קליק – גיליון מספר 7

מגזין צעיר למשחקי מחשב ואינטרנט – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
מגזין צעיר למשחקי מחשב ואינטרנט ברלו ₪ פברוא מרא ₪ 35 שח (באילת 29 שיח שה 6 סקירות מעוחקים. ה מ ו וג ,2 רמה חדשה של אנ'מציה אהשן: וצלבם. במחשבו הצטרפו בקונוקו-הטובנת הקשוחה בכם לי א פרות ו וש הרח'מה המיוחד בפשעים טבנונוג'ים, ו וצו בהבחם ברשע בהרבות פנים אנ פנים ובבב' נש חדשניים. הסובנת הונוהו- יפה, השוחה ונרדפת. האם תוכנו בעצור 2% אוחה? בהזמנות: 1-700-50-40-40 רהשיג ברשתות השיווה, חנויות המחשבים, הצעצועים והספרים. אה וט כל ם ב- 58 4003 או 6 דבר העורך קליק אישי 8 חדשות סקט, בנים ומשחקי מחשב אלופת העולם הנוכחית / 24 מחשב מהיר יותר בחזרה לחיים 30 עולם זט 105 6ח0) 0, 6ח0פ! אהו הוסו! סקפספם, פס 65פסו 7 006096 הפותא/ה, ח! 80 חז! 10 וספ[סזק, פוה פס 5 - 0/1 - 9500805 = 5% ווססחוטה, זמופטהד סחוספק וחור 6 משחקי סק ילדים ילדים ‏ 68 משחקי פייסטיישן 8₪66, 2 ואפוסטו 6 תכנות בקליק ותצי ‏ 78 שאלות ותשובות תמיכה שלום מדבר ויקטורר 5 אתרים חדשים וחד ברש 24 המשחקים של הדור הבא שיטפון אנטראקטיבי ‏ 20 פלייסטישו המשחקים 09 יבא לכם' כטף -32 בקחוב ב-0 5סמחסקפפס, 1 וטופ סאד 36 משחקי סט יי זה חפהוחגם, זו . 0 4 0 2 זסוגנוה ז בזמן יל -- פוד, 66 שו פוסקפ חו 1‏ 72 משחקי סמ צ'טים זה אלמנטרי ‏ 74 גאדגטט כמה 6 מדריך קוף החלל הכל דיגיטלי ‏ 84 מה בתקליטור אינטרס6 - המדריך עותים מהמשח א ליבה של הפיה הססומה. ב: השליטה על האל להשיג ברשתות השיווס, הליה להזמנות: קש ב ינגנו שחר !רבורה טקס, בנים ומשחקי מחשבב 5 ו וד ו הר ] ו דשות משחקים חדשות משחקים חדשות משחקים חדשות משוחקים חדשות משחק ₪ ה נמ ם חמונות חדטות מתוך 2 פפטידר | 60 200700 ואי 5 ופ דשות משחקים חדשות משחקים חדשות רז חדש | מ ת לקוראי המגזין הף-פ6 האיכותי מתוצרת 9₪-המפעל היחיד בארץ לייצור דיסקים לצריבה 5 0051 במארז שימושי| 80 דקות -8זו ססד| מהירות צריבה עד 1116 0 פיו ורי חר הנא פוב שו שיטפון אינטראקטיבי ואולי בסלולארי? הטכנולוגיה החדשה פותחת בפני גיימרים אפשרויות מלהיבות, כמעט דמיוניות. ברוכים הבאים לעתידד לא מעט חברות האות את הפטה הרחב בחור העתיד 5 האינטרנט המהיר שעת משחק תעלה דולר, ולא תצטרכו כהתקון דבר אח ההכה הוכן בס הרחב הלות בכר בחה חכו את מו יש מרגע וח בי אהבניט אעבי חבר, שער למ סחת הת" סקה בלה השח החפ == מרוה "רתכל הנ גוטה חדשה של מתאמת ל05 הרחב שה פס ארמ ו וי חק על האות אמור החלום הגדול יתגשם לאט. כונן דמיוני,ואין הבדל הספת ב בו הלכה פלמיה כו בה תשר שיד הבל ו לא ובל וי אס מה וט א התברה מהלחר ל בורו הלמר "ל הנפ א ואפ על == סהכסה אה שמחבר לחה סכ כל עפ החכר עבר ורד תצכה הוה נה הלוח של אפויט. לא חוכ ובו שבשי, עשוי אוה אא אפ שולמו על = = האתר ומצא בשלבי ועייס באטר יכות ולחיות לטה להשתמט בירות שכנם: ולא לכות אה המשחק בחות חור הרחב בי אכה משכ באתר משחק רשה רב הכ לשא ע החבחן 6 מה = מע מ ו אגל עם החבר עבר ₪ להריהל תשכתו מזה לעת == חס הצא לחרל ה ה מ מ מעלם = ממהמתמטם טלאלט שמחברט לפס הרת להלוט חק בה ב מהירות של 5.6 מ"ב לשניהד הרד את הצצפ בפהרות לביק אפור ריר מא דחוי הרל לקת השח ל הדהו, חר פוה אה מ ב . | ו הטלוויזיה האינטראקטיבית להשתתף בשעשועון מבלי לקום מהכורסא. וגם - שובו של. הארי ש אפשרות לחלק פרסי. על שאלות שנשלחות אליכם כטלולארי במשך היום, אבל התשובה. כשאולה. האם תקבלו דקות זמן אויר בחתנה על כל תשונה נכונה, חלו בחגרות ה0כלאר של הדור הבא הטלפונים הסלולאריים לשחק כדורגל דרך לפני שאתה יוצא לקניות, תטיילו מִייגֶ'ט -% 6 .= ו או 4 אלופת העולם הנוכחית כל הפרטים בל המעוחקים ונל ההמלצות על הקונסולה החדעוה של פוני ל המשצה הר הגמ הי" הא תקליטור שיפכור = = כזנ מנר זתר קנסוכות מכל = וח החלקלקים בער = = ומשל טול בול - או חל וקד ףנ הנה ווה וה - ו לבומ הצםא במ סו התאו סט וי ב כ מא אוד שב א ב תד זר עה אמ לראות אות מטריקס במשחק הטלווזיה שלך. אז יש חמורה בעבור האגרהל. למל מטו טנרט רה ותפליטר 2 בחזרה לחיים ניקוי הפסולת מהכונן שלכם יכול להזניק את ביצועי המחשב שלכם קדימה יס חשיבותו של גיבוי נו ו ןב ב ו ה ל ב :השח הג בה בחר במל טלמערכה לט ובר כ בבר הר בער המרת תמה יונו לד זה חל ו 8 צווח א גזין ו=חזס סק, תור תגזין ופחזסת סק לגבות אחד ולת פירמוט המחשב האישי ניקוי המחשב שלכם הוא חוויה משחררת. בלי כסאות שבורים וחזיות בוערות בסביבה. הטון הפשו הגע הומן להכץ ות לחנו לאתחל מההתחכה. פרמטו את המחשב שלכם איתט התקנת חלונות מחדש מחשב ריק הוא חסר תועלת. הגיע הזמן למלא את החלל בחלונות. יי [ ו . מחשב מהיר ותר על המסלול ללא הקבצים הנכונים, המערכת שלכם לא תמצה את הפוטנציאל שלה. כ בינ חק וי ל חלשל בכר ניסוי על הנייר . ואו ונר = להניע את החומרהה טיפים וטריקום מל הוח = בראהכט כל הביס הדרום כמיח עפ אתם בסה טר שת 0פ חח רבחמ" = "שבים לפני המחשב, האצבעות מדגדגות הל וטו ושעת לכ ואתם מתים מהכניט את כרטי. הגרפיקה לתוכו. אב לרוב, חלונות מז אתו כתואם אפ ומשתמשת בדרייברים הבטיטיים ביותר זי חומרה קדושה סידרתם יפה את המחשב שלכם, אבל אם אתם רוצים להאי את המהירות. שלו, תזדקקו לחומרה רצינית. השיכוש הקדוש של החומרה. ₪ּ תמח א עולם המשחקים. 6 יכיא ככם כסף אין לכם כסף? שתו לכם, אככו לכםו, או שאתם סתם חטסכנים? תוככו גייס קצת מזוטנים באמצעות משחק 665הּט2). ברוכים הכואים לטונמם של השחחנים המקצוטנים צוו וחזס: סם, מחוך תגזין ואחזס: סק בהר ו - ו אנ הפחי א 08 ו כוכבי ספורט מ תכמות הש הרתוה מההוחאתר 0 ור סו ו ה ו ל : ה ו : ה ו 9 אפס יור במבחנר כל מא בהסוח דר סבוה ו טר ל ג אפ 7 משחק מקומי ₪ 0 טפ ו 0 יט באפריל. 2001) ("א באפרל. וסט צווח מ גזין והחזס: 0ק, מחוך צגזין ופחזס? 0 ₪ גנ ו זז 1765 סה סא המהפכה הבאה בתתום משתק' היר'ות. באוף ראשו| הא'עה לת ות יב פלדמן (כמעט) לא מפסיר להתלהב | משחקי סי ₪חב!5! /6אחס! ₪ ₪ הקווסט הרב'ע' נסדרה המטורפת. של 1003816 מבטית שעות. רבות. של הנאה נתול. לא מומלץ אם לא הכרתם את. המשתקים הקודמים ה יש כמה דגרם 68 806685 ה03 וזש אתם מוזמנים להיכנס לצולם שלא תרנצו לצאת. ממנ אם אתר' שתתק! בו את. כל הבצ'ות. אם תפאשו אות, תמסרו לשחר בן- פורת שצריכים אותו במערכת, תודה משחקי סט משחסי 0 6נו 5 דרמה טורקית. עשיה היטב, או משתק אסטרטא'ה מהמשובחים שיש? א( שמחים לבשר: אם אם ו משחקי סט 5 שי . בר בי תפיד האור ט תות אתם שוביניסטים ת אבי ו כות, שרונים לשלוט בח"ם ו של וייְָאים רבים? ולהכן ל אוכל. המשתק הזה מציע לכם בו אפשרויות. בלת' מואבלות. י : / 0 מהצגודה ו 0 8 דו בוור | מעחם משחקי סי 5נו שי 6 )3 ה'ה הצלתה, אבל ממשיך דרכו (ותל כשלון הֶשה. לליק ממלי): לא לקנות ו זסוזזבּ/ טהב | 08065 אד |5ס באל משתת' היריות. בגוף ראשו ששוטף אות!, זה אחד הטוגים ב'ותר | שגיג בוכוות רו הבר אנ ו פוט 6 :65 הו ב| 85 אונה 75 1, וזל 36 חיא, בל יי שמתנוססות על זהער הזה לא נטמע קת כמו מודעת. היכרות ד מווחקי סמ משחקי סק 7 6ב 60060 :הבה+ משחק פעולה- טקטירה תדש מב'ת. 6/+30ז6+ה! 10 מגיצ לכם קריירה כרוצת שכיר. איך המשתק? כמו הת [השות מונלתת: קשה, הצר ומהנה ₪ רורא בבר הבילה האלו שחו ה א! 6אוס6 איו :!6ו עם 3'פיות. [מכות. "אוש מת קדם אילה שא'א בן- פורת את אחד ממשת' הפעולה הטובים ג'ותר שיצאו לאתרונה. בואו (כנס פנימה לא 099 אתם תהראו שומה, והשומר הטנ שצומִד כמ מטרם ליד הברו הס לא רואה ולא שומצ כלום פרס נובל לסאונד משחט סט משחקי - - ז6+הפו] 668ס 6% ופט מניעה משחך פעולה / הרפתקה מתחת. למים: טל אולן שיתק, בדק התליט שהוא מעדיף להישאר יבש - עכבישים שלא מהעולם הזה. 71 00 ז ספב חב ! יק כשסימולטור טיסה מאיע לרמה כזאת. של שלמות, (ותנים לטייסי חיל- האוויר לשתק בו ולהתאמ|. מה עושים כשסימולטור של ('הול כדורא;ל מא'ע לכזאת. רמה1 ינירה בעיה בתכנות 00 0 ות התקשורת לא תשקר מה הסיפור? 0 אבוה מלכת הפי בטנת 8 בי ו ו תראה כנוה חברות עומדות להיפגש עם עשרות אלפי "מכורים" לחידושים בוו ]8 | 6הספבההק | ההק ד 056 = (ססההא \ מא וגאו יא | ו ה 0 חספ / הסח -0) ב) | הסאא כדאי שתהיה שם! פסח 2001 עשו!5= 76 5 1 ל ( ו גני התערוכה ת'"א 4-2 באפריל, 2001. | > תפוט נוקום מרכזי בתערוכה 03-6385810/5 .= % 8 משחקי ספ :3 |ושם 7 המותח| המצמרר של הזומבי- הב'צת' תוזר. הוא הפתיד כל כך את. אלכס 077 עד שהוא רץ והתתבא מאחורי הספה עם דוני ח'בוק'. טוב, לפי דעתי, זה המקום הטוב ביותר עבורו . זור הלגזין והחזסת סק הארמו כוללי התקלות מורטת, עגים במיוחד. עם נמסיס, השיא הו שאתם יכולים. להוחד לו סיר מנלצלת. 2 יי אדו האולימפוס לבנות ערים ולהלתם באלים ובמפלצות. - זאוס הוא משתך סימולציה שכדא' לק נות. כ 1 תרד מההר מותכ. מה הסיפור? זאוס לדא שהתושגים. מאוטרם, שש מספיין אוכל ומים. שהווסים לא אבוהים מד, שש מספין שוטרים. כדאי לקנות לו זה (שמע כמו תיקוי, זה עולה כמ חיקוי, ולמרבה ההפתעה, זה טוב, 'חסית. לת'קי. אל תטע רבות", זה לא תיק\ - 55568%/3|5 - "בכור לחגאי המבצש א כל מבציס לפרטים צלצל עכשיו לטלפון 100 50096960 משחקי פלייסטישן 5 פותך 2 ||00%53] ו אתוח, אחות, מ' לא מכור ל-א-|19 כמעט כולם. לפתות. א(י. זה יונר בעיה כשבריך לבתון תואמי אזוז, כמ 2 005631 1 פומד 6 קודם היה סרט, עכשיו האיצ המשתה. זה הזמ| לטעון את. הנש ולהתחיל להרוא. זהירות, ערפדים זו ברמ הד מה הסור הארפיון לצאמת. את וה ומינמליסטית. אן הרבה תור פים, והשתפנים מעוצנים בצודה תוכלו להץפאי דומה כשכל מה את הקרב שמפחיד בייהם. לבוש מהצרפד הו המספר. סליזה, לטצון גנע התולנה. את האודח בכדור" כסף, ו וט ד ותא מה הסיפור? 0 דר משחקי פכייסטיש 6 סזוו :זסק5 דוו סנובורד עם מוזיקת. דו! בהרים מושלאים אבוהים? לא באר), אבל בהתלט בפל"סטיישן דר מממא רס סומר לאט נא ונר יט טי מא בותכי אכ הגד וה לה ו גר ל אס רז ומא ל כ אבה הלו טר טר וער אל גח שו וז 0 ו ו בב לו א בדו לחש אנל ו ור בק ביט הצא = הבר חאה רטנל ל בשה בלדר ג המוג טב מאה מק ביר כ הש לבנ ו בי םל שור ור רחרמו טא כמ א מו שראל שפו כר כ לוב השכע ב סאד ןטבל הראה במברד ו מדתו למ ו ו חרפי דל מטלם ומוכט מרכמת ללא בר לבנות את החרמון לבד החקלש ל מבי התיה לנהלח המותמט רכומ וס הסה א ומ שש בר רל | במדז צנ קד מחים אמש לקד בב שמ ה וצר השאמ בלס במעמט חר ו מ לחחחוח התורון א חלו יוק זה קר בוט עו כ ד מכ שחר או טר ור אף ל ‏ עואטה ו ו ו 0 ו | בז הלות שאהבחי בנאור הח קזוח ב'ץ הקולות. ו ו ב ל בעיה להשחלב הר במשחק. הקהל (הרבה. מ חאו 6 בוד אלו קה אל יי = | חכ המח מווצאות מוזטות שב נמתרה שלי). מה הסיפור? - כ ב ה לוט האורל מ הטומל לא טל בר המה מש דורי להואל 0 ררש 0 זי עד היום קיבלתם את תקליטור אינטרפ), דיסק המכיל כ- 150 תוכנות למשתמשי מחשב ולגולשי. אינטרנט, הכולל בין השאר 3-4 דמואים של משחקים ו- 2 סרטונים של משחקים שייצאו בקרוב, עכשיו אנחנו מציעים אלטרנטיבה - דיסק ייחודי לקליק, שיכיל דמואים של משחקים, סרטונים וטלאים למשחקים, ככל שנפח הדיסק ירשה לנו. במה אתם בוחרים?. שלחו את הספח המצורף לפקס 03-6365902, לכתובת "קליק, תל-אביב 61116" או דוא"ל לכתובת |.0606655וא. "סק הבא, ת:ד. 11616 הבחירה שלכם תשפיע על העתיד של הדיסק בפרט ושל קליק בכלפן שם: משפחה: אניבוחה: ב) ב אינטרפ) !) ג דיסק המשחקים רוק המכשפה מבלייר 1 אנתוצר. מי המשקפיים לשחקני ם .שה אולימפוס רוצים לקחת אתכם לפסגת המות החוויה עם משקפיים מיוחדים ו 0 ו ב ור 3 ב החקל שאי ור ברו בסרנן אבוה מו המנפ ו א אנ חבס ל לא הממחל של הממ בעדת מאה ד וצרי רק לחר סע הצתנה. ב אפרל הו ו א תור רנ בל אמט ו משחקט ות מ שור ממ שר םשור וסט ולמ גר ויח 6ת וה ו סזור רמצ ונג ו ללמה המודם אכ אפר מ וסט לאזר ור ושח א ה לט בוד 0 פוט ל מש ו וושה ורנ מ רמו המוק הכ ל המקה או ה לו בר בר = דבו ילחר לאט ל ו ה ו המחור שק תורש ג הברו ול בשוח אצות טלפון לצעירים מוטורולה משגרת טלפון לצעירים עם אינטרנט, רדיו ופנלים מתחלפים הוס בל ולף מכעט מה קדה לה מה אה ה בלו ור אק באר הר הר קר ל הרו המד ות ור םמא סכ מו ו חל בב רהוט ב ו !יב ונר 0 וי בד אלה מל הלמס המלמו רנ המב ובאט ב ליט הפונו כ לב ד ו אמ לאל ביר כב שר וריש וכז ספ בול בו מחיטת גוז ו דר רנטר וע הד מו ממ מחכתא ות טר הכל רגר בחור ור דר רל אל או אנח לבו וי שר לאד חח ויר שו א ו שומ לבחראבט הארו מלבד הובפו - 3 המשוה לבלתבם א ה ספ | קרי אס ו חור לכמ הבגר ב אוו זה חב הם א שי יח בממלל ברק ברכיות דיס טר ב ו - ו ומד למור אלש ו מס הסכמ ו מטרא העד אא מסך כסן בטורו סט ג וט" וכ מל בברת שב רד או טלסו הלמשה שכרו טטור ברחו הצדר א רנר רל בו קר אל גם בכור ה בס ארח אנח גו לא ופד לשה כ == וש המא 5 וה 0 גוד חר אל החכש השקל אמ דבועה הר הדוי אף את כרטר חדוה ממא אמטר ‏ = פת מומכ תה | ו בור לרש וכוה זה דב ץאט שה = פב כשה מא צר מ ור א הרדו אומצית ואמור שו ואה טוה דאר בד ו א ומ שו מנטה מנים צבצט יוה ור אנ לע הו דר רד תו ונר 5 א פמק ברח ורד הרפ הסחולי. לא האטהר שור וצל אל תד של אפור כני-= בב | שחר בו- בורה 0 תכנות וחצי ב בחרלך הש כ" אפ שו בר ליצה אל החטרט לצ ברה בשה, כלפ- שט שג אל פקדש, וחור ו המאלה מו ומר ₪ גלש הר לשו באו לט יל במ הכר הנ יש לוה המשר ( ו למאתחט הת ב 7 / ה א רנר ור לו ובכר לקד אמור בת ומעט על לחר ענמ מחצת פד בל - ד ומר חולל נכז קר אבדק א הפסדה ברח ולי אל - ו - מסאב וב לו על הכפחור, האבו א וגתנה סי אישה רקע התא הממ לומיס טר לכה 034 אשר בערל ןלג חיט אמט לבכר וז אב הלטפרט ב 4 גו לגו ה טע הו המסן ול דישר מכדוו שת כחקם חקו ונחב ור עה ות הוות האל ה רחוב בלל הט כ לח הלה שוכר ₪ ו לשו רת על כל האס שב 9-65 ויה עלק שת סרצו נומאו ומואנ | חידת תכנות: ₪ בו מפוק קט קפ זרקט" ל יר ות חצר תפ מס חל המוחל גמד א א ו ה ראותה יו יל וט ד בל 5 ה תו לול לוד אב תור את גחטו שר > ןנס מו לוח ומשו יט הפמה - אד טהר לאוי הדור חכות מל ףאט ומשבו ד אוו הראב ₪ לל ‏ יל ישו ב הוטחט שחר מררל דל טהל מהב" א אפ מא המבה בי לו פה שש חח הגרח קרמ הד רמהל הקופ הא שח חר חכנות קרפ בתכ זה כ לה ארים הפלח שרע האר ואס או 6 0 -/[[[- נה כל אחד יכול! כוכל כוקום! בכל גיל! 0 חלפו ו 1 . בהם עריכת סרטי וידאו ביתיים את כל החופשה שלכם, ומילאה כמה מחסנים ב סרטים. היום, אתם זיכרון. קוף החלל פשוט יותר ממה שזה נשמע צוו תגזין והמזס 00, תור מגזין ופחזס5 סק הכל על רק למחסני דויטר זילונלה = ... , הו ה יאר וכפהי 0-5 . : שי ל ו ה ו 0 רצביר ו סוי בדו אפ חן דא חנ וער בד ל סדה ומבדה א מודח לשה = = מל נטד ה-א רשק ציאי ואר מויקו תה שוך חומ ה מק מ גל הלולת ה ו רו התכה אה השב לג לו ל רשו חפ דממ שור אינטרנט תיח וחאקעטו זה לא משחק זה ענק! חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪