קליק – גיליון מספר 2

המגזין למחשבים אינטרנט ומשחקי מחשב – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מצורף כשי תקליטור אינטרפ6 עם 130 תוכנות * כ-600 מ"ב המגזין למחשבים אינטרנט ומשחקי מחשב 8 20 החור הבא של הקעסולות בדרך אלכם. 1 ברשת. הכל חיום = בואו לקחת. שרי - 4 (זה כל השאר שהולכים קדימה...) -- קליק. סגזין חדו מבי *וטחף: ינ מכצע הכרות התקשרו 03-6358818 או |ו.01.00ח0 8 06ו01. 6 קוראים כותבים מכתבים למערכת 8 חדשות מכה שנית 36 גאדג'טס שלוש ארגוניות ביד ד 816 |618וה, 6זוקחופץ בעל המסכה, 1 ילדים ילדים 66 מה בתקליטור אינטרפס - פלאפון צאט 18 חלונות פו₪ = פווסטחווי השידרוג הבא? / 30 קונטולות הקונסולה 2 מציצנות מציצים ונפגעים / 46 חינם החגיגה הגדולה ‏ 52 משחקים 2 חפופה אזם, הווח( 3000 5100 זסטהוזטונוס5, זססחפ.9ו5, סוה חווופס! ‏ 65 משחקים המדריך. 72 יוצרי משחקים בשם אלוהים ‏ 76 ציטים ציטים ורמזים ‏ 78 תיכנות בקליק וחצי הדשות משהקים מהשבים ואינטרנט כל יום ב-81א6: ||. זו מכריז שורר-איצון 4-ו -. ו 6 ו שב שכולו עוצמה, עכשיו לרשותך ו הגנב 3 יוצא לדרך פלאפון השיקה את פלאפון צאט הי . 1 ק ו : -- טכנולוגית זיוי דיבור במשחקי וידיאו . 3 7 : : . עט למשלוח דואר אלקטרונר על גג העולם עיכוב במשפט נגד זאופקצא / 2 " - -- " 1 צעירים פיתחו דפדפן בעברית. 1 הסכם בין וחס6 שו לבין ואש ורטר הער שר ישראר קל ממחלניה הד עטחה מחצמו 3 [*ל ריית ל סוני מתכננת ניסוי להעברת סרט באינטרנט. ה ט וסיע כקוחמו וננרסומר , ל == לייס מצינה דקטים ממוחשבים 00 0 7 רו : מוכרים את 51 הפדאט0ם חוספים חדשים למשחקים. -1 | בו ן מתכוננים לאול'מפיאדה. | ערו בידור חדש. ה, זה האח של הדודה שליו עוכים על מדים אף מילה למתכנתים בלבד שד חז לגו חברות ה רת קרא עַלִי ב- הג המזי לחובבי הס כלולים ט הטכנולוגיים והצעצועיס האלקטרוניים רק ש"ח לחודש + מתנה פינימום 4 חודטים 0 התקנו את חלונות =וו החדשה | של מיקרוסופט במעבדת הניסויים | :! שלנו, ‏ בעטנו בה, פשפשו בקרביה, וניתחנו אותה מכל עבר. האם כדאי לכם לשדרג? 3 התרשמות ראשונה | יוצר הסרטים נגן המדיה [ הקלטות תקליטירים, שימושיות פופ 80 גו מונווח, כ-48: גיב קודיה . - שו - הטיפים והטריקים > 859 מגיע - ביי ביי למוכר המחשבים > מבחן ענק - המדפסות הכי טובות. * במבחן: פלאש 5, וודו 5 5500, 85 סקז ועוד. צלצל 3-6385818 [ו.61.00ה56 018618 יג גם ברשתות השיווק ובדוכ העיתונים קט הקט האם כדאי לי לשדרג? לתפרנים בלבד צוואום דולם דוצים לעבוד בהיי-וה דיינרם היי-נוה ברנוים הנובות ברטדיות לאו שי משולם לא היו הטבות רבות כל-כך בכרטיס אחד. זה סה שו הבר למוה א עד טר ל אק" ;טוריי אופק ..ואחרכך שכל העולם ידעי בתחט הוע הכלה "מע פומקר האג להטאיר מו עויס וכיח ך חר קראר סותק, שה ב מחלקת מנויים: 04-8401507. מש 7 ה תערכת המדק + בתלת מימדד "ה" באינטרנט. 1 מתיחת, התערוכה [? ה ₪8 9 שש ₪ 7 הקונסולה מכה שנית תופורת הדור הבא של הקונסולות נמצא בדרך אליכם. סגה, מיקרוסופט, סוני ונינטנדו מבטיחות לכבוש את העולם ולשנות אותו כליל. מי תנצח, פלייסטיישן? או אסט-א? למי מיועדת ה- 6פטס 09706? מה יקרה עם 8סוחהפזם? והאם ה-₪0 ייעלם מהשטח? ו נה קונסולת כסף 7 הנר וד תו ברס או תיה ₪ תרפוע ו ו3מסוחסטזם. הבצה עשוה בקדב /פתחי0 8 = המכרת בדו הוסן א ול מו סד סכרו ןול למערנח חך מאה להקב ונל להי לי שרפו שו ור שה ו סט כ לו וטומה בי סלמוה ארוים הלט בוט מא טר קונסוכת מעבר. ה 0 ה לד מ ספל סמ הצ הלחו ללה חר אישה הט ל לחר םב הבה סקט בבר שאוי = הלמה האש הבר של צר יט ןה ככרט ל אל מצההסטה בוב םשור לה הט לקי נא וי 0 לא 4 האקטפררר ושי הרוי אסר שה ובר עלא לור אה טסרד רפט מ סחיו וס הפו אס בי בהחכטאמאר הר היוור טוח בותר עד שיאש א הנליא ונר א קהב הפק להמנר רז שה ור א אסר שה קרטומ ות קשה אל בנ חנז ממא חק כ פיפ רצו ימיב חי המלו ה לאה במדקר הנשה וא אה מא מע לרות ו חפב הריטה את הטרה המודק עתידו של ה-ספ כ רמיו מ 6 קש אבס בתחלוס ששמ הבורל שחת קנטל רו גל ומר יס הכון טהא ויל קוה בושיה היחה שכל שר מיכרסמט מחאטה וחוכו בש שחו של הסח סכטה בונ שהודטה התברה לן המיל ל טול וריז שך רוח בר עתר ורוה ומףבכפטנת | מראה ב סקר השב ולו דעי מחפתה נמ אה יפ ב אטטר באו לדח לא הדברש הלכ כחת לוכה העשרוה עו שג מאציום עקרים ןז השכרר שמחב נמצר כו צרר לשדרן כל הק רו סרא מ מטנלי של הסוקו ונבו המיר ו בור לק ור זר ןנס למאי האחקס * בר הר מו מו כ של הכנסלד ימר מסהחם אה משחק שר מה ומאו ושחש הלעי מרוש של הוסלו חחוש רלומ ב ונה חות הכל שר בכ החאתטס פא ממסם מקר הט קוה סע אח הוה חלפ לשחב זר יפר תור ו וא קה ית אל הכעסלג. אה סח קה מו הניר ור המערכח וי מק ₪ ג ןח הלשחק לא ב הסוכמה ודוע ל טר שי זה וצר ב דה בכ ובל ו רו בברת ופצ שרו, סאמ שור החרן עדו ול הסוחרת הפוה זכר לבא של טלוו בלגר הסח שמש ער ו סומר עו לסה איה תדמ ד - אפשרו לודרג כגול סח הטטק כף ובו הרסח ו חשבל חח בר וסרה קיו עול הרשו 9 שו-ט שור אבל סח יב מרר האר או הסוסלור טר ילכ הלמפ בבון מוכטואם ףיצרל רה ברמ לסל סיר א או הו החצרנ הכרב הסט סיל שי לי חור נוי למס וקסר מו הפק אל רהה המדנ חד ופ המוט הט שו מס ב היק הזר שאר חק פאר מדסו פוה של הקנטלה ידה שכר מה אפר ה קוח את לור להתח להק ימדק אש לול זזה תרכש את סיס קולה אתמ ל: שק להנל רמה חס קבד בל טנק טוט לטל עד יד קפ הקומכה לחר רמור ו המר החנ ה ומר חטות אב ארי כל הספת וה נגר וא בנ וב אס שח הרכשה הש אוה אמרט לך לקת סי וסור לסועס 75 ה כ 1 המ מע באר מב אר - בי החמלצם אב הו ב ריל לח משחכ כסת השביל מ מק כאמלורך ל; כ לוד ל ול להמתמל ש שוטר בשיח ההסל שא ל הבר יוה אב לט הנוט לדגי כ ינח ברס נשפסהו פאה אזר חר קר לזבון סצי פאר לחכותכאה. שב חן השק א שו הרפ הפחד הבה סי לוס וכו פיפט-שן בטרי שכרב יאמב טור לו לד 3 ספ שבגלכר הח יור ןר דב אף אד א שה דוד תררם על קוה ול שת לרוס דות ברים ברמ הש של או אוה מחרדו רכה נרפת ארכר מאמרכף וקב נוטונה דב נסף המעט לחה שש שפור בטטו הזה בחר ל יתב של הפלספיון המושב הא דיו מש המוט זר בה םבר אר חתור בכר שלרר א ש ונבו כ רמוה כמ הש מ זא מנחה אבר שאה לאן כל זה י"קח אותנו החד א הלט הצחר בוחר בוט הפוסל אס ופפ הרו הסח עה תפקומ לקוססת של דור ה א "אפר בר ווק עמ נסף אס רס ושחטוב ו לפלורמה אף טור כ נא וה ומדב וחד זה הקך לחת פונס העשה ובל בי לשמל ער ₪ יר ומרגי ב סנפ ג סלור וענש הט אלה בח ו קרוספט חעשר הב ריכה ה ממא מל ברה רפ ללחו א הטועהנבמד שיר בו ברב הכה אפ ינדי לוו כו קרו או חב הטשפ רק ונ כל זה הפמט שו סושקור בת ם חרט ל הרט סת ובלל שו לסה שאו בר הנ לוו מרמוח בא מו אי אזר המפתכ הודביס כ יצו בל הרס הכיח או וצל ובר או טוק ב חי שי דוסה בפליסי א ב-סת הו שש א לבט בי לת את ות סז אל הסוא לעמ שאו טר שו וו למוה ל הוה שלוש ;רגוניות ביז האם שלוש ארגוניות ביד טובות כמו אחת על העץ? כמה עצוב שהפילוסופים הגדולים לא יכלו לענות לשאלה הזאת. גרהם סאטורן יצא לבחון את השאלה במקומם... גרחם פאת'ורו. תחור מגזין ו8חזסת 0 3 כ- 1 המ ממה חאה ישנט באו טומ קלות שימוש. א ב ו בעד ועד | בר ==) 059000 5-15 קת הלמר ל ו רו ו מו אה ל נה מרות משי ו ומיד ו א - בר רדר כ יר ו בד ועד 83% ]₪ == הס תוחנ המיד ו בואו לגייס אנשי חיי-טק ביריד התעסוקה וס 00-80 8% למקצועות = ות מק" | 2 שש" מ דיהימים של 16 תקשורת. שיווק וניהול. רשתות מכירות .6.00 00.ע/עטע א אוהבים להציץ לשכנים שלכם? רוצים לעשות את זה באופן קבוע, ובלי הסכנה שיתפסו אתכם? קדימה, זירקו לפח את המשקפות והטלסקופים. מעכשיו, האינטרנט נותן לכם את כל מה שתרצו. ו ב שח בן-בורת אמהות מכוכב יאר א וד זי 8 ץ טרה כו דמעמ רותל קת שאל הוויה אלד הפה במ ח שמ כ לדנר ינר הא ער אוה סגהא תה גר המי מכויה הףל אוה זז בס ה וה בלה מאה לובה וצ שמחו א שמת ער שמר אהף אה הט זלר אפר ו ה אד ורס לובה ףולה ןמו מז וצ א בת ללה ו חי סה ונטס הרבה א ביט ירמה לומ א הר רפכה לק אה באה א מערת וו מא לס מז וה א ונקלח טל מ שר מצל םל הנס ואט מז לע סו מלן כ בר הפרות החים הטובים. הט מל הלמר אנ כלם ה החל וע שש כ הפ חחחל לאב קנ לשכה וזא אה ל חיק שוחרח ממג הכר הלט כ וו ור רהו ה א המד כ שראים אוש ובס לנאש דברט פא אטרם אבא הור הרול ארן אס הנרבממה רק כשטל צר הצה כרראח סה בנכיב א נכר מ מצלטה נט אה ואו ב לפ 2 וו סכמה דברם מסדטות אי ל סרגשה טח לכה בתתחוט ה המוי בענטי ננכצח מרען פלן ז וו אחח הר זפ וק ש 5 שה אה ה נא גרג אבל אה מש ל רו א התולות ד הט בב בצברו תל שתך נמ שח מרו מס אה ו מום חר לוח ש וסט ול דוד היד )קר 3 ודו סו סו הרה סרוד הח הכת אל הב מק אב הד חן הב כ בס לוח שש גר בחורה בר נה ואלה די בשי בשה שרב קספ המשר הק פס מוודם כם קר מוחד ל פד או סכל אה | ווה רפט בשד וק בוש | | החיים משעממים טר זרא הלה כאמרת פכן דר :אבל לגדל מסמית האס הר ונ ונכט טס םי וול א | מתחר רוס הר א שב חור המוז וסוס כ הור אחט שדח בא א ם סוב דח ב כ בע לברט שאר מאר עס או בקט מו ארושלט שת זו םעל המאל שו מה ונקו ב רוכזה שלחו ולת א ו לבקא אלד ור לו סריו מל ולמ ער בבל חאו אזר תס ה ל ?התבו אפס וז מעים של חן כ מו ואר וש יר מה לאו וח לט מו המוה באכ הוה בשו להק או לוא הל מועחף מס וט המות או תדב כמ א ל ףצ א הלמר אק חול חר ו וה וא אה עו חמצ מ להי ד 0 בונ שת הען שחו בטנם ל אזר ה הי חרואה יד נסר לומת מ הוח טרס ונר אורט ודמעי למד שו את ,אנח כ אסר את אק כם וצר סלוד שבח בחר גם ובל ₪ הזר אא למ את ג כ בו חר אב שה ?א זה אל הא סיס הח סותא מו טסט לכ ןה וער ור ראד טר אוו הקט לוז חן אבל )תורזה בלמ ריט המיד חור רוח יפוסל טרה הוה משבות המשר שהטרם אא סה ששב קה רסחל וכה בן הנפ ל מס הרא נה טפט ו וס סי םוחה באש הומא וביט שלרות שחר א וה וט דר רו רא ממה ממבה אבר הל לי מ ונה אכ ו סמ וים וול ןסר אס ה ה בוא הרוס וש בשוה ראי ב המוחה שאה אחז רק מדי מע אר מס שהרה וט הי רצ לת הפל גרמ בח ממ ו שה הליו לחש א המטוה שכר תברק הגלו חר א בי ור שוח א מו עד על הב הלח בו אה המוקמ הח חש הבו התעטה שוי פלנם מכביט הנמז בשחש אד הצרת אל לאט מטחבר באר הנל ש דם חיט אל שמפ אן פד חאה בת אכ מא תד כו לארוא . 7 החוד מו הט בא רהש ור הנס בלו הלת לו השמו ה גרהו שמ משכנ 3 סור אמט מצלה לגר שח הזו את יא ה | א הדלב הלה לומת חב א קת "לא חי ואי מב דבטמות ל עד בכר חר זי שוח וס אספוקה ולגר במ אשונ" המי ל שו אכ באר רא המוט ששטר על רג תד סרה אל מא סה אמ החגיגה הגדולה החודש אנחנו חוגגים עם כל מה שאפשר לקבל חופשי, ללא תשלום. האינטרנט מציע לכם כל כך הרבה דברים בחינם, שקשה לדעת איפה להתחיל. אתם יכולים לשים בצד את כרטיס האשראי ולחגוג על ארוחת החינם הגדולה ביותר. צווח 81וחזס 0ק, מחוך תגזין ופחזס: סק אינטרנט -- שש ו ה שישה אמף דעל שח המות ףא בה רשו רו ו ב רו כ ד ₪ ומת ער ו ור שי שד ו ד רא טע ה לתו ב - --- ה ] שור ובא מו וו ו ד ₪ וו גו ב ברכ תו ו של שחר תמי המימי -- בצ יל כ 0 ו 3 ב 6 ] - ו 2 . ]- א - 7-4 ) 7 1" קש ] 5 7222 לוק דר דודנל ורשנ מ שש המרל שה הדפ 3 שה לשו ינר יי א וני ור ₪ הי וי וקו דל ה ה ל לברט רשי א לולא פא כ ו כ לרש דרג תצרה די) | המדריך ל-צפו). ב | כ 5 ב ו א 5 הר וט 2 הו₪ אזהם תאגרו כוחות, תפשילו שרוולים. המשחק החדש נותן תמורה הולמת. להגדרה "משחק אסטרטגיה". לגמרי לא דומה למשחק הראשון. אוביר וינששייו | הי כל שלב סכטו תאמ ל || מה הסיפורק | מ 6 ? 6 משחק האסטרטגיה החדש נכנס לבמה מימין, בתאורה רכה, ויש לו מה להוסיף לז'אנר. תאמינו לנו, מתוקים, זה פשוט נפלאו דייב ברם. החור תגזי| ו8חזס: 0 ו םי םמד ה וס ומר שלח יו וס ךכ שד ןהוו ו מק ב ו הרות ב קל אס ורות כ פאה לרס הקלט ממ בלת סק לע סד טמרופ הטח ו מפכט גו בת ור אל סח תות מכ לובכ סל תת ל הנר כ הש מ מ לא כל-כך חכם, מה הור ךר בי ו =>ז וכ רורוהּ שי בעל המסכהת ץ9ו9 8 ,הסוו8וסחסף ופצ פסחס" ..חזסט 5'. אופס. זה לא המקום הנכון. אבל במשחק הזה יש הרבה ערפדים. הצטרפו לחגיגה! הצצה לעולם אחר לשתות דם באו פזומוופי בעל המסיכה |; - ו בי יג 2 2 !רו 4 3042 העיר המפורסמת ביותר בעולם חוזרת. התיישבנו לבנות אותה מחדש, וגילינו שלא הרבה השתנה. הי ר/ 51 אינפוגרם משווקת משחק חדש שרוצה להכניס אתכם היישר אל תוך האווירה של מבוכים ודרקונים. אבל למה הוא כל כך איטי? ב זס>רזרבּ. 1 5% המלחמה הקרה קוראת לכם, חמודים. = = בועז גירפור העולם קרוב לאסון, והא לא יטל בלעדיכם. בערך. | פה הסיפור? כ ו ב בי זה הזמן לסדר את הזקן, לשלוף מהמרתף את החרבות וללבוש את גלימת הכסף. משחקי התפקידים חוזרים, ובגדול. ג ביקהאם. אתור תגזין ופחזס? סק עיקרי ושולי רי) לקראת החזרה לבית הספר יצאה לומדה מיוחדת, "חוזרים לבית הספר עם איתמר וגורדי". חמוש בילדים קטנים יצא אופיר וינשטיין לבדוק אם זה באמת עוזה. אוביר ויינשפיון הש טרה מ דט התצר 00 כו הפרח וט מו באל כ מ תד סוכו הוולת בא חמקה בחר ור עפ הלאה דט ינול לד כ ידט ו אח הממדה זה להוכ יוה אחט רמנ טיה לורט רנרט בוחל ה האפ ב המ סז לוה מק מז לרק חר הסאב שו או דר הוחטה של המד את המקמח ו כו וטט רו טם הקט ות הכה אמש חאב הילט טק הח לעב צרר מפית דחו הצר לבת לרש גחל ו וג :אב לרפ ועט א | חזרים לבית הספר |ץ ‏ מיווח סעצות ] המו לו היה הר ל הלט וח בח ףלר שר ומד יסנט משכלר עור ףכו שדק בל המרל חקו ל ליה דד מק ל הו בד דט רמל ולמ מצדר רלט גל בר לצה וה לפוט ו ו בע בר ףאו הור המוה אבב לודו-אזוכאי כ גרפיקה (ת'ק"ת 5 דחה תור יק חרוים שא ואי ו תקיה 3 וד קוה יי ב - שירים (תקית וא נגים (תק"ת 0/5 ל שר המו וה רא זו קוה וה וש הו שר דמ מל בלו תקד קה מפתם שר בל סרטוים בב זא א וקני א ןהה של לצ 5 א רג וט מא מק מז קיד ימומ מל מ מו תקיה מא סרטים שלא ה ב הי העד טוב כ מכ כ ור וו הקדה מו קב ב בי טרילרים למשחקים. קית 1 5 יי 0 ב סרטים קצרם. יקית ו טרילרים לסרטם. תיק" 765 0/6 0 סט טר מבי ובור אריו קה מש יס קב הפי שירים ב-03 תוכנות כל'טקס אנאונו (תקיית טא ל ףד ףאט ףחר הירנ חן חר שה | ות לפאלם אבטחה (תיקיית זוה החטה תסחי ראשנו ת לפאכם (תיקית ה אפליקציות (ת'ק"ת 0060008 ואט אינטרנט תיק" מ משחקים (ת'ק"ת פאם/וחומק) אי שם יושבת לה קבוצת אנשים, ועושה | מאמצים כבירים כדי להביא לכם משחקים יותר גדולים, יותר טובים ויותר מופלאים. תכירו את פזסקסופטפם זס | פַחוזסה681, הגרסה החדשה של אלוהים, ואת הילדים החדשים שלו. צווח 8זס: 80, תחוך אגזין 0:08 1 ופוו עצפ‎ 2 7 לשחק במחשב זה כיף, אבל לא תמיד קל. אם אפשר, למה לא לנצח טוב יותר ומהר יותר? בשביל זה יש צ'יטים, שיעזרו לנו לשחק קצת אחרת. שגיא בן-פורת מביא לכם את הציטים הנבחרים של המשחקים הלוהטים ביותר. בורה 06 ופטוו פד :2 שוח |-, שו קילקב‎ א ואט את הסקרשט מחדר הקד ואי מצאתט שהש מעכו א לשו זל הדו ונת דעו ולת שרות מרככה הונית על לור מטרטו עד לאלטד כ לקבלפ חכ מסיט באר אפשוך א הסנרעט משתמש בשקוז השכני. באלק ואט גיט לגה שוש בדף ינפלה כך או ית/ כבוי את הלטל הבל הט על לקש אחרע בוה הטרפס + אח הרוה טטר מפס אחרי משפט ל משפט על ול דד עטן בורו הכר בתפ הבא בת וו חול ממחלד הער אלו מובסס סקרשט הא חר ע פטחו בובא מ שו ,וד עה לרך סרק חר אחרה אב חור הלכ שיש נמעוש שהם טרה של עוכט" לפוט קרט חלו בחדשר לכש לור כ סנרט על מל חנו כל כל נסטרטט שו מסטר, הבר החיחט לאח כל ור גמ א את טר וכלת ההחהצאת "= 0/6 0 מ ב ו שה ו 78 ו 2 ל 4 ו 0 המרי (- ו ו קנטטאא -=שחטאטסב זט תת טנ 0 0 ו חס 5-1 0 8 מ ו ד ו בוהאו = ספת ור ( ו בי ט "00 חטש ספודול אס ב ה מ 0 מ 7 1 קיפסהש הפס = 0 בי ודיי מב "0 חן ו ו [0 11 טש למסספואה = | יס וסט וד 0 0 שש ו 0 0 מ 5 בר - 0 ה 0 - אי כו הרעה מכנטת לתו הבשוה סטרפנ אפר לבו אדו אבל מו שמ למ אל קר הוה ו הכוז על מס - הברו ושי באמצות סכה תאצ בלול ו להשחמט בבל הפעכורות הסבוה טבו מכריט על חתור ה הכוה( טפ המטח המוא = דר המשתוה (ןלנכרו 0 ששמ = במו המ המשפט ישאר טר הי או ל למל פוצט = הצר המקסטל דל הנוב 1משתעה המר אח גב הכוב בחחלח השכרש סורה 0 5 שהשתשא אש מבי חר ארי השנ,ארט טח סכ ככ 900 כפי דר ₪ אהד אחר במגרר או האושה בוז הכר וכה א הכר ור כל פלב שאו אש על המור הא בע חלק מן המער 3 ה שפונו דר את הדלי בץ סקיפ וקסר עלנס לדעת ועט אכנוו רדטדפיס השנם מתיחיט לונבוח בור נה כמ סה יבוד באסספלור של קספ כ עור במ0כי, אופר מד אהחכק זה בסקרפט אוה הא 6 א סו הדמרן לסל ב זכ מס הד ל המו של הבוטר שלן א וחמשי ביבלח ו כי לוס את הסערטט להמצמן שמ דממ בטערים יל הוח בל לפ מב חל בחטרפט אכססורר שופ לה בנסקל וביוא = הפוקציד שתפקרה האיב או החדה נמערר ו -- 0 4 ד ב בשחנה הד ו יאפה מגר הש בשע הפופצ כל העור פא נמ מערך של חאמו מרשוי הטנס בס בלצה הפ 5 קט וה מגרר כ ברוע שובע הערך למדל הספימל שהגדר כו במסתטה וליפאו חר 00ב בשי הלוכיה ימוט סבור של וה המלה ו ההפפצי יממ אבל רס כקמר תג אל גל הצר במעוך מלפור להחלל ה ממוקציד גו מבה עולה של בא השככה פב בחונה הרעה סיכה שבוללה כיב השכבה צה מהסכרמט יא ההבדכים ב הרפפני מיט לככ בורה שונה לכו ש לאזר טקרשט אשר מבדי ב שו הררוס סו הסקרעי אנ מגרי פכבה בשפ ססר על שנב ו אבצש את העות 26 נחובת א בעזרת וח = אנ כוחבים ישרוח לחוך הכ טר וכח ל הסקריפט מגה בערה הור שבוטר כוחבע את דרע שכרו לפ בגר ביט כל המשקטיט שרי סוי כב משפט נשט גול מק () חו מאטר במפפט הפורן ממל 0 את הסטרמט חור חקו של את דוס לטב את חשו הלב אנ מבטיהר לט שא אחר לא וכ לולס מהמודע. חכוה ממ 1 , פטטטטט הסך הההירים ותה למשחקי. ולחה היזולילה נחומי המולטימדיה. ‏ > ועוצמה ללא תחרו מ "7" 0 חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪