק הביצועים הטובים בעולם לכל תוכנות ה-0 משפחת מעבדי ואטודא=; כוללת את הרכיבים בעלי הביצועים הגבוהים ביותר במשפחת המיקרו-מעבדים של אינטל. המשפחה כוללת מעבד ואעודא=ק בתדר 60 מה"צ בדירוג 510 לפי מדד ק!0ו, מעבד ואטודאש=ק בתדר 66 מה"צ בדירוג 567 לפי מדד קוס;ו, מעבד אטודא=ק בתדר 90 מה"צ בדירוג 735 לפי מדד ?!0ו, ומעבד אטוזא=ק מעבד אטודאשק של אינטל: בתדר 100 מה"צ בדירוג 815 לפי מדד ק/!00ו. שילוב תכונות חדשות ושיפורים שהתאפשרו כתוצאה מהתקדמות טכנולוגיית המוליכים-למחצה, נעשה תוך שמירה על תאימות תוכנה מלאה לבני המשפחה הקודמים, המבטיחה הגנה על ערך ההשקעה של המשתמשים בתוכנה. מעבד ואטודאש מבוסס על ה.ה56התקט5 ארכיטקטורה סופר-סקלארית, יחידת נקודה צפה משופרת, זכרונות מטמון (63008) נפרדים על השבב לתוכנה (068ס) ולנתוני כתיבה חוזרת לזכרון (80%ס-ווזאו), אפיק נתונים חיצוני בן 64 ביט, ותכונות נוספות שנועדו לספק מצע למיחשוב בביצועים גבוהים. הצאצאים החדשים ביותר במשפחת ואטוזא=ק, בתדר 90 הפנט'יום כאן ועכשיו ₪ ₪ש₪ש₪ש₪|[|/2ּ2ּ:[/[]:/]7]72727]זּע(ת 0 ₪ >= - ו-100 מה"צ, כוללים תכונות נוספות כגון טכנולוגיית !5 לניהול הספק חסכוני, בקר פסק מוכלל לריבוי- מעבדים (קוחס-חס ]קטזזט)חו ז8550ססזסןוו!טוח זפ||סזוחסס), ומצב עבודה בזוג מעבדים (008ח ז8550ססזק |ב60). קדמת הטכנולוגיה בתיכון מעבדים בשנים האחרונות איפשרו ההתפתחויות באמנות התיכון והייצור של מוליכים-למחצה לייצר מיקרו- מעבדים ההולכים קה האותיות המובילות את עולם ה-065ק שרתי הרשת של היולט פקרד לבחירתך הדגמים הבאים: משמשים כשרתים לרשתות גדולות 0 ובינוניות מ-50 ועד 250 משתמשים. מחשבי שולחן: 2 604 סו שרתי הרשת של היולט פקרד |א 9073 קף] משמשים כתחנת עבודה מהירה ו ליישומי תיב"מ, גרפיקה, מולטימדיה. ו 0 (000ת9 0 ): קא 6018 קו שרתי הרשת של היולט פקרד - בעלי מעבדים מרכזיים מ- 1486 ועד הפנטיום שרתים: = | 461599 קון - בנויים בטכנולגיית 5טם |1064 /55 | 61509 קוד - מכילים אביזרים יעודיים לאבטחת מידע || ) 6150007 שר למידע נוסף התקשר למערכות מיחשוב ומדידה, מרכז מידע ללקוח טל: 03-5380333 דדש ו עששרן 2 כסחה>6מס חברת המחשבים המובילה את העולם ומתעצמים במארזים הולכים וקטגים. ההתפתחות העיקרית היתה צמצום גודל הטרנזיסטורים. מתכנני המיקרו-מעבדים משתמשים כיום בטכנולוגיית התהליך 8/0/05 (מוליך-למחצה דו-קוטבי עם שכבת תחמוצת-מתכת משלימה), המניבה מוליכים שעוביים פחות ממיקרון (מיליונית המטר). השימוש בהתקנים תת-מיקרוניים מאפשר למתכננים לצופף כמויות התקנים גדולות יותר על שבב יחיד. מספר הטרנזיסטורים בכל אחד מבני משפחת המיקרו- מעבדים של אינטל המשיך לגדול במשך השנים, ומגיע לשיא חדש עם מעבדי ]ןדא בתדר 60 1ו-66 מה"צ, המיושמים בטכנולוגיית 5 במתתח 5 וולט, עובי 0.8 מיקרון וצפיפות של 3.1 מיליון טרנזיסטורים, ומעבדי אעוזא=ק בתדר 90 ו-100 מה"צ, המיושמים בטכנולוגיית 810/05 במתח 3.3 וולט, עובי 0.6 מיקרון ו-3.3 מיליון טרנזיסטורים. הגידול במספר הטרנזיסטורים איפשר שילוב רכיבים שקודם לכן היו חיצוניים למעבד (כגון מעבדי-עזר מתמטיים, זכרונות מטמון ובקרי פסקים לריבוי- מעבדים), והכללתם על גבי אותו השבב. הכללת רכיבים נוספים על השבב מקצרת את הזמן הדרוש לגישה אליהם ומגבירה דרמטית את הביצועית. דרך נוספת לקיצור המרחק בין הרכיבים (ומכאן הגברת מהירות התקשורת ביניהם) היא אספקת מספר רב של שכבות מתכת לצורך חיבורי הביניים הפנימיים (חסו)ספחחססזסוחו). טכנולוגיית המיקרו- מעבדים הנוכחית של אינטל, 8100005 בעובי 0.6 מיקרון, משתמשת בארבע שכבות מתכת, שפריסתן מחייבת שימוש בכלי תיכון ייעודיים בסיוע מחשב. מעבד |טוד\ש מנצל את טכנולוגיית התיכון העדכנית ביותר למיקרו- מעבדים לאספקת ביצועים המשתווים לאלה של ארכיטקטורות חלופיות, המשמשות בתחנות עבודה מדעניות והנדסיות, וזאת תוך שמירת התאימות עם בסיס ההתקנות העצום של התוכנות הקיימות כיום בשוק עבור משפחת מעבדי אינטל. המיקרו- מעבדים של תולדותיה של תעשיית המחשבים האישיים קשורות קשר הדוק לתולדות משפחת המיקרו- מעבדים של אינטל. בשנת 5 הציגה אינטל את המעבד אס 6|386!ח!, מיקרו- מעבד מהפכני בן 32 ביט שביצע 3 עד 4 מיליוני פקודות בשניה ( 5קואו מפ"ש). ה-80386, שהוצע במהירויות שבין 16 ועד 33 מה"צ, מסוגל לפנות לעד 4 גיגה-בתים של זכרון פיסי, ועד 64 טרה-בתים של | מפ"ש. "זכרון מדומה" (עזסוחפוח |אטוזוצ, טכנולוגיה שהושאלה ממחשבים מרכזיים - 8וח3]חוגוח - ומאפשרת למערכת להריץ תוכניות ונתונים שגודלם עולה על הזכרון הפיסי שלה בפועל). 10 יי הפנטיום כאן ועכשיו ה-80386 איפשר עבודה אמיתית ואיתנה בריבוי- משימות, ואת היכולת ליצור "מערכות 8086 מדומות", שכל אחת מהן פועלת בבטחה בתוך נפח מיעון נפרד בן 1 מגה-בתים. כקודמיו הוליד גם ה-א0 1386 דור חדש של מחשבים אישיים, שהיו מסוגלים להריץ מערכות הפעלה בנות 32 ביט ויישומים בעלי מורכבות גדלה והולכת, בד בבד עם שמירת התאימות לבני משפחה קודמים. בשנת 1989 סיפקה אינטל את מעבד ה-א0 8)486וח!, שכלל ליבת עיבוד משופרת תואמת -386, מעבד-עזר מתמטי, זכרון מטמון ובקר מטמון - תכולה כוללת של 2 מיליון טרנזיסטורים - על שבב יחיד. ה-0% 486 פעל בתדר התחלתי של 25 מה"צ, וקצב העיבוד שלו הגיע ל-20 מפ"ש. בתדר השיא הנוכחי שלו, 50 מה"צ, מבצע ה-א0 486 כיום עד 41 הודות לשילוב עקרונות מיחשוב 0 בליבת המעבד שלו (ובמיוחד ביצוע פקודות ב"צנרת" - חחוחוופקוק חסווסנח)פחו), מסוגל ה-0% 486 לבצע את מרבית הפקודות במחזור שעון יחיד. למרות תכונות חדשות חזקות אלו, שומר ה-0% 486 על תאימות תוכנה מלאה עם צאצאי משפחת אינטל הוותיקים יותר, ובכך מגן על השקעות הלקוחות בתוכנה. עם הצגת המיקרו- מעבד 2 16|486ח| בשנת 1992, הגבירה אינטל את מהירות העיבוד של משפחת 486 בכ-70 אחוזים. משפחת 2א0 מבוססת על טכנולוגיה בשם "הכפלת מהירות" (סחוופטס0 50880), המאפשרת למעבד לפעול במהירות פנימית כפולה מזו החיצונית. מעבד ה-0%2 486 תואם-פינים לדגם אכ 486. במהירות השיא הנוכחית, 6 מה"צ, פועל ה-2א0 בקצב של עד 54 מפ"ש. מעבד ואטודא=ק הוא השלב הבא במחוייבותה של אינטל לספק את הביצועים הטובים ביותר האפשריים במחיר הטוב ביותר, תוך שמירת תאימות תוכנה עם מעבדי אינטל קודמים. המעבד הסופר- סקלארי התואם הראשון לב מעבד וט!דאםק הוא התיכון הסופר-סקלארי שלו, המבוסס על שני צינורות פקודה, שכל אחד מהם מסוגל לתפקד באופן עצמאי. הצינורות (המסומנים טו-ט), מאפשרים ל-ואטוזא== לבצע שתי פקודות בשלמים (ז8וחו פחסו!סטז!פחו) במחזור שעון יחיד, ולהשיג ביצועים כפולים כמעט בהשוואה לשבב 486 בתדר זהה. צינורות הביצוע של ה-ואטוזאשק זהים לצינור היחיד של מעבד ה-486, אלא שהם עברו ייטוב לאספקת ביצועים מוגברים. בדומה לצינור המעבד 486, צינורות ה-טוזא=ח מבצעים פקודות שלמים בחמישה שלבים: קדם-הבא (ח0ו8/6זס), פענח פקודה (660006 חסמסטזופחו), חולל כתובת (09007818 8007655), בצע (8%60016), וכתוב לזכרון (פווזאו - ושי ₪86%). ברגע שהפקודה עוברת משלב "קדם- הבא" לשלב "פענח פקודה", הצינור פנוי להתחלת פעולה נוספת. במקרים רבים מסוגל המעבד להוציא שתי פקודות בבת-אחת, אחת לכל אחד מן הצינורות, בתהליך הידוע בשם "זיווג פקודות". במקרה זה שתי הפקודות חייבות להיות "פשוטות", והצינור צ מקבל את הפקודה הבאה בתור אחרי הפקודה שהוצאה לצינור ט. לכל צינור יחידה אריתמטית לוגית ( 1), מעגלים מחוללי כתובות ומימשק למטמון נתונים משלו. בעוד שה-486 מצויד במטמון יחיד בן 8 ק"ב, ל-|אטודא== שני מטמונים בני 8 ק"ב, האחד לפקודות והאחר לנתונים. זכרונות מטמון אלה פועזם כמקומות איחסון זמני לפקודות ולנתונים שנשלפו מן הזכרון הראשי, האיטי יותר; כשמערכת משתמשת בנתונים, גדלה הסבירות שהיא תשמש בהם שוב, והבאתם ממטמון על השבב מהירה בהרבה לעומת הבאתם מן הזכרון הראשי. זכרונות המטמון של ה-טוזאםק הם מטמונים אסוציאטיבים דו-סטריים (עְפא 2-581-358001816), פיתוח משופר לתיכון מטמון פשוט יותר במיפוי ישיר (80060ח-]80זו6). הם מאורגנים בשורות בנות 32 בתים, המאפשרות למעגלי המטמון לחפש רק שתי שורות בנות 32 בתים, במקום לחפש בזכרון כולו. השימוש בשורות בנות 32 בתים (הרחבה משורות בנות 16 בתים ב-0% 486) מתאים במיוחד להוחב האפיק של ה-/טוזא=ק (שהוא 4 ביט) ואורך הפרץ (ופזטס חוסח8!) שהוא 4 "גושים" (5אחטתס). כשמעגלי המטמון אמורים לאחסן פקודות או נתונים במטמון שכבר התמלא, הם משמיטים את המידע שזכה לשימוש המועט ביותר לאחרונה (על-פי אלגוריתם - ₪0 1 0 80901 8851!) ומאחסנים במקומו את המידע החדש. מטמון הנתונים מצויד בשני מימשקים, אחד לכל צינור, המאפשרים לו לספק נתונים לשתי פעולות נפרדות במחזור שעון יחיד. כשהנתונים מועברים ממטמון הנתונים (ורק אז), הם נכתבים לזכרון הראשי, בטכניקה הידועה בשם מטמון כתיבה חוזרת (08008 40%ס-6]וזאו). שיטה זו מבטיחה ביצועים טובים יותר לעומת שיטת כתיבה כפולה (חסטסזח!-!וזצ), שבה המעבד כותב את הנתונים לזכרון חיצוני בכל פעם שהוא כותב נתונים בזכרון המטמון הפנימי (למרות שה-!|/טוזא= מאפשר תצורה דינמית התומכת גם בשיטה זו). כדי להבטיח אחידות ועקביות בין הנתונים במטמון ובזכרון הראשי (שיקול חשוב במיוחד במערכות רב- מעבדים), מפעיל מטמון הנתונים פרוטוקול עקביות מטמון ((0)000זק ץ0ח51510ח60 8ח080) בשם |5ם!). פרוטוקול זה מגדיר ארבעה מצבים (001/00! - מתוקנת, 8שופטוסאם - בלעדית, 58180 - משותפת, 60 ח! - לא בתוקף) אפשריים לכל שורה בזכרון המטמון, על-פי הפעולות המבוצעות על אותה שורה על-ידי המיקרו-מעבד. ציות לכללי הפרוטוקול במהלך פעולות הקריאה/כתיבה של הזכרון מבטיח ל-ששוזא=; עקביות ואחידות בזכרון המטמון ועוקף את הבעיות העלולות להיווצר כתוצאה מריבוי מעבדים המשתמשים באותם הנתונים. השימוש בזכרונות מטמון נפרדים לפקודות ונתונים מצטרף לגורמים נוספים בתיכון ה-אטודאש=ס המיועדים לשיפור ביצועים ותפוקה בהשוואה למעבד ה-486. כך למשל, השלב הראשון בצינור הוא "קדם- הבא" (ח8]810ז0), שבו הפקודות נשלפות ממטמון הפקודות. במטמון יחיד, עלול להיווצר חיכוך בין פקודות ההבאה לבין הגישות לנתונים עצמם. שימוש בזכרונות מטמון נפרדים לפקודות ולנתונים מונע מראש חיכוכים מסוג זה ומאפשר התרחשות בו-זמנית של שתי 12 בוו שת הפנט'ום כאן ועכשיו ו הפעולות. ה-טודא=0 משפר ביצועים גם הודות לשימוש בזכרון מטמון קטן הידוע בשם "חוצץ יעד הסתעפות" (ז6ו1ט8 96 ד הסחבזם - 8ד8), המבצע חיזוי דינמי של ההסתעפויות. כאשר פקודה מובילה להסתעפות, החוצץ "זוכר" את הפקודה ואת כתובת ההסתעפות אליה פנתה. החוצץ משתמש במידע זה כדי לחזות את מסלול ההסתעפות של פקודה זו בפעם הבאה שייעשה בה שימוש, ובכך חוסך זמן שהיה נדרש לאיחזור יעד ההסתעפות הדרוש. כאשר החוצץ מבצע חיזוי מדויק, מבוצעת הפניה להסתעפות ללא דיחוי, והביצוע משתפר. השילוב של זיווג פקודות וחיזוי הסתעפויות דינמי עשוי לזרז מאוד את העבודה. לדוגמה, חזרה אחת על מבחן הביצועים המבוסס על "המסננת של אראטוסתנס" (0 51848 05 ) דורשת במעבד 486 ששה מחזורי שעון, וב-וטודאשק היא נמשכת שני מחזורים בלבד. יחידת נקודה צפה משופרת יחידת הנקודה הצפה במעבד אטוזא=; עברה תיכון מלא מחדש לעומת היחידה הכלולה במעבד 6. התיכון החדש כולל צינור בן 8 שלבים, המסוגל לבצע פעולת נקודה צפה אחת בכל מחזור שעון. (במקרים מסויימים הוא מסוגל לבצע שתי פעולות נקודה צפה למחזור שעון - כאשר הפקודה השניה היא "החלף" - 0080886א5). ארבעת השלבים הראשונים בצינור ה-7= זהים לאלה של צינור השלמים. ארבעת השלבים הסופיים כוללים פקודת "בצע נקודה צפה" (60018א= זחוסק חַחוסו=]) דו- שלבית, עיגול וכתיבת התוצאה בקובץ האוגר, ו"דווח שגיאה* 4 . | | ן דחו ה בשח ד ה */606 ן | ה כ 2 קסופו אסופוצ צּ עדיף מחשבים =---- =-- ה 38 2 טלפון: 400699 (08) (0חוז טס ₪30 זסזזם). היחידה כוללת אלגוריתמים חדשים המגבירים פי שלושה את מהירות הביצוע של פעולות נפוצות (כגון חיבור (00ה), כפל (וטו) וטעינה (סגס))). שיפורי ביצוע תכונות הארכיטקטורה החדשות של ה-ואטודאשם - תיכון סופר-סקלארי, זכרונות מטמון נפרדים לפקודות ונתונים, כתיבה חוזרת, חיזוי הסתעפויות, ויחידת נקודה צפה בתיכון חדש - יאפשרו פיתוח תוכנות יישום חדשות, בנוסף לשיפור הביצועים ביישומים קיימים, בדרך שקופה לחלוטין למשתמש-הקצה. רוחב אפיק הנתונים החיצוגי לזכרון הוא 64 ביט, הכפלה של כמות הנתונים שניתן להעביר במחזור אפיק יחיד ממעבד 486. ה-\טודאשק תומך במספר סוגי מחזורי אפיק, ביניהם מצב פרץ (006ח )פזטס), הטוען לזכרון מטמון הנתונים כמויות גדולות (256 ביט) במחזור אפיק יחיד. אפיק הנתונים הרחב מאפשר ל-אועודאשק להעביר נתונים אל ומן הזכרון בקצבים של עד 528 מ"ב/שניה, גידול של יותר מפי חמישה לעומת קצב ההעברה המירבי של מעבד 42 486 בתדר 66 מה"צ (105 מ"ב/שניה). כמה מן הפקודות (כגון פעולות צסוא ו-10) יושמו ב-אטודא=ס בקושחה (ַפָזואַזּח), כך שהן מתבצעות מהר יותר. בנוסף, מספר פקודות מיקהו-קוד פועלות מהר יותר הודות לצנרת הכפולה. למעבד גם עמוד מוגדל, התורם לפחות וז ו 7 סק הו פאיזס// והשו%ה6 עטסו]ן סחו!|6קוש 6 םח 1 2 ו הדותו 0068 וק זו ₪8 6 ן 6חו!6קוק ₪ הפנטיום מוליך בהפרש ניכר בביצועי עיבוד שלמים - תחום בו היתרון של ארכיטקטורה "סופר סקאלרית" בא לידי ביטוי "החלפת עמודים" ביישומים גדולים. תוצאת התכונות החדשות והשיפורים בארכיטקטורת ה-486 היא שיפור ביצועים בשיעור של פי שלושה עד חמישה (ופי חמישה עד עשרה ביישומים עתירי חישוב בנקודה צפה), בהשוואה למעבד אכ 486 בתדר 33 מה"צ, ופי 2.5 בהשוואה למעבד 02 בתדר 66 מה"צ. שיפורי ביצועים דרמטיים אלה יענו על דרישות המיחשוב במספר תחומים: מערכת הפעלה רב-משימתיות מתקדמות התומכות במימשקי משתמש גראפיים כגון 05/2 , ד פשוסטחו) ומהדורות חדשות של אוחש; יישומים גראפיים עתירי-חישובים כגון דיגום תלת- מימדי, תיב"ם/הב"ם, ניתוח פיננסי בהיקפים גדולים, מערכות לקוח/שרת בתפוקה גבוהה; זיהוי כתב-יד וקול; יישומי רשת; מציאות מדומה; דואר אלקטרוני המשלב רבים מן התחומים דלעיל; ויישומים חדשים שטרם פותחו. מעבד ואעוזא=ק מספק גם מנגנוני ניטור ביצועים, אשר יקלו על המפתחים לנצל במלואה את הארכיטקטורה הסופר- סקלארית שלו. מפתחי מערכות יוכלו לעקוב אחר "אחוזי הפגיעה" (85ו8ז ווח) של זכרונות המטמון לפקודות ונתונים, משך הזמן שהמעבד מבלה בהמתנה לאפיק החיצוני, ולהיעזר בנתונים לייטוב התיכון של הזכרון החיצוני. היכולת למדוד הצטלבויות ומקביליות ביצירת הכתובות תסייע למפתחי מהדרים (5ז8!וקוחס6) לפתח את השיטות 14 הפנטיום כאן ועכשיו 5 68 ו היעילות ביותר לתיזמון פקודות (חסוזסנח)פחו הַחו|900ח60). שלמות הנתונים מעבד ואטודא=0 מפעיל מספר טכניקות לשמירה על שלמות הנתונים בהם הוא משתמש. איתור השגיאות נעשה בשתי רמות: באמצעות בדיקת זוגיות בפינים החיצוניים; ובאופן פנימי, במיבני הזכרון שעל השבב (מטמונים, חוצצים, ו- |/סההמכיל את המיקרו-קוד). במצבים שבהם יש חשיבות קריטית במיוחד לשלמות הנתונים ואמינותם, תומך ה-|אטוזא= בבדיקת יתירות תיפקודית (- 0" 60 [החסווסחט= 0ַחו90 ה0). בדיקה זו מחייבת שימוש בשני שבבי אטודאשק, שאחד מהם משמש כמעבד ראשי, והאחר כ"בודק". שני השבבים פועלים בצמוד, כשהבודק משווה את הפלט שלו לזה של המעבד הראשי כדי לוודא שלא קרו טעויות. השימוש ב-346= מניב שיעור איתור שגיאות העולה על 99 אחוזים. מעבד ואטודאשק כולל מספר מנגנונים מוכללים לבדיקת אמינות השבב. אלה כוללים בדיקה עצמית מובנית (8!51) הבודקת 70 אחוזים מרכיבי המעבד עם הפעלה או איפוס (6581ז); מימוש תקן 1 =55! (ארכיטקטורת מבוא גישה לבדיקה וסריקת תחום - טס 80 חס 400655 651ד 8 סז ח508), המבטיח מימשק תקני ליצרנים לצורך בדיקת החיבורים החיצוניים למעבד; ומצב בחון (9ססוח 8), המאפשר גישה לאוגרי המעבד "וו וו\ [אהשדדאקץ סיבות ל- הוממוויחם - ]וו ז16טכן 60 1. דורקום מחשבים בע"מ 800 וזפוטקוחס6 9 שנים "ז3956|!9 5וח9ז5ש5 )ה קו!60" בישראל 6 166 א16ת ה 62051] 00806 .4 * מעבד 60/42 אעודאשק * מתאם מסך עם מאיץ גרפי * 1024א1280 805 10641 אסופו/טט * 00/אם |=-|וחד * מחירים תחרותיים * סחסם אס ה=דקהסג סופטא 5. ץ0ס!|סחח60 ]ז-)ו 5 סהקווסס אעודאםח 5/60 זאהווסחס * 6א|55ם6סחק - ודועוא עד 4 מעבדי אעודאש=ק * הסשד סוגח - |ו505 זחג/ו5 * התקנה חכמה - דח 57 דח 5/2 * ניהול ושליטה - ₪658 זה 6ופאו * 6זנ900!והסזה = ן=-וחד עוקעק ₪ דורקום מחשבים בע"מ 7 וי טל' 03-5373986 צגעע ודוד 5עטשכוודו5 הניתנים לקריאה על-ידי התוכנה, לצורך קביעת מצבו הנוכחי של המעבד. מגגנוני ניהול הספק בטכנולוגיית !5 משופרת מעבדי ואטודא= החדשים (תדר 0 מה"צ) כוללים מנגנונים חדשים בטכנולוגיית .51 לניהול הספק מיטבי. מנגנונים אלה פועלים בשתי רמות: ברמת המערכת הם מבקרים את הדרך שבה משתמשת המערכת כולה בחשמל (כולל ציוד היקפי); וברמת המיקרו-מעבד. ניהול ההספק ברמת המעבד כולל הכנסתו למצב הספק נמוך במהלך משימות שאינן עתירות-עיבוד (למשל עיבוד תמלילים), או למצב הספק נמוך מאוד, כאשר המחשב אינו בשימוש (מצב "שינה"). טכנולוגיית !5 של אינטל מבוססת על "מצב ניהול מערכת" (- |ואו5 8 0 886 וח וח57510) לפיקוח על ההספק ברמת המערכת. מצב זה מספק ניהול מערכת נבון המאפשר למעבד להאיט, להשעות, או לעצור לחלוטין את פעולתם של רכיבי מערכת שונים, כדי להשיג חסכון מירבי בצריכת האנרגיה. כל בני משפחת ה-אטודא=ק כוללים |או5. מעבדי 90 ו-100 מה"צ מיושמים בטכנולוגיית ייצור 05/א8:0 סטטית מלאה בעובי 0.6 מיקרון, מתח 3.3 וולט. התיכון הסטטי מאפשר הפחתת תדר המעבד ל-0 מה"צ, שבו הוא צורך הספק נמוך ביותר. מתח 3.3 וולט ושיפורי התיכון הנוספים מולידים צריכת הספק טיפוסית של ארבעה ואט או פחות מזה במעבדים החדשים. תכונות נוספות של טכנולוגיית 51 הן אות "עצור שעון" (0100% ססו5) ואות "עצירה אוטומטית" (סוט זו). אות עצור שעון הוא אות כניסה למעבד המספק בקרה מדוייקת של תדר השעון של המעבד ומאפשר שימוש במגוון טכניקות חסכון באנרגיה. איפשור "עצור שעון" מאפשר הפחחת התדר הפנימי של המעבד עד 0 מה"צ. הפעלת עצירה אוטומטית מחוללת פקודת ד41, הגורמת למעבד להיכנס אוטומטית למצב שינה בהספק נמוך ביותר. טכנולוגיית 5 מאפשרת ליצרני המחשבים לתכנן מנגנונים חכמים לניהול הספק בחומרה, ולהציע תכונה זו באורח בלתי-תלוי בתוכנה. כך הופך ניהול ההספק 16 הפנטיום כאן ועכשיו לחלק אינטגרלי מן המערכת, בלי קשר לסוג מערכת ההפעלה או היישום שיפעל עליה. ניהול הספק פועל טוב יותר משום שטכנולוגיית !5 מבודדת את מנגנוני ניהול ההספק ומונעת חיכוך בינם לבין תוכנת ההפעלה. תמיכה בריבוי מעבדים כל בני משפחת ה-ואטודאש=ק כוללים זכרונות מטמון נתונים עם כתיבה חוזרת, ופרוטוקול |5=! לתמיכה במערכות רב-מעבדים. זכרונות המטמון לכתיבה חוזרת מפחיתים את מחזורי הכתיבה למעבד, וכך מצמצמים את ההתנגשויות האופייניות לאפיקי נתונים בין מספר מעבדים. פרוטוקול |5ם/! משמש לשמירת אחידות המטמון בין מספר מעבדים. מעבדי ואט|זא= החדשים כוללים שתי תכונות חדשות לעבודה רבת-מעבדים: בקר פסקים לריבוי- מעבדים על השבב (קוחס-חס ]קוחו ז8550ססזקן!!טוח זס!|סזוחס6), ומצב מעבד כפול (1006ח 0095501זכ |בט0). בקר הפסקים לריבוי- מעבדים נקרא 0080080 - 16 ]זט ח! 0|6ה הוחאזססזק זפ!|סזוחסס, והוא מסוגל לתמוך בעד 0 מעבדים. ה-0|60 תומך בריבוי-עיבודי ם סימטרי, שפירושו כי כל המעבדים נתפסים כשווים בעיני מערכת ההפעלה. מערכות הפעלה רבות-מעבדי ם כגון 2ו 5 זא ומהדוהות חדשות של אוחש, תומכות ו-ממוש .וו ...-.-. במודל ריבוי- עיבודים סימטרי. ארכיטקטורת 0|6 של אינטל מחייבת 4516 0/! יחיד ו-016 מקומי לכל מעבד בתצורה. ה-0!6 המקומי משולב במעבדי ואעודא=ק החדשים. המעבדים החדשים כוללים גם מצב מעבד כפול, המאפשר לשני מעבדים להשתתף ביניהם בזכרון מטמון משני ("קומה שניה") אחד, למימוש מערכת רב-מעבדים בעלות נמוכה. המעבדים החדשים כוללים לוגיקה על השבב לשמירת אחידות המטמון בין שני המעבדים ולבוררות באפיק המשותף למטמון הקומה השניה. בקרי הפסקים שעל השבב מטפלים בספקים. ניתן להפוך תיכון מערכת בעלת מעבד יחיד לתיכון רב--מעבדים על-ידי הוספת תושבת שניה ו-6|ס₪ ס/ן למערך השבבים, והכנסת מספר שינויים פשוטים ב-8/05. מצב מעבד כפול מאפשר מימוש מערכות רב-מעבדים זולות עם מטמון משותף, לתחנות עבודה ושרתים קטנים. להשגת מירב הביצועים בשרתי יישום גדולים דרוש זכרון מטמון ייעודי לכל אחד מן המעבדים. ביצועים גבוהים תוך שמירת תאימות משפחת מעבדי שוטודא=ק היא משפחת מיקרו-מעבדים בביצועים גבוהים, המשלבת את עקרונות התיכון העדכניים ביותר כדי לענות על הצרכים הנוכחיים והמתפתחים בתחומי יישום קיימים וחדשים, תוך שמירה קפדנית על תאימות מלאה עם בסיס ההתקנות העצום, ששוויו מוערך ב-50 מיליארד דולר, של תוכנה הפועלת כיום על מעבדים מבית אינטל. המשתמשים יהנו הן משיפורי ביצועים דרמטיים בהרצת תוכנה קיימת, והן מן היישומים החדשים הצפויים לנצל במלואם את יתרונות הביצועים של מעבדי ה-וטודא=ק המתקדמים. (9 0 5 5 לס 2% ו 4 ? / 1 אי לשו טי // 2 -.. 6 / 1 ! ל 8% 2 כ תחנת עבודה ושרתים רבי עוצמה מבית היוצר של .83968.8 אה'ב ומטוזחסט אה 0 3 5 5 60 0 ת ק א מעבד והטוחפם 6002 או 2חו66 * ₪08 משולב ו0ש / 54|₪ א יישום וידאו ו₪0 על כרטיס האם א בקר || ו505 בטכנולוגית |₪0 על לוח האם * זכרון מירבי 1921/8 0 6 אלדור מחשבים בע"מ, קהילת סלוניקי 11, תל אביב, טל': 03-6459292, פקס: 03-6487754 ו ו , פו" | 24 קל הי סרח יר ןה | הגל השני של מתשגי ה סיבוב שני ב-100 מגהרץ (תעתיק מתוך 5או642א 50, מודפס באדיבות מו"ל המהדורה הישראלית) אין כמו תחרות כדי לזרז את הממסד. הדברים נכונים לא רק כשמדובר בדינוזאורים מונופוליסטים של שירותים ציבוריים, אלא גם בחברות הי'-טק שמעולם לא נחו על זרי הדפנה. במשך השנה שחלפה מאז חשפה אינטל את הפנטיום, אפפה את המעבד החדש אווירה של "נחכה ונראה". לכך היו שותפים פרשנים שונים, שהציגו את הפנטיום כ- | ||א ה0/5 למערכת שולחנית רגילה, ואינטל עצמה, שהתקשתה להציג את הגירסה הראשונה כמוצר מעשי למימוש מיידי. כולם חיכו לגירסה השניה, המהירה יותר, החסכונית יותר בהספק חשמלי, הפנט'ום המונעת חימום מיותר, שתיבנה בגיאומטריה עדינה יותר (0.6 מיקרון) על פרוסות סיליקון גדולות יותר (200 מ"מ קוטר). בגיליון הקודם (מספר 15) של 0ק ]62 /המהדורה הישראלית הצגנו את האתגר הטכנולוגי ואת הפירות שאינטל מצפה לקטוף 18 כאן ועכשיו מעמידה בו. החודש הציגה אינטל את המוצר שבהחלט ניתן לקרוא לו "הפנטיום החדש". הפנטיום החדש + מהירות השעון. אינטל הציגה מעבדים שמהירותם 100-190 מגהרץ, פי אחד וחצי מהמהירויות אוליבטי - עוצמה ואיכות במיחשוב! ב = +] שרתים ומחשבים אישיים 17 מבוססים על מעבדי פנטיום |- 2אכ1486, 1 בנויים מודולרית ותפורים לפי צרכי הלקוח. ומטוזחסק הטכנולוגיה המתקדמת של אוליבטי מנצלת את מלוא היכולת והעוצמה של מעבדי הפנטיום. מערכת האיכות הטוטאלית של אוליבטי מבוססת על מיליוני שעות מבחן, הרצה מעשית של מאות יישומים ועמידה בכל תקני האיכות הבינלאומיים. כל אלה מבטיחים ללקוח איכות ברמה הגבוהה ביותר. וז 6 אוליבטי - דלתה ו בו ₪0 חברה למסחר בע"מ, רח' בצלאל 50, רמת גן טל' 03-7516879 עכש'ו אתה יכול ₪8" ,ו מ ייר רכ שש רו רפרה טיקהתהשטוסהמרקטהבמטתוט רחאה היווה ....... ב ממממממן החלק הבלתי נמנע בהכרזה על מעבד חדש היא ההשוואה למעבדים אחרים, במיוחד כיום, כאשר הפנטיום מתמודד יחיד מול כל ה-ספו₪-ים בעולם. הנתונים של הפנטיום מרשימים במיוחד בחישובי שלמים, תוצאה ישירה מכך שהארכיטקטורה שלו כוללת שני "צינורות ביצוע" מקבילים. של הגירסאות הקודמות. את הפוטנציאל להשבחה גוספת ניתן ללמוד מכך שאינטל הציגה גם מעבד פנטיום נסיוני, שיוצר באותו קוו יצור עצמו, עם מהירות של 150 מגהרץ. > "אס אחד וחצי". היחס בין מהירות המעבד הפנימית (100/90 מגהרץ) למהירות הממשק לאפיק הזכרון במעבדים מהדור השני הוא 2. במילים אחרות, אפיק הזכרון ימשיך לרוץ במהירות של 60 או 66 מגהרץ. + צריכת ההספק. זו ירדה לפחות מ-4 וואט. בדרך כלל, הגדלת מהירות השעון מעלה את צריכת ההספק והחימום באופן לינארי. הפנטיום הישן, אם תנסה להריץ אותו ב-100 מגהרץ, יזדקק לבערך 0 וואט - הרבה מעבר ליכולת הפיזור של המארז. לגירסה החדשה לא צריך אפילו להצמיד מאוורר ואפשר להסתפק במפזר חום פסיבי. + ביצועים משופרים. לא יצא לנו לבדוק את הפנטיום החדש במבחנים המקובלים של 6 אוו ולכן נצטט את הנתונים של אינטל. זו מודדת ביצועים בפרמטר קו/!ססו, המשקלל מספר מבחנים מקובלים בתעשיה - כולל מבחני ₪0 זה וחהסח6ם. ציוני ק!\60ו החדשים הם 735 לגירסת 90 מגהרץ ו-815 בגירסת 100 מגהרץ. עהכים אלה הם פי 2.5 ו-2.8 (בהתאמה) מהציון של 4860%2/66. טכנולוגית היצור השיפורים שהושגו בכל האספקטים הביצועיים מעידים על תפקיד המפתח של טכנולוגיית היצור בתחרות על צמרת העוצמה. אינטל השקיעה 750 מיליון דולר במפעל החדש שלה באירלנד, שהוא יהיה המקור העיקרי לפנטיום בעתיד הקרוב. המאפיינים הטכנולוגיים של המפעל הם מדהימים: למשל, חדר היצור "הנקי" שטחו כ-6 דונם ובחללו יש פחות מגרגיר אבק אחד לרגל מעוקב (בכל הנפח כולו יש פחות אבק משאתה שואף בנשימה אחת בעיר הנקייה ביותר בעולם). כל האוויר הזה מסונן מחדש עשר פעמים בדקה ורוב העבודה בו מבוצעת ע"י רובוטים, שתוכננו כך שהם לא יעלו אבק בתנועתם. אינטל לא משחררת מספרים מדוייקים על התפוקה של מעבדי פנטיום מהמפעל החדש, אבל היא נותנת רמזים על "מיליונים רבים". לדברי אנשי החברה, יהווה בפנטיום 5 אחוז (!) מתפוקת המעבדים שאינטל תייצר עד סוף השנה, מכאן אפשר להסיק תפוקה של 6 עד 7 מיליון מעבדים - הרבה יותר התחזיות של יצור ה-0קזפאוסק בשנה זו (בערך מיליון יחידות). אינטל גם לא העלתה את המחיר של הפנטיום (850 עד 1000 דולר ליחידה, בכמות של אלף יחידות) במטרה לחדור מהר ככל האפשר לשוק. הנתונים של אינטל מראים על קצב חדירה לשוק מהיר פי 3 עד פי 5 ביחס לקצב בו ה-486 הדיח את ה-386 מהמלוכה. גם הקצב בו יורדים מחירי מערכות פנטיום מהיר יותר מכל מה שראינו בעבר וב-1995 נראה כבר מחשבי פנטיום במחיר פחות מ-2000 דולר, כולל דיסק גדול ומערכת תצורה מואצת. מארז חדש, מתח חדש אחת האכזבות המחכות למי שכבר רכש מחשב פנטיום ישן (יחסית! מדהים לחשוב על מוצר שהיה חלום לפני חודשים ספורים כעל "מיושן") היא שאי-אפשר לבצע השבחה פשוטה ע"י החלפת שבב המעבד. הפנטיום החדש שונה מקודמו הן במבנה הפיזי והן בדרישות החשמל שלו. המארז החדש קטן יותר, עם "רגליים" צפופות יותר מהמארז הקודם. אי אפשר לתקוע פנטיום חדש בתושבת ישנה - גם אם המחשב שקנית נאמר עליו ץ₪680 וחטווחפק. שבב השבחה יוצע כנראה עוד לפני סוף 1994, אבל עד אז תאלץ להסתפק בקינאה. גם אי-אפשר לגשר על הפער במבנה ע"י מתאם מכני כל שהוא. הפנטיום החדש שותה חשמל רק במתח של 3.3 וולט ו-5 הוולט המסופקים בלוח אם ישן יהרגו אותו. ההקטנה במימדים ובצריכת החשמל יאפשרו להתקין את ו הפנטיום כאן ועכשיו הפנטיום אפילו במחשבים נישאים. למעשה אינטל החליטה ליישם את טכנולוגית !5, של חסכון בצריכת הספק, על פני כל ספקטרום המעבדים שלה. שוב לא תמצא גירסאות "נמוכות הספק", המיועדות למחשבים נישאים בלבד, אלא כל מעבד יהיה חסכן אנרגיה כפייתי. החסכון אינו רק בעלויות חשמל ובמניעת נזק סביבתי. שבב קר יותר יאריך ימים יותר משבב לוהט והורדת צריכת ההספק היא הדבר המשמעותי ביותר שחברה יכולה לעשות ע"מ להגדיל את האמינות של רכיב אלקטרוני. עיבוד מקבילי סימטרי הגירסה החדשה של הפנטיום כוללת תמיכת חומרה בעבודת צוות של שני מעבדים, "שליט" (ה ד5ה/) ו"נשלט" (=//51). בהדגמה ראינו מחשב ₪0 של אינטל בו מותקנים שני מעבדי פנטיום 90 מגהרץ זה לצד זה ופועלים במקביליות מושלמת. כמובן שבהרצת ישום רגיל (שלא הוכן לעבודה בסביבת ריבוי נימים באוס הדוד ועוא) ובסביבת 5 או 3.1 פווססחוץ שאינה תומכת בריבוי מטלות אמיתי (סאוא5דודוטוא), אי אפשר לראות את השיפור של ריבוי מעבדים. אבל כאשר אתה עובר ל-1 פאוססחו)ץ או 05/2 עם ישום המסוגל לנצל את יכולתן לריבוי נימים, תמצא כי המחשב הדו- מעבדי מזנק בעוצמה כמעט כוח ננטיום. ל-81/ מחוייבות להציג תמיד את המוצרים המתקדמים והחדישים ביותר בתחום המחשבים. במיוחד כשמדובר במערכות פנטיום. לכן, מציגה 51 משפחה שלמה של מערכות פנטיום המיועדת למגוון יישומים - החל בתחנות עבודה גראפיות אדירות עוצמה וכלה בשרתי-על בעיבוד מקבילי: שוא5 אוד וזא וא 2 דגמים של שרתי-זעל בעיבוד סימטרי-מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום). זיכרון עד 18א438(!) מערכות דיסקים אל-כשל, בקרי 2 עם 60118 פנימי 8וא, ספקי כוח מאובטחים. וזה רק על קצה המזלג. יישומים עיקריים: שרתים לרשתות גדולות וליישומים קריטיים. 0 58 זאט11אפחץ ד שרת (42ווא 60) ואטהואמץ ומזאו עם זיכרון מינימום של 16818 עד 8 וזיכרון 6/6/18 של 256% (דום 64) מארז 11 85 פצופת ו-10 יציאות ₪184. יישומים עיקריים: שרת לרשתות נובל גדולות. 0 א ג11א1אש א 57 מערכת (42וא 60) ואטרדאפץ ומדאו עם זיכרון מינימום של 8!א16 עד 128 דיסק 8/א540 וזיכרון 646118 של א256 ערוץ מקומי גראפי (001.805. ו0ק) עם הרחבה עד 8וא2. 2 פד 5 5 א3 יישומים עיקריים: תחנת עבודה לעבודות גראפיות כבדות. תוכנת 1אא640/6 הדורשת כוח עבודה חזק וזיכרון גדול, משפחת דגמי פנטיום החדשים מעידה פעם נוספת על עליונותה הטכנולוגית של 57, המדורגת במקום הרביעי בעולם המחשבים האישיים ותמיד ראשונה מבחינה טכנולוגית. מעכשיו, פנטיום גס בישראל- באומניטק. . מהשורה הראשוה - למלום הרשוי אומניטק איכות האופן 5 קרית אריה, פתח תקוה ת.ד. 3563, מיקוד 49130 טל: 03-9212040, פקס: 0379211198 סניף חיפה טשרניחובסקי 35, בנין סטרקו מיקוד 35709 טל: 04-331111, פקס: 047338208 ".ח8110 סק 00 [16ח1 01 31%ח200ז1 0שזטפוקטז 3 15 סקס.1 166פח1 [שזח1 שור" מודידת ביצועיהמחשב כיצד למדוד מהירות תת-מ רכות במחשב האישי כוגני דיסק מרבית הדיסקים הקשיחים המיוצרים כיוס מכילים זכרונות מטמון לדיסק, המגדיליס את תפוקתו. תוכל פשוט להשוות את זמני הגישה, או להשתמש במרבית תוכניות השירות (עו1ו)) של ה-0 כדי לבדוק בצורה מדוייקת את ביצועי הכונן. ערך נקוב במהייצ אינו מדד מדויק לביצועי מיקרו-מעבדים. גורמיס נוספים משפיעים על המהירות. לדוגמא, מעבד 1486 של אינטל מכיל זכרונות מטמון גדוליס יותר, יכולת פעולה בנקודה צפה, ואפשרות לבצע פקודה אחת בכל מחזור שעון. יתרונות אלה הופכים אותו למהיר בהרבה ממעבד 1386, : 4 הרכב מדד 106017 מדד 16012 הוא ממוצע משוקלל של מספר מבחני ביצועיס מוכחיס ומקובלים בתעשיית המחשבים, שכל אחד מהם מיועד למדידת היבט ספציפי של ביצועי המעבד. תת-מערכת זכרון ביצועי הזכרון תלויים בארכיטקטורת מדד ?10001 להשוואת גס כאשר שני המעבדים פועליס בתדר 33 מהיצ! לכן פיתחה אינטל את מדד :/[0סו. זוהי דרך קלה ואמינה להשוואת הביצועיס היחסיים של מעבדי אינטל. ?1007 הוא קיצור הצירוף [6ת1 ות 00 א6ח] 466 החס)ז6] (מדד המטמון וגודלו, הקובעיס את מצבי ההמתנה. מאחר שהצכרון קשור למיקרו-מעבד, המדידה הטובה ביותר תיעשה באמצעות כל מבחן יעיים מוכח, כגון ,192ת52501 0 אזות0ת3 1 או 7 ה0ח36 0 של 140 22. אפיק (005) היכולת להעביר מידע במהירות בין המעבד לבין תת-מערכות אחרות. חיונית לסך כל ביצועי המערכת . יכולת זו נמדדת על-פי תפוקת האפיק. אפיקיס מתקדמים כגון 01? מסוגלים להעביר מידע בקצב של 132 מייב לשניה, לעומת 5 מייב לשניה באפיק .15. | <וו הס: 5ן מיקרו-מעבדים של אינטל השוואתי לביצועי המיקרו- מעבדים של אינטל). למעשה, זהו כלי מדידה מפיתוח אינטטל, המיועד להשוואת הביצועים של מעבדים מתוצרתנו. המדד משקף את ביצועי המעבדים של אינטל ביישומים שולחניים טיפוסיים, וחוסך לך את זמן הקריאה וההבנה של מבחנל מ אבסחו | וידאו ביצועי וידאו נקבעים על-פי יכולת מערך שבבי הגרפיקה, והשאלה האם מערך זה פועל באפיק מקומי או לא. מבחן אזהוחתו/ מפיתוח 1.355 פוי8כ 21 הוא מדד טוב לתת-מערכת זו. ביצועיס מורכבים. בנוסף, הוא יימביט קדימהיי. ביצועי 16 ביט משוקללים בו כ-70%, ואילו ביצועי 32 ביט משוקלליס בו כ-30%. בדרך זו הוא מבטא את מגמות השימוש האופייני במחשביס במהלך שלוש עד חמש השניס הבאות. . ו / 0 / 4 ל 6 : שי כ///20 כ/וכיל 5 שק / שי 48 | ו = 0277 860/02 | י29] שד .ו וש ף.. ין מחשב עם מעבד שררוו " >| % | 1 םחו | פנה עוד היום = הספק שלח ₪ 69 ח | * כל המוצרים המוזכרים הם סימנים רשומים של החברות המתאימות פרסוס לימור "פנטיום כאן ועכשיו" אינו סיסמה נטולת תוכן אלא תיאור מדוייק של המציאות העובדתית. תמצא שעכשיו הזמן לבצע את הצעד כפולה מאשר מחשב עם פנטיום יחיד. תמיכת החומרה בעיבוד מקבילי נעזרת גם בבקר זכרון מטמון חדש, שמסוגל לשרת שני אדונים. שני הפנטיומים במחשב שראינו נעזרים במטמון 12 משותף, וכך נחסכת הכפילות של מטמון נפרד לכל מעבד (כאשר שני המעבדים מריצים נימים שונים של אותו ישום, גדול הסיכוי כי שני המטמונים יכללו נתונים ופקודות כמעט זהים). אינטל גם שיחררה סידרה חדשה של בקרי |₪0, המשמשים למימוש האפיק המקומי |0ם, עם דגמים לפנטיום ודגמים למעבד 4א0 (גירסה משולשת מהירות של ה-486. על כך בהמשך). מערכי השבבים החדשים ל-001 תומכים במהירות אפיק של 60 ו-66 מגהרץ והם אמורים לפתור חלק מהבעיות של הדור הראשון. השוואה למעבדי 80ו₪ החלק הבלתי נמנע בהכרזה על מעבד חדש היא ההשוואה למעבדים אחרים, במיוחד כיום, כאשר הפנטיום מתמודד יחיד מול כל ה-56!ח-ים בעולם. הנתונים של הפנטיום מרשימים במיוחד בחישובי שלמים, תוצאה ישירה מכך שהארכיטקטורה שלו כוללת שני "צינורות ביצוע" מקבילים. המספרים שאינטל מספקת הבלתי-נמנע: לעלות כיתה לפנטיום להשוואה הם ציונים במבחני 02 50, שמודדים ביצועי שלמים של רוטינות סטנדרטיות, אותן יש להדר (לקמפל) במערכת ההפעלה של מחשב המטרה, (דא פווססחו\ במקרה שלנו). במבחנים אלה קיבל הפנטיום ציון של 100 ו-90, בהתאמה, לגירסאות 0 ו-90 מגהרץ. להשוואה, מעבד "אלפא" 150 מגהרץ של דיגיטל מגיע לציון 85, ה"אינדיגו 2" של סיליקון גרפיקס ל-86, ה-50400ז6קטפ של סאן ל-55, המעבד החדש 735/99 ק-ק] של היולט-פקרד ל-81 ותחנת 0 חסוו5חש)0= של יבמ מגיעה ל-63. במבחני נקודה צפה 5 2 תהפנטיום תופס מקום מכובד באמצע, אבל בהחלט אחרי האלפא, האינדיגו וה-4ק-סח 9 כפי שכבר הזכרנו בגיליון קודם, אינטל שוברת את רציפות הסימונים של המעבדים מתוצרתה. הגירסה משולשת המהירות של 6, זאת שחיכינו כי תקרא 3אם, יצאה לשוק עם שם מפתיע - ₪04 (אינטל מתעקשת לכתוב תמיד 04)וח! כמילה אחת, מחסום נוסף כלפי אלה שרוצים ל"גנוב" לה 6 7 22 % 7 ₪ 2 24 הפנט'ום כאן ועכשיו 70000 .בה 000-כ ...0 ה את השם). אינטל השמיטה את הספרות 486 ושברה את הרצף המספרי, ע"מ לוודא כי 04 יוכל להרשם כשם מסחרי מוגן. ה-4א0 מוכרז עכשיו בשתי גירסאות, 100 ו-75 מגהרץ ובעתיד תוסיף אינטל גם גירסת 83 מגהרץ. האפיק החיצוני רץ כמובן בשליש המהירות מהמעבד, כלומר מדובר ב-33 ו-25 מגהרץ. המעבדים החדשים בנויים בטכנולוגיה דומה לפנטיום החדש. גיאומטריה של 0.6 מיקרון, מתח 3 וולט וטכנולוגית חסכון באנרגיה משופרת. מעבדי 4אכ כוללים זכרון מטמון כפול בגודלו (16 קילובייט) מאשר מעבדי 486 ולדברי אינטל הם מספקים ביצועים טובים ב-50 אחוז ביחס ל-4860%2/66. צריכת ההספק הנמוכה מאפשרת להתקין אותם במחשבים נישאים. בדירוג קוסו של אינטל, לגירסת 100 מגהרץ יש ציון 435 ולגירסת 75 מגהרץ ציו| 319 - ב-46 ו-7 אחוז יותר מלמעבד 4860%2/66. במקביל להכרזת המעבדים החדשים הודיעה אינטל על גירסאות מותאמות של בקרי |00 עבור מעבדי 4אם. טנא אלי הווח ענכשיו.ביגד. פ > פנטיום המעבדים רבי העוצמה של 'אינטל' סביבם נבנות מערכות המחשבים האישיים המתקדמות ביותר. מעטות הן החברות המציעות כבר היום מחשבי 'פנטיום' שעובדים. ובין הראשונות והמובילות - 18 האמריקאית - המציעה מבחר דגמי פנטיום באספקה מיידית ובעוצמה אדירה. בליגד. 4 דוקא ליגד. כן, דוקא ב'ליגד' כדאי לך יותר לרכוש מערכות מתקדמות. כי לצד הציוד האיכותי מציעה 'ליגד' נסיון ותמיכה ברמה ואיכות נדירים. לצד התמחות בתחום הרשתות (םשסא וכדי), 'ליגדי הינה בין החברות המתמחות בתחום אואט על כל היבטיו. ולא רק זה, 'ליגד' מתמחה בתחום מערכות גראפיות ותיב"מ על כל היבטיו (וכידוע, אחד היישומים ה'רעבים' ביותר לעוצמת פנטיום הינן תחנות עבודה גראפיות). 4 כך כבר יותר מ-14 שנה בהן מהווה 'ליגדי כוח מקצועי משמעותי בתחום ל המיחשוב. כוח שראוי להתחשב איתו... / מקדימה מחקר למוצר כשמחשבים ברצינות / 1 ] ₪ ץצ ס א א ווה מעונין בפרטים על הּא, פנטיום ו'ליגדי? אנחנו מחכים לטלפון (03-9243555). וכדאי לך לבקש את מנדי, כלנית במחלקת המכירות. ליגד מידע טכני בע"מ, רח' אפעל 17, קרית אריה, פ"ת 49511, טל. 03-9243555, פקס. 03-9243132 - חס החזס!ח |8סס| 8 ד פחסווטוס5 הוחלט לפני כחמש שנים על שינוי כיוון טכנולוגי: מעבדי אינטל בתצורות מעבד בודד ובריבוי מעבדים ירשו את מקומם של מעבדי מוטורולה, סביבם נבנו הדורות הראשונים של מכונות היוניקס המסחריות של החברה, והתוצאות לא אחרו להגיע. סדרה מחשב' 3000 (סא) ד דא, המבוססת כולה על מעבדי אינטל, זכתה לפופולריות גוברת - והיתה מהסיבות העיקריות שהביאו את ענק התקשורת העולמית, 4181, לרכוש את 0 - כדי להפקיד בידיה את כל עסק' המחשבים שלו. היה בכך חידוש של ממש ברמת הקונצפיה של המחשב: מכונות מבוססות שבבי אינטל נחשבו עד אותה עת נחלתם של מחשבים אישיים בלבד. 8סו3 ד8 דג פחסוזט!60 חסוזהוחזסוחו, לעומת זאת, ביססה על השבבים האלה ארכיטקטורת מחשבים מקיפה, ובכלל זה שרתים מחלקתיים ואף מחשבים מרכזיים המתחרים בגדולות שבמערכות הקנייניות. מחשבי הפנטיום הראשונים שהגיעו לישראל כבר הותקנו במספר חברות, ולפי אמסלם טורס, משרד הנסיעות המוביל בצפון הארץ, הוא גם אחד המתקדמים במיחשוב בתחומו בארץ, ולאחרונה הוא רכש מחשב 5ץפוא/ מבוסס ואעודאשם מכלל מערכות. כל מערך המיחשוב של אמסלם טורס מבוסס על מעבדי ו=זאו. עם השנים גדלו צרכי המשרד, והיה צורך בתקשורת רבה יותר. אליעזר אמסלם, מבעלי המשרד וממנהליו, בחן את המעבר למחשב בעוצמה גדולה יותר. לאחר בדיקות מעמיקות נבחר מחשב 0 של 5ץ5!א מבוסס על מעבד ושטודאםק של ו=זאו, והוחלט שהוא יהיה מחשב הדור הבא של החברה. המחשב המרכזי, אליו מחוברים למעלה מ-40 משתמשים, מאפשר קשר ישיר לאל-על, למאגרי מידע פיננסים ולספקי שירותים נוספים באמצעות תקשורת 25.א. הבחירה ב-6300! מבוסס ואעוזאםק באה בגלל יכולתו לגדול בשדה ולקלוט מעבד נוסף או מעבדים מדורות עתידיים. מחשבי פנטיום של (חסא) 6/5 דד בכל ענפי המשק הישראלי חלוקת המגזרים אליהם הן משתייכות ניתן ללמוד על מידת התאמתם למגוון רחב של צרכים. מרבית ההתקנות פועלות עם בסיסי נתונים יחסיים, הדורשים עוצמות מחשוב חזקות וכושר גידול בשדה למעבדים העתידיים של אינטל ממשפחת הפנטיום. מסחר בחברת תשתית, יבואנית המשאיות השניה בגודלה בישראל, הותקן מחשב מדגם 3430-(0א) ד8 דה עם מעבד פנטיום, בעיקבות החלטת החברה לעבור הסבה לתוכנת "דור רביעי" של אינפורמיקס (קודם לכן עבדו בקובול), מה שיצר את הצורך בהתקנת מחשב חזק יותר המאפשר לגדול למספר מעבדים. כיום מטפל המחשב במערכת הלוגיסטית של מלאי מכירות ורכש של עשרות אלפי חלפים וכן במערכת היבוא והפיננסים של החברה. תעשייה בחברת 6!\א (לשעבר 085), יצרנית ויבואנית התקליטים והתקליטורים הגדולה בישראל, הותקן מחשב מדגם 90 ד8 דג עם מעבד פנטיום. בעיקבות הגידול המשמעותי בחברה, נוצר הצורך במחשב גדול וחזק יותר, שיחליף את המחשב הישן של החברה. תוך ראיית הצרכים העתידיים והגידול של החברה בשנים הבאות. מוסדות בהתאחדות התעשיינים הוקם מערך שרותים חדש, המיועד לתעשיינים ולאגפים השונים בתוך ההתאחדות, שמבוסס על תכנה מורכבת העובדת על מסד נתונים אורקל בתפיסת שרת-לקוח. על מנת לספק שרותים משרד הנסיעות אמסלם ממריא עם ווטוזאשק ו-5ץפואט הכל נשאר במשפחה משרד אמסלם טורס גדל במשפחת )םדא ממחשבי 386 ל-486, ועכשיו ל- וטודא=ם, והכל ללא שום שינוי בתוכנות וביישומים ותוך שימוש בטכנולוגיה חדישה באותה משפחה. כך משמר משרד הנסיעות את ההשקעה הגדולה בהכשרה ובכוח אדם ומונע את הצורך בלימוד מחדש או אימוץ טכנולוגיות לא יציבות. המשרד פועל זה יותר מעשר שנים, ולמרות מיקומו בטבריה מהווה גורם מרכזי במפת תיירות הפנים והחוץ בישראל. צוות החברה מונה כ-40 אנשי מקצוע מיומנים, המצויידים במיטב המיכשור והמיחשוב המתקדם. יוניקס על פנטיום מחשב ה-6000/300 של 6צפואט המיועד ליישומי שרת עתירי ביצועים, מצויד במעבד ואודאםם, 60 מגהרץ, וגותן למשתמשים גישה מיידית לביצועים הגבוהים של המעבד. מחשב זה נמנה על מחשבי משפחת 6000 מבוססי ואטודא=ש של חברת וא ט. במשפחה זו מחשבים ממעבד בודד ועד 30 מעבדים, בצימוד סמטרי הדוק ולהם מדד הביצועים הגבוה ביותר במשפחת המערכות הפתוחות, תוך שמירה על תאימות ברמת הקוד. בין התכונות המרכזיות של מחשבי ה-א!אש של 5ץפואט מבוססי ה-שטוזאםק: שלמות נתונים ויתירות (צסאג סאטס5ה) העושות אותו אידיאלים לביצועים גבוהים ביישומים מבוזרים בסביבות מסחריות ברשתות תקשורת. 26 הפנטיום כאן ועכשיו ו לקהל גדול שכזה, הזמינה ההתאחדות מחשב מדגם 3430-(6₪א) ד8 זא עם מעבד פנטיום. בנקאות בבנק לפיתוח ולמשכנתאות הותקן מחשב מדגם 3430-(0א) ד8 זג עם 4 מעבדי פנטיום, לניהול כל פעילויות הבנק. המחשב הוזמן בעיקבות הגידול בצרכים ובמספר המשתמשים. תיירות צבר, החברה המובילה בישראל בתחום תיירות הפנים, רכשה מחשב 8 ד 0 א) עם מעבד פנטיום, שיאפשר לה קישור הסניפים המבוזרים בכל רחבי הארץ, וכן גישה טובה בתקשורת למערכות של גופים חיצוניים בענף התיירות וענפים נוספים איתם היא עובדת באופן שוטף. תכנה בית התוכנה "המימד הרביעי", המייצא תכנות לחברות גדולות בחו"ל, רכש מחשב 3430-(0א) ד8 ד על מנת לזרז את פיתוחה של תוכנה המיועדת ליצוא. סביבה פתוחה המחשב בנוי על פלטפורמה משותפת, המספקת כלי גמיש לתפעול סביבות הפעלה פתוחות, העונות לצרכי הלקוחות ברחבי ארגון. 5צפואש משתמשת בפלטפורמה זו, שאינה תלויה במערכת הפעלה, כדי לספק מערכות התומכות בסביבות הפעלה מובילות, כולל , 5/שססאווצ 5]-, םחה שואואט, אואע 4, זא פ>צוססאצוצו, 005 שח /ודסא, ועל פי בקשת הלקוח גם 2 ו-אואט 500. פלטפורמה אוניברסלית זו מתוכננת לתאימות עולה ממשפחת מעבדי זא| 486 למעבד ואשודאשק ולטכנולוגיות מתקדמות נוספות של דא!. תכנון הפלטפורמה כולל גם וידאו מתקדם. קלט/פלט 505 וטכנולוגיות מטמון (64013₪) המשלימות את ביצועי ה- אשודא=ק. ביחד תומכות טכנולוגיות גם ב-שד61 מתקדם, במסדי נתונים בתפקידי שרת יישומים שיוניסיס צופה למערכותיה מבוסות ה-אשודא=ק, ₪ ח72272-חת" 2 ] 333 - -=- כשמדובר בתחנות עבודה שס המשחק הוא כוח ואמינות. משניהם יש ל-040ו00 בשפע. בלי הגבלה. מבחר תחנות העבודה של 60540 עס מעבדי 486 ופנטיום של אינטל מעניקות למשתמש עוצמה ללא גבולות בעיבודים מורכביס של נתונים וגרפיקה. התכנון הייחודי של 00040 מבטיח מיקסוס התוצאות והעוצמה. 7 מבוססת תחנות העבודה של 6040 | כאשר אתה בוחר בשילוב של 7 2 ב ד ט (ש מצויידות במיוחד לתפקידן - סגווסס ריתיםי אתה מבטיח רכיבי חומרה ותוכנה לעצמך לא רק את המוצר הטוב המותקנים במערכת משפרים ביותר אלא גם את השרות ומאיצים את ביצועיה, לתחנות = והתמיכה של ספק מקומי יכולות קול וגרפיקה משופרות, = מהשורה הראשונה.תים' היא לכולן אופציות הרחבה לעתיד = קבוצת המיחשוב המצליחה והתאמה לעוינויים. בישראל עם יותר מ-250 אנשי בהחלט ניתן לומר, שלא כל מקצוע ואגף שרות מהמנוסים התחנות נולדו שוות. במיוחד והגדולים בישראל. אלה של 00/040. הפעילות של 'תים תקשורת: פנה עוד הד / ם משלימה את המעגל מוצר-שרות- תקשורת. באופן מושלם. והמחיר - כאן בהחלט מצפה תים ו 2 לך הפתעה - נעימה... כ וצו 8 00 סמסזיזם תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 וטוזתסק = ש ילוב אונתנ=זלי בל'חעווב טנא אלי טורף יישומים... 7 והטוזו6 ₪ ₪6 5 .₪ 6 ום טכנולוגיות אינטל בכל רמות האינטגרציה מעבדים * לוחות-אם * מערכות פנטיום לאספקה מיידית מהמלאי : <> נאיששרוניקם בו הוזאניס 11 תליברוך, תל-אביב, טל': 03-6458777, פקס: 03-6458666 סביבת ₪0/5ו/\ 5 ימי השתלמות בכלי תוכנה ממשפחת זפססו|ס-6 וטכניקות חדשות לפיתוח בסביבה גרפית - .1.₪.63 באמצעות 0.צ) 8015[ |א8טפוע -6 ר - חוצ 8 סווס . בהשתתפות המפתחים ואורחים מחברת .6.4 בחו"ל. ]| [ זססקווס - (.0.0.4) 6זטז160וח0ז 160ח6וז0 00[661 סו חסווסטססזוחו * .חוץ 4 סו הווש פשססחוצ סז זסססווס- 0 פחוופזטווש * ("! ה 6ופץס 351 6חד וסצו" זס).0./ חו וטסח| זספש * ימים ג' די הי זט סז הפעוזס-)וחסעם * הד-5/5/94 .6 |808ו/- 0 זס1 סחוזה8ססזק *| 6 018015 |1808/-./0 800 חסווט)וחסוז0 601[ס0 * עד 5/5/94 .00608 |087/1808 חו !ססות !0 טפ א8וחץפ זסססווס- 6 * ב השעות .006 00ו65כ |8ט8ו/ 6ח1 הווש פחהוחזוח8זטסזק .ק.0.0 * 0100 0086 86 501 סו חסווסטססזוח| * במלון הילטוו 00 חו 806 זסזז6ק חהסוז68ווססג סחוטסזס ח * תיא .00806 |1808/- 0/4 10 פחסוו08ווקס8 זסססוו-6 פחוזזסס * = 5.2 זסססווס- 6 0חהו0ח518ז6 חש * | מחיר השתתפות "הפדטקווס 4 275 629 ש"ח + מע"מ! |₪|ס|ם! 5 שש כול? אידוח מלא ו .06500 עס זסוזסט5 סזס/יא/50. ו ל מקנוצת מ.ם*. לפרטים ולהרשמה : פסה מערכות בע" 70 6390055 05 פקס 05-6590058 נה 6 ישראל מאי 1994 הד וו וווווווהווווההווהווויווהורררר ב ת-= + 2 שרת' 'עווזייח: ה-06 בתבקיד ₪!ווח מו מאת ג'ים סימור צמד המילים "לקוח/שרת"' מביא חיוך. נצחון לפניהם של אותם חסידי 6 נאמנים שטוענים כבר שנים כי המחשב האישי עתיד לדחוק את מחשבי ה-8וא תזא1ז1 והמיני גם מקודש הקודשים של מרכז המחשבים האירגוני. זה לא חדש, אבל מה שכן חדש היא ההסכמה הגוברת בין מנהלי *חידות מיחשוב שאכן יש לפתוח את שערי המערכת האירגונית גם ל''תורכים הצעירים'', שעוד לא יבש חלב 205 על שפתיהם. עכשיו הם, ויועצי המיחשוב לאירגוניס גדו- טיירת כמזיגה המושלמת של התכונות המ- לים, מהנהניס בהסכמה כאשר עולה ההצעה להעביר את העומס בהדרגה מהמערכות המ- סורתיות למערכות לקוח/שרת מבוססות 6, ועם העומס עובריס התקציבים, הפ- רוייקטים ומצבת כוח האדס. בהתחלה בורס דקיק ומהסס, אבל לאחרונה בעוצמה הולכת וגוברת. סביבת לקות/שרת | מצ- סורתיות של מערכות אירגוניות (ניהול מר- כזי, הגנת נגישות ונתונים, זמינות גבוהה וני- - צול משאבים עייי שיתוף בקנה מידה גדול) עס התכונות הלוהטות של מיחשוב אישי - ממשק גרפי מונחה עצמים, מערכות חזית אינטליגנטיות, גמישות בהתאמה לצרכים אישיים ומחיריס אטרקטיביים. קונטבציה וותיקה בעינוי אדרת מאחורי המילים לקוח/שרת עומדת למעשה הפרשנות של אנשי 6 לקונספציה הוותיקה של עיבוד מבוזר. מאחורי התדמית של מודל מיחשוב שמרני מסתתרים מספר רעיונות מהפכניים, שכבר החלו לכרסס ביסודות הש- לטון של מחשבים מרכזיים. אבל כמו בכל מעבר פאזה, שלב ההשתנות הוא מבלבל, במקרה הטוב, ומפחיד במקרה הגרוע. מי שמבולבל ברגע זה הס המהגרים מהסביבה האנרכית של מחשבים אישיים, ייהמערב הפ- רועיי בו יוזמה מביאה להתעשרות מהירה וקפיאה על השמרים מבטיחה התמוטטות בין-רגע. אלה עומדיס מחוץ לחומות מרכז המיחשוב האירגוני ועל פניהס תמיהה מול טיכסי | עבודת | הקודש - של כתל ה-טואג אעא141א. עליהם עוד לספוג את החשיבות של אמינות, זמינות, הגנה ויציבות בעולס הערכים של מיחשוב אירגוננ. נפחדים הס האנשים שקיומס הכלכלי הנוח מותנה בהמשך המצב הקיים: מנהלי מערכות מידע | שהשקיעו את מיטב שנו- תיהם בהתמחות ביימערכות | הע- תידיי של לפני 10 ו-20 שנה, שכיוס נראות כדרך הב- טוחה לפנסיה בטרס עת. יצרני חומרה שלא מסו- גלים לייצר שום פריט שמחירו פחות מ-100 אלף דולר. ספקי תוכנה שקיומס מותנה בהמשך החיים של פלטפורמות החומרה הדינוזאוריות. מנהלי אירגוניס שלא בטוחיס כי טרנספורמצית הקיטון (פחו?ופחשסכ) יכו- לה לעבור ללא זעזוע עמוק בתשתית האי- רגון. מומחים, יועצים, עיתונאים, תוכניתנים ועוד אלפי מקצועות עזר שהפדיגמה המ- רכזית בחייהם המקצועיים היא המרכזיות של ה-ם)אג :א141א בכל מבנה אירגוני ראוי לשמו. 0ה% 9 8 4-4 | התאמה למשימה וו ביצועי 8ז9))א ביצועי אואט-500 פוטנציאל הרחבה 0 וחטוזחט]-ס א ובל בי שרתי ישומים 6 זז איוס/ 16 הסהסכיוס/יזס 5 ה 1 0 וטוז חח : - -----|120 5600 זסק 106080105 ו ל 6 א ה 5חפו!ס 01 זסטוחט ממזרי הערפל ב-5א4021/ 70 החלטנו להגיע הזמן לפזר קצת את ערפל הבילבול והפחד מעל הנושא, עייי בחינה של מחשבי 26 שיכולים לשמש כשרתי ישומים. למרות שתיאורתית כמעט כל 76 יכול לנסות את כוחו בכך, הדבר אינו מומל> לחלשי ה-620 ומדוללי הזכרון. מה שאנחנו דרשנו למבחן הוא כנ- ראה המפרט המחמיר ביותר שמעבדות 26 5 דרשו אי-פעם מ-06: 6 תמיכה בריבוי מעבדים, רצוי תמיכה מיו- שמת כבר עכשיו עס 2 או יותר מעבדים - ולפחות מחוייבות לריבוי מעבדים בעתיד הקרוב. לא דרשנו פנטיוס דווקא, אבל 4 מתוך 5 הַספקיס שהשתתפו במבחן הביאו מחשב מבוסס פנטיום, 4 לא פחות מ-128 מגהבייט זכרון מו- תקנים, רצוי עס :כולת הרחבה נוספת ל-18א256 או"יותר. 9 מערכת דיסק 4 ג'יגהבייט עס הגנת נתו- נים עייי שיקוף דיסק (6א01אח1וא, השי- טה בה שני דיסקים מהוויס צילוס מדוייק ו 1 | 9 ו 4 ב-א 0( %- 2 8 0-4 2-5 8 2-43 התאמה למשימה | 0/60לעפתם/סתחסו זיא ם ב ביצועי 6/0/8976 ביצועי אואט-500 האחד של השני, כך שרמת היתירות היא 0 אחוז) או עייי סכימת 8412 אחרת (בדרך כלל העדפה היא ל-5 8412 עס 25 אחוז יתירות, כלומר על כל 4 סקטורים המוקדשים לנתוניס יש סקטור אחד של זו- גיות לביקורת ובמקוס 4 דיסקים מותקניס במערכת 5 דיסקים). לא דרשנו אמצעי אבטחה אחרים, אבל חלק מהספקים סיפק אותם בכל אופן. למשל, 1 סיפקה שרת עס מערכת הספקת כח כפולה לגיבוי במקרה ואחד הספקים נשרף וקומפק סיפקה מערכת בקרה משוכללת בתוכנה. גם המחירים הנ- קוביס בסקירה זו אינם אופיינייס למבדקי 6 85 המוצר הזול ביותר מת- קרב ל-18,000 דולר והיקר ביותר ל-48,000 (כל המ- חכרים בארהים). >= מחירים אלה, שנ- זסקן 005ו1 5 הזד 55 5 6 ישראל מאי 1994 6 6 ישראל מאי 1994 ראיס סטרטוספרייס ומפחידיס בגובהס למ- שתמשי 76 מהשורה, מפחידיםס את יצרני ה-8]א זא141 והמיני-מחשבים ברמתס הנמוכה. ברובורציות התיאור הנייל אינו הגזמה עיתונאית. למרות שאין בידיינו השוואה עדכנית עס המחיריס של מחשבים | גדולים | ומיני-מחשבים (המבחניס ההשוואתיים שלנו לשרתים, הח 560 -18015126 עודכנו לאחרונה והס מבוססיס על מסד נתונים חדש, 596 0. גירסאות קודמות היו מבוססות על מסד ולכן אי-אפשר להשוות תוצאות מספריות. אבל אפשר להתייחס למקוס הי- חסי בכל מבחן) אפשר לקבל פרופורציות על מחיריס ממבחן של מעבדות 22 בקליפורניה שנערך לפני שנתיים. במבחן ההוא השרת הזול ביותר היה ,₪11 5 עם מעבד 4860/50, 96 מגהבייט זּכ- רון ו-1.6 גיגהבייט דיסק. מחיר החומרה הת- קרב ל-22 אלף דולר ומחיר התוכנה (רשיון + 6זג))סא ל-100 משתמשים) היה יותר מכפול (ביחד 45 אלף דולר). המי- ני-מחשב במבחן אז היה 4000/500 אצ של דיגיטל, שמחירו היה 286 אלף דולר (256 מגהבייט זכרון ו-3 גיגהבייט דיסק) ומחיר התוכנה הוסיף 94 אלף דולר לחבילה, ובסך הכל כמעט פי 6 מה-20. השוואת הביצועים הראתה כי שני המחשבים, למרות הפער הע- צוס במחיר ובמימדים, משיגים את אותם ציוניס בגבולות של 10% סטיה לכאן או לכאן. מאז ירד המחיר של מיני-מחשבים ושופרו הביצועים שלהם ללא הכר, אבל המי- קרומחשביס שופרו פי כמה וכמה ומחיריהס התדרדרו לרמה נמוכה להדהים. הזוכה בייבחירת העורכיסיי בסקירה זו, |חגו]סזק של קומפק חזק פי 5 בערך מה- 1.1 הנייל ובכל ואת מחירו גבוה רק ב-36 אחוז. תו- ספת המחיר גס מכפילה את הדיסק פי 2.5 ומגדילה את הזכרון ב-33 אחוז. גס מחיר התוכנה למחשבי 26 ירד בצורה דרמטית בשנה האחרונה, כאשר כל יצרנל מסדי הנתוניס הורידו את המחיר לפחות מחצי. כיוס החבילה הכוללת את מחשב קו- מפק בתצורה המופיעה במבחן + 6זג/ו6א 0 עם רשיון ל-250 משתמשיס תעלה פחות מ-60 אלף דולר. תצורה דומה בעוצמתה של מיני מחשב תעלה לפחות פי 4. נקודות לתעווית לב האנליזה השיטחית שעשינו לעיל מבהירה מספר נקודות שמשת משי 26 לא רגילים להן: % בתצורת לקוח/שרת, לעיתים קרובות, מחיר התוכנה מגמד את מחיר החומרה. כאשר אתה בוחר אלטרנטיבות | לא- רכיטקטורה עליך לבדוק את המחיר של רשיונות ההפעלה למסד הנתוניס ומערכת הרשת. 4 אנליזת ביצועים נעשית במושגיס של טר- נסאקציות לשניה, כאשר מספר הלקוחות המנסיס לקבל שירות בו-זמנית הוא הפרמטר הקובע. כל 26 יכול לשרת ללא קושי מש- תמשים בודדיס המבקשיס שירות בפיזור דליל. אבל עומס שאילתות יכול לגרוס לחנק בצומת של המעבד המרכזי ובמסעפים של כרטיסי הרשת. 6 אנליזת מחיר לביצועיס נעשית במושגיס של דולרים-לטרנסאקציות-לשניה. פרמטר זה מבטא את העלות של יחידת תפוקה בסביבה בה המערכת הותאמה אופטימלית לעומס העבודה. מיטוב (אופטימזציה) התצורה בשרתי ישו- מיס הוא כמעט ייאומנות שחורהיי. קשה ביו- תר להגיע לתצורה אופטימלית ללא ניסוי וטעיה. אס אין לך מומחיות בנושא, מוטב שתעזר ביועצים חיצוניים, עס ייקבלות"י על הצלחה בסוגי החומרה והתוכנה שאתה מת- כונן לרכוש. מה זה שרת ישומלים? קוראי ₪א140421א 6 כבר זכו להכיר את קרובי המשפחה של שרתי הישומים - שרתי הקבצים - במספר לא קטן של מאמריס שה- קדשנו לבחינת אספקטיס שוניס שלהם. כפי שהשמות מעידים, שני הסוגיס קרוביס וה לוה ביעודם - לשרת את הלקוחות שלהם ברשת התקשורת - אבל שוניס בתיפקודס. בעוד שרת הקבציס מסתפק בתפקיד של אר- כיבאי - שמספק תיקי מידע גולמי לכל מבקש, מבלי לטרוח על בחינת הכתוב בתיק - שרת הישומים נכנס לעובי הקורה ומנסה למצות מתוך הנתונים את המידע המזוקק והמעובד שהלקוחות באמת מחפשים. למשל, אס אתה מחפש למצוא במסד הנתוניס של החברה מי הס הלקוחות בגוש דן שמאחרים באופן קבוע לשלם את חשבונותיהם, אתה מכין שאילתה בהתאס (באמצעות תוכנת חזית למסד נתוניס, הרצה על ה-6/ שלך ומ- כינה את השאילתה) ושולח אותה לשרת. אם מדובר בשרת קבציס רגיל, אזי הש- אילתה תגדיר קובץ בו אמור המידע להמצא, בדוגמה שלנו קובצ כרטיסי הלקוחות. שרת הקבציס ישלוף את הקובצ המתאים וישלח אותו אליך כפי שהוא - תוך התעלמות מכך ש-98 אחוז מהכרטיסים אינס רלוונטיים למה שמעניין אותך עכשיו. את המיון וה- זיקוק של המידע בקוב הוא משאיר לך, הל- קוח, ותוך כדי כך הוא מעמיס את הרשת בתעבורת נתוניס גבוהה פי 50 מהמתחייב. שרת ישומים אינטליגנטי, לעומת זאת, מסו- גל לבצע את החיפוש, המיון והמיצוי בכוחות עצמו (המנוע של מסד הנתוניס מותקן על שרת הישומים) ולספק לך את אותם 2 אחוז של כרטיסי לקוח העוניס לקריטריון הב- רירה. שס לב שבתרחיש האחרון ה-26 יכול להיות חלשלוש יחסית. את מרבית העבודה עשה עבורו השרת ותפקידו כלקוח הוא לשמש יימסוף חכסיי לשרת. זכרונות מימים לא-רחוקים אס התיאור הזה מזכיר לכס במשהו את הא- רכיטקטורה | הקלאסית | של מחשבי שאה אא]/א במרכז עיבוד הנתוניס האי- רגוני עס מסופים ייטיפשיים" המחכים כי המחשב במרכלז יועיל לענות להס לפני שהקו יפול מוכיר, אבל לא מדוייק. ה-26 שעל שולחנך אמור לבצע חלק ניכר מהעבודה ואתה אמור לדעת איך לנצל את יכולתו או- פטימלית. בניגוד לצנטרליזס של ימיס עברו, אתה יכול להמשיך ולעבד את הנתוניס בייסיגנון אישייי כראוי למשתמש 26 מנוסה. למשל, את הנתונים שקיבלת על הלקוחות המפגריס תמזג עס מכתב שהכנת במעבד תמלילים כדי לשלוח להס התראה בדואר. שתול אותס בגיליון האלקטרוני כדי לייצר גרף תלת מימדי המראה את התפלגות מוסר התשלומים כפונקציה של סוג הלקוחות. אפשר גס להעזר בתוכנת מיפוי כדי להתוות מסלול נסיעה אופטימלי לגובה, לשלוח הו- דעה בדואר אלקטרוני לנציגי המכירות הא- חראיים לטריטורה הזאת ולחסוס את קווי האשראי בדלפק המכירות. גם שיטת התקשורת שונה. כאן מדובר ברשת תקשורת מקומית או בשילוב של רשתות מקומיות. המשמעות של תשתית אתרנט ביחס לרשתות המסורתיות היא הגדלה דר- מטית ברוחב הסרט של ערוץ התקשורת. כאשר בוניס את הרשת האירגונית סביב הקונספציה של לקוח/שרת יש לבחור טו- פולוגיה המבטיחה כי מרבית התשדורות תז- רומנה במידת האפשר לטווחים קצ- בס אף רשת תקשורת אינה גדולה על מג'יק ויעידו אוגונים רבים שפיתחו במג'יק את האפליקציות המרכזיות שלהן, (חברת טלקאר, יבואני מכוניות דייהטסו ודייהו, חברת אלדן, החברה להשכרת רכב הגדולה בישראל, מפעל ייגדות פטרוכימים'י, מפעל "אורמת טורבינות" ועוד). מג'יק, מחולל היישומים הטוב ביותר, אשר זכה בפרסים בינלאומיים רבים, ממשיך לתת פתרונות לחברות קטנות וגדולות כאחד, טלקאר חברה בע''מ ופדה וכו כססץששוגכו יבואני דייהטסו ודייהו לישראל כשאתה מתקין את נובל, רשת התקשורת הטובה ביותר, הבטח לעצמך שילוב מנצח. קח את מג'יק, מחולל היישומים הטוב ביותר! אפיון מערכת טלקאר מערכת הפעלה סא 55 מספר משתמשים נפח נתונים לפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו גם 'פרוייקטים קטנים". למשל, מיחשוב חברת טלקאר, יבואני דייהטסו ודייהו. |62 | 565|זק"56ה5 5018%2:6 6ן2ג|! מקבוצת משוב מהתהשב'ם ] מג'יק - פשוט חכם לקבלת קטלוג יישומים ושמות בתי תוכנה המפתחים יישומים ב- %188|6 פנה למשוב מחשבים בע"מ, טל: 03-6130214, פקס: 03-7515905. רככ המאר כו בב ו ה ו יותר ויותר חברות גדולות בעולס מגלות את יתרונות השימוש במג'יק ביצועי 6/0816 אפ ביצועי אואט-800 1 ו פוטנציאל הרחבה ריס ובמהירות גבוהה. ההודקקות לקשריס רחוקים דרך קווי טלפון איטיים צריכה לה- צטמצס למינימוס ובנקודה זו נעשית המ- שמעות של הביטוי ייעיבוד מבוזריי לברורה יותר. אס אנחנו רוציס שמשאבי העיבוד יהיו קרובים ככל האפשר למשתמשים, אנו חייביס לפצל את מרכז המחשבים האירגוני למספר גדול יחסית של מוקדים אוטונומייס למחצה - ושרתי ישומים על 76 הס המו- עמדיס הטבעייס לתפקיד. שם לב שאין זהות בין התפקיד כשרת לבין סוג הפלטפורמה ואין סתירה בין היות מחשב מסוייס שרת לבין ‏ | | יכולתו להוות. ‏ | לקוח בסיטואציה שונה. למעשה, נכון להיוס, רוב הה- גירה ממחשבי מאה הקאזה וא לפלטפורמות. קט- נות יותר. נעשית לכיוון של מערכות יוניקס, בדרך כלל 8 6 ישראל מאי 1994 קט הט טח 7 -- 06 שרתי ישומים ה5+67ע5 50 ס6שויזכ הסהסביסטיוסס 1 רש 35 קז טוחסל - חס | !| רדדד. דח ו | 1 זספ וח טוקסו 8-0 5 80-84 8 9 5% (| ₪ 2% 5 5 ו זססוחטו על פלטפורמת 8156. מנקודת ההשקפה של משתמשי 6ק, עדיין מדובר במחשביס גדו- לים ויקרים יחסית, | אבל לוותיקי ה-ם]א אקא]1א מדובר בשבירת מסגרות וניפוץ מיתולוגיות. לאחר שנפרצה הדרך, המשך ההגירה הוא בלתי נמנע, במיוחד לאור העובדה שארכיטקטורת ה-6? ממ- שיכה להוביל ביחס ביצועים-למחיר בכל קנה מידה שהוא. המחשביס המתוארים בס- קירה זו מאייריס את המסקנה הזאת בצורה שתשכנע גס את המאמיניס האחרוניס באי- דיאל הריכוזיות. יש מה ללמוד מהזקנים מצד שני, יצרני 261 זקוקיס לשעור אחד או שניס לפני שהס יוכלו להתיימר להחליף את המחשבים הגדוליס גס במרכזי העצבים של אירגוניס גדוליס ובינונייס. השיעוריס האלה הם בעיקר בנושאיס הכאוביס של זמינות 24 שעות ביממה, 365 ימיס בשנה, אמינות מו- חלטת, שלא נכשלת גם כאשר דיסק אחד נפל או כשהזכרון איבד סיבית אחת בנתון קריטי, בקרת נגישות והגנת סודיות. למעשה אנחנו דורשיס מסביבת לקוח/שרת מבוססת 6 דבר והיפוכו: דינמיות, גמישות, עידוד היצירתיות ומחיריס נמוכים ‏ - תכונות [ ו = | ]95 טוח זט ו 1 ו שש -- ב צר 2 1-1 - - - : ופ 0 000 ד 0-0 ו ע ל א = ו ייצעירות" של סבי- בת ה-6? - ובו זמנית גם יציבות, 2 שמונות | בקבלת .5 3% | סיכונים, | נוקשות > | 8 | בתהליכי הגנת הנ- + | תונים ומאפיינים %% אחרים, שאי 5 אפשר | לממשס ללא מיסוד. פו- רמלי, כמקובל במ- חשבים גדוליס. חלק מהפרדוקס אמור להפתר עייי תוכנה והחלטות ניהוליות. אפשר ליישס על סביבת 6? את כל המנגנוניס שנבנו ולוטשו במרכזי המחשביס הגדולים מבלי שהדבר ידרוש יותר מהחלטה של ההנהלה. חלק ניכר מתוכנות הניהול למרכזי מחשביס כבר החלו להגר לסביבה של יוניקס ומערכות ההפעלה של 76 (למשל חבילת אמ דַא108אש של קו- מפיוטר אסושייטס) והשאר לא תפגרנה בה- רבה. נושאיס ניהולייס גם החלו לחדור למ- ערכות ההפעלה של 6ע המיועדות 1 2 לאירגונים, דוגמת 1! 60₪8תו\ ו-6זג/וסא בגירסאות א.3 ו-%.4. אבל אי-אפשר לפתור ביצועי אואע- 560‏ גדוע פוטנציאל הרחבה ‏ גדון אם אתה רודף מקצועיות, מומחיות והתעדכנות מתמדת תפוס אותנו! נמשכת ההרשמה לקורסי ]500ושא!ו!] מרכז הדרכה מורשה 0זג: וסחו/\ למשתמשים 5 גיליון חישוב אלקטרוני - ב -- 40 ניהול פרוייקטים ממוחשב- 8 א 2 מחולל יישומים - 66655 א מעבד תמלילים - 6זס\ לפרטים נוספים ותאום פגישת יעוץ התקשר עוד היום: ת"א: 5 ירושלים: | 02-243245 חיפה: 3" ב"ש: 14" נתניה: 9" ראשל"צ: 03-9623548 ס"וו ל סיו מרכז הדרכה למחעובים בית היוצר לאנשי תוכנה 6 לנר .33ב 0 רה 0 6 ישראל מאי 1994 לחלוטין את הבעיה ללא תשובות בחומרה לבעית הכשל של חומרה: מה עושים כאשר הדיסק נופל, הזרס החשמלי משתבש או שר- כיב |א8 איבד את זכרונו! היתירות כבתרון יתירות (צ6אהסאטכםא) היא הפתרון המ- סורתי לבעיות כשל חומרה. טוביס השניים מן האחד והחוט המשולש לא במהרה ינתק, אמר החכם לפני אלפי שנים. נובל מציעה אופציה של יתירות מלאה לשרתים, בצורה שכל שרת-בתפקיד מלווה בשרת-ממתין (ב-צ8עא51%) שיקח על עצמו את הא- חריות לתפקיד במידה והראשון כושל. זה פתרון יקר יחסית ורוב החברות מנסות למ- צוא פתרונות חלקיים וזולים יותר. פ841 , ראשי תיבות של יימערך יתיר של דיסקים זולים"י 00 עגזז |ת08תט60 8 טש6טופחסקא6ח]) היא גישה לגיבוי של מערך הדיסקים על ידי יתי- רות. הגישה הזאת מכי- רה מספר תצורות שונות של יתירות, כל אחת עם רמה שונה של אמינות ומחיר שונה. ברמה הב- סיסית ביותר, 0 410א, אין כלל יתירות ושיפור האמינות וחלוקת העבודה בין מספר ד סקים נועדה לשפר את הביצועים בלבד עייי קריאה וכתיבה במקביל ברמת 1 כ41, הנ- קראת גם יישיקוףיי (סא[118808א), כל דבר נרשס על שני דיסקיס וכל אחד מהס לחוד מכיל את כל הקבצים כולם. ניתן לשלב את 1 ₪10 עס פיצול נתונים (0א578171) עיימ לשפר במקביל גס את הביצועים. זו הגישה המועדפת של 6זג))סא]. הרמות הבאות של 812 מבטאות נסיון להקטין את הייחס שבין הנפח המוקדש לנ- תוניס הפעיליס לנפח המוקדש לגיבוי. פ%41 5 הפופולרי היא שיטה בה הקבצים מפוזריס בין מספר דיסקים, בדרך כלל בין 3 ל-7. צורת הפיזור היא בסקטורים, כך שקובץ שנ- פחו 16 סקטורים יפוזר על 4 דיסקיםס (במערכת הכוללת 5 דיסקים), 4 סקטוריס על כל אחד. בנוסף תרשוס המערכת 4 סק- טורים של נתוני זוגיות על הדיסק החמישי. נתוני הזוגיות מאפשריס לשחזר את הנתוניס שאבדו במקרה ואחד הדיסקים נפל. בתצורה זו היתירות היא רק 25 אחוז (הדיסק הח- מישי המיותר לכאורה). שרתי ישומים צריך לשס לב כי 5 8410 מספק הגנה רק אס התקלה הפילה דיסק יחיד. כדי למנוע אסונות גדוליס יותר צריך להבטיח גס הגנה מנפילת מתח כללית (025, מקור '"אל-פסקיי לזרס חשמלי), לבצע גיבוי תקופתי על סרט מגנטי ולפצל את המערך בין מספר בקרי דיסק (כרטיסי 5081 בדרך כלל). התוצאה בדרך כלל היא שהתיאור יידיסקים זוליסיי אינו רלוונטי יותר ומדובר כאן במחיר של 3 עד 4 דולר למגהבייט, פי 4 בערך מהמחיר של מגחבייט על דיסק נטו. זו אחת הסיבות למה חברות רבות מעדיפות את הפשטות של 1 8410 אמנס היתירות היא 100 אחוז, אבל המחיר למגהבייט הוא בערך חצי מאשר במערכי 5 410 . המשך ההגירה הוא בלתי נמנע, פשר זיהוי מדוייק של 71 הסיביות במילה המורחבת. הפעלת 806 על מילים קצרות גורמת ליתירות גבוהה מאוד. למשל, אס נרצה לממש גישת ₪06 על כל בייט אזי נצ- טרך להוסיף לכל 8 סיביות נתוניס עוד 4 סיביות קוד תיקון, יתירות של 50%. לעומת זאת, במחשב בו מוסיפים 8 סיביות ₪06 לכל 128 סיביות נתוניס היתירות היא רק 5 אחול. בין השרתיס בסקירה זו, לשלושה של 51ג, קומפק ו-58צ/ יש זכרון 66 והיולט פקרד אמרה כי היא תוסיף תכונה זו כבר בשנת 1994. טובים העוניים מהאחד בניגוד לשרתי קבציס, בהס המ- עבד משמש כמ- נהל עבודה בלבד ואינו מועמס יתר במיוחד לאור העובדה על המידה. בע- שארכיטקטורדת ה-50 ממשיכה 0 להוביל ביחם ביצועים-למחיר 2 ו המעבד המרכזי בכל קנה מידה שהוא של השרת הופך למעבד המרכזי של כל לקוחותיו. בשרתי ישומיס קוד מתקן שגיאות תיקון שגיאות זכרון, הנובעות מכשל של שבב ]84 בזכרון הראשי, הוא חדש למדי בסביבת 6?, אבל במחשביס גדוליס הוא הנוהג הקבוע מאז שנות ה-70. אנחנו מכי- ריס את השיטה הפרימיטיבית של ה-6ק להגנה מפני שגיאות זכרון, עייי הוספת סי- בית תשיעית לכל בייט בן 8 סיביות. הסי- בית הזאת תאפשר לנו לגלות כי אחת הסי- ביות בבייט שגוייה, אבל לא איזו מהן. די בכך כדי לפסול את הנתון אבל אי-אפשר להסתפק בגישה הברוטלית הזאת . כאשר אתה מחזיק בזכרון את הנתוניס הקריטיים של אירגון שלס. אז נדרשת גישה מתוחכמת יותר, המאפשרת זיהוי ותיקון הסיבית הל- קוייה. השיטות האלה ידועות בשס יקוד תיקון שגיאותיי, ₪06 בקיצור והן מבוססות על אלגוריתס המוסיף לכל מילת נתונים מספר סיביות המחושבות לפי הנתון. מספר הסיביות הנוספות צריך להספיק כדי לכסות את כל האפשרויות של כשל סיבית אחת עייי קוד יחודי. למשל למילת נתוניס בת 64 סי- ביות צריך להוסיף עוד 7 סיביות, כדי לא- ה-0/0 הוא הנושא בעיקר הנטל והוא הדו- רש את מירב תשומת-הלב. הגישה הפו- פולרית כיום לשיפור כוחו של המעבד המ- רכזי היא לזווג אותו עס מעבדיס זהיס בצוות עבודה הנקרא ‏ "עיבוד מקבילי סי- מטרייי, ?/5% בקיצור. השס עיבוד מקבילי סימטרי מעיד על עיקרי השיטה: העבודה מבוצעת במקביל על מספר מעבדים שאין ביניהס הבחנה וכל אחד עושה את חלקו במלאכה ללא התמחות. בסקירה שלנו אנו מוצאים את הגישה הזאת מיושמת במחשב של קומפק (2 פנטיומיס במקביל, אבל הח- בוה מציעה גסם שרהת עס 4 מעבדים), ביימנהטןיי של ₪57 (2 פנטיומים, עם אפ- שרות להוסיף עוד 3) ובמחשב של 5צשו (2 מעבדי 4860%2/66). היולט פקרד ויוניסיס מתכוננות להוסיף שרתים מהובי מעבדים בעתיד הקרוב. כדי לנצל את ריבוי המעבדים בחומרה יש צורך במערכת הפעלה התומכת בריבוי מע- בדים. %.3 16ג/ו6א, מערכת ההפעלה הרככ שתית הפופולרית ביותר אינה עושה זאת, אבל גירסת :566 6046 של דא א של בניאן ויוניקס של 500 כן תו" שרתי ישומים יצרני ו6 זקוקים לועור אחד או שנים לבני שהם יוכלו להתיימר להחליף את המחשבים הגדולים גם במרכזי העצבים של אידגונים גדולים ובינוניים מכות בריבוי מעבדים. אנחנו בחרנו למ- בחניס את יוניקס של 800, מהיותה הנפוצה ביותר על שרתי 26. לדיאלקט הספציפי הזה של יוניקס יש מספר מוזרויות שבאות לידי ביטוי במבחני הביצועיס. הוספת מעבד שני למערכת גורמת לו לבצע שינוי דרסטי בת- צורת הזכרון, ומאחר ומקובלת עלינו השיטה שכל הבחינות נעשות במצב ייברירת מחדליי (ד01"מכ), השינוי הזה קובע את תוצאות המבחן. קביצת מדרגה במה דבריס אמוריס! בזמן ההתקנה של יו- ניקס (מדובר רק בדיאלקט של 560) אם מתגלה מעבד יחיד אזּי המערכת תקצה למ- טמון הדיסק 6.5 מגהבייט מתוך ה-)4, גס אס המחשב מצוייד ב-128 מגהבייט, כפי שהיה במבחניס שלנו. לעומת זאת, אס מת- גלים יותר מעבדיס אזי המטמון גדל או- טומטית ל-64 מגהבייט. מאחר והמבחן בשי- או הפעיל 60 לקוחות בלבד, אזי כל לקוח נהנה מיותר ממגהבייט זכרון וכמעט שלא נזקק לגישות לדיסק. מוזרות אחרת של א[אט 560 היא הירידה בביצועיס כאשר מוסיפים למחשב מעבדים נוספים על השנים הראשונים. מסיבה זו לא בדקנו את הקומפק עס 4 מעבדים ואת המנהטן עס 5. בנוסף לחמשת המחשביס בסקירה זו קיל- מיס בשוק שרתים רבים אחריס, שחלקםס הוזמנו להשתתף ולא הגיעו וחלקם לא עונה על דרישות המבחן. אנחנו הצענו השתתפות ל-008א, יבמ, 68א ,ותסטף56 ו-6מא, אך הן וויתהו על ההזדמנות וחבל. יבמ מציעה היוס שרתים מעניינים בהחלט בסידהה 5 860 ל-08| ו-)תסטף50 יש ייסופר-שרתים""י עס מספר גדול מאוד של מעבדים בתצורה הנקראת ‏ ייעיבוד מקבילי סימטרי מסיבייי (/1א5 6שו855]א), כולל. דג- מיסם שמחיהס בתחוס 7 הספרות. אלה היו יכולים להוסיף מימד של עומק לסקירה זו, אבל גם בלעדיהס אפשר להתרשם מהדרך שעשו המחשבים האישיים בשנים האחרונות משולחנות העבודה אל מוקד המידע האי- רגוני. עוד צעד או שנייס והפער בינס לבין מחשבי ה-ם]א אתא11א יהפוך לנחלת ההיסטוריה. 0 ק 5 הג1והההגו ז5ג זה אחד המחשבים הגדוליס ביותר שנקראו אי-פעם ‏ 20. במארז גדול כמעט כמו םא תתא]//א קטן ניתן להתקין 5 מעבדי פנטיוס, 488 מגהבייט של זכרון ,₪06‏ 32 גייגהבייט על 16 דיסקיס קשיחים, 8 חריצי 4, 2 חריצי 15, 2 ספקי כח מסיביים ועוד נשאר נפח פנימי נרחב לכבלים ומ- חברים. להגנה, כל קירות הארון הס דלתות הניתנות לנעילה. המנהטן גם שונה ממרבית ה-26 במבנה הפנימי. במקוס לוח אם עליו מותקניס המעבדים והזכרון, כמקובל, הוא מצוייד בלוח גב פסיבי עס מחברים מיוחדים לתקיעה של כרטיסי מעבד שוניס וכרטיסי זכרון. הגישה המודולרית מאפשרת השבחה ותיקוניס מהירים, עייי החלפת כרטיסים, אבל היא מוסיפה למחיר הגבוה של מחשב זה. אנחנו מצאנו גס כי המחברים המיוחדיס על לוח-הגב רגישים לפגיעות מכניות. 1 ניסתה להעניק למחשב שלה את מר- בית התכונות שאנו מחפשים בסופר-שרת - רמה גבוהה של אמינות, זמינות וביצועים - ובדרך כלל בהצלחה. השימוש ספק כח כפול הוא כיוס תכונה בלעדית ל-451 בין שרתי 6 וגס הביצועים היו טובים או טובים מאוד בכל המבחנים. המנהטן הוא השרת המועדף ללא ספק כאשר השיקול של יכולת הרחבה הוא הדומיננטי, אבל אס לביצועים ומחיר יש קדימות אזי תמצא את הקומפק כפתרון עדיף. 6 2000 01/30%זק 6010030 ו מחשב זה זכה בייבחירת העורכים"י בזכות יחס ביצועים למחיר טוב בצורה בולטת ביחס לכל המתחרים. כפי שמראה הגרף, היחס | בין המחיר בדולרים | לציון 01ח56600 הוא 5960 לטרנסאקציה לש- ניה. ערך זה טוב ב-57 אחוז מהשנל (ש5צ)), ב-86 אחוז מהמנהטן הנייל, ב-118 אחוז מ-17 וב-140 אחוז ביחס למחשב של יוניסיס. אבל בנוסף לשיקול כלכלי טהור, הקומפק הראה יתרון ברור במבחניס הח- שוביס ז500//ח6ו61, 16806ת1 אזסשוטאן 1- סוה16א/0065507ז/ של ערכת המבחניס ה0ה06ז56. | המקום הביוני במבחן 6 נובע מכך שזה מבחן במעבד יחיד בלבד, מצב בו הארכיטקטורה של 1 מו- כיחה יתרון. מבחן וחטופץפטט5 6צחכ בוחן את הדיסק ושוב המחשב של 12 עדיף. את היכולת של |חגו.]סז? אפשר לזקוף במי- דה רבה לארכיטקטורת א6]חך של קומפק, בה האפיק לזכרון הוא בן 128 מגהבייט. וה מאפשר להכפיל את קצב העברת הנתונים בין המעבדיס לזכרון הראשי ובמחשב המ- בוסס על שני פנטיומים יש צורך חיוני בכך. גס לכרטיסי הרשת היחודייס של קומפק יש חלק בהצלחה, כפי שהוכח כבר בעבר גם במבחניס אחרים. את הזכרון (₪00) הראשי אפשר להרחיב עד 512 מגהבייט, אבל 8 מפ- רצי דיסקים אינס הרבה בשרת שאמור לה- תמודד עס מחשבים ₪]א אקא]ה!א. קומפק גס מספקת תוכנת ניהול מצויינת, הנוטרת את פעולות השרת ומגלה נטיות לבעיות עוד לפני שאלה התעוררו. בסך הכל זה המחשב הנותן תמורה מירבית לכספך - למרות שהוא בהחלט לא זול. ו 5/60 זסטז6456ו קוו השרת הזה מבוסס על לוח-האם של אינטל (ארכיטקטורת 8פסזקא), | המוגבל למעבד יחיד. מגבלה נוספת היא השימוש באפיק 32 סיביות לזכרון, שמתקשה להתחרות בא- פיקיס של 64 ו-128 סיביות המקובלים היוס בין מחשבי הפנטיוס. ולמרות המגבלות, במ- בחני 411656 בהם מוגבל המחשב למעבד יחיד, ה-117 הראה עדיפות בולטת. גס במ- בחן הדיסק הוא היה הראשון ובדרך כלל הוא הקדים את כל המחשבים האחרים עם מעבד יחיד. במארז המרווח יש מקוסם ל-8 כוננים, מתוכס 7 בגודל 5.25 אינטש, 8 כרטיסי ₪154 ו-384 מגהבייט זכרון. בתצורה שנבדקה היה מו- תקן מעבד פנטיוס 60 מגהרף עס 256% מט- מון ובקר מערך דיסקים מצויין של א6ועוא בגירסה מיוחדת של היולט-פקרד. כאמור, 1 8 6 ישראל מאי 1994 8₪8"- תת ] =ּק/ ‏ 1 01010 /--₪ ₪ שש ...כ שש ...רו ה השרת של היולט-פקרד הוליך במבחנים כל עוד התחרות הייתה מוגבלת למעבד יחיד, אבל כאשר נכנסו לתמונה המעבדים השניים, הוא נדחק מהפיסגה למרכז השדה. מסתבר שאפילו מול זוג 486082/66 הפנטיוס היחיד לא מסוגל להתמודד בכבוד. את זאת ניתן לייחס בעיקר להתנהגות המוזרה של 560 א]אש בכל הנוגע להקצאת זכרון ]84% כמ- טמון לדיסק, אבל אפשר גס ללמוד מכך כי בשרתי ישומיס כל המרבה במעבדים הרי זה משובח. +1306ח6ט10 2/ק פעפוחש 8168 זה השרת הזול ביותר בסקירה שלנו והוא אינו מתיימר לתפקיד של ייסופר שרתי. יו- ניסיס הועידה לו תפקיד באירגוניס שאינס זקוקיס לכוח של ם]אג תעא141א ואת וזה הוא עושה היטב. המבנה שלו מודולרי: המ- עבד (פנטיוס 60 מגהרף) וזכרון המטמון % מותקנים על כרטיסון נתקע. לוח האס יכול לשאת עד 192 מגהבייט ועד 8 כרטיסי 84ם. המארז רחב יותר ממגדל רגיל, אבל הנפח המוגדל משמש לחיווט ולא ניתן לה- תקין בו יותר מ-8 דיסקים. בקר הדיסק שיוניסיס סיפקה אינו תומך במוד 0 6410, המוד בו בוצעו כל הבדיקות שלנו, ולכן נא- לצנו להפעילו במוד השיקוף (1 ש841) של נובל והדבר משתקף בתוצאות דיסק ירודות ביחס לכל שאר המחשבים בסקירה. גס בשאר המבחנים המחשב הזה לא הצטפין. במבחן 666טו71 הוא היה טוב רק במעט מה-5ץ \, למרות שהאחרון רץ במבחן זה על 486 יחיד. במבחן ז569/וח61:6 הוא היה הירוד מכל הפנטיומיס ורק ה-58צ/ עס 6 בודד היה נחות ממנו. צריך לזכור כי זה גס המחשב הזול ביותר בסקירה ולמרות זאת כאשר מחשבים את היחס | של דו- לריס-לטרנס אקצי ות-לשניה, | מק- בלים את התוצאה הגרועה ביותר בין החמישיה - 0. " יוניסיס מתכננת לו הש- בחה לתצורה של 2 פנטיומים, שאו- לי תהפוך מחשב זה לאופציה אט- רקטיבית | *ותר כשרת ישומיס. 2 6 ישראל מאי 1994 שרתי ישומים 91,000 | 81,500 0 |00 0 000 200 20 1000 0 = יחס המחיר לביצועים 4200 5/66 2000 ]ח8ו.01ז 008 ₪/760 |06סו/ 7000 561165 56ע 0 ק5 הפוו8החג 57 || 5/60 ז6ח66ו6א קת 8 |000) 05| חָבּחע0/ וס 5 4 דולר-לטרנסאקציה-לשניה במבחן טח86זטחט5 בעומס מלא קו! 760 !1006 70001 56עש זה המחשב היחיד בסקירה המבוסס על זוג מעבדי 2486%2/66. ולא פנטיומים. אפשר להתייחט אליו יותר מנקודת ההשקפה על הייחס בין 486 לפנטיוס, שכן תוספת מחיר של 14 אחוז בלבד מפרידה בינו ובין הקו- מפק, שביצועיו עדיפים ב-80 אחוז. 55צ/ עצמה מתכננת השבחה לפנטיוס בעתיד הק- רוב, דבר שיינצל טוב יותר את אפיק 64 הסיביות שכבר מותקן במחשב זה. במחשב שנמסר לבדיקות היו אמנס רק שני מעבדים, אבל אפשר להוסיף עוד שלושה ואת הזכרון להרחיב ל-512 מגהבייט. במארז המגדל יש מקוס ל-6 כונניס אבל אין מס- פיק מקוס להרחבות אחרות. מתוך 8 חריצי 15 ארבעה הכילו כרטיסי רשת, 2 החזיקו בכרטיסי מעבד ובאוזד שכן בקר הדיסק. הדבר המעניין ביותר שלמדנו ממחשב זה הוא היתרון של ?5% בשרתי ישומים. למ- רות שפנטיוס אחד אמור להיות שקול כנגד שני 486, מחשב זה הקדים תמיד את הפ- נטיומיס הבודדים במבתני ת0ת56686, כאשר היתה לו הזדמנות להפעיל את שני ץיוסוו16//י66550סי2] הסהסםיוסעיוס5 | : : כ 5000 זט בו 1 החד החדה = 6 202-283 0 המעבדיס במקביל. כאשר גס הוא אולץ לע- בוד עס מעבד יחיד, ה-ם5צ/ היה, כצפוי, האחרון בליגה אבל מפתיע כמה קטן הפער בינו לבין היוניסיס במבחן 6קפטווא. התו- צאה של המבחניס משתקפת ביחס ביצועיס למחיר שלו. עם 51510 לטרנסאקציה לשניה הוא תופס מקוס שני, הרבה אחרי הקומפק אבל גס הרבה לפני השלושה האחרים. לא רע למחשב המבוסס על 486 בתחרות מול מיטב הפנטיומיס. ביצועי 6ז08/ו6א] ביצועי אואט-500 פוטנציאל הרחבה בגיליון קודם של =א6421ג1א 6 / המהדורה הישראלית הבאנו את החלק הראשון בסקירה המקיפה על שילוב תוכנות בערכות ישומים (5₪1865 5חסווב6ווקקה). 3 ערכות של תוכנה עיסקית משרדית מוצעות כיום (עדיין, לא ברור מה קורה עם החבילה של בורלנד וורד-פרפקט, אחרי שנובל רכשה את האחרונה ואת הגיליון האלקטרוני קוואטרו-פרו) במחירים אטרקטיביים וכמעט ללא צורך בפשרות איכותיות. מאת מייקל ג'יי. מילר, רובין ראסקין, אדווארד מנדלסון, לורי גרונין וטד סטיבנסון תרגום: אבישי בידני .85 6 ישראל מאי 1994 4 החבילה של מיקרוסופט כוללת את מעבד התמלילים 08/ו, את הגיליון האלקטרוני 7, את מסד הנתוניס 866₪85, את תוכנת המצגות |חוס?זסשס? ואת תוכנת הדו- אר האלקטרוני ,811]/. החבילה של לוטוס כוללת את מעבד הת- מלילים 0ז? וחזג, את הגיליון האלקטרוני 3, את מסד הנתוניס הסגסזקק, את תו- כנת המצגות 06ח60[8ז ואת תוכנת האירגון האישי םא 60א0. החבילה של בורלנד כוללת את מעבד הת- 5שסטאןזא אס סאק [ואג, גירסה 3.01, מגיעה עס קבוצת מקרו מתותכמים המיו- עדיס להעברת מידע עס יישומיס אחרים של 1.0708, | ולשימוש במנוע החזק של 1-2-3 1.0705 כדי לבצע חישוביס בתוך מעבד התמלילים. אמי-פרו מקבל עזרה נוספת מהשילוב ההדוק עם | 5ש107 סא 5'ססאז 08 פאסאו 1680507א, גי- רסה 6.0, הינו מעבד התמלילים הטוב ביותר מבחינת התכנון ומבחינת האוטומטיזציה, והוא משתמש בצורה נפלאה בתמיכה של 0 00 לשילוב חסר פגמים ‏ עם 16805077וא ו- [50"7סא6וא דא 0סק. המימשק של וורד כל כך דומה לזה של היישומים האחרים בערכה, עד שניתן לשכוח מכך שאתה בעצס משתמש ב-,0%01 כאשר אתה עורך טבלה בוורד. 5וספאז] 08 60 ד6םתאקקכאסש מכיל יותר תכונות מובנות מכל מעבד תמ- לילים אחר, כולל גיליון אלקטרוני חזק. שי- תוף | מידע | בי משתמשים | דרך 7 08080020 העו תכונת השילוב העיקרית המחברת את תסו ל-שסןתס פאג תסם. בנוסף לכך, המשתמשים יכוליס לבחור בין מימשק דמוי-בורלנד או דמוי-וורדפרפקט. יותר מבכל תקופה בעבר, חבילות עיבוד הת- 6 ישראל מאי 1994 כולס ביחד מלילים 676060זס/ | את הגיליון | הא- לקטרוני סז/-סזווגט?) ואת מסד הנתונים 0% א ץ. חלק מהיכולות של תוכנות גר- פיות יעודיות כלול במוצריס הבסיסיים. בסקירה אנו בוחניס את ערכות התוכנה מכל אספקט אפשרי. בפרק אי (הופיע בגיליון 16, כנייל) בדקנו לעומק את הכלים המשמשים לאינטגרציה של תוכנות בסביבת 8שסשחו/ הנוכחית ומה עתיד להתחדש בעתיד הקרוב, כאשר הדגש יעבור מגישה של ישומים וק- בציס לגישה של עצמים ומסמכים. ברק די: עיבוד תמלילים צרכני ערכות יישומים צריכים להסתכל על חבילות עיבוד התמלילים משתי נקודות מבט: מהו המוצר העצמאי הטוב ביותר ומהו המוצר שמתפקד בצורה הטובה ביותר במסגרת העוכה. מלילים משמשות. כיימיכליםיי עבור מידע אותו אתה יוצר ביישומים אחרים. בסופו של דבר, שפת התכנות שלהן תריצ יישומיס אלה עבורך, וכמה מהשפות בהן משתמשים מעבדי התמלילים בחבילות של היום, תע- בוונה | בקרוב | מן העולם. | שפת 6 של וורד תוחלף ביוס מן הי- מיס ב-245816 .15041 7 050א1168א, גי- הסת היישומים, אשר בה ישתמשו רבים מן היישומיס של מיקרוסופט. שפת המקרו של אמי-פרו תשולב ב-1.0705-508177, השפה המשותפת החדשה של תוכנות לוטוס. לשפה הנוכחית של וורדפרפקט יש כנראה את כוח העמידה הגדול ביותר, מאחר והיא תהיה הבסיס לשפה בה ישתמשו כל יישומי בפרק בי ובפרק גי (שגס הם הופיעו בגיליון 6) בחנו את הגיליון האלקטרוני ואת מסד הנתוניס הכלולים בכל ערכה. בגיליון הנוכחי אנו מביאיס את חלקה השני של הסקירה; פרקים די, ה וי וז', הכולליס את: + השוואה בין מעבדי התמלילים > השוואה בין תוכנות המצגה > סקירה על התוספות המיוחדות של מיקרוסופט ולוטוס 4 סיכוס, בו מוערכת ההצלחה של כל חבילה בשילוב הישומיס למסכת עבודה קונסיסטנטית. וורדפרפקט, | כולל [6םת םאס 5 דא 6 08 מסןקקס. 0 05 דס0םזהםקפה 0 וורדפרפקט 6.0, הגו יותר מפעל ייצור מס- מכיס מאשר סתס חבילת מעבד תמלילים. החברה תכננה את מוצר הדגל שלה לבצע את רוב משימות ערכת היישומיס בעצמו. הפו- נקציות הגרפיות שלו מותירות בצל את אלה של רבות מתוכנות ה-קע, פונקציות הטבלה שלו הן למעשה גיליון אלקטרוני חזק, וא- חזור הטקסט שלו מאפשר לך גישה מהירה מאוד למסות מידע. הוא אינו האלגנטי ביו- תר, ורעבונו לנפח זיכרון גדול, אך הוא מספק עומק ותחומי פונקציות גדולים יותר מכל מעבד תמלילים אחר. עוצמת עיצוב הפיסקה והעמוד שלו שווה ואף עוברת את אלו של מעבדים מתחרים, למרות שגס משתמשים מנוסיס יתקשו לטפל בקודיס המסורבלים של העיצוב כאשר ית- אימו אופציות מסוימות. אין לוורדפרפקט מתחרה בניהול מידע ודיסק. א נותנת בידך איתורי מסמך בוליאניסם מהירים שונים. 001081187 מא- פשרת לך לתת שמות תיאוריים לספריות ול- קבצים. שתיהן מופיעות בכל תיבת דו-שיח = יוור מו ! בה ניתן לפתוח קוב. תכונה נוספת הינה אמזום] בו ניתן לאתר ולהעתיק טקסט מהקוב> הנצפה. חבילה זו בנויה לעזור לך לנהל פרויקטים גדולים. היא כוללת פתיחת כל הקבצים עימס עבדת בפעס האחרונה, ומחולל המ- עטפות המשתמש במסד כתובות ובחירת מקבל המסמך מתוך מסד הכתובות. פו- נקציית השילוב אלגנטית פחות מזו של וורד אך עולה על זו של אמי-פרו. הנקודה החזקה של השילוב היא זו המאפשרת לך לסמן רשו- מות בודדות כתחליף לקריטריון הבחירה הרגיל. תפריט היייבואי" של מסד הנתוניס מאפשר לך להתחבר ל-5001. היימסמך הר- אשייי של וורדפרפקט הינו פשוט. כל מסמך כזה מכיל מידע על קובצי הפרקים, ותוכל להדפיס פרק במסמך בהקשות ספורות. מנהל התקן ההדפסה של וו- רדפרפקט, בו תוכל להשתמש במקום זה של ייחלונות", מא- פטר לך להשתמש במפרידי המסמך, | המפרידים | בין ג'ובים של הדפסה במדפסות נפח גדול. טבלאות חזקות תומכות ביישמות תחומיס", וניתן לי- צור ייחלון צףיי בכל מקוס במסמך, המציג את העוך הנוכחי של תא מסוים בט- בלה. עורך המשוואות נשאר אותו עורך מסורבל של גי- רסת היידוס". מודול שרטוט התומך ב-01/8 בונה ציוריס ויימייבאיי תמונות מסורקיס אן ץ. וורדפרפקט הינו המעבד היחיד הי- כול לייעטוףיי ציור בעל צורה לא רבועה בט- קסט. אמצעי בקרת עוצמה מאפשריס לש- לוט בתמונות מיובאות ובציוריס. התאמת הייגבולותיי והיימילוייי כוללת דירוגיס מסו- בכים, ואס אתה מתכנן להדפיס בצבעיס באיכות תצלום, תוכל להצמיד שמות. לצ- בעיס מסוימים. מודול 1487א1₪ התומך ב-01.8, של 1א85ד5ד81, מותח טקסט על פני שיפועים ומוסיף הצללה וצבע. תכונות ההתאמה של וורדפרפקט מאפשרות בניית תצוגת מסך כמעט אישית, כולל בחי- רת השדות בייסרגל המצביי וגודלס והגופניס שיוצגו במסך. אולם שלא כמו בוורד, וו- רדפרפקט אינו מניח לך לשנות את הת- פריטיס המהיריס. ניתן לעהוך את כל אפ- שרויות תצוגות המסמכים, ותוכל. ליצור כותרת עילית בתצוגת היידף*י על ידי העכבר. גירסה 6.0 לא תניח לך לשנות את כל הג- כולס ביחד דרות המקלדת, אולס בקרוב תצא גירסת תיקון שתחזיר את השליטה המלאה במ- קלדת. הוורדפרפקט, המשווק ב- כא808/.4 8, משתמש בצלמיות ובסרגלי הכ- פתוריס הרגילים של וורדפרפקט, אך תוכל לשנותס לאלו של בורלנד באמצעות הת- פריט. ה-58%87107 ?0880800 מא- פשר גישה למידע מגיליונות אלקטרונייס וממסדי נתוניס אשר ייפורסס" על ידי מש- תמשים בגירסת ה-08808007 של 0 ד 0 ו-אפפס .אספה אה מע- ביר תשדורות אלו דרך פרוטוקולי דואר אל- קטרוני שוניס. וורדפרפקט עדיין לא מניח לך להחליף טקסט מודגש בטקסט מוטה ללא שימוש במקרו, וספרור הפסקאות הענו מסורבל צִּ אך לעת עתה נראה כי מיקרופובט מפלסת את הנתיבים בהם יצעדו גם יצרני הערכות האחרים מאוד יחסית לזה של גירסה 5.0. הגירסה הראשונית נוטה להיות איטית במערכות בע- לות פחות מ-1א₪ 8]א8. אך וורדפרפקט הוא עדיין המעבד המועדף כאשר אתה צריך לבצע משימות מורכבות. גירסה 6.0 הינה הגירסה | הראשונה | המרגישה | בבית בייחלונותיי, והיא ממשיכה להציע את הצי- רוף המיוחד של וורדפרפקט, של עקיבות בכל הפלטפורמות, עיצוב מתקדס ושליטה ללא תקדיס במסות של מידע. 5 ד | 5ספאוש הס ₪0ק וזה רוב תכונות | השילוב שישיגו | יישומי ייחלונות'י אחרים דרך 2.0 01.8, היו מובניס תמיד באמי-פהו. כתוצאה מכך, אמי-פרו, כולל גירסת 3.01 האחרונה, מבצע בעצמו את הוב העבודה המתבצעת במעבדיס אח- ריס דרך תוכנות נוספות. אמי-פרו תוכנן מלכתחילה לשלב טקסט וג- רפיקה, כך שאתה לא מרגיש כאילו הכליס לעריכת תמונות, גרפיס, משוואות וטבלאות הינן תוספות, כמו במעבדים אחרים. ניתן לטפל בגרפיקה ובטבלאות באותה קלות בה תטפל בטקסט. לדוגמה, לאחר הכנסת נתו- ניס לטבלה, תוכל להעתיקם, להפעיל את מודול הגרפים וליצור גרף מתוך הנתונים. תוכל להשתמש במודול הגרפיקה להוספת סימונים, או שתוכל להוסיף מקרו לגרף ול- הריצו על ידי הקשה על הגרף. הכליס הדו- מיס בוורד ובוורדפרפקט אינס משולביס בצורה הדוקה כמו באמי-פרו. אולס במחולל המשוואות של אמי-פרו אין את התוספות שמציע הוורד. כל הכלים מאוחסנים ב-₪5]א אם, ולמרות שלא תוכל להס להכין סגנונות שונים, כמו בוורדפרפקט, תוכל להכין סג- נון ברירת מחדל. לאחר יצירת םזאג אח, תוכל להכניס לתוכו מה שתרצה, כולל טקסט בע- מודות או תמונות תק1ד להן תוכל לשנות את הגבולות על ידי כלים מובניס לשיפור הת- מונה. כלי עם סטייל כל עיצוב הטקסט נעשה דרך גיליונות סגנון. תוכל ליצור ול- שנות סגנון של פיסקה דרך תפריט הסגנון, המספק צפייה מוקדמת בסגנון. תוכל לשנות את הסגנון במספר דרכים, דרך התפריט, דרך שמו בסרגל המצב, דרך חלון 'יצף'י, דרך מקש המוגדר לסגנון או בל- חיצה על הכפתור הימני בזמן כתיבת הפי- סקה. המעבד מסתמך כל-כך על הסגנון, עד שאינך יכול לשנות את הריווח בין השורות ללא יצירת סגנון חדש. אין לסגנונות היררכיה, ולכן שינוי בסגנון ייאביי לא יבצע שינוייס בסגנונות ייבניסיי. גם אס אין למעבד את אותה רמה של שינויי סגנונות כמו בוורד או בוורדפרפקט, | הוא מציע גישה א נטואיטיבית יותר לתוכנות. אמערות צפייה מסך בריהת המחדל במעבד מציג את העמוד המוגמר. שינוי או יצירת פריט בעמוד נעשה באמצעות הקשה. במצב זה ניתן לראות רק עמוד אחד בלבד ולכן אס פיסקה משתרעת 55 = ה (-/י 6 ישראל מאי 1994 0 = ו 0040 )ולע פאלקפום 88ס] ססעתן הזפהן עשת ה0ן אה |- 7 8 ו ב 1 ו | 0 ו מו רייק 1 5 א ו ₪ 0] 6 ואן בח | [ך 96 99 800 טלאוט חן שא ₪ 1 ₪ 02 1 ₪ זסצס עו חקי כ 7 מם 7 - 8 ו =-] וא +שחץ ג מ[ תהק! האואן שא א4ן א |- ו | = [₪|מ|טןש|(טן?8)|] ]1/5‏ ==---1) | >שרא] ב | בובו | ב בנ ' קבוכוכובו | בובובובונו 1 ב 5 6 פס שח זר )-66)) 0 ) התה 1380, כ רכ מה טשפ -ם] 4 להטתג][ 58|65 8% על פני שני עמודים, תוכל לראותה רק במצב שםזצ או פאז]1דטס0. במצב ה-אאזעדט0 תוכל לבחור גופניס של מצב ה-%ו18/ או של המדפסת. אין מקש :יעודי להפעלת מצב בחירה, שלא כמו בוורד או בוורדפרפקט, כך שאי אפשר להשתמש בתפריט ה"מצאיי וייעבור ל..'* להרחבת הבחירה. פונקציות השילוב של המעבד קלות מאוד לשימוש, ותפריטים מנחיס אותך בכל הש- לבים של יצירת קובץ נתוניס וקובץ טופס. המעבד יכול לחלא רשומות מרוב מסדי הנ- תוניס ‏ והגיליונות | האלקטרונייס | הס- (-1:) 06 ישראל מאי 1994 כולס ביחד טנדרטיים או להשתמש בנתונים מ-1.07'1158 8 0. אס תשמור רשומות בפורמט הנתונים של המעבד תוכל לשנותם על ידי מסד הנתוניס הפנימי. שילוב עם 6פזסא פטזס0: גירסה 3.01 שובחה והיא כוללת מקרו ות- כונות אחרות המעבירות מידע בין היישומיס בערכה, אך המרשימה ביותר היא תכונת השילוב ההדוק עס 0785סא 1/0705. כאשר תשלב מסמך של המעבד במסמך 0185א דרך 10 אס20116471 85ד0א םסא אם, משתמשיס אחריס ברשת יו- כלו לחפש שדות מסוימים ואף לשנותם "ימרחוקי". אין מעבד אחר אשר יכול לה- תפאר בתכונה זהה בעוצמתה. גירסה א%.3 הופצה לראשונה ב-92/ ומ- תחיליס להבחין כי פונקציות עיבוד הת- מלילים כבר ישנות, במיוחד בהשוואה לגי- רסאות החדשות של וורד ווורדפרפקט. תכונת הייקובץ הראשייי מניחה לך להכניס טקסט שלא יודפס, מספר תפריטים לא כו- ללים עזרה מקוונת והתמיכה בסימנים זריס וטכנייס מסורבלת. אך קל להשתמש במי- משק הישיר שלו בפונקציות החיוניות של עיבוד תמלילים והגרפיקה והשילוב עם ה-071'85א אפקטיבי במיוחד בסביבת רשת. לוטוס עובדת כעת על גירסה ראשית חדשה שתשווק השנה. 005077 005 0550 05 פחס גירסה 6.0 מרימה את הרף בעיבוד תמלילים לרמה של אוטומטיזציה, נוחות, אלגנטיות וכוח שמעבדי תמלילים אחרים יכוליס רק לחלוס עליהם. וורד לא רק הופך משימות כתיבה פשוטות לקלות יותר מבעבר, הוא מוסיף תכונות שגורמות לכך שמשימות מו- רכבות ייראו פשוטות מאוד. וכאשר וורד עצמו לא יכול לבצע משימה מסוימת, הוא מציע קישור חלק לתוכנה אחות בערכה שמבצעת משימה זו. למרות שוורד סובל מפ- גמי תכנון קטנים, שנשארו מגירסאות קו- דמות, הוא עומד, כיחידה אחת, כחבילה הראשונה מהדור החדש אשר הופכות את העבודה השחורה שתוכנות פרימיטיביות יותר מותירות למשתמש, לקלות. ואו- טומטיות. למרות שוורד ממשיך להשתמש בגיליונות סגנון לעיצוב, תוכל להכניס טקסט ללא עי- צוב, ולתת לוורד לסגנן את כל המסמך בסוף. וורד מזהה כותרות ורשימות, וממיר טקסט ]5 עס 6/8 בסוף השורה לפי- סקאות. כלי חכם נוסף מקטין את הגופן ואת הריווח כדי שהטקסט ימלא רק עמוד אחד, במקוס גלישה של מספר שורות לעמוד שני. אולס, מספר פרטיס נשארו עדיין פגו- מים. תוכל להשתמש בסגנונות שלך לסגנון אוטומטי, רק אס הס ישתמשו בשמות הס- טנדרטיס שלו לכותרות וטקסט רגיל, אחרת, תצטרך להגדיר מחדש את השם עס שם נוסף. תיקונים במהירות הוורד במהלך הכתיבה, וורד יתקן שגיאות איות נפוצות וירחיב קיצוריס מוגדרים, לאחר הל- חיצה על מקש הרווח. כאשר תיתקל בשגיאת איות במהלך הבדיקה, תוכל להוסיפה לר- שימת התיקונים האוטומטייס. חלק מתכונות האוטומטיוציה של הוורד מיועדים | למתחילים, | כמו וטו 20 ו, אשר מסגנן מכתביס כתובים. אחרות, כמו 7880?]ז/ו 14815, מיועדות למתקדמים. יכולות השילוב שלו הן או- טומטיות כמעט לחלוטין, עס התאמה מלאה דרך תפריטיס. מסך הוורד מציע סוף-סוף את כל אפשרויות ה-001 המוצעות על ידי מעבדיס מתחרים ויותר. התמיכה ב-[%1]2 מאפשרת לך יילהקטיןיי מסמכים, ולהעביר טקסט בין חלונות על ידי גרירה והנחה. וורד מציע מספר רב של סרגלי כלים, הניתנים לשינוי, המאיצים משימות רבות. לדוגמה, תוכל לה- קיש על כפתור הייביטוליי כדי לבטל פעולות עריכה במקום לנסות לפענח את הכתוב בת- פריט. נוסף סוג צפייה חדש. המעבר בין סוגי הצפייה השוניס נעשה על ידי כפתורי צל- מיות. לאחר התקנת ,651א₪, תופיע הצלמית שלו בסרגל הכליס הסטנדרטי, ותוכל להפעילו מתוך וורד. 2.0 :01 מאפשר לערוך טבלה בתוך הוורד, או לגוררו מתוך ה-[שס6אם. הגישה למסד הנתונים גמישה פחות מזו של וורדפרפקט, אך אם התקנת את ש6אם תוכל להשתמש ב-צאמ00 6₪05077וא המציע גמישות טוטלית ביבוא מסדי נתונים, קביעת מגבלות ועריכת קבוצות מיושמות להפליא וניתן לשנות את מצב סימוני השי- נוייס. ניתן להצמיד "פתקית ניתוב" למסמך שנשלח בדואר אלקטרוני ישירות מתפריט הוורד. 01.6 מאפשר לעבוד עס היישומונים בחלון העריכה הראשי כאשר תיצור ציורים / 1005 0 ארגן זאת ה-0₪6288 של 5טו10 יעזור לך לנהל את זמנך ומשימותיך. המוצר נראה ופועל בדיוק כמו יומן, כך שאינך צריך לשנות את צורת עבודתך הרגילה. ו 105 שלח זאת בנוסף ליישומים הרגילים כוללת ה'סוויטה' הרשאה להוספת משתמש חדש למערכת הדואר האלקטרוני לוטוס |ו8:סס |ו/ו:סס. מאפשרת העברת מסרים וקבצים בין עמיתים ברשתות מקומיות ומרחביות 1 הצג זאת אין פשוט מזה. צריך רק ללחוץ ולהקיש כדי לבנות מצגת מרשימה. כמו כן, קל להוסיף תמונות או אמצעי מולטימדיה, או לקשור נתונים חיים מתוך 1-2-3. והעיתונות קובעת דרוג - 1005 55106 - 989" 4 - סגו .63.6 - דוווספתש/שסט .* (9/93 6 א וק 00 0 00/0 = <>""י-פסאגופפת=* (7/93 ד655ום פה רד507) ו מצא זאת מסד הנתונים הטבלאי של פטוס! פותח בראש וראשונה למשתמש הקצה שאיננו יודע לתכנת. לכן. ניתן לפנות לבסיסי נתונים שונים ולבצע פעולות ניתות, עדכון ודיווח בקלות רבה. ניתן לעבוד עם פריטים מוכרים מהסביבה העסקית כמו טפסים, דוח"ות, חוזרים ומדבקות. והעיתונות חוגגת (יחד איתך) - "מסד הנתונים הטבלאי הנוח ביותר שיוצר מעולם" (₪93 6אודטקווס60 60) "הקניה הטובה ביותר. בפשטות - מסד הנתונים הנוח והקל ביותר להפעלה. * (6/93 כ ו 0/ 0ק) 10 נתח זאת - מהדורה 4.0 כלים גראפיים חכמים מאפשרים לך לבנות גראפים בצורה אוטומטית על ידי פעולה אחת בלבד. השתמש באוגדן הגליונות כדי לארגן, לנתח ולהציג נתונים מורכבים לדו"ח תמציתי אחד והעיתונות העולמית קובעת* *"1-2:3 היה תמיד גליון חזק ממתחריו אקסל וקווטרו. בגירסה החדשה (4.0) ניתן ליישם תכונות אלה ביתר קלות.* (693 מדצם) כתוב זאת צור מסמכים מרהיבים. ממכתבים ועד מבזקים. במהירות ובקלות בעזרת 'דגשי, מעבד התמלילים שפותח בעברית. ללחלונות:. תוכל גם להוסיף למסמך בקלות טבלאות, תמונות ומסמכים ממעבדי תמלילים אחרים, ומה שיתקבל בהדפסה הוא מה שאתה רואה על המסך. עסקים מחקדממים ל'טוויטה' ה'סוויטה' החדשה של פטוס מכילה 6 יישומים עטורי פרסים, למשרד, לעסק או לארגון הגדול. כל היישומים פותחו כדי לעבוד יחד, ולכולם ממשק משותף וצלמיות אחידות. לאחר שתכיר יישום אחד יהיו כל היתר ידידים ותיקים אז במקום להסתפק ב'משרד' סתם, התקדם ליסוויטה' *ה'סוויטה' של פטוס! מגדירה מחדש את האופן שבו יישומים עובדים יחד". (7/6/93 מפדדפ 0) חינם! לפני שמתקדמים - רואים [ | לקבלת דיסקט הדגמה חינם של ביצועי ה'סוויטה' מבית פטו מלא את התלוש ושלח: |שם: |ארגון: תפקיר: כתובת: מיקוד: ₪ פקס 2 | את התלוש יש לשלוח או לפקסס לילוטוס ישראל', רח' המסגר 12 ת"א 67776. פקס; 03'371977. ]0105 8 נוהתהתים סווילטג תווצהו 15. לוטוס ישראל חילן (1989) בע"מ רח' המסגר 12, ת"א טל: 03:6383239 פקס: 03:371977 להשיגג אצל המשווקים המורשים: כלנית 03:5372929, חיון מחשבים 04'622622, קומפיוטרלנד 03:5373986. טנא אלי ממ ור (-1 6ז'ישראל מאי 1994 נוסחאות ו-דא4כא0או. עורך הנוסחאות חזק יותר מזה של אמי-פרו וגרפי יותר משל וורדפרפקט. יישומון הגרפיקה פותח חלון נפרד, מאחר והוא תומך רק ב-1.0 01.8. ניתן להדגיש מילה על ידי יישכבת" ציור אותה ניתן לשים מעל או מתחת לטקסט, אך היישכבהיי צמודה למקוס, ולא למילה. תוכל ליצור תיבות טקסט המתארות ציור מסוים, וורד ימתח קווים בין נקודות בציור לתיבות. 65% מסאגאמטאץ, גירסה 2.01 ו-7א01 א 0 116805077א, גירסה 4.0. ל-077108 כאג.8081 אין כלי מצגות 5- עודי, | אולס קוואטרו-פרו, | גירסה 5.0, "מהדורת היישומים'י, מציג יכולות מצגות טובות יותר משל גיליון אלקטרוני רגיל. שסאא, טא ו-7א008201 מספקים תמיכה מצוינת במצגות מבוססות על טקסט במידה | חוזקה. גיוסה - 40| של דאןסץאםאוסק, האמורה לצאת בקרוב, עו- זרת לך ליינסחיי את המצגת שלך, ולא רק לעורכה. לשניהם יש פונקציונליות ייקבוצות עבודה" מחוזקת: הס תומכים בחיפוש ואי- חזור בין המצגות, ויכולת עקיבה אחר הגי- רסאות. בנוסף לכך, הדואר האלקטרוני מא- פשר לך לנתב את המצגת ברשת, לשס קבלת הערות. אך אף אחת מהן לא יכולה להציג מצגת ברשת מקומית (א1.4) או ברשת גדולה (אה א), כמו ש-7165 07 סאה לחת של ס6אז115פטץ שאב ד 50 יכולה לעשות. קוואטרו-פרו מציע מספר יתרונות בניהול נתונים וגרפים. החבילה נותנת לך אפשרות גמישות מלאה ביחסים בין תחומי המידע לגרפים אותס הס יוצריס, והיא מניחה לך לבצע שאילתות ממסדי נתוניס חיצונייס, אופציה שאינה קיימת באף תוכנת מצגות אחרת. היימומחיסיי (פדַאםקאם) שלו, במיו- כולם ביחד מקום לעויפורים כמה מתכונות הוורד עדיין אינן מושלמות. חסר בתוכנה מנהל קבצים ויכולות האי- נדקס של וורדפרפקט, ויכולת הטיפול בג- רפיקה עדיין איגה שווה ליכולת הטיפול בטקסט. מספר תכונות עדיין אינן אינטואיטיביות, כמו קו ההפרדה של ההערות, אותו ניתן ברק ה': משצגות גרפיות תוא 1008 ו-0168 60507'7זוא אע כוללות את שני היישומים הטובים ביותר בשוק לבניית מצגות: חד ה-דאםץאם 78 08, מוכיחים כי הס כיריבים ראוייס ל-2480]/ו 05077א6זוא, היוצר | גרפים. | ה- א47[0דאם5סאע 65 נ(יועצי המצגות) החדשים שלו עוזריס למשתמש לבחור את הגיליון (₪דג/1?)אם1) המתאים למצגת המבוססת על, לדוגמה, רמת הפורמליות, התחכוס וה- בהירות שהמשתמש רוצה להשיג. כחבילה, חסרים בה כלי ניהול מצגות וגמישות הטי- פול בטקסט ברמה הדרושה להפוך אותה לתחליף אמיתי לחבילת מצגות. ייעודית. אסא דם םס של וו- רדפרפקט יכול להיות אלטרנטיבה, בדומה לכלים המוצעים על ידי מיקרוסופט ולוטוס, למשתמשים בערכת 077108 פאג.80%1. 0 וו 0 0הק סהז0 אסוזופם קט0ה6אחסו העובדה שאין בערכה כלי מצגות ייעודי איגה מחייבת אותך להופיע לפגישותיך ללא עזריס לערוך רק במצב צפייה רגיל. תכונות אחרות, המסורבלות להחריד במעבדים אחרים, קלות מאוד ושקופות בוורד. למרות שחסרות בוורד מספר תכונות חשו- בות הנמצאות בוורדפרפקט, הוא מאוטמט טוב יותר והרבה יותר ישיר. וורד הינו הישג מדהים, והינו כעת מעבד התמלילים הא- לגנטי והחזק ביותר שנכתב עד עתה. חזותייס. כלי המצגות של קוואטרו-פרו אינס מתקרביס לרמת התתכוס והנוחות של דא]סץאםוסץ ו-מסאג2 ]טתאץ, אבל הס מאפשרים לך ליצור מצגות יפות ולנהל אותן, אס תשקיע בהן מאמצ נוסף. כאשר תבגה מצגת, תיצור סדרת חלונות גר- פיים בודדים הנשמרת בסוף הקובף. המצגת עצמה הינה קבוצת גרפים המכילה נתונים, טקסט וגרפיקה, ושילוב מסויס של שלושתס, שמוקמו על צלמית יישיקופית" (ש51125-580). אחד היתרונות של גישה זו הוא היכולת ליצור "שיקופיות" המבוססות על מצבור גרפים יחיד. מערכת | כלים מבטיחה נוספת | היא ה-015085 א710 7א050 א - קבוצת מקרו העוזרת לך לבנות את המצגת. לדוגמה, ה-0/1508 08771 מסייע לך לבחור את סוג הגרף המת אים למצגת. יצירת גרבים גמיעשה כפי שניתן לצפות, עוצמותיו הן ניהול הנ- תוניס והגרפים. הכלי מציע יצירת גרפים קלה, הכוללת בחירת תחוס, הקשה על ייגרף חדשיי, ובדיקה כי התחומים, התוויות. וה- כותרות מתאימים למה שברצונך להציג, ו-דאם?אם 68/8 יסייע לך בתהליך יצי- רת הגרף. החבילה כוללת סוגי גרפים סט- נדרטיים, | וכמה סוגים אקזוטיים, כמו דטאתסטסס, בשניים ובשלושה מימדים, הנכם מוזמנים לשבת בשורה הראשונה ! ות 0 == ₪ - 9 ) 20 6000 ₪ בואו לשבת בשורה הראשונה לצד מיטב לקוחותינו המובילים ! אנו מציבים אותך לפני מתחריך בכל הנוגע לעיצוב וביצוע של מצגות מולטימדיה אינטראקטיביות לשיווק , פרסום והדרכה. אנו מציעים מגוון אפשרויות דיגיטליות : קטלוגים, דיסקטי הדגמה, עמדות מידע, מערכי הדרכה ותערוכות דיגיטליות. לשרותך מחלקות קריאטיביות המקיפות את כל תחומי המולטימדיה : רעיונאות , גרפיקה ואנימציה ממוחשבת, עריכת וידאו דיגיטלי, קול ומוסיקה, אפיון ותכנות , אריזת המוצר, תמיכה ושירות. - 0 0-7 100 שלא כמו כלי מצגות אחרים, קוואטרו-פרו מציע לך גמישות גבוהה ביחסים שבין גי- ליונות העבודה לגרפים. תוכל לקבוע סוג נפרד של גרף עבור סדרה מסוימת, לדוגמה 8 ו-2 מציגיס 61487 248 ו-6 מציג קו. הטיפול בטקסט פרימיטיבי יותר. בוניס תרשים טקסט בחלון ריק באמצעות כלי הציור של התוכנה. ה-78ג [קואפד מפו51 8 מסיע לך בבחירת הרקע, ו-40%1508 דא0= 5112/0878 יסייע לך לבחור גופן. כלי הטקסט והגרפיקה חלשים במידה מפ- תיעה. לדוגמה, מכניסיס 8011/87 (יש רק שמונה סוגים) על ידי קוד ואין אפשרות לעבוד עס שני גדלי גופן באותה תיבת טקסט. בתחוס הגרפיקה, יש רק אמצעיס ראשוניים הכו- ללים כלי ייציור חופשייי, כלי לחצים וכלי לקווים מפו- תלים. יש אפשרות לחבר עצ- מיס ולמקמס בשכבות, אך אין אפשרות לסובבם. אולס, לתוכנה יש כלי הצגה חזקיס הכולליס סידור שיקופיות ומבחר נאה של כלי מעבר בין השיקופיות. | איכות | הת- דפיסיס שלו טובה, אך אין אופציה להדפיס דפים נפרדים למציג ות- מסירים. חולשה מיותרת מסגנניס את כל האלמנטיס בתוכנה דרך צי- רופי | צלמיות, | תפריטים תלויי-הקשר ו-5726108א1 081507, תיבת דו-שיח כו- ללת, בה מתאימים תכונות שונות של עצ- מים. אולם, כלי הסגנון של הגרפיקה, גס בתרשימי הטקסט ובגרפים, אינס מספקים. ברמה הגלובלית, חסרים בתוכנה כלים שי- אפשרו שמירה קלה על רמת תצוגה קבועה בשיקופיות. התכונה החזקה ביותר לביצוע פעולה זו היא ייהעתק גרףיי בה תוכל לה- עתיק גרף קיים, ולהעתיק גס צירוף של סג- נון, נתוניס וסימונים לגרף חדש או קיים. אופציה זו עובדת טוב כאשר מטפלים בג- רפים וברקע, אולס לא בטקסט, שכן לא ניתן להעתיק את סגנון הטקסט, ויש לה- עתיק את הטקסט עם הפגנון הרצוי, ואז להחליף את הטקסט הישן בחדש. עובדה זו מוזרה מאוד מאחר והתוכנה תומכת בס- גנונות קבועים. אין אפשרות לצפות בסגנון בזמן הכנתו. ו 6 ישראל מאי 1994 כולס ביחד יישוס ה-42%15085 א4110דאםפמאק מאכזב גם כן. לדוגמה, דוגמת הרקע היא בסך הכול קובץ ]60% שהתוכנה מדביקה לתוך השקופית, כדי ליצור רצף על פני השי- קופית, תצטרך להעתיקו (או להשתמש ב-0%1508) שוב ושוב. גס הכנת סגנון הגרף אינה מושלמת. לדוגמה, ניתן למקס את תוויות הציריס רק בשלוש מקומות ול- קצרן לאורך הנקבע על ידי המשתמש, אך זה אינו עובד טוב בתוויות ארוכות, ואין אפשרות לסובבן. כלי זה אולי אינו ברשימת עשרת יישומי המצגות הטוביס ביותר, אולס עבור מצגות מבוססות-גרפיס, הכלים שבו מספקים ואף יותר מכך. צִּ מכל הערכות שהיו בשוק בז%]ן הברסום, יש ל-פזועטפזחגוו5 את המראה והמגע העקביים ביותר במרכיביה 105 5 = 0 055!ק0₪ פסה |ופפחז 5 וו לוטוס בנתה שס ל-מסאא,[מסאת, גירסה 1, על ידי התמקדות בגורס הייהקש וה- משך', זאת אומרת הזמן שלוקח למשתמש חדש או למשתמש מודמן להכין מצגת. כל עוד לא תדרוש התאמות נרחבות בתכנון או אם אין לך דרישות גרפיקה מיוחדות, תמצא כי המוניטין שלו ביצירה מהירה של מצגות יפות, מוצדק בהחלט. כאשר תריץ אותו לראשונה, שסאג,זחט א יציע לך להריץ את הלומדה שלו, להריץ את המערכת המהירה ליצירת מצגת או לעבוד על מצגת קיימת. מעבר מיידי ליצירת מצגת חדשה הוא קל וחסר ייכאביםיי, תודות לת- פישה החדשנית של תיבות ייהקש כאןיי. לדו- גמה, הקשה על יהקש כאן כדי להוסיף סימןיי תעביר אותך ישירות לשלב הבא. המערכת המהירה בגויה משלוש שכבות: הרקע של הדף, המתווה הבסיסי (אשר שולט באלמנטים הקבועיס במצגת), והמתווה של כל עמוד. קל להוסיף תיבות ייהקש כאןיי אי- שיות: הכן בלוק טקסט, סמן כי יש לו תכונת ייהקש כאןיי, והגדר את הטקסט שיופיע בתי- בה. כאשר מ0א// מא נתקל במילת מפתח, כמו ייטקסטיי, בטקסט, הוא יבצע את הפקודה המתאימה כאשר יקישו על התיבה. בנוסף לארגון הטקסט, תוכל להכין את מתווה העמוד מתוך המצב היימתאריי. למ- ורות שיש מערכת כלי מתאר טובת - מסאג.]טם תת מציע יכולת להרחיב ולהקטין את רכיבי המתאר של המצגת, להעלות קבו- צה ברמה או להורידה, וליצור רשימות בשתי עמודות - אין אפשרות לייבא מתארים ישי- רות מאמי-פרו, אלא דרך מקרו מיוחד. מסאג, םסא נוקט בגישת ייצעד אחר צעדיי גס ביצירת המבחר הסטנדרטי של הטבלאות והגרפים, בש- נייס ובשלושה מימדים. הוא מספק גס סוגי גרפיים אק- זוטייס כמו ייראדאריי וייגבוה-נמוך-פתוח-סגוריי. כדי להקל על הגישה מסומנים בגיליונות הנתוניס תחומי הס- דרות, הקטגוריות, התוויות ושדות רלוונטיים אחרים. כאשר מייבאיס נתונים, התו- כנה טוענת את המקור לתוך חלון, ואז ניתן לבחור את הת- חומיס שיהיו מקושרים. לג- רפים. אולס, החיסרון הוא אי- בוד גמישות, לדוגמה, אינך יכול לבחור אזוריס נפרדיס כאשר תייבא נתונים או תי- צור גרף אולס ניתן להסתיר סדרה. אין גס פונקציות מתמטיות בסיסיות בגיליונות הנ- תוניס. למרות שכלי הציור של התוכנה אינס מר- שימיס במיוחד, החבילה היא היחידה, מש- לוש התוכנות שסקרנו, אשר תומכת בעריכת הקוויס המפותליס של 87[88 והוא י"מותחיי טקסט ביעתיביםיי מוגדרים. תוכל להשתמש בסימנים המיוחדים של הספריות או להוסיף ספריות סימניס משלך. מסאג סאה מנצל עד תוס את מימשק המשתמש. הוא משתמש ב- א467160/א5 ובתפריטים תלויי-הקשר. רוב תיבות הת- כונות שלו מאפשרות לך לשנות תכונות רבות של העצמים. כמעט כל תיבת דו-שיח מכילה גם ייצפייה מוקדמת'י. אס תודקק לגמישות בעיצוב, תתאכזב כאשר תגלה את מנטליות "קבוע מראשיי של מסא טס שכן אופציות העיצוב מו- גבלות בכל התוכנה. לדוגמה, תוכל להשתמש בסימנים אך לא בסימני 6847א1. יש רק 6 צבעים ב-מסאג/]תשאת, אך הס אינס חלקים, גם במוד תצוגה של יותר 8-ביט. אולס מגבלה זו מאפשרת לו להציע אפ- שרויות מעבר ביידוס" הייחודיות לו. למרות מגבלה זו, תצוגה של 8-ביט עובדת בצורה טובה בהחלט תחת יידוס'י וייחלונות". איכות התדפיסים שלו טובה, אך אפשרויות דפי המציג והתמסירים מוגבלות. אולס ניתן להשתמש במקרו של אמי-פרו, אשר מאפשר לך שליטה מלאה בעיצוב הדף. םסאאמטות מנצל את 85דסא 107058 עבור ניהול מסדי הנתוניס של המידע במ- סמך, אשר כוללים שדות נושא וקטגוריה, ושמונה שדות העומדים לרשות המשתמש כדי לנהל את המצגות. ל-60 א,81 א בגירסתו הנוכחית ישנס מתחרים רצינייס בדמותס של סאג צאגאםט פוספאזש 0 5ננמ-נ/- ו-7א₪01 /ו0ע, גירסה 4.0. אך זהו כלי מעולה ותוספת נכבדה לערכה לבנייה מהירה של מצגות פשוטות. המניס להתמקדות בטוב ביותר! כולס ביחד 0550 0-05 005077 דאוסקחם/וסק ז050מ6וו₪ (ו5חם זפם) אם תחוש זזיה-וו, כאשר תראה לראשונה את גירסה 4.0, הרי שמיקרוסופט הצליחה לבצע את מה שהיא רצתה, ליצור תוכנת מצגות | אשר עובדת בדומה לוורד ול-.001א8%. אך חשיס תחושה עמוקה יותר של דזיה-וו מהניסיון של מיקרוסופט להגדיר מחדש את הדרך בה יוצר המשתמש את המ- צגת, כמו בגירסה הראשונה. הוא משתמש ב-124805/ כדי להדריך אותך בתהליך הכנת המצגת ובאוטומטיזציה של משימות פשוטות, ולא רק זאת אלא הוא מנסה גס לעזור לך להחליט מה צריכה המצגת לומר. למרות שהיישום מצריך עבודה נוספת, הרי שגס גירסת הביטא ראויה לתשומת לב המ- ציגים, והמתחרים. ההבדל הראשון שיחושו המשתמשים המ- נוסיס של 7א20/88701 הוא בפתיח של התוכנה, ‏ י"יעצת היוס'"י, אחר כך מופיעה תיבה נוספת המציעה חמש אפשרויות, שלוש רגילות ושני 12482/ץ. ה-480/?]/ 7א8דא407060 הינה תכונה המקלה על הכנת מצגות. היא תבקש ממך את נושא המצגת ומידע נוסף שתרצה שיי- כלל בשיקופית הנושא, אחר כך היא תבקש לדעת מה סוג המצגת. כעת היא תשלוף מצגת מוכנה אשר כוללת הצעת מבנה ועיצוב ותפעיל את כלי המתאר. ה-2482] 100% 4 א210%, הנה תכונה שימושית, אך היא אינה מיושמת בהצלחה כמו 17אדא407060, מאחר והיא בסהייב בחירת מתווה בסיסי המצמצם את בתחי- רותיך לפי אמצעי הפלט. בנוסף היא מכ- תיבה מה יהיה סוג הפלט שתיצור והטקסט הקבוע שיהיה על השיקופיות, במקוס אפ- שרות לבחור אופציה אחרת הקשורה לעי- צוב. מיקרוסופט עוקבת אחר חבילת המצגות במ- ספר תחומים. החברה אימצה סוף-סוף את עיצוב הדף, כך שתוכל לתכנן סוגים שונים של תרשימים. משתמשים כבדים לא יחבבו את הדרך בה עובדת תכונת היימתאר האו- טומטייי (1007ג.0701), מאחר וקביעת מיקוס וגודל העצס תופסת לגבי כל סוגי התרשימים, גם הגרפיים וגם | הט- קסטואליים. אינך יכול לערוך את תכונות 2 9 / 1 4 (= רב מכר עולמי על תקלות | %.. 8 2 6 ו | ו הכוס על תקלות מחעום ו - צר ,.- 1 4+ || 205 0.5 יע 9 ש"ח מייק מילר ב מיועד לתת מענה פשוט וברור למרבית בעיות / עשי ן המחשב הנפוצות. מחשב שאינו מאתחל, ו כ מחשב א ש ופתרונ שננעל, דיסק / דיסקט מקולקלים, בעיות == . 0 ו כולל בעיות במקלדת, עכבר, צג, מדפסת, מודם ועוד, ₪ גישה ויזואלית ללימוד בדרך חדשנית ₪ הסבר קצר ולעניין ללימוד השימוש הבסיסי והיומיומי ₪ התמקדות בהמחשת מסכיס במקום הסברים ארוכים: מדריכי תוכנות-חופשיות לשיפור ביצועי המחשב . מדריך לתוכנות-חופשיות מס' 1 1 תוכנות נבחרות לדחיסה, פריסה וצפייה בקבציס וספריות. 8 עי - 33 שייח ₪ כל התוכנות - 25 שיח מדריך מס' 2 לאנטי-וירוס א863טאו/ 0 עי - 33 ש"ח ₪ התוכנה - 20 ש"ח 70 תוכנות-חופשיות נבחרות תחליפיס משופרים לדוס, לתחזוקה, לזירוז, להדפסה ועוד, ספר ו-3 דיסקטים - 49 שייח אספר הפקודות של 028516 208 עי - 39 שייח התחל ורוץ עם )026766ע0\ 160 עי - 39 שייח המדריך השלם ל-/1 68488 624 עי - 89 שייח א המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות 6 המדריך לצילום והפקה בווידאו 270 עי - 54 שייח 4 007 ות 00 מ10זס1 176 עי - 45 שייח ספר הפקודות של 7 011186665 מסוזסאן 7 ע' - 45 ש"ח כשהדגש מושס על איתור הבעיה, תיקונה ומניעתה. הספר שיחסוך לך טכנאי ושעות סרק של טיפול עצמי בתקלות 5* סז מודם = מולטימדיה ועוד המדריך למחשב האישי 6ק 1א18 ותואמיו 8 עי - 39 ש'יח +התחל רוץ עם 62 205 192 עי- 39 שייח שספר הפקודות של 6.2 205 מעודכן לגירסה 6.2 208 ע' - 39 ש'ייח 4% - שימושים מתקדמים (?עי- 5 שיח >מדריך נורטון למחשב האישי הכל אודות 205 ודיסק קשיח 448 עי - 89 שייח %ספר הפקודות של 3.1 פאוסחו כולל הגירסה העברית 320 עי - 49 שיח >מדריך הישרדות ל-26 ו תוכנה וחומרה 4 ע' - 69 ש"ח 8 ע' א 89 ש"ת > מדריך קניות למחשב האישי 1 6 324 ע' - 69 שיח המדריך הקצר לקניית 6 וציוד היקפי 2 עי - 33 שיח המדריך לתקשורת באמצעות מודם מנוי ₪75 במתנה (א500% ליוס ל-3 חודשים) 0 ע' - 39 ש''יח מדריך למעבד התמלילים קיוטקסט לגירסה 5.5 וקודמותיה 2772 ע' - 49 שיח הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 38-98 - 677 (03) בשעות 13,00-9.00 בדואר: ת''ד 863 ר''ג, 52108 במודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38-38-38 (03) 40/8 6 ישראל מאי 1994 12 : 5 זס סזקן עח3 זק1 10313 01 6פַחכ% שחו :90 סט [8ח0]03510זק :0%6פם 600 ה | 5 16 והסזטה :510 0 . . סז וק = 8 טקא < וס נצטזק 01-8/616-ו11ק6 2 -= וזו 02 0 טק דא "ע1זדרןטזק" 11 1003) הט א 0 5 ה 2 -2- - 8% 1 ו <ם מתווה התרשים של תרשימי שאינס טקסט, כמו הגופן בו משתמשיס הגרפים, אולס מהפן האחה, תכונה זו מציעה דרך מהירה לשנות במהירות את כל המתוויס. אפשר לשמור את המתווה שהכנת בנפרד. זא0את 0 משתמש בתיבות "הקש כאןיי עבור אזורי הכנסת טקסט, אך מכיוון שאין אפשרות לערוך את היימתאר האו- טומטייי, אין אפשרות לקבוע מה יהיה הט- קסט שיוצג. לבד משינויים ייאבוליציונייסי" לא תמצא הרבה תכונות חדשות שנוספו מאז הגירסה הקודמת. רוב השינויים נעשו במודוליס הק- 0 6 ישראל מאי 1994 כולם ביחד שוריס ל-1א0%/08201ע של ה-018, או בתוספת קישור לתוכנות אחרות. רוב התוכנית הייתה עדיין בפיתוח כזמן הב- דיקה, אך ממה שהספקנו לראות בשרת ה-4?3א08, ראינו כי הוא מתקדס יותר מזה של הגירסה הקודמת. החבילה כוללת גירסת 0 העובדת עדיין עס 1.0 01.5. למרות השינויים, ‏ 7א20%88201 משמר הרבה מחסרונות הגירסה הקודמת. גר- פיקאים ימצאו כי כלי הציור מוגבלים מאוד, והיכולת המשמעותית החדשה היחידה היא יכולת הסיבוב. כלי המתאר עדיין לא תו- מכיס בשתי עמודות. יכולות הפלט המודפס וההצגה האלקטרונית הן כפי שהיו בעבר. אתה מקבל תדפיסים יפים, אך כדי לקבל תצוגת מונוכרוס מו- קדמת, תצטרך לעשות את כל תהליך בחירת הצבע. למרות ש-דַא01ַקאם/וס? אינו תומך בהסתעפות מתוחכמת במהלך המצגת, ניתן להסתיר שיקופיות, להפעיל יישומים ולטעון קבצים (עדיין לא יושס כאשר בדקנו את התוכנה). גירסה 3.0 היתה חזקה במידה המניחה את הדעת במצגות מבוססות-טקסט, כך שגירסה 0 לא סובלת מכך שלא נעשו שינוייס בת- כונות הבסיסיות. יש בה גם תכונות נחמדות חדשות, כמו אפשרות לבדוק אס אתה מש- תמש בפסיקים בקביעות, או לא. מאחר שבדקנו גירסת ביטא, איננו יכוליס להסיק מסקנות לגבי יציבות המוצר הסופי. אך מה שראינו מהווה חיווי טוב לכך שהיא, כנראה, מוצר נפלא ליצירת מצגות סט- נדרטיות ולניהולן, ותוספת ראויה לשמה לע- רכה. פרק ו': התופפות המיוחדות של מיקרוסופט ולוטוםס וזא 05| א 0 0705/, גירסה 1.17, העו אוגדן דמוי פנקס המשלב יומן, רשימת מט- לות, רשימת כתובות, מעקב אחר תכנון פרויקטים, ורשימות. גם אס אין לו את המ- גוון שמציעיס 8600 או 08847, גס בתחוס ההתאמות שניתן לבצע וגס בקשריס שהוא יוצר בין הנתונים, 288]א0864 מתוכנן באלגנטיות, קל לשימוש ומכיל מספר תכונות מספק. הוא משמש גס כמתכנן זמן קבוצה, הוא מאפשר לך לשלוח ולקבל מידע הקשור ליומן, כמובן אם יש לך את 12 או 5 דסא 0705 1. המימשק של התוכנה מכיל מספר רב של תכונות: כדי לקבוע משך זמן פגישה, ניתן להשתמש בסרגל מיוחד. ניתן לקבוע את הק- דימות של המטלות ברשימה, המדלגות על פני משימות שלא בוצעו עדיין. מתכנן הפ- רויקטיס מספק סכימת גאנט צבעונית המ- תארת את הפעילויות, וניתן לסדר את הר- שימות לפי נושאים. תכונות אחרות הן: חייגן אוטומטי, מעקב פשוט אחר עלות משימה, קישור לדואר אלקטרוני, מספר רב של יכו- לות יייבואיי ויייצואיי ואופציות הדפסה רבות. דוו אחד המרכיבים של 077[68 5077סאסווא שתוכל או לא תוכל לה- שתמש בו הוא ‏ 1811 116805077א, גירסה 2 אם ה-11ג1א נמצא בחבילה, הרי שנ- תמזל מזלך, לא רק שתוכל לקבל ולשלוח דואר, אלא יהיה לך אחד המוצריס הטוביס היותר בתחוס הדואר האלקטרוני. .1411 יש מימשק יפה ולא עמוס בעל כפ- תורי צלמיות גדוליס עבור שמונה הפונקציות בהן משתמשים לרוב (ביניהן ייכתוב מסמך", ייענה לשולחיי וייענה לכולסיי). כפתורים נו- ספים (כמו ייכתובת'" וייהצמדיי) מופיעים בתיבות הדו-שיח המתאימות. שימוש מרובה בייגרור והכנסיי, מלווה במימשק ישיר ופשוט הופכים את התוכנית לאינטואיטיבית מאוד וקלה לשימוש. אס זה לא מספיק, הרי שה- עזרה של 1811 כוללת הדגמות המלמדות את הבסיס. הוא מהיר יחסית לתוכניות דואר אל- קטרוני | פופולריות אחרות | המיועדות לייחלונות'י. חסרה בר תכונת היפש זט > יי, הנמצאת בכמה מהתוכנות המתחרות אך הוא מציע יצירה קלה וגמישה של ין חסון מקוננים. מני אי- -₪-..]ְ.] ומנ ץז םמ רה יר 1 0 % 5 8 ה | שער 7-7 / | טפט גו | |! ו ל | ןוו ונאו ]0 (5)קטסזם 6! אסוק 167106 וטג זט תושו ה 85/15 א 7 . שששי/ 6 ו סץ שש 0 50% סז קש ח/שש- סט סטש | וטפם]ן איך בחנו את המוצרים1 התתלנו עם אוטף מטדי 8 הכוללים את נתוני המצגה. 4 את הלוגיקה בנינו בעזרת נוסחאות בוליאניות, הקולטות את פעולות התלמיד. . מטכי האינטראקציה עוצבו בעזרת הכלים הגרפיים הפנימיים. 4 בדקנו את היכולת של בל תובנה לטפל במשתנים עם אינדקטים. - המעברים בין שאלה לשאה נעשו בוידאו מעוצב מחשב. 4 ממטך המעבר בוחרים קטע ווידאו אנלוגי לשיבוץ בחלון ץז צס. 4 לכל קטע וידאו מצורף קטע אינפורמטיבי ממטדי הנתונים. 4 שילוב המירע המילולי נעשה בתיבה ניגללת בצד ימין של המצגה. 4 שטו ומם 0 וכן 1 ₪ 608%ק0 תשף ‏ 168 1%5. כ=המן | סכה כ |מפן ג ו 5 5 0 - ה ו - ₪ | = == : | ו וב | ו ו >ן של | ו 607 שפיט 5 ₪4 | 0/0 | 9-8 9 | ישן % 1 מ 6 611121108 -= 6 5 6 ישראל 14 104 כולס ביחד ברק ז': ערכות התוכנה - השילוב השילוב בין היישומיס מתרחש במספר רמות. הבסיסית ביותר היא כנראה זו שבה המפתח מעניק לחלקי הערכה מראה ומגע אחידים. התוכנות יכולות להשתמש באותן צלמיות, במבנה תפריטיס ובסרגלי כליס דומה, ותי- בות דו-שיח שעובדות בדרך עקבית. למרות שזה נשמע טריוויאלי, מימשק עקבי יכול לג- רוס לרווח בפרודוקטיביות, להוריד את עקוס הלמידה ולחסוך מאמצים בכל הת- חומים. כל הערכות במבדק זה התייחסו לנו- שא זה במידה מסוימת והיתרונות אכן גדו- לים. אחד בשביל כולם באותס ימיס טרופים, כאשר תוכנות לא די- ברו האחת עס השנייה, כל מוצר יישס כל תכונה בנפרד. לכל תוכנה לה היה בודק איות, היה גס ה- 8צ4 081 וגם המי- לונים שלה. אולס זה אינו כך בערכות שנ- בחנו כאן. בכל ערכה בודקי האיות וה- מילוניס | משותפים | לכל | הלשומים המשתמשים בהם, כך שתצטרך להוסיף מילה למילון המשתמש רק פעס אחת. ניתן לחלוק גס במודוליס האחרים, כמו מו- דול הגרפיקה ומודול והגרפים. דבר וה מקל על המפתחים, שכן כעת הס עושים את אותה עבודה רק פעס אחת עבור כל ערכה במקוס פעם עבור כל יישום. כמובן שוה טוב גם עבור המשתמש, מאחר שהוא צריך לל- מוד לעבוד מול כלי אחד. אנו מתחיליס לר- אות את ניצני עצמי ה-01/8 - כמו עורכיס לאפקטים מיוחדים עבור טקסט - אשר כל היישומיס יכוליס להשתמש בהם, גם אס היישומים אינס חלק מהערכה. אנו צופים כי בעתיד נראה זאת יותר. = אזור שילוב חשוב אחר הוא הנווט. כל ערכה מציעה שיטה להפעלת היישומים קלה ולמעבר ביניהס. המפתחיס החלו לכלול תו- כנות התקנה מאוחדות אשר מאיצות מאוד 6 ישראל מאי 1994 היעלה השלם על סכום חלקיו ! זוהי בכל מקרה התיאוריה העומדת מאחורי ערכות *ישומי התכנה: השילוב בין מרכיבי התוכנה יוצר צירוף ההופך את משתמשיו ליצרניים יותר מאלו המשתמשים בתוכנות העצמאיות. את תהליך התקנת רכיבי הערכה ומפשטות אותו ולפעמיס גס את תהליך ההורדה. שילוב פונקציות אנחנו מתחיליס לראות יותר מקרו וא- מצעיס אחרים המתוכננים לעזור בשילוב הרכיביס השונים. כמה מהם, למשל מערכת המקרו ₪005 10001888 ס6א[אאסש %, מאטמטת את תנועת המידע בין היישומיס. אחרים, כמו 64825 608 של צנ 00 05077 0וא, עוזריס למשת מש לעבוד עם יישומיס רבים. ואחרון אך לא פחות חשוב, ערכה מגיעה עס מספר טלפון אחד לתמיכה בטלפון, אשר צריך להפחית את התסכול שחשנו כולנו וה- האשמות, שעפו מכל ולכל הכיוונים, כאשר שני יישומים לא יכלו לעבוד ביחד. השילוב מבטיח כי ערכות היישומים יהיו יותר מעסקה טובה על ידי עבודה משותפת טובה יותר של הרכיבים, והס צריכים לעזור לנו להיות פוריים יותר בעבודה. הנה מה שמציעות הערכות כעת. 5 פווש 0 פסו:]ז0 פא 801 (א0ו5הפץ הז5ם) המיוחד בערכה החדשה של בורלנד ווו- רדפרפקט אינה איכות השילוב בין חלקי הערכה, אלא המהירות בו התבצע השילוב. כאשר הוכרזה הערכה, היא היתה פשוט קבוצה של הגירסאות לייחלונות" של פר- דוקס, קווטרו-פרו ווורדפרפקט. אך בזמן כתיבת מאמר זה, שתי החברות מתכננות להוציא אוסף חדש של יישומים מעודכנים ומשולביס יותר בשס 08ןת0 פאג808 5שספאזש אס=, גירסה 2.0. גירסה 2.0 תכלול את וורדפרפקט 6.0, וגי- רסאות ייקבוצות עבודהיי של קוואטרו-פרו, גירסה 5.0, ופרדוקס, גירסה 4.5. לשני מוצרי בורלנד היו כבר הרבה דבריס משותפים, כמו מראה עקבי בתחומיס רביס ויישולחן עבו- דהיי למסד נתוניס עבור איחזור מידע. לוו- רדפרפקט היה המראה הייחודי לו - וכמעט ולא היו דבריס המשותפים לו ולמוצרי בו- רלנד. הדמיון אולס ב-2.0 פ07710 סאג 8081, באמצעות סדרה של תפריטיס וסרגלי כפתורים או- פציונליים, השיגו השותפים את היכולת לח- קות האחד את חזות האחר ואפשר להחליף את התפריטים של חברה אחת בתפריטים של החברה השנייה. בורלנד דיווחה כי תפ- ריטי וורדפרפקט יהיו ברירת המחדל בערכה. למרות שצעד זה הוא צעד נבון בכיוון הנכון, השינוי אינו עמוק. מתחת לפני השטח המו- צריס עדיין מפגיניס את מורשתם. כללית, מרכיבי 0165 אינם מפגינים את עומק העקביות שמפגינים המרכיבים המקבילים של לוטוס ומיקרוסופט. התקנה אחת ויחידה כל מה שאמרנו אינו מצביע כי אין כלל שכ- ה ו ו רב -- לוב בערכה, היא כוללת תוכנת התקנה משו- לבת בה תוכל להתקין כל רכיב בערכה, ומי- לון ובודק איות משותפים. תכונה נחמדה במיוחד היא ככ 05870 אסאס א0זד 116 ) התשובה של בורלנד ווורדפרפקט ל- | אסא (088 אהא ם10ת0 160805077וא). זהו סרגל כפתורים גייד העוזר לך לנווט בין חיי- שומים, שניתן להציב אותו בכל נקודה במסך בצורה קבועה, שלא כמו המקבילים של מיקרוסופט ולוטוס. תוכל לעבוד עס מספר סרגלי 242 ולחבר אליהם יישומיס אחרים. | תכוגנה נחמדה ‏ יותר | היא ש-אםכא1א0016 של וורדפרפקט, המאתר קבציס במערכת, הוא חלק מ-כגכ. התו- צאה הסופית היא מנווט יישומיס המהווה תחרות לכמה תוכנות ייחלונות" עצמאיות. חיסרון ברור אחד ב-0":165 הוא חסרון יי- שוס מצגות ייעודי. נכון שניתן ליצור גרפיס נפלאים | בוורדפרפקט ‏ ובקוואטרו-פרו, וה-2%15085א א7110דא050א? של קוו- אטרו-פרו מקלים על עבודת העיצוב, אבל גרפים אינס מצגות. אס תזדקק למצגות עדיף לך לעבוד עס תוכנות מצגות ייעודיות. כולס ביחד שילוב ייקבוצות העבודהיי נעשה באמצעות טכנולוגית 0858 (6א614אם דִסמ01) של בורלנד. 0858 היא מערכת העברת מידע בשיטת יימפרסם-מנוייי העובדת בכל המערכות הנפוצות של הדואר האלקטרוני מבוסס-א/1 - או אפילו ב-.811 וא 61 . אתה מכין ייחשבונות'" חדשיס ב-אא.1 או משתמש בייחשבונות"" קיימים, ואז המ- שתמשים יכוליס לפרסם מידע. כעת יכולים הלקוחות לקבל את המידע בזמן הייפרסוסיי על פי היימנוייי שלהם. כך ש-א085 היא גירסת 208 רבת-משתמשים בעלת מימשק נוח, שולחן העבודה של קבו- צות העבודה. 085% גמיש מאוד בתמיכה במערכת הדואר האלקטרוני, אך יש לו מג- בלות. תוכל לשלוח רק עמודים שלמים, פנ- קסי רשימות | או שאילתות מלאות, ולייפרסמס'י מתוך הגיליון האלקטרוני או מסד הנתונים, ואז לשולחם. מיימשרדיי ה-א085. עדיף היה לו היתה אופציית יישלח מיידיי אשר היתה מפשטת את הת- הליך. המשתמשים חייבים לעבוד עם :י- שומיס התומכים | ב-א088 כדי לפרסםס את המידע, ולא בהודעות דואר אלקטרוני רגילות, הנתיב בו בחרו מיקרוסופט ולוטוס. בגירסה 2.0, וורדפרפקט מעותד להשתמש בשולחן עבודה משלו לקבוצות העבודה. או- פציה זו מאפשרת שילוב פרסומי 085% בט- בלאות וורדפרפקט. גירסה 2.0 מייצגת התקדמות משמעותית עס פרוצדורת ההתקנה הכללית, צלמיות כל- ליות, 242 ותמיכה ב-085% שיוכנסו לוו- רדפרפקט. היישומיס עדיין אינם דומיס אחד לשני, כמו בערכות האחרות, אך הערכה עצמה מצביעה על כך שהחברות רציניות לגבי שילוב היישומיס בערכה. 5 שוש ה0] זוט5דחהו5 5טדס ככל שהת להטה לה תחרות העקביות בערכות התוכנה, צעדה לוטוס בראש.| 10705 5וסטא] 08 ₪750178/א5, גירסה 0, ויורשתה גירסה 2.1, מתפארות ביי- שומיס להס מרכיבי מימשק המשתמש המ- רשימים ביותר. לדוגמה 1481160א5, משמש כתכונה תק- נית במוצרי ייחלונות" העיקריים של לוטוס. כפתורי משימה ייעודיים אלה מופיעיס בק- עם רן אברהמי אב מו קל טח בול ה בגיליונות אלקטרוניים ותיראו: 4+ השד לא נורא כל כך % התועלת רבה אין צורך בידע מוקדם במקרו. | 4 לפתח יישומי גיליון + לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק + לכתוב מקרו לומד | + גם טיפים וטריקים מלוא הסל + להוליך סמן בדיסק | + לדעת מה ניתן לבצע בגיליון הקורס: "מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים" נועד למי שיודעים להפעיל את הגיליון (לוטוס 123 או קוואטרו פרו או אקסל) ורוצים: + לשפר ביצועים % לכתוב מקרו דינמי + לעבוד עם 45011 נותרו מספר מקומות למחזור שמתחיל ב- 2 במאי (104 שעות אקדמיות) הלימודים יתקיימו בימי שני ורביעי בשעות 20:00 - 16:30 במרכז ההדרכה החרש של רוברט הלף בתל אביב פרטים; רוברט הלף (ישראל) בע"מ סעדיה גאון 24 טלפן 03-5612040 | פקס 03-5611295 רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 טלפון 792768--02 (גם בערב) רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות, מפתח יישומי גיליון, ישוריות, מערכות הבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. ‏ רן הוא מחברם של ספרים מ 05 6 ישראל מאי 1994 ינווי ווררּּּיּ3כּּּ"*'*< ו 16 6 ישראל מאי 1994 ה שו ו 8 אתו ה6אה) עסו 48 0188 * || +ל6המץ קד / % קוו 5הת6עו] * ה ו 2 ו וטו בב וחשא ואםזדסו 0 שניקון [66מח/] - לו וחשו. - 1 [50] %ק תאו 1 1 ה בונ 6 שר ו[ ו ןהו 0 ה 5 9 פ'סאט 1 "5490 [6 | בוצות, ותוכל להוסיף או להוריד מהן כר- צונך. תוכל לקבוע את מיקומן, או להניח להן ‏ יילצוףיי, בכל יישומי הערכה - לבד מב-605אג.]םטאת ו-0408אקק. יש 26 צלמיות משותפות בכל הערכה, ולכל יישוס יש צלמיות נוספות משלו. בנוסף לכך, י לרוב יישומי הערכה סרגל מצב משותף בת- חתית החלון, המאפשר גישה מהירה לאו- פציות כמו סגנון וכוי. לוטוס הוסיפה את 5/0 וסרגל המצב לתוכנות שנו- ספו, לבד מ-0864]288 לו נוסף רק 060 וב לוטוס עשתה מאמצים לשמור על עקביות כולס ביחד בתפריטים ובתיבות הדו-שיח של מוצריה, אך נשאר מקוס לשיפורים. בזמן כתיבת המאמר, היו התפריטים ותיבות הדו-שיח של 1-2-3 עדכניים, אך של אמי-פרו נראו מיושנים. | במקרים מסוימים מתנהגיס ?א ו-258]א 080 בצורה שונה משלושת היישומיס האחרים, והס משקפים את העובדה כי נרכשו רק לאחרונה על ידי לוטוס. למרות שאין ל-148150115א5 תוכנת הת- קנה משותפת, מראה תוכנות ההתקנה הנ- פרדות ודרך עבודתן דומה במובניס רביס. לאחר ההתקנה היישומים משתמשיס במי- לון ובודק איות משותפים. היישומיס השוניס בערכה משתמשיס לשי- לוב בדרך כלל בתכונות ייחלונות" תקניות. למרות שתכונות 2.0 001/8, כמו ייעריכה במ- קוסיי, אינן נגישות לכל הערכה, השתמשה אמי-פרו זה מכבר בסוג זה של עריכה. השילוב החברה הוסיפה ל-848150]78א5 | את 6% 085 א₪0 אםחדם 00סד סא[אאסאו, מערכת של מקוו של אמי-פרו - עס אסא חדש - המעלה את רמת השילוב בין היישומיס. מרכיב 058א80 6% חשוב הוא א8271168710 10705 0 א/א, מערכת צלמיות הנמצאת בראש המסך העוזר לך לנווט בין היישומיס בלחיצת עכבר אחת, שמחקים גסם המ- תחרים. מגבלה אחת של הגישה הנוכחית של לוטוס היא בכך שניתן להפעיל את ה-4058אא א10ד21164?א רק מתוך אמי-פרו, והוא נשאר על המסך רק אס אמי-פרו פועל. ה-40% 05א₪0 כולל גס יישומוניס, המ- שתמשים בתכונות של לפחות שניים מהיי- שומים הראשיים, לדוגמה מחשבון סט- טיסטי המשתמש בפונקציות של 1-2-3. בצורה דומה, ניתן להשתמש בתכונות מסא ]ספת להכנסת טבלת ארגון לאמי-פרו. יישומוניס אחריס מאפשריס לך ליצור מצגות 0א4.]₪םאת מתוך מסמך אמי-פרו ולהשתמש באמי-פרו להכנת תמ- סירים ממצגות 68א/,1סם/. אחת האו- פציות' היפות הינה היכולת לאסוף ולהעתיק אלמנטים מתוך היישומים, ולשים אותס אוטומטית במסמך אמי-פרו, הנותנת לך אפשרות נוחה לשלב אלמנטים רבים של היישומים. אך בגירסה הנוכחית, הנתוניס ישולבו למסמך אמי-פרו חדש ולא למסמך עליו אתה עובד. קשרי פפזסא לוטוס ריכזה מאמציס רביס באסטרטגיית שילוב קבוצות העבודה, והדגישה את השי- לוב עס 0785א 10705, הנמכרת בנפרד. 5 שומרת ארכיון של מסמכים עד- כנייס ומסמכי ארכיב של 1-2-3, אמי-פרו, ר-ם0א4 8001 ומאפשרת למשתמשים גישה לנתונים. תכונה חדשה :ותר, היא 5א ספות אסזדך116קקא 5מדסא (א/ת 0א0814א2) המאפשרת לך לקשר שדה של 0185א לשדה בעצס מוטבע, כמו גיליון 1-2-3. תוכל גם לקשר אםוסק זז של אמי פרו במסמך ה-85דסא כך שניתן | יהיה לעדכנו מאמי-פרו | או מ-07'85א. אפשר גס לשלוח מידע על שדות מ-1-2-3 לתוך 015א ומשם לאמי-פרו. מכל הערכות שהיו בשוק בזמן הפרסום, יש ל-18150115א5 את המראה והמגע הע- קבייס ביותר במרכיביה. מיקרוסופט תיטול כנראה את ההובלה עס 50 שסאם ו-4.0 7א701אם /ו0. אך לוטוס הייתה חלוצה בתחומיס רבים והיא ממשיכה לשפר את השילוב בקצב מהיר. 5 זז050וו₪ 2 0 00 [0507א6וא, גירסה 4.0, היא דוגמה טובה ליישומים המ- שולבים בזמן הבנייה. מיקרוסופט פרסמה בלהיטות איך עובדיס בצוותא. ,0₪1אם, 0 4.0 7א01ץ אם 0 ווורד 6.0. אך בזמן פרסום הכתבה, 4.0 7א01ק אמצוסץ עדיין רחוק מקו בסיוס. הערכה כוללת קופוניס לקבלת הגירסאות המעודכנות. המסע המוצלח לעיצוב עקבי של תפריטיס וסרגלי כליס מורגש מאוד בגירסאות הח- דשות של ,601אם, וורד ו-דא[0ק את /וסץ, וגס ב-01501א, אשר אינו חלק מהערכה. יש להס גם תכונה משותפת בשס יי,7001 5 יי בלוני עזרה קטניס המזהים את פו- נקציית הצלמיות כאשר אתה מניח עליהן, לרגע קט, את העכבר. העקביות שהתווספה למימשק המשתמש הוא יתרון גדול למי שמ- שתמש ביותר מיישוס אחד. השיפור הוא כל כך ברור עד שנראה כי הגירסאות הישנות אען | מתאימות | כבר. 8 0 סא כולל גס את 00851.1 אך אין לו את המראה והמגע החדשים, אך מיקרוסופט אומרת כי הס יתווספו השנה. (המשך בעמוד 137) ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה 6++ חבילה חדשה מאת שריל קנטר תרגום: אבישי בידני האס היתה זו יד המקוה ! בשבועות האחרוניס של שנת 3, בהפרש של כמעט מספר ימים זו מזו, הוציאו החברות בורלנד, מיקרוסופט וסימנטק גרסאות חדשות של מהדרי ++6. ברור כי לא רק יד המ- קרה נטלה חלק בזה. התכנות עבור סביבות הפעלה גרפיות, במיוחד עבור 3.1 5שסחו/ של מיקרוסופט, עבר במהירות מעמדת נישה אל הזרס המרכזי של פיתוח התוכנה. לאחר שתצא תוכנת יישיקגו'י, 4.0 משסטחו/ , במ- הלך שנה זו, ישלוט הפיתוח | למימשקי משתמש גרפיים בשוק התוכנה ללא עוררין. במעבר מס- ביבה מבו- פיתוח חפוז א 3.1 פשס6פו/ או 05/2 1א18 גירסה א%.. מעניין לדעת כי מגבלה זו לא הפריעה לאף מהדר ++6 מבוסס 26 מסחרי (לבד ממהדרי א1א, אשר לא נבדקו בסקירה זו). מבחן הביצוע כיסה יצירת קוד עבור סביבת שר התאמה למשימה התאמה. 0 סופ וצולה דעוה ססת-טקסט לסביבה גרפית, = גילו | המ- שתמשים כי ניתן להתגבר על הבעיות הנובעות | מפיתוח למימשקי משתמש גרפיים על ידי כליס [ 3 סנכי פיתוח ל- 8/וססאוצ ממ 5 פיתוח ל-08ם פיתוח ל- 05/2 -1 פיתוח ל- זא 5אוססאוצ טקסט וסביבה גרפית כאחת, ב-205, דא, ‏ 3.1 005חו/ ו-05/2 ]א18 גירסה 2.1. ₪ וע : הטכנולוגיה המנצחת זו אינה הפתעה, המגמה הש- לטת בסקירה שנתית זו של מהדרי ++6, היא המעבר לסביבות פיתוח מבוססות סח ו-05/2. כאשר סקרנו לאחרונה את מהדרי ++6, התבססה כבר סביבת הפיתוח המשולבת (שע)), אך אף אחת מהן לא יועדה לסביבה גרפית. מאז סקירה זו שחררו השחקניס הראשליים + בורלנד, יבמ, מיקרוסופט וסימנטק - ערכות תוכנה עבור זא , 1 פשסשתו/ אר 2/ 5. למרות זאת, ניתן עדיין להשיג מהדרי יישורת | הפקודה" (עאגאוא00 מאז) מספקיס קט- ניס, ובכמה מהס ניתן לקבל תכונות ייחודיות אשר אינן כמו ‏ "ימחולל קוד" ו-א10ד 16 זקץ א 5 )אות, אשר לא סופקו במהדריס הוותיקים. ספקי התוכנה ממהריס לספק כליס אלו, בתקווה לוכות בלב מתכנתי ++6, עבור הע- תיד. הפהס גדול לאין שיעור; חברות אשר ימעדו כעת, לא יוכלו לצפות לנאמנות מרובה מצד המתכנתים. במאמר זה אנו נסקור את הגרסאות האחרונות של מהדרי ++6 מבוססי 06, עבור 601. מאחר והמגמה היא מעבר לסביבה גרפית, בדקנו רק מהדרים אשר מחוללים קוד עבור 10 4065ק ]0 תסעשטת אגו ₪970 = הַמ לאמת )6++ 7 יז ₪ 0 ו 4 :() 6ת81עם ::סַס1810עד .מ 2016 עטסץ <<ך2:8א1 // רהה ₪ מסופקות על יךי החברות | הגדולות. אך, לרוב הספקים הקטנים יש כבר תוכניות להעביר את מוצריהס לס- ביבת 601, בדרך כלל תחת פוסתנ. לא ניתן להתעלס מה- מציאות: סביבת הפיתוח הגרפית הינה הטכנולוגיה המנצחת. מגמה ברורה אחרת הינה החשיבות העולה של ספריות התוכנה - ספ- ריות | ++6 אשר אורזות (7₪ 501 6אם) אלמנטיס עי- קויים של 821 עבור תלנות ו-05/2. ספריות אלו מקילות על הפיתוח על יִדִי שחרור המתכנת 77 10 6 ישראל מאי 1994 1: מסיבוכיות הגבוהה של ה-871. עבור מפתחי תוכנה ל-5שסשחו/ל, הבחירה היא בין 01 (ספריית /וססאזשו 081807) של בורלנד והספרייה העולה של מיקרוסופט, 56] , אשר מופצת ברשיון גם על ידי סימנטק. למגמה זו קשוריס גס מחוללי הקוד המ- שוכללים אשר נמצאים בכל שלושת מהדרי ה-++6 המובילים עבור 8שסשתו\. חברת מיקרוסופט החלה במגמה זו, וניתן לומר כי היא החברה המובילה. לדוגמה, אופציית ימחולל הקודיי | 2.0 01₪ גירסה 15 ב-++6 ,15041/, הופכת את מה שהיה לפ- נים סיוט למתכנת, לתיבת סימון (07880% 0%) נוחה ופשוטה. ₪ ביצועים מכל מקום, ביצועי המהדר עדיין אינו נושא שחלף עליו הכלח, ונתקלנו במספר הפתעות הגירסה האחרונה של מהדר ה-++6 של בו- רלנד, אשר היה תמיד המהדר המהיר ביותר, נוצחה בהפרש קל ברוב מבחני מהירות ההידור על ידי ++6 ,15041/, גירסה 1.5 ועל ידי .41א280705510 ++6, גירסה 6.1 של סימנטק. למרות שמהירות המהדר חשובה לשמירה על שפיות המתכנת בזמן הפיתוח, הגודל הסופי של קובץ ההרצה ומהירות הביצוע הינם חיוניים למוצר הסופי. בתחום זה שמרו מהדרי שורת הפקודה על בכורתם, ויותר. מוצרים אלו מיוצריס על ידי חברות קטנות יותר אשר מיקדו את תשומת ליבס על מיטוב (אופטימיזציה) מתוחכם. לדוגמה, קובץ ההרצה המהיר ביותר שנוצר המהלך הסקירה הוכן על ידי גירסת 32 סי- ביות של ++6/6 !760% /ו, גירסה 9.5, בעוד שגרסת 16 סיביות של מהדר זה יצרה את הקובף ההרצה הקטן ביותר. נעשיס מספר ויתוריס בין מהירות הביצוע לגודל קובץ ההרצה, לכן כדאי להשתמש במהדרים הממטבים בשלבים האחרוניס של מהלך הפיתוח. מהן החדשות הטובות האחרות בשוק מה- דרי ה-++6/6! העובדה שאין כל חדשות בסביבת הפיתוח עבור 205. אף אחד מה- ספקיס שנסקרו לא שינו את נושאי ה-05 בצורה הראויה לציון. ל-++6 של סימנטק עדיין אין ספריה גרפית עבור 05כ, ואין לבורלנד ‏ ולגרסת ה-16-סיבית של מ- קרוסופט יימרחיב | דוס" | ( 205 אםסאטדאט) אם מהדרי ה-++6/6 מהוויס אינדיקציה, הרי שימיו של ה-205 ספורים. 6 ישראל מאי 1994 ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה מש הבילה כלים בימים עברו, כאשר רכשת מהדר 6, קיבלת אך ורק מהדר. אולס החבילות החדשות כו- ללות מהדר וכלי תוכנה, בדרך כלל עורך למתכנת, עורך משאבי פאוסטחו/%, כלי מעקב עבור פיקוח על ההודעות של פשסשחו\) , סוקר 61.455, תוכנת דיבוג, מחולל קוד ומ- קשר (88אא11). כל אחד מכלים אלו הינו כלי בעל תכונות מלאות בזכות עצמו. מהדר ה-++6 הטוב ביותר מהמגמה השלטת הוא זה המציע את חבילת הכליס הטובה ביותר יחד עס מהדר ממטב מהיר, יעיל ונקי מב- אגיס. שיקול חשוב נוסף יכול להיות גם לאילו סביבות ההפעלה מיועד הקוד המיוצר על ידי המהדר. בתחוס זה נוטל המהדר של בו- רלנד את כל הכתרים, עס תמיכה ב-205, דא, 5שס6חו/ 16-סיבית ו-5שסשתו/ 32 סיביות. בצידו האחר של הספקטרוס ניצב ++6 15081, גירסה 1.5, התומך רק בשתי סביבות: 205 16 סיביות (-5שס6חו/ 16 סיביות. אצל הספקיס הקטנים ניתן למצוא מהדרים התומכים בתוכנות יעד אזוטריות יותר - לדוגמה (32) ++0/6 %1א4760 , תומך | ב-108088[1₪ שא זא פטססוא (ואעא). שש סביבת הביתות סביבת הפיתוח המשולבת מספקת שולחן עבודה ממנו תוכל להפעיל את הכלים המ- צורפים למהדר. תכונות המפתח הינן המעבד המשולב ותוכנת הדיבוג. לאחר עריכת הקוד מתוך הסביבה המשולבת, מהדריס את הקוד, ואם יש שגיאות ואזהרות הן יוצגו בחלון נפרד, מקושרות לקוד המקור בעורך. הקשה על שגיאה/ אזהרה מסוימת בחלון זה, תעביר את הסמן בעורך הקוד לשורה בה אירעה השגיאה/אזהרה. בעורת תוכנת דיבוג משולבת, תוכל להציב נקודות הפסקה (7%א701א88₪4) מתוך העורך ולבצע פעולות דיבוג אחרות ללא צורך בהרצת תוכנה אחרת. רוב הספקים הפכו את סביבת הפיתוח המשולבת לגולת הכותרת בסביבת המוצריס שלהס. לתיעוד יש חשיבות גדולה, במיוחד בעזרה מקוונת במוצריס להס סביבת פיתוח משו- לבת. יש צורך לכסות נושאים הבים: תיעוד [, שימוש בסביבת הפיתוח ובכליס, הת- חביר של שפת ++6/6, מפסקים, אופציות, הודעות שגיאה ועוד. התיעוד של בורלנד הוא הטוב ביותר בתחוס זה, והוא מסביר תפישות בסיסיות בצורה הטובה ביותר. בשני המהדרים של ++6 .15041 ישנה הת- פתחות מפתיעה בתיעוד: המוצרים מופיעים רק בתקליטור, והתיעוד אלקטרוני לחלוטין, אך ניתן לרכוש גס ספרות רגילה. גם יבמ מפיצה את התיעוד רק בצורה אלקטרונית על גבי תקליטור, בתיעוד | של 6 1868 ++501 עבור 05/2. שש שבכה מהבתחת התחוס הנוסף בו מתחריס ספקי המהדרים, הוא הגשמת השפה עצמה. עדיין אין תקן 1 עבור ++6, אולם גירסה 3.0 של מהדר ךדאסאח-6 47687 מגדירה את תקן העבודה. שני חידושי ++6 חשובים עדיין לא מצאו את דרכס לכלל המהדרים שנסקרו. האחד הוא ישדג.1?!אטדיי, תיאור פונקציה בעלת משתנים גנריים המאותחלים אוטומטית בק- ריאה, על פי טיפוס המשתניס הניתן בק- ריאה. | השני הוא הטיפול בחריגות (5א6/710א), שיטה מתקדמת לטיפול בשגיאות, המחליפה את פקודות ה-()קחון!50 ו-()קחז(קתט! בשפה התקנית של 6. כל המהדרים שנסקרו, לבד מ- א01.4810 ++6 707500 ושני מהדרי ה- 18081 ++6, תומכים ב-ישך4/ ]]אטדיי. המוצרים היחידיס התומכיס בטיפול בחריגות הם גי- רסה 4.0 של בורלנד, ++ 51 6 1א8] עבור 2 ושתי הגרסאות של | 760%אש ++0/6. כל המהדריס שנסקרו מציעים רמות שונות של פיתוח 6%(1, ורביס מציעים עדיין תמיכה חוקה בתכנות עבור סביבת טקסט. סקירה זו תעוור לך לערוך סדר במגוון התכונות המוצעות על ידי המוצריס המורכביס האלה, ללא כל תלות בנקודת המבט שלך. 64 / ++6 808140 2 זס1 מאת ריצ'רד ו. דראגן הגירסה החדשה של בורלנד היגה השבחה משמעותית של מהדר ++6, עבור 005, שסחו, ו- דא. ערכה מרשימה זו מתפארת ב-2.0 .0/1, ספריית תוכנה המוכוונת לפי- תות יישומים לכל הפלטפורמות. ערכת התוכנה כוללת חבילת כליס שבמרכזה הס- ביבת פיתוח משולבת. גירסה זו מספקת תמיכה מעולה עבור תכו- נות כמו 71.47₪]אד וטיפול מבני בחריגות, ומציעה גישה מתקדמת בניהול פרויקטים. למרות שהמהדר כבר אינו המהיר ביותר, עוצמתו גדולה. גירסת המהדר הראשונה עבור 05/2, מה- שנה שעברה, נתנה למתכנתים כלי יעיל וחזק אשר הקל על פיתוח יישומים עבור סביבת הטקסט של א.2 05/2 ועבור אס ד דאםססת 51 205 קאאסש אהא ₪ גולח הכותרת המשולבת גולת הכותרת של בורלנד 4.0 הינה סביבת הפיתוח המשולבת הכוללת 21]א, בה יוצריס קובצי הרצה עבור 205 ו-5שסטחו/ץ, הכו- ללת מקשיס מיתכנתים, סימולציה של מע- בדים אחרים, סימון תחביר ואלמנטיס אח- רים בצבע מסויס ועזרה מקוונת כוללת בהקשת כפתור. קובץ אינדקס ראשי מספק אפשרות חיפוש בכל קובצי העזרה המקוונת והפניות לספרות הכתובה. ניתן להוסיף כליס לסביבה, ולהפעילם ישירות מתפריט סביבת הפיתוח המשולבת. למרות שהתוכנה חזקה מאוד וקלה לשימוש, סביבת הפיתוח מצריכה התאמות רבות מדי. לוחות אפיון, המאפשרים לך לנהל כל שילוב של אפשרויות בניית קוד והידורו, הס תכונה ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה מתקדמת נוספת. החבילה כוללת לוחות אפיון מוכניס עבור אפיוניס בסיסיים. תוכל לשלב לוחות אפיון או ליצור לוחות חדשים. השימוש בלוחות האפיון נעשה במקביל לת- פריט הייפרויקטיי החדש, היוצר קובצי הרצה לכל הפלטפורמות. החלון מאורגן בצורה גר- פית היררכית המורכבת מצמתים של קובצי מקור ויעד. באופציית 0קא₪7-6 80 יי תוכל לקבוע את סוג קובץ ההרצה שייווצר. תוכל לקבוע יותר | מקובץ | יעד | אחד בחלון הייפרויקטיי.תכונה זו מתפקדת כקוב 8 גרפי, קבציס התלוייס בקבצים אח- ריס יופיעו בתחתית ההיררכיה. קיימת אפ- שרות ליצור קובץ מא18%א טקסטואלי בכל זמן בצורה אוטומטית. סביבת הפיתוח המשולבת תומכת בדיבוג שוכן 5שס6חו/ עבור יישומי 205 ו-ייחלונות 2 סיביות" 16 ו-32 ביט. ניתן לקבוע אפ- שרויות דיבוג שונות. תוכל להדר את הקוד ברקע, למרות שסביבת הפיתוח המשלבת אינה תומכת בכך. שממש וס:יריבה ראויה לשמה 0 01 הינה אבן הפינה של אסטרטגיית הפיתוח של בורלנד ל-5שסחואו. ,0/1 מס- פקת כיוס תאימות קוד בינארי מיידית עבור יישומי מטסתג/ 16 ו-32 סיביות חד ני- מית. בורלנד ונובל הכריזו לאחרונה על גי- רסה שתרחיב את גישת ,0/1 לסביבות נו- ספות. .01 הינה יריבה ראויה ל-0ם)א. היא כוללת מערכת כוללת של "משפחות" (61.4559) ++6 המכלילות את התפקודיות של ה-421 6 בגירסאות 16 ו-32 סיביות ומ- ספקת אובייקטים של מימשק משתמש. הטיפול בחריגות מובנה, כך שגם אס לא תרצה להשתמש בטיפול בחריגות המבני של ++6, תוכל להשתמש ב-0/1. כמו 1:6א, היא תומכת בפונקציות הציור קשורות מימשק התקן גרפי (62) של ה-71 הממוקדות בעצמים עבור ההתקן. אבל ,0/1 כוללת תוספת בטיחותית חשובה, הנקראת שליטה במימשק התקן גרפי יייתוסיי. בצורה הרגילה, אס שכחת למחוק כליס קשורי ממשק התקן גרפי, או אם מחקת אותס בעודס פועלים, אתה תמחק את הממשק, דבר אשר יגרוס לנפילת המ- ערכת. אולס התוספת של,0%/1 מעתיקה את כלי הממשק, הנמצאיס בברירת מחדל, בא- מצעות יימשפחהיי (01.455) מוכללת לפני המחיקה. ה-ח6קא276 הוא מחולל קוד עבור תכנות .0/1. הוא חוסך זמן על ידי יצירת יישוס מעטפת, כמו יישוס 6םוא פשוט. ה-ח76א01/.556 עוזר להוסיף קוד לשגרות המטפלות באירועיס (דאח/ם 7 0], בע"מ מדריך מורשה לקורטי עוזצזעווז *)1ס5סז6/וו מדכז הדרכה מקצועי למוצרדי 16ס5סז6/ו מדכז הדרכה מורשה (416) למוצדי 6ס5סז6וו +זשסוטסז?] מסזווו!50, 50105סז6/ו את הקורסים למשתמשיס שאנחנו מעביריס הכינו המומחים של *050ז0/₪ בהשקעה של כמה שנות אדס. הקורסיס מבוססיס על הבעיות והשאלות העדכניות והנפוצות ביותר, שנרשמו במסד הנתונים, של מחלקת התמיכה במשתמשים, של *050ז₪1/6 העולמית. למד להשתמש נכון ויעיל בתוכנות של *ס8סזס!₪ , כמו ש *050%ז0ס//₪ חושבת שצריך להשתמש בהן (והס אלה שיודעים הכי טוב, כי הס כתבו את התוכנות). אנו מעביריס את הקורסים על פי תכנית ההדרכה הרשמית של *07050/ עם החומר המקורי, בדיוק כפי שהם מועבריס בארהייב (פרט לכך שהמרצה מדבר עברית) ועס הציוד המלא הנדרש, ללא קיצורי דרך, ללא פשרות ובאותה הקפדה על איכות. לא תמצא קורס אחר שהושקעו בהכנתו כמות כזו של שנות אדם. לא תמצא קורס ממוקד יותר מהקורס הזה לצרכי הלומד. אם זמנך יקר לך לא תמצא פתרון זול יותר. הקורסיס מועבריס באזור המרכז. לקבלת לוח קורסיס וסילבוס מפורט התקשר עכשיו לאורנה בטלפון 04-6281186 09 6 ישראל מאי 1994 - | ה ה ת-- ++6 10050860 חסוזס!) | 1 חסו5ז0/ תפכיא > -2 | פיתוח חפוז גרוע": | 8 סביר ? | ןפ ן פיתוח ל*005ם סביר + פיתוח ל- 08/2 איו פיתוח ל- דא שספאוע ד 0%11/6000 בהס!%ק 0‏ 720666 הצת. סאגו (ה11 1[5קמ6 841% בס[1? | .)א 66 חוט ת:)8ש85 קתנ ה [ סח "סהסח" = (+התה]ש 110% +חש, ]]0?=ףץקש, 311=?08ש)העבט בתףבתק1 :| 55)05סתק טוג הכתס0 - ₪ || 1 0ט]1240ה11קס 06ג)ש00 - ₪ לק - | קתש - 1 מטן)2חג)קט קסס] - 1 הסו)אכוהו!קס 61:85 - 6 טלש תמשבן04 - 1 סחגם] 6%מ)9 -ץ 61.0801 .‏ 10 | קתסס! ב 6 10016 6 116 קהט16 קז 109116 אםצןאע) בצורה סלקטיבית. תוכל להוסיף אובייקטיס אישיים מתוך משפחות ה-1/ו0. כמו 6:]א, ה-0%1 משתמשת במודל התאמה למשימה 2 זס) ++ 561 6 81| 2.1 חסופזט/ פיתוח חפוז | ו ב | פיתוח ל--5או0סאושש 1 | | | [לקכק : | | | | פיתוח ל*₪08 | איו | הכש ה | שו[ השרי | | פיתוח ל- 09/2 טוב" 1 [ ה | 2 פיתוח ל- דא פאוספאו || לוו || ן | ה .ו בו ₪ ₪3 ₪ 7 ב ב 8 - 0 ו מ ל ₪ יו ₪ חן כפפנות | 04822 10 6 ישראל מאי 1994 ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה מסמך/צפיה לניהול מידע של יישום. ניתן להכליל את הקשריס בין היישומיס בקוד ++6, ₪₪שש 32 מיביות כעת, 015 בגירסה הבאה בגירסה זו אין תמיכה ב-2.0 01/5, אולס בקרוב תצא גירסה התומכת בו. כלי נוסף, 00676 11, יוצר תיבות דו-שיח בצורה אוטומטית מתוך הסביבה. ניתן להתאיס יותר את תיבות הדו-שיח באמצעות ה-5107א סו םאט 0פסא. ה-5807א08/ 80500805 הו יישוס [ע)א קל לשימוש השומר אוטומטית את מזהי המשאבים וניתן לקשרס ישירות לקוד ה-0/1. תכונה חדשה מאפשרת לך לצפות בקובצי המשאבים לפני טעינתס. תכנון תי- בות דו-שיח הינו אלמנט מפתח בכתיבת :י- שומי 5שס6חו/, הכלי תומך בסוגים פשו- טיס ומתקדמיס של אמצעי הבקרה. כלים אחריס ל-פשסשחו/ הס 51081א]/ העוקב אחר הודעות, ו-0788ק5א1/, כלי המתעד תקלות א0700710אץ ג אםא0 ותקלות קשות אחרות, עבור דיבוג היישוס. סביבת הפיתוח המשולבת עובדת תחת 1 סיביות כדי שתוכל לכתוב ולדבג יי- שומים, עבור פשסחו/ 32 סיביות, על אותו מחשב. החבילה כוללת גס כלים 32 סיביות ל-דא, מוכווני-יישורת פקודהיי, עבור מפ- תחיס העובדיס רק עס דא, המספקיס זמן הידור וקישור מהיר יותר מה של סביבת 16 סיביות. ספריות משפחה סטנדרטיות, הכו- ללות משפחות עבור עצמי א078)א ועצמי נימים, מעניקות עוצמה נוספת עבור פיתוח ל-7א ומפשטות כתיבת יישומי ייריבוי גי- מיסי.| ה-70%| אםסטממע ספאטך 5'ספאן[י בגירסת 32 סיביות מציע דיבוג לייריבוי נימיסיי על מוניטור בודד בשתי סביבות הפיתוח. בנוסף לתמיכה ב-3.0 41687, החבילה תו- מכת גם בתקן המוצע של 51א8 לטיפול מבני בחריגות. היא תומכת במידע על טווח טיפוס לזמן-ריצה. מפתחים רבים יסכימו כי זהו יישוס ה-++6 המלא ביותר שניתן לה- שיג במהדר 26, גם אס הוא אינו המהיר ביותר. אמאש ביתוח ל-05/2 הגירסה הנוכחית הינה חבילה קלה לשימוש בעלת סביבה חזקה. אולס חסרות בה תכו- נות מסוימות, כמו אק | אשד 7 ה ה ה דוהה העדה רה הק האמה תהקהטר קה יוות ו ++6/6 3100 6זס/1610 1 חסו5זט/ פיתוח חפוז סביר פיתוח ל*009 סביר" פיתוח ל- 05/2 איו ן ב ב ל | פיתוח ל- דא פ/וססאו/ש איו | 5א ות אאאת, היא מספקת משפחות ++ 6 סטנדרטיות עבור (585א741א00 ) ויישוס מלא עבור 105185415 ++6, אך אינה מספקת טיפול מבני בחריגות. למרות שהחבילה ל-05/2 מפגרת אחר הח- בילה ל->אסשחו/ץ, היא עדיין מאירה בעולס השלדי של תכנות ל-א.2 05/2. במהלך הב- דיקות, היא הייתה מהירה יותר |א18 2 08 ++60501, עס חזות שאנו סובריס כי היא יפה יותר. אנו מצפיס כי הגירסה הבאה תחזק את המוצר, שהוא כשלעצמו חזק, במידה רבה. םמוד 50 אסוחגו6 ++6 סםםק5קסך מאת בראדלי אפרניאן 1 70052850 הוא מהדר בעל היסטוריה עשירה הכוללת שימוש ראשון בטכנולוגיית ייקישור חכסיי, ובסביבת פיתוח בעלת אר- כיטקטורה פתוחה. | אך גראה ‏ כי ץד חי בעבר, הסביבה מבוססת הטקסט חייבת לעבור מתיחת פנים. המהדר, :המטפל רק ב-16 סיביות, מכסה את סביבות דוס ו-שס6חו/ ב-16 סיביות, וסביבות נישה מעניינות, אולס, הוא אינו ממוקס נכון לפיתוח *ישומים מהזרס המרכזי. במהלך שנה זו תצא גירסה חדשה המיועדת ל-5ש00תו/ | שאמורה | להחזל - את ץד למרוצ. שמש סב'יבת ב'תוח הניחנת להרחבה סביבת הפיתוח ל-005, מבוססת הטקסט, נראית מיושנת ליד מתחריה, אך היא מציעה את הבסיס: עורך, מהדר ומנפה ‏ שגיאות התאמה למשימה ,[000ו0]655זק ++6 66!חסוח/יפ 1 חסו5ז0/ | תארי 2 שד קט 6 פיתוח חפוז | 3 = שש ההש פיתוח ל- 5/וססאועצצ פיתוח ל- 09/2 7 | | פיתוח ל- זא 5וספאועצ' | דנ | הקדיחקההה: הש [ תכונה חשובה היא הארכיטקטורה הפתוחה, המאפשרת לך להוסיף מהדרים אחרים של 6.10% וכליס אחרים לתפריט. כל המ- הדריס והמקשריס משולבים בצורה חלקה באמצעות הספריות הדינמיות ל-05] של אסוןאא וס הסביבה כוללת עזרה מקוונת אך העורה אינה מספקת. ניתן לקבל את עזרה מקוונת על פונקציות הספרייה אך לא על קריאות כמו 1028 6א1+. העזרה המקוונת ניתנת להרחבה, כאשר מוסיפים מהדריס אחריס לסביבה, קובצי העזרה המקוונת מתווספיס אוטומטית לעזרה המקוונת. התיעוד המודפס קשה בשימוש ובהירותו לוקה בחסר. חסר עומק בחלקיס המסביריס את השימוש בפונקציות, ואין קישור בין המדריכים. כמה מההסברים טובים, אך האיכות הכללית אינה אחידה. שממש נקודות עוצמה מועטות הנקודה החזקה ב-1005?080 העה עו- צמתו ככלי ההחבה לפיתוח מסד נתונים של שפות 61/.810%. ניתן להשתמש במהדרי 6 אחריס ליצירת שגרות למסד, אך קישורן יהיה קשה. 80ם10257 מקל על הקישוה, מאחר והוא מתאים לקונווקציות הקריאה של ספריות זמן הריצה של 6 של אס ( 20083.ת315א,- )9‏ לשמטמו.ת 6% |מדגצל)עדם. דוכזיםע1לט1 ( 4ל5ם5וה8. 09% | 1מלהות. תח ) ()3להו5? 6% במלתוכ* פחם ה ה ות יש ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה החברה מפתחת כעת ספריות משפחה עבור רוב מסדי הנתונים העיקריים, והגירסה הבאה של 7025852 תכלול גישה נוחה אליהס. 100 תומך בפיתותח לחלונות. ול- ספריות דינמיות של 16 05/2סיביות. הס- פריות הדינמיות של 205 מציעות דרך מע- ניינת להשביח תפקוד של יישוס ללא צורך בהחלפת קוב ההרצה. תכונה ייחודית נו- ספת, בעלת שימושים רבים, הינה התמיכה ביישומי 205 מרובי-נימים. ניתן להריץ יישומיס אלה ב- 41 או ב-60 ₪0 ד אק, דרך יימרחיב הדוס" של 610% ובחלונות 205 תחת פשסשחו/. תזמון עיבוד מרובב נעשה באמצעות | מתזמן | מו- נחה-פסק שפותח בחברה השולט | בפסק השעוןן. ג א סוב ץד תומך בניהול עיבוד של החברה ושל 2, וניתן ליישמו בקלות. 0 מספק תמיכת דיבוג עבור שני סוגי הספריות הדינמיות. מנפה השגיאות מתפקד יפה, ולאחר שי- נוייס קלים, ניתן להמיר את הספריות הדי- 9 התאמה למשימה ,++6 |800ו/ ]/ס5סזסוו] 2 5 חסופז/ ב פיתוח חפוז שק דדיה = -עשמחיאי מ | הט חוכיו פיתוח ל- 5/שססאוצ [ ד 0 פיתוח ל- דא 5)וספו [ נמיות בין הסביבות. החבילה מכילה משפחות 1 4167 תקניות וספריות נוספות, | המבוססות על 2 אך ניתן לה- שתמש בפונקציות | כפו- נקציות 6 תקניות, וספרייה לטיפול בריבוי נימים. אופציות הפיתוח ל-5/ו00ת:'\ מוגבלות מאוד, מאחר ואין בחבילה כלים בסיסיים. ניתן להפעיל מהדריס של חברות אחרות מתוך הסביבה , אך אין כל תמיכה בכלים אחרים. יישוס שפת ה-++6 לא תומך ב-1.417₪5/]אתך ובטיפול בחריגות. ₪₪שש מבחן המהירות מהירות ההידור והקישור הינה ממוצעת וה- קוד הסופי הינו קומפקטי.| הקרדיט על הקובץ הקטן מגיע למקשר, כלי חזק אשר יכול להסיר קטעים מיותרים של 1 טדאז 5 85 של ++6, המשפחה שהיא התקורה הגדולה ביותר של ++6, יחסית ל-0. מהירות הריצה של הקוב הייתה האיטית ביותר. אס אין חשיבות מכרעת לגודל הקו- בץ, הרי שיתרון הגודל מתבטל בחסרון המ- הירות. ניתן לתכנת את רמות השגיאה של המהדר לפי סוג השגיאות אותס אתה רוצה לראות. ניתן להשתמש במצב ה-₪8808 (מצבים נו- ספים: 077 ו-א0) כדי לעצור את ההידור אס מתגלות שגיאות מסוימות. מערכת ההתקנה מנוססת הטקסט מסו-: רבלת. אם הכנסת את הדיסקט הלא נכון, התוכנה מוציאה הודעת שגיאה במקוס לבקש את הדיסקט הנכון. החברה מתקנת התאמה למשימה ++6 |800ו/ []ספסזסו!/! 1.0 חסופז6/ ,חסווו0ם [(32-8 - פיתוח חפוז פיתוח ל-008 . 6 ץד 11 = [ו]10 6 ישראל מאי 1994 הוור - 12 6 ישראל מאי 1994 כעת את תהליך ההתקנה. שש המת| לגירפה הבאה 00 מתפארת בעוצמות אמיתיות אך איזוטריות. זהו כלי הרחבה חזק לפיתותח מסד הנתונים של א810ג.61, והתמיכה בריבוי הנימיס ובספריות הדינמיות מציעה פתרונות ייחודיים ליישומי נישה. אך אס אינך יכול לנצל את היכולות המיוחדות שלה, קשה מאוד להמליץ על חבילה זו. הגי- רסה הבאה של א61/810 תוכיח אס ניתן לתרגס מסורת של ידע טכנולוגי לכלי פרו- דוקטיבי לזרס המרכזי. םח וד 50 הפו 0% וד50 2 ח0₪; ++ 55 6 הפו מאת תומס אי. סירינג פיתוח תוכנה לסביבות הפעלה מתוחכמות ומורכבות כמו 05/2 דורש ערכת כלים מש- מעותית, בנוסף למשאבים טכנייס מקיפיס. ערכה ואת הינה ניסיון מוצלח במילוי כל הצרכיס האלה בערכה אחת. ₪ מערכה כלים מורכבת סקירה של המרכיבים העיקריים במערכת כלים | גדולה ומורכבת | זו מתחילה ב-2/]/א א 088 סביבת פיתוח משו- לבת המיושמת כהרחבה של 1/86₪קא אס 12 מרכיב כלי ה-++6/6 בנוי ממהדר, עורך. | למתכנת, ספריות משפחה ל-08/ ]א אסזד דאת 5 אק אק) ומ- בחר משימות פיתוח אחרות, מנפה שגיאות לרמת התוכנית המשולב במנהל התצוגה, מנתח עקיבה אחר הביצוע,.כלי דפדוף בתו- כנית (880/508), תוכניות דוגמה, תיעוד מקוון מקיף ולומדה. ערכת הפיתוח עבור 05/2 מספקת תוכנות שונות, חומרי עזר ודוגמאות תוכנה. ולבסוף, ערכת פיתוח ה-1/ למולטימדיה מכילה כלים, מידע ותוכנות דוגמה המטפלים במו- לטימדיה מבחינת ה-05/2. הכיבים. אלו, אשר פותחו על ידי יבמ, נעזריס במפתח מי- משק משתמש [%482:88 שפותחה על ידי 5ממנ--/ מהדורת התקליטור של 08/2 אינה מכילה ספרות מודפסת, ומהדורת הדיסקטים כוללת ספרות למתחילים. שתי המהדורות מכילות תיעוד מקוון מלא. ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה ששש מהחהת למנסה המנוע תוכל להשתמש באחת משתי הגירסאות השונות של ה-0₪]ם)א אאאס/, תלוי מה היקף הפרויקט שלך. גירסה 2.1 מיועדת לפרויקטים גדולים, וגירסה 1.1 מיועדת במיוחד לפרויקטים קטנים ובינוניים. סבי- בת הפיתוח מאפשרת שילוב נוח של תוכנה נוספת, והיא מתאימה לפרדיגמת מימשק המשתמש של 05/2. לומדה הידברותית מנחה אותך בהקמת פרויקט הפיתוח בעזרת מנהל ספרית קובצי העצמים ומחולל קבצי 5א148א. מאחר ופרטי קובצי ה-1%5 חבויים, תיקון טעויות באופן הידברותי יכול להיות קשה, ואף הלו- מדה אינה מבטיחה הצלחה מיידית. אך לאחר ההקמה ניתן לנהל את הפרויקטיס בצורה מאוד אינטואיטיבית, ותוכל לה- שתמש בקישור פעולה-עצס בין הקבצים, ובין הכליס המפעיליס את הקבצים. העורך הינו האלמנט העיקרי בסביבת הפי- תוח, המשולב בצורה המקילה על עריכת התוכנית ועל השימוש בכלים. אך כמו עו- רכים רבים המשלביס מהדר הוא בסיסי ולא מרשים במיוחד. שיפורים מחויבי המציאות הס עזרה טובה יותר ואמולציות של עורכים פופולריים. אך ניתן להחליף בקלות את העורך. מנפה השגיאות הוא יישוס !א? משולב במ- לואו, המאפשר דיבוג יישומיס מרובי-נימיס ומכיל כלים המטפליס במרכיבי ה-]אץ , והוא תומך בטיפול בחריגות ו-705. ]קוא למנפה השגיאות מימשק משתמש נאה אינטואיטיבי הכולל עזרה ולו- מדה. ה-7288ע/41 א 405 אד א0ז1ד000אם הוא הפרופיילר של התוכנה והוא תומך בבדיקת יישומים מרובי-נימים, ועוזר לצפות באי- רועיס המוביליס לנפילת המערכת. ניתן להכין מסד נתונים בו ייאגרו גתוני ההידור. מסד זה מאפשר צפייה, ניתוח וניווט בתוכנית, ומאפשר צפייה ביחסים בין האלמנטים בקוד. ניתן לסנן את המידע על ידי צפייה בחלקים נבחריס בתוכנית. קיי- מות שלוש אפשרויות תצוגה, רשימה אל- פאביתית, תצוגה גרפית של היחסים בין רכיבי התוכנה ומבנה טקסט המשמש לצ- פייה ועריכה של היחסיס הלוגיים ,של הר- כיבים. כלי זה חזק ושימושי מאוד והוא מתועד היטב. כתיבת יישומי 601 מצריכה כתיבת קוד רבה. החבילה כוללת את 50:80[1 א, המ- טפלת במימשק. היא יוצרת קוד 6 בא- מצעות ספריית 471 1 וקוד ++ 6 בא- מצעות 01/4855 05 תםדא1] חתפט אפ1ן בש שי ץצח אמ תוכל לשנות את הקוד על פי צרכיך. המוצר מוודא כי התכנון עונה על הנ- חיות התכנון של מימשקי המשתמש של ה-40055 אספט אסואואסס של יבמ משנת 1991. שלושה עורכי משאבים גרפלים מטפלים בת- כנון תיבות דו-שיח, גופנים וצלמיות. העו- רכים קלים לשימוש והם מספקים את כל היכולות שמספקיס מוצרים מקבילים. ניתן ליצור מערכות עזרה וכרכיס אלקטרונייס באמצעות ה-תק]. שמש סבריות כלים לבד מכלים, הנכס הגדול ביותר לפיתוח תו- כנה הוא ספריות התוכנה. ספריות אלו מש- לימות את פונקציות הספרייה הרגילות של 6 והן כוללות אמצעיס משלימיס כמו פו- נקציות דיבוג לבעיות בניהול הזיכרון. הס- פריות הסטנדרטיות מטפלות בשלושה שט- חים עיקריים: תמיכה בפונקציות מתמטיות, תמיכה במשפחות 105180415 סטנדרטיות ותמיכה ב-86א6080071. ספריות אחרות כוללות תמיכה במבני נתוניס. המרכיב בו משתמשים לרוב היא 188 צאהגת 01455 מ6התאםדא] אמפט, המורכבת מ-260 משפחות המכילות 2,600 פונקציות, המציעה גישה מונחית-עצמיס לב- ניית יישומי 05/2. הסם מספקיס לך ייהתנהגות""י-מחדל אותה ניתן להתאים, או לבטל, לפי צרכיך. היא מיישמת גס תכונות מתקדמות כמו ייגרור והנח". ++501 6 עונה על תקן 3.0 8161 והוא מיישם טיפול בחריגות | 080%ד 0 ו-1,//705?!אמד, הוא כולל הידור ברקע, שי- מוש בקובצי הגדרה מהודריס מראש ומיטוב ליעיימיס (386, | 486 ופנטיוס) אך אין בו אסמבלי פנימי. כפי שמראות הבדיקות, ++ 1 6 מוותר על מהירות ההידור והקישור, אך מקבליס בתמורה קוד ממוטב סביר המ- פצה על הפסד המהירות. המוצר אינו שקוף עבור משתמשיס חדשיס ב-05/2, והתמקדותו ב-05/2 תרחיק מת- כנתיס המפתחיס מוצרים המיועדים לפ- לטפורמות שונות, אך עבור מתכנתי 05/2 זהו מוצר חובה. ++6/6 0 םח הוה דפוו מאת בראדלי אפרניאן בעוד שהמהדרים האחרים מציעים סביבות פיתוח חזקות ואלגנטיות, ++0/6 11101, גי- , רסה 3.1, נשארה ערכה העובדת ב-יישורת פקודהיי. אבל אל תניח למראה להטעות אותך. זהו מוצר נישה בעל טכנולוגיה מר- שימה עבור יישומים מיוחדיס בקוד 32 סי- ביות. ₪₪₪ מוגבל לבלטבורמות מסוימות מוצר זה מוגבל במספר הפלטפורמות. המוצר הבסיסי מתוכנן ליצור יישומי 32 סיביות עבור ייחלונות 3.1" בעזרת א ג םוא זא דאמאץקסםצטס אסזדך6 ץקה (8כ). הוא יכול להדר גס מודוליס של [אא. גירסת היידוס-מורחביי תומכת בפי- תוח יישומי | 205 12 סיביות ב-יים0וא-80ד60ד0אתיי. - המוצר | לא תומך כלל ב-16 סיביות. אס פלטפורמות אלה מתאימות לצרכיך, בי- צועי קובצי ההרצה מעולים. המוצר תפט את המקוס השני מבחינת מהירות קוב ההרצה. אולס רמת המיטוב הגבוהה באה על חשבון מהירות ההידור ומבחינה זו הוא היה האיטי ביותר. גודל קובץ ההרצה היה סביר תודות למפסק מיטוב ה-₪45₪ ]ג טדאן/. שש ביהוח ל-32 טיביות המוצר מאפשר פיתוח יישומי פשסשחוצ 32 סיביות, על ידי ה-42% שהוא ספריית הר- חבה ממוטבת של ה-8721, המספקת גם שכבת המרה ל-32 סיביות שפועלת בייחלונות 3.1", כדי להריצ *ישומי פשסשחוצ 2 סיביות. הערכה כוללת שני מנפי שגיאות, אחד ליל- שומי פסשחו/ והשני ל-205 32 סיביות ביישססוא- עםיד6אידסא'י. אין תמיכה בדי- בוג ספריות דינמיות. גיוסת ה-205 כוללת את 386205 0% אםפאפדאת המוכרת של ץג/.] הגע 5 50. היא כוללת גס ספרייה גדולה של 1.47 18 עבור התפקודיות, כולל אזו- רי "יהחלפהיי (8/842) | עבור | מוד 0 ומוד .5/1א, הקצאת אזורי זיכרון גדולים ו-י"475 אך ,61.1 5ספיי. תו- ספת משמעותית למוצר עבור פיתוחי תוכנה כללים היא ספריית ם%א מס6טסת ++10015.8, גירסה 6.0. מוצר זו כולל מהדר ומקשר ל-)א.1א! והוא אחד מהבודדיס המציעיס אפשרות פיתוח ב-]א.1א, המוצר תומך במיטוב עבור 386, 486 ופ- נטיום. א \ ]א השקיעה מאמציס רבים במיטוב חישובים ביינקודה-צפהיי, דרך אמולציה ודרך מעבד מתמטי. המיטוב לפ- נטיוס משפר הביצועים דרך טיפול משופר ביינקודה-הצפהיי, במתמטיקה הפשוטה וב- ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה פקודות ההעברה בזיכרון. יש שלוש רמות הודעות שגיאה. ברמה הג- בוהה ביותר, המהדר יתריע על מצבים שי- כוליס ליצור באגים, כולל 88ַ7א201 [1טא דאם]אא45510 ומצביעים לא מאותחליס. היא עוזרת להבטיח כי התוכנית לא תיפול על ידי בדיקת תחומי המשתנים (800₪8 6 0), וההשמות בפקודות התנאי. ברמה הנמוכה ביותר תוכל לעקוף את ה-0א64511 ץצ הקשיח של ++6. למ- רות שזה נחשב מסוכן, הוא מקל על המעבר בין ₪ ל-++6 והוא מספק אפשרויות מעקף שימושיות. למרות שהמוצר אינו מכיל סביבת פיתוח משולבת , ניתן לשלבו בסביבות המשווקות על ידי היצרניס האחרים. המוצר כולל עורך טקסט פשוט התומך במיפוי מקשים, אך אי אפשרות להפעיל את יתר הכלים מתוך העורך. ₪₪ש₪ ההתקנה וחיעוד תהליך ההתקנה של התוכנה כולל רק את הבסיס. ההתקנה לחלונות לא מכינה את צלמיות או אף קבוצה חדשה, אין כל אי- נדיקציה כי התהליך הסתיים בהצלחה. הה- תקנה ב-205 מחזירה אותך ליישורת הפ- קודהיי אף בלי להציע לך אפשרות לקרוא את קובץ ה-18א. 854. אבל התיעוד מס- ביר בצורה ברורה את תהליך ההתקנה. הת- קנה מלאה תופסת נפח של 8]א11, שהוא אפסי לעומת רוב המהדריס האחרים. התי- עוד המצורף הוא ברמה כללית טובה והוא כולל מדריך למתכנת, ספר עזר לשפה, מד- ריך למנפה השגיאות, ספרי עזרה מהירה, המדריך של ה-40%, המדריכים של ספריית שצג שש םסטסא, עזרה מקוונת, ביישורת הפקודהיי, ודוגמאות תוכנה. החברה מציעה תמיכה טלפונית ואלקטרונית מלאה תינס. שמשמש אטרקציוה עחידיות הגירסה הבאה של ++0/6 11081 אמורה לצאת ברבע השני של שנה זו. בנוסף למ- הדרים שיתווספו, החברה מתכננת להתאיס את מהדר ה-ךא ל-50)/א ולכלים המצורפים ל-++6 .15041 1]0805077א, גירסת 32 סיביות. בגירסה זו לא ייעשה שימוש ב-2%. גירסה זו תכלול גס מנפה שגיאות שרת/לקות ]א/1א, תמיכה בטיפול בחריגות ומפסק ]50% במהדר. הגירסאות הבאות יכ- ללו מנפה שגיאות מרובה-פלטפורמות, ומ- בחר תוכניות א[]אוש. מששש בחזרה למירו/ שאה )א מתפארת ברקורד מרשים, היא הייתה בין הראשונות להציע מהדר 32 סיביות ומיטוב ל-486 ופנטיוס. לחברה היה גם זמן רב לשפר את המוצר והתוצאה היא מהדר יציב ונקי מבאגיס. אס אתה מעוניין בפלטפורמות בהן תומך ++6/6 116011, אך מעדיף להמתין לגירסה הבאה, 488 א₪14!א מציעה אפשרות הש- בחה חינס המוגבלת ל-90 יוס. קשה לראות ב-++6/6 11081 כמוצר ברירה ראשונה, אך יכולתו ליצור קובצי הרצה 32 סיביות המתפקדים די טוב בסביבות 16 סי- ביות מורחבות מבטיחה את מקומו בשוק ה-++6. אנו מצפים כי הגירסה הבאה תהפוך את המהדר למתחרה חזק יותר. ++6 5041 ד050חסוו אסודופם זו8 32 מאת שריל קנטר ורקס קון ++6 ,15041 05077א1108א, גירסה 1.5, (++6/) מביס את יתר המתחרים, כולל בו- רלנד, במהירות ההידור. הוא גס יוצר קבציס קטניס ומהירים אשר מתחרים במהדרי יישורת הפקודה'" הממטבים. למוצר הנלווה, ++6 ,015041 05071א110א, גירסת 32 סי- ביות, גירסה 1.0, יש את אותה הסביבה, הביצועים והכלים לפיתוח מוצרי דא. שתי הגירסאות עמוסות משפרי ביצועים הי- כולים לקצר את זמן הפיתוח. מוצרים אלה כוללים ייקוסמייי ייצור קוד, ועורך משאביס חזותי מעולה. ++ 76 אינו הכלי הטוב ביותר לפיתוח יישומי 205 וגירסת ה-32 סיביות אפילו לא תומכת בו, אך שניהס מביסים את המוצרים המתחרים בתחוס הפיתות ל-60%5חג/ ול-דצן. שממש שולהן עבודה חזות' א 15041 הינה סביבת הפי- תוח המשולבת בשני המוצרים. היא משלבת עורך תוכניות, עורך משאבים ( ?87 0 ד), סוקר תוכניות (₪ש860./5), כלי ליצירת ה-08%אוםא 8" הבסיסי של התו- כנית (0זגלואי 47), כלי לאוטומטיזציה של משימות תכנות גפוצות (0ז24ש 01/485) וע- זרה מקוונת נרחבת. ++%6 כולל גם ייקוסמים'י ליצירת יישומי 01 ו-0586. הייקוסמיסיי יוצרים קוד ++6 שמשתמש 5 115 6ץ ישראל מאי 1994 = = ום יד 6 םא ו 161 פזם) 0 ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה צור בעצמך את קוב ה-8א.)1), אך תהיה חייב לעדכנו ידנית. ₪ (0₪0וח ז0ז6םז60) ++0 --1] (00וח זז מזםת6) 0 11 אין אפשרות להוסיף תוכנה הכ- 0 1000000 79000 50000 25000 0 וה '‏ תובה בשפה אחרת לקובצי הפ- . 20/8 רויקט. אס התוכנית משתמשת 1 במודוליס הכתוביסם בשפה אחרת, 18| טסו 3 תצטרך להשתמש בקובץ 485/א 5 ו חיצוני, או להדרו בנפרד ולהוסיפו 0 כקוב [08. 19 , נחז , 41 ++6 [הטפו/ )0501שוו/! החוליה החלשה היחידה. ב-אוץ 4 הוא עורך התוכניות, אשר נלקת ב בשלמותו מ-0016% 6805077]וא -- י 9 ומוי 0 והוא חוק פחות מהעורך של 18 ++6/6 116805077א. העורך מכיל כ | סוטול + סטותפיוופ = סימון תחביר ומנפה שגיאות משו- 14 / 5 לב, אך חסריס בו הדבריס אותס ו | 6 חסטוגאו = אתה מצפה למצוא בעורך תוכניות שש | |0 א רציני, לדוגמה תכנות מקשים. 6 | 2-7 תוכל להשתמש בעורך אחר למ- 15 שימות הכבדות על ידי הוספתו ₪ = .וס 6אם (060וח זסזסםזטון0) 0 1] 00 זו 14 0 (060וח ז0ז6םזהת6) ++0 - 1] 5000005 < 0 ₪ 20 10 10 פסה וצ/סם 0/0437 סופ +04 10050000 החסוזהו שני . 7 7 דא 5עטסטהו/ ב-80!א. מסאם םאסא הטפזץ (שצ) היא מו- כוונת-פרויקט, כמו רוב סביבות הפיתוח. אתה קובע למנהל הפרויקטיס מהם הק- בצים ששייכים ליישום, והוא מכין קוב אגא פנימי, במבנה 1/48₪אא, לפרויקט על ידי איתור התלויות בקבצים. ניתן להרלצ את הקוב גם מיישורת הפקודהיי. תוכל לי- 6 ישראל מאי 19%4 +0/04 13 םוטו "ו 0/0 ססוג +03 5091 50]1סזטוו! זי 0 חוסטופ 2 זט ++ 501 0 18 72 זו 0% ואוםווסם לתפריט הייכלים"י. עורך המשאבים, 870010 ?42 , הוא אחד החלקים הטובים ביותר ב-ץץ. הוא מטפל בכל המשאביס והוא מאוד אעטואיטיבי, בגלל היותו חזותי. ראוי לציין את יצירת התפריטים שתוכננה בצורה טובה. שתי גירסאות מהדרי ה-++6 מהי- רות, הן יוצרות קבצי הרצה קטניס ומהיריס ולמטבס למעבדי ‏ 1 דא1, עד ה-486. גירסת ה-32 סיביות ממטבת גם לפנטיום. 1016551001 ++ 0 106 החפ המהדרים מפגרים בתחוס השפה | עצמה, | אן | בהם מד. ואת או טיפול בחריגות, שיתווספו בגירסה הבאה. חסוווט] 32-81 +04 15081 05011וסו/ 123 (ן רדהו 149 ָ 4 7 . - ז 0 0 שמשמש חדש בג'ירסה 1.5 52| 3 "וי ייפוו = התכונה החשובה ביותר שנוספה ב-++6/ היא התמיכה ב-01-2.0 וב-0086. ערכת הפיתוח של 0 0.8 וחלקי המפתח של ערכת ה-0286 מצורפים למוצר. ה-2.5 6 ]א וייקוסמייי ה-א שופרו, כדי לתמוך ב-2.0 01/8 וב-0280. 0 01.5 הינו מרכזי לאסטרטגית מערכת ההפעלה הכללית של מיקרוסופט. מי- קרוסופט הוצה שכל היישומיס ל-8אס6פוא ישתמשו ב-01.0, אך מפרט ה- 01.8 מורכב מאוד ועודנו מתפתח. ה-2.5 6ת!% משמשת כחוצ בין המתכנת לפרטי ה-2.0 01.5. המ- ו שימה הופכת קלה יותר בעזרת אופציות ה-018 החדשות ב- 6זג2ו61./485₪ משופר וב-6זה?ואו 0 /. מיקרוסופט הוסיפה תמיכה ב-0280 עבור אלה הרוציס להוסיף מסדי נתוניס חיצונייס לתוכנה שלהס. 0286 מספק 471 יחיד המ- אחזר נתונים מכל המסדים באמצעות מנהל התקן מתאים. המוצר כולל מנהלי התקנים עבור כל מסדי הנתונים הנפוציס ועבור קו- בצי טקסט. למרות שהתוספות האחרות ב-++6/ הן מש- ניות בלבד, תכונה אחת תתקבל בברכה על ידי המתכנתים, ניתן להריצו תחת דא. ניתן להריץ את גירסת יישורת הפקודהיי תחת 2 בקלות. על ידי שינוייס קליס. ++6 מגיע רק על תקליטור, הספרות המודפסת כרוכה בתשלוס נוסף. התקליטור מכיל את הספרות המלאה של ה-++6/ ושל ערכת הפיתוח, בתוספת תוכנת איתור. התאמה למשימה פיתוח ל- 5/וססאו/ו פיתוח ל-005 מ | פיתוח ל- 09/2 סביר כ א פיתוח ל- דא 5וססאו/צ התאמה למשימה פיתוח ל- זא, שממש ג'רסח 32 טיביות החדשה גירסת 32 סיביות יכולה ליצור יישומי 32 דאסיביות ו-5שסטשתו/ 32 סיביות. הגירסה תומכת רק בפלטפורמות ‏ 8א1, אבל מי- קרוסופט עובדת על גירסאות ל- פק]]א ולייאלפאיי. גירסת 2 סיביות בנויה, כמו ++6), סביב שמות של 5 חברים (שאינס מנויים) יכוליס לזכות אותך בחולצת ‏ 1 של 8א80421/א סק. כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אס לפחות אחד מהס יחתוס על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך ב-5 גליונות נוספיס. | 21 23/02 וט 7 ל אה = | | 7:2 :ו י2 המהדובה | זישראלית שי יתו | א - ך בוע שמות מומלצים (שאינס מנוייס) המתאימים להיות מנוייס של פא1ז42 0 סיו הישראלי: 1שם: טלפון: 2 > = טלפון: 3שס: טלפון: 4 שס: טלפון: 1 5שם: טלפון: ּ אל: ! אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 של == (2 )= (11 3111 / תל-אביב 61091 כתובתי פקס: 03-6963080 טל. בבית טל. בעבודה אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 00 5שססחו/ זס1 63!6'ו6כוו68-5 טופר מעבצע !ו מנוי חדש ל-25 גיליונות + 016ז6קט5-/6 חינס! : שס משפחה טלפון חידוש מנוי מספר > ל-25 גיליונות + 04|0זטקט64-5 חינס! * כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר. | ב-25 גיליונות + סַג0טק64-5 חינם! | + 7 רצייב שיק מסי .‏ . בק במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' - . לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ₪ (ם נא לחייב את חשבוני בויוה /ישראכרד מספר הווה וו המו וו * הכרטיס בתוקף עד = תוכנה בשווי 5695 + 640% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. אוו המ בצועו תאריך חתימה מגליון מספר : ב 0 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) החל ב שס משפחה טלפון [ כתובת ומיקוד [ אל: רצייב שיק מספר ו 0 אל ידע ה וצ אה לא [ְף ב ע '/מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר; ת.1. 9237 ו ו רה תל -אביב 61091 ו תאהלן == =---=== ברכ ו התימה שש שצ, אך יש לו גס כלי יישורת הפקודה". כלים אלה בנוייס ב-7א7 של חברת 4% םאד 50 147, כך שניתן להריצם גם מ-05. 1178 דא1, שהינה גירסה מצו- מצמת של 1ַא11, מצורפת למוצר והיא מא- פשרת לך ליצור יישומי א הפועלים תחת 5. 1.11 דא מצורף גםס ל++6/) מאחר שגירסת 32 סיביות כוללת רק את 0 66]א, אין בה התמיכה של 2.5 סחוא ב-2.0 01 וב-0286 (הס קיימיס רק בגי- רסת ביטא ב-דא), את המשפחות התומכות בתכונות המיוחדות ל-7א, לדוגמה ‏ ייריבוי נימיםיי. מיקרוסופט עובדת כעת על הגירסה הבאה של ה-6ם]א, כך שמתכנתי א יוכלו להשתמש ב-0:]/א ביותר מניס אחד. למרות ש-2.0 0ק!א תומכת באמצעי השליטה המותאמים של %8, אינך יכול להשתמש בהס מאחר והס מיועדים רק ל-16 סיביות. מיקרוסופט מתכננת להעביר בעתיד את כל קו המוצריס שלה ל-2.0 01/8 ב-32 סיביות. מנפה השגיאות בגירסת 32 סיביות דומה מאוד למנפה השגיאות המשולב ב-++6) , אך הוספה בו תמיכה לדיבוג בייריבוי (י- מים'י, בטיפול בחריגות המבני של דא וחלון לצפייה בזיכרון. שלא כמו ב-++6ש, הכולל את 6000/15 בנוסף למנפה השגיאות המובנה, אין, ולא יהיה, מנפה שגיאות עצ- מאי בגירסת 32 סיביות, ומיקרוסופט תשפר את מנפה השגיאות המובנה. תוכנת ה-צ?5 של ++6/, אשר עוקבת אחר ההודעות המ- גיעות לחלונות, אך אינה מפענחת את הפ- רמטריס הקשורים להודעה, שופרה והיא מפענחת כעת את הפרמטרים ומציגה מידע חשוב לגבי חלונות, תהליכיס ונימים. היא נקראת כעת ++צ8. הפרופיילר בגירסת 32 סיביות, כמו זה של ++6/, מאפשר לך לנתח את התוכניות שלך במספר דרכים. בגירסת 32 סיביות, ניתן לה- פעיל את הפרופיילר גס דרך תפריט הדיבוג. שמשמש עמדה יהרון שתי גירסאות ++6/ מתפארות בעזרה מקוו- נת יסודית מצוינת עס קישור מלא בין הנו- שאים. תכונה נוחה במיוחד היא העזרה בת- חוס שפת ה-++6, אותה מפעילים על ידי מיקוס הסמן במילת מפתח ולחיצה על 1/. הספרות המקוונת טובה מאוד, אך היה נות יותר לו היתה ספרות מודפסת ללומדה. שני המוצרים מעניקים עמדת יתרון למי- קרוסופט בשוק מהדרי ++6. הס אעס טו- ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה ביס במיוחד עבור פיתוח ל-205, אך אס תצטרך לפתח יישומיס ל-5אסשַחו/ | או ל-ךא, יקשה עליך למצוא ערכת פיתות טובה ומלאה יותר משניהם. דוו ו מאת שריל קנטר גירסה 6.1, משלבת כלי פיתוח איכותיים לסביבת פיתוח חדשנית המבוססת על מנפה השגיאות החזק 101/7156075א. גירסה זו מופיעה רק שלושה חודשיס אחרי גירסה 6.0 והיא גירסת תיקון לגירסה 6.0. הערכה כוללת גס את העורך .015081 אם)אוא 00א, המקשר אא]1ך0 ו-2.0 6 ]זא. הגירסה למקצוענים מאפשרת יצירת יישומיס ל-205 ול-5שסשחו/ 16 סיביות ול-5שס0חו/ 32 סיביות. הגירסה הס- טנדרטית כוללת מהדר שאינו ממטב, ויוצר יישומיס רק ל-16 סיביות ₪ פססן א'-אינטואיטיבי סביבת הפיתוח החדשה המבוססת על 7% נקראת 1205 (סביבת פי- תוח ודיבוג משולבת). סביבה מבוססת על 6 מצבי ייצפייהיי אותס ניתן להפעיל על ידי גרירה והנחה. ניתן לבצע פעולות גרירה וה- נחה בין החלונות. חלונות הצפייה "צפיס" ואינס מוכליס בחלון האס, כך שאפשר לר- אות את חלון ה-8שסשחו/ ברקע. מאחר שלא ניתן לצפות ביותר ממספר מצבי צפייה, סביבה מאפשרת שמירת חמש קו- נפיגורציות שולחן-עבודה, הנקראות יישטחי עבודהיי, ולעבור ביניהן במהירות. לחיצי ייאצבעיי, הנמצאיסם בראש המסך, מאפשרים לך לבחור שטח עבודה בלחיצת עכבר. העורך כולל סימון תחביר, אך קיימיס רק ארבעה צבעים. סימנטק נענתה לדרישות המשת משים וניתן לבצע התאמה חלקית של צבעי התוכנית. העורך אינו מציע תכונות עריכה מתקדמות ואין אפשרות להחליף את העורך או להוסיף כליס לתפריט. שששש כלים באיכוח גבוהה הווא כלי 5שסחו/ מובהק הכולל מימשק. גרפי אינטואיטיבי. שירות הפוסטמורטרס המתוחכם, המופיע רק בגי- רסה למקצוענים, מאפשר לך לצלם את המצב במערכת בעת נפילתה ולצפות במידע בעזרת כלי דיבוג סטנדרטיים. ניתן להשתמש בדבאגר בכל סוגי קובצי ההרצה, לבד מ-205 32 סיביות אותס אפשר לדבג ב-%1.451018ח. למרות ש-++6 ס6מדָא1אצ5 כולל יימרחיב דוס" ב-32 סיביות, התמיכה שלו ב-05ע אינה אחידה. אין ספרייה גרפית ל-005, אך ניתן להשתמש בספרייה של חברה אחרת. מקשר ה-16 סיביות הכלול במוצר הוא 4 8א07111, מתוצרת [א581 518. הוא אחד המהירים ביותר בשוק, ויוצר קובצי הרצה די קטנים בעזרת טכניקה רקורסיבית המסירה את כל הקוד המיותר. טכניקה זו נקראת ‏ "קישור חכסיי. המהדרים של מי- קרוסופט משתמשים בטכניקה זו, אך לא באופן רקורסיבי. ה-++6/ יסיר את פו- נקציה א' אס לא נעשה בה שימוש, אך לא יסיר את פונקציה בי הנקראת רק על ידי פו- נקציה אי, אך אא07711 יסיר גם את פו- נקציה בי. ++6 6מדאג]אצ5 כולל מחולל. קוד, אם]או|א4א00א 91508 של חברת צא8 81.08 הינו יישוס אותו ניתן להפעיל מתוך הסביבה. מרכיב מחולל הקוד של המ- חולל נקרא ₪ 1[טעסוא 77-170₪ו5 | או ]א]5. המהדר מכיל |1א51 של 2.0 6:]א. הקוד שנוצר משתמש במידה מסוימת ב-6ח]א, אך , לרוב המחולל ייצור קוד 6 טהור ולא ייצור משפחות מה-א א0/ום]א א של היישוס. אס אתה מעדיף קוד 6 טהור, תוכל לרכוש ]א51 ל-6 [5אא מחברת צ 8% שט.₪1. למרות ש-אם)א]א 00₪אי ‏ 15041 חזק, המי- משק שלו שונה. כמו גירסה 3.0 של אמט זןטמאטאוסע וכ- לים אחרים, מספקת הגירסה המקצוענית של סימנטק חזות גרפית קדמית לתוכנת השליטה | בגירסאות - 06%/ע של ץ01אדא], אותו תצטרך לרכוש בנפרד, אך היא מספקת מימשק אינטואיטיבי יותר. סימנטק תומכת בכל מעבדי 86א, כולל פנ- טיוס, וממטבת את הקוד לכולם. למרות שאינה יכולה למטב קוד עבור הפנטיוס, היא יכולה למטב עבור האחרים. המהדר ומנפה השגיאות תומכים ב-5ך/ [ץ!ואטד אך לא בטיפול בחריגות. אין אסמבלר עצמאי, אך ניתן להשתמש בפקודות אסמבלי. המהדר ניצח את המתחרים כמעט בכל מב- חני מהירות ההידור. היה פער גדול בין מהי- רותו בהידור ל-205 מיישורת הפקודה" לבין מהירות האחריס אך הוא היה רק השני, אס כי בּפער מזערי, בהידור מתוך הסביבה . גודל קובץ ההרצה ומהירותו היו נחותיס יח- סית למהירות ההידור, והוא היה בין הא- חרוניס בקטגוריות אלה. 15 45 6 ישראל מאי 1994 ₪---₪=תתכה-=ררהּ אגא :::ג-7700909090202ר5727- 6 ממשא ת'קוני שג'אוח בגירסה הראשונה, היה מספר רב של באגיס. סימנטק הגיבה מיידית על ידי פרסוס תי- קוניס ב-885 ועל ידי גירסה 6.1. קָיימות עדיין בעיות, אך המוצר יציב יותר. תגובת החברה בתיקון הבאגיס הייתה למופת. התוכנה משווקת עס מערכת תיעוד מודפס מלאה. רמת התיעוד מספקת, אך קשה לאתר נושאיס מסוימים. יתרה מואת, חלקיס מסוימים אינם כתובים בבהירות מספקת. קיימת עזרה מקוונת, וניתן להעתיק דו- גמאות אך העזרה אינה רגישה להקשר. סי- מנטק מספקת תמיכה מלאה דרך 885. כדי שיקל להעביר תוכנות ממהדרי מי- קרוסופט ובורלנד, השקיעה סימנטק מא- מציס רבים בשיפור תאימות המוצר עס מה- דריס אלה. זהו גורס מקל, אך עוצמת המוצר טמונה בסביבת הפיתוח הגמישה וה- אינטואיטיבית 0/6056 |ו60זג 2++6/6 הו60זג/ מאת נאנסי ניקולאיסן ++0/6 100% /. גירסה 95, על שתי יימהדורותיויי, מציע למפתחיס חבילת כלים המכסות טווח יישומים נרחב. למרות שחלק מטווח הכיסוי אינו "מיושביי כל כך, יכולתו ליצור קובצי הרצה קטנים חזקיס וממוטביס היטב עבור פלטפורמות 16 סיביות ו-32 סי- ביות ימשכו מפתחיס המחפשים טכנולוגיית ייצור קוד מעולה וטווח פלטפורמות רחב. אמאש הבלטנורמות גירסת 32 סיביות מכסה טווח מרשים של פלטפורמות, כולל יידוס מורחבי; ,%.2 05/2 דא, ייחלונות 32", 5שסשחואו, ד6סדשג 1םא/פסאה של אממעססדטא, ב-אעא , וב-7א01?א5? של חברת 0087 60. עבור יישומי 205 ב-32 סיביות קיימת תמיכה מיוחדת | ב-205/40% | של החברה, ב-205/40 של 557886 מהאסודג ועוד. קיימת גס תמיכה במפתחי מנהלי הת- קניס, מערכות מקוגנות (עםססממואם ) ו-158. סביבות ההפעלה כוללות את 05, 2, פמוס6חו/ ו-דא. סביבות ההפעלה של גירסת 16 סיביות הן 05כ, א.2 05/2 ו-5ס6ח .)/1‏ 7001 מתכוונת לחתוך לעצמה נתח בשוק, כיימהדר הבחירהיי של המפתחים לכל הפלטפורמות. ו 6 ושראל מאי 1994 ++6 תוכנה חדשה, עוצמה חדשה שני המהדריס מציעים יישוס. מלא של 0 767. החבילות כוללות מערכת ספ- ריות משפחה כלליות שפותחה על ידי הח- ברה, הכוללת 5788415 10, | מערכת יימיכלים, | ופונקציות | למספרים קו- מפלקסיים שיעניינו מפתחי יישומים מד- עיים ופיננסיים. היא אינה הספרייה האו- לטימטיבית, אך היא מספקת מספר כלים שימושיים | לקהל ה"מתמטטי" | של ]אד א מא הכלים רוב הכליס בחבילות אלו מטפלים ב- או1,0 1 ומספקים מגע אינטימי מאוד עס הקוד המיוצר. גישה זו מוכיחה עצמה חזקה מאוד במיוחד במשימות כמו 1א1א. 5אך ובפיתוח מערכות מקוננות. כלים אלו מפו- רסמים גס ביכולתס להתחבר לחבילות הכ- ליס של השפות האחרות של |47160%/. לדוגמה, שגרה של 08184 פותחת קובצ והשגרה של ++6 יכולה לקרוא ולכתוב אליו, ולהיפך. אין מוצריס רבים היכוליס להתפאר ביכולת טיפול דומה בקבצים ובזיכרון. המוצר מתבלט גס כאחד הראשוניס המ- שתמשיסם בטכנולוגיות מיטוב-על עבור פנ- טיוס. אסביר זאת בקצרה, מיטוביס אלה מתבצעים על ידי ניתוח זרימת הפקודות המיוצרת בסוף ההידור וזיהוי פקודות מו- רכבות מאוד ופירוקן לסדרת הוראות פשו- טה וקטנה. לאחר בניית הקוד האופטימלי, המהדר ינסה לתזמן את עיבוד הפקודות בדרך שתאפשר ביצוע מקבילי של פעולות ביצוע הפקודות. תזמון זה מנצל את שני קווי ורימת הפ- קודות של ה-486 ואת יחידות העיבוד המ- קבילי של הפנטיוס. מחולל הקוד בודק גס אס הוראה מסוימת תלויה בפלט של פקודה אחרת ולכן אין אפשרות לעבדה במקביל לפקודה הקודמת. 741601 טוענת גס כי מיטובי הפנטיוס יאיצו את עבודת ה-486, ועצלו את הסבבים הכפולים של פענותח ההוראות ב-486. בחבילות אלו אין סביבת פיתוח משולבת, אין עורך וכלי ה-5א4/א הוא ידני. מגבלות אלה פוגעות בשימושיות של ++0/6 760% ככלי לעבודה יוס-יומית. כלי הפיתוח לחלונות מועטים, קיימיס מספר כלי דיבוג כמו כלי מעקב אחר הודעות, כלי מעקב מעע, כלי לצפייה בויכרון וכלי ניתוח לאחר המוות, אך אין כלי ל-אא0אוםוא אק אסזד6.זקק ג וכ- ליס להכנת משאבי 60₪5חו/ לדוגמה צל- מיות. מנפה השגיאות בנוי כהלכה והוא מטפל בכל סביבות המהדר. הוא כולל אפשרות ליינקודות עצירהיי, יינקודות צפייהיי ומעקב אחר ריצת התוכנית ומספק תמיכה בדיבוג *ימרחוקיי, דיבוג בשני מסכים, ובהחלפות מצב מסך עבור יישוס גרפי המדובג במסך אחד. התמיכה בדיבוג יישוס יימרובה נימיס" כוללת חלון המציג מידע על הנים ופקודות לשינוי אופן הצפייה במידע, להציג מידע על נימיס ולייהקפיאיי או לייהפשיריי נים מסוים. פקודת הייקראיי מאפשרת לך לקרוא לכל שגרה על פי כתובת. למרות עצמתו, אין למנפה השגיאות המ- שיכה החזותית והנוחות של מנפי שגיאות שוכני סביבת פיתוח משולבת ואין לו הא- פשרות להריצ קטע קוד מסוים ברצף, ללא טעינת התוכנית ותיחול הנתונים. ביצועי המהדר הס נקודת המפתח. למרות שלא ניתן להשליך ממבחן בודד על כל המו- צר, טכנולוגיית המיטוב של החבילות שמרה על איכותה בכל הפלטפורמות. הלקח המופק מהמבחנים הוא שמאמצי פיתוח לכל הפ- לטפורמות משיגים תוצאות מיטוב טובות עד מצוינות מקוד אחד המיוצר על ידי ++6/6 [א160 ש, אולס המיטוב בא על חשבון מהירות ההי- דור, כך שעדיף להשתמש במוצר בשלבי הפי- תוח הסופיים. כדאי לשיס לב לכך שכל קוד שמיוצר על ידי המהדרים ממוטב במידה מסוימת, כך שלא ניתן לדלג על שלב המיטוב אס ברצונך להאי את מהירות ההידור. התיעוד כתוב בצורה יפה ומדויקת, אולס אין עורה מקוונת. לסיכום, ‏ ++0/6 7001 / | אעו כלי ייבחירה ראשונה"" לפיתוח יישומים רגילים והוא אינו מיועד למשתמשיס מתחילים, אך עוצמתו במיטוב קוד לפלטפורמות שונות וי- כולתו לטפל במשימות פיתוח ייחודיות שו- מרות לו מקוס בארסנל של כל מפתח רציני. - יי | המפתח האירגוני מ תאר לעצמך את הארוע הבא: אתה מקים יישום חשוב של מסד נתונים. אתה מתכנן בזהירות את היישום, בוחן אפשרויות שונות של מערכות ניהול מסדי נתונים, ומתחיל לתכנן את הטבלאות של היישום עצמו, כאעשר אתה לפתע אתה תופט: זהו הזמן להתחייב, והנה אתה נעול על מערכת מסדי נתונים אחת. קישוריות של מסדי נתונים תרגום: צבי גרייבר קביעה של מערכת ניהול מסדי נתוניס (65א28) מסויימת, משמעותה שאתה ייתקועיי עס שפת מסד הנתוניס שלה או ממשק תיכנות היישומיס (871) שלה. מרגע שבחרת מנהל מסד נתונים מסויים, יהיה עליך לחיות במסגרת המגבלות שלו. לעיתיס משמעות הדבר שלא תוכל לקרוא או לכתוב ישירות קבציס שנוצרו על ידי מערכות אח- רות לניהול מסדי נתונים, או שלא תהיה לך נגישות לקבצים המנוהלים עייי מנהלי מסדי נתוני .501 לרוחב הרשת. לכל היותר תוכל להשתמש ‏ בנתוניסם העובריסם פעולות של יבוא או יצוא, וזאת כמובן בתנאי שלמנהל מסד הנתוניס אותו בחרת, יש אמצעים לי- בוא ויצוא של סוג זה של קבציס אליו אתה מעוניין לגשת. ואס אי פעס תרצה להעביר את נתוני היישוס שלך לפלטפורמה אחרת, או להתאיס אותס לרשת חדשה, אתה עלנל להיות חסר מזל במקרה זה. אפילו שינוי היישוס לצורך שימוש בטבלאות של מסד הנתוניס השוכנות על גבי רשת אחרת, או על גבי כונן אחר, יכול להוות בעיה רצינית. למרבה המזל יש תקווה: זוהי מערכת הקי- שוריות הפתוחה למסדי נתונים (0086) של מיקרוסופט, המהווה סטנדרט של נגישות לנתוניס למגוון של מנהלי מסדי נתונים יח- סיים ושאינם יחסיים. במאמר זה נסביר מהו ה-0086, כיצד הוא פועל וכיצד אתה סטנדרט חדש לקישוריות של מסדי נתונים יכול להשתמש בו לרווחתך בכתיבת יישומי מסדי נתוניס רב-פ5לטפורמיים. כמו כן נתאר בקצרה מספר גישות לשימוש ב-002806 ביי- שומיך העובדיס תחת 5/וסט אן]ץ. מדוע קישוריות בתוחה למסדי נתונים? ה-0286 הוא סטנדרט חדש לנגישות למי- דע במגוון של מנהלי מסדי (תננים. ה-0086 מבוסס על 61.1 שהוא ממשק נגי- שות ל 50(1 ברמת הקריאה (60₪55 .501 םסגתאתדא] מצם1 681 ץטסאס )4 ה-0286 מגדיר ממשק אחיד לתיכנות יי- שומיס לגישה, צפיה ושינוי מספר טבלאות מסדי נתוניס. בטרס היות ה-0086 על הארץ, | היו *ישומי | מסדי (תוניס רב-פלטפורמיים בדרך כלל מוגבלים למ- ערכת ניהול יחידה למסדי נתונים, לשפה יחידה | למסד נתנים ([7) ול- יד בו זמנית. לדוגמה, אס יישוס של 845₪א נדרש לפנות לטבלה של פרדוקס או של אורקל, הוא היה מוגבל לא- פשרויות היבוא והיצוא של מסד הנתוניס שלך. ואס היית צריך לפנות לטבלאות מחשב מרכזי המבוססות על 282 באמצעות 1, לא ברור אם היית בכלל מצליח. יותר מכך: אס הטבלאות היו מועברות או מוזזות 17 ו 6 ישראל מאי 1994 668 חסוו8ס: וקה וח 0318 0 |ו63 וקה 0086 8) זסטַהמוח 6818 0086 ו קה 0915 חח 3 818 מז אסבזהק זוז זוז 5 0885 סחַח3ח פזפצוזם 7 למתקן, לכונן או אפילו לספריה אחרת, היה עליך - לפחות - לשנות קוב מיוחד של היי- שוס המצביע על מיקומן של אותן טבלאות. בכל מקרה היית נעול לשימוש בטכנולוגיה המסופקת עייי יצרן יחיד של מסד נתוניס והפיתרון היחידי היה קשור בלימוד של שני ממשקי תכנות יישומים, או שפות מסדי נתו- ניס ונפילה לבעיתיות של שימוש בכפל מנ- הלי מסדי נתוניס. ה-0286 - קישוריות פתוחה בין מסדי נתו- ניס, תוכנן כדי להתגבר על מרבית הבעיות האלה. שפת תיכנות היישומים (471) של ה-0286, מאפשרת ליישוס להשתמש במ- משק יחיד לתיכנות לנגישות למספר מסדי נתוניס שוניס (או כפי שזה נקרא במילון 0 - מקורות מידע), הנמצאיס במקומות שוניס. היישוס שלך אינו כבול עוד לרשת או למנהל מסד הנתונים, כך שהוא מבודד משי- נוייס שנעשים אצל מנהל מסד הנתונים, שי- נוייס ברשת או שינוייס במכניוס של השרת. מכיוון שה-0286 מותקן על גבי מגוון פל- טפורמות, היישומים שלך עשויים להיות בעלי עבירות גבוהה בין אותן פלטפורמות - לפחות בכל הנוגע ל-0086. יש רק מכשול אחד בדרך: בטרס תנסה לגשת לנתונים, עליך להשיג התקן לסוג מקור המי- דע הזה. אולס לאותס התקניס שתומכים במספר פלטפורמות, אתה יכול ליצור יישוס שמשתמש באותו ממשק לתיכנות יישומיס על מנת לפנות ל 458 8א, פרדוקס, .501 1 ופורמטים אחרים של קבצים כמו 0 :הצ 6 ישראל מאי 1994 5 וו סוה 06555 שוד וי 5/0 | :וד קישוריות של מסדי נתונים גליונות אלקטרוניים של אקסל או טבלאות של אורקל המותקניס במקומות שונים כמו קבציס מקומייס, רשתות או על גבי מח- שבים מרכזיים. נקודת ההשקצפה של המפתח הקישוריות הפתוחה בין מסדי נתוניס מב- טיחה למפתח פונקציונאליות מינימלית המ- אפשרת לו להתקשר למקור מידע הנתמך על ידה, משלוח פקודה דרך ממשק תיכנות היי- שומיס של 0286 או 501 מוטמע, קבלת אוסף הנתוניסם המוחזרים או תוצאות הפ- קודה ולבסוף התנתקות ממקור הפקודה. באמצעות 0286 מתבצעת סטנדרטיזציה של הודעות השגיאה, ממשק ההתחברות (א06-0), סוגי הנתוניס ואפילו תחביר של פקודות ה-501 האפשריות. כל זה מאפשר לך שימוש בפקודות זהות, כך שאתה יכול להשתמש באותן פקודות, לתת טיפול באותן הודעות שגיאה ולהשת מש באותה פרוצדורת התחברות ובאותו גיב של ,501 לכל אחד ממנהלי מסדי הנתוניס הנתמכים. בעוד אתה יכול לקרוא לפונקציות של ממשק תיכנות היישומיס על מנת לבצע כל פעולת מסד נתוניס של 0086, אתה יכול גם להשתמש ב-0280. ,501 תומך בניב 1 משלו כמו גס כל ניב של 5)(1 הנתמך בידי מנהל מסד הנתוניס המשמש כמטרה למערכת. 0286 יתרגס את הפקודות מה- ניב בו הוא משתמש בעצמו לניב בו משתמש מנהל מסד הנתוניס שמשמש כמטרה למ- ערכת. 6 מספק אוסף של פונקציות מורחבות וכן תחביר מורחב של .501 המאפשר לך לה- שתמש בסוגי נתוניס מתקדמיס (כמו תא- ריך, שעה קובעת ועצמים בינריים), יצירת שורות מסומנות (לצרכי עיבוד של רשומה אחר רשומה בכל פעם), ביצוע שאילתות א-סינכרוניות וכן גישה לעידכון מיכלול שלס של טבלאות נתונים. התחביר של .501 ניתן לשימוש לצרכי ביצוע פקודות חיבור (א101) וכן פרוצדורות מאוחסנות ואוספיס של פונקציות המאפשרים לך לבצע שאי- לתות על גבי מקורות | מידע ועובדה זו מש- ו משת פו- -- נקציונאליות מורחבת | בפנל ו עצמה. | בנוסף לכך, הפו- נקציות = המו- רחבות וה- דיקדוק של ,501 מספקים תמיכה מלאה בטרנזקציות כולל גילגול חזרה והתחייבות (דז!אוא60). בקצרה, 0286 מספק את סוגי האמצעים שהיית מצפה למצוא במערכת קריטית של טרנזקציות מקוונות ובמערכות תומכות הח- לטה. יחד עס זאת, 0286 הוא הגיוני גס מנקודת ההשקפה של משתמש הקצה: הוא מספק רשימה של מקורות מידע מהם אתה יכול לבחור נתוניס וכך אתה, או היישומים שלך, יכולים להשתמש ב-501 כדי לגשת לאותס מקורות. באמצעות מערכות. הל- שומיס המשלימים של 0286, אתה יכול לפנות למספר כל שהוא של מקורות מידע שונים, כל עוד התקני מסד הנתוניס ניתניס לשימוש. כיצד העפק מועל? המפתח לנגישות השקופה לנתונים שבה פועל 0286, הוא אוסף של התקניס פלוס רכיב הנקרא יימנהל הנתונים של 0086" בעת שהיישוס שלך מבצע פעולת קריאה למ- משק תיכנות היישומיס של 02086 הוא למ- עשה קורא למנהל מידע, הממתקן את ממשק תיכנות היישומיס של 0086, מנהל הנתוניס הזה מתרגס את פקודות הקריאה של ממשק תיכנות היישומיס של ה 0086 להתקן ביצוע של פורמט הביצוע של מסד הנתוניס המסויים אליו פונה היישוס שלך (שירטוט מסי 1). תחת 5אשסטא]ש, הה- תקניס ומנהלי הנתוניס מותקניס כ 1 (לדוגמה, מנהל הנתוניס שתחת 5/צסעאושצ נקרא 0280.011). מנהל הנתוניס של 00886 הוא השחקן הר- אשי במחזה. מנהל הנתוניס הוא זה שחוצא בין היישוס שלך לבין התקני הקלט/פלט על מנת לספק קישוריות בין היישום. לבין הרשת. הוא מנהל את חילופי המידע בין היישוס לבין מנהל מסד הנתונים הספציפי מאחר ומנהל הנתוניס מעבד קריאות של ממשק תיכנות היישומים, הוא מסוגל לבצע בדיקת פרמטרים וכן לטעון ולהסיר באופן דינאמי התקני קלט/פלט של 0086 בכל עת שיש צורך בכך. מנהל הנתונים מספק שי- רותיס שוניס ליישומים, כמו יצירת רשימה של מקורות מידע אפשריים. לבסוף, הוא יכול גס לתרגם שאילתות .501 סטנדרטיות לניב המקומי של 50, אס פעולה כזו נד- רשת עייי מקור המידע. כל יישום הפועל תחת 0286, יכול לה- שתמש במנהל הנתונים על מנת להתקשר עם מספר התקנים בו ומנית, וכמובן שכל יישוס יכול להשתמש באותו ממשק תיכנות. ככ שומים כדי לפנות למספר מבני קבצים, או 0 אף ליצור מבני קשרים בין אותס מקורות מידע בו זמנית. כמובן שכל גישה למבנה של קוב יוצאת מתוך הנחה שההתקן המתאים קייס, וגם הותקן על גבי המחשב. במקרה של החלפת מנהל מסדי נתוניס אין המשתמש צריך להכין גירסה חדשה של המערכת לצורך נגישות למסד הנתוניס החדש מלביאים את ה-0586 אל היישום שלך ביסודו של דבר יש שתי שיטות לבנות תמי- כת 0086 ליישוס שלך. האחת נעשית תוך שימוש בערכת פיתוח התוכנה (82%) המשגרת קריאות לממשק תיכנות רד היישומיס של 0286 ישירות. הדרך השניה היא שימוש בכלי המשלים, או בתוסף של מנהל מסדי הנתונים של 0086. ערכת פיתוח התוכנה של ה-086, ₪ 2 | ==== ברש גירסה 1.0 שוחררה לראשונה בס- >הם ]| ב ה 5 פטמבר 1992. היא כללה תיאור = 5 - 0 7 המרי ב ממצה של 0086 כולל התייחסויות ו 0 לתוכנית, קוד מקור, מנהל ההתקניס ה הצ קט 0-0 | ז' | ₪ (למבנה .₪11 של 5אוספאז) וכן 0 "0 מנהלן 0086 (לצרכי יצירת, וקביעת | ל ה הט ב---- ₪" ₪=צך א | פרמטרים, הוספה וביטול של מסדי נתוניס וטבלאות). היא כוללת גם תוכנית לניסוי התקני קשר למנהל ספ מסד הנתונים, יישוס הכתוב בויוואל בייסיק המשתמש ב-0080 וכן התקן גישה לקבצי 5 בת בשלהי 1993, שחררה מיקרוסופט גירסת בטא של 528 0080 גירסה 2.0, כאשר הגי- רסה הסופית מתוכננת לצאת לשוק ברבעון הראשון של 94. בגירסה החדשה נכלל כל מה שיש בגירסה 1.0, בנוסף לתמיכה מלאה בא- רכיטקטורת 0%5טא1] בת 32 סיביות (בעיקר דא 5/וסאן[או והגירסה השולחנית החדשה של 5/וסעאן/ הנקראת שיקגו). הגירסה החדשה 2.0 של 50% תיכלול קוב חדש להתקנת התקני מסד נתוניס; ספריה מורחבת של יישומים לדוגמה המסוגלים גס לעבוד ממש; תמיכה בסימון שורות מכל מקורות המידע; הרחבות למדריך מסדי נתונים וכלי ניסוי טובים יותר. בנוסף לכל אלה יש שם התקן, הכתוב ב-6י המ- אפשר לך ליצור התקנים משלך. אם שפת העבודה שלך לכתיבת יישומים היא פסקל, 6 או אסמבלר - כי אז ה-508 הוא הפיתרון הטוב ביותר שלך. אס אין וה כך, כי אז עו- מדות לרשותך מספר אלטהנטיבות קלות לשימוש. אחת מהן היא שימוש במוצר מש- לי ל-0086 לניהול מסדי נתונים. כמו קישוריות של מסדי נתונים אקסס של מיקרוסופט או אמס1ןעטמאם סי של ד507אםשוסק. גי- רסה עתידית של הפוקספרו של מיקרוסופט, עתידה אף היא לתת תמיכה מלאה ב-0086 כמו שנותנות מערכות ניהול מסדי הנתוניס הפופולריות האחרות. למפתחיס המשתמשיס בושוואל בייסיק או ב-++6 יש אפשרות נוספת. לוטואל בייסיק עצמה היו מפקחי מידע תומכי 02086 מו- בניס מאז גירסה 2.0. מי שמפתח ב ++6 גי- רסה 4.0 של בורלנד או בויזואל בייסיק גי- רסה א.1 של מיקרוסופט, יכול להשתמש במפקחים של חברה שלישית. לדוגמה: המו- לבצע פעולות על גבי רשומת מסד הנתוניס המוצגת בפניו. יש אפילו מדף כלים המאפשר למשתמש לנווט את דרכו בתוך טבלת מסד הנתוניסם. מתוך כל אלה נובע שאתה יכול לי- צור יישוס של מסד נתונים, כמו זה המוצג בשירטוט 3, במאמץ קל בלבד ובזמן מועט. ואכן הקמת היישום המתואר בשירטוט 3 נמשכה כחצי שעה בלבד. לבסוף, הוטואל ++6 גירסה 1.5 מספקת גישה נוספת: אוסף של מחלקות ++ 6המ- אכסן בתוכו פעולות של 0086 על מנת לא- פשר לך ליצור יישומים במהירות רבה, ועס זאת משתמשות בטכניקות תיכנות מונחות עצמים. 5 : ו = ו ₪ ב סיכום -1 הוויה ד נו צר (801/088 47855 15041) של חברת | [08א/א6040, מספק אוסף של מפקחי 0286 שהס חזקים באותה מידה כמו זה של ויזואל בייסיק עצמו. שני אוספים אלה של מפקחיס מספקים תמיכת 0086 למסדי נתונים, טבלאות ואוספי נתוניס די- נמיים. בין אס אתה מפתח יישום בויזואל בייסיק או ב ++6, הדרך להוסיף תוסף נתוניס של 6 היא ביסודו של דבר דומה. מפקחיס רגישים למידע מחליפים את העורך, את תיבת הרשימות, את התיבה הכוללנית ואת כפתורי הפיקוח של 5שוספא]. באמצעות מספר פקודות, תסרוק הסביבה הויזואלית את הטבלאות במקור המידע אליו פונה ה-02086, ותעביר מפקח המיועד לעריכה לכל טור בכל טבלה, מפקח אותו הוא הופך לתיבת דיאלוג או למבנה (ראה שירטוט מסי ?). סביבת הפיתוח תקבע קבוצות השתייכות יי- חודיות לכל מפקח, על מנת לקשור אותו לטור המתאיס במסד הנתונים. אחר כך אתה יכול להוסיף כפתורים שישמשו לביצוע פקו- דות במסד הנתונים, כמו הוספה, עידכון ובי- טול. כמו כן המערכת מאפשרת למשתמש ץ אס אינך משתמש כרגע בתוכנה המ- שלימה של 0286 לניהול מסדי נתו- ניס או לגישה לנתונים, אתה ודאי תשתמש באחת כזו בעתיד. כיוס ניתן באמצעותה לפנות ל-082, או- ראקל, שרת 808 ..501 של דיגיטל, 85 ופרדוקס. מיקרוסופט כבר ציינה שכרגע נמצאיס בעבודה הת- קני 0286 נוספיס לקישור לא- רכיטקטורה של מסדי נתונים טב- לאייס מבוזריס של יבמ (ג אע) וכן. לקישור מנהלי מסדי נתוניס ברחבי רשת המחשביס הגדוליס של יבמ - ה-14א5. גם חברת אפל אימצה את ה-0086, בה- כריזה על 02% 0086 למקינטוש, ובהכריוה שמערכת ההפעלה 7 575%צ5 תתמוך ב-00086 בעתיד. כיוס יש בשוק כשני תרסרי יישומיס מסחריים העובדים כמוצרים מש- לימיס ב-0086. כמו כן יש כשני תריסרי התקניס היקפייס בשוק. חברות בורלנד, יבמ, נובל ו-61םת אמכ א0ש הכריזו על ממשק מש- להן, ששמו המקוצר 124171. סטנדרט וה מתוכנן כך שיותקן על ידי מערכות ניהול מסדי נתוניס - ולא על ידי מפתחי תוכנה, ועדיין אינו קיים באף מוצר מסחרי. בכירים בחברת בורלנד אמרו שסטנדרט זה - ה-121'1, יהיה מוצר משלים ל-0086, וכל התקן משלים של 0286 יהיה נגיש דרכו בלא כל שינויים. על אף העובדה שיש החוששיס מסטנדרט חדש המגיע מבית מיקרוסופט, הרי העובדה היא כזו: הרבה ממה שעוסק 0286 פשוט משפיע וגורס להתפשטות היתופעהי של מסדי נתוניס מבוזרים, אל עבר מערכות .מחשב של אירגוניס נוספיס. 19 17 6 ישראל מאי 1994 120 המבתח האירגוני ניהול נתונים באיוגוניס סוג נתונים חדש במסז: ווידאו במסדי נתונים וידאו דיגיטלי מיד לאחר שהמפתחים האירגוניים התרגלו לעבוד עס "יטקסטיי כסוג נתון, הגיעו לאו- זניהס השמועות ההולכות ומתגברות של המשתמשיס לאיחסון ולטיפול בסוגי מידע חדשים. כח המיחשוב השולחני הגיע סוף סוף לנקודה בה ניתן להציג תדמיות בר- זולוציה של תמונה ואיכות של צבע, להשמיע צלילים | סטריאופוניס המתחרים בקו- מפקטדיסק ולהציג תמונת וידאו על פני הצג שלפני המשתמש. וכך, שואל את עצמו המ- פתח האירגוני ייאס תמונה שווה אלף מילים, אזי סרט ודאי שווה מליון. האין זה כךו'י האס חומרת תחנת העבודה שלך וקו- - נפיגורציית הרשת המקומית שלך מוכנים לוידאו הדיגיטלי! האס יש לך מספיק מקום כדי לאחסן וידאו דיגיטלי! קרא בהמשך ות- קבל תשובות מפתיעות. מה הוא וידאו דיגיטלי? וידאו דיגיטלי הוא אוסף נתונים בינאריים, המייצג אנימציה או שרשרת תמונות. כאו- פציה עשוי הוידאו הדיגיטלי להכיל גם פס קול המסונכרן אליו. הדיון שלנו לגבי סוג הנתון הזה, עשוי לכלול הן קול והן תמונות הגעה (511115). קוב צליל עשוי להיות סרט דיגיטלי המכיל פס קול בלבד בלא פס תמונה. מצגת תמונתית יכולה להיות סרט דיגיטלי של מסגרת יחידה בלבד. שלא כמו וידאו אנלוגי - כמו זה שאתה רואה על גבי הטלויויה או שאתה מקליט על גבי מקלט המצלמה, לוידאו הדיגיטלי יש את כל היתרונות של מחשוב. ניתן להכפילו בלא להפסיד דבר באיכות. ניתן לסווג אותו לצרכי שיחזור קל יותר וניתן גס לאחסנו במסד נתוניס. והחשוב מכולס: הוידאו הדי- גטלי נגיש בצורה אקראית. 0 הק 6 ישראל מאי 1994 סרטי הדרכה בעזרת הגישה האקראית שהיא מיידית לכל מסגרת של תמונה דיגיטאלית, ניתן לבצע דבריס שמעולס לא היו אפשריים. תאר לע- צמך סרט הדרכה: סדרת תמונות, כל אחת מהווה מסגרת בתצוגה הדיגיטלית, המ- אורגנות בצורה כזו שמאפשרת למשתמש להסתכל סביבו בחלל. אנו יכוליס לצלס על גבי סרט את צידו הפנימי של חדר, תוך הק- פדה לאסוף תצלומיס מכל שלוש מאות ושי- שיס המעלות כמו גס מעלה ומטה. תוך שי- מוש בתוכנית המדלגת ממסגרת למסגרת, אתה יכול להסתכל סביבך בחדר בכל כיוון שתחפוץ. במקרים רבים, סרטוני וידאו מע- ביריס לצופה בהם יותר אינפורמציה מאשר מסך המלא כולו במלל. תקשורת אירגונית שיטות חדשות של תיקשורת ניתנות ליישוס באמצעות וידאו דיגיטלי. כשס שדואר קולי שינה את הדרך שבה נעשה שימוש בטלפון, סרטוני וידאו דיגיטליים ישנו את הדרך שבה אתה עובד במשרדך. אנו מתייחסיס למסמכיס אלקטרוניים כאילו היו מסמכי נייר מאוחסניס במחשב, ואכן אס אתה רוצה מסמך ממשי - אתה פשוט מדפיטס אותו. אולס אתה אינך יכול להדפיס קול. תדמיות צבעוניות ניתנות להדפסה אולס כיצד תוכל להדפיס סרטו! וידאו דיגיטלי הוא צעד קדימה בכיוון המשרד חסר הנייר שהובטח לנו מזה כבר. כאשר הומצא הטלפון חשבו אנשיס רביס שמשלוח הודעות כתובות ביד היה כל שנ- דרש לתקשורת עיסקית. לאנשים שחיו בת- חילת המאה היה קשה לדמיין כיצד יהפוך הטלפון לחלק מחיי ביומיום. מאוחר *ותר, שעטה מהפכת המחשב השולחני בעולס הע- סקיס כסופת הוריקן, כשהיא משנה את מקוס העבודה במובניס שרק מעטיס מאוד צפו. כעת מגיעה מהפכה דומה, בהגיע הול- דאו הדיגיטלי. לא יהיה שוס מקוס בתעשיה שלא יהיה תחת השפעת המהפכה הזו. המסמכים יכללו אז טקסט, קול, תמונות הבזק (סטילס) ווי- דאו דיגיטלי. חברות ביטוח תצרפנה סי- רטוניס של נכסיס פגועים למסמך התביעה, שגס הוא כמובן יהיה אלקטרוני. קציני מש- טרה יכללו סירטוניס של אזור אירוע הפשע בדוחותיהס. חברות נדליין יחזיקו סירטוני הדרכה פנורמיים של מבנים ושטחיס המיו- עדים לקוניס פוטנציאליים. ואפילו בהו- ליווד, מקוס בו אפקטים דיגיטליים מיוחדיס היו בשימוש מזה שנים, יהפוך הכל להיות דיגיטלי, עובדה זו תאפשר גישה מיידית לכל מסגרת בהיסטוריה של הקולנוע. יוס אחד עוד תוכל לצפות בסירטונים דיגיטליים על גבי רשת המחשביס של החברה שלך. מי הם השחקנים? קיימיס למעשה שני מנועים וידאו דיגיטלייס של מחשבי שולחן: ה-ם!א]ד 0016 של אפל (וגס זה המיועד ל-5/צסעא[ץו) וה- סשטוץ 5שסטאןז 08 של חברת מיקרוסופט. לעיתיס מתייחסים לאחרון בצורה לא נכונה כ-1 , כאשר התייחסות זו בעצס אמורה להיות לשמו של מבנה הקוב של הוידאו. אמנס קיימות גס טכנולוגיות אחרות, אולס אלו הס השנייס השולטים למעשה בשוק המקינטוש מצד אחד ובמחשבים אישייס מבוססי מעבדי 86א. שני המוצרים גס יחד נחשביס למוצרי ייתוכנה בלבדיי, כשהכוונה היא שאין צורך בחומרה כלשהי לצורך הצגת או הפקת הסרטים הדיגיטליים. אמנם ניתן להעזר לצורך זה במספר אמצעי חומרה אולס מעט מאוד מחשבים שולחניים ממו- תקניס בחומרה הדרושה לכך. בדיון שלהלן לא נכלל סטנדרט האנימציה של אוטודסק - 11.6 1. זאת משוס שאין הוא תומך בשמע משולב וכן אין הוא תומך במדחסיס (מושג שיוסבר בהמשך) העדכניים ביותר. מצד שני ה-21 הוא סטנדרט וידאו נתמך חומרה, אשר הודח על ידי טכנולוגיות "תוכנה בלבדיי. טכנולוגית הוידאו הדיגיטלי של יבמ הנקראת 1/11/0710 מיועדת לשוק ה-05/2. מצד שני הן מואזד אנט 5וספא] אס" והן 08 סמפוש 5וסטאז משחקים על גבי מערכת 05/2 באמצעות תמיכת 5או0 א]א שיש ל-05/2. מ ,כ בב 2050 > - חווד א6וע0 ול אפל ה-ם]א]1 0010% המקורי, שעל גבי המ- קינטוש ו-5שססאז 08ת מואזד א6וט על מחשבים אישיים מבוסטי מעבד 086, משתמשיס בטכנולוגיה חוקה שכבר הוכרה על ידי משתמשיסם ותיקים של מקינטוש המ- שתמשיס בו למערכות דפוס שולחניות. אחד האלמנטים היפים ב-ם|א]ד 0016%. הוא שניתן להציג סרטים דיגיטלייס הן על גבי המאק והן על גבי מכונות 5/סעא]א בלא ביצוע שינוי. הנקודה החלשה היא שאפל משווקת את ה-08ת מאןך אסנ[ע0 5ססאז יחד עס תוכנית ערכת הפיתוח של אפל. תוצאתה של פעולה זו היא שאין רואים את מערכת זו בשוק ה-0/5עא[/ של מי- קרוסופט. ה-ם]א]ך א0010 אינה תוכנה חדשה. היא כבר הספיקה לע- בור שני מקצי שיפורים. במ- קציס אלה קיבלה כמה אמ- צעיס אלגנטיים ושימושיים. אחד מאמצעיס אלה הוא הפס הכפול. לסירטון של א0016% םאד יש אפשרות להחזיק שני פסי קול (לדוגמה: בשתי שפות נפרדות), ושני פסי וידאו - הנו- חים במיוחד לצרכי עריכת הוי- דאו. ה-8|א]ך 0016% תומך גס בטקסט מסונכרן, כמו כו- תרות, שניתן להצגה בתוך הסי- רטון. בגרותו של ה- 010% 8[ הופכת אותו לפ- לטפורמה יציבה לפיתוח ול- הצגת וידאו. 08 פואוך ו 5וסטאן[ הוא ביסודו חלק ההצגה של המוצר המיועד למ- קינטוש. כתוצאה מכך, אין הוא מציע את כל אוסף האמצעים הא- פשריים על גבי המק עצמו. חברת אפל הכ- רטה באופן רישמי על כוונתה להמשיך ול- פתח את פ%וסטאןצו אסש ואוד אסוטט. המערכת הפכה להיות פופולרית אצל מפ- תחיסם המשתמשים ב-62-80%1, הרוציס לפתח את מוצריהם על גבי המק, אולס בכל זאת רוציס לשחהר את מוצריהס הן על גבי המק והן על גבי מערכות הפועלות תחת 5וסטאז/. בדיקות שונות שנערכו על ידי גופיס מסחרייםס, הציגו את :כולתו של ה-8ו0פאן]או אסק ₪ואזד 0016% כטובה מעט יותר מאשר זו של ה-08ק 0סמפ]% פוס א ווידאו במסדי נתונים 5וססאו/ו 08 ספפוצ מוצר שלה באותו יוס ובאותו מקוס בו הכ- ריזה חברת אפל על ה-08: םואזד אסועטס 5שספאן]צי! יתרונה הגדול של מערכת זו הוא בכוחה של חברת מיקרוסופט. המערכת אינה ניתנת לשימוש על גבי המקינטוש, אולס היא נמכרת יחד עס תוכנית מקינטוש ההופכת קבצי סירטוניס של םואזך אסזט) לקבצי סירטונים של 08 סמען% 5שסטאן]או, קבציס שאותם כן ניתן להציג תחת 5אוספאן1\. מיקרוסופט בחרה במודל מבוסס מסגרת בניגוד למודל של 010% םוא[ שהוא מבוסס זמן. עובדה זו מגבילה את ה- 5/וסעאן]או 08 סמט]לחלק מה- אמצעיס הקיימים ב-םא]דך א0010%. לדו- גמה: ב-5/סעא[ץ 08 0סמפ1צ לא תוכל לגרוס למסגרת, או לקבוצה של מסגרות, להשאר על המסך לפרקי זמן שונים, דבר שאותו כן תוכל לעשות ב-₪!א]דך 6%זש0. מבנה הקוב שבשימוש ה-08ק 80[ 5סטאן נקרא 1א. מבנה זה, כמו זה של מ]א1ך 0016%, מאפשר תמיכה במספר פסים, אולס הגירסה הנוכחית של המערכת אינה מנצלת אפשרות זו. מיקרוסופט עובדת כרגע על שדרוג של הגירסה. תמיכת תוכנה בכל מכונה שולחנית בה תרצה להשתמש בוידאו דיגיטלי, תודקק למנוע התומך בוי- דאו דיגיטלי. במק - מנוע כזה מגיע כחלק אינטגרלי של מערכת ההפעלה. ל-0/5טא1]/, אין זה כל כך פשוט. עליך לספק למערכת את מנוע ההצגה של ה-5/שסכאן] 08 מואזד א6ז00 או זה של ה-8/שססאן]א ₪08 סמפזץ, ושניהם חייסם בשלוס באותה מערכת. מוצרים אלה עליך לדרוש או מהיצרן עצמו, או כמוצר תו- כנה של חברה שלישית הנותנת תמיכה למו- צר כזה. מוצרי תוכנה רבים של חברה שלי- שית תומכים בוידאו דיגיטלי בעיקר בקצה העוסק במו- לטימדיה: סירטונים, עורכים, מוצרי מצגות מכירה. עיניינים טכניים מה עליך להבין בנוגע לוידאו דיגיטלי כאשר אתה מתקין פרוייקט המערב וידאו דיגיטלי באירגון שלך: קודס לכל דע לך שקבצי וידאו דיגיטלי הם גדוליס ממש! בעצם ענקיים. הס תופסיס ממש דונמים של שטחי דיסק והס גדולים מכדי שנעביר אותס על גבי רשת. כדי להדגיש נקודה זו הבא ני- צור וידאוקליפ צבעוני קצר, בסך הכל בן 30 שניות, עס פס קול. בגלל מגבלות חומרה של היוס, נניח שגודל מסגרת יכסה ורק ובע מסך בן 0 פיקסלים. (ניח גס שהקליפ שלנו כולל סירטון צנוע בן 8 ביט (256 צבעיס) עס פס קול בן 8 ביט, ₪7א 1 כדי להקל, אפילו נשתמש ב 15 מסגרות לשניה, שהס משמעותית פחות מהסטנדט של 30 מסגרות בשניה שנחשב לתנועה רגילה. בדוק את המספריס הבאים: 320/240 פי- קסליםס למסגרת שווה ל 76,800 פיקסלים למסגרת; כפול 15 מסגרות בשניה מגיע 07 בייט בשניה. הוסף עוד 11,000 דגימות קול בשניה, בנות 8 ביט האחת ות- קבל מספר כולל של 1,163,000בייט בשניה לסירטון בן 30 השניות שלך. מי יהיה מוכן להודיע למפקד הממונה, לדוגמה, שנאומו לחייליו אינו יכול לעבור את 30 השניות רק משוס שאין מקוס על גבי הדיסק. יש להתייחס ברצינות לכמה אלמנטים הנו- 1 2 6 ישראל מאי 1994 0-₪----/מ11נ//" ןהה ה ה 12 בעים מתרגיל זה. ראשית, סרטים דיגיטלייס הס פשוט ענקיים! שנית, קול איננו החלק החשוב בקליפ. שלישית, כדי להציג סירטון קצר זה, במהירות הצנועה של 15 מסגרות בשניה עליך לשנע כ-18א1 בשניה ברשת שלך אל עבר מחשב אחד! זהו סיוט הלילה של כל מתכנן קיבולת. מנהלן מסדי נתוניס ומפתח אירגוני, שימו לב: סירטוניס דיגיטליים: גו- לשים מעבר לכל רשומות הנתוניס המ- סורתיות, אף הגדולות ביותר. רוצה לנחש כמה נתונים נדרשים לצרכי אותו סרט בן 30 שניות, המשתמש במלוא גודל המסגרת של 0, עם צבע בן 24 ביט וקול בן 16 ביט ב-117א44! לא! לא התקרבת אפילו למ- ספר הנכון. התשובה היא 18א835 לא דחו- סים ל-30 שניות של סרט וידאו! אס כן האס וידאו דיגיטלי הוא ריאלי בכלל! כיצד אס כן אתה :כול למנוע ממנו לגרוס להלס במסד הנתונים שלך ובתחנת העבודה! דחס אותו! דחיפה התשובה המתבקשת לנפח הגדול הדרוש לסרט היא לדחוס את הסרט. הן 010% מואזד והן 5שסטאז 08ח ספטזצ תו- מכים במספר סוגי מדחסים (הידועים בשם 6 - קיצור | של מדחס/פורש - 55000 א ]א0ס6). | המ- דחסים הטובים ביותר הס מטיפוס היימאבדיסיי שמשמעותו שלצורך התוצאות הטובות ביותר מעט מהנתוניס מסולקיס. לאחר שקראו את המשפט דלעיל, מפתחים שאינס מקורבים לוידאו דיגיטלי, ודאי סו- פקים את כפיהס בבהלה וסוגרים את כי- סיהם. אולם יש לדעת כי העין ניתנת לה- טעיה בקלות באמצעות תמונות נעות, כך שמספר קטן של פיקסלים מוקרביס על מזבח קצב מסגרות מהיר יותר; כך שהפשרה כדאית. לא כל המדחסים הס מסוג המ- אבדיםס. ואת משוס שישנס מקוים בהם אסור לאבד אף פיקסל אחד מתוך התמונה. תמונה מספר 1 מתארת את ההשפעה של דחיסה מאבדת. אלגוריתמים דוחסי תמונות בתוכלנה דוחסי התמונות הפופולריים ביותר. הנ- מצאים בשימוש היוס הס ה 8/8%א61 של חברת ץ אד 6ג)אאםיע5 ו-3.1 0מסא1 של חברת אינטל. לכל אחד מהשניים יש נקודות חזקות *ותר וחלשות. ה-%ג/א61 חזק מאוד בצד הפריסה אולס איטי מאוד בשלב הדחיסה. ה-080א1 מתו- כנן ללכידת ידאו והצגתו תוך הסתיעות 6 ישראל מאי 1994 ווידאו במסדי נתונים בחומרה, תוך שהוא משתמש בשבב .750 מתוצרת אינטל. שני דוחסי הוידאו גם יחד שימושיים הן ל-שא]דך א0010, הן ל-5וססאן]ןט 08ק מאזך אסועטס הן ל-0/5כ א[ 08 סמטעזצ. ה-3.1 ספפא1ז ניתן לשימוש גם בוידאו הדיגיטלי אסז'ד0וא11 0 של יבמ עבור מערכת הפעלה 2. אם בעסק שלך יש גס מחשבי מקי- נטוש וגסם מחשבים מבוססי 86א, חשוב לה- שתמש באמצעי דחיסה הניתנים לשימוש על שתי הפלטפורמות גס יחד. בהסבת קבצי סרטים מפלטפורמה אחת לשניה, יש לוודא שזרימת אותות הוידאו נדחסה באמצעות אותו אמצעי דחיסה הנתמך גס במערכת המ- טרה. כמובן שעלול להיות מצב שביצעת הסבה של סרט ובסופו של דבר גילית שהוא אינו פועל, משוס שאמצעי הפריסה אינו קייס בסביבת המטרה. ביצועי ההצגה בעיות של איחסון ושל קיבולת הרשת, אינן הדאגות היחידות שעליהן עליך לחשוב. יש לחשוב גס על החומרה של המחשב השולחני וגם על האילוציס הנובעיס מהשימוש בס- רטים. הבא נראה את הפרמטריס המשפיעים על שלב ההצגה. הסרט ראשית כל, יש לבחור מה הוא השלד של הסרט! בדרך כלל לאחר ביצוע ההמרה ממ- קור אנלוגי לתוצר הדיגיטלי, יש לבצע קיבוע פרמטרים של הסרט פעולה הנקראת בא- נגלית 51101, על שס תוכנית המקינטוש המ- פורסמת 101851107א. עיבוד זה קובע את האופי הפנימי של הקליפ הדיגיטלי. אופי זה כולל את קצב המסגרות, קצב ההעברה של מכניוס המשלוח (לדוגמה: קצב ההעברה של ה-1א0א-6) וכן מגוון של פרמטרים אי- זוטרייס אחרים. אם העיבוד הזה לא מוצלח או שהקליפ תוכנן עס קריטריוניס של הק- רנה שהס מעבר לאפשרויות החומרה עליה הוא יוקרן - הביצועים יסבלו. אמצעי הד- חיסה שבו נעשה שימוש לדחיסת הסרט גס הוא חשוב מאוד. אמצעי חלש שמייצר קב- צים גדולים עלול לגרוס לצווארי בקבוק מש- מעותיים, לעומתו אמצעי דחיסה טוב גורס לקובץ דחוס היטב ובשלב הפריסה הוא איגו מקשה כל כך על יחידת העיבוד המרכזית. הרעות בהמשך, עליך לזכור שלמכניזס המשלוח יש יחס סופי גבוה של העברת נתונים. אם הס- רטים שלך מאוחסנים על גבי שרת רשת, כי או רוחב הפס האפשרי של הרשת מכתיב את המהירות המקסימלית של הצגת הסרט. על אף שסרטים :כולים להיות מוצגים על גבי רשת, הביצועים הס בלתי צפוייס אלא אס כן אתה רוכש שרת יחודי לוידאו. שרת הוי- דאו מספק רזרבות של רוחב פס מיוחד ואו- גרי זרימה. האוגריס של שרת רשת רגילה מתוכננים להטמין רשומות שאליהן יש פניה חוזרת. לצרכי וידאו דיגיטלי, והו למעשה ההיפוך של פרודוקטיביות. ההצגה של סרט וידאו דורשת אוגריס המסוגליס לבטל נתו- נים במהירות, משוס שהסבירות שמסגרת תהיה בשימוש חוזר בעת שהסירטון מוקרן בצורה סודרת - היא מאוד בלתי סבירה. וווסה-65 אם אתה קורא את הסרט מתוך תקליטון [א0א-60, כי אז הקצב הקבוע של העברת הנתונים מתוך ה 1א/0א-60 הופך להיות הג- בול העליון של המהירות. הכרזות על דירוג לגבי כונני 622-8001 דומה יותר להכרזות על שיעור הקילומטרזי לליטר במכוניות חדשות: זה נשמע אמנם טוב אולס המציאות שונה בתכלית. לדוגמה: כונן 1א0א-02 בעל מהי- רות יחידה נחשב כבעל מהירות העברת נתו- ניס של 150% בשניה. במציאות יש להתייחס בקליפ הדיגיטלי ל-90% בשניה כקצב הרי- אלי. זאת מאחר שכונן ה-%א02-80 מבצע פעולות חיפוש על גבי הדיסק שהן איטיות למדי, באופן יחסי, על מנת למצוא את נתוני הוידאו | הדיגיטלי. | בפרקטיקה, משמעות הדבר ששיעור העברת נתוניס קבוע של 90% הוא הדבר המקסימלי האפשרי. דיסקים קשיחים דיסקים קשיחים של מחשבים יכוליסם לשמש לאיחסון ווידאו, אולס צווארי בקבוק אח- רים בדרך כלל יוצריס את הבעיה עוד קודס לכן. ככלל, סירטונים המוצגיס מתוך די- סקים קשיחים, הס בעלי ביצועיס נאיס למדי אולם רק מעט חברות גדולות יכולות להרשות רכישת כמות כזאת של שטח דיסק לכל מכונה שולחנית. טכנולוגיות וידאו באביק מקומי גם מהירות האפיק של המכונה עשויה להיות פקטור. השיפורים האחרונים במחשביס מבוססי 86 כוללים מספר טכנולוגיות וי- דאו של אפיק מקומי (אפיק 18 של תש וכן 761 של אינטל), המונעים מה- [ש -ן מש > תוצא וידאו איטי יגרמו לצוואר בקבוק בבי- צועיס הרבה לפני שיבוא לידי ביטוי גורס היעיימ. להיות בעל יעיימ מהיר זה באמת דבר חיובי אולס המטלה העיקרית של היעיימ הוא לבצע פריסה של כל מסגרת תמונה. אין זה משנה כמה מהיר יהיה היעיימ אס אין באפשרותך לשגר את המסגרת הדחוסה במ- הירות המספיקה. מעבד משנה נומרי אינו מהווה סיוע כלל לוידאו דיגיטלי (משוס שש- גרות הפריסה פועלות באריטמטיקה בש- למים. התייחס אל הביצועיס של הצגת סרט וידאו דיגיטלי כפקטור המורכב מהרבה חלקיס התלויים זה בזה. חלקיס אלו כולליס את רוחב הסרט, את אפשרות הקידוד לדחיסה, את יעילות הפיענוח (המוגדרת על ידי הלו- גיקה של המפענח ומהירות המעבד) והכמות של נתוני הסירטון (קצב המסגרות, גודל המ- סגרת, איכות התצוגה, עומק הצבע ואיכות הצליל). במערכות המוגבלות של היוס, מש- מעות הדבר שעליך לטפל בשיווי משקל אדיר של פקטורים אלו על מנת לקבל ביצועיס טו- ביס של סירטון דיגיטלי. קצב המסגרות, איכות התצוגה וגודל הת- צוגה, כל אלה תורמיס למספר תוויס שצ- ריכיס לעבור את המערכת. הרוחב האפשרי של הפס מגביל, מכל מקוס, את מספר התויס שניתן להעביר במערכת (הכוללת את הרשת ואת חומרת תחנת העבודה). לא תוכל למקסם את כל שלושת המאפיינים. הגדלת גורס אחד, תחייב אותך להקטין את הגורס השני. הגדל את קצב המסגרות, ותקבל אי- כות נמוכה יותר של כל מסגרת. הגדל את גו- דלה של כל מסגרת ותהיה חייב לקבל קצב נמוך יותר של מסגרות בזמן נתון או איכות תצוגה נמוכה יותר. המלצות יחידת החומרה הנמוכה ביותר מבין אלה שמבוססות 86א, שבה ניתן להשתמש לצרכי ווידאו במסדי נתונים | 0 [ תעבורה הרגילה להאיט את פעילות הוידאו. מכונות המבוססות על טכנולוגיית וידאו של אפיק מקומי מוסיפות שיפוריס משמעותיים בביצועיס בוידאו דיגיטלי שולחני. התקני וידאו כל כרטיסי הוידאו המודרניים המיועדיס למכונות מבוססות 986 מגיעות עס תכנה להתקן וידאו. מרבית התקני הוידאו מתו- כנניס לפעול במיוחד עס כרטיסי וידאו מסויימים, ועשויים להיות בעלי השפעה גדו- לה על ביצועי מצגות הוידאו. ככלל: דרישה מכרטיס הוידאו להציג יותר צבעיס, מאיטה את מהירות הצגת הוידאו. לדוגמה: כרטיס וידאו המציג 16 צבעים, מרענן את המסך מהר יותר מאשר אותו כרטיס המציג 32,000 צבעיס. מצד שני סרט הוידאו שלך גראה עלוב למדי ב-16 צבעים. התקני 8 ביט המיועדיס ל- 0\5 א[/(265 צבעים), עשויים לגרוס לה- בוקי צבעיס מעצבניס כאשר הוידאו הדי- גיטלי מתחיל את פעולתו. פשרה טובה היא להשתמש בהתקני צבע ל 5/וסעאן] של 15 או 16 ביט (32,000 או 64,000 צבעיס בה- תאמה), במקוס התקניס המציגיס כל צבע ב 4 ביט (שהם בערך 16.7 מיליון צבעים). זכור כי חומרה מהירה דורשת התקני וידאו הכתובים היטב. אפילו ההתקן היעיל ביותר כיום, אינו יכול להתמודד עם הדרישות של וידאו דיגיטלי. מכיון שכך גם שק וגס 5'סטא ןי 08 םאד 016% מתעלמים מהתקני הוידאו בכל עת שזה אפשרי, על מנת להגיע לביצועים אופטימליים. יחידת העיבוד המרכזית לבסוף עליך להתחשב במהירות המעבד המ- רכזי. ההיגיון הפשוט אומר שיעיימ איטי הוא גרוע אבל האמת היא שרוחב פס צר במובניס של התקן 1א0א-6 איטי, רשת איטית או וידאו דיגיטלי היא מערכת 386 בעלת מהי- רות של 1₪?2א33 עס אפיק וידאו מקומי. כו- נני 1א0א-61 חייבים להיות מטיפוס המ- הירות הכפולה. לגבי המקינטוש - אין לה- תפשר על דבר שהוא פחות מה-]6 ]1. לצרכי הצגת וידאו דיגיטלי על פני רשת מקומית, עליך לחשוב ברצינות על שרת וידאו. אפילו עם קונפיגורציות אלה, אל תצפה למסגרות שהן בעלות גודל שהוא יותר מ-320/240 פי- קסלים וגם לא קצב מסגרות גבוה יותר מ-15 מסגרות לשניה (5/₪). כמובן שמכונות חזקות יותר הן טובות יותר. מצד שני, ברור שלעמוד ולהסתכל כיצד מתייבש הצבע תהיה פעולה פרודוקטיבית יותר מאשר לצפות בס- רטון וידאו דיגיטלי המוקלט על גבי דיסקט או שמועבר במודם. כיום, דוחסי התמונות העושיס את עבודתס על הצד הטוב ביותר הם א4ת₪]0 ו-3.1 080א1. יתכן שיהיה צורך לבצע לכי- דה תוך שימוש במקדד שעליו נעשתה או- פטימיוציה למהירות גבוהה מאשר לדחוס מחדש עבור ה-5748]א61 או ה-3.1 0שטא1ז לאחר הלכידה. אס בסביבת האירגון יש פל- טפורמות שונות הנזקקות לוידאו דיגיטלי, םואזך א0016% מהווה בחירה טובה יותר, משוס שהוא תומך הן ב-5/וסטאן]א והן במקינטוש. כרגע אין סטנדרט לוידאו די- גיטלי התומך בכל הפלטפורמות. אם אתה מתכנן מערכת המשתמשת בוידאו דיגיטלי, אל תמציא את הגלגל מחדש, ול- פיכך אל תנסה לכתוב מנוע חדש להצגת וי- דאו. במקוס זה השתמש במנועים שקיימים כבר היוס עבור מחשביס שולחנייס. סיכום ציוד המיחשוב השולחני של היוס וכמוהו הרשתות המשרדיות ומערכות איחסון מסדי הנתוניס, רק מתחילים להתייחס לטיפול בוידאו דיגיטלי. יחד עס השיפור ביחס של הביצוע לעומת המחיר, תוכל יותר ויותר לר- אות מערכות מתאימות יותר במקומות הע- בודה. היתרונות של וידאו דיגיטלי הס מש- מעותייס מאוד ועליך לצפות שזה יהפוך לסוג נתוניס במערכות הקריטיות שלנו. בעוד הוידאו הדיגיטלי ידרוש גידול משמעותי ברו- חב הפס ובמקוס איחסון, עתה הוא הזמן להתחיל בחקר הוידאו הדיגיטלי והכנתו לשימוש. 12 6ץ ישראל מאי 1994 ,-+% הב !]:1. ]1:2 השיקולים בבחירת ברטיסי קול, נרטיס ה-4!55 16 םצמצ סוסטה אחת המהפכות הבולטות של השנה האחרונה בעולס המחשביס באר ובחוייל היא ללא ספק המעבר למערכות תומכות מולטימדיה, החל מתוכנות גרפיקה ואנימציה מקצועיות דרך תוכנות ומצגות עסקיות וכלה במשחקיס פשוטיס ומורכביס כאחד, כולס משלביס תמונה, תנועה וקול ומה שנחשב לפריצת דרך לפני שנה הופך כיוס לסטנדט חדש. הלב והעיקר במערכת מחשב תומכת מולטימדיה הוא כמובן כרטיס הקול, אותו מעגל שאיפשר לנו לשמוע מוסיקה ]א פשוטה בתחילה (כרטיס האדליב) ולאחר מכן קול ברמה עממית (סאונד בלסטר 2) הולך ומתפתח ומגיע לשיאיס חדשיס מהס השיקוליס שצריכים לעמוד מול עיניו של החובב מקצוען בבחירתו בכרטיס הקול לשנות ה-90! אותו כרטיס שאמור לענות על הדרישות שמעמידות כל אותן תוכנות משחקיס חדשים היוצאות לשוק בקצב מסחרר וכיצד יוכל להתמצא בתוך מבול הכרטיסים המוצעיס כיוס בשוק! קודס כל בא לעזרתנו אותו תקן הנקרא- 62קוא 2 גזסואזז1ט!וא תקן האמריקאי שמגדיר מהי מערכת המולטימדיה המת אימה לישומיס החדשים של שנות התשעים. התקן קובע חד משמעית כי כרטיס קול הדוגם ב-8 ביט (כדוגמת הסאונד בלסטר 2) ואפילו סטריאופוני (כדוגמת הסאונד בלסטר פרו) אינו מספק, הסטנדרט החדש הינו כרטיס הדוגס מנגן צליל ברזולוציה של 16 ביט, סטראופוני, ממש כמו מכשיר הקומפקט דיסק הביתי. לאור תקן זה וכמות הישומים התומכיס בדגימת 16 ביט האיכותית ברור כי כרטיסי ה-8 ביט גוססיס וכפי שלא נשקול כיוס לרכוש מחשב 286 כך לא נשקיע כספנו בכרטיס מיושן. שלושה גורמיס מנעו עד היוס את המעבר ההמוני המתבקש לכרטיסי 16 ביט - הראשון שיקול מקצועי - הקלטה בפורמט מלא סטראופוני 16 ביט דורשת כ-170% לשניה של נפח דיסק יקר, בחישוב מהיר נקבל משהו כמו 10 מגה בייט לעריכת קטע מוזיקלי של דקה אחת! השיקול השני הוא תאימותם של כרטיסי ה-16 ביט החדשיס לאותס כרטיסים ישניס אליהס התרגלנו ולמשחקיס הישנים התומכיס בהם, והשלישי הלא פחות חשוב הוא כמובן המחיר, מחירו של כרטיס 16 ביט עס מעבד אותות מתקדס :כול להגיע ל-5400 ויותר הפתרון מוצע לשוק הישראלי כמו בכל העולם בדמותו של כרטיס איכות ה-:/צו סזפש/ 5] 16, כרטיס זה המיובא ארצה עייי חברת יוירוס"י (נציגתן הבלעדית של אסוז צסאאז צא וז וטוא מסיגנגפור ר- ] א110 אאנדדא1 כ[פוא) ונראה שזה ממש נוצר על מנת לתת תשובה לשלושת הבעיות שהוזכרו לעיל. הכרטיס תואס מלא לתקן 16 ביט החזק ביותר כיוס - 2 וא:811צ5 [א500 /וסטאזצ וכולל עיבוד אותות מתקדס המאפשר לו דחיסה ופריסה של נתוניס בזמן אמיתי - חסרון של 75% מבחינת נפח איחסון. תאימותו של הכרטיס לתקניס ישניס כסאונד בלסטר 2 מושלמת ויותר מזה הכרטיס תואס מלא גס לסאונד בלסטר פרו (סטריאו - 8 ביט), יחודו של כרטיס ה-₪ץ /צ210/ בהיותו בנוי על מערכת שבביס כפולה, האחת המטפלת ב-16 ביט והשניה ב-8 ביט - שני כרטיסיס על כרטיס אחד! המחיר 670 שייח כולל מעיימ, מחיר אפשרי לכרטיס איכותי, ללא פשרות. הכרטיס תומך בכונן 1א0א-(61 של פנסוניק שבגרסת המהירות הכפולה שלו מהווה השלמה טבעית למערכת מולטימדיה מושלמת. למקצועניס שביננו מוצע כיוס גס כרטיס ה-ואטאזא, 1[ מצגצו סז כרטיס המכיל את כל התכונות של אחיו הצעיר בתוספת תאימות לכל כונני ה-0%1א ג]6 בשוק, כולל 8681 ואפשרות לתוספת של :5 ₪1 ז3צע 8 אצ ו/או לוח מיוחד היוצר בחומרה צליל תלת מימדי (([א50% (31) 950 שייח כולל מעיימ בלבד. במבצע מיוחד לחודש ימיס תצורך חינס אל כרטיס ה-:\ג עוסןגזט ואטוז,1'! חבילת התוכנה המקורית של מיקרוסופט. 2וא:11 8צ8 זאש50 05077א6ווא הכוללת תכונות מקצועיות לעריכת קול, לזיהוי דיבור (א1110א:1:600א 0106/) ותמיכה נרחבת לשיבו קולי בתוכנות ידועות (אקסל ולוטוס 123). תוכנה חשובה המשותפת ויחודית לכרטיסי ה-: 110% היא האפשרות להשמעה והקלטה בו-זמנית ממש שולחן עריכה מקצועי על מערכת ה-8/צ0(]א]צ הפרטית שלך. הכרטיסים ניתנים להשגה ישירות בחנות 5%, ברחוב פרישמן 77 בת'//א טל: 03-5245639 או אצל המפיצים המורשים ברחבי הארץ. ₪ | וזו רן אברהמי קישוריות ושינוע מרובה בומן האחוון מרביס להשתמש במלה "קישוריות'י. וכמו בכל מושג המפלס לו דרך לראשונה אל עולם הסמלים שלנו גס "קישוריות" מתברכת בריבוי משמעויות. אצטרף גס אני למרוץ ואנסה לתת למלה זו משמעות משלי. המלה יקישוריות" איננה מסמלת בשבילי תקשורת בין גיליונות אלקטרוניים, או תק- שורת בין תוכנות שונות או תקשורת בין מחשבים שונים. כשאני משתמש במלה קי- שוריות אני מתכוון לומר: שינוע מידע בין בני אדס באמצעות מחשב ויהיו המחשבים אשר יהיו ויהיו התוכנות אשר יהיו. לשינוע מרובה כזה בין מקורות נעלמים ור- ביס לבין יעדים שאינס ידועיס מראש יש צורך בנוהל שיהיה מקובל על כולס. ואמנס קיים נוהל כזה שמוכר לנו בשם- 5011 זס] 100100/ן6[855 | 6ז68הה51 | ההסתסתו סח 1160 ח10!התחס]ח]. ההמשך מבוסס על ההנחה שהקורא מודע - לפחות באופן כללי - למשמעות המושג הזה. > שינוע פסיבי ושינוע אקטיבי פעם, כשהיינו ילדים, היעו יושביס בערמה על הפלטפורמה כשהטרקטור מסיע אותנו בין הפרדסים מייאיושהויי מקום לייאיזשהויי מקוס בעת שאנו מקימים מהומה רבה. 4% 5% 1% 33.6 | | 2% 39.9| | 6% 5.5 4% מקרו למתכנתיס היוס ילדינו עוליס ויורדים במדרגות הנעות בקניון והאושר השפוך על פניהם איננו נופל מווהרס של זכרונות דרכי העפר. לנהג הט- רקטור השינוע הוא מעשה יוס ביומו שנועד להעבירו ממקוס למקום ותו לא. וכך גם לר- גלי העייפות על המדרגות הנעות. לילד עצס השינוע הוא חוויה מיוחדת שמעשירה אותו ומוסיפה לאוצר התנסויותיו. שינוע פסיבי ושינוע אקטיבי. בראשון לא חל שינוי בדבר שהונח על הפלטפורמה במהלך השינוע ואילו בשני מתחולליס בו שינוייס בדרכו מהמוצא אל חיעד. הגיליון האלקטרוני עשוי משבצות משבצות. מעבר להקלדת טקסט ונתוניס בו מאפשר הגיליון להעביר מידע מסוגיס שוניס ממקוס אחד למשנהו. לשינוע מידע מעמיד לרשותינו הגיליון כליס שונים. | למשל מכשיר הפו- נקציה. מקצת הפונקציות משמשות לשינוע פסיבי של מידע. כלומר, העברת המידע ממוצא אל יעד (כאשר היעד הוא תמיד מקוס מושבה של הפונקציה בגיליון) מבלי לחולל בו שינויים. כמו הפונקציות קטאסס[ש69 זט)תוסק![6900 !69001 א06חו69 6 חלקן מחוללות שינויים במידע במהלך השינוע - תט95) 695008 |וחק60 ואחרות משתמשות במידע בצורה מורכבת - כמו. ]₪1 שרשרת פלטפורמות הבה נבחן את תרחיש השינוע המרובה בעזרת איור מספר 1 ואיור מספר 2. במקוס כלשהו בעולס מבצעת גברת ‏ א פעילות כלשהי באמצעות מחשב - לצרכי עבודתה שלה. במהלך פעילות זו נוצרים נתו- ניס שוניס הדרושיס למערכת שהיא משולבת בה. במקוס כלשהו בעולס ליד מחשב כלשהו עסוק לו מר ב בענייניו שלו - ללא שוס קשר עס הגברת. והנה נודע לו שאצל א יש נתוניס שיועילו לו מאוד. קשר נוצר בין השניים. הגברת עסוקה מאוד ואין לה עודף זמן פנוי. לפיכך היא יוצרת קוב 1[ בנוהל חפוז. כלומר - הקוב מודפס בנוהל הדפסה רגיל בהבדל אחד - במקוס לשנע אותו אל המדפסת הוא מודפס אל הדיסק או אל דיסקטים. קוב זה משודר אל מחשבו של ב בטלפון או אולי נשלח על דיסקטיס בדואר. עד כאן מתבצע שינוע פסיבי של הנתוניס ושל המבנה שלהס - אסור שבעת התנועה מפלטפורמה לפ- לטפורמה יתחולל שינוי כל שהוא וזאת לה- בטיח כי מה שיגיע זה בדיוק מה שנשלח. משהגיעו הנתונים אל מחשב היעד צריך להכניסס למבנה שיאפשר למקבל לבצע בהס את העיבודים על פי צרכיו שלו. לשם כך עו- שים שני דברים - בודקים במחשב את גודל הקוב (מספר בתיס) ומדפיסים אותו במ- דפסת. בדיקת התוצאות תגלה את מבנה החומר שהגיע ואילו שינוייס לבצע (אס בכלל) כדי להת אימו לעיבודיס המבוקשים. נאמר שבחינת הקובץ שהגיע מעלה את המידע הבא: 4 הקובץ מכיל שורות שוהות עם נתוניס שונים. 5 45 6 ישראל מאי 199% הוויק יווה ב + הקוב במבנה 45011 נקי - ללא הוראות הדפסה או תוויס שאינס בקוד ]₪561 + יש בקובץ שורות ריקות. יש כותרות ומתחתן עמודות עם נתוניס. + מתחת לכותרות יש קווקווים משני סו- גיס: קוויסם בודדים (-) וקוויס כפולים (=). + בכל שורה עס נתוניס יש טקסט ויש מס- פרים. + בכל שורת נתונים יש 132 תווים בדיוק. 4 לכל השורות הללו מבנה (גודל ומיקוס שדות) זהה. 8 בכל שורה עס קווקוויס יש 132 תוויס בדיוק. + בכל שורת כותרות יש פחות מ-132 תוויס > בדיקה בדיסק מגלה שלכל שורה - בדיסק - נוספו שני תוויס נסתרים: טחו.] ]0 6חם ו-וחט!0] סקהחזה0. 6 אומדן על ידי הכפלת מספר הדפיס במ- ספר שורות בדף מגלה שיש בקוב כ-9,500 שורות. בדוגמה הנוכחית מחייב עיבוד הנתוניס מבנה שיכיל רק את השורות עס הנתונים וברצף - ללא שורות רווח וללא כותרות כל שהן. לשס כך צריך לנקות את הקוב שהגיע מהשורות המיותרות. אומדן גודל הקוב מצביע על קושי לשלוף אותו אל הגיליון ומ- כאן מתבקש נוהל שונה. כדי לקבל קוב נקי לגמרי צריך לבחון רשו- מה אחרי רשומה (לא משנה באיזה נוהל נש- תמש) ולהחליט אס היא ראויה להכלל בק- בוצת הרשומות שישארו להמשך העיבודים. לשם כך נבצע את הנוהל הבא: 3 הקוב שהגיע מבחוץ ימצא בדיסק במ- חיצה שסואספ:6 ושמו יהיה 2.7 1994 (לציין שהוא מכיל נתוניס לפברואר 1994). 126 06 ישראל מאי 1994 גליונות אלקטרוניים 4 הקובץ הנקי לקראת המשך העיבודים ימצא במחיצה 690 באותו שם - ח2.7 1994. + רשומות קובץ המוצא ישלפו אחת אחר השניה אל פלטפורמה בגיליון. כאן יתבצע מבחן - אס הרשומה מכילה נתוניס היא תי- כתב אל קוב היעד, אחרת תשלף הרשומה הבאה. וחוזר חלילה עד שנבחנה הרשומה האחרונה בקובץ המוצא. במחשב 486 33 מגייה עס טעוזְכ1זגחו5 וב- אמצעות לוטוס 123 מהדורה 2.4 - על קובצ מוצא עס כ-5,000 רשומות וקובץ יעד נקי עס כ-2,000 רשומות - מתבצעת העבודה הזו תוך כדקה אחת. ממצא זה התקבל בעת שי- נוע נתוניס בין שני מוסדות פיננסייס גדוליס כאשר בכל מוסד מחשבים שונים ותוכנות שונות. בעת שינוע אוטומטי של רשומות מקוב המוצא אל הפלטפורמה בגיליון יש להצין את המחשב, בו-זמנית עס השנוע, במידע שיאפשר לו ללמוד שני דברים - היכן נמצאת הרשומה הבאה לשינוע בקוב המוצא בדי- סק והאם הסתיימה העבודה. אפיסטמולוגיה של שינוע "אפיסטס" - לדעת. | אפיסטמולוגיה של שינוע - כיצד המחשב יודע את מה שצריך לדעת כדי לבצע את השינוע. ובדיון הנוכחי - מה הוא המנגנון שנפעיל, בנפרד מעצס השינוע ובו-זמנית איתו, כדי לספק למחשב מידע שוטף על מיקוס הרשומה הבאה שנו- עדה לשליפה אל הגיליון ועל רגע סיוס הע- בודה. מנגנון זה משולב במקרו שבאיור 2 ואתאר אותו כאן באופן פרטני. איור מספר 1 שרשרת פלטפורמות - שינוע פסיבי 4 נקים בגיליון תחוס בשם [8636. תחוס זה יהיה הפלטפורמה אליה תשלף רשומה מקובף המוצא וממנה תיכתב אל קובף היעד - אם עברה את מבחני הקבלה. פלטפורמה זו היא חלק מהמכונה שמבצעת את השינוע. 4 נקים בגיליון תחומיס בשס |[ַטוחגא6ות ו-2טחזהא16ום. הראשון יכיל את שמו המלא של קוב המוצא והשני את שמו של קוב היעד. | במהלך השינוע תנוע הרשומה מ-61חוהא16ו | אשר בדיסק אל 86801 בגי- ליון ומשם, אס עמדה במבחן, ‏ אל 2ו א6!ו בדיסק. > נקיס בגיליון תחומיס בשסם |26ו8 ו-1טלו5א. אלה יהיו חלק מהמנגנון הא- פיסטמולוגי שיפעל כדלקמן. 1. מיד עס הפעלת המקרו מאפסים את 1 2. קוראיס מהדיסק את גודל הקוב (מספר בתיס) של קובץ המוצא וכותבים זאת ב-1טלו5א. עובריס ללולאה המשנעת. 3 מבחן ראשון - אס 61לו6א < [6לו5. אזי סיימנו, אחרת ממשיכים. 4. אס ממשיכים - פותחיס את קוב המוצא ומציביס בו את הסמן (סמן לוגי בדיסק) בתוו מספר 81261. 5. יהיה זה התוו הראשון של רשומה ונקרא את הרשומה מהדיסק אל ₪6801 בגיליון. 6. נכתוב ב-261ו5 סכוס של שלושה מס- פרים: המספר הנוכחי שכתוב ב-|5120 + אורך המחרוזת הנוכחית ב-86801 (גודל הר- שומה שהגיעה פחות 2 (שני התוויס ]0 6חם שחו ו-וחטוטא 6קאוזזה6 לא נשלפים מה- דיסק)+ 2 7 מבצעיס את מבחני הקבלה לרשומה: התקבלה - נשלחת אל קוב היעד וחוזריס אל פעולה מספר 3 למעלה. לא התקבלה - חוזריס אל פעולה מספר 3 למעלה בלי לכ- תוב את הרשומה אל הדיסק. וחוזר חלילה. הערה: אין צורך לפתוח את קוב היעד מראש, צריכיס רק להקים תחילה את המחיצה ז0:)(0. פקודת המקרו (חשקס] עס הא- רגומנטיס: 8 (60ח6קק8). ז (680ז) ו-ות (ץ]ו00ו) פועלת כהתניה, אך לא עם הא- רגומנט שש (שוחש). עובדה זו אני מנצל לפ- תיחה אוטומטית של קבצים. הדבר פועל כדלקמן. אס קיים הקובץ שביקשנו לפתוח לצורך אחד משלושת הארגומנטים הללו ממשיך המחשב וקורא מה שכתוב בתא שלמטה. אחרת הוא קורא מה שכתוב מימין. בתא [01 באיור 2 כתוב (א.2טחזהצ1101" חטקס | ( 2.8סוחה 11161 חסקס ) כתוצאה מכך יוקס הקוב באופן אוטומטי כאשר תיכתב אליו הרשומה הראשונה. גליונות אלקטרוניים לאחר מכן, כשיופיעו רשומות נוספות יתעלס המחשב מהכיתוב (שו,2סְחוג11083:] חטקס | בתא 1 מכיוון שהקובץ כבר קיים. זהירות !!! הפקודה (ש....חטקס) תמיד מו- חקת את תכולת הקוב אם הוא קיים - פרט להפעלתה בנוהל המתואר כאן. פעילות זו מבצעת שינוע אקטיבי של הקוב שהגיע ממרחקים. עיבודים מת- בצעיס על הקובץ במהלך שינועו ממקוס אחד בדיסק אל מקוס אחר בדיסק. והתוצר הוא קובץ יעד שמכיל רק חלק מרשומות קובץ המוצא. בתרגיל הנוכחי לא בוצעו עיבודיס על הר- שומות עצמן במהלך השינוע. גס זאת ניתן איור מספר 2 שרשרת פלטפורמות - מקרו לשינוע אקטיבי לעשות אך נשאיר את הסיפור הזה לפעס אחרת. בחודש הבא בחודש הבא יוצג ויוסבר מקרו ללוח סילוקין - לוח שפיצר בפיהס של ידענים. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו לתיכנות בגיליונות | אל- קטרוניים שהמחבר מלמד בירושלים באו- ניברסיטה העברית (מרכז בובר) טל: 02-882660, ובחברת רוברט הלף: בתל-אביב טל: 03-5612040 ובירושלים 6, במוסדות ובמפעלים. 0) רן אברהמי, יוע מיחשוב ומפתח יי- שומים. טל: 02-792768 (גם בערב). | א וש פא (ז, 61וח3צ1101 חסקס) 7 (51261,0 101) (011פאוס0תואו) (ז3ס1ס 1]ס|סתבק ) (18₪16011) (5₪01א ₪1656+ (01086 (ווו) (5061א= <8061 ]ו) 1 ]110361 תסקס) [5001 05ק561) (86361 חו636ז) = (65 7 (2+(21)86301ח6910)+5201,5061 61]) (46361 008[0ז) (א1 הסחגזס) (132 < > (0301) וק הט!6 זא "ס"= ( 6861 "סקז" || 1620 = 6801 זסע סוק = 661 זו) (01050+ (ש,80102צ1101] תסקס) (02,8וח3ו316] ת6קס+ [6301 ת!6וחש) 9 [61056) א1 (1 תסתגזס) 3 1 0 שינוע. אקטיבי: (0 *< 6 ** 69 +05 | ק פלטפורמה בגיליון % 1 - - 2 [חזטו6ז)תז2.7 0:5691061994 61ות ב16ו (חזטז6ז)תז2.7 0:)25611994 62וח4צ116 חז2.7 5601061994 --ך- 0% 2.7 15611994 מ 7 1 6 ישראל מאי 1994 | 1-( תוכנת החודש.: אחזור מידע במחעוב האיש | מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ השימוש ההולך וגובר לאחסון מידע טק- סטואלי במחשב האישי מחייב שימוש בכלי עבודה קלים ויעיליס לאחזור המידע מתוכו. התוכנות החופשיות נותנות מענה טוב ומ- ספק למשתמש הקצה עבור מרבית הבעיות הכרוכות באחזור מידע. נכיר במסגרת זו שתייס מן הטובות בתוכנות לטיפול בט- קסטיס ונראה כיצד ניתן לנצל אותן בשימוש יומיומי במחשב האישי. הגדרת הבעיה עס הגידול בתפוצת המידע על דיסקים או- פטיים, התעורר הצורך לאפשר למשתמש הסופי לאגור את המידע הדרוש לו במחשב האישי בצורה חכמה, שתאפשר לו לאחזר אותו בקלות בעת הצורך. קיימות תוכנות מקצועיות כבדות למטרה זו, אולס הן לוקות בארבעה חסרונות: 1. הן יקרות ואינן ברות-השגה למשתמשיס הבלתי-מקצועיים. 2 השימוש בהן איגו פשוט, ומחייב לימוד יסודי של התוכנה, 3 הן מחייבות משמעת עבודה רבה והשקעת זמן ממושכת, בשל הצורך להסב בין פורמט ה- 8611 המקורי של המידע, לפורמט המיו- חד של התוכנה. 4. הן מחייבות נפחי דיסק גדולים ומחשב חזק. אי לכך, תוכנות אחזור מידע מקצועיות מיו- עדות רק לפלח השוק המקצועי. דוגמאות לתוכנות אלה הן: למידענים מקצועיים - אאא םסאםאםקםא, פפדסאסאם %, ועוד. לניהול מידע אישל - ₪ 1וא54א5א, אםסןא] ועוד. בשל סיבות אלה אין משתמש הקצה נעזר כלל בתוכנות הנייל ועליו לחפש פיתרון פשוט, מהיר וזול הרבה *ותר. פיתרון זה מצוי בתוכנות החופשיות, שהן תוכנות נגי- שות לכל אחד, פשוטות להפעלה ויכולות למלא אחר מרבית הצרכים של המשתמש 6 ישראל מאי 1994 הבלתי מקצועי. בפני משתמש הקצה הממוצע עומדות שתי בעיות עיקריות: 1. לאחסן את המידע בצורה מהירה ופשוטה, ויחד עס זאת בצורה שתאפשר לאחזר אותו בפשטות. 2. לאחזר את הקבציס בעלי המידע ואת הפ- סקאות הרלבנטיות מתוכס. מיהו משתמש הקצה1 עלינו להגדיר תחילה למי מיועדות תוכנות אלה. הן מיועדות לכל משתמש מחשב אישי האוסף מידע בקובצי טקסט בדיסק הקשית או בדיסקטיס. זהו המקרה השכיח ביותר אצל משת משים סופיים, השולפים מידע ממ- אגרי דיסקיס אופטיים או ממאגרים מקוו- נים, ומאחסניס אותו בדיסק באמצעות פקו- דת העתקה פשוטה וללא עיבוד נוסף של המידע. אותו משתמש סופי שאינו מידען מקצועי, לא ישתמש לצורך זה בתוכנות אחזור מקצועיות בגלל הסיבות שמניתי לעיל. הוא גס לא יש- תמש במחוללי יישומים ובתוכנות לניהול מסדי נתונים, מפני שזה יחייב אותו לעשות טיפול מוקדס בכל מידע המגיע אליו, דבר הדורש יידע מקצועי והשקעת ומן. הדרך הטבעית והנפוצה היא לאחסן את המידע המגיע למחשב בצורה המקורית שהגיע, דהיינו בפורמט [4501. היתרונות של פורמט 8011 4 המידע הקייס בעולס במאגרי מידע מקוו- ניס ובדיסקים אופטיים מאוחסן בפורמט 1[ + פורמט ]4561 הוא פורמט פשוט ביותר, שלצורך הצגתו על המסך או הדפסתו למ- דפסת אינך נזקק אלא לשתי פקודות של 5: םעצך ו-דַא[א/. כדי לקרוא בפו- רמטיס אחרים, תצטרך תוכנות ייעודיות. 4 האחסון בפורמט 45611 חסכוני במקוס: עמוד טקסט ממוצע תופס 2% בלבד. 6 קיימות הרבה תוכנות לצפייה, הדפסה, חיפוש ומניפולציות אחרות על קובצי ]ג החסרונות של פורמט 480611 > המידע כולו הוא רצף תווי ]4561 ערו- כיס בסדר שבו הוקשו למחשב. במצב כזה המליס אינן ממופתחות (מיפתוח הוא תהליך של הכנת מפתח ממוין - אינדקס - של כל המליס בטקסט ומצביעיס המציינים את מי- קומן). המידע גם אינו מאורגן בשדות (שדות למשל הס טוריס של טבלה), ולכן אינך יכול לשלוף מחרוזת בתנאי שהיא תענה על מא- פייניס מסוימיס (לדוגמה אינך יכול לבקש את המחרוזת "1994" דווקא בשורה של שנת הפרסוס, אלא בכל מקוס שהוא בטקסט). לכן החיפוש איטי יחסית: א. מפני שהוא סורק את כל הטקסט ולא מפתחות ממויניס מראש ב. מפני שאין בו שדות שמגביליס את החי- פוש רק בתוכס. > חיפוש בוליאני מתאפשר רק במעט תו- כנות ובצורה מוגבלת. > המידע שנשלף מוצג בדרך כלל באחת משתי צורות: א. הטקסט כולו מוצג על המסך והמחרוזת המבוקשת מודגשת בצבע שונה. ב רק השורות שנמצאה בהן המחרוזת מו- צגות ברצף על המסך, עס מספר השורה בקוב. הצגות מסוג כזה נחותות בהשוואה לתוכנות אחזור יעודיות. מה בקשר לעברית התוכנות החופשיות שמקורן בחו"ל. אינן מכירות את העברית, אולס רובן תעבודנה בעברית אס טועניס לזיכרון את קוב הת- מיכה העברית במקלדת הנקרא בשמות שמאתםפה .או םה מצםא. פה צםא נמכר עם ה- 008 של |18%. אולס קיימת תוכנה חופשית חליפית בש 188 שתתן לך אותה תוצאה. כאשר אתה מתכונן לעבוד בעברית, טען באופן קבוע לזיכרון (158) את התמיכה הע- ברית ואז בהקשת "מקש חס" התוכנה תעלה, ותוכל להקיש למסך מחרוזות בע- ברית מימין לשמאל. מה מחפשים! האס אחזור המידע יכול להסתפק בחיפוש ה-7---- 0 ו הקוב המכיל את המידע, או עליו להביא אותך אל שורות המידע עצמן! התשובה לשאלה זו תלויה באופן אחסון המידע. נבחין בשני מקרים: 1. כאשר המידע מאוחסן בקבציס קטניס ורביס אשר לכל אחד שם ייחודי משלו, ניתן להסתפק באיתור שמות הקבצים בלבד. במ- קרה זה נשתמש בתוכנות לחיפוש שם קוב, ולא בתוכנות לחיפוש מחרוזת. 2 כאשר המידע מאוחסן בקבציס גדוליס (גודל של מעל מסך אחד של טקסט), לא נס- תפק באיתור הקוב בלבד, ונרצה לפגוע ישירות במידע המבוקש עצמו. במקרה זה חייביס להשתמש בתוכנות לחיפוש מחרוזת. חיפוש שם קוב החיפוש הפשוט ביותר הוא במקרה שאתה יודע את שמו המדויק של הקוב או את תב- נית שס הקובץ, ואז תוכל להפעיל תוכנה לחיפוש שמות קבצים. אחת התוכנות הטו- בות ועתירות האופציות לחיפוש קבציס היא חח (קצור של 6חו 16וח ₪951), שבאמצעותה תוכל לחפש קבצים על פי מאפיינים רבים, כמו חלקי שמות, תאריכים, גדלים ועוד. שימוש מעשי בתוכנה זו הוא לחפש את כל הקבציס מתאריך מסוים, או ששמם רומז על תוכנס, כמו םא 123, 06ט, דאך וכו שיס-לב שתוכנות חיפוש קבצים אינן מח- פשות מידע בתוך הקובץ, אלא מידע ש- 5ששמר באופן חיצוני על הקובף. אי לכך החיפוש מהיר מאוד. חיפוש מחרוזות באמצעות תוכנית צפייה תוכנות לצפייה בקובצי טקסט מציגות את הטקסט על המסך. הן מאפשרות גלילת הט- קסט קדימה ואחורה וגס לצדדיס במקרה שהמסמך רחב. בחלק מתוכנות הצפייה משו- לבת אופציית חיפוש מחרוזות. במקרה כוה מוצג מסך הטקסט כולו והמחרוזת המ- בוקשת מסומנת בצורה בולטת, בדרך כלל בצבע שונה. לאחר מציאת המחרוות הר- אשונה, ניתן לגלול את הטקסט קדימה וא- חורה להמשך החיפוש. את השורות שמצאת, תוכל להוריד לקוב או למדפסת. התוכנה מאפשרת חיפוש אוטומטי בכמה קבצים, או בספריה שלמה של קבצים. שימוש מעשי ביכולת זו, היא להציג למסך בוה אחר וה את כל הקבציס המכילים למשל את המחרווזת יירשימה ביבליוגרפית'י, או כל מחרוזת אחרת. חופשי על הדיסק התוכנה הטובה והנפוצה ביותר בנושא זה היא 14%. יש לשים-לב שאין זו תוכנת ערי- כה, ולכן לא יתבצע שוס שינוי בקובץ עצמו. חיפוש באמצעות תוכנת צפייה הוא הפשוט ביותר, אינו דורש שוס הבנה ורקע מוקדס, אבל הוא מוגבל לחיפוש מחרוזת אחת, ולא לחיפוש בוליאני. למשתמשים רבים והו הפ- תרון הפשוט והמעשי ביותר. חיפוש בוליאני מהוי חיפוש בוליאני הוא חיפוש הנעזר באו- פרטוריס לוגייס של 08 (או), פאג (וגם) ו-01א (ללא). למי שלא מכיר אופרטוריס אלה נחזור בקצרה: 4 08 הוא אופרטור הרחבה שפירושו לה- רחיב את החיפוש ליותר ממחרוזת אחת, למשל חפש את יידודיי 0% יימלךיי ייתן את כל השורות של יידודיי ושל יימלך". = > אא הוא אופרטור צמצוס שפירושו לצ- מצס את החיפוש לשורות ששניים או יותר מןהמחרוזות נמצאות בהן. לדוגמה "חפש את ידודיי פא "מלך'י ייתן רק את כל השורות ששתי המחרוזות גם יחד מצויות בהן. % 07א הוא אופרטור השלילה שפירושו להוציא מחרוזת מן החיפוש. לדוגמה ייחפש את יידודיי 07א יימלךיי ייתן את כל השורות של ידודי, אשר המחרוות ימלך' אינה מצויה בהן. הבעיה בחיפוש בוליאני בקובצי 48611 חיפוש בוליאני (של אא ו-07א) בקובצי 1 הוא בעייתי, מפני שהחיפוש דורש קשר בין שתי מחרוזות לפחות, ומתייחס להימצאותן בטווח של שורה אחת. לדוגמה, הביטוי ייחפש את ידודי עאג 'מלךי יי מחפש את קיומן של שתי המחרוזות המבוקשות באותה השורה ומתעלס מהן כאשר כל אחת מופיעה בשורה אחרת. זוהי מגבלה רצינית כאשר מחפשים הקשריס בטקסט הזורס חו- פשית בין השורות, כי יתכן מצב שהמלה ידודי תהיה בסוף שורה אחת, והמלה 'מלדי תהיה בתחילת השורה השנייה, ולכן החיפוש לא יגלה את הקירבה. כדי להתגבר על בעיה זו, יש להשתמש בא- לגוריתס הפועל על בסיס של טווח מלים או תוויס, ולא על שורה. לדוגמה, במקרה הנ- דון, לוא היתה התוכנית מחפשת את הקשר בטווח של עד 60 תווים, היתה מתקבלת תשובה חיובית בכל מקרה, ללא תלות בת- לוקת המלים בין השורות. מבין תוכנות האחזור המשתמשות באופציה הבוליאנית, מעטות התוכנות הפועלות על טווח מוגדר של תווים. אחת הטובות היא זס]00.] המתוארת במסגרת, תוכנת זס]1.00% מעניקה לנו יכולת נוספת, שהיא חיפוש בוליאני בעברית. לשס כך הש- תמש בגירסה העברית שלה הנקראת ]100 לדחוס או לא לדחוס? אחסון מידע טקסטואלי בדיסק הוא בזבזני במקום, מפני שקובצי טקסט תופסים בדי- סק שטח השווה לפחות למספר התווים בהם. כאן יתרונן הגדול של תוכנות הדחיסה המכווצות את הקבצים לכדי פי 2 - 3 מגו- דלס המקורי. אס אתה סובל מייהתפוצצות" הדיסק שקול הסבה לגירסת 6.2 005 של מערכת ההפעלה שיש בה תוכנית לדחיסה אוטומטית של כל המידע לדיסק, או קניית תוכנה ייעודית, כמו זט5/86%. בעבודה עס דיסק יידחוס"י, כל המידע נדחס ונפרס או- טומטית באופן שקוף למשתמש, ואתה נהנה משני העולמות: המידע מאוחסן במינימוס של שטח דיסק ומוצג למסך במהירות בצורה הרגילה. לסיכום 1. כדאי לאחסן מידע בדיסק ולא בניירת, בגלל יכולת אחזור פשוטה ומהירה. 2 קיימות תוכנות חופשיות טובות לאחזור מידע עבור משתמשי קצה (יצרני תוכנות אחזור מסחריות אולי יתאכזבו לשמוע). 3. כדאי לעבור ל-6.2 205. כדי להכפיל או לשלש את נפח הדיסק (במיוחד למידע טק- סטואלי). 4. לתוכנות האחזור אין שוס בעיה עם הע- ברית. חיפוש מחרוזת טקסט בקוב> 48611 באמצעות תוכנת ז1.00%/0 תוכנת זס]אסס.1 מאפשרת חיפוש פשוט של מחרוזת טקסט בקובף 45611 וכן גס חיפוש בוליאני באמצעות אופרטוריס של 0% (להרחבה) ו-2 אא (להצרה). אופרטורים אלה מאפשרים גמישות רבה בחיפוש, כפי שנראה בדוגמאות בהמשך. ההוראות הכתובות כאן נועדו להתחלת עבו- דה מהירה. מי שמעוניין להכירה לעומק יכול להיעזר במסכי העזרה (בהקשת 1:), או לק- רנא את התיעוד האמריקאי המקורי המצורף לתוכנה. 9 2 6 ישראל מאי 1994 ה ב .1 3 ו ה 0 הוראות שימוש 1. העתק את תוכנת. זס]100% לספריה הנ- מצאת במסלול החיפוש שלך, או לספריה התורנית שלך. 2 הקש: 100%800% על המסך יוצג התפריט הראשי של התוכנית והודעה להקיש את המחרוזת המבוקשת. 3 הקש לדוגמה את המלה 218% (או כל מחרוזת מבוקשת). עתה תתבקש לציין את שס הקוב> לחיפוש. 4 הקש לדוגמה את שס הקוב דאך ]ןז צוא (או כל שס קוב אחר הקיים בספריה התורנית). 5. התוכנה תתחיל לסרוק את הקוב ותודיע בסיוס את מספר הייפגיעות" במחרוזת שבי- קשת. 6. להמשך הקש על כל אחד מהמקשים וה- מופע הראשון של המחרוות יוצג למסך. 7 עבור למופע השני על-ידי הקשת הת ימני וכך הלאה. חזור למופע הקודס על-ידי הקשת הח שמאלי. שיס-לב למספר המופע המתחלף בשורת המידע העליונה. 8. בשורת המידע התחתונה תמצא את רשי- מת מקשי התנועה במסמך ואופציות חשו- בות נוספות: א. שמירת מסך שלס לקוב באמצעות הקשת 5 ו-זטוחם ולבסוף הקשת שס קוב לשמירה. אס תרצה לשמור חלק ממסך, הקש ₪5 לה- תחלת הקטע ו-₪6 לסיוס הקטע. לבסוף הקש זטוחש ושס קוב לשמירה. כל שמירה מתווספת לקובף הקודם, אלא אס תבקש שס קוב חדש. ב. באופן דומה תוכל להדפיט מסך שלס או קטע של מסך הקש / להדפסה ותקבל אותן האופציות שתוארו בסעיף הקודס. 9. חזור ב-₪%6 לתפריט הראשי כדי לעשות חיפוש נוסף, או ב-%₪ נוסף לצאת ל-05. חיפוש בו-זמני בכמה קבצים כדי לעשות חיפוש בו-זמני בכמה קבציס הנ- מצאיס באותה ספריה: לאחר הקשת מח- רוזת החיפוש, הקש את תווי ההכללה של אותם קבצים: לדוגמה, תוכל להקיש דאך. והחיפוש יסרוק את כל הקבציס בעלי הסיו- מת ‏ 77 בספריה התורנית. תחילה יוצגו המופעים בקוב הראשון. תוכל לעבור לקו- ב הבא בהקשת פלוס (+). 1. שימוש באופרטור 01 השתמש באופרטור 0% כאשר אתה רוצה להרחיב את החיפוש ליותר ממחרוזת אחת. 6 ישראל מאי 1994 חופשי על הדיסק אחזור|מידעשמחשב :ש0+ שַת0%1ס0ת .את 8 058 ת16ש 8ת68810מקאם תנסט .תסנהפפסמ:קאס מה +ס 1688 86 צ[מס ₪118 18 ממסבסס 6ת8 68016 קטס6ם :<8ע> .הס 1000 ם1ם15ש 88ע66 בפעאת 811 :<2ע> .צנ 6ב הּעסססהעת0 0580108 :<3ע> .זתאתסא 18 116 ע66+ב בַבּ6ת3 קחטט :<4ע> 9 6ם11 תס סקסה 416 :<5פע> .טםנסתסס סהטך 60 <אפצאע> >380< 686.6ת <אתפתמפץ: :ם86820 סם 5116 05 6תבא | . 6מתתסכדח ,מעתע ,פטדתכ סטבּם עַבּח 168060גע ,פטזתת מסאתאס סף [:8] עססתת , צפסעספת1ק מפסאת08 סס [8060ע812] פס . צפסעסמת1ע אפדט סס [5118₪8060] תד .1 0126000216₪מ80 1₪6068סת1 :<6ע> בדוגמה מוצג חיפוש המילים 'אחזור" או '*מידע'' וגס '*מחשב'' בתוך קובץ בשס :1א.כ]₪5. לדוגמה, אס ברצונך לחפש את כל המ- חרוזות 015% ו-צץ07/ת. הקש בבקשת החיפוש את הפקודה: ץיןקס1ץ 08 אפוע התוצאה תציג את כל המופעיס של 218% או ץ1.01" במסמך שביקשת. ניתן להקיש כל מספר של אפשרויות 08 בתנאי שאורך השאילתה איעו עולה על 64 תוויס. 2. שימוש באופרטור א השתמש באופרטור 2א4 כאשר אתה רוצה לצמצס את החיפוש באופן שיוצגו למסך רק אותס הקטעיס הכוללים את כל המחרוזות שביקשת. לדוגמה, ברצונך לחפש את הק- טעיס בעלי המחרוזות 215% וגס צץץ0/ץ. הקש בבקשת החיפוש את הפקודה: צץץ10ץ סאג א5זע התוצאה תציג את כל הקטעים בעלי המו- פעיס 215% וגם צ107: במסמך שבי- קשת. ניתן להקיש עד 3 אפשרויות של עא4א (משולביס במספר בלתי מוגבל של 08) בת- נאי שאורך השאילתה אנו עולה על 64 תוויס. המרחק בין המופעיס השימוש באופרטור 2א₪ מחייב התייחסות למרחק. בין המחרוזות שתופענה. התוכנה מאפשרת 4 אופציות שהמעבר ביניהן נעשה בהקשת מקש 2 א. בכל המסמך אופציה זו חסרת משמעות כאשר מחפשיס במסמך אחד גדול, מפני שהחיפוש עשוי לה- צליח גסם כאשר קייס מרחק גדול בין המ- חרוזות. לעומת ואת הוא משמעותי כאשר מחפשיס במספר גדול של מסמכיס קטנים, ב. בטווח של 100 תוויס זהו הטווח הקצר ביותר האפשרי והוא שווה בערך לשורה אחת. ג. בטווח של 300 תוויס זהו הטווח הבינוני והוא שווה בערך למשפט אחד. ד. בטווח של 1000 תוויס זהו הטווח הארוך והוא שווה בערך למסך אחד שלס. טווח זה הוא המומל ביותר לחיפוש מידע בקבצים גדולים. אופציות נוספות של זט 1.00% 1. ניתן להקיש את השאילתה ישירות משו- רת הפקודה בשפה אנגלית פשוטה, ללא מס- דְהתפריטים. לדוגמה: דאךםווצוא א אפוע אסקאסס 2 17 מאפשר החלפת צבעי המסך. (המשך בעמוד 136) בונים את ש'קאגו (המשך מעמוד 40) בתוך תיק, לחיצת עכבר ימנית פותחת מייד חלון תפריטים ובו רשימה של כל הפעולות אותן ניתן לבצע על העצס הזה. בחר בייתכונות" (65וח6קסז7) והתוכנית | תציג פנקס ובו עמודיס מסומנים בתגיות (805!), בדומה לעמודים בגיליון אלקטרוני חדיש, המשתמש במטפורת מחברת לייצוג המימד השלישי. בחר את התכונה הדורשת עידכון עייי לחיצה על התגית המתאימה והפנקס יפתח בדף המתאיס, שם תוכל לשנות את הערכים המ- בוקשיס ולשמור אותס עייי לחיצה על כפתור א.0. מכאן ואילך אלה יהיו הערכיס של הקשוריס בישוס הזה. הכפתור הימני לפעולה שס לב להבדליס המהותייס שהתחוללו. שוב אינך צריך לעורך "1 עיימ לתווך בינך ובין הישום. הכפתור הימני על העכבר קשור תמיד בפ- עולות אותן ניתן לבצע על העצם המוצג על המסך. אס המסך מציג את המסמך כצלמית על השו- לחן, הפעולות מתייחסות למסמך בצורה גלובלית, כמו בדוגמה לעיל. אס המסמך פתוח והתצוגה מראה עמוד מסויים, אזי הפעולות מתקשרות למה שניתן לבצע ברמת עמוד וכן הלאה. בכל מקרה, אתה לא צריך לזכור את רשימת הפעולות הרלוונטיות לעצס במצבו הנוכחי. לחיצת עכבר ימנית תראה לך את הבחירה ואתה יכול להתרכז בשאלה יימה לעשות'יי ולא בייאיך לעשות". ההבדל המהותי השני הוא שאתה כלל לא מודע למכניזם שמבצע עבורך את הפעולה המבוקשת והיכן במערכת הוא מסתתר. אתה לא יודע מי אחראי על ביצוע השינוי ב-ח1?, היכן במערכת הוא נמצא ועל איזה מחשב רשת הוא נשמר. כל זה לא מעניין אותך, בדיוק כפי שאינך צריך להבין בא- לקטרוניקה עיימ להעביר תחנות בטלווויה. מבחינתך יש כפתורים ספציפיים, שלחיצה עליהס מבצעת את הפעולה. האחריות על הקשר בין עצמי הממשק, הכפתורים, לבין הפעולות הנגרמות על ידם, היא בעיה של בוניס את שיקאגו מתכנן המערכת, המהנדס שמתכנן את השלט לטלוויזיה או התכנת שמפתח ישוס חדש. עצמיס בכל מקוס למעשה כל מה שאתה רואה על שולחן הע- בודה, כולל הטפט ברקע, הס עצמים ולכל אחד מהס קשורה טבלת תכונות אותה ניתן לפרוש בלחיצת עכבר ימנית. למשל, הצב את הסמן על השולחן ולח על הכפתור הימני ותפתח תיבת התכונות של שולחן העבודה עצמו. בה תמצא דפי תכונות לכל אספקט של מערכת התצוגה, החל מאבחנת המסך וכלה בדוגמת הטפט ברקע. אין צורך להכנס ללוח הבקרה של המערכת עיימ לערוך את הבחירה שלך שס. שיקגו גם תציג מסבר חידושוים אוצנתיים בצד הממשק, העבודה הקבוצתית ותצורת החומרה לטכנולוגית 2.0 1/8() תפקיד מפתח בקישור בין העצמיס המוצגיס על שולחן העבודה לי- שומיסש יכולים לבצע פעולות שונות עליהס. למעשה, 2.0 001.8 מספק את התשתית התיו- נית לגישה ממוקדת מסמכים, המהווה חלק מרכזי בשיקגו. ישומיס התומכיםס ב-01 0 רושמים את המסמכיס שהם יוצריס במסד הנתוניס של 01/8 עס צלמית זיהוי (הצלמית מייצגת את הישוס), שס מסמך (שיכול להיות אורך עד 255 תווים), פעולות אות| גיתן לבצע על המסמך הזה ופרטים שוניס אחריס (כמו תאריך). כאשר העצס מוצג על שולחן העבודה, הצ- למית המייצגת והשס נשלפים מתוך מסד הנתונים. כאשר אתה לוח בכפתור הימני על הצלמית, תפריט הפעולות הרלוונטי נשלף מתוך המסד ומוצג בחלון. כאשר אתה מבקש לפתוח את המסמך, מסד ₪ הוא שיודע איזה ישוס להזניק לשס כך. כאשר עצס מישוס אחד (למשל טבלה מתוך גיליון אלקטרוני) מושתל בתוך מסמך של ישוס אחר (למשל של מעבד תמלילים), הקשר הזה מבוטא עייי קישור שתי הרשומות במסד הנתונים. 2.0 01/6 מהווה את המ- כניזס הפנימי לגרירה והשלכה של עצמיםס לא רק בין ישומים, אלא גם על שולחן הע- בודה. מרכיב חיוני בישומים ברור מעל לכל ספק כי 2.0 01.5 יהיה מרכיב חיוני בהפקת המירב מהממשק מונחה הע- צמים של שיקגו. מפתחים המעונייניס לה- שתלב במערכת העתידית חייביס כבר היוס לקחת לתשומת ליבס את העובדה הואת, אחרת הם יגלו באיחור את מה שגילו מפתחי 5 שלא השכילו להתאיס את עצמם ל-8/וס0חו/ ותכונותיה: המוצריס שלהס יע- בדו תחת שיקגו, אבל הס לא יהיו תח- רותיים מול ישומים המנצלים את יתרונות המערכת החדשה בצורה מי- טבית. שיקגו אפילו מייצרת תל- קיית תוכניות ( %חוגזפסז/ ) למי שמתעקש לעבוד בדרך הישנה, אבל הקו- נספציה | הוותיקה | של י"תוכניות'" אבד עליה הכלח. אתה עובד עס עצמיס ואת אלה בונה הממשק בצורה אוטומטית ומציג אותס בצו- רה אינטואיטיבית. שולחן העבודה של שיקגו הוא חלק אינטגרלי ופעיל של סביבת העבודה ולא רקע דקורטיבי להצגת חלונות. הכונן מוצג בדמות תיקייה, שלחיצה עליה פורשת את תוכן מערכת הקבציס. ההיררכיה של סי- פריות ותתי-ספריות מיוצגת ע'"י תיקים המ- כילים תיקים אחריס והעברת עצס מתיק לתיק נעשת עייי גרירה והשלכה. עצמיס שת- רצה לראות תמיד על שולחן העבודה, למשל את מודול הדואר האלקטרוני, אתה יכול להציב מחוף לתיקייה, על השולחן. לכל אורך הדרך נשמרת הפרדיגמה של ניהול עצ- מס על כל המשתמע מכך ולמכניזם הקישור של 01₪ יש תפקיד מפתח במימוש הפ- רדיגמה. המסד החלק המגובש ביותר של שיקגו הוא המסד, הכולל את מערכת ניהול הקבצים ומערכת ניהול המכונה הווירטואלית. חלק זה יצוק בקוד 32 סיביות עם גרעין ריבוי נימים, ורי- בוי מטלות המתוזמן עייי המערכת ולא מו- תנה ברצון הטוב של הישומים (תיזמון מו- 4 6 ישראל מאי 1994 2 בוניס את שיקאגו אה שולחן העבודה שוב אינו רקע למענהל הקבצים ושנהל התוכניות, אלא מונחים עליו "מסמכים" כעצמים המאחדים קבצי נתונים ותוכנות ליצירתם כתב, אַחו[ט60ת56 6עו)קות6-6זע, אומר שמ- ערכת ההפעלה היא זו שמקציבה נתחי זמן לכל מטלה ולכל נימה, על סמך סידרי עדי- פות מוגדריס מראש. במערכת כזאת אס אחת המטלות יינתקעה"י בשל 800, המ- ערכת תעביר את השליטה למטלה אחרת ות- מנע קריסה כללית. בסביבת ריבוי מטלות קואופרטיבי, כפי שמיושמת ב-3.1 פששס6חג/ למשל, המטלה הרצה ברגע זה אמורה לוותר על השליטה לטובת מטלות אחרות, אבל אס היא נתקעה אצי אין מנוס מנפילה כוללת של המערכת) מערכת הקבציס המשופרת, ד , שומרת אמנס על תאימות "כלפי מטהיי עס 1 הישנה, אבל היא מהווה צעד גדול קדימה בכיוון של הגנה ונוחיות השי- מוש. שר הטבעות משתמשי 3.1 פשס0חו/ העובריס לשיקגו יר- גישו בשיפוריס ברורים הנובעיס מה- ארכיטקטורה החדשה: הישומים אמוריס לרוץ מהר יותר. - אפילו ישומי 16 סיביות הרציס בתוך מכונות ווירטואליות - תגובות המערכת מהירות יותר והסביבה יציבה יותר. הציור ‏ "ארכיטקטורת שיקגויי אעו מראה חזית יפה של בנינים, כפי שהשם עשוי להטעות, אלא את המבנה של שיקגו מנקודת ההשקפה של מפתח מערכות. ראשית, הס- ביבה נחלקת לשתי רמות הגנה ייטבעת %0 וייטבעת 3'י. השמות נלקחו מתוך הסימון של אינטל לארבעת רמות הפריווילגיה במודל ההגנה של ארכיטקטורת 386. לתוכנות הר- צות בטבעת האפס יש חופש גמור לעשות ככל העולה על הוחן בגישה למשאבי העיבוד והזכרון. הכח הזה מחייב כי רק תוכנת המ- ערכת היציבה תורשה לרו בטבעת 0 ושיקגו ממקמת שס את מערכת ניהול הקבצים ומ- ערכת ניהול המכונות הווירטואליות. ברמה 3 רציס כל הישומיס. שיקגו לא מש- 6 ישראל מאי 199% תמשת ברמות 1 ו-2 של מודל ההגנה וכל חלקי המערכת החשופים לתקלות כתוצאה מנפילת ישומים, שוכניס בטבעת החיצונית ביותר והמוגנת ביותר. שס לב לכך שהגנה ופריווילגיה הן שתי תכונות סותרות: בטבעת אפס היכולת של התוכנות לא מגובלת, אבל כתוצאה מכך הן יכולות לגרוס נזק זו לזו בטבעת 3 התוכנות מוגבלות עייי מערכת בקרה חיצונית הנכפית עליהן, אבל גס מגי- נה עליהן מנזק הדדי. ארכיפלג של ישומים בתוך המרחב של טבעת 3 יוצר מנהל המ- כונות הווירטואליות (ואואץ) סידרה של ייאייםיי מבודדיס להרצת המטלות בצורה מוגנת. כל ישוס 205 זוכה לאי משלו וכל ישומי >שסשחו/ מקבלים אטור נפרד, הנ- חלק גס הוא לאיים מוגניס. אלה כולליס אי אחד עבור כל ישומי [.3 %שס6חו/ (שממשיכים לרו בריבוי מטלות קו- אופרטיבי, כך שהמערכת לא מתערבת בח- לוקת המשאביס על אי זה) ואיים נפרדיס לכל אחת ממטלות שיקגו. באטור הזה ממו- קמיס גם שירותי המערכת וסיפריות הקי- שור הדינמיות (21.1) המשרתות את כל ישו- מי | >שסשחו% - היגרעין" (]םאאםא ) היימשתמשיי (0558) והייממשק לאבזריס גרפיייםיי ([ג01). אלה פועליס בצורה הדוקה עם הישומים השונים והצבתם בטבעת אפס היתה פוגמת בביצועים (בכל פעס שהשליטה עוברת מתוכנה בטבעת אחת לתוכנה בט- בעת אחרת יש צורך לשנות את הסטטוס של המעבד, פעולה הגוזלת זמן רב יחסית). הייאייסיי מייצגים פלחיס מתוך הזכרון המ-: משי (רכיבי 1א8) להם יש לישוס גישה. כאשר ישומיס רצים בצורה מוגנת מבטיח ה-א1א כי לכל ישוס יוקצה זכרון ממשי שונה משל כל ישוס אחר, כך שלא יתכן כי 6 גגרוס לישוס אחד לכתוב לאיזור בז- כרון השמור לישוס אחר. התרגוס מכתובות ווירטואליות | (הכתובת בזכרון שהישוס מכיר אינה בהכרח הכתובת האמיתית, שכן הישום לא בהכרח מכיר בעובדה שישומים אחרים רציס במקביל לו) לכתובות פיזיות נעשה עייי ה-1א]א/. מאחר וישומי 8שסשחו/ 1 רגילים לרוץ יחד בסביבה לא מוגנת, ה-1א]א מאפשר להם להמשיך ולעשות זאת באיזור המוקצה לכך. אבל הוא בהחלט מונע מהס מלחדור לאיזוריס השמוריס לשאר הי- שומים. ישומי 005, שלא שמעו בכלל על ריבוי-מטלות, רציס כל אחד במכונה נפרדת, אבל די במכונה ווירטואלית אחת על מנת להפריד בין ישומי 32חו/ (שיקגו) ובין ישו- מי 16חו\ (3.1 פאוסשחו/) ובין ישוס שיקגו אחד לשני קו אסמבלי למהירות אמרנו שהמסד יצוק בקוד 32 סיביות. זה לא לגמרי נכון בגירסאות הנוכחיות של שיקגו. עדיין קיימיס יש חלקיס שנלקחו בהשאלה מ-3.1 8שס6חו/ והס כתוביס בקוד 16 סי- ביות. אבל מיקרוסופט עשתה מאמצף רב לה- פוך לפחות את החלקים הקריטייס במיוחד לקוד 32 סיביות אופטימלי והיא אפילו הש- תמשה בקידוד אסמבלי כדי להביא לאו- פטימיזציה בביצועים. בכך חרגה. מי- קרוסופט מהגישה שלה בפיתוח דא. שם השימוש בקידוד אסמבלי (שפה ינמוכה" הקשורה הדוקות לפלטפורמת החומרה) הוא מינימלי, כדי לשמור על היכולת להעביר את המערכת בין פלטפורמות חומרה. התוצאה היא ששיקגו יכולה להתגלות כמהירה יותר מ-זא. בניגוד לגישה הקואופרטיבית לריבוי מטלות של 3.1 5שסשחו, מיישמת שיקגו את הגישה של תיומון כפוי על חלוקת זמן המעבד בין המטלות. כאשר ישוס אחד מתפצל למספר נימות ביצוע, כל נימה (ע54א18) נחשבת למטלה נפרדת עד לסיומה. המתזמן רואה בכל מטלה נימה אחת וכך הוא מקצה ומן נפרד לכל ישוס 205, זמן משותף לישומי [.3 פשסשחו/ וזמן נפרד לכל נימה שנפרדה מישוס 32חו\. חלוקת הזמניס נעשית על בסיס טבלת קדימויות, תוך התחשבות בשי- קוליס שוניס, כגון האס הישוס רץ בחזית או בעורף וכמה זמן עבר מאז שהוא זכה לא- חרונה בזמן מחשב. מתזמן אדיש השליטה החיצונית בתיזמון אינה נכנטת לעובי הקורה כאשר רציס מספר ישומי 1 6000%ח/% בתוך פרק הזמן המוקדש להם. אלה אמורים להסתדר בינס לבין עצמס עם המנגנון הקואופרטיבי הבנוי בהס. אבל כאשר המנגנון נכשל וכל ישומי 16חו/י נתקעים בשל כך, המתזמן יעביר באדישות את השליטה לנימה אחרת, שיכולה להיות ישוס 205 או ישוס 32חו/. הגנה נוספת מושגת עייי הפרדה בין תור ה-[0עא]1 של כל נימה כאשר כל הודעות הקלט לישומיס (למשל לחיצות עכבר, איתות ממודם או פסיקה מבקר הדיסק) מסודרות בתור יחיד, כפי שהדבר נעשה ב-8שס6חו/ [3, אם אחת המטלות מתמהמהת להוציא את ההודעה שלה מהתור כל שאר המטלות (נאלצות לחכות עד בוש. כידוע, סביבה אשסשחו/ היא מה שמקובל לקרוא "סביבה מופעלת אירועיס". מש- מעות הביטוי היא שבדרך כלל | הישומים | האי- נטראקטיביים בנוייס בצורה שמדי פעס הע- בודה נעצרת בהמתנה להודעה מהממשק על אירוע מסויים, המבטא בחירה של המשת מש או תוצאה של הליך הקורה באבזר היקפי. גס אם מנגנון ריבוי המטלות הקואופרטיבי פועל כהלכה, אבל בשל ₪06 כלשהו אחד הישומים לא משחרר את התור, המערכת לא מסוגלת לעקוף את הסתימה ולהוציא הו- דעות שלא לפי הסדר הכרונולוגי. בשיקגו משחררת מיקרוסופט את הצומת הקריטית הזאת עייי תהליך הנקרא תור לא-סינכרוני. משמעות הדבר היא שכל אירוע מסומן בת- גית המבהירה לאיזה נימה הוא מתייחס וכל נימה מסוגלת לשלוף הודעות מהתור בסדר שהן מתייחסות לה, ללא הפרעה מהודעות "תקועות". ללא ריבוי מעבדים את התמיכה בריבוי-מעבדיס (שחופפטטסזתן!1ט]1א) משאירה שיקגו ל-דא . אפשר לאמר כי נושא זה הוא הסממן הברור ביותר לפילוח השוק בין שתי המערכות. שי- קגו, בתור מערכת לתחנת יחיד או לתחנת לקוח ברשת, מסתפקת במעבד אחד גם כאשר ניתן לפצל את המטלות והנימיס בין מספר מעבדים. דא, בתור מערכת לאירגוניס גדולים, ובמיוחד בגירסת זסשז50 660ח3ש40, אמורה לתת פתרון לצורך בריכוז עוצמת חי- בוניס את שיקאגו שוב רבה במחשב יחיד, עייי התקנת מספר מעבדיס במקביל. חוסר התמיכה בריבוי מעבדיס אומר כי ריבוי נימים יכול להביא תועלת רק אס הנימים אינן נזקקות לסיוע המעבד בו-זמנית. למשל, כאשר נימה אחת ממתינה למדפסת בעוד השניה מבצעת חי- שוביס. שילוב של ריבוי-נימיס עס רי- בוי-מעבדיס הוא יעיל יותר והוא מאפשר האצה של תהליכיס חישוביים מסויימים, כל מה שאתה רואה על שולחן העבודה, כולל הטפט ברקע, הם עצמים ולכל אחד מהם קשורה טבלת תכונות אותה ניחן לצרוש בלחיצת עכבר ע'יי פרישה של נטל העבודה על מספר מע- בדיס קבצים ווירטואליים מערכת הקבציס של שיקגו נקראת 787 (47: |גטוזוצ) והיא מטמיעה את מערכת 7 הוותיקה, שמשמשת את 205 ואת 1 >וסשחו/. ‏ 87 מבצעת את פעולות ה-0/] של קבציס אל ומאת הדיסק במוד 1 שאנו מוגן ולכן בכל פעם שישוס אשס)חו/ מוגן נזקק לשירות זה מבוזבז זמן יקר על החלפת מודים. שיקגו מציעה מסלול 2 סיביות מוגן בין הדיסק לזכרון וכך חו- סכת זמן יקר בישומים עתירי גישות לדיסק. הייווירטואליות" של 05471 היא ההתמעה של 41:, בצורה שאתה יכול לעבור מ-05ע או 3.1 פשסשחו/ לשיקגו ללא צורך בפי- רמוט מחדש של הדיסק המעבר הזה הוא יטריקייי במיוחד בהתחשב בכך ש-41// תומכת בשמות ארוכים של הקבציס. שמות הקבציס יכולים להיות עד 5 תווים באורכס וכך גוצר צורך במנגנון תרגוס אוטומטי של שמות 41 קצרים (8+3 תוויס) לשמות ארוכיס ומתן קיצוריס של 11 תוויס לשמות ארוכים (כדי שגס ישו- מים וותיקיס יוכלו לגשת לקבצים עס שמות ארוכים). שיקגו גס תומכת בקבצי ‏ 00 80/1 ומערכות קבצי רשת (5אא). שיקגו גם תומכת בדרייברים מוגנים, במ- קביל לדרייברים הפועלים במוד "גאשא. הסוג הראשון תואס לראיית העולס של שי- קגו כמרחק כתובות יישטוחיי (ללא היררכיה של סגמנטים) של 32 סיביות. הסוג השני מאפשר תאימות עס חומרה ותוכנה קיימים. פיתוח ישומים חדשיס כרגיל, הנטל העיקרי של התאמת הישומים לס- ביבה החדשה יוטל על המפתחיסם. לאחר תקופה קצוה בה הרצת ישומי [.3 אשסשחו/ על שיקגו תחשב לפתרון זמני נוח, המשתמשים ידרשו ישו- מיס המנצליסם את מלוא כוחה של המערכת הח- דשה. מנקודת ההשקפה של המפתחיס פרושו של דבר בראש ובראשונה החלפת ממשק הישומים בן 16 הסיביות, 6!חו*, בממשק החדש כגחו . בנוסף, צריך לעצב מחדש את ממשק המשתמש לקונוונציות החדשות, להטמיע את התפיסה של עצמיס ומסמכים, לנצל את היכולת המשופרת של מערכת הק- בצים, להפיק את המכסימוס משירותי הרשת והדואר האלקטרוני - וקשה מכל; לע- רוך את הקוד מחדש כדי לנצל את יכולת רי- בוי הנימיס. אס ההסטוריה של 08/2 יכולה לשמש "מקרה מבחן", התהליך הזה יהיה ממושך ומכאיב. מבחינת המפתח, ישומי שיקגו דומים יותר לישומי דא מאשר לישומי 3.1. ממשק תי- כנות הישומים (1']) של שיקגו חופף כמעט לחלוטין לזה של דא, הנקרא 32חו+, והוא עשיר בהרבה מהקבוצה החלקית מאוד של פונקציות ממשק הקווליה 328חו% וה- מאפשרת הרצת ישומי 32 סיביות על 3.1 פשסחו/. התכונות הכלולות ב-א שלא נכללו בשיקגו הן בעיקר פונקציות הניהולי (יומן אירועים, אבטחת נגישות, בקרת שי- רות וכדומה), שימוש ב-8ע160א (תחליף ב-16 סיביות לקודיס של .4861]‏ יוניקוד מאפשר להעשיר את ספרית התווים עד 65 אלף סימנים שונים, שדי בהם לייצג את כל האותיות בכל השפות הידועות בעולם, כולל סינית, יפנית ועברית) ובמספר פונקציות מיוחדות של ממשק האבזרים הגרפיים ((עס). 25 כ 155 שץ ישראל מאי 1994 הר - מרחב צבע ווירטואלי מצד שני, שיקגו מוסיפה ל-32ח1/ | מספר תכונות שלא זוכות לביטוי ב-דא. אלה כוללות, למשל, תמי- כה במרחב צבע ווירטואלי לצורך התאמת צבעים בין אבזרי פלט ותצוגה שוניס הפונקציה הזאת נקראת קַחוהס!8]א | זס[620 | סקהת] (/א16) ותפקידה להרחיב את ממשק 021 מהגדרות גיאומטריות בלבד להכללה של הגדרות כרומטיות. מרחב הצבע הווירטואלי של 1א10 משמש נקודת יחוס כאשר מדבריס על צבע. למשל, כיוס קשה לשכנע את הצג ואת מדפסת הצבע להפיק את אותס צבעיס מאותם הג- דרות ולכן מה שאתה רואה על המסך בדרך כלל אינו מה שתראה על הנייר. תהליך הכיול של מערכת גרפית מורכבת, הכוללת סורק צבע, מצלמת אלקטרונית, צג עס כר- טיס 24 סיביות, מדפסת טיוטות צבע ותוויין לייור להפקת הפרדות צבעים, הוא מאמ סיזיפי שלעיתיס קרובות משאיר אותך מתו- סכל. מרחב ]16% אמור לשמש כתקן משותף של אבזרים גרפיים והאחריות על נאמנות כרומטית מוטלת בזאת על הדרייבריס של אבזרי הפלט, לתרגם את הגדרות 1א16 לצבע נאמן למקור במידת האפשר. -תוספות אחרות לממשק 32חו/ הן פונקציות שמטרתן לבצע השוואה והתאמה אוטומטית בין סיפריות קבציס. המימוש הראשוני של פונקציות | אלא הוא בתוכנת העזר 8, שמטרתה לסנכרן בין הק- צביס שאתה מחזיק במחשב הנישא לבין אלה שהשארת על המחשב השולחתני. שיקגו גס תתמוך במספר פונקציות "טלפוניות" המאפשרות לישומים לנצל את שירותי הט- לפון והפקס, בזיהוי והתאמה אוטומטייס של כרטיסים בשיטת עְג[7 8 פטו? וב- מודולים הנקראיס 15%/888), שמטרתס לאפשר לך לצפות בקבציס גס אס אין בר- שותך את הישוס שייצר אותס. לדברי מי- קרוסופט, חלק מהתוספות הנייל תיושמנה גם ב-7א,| במסגרת גירסה הבימים יידייטונהיי שתשוחרר בקרוב, וחלק יחכה עד לשיחרור 64180 בשנת 1995. הגירה נצעדיס הצעד הראשון בהגירה של ישוס מ-6!חו/ ל-32ח1/ הוא לשנות את הפרמטרים החי- בונים את שיקאגו לכל אורך הדרך נשמרת הפרדיגמה של ניהול עצמים על כל המשתמע מכך ולמכניזם הקיעשור של 095 יש תפקיד מפתח במימועשה צוניים, המגדיריס איך הישוס מתקשר עס סביבתו, ואת סוג ההנתונים השלמיס (08םדא1), מ-16 ל-32 סיביות. בשלב זה יש להחליף מספר לא קטן של קריאות 41'1 מיושנות בתחליפיות מתוך סיפרית 32חו/, בשלב השני יש לבחון את הישוס עצמו ול- זהות הזדמנויות לניצול היכולת של שיקגו בריבוי-נימים, | במיפוי זכרון של קבצים (תמיכה פנימית בזכרון ווירטואלי, בו הדי- סק משמש הרחבה של הזכרון הרגיל. גישה לקבצים ממופי וכרון היא מהירה יותר מאשר גישת 0/] רגילה לדיסק, שכן בדרך פוסחיס על הצורך לבחון את טבלת 87ת/), בסוגי בקרות חדשיס (כל מיני כפתורים וס- רגלים מתוחכמיס להכללה בממשק המ- שתמש) וכדומה. בצעד השלישי צריך להטמיע בישום את השימוש בשמות קבציס ארוכים ולאמא את הקונוונציה החדשה לשמות של נתיביס (פם]א א 278). וו נקראת 6א והיא שונה ממה שהיה מקובל בסביבת 205. צריך גס לרענן את האלמנטים הגרפיים במ- משק, שיתאימו למראה תלת-מימדי של ממשק שיקגו ולהוסיף תמיכה בייתקע וה- פעליי (עִּ[' .6 אַטוין). בשלב הרביעי כדאי מאוד להוסיף לישוס את היכולות ששיקגו מזמינה לידי המפתח. אלה כוללות קי- שוריות מובנה לרשת (ועל כך בהמשך) ות- מיכה בקישוריות והטמעת עצמים 2.0 01/8. התכונה האחרונה איגה יחודית לשיקגו, אבל במערכת החדשה 0108 הופכת מאו- פציה חביבה לתכונה שבלעדיה תתקשה לשווק את הישוס לשוק. קשה להיות 01.8 קישוריות והטמעת עצמים הינה אחת הת- כונות הקשות ביותר למימוש, כפי שייעיד כל מפתח שניסה את ידו בכך. גירסת 01/6 0, הפשוטה יותר, כבר מיושמת במספר ניכר של ישומים, אבל את 01/5 0 תמצא רק בחצל תריסר מוצריס הזמיניס מעל למדף. הקושי הגדול של תיכנות ‏ 2.00 005 נובע מהצורך לעצב את הישוס מחדש, עס גישה יימונחית עצמיס" לתי- כנות. כיוס מספקת מי- קרוסופט תמיכה בפיתות ישומי 16 סיביות בא- מצעות | ++6 |הש18 (ראה מאמר בנושא מע- רכות פיתוח לשפת ++6 בגיליון זה), הכוללת סיפריה של יימחלקות" (01/455, שס של ++6 לפונקציות גנריות) בשס 2.5 6םוא. בין האוצרות בסיפריה תמצא תמיכה ב- 018 0, בצורה של יותר מ-20 אלף שורות קוד מוכנות לשימוש, שתאפשרנה לך לממש חל- קיס נרחביס של התקן ללא כתיבה של קוד חדש. אבל עדיין אין תמיכה ב-2.0 0018 באף כלי פיתוח של 32 סיביות. מיקרוסופט ובורלנד מבטיחות כליס כאלה בעתיד הקרוב, אבל בינתייס עליך לעסוק בצורה אינטרנסיבית ברמה הנמוכה ביותר של קידוד, אס אתה רוצה להוסיף תכונות 2.0 01 לישוס 2חו, אי אפשר להגזיס בחשיבות של תמיכה ב- 0 08 עבור ישומי שיקגו, שכן אחרת כמעט בלתי אפשרי להטמיע את התפיסה של "מסמכיס במוקדיי, שהיא הפרדיגמה המ- רכזית של שיקגו. למשל, תחת שיקגו, מסד הנתוניס של 01.5 יציג את התפריטים לקיצורי-דרך של כל ישוס תומך 00/8 בלחיצת עכבר ימנית. מס- מכיס מורכבים נשמרים עס תקציר מידע שתול בראשם, המאפשר לתפריט ייתכונותיי (פטנחטקסז/) לחפש, למיין ולהציג אותם לפי הגדרות בחירה, שוב בתנאי שהמסמך הוכן בישוס תומך 2.0 01.8. תוך זמן קצר ישומיס שלא תומכיס ב-2.0 01/8 יחשבו למוגבלים ונחותים. יש מי שלא אוהב את הדרך הייבולדוזרית" של מיקרוסופט בנושא. זה, אבל אס אינך יכול להלחס בה עדיף כי תצ- טרף לתומכי 2.0 01.8 ולא תדחוק את הב- עיה לזמן מאוחר יותר. (למעוניינים. יותר בנושא כדאי לעיין במאמר "כולם ביחדיי בגיליון 16 של 8א4671/א הישראלית). , 6 המהדורה 4 6 ישראל מאי 1994 מכונות (וירטואליות שיקגו יכולה להריץ את ישומי 16 הסיביות של 205 ו-3.1 שסשחו/ בתוך יימכונות ווי- רטואליות'יי. לגבי ישומי 3.1 כבר ברור כי לא צפויות בעיות מיוחדות, אס כי ראוי להזכיר שוב שישוס הר במכונה ווירטואלית לא יכול להשתמש בשירותים המתקדמים יותר של שיקגו. לגבי 205 המצב לא אמור להיות בעייתי יותר ומיקרוסופט גם הוסיפה מוד ייישוס 205 יחידיי שהופך בפועל את המ- ערכת כולה למכונת 205 ווירטואלית, ללא שותפים לריבוי מטלות. אבל השאלה המ- רכזית היא כמה זמן עוד יחשבו ישומי 16 סיביות למוצריס עס ערך מסחרי ממשי. ברור שבקטגוריות העיקריות של מיחשוב שולחני; גיליונות אלקטרוניים, מעבדי תמ- לילים, מסדי נתונים, גרפיקה ועיבוד תמונה, המעבר ל-32 סיביות יהיה מהיר יחסית. התחרות העזה בין חברי קבוצה קטנה של "סופר-מתחרות" יביא לכך. לגבי נושאיס שוליים יותר או אזוטרייס לחלוטין, המעבר יהיה הדרגתי, שכן החברות הפועלות הן קט- נות יחסית. מצד שני, קו השבר העובר בין ישומי 16 סיביות לישומי 32 סיביות הוא סיכוי חדש לחברות קטנות לתפוס לעצמן ראש גשר בקרקע בתולה. רק פעם ב-10 שניס או יותר מתחוללת רעידונ אדמה מסוג זה וזו ההזדמנות לנמריס הצעיריס להראות את יתרון המהירות על המסה קישוריות באיחור מסוייס, אבל בצורה שאינה מש- תמעת לשני פנים, הכלילה מיקרוסופט את הקישוריות בתשתית של כל מערכות הה- פעלה שלה. המחדל שאיפשר לנובל להפוך למתחרה העיקרית של מיקהוסופט בשוק מערכות ההפעלה (ובקרוב גס בתוכנות ישו- מיות), לא יחזור, גם אס מיקרוסופט תצטרך לשס כך לספק קוד יקר בחינס. את זה ראינו לראשונה ב-פקטסזקאזס% זס] %שס0חוץ , אחייכ ב-א ועכשיו בשיקגו. במערכת הח- דשה הקישוריות קשורה לכל אלמנט, החל מהדרייבריס וכלה בסרגלי הכלים. אס מיקרוסופט לא תחליט על מהפך דרמטי, אוי כל מערכת שיקגו תסופק עם יכולת מלאה לשמש שהת או לקוח למערכת קבצים רישתית. עס שיקגו לא תזדקק לשוס כלי נוסף עיימ לתקשר עס קבצים, מדפסות, כר- טיסי מודס-פקס או כונני !80% 62 משו- תפים. במשיכה והשלכה תוכל להעביר הו- דעות דואר אלקטרוני, | לשדר פקסים, בוניס את שיקאגו 8 ₪ כמעט בלתי אפעשרי להטמיע את התטיפה עול "מסמכים במוקד", עשוהיא הברדיגמה המרכזית של שיקגו להדפיס או לנבור בדיסק מרוחק. יתר על כן, שיקגו יכולה להשתלב ברשת ט6זג/%)6), יו- ניקס (ץ102/1) או 5מא1/ ללא קושי. כמובן שלא חסרה תמיכה בפרוטוקולים של מי- קרוסופט עצמה, 1א6 ו-6)₪₪01א. התקנה אוטומטית בומן ההתקנה תחפש שיקגו את כרטיס הרשת ותזהה אותו אס הוא אחד מתוך יותר ממאה הכלולים במסד הנתונים של תוכנת ההתקנה. אס הדרייבר המתאים נמצא בסיפריה אזי ההתקנה כמעט גמורה בסיפרית טא החדשה דרייברים של 32 סי- ביות לרוב הכרטיסים המקובלים, אם כי צפוי שהיצרניס ימשיכו להציע דרייבריס משופרים משלהם. התפריטים יאפשרו הו- ספה קלה של תמיכה בפורטוקולים 67א ו-א/1 של נובל ו-/1/י761 של אינטרנט. רוב התכונות שראינו ב-דא וב-/ח/ (5אוס0חו/. לעבודה קבוצתית) תורחבנה ות- שופרנה בשיקגו. למשל, גישה מרחוק עייי קו טלפון ומודס קיימת ב-א אבל בשיקגו היא תקיף יותר סוגים של תקשורת אג שו, כולל א80]. מבחינה מנהלית תומכת שיקגו בה- קצאת משאביס לפי שם הלקוח, כך שאס נתת שמות למשתמשים בצורה היררכית מו- שכלת, תוכל להעניק להס (או לשלול מהם) זכויות גישה ושימוש במשאבים בצורה קט- גורית, ללא צרוך בטיפול פרטני בכל אחד לחוד. ממשק הדואר האלקטרוני החיבור בּין מחשב המפעיל את שיקגו לשי- רותיס רביס ושונים חוזק גס הוא, עייי שי- פור של מערכת העברת ההודעות 1/81א. מי- קרוסופט מציבה את תקן 6/8471 כבסיס לקישוריות רחבה בין רשתות ומשאבים בּכל ספקטרוס הגדלים, החל ממפונת צילום מש- רדית הקשורה לסביבת אזסץ ןא של מי- קרוסופט וכלה בשירותי אעטרנט וקו- מפיוסרב. גס סוגי ההודעות ש-1'1!א אמורה להסיע הס מגווניס ביותר; דואר אלקטרוני, תוכניות תיזמון פגישות, ניתוב אוטומטי של טפסיס וכדומה. מיקרוסופט מבססת את הכליסם | שלה על התוכנות | ]א ו-+ 5071000188, כפי שהיא כבר עשתה ב-צ]/, אבל חברות צד ג' יכולות להוסיף שיפוריס כטוב בעיניהן ובלבד שהפרוטוקול יתבסס על [147 חלק מהתכונות הנייל נובע מהתכונות הכ- לליות של שיקגו. התקנה הקלה, למשל, חיא תוצאה ישירה של תמיכה ב-עג!] .6 שטו. תכונות אחרות נובעות ממאמצ מכוון של מי- קרוסופט לעשות את שיקגו ללקוח או- ניברסלי ברשתות תקשורת. מערכת הנקראת 5, למשל, מאפשרת לספק בו זמנית תמי- כה בסוגיס שונים של מערכות קבצים רי- שתיות. כך אתה יכול להנות במקביל משי- רותיס של שרתי קבצים של טזג)וטאא, חט5 א ו-5א1/. האינטגרציה של קישוריות לכל אספקט של שיקגו הופכת את גירסת פקטסזקָאזסל זס] אשטשחו למיותרת. שיקגו היא ההמשך שלה לא פחות משהיא ממשיכה את |.3 אשטשחו/. החברות המתחרות, שה- תנחמו עד כה בחדירה הקטנה יחסית של אי לשוק הרשתות, צריכות להתחיל לד- אוג מחדש, "תקע והפעל' גו 8 קטוק מי לא זכה בחווייה המתסכלת של הוספת כרטיס למחשב, שגרמה לכל העסק לשבוק חיים, עד שבא ייהמומחה ל-0א1, גואע ו-1/0'י ופתר את הבעיה עייי משחק במפסקי 1ע, גיאמפרים ותוכנות התקנה! משתמשי מקינטוש, כמובן. הס מצפיס מהמחשב שי- זהה את הכרטיס, יחליט מה צריך לעשות עיימ לשלב אותו בסביבת העבודה - ויעשה 5 שכן 6 ישראל מאי 1994 ור ההות 6 6 ישראל מאי 1994 זאת מבלי לערב אותס בצדדיס האפלים של הקשר בין חומרה לתוכנה (דרייברים בלעז) והנטייה של אבזרי חומרה להפריע זה לזה. אנחנו, משתמשי 06, הסכמנו למטרד של הת- קנה קשה, משוס שזה היה המחיר ליישוק פרועיי בו אלפי יצרניסם מתחריס באגרסיביות ולא מוכניס לקבל על עצמס את המשמעת המקובלת במחנה של ספקי מוצרים למ- קינטוש. השינוי המהותי חל כתוצאה מהפופולריות הגואשת של מחשבים נישאים. בניגוד למחשב השולחני המקובל, התקנה ופריקה של אב- זריס היקפייס במחשב מחברת היא צורך יוס-יומי. פשוט אין מקוס להתקין בו-ומנית את כל האבזרים הנחוציס ולכן נוצר הצורך בתקן שיאפשר החלפת כרטיסים נתקעיס ללא דם, דמעות וטע. תקן 018/א0? הוא פורץ הדרך מבחינה זאת ויכולת ייתקע וה- פעליי היא בסיסית להצלחתו. את השורשים בעולס המחשבים הנישאים אפשר לזהות בכך שתקן עג1'] 8 שַטן? דורש אפשרות של ייהחלפה חמה" של האבזרים ההיקפיים, למשל החלפה של כרטיסון מודסם במתאס רשת אא.1 ללא כיבוי המחשב ואיתחול חובשי על הדיפק (המשך מעמוד 130) 3. שימוש בגרש (י) בתחילת המלה מחפש את המחרוזת גס כאשר אינה בתחילת המלה. לדוגמה א17078%א60' ימצא גס את המו- פעים של אפ טאאא אמט 00 ושל 5אםדטץ ןא 060 אסא 4 ₪5 מאפשר הצגת המופע בשורה בין 1 ל-9. נוח להציגו בשורה 9 כדי שניתן יהיה לראות את קטעי המסך מעליו ומתחתיו. 5 6" מאפשר לכלול תת-ספריות בחיפוש. 6. לדפדוף מהיר במסמך גדול בקפיצות של %, השתמש ב-₪9 (קדימה) ו-(10 אחו- רה). לקפיצות של 200% הקש כנייל בתוספת ו41. 7 78 מאפשר הגדרה (קט%0) של התוכנה לקבלת ברירות מחדל אחרות. א. תחילה עובריס למסך תרגום תווים. ברי- רת המחדל של התוכנה מאפשרהת חיפוש גס במסמכי 45611 בעברית. אין צורך לשנות בו דבר. ב. בהקשת ₪856 עוברים לכתיבת רשימת סיומות שהתוכנה תדלג עליהן בחיפוש. לדוגמה, אם תקיש ברשימת הקבציס לחי- פוש את התבנית *.* תוכל להימנע מחיפוש בוניס את שיקאגו חדש. דרישות צנועות יותר כבר הוכללו בת- קניס של אפיקי 16 ו-184ם, אבל רק לא- חרונה גובשה תוכנית כוללנית האמורה לתת תשובה אחידה בכל מגוון האפיקיס, החל מ-01 וכלה ב-201018. טיפול רב-נקודתי מימוש יכולת עְג1 6 פַטן? דורש טיפול נקו- דתי בשלושה מימדים: מערכת ההפעלה, תו- כנת ה-8105 והדרייברים לכל אבזר. במ- קריס מסויימיס יש צורך לטפל גס בישומיס עצמם, אס אלה עשו לעצמס מנהג לגשת ישירות למערכת התצוגה או המדפסת ול- עקוף את שירותי מערכת ההפעלה. התמיכה של מערכת ההפעלה כוללת מספר אלמנטים קשורים זה בזה. ראשית, בזמן האיתחול, או כאשר מחליפיס כרטיס תוך כדי פעולת המחשב, על מערכת ההפעלה לסרוק את כל האבזרים המותקניס ולזהות אותם. עייפ הזיהוי, המערכת שולפת ממסד הנתונים שלה פרמטרים קריטייס לצורך ההתקנה ובוחנת אס אין ניגוד דרישות בין כל הכרטיסים המותקנים. במידה ונתגלה בקבצים בינארייס אס תציץן כאן | מאם [א60, וכוי. הקש 5:6 לסיוס. ג. את כל האופציות ששינית (גסם בתפריט הראשי) תוכל לשמור באופן קבוע אס תקיש עתה ץצ ובתנאי שהתוכנית נמצאת בספריה התורנית ובשמה המקורל הוסס.זס]אסס.]. חיפוש במסמכים עבריים התוכנה יכולה לבצע חיפוש נוח גס בתוויס עבריים, אולס בשני תנאיס: א. המסמך צריך להיות כתוב בפורמט 1 כל מעבד תמלילים טוב יכול להסב את המ- סמכים שלו לפורמט ]4501. ב-ואטו() הדבר פשוט במיוחד ולכן יכולה התוכנית זס]1.00% להיות תוכנית חיפוש סטנדרטית למשתמשי ואטו). הערה: אפשר להימנע מהסבת המסמכים ל- 1, אולס אז החיפוש יהיה לא-טבעי, למשל סדר התוויס יהיה הפוך ויצטרך לכ- לול תווי בקרה שונים שהמעבד משתמש בהס. ב. יש לטעון מראש את קובץ התמיכה בע- ברית במקלדת, כדי שניתן יהיה להקיש את מחרוזת החיפוש בעברית. קובצי תמיכה בע- ברית הס: שםאתםה, או םחמצםא, או ניגוד אזי תפקידה של מערכת ההפעלה הוא למצוא פשרה הוגנת, המאפשרת לכולס לחיות בשלום, או להתריע בפני המשתמש על קונפליקט ללא מוצא. התצורה הסופית, לאחר כל הפשרות והמיקוח, נשמרת במסד הנתוניס לצורך שימוש עתידי. כאשר אתה מאתחל את המחשב שוב, התצורה נשלפת מהמסד והוראות מתאימות נשלחות לכל כר- טיס, כדי שהוא יקבל עליו את עולה של המ- ערכת. כרטיסים שאינס תומכים בייתקע וה- פעליי דורשים טיפול ידני בנפרד, אס כי שיקגו תעשה כמיטב יכולתה להתחשב גם בהס ההצלחה של ג[ 8 פַטו מותנית במסד נתוניס מפותח של אבזריס היקפיים וסי- פריה מעודכנת של דרייברים. מיקרוסופט כבר הוכיחה את כוחה בשיכנוע יצרני חומרה לספק את המידע הדרוש, כאשר היא בנתה את סיפרית הדרייבריס לאבזרי פלט ורכיבי 1. אס היא תצליח בכך גס עס תקן פטןץ צְגּ[? 8 אזי הדבר יתן דחיפה עצומה לתקן החדש - ויתרון גדול לשיקגו על פניי מערכות מתחרות. 8 (תוכנה חופשית). אופן השימוש: 1. טען לזיכרון את הקוב 188]. 2. טען את תוכנית החיפוש באמצעות הפ- קודה 100%:088 קובץ זה הותאס לחיפוש בוליאני בעברית על-ידי שימוש באופרטוריס כתוביסם בע- ברית. (זהו קובץ שעבר הסבה כדי להתאימו לעבודה בעברית ולכן יש להשתמש בו רק לעברית). כללי השימוש בו הס כדלקמןן. תחילה הקש על המקש החס ( |זוסו-) לפתיחת החלון העברי ולאחר מכן: + הקש או במקוס 0% + הקש וגם במקוס עאא 3. כדוגמה לחיפוש בעברית, ניכנס לספריה עס קובצי 5611 בעברית ונחפש לדוגמה את כל המכתביס משנת 90 שנזכרת בהס אילנה. לשס כך נקיש: 0 וגם אילנה ואחר כך ברשימת הקבצים נקיש *.*, בדוגמה נוספת נחפש את כל המכתבים שנ- זכריס בהס דוד ויוסף. לשס כך נקיש; דוד או יוסף ואחר כך ברשימת הקבצים נקיש *.*, בשתי דוגמאות אלה ייסרקו כל הקבצים בספריה התורנית ויוצגו כל המופעים בעלי המחרוזות שביקשת. בולם ביחד (המשך מעמוד 106) מעבר לעקביות המימשק, רוב מאמצי השי- לוב של מיקרוסופט סובביס סביב 2.0 01.5. תוכל לשלב בקלות טבלאות וגרפים של 1 במסמך וורד במספר שיטות לדו- גמה, בגרירה והנחה של גרפים וטבלאות מ-.61א₪ לוורד. בכל השיטות תוכל לערוך אותס מתוך הוורד. כאשר תקיש עליהם פע- מייס, תקבל את תפריטי ה-.001אם, אך תי- שאר עדיין בוורד. זוהי הדרך הטובה ביותר ליצירת מסמך משולב. דרך זו עובדת כעת בין דא01?אםאוסץ לוורד, והיא אמורה לע- בוד בין ה-7א0\08201ע ל-,[שסאם. צּ מרכיבי 077168 אינם מבגינים את עומק העקביות שמבגינים המרכיבים המקבילים של לוטום ומיקרוטופט ברור כי מיקרוסופט מצפה כי המשתמשים יעבדו בשלושת מרכיבי הערכה. רמז אחד הוא העובדה שחסר בגירסאות המשולבות פונקציות הכלולות בגירסאות העצמאיות. לדוגמה, אין בוורד פונקציות מובנות של גי- ליון אלקטרוני, הכלולות בוורדפרפקט, זאת מאחר ומיקרוסופט מצפה כי ישתמשו ב-.61א2 למטרות אלו. סמוך על אמא (₪08₪) אסא (קיצור של מס]קק0 6805077א) (058 188 היא תוכנת מעטפת המניחה את צלמיות מרכיבי הערכה בראש המסך, ומאפשרת לך להרי יישומים ולנווט ביניהס. [0וא מאפשרת לך גם גישה נוחה ליימנהל היישומים'י וליימנהל הקבציסיי. תוכל לקבוע כי 1א0)א תישאר תמיד על המסך, לשנות את סרגל הצלמיות, ולהוסיף גם. יישומים של חברות אחרות. הערכה כוללת תוכנת התקנה משולבת, אך 66055 איה חלק ממנה. כולם ביחד מיקרוסופט הוסיפה גס תכונות שילוב מו- בנות ייחודיות ליישומים. לדוגמה, צלמית ב-7א08701/%20 מאפשרת למשתמש לה- מיר מצגות לדיווחים של וורד. ניתן להוסיף פונקצייה דומה לוורד הממירה דיווחים למ- צגות. תוכל להשתמש ב-צ0058 כדי לאסוף רשומות ממסד נתוניס חיצוני, +08 הינו תת-מערכת | של 4008885 ' המובנה ב-681אם ובוורד. הגישה בוורד ל-צ0088 נעשית דרך ה-מְסַאם]א .181א. מרכיבי הע- רכה משתמשים במשותף בכלים הרגיליס כמו 611787 וכו!י. חזרה ל-0ו85 אחת מרמות השילוב החזקות האפשרית שמופיעה ב-41 8008510 010 היא שפת התסריטים 84516 ,15041/, מהדורת היישומיס | %88(‏ ) השפה עובדת כיום רק ב-001א, | אך | מ- קרוסופט מדווחת כי השפה | תשולב | גם ב-2801501 | ובוורד. א%8 לא רק עובדת ב-021א, היא יכולה גם לשלוט, דרך או- טומטיזציית ₪./01, ביי- שומיס אחרים, כולל הוורד. בשונה מבערכות הא- חרות, 6 כו- ללת רישוי לתוכנת דואר אלקטטרוני ןוא 110805071א. כל היישומיס הר- אשייים תומכים בדואר אלקטרוני. תוכל להשתמש ב-1421א או ב-1א1/ כדי להצמיד ייפתקית ניתוביי ולשלוח הודעות לקבוצות משתמשים. אך לבד מאופציות אלה, היי- שומיס לא תומכים בפעילויות קבוצה אח- רות, מאחר שאין בערכה יכולות חלוקה כמו אלה של א/: 0785א או 085%. במקוס זאת, .8070551081 0108 מתמקד ביצירת מסמכיס משולבים על שולחן עבודה אחד. תודות לעקיבות השילוב הגדולה של 0₪, הגירסאות החדשות של מרכיבי הע- רכה, כולל 10%1א, מצליחות מאוד ביישוס מטרה זו. נותרה עדיין עבודה נוספת בשילוב הי- שומים, אך לעת עתה נראה כי מיקרוסופט מפלסת את הנתיבים בהם יצעדו גם יצרני הערכות האחרים. 8 רשימת המפרטמים שם עמ אדאנט 27 אוטודסק 5 אינטרסופט 7 אקסיט מולטימדיה 09 בי-טכנולוגי 5 דביר דאמ 77 הוצאת פוקוס מחשבים 141 חילן 97 חשבשבת 3 טלדן 65 ידאג 109 ישראטל 23 כלנית 7 כרמל-קרית המחשב 55 מיחשוב מתקדם 1 מיליטרס ₪ מיקרוליין 1 מיקרוסופט 19,243 ,6 מעתק 3 משוב 1 סופר טכנולוגיות 2 סיון 59 עדיפון 3 פרי אינטרנשיונל 55 קול זאב 139 קומפיוטרסטור 17 קינמון מולטימדיה 9 קליבר (מידן לשעבר) 41 רן אברהמי 15 רשף 97 שר אלקטרוניקה 59 %) 55 [אזם 3 קת 55 |38 מוסף מיוחד למחשבי פנטיוס, באדיבות אינטל סמיקונדקטורס ובהפקת יהודה לימור מופיע בין העמודים 82 ו-83. 17 ו 152% 6 ישראל מאי 1994 האכאפתויההסוווכההרר-רתככקוהתותהרווהווונווו-- ב לה ה * המחירים הטובים ביותר בישראל לכתבי-העת הטובים ביותר בעולם. ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי 54ט םוזפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישראל. מחיר בשייח תדירות שס המגוין מחר בשייח תדירות שס המגזין מחיר בשייח תדירות שס המגוין כולל מעיימ | לשנה כולל מעיימ = לשנה כולל מעיימ | לשנה 24 2 מדוף 233 12 אא 0 ד וס אא סואה הזוע 6 12 א 64| 2 א! באמ 0 וט מס 005 / פאוספאוא מז 6 ה [סתואודוטוא ואסא פס 133 12 60 18 6 1אאאטסו א 15 2 אדא פאוטא |אסא- 6 0 2 0 16 0 ןס ואס 6 4 6 )האאטסו מואסוז 6אא 8 ,516 זת טק ץק 0דאפט 24 6 0550 ואסא- 6 203 2 ו 24 2 ןא 6 4 4 וד אד סד ואס כ 24 2 60 וא 23 12 0 0 4 [אסה-60 ואו סד ואסא- 24 12 606 6 38 4 ו 20 4 [אסא-60 זו 5018 א 13 12 ב 24 12 כ ןסא 11165 0 אק זטץוא60 19 4 סדג וסמואודזוא 210 2 626 וא סק ה 6 שא דאןאץ ?0דאפטת 1.451 233 2 וסטוא ]א 24 2 0 6 8 סטקוצ א פסווו אא 231 12 כ ואס ג ופקואדוטוא 8 4 6אדץוא60 6. ומ זאסץ 3 2 אא פוו 4 [קםואוד וא .וא ז0 .ןוסא 15 % וו (ש 6 וא 6 6 ואו 6 0 אדא 6 8 8 6אן1אוא תס 1% 6 בוו ה 3 2 ו 3 2 ו 24 2 או 6 וא 5אוססאוצ 02 6 סד טטוצ 7 6 ו 56 4 5105 פאוססאו 234 2 .]אאא 0 05:85 6 24 2 58 פמוססאן]צ 66 אאא זאש זא 108 9 ו 234 12 וו 234 2 וא 6 סמןץ 8 אס 60 12 0 אמקקן | 12 12 ו 12 6 ש[צא ןא 6 א ואס 24 2 א50ןשכ ג 56 זא 2 2 בס אן :אמק .ואס 24 12 כ וס 6אןוא 6 א ד וא60 3 2 00 8 06 58ב זא 24 12 אסא סאוואא6 6[אסא זו 3 12 אמ 601 ,6אזא וזא 204 2 דאחואא אדא סואסאדסט. ו ל 5 6 05 23 2 הס (ש 6 דאמואאותא זא 6 233 12 .האאטס 00885 אכ 12 6 וי 234 12 את :]א 24 12 אס 18 6 ואס אא זאו (ש 0 אמואאסיאן :וא %ו 4 סוס קפס ואמו 24 2 מאן? וא א 1 24 2 0 3 9 אאא א סאק מו דאחוחס ךומס והאשטסג 13 2 5 501 מא הארא / 6 אוו 24 12 וא ו וא 13 2 (צ01.00א011 דאג.1) 865 234 2 80 65 א]611 וא אה:וא 24 2 אאא 0 וא 55 050 וא 65 ₪ 66 וא וו 6 וא טס 24 2 1 3 כו וסוס 20 כו 5 24 0 ו ש 6 5 יט פא את 24 12 דאהואאסאו אס התג 24 12 05 סטקוצ וו 6 אד 3 12 זאול 1 =| / א | 01 וק ב 0 . ו %8 4 אא 0 א אסגון 2600 23 2 אמש אוא 3 2 אס הווא אולא וא ₪ 2 0 ספרות ותוכנה למחשב 203 כו 2 5 [ ה 8 00 ה 4 / | ג % לאנשי מחעובים 4 לחובבים בהז | 3 וט לספרות מקצועית = | . / יק ₪ 4 ב ו תוכנה 4 כ ים אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל . / למחשבי 0 וכן הפסזאוסגא - ₪ |] כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש | | ולאנשי מקצוע - | | | | | | - ב ]1 כל המגזינים המובילים מחו"ל ניתן למצוא על מדפינו או || לקבל בתיבת | הדואר שלך בבית ה 1 המבחר העשיר ביותר כולל מע 0 של תוכנות. יישומים למשרד, לבית, תוכניות שרות ושפות תכנות, ותוכנות חנוכיות "זאםואאוו טס" + דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 שעשלוח ח ינם מכל רחבי הארץ הזמן בטכמון לביתך למחרת היוס 9 (099 | מולנ ו מעל 200 ש"ח אלידע + קניון ירושלים, מלחה טל. 795456 -02 ספרות ותוכנה למחשב | ועכשיו, מוצג / / פרטיס הקול החדש הטוב בעולם! במחיר שלא יחזוה שי"ח כעא מעיימ >כרטיס)קול זום 16 -מפוג 16 םעהש 0 כולל רמקולים חינם פערפות מולטימדיהבמחירים הטובים ביותר ימאות כותרי %ה0ה9י6 במבצע הנחזת. |הקלטה/השמעה | עבוד = | תאימותל- = | תאימות ל- | נציגות בלעדית בישראל: | 2 ₪ 8 המרכו היחידי והגדול בישראל של ₪0 60 8 מאיצים גרפיים 18 ו- 58| מבוססי | 32 ) 6אפד 1 0 5 - ד 8 5 , | 1 י : ו - 0% 9 2 ויו 33 ה ו . - ופטג 0 0 5 | אפשרות הקלטה| יציאה אינותית | כניסה | דוגיטלית | אותות | 80 א | והשמעה בו ניפרדת למגבר ‏ | סטריאופונית | | | מתקדם | ל ב 0 | ומנית חיצוני | למיקרופון = | וו מ וק ההקר הסור לשה הארו בה רדר |אטאדא 1671 לו | תומך ‏ | תואס תואס תואס כן כן | כן | 000109 | שמתשה אל | | | 900 שיח 4 ה [ [ ₪ | ז ז ו | 0 | תומד |תאם - |לא לא | 1 5006 לא[ | תומ | לא לא -- 1 | | תואם!!! | תואם!!! | | | מחיר