PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 18, יוני 1994

קרב המאה: ה PowerPC מול ה-Pentium

OCR (הסבר)
ור ידד רו טואה יוו רוטיקו טפנו הור יקוירק 4 סאטנ ,18.סא אסזדוסם [₪1אח15 / 8א6421הא סע המהדורה הישראלית גליון 18 יוני 1996 מחיר: 17.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 15.30 שייח 2 סקירות ענק: רשתות תקצוורת: | ור רעותות הפפק-0ד-הפפק ד 2 ד וו | ומערכות דואר אללטרוני 1 | + 24 כרטיסי קול י 1 |- 5 ץ ₪ ]> | 0 או 0150 מולטימדיה: לכידה ] = | ּ ש ה-05₪דאוס הו הפשוסק | כמה זכרון אתה צריך? במבחן ראעון 7 ,פסשחו/ |-05/2 ה-6קזסאוסק מול. ₪ ה-ועוזאפק 6 6 וק 1 אק 8 - / 2 5 0 ז 0 ו | סו ו / 0/3 5 = כל אתם == 2 ו זו ו ב----1 טַ | == | | == 9 | כ----=כ]ם 1 6 צאכ) צגי המחעוב סוני מציגה בישראל את מגוון צגי המחשב שלה: ₪ גדלים שונים: "14 "17 ו-"20. ₪ טכנולוגית הטריניטרון הבלעדית של סוני. ₪ רזולוציה גבוהה במיוחד: עד 1024 א 1280. ₪ איכות הצבע הטובה בעולם. ₪ הצגים היחידים העומדים בתקנים הארופיים המחמירים ביותר בנושא קרינה - 2חקו. אין צורך במסך למניעת קרינה. ₪ יציבות תמונה ללא תחרות - מונעת התעייפות העין. ₪ שנתיים אחריות מלאה - בלעדי לצגי המחשב של סוני. ==== !1 == / 9 אר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ שרות סוני בישראל | רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 היום תוכלו לראות בקלות את כל היתרונות של מסכי זמשסה: תמונה חדה ובהירה, פרי טכנולוגיה מעולה'מסך מלא' מקצה עד קצה - יותר תמונה מכל מסך אחר וסטנדרטים של הגנה למניעת קרינה, כדי שיהיה גם בריא ונעים בסביבת העבודה בלב שלם. אי.איייאם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתח-תקוה 49130. טל: 03-9240812, פקס: 03"9244857. עס ן א"תחן מסכי זאגשסג מצטיינים במספר יתרונות ₪ פונקציית 'מסך מלא' (ח86ז56 ווע=) טכניים חשובים, המייחדים אותם ממסכים מאפשרת ניצול מלא בכל =ססושו של מלוא אחרים, ומאפשרים למשתמש עבודה נוחה שטח המסך (מסך "14 במידות 200 279% ורצופה מול המסך: מ"מ - זהה למסך סטנדרטי "15). ₪ מנורת מסך איכותית תוצרת וחספוות, ₪ ₪ - סוגוסגח סוופתס8/! וס - מסך בעל מצופה בחומר 61/85 אסא, המונע קרינה מגנטית נמוכה. השתקפות וחוסם את החזר האור לעיני המשתמש. ₪ תדרי סריקה אופקיים ואנכיים, אידיאליים לעבודה רצופה: תדר סריקה אנכי של עד 7 המייצר משטח תמונה אחיד. תדרי סריקה אופקיים של עד 65602 לרזולוציית מסך של |א1024 א 1280 במסכי "17. 4 על קופת חולים ודינוזאורים הזירגון הפוליטי הוציא שם רע לדינוזאוריס. משפחת החיות, שלפי כל קנה מידה אובייקטיבי היתה המוצלחת ביותר בין חיות היבשה ונכחדה כנראה שלא באשמתה, הפכה למטפורה לכל מוסד גדול מדי, איטי מדי, מאובן עוד בחייו. מרביס להשתמש במטפורה זו לתיאור מוסדות ציבוריים, כמו קופת חוליס הכללית, וחברות פרטיות גדולות שנקלעו לקשיים. כפי שיודעים החוקרים היום, הדינוזאורים לא היו איטיים כל-כך ובוודאי שאי-אפשר לייחס את הגודל הקולוסאלי של סוגיס מסויימים לניוון התפתחותי. ההיפך הוא הנכון, הגודל התפתח כתוצאה מברירה טבעית, שהעדיפה אותו על פני צורות חיים קטנות יותר. הכלכלניס קוראים לזה יייתרון לגודליי והוא המוטיבציה של אירגוניס עיסקיים לגדול ללא הרף. ההיסטוריה הצבאית גס היא מראה שבכל תחוס כמעט, כלי המלחמה הולכים וגדלים ככל שהטכנולוגיה מאפשרת להפיק יתרון מהגדלת המימדים. הטנקים, מטוסי הקרב וספינות המלחמה הולכים וגדלים, הולכיס ומתייקרים וכל דור חדש של כלי נשק שובר את המוסכמות על גבול האבסורד לגודל. ההיסטוריה גס מלמדת שמגיע הרגע בו הגודל הופך למכשול ואז חלה ירידה מהירה בערכם של נכנסים עצומים. לדוגמה, אוניות המערכה הענקיות של ראשית מלחמת העולס השניה הפכו למעמסה אסטרטגית ביוס בו פרל-הרבור נכנסה להסטוריה, כפי שאבק השריפה הפך את מצודות ימי הביניים לאתרי תיירות. הפנטיוס הוא דינוזאור במובן הטוב של המילה. הוא גדול, חזק, מהיר ושולט כמעט בלעדית בטריטוריה שלו. בתולדות הדינוזאוריס זה היה כנראה פגיעת מטאוריט ענק, משהו שאי אפשר היה לתכונן לקראתו. הדימויים של דינוזאורים והכחדה הסתובבו במקומותינו לאחרונה בהקשר של הבחירות להסתדרות ועתידה של קופת החולים. אנחנו, במגזין הזה, לא נזקקים בדרך כלל לנושאים פוליטיים וגם עכשיו אין בכוונתי לחרוג מהמנהג. הדימוי של קופת חולים משמש לי לאילוסטרציה של תהליך ברירה טבעית, שיש בו מחזוריות בלתי נמנעת. כמו הדינוזאוריס הזיאולוגייס גם קופת החוליס הכללית נהנתה במשך שנים ארוכות מאפקט היתרון לגודל. כמו כל אירגון לאספקת שירות על בסיס ביטוחי, גם לקופת החולים העלות השולית ב 6 ישראל יוני 1994 של חבר חדש הולכת וקטנה ככל שהמספר הכולל של חברים גדל. הגורס הזה דוחף את הקופות להתרחבות בלתי פוסקת, עד שמגיעיס לנקודת משבר. ייתפנית פרדיגמה" אס תרצו. בקופות החוליס התפנית התרחשה כאשר נוצרה מוטיבציה לאנשים צעירים, בריאים ועשירים (יחסית) להתארגן במסגרות אלטרנטיביות וכך להפטר מהעומס של טיפול באחוז גבוה (יחסית) של מבוגרים, חולים ולא כל כך עשירים. המחזוריות הזאת מתרחשת גס בעולס המחשבים, במיוחד בענף התוכנה. אין כמו תוכנה כדי להדגים את האפקט של יתרון לגודל. לאחר שפיתחת חבילה חדשה בהשקעה של מאות אלפים או מאות מיליוניס, השיכפול הוא עניין של כסף קטן. הפצה, קידום מכירות, אדמיניסטרציה וכדומה הס עיקר ההוצאות בשלב בו אתה קוטף את פירות ההשקעה בפיתוח. המנוף האדיר של יתרון לגודל בתוכנה הוא זה שהזניק את יבמ לעמדת בכורה בלתי מעורערת בשנת ה-60' וה-70י. המומנטוס המשיך את האפקט גס במהלך שנות ה-80', אבל לאחרונה ברור כי הוא נגמר והחלה ייתפנית פרדיגמהיי. התופעה הראשונה שהצביעה על התפנית הייתה כשההולכה בענף התוכנה עברה לידי מיקרוסופט. מנוף אחד של יתרון לגודל קרס כאשר מנוף אלטרנטיבי החל להראות את כוחו. בתחוס החומרה הנהנית כיוס מהיתרון לגודל היא אינטל, המנצלת את המספר האינסופי של מחשבי 6 וישומי 06 כדי לקדם דור אחרל דור של מעבדיס ייתואמי 86איי. הפנטיוס הוא דינוזאור במובן הטוב של המילה. הוא גדול, חזק, מהיר ושולט כמעט בלעדית בטריטוריה שלו. הוא הגיע לכך בלחץ אבולוציוני שאינו פוסק, למרות הטרדות מפעם לפעם של שבבים קטנים וזריזיס הנקראים 8156. האס הגיעה ארכיטקטורת 86א של אינטל לנקודת המשבר הבלתי נמנעת, בה היתרון לגודל הופך למכשול! אינטל מאמינה שלא, מתחריה מאמיניס שכן ואנחנו מעמידיס את שני הצדדיס במבחן. בגיליון זה אנו מביאים את החלק הראשון בהשוואה בין הפנטיום למתחריו, ובראשס ה-6;זסשסש. המסקנות הן מאלפות: הפנטיוס רחוק מאוד מהדימוי של הדינוזאור האחרון, אבל כבר אי-אפשר להתעלס מהתחחרות ה-8156-ית. ההתמודדות תגיע לשיאה רק בשנת 1995 ואולי אפילו מאוחר יותר, אבל כבר עכשיו אנו יודעיסם כי בסופה המנצח (מי שלא יהיה) יוכל להניף את כרזת הנצחון- ייחיים חדשים בעולס ה-6ק'י. מתיו ללא תקדים לעידכון מכל גליון 4 לכל מהדורות 1:2:3 0105, 1 המחיר לא כולל מע"מ ומוגבל עד 30.6.94 צבר חדש נולד3י2י00081. 1 בלי פשרות ובלי שגיאות סופסוף הגליון האלקטרוני שכולו עברית: 1.2.3 10108 מהדורה 4, אשר זכה לשבחי העיתונות העולמית ו = [6] קונץ צויכה תצוגה פגנון ]|?]]| תחום חלון צזוה 0 ו עיקר שכתנו: רק 1.0 מציעה כיום גליונות מתקדמים ב-₪05 וגם ב-5/ו0סאז/ו בעברית. טבלת היתוונות, בעבוית פשוטה: מ 5 וס | א 080 במהדורה החדשה של 1:2:3₪ 0008.]: ו - תאמאמם % תמיכה עברית מלאה הכוללת תפריטים בעברית == + עברית מושלמת מימין לשמאל + ספרות בעברית בהההשש %‏ | - |חלקת| - | % התאימות המושלמת ביותר בעברית לקבצי 43 ב ו ממהדורות קודמות. בש 08| פותחים גליון החדש שח לוטוס ישראל חילן (1989) בע"מ,; רח המסגר 12 ת"א, טל: 03-6383239, פקס: 03-371977. רשימת מפיצים ראשייס: שחת כלנית (משווק ראשי לחנויות) 03-5372929, קומפיוטרלנד 03-5373986, אנשים ומחשבים 03-295145, חשבשבת מרכז 03-5631900, לרגו הראל 02-512515, קול זאב 02-257828, חיון מחשבים 04-628628, וינקום 04-727292 טנא אלי טכולגית המיד - מצליטה מלאה המוביל העולמי של דיסקים מעולים 1 = אל - 100 563316 !0 711 180516180 316 0חָ0| 50316 6ח! 6חה 5030310 / מפיצ ראש "בי'' טכנולוג'י (י.ר.) בע''מ בית אקרשטיי / / 29 ו כ / | רח' מדינת היהודיס 103 ו נוי 2 פקס: 09-507008 אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר> 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפו[: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורי סוכרי פירסום: גילה שברו מנויים: דיאנה דלל עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שיח כולל מעיימ 0 שיח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ המהדורה הישראלית של 6א0421אוא סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת אסווג6והטוזוחוס0 ]211 מניו"יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 6א0471/א 6 שייכות לחברת אחסווגשוחטחוחס0) ו 21. שאו0/2אוא ₪ הוא סימן רשוס של סו1ותטוחוחס) 217 זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של "אלידע הוצאה לאור בע"מ". לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 01994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מכזק ישראלי" ו"פורוס המפרסם" נמסר לנו ע"י החברות הנוגעות כדכר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השוניס המופיעיס כמאמריס הס סימנים מסחריים כבעלות החכרות המיוחסות. .6 החותאו!סט ופ צ,1 1 ,וע-101 .51 1181602 1012061 16 ו 1 --3 - 972+ :ו6ך 0-ָ - 4972 ;אמ 8 ג טל זסווטם 0/2 6 זס הסווו₪0 5761 סוד וחסז] 1106050 ז06חט 66תו1פטק או אא , עחקוחס<) 5חסו1 סוחטוחוחס) :2117 אוח6!ו |גוזסו61 ,זט סא ,אזסצ 156 / 1/0/21 6 הו םהה ג6קקה וט ע![החוקוזס 6זסצו הו חסווום 02 וא 6 ]0 הסווו 6 05 6וו הו ]סז חק ץק 60 6ח! טוה .קוח ס) 61105 הטוחוחס<) :217 סו 6חוטוחוחס) 2111 ,1994 פוקס > ןקז !| .ץח קוחס) אז הוח 306 8 ו 21 0 ]וא סק .חק וחס) 011005 הט וח וס 2111 תוכנת עימוד: דיזיין סטודיו. לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א כריכית אהרון 0 15 פאז וא 0 / המהדורה הישראלית גליון 18, יוני 1994 4 מאט,8ו.סא אסזדזפט זז 158 / פאז2ג 6גא 20 16 6 2 2 8 88 6 4 דגנ 58 13 | ד א ו אסוזופם ו)ם גחו קרב המלאה: ה-6קזפששסק מול הפנטיום חלק ראשון בסקירה מקיפה המציבה את הפנטיוס מול מעבדי ה-₪180. ברק א: הקרב על שולחן העבודה- 6 א] 20156 ברק ב: הפסזאו6גוא הפ/וסק - הדור הראשון במבחן דברים שרואים מפה סקירת ענק של 54 צגי 14 ו-15 אינטש. ביצוץ בין האוזניים 4 כרטיסי קול חדשים מביאים את מהפיכת ה-₪-ו₪ לעולס המחשבים. שווים יותר ושווים פחות 3 רשתות תקשורת זטטל-סו-ז6ק מתמודדות על הבכורה ברישות קבוצות עבודה קטנות. המהמיכה המדוורת בעולם ה-56 מערכות דואר אלקטרוני הן הראשונות לנצל את אפיק התקשורת של רשתות מקומיות. 8 מהן נבחנות בסקירה. כמה זכרון אתה צריךר? מומחי 1.48 0 מוצאים את כמות הזכרון האופטימלית להרצת פאסטחואא, 05/2 ו- דא וויני, ווידאו, וויצ" לכידת תמונת ווידאו לתוך הזכרון היא הצעד הראשון בעריכת מצגות ווידאו על המחשב. סקירת חומרה ותוכנה. 05 לעומק פרק שני בסידרה על טכנולוגית קישור והטמעת עצמים. מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים המשך הסידרה של רן אברהמי. חוצשי על הדיפק מדור התוכנות החופשיות של פוקוס מחשבים. מבזק יעשראלי חדשות והודעות של חברות ישראליות. 0-28 6 ישראל יונו 199% ישראל בתפנית פרדיגמה אשית עלי להודות למהדורה הישראלית של 6ק 02 וא על ההזמנה לבקר בישראל ולנהל את הסמינר הבינלאומי יימחשביס בתפנית פרדיגמהיי. מי ששמע אותי בסמינר כבר יודע כי אני לא מאושר מהשס שהמארגנים נתנו לאירוע - שם עם קונוטציות מיסטיות, אנטי-טכנולוגיות. אניי אחד מהאנשים שלא מסתפק בשום רמה טכנולוגית קיימת ומחכה בכליון עיניים לטכנולוגיה של המחר. אבל יש משהו מהותי במעבר מרכז הכובד של מיחשוב מפלטפורמות מסורתיות למחשבים אישיים שחורג מהקטנה פיזית של המימדיסם וזמינות גדולה יותר של משאבי מחשב בקצה האצבעות. השינוי המהותי - והוא שראוי לתואר ייתפנית פרדיגמה'' - הוא בתפיסת התוכנה כייעצם'י. תוכנות בסיגנון הישן של מחשבים מרכזיים מציגות שני פנים סותרים: מפן התוכניתן הן מערכות מורכבות, עם כללי תחביר קפדניים, חוקי תיכנות נוקשים וממשק מוצפן בקוד הנקרא יישפת תיכנות". מפן המשתמש הסופי הן מערכות טגורות, המבצעות קבוצה נתונה של פעולות בצורה קבועה, עייי הפעלה דרך ממשק שאינו נוקק למטפורות אינטואיטיביות - שכן המשתמש לא אמור להבין את הישוס, רק להשתמש בו לפי החוקים. תוכנות למחשבים אישיים שונות מהתמונה הנייל בצורה קוטבית. אין להן שני פנים אלא פן יחיד: המשתמש הסופי הוא זה שאמור להתקין אותן, להתאים אותן לצרכיו ולנצל את כוחן מתוך הבנה לדרך הפעולה - אבל ללא צורך בתיכנות. בדיוק כפי שהוא משתמש במכשיר ביתי או משרדי מבלי שהוא נזקק לידע הנדסי מוקדם. תוכנת 06 מוצלחת היא ייעצסיי במובן שהיא מסתירה את מנגנון העיבוד מהמשתמש, אך נותנת לו כלי הפעלה ובקרה על ממשק אינטואיטיבי, כך שהוא יכול לבצע את ישומו ללא התעמקות בשאלה 'יאיך זה עובדזיי תוכנות 26 טובות לא נזקקות לטכניקות י"תיכנות מונחה עצמיסיי כדי לממש את הקונספציה של התוכנה כעצם. היער והעציס לא כל החבהות שהשתתפו בסמינר רואות את תפנית הפרדיגמה שתיארתי כאן כשינוי מהותי, שכן להובן השקעה מסיבית בעולם:המחשביס הגדולים ומערכות היוניקס ומחוייבות להמשיך במסלול הישן. להן ייתפנית פרדיגמהיי היא שינויים, טכנייס בעיקרס, בצורה בה מפזריס את משאבי המיחשוב על פני האירגון ולא תפיסה חדשה של איך המשתמשים הואיס את המחשב. גס החבהות המוליכות בתוכנה למחשבים אישיים לא תמיד הואות את היער מבעד לעצים. בסמינר ניסיתי לעורר את נציגי מיקרוסופט, יבמ ונובל לדיון אגרסיבי בנושא זה אבל, למרות הפהובוקציות הגלויות שלי, נשמר הטון המאופק - וחבל. גם ל-ק, א5₪ ואינטל יש מה לתהוס לפיתוח הנושא, אבל מסתבר כי גם במרחק 6000 מייל ממוקדי הבקרה שלהם, נציגי החברות העדיפו להגן בקנאות על הקו הרשמי של מי ששלח אותם - קו שבהכרח הוא שמרני למדי. פגשתי גם נציגיס מחברות ישראליות שהציגו בפני מוצרים שוניס, בחלקס חדשניים ומרתקים, להתרשמות. אני מבין כי בעיתונות הישראלית (גלובס) כבר דווח בהרחבה על רשמי בתחוס זה ולכן לא אחזור על הדברים. כדאי רק להזכיר את ההמלצה המרכזית, המשתמעת גם מהדברים לעיל: תוכנה ל-76 חייבת להיות ייעצסיי עטוף היטב בממשק משתמש גרפי ואינטואיטיבי, המאפשר למכור אותה ארוזה בצלופן מעל המדף בכל מקום בעולם. מבחינה זו השוק האמריקאי הוא המוליך אבל אינו חריג. כל משתמשי 6, בכל מקום בעולם, מצפים מהתוכנות שלהם לתאוס לייפרדיגמה החדשהיי של מיחשוב אישי. כאן לא מדובר בציפוי גרפי רדוד על תוכנה מסורבלת, אלא על תפיסה שונה של סידרי העדיפות בעיצוב התוכנה. במחשביס אישיים אתה מתחיל בפן המשתמש. אונססיה דרך אגב. מה האובססיה הזאת בישראל עם תוכנות אנטי-וירוס ומפתחות הגנה למניעת העתקת תוכנות. יש עוד כמה נושאים, מעניינים יותר, בהם יכולים מפתחים ישראלייס לתרוס ולעשות ערימה קטנה של כסף. עיבוד תמונה, עיבוד קול ודיבור, תקשורת ועוד עשרות י נושאיס פתוחים ליצירתיות של קבוצות ו אש פיתוח קטנות, ללא המחסומיס של שפה ומנטליות. וכמה מעבדי תמלילים שונים צריכים לשפה שמדברים בה פחות מ-5 מיליון אנשים! אבסורד! המארחים שלי בישראל גם לקחו אותי לסיור מקיף ברחבי הארא. מרתק ומפתיע. הם כמובן לא ידעו מראש שמה שמרתק אותי במיוחד הן חורבות, שכונות עוני מתפוררות, שווקיס סואנים, גיבוב של שלטיס ושאר '"פצעים בעינייםיי. את אלה מצאתי בשפע והמצלמה שלי קלטה תמונה חד-צדדית, אך מדהימה, של ישראל מתוך הסימטאות של יפו, ירושלים, וואדי-סליב, עכו וטבריה. כן, ראיתי גס את שכונות המגורים המהודרות של הבורגנים ואת הפרקים התעשייתים של ה-ח160-:11 הישראלי, אבל את אלה אפשר לראות בכל מקום בעולם. לסיוס, סיפורו לי הרבה על התפקיד המרכזי של מוייפ ישראלי בפיתוח מערכות 'זמן אמתיי. אז למה כמעט כל אחד בישראל מאחר כמעט תמיד! | ל [ | ]35 5 = [ ג[ [ע [מד] [ש |[ | [+] פד] [5] [ 6 66 יש | שו מהם שלושת היתרונות הגדולים ביותר לעסק שלך? הגליון האלקטרוני בעברית שמעניק לך 3 יתרונות ייחודיים וח 00 9 ל בולט במיוחד בעושר אמצעיו, בקלות שימוש... ובאמצעי ניהול פ>ּ המביאים להגדרת המערכת ככלי נפלא..: 0 ממין, אפריל 1994 פאקזוו - אטנים המדר'כים אותך צעד אחרר סה צעד בביצוע מעולות. בלחיצה אחת = = סיכום אוטומט מורכבות בלחיצת מייסר לימין, טל התאיס כמתזר לססאל או למרכ] = בלחיצת כבתור ו ו ו | הכנסת העדות בצוע מכלול שלם בלחיצה אחת. סיון עולה/יורדד לנתונים בגיליון טל מקודות מקרו בוחר טווח בלחיצת כמתורר (טלל הערות קוליות) בלחיצת כגתורר הסיל נתונים 6מ"ט כ וע צין םי ברו מש %בודה בגליון מימין לשמאל % טילוב אופטימלי עם תוכנות אחרות % היחיד שכולל ספרות בעברית. מבחר סרגלי כלים (845 1001 המאפשרים גישה מהירה לפקודות שימושיות בלתיצת עכבר. סע/וז5//ו- התצוגה על המסך זהה לפלט הסופי. 0% 8 840ס- העברת טקסט וגרפיקה באמצעות עכבר לכל מקום על גגי המסמך. %מבחר של יותר מ- 90 סוגי גרפים (כולל תלת מימדיים). % 015 - תכונת קישוריות המאפשרת שילוב בין יישומים אחרים ]א % 401007 - עיצוב אוטומטי של גליונות לפלט מרהיב. % 4101 - מילוי אוטומטי של סדרות מספרים, תאריכים וטקסט. מחולל תסריטים - מציג בצורה פשוטה ביותר מצבי "1 דזז/ו", + יבוא ויצוא קבצים מגליונות אלקטרוניים אחרים, כולל עזרה למשתמשי לוטוס. 4 מעל 300 פונקציות מתמטיות, סטטיסטיות, כלכליות ואחרות, ואלו רק חלק מהאפשרויות המגוונות שהופכות את העסק שלך ליעיל ביותר. | ועכשיו במבצעי מחירים מדהימים: מממ ] חבילת 057105: ] ודוס 00 00פ+סהסוון ]1790 ₪ / / המחירים אינס כולליס מע''מ ותקפים עד גמר המלאי ץמיאש ההחלטה העסקית הטובה ביותר שלך. ₪ -0501וכו! ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקגלת רשימת משווקים מורשים ולפרטים: מיקרוסופט ישראל, תוגל 34 רמת גן טל. 03-5757034 10 להתפס ברשת ה-פ6/ו כל הבירבורים על אוטוסטרדת המידע, הרגשתי כי משהו חסר לי. לא שאני לא מקבל מספיק דואר אלקטרוני דרך 5אא ,1וגוא 01 ו-6ח56טקוחס6. לא שאני מבלה מעט מדי שעות בחיטוט אלקטרוני במסדי נתוניס מרוחקים ושיחות אלקטרוניות עם אנשיס שמעולם לא פגשתי. בכל זאת הרגשתי שמשהו קורה שס ואני לא שותף לכך, אז חיפשתי דרך לעלות גם על אינטרנט. 0 רגשתי כמו האדס האחרון לעלות על רשת אינטרנט. עס זה לא קל להתחבר לרשת הזאת בצורה עצמאית ולכן, מנסיון, אני ממלי להתקשר דרך אחת החברות המספקות גשר - למשל שרות [אק.1מכ או ה-שא]/1081ק בארהייב. יתכן ותרצה להתקשר עם יותר מחברה אחת, שכן מרביתן מספקות גישה רק לחלקים ספציפיים מתוך המאגר הפנטסטי של נתוניס שזמיניס דרך אינטרנט. יש ספקיס שמגבילים את הגישה לשירותי חדשות ואחרים מספקים גישה רק לנושאים טכניים שונים או לפורומיס של שיחות בין משתמשים. אבל אס אתה רוצה אפשרות לחקור את מאגרי המידע בצורה גרפית, עס הקשרי ואסוז6ץ11 שעוזרים לעבור מקוב לקובץ לפי אסוציאציות טקסטואליות, אתה חייב להצטרף לרשת 60 ) 66ו/-6|זס/ (ה-ט6א בקיצור). לאחרונה התקינו אצלנו שרת ט6\ וקווי תקשורת מהיריס המאפשרים לי להתקשר מרשת סזג/ו6א] לשרת (שמריצ כמובן את פורוטוקול ?ק6ך המקובל באינטרנט), בסיוע תוכנה בשם אסושזות. רשת ט6\ היא בעיקרה מאגר מולטימדיה והמודול שמשמש להתבוננות במאגר (ה-₪8/ו18/) טוען באופן דינמי תוכניות המאפשרות לך לצפות או לשמוע את הפורמטים השונים. אחת התוכנות הטובות ביותר לשמש כ-מם/וםן נקראת 05416 והיא רצה על מחשבי 6ם, מקינטוש ומסופי פיוסחו/-א של יוניקס. כתב אותה במקור קריס ווילסון, מהמכון הלאומי למיחשוב-על (654אז) באוניברסיטת אילינויס, אך זו אינה מערכת סגורה אלא עבודה בהתפתחות מתמדת. רכיבים חדשים מתווספים כל הזמן לתשב - רכיבים שרובם זמיניס כתוכנה חופשית (כולל גירסה חופשית של יוניקס). הרשת עצמה תוכננה במרכז האירופי למחקר גרעיני (אחסס) ליד גינבה והיא הפכה לתקן בינלאומי לסיפריות היפרטקסט, הסיפריה הזאת שונה מכל מה שאתה מכיר. כל מדף מנוהל עייי מתנדב אחה, על שרת אחר, בקצה אחר של העולם. כאשר אתה מדפדף בסיפריה וקשרי היפרטקסט מעבירים אותך ממדף למדף, אתה חוצה למעשה יבשות ואוקיינוסיס - והמדהיס מכל הוא איך פ6/ץ עושה זאת בקלות ובמהירות. המתנדבים הם ברובס סטודנטים ולכן כדאי שתכין את עצמך למעט הומור של צעירים. המנהג המקובל בין שרתי ט6/ הוא שהמפעיל מציג בפתיח מעין ייתעודת זהותיי שלו - בדרך כלל תמונה סרוקה, לפעמים עם המשפחה והכלב, לפעמים לאחר טיפול ייאומנותייי בתוכנת עיבוד תמונה. בקטע הזה נחשפים ליצירתיות הבלתי מרוסנת של חלק מהמפעילים, אבל לאחר שעוברים מהפתיח לגוף החומר מתגלה בדרך כלל מאגר מידע רציני לחלוטין. 6 ושראל יוני 199% בניגוד ל- [גא ]סוא, בו הדגש הוא על העברת הודעות, או 6טקוחס6, שס הדיונים בפורומים הס המוקד, רשת ס6\ היא בעיקרה לקריאה בלבד. אתה יכול להשאיר הודעות למפעיליס ולמלא טפסים מסויימים, אבל לא מצפים ממך לתרום משהו בצורה אינטראקטיבית. הדגש הוא על ניווט יעיל בין מאגריס ושליפת המידע הדרוש לך. חשיפה ראשונה למגוון המידע שזמין דרך ה-69\ תשאיר אותך המום: החל ממאמרים מדעיים, דיווח על פעילויות של וועדות תקינה בינלאומיות, תשובות לשאלות שגורות כמעט בכל נושא שניתן לחשוב עליו וכלה בנושאים אזוטריים שלא שיערת כי מישהו מלבדך מתעניין בהם. וכמעט הכל חופשי להעתקה ושימוש, ללא מגבלות של זכויות יוצרים. החופש מזכויות יוצרים, שכה מבורך כאשר הנושאים הס אקדמאיים, הופך לבעייתי במקצת כאשר מיישמים אותו על תמונות. מסתבר כי בין המתנדבים הנלהבים יש גם חובבי אסטטיקה (וארוטיקה) שלא מהססים לצרף לסיפריה תמונות סרוקות של דוגמניות צמרת, שחקניות ידועות ונערות מעורטלות, מבלי להתעמק יתר על המידה בשאלה האם אין בכך פגיעה בזכויות היוצריס של הצלם/הדוגמנית /סוכנות התמונות. דרך אגב, המפעיל של אחד השרתים החמיס במיוחד מפרסס בקביעות את רשימת 50% החרמניםיי, שמרביס להוריד תמונות == פורנו מהמאגר הכחול שלו. ראו - הוזהרתם! אפשר גם לבחון על ה-ט6\ כמה מטכנולוגיות התקשורת העתידיות, שעוד לא זמינות במדיוס מסחרי. למשל, או 0 הוא מאגר קול ספרתי של ראיונות עס אנשי מפתח בתעשיה ובממשל. המכון הטכנולוגי ד|ו/א מאפשר לך לצפות בטלוויזיה ספרתית ממעבדת פג.] 6613 המפורסמת שלו ואוניברסיטת מישיגן מציגה מפת מזג-אוויר אינטראקטיבית. אתה לוחץ על האיזור המעניין אותך והשרת שולח לך תחזית מקומית מעודכנת. מומחים רבים רואים באינטרנט מודל לאוטוסטרדת המידע, שתגיע יוס אחד לכל בית ומשרד, וב-פ6או את מעבדת המחקר הפתוחה לבחינת רעיונות חדשים בתקשורת. אס אתה רוצה לצפות בהצגה מוקדמת של עולם המחה, עלה גם אתה על אינטרנט והפוך לחלק מה-פ6/. קדיגיטיור התוכות: 6 גשם טכנולוגיית המרה חדשנית המיושמת ₪ תוכנת 14058 ₪ שילוב מידע וקטורי/רסטר בתוכנת-ז11866, מאפשרת ביצוע המרה ₪ המרה אינטראקטיבית, הדרגתית של רסטר לוקטור של מפות ושרטוטים ידנייס לסביבת 106-30ט, ₪ המרה אוטומטית שאופציה לזיהוי אוטומטי של סימבוליס בדייקנות, בקלות,במהירות וללא כל הגבלת גודל. ₪ יכולת תפיסת קצה קו של רסטר -0ג5 פקודות העקיבה מונחות על ידי קוב פרמטריס ₪ יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד הניתנים לקביעה על ידי המשתמש. ₪ עבודה מושלמת בוקטור ₪ קישוריות לבסיס נתוניס הינה תוכנה בעלת יכולת ביצוע המרה ₪ פתוחה למשתמש : תכנות בשפת 6 ₪ שפת ספו וסדטה חלקית או מלאה של כל השרטוט, תוך שמירה ₪ הגדרות - סימבולים,סוגי קווים ופונטים,תפריטים עייי המשתמש ייבו ומנית" של נתוני הרסטר והווקטור במסמך אחד, ₪ תאימות למערכות - תכונה המאפשרת המרה הדרגתית לפי הצורך. ,6 דט ה ה הח סח זאו ס-אוסחג סה 00הה 6 / 8 6‏ -) ור קיו מחשבים.ותוכנה בע"מ משווק מורשה של מושכת קו מהעגר לעתיד ‏ וי תל-אביב טל. 03-5237569,5242159,פקס. 03-5242907 תיפה טל. 04-721125, פקס. 720776 -04 פל0/ *ישכשאל + המרוצ הגדול של השבבים לטמפרטורות לוהטות עד שהמשקיפים החלו להתייחס לכך מתוך מעורבות ריגשית - כאילו מדובר באירוע ספורטיבי בו אתה תומך בקבוצה יישלך'', בין אם היא הפייבוריטית או ה-00כ אפפא. הקיטוב האחרון הוא בין חסידי אינטל, המאמינים כי מי שהוליכה אותנו במשך 15 השנה האחרונות בנתיב ה-6156 תמשיך לעשות זאת בעתיד הנראה לעין, ובין אלה שנשבו בקסס של ה-6אזסווסק. זה האחרון מבטיח ביצועיס משופרים במחיר נמוך ותמיכה של שלוש מהחברות הגדולות בעיסקי מחשבים: יבמ, אפל ומוטורולה. התחלת השיווק של מחשבי הפסוחוסג) זסאוסץ לפי כחודשיים הראתה כי חלק גדול מההבטחה אכן מתקיים והפונטנציאל של ₪156 לעקוף את ארכיטקטורת אינטל, הגוררת איתה משקל מת של תאימות עם שנות ה-70י, מתקרב למימוש. 8 תחרות בין מעבדי 8156 למעבדי 6156 הגיעה לאחרונה אז אס מדובר במרוף מרתק ברוח ספורטיבית, נרד גס אנחנו אל המסלול, נבחן את הסיכוייס של כל קבוצה ונקבע לוח הימורים המשקלל את הסבירות של כל סוס להגיע ראשון למטרה: תרחיש מספר 1: החלפת סוסים באמצע המירוץ לוח זמנים: 12 עד 18 חודש. בתרחיש הזה מעבדי ₪156 עוקפים את אינטל ברגע שהקונים נותניס מבט חטוף במחשב 6קזטאוסק. הרושם האדיר, לפי תרחיש זה, גורס להס לבטל את כל התוכניות לרכישת מחשבי 6 מקובלים ולהסתער על יבמ, אפל ומוטורולה בנסיון להגיע לראש התור של אספקות. ספקי התוכנה רואים זאת והס מבצעים תפנית של 0 מעלות במאמצי הפיתוח שלהם, מהכיוון של מערכות מבוססות אינטל, כמו יישיקגוי, למערכות אלטרנטיביות המעדיפות את ה-6)קזששסט. האנליזה: הכל יתכן, אבל התרחיש הנייל אינו סביר. ההנחה שהקונים יוותרו על תאימות וזמינות תוכנה רק מתוך רצון להרוויח שיפור ביצועים, שכבר עכשיו אינס כל-כך מתסכלים, היא הימור פרוע. הסיכוי: 100 ל-1 נגד. תרחיש מספר 2: תחרות בשני שלבים לוח זמנים: 18 עד 36 חודש. בתרחיש הזה המשתמשים מגיבים בצורה יותר מתונה ובשלב הראשון הס נשארים עס יישיקגויי ו-6156. אבל יישיקגויי היא סוס-טרויאני לאינטל, שכן היא מעודדת הסבת ישומים ל-32חוא ומשס קצרה הדרך ל-דאז, *קהירו'י ולניתוק הזיקה של תוכנה מפלטפורמות חומרה ספציפיות. עוברות שנה-שנתיים והבחירה בין 6186 ל-₪156 שוב אינה מוגבלת עייי זמינות ישומים וההגירה ההמונית מתחילה בנחל אדיר. האנליזה: סביר, בתנאי שיתקיימו מספר הנחות יסוד ספקולטיביות. למשל, שהגירת ישומים מיישיקגויי לייקהיהויי תהייה אמנם טריוויאלית וההסבה מגירסאות 6156 לגירסאות 8156 תעבור בשלוס. מתאים לחובבי סיכונים. 12 6 ישראל יוני 1994 הסיכוי: 5 ל-1 נגד. תרחיש מספר 3: אותו סוס בלבוש חדש לוח זמנים: 24 עד 48 חודש. זו ווריאציה מהפכנית על המוטיב הנזכר לעיל. הסוס הזה נראה יותר כמו זברה, עס פסים כחולים של יבמ, קשת צבעיס של אפל וגוון וורוד אותו הוא ירש מפרוייקט טליגינט. ההנחה היא שמודל העצמים של טליג'נט, עם המיקוד על מסמכים בסיגנון 066ח6ק0 והיכולת להחליף את 'יאישיות" המערכת כפי שמוצע ע'יי 05 06ג!קאזס/), תגרוס למפתחיס לנטוש את פאסנחו/ו ובנותיה ולהגר לסביבת העבודה החדשה של יבמ-אפל. התוצאה הסופית דומה למתוארת לעיל: ניתוק בין התוכנה לחומרה והגירה חופשית מ-6156 ל-8156. האנליזה: קשה להאמין כי מפתחי הישומים ייוותרו על ההשקעה המסיבית שלהם בסביבת פאסטחו/ו, על מנת | להמציא מחדש את הגלגל בסביבה מונחית עצמים. אפילו ההורים החוקיים של טליגינט עדיין לא יצאו משלב מצגת השיקופיות בכל הנוגע למוצריס | ממשיים. הסיכוי: 20 ל-1 נגד. תרחיש מספר 4: 15[1א1ת-13070 על קו-הגמר לוח זמנים: מ-48 חודש ועד לנצח. התרחיש הזה מניח שתמשך המגמה הנוכחית, בה אינטל מוסיפה לארכיטקטורה שלה אלמנטים של ₪156 והמתחרות מוסיפות לתיכנוני ה-₪156 אלמנטים 6156-ים. בסופו של דבר ההפרדה המלאכותית בין 6156 ל-₪156 תעלס וההכרעה בתחרות על פלטפורמת החומרה תקבע לפי שיקולים שישתנו מעת לעת. בכל נקודת זמן קומבינציות שונות של מעבד ומערכת הפעלה תצענה יתרונות שונים לקבוצות שונות של משתמשים. המונוליטיות הנוכחית של עולס ה-6? תשבר, כפי שתעלס ההפרדה המלאכותית בין 6ק, מקינטוש ותחנות עבודה ליוניקס. אנליזה: לדעתי זה התרחיש הסביר ביותר. הוא לא מניח שוס הנחה רדיאקלית בתחומים בהס ההיסטוריה מלמדת כי אנחנו מעדיפים שמרנות. לעומת זאת הוא מתבסס על ישוס מושכל של היכולת הגוברת להוסיף עוד ועוד טרניסטוריס לשבב הסיליקון. הסיכוי: 3 ל-2 בעד. טנא אלי ביקשתי מריסטוריה את כל המסמכי על ניהול מודרני, וקיבלתי גם "תיוק ממוחשב: ריסטוריה לשונית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע. ממשיכים לעבוד עם המסמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. נית| לשלוף מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת המילים: מס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיסוי וכד) ריסטוריה אופטית גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, אך כוללת גם תמיכה בסורק (ז8חח508). בשלב התיוק תוכל גם לסרוק את תמונת המסמך באמצעות סורק. במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשר, בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק מדוייק במדפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של % מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל ובעולם. 0 יס 9 וק חִשַבְשָבֶָת בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תלאביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 חשבשבת צפון: רח' שלמה בן יוסף 10, חיפה טל: 04'418222 מ מ וק ₪ 3 14 מה דפוק עם ]אסא כ6! ני באמת, באמת, אוהב את התקליטוריס. שניס שאני דוחף אותם וטוען בכל הזדמנות כי כונן ואסא כ6 צריך להחליף את כונן הדיסקטים 5.25 אינטש בכל ₪6 חדש וישן. עכשיו, כשאני רואה סוף-סוף את התחלת ההתגשמות של בשורת ה-1א₪0 פ6, אני נהייה מודע יותר ויותר למה דפוק במצב הנוכחי ודורש טיפול דחוף. להלן רשימת מקוצרת: 1. ה-₪01 60 איטי יותר מדי אפילו עס הדגמיס החדשים, משולשי ומרובעי המהירות, התקליטורים עדיין איטיים מדי. אני יודע.שזה עניין יחסי ותלוי בצפיות שלנו ממדיוס אלקטרוני, אבל אי אפשר להכחיש כי למי שהתרגל למהירות בה מתבצעים דברים על מחשב חדיש, ה-1א₪0 60 הוא פשוט איטי להחריד. אתה יכול לרכוש את הכונן המהיר ביותר, להתקין את תוכנת המטמון של |9זס6 מתוך חבילת 80%קזסאוסק 6 ולקוות לתוכנת חיפוש מהירה - אבל כל אלה לא ישנו את המצב מיסודו. כאן נדרשת פריצת דרך אמיתית. 2. ל-₪0%1 60 נותרו מספר בעיות תאימות אני מקבל בממוצע תריסר תקליטוריס חדשים מידי שבוע, שאת רובס אני מתקין - ולו רק לומן קצר - על אחד המחשבים במשרד. מסתבר שלא כל תקליטור מוכן לתפקד כראוי על כל מחשב. האחד לא מוכן להשמיע צליל כלשהו כאשר הוא מזווג עס מחשב אי והשני לא מוכן שיתקינו אותו על מחשב בי. וה נתקע כאשר לוחצים על הצלמית בדרייבר שלו והאחר ר כל כך לאט עד, שנשבר לי וזרקתי אותו לפח. חייבים לפתור את הבעיות האלה לפי שיותר מדי משתמשים יביעו את אכזבתס בבריחה מהשוק. 3 ה-1א0א 60 דורש יותר מדי תשומת לב בהתקנה במצב האידיאלי אני צריך להכניס את התקליטור לכונן, לחפש את שס הקובף שיוצר צלמית מזהה במנהל התוכניות, ללחוץ על הצלמית - ולצאת לדרך. אבל זה המצב רק לעיתים רחוקות מאוד. בדרך כלל ההתקנה מלווה בתוכנית התקנה אימפריאליסטית, שגוזלת מספר מגהבייטים לא מבוטל על הדיסק הקשיח, ממלאת את הסיפריה ברשימה אינסופית של קבציס ומייצרת עוד קבוצת תוכניות מיותרת במנהל התוכניות. לאחר השמות שהיא עשתה במערכת, היא שובקת חיים ומשאירה לך את פתרון החידה: יימה לעשות עכשיוזיי 4. ה-₪01 60 מגיע בדרך כלל עם ממשק 005 מחריד נכון שבדרך כלל אפשר להתקין את התקליטור מתוך פאיסשחואו, אבל זה לא אומר שהכלים על התקליטור מכירים בעובדה שאנחנו מעדיפים ממשק הפעלה גרפי. אתה לוח על הצלמית החדשה במנהל התוכניות ומה נפתח לפניך! בדרך כלל מסך עמוס תוויס במיטב המסורת של ₪05 משנת תרפפייו. נכון שמאגרי מידע עיסקיים - והם הוב התקליטורים בקטיגוריה זו - אינס זקוקים לייחימוסיי בעזרת אפקטים קוליים או מצגות מולטימדיה, אבל אנחנו כן מצפים מעורך התקליטור כי הוא יספק לכל הפחות ממשק גרפי תיקני, כמו כל ישוס 5אס0חוא אחר. אתה לא 6 ישראל יוני 1994 אמור לבזבז זמן על פיענות הממשק המבולבל שהעורך המציא במיוחד לתקליטור הזה, או להסתפק בממשק גרפי שנראה כמו סקיצה. למשהו שנזכרו בו ברגע האחרון. רוצים דוגמה לממשק טוב! התקליטור ות של הוצאת 20 התחיל את דרכו עס אחד הממשקים הגרועים ביותר שראיתי, אבל לאחר מספר מחזורי שיפור הוא כיוס הנאה והיעיל ביותר בין מאגרי המידע העיסקיים. 5. מותר להיות יצירתי למרות שאנו מבקשיס מהממשק להיות תואס לתקניס המקובלים, אין בכך הצעה לדכא כל זיק של יצירתיות. אל תפחדו לחדש רעיונות בתחוס הממשק הגרפי - מיקרוסופט לא תנחת משמיים כדי לנקוס בכס על הסטיה ממוסכמות. אבל ההמצאה חייבת להיות אינטואיטיבית להפעלה, כך שבמבט אחד המשתמש מסוגל להבין את הסימבוליקה ולהפעיל אותה. אפילו מיקרוסופט לא מקפידה על כללי ממשק 5 ו כאשר מדובר בתקליטורים שלה. לדוגמה, 1994 גוחגוחטחו6, הגירסה החדשה של מאגר המידע על עולם הקזלנוע, אינה דומה לשוס דבר אחר שיצא מאולפני מיקרוסופט - ובכל זאת אתה יכול להתמצא בה ללא שום סיוע של חוברת הפעלה, מסכי עזרה ותמיכה טלפונית. כל אחד יכול. 6. קחו דוגמה מברדרבונד 6 אבל את הדוגמה הטובה ביותר לממשק תקליטור יצירתי וטוב תמצא דווקא בכותרי הילדיס של סחטפז66סז8, במיוחד הסיפור ז163006 פ'זטחח ג 6וסטסך. העורך לא היסס להחליף את המוסכמות של תפריטים, סרגלים, צלמיות, תיבות דיאלוג ולחצנים למיניהס בקטעי אנימציה וקול המופעלים בלחיצת עכבר על העצמים השונים הפזורים על המסך. קונוונציה אחת פשוטה משמשת לממשק: כל עצס בתמונה מסתיר לחצן הפעלה לפעילות הקשורה אינטואיטיבית באותו העצם. כל ילד יכול ללמוד זאת תוך דקה והתוצאה היא חגיגה לעיניים. נכון שלא כל מידע עיסקי הוא סיבה למסיבה, אבל אפשר ללמוד מברדרבונד איך לשלב יצירתיות עס אינטואיטיביות ולהפוך כל לחיצת עכבר להתחלה של הרפתקאה. גם תקליטורים עיסקיים יכוליס להיות מרתקים וויזואלית אס הק העורך לא יפחד מהטבעת חותם אישי על יצירתו. צריך להמציא מחדש את כל הממשקיסם העיסקיים המקובלים - ועד שזה יעשה, אני מעדיף את , התקליטורים לילדים. מציה ממוחשבת |הכי משתלם ' ₪ "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - תוכנת האנימציה היחידה בעברית: | כלי מתקדם ליצירת מולטימדיה: לאנימטורים, לאנשי עסקים מהיום עומדת לרשותך תוכנת אנימציה - 256 צבעים בו זמנית על מסך, ולאנשים שאוהבים את זה: ממוחשבת ידידותית להפליא, מתוך 250,000 אפשריים. תוכנה מושלמת למקצוענים התוכנה מאפשרת שילוב תמונה, - פונקציות עיבוד תמונה. ולאלה שרוצים להיות מקצוענים. מ חשבת תנועה וקול, תוך שמוש במגוון - עבודה במקרו וחישוב מצבי ביניים. בצורה קלה וידידותית תוכלו ליצור מרכו הפיווק לבוץ לליל יס רחב של כלים. - עריכת אנימציה במקטעים או ברצף. סרטוני הדרכה, פרסומות, קליפים 0 - תוכניות עזר נלוות. ועוד. מחשבת - הרפתקה שאינת נגמרת ל פיפ קש םק 6 קר בי ה ל 0 קפששמי ו 5 0 9 6 4, = 9 ₪ 16 קרב המלאה. ה-6קז6ווסק 718 ה*ומטוווז6ק ה הוא ה-6 של עוד שנה שנתיים! האם הוא יהיה מבוסס ₪186 או שהוא ימשיך את מסורת הארכיטקטורה של 86א! השאלה הזאת זוכה עכשיו לרלוונטיות לוהטת לאור האתגר שיבמ, אפל ומוטורולה הציבו לאינטל. לראשונה מזה תריסר שנים שנוצר סיכוי ממשי לתפנית במ- סלול שהוביל אותנו מה-8088 עד לפנטיום. במאמר וּה, ובהמשכו שיופיע בגי- ליון הבא, אנו בוחניסם את האלטרנטיבות לארכיטקטורת אינטל ולמערכת הפ- עלה %ס6פו/. הסקירה נחלקת ל-5 פרקים: % הקרב על שולחן העבודה: 8156 או 1056 180 ז6/ו0?: הדור הראשון במבחן. 4 תחנות עבודה 8156: אלטרנטיבה ריאלית או אשליה אליטיסטיתז 8 שרתי ישומים: איך הפנטיוס מתמודד בט- ריטוריית ₪156 מסורתית! 4 החיים אחרי 205: השוואת מערכות הפ- עלה 32 סיביות. 6 ישראל יונו 1994 בגיליון זה נביא את שני הפרקים הראשוניס, הדנים בשאלות הבוערות ביותר בין משתמשי מחשבים אישיים (כולל 6, מקינטוש ותחנות עבודה): האס להגר מארכיטקטורת 86 ל-ח105ח01ג!)] זסשס? או להמשיך עס הפ- נטיום! האס לחכות עד שיבמ תוציא לשוק את ה-6:;06ש70 בגירסה תואמת 05/1005 או להסתכן בקפיצה לעולס ה-א]א₪ עס תתנת הסוו4ו5אע/שסק מהירה! משתמשי מקינטוש ותחנות עבודה שואלים את עצמס את אותן שאלות אבל בכיוון הה- פוך: האם להגר מפלטפורמות אפל לפ- לטפורמות 5אס6ַחו/! האס אינטל הצליחה לסגור את פער הביצועים מול תחנות הע- בודה ה-8156-יות, כך שאין סיבה להמשיך ולשלם פרמיה עבור ההילה היימקצועית" שאופפת אותן! ביקעותי מריסטוריה את כל המסמכי על תעופה, וקיבלתי גם 'פייפר קט ריסטוריה לשונית ריסטוריה אופטית זוהי תוכנה חדשנית לתיוק ולאחזור מידע. ממשיכים גירסה זו מכילה את כל הפונקציות של ריסטוריה לשונית, לעבוד עם המסמכים כרגיל אך נעזרים בריסטוריה כדי אך כוללת גם תמיכה בסורק (81חח503). בשלב התיוק לשלוף אותם מהתיקים. באמצעות ריסטוריה רושמים תוכל גם לסהוק את תמונת המסמך באמצעות סורק פרטים מזהים לכל מסמך ותאור מקוצר בטכסט חופשי. במקרה זה ריסטוריה שומרת לא רק את תוכן המסמך ריסטוריה מכילה מילון עברי מלא וחכם. ניתן לשלוף אלא גם בונה ארכיון אופטי של תמונות המסמכים. אפשר, מסמכים לפי כל מילה, בכל הטיה לשונית ואפילו מילים בכל עת, להקרין את המסמך על המסך ולהדפיס העתק בעלות משמעות קרובה. לדוגמא: מחפשים מכתב בענין = מדוייק במדפסת. דחיסת התמונות מגיעה לשיעור של מיסים. ריסטוריה תציג את המסמכים שכוללים אחת % מגודלם המקורי - יחס הדחיסה הגבוה ביותר הקיים המילים: מס, ארנונה, מכס, מע"מ וכד'. המילים יכולות כיום בישראל ובעולם. להופיע בכל הטייה דיקדוקית (מס, מיסים, מיסוי וכה) ו ה והעסק עובד חכם בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תללאביב 67017 טל': 03-5631919, פקס: 03-5612310 חשבשבת צפון: רח' שלמה בן יוסף 10, חיפה טל: 047418222 | טנא אלי מ מ וח ש ב. ]:( בשי המושר קרט 0 1 ה מול הפנטיום נכון להיום, מכל 100 אנשים המפעילים מחשב שולחני, 90 עושים זאת מול 6ק מבו- סס על ארכיטקטורת 86א של אינטל, 9 נה- ניס מהיחוד המהוקצע של מקינטוש ואחד מתמודד באומ עס יוניקס על תחנת עבודה מבוססת 8156. למרות שיוניקס אמורה להיות מערכת תיקנית, היא לא מאפשרת במימושיס הקיימים להעביר ישומים בין פלטפורמות שונות. גירסאות יוניקס השונות נזקקות לגירסאות שונות של הישומיס וכ- תוצאה מכך שוק תחנות העבודה, למרות ייפתיחותו", מפוצל בין כתריסר ספקים עי- קריים (ועוד רביס פחות חשובים), עס יכולת מוגבלת לערב בצורה חופשית מוצרי חומרה ותוכנה תואמים מיצרנים שונים. הפיצול גרס לכך שלמרות היתרונות הביצועיים המו- בהקים של תחנות העבודה הן לא הצליחו להתגבר על הרתיעה של מרבית המשתמשיס מהמחירים הגבוהים (יחסית ל-6) וה- מגבלות בזמינות חומרה ותוכנה מגוונות (שוב, ביחס ל-6ק). תמרורים בדרך שתי תופעות צויינו בשנה האחרונה כת- מרורים בדרך לאיחוד הקטיגוריות של "מחשב אישייי וייתחנות עבודהיי. מצד אחד המתכננים של אינטל הצליחו להקטין במי- דה משמעותית את פער הביצועים בין הש- תיים, במיוחד בכל הקשור בהרצת תוכנות עיסקיות מקובלות. מצד שני, מחיר תחנות העבודה ירד במידה משמעותית (בערך לחצי) ובסיוע של תוכנות אמולציה לסביבת 05/1605 הן מאפשרות להריץ ישומים מהמאגר הקולוסאלי של עולם ה-6ק. המ- קינטוש, שבאופן מסורתי תפס מקום (מבחינת קטיגוריה שיווקית) בין ה-6ק לת- חנות העבודה, יצא לאחרונה מהמיצר של סוף הדרך של ארכיטקטורת | 68% (ארכיטקטורת ה-6156 של מוטורולה) וכיוס נראה שוב כאלטרנטיבה מבטיחה לשתי הק- טיגוריות האחרות. עם מעבדי 6קזסאוסץ רבי עוצמה, הגירסאות החדשות של המקינטוש - 80) זסשסץ - מביאות לראשונה את העוצמה של מעבדי 6 לתחוס המחירים של מחשבי 6 ואת העושר של אלפי ישומים ייידידותיים"י למ- סגרת הקוהרנטית של פלטפורמת חומרה ותוכנה עס "אבאיי. בניגווד למצב בעולס ה-70, את סביבת מקינטוש מנהלת אפל בצורה צנטרליסטית, המבטיחה תאימות מלאה, קלות הפעלה והתנהגות אחידה של כל המוצרים. המעבר ל-6קזסשסק מאפשר לאפל לעשות ואת ללא קוהבן ברמת הבי- 6 ישראל יוני 1994 ...]| ₪80שּ ח.>קקח שא צועים ואפילו להתיימר להריץ תוכנות 6ץ בצורה המניחה את הדעת. חשוב להזכיר כי המגמה להפריד בין פל- טפורמת החומרה (המאופיינת בעיקר עייי המעבד המרכזי) לפלטפורמת התוכנה (מערכת ההפעלה ועזריה), כך שאפשר לבחור את המערכת האופטימלית לצרכים ללא המ- גבלות | המסורתיות (מעבד אעטל ‏ > 05/5 מקינטוש =7 וחטו5ץ5, תחנת חסוו9ו57/65=>סולאריס וכדומה), | היא עדיין בצעדיה הראשונים. מבחינה טכנית משמעות ההפרדה היא הוספת יישכבת בי- דוד" בין מערכת ההפעלה לחומרה ויישכבת אמולציה'" בין הישומים למערכת ההפעלה. השכבות האלה יוצרות תקורה עצומה של פעילות יימיותרת", הפוגעת קשות בביצועים. דוגמה לכך אפשר למצוא במבחנים המו- פעים בפרק המשווה את ה-6קז6שסץ לפ- נטיוס. מוד-עצמי מול אמולציה אחת התוכנות שתרמו יותר מכל לפופולריות של המקינטוש בין מעצבים ומוצאים לאור היא קסתפסוסת? של חברת 60%. זו גס אחת התוכנות הראשונות שעברו הסבה ל-6קזסשסס, כך שאפשר להשוות את בי צועיה כאשר היא רצה ביימוד עצמייי של 6זטשוסץ (כלומר כאשר הקוד עבר הידור ואופטימיזציה לחומרה החדשה) מול הבי- צועים המושגים כאשר הגירסה הישנה (המיועדת למעבדי 68%) מורצת על מחשב 0 זסשס? | במוד "אמולציה'י. כאשר משוויס את הביצועים של 8404 גז0גט0, המהיר ביותר בדור הקודס של המקינטושים (מעבד 68040, 40 מגהרץ), עם הבי- צועים של מחשב 0 זסשסץ ‏ | 7 0 (80 מג- הרף), מקבלים כי האחרון מהיר ב-70 אחוז מה- ראשון | בפעולות שלמים | וב-170 אחוז בפעולות בנ- קודה צפה. בה- תחשב בכך שה- מעבד וץ בקצב שעון כפול, אנחנו מוצאִים כי אר- 44 כיטקטורת 0 ה-₪156 כמעט ‏ )₪ ולא משפרת את '" ביצועי | השלמים 1 (שיפור של 70 אחוז מושג, למשל, כאשר מח- ליפים 3 ב-4860%2/66, ללא כל שינוי ארכיטקטורה - רק הכפלת קצב הש- עון) אבל מוסיפה בצורה משמעותית לבי- צועיס בנקודה צפה. לעומת זאת, אס משווים בין שני המחשבים הנייל כאשר שניהס מריצים את גירסת 68% של פוטושופ וה-80]א זטשסץ נאלץ להשתמש באמולציה, מקבלים תוצאה שונה במידה דרמטית: הקוואדרה 840 מהיר ב-160 אחוז ביחס ל-80!א ז6אוסץ בפעולות שלמים ובאחוז דומה בפעולות בנקודה צפה. בהתחשב בכך שהמעבד החדש ר בקצב שעון כפול, מש- מעות הדבר כי הוא נזקק ליותר מ-5 מחזורי שעון על מנת לבצע אמולציה של כל מחזור שעון על מעבד 68040! יתר על כן, היתרון של ה-6קזסאסץ בעיבוד נקודה צפה מהיר מאוד אובד לחלוטין. ה-6קו6שסק במוד אמולציה מגיע רק לשביעית התפוקה שלו ביחס לחישובי נקודה צפה במוד עצמיי וע- דיין אנו מדברים על אמולציה של מקינטוש ישן על מקינטוש חדש - כאשר מנסים לבצע אמולציה של 6ל על המקינטוש, הפגיעה בביצועים עוד יותר חמורה. הרלוונטיות של מבחני הישומים לאור הנאמר לעיל, ברור כי אי אפשר בנ- קודה זו בזמן להתייחס לביצועי הפ- לטפורמות השונות ללא התייחסות לישומים הרלוונטיים. בנקודה זו עלינו להפרד מה- מסורת המהוללת של מבחני 1.485 6 ול- אמ מבחנים שפותחו במעבדות אחרות, תחת אילוצים שונים מהמקובל בעולס 2 0 ו כ ו מ | כ 0 ל 57:08 שק ג 21064179 37 פלקו 050) 2000 050 (710010/80- ג ק!ן) 9000 קוו (601/06 זט סק 1 18| 5/0000 181 (90/וזטו1ת) אוש 500 60פוו חסווו וטאש הת. (0/וחט(ת ק] סז /'א1ח ז60תט הסנוטןטצש וה (5/8400050/100ק11א) ץח! פסמקפזס הססווופ (380/500 5070757 וד סוד) 5%/510/512 !ףפוח 501578050 ד 5180911 חפ | (502675780/50 [7) 6018181100 טהטודר זו 2 2 ו ב ב 0 %ץ ו 21064175 ₪7 יק 6 - 6 (710010/80-? קא) 9000 שו 60106 0 יס 18| 5/5000 ו (80/מוט!ה6?) אוחט 560 1] 0 0 וו 6חט כ 8400050700 קוו 01 = / 91170 וד א ח ד ₪ למעצבי פלסטיק ותבניות מודול פרמטרי לתכנון תבניות במחיר חסר תחרות. קסדת סקי שתוכננה עבור נבחרת מחליקי ארה"ב לאולימפידת החורף, באדיבות קמקפש 'ם מקטועי = | מאש = 2 ]| 5 ₪9 ב == ( ישן | םש ---) לגירסה החדשה התווספוה: 6 מודול משטחים מורכבים בסיסי. 4 ממשק משתמש חדש לחלוטין עס לוחות כלים צפים (5ז08-וססד חַחוו8סו= ) הניתנים ליצירה או שינוי על ידי המשתמש. קפ | צ0%6ה6 (ישומים הפועלים בשפת ספוו, יכולים לפעול מעתה גם ב-ץשאס). 6 מודול שרטוט מתקדם, עם עזרי שרטוט כמו טולרנסים גיאומטריים, סימני ריתוך, "בלונים", ועוד, כולם תואמים את הסטנדרטים הבינלאומיים, וכן ספריית סימבולים חכמה לצנרת, הידראוליקה, חשמל, בקרה, עיבוד פח ותרשימי זרימה. 6 תמיכה מלאה בעברית. 8 שיפורים ותוספות בכלי העבודה המאפשרים לבצע זהוי צורות, הסרת קוים נעלמים, הצללות וחישובים פיזיקליים (5וחשפסזק 685ו/) גם מגיאומטריית. וצצ 6ח8זם, לייצא ולייבא קבצים לתוכנות אחרות בפורמטים של אפ ,6/וס 5 4 מבחר תוכנות אס-ססג לישומים מיוחדים. פתרון תפור לכל בעיה בהנדסה מיכנית, כולל מוצקים, אנליזות, ספריות קשיחים, פריסת משטחים, 6א ועוד. ומה אומרים על כך הבוחנים: 6 8605ח סתאו ז6פט כו/0 |08וח8ח60ח 6חוו-!וטז 6ח1 זס-" 6 שפח ,00001זק 060108160 8 ]0 עועוו00סזס 10188560 המתה | | (23,1993 .60 שא|2 6 0ק) "60 06 סוטסת5 * 2025 ש"ח + מע"מ לפי שער 3.00 קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ 1 השקד 10 ת.ד. 843 כפר שמריהו 46910 סל. 09-5084890 פקס: 09-504892 0 אלידע 20 ה-20. ההבדל העיקרי בין המבחנים המ- קובליס בהשוואות בין-פלטפורמות למ- בחנים המוקדשים לפלטפורמה ספציפית, כמו מבחני ה0ח86 6ק ו-תסח6פחו/, | הוא שהראשוניס נזקקים לתיכנות בשפה עילית (כמו פורטרן או 6), הידור בקומפיילר יעודי לפלטפורמה והרצה תחת מערכת ההפעלה המותאמת לפלטפורמה. לעומתם, מבחני 6ק 5 יכולים לעקוף את כל שכבות הבינייס ולגשת ישירות לחומרה, כאשר לכל היותר ה-20%96756 מול הפנטיום בין-פלטפורמות אינס נותנים אינדיקציה ישירה לעוצמת החומרה אלא ליכולת המ- שולבת של החומרה + מערכת ההפעלה + הקומפיילר הרלוונטי. המרכיב השלישי בסכום הנייל הוא הבעייתי ביותר. מהדיר (קומפיילר) אופטימלי מתוכנן כך שהוא יביא לביצועים הטובים ביותר תחת מערכת מוגדרת מראש של קדימויות. אלה לא בהכרח והות לקדימויות הייאופטימליות"י לנצחון בתחרות השוואתית של ביצועים במבחנים סטנדרטיים. אחת יש הזדקקות לדרייברים עבור הפעלת אב- זרים היקפיים. כתוצאה מכך, מבחניס | 0 אס הפצחוום 50000 0000 | 0 0 ל[ 3סחסוגשוום 707 פחסן%סזפאזסא ד0 פצוסהחוא | (21064/200 1% פחק! 010) 16100165! 011013 * (21064/150 א ההק! 050) קאה 5676 (60/וחט/1ת6) הס!וט!טצש ה (06/הוט!1ח76) אסוק |הוחס 611 (84400/150 01/75 ) 8(טוחזס] ססות (כ₪4600/13 5ק!1א) טהץד ה0ו5181 093% (₪4400050 5ק11א) 5081100 191! זפ וס דט 8הס!981 א זסצ אוחט | (21064/175 קת מהקוה 050) 3000 060 (7100106/80- תק ק!!) 9000 קןו. (001/96 0 קז6צוסק 1 8!) 85/5000 18% (0פ/וחט!)חסק) אה 500 61 הט הסווט וטש ה ת. [50/חטו1ח0) סזה שאה זסוחם הסווט!סצם ה ה (0/700 840005 1175 ] 16 165ק8ז6 חססווו5 [נ570/50זסקט5 וד סצוד) 5%0510/512 אחףטוחו (0/50 0157 קט5 71 סצד) חפ/002191 57 הטפ (80/50 ל 015קט5 |ד) חס:ומופק1א 60 פהטוד הזחו 0 [הזוכקה * 0 0000 50000 30000 20000 / 1000320000 = 0 ל[ סתסובוטתו ₪ [8 0 ₪ (50/חזוו!1פק) ה6ווט!סצק תת ת. (6פ/חזוו טק ) 011 |וסם. [4400/50 1175א) 8! זט ] 601 (ב46003 5ק!₪1) סחץד ה0וו05%518 (4400750 5 0511 ז סק דסא וצ אוהש (21064/175 א המקוה 50 0) 503000 (71001.0/90-ק ק() 5000 ו (601/68 ק טרק 1 8!) 5/5000 18 (50 טח 6ק) גח 500 001 הט ה0וזט! סש הת [50ו 0 ) 10 אוש זסנחט חווט !סאפ ה ת. (400050/100 3ק!1א) עה! 65וקמז0 חססווו5 " (5000157480/50 !ד סאוד) 54510512 אוזססוהו [5001580/50 7 סו ד) 5/9110 ופ (0/50 500015 |) הסווה31ק601 שפד 50 א 61510םחס-=.ומטסס 0 נמ 000 2000 סמו 0 ל| טתטווטאו > ו ל הו רו 7007070700 שתםמצמאזסצו ד0) מצוםשהושצ [0ס וט תס ) סוט סאפ הת (96/וחט11חט]) אס1?חוחם 01. (₪4400/150 1175 ) ]8601 = |מתמשת55ו) פד חטוופופאנפם 7% 0 | 7-7 (80/50 50015 1ד) ח6017518110 ופד 6 ישראל יוני 1994 התוצאות לדו-הערכיות הזאת אנו מוצאיס כאשר משווים את התוצאות במבחניס שלנו לתוצאות עליהן מדווחים | הי- צרניסם באותם מבחנים עצמם. אנחנו השתמשנו בגירסאות המדף הרגילות של הקומפיילרים ולא עסקנו בשי- פור התצורה תוך כדי המ- בחנים - וזאת כדי לקבל תו- צאות המ- אפיינות את הביצועים בת- נאי שטח אמי- תייס. הדיווחיס של מרבית הי- צרנים מת- בססיס על תו- צאות שהושגו אחרי שמומחים ליטשו את הת- צורה לדרגה שאינה מעשית לרוב המ- שתמשים. מאחורי הדיוותח התמציתי המו- פיע בדפים הב- איס עומדת עבודת | מחקר בקנה מידה ללא תקדיס. | הש- תתפו בה מע- בדות 1485 6ק בניו יורק מע- בדות 1.485 7 בקליפורניה ומ- עבדות 1.405 חסווגז5אזס\ באריזונה. הושקעו חודשים ארוכיס של הכנת מבחנים לכל פל- טפורמה, תוך התייעצות עם היצרנים, הרצת המבחנים וניתוח התוצאות. כמובן שמבין כל הארכיטקטורות משכה את עיקר תשומת הלב החדשה והמדוברת מכולן - זו של ה-6קזסאסק. הארכיטקטורות האחרות במ- בחנים כבר נסקרו על ידינו לפני כשנה, במ- אמר גדול בגיליון - 9 של 6 0אז2 10 /המהדורה הישראלית. מאז, כאמור, חל מהפך במחירי תחנות העבודה, אבל רק ה-0;זששס? מתיימר לפרוף מהייגומחה"י של יוניקס ולהשתלט על נתח השוק העיקרי של ה-6ק. תחנות העבודה בפרק השלישי בסקירה, שיופיע בגיליון הבא, אנו בוחנים 14 תחנות עבודה, מתוכן 8 שנועדו להריף גירסאות שונות של יוניקס ו-6 המריצות את גירסת דא של פאוס0חו/. תחנות עבודה אלה כוללות מעבדי 8156 תו- צרת יבמ - מוטורולה, היולט-פקרד, סאן - טקסס אינטסרומנטס, 75]וא - סיליקון גר- פיקס, דיגיטל ו-2 פנטיומים. למרות שיוניקס זמינה על מחשבי 6ל מזה שנים (בעבר א]אםא וכיוס ק00א26% ח6ק0 של 588 חסוז8זסק0 2טז0 היא הגירסה הוותיקה וה- נפוצה ביותר של יוניקס על פלטפורמות אי- נטל), זו לא הסביבה בה הפנטיוס מוצג מה- אספקט הטוב ביותר שלו. תחנות העבודה, להן מערכת יוניקס אופטימלית היא תנאי קיומי, יכולות בדרך כלל להתבסס על נסיון רב יותר באופטימיזציה - שלעיתים קרובות מחירה הוא וויתור על תאימות בין פל- טפורמות. לעומת ואת 1] 5אוסשחוש | נותנת ‏ יתרון מסוייס לפלטפורמות אינטל, למרות שב- בניינה לא נכלל שום אלמנט של קוד אס- מבלי. ‏ 1! 5שסשחו/ כתובה כולה בשפת 6, כך שניתן להדר אותה בקלות יחסית לכל פלטפורמה. אבל מאחר ו- דא תוכננה לבצע אמולציה אופטימלית ל-205 ו- 00%8חו/ 1 (בהן כן מוכלל קוד אסמבלי של מעבדי 6, שאינו ניתן להסבה קלה לפלטפורמות חומרה אחרות) על פלטפורמות אינטל, אנו מוצאים במבחני הישומים כי למחשבי הפ- נטיוס יתרון עצוס בהרצת ישומי 5שסשחו/ קלאסיים (16 סיביות). לדוגמה, במבחן 12 תחת דא פשס6חו/ שתי תחנות הפ- נטיוס היו מהירות פי 4 עד פי 8 מתחנות ה-₪150 מבוססות אלפא ו-105וא. שני המ- בחנים הסינטטיים הרלוונטיים לישוס זה הם 6חס)5ץזתכ ו-סחס!פזסתזסוא. | בראשון חידוש עולמי | אנטי וירוס למערכת הפעלה 08/2 מל /₪ טורבו אנטי-וירום כרמל נחשבת 14]/!2 /2' 1 בעולם ' של שת לאחר שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמירים וקיבלה את ההכרה הרעומית כראוייה לשאת את סמליהן של המובילות בעולם: ---> -- % ₪0 - - 5 -- : 7 - ₪ ' 7 0 ו 2 5 0 "ו ₪ 5 פאז הציון הגבוח ביותר לאנטי ויהו כרמל 0 קריה הסהוווב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 ו/קיס 22 6 ישראל יוני 1994 הראו תחנות אלפא עדיפות של פי 3 עד פי 4 על פני הפנטיום ובשניהס הראו מחשבי 5 יתרון של 10 עד 110 אחוז על מחשבי פנטיום. במילים אחרות, מעבדי ה-%150 מאבדיס למעלה מ-90 אחוז מתפוקתם כאשר הס מבצעים אמולציה לישומי 6085חו/%/05, גם אס הפלטפורמה לכך היא דא המסקנות הן, כרגיל, שהתמונה מורכבת יותר ממה שנראה לעין במבט ראשון. גס אם א 5שס6חו/ אמורה להיות אדישה לפ- לטפורמת החומרה, מבחינת המשתמש ('י- שומיו זה נכון רק לגבי ישומים שהוכנו לפי מפרטי 32חוצ (ממשק [80 של פשסשחו/ו דא ושל גירסת שיקגו העתידית). כרגע, ישו- מיס כאלה הם נדירים למדי ולכן אי-אפשר להסיק, מהמבחנים הסינטטיים ומהטענות על תאימות בין-פלטפורמות, כי החומרה שייעל הנייריי נראית מהירה יותר אכן תבצע את הישוס מהר יותר. שרתי הישומים התמונה בשרתי ישומיס מורכבת באותה מידה. למרות שכאן התאימות עס תוכנות 6 היא פחות קריטית - אלה תמשכנה לרו על תחנת העבודה השולחנית גס אס השרת מריץ את יוניקס ומסד נתוניס ‏ 501 - השרת הטוב זקוק לאופטימיזציה של כל מערכותיו, החל מהמעבד והזכרון וכלה במערכת הדיסק וכרטיסי התקשורת. כאן מצאנו כי מפרטים "על הנייריי רלוונטיים עוד פחות מאשר בת- חנות עבודה ויש צורך בבחינה מדוקדקת של ביצועים | בתנאי סימולציה מדוייקים, לדוגמה, בין 6 השרתים בס- ו קירה המופיעה בפרק ד | (בגיליון הבא) תמצאו שנים ‏ פו המבוססים מעבדי פנטיוס בת- ‏ עפשו צורה | מקבילית: | קומפק ?₪ חו]סזק עם 2 מעבדים ודגם 5 של 787-015 (לשעבר א עס 4 מעבדים. שלושת המבחנים העיקרים לשרתי ישומיס הס אלה הבוחנים את מספר הטרנסאקציות המירבי לשניה (105) שהשרת מסוגל לבצע: טרנסאקציות עתירות עיבוד (ש51%אשדא1 טקס ), טרנסאקציות עתירות גישה לדיסק (ש+]פאםזאן סאמח ) ותערובת משוקללת של השנלים הקודמיס (צאםט0 פחאווא ). ה-6שיששוטץ מול הפנטיום הקומפק עם שני מעבדים מגיע לתפוקה של בין פי 1.5 לפי 4.5 מהמתחרה עם ארבעה מעבדים! בהתחשב בכך שהקומפק גם זול יותר, ב-20 אחוז כמעט, התוצאה הזאת מד- הימה עוד יותר. יתר על כן, מבחני השרתים נותנים יתרון ברור למחשבי 8156 מרובי מעבדים, שכן קל יחסית לפצל את העבודה של שרת ישומיס למספר גדול של נימות (718545) ביצוע ולספק לכל נימה מעבד נפרד ומנוע מסד נתונים נפרד. בפועל אנו רואים שהדברים שוניס לחלוטין. במבחניס עתירי עיבוד השיג השרת של יבמ את השרת של דטה-גינרל (עם 6 מעבדי 88100) ביתרון של 40 אחוז - למ- רות שהוא מצוייד במעבד יחיד (ערכת שבבי 12, ייהאח הגדוליי של ה-6קז6שסק). השיפור בביצועים כאשר מוסיפים מעבד שני לשרת הוא משמעותי, אבל בהחלט לא מת- קרב להכפלה פשוטה, הקומפק עם 2 פנ- טיומים מגיע להספק גבוה ב-60 אחוז רק מהתפוקה עס מעבד יחיד ושיפור דומה קייס גם בשות של ?8. השרות של דטה-גינרל משתפר ב-60 אחוז רק כאשר מג- דילים את מספר המעבדיס הפעילים מאחד לשלושה ושיפור נוסף של 25 אחוז מתקבל כאשר מספרם גדל לחמישה. במחשב של 17 השיפור הוא של 30 אחוז במדרגה ממעבד פעיל יחיד לשניים, אבל הוספת מעבד שלישי כבר לא מוסיפה דבר. 6 סיביות בסוף הדרך כאשר מדבריס ברמות ביצועיס גבוהיס כל בי ₪ 68 שג - 20 / ל 1633660065ה1 כך, בהור שמערכות ההפעלה של 16 סיביות הגיעו לקצה הדרך. 32 סיביות הן כיוס הת- נאי להמשך הגידול הפנומנלי בעוצמת המי- חשוב השולחני. בתחום זה הפיתוי לפתת עוד גירסה ייידידותיתיי של יוניקס, שתתאים לצפיות הייידידותיות" של משתמשי 6ק, הוא גדול. יוניקס הוכיחה את עצמה כמערכת יציבה ואמינה על פני טווח רחב של פל- טפורמות, החל בתחנות עבודה הנדסיות וכלה במחשבים מרכזיים. למרות שהלבישו על יוניקס את ממשקי המ- שתמש. הגרפיים האינטליגנטיים ביותר, למשל ק6ו15א8 וסולאריס, עדיין לא הצ- ליחו היצרניס לשכנע את ההמון הרחב בכך שיוניקס היא אלטרנטיבה קוסמת. אפילו מערכות ההפעלה ב-32 סיביות שנוצרו מראש על מנת לרוץ על פלטפורמת 6ק מת- קשות להגדיל את נתח השוק שלהן. 05/2, שזכתה בסקירה שלנו (פרק הי, בגיליון הבא) בייבחירת העורכים'י, נאבקת מזה שנים על הכרה ורק לאחרונה מתחיליס לראות ניצני קבלה שלה בשוק - בעיקר באירגונים גדוליס וכבסיס | למדיניות = "קיטון = מימדים" (0א5121-א/וסס). דא, שיצאה לשוק לפני כמעט שנה בקול תרועה רמה, עדין לא הצ- ליחה לבסס את מעמדה, למרות הביצועים המצוייניס והיכולת המוכחת של מיקרוסופט למכור כמעט כל תוכנה. כיוס עתיד מערכות ההפעלה תלוי יותר מכל בתגובה של השוק על גירסת יישיקגו" (4.0) של 5שס6חו. גירסה זו, שנסקרה בהרחבה בגיליון הקודס של 621% 6 / המ- הדורה הישראלית, נושאת את הסיכוי וה- סיכון של כל שאר המתחרות. אס שיקגו תצליח להשתלט במהירות על המיחשוב השו- לחני - כאשר המושג מהר " מתייחס לקצב בו התקבלה 3 60%5חו/ בשוק - אזי היא תקבור סופית את הסיכויים של כל שאר המערכות, כולל זא 5שסטחו/), לתפוס מקוס של כבוד על שולחן העבודה. אס שיקגו תאכזב המירו יפתח מחדש ואז הסיכויים נו- טים לטובת 05/2. ההכרעה תיפול במהלך 1995, כאשר גס יבמ וגם מיקרוסופט תוצאנה לשוק את הגירסאות יימונחות העצמים" של 05/2 ושל דאז. יוניקס תשאר, כנראה, מערכת אליטיסטית לקהל איכות של מקצועני מחשב - והמערכת הדומיננטית על מיני-מחשבים. (21064/200 4 החק!4/ 10 0) 16160195! מזסז 00 [60/הזט!1ח 0 [פזה!) הסו1ט!סצם תות - (66/מנון1חס 161ה1) 18 הוחס זום (40050 115 ) ב 6010 - ד (84500750 1175 ) הסו 001 סק דט בחאום יש לך מנטיום ₪6 0וה<36ל במחיר מדהים 45 62* ו 0% וו | ן אלש ו ו ו . . . ג . , 0 . 0% [ , ₪ מקלדת מורחבת סהה אסגס, מהיצרניות הגדולות בעולם של מחשבים לסוגיהם, מציעה היום בישראל את מחשב הקצה העליון 520 פק, וספ ואטודאפק איכותי במחיר ללא תקדים. ₪ 88 זכרון (עד 128%/8) ₪ 256%8 - זכרון מטמון ₪ חריצי הרחבה וסס |-98ו ₪ כרטיס מסך |₪0 8/6 8 + מאיץ 2 ה0-וזה עד 2/8 ₪ דיסק =סווסס 21418 ₪ מסך 8528 08 תוכנות המצורפות לחבילה: ₪ מערכת הפעלה 6.2 05 ₪ 3.1 פשטססאוצ רב לשוני ₪ מעבד תמלילים דגש ₪ מזהה וירוסים ו1=ק ₪ תוכנת הסזה6וצאא ₪ כונן "3.5 טייפ גיבוי 2508 *תקף לחודש יוני בלבד. ₪ עכבר שפטסוו פק וו26 חזהאסהק <3. סופר שיווק טכנולוגיות 1986 בע"מ רח' הבנאי 3 חולון טל': 03-5567249 סניף חיפה: שער פלמר 1 טל': 04-671074. עתיד מחשבים: 04-410286. טלמור: 03-51707888. עיד מחשבים: 06-383:612. רשת חנויות באג: 03:579:4711. פטקום: 07-376955. *10,355 ש"ח כולל מע"מ טנא אלי 2. הקרב על שולחן העבודה: ה- 06726 מול הפנטיום א 6186 מאת ג'והן קליימן בתעשיה בה 3 שניס הן תקופת החיים שלמה, 16 השנה שחלפו מאז ה-8086 הר- אשון הן עידן גיאולוגי. לכאורה, אר- כיטקטורת ה-6156 של אינטל אמורה היתה כבר להפוך למאובן שוכן מוזיאונים. עם כל הכבוד ליכולת של מהנדסי אינטל להזרים דס חדש לעורקי הסיליקון של שבבי 86א, אי-אפשר להכחיש את העובדה שהזמן עושה את שלו. מעבד 0156 כשמו כן הוא - י"מעבד לקבוצת פקודות מורכבת" - ולכן בהכרח הוא מורכב ומגושס יותר מתיכנון ₪156 צנום ושרירי. ארכיטקטורת 6156 נוצרה בסוף שנות השי- בעים, כאשר המשתמשים דרשו מה- מיקרו-מעבדיס של אותם ימיס את הנוחיות של קבוצת פקודות גדולה, הכוללת פקודות מורכבות וצורות גישה משוכללות לזיכרון, בומן שטכנולוגית היצור התקשתה לספק את היכולת הזאת במעגליס חשמליים על השבב. הדרישה הזאת נבעה מהחולשה של מערכות הפיתוח והקומפיילרים של אותס ימים, מצד אחד, ומהרצון לפתח ישומיס מתוחכמיס המתחרים ביכולת של מיני מת- שבים, מצד שני. הפתרון, שאומצ עייי אי- נטל ויצרניות מיקרומעבדים אחרות, היה להעתיק את מודל הימיקרו-קוד" שפותח על מיני-מחשבים של יבמ ודיגיטל. המיקרו-קוד הוא קוד מכונה הצרוב בזכרון קבוע על השבב, בעזרתו מפרקים פקודה מורכבת אחת לסידרה של פקודות פשוטות. עם מיקרו-קוד ניתן להסתפק במנוע סי- ליקון דל-עוצמה ובכל זאת להשיט מערכות תוכנה כבדות כאוניית מערכה. המחיר, כמו- בן, הוא ביצועים נחותיס, כאשר כל פקודה 6 ישראל יוני 1994 מבוצעת במספר מחזורי שעון במקוס במ- חזור יחיד. מעבדי 8186 הם במידה רבה חזרה למקורות. בקבוצת הפקודות המ- צומצמת שלהס לא תמצא פקודות הנזקקות ליותר ממחזור שעון אחד לצורך ביצוע. את המשימה של התמודדות עם פקודות מו- רכבות בשפות התיכנות העיליות הם מש- איריס למהדיר (קומפיילר), שיעכל את התו- כנית ויהפוך אותה לסידרה אופטימלית של פקודות פשוטות. כתוצאה מגישה זו ניתן להשיג: 4 מהירות גבוהה ברמת הפקודה הבודדת וברמת התוכנית כולה. % מבנה פשוט של השבב, עם יכולת להאיף את מחזור השיפורים. 4 שבב קטן, זול ליצור, קל להתקנה ופשוט לקירור. 6 הקטנת התלות בין מערכת ההפעלה למ- עבד הספציפי, עם יכולת הגירה קלה יחסית מפלטפורמה לפלטפורמה. ההדחה מהכתר מסיבות אלה שמענו במשך שניס מכל המו- מחים כי, במוקדם או במאוחר, ה-150א ידיח את ה-6150 מכתר הארכיטקטורה הדומיננטית. עם כל מחזור חדש של שבבי 0 נאמר לנו כי הגענו לנקודת התפנית ובכל פעם מחדש הסתבר כי האנרציה של השוק חזקה יותר מהקסס של טכנולוגיה חדישה. יתר-על-כן, מתברר כי בשנים הא- חרונות מצליחה אינטל לצמצם את פער הביצועיס היחסי בין 6150 ל-₪156 ונקודת התפנית מתרחקת והולכת. לדוגמה, השוו- אה בין הפנטיוס ל-8?80זסקט5 מגלה כי סאן איבדה את רובה יתרונה מהעבר ביחס ל-6ק. במבחניס שערכנו לכתבה זו (ראה פרק ג'י) משתתפות 3 תחנות עבודה מבו- ססות 4806קפזסקט5,| מתוכן אחת של סאן-מיקרוסיסטמס עם 2 מעבדים של 50 מגהרץ. כאשר משווים את ביצועיה מול מחשב פנטיוס 60 מגהרץ של 41/8 עס מע- רכת 285 אא]א, מתגלית התמונה הבאה: 6 תחנת הסוןגו57863 מהירה יותר מה- פנטיוס במבחני 92 5086 ב-25 (חישובי של- מים) עד 33 (נקודה צפה) אחו. - 7 % במבחן 6חסופזסחזסת א היתרון עובר לפ- נטיוס עס 35 אחוז תפוקה גבוהה יותר. 6 במבחן 2.0 סחסופץזהכ (חישובי שלמים) היתרון של הפנטיוס גדל ל-50 אחוז. 9 במבחני טחסופוטת/ היתרון של הפנטיוס הוא 6 אחוז בדיוק רגיל (חסופוסשזק 6ופַחו5) ו-31 אחוז בדיוק כפול (חסופוסשזק 6|סטסס). % תחנת סאן ממשיכה להוליך במבחנים הג- רפיים אזגוחא (פי 2.6) ו-סחסופתק3ז (פי 3.2) אבל בכך אשס בעיקר הכרטיס הגרפי של הפנטיום, שנועד להאי> את ישומי 5שסנחו/ ולא את יוניקס. בעיות אמולציה במבחני הישומיס נתקלנו בבעיה כאשר (י- סינו להריץ את ישומי 5שסשחו\ באמולציה על תחנת סאן, כולל תוך שימוש בטכנולוגית ופא / של סאן עצמה, לכן אי-אפשר לה- שוות ביניהס ישירות. אבל אם נשווה בין שני הפנטיומיס כשהס מריציס את ,0₪1א8 באמולציה תחת ךא 5שסטחוץ, עס שתי תת- נות 8?486זסקט5 שכן הצליחו לעבוד בא- מולצית 81//, נקבל יחס של בין 6 ל-5 לטובת הפנטיום. תוצאה טובה :ותר ל-8786זסקט5 | מתקבלת | באמולצית ש60תו/5011, אבל גם כאן במקרה הטוב ביותר היחס הוא עדיין 3:1 לטובת הפנטיוס. ועדיין לא הכנסנו למשחק את גירסאות 90 ו-100 מגהרץ של הפנטיום, עיבוד מקבילי סימטרי וארכיטקטורות. זכרון משוכללות, כפי שאנו מוצאים בין הפנטיומים שהתחרו על הבכורה בשרתי ישומים. ללא ספק, אי- נטל הצליחה למחוק את הפער שהפריד בין המעבדים ה-0180-ים שלה לבין ה-₪150 הפופולרי ביותר בתחנות העבודה (4 מכל 9 תחנות עבודה שנמכרו ב-1993 היו תוצרת סאן-מיקרוסיסטמס). | כדי לקבל ‏ פר- ספקטיבה היסטורית אפשר לציין כי במ- חצית שנות ה-80, כאשר סאן החליטה לה- פסיק את התלות שלה במעבדי 68% של מוטורולה, היא הוציאה לשוק תחנת עבודה נ קל ה ו רפס 8ל2* / המרפסת הגישאת חקלה מו בעולם! ₪ שו שו מעכשיו ואילך אין צורך לשבת במשרד על מנת להפיק רעיונות טובים ולהדפיס אותם: את מדפסת הזרקת דיו 1050 הקלה ביותר בעולם, מבית אוליבטי, תוכלו לשאת איתכם לכל מקום. המדפסת קטנה אף מלוח מקשים סטנדרטי והיא ניתנת להטענה ממצת המכונית. 1050, המדפיסה באיכות לייזר של 300 נקודות לאינץ', שוקלת 1.1 ק"ג בלבד, פועלת על סוללות רגילות ומצויידת במזין נייר פנימי. מדפסת 1250 מצטיינת בעיצוב יפהפה, ניתנת להצבה על כל שטח ומבטיחה לכם תפוקה מכסימלית במשרד, בבית ובדרכים. לחברת אוליבטי, 85 שנה בענף ההדפסה, טוות רחב של מדפסות הזרקת דיו, החל ממדפסות אישיות למשרדים קטנים ועד למדפסות מקצועיות. לשימושים כבדים בחברות ענק. 1 ו 1\ ח0 ם1א ₪ אוליבטי מכיוות, 03-7516879, בצלאל 50, ר"ג ₪ תל-אביב: רשת חנויות באג 03-5518897, דיונון 03-6410351, אונ' ת"א; דיזי שופ, 6 יִיזנגוף סנטר ₪ בני-ברק: אציד, 03-5708164 ₪ ראשון-לציון: רס מתשבים, 03-9670033, ביט ארט, 03-9622525, קניון הזהב; ₪ גבעתיים: /48/ 03-6721267, ₪ ירושלים: אדס מחשבים, 02-536540, אקדמון, 02-882161, אוניברסיטה עברית; א.א. גונן 02-231619, מיקרו מחשבים, 02-243595, ₪ באר-שבע: שרשב, ,07-437211‏ ₪ אשדוד: בינארית, 08-540973, מרכז ד' ₪ רעננה: רן טיים, 09-44675%, סופר-אופיס, ,09-902412‏ 8 יהוד: תלם מתשבים, 03-5362399, צבי יטי 14 ₪ נצרת: סנימאר, 06-578055, ₪ חיפה: עתיד מחשבים 6 צ'ק פוסט ₪ נהריה: ארדיטי מחשבים 04-927001 ₪ עתלית: פורום מתשבים, 04-842326, ובתנויות המתשבים המובחוות. 1 ,9 ש"ת 0 מע" מ לבחירתכם, מדפסות ש/ל או מדפסות צבע. עכשיו במבצע! אל תוותרו על התענוג. 5 58 3 מדפסת הזוקת דיו 70 -- הנמכרת ביותר בישראל --77 ור / ₪ קומפקטית במיותד 1 שיח ₪ יחס עלות/ ביצוע הגבוה ביותר בשוק ₪ מזין נייר ל-70 דפים. פן וד ₪ תו 2 המדפסת היעילת והתסכונית ביותו ₪ עיצוב חדשני במיוחד ₪ מגוון של פונטים ₪ מהירות של 3 דפים לדקה ₪ הזנת נייר אוטומטית ₪ הדפסת מעטפות. מ המדפסת למקצוענים ₪ הדפסת צבע איכותית , ביותר ₪ מהירות גבוהה במיוחד- 5 דפים לדקה ₪ עד 0 נקודות לאינץ'. 0 ל וו מדפסות אוליבטי, עכשיו אתה יכול, ודייד הח מ יי 26 מבוססת 386 וזמן קצר אחייכ את תחנת ה-חסו)0519 57/6 הראשונה. אז הפכה תחנת ה-₪150 ללהיט היסטרי, שהצעיד את סאן לראש הליגהּ בתחנות עבודה, ואילו התחנה מבוססת מעבד אינטל מתה מיתת נשיקה מחוסר אונים. בעיות אלפא לפני כשנתייסם התחוללה דרמה דומה, כאשר דיגיטל הכריזה על מעבד ה-8156 "אלפאיי עס מהירויות שעון וביצועים תיאורתייס סטרטוספריים. בשנתיים שחלפו דעכה הד- רמה, אחרי שהתברר כי האלפא מתקשה למ- צוא את מקומו על שולחן העבודה, למרות תמיכה של דא 5שסשחו/, המאפשרת אמו- לציה של תוכנות 6? מקובלות. במבחנים שערכנו לסקירה זו צרפנו את המחשב 0 000 לצרכי השוואה גרידא ומ- צאנו כי בשוס מקרה אי-אפשר להתייחס אליו כלאלטרנטיבה מעשית עבור ישומי 6ץ מסחריים רגילים. לדוגמה, באמולציה למ- עבד התמלילים מא סש הוא הגיע לתפוקה של מחשב 25/א3865, האמולציה. לגיליון האלקטרוני ,0₪1א₪ נכשלה, באמולציה לתו- כנת ההוצאה לאור השולחנית ז60גוא6פַגק הביצועים היו גרועים עוד יותר - רק כרבע מהתפוקה של מחשב 25/א4865! כדי להבין עד כמה התוצאה מאכזבת אפשר לעיין בתו- צאות המבחניס הסינטטיים המצביעיס על פוטנציאל ביצועיס גבוה פי 10 ומעלה. מח- שבי אלפא הוליכו בצורה ברורה במבחניס 6צהּ /צ-צק ו שסו 30 זו 'ז5006!!פט] 6פטזסוש] ₪0 0 80 580 מא 30 20 ו סוס 2 4 , / אהס!ם81אזסצו ד פצוסטהוצ [21064/200 ?4 בחק! 86 0) 116160105 הזפזוה0. * (21064/150 ק% המכ 50| קת 06 זא | זא 6 ישראל :וני 1994 (21064/700 ל א/ ההק 50 0) 0[05ס7ח1] הזזה * (21064/150 את הווקות 60ם) קאה 5076 (בב4600/1 5ק!1א) סהץד הסווה063%51 (₪4300/150 5ק!01) ה0ו015181)] זסצצסק ד0ו1 (2106475 את המקוה 050) 3000 056 (כ84600/13 5ק!1א) סהץד ה0ו1ה003651 (81175/₪4400750) 00ו4015131! זסאיסק דמ ה- 06 מול הפנטיום 2, סחס1פץזתכ ,סחס)3זסהזסו% ושני מבחני 006וו6ח/, עס ביצועים טוביס פי 2 עד פי 4 ביחס למחשבי פנטיום 60 מגהרצ. המסקנה המתבקשת היא פשוטה: בעולס המיחשוב השולתני, בו שולט כיום ה-6ק הקלאסי, לא חשובה היכולת הגולמית של המעבד - קובעת היכולת להריף ישומים מקובלים ביעילות מירבית. וקובע המחיר. מי שניסה להתעלם מעובדות אלה נכשל גם אם הפתרון הטכני שלו מבריק. על שני המ- כשוליס האלה ינסה ה-6;זסצוסץ לדלג כדי להציב אתגר ממשי יותר ל-6ק. ההתרגשות האופפת את התחלת האספקה של מחשבי 0 זסצוסק ותחנות עבודה חסווגו5חם/וסק נובעת מכך, שלראשונה מזה עשור וחצי, הסיכוי למאבק שקול על שולחן העבודה נראה ריאלי. הכרזות מעודכנות מאז שנערכה ההשוואה במעבדות | 6ק 5, התגברה עוד יותר רוח התחרות בין החברות הנלחמות על שולחן העבודה. חלק מההכרזות החשובות ביותר מסוכמות להלן: 4 יבמ ומוטורולה הכריזו על גירסה חדשה, מהירה וקטנה יותר של ה-601 6קק. הגירסה החדשה רצה ב-100 מגהר תוך צריכת 4 וואט בלבד, כמחצית מהגירסה הקודמת. לדברי היצרניות, המעבד מגיע עכשיו לציון 5 במבחן 192חו5050 (ציון 62.6 לגירסת 00 ל 105:3060065ווחו1 (0פ 00 30 הצר דסחו [0/ו1חט) הסוזט!סצ= ה ת. [5/וחנווזחסק) אס1ק/חוד0 ]061 (₪4400/150 75 |4א) ה !טתחס]/60 1810 א זסצא אזה (710016/0- תק !| 9000 קו1 [601/66 קזפ/יוסק 1 8!) 85/6000 18% (₪400050/700 5ק11א) עח! 65 קהז0 חס6:וו5 7/0/50 50015 11 סעד) 5510/512 אווחטזחו 5001578050 11 סצצץ) חסווה801 57 הט 80/50 /50ז6קט5 !1) 1:08ה600%751 הזד (50/טו1ה6ק) הסנזט!סצ6 ה ות [6סז 61 )= 16 ומוס 011 (4400/150 81175) ב!טחחזס ]601 . זב תועסה זק! דוסה * 6 מגהרץ שאנו בחנו) וציון 125 במבחן 2 (מבחן בנקודה צפה, 74.2 במבחן שלנו לתחנות ₪156 ב-66 מגהרצ). השיפור במהירות ובצריכת ההספק נובע ממעבר לטכנולוגית יצור של חצי מיקרון. כך הוקטן השבב ל-61 אחוז מגודלו הקודם - כיום שטחו 74 מיימ רבוע בלבד (לא פחות מ-38 אלף טרנזיסטורים לממייר!). ההקטנה גם תעזור להורדת המחיר, שכבר היוס נמוך משמעותית מזו של הפנטיוס. + א(50 הכריזה על הורדת מחירים של 30 אחוז על תחנת העבודה 6ו5748000188%. המ- חיר החדש הוא פחות מ-3 אלפים דולר (בארהייב) לתחנה צבעונית הכוללת תקשורת אתרנט, מערכת סולאריס, 16 מגהבייט זכרון ודיסק 5051 207 מגהבייט. 4 בתחוס הגבוה יותר הכריזה א54 על גי- רסאות חדשות של תחנות העבודה 5 05181100 57 (מעבדים ב-70 ו-85 מגהר, זכרון עד 256 מגהבייט ודיסקים עד 40 ג'יגהבייט) ו-20 חסוו8ו5705. האחרונות זמינות בתצורה של 1 עד 4 מעבדים. כמו כן זמיניס הדגמיס החדשים גס בתצורת שר- תיס. > סיליקון גרפיקס הכרטה על שיפור, יידרמטי"י לדבריה, בביצועי תחנת העבודה הבסיסית "אינדייי, ללא עליה במחיר (5 אל- פים דולר בארהייב). השיפור קשור בהחלפת עה הסוסיוסס 20 0 000 ל 18/00103:5060065 ו (710010/80-/ק 7[) 9000 שו (601/66 יזוס 1814 85/6000 181 (50/הט!7001) אה 500 ז40חט הסוזטז סש הת (50/והט/1ה76) טזה שאה ז60חט הסווט וס תת (840005600 1105) ץ6ח] 165קסז0 חס6זוו5 (ב50/0/50ז6קט5 [ד סעשד) 5%4510/512 אזףטוחו (780/505 5015 דד סא 1) ח0ו805181 573 הטפ (580/50ז0קט5 [ד) הסוז518ק6081 הַהטופד. * (2106450 קה החכוה 50 ) לאה 5006 (50 ₪007 1/1125 ה טחחס 1601 (84600/733 ₪1175) העד ה0וו05%518 (84400/150 18175] הס1ופ51 ₪91 זפאוסק דט 77 פהסהםופאוסא אוהט (21064/175 1 פחקוה 50 0) 3000 0 (710016/0-תק ₪1) 9000 קו (501/65 0 קזפאוסק ו 8!) 5/6000 18 (8155/8400050/100() 16 19/65 ח511060. (80/505 815 קט5 דד סצוד) 5//510/512 אוזמטזה! (880/50 0157 קט5 דד סעד) 5705181308 חפ. (57/180/50ז6קט5 [1) הסטומזפ קוא 60 הַהזפד. זמ 60 10 [והדוסקסה * היום, כשהדרך לבית הדפוס עוברת במחשב, אתה זקוק לסורק איכותי בעל רזולוציית-על, אתה זקוק ל-אגשט, השם העולמי בסריקת צבע איכותית. אגשוט מפעיל רזולוצייה גבוהה מסוגה של ומס 2400 (ב-30 ביט) לקליטה מדוייקת, חדה ונקייה של תמונות, שקופיות, שקפים וצילומי רנטגן במערכת המחשב שלך. הוא "לוכד' למעלה ממיליארד צבעים (או 1,024 גווני אפור) ומסתייע בטכנולוגיית חסווזזסס 688 להבטיח ייצוג מלא של כולם, עד לגוון האחרון. אוט מצוייד כסטנדרד במיטב התוכנות הגרפיות לשיפור איכויות הקלט במחשבך: קסתפסוסת לעיבוד תמונה, סוס ו- זסוססוחם להתאמת צבעים מדוייקת משלב הסריקה לשלב ההדפסה. אגשוט עובד עם כל תוכנת 6 בעלת תמיכה ב-אוגשח. ומס 2400 אגשוט מצטרף למשפחה הגדולה של סורקי איכות מתוצרת החברה: ברזולוציות ומיפרטים טכניים מגוונים. סורקי אאשוט משווקים עם ייעוץ ותמיכה טכנית מהמעלה הראשונה של מקצועני ה-מדם בחברת ישראטל. תמיכה מכל הלב = כור תקשורת - ישראטל (1970) בע"מ . -- תד. 58100 תל-אביב 61580. טל. 03-5483308, פקס. 03-5484144 286 +2 המעבד מ-400000 ל-8460000, | הרף ב-100 מגהר). המחיר הנייל כולל 16 מג- הבייט זכרון, מסך 16 אינטש, מצלמת ווי- דאו דיגיטלית (חלק בלתי-נפרד מתחנת הע- בודה!) ומערכת ההפעלה 5.2 אזח1. 6 בכנס משתמשי דיגיטל בישראל, הכריזה בוב סופניק, סגן נשיא דיגיטל לפיתוח טכ- נולוגיות, כי עד סוף השנה תציג חברתו את הדור הבא של מעבדי אלפא, עם אר- כיטקטורה משופרת (כוללת 4 צינורות בי- צוע מקבילים), יותר מ-9 מיליון טר- נזיסטורים על השבב (כנראה שמדובר בשיא חדש בכמות זכרון המטמון שעל השבב) ומ- הירות שעון עד 300 מגהר>. "על הנייריי, מעבד כזה אמור לספק ביצועים טובים 4.9 מהאלפא שהשתתף במבחנים שלנו. כפי שרואים בסקירה בפרק ב', הקשיים של תחנות אלפא בהרצת ישומים של פאוס6חוצ זא וחלק מישומי יוניקס אינס נגרמיס בשל חולשה בסיסית של החומרה. במבחניס הב- סיסיים של ביצועי החומרה לאלפא מקוס מכובד בראש הטבלה. המעבדים החדשים יגדילו עוד יותר את היכולת הגולמית של מעבדי אלפא, אבל, לדברי בוב סופניק, גס בצד התוכנה אפשר לצפות לשיפורים מש- מעותיים, כאשר החברה תצבור ניסיון רב יותר באופטימיזציה של השילובים אלפא+ 0/1 6 אינטל הכריזה על מפרט ייריבוי מעבדיםיי (לוא) שיאפשר בניית פלטפורמות חומרה עם יותר ממעבד מרכזי אחד (הכוונה של אינטל היא, כמובן, למעבדי פנטיוס ובמיוחד לגי- רסה החדשה שכוללת תמיכת חומרה בריבוי מעבדיס) תוך שמירת התאימות עס מערכות ההפעלה המקובלות היום. אלה כוללות את ו ,וא זס) 05/2 , סולאריס ויוניקס אקוא-560. 6 יבמ ומוטורולה הכריוו על סיוס הפיתוח והתחלת השיווק של 604 6קס, המעבד הש- לישי במשפחת 6וסשסק. השבב החדש נושא 3.6 מיליון טרנזיסטורים (בהשוואת ל-2.8 מיליון של ה-|60 6סק) בא- רכיטקטורה סופר-סקלארית (ביצוע של 4-6 פקודות במחזור שעון יחיד). השבב רף ב-100 מגהר ומגיע לדברי היצרניות לציון 100 במבחן 92 )חו0ם50 (מבחן. שלמים, ב-50 אחוז יותר גבוה מהציון של 601 6קק במהירות שעון זהה) ולציון 165 במבחן נקו- דה צפה 92]ק57₪6 (כ-30 אחוז יותר מה- ציון של 601 6קם). עדיין לא הוכרזו מחי- ריס ומועדי אספקה. הסך הכל של ההכרזות הנייל הוא שאינטל 6 ישראל יוני 1994 ה-6קוסש מול הפנטיום לא תוכל לנוח אפילו לא לשניה אחת אס היא רוצה לשמור על מקומה בראש. הפ- נטיום בגירסאות 60 ו-66 מגהרף יהפוך למיושן עד סוף השנה והמומנטום. יעבור לגירסאות 0 ו-100 מגהר בתור היילחס והחמאה" של אינטל. את החזית הט- כנולוגית יצטרכו לדחוף עם גירסאות מהי- רות יותר ויותר, לפחות עד שהיורש - 76 - יצא לשוק בעוד כשנה. בינתיים, הא- לטרנטיבות הנסקרות במאמר זה הן הזמינות מייעל למדף" וכולן ראויות להתייחסות חיו- בית שלך, אם אתה מחפש את הטוב ביותר שמיחשוב שולחני יכול לספק היוס. שויסץ: הדור הראשון במבחן מאת ג'והן קליימן לדברי חברת המחקר זַ65טף₪318, אפל תספק כבר ב-1994 כמעט שלושת רבעי מיליון מח- שבי 180 זסשסק. ב-1995 תצטרף גם יבמ לחגיגה עם מחשבי 6פזסאיסק המיועדים למ- ערכות ההפעלה השולחניות 05 ,605חג/ וכמובן 05/2. (כיוס מציעה יבמ רק מערכות יוניקס מבוססות 6קזסשסק, שקוצרות הצ- לחה מרשימה בשוק ובמבחנים שלנו - ראה פרק ג' בגיליון הבא). בתעשיה רווחות ספ- קולציות רבות על האסטרטגיה של יבמ, כולל אפשרות שהיא תייצר מעבד ייהיברידיי, שילוב של 6;זטשס? עם 486 על אותו השבב. בכל מקרה, בטוח כי יבמ מתכוונת לרכז את המאמציס בפיתוח מגוון עשיר של מחשבי 6זסשוסץ, החל ממחשבי מחברת וכלה במי- ני-מחשבים (כולל הדור הבא במשפחת 0, שיבמ החלה למצב אותה כמערכת יפתוחהיי, מבוססת 156א, עס נטיה לעבודה במוד לקות/שרת. מה לעשות, גס יבמ לא יכולה להתעלס ממה שהשוק דורש). הערכות לגבי כמויות המכירה בשנת 1995 משתנות מנביא לנביא אבל רובן מתרכזות בתחוס 3 עד 6 מיליון יחידות. : כדי להעריך טוב יותר את הפוטנציאל של ה-6קזסאוסס, ערכנו השוואה ישירה בין 3 מחשבי 180 זסשסץ חדשים לבין 2 מחשבי פנטיום. מצד אחד נצבו שלושת הדגמיס 0 (60 מגהרץ, דגס הכניסה למשפחת 0 זסשוס], עס מתאם גרפי על לוח האם), 6 (66 מגהר), כרטיס גרפי מוא4 ודי- סק גדול) ו-8100/80 (80 מגהרא, זכרון מט- מון 256% חיצוני, זכרון | מורחב ל-16 מגהבייט ומחיר קרוב ל-6 אלפים דולר). מהצד של אינטל ניצבו 66/ חסווטוסאם של חברת 818 (תצורה דומה ל-8100/80 ומחיר נמוך ב-10 אחוז) ומחשב פנטיוס 100 מג- הר, שסופק עייי אינטל כפלטפורמת פיתוח ואינו זמין בצורה מסחרית. כדי להוסיף עומק להשוואה, צרפנו לחלק מהמבחנים גם שני מחשבי מקינטוש-קוואדרה (דגמים 840 ו-700), מחשב 4865%/25 של הו- לט-פקרד ותחנת אלפא 7150 א של דיגיטל. המבחנים נחלקים לשלוש קטגוריות: % מבחנים במוד-עצמי בהס הרצנו ישומיס הזמינים בגירסאות מקינטוש 68%, מקינטוש 6 ו וו וו חחח. הבר מ דע וסף 1 המפרטמים | וו 2 03-5201507 ואת קוד המור ערו בוק וי : . קוד קד המודעה המודעה 3 - אוטרסופט עם' וטו = 44- מקרוסופט עם' 3 4 - גוד אדוווס מחששבים ב"מ עמ' 43 | 45 - מ'קרוסופטו עם' ו5 5 - ותד אדוונס מחעובים בע"מ ‏ עמ' 85 = 66 - מ'קרוטופט 68 6 - דביר זאפדס עו | 47 - משב עם' 35 7 - הצאת הוד-עמ' עו 48-סן עם' 109 8 - הס ₪ 49-עפן עם' 83 9 - טיפ אמ. מערכות עו | 50 - פר אשרשיול = עם 49 0 - שפאר סוי עמ'2 3 - קומפיוטרסטור | עם 67 3 - מ'קרוסופםו עם 9 ו ;ו( ה המודעה המדברת ורות מידע חדטווי המזננו ₪1 לכם באמצנוח עדיפון 5255ב המודעה המדברח הינה עורות חדשני שוניתן באמצעות מערכח חקעוורת קולית אינטראקטיבית של חברת עדיפון המאפעורת לך לקבל מגוון שרותים ולבצע פעולות רבות באמצעות מקעוי הטלפון. המערכת מציעה לך. המתקער. לקבל מידע בקול ו/או בפקס. להזמין מוצרים. פרוספקטים. לדבר ישירות עם המחלקה המבוקעות או להשאיר הודעוח. המודעה המדברת לשרותך 24 שעות ביממה. השרות ניח| באמצעות עדיפון שרות' מידע קולי ! ה כי המודעה המדברת זה קול מה שאחה צריך! 20 6 מבחנים במוד אמולציה, בהס ה-זסשסץ 0 מריץ את גירסאות 68% של תוכנות מקינטוש והאלפא מצטרף לכמה מהמבחנים בהרצת אמולציה לישומי פשס0חו/ תחת מערכת ךא פשסחוצ. 6 מבחנים סינטטייס של רכיבים, כולל עי- בוד נקודה-צפה, תת-המערכת הגרפית, זכרון המטמון והדיסק. המסקנה הראשונה התוצאה הבולטת ביותר מהמבחנים היא זו: "הפנטיוס ב-100 מגהוץ מקדיס את ה-80]) זסשסץ בגירסתו החזקה ביותר (80 מגהרץ) בכל הישומים המסחריים ובמרבית הישומים האחרים. רק בישומים הנזקקים אינטנסיבית לחישובי נקודה-צפה, כמו תו- כנות הנדסיות וגרפיות מסוימות, העדיפות עוברת למקינטוש'י, למרות כל המלל הנמלץ על זריחת. עידן ה-8156, הפנטיוס מראה כי עוד כוחו במו- תניו. הדורות הבאיס של מע- בדי 6;זסשסק יהיו חזקים ומ- הירים יותר, אבל גם אינטל לא מתכוונת לרבו על זרי הד- פנה. כבר עכשיו מופנה עיקר המאמ שלה להגדלת התפוקה ו 3 של גירסאות 90 ו-100 מגהרץ, ל במטרה להציף את השוק במ- - חשביס חזקים וזולים. מגמה זו תמשיך ביתר שאת בשנה 7 הקרובה, עס גירסאות 120 עד 5 0 מגהר, דגמי 6צוזסזסצס ב המיועדיס להשבחת מחשבי 5 6 - ולקראת סוף 1995 אולי כבר נראה את הופעת הבכורה של היורש לפנטיום, זה המ- כונה בשם קוד 76. ברמה טכנולוגיו היצור הב- סיסית, הפנטיום וה-6קזסאוסץ 0 דומים למדי. כיום מיוצרים . שניהם בטכנולוגית וו פוטו-ליטוגרפיה של 0.6 מי- 5 קהון, עם 4 שכבות של מו- 2 ליכים מתכתיים על שבב שגו- 1 דלו 11811 מיימ (ה-6קזסשסק) 3 עד 13813 מ"מ (הפנטטם) ‏ - 5 מספר | הטטנטיסטורים | על ה השבב הוא' 3.1 מיליון בפ- , נטיוס וכ-10 אחוז פחות 24 ב-6קזסאוסק. | הפנטיוס כולל ו שני צינורות עיבוד בשלמיס 9 (לעומת צינור אחד זו 6 ישראל יוני 1994 ה-6]שאוסץ מול הפנטיום ב-6<חסצוסק) ואילו ה-6קזסשסק כולל מעבד נקודה צפה מהיר כמעט כפליים מהפנטיום. לפנטיוס זכרון מטמון על השבב של 16 קי- לובייט המחולק לשנים - 8% לפקודות ו-8% לנתוניס - ול-70ז0א0? מטמון מאוחד של הפנטיום נטון מ-3.3 וולט. ואילו ה-6קזטשסץ ניזון מ-3.6 וולט. בקיצור, נקו- דת ההתחלה למירוץ הגדול כמעט זהה וה- תשובה לשאלה מי ינצח תינתן עייי מי שי- צליח לגרוף את השוק ב-12 עד 18 חודשים הקרובים. הבכור במשפחה מטתעפת צריך לזכור כי ה-6תזסאסק אינו רכיב בודד, אלא ראשון במשפחה שכבר היוס מתוכננים לה לפחות 3 בנים-ממשיכים. הרכיב שמו- תקן במחשבי סג) זסשסץ הנוכחיים הוא 601 6קק, אליו יצטרף עוד השנה רכיב "חוסך חשמליי שיקרא 603 6קק. זה מיועד לתקוף את שוק מחשבי המחברת בעיקר, עם צריכה של פחות מ-2 וואט ויכולת ביצועית מקלבחני ביצועים: נקודה צפה ועערכת התצוגה ססחהחיזס+יו26] +חוסק]-שחוזה סו 1% ספוטו :זסזהום המופס |מזסמזת ד הס!פזסט ה 00 אצוה :00 סמס4ה ץ? 0 000 < 5060003::טוטהוון וה5+6ע505 סססוצ ששס|טסזק :6חם001ז:] פטטות 1 !9010 :ז60880סזק שזסצ-45זס)שפוזפוס ךז [(0ז50 :1001וסקטזסצו ה 5060003 < 0 7 ,12) 7100/66 1861105 זפוס יק 1801100 ז6/סק 6 חסווט|סצז ות (9 ,12) 8100/00 105ח01 18| זסצטסק. (ק) 7100/68 וח 01 מל זסאוסק. (1080צ 76 0פ-ה0) 7100/66 1 ח1 18 ז8/סק. שאינה נופלת משמעותית מה-[60 6קק . הדור השני של ה-6פז6שסק יכלול את היורש לשבב 601 - מעבד סופרסקאלרי שיקרא 4 6קק ויאפשר לבצע ארבע עד שש פקו- דות במקביל - ומעבד 64 סיביות, שיקרא 0 סק ושישמש כמנוע לתחנות עבודה סופר-חזקות ומיני מחשבים. השמועות מד- ברות גם על שבב היברידי, שיקרא 615 6קק שיכלול מנוע 486 על השבב ויאפשר להריצ תוכנות 6? ללא צורך באמולציה. האפשרות שמעבדי 64 סיביות יגיעו למי- חשוב השולחני היא מעניינת במיוחד. דיגיטל הימרה על ארכיטקטורת 64 סיביות טהורה כאשר היא פיתחה את משפחת אלפא וכיוס לא בטוח כי זה היה מעשה כל-כך תכם. כפי שהנסיון והמבחנים מראים, הרבה יותר קשה לדיגיטל לבצע אמולציה של תוכנות 6 על האלפא מאשר לחברות המשתמשות בארכיטקטורת ‏ 32 סיביות צנועה. לה- זכירכם, אינטל החלה לשווק את ה-386 לפני יותר מ-8 שניס אבל רק בשנה זו אנו רואיס את ההתחלה של מערכות הפ- עלה וישומי 32 סיביות על שו- לחן העבודה של משתמשי 6ק. בקצב הזה המעבר ל-64 סי- ביות יתרחש במאה ה-21 - וזה הרבה יותר רחוק ממה שגס הטובים בחוזים יכולים לר- 0 ( ,2) 8100/90 105הו6ח%1 זסאוסק אות. אבל מה שמעניין אותנו בעיקר הוא ההווה והעתיד הקרוב ולא מה יקרה במאה הבאה. וכאן קובעיס הישומיס ולא עוצמת הסיליקון. נכון להיוסם המצב הוא כזה: וחק 10ח1 0 ה-80] זסשסץ יכול להריצ מספר קטן מאוד של ישומיס שהוסבו לקוד העצמי שלו בי- עילות רבה, במיוחד אם הס ישומיס עתירי פעולות בנ- קודה-צפה. 4 ה-80!) זסשסץ יכול להריף את (כמעט!) כל ישומיי מקי- נטוש הוותיקים באמולציה הבנוייה בתוך מערכת ההפעלה 2 חחטו5ץ5 תוך תשלוס כבד בביצועים. אלה נופלים בערך לרמה של מחשב קוואדרה 700. 4 ה-80) זסשסק יכול להריצ את ישומי פשסטחוש (כולם!) באמולציה הנקראת תו /50 ואז הביצועים ל .12) 8100/00 ה5סזה!סם1! סאק 6 חסווט!סצ הת ו 118 ו ו תוכנת השרת היחידה שתתאים לך גם כשתגדל. כשאתה בוחן את האפשרויות העומדות לפניך בבחירת רשת המחשבים לאירגון או לעסק שלך, עליך להסתכל קדימה ולקחת בחשבון את צרכיך השונים לעתיד. רק אז הבחירה נעשית הרבה יותר קלה וברורה. = 5גדא %8ו0פאז/ו לשרתך. כי רק ל-5א 5/ו0פאזזו יש: יכולת גידול מדהימה (7.ח1/48ג/56) הרצה על פלטפורמות חומרה כולל פנטיום ואלפא קאג, גידול בזכרון עד 468 ובדיסקים עד 17 טרה בייט, כך שאף פעם 5דא 5אוססאזשו לא יהיה קטן עליך. 8 ניהול רשת פשוט וידידותי מבוסס על הממשק הגרפי של פ/וססאזאו, המאפשר לך ניהול קל של שרתים מקומיים ומרוחקים. כל התוספות והשיפורים כלולים במחיר המוצר: תמיכה בפרוטוקולים נפוצים כגון ץו/67ד, אבטחת שלמות נתונים (צד68מדא), פסאג !סד הוטגת, 5 מדסואטא, תמיכה בטייפ גיבוי ועוד. שביעות רצונך 9 אירגונים רבים כבר עברו להשתמש מובטחת ב-5גדא 5שסאז/ו ביניהם: אפשרות החזרה סוכנות הידיעות "רוייטרס", חב' "אלרון", לי "קבוצת אייזנברג", "סופר פארם", "זוגלובק", משרד הפנים ועוד-- וכע קופה מוגבלת במחיר 4485 ש"ח בלבד! ללא הגבלת משתמשים (מחיר איגו כולל מ / (ע"מ (2+51495(/" = א ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לפרטים: מיקרוסופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-5757034 משווקים מורשים: בינת 03-6450532 ₪ 160 09-5689779 ₪ דא 03-6962460 ₪ אגשים ומתשבים 03-2951465 ₪ אומניטק איכות 03-9212040 דקאומיק 58 ₪ ידאוקאד 03-9343585 ₪ חשבשבת צפון 04-6418222 ₪ טלדיסק 03-5792198 כלנית 03-5372929 ₪ ליגד 03-9243555 מ מגל 03-9232722 פן יה"ב 07-280580 ₪ סיסקום 03-5376204 גליקמן נטלר מייזלר יורדים עוד 5 יותר - בערך לרמה של המסקנה השניה לכולם ברור כי אמולטורים הס פתרון זמני בלבד, עד שהמתכנתים יסיימו להסב את ישומיהם מהקוד הישן לחדש, והשאלה העי- קרית היא האס אפל תצליח לשכנע אותס לעשות זאת. כיוס התמונה מראה על כך, ה-6קשיוסק מול הפנטיום שלפחות בכל הנוגע למפתחים הוותיקים של ישומי מק, התשובה היא חיובית. תוצאות המבחנים שלנו עונות על אחת השאלות הש- גורות בצורה חד-משמעית: "משתמשי מקינטוש וותיקים יכולים לסמוך על ה-80] זסאוסץ כפלטפורמת השבחה מו- עדפת. אם תמיד היית מאושר מכך שאתה חבר במסדר מקינטוש ורק לאחרונה חדרו ללבך ספקות, אזור אומץ ועבור ל- זשסץ ו 0. בטווח שמעבר למיידי לא תפסיד דבר באספקט הביצועים וכל היתרונות הידועים של המקינטוש נשמרים ללא פגעיי. מצד שני, אס אתה משתמש 6 וותיק אין לך סיבה לקפוץ לעגלה אחרת. גס הטובים באמולטורים מבזבוים את רוב כוחו של המ- עבד על הסבה של התוכנה מפלטפורמה לפ- לטפורמה. להוציא כ-6 אלפים דולר (בארהייב) על מחשב 8100/80 שיספק לך ה-0פזסשסם עול הכנטיום: מבחני ישומטים במוד עצמי 6 ---9אי15/0יזה! יז06אה 580 פטסוה הסזם0ם מ ספת צוס1] ואסד 8 00 +הסץ 1 ₪9 0 מ 0 ₪ 8060788 נפטוטה;ו 4( 5 ₪ 2-8 5-מ 5 0 <:500000 ₪ 0 5 זט 5 [על4 ,12) 8100/90 05זח₪1801 זסאוסק 1 לג .12 8100/00 ה זסוסיק. 5 1 ,12) 7100/68 13 ו0ם31 זסאוסק 2 (37 ,12 7100/56 ת05זחו196( זטאוסק ₪ (41800 876 50-הס) 6100 ה3ס1ח01פ!% זסאוסק 25 (0פ0ו ופ ספ-חפ) 6100 13010105 זסאוסק. 5 ל [ ות . ה [פואר % ה ב " ו תות בי זה בי | זט *ז2000990] 6יזס/--5איזס/9!יוהוס 0% 6טסת +הוזק ₪ן בו | [ו0ז56 1 הסןפז פע הס ואס ₪ 5% נהפהפחט ₪ חסקס סוה ה חי ₪ ₪ 0 ו 0 50006 0 2060085 נצפומחוו 3 [ [ [ [ הגס 12 0 תו 0 ופט ₪ נבו 3 86 5 לו ,12) 8100/50 הפסוה וסחל זסאוסק 5 לו .12 8100/00 ה פסהמ וס זאו 12 ובס 1 זו % 117 .12) 7100/58 ל פטזח96 3 זסאוסק 9 שו ,12) 7100/66 (105ה/126 זסאוסק 0 [-] 5 5 0 (00000 50816-ח0) 6100 פסזהסם1 זסאוסק ו (660/ץ 5081-תס) 6100 188610105 זסווסק. 1 3 1 6 / ו | 3 מ נו 1 1 0 . ב 56 ות 3 ₪ פס זה זו זפ *ו%0חוה2] ה20918 |0+8הי] +חוזק מ וה 1 860 ו 1 פהוזחטו ]₪ | הסוסוגוכ 61853 מ] 00000 ₪של 60 50 | 20 10 000 5000063 וחומ 5 --ן 1 ה 5 ו ,12) 8100/00 הבסוהנסב זסאוסק. = 02.1 10008 050 סוט לי הרהה ₪1 5 610 3 זאש 5 ו ו ,12) 7100/06 00961105 זסואוסץ 5 הק 7 1 :ל בי : 2 00 8 סט-08) 6100 3910050 וטק 1 5 , 0 ₪ 1 אתא 2 2 6 ישראל יוני 1994 55 רחרווות" הדרך להפוך נתונים מבוזבזים לכסף אתה עובר על יד נתונים, נתקל בנתונים, מלקט נתונים, צובר נתונים, מגן על נתונים, מוצף בנתונים... אבל מה באמת אתה מפיק מהנתונים שאתה משקיע משאבים ברכוזם (או גרוע מזה 7 אינך משקיע ומאבד אותם) ? נתונים רלוונטיים לעסקיך נמצאים תמיד בסביבתך ולא קשה לאגור אותם, אבל רק נתוח על בסיס סטטיסטי יהפוך אותם למידע מרוכז ובעל משמעות, העשוי לשפר פלאים את איכות תהליכי קבלת ההחלטות שלך (ואת הכנסותלך...). נכון, עד כה חשבת שנתוח סטטיסטי של נתונים הוא משימה כבדה שיש להשאיר למומחים. אבל עכשיו המדובר הוא ב- 5055 לחלונות, החבילה הסטטיסטית השולחנית הטובה בעולם, שממש כל אחד יכול ללמוד להפעיל תוך מספר שעות, ומכאן ואילך - גם להנות מהעבודה! - ואם אתה מאלה שלא יסתפקו בנצול של 0 0 = = פחות מ-99% מתכונות [5| !16 60/צ פקקה 0|!!65) פתקפזם 2188065 | הזס!פהמזך וא/31י 0ככ 6 תִ התוכנה כבר בחודש [ 1 [= 1 ] [4 ו העבודה הראשון : רכישות בכרטיס אשראי לפי אזור מגורים (ותכונות - יש המון!), אוור מגורים וו 5 0 פיתחנו עבורך חבילה משולבת של תוכנה והדרכה שתאפשר לך לשלוט בענינים באופן מלא מן ההתחלה. ורום רכישה בכרטיס אשראי רכישה בכרטיס אשראי 8 7 : נש 200% [ 0 ן 000 מקה ]5181 הזס!פהםזך מו 08 סו |=| %₪. 5 טך %. מנהלי חשבונות ₪ 6% מנהלים זוטרים ד ובריס טכני | | | 6006 חפ | פמט | 6 אשטטן | 6066ר|שפטממפ | 58 . %. מנהלים בכירים ה השורא הפש = ,38 [2ו | ]12240 [62 = | עודרים מנהליים צמן [₪5 | |? | 4 :סו מז 0 | ה הרהה = ו ו במ = | ה דש בש ה צמון |6300 |כן - |7 | דרום | [צפן |₪0 | זרוה | ההה4 | הך ₪ צמון [300ם |נן - |וד | הר רן מ המרתה פב ן בקצור, חבל על כל דקה : נתונים יקרים מפז מוטלים מבוזבזים בסביבה המיידית שלך, ואתה מקבל את ההחלטות החשובות ביותר שלך בלעדיהם! גייס אותם לעבודה מתמדת בשרותך, בעזרת ספפפ לחלונות - הכלי המתאים ביותר לשפור איכותן של ההחלטות העסקיות שלך. סטטיסטיקה עסקית בשיא הקלות - זה %5%85 לחלונות, מקבוצת פורמולה, דרך השלום 2 תל אביב 67892 טל. 03-5633008, 03-5633039 ,0375633070, פקס 03-5621831 * ל- 26 ו- אזאש באמולציה ביצועים של 386 זו שטות ברורה. המסקנה המקבילה לזו שהופיעה לעיל היא: ייאס אתה משתמש 6 וותיק, שלמד לחיות עם 05 ואולי אפילו לאהוב את 5שס6חו/, אין לך מה לחפש ב-80!/ זפשס?. אתה לא תזכה בביצועיס טוביס יותר גם את תוציא את הכסף הגדול הדרוש לרכישת הדגס העי- לי במשפחה, תמתין עד שיגיעו ישומי זסצוסץ 6 עצמיים ותחליף את ישומי 6ק הנו- כחיים שלך בגירסאות המוסבות". שיזס// +501סיסוו ה-6וזסשסק מול הפנטיום: מבחני שמרנות, נכון לעבשיו ושוב אנו חוזריס ומדגישים, המסקנות הש- מרניות הנייל הן תמונת המצב היום, כאשר ה-6?ז6א0ס? נמצא בחיתוליו ומצד שני מע- רכות ההפעלה החדשות ל-0ק (ישיקגו", ייקהירו"י, 005 806!קאזס/. וטליגינט) מחכות עדיין מעבר לאופק. התמונה תתבהר תוך שנה עד שנה וחצי, שאז נדע אם ה-זסשסק 06 הצליח לסחוף את מפתחי התוכנה לעו- ה-6סוס מול הפנטיום | ----- ה לם ₪156 חדש ואמיץ ומצד שני האם מע- רכות ההפעלה ל-6ק תצלחנה לגשר בין מסת הישומים הוותיקים, לפונקציונליות שאנו מצפים מפלטפורמת מיחשוב שולחני מת- קדמת. כאשר משווים בין השניים ברמות המחיר, מוצאיס שה-6תזסשס? אכן מצליח לתת (המשך בעמוד 167) ים באמלולציה 210115 25861808 +חוזס 1 500 1 |וסז50 1 שוס1 זאפד 4 שחת זחסץ [ 200 140 20 100 יק 0 000 ₪ 3060805 :05זטח\] יי 30 200 ו 0 < :586006 :5סזטה:חן ךְ 5 1 ₪ 656 ,ג .12) 8100/80 1801105 0000 1234 (588 ,170 .12) 8100/00 1801105 זסצוסק. | 97 22 (שקא .12) 8100/00 1861105 זסעשסק. בי 170 ,12) 8100/80 103ח01ם 1( זסוסק 1 1 5 | מו ו 05| בג א 100/הזט(1ת0ק 1191 56| 0 008678 0 (וא) 66// חסוזט!סצפ 1 2 (ן 0 חטזותסק ומוה והל ( ה וב 15 * 150 קאה 5076 (ואא) 56 הסוזטוסום הזה ו 01057000רו 6006 הס!|פזסטה 00 א ואס 1 5% כזםתפהש 1 חסקס סוןק 1 ל 0( | 50 30-40 20 10 00 ההות (68% ,17 ,12) 8100/50 018610105 טאיס [060אם +ס5סיוסוות (שק .12) 8100/90 105חוס 1 זסעייסק. מדמו יי ל 5 0 < 500000 | (686 ,שו ,12) 8100/00 ו05)ח1סח1ל זסווסק 0 (0 .12) 8100/90 מ פס1ח1061 זפ וטס 840 מזטטטם ב ו (וא) 100/הט!וח6ק !פה |ואא) 66 הסוזט!סצש ות ו 100 וטק טוהר * 150 307 500 (א) 0/56 הסגוט !ספ ה סיו יוה 6וו= )4865/25 | +חוזם ו אחוץ ב חספ |[ : 8 200 ₪ 10 0 0 000 < 5:3600065פוטחה1 04 [ = (68% ,170 ,12) 8100/80 103ח1801) זסאיסק. 12 6 כ--18//0188י0/81) 5 (עקא ,12 8100/80 וחומ זס וטק נמר. | ה | 056 ו 0 ו 90 0 000 < :5060063 :צמוטחוהת 2 5 80 078 (688 ,/17] ,12) 8100/20 05זח61ם1 זס/יסק. 6 02 םה (ש7 .12) 8100/80 מ 105ת1861! זסושסק. 38 בא 8 ופ 01 7 700/ט0011ק )חן 096800 12 = 5 0 הו כ 6 (%א) 55/ מסנוטוסאו תות 00 ב ו וא 565%/25) לור [ין 7 ו * 150 לא 506 פס 0 6; ישראל יוני 1994 לא נמאס לך שכולם "משאילים" את חוברות שאו62גו/ ₪0 שלך? אפשר לעצור את התופעה וגם לזכות תוך כדי כך בפרס: חולצת ך של סק או /המהדורה הישראלית. כל מה שעליך לעשות הוא להרים טלפון ולהשאיר הודעה בתיבה הקולית של אוו 0 עם שמות ומספרי הטלפון של 5 חברים (שאינם מנויים עדיין) וכדאי כי יהיו מנויים של המגזין. את כל השאר אנחנו נעשה ואתה תקבל את החולצה ללא קשר להצלחה שלנו. והעיקר, אל תשכח להשאיר את השם, הטלפון ומספר המנוי שלך, על מנת שנוכל לשלוח לך את הפרס, ודרך אגב.. המבצע הזה לא מבטל את תנאי מבצע "חבר מביא חבר" הקודם! על כל מנוי חדש שיצטרף מהמומלצים שלך תקבל הארכת תקופת מנוי של 5 גיליונות נוספים! צלצל עוד היום! .. ותקבל חולצת >או62גוו 06 חינם! ו 07-77 הגיליון ל החדש והחדשני דורה הישראלי % / 605חו זס1 8 ח ' (נ ו . |60זסקט6-5 טופר ג'יליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 6103|6קט6-5 משלבת את כל האלמנטים החדשנייס ביותר בגיליונות אלקטרוניים ומודליס הב מימדיים לניתוח עיסקי: % ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותה, עס תמיכח בעברית. ץ גיליון אלקטהוני קלאסי עס כל התכונות המתקדמות. ץמודלים ב-12 מימדים בסיגנון !6)6קוחס -/ 6 ץ כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול גתונים מירבית. ץ נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטוריס ושוהות ץ מודול גרפים הקשוהים דינמית לנתוני הגלליון. ץ עריכה בשיטת קסזכ .8 קגזס, סרגלים וכלים נלידים, ץ שפת המקרו האוניברסלית 64-88 לאינטגהציה עם ישומים אחרים. ניהול תרחישיס (4810 86% בקרת גישה (6א01ג) והגנת נתונים, ו >= >-2- מששווה תנאי המבצע: חתום על מנוי חדש/ חדש את המוי שלך/ הארך את תקופת המנוג למהדורה הישראלית של ₪א40421/א 20 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנויות] ותקבל בחינס את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 פאוסטתו/ ז10 0910ת6קט6/4-5 בגירסת 0% מלאה. (גירסת ]א05 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופי במארז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת להכישה ישיהות בחברת 8:ק.א) השתמש בגלוית ההרשמה המיוחדת המצורפת לעמוך גליונות המשוב. אספקת חבילות התוכנה תתחיל עס הגעתן לישראל במר 1994. המבצע מוגבל בזמן ובכמות התוכנות שברשותנו - כל הקודס זוכה! סאלידע יש ב - 6זהּשז6א יותר ממה שאתה חושב כל אריזה של 8ז9/ש61א מכילה משהו נוסף, שחשיבותו גדולה לפחות כמו זו של תוכנת ההפעלה עצמהי קוראים לו יכולת - היכולת לעור לך לבנות רשת מרחבית העונה על כל צרכי ארגונך - כיום ובעתידי מתחילים עם פז6)/8א, ומוסיפים בפשטות מוצרים בעלי תכונות מתקדמות, במקום ובזמן שהן נדרשות: עם וופטסא, ההשקעה והגידול ברשת יכולים להיות מדורגים: זאת משום ש - ||פוסא מציעה סדרת פתרונות מודולריים, אשר מותאמים כולם מעל גבי מערכת ההפעלה הקיימתי לדוגמא, אנו יכולים לשלב בין המחשב המרכזי שלך 6 נא שילחו לי מידע על המוצרים הבאים: ב קישוריות ל-₪פו ב מערכות ניהול הודעות םב קישור בּין רשתות בי אוו ב עמידרת בתקלרת (פסתגפוס ווטפ) ב קישוריות ל-אואע כתובת ופקס למשלוח: וישומי הרשת השונים, ולאחד בין מוצרי הדואר האלקטרוני השונים בארגון, תהליכי זרימת המידע, שירותי התזמון והפקס הממוחשב, להוסיף מנגנוני הגנה חדשניים כנגד חדירות למידע חשוב, לשלב בין תחנות ה - ₪6 ומערכות ה - אואט, ולקשר בין רשתות שונותי וכמו שאתה מצפה מהחברה המובילה בתחום תקשורת המחשבים, שירותים מתקדמים אלו עובדים כולם ביחד במטרה למקסם את השקעתך הקיימת ברשתי לקבלת מידע נוסף על איך לבנות רשת מרחבית ואיך לקבל את השירותים הנוספים, מלא את הספח המצורף: לעולם לא תסתכל יותר על קופסת 8ז8/שו6א באותה צורה: 60 |ו-ד-51 שם: תפקיד חברה: סוג: משווק / לקוח כתובת: מיקוד: טלפון: פקס;: 4, אה צוגדו/סא |ו/| 20123 40 =הסדדוט 63 אוש .וז מו ואדו | ום/סא הצילוס באדיבות י. = מאת: דון קראב, תרגום: ישי בן-דב איזה מרכיב במחשב יוצר את הקשר האמיץ ביותר והמתמשך ביותר עם החוש הדומיננטי באדם - (בכל זאת מתייחס'ם אליו כלאחר-יד בומן שרוכשים מערכת מחשב? איזה מרכיב במערכת המחשב יאריך בשירותך הרבה אחרי שהמעבד ולוח האם יחשבו לגרוטאות - בתנאי שבחרת אותו מתוך ראייה לטווח ארוך? איוה אבזר מחשב יכול לפגוע בבריאות או לגרום לירידה חדה בתפוקה - ובכל זאת רוב המשתמשים מסכימים לחסוך ברכישתו סכום ועום ביחס לסיבון? הצג, כמובן. רק לאחרונה אנו רואים התעוררות של המודעות לכך שצג המחשב הוא רכיב אותו יש לבחור בקפידה. בארה"ב רוב הצגים הנמכרים היום הם מסוג ''רבי התדר'' והמגמה המתמשכת היא להמשיך ולשפר את איכותם לרמה שבעבר נחשבה ל''גרפיקאים בלבד'. בישראל השוק עדיין מפגר בתחום חיוני זה ורוב הצגים הנמכרים כאן אינם רא|(יים למבט שני. בסקירה זו אנו מביאים לקורא הישראלי את נקודת ההשקפה הרואה בבחירת הצג הנכון חלק קריטי בתצורת המחשב. 54 צגים נבחנים כאן, חלקם זמינים גם ישראל - (רבים נוספים יצטרפו אליהם אם הקונה הישראלי ידרוש את האיכות, שבארה"ב כבר הפכה לתיקנית. ין אם אתס קונים צג ל-0ק הישן ובין אס אתס קוניס מע- רכת חדשה, שווה להשקיע זמן בבחירת הצג הנכון. צגיס ומ- קלדות הס שני המרכיבים העי- קרייס והראשוניס בהשפעתם על מגעיך עס המחשב. אבל, עס כל-כך הרבה צגיס המיו- עדיס למשתמש הרגיל, הערכת השוק היא לא מלאכה קלה. סקר זה של 54 צגי 14 ו-15 אינטש, במחירים שבין 5299 ל-5839 (כל המחירים בארהייב), יעזור לכס בחי- פושיכם. תחילה תצטרכו לבחור בין צג 14 אינטש לצג 5 אינטש. צגי 14 אינטש מהוויס את הרוב המכריע (76 אחוזים) של הצגיס המותקנים כיוס, אך הנטיה היא לעבור לדגמיס גדוליס יותר. אנו ממליצים על שימוש בצגי 15 אי- נטש לעבודה בסביבת חלונות. צג 15 אינטש מציע בדייכ מגרש משחקים גדול ב-10 אחוזיס ממסך 14 אינטש. שטת המסך הממשי, לעומת זאת, נמדד בין שני פיקסלים פינתיים מנוגדים (באלכסון). בס- קירה זו, האלכסוניס של צגי 14 אינטש נעיס בין 12.4 ל-13.5 אינטש, והאלכסוניס של צגי 5 אינטש נעים בין 13.3 ל-14 אינטש. בגלל שעלויות הייצור של צגי 15 אינטש הת- קרבו בשנה שחלפה לאלה של צגי ה-14 אי- נטש, רואים יותר מכירות של הראשוניס מאשר בשנה שעברה. לפי וסטִףאּו8 (חברת סקרי-שווקים מסאן-חוזה, קליפורניה), נמ- כרו בעולס בשנת 1992 כ-15.5 מיליון צגי 14 אינטש, לעומת כ-750,000 צגי 15 אנטש. נביאי וטטִחְ9 טועניס שיחס זה יתהפך בעתיד, ובשנת 1996 ימכרו בערך. 7.5 מיליון צגי 15 אינטש לעומת 3.3 מיליון צגי 14 אי- נטש. 4 גובר על 0+ לפני שנה, צג הזרס המרכזי היה 14 אינטש עס שפופרת 6 בלבד. כיוס, המגמה הת- חלפה בצג /0/זטקט5 בגודל 14 או 15 אי- נטש (אבחנה של 600 על 800) ומעלה. יצרני 6 רבים כולליס צג כזה במערכות שהם מו- כרים. צגים רבי-תדר יכולים לפעול במגוון של אבחנות מסך (%64 ,870/4, ו-768 על .)4‏ כך, תוכל לשנות מצבי מסך ב-3.1 שסשַחו/ כדי לספק יותר או פחות שטח-חלונות וכדי להגדיל או להקטין את הצלמיות, מלבני התפריטים והטקסט. ב-1993 גברו המכיהות של צגי 6/ בלבד (7 מיליון) על צגים הבי-תדר (4 מיליון) צגים רבי-תדר בארהייב. המספרים יתהפכו ב-1996, כאשר 4 תהיה השנה בה יעבור המחץ את קו-החצי לכיוון רבי-התדר (הנתונים: - 156 .:ח00 2818 [8ח0ו)וח6!ח] = מפרמינגהס, מסצ'יוסטס). האבחנה האופטימלית לצגי 14 אינטש ו-15 אינטש היא 600 על 800, למרות ששניהס יכולים לפעול באבחנות יותר גבו- הות (1024 על 768 ואפילו 1280 על 1024). טקסט וגרפיקה מצטמקים מדי באלו כאשר האבחנה גדלה מעל ל-5/04. אם אתם רו- ציס לעבוד בהוצאה לאור שולחנית או עבו- דה עתירת גרפיקה אחרת, בחרו בצג 17 אי- נטש. כך תוכלו באמת להשתמש באבחנה של 768 על 1024, ואפילו ב-1042 על 1280. למרות שצגי 14 או 15 איעטש אס בשוס אופן תחליף לצג 17 אינטש, יש להםס כמה יתרונות. מחירס נע בין שליש לחצי ממחירו של צג 17 אינטש, והם הרבה פחות מגו- שמים. הס תופסים פחות מקוס על שולחן העבודה וקל יותר להעבירס ממקוס למקוס. מחיר המחירון של עשרים צגי ה-14 אינטש שבדקנו נמצא בטווח שבין 9 ל-5700, ו-34 צגי ה-15 אינטש מחירס בי 5399 ל-5839. בסקירה קודמת של של ש אלששט ‏ ( 6או מאז 6 /א/המהדורה הל- שראלית, גיליון אוקטובר מסי 1) נמצא כי מחיריהם של הג- דוליס יותר נעיס בין 5899 . ל-51699. ההבדליס בין הצגיס רבי-התדר הטובים לאלה הג- רועים, כפי שבנו אותס השנה, הצטמצמו לאין שיעור לעומת סקרנו האחרון בנושא (גיליון מרץ, מסי 5). הפעם מצאנו הרבה יחידות סולידיות שנשמח לחיות איתן. מתוך אלה בחונו ב-206 4 סתעץפו|טוא 6טא ב-4495 הקגזקוו[ט]א הואסא, ב- |צסטףווקס 00 וב-672-1430 צא50 כייבחירת העו- רכיסיי, בגלל הצלחתס בבחעות האו- בייקטיביות ובגלל נסיוננו הסובייקטיבי איתם. צגיסם אלה באמת נותניס תמונה מצויינת עם פגמים מעטים ביותר. מי שווה בדיקה? לבחינות אלו התקבלו רק צגי 14 או 15 אי- נטש רבי-תדר שלא נבחנו בעבר לסקר קודס של ₪א40421//א 6. כולס חייביס את הי- כולת לתמוך באבחנת 00/4 זסקט5 במפרטי רענון-מסך של 8ם. דרשנו שהיחידות הנ- בדקות כבר יסופקו למשתמשי קצה בתאריך תחילת המבדקים, כלומר בדקנו רק דגמיס מפס-הייצור האמיתי ולא גירסאות ביטא נסיוניות. כמה צגים שתואמיס את הק- ריטריוניס לא היו זמיניס בזמן המבחניס, כך שלא בדקנו אותס. תאימות לתקן פליטת > [ת 1005 30 0 301310 4 ו 4 וקו 6 27 6 ישראל יוני 1994 4 [ג6חטע ו 4 ו ו 0 58 | | | | | / / הקרינה ]|[ א?)א, מפרטי החסכון בא- נרציה 5!א7 05 או ייכוכב האנרגיהי 530 שפזסהם) של ₪28 לא היו בין הק- ריטריוניס לסף הקבלה. למרות זאת, כן בד- קנו את הצגיס כנגד תקנים אלו ודיווחנו על ממצאינו. טירונוח בירוק תכונות של חסכון באנרגיה מתחילות להכלל בצגיס, ולחץ תחרותי יגרוס לתקנים אלו להיות סטנדרטיים בכל מסך. מתוך 54 צגיס שבדקנו, 15 הציעו את ייכוכב האנרגיהיי ואי- תות ניהול-הספק בתצוגה ( עְג1קצום-15א7ש 51808 ותטהוטקהחג]( זטוס?) של 8 , ו-4 הציעו את ייכוכב האנרגיהיי בלבד (ראה טבלת סיכום תכונות). בצג ה-15 אינטש זס)ותס]א זס601 181516 חט\, תאימות לכוכב האנרגיה היא אפשרית ועולה 20 דולר. בכדי להתקבל כתואס כוכב האנרגיה, חייבת להיות לצג יכולת לעבור למצב המתנה בו הוא דורש הספק של לא יותר מ-30 וואט, הציגה את מפרטי 15א27, שמשמשיםס קוויס מנחים (עבור יצרניות) להקטנת הספק. מפרטי אכ קובעים שיטה תקנית להקטנת הספק במדרגות, ושיטת חישה של אותות התדירות האופקית והאנכית המ- פעילה את תגובות הקטנת ההספק, מפרטים אלו קובעיס 4 מדרגות הספק: מק- סימלי, | המתנה (עֶל 6ה8ו8), | השהיה (6הסקפט5) וכיבוי. בכל מדרגה הצג צורך פחות הספק (שנמדד בואט). על המשתמשיס להתקין דרייברים מיוחדים לכרטיסי-וידאו (המסופקים עייי יצרניות הכרטיסים) כדי לאותת לצגים תואמי 15א20 ו-זג9 עשזטתם. צגיס יוצאיס מהכלל משתמשים בשיטת יהשחרת מסך' (פחואתה01-ח66ז56) להורדת 6 ישראל ינני 1994 צגים רבי-תדר ההספק בלי שימוש בחומרה נוספת (למרות שצריך תוכנה מיוחדת לשם כך). איזו חדירות? צגיס ומתאמים גרפיים. מד- בריס אחד אל השני בת- דירויות שונות. הכרטיס הגרפי שולח אותות 6א5 אופקיים ואנכייס, ואותות 808 אל הצג. תותחי האלקטרוניס של הצג מציירים שורה אופקית אחת אחרי השניה, משמאל לימין, וכך נוצרים מסכים. התותחיס חייבים ליצור כמה מאות קוויס אופקיים כדי להשלים מסך אחד. מספר הקוויס האופקייס שהתותחיס מציי- ריס בשניה נקרא תדירות סריקה אופקית או תדירות קווים. מספר המסכים שהצג מצייר בשנה נקרא תדירות סריקה אנכית, קצב רענון או קצב מסכיס. רוחב סרט, שנ- מדד במגה-הרץ, הוא ביטוי של מספר הנ- קודות שהצג יכול להציג בשניה אחת. באופן כללי, ככל שרוחב הסרט גדול יותר, כך הצג טוב יותר. רוחבי-סרט טיפוסיים הס 2]א8! עבור דגמי 0" ו-02/א35 עבור דגמי 5100. התדירות האופקית נמדדת בקילו-הרצ, ואי- לו התדירות האנכית בהר), זאת משוס שצ- ריך לצייר מאות קוויס אופקייס לפני שמסך אחד מושלם. 854 קבעה קצבי רענון אנכי מינימליים מומלציס שהפכו לסטנדרטיים. עבור אבחנות של 600 על 800 ו-480 על 640, 5 ממליצה על קצב רענון של 7212 וע- בור 768 על 1024, ההמלצה היא על 7082. צג צבע עס טווח סריקה אנ- כית של 5512 עד 80112 וטווח אופקי של 30882 עד 60612 מספק קומבינציה טובה של תאימות לכרטיסי וידאו. יש- ניס וחדשים. אס תרצו לה- אריך את חיי השימוש של הצג החדש שלכם, קנו דגם עס טווח תדירויות גדול יותה, נאמר 502 עד 12082 אנכית ו- 3082 עד 72א62 או- פקית. הנטיה. ליכולת רי- בוי-תדריס (למעשה, קבוצה ₪ של תדירויות קבועות מראש) ולצגי 15 אי- נטש ומעלה קשורה ישירות לפופולריות של ממשקי משתמש גרפיים (001), | בייחוד 1 פשוס6חו\ של מיקרוסופט. מדווח נקודות וקצבי-רענון הפנו תשומת לב לקצב הרענון האנכי ומרווח הנקודות של צג. מספרים אלו יכוליס לעזור לכס להמנע מגרעיניות בגרפיקה, והבהוב במסך מרווח הנקודות מתייחס לרווח בין הפיקסליס שמרכיבים את המסן. מרווח נקודות גדול יוצר תמונות גרעיניות יותר ומ- מוקדות פחות; מרווח קטן יוצר תמונה חדה יותר. במסע הקניות של צגי 14 או 15 אי- נטש, חפשו מרווח נקודות של 0.28 מיימ ומטה. לכל הצגיס שבדקנו מרווח נקודות של 8 מי"מ, | לבד ה-672-1430. שְח50 וה-15 סוח50שטו, שלהס שפופרות מאיכות טובה עוד יותר. לשפופרת התמונה של סוני (הקרויה טרי- ניטרון) אין מרווח נקודות. זאת משוס שאין לה מסכת חורים, אלא מסיכת פסים מאו- נכים. לפעמים קוראים בטעות לרווח בין הפסיס בשס מרווח הנקודות. לצג זה, הנבחן היחיד שמשתמש בטכנולוגית הטריניטרון מרווח פסיס של 0.255 מ"מ. ל-סוחס5שוס1 שפופרת המציעה מרווח נקודות של 0.27 מיימ. כל המרבה, הר' זה משובח הרבה מצגי ה-14 ו-15 אינטש רבי-תדר שב- חננו מציעיס ייסנכרון אוטומטייי. תכונה זו מאפשרת לצג להתכוונן (6חץ5) על האותות האופקיייסם והאנכייס המשודריס ממתאס הגרפיקה (בתנאי שהם נמצאיס ברוחב הסרט שלו). יכולת סינכרון על תדירויות פיליפס - היצרנית הגדולה בעולם של מוניטורים איכותיים למחשבים. הייצור מתבצע במפעלים בטיוואן -. ובאיטליה, בתקנים מחמירים , ביותר: זפ / 6092 /6091ז ‏ ₪ 43 !/9001 50| / וופחואה קשה למצוא בעולם, ובודאי בארץ, מגוון מוניטורים רחב כ"כ מחברה אחת, דבר המוכיח את המחויייבות והמצויינות הטכנולוגית של פיליפס בתחום. ב 5 סש אסחש:₪550 החסשוח בטיוואן 65 חברות המייצרות 0 | ביחד כ-50% מהמוניטורים : : 2 8 בעולם. מתוכם זכו המוניטורים .: ."== : 1 ב של פיליפס בשנת 1993 5 ל 2 ו בפרס דמינג היוקרתי 7 1 למוצר המובחר. : פיליפס / ואיכות סביבה ‏ "" פיליפס, חברת האלקטרוניקה הגדולה בעולם שמה דגש על שמירת איכות הסביבה בכמה תחומים: שימוש בחומרים ממוחזרים לאריזת המוצרים, שימוש בפלסטיק בלתי רעיל לייצור המוניטורים, וחסכון באנרגיה. ניהול אנרגיה אינטגרלי, מוריד את פעילות המחשב והמסך בפרט למינימום, מספר שניות לאחר הפסקת העבודה, (בהתאם לתקן מקם). להגנת המשתמש, קרינת המסך נמוכה בהתאם לתקן הביב"ל ווחסושו אסו55וו₪ שצס 1 רשת קשר מחשבים עזורי בע"מ יבואנית המוניטורים הותיקה בישראל, נבחרה על ידי חברת פיליפס לנציגתה גם בתחום המוניטורים. רשת קשר משווקת 15 דגמי מוניטורים מ-"14 ועד"21. 0 0 לפרטים נוספים ולהפנייה לסוכן מורשה באזורך, נא להתקשר אל רשת קשר מחשבים נציגת פיליפס בישראל. רח' לוינסקי 2 תל אביב, 70. 03-6836218, פקס. 03-6831025 רט/סא או יפס קם 0.28 768 % 1024 "14 60 |הסדאו ₪ וו הק / 650ג והפדאו ₪ סדג / 650 והפזאו-אסא ₪ סדג / 655 וחפדאו-אסא ₪ וו הקו א5סדטהג / 650 והפדאו-אסא ₪ 5 הוספורטטוש / וו מקוא קם 0.28 "15 )דט / 650 והפדאו-אסא ₪ 8 א 1022 / || חקו 55 ה וספואוטוטוא א56סדטג / 650 וחסזאו-אסא ₪ 4 א 1280 / || חקו 17" דט / 650 וחסזאו-אסא ₪ 8 א 1024 / || הקוש לס 0.31 / 505655 הוספואוטוטוש סטג / 655 וחפדאו-אסא ₪ לס 0.26 / 1024 % 1280 / וו קוא דט / פ6והפדאו-אסא ₪ / לס 0.26 / 1024 א 1280 / || קוו אס דאוחד דט / :6 והפדאו-אסא ₪ / לס 0.27 / 1024 א 1280 / ו| חקו 7 20 " דט / 650 והפדאו-אסא ₪ לס 0.31/ 1024 א 1280 / ון חקו דג / 650 והפדאו-אסא ₪ /סם 0.31 / 1024 א 1280 / וו תקושו אסהדואוחד 0 א 1600 0 0.28 "21 דט / 65 והזדאו-אסא ₪ וקו 0056 / 650 והפדאו-אסא ₪ 5קווחק אחא / ו| תקו ד 5קווווק 4 ץז 20 משתנות עדיפה על קבוצת תדירויות קבו- עות, משום הצג תומך באפשרויות רבות יותר של תדירויות. כך יוכל הצג לתפקד עס יותר כרטיסים גרפיים ויותר אבחנות שונות, מאשר באלטרנטיבה קבועת התדירויות. למ- רבה הצער אין תקני סריקה ל-04)זסקט5 שיעזרו לשרטט קוויס מנחים, וזו עוד סיבה לקנות צג סינכרון אוטומטי. למרות הח- שיבות הבלתי מעורערת, יכולת זו אינה מו- פיעה בכל צג, אז כדאי לבדוק זאת כש- בוחרים צג מתוך 54 הדגמיס שבדקנו. רק שניים לא כללו תכונה זו ברשימת מפרטיהם; ה-165ת4060/ וה-+44 ה0ו)₪8014 ש10 [אצך הציעו ריבוי תדירויות קבועות. עוד תכונה שכדאי לחפש היא התאמת גודל אוטומטית (קַח105121ט8), שמאפשרת שמירת גודל מסך קבוע במעבר בין המודיס (במעבר ממסך 4 של 3.1 פשספחו/ למסך 0 של 5). בלי התאמת גודל אוטומטית, ייתכן שתצטרך לכוונן את התמונות ידנית. זה עונש במקרה של עבודה תוך מעבריס תכופים בין מודיס של וידאו, סביבות ויישומים. בקרות בקרות-צג השתפרו באופן כללי מאז שי- צרניות החלו להכליל בקרות. דיגיטליות, המונעות עייי מיקרו-מעבדים. בקרות אלו נו- תנות אפשרות לכיוונון עדין יותר של פר- מטרים בצג, ומספקות מצביס מתוכנתיס מראש. אפילו בקרות אנלוגיות (גלגלים שמ- סובבים באצבעות ואינס מונעים עייי מי- קרו-מעבדים) השתפרו בשנה שחלפה. הרוב בסקירה זו כוללים בקרות דיגיטליות לגודל תמונה ולמיקומה, ובקרות אנלוגיות לקו- נטרסט ולבהירות. לא מצאנו יתרון מש- מעותי בצגיס שהשתמשו בבקרות דיגיטליות לקונטרסט ובהירות. לעומת זאת, שליטה די- גיטלית בגודל התמונה ובמיקומה נותנת ית- רונות מורגשים: במיוחד האפשרויות למודיס צגים רבי-תדר קבועיס מראש, שחוסכת את משחק-הכפתוריס במעבר בין *ישומים או מערכות הפעלה. עוד תכונה שדורשת הת- חשבות היא טיפול נגד בוהק. טיפול זה יכול לשפר את הד- מות על הצג בכך שהוא מק- טין את השפעותיה הרעות של תאורת החדר על המרקע. כדאי לבחון צגים שלא זכו לטיפול זה היטב; ייתכן והם סובלים מהחזרת אור שתפגוס בתמונה ותקשה על השימוש בצג. אבל אין הרבה מה לד- אוג, רוב הצגיס שבדקנו אכן עברו טיפול נגד בוהק. רוב הצגיסם בסקירה זו חסרו בקרות המ- בטלות עיוותיס בשדה המגנטי (מה שקרוי 58 פקחו9פט2088). במקרה שמסך החו- ריס ייזוכהיי להשפעת שדה מגנטי חיצוני, הוא משנה את מסלול קרני האלקטרוניס ובכך מעוות את הצבעיס במסך. בקרות המיגנוט מאפשרות להחזיר את המצב לנו- רמלי, אס באופן ידני ואס באופן אוטומטי. כמה חברות הכלילו בקרות דיגיטליות בצ- גיהן, וכמעט כל השאר (מלבד 2) כללו תכו- גת 8חו55ט2623 בזמן האיתחול. צגים ובליטות בדקנו את כל הצגים במאמר זה כנגד תאי- מות לתקן פליטת הקרינה האלקטרומגנטית של ממשלת שוודיה, הלקוחיס מתוך סדרת התקנים ]1 א:]א. התקן קובע רמות מק- סימליות מתקבלות (כמות וכיוון) של פליטת קרינה אלקטרומגנטית בתדרים מאוד נמו- כים (עסחסטף6ז שס.1 ע6/-1/8/) ובתדריס אולטרה-נמוכים | (שס1 | ץ[6חז)אם-ק ]ם ץסחסטף6ז). כל הצגיס שטענו כי הס תו- עיוות ייכרית הסיכות" וסות605 צוק 6 ישראל יוני 1994 עיוות ייחבית" אסוזסזפוס ופפ אמים את תקני ]] א7])א עברו את מבתנל פליטת ה-ק₪1 וה-1/7/ שלנו. כמה צגים לא כללו את התאימות ל-]1 אק בין תכונותיהם. אס הסכנות הפוטנציאליות של קרינת ₪1 ו-17 מטרידות אתכס, כדאי שתחשבו טוב לפני שאתס קוניס אחד מאלה. חברות רבות שלא מספקות תאימות ל-11 !א מתכננות לעשות כן בעתיד הלא רחוק, כך שכדאי לשאול. חלק מהחברות הללו מציעות את ]1 8/א כאופציית רכישה - ה-א4 56065 ממנח!סטק5 4026 (-55 5068 (בתוספת 530), וה-זס|60 1%1565 ח6א זס)ווחס!א (בתוספת 520). למקומות ... היכון.. צא! במעבדות 22 הריצו סדרה מקפת של בחי- נות אובייקטיביות וכן הריצו מבחנים סו- בייקטיביים עייי קבוצה של בוחנים שעבדו עם 54 הצגיסם במשך שבוע. כל בוחן מילא עבור כל צג שאלון שעזר לקבוע איך יהיה להשתמש בצג זה. השתמשנו במד תדירויות של 6חו[ח] חסזואם כדי לוודא שקצב הרענון אכן עומד בתקני 054 (722 או 7082). עברנו כמה פעמים בין מסך 3.1 5שס0חו/ לבין מסך 205 כדי לבדוק אס קיימים פג- מיס בתמונה וייקפיצות" במסך בזמן המעבר. הרצנו גם תוכנה מיוחדת לבדיקת צגים וצטוחסו/, שעזרה לנו לבחון חוסר-התלכדות לקויה, עיוות ייכרית סיכות" (קתותסותפטסחוץ) עיוות 8חוחסו86/5 (עיוות הגורס למסך לה- ראות טרפזי), עיוות ייחביתיי ואת יכולתן של הבקרות לתקן עיוותיס אלה. גב חזק שרות ואמינות גס הס גורמיס חשוביס בק- ניית צג. מי שקונה צג רב-תדר בוודאי שוקל תאימות עס כרטיסי וידאו עתידיים. הצג 0 ₪ ₪ | = כלעסקמצלת תלבלשמר ]1[ על בעלות חלקה'ושוטבת. >[ | לכ כ / לשרות ולידע של ווסד. המחוייבות שלנו להושיט לך את התמיכה והשרות תוך זמן הרבה יותר קצר, היא זכות הקיום של ואקד. המ מ 7 ו : = בכל מקרה שרשת המחשבים שלך ; . נופלת, טוב לדעת שיש לצידך חברה ההיפך - טוזודא\סס שמסורה כולה ל-פווודקט שלך. כשתרכוש מ-!קד מחשבי סק של וגזוסופ, מחשבי = סקה, מסכי 0;א, סורקים של אספדסחהסו ו-פוסג.1, מדפסות 6 ד 600, ציוד תקשוות, תוכנות או מוצרים הקפיים אחרים - תדע שזו רק התחלת קשר מתמשך של תועלת הדדית. אז רשוס את מספר הטלפון שלנו - במרכז: 03-5337655 בצפו|: 04-238757 אתה מוזמן להשתמש בו גם אס אינך אחד מלקוחותינו הקבועים. אין לפק שסינה אחת ויחידה מצדיקה את קיומה של |;ז בשוק כה תתרותי- עמידתה במבחן ה-₪ווזקש פעם אחר פעם, אחר... 0 6 וו 7 תמיכה לשרות הלקות וסד מקבוצת סח 9 6סח - הברה להשכרה ומימון מערכות מיחשוב. ארויו .56 בר-סלע 2-7 4 6חץפווטוא ספא 406 4 5טפווה ו- 0.6151 50006 22 עתיד לספק שירות גם אחרי שתחליף את המחשב ולכן חשוב לבחור בספק אמין עס מוניטין לשירות תיקוניס טוב. 8 הוח צג ה-15 אינטש 1528-]6% פַחולגּחזג מבית 002 0102105ח1600 פַחולהּחוגג תומך בת- דירויות משתנות (רציפות) וכולל בקרות אנ- אלוגיות לכיוונון התמונה. למרות ביצועיס מתקבליס על הדעת, מחירו מונע ממנו להיות אחד הצגיס התחרותיים בסקירה זו. ה-1528-]6% | משתמש בשפופרת שטו- חה-רבועית של וחסגווז], עס מסך פעיל בגודל 8 אינטש ומרווח נקודות של 0.28 מיימ (סטנדרטי לגבי צגי 15 אינטש). תצוגתו תו- מכת באבחנה לא שזורה של 1024 על 1280 בקצב רענון של 6012, וברזולוציה של 780 על 1024 בקצב רענון של 7212 בבחינות האוביקטיביות, ה-6%1-1528 הוכח כצג סולידי בעל תמונה טובה (אם כי לא מצויינת). במבדקי ה-1100סק8ז6קט5 (מכשיר שבעזרתו בדקנו את עיוות ייכרית הסיכותיי) ה-61-1528 פַחוּלּחוה4 הציג קיבל תוצאה טובה (עיוות של 0.31 מיימ), שהציבה אותו מעל הממוצע בנושא זה. בבדיקות הסו- בייקטיביות לא הבחננו בעיוות ייכרית הסי- כותיי חמורה, אך מצאנו כמה פגמים בת- מונה. פגמיס אלה כללו תבניות מוארה חמורות, וגרעיניות בתמונה שגרמה לממשק חלונות של מיקרוסופט להראות יימלוכלדיי. הצג סבל גס מחוסר התלכדות בפינות המסך. הצג או תואס לא את ]1 א?]א, לא את 6 של 5ת/, ולא את ייכוכב האנרגיהיי של 84. השליטה בבקרות היא אנאלוגית עבור מיקוס התמונה וגודלה אך חסרות בק- רות עבור עיוות ‏ ייכרית הסיכות", עיוות 6 ושראל יונ 199% צגים רבי-תדר ייחבית'י והתלכדות. ספר השי- מוש משאיר הרבה דברים באוויר, וכמעט ואינו מציג פר- טים על תפעולו ה-פַחולחג 8 לסיכום, הצג מציע אבחנות 80 ו-1024 על 768 שי- מושיות בהחלט, בקצב רענון מונע-הבהובים של 7212. אך למרבה הצער, מחירו הגבוה יחד עס תוצאותיו הממוצעות מונעים ה- | 8808205 8 מלהיות צג תחרותי בסקירה זו. 4000000656 43 000005 ₪ 5 חטיבה של [גחסו!גוח6)ה1 גזסת .:007, הכניסה שני צגיס לסקירה זו: ה-6143 106ח8000, צג 14 אינטש שמחירו 0, וה-0152/1.8 108ח060, צג 15 אינטש במחיר 5470. שניהס נמצאים בין הצגיס היותר זוליס בסקירה. זו, ושניהם שוויס התייחסות רצינית אס מחיר נמוך הוא גורס חשוב, למרות מגבלות מסויימות שלהס. ה-0143 4060108 משתמש בשפופרת 14 אינטש | קונבנציונלית | (להבדיל | מש- טוחה-רבועה). הוא תומך באבחנה של 768 על 1024 בקצב רענון של 6082 בלבד, אך הוא יכול להסתדר עס 600 על 800 ב-72112. במבדקים האובייקטיביים, ה-6143 השיג תוצאות מעורבות, מעל הממוצע בהתלכדות, הרבה מתחת לממוצע בעיוות ‏ "כרית הסי- כותיי. סובייקטיבית, תמונותיו היו חדות, וקוויס אופקיים ואנכייס היו שווים בעו- בייס ובמידת בהירותם. הצג מחליף בין אב- חנה גבוה ל-764' תוך "קפיצותיי מינימליות, וגס בכיוון ההפוך ההחלפה היא מוצקה וח- לקה. הבעיה הגדולה בתחום זה היא הת- אמת הגודל שתדרשו לבצע בזמן שינוי הא- בחנה, אפילו אם אתס משתמשים באותות תואמי 054 /. בקצרה, ה-6143 אינו הצג הטוב ביותר בע- רימה, אך מחירו הנמוך מפצה על ביצועיו הלא-אופטימליים. אס אתס מחפשים צג עם תכונות | בסיסיות | ותקציבכם | נמוך, ה-6143 105ח4000 מהווה פתרון טוב. ל-6152,8 105ח060 שפופרת 15 אינטש שטוחה-רבועה ובקרות דיגיטליות. הצג יכול לטפל באבחנה של 768 על 1024 בקצב רענון אנכי של 72782. ציוניו במבחניס האו- בייקטיבים היו גס כן מעורבים. מדידות חוסר ההתלכדות חלשות מן הממוצע במידה בולטת לעין. התמונה מרצדת בזמן מעבר אבחנות, אבל במידה מתקבלת על הדעת. עיוות ייכרית הסיכות", לעומת זאת, טוב מן הממוצע. ה-6152/18 מוגבל מבחינת בהי- רות התמונה; יתכן ויהיה קשה לעבוד איתו אס רמת התאורה בחדר גבוהה. הבקרות הדיגיטליות מסודרות בנוחות בחלק הת- חתון של הצג, והן כוללות בקרה על גודל, מיקוס תמונה ועיוות ייכרית הסיכות", וא- פילו הבהירות והקונטרסט מבוקרים די- גיטלית. הצג לא עומד בדרישות ]1 8/!א או ייכוכב האנרגיה". אס אתס מחפשים מציאה, מחירו הנמוך של ה-א/6152/1 105ח4060 והבקרה הדיגיטלית בהחלט הופכיס אותו לכזה, למרות איכות התמונה לא הכי טובה בקבוצת צגי ה-15 אינטש. ואה במו"עינייך ממה כולם מתלהבים צגי סוחספצו16/ קצרו יותר תשבחות ופרסים מכל תוצרת אחרת והם ניצבים בראש טבלת המכירות של צגי איכות למשתמשים מקצועיים (כן, הרבה לפני 6א, סוני, 86]א, מיצ'ובישי והאחרות, לפי דו"ח 5 א לשנת 1993). לא מפליא כאשר אתה בוחן את המפרטים הטכניים ומשווה מחירים. או, אפילו טוב יותר, משווה צג של סוחספצופוץ צד שפופרות המסך הן מסוג 5 עם מסיכת חורים צפופה ביותר (עד 0.25 מ"מ, עשויה =4טא] בחלק מהדגמים) ומיישמות שיטה בלעדית למיקוד הקרן על כל שטח המסך ללא סטיות התלכדות. נשמע מענין? בוא לראות במו-עינייך ממה מתלהבים כל המומחים. במרכז התצוגה של גרנד-אדוונס תוכל לראות זאת ב-16.7 מיליון צבעים לצד עם כל מתחרה אחר. משכנעים. ואתה לא צריך לדאוג מנושא התמיכה והשירות לאחר מבט אחד יראה לך את ההבדל: בחדות התמונה, בעומק הצבעים, הקנייה. בתור הנציגות הישירה והבלעדית של שוחספאוט! בישראל, באבחנת הפרטים, ביציבות ומניעת רטט, בגיאומטריה המושלמת עד אנחנו והיצרן מחוייבים לספק את השירות הטוב ביותר בישראל. לקצות המסך, במניעת בוהק ובארגונומטריה המתקדמת. סוחס5ש6\ אז למה לחפש מציאות אצל אחרים כשאפשר לרכוש את הטוב מייצרת צגים רבי-תדר מגודל 14 אינטש ועד 21 אינטש, עם אבחנה ביותר ישר מהמקור? התקשר עוד היום לתאום הדגמה, עד 1280א1600, בקרה ספרתית מלאה, בקרת דיוק צבעים אוטומטית, קרינה מוגבלת לפי [1 חא וטכנולוגית מניעת בוהק יחודית. טל: 03-6962105/6/7 או 03-6916155/6 20 - ו ות ו 65 3 שחו 7 7 5| אה אה סאה גרנד אדוונס רח' חיי אדם 9, תל-אביב 67449 טל: 6918187; 6962105-7, 6--6916155--03 פקס: 03-6918186 4 1340 סה חגא[ 4 גואסאן הטהזקוט א 5 שח 4408 דט-701-1540 28 0 070503 ופה ש0] 307 ח563סזסוו ופה 300 0 ח0503ז6ו! ופה ש0] 407 ה0563ז6. ופה 3030 רביעיית כלי ה-14 ו-15 אנטש של [פג מציעות ביצועים סביריס במחיריס סבירים. לכולם פרטיטורה מלאה של בקרות ד גיטליות וביצועים גבוהים מן הממוצע (מלבד ה-30 ח569סזסו]א 421 שקצת מזייף). שני צגי ה-14 אינטש של 41, ה-ח508סזסו₪/ 6 (5395) וה-ש10 302 ת50סו) חסוו9ו₪0, | מבוססים על שפופרת קו- נבנציונלית (קמורה) בעלת מרווח נקודות של 8 מיימ. זו מקנה להס אבחנה של 1024 על 0 בקצב רענון של 6082. שניהס כולליס בקרות דיגיטליות עבור בהירות וקונטרסט. שלא כמו אחיו, ה-8)00ו86 10 367 תואס את תקן ]1 אקוא, וכן את תקני 864 אלפ וייכוכב האנרגיהיי. במצב חיסכון בא- נרגיה (עליו מורה 1.80 שהופך מירוק לכתוס בפאנל הקדמי של הצג), צריכת האנרגיה יו- רדת מ-83.4 ל-8.6 וואט, הרבה מתחת ל-30 המקסימלייס המותרים. ביצועי ה-5/04 של הצג טוביס עד מעולים, ובמבחני ההתלכדות הוא הגיע למקוס הר- אשון המיוחל. לעומת. זאת, עיוות. ייכרית הסיכות"י הוא גרוע מהממוצע, וניכרו עיוו- תים גאומטריים בבדיקות הסובייקטיביות בשל כך. מעברי המודים היו חלקים וטובים; הצג משחיר את המסך אחייכ דוהה (חג-466/) במהירות למוד הוידאו הרצוי. ה-30 חג56סזסו]א הינו הצג היחיד של 41 שלא עבר את הממוצע בביצועיו. בעיתה 6 ישראל יוני 1994 ל צגים רבי-תדר העיקוית ‏ של התמונה ב-30 ת568סזסו%1 היא רמת חוסר-התלכדות שאינה מת- קבלת על הדעת, אותה זיהינו במבדקים האובייקטיבים וה- סובייקטיביס גם יחד. הצג סבל גס מתבניות מוארה חמו- רות, ובעיות בהצגת אבחנה חדה (החל מ-768 על 1024). שני צגי ה-15 אינטש של [0ג, ה-40 במחיר 5475 וה- ?46 חסווגו30 0], | משתמשים בשפופרות שטוחות - רבועות בעלות מרווח נקודות של 0.28 מיימ, תכונות המנעימות את העבודה עס הצגים. השפופרות תומכות בא- בחנה מקסימלית של 1024 על 1280 בקצב רענון של 60112, וכלולות בהס אותן הבקרות הדיגטליות שנמצאות בצגי ה-14 אינטש. מחירו הגבוה יותר של ה-407 ח0פסזסווא אומר שתקבל תאימות ל-11 :]א ולייכוכב האנרגיהיי. הצג מוריד את ההספק שלו מ-78.7 וואט במוד ההשהייה של תקן 5אלכ. רוב המשתמשים יתרצו מתמונת ה-5%04 הבהירה והחדה של צגי ה-15 אי- נטש. תוצאות המכבחנים לגבי עיוות ייכרית הסיכותיי והתלכדות הקרניים היו מעל המ- מוצע. לגבי מעברי המודים, הצגיס השתמשו באותה שיטה של צגי ה-14 אינטש. נקודה רעה לגבי שני צגי ה-15 אינטש היא הציפוי נגד בוהק, שאינו יעיל דיו. | בנוסף לכך, חסרו בקרות פַחופפט2623 לביטול הה- פרעות המגנטיות שמצטברות במידה ניכרת לעין. מלבד ואת, הצגים לא היו במיטבס באבחנה של 1280 של 1024, למרות שאין להס בעיה להגיע למוד זה. אם אתס מעונייניס בשורת מוצרי ₪1ג, אנו ממליצים על מודל חוסך-אנרגיה בעל רמת קרינה נמוכה. 3 ה0ו655זקוח! אבו 5 ה0ו655זקוח! הבח צג ה-14 אינטש (ה-3 חסופפסזקחז] אגחחג במ- חיר 5299) וצג ה-15 אינטש (ה-5 חסו5פטזקחון במחיר 5399) של .00 קתחסטחוקחט אהחז הס רבי-תדר רציפים בעלי סינכרון אוטומטי (סתץ5ס1טג) שניהס מציעים ביצועיס מכו- בדיס במחירי מציאה. ה-3 חסופפסזקחז1 מכיל שפופרת 14 אינטש של 8 בעל מסך פעיל בגודל 13 אעטש. במבדקינו, הצג סיפק תמונה טובה עס מעט פגמיס נראים לעין. במבחנל ה- וסקפזטקט5 0, התייצב ה-3 חסופפ6זקתו] קרוב לתחתית בהעברת מודיס וחוסר-התלכדות. בדירוג דומה נמצאת הבהירות המקסימלית הניתנת לשימוש של הצג. למרות זאת, לצג יש את המקוס השני בדירוג עיוות 'יכרית הסיכות". בזמן הבחינות הסובייקטיביות לא הבח;נו בעיוות ייכרית הסיכות" בכלל, אבל ראנו חוסר-התלכדות במידה חמורה. למרות הבי- צועיס הגרועיס במבדקים האוביקטיבייס הצג השתלשל לרביע העליון בגלל התוצאה היוצאת דופן במבחן עיוות ייכרית הסיכות". ה-3 חסופפטזקחח1 כולל בקרות לעיוות ייכרית הסיכות", צבע ו-פחותסופץ6א, שהס פלוסים נחמדים. אבל, כמו רוב הצגים שבדקנו, אין לו בקרות על חוסר-התלכדות. תצוגת ה-3 חסוצפ6זקוח] לא תומכת באבחנה של 4 על 1280 בקצב רענון של 60812. בא- בחנה היותר סבירה של 768 על 1024, הצג הפיק תמונה טוב בקצב של 70812 הסזבוסקכס הזד וס בבוד ב גו שסופוט החדו ספטו דד 7 כטטו 45:00 411 פת 6 100% בטוק 0240 0 חס 8 הפ5זעטע?60 אין מחשבים יותר חוקים | פעס נוספת מובילה 51 בהצגת המחשבים המהירים ביותר המבוססים על מעבדי 1001117 .1 דא!. הרבה לפני האחרים: 0 0 שת דפת החדיש במחשבי סדרת 88/0 הותיקה מציג את הדור החדש של מחשבי 486, מחשב מבוסס מעבד 100%1812 4/אכ 486. למחשב החדש תכנון ייחודי להגברת מהירותו וביצועיו ₪ 600115 פנימי א6] ועד א256 חיצוני ₪ תמיכה בדיסק 168 ₪] (הכרוה עתידית). ₪ שימוש בטכנולוגיה החדישה של ומדא[- + המשפרת את ביצועי המעבד ההטודווםק/א הוהוזוז=הק דפה . מחשב הפנטיוס המהיר ביותר הקיים כיוס. | |] בנוסף לאופציה של 2 מעבדי פנטיוס 100%1812 לעבודה בעיבוד מקבילי, קיימות תכונות ייחודיות נוספות: ₪ הרחבת זכרון עד 1א/א 18א192 ₪ 60115 חיצוני עד א512. ₪ 1.45110105] ייחודי ניתן לתכנות ₪ כרטיס וידאו/מאיץ 001 64817. ₪ בקר 61-8681-2 על הלוח, ₪ מתאם ד₪א11156: על הלוח. ₪ תמיכה בערוצי [10א6ק , ₪15 , 61 למידע נוסף על דגמי 57 צלצל - 9212040 מהשורה הראשונה למלום הראשון.. פתח-תקוה: האופן 5, קרית אריה, ת.ד. 3563, מיקוד 49130, טל: 03-9212040, שירות: 03-9212090, בקס.: 03-9211193 % **. סטף חיפה: טשרניחובסקי 35, בנין סטרקו, -ץ | מיקוד 35709, טל: 04-331111, פקס: 03*331110 4 ה-5 חסופטזקחז] אגחוג., בעל מסך פעיל בגודל ו 4 | 8 26 9 אינטש, גם-כן מפיק תמונה טובה עס מעט פגמים נראיס לעין. בבחינות האו- בייקטיביות, השיג צג זה דירוג ממוצע בציון הכוללני, ובבדיקת מעבר המודים הוא דורג בשליש העליון בין כל הצגיס. בדומה ל-3 חסופפטזקחוז], ל-5 חסופפטזקחו] יש את אחד הציוניס הנמוכיס ביותר במבחן ההתלכדות, אך הוא התייצב במקוס ה-12 במבחן עיוות ייכרית הסיכות". במבחן הסובייקטיבי הבחננו בעיוות ייכרית הסיכות", אך לא במידה חמורה. ראינו גם חוסר-התלכדות במידה שעוררה בנגו את המ- חשבה שהיחידה נפגמה בייצור (זאת מבלי להשתמש בתוכנת הבדיקה המיוחדת לשס כך). ה-5 חסופצטזקחו], שלא כאחיו הקטן יותר, תומך באבחנה של 1024 על 1280 ב-6042. הוא גם מטפל באבחנה של 780 על 1024 בצורה נאה, בקצב של 7082. הבקרות הן אותן בקרות כמו ב-3 חסופפטזתחו]. למרות | שלשני הצגים בעיות | הת- לכדות-קרנייס חמורות, הם נותנים ביצועים מתקבלים על הדעת ביחט למחירי המרתף שהס מציעים. 561165 והטזצ5060 4006 5 50:65 וזטז50601 400 ה-4% 50065 וווסטק5 406 (14. אינטש, 9) וה-55 56005 הונח!סטק5 4000 (15 אי- נטש, 5429) מתומחריס באגרסיביות יחסית לרמה שלהם. ה-א4 חוט)סטק5 משתמש בשפופרת 14 אי- נטש קונבנציונלית (קמורה) של הא1] קחטח6 או של וו₪וו₪ (תלוי בומינות), עס מסך פעיל בגודל 13.3 איעטש. צג זה עבר בבי- 6 ישראל יוני 1994 צגים רבי-תדר צועיו את ה-55 וחט סק , באבחנה של 600 על 800, אך באבחנה המקסימלית של 768 על 1024 קצב הרענן יורד ל-60117. הצג אינו תומך בא- בחנה של 1280 של 1024. ציון העברת המודים של ה-א4 חחט|סטק5 היה טוב מן הממוצע, וכך גס בתחוס עיוות ייכרית הסיכות". באיזור הממוצע היו ציוניו בבהירות המסך ובהתלכדות הקרנייס. במבחן הסובייקטיבי לא הב- חננו כלל בעיוות ""כרית הסי- כות" או בחוסר-התלכדות. ה-א4 חחש)סטק5 הוא ‏ צג רב-תדר רציף. אין מיקרו-מעבד והמסך לא מבצע התאמת גודל אוטומטית, אך הבקרות האנלוגיות כוללות שליטה נוחה בעיוות ייכרית הסיכות". תוצאות המבחניס האובייקטיבים וה- סובייקטיבייסם של ה-55 חוח)סטק5 מא- כזבות. ביחידה מותקנת שפופרת 15 אנטש שטוחה-רבועה של 6מא או וחסגווה (תלוי בזמינות), וגודל המסך הפעיל הוא 13.5 אי- נטש. הצג מספק תמונה יציבה באבחנה של 8 על 1024, בקצב רענון של 7512. הוא מסוגל לרוץ באבחנה המקסימלית שלו (1024 על 1280) בקצב של 6082. ל-55חונח!סטק5 | ציוניס | ממוצעים + במ- עבר-מודים ובעיוות ייכרית הסיכות" (0.275 מיימ). לעומת זאת, ציונו בחוסר-התלכדות היה גרוע (0.155 מיימ) ובהירות המסך המ- קסימלית השימושית מאוד נמוכה (תיקו על המקוס השני מהסוף). נקודות אלו גרמו לציון הכללי להיות מתחת לממוצע. כרגע רק ה-א4% חט|סטק5 תואס את תקן יכוכב הא- נרגיהיי, אך לפי דיברי ₪06, גרסה של ה-55 0₪סק5 שעומדת בדרישות ייכוכב הא- נרגיהיי תהיה זמינה בקרוב. בתוספת 530 ניתן לרכוש גר- סאות תואמות ]1 א?) לשני הדגמיס. שני הצגים של 406 אינס יו- צאיס מן הכלל מבחינת בי- צועיס. אבל, ה-א4 מזםוסטק5 מתקבל על הדעת בכל הקשור לעבודה רגילה. צג זה גם הראה ביצועיס טובים יותר מה-55וז60!1ק5. צג ה-15 אינטש 156118 67%, מבית %אך0 [החסו!הוח6וח], גופל בביצועיו מהמתחרים גם במבחניס | האובייקטיבייס | וגס | בסו- ביקטיביים. הצג משתמש בשפופרת 15 אי- נטש שטוחה-רבועה של 066ו8ס[סחוו60ך 6םא, ששטח המסך הפעיל בה הוא 14 אינטש. הצג שומר על קצב רענון של 722 באבחנה המ- קסימלית שלו, 768 על 1024. באבחנה של 0 על 800, ה-618156118 רף ב-7687, ביצועי הצג בבחינות האובייקטיביות לא היו מרשימים. תוצאותיו הטובות ביותר היו נמוכות מן הממוצע - עיוות ייכרית הסיכות" (0.365 מיימ) והתלכדות קרנייס (0.145 מיימ). גם הציון במעברי מודים היה נמוך מן המ- מוצע. שאר הציוניס היו הרבה יותר גרועיס. 151 (5ח0טחו3! 001]-1, יחידת מידה לבהירות של משטח) במבחן הבהירות המקסימלית השי- מושית היא התוצאה הרביעית מהסוף בת- חוס זה. הקומבינציה של ביצועיו הנמוכיס מן הממוצע והציון החלש הזה הציבו את ה-15611/8 61% במקוס העשירי מהסוף. בבדיקות הסוביקטיביות לא הבתננו בבו- ציות בין תוויס של טקסט או בבוהק מה- מסך. גס עיוות ייכרית סיכותיי לא ניכר במ- בחן הסובייקטיבי, אך מלבד 3 נושאיס אלו, ה-1561 61% קיבל הערכות נמוכות. ל-15611.8 618 בעיות חוסר התלכדות (י- כרות, כפי שהבחינות האובייקטיביות חזו. בנוסף לכך, המסך "קופציי באופן בולט במ- עבר בין מודים. קפיצות אלו ניכרות בעיקר במעבר בין מסך טקסט למסך גרפי, ובין מסכי 05 מלאים לחלקיים. האחרון מלווה ברעש נקישה כפולה שנשמעה היטב בכל פעם שניסינו העברה כזו. חררשם קובע והמחיר משכנעו מכתב היוצא ממדפסת א4008 0 -|אס ירשים את כל מי שיקבל אותר. וכשתראה את המדפסת הקומפקטית והזריזה, תתרשם גם אתה. המדפסת המכילה 18 פונטים מובנים, מתאימה לכל מעבדי התמלילים ומדפיטה ברזולוציה וק! 300א300. חאת מה שכתבו עליה בוחני =צן2 ו סק : 7 המדפסת המעניינת ביותר היא א6 400 .01, עם מנוע 4 עמודים לדקה. זר מדפסת קומפקטוית וקלה עם מעבד 6 זריז, אמולצית 4-.01] המוד חסכון באנרגיה המוריד את צריכת החשמל במצב ס המתנה ל-10 וואט בלבד, = שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ אות בחירת העורפים + ברון הירש 22 בני-ברק 0ל.05(5795077), פקס. 05(5701171) אוקייל יש 1 4 מו 5 הזת 4 וקו 5 6 סקז 48 ה-156118 61% הוא צג רב-תדר רציף, והוא נשלט עייי בקרות אנלוגיות. הבקרות הללו מוגבלות לשליטה על בהירות, קונטרסט ומי- קוס התמונה על הצג, ואין שליטה על עיוות ייכרית הסיכות", טרפויות של התמונה או התאמת צבעים. ה-[156 01% תואם את ]] אקוא, אך אנו תומך במפרטי 268ם) 5 או בתקן ייכוכב האנרגיה". בסהייכ, צג ה-15 אינטש 18 1561 67% או מרשיס ולא בולט במיוחד בין שאר הצגיס שבדקנו. 7 פטוזבם לק פטוזב3ם במושגיס של תכונות בסיסיות, צג ה-14 אי- נטש 1401-א118 פטח28 (5399 במחירון) וצג ה-15 אינטש 15/12-א18 פטחזגכ (5495 במחירון), מבית .140 ע0108ח160(0 פטח8כ , זהים כמעט. שניהם מתומחרים בא- גרסיביות, ותוספת באיכות התמונה הייתה הופכת אותם לקניה אטרקטיבית. ה-14/17-א₪18 הוא בין הצגיס הנמוכיס ביותר במחירס. הוא משתמש בשפופרת 14 אינטש קונבנציונלית בעלת מסך פעיל בגודל 4 אינטש. ומטפל באבחנה של 600 על 0 במהירות 72712 ובאבחנה של 768 על 4 במהירות רענון של 7082, לפי תקני 5 בנושא זה. הבעיה הגדולה עס צג זה היא איכות הת- מונה. למרות בהירות המסך הטובה, שהגיעה למקוס החמישי, הצג קיבל תוצאות גרועות מאוד בשאר הבחעות האובייקטיביות. הציון במבחן עיוות ייכרית הסיכות"" היה רע במיוחד, | במקום | השלשי | מהסוף. ה-15%17-א₪18 משתמש בשפופרת 15 אי- 6 ישראל יוני 1994 צגים רבי-תדר נטש שטוחה-רבועה עס מסך פעיל בגודל 13.75 אינטש, ול- כול להציג את אותן אבחנות שאחיו הקטן יכול, באותס קצבי רענון. לרוע המזל, תכו- נה נוספת עוברת אצלס בג- נים: איכות תמונה ירודה. בבדיקות | האובייקטיביות, תוצאות | המבחנים | בה- תלכדות-קרנייס ובעיוות ייכרית הסיכות" היו בין הג- רועות שקיבלנו. בנוסף לכך, הבהירות המקסימלית היא השישית מהסוף, כך שרוב המשתמשים יצטרכו להריצ את ה-15/1.2-א118 בבהירותו המקסימלית בתנאי משרד רגילים. בהערכות האו- בייקטיביות מצאנו שהתמונה מעורפלת למדי, בעיקר באיזורים הרחוקים מהמרכז של המסך. שני הצגים עומדים בתקן ]1/8-1א לקרינה, ומשתמשים במפרטי 88א2 58ם+, שמ- קניס להס תאימות לייכוכב האנרגיה"" של ם. מלבד דירוגי ה-]]-78]א ותכונות החי- סכון באנרגיה שלהם, הצגיס של פטוזג לא מפגינים תכונות יוצאות מן הכלל. שניהס כוללים בקרות אנלוגיות לכיוונון התמונה (כולל עיוות ‏ י"כרית הסיכות") והצגה חד-ספרתית של המוד הנוכחי בו משתמש הצג. למרות שזה שימושי, צגיס אחריס מצי- עים הרבה יותר אינפורמציה. ספרי השימוש שמסופקיס עם הצגים הס דקים, אך מכי- לים את רוב האינפורמציה שתצטרך. לרוע | המזל, | ה-ק14%17-א8 פטזגם וה-15%17-אא18 288 מוצביס בתחתית הסולס בגלל איכות התמונה הירודה, למרות שהס מכילים את התכונות הבסיסיות הרצויות ולמרות מחירס התחרותי. 8 וגוופום 8606 וגופום בשנה שעברה, צג ה-14 א'- נטש מס-8%א6ק |גושום (5399) וצג ה-15 אינטש 86 וגוופוע | (5499) נכללו בצמרת הליגה של הצ- גים. למרבה הצער, שניהס אינס תואמיס את תקן ייכוכב האנרגיהיי, ולשניהם אין בק- רות דיגיטליות. תכונות חס- רות אלו, שנחשבות סטנדרטיות לצגים מו- בילים, מורידות את צגי [וו18 מגדולתס. ה-05-8%א0 [גּווַקָוע | הוא צג חסר הצ- טעצעויות עס מרווח נקודות של 0.28 מיימ ואבחנה מקסימלית של 768 על 1024 בקצב רענון של 722. הבקרות הן אנלוגיות בסי- סיות, בלי שליטה בעיוות ייכרית הסיכות" או בצבע אך הוא תואס ]1 אץ]וא. ה- םק-8%א20 מתבסס על שפופרת 14 אי- נטש קונבנציונלית, והוא השיג את אחת התוצאות הטובות ביותר בתצוגת 600 על 0 פיקסלים. קווים שהוצגו על המסך היו ישריס כסרגל, והתוצאה היא הציון הגבוה ביותר בעיוות ייכרית הסיכות" מבין כל הצ- גיס שבדקנו. אבל, ל-28-8%א20 גס כמה תכונות שלי- ליות. בבחינות הסובייקטיביות ראינו לי- קוייס בהתלכדות-קרניים בפינות התחתונות של המסך. תבניות מוארה נראו כאשר הצגנו מסכים של קוויס אנכיים צפופיס. השליטה בבהירות התמונה לא גמישה מספיק, למרות שהבהירות המקסימלית מספקת בהחלט. עדיין, ברוב התחומים ה-ם0-8%א26 הוא ביצועיסט עיקבי, גס באבחנה של 768 על 4. ה- 8₪-8%א20 מכיל שפופרת 15 אינטש שטוחה-רבועה, וכמו אחיו הצעיר הוא תומך באבחנה של 768 על 1024 בקצב רענון אנכי של 7282 למרבה הצער, ה-86-8%א0ת לא הגיע קרוב לביצועיו של צג ה-14 אעטש המוצלח של [8ווַ21. למרות שלא הבתננו בתבניות המוארה שראינו בדגס הקטן יותר, ה-80-8%א60ע ייזכהיי באחד הציוניס הנ- מוכיס ביותר באוסף הצגים הנוכחי. לכך תרמו ציון חלש בהתלכדות-קרנייס ובהירות מקסימלית שימושית נמוכה מן הממוצע. 0 ++0 011800 החדש 'ויזואלי' זו רק ההתחלה למה לבחור במוצר 'ויזואלי' רגיל כאשר 0 ++6 6ח₪0718 החדש נותן לך כל כך הרבה יותר? קח ליד את מערך כלי הדור הרביעי האיכותי ביותר, עם107א88% פתות וניתן במלואו להתאמה, עם היכולת לפתח בו-זמנית יישומי פוסחו/ו 16 = הביט, וכמובן - הוא ויזואלי'. רק ++6 0136 נותן לך 0% מקצועי משול ב באופן מלא עם טכנולוגיית 00161 ספזגת' , 08 ז6פפטס6, רב-עוצמה, ותמיכת שליטת 6 ו-א8/++06 משולבת. הסביבה עליה חלמת 0 ++6 6ח13ז0 | מוציא את הבירוקרטיה מהפיתוח. עם " מנהל הפרוייקטים הויזואלי" ויכולות הפיתוח במקביל ל-16 ר/327 ביטט, אפילו הפרוייקטים המורכבים ביותר מטופלים אוטומטית. הגמישות של ואקק מחוללת בעצם חלק גדול מהיישום שלך עבורך. )זה , זכ 6185510 , ו , וה 050007 650866 מנתבים ומזרימים את המשימות של בניית והתאמת היישומים שלך. ]סולה תודשו עההו-וו יישום ++6 אמיתי המוביל בשנות דור שפות מתפתחות מסי בה אחת טובה 7 כדי שתוכניתנים יוכלו ליהנות מתפוקה גדלה ובטיחות הקוד. זו הסי בה בגללה בורלנד היא הראשונה המביאה שיפורים חשובים חדשים לשפת +03 , כמו תמיכה מלאה ב-8מיד, 11 אאיד, טיפול בחריגים, ו067ץ1 טוחזו-חטת סו הוהזס]ת1 ו 7++0 6ת18ז0 כולל ספריית (,201) )2.0 %5ו60ת:/601%[ 0 -7 מסגרת היישומים הפופולרית ביותר בעולם. ++06חג[זסם | הוא +%) בסטנדרט עולמי מפני שהוא הקל ביותר לשימוש ויש לו העוצמה לחסוך את המשימות המורכבות ביותר. אם אתה תוכניתן +03 רציני,++6 6תאוזסת 0 החדש הוא הסביבה בשבילך. אחרי הכל, אם המהדר שלך הוא רק ויזואלי, זוהי רק אחיזת עיניים. המחיר 9 ש"ח כולל מע" (5499+מע"מ) התקשרו לברר מחירי ו התקשר עכשיו אל פרי אינטרנשיונל ורכוש את : 0 ++6 0חג!זסם ל-פששסטחושצ ו-05 הסט 14066 ז6סק ו שרי אינטרנוויונל רח' התשמונאים 103, תל-אביב 67133 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 4 0 ל50 4 05 0 חוסר הבהירות נוטה להקהות את תמונת ה-80-088% בתנאי תאורה מסויימים. בעית | התלכדות | הקורנ"ם | שגילה ה-100 |סק8זסקט5 גרמה לבעיית הת- אמת-צבעים, שאובחנה במבחנים הסו- בייקטיבים. נקודת אור אחת הייתה יכולת מעבר המו- דיס הטובה של צג זה. ייקליקים" מרגיזים וקפיצות של המסך, שצגים אחרים הרבו להרעיף | עלכנו, | לא ה קימיס ב-80-8%א0. למרות המחירים הס- בירים, הצגיס של [גּווּפַוע לא יפקיעו את כס המלוכה מהצגים שיושבים בו. עם זאת, צג ה-14 אינטש שווה התייחסות רצינית. 7 ס0ף16109) ₪706 7 סו0ף16%]13 ₪70 9 הדולרים שעולה צג ה-14 אינטש 7 סופג)]אאסוץ ‏ 76ם , ו-5739 שיגזול ממך צג ה-15 אעטש 7 סום1!)אסן ₪70 מז- כיס אותך במגוון פרטי היי-טק במ- חירי קצפת. למרות זאת, איכות הת- מונה של שני הצגים היא טובה אך לא מעולה, וזה מקטין את משיכתם לעומת צגים אחרים בסקירה זו. ה-146457-/6 מבוסס על שפופרת קונבנציונלית שיכולה לטפל באבחנה מקסימלית של 1024 על 1280 ב-60717 בלבד. באבחנה הגיונית יותר של 768 על 1024, קצב הרענון של הצג עולה ל-7672 מקפיא הבהובים. בבדיקה האובייקטיבית, ה-146457-/6 השיג את התוצאה השניה הטובה (0.09 מיימ) בחו- סר-התלכדות. באזור המצוינות נמ- צאת גם תוצאתו של צג זה במבחן הבהירות המקסימלית השימושית, שהתברג במקוס השביעי. באישור האכזבה מצאנו את ציונו במעבר-מודיס (חמישי מהסוף) ובעיוות ייכרית הסיכות" (עשירי מהסוף). תוצאות אלו הציבו אותו בחציון התחתון של קבוצת המבחן שלנו. בבדיקה הסובייקטיבית, לעומת זאת, התו- צאה הכוללת הייִתָה מעל לממוצע. החלפות בין 64 לאבחנות גבוהות יותר מטופלת עייי דהיה (66/), אך עדיין ראינו ייבריחהיי של המסך שלוותה ברעש נקישה. ה-60-156557 הוא צג יקר יחסית, אך מספק תמונה טובה ותכונות רבות כמו אחיו 6 ישראל :וני 199% צגים רבי-תדר בן ה-14. השפופרת היא שטוחה-רבועה, עו- בדת בקצב 6082 באבחנה של 1024 על 0 -76112 ב-768 על 1024. התמונה על המסך הייתה אחת הטובות בק- בוצות המבחן שלנו: חדה וברורה. הערכה סובייקטיבית זו גובתה עייי המספריס האו- בייקטיביים, תיקו על המקוס השני (יחד עס ה-146457-./6) במבחן התלכדות-הקרניים ותוצאה מעולה בעיוות ייכרית הסיכות". הבקרות הדיגיטליות בשני הצגים מטפלות בכל הנושאים, החל מבהירות וקונטרסט, וכלה בייכרית הסיכותיי וטרפזיות. יש אפילו אפשרות לסיבוב התמונה, תכונה לא שג- רתית בכל רמת מחיר של צגים. יותר מכך, לצג זה תכונה יוצאת דופן של הצגת תפריט הבקרות על המסך הראשי. אפילו תוכלו להורות על ביצוע בדיקה-עצמית של המסך. התפריט המוצג על המסך הוא דבר רצוי, משוס שזה מציג את האבחנה הנוכחית בה עובד הצג. אבל תכונה זו יכולה להפוך למ- טרד, משוס שהתפריט קופ בכל פעס שה- אבחנה משתנה. שני הצגים דורגו כתואמי [-איוא. ה-04-146457 ]וס / 6 וה-156557-/6 הס צגיס יקרים עס איכות תמונה טובה ומגוון מלא של תכונות. הש- אלה הגדולה שנותרה היא האס התכונות הנוספות שוות את המחיר הנוסף. 0 !006 ז60!05%9 למרות ביצועיו הבינוניים, ה-1510 10068 ז9גו00105 של 41660 זג)0020]05) במחיר 5 מצויד בערכה כוללנית של בקרות דיגיטליות ואנאלוגיות לכיוו- נון תמונה. הציון הממוצע שהצג קיבל היה נראה אחרת, אך תוצאה גרועה במבחן הבהירות המקסימלית השי- מושית מנעה זאת. ל-1510 10001 שפופרת 15 אינטש שטוחה-רבועה של וחסגוו1] בעלת מסך פעיל בגודל 13.6 אינטש. הצג תומך באבחנה מקסימלית (לא שזורה) של 8 על 1024. במפרטים מצויין שהצג מרענן בקצב 7212 באבחנה זו, אך בזמן מבחנינו הוא ר רק ב-7087. הצג לא תומך בתקני ייכוכב האנרגיה" או ]1 ?]א במבחנים האובייקטיביים, ה- |66סוא 0 השיג תוצאות טובות בכל הת- חומיס מלבד בהירות המסך המ- קסימלית. התוצאה שהושגה, ח13.7, הייתה הגרועה ביותר בכל הבציר הנוכחי. מבחני מעבר המודים ועיוות ייכרית הסיכות" זיכו את הצג בציוניס ממוצעים, וה-1510 |006! התברג במקוס ה-3 עס תוצאתו המרשימה בהתלכדות קרנפים (0.0925 מיימ). בהערכות הסוביקטיביות שביצענו, לא הבחנו בחוסר-התלכדות או בעיוות ייכרית הסיכותיי באופן ישיר על תמונת הצג. במעבר בין מודיסם גרפיים הבחנו בייקפיצות'י במידה ניכרת. ה-1510 1006 זג/00105 הוא צג רב-תדר רציף, ונשלט עייי מיקרו-מעבד. הבקרות הא- נלוגיות והדיגיטליות שולטות בבהירות וקו- נטרסט, וכן בעיוות ייכרית הסיכותיי ועיוו- (המשך בעמוד 148) שמות של 5 חברים (שאינס מנוייס) יכוליס לוכות אותך בחולצת 1 של םא0421ג א 0ק. כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני | של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אס לפחות אחד מהס יחתוס על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך ב-5 גליונות נוספים. ו5וככ: 23/12 / ו ובל את 5או642 26 / המהדורה הישראלית לביתך באופן קב שמות מומלציס (שאינס מנוייס) המת אימים להיות מנויים של 5א21 0 סי הישראלי: [ | ! 1 1 בול 1שם: טלפון: ו | 2שם: טלפון: ו 1 3 שסם: טלפון: 4 שס: טלפון: | 5 שם: טלפון: 1 | אל: | אלידע הוצאה לאור בעיימ ו ת.ד. 9237 שמי מס. מנוי [ תל-אביב 61091 כתובתי | פקס: 03-6963080 טל. בבית טל. בעבודה אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 03-6966231 ₪ = פשסחחו/ זס1 6ו03ז0קו04-50 סופד עבצע ז | מנוי חדש ל-25 גיליונות + 6ג6וסקט5-/6 חינם! חידוש מנוי מספר -‏ . ל-25 גיליונות + 60ז6קט6-5 חלנם! הארכה נוספת מנוי מספר. | ב-25 גיליונות + 03|6ז0קט64-5 חינם! במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מסי . . שס , משפחה טלפון כתובת ומיקוד ד)וצינשק סי -- בק לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. : ד נא לחייב את חשבוני בויוה /ישראכרד מספר הווו וו טסט חר" הכרטיס בתוקף עד תאריך 1 חתימה [ ו 1 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 9 הזמנת מנוי חדש ל-5א140.421/ 26 המהדורה הישראלית בו בו 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) החל מגליון . מספר : נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר: תד 9237 וו תּ ל -אביב 01 1 הכרטיס בתוקף עד .הררה ן תאריך שם משפחה טלפון 1 אל: כתובת ומיקוד ו רצייב שיק מספר מק ן אלידע הוצאה לאוף בע'/מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . 1 | --77777-- חתימה סת0ז הינו מעבד התמלילים המתקדם והנפוץ בעולם לסביבת חלונות, ההופך את עבודת עיבוד התמלילים לקלה ומהירה מתמיד. מיקרוסופט, חברת התוכנה הגדולה בעולם, עיצבה את כא0/ו לפי צרכי המשתמשים. 00 מצטיינת בידידותיות רבה למשתמש: מרגע שהפעלת את מעבד התמלילים תוכל לייצר תוך מספר דקות, מסמכים פשוטים ומורכבים כאחד, תוך שימוש מהיר וקל בעכבר, ולשלבם ביישומים אחרים. יישור - ג בלחיצה אחת גרניס - עמוזות - טנלאות - מיושר נלחיצת כפתור 0 % בלחיצה אחת | חלוקת הטקסט = יצירת טנלאות ניתן לגדוק איות 0 לטרכז משרטט גרפים = למספר עמודות | מווכנות נקלות של המסמך ע מרשימים כנחיותך בלחיצת כפתור ו [9 1 ו מ ו ור (%201!! - מעבד התבלולים המתכדם בעולם בפברות. 100 היא כזבו הזבללש המדבל בריב גאסצפאג תון סספר וקו מססכש פכחם למביבת | הלתדת ‏ אשור ‏ הוסך ‏ את עבחות רבדך. לשותיש | בעכדית |ובאנגלים) הבשפקש ‏ = התוכנר, | ותהבל ‏ כלי עכידה טלמ בדסה. של ומכרן ‏ בדקדהחת ‏ דבה בשתמשו סוופ ההבפה לארך שללדכית.. מהפו( צם מזגד התמללש. האג (צר 0045 > (00) ב)'1/ אאכפביע >לקצ ‏ 40080 סלוהס ת4מ (אפ 2410 רק סאלסר 3% 2 | 200 8 9 העיז 2ג'מן האהתאר (228 סל ו 1 / 1 7 55 ₪1] [05 | [=] ]5555 ]הו עסו מעבד התמלילים הנפוץ בעולם, בעברית. אם האצבעות היו מדברות הן היו אומרות רק מלה אחת- 0 מבחר סרגלי כלים (845 1001) - בלחיצת עכבר על הצלמיות בסרגל יש לך גישה מהירה לפקודות שימושיות. ָּ ועו - התצוגה על המסך זהה לפלט הסופי. % ?00 8 46תת - העברת טקסט וגרפיקה באמצעות עכבר לכל מקום על גבי המסמך. 9 שילוב של גרפיקה וטקסט. טּ מכתבי תבנית (1,47'85ק1מ1). טָּ מיזוג הדפסה ליצירת מסמכים ומדבקות לדיוור ישיר. | השוואה בין גרסאות שונות של המסמך. טָּ ניקוד טקסט, יצירת תוכן ענינים ואינדקס. טָ קישוריות לפקס, לדואר אלקטרוני ולרשתות תקשורת. 4 הסבת קבצים ממעבדי תמלילים אחרים ל-מת0/ו. ואלו רק חלק מן התכונות ההופכות את 08 למעבד התמלילים המתקדם והנפוץ בעולם... ועכשיו במבצעי מחירים מדהימים: מעבד התמלילים סח0/ חבילת 5סןזז0 - (אן-דו0ק 20/50- 051=- סהסוון 1790 ₪ / המחירים אינס כוללים מע'"מ ותקפיס עד גמר המלאי / ב בב ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת רטימת משווקים מורשים ולפרטים נוספים: מיקרוסופט ישראל, תובל 3 רמת גן טל. 03-51510%. גליקמן נטלר מייחיר ניו/ 1 ]וו מאת ג'והן ר. קווין > סיבומ' המכירות:מורים על גל חדש של רכישוח כרט'פ' קול בה'קך ללא תקדים. לאו 7 הראשון של ברטים' קול בשוטים 'חפית, שנדחנו בע'קר /"י חקים, רואיםי עכשיו אח הג' השנ ₪ 1" 0 7 הה'סטריות של כונני [ , ו 1 מחברר נ' 'כולח= סי 5קחז6הוו ₪6 שנה שעברה נמכרו בארהייב למעלה מ-3 מיליון כרטיסי קול ובעולס כולו למעלה מ-5 מיליון. ב-1994 מצפים כי המספר יהיה כפול לפ- חות. רק חלק קטן מהכרטיסיס נמכר באמת למטרה הפורמלית של ייאודיו עיסקייי - הו- ספת קבצי קול למסמכים משרדיים - אבל רביס משתמשים בתירוץ הזה כדי לקנות את מה שבאמת חשקה נפשם: כרטיס באיכות תקליטור לשימוש עם משחקים ותוכנות מו- זיקה. זה בסדר גמור, חבריה. אפשר לצאת מהארון ולהודות כי שעשועי מחשב ושימושים בי- דורייסם הס חלק חשוב ומהותי בקשר שלנו עס ה-20. בימים אלה, כאשר המחשב האישי ‏ נבלע והולך בתוך מערכת המיחשוב האי- רגוני, רתוס לרשתות תקשורת וכבול בתכתיבי עשה ואל תעשה של מנהל הרשת, האספקט הייאישייי של ה-26 נסוג לאיטו לכיוון הבית והשעות שלאחר העבודה. מחקרי שוק מהעת האחרונה מראיס על תופעה: חדשה ברכישות מחשבים: הקו- נה הממוצע של מחשב ביתי העלה במספר שלבים את סף הכניסה וכיום רוב המחשבים הנקניס לבית הס שווי עוצמה, אס לא יותר, למחשבים עי- סקיים. בשילוב עס כונני 02 0% הם הופכיס למכשיר רב עוצמה, הממלא מימד חדש בחייס הפרטיים שלנו. לכרטיס קול איכותי יש תפקיד מפתח בכך. התמונה העיםקית לעומת זאת, בסביבה העיסקית יש עדיין דרך ארוכה לעשות עד שקובץ קולי יהיה תוכן סט- נדרטי כמו קוב ]8561 או תמונת מסך פשס6ַתג/. ישומיס עסקיים, כמו זיהוי דיבור וט- לפוניה איטגרלית, הס בינקותם עדיין ולכן לא נוצרו התנאיס לסטנדרטיזציה של פורמטים. כך, למשל, לא קיים תקן או- ניברסלי לדחיסת קול ולכן מש- תמשיס רבים לא יכולים כלל לנצל את המדיוס הזה. התמונה הזאת שונה במקצת מהתחזית שפרסמנו כאן לפני שנה (גיליון ההרמוניות סקירת כרטיסי קול 7 של 5א180421א 26 / המהדורה הי- שראלית, עמוד 98), לפיה הישומים העי- סקיים של קול עתידים לכבוש את מרכז הבמה בעתיד הקרוב. את המאמר ההוא הכ- תרנו בכותרת יילא משחקי ילדיםיי. היוס אנו אומריס יילא רק משחקי ילדים" או אולי יימשחקים לא רק לילדיס'י. לעומת זאת, מה שכן רואים היא עליה ברו- רה באיכות הקול, במבחן הנוכחי דרשנו מהכרטיסיס לתמוך בהקלטה ושיחזור של צליל סטריאופוני באבחנה של 16 סיביות ובקצב דגימה של 44.1 קילוהרץ. אלה הד- רישות הבסיסיות של "קול באיכות קו- מפק-דיסקיי, תנאי הכרחי להנאה מוזיקלית. "צורות הגל" -המשרעת כצפונקציה של הזעמן 7 תרומת התדרים גבוהים--- כמו-כן דרשנו תמיכה בפורמט 84%/. שתי דרישות אלה כלולות במפרט המורתב ([16%6 2) של מולטימדיה ובשילוב עס כונן 02-80 כפול מהירות תקבל פלטפורמה הראוייה לשם יימחשב מולטימדיה". מילון מונחים לא נחזור כאן על ההסבר המקיף שנתנו בחו- ברת הנייל על קול ספרתי ועל העקרונות הפיזיקליים של דגימה ושחזור אודיו. נסתפק במילון מונחים וציטוטי המסקנות: > קול. מה שאנו שומעים הם גלי לח באוויר המרעידים את אברי התחושה באוזן. מעשרעת מרווח הזמן בין דגימות "הפפקטרום" -הלשרעת כפונקציה של התדר מסנן תדרים גבוהים --- "רוחב הסרט" -- מסנן תדרים נמוכום 4-7 | אוקטבות 4 ההרמוניה היסודית פרופיל הספקטרוס מאפיין את "צבע" הצליל. 1 +2 3 5 6 ישראל יוני 1994 4 שיחזור של קול נעשה בדרך כלל עייי רמקול מגנטי, שהופך אות גלי חשמלי לרעידות גליות של אוויר. הקלטת קול נעשית בדרך כלל בעזרת מיקרופון שהופך את גלי לח האוויר לאותות חשמלייס. + קול סיפרתי. כאשר הופכים את היצוג של גלי הקול, מגליס חשמליים אנלוגייס (דומיס בצורתס) לעליות ולירידות בלח האוויר לסידרת ערכיס מספריים עייי דגימה בפרקי זמן קצובים. 4 דגימה. סיפרות האות האנלוגי באמצעות מתמר ‏ "אנלוגי לספרתייי, 826. המתמר בודק את משרעת (אמפליטודת) האות הח- שמלי בזמן נתון ומייצג אותה עייי מספר. במתמר 16 סיביות הערך "0" מייצג את התאמה למשימה | 600 00 6 | ישומיס עיסקיים | ו משחקיס וחינוך 0 60 חספ 2160 ּ | ישומיס עיסקיים [ ו משחקים וחינוך 0 ישראל ווכי 1994 סקירת כרטיסי קול השקט המוחלט והערך 32,768 את המשרעת הגבוהה ביותר שהמתמר מסוגל לקלוט (סיבית אחת מתוך ה-16 משמשת להגדרת הסימן, + או -, המייצג את כיוון המשרעת, הפאזה). חוק הדגימה. חוק שקובע יחס מינימלי של 2 ל-1 בין קצב הדגימה הנדרש לבין התדר המירבי של האות האנלוגי. למשל, כדי לקלוט אות אודיו של 20 קילוהרף יש לדגוס אותו לפחות ב-40 קילוהר. % תדר. מספר הגלים בשניה של אות מח- זורי, נמדד ביחידות ייהרציי. כך, למשל, האו- זן האנושית האידיאלית רגישה לגלים בת- חוס התדרים מ-20 הר עד 20 קילוהר>. התחוס הזה נקרא יירוחב הסרטיי של האוזן האנושית. + רוחב סרט. רוחב תחוס התדרים של אות כלשהו. למשל, רוחב הסרט של אות טלויזיה הוא כ-5 מגהרף, של תחנת רדיו א" הוא 50 קילוהרץ ושל שיחת טלפון הוא כ-5 קי- לוהרף. שס לב שהכוונה איגה לתדר הגבוה ביותר אלא להפרש בין התדרים הקיצונייס באות. 4 ספקטרום. אות מחזורי אינו בהכרח בעל צורה גלית פשוטה (סינוסואידלית), אבל תמיד אפשר לפרק אותו לסכוס של גלים פשוטים. לתהליך הפירוק קוראים ייהתמרת פורייהיי והתוצאה היא טור של גליס סי- נוסואידליים עס אמפליטודות שונות. הס- פקטרוס הוא סידרת הערכים של אמ- פליטודות הגליס המרכיבים. 4 משרעת ועוצמה. המשרעת של גל היא ערכו בכל רגע נתון. העוצמה מייצגת את האנרגיה הגלומה בגל והיא מתייחסת למ- שרעת בריבוע. טווח העוצמות שמתמר 16 סיביות יכול לספרת או לשחזר הוא 1 למי- ליארד בערך. 4 בל ודציבל. שיטת מדידה מעריכות (לוגריתמית) להשוואת עוצמות. ייבליי מייצג יחס של 10 ל-1. יידציבליי מייצג עשירית מיחס זה, כלומר השורש ה-10 של 10. יחס העוצמות של מתמר 16 סיביות הוא, כפי שצויין לעיל, בערך 1 למיליארד, שהס 9 בל או 90 דציבל. ליחס זה מקובל לקרוא ייהטווח הדינמייי. הוספת סיבית אחת לא- בחנה משפרת את הטווח הדינמי בכ-6 דצי- בל (90/15). 4 איפנון. שינוי צורת הגל עייי אות חיצוני. התאמה למשימה | | 8 התאמה למשימה 8 8 איכות קול מקצועית סב משחקים וחינוך איכות קול מקצועית כ ישומים עיסקיים 6 ז810510 חט50 5סס סעווו איכות קול מקצועית משחקים וחינוך ה בדרך כלל שיחזור של אותות גליים נעשה עייי איפנון של גל נושאיי. למשל, הצליל שאנו שומעיס בוקע ממקלט הרדיו הוא אי- פנון של הגל הנושא של התחנה, שהתדר שלו הוא בתחוס של מאות קילוהרצים עד יותר ממאה מגהר%. קיימות מספר שיטות איפנון שהידועות ביותר הן "יאיפנון משרעת", א יואיפנון תדריי, |א:. 4 סינטס'יזר. מרכיב תדרים. מכשיר אל- קטרוני המשחזר אותות (אודו במקרה שלנו) עייי יצור סיננטי של הספקטרוס שלהס בעזרת מספר מתנדים סינוסואידליים. בסי- נטסייזר ]א השליטה בספקטרוסם נעשת עייי איפנון !א/. התוצאה דומה יותר למקור ככל שמפעילים יותר מקורות איפנון, הנקראיס גסם 47085 0708. בשבב 02133 של ימ- וירוס גאה להכריז: טס | ף עשי דרן ה -- "₪79 58 6 )> פץגצז סזסט ה * במחיר הכהות- שלא יחזור ערכת מולטימדיה מדהימה כוטיס קול למקצוענים = כרטיס קול 16 א6055 םשא סופשה = = וו אחא ששאוזג.ס שעהאו סוסטג = כונן 0 צ50 מהירות כפולה | * כרטיס הקול הטוב ביותר בעולם = רמקולים אוזניות ומיקרופון כולל:וו ש=ד5צ5 סאש50 פ/וססאוו "תק ל יש ייח | 0 כולל מע"ז 0 ₪1 כולל מע"מ נציגות בלעדית בישראל;: כ המרכו היחידי והגדול בישראל של 80% 05 9 זז 1 . מאיצים גרפיים 8/ ו- 54| מבוססי | 32 \ 6א6פד 4 יה 2 . ות' פרישמן דד ת"א טל' 9 פסקס' 03-5230852 | שווק והפצה: בצפון הארץ- "גמלא" טל'/ פקס: 45ווו04-4 רתובות: "מולטימדיה" טל/פקס: 08-4661958 יפה 6 אהה, למשל, פועליס 4 אופרטורים כדי לא- פנן את האות. מחולל צורות גל. מעגל אלקטרוני המייצר גלים. עס צורת מורכבת על פי ערכים ספ- רתיים של המשרעת. החלק המרכזי במחולל הוא מתמר "סיפרתי לאנלוגייי (20) הקולט סידרה של מספרים ומפיק גל אנלוגי. > טבלת גלים (₪,1ת דמ / /ז). טבלה של ערכים מספרייס המשמשיס את מחולל צו- רות הגל עיימ לייצר צליליס סטנדרטיים, למשל את הצלילים של קלידי הפסנתר או הלמות תופים. בשיטה זו ניתן לשמר את כל הייצבעיי והניואנסיס של כלי הנגינה המקורי, גם בשיחזור אלקטרוני. התאמה למשימהת תס 8 איכות קול מקצועית ישומיס עיסקיים איכות קול מקצועית - = = סביר .: | 3 משחקיסם וחינוך איכות קול מקצועית ישומים עיסקיים משחקים וחינוך 6 ישראל יוני 1994 סקירת כרטיסי קול 6 הענות תדר (600050 ק66תטך6זק ). שיטת מדידה לבחינת הנאמנות למקור של אבורים המבצעים עיבוד אותות (למשל, מי- קרופוניס, מגברים, רמקולים, מתמרים ומ- ערכות קול מוכללות). הגרף של הענות תדר מראה על ההגברה היחסית כפונקציה של התדר. ככל שהגרף שטוח יותר (ללא שינוי הענות כאשר התדר משתנה) כן רבה יותר הנאמנות בשיחזור הצליל. ככל ששוליו (האיזוריס בו הוא דועך) רחוקים יותר כן גדל רוחב הסרט. 6 הרמוניות. צלילים מוזיקליים בנוייס בדרך כלל מגל סינוס יסודי (ההרמוניה הי- סודית) ומסידרה של גלים סינוסואידליים בתדרים שהס כפולה שלמה של תדר הגל היסודי. אלו הן ייההרמוניות הגבוהותיי של הצליל והן נושאות את הייצבעיי, המאפיין את כלי הנגינה. עיוותים הרמוניים. כאשר כלי השיחזור מייצר את הרמוניות הגבוהות ביחסים לא נכוניס. בספרות המקצועית נהוג לציין את הפרמטר ייעיוותים הרמוניים כולליסיי פד או לשלב אותו עס הפרמטר שמודד את רמת הרעש של הכלי (א+110). הפרמטר המ- שולב צריך להיות פחות מ-0.1% בציוד אקו- סטי טוב. + רעש. הרחש שיוצא מהציוד בזמן שהוא אמור לשמור על דממה מוחלטת. הרעש הזה קייס ואף מתגבר בזמן שהציוד מייצר את הצליל המבוקש. היחס בין הצליל המבוקש לרעש נקרא י"יחס אות לרעשיי (18000 א/5) ורצוי שהוא יהיה גדול ככל האפשר. מודדים אותו בדציבליס.ובציוד טוב הוא יותר מ-85 דציבל (88), כלומר לא יותר מהרעש הייסיפרתייי הנוצר מדגימה ב-16 סיביות. עיוותים בין-איפנונים (חסגוג[ט6סחח6וה1 חסוחס218). כאשר מאפננים גל בשני תדריס שוניס נוצרים גס מוצרי איפנון בלתי רצויים, אותם יש לדכא. בציוד אקוסטי טוב לפרמטר זה יש ערך פחות מ-0.1%. 4 רגישות (לוזווו3ח56). ושבח (חוה6 ). העוצמה המינימלית שניתן לקלוט בציוד וב- איזו מידה ניתן להגבירה ללא עיוותים. פר- מטריס אלה חשוביס כאשר מתכננים את הגברת האות היוצא מכרטיס הקול ושילובו עס מקורות קול אחריס. + הפרדת ערוצים. מקור סטריאופוני אי- דיאלי משמיע בכל ערוץ צליל שאינו תלוי במה שמשמיע הערוף השני. בפועל קיימת 5* קר | יכות קול מקצועית | שיר ₪ ישומים עיסקיים . 0)זט5סחוץ 1810 5% 5 איכות קול מקצועית ישומים עיסקיים משחקים וחינוך התאמה למשימה 60 ו ₪ ישומיס עיסקיים | גדוע. משחקיס וחינוך גרו 0 חטס5 הסוס איכות קול מקצועית לש ן ישומיס עיסקיים > ג משחקיס וחיגוך בדרך כלל תלות חלשה. הפרמטר הזה מודד את היחס בין האות הרצוי להשפעה הש- לילית ולכן הוא צריך להיות גדול ככל הא- פשר. דרישת מינימוס: 50 דציבל. ציוד אודיו מעולה נותן הפרדה של כ-100 דציבל. + 11]א. תקן להפעלת כלי נגעה אל- קטרוניים. בניגוד לקובץ 8%ץ, הכולל דגי- מת משרעת של צלילים, קובץ 1ע]]וא כולל הוראות סטנדרטיות המפרטות איזה צלי- ליס מוזיקלים יש לייצר, בדומה להוראות הכתובות על עמוד תוויס. כמו שאיכות הנ- גינה תלויה ביכולת של הנגן להפוך את התווים לצלילים נכוניס כך איכות הצליל הנובע מציוד %1]01 תלויה ביכולת שלו לש- חזר את הצלילים המקודדים בקוב. ציוד נגעה 101 יכול להיות מבוסס על טי- טנא אלי // / ב 2 - ( / . / / ו 4 תוצג לקהל ההחב במסגרת 'בית פתות' ₪ : | | 4 4 בתערוכת קומפיוטקס: יום ג', 7 ביונ, 4 2 / 4 לם 6, בי השעות 22.00 | > | ש 0" 4 מרכז הירידים, גגי התערוכה 5 / / / 4 / 4 - = / 4 הנכם מוזמנים 7 4 4 % כ , , "...= = מלההמזה 2 . % 6 0 ר רד 4 % %-- - 4 / . 4% > , 6 : י. : > . 8 .₪ ל 4 = 8 5 3 - 0 9-0 0 .בל 0 2 1 00060 להטוטים אקרובטיים ב'ן מחעובים חברת קרט שמחה להזמינך להכרזת מערכת 1 היא המערכת הראשונה בעולם המעבירה 1 המהפכנית מבית 8086. באופן מדוייק מסמך גרפי צבעוני ומורכב ממחשב 1 מאפשרת העברה אלקטרונית של למחשב כולל: העימוד, הפונטים הצבעים | קרטזזו- מסמכים מכל סוג, מודעות ומצגות גרפיות והתמונות - אף אם המחשב המקבל אינו מפעיל צבעוניות ומורכבות בין מחשבים מסוגים שונים: = את השום המקורי, או את הפונטים המקוריים או מקינטוש, א1א0, פיוסשחו/ו, 05. תכונותיה את מערכת ההפעלה של המחשב השולת. המיוחדות מייעלות ללא הכר תהליכים של הפקה, = !101084 - עבור מוסדות וארגונים הפועלים הבאה לדפוס והעברת מידע בין ארגונים, בסביבות מיחשוב מגוונות, משרדי פרסום, גרפיקאים, בתי דפוס, מפיקים, ועוד. 1 8 אהמדאפק מדוכ)אוו/ ו קרט סערכות: השנהיהיה לך עסק עם קרט זא זא רח' אחד העם 9 תל-אביב טל: 03-5100324, פקס: 0375100320. להשיג אצל המשווקים המורשים. 58 נטסייזר ]א או על מחולל צורות גלים. במ- קרה השני הרבה תלוי בעושר ובדיוק של טבלת הגלים, ממנה שואב המחולל את הצו- רה של כל תוו ותוו. בכרטיסי קול המ- בוססיס על טבלת גליס שמורה הטבלה בדרך כלל ברכיב זכרון !80% בלתי נדיף. כרטיסיס מסויימים מכילים גם זכרון 1א א, לתוכו אתה יכול להעתיק טבלאות גלים אל- טרנטיביות, במידה ואינך מרוצה מאיכות הטבלאות המקוריות. 6 מעבד אות סיפריתי (287). מעבד יעודי לתפקידיס של טיפול באותות אנלוגיים שע- ברו סיפרות. מאפייניס אותו מהירות גבוהה בביצוע קבוצת פקודות קטנה יחסית, שעי- קרה פעולות אריתמטיות. שילוב מעבד ?₪5 על הכרטיס הגרפי מאפשר לתכנת את פעו- התאמה למשימה מ סז חסו5ו/ 1600 6 סוט ן 0 :ע 1 איכות קול מקצועית סביר > | ישומים עיסקיים סביר > משחקיס וחינוך התאמה למשימה ₪ = סז תסו 60/0 = 6 סו וט איכות קול מקצועית 4 | ישומיס עיסקיים משחקים וחינוך ישומיס עיסקיים ו התאמה למשימה / וט . איכות קול מקצועית |מ עה ענה אסטי ‏ בע חן השבת ישומים עיסקייס - ו משחקים וחינוך ישראל יונר 1994 סקירת כרטיסי קול לותיו. בניגוד לכרטיס קול רגיל, שתמיד הופך קוב מספרי לצלילים מוזיקליים, ?7 יכול לשדר את הקוב כמודם או פקס, לבצע פעולות דחיסה ופרישה, לבצע התמרת פורייה וכדומה. יבמ, למשל, משתמשת ב-257 שעל הכרטיס ז6חט65חו/ כדי לספק יכולת פקס/מודם (14.4/9.0 קילובסיביות לשניה) ומשיבון (יימזכירה אלקטרונית") סי- פרתל. % דחיסה ופרישה. דקה יחידה של קול סט- ריאופוני מסופרת ב-16 סיביות ו-44.1 קי- לוהרץ ממלאת יותר מ-10 מגהבייט על הדי- סק. כדי להקטין את הנפח המחניק הזה משתמשיס בטכניקות שונות של דחיסה, המבוססות על כך שהשינוי בין נקודת דגי- מה אחת לשניה אינו אקראי לחלוטין בצ- לילים של דיבור ומוזיקה. לדאבוננו אין תקן אוניברסלי לדחיסה ופרישה של קבצי קול, אבל לאחרונה מסתמנת הסכמה על שני תק- ניס ]א4276 ו-0שיוא. 4 ]226% . ראשי תיבות של ייקוד איפנון פולסים עס הפרשיס מסתגלים"י (6ווק408 00ו000[31] 0066 156ט 1181ח6ז211/6), שיטה בה בקובץ הדחוס נשמרים ההפרשים בין דגימות עוקבות במקוס הערכיסם עצמס. השיטה מאפשרת יחסי דחיסה של 1:4 בערך ללא פגיעה באיכות הקול. 6צוו0168 מיישמת את הטכניקה בחומרה ואילו מיקרוסופט עושה זאת בתוכגת 40610 688חופט8. 6 1/₪0א. ראשי תיבות של ייקבוצת המו- מחיס לתמונות נעות'י, וועדה שמונתה עייי אירגון התקינה לתקשורת 60111 לצורך קביעה של תקן עולמי לדחיסת תמונות נעות (ווידאו סיפרתי) ברשת הטלפוניס. מאחר והתקן כולל טיפול באודיו (במקור כליווי לאות הווידאו) ניתן להשתמש בו לדחיסת קבצי קול גס ללא ווידאו. לתקן זה יש גיבוי בינלאומי חזק ולכן סיכוי ממשי להפוך לתקן אוניברסלי. האלגוריתס המשוכלל של 6 מאפשר להשיג יחסי דחיסה של 1:12 ללא פגיעה ממשית באיכות הקול. 4 1א6/. קידוד דחיסה פרימיטיב <ותר מ-420061. אינו איכותי מספיק עבור דחי- סת מוזיקה אבל אפשר להשתמש בו בת- קשורת קולית בטלפון. 4 ת/650660טז1'. שיטת דחיסה, שפותחה (בישראל) עייי חכרת קטסזס 257 בעיקר לי- שומי טלפוניה ודואר קולי, זוכה כיוס לגיבוי של מיקרוסופט. השיטה משיגה יחס דחיסה של 1:10 ללא פגיעה משמעותית באיכות של התאמה למשימה 0 ; 2 6/006חטס5. 0 סז / צִּ שי( איכות קול מקצועית ישומיס עיסקיים משחקים וחינוך התאמה למשימה 7-0 סחסוסק איכות קול מקצועית [ ישומיס עיסקיים משחקים וחינוך התאמה למשימה 6 סזק 6חטס5 ח60!66 6%!ססך איכות קול מקצועית גדוע --% -- 5 2 ישומיס עיסקיים | שיר " ₪ - -ה= ודח זהה ההק משחקיס וחינוך וצ התאמה למשימה ב 8600 ומ 5" ישומיס עיסקיים | מק ו משחקים וחינוך 6 ן דיבור (לא מוזיקה), מה שעושה אותה לל- עילה בישומי קול מסחריים. מיקרוסופט מכלילה אותה במערכת שתטס5 פשסשחתו/ חזטו5ץ5. קוב דיבור של 10 שניות שנדגס ב-11 קילוהרץ ו-8 סיביות תופס נפח של 7 קילובייט. לאחר דחיסת הסטטקפטוך הנפח קטן ל-13 קילובייט וכמעט שלא תר- גיש בהבדל האיכות. שיקולים שוליים למרות שהעיקר בכרטיס קול הוא איכות הקול, זה לא השיקול היחיד בבחירת הכ- רטיס המתאים. כדאי לשס לב גס לפרטיס הבאים: + זיהוי דיבור. רוב החברות מציעות גס תו- כנה ישומית פשוטה לזיהוי של מיליס בו- ורפ'קס מכריזה: ל ו מבצע הסריקות הארצ' החל טנא אלי / ל 0' גרפיקס, נציגת שת 0 (יצרנית 81/35 ס/500) בישראל, מציעה מבחר גדול של סורקים שולתניים. ש'ל וצבע. בכל תקציב ובאיכויות גבוהות (עד סס 1200). הסורקים מתחברים למחשבי 0 ומקינטוש, מותאמים לכל התוכנות המוכרות ומאפשרים גם סריקת שקפים ושיקופיות. רמיקס' - סריקת מצב צרמיקס' נציגת 00 ו-ח8151 500 היא החברה המובילה בתחום המולטימדיה בישראל. הידע, הנסיון והתמיכה הטכנית של 'גרפיקס' עומדים גם לרשות לקוחות הסורקים שיישומיהם משיקים לתחום הגרפיקה והמולטימדיה. גרפיקס מולטימדיה בע"מ מקבוצת קונלוג בע"מ רח' הסדנא 7, ת.ד. 303 אזור התעשיה, רעננה 43000 טל: 904936, 097911913 פקס: 097915732 סקירת כרטיסי קול תגובתח התדר להקלטה ונגינה של כרטיסי קול פוטהיו) 060ההטסת - בהטספהּיזוט 5 :₪ 20% 108 ו יי 20 6 6 - חס וחוכ ₪0 ד2 וטנס אפוהת 6 זו 20% 106 או 100 20 סיו הסופ!/ 1608 - ( ו 4 4 [קוקייכ סל ויק 1 לעפנ | | > ישן ור | . 0 0 0 2 2 | 2 == 4 ד- 4 4 6 6 ל 6 0 %% 3 8 ו או 0 5 זו 0 אס או 3 8 פטסטה:// +וססיוס:וא - מש 8% 2/1706 פטסס-] 56 ישן צעאה!68) 4הט0ס5 7:60 וי 8 0 55:68 6מט50 4 136 סופטו 6 8510 4 ב 2 2 0 5 ב---00 3-2 / -ן 0 4 ו 6 : - 7 1 0" 2 0 0 ₪ 0 גא 0% 0 א הי ה 6עה טסוחטת 6עה;עטוטוו 6 אהו 1706 2 00058 6 | צאה!8) 0הַט50 2+6078 6 ב כו ה | 4 0 8ו160הטס היא 16 סיול 3 2 0 | 2 - . 00 3 3 2 ו ₪ 3 %5 הסוזהטסונש ואבו ההטס5 |ה1ו18כ והחוי 63 6 --- זזה רה ו --4 = ן 0 63 9 4 6 % א ₪5 ₪ 9 | ₪9₪ שש הט 50 !18113 והח:סיזה 6 סיו !0 6%+קסיד 5 1 5 305.] 6ע090811 וב ( ו וי -| |-- 2 6 16 ו סוזיוטד חס וטו (המשך בעמוד 142) 0 6 ישראל יוני 1994 קרוב אצלך | ג'ון דבורק ה 'גוּרוּ' האגדי של פיסי מגאזין | נשאל בתום ביקורו בארץ: | "מה המוצר שהרשים אותך יותר מכל מבין המוצרים הישראלים שהוצגו לפניך?" יותר ממעבד תמלילים וראוי לתואר 'מערכת לשונית אוניברסלית' . הסוד של 'אקסנטי הוא ניצול מבריק של שיטה חדישה לקידוד של אותיות 7 כיוון מחעובים למדו איך להפיק מכך את המקסימום. הצורה בה הם משלבים | עברית, ערבית, יוונית, רוסית ושפות אחרות, תוך כדי שמירה על רצף הקריאה | הנכון ויכולת פירמוט עמוד מלאה, היא מדהימה." (גלובס 4.5.94) | פרטיס בתערוכת קומפיוטקט | 8 יונל 1994, גני התערוכה, תל-אביב | | כיוון מחשבים בע"מ. | ת.ד. 53063 ירושלים 93420 טל: 9727-27793-723+ פקס:9727-27793-7731+ כָּיווּן שזיטראל יונו 194 777 מאת פרנק. דרפלר, ג'ון גאריס, סטיב ריגני, צ'ול סונג קים / תרגום: אבישי בידני אם רשתות מחשבים מסקרנות אותך אך אתה נרתע מהן כיוון שאתה חושב שהן מסובכות ויקרות, המשך לקרוא. אם אתה מנהל רשת מתוחכמת, או אולי משווק רשתות, כדאי גם לך להמשיך לקרוא. 1 רשתות אה יישווה-מול-שווהיי (פממק-10-חספע) הן חבורה מגוונת ומפתיעה. ניתן למצוא פתרונות קישור בסיסיים עבור אתרים קטניס לצד מערכות הפעלה מתותכמות לרשתות גדולות, אשר התקנתן קלה כמו או של המערכות הפשוטות, אך להן תכונות רבות עתר ק ואפשרוות הרחבה. המעניין הוא שהמחיר משחק תפקיד קטן יותר ן ₪ ן ן ם מזה של תמהיל נוחות השימוש, התכונות ואפשרות ההרחבה. עבור הכנת סקירה זאת חיפשנו מוצריס שיתנו פתרון לצרכי רישות של קבוצות עבודה קטנות המשלבות ₪05 ו'ייחלונות". הדרישה הראשונית היתה יכולת גישה של 10 משתמשים (לפתות) בו-זמנית לאותו דיסק או קבוצת קבצים. 4 1 | ח נבחנו 13 מערכות הפעלה המציעות תכונות רבות - משיתוף מינימלי של קבצים ומדפסת עד דואר אלקטרוני, פקס, גישה מרחוק, מערכת תומון ויכולת הגדלה והרחבה. | רעוחוח תקשודח שיוויוניוה הקיטוב ברשחות בין המוצרים שנבחנו לס- קירה זו מצאנו כי חמש חבי- לות תוכננו עבור רשתות שזד | ררה קוקות | לעוצמה ‏ ויכולת = שיתוף מדפסות הרחבה, חמש תוכננו עבור אאאשואשששאוש התקנה קלה ומחיר נוח וש- לוש נמצאות אי שס באמצע. כללית, המוצרים היקרים כו- ללים, בנוסף ליכולת הה- תרחבות, מימשקי ייחלונות" טוביס יותר מאלו של המו- צריס הזולים, תכונות הד- פסה טובות יותר, ואפשרויות טובות יותר בשיתוף 02-80%1 וחיבורי רשת גמישים יותר. המוצריס הזולים תוכננו עבור הפעלה נוחה ומחיר נוח ויכולתס מתבטאת בעיקר ברשתות של שתייס עד ארבע עמדות. התקנה וניהול ה דואר אלקטרוני יכולת גדילה ל-ז60009010 0208011/6, שאינו כלול בחמשת המוצריס היקרים, יש תכונה מושכת במיו- חד: הוא אינו משתמש בכרטיסי רשת ומ- הווה פתרון טוב עבור אלה שאינם רוציס לגעת בקרבי המחשב. אולס רשת זו איטית מאוד, ומחירה, עבור כל עמדה, דומה לאלו של מוצרי הקצה העליון. שלושת המוצריס האחרים נופלים היכן שהוא במרכז. למוצרים אלו תכונות של שני הקטבים, אך הס אינס שייכים באופן מו- חלט לאחד הקטבים. מוצרים אלו טובים, אך הס יצטרכו לחבור לאחד הקטביס מאחר ושוק זה נמצא בתהליך פילוג. חברת אחז 1-ש 835 משווקת מערכת יישווה-מול-שווה" התאמה למשימה | סח 60 6שו60001 שיתוף קבצים רשתות תקשורת שיוויוניות מעולה | גדוע , חן )0811%6 0 (שםם? 70 אםם?) נוספת | הנקראת חתוצא.1, הנמצאת גס היא אי שס במרכז, אולס היא הובאה לידיעתנו רק לאחר סיוס הבדיקות. למרות האמור לעיל, מערכות הקצה העליון הופכות יותר נפוצות עד כדי יצירת לח שוק על מוצרי הקצה התחתון (לדוגמה, ניתן להתקין את 0 - > סקאז זס"] 5שו00חו/ במחשבי 0ק נו- ספים ללא תוספת מחיר). אם ירצו יצרני המערכות הקצה התחתון לשמור על יתרונס, הס יצטרכו להגדיר את הנישה שלהם - זאת אומרת מחיר נמוך יותר והתקנה והפעלה קליס במיוחד, כל זאת תוך שמירה על בי- צועיס טובים. חלונות בראש מאפיין נוסף המתגלה בימיס אלה הוא שמ- ערכות יישווה-מול-שווה"" המצליחות הן אלה שיועדו לייחלונות" ושילובן בייחלונות" טוב ץוחס 56ש עה זט) ז6וחוזק 81156166 סש1656 סום שו כ) 6 6ת! הס 5ז6ת01 תווש ז6וחוזק 808056866 שזפה 5‏ 6₪ופת5 62 ד = הופ] 6פשתף8ו0 60406 הגזףַסזק זהב0055|51 ברח סז טחטוח 6זטף%ח00) סז 50 5 זוסץ סז 65| 60 ששח גוסץ החשוםסזק. סרח 63 0ז ניתפרח חזה> | סז 056 0006 זטסץ טסה 6 5 סח 560 10 1] פפשזק סח ₪ זטוסתזאי אא אפ ] נוי | במיוחד. תוכנה לרשתות חייבת לתמוך בייחלונות", אולס קיימיס הבדלים גדוליס בשילוב המוצרים שנסקרו בייחלונות". אח- דים, כמו ,1056541.1א!, רציס רק בחלון ₪05 ובמחשב 6? שמשתמש ב-תטואג/1 לא ניתן להריץ את ייחלונות" במוד עפסאג חאם. כמובן שאין מערכת הפעלה לרשתות המ- שולבת בייחלונות" בצורה טובה יותר מ-6/יש/, מאחר ו-6/ות/ היא פשוט גי- רסה טובה יותר של ייחלונות 3.1" בתוספת תמיכה ברשת. אס אינך רוצה להתקין את סשקש בכל מחשבי ה-76? שלך, אולם תרצה רישות טוב לייחלונות", אזי חג1זסשסע הוא המוצר הטוב ביותר עבורך. צלמיות הרשת והתצוגה שלו ברוריס יותר מאלו של המוצריס האחרים. ח ]זסשסץ הינו ייבחירת העורכיסיי שלנו עבור תמהיל קלות ההתקנה והשימוש, התכונות המצוינות, הביצועיס הטוביס, התמחור הגמיש, קלות ההרחבה 5 6 ישראל יוני 1994 = ואיכותה והשילוב המובנה הטוב של מערכות 5 עם מערכות ייחלונותי אשר הינו טוב יותר גס מזה של 6אוקץצ. זה מתחיל בתכונוח הבעווטוח כאשר אתה חושב לראשונה על רשתות, בדרך כלל הסיבה המעוררת לכך היא רצון לשתף מדפסת או דיסק. במרבית המקריס הצורך לשתף קבצים מתחיל ברצון להכניס נתוני הנהלת חשבונות או מלאי ממספר מח- שבים. לא משנה כיצד זה מתחיל, שתי פו- נקציות אלו הן הפונקציות הבסיסיות של רשתות תקשורת שיוויוניות יינייר תקועיי. שתי תכונות, "קתגוחחקטקעה'י (-"קתוותחק (קטסזפ) 855[ס", הן תכונות הד- פסה מתקדמות. פתג)המקטקעת מאפשרת התחלת הדפסה גס אם המחשב לא סיים לשלוח את כל הדפים. פַתווחמק 55ג1ס מאפשר לך לבנות קבוצת מדפסות להן תכונה משו- תפת, כמו )ח5150סק, ובסיוס ההדפסה המ- ערכת תאמר למשת מש היכן לאסוף את הת- דפיס. רוב מערכות ההפעלה שנבתנו מאפשרות שיתוף כונני /א6-80. כאשר אתה יוצר ספריות משותפות בדיסק, אתה נותן לרשת אפשרות להפעיל יישומי רשת, כמו דואר אלקטרוני, מערכת תזמון ומסדי נתונים. כל מערכות ההפעלה שנבחנו מאפשרות שימוש ביישומים אך חלקן אי- טיות יותר מהאחרות. מספר חבילות, כמו חס ו-0/חש (וגירסה ‏ 6.0 של 6 ]) כוללות תוכנות דואר אלקטרוני טובות במיוחד. חישוב העלויוח האמיחיות אחת התכונות המושכות המסורתיות של רִי- שות יישווה-מול-שווה" היתה הקלות הי- חסית של ההתקנה במחיר נוח. היו לנו רמות שונות של קשיים בהתקנת רכיבי החומרת הרשת ואם הרשת שלך לא מבצעת אותן טוב, לעולס לא תהיה מרוצה. אך תצטרך לשקול גס תכונות אחרות. לדוגמה, מבנה הש- מות והבטיחות הופכיס חשו- ביס כאשר מאפשרים גישה לרשתות אחרות. תכונות אח- רות, כמו שיתוף |אסא-פס ותקשורת פנימית, כולל דואר אלקטרוני | ומערכת תזמון ברשת, הן תכונות שקרוב לוו- דאי כי תחפש לאחר שנוכחת לדעת ‏ כי הפונקציות הב- סיסיות פועלות כהלכה. תצ- טרך להציב מול עיניך את המתווים של מערכת ההפעלה לרשת: מחיר, ביצועים ויכולת התרחבות. אל תחשוב שה- נקודה האחרונה, יכולת הה- תרחבות,| ברורה | מאליה, הרשת שתבנה קרוב לוודאי תתרחב, ולא כל המוצריס מאפשריס התרחבות נוחה. תכונות מתקדמות משתי התכונות הבסיסיות, תכונת ההדפסה העה הק- ריטית. בדוק מהן אפשרויות ההדפסה של מערכת ההפעלה שלך. כללית, כל המוצריס מאפשרים למנהל המערכת לראות את מצב תור הה- דפסות, לבטל הדפסה מסוי- מת, או לקדמה בתור. מוצריס עס יכולות הדפסה מתקדמות, כמו 60/ת) ‏ 0טפגוא/1 , תג ]סק | ו-[א10, מת- קשרים עס מנהל המערכת והמשתמשים כדי לדווח. על בעיות, כמו "אין נייריי או 8 6 ישראל יוני 1994 שיתוף קבציס שיתוף מדפסות התקנה וניהול וננוכ א שיתוף מדפסות התקנה וניהול דואר אלקטרונל יכולת גדילה ,ופצת התאמה למשימה. שיתוף קבצים גדו שיתוף מדפסות. גרו התקנה וניהול. גרוע ו דואר אלקטרוני 7 | גדוע | גרו יכולת גדילה 1 ח0ו0]655 אתוזא .1 [ 90 סש 1 | תה 5. 2 הסח - 06% סד 65% : 000]:=אוטתשד קט 5 חמא9 91 יס /. בזעו <זע וזעו 2 או( וסוחורץ. ב , 6 [ ב והי )-‏ סייו 4( אה ון. ו 5 8016 אחוק. 36 01 סכנמושו / [=) 164% 61% 4 סתג5. וק( 1436680003 1 סלאו אן 5100 54 ח! פס | 0 :5 סמספה חן 5 10 200%) פ 1 סע א ץד 0 ]| מושק3 מו ₪ [ ]ו 1 60 5 תא וק סעוכ 3 1 6|מו5ושתו בוו > | 7 | >תו פז501:%8 שתך 56690 558169 58:98 [8ה0ו015%8]/ הו|א4 זנוגי 1 '] (פשוצוז) 1685 הפק 9%ו6הא השקם | (השש) 1/0 בוו 0 ופוס 1 0 2960 זאו 1 [ פאז ב 0 ב זג 4 1 ופא 5 5 1 29 זופח זז 6 1 8 0 6 וס הא זסצזפ 5 1771-2‏ פזפמהרזל בונ 5 4 ב האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח. לא המצאנו את הסיסמה, אבל אימצנו אותה. גם אנחנו יודעים איך לבנות 486 בפחות מאלף דולר, אבל אנו לא חושבים שזה רציני. אנו מאמינים כי המחשב צריך לספק איכות של כלי עבודה מקצועי, גם אס המחיר אינו הזול ביותר האפשרי. המחשב שתקנה אצלנו יהיה בנוי מהרכיבים הטובים ביותר , שהוכיחו את עצמס במבחנל ביצועים וסקרי שביעות-רצון של העיתונות המקצועית. 6 מעבדים - 105106 [00ח1 לביצועים אופטימליים. 4 לוח אם (6ז8סטז6ת!סז) - יחודי בישראל. עם אפיק מקומי 054 והכנה לפנטיוס 216 |50666. % בקר דיסק - 6פווחסזק, ייבחירת העורכיםיי, מאיץ את פאס0חו/ לזמן גישה אפקטיבי של 0.27 מילישניה! 4 בקר תצוגה - /0/זסקט5 5 של חברת 6חסותגוע. האלופים במבחני אזגוחת\ 8סותק ג 0). 4 מקלדת שח6ח6 ועכבר ח1.081160. האבזרים המומלצים עייי מומחי ארגונומיה ומשתמשים כאחד. + צגים - סוני (טריניטרון) ופיליפס. צגיס רבי-תדר באיכות עולמית. פתרונות, לא קופסאות.. הגישה שלנו לאיכות החומרה נובעת מכך שאנו רואים במחשב רק חלק מפתרון מקיף, שנשמח להתאים לצרכיך. אנחנו המפיצים הגדולים בישראל של תוכנות תיביים וטא של אאטטוטה, רשתות נובל וציוד היקפי לישומים הנדסיים. אצלנו תקבל לא רק ייקופסאות'' אלא פתרון מקיף הכולל אינטגרציה, התקנת חומרה ותוכנה, רשת תקשורת, הדרכה ותמיכה טכנית לאורך זמן. זה לא זול אבל, כפי שאמרנו בכותרת, "האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכתיי. לפרטים והצעות מחיר פנה לאלכס, סטיוארט או דני, בטלפון: 03-5713324 ו 0 ענו סהססוטה 1 5 0;ט מיחשוב מתקזם ( ו ה ש לום 4 3-5 0 פקס. 13319 73-57 ,9 הרו ובפעתיים 6 והתוכנה של החבילות. בכל המקרים, לבד מאחד (זס)סטתחס6 6עג00301), אתה צריך לפ- תוח את המחשב ולהתקין כרטיס רשת. אבל מספר חבילות עוזרות לך באמצעות תוכנת התקנה, לדוגמה חג]זטשס ו-0/וק/. לח- בילות אחרות, כמו [₪א10, התקנה קשה יותר הדורשת עיון מרובה בספרות הנלוות. חלק מהחבילות הקצה התחתון כוללות את רכיבי החומרה והתוכנה, דבר אשר יכול להקל על תהליך הרכישה וההתקנה אך יכול לעלות לך בדמים, תרתי משמע, בעתיד. מו- צריסם אחרים, כמו 6ו185₪א1/4, משתמשים בכבליס ומחברים ייחודיים, הזולים יותר מאלו של אתרנט וטבעת-אסימון הסטנדרטיים. שימוש בקיצורי דרך בחומרה או, | בלשון עדינה, שימוש בחומרה יחודית מאפשר לת- ברות לגבות מחיר נוח יותר שיתוף קבציס שיתוף מדפסות רשתות תקשורת שיוויומות תוספת כל עמדה וכל משאב מעלה את המורכבות לרמה שחלק מהחבילות. אינן יכולות לעמוד בה. אס אתה מתכנן להרחיב בעתיד את הרשת, חבילות הקצה העליון יותר מעמידות לרשותך את אפשרויות הה- רחבה הטובות ביותר. היכולת להרחיב את הרשת מעבר לכבל המקומי, למה שנהוג לק- רוא יירשת רחבהיי או אןג//, נעשית חשובה יותר ויותר, ולא משנה אס ברשת שלוש או 0 עמדות. המשתמשים ירצו להתחבר למ- שרד המרכזי, לעבוד מחוץ למשרד או לעבוד מביתם, וחלק מהחבילות נותן אפשרויות הרחבה טובות יותר מהאחרות. עבור החומרה שלהס ולטעון | ₪ כי קיימת גמישות או פשטות התקנה וניהול נוספת בתוכנית החיבור. גם ה-א דואר אלקטרוני אס מחירם נמוך יותר והם יכוליס להיות פשוטיס *ותר מ- 1028561 (אתרנט על זוגות שזוריס לא מסוככים), לתו- כניות חיבור לא סטנדרטיות יש שלושה חסרונות: החיסרון הראשון הוא תפוקה נמוכה, כפי שהוכיחו המבחנים; הת- סרון השני הוא שהחברה יכו- לה לפשוט את הרגל ולהותיר אותך עס מוצר יייתוםיי; ול- בסוף, האפשרות להרחבת הרשת יכולה להיות מצו- מצמת, בגלל מגבלות מרחק ואותות אשר לא ניתן לה- עבירס דרך מגשרים ונתבים. יתרה מזאת, פתרונות אלו אינס זולים עד כדי כך שתוכל לזרוק אותס אס הס לא ית- אימו יותר לצרכי ההרחבה שלך. 2 שיתוף מדפסות התקנה וניהול יכולת גדילה 16 אבשרויוח ההרחבה שיתוף קבציס הרשת שלך תתרחב לבטח בע- תיד על ידי תוספת, הרחבה או גידול, ולמרות שלא כל א יתרחב לכדי רשת בי- נונית, כדאי שתהיה מודע לאופציות הההחבה העומדות לרשותך. תוספת עמדות אח- דות אינה מהווה בעיה, אך שיתוף מדפסות התקנה וניהול דואר אלקטרוני יכולת גדילה ,. 06 ישראל ינני 1994 ב שש להוא התאמה למשימה - | ההוש א-ש 66 00 060%07ח60 6עו6030% אס כל שתרצה הוא לחבר מחשבי 20 ומ- קינטוש, מוצר זה הינו הפתרון הקל ביותר עבורך, מאחר שאינך צריך לפתוח את המ- חשביס כדי לחבר ביניהס: המתאמיס מת- חברים לשעריס המקבילים. אך שיטה זו מו- גבלת לרוחב פס של 230.4 קילו-סיבות לשניה של 100911818 בו משתמש המוצר. אין במוצר אבטחת מידע והוא יקר יותר מ-,105051.1!. לאחר ייהתקנת'י החומרה אתה מריץ את תו- יי ב אק = - 2 כ זז פיה | 5 - 2 הניר + מז ו ל - ו "ה = (ז בי אוגמצצן. גגוכדצי 6008661 06018 016 וה זר היום, כד' לנצח אתה חייב מחשב, שמג'ב אליך מהר. "6ו| זו" המחשב החדש מבית "קומפיוטרסטור", המבוסס על מעבד החטוזח6 810 64 נותן לך, המשתמש המתוחכם, אפשרות להו קדימה עם ‏ צ60חג\", ‏ 6זס", דגש, "[ס6אם", "0ו1.0", בט0וטג", וישומי בו6שוחו)[טז עכשיו אתה מכתיב את הקצב בלי להמתין, בלי להתקע 61 תחטוזח6ס 6!|= זס/וסק ₪ מעבד: 1112 60/66 811 64 (586) וזטווח6? 6 זכרון: ]8 ניתן להרחבה עד 63/10 6 4 חריצי הרחבה 201 ₪ כרטיס מתאם כונן קשיח 12/5081 201 6 כרטיסים גרפיים ]0 עד 2110 זכרון עס מאיץ יעודי ₪ מסכים: יי17, ''15, "14, ברזולוציות גבוהות. |[ וחטו1ח06 16ו!= זסשסק ₪ מעבד: 1112[ 60/66 811 64 (586) וחטווחטן 6 זכרון: 80 ניתן להרחבה עד 611/15 6 3 חריצי הרחבה /55/ 8 5 כרטיס מתאם כונן קשיח 10/5081 ,1/ 9 כרטיסים גרפיים עד 21/15 זכרון עם מאי ייעודי 6 מסכים: "17, "15, "14, ברזולוציות גבוהות. | | | | | | | | | | | | | | | | | | השומקושמ‎ 14)2/ 1 1 . א הורמון צמיחה - 5% מלא ושלח בפקס' ל"קומפיוטרסטור': 03-5798360 --- כן, אבקש לקבל, ללא התחייבות, הצעת מחיר מפורטת ל: למחשבי ותטוזת6 31116 ז6שוסק, כמות: בטכנולוגיה: כ-] [6ע [- עשי | | | | | | מעבד: | ]60%]82 | ]82]א66 | - | מטך ןק ו | שמי: כ תפקידי: | | ל == -- | | שס החברה: הנהלה ומשרדים: הקישון 13 ב'יב טל. 03-5798350, פקס. 03-5798360 מוקד שירות ארצי: 03-6194731. כנת ההתקנה בכל מחשב, נותן שס לכל מחשב ולכל מדפסת, מסמן אם המדפסת תו- מכת ב-71ח205150, מחבר את הכבלים וה- מערכת עובדת. כאן יסתיימו היתרונות עבור רביס מה- משת משים. לא ניתן לשתף דיסק שלם, אלא רק ספרייה בשס 20ש888. המוצר מכין דיסק ווירטואלי בכל המחשבים המציג תכו- לת ספריות אלו. לכל משתמש גישה מלאה לספריות אלו והרשאת ייכתיבה בלבדיי לס- פריות 47 ט]א?0 51. אך אין כל סי- דורי אבטחת מידע נוספים: כל מה שנמצא בספריות 5711852 פתוח בפני כולס. אפשר לחבר גס מחשבי מקינטוש לרשת, אך תצטרך לשנות את התצורה שלהם כדי לא- פשר גישת יאורחיי וגם אז רק לספריית 0 שינוי התצורה קל ופשוט. לקח למערכת 16 דקות כדי להעביר קוב בן 8₪. אס אינך רוצה להתעסק בקרבי המ- חשב ואתה מסתפק ברמת ביצועים כזאת, זהו מוצר טוב עבורך, אך אס תרצה אופציות טובות יותר משיתוף קבצים ומדפסות, חפש מוצר אחר. רשתות תקשורת שיוויוניות 05 65% 0 65% המוצר מציע פשרה מעניינת בין מוצרים חז- קיס ומוצריס פשוטים יותר במחיר נוח מחיר המוצר טוב עבור מערכת של עד 255 משתמשים - העלות לעמדה הנה כנראה הזולה ביותר בשוק. אולס רק אם מדונר בשיתוף קבציס, מדפסות ו-60-80%1 בלבד. ביצועי המוצר סביריס אך אין בו דואר אל- קטרוני ומערכת תזמון. הגירסה שנבדקה אינה כוללת תוכנת התקנה אוטומטית לייחלונות'י, כך שהצטרכנו לה- תקין את מנהלי ההתקניס ידנית. המוצר כולל רק שני דפי התקנה, יתר התיעוד נמצא בתוכנת עזרה מקוונת. משתמש חדש יתקשה להתקין את המערכת, לפתור בעיות וללמוד על תכונות חדשות, אך לאחר ההתקנה יוכלו המשתמשים האחרים ברשת להשתמש במשאבי המערכת. למרות שמימשק הייחלונות" חלש מזה של מוצרים אחרים, הוא מאפשר לך לשתף משאביס בקלות. יתרה מזאת, מימשק זה טוב יותר ממימשק 005. מימשק ההדפסה ברשת מא- פשר לך לראות את מצב תור ההדפסה ול- הוסיף דפים מוביליס ודפיס מסיימים לה- דפסות. החברה מציעה גם חבילת שרת 5י- עודי למחשבי 32-ביט, הנקראת 6זספזטסע. האבטחה ברשת מבוססת על מערכת סי- סמאות, דרכה תוכל לתת הרשאות. המוצר מאפשר לך להגן על משאב, לדוגמה תת-ספריה, באמצעות סיסמא. אין אפשרות להגדיר קבוצות, כמו "מכירות", ולהקצות לקבוצה הרשאה, כך שתצטרך להקצות הר- שאה לכל משתמש בנפרד. המוצר משתמש ב-18א5 כך שתוכל להתחבר ל-6/ת/ או ל-דא. אס המחיר הוא השיקול העיקרי שלך, הרי שיקשה למוצרים האחרים להתחרות בו אולס, ביצועיו, אופן עבודתו עס ייחלונות", ותכונותיו נחותיס יחסית למוצריס האחריס בסקירה. ד 60 ₪ וופועאו אה ]|סטופוטחו המוצר מספק ביצועיס טובים, אבטחת מידע מצוינת, אפשרויות הרחבה ודואר אלקטרוני החברה שפתחה בפניך את עכשיו גם פותחת בפנין עכשיו יש לך הזדמנות להצטרף למועדון המומחים של מיקרוסופט ולזכות להכרה רישמית מחברת מיקהוסופט העולמית. תעודת "מועדון המומחים של מיקרוסופט" תפתת בפניך הרבה דלתות להצעות עבודה מפתות. כל שעליך לעשות הוא לבוא ולהוכיח שאתה מקצוען אמיתי. המבתנים במערכות הפעלה יכללו את הנושאים הבאים: מו > סמו 6 0 000 ₪ תקשורת ₪ מסד נתונים ז6/ח86 .501 ₪ פרוטוקול ?10/1 המבתנים באפליקציות* יכללו את הנושאים הבאים: מו 8 6 וז וס * בחינה באפליקציות כוללת בחינה נוספת במערכת הפעלת חלונות (60%%וצ) 8 6 ישראל יונו 1994 בסיסי במחיר סביר. המוצר תוכנן עבור רש- תות קטנות עד בינוניות והוא בין הטוביס במוצריס שנבדקו. השרת ל-32-ביט, חווט זז56, העובד ב-008א פפ7סמדסאע עולה על אלה שאינס משתמשים במוד זה, כמו 265% 0 65% מערכת אבטחת המידע טובה מאוד. תוכל להגן השרתיס ועל המשאבים באמצעות סי- סמה. תוכל ליצור סוגיס שוניס של הרשאות עבור כל הקבציס והספריות בשרת, אפשרות שאינה קיימת ב-6ו1451א1./4. באמצעות הדו- אר האלקטרוני תוכל לשלוח רק הודעות טקסט למשתמשים אחרים, ההתקנה הייתה מסובכת במקצת, לדוגמה, היינו חייביס להתקין את מנהלי ההתקנים ואת הצלמית ידנית. המוצר כולל מימשק לייחלונות" אך הוא חלש, אינו אינטואיטיבי והתהליכים אינם אוטומטיים מספיק. המו- צר מאפשר שימוש במספר סוגי חומרה, כר- טיסי אתרנט סטנדרטיים, כרטיסים של הח- ברה - ז0060195)0 (-105 ז0ו660[85סא - ומאפשר חיבור לפי 1088862, 1088565 ו-1083561. אפשרויות ההדפסה סבירות. הן כוללות תור וחלונות % רשתות תקשורת שיוויוניות הדפסות ברשת, אך אין אפשרות לבדוק את מצב תור ההדפסות ממחשב-לקוח. שלא כמו במוצריס האחרים, הרשת לא תיידע אותך במידה ותקרה תקלה, היא תוציא רק הודעת שגיאה ל-205 או לייחלונות"י. המוצר מש- תמש בפרוטוקול 6)8105א! ומספק דרייבריס ל-15א, כך שתוכל לטעון תוכנה לתקשורת עם רשתות אחרות. המוצר מתקשר ל-0/ץ \ 3.1 אך לא ל-3.11. אס אפשרויות אלו מספקות אותך ואתה מחפש מוצר שיאפשר התרחבות ללא איבוד איכות ביצועיס הרי שמוצר זה מציע פתרון חזק. |01: 3:50 000 [003ו1655סוק אחזואה.ו מחיר המוצר, 599 לעמדה, נמצא בתחוס מערכות הקצה העליון, אולם ביצועיו ות- כונותיו נמצאיס בתחוס מערכות הקצה הת- חתון. גירסה 1.02 מציעה הדפסה ברשת וא- בטחת מידע בסיסית, אך אין בה דואר אלקטרוני, מערכת תזמון ועבודה דרך תפ- ריטיס, אבל היא מאפשרת חיבור הרשת דרך השעריס הטורייס והמקביליים, בנוסף לחי- ידידות. זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת דף מידע מפורט: מיקרוסופט ישראל 03-5757034 מפתח 6 בור דרך כרטיס אתונט. הכרטיס מופעל ביישורת הפקודהיי של 205, דבר שיכול לה- קשות על משתמשיס מתחיליס. החבילה כוללת תוכנת שרת *יעודית ולא-ייעודית, אך תצטרך להריץ את התוכנה הלא-ייעודית בחלון 205. תוכל להריץ תו- כנת ריבוי מטלות מיוחדת הנקראת 15% ץחוד, אך אז תצטרך לייעד תוכנת 205 למשימה זו. המוצר משתמש ב-6)8105א ועובד עס רוב הכרטיסים. אבל התכונה המושכת ביותר שלו היא יכולת עבודה עם השערים הטורייס והמקביליים וכרטיסי אתרנט בו-זמנית. כמו רוב המוצרים בס- קירה זו, מוצר זה אינו יכול לרשת מחשבי מקינטוש. המוצר מציע הגנה על ידי יישס משתמש" וסיסמה, אך אינו כולל הגנה על קבצים או ספריות. ניתן לקבל תכונות וביצועיס טוביס יותר אס משתמשים בתוכנת 05)א-26 , שהינה תוכנת הפעלה לריבוי יישומיס שפו- תחה לפני 12 שנה על ידי החברה. המוצר קיבל ציוניס גרועיס במבדקיס שע- רכנו, תוכנת השרת הייעודית משפרת את גליקמן נטלר מייחלר .9 0 ישראל יוני 1994 = רשתות תקשורת שיוויומות | 7-7 עשית בצ עשרת מוקדש לתפקיד עשרת לא-מוקדעו לתבקיד יוסציז50 וחסי? ₪680 % שהטסיפסיזס-] ₪0 )ועט 680 | 50 ₪0 30 20 ו 00< 5006:טטהות מס 5 ₪ 30 0? ו 000 םהו גוו מן|תשא ‏ האפאם מהתשמט הפקתה |הממקחן הממחה 0 3 . ו 0 רד ו 7 005% 9 05% 5 [תמצכן ודו 8 תומוחו 7 האסן ו ₪ מ 0 האה| 1 5 | ו 3 ₪ 1 5 ו - ₪-‏ - ו 3 (ז1פ-16) פקטסזףאזס/ זס! פוסטת:/. 58| | = (1פ:32) פקטסוה אוש ז0! פאוסטהוא 7 (1ופ-32) פקטסזףַאזס/י זס! פצסטח /ש 5 3 = ו 2 1 5 | 01 חושק ו ו 5 = ו 02 !סוס 4 ב 5 ב 6 = ו 7 ו ופ 31 | 50 פהווטקס אגן הומטו 5% | ו 0 זו בי ב 48 50600700-023858%5 6 והטסיפסיוס=] 6טופח6+ה!-(021 ה+ועט ₪680 ₪ 50 ₪ 30 20 00-10 < 50606:סשהות 0 | 50 )| 30 ו 000 סוה 104 רו 0 17 | וי 05 ו 7 ו ב הו 39 ופחד 39 50 10סזק הנואת 1 10 15551001סזק 1.113% 53 ו 1%5 פופו 0 סוופפואו 1 38 וזו 1 59 [1פ-16) פקטסזף 018 זס! אס הו 3 | (16-8/0) פקטסוף זט ז0! 5אוס6ת וע 83 (32-010) 5קטסזף אזס זס) פצוסטה:א לו (/פ-32) 5קטסזף%ז0/ זפ] 60%5ה:/ 56 0 58 0 ו וטק 12 0 1 א 1 סק 3 ב 5 5 05 6 צקוח/5 06 קוחו 0 5 00 1 טר 27 ו פופץ5 מַהוזק0 13 טר ב 0 זט יזסעיז50 0+ 6+ןיו/ 6 6הטסיפסיזס=] 6עו5ח6+ה!-א215 העט 680 יו 00 ₪ 40 20 0 000 < :05::00000וטה/ה1 0 150 400 ו 200 [י < 55060005 0זטח 1 16 ו | | ב ה ( 0% ו 1 פופו חר חר 34 7010550081 אה/ 11 7019550081 אהנ)א 1 38 קפא ב 22 וא מו 221 (11פ-16) 5קטסזףאזס/ זס! פ/וס0 ה (15-80) פ5קטסזחָאזס/ זס! 5/שס6תו/ש 9 (11פ-32) 5קטסזףאזס// זס! פעיוס0 הו (32-810) פקטסזףאזס/ זס! פעוסשח :ץע ₪ ו ו 2 וק 0 | 050 0:8 הזוס חמ סק 8 פאפופ ו 0% ופ קפ ( 50 הַהוהזפק0 אג דאס 516 הַתופזפקט את | דפ 10 0 זפ בי ב האבקט של עומעם עבודה מקומי % שחטסיפסיוס-] סא הזוע 6שוימע ך 0000000078 88%ת604זם8 | החנזהמ תזועיו 10 01 סוות ו 80 | 300 20 ו 000 <:0ה000בטוטה/ון ! 60 ₪16 10081 הס!₪608)00]81 | 301 סח תווש סוד 14 [ )| 0 ו 13 יי 43 ו 0% 0 7 ו 12 חר 5 18 וחו מו ו ₪ 12 [8ח0ו01655ז אהו וא 1 5 1 : ַ 1 ו ₪ וו 5ו 14 (ו1פ-16) קטסזףָאזס/ש זס) פ/שסטהוצ/ = : 0 9 ₪ 7 15 14 (32-011) פטס ףא זס// זס! פששסטחזש ו 14 0 ₪ ו פו 15 9 |8ה50זק 7 כ וו 20 5ו סוס 5 ה 3 12 ו 25 ב 0ו 6 שלחו 7 16 ע1קחופ ו ו הסופץ5 זט 0 אוו ד 1 כ הז מק 0 1 ד פד 016 061107 165001ק0] 500785 10/81 בה מ 70 06 ישראל יוני 1994 \צ%א ₪ רת תא ₪ % 4 % ) % . ₪ \ % \ ן " צ 6 הוננת השן הובגה עונבחרה ע"' אוב' ה"א והטנגיון להוראה ממקצועיה של נ'הול ברוייקטים. כל רכישה ו אחת מתוכנות ת ע דא ללא צורך במודל חיצוני הצגת תרשים עץ פעילויות - 86צ כולל כותרות ניהןל משאבים מסוג חומר - קצב צריכה וצבירה מול רמות מלאי הגדרות תלויות בן פעילויות שונות בפרויקטים שונים תעריפים וזמינות משתנים של משאבים משותפים | ניהול סעיפים תקציביים ללא תלות בפעיליות או משאבים פּ מסכים, תפריטים נתונים וספרות בעברית [ | | קפ דוס קורס הכרות בן יומיים כלול ברכישת התוכנה 8 |ח 5" 5 0 עס סוק 50 6זסש 50 מקבזצת מ.םי. להזמנות ולהדגמה צלצלו עכשיו ל-.0.8.ח מערכות בע" 6590055 05 2 התפוקה, אך לא ברמה שמצדיקה יעוד מחשב-שרת. שקול את המוצר הזה רק אס תרצה להשתמש באפשרויות החיבור היי- חודיות שלו. אבל, מוצרים אחרים מציעיס תכונות טובות יותר במחיר נוח יותר. וש 5ם צגם המוצר מחזיק בשיא יימהירות העברת קובצ'י, ולו אבטחת המידע טובה וניהול רשת טוב. אולם, הוא מוגבל בשילוב חלש לייחלונותי ודרישות זיכרון גבוהות. מאחר והמוצר הוא מערכת הפעלה מלאה, לה מע- רכת ניהול קבצים ייחודית, הוא מסובך יותר מיתר המוצריס. תוצאות המבחנים של המו- צר היו נמוכות משל המוצריס האחריס. ההתקנה היתה ארוכה אך פשוטה. תצטרך לייעד חלק מהדיסק למידע אותו תרצה לשתף ותצטרך להעתיק לשם קבצים מבו- ססי 205 קיימיס כדי שרשתות אחרות יו- כלו לעבוד איתם. תכונות הניהול היו בין היתרונות העיקריים של המוצר. רשומות המשתמשים וזכויות הגישה מנוהלות מעמדה אחת בלבד, אבל מנהל המערכת יכול לצפות בתור ההדפסות ולאסוף מידע דיאגנוסטי מכל עמדה ברשת. אחת התכונות המושכות במוצר היא יכולת המשתמש להפעיל את היישומים ברשת ול- הפעיל את כל המשאביס הנגישים מתוך התוכנה. אבל, למרות שאפשרות זו מקילה את גישת המשתמשים למשאבי הרשת, היא דורשת תקורה גבוהה יותר. אס תרצה לה- פעיל את י"חלונות", תצטרך לשנות את קו- בצי התצורה כדי לאפשר את ההפעלה מתוך קטופאן./.]. (יישומי ייחלונות" הדורשים מוד 6% אגא לא יעבדו ברשת). מימשק המשתמש קל מאוד לשימוש וניתן לעבוד גם עם עכבר, אך הוא אינו מושך וג- מיש כמו מימשק גרפי. הצלמיות מקלות את הפעלת המטלות היום-יומיות. בתצורה של שרת תזדקק להקצות 1.5 מג- הבייט זיכרון מורחב עבור התוכנה - נפח גדול מאוד יחסית למוצרים אחרים בסקירה. יתרה מזאת, אס אתה משתמש בייחלונות'י, תצטרך להגדיר בקובץ התצורה כמה מה- זיכרון המורחב מוקדש למוצר וכמה לייחלונות'י. ו איָן זה משנה אס יש לך משרד קטן או ארגון גדול, 85110ו1/418, גירסה 5.0 הוא בחירה 6 ישראל יונ 199% רשתות תקשורת שיוויומיות השוואת תנונות ע'קו'ות. 0 נחיוה העוונים 0 0 לבלבל לבל ננמ/1//-/-/מ0מ00 00/0 א---.--- = תה אוו תרוו יי רו סח! 15011 סח 61-50706א 6 סח | וס 5ז16טקוח00 1/0565 6 ופצ סח! 16600100 את 51 האטו צוקוחופ = ,81-05 זסשוו5 ,ח8]זסאוסק ]0 !ו בה א 0 חסופזט 0 חסוז8/ 8 7 חס0פז0/ ופ | 00 000 ו 10 00 0 0וחווח/ 30 24 !חנ 200 8 | ] ] ] 1 ממם ששם ששש זא ₪ ם ₪ הנמ זטוווום 6 נמ 6 טוקסו ₪מ ₪םמם | ₪ ₪םש 1 ₪ם ₪ ₪ ₪ ₪ מ ה 00 ש----=-= ככ הרהה הטתתתהתתתתתוו ₪ ₪ ₪ ט ₪ ₪ ₪ ם - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ₪ ₪ - ₪ ₪ ₪ ו הנוה 6 706 שש 2.6 5% 20 | 1456,ם/א .926 13.83 בסם בסם סם סם ₪םמם ₪ תְ 71 37 3/נגכו ,006 ו 005 ,000005005 05 ₪ ₪ ₪ **/א ₪ **/א **ה/א ם ₪ ם ם ₪ סט ם ם ₪ ₪ ם ם ם ₪ = כ סספם ₪ שש שם 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 0זווחו וח וח - ווח ₪ מ = 2 3 ב 5 = . . . ווח ווח ווח וו וח זזוחו!ח 3 7 16 5 ב ת% . ,005 = פאסטחו,005 | >סחוש ,05 =] =] כ 5 5 5 8 ססחאססםם ...ה ₪ כ פסם ₪ ₪ ₪ סם .א אה ₪ . ם ם . . ב ₪ [ ]₪ סם ססם [ ]₪ סם | . ם ם . םס ₪ . ב ם . . ם ₪ ב ₪ . ם . . . . .. . . ם . ם . ם 800-530 | + 0 + >+-11:30-830 = 1000-6005 800-800 0-5 110-800 . . . ₪ . . רשתות תקשורת שיוויוניות רשתות הקשורת ש'וויוניות .00 05011ז0וו/ .| 15001 5 080600-ה₪00650] 50//878 6!סופוטח! .6ח! 0815 08 לא ק'ים ובו קיים ₪3 זו | 6ח| 55008105 ₪ ו [ יי ו 0 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי זו כ 1 אהנאת1 | ,א]|מופוטה| | ,065% סו 65% 068 המחירים הנקובים הם לפי זס! פוס0ה:/ 0 ח0סו5ז6/ 0 ח0ו5ז9/ ,!008ו0)955זק 4 ח50ז6/ 0 חסו3ז6/ 0 המחירון האמריקאי ,5קטסזףָאז סע 2 חסו5ז8/ 0 חסוצז6/ 1 חסופז/ 5 0 0 [ ו 00 200 5 (הסו זט חס 195196) 6סוזכ 1051 ווח ווח 255 5פ2 205 205 (65160ַחַחָטפ) 32 6 0065 ]0 זססוחטח וחטוחואבו/1 ביזסטק טס "וכפשזם :סאצוסת [ז] | 11| שמרר)ש מש 1]| */א 5 || אתו811ת61 162000/0/08003/300 ₪ש סם ₪ש ₪3 סם ₪ חסק |78116/507/8ק (י ו בוב ממ ונמנ ומנ נמ סקסו 303 51300370 זס /ה8ז6הקסזק םש ש₪מם שםמם הא שםם 11 [ 7 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם 6 |00818 6 140% !01060 ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ם סא ₪ ₪ ם ם ם . ם וטס ( 1 עזי ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ דר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . ם ו ם ₪ ם ם ₪ 1009/18 ₪ ₪ ₪ ם ₪ מ ם חַחו-ח6אסך מזוטת טוה מזהושז+ 4% ה 0 50 125% 3 ו 2% 7+ 508 300 זחפו!6 ,ץוח 0 :ץחס זחשוו6 :וה ₪ ₪ן₪ ש₪םמם בסם 11| בסם בסם סו 6180086 /000 60 חו 1036 ח08 וק 05| 005,608 | >שסחוא,05 5 חש ,005 = >ש60חוש%,005 = פצוסטחוא,005 ב ₪ ₪ ₪ ם ₪ ם ם 6 |ו8וח-] סוס ₪ *יא/א ם **א/ **/א ]חקו 15-60 ₪ ₪ ם ם ם ם ם 06 50600 קטסזסָאזס שי ₪ ם ם םס ם ם ם כ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם א +6זטי 1 ₪ ₪ [) . . . ₪ וקסוק 005 החסז] 5וחט!סע 0018ח6ז 5376 חבס 0567 ₪ ₪ ₪ ם . .| ₪ ּסָח8 18 וחסז הטוס חח 878ח5 חס 50 ₪ ₪ ₪ . . . ם 5 90 6!קוז1|טרח 5878 חפס ז056 ₪ ₪ . . . . ₪ 6והט|סץ 0018ח8ז חס פחסוזבסווקק3 0018א0 ח3ס 0507 ווח ווח 86 וח ווח ווח 1 ץ 160וסקקט5 פוחט!סצ 508180 01 זפסחחטא ו 9800 ₪ ₪ ₪ פם . ם ם 508 זו 006ט!סחו 0368 5% ₪ש [1)] מ ₪71] | םח ר1) [₪] | חס |873|!61/5878 בוש 86ת80126 זסזחוזק ₪ .| . סם . . . ףחס 005018 ח3ס 0561 ₪ . . . . . 1 5ססן 061616 806 סטסטף זחוזק !קפ ח3ם זסחָ3ח3ו/! ווח ווח ווח ו ווח ו 6 ווח *וסשוזפה 106 חס 5ז6זחוזקן 53700 ]0 זספוחטו! 7 7 3 3 2 5 1 6זטקוח60 516 8 חס 615זחוזק 50166 01 זססהדטא שו = זסשוומנת [] . . ם . ₪ ם 6 78 סז הח 86ו81/זח6 0 משס0חו)) | פשסשחוצ ,005 105 שסטחוש ,005 5ס0חוש ,005 105 ם בו . . ם ₪ . . . וש 16 801055 0868015 70ץ|808 080 ₪ ₪ ם ₪ . ם ם 5 זה || 0 חס 6005 . ₪ . . . . [) ספה 106 חס ופט 8/ו301 |81 פץהוקפום. ₪ ם ם ₪ ם ם ם זה306 50/7 10665סח1 ם ם ם ם . ם ם 019000 010615 ו 0 -ח68 5173107וחור0/, ם . | (]₪]) . . ם 500 זס! 565 01 פקטסזף זט הס .= .. שםמם ]₪ בסם ש=ם ₪םמם 5וז0ז0זו105/0ו1 |הטשוטו0חו 06 פא [ | . ם ם ם ם 6 ח0ו31]וקא6 זחטסכסה 561 . ₪ ם ם ם ם ם 1951101005 סוחוז חס-106 561 ם ם (]₪ . . ם 5 500010 01801זק- 359070 . ₪ . ם . . ₪ וז ה0ו01601זק-18ו] 55 . ם |₪] ם ₪ ם ם זוסקקט5 1900/03 188-!וסד ]ו 9:00-900 | ]-₪ 10.00-8.00 = ז- 800-600 = =-) 9:00-5:30 + 830-800 | ]-/ 830-630 = *-)/ 11:00-7:00 (6חחוז הח68518) 5זטסת דוסקקט5 שהסתקטוסד ₪ . . . . . . 1055 5. 6 ישראל יוני 1994 טובה. הוא כולל מימשקים טובים גם ל-205 וגם לייחלונות'י, דואר אלקטרוני יעיל, אבטחה חזקה, ניהול הדפסות חזק וביצועיס טובים. הוא כולל דרייבריס ל-015א עבור רוב כרטיסי המימשק העי- קריים, וניתן להשיג גס דרייבריס עבור חי- בור ל-6זג/)6א, ל-107/]7 ולמחשבי מקי- נטוש. קיימיס מימשקים עבור 05 וייחלונות" עימס אפשר להפעיל את משאבי הרשת, לש- לוח דואר אלקטרוני ולבצע מטלות אבטחה ואחזקה. למרות שמימשק הייחלונות" אינו מושך כמו זה של ח13]זשוס, הוא קל לשי- רשתות תקשורת שיוויוניות 6 כוללת לוח גזירים, כתחליף ל-מכ2, עמו תוכל לשתף מידע בין המ- שתמשים. מעתיקים מידע מיישוס מסוים ללוח הגזירים, ומשתמשיס אחריס יכוליס לייהדביקיי את המידע ליישוס שלהם. אבל, שלא כמו ב-תככ של סשושו, אין בכלי וה אפשרות לקישור המידע ועדכונו בצורה או- טומטית. מחיר עמדת טוו15א1.8 5.0 הוא 5119. הח- ברה מציעה גם ערכת לשישה משתמשים העובדת רק ב-205 שמחירה 5659 וערכת אתרנט ל-205 וייחלונות" הכוללת תוכנה, מוש והספרות הנלוות מס- בירה כל פרט ופרט. מפעילים את משאבי הרשת על ידי סי- מון הכונן או השער והקשה על המשאב הרצוי. האבטחה במוצר היא בין הטובות בשוק זה. ניתן לה- שתמש בתוכנת | ה- אא זחא כדי ליצור רשומות משתמשים, סיסמאות, קבו- צות ורשימת שליטה בזכויות גישה (01). רשימת השליטה בזכויות הגישה מאפשרת לך ליצור ולשנות זכויות גישה לקבוצות, ליצור זכויות גישה ספציפיות עבור ספריות או קובץ בודד - כמו יצירה, צפייה, שינוי, קריאה, כתיבה והגבלות על שעות הגישה ואורך זמן הגישה. המוצר כולל גם כלי מעקב אחר הפ- עולות ברשת, בו תוכל לעקוב אחר הגישה לרשת של מש- תמשים בודדים או קבוצות. תוכנת הדואר האלקטרוני איה חזקה כמו ‏ 141 של מיקרוסופט ואינה מאפשרת לך לשלוח הודעה מרובת קב- ציס נספחים. | אין | אוגדן (פולדר) לדואר משותף ומעבד התמלילים הינו פשוט וב- סיסי. אבל, פונקציות אלו וא- חרות שופרו בגירסה 6.0. 6 כמו ₪1 א10, מצי- עה פונקציות הדפסה מה- מדרגה הראשונה. שתיהן כו- ללות שחווחחיף6קעה, פונקצייה שהיא אידאלית אס אתה מד- פיס קבצים גדולים, גרפיקה למשל. 7 76 ישראל יוני 1994 התאמה למשימה | 0565 | [ 7 אשמששאאקו שיתוף קבציס סביר ' | שיתוף מדפסות סביר , | | התקנה וניהול טוב ' | [1 | 3 | | דואר אלקטרוני דוע + || יכולת גדילה גרוע "! | | | 8 ו | | !זז התאמה למשימה [ ו | )61| ו0חספזסק ן 1 | || שיתוף קבציס שביר ?' ב שיתוף מדפסות. וב הד הלד הדיחה ל התקנה וניהול דואר אלקטרוני | | | כ | | יכולת גדילה = 6וה )6 [8ח650י התאמה למשימה שיתוף מדפסות. אפס מ שק = התקנה וניהול דואר אלקטרוני [ ו יכולת גדילה 4 שמשרת ו ב חג,1ו6שוסץ שני כרטיסי זטחחט66סא לאתרנט וכבליס. קיימת גס תמיכה ברשתות ‏ ?7077 ו-6זה/ו6א, תמיכה אשר תקל עליך להרחיב את הרשת. (אבל, גירסה 6.0 שתוכרז בקרוב תאפיל על גירסה 5.0) ק הסוא זס) פעוס6חו/ 60501%וו 5טסזא סש ביצועים, דואר אלקטרוני, מערכת תזמון ברשת, פקס, םסכ וגישה מרחוק מצוייניס מסמניס את 6/וש/ו, גירסה 3.11, כמוביל ב ב 0+ סיצגוען 20081 0 איס%ם סשתה | אס + 1084 | . הנגג+6 פפסוק תסא(+ הס!|%כתט] 8 90160% 0+ 1 4מה ז ספ 205 0+ העג'סת 880 תפזשסתק 1₪(+ %|אש 0+ 50 פפסתץ ויוי מ 6 8 001/06 :סיס ב | אי אא ו רשתות היישווה מול שווה"י מהקצה העליון. עוצמה זו עולה כמובן כסף, 5219.95 לעמדה, אלא אס אתה מעדכן את גירסת הייחלונות" (569.95) או קונה מחשב חדש בו מותקנת כבר התוכנה. סש משלב שיתוף דיסקים (כולל [אסא-62) ושיתוף מדפסות במימשק ייחלונות" ותכונות כמו גישה לדיסק ול- קבציס ב-32-ביט. החיסרון הגדול ביותר של מוצר זה הוא העדר תמיכה מובנית במ- חשביס שעובדיס רק ב-05. השילוב לייחלונות", שהינו הטוב ביותר בס- קירה זו, אינו צריך להוות הפתעה. במקוס חוד 56 | |-- 00 סז 600009ה00 סשום י . 2 0: | סז 40 ה 6 4 0) ₪014 אוסיוסם 1.09 א 10| אי מ! הסוס 1 ששמ א - 0 פוהסצ] | ו 1 10 הקופ הואהן א] | א | שךר- - --- 088/פם ₪ הו 8 זו ה שא + | 7 | סו 2 וסט || זאש || אאסוזםאסהק | |[ תוסאהן [ רשתות תקשורת שיוויוניות להשת מש במערכת נפרדת של תפריטים וצ- למיות כדי לבצע מטלות ברשת, משתמש ה-6/ק/ | בכליס הסטנדרטיים | של ייחלונות". ה-205 של הרשת מאפשר לך להעביר מידע בין המשתמשים ברשת ול- קשרו. לדוגמה, מסמך 0 08/ בו מקושר גי- ליון מ-01אם, יעודכן על פני כל הרשת בכל פעם בו ישונה הגיליון. למרבה הצער 6/ום/ אינו כולל תמיכה מו- בנית במחשבים שאעם מריציס את ייחלונות'י. תוסף, 205 זס) חס-860, שמחירו 5, מאפשר למחשבים שאינס מריצים התאמה מו 7 5 שיתוף קבצים שיתוף קבציס שיתוף מדפסות התקנה וניהול ובאט דואר אלקטרוני יכולת גדילה ו 4 | ר[טש8אא. 5-ו התאמה למשימה התאמה למשימה 57506 קהוו673ק0 1/4 דש א10 את ייחלונות" להשתמש בקבציס ובדואר האלקטרוני, למרות שהמימשק אינו ידידותי כמו מוצרים אחרים התומכיסם ב-205 ובייחלונות'י. התוסף, אותו תצטרך לרכוש אס :היו נרשת מחשבים שעובדים רק ב-205, אינו כולל מערכת תזמון והוא איטי יותר מ-6/וח שו לבד מ-6/ת1/ ,סווהוא1.8 6.0 הוא המוצר היחיד בסקירה זו הכולל דואר אלקטרונל ומערכת תזמון. ב-6/וםש תוכל לשלוח גס פקסיס מהיישומים שלך דרך .1811א, אס יש כרטיס | פקס ברשת, כמובן. למרות ש-5.0 1.45 מסוגל גם הוא לשלוח פק- סים, הוא יכול לעבוד רק עס כר- טיס ]1 645. 6/וששו מסוגל | לעבוד עם כמעט כל ברטיס | פקס. | || התמיכה בפרוטוקולים רבים | | היא פלוס גדול, אשר מב- || טיחה כי 6/0/ ישתלב עם | כל הרשתות | החשובות. || 6/שם/ כולל דרייבריס לפ- | | רוטוקולי א;ן] ,8[פא ,זפס, (ניתן לרכוש דרייבר ל-7067/17 במקוס זה של 6)8801א). הביצועיס המעוליס של המו- צר מבוססיס על טכנולוגיה חדשה | לגישה | לקבציםס . | . ן | סופ | | ב-32-ביט ועל נפח ה-4 י - | ו 5 | שבמחשב שלך. אנו ממליצים - ו שותוף קביום טוב ]| על 4-88 במחשב-לקות ופ בוק הוע., | 7 שיתוף מופסות ‏ | ₪ - | | | ו-8/א8-16 במחשב-שרת. נטההספטתטפיקבמיתם !5 מ משולה "| | אס אתה בונה רשת שתעבוד ₪ | | רק עס "חלונותיי, ל-0אות/ ו מרן | = יש תמהיל מצוין של תכונות 0 7 777 "ו 1 ₪ 0 כ ר----- == לתמ סביר ! || וקלות שימוש. גס אס אינך | אשמשקהתמטתמטטטמם הח )]0000000‏ משתמש ברישות 1 1 וו יישווה-מול-שווהיי, | 6שחאי מציעה ביצועיס טובים יותר מייחלונות 3.1'י. [ 0555 606 אם תרצה מוצר זול הכולל כל מה שתזדקק לרישות מספר קטן של מחשבים, בדוק את .1050541.1א!, | גי- רסה 1.97. המוצר מספק שי- תוף קבציס ומדפסות בסיסי והתקנה קלה. אולס המוצר איטי ויש בו מספר מוזרויות. 5 6ץ ישראל יוני 1996 -עע > 6 ישראל יוני 1994 76 ההתקנה הייתה קלה. תצטרך לשנות רק מצב גיאמפר או שניים בכרטיסים (פעולה מתועדת היטב). חיברנו את המחשבים בכ- בליס המצורפים והתקנו את התוכנה, המ- תאימה ‏ גם | את | 887 .6טאמסדעשה ו-60%10.585. אין במוצר מימשק. לייחלונות'"י. תוכנת ה-205 מספיקה, אך רצוי לו הייתה יותר ידידותית. לפעמיס קשה לתוכנה לאתר שרת רחוק ואז היא מוציאה הודעות שגיאה לא מספקות, כמו ה-"6טח6 פַהו680ז 080 וסצן 6יי הדו-משמעית, או את ה-",ו66 ,חסטה וי המתועבת, הודעות אשר לא יעזרו לך לוהות את התקלה. האבטחה היא נושא נוסף אותו כדאי לשפר. תוכל להגן על ספריה על ידי סיסמה, אולס משתמש אחר יצטרך להקיש את הסיסמה בכל פעם שהמחשב יאותחל. אם הוא יטעה בסיסמה, המשתמשיס האחריס ברשת יגלו כי הסיסמה לא פועלת. ניתן להכניס את הסיסמה ל-10585.8471א, אולם קובץ זה אינו מאובטח. דרושיס שיפורים נוספים במוצר. לדוגמה, מצאנו כי אס משתמש כיבה את המחשב שלו ללא נטישה חוקית, התמלא קוב המ- עקב בשרת ונמנעה גישת משתמשים לשרת. היינו חייבים לאתחל את השרת, וכך לנתק את המשתמשים. זהו מוצר פשוט יחסית, אך מוצריס דומיס אחריס בסקירה זו מציעיס קלות שימוש ות- כונות רבות יותר. סא 6זבּ/] [3ח50זוסק המוצר הזה מציע שילוב טוב :ותר עס 6זגוטא ויכולות ניהול חזקות אולם, הוא איטי וחסרים בו דואר אלקטרוני ומערכת תזמון. זהו מוצר טוב עבור קבוצת עבודה נו- ספת, אס יש לך כבר רשת 6זג\וסא. הה- תקנה הייתה פשוטה והתוכנה מזהה אס מו- תקנת במחשב רשת שג3ששא מלאה. התוכנה תומכת ב-021 ולכן עובדת עם כל כרטיס אתרנט. מערכת. יחידה של מודוליס ווירטואלים נטעניס (א%1) מאפשרת לך לחבר מחשבי לקוח לכל רשת |4ת6₪0ת גוא או לשרת טזג/וטצ]. אס יש לך רשת 6 עובדת, תוכל להוסיף את המוצר בלא שישתנו החיבורים הקיימים. ה-]א.ז מבטל את הצורך בהוספת שעריםס (5ץ0816%8) לרשתות 6זג/ו6א לתצורה, או בטעינת תוכנה כדי להתקשר לשרת 6 מימשק. הייחלונות" מסורבל ומבלבל. חלון 6 ישראל יוני 1994 רשתות תקשורת שיוויוניות אחד מציג את כל משאבי הרשת, אך אין כמעט היררכיה בתצוגה. יתרה מזאת, תה- ליך הוספת רשומת משתמש או התחברות לספריה משותפת. לא היה אינטואיטיבי. אולס מימשק ה-205 מספק. לאחר הבנת מספר מוזרויות במבנה התפריט, הפך ביצוע מטלות הניהול לברור יותר. קיימת אפשרות לשלוח פקודות מיישורת הפקודהיי. עוצמת המוצר טמונה ביכולות ניהול הח- זקות המנוהלות במרוכז. מנהלי קבוצות עבודה יכוליס לדרוש מהמשתמשים להחליף את הסיסמה בתדירות ולהגביל כניסה לרשת לשעות מסוימות. זמני כניסת ויציאת המשתמשים מהרשת נרשמים בקוב המ- עקב, וניתן לבצע את כל מטלות הניהול מכל עמדה ברשת. מנהל קבוצת עבודה יכול לצ- פות בתור ההדפסות, לקבוע את סדר הה- דפסות ולבדוק תקלות הדפסה. המוצר כולל גס תוכנת בדיקה המאפשרת למנהל קבוצת העבודה להשוות את התנועה ברשת בין השרת ללקוח, לאסוף (תוניס השימוש בשרת, ומידע על החומרה (זיכרון, כרטיסים) גס אצל הלקוחות וגס אצל הש- רתיס. קיים ייסוכןיי ?ואא5 המאפשר לת- חנות ניהול רשת של ]מ צסא (פואא) לא- סוף מידע על כל הקורה ברשת. המוצר סובל מביצועיס לא טובים, עס ציו- ניס נמוכים מאוד יחסית לרוב המוצריס בסקירה. אס המהירות היא הגורס הקובע עבורך, עדיף לך לשקול שימוש ב-6/ץ) או ב-ח1,3זסאוס. המוצר הוא בחירה הגיונית עבור מי שיש לו מספר רב של מחשבים או עבור מי שמתכנן לעבור ל-טזג/ו6א בעתיד הקרוב. אולס, אס תרצה רק לחבר מספר קטן של מחשבים, לא יהוו תכונות הניהול החזקות של המוצר פי- צוי על בעיות ייקלות'י השימוש והביצועים החלשים. סאד סוחסה חהּ.זסטסק בחירת העורכים המוצר אידיאלי עבור ארגוניס בינוניים עד גדוליס המחפשים פתרון רישות חזק המ- אפשר התהחבות. קל להתקין אותו ול- השתמש בו ומחירו טוב גס עבור רשתות קטנות. הוא יכול לרשת תתנות ₪05 וייחלונותיי, יש לו שילוב מצוין עס דא והוא כולל את 596ז6/שס2, תוכנת שרת נפרדת ב-37-ביט ההופכת את המוצר למערכת שרת/לקוח מצולינת. תוכנית קביעת השמות מצויינת. ניתן לקבוע בה שמות משתמשים, שמות קבוצה ומסד שמות. ביצועי המוצר טוביםס - בין הטוביס ביותר בסקירה זו. מימשק הייחלונותיי אי- נטואיטיבי, וכיף להשתמש בו. מחבריס משאב לרשת, על ידי גרירת כבל חשמל ות- קיעתו במשאב. המוצר כולל תוכנת דואר אלקטרוני טובה, בגירסה זו ,111א:66 של לוטוס אך היא תו- חלף בתוכנת [וה1א0 וסחו28, הטובה גס היא. אפשרויות ההדפסה מעולות. מוצר זו הוא היחיד בסקירה המציע פחוותחק 01855. תוכל לבחור מדפסת על פי שמה ולנהל את כל ההדפסות מצלמית ההדפסה המופיעה בכל יישום. מערכת האבטחה היא פלוס נוסף. המוצר מאפשר לך לטפל במשתמשים על פי שמס או על פי הקבוצה. סוו5גּוא1.4 מאפשר יותר שליטה בהרשאות המשתמשים, אבל חג ]זט/וס כולל מסד נתוני משתמשים הנ- מצא בכל שרתי הרשת, מסד שמאפשר לך התחברות אחת לרשת, במקוס התחברויות נפרדות לכל משאב. המוצר תומך ב-18א5, המאפשר לך להתחבר ל-6ו/ או לשרת דא ללא צורך בתוכנה נוספת. אך שלא כמו ב-₪1א10 ו-סוופהואג,1, התומכים גם הס ב-5%18, המוצר מציע שי- לוב הדוק יותר, כולל מימוש היכולת של 0ות/ לצפות בשמות משתמשיס בשרת ה-חה,]זטשס. המוצר תומך גס בפרוטוקוליס אחרים, כמו 021. א?1 .215 והדרייבריס של קלרקסון, דבר אשר מבטיח תמיכה ברוב כרטיסי אתרנט, טבעת-אסימון ו-61ח140. החברה מציעה מספר אפשרויות תמחור. הח- בילה שבדקנו כוללת רשיון לחמישה מש- תמשים, שרת 66פזטוס ורשיון לחמישה משתמשים של .181א:0 ב-5645. המחיר לעמדה נמוך מזה של או / אך דומה לוה של מוצרים דומים, כמו סופגואןא.]. אס אתה מחפש פתרון רישות קל לשימוש, בעל אבטחה טובה המספק חיבורים גמישים למבחר מדפסות, חג ]ז6/וס יכול לספק לך את צרכיך כבר כעת. הוא גס מספיק חוק כדי לספק לך את צרכים של רשת גדולה יותר בעתיד. ]| 3-00 5- דא סטוו5 מוצר זה ימשוך עסקיס שאינס זקוקיס לאו- פציות ניהול ואבטחה חזקות. מחירו הנמוך, מהירותו ויכולת שיתוף פקס/מודס מכפרות על תכונות הקצה התחתון שלו. ההתקנה הייתה קלה בדרך כלל. ערכי ברירת המחדל נותניס ביצועי רשת טובים, על חש- בון מספר קילובייטיס נוספים. קיימת או- פיה להתקנת שרת ייעודי, שקובעת את הע- רכיס למקסימום תפוקה. הספרות הנלוות מצוינת, ומימשקי ה-205 והייחלונותיי הו- פכים את קביעת התצורה לפשוטה וישירה. יש להכניס את שמות הספריות בצורה יךד- נית. החיבור למשאב קיים היה פשוט יותר, מאחר שהשרתיס הקיימים מופיעים בר- שימה יחד עס ספריות והמדפסות המ- שותפים. אס אחד המחשבים נופל, יחודשו הקשרים עמו ברגע שהוא יהיה מקוון. המו- צר מספק דואר אלקטרוני בסיסי. המ- שתמשים אינס יכוליס לקרוא דואר אל- קטרוני בעמדה אחרת, מאחר והמוצר לא מבחין בין יימשתמשיי לבין מחשבו. ספולר ההדפסות עבד בצורה חלקה, אולס רק מנהל רשת יכול לטפל בתור ההדפסות. המ- שתמשים :יכוליס רק לבטל את ההדפסות שלהם. המוצר לא תוכנן עבור ניהול מרכזי. אין אפ- שרות לקבוע קבוצות עבודה, כך שאין אפ- שרות לקבוע הרשאות לפי קבוצה. אין אפ- בתחנו רות ביצועים מושלמים לקוחוח מרוצים.. > |וסטסא ונ 6זה/))סא ז חח .1 !1 5 ץצ ס א )68 860וזסחזטת דד= וששו ₪ כם6=4בס 062167 60:וזסתו4 רשתות תקשורת שיוויומיות שרות לצפות בשימוש בשרתיס ובמשאביס בכל הרשת. תוכנית האבטחה, המבוססת על סיסמאות, לא מתאימה לרשתות גדולות יותר. ניתן להגן על כל משאב בנפרד, אך אין אפשרות לקבוע סיסמאות שונות למ- שתמשים שונים. המוצר קיבל ציונים די טובים וצרך רק חלק קטן ממשאבי המעבד. להפתעתנו, היו משי- מות אותן הוא ביצע מהר יותר מהמוצרים החזקים, כמו חג]זסשסע. פלוס נוסף הוא שהשרת הלא ייעודי תפקד כמעט כמו השרת הייעודי. זה 6 ע !קוחו המוצר מציע ביצועיס טובים יחסית למו- צריס אחריס בקצה התחתון, הוא כולל תפ- ריטיס קלים לשימוש ב-05 ובייחלונות" וההתקנה היתה אחת הקלות ביותר. המוצר מיועד למשתמשיס מתחילים ברשתות, ותו- כנן עבור עסקיס קטנים. זוהי גירסה מצו- מצמת של סוַּאוא1/4, העולה 5299 עבור מערכת של שני מחשבים. הוא כולל בנוסף לשיתוף דיסקים, 62-80 ומדפסות גם שירותי ליווי אנו מתחילים עם יעוץ ותכנון הרשת חבילת דואר אלקטרוני בסיסית ואבטחת רשת מוגבלת. תוכנת ההתקנה בודקת אס ייחלונות" מו- תקנת במחשב ואו היא מתקינה את הצ- למיות והדרייבריס. המימשק מציע תחביר פשוט, כמו "שטוזכ :4 וא", כדי לייצג את המשאבים שנמצאיס אצלך ואלו שנמצאים ברשת. תכונות המוצר דומות לאלו של א26%% 6%% סו, אך עס מימשק אינטואיטיבי יותר ודואר אלקטרוני. ולמרות שהכרטיסים :5י- חודיים לחברה, הס תואמיס לכרטיסי זטתתטא00סא וכבלי אתרנט ומציעים בי- צועיס טוביס יותר. כרטיסים אלה אעס קליס להתקנה כמו אלו של 6ש0ו06080 ז0ההס6, אך קל לקבוע את התצורה שלהס והס מספקים תפוקה טובה יותר, 10 מגה-סיביות לשניה לעומת 256 קילו-סיביות לשניה. כללית, הביצועיס היו דומיס לאלו של 268% סו א8טכ]. תכונות התקשורת של המוצר מוגבלות אך סבירות. אין אפשרות שיחה עס המ- (המשך בעמוד 161) = - מאז- 0 ממשיכים בהקמת רשתות ו ו=םטסא ויישומי מ=עח=פ/דאשוו6. מקשרים בין ₪6 ורשתות ו ו=טסא למחשבי פואאה=-אוגו ואפו ומחשבי אואט. מקשרים בין אתרים ובין פרוטוקולים שונים בארץ בחו"ל, מקימים מתחזקים ומפעילים רשתות תקשורת קטנות וגדולות. גרטיטק אם אחם רוצים להג'ע לאינטגרטורים הטובים בעיר בואו נבגעו במשרדים החדשים שלנו: דיסקאונט טנטר, רח' טחרוב 17 ראעול"צ 7זם157 6 ם55|887 -₪3 | בק 5522258 -₪1 לומ-ליי| תקטוות מתשנים ב("מ 27 06 ישראל יוני 1994 )))---- המהבה המדוורת עול עולם ה-0ק פא2 ני[ ת ה -7.| א רה א לק הש םי מאת: ריק אייר וטד סטיבנסון ואר אלקטרוני הולך והופך לקל לשימוש ולנייד. כיום אתה יכול לחתוך את חבל הטבור אל רשת התקשורת המקומית שלך ולהשתמש בדואר אלקטרוני בדרכים, בעורת המחשב הנישא. ככל שתוכנות הדואר האלקטרוני נעשות משוכללות יותר, הן צומחות לתוך ראייה רחבה של תקשורת המעוצבת על-ידי חברות-האס שלהן. כך מקבלות תוכנות הדואר האלקטרוני חלק מתכונות האופי של יוצריהן המשותפים, ומטמיעות בתוכן את תוכנות התקשורת שאותם יוצריס חושבים לחשובות ביותר. 5 7 הצ זי וו זז ו )0-1 היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות אא , ג \ושא, 15( ,45/400., 05/2 ד פצוסטוו ומחשבי ]גג חא ג1. בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת נתוניס, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איזון עומסים, תיומון תהליכים, הפצת דוחות, חיוב משתמשים, התראת תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שיעה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. אתה יכול לסמוך על 6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. 64 ישראל ת.ד. 8 0 קוי משווק מורשה); ליהה-בי דא6]אט-6 היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת אזאש ורשתות 6? את הנסיון הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי שוג אן[א. אז תרים טלפון ותראה איך בעזרת 6 הכל דופק כמו שעון. םאת א 6 0 פוא זא פוא 05/2 פאגצתפא אואע תוכנה עדיפה במחשבה תחילה עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-6481120 פקס: 03-6481140 נה, הצורף 5 חולון, טל: 1 פפסקס: 03-5596586 10 שאתה מתבונן על מגוון תו- כנות הדואר האלקטרוני, דבר חשוב אחד בולט: כשתרכוש את התוכנה לק- בוצת הפיתוח שלך, או אפילו לכל החברה, אתה חייב להתחשב במלוא הרצינות בעובדי הא- רגון; לעובדים שנמצאיס תמיד בדרכים, למ- פתחים עם צרכים להתאמה אישית של המ- ערכת ולאשפי ניהול רשת העדפות שונות שיש לקחת בחשבון. למעלה מזאת, הקדשת תשומת לב לדרך פעולתן של תוכנות דואר אלקטרוני שונות תיתן לך מידע רב באשר לאיזו מהן לבחור. ג'דול מדהים הגידול בתפוצה של דואר אלקטרוני מבוסס אג.] הינו מדהים. דואר אלקטרוני הינו הסיבה השניה בחשיבותה שבעטיה אנשים מתקינים 1.4 (הראשונה היא שיתוף מד- פסות וקבצים) והינו, בדרך כלל, תוכנת הרשת הראשונה המותקנת. כדי לעזור לך למצוא את תוכנת הדואר האלקטרוני המ- תאימה לך ביותר, נבחן להלן את הגרסאות העדכניות ביותר של שמונה תוכנות דואר אלקטרוני ל-צ1,4: 60 00: 611 וסחו גכ 00 וח68 1 פטזט)ט] אזסא)6] 6ק זס] [181 1116105061 ]81 16ח0ז160 אזסש6וסאן [וג)חו/ 6 ]67 0זס / חדשות למעוחמש הקצה: הכל טוב יש חדשות טובות למשתמשי הקצה הבוחניס את תוכנות הדואר האלקטרוני החדשות וה- משופרות הללו: כולן מטפלות היטב במגוון יסודי של יישומי העברת הודעות, לכולן ממ- שקי משתמש משופרים ולחלקן יש אפילו תמיכה בלקוחות מרוחקים. המגוון היסודי של יישומי העברת הודעות התרחב אל מעבר לאפשרויות של יישלחיי, ייקבליי ו-יישמוריי והוא כולל חיפוש הודעות, תיקיות אישיות, החזרת אישורים ומיעון או- טומטי של החזרת מענה. מרבית המוצרים שבחנו מבצעים היטב את כל הפעולות הללו. הודות ל-8שס6חו/, הפונקציונליות הגוברת קלה יותר לניצול: אתה תמצא סרגלי מק- 0 ישראל יונו 1996 תוכנות דואר אלקטרוני שיס וצלמיות בכל הממשקים, תוכל לבצע פעולות גרור-והשלך (קסז0 6ח3 8גז6) ותמצא אפילו תמיכה ב-018 וב-שס בחלק מה- תוכנות. פס הממשק הטוב ביותר מגיע לתוכנת 5ס6תו/ זס] |וג/א:60. זהו לקוח 5שסחו/ חדש של חברת לוטוס המצטיין ביכולת כיוונון מרשימה: תוכל לקבוע בו בעצמך את סרגלי הפעולה-המהירה (פחס6])ז8וח5) ול- אכלס אותם במשימות ובפונקציות הנחוצות לך ביותר. תוכל לסדר אותס כרצונך ול- החליפם בכל עת. תוכל לגרור הודעות לתי- קיה האישית שלך (שיכולה להיות מקוננת), לתיקיית הטיוטות לשם איחסון זמני, או לפח האשפה. כדי להיות הוגניס, נאמר כי לתוכנת הדואר של מיקרוסופט יש עדיין את ממשק ה-8ו00חו/ הטוב ביותר, אבל ]88א:00 עברה מדירוג נמוך בהשוואות קודמות, למ- קוס שני צמוד. חדשות למנהל הרשת: יוחר וב, אבל.. ההתקדמות בתחומו של מנהל הרשת קטנה באופן ניכר. רק שלוש משמונה התוכנות - אזסשס)ס ,00:]/811 ר-02100) 601)ז6ק0זס - מיישמות באופן יעיל את המידע על מש- תמשים המאוחסן במערכת ההפעלה של הרשת בעת אתיחול יימשרד דואריי, לדוגמא. את שאר התוכנות ניתן לסווג כלקויות, כב- עלות מוזרויות או כידניות עד כדי הטרפת דעתו של מנהל הרשת. בכל הנוגע לפעולות תחזוקה שוטפת, תוכנות [וג]/א0חסץ86 ו- |וג!אחו/ מציעות אוטומציה פשוטה ללא התערבות ידנית - בעזרת מע- רכת כללים ניתנת לתכנות, במקרה של [ו6/]3חסץ86. תוכנת הדואר של מיקרוסופט מציעה סינכרון ספריות אוטומטי, אבל - תאמינו או לא - למנהל הרשת אין שוס דרך להסיר את הדואר של משתמשי פשסחו/ (המסוגלים לשמור דואר באופן מקומי). תו- | החדעוה הטובה ביוחר ה'א השיבור המרששים שמצאנו בהיצע הדואר האלקטרוני בהבעלה מרחוק אך אולי החדשה הטובה ביותר היא השיפור המרשים שמצאנו בהיצע הדואר האלקטרוני בהפעלה מרהחוק. כל תוכנות ההפעלה מהחוק שבחנו היו, לכל הפחות, שמישות, ובמקרה הטוב ביותר - תוכנת הדואר של מיקרוסופט - תענוג. התוכנה החדשה לחלוטין !60:88 5 זס] 6|וטס!א הכוללת הן אפשרות לתקשורת אסינכרונית והן אפשרות לת- קשורת אלחוטית אסינכרונית, מייצגת הת- קדמות של שנות אור בהשוואה לתוכנת [60:81 המיושנת שהיתה מיועדת ל- ₪08 בלבד. למרות זאת, היא עדיין מעט פחות טובה מתוכנת הדואר להפעלה מרחוק. של מי- קרוסופט. כנת הניהול של [ו60:/88 מאפשרת אוטומציה של משימות שיגרתיות, וטכנולוגיה מיוחדת מאפשרת לגבות את מאגר הדואר גס בזמן שהמשתמשים פעילים. התקדמוח לעבר תקן? חלק מהתוכנות שנסקור דורשות צורה מסול- מת של שירות ניהול הודעות מהרשת הנ- קראת 5619106 קחו01ח113 1655826 611'5וסצ1 (115א), דרישה שחלקה לטובה. אתה יכול לקשר את תוכנת הדואר האלקטרוני לתוכנת הרשת עייי 1115 וכך מתקבלת תאימות חל- קית, לפחות תיאורטית, בין תוכנות: תוכנות שנכתבו לפי דרישות 115 אמורות להיות מסוגלות לתקשר בינן לבין עצמן עייי העברת דואר בין שרתיס ללא שער (8ש24)6). אולס, בעת שחברת |[!6צסא]ן שיפרה את ₪88וא בדרכים רבות, תוכנות המנצלות 45] הינן עדיין מורכבות יותר להתקנה ולכוונון מאשר תוכנות בעלות תמסורת הודעות משלהן. מאחר ש-!|6טסא הרחיבה את מספר הג- רסאות ל- 145א- כיוס ניתן להשיג את הגי- רסאות: 5 6זב 61 5 3880 5 606 5 |סס!0) - קשה יותר לדעת מה עדיף להתקין. 5 |21058) הוא מנוע הדואר החדש והרחב של |וסשסצ!. הוא תומך במספר מערכות דואר מבוססות 85]א בו זמנית ובהעברת דואר בתקן 400.א, ודורש 4.0 6זג/ו6א!. זהו הינו מוצר מתקדסם הפועל עייי יצירת שערים, או מתגים, ל-400. כמו גס למערכות המ- בוססות על 5עגא5 א18 ו- קץדוא5 (פרוטוקול-פשוט-להעברת-דואר 6|קחופ [0ז זספתגזד [181/!). כרגע, זהו אוסף של [א.1א, אך חברת ו|6צסאז ציינה שהיא עשויה להופכו לחלק ממערכת ההפעלה של הרשת. 5 ס6ו885, גם הוא אוסף של |א/1א, הינו חלק ממערכת ההפעלה 3.12 6זה/ו6א. הוא משרת כפלטפורמה לפקס, לדואר אלקטרוני ולתוכנות לניהול רצף עבודה של ||סצסא ושל ספקים אחריס. האם זו כבר חוכנה לקבוצוח עבודה? תוכנות הדואר האלקטרוני הולכות וצומחות מהמבנה המוכר לנו כיום לתופעה שונה מעט: תוכנות לקבוצת עבודה. עדיין לא אירע מעבר חד שכזה, אך הוא נראה קרוב מתמיד. שתי מגמות עיקריות בולטות עס צמיחה זו. האחת היא טפסים אחידים. בעבר היו טפ- סיס ממוחשבים מצויירים בעזרת תכניות ציור עם כלים לציור קוים וריבועים הנ- דרשים בטפסים. כיוס, מחולל טפסים עוסק בניתוב ואיסוף המידע, והעברת המידע מת- בצעת בדרך-כלל בדואר האלקטרוני. לחלק מחבילות. התוכנה שבתנו יש תוספות או- פציונליות, בתוספת מתיר, לתכנון טפסים לוחודיים למערכות התעבורה שלהן. מתכנן הטפסים של |:86/008/8, שמחירו 5495 (כל המחירים בארהייב), הינו דוגמה לכך. מש- תמשי תוכנת הדואר של מיקהוסופט יכוליס לרכוש את תוכנת תיכנון הטפסים של הח- ברה. מגמה שניה הינה תזמון קבוצתי. העסקת תוכנות דואר אלקטרוני המחשב בתיאוס פגישות קבוצתיות הינה הגיונית לחלוטין, ותוכנות תזמון טפיליות על גבן של מערכות דואר אלקטרוני הן דרך טבעית לטפל בכך. הודעות על פגישות ואי- שורי השתתפות הס רק שתי דרכים בהן תו- כנות דואר אלקטרוני ויומנים ממוחשבים יכולים להשתלב, ולהגדיל את ערכם. תוכנת וח ) 708 פטזטוט"ז ותוכנת 601]ז676זסצ 6 מציעות שתיהן אמצעים נוחים לשי- תוף קבוצתי, ולמשתמשי התוכנה של מי- קרוסופט ומינה, בתוספת מחיר, תוכנת +06 העח'ד הגיע תחזיות העבר הולכות ומתממשות: מערכות כללים - רעיון מבריק של 6חסץ86 - מוצעות עתה, במידה זו או אחרת, גם עייי תוכנות אחרות. מערכות כללים הינן מעין מסנניס ניתניס לתכנות מראש, בעזרתם תוכל לקבוע את הדרך בה תוכנת הדואר שלך תפעל. תוכל, למשל, בזמן שתצא לחופשה, להפנות את כל הדואר המתקבל אצלך לעוזר שלך, ולשמור ממנו עותק אצלך. הגרסאות הע- דכניות ביותר של 01806 60]ז676זסא ו-[60:/81 כוללות מערכות כללים קשיחות משלהן, ומולן תוכנת הדואר של מיקרוסופט ותוכנת חסווו0: [8ו60ק5 נעזרות ב-5ס|טמחוא ברשיון מחברת 6חסץ86. זו גם השנה של יישומיס מאופשרי-דואר; ההגדרות של ]א1 (מערכת הודעות שאינה תלויה ביצרן - ח6000ק66ת] | :ז600ת%6 652 ושל (חסווגסו!קקג/ קחוק 6533 6 פחווחותגזקסזק) [7 ]א נושאות פי- רות כעת. אם תתקק, לדוגמא, את 0 001606) 05011ז0ו1, הוא יזהה אס אתה משתמש במערכת תואמת ‏ 1 או |קגוא ויתקין את הדרייברים המתאימים. לאחר מכן, משלוח מסמכים מתוך [60א₪ או 6זס/ הינו עניין של תזוזות עכבר ספורות. בנוסף, עס הגירסה הקרבה של 0שַ8טוח6 זס) [ק או (ממשק לתכנות יישומים בסביבת יישיקגו" - הגירסה העתידית של פשססתו))), | יצרנל צד-שלישי יוכלו לכתוב תוכנות-קצה לה- עברת הודעות, שתשמשנה כלקות של שר- תיס במערכות מבוססות [ק ג/. אנו מתבוננים אל מעבר לאופק ומצפים מה- תקשורת האלחוטית להתמזג בעולם הדואר האלקטרוני, ונראה כי 1995 תהיה השנה בה יתרחש הדבר. לשוק יכנסו גם קישורים של דואר אלקטרוני לייאיתוריתיי, שיתריעו בפני המשתמש על קבלת דבר דואר חשוב, בכל מקום בו יהיה. צרכנים הביס יודקקו לשי- הוצאת הוד-נמי | לספרי מחנובים ה.ד. 6108 ההצליה יו מל': 09-7541207 פקס: 097571582 מולטימדיה בקלות במערכת פשסטחעצ הכנת מצגות מולטימדיה במחשב האישי גם ללא ציוד נוסף. תיאור רכיבי חומרה ותוכנה. 2 דיסקטים מכילים אנימציה, אפקטיס של קול ותמונה. 9 נט"ח, 340 עמ' מודס במתחשב האישי * סדרת המאמן האישי * כל תחומי הפעילות באמצעות המודסם. תוכנות תקשורת ב-205 ו-5/ו60חו/. איך להקיס ולהתקשר ל- 885. תוכנות %6ז56טקות ס6, או[6ד ועוד. דיסקט תוכניות תקשורת. 9 נט"ח, 240 עמ" כיצד לשפר את ביצועי המחשב + דיסקט תוכניות שירות 5 נט"ח, 332 עמ' הפעלה ושירות 6ז6)\3א |6צטסא 9 ננו"ח, 285 עמ" מג'יק - מדריך שלם למפתחים ומשתמשים +דיסקט 3 נו"ח, 467 עמ' רשת נובל - מדריך הנחות !! בדוכן הוד-"עמי בשבוע הספר ניתן לרכוש את הספרים ישירות בהוצאה ובתנויות הספרים. התקשר לקבלת קטלוג מפורט. גרפיקה במחשב האישי * סדרת המאמן האישי * לימוד מהתחלה איך, מה, כיצד ועס מה עושים גרפיקה במחשב. דיסקט תוכניות תרגול (05כ, 60₪5פו/צ וד 6א). 5 נט"ח, 283 עמ' המדריך לשפת ++6 ו- 000 מיועד למי שיודע שפת 6. הדרכה מפורטת עס דוגמאות שניתנות בדיסקט המצורף. 9 נט"ח, 415 עמ" המדריך השלם לשפת 6 +דיסקט 3 ננו"ח, 404 עמ' המחשב האישי למשתמש המקצועי מהדורה רביעית ! +דיסקט 5 נט"ח, 490 עמ' שפת אסמבלי למחשב האישי 5 ננ"ח, 285 עמ" 2 05ס-₪5 - מדריך שימושי 9 נט"ח, 247 עמ" 1 פעשסחוצ - מדריך פקודות 9 ננ"ח, 200 עמ" 1 6 ישראל יוני 1994 רותי דואר אלקטרוני גס כשקווי הטלפון אינס זמיניס. ספקי מודמים אלחוטיים יש- מחו לשרת קהל זה, וכיום - לראשונה - התוכנה הנדרשת לקישור טכנולוגיה אל- חוטית לדואר אלקטרוני קיימת בשוק. במה זה עולה לנו? מחיריהם של מוצרי דואר אלקטרוני הם כענן כהה המעיב על נוף מרהיב. נראה כי כדי למצוא את מוצר הדואר המשוכלל שי- תאיס לנו מבחינת מחיר, נצטרך תוכנה לה- נהלת חשבונות שתהיה משוכללת לא פחות, בייחוד בהתחשב בעובדה שהתקנה באתר גדול עלולה שלא להתאיס לאתר קטן. בארהייב, עלות ההתקנה של כל התוכנות שציינו, לאתר בן עשרה משתמשים, היא בין 5 לבין 51,300. רישיון ל-100 מש- תמשים, לעומת זאת, נראה אחרת לגמרי. התוכנה של 6ח0ץ86 תעלה 58,500 תוכנת המשרד של וורדפרפקט תעלה 57,000, ול- עומתן |ו18א:60 תעלה רק 53,295. מחירים אלה אינס כולליס תוספות אופציונליות, |שן- ו הטשפ -= 8 = 6 עומיש 5 166 564 0 346836 ואפ 0 תוטומ ב 1 )חן 9906 1 ₪ 1 חור 6 ,0 זס] [ה1 66 5 זט [181)] :66 ,205 זס] 1811 :60 12 0 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני שעליהן רצוי מאוד שלא לוותר. שיקול נוסף הינו התמיכה הטכנית. מרבית החברות המשווקות את התוכנות שהוזכרו מציעות תמיכה טלפונית דרך משלוח פקסים ובעזרת שירותי 6צז56טקוחס6, שלא להזכיר תמיכה (שירות 177) ואופציות נוספות בת- שלוס. בעת בחירת חבילה של דואר אלקטרוני, רצוי לזכור את העובדה שכל החבילות מב- צעות את משימות הדואר האלקטרוני הב- סיסיות. מרגע שהבנת את האישיות הב- סיסית של חברתך - או של קבוצת העבודה שלך - תהיה מצוייד להתמודדות עס עולס הדואר האלקטרוני. זכור! חפש תוכנה עם תכונות להן אתה זקוק, ועם אישיות המתאימה לארגון שלך. 5 זס) |001031עץ86 5טסח; זס) |ו0]3חסץ₪6 שתי התוכנות דומות מאוד בתכונותיהן ובי- עילותן, ובעזרת שתיהן קל ליצור מערכת דואר אלקטרוני לרשת יחידה. במחיר של - התאמה למשימות ו ל התאמה למשימות תחזוקה שוטפת. שירותיס בסיסיים 5 לגירסה של עשרה משתמשים, התוכנה מספקת מיגוון תכונות ניתנות לשינוי, מע- רכת ניהול הודעות המבוססת על הגדרת כללים, שיכולה לבצע משימות מורכבות, ומערכת ניתוב מצויינת. מאידך, התוכנה דו- רשת 115 לסביבה מרובת שרתים, והתקנה מרחוק, דבר המקשה על ניהול המערכת בה- שוואה לתוכנות אחרות - בעיקר בכל הנוגע לסידור גישה מרחוק למשתמשים ניידים. המנהל [וג]א6חסק6 דורשת 185 = "סטנדרטייי, "יבסיסייי או ייגלובלייי, שחייב לרוץ על שרת הרשת לפני התקנת התוכנה. שתי הגרסאות, כולל תוכנות היישוס והניהול שלהן, מו- תקנות על השרת דרך תוכנית מבוססת פס חו/. תוכנת ההתקנה מזהה את סוג ה-115 בו אתה משתמש ומתקינה את תו- כנת הדואר בהתאם. כמו כן היא קובעת את הזכויות השונות שיש למשתמשי הרשת בס- פריות. מנהל הרשת חייב לקבוע את הז- כויות על רשתות 1.48 אחרות באופן ידני. ההסתמכות על 115 מוסיפה דרגה של מו- עוצמה | עוצמה שירותיס בסיסיים שירותים ב וו ד אינפ 2000 שרותי תקשורת שיודעים להקשיב - ולענות העולם עובר היום לשיווק מתקדם! ושרות אינפו 2000 הוא צעד גדול בכיוון הנכון. הטכנולוגיה המתקדמת של שרות' אינפו 2000 מאפשרת עתה ללקוחותיך להגיב מיד ולקבל את כל המידע והשרותים שהם צריכים בלי לגזול מזמנם של עובדיך! מבצעי מכירות, קבלת הזמנות, מידע קולי, פרסום אינטראקטיבי ועוד. שרות' אינפו 2000 יכולים לטפל במאות לקוחות בו-זמנית, 24 שעות ביממה. צוות עדיפון ישמח להדגים בפניך את מגוון השרותים ולהתאימם לפי צרכיך - והכל בדמי מנוי חודשיים ובמחיר אטרקטיבי. אינך צריך לרכוש מערכת יקרה -כל השרותים ניתנים על בסיס מנוי חודשי! תתחיל להוציא את המקסימום מהטלפון שלך. 24 שעות ביממה. מענה קולי - קבלת מידע עפ"י בחירת נושאים מתפריט באמצעות הטלפון. "פיקס פקס" - שרות מענה פקס. עפ"י בחירת נושאים מתפריט באמצעות הטלפון. קידום מכירות ממוחשב - פתרון מושלם למבצעי פרסום ושיווק מיוחדים. ".צ.ד ליין"- מענה קולי למבצעי קידום מכירות המתפרסמים בטלוויזיה. אפשרות טיפול במאות מתקשרים בו זמנית. "טלבוקס" - תיבות דואר קוליות לקבלת ומסירת הודעות. מענה מאוייש - מוקד טלפוני מאוייש 4 שעות ביממה. השרות ניתן באמצעות עדיפון | שרותי מידע קולי. 25 פס 03-5280841 א(0 - -|()| ה ברוקנר6 נטע 4 שעות ביממה רכבות בהתקנת תאי הדואר למשתמשים; אס אתה משתמש ב- ]85‏ יסטנדרטייי, [ו!א0הסץ26 תוסיף באופן אוטומטי את משתמשי הדואר האלקטרוני ל-145א בעת שתוסיף את תאי הדואר שלהס בתוכנה. לעומת זאת, ב-145 ייבסיסייי או ייגלובלייי, עליך להוסיף תחילה את המשתמש ל-₪5וא ולהגדיר את [0//81ח0ץ86 כיישוס מועדף של המשתמש, ורק אז ליצור את תיבת הדואר שלו. המדריך לניהול התוכנה כולל פרטיס על התקנת התוכנה תחת גרסאות שונות של 5וא. תאי הדואר למשתמשיסם נוצרים ומתוחזקיס עייי תוכנת הניהול, | שהינה מבוססת 5סשח:/, ‏ ויכולים לעבור הצפנה כאמצעי ביטחון נוסף. ניתן לייבא משתמשיס וק- בוצות מספריית המשתמשים של 1₪18א. רשי- מות. דיוור כלליות ופרטיות נוצרות. ומ- תוחזקות בעזרת תוכנת הלקוח ל-ו60חו/ עס אופצית מנהל-המערכת בשורת הפקודה; כל משתמש יכול לעשות זאת. |ו4]/א6חסץ86 מגיעה עס תוכנת ניהול ל-א.3 6005ח1/ שהופכת הוספת משתמשיס תוכנות דואר אלקטרוני ותחזוקה לקלות במיוחד; תוכנת הניהול ל-005 עברה השבחה (פחושגזקק0). בדומה לגרסאות קודמות, גרסה 2.0 מסתמכת על תוכניות שנוצרו ב-16ט08חסץ96 (השפה לה- גדרת כללים לניהול הודעות) כמקור לכוחה, גמישותה ויכולות הניהול שלה. בעזרת הכ- ללים יכול המנהל ליצור מערכת דואר אל- קטרוני המותאמת לרצונו לחלוטין. המחיר שיש לשלם על יכולת זו הוא השקעת זמן של מנהלי המערכת בפיתוח כללים אשר ית- פרו את התוכנה לצרכי האירגון. תאי הדואר מתוחזקים בעזרת אוסף כללים שיוצר מנהל המערכת, המופעלים כאשר מש- תמש מרי את יישוס הלקוח. אוסף הכללים יכול, באופן אוטומטי, למחוק הודעות מלפני תאריך מסויים, למחוק את ספריית ייפח-האשפהיי של המשתמש, וליצור גיבוייס של הודעות המשתמש. מנהל המערכת יכול לקבוע את אוסף הכללים כאוסף לקריאה בלבד, וכך למנוע מהמשתמשים מלשנותו בטעות. התוכנה תומכת בעיבוד מחזורי של כללי ייבעת ש...", אותו ניתן לנצל לאוטומציה של והוהאווהפהוו דם הספהפו: הווה בשכל הבונקציוח של דוט מוביעות בוברית? פונקציות דואר אלקטרוני, כמו קבלה ומי- שלוח דואר גס בעת שהמשתמש אינו מחובר למערכת. מערכות כללים אלה מופעלות עייי מנהל הרשת בעת הצורך; ניתן גם להריצן באופן מחזורי בעזרת שימוש בקוב אצווה (ת83/0) עם לולאה. חייבים להקדיש שרת ל- עודי לטיפול בכללים. אחרת די בתוכנית הניהול הסטנדרטית. את הכללים ניתן ליצור בעזרת עורך פנימי או לכתבס בעורך קבצי 1[ חיצוני וליבאם למערכת. |01ח0סץ36 הינה מערכת חזקה וגמישה שי- כולה למלא את מרבית צרכיו של כל ארגון. למרות זאת, מנהלי הרשת :כולים לצפות לבילוי ממושך בהכנסת המערכת לתפקוד תחת 1115 (בייחוד 115 ייגלובלייי) ובפיתות כללים לטיפול במרבית פעולות הניהול. משתמש הקצה תוכנת הלקות ל-5א00חו/ משתמשת היטב בממשק ה-6008חו/ והינה דומה מאוד לתו- כנת הלקוח ל-205. מעבר ביניהן דורש מעט כיוונון. אינסוף אפשרויות - כמו הודעה על דואר נכנס, קביעת גופן ושוליים, קביעת זוספסח מתפק נורמלית, עם ו בעברית לא-2 מימין לשמאל רב חלונות יעי" כמובן ש-זוסט את כל הפונק! של 05 ושל ו המקובלות, כג 0 אבל בנוסף לע-=> .- - ל-זו₪600 כמה טריקים שיגרמו לנורטון לחזור לשולחן העבודה. 8 6 ישראל יוני 1994 ]] גירסה 2 ,ותית למעטפת 05פ טובה יותר, עברית יותר וזולה יותר! תוכנה ירושלים ת.ד. 31076 ירושלים 91310, טל: 02-932190, פקס: 02-932204 4 הצגת 9 מדורים בחלונות נפרדים בו זמנית. + העתקת 000 א של קבצים נבחרים במדורים ותתי-מדורים. 4 פירמוט דיסקט חדש תוך כדי העתקת קבצים (כשהדיסקט הראשון מתמלא). 4 בחירת קבצים עם פונקצית 6 סשוא המושוכללת ביותר ותאריך. ... וכמעט שכחנו להזכיר, עכשיו אתה יכול לרכוש את זו600] ב-99 ש"ח. להשיג בחנויות המחשבים והתוכנות. ברירת מחדל נוחה, וטיפול בייפח האשפה" - מקילות את התאמת המערכת לנוחות המ- שתמש. יצירת הודעות ומענה להודעות מבו- ססות-טופס הינה קלה; יש רק למלא את החללים. תוכנת תיכנון הטפסים של 4 (תוספת אופציונלית בעלות 5495) מאפשרת יצירת טפסים פרטיים שניתן לש- לוח דרך תוכנת הדואר האלקטרוני. אין מג- בלה של מבנה טופס דואר סטנדרטי - בשו- נה ממרבית החבילות המתוארות במאמר זה. בעת יצירת הודעה חדשה ניתן להשתמש בספר הכתובות להוספת נמענים. תכונת אי- תור-בהקלדה מקפיצה אותך אל השס המ- בוקש, ואתה יכול להוסיף שמות לשדה הנ- מענים, לשדה מקבלי העתק ולשדה מקבלי העתק סמוי בעזרת אותה תיבת דיאלוג. ניתן לבדוק את המכתב בעזרת מבדק איות, וניתן | להעתיק אינפורמציה | מיישומי ו בעזרת ה-6זססקו[0. | גרסת 5 תומכת ב-8סכ וב-1.0 015 אך לא ב-2.0 01/5. בעת מענה להודעה נכנסת, יש לך את האפשרות לכלול את רשימת הת- פוצה, את ההודעה המקורית, או את שתי- תוכנות דואר אלקטרוני הן. הודעות נכנסות גורמות להשמעת צליל, והצלמית ב-5שסשחו מתנועעת גם היא. ניהול הודעות מתבצע באופן ישיר: אתה שומר הודעות בתיקיות, שהן ספריות 05. תיקיות אינן יכולות להיות מקוננות, אך יכולות חיפוש חזקות מאפשרות מעבר על מספר תיקיות בו-זמנית. ניתן לבחור בש- מירת עותקים אוטומטית של כל ההודעות היוצאות, ולאחסן הודעות בקוב טקסט. הפרוצדורות מבוססות הכללים הן, ככל הנ- ראה, האמצעי החזק ביותר לניהול הודעות בתוכנה. המשתמשים יכולים להגדיר פרו- צדורות משלהם, בהתבסס על שפת הכללים, אך התוכנה מגיעה עם מספר דוגמאות שי- מושיות הנקראות 668חו₪/א811]א. אחת מהן תפנה הודעות למשתמש אחר בעת שאינך במשרד. ל-|ו0/]3חסץ6 הרבה תכונות חזקות נו- ספות. אחת המתוחכמות שבהן היא תכונת הניתוב, המאפשרת להגדיר סדרה של נמ- ענים. תוכל גם להגדיר את הפעולה שעל כל נמען לבצע: אישור, הערה, עריכה ואישור, שינוי או צפיה. ניתן לעקוב אחר מצב ההו- דעה בעזרת דוייח המציין תאריך וזמן קבלת ההודעה אצל כל נמען והעברתה הלאה. תכונה איכותית אחרת היא הצפנה חזקה של ההודעה ושל קבצים נלווים. ככל הנראה, החוליה החלשה ביותר בתוכנה הינה המודל להפעלה מרחוק (תוספת 58295). אתה חייב להשתמש ב-45)א אישי במחשב המרוחק, הפועל כשרת הודעות מרוחק ודו- רש נפח דיסק רב (לקוח פוסשחו/ דורש 08 ולקוח 205 דורש 8וא7). מכך נובע כי מנהל המערכת חייב להתאים את הרשת לקבלת שיחות או ליצירת שיחות, מכל מע- רכת מרוחקת, וכי כל משתמש מרוחק זקוק גס לכתובת דואר נפרדת על השרת המרוחק. המשתמש הרחוק מריץ גירסת יחיד של [ו3/א0ח0ץ36 על המערכת המרוחקת שלו. מערכת הכללים יכולה לסייע באוטומציה של העברת הדואר לשרת המרוחק, כאשר המשתמש אינו במשרד, אך עדיין נדרשת עבודת ניהול משמעותית בהקמה ובתחזוקה של מערכת זו. פרט למגבלותיה בכל הנוגע לגישה מרחוק, אם המילה רשתות מזכירה לך פלונטר ... סימן שאתה זקוק לסיוע דחוף מהמומחים של גרנד-אדוונס. בתור מפיצים מורשים של |וסוסא! ומיקרוסופט, יבואנים בלעדיים של מחשבי ,541כ, צגי טוחספאו6ו/ ומבחר עצום של מוצרי איכות אחרים, יש לנו נסיון, ידע וכלים לעזור לך. המומחים שלנו ישמחו לייעץ לך (חינם, ללא התחייבות מוקדמת), להתאים את החומרה והתוכנה לצרכיך, להתקין ולהדריך את עובדיך, לתחזק את הציוד באופן שוטף ולתקן את הדרוש. אלפי לקוחות ומאות מוסדות ומפעלים יעידו על המקצועיות והאמינות של גרנד אדוונס במיחשוב ורשתות. טלמון אחד לגרנד אדוונס וציא אותך מזה. טל: 03-6962105/6/7 או 03-6916155/6 66 סה סאהחס גרנד אדוונס רח' חיי אדם 9, תל"אביב 67449 טל: 6918187; 7, 03-6916155-6 פקס: 03-6918186 5 06 ישראל יוני 1994 לו 12028 פווו 120203 12530 12/0233 ופסדצותן 0065008 פה ו 10028 1633 [ו0/]3חסץ36 הינה תוכנה חזקה ורב שי- מושית קלה ללימוד וניתנת להתאמה עד לפרט האחרון. 5 זס1 |!60:]3 10105 5שוו זס) |ו3] :00 תוכנת ]ו8א:66 של לוטוס היא המובילה בשוק תוכנות הדואר האלקטרוני מבוסס ה-א1.4. אינסוף המארזיס שלה יכולים לח- תאימה לצרכיו של כמעט כל ארגון, ומגוון תוכנות השירות והפקודות שלה מאפשר שליטה מרכזית הדוקה. בנוסף, היא כוללת מספר תת-אפשרויות החל ממשלוח עותקים סמוייס וכלה בלוחות מידע ציבוריים (885). התוכנה תומכת בלקוחות תחת ,05 6 ,025/2) ,פשסשחוצ ו-א]א; היא תומכת גם בריבוי שערי גישה. גאוות התוכנה על מבנה תימחור מודולרי המאפשר לרכוש כל חלק רק כאשר אתה נזקק לו. המחיר לח- בילה לעשרה משתמשים תחת ₪205 או 5אסחוא, יחד עם תוכנת ז20וח8קז 00 פטו1.0 הוא 5895 (בארהייב). חבילת הרחבה לעשרה משתמשים עולה 5345. תוכנת הלקוח המ- 6% שח 08 5 וס אסשהתע פהסשעם ז40ו0! ₪095 ו6] סוהן או ב ה = = תס חן ב 510 ב ו ד 0650 ג 1 וד פה = 60%5ח1/ל 07 [6131 ו6חג 08 .205 זט !6181 וסחוץ גת 040 0 שפצ 2 עס 9 4 0 וטו (51 1) תו ₪9335094 4015190 66 0 1 סמיס וא. [8] 5] 60 5008 וטו סו קט ] הפאיו 00046[ 66 אואט 6 וווא-5 ואד פטוטוט ₪ 6 3 ב--- ]96 | 0 415 0 יס 0 ו 1-4 85600 הפחי טסו 5 157 א איסא ב ה 5908 ומן0 [) מר | 0 בי 107 ו 10 ו 2 סל ספ מו כ 66 6 00 כ 0 סו 10 4066 ,₪0 > 000 הלא הסה 91 ₪0 8067 69 10 0% פוט 64א כ ו ה 7 0 0) וח168 פטזט)ט] 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני רוחק החדשה, זס) 0086 |ג/:00 5וס6חו\, עולה 5195. המנהל "מארז הפלטפורמהיי של התוכנה כולל את התוכנה הנדרשת להקמת משרד הדואר, ועו- תק של תוכנות הלקוח. תהליך ההתקנה הר- אשוני, המבוסס על תפריטים פשוטים וי- שירים, מאתחל את משרד הדואר ומגדיר משתמש מקומי אחד - מנהל המערכת. המ- נהל ממשיך ומוסיף משתמשים נוספים בה- שתמשו בחבילות הרחבה בצעדים של 255, 0, או 100 משתמשים נוספים. המנהל יכול לקבוע ערכי מחדל, הכוללים סיסמאות אי- תחול, אורך סיסמה מינימלי ומרווחי זמן מקסימליים לשינוי סיסמה. תוכנות המסוגלות לקרוא ישירות מהרשת את שמות המשתמשים ולהכניסם כמנויים למשרד הדואר, בהסתמך על קוב קו- נפיגורציה שיצר מנהל המערכת, כלולות במ- ארזי הפלטפורמה. קובץ זה מאפשר לכלול או לדחות קבוצות או משתמשים יחידים, התאמה למשימות התקנת לקות כמו גם להכניס משתמשיס ממשרדי דואר מרוחקים, באופן המקל על הקמה וסינכרון ראשוני של משרדי דואר הפרושים על מספר שרתים. אופציה בשורת הפקודה של תוכנות כנייל מאפשרת להפוך את הסדר של השס הנקרא מהמערכת, כך שספרית הדואר תהיה ממוינת עפייי שס משפחה. איחסון ההודעות מבוסס על מסד נתוניס מוצפן בודד, יחד עם קוב אינדקס המכיל מצביעים שמקשרים משתמשים להודעות שבקובץ. כך, הודעה שנשלחה לחמישיס כתובות במשרד המקומי תאוחסן כהודעה אחת עס 50 מצביעים. ארכיטקטורה זו שו- מרת על דיסק הרשת פנוי יותר ומקילה על ביצוע גיבויים רגיליס; החיסרון הוא בכך שמשתמשים ניידים אינס יכוליס לגשת למ- אגר ההודעות שנצבר להם. תוכנת הלקות הנייד החדשה ל-00חו/ מתייחסת לבעייה זו באופן חלקי בכך שהיא מאפשרת למ- שתמש להצמיד את חשבון ה-אג.1 שלו לח- שבון הנייד בעת שהוא במשרד כדי להעתיק או להעביר דואר בין משרד דואר אישי על מחשב נישא לבין משרד הדואר שעל השרת. | עוצמה / - ו סביר" התקנת שרת דואר שירותים בסיסיים חסוו3זססזס || 01 אזהוססגזד 8 5 שסופאו דחו ספסו שורד" ו 0 6 סססו 5/05או ומד! תו זסו 1.00% *5ו0000ז /!/ו8טף זטס חס 4| 0 פצצת פנטיום. 00% - לוח האם המבוקש והנמכר ביותר בישראל, מציע כעת סוג חדש של עוצמה, שטרם נראתה על שולחנך: ואטוזאפק 005% - כל הסטנדרטים בכרטיס אחד: 84ו, 84םע |-וסק. אםד0ס - גדלת על איכות ואמינות שמלווים אותך במשך שנים: מ-זא ל-286, דרך 386 ו-486 וכעת - פצצת פנטיום. ו לוח השנה בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתח'תקוה 49130. לפרטים והזמנות התקשר ישירות לספק המחשבים שלך |08 סינכרון ספריות ו-35 דרך משרדי דואר מנוהל עייי תו- כנה אופטימלית הק- רויה מס (4110וחסוט/ 6 עזסו60זוכ) שמחירה 5995 למ- שרד דואר. 8405 מאפשרת עבודה שווה-מול-שווה | או לקוח/שרת להשגת בקרה מרכזית, בה משרד הדואר המ- רכזי יכול לתחזק כל משתמש - קרוב או רחוק. רשימות דיוור של לקוח רחוק עדיין אינן ניתנות לסינכרון בגרסה הנוכחית. הדואר מנותב בין משרדי הדואר דרך המ- נתב של |ו8א:60. המנתב הינו תוספת בת- שלוס הזמינה בגירסת 205 ובגירסת ריבוי משימות מבוססת 05/2. כאשר משרד דואר מרוחק מחובר דרך המנתב - מתאפשרת הע- ברת דואר, ואם 425 מותקן - הספריות מתעדכנות. בנוסף לכוננים ממופים שאינס מסונכרניס ולקשרי 25.א - בהם רוב מע- רכות הדואר תומכות - המנתב תומך גם בניתוב ישיר דרך 87% ,ל5 ,88 , ו-קן/ק76. בעבודה ברשת תקשורת רחבה (אה )), קישורים אלה יכולים לשפר מש- מעותית את מהירות העברת ההודעות. מרבית שירותי התחזוקה של התוכנה מבו- צעים בעזרת אוסף מתגים בשורת הפקודה. בעזרתם יכול מנהל המערכת ליצור קבצי אצווה שיבצעו פעולות שגרתיות, כמו שי- חרור נפח איחסון לאחר הוצאת הדואר באופן אוטומטי. ניתן לבצע מספר פעולות באופן אוטומטי ולתזמנן בעזרת מנהל המטלות ( 798% זספהחג/!) בתוכנת הניתוב; אחת הפעולות החשובות שניתן לבצע כך היא גיבוי. כיוון שכל הדואר מאוכסן במרוכז, אם אפילו משתמש אחד הולך הביתה ומשאיר את תו- כנת הדואר פעילה - האינדקס הקריטי וב- סיס הנתונים של ההודעות ישארו פתוחים ולא יגובו על הטייפ עייי כל מערכת גיבוי רגילה. אם אינך רוצה יילהשליך'יי את המשתמשים מהרשת כל לילה בעת ביצוע הגיבוי, התו- כנה של לוטוס מספקת שירות גיבוי שיגבה את הקבציס הקריטיים - אפילו אם הס פתוחים - לקבצים שניתן לשמור בטייפ. 0 ישראל יונו 1994 תוכנות דואר אלקטרוני הודעוח על בג'שוח ואישורי השתתבות הם רק שת' דרכים בהן 3 חוכנוח דואר אלקטרוני ויומנים ו ממוחשבים 'נולים להשחלב משתמש הקצה התקנה של תוכנת לקוח הינה קלה: המ- שתמש מתקין את הגירסה ל- 8וס0חו/ מת- פריט ה-חט8/|ו" או מרין את גירסת ה-205 משרת הקבצים כיישום לכל דבר. יצירת הודעות פשוטה גס היא. אתה בוחר כתובת אחת או מספר כתובות מהרשימה של משתמשי הרשת עייי הקשת האותיות הראשונות בשס המשפחה שלהם; התוכנה תאתר במהירות את השמות המתאימים לאותיות שהקשת. לחילופין תוכל לעבור יד- נית על הרשימה. הנמענים מזוהים בשמם, וקיצורים (או כינויים) נתמכים במערכת. תוכל ליצור ספר כתובות פרטי ורשימות הפצה משלך. לקוח ה-8/וס6חו\ ‏ מציע. מגוון אפשרויות עריכה. ניתן להשתמש במספר גופנים בצ- בעים שונים ובטקסט יימואריי, וניתן להגדיר אפשרויות להתרעה - השמעת צליל, הצגת הודעה על המסך, או שתיהן, למשל - בעת שמתקבלת הודעה. בשתי הגירסאות ניתן להגדיר רמת עדיפות להודעות (דחוף, רגיל ונמוך). משתמשי גירסת ה-05 יכוליס לה- טעין תוכנה קטנה (1.5% או 16%, בתלות בקיוס 5א5) (שוכנת זיכרון (5ד) שתיידע אותס על קבלת הודעות; בעת קבלת הודעה ניתן להשתמש בצירוף ייחס'י (עסאוסת) שי- פעיל את תוכנת הדואר. ממשק הלקוח ל-א60חו/ ניתן לשינוי וה- תאמה ומאפשר לשנות את סרגל הפ- עולה-המהירה ולכלול בו צלמיות המציינות מטלות ותכונות בהן אתה משתמש רבות. הממשק משתמש בייגרור-והשלך" למטלות כמו צירוף נספח להודעה ואחסון קבצים בתיקיות. תוכל ליצור תיקיות משלך ולשנות את שמן כרצונך. התוכנה נותנת תיקיות ייטיוטה" וייפח אשפה" כברירת מחדל. לתוכנה אין שירות המאפשר לנתב דואר באופן סדרתי דרך משתמשים, אבל בלקוח פס6חו/ ניתן להשתמש בכ- ללים המובנים בתו- כנה כדי לנהל דואר נכנס ויוצא. ניתן לק- בוע, למשל, שהודעות בעדיפות מסוימת יו- פנו לתיקיה מסוימת, או למשתמש אחחר. ניתן להשתמש בכללים גם לשס תחזוקת התיקיות. לקוח ה-8או80ַחו/ מאפשר מגוון דרכיס לצ- פיה, כמו גם תמיכה ב-1.0 01/6, המאפשרת לך ללחוץ על צלמית של קוב נספח להו- דעה כדי לצפות בו כפקס, גרפיקה, או מסמך, או לטעון אותו ישירות ליישוס שיצר אותו. המערכת דואגת לאבטחה ומאפשרת הגנה בעזרת סיסמה על צלמית הדואר, המונעת את פתיחת החלון. יכולות חיפוש חזקות בשתי הגרסאות מא- פשרות למצוא ולשחזר דואר בעזרת 16 קרי- טריונים שוניס, כמו נושא ההודעה או תא- ריך חיבורה. החיפוש תומך באופרטורים הלוגייס פאג ו-08. בנוסף למגוון היכולות להעברת הודעות בת- קשורת פרטית, התוכנה מציעה לוח הודעות פומבי, בו ניתן לרשוס הודעות לכל מש- תמשי הרשת. הודעות 885- בשתי הג- רסאות - מוגנות עייי מנגנון המאפשר רק לרושס ההודעה או למנהל הרשת להסירן. משתמשי תוכנת הלקוח המרוחק. יכולים לבחור בגרסת 205 או 5שסשחו/ו, ששתיהן מתפקדות בדומה לגרסאות השולחניות; תו- כנת 00%5חו זס) 6|וססו/! 1ו18א:60 כוללת אפילו את יכולת הכללים של לקות ה-%8ו00ח1/ השולחני. אין תמיכת 885 לל- קוח מרוחק, והדרך היחידה להשגת הודעות ישנות היא דרך תוכנת השקה. לסיכום, התמיכה המרשימה של התוכנה במגוון פלטפורמות, מאגר ההודעות המ- מורכז והנוח לניהול וריבוי האופציות למי- שלוח הודעות מבדילים אותה מחבילות דואר אלקטרוני אחרות. אלה, בנוסף לת- כונות כמשלוח עותק סמוי, אישורים חו- זרים ולוח מודעות הופכים אותה לחלופה אלקטרונית מצויינת למגש הנייר. 5 זס) |!613 וסְחוצה3ם 5שסח;/ זסז |6031 וסחוצב3ס גרסאות 205 ו-8שס6חו/ של התוכנה עו- דכנו וסונכרנו לגירסה 2.05 (במחיר 9799 לגירסת עשרה משתמשים). לתוכנה מגבלות הגורמות לציונים בינונייס למדי בהשוואה לשאר התוכנות הנסקרות במאמר זה. המנהל התוכנה היא מוצר מבוסס 185 חזק דיו למשתמשי 6וזג/ו6. תאי הדואר תומכים בלקוחות 205 ו-8ו60חו/ כאחד. ההתקנה והניהול השתפרו, בהשוואה לגירסאות קו- דמות, למרות שעדיין יש מוזרויות שמנהלים פוטנציאליים צריכים להיות מודעים להן. קלות ההתקנה והניהול משתנה, בתלות בגי- רסת ₪15וא המותקנת. למרבה המזל, המדריך למנהל הרשת כולל פרקים נפרדים לכל גי- רסה. תוכנת הניהול מגיעה בגרסאות 05 (-0005חו/ שהינן שוות פונקציונלית. לתו- כנה יש גירסה עצמאית של 85]א לשרת יחיד, הנקראת |1.004 15, אותה היא מת- תוכנות דואר אלקטרוני קינה באופן אוטומטי אם אינה מוצאת גי- רסה מסחרית של 115 בספרית השרת המ- צויינת בעת ההתקנה. התוכנה נבחנה עם 1485 גלובלי ונמצאו מספר מוזרויות בדרך שבה היא מסנכרנת את משתמשיה עס משתמשי ה-185א. בדו- מה לתוכנת |4א6חסץ86, התוכנה דורשת מהמנהל להוסיף משתמשים באופן ידני לס- פריית ה-185 הגלובלי תחילה. הסינכרון מתבצע דרך תוכנת ניהול, אותה ניתן לה- נחות לקרוא את ספריית המשתמשים של 5 באופן אוטומטי, עס הרצת התוכנה או בעת שתידרש. אם המנהל מכוון את התוכנה להתייחס לכל משתמשי 188 כמ- שתמשי הדואר - עייי הגדרת 115 כיישוס מועדף בשתי המערכות - יש לבצע סינכרון רק בעת הוספת או גריעת משתמשיס מה-115)/. אם תוכנת הדואר מוגדרת כיי- שוס המועדף (ברשת עס יותר מחבילת דואר אלקטרוני אחת, למשל), תהליך הסינכרון קורא את כל ספריית ה-₪15!/. רק משתמשי 5 שתתוכנה הוגדרה עבורס אך עדיין אינס כלולים בספריה שלה יוצגו בעקבות הסינכרון. תהליך זה עלול להימשך זמן רב, * נציגי 00/0165 00 בישראל * תוויני עטים (בגדליס שוניס עד 80) * תווינים טרמיים (80) * תוויני לייזר משולבים במכונות צילוס 40 * סורקים (גודל 80) * נייר להעתקת אור * מכונות להעתקות אור * מכונות צילוס 80 * נייר צילום, מסמכים ומדפסות לייור * משווקי נייר לתווינים: תוויני עטים/תוויני הזרקת דיו/ תוויני לייזר נייר לבן (רגיל, מצופה) נייר שקוף 90 גרי, 112 גרי פוליאסטר ירושלים: גבעת שאול בי מרכז שטנר 3. טל. 02-514314, פקס. 02-511728 חולו[: א. התעשיה, המרכבה 25. טל. 03-5560680/2, פקס. 03-5564386 . בייחוד אם בספריית ה-45]א יש למעלה מ-500 משתמשים. תוכנת הניהול מנוצלת גם ליצירת רשימות דיוור פומביות ואישיות, יצירת קבוצות עבו- דה ותחזוקתן, תחזוקת תאי הדואר של מש- תמשים, קביעת צבעי המסך למשתמשי לקוח 05כ, והתבוננות בקובץ המעקב של המערכת. רק המנהל יכול ליצור רשימות דיוור פומביות וקבוצות עבודה. דרך תוכנת הניהול יכולים משתמשים לנקות ולבנות מחדש את תאי הדואר שלהם, לקבוע את צבעי המסך וליצור רשימות דיוור פרטיות. התוכנה כוללת 885 נגיש לכל המשתמשים המשמש לדיונים קבוצתיים. ה-885 בנוי, למעשה, כשער של תא דואר; משתמשים יכו- לים לקרוא את כל ההודעות שבו ולשלות אליו הודעות עייי הגדרת ה-885 כנמען. ניתן לקבוע כי כל משתמש יוכל לאתחל כותר חדש לדיון, או לאפשר פעולה זו למנהל בלבד. התוכנה הינה מערכת דואר אלקטרוני שי- מושית וחזקה למדי המתוכננת לשימוש בעי- ו תעשיות נייר בע"מ הפצה: באמצעות חברת הבת - אופר תעשיות בע"מ ובאמצעות משווקים מורשים 11 9 6 ישראל יוני 1994 קר על רשת סזג/וסא] מקומית. היא תרוץ גס עס רשתות מקומיות אחרות, אך ההקמה של מערכת כזאת מורכבת יותר. חוץ מזה, עדיין אין 185 גלובלי לרשתות שאינן 6זג\)וסאן. נכון שאפשרויות ה-885 הן יתרון, אך אס אתה מתכנן להשתמש ביותר ממערכת דואר אלקטרוני אחת על הרשת, או אס אינך מרי 6/6 עדיף שתחפש תוכנה אחרת מבין הנסקרות כאן. משחמש הקצה ההתקנה של לקוחות ה-05 וה-8או60ח1/ הינה פשוטה. המנהל יכול לבחור להתקין רק את לקוח ה- ,205‏ רק את לקות ה-5שס0חו/, או את שניהם. את שתי התו- כנות ניתן להריץ ישירות מספרייה של שרת הקבציס. מנהל המערכת חייב להוסיף קבו- צה וצלמית | למנהל התוכנות ( וחפזקסזק זס3ח]/א) עבור לקוח ה-8אוס0חו/ץ. לגירסת ה-008ח \1‏ יש ממשק נקי ואי- טואיטיבי עם סרגל כפתורים לפקודות הנ- פוצות ביותר, מערכת תפריטים הגיונית, ות- מיכה בקיצורי-דרך הן לעכבר והן למיקלדת 0 אסמח| כ | חש - - | 6005 8 9מד כ - ו ו וס פנזוהופ 7 ו ב 0 1 509 ומשו [). .5 0002383 3 6 0 זט [131א 605011ו] = קה >מחשו 88] 6 [ש : 90 0060 8:! 14 1 1 1 1 181 16607016 א זסאו6)טצן 6 ישראל רנר 1994 תוכנות דואר אלקטרוני למרבית הפעולות. גרסת ה-05 לתוכנה מבוססת על מסכי טקסט אך תומכת בעכבר ומסתמכת על מקשי-קיצור דומים לפקודות רבות. כדי לכתוב הודעה, לחץ על כפתור יייצירה". טופס ההודעה הבסיסי מכיל שדות לנמענים, לנושא, לקבציס נלווים ולגוף ההודעה. לא ניתן לכלול גרפיקה ולא להשתמש במספר גופנים בתוך ההודעה. למרות זאת, ניתן לש- נות את התוכנה כך שתשתמש בגופנים שו- נים בחלקים שוניס של מסכי פאוס6חו/ . החבילה מגיעה עס מגוון טפסיס מוכניס מראש בהם ניתן להשתמש. טפסים אלה כו- ללים הכרזה, סקירה, הזמנת רכישה, תיזמון משאבים והודעה טלפונית. לתוכנה יש שדות לנמענים, לעותקים ול- עותקים סמויים, אך יש לעבור בשלושה מסכים נפרדים כדי לבחור נמענים מכל סוג. דבר זה הופך אותה לפחות נוחה בהשוואה לתוכנות בהן בחירת הסוג של הנמען מת- בצעת באותו מסך בו בוחרים את כתובות הנמענים. התקנת שרת דואר תחזוקה שוטפת שירותיס בסיסיים שירותיס מתקדמים התוכנה תומכת בתיקיות מקוננות, אך יש מגבלה לחיפוש בתיקיה אחת בלבד בכל פעולת חיפוש. זו הינה בהחלט מגבלה אס אינך בטוח היכן אכסנת את ההודעה הר- צויה. מאידך, יכולות היידיון" החזקות של התוכנה מקילות על מעקב אחר רצף ההודעות. כל הודעה המקבלת מענה או מועבות הלאה מטופלת כחלק מדיון. ניתן לנוע קדימה וא- חורה בין הודעות, באופן המקל על הבנת הודעה בהקשר של ההודעות הקודמות. תכו- נה נוספת של בסיס הנתונים המכיל את ההודעות היא שכל הודעה מאוכסנת רק פעם אחת עבור כל משתמש, למרות שניתן לשמור מספר עותקים שלה במספר תיקיות. מובן שלמרות זאת, אס תשלח הודעה ל-50 משתמשים, עדיין יופיעו 50 עותקים של ההודעה ברשת. לתוכנה אין יותר מדי תכונות השוות התיי- חסות מיוחדת. אין תמיכת ₪.01, ותמיכת מפפ הינה מוגבלת. לגירסת 5שסחו צל- מית קבלת הודעה נכנסת, אך יישוס זה נפרד ו שיא השידרות - התקנות והתאמות לרוב הפלטפומות המוכרות לפי דרישה. בדיקה ומתן פתרון מיידי במקרה של כשל. שיחזור והצלת נתונים. שיא הטכנולוגיה - טכנולוגיית ‏ ושוחפ בשיתוף ראשי ₪₪ להשגת הצפיפות הגבוהה ביותר ליחידת שטח ושמירה על מהירות סיבוב נמוכה. אמינות ללא תקדים עד 800,000 שעות =פדוו. שיא הביצועים - קצבי העברה וזמני איתור והשהיה מעולים. קיבולות מ-171/8 ועד 5.208 בפורמט "2.5 ו-"3.5. מתאים למחשבים אישיים, תחנות עבודה ומקינטוש. המימשקים הנתמכים שפו וכל סוגי זוז זז 1 (508. 6% טריפל סי מחשוב הנדסי בע"מ רח' שאול המלך 37 תל-אביב טל: 03-6919888 דיפק קשיח !8 . 2 6 ישראל יוני 1994 מהתוכנית | המרכזית. אין אפשרות לניתוב סדרתי של הודעות. הגירסה המרוחקת של התוכנה (5299), מס- תמכת על מערכת ₪5וא ייאישית" של חברת [|6שסאז, שבהכרח הו- פכת את המחשב המ- רוחק לשרת דואר נפרד. זהו פתרון גמלוני למדי, בייחוד למשתמש המחלק את זמנו בין המשרד לדרכים. יש לאתחל כל מחשב מרו- חק כמרכז דואר עצ- מאי, ויש להוסיף כל כתובת בו לכל רשימות הכתובות של שאר השרתים. התוכנה אינה תומכת בכללים, ולכן אין דרך קלה לוודא שהודעה שנשלחה הגיעה לכתובתה הנכונה. דוגמא שכיחה היא ההזדקקות לכלל מהטוג הבא: '*אם תיבת הדואר של א במשרד אינה נקראת תוך + שעות, שלח את ההודעה לתי- בת הדואר של א על מחשב המחברת'י. למרות שאין משהו גרוע במיוחד בתוכנה, היא נכשלת בתיפקוד כמערכת עשירה וג- מישה. היא חלשה בתחומי ניהול ההודעות והגישה מרחוק והיתה יכולה לנצל טוב יותר את היכולות הגרפיות של סביבת 5שסחו/ץ. לסיכום, נדרש סבב עדכונים נוסף לתוכנה כדי שתעמוד בשורה אחת לפחות עס המ- ערכות הנוכחיות. 0 00 163 פטוטוט] למרות שתוכנת פוטורוס, גירסה 3.0, חסרה את המבנה האלגנטי שאנו מקשרים כיוס עם תוכנות עדכניות, החבילה משרתת כפיתרון דואר אלקטרוני מבוסס ₪88א לרשתות קט- נות עס תעבורה נמוכה וצרכי ניהולי מי- נימליים. במחיר 5649 לחבילה של חמישה משתמשים, התוכנה גולשת לתחוס התוכנה הקבוצתית עס תכונות היומן, הפנקס, מעקב הודעות טלפוניות ושירותי כרטיס-קובץ-בסיס נתו- ניס. אך היא אינה מספקת אוטומציה רבה בכל הנוגע לניהול הדואר האישי או מערכת הדואר. שני דברים הופכים את פוטורוס. לחבילה שוות זכויות בהשוואה שלנו. ראשית, לקוח ה-05 יכול להוץ על מערכת מבוססת 8086. שנית, המנהל משתמש באותה תוכנה כמ- תוכנות דואר אלקטרוני שו ב אנו מחבוננים אל מעבר לאוק ומצבים מהחקשורת האלחוטית להתמזג בעולם הדואר האלקטרונ', ונראה נ' 1355 חהיה השנה בה יחרחש הדבר שתמש הקצה; רק זכויות מבוססות רשת וה- גנת סיסמאות מפרידה ביניהם. המנהל מבנה התוכנה די פשוט. היא שומרת ספר כתובות מרכזי על שרת הקבצים ומעבירה הודעות וקבציס נספחים ליעדים המצויינים - באופן מילולי. אס שלחת הודעה לכל מש- תמש ברשת, התוכנה תשלח עותק נפרד לתי- בת הדואר של כל משתמש. ההתקנה פשוטה למדי, למרות היותה ידנית באופן מייגע. התוכנה יודעת לקרוא מהרשת את שמות המשתמשים והקבוצות, אך רק על שרת הקבציס המרכזי. אס תבחר להגדיר את הכתובות בעזרת כוננים לוגיים ממופים, במקוס להקליד את השס המלא של הנתיב, תיאלץ להקיש זסוחש שלוש פעמים עבור כל משתמש כדי לקבל את ערכי ברירת המחדל שלו. פעולה זו צורכת זמן רב, אך לפחות היא מציינת בפניך הוספה של כל משתמש. סביבה מרובת שרתים דורשת אופציה הנ- קראת 4% ) 160 פנתטוט (ועולה 5695). התוכנה מנתבת את כל ההודעות דרך מש- תמש מיוחד, הקרוי ₪1, על כל שרת. החי- סרון הוא שאתה חייב לתת לרשת |6סצן לאפשר סיסמאות בלתי מוצפנות, דבר שע- לול ליצור סיכוני אבטחה מסויימיס. בעת הוספת משתמשיס חדשים בעזרת גי- רסת ה-05, המנהל חייב להקליד את השס המלא של הכרך (שוחטוס/') והנתיב לספרייה של כל משתמש ו-118, כדי שהמערכת תת- פקד כהלכה. למרבה הצער, התוכנה אינה זוכרת את הנתיביס מההקלדה הקודמת. למעלה מזאת, התוכנה אינה מספקת כלי ני- הול כלל-רשתיים כלשהם. לשס גיבוי, יש להעתיק את קבציה של תיבת הדואר המרכזית - באופן ידני - עבור כל שרת קבציס. אם לא עו- שים כן, במקרה של נפילת השרת המרכזי - גם מע- רכת הדואר תיפול. מאי- דך, כיון שהתוכנה הינה מבוססת-אתר באופן מו- חלט, אין צורך בשרת דואר נפרד, תכונה. אי- דיאלית למשרדים קטנים עם שרתיס חלשים. לתוכנה חסרים גם שירותי בקרה. היא שומרת מעקב רק אחר התקשרויות מרחוק. דבר זה אינו נורא אם תנועת הדואר ברשת מועטה, אך יש לזכור שלמנהל אין דרך קלה לזהות ול- תקן בעיות. חשוב ביותר, אין כליס לגילוי או אחסון כולל של הודעות, או לקביעת הק- צאות נפח למשתמשיס בודדים. למרות שתוכנת ההתקנה מבוססת ₪05, המנהל יכול לתחזק את המערכת תחת ₪05 או 5ש60חו/). מודול ה-ואס (תחזוקת קבו- צת משתמשים - 066ח8ח6חו3] קטסז) זספ) תחת פשסטחו/ הינו התוספת הניהולית הח- שובה היחידה שנוספה למערכת לאחרונה, והוא במעט חזק יותר מהמקביל שלו ל-05. לדוגמא, ב- 1201 ל-8ו40ח: יכול המנהל לשנות או לעדכן את סיסמאות המ- שתמשים. עם גירסת 05 חייבים למחוק את המשתמש ואז להוסיפו בחזרה (תהליך זה משמר את כל המידע של הכתובת, אך מאתחל את הסיסמה לברירת המחדל של המערכת). משתמש הקצה לשתי הגרסאות ממשק מעוצב היטב ויכולות בסיסיות יחסית, אך שונות במעט זו מזו. לקוח 05, למשל, מאפשר להחדיר קבצים ולבחור מספר הודעות להדפסה או למחיקה בו-זמנית, דבריס שלקוח ה-שס6ַחו/ אינו מאפשר. מאידך, ללקוח 5שסַחו/ יש בדיקת איות ותמיכה בעיצוב של צורת התצוגה וגו- דלה על-פי רצון המשתמש. שתי הגרסאות מאפשרות להפעיל או לבטל את ההודעה על דואר נכנס. התוכנה מאפשרת לבחור רשימת נמענים, לי- צור רשימות תפוצה, לשלוח עותקים סמויים ולבצע פעולות חיתוך והדבקה בסיסיות בעו- רך ההודעות. שימוש בתבניות מאפשר לך ליצור טקסט מוכן מראש אותו ניתן לטעון בקלות להודעות. ניתן להגדיר אפילו סט- טוסים שוניס לאישוריס לנמענים ישירים ונ- מעני עותקים סמויים. ניתן לצרף קבצים נס- פחים מרשימת קבצים בתיבה נפתחת. התוכנה תומכת במיון מוגדר מראש עפייי תאריך, שולח, חשיבות ונושא. ניתן לחפש אחר מיליס בודדות בתוך הודעות. אין תמי- כה ביצירת כללים. בעת שבידך מבחר סביר של אפשרויות בזמן מענה להודעה, כתיבת הודעה הינה מורכבת יותר. אתה יכול לשנות העתק, אך אינך יכול לכתוב על הודעה מקורית, לשנות את עדי- פותה, להגדיר את מצב האישור או לשנות את הנושא. בדומה, התוכנה נותנת אוסף מוגבל של כלים לניהול הודעות. פרט למחיקת הודעות, תוכל ליצור תיקיות לא-מקוננות ולהעביר הודעות ביניהן (בפעולת ייגרור-והשלך" בלקות 60'5חו%). ניתן לשמור עותקים של כל ההו- דעות היוצאות בארכיון חודשי או שנתי. לקוח פאס6חו אינו תומך ב-01₪ או ב-פספ. תוכנות דואר אלקטרוני כלי התוכנה הקבוצתיים פועלים הן תחת 5 והן תחת פטוסשחו/+. מרכז ההודעות הטלפוניות פועל כמקביל האלקטרוני של לוח הודעות על דפי נייר. ניתן לשלוח, לה- עביר הלאה ולהדפיס הודעות טלפוניות בדו- מה להודעות דואר אלקטרוני. המשתמש יכול להוסיף שמות של מתקשרים לבסיט נתוניס של מתקשרים קבועים, המשמש כט- בלת חיפוש להודעות נכנסות עתידיות. היו- מן, המאפשר גם רישוס קבוצתי וגם רישום אישי, נותן מבט יומי, שבועי וחודשי, כמו גם רשימת מטלות; הוא גם ישלח באופן או- טומטי תזכורות דואר אלקטרוני למשתתפי פגישה. כל המשתמשים מריצים לקוח 005 מקומי שוכן זיכרון. בעת שהוא נסתר, הוא דורש כ-12%; בעת פעולה נדרשים כ-128%. לקוח זה חייב לרוץ גם תחת פשסטחוצ כדי לא- פשר ללקוח 5שסטחו/ (המור באופן מקו- מי) לתפקד. לקוח רחוק, מבוסס 005 בלבד 5149 למ- שתמש; תוכנת המארח עולה עוד 5149 מבו- סס על שירות של התחברות למארח המיועד, סימון והורדת הודעת מתיקיית הדואר הנ- עיזרו לי לתפור לכם עחליפה קורס מקרו בגיליונות ו עם רן אברהמי מה היא המלצתך למרכיבים בוט מקרו בגיליונות אלקטרוניים .. ידע מוקדם למשתתף בקורס ידע בסיסי במקרו ידע מתקהם במקרו משך הלימודים שעות גמול תיפעול גיליון ללא ידע במקרו | | | תשתית ואירגון מקרו קורסים 0 0 14 8 פגישות של % יום 6 פגישות של % יום 9 פגישות של % לום שם (משפחה ופרטי) מקום עבודה כתובת בעבודה כתובת בבית אברהמי כנס, משלוח הודעות וסינכרון של מידע התי- זמון ובסיס הנתונים, בקצב של עד 9,600 סיביות לשניה. בכדי לצמצס את זמן הת- קשוות, התוכנה המרוחקת לא מאפשרת לנהל הודעות. עם הורדת הודעה, או שהיא מוסרת מתיקיית הדואר החדש - וכך אינה נגישה יותר להורדה חוזרת - או שהיא נו- תרת שם. לא ניתן להוריד הודעות מכל תי- קייה אחרת. שירות זה פועל בצמוד לתוכנת לקוח סט- נדרטית. איתחול המארח הרחוק והלקות אינס קשים, אך ניתן לפשט את התהליך עייי הוספת מבחר רחב יותר של מחרוזות אי- תחול מזהות למודס. בעוד שתוכנת המארח אינה מספקת יכולות 885, לתוכנה יש שי- רות יישיחהיי דמוי 895. הפנקס של הקבוצה יכול אף הוא להתאים לכך, מהיותו זמין לכל לקוח, הוא מדמה חבילת דפים, כאשר השורות הראשונות של כל הדפים מוצגות ברשימה אחת. השירות מאפשר חיפוש בין דפים, והצפנת דף נבחר. ברשת קטנה, אופיה התכליתי של התוכנה וקלות השימוש המלווה אותה עשוייס לפ- בורלא 7 ירושלים 93714 נושאי לימוד עקריים | ] מודולריות | ] אינטראקטיביות || ] התניות ולולאות || ] מסכי קלט + ביקורת במערכת ]4501 | | פונקציות במקרו ש טס גוג | ] מקרו דינמי ומקרו לומד | | תפריטים | | אוטומציה בהולכת סמן ניהול קבצים | | ניצול הזיכרון []5011 | | ] מסכי קלט עם ביקורת לוגית במערכת תוך גיליונית שינוע פרמטרים בין גיליונות |[ ] פקודות דוס ממקרו. | | מערכות מורכבות. | | כיצד מפתחים יישום 4 פגישות של יום 1 8 פגישות של יום 1 0 פגישות של יום 1 ימי עיון % יום יום שלם | (מרכז בובר) ובמפעלים. רן אברהמי יועץ מיחשוב. מלמד באוניברסיטה העברית מפתח יישומים ומחבר ספרים ומאמרים. 5 6 ישראל יוני 1994 צות על החוסר בכלי ניהול. לתוכנה יש מוצר תאוס למטלות דואר בלבד, בו חסרים - בין השאר - יומן ותמיכה בהודעות טלפוניות. המוצר נקרא פט[ץ 1811 פטזטוט והוא מגיע בגירסאות של משתמש יחיד או חמישה מש- תמשים. (539.95 ו-5149.99). אלו הן אפ- שרויות זולות ואטרקטיביות המתאימות לא- תרים זעירים. 6 זס) ווה 0501%ז6וו 5 תוכנת הדואר האלקטרוני של מיקרוסופט נמכרת במחיר נמוך של 5695 למשרד דואר של עשרה משתמשים. גירסת ה- |526018 חסוווום, שמחירה 5995, הינה הרחבה של מגוון היכולות של המערכת בעוד שלוש תו- ספות של יצרני צד-שלישי, המשתלבות בתו- כנה באופן בַָלתי נראה. התוספות כוללות את 66|טחו/ של 6חסץ86, המאפשר יצירה של מערכות כללים; את ]001866 של 6זה 501 ץ101111וקוחס 6 וח6ו5ץ5 לצפיה בק- בציס; ואת ז4980ח3!) 0560166 של חברת 06 |ח6וח6קההגוא, הקולטת ומשגרת |1=15 [8זד הון - ואת - וח 8 המחה = 1 0 -ך 6 סטמ כ ו ו ומוק 0 0 1 56 06 ות = חס 16706 הסחי "3 / 006% 5" 101060 ותו 4 501601 2 כ 15 אפפוע ר) בב בנ 5 896% 40 ו 1 00 010 ]6 6% 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני דואר באופן אוטומטי בעת שהמשתמש אינו מחובר למערכת. מרבית המשתמשים יעדיפו לקנות גס את התוספים. הן התוכנה היסודית והן הגירסה המיוחדת כוללות גירסאות ל- 05 ול-40%5חו/+, כמו גם ל-005/2 ול-ח5סוחוסג], בקופסה אחת. הגירסה המרוחקת עולה 8195. המנהל מיקרוסופט מספקת דוגמאות של הקבצים, של מיפויי הכוננים, של קבצי וקחס% חוקס.1 ושל ההרשאות הנדרשות להתקנה תחת זסקַההג/א א1./4 או תחת 6זג\ו6א. תוכנת השירות הקוראת את שמות המשתמשים מהרשת יוצרת קוב ניתן לעריכה המכיל את שמות-המערכת של המשתמשים וש- מותיהס המלאים. עדיין אין כליס לכלול או להסיר משתמשים או קבוצות. גרוע מכך, הקוב שומר על מבנה השס המופיע ברשת, לפיו השס הפרטי קודס לשס המשפחה, כך שרשימת השמות ממוינת לפי שמות פרטיים. אם, כמו ברוב הארגוניס, חברתך מעדיפה נמחו| התאמה למשימות את רשימת הדואר ממוינת לפי שם המ- שפחה, תיאל לערוך ידנית את הקוב לפני השימוש בו, או לערוך מחדש את שמו של כל משתמש בעזרת תוכנת הניהול. לאחר איתחול ואכלוס של שני משרדי דואר, יש לסנכרנם ידנית. לאחר מכן, מערכת סי- נכרון הספריות הכלולה בתוכנה ופועלת באופן אוטומטי, תבצע מטלה זו. המערכת יוצרת רשימת כתובות גלובלית (- ,0/1 1 65%5ז406/ |01008). | המטלה מתבצעת כאשר כל משרד דואר שולח את שינוייו לשרת הקבציס בזמן מוגדר מראש בכל יוס. הדואר של כל לקוח מאוחסן בקובף נפרד ומוצפן עם סיומת :1א]א. מיקוס הקוב נקבע, כברירת מחדל, לשרת הקבצים. למ- רות שהסדר זה מאפשר ביצוע גיבויים כר- גיל, הוא יוצר צורך אדיר בנפח איחסון ברשת, כיון שההודעות מועתקות לתיקיה האישית של כל משתמש בעת שהוא פותח אותן לראשונה. אם, לדוגמא, שלחת הודעה (המשך בעמוד 131) | עוצמה .שא 55ו06)וסאוס;ז המאיצים הגראפיים המשובחים בעולם המאיצים הגראפיים של וזא זוכים שנה אחרי שנה, דגם ועוד דגם, במרבית השבחים והצל"שים בבחינות שעורכים עיתוני המחשבים העולמיים. ויש לכך, תמיד, סיבות טובות: מבחר מגוון כרטיסי האצה לכל סוגי המחשבים האישיים - 8, 5ום, 53, ו0ש. ברמות שונות של מחיר וביצועים - בהתאם ליישום ולתקציב. תאימות דרייברים תואמים למרבית מוצרי התוכנה ולכל סביבות העבודה. יתרה מזאת, מרבית 'צרני התוכנה דואגים לכלול דרייברים לכרטיסי וז, המאיצים הנפוצים בעולם. ביצועים הביצועים השונים של מאיצי וזא בכל הרמות מבחינת מהירות ואיכות משאירים כל כרטיס אחר מאחור. טכנולוגיה וא היא היצרנית המובילה בפיתוח ויישום של מעבדים גראפיים ב-זו328 ועכשיו גם ב-דום64!!! החברה פיתחה ומיישמת את טכנולוגיית 2064 החדשנית. - ך תמיכה ₪ 5 שנות אחריות הם הסטנררט של מוצרי וזא. הוסף לכך את התמיכה הטלפונית של אזטק' והנה לך השילוב המנצח בסביבת העבודה הגראפית של היום, מ' שלא מאיץ נשאר מאחור. פנה עוד היום לקבלת מידע על המאיץ המתאים לן. |זג המא'צ'ם המשובת'ם בעולם אזטק מערכות בע"מ מוצרי איכות ל-₪0 רח' נתניהו 5 אור יהודה 60200 טל: 0575555858 פקם: 05-5555848 טנא אלי למידע נוסף: תל אביב: אפל סנטר ת"א 03-6966141; אפל סנטר יופיטר 5615622-8; אלודה מתחשבים 03-5662387; אלי שרון בע"מ 03-492181;מעיין-תוכנה ומחשבים 03-5044667; ש.ע.ר 03-5370106; "המכונה של העתיד" כפי שתוארה בסרט מדע-בדיוני מ-1950. 0% 2 בד )₪ =] בת 5 -ז =] וא אף פעם לא מה שמצפים לו. איש לא ציפה שהעתיד יוליד מקינטוש שהוא חזק יותר מה-6 החזק ביותר, או מחשב אישי אנושי יותר ממקינטוש - ובוודאי שאיש לא חלס שהמחשב הזה יהיה תואס גס לוזה וגס לזה. עד שהגיע חוסזחו6ג1א זטשסץ. זה לא העתיד שציפינו לו זה עתיד הרבה יותר טוב |06) וג ציפה ש-6!קקא, י.ב.מ המוט לה ישתפו פעולה. בליבו של ה-תאסותו36]א זטאסץ פועס השבב החדיש |60 6ץ:6אס6ץ, הראשון במשפחת שבבים אולטרא-מהירים שפותחו תוך שיתוף פעולה גדיר בין שופסא, י במ, ומוטורולה. התוצאה היא מחשב מהיר להדהים, בעל עוצמה רבה יותר מכל מחשב 486 או מכל 76 בעל שבב פנטיום*. הוא מהיר עד כדי כך, שעס תוכנות שנכתבו עבורו, הוא מהיר עד פי 10 מכל מחשב המבוסס על שבב קוגבנציונלי איש לא צייפה למצירא את עוצבמת ה-86וח 2 וח ₪ ₪ א 5 ה- 136101050 זשצוסק פועל בטכנולוגיית ה-₪156, אשר השתמשו בה עד כה רק בתחנות עבודה כבדות ויקרות מאוד. היום, כשטכנולוגיה זו פועלת במקינטוש החדש, מתאפשרת למשתמש עוצמה אולטימטבית המקנה לו שני יתרונות: א. התוכנה המשמשת אותו היוס עובדת מהר פי כמה. ב. הוא פתאום מסוגל לעשות דברים שעד כה לא חשב שהוא מסוגל להם. יכולת זו הופכת את ווצסוחו136א זטאוסק למחשב המת אים ביותר למולטימדיה, להוצאה לאור שולחנית, להנדסה, לעסקיס, וליישומים אקדמיים- תוך ניצול עכשוי של הכוח שיישומיס אלה ידרשו מכל משתמש כבר בעתיד הקרוב. איש לא ציפה שמקינטוש י ד גם עם אשטשמוא, גם עס ( 8 1 וגם עם תוכנות מקינטוש*:*. כל חגסוחו6ג1 זטאיסק בנוי להריץ במקביל, ובמשולב, תוכנות 15/205א, 60%%חוא ותוכנות מקינטוש -תוך שיתוף במידע, בלחיצת עכבר קטנה. בכך הוא הופך אידיאלי לאדס החפ לעבור לדור הבא של המיחשוב האישי מבוסס ה-8156 אך אינו רוצה לונוח מאחור את המאגר הקיים של תוכנות ה-15/005א וה-%אס6חו שכרשותו. תאימות זו של ה-088וחו86]א טאפ המתקדם מאפשרת לו עבודה משותפת עס מחשבי ה-76 הקיימים, המשך השימוש באלפי תוכנות המדף הקיימות עבור 6. ואת כל היתרונות שבעבודה עם מקינטוש. |7 שח שמחשב כזה י וק ניתן היה לצפות שמחשב כה חזק ומהיר, אשר תואס לכל 6ש, יפסיק להיות "מקינטוש". אבל לא כך הדבר ה- 16/0105( זטאסק שומר על אותס עקרונות עבודה, על אותו מראה ידידותי, ועל תאימות עס מוצרי המקינטוש העכשויים - מה שמשמר את עוך ההשקעה של כל בעלי המקינטוש בהווה הוא פועל עס מערכת . ההפעלה המתקדמת 7 וחטוצץ5, 6 ח105%חו106א זט וס מריץ את כל תוכנות המקינטוש הקיימות, וכולל את כל אפשרויות ההרחבה, יציאות למדפסות ופקס, ולכל ציוד היקפי נדרש ו שמחשב כזה יעלה כל 5 רגס ה-6100/60, הראשון בסדרת ה-005%תו36]א זשששסם, עולה כיוס הרבה פחות מהמחשביס בעלי מעבד הפנטיוס. הרווח הוא לא וק כספי: בעל 058חו36]א זטסץ מרווית גם את אותו זמן יקר שיבזבז בעל מחשב אחר בהמתינו אווכות | ל"סיום הפעולה" - מה שבמקינטוש יושלם כהרף עין. 6 6 וס הגיע. והעתיד טוב יותר מכפי שציפינו לו. הוטוחהצ!א זט מפעזל ייטומי %5סמחז\ ו- ₪05 בתוספת תוכנת 9253מו\ו551 טל צחס;ו: 5 גוחץוח! סבחלק מהחמים יט לרכוט בנפרד. 60 ו חס ) שק תס חווט לנפ ות פדאקש0ת1 תג - עבת / שו אקמח0") ב והט:ות>] ₪13 "11%ש 1 קת תקתהט ). הבוט ) ]310 0 5תבחו א סונוק סח :תג 35/0205 תג ב=ט3תו א * ההטוואה היא מול מערכות בעלות מעבד אינטל 80486 ופנטיום. הסקור: 0 4 1 הקודט0) קק א /0 .]חדוק הג 312000083 זל 3130 .וק ג. "א90%011 הוא סימן רטום סל במ, באוונון בָר ריבואי רמת גן: טי.פי,אמ. 03-7521122; תומר-ר"ג 03-5754996 ירושלים: אפל סנטר ירושלים 02-256253; תומר-ירושלים 02-793073 חיפת: אפל סנטר חיפה 04-678787; אפל סנטר מיקרו ג'וק 04-418447; תומר-חיפה 04-867757. 08 תה יודע שכמות הזיכרון בו מצוייד המחשב שלך יכולה לגרוסם להבדלים בביצועים. אין ספק שכדי להריץ ישומי 5ססאזש או 05/2, אתה צריך יותר זי- כרון מאשר נזקקת אי פעם בכדי להרי :י- שוס 05כ. כמו כן, ישומים מסויימים של 5וססאז נזקקים ליותר זיכרון מאחרים. כמה מאלה, למשל קוואטרו פרו ל-0/5סא]/ ‏ , הם בעלי ביצועים זריזיס עס 818 זיכרון מערכת, אבל איטיים ביו- תר עס 18א4. השאלה שאנו שואלים היא פשוטה למדי: כמה זיכרון אתה באמת צריך במחשב שלך! מציאת תשובה לשאלה פשוטה זו אינה משל- מה פשוטה כמו שחשבנו.השאלה שלנו גם ממוקדת: איננו שואלים לגבי זיכרון וידאו או זיכרון המטמון שעל השבב או זיכרון המ- טמון החיצוני (12), אלא אך ורק לגבי זיכרון 6 ישראל יוני 1994 המערכת, אותו זיכרון שלתוכו אתה מטעין את התוכנה שלך, את מערכת ההפעלה ואת היישומים כדי שיוכלו לרוץ. למרות שזיכרון מחשב הוא חומרה, אין זה נושא של חומרה - זהו נושא מובהק של תו- כנה: כמה זיכרון אתה צריך כדי להריץ את התוכנה בה אתה משתמשו כדי לענות על שאלה זו, בחנו היטב איך שלוש מערכות הפ- עלה פופולריות, בשילוב עס כמה יישומים פו- פולריים הרצים תחתיהן, תפקדו עס גדלים שונים של זיכרון. בזמן שמאמר זה יצא בדרכו למכבשי הדפוס, רכיבי זכרון | במודולי ‏ 516 (015א51 מ1[טפסוא צחסואמוא מאזע-א1) בני פוא 1 ניתנים לרכישה ב-545; | 6]א51 בני 48 ב-5160 ו-15א1א51 בני 1618 בעבור 5900 בערך. זיכרון אולי אינו יקר כמו שהיה פעם, אבל הוא עדיין עולה לך בכסף אמיתי. אנחנו כמה זיכרון אתה צריך 0 מאמיניס שאתה צריך להוציא כסף אמיתי רק על דברים שנותנים לך ערך אמיתי. לפגוע בנקודה המתוקה אחד הדברים אותו חיפשנו היה היינקודה המתוקהיי של הזיכרון. אגדות העס של המ- חשבים מספרות שיצרני מערכות ההפעלה ויצרני היישומים מכוונים את מוצריהם למ- תכונות זיכרון נתונות. שאיפתם היא יינקודת הזיכרון המתוקה" - הכמות המיטבית של זיכרון מערכת, אשר מעליה, השיפור בבי- צועים הוא מועט ביותר. למרות ששמענו בעבר טיעוניס רבים ושוניס לגבי יינקודות מתוקות", ניתקלנו בראיות אמיתיות רק במהלך הניסויים שנעשו עבור מאמר ייה-6? המושלסיי, שהופיע בגיליון 10 של ₪א[1462 6 המהדורה הישראלית, שס דיווחנו ש-18א8 של זיכרון מערכת היו מהירים יותר מ-18א4, אבל אובחן רק שיפור שולי במהירות הביצוע כאשר הזיכרון הורחב ל-18א16. לפיכך ניתן להניח של-5/וספא]א אכן יש יינקודה מתוקה". הפעם הצבנו כמטרה לגלות את גודל הזיכרון היעיל ביותר לצרכיה של 3.1 5/שספאזי עם 6.2 005כ-18א, לצרכי 2.1 05/2 וכן למ- ערכת 3.1 דא 5אוספאזו. מה שגילינו הוא חדשות טובות לרוב משתמשי ה-6ק. אכן נראה שנקודת הזיכרון המתוקה קיימת וש- רירה, לפחות עבור שתיים ממערכות הה- פעלה שנבחנו על ידינו. אינך צריך להאכיל את מערכת ההפעלה שלך בתזונה קבועה של זיכרון יקר, משוס שלא תמיד היייותריי, הוא אכן יותר טוב. מה ישתנה! הכל, ומהר! הנוף של משאבי המחשבים מש- תנה ללא הפסק. גירסאות חדשות של מע- רכות ההפעלה תשוחררנה לשוק בקרוב, ;5- שומיס יעברו התאמות ובסופו של דבר הדרישות מזיכרון המערכת תשתננה גם כן. כרגע, חוד החנית עבור רוב המשתמשים - העבודה שצורכת את ייהכי הרבהיי במושגים של משאבי מחשב - היא שימוש ב-0162.0 וכתוצאה מכך עבודה בו זמנית עס תישלובת הישומים כולה. עבור אחרים, שיא הדרישות היא עבודה גראפית של עיבוד תמונה בק- בציס גדולים. בקרוב תהיה זו המולטימדיה ובכללה וידאו בזמן אמיתי. אי לכך אין זה מתקבל על הדעת שאנו נגלה מעבר לפינה, בכל זמן שהוא בעתיד הקרוב, את יצרני התוכנה כותבים תוכניות קטנות יותר עס פחות אפשרויות. ובמיוחד כשמצד שני המשתמשיס דורשים עוד ישומים עתירי יכולת. הדרישה לזיכרון מערכת רק תגדל. מבחני 2.0 016 תחת [.3 פשסטחוש הגרוע ביותר | | [[ גרור והשלך ₪מ-/66א5 ל- קחצ | = טעינת קובץ 4 20 ב-|5%66' 2 מגהבייט 8 12 16 גרור והשלך(מ-0ופוע ל. 9" פתְיחת גיליון 9 ו | 1 התחלת הגוס | טעינת ז6: | 1 טעינת קובץ סחס/ ₪ |הטוב ביותר | כמה זיכרון אתה צריך נקודה מתוקה ל-8או0פא1ו! למרות ש-5/ו0פא1ז/ של מיקרוסופט הו- פכת להיות סביבת ההפעלה השלטת למ- שתמשים כה רבים, ברור שאין תבנית אחת לדרך בה אנשיס משתמשים בה. לכל אחד מערכת שונה של ישומים וסיגנונות שוניסם של שימוש. משתניס אלה משפיעים על כמות הזיכרון הנדרשת. כדי לקבוע לכמה זיכרון תזדקק, אתה צריך לחשוב תחילה על הדרך בה אתה משתמש ב-3.1 5אוספא]א, ואז להתאיס את צרכי הזיכרון לשיטות השימוש המסויימות שלך. רוב האנשים מש- תמשיס ב-3.1 5/וספא]/ בעיקר כדי לה- ריץ יישומים עסקיים. משתמשים מעטים יחסית עשויים להטעין מספר יישומים בעת ובעונה אחת, למרות שרובס עובדים בדרך כלל רק ביישוס יחיד בזמן נתון. חלק מן הסיבה לכך הוא ש-3.1 5/שספא]/ אינה תומכת במידה מספקת בריבוי משימות. אנו בדקנו את 3.1 5/וספאן]ז/ על ידי הרצת כמה יישומים נפוצים בנפרד, בנוסף ל-94 570א1/ו, שהיא סידרת מבחני ישומים המוכרת לקוראי סקירותנו הה- שוואתיות על מע- הכות וק % מאסדפא]/ מבו- ססת על 12 הי שומים העסקיים הנ- מכרים ביותר, ומשתמשת | בקבצי פקודות המבוסטים על ניתוחים של הדרך שבה, למעשה, מנ- | צליס המשתמשים יי- | ן שומים אלה. ה | 6 מאסזפאו/ מו- | | | הגרוע ביותר ! ציאה לפועל| את - 32 0 שומיס הנתוניס, אחד אחרי השני ואז מח- שבת ציון סופי למערכת, המבוסס על הזמן שלקח להשלים כל משימה. הציון משוקלל בחשיבות יחסית לחלקה והצלחתה של תו- כנת היישוס בשוק. סידרת מבחנים זו פותחה עייי קבוצת הפי- תוח למבחני ביצועים של 15ש8ס-ת"21 , המתמחה ביצירת מבחנים מסוג זה, בשיתוף פעולה עם מעבדות 26 ואחרים. סידרת המ- בחנים כוללת: מעבד תמלילים, גליון אל- קטרוני, מאגר מידע, תוכנת גרפיקה, הוצאה לאור שולחנית ותוכנות משולבות. התוצאות שקיבלנו היו דרמאטיות למדי. מכונת המ- בחן שלנו היתה |א/0אקא5מכ 0 קואסס 6. עם 4688 זיכרון ציון ה-פאסד5א]/ שלה הגיע ל-16.7. זהו ציון גבוה באופן מש- מעותי מציון הבסיס, 10, המיוחס למחשב %5, אך לא משמעותי במידה שלה ציפינו. ואת מפני שכמות זיכרון מערכת שאינה מספקת, יוצרת צוואר בקבוק בי- צועי. ב-3.1 5/וססא]/צ, כמו בסביבות תו- כנה אחרות שבדקנו, כשהישומים לא מת- אימים בשלמותם לתוך הזיכרון, המערכת בדרך כלל תשתמש בזיכרון ווירטואלי, על צ'ון פחסופחו/צ 55 = מגהבייט קבצי הפקודות ביי- הגרוע ביותר | גת סופ | 0 | ן ב 4 2 4 8 מגהבייט 10 , - שד = [ ו | | | | - 24 *מהביט------------------ 0 מבחני יישומים ב-3.1 5איסטחו/ | | | | | הדפסת 40 //0016/00/4 | | | | | | | | 300 | ן ן || [ 20 | | | -- 4 8 12 16 20 |59 6 ישראל יוני 1994 100 7-ה כמה זיכרון אתה צריך ידי העברת חלק מתוכן הזיכרון אל שטח בדיסק הקשיח. הביצועים סובלים מהשימוש בזיכרון ווירטואלי, מפני שהגישה לדיסק קשיח היא איטית בהרבה, יחסית לגישה אל זיכרון המערכת. הנקודה המתוקה נתגלתה! כאשר הרחבנו את זיכרון המערכת ל-8/18, קפף ציון ה-5א570א1/ דרמטית מ-16.7 ל-23.7. במילים אחרות המערכת טיפלה בכ2- שומיס בערך ב-1/3 יותר מהר עס 8 8 מאשר עשתה עם 18א4. זהו שיפור ביצועים באותה רמה שאפשר להשיג על ידי עליה מ-386 ל-486. שימו לב: הביצועים לא בה- כרח ממשיכים להשתפר כאשר אתס מו- סיפים עוד זיכרון. ואכן, כאשר הוספנו זי- כרון והגענו ל-12/8, ראינו רק שיפור קטן בציון ה-םאסדפא]ןץ: ל-24.3. מעל לגודל זיכרון זה, נשארו הציונים באותה הרמה. מבחנים שביצענו על יישומים בודדיס הגיעו לתוצאות דומות. מבחנים שבוצעו על יישומים של 5אוססא]או כמו 5₪ פחסק 50 ו-א\/תכ|סוס6, הצביעו על קפיצה מש- מעותית במהירות הביצוע בין 4/8 ו-88, קפיצה קטנה יותר בין 8/א8 ו-8/א12 ורק שינוייס זניחיס (או בלתי משמעותיים) מכאן והלאה. יותר זכרו| לקבצים גרפיים יש, בכל זאת, הבדל גדול כאשר מתחילים לעבוד עס קבצים מאוד גדולים, כפי שת- כופות הוא המצב עם יישומי גרפיקה והו- צאה לאור שולחנית כמו 0540דסק, אס 880 ו-55סזק א זמר . תוכנות מסוג זה, יוצרות תכופות קבצים גדולים יותר מאלו שנוצרים על ידי מעבדי תמלילים וגליונות אלקטרוניים. חשוב לזכור שבגלל הדרך בה גרפיקה נשלטת על ידי המ- חשב, יותר מידע מהקוב - לפעמים כל הקו- ב - נדרש להיות בתוך הזיכרון בזמן נתון. כך שאס אין לך מספיק זיכרון, אתה עלול להשקיע זמן רב בהמתנה לצג המחשב עד שיצבע תמונה חדשה, טענו קובץ של א606]28 בגודל של 8 וניסינו לעשות סקירה שלפני הד- פסה (המחשב מראה לך על המסך איך יראה הקוב כאשר יודפס). משימות אלה הבהירו את דרישות הזיכרון של קבצים גרפיים גדו- לים. טעינת הקובץ ארכה 181 שניות עס 8 זיכרון לעומת ואת 146 שניות עס 8 ויכרון. הסקירה שלפני הדפסה, באופן עקרוני, לא עבדה כלל כשהיו לנו רק 4%/8 - הפסקנו לחכות אחרי 12 שעות. הסקיהה 6 ישראל יוני 1994 7-5 עבדה בסדר עם 818 ולמעשה ארכה אפילו יותר זמן עס 1218 או עם זיכרון גדול מזה. ישומי 05 שהורצו תחת 3.1 5אוספאזשש הציגו סיפור שונה מעט. הביצוע של 3 10708 לא השתנה בהרבה עם הג- דלת זיכרון המערכת מפני שהגיליון הא- לקטרוני שלנו התאים לתוך 18א4 זיכרון. לעומת זאת, פרדוקס הראתה הבדלים מש- מעותיים בביצוע, כנראה תודות לטכניקה בה זיכרון המערכת - אשר כזכור מאפשר גישה מהירה בהרבה מזו של הדיסק הקשיח - משמש מטמון לישום. רמת הביצוע בפ- רדוקס השתפרה דרמטית כאשר הרחבנו את זיכרון המערכת מ-8%18 ל-18א12; אבל עם 8 או יותר מכך, השיפורים היו קטנים יותר. 0 01 דורשת את שלה המצב מסתבך מעט כאשר אתה מריץ כמה יישומיס ומשתמש באפשרויות שילוב היי- שומים החדשות כמו 8 6א]אאן1 081807 סאוספטפפואם. 0 .01 באמת עובדת, ומ- ספר גדול של יישומים מרוויחים מן הא- פשרויות ש-01 נותנת. אנחנו מתקדמיס אל תוך עולס שמתרכז במסמך, בו המסמך הוא מוקד עבודתך ולא תוכנת היישוס, ו- 8 היא צעד חשוב בכיוון זה. אנו מא- מיניס כי השימוש ב-2.0 01/5 וצעדים אח- ריס בכיוון של המיחשוב-ממוקד-המסמך, יניח דרישות גדלות והולכות על כתפי זיכרון המערכת. בכדי לבחון זאת העלינו ב-080סא מסמך אשר הכיל, בעזרת 2.0 01/8 את הגיליון האלקטרוני ,0₪1א8 וכמו כן את תוכנת השירטוט - %1510. עס 2.0 01/8 תוכנות אלה נראות כמו חלק ממסמך ה-פס), אבל כאשר אתה לוחף בעכבר על אלמנט שנוצר על ידי כל אחת, אתה מקבל למעשה את התפריטים ומערכת הכלים של הי- שומים אשר ייצרו אותו. מתחת לפני השטח, המסמך עצמו מטעין את היישומים הד- רושיס ולכן משתמש ביותר זיכרון. הכמות של זיכרון המערכת השפיעה בצורה משמעותית ביותר על תיפקודים מסויימים של 2.0 ₪/01. כאשר לחצנו על הגרפיקה המוטמעת, נזקקה המערכת, בעת שהיתה מצויידת ב-4%18 של |אגא, ל-42 שניות כדי להטעין את 1510); כשצוידה ב-8%/8 של אוח, נזקקה רק ל-16.5 שניות. כשהגברנו את הזיכרון ל-1218 או יותר, זמן ההטענה של היישוס התייצב על 14 עד 15 שניות. ראינו תוצאות דומות כאשר הכנסנו לפעולה ו את הגיליון האלקטרוני של ,[מס6אם: עם 8 ציכרון, ההטענה לקחה יותר מ-10 שניות; עס 1218 או יותר, פחות מ-6 שניות. כמות הזיכרון יצרה הבדל משמעותי עוד יותר כאשר ניסינו גרירה והשלכה בין :י- שומים. שוב היתה המערכת מאוד איטית עס 8, מהירה יותר בצורה משמעותית עס 8 ואפילו מהירה עוד יותר עס 18א12. מסקנה: 418 לא מספיקים למרות שהמבחנים שערכנו לא היו מבחנים מוחלטים ואי לכך לא בחנו כל תיפקוד ותי- פקוד שמשתמש 3.1 פאוססאזאו יכול לבצע, הס עדיין בהחלט יכולים לייצג חיתוך רוחב של המשימות היותר נפוצות. חברות התוכנה הן האחראיות, לפחות באופן חלקי, למבוכה המקיפה את הזיכרון. ייצרני מערכות ההפעלה נודעו זה מכבר כממעיטים בהגדרת דרישות הזיכרון. אחרי הכל המטרה הסופית היא למכור תוכנה לרבים ככל הא- פשר, ולשס כך הייצרנים עלולים להציע שככ מוש בפחות ויכרון מאשר הכמות היעילה ביותר. למשל, מיקרוסופט מנסח לשכנע או- תנו להריץ את 3.1 5וססאוצו גס אס במ- חשב מותקן רק 18א4 זיכרון מערכת. אנחנו משוכנעיס על בסיס המבחנים שלנו כי 8 - ולא 18א4 - היא הכמות הנמוכה ביו- תר של זיכרון אותה תצטרך כדי להריץ את 1 פוססא!א באופן מספק. עם 8וא 12 תשיג את מיטב הביצועים במירב המקרים, אבל אם אתה קונה מחשב חדש כדאי שת- חפש אחד עם זכרון בסיסי של וא 8וא16, אשר יעלה לך 5300 או 5400 יותר מאשר מכונה בה משולביס 8%/8. התמורה עשויה הארכת שנות השימוש שלך במכונה, שתספק ביצועים גבוהים גס בעתיד, כאשר תוסיף יי- שומים חדשים ואף תשאף להגביר את הקשר בין היישומים. התלות במהירות המעבד דבר אחד שמבחנים לא יכולים להגיד לנו הוא: האס ההשפעות של הוספת זיכרון הן אותן השפעות על כל מעבד שהוא. אנו יו- דעים ממבחני מא570א1/ קודמים על מחשב 4860%2/66 שציון ה-מאסדפאזאו שלו עס 418 היה 25.8, כי הרחבת הזכרון ל-8/8 העלתה את הציון ל-41.2 ועס 1218 ל-47.7. בהגדלת הזיכרון מעל לכך הביצועים השתפרו רק ב-2% בערך. האס הנקודה המתוקה של הזיכרון עולה במעט כאשר אתה עובר להשתמש במעבד | וו//60// [לעבד שעובד ל ל וורדמיל הוא מעבד מעבד התמ , ים התמלילים הישראלי היחיד שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק וורדמיל עובד עבור בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! ל פועל ל 0 משתמשים א ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב בעברית, באנגלית, המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-11.88ק8 = (בודק איות ומתקן טעויות בע רבי תו ךַ רוסי ת בעברית) המלא והמדוייק ביותר, מבוסס על ניתוח מורפולוגי מלא - פרי פיתוח |בשפרת נ(1(50 שאתפשת לוורדמיל 88 50611 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 718540805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 5011/8865 לשפות איהופיות נוספות. אינטרסופט הנדסת תוכנה בעמ. ת"ד 4424 ירושלים 3, טל. 02-637333. פקס: 02-637337 מהיר יותר! זוהי אפשרות ברורה. בין 8/8 ל-8/א12 יש שיפור ניכר יותר בביצוע על 6 מאשר על 33/א486. זה רק הגיוני שצוואר הבקבוק בביצועים ישתנה עס שינוי המעבד למהיר יותר. אס מה שאנו מש- ערים הוא נכון, אזי ככל שהמעבד מהיר יותר אתה תרצה יותר זיכרון. אס אתה מתכנן לבצע עבודות גרפיות על הצד היותר מקצועי, כמו עיבוד תמונות גדולות בצבע אמיתי, או גרפיקה תלת מימדית (כ-3), או אם אתה 56 10105 - מבדקי יישומים תחת 2.1 05/2 הגרוע ביותר 0 168008 טעינת קוב ל- 21 2 ב נח קובץ ל-2/1 פס 0 ו 0ופזס0) טעינת קובץ!ב-2.1 05/2 תחת חלונות 3 סוק וזא ל-2.1 2 חפש והחלף כמה זיכרון אתה צריך מתכנן לערוך קובצי ווידאו גדולים, כדאי שתשקול ברצינות השקעה משמעותית בה- רחבת הזכרון. 2: נקודה מתוקה ב-116%18 מכיוון ש-05/2 מציעה מערכת שונה לח- לוטין של יכולות מאשר התישלובת של 5 ו-5או0סא]/, הרי שהיא משתמשת בזיכרון המערכת בצורה שונה לחלוטין. הכי [ [ |00 000 | חשוב לזכור הוא ש-05/2 היא מערכת הפ- עלה הבנויה להרצת כמה מטלות בו זמנית, והמשמעות היא כי הרבה יותר סביר שיהיו לך כמה יישומיס המוטענים בו זמנית בזי- כרון כאשר תעבוד בסביבת הפעלה זו. 2 מסוגלת | להריצ ‏ יישומיס | של 5וססאזצו ו-05כ ואנו היינו מסוגליס לה- ריץ) את כל היישומים שבדקנו תחת 1 פאוססאזצ גם תחת 08/2. אבל ני- תקלנו בבעיה אחת, כאשר ניסינו לסקור לפני שניות מבחני יישומים ב-זא פצוסטחוצ שמת 0 ו[ ן ז 400 הגרוע ביותר | | | 0 500670358 | ב 2 1500 408 0 40 0 טעינח קובץ ב-2.1 בי , : הטוב ביותר 4 2-3 פטוס] | 4.5 א800זה0, הטוב ביותר ] 0 : 0 0 58 4 20 ₪ 12 8 4 2 8 8 20 86 12 ו מגהבייט 0 05 - שילוב יישומים ב-2.1 05/2 שניות 0 015 - שילוב יישומים ל-זא פשסטחו/צ לבת , 0 10 הגרוע ביותר ח הגרוע ביותר | גרור והשלך 0--90וש ל-000/ -- || | | | | | | | | | | טעינת סופו/ןן 120 | | | 0 == | ו | | | טעינת 9/0 --. פתיחת גיליון עבודה, | | | | 1 - | 9 | | פתיחת גיליון עבודה ‏ + | | | | | טעינת /%00? | | | | = | = גרור והשלך מ-סופוץ ל- ספסא 60 ו | 0 גרור והשלך מ-5>661 ל- סקס | התחלת חגשזסש | | ור והשלך 3912 ל- סע ן.- 5 30 ו רו 20 [ : 0 כ : : ₪ ד"טעינת קובץ סזסצ םס ₪ 98 4 20 66 12 8 4 2 8 4 20 66 12 8 4 מגהבייט מגהבייט 0 018 - גירסת שי : 40 ססחו זס! [.2 05/2 0 תפוקת דיסק ב-05/2 וב-זא פאוסטחו/ קילובייט לשמה הגרוע ביותר | הטוב ביותר 6 | טעינת 50 | 4 ז 0 100 - 5 הגרוע ביותר א/א 2 ב 2+ מננ ה = ===]] ו 2 8 4 20 86 2 8 4 "7-7 מגהבייט 12 6 ישראל יוני 1994 מגהבייט עלק לק לדא/מזר לג. % ו 7 0 / ו 506-600 הש הפזאואץק ז5! 5ן58ע8 05ן60 0 א 00 - סוף סוף | 830-600 א0א08 החדשה | ביצועיה ומחירה מעמידים את אסאס בראש מדפסות | 810.80 - המקצועית נולדה מדפסת הדיו הצבעונית = מצוידת ב:4 ראשי הדפסה ולכן = 840-600 אסא08 כפתוון הדיו הצבעוניות: הצבעונית, גודל דף 43 לסביבה שמעניקה איכות הדפסה מאפשרת הדפסה צבעונית אידיאלי לכל סוגי המשתמש'ם: ‏ 826600 אסאא6 מצטרפת הנדסית וגרפית. צבעונית מעולה - ובעלות מושלמת, עם אלפי גוונים עסקים ומשרדים מכל גודל למשפחת מדפסות הדיו 0 - זהה בתכונותיה שתעשה לך רק טוב בראש.. ולצידה - הדפסת שחור ו/או = וסוג, בעלי מקצועות חופשיים. הצבעוניות של אסאאס: לדגם 800, למחשבי סאוו. אפור מדויקים תוך חיסכון גרפיקאים, אדריכלים, 0 -א ליישומים עיסקיים מקסימלי בדיו ועלויות אחזקה = מהנדסים - ורבים נוספים מגוונים הדפסה מעולה בשיטת ששואפות לאפס מפזאהק 06 קרט מערכות : אחד העם 9 תל אביב טל. 0375100324 9. 03-5100320 להשיג אצל המשווקים המורשים |" קרט זז 6 טנא אלי ל הת לור "סיק קר ם קרט רוש 4 הדפסה את הקוב הגרפי הגדול, ששימש אותנו | לבחינת | דרישות הזכרון | של 5ססאז בהרצת ישום של שוג אכ]6זס6, לא השליס אף פעס את המבחן תחת 058/2, בלא קשר לכמות ה-84 שהיתה במערכת. כאשר בדקנו יישומים של פוספאן]ו ו-205 תחת 2.1 05/2, שמנו לב שנית לה- בדל הגדול בין 18א4 ו-18א8 של זיכרון. רק מהדורת ה-05 של לוטוס 1-2-3 עבדה טוב עס %18א4 מותקנים. גירסת 5/שספאוי של 5 םק 80 ,סא ו- ג חכ!סס, כמו גירסת 205 של פרדוקס, היו איטיות עם 8 זיכרון. לעומת זאת עס 888 היו כל היישומיס הללו מהירים בהרבה. 5808 ופרדוקס שניהס השלימו את קבצי הפקודות שלהס בפחות מחצי הזמן. ראינו שיפור נוסף עס 1218 זיכרון, אבל לא שיפור מרשים כמו זה שראינו כשהרצנו ישו- מי 5/שספא1]/ המבוססים על 01.8 ראינו את אותה המתכונת אשר רינו תחת 1 פאוספאז/ו, אבל בהקצנה יותר גדולה. הביצועיס עם 18א4 היו לא נסבלים, הם הש- תפרו משמעותית כאשר עלינו ל-8%18 זיכרון והמשיכו להשתפר עד לקונפיגורציה של 8 זיכרון. הבדלים בין גירסאות דבר אחד שבלט לעין בזמן המבחניס שלנו היה, הפער בביצועיס בין יישומיסם שהורצו תחת 2.1 05/2 (הגרסה המלאה, הכוללת את גירסת יבמ למערכת פ5שוססאוץ) ובין אלה שהורצו תחת 8שסשחוץ זס] 05/2 (אשר מו- תקנת מעל 3.1 5/וספאזו). ישומים של 5'צססאוצו רצו הרבה יותר מהר תחת 2.1 2 מאשר תחת הגירסה 05/2 5שסחו/ זסז. זה היה נכון במיוחד במושגיס של עומסי קבציס ובמבחניס של 2.0 01/5. דבר אחד שיש לשים לב אליו הוא שביצועי היישומים מושפעים, לכל הפחות במקצת, על ידי הס- ביבות השונות שהיישומים תוכננו בשבילן. זה לא מפתיע, לכן, שרוב היישומים של 1 פמוספאוץ רצו יותר מהר תחת 1 פשספאז/ מאשר תחת 05/2 או דא 5אוספאואי. למרות שאנשיס הביס מריצים את יישומי 5ססאז/ ו-205 תחת 05/2, מערכת הפ- עלה זו באמת מגיעה לניצול מלא רק כאשר היא מריצה יישומים מרובי מטלות המיו- עדיס לסביבתה. אין לנו רישום מפורט של כל היישומים המיועדים לפעול תחת 08/2, אבל הצלחנו לבחון את האספקט הזה עם שד ד8 5 1.0705 בגירסה ל-05/2. 6 ישראל יוני 1994 כמה זיכרון אתה צריך יכולנו לצפות בפעולות של סאק [ואא ושל שסאג, ]מס בחזית בעוד 1-2-3 ביצעה חישוביס שוניסם ברקע. מבחן אחרון זה הפיק כנראה את ההבדלים הכי בולטים בביצועים כאשר זיכרון , המערכת הורחב. המערכת היתה ממש בלתי שימושית עם 18א4 של זי- כרון בלבד. כעשרים דקות חלפו עד שה- צליחה להטעין קבצים. הביצועיס השתפרו (למרות שנשארו איטיים) עס 18א8, הפכו למתקבלים על הדעת עס 18א12 והיו די טו- ביס עם 18א16. מסקנות יבמ אומרת שדרישות הזיכרון המינימליות להרצת 05/2 הן 4%18, למרות שהחברה ממ- ליצה על 18א16. אבל המבחנים שלנו מצ- ביעים על כך ש-18א8 של !8% היא הכמות המינימלית שבעזרתה אפשר להשיג ביצועיס מתקבלים על הדעת. אס אתה באמת מתכונן להשתמש ב-005/2 במלוא יכולתה - מה שכו- לל יישומים מרובי מטלות - אנו ממליצים על זיכרון של 1618 לפחות, כמו שיבמ ממליצה. ךא 5לספאז 605077 מערכת זו הציגה בפנינו אתגר מבחן שונה מאשר 3.1 5שססא]צ או 05/2. למרות שזוהי מערכת הפעלה מלאה של 32 סיביות המציעה ריבוי מטלות אמיתי, אין בנמצא יי- שומיס עיסקיים המנצלים את יכולתה המיו- חדת בעזרתס אפשר לבחון אותה. אם אתה משתמש ב-דא 5אוספאן]/ בימיס אלה, אתה כנראה משתמש ביישומים עיסקיים של 1 פאוספאזצו או 05. אי לכך התרכזנו בבחינתס של הנייל. מטמון הדיסק הוא דינמי בראש ובראשונה ניסינו להבין איך יישומיס ייחודיים ל-דא 5אוספא]/ (לו רק היו קיל- מים) עשויים היו לתפקד על סידרת מבחני ניידות הקוד שלנו. מבחני הגישה לדיסק (מבחני הניידות היחידים עליהם. דיווחנו) הראו ש-ךאז 5/וספא]/ רעבה לזיכהון ומ- תאימה את עצמה לזיכרון המערכת ככל שאתה מוסיף. דא 5שספא]/ משתמשת בזיכרון מטמון דינמי עבור הדיסק, המשתמש בכל שטח זיכרון פנוי כדי להגדיל את מטמון הדיסק ולהשיג את ביצועי המערכת הטוביס ביותר. בזמן המבחן שלנו הם אכן השתפרו באופן הניתן לציון עד לגודל של 18א28 ול- מרות שאנו בדקנו רק עד ל-328, ניראה ש- דא 5אוספא1ז/ומסוגלת היתה להמשיך ול- בצע מהר יותר עס תוספת של זיכרון. אנו מראים את ציוני הגישה לדיסק תחת 2 כנקודת התייחסות, מפני שמבחני הגי- שה לדיסק משתמשים בפקודות מקוריות של 1 05/2 הכתובות גם הן בקוד 32 סיביות. שלא כמו דא 5אוספאן]ןאי , 05/2 משתמשת בויכרון מטמון סטטי לדיסק, שאינו מספח זכרון פנוי למטמון בצורה אוטומטית. יש לז- כור שלא הודענו ל-005/2 כשהוספנו זיכרון, מה שוודאי היה מעלה את רמת ציוני הביצוע במערכת ההפעלה. הזו דא פ/וספאז לבטח מסוגלת להריץ יישומים של 05 ו-0/5סא1ז/ ואת כל המבחנים שלנו עס 28 של זיכרון, שזה הגודל שמיקרוסופט טוענת כי הוא הגודל המינימלי כדי להריצ את מערכת הפעלה זו, אבל לביצוים מס- פקים לא די בכך. כמו במבחני 5/וססאו/ ו-05/2, הוספת גוש של 18א4 מעל למינימוס הזיכרון שיפרה מאוד את הביצועיםס. תחת דא 5שוספאזי ביצועי הגישה לדיסק זינקו מעלה באופן הכי משמעותי כשעברנו מ-18א12 ל-18א16. ישו- מים כמו ,]0אם ו-50728855 רצו טוב יותר באופן ניכר עס 18א16. הטענת קוב של 12.50]8 ב-/6128ז60 היתה גם כן הרבה יותר מהירה. כמו שמצאנו במערכות הפעלה אחרות נראה היה שקיימת "נקודה מתוקה'י, שלאחריה הוספת זיכרון גרמה לשינויים מעטים ביותר. תחת 5/וספאזאו דא, הגענו לנקודה זו מאוחר יותר בדרך כלל ובצורה מעודנת יותר. דורשת יותר מהמינימום תחת דא 5/וספאזו, הראתה 2.0 018 תי- אבון פרוע לזיכרון. עס 12/8 המבחן של 0 .01 לקח כ-295 שניות עד להשלמתו. עס 1618 זיכרון נדרש קצת פחות זמן. אבל שיפור אמיתי חל ב-20%18 - המשימות הו- שלמו ב-80 שניות בערך - ועס 3218 ויכרון הביצועים תחת דא 5שספא]/ו השתפרו עוד יותר. מסקנות דא 5/שספאזאו אכן רצה עס 8א12 של זי- כרון, כפי שמיקרוסופט טוענת, אבל אתה לא תהיה מרוצה מביצועיה עם זיכרון מועט כל כך - ואנחנו לא מאמינים שכדאי כי תשטה בעצמך שכן תהיה מרוצה. אס אתה מתכוון להריץ דא 5/שספא]/ הצטייד בלפחות 8 זיכרון וכדאי לשקול קניה של 18א32. כך יהיה לך זיכרון מערכת ראוי למשימה והוא ישרת אותך טוב לאורך כל הדרך. 0.5 מעבד התמלילים עם כל התכונות הדרושות: למשתמשי ושת עבודה שוטפת בתפריטים 8 שהטוט<נוחלשל-קנים"וטבלאות 6 יצירת מסגרות 8 ביצוע6 חישוובים"מגוונמים"עליטקסט 6 שילוב עברית אנגלית 6 מיון שורות 8 סימון מסמכים שעברו שינוי 6 סיעוף אוטומטי 8 מיזוג מכתבים (16:66/-811])) 8 רשימות תפוצה 8 קביעת הרשאות ברשת בגישה לקבצים 6 ספירת מילים במסמך 6 מסמפל"פוהמט" מוגנים מפני שינויים אקראיים 8 הדפסה בריווח יחסי 6 תמיכה במדפסות לייזר (מגוון סוגי כתב) 8 תצוגה/גראפות (8/6/%) 6 הערות שוליים ₪ הפקת תוכן עניינים ואינדקס 8 עריפה"של מסמכים ארוכים במלוחף 6 שורות סרגל ללא הגבלה 8 הדפסת מסמכים בשרשרת 8 שילוב של קבצים גראפיים בתוך טקסט 6 ניהול מדורים 6 ארגון מסמכים בספריות עפ"י נושאים 8 יצירת מסמכי תבניתי בספריית:מאסטר 6 ניהול ספריית משמר לעותק קודם 6 אלתור-מסמכים"משופלל 6 עבודה בו-זמנית על שני מסמכים 6 מנגנון גיבוי משוכלל 6 התאוששות אוטומטית מהפסקת"חשמל 8 מגוון הוראות לשליטה בהדפסה 8 הפקת מדבקות 6 הת הּ 'ב= 088 ₪181 ₪ תמיכה ב"עכבר" 6 - 7 קרו 6 קישוריות למערכת ההפעלה 8 8 90 6 עריכת זדק נצי ]486 8 מגוון גירסאות מיוחדות: הק זאד להגהות. בעברית ו 0 6 לו עברי-אנגלי ואנגלי-עברי 9 ו = מסמכים ישירות מהמחשב באמצי 0 יחות , אא:זלי בודה ברשת 6 ור דביר מוצרי תוכנה | % ד.נ. הנגב 85330 טל. 07-910777, פקס. 07-910151 מעבד התמלילוף סניף תל--אביב: רח' החרוץ 6 > טל. 5, פסקס. 03-5375236 סוב אילן פארי/רונן מאיר 1%6 מאת ג'אן אוזר תרגום: אבישי בידני קיבלת קלטת ווידאו מהבוס/ית. יש כאן חוות דעת שצולמו במפגש משתמשים, בחר את הקטעים הטוביס ביותר והכנס אותס למ- חשבים הנישאיסם של אנשי המ- כירות", אמר/ה לך. כאשר היא יצאה חלפו בראשך המלים ייווידאו בחלון בגודל בוליי. התחלת לזמזס את המנגינה של יימשימה בלתי אפשרית" ותהית אם לא הגיע הזמן לעדכן את קורות החיים שלך. הירגע. הקריירה שלך לא נמצאת בסכנה. ייווידאו בגודל בוליי הוא כבר שלג דאשתקד. השנה יש כבר יותר כלים, והתוצאות טובות יותר. בסקירה זו נראה את הכלים אותם תצטרך כדי ליצור מצגת משולבת בווידאו (כרטיסי לכידה, תוכנות עריכה וטכנולוגיות דחיסה). סקרנו שבעה כרטיסי לכידת וול- דאו שמחירם נמוך מ-5700 וחמש תוכנות 0 ישראל יוני 199% ב עריכה שמחירן נמוך מ-5500. התוצאות לא יתחרו בווידאו מקצועי, אך אתה תרשים את אנשי המכירות ואת מועצת המנהלים, ותיראה כמו גאון - כיוון שאתה קנית את המחשבים הנישאיס. נתחיל עס שתי הנחות: אתה דורש עבודה בסביבת ייחלונות", ואינך רוצה להשקיע בחומרה נוספת להצגת המצגות במשרד. ההנחות מצמצמות אותנו לטכנולוגיות דחי- סה מבוססות תוכנה. הבעיות: נבח ורוחב-₪5 לווידאו הספרתי עבר מלא תהפוכות, כמו למרבית הטכנולוגיות החדשות: מוצרים ששווקו לפני זמנס, טכנולוגיות זוללות יעיימ הפועלות על מחשבים חלשים, וסרטי ווידאו מטושטשים בגודל בול. אך לווידאו על 6ק יש עקב אכילס ייחודי הנקרא יימדוע האי- ו "שו "ו או וב וד וגעגיב-ודד וי וו"ח- ₪ 8 כות טובה יותר בטלוויזיה הזולה שליז" ובכן התשובה פשוטה מאוד: ווידאו הוא אנלוגי ואילו המחשב ספרתי. מחשבים אינס יכולים לטפל בנתונים אנ- לוגיים - הס חייבים לספרת אותם. המ- חשביס מתתילים | על ידי סיפרות (דיגטיזציה) הנתונים, או על ידי חלוקת תמונה אנלוגית לפיקסלים. תמונה בגודל 480 א 640 זקוקה ל-307,200 פיקסלים, וכל פיקסל נשמר כבייט. הוסף 24 סיביות עבור הצבע ושילשת מספר וה ל-921,600 בייט עבור לכל תמונה. 30 תמו- נות לכל שנייה ומגיעיסם ל-9,200,000. פי- קסלים, או יותר מ-2718 עבור כל שנייה! כמות זו לא רק מציבה בעיות אכסון עצו- מות ובעיות רוחב-פס, אין גם 76 החזק דיו כדי לטפל בכמות נתונים כזאת בזמן אמת. ניתן להשתמש במספר טכניקות ייצמצוס" כדי להפחית את העומס. הראשונה היא צמ- צוס התמונה. תמונה בגודל רבע מסך (240< 0) זקוקה רק לרבע רוחב הפס של תמונה מלאה, כך יורדים ל-18א6.912 לשנייה. הטכניקה השנייה היא צמצוס מספר הת- מונות לשנייה (תלייש). מצלמת ווידאו מצ- למת 30 תלייש. אם נרד ל-15 תלייש נגיע לכ- מות של 3.518 לשנייה. הורדה מ-24 סיביות ל-8 סיביות מפחיתה עוד שני שליש, לבערך 1.118 לשנייה. תוכל להשתמש בגי- שה המתאימה לציוד שבידך אך גם קצב נתוניס של 18א1.1 לשנייה גבוה מדי עבור [אסא-ס, גם אס מהירותו תוכפל פי ארבע, ועבור רוב הדיסקים שאינם 8051. כך שגם צעדים אלה לא פותרים את הבעיה. כאן נכ- נסות טכנולוגיות דחיסת הווידאו. הבתרון: דחיטת ווידאו דחיסת ווידאו היא אוסף טכניקות בהן מש- תמשיס לצמצם קבצי ווידאו. טכניקה זו מבוססת על מדחסים (600₪0), המחולקת לשתי | קטיגוריות, | "דחיסת | הבדלים" (סוח3ז!ז16ח!), ויידחיסת תמונה (סוחגזי) בו- דדת" (טוחגז)גזוח]). י"דחיסת הבדלים" מש- תמשת בתמונת (סוח₪8ז=) מפתח ותמונת הבדל כדי להוריד נתונים מיותרים. תמונת מפתח נשמרת בשלמותה ואילו תמונות הה- בדל מכילות רק את השינויים שחלו בת- מונה. בזמן פתיחת הדחיסה, בונה המחשב את התמונה הסופית מתמונת המפתח ות- מונות ההבדל. יידחיסת תמונה בודדת'' מתבצעת על תמונת המפתח. בזמן הדחיסה משתמש המדחס (000₪0) במספר טכניקות כדי להפוך את הפיקסליס לנוסחאות מתמטיות מצומצמות יותר. הטכניקה הפשוטה ביותר היא קידוד אורך השורה, 81.5, בה יהפכו שורת סיביות זהות שכנות לקבוצה. קיימות טכנולוגיות שונות ליידחיסת תמונה בודדת", מ-₪1 דרך סמק!, עד לשיטות אקזוטיות כמו פרקטלים. לא כל המדחסים לווידאו משתמשים בשתי הטכניקות, חלקס משתמשים רק ביידחיסת תמונה בודדת". אלו המשתמשים בשתיהן דוחסים את תמו- נת המפתח ואת תמונות ההבדל, לאחר הו- רדת הנתונים המיותרים. כל רצף תמונות ווידאו מכיל כמות נתוניס מיותרת שונה. משמעות עובדה זו היא שכל רצף תמונות ווידאו יידחס בהצלחה שונה. המדחסים הת- דישים מבטיחים כי הנתוניס יידחסו לכמות סבירה יותר. שאלת השאלות היא כמובן המחיר. ---- לכידה ועיבוד של ווידאו איכות הלכידה ימין מלמעלה למטה שמאל מלמעלה למטה 1. 5080 ז20!0) 01807.4 2. 500010 6ועסןז 5. 1660 )זוח5 ו 6. 18 10% 7. 6וץ0]אחו המחיר: ארוחח הצהריים שלך האמרה "אין ארוחות חינם" תופסת גס לגבי מדחסים. מחיר דחיסת הנתונים מת- בטא באיכות ווידאו פחותה. כל המדחסים הרלוונטיים משתמשים בט- כנולוגיה יימאבדת" (ע105%). במהלך הד- חיסה מוחלפים הפיקסליס בנוסחה. קו- מפקטית יותר, המתוכננת לתת קירוב של תמונת המקור. וכפי שניתן לצפות, קיים יחס ישר בין יחס הדחיסה לאיבוד איכות התמונה. ישנס אספקטים תפקודיים חשובים יותר אותם צריך לשקול. ה-1/0 של הווידאו ופ- תיחת הדחיסה דורשיס מחזורי מעבד רביס. ארכיטקטורת האפיק המקומי מפחיתה את העומס על ידי זירוז קצב העברת הנתונים ועם מעבד 486 מוכפל-תדר או פנטיום, אנו מקבלים מערכת המתאימה למשימה. התו- צאה! מערכת של 4862%2/66 ודיסק מהיר יכולה להציג ווידאו, 24 סיביות צבע ו-15 תלייש, בחלון 240 % 320 על פנטיוס תוכל להגיע גם ל-30 תמונות לשניה. ה'יווידאו בגודל בוליי מת. יחי המלך החדש. 177 6 ישראל יוני 1994 %%8 הבתרון של מ'קרוטונם לפני היות שחץ (סמפוצ 5וססאוצו 08ת) לכידה ועיבוד של ווידאו % במהלך 1993 נשמעה ביקורת עידות ותזוזה של הצלס). סרט בו החזית והרקע חל- קים הוא ההימור הבטות ביותר עבורך. בכל סרט של מיקרוסופט, היה שוק יש יירעשיי | בתדר גבוה, הווידאו מורכב ממוצרים | 3:3( )ועץ, זאת מאחר ונמכרו רק המוגבר בזמן הלכידה. נפרדים וחסרי תאימות. עיוות זה יכול לגרוס לכך המדחסים השתמשו בפו- 0 עותקים, לרוב עם שחולצת פסים תיראה רמטים | ומימשק | :2 ככתם מרצד. שוס-תוכנה ‏ (471) | קי- כרטיסי הלכידה נייניס, שסיבכו את ייצור הווידאו ושילובו. כרטיסי לכידת הווידאו עבדו עס סוג אחד של מדחס, דבר שעזר לאינטל וליבמ, אך היווה בעיה עבור יצרנים קטנים שלא יכלו לבנות חומרה מש- להם, מפאת חוסר בתקציב או בניסיון. הגידול בשוק המולטימדיה נבלס בשל העדר תקנים, שהיו קיימים כבר במקינטוש. זו הייתה הבעיה שמיקרוסופט ניסתה לפתור באמצעות וחץ. שח% היא גם אר- כיטקטורה וגם ערכת. יישומים. | כא- רכיטקטורה מספקת %ם% מימשק :> שוס-תוכנה פנימי וחיצוני. המימשק הפנימי כולל מפרט קובף סירוג (מצ4ם ןחמדאו ) קול/תמונה (1 - כלומר שילוב של קבצי קול בתוך קבצי תמונה לצורך קריאה ושי- חזור בו-זמניים). מיקרוסופט פתחה, באמצעות מפרט זה, את שוק כרטיסי הלכידה למפתחי חומרה אח- רים. מפתחי מדחסים יכלו לגשת לכרטיטי הלכידה דרך תמיכת ה- 1/0 בפורמט 1/א. ולבסוף, אפשרה מיקרוסופט את פריצת שוק תוכנת עריכת הווידאו על ידי יצירת מסה קריטית של מפתחים המשתמשים בפורמט יחיד. ממשקים לשילוב בישומים שח מספקת שני מימשקי יישוס-תוכנה חיצוניים המאפשרים שילוב ווידאו. ביי- שומיס אחרים. המימשק העובד ברמה הנ- מוכה הוא מערכת שלוחות למימשק שליטה במדיה (01/), שתוכן להתקשר עם אמצעי מולטימדיה. פקודות ה-01!א דומות לפקודות 6 והן מיועדות למתכנתים. ניתן לקשר ולהטמיע ווידאו דרך זסץ8!: 8ו6סו/ ו-01/8. כערכת יישומים מספק /:]) את 16082, תוכנה ללכידת ווידאו, ו-1ו1656, שמספקת פונקציות עריכה בסיסית ופונקציות שליטה בסיסית בשוק הגדל של מדחסי ה-שח). הגיהסה הראשונה תמכה ב-1 0סמפ|% וב-₪1/8. 6 ישראל יוני 1996 במהלך 1993 נשמעה ביקורת כנגד ), זאת מאחר ונמכרו רק 50,000 עותקים, לרוב עס כרטיסי הלכידה. אולס שימו לב: אילו סקרנו את שוק כרטיסי הלכידה התומכים בייחלונות" העולים פחות מ-5700 לפני שנה, לא היינו מוצאים כרטיס אחד לרפואה. השנה קיבלנו מעל 20 כרטיסים, אם כי רק שבעה התאימו לקריטריונים שקבענו. כך גס בשוק התוכנה: בשנה שעברה היינו מקבלים רשימה באורך אפס, השנה קיבלנו חמש. בגירסה 1.1 של אוחץ קיימים שני מדחסים חזקים, 1660 של אינטל ו-8%ק6חו6, שמ- ספקים שיפור ביצועים בשיעור 25-50%, תאימות מקינטוש טובה יותר ודחיסת קול. אולס, חשובה יותר ההודעה של מיקרוסופט שהיא מתכננת להתרכז בארכיטקטורת הווי- דאו ולא במוצרים. הגירסה החדשה כוללת מימשקי יישוס-תוכנה כוללניים, ללכידה ול- דחיסה, שמאפשרים פיתוח פרטני של פו- נקציות אלו על ידי מפתחים אחרים. מי- קרוסופט הצהירה כי היא מפסיקה כל פיתוח נוסף של ק008ו) ו-וו06ו. והיא מציעה את 1.1 // למפתחים ולא למ- שתמשים. מיקרוסופט הודיעה כי היא תשלב את ץוח ש בשיקגו וב-דא. מהח'לים לעבוד כעת, כשאתה יודע לאיזו רמת ביצועיס לצ- פות ומהי סביבת העבודה, משימתך הבאה היא לבחור את הקטעים שיילכדו ויידחסו בצורה האפקטיבית ביותר. מאחר ויידחיסת הבדלים" מתבססת על ביטול הנתוניס המיותריס בין התמונות, יידחס סרט ללא תנועה טוב הרבה יותר מסרט בו תנועה רבה. מגבלות ברורות פחות הן טכניקות מצלמה כמו התמקדות (וחסס2). תנועות איטיות מש- נות כמעט את כל התמונות, דבר שמוציא את העוקף מיידחיסת הבדלים", אותו הדבר קורה גס במצלמות נישאות (כתוצאה מר- בתהליך הלכידה מסופרת האות האנלוגי. תהליך זה דורש כרטיס לכידה ול- פעמים גם כרטיס קול. בומן הלכידה המקור האנלוגי מזין את אות הווידאו לכרטיס הלכידה והקול מסופרת בו-זמנית באותו כרטיס או בסיוע כרטיס קול. | /וקץ שולטת בכל התהליך דרך קוצ או דרך יישוס המסופק עם כרטיס הלכידה. המטרה היא לספרת כל תמונה באיכות הג- בוהה ביותר האפשרית. אולס, לכידה בזמן אמת דורשת עבודה מאומצת מהכרטיס ול- פעמיס התוצאה היא תמונות לא מוקלטות, בדרך כלל כשמספרתים תמונות ב-24 סי- ביות. כשתמונה לא מוקלטת, מוקלטת הת- מונה הבאה פעמיים, כדי לשמור על בשניה מספר התמונות ועל סינכרון הקול. דחיפה תוך בדי לבידה כדי להפחית את העומס מהמחשב ולשפר את ביצועי הלכידה, מציעים הכרטיסים מספר פורמטי לכידה. קיימים כרטיסים שלוכדיס ודוחסים בו-זמנית, תהליך שמ- פחית את זרס הנתונים ב-90% ויותר. אבל, בתהליך הדחיסה מאבדים חלק מהנתונים וכך מאבדיס מאיכות התמונה. כדי לערוך את התמונה, יש לפתוח את התמונה ולאחר העריכה לדחסה שנית וכך גדל עוד יותר הפחת באיכות התמונה. דחיסה בזמן אמיתי גם אינה דוחסת בדרך כלל את נתוני הווי- דאו ברמה מספיקה לשימוש סופי, דבר שי- חייב אותך לדחוס את הנתונים מחדש. גישה נוספת היא ללכוד בפורמט צשץ, פו- רמט ייידידותייי לווידאו שדוחס את הנתוניס ב-30% עד 60% בלא לפגוע באיכות, אך לפ- עמים נשמטות תמונות. ניתן גם ללכוד ב-8 סיביות או ב-16 סיביות בפורמט ₪08 הר- גיל אך אז נפגמת איכות הצבע, צטץ הוא כנראה הפורמט המיטבי, שכן הוא מתייחס לכך שהעין זקוקה ליותר נתו- ניס על הבהירות (צ) מאשר להגדרת גוון אם אתה רודף מקצועיות, מומחיות והתעדכנות מתמדת תפוס אותנו! | 0 שד | מרכז הדרכה מורשה 6זג: וססחו/ למשתמשים - - 408 גיליון חישוב אלקטרוני - ב -- ניהול פרוייקטים ממוחשב- ים 4 - - מחולל יישומים - 66655 מעבד תמלילים - 6זס) לפרטים נוספים ותאום פגישת יעוץ התקשר עוד היום: ת"א; 85" ירושלים: = 02-2432456 חיפה: 9-3 ב"ש: 4" נתניה: 9" ראשל"צ: 03-9623548 מרכז הדרכה למחעבים בית היוצר לאנשי תוכנה בס לנר אסודוס שראלן ₪ |51ח9! לא נמאס לך שכולם "משאילים" את חוברות שאו62גו ₪0 שלך? אפשר לעצור את התופעה וגם לזכות תוך כדי כך בפרס: חולצת 1 של ₪0 שאו62/א/המהדורה הישראלית. כל מה שעליך לעשות הוא להרים טלפון ולהשאיר הודעה בתיבה הקולית של =או2 ו 0ק עם שמות ומספרי הטלפון של 5 חברים (שאינם מנויים עדיין) וכדאי כי יהיו מנויים של המגזין. את כל השאר אנחנו נעשה ואתה תקבל את החולצה ללא קשר להצלחה שלנו. והעיקר, אל תשכח להשאיר את השם, הטלפון ומספר המנוי שלך, על מנת שנוכל לשלוח לך את הפרס. ודרך אגב... המבצע הזה לא מבטל את תנאי מבצע "חבר מביא חבר" הקודם! על כל מנוי חדש שיצטרף מהמומלצים שלך תקבל הארכת תקופת מנוי של 5 גיליונות נוספים! צלצל עוד היום! .. ותקבל חולצת 6או2ג6גוו 06 חינם! דוס אם= ז₪5\ 2 מכניסה 1.168 לדיסק פפו של "1 בלבד, אבל מה זה קשיח זש63 מבית ופוס חזו95/ש, דיסק שס! הראשון והיחיד בעולם שפורץ את מחסום ה-168 בנפחי המדיה. ולא רק זאת, טכנולוגיית 05! 660סח8חחם, שהפכה לסטנדרד חדש בתעשייה, מאפשרת לראשונה תמיכה חזקה ואמינה בסביבות העבודה הכבדות ביותר: רשתות תקשורת, תחנות עבודה הנדסיות, מחשבי פנטיום, יישומי מולטימדיה ועוד. והכל בדיסק =פ! קטן וידידותי בגובה "1 בלבד.. 8 זהוש08 מציע קצב העברת נתונים נפלא של למעלה מ-11//8 לשנייה. טכנולוגיית 080-043 מאיצה ביצועי הדיסק, מקטינה מספר פעולותיו ומצמצמת למינימום את זמן ההשהייה בין פעולה לפעולה. הטעם ₪ה02/1, המתיר הרבה פחות. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתח"תקוה 49130. טל: 03-9233257, פקס: 03-9244857. לפרטים והזמנות התקשר ישירות לספק המחשבים שלך טנא אלי 2 מדוייקת (ערכי ₪ ו-/). ניתן לשפר את אי- כות הלכידה דרך חלוקת לכידת רצף ארוך למספר סדרות וחיבור הקבצים. זהו תהליך מייגע, אך הוא מספק איכות טובה יותר. אחרת, תצטרך ללכוד בפורמט דחוס באיכות הטובה ביותר, ולמטב את מספר התמונות שנלכדו. העריכה היא השלב הבא. בשלב זה תוכל לקצר את הסרט לאורך הרצוי, לשלב בין הסרטים, להכניס מעברים, כתוביות. וא- פקטיס אחרים, ולהכין את הסרט לשלב הסופי. הדחישה הטופית השלב האחרון הוא דחיסה לפורמט אותו יכולים המציגיס לפרוש בשטח, ללא חומרה מיוחדת, בוזמן אמיתי. להלן טקירה קצרה על המדחסים הקיימים היום (שס לב: יש הבדל בין מהירות הדחיסה למהירות הפ- רישה. יש מדחסיס טובים ומהירים יותר לכידה ועיבוד של ווידאו בדחיסה והס מתאימים להקלטה ויש הטו- ביס ביותר לפרישה והס מתאימים להצגה): 0 00080 - המדחס הטוב ביותר רק לס- רטיס עס תנועה רבה, ובדרך כלל המהיר ביותר בתצוגה של 16 ו-24 סיביות. הדחיסה איטית מאוד. 4 600ח1 - מייצר סרטים בהם אין כמעט תנועה באיכות גבוהה מאוד בקצב (תונים נמוך. איטי בתצוגה של 16 סיביות. מהיר קצת יותר מ-6086ח01 בשלב הדחיסה. 9 [ 01000- 6080חו6 -10660 טובים יותר ממנו בלכידת ווידאו, אך לא כאשר מדובר בקידוד 81/8 - לא מיטבי עבור ווידאו. הש- תמש בו רק עבור סרט מצוייר. זהו, תמצית התורה מאנלוגי עד 41 על רגל אחת. החוקיס מסובכים ויש עדיין מקום לנ- סייה וטעייה, אבל לא ניתן לטעות באימפקט של הווידאו, או בעובדה שהוא תופש תאוצה בשוק. ברטיט' לבידת ווידאו מאת ג'ון ר. קוויין לאחר עבודה עס 20 כרטיסים ומציאת שבעה מתאימים לבדיקות עבור הסקירה, ‏ 6ק מאן02//וא יכול לומר לכס את האמת: כאשר רוצים לעבוד בלכידת וידאו ועריכתו במחשב 6ק, החוליה החלשה היא החומרה. הקליפים המסופרתים נראיס כמו סרט אני- מציה מיושן וקופצני, התמונה אינה במסך מלא והתקנת כרטיס לכידת ווידאו הופך את תהליך התקנת הרשת למשחק ילדים. לאחר שאמרנו מהן החדשות הרעות, הח- דשות הטובות הן שהוספת קליפים למצגות מולטימדיה ולעלונים אלקטרוניים ברשת ול- כידת קליפים להדרכה בהפעלת. יישומים, יכולות להיעשות במחיר נוח ובפחות מאמ מבעבר. קשת המחירים של כרטיסי הלכידה בסקירה נעה בין 5200 ל-5600, הס מקבלים מקורות ווידאו סטנדרטיים כמו %8₪5 או מצלמת ווידאו 111-8 ויכולים ללכוד ולדחוס ווידאו בחלון 240 % 320. המחחרים למרות שקשת כרטיסי הלכידה נפרשת. בין 6 ישראל יוני 1994 כרטיס לכידה מקצועי ב-520,000 לכרטיס 04% ב-5200 היכול לקלוט אותות ווידאו, אנחנו התמקדנו במוצרים המיועדים למ- שתמשים בייחלונות', הרוציס להוסיף קלי- פים לעבודתם. שבעת כרטיסי הלכידה, העו- בדים ב-15, המופיעים בסקירה זו יכולים לקלוט מקור 5-ווידאו, ללכוד ווידאו בקצב 0 תלייש כקובץ 8%1, מחירם אינו גבוה מ-5700 והיו כבר בשוק בזמן הכנת הסקירה. כדי להעריך את איכות המוצרים, לכד כל כרטיס קליפ באורך 10 שניות מווידאוטייפ 8 של סוני במגוון גדלי חלונות, עומק צבע ופורמטים. קליפ המבחן היה מרו מו- טורקהוס המכיל שפע צבעיס ותנועה, שא- פשר לנו להעריך את יכולות הכרטיסים לל- כוד בצורה אמינה קליפ מלא תנועה. כל הכרטיסים שנבחנו יכולים ללכוד קליפ בחלון 120 % 160 ב-24 סיביות בקצב של 15 תלייש. אולס החלון קטן יחסית וקצב הת- מונות הוא רק מחצית מקצב התמונות בט- לוויזיה רגילה, כך שהקליפ הסופי נראה קו- פצני. כדי לבחון את קצה גבול הסיבולת של הכרטיסים, הגדלנו את החלון ל- 240 % 320 ואת קצב התמונות ל-30 תלייש. אף כרטיס לא הצליח ללכוד נכון את הקליפ בחלון גדול יותר מ-160 א 120 ללא דחיסה מבוססת חו- מרה, ו-780 76 חגק5זס001 לא הצליח אפילו כך. שני כרטיסים יוצאי דופן במבחנים אלה, הי- חידיס להם היתה דחיסה מבוססת חומרה, היו: 66060 1060 [זפוח5 של אינטל, שמ- שתמש בדחיסת 3 060ח], ו-6510610וטסוא סזק של חסופו 16618 המשתמש ב-16601/. הכ- רטיס של אינטל לא דילג על אף תמונה במ- בחנים, עד שעברנו ללכידה בחלון 240 א 320 בקצב 30 תלייש. למרבה הצער, הכרטיס לא הקליט בצבע ב-24 סיביות, ולכן איבד את חדות הצבע. הכרטיס של חסו15/ 166/8א, הצ- ליח ללכוד את כל התמונות ב-30 תלייש בד- חיסת 1 1060+, אך גם הוא איבד מחדות הצבע, מאחר והוא עובד ב-16 סיביות, ומ- חדות התמונה. מה לחמען? כרטיסי לכידה רבים משפרים את קצב הל- כידה ומשיגים איכות תנועה טובה יותר על ידי גריעה מאיכות הצבע. לדוגמה, אם נלכוד בפלטת צבע של 8 סיביות, יגדל מספר הת- מונות שיילכדו ב-30%-10%. אולס הקליפ ייראה כמו קליפ ]וא פסיכודלי. מצידו השני של המטבע, שימוש בטכנולוגיית דחי- סה יימאבדת", כמו זו של 10660 או זו של אקסחו0, גורסם איבוד פרטי תמונה או צבע או שניהס גם יחד. מתוך דברים אלה עולה שאם תרצה לערוך קליפיס ולהוסיף אפקטים מיוחדים, חפש כרטיס שלוכד טוב ווידאו ב-24 סיביות צבע ללא דחיסה. כרטיס כוה יתן לך חומר גלס מצויין, וייצר, לאחר הע- ריכה, קבציס דחוסים באיכות גבוהה יותר. שימוש בכרטיס כזה מחייב איבוד תמונות רבות יותר וחדות תנועה, אלא אס תסתפק בחלון 120 א 160. אס אתה מתעקש על איכות תנועה טובה בחלון גדול יותר, תצטרך להתפשר ולבחור כרטיס שילכוד קליפים בפורמט צשץ. פו- רמט זה מספק תמונות חדות יותר מאלו של הפורמטים הדחוסים, לוכד יותר תמונות וה- תוצאה היא שיפור באיכות הצבע. הפורמט דוגם את רכיב הבהירות (+) בנפרד משתי קואורדינטות הצבע (0 ו-+). יתס 4:11 צשטץ משתמש ב-4 סיביות עבור רכיב הב- הירות ובסיבית אחת עבור כל רכיב צבע, ולכן יחס 4:2:2 שש יתן חדות צבע טובה יותר. כלנית -המרכז לתוכנות 6 נציגיס ומפיצים של: = -]501סזסו]! 8 וס 7 0 5 6" 50% בת ולדילריס 0 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 טלי 9 2 9 2 7 3 5 -03 (רב קווי) -- 8" בדי תמלילים . 9 תוכנות עזר 7 0 /בצע וו ב 0 /) ו רק ב רוו דש | | א י ועוד.. מבצע הנחות, הדהמוח ופרסים על כל תוכנות ספסוסו!] . ים בלו אורן 2 - 6שו ודע אסזהסא 3% 0 הגאס סדה סא 2 . - פו0סאוש 055700 אסזהסא 7. 00100:528090 - חדש! 7 0 קנו עכשיו תוכנות מיקרוסופט | 0 בסופר אופיס, תזכו בהנחה 4008 0 ה ותשתתפו בהגרלת סוף שבוע זוגי באילת. ו 5 8 סוק אום' 0המעצמה לציוד משררי 0" 6 מ רח' התעשיה 20 רעננה טל. חינם להזמנות 177-022-5363 | | משחקי שכר ש גילום ונד - ו 8 ב? ב צצב 2ב ? ₪ טפסים 126, 106, 102, וס מעבד התמלילים המובן מאליו. = = 501ססו] | 89 -. של תלושים שחושבו ידנית או בלשכת שר ₪4 (569) ( . | = תוכנת טכיע לעובדי השטחיס: טלמ | 9 כעת במבצעד ו = 2 איות אוטומטי עברי/אננלי (אופציה בתשלוס) עזמו) ₪699 (כולל מעיימ) ףחי שובית והב - 62 ח=סק|]|0 איונשטיין / . ₪09 (כולל מע'ימ) - דז|₪4 ז₪ 6166 : התוכנה האידיאלית לציור. ב תוכנה להנהח''ש איינשטיין פלוס | כולל מיילר. לכל הרוכש - ד60סחק 8058 . 3 + ניהול עסק קורס בן יומיים חינם! (במקוס ₪1737) | ₪3 (5169) ₪ 77| החל מ- 3260 ₪ (בולל מע''מ) / +מעיימ ב ב צ 2 כלרזיר כזובצט לא כולל מע"מ) 0 0 0 ואס 5 בו 1 0 ₪ ורסיות, 3.4 ,2.4 ,>אוסשחואו 4.0 1,0005, כולל תמיכה וספרות עבר ית מלאת. 0 ע הח המעבד נטעובד 1 -- גרסה 5.2 חדישה! חמיכה מלאה בפונטים יחטיים ומדורנים... ... עבורה יעינלה ברשחוח... הגהה עברית משוכלכת... הגהה אנגל'ת 1- צוחטכפטו!... מבלאות גמישות... חישובים אריתסטיים... חדש! ]1 פקט איוסגרלי בתוכוהו הנש 1 ₪7 סל ללא הגנה !! מבצע פָ 5 ש'יח (כולל מע'ימ) 610 זס) + כונר תי במבצע 2202 4 התוכנה המושלמת ל לומל מע/ לת מאגר מידע על החברות הציבוריות הישראליות שרות חדש וייחודי על גבי תקליטור (אסא-פס) ] תשקיפים > דו''חות כספיים ו + > הודעות בורסה מידע מעיתונות, רדיו וטלויזית בל המידע על החברות הנסחרות בבורסה בלחיצת בפתורו ו פ!סטווו "לי בי הח ליי ר] 6 | ית 6 2 2 מם ה 8 ₪ [ ה 4 ה 3 ק] 8008[ 6ת04י! מדאשף! %+)ווף! 40%( ואאפל] א ]4‏ + "זוא 5 | בחר :7 לי וי | | 0 זל 14 6 ישראל יוני 1994 לכידה ועיבוד של ווידאו הבדלי חוכנה הבדלים אחרים מתגליס באמצעי הבקרה שמספקת תוכנת הלכידה של הכ- רטיסים. לדוגמה, כרטיסיס מסויימים אינס מציגים את הסרט על מסך המחשב בזמן ההקלטה, | כך שתצטוך לנחש מתי להפסיק את הה- קלטה או לעבוד עס מסך טלוויזיה | וגיל | במקביל למסך המחשב. יתרה מזאת, לפעמים התמונה אינה מיו- שרת במסך, וסרטים באי- כות גרועה ייראו תת-מפותחים על מסך המ- חשב. מספר כרטיסים מוסיפים ל-/ ץש כלי לכידה, שנכתבו על ידי החברה, לתיקון בעיות אלו. הכרטיסים של חהוצס1. (-8ו8₪ו5 מאפשרים לך לכוונן את מיקוס הת- מונה בצירים האופקיים וה- אנכייס וגס לשלוט בעוצמת הבהירות והצבע. סזק 0 של 6688 חסופו/ כולל בקרת הוחוח008-ווחא, (עבור בהירות הצבע) וייצוב צבע אוטומטי. אבל אל תחשוב שה- כרטיסים יסופקו עם כל כלי התוכנה להם תזדקק. ציוד נוסף כאשר תשקול רכישת כרטיס לכידת ווידאו, אל תשכת לקחת בחשבון את כל הציוד הנוסף לו תזדקק. מאחר ואף כרטיס בסקירה זו לא כולל תמיכה בשמע, כרטיס 04 או אמצעי עזר לה- קרנה, תצטרך להוסיף רכי- בים אחריס למחשב שלך. כרטיס קול העובד תחת 'יחלונות'י, שיכול להקליט שמע סטריאופוני ב-44.1 קילוהרץ ב-16 סיביות (ראה מאמר בנושא כרטיסי קול בגיליון זה) הוא ציוד חובה. יש לוודא כי יש בו מספיק שקעי כניסת שמע כדי שתוכל להכניס מי- קרופון נפרד בנוסף לקול המגיע ממקור הווידאו, דבר שימנע את הצורך להחליף כל הזמן בין התקעים. תצטרך גם זוג רמקוליס סביר עם הגברה אינטגרלית ומיסוך מגנטי (מחירם נע בין 70 ל-400 דולר). אזהרה: התקנת כרטיס לכידה במקביל לכ- רטיס קול אינה משימה קלה. אם יש לך מזל, ערכי בררת המחדל יעבדו כבר בפעם הראשונה בה תנסה את הכרטיס. אבל לרוב תצטרך לבזבז זמן על התאמת 180 וכתובות זיכרון. אך המצחיק הוא שגס כאשר תצליח ללכוד ב-30 תלייש, אין פירוש הדבר שתוכל להקרין את התוצאות על מסך המחשב. כדי לקבל הקרנה טובה וודא כי יש לך מאיץ גרפי לייחלונות", ועדיף כרטיס שתומך בהאצת (הזזה של בלוק פיקסלים). כעת תצטרך ציוד ווידאו אנלוגי, כולל כב- לים, כדי להזין את מקור הווידאו למחשב. תוכל לעשות זאת באמצעות ווידאוטייפ 5 רגיל, אך אז לא תקבל איכות צי- לומיס טובה. מאחר ותהליכי הסיפרות, הע- ריכה והדחיסה יורידו את איכות הווידאו, כדאי להתחיל עס מקור בעל אבחנה גבוהה יותר. מצלמות 11-8] וכונני 0% יספקו אי- כות טובה יותר אס תשתמש בתיבור 5-ווידאו (בערך 400 קווים לעומת 300 קוויס ב-₪5 רגיל). לקבלת איכות מק- צועית עליך להשתמש בכונני סרט פתות (=ד%) או לקלוט את התמונה מתקליט ליי- זר ווידאו (450 קוויס). החדשות הבאות עלינו בששת החודשים הבאים תהיה פריחה בשוק זה. שלושה מוצרים המבוססים על רכיב הווידאו של תסופוטגזטה; 1660 6חסוחגוק שךחו/ 6קטבקקטג1] ,161013 6ותסז 8180 נתנו תוצאות טובות, אולס לא היו מוכניס לשיווק בעת הכנת הסקירה. מספר כרטיסים ייעודייס שמזרזים את פתיחת הדחיסה ומ- גדילים את התמונה למסך מלא, אמורים לצאת בקרוב לשוק. 2651808 8חקו5 הייתה הראשונה להציג כרטיס הקרנה שמשתמש ב-50ק]א. החברות האחרות אמורות להוציא כרטיסים דומים בעתיד הקרוב. בינתיים, משפרות יצרניות הכרטיסים הגרפיים, קח6פך 85 (|-01021605חח760 [47,, את הק- רנת הווידאו על ידי הכנסת תוכנת אי- נטרפולציה לרכיבי המאיצים הגרפיים. לפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו גם '"פרוייקטים קטנים". למשל, מיחשוב חברת באדג'ט הולנד. 0% אף מערכת מחשב, כולל אגש, אינה "קטנה" מחשבי אגצ, הבטח לעצמך שילוב מנצח. קח את = | מג'יק, מחולל היישומים הטוב ביותרי ן | על מג'יק ויעידו רבים וגדולים, (משרד החו | , 2 | 5 5010376 2|6ג1! מקבוצת משוב מתשגים אפיון מערכת באדג'ט מערכת הפעלה אגצ | מג'יק - פשוט חכם לקבלת קטלוג יישומים ושמות בתי תוכנה המפתחים יישומים ב- 1326 פנה למשוב מחשבים בע"מ, טל: 03-6130214, פקס: 03-7515905. הישראלי, ‏ "תדיראן תקשורת", מפעלי. נייר אמריקאיים ישראליים בעיימ ועוד). מג'יק מחולל הישומים הטוב ביותר אשר וכה 100 0 מספר משתמשים בפרסים בינלאומיים הבים, ממשיך לתת פתרונות וג מחשב מרכזי לחברות קטנות וגדולות כאחד. כשאתה עובד עס ל מ 8 = יותר יותר חברות גדולות בעולס מגלות את יתרונות השימוש במג'יק 6 ו 03 הכרטיס אינו כולל דחיסה מבוססת חומרה, ומחירו אינו הנמוך ביותר, אך הוא לוכד קליפים בצורה די טובה. המוצר יכול ללכוד קליפים בפורמט 8 עד 24 סיביות, ותומך במוד 5-ווידאו ובמוד 8'ד051ק1א60. המוצר מאפשר לכידת קליפים מגודל 32 א לכידה ועיבוד של ווידאו ניתן להשתמש ב-ששץ וב-808, לא הצלחנו ללכוד ב-ששץ. ניסיונות ללכוד ב-צטצ גרמו לנפילת ייחלונות", וגם תמיכה טלפונית של החברה לא הצליחה לפתור את הבעיה. במבחני לכידה, בחלון 120 % 160 בקצב 15 תלייש ב-24 סיביות, הצליח המוצר ללכוד את כל התמונות. אין אפשרות ללכוד בחלון 0 א 240 ובחלון 320240 איבד המוצר התכונה הבולטת בכרטיס היא השענותו על 1 1060 המדחס תומך ב-16 סיביות צבע, המספיקות עבור רוב היישומיס השולחניים. במבחנים הוא לכד את כל התמונות בקליפ המבחן בחלון 240 % 320 בקצב 30 תלייש. אולס איכות התמונה וחדות הצבע של 1 1660 עדיין מאכזבים. ניתן לקבל איכות תמונה טובה יותר על ידי שימוש ב-808, אך אז תאבד תמונות. בחלון 240 % 320 2 עד 480 א 640. בקצב ‏ 30 תל"ש תכונה זו חשובה איבד המוצר 87% במיוחד אם אתה מהתמונות ובקצב צריך ללכוד גודל חלון % 5 תלייש הוא איבד מסוים ואין ברשותך 0% חומרה | המאפשרת שוי וזל ממ הק | 0% ץצ הא כנראה ה5פ(רמ0 המ?20?, 36[ | התון תסן ל קרנה. : המוצר, לבד מד- הוא מת ייחל לבך שהעין וקוקה חיסה מבוססת חו- החברה ממליצה לה- שתמש ב-ששץ, המ- בחנים שנערכו בפו- רמט זה נתנו תוצאות טובות מפורמט 08א8. עד לגודל 120 % 160 המוצר לכד את כל התמונות בקליפ המבחן (30 תלייש), אולס בגודל 240 א 320 הוא איבד כמעט 85% מה- תמונות. ניתן לשפר את התוצאות על ידי הו- רדת הקצב ל-15 תלייש ואז המוצר לכד את כל התמונות, או על ידי ויתור על עומק הצבע ואז המוצר איבד פחות תמונות. בפו- רמט ₪08 המוצר איבד תמונות גם בחלון 0 א 240 בקצב 15 תלייש. המוצר כולל תוכנת לכידה לייחלונות" שנ- כתבה על ידי החברה. בזמן הלכידה התוכנה מציגה על מסך המחשב את הקליפ. ניתן גם לצלס תמונות נייחות (81111.5) ללא כל מאמף. הנקודה היחידה אותה צריך לשפר היא תה- ליך ההתקנה. למרות שהספרות מספקת הו- ראות מפורטות, היינו חייבים להתקין את ייחלונות" מחדש כדי שנוכל להתחיל לעבוד. ו דוס 0 6 כְ4ח5זס|60 תמונות חסהות ותנועה קופצנית הן עובדות חיים בעולס הווידאו הממוחשב. אולס מוצר זה, 5649, אינו עומד אף בסטנדרטים שקו- בעים מוצרים הזולים ממנו במאות דולרים. הכרטיס מתבסס על דחיסה בתוכנה (גירסת 0 שיכולה לדחוס רק תמונות סטילס). ניתן לקבוע את יחס הדחיסה על פי איכות התמונה הרצויה. למרות שהחברה טוענת כי 6 ישראל יוני 1996 % מהתמונות. כאשר עלינו ל-30 תלייש, בחלון 320240 ב-24 סיביות, איבד המוצר בערך 84% מהתמונות. ירידה ל-16 סיביות תשפר את התוצאות במעט (73% איבוד). לכן עדיף ללכוד בחלון 120 א 160, ב-24 סי- ביות צבע, בו הוא איבד 49% מהתמונות. זה אינו החיסרון היחיד במוצר. איכות הת- מונה היתה הרבה מתחת לממוצע. קליפים ב-24 סיביות צבע הציגו צבעים מעומעמים, והדחיסה הפחיתה את איכות התמונה עוד יותר. נקודת האור היחידה היתה ההתקנה. ערכי ברירת המחדל של הכרטיס עבדו במ- חשב הבדיקות. אך אם תיתקל בבעיות, תצ- טרך להתמודד עם הג'אמפרים בעזרת ספ- רות לא כל כך מפורטת, אם לומר זאת בלשון עדינה. לסיכום, המוצר הזה אינו מסוגל להתמודד מול המתחרים. אסופוצ ה וס 0 סק זהו אחד המוצרים הטובים ביותר בסקירה, המציע מספר תכונות מושכות, כולל דחיסה מבוססת חומרה, קלות שימוש משופרת, וא- מצעי שליטה נוחים בתוכנה. אולם, משמעות חוסר התמיכה ב-24 סיביות צבע והישענותו על דחיסת 16601/, הינה התאמה ליישומים עסקיים יותר מאשר לעריכה רצינית. ול- עבודה במולטימדיה. הוא קלות ליותר נתונים על הבהירות (צ) מאשר- - 5 להגדרת גוון מדוייקת (ערכי ] ו-) --‏ 9% המרגיזים האחרים, הוכיח את עצמו המוצר כקל להתקנה, ללא כל כאבי ראש מג'אמפרים. קביעות ה-(180 וכתובות הזי- כרון נקבעות דרך תוכנת ההתקנה. יתרה מזאת, התוכנה מאפשרת לך לשנות את גודל החלון, מ-33 א 44 עד 240 א 320 ועד מסך מלא, 480 % 640. ניתן לשנות את עוצמת הצבע והגווניס, את המירכוז, לאורך ולהוחב, ולהשת מש במספר מסננים. החברה מעניקה שלוש שנות אחריות על המוצר, תמיכה טכנית טלפונית ותוכנת זג 6ז8שיזסהוטג, איתה תוכל ליצור לומדה במולטימדיה. לסיכום, זהו מתחרה רציני מאוד המיועד למשתמשים עסקיים שרוצים לקבל מושג על ווידאו ממוחשב. וס בקבוצת מוצריס מאכזבת בדרך כלל, בלט מוצר זה כמאכזב במיוחד. זהו אחד משני מוצרים דומים בסקירה, השני הוא סוצס)אחו/ל, הנגוע בבעיות התקנה ואיכות לכידת תמונה ירודה. המוצר לוכד קליפים ב-808 ובפורמט 8 10660/, שפותח על ידי החברה, ובחדות צבע של עד 24 סיביות. המוצר יכול לעבוד ב-5-ווידאו | ובמוד מדן05א60. ניתן לרכוש גירסה התומכת בשמע סטריאופוני ב-44 קהייצ ב-16 סיביות. הביצועים של המוצר הס בין הנחותים בס- קירה. המוצר לא לכד תמונות בכל חדות וו ו ₪ צבע בחלונות הגדולים מ-240א180. לדוגמה, במוד 608, ב-24 סיביות צבע, בחלון 240 0 בקצב 30 תלייש, הוא איבד 82% מה- תמונות, וכאשר ירדנו ל-15 תלייש הוא איבד %. מאחר שהמוצר לא כולל דחיסה מבו- ססת חומרה לא יכולנו לשפר את התוצאות שקיבלנו. הקליפים ב-₪08 לא דחוס שנ- לכדו על ידי המוצר היו נחותים מקליפים באותו פורמט שנלכדו על ידי כרטיסים הא- חרים. לאחר שד- חסנו את הקליפים באמצעות א608ח61, נעשה המצב גרוע יותר, והקליפיס הציגו | מספר ‏ רב יותר של ידמויות רבועות" ( א9|00 ו ופי- קסליזציה. המוצר כולל תוכנה המבצעת את פעו- לות העריכה הב- סיסיות. מימשק המשתמש בנוי בס- גנון ווידאוטייפ, והתוכנה מאפשרת לתקן את מיקום חלון התצוגה. תכונה זו היתה יעילה בכוונון תמונות לא מיושרות ובהסרת פסים מהחלק העליון של מסך התצוגה. אבל תהליך ההתקנה יכול להיות קשה, תלוי כמובן בתצורת המחשב שלך. לאחר מספר ניסיונות, לא היתה לנו ברירה אלא להתקין את ייחלונות" מחדש ולבצע את ההתקנה על מחשב יינקייי. מחיר המוצר נמוך, אך ניתן למצוא מוצרים אחרים במחיר דומה שנו- תניס ביצועים טובים יותר. ומאו 53+ 060 0 מוצר זה עומד בראש רשימת המוצרים שנ- בחנו. זהו המוצר הטוב ביותר עבור מי שרו- צה להשתמש בווידאו במחשב 6ם, והוא היקר ביותר, 5699, בסקירה זו. הדחיסה מבוססת החומרה שלו מותירה את המ- תחרים בצל מבחינת איכות התמונה ומספר התמונות שנלכדו. כדי לספק ביצועים טובים מתרכז הכרטיס במספר משימות קטן, אך אותן הוא מבצע בצורה הטובה ביותר. הוא תומך רק בשני פורמטי לכידה, ₪%9+ לא דחוס |-660ח] 1 של החברה. 1060 משתמש בחומרה כדי לבצע דחיסה בזמן אמת, למרות שה- לכידה ועיבוד של ווידאו פתיחה במהלך ההקרנה מבוצעת על ידי תו- כנה. בקליפ המבחן, במהירות 15 תלייש, לא איבד הכרטיס, בשני הפורמטים, אף לא תמונה אחת. יתרה מזאת, דחיסת 0660ח1, בערכי ברירת המחדל, בחלון 240 % 320 בקצב 30 תלייש, איבדה רק 49% מהתמונות. % 1660 )זַהמז5 עומד בראש רשימת המוצרים שנבתנו. הו המוצר הטוב ביותר עבור מי שרוצה להשתמש בווידאו במחשב 26 למרות זאת, הכרטיס סובל מחוסר רמה מסוימת של גמישות. לדוגמה, כדי ללכוד בחלון 180 א 240, תהיה חייב להשתמש בד- חיסת 060ח1 (למרות שדרייבר חדש, אותו לא קיבלנו לבחינה, תומך כעת גם ב-9ש(ץ), ודחיסה בחלון 640480 דורשת את 11/9ץ. אין גם כלי מובנה לצילוס תמו- נות סטילס. אבל האיכות הכללית של הת- מונה שמספק הכרטיס בקובצי 1/א, עולה על זאת של כל הכרטיסים בסקירה. קליפים שנלכדו ב-%09צ היו חדים יותר והפרטים היו ברוריס יותר מאלו של הכרטיסיס הא- חרים (למרות שהיה איבוד צבע). 660ח1 מא- פשר לך גם לקבוע את יחס הדחיסה על פי איכות התמונה הרצויה. ולמרבה הצער, אי- כות טובה יותר של תמונה גוררת יחס דחי- סה נמוך ואיבוד מספר רב יותר של תמונות. המוצר כולל את כלי המצגות |6קוחס6 וכלי המולטימדיה !60/8811 של אסימטריקס, את 1.1 /"/ ואת 1 .001 ,03686600 של )פזווטזו. אינטל מעניקה שלוש שנות אח- ריות על המוצר. :ו 5 זס] +06050190:/ בגרות וניסיון עומדים לצד מוצר זה, שהוצג לראשונה על ךל 65וקס!0חת160 80)/ז6קט5 ב-1992 ונמכר ברשיון על ידי םץ]דמת0 5. המוצר הפיק במבחנים קליפים בין הטובים בסקירה. המוצר יכול ללכוד בפו- רמטי לכידה רבים ובמגוון עומקי צבעיס, כולל 808 24 סיביות ו-4:2:2 ץ()ץ. שיטת הדחיסה פותחה על ידי 0ג]זסקט5. יתרה מזאת, הניסיון שצברה החברה בפיתות גחו מעניק לה יתרון לעומת החברות האחרות. המוצר איבד 61% בקליפ המבחן, ₪08 4 סיביות בחלון 0 א 320 בקצב 15 תלייש. שימוש ב-ץעץ שיפר את התוצאות (איבוד של %). תוכנת | הד- חיסה מספקת את התנועה החלקה ביו- תר, ולכידות שבוצעו תוך שימוש במדחס איבדו רק 51% מה- תמונות. משתמשים שירצו לבצע עריכת ווידאו ספרתי ישמחו לשמוע כי קליפים שנלכדו ב-₪08 ונדחסו אחר כך ב-6286חו6, היו בין קובצי ה-1 היפים ביותר שיצרנו בסקירה זו. המוצר אינו כולל תוכנת עריכה. העריכה במוצר מתבצעת ב-016030, ישוס של שותץ. וכמו רוב המוצרים בסקירה, המוצר תומך בשתי שיטות השידור, ‏ 756 הא- מריקאית ו-,741 האירופית. משתמשים חד- שים אינס צריכים להבהל מהתקנת הכ- רטיס, שהיתה קלה. המוצר, שמחירו רק 0, אינו כולל תוכנות למולטימדיה, אך הוא לא יגרום לך לכאבי ראש. החברה מע- ניקה שנת אחריות אחת. 5 6סואחו/ הוא גירסת סיגמה. דיסיין ל-0108/18). מחירו זהה לזה של גו/אסוט) ולו אותס התכונות - ולצערנו גם אותס הח- סרונות. המוצר תומך רק בדחיסה מבוססת תוכנה, אך הוא מאפשר לך ללכוד ווידאו בעומק צבע הנע מ-8 עד 24 סיביות. הוא תומך ב-₪08 וב-8 1660/ של חגוטס1, אך לא ב-ץש. התוכנה משתמשת בדחיסת 660ח] %גק6חו0, ו-0מק1. ביצועי הכרטיס דומים לאלו של גואסוט2). למרות שהמוצר איבד פחות תמונות 17 6 ישראל יוני 1994 8 % לכידה ועיבוד של ווידאו קליפים שנלכדו ב-₪62 ונדחסו אחר כך ב-אגּס6חו:), היו בין קובצי ה- ]4% היפים ביותר שיצרנו בסקירה זו מ-גו אסוט(), הוא עדיין איבד תמונות בכל גדלי החלונות מעל 120 א 160, ב-%68 24 סיביות. איכות התמונה ב-סוצסואחו/ זהה לזו של 8ו אסוטכ). לדוגמה, בקליפים שעברו דחיסה ראינו את אותס דמויות יירבועות" שראינו ב-8ואסוטכ). ולמרות ש-8 1060 משפר את כמות הלכידות, השיפור בא על חשבון אי- כות הצבע. גם ההתקנה היתה דומה לזו של גואסוט). | הינו | חייבים לשנות את הג'יאמפרים כדי שנוכל להפעיל את הכרטיס. ומאחר והתוכנה לא מזהה את מצב תוכנות מאת לואיזה סימון הפקת ווידאו ספרתי במחשב 6 דומה לה- רכבת פאזל. יש להניח את רוב החלקים במ- קוס הנכון לפני שתתחיל להיחשף התמונה השלמה. ניתן היה להשיג כרטיסי לכידת ווידאו כבר לפני ומן מה, אך שני החלקיס החשובים האחרים, תוכנת לכידה ותוכנת עריכה, היו מוגבליס ביכולתם ובמספרס. מגבלות אלו הולכות ונעלמות בשל מספר גו- רמים, ביניהס הופעת דחיסה מבוססת תו- כנה, גידול במספר מפיקי הווידאו הספרתי ומפתחי תכנים וההחלטה של מיקרוסופט לצאת משוק המוצרים למשתמש הסופי ול- הפוך את // לחבילה למפתחיס. אף אחד מהכליס המסוקרים כאן לא מספק ערכה מלאה לעריכת ווידאו. הסיבה לכך פשוטה: תהליך העריכה מורכב, במיוחד בת- חוסם האפקטים המיוחדים, ופתוח לחי- הושים. אך גס אס החברות לא יכולות לפתח את התוכנה המושלמת, לנו קל לתאר את יי- שום עריכת הווידאו האידאלי. 6 ישראל יוני 199% הגיאמפריס אוטומטית, היינו חייבים לשנות בעצמנו ערך ה-(18 בתוכנה. המוצר משתמש במימשק המשתמש של 4 אסוט), המפשט משימות כמו צילוס תמונה בודדת ומאפשר לך לכוונן את איכות התמונה ואת מיקומה במסך. ההבדל היחיד בין המוצר ל-8ואסוטן) הוא שהחברה מצי- עה חמש שנות אחריות. אך מאחר שהחברה לא הצליחה לשפר את ביצועי הכרטיס, הבדל זה לא ישכנע את הקונים לרכוש את המוצר. ערינה מה אנחנו צריבים? בראש ובראשונה, התוכנה חייבת לספק פו- נקציות לכידה בסיסיות, כמו היכולת לקבוע את גודל התמונה, קצב התמונות והמדחס בו אנו משתמשים. נצטרך גם לבחור בין לכידה בה אנו שולטים במקור הווידאו, לבין לכידה אוטומטית, בה התוכנה עצמה שו- לטת בצורה ספרתית במקור הווידאו, שהוא תואס [6) או 1808 (560ץ5 660 זא [0זוח0)). אופציות אלו יהיו והות במידה רבה בכל המוצרים, ואת מאחר ופונקציות הלכידה בנויות של יכולות המערכת המוגדרות על ידי ]ץצ (או במקרה של 08/2, על ידי 2 א] 1000 גושסוחווו של יבמ). לאחר שהווידאו נמצא כבר על הדיסק, התו- כנה צריכה לספק את כל הפונקציות של או- לפן עריכת ווידאו אלקטרוני. כמו במקבילה האנלוגית, פונקציות אלו חייבות לכלול מט- לות רגילות ופעילות יצירתית. לא תוכל לה- פיק את הקליפ הפשוט ביותר אם אינך יכול לייבא מגוון רחב של פורמטי קבציס ממ- קורות חיוניים, כמו ספריות קליפים על אסח-ס6. בתחוס הסרטים החבילה צריכה לתמוך בפורמט סוחוךאסוט של מקינטוש, פורמט 10/4 של אוטודסק, כל הסוגים של 1[ של מיקרוסופט, ואפילו מדחס חסווסוחגווש של יבמ. התוכנה תצטרך לייבא פורמטי קול רגילים (צ / סטנדרטי, ו-06/ של 8ַחטס5 זסו8|35) | ופורמטים | מתקדמים, | כמו |א6קפא, ישירות לתוך שטח העבודה. התמיכה בתמונות סטילס חייבת להיות רחבה מאוד כדי לכלול את המון התוכנות הגרפיות ותוכנות לכידת המסך. כך שבנוסף לתמיכה ב-קואם , פ81, 6ןח, קסא ו-סחזד, כדאי שתוכל לייבא גס פורמטיס ברמה גבו- הה יותר כמו 50ק1, 0-62וסחץ -88זגד. הרכבת אלמנטים אלו בלבד לקובף 4%1 אחד תדרוש תכונות מתקדמות יותר מייחתוך והדבק", כיוון שתצטרך לסנכרן את הת- מונות והקול. כפי שסרגל מודד סנטימטרים, צריכה תוכנת עריכה למדוד זמן. היא עושה זאת באמצעות קוד הזמן (תמונה:שנייה:דקה:שעה) | של | מךקוא5 (אגודת מהנדסי קולנוע וטלוויזיה בארהייב). התוכנה חייבת לספק מספר כלים לשליטה בסינכרון, כולל הכנסת סימוניס לסרט בזמן ההקרנה בצורה הידברותית, ומיקוס אל- מנטיס בצורה סכימטית על ציר זמן מרובה ערוצים. ניסיון שילוב חומר הגלם לכדי יצירת אמנות קולנועית יחייב אותך להשתמש בכלים חז- קים יותר, שיכולים לשנות את התוכן ולא רק את אורך הסרט או את קוב הקול. יי- שוס עריכת הווידאו האידיאלי צריך להציע מקבילות אלקטרוניות לטכניקות הנפוצות ביותר של אולפני העריכה המסורתי: מע- ברים, חפיפה וכיתוביות. אבקטים מיוחדים אפשרות בחירה מתוך מגוון החב של מע- בריס מיוחדים (כמו 6קוש, התמקדות וה- תמוססות) היא כמובן אפשרות מצויינת. תו- כנת עריכה צריכה לחקות את הטכניקות הנפוצות ביותר כמו תפיפת תמונות (חסו!ופסקוחוז6קט5, | נקראת | גם | 666וש קחו!ופסקוחס6 או עג!זסצס), בה חלקים מה- לפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו גם 'פרוייקטים קטנים". למשל, מיחשוב 500 בתי מרקחת של קופת חולים הכללית. כ ובס אף מערכת הפעלה, כולל אואט, אינה "קטנה" על || כשאתה עובד בסביבת אואט, או שוקל לרכוש ‏ | מג'ייק ויעידו רבים וגדוליס, (חמש מאות בתי המרקחת מעהכת כזו, הבטח לעצמך שילוב מנצח. קח את | | של קופת חולים הכללית, חברת התעופה "ארקיע", מג'יק, מחולל היישומים הטוב ביותר! | ְּ ּ: 5 276א:]50 132|6] חברת התרופות. "כצט", "ז'נס קוסמטיק" ועוד). | ב : ו אפיון מעוכת בתי המרקתת | מקבוצת משוב מהשג'ם מג'יק מחולל הישומים הטוב ביותר, אשר זכה בפרסים | בינלאומיים. רבים, ‏ ממשיך לתת פתרונות לחברות מערכת הפעלה ו מג'יק - פשוט חכם קטנות וגדולות כאחד. מספר משתמשים 100 | לקבלת קטלוג יישומים ושמות בתי תוכנה המפתחים מספר שרתים 8 שרתי 1וצסא | יישומים ב- 6ושג1 פנה למשוב מתשבים בע"מ, ל שרתי אזאעש | | טל: 03-6130216, פקס: 03-7515905, % קופת חולים יבכללית משתפרים מיום לוס יותר יותר חברות גדולות בעולס מגלות את יתרונות השימוש במג'יק לכידה ועיבוד של ווידאו 4 השוואהתה תנונות ע'קו'ות. לנידה וע'בוד ווידאו 0 נחיות העוונים שךץ ש 6 060 6601 5חח0850 ופ חסופו/ 66/8ו/1 6 וס .001 (6זח! = .סח| 805 | 0681/46 יי .16 יי .סח! 16005 לא קיים ם קיים ₪ זו 6סו ו 0916500610 סזק 8 51 [16ה] | זסזסחָוק6805;/ | 26 קמה5ז00!0 המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי 00 סח 0 המחירים הנקוביס הם לפי תוואו) 5349.00 2000 0 0ְ839900) 5299/00 00" 5 0 המחירון האמריקאי זס) 060 050זסוו (0ו0ט8 חואצ ;(1.0 סח תזוא) 5399,00 זס) 000 סו ,0. אס6חו הי (!חסוז ה 0-4 106 170 8 173 7 0233 זססוחטח 011-188 10 00 0" 43 4 700( יי זססוחטח !01 34 ס0 72 43 560" 661 99 זססוחטה 8% 0 66606 005001 | 1660 100500 | 0060 16105001 | | 008 אלפה | 060 ז050סוו! -010ח] 05| 508 8זנטזק060-63וש 0160חט סח זט | ,1.0 חש סו | 1.0 טחוש זט | ,1.0 סח זז !6880 10-30 פאוסטתוש זסז 56,856 ז90/6 1 טוא 100 פַחו א ו בי יי סז טסו סק 66 | 060 ספסזסווא סח זס ם ס ם ם ₪ ם ם 8 |513הוחט ח08 5075 ם ם םס ם . ם | 5 10065 58 !03909781 :6 060וץ חסו1ס זס! 918ז 08ח3ז) 86 הסודט|50 ₪םש 4 .. - .חמ 4 .. 5 30 ,5ק] 15 :פ|פאוק 60 א 80 םש | 1 שש 11 ₪ח מ םח 75 5 :פ!סאוק 120 א 160 שש הח 11 ₪ | |₪ן | |₪] | הא 5 5 :)שאו 240 א 320 סם סם סם סם סם בסם בסם 5 30 ,15 15 :5!פאום 480 א 840 ו ₪ ₪ . . . . ₪ (זופ-9) 256 ₪ . 2 . . . ם (זופ-16) 95,536 ₪ ₪ ם . . . . (זוס-24) חסו!!וז 16.7 חספ 1060 ₪ - . . . . .ם (0.5) 50זא ₪ ₪ . . . . . (8080(./סקסזטם) 1 ₪ ₪ . . - ₪ . (98565800) %1060-5 . ם . [ ) . . . 08 206 בי 206 22 221 בי בי 5/טקחו 080 01 זססחטו 1 8 2 3 8 2 6 5זטסחו 80010 ]0 זספוחטו ₪ . ₪ . -. . ם ו . . . . . . . סז 1080 וו 5 ומנ 1 מד ו[ 1 ו ץג ינוי ה אלל1נבן ויווש וה שגוי יו וי בורכ הלט יוו ו ה0ו655 זו 60 . ם . . . ם ם 6 01000 18000876-85515190] ם ם . ם . ם ם 550 וסט 18106/976-03566 . . . . ₪ּ . . 00955000 5060/378-08580 5 סו 0 . . ם . ם . ם 0% . 5 ם . . ם ₪ 0 ם . ם ם ם ם . 6 ם ₪ ם ם ם ם ₪ 6 ם ם ם ם ם ם ₪ וו 5 . ם . ם ם ם טונ . . . . . . . אחז| צאו60ח1/ ז0! 060 חס בי סא חי 060 05/2 סא סא סא וס ו 8 8 08 8 8 8 55 00 .500378 160שחטל ה ססות קקפ * 120 6 ישראל יוני 1994 עם ]א תפסיק להפסיד 8200 א ? מתעניין וקורא יקר כמה פעמים הפסדת %200 בשנה האחרנה? כל פעם שרכשת מחשב 4860552 הפסדת! מדוע הפסדת ומה היית צריך לעשות במקום זאת, תוכל לגלות בגיליון דוגמא חינם של "6עאון" אותו נשלח אליך לפי בקשתך. "א/]ן" יססק 4ךְ תדר/ך %י6י 6%ר יכ4/4: * פא31/ת אטסי/ת %יךָ ]אן/% "כוכ/ן" כספים, איותר ?רה 4081 * ת6/כ/ת כר/ר/ת 1664/ת ק/ןקרטי/ת סכה ,תה תק אידי וע כמכ/רתך ה0/6ְפַת. * ארסאים, ככ/קים, 4394מה כו יכ/6 00%ר00ית אמ6/כ, רכס מכם, ייס/ם, א/03ח 20-46 . * הוְראן/יות מר6/ת /אי3/י ה-6ל,. הןא3//ת כאאן /טכסי!: כהישו ידך /ת/כ4 +אאטן כא/פ] אייד. 7 וי כדי לראות שזה עובד, עליך רק למלא עכשיו, את התלוש הרצ"ב ולשלחו אלינו או להתקשר לטלפון מספר 035-9667959 (24 שעות ביממה) ונשלח לך בפקס גילינן המחשה של "6פאון". אנא אל תמתין, אחר כך עלול להיות לעולם לא, וחבל! לכבוד "קומרקטינג ישראל" ת.ד. 2540 ראשל"צ 75121 5 05-9660510 > כן, גם אני מבקש לקבל מידע נוסף וגיליון המחשה ] " [ 1 של "6פאוויי! שם תפקיד ארגן מיקוד מס' 26-ים בארגון 64 6תעסק *"יספאון" הוא פקס שבועי שמביא לך חדשות, עדכונים ומחקרים מקצועיים מתומצתים, המרכזים את מיטב הידע והניסיון הקיים בארץ ובעולם על נושאי המפתח המרכזיים בתחום ה-6ק. הוא יוצא לאור זו השנה השלישית ונחשב לאוטוריטה המקצועית המובילה בישראל. "6קאון" נקרא ע"י הבכירים שבין המנהלים, מקבלי ההחלטות ומשתמשי 26 מתקדמים בארגונים המובילים בישראל ועד לאנשים פרטיים שרוצים רק את המידע הטוב ביותר ומוכנים לשלם בהתאם. 12 תמונה הופכים שקופים ונגלית התמונה הת- חתונה. אולס חשוב יותר שהתוכנה תעקוב אחר תכולת שטח העבודה (המורכב מקבצים מיו- באים, כיתוביות, סדר ציר הזמן, האפקטים של המעברים ופילטרים של קול וווידאו) במצב גולמי (לא-מהודר). מידע זה נשמר בקוב פרויקט מיוחד וניתן לצפות בו, לבצע צפייה מוקדמת ולשנותו לפי צרכיך. שינויל העריכה, בקוב המקור, יתבצעו רק כאשר תרצה לבצע את ההידור לקוב 41. כאשר יגיע הזמן בו תרצה להפיק את הק- ליפ, תקל תוכנה טובה את התהליך - לא על ידי התעלמות מה- נושאיס המסובכים, אלא על ידי הצגת אופציות ייהצבע וסמן" פשוטות, וטי- פול בנושאים הק- שיס באמת ברקע. למרות שקשה לצ- פות לכך, תוכנת עריכה צריכה להציג פונקציות אלה למ- שתמש הסופי בצו- רה מובנת ונגישה. לפעמים | התוכנה תבצע משימה ואת על ידי שאילת מו- סכמות מימשק ממ- כשירי ווידאו קיימים. לדוגמה, כל התוכנות משתמשות במימשק דמוי ווידאוטייפ כדי לבצע הקרנה, עצירה והרצה קדימה ואחורה. מוסכמה אחרת השאולה ממכשירי עריכת הווידאו היא ה-6ז03פץזסו5, בו משתמשים בתמונות בודדות כדי לייצג סצינות מקליפ ארוך. חבילות העריכה משתמשות גס בציר זמן, אמצעי מימשק נפוץ לו שני יתרונות. הוא מציג את משך הזמן בו מתרחש אירוע מסויס וגם את החפיפה בין שני אירועיס, למטרות סינכרון וחפיפה. למרבה הצער לא תוכל להיכנס לחנות מח- שבים ולקנות את תוכנת העריכה האי- דאלית. אבל תוכל לקרוא על המוצרים הקיימים בעולם בו אנו חיים ולהשוות אותס לתוכנה האידיאלית. וזו אם אתה רואה את עצמך כגיורגי לוקאט 6 ישראל יוני 1994 לכידה ועיבוד של ווידאו שני, אזי מוצר זה הוא בדיוק המוצר עבורך. התכונה המייחדת מוצר זה היא יכולתו לש- נות קליפ דרך 33 מסנני עריכה. בנוסף למ- סנניס מוכווני הפקה, כמו בהירות, מוסיף המוצר אפקטים אומנותיים כמו 6|קק , 86 ו-111120)חוסק. אם מסנניס אלה נש- מעיםס לך מוכרים, אגלה שהסם זהים לפו- נקציות ק0ח0105ח? 46006, והמוצר יכול לה- שתמש בכל מסנן תואס קסח5סוסחק. יכולתו לשלב את מסנני העריכה הייחודיס לו עם 35 אפקטי מעברים ואופציות עְג!זסטס מקצועיות, הופכות אותו לגמיש באמת ומ- תוך כך לכלי יצירתי. הכלי מחזק גם את פו- נקציות העריכה הסטנדרטיות. לדוגמה, הוא % שאאתתץ- אם אתה רואה את עצמך בג'ורג' לוקאס שני, אזי מוצר וה הוא בדיוק המוצר עבורך תומך במסכות שקיפות הנקראות ‏ יערוצי אלפאיי ומשמשות לבניית תמונות מורכבות, תכונה נוספת שהושאלה מתוכנת עיבוד הת- מונה פוטושופ. גירסה 1.1 יצאה כמעט מייד אחר גירסה 1.0 והיא מחולקת חינס לכל הרוכשים הרשומים של גירסה 1.0. התוכנה מתפארת בהמון תכונות חדשות, כולל ספריית קליפיס על 1א0א-60. אך התוספת הגדולה ביותר הוא 0008 /, מודול לכידת ווידאו הכולל את כל התכונות. ק600603// מציע את כל פו- נקציות ההקלטה אותן תרצה, כמו היכולת לקבוע את קצב הנתונים ותכונות נוספות. אולס המוצר איננו מושלס, בהשוואה למוצר האח של 4000 למקינטוש, שהוא חזק יותר ויקר יותר. שלא כמו בגירסת המקינטוש, המוצר לא כולל פונקציות הכנסת כיתוביות, הוגק 3 קחס|ה 660ול או 99 ערוצי ווידאו. מספר הערוציס הנמוך של המוצר הוא הת- כונה החלשה ביותר שלו (שני ערוצי ווידאו, 3 עהוצי קול, ערוץ למעברים וערו לחפיפה). כדי ללמוד את ערכת הכלים המורכבת ואת אופציות בחירה, תצטרך להשקיע זמן ומ- אמצים. אבל התמורה לכך היא זמן תגובה קצו, הכנת צפייה מוקדמת דרך מטמון אא מהיר ושטח עבודה יעיל במיוחד. לסיכום, 6זסווחסז] 6006 מקבלת. ציונים גבוהים עבור הביצועים, תכונות מוכוונות פריון ואיכות המוצר הסופי. וא אם אתה מכיר תוכנות גרפיות עסקיות, יהיה המוצר הזה מבוא להיכרות מצוינת עס תו- כנות העריכה, מאחר שהוא. נראה ועובד כמעט כמו סדרן השיקופיות בתוכנת מצגות. ה-זס)ו0 6ז803/זסו5 מאפשר לך לסדר במהירות את הת- מונות על ידי גרירת צלמיות הקבצים במ- שטח העבודה. קל לבצע את המעברים בין הקליפים. תיבות דו-שיח מאפשרות לך לקבוע את משך הזמן והביצוע | של כל אפקט מעבר. הכלי כולל גס ספריית קליפים על ואַ0סא-ס6. המוצר כולל כלים מתקדמים הנקראיםס זסוו0 6ח506 ו-זסזו0 סוטטג/. עורך הסצינות שונה מהכלים האחריס בכך שהוא מציע 16 ערוצי ווידאו, שכל אחד מהם יכול לקבל נתוני ווידאו ונתוני חפיפה. הוספת כיתוביות היא אחת הפונקציות השימושיות ביותר במוצר. תוכל להקליד בתיבת דו-שיח עד 6 סימנים, להשתמש בגופני 6קעזשטזיד ול- הניע את המלים במספר אפשרויות. יכולת עורך הקול לשלוט בערו הימני והשמאלי של הסטריאו בנפרד, בתוספת 14 מסנני קול שונים, מאפשרת לך ליצור פסקול אמיתי לקליפים שלך. מסננים מסוימים, כמו חו038, מאפשרים לך לתקן הקלטה גרועה, בעוד האחרים, כמו פזסצ6א, מאפשרים לך ליצור אפקטים קוליים :יחודיים. זהו המוצר הי- חיד בסקירה התומך בפורמט 06 של 95| 6חטס5, תכונה טובה במיוחד עבור מי שצריך להוסיף דיבוב. החברה עובדת כעת על גירסה מתקנת, 1.1, שתחולק חינס ללקוחות, אשר תתקן את החסרונות הבולטים של הגירסה הקיימת, ביניהם מעבר למדחס 3.1 660ח] (במקום 1) ותיקון באג המונע יבוא קובצי =ח1ך הדחוסים ב-/ש12. שםו 2 סספו ג וספווודט אם תרצה להפיק קליפים בפלטפורמת 05/2, תעמוד | בפניך | ברירה | אחת בלבד, 2/א] 1060 010006018 של יבמ. המוצר משרת שתי מטרות. בראש ובראשונה הוא שלוחה אל 05/2 המאפשרת לחברות מפ- תחות אחרות לבנות יישומי עריכת ווידאו. אך הוא מיועד גס למשתמש הסופי הזקוק ליישוס | לכידת ווידאו | מבוסס 2 המוצר אינו כלי עריכה מלא. לדו- גמה, | הפקודות בתפריט העריכה הן פעולות פשו- טות המעתיקות מקוב מקור בודד לקובא יעד בודד. המוצר לא תומך במספר רב של ערוצים, בח- פיפה, | באפקטי מעבר ובמסנני עריכה. פונקציות הלכידה שלו בסיסיות, תוכל לב- חור לכידה בזמן אמת או לכידה בקצב של תמונה בודדת בכל פעס ותוכל להגדיר את גודל החלון, הקצב והמדחס. המוצר מנצל את ערוץ 32 הסיביות והתיכנות הרב-נימי של סביבת 05/2 כדי לספק ביצועי לכידה והקרנה טובים. אבל כל זה נכון רק אס יש לך 12 מגהבייט זכרון והדרייברים לווידאו החדשים ביותר. לדוגמה, במבחניס הש- תמשנו בדרייברים ישנים יותר, 52, שלא תו- מכים בפלט ווידאו ישיר, התוצאה היתה קצב לכידה של 10 תלייש. המוצר כולל כרגע דרייברים רק לשבעה כר- טיסי לכידה ואינו מאפשר הקרנת קבצי ו תחת ייחלונות'י. אולס התפשטות המולטימדיה של ייחלונות'" מבטיחה כי יהיו גירסאות נוספות של 2/א]. יבמ עובדת כרגע על תמיכה ב-3.1 060ח] (במקום 2.1) ומדחס גוז עבור הקהנה תחת "חלונות". אבל, כל עוד לא יכנסו גם חבהות אחרות לכידה ועיבוד של ווידאו לשוק הפיתוח ל-05/2, תהיה הפקת הוול- דאו בשוק זה מוגבלת מאוד. 5 | ] ה ה הופפוו אס בכוונתך ללכוד מספר רב של קליפים בלא מאמף מרובה, תרצה לשקול את הת- כונות המסוימות של מוצר זה. במוצר אין כל פעולות עריכה, הוא מתרכז רק בפעולת הלכידה. עוצמת המוצר הינה בשליטה המשולבת במ- קורות הווידאו והקול, דרך פקודות 61) ו-150. הוא יכול להציע לכידת מספר לא מוגבל של קליפיס בפקודות אצווה, בנוסף 4 אם תורצה להפיק קליפים בפלטפורמת 05/2, תעמוד בפניך ה ברירה אחת בלבד, 2/] 1660 60613וו)!ז של יבמ ללכידה של תמונות בודדות המוצעת גס על ידי המוצרים האחרים. והנקודה המושכת במיוחד, לא תצטרך לרשוס את קוד הזמן או מספרי התמונות, מאחר והמוצר בונה את קוב האצווה (הנקרא 6זהסטעזס)5) או- טומטית ברגע שאתה מסמן את הקטע שי- לכד. כעת תקבע את משתני הלכידה, שי- כולים להיות פשוטים, כמו קביעת המדחס, או מסובכים, כמו קביעת הסירוג של הווי- דאו והקול, ולצאת לארוחת צהריים בזמן שהמוצר מכין את הקליפ. בשורה התחתונה, לכידה דרך קוב אצווה הוא היתרון היחיד של המוצר. וכנראה רק מפתחי סרטונים מקצועיים יסכימו לשלם 9 עבור תוכנה ללכידת ווידאו. אם תרצה להוסיף אפקטים יפים לקליפים שלך, זהו המוצר עבורך. המוצר מבצע את האפקטים באמצעות זסקגחג)/ ח791, | כלי שמבדיל בּיָן המוצר הזה למוצרים האחרים. ברמה הפשוטה ביותר, ה-זסקבחג)א חוגק עובד עס מודול הכיתוביות, ומספר אפקטים למעברים, או כל תמונה בערו החפיפה כדי להניע טקסט (06ע₪61ד או 6קעד 40006 ), מגב (₪?]/) או ווידאו על המסך. יצירת יידרךיי פשוטה עד כדי סימון סדרת נקודות בתיבת דו-שיח. היכולת לשייך סיבובי תמו- נה, אורך זמן ופקטורי הגדלה לכל נקודה בדרך, מאפשרת לך ליצור אפקטים מיוחדים. כללית, זהו יישום עריכת ווידאו מלא. מודול הלכידה התומך ב-1.1 /וחץ במלואו מעניק לך שליטה על אמצעי [6וא, מיטוב לוח צב- עים ועל קצב הנתונים. למרות שאינו חזק במצב אצווה כמו ז00ז88660ו160, הוא מא- פשר לכידה של עד 10 קטעים מסומנים, אבל תצטרך להכניס את קוד ה-ם]|א577 בצורה ידנית. מימשק המוצר כולל חלונות נפרדים להקרנה, לארגון ולהרכבה של הקליפים והתמונות מורכב הקליפ ארבעה ערוצי ווידאו ויש לשפר מספר דברים. הוא לא תומך ב-סוחודאסוט0, | וצריך לחזק את אופציות השי- קוף (ץ0א-3וחסזת?) ו-זס!60-ץ6א) באופציות חזקות | יותר. | בניית המסך מחדש איטית במידה מרגיזה. ומאחר וצפייה מוקדמת נבנית תמיד בזמן אמת, התמונות היו קופצניות, אפילו במחשביס חזקיס. אך כאשר מדובר באיכות המוצר הסופי, אין לנו כל תלונות לגבי הביצועים או איכות התמונה. התרשמנו מהתמיכה בכל המ- דחסים והתכונה היחודית, אשר מונעת דחי- סה מיותרת של קבצים דחוסים תהמה לי- צירת קליפיס יפיס וחלקים. כהוכחה שמדובר בשוק הנמצא בגידול מהיר, הכריזה החברה בו-זמנית על גירסת עדכון ועל גירסה חדשה לחלוטין. גירסת 2.1, המ- בטיחה שיפורי ביצועים ומגוון מסנניס וא- פקטים מיוחדים, אמורה להיות מחולקת חינס בקרוב להוכשי גירסה 2.0. | = 6 ישראל יוני 1994 תקציר חלק א לוח הגזירים משמש במערכת חלונות כצומת קשר להעברת מידע בין יישומים. למרות שבלוח הגזיריס נשמר כל פעם דבר אחד בלבד, הרי למעשה מסתתרים בו יצוגים שו- ניס ורביס של אותו מידע, על מנת להבטיח שקיפות למשתמש הפשוט. תצוגת הלוח הינה כלי המאפשר לנו לעקוב אחר המ- תרחש בלוח הגציריס. הנושא הבא הדורש כיסוי לפני שנוכל לעבור לעולס ה-01.5 הינו ה-מספ. זהו עוד צירוף מיליס נפוץ, שאיננו קשור בכלל לנושא ה-01.8, אבל מאחר והוא נעשה בדרך כלל באופן אוטומטי כשרות נוסף בזמן ביצוע 5 יש להבין מהו וזאת על מנת שלא לט- עות בינו לבין 01/8. מכפ היו ראשי התי- בות של 003086א₪ 2812 סווזהחץ שבתרגוס חופשי הינו העברת מידע דינמית. המילה דינמית הנה מילת המפתח כאן, המתארת הרחבה של תכונות לוח הגזיריס. תרגיל: זה לא מאמר לקריאה במיטה, אז קוס למ- חשב ונסה במו ידיך). 1) פתח את היישוס מברשת הצבע, 5 לעומק חלק ב': החלבח נהונים דינמית מאיר גד, מנהל מו"פ חברת ידאג בע'ימ מדריך מורשה של ץזופזסטוח 05011ז6:וא או בשפה המקצועית יש לנו העתק סטטי של החומר. דוגמא למצב נמצאת בציור 2, על מנת לחדד את הנושא בואו ונרחיב מעט את הניסוי. הפעס אתה מתבקש לפתוח גם את היישום תצוגת הלוח ולעקוב בו אחר המתרחש. תרגיל: 1) צייר ציור חדש בתוכנת מברשת הצבע. סמן קטע כלשהו בציור והעתק אותו ללוח הגזיריס. 2) המשך לצייר בתכנת מברשת הצבע על הציור הקיים. האם השינוייס משתקפים על ההעתק הנ- מצא בלוח הגזיריס 1 לא ולא. כמו שאמרנו זהו קישור סטטי. 3) עבור לתוכנת התמלילן ובצע מתוכה הד- בקה. איזו תמונה הועברה מלוח הגזירים, זו שלפני השינוי או זו שאחרי השינוי ז כמובן שזו שלפני השינוי. מוטיבציה דינמית לאחר שבצענו את התרגילים האלה אנו מסוגלים להבין אולי מהי המוטיבציה לי- צירת ה-עכ. הדינמיות. ישנס יישומיס רבים בהס אנו מעוניניס שהקשר לא יהיה העתקה חד פעמית, אלא קשר דינמי רציף, שבו כל שינוי בחומר המקורי, ישתקף מי- דית בחומר המועתק. נכון, אין הגיון רב במעקב אחר שינוייס בציור תוך כדי הע- בודה עליו, | אבל הבה ונראה מספר דו- גמאות יותר מעשיות. נניח שיש ברשותנו תוכנה המתקשרת צייר דבר מה והעבר אותו ללוח הג- זירים (אם אינך זוכר איך, חזור על באופן ישיר לבורסה ומוציאה משס מצב עדכני של מניות. אנחנו רוצים ול ולא ער ליד הזו 2 ווק טב צרינם ‏ מווו פיבוט תו ציסקה הסמל ["] 0 1 חלק א' בחוברת הקודמת). ה לקבל את הנתונים הללו לגליון אל- 2) פתח את היישוס תמלילן והעבר | |/ק קטרוני, כדי לנתח את השינויים ול- אליו את הציור. / קבל החלטה לגבי מכירה או קניה של 3 מקס את שני החלונות של מב- ₪7 מניות מסוימות. הדבר מחייב אותנו רשת הצבע והתמלילן כך שתוכל | ₪0 לאחר כל שינוי במניות לבצע העתקה לראות את הציור בשניהם בו זמנית 0 והדבקה אל הגליון האלקטרוני ואז (נסה את פקודת פרוש (0ו11) בר- שימת המשימות (80ם-41₪)). דוגמא למצב נמצאת בציור 1. עכשיו בא הקטע המענין: לחשב מחדש. לא כן הדבר כאשר יש לנו קישור דינמי. כל שינוי מועבר מי- דית מתכנת התקשורת לבורסה אל התוכנה המנתחת, המציגה לנו | את המצב העדכני נכון לעכשיו. 4) חזור אל מברשת הצבע ובצע שי- נוייס בציור המקורי. נניח שהמפעל שלנו מנוהל באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים. באופן רגיל 2 סש הק שותדי) הק )וגץ צויכג םונג פיבוש תן %:220 מפמך + וג האס השינוי השתקף בהעתק הנ- מצא בתמלילן ! לא ולא. וכי למה בעצס שישתקף ! הרי בזמן ההעתקה נוצר עותק של החומר המקורי ופעולת ההדבקה העבירה את העותק. מרגע שנעשה העותק הוא כבר איננו קשור לת- מונה המקורית ולכן לא מפתיע או- תנו לגלות שהקשר הינו חד פעמי, 2 הינו מצפים שכל פועל יזין את התו- צאות היומיות שלו ואז נאסוף את כל התוצאות האלה ונכניס אותס לתכנת הניהול פרויקטים. כך נקבל פעם ביוס (או בשבוע או בחודש) תמונה עדכנית של המצב. הבעיה היא שבצורה זו נזהה את הבעיות תמיד יוס (או שבוע או חודש) מאוחר מדי. לפעמים רוצים יותר, הוצים עדכון מידי. המחיר הוא להעסיק חברת שליחים ושני אנשי הקלדה או לחילופין להשתמש בקישור ץ | 06 ושראל יוני 1994 דינמי. אם נשתמש בקישור דינמי אז ברגע שמתבצע עדכון הוא מעו- בד מיד ומוצג בתכנת הניהול. במבט ראשון נראה שכדי לעבור לע- דכון דינמי יש צורך במערכת תוכנה מתוחכמת הכוללת תוכנות מסו- בכות - ולא כן הוא. כל מה שאתה צריך לדעת כדי לעשות את הקישור הדינמי זה לחתוך ולהדביק (כן, את זה אתה כבר יודע לעשות) ולכן הנו- שא הינו כל כך פשוט. אתה ממשיך לפעול בצורה בה עבדת קודם, רק אומר למחשב שזה קישור דינמי וה- ז] שאר נעשה מאליו. ₪ לעומק ו ושוא 0ונץ צר'כג מזוג גירג צַלסרויות עְצָרג, תרגיל: 1) פתח את היישוס מברשת הצבע וצייר משהו. 2) שמור את הציור בשס כלשהו. (זהו צעד חשוב, בלי שס זה לא יע- בוד). 3) סמן אזור כלשהו במברשת הצבע ובצע העתקה. 4) פתח את היישוס תמלילן. ) בתפריט עריכה של התמלילן תמצא את הפקודה הדבק וקשור. השתמש בו במקוס בהדבק הרגיל. זה בעצס השינוי היחיד בין יצירת קישור סטטי לקישור דינמי: שימוש בהדבק וקשור במקוס בהדבק רגיל. 6) מקם את שתי התוכנות, התמלילן ומ- ברשת צבע, כך שתראה את שתיהן ללא הפ- רעה. 7) חזור לתכנת מברשת הצבע והוסף שי- נוייס לציור המקורי. האם השינוייס משתקפים בהעתק שנמצא בתמלילן ו הפעם כן. זה מה שנקרא ייקישור דינמייי וזה מה שמסתתר מאחורי מספ. כמו שרואים, ביצוע קישור דינמי לא שונה כמעט מביצוע קישור סטטי והכלי המסייע לנו הינו אותו לוח גזירים, שאנו משתמשים בו באופן הרגיל - מלבד השימוש בפקודה הדבק וקשור במקוס הדבק. מספר הערות טכניות 4 על מנת לעבוד עם שיטת לוח הגזירים, היישום חייב לתמוך באופציה של הדבק וקשור. יישוס שלא תומך בזה לא יתן שרו- תי פס דרך לוח הגזירים. % ישנס ישומים אחרים, שבהם קישור ה-5כ נעשה בדרכים אחרות ואז לא מש- תמשים בלוח הגזירים אלא בפקודות יחו- דיות של היישוס. למרות שהעסק נראה פשוט הרי, כמו שר- אינו גם בדיון על לוח הגזירים, הנושא לא בהכרח פשוט כמו שהוא נראה. בזמן השי- מוש בלוח הגזירים על מנת לייצר קישור מסת, ביצענו מבלי משים גם קישור 01/8 או, ליתר דיוק ביצענו קישור (פַחואחו] ) שהינו חלק מ-01/8. נושא זה יובהר יותר בהמשך הסדרה אבל הנקודה החשובה הינה שבהרבה מקרים שי- מוש ב-01.8 יוצר אוטומטית קשר מספ בין התוכנות המשתתפות. אנו בוחניס כרגע את הפן של ה-פעע שבעסק ומתעלמים מפן ה-01.8 שבו נדון בהמשך. פרוטוקול תקשורת זה הזמן לבחון בצורה מעמיקה יותר מה מסתתר מאחורי קשר ה-מעע. התכונה הבולטת ביותר לעין הינה ששינוייס בנ- תונים ביישוס א' משתקפים מידית ביישום בי. מה שאומר שיש בין היישומים תקשורת. איך יודע יישוס אי שעליו לדווח ליישוס בי על שינוי ואיך יודע יישוס בי שארע שינוי בחומר של יישוס איז התשובה טמונה בפרוטוקול תקשורת מתוקנן ומדויק המנצל תכונות של מערכת הת- פעלה חלונות על מנת לספק קו תק- שורת בין יישומיס. מאחורי מערכת חלונות, בין שאר הש- רותיסם אותם היא נותנת ליישומיס הפועלים בה, מסתתרת מרכזית תק- שורת מתוחכמת. כל יישום יכול לש- לוח הודעות לכל יישוס וכל יישוס יכול לקבל הודעות מכל יישום. מערכת חלונות משמשת לצורך הענין כמנהל סניף דואר, המעביר מסרים בין לקו- חותיו. המסרים לכשלעצמס הינס קצ- רים, אבל הס יכוליסם להעביר כתובות עקיפות, המאפשרות להעביר נפתח לא מוגבל של מידע במסר אחד קצר. ה-8סע הינו תקנון של צורת הת- קשרות בין יישומיס, המאפשר לכל יי- שוס המעונין בכך ליצור קשר עס כל יישוס המאפשר זאת. המערכת מא- פשרת מספר סוגיס של התקשרויות: - קשר חד פעמי, המעביר הודעה אחת של מידע בין ישומיס. - קשר דווח בלבד, המבקש מיישוס אי להו- דיע ליישוס בי על כל שינווי שקורה בנתוניס אבל אינו מעביר את השינוי (זוהי תהיה אח- ריותו של יישוס בי לשאוב או לא לשאוב את המידע שהשתנה). - קשר ייחסיי שבו מעביר יישוס אי ליישוס בי הודעה על כל שינוי שקרה בנתוניס כולל הנ- תוניס המעודכנים. קשר ספ יכול להיות קייס בו זמנית בין יל- שוס אחד (שרת) למספר יישומים אחריס (לקוחות). כך ניתן בהחלט לבצע שרשרות של קישורים דינמיים ואפילו קישורי הלוך חזור (כל עוד המערכת לא נכנסת לסחרור). למ- עשה יישום יכול להיות בו-זמנית לקוח ושרת של ספ וגס לדבר עס עצמו. קו נפרד לכל נושא מבחינה טכנית לכל שיחה כזו נפתח קו תק- שוהת נפרד, כאשר קו תקשורת הינו בין שני ישומים פרטניים (כאשר אחד הנו השרת והשני הינו הלקוח), על נושא אחד בלבד וכו- לל צבר נתוניס מוגדר. לצורך עבודה על מספר נושאים יפתחו היי- שומים קו תקשורת נפרד לכל נושא. הקו משמש אך ורק להעברת המסרים הקשורים 125 6 ישראל יוני 199% לאותו גוש נתוניס וכל צד יכול ליזוס ניתוק. תרגיל: 1) פתח את היישוס מברשת הצבע וצייר ציור כלשהו. 2) שמור את הציור בשס כלשהו (אחרת וה לא יעבוד). 3) פתח את היישוס תמלילן. 4) בצע לתוכו הדבק וקשור (לא הדבק רגיל). 65 פתח את היישוס כרטסת. 6) בתפריט עריכה של הכרטסת עבור ממצב טקסט למצב תמונה. 7) עכשיו בתפריט עריכה ניתן לבצע הדבק וקשור. 8 סדר את כל שלושת התוכנות על מסך אחד. ראה ציור 3. 9) חזור למברשת הצבע ובצע שינוי כלשהו בתמונה. מה קוה! מה שמענין אותנו הוא שהשינוי השתקף בו זמנית בשני התוכנות המקושרות למברשת הצבע. זו דוגמה של קישור בין שרת אחד למספר לקוחות. ראה ציור 4. "7 0 בע"מ מדריך מורשה לקורפי שזצזטשוחז *16ס5סז6/וו 08 לעומק אחת המגבלות הגדולות של ככ היא שעל היישוס השואב את המידע לדעת ממי הוא שואב, מה מותר לו לשאול וכיצד הוא מקבל כל תשובה. למרות שהפרוטוקול מוגדר היטב באופן כללי, מה שואלים נקבע באופן פרטני לכל יישום. אין דין שאלה לגיליון אלקטרוני, המבקשת תוכן תא מסויים, כדין שאלה למעבד תמלילים, המבקשת קטע מלל או כדין קישור לתוכנה גרפית המייצרת גרף מנתוניס. המגבלה הזו הינה נקודה שאיננה ברורה ממבט ראשון. אם יש פרוטוקול סטנדרטי ואחיד מדוע לא יכול כל יישוס לדבר עס כל יישוס מבלי לדעת מה הוא עושה. התשובה היא (זאת נקודה תיאורטית אמנס אבל חשובה), שאחריות הטיפול בתשובות מוטלת על היישוס השואל ולכן עליו לדעת לשאול ולדעת גס מהי התשובה. הצורך בי- דיעה כזו פוגע בכלליות המערכת וזו בעיה ש-5כ איננו יכול לפתור בגלל הצורה בה הוא מוגדר (פרוטוקול להעברת מידע). לעו- מת זאת, כמו שנראה בהמשך, 01/8 פותר את אותה הבעיה בקלות שכן ב-001.8 יישום בי לא יודע דבר על יישוס אי ולמרות זאת הס מדבריס ביניהס ללא כל בעיה. בעיה נוספת שמסתתרת כאן הגה אותו מגדל בבל של צורות הייצוג השונות הא- פשריות לאותו מידע. בבעיה כזו כבר נתקלנו במאמר הקודס, בקטע העוסק בניתוח המ- פורט של שימוש בפורמטים שונים על ידי לוח הגזיריס על מנת לתת שקיפות למשתמש הפשוט. הפתרון שנותן ה-שסכ הינו דומה, גם כאן יש תמיכה במספר פורמטים. למעשה הדמיון רב עד כדי כך שפרוטוקול ה-8פ נקרא לוח הגזיריס של המתכנת. בחלק השלישי של המאמר, שיופיע בחוברת הבאה, נוכל סוף סוף לדון בנושא ה-01/8 כאשר כרגע יש בידינו את כל הכלים להבין מה מסתתר מאחורי המונח. מרכז הדרכה מקצועי למזצדי ‏ 06ס5סז6ו זקוטסזק הסזווו!50 145ס5סז6/ו מדכז הדרכה מודשה (416) למוצדי 15ס5סז6;שו חברת ידאג שמחה לבשר לציבור לקוחותיה על פתיחת מרכז ההדרכה החדש שלה בתל-אביב לרגל פתיחת המרכז החדש אנו מחפצעשים מדריכים נוספים, איכותיים ומקצועיים בדבר פרטים נוספים וקבלת לוח קורסים עדכני התקשר למשרדנו בחיפה 04-628186 126 6 ישראל יוני 1994 02 שוזו.6) רן אברהמי 12.5 | 271 23.4| 5% 4% 2% | 2.6 20% 29 6% 9 5 4% מקרו למתכנתיס מקרו ללוח טילוקין [שפיצר] כל תהליך של עיבוד נתוניס כרוך בהעברת דבריס ממקוס למקוס במחשב. תוך כדי הו- לכתם עוברים הדברים הללו שינויים ולתוצר שמתקבל אנו קוראים הפלט המעובד. על אחת כמה וכמה עיבוד נתוניס אוטומטי בא- מצעות חיבור מקרו. כלומר, חיבור המקרו איננו רק סידרת פקודות העומדת בזכות עצמה, אלא הוא סידרת פקודות הפועלת על תשתית שהוכנה מראש בגיליון. תכנון מקרו ללוח סילוקין הוא דוגמה נאה לחיבור מקרו שמרביתו תשתית ומקצתו פקודות מקרו. אם תרצו נקרא למבנה הכולל בגיליון (תשתית ופקודות) אינטרה-מקרו, או חיבור מקרו. וזאת כדי להדגיש את המכלול השלם שמייצר אוטומציה בגיליון. פונקצית התשלום )6 פונקציית התשלוס במלואה מוסברת באיור מספר ‏ 1. נתייחס לארגומנטים שלה (תקופות, ריבית, קרן) כאל מקומות בגיליון שכל אחד מהם מכיל מספר העונה על דרי- שות הארגומנט שלו (איור מספר 4). כאשר לוקחים הלוואה בסכוס כל שהוא (קרן) למ- ספר חודשים מוגדר מראש (תקופות) וב- ריבית שווה לכל תקופה (ריבית) ומשנעים את הנתונים הללו אל האהגומנטים בפו- נקציה, מקבליס את הסכוס הקבוע שישולם מידי חודש, כך שבחודש האחחרון יפרעו הקהן והריבית במלואם. לוח סילוקין (לוח שפיצר) מראה לכל חודש וחודש את חלוקת הת- שלוס הקבוע בין תשלוס בגין הקרן לבין תשלום בגין הריבית. בתקופות הראשונות חלק הריבית בתשלום רב וחלק הקרן בת- שלוס נמוך אך היחס הולך ומשתנה במהלך הזמן. הבה נראה (איור מספר 2) כיצד גוזריס את הקרן והריבית לכל תקופה ותקופה בעזרת פונקצית התשלוס. חישוב קרן וריבית לכל תקופות ההלוואה בכל חודש הקרן היא הסכום שנותר לשלם אחרי התשלום בחודש הקודם. בחודש הר- אשון הקרן היא, כמובן, כל סכוס קרן הה- לוואה - 20,000 שייח בדוגמה הנוכחית. בחו- דש הראשון משלמים לפיכך ריבית על כל סכוס ההלוואה (1% מ-20,000 = 200 שייח) לפי פונקצית התשלום להלוואה של 20,000 שייח ל-10 שנים (120 תשלומים חודשיים) ובריבית שמחושבת 1% כל חודש התשלוס החודשי הקבוע הוא 286.94 שייח - כולל קהן וריבית. ראינו כי הריבית בחודש הראשון היא 200 שייח. מה שמותיר 86.94 שייח לת- שלוס על חשבון הקרן. לכן יתרת הקרן שעו- ברת לחודש השני היא 6 :*20,000-86.94. וחוזר חלילה 120 חודשיס. מבנה לוח סילוקין (לוח שפיצר) להפעלה ידנית כדי לחשב את חלק הריבית ואת חלק הת- שלום בכל אחד מ-120 התשלומים החו- דשיים נקים לוח כמוצג באיור 3. תחילה מקלידיס את כותרות הלוח. אחר כך את פו- נקצית התשלוס ואת קרן ההלוואה ולבסוף שורה של משוואות - השורה הראשונה שת- קרין נתוניס בלוח. לאחר מכן מבצעים פקודת ץק60 של כל שורת המשוואות הזאת - 199 שורות כלפי מטה כדי לקבל את לוח הסילוקין. תשתית ללוח סילוקין (לוח שפיצר) אוטומטי לפני כתיבת מקרו עד כאן תשתית לחישוב ידני של לוח הסי- לוקין. נבחן עתה את הצרכים שינחו את פי- תוח האוטומציה של הלוח הזה. 1. מקומות להקלדה של נתוני קרן, ריבית ותקופות כדי לחשב את הלוח להלוואה שונה כל פעם. 2. מחיקת כל הנתונים שחושבו להלוואה הקודמת לפני חישוב ההלוואה הנוכחית. 3. העתקת שורת המשוואות בלוח לפי מספר תקופות (חודשי) ההלוואה. 16 3 | 7 20.2 220 9 8 27 6 ישראל יוני 1994 מקרו למתכנתים של פונקצית התשלום, אחד יקבל את פו- נקצית התשלוס בעצמה והחמישי יראה סך הכל דינמי של עמודת הריבית בלוח. איור מספר 4 מראה את השינוייס שמ- כניסים בתשתית ללוח הידני כדי לענות על שלושת הצרכים הללו על ידי מקרו. תחילה מגדיריסם בראש הגיליון חמישה תחומים. שלושה מהס נועדו להקלדת הארגומנטיס אחר כך מבצעים את הפעולות הבאות: 1. מקלידים את המשוואות מתחת לכותרות פונקצית הת שלום תקופות,ריבית,קרן)%ת ן ורן) ו חישוב התשלום על הלוואה (קרן) שנתנה למטפר תקופות בריבית שווה לכל תקופה. ארגומנטים קרן ריבית תקופות סכום ההלוואה שיעור הריבית לתקופה אחת מספר התקופות לתשלום ההלוואה 05 1 קרן ותקופות הם מספרים (6טואי), כתובות או שמות של תאים שמכילים מספרים או משוואות שמפיקות מספרים. ריבית היא שבר עשרוני, כתובת או שם של תא שמכיל שבר עשרוני או משוואה שמפיקה שבר עשרני. הפונקציה !690 מחשבת את התשלום התקופתי על פי המשוואה הבאה: בהנחה שהתשלום מתבצע בסוף החודש. ריבית. + קרן תקופות - (1 +ריבית)-1 לחישוב התשלום השנתי כשמשלמים אותו בתחילת החודש, נשתמש במשוואה: בחודש הראשון: בחודש השנת בחודש השלישי: וכך הלאה עד שהכל משולם בחודש ה 120 בתום עשר שנים. 8 (ריבית+1)/(תקופות,ריבית,קרן)1נתק 6 חישוב קרן וריבית תקופתיים קרן = 20,000 ש"ח חודשים = 120 ריבית חודשית = 1% (12% בשנה) תשלום חודשי קבוע = 286.94 <- (690₪0)20000,.01,120 קרן = 20,000 תשלום בגין ריבית = 200 = 01. * 20,000 (הקרן כפול שיעור הריבית) תשלום בגין הקרן = 86.4 = 200 - 286.94 (התשלום החודשי הקבוע פחות תשלום הריבית) יתרת קרן = 19,913.06 = 86.94 - 20,000 (הקרן פחות התשלום בגין הקרן) צר קרן = 19,913.06 (יתרת קרן מהחודש הקודם) תשלום בגין ריבית = 199.13 = 01. * 19,913.06 (הקרן כפול שיעור הריבית) תשלום בגין הקרן = 87.81 = 199.13 - 286.94 (התשלום החודשי הקבוע פחות תשלום הריבית) יתרת קרן = 1982525 = 87.81 - 19,913.06 (הקרן פחות התשלום בגין הקרן) אל קרן = 19,82525 (יתרת קרן מהחודש הקודם) תשלום בגין ריבית = 19825 = 01. * 1982525 (הקרן כפול שיעור הריבית) תשלום בגין הקרן = 88.69 = 19825 - 286.94 (התשלום החודשי הקבוע פחות תשלום הריבית) יתרת קרן = 1973656 = 88.69 - 19,825.25 (הקרן פחות התשלום בגין הקרן) יק 6 ישראל יוכי 1994 = הלוח כמתואר באיור מספר 4. 2. מעתיקים את שורת המשוואות (מסגרת כהה בלוח) אל תא 01. 3 מגדירים את התחוס [6ח1 כמתואר באיור מספר 4. 4 מוחקים את כל המשוואות בשורה עס המסגרת הכהה בלוח. משמעות הללו | זהה באיור מספר 3. המשוואות למתואר את שורת המשוואות שנועדה להעתקה, כדי ליצור את הלוח, שומריס במקוס אחר ולא כשורה הראשונה בלוח. לעיתיס קרובות, בעת כתיבת חי- בור מקרו, צריך לשמור על אחידות מבנה השו- י רות בלוח - כולל השורה הראשונה. בנוסף לכך בדוגמה הנוכחית צריך לשמור את המשוואות הללו במקוס אחר כדי שלא ימחקו על ידי המ- קרו ש"מנקה את השו- לחן'יי לפני הקמת לותח להלוואה חדשה. מקרו להפעלת לוח סילוקין המקרו עצמו - (ראה איור מספר 5) - מורכב משני משפטים קצרים ופשוטים. הראשון ממקס את הסמן ומנקה את המשטח שנועד לקבל את הלוח להלוואה הבאה. השני מעתיק את שורת המשוואות למטה כמספר תקופות (חודשים) ההלוואה פחות אחד. המשפט השני הזה צריך לדעת עד להיכן יעתיק את שורת המשוואות - כפונקציה של מספר החודשים. לשס כך מתו- ארים באיור מספר 5 שני נוהלים. הנוהל האחד, והוא המ- היר והטוב מהשניים, מפעיל סמן לוגי. מקימים תחוס 4011 (איור 5) וכותבים בו משוואת מחרוזת במבנה תת שיגרה. את פקודת ה-עק00 מבצעים ממקומו ועד לכתובת הנוכחי | של הסמן שבתת-השיגרה. כתובת זו מורכבת מאות הע- מודה, מהשורה הר- אשונה של התחום שי- קבל את שורת המשוואות וממספר החודשים לתשלום הה- לוואה. הנוהל השני מפ- עיל סמן בפועל והוא מתואר בתרגיל שבאיור מספר 5. שני הנוהלים מבצעים שינוע מידע אל תוך המקרו. אפשר להוסיף לחיבור הזה מרכיבים רבים נו- ספים כיד הדימיון הטו- בה על המחבר. כמו למשל, נוהל להקלדה מבוקרת של נתוני הה- לוואה, מקוס להקלדת החודש והשנה לתשלום הראשון ועמודה נוספת בלוח להקרנת תאריך כל תשלום, נוהל הדפסה ועוד. בחודש הבא לפונקציה | קטאססוצ69 מקום מכובד ביותר במ- ספר רב של יישומי גי- ליון. אך כאשר הגיליון ייכבדיי ו/או הפונקציה מופעלת על מספר גדול מאוד של שורות נוצרות שתי בעיות החישוב נמשך זמן רב מאוד ו/או הזיכרון ‏ "נגמר" מהר מאוד. בחודש הבא אציג שלו- שה נוהלי מקרו 5 לופיים לפתרון שני הב- עיות הללו. קטן ונחמד איור מספר 6 מציג נוהל להחדרת ארגומנט דינמי למקהו (%ח3!פ]. | הנוהל מקרו למתכנתים אלגנטי, פשוט ומהיר ביותר. במיוחד, חשי- בותו בכך שהוא יוצר נתיב מקשר בין הגי- ליון לבין המקרו. כך אפשר לכתוב ב-2ז0 משוואת מחרוזת, המיצרת כתובת דינמית כפונקציה של מונה פעימות בלולאה או כל דבר אחר שנרצה. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו לתיכנות בגיליונות | אל- 9 מבנה לוח סילוקין להפעלה ידנית קרן = 20,000 ש"ח | חודשים = 120 ריבית חודשית = 1% (12% בשנה) תשלום חודשי קבוע = 286.4 <-- (60₪1)20000,.01,120 8 6 ( תשלום על חשבון כאן מקלידים את משמעות 4 | מקלידים את פונקצית התשלום ומקבלים את התשלום החודשי הקבוע. 5 | מקלידים את הקרן. 6 | המספר 1 - בתא הנוכחי. מיספור אוטומטי כשמעתיקים כלפי מטה. 6 | קרן ההלוואה - בתא הנוכחי. ‏ יתרת הקרן מהחודש הקודם כשמעתיקים כלפי מטה. 6 | תשלום הריבית בחודש הראשון - בתא הנוכחי. הריבית בחודש הבא כשמעתיקים כלפי מטה. 6> | תשלום ע"ח הקרן בחודש הראשון - בתא הנוכחי. בחודש הבא כשמעתיקים כלפי מטה. 6> |יתרת הקרן בחודש הראשון - בתא הנוכחי. בחודש הבא כשמעתיקים כלפי מטה. 0 תשתית ללוח סילוקין אוטומטי לפני כתיבת מקרו 0 [ סכום ההלוואה: 20,000 | 085 1 מקומות להקלדת נתוני ההלוואה ריבית שנתית ב %: 12 זוטות שמות |2-] מספר חודשי תשלום: 120 סו לתאים 5 תשלום חודשי קבוע:. 8 | זהסוחץ3 בעמודה 6 24| שו ירהטיזרתר,. סה"כ-תשלומי ריבית: |0 | שץ-. | אטום 7 . 5 | | כאן מקלידים: | / 5% > באן מקלידים: | 6 | (108(2ח0, 10/12/10 הס )תק )0 טס תשלום על חשבון = (290₪0)012.08000) |7 ]| יתרת =פבשבבים-==== יתרת 5 | קרן קרן ריבית פתיחה חודש |9 | | באן מבצעים: 1 גוחזסי ספחגת ‏ [ 812.62011 ] [אתג| >> סדר העבודה: 1. מקלידים את כותרות הלוח 2 מגדירים תחומים, פרט ל 1.61 3 מקלידים משוואות 4 מעתיקים את שורת המשוואות מ 812612 אל 01 5 מגדירים את התחום 1861 6. מוחקים את שורת המשוואות מ 912..612 19 6 ישראל יוני 1994 ב 0 שר מקרו למתכנתים ַ 7 81ת18/ 7 [%תב[3 07ז%17+20ת318 את8[ס+]6נתס+ ל ]וט 7 7.4017 61ת1 זס/ --אר 11 ן | כאן מקלידים: "7ת1,0(62"476007 --15תס]/1 + (1 318% "ץשסז")][6966 )קת 5111 6:6"" + תרגיל להשוואה במקום שורת המקרו השניה כותבים את השורה: ]וטס 7 17 -115חס]/ 7.46 3061 61/ ומפעילים את המקרו. קטרוניים שהמחבר מלמד בירושלים באו- ניברסיטה העברית (מרכז בובר) טל: 0, ובחברת רוברט הלף: בתל-אביב קטן ונחמד טל: 03-5612040 ובירושלים 02-259595/6, ארגומנט דינמי במקרו %מפוט במוסדות ובמפעליס. 1 1 א 8 ו וט 7 [(6960)4011 את8]פ+ ל (6) רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח :י- 2 1 שומים. | טל 02-7927668 (גם בערב) 5 72 = | ירחון מולטימדיה על תקליטור. קבל בגירסת מקינטוש אר חלונות (כונן תקליטורים הכרחי) 3-0 חוו 685 זטסץ 6822|6 ... טסץ זס) 8 8זס)טטזוחסס זטכ) עזושו83ז6 בו60וחזווטוח .0 06 0) )סח 0611806 א6 חה 5!! 6 0! ה35|] ח50166 זסוטקוחסס זטסץ הוח 1-50 6 ישראל יוני 1994 אחד רוינבו ₪ מקב'ס!והוסון 0 62 חס 14237106 כ]<5 !ובו שופ זס סופטוח 8וק ...6פזטוסוק סחוטסוח !ואצ 01 50000856 זסווחפזק 6ת1 5 כ 0פטוווטה א לְ הז מ ] ה ח יוג 8 2 8 7 2- 02 |טסץ סו א חס 800 ...חבז > = ח03 סחאו 2805ואו ,5זמ5זסקט5 5'ו60וחגו!טרז קול זאב. ראו עמ' 149-150 (10 ש"ח בלבד דמי טיפול ומשלוח) המהבכה המדוורת עול עול ה-00 (המשך מעמוד 94) בת 20% ל-50 משתמשים, קובץ ה-;ואוא של כל משתמש יגדל ב-20% כשהוא יקרא את ההודעה. אס כל המשתמשים מסתמכים על איחסון ברשת, הודעה זו תדרוש נפח אי- חסון של 18א1 בדיסק. משתמשי לקוח 5שסשחו/ יכולים לבחור באופציה של איחסון מקומי. זו הברירה הטובה ביותר למשתמשים ניידים המקבלים דואר מרחוק ומשתמשים במחשב-מחברת כל הזמן, כיון שכך הדואר ימצא איתס על המחשב בכל עת. איחסון מקומי מקטין גם את הצורך בנפח איחסון ברשת. מאידך פעו- לה זו מצמצמת את יכולת הבקרה המ- רכזית: המנהל לא יכול לוודא שהמשתמש מנהל גיבוי סדיר של הדיסקים המקומיים שלו, ובמקרה של תקלת חומרה מקומית - המשתמש עלול לאבד את כל הדואר שלו. משתמשי פס6חו/ יכוליס לשמור עותק מהדואר ברשת, אך דבר זה עלול לגרוס לני- צול יתר של משאבי דיסק, אס המשתמשים שוכחים או מתעצלים למחוק את ההודעות הישנות שלהס. משתמשים מרוחקים מתקשרים ל-0ק <- עודי המחובר למשרד הדואר שמרי תוכנת |גחזסואם תחת "סוכן העברת הודעות" (1ח6 א הסקפחגז ד 655386 - ג דוא) מבוסטס 5. המנהל יכול להגביל את מספר המ- ערכות המריצות |גחז6!אם ע"י ריכוז מש- תמשיס מרוחקים ממספר משרדי דואר או עייי רכישת וא ל-05/2 של חברת מי- קרוסופט, המאפשר ריבוי הרצות של תו- כנית |גחזסואם על 6ק אחד. משתמשים מרו- חקים יכולים להתקשר דרך מודם או דרך קישור 25.א. ניהול משרדי דואר מקומיים מתבצע דרך תוכנה יחידה מבוססת 05, המושתתת על תפריטים ונותנת מידע על השימוש בדיסק. התוכנה מציעה שירותים למחיקת הודעות ישנות ולכיווץ תיקיות ושקי דואר. בשונה מתוכנת |ו88א:60, מאפשרת תוכנה זו לבצע את הייניקיון" גס בעת שהמשתמשים מחו- ברים. חבהת מיקרוסופט ממליצה לבצע פעולות אלו שלא בשעות העומס, אך אינה מספקת כלים כדי לזהות משתמשים פעילים או כדי לנעול את המשרד בעת ביצוע תח- זוקה. עדיף, ומומל, לבצע את פעולות המ- תוכנות דואר אלקטרוני חיקה והכיווץ כאשר איש אינו מחובר למ- ערכת הדואר. בעיה נוספת היא שתוכנות התחזוקה לא יודעות לפעול על קבצי ה-]א]א, ולכן מנהל המערכת חייב לסמוך על המשתמשיס שישמרו את תאי הדואר שלהם נקיים. משתמש הקצה חבילות בודדות הופכות את הדואר הא- לקטרוני לקל ונגיש למשתמש החדש כפי שעושה זאת ₪4911א. מערכת ההדרכה המו- נפשת והמקוונת וקבצי העזרה המובניס קרוסופט הם זוג יישומים נוספים שניתן לר- כוש, להרחבת היכולת להעברת הודעות. ניתן לקבוע כי מבדק האיות יופעל באופן אוטומטי בכל פעס שנשלח דואר, או שיופעל רק כאשר המשתמש רוצה בכך. התוכנה תו- מכת במספר בלתי מוגבל של נספחיס לכל הודעה, ותטעין את הנספח ליישום המתאים שלו כאשר הנמען יילחץ פעמיים על הצלמית המתאימה. המשתמש יכול לקבוע אפשרות להודעה על אישור של קבלת דואר, ולקבוע עדיפויות להודעות - דחוף, רגיל או נמוך. לא ניתן לשלוח עותקים סמויים. משתמשים = חוכנת :66 שול לוטום היא המובילה בשוק תוכנוח הדואר האלקטרוני מבוסט ה-אגו. אינסוך המארזים שלה ינולים להתאימה לצרכיו של במעט כל ארגון יסירו את מעטה המיסתורין מהדואר הא- לקטרוני. המימשק הוא כה נקי וברור, ות- כונות הטיפול בהודעות כה קלות לגישה, שהעושר של מערכת עזרה מקוונת עשוי להי- חשב להשקעת יתר בנושא. העברת הודעות הינה קלה ביותר. מבנה של סרגל כלים קבוע ותפריטים נגלליס נותן יכולות מיעון וניהול הודעות - אפילו לשינוי הסיסמה שלך. התוכנה מספקת מספר שי- טות למיעון הודעות, כולל רשימות תפוצה שיוצר המשתמש. ניתן לכלול אפילו כתובות מחוף ל-א1/4, כמו כתובות פקס, למשל, בר- שימות הדיוור. העברת הודעות מתבצעת בפשטות עייי גרירתן על תיבת המשלות; טופס המיעון מופיע ועליך למלאו ולשגר את ההודעה. התוכנה מאפשרת שימוש בגופן אחד בלבד בגוף ההודעה. מאידך היא תו- מכת ב-₪.01, כך שניתן להכניס מסמכיס מעוצבים במלואם ומסדי נתונים כקבצים שלמים או כחלקים נבחרים, וכן תרשימים, גרפים, שרטוטים ותמונות לתוך ההודעה כעצמים, תוך שמירה על המבנה בשלמותו. תוכנת +6ט56066 ומעצב הטפסים של מי- יכוליס לשלוח דואר לקבוצות משתמשיס במשרדי דואר אחרים, אך אינס יכולים לז- הות את החברים של אותן קבוצות. משתמשים יכולים ליצור תיקיות מקוננות. יכולת החיפוש החזקה של החבילה מאפשרת חיפוש בין תיקיות ואיתור הודעה לפי מילים או מחרוזות טקסט בכותרת או בגוף ההו- דעה. מתוך כל תיקייה ניתן ללחוץ על הכו- תרת של כל קטגוריה והתוכנה תמיין את ההודעות לפיה (הקטגוריות כוללות עדיפות, תאריך, שס השולח וכוי). הגירסה המיוחדת מאפשרת להגדיר תנאים ולבצע ניהול מיוחד בעזרת תפריטים לכתיבת כללים של תו ובעזרת היכולות האוטומטיות של העברת הודעות שיש ל-זסקגח3!) 166ח80כ/. הפתרון של מיקרוסופט למערכת 885 היא תיקיות משותפות. משתמשים יכולים לה- קימן, ומשתמשים בעלי הזכויות המתאימות יכולים לגשת אליהן ולהשתמש בהן. ניתוב הודעות מאפשר לשלוח הודעה לסדרת נמענים, כך שכל אחד :וכל להוסיף את הע- רותיו במהלך המסלול. יישומים מבוססי 1 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני > השוואתה תנונוה ע'קו'ות. תוננות דואו אלקטוונ' 7 0 לא קיים ) קיים ₪ שי וז |וג!ואחועצ 010% | |ו8 05061ז1:6 וח98[ פנתטזט] | ||6088 |וסהו0ם 0 ו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבת 6 06| 6 זס בי - 8 0 0 5 המחירים הנקובים הם לפי וגא 5 וח 0 1 הסלס סח זס 5ש0שחו/ זס! הו זו המחירון האמהיקאי 1165 6 רמה 18 וי ו 88 ו ה 188 | וק ו ם ₪ ב 010018 ₪ ₪ . . ₪ ₪ ₪ ₪ 5 חס 600185 חו8זחו3וח ח68 ז058 7 | ₪ בו וס סוס ₪ |החסוזק 0 סוק וח 3% ם ₪ וי . ₪ ₪ ₪ ם 5 הו 60חו 0] 10407 1סקקט5 זסטסז << אוהו 1 א ו או | ₪ ₪ | ₪ ב ב ₪ ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ חסקקט5 3%] 0ח3 הסחק16!6 166 166ורחו!חון ם ם ₪ ₪ ם ם ם ₪ חסקקט5 86זו- !וס ם ₪ ם . ם ₪ ₪ [] 1 3 זס! 6ו30!ו8/3 חסקקט5 |חסוזו00ן ו דה הפפט סאם פחסוז6חט- שחוזו 3% 2 אסר ץט ץח 160ווחו 22 4% 20 4% 1 01 5126 חחטוחוא8ו 6 6 ₪ ₪ . . ₪ ₪ ₪ ₪ 5 סח 080 567 ₪ . . ₪ הספסצ 0 ₪ ₪ ₪ 5 !4501 זוסקוחו ח63 507 ץוח ם - ם ם ם ם 80/01 800105ז 085טוסרן ₪ ₪ ₪ . ם ₪ ₪ ₪ 60/01 191 065טוסחן פּ ₪ א ₪ ₪ ₪ 0001806 05 ₪ ם ₪ ס ו - ₪ ₪ 160 סח ₪ ם ₪ 5שסטחו/)) ₪ ₪ ₪ ₪ סכ (ץוחס הסופזסט 5 ץזהחום הוהסה))ה ₪ ₪ | [] | [] ₪ ₪ 6 110010 ישוש ח08 507 (ץוחס חסו5ו6 ₪ ₪ ו ₪ |. 05 ₪ . - ₪ חסוז56160 116 800-50001-]חוס: (ץוחס הסופזשצ (ץוחס חסופזצ ו 94/6 0ווחו!חט/84 וה [ ו ווח 60וחו!חט/20 6וחו!חט/62 8118005 01 526/ז6סוחטח וחטוחוא3 וו וחט 0וווחט 60וחו וט א ₪ ₪ ם ם . גא ₪ 811865 קה ח08 0501 ₪ ₪ ם ₪ - . ₪ ₪ 05% 10 8118600015 000ו600] 5806 ח8ס ז250 ₪ םס ם ₪ ם ם ם ₪ 6 10חו 008015 50₪1חו 680 501 חוה6ז568 ,פַחוקוהה9ףז0 ,0תו0:655 ₪ ₪ ₪ ₪ . ] . . 011000 החסז] 8007855865 561661 ח63 0256 ₪ ₪ .₪ .| ם . . .₪ 1חות060371 זס ה003000! 5וסח5 הס1ספזום ₪ ₪ . ₪ ₪ . . ₪ 5 31100 00/1 8060 016818 ח08 501( ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 1 טס זו 1105 561961 690 0567 ₪ . . . ₪ . . .₪ וז 85510 ח08 2501 ₪ ₪ ₪ . ₪ ₪ . ₪ ווח 16081086 501 806 51076 חס 50 ם ₪ ם [] ם ₪ . ₪ 5 80)הו| 1016805 0655308 ה5ו051301 680 256 טוקסו זס ,1ה6וקו90 ,0816 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 2 . 5 100 קט 501 חס 507 - ם ם ₪ ם ₪ ם ם 0 6 ץח 0/0615 ₪ . ם ₪ ה005660) ₪ . . . ,36 /ם [ו₪03 16061086 ||3 ח0ז568 חפס ז1050 (ץוחס סוק זס ,560001 ,1841 655306 וו 118015 6 ]חסוקוססת סוסא ,5 .600 ח0פז08 | 6קע חס ,3610 וי שוזסוזק 80 0 ,שטוו 10/8 06 .60 ח0טז63 שחו[ = 1606101 ,30זחט ,עוזסוזק ,מז וק 60 | | ,6חוז 5606 ,0818 8 . . ₪ ו | ם ם ₪ּ . 857(" וש 3 סק ז5ט-₪0. (ץוחס חסוזו0= . ₪ ם . ם ם ם ₪ ץו31ו1חס 56 190סז 6 ח3) 110553005 . ם . . |₪) . ם . שוסהוו3 5 החס! 055306!/! !16 6חה הסוזה8זה6ההטססס 8 ל ₪ יו לער הק 190 לווהה לא השק ;2.0288 | -- -בנכש 10 בונ ו רהו . . ם . ם . ם ם |גוזסוטד. . . . . . ₪ . . ]הבוח 0561 חו 06%ח! . . ם . ם . ם . 635 זס 3015זף0/3 500ת56-ח0. . . ם . ם . . . קת 011-5905016 . . . . . ₪ . ₪ 0 0חועש כ|6ח קט-קסץ 5001620 35| סתז כ1 ע/901וו6 5פואו טסוק פד :6וסבסאוקה וס---69/)! = הונ הם! בותו עס וס 6005 בסו סוד :6ו0 וקה זסה-09 /א 12 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני ב לא קיים] קיים ₪ ל |והואח:עצ אוסשפ01א | |050008ז0וו | ה88ד5מטוש] | |80!8 |סהוטהם 00 הסצס המוצרים מפורטיסם בסדר אלפאבתי 00006 3 6 זסן 00 .5 זס 5 זס) .5 זס! יר ווה 5 !681 וסחוטאם = 8 חצפ ה סח זס] | >ששסשה:// זס! חול זס המחירון האמריקאי חוסוזש 65% 65 15 15 19 1:09 5 15 שה 1 5 10 10 10 5 10 0 10 ]0 זססוחטא ב זט 005) 5295 005 19 זס 05 195 זט 005) 149 (סו וש סו (חסופזסצ פע%ס0חו) = (הסופזפט פשאסטח/\ = (חסופופט פצצסטה:צ. (66 9 זט 005) 5295 זט 005) 5295 8 3 5ט00ח\ (הסופזפט פצס0חו/ = (חסופזטצ פצוסטחו 5 דה הסדה דפואוואפה וו5דפצפ 0081] 5 ₪ 35,257 357 35,525 *35 5 35,525 "35 6 01568 עקקסו] ₪ ₪ 005חו\) ₪ ₪ 5 ₪ . . מ ססקט פטס (ץחס חסופזסצ (ץוחס חסופוצ ₪ ם ם ₪ ם . ם ₪ 5 !00| ח0 185108 ח63 5סאסטו/הו/1 ₪ ₪ ₪ ₪ . . . . 80067 610/16 6805 ₪ ₪ ם ₪ . . . . 5 8618105 תזוצו פחטת ₪ ₪ ₪ . . . . חס-חָ0! %זסחפח וחסז] 56087816 הס-ס! |והוח-] ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . . . ו ורסח 01 ז0פט פפו! טס ₪ חואו ₪ ₪ ₪ ₪ . . . ה ד (ץוחס הסופזצ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ . = . חסוז03ו/01ח 0158016 חס זפ 1הפוהפֶההה!/ 455398 :0 513101וחורח ה ם ₪ ₪ ם ם ם 5" || 3686 פּ ם ₪ . ₪ ₪ ם 5 0581 08008 ם ₪ ם ₪ . ₪ ₪ . 8 זט ]06/80 0056 ₪ ₪ ₪ - ם ₪ . ₪ |ו3וח 168190ט0 61618 ₪ ₪ ם ם ם . ם . 5 !וח 010 חו 50866 זוחחו1 ופט ₪ ₪ ם ₪ . . . 5 פחוזש!טס 601ןטנגפ קט 581 (65א8\00וח ₪ ₪ ם ם סגא ₪ . . ץוח 041005 051 6!כוזוטוח סְסַחבו! ₪ ₪ ם ₪ . ₪ . ם חס-00| קט-0181 מש 57518 6ַמחבו/! ₪ ₪ בי | ם ₪ ם . ץ!/107031/63 50860 החו608ז ח03 הפזפץ5 (ץחס תףופזסצ ץזו 5 ₪ ₪ ם המ | 5 . ם . 6% 10 855151801 107 6ח8ח8 6 0997 (ץוחס חסוזו6 (ץחס חסופזסצ 5" 190110018 קט ₪ ₪ ם . ם . 5 16פצוזכן ז0? 316 חס 0561 6 חס [חסוקו66ז חס ם ם ם ם ם . ם . בו 06 03 10558005 חו-זווטם בו בי חו-ז!וטם בי ו חו-ז!וטם ו סז קקח 1655306 בהר :5 ם ₪ ₪ ם ₪ . ם . חסוז3סווקק3 15( סטווא ₪ שא סגא ₪ שא שא . 2 חססקט5 16 ו סגא 2 ו ( ו גא . סגא ו 0 81085 5007818 ם וס | ₪ ווק וק | 0 יו וגא זאד ם ו ם |גחסווקס ווק ויו הו ם 8 ו בו ם וס |החסוזקס ב הו ו וסוס 68-ו 060 וס |סווקס מו מו | וו | 0 סוק מו | וא 060 וו יו ם יו יו סוס | | 5 ו יו יו ם מו סוק יו | וס [מתייו) 5 וו ם | | ו |חסוזק 0 | ווק ו ו גוא ו ם ו ם וק 0 יוו | |החסווק 0 |חסוק 0 ץו!והו הב וס [החסווכס ם וס | ווקס ו יוו ו 0 ₪ . ם . . . . . 5 חחָפז10 86 003! אוו 60 2581 86 536 16 חו 5הז8+10!ק 6|טו ו 60 זפחה+0 . ₪ ם . ם . . ם ו ם ם ם . ם ם . ם 2 ₪ּ ם ם ם ם . ם ו ם ם ם ם ם ם . ם 5חסוו0ז5)זסיי א ב יו . | . . יי . ו ו 000 ו חס וטס 10 0!6ס פוסרוטה . . 5 . . . . . וו זחפו|ס 31085 1971808חו 16סחחסת (ץחס חסופזצ הסו1נא!ו0סק5 1115( 16 סז 0167 צפניי |העופסוק סל :8ומהוקקם זסא--.69 /‏ -מת01ס) פותו סוכה זסה 6065 זכצוססוק סרוד :6ופהוקקם הסא- -09 הש 5 6 ישראל יוני 1994 14 5 שתומכים ב- 171 מזהים באופן אוטומטי את נוכחות התוכנה בעת התקנתם ומציעיס אפשרות ניתוב בתפריטי ה-6ןַ₪ שלהם. כך ניתן לשלוח מסמכים ובסיסי נתו- נים יחד עס ההודעה הטקסטואלית ישירות מהיישום. התוכנה עוקבת אחר המסמכים המנותבים, ואם כבר שלחת את המסמך בעבר - היא תיידע אותך. תוכנת הלקוח המרוחק המצויינת מאפשרת שימוש יעיל בזמן התקשורת וגמישות מרובה בעת עבודה ללא תקשורת. משתמשים עשוייס לרצות להוריד רק את כותרות ההו- דעות, ולבחון אותס במנותק. אחר-כך הס יכולים להתחבר שוב כדי להוריד רק את ההודעות החשובות להם, וכך לצמצם למי- נימוס את זמן החיבור. בכל פעס שמשתמש מרוחק מתקשר לאחר סינכרון הספריות הר- אשוני בין משרדי דואר, כתובתו המרוחקת מתעדכנת באופן אוטומטי. התוכנה בולטת ביכולות הלקוח המרוחק שלה ובתוספות השימושיות. שיטת האחסון המבוזר שלה מתאימה ביותר לסביבות בהן יש דרישה מועטה לניהול מרכזי אך נדרשת תמיכה חזקה וגמישה במשתמשים רחוקיס ובהעברת הודעות. ד 0 וו 6וח0ו5160% אזוסשז6 החבילה, פשוטה בהחלט וקלה לשימוש, מת- אימה ביותר למשתמשים עם צרכים בסי- סיים. מחירה לגירסת עשרה משתמשים 5. תוכל לקחת שרת עמוס משתמשים, להעלות עליו את התוכנה, להפעילה, לנהלה ולהכשיר את המשתמשים ביישוס מבוסס ה-1115א בפחות ממחצית השעה. מחיר הפ- שטות הוא חסרונן של תכונות דואר רבות - כאבטחה מתקדמת, תיקיות ניתנות לעיצוב , ותמיכת ₪/01 ו-5ככ. חסרים גם שירותי ני- הול מתותכמים - כמו היכולת להגביל את נפח הדיסק המותר למשתמשים, ההתקדמות לגירסה 3.0 של התוכנה הביאה לממשק >יו00ח:/ אמיתי ולשיפור בתמיכה בתיקיות. המנהל התקנת המערכת נעשית בקלי קלות: יש לי- צור ספרייה, להעתיק לתוכה את הקבצים ולהריץ את תוכנת ההתקנה תחת 05ת. תו- כנת ההתקנה קוראת את המידע על המ- שתמשיס מהרשת ומציגה למנהל את רשימת המשתמשיס והקבוצות. המנהל יכול לעבור 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני אז ולבחור את משתמשי הדואר; על המסך מצויין מספר המשתמשים המורשים שעדיין ניתן להוסיף. יש להיזהר מהתקנת יותר מש- תמשיס מהמותר: המערכת תציג הודעה טר- דנית למשתמשים ותפנה אותס למנהל. הה- תקנה מאפשרת ליבא קבוצות משתמשים ולבחור את העורך הרצוי ליצירת ההודעות. התקנה מלאה תדרוש 18א2.7 מנפח השרת. סביבות של שרת בודד אינן דורשות 145א; סביבה מרובת שרתים - כן. שרתיס מבוססי 5 יקראו את הנתוניס מהרשת |- סתנכרנו באופן אוטומטי בעת הוספת מש- תמשים. פונקציות ההתקנה מוגבלות למדי, פזורות בין מספר תוכניות 205 ודורשות יצירה של קבצי 8011. עליך לזכור בשל כך לא רק את שמותיהם של קבצי הטקסט אלא גם את מיקומם; אחרת, תזדקק לחוברת הה- דרכה. עדיף היה לו היתה למערכת תוכנית מרכזית אחת שהיתה מבצעת את כל פעולות הניהול. דוגמא לבעיית ניהול דרך קבצי טקסט: קי- שור למספר שרתים דורש את יצירתו של קוב טקסט, המכיל את הנתיבים בשרתים האחרים, בספריית המערכת בכל שרת ושרת - לאחר ההתקנה על כל השרתים. הרצת פאזפא/וא מנתחת את קוב הטקסט ומ- קשרת את השרתים. הוספה או הסרה של שרתיס תדרוש עריכה מחודשת של קבצי הטקסט. אם אתה משתמש ב-א /!ו, קת נשימה ארוכה - לאחר התקנת 85ו בעזרת זס6ופושך, עליך להצטייד בשער 185 למ- ערכת. תוכנת הניהול המרכזית, 560%צ8שוא , מאפשרת לקבוע את משך הזמן שבו דואר שנמחק ימשיך להתקיים במערכת לפני מחי- קתו המוחלטת (ניתן לבחור מייד, לאחר יממה, | יומיים, | שבוע | או חודש. 500% פוא מאפשרת לשנות את ה-חופס.1 6% וליצור קבוצות משתמשים ייחודיות למערכת הדואר (עייי יצירת קוב 45611 וה- קלדת שמותיהם של כל המשתמשים הח- ברים בקבוצה, ואז הרצת 5608%צפששא). תוכניות שירות אחרות מאפשרות לשנות את מבני התפריטים של המערכת (טאם!ואאוא), למחוק את הדואר שהועבר לתיקיית ייפח האשפהיי (א01.54/וא), לשלוח בשנית דואר בין שרתים (סעאמ5מא/שא) לקבל סט- טיסטיקה על הדואר (5747ץוא). ולבצע מספר עבודות תחזוקה נוספות. חסרות תוכניות ליצירה וניהול של תיקיות פומביות, להגדרת הרשאות למשתמשים ור- מות אבטחה, להגבלת נפח דיסק, ליצירת מערכת 385 ולגיבוי מערכת הדואר. חסרונה של מערכת בקרה מרכזית מהווה בעיה משמעותית: למנהל מערכת מוטרד פשוט אין את הזמן להשקיע בתוכנות הני- הול המבוזרות של החבילה. מערכת העזרה נותנת גישה מהירה למרבית המידע שתודקק לו. מערכת מבוססת 8:שס6חו/, = שאפילו ל-6זג\) 16‏ יש בגרסה א.4.0, היתה מא- פשרת בקרה מהירה, קלה ומרוכזת על הת- קנת הרשת ועל תחזוקתה. מאידך, התוכנה תתאים היטב לרשתות קט- נות, 20 עד 40 משתמשים, המערבות מש- תמשי 205 ו-5שס6חו/ ומבוססות על שרת אחד. חברות המשתמשות במחשבי ה-286 המזדקניס תשמחנה לאמא את הדרישה הת- סכונית ל-5% תחת 005 לתוכנת ה-758. מנהלי מערכות מרובות שרתים ומרובות שערי אא.1 ו-א ץ צריכיס, כנראה, לחפש במקום אחר. משתמש הקצה משתמש קצה עס צרכי דואר אלקטרוני פשו- טיס, הזקוק לחבילה שתשלח ותקבל דואר ותציע יכולות תיוק בסיסיות, יהיה מרוצה מממשק ה-4098ח1/. בהשוואה אליו, ממשק ה-205 מאפשר פעולות בסיסיות אך לא את האפשרויות המתקדמות כמו 01.8. למערכת אין עזרה מקוונת, אך יש כרטיס הדרכה מקוצר. כדי לאתחל את המערכת על תחנת עבודה, יש שתי אפשרויות: ניתן להריץ את תוכנת ההתקנה למשתמש (סאם.פתםפטששוא ) מ-205 ואז להרי את תוכנת הדואר מ-05 או מ-5שס6חו/), או לחילופין ניתן להטעין את אוא מסמן ה-05. בעת הרצת תוכנית ה-5סשחו (הנקראת ם אם. שעצא) בפעס הראשונה, ניתן לבקשה לשנות את קובץ ]אז.א!/ כך שהתוכנה תעלה עם הפ- עלת 5א60%חו/. סרגל הכלים בלקוח 5שס8חו/ מאפשר גישה נוחה למרבית פעולות הדואר האלקטרוני הבסיסיות. משלוח הודעה הוא די פשוט, על אף שקיימת מיגבלה לטקסט של א10. רא- שית, בחר את סוג ההודעה הרצוי. התוכנה מאפשרת מישלוח ייפתקיי (דחוף, לתפוצה רחבה, וסטנדרטי) והודעות טלפוניות (דבר מצוין אס אין לך דואר קולי). יש גם אופציה של ייהקפצת"י המסר על מסך הנמען - אס הוא מחובר למערכת. לאחר מכן בוחרים את הנמענים הרגיליס, מקבלי העותקים ומקבלי העותקיס הסמויים, מתיבה אחת. כל שנשאר הוא להקליד את הנושא, להכניס את ההו- דעה, וללחוצ על כפתור המשלוח. קריאת הודעה נכנסת מהירה באותה מידה, בייחוד כאשר אופצית הקריאה-המהירה מו- פעלת. אופציה זו מציגה את ההודעות הח- דשות שהתקבלו עס הפעלת התוכנה (ניתן לשנות את סדר המיון שלהן). בכל הנוגע למ- הירות העברת הודעות, קשה להביס תוכנה זו, דבר ההופך את יכולות התיוק האומללות שלה למתסכלות | בהרבה. ניתן ליצור עד 64 תי- קיות, אך הן אינן יכו- לות להיות מקוננות - חיסרון מהותי. התוכנה מטפלת היטב בתשובה לשולח המקורי של הו- דעה, אך העברת הו- דעה הלאה הופכת לת- הליך מסורבל ומטופש. התוכנה עשירה בערבוב כזה של דברים קליס ודברים מבולבלים, דבר שהוא רע במיוחד. לדוגמא, הודעות מסומנות בעזרת צלמית קטנה וברורה המציינת את סוג ההו- דעה. מאידך התוכנה מגדירה את תיקיית האשפה כתיקיית שיחזור ומאחסנת בה את העותקים של הדואר היוצא יחד עם ההו- דעות שמחקת. התעקשות החברה על שיוויון בין גירסת 5 לגירסת >טוס0חג/ משמעה הפסד למ- שתמשי פוסחו/. לא ניתן לגרור-ולהשליך הודעות מתיקייה אחת לאחרת, להטמיע מסמכים, או אפילו לשנות או למחוק תי- קיות לאחר יצירתן. משתמשים אינם יכולים ליצור רשימות דיוור משלהם; רק המנהל יכול ליצור ולקרוא רשימות דיוור בתוך קבו- צות משתמשים שנוצהו ב-0ז6]/8 או בתו- כנת הדואר. בנוסף, לא ניתן להתבונן בנספת או ללחוץ עליו כדי להטעינו ליישוס הטבעי שלו. בעיה נוספת היא שניתן למיין בתוך תיקיות רק לפי תאריך. לתוכנה יש לקוח רחוק (5149), אבל הוא דורש שער 115א, דבר המקשה על התקנתו. תכונותיו מספקות את היכולת הבסיסית להתקשרות מרחוק ולא יותר מכך. התוכנה יציבה, אמינה ומאוד קלה לשימוש, אבל יעילה רק להעברת הודעות בסיסיות. תוכנות דואר אלקטרוני משתמשים מתוחכמים יותר, בייחוד אלו העובדים בסביבת רשתות גדולות, ימצאו שחסרונותיה, כמו גם פשטות היתר שלה, מגבילים אותס. |ו3]חו/ ב5בחו= תוכנת [1ג/אחו/ גירסה 1.56, מציעה מערכת הודעות פשוטה לסביבת 205 ו-5שס6חו/ במחיר 5595 לגירסה של עשרה משתמשים. חבילות בודדוח הומכות אח הדואר האלקטרונ' לקל ונגיש שחש החדש נצ' שעושה זאת 65 6ק זסן |וג! 05011ז6ו! תכונותיה הבולטות הן תמיכה טבעית ב-185, יכולת סינון חזקה של הודעות לתוך תיקיות, תחזוקה יעילה של רשימות הודעות וכתובות ויכולת לשיתוף תיקיות פו- מביות לבניית מבנה דמוי 885. המנהל משתמשים יכולים לבחור בהתקנת רשת בסיסית או מתקדמת. תוכנת ההתקנה הב- סיסית מבוססת פשסטשחו/ והינה פשוטה ביותר. התוכנה הבסיסית מציעה נתיב קצר ופשוט להתקנה מיידית של הדואר הא- לקטרוני, בעוד שהתוכנה המתקדמת מא- פשרת ליצור תיקיות ציבוריות ולהגדיר את הכרך והנתיב של ספריות הדואר של המ- שתמש, ואת הקבצים השיתופיים. 85)א נדרש להתקנה מתקדמת מרובת שרתיס בלבד; התקנה על שרת בודד אינה דורשת 5, אלא אס מתכננים להשתמש בלקוח מרוחק. חבילת התוכנה כוללת ₪15//. ההתקנה הבסיסית נמשכת עשרים דקות בלבד. התקנות מתקדמות - הכוללות חיבור שירותי דואר אלקטרוני חיצוניים, שעריס ושרתים, ומאות משתמשים - יכולות לה- משך כל פרק זמן, מחצי שעה למספר ימים, בתלות במורכבות המערכת. למרהות ש-|ו8]אחו/ יודעת לקרוא מהרשת את שמות המשתמשים והקבוצות, היא דורשת שתוסיף משתמש אחד בכל פעם - שלא כמו תוכנות אחרות. תוכנת סותסזו160 אזסש6וסצן [וג!א, לדוגמא, חולפת ביעף על תהליך זה ויוצרת רשימות משתמשים תוך שניות. בה- תקנה נסיונית הותקנו 50 משתמשים; הצ- טמררנו למחשבה על משך ההתקנה למספר המשתמשים המקסימלי של 26,000. קישור לתוכנת |!וג!/אחו/ מארחת על שרתים אחרים הינו קל כמו ההתקנה המרכזית אס 5 כבר הותקן, הו- דות לתמיכה הטבעית ב-15!א. כאשר 45 ו-[ו3]אחו/ = מותקניס, יכול המנהל לקשר שרת אחר שמריף 85וא בש- לוש לחיצות עכבר. פעולת הניהול האמיתית היחידה שהמערכת. כו- ללת היא תתזוקה של ספר הכתובות הפומבי וזה של המארח. היא מטפלת באופן אוטומטי במרבית מטלות הניהול האחרות, כפינוי שטח דיסק ופינוי פחי אשפה על בסיס מש- תמש. גיבוי הוא מטלה של מערכת הגיבוי הקיימת בשרת שלך. עבור מנהליס חדשים, או ותיקיס חסרי זמן, גישת התחזוקה של כוון-ושכח תקרוץ למרחוק. חסרונה היחיד הוא שחבילה המגלה פשטות וכח כה רביס צריכה לאפשר שיטה מהירה יותר להוספת משתמשיס. משתמש קצה התקנת לקוח ה-5א0ס6חו/ לתוכנה מתבצע עייי הרצת ₪ אם. ד5א05581) מהרשת. התו- כנית יוצרת קבוצת תוכניות עס צלמית משלה, ומעדכנת את קוב [אז.א]/), בהו- סיפה הוראה להפעלת מערכת ההתרעה על הודעה נכנסת (880.5%₪5!א /) ברקע. לא ני- דרש כל נפח דיסק מקומי. במקום 886!אץ), לקוחות 005 המעוניינים בהודעה על דואר נכנס יאלצו להריץ 758 קטן של א4%. לתוכנת הלקוח יש ממשק נקי, יכולות הע- ברת הודעות בסיסית ויציבה, סינון הודעות אוטומטי עשיר והתרעה מצויינת. הכנת הו- דעה במהירות היא עניין פשוט: לחץ ץ-וזוס, על כפתור ההכנה בסרגל הכלים, או בחר 6ק6זץ מתפריט [ו9וא, וטופס הודעה ריק יופיע. 5 6 ישראל יוני 1994 56 הקלד את הנושא, לח פגד להקלדת גוף ההודעה, לח יישלתיי ובחר את הנמעניס מהתיבה שתיפתח. מהתיבה תוכל לבחור שמות מתוך ספר כתובות פומבי או פרטי או מתוך רשימת דיוור. עייי לחיצה על מקש "יאופציות'י, ניתן לבחור לשלוח עותקים לכל מספר של נמעניס מותקנים. אותה תיבה מטפלת גס במיעון עותקיס סמויים. מקשי בחירה נוספיס בתיבה מאפשרים לבחור אחת משלוש רמות עדיפות ולקבוע אם י- שמר עותק. כמו כן ניתן לדרוש הצפנה של המסר ודרישה לאישורו. לרוע המזל, סרגל הכלים אינו ניתן להתאמה ואין מבדק איות, בחירת גופן, יכולות לעי- צוב הטקסט, שוליים ניתנים לשינוי או טופס לרישום טלפונים. מאידך, התוכנה יכו- לה להדפיס הודעות בודדות או את התכולה של תיקיות שלמות במבנה מקוצר או מפו- רט, והצמדת נספחים קלה ביותר. תיקיות אינן יכולות לקנן, אבל פונקציות הסינון לתיקיה והיימזכירהיי מפצות בהחלט על חיסרון זה. היימזכירה" מאפשרת לקבוע סינון מפורט למדי לכל תיקיה. ניתן, למשל, להגדיר מסנן בסיסי שיגרוס לתוכנה לדחוף באופן אוטומטי את כל הדואר מהבוס לתי- קיית ייבוסיי ולקבוע שאס יש הודעה מהבוס שטרס נקראה, כל 10 דקות תופיע התרעה על המסך. מסננים מורכבים יותר שיכולים למיין לפי עדיפות ושולח - כמו גס לפי הט- קסט בכותרת, בהודעה או בנספחים - יכו- ליס להנחות את התוכנה, לדוגמא, להעתיק תזכיריס מחברי קבוצת המכירות למקומות שוניס בתיקיות המכירות. בצמוד למערכת הסינון החזקה, בולטת בחו- זקה מערכת תיבות ההתרעה המפורטות של התוכנה. מרבית חבילות הדואר האלקטרוני מציגות צלמית או משמיעות צליל בעת קבלת דואר ברקע. תוכנת |וג!אחו/ מציגה תיבת שיחה בה מפורטים מספר ההודעות שהתקבלו, שולחי ההודעות ומיקוס ההודעה בהתאס למסננים המוגדרים. החוסר במנגנוני אבטחה הוא מקור לדאגה. האבטחה היחידה הניתנת היא זו שמספקת מערכת ההרשאות של הרשת. כל משתמש עס גישה לסיפריות הדואר יכול לקרוא את המטרים; הדואר המאוחסן אינו מוצפן. למ- עלה מזאת, התוכנה אינה מוגנת בסיסמה. הנוהל של התוכנה לשמור עותק של דואר יוצא בתיקית דואר יוצא עשוי לבלבל. מש- תמשים חסרי הדרכה עלולים לחשוב שה- הודעות לא נשלחו, כיון שמרבית המ- שתמשים משוכנעים כי תיקיית דואר יוצא 6 ישראל יוני 1994 תוכנות דואר אלקטרוני מאחסנת דואר שטרם נשלח. תכונת האיתור של התוכנה היא מקור אפ- שרי אחר לבלבול. בשונה מחיפוש רגיל - בו התוכנה מחפשת מידע בעקבות פקודה שקי- בלה - החיפוש ב- [וג!/אחו/ מתנהג כמסנן. בעזרת תיבת דיאלוג הדומה לזו של היימזכירה'י, מגדירים יימסנן" המבוסס על תאריך, עדיפות, סטטוס, שולח, ותוכן ההו- דעה. לאחר מכן אפשר להפעיל או לבטל את מצב החיפוש. השיטה פועלת היטב, ומציגה בכל תיקיה רק את ההודעות שעברו את המסנן. הבעיה היא שהאינדיקציה היחידה על כך שמצב חיפוש הופעל היא הודעת זז קטנה על סרגל הסטטוס. כתוצאה תוקפים אותך מעת לעת התקפי פניקה כאשר אתה שוכח לבטל את מצב החיפוש ומגלה לפתע תיקיות איכסון ריקות. למערכת תמיכה טובה בלקוח רחוק (בעלות 5). במהלך ההתקנה, קובץ עזרה מועלה אוטומטית בכדי לסייע בהתאמת סוג הקשר המוקס והמודס בו תשתמש. אס תבחר לה- תקין את החבילה המלאה, תודקק לנפת דיסק של 18א2. תוכנת 606 |וג!אחוצ נראית זהה לחבילה השולחנית אך כוללת תפריט קישור שמאפשר לקבוע את זמן הקי- שור ולקבוע את הפרמטרים של המודם. היא גסם מאפשרת ליצור פריטים חדשיס בתפריט המנהל, לשם ניהול המשתמשים והפעולות המופעלות בעת הקמת הקשר. בדומה לגי- רסה השולחנית, ניתן להתחבר דרך 005 או 5יסחו /\, ומתקבל חיווי בעת קבלת הודעה. לא ניתן להוריד סיכוס הודעות או להתבונן בהודעה מרחוק, אך ניתן לבחור בין שידור לקליטה, לקבוע את גודל ההודעה המירבי להעברה, והתקשרות על-פי פקודה או על-פי תזמון קבוע מראש. בנוסף ניתן לקרוא גס הודעות שנפתחו בעבר. תכונות היימזכירהיי המעולות של התוכנה ותוכנית ההתרעה המצויינת מתאזניס עס ההתקנה המאכזבת של משתמש אחרי מש- תמש וחוסר האבטחה, באופן הממקס את התוכנה בקטגוריה של ייתוכנות מתסכלות במצוינותן'י. בתוכנה חסרה הנחמדות אליה הורגלנו לצפות מהחבילות האחרות, וכמעט שאין בה חידושים. עדיין, ניתן לצפות שב- גרסה הבאה היא תשתפר ותוכיח את עצמה כמוצר איכותי מהשורה הראשונה. 6 +%+60)ו6ק0זס/ תוכנת המשרד של וורדפרפקט, גירסה 4.0, כוללת פלטפורמת דואר אלקטרוני בעלת יכולות נרחבות. לתוכנה יש את הכלים הנ- דרשים למנהל ולמשתמש כדי לתמוך בה- עברת הודעות משותפת וכדי לנהל משימות של קבוצות עבודה ורצף עבודה. במחיר של 5 לשרת ו-535 עד 599 למשתמש החבילה תשרת את דרישות הארגון טוב יותר מכל חבילה אחרת בתחום מחירים זה. התבוננו בגירסת 205, בגירסת 5שסשחו/ ובתוכנת הלקוח המרוחק. החבילה תומכת גם בלקוחות מקינטוש ויוניקס (תוכניות לל- קוח 05/2 נידחו לעת עתה). המנהל המערכת מספקת שירותי ניהול בעזרת תו- כנת 05 נוחה לשימוש, המאפשרת לקבוע, לשנות ולהוסיף משתמשים. ההתקנה על השרת אינה קשה, אך אתה תיאלצ לעבור על התיעוד בפרוטרוט ולהחליט על שמות הס- פריות לפני שתתחיל. אתה תשתמש בת- פריטים הפשוטיםס של תוכנת הניהול כדי להוסיף משתמשים ממערכות הפעלה של רשתות נפוצות, כמו מערכת 5מא[% של חהעְחגם, מערכת זסצז56 1/4 של 1א18, מע- רכת זספַגּחג)א 1.4% של מיקרוסופט, או 6זג וא של ||צסאז. תוכל לבחור את כל המשתמשים או את חלקם, ולהוסיף מש- תמשיס מקוב> [501ג. תוכנת הלקוח מותקנת על הדיסקים המ- קומייסם של המשתמשים, מהקבצים שעל השרת (פרט לתוכנת הלקוח המרוחק). ניתן לבצע התקנה מקומית, המעבירה את כל הקבצים הדרושים לדיסק הקשיח של המ- שתמש, או לבצע התקנת רשת, המריצה את הקבציס מתוך השרת. התקנה מקומית דו- רשת וזמן ונפח דיסק ניכרים, בייחוד ללקוח יחו / הצורך כ-138 נפח דיסק. נדרשה כמעט חצי שעה להתקין אותה על מחשב בודד. לקוח ה-₪05 משתמש בנפח דיסק של כ-5.5%18; הלקוח המרוחק משתמש ב-4.218. לתוכנת ה-0006 יש מערכת לשינוע הודעות הקרויה "שרת הודעות" המנהלת כל דבר, החל מהעברת הודעות פשוטה ועד להעברתן בין שרתים שוניס, משרדי דואר ואתריס מרוחקים. תזדקק ל-6ק ייעודי כדי להריף את תוכנת שרת ההודעות (אלא אם יש לך משרד דואר בודד) ואת תוכנת 4586 לחיוג מהחוק התור הינו חלק מהותי של שי- רות העברת ההודעות: הודעות נשלחות לתור לפני הפצתן ליעדיהן. תהליך זה יכול לה- תבצע על אותו 6חבו נמצא שרת ההודעות, או על 6 נפרד כדי להאיץ את העברת ההו- דעות. היכולת ליצור קשר עס רשתות ועם תוכנות דואר שאינן דומות דרך שעריס אופציונלייס הינה אחת התכונות החזקות של התוכנה. היא מציעה תמיכת שער לרבות מהמערכות להעברת הודעות, כמו 60:81 של לוטוס, 58 ו- 05 א5 של חברת 1א18, מערכות 5 ו-6ח0-חו-11 של 6מכ ו-400.א. הש- ערים ל-]81א:00 ול-8075? מאפשרים סי- נכרון ספריות, תכונה המאפשרת להמיר מש- תמשים בין שתי פלטפורמות דואר שונות ולשמור את היכולת לנהל את בסיס הנתוניס של משתמשי הדואר מתוכנה מרכזית אחת. בעת הסינכרון מאפשרת התוכנה לשמור על הדואר הקיים כבר בתיבת הדואר של כל משתמש. התוכנה מציעה סינכרון ספריות גם לדואר 5!אש, אך רק בכיוון אחד - מה-5וא אליה. כמו כן כלול שער 471 המאפשר לנצל מוצריס אחריס ולקשרס לדואר האלקטרוני, ושער פקס המאפשר משלוח פקסים. יכולות הדיווח של התוכנה כוללות יצירת רשימות של מידע הנוגע למערכות, למשרדי הדואר ולמשתמשים. לרוע המזל, בדוייחות חסרים פריטיס שמרבית המנהלים מחפשים, כמו מידע על נפח הדיסק שנמצא בשימוש. משחמש הקצה ללקוחות 205 ו-5ס0חו/ מוצע אוסף עשיר של תכונות, כולל מערכת כללים, ניתוב הו- דעות, מבדק איות, מילון למילים נרדפות (9טזט658ד) ומנהלי קבציס ותיקיות. מנהל נתונים אישיים (/א1?) משולב ומתזמן קבו- צתי מספקיס לוחות שנה ותמיכה בניהול משימות. לקוח ה-5שס6חו/ עדיף בהרבה על לקוח ה-205; הוא כולל את כל השיכלוליס שה- תוגלנו לצפות להם בחבילות דואר אל- קטרוני רציניות - תכנות מקרו, תמיכת 01/8 ו-05כ בלקוח ובשרת, הכלת 018 ושירות ₪, גרירה-והשלכה של כתובות וסיור מו- דרך מונפש במבוא. כל חבילת לקוח מציעה עזרה הגישה להקשר ויכולת ‏ "איך אנל..." הדורה, המסבירה על יותר מארבעיס הת- כונות המתוחכמות של התוכנה. חוברת הד- רכה שימושית כלולה עס שני הלקוחות. כאשר אתה מריץ את לקוח 5שסוחו/), הח- לון הראשי מאפשר בחירה בין האפשרויות העיקריות של התוכנה - :ומן אישי, דואה, פגישות קבוצתיות, וניהול משימות. ניתן לה- שתמש בתפריטים נפתחים במקום בלחיצה על הצלמיות. תכונה ייחודית לתוכנה היא תוכנות דואר אלקטרוני | -- 4 ח|כנח 01106 1601ז6ק0זס\ שו'יכח לקבוצה הלצומלצמח של הוננות דואר אלקטרוני המלחא'מוח למגוון ארגונים ב'ייחוד אלה הפובלים מלחהליך ההתאומלה וההלדה של מערכח 5-סחהק שלהם היימדףיי, חלון ריק המקביל לחלון של קבו- צה במנהל התוכניות, המאפשר לך להוסיף צלמיות משלך. הממשקים של לקוח ה-205 ושל הלקות המרוחק (שגם הוא מבוסס 05כ) הינס גר- פיים מאוד, כך שהשימוש בעכבר בגירסת ה-205 הוא כמעט דרישה. שניהס מא- פשרים פתיחה בו זמנית של מספר חלונות ותפריטים נגללים. הלקוח הרחוק כולל תפ- ריט 6סוח6 המאפשר טיפול בבקשות להו- רדה סלקטיבית, עיבוד אצווה וקישורים אסינכרוניים. פרט לכך, לקוח ה-05כ וה- לקוח המרוחק הם כמעט זהים. בכל גירסאות התוכנה, שליחת הודעות הינה תהליך פשוט המבוסס על טפסים. מלא את שדות הנמענים, ואס תרצה, גם את שדות מקבלי העותקים והעותקים הסמויים, בע- זרת המקלדת או בעזרת רשימות בחירה הקלד את שדה הינושאיי, והקלד, או יבא את הטקסט לגוף ההודעה. מענה או העברת הודעה הינה קלה ומתבצעת בלחיצת כפתור, והתוכנה מאפשרת ניתוב הודעה דרך רשימת משתמשים. קל לעקוב אחר מהלכה של ההו- דעה מרגע ששלחת אותה. מידע על הודעה מסויימת - מי קרא אותה ומי לא, האם הו- עברה לנמען הבא או לא וכוי - ניתן להשגה בלחיצת כפתור. למעלה מזאת, תוכל ליצור ספריות מקוננות כרצונך, ולאחסן או למחוק הודעות בהתאם לקריטריוניס שאתה קובע. בלקוח ה-5שסטנחוץ), תוכל לגרור הודעות מתיקיה אחת לאחרת ולהצמיד קבצים נס- פחים להודעה עייי גרירתס ממנהל הקבציס לגוף ההודעה. לקוח ה-058 מציג רשימת בחירה לניספחים. ניתן להפריד קבצים ני- ספחים מההודעות ולשומרס בדיסק המ- קומי. בלקוח ה-5שסשחו/, ניתן ללחו על הניספח והוא ייטען אוטומטית ליישומו הט- בעי. תוכל ליצור מערכות כללים בעזרת תה- ליך פשוט של יימלא-את-החלליסיי. תוכל לה- גדיר כללים בצורת "כאשר ... אס ... אז ...", באופן המאפשר לטפל כמעט בכל אירוע. תוכל לחפש הודעה בתיקיות עפייי טקסט בשדות השולח, הנמען והנושא, ובתוך גוף ההודעה. ניתן למיין תיקיות על-פי סוג הפ- ריט, השולח, הנמען או הנושא. שני הלקוחות כוללים את ח!-00013166 תוכנת שירות לצפייה בקבצים, המאפשרת להתבונן בנספחים ולהדפיס אותם אפילו אם אין לך את היישוס שיצר אותס. התוכנה תומכת ביותר מ-150 פורמטים של קבצים. לקוח ה-005 כולל תוכנת התרעה קטנה, שוכנת זיכרון (10%), המודיעה על קבלת דואר חדש ויכולה, אס תבחר, להפעיל את תוכנת 6 עס הדואר החדש פתוח אל מול עי- ניך. חיסרון אחד הוא האיטיות של המערכת - לא רק ב-8ו60ח1/ אלא גס ב-05. מוטב לך להריץ אותה על מערכת יותר חזקה ממ- חשבי 3865/1612 בהס היא נבחנה. תוכנת 00666 שייכת לקבוצה המצומצמת של תוכנות דואר אלקטרוני המתאימות למ- גוון ארגוניס. תמיכתה המצויינת בשערים למערכות אחרות הופכת אותה למושכת יותר עבור עסקים גדולים - בייחוד אלה הסובלים מתהליך ההתאמה וההמהה של מערכת 5 שלהם. תכונות היומן האישי וה- קבוצתי, תיזמון המשימות וניהול מהלך עבודה משלימים את ליבת הדואר הא- לקטרוני העשירה, ויוצרים מערכת העברת הודעות משולבת וחזקה. 5 17 6ץ ישראל יוני 1994 איור 1: מדפסת מדבקות ו מתוצרת סייקו. חבל שאינה תומכת בעברית. 58 המחשביסם האישיים עשו מהפיכה אמיתית בכל נוהלי העבודה במשרד, אולס בעיה קטנה אחת נשארה בלתי פתורה והיא הדפסת כתובות על גבי המעטפות. כאשר קיימת במשרד תכתובת עם גורמים מזדמנים עליך להדפיס לכל נמען את כתובתו האישית על המעטפה - משימה המקולדת בדרך כלל בנפרד, או נעשית בכתב יד. בכתבה זו נציע פתרון פשוט ואלגנטי לבעיה כואבת זו באמצעות תוכנה חופשית הנוטלת פיקוד על המשימה. עקב אנילס במשרד הממוחשנ: הדפסת כתובות על גבי מעטפות ננסה להבהיר את הבעיה: אתה כותב מכתב במעבד תמליליםס כלשהו ורוצה להדפיס על מעטפה את שורות הנמען בלבד. כיצד תעשה זאת! הבעיה נראית פשוטה מאוד אך לא ידוע לנו על שוס מעבד תמלילים עברי מקו- רי שעושה את הדבר כיצד לעקוף את הבעיה! אנו מכירים כמה דרכים להתגבר על בעיה זו, אך כולן דרכיס עקיפות, מייגעות וב- לתי מתוחכמות: 1. הדרך הראשונה היא להקליד בקו- ב נפרד את שורות הנמען על המסך במרחק של כ-10 שורות מהקצה הע- ליון של הדף ובמרחק של כ-40 תוויס מהקצה הימני של הדף ולשלוח את הקובץ למדפסת שמוזנת במעטפה במקום בנייר רגיל. התנאי הוא כמובן שהמדפסת תוכל להזין לתוכה מעטפות. במדפסות הלי- זר הנפוצות מתוצרת 4 מתעוררת בעיה נו- ספת שהמעטפות מוכנסות אליהן לאורך צידן הצר ולכן יש להדפיס עליהן בהדפסת רוחב (056800ח13) בלבד. דבר זה מחייב להחליף את מנהל ההתקן (זסצוז6 60%100) של המדפסת לפני הדפסת המעטפה ולהחזירו למצבו הרגיל לפני שמ- דפיסים את המכתב עצמו. בסיכום: דרך ארוכה בלתי יעילה ומסורבלת - לא מומלצת לאף אחד. 0 ישראל יוני 1996 מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשביס בעיימ 2 הדרך השנייה מתאפשר ת רק במ- עבדי | תמ- לילים הי- כולים לשלות למדפסת | קטע מסוים מהקוב. במקרה כזה, מסמניסם קטע במסך ושולחים אותו למדפסת וחוסכים את הטרחה הכרוכה בהקלדה מחדש של הכתובת, או בהעתקתה לקובץ נפרד. כל בעיות המדפסת שצועו לעיל, שרירות וקיימות גם כאן. 3. הדרך השלישית מנסה לעקוף את הבעיות באמצעות מעבד תמלילים חזק כמו. 6זס/ 5 ו זסיז שמכיל אופציה מיוחדת לה- דפסת שורות הנמען על גבי מעטפה. אופציה זו בוודאי אינה מעשית לכל מי שאינו מש- תמש במעבד תמלילים זה ואיננו חושביס שהיא בלבד תפתה מישהו לעבור להשתמש במעבד תמלילים גדול וכבד כזה. 4. הדרך הרביעית נוקטת בגישה שונה: מכי- ניס מדבקות עס כתובות ידועות מראש ומ- שתמשיס בהם בעת הצורך. שיטה זו טובה רק למקרים של תכתובת עס גורמיס קבועיס וידועיסם מראש, אך אינה נותנת מענה כללי לבעיה. 5. הדרך החמישית היא להשתמש במדפסת מדבקות מיוחדת המשולבת עם תוכנה. מד- פסת כזו, כפי שרואים באיור מס' 1 ניטונה מגליל של מדבקות ובכל הדפסה ניתן להפיק מדבקה בודדת. בעזרת התוכנה לוכדים את שורות הנמען לזיכרון ומעבירים אותן משס ישירות למ- דבקה. הפתרון נשמע ממש אידיאלי, אך קיימות בו כמה בעיות: ראשית, המדפסת עולה 5299 (בארהייב), כמעט כמו מדפסת רגילה. שנית, המדפסת אינה עובדת בעברית והיבואניס של חברת טייקו בישראל אינס נוקטים <ו- זמה להסבת המדפסת לעבודה בעברית וחבל!. קיימת מדפסת מדבקות נוספת מתו- צרת ברדר, אך היא אינה מיועדת למטרה זו מכיוון שאין לה כל אפשרות חיבור ל-6ק ולכן יש צורך להקליד בה את כל הטקסט של המדבקות מחדש. 6. הדרך השישית היא נחלתם של המ- שתמשים המנוסים יותר: טוענים לזיכרון תוכנה לוכדת מסכים ובעזרתה מכניסיס את שורות הנמען למאגר זמני בזיכרון, שממנו אפשר אחייכ להדפיס למדפסת. כל בעיות המדפסת שצוינו לעיל, שרירות וקיימות גם כאן. כפי שרואים, כל הדרכיס שצוינו כאן אינן מבצעות את עבודתן בצורה שקופה למ- שתמש וכולן מחייבות מעורבות כלשהי שחו- רגת מרמת הידע המצויה בידי המשתמש הממוצע. הפתרון האלגנטי הפתרון האלגנטי שבאנו להציע כאן היא תו- כנה חופשית מיוחדת ללכידת מסכים בשס )אפפג, שמאפשרת לך לנתב את הפלט למ- דפסת תוך שימוש בפקודות המדפסת הס- פציפית שלך. אפשרות מיוחדת במינה זו מע- מידה אותה ברמה אחת מעל התוכנות הרגילות ללכידת מסכים, מפני שהיא מא- פשרת שליטה מוחלטת בהדפסת הפלט במ- דפסת. לדוגמה, תוכנה זו יכולה ללכוד ול- הדפיס את שורות הנמען על גבי מעטפות בגדליסם שוניס במדפסת לייזר במצב אופקי (050806ח18) וללא צורך להחליף מנהל התקן, ותוך שליטה מלאה על מיקוס הפרטים במ- עטפה. אופן השימוש גתוכנה הפעולות שעל המשתמש לעשות כדי להדפיס כתובות הן פשוטות מאוד: תחילה טוענים את התוכנה לזיכרון בא- מצעות הפקודה 48א. זוהי תוכנה שוכנת זיכרון (158) התופסת כ- 5% ולכן רצוי לט- עון אותה לזיכרון הגבוה באמצעות הפקודה 8גא 1 . מומלץ כמובן לטעון את התוכנה כבר בשלב אתחול המחשב על ידי כתיבת שורת הפקודה בקובץ 6.847םאםסדטא, או לחילופין לטעון אותה בקובץ האצווה המפעיל את מעבד התמלילים. במקרה זה תבוא פקודה זו לפני טעינת מעבד התמלילים. את לכידת שוהות הנמען תוכל לעשות בכל שלב שהוא לאחר כתיבתן למסך. תחילה עליך להעלות את מסך התוכנה באמצעות הקשה על המקש החם (ברירת המחדל היא 6זו אך ניתן לשנותה בקובף הקו- נפיגורציה). ברגע זה עולה תיבת הודעה למסך, נשמעים שני צפצופים נמוכיס והסמן הופך להיות גדול יותה. אלה הם סימנים חופשי על הדיסק לכבוד פי סי מגזין הישראלי רחי תוצרת הארץ תל-אביב המחשבים האישיים עשו מהפיכה אמיתית בכל נוהלי העבודה במשרד, אולם בעיה קטנה אחתיייי נשארה בלתי ות על גבי המעספות. כאשר קיימת| שת6 ס6 שספטטס שטסא |ם מזדמנים עליך להדפיס לכל נמען את כתובתו האישיתי על המעטפה שסתעסס 18%6 מפכקט |לל בנפרד, או נעשית בכתב יד. בכתבה זו נ -0ק08 08 60 68ע8 0% לבעיה כואבת זו באמצעות תוכנה חופשית הנוטלת ו פיקוד על ה| 5 :888עק תב בפעטם (1886 602868%6ש סס ת) איור 2: תיבת ההודעה הראשונה של )ופפגאז, המנחה את המשתמש להביא את הסמן לפינה השמאלית העליונה ולהקיש 8. לכבוד פי סי מגזין הישראלי וחי תוצרת הארץ תל-אביב המחשבים האישיים עשו מהפיכה אמיתית בכל נוהלי העבודה במשרד, אולס בעיה קטנה אחתייי:י נשאוה בלתי פתורה והיא הדפסת כתובות על גבי המעטפות. כאשר קיימת במשרד תכתובת עס גורמים מזדמנים עליך להד| 6ת5 סם טספטטס 6צסא על המעטפה - משימה המקולדת בדוך כלל בנפרד, או נעשית |מפתץסס ס6תַף1ץ חסספסס בכתבה זו נציע פתרון פשוט ואלגנטי לבעיה כואבת זו בא פיקוד על המשימה. -0ק08 ₪6 50 88ע3 0% 5 :פפפעק ה 68עט6 איור 3: תיבת ההודעה השנייה של איור 3: תיבת ההודעה השנייה של ווטטגּא, המנחה את המשתמש להביא את הסמן לפינה הימנית התחתונה ולהקיש 8. לכבוד פי סי מגזין הישראלי רחי תוצרת הארץ תל-אביב המחשבים האישיים עשו מהפיכה אמיתית בכל נוהלי העבודה במשרד, אולם בעיה קטנה אחת::יי נטארה בלתי פתורה והיא הדפסת כתובות על גבי המעטפות. כאשר קיימת במשרד תכתובת עס גורמים מזדמנים עליך להד 1 האישית* על המעטפה - משימה המקולדת בדרך כלל בנפרד, או נעשית סט בכתבה זו נציע פתרון פשוט ואלגנטי לבעיה כואבת זו בא 8 8 פָגָ |סלת כיסיססם 6נגתק ש6+%ט8 6ע6פת1 פיקוד על המשימה. 4 איור 4: תיבת ההודעה השלישית של ווסטגאז, המציגה את אפשרויות הפלט. ניתן לבחור בִין הדפסת מדבקה, מעטפה, מעטפה גדולה, הדפסה לקובץ, או הכנסה לזיכרון לצורך הדבקה ביישוס אחר. הוצת(ם פוקס מחנניס הצאת פוקוס"מחטביס, רח' חנ 5, רמת "גן 52245, סל 03-75 0-ה .51 022981 5 .6105 0187 10005 3 20 או 773898 - 03 9601/ג ,52246 לכבוד פי סי מגזין היטראלי וח' תוצרת הארץ 16 תל-אביב ₪ | איור 5: מעטפה אורכית סטנדרטית שהמען הודפס עליה בצורה אוטומטית באמצעות התו- כנה ווסטגאא. ניתן לשלוט על מיקום ההדפסה ועל גודל המעטפה. 6 ישראל יוני 199% 10 4 איור 6: מסך הקונפיגורציה של ווסטגא שתגיע אליו באמצעות הרצת א הפרמטרים המוצגים במסך זה עבור 6קס|סטח פופ הס אלה שמתאימיס להדפסת מעטפה ארוכה סטנדרטית של 23א11 ס"מ במדפסת ליזר מסוג קו1 קודים למדפסת שני הפריטים האחרונים בקובץ הקו- נפיגורציה מציינים פקודות לבקרת המ- דפסת. פקודות אלה גראות למשתמש המ- צוי כאילו הן כתובות בשפת קודים בלתי מובנת ואכן הן בהחלט כאלה. אולס בלווית דוגמה אחת יוכל כל משתמש לתפוס את הפרינציפ כדי ליישם את שפת הקודיםס הזו במדפסת שלו. מחרוזת האתחול (ווחו) המוגדרת בקוב הקונפיגורציה היא רצף הפקודות שתשלח התוכנה למדפסת לפני הדפסת המעטפה. פקודות אלה יבואו בנוסף לפקודות אח- רות שנקבעו על ידך בברירות המחדל שה- גדרת בקונפיגורציה. כל פקודה עשויה מספר דצימלי מוצג ב- 48611 ומופרד בפ- סיק. את פקודות המדפסת יכול כל אחד למצוא בתיעוד הנלווה למדפסת שלו. לדוגמה, כדי להדפיס מעטפה במדפסת לייזר מסוג ?₪1 דרושות שתי פקודות נו- ספות לאילו שנקבעו בברירות המחדל: הפקודה האחת היא זו הגורמת למדפסת להדפיס בכיוון רוחבי, כפי שנדרש בה- דפסת מעטפות והפקודה השנייה קובעת את מספר השורה שבה תתתיל ההדפסה (אחרת היתה ההדפסה מתחילה מן השוהה העליונה של המעטפה). פקודת | ההדפסה הרוחבית | היא: 1 פסקודת ההתחלה בשורה א היא: 82, א כאשר במקוס א יש להציב מספר בשיטה דצימלית. להלן טבלת היפוך 6 ישראל יונל 199% - מה כל הסיפור חופשי על הדיסק :0% צ09ס 01575880פתאט ההעסָסעק תס61הטטף1)תסס (ה6) צ1ממגא 0 טפט .סח1 מפ5ת 1992 6תףגעצססס 6 5156 6285 צַסא 80ע6 6 68 5156 טעספת1 61 צַפא 188696 1 989 1061 0% ; כו 8 שפסס1פטחט פס 8 פסס1פטחם פָום על 86 מס+ 808008 סבך 35 86 שָ1ם ע0ס+ 10 (608צע ת1) 5126 ש10+טם ע8+0ההעס צ6א 2008 6 סעפפת1 15 (16ט0=0018) 4 ע66ת1שק 0 92, 27 %ך 2,009 פָתגפט 1680 5618608 8 פפפָחְבּתס 60 פמק 6 0ם ₪80 698שק קצרה למספרים דצימליים: מס' דצימלי 8 9 0 1 2 3 4 55 56 7 כ ב ב לדוגמה: כדי לכתוב 20 במקום א בפ- קודה, נוסיף את שני המספרים הד- צימלייסם הבאים: 0 עבור 2 ו-48 עבור 0. בסופו של דבר הפקודה להתחלת ההדפסה בשורה 20 תיראה כך: 2772 בשורת הפקודה נוכל לחבר את שתי הפ- קודות ברצף ולקבל בסופו של דבר את הפקודה המשולבת הבאה: 2,ץ,ָ, ,27 מחרוזת הביטול ((/636ז) המוגדרת בסוף קוב הקונפיגורציה מחזירה את המדפסת למצבה הקודס טרס נשלחה הפקודה לה- דפסת המעטפה, שאלמלא כן עלול היה המסמך כולו להיות מודפס על פי אותס הנתוניס. המעידים ש-ווטטג] תפסה פיקוד ומוכנה ללכוד את המסך שתגדיר לה (איור 2). עתה עליך לנוע עם הסמן לקצה השמאלי העליון של הבלוק המלבני של הכתובת ול- הקיש 8 (קיצור של |זגו5) .שוב ייפתח חלון (איור 3) שיודיע לך לנוע עס הסמן לקצה הימני התחתון של הבלוק המלבני של הכ- תובת ולהקיש ם (קיצור של 6חם). בשלב זה יוצג חלון נוסף על המסך (איור 4) המציג מספר אופציות הדפסה, לצרכים שלנו נבחר באופציה של הדפסת מעטפה גדולה (בחר-8 קיצור של פום קס|סח6 למעטפה מוארכת. (ראה במסגרת כיצד לשלוט במדויק בגדלים שונים של מע- טפות). באותו רגע תודפס המעטפה שתזין למדפסת. נקבל מעטפה ממוענת כפי שמוצגת באיור 5. במסגרת נפרדת תמצא פרטים נוספיס שת- צטרך לדעת בפעם הראשונה כדי להתאיס את התוכנה למדפסת שלך ולצרכיך בא- מצעות קוב הקונפיגורציה שלה הנקרא בשם .48-0:06.60%6 א תוכל לסלק את ווטפפ| מן הזיכרון בא- מצעות הפקודה ט/18א, אולם כדרכן של תוכנות שוכנות זיכרון, לא תוכל לעשות זאת אס וטפג איננה התוכנה האחרונה שנ- טענה לזיכרון. במקרה כזה תצטרך להוריד תחילה מהזיכרון את כל התוכנות שנטענו אחריה. כהערת אגב, חשוב לציין שקיימות תוכנות לניהול תוכנות שוכנות זיכרון, תוך מתן שלי- טה טובה יותר בטעינה ובהורדת התוכנות מן הזיכרון. אחת התוכנות הטובות מסוג זה היא 75800% שהוצגה בקצרה במסגרת נבחרת התוכנות החופשיות של שנת 1993 בגיליון 15 של 06ו8232!/] 76 הישראלי. הקונפיגורציה של וופפגא בפעם הראשונה כאשר תפעיל את התוכנה תצטרך להתאים אותה למדפסת שלך ול- דרישותיך המיוחדות. לצורך זה היכנס לקו- ב הקונפיגורציה על ידי הרצת 8-650ג. על המסך יוצג חלון הכולל את בריהות המ- חדל של התוכנה (איור 6). אינך חייב לשנות את כל הפרמטרים ואנו נתייחס כאן לפרמטרים החשובים שעליך להכיר: 6 ו - שתי השורות הראשונות מציינות את המקש התם להעלאת התוכנה למסך. תוכל לשנותו. 1 - שורות 3 ו-4 מציינות את המקש החם להשתלת המסך שנמצא במאגר הזי- כרון. תוכל לשנותו. תו ]01 % - אופציה המיועדת להפקת מספר מדבקות ברצף אחד ומציינת את מספר השו- רות שהתוכנה תמשיך לסרוק עד שתגיע לסידרה חדשה של שורות טקסט. עבור מע- טפות (בהן מדפיסים את השורות פעם אחת בלבד) יש להשאיר את הערך =" במקומו ואילו עבור מדבקות (8066!) אפשר לשנות את ברירת המחדל 6 לכל ערך אחר המתאים לגודל המדבקה שלך 8 1805 - מציין את מספר הרווחים מקצה המעטפה השמאלי שמהם תתחיל הה- דפסה. במקרה של מעטפות ארוכות סטנדרטיות (610069צח6 ₪18) השתמש בערך 80. ווחו - מחרוזת אתחול למדפסת. זוהי היכולת החזקה של |וספג! המאפשרת לה לשלוט על הפרמטרים של כל מדפסת באמצעות שליחת קודיסם בשפה מובנת לכל מדפסת (ראה הסבר מפורט יותר על קודי מדפסת במסגרת נפרדת). - מחרוזת סיוס המחזירה את המ- דפסת למצבה הקודם. פא - הדבקת מסך ביישוס אחר )ספא לא נוצרה כדי לפתור בעיה של הד- פסה על מעטפות בלבד. למעשה ווסספ היא תוכנה ללכידת מסכים טקסטואליים היכולה לפעול תחת כל יישום 05 ולכן כדאי לנצל אותה כתוכנת לכידת מסכים לכל דבר בין אס דרוש לך מסך מלא או מסך חלקי, אולס רק בתנאי שהוא מסך טקסטואלי. מסך גרפי (כדוגמת 5שס6חו/) לא יילכד על ידי התו- כנה. וסטג! מאפשרת לך גס לשמור את הפלט במאגר זיכרון (ז6!]טט) לצורך העתקה מיי- שוס אחד לאחר, או כקוב 45611 בדיסק בשם 047 א55 568 המאוחסן בספריה בה אתה נמצא כאשר קראת למסך של התוכנה. דוגמה לשימוש מעשי נוסף של התוכנה הוא לצורך העתקת נתונים מתוכנה אחת לאחרת. חופשי על הדיסק לאחר לכידת המסך הדרוש בתוכנה האחת, מכניסים אותו למאגר הזיכרון (ז6!]טפ) באו- פן דומה לדרך בה שלחנו אותו למדפסת, אולס במקוס לבחור בתפריט האחרון באו- פציית המעטפה, נבחר הפעם באופציה זס!!טס. כאשר ניכנס ליישוס האחר, נעתיק אותו אליו באמצעות המקש החם ]-[זו6 באופן דומה נוכל לשמור את המסך בקוב>. במקוס שמירה במאגר זיכרון נבקש בתפריט שמירה בקובץ והמסך יועתק לקוב בשס 7.א 56 בספריה התורנית. כאשר נבקש לשמור מסך נוסף הוא יתווסף לקוב ולא ימחק אותו. אחד השימושים החשובים ללכידת מסכים לקובץ היא לצורך הדפסת תיעוד של תוכנה מתוך מסכי העזרה שלה. המדריכים השלמים לפקודות: 4 5 [12%06 בגירסה העברית - מדריכי פוקוס: 4 לרשת התקשורת ד₪אתמ דא - 4 %ד0פאז/ו עויפוד ב'צועים - 69 ש"ח ה ₪ ו טיפים וטרירים מ 2 0 ע' 9 ש*ח 4 ו ו עלס ב--] ₪ גישה ויזואלית ללימוד בדרך חדשנית הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 28-98 המחנ להתמקדות בטוב ביותר! 5% 9 ש"ת 4 6 1/0176 בגירסה העברית - 59 ש"ת 4 למעבד התמלילים דגש 1.1 - 49 ש"ת הוויזואליה : "א .0 0 ע" ₪ הסבר קצר ולעניין ללימוד השימוש הכסיסי והיומיומי ₪ התמקדות בהמחשת מסכים במקום הסבריס ארוכים! )03( 677- בהמחאות: ת"ד 863 ר'ג, 52108 עליך להציג את כל מסכי העזרה אחד אחרי השני באופן שיטתי וללכוד אותס לקוב. לאחר מכן תוכל לצפות בקובץ, לערוך אותו ולהדפיסו במדפסת והרי לך תיעוד מסודר של התוכנה. הערכת התוכנה: התקנה - 10, ידידותיות - 7ק שימושיות - 10, ריבוי אופציות - ל, תיעוד - 7 את התוכנה ניתן להשיג ברשתות ה- 885, במחסני תוכנות חופשיות ובהוצאת. פו- קוס-מחשביס טלי 03-6773898. 06 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ המדריך למחשב האישי 6 1841 ותואמיו ₪ 8 עי - 39 שיח ₪ּ התחתל ורוץ עס 6.2 005 193 עי - 39 ש"ח ₪ ספר הפקודות של 6.2 205 | =ו(6ס הכול על תקלות מחשב ופתרוע. ד -אך תוכנת שיקוס והצלה נסתנה 8 ע - 89 ש"ח 0 מדריך נורטון למחשב האישי א הכל אודות מא] ודיסק קשיח 8 ע" - 89 ש"ח המדריך השלס לפקודות %5ו60תו\ -אך לגירסה 3.1 העברית והאנגלית 0 עי - 59 ש"ח שרדות ל-76 6 תוכנה וחומוה 6 שדח מדריך קניות למחשב האישי א 6א6421/א 76 4 ע' - 69 ש"ח א מנוי ₪84 בסתנה (א500 ליוס ל-3 חודעים! 0 עי - 39 שדח / - 59 ש"ת מדריך למעבד התמליליס קיוטקסט -אך לגירסה 5.5 וקודמותית 1 ע' - 49 ש"ח המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות 4 67 מ3וחות0-) מסדוסאן המדריך השלם ל-ץ] 68/56 4 עי - 89 ש"ח המדריך לצילום והפקה בווידאו 0 עי - 54 ש"ח מדריני תוכנות-חומעיות לטיפור גיצועי המחשב מזריך לתוכנות-חופשיות מס' 1 1 תוכנות נכחרות לדחיסה, פריסה וצכייה בקבציס וספריות 8 על - 23 שדח ₪ כל התוכנות - 25 שיח מדריך מס' 2 לאנטי-וירוס א18056 . 0 ע* - 33 שדח ₪ התוכנה - 20 שדח . 0 תוכנות-חופשייות נכחרות תחליפים משופרים לדוס, לתחזוקה, לזירוז, . . להדנסה עוד. .. או 9 ש"ת (ספר ו-3 דיסקטים ₪ ₪ 6 ישראל יוני 1994 ו 1412 סקירת ברנוים' קול (המשך מעמוד 60) דדות המדוברות עייי מפעיל יחיד לאחר תי- רגול מתאים. יכולת זו מספקת עיימ להפעיל מספר מוגבל של פקודות ולחסוך לך לא מעט לחיצות עכבר, אבל את תצפה ממנה להבין דיבור רצוף, או דיבור של אנשיס שו- נים, או אוצר מיליס רחב. אס אתה וקוק ליותר מהמינימוס הנייל מוטב ותמצא קודס כל את התוכנה שתבצע את הזיהוי ורק אחייכ תתאים את החומרה לפי המלצות יצרן התוכנה. + הפיכת טקסט לדיבור. 7 מתוך הכ- רטיסים בסקירה מסופקים עם תוכנה ההו- פכת מלל לדיבור. שס לב שכל התוכנות האלה מוגבלות לאנגלית בלבד ואי אפשר לייגייריי אותן ללא השקעה מסיבית בתיכנות כללי ההיגוי של עברית (ניסית פעם ללמד מחשב לקרוא עברית לא מנוקדת!). 9 תאימות ז611185)6ח808. למרות שכל הכ- רטיסים טועניס לתאימות עס התקנים של שפצ , רק קריאטיב עצמה ויבמ יכו- לות לתת ערובות לכך. כל השאר מציעות מוצרים המחקיס את ה-08|8568חט50 ול- פחות שלוש מהן כבר נתבעו לדין עייי קרי- אטיב בטענה של פגיעה בפטנטים. % בקר ]62-80%1. אס הכרטיס כולל גס בקר ל-/א80 62 תוכל לחסוך חריץ הרחבה אחד במחשב. אבל עליך לוודא כי הכרטיס לא פוגע בביצועי הכונן, במיוחד אס מדובר בכונניס כפולי ומשולשי מהירות. הכי טוב: כרטיסים הכולליס ממשק 5051, איתו תוכל להפעיל כמעט כל כונן 80% 6 ולהיות בטוח כי הביצועיס לא יפגעו. 4 מיקרופון. שם לב שבניגוד למצב בציוד אודיו ביתי, כרטיסי הקול מתעלמיס בדך כלל מהתקניס של עכבות למיקרופונים. יתכן והמקרופון המשובח שיש לך בבית לא יפעל כהלכה כאשר תשמש בו להקלטת די- בור משוס שהעכבה (אימפדנס) במוצא לא תואמת לעכבת הכניסה של הכרטיס. 4 מגבר. תפוקת ההספק של מרבית הכ- רטיסים מספקת לאוזניות או לזוג רמקוליס זעירים, מהסוג שכלול במספר חבילות מו- לטימדיה זולות. אס אתה חס על אוזניך ואינך מוכן להסתפק באיכות קול של רדיו 6 ישראל יוני 1994 סקירת כרטיסי קול טרנזיסטור משנות השישים, עליך להחליף את הרמקולים במשהו סביר יותר ולהוסיף מגבר חיצוני. הפתרון האידיאלי הוא לחבר את הכרטיס למערכת מיני-סטריאו, הכוללת מגבר עס יותר מ-10 וואט וזוג רמקוליס. + רמקולים. אלה המסופקים בחבילות המולטימדיה בדרך כלל אינם ראוייס אפילו שתוציא אותס מהקופסה. רמקולים אי- כותיים זקוקים לדחיפה עייי מגבר איכותי, שילוב שמתקבל אידיאלית עייי חיבור מע- רכת מיני-סטריאו, כנייל. אס הסידור הזה לא מתאיס לך מבחינת המיקוס של הא- בזריס, תוכל לרכוש רמקולים עם מגבר אי- נטגרלי.- שם לב שותימת מערכת מיני-סטריאו למחשב יכולה גם לעזור בה- תאמת המיקרופון ובחיבור של אבזריס רביס אחרים לכרטיס, כולל רשס קלטות, כונן תקליטורי אודיו וכדומה. + שדה מגנטי. הכוח המניע את הרמקוליס הוא מגנטי, והשפעתו מורגשת מעבר לנפח הפנימי של תיבת הרמקול. שדה מגנטי חי- צוני גורס לסטיות קרן האלקטרוניים בש- פופרת המסך של צג מחשב ולפגיעה בנתוניס המוקלטים מגנטית בדיסקטים : ודיסקים. מסקנה: הרחק את הרמקולים מהצג ומכונני הדיסקים והדיסקיס ואל תניח דיסקטיס על הרמקול. 0030660 0315 013500 זה אחד המוצרים הזולים כיוס בשוק (5199 במחירון, 5130 בחנויות) עס יכולת 16 סי- ביות סטריאופונית (השמעה בלבד. הקלטה ב-8 סיביות) וטבלת גליס. אבל אין כאן נס טכנולוגי והמחיר הנמוך מתבטא באיכות אודיו נמוכה. החסכון מתבטא גם בכך שה- טבלה אינה שמורה בזכרון ]80% אלא נט- ענת לדיסק, שם היא תופסת 5.6 מגהבייט. כאשר מבוצע קטע [ע11א, נשלף מהטבלה החלק הרלוונטי לכליס המשתתפים בביצוע ונכתב ל-]א/8 של הכרטיס. אפשר גס להו- סיף כלים חדשים לטבלת הגלים. הכרטיס מסופק עס אמולצית לרולנד 401-טק]א ול- סאונד בלסטר, תוכנת א11א, סינטסייור לגי- טרה ותופים, תוכנת עריכה ל-1כ1וא ותוכנה להקלטה ונגינה של קבצי ץג החבילה לא כוללת מיקרופון או אוזניות והיא מו- מלצת רק למשחקים או הדרכה. 1 |006! א6)ח 5 דולר נראיס כמחיר יקר לכרטיס מבוסס סינטסייזר ]אע, אבל כאן מדובר בציוד מק- צועי לחלוטין, עס איכות קולית כמעט מו- שלמת. גרף הענות התדר הוא שטוח מ-20 הר עד 20 קילוהר וגס שאר הפרמטרים משתייכים לעשירון העליון. הכרטיס כולל ממשק 5051 לכונני 80% 62 ומעבד ₪57 לביצוע דחיסה ופרישה בזמן אמיתי. אס הרמה הזאת לא מספיקה לך, אפשר לרכוש אופצית טבלת גליס ב-195 דולר נוספים. לא תמצא את הכרטיס הזה במחירי הנחה, כי הוא לא נועד למשחקים ושימוש חובבני. לעומת זאת תוכל לרכוש איתו עזרים מק- צועיים, כמו דחיסת 1280א בחומרה, מערכת פיתוח לישומיס המשתמשים במעבד ה-ק5 ומערכת פיתוח לכתיבת ישומי 88516 המ- פעיליס את הכרטיס. ץא03|3 0חט50 2160 שני הכרטיסים של 421600 ,16 88510 ו-סזק אואם 16 מספקים ערכת תוכנות עשירה ות- כונות המותאמות לשימוש עיסקי (16 סזץ?) או ביתי (16 6ו885). הכרטיס הראשון נמכר בחנויות בכ-180 דולר והשני ב-150 דולר (מחירי ארהייב) ושניהם מבוססיס על סי- נטסייזר /את. טבלת גלים היא אופציה שמ- חירה כ-150 דולר נוספים. במבחנים שני הכ- רטיסים סיפקו איכות קול טובה. למדי, כאשר ה-80/ היה במקצת טוב יותר. הה- תקנה היא קלה ומבוצעת כולה בתוכנה. תמיכה ב-₪0%1 62 לכונניס של מיצומי, פנ- סוניק וסוני כלולה בכרטיס הבסיס. ממשק 1 הווא אופציה שמחירה 50 דולר בכ- רטיס 280. המחיר כולל גס אוזניות ומי- קרופון - והעיקר חבילת תוכנות עשירה באמת, הכוללת בכרטיס 280 גם תוכנת ז'י- הוי דיבור. הוספת אופצית טבלת גליס מש- פרת משמעותית את איכות הצלילים, למרות שאז נעלס אחד מגורמי המשיכה העיקריים של כרטיסים אלה - המחיר הנמוך. 50 |19703 [3חו0 63 גם חברה זו שלחה לנו שני כרטיסים, 6 ו-פט1/ 16סזק, אבל אף אחד מהס לא מתאיס לעבודה מקצועית. לעומת זאת הס אידיאליים לשימושים ביתייס ולאודיו עי- סקי. ההבדל העיקרי" הוא בממשק ]5068 לכונן ₪01 כ6, הכלול בגירסת 2105. המ- חיר בחנויות הוא אטרקטיבי במיוחד, כ-120 דולר לגירסה הרגילה ו-180 דולר למועשרת. האיכות הקולית היא מתחת לממוצע הן בתוצאות המדידות והן בהאזנה. התקנה פשוטה, תאימות לסאונד-בלסטר, ערכת תו- כנות גאה למדי ומעבד 257 עושיס את התח- בילה לאטרקטיבית בישומיס שמסוגליס לס- בול איכות קולית לא משולמת. אופציה שמ- חירה 80 דולר מאפשרת דחיסה ופרישה בא- לגוריתס 250]א, בסיוע תוכנת 6א1א ומ- עבד ה-ל5פ. 6 ז8|35)6 50000 1305 01681106 שני הכרטיסים החדשים של םצ[04547 אינס שוניס בצורה דרמטית מהקודמיס במ- שפחת סאונד-בלסטר, אבל שיפור רצוף באי- כות מביא אותס לקבוצה העליונה בין כר- טיסי ]את. דגס 6ו83% 16 שמחירו במחירון הוא 200 דולר, ניתן להשגה בחנויות (בארהייב) בפחות מ-100 דולר והוא כנראה השילוב הטוב ביותר של איכות ומחיר נמוך. ניתן להשביח אותו לרמה של הכרטיס 5/2 (שיצורו הופסק) עייי הוספת שבב שמחירו 70 דולר. גירסת 50812 זמינה עס או בלי שבב ה-257 והיא כוללת ממשק 80812 של חברת 2477₪6, במקוס ממשק פנסוניק ל-]62-80 הקייס בגירסה הבסיסית. אי- כות הקול בסינטזת ]א היא טובה אבל לא יוצאת מהכלל. איכות טובה יותר מושגת עייי הוספת אופצית טבלת גלים, כרטיסון נתקע שמחירו 250 דולר. ההתקנה, בסיוע תוכנה שבודקת אס קווי ה-0א1 וה-4ואפע פנויים, היא קלה וחלקה. חבילת התוכנות כוללת את ם.601חט50, תוכנה המשתמשת כשרת הקלטות לישומי 015, עורך לט- בלאות גליס, ממיר מטקסט לדיבור, תוכנת הפעלה ונגינת 1121א. גירסת 8051-2 כוללת גם חבילת תוכנות להכנת מצגות מו- לטימדיה, אנימציה וזיהוי קולי. לסיכום, העורכים שלנו בחרו בגירסת 16 6 לתואר ייבחירת העורכים" בקטיגוריה של כרטיסי קול לשימוש כללי. מוזיקאים אולי לא יסתפקו באיכות הקולית של סי- נטזת 1א", אבל לכל שימוש אחר - ובמיוחד למשחקיס ולומדה - הכרטיס הזה מספק ערך מירבי להשקעה כספית נמוכה. 500165000 החהסהוגום שחסחוהוע, היצרנית הידועה של כרטיסי הווידאו המואצים אםק]ץ ו-515417₪ , שלחה לנו שני כרטיסים למבחן: טספסותס5 לשימוש בסביבה עיסקית ו-א,1 6חט1050ח50 למשחקים והדרכה. השני אטרקטיבי יותר לקהל היעד שלו, בעיקר בזכות מחיר שוק נמוך של כ-90 דולר (5150 במחירון). דגס 6חטספסותס5 מבוסס על טבלת גליס ומעבד ?5 ומחירו בחנויות סקירת כרטיסי קול בארהייב כ-220 דולר (5300 במחירון). דגס זה מספק איכות קול טובה יותר מהממוצע, אבל לא מספקת לצרכיס של מוזיקאיס מק- צועיים. התקנת שני הדגמיס היא קלה ביו- תר. דגס 1.8 מבוסס על סינטסייזר ואת (0-3 של ימאהה, כמו כמעט כל כרטיסי ה-ואת) והוא כולל ממשק 80% 62 לכונניס של סוני, פנסוניק ומיצומי. הדגם היקר יותר מבוסס על השבב 4818 של חברת 4 אאט]5 ומעבד ?25 של טקסס אינסטרומנטס. כאן הממשק לכונן הוא מסוג 5681-2 וחבילת התוכנות עשירה יותר, כולל תוכנה העריכה למולטימדיה ₪6110%. 6 0ו5] א3!!! 6+ 2 0005 סז 5008016013 אג!!] סח+ כמו יצרניס רבים אחרים, פטססץ מייצרת שני סוגים של כרטיסי קול: פשוטים וזולים, המבוססים על סינטזת ]אש ומשוכללים וי- קריס, המבוססים על טבלאות גלים. ה-ז6א3]אסופט]א שייך לקבוצה הראשונה והוא זהה כמעט לחלוטין ל-א.1 4חטס5סוחס50 שתואר לעיל. במחירון הוא יקר יותר ב-20 דולר ביחס לכרטיס של דאימונד, אבל בח- נויות אין הבדל ותוכל להשיגו בסביבות 90 עד 100 דולר. ה-0ז7 0/6018חטס5 מעניין יותר. במחיר של כ-160 דולר בחנויות הוא מהזוליס שתמצא עס טבלת גלים. שני הכרטיסים מצויידים בממשק 1א80 62 לכונניס של סוני, פנ- סוניק ומיצומי ושניהס מסופקים עס חבילת תוכנות נרחבת למדי. איכות הקול היתה טובה בדגם 0ז7 0688]א0חטס5 ומספקת בדגם זט8ג]אסופט]א. ההתקנה פשוטה למרות התיעוד הלקוי. בסך הכל אלה פתרונות לא יקריס למי שלא מחפש איכות קול עילאית. ו8! / הסווהטס;סטה וופו זז הו שני הכרטיסיס של יבמ מיועדים לקהל המ- שתמשים העיסקיים, אבל כל אחד פונה לקהל הזה בצורה שונה לתלוטין. ה-חסווגצסו0טג הוא כרטיס מבוסס על טב- לאות גלים ומעבד ?5 רגיל, שמחירו 255 דולר. ה-ז6)זט65חו/ל, לעומת זאת, הוא יותר מכרטיס קול, שכן הוא מבוסס על מעבד 7 מיוחד של יבמ, שמבצע גם את המ- שימות | של פקס-מודם | (14.4/9.6 קילו-סיביות לשניה, דחיסה וזיהוי שגיאות) ומענה קולי (יימזכירהיי) סיפרתי. כרטיס זה נקוב במחירון ב-399 דולר ובחנויות ניתן להשיגו ב-350 דולר מבחינת איכות הקול, שני הכרטיסיס סיפקו איכות קול גבוהה אבל יש צורך במגבר חי- צוני על מנת להשמיע אותו ברמה. ההתקנה של הכרטיס זט]זטפ5שחו/ היא מורכבת יח- סית, בשל הצורך למנוע התנגשויות בין תי- פקודו כפקס-מודם ובין שימושיסם אחריס בכתובות 60%1. תוכנות ההפעלה שיבמ מס- פקת, זט0זססט) סטהש] ו-40010/ סטהש]) , משולבות | פחות טוב מהתוכנה | של אד צ0ש המסופקת עייי מרבית היצרניס האחרים. דגם חסו!הצסוט כולל ממשק ל-]א0א-60, | אבל זה חסר בדגם זס)זט05חו/. בסך הכל אלה כרטיסיס המיו- עדים למשתמש העיסקי, שאינו מעוניין במ- שחקים אבל יכול לנצל את הפקס-מודס. 6 366 !| 1010 16013 3ח! כרטיס זה מיוחד בכך שהוא כולל סינטזת וא (בעזרת השבב 0212 המיושן של ימ- אהה) וטבלאות גלים. גס האחרוניס לא הצ- ליחו לשפר את איכות הקול שאינה עומדת בדרישות עכשיוויות. התיעוד העלוב כולל שגיאות כתיב ושגיאות עובדתיות והתקנת התוכנה גרמה לנפילות של פאוס0חג/. אס המומחים שלנו, בסיוע התמיכה הטכנית של היצרן, לא הצליחו להפעיל את הכרטיס הזה כהלכה, אתה הקורא כדאי שכלל לא תנסה זאת. 6 5000038 ה1.01)66 כרטיס לא יקר (200 דולר במתירון, 110 דולר בחנויות בארהייב), קל להתקנה, המ- בוסס על ערכת שבבי תו₪|סטק5 סוט של חברת תסו5ג 8ו60)/ וסינטסייזר !א של ימ- אהה. חסר לו ממשק לכונני !80 00 ואיזו שהיא אופציה לשיפור ושיכלול. אין טבלאות גלים, אין 052 ואין תמיכת חומרה בזיהוי דיבור. גם חבילת התוכנה היא צנומה יחסית ואינה כוללת ישומים רלוונטייס למשתמש העיסקי. איכות הקול היא מתחת לבינוני. 6 40010 0זק ה0ן115 16013 6 0105%00:0 הכרטיס 16 סושט8 סז? הוא בחירה טובה למשחקים ולומדות. | מחירו בתנויות (בארהייב) גע בין 100 ל-120 דולר בלבד ות- מורת סכוס לא גבוה זה אתה מקבל איכות קול סבירה ביותר וחבילת תוכנות עשירה. הכרטיס 00ו46105106 יקר בהרבה (5350 5 6 ישראל יוני 1994 14 במחירון, כ-5200 בחנויות) ובתמורה אתה מקבל שיפורים והרחבות תוכנה לתחומיס עיסקיים, כמו זיהוי קולי, הפיכת טקסט לדיבור ונגינת 101וא. דגס זה גס מצוייד במ- משק 50651 להפעלת כונן ‏ א0א כס, מי- קרופון ואוזניות. ההתקנה נעשית בצורה אוטומטית, בסיוע תוכנת 205 ואם אתה נתקל בתתנגשויות 0 או 14את, תוכל לשנות את התצורה בע- זרת התוכנה. חסופג 8ו66]א זכתה באות ייבחירת העורכיסיי בסקר של שנה שעברה, אבל מאז זרמו דציבלים רבים בכרטיסי הקול והצפיות שלנו ושל המשתמשיס עלו במידה משמעותית. 500 5ש00ח 0501%ז6וו וח5%6ע9 מיקרוסופט מוכרת חבילה משולבת של חו- מרה ותוכנה למשתמשים עיסקיים, ללא שוס יומרה להכנס לשוק המוזיקה או לקסוס לש- חקני מחשב. מבחינת איכות הקול, כרטיט זה לא ירשיס אף חובב מוזיקה - סינטסייור את עס פרמטריס עלובים למדי אינו מתאים לחיבור הסימפוניה הגדולה של המאה. גם החובביס יתאכזבו לגלות כי מיקרוסופט לא מצאה לנחוץ לאפשר נגינת תקליטורי אודיו או חיבור לציוד 11וא. תיקני. מיקרוסופט מייעדת את הכרטיס הזה לעסקיס בלבד - ובתחוס זה יש לחבילה הזאת מעט מתחריס. מיקרוסופט מכלילה בה 7 ישומים עיסקיים, המשולביס בצורה משולמת עם החומרה. למשל, תוכנת ההקלטות ז60זס66 סוט מייצרת קובץ קולי אותו אפשר לגרור ולשב בכל ישוס תומך ₪.01. את ההקלטה (בדרך כלל 8 סיביות / 11 קילוהר יספיקו לצרכיס עסקיים) ניתן לדחוס באמצעות תוכנת קנח לעשירית. מהגודל המקורי ללא אובדן איכות. דקת דיבור נדחסת כך לנפח של 80% בלבד. כמו כן כוללת החבילה תוכנה לזיהוי קולי וישומים עיסקיים אחרים. עו- רכינו בחרו בה לייבחירת העורכיםיי בק- טיגורית השימושים העיסקיים, 1006 ח0וזהט0חח! 6טב )!וטו 6 והטהוזגוק זה כרטיס קול רב שימושי המתאים כמעט לכל ישום. למרות שהוא לא מצטיין באף קטיגוריה בפני עצמה, זה אולי הכרטיס המ- אוזן ביותר בסקירה, ללא שוס חולשה בו- לטת. תמצא שהוא מתאים באותה מידה למ- קצוענים, לישומים. עיסקיים ולשעשועיס 6 ישראל יוני 1994 סקירת כרטיסי קול > השוואת תנונות ע'קריות. נוט'פ' קול בג 5 שחסוחום שהסוחמום 5 8106 א8!א 2106 או 2108 | א] 6הט050והס5 50/0504 15 ז8!8518 6תט50 0-8 זס ופט 2 00 0 00 5-0 0 (05 תזווו) 95 5329 +1 +1 44 441 441 80 79600165 08% 0100185הח60ד 08% -ווח56 51608 3 חח 8 סו || 8 600005 5 8/0 א /א וז 5 0 4 4 4 4 4 ו 7,101 23.5.7101 2,3.5,7,10-12 2,60 4 4 2 4 4 5 0 3 3808 3 88 -ווח86 81018 3 308 5 8 6 וא אז אז 8 | 4/0180₪/) ו (530 ,חסוזקס (8249 ,חסוזקס 2 4 4 /א 4 ₪ ₪ 3% ₪ . ₪ח םח 241 24 אמח . ₪ ₪ = ם 1508 בי חס 15 חס וזו /א א 8וו ה/א 10 6 6 6 4 ₪םמ םח אמח םח םח סם סם סם סם ₪ .ח רהש רבא ₪ שח סא חס בי 8 6סון . . ּ₪ . . וחטפווו ווחטפזוו! וחטפוו)! = 50510785 /ח | 6שח0 !505 תה 50 ,780850010 . 500 ,850010ח3? | שח50 ,0וה850ח3? .. .א 4 .= .. .. 4 .-. א 4 ם ם ם ם ם ₪ ₪ כ א ם . ₪ כ כ א ₪ ₪ ככ א ₪ ₪ כ כ א כאםץ ₪ = - ספסם >< ם % ספספם+ ב % 0 0 נח'ות העוונ'] שר סקירת כרטיסי קול 5 0788166 |111ָ01 |08ו0876 | |ה11חָום !8ח:0870 ו וו אסוח 6 לא קייםר] קִיים ₪ 0 6 זל 6ה50 6 זז 6הטס5 | צְא08|8 6הט50 ץא68|3 0 1 |006 ברו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 8 פטו הזוא 16 סזק 6 50 8זווע המחירים הנקובים הם לפו 5 מ המד ו ד 0 בד מ 3981 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 8 8 () 816 חַחו!ת53 החטוחוא8ו/! 3 08 | 000065 חָסוהת | 0601065 חָסוח גירו וו 3 ה 3 333 וי תס 5000 5 05 5 05 - 5‏ 0066ט06 ה810ח | 2091005 הסוח -וח56 07519 5 30 וז 4/א זז חח 05 00870-ח0 (95 569 ,וחסוזקס) 5 4 25 25 4 4 5 4 (6חח3ח6 זסכ 3115/ש) זסוו!קרתג 212 2 2 27.10.1185 0 235.71 .23.57.11 ססקט 115 1 5 4 6 6 4 4 4 6 5 561001806 ]0 זססוחטא! 291ו1705הץ5 וסווא 3 88 | 060065 ח8/0ח | 009605 חסוח 3 38 3 8ח8חצ 3 8 בי קוחש ז26ו5סתוחץ5 וסוו! 5 05 5 ל 6 וא 6 וא הא אז 6 טט) אז וט וז (ז 8 6 וח ץ (5249 ,חסווקס (559 ,חסווקס [859 ,חסווקס (5169 ,חסווקס (5169 ,חסוופס 4 2 2 4 4 4 4/ 55 /] זס) 5ז310ז6קס 01 זססוחטו! ₪ . מ . . . ₪ 8 וחו |0/! 065וסזק ₪םש ₪ח םח | 1 | | 1 | 1 | [ 1 | 1600/86 פוה וסוו/ 5הספקטפ ₪ ,. . . . . 6 וו 660819 5חסקקטפ סא 18 [ן 13 133 5 12 ו א 8 6 בי ונ מוי 6 חסו0631! פַחַ51013 4 5 פחואוו 000 5 5 ו 6 6 2.2 (137080%כן ,010 8601ז) 615ח8ח6 01 זשסוחטא סז סוסטה 65אוו1 םמ 24 - םח .. 05/8 ₪ש ₪=ח .הח .ו [ ]| 0 5068%61/51660 |8חז16חו 0 ₪ח או םח | 1 | | | זופת חץ5 518760/חו פחו! 516100 חס חס בי חץפט3/ ,וסוו שש 2 |בחסוזקס סא תי (פ819) 808161 5 קה ₪ 9 ב 66899 09 ₪ ₪ (55) !תוס 0-90 6 4/א וחטפווו/א א 6וז 505 שח = 5קווות? , וחטפוווש! פפצוזם 50 ,0וח850ח8? 50 ,16 .. ₪ ₪ ₪םח .. | 1 0 ₪ח ₪" םח =" ב ₪ ם ם ם 0 7 . . . . . . [ ןי . . . . . . 50006 1805 1091008 ם ם ם ם ם ם וחטז40:050601/ סז הסו35 1/6018 ₪ . . ₪ . ₪ ח5/516 0חט50 ע%ס6חו// 05011זסוו! ם . . ₪ ם . וס 2 4 0 +וסק קט 51800870 הסופ68זקות 60 ₪ ם ם . . . . סקסה . . . . . ₪ . ג 1-ט/ 800 א 1 בםם בסם סם שםמם ₪םמם בסם [ 1 ח0ו055ז 0600 855100זק וסט 6 שו ₪8 סא חס בי ו סא 6 בי ג בי 6 ישראל יוני 1994 סקירת כרטיסי קול 6 נחיוח העוונ'ם שי 5 07681006 |118חָ01 [8חו0876 | |18וח01 |8חו0876 160 ב א6וח 6 לא קייר קיים ₪ ז8510| 50006 6 סז 6ה50 6 סז 6ה50 0338 5006 צְא08|8 6ח508 1 |006 ב ל פטוק : 8 16 סזק 86 הזוע ב ה -] 5 מ ד מ הד ה ד 5 | 56 41 |[ | 41 | 88 88 (2א) 1316 הַחו537 וחטוחוא8/! 3 8 | 060005 חָסות/ | 0001065 חַסחג/ 3 988 3 8 3 388 1 105 0 05 5 05 5 - 26000065 הסח | 2090005 הת -ווח56 |07518 | 0800065 חַסותה וז א 0 050 00870-ח (569.95 ,ו8חסוזקס) ב 4 25 25 4 4 055 4 ([8חח3ח6 זסק 3115ע) זסו!ווקותה 22 2-12 2 558ו.257.10,1 0 2,3,5,7,10.11 ,2,3,5.7,11,12 0 וטו 10 5 4 6 6 4 4 4 6 5 5616018085 01 ז6סוחטא! ז29ו95ה1חץ5 וסווא 83 ל = 000005 חח | 200065 חסוח 3 חח 3 88 3 8808 בי קוח6 61?ו5סתוחץ5 ופווש! 05 5 ל 6 וא 6 וא 6 א) ואת 6 טא) וז 8 וא אז בי ו 8 ז20ו65ת1חץ (5249 ,חסוזקס [559 ,חסווקס (559 ,חסווקס (5169 ,חסוזקס (5169 ,חסוזקס 4 2 2 4 4 4 א 5 0 זס) 0613105 01 זססוחטו ₪ּ ₪ מ - . . . ו 01( 065ושסזק שש ₪ש ממ [ 1 = ₪=ח | 1 0187036%/סַחו66010ז 118 וו 5הספקט5 ם ₪ . . . . . 516 ו0!ו! (060978 5חספקט5 חס 18 ב 3 133 5 172 וז פ1חשחחזטזז5חו 01 01 זשפוחט א/א 8 ונ 6 מו ונ 6 003100 510806 - 5 פחואוות 1.0 5 5 7 6 6 22 (0806ץ8!כ ה 86010]] 615חח8ת6 01 זסטהחט סז סוסטה פסאוו/] םמ א .= ₪ח .. 05/6 םמ םח ₪ח .. =ח 06 5068%07/51060 |8חז6זחו 0 ₪ש ₪ח ח .. .. 50 ת1חץ5 518760/חו שחו! 519160 סא סא 6 חץפטבעש , וסווש! חץְפט3/) ,וסוו א /// 2 ובחסוזקס תי (פ819) 808061 סק 3 . ₪ 077 (646885 000 ם ₪ 1)55מחסווק0 0-0 וח 86 505 תג ה/א ווחטפווו! 4 6וז 505 עתה | 5קו!ותץ ,והחטפזוו/! 6 קט פפטוזם ץ500 ,8085000 507 ,1/5 ==" | 1 .ח []] .ח .ח [1] ו .. .. .. | 1 .. [ 1 .. ו ם ם ם ם ם ם ו ץז 0 . . . . . . . סו . . . . . . . 5006 1805 1031006 ₪ ם ₪ ם ם ם ם זז 40/05 סז חסו15/ 11068 ₪ . . . . . ם 57518 0חט50 8וס0חו/ 5011סזסוו/ ₪ . . . ם ם . 1 וחפוס סק 5180 ה0ו855זקה 0) ם ₪ ם . . . הי . . . . . ם . 13-ו 3060 א 1 בסם בסם בסם םם ש=ם בסם | 1 85507 חס 0/ הסו55זקוחסס שו 8 6 6 8 8 ביא 8 זו 5 6 ישראל יוני 1994 סקירת כרטיסי קול בבית. הכרטיס הבסיסי מבוסס על סי- נטסייזר ]א עם איכות קול מעל לממוצע. 4 השוואת הנונות צ'קויות. נרם'םי קוו עיוותים נמוכים, רעש נמוך וקדס-מגבר משו- -‏ - בח נותנים לו איכות קול מהליגה העליונה. אפשר לשפר את הצליל עוד יותר, עס טבלת גליס ואפקטיס תלת-מימדיים (אופציות במ- חיר 5199 ו-579 בהתאמה). ממשק ה-א80 02 הבסיסי הוא לכונני סוני, פנסוניק ומיצומי, אבל אפשר להוסיף את האופציה לממשק 5081 במחיר נמוך (529). ההתקנה הקלה מסוייעת בקלטת וול- דאו להדרכה וחבילת התוכנות הכלולה עס הכרטיס משתווה למה שתמצא במוצרים ו הטובים ביותר. נחיות העוונים שי 09808 6|הט1 | 6069 א6וקסך 10-ק1ה נהגוסת וז סט עוזונו 2 6 ו בתט80;ווטוא 6 סז 6ה50 2 0808 הט50 וט 6 וחטחוז8| בכרטיס זה משולבים טכנולוגיות ]א וט- בלאות גליס ובכל ואת הוא לא מצליח לה- ב ו 0 ו 8 צטיין באף תחוס ספציפי. במחירון הוא נקוב 7 0 ה 7 ה ב-5300 אך בחנויות מצאנו כי 220 דולר הם הא פטסוסוק טוא-= 8 טס 01806 0800085 הָסותא = 013 בח8וחהע מחיר ריאלי יותר. מעבד הקול הוא ?25 הנ- כ ל עור במגהבייט שלם לצורך איחסון טבלאות - 5 אל א 7 % הגלים. אבל האיכות הקולית אינה גבוהה, 5 2 7.9100 1ו-3-7.9 וו-5.7.5 עס רעשים בזמן שינוי ברמות הקול, עוצמה נמוכה ותגובת באסים ירודה. באמולצית 8 4 8 : 1 אונד-ב טי , - 6 לאסטר נתקלו ב בחלק שה 8 01605זק טו-ם 3 3808 506 01306 | 0691085 חָסת 3 8808 משחקים וגם עוצמת הקול לא שמרה על 5 5 אחידות. לדברי החברה בעיות אלה תוקנו 8" 1806ט8או) ו 8 8/01806ש ,1 | 61806ש8או) וא עם דרייבר חדש, שלא יצא לנו לבדוק. הה- ו 0 גא 4 הא 2 4 תקנה פשוטה יחסית אבל חלק מהתוכנות - . ₪ ₪ ₪ בחבילה לא מוכנות לעבוד האחת עס השניה. ₪ח א ₪ח שש ₪ש כמו כן כוללת החבילה זוג רמקולים פשוטים ₪ . ₪ ₪ ₪ ומיקרופון. 18 ב 18 18 18 וזו א שוחו זו שחו 0 0 22 6 08| 4 8 רולנד היא שס דבר בעולס ה-1101 וגס הכ- הא ₪אח ₪ח אא ₪. רטיס החדש שלה מיועד למוויקאים מק- ו 85 אא 8 ₪ 0 שש ₪ 11 ₪אש ₪מ ₪ש צועיים, שמוכניס לשלס 599 דולר (מחירון ו וו ו ו 5 ארהייב) כדי לקבל איכות קול גבוהה במיו- חד. יתר על כן, הס יאלצו גס לוותר על ם : ם ₪| | 529) !00003 ממשק [א80 62 על הכרטיס. בדומה א וחטפזווש! 4/א 500 , וחטפו וו וחטפזו/! ל ה ל 500 ,808500 /ח50 ,730350060 זעורכים"י שלנו בקטגורית המ- הא םח בא "₪ או קצועניס (בשנה שעברה ושוב השנה), ₪םמם - + ₪ ר1) ה-6חטספוו[ט] של 8680 6|חט1, | האיכות ם ם ם . ם המקצועית מחייבת להוריד מהכרטיס את כל הרכיביס שעלוליס לתרוס רעש אלקטרוני 5 = 5 5 5 למעגלי .הקול. השוואה בין השנים נוטה ם ם ם ם ם לכיוון ה-6חטספוו[ט/, אבל גם הכרטיס של" . . ם . . רולנד מתבלט לטובה ביחס לכרטיסי קול ₪ . . - 5 ממוצעים, בעיקר בזוכ יס הי- - 0 , בעיקר בוכות ערכת השבביס ה - - - - 7 חודית 935ח63 6חטס8, הכוללת טבלת גלים םּ - ם ם . ומעבד 57. סם סם סם סם בם בסיוע מעבד האותות ניתן לבצע אפקטים 8 בו 8 6 8 466 0 ישראל יוני 1994 : 0 בחירת העוונים שי זו חסופו/ 160:8 חסופו/ 18018 סקירת כרטיסי קול ב ה אפ אפ 7 - שחו 6;0510010טת סזק 6 סז = 15 ח8%!8ה50 | 15 6חַח! ס:מות זה חסו)השס:טת לא קייר קיים ₪ וח6ץ5 הטספ 86 6 ו ות המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 20 ות המחירים הנקובים הס לפי 0 00 0 1-00 20 000 200 המחירון האמריקאי 58 :]3600781 | 21 41 | 441 1+ 21 (לא) 818 5800 החטחחוא1/18 5 ףסות חסופו 8ו80ו/1 הווש 60/8 חסופ/ 1008 2 הההחגץ 1020 ק5עעח ואם| 1020 לפסשצח ואפו ו 500 וי ו יי ו א א/א א/א /א | 5וח0ו601!₪ 18% = 5סוחסזו60ה) ואפ 057 0ז4ספ-ח 6 סח 0)ח! 4 4 4 4 1 1 ((0חח3ח6 זסק 8115/ש) 6 ווקות וו-7,9 14 7 -/-2,3,5,7,10-1 2,901 37011.5 1.5 קט 65| ₪0 5 1% 5 4 7 7 3 4 4 4 5 561001806 ]0 ז6טוחטא! 261ו1085הץ5 וסווא 3 חר 3 גצ 3 ההא 3 88 2 88 1020 05 וא 1020 ל5ס/טח ואפו קות6 ז6קו5תוחץ5 וסווש! ₪ אז אז אז ב 86 6 6 ופה וחץ5 4 4 4 4 2 /א א/א )חש 1" זס! 81015ז6קס ]0 זססחזטו! ם ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ ו וו( 065וסזק שם ₪ש ₪םש ₪מ ₪ח סם סם וז וו ₪10 5חספקט5 ם ם ם ם . . . 6 וו 060818 5זזססקט5 בי 8 סא 8 158 1588 18 וז 15 6רחטזז5חו 01 0 זפטחשא 8 4/א 4/א א וו וזו ו חסוו068| 510306 5 פתואגות 23 2 22 7 8 2.4 2.4 (086% 018 ,חָח 166070 615 תח8ת6 01 זסטחחטו! סז סוסטם 5סאוו! םש ₪םש םח 4 1 00/6 סם ₪₪ שמם סם סם 0 5068%61/510700 |8חזזחו 0 ₪ ₪ ₪א₪ םח אמ 11 51160/חו 6ח! 516160 סא סוסא 8 וול 5 וס סק ם ₪ ם ם . ם .ם 0 ./א 6 505 עת ג אא 50 ,ווחטפזוו! +50 ,00ח850ח8? טפ פסצוז שםמם -]] ש₪מם =ם ו 1 =ח .. ₪ .. 05 חס קסזסוו/1 ם ם ם ם ם 0 ו וו 0 טו 4 . - . . . . . . . . ם . ם ם ם . ם . ם ם םב . . . . . . . ם . . ם ם ם . . . סם סם סם ש₪מם סם סם | 08 08 08 08 08 6 (המשך בעמוד 161) 83518 5000 805 | 06ו01081 טק 05ו0נו 0 הסופו 1/6018 ח516ץ5 6חט50 פשוסטחוש) 05011זסוו! 1 6חוסה +זסס 5 ₪ז008ה8ז5 הסו655זקוה 60 ו 18-ו 306 שה |-. 00ו655זק00/0000ו655זקוחס6 1066 ותו 107 0 ישראל יוני 1994 = - <₪-כ-כ-. 8 צים רבי-חדר (המשך מעמוד 50) תיסם טרפיים.| הבקרות כוללות | גסם 6085918 אוטומטי (לביטול שדות מג- נטיים במסכת החורים) ובקרות - התאמת הטמפרטורה לצבע, שתיהן יוצאות דופן לגו- דל וזה של צגים. מלבד מסכו הכהה, ה-1510 10061 ז00165/3 מתפקד היטב. אבל אס היישומיס שלכםס לא מסתפקים במסך כהה, כדאי שתחפשו את עצמכס במקוס אחר. 75 וב 0הטץו] צג ה-14 אינטש 101-4475 וג6חטץה מבית התטוח/ פסותסז!0ט|ם והשתטץ1, היה אחד הצגיס הגרועים ביותר בסקירה זו. התוצאות שהוא השיג במבחניס האובייקטיבייס וה- סובייקטיבייס היו נמוכות מלא-מספקות. ה-1101-4478 מכיל שפופרת 14 אינטש של שחטפוחה5 עס גודל מסך פעיל של 13.4 אי- נטש. הצג פועל באבחנה מקטימלית של 768 על 1024 בקצב רענון אנכי של 72112. תוצאותיו הטובות ביותר היו במעברי-מודיס (37 אחוז) ובבהירות המקסימלית השימושית (20.30). לרוע המזל, שתי התוצאות הן מתחת לממוצע (מקומות 14 ו-19 מהסוף, בהתאמה). שאר התוצאות האובייקטיביות גרועות הרבה יותר. בעיוות 'יכרית הסיכות", תו- צאותיו של ה-₪₪01-4478 הייתה השניה מהסוף. בדירוג זה נמצאת גס התוצאה הסו- פית של הצג. במקוס השלישי מהסוף נמצאת תוצאותיו בהתלכדות קרניים (0.27 מיימ). הבדיקות האובייקטיביות מגבות את המ- דידות | הללו במלואן. ראעו שבעיות חוסר-ההתלכדות ועיוות ייכרית הסיכות" שגילה ה-100 )סקפז6קט5 בלטו בדמות המו- צגת על המסך. הבחננו שדמות זו היתה בנו- סף לכל, כהה. ה-3778/א10 לא הראה בעיות בוהק. רציניות או י"ימריחותיי על המסך. מעברי המודים היו גהועים, לעומת זאת, וראינו קפיצות ממשיות במעבריס אלו. ה-1-4778א16 הוא צג רב-תדר רציף, אך אינו מצוייד בתכונות מיוחדות. הוא לא נשלט עייי מיקרו-מעבד, ולרשותו מבחר ממו- צע בלבד של בקרות אנלוגיות. הצג לא תומך 6 ישראל ינר 199% צגים רבי-תדר ההק צה צבע עם טווח סריקה אנבית של 5502 2ד 802 וטווח אומקי של 300702 1ך 60002 ממסבק קומבינצ'ה טובה של תאימות במפרטי 15א?0 של 554/, אינו עומד בד- רישות ייכוכב האנרגיה", והקרינה הא- לקטרו-מגנטית הנפלטת ממנו גדולה מה- מותר עפייי תקן ]1 איו]א. לסיכום, ה-1-4776א110 וגשחטץ1] הוא אחד המוניטוריס הפחות מרשימים שבתננו. בי- צועיו היו נמוכיס באופן ניכר מהממוצע ברוב התחומיס בבחינות האובייקטיביות והסובייקטיביות. זס)והס!! זס!60 147 וטו זס)וחס!! זס!60 157 וחפו .0 זטטקוווס) [החס8ז6 181 הציגה לנו שני צגים יקריס ביחס לקטגוריות המיוחסות: ה-זס!וחס]א זס[60 47| 18% (14 אינטש, 3) וה-זטווחס]א זס[06 157 181 (15 אי- נטש, 8807). שני הצגיס הס רבי-תדר רצי- פים בעלי סנכרון אוטומטי ומצויידיס בב- קרות דיגיטליות עבור בהירות, קונטרסט, עיוות ייכרית הסיכות'י, צבע וטרפזיות (אך חסרו שליטה בהתלכדות-קרנליים). ה-140 א8] משתמש בשפופרת 14 אעטש של גוותפטפוג]א עם 13.1 אעטש של מסך פעיל. המספרים שהוא קיבל בבתינות האו- בייקטיביות עברו בהרבה את ההערכות הסובייקטיביות להן זכה. הצג מטפל בא- בחנה מקסימלית של 1024 על 1280 בקצב רענון של 6082 ובאבחנה של 768 על 1024 כ-70112. התמונה סובלת מגרעיניות ניכרת. בבדיקות ה-100 |סק6ז6קט5, ה-147 |א18 זכה בציוניסם טובים. הציון הסופי והציון במעברי-מודים היו גס ברבע העליון של קבוצת המבחן. בנוסף לכך, הצג התברג במ- קוס ה-15 בבחינות "יכרית הסיכותיי וקיבל ציון גבוה מהממוצע בהתלכדות-קרניים. בהערכות הסובייקטיביות, לעומת זאת, ה-ץ14 18% לא צלח. התמונה נראית גר- עינית ‏ ויימרוחהיי בכל האבתנות, ועיוות "כרית הסיכות"" מופיע בצורה מפריעה. מלבד זאת ראינו קצת חוסר-התלכדות, למ- רות שזה לא היה חמור. ה-157 1א8] משתמש בשפופרת 15 אינטש של גווחפטפוג)א עס מסך פעיל בגודל 13.8 אינטש. הוא תומך באבחנה מקסימלית של 4 על 1280 בקצב רענון של 6082 וב- אבחנה של 768 על 1024 בקצב רענון של 72. ה-"15 1א8] עבר את אחיו ה-147 בכל המבחניס האובייקטיביס מלבד מבחן עיוות ייכרית הסיכותיי ומבחן התלכדות הקרניים. הציון הסופי והציון במבחן "כרית סיכות" היה ברבע העליון של הצגיס הנבחנים. ל-157 1א18 הציון הגבוה ביותר שקיבל צג במבחן מעברי המודיס בסקירה זו, וכן דורג מעל לממוצע בהתייחס להתלכדות-קרניים. בדומה לצג הקטן של ]א18, ה-/15 ]א8] לא זכה להערכות סובייקטיביות גבוהות במיו- חד. המכשירים שבעזרתס בדקנו את המ- סכים לא מדדו את התמונה הגרעינית וה- מרוחה או את האסתטיקה הגרועה של המארזים. אנחנו היינו מוותרים על הצגיס הללו, במיוחד אחרי מבט חטוף בתויות המ- חיר. 2 0א 8 60) שני הצגים מבית .60 6-05שכ, ה-%66 2 (14 אלנטש, 5380) וה- 6 8 (15 אינטש, 5515), מספקיס תמו- נה טובה במחיר אטרקטיבי. ה-61-1428%122 נמכר באחד המחיריס הנ- מוכיס ביותר בסקירה ואיכות התמונה טובה. הוא שתמש בשפופרת 14 אנטש קו- נבנציונלית של 6שא או וחסגוו₪, תלוי בז- מינות. הצג מציג אבחנות של 768 על 1024 ב-70817 ו-600 על 800 ב-72882. צגיס רבי-תדר הססם ה-4-66 סחעפוווטוו! הוא בברור אחד הצגים הטובים בסקירה זו. הזוכה המאועור ב"בחירת העורכים" צריך להיוח בראשו רעוימחכם לפי תוצאות המבחניס האובייקטיבים, הב- הירות המקסימלית של הצג לוקה, אך בע- רכות הסובייקטיביות סעיף זה גראה מספק בהחלט. | קיימות | גסם מספר בעיות חוסר-התלכדות קטנות וציונו של הצג בעיוות ייכרית סיכות'י גרוע, אך שני סעיפיס אלו לא בלטו במיוחד בהערכות הסו- בייקטיביות. מעברים מ-64ש לאבתנות גבו- הות כרוכות בתזוזה מינימלית של המסך, וההעברה ההפוכה טופלה עייי דהיה חלקה. בסהייכ, תמונתו של ה-12א1-14280א6 הייתה חדה למדי וטובה בצורה מפתיעה יחסית לצג במחיר כזה. כמו עמיתו הקטן, צג ה-15 אינטש 66 8 נמכר במחיר נמוך יחסית לצגי 15 אינטש אחרים וגם הוא מציע עושר של תכו- נות ואיכות תמונה גבוהה. ה-064-1508 מבוסס על שפופרת 15 אינטש שטוחה-רבועה. הוא מסוגל להפיק תמונות באבחנות של 1024 על 1280 בקצב של 60842 ותומך בקלות בתקני 84): 768 על 1024 בקצב 7082 ו-600 על 800 ב-7282. הצג מחליף בין 6.4 לאבתנות גבוהות תוך דהיה חלקה, והתמונה היא חדה למרות כמה בעיות חוסר-התלכדות. תכונתו החלשה ביו- תר היא הבהירות המקסימלית; יתכן שת- צטרכו לסובב את הכפתור עד הסוף כדי לע- בוד איתו בתנאי עבודה מוארים, ה-1508-/06 806 מכיל ערכה כוללנית של בקרות דיגיטליות, כולל שליטה בעיוות ייכרית הסיכותיי, שליטה בטרפזיות, וסיבוב המסך (תכונה יוצאת דופן עבור צג במחיר כזה). ה-6-1508 תומך בתקן יכוכב הא- נרגיהיי של 7 וכן במפרטי 8ואקע של 54 שני הצגים של 806 תומכים ב-]1- א מחירו הנמוך של ה-64-1508 6א, יחד עס איכות תמונה גבוהה מן הממוצע וערכת ייכפתוריםיי מלאה, הופכים צג זה למוצר אטרקטיבי בהחלט. באופן דומה, גם ה-1428-//6, מהווה בחירה טובה בהתייחס לצגי 14 אינטש. 5 ע לטו במחיר 5329 ה-9015-,01 עחטטג1 הוא אחד הצגים הזולים ביותר בתחוס ה-14 אינטש. מלבד זאת, הצג מתגנדר בכמה תכונות מת- קדמות, כגון בקרות. דיגיטליות. לכיוונון תמונה. אבל, איכות התמונה הירודה שנ- תגלתה בהערכות הסובייקטיביות משאירה את הצג הזה בתחתית הערימה. ה-9015-,61 מבוסס על שפופרת 14 אינטש סטנדרטית של וחסהוו4, וזו יכולה לתמוך באבחנה מקסימלית של 768 על 1024 בקצב רענון של 602 בלבד ובאבחנה של 0 על 800 בקצב רענון של 72112. הגבלות אלו לא הרגו את ה-61-9015, אך הגבלות נוספות של איכות התמונה סיימו את הסי- פור עבור ה-01-9015. לצג של עחססטו.] יש את אחד הציונים הנ- מוכים ביותר במבחן חוסר-ההתלכדות, במ- קוס הרביעי מהסוף. גסם בשאר הבחעות האובייקטיביות התקבלו ציוניס גרועיס מהממוצע. מידת עיוות ייכרית הסיכות"י נמ- צאת במקוס ה-11 מהתחתית. ביצועיו של ה-61-9015 הציבה אותו בשליש התחתון במעברי-מודיס ובבהירות המקסימלית השי- מושית. התוצאה המורכבת מציבה את הצג בכללותו במקום ה-6 מהסוף. בהערכות הסובייקטיביות, מצאנו את הפ- גמים שנתגלו במבחן האובייקטיבי בקלות רבה על התמונה המוצגת. הבחנו בעיוות ייכרית הסיכותיי ובחוסר-התלכדות, שגרמו להפרעה בהסתכלות על התמונה המוצגת. ה-9015-/61 לוקה בבעיות רציניות בהתאמת גודל המסך בזמן העברת מודים. הוא תומך בתקן ]78-1!א, אך לא בדרישות החסכון של ייכוכב האנרגיה". הבקרות הדיגיטליות קלות לשימוש ומציעות את המערך הסטנדרטי של בקרות לכיוונון תמונה. אלה כוללות שליטה במיקוס הת- מונה, גודלה, עיוות ייכרית הסיכות", וב- הירות וקונטרסט, אך אין בקרה על טר- פזיות. ה-9015-.01 ץאזטטו.1 אולי מושך בגלל המחיר האגרסיבי, אך לרוע המזל, ביצועיו הגרועיס מורידים את ערכו ביחס למתחרים. מחיר המחירון של ה-158א0 86 מבית חסופו/ סחה] 10 (5439) הוא תחרותי עבור צג 14 אינטש, אך כאשר מדובר בצג 15 אי- נטש עס שפופרת שטוחה-רבועה המציג תכו- נות רבות, זה הופך למחיר אגרסיבי ביותר. למרבה הצער, איכות | התמנה של ה-1500א22 מונעת ממנו מלהיות מועמד ראשי בקטגוריה הזו. ה-155א2 בנוי על שפופרת 15 אינטש שטו- חה-רבועה של ותסגוו₪1, עס מסך פעיל בגודל 4 אינטש. הצג תומך באבחנה מקסימלית 4 על 1280, בקצב רענון של 6082, וא- בחנה של 768 על 1024 בקצב חסר הבהוביס של 7682 תוצאות המבחנים האובייקטיביס | של ה-155א2 היו מעורבות. יש לו ציון טוב במ- בחן התלכדות הקרניים (0.105 מיימ), שנ- מצא בשליש בעליון של הצגיס הנבחנים. גס ציונו בעיוות ייכרית הסיכות'י (0.3325 מיימ) גבוה במעט מן הממוצע, והבהירות המ- קסימלית השימושית היא ממוצעת (22.3). לעומת זאת, ה-15%א2 קיבל את אחת התו- צאות הנמוכות ביותר במבחן מעברי המו- דים, 3 דירוגים לפני הקרקעית. שילוב התו- צאות הלא מרשימות גרס לציונו הכולל של ה-0215 להתייצב ברבעון התחתון של קבוצת המבחן. בזמן הבדיקה הסובייקטיבית של ה-1586אפ, ראינו הילה אדומה בולטת בקצה הימני וב- פינה הימנית-תחתונה של התמונה. גם אחרל שימוש בבקרות לעיוות ""כרית הסיכות", קצוות התמונה של ה-150א היו עקומות באופן נראה לעין. התמונה ייבורחתיי בזמן העברה מ-%64 לאבחנות גבוהות. *ותר. 149 6 ישראל יוני 1994 160 0 ישראל יוני 1994 בסך-הכל, תמונה שהציג ה-150א לא היי- תה רעננה וחדה כשל צגי 15 איעטש שטו- חי-רבועים אחרים. חסופוסחח] 180 שפכה על יוצא חלציה עושר של תכונות מרשימות. הצג תואס את תקן 178-11א ואת ייכוכב האנרגיהיי עייי תמי- כה במפרטי האיתות 15א07 של 5מש. לוח הבקרה בקדמת המארז מכיל בקרות די- גיטליות קלות לשימוש השולטות גם בעיוות *כרית הסיכות'י וכפתור שחופפטהקט. כלולות גס בקרות אנלוגיות מסורתיות לשיפור הב- הירות והקונטרסט ה-157א 140 משופע בתכונות והוא מח- זיק באחת מתויות המחיר האטרקטיביות ביותר בסקירה זו, אך איכות התמונה הי- רודה לא מאפשרת לו להיות תחרותי במיוחד. 3 5 ב 5% ה-8003ו1וא 5 (5495) לבית וא .609 וה- 5000186 12 לבית ו וס הם צגיס זהים, המ- בוססיס על אותה שפופרת 15 אינטש שטו- חה-רבועה של וחסהווז, עס מרווח נקודות סטנדרטי של 0.28 מיימ. שני הצגיס תומכים בתקני [8-1/]א, אך שני- הס לא תומכיס בתקן ייכוכב האנרגיהיי או אע 84ם). | האבחנה המקסימלית הלא-שזורה בה תומכיסיהצגים היא 768 על 4 בקצב של 72112. שני הדגמיס מצולי- דים בחוגות אנלוגיות לבקרה על בהירות וקונטרסט וכפתורים דיגיטלייס לבקרה על גודל ומיקוס התמונה. בכל הקשור לתכונות אלו, שני הצגים זהים, גס | במבחנים | האובייקטיבים | וה- סובייקטיביס התוצאות נראות דומות, ורובן שואפות לאזור הממוצע. שני הצגים רשמו הישגיס קרוביס מאוד במבחן התלכדות הק- הניים, ה-08ט8וו]א עברה את ה-0זוק566 במ- עברי-מודים, וה-16ק560 התעלה בהרבה על עמיתו במבחן עיוות ייכרית הסיכות. מב- חניס שנוהלו באבחנה של 800 על 600 הראו בהירות מקסימלית שימושית של 241 בשני צגיס רבי-תדר הצגיס, תוצאה גבוהה במעט מן הממוצע בהערכה הסובייקטיבית של ה-גטטפוווא לא גילינו בעיות בולטות, אך ראעו קצת חוסר-התלכדות בפינה אחת, וקוויס אנכיים ואופקיים לא שמרו על עוביים. למרות שה-66-6151 6ז1ק500 לא סבל מבעיותיו של ה-500%ו11א, הוא הדגיס תבניות מוארה מי- נוריות ובעיות בהתאמת צבעים כאשר בחננו התאמת-מסך למוד הגרפי, הת- ברר שהתמונה קופצת כאשר יזורקיס" דמויות על המסך. לעומת זאת, המעבריס בין המודיס הגרפיים היו חלקים ללא קו- לות, נקישות או קפיצות של התמונה. הצגיס לא הצטיינו במוד 768 על 1024 במסך של אותיות צפופות, קצוות הגופן הססב הביצועים הע'לאיים של צג' האסא הובכים אותם לממצ'אה. חברה זו שמה-לב א ל לברטים הקטנים 'וחר מאעור כל חברה אחרח שמ"צרת צגים בגדלים אלו (פונט) יצאו קצת ממיקוד. הצגת קוויס בעו- בי פיקסל בודד גילה עוד חוסר התלכדות בפינות השמאליות של שני הצגיס. מלבד הבדליס קטנים במחיר ובביצועיס קשה להבדיל את ה-715%8)/ הטטפו₪א מה-66-6151 6זוקטט5. גם אין אף סיבה ראויה לשמה להבדלת שני הצגים משאר הקבוצה הנבחנת. 5 563 6ה0החהו0 151 ט5ג; שמה הטוב של חברת וח18וט8ו] 8 105ח0ז1661 כמובילה בייצור צגיס מצדיקה כביכול את המחיר הגבוה (5645) של ה-1508 ח508 6חסחוגו2. אך המחסור בתכונות חסכון באנרגיה ואיכות התמונה הנמוכה מן הממוצע מונעות מצג זה להצדיק את מחירו השמימי. ה-1505 ח508 0חסחוגו מכיל שפופרת 15 אינטש שטוחה-רבועה בעלת מסכת חורים של 0.28 מיימ, והוא תואס את תקן ]] קוא כלולות בו בקרות דיגיטליות עבור בהירות, קונטרסט וכיוונוני תמונה סטנדרטיים. הכ- פתוריס ממוקמיס בחזית למען הנוחות, אבל הפעלתם יכולה להיות מגושמת. נקודה חיובית עבור הצג הזה היא יכולתו להגיע לקצב רענון של 7682 באבחנה המ- קסימלית של 768 על 1024. לרוע המל, ה-1]505 ח568 שחסחופו אינו תואס את מפ- רטי 5א של 6 ). במוד 600 על 800, ה-1505 ח568 שחסוחגוע הראה חולשה במבחן התלכדות-הקרניים; במבחן זה הוא דורג במקוס ה-15 לפני הסוף. בנוסף לכך, הבהירות המקסימלית החלשה של הצג גם היא פוגמת באיכות התמונה. במהלך ההערכות האובייקטיביות | לא הצלחנו להפיק תמו- בהירה במידה רפיקה מפורטת לה- ראות "מרוחהיי ומנע מרקעיס לבנים לה- ראות נקייס כפי שנ- דרש. בדיקה ב-100 וסק8זטקט8 אי- מתה הערכות. אלו: ה-ח508 4חסמוהוע 56 זכה בציון מרוכב שהכליל אותו בר- בעון התחתון של כלל המסכים, בצד החיובי, הצג לא עמד בפני בעיות עיוות "יכרית הסיכות". באבחנה המקסימלית של 768 על 1024, ה-5600 שחסחוגו2 השאיר יותר מ-6 מיימ של שטח שחור בקצוות המסך, בלי לנצל את מלוא השטח. באבחנה הזו, קשה היה לקרוא מסך דחוס באותיות צפופות. בניתוח סופי, ה-155% ח568 6חסחוגוכ אינו צג מומלא. למרות אחריות ל-3 שנים, אין שוס דבר יוצא דופן במוצר של ותפוסטפוו/. /ו340:] ה0563א6!] 0החבא₪ למרות שה-ו1340 חגטפאט[" סהחגא קיבל תוצאות נמוכות מהממוצע במבדקים האו- בייקטיביים, הצג שמר על שמה הטוב של .60 5 סגחגא! בעיקר אחרי ההערכות הסובייקטיביות. הצג בגוי על שפופרת 15 אעטש שטו- חה-רבועה עס מסך פעיל שגודלו 13.8 אי- נטש, והוא תומך באבחנה של 768 על 1024 ב-762. ה-/[340 תואס את יכוכב הא- נרגיהיי (צריכה של פחות מ-8 ואט במצב של חסכון) ואת ]1 ?וא התוצאה הטובה ביותר שלו הייתה בהירות מקסימלית גבוהה מן הממוצע (26.18). במ- עברי מודים ובהלכדות קרניים ציוניו היו ממוצעים, ועיוות ייכרית הסיכות'"י היה חלש מן הממוצע. התוצאה הייתה ציון סופי מא- כזב, מתחת לממוצע של סקירה זו. הממצאיס בהערכות הסובייקטיביות היו שוניס: תמונה יציבה מאוד - בין הטובות בקבוצות המבחן, נטולת חוסר-התלכדות או עיוות יכרית הסי- כות" | ברי-הבחנה ושומרת על יציבות גבוהה במיוחד במ- עברי-מודים. בנוסף לכך, ל-/3401 בוהק-מסך מינימלי ולא הבחנו בייבוציי על המסך. הצג העו רב-תדר רציף והוא. מצוייד במיקרו-מעבד וע- רכה מלאה של בק- רות דיגיטליות. אלה שולטות בכיוונוניס הסטנדרטיים, בעיוות ייכרית הסיכות" וב- טרפזיות, וקייס גם כפתור חוצפטהק6כ. בנו- סף לאלו, ל-שו340/ "יש בקרות. (יוצאות דופן עבור צגיס בכל תחומי המחירים) על טמפרטורת הלבן ועל קונטרסט צבע. למרות התוצאות הבינוניות במבחן האובייקטיבי, הביצועים היוצאי דופן במבחן הסובייקטיבי והבקרות | הדיגיטליות | מוכיחים - כי ה-3401%%/ הוא צג איכותי למרות הכל. 6העפטוטו 56 6 סחהעפוטו 56 בחירת העורכים שתי הכניסות של 6סוקס!סתתס6ך 6מצן מכי- לות שפופרות 15 אינטש שטוחות-רבועות, ונושאות את התואר סתץפנו[ט/. שני הצגיס הללו תואמיס את תקן ]1 א]א וכולליס יימנהל הספק אינטלגנטייי (6ס וח1!:86סוח[ [ָא1-זטְקַהח3]/), שעובד עס כרטיס הווידאו שלכם כדי להפוך את העולס למקוס יהוק צגים רבי-תדר יותר. לשניהס מצורפים ספרי שימוש מה- טובים בחבורה ואחריות ל-3 שנים, וה- עיקר: שניהס מציגיס תמונה טובה. הס נב- דליס במחיר ובתכונות, כאשר ה- 6פא 6 סחץעפווןט]א היקר והמשופע בתכונות קטף את ייבחירת העורכיס". ה-ש3 סתץ8!וטוא 6 א נמכר במחיר שוק של כ-5550, כך שהוא נמצא בחציון התחתון מבחינה זו. למרות שאין לו את שפע הת- כונות של אחיו הגדול, הוא עדיין נחשב לב- חירה זולה מיצרנית בטוחה. הצג מטפל באבחנה של 768 על 1024 רק ב-?608, ובאבחנה של 600 על 800 ב-72832 עפייי | תקני ‏ %85. ההערכות | הסו- בייקטיביות היטיבו עס צג וה, ולמרות שה- ססה מח'ר-שוק אגרטיב' של 9358 ה-15000 ד5ם 0דק0 הוא מציאה, ולכן זבה ב"בח'רת העורכים". תמונה לא הייתה חדה ורעננה כמו בצגיס הטובים ביותר, היא עדיין הייתה באיכות גבוהה מן הממוצע במידה ניכרת. שמענו כמה נקישות במעברי-מודים, אך המעבריס טופלו עייי דהיה מהירה וחלקה. כצפוי (מבחינת מחיר), הצג כולל בקרות אנ- לוגיות שממוקמות בקדמת המארז ומ- סומנות היטב. הן כוללות בקרה על גודל ומיקוס התמונה, בהירות, קונטרסט, וכן כיוונון לעיוות ייכרית הסיכות". הצירוף של איכות תמונה טובה, מחיר נמוך ותכונות מספקות הופכות את ה-סחץפוו!ט] 3% לקניה יימציאתית'י. במחיר שוק של 5, ה-4206 סתץפוווט]א םא נמצא בין הצגיס היקריס ביותר, אבל, במונחים של איכות תמונה ותכונות אחרות, מקבלים הרבה עבור הכסף הזה. הצג בגוי לטפל בא- בחנות גבוהות בקצבי רענון גבוהים, כך שהוא רץ באבחנה של 768 על 1024 במ- הירות של 7682 ה-4:06 סהץ8וווט!א קיבל ציוניס גבוהיס במיוחד בעיוות ייכרית הסיכות'י ובהתלכדות קרניים, והבחינות הסובייקטיביות אישרו זאת. לתמונה המוצגת עומק וחדות שקשה למצוא במתחרים. החלפה בין 20 אבחנות שונות השמיעה נקישה, אך התמונה הוחלפה תוך דהיה חלקה ומהירה. אם לצג זה יש חו- לשה, הרי זו נמצאת בנטיתו לבוהק. יתכן ותרצו להוסיף לו את הפילטר האפור בהיר של 86א למניעת בוהק (570). הצג מכיל אוסף בקרות דיגיטליות השולטות במיקוס ובגודל התמונה, באיזוני צבע, וב- עיוות ייכרית סיכות", וכן קיים כפתור הַחופפטהק126. ישנס 3 מצבי איזון-צבעי: אחד קבוע ושניים ניתניס להגדרה, ובקרות אנ- לוגיות על בהירות וקונטרסט. הצג מכיל | ספר-שימוש מצויין, | ובו מידע חשוב על תורת הצ- בעים. ה-4006 סחץפוווט)א הוא בברור אחד הצ- גיס הטובים בס- קירה זו אפשר לשפר את קלות השימוש של הבקרות ולהוסיף פילטר נגד בוהק, אך החשוב ביותר הוא מה שנ- מצא על המסך, וכאן אין אפס, אלא אס אתס מחפשים צג עס מחיר תת-קרקעי. הזוכה המאושר בייבחירת העורכים'י צריך להיות בראש רשימתכס. צג ה-15 אלנטש 155 ח808ז6קט5 של וטפפוא 0/110ח6חוא 0עקַח58 במחיר 5549, לא צלח במבחנים האובייקטיביים. התוצאות במבדקי ה-100 וסקפזשקט5 היו כולן נמוכות מלבד ציון גבוה במעט מן הממוצע בב- ההירות המקסימלית השימושית. ל-155 ח808זטקט5 שפופרת 15 אנטש שטו- חה רבועה של וַתספוו1] עס מסך פעיל שגודלו 8 אינטש. האבחנה המקסימלית היא 4 על 1280 בקצב 6012, והצג עובד בא- בחגה של 768 על 1024 בקצב יציב כסלע, 7 הבדיקות האובייקטיביות גילו חולשה ברוב התחומיס (מלבד הבהירות, כאמור). מעברי המודים היו הגרועיס ביותר בסקירה זה 6 ישראל יוני 1994 1 12 צגים רבי-תדר 4 השוואת הנונות ע'קו'ות. צג'ם וב'-תזו וטול 510 סוחָגוא טוט סד? וזוום צג ו אינץ | צג או אינץ | צג 15 אינץ [ צג ו אינץ | ופווחום וז וז ט80ק5 400 הט600ק5 400 אפוחת ל 57 6 בי וי ק/פו-אחת קן14-אחת 55 א 5 ה0ו855זקחז1 (זפוו) 5739.00 (90ו!) 59529.0 (פוו) 499.00 (פוו) 5399,00 (0פו!) 5495.00 (פוו) 5399/00 (50ו!) 5599.00 (זפו!) 3499.00 (פו!| 5359/00 (זפוו| 5399.00 סח וח 576 = סח! זסוטקוחס0 570 )הסוחקוטף6 ו זהסתקוטף] 1900 פ וז חפט = |ההסווהחסזחו אס הז ה| 00 סו זח! 00 הסח אהו זי 0 10 16 6ח! .6 (058) 56 יו זק 8 2917 ,1 א6וצץ98 2917 = .₪0 הסוס 016/ 40 , ₪6 הסזוס8 40/016 ג | 2808 .סה 90| 2808 | 69806 20530 זו!סחו5 311 זו3סחו5 311 = שוסוט!סזטה | 3288 ,1 חסוחז] ,זחסחסו? = 01775 ₪ ,צוס51 = 01775 ג ,אוסו5 .6 ,ץְסהחזטה .6 ,ץחזטם ,זטח!3 ,51 6 6חָ8זחסז] ,0 806זחסז והז ,01 00 20 07 030808 = 607 50 080808 83 950355 /0 ,הזוק 95035 ג ,85זוקווול 8 חס סחסא 90 0 9" 800-6638631 ו 77712 74| 7974 ]| 550 0" בי 1ו1פ-508-493 8( 08( 96 12 12 56 (080808) (030868) 272 72 סא בי 27( 077 וו 4 4 5-9 0 1 (080868) (080863) ומנ 2165 צנ ונ ונ 215 5 25 ,5 315 2 ונ יו ו זז | ו 199 8 7+ 4% 155 44 43 272 וו והזו והזו וס ,60 8 =" פקוות? , וחסמזו 00 שא 6 ,ות80זוון ,3ו1] הַחטח0 והזו והזו 5 16 5 16 18 14 14 5 133 ן 8 128%146%1593 8 148א143%14 ו 5וא4וא143 155%148%153 155א148%145 48 465 0 7 20 8 10 2 2 2 55 ₪ . . . . . ₪ (530) |בחסוזק 0 (530) חסוזק0. ם בסם סם סם 1 1 ם סם 1 55 75 10 10 5 55 55 % 5 סו ימ [/ ו 1000 00 0 20 0 0 00 0-10 1005 10001 120138 2-77 200 2-00 2-00 104 20 200 86| %6א 2 א 2 07 2 2/א 1.055 0 א 02( 020 [י 2.2 22 22 2.2 2.2 5 5 72 א ,100 90 / ,85 / ,90 4/א ,90 0 ,90 90/4 19 ,90 4/א ,ה/א ה/א ,ה/א 4/א ,ה/א ה/א ,ה/א 5 5 ה/א ,א/א 4/א ,ה/א מ 4/א ,8/א ואזופום והזופום 8 חַת 8 [ ב ופוס ו מי ₪ ₪ ם ם ם ם ₪ ₪םש םח סם סם רהש כא סם סם רא ₪םש ₪םמם ₪םמם ₪םמם םמם .. ₪םמם םם ₪םם ₪םם ₪מם והצג ניצב ברבעון התחתון בה- ייכרית הסיכות'י וטרפזיות. עולה 0, בעוד תאומו ‏ ה- 725 תלכדות-קרנייס ובעיוות ייכרית הסיכות', עס תוצאות של 0.165 מיימ ו-0.46 מיימ בה- תאמה. צירוף התוצאות החלשות דירג את הצג במקוס הרביעי מהסוף. בבדיקות הסובייקטיביות, לעומת זאת, הצג השיג הערכות טובות יותר. לא הבחננו באופן מיידי בבעיות חוסר-ההתלכדות. או עיוות ייכרית הסיכותיי (שניתנת לשיפור). המעבריס בין המודיס השונים טופלו יפה, למרות שלקח לו הרבה זמן לעבור בין חלון ₪05 מלא לחלקי. ה-155 חג86זסקט5 לא לקה בבוהק מסך או בייבוציות'י. הצג עומד בתקני ]1 ]א וייכוכב האנרגיהיי תוך שימוש במפרטי 5וא7ע של 54 ). ה-155 חספזסקט5 נשלט עייי מיקרו מעבד, ומציע מגוון של בקרות דיגיטליות. אלה שולטות בבהירות וקונטרסט,. עיוות 6 ישראל יוני 1994 למרות ההערכות הטובות בבדיקות הסו- בייקטיביות והערכה החביבה של בקרות, ה-155 חג80זסקט5 לא מתבלט לטובה מעל שאר הקבוצה הנבחנת, בעיקר בגלל התו- צאות הגרועות במבחניס האובייקטיביס. 5 חסבזטווטו! הואסו 5 וסבגזטוזוטו בואסא ז201-1440-0 205 זט-20!0-1540 205 בחירת העודכים דגמי ה-14 וה-15 אינטש שנסקרו כאן מיו- צרים במקור ע"י הסוחטפתס6 | גואסן 865, אך נמכריס גס תחת התוית של 5565 2318 ת!וח26. שתי היצרניות. יו- צאות מנקודת השקפה שונה לגבי מחירים. צג ה-14 אינטש 4485 הקגזקנו[ט)/ גואסצן 7ט-201-1440 נמכר ב-5449. באגף ה-15 אינטש, ה-4495 תקגזקוווס)א גואסא, שוכה בייבחירת העורכים, יוציא מכס 5630 וה-2.01-1540-01 2.25 מחירו 5549. מכל הבחינות האחרות, הצגים כמעט זהים. לכולס מסכת חוריס של 0.28 מיימ, והס מציגיס תמונה של 768 על 1024 בקצב 7. קיימת גס תאימות ל-]1 אקוא ולייכוכב האנרגיה" (במצב חסכון הצג צורך 4 ואט בלבד). השפופרות של דגמי ה-14 אנטש הן סט- נדרטיות, וההגנה נגד בוהק היא מינימלית. הצגיס מעבירים תמונה איכותית מן המ- מוצע, והדגס של גואסא קיבל ציוניס טובים יותר במבחני התלכדות הקהניים. וייכפרית הסיכות"י (לצג של 225 תוצאות נמוכות מן צג 4 אידק] צג 5 איוץ | צג 5ו אינץ] צג ו אידץ] צג ו איוץ. אפוחת ופה וס ופ ופ צגים רבי-תדר [צג 5 אינץ ] צג 4) איוק] צג 5ו איוץ. לא קיים ]| קיים ₪] 0 1 1 3 655100זקוח| 46 ה0508ז0] | 46 ה0508זס:!)] ‏ 307 ה508סזס0ו!) | 36 ה508ס0|ן הנסוס הפה ו ה ---₪ ₪080 עוס] 8081 צוס.1 ה 529900 00 9490 וט 575.00 ו 0000 ו 0 00-00 הְמְחְנְקו המדיק [חוזסטחוסח או .סח! פ516ץ5 1( .| 5ח51ץ5 01 | סח| פח16פץ5 0 סח 5185 ץ5 | 16 ח| זט |3חסו1סזח! 8זס] ו יי יי יי .00 000 166000185 ווש סז | 3288 6ססצוףחות 2115 0ססאוחָחות 2115 = 6ססאחות 2115 = 6ססצוחחוה 2115 | 6טחַוהסו! של 30| 6טחַזהסו .30| ה0800ה ש 1050 ב-יי והז ,01| ,0058 ה6,58צג | ,0050 ה58, 0 | ,0050 06,580 | ,0050 ח58,שטג ,1058 ח58 ,א ,058 ח58 , וקו ,808 ,.51 8 ואי ןוי 1 [אר:ו) 4 4 4 978" 19790 370(" :ו :| 790" 72 ,|| 2 ,| 8 זספוחטח 86ז!-!וסד 6 00( 000 ו [ו ב 00 1,000 508 זססוחטח ווסד 9 0 00 00 000 64 4 06 ו ונ זנ 5 5 ב 5 ב סו ההג 140 9 48 47 16 42 481 465 טח 0870 50008 68007 8 151588 ,1180 08/ח105,וח880ו1] = 8סוח5ס7 ,ותסם1ו1] = בסותפסך ,ותסמזוו! והזו 8 ות6מזוו] יו 13 6 16 5 15 16 18 18 (65חסחו חו ‏ 0/80081) 5126 ח66זס5 סשוזסה/ 5 16 1455 1455 1455 5 /144%144%152 פוא4|א135 146א144%141 (65תסחו חו ,0/ש1) פהסופתשחחזום 6 31 4 7 55 9 % 8 (05חטסק) זו ם ₪ ם . ם . ם ם 0חו6!3 סח8ו!קרחסס |!-הקו/! םש ם | ] | סם בסס ם בסם 75-60 0/--ז518 עְחַזת זז |8ה0וז8ז6קס מל ₪ 5 5 55 00 פס [: (?וא) הו0וצוטחהם 090 00 00 00 5-0 0-00 00 0 204 (32]) ץסה6טף6ז הַחוחח503 |103ח6/י וו 24 ו 24 > 20 18 264 [ 1 (₪7) 8105] 1617658 167!8080חוחסח וחטוחוא1/8 2 0.06 06 586 1.06 2 0/א 2 8 1,024 ;1,024 א 1,280 2 00| יי 000 [י 2 272 2 0 א 640 ;600 א 800 [3115ו) הסגזקוחטפחסס זסעוסק 4/ ,95 ,90 /א ,90 /,95 ,95 4/א ,110 א ,90 /א ,90 5 513000 , החטחוא3!/! א ,ג/א 14 4/א ,ה/א 14 הא ,א/את 4/א ,ה/א א ,ה/א ה/א ,א/א 5 50660 ה וי ווח גוו ומוס ווומום וזומום סופת ות 5 01 ץד ₪ ₪ ₪ ₪ . ם ם ם [ת310ח זסו00 ₪םש ₪ן] ₪ |₪ן. הא ₪ סם סם +חסוחזטן 80 30201081 7/טַהוחסותפטסחוץ ש₪מם שם ₪םמם ₪םם ₪םמם ₪םמם שמם ₪םמם [ַ0080550 סוזהוחסזט8|/9טח8ו! הממוצע בבחינות אלו). בהערכות | הסוביקטיביות, | ה- אואסא 5 הספאזקגווטוא וה-1-1440-07א20 725 נתנו תוצאות מרשימות באבחנה של 600 על 0 פיקסליסם. התמונות נקיות וחלקות, גו- פני הטקסט ממוקדים והמרווח בין האותיות נקי ולבן. לא גילינו בעיות חוסר-התלכדות, גלישת צבעים או ייפריחהיי, והצגיס עברו בלי בעיות בין מודיס גרפיים שונים. גס באבחנה המקסימלית, 768 על 1024, איכות התמונה לא השתנתה לרעה, למרות שצגים אחריס התאמצו כדי לעמוד באבחנה זו. צגי ה-15 אלנטש, ה-4495 הקגזפוו[ט]א גואסצן וה-1-1540-07א2/0 225, משתמשים באותו לוח בקרות כמו הדגמיס הקטנים יותר, ועי- צוב המארז דומה גס הוא. ההבדל העיקרי הוא בגודל השפופרת ובסוגו: צגי ה-15 אי- נטש משתמשיס בשפופרת שטוחה-רבועה. בגלל איכות התמונה ונאמנות הצבעיס היו- צאי-דופן, שני הצגיס נחתו במקומות ה-4 וה-5 בציוניס הסופיים. הבהירות השי- מושית המקסימלית של שני הצגיס האלה הבריגה אותס בשני המקומות הראשוניס בתחום זה. ביצועיהם בשאר המבחנים האו- בייקטיבים היו גבוהים מן הממוצע, מלבד התוצאה הנמוכה מן הממוצע של ה- 7465 7ט-1-1540א20, שמנעה ממנו את ייבחירת העורכים"י. בהערכות הסובייקטיביות, הצגיס המשיכו לתת ביצועים מרשימיס בשני האבחנות 600 על 800 ו-768 על 1024. באבחנה הקטנה יותר היינו צריכיס להתאמף בכדי להבחין בפגמים. אין עיוות ייכרית הסיכות, הצ- בעים הווליס לגמרי, והגופניס הקטניס הס ברוריס וחדים. באבחנה הגבוהה יותר יצאו פגמים מינורייס לאור, אך באופן כללי הצג 8זטז93! 5ות1 טח 01ח 0005 זסט6סזק שד :6וסבסווקקם זסו--ה /א שמר על איכות תמונה גבוהה. הביצועיס העילאיים של צגי גואסא! הופכיס אותס למציאה. חברה זו שמה לב לפרטיס הקטניס יותר מאשר כל חברה אחרת שמיי- צרת צגיס בגדליס אלו. גואסא גס נותגת אחריות של 18 חודשים על צגיה, ואילו הווח0? מסתפקת בשנה בלבד. 0 00117065% ועו 2- צג ה-14 אינטש 15002 וסט6ו1ק0 הוא אחד הצגים הטוביס ביותר שהשתתפו בסקירה זו. התוצאות המעולות שהוא קיבל במבחניס האוביקטיביים גובו עייי ההערכות הסו- בייקטיביות. עס מחיר-שוק | אגרסיבי | של 5399 ה-15002 |5סטףווק0 הוא מציאה, ולכן זכה בייבחירת העורכיסיי. 52 6 ישראל יוני 1994 4 ו 4 השווץת תהנונות ע'קו'ות. וו 6ק | שאו 0 6 נחירה העורניט| בח'רת הפורנים צגים רבי-תדר וק נחיות העוהנים 4 שר 4.= בו לק ] צג 5 לוק צג +ו איה | צג 5 אירק[ שב 5 ארב הי ה הלו 8 150050 ז5פטחוז0 8 8 /0עְאַח58 6/5501 6 66 חגא לטות הפטווא 05ח57516:ז ו הקזטוזוטו הקאזטוז!טות 11801 4:06 סהץ8ז!טו /3 סהץ8:ז!טו ה508א6|] | ה508 שהסוחמום 5ון 6חספוחסזד ודד ב 5 155 ה508ז8קט5 היא | 15 ₪ 5325/00 (5166) 5399.00 (ז5וו) 5630/00 (וו) 53510.0 וו 0 |566) 8755.00 | [517061) 550.00 (0פוו) 00 5799 (זצוו) 5045.00 (זפו!| 00 5495 8 | 0051וזכ 0 חס 0813 | זסתט5ח00 בואסא 53 ₪550 = 1900065 6 16600105 50 | קזס6 058 סח וחפוסטבוו!/! קזס0 הפטפזוו/! 6ח! 5ח6ז5ץ8וז וטו 5 זו = |ה186ו/08ו01ח 6חו סח! 5 סח ססות 3300 5 20490 | צ0%8 800 3000 000 0 >800 ז10906 100 = יז 16030 1255 | ז0 וסהחסו/ 1255 = , 6צג 0ו16 23535 זק ?טול 5665 , שש זתףוז\ 1925 16 זטוח 0 טח|3ש) ,. ליק 590590 .896 0ו|58058 .8/0 מז | 08/6 0000 !| ,08/6 000 ,8008סד .658זקץ0 ,98 1 4 ,408 58018 8 5 5 0 ו 091 60191 15 00 00 ו 0008( 04( 2( 02" 7-2 8( 0008 1-72 95 72 0 ו 22 2 0ור- 90" 9-0" 002 2 0000 000 [ ו 415-331-6211 415-331-6211 5 3 383 2939 2 בלוש או 25 25 פחזחסוח 18 5וחסה 18 15 נמ ונ זו 1 5 ב | זט 1 500 199 4-8 47 6 5 44 3 472 491 58005000 ,והזו 8 8 8 והות 6א א וחפוסט5זוו/! יוו הזו | א 14 124 38 18 138 18 מא 9 6 3 1488א145%145 139%138%138 86 146%1633א155 146%167א154 52 8 5 165א143א145 % 6 0 7 0 (: 8 %6 99 10 ₪ . ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סם ₪ש ₪3 ₪ ₪ ₪ ₪ש ₪םם ₪םש ם 65 0 0 0 55 0 5 55 0 0 0 0 48-00 4-0 5-0 0 0 0 20 0 2.4 204 22 22 124 2-2 [- 205 2 066 1.00 0.06 5 5 06 6 א 6 א 586 2 2.2 2.6 2.000 00| 00-ו 5 2.05 1.00 0.00 00 8/ .120 4/א ,100 110.4 א ,110 1.083 4 10 כ א ,100 /א ,80 4/א ,א/א 25 108 20.8 /א ,10 /א ,30 3/8 ל א א/א ה/א ,ה/א 6 ופוס ויוי וווָום וזוָום וזומום ו מי וסוס ואזוףום ₪ ם ם ם ₪ ם ₪ ם ם ₪ ₪ רא 41 הא ₪ םמ הא ₪ ₪ ₪ ₪םמם ₪םמם ₪מ ₪מח ממ ₪ם ₪ םש הצג בנוי סביב שפופרת 14 אינטש קמורה של הגווח5ט5ה!, ‏ והמסך הפעיל גודלו 13.1 אינטש. הוא תומך באבחנה מקסימלית של 4 על 1280 בקצב 60712, וב-768 על 1024 בקצב 7632, מוד שתואס יותר את גודלו של הצג. ה-15002 זכה בציוניס גבוהיס מן הממוצע בכל תחומי הבדיקות האו- בייקטיביות מלבד מעברי-מודים. ציונו הסופי נחת במקוס השביעי, כאשר התוצאות במבחני התלכדות הקרנייס וב- עיוות ייכרית הסיכות'י. דורגו ב-10 המקומות העליונות. הבהירות המקסימלית גס היא הייתה בין הטובות שראינו. ההערכות הסובייקטיביות המשיכו בקו של התוצאות האובייקטיביות. לא מצאנו בעיות נראות לעין של חוסר התלכדות או עיוות ייכרית הסיכות'י, והמסך כמעט חסר-בוהק או ייבוציות'" לחלוטין. העברות המודיס היו 6 ישראל יוני 1994 אמנס איטיות, אך יציבות לחלוטין. טוק התקינה מיקרו-מעבד ובקרות די- גיטליות ב-15000. הבקרות הסטנדרטיות קיימות, יחד עס שליטה בעיוות ייכרית הסי- כות". הצג תואס את דרישות ]1 אע]א, וכן את תקן יכוכב האנרגיהיי תוך תמיכה במ- פרטי 15א של 54ם. נורת עם.] מסמנת את מצב הצריכה הנוכחי. גס ללא התחשבות במחיר, צג זה הוא בחי- רה טובה. במחיר של 5399, ייבחירת העו- רכים'" זו היא צג מנצח שקשה לוותר עליו. 6הסטוחסזד 6חד חזסו] ה6ה6ז] 6חד צג ה-14 | אינטש של ופסת סז 0 5, ש6חספומסז 1 6ת7 במחיר 5325, הוא צג חלש יחסית. חס תסחשזת 76 (5475), צג ה-15 אעטש של חברה זו, נתן תוצאות ממוצעות בלבד. ה-טחסטוחסזך הוא צג רב-תדר רציף, אין בו מיקרו-מעבד וה- בקרות הן אנלוגיות. לצג זה אין תאימות 11 אוא או ייכוכב האנרגיהיי. השפופרת היא קמורה, 14 אינטש של פחטפחו58 או וחסגוות עס מסך פעיל בגודל 13.1 אינטש. האבחנה המקסימלית (1024 על 1280) רצה בקצב 7, וב-768 על 1024 התמונה יציבה כסלע ב-76717. בסהייכ ביצועיו של ה-6תסטוזסזך' מאכזבים. מבחן התלכדות הקרנייס הניב תוצאה ממו- צעת, | והבהירות | המקסימלית | ומ- עברי-המודים היו נמוכיס מן הממוצע. עיוות ייכרית הסיכות"" היה גרוע בכל מצבי הא- בחנה. הניתוח הסובייקטיבי תמך בתוצאות אלו. למרות שלא ראינו חוסר-התלכדות, עיוות 'יכרית הסיכות" היה חמור - במיוחד ב-600 על 0 פיקסלים. כאילו שוה לא מספיק, ל-טחסטחוסז' אזין בקרה לעיוות ייכרית הסי- כות'י, ותצטרכו לחיות עס הביצוע הלא מקו- בל הזה. בוהק וייביציות" של המסך אינס בעיה של צג זה, אך בזמן מעברי המודים הבחנו בייקפיצותיי ובתמונות מוזרות שהופיעו על המסך בלי שנבקש מהן. ה-חס1] תסחטזת הוא צג ממוצע בלבד, למרות שהוא עובר בהישגיו את ה-סחסטוחסז1. שפו- פהת ה-15 אינטש השטוחה-הרבועה של וחסגווז] מחזיקה מסך פעיל בגודל 13.8 אי- נטש ותומכת באבחנה של 1024 על 1280 ב-6077. הצג נשלטי עייי מיקרו-מעבד וה- בקרות | הדיגיטליות | כוללות = כפתור פחופפטהק06. הצג תואם את תקן ]1 קוא אך לא עומד בדרישות ייכוכב האנרגיהיי. צגים רבי-תדר וצג 5ו אינץ] צג ו איוץ | צג 5) אינץ | צג ו אינץ | צג 5ו אינץ] צג או אינץי| צג ו איוץי| צג 5ו אינץ] תוצאות ה-חס1] הסחטז בהתלכדות קרניים ובבהירות מקסימלית שימושית היו קצת גרועות מן הממוצע, אך מעברי המודים היו ממוצעים ועיוות ייכרית הסיכות" היה קצת גבוה מהממוצע. בהערכות הסובייקטיביות של ה- תסחטזק וחס11 לא מצאנו חוסר-התלכדות או עיוות "יכרית הסיכותיי במידה גראית לעין. הת- מונה היא טרפזית, לעומת זאת, ואין שוס בקרה על עיוות זה. ב-וח110 הסחטז:, בוהק המסך לא היה גרוע, אך התמונה ייבוצית" קמעה. ה-וח110 הזז של 111551005 גזופסווסזס אעו צג מהשורה הראשונה, אך הוא מתפקד .היטב יחסית למחירו. ה-6מססחוסזה, לעו- מתו, משאיר הרבה דבריס חסרים, הן בבי- צועיס והן בתכונות. לא קייש ]| קים ₪] ואס הו ו 0 0 ואו ואו ו ז 0 המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי 5 1508 2 זס חן זס601 | זס)והס!) זס!00 ביג 1510 1006 המחיריס הנקוביס הם לפי המחירון האמריקאי (0פוו) 539.00 (פוו| 00 5329 (זפוו| 00 5515 (פוו) 5380/00 (50וו) 5807.00 (פו!| 5633.00 (0פוו| 559900 (פוו) 95 5799 חסופו/סחח! 146 05וח0ז661ו= צחסטו וס 0-050]% 00 ה6-05]א !ח50זסק וו 50 18 וחטשו 0 חס 6חו 0 וס יי 5 ו ו 5.96 2801 ]זז 48089 | זסששס!]חט5 1575 | זסאוס!וחט5 1575 ,0 פוטס 0 פוטס 6וחוסקץ83 166 | סאג הפשוץ5 1000 5 5318 וז" ,80 ,1059! 00518 , 6 .658ו/! 60518 ,6 10589 א ,5015 10589 א ,505 ,2056 ח58 .שאק ,610015 טססשטפוחח 4 |94538-654 /6 6 86 4 72 0208 075-701 72 יי ו :] 777 ל י :| 27 970" סא זסטוחטח 88ז-!סד 08 0 6-ו 6-ו חס 6חסא 9, 00 זססוחטח וד 2 1 5 5-ו 29( רצ 48( 8 טח 8 5 1 ו ו ו 15 5 5 הסח 18 5 1 ץזחהה/ ז 0 זס [ 49 48 47 6 55 44 3 זספוחטח 6870 560106 69007 וו והזו 6 ,סו 0 ,והזו 315058 8 ו והזו זט הוח סטטד 14 3 89 3 138 וו 14 16 (65ח6חו חו ,(0:80008) 76ו5 501600 פצוז6ה 8 5% 4וא143 143%139%143 128%139%143 164א158%144 144%163א158 5 145*%168א16 (65ח6חו חו , %0) פחסופחשחזום 2 7 0 6 3 10 5 5 (05חטסק) ףוס ₪ ₪ ₪ ₪ .| ₪ ם 0חו6!3 8סח8ופחחסם וו הקון ₪םש ₪ ₪ ₪םם [ 1 סם וק 05-60 0/ -ז518 עְחְזטה 5 | סוט 0 55 0 0 0 0וו פס 5 (לה1) 30001 ס6טוע 5-00 220 20 00 1-0 0ו-90 7 20 (?) 0ח6ט60ז! הַחוחח508 |הסודוס/ ו 200 2005 2-00 1-04 20 1-16 20-00 (לא) 0חפט60 הַהוהח508 וה1הסקוזסו (7) 3195 65ז161 8600|ז16הוחסה הוטרחואהו/1 586 0 אא 1.00 א 06| 06 2/א 2./א 8 1,280 00 7 2.3 200 2.06 06 2.2 2 0 640 ,600 א 800 (8115/ט) חסוזקוחט5חסס זסאיסץ 4 ,85 א ,90 /א .95 4/ .85 2000 1.0.00 4/א 80 /א ,80 5 518000 ,החטחזוא1/8 4/א .ה/א 4/א ,ה/א 2.4 /א ג/א ה/א ,ה/א 5 011 ,5050600 זז ופוט גוו וגווס וגווס ופוס ופוס ה חן 05 01 קד ם ם ם ₪ ₪ ם הַחוו/810וח 000 ₪ ₪ ₪ש . ₪מ ממ סם 1 זה וח051ון30 020108 178/חַהחסות5טסחוץ שש ₪ ₪םש שםמם שםמם ₪ 1 ₪ ₪םמם 06080550 סוזהחזס8(/81טח18/! שזט! 15 בח זסח 0095 |שטטסזק 8ח1 6!סבסיופקב וסא--./ו1 1 !ו!!86 6ז6)3גק 41 !86 0ַזהא6הק שני הצגים של |!86 6ַזג36%? לא פעלו יפה בבחינות האובייקטיביות והסובייקטיביות שנו. - צג ה-14 אכטש 884495%0₪? (מחיר-שוק של 5349) קיבל את הציון הסופי הגרוע ביותר בטבלה. ה-885155%01? 6זה0%ג הוא רב-תדר רציף בעל שפו- פרת או אינטש ומסך פעיל של 13.1 אינטש. האבחנה המקסימלית של 768 על 1024 רצה בקצב מוגבל של 602 בלבד. אין בצג מי- קרו-מעבד, אך הבקרות הן דיגיטליות בח- לקן. במבחן מעברי המודיס ה-[885495%6ַ2 קיבל תוצאה נמוכה מעט מן הממוצע, וה- תוצאות בהתלכדות-קרניים, בהירות מק- סימלית ועיוות ייכרית הסיכותיי היו כולן 55 6 ישראל יוני 1994 6 + השוואת התנונות ע'קו'ות. 205 205 5 הפע דט-2006-1540 | זט-206-1440 | זס0ווהס!) זס!0ס (81ו) 5549.00 (זפוו) 5449.00 (1וו) 00 5695 28 וו חס 60100 00 | 5 000% 1886 .= 2150 000% 1866 ₪ 2150 = .₪0 אססזטזטוס וד וי וי א ,06ו5וחוס 3 01048, ]! 60089 - "9 0056 |--8 (9 10 70 70 128 7272 800-472-7211, (74 74 ו סו ו 6 17 8 8 הויו סז 19 3 14 143%14%153 4-3 145% 454 10 7 0 ₪ ₪ (520) ופחסווקס ₪ ₪03 (520) ופחסוזק0 0 0 0 00 4-0 00 265 2 2 2 5 5 72 1000 2.00 א .110 א ,110 א ,90 10.8 8 4/א ,ה/א פופו גוופום ופוס ם ₪ ם ₪ ₪ | ₪ | |₪ ₪םם ₪מם גרועות מאוד. ההערכות הסובייקטיביות תמכו בתוצאות אלו, כאשר חוסר-ההתלכדות היה ברור מאוד לעין ועיוות ייכרית הסיכותיי גס נראה בברור. במעבריס בין המודיס השונים הפגין הצג ייקפיצותיי רבות ותמונות לא רצויות הופיעו לפני שהתמונה התייצבה. אין לו התאמת גודל אוטומטית, ולכן צריך לשחק עס כפתור הכיוונון בכדי להשיג תוצאה אופטימלית. ה-2885155%01 הוא צג שפיר מאחיו ה-2885495%01, אך לא במידה מספקת. לשפופרת השטוחה-רבועה מסך פעיל בגודל 6 אינטש, והאבתנה המקסימלית (768 על 64) נתמכת בקצב 7012. הצג הוא רב-תדר רציף, ונשלט עייי מיקרו-מעבד. הוא מציע 12 מצבי אבחנה, מהס 9 ניתניס להגדרה עייי המשתמש. הבקרות הן דיגיטליות ואנלוגיות, והן כוללות שליטה בעיוות ייכרית הסיכות". 6 ישראל יוני 1994 צגים רבי-תדר וק נח'ות ועוונ'ם במבחנים האובייקטיבייס הבהירות המ- קסימלית והתלכדות הקרניים היו גרועות, וציונו במעברי מודים היה נמוך במעט מה- ממוצע. לעומת זאת, ה-885155%01? השיג תוצאה טובה מן הממוצע במבחן עיוות. ייכרית הסיכות'י. בהערכות הסובייקטיביות לא הבחנו בעיוות זה, אך חוסר ההתלכדות נראה לעין. מעברי מודים לקחו קצת זמן, אך הצג לא לקה בנקישות, קשקושים או קפיצות. בין ‏ 2 הצגיסם| של ]86 6זהאסגת 1 הוא הטוב יותר, אך שניהס נמצאיס מתחת לממוצע באופן ניכר. 5 6סחגו!!וזם 5קו!וחק למרות מחירו התלול-מה, 5699, ה-פקוווחק 5 06חגו!1מ הוא צג אטרקטיבי שמזווג יכולות קול ווידאו. או תדקור 2, = [צג 5) איוץ] צג פו איוק ‏ צג 5ו איה 5 ואד 000-1430 שְה50 | פִתף005 בּוף51 600-6151 500118 הז 0 חסו₪8081 צוס1 5 19 סז 580-5281 155 ח508החק! +44 (50ו!) 5549.00 (פוו) 58349.0 (זפו) 5699.95 (פוו) 583980 (זפוו) 350.00 (זפוו) 5699.00 (זפוו) 749.00 סו [ ]סוק ואד = 5סוהסוסטום 50 5חף0פ00 ופ 6 01588 הסזו 58 = 01 קז00 סקוח58 זסזוחסוא סח 6 .סח 6000/85 ו 8 וט 20480 6-0 280% 3300 8 90 | 000566 .5 560 851008 = 14251 | 68066 5550 ]03 ,שא = ,ס8זה0 ,וסאסוזם 0 058 580 = .הסוחסו] , תא ול מן, 81/6 ,4101 | ,5פססזסא , סט 9 לי 4 8 0 90638 0 ,808זוו/ יי 03 חס 008 06( 7008 סחס בו 96 958 ל 0( 3-ו 255 20 1008 88 409-9555171 0 7 ס1 99 ,5 5 2 5 1 ץצ 1 5 28 כ 5 2 9 1 זו ץג זו זו זהטץ ו | 2 זע 1 5 164 3 12 ופ 0 98 וטו ו 0 וזו וח6גזות זו 8 138 13 13 16 19 138 כ 9 5 148 ו7רא4רא4ו 5 455 156%148%155 2 55 0 %6 99 0 2 ₪ - ₪ ₪ ₪ ₪ 12 |₪ן₪ ם סם ם סם סם %6 ב 0 10 0ו 0 0 00 000 5-0 0 0 0-00 20 206 108 238 2008 66 2-04 206 0.06 0 2 א 4 0.06 1.055 0.06 1.0.00 2 06( 0 2.00 55 2.72 106 /א ,110 4/א ,100 4/א ,110 95/4 /א ,90 א ,120 20.4 4/א ,ה/א 4/א ,ה/א ה/א ,א/א 4/א ,ב/א | ה/א,ג/א א ,ה יו הת וזופָום |גזופום ומוס ואזוףום ואוו ₪ ם ם ם . ₪ ם .הח סם ₪םמ מ הא שםמם ₪םמם שמם שםמם רא ₪םממ ₪ ה-15 טטחגו!!וז מבוסס על שפופרת 15 אי- נטש שטוחה-רבועה בעלת מסכת חוריס של 8 מיימ, והוא מציג אבחנה של 768 על 4 בקצב 7212. הצג תואס את ]1 אץ)א אך לא את יכוכב האנרגיהיי, ויכולת הקול שלו אומרת שהוא מוכן לשימוש עם יישומי מולטימדיה. שני רמקוליס (סטראו) מוחבאיס בתוך המ- ארז הנחמד של ה-15 6סחגו![ח, ושקע קדמי עבור אוזניות מאפשר האזנה פרטית. מאחור תמצאו שני שקעי סטראו מטיפוס 868 לחיבור מערכת הקול לכרטיס הקול של ה-20. 5קו!וח? הקריבה דברים מסויימיס בהענקת יכולת הקול ל-15 6סחגו!!ח8, בי- ניהס תכונות חסכון באנרגיה ובקרות די- גיטליות. הצג לא נשלט עייי מיקרו-מעבד ואין בו בקרה על עיוות ייכרית הסיכות" או על טרפזיות: מבחניס אובייקטיביס במוד 600 על 800 הראו שהצג לא בולט מעל קבוצת המבחן באופן ראוי לציון. התוצאות במבחני עיוות ייכרית סיכותי ומעברי המודים היו ממו- צעים, התלכדות הקרניס הייתה גרועה במעט מן הממוצע, והבהירות הממוצעת היי- תה נמוכה מן הממוצע. למרות הטיפול המי- נימלי נגד בוהק, לא הצלחנו להשיג תמונה בהירה בלי להפוך את השחור לאפור. מהערכה סובייקטיבית של יכולת האודיו של ה-15 06ח8ו!1ח5 הסקנו שהצג מספק עבור שימוש עיסקי רגיל, אך לא כן במצגות מו- לטימדיה מקצועיות בהשמעה של קול ב-1ח-:11. הרמקולים הפנימייס חסרים את תגובת הבס הרצוייה, וקיים עיוות. ניכר כאשר מגביריס את עוצמת הקול יותר מדי. עדיין, הסידור הזה טוב עבור סביבות מש- רדיות הגילות בהן הנוחות הקודמת לנאמנות קוח טוח 1560-:1 5ץ5ו!₪6 1564-₪ פץפו!פה 5 ח508החק! 8ט!ק ה868החק|ת (50וו) 36049.0 (5ו!) 5495.00 (50וו) 710.00 (50וו) 5730.00 קז 58700 | ]001.0 58000 בנ בנ 8 8 6 0800086 5550 וטוא .5 320 זווא 6 320 ,05| .0707055 ,8100 .5וקוווא . שו .5וקוווא . שו יי יי 5 5 סא סוסא 3(" 3 7( 20( 20 ו 000,(/. 98 9 4-7 7ְ 2 2 8-2 1 5 1 זט 1 3 זפץ 1 זו זו 08| 7 ו בי 8 8 זו 6א ותפוסט8ווות 13 (ן 16 19 4 15%145%153 5 6 10 6 12 1 (550-579) 0011008 (550-575) |8חטוזק 0 ם ם ם ם ם 0 5 10 5 1-20 20 00 5-0 24 22 1006 264 0.06 56 0.020 00 2.2 2.2 22 2 ,110 ,110 א/א ,100 /א.110 4/א ,ה/א 4/א ,ה/א 4/א ,ה/א 4/א ,ה/א ה 6 גת ווופום ם ם ם ₪ סם סם 2 סם ם שםמם שםמם צגים רבי-תדר החסו] הסח6ז סד 5קווותק 8911 זהאסהק 8911 שזפאסהק 5 6ח8:!!וז 1 1 (פוו) 5699.00 (081ז51) 5499.00 = (5060) 5349/00 0050 5קו!וחץ. 86 6%816< 80 808870 0100050 | 180170005 | .סח| 001100005 קוו 06 , 406 8ח0ח03 9425 ,שג 03008 9425 אד,||וואסהא = 02 החספוגת6 = 60 חסאפובת6 2-10 וו3ו9 וו3ו9 086" 8 סא 22000 יו 10-08 סא חס סחסא ב זס ו ז סו ו 72 03 04 8 סמו ו פַחטת 138 16 ובו 5 5 55!א145א153% 151א144א156 55 99 4 . ם בסם ם ם 65 ₪ 55 00 20 00 1-08 1-5 2058 2 0 א 0 ונ 33 2.72 ,100 4/א ,80 5/4 א/א ,ה/א 4/א ,ה/א 4/א ,ג/א | ופזוום וזומָום ם ם ם סם שן-ן סם ₪םמם ם סם הקול. לסיכום, ה-15 6סחגו|[ח8 >קו!ות? | מייצג פשרה סבירה כאשר רוצים חבילה מרוכזת של מכשירי פלט ישירים, ואין צורך בא- בחנות גבוהות או איכות קול יוצאת דופן. 4 618785 0 5>(ע₪6]5 שני צגי ה-8/5ו[86 שנסקרו שונים זה מזה במושגים של יצרניות השפופרות, תכונות וביצועים. ה-15-1560 5ע61:8א (5710) פחות משופע בתכונות, אך ביצועיו טוביס בהרבה מה-2-1564א 5ע8ו1801. לשניהס שפופרות | 15 אכנטש שטר חות-רבועות עס יכולת זהה בהפרדת 768 על 1024 (70112) ו-1024 על 1280 (6012). שניהס לא תואמיס את ]1 8?וא או את לא קיים | ]|| קיים ₪] המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי המחיריס הנקוביס הס לפי המחירון האמריקאי 8 פוח6ז3ץ8וז!טון (פו!) 00. 5475 8 00 6ח! 05ח6ז5ץ8זוטו! 3300 5 86 זטתח 80 04 ,8 58018 1204 100008 זססוחטח 101-1186 0-ו זססוחטת !101 0 ספוטה 8% ונ חח 1 זוחטח 0870 56706 68007 והזו זז חח סט 38 (65ח6חו הו ,ו8008ו0) 5176 501660 סטוזסת. 6 149 (65חסחו חו ,1/00?) פחסופחשחחום 4 (05חטסק) זחוס// ₪ !6 8סחפו!קחחסס וו-הקו/! סם הוור 0ס-071015/--ז518 צְחַח פפזטזהט: |ההסוזהזסקס 1 (לוש!) תז0וי0800 ס6טוע 20 (₪2) ץסחסטף9]! הַהוחח568 61681 2-06 (12א) ץשחשטף19 הַה:חח568 |18הסקוזסו (2]) 8195] 1611850 3606|ז6זהוחסת וחטוחוא1/8 020 8 1,024 ,1,024 א 1,280 2.77 0 א 640 ,600 א 800 (85/ש] סוק ט5ח60 זסאיסק א ,170 5 518000 , וחטוחוא3/! 4/א ,4/א 05 ,5050606 וס ווופום ד ם הַות810וח 0010 סם 30511 8007008 7/חחוחסות5טסחול ₪ח 068551 6ו8!/810081ח 1/3 6 והז שח וסח 0065 61טססזק שד :801630 זסא--ת/א ייכוכב האנרגיהיי, ושניהם שולטיס היטב בבוהק-מסך ובייבוציות". בין שניהס, עדיף ה-1560-ת7 5ע₪918, | בעל ביצועים גבוהיס מן הממוצע. הצג משתמש בשפופרת 15 אעטש שטוחה-רבועה של 111861 או ותפוסטפוט/! עס מסך פעיל בגודל 6 אינטש. למרות שאין בו מיקרו-מעבד והוא מכיל מגוון בסיסי בלבד של בקרות אנלוגיות, הביצועיס הס החשובים, והס המ- סופקים עייי צג זה. התוצאות במבחניס האובייקטיבייס גבוהיס מן הממוצע בבהירות המקסימלית וב- מעברי-מודים. וכך גס בעיוות "יכרית הסי- כותיי, עיוות שלא נראה בזמן ההערכות הסו- בייקטיביות. תוצאת המבחן בהתלכדות קרנייס הייתה גהועה מן הממוצע, ובמעברי מודיס הבחנו בקצת קפיציות. מלבד זאת 7 6 ישראל יוני 199% 8 צגים רבי-תדר ההכה הביצועים ה'וצאים מ| הכלל במעבדוח האובייקטיביוח ובערכות הטובייקטיביות מראים שה-1430-סק6 שְח50 שווה כל אגורה, ולכן עיטרנו אוחו ב"בח'רח העורכים" ה-76-1560 עבד טוב, ובהתחשב בתוצאות המבחנים, צג זה טוב מהממוצע. דגם 8ע8ו₪91 היקר יותר נתן ביצועיס חל- שים, לרוע המזל, בכל התחומים מלבד מבחן הבהירות. שפופרת ה-15 אנטש היא של 0םא, שטוחה-רבועה, ומציעה מסך פעיל של 9 אינטש. ה-1564-8₪ מכיל מיקרו-מעבד ובקרות דיגיטליות, השולטות בנוחות על עיוות ייכרית הסיכות"י ועל טרפזיות. הב- הירות המקסימלית של ה-88-1564 היא ממוצעת, אך מעברי המודים צנחו למקוס ה-? מהתחתית והתוצאות בהתלכדות קר- נייס היו הגרועות בחבורה. עיוות ייכרית הסיכותיי בצג זה גרוע במעט מן הממוצע. בומן ההערכות הסובייקטיביות לא הבחנו בעיוות "יכרית הסיכות", אך בעית חוסר הה- תלכדות גיכרה בהחלט, במיוחד בפינה הי- מנית-עליונה. לעומת זאת, מעברי המודיס היו טוביס | מאוד, ‏ אך בעטת חוסר-ההתלכדות הופכות | את הקניה ללא-כדאית. שני צגי ה-15 אינטש של 8618 נושאיס בערך אותו תוית מחיר, אך שאר התכונות שלהן שונות בהרבה. ה-77-1560 שווה את המחיר הגבוה בגלל ביצועיו הטובים ות- פעולו הפשוט, ואילו ה-85-1564 אינר מו- מל, למרות המיקרו-מעבד והבקרות הדי- גיטליות. 5 ח4503חכ| 53100 5 4508 | 5000 5300 |45 6 לצג ה-14 אינטש 8ט[0 ת568גחק41 סקחו58 (5495) ולצג ה-15 אינטש 15 חגספגחקן (5649) יש בקרות אנלוגיות. ל- חג503גחק1/ 6 גם הוא צג 15 אינטש, בקרות ד32 גיטליות. שלושתס משתמשים בשפופרות -ש--שש-.., 6 ישראל יוני 1994 קמורות במקוס השטוחות-רבועות. ה-105 ח568החק[א. מסוגל לטפל באבחנה של 8 על 1024 בקצב רענון של 76832. למרות זאת ולמרות מחירו הגבוה יחסית לקטגוריה זו, הוא מדורג מתחת לממוצע של צגי ה-14 אינטש. ה-105/ חה56החק[א קיבל ציון גרוע מה- ממוצע במבחני התלכדות הקרניים, ובעיוות "כרית הסיכות"" הצג נפל בין הגרועים. בה- משך לכך, מצאנו במהלך ההערכות הסו- בייקטיביות שהתמונה שהציג הצג מטו- שטשת יחסית לצגים אחויסם בקבוצת המבחן. הבהירות מקסימלית השימושית (20.58 ) מתקבלת על הדעת, למרות שתצטרך אולי להגביר אותה עד הסוף בסביבות בהירות. התמונה שמרה על יציבות במעבר מ-4048 לאבחנות גבוהות יותר. ל-105? ח563חק81 אין תכונות חריגות או ראויות לציון כגון פליטת קרינה נמוכה או בקרות מיוחדות, ולמרות שהוא רחוק מה- גרוע ביותר, יש צגיס שמציעים מחיר ובי- צועיס טוביס יותר. ה-15 חהספגחק41 יכול לטפל באבחנה של 8 על 1024 בקצב רענון של עד 762, וב-1024 על 1280 ב-60112. התמונה חדה וחיה, ותצפית זו אישרה במבחניס האו- בייקטיבים. ציוניו בהתלכדות קרניים וב- עיוות י"כרית הסיכות'י טובים בהרבה מן הממוצע, אך יש קפיציות ניכרת במעברי מו- דים. כמו אחיו הקטן יותר, ל-15 חגספגחק1א אין תכונות גנדרניות, אך הוא מציע ביצועיס מוצקיס ותמונה איכותית. ה- ח563גחק1/ 6, אחד הצגים היקריס שבחננו, השיג תו- צאות מעורבות במבחנים. הוא יכול לטפל באבחנה של 1024 על 1280 ב-6082 ועומד ב-76812 באבחנה על 768 על 1024. הצג השיג תוצאה מעולה במבחן ייכרית הסי- כות", אך בהתלכדות-קרנייס התוצאה היי- תה נמוכה מהממוצע. הבהירות המקסימלית של (22.2) | היא | ממוצעת, | אבל ה-150 ח568החק41 יתן בהירות מספקת אס היא תוגבר עד הסוף, גס בסביבות בהירות. סובייקטיבית, התמונה הייתה ממוצעת במו- נחיס של חדות, למרות שקווים אנכיים היו דקים וכהים באופן ניכר מקוויס אופקיים. ה-156 חהּ6פהחק1ג הוא צג מוצלת יותר משני עמיתיו, אך עדיין נופל ברמתו מהמוביליס. איכות התמונה ביחס למחיר אינה מקנה לצג זה ערך מושך. חסזזווה5 צג ה-15 אינטש [א56-5280 חסזותוה5 (5659) מבית >ץג|קצו2 חסזוחוה5 הוא צג רב-תדר רציף בעל סינכרון אוטומטי, בקרות אנאלוגיות לבהירות וקונטרסט ודיגיטליות לכיוונון תמונה. ה- ‏ 560.5280%1 משתמש בשפופרת 15 אינטש עס מסך פעיל בגודל 8 אינטש. מסכת החורים תומכת באבחנה מקסימלית של 1024 על 1280 בקצב 602, וב-768 על 1024 בקצב סביר של 708%. במהלך המבתנים, ה-50-5280%1 | סיפק תמונה חדה ונקייה. כך היה בכל האבחנות, והיו מעט מאוד פגמים. במעבר ממסך ₪05 מלא לחלונות באבחנה של 768 על 1024 לא היה ייכיפוף" של המסך, וקפיצות בו היו מי- נימליות. ה- .50-5280%1 צלח במבחני ה- וסקפזטקט5 0, למרות שלא הוביל באף תחוס. התו- צאה הסופית הייתה ברבע העליון של מב- חניס אלו, והתוצאה במעברי מודיס שניה רק ל-55] 18%1. מלבד זאת, התוצאה במבחן התלכדות הקרנייס היתה בשליש העליון של קבוצת המבחן, אך עיוות ייכרית סיכות" היה בשליש הגרוע. ה- ‏ א56.5280 שפר בהערכות הסו- בייקטיביות, ולמרות שהבחנו בעיוות ייכרית הסיכות'י ובחוסר-התלכדות, זה לא סיפק סיבה לדאגה. אין צורך להתרגש מה- אסתטיות של המארז, אך הוא מורכב בצורה טובה. הבקרות כוללות שליטה בעיוות "כרית הסיכות"י ובטרפזיות, אך חסרות הת- אמת צבעים או תיקון חוסר התלכדות. נמ- נעה מאיתנו הזכות לבחון ספר שימוש, שלא צורף ליחידה הנבחנת. ה- .56-5280281 שקיבלנו עבור מבחנינו הוא מוצר מוקדם, ותחסרה בו עדיין תכונת חסכון באנרגיה, למרות שיש תאימות ל-]1 א?]א. חסזוהו53 טוענת שגרסה ייירוקהיי תשווק בק- רוב. בכללותו, ה- .80-5280%1 מציג תמונה טובה וציוניו גם הס טוביס, וכך הופך צג ה-15 אינטש לבחירה טובה. 91483 0651005 0 016 5 ה-15 וטו סקזם אחקופטכ גחופו5 היוקרתי (5839) הוא צג 15 אינטש רב-תדר רציף בעל סינכרון אוטומטי, ומכיל בקרות אנלוגיות לקונטרסט ובהירות ובקרות דיגיטליות לכיוונון תמונה. ה- 15 שטו/ ספָזם תואס את תקן ]] %/]א, אבל לא את ייכוכב האנרגיה" של 4 או את מפרטי 18א27 של 64ם/. במבחנים, הצג סיפק תמונה הגונה; בהירה בכל האבחנות, עם מעט מאוד פגמיס, אך לא יוצאת דופן במיוחד. באבחנה של 768 על 4, מעברים בין מסכי 05 מלאיס לח- לונות עברו בקפיצות מינימליות, למרות שה- תמונה ייהתכופפהיי קצת. ה- 15 שטג) ספזם נתן תוצאות ממוצעות במ- בחניס האובייקטיביים, וסייס מקוס אחד מעל לממוצע. התוצאה במעברי-מודים נחה ברבעון העליון של קבוצת המבחן, אך תו- צאתו במבחן חוסר-ההתלכדות (0.1475 מיימ) נפלה לשליש התחתון. הבהירות השי- מושית המקסימלית, 21.68, היא מתחת למ- מוצע, ואילו התוצאה בעיוות "כרית הסי- כות"י (0.305 מיימ) נחתה בחצי העליון. בהערכות הסובייקטיביות הבחנו בעיוות ייכרית הסיכות'י אך לא במידה מפריעה, וכך גם לגבי חוסר התלכדות. הצג בנוי היטב מלבד כפתורי הבקרות, וספר השימוש הוא אחד הטוביס שקראנו. ערכת הבקרות היא סטנדרטית: כוללת שלי- טה בעיוות ייכרית הסיכות'י, אך לא בט- רפזיות או בצבע. לרוע המזל, קשה היה לה- גיע לכפתורים בכדי להפעיל בקרות אלו. כמו רוב הצגים, לא היה ל- 15 שסו/ ספזם בקרה על התלכדות קרנלים. בסך הכל, ה- 15 שסג/) ספזטם מספק תמונה טובה וניתנת לשימוש, אך המחיר גבוה בה- רבה מההיצע. צגים רבי-תדר החםה בהתחעוב בחוצאותיו הגבוהוח מן הלמוצע, ה-+42 אסודהוסהח וס | וד מהווה צירוף עילא' של ביצועים ומחיר 0 ע/ע0ח90 בחירת העורכים ה-1430-/0 ץְת50 במחיר 5699.95 הוא צג 4 אינטש רב-תדר רציף עם סעכון או- טומטי, וערכת בקרות דיגיטלית מלאה. למ- רות הוואקוס היחסי שנותר בכיס, הבי- צועים | העצאים ‏ מן הכלל במעבדות האובייקטיביות ובערכות הסובייקטיביות מראים שה-6/2-1430 ח50 שווה כל אגו- רה, ולכן עיטרנו אותו בייבחירת העורכים" התמונה שצג זה סיפק היא באמת מהנה וחדה בכל האבחנות, וקשה להבחין בפגמים בה. שפופרת ה-14 אינטש היא קניינית וגודל המסך הפעיל הוא 13.3 אינטש. האבחנה המקסימלית היא 768 על 1024 בתדירות אנכית מקפיאה של 7412. בכל תחום המ- בחניס האובייקטיביים, ה-670-1430 צח60 השיג תוצאות מעולות, רק שני צגים עברו אותו בציון הסופי. הבהירות המקסימלית של 34.98 היא התוצאה השלישית בטיבה בקבוצת המבחן. ה-072-1430 ץח50 סיים בחציון העליון במ- בחן מעברי המודים, ובהתלכדות קרניים זהו הצג ה-8 בטיבו. הדירוג בעיוות ייכרית הסי- כותיי הבריג אותו במקוס ה-11. המבחנים האובייקטיבים אושרו אחרי בי- צועים מרשימים בהערכות הסובייקטיביות. הבחנו בעיוות ייכרית הסיכותיי ובחוסר הת- לכדות אך לא במידה שתפריע לשאר הבי- צועים העילאיים של המכונה. באבחנה של 768 על 1024, התמונה נשארה יציבה ואיתנה כסלע במעברים מ-005 ל-חלונות. ה-672-1430 עַחס5 מצוייד במגוון מלא של בקרות דיגיטליות, ביניהן בהירות, קו- נטרסט, עיוות ייכרית הסיכות", טרפזיות, איזון (טסתג881) ועיוות תמונה ( טאַהח] חסג1ז10ו8). כמו מרבית הצגים שראינו, אין לו בקרה על התלכדות-קרניים או הת- אמת-צבעים. הצג אינו עומד בדרישות "יכוכב האנרגיהיי, אך כן תואם את ]1 א")א. המארז בנוי בצורה אסתטית ותועלתית, וספר השימוש שסיפרה עֶח50 הוא הטוב ביו- תר שקראנו. בכל המובנים, ה- ץח50 0 הוא אחד הצגים הטובים ביותר שבתננו, בלי קשר לגודל או מחיר. חבילת הקניה היא באמת מושלמת, צירוף של בי- צועים מצוייניס, תכונות רבות ומקיפות, תמונה חדה ושימוש קל. ה-672-1430 ח50 הוא צג איכותי, ששווה בהחלט את מחירו. +44 ה0ו₪30131 0 הוצד ה-+44 חסווגו30 ש0] אשד מבית אצך .(ח00 זס!וחס) [החסו%פט]סז/, הוא צג 14 אל- נטש רב-תדר רציף עס סינכרון אוטומטי, בקרות אנלוגיות ותג מחיר תת-קרקעי של 9. בהתחשב בתוצאות:ו הגבוהות מן המ- מוצע, ה- +44 חסוו₪30(9 ש 1/0‏ אד מהווה צירוף עילאי של ביצועיס ומחיר. הצג משתמש בשפופרת 14 אעטש של וחסהווד], וגודל המסך הפעיל הוא 13 אטש. האבחנה המקסימלית היא 1024 על 1280, והקצב שבו היא מוצגת מגיע ל-6687 הצג מטפל באבחנה של 768 על 1024 בקצב רענון של 7212 בבדיקות האובייקטיביות, כל התוצאות היו גבוהות מן הממוצע למרות שלא היו תוצאות מעולות ממש. כך במבחני התלכדות הק- רניים, מעברי מודיס, ובהירות מקסימלית, והתוצאה במבחן יכרית סיכותיי (0.2425 מיימ) דורגה במקום ה-10 בין כל הצגים. התוצאה הסופית השחילה את ה-+44 [אשך 19 6 ישראל יוני 1994 10 צגים רבי-תדר חכה במעט ללא בגמים, ה-15 6וח50שו6! מהווה צג איבות' המלסבק ביצועים טובים במחיר סביר למקוס ה-12, הישג מרשיס בהתחשב במחיר הנמוך. בהערכות הסוביקטיביות נגלתה תמונה חדה במידה מפתיעה, עס מעט פגמים רציניים. ראנו קצת קפיצות וייכיפוףי" של התמונה במעבריס בין 205 ל-חלונות ב-768 על 4. הצלחתנו להבחין גם בעיוות ‏ ייכרית הסיכות"י ובחוסר התלכדות, אך לא במידה מעוררת דאגה. הבקרות האנלוגיות חסרו שליטה בעיוות ייכרית הסיכות", טרפזיות, צבע והתלכדות קרנייס, כך שתצטרכו להשלים עס התמונה המסופקת. ספר השימוש מתקבל על הדעת, והמארז נראה בסדר. למרות שמשתמשיםס אולי ירצו צג משופע בתכונות, ה-09] ואשך +44 הסוו3ו₪30 מציע זיווג של ביצועים ומ- חיר שקשה לנצח. ה-15 סוחספשוטו, במחיר סביר של 5549, הוא צג 15 אינטש מומלץ ביותר. התוצאות בכל המבדקים היו טובות, ובמהלכם גילינו מעט פגמים בתמונה. הצג בנוי סביב שפופרת 15 אינטש שטו- חה-רבועה של גווופט8ו8]א. גודל המסך הפ- עיל הוא 13.8 אטש, ומרווח הנקודות הוא 7 מיימ. הוא רץ באבחנה של 768 על 1024 במהירות 7612, ובאבחנה של 1024 על 1280 בקצב 6082. למרות ציונו הנמוך מן הממוצע במעברי מו- דים, ציוניס טובים במבחני בהירות מסך מקטימלית של 30.18 (מקוס שישי) וחוסר התלכדות במידה של 0.095 (מקוס חמישי) העלו את קרנו של הצג. כך גם הציון בעיוות ייכרית הסיכות'י, ששוב> בשליש העליון של הקבוצה. התוצאה הסופית דירגה את ה-15 6וח50ש16 במקוס ה-10. הושס טוב נוצר גם במהלך ההערכות הסו- בייקטיביות, כאשר הוצגה תמונה מוצקה וחדה שהקלה על עינינו. לא הבחננו כלל בעיוות ייכרית הסיכות'י או בחוסר-התלכדות, 0 ישראל יוני 1994 וגסם לא נתקלנו כמעט בבוהק-מסך או בייבוציות'י בין אותיות טקסט, בכל הא- בחנות. בזמן מעברים בין ייחלונות" ל-205, הצג הצליח לשמור על תמונה יציבה ומוצקה. ה-15 סוח50שטו% עומד בתקן |] אא ובייכוכב האנרגיהיי תוך התאמה למפרטי 5 84/, כאשר במצב חסכון הצריכה יורדת לפחות מ-5 וואט. ה-15 סוחס6/ששו/ מציע סדרה כוללת של בק- רות תמונה אנאלוגיות. אלה כוללות שליטה סטנדרטית בבהירות וקונטרסט, וכן בעיוות ייכרית הסיכות" ובהתאמת צבעים (תכונה נדירה במסכים של סקירה זו). כמעט ללא פגמיס, ה-15 6וחס5ש6ו מהווה צג איכותי המספק ביצועיס טוביס במחיר סביר. זסם!חסו! זסו60 1565 א ח6ש מחיר המחירון של ה-זס[60 161565 ח6/ זסווחס!א (5695) נמצא בתחוס המחירים של צגי ה-15 אינטש המובילים. לרוע המזל, בי- צועיו אינס ניתניס להשוואה דומה, הצג מבוסס על שפופרת 15 אנטש שטו- חה-רבועה של והסגוו, עס מסך פעיל בגודל 9 אינטש ומרווח נקודות של 0.28 מיימ. הצג מגיע לאבחנה מקסימלית של 1024 על 0 בקצב רענון של 602. הבקרות הא- נאלוגיות שולטות בבהירות, קונטרסט, וה- דיגיטליות שולטות בגודל ומיקוס תמונה, וכן בעיוות ייכרית הסיכות'י. חסרה שליטה בט- רפזיות ובהתאמת צבעים, אך ישנה תכונת 20085518 אוטומטית. ה-1565א18 הח שבתננו לא עומד בתקן ייכוכב האנרגיה" או במפרטי 5וא ₪5 /, אך ח6\ מוסיפה תכונות אלה לצגיה תמורת 0. אותו סיפור עובד לגבי תאימות ?וא 1[. לפיכך, המחיר המלא עולה ל-5735. המבחנים האובייקטיבייס חשפו. עיוות ייכרית הסיכות" (0.125 מיימ) חוסר-התלכדות (0.2775 מיימ) במידות סבי- רות. תוצאות אלה התברגו ברבע העליון וב- שליש העליון (בהתאמה) של קבוצות המבחן. לעומת זאת, התמונה סובלת מבהירות מק- סימלית (18.50) שדורגה במקוס ה-12 מה- סוף. פגם זה גרס לציון במעברי מודים ול- ציון הסופי לרדת אל מתחת לממוצע. ההערכות הסובייקטיביות גילו תמונה לוקה, שחסרה רעננות וחדות. באבחנה של 768 על 4, התמונה הציגה פרטים באופן ירוד, כך שהיה קשה לקרוא טקסט במוד זה. ל-ח6/ 5 לוקח שניה או שתייס לעבור בין 5 ו-או60חו/, ובמהלך מעבר זה התמונה כובה ונדלקת שוב. האחריות היא לשנה עבור חלקיס ועבודה, פחות מאשר חברות מובילות. לסיכוס, ה-1565א1 ח6/ מדורג מתחת למ- מוצע, ומחירו גבוה למדי. הצג נכשל בנסיון להבליט את עצמו מעל המתחרים במבחניס האובייקטיביס והסובייקטיביס כאחד. מבחני הביצועים המעודכנים של 1485 6ק ושל 185 20 0 ח6ח86 6ק 0 חה6ח6פחו/ [.2 ח6ח86זסא אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ 88 44 1 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. שקירת ברטיטי קול (המשך מעמוד 147) קולייס מיוחדים, בדומה לאלה האפשרייס על כלי נגינה אלקטרוניים. אבל הכרטיס לא כולל מגבר, כך שתצטרך לחבר אותו לר- מקוליס דרך מערכת הגברה. חבילת התוכנה הכלולה הותאמה במיוחד לשירות הכרטיט הספציפי הזה עם פונקציות עריכה חזקות ואפשרות לערב קבצי [ע] עס קבצי צה ו 6 0זק 50000 ח60!06 א6)קסד הכרטיס הזה מספק יותר תכונות ויותר תו- כנות מרוב כרטיסי ה-)אץ ובכל זאת הוא איכזב אותנו במבחנים, בעיקר בגלל איכות קול עלובה | למדי. אפשר לשמוע בבירור רחשי רקע וקישקושים מיותריס. המגבר שלו גרוע בתכלית והעיוותיס שלו משמעותייס לא רק למוזיקאיס מקצועיים. כמו כן נת- קלנו בבעיה שכאשר הכנסנו לכרטיס מקור קול חיצוני - למשל מ-1א0א 62 - הוא הפ- סיק להשמיע קבצי 01]וא, כך שבמעבר ממ- קור חיצוני לקבציס ובחזרה יש צורך לחבר רשתות תקעורת שיוויוניות שתמשים, אך ניתן לשלוח קבצי טקסט וק- בצים בינארייס למשתמשים. אולם, אין בו תמיכה בקבוצות, והאבטחה מוגבלת לסי- סמאות המספקות ייהרשאה מלאהיי, ייקריאה בלבדיי וייאין גישהיי. תוכנת השליטה בתור ההדפסות מאפשרת לך לצפות בתור הה- דפסות ולמחוק או לזרז הדפסה מסויימת. אין אפשרות להוסיף דף מוביל או מסייס להדפסות. המוצר משולב במלואו עס סווַפּוא1/4, והוא מציע מרחב גדול להתרחבות. יתרה מזאת, מאחר והמוצר משתמש ב-6)8105א1, תוכל להתקשר לדיסקים ברשת 6זג/ו6[ על ידי התחברות לשרת סופוא 1,4. למרות שהמוצר מתוכנן בעיקר לעסקים קט- סקירת כרטיסי קול ולנתק כבלים. גס ההתקנה לא עברה בצורה חלקה בגלל התנגשויות עס הדרייבר ל- 0 ]אסא כאמור, חבילת התוכנה בהחלט מרשימה, עס ח0סו!0105/9ט4 של אזוסקס, תמיכה ב-018 לצורך צירוף קטעי קול לישומי פשסטשחוץ , דחיסת ]276% ותוכנות עזר מגוונות. תמו- רת 150 דולר ניתן להוסיף טבלאות גליס, אבל את אלה לא בדקנו. הט 0פוזוטו] ה8690 6וזזטד די נדיר שבענף המתפתח כל כך מהר, השיאן משנה שעברה יוכתר גס הפעס ייבחירת העו- רכיםיי, יתר על כן, היצרן ת8690 6|חטך כבר שיחרר לשיווק גירסה מתקדמת יותר של כר- טיס הקול המשובח הזה - בעוד המחיר נשאר ללא שינוי (5400 במחירון, כ-5330 בחנויות, ב-45 אחוז פחות מהמחירון לפני שנה). גירסת ץ6זט)חס/% החדשה מוסיפה יכולת לאחסן טב- לאות גלים נוספות בזכרון /א4א, אותו אתה יכול להרחיב עייי הוספת מודולי |א1א51. אג- חנו בדקנו את הגירסה הוותיקה והתרשמנו מחדש מהאיכות הבלתי מעורערת של הצ- לילים שהיא מפיקה. מנקודת השקפה של מו- יקאי מקצועי, הכרטיס הזו הוא הסטנדרט כנגדו יבחנו כל המתחרים האחרים. ה-6תטספוו[ט!א הוא יקר יחסית, אין לו ניס, היכולת לעבור בקלות ל-סו8₪וא/1 , ומשם ל-סזה/)6א!, מבטיחה לך גמישות בתו- כנית התפתחות עתידית. ועס מימשקי ₪05 וייחלונות"י קלים, יכוליס גם משתמשים חד- שיס להתחבר בקלות לדיסקים ומדפסות. 6 ד 60 המוד המוצר מציע אבטחה, יכולות הדפסה ובי- צועיס של הקצה העליון, אך חסר בו מימשק ייחלונותיי אינטואיטיבי. הוא קל בשימוש, אך התקשורת של המוצר חלשה, דבר אשר מונע ממנו מקוס בטוח בצמרת. תוכנות ההתקנה (205 וייחלונות'י) היו קלות בשימוש. אך היו מספר דברים מרגיזים, כולל הדרך בה המוצר מתקין את דיסק השרת. המשתמשים לא :כולים לגשת לדיסק אלא אם | אתה מבצע | שעןי | מסויס ב-7 8 1 א00%, שינוי שאינו מתועד כמעט. אך לאחר ההתגברות על המכשולים, אפשר לחבר ולשתף משאביס בקלות. המוצר תומך ממשק ]80% 62 ואפילו המיקהופון שתרצה לחבר ‏ אליו חייב להיות מהסוג היקר. כל אלה הם ענייניס שוליים למי שמתעניין בעי- קר באיכות קולית - ואת זה ה-6תטספנו!ט]א מספק בשפע. יצירת הצלילים מופקדת בידי ערכת 188 פטטוסז7 של חברת טח-ם, עס טבלת צלילים המשתרעת על 4 מגהבייט ומ- עבד 252 מהיר. זו ערכת השבבים המועדפת על ידי מוזיקאים ואת הסיבה לכך ראנו במבחנים: גרף הענות-תדר ישר כסרגל, החש רקע בלתי נשמע ועיוותיס נמוכים יותר מכל כרטיס אחר במבחנים. חבילת התוכנה המסופקת עס הכרטיס כו- ללת מספר תוכנות עזר חיוניות וגירסה ייקלהיי (יישוג1" בכתיב שיווקי) של תוכנת העריכה המצויינת 5שסשחו% זס] 6צג/ץ. הגי- רסה הקלה מספקת את מרבית הכלים לצו- רך חיבור מוזיקת 1כ1וא, מלבד אפקטים מיוחדיס ויכולת לבצע ייגרירה והשלכה" (קסז2 8 הָחע) של קטעים מוזיקליים. 6חטס8גו[ט]א היה ייבחירת העורכים" כשהוא נמכר ב-600 דולר והיום, כשהמחירים ירדו כמעט לחצי, הוא רק חיוק את מעמדו בראש הליגה המקצועית. א ב-6)8501א ,18 א וב-18א8, כך שניתן לה- מחוברת. למרות שהמוצר מספק אפשרות יישיחהיי בסיסית, אין בו דואר אלקטרוני ומערכת תזמון. העובדה שהוא לא תומך ב-א8000)א, לצורך שיתוף כונני 1א0א-00 מפחיתה מעוצמת המשיכה של המוצר. המוצר מספק אבטחה חזקה, כולל ס- סמאות, שמות משתמשים, קבוצות וקובצ מעקב. תוכל לאפשר גישה למשתמש על פי שמו, השעה או החודש ולעקוב אחר מעשי המשתמשים וניסיונות התחברות דרך קוב המעקב. המוצר הוא פתרון טוב המספק אב- טחה חזקה ואפשרויות חזקות של הדפסה ברשת וביצועיס טובים. עס מחיר של 5198 לשני משתמשים, הוא מתחרה עם מוצרי הקצה העליון והתחתון, אך יש צורך בשי- פוריס רבים במימשקי ה-205 והייחלונות" כדי לשפר את האינטואיטיביות של הה- פעלה. א 41 6 ישראל יוני 1994 הסבה של שרטוטים ישניס לקבצים ווקטוריים, כדי שנוכל לשלב אותס בתוכנות תיביים, היא בעיה קשה לפתרון. אפשר לבצע את העבודה בצורה ידנית, בעזרת דיגיטייזר, אבל התהליך אורך זמן רב והוא כרוך בשגיאות אנושיות רבות. דרך פשוטה יותר היא לסרוק את השרטוט בעזרת סורק אופטי, אבל אז נתקליס בבעיה איך להפוך את קוב הרסטר (קג/א 817) שפולט הסורק לקוב וקטורי שהוא תנאי לקליטה בתוכנית תיבייסם. חלק מתוכנות התיביים מציעות מודול המרה, אבל זה בדרך כלל עושה עבודה לא מושלמת, הדורשת תיקונים ידניים רבים עד כדי ביטול היתרון של הסבה אוטומטית. תוכנת 058/6406088 ד נועדה לתת פתרון מלא לדילמה הנייל. הדיגיטייזר התוכנתי מבצע את ההסבה במהירות ובדייקנות ומאפשר להסב בקלות סיפריות של שרטוטיס ומפות לקבצי תיבייס. להלן תכונותיו העיקריות: 4 התוכנה עובדת תחת פשסשחו ,05 או אוא בסביבה אוטוקאד או כתוכנה עצמאית, ומבצעת המרות (ווקטוריזציה - דיגיטציה) של תמונות, מפות ושרטוטיס ידניים קיימים, ללא הגבלת גודל וללא דיגיטייזר, מרסטר לוקטור, או שילוב תמונות רסטר עם וקטור, הדפסת רסטר, יקטור או שילוב של השנים לפי רצונך. ד 0 - דיגימייזר = תוננתי שרעטעה דגמ" + 4 4008 אד חוסך מאמציס והוצאות הכרוכיס ביצירת שרטוטיס חדשיס או קליטה ידנית של שרטוטים, גם מקומטים מוכתמים ובלויים, ומביא לשמירתם במחשב בסופו של התהליך כוקטורים, לצרכי עיבוד עתידי נוסף. 4 18608 מבצע את ההמרה בדייקנות, בקלות ובמהירות עפייי קובץ פרמטרים הנשלטים עייי המשתמש והמתאימים לדרישותיו. המשתמש יכול להגדיר שכבות, סוגי קוויס וצבע של הוקטוריס הנוצרים - לכל מפה ולכל קטע. 4 תהליך הווקטוריזציה יכול להיות אינטראקטיבי או אוטומטיבי, חלקי או מלא, של האזורים הנדרשיס בלבד, תוך שמירה ייבו-זמנית'י של נתוני הרסטר והוקטור במסמך אחד, עס מתן אפשרות להמרה עתידית של אזורים נוספים לפי הצורך. 4 אפשרות להצגת השרטוט במספר חלונות - באחד מהס התמקדות בווקטוריזציה ובחלון שני עקיבה אחר התהליך ב-200%1 שונה. 1 4 יכולת הצגה ועריכת הרסטר: . סיבוב התמונה עפייי הנדרש + ניקוי אזוריס מוכתמיס . הצבת הרסטר בקורדינטות ידועות (חשוב מיוחד במפות), * יימתיחת שרטוטיי (שפפפשא וו 4% הפקת שרטוט משולב של רסטר ווקטור, במגוון הפלוטריס והמדפסות המוגדריס באוטוקאד. + פתיחות למשתמש - + ב-78055 - תכנות בשפת 6, ו-ק8ו 4101 . ב-=642008 - בשפת 6 וב-14184516 + קישוריות לבסיט הנתוניס, סימבולים, סוגי קויסם ופונטיס, תפריטי המשתמש. 4 תאימות ל- 706 . |וא60אטאצ5 . הק אסאמדאן + 0"או6 + ק006064. תוכנת 2008₪5 68/6 אד משווקת בלעדית בישראל עייי חברת מיקרוליין מחשבים בעיימ. לפרטים נוספיס התקשר לטל: 04-721125 או לפקס 04-720776. מעבד 57 ט1א-₪ לסאונד-בלטטר החדש חברת 6₪₪/71/8 הכריטה על כרטיס קול חדש, סאונד-בלסטר ₪32 /, המשתמש במ- עבד הקול הסיפרתי 8000 טוא-₪ כדי לייצר צלילים | באיכות | גבוהה. = סעטיזת 8% של חברת ט)א- מוכרת מזה זמן רב עייי מוזיקאים מקצועים כטכנולוגיה עדיפה לאיכות צלילי [פ!וא. המעבד מייצר 6 ערוצי |ס!וא עס 128 כלים ו-32 קולות. אפקטים של תהודה (80/888), מקהלה (00₪005) ותלת-מימדיות (6חט50)) גם הם מיוצרים עייי המעבד הספרתי. דגימה ושחזור של קבצי 4% מבוצעיס סטריאופונית באיכות של 16 סיביות וקצב מירבי של 44.1 קילוהרץ, עם אפשרות לד- חיסה ופרישה בזמן אמיתי. זכרון הדגימות על הכרטיס ניתן להרחבה מ-0.5 עד 28 מג- הבייט וניתן לאחסן בו את ספרית ]חס הטס5 של טוא-ם. הכרטיס כולל גם ממשק ₪01 60 לכונני סוני ומיצומי וניתן להוסיף לו אופצית טבלאות גלים. מבדקי רשתות חדשים של מאט,זק שני הדגמיס החדשיס במשפחת זסו6!אא,1 הס 672 לבדיקת ושתות אתרונט ו-00וח00 675 המיועד לרשתות אתרנט וט- בעת אסימון. הדגם הראשון במשפחה, 670, המיועד לרשתות טבעת אסימון, נבחר בין מוצרי השנה ע'יי ולהוא 76. כל הדגמיס בנוייסם במארז קומפטי, קל לנשיאה ועמיד בתנאי שירות שדה. המבדקים מבצעיט בצו- רה אוטומטית סידרת בדיקות תקינות המ- אתרות את מרבית הבעיות האופייניות של רשתות תקשורת. הבדיקות מתרכזות בב- חינת פרמטרים חשמליים של כרטיסי רשת, כבלים ומוקדי חיווט ואיסוף נתוניס סט- טיסטיים על פעולת הרשת. בצורה זו הם ממלאים את מרבית הפונקציות של מבדקי פרוטוקולים ושל מבדקי כבלים, במחיר נמוך יחסית לכלי בדיקה קונוונציונליים. השיווק בישראל - רדט ציוד ומערכות, . טל: 0 תיאום לוחות זמנים, בעברית חברת ראוטכלינק, נציגת וסחו8 בישראל, הכריזה על גירסה עברית לתוכנת תיאוס הפגישות 0/8 אא 61. התוכנה זמינה בגי- רסאות 05 ו-5שס6חו\ והיא פועלת במ- קביל לתוכנת הדואר האלקטרוני 0111 של דה-וינציי, שגס אותה הסבה ראוט-לינק לע- ברית. התוכנה המיועדת לאירגון לוחות זמ- ניס של עבודה קבוצתית, כוללת תיאום מש- אבים (חדרי פגישות למשל), זמינות של אנ- שים, ניהול משימות, אבטחת מידע ודיווח. היא פועלת על רשתות סזג\)6א] וכוללת אפ- שרויות שילוב רשת רחבה (אוג )). לוטוס 1-2-3 בגירסה עברית - רק 9 לוטוס ישראל הכריזה על תחילתו של מבצע במסגרתו יימכר הגיליון האלקטרוני 1-2-3, גירסה 4.01 החדשה ל-5שסשחו/ (וכן כל גי- ליונות 1-2-3 ל-005) במחיר ללא תקדים של 5129 בלבד כעדכון מכל גיליון. משך המבצע נקבע ל-8 שבועות בלבד והוא יס- תייס בתאריך 30 ביוני 94. גירסה 4.01 כוללת עברית מושלמת בכל רמות הגיליון, כולל: התפריטים, תיבות הדו-שיח (65א80 קסוגוכ), הודעות השגיאה, מאיית וספרות מלאה בעברית. גירסה חדשה לתוכנת התקשוות 6-5 41, חטיבת קישוריות 6? בחברת א5 (בארץ: א.מ.ת מיחשוב), הציגה את תוכנת 5.1 0-75 המציעה תכונות חדשות ושיפורים שייקלו על ההתקנה והשימוש במוצר. התכונות החדשות ב-5.1 8א-0ק כוללות תוכנית התקנה נוחה, שמשלבת שלו- שה שלביס לתהליך אחד. כתוצאה, זמן הה- תקנה הממוצע לגירסה החדשה של פא-0ץק 1 ירד בחצי. זמן הגדרת התצורה הופחת גם. הוא. [.5 05א-6? מנצלת את יתרון סטנדרט 07 המתפתח של דמאאם דא לתצורה אוטומטית של תחנות לקוחות. השרת מנהל אוטומטית דרך 01107 כתובות ץ1, ומשחרר מנהלי רשת ממטלה גוזלת זמן זאת. יכולת זאת שימושית במיוחד למחשבים ניידים הז- קוקים לגישה ומנית לרשת. מדריך פוקוס-מחשבים לרשת התקשורת )6חז6)ח] רשת התקשרות |שחזטוח] היא צינור המידע הבינלאומי המוביל כיום. ספר זה יציג בפניך את הבסיס לעבודה ברשת )6חז6וח] באר ובעולס, החל מהתוודעות ראשונית עס 1חז6ח]1, השימוש בתוכניות וביישומים העי- קריים שבה והכרת מאגרי המידע העיקריים בהם תוכל להיעזר כנקודות התחלה במבוכי 1זות]. מאת בנט פאלק, 200 עי 59 שייח. תוננת ניהול המערכות של 64 לשרתי א4110 חברת 64 חתמה באחרונה על הסכם עס דטה גינרל, לפיו תשווק דטה גערל את מע- רכת 6 בכל רחבי העולם, ותשמש כשותף עיסקי מורשה לתוכנת ניהול המערכות, מתדאםס]אט, המסייעת בניהול מגוון מע- רכות יוניקס של יצרניס שוניס. בנוסף, תציע דטה ג'נרל ללקוחות ה-א1]0/ שלה לבדוק את תוכנת 64 לתקופת ניסיון, ללא תשלום. תוכנת 6, כוללת תכונות חשובות ליי- שומיס קריטיים, כגון: אבטחת נתונים, גיבוי קבצים, ארכיון אלקטרוני, עזרה, ניהול דוייחות, הצגת ביצועים, ועוד. גרפיקה במחשב אישי ספר הדרכה ידידותי, המשמש מבוא ללימוד גרפיקה במחשב, ומאפשר תרגול בסביבות העבודה 5שס6חו/ ,005 ו-46/א. לאחר סקירה של סביבת העבודה הגרפית ומ- טרותיה, הוא מציג גישה הגיונית ודידקטית לקיצור הלימוד הדרוש לעבודה בסביבה הג- רפית: כיצד ליצור גרפיקה; להבין את החו- מרה הדרושה; להבחין בין סוגי התוכנות, שימושיהן ויתרונותיהן; ניהול קובצי גרפיקה ועוד. הדיסקט המצורף מכיל שלוש תוכנות גרפיות לסביבת העבודה של 5שסטחו/ו ,05, 6גו: הן מיועדות לעריכה, תצוגה, הדפסה, הסבה של קבצים (מואם ,א6ק ,=01 ,חקזזד ועוד). בנוסף, תמצא מספר קבצים לדוגמה. בספר 4 עמי + דיסקט, מחיר 75 שייח (כולל מעיימ), בהוצאת הוד-עמי. 0 וטג כתב העת בנושא מחשבים על 801 62 שא הוא כתב העת. המוביל בארהייב, המופץ על 05-80 והמעדכן אותך בחידושים החמים ביותר בעולס המ- חשביס באמצעות מולטימדיה. נוטלים בו חלק ממיטב היוצריס בתחום זה, שיכשפו ויעוררו לחיים את מסך המחשב בגרפיקה תלת ממדית מהממת. חוויה שאין כמותה, אסור להחמפצ. מִ6פט1ווְט4א] משווק בישראל עייי קול-זאב, ומופיע אחת לחודש בגירסה ל-5ש40ח!/ או ל-86]א. מחיר מנוי לשנה 0 שייח כולל מעיימ וכולל משלוח (599) ניתן לקבל גיליון אחד חינס, ללא כל הת- חייבות תמורת 10 שי'יח דמי משלוח. טל: 8, 02-79343:6. הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 שירותים > מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות > מוצריס חדשים 00 5 2 5 6 ישראל יוני 1994 הולעות של חברות ישראליות ‏ 6 מוצרים חדשים %4 0 14 5 ]060 עכשיו בגירסת 5 אזטק מערכות, נציגת 1א4745708 בי- שראל, הכריוה על גירסת פשסשחתו/ ל-1,115ק |א!א8000ק, תוכנת התקשורת הפופולרית להעברת קבצים בין מחשבי 706 לבין מאגרי מידע ומחשבים מסוגים שונים. הגירסה החדשה מציעה מסמכים גרפיים עשירים לניווט אינטואיטיבי בין כ-400 פקו- דות תקשורת ובין מסכי התפריטים של התוכנה. ואוא000ק היא תוכנת התקשורת הר- אשונה המאפשרת לצפות גס במסכים גר- פיים (בתקן ;01) המשודרים למשתמש מתוך מאגרי מידע כמו קומפיוסרב - תוך כדי טעינתס למחשב. לתוכנה קשר דינמי עם גיליונות אלקטרוניים, מעבדי תמלילים וכל יישוס אחר שמפעיל המשתמש. |או060%אק 5 ל-%שו60ח1/ משווקת במחיר של 5149 (+ מעיימ) כלי פיתוח למערכות משונבצות 8 יבמ החלה באספקת כלי פיתוח לתכנון מע- רכות משובצות מחשב המבוססות על מעבדי 6זסאסק: 601 8150/9000 המשמש לפי- תוח חומרה ותוכנה, ו-ח06 05, מערכת הפ- עלה וסביבת פיתוח לזמן אמת. 1 ח0ו₪1508 מאפשר למהנדסיס לזהות ולפתור בקלות בעיות המתעוררות במהלך הפיתוח. המפתחים יכולים להציג ולשנות רגיסטרים, לבחון את הזיכרון ולערוך בו שי- נוייס, לקבוע נקודות עצירה ובחינה ולהפעיל את המעבד במהלכים בודדים, כדי לנתח את המתרחש בכל אחד מהם. חק 05 היא מערכת הפעלה לזמן אמת המאפשרת להגיע לאופטימיוציה בפעולת מערכות מבוססות 6;זסצוסק. יתרונות המ- ערכת כוללים קוד קטן - גרעין מערכת הה- פעלה דורש 32% בלבד; ממשקים למערכות פתוחות בתקנים ,תן/67ך ,6 [פאגא ,א051ק שא ,6קא, טלנט שד ואחרים; והתקנה קלה במיוחד. מסנני קרינה עומדים בתקן השוודי מעתק מערכות החלה לשווק מסנני קרינה למוניטורים העומדים בתקן השוודי המחמיר ביותר בעולם בנושאי קרינה מגנטית וח- שמלית (82ק!א). מסנן הקרינה אדוא משווק לצרכן במחיר של 175 שייח כולל מעיימ. 0 ישראל יוני 1994 5 שירותים 5 מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשים מדפסת הזרקת-דיו בגודל 43 אומניטק-איכות, נציגת חברת "אפסון" בארץ, הכרטה על מדפסת הזרקת-דיו חדשה, המתאימה להדפסה על נייר בגודל 3 (עד 42 סיימ). ייסטיילוס 1000", מדפיסה במהירות של 075 250 בהדפסת טיוטה, וב- מהירות של 150005 בהדפסת איכות 3601. הזנת הנייר נעשית ממגש לנייר בדיד בגודל עד 83, המכיל בין 50 ל-70 דפים, וניתן להתקין בה גם ייטרקטוריי לנייר רציף. תוכנת אנימציה במחיר נמוך להפליא חברת מחשבת (מ.ל. בעיימ) הכריזה על תו- כנת אנימציה חדשה מספקת כלים משו- כללים ויכולת גרפית מפותחת גם למשתמש חובב המצוייד ב-6? בסיסי למדי (386 עם כרטיס סאונד-בלסטר ו-640% זכרון. אין צורך ב-5שס6חו% ובהרחבת זכרון 8ואם ). התוכנה הידידותית קלה ללימוד ועם זאת מספקת יכולות הדומות לאלה של תוכנות אנימציה יקרות פי כמה. המחיר המומל> לצרכן, 269 שייח בלבד - כעשירית מתוכנות אנימציה אחרות - מהווה פריצת דרך שזי- כתה את המוצר הזה בצלייש (5 כוכבים) בסקירה של המגזין 40% 06, המלא שב- חים לשילוב של כלים מקצועיים עס מחיר נמוך להפליא. בין הכליס היחודיים אפשר למצוא תצוגה משופרת המאפשרת להשיג תמונה חדה גם בפורמט 200א320, אפשרות להוסיף פסקול תמונה אחר תמונה, אפשרות לייצר גופנים חדשים, הדמיית צללים לטיפול בתנועה ועוד. כמו כן היא כוללת מודול לכידת מסך, כלים גרפיים תלת-מימדיים, מיזוג ואוסמוזה בין תמונה ראשונה ואחרונה ושי- לוב של אנימציה בתוך אנימציה. 65 וז 6 - מולטימדיה על מקינטוש חברת 6 הכרישזה על גירסה חדשה לתוכנת המצגות שלה, המיועדת למחשבי מקינטוש. זו הכרזה ראשונה בסידרה החדשה של מו- צרי מולטימדיה של 64 והיא כוללת תמי- כה מלאה בקול ובאנימציה - בנוסף לכלי הגרפיקה והטיפול במלל שהיו בגירסאות קודמות. מחברת 8 סא, משווקת מוצרי ה-6ק של 6/4 בישראל, נמסר כי התוכנה משווקת במחיר הכרה מיוחד. החבילה כולל גם מודול מואוד-אש6, הניתן להפצה חופשית ללא תשלום נוסף. תוננת מולטימדיה לחלונות מיועדת לילדים מיקרוסופט הכריזה על תוכנת מולטימדיה חדשה לילדיס בשס 487157 מא]:. התוכנה שפותחה במיוחד עבור ילדים מגיל שמונה ומעלה, כוללת יכולות ציור ושרטוט וא- פשרויות לבניית פרוייקטים על ידי ילדים בתחוס המולטימדיה. בעזרת הכלים המגוונים שנכללים ב- מא[ 0 11857 הילדים יכולים ליצור בעצמס ובקלות יצירות אמנות כמו פוסטרים, קטעי קומיקס, תמונות אנימציה, סטיקרים ואף מצגות מולטימדיה מלאות. בתהליך הפיתות לקחו חלק 300 ילדים ויותר מ-500 מורים ואנשי אקדמיה, סופרי ילדים ופסיכולוגים המתמחים בילדים. כל זאת על מנת להביא לבניית מוצר המותאם לצורה בה ילדים חו- שבים ויוצרים. 6 - דחיסה *יחודית ל-1א62-80 ו-1א08ע חברת מיתן סופטוואר אינטרנשיונל הכריזה לאחרונה על מוצר דחיסה בתוכנה, ייחודי למדיה אופטית, הנקרא 0086א-62 וה- מאפשר אחסון נפח כפול של מידע על תק- ליטור אחד. סי.די.מור (086)א-6) מיועד לשימוש על ידי המויילים והמשתמשים בדי- סקיס אופטיים. הוא מוזיל משמעותית את מחירי ההוצאה לאור וההפצה של הכותרים. 6 אינו תלוי בסוג החומרה בה מש- תמשים ותואם את כל סוגי התקליטורים. הוא שקוף למשתמש ואינו פוגע בביצועי המערכת. תמורה גדולה מאוד מהמוצר מת- קבלת בשימושיס עתירי נפח אחסון על די- סקים אופטיים (מסוג וא08או), כמו למשל באפליקציות מסוג 6012 - ( זסוטקוחס6 215% ז1.450 חס וטקוטס). ערכת פיתוח לישומי 07165 חברת מיקרוסופט שחררה ערכת פיתוח ללי- שומי 077]05 על תקליטור ‏ 80% 65. ערכת הפיתוח תאפשר למפתחים לנצל מאות רכיבים ברי שימוש חוזר, שחלקס כבר נמצא ממילא על שולחנו של משתמש אופיס, במ- טרה ליצור שילוב מלא בין כלי העבודה השולחניים והמידע הארגוני הכולל. ערכת הפיתוח לאופיס כוללת יותר מ-8500 עמודי תיעוד מדוייק ועדכני ליישומי אופיס השוניס. בין היתר נכללים בערכת הפיתות גם: ערכת פיתוח לאקסל, ערכת פיתוח לוו- רד, טפסים לקבוצות עבודה, נושאים מת- קדמיס למסד הנתונים 860₪55, טבלאות התייחסות למימשק לקישור ושיבוץ או- בייקטיס 2.0 ₪/ן0. הערכה גס כוללת יותר מ-25 מגהבייט של קבצי תוכנה חדשים וביניהם: מוצר לדפדוף בין אובייקטים מסוג 2.0 015, עשר דו- גמאות יישומים המתאריס פתרונות וט- כניקות תיכנות אינטגרטיביים ומעצב טפ- סים. גירסה חדשה לפלטפורמת הניהול המב(זר 6וח06 ו חברת המחשבים היולט-פקרד הכריזה בי- שראל על גירסה חדשה של פלטפורמת הני- הול המבוזר 00616 15]. בגירסה החדשה של שס6ו/ח6ק0 ק, עיצבה ?₪ מחדש את תשתית התקשורת על מנת לספק את הט- כנולוגיה שנבחרה על ידי איגוד המערכות הפתוחות (05₪) עבור ניהול רשתות בסביבת הניהול המבוזרת אוא. טכנולוגיה זו כוללת תשתית תקשורת משותפת וממשק בניית 'י- שומים תקני. פלטפורמת שו6ו/ח6ק0 115 מאפשרת למ- שתמשים ולמפתחיס לפתח יישומים נייידיס לניהול מערכות ומנגנוני רשת המבוססיס על תקני תעשייה. שרתי 0 עם מעבד פנטיוס 100 מגהרץ יצרנית המחשביס 41.8, המיוצגת בארצ עייי ליגת מידע טכני, הכריזה על משפחת חסווט|סצ6 - סידרה חדשה של שרתיס ברמת כניסה, המיועדיס לרשתות תקשורת קטנות או בינוניות. ה-חסווט!סצסח 15 מסוגל לתמוך בשני מעבדי פנטיוס 90 או 0 מגהרץ עס מטמון כתיבה חוזרת מק- סימלי של 512 קייב, ו-512 מייב זכרון 1א/8. מבצע ''תוכנה עם הדרכה" חברת ₪08 מערכות הכריזה על מבצע הפצה לתוכנת ניהול הפרוייקטיס 0-1 במסגרתו יקבל כל הרוכש את התוכנה, ללא תוספת מחיר: 4 קורס הדרכה בן יומיים תמיכה עברית כולל ספרות מנוי ל-40/421%8/ 6 בעברית מערכת ניהול זמן ועלויות ]5066 6וחוך. לפרטים: טלי: 03-6390055. מדפסת הזרקת-דיו ועירה אוליבטי ישראל החלה לשווק את המדפסת הזעירה 1050, המיועדת בעיקר לנשיאה בצ- מוד למחשבי מחברת. גודלה 6א30א13 סיימ ומשקלה מעט יותר מקייג אחד. מהירות ההדפסה 2 עמודים לדקה (100 סי- מנים לשניה) באבחנה של 300 נקודות לאי- נטש. הסוללות הנטענות מספיקות להדפסת 0 עמודים. טעינה מחדש אפשרית גם משקע המצת במכונית. המחיר: 5450 (שווה ערך בשקלים). כמו כן הכריזה אוליבטי על מדפסת הזרקת דיו שולחנית 12250 ל-3 עמודיס בדקה במ- חיר 5460 ומדפסת 10450 ל-5 עמודים בדקה, עם אופציה לצבע, במחיר 8690. ה-זגוצג63 פורץ את מחטוס 528018 בדיסקים מסוג 10% [8קו חז0ו65/, מהיצרניות הגדולות בעולס של דיסקים קשיחים, הכריזה על דיסק חדש בסידרת זגוצ69 הפופולרית, בעל נפח של 8 ובגובה ‏ "1 בלבד. 1.108 ז08%28 מציע קצב העברת (תונים של למעלה מ-18א11 לשנייה. טכנולוגיית 3ש6800"|0 מאיצה ביצועי הדיסק, מקטינה מספר פעו- לותיו ומצמצמת למינימוסם את ומן הה- שהייה בין פעולה לפעולה. סביבת פיתוח משותפת ל-05/2 (-0005חו/ 658% חס)טקוחס:) הכריזה על מהדורה 0 של שפת הפיתוח ליישומי 0001 מתו- צרתה - זסלו|ג₪6 /6 - המתאימה ליישומי 605חו/ וליישומי 05/2 במוצר אחד. כמו ב-80 |גטצו | של מיקרוסופט, מציע זו[ סביבת פיתוח ליישומי ‏ 0060 6וז 0 אך בתפיסה שונה הן בשלב הפי- תוח והן בשלב ההטמעה של היישוס. פרוצדורת הפיתוח ב-ז0ו|₪64 דומה לת- רשים הזרימה הקלאסי של שפות פיתוח קיימות - עובדה המקלה על תיכנון היישום, הסבת יישומים קיימים מ-05 ועל לימוד התוכנה בכלל. גם תהליכי ה-קטס6 של התוכנית פושטים ומובנים יותר. לעומתה, המתכנת ב-0ו885 |8ט%15 נדרש ללמוד את השפה כמעט מחדש, לחשוב במונחים של 066 0060 ולעבוד בסביבה מונחית ארועים (ח6טוזכ זח6צת) - עובדה המקשה על תחזוקת המערכת ועל המעקב של זרימת התהליך בתוכנית. (ות של חברות ישראליות: 5 מוצרים חדשים 5 שירותים 6 מילע עסקי 6 הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשים תוכנה לשיפור אמינות הצבע בסורקים חברת טי.פ.אמ. מערכות, נציגתה הבלעדית של חברת א1168076א בארץ, החלה בשיווק הסורק הצבעוני - 57!] זסא3]ח508, שזכה בבחירת העורך של 6 מגזין. כל סורק 7 -860]/ה568 כולל תוכנת | 06% (חסו)ו0ח%6 זטס[60 סוותהחץכע) שזכתה למו- נטין עולמי בטכנולוגית סורקי הצבע. התו- כנה מאפשרת כיול, או תיקון, סקלת הצ- בעים של הסורק, כך שצבעי הסריקה יהיו זהיס לאלה של החומר הנסרק. הסורק 57]] ז%0ג%1ח568 מתאיס ל-0ק ולמקינטוש והוא מגיע עס תוכנת קסחפסוסת? 0006( , מתוכנות ה-0₪/א1 החזקות והפופולריות כיוס. 110% 00 לחלונות חטיבת המולטימדיה של אוטודסק הכריזה על 10%ז4070%15, מודול גרפי לגימור שטח (סאןחםסאתא) באיכות פוטו-ריאליסטית, הפועל בתוך גירסה 12 של תוכנת אוטוקד לחלונות. בנוסף ל-0א]אמפאאא פוטו-ריאליסטי מאפשרת תוכנת %א40701510 לחלונות מעבר קל מתמונה נייחת לאנימציה באיכות שידור, באמצעות תאימות קבציס עס תוכנת 10 57 פ3. אסז0]5ד0א לחלונות פועלת בתוך או- טוקד 12 לחלונות, ויש לה אותן דרישות מע- רכת: מחשב 386/486 76 מצוייד ב-5-0005וא 1 ומעלה, תוכנת חלונות 3.1 של מי- קרוסופט, 8 מגהבייט של |84%, תצוגת 64 נתמכת חלונות, מעבד עזר מתמטי וציוד עקיבה נתמך-אוטוקד. מדריך ל'ירגש' "רגש אישיי הספר מלמד לבצע צעד אחר צעד את הד- ברים הבאים: התקנה והפעלה של המעבד ₪ יצירת מסמך חדש ועריכתו ₪ עיצוב תווים פיסקה ועמוד ₪ כתיבה משולבת באנגלית ובעברית ₪ שלי- טה בסרגלים וטבלאות ₪ ייבוא וייצוא של מסמכים ₪ העברת מסכים בין יישומי 5 ₪ עבודה בכמה מסמכים ₪ שילוב גרפיקה במסמך טקסט ₪ חיפוש והחלפה של טקסט ₪ הגדרת סגנון מסמכים ₪ בדיקת איות ₪ הדפסה ₪ כתיבה עס ניקוד ₪ מיזוג מסמכים להדפסת כתובות ועוד. מאת שמעון פרוידנברגר, בהוצאת. פו- קוס-מחשבים, 160 עי 49 שייח. 00 35 2 15 6 ישראל יוני 1994 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 6 שירותים > מידע עסקי > הודעות של חברות ישראליות > מוצרים חדשי 24 // 6 החלה הפצת 7 205 [!6ץסא בישראל חברת משוב מחשבים (שיווק), נציגת נובל בישראל, החלה בשיווקה של מערכת הה- פעלה החדשה של נובל, "ינובל דוסי ?יי. המ- ערכת החדשה כוללת, באופן מובנה, רשת תקשורת שיוויונית, מערכת עבודה לריבוי משימות, תוכנת לדחיסת דיסק, זיכרון גבוה מורחב, אמצעי הגנת נתונים ועוד. ינובל דוס 7יי הינה מערכת הדוס הראשונה הכוללת רשת תקשורת מקומית - |688008ק 6 א, הרשת השיוווינית החדשה של נובל, כחלק מובנה ממערכת ההפעלה. רשת זו מאפשרת שיתוף משאבים ברשת, כגון די- סקיס קשיחים, מדפסות, כונני תקליטור וכדי. בנוסף הכריזה נובל על מבצע מיוחד של עדכון ממערכות הפעלה אחרות (8-005!א או 05כ-6) לנובל 7 05. במ- סגרת המבצע, אשר ימשך שלושה חודשים, תימכר המערכת במחיר של 569 בלבד. מחשבי מחברת חדשיס של קומפק מחברת תים מחשבים נמסר, כי במשפחת מדו/1ם 175 מגוון דגמיס, החל מ-/4860%2 72 וכלה ב-12א4/75א2. מחשבי הט- דרה מוצעיס עס סוגים שונים של מסכים, כולל תצוגה צבעונית אקטיבית, או מסך מו- נוכרום בגדליס 8.4 אינץ או 9.5 אינץ. למ- חשביס כונן קשיח נתיק בנפח של 18א170 עד 18א510 מחברת תים מחשבים נמסר עוד, כי ניתן לחבר את המחשבים לעמדה ייחכמה"" נייחת במשרד, ה"קולטת" את המחשב הנייד לתו- כה (כמו הכנסת קלטת וידאו). במערכת (ני- חת זו מצוי בקר ‏ 5068]2 וכרטיס זמאתפחזם, וכן ארבעה חויצי הרחבה פנוייס כסטנדרט. ארכיון מדיה ממוחשב לניהול קבצי תמונות חברת אדיסמה בע"מ, נציגתה הבלעדית של 505 1(!680, החלה בשיווק תוכנת מו- לטימדיה 2 1!₪8807815, המאפשרת ניהול קבצי תמונות, סרטי וידאו וקול, קיטלוג התמונות ואף עיבוד לפי הצורך. המערכת כוללת תוכנת זספשסזם 6 המאפשרת לצ- פות בתקליטוני 62סוסק. ניתן להציג את התמונות על המסך בצורה רציפה או ידנית, וזאת בליווי מוסיקת רקע ואפקטים שונים. למערכת תמיכה מלאה. ב-1.0 01/5, המ- בטיחה קישוריות עם כל שאר תוכנות 6ץ ישראל יוני 1994 ה-8/וס6חו/ וההוצאות לאור. מחיר התוכנה 5 בלבד. מערכת 2001 015 תוזל ב-%2000 חברת מ.א.ג. נציגת 15א( בישראל יוצאת במבצע חסר תקדים, ומוזילה את מחירה של מערכת ה-2001 15א() ב-52000 ויותר, החל מ-24 לאפריל 1994. המערכת המשולבת 1 088 כוללת: מדפסת לייזר, פקס, מכונת צילוס, מחשב, סורק אופטי ומודם. זו מערכת המהווה פתרון ייחודי לכל דרישות . המשרד. היא משולבת, קומפקטית וחוסכת מקוס רב במשרד. מחיר במבצע - 54250, או לחילופין, 599 לחודש בליסינג ל-48 חודש (המחירים אינס כוללים מעיימ). שרות לדחיסת תמונות וידאו בשיטת 1080 חברת אדאנת תקשורת, נציגת חברת או- פטיבייס בישראל, וחברת דיסק-אין, חברו יחד למתן שרותי לישכת שרות לדחיסת סרטי וידאו בזמן אמיתי בתקן 0שקא (סטנדרט 150), המוכר כתקן הפופולרי וה- מוביל בתחום דחיסת סרטי וידאו. השרות מאפשר ללקוחות להגיע למשרדי החברה עס קלטת וידאו מכל סוג שהוא, ול- קבל את התוצאה על מדיה מגנטית כגון [א62-80, קלטת טייפ, דיסק קשיח, או דיסק אופטי. לשכת השירות תפעל באולפני חברת דיסק-אין, דרך השלום 1 תל-אביב, טל: 4. מדפסת הזרקת דיו של לקסמרק חברת גטר החלה לשווק בישראל את מד- פסת הזרקת-הדיו 114076 תוצרת לקסמרק במחיר 560 דולר (בשייח + מעיימ). המדפסת מצויידת בטכנולוגית שיפור אבחנה מסוג 0, ראש הזרקה עס 56 מזרקים ואבחנה של ק3006 נקודות לאינטש, זכרון 1.454 לשמירת גופנים וסמלים ומזין נייר ל-150 עמודים. לדברי החברה, המדפסת חסכונית במיוחד וניתן להדפיס עד 1000 עמודים ללא הוספת דיו. מרכז לימודים בנושא "סטטיסטיקה עסקית ממוחשבת" מרכז 5755 בפורמולה, המייצג בישראל את חברת 5055, מכריז על פתיחת מרכז לי- מודים חדש בנושא "סטטיסטיקה עסקית ממוחשבתיי. מטרת מרכז הלימודים הינה להכשיר מנהלים ומשתמשים בכיריס ממ- גזרים שוניסם להשתמש בכלים סטטיסטיים ממוחשביס תוך התמקדות מיוחדת על יי- שומיס עסקיים. חבילת הקורסים בנויה במתכונת מהקל אל הכבד, כאשר מעוט הקורסים נושא אופי טכני בסיסי ורובס מתמקדים בתחומי תוכן סטטיסטיים. בין הקורסים המוצעים ניתן למצוא: קורס ארגון ומניפולצית נתוניס; קורס סטטיסטיקה רב משתנית בסיסית; קורס דווח והצגת מידע טבלאי; קורס הצגת מידע גרפית; קורס סטטיסטיקה רב משתנית מתקדמת; קורס פילוח ואפיון אוכלוסיות על בסיס טכניקת 01410; וקורס ניתוח מגמות וחיזוי סטיסטי. מחולל גרפים רב-פלטפורמות חברת 507:1-78% מארהייב (נציגים בארצ: יעל תכנה ומערכות) הכריזה לאחרונה על גרסה חדשה של א 5/4 08, מחולל גרפי ליישומי 301 | ו-401 בסביבות אואט ,פואץ ,05ס-5וא ,5אוספאוו-5וא ו-05/2. כיוס יש ב-א 08754 תמיכה ביצירת גרפים לנתוניס בזמן אמיתי: תר- שימיס המוצגיס על המסך בסביבת חלונות, משתנים עתה אוטומטית עס שינוי הנתוניס או התקדמות מהלך היישוס. ניתן "לצלס" בכל עת את הגרף המשתנה ולהדפיסו. מספר חלונות הגרפיס אותס ניתן לפתוח בו-זמנית הוא בלתי מוגבל, ובנוסף נכללה .₪11 חדשה כדי לסייע למפתתי %שס6חוץ-5וא. | למ- שתמשי .501, הקשריס למסדי נתונים עי- קריים כמו אורקל, אינגרס, אינפורמיקס, פרוגרס ואחרים, תוגברו בכלים משופרים למיזוג טקסט, כדי לאפשר הכנסה או- טומטית של גרפים לדוחות טקסטואליים מיישומיס ומחוללי דוחות. מדפסת צבע באיכות צילומית חברת ]אק החלה לשווק בישראל את מד- פסות הצבע סחסךזס|60 של חברת 6066 המ- צטיינות באיכות צילומית של הפלט. המ- דפסות פועלות בשיטת ‏ "המראת צבענים', עם 16.7 מיליון גווניס באבחנה של וק3000. המדפסת מצויידת במפענח פוסטקריפט רמה 2, ויכרון !₪ בגודל 16 עד 64 מגהבייט, דיסק פנימי 120 מגהבייט וממשק למחשבי 6, מקינטוש ורשתות תקשורת. גודל הדף המודפס הוא 44 וזמן ההדפסה כ-3 דקות לעמוד. המשך בעמי 168 ה-6קזסאוסק מול הבנטיום (המשך מעמוד 34) תשובה לקטיגורית ‏ "מחשבי השמנתי של ה-0ק. המחיר של דגם 6100/60 עם 8 מג- הבייט |א/א, ללא מטמון ועם דיסק 250 מגהבייט ומסך 14 אינטש, הוא כ-2900 דולר בארהייב. דגס 7100/66 עס דיסק 500 מג- הבייט, אבל עדיין ללא מטמון, נמכר ב-4470 דולר. דגם 8100/80 שכן כולל מטמון וה- זכרון הוגדל ל-16 מגהבייט עולה 5930 דולר. חברות 6 ידועות; כולל ,₪11כ, 2605, גיי- טווי 2000, מיקרון ועוד, מוכרות מחשבי פנ- טיום באותו טווח מחירים, אבל אצלן הדגש הוא על התחוס 3000 עד 4000 דולר. במחיר זה אתה מקבל מחשב שווה-מפרט ל-8100/80 שגם מגיע לביצועים דומים ברוב הישומים. שיפור ביחס מחיר לביצועים עס זאת צריך לציין שהמחירים הנייל נמוכיס ביחס למקובל עד כה במחשבי מקינטוש. עם מעבדי 6קז6שסק הצליחה אפל להכפיל ול- שלש את הביצועיס ביחס למעבדי 68% - אבל היא לא ניצלה זאת כדי להעלות את המחיריס שלקוחותיה הסכינו לשלם. יתר על כן, אפל מספקת תמורה עבור הפרמיוס שהיא מבקשת ביחס למחשבי 6ק. גם הת- צורה הבסיסית של מחשבי 80 זסשסק כו- ללת יכולת קולית, תקשורת אתרנט וממשק 1, שאינם חלקים סטנדרטיים אפילו ב-0? מהשורה הראשונה. הדגמיםס היקרים יותר מצויידים במערכת גרפית משובחת, המהירה באופן משמעותי ממה שאפילו הטו- ביס במאיצי מסחו/ מסוגליס לספק. הגירסה הנוכתחית של 7 וחשופץ8 (7.1.2), מע- רכת ההפעלה שאפל מספקת עם ה-זסשסץ 06, היא למעשה הכלאה בין הגירסה של מחשבי 68% (7.1.1), עס אמולטורים ברמת הממשק לחומהה. האמולטוריס מתקשרים לתוכנה צהובת 801 כדי להפוך את קרי- אות המערכת לשפת | המונה | של ה-6קז6שסק. עוד השנה תשחהר אפל את הגירסה החדשה של מערכת ההפעלה (7.5), בה הפלטפורמה החדשה תופסת מקוס עי- קרי ואילו מחשבי 68% נאלצים לוותר על הבכורה. הגירסה החדשה אמורה לנצל טוב יותר את משאבי העיבוד של השבב החדש ובמיוחד להדגיש יותר את השימושים של ה-6קזששוסש מול הפנטיום עיבוד בנקודה-צפה. את זה נראה בחיזוק משמעותי של גרפיקה תלת-מימדית, עיבוד דיבור וסינטיזה של דיבור, בטיפול בווידאו ותקשורת וכדומה. התקפה בשתי זרועות לאסטרטגיה של יבמ שתי זרועות התקפה: חטיבת עחגקוחס6 76 תמשיך למכור מח- שביס אישיים ושרתים מבוססי אר- כיטקטורת אינטל. בתחוס הזה צפוייס רק שינויים טקטיים: 4 ה-05/2, קו-היוקרה של יבמ במחשבים אישיים, יאבד את בכורתו לטובת הדגמים מבוססי 6;זססץ ואיתו תגווע לאיטה אר- כיטקטורת המיקרו-ערוץ, 68]א. שני אלה סימלו בעבר את הנסיון הכושל של יבמ לק- בוע סטנדרטייס חדשים וקיניינים במיחשוב שולחני. רק מעט קוניס מוסדיים יתאבלו על העלמותס. 4 החטיבה תתרכז במכירה מסיבית של מח- שבי 486 במספר גירסאות (כפולות. ומ- שולשות תדר, עס שבבים תוצרת יבמ עצמה ושבבים קנויים מאינטל) תוך ניסיון להציף את השוק עם מספר מותגיסם מתחרים (השמות )חוסק6טן3/, 75/1 ו-4זפוח הס רק ההתחלה) מחירים נמוכים וטכנולוגיה לא יומרנית. המטרה היא כיבוש מחדש של הקצה הנמוך של השוק, כבסיס לחדירה עתידית של ה-6קז6או0? כאלטרנטיבה לא- רכיטקטורת אינטל. החטיבה השניה שתתקוף את השוק מהאגף הגבוה היא 5/5688 |3ח80ז6? זסשסק וזו תדחוף את המחשבים מבוססי 6;ז6שסץ. הדגמיס הראשונים יצאו לשוק בסוף השנה הזאת ויבמ מנסה לקבוע את הסטנדרטים למחשבי 6:ז6אוס? בצורה דומה למה שהיא עשתה בראשית שנות ה-80 עס ה-6ק וה-471. המפרט הפתוח שלה נקרא 6ז6שסק חחס]]ג!7 06ח6ז₪6]6 (67אק) והוא כולל את המתוויס הכללים של תצורת החומרה, מע- רכות ההפעלה ועקרונות התוכנה שיבטיחו תאימות בין מחשבים של יצרנים שוניס ותוכנות מגוונות. למרות שה-0ג] זס6שסץ עצמו אינו תואס 86 ורק קנון הודיעה עד כה כי היא תספק מחשבי ק6חק, יבמ משו- כנעת כי בכך היא פותחת עידן חדש במי- חשוב שולתני. תוכנה "אנושית" מבחינת התוכנה, הדגש של יבמ, בדומה לתוכניות של אפל, הוא על שיפור האופי הייאנושיי" של ממשק המשתמש. לא רק גר- פיקה ידידותית אלא גס זיהוי וסינטזת די- בור, טיפול אינטליגנטי בכתב-יד, אינטגרציה של ווידאו חי ואלמנטים של מולטימדיה. את אלה רוצה יבמ להשיג ללא הזדקקות לחו- מרה מיוחדת, | מלבד הממירים | מא- נלוגי-לספרתי וההיפך. בכנס יימחשבים בת- פנית פרדיגמה" של םא[40427א 6ק בישראל, הציגו שני חוקריס של יבמ איך העוצמה החישובית של ה-0זסשסץ יכולה לבצע עיבודי קול מורכבים בזמן אמיתי ללא הזדקקות לחומרה נוספת. השאלה הגדולה היא האס ארכיטקטורת 6 תצליח לרכז סביבה מסה של ישומיס. הבעיה היא במערכות ההפעלה שתהיינה זמינות על החומרה הזאת. "שיקגויי לא תצלח לכך, שכן היא קשורה הדוקות לא- רכיטקטורת אינטל. 7 וחטויץ5 של אפל דו- רשת הסבה מהאיפיוניס של ה-80) זסשסק ועד כה לא שמענו כי מישהו מוכן להשקיע בכך את המשאבים הנדרשים. דא פשסחו/ אמורה להיות זמינה מתישהו, למרות שיבמ לא מתלהבת מכך, אבל גס ישומי דא אינס זמינים מעל המדף בכמויות משמעותיות - ולא בטוח שהמצב ישתפר בצורה משמעותית בעתיד הקרוב. נשארה 05/2 (או, כפי שיבמ תתחיל לקרוא לה בקרוב, 05 6סג!ק%זסא) בגירסה ל-6;ז6אסק. למרות ש-05/2 זכתה בייבחירת העורכים" בהשוואה בין מערכות 2 סיביות (שתסוקר בגיליון הבא), יבמ מת- קשה לצרף יצרני תוכנה רבים למעגל הת- מיכה. כרגיל בעסקי מחשבים, חזרנו לשאלת ייהביצה והתרנגולת". ללא ישומיסם מסחריים זולים וטובים מעל המדף, אי אפשר למכור פלטפורמה חדשה. מצד שני, ללא הוכחות בשטח על הצלחת המכירות, מפתחי הי- שומיס נרתעים מלהשקיע מאמץ בהסבת התוכנה שלהם לפלטפורמה החדשה. זו למ- עשה תהייה הדילמה הקשה ביותר של יבמ בהציגה את ה-6קזסאוסץ כאלטרנטיבה ל-6ץ מבוסס פנטיום ויורשיו. בטווח הקצר אין מוטיבציה מבחינה מעשית המשמעות היא, כי בטוותח הקצר לפחות, שנה-שנתיים, מחשבי ק6תק יוכלו להריץ ישומי 76 מקובליס (05 , 1 פאוס4חו/ ושיקגו) רק באמולציה, וכפי שהמבחנים שלנו מראים, הדבר כרוך בפגיעה קשה בביצועים. וה מה שקרה לאלפא של דיגיטל, למשפחת 84000 של 5ק]וא ואפילו ל--ך] 40%5ח1/. אם, כמו לרוב המשתמשים 7 6 ישראל יוני 1994 688 ב-6, עבורך השיקולים של עוצמה גולמית הס תיאורתיים לחלוטין ומה שמעניין אותך הס ביצועים ישומייס, תמצא בעתיד הקרוב מעט מוטיבציה לעזוב את ארכיטקטורת אי- נטל. יש ספקולציות כי יבמ תנסה לגשר על פני תקופת המעבר עס גירסה היברידית של ה-6קז6שוסק, גירסה שתכלול על השבב מעבד 6 מלא, שיבצע את האמולציה בחומרה. יבמ רכשה לאחרונה רשיון בלתי מוגבל ליי- צור ושיווק מעבדי 486 ואין כל מניעה טכ- נולוגית לבנות את השבב ההיברידי (אם יבמ תספק בהוספת מעבד השלמים של 486 ו'י- מנע הצורך במטמון נפרד, השבב ההיברידי לא יהיה מורכב יותר מהשבב 604 6קק , שיצא לשוק עוד השנה). עקב אכילס של הגישה הזאת היא הקטנת המוטיבציה של יצרני תוכנה לפתח גירסאות יחודיות ל-6?ז6/וסק. אם להריץ ישומי שיקגו (כי הס יהיו זמינים יותר מישומים שהוסבו ל-00ז6צו00) אזי עדיף לעשות זאת על פל- טפורמת פנטיום או 6? ולא להסתפק ב-6תזסאוסץ עס ביצועים של 486. הקוניס גם יעדיפו להמתין עד שיצרנים נוספים יצ- מבזק ישראלי (המשך מע' 166) שרתי הדפסה של 457 בישראל חברת מאג מערכות לייזר החלה לשווק בי- שראל את שרתי ההדפסה של חברת 455, המאפשריס שיתוף מדפסות ללא רשתות תקשורת. המשפחה כוללת אבזרים חיצוניים ופנימיים המאפשריס לחבר מדפסת אחת למספר מחשבים, כולל מחשבי 06 ומקינטוש ורשתות מקומיות מסוג אתרנט, ייטבעת אסימון" או 886061. דגמים שוניס מת- אימים לחיבור בצורת כוכב או ב-805 על קו טלפון, לכניסות מקביליות או טוריות. כרטיסי ווידאו בלטטר חדשים חברת 08547']/8 החלה לשווק את כרטיס הווידאו החדש ₪5-200, המשמש ללכידת תמונה, דחיסה ופרישה בזמן אמיתי והצגה על מסך /0)זש6קט8. הכרטיס מיועד לישומי מולטימדיה והוא תומך בכל הפורמטים המ- קובלים של ווידאו (000ו-5 ,041 ,576אז), בכל הפורמטיס המקובלים של קבצי תמונה ובמגוון רחב של אפקטים ובקהות לאיכות התמונה. קצב הלכידה המירבי הוא 30 תמו- נות לשניה באבחנה של 1608120 ו-15 לשניה 6 ישראל יוני 1994 ה-6קז6שוס0 מול הפנטיום טרפו לתמיכה ב-ק6אק, לפני שהם ישקיעו בארכיטקטורה החדשה. הנסיון של 75/2 לא נשכח ואפילו היומרות של יבמ דעכו במקצת מאז שנות ה-80 הפתרון בהא הידיעה לגבי משתמשי מקינטוש המצב פשוט בה- רבה. עבורס ה-800)/ זפשסק הוא הפתרון ' בהא הידיעה. נכון שעדיין מעטיס הישומיס המסוגלים לנצל את כל עוצמת המעבד ללא אמולציה, אבל אלה שכן עושים זאת כבר היוס (והס החשובים ביותר על שולחן הע- בודה של משתמשי מקינטוש) מצליחיס לה- ביא את המק בחזרה לחזית הביצועים. לא נכונה הטענה של אפל כי ה-80] זטוסץ מש- איר את הפנטיוס הרחק מאחור - אבל הפער נסגר ברמת הביצועיס והצטמצס בסקלת המחירים. ה-86] זס6שסץ מבצע אמולציה של מקינטושים | ישנים | ברמה סבירה (אקוויוולנטית לקוואדרה 700 או, במושגיס של אנשי 6?, של מחשב 4860%/33) ושל ישומי 2005 ו-5שס6חו/ ברמה נסבלת (בערך כמו 3865%/25). משתמשי 76 לא צריכים לפזול לעבור באבחנה של 240א320. החבילה כוללת גם את תוכנת 85 ז66ץ)5סוסח? ואת ספרית הא- פקטים 5/6006 ץז04||6 5ט410. מוצר' 61חז06)₪ 75% *וצאים לשוק אינטל וסינאופטיקס הכריזו על סידרה של כרטיסי רשת (6!%) ומוקדי חיווט המ- בוססים על מפרט אתונט המהיר [-0008%6!. המפרט מאפשר להגדיל את מהירות התמסורת ברשת אתרנט מ-10 ל-100 מיליון סיביות בשניה על תשתית של זוגות שזורים. ההכרזה כולל מוקדי חיווט ממותגיס במשפחת ה0ווש88ו!1.41 תוצרת סי- נאופטיקס | וכרטיסי| רשת במשפחת 5זקאםזסווםת של אינטל. את האחחרוניס ניתן להשיג לאפיקי 61 ו-5154. 4 משחקיס חדשים חברת מחשבת הוציאה לשוק 4 משחקים חדשיסם: אינקה 2. משחק המשך לסאגה של ממלכת האינקה. המשחק כולל סרטוני ווידאו, בהם אטאהולפה יוצא להתמודד עס אסטרואיד מיסתורי. המשחק דורש מחשב 286 עם 8 זכרון ו-19%18 פנויים על הדיסק, 5 05, עכבר, מוט משחקים וכרטיס קול. ה-40]א זטאוס? אלא אס הס מתענייניס בעי- קר בביצועי נקודה צפה והתוכנה הדרושה להס זמינה על הפלטפורמה החדשה במוד עצמי. במבחנים שלנו לא הצלחנו לזהות ישוס המוכיח טענה זו בצורה מוחצת, אבל אפשר לראות דוגמאות משכנעות במבחניס של התוכנות הגרפיות פוטושופ, פרקטל די- זיין ו-0ח66118ז]. השאלה שנשאלת במקרה זה היא, האס לא עדיף כבר ללכת את כל הדרך עד לתחנת עבודה יוניקסית מלאה! אס אתה מוכן להקריב את הנוחיות וה- השקעה בישומי 76 קיימים, על מנת לעבור לפלטפורמה מהירה יותר, יתכן ותגלה שי- שוס אקוויוולנטי על תחנת יוניקס יביא לך תפוקה גבוהה יותר מהפנטיום ה- ז6אוסק 6 גם יחד. בפרק השלישי בסקירה אנו משוויס את תחנות ה-8156 החדשות בתחוס הנמוך של מחירים (נמוך יחסית - עד 22 אלף דולר) עס מחשבי פנטיוס מהתחום הג- בוה (בסביבות 6 אלפיס דולר לתחנה) - וה- בחירה של העורכים נפלה על תחתנת 7 חסווגום אוסק של יבמ. את הסקירה המלאה נביא בגיליון הבא של מאן2 0 0 / המהדורה הישראלית. [6] המשחק זמין גם בגירסת ₪01 62. מחיר לצרכן: 149 שייח. שד משתת. הרפתקאה בגרפיקה תלת-מימדית, בה השד אמור להביא לחבריו הרעבים פיצה חמה. הדרך לתנור עוברת ב-5 שלבי מבוך ומשובציס בה דרקוניס, דגיס טורפים ושאר מרעין בישין. המשחק דורש מחשב 386, 18א4 זכרון, מסך 0 ,8וא30 על הדיסק, 3.3 05כ, מוט משחקים ורצוי כרטיס קול. המחיר לצרכן 129 שייח. שכירי חרב. ארבעה גיבורים, שכירי חרב, יוצאים לעשות סדר בגלקסיה ובמיוחד על כוכב קטן ומסתורי בשס ייבית הקברות". אתה יכול לשחק בו-זמנית את כל ארבעת התפקידים בארבע חלונות שוניס. המשחק דורש מחשב 386 עם 8!א1 זכרון, מסך 518 04 על הדיסק, 5 05פ, ועכבר. רצוי גס כרטיס קול. מחיר לצרכן: 129 שייח. אבודים בזמן. הבלשית היאפית דוראליס יו- צאת בעקבות הפיזיקאי הקרימינל יארלאט אקוס בנסיון להחזיר חומר רדיואקטיבי מסוכן, אותו הוא הסתיר עייי חזרה לאחור בומן לתקופת הפרעונים. המשחק זמין גם על ]0% 60. דרישות: מחשב 286, 640% זכרון, מסך /0/ ו-9 עד 16 מגהבייט פנויים על הדיסק. מחיר לצרכן: 149 שייח. 0] התיחטות לעברית ראשית עלי לברך אתכם על עיתונכס המצויין. אין ספק כי עיתון זה העלה את הרמה של עיתונות המחשביס בארצ הן מבחינת כמות החומר והן מבחינת איכותו. לדעתי, עיתוכנכס תרס גס להעלאת מודעותס של צרכני חומרה ובעקיפין גס לרמת הציוד המסופקת מצד ספקי החומרה. עיתונכס יכול לתרוס גס בתחוס התמיכה העברית של תוכנות. אין ספק כי הסקירות שמובאות על תוכנות מעניינות ומועילות, אך פן אחד חשוב ביותר לא בא בהן לידי ביטוי - התמיכה העברית. במבחני התאמה למשימה בתוכנות המשווקות בארץ, אחד הפרמטרים החשוביסם ביותר הוא התמיכה העברית לה זוכה התוכנה, אך פרמטר זה אינו מופיע בסקירת תוכנות אלה. ניתן לצפות שאס יוכלל פן זה בעיתונכס, התמיכה העברית הניתנת לתוכנות המשווקות בארא תשתפר, כפי שהשתפרה המודעות לחומרה איכותית. חן לוי, אשדות יעקב-איחוד ברצוני לציין שמתוך שלושת המגציניס שאני קורא ייק מגזין'י הוא המקצועי ביותר. אבל אתס שוכחים שהשפה המדוברת באר היא עברית ועייכ חלק חשוב בהשוואה הוא מידת היעילות של התוכנה בשמוש השפה העברית. אתן לכם דוגמא מנסיוני הקצר: רכשתי את חבילת ה-פדוע5ד₪א/א5 של לוטוס בעיקר בגלל הגיליון האלקטרוני וכאן נתקלתי בבעיה רצינית, לא מצאתי תיעוד עברי וגס בפנייתי לחילן נענתי שאכן אין כזה. הבעיה רק החריפה כשהתברר שאין תיעוד לפונקציות ולפקודות המקרו - שהן הסיבה העיקרית בגללה העדפתי את התוכנה האזו. אני, לדוגמא, מעדיף תוכנה עס תמיכה עברית טובה גס עייח תכונות חלשות מהמתחרות האחרות. יעקב רוטמן, פתח-תקווה מלחשמת האנטי ווידופים אין לנו כלוס נגד השיטה הגינרית, הרעיון מצויין, יעיל ואמיתי. אך היינו רוציסם שבנוסף לסריקת הדיסק עייי התוכנה הגינרית, יהיה גם מחסוס מעשי בצורה של קוב חיסון של כרמל, איריס, אנוירוס או אחר. יש להניח שהשילוב יהיה באמת הפתרון היעיל, אך בפועל, יוצרי התוכנה א הגינרית (שבאמת אין לי כלוס נגדס), בהתערבות בלתי נסבלת בקבצי ההפעלה שב-847 .86אפסדטא גרמו לכך שהתוכנה שלהם, מזהה את קבצי החיסון של תוכנות האנטי-וירוס למיניהן, ומוסיפה בשורת ההפעלה שלהם את המילה ואפא ובכך למעשה מנטרלת אותם. וזה קורה לא רק בתהליך ההתקנה, אלא באופן שוטף בבדיקה היומית / שבועית. לכן מה שיש לעשות הוא: 4 לשנות את שמות קבצי החיסון כדי שהתוכנה הגינרית לא תזהה אותס. או לחילופין: 4% מחק את מחיצת התוכנה הגינרית על קבציה, מחק את שלוש השורות ששתלה בקובף ד86.84אמסזט, מחק את קבצי הזהוי וההתאמה ששתלה במחיצה הראשית, מחק את מילות ה-ואפף משרות החיסון בקוב> 847 86אפסדטא. בכך החזרת את המצב לקדמותו ורק נשאר לך עוד להיכנס לכל מחיצה שיש לך בדיסק הקשיח, ולמחוק את קוב .8צ1 לא שהתוכנה שתלה בכל מחיצה: > טען קוב סאגואוא60, כדוגמת 05סא, ותן פקודת מחיקה כללית: לדא.פצו ומס 010831 <:0 וכעת לענין: איננו חושביס שהחברה המייצרת את האנטי-וירוס הנייל צריכה לערוך את מלחמתה עס החברות האחרות על גבי המשתמשים על ידי הפצת גרסה חופשית, שאיננה מסוגלת לשחזר אלא רק לוהות, אך כן מבטלת את פעולתם של כל קבצי החיסון שמייצרות האחרות. היה הוגן לפחות לו תוכנת ההתקנה היתה שואלת אותי על אופציה מוזרה זו החוזרת על עצמה בכל בדיקה של הדיסק. ירון בן עמי, תל-אביב שם און 6ק אוליבטי אומניטק אזטק אינטרסופט ארזה בי-טכנולגי גרנד אדוונס גרפיקס דביר הוד-עמי וירוס חשבשבת טריפל 6 ידאג ישראטל ידע/אפל כיוון מחשבים כלנית כרמל לוטוס מיחשוב מתקדס מיקרוליין מיקרוסופט מחשבת משוב/מגייק נובל סוני-ישפאר סופר טכנולוגיות סיון עדיפון פורמולה פוקוס מחשבים פרי אינטרנשיונל קול זאב קומליין קומפיוטרסטור קליבר קרט מערכות רן אברהמי רשת קשר שר אלקטרוניקה תוכנה ירושליס תים מחשבים 0 ואום 8 אקך עמ 9 ,51 31 ,9 5 119 5 5 49 171 77 07 ה 57 3 93 ל 39 47 6 5 79 9 87 1 1 41 למפתחי תוכנה 4 לתכנתים 46 לאנשי מחשבים 4 לחובבים 4 למפתחי תוכנה 6 לתכנתים המחירים הטובים ביותר בישראל לכתבי"העת הטובים ביותר בעולם. ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי ג5ט =!וץדפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישראל. מחיר בשייח תדירות שם המגזין | מחר בשיח תדירות שם המגזין מחר בשיח תדירות שם המגזין כולל מעיימ | לשנה כולל מעיימ | לשנה כולל מעיימ | לשנה 25 2 מדטקוא60 0 6 סאק סק 510 9 6אזואוא 008 סמדאפואס 0880 ואאאטס 0 02 50 הנטקו 60 25 12 !ופט 200 2 א 90 6 שגאחטס ואס סא 5 6 דד סו 265 מ (50וא) 1 א 00 ואד 5 050 6₪ווא 20 2 א 0 6 מאן? וא 090 20 2 סא זו 6 דאפואאודחתדא 200 2 אוזדאסוא 05 200 102 ס ו סו 20 2 05 ספוש 8 ממדטקואס0 20 2 80550 05/2 20 12 סאזדטקוא60 סק 10 6 ופא 6% ממדטקוא60 20 2 דא ואחסזאו אסס אק 5 02 05 10 סק 20 12 [ ו 10 6 ד 65 12 שאו? וא סק 200 2 דאפואא ד דא ואס דסם וט לס 10 6 (צדו ןמה ואטזחוץ) אק 220 12 את 20 12 את פוא0 00 2 מאו07וא אפק 5 4 קוא 60 ופ דאס 20 6 הםואחסקאו פוא 200 12 דאםואק ספמ הרהז 50 5 6 בב 20 12 00 200 2 צופוצסא אזאט 20 2 מאו?0 א פאוססאו/ 0 6 סאפ-10₪ ₪ 02 סאודטקוא60 אמקס-ק ואס אואט 50 4 8 505 פאוספאוצ 20 12 550 5םאזס גוא אגפוא ₪ % 005 8510 1501 220 12 5 פאוספאוש 20 12 6אווא 6 הסדא ספוא 20 12 אחטסנ ספד פאוססאוש 20 12 סספו 0ו 6 | ('חםץא,וק םוא 0) דאמואאו יקס דא סק 20 12 חנ םק וצמ 205 / פאוססאוש 170 12 ל 20 12 0 0 65 6 שאאאטס א 170 12 5סס או 08 דסמ המלס 10 2 (158ס וזדואו) מםואה6 סק 25 12 5 ץד 1.1515 0 אפקע א 60 ,6א[אתסצודקא ₪ 6 מפו 00 5'חם צטם פא 5פק50 25 12 זו 6 20 2 30 265 2 ואה 0פפו 20 12 0 0ו 6 אא 0 5 4 דוד סדק 60 0 כ ופסא זפאאפדאן 005 20 2 וס 105 0 המדטקוא 60 20 12 ?וא אג/1 10 4 וס םאו 2600 5 4 אאוע 6וא0אד60 ו 5 2 5 ממא אדא 220 12 סאודטקוא00 ג 0וואה/0או? וא 0ו 6 6אודאותץ קסדא5סס 58ג.וז 20 0 5 הפא אס 20 12 ו 00 2 6או6 או 15 12 (צ0100א6חד א.) 5א6גד5 20 2 מדופ 0ו 6 ודא 50 2 או דוו 0וואא ש 6 0 8 זט 8 6105 שק (10 ש"ח בלבד דמי סיפול ומשלוח) ירחון מולטימדיה על תקליטןך יח ואש בגירסת מקינטוש או חלונות (כונן תקליטורים הכרחי) 0 6 חס טהולגק ות 502טוטבא 500975 60185 חז טרח 878 !טסט זכ ,61981 6678 רחזו ]וח 01 5000858 זסותפזק טת1 15 כ טוט טסץ זס) ו זס סופטוח וכ ...86 וסוכ הסוח זוא 1/8 10 11358 50160 זסוטקוחסס זטסץ 368רח חס טאו 705 ואו .6 0 ס! ]סח 6401000 ה 5')! |טסץ ס! ]18 הפס חב ...5סותס מז -3 הווא 665 זטסץ 0226 ..- להזמנה חייג 0-8" 0 מחיר בש"ח תדירות כולל מע'"מ למפתחי תוכנה 4 לתכנתים . 0 ו ו לדו שם המגזין לשנה וטוא 6 ה ןסםואו טוא ואסא פס 2ו אזאם אופא 6-80% 0 ס סו ואס 6 6 %אא550ם סח ואסא-0 4 דא ואס 6 4 ואסה-60 דצו צאססד ואסא- 4 ספוא 4 צהססדגוסטאודוטוא 2 (ס6) אססאזאי 6 פטעו הא 2 (ס6) ה5סדאו6 וא 60 פטעודטאא 2 ספוא ופא 12 סואסצו גזספואוטטוא 4 הוספואודוטוא גוא 0 סוס ₪ טואא 00 2 כו 6 05 12 0 08585 6 9 +06 6 סא אמקקן 01 2 ס.א 500 גזאפ 12 אסוסכ 8 סאוואוא א 00ח? 355 הזאק 12 85 6 00 500805 05 12 )אאא 0 0885 א 2 וס סקאס 4 אמק ןמס 052 ואו ספרות ותוכנה למחשב % לספרות מקצועית ד % לאנשי מחשבים 9 לחובבים המקור מחיר ב-5 דורות ראשונים 5, מדרחוב ירושלים טל. 03-257828 פקס. 02-257807 קניון ירושלים, מלחה 0. 05-7934356 כולל מע" לא כולל מע"מ = 000 0 - , סו .1 5 5 1 5 5 -/ עברית 8 ל רו | סוק 0 - 0 60 - 0 2 04| <פוז5אסס וא 090 0 ו בי כ 9 0 עברית מלאה 55 טסוא 050 () 0 -- 5 -- 0 0580 זווא 30 צפאסוא ךז /- - תוכנה לניהול פננסי גם ו או סא ב 00 ו 6 0 40 0 - 0 אהפאזאי ב - אזי 06 : 2>|00 |ךי 00 / . 0 סט סנספופאן 5 0 . . 6אוואואא סאק ו 8 - י וטס ופט זשאססדאן וסאי כ -- מדריך פוקוס לרשת התקשורתת זטאפטדאן גרפיקה במחשב אִישַי משלוח חינם הזמן בטלנון לכל רחבי הארץ. לביתך למחרת היום, על קניה מעל 200 ש"ח. אלידע מיהמציא את ה-חזסה.פ=>? פיליפס, חברת האלקטרוניקה הגדולה בעולם, עומדת בחזית הפיתוחים העתידיים. טכנולוגיית ה-60 שפותחה על ידיה, היא הבסיס למולטימדיה - הכיוון העתידני של עולם המחשבים. הסטנדרטים הטכנולוגיים והמוצרים של פיליפס - מוניטורים, כרטיסי טלויזיה ועוד - משולבים במארזי המחשבים של היצרניות המכובדות בעולם. אז למה לחפש רחוק? בתערוכת קומפיוטקס, חפשו את הדובדבן שבמחשבים, במחירים מיוחדים לאורך כל חודש פיליפס יוני: 6 קומפקטיים, חזקים ומהירים מ-33 א4865 !עד 2-66 4860%, מתואמים לכל היישומים: יציאות ל-ספהּ, לפקס-מודם ולרשת , מסך ש/ל או צבעוני אקטיבי/פסיבי וכרטיס למסך חיצוני רגיל. לראשונה בישראל פיליפס מציגה 7% מולטימְדִיה 2 2/2 ה בעל מהירות כפולה, ושורה של מוצרי מולטימדיה חדשים: כרטיסי קול וטלויזיה, חיקעלטימדו! ובקרוב, - - על תקליטורים. ₪6 המשלבים 6 איכות תמונה מצויינת (פ6 אוו ) ועמידה בתקנים 'ו, לאו מיָים לחסכון באנרגיה (ג5) ולהגנה מקרינה (וו פק₪). 0 מהח / והמהירים בעולם: 1 ועד ואעוזאפק |6?, בתצורות של קסדא55פ ו-מפ/וסד פילפס חושבת קדימה, ומקפידה לפתח מוצרים תוך ערנות לאיכות הסביבה. בישראל בחרה פיליפס לתרום לפרוייקט השבת הנשרים של החברה להגנת הטבע, פרוייקט אקולוגי המתקיים ברמת הנדיב לאישוש אוכלוסית הנשרים בארץ, העומדת להכחד. חברת רשת קשר, ה" נציגת פיליפס בישראל תרמה לפרוייקט מחשב אסס8;דסוו לאיסוף 5ושווזס שומרת על איכות לפרטים נוספים, ולהפנייה לסוכן המורשה באזורך נא לפנות לרשת קשר מחשבים, נציגת פיליפס בישראל רח' לוינסקי 2 ת"א טל. 03-6836218 פקס. 03-6831025 5קו וק