קליק – גיליון מספר 8

מגזין צעיר למשחקי מחשב ואינטרנט – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
פודות הרשת: 404 טשיפים לחיים טובים יותר גוד-ב" דרימקאסט קריק ובר מהקוסולה של סגה. שלום למאפיה כ 1 סקירות משחקים 1 א 1 . ו חרפ בג פה, לך על זה תעשה'בותחטה כתבות שער אל חשכה. לספה לחבריה' אינטרוט זהב, תפוצ כסף חברת האינטרנט מספר + תאכל שם *הידיכם בישראל מציעה חבינות תחלעלשה מסיבה גליוה אטרקטיביות. תצמיך את קלרנטרך תליבא את הירח סלוו רו יר תערבב את היבשות או שלא--- עשה מנוי ב- 52.9 .0.1 28. שור 0 בוקר עס הק - תי שאי וצה" ועכשו זה הנע גם אל << שטרודל ל א :ה<עוגה... יר 3 7 כל אחד יכול! כוכל כוקו בכל גיל! 7 |קליק 8 דבר העורך קליק איש 10 חדשות ה 16 אתרים = חדשים חדש ברשת 18 חיים ברשת 101 סודות לחיים טובים יותר 28 נפרדים מהדרימקאסט ם, חלום 32 2 פּפַפְפָ88 שוב א | 5 שק ספ 200 מל 6 עולם זו ל 38 בקרוב ב-0 וו 66 משחקי ₪0 ילדים ילדים == 66 משחקי פלייסטיישן 2 זו ג אדגטס כמ גדול = 74 תכנות בקליק והצי 76 שאלות ותשובות תמיכה לו 78 מה בתקליטור אי דבר העור ל מתנ ב- כ . שס החשחק השרות שר יה שור בוקנוחד כ שט ונת שרד 000 וכנוסף שני מוצרים מעולים במחיר ללא תקדים תוצרת 00 המפעל היחידד ב ליצור 0-8 0 דיסקים לצריבה עצמית - 8-פס. 0 דקות 700%/8 מהירות צריבה עד 16% ער 5 זיטקים לצריבה עצמית - 00-8. 4 דקות 650//8 מהירות צריבה עד 12% רק 119 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח. רק 57 ש"ח כולל מ"מ ומשלות 99000000 דמיאריזה טפול ומשלוח כלוים במחיר | בכרטיס אשרא | אספקה עד ₪ יי עבודה מה שקורה מה שקורה מה קורה מה שקורה מה שקורה מה שקור ב ב 60% מגיע לפו מה שקורה מה שקורה מה שקורה מה עו / ב פרצו לך לאתר? שמרנו על " ראש הממשולה, נוכל לשמור גם 1 לין ד! קבלו פויקטים באנטתס ונית אתר עטנ מסחרים ‏ לאש חצני תמעול ובקרה,התאמת יש הקסת סרכ אנטרנט, פרם אחרי ווק באנסרנט יוק המב יוק ממוקה פחיקט לפ דרשה, רות טסו תמח מבצעים בלעדיים לחברי : 8 חן וחיר מזיון "חורש מ 0 00 טלפון להזמנות: 03-6389921 מחיר צרכן רגיל: 980 ש"ח. / : עו 9 2 ל כ | מה שקורה מה שקורה מה שקורה מה שן 5 בי ה % כדווי שגם ותה עשת ל תה'ה שם! ו ב 0 " 8 שהספגחבק | ההק סד 0506 0 סע |הסבאו] | החפ בוו הסה )| ג1ח | המו 5וח0וח510 0818 שפוח מה עם ארוקל [שסחפ: ו | הד יה - ודא - צלום = משחקים = אק > אינסרנט. 5 מ רז 7 סודות לחיים טובים יותר חיים ברשת. חים ברשת > 2 - 1 אנ רוצ / 15 אי רזצה. --9 | בו הר ₪ 6 | מי | ביל 2-ו ו שש | == ( | ה ידי : כ עיצה | | 2 | מטכסל ב ב בד |=- | = 0 ?. אני רוצה. דרירים חדשים לכוטיט כגושי | || 8. אני רוצה. | 5, אני רוצה. 1 6-2 ב ית | | 0 מה | יי | 8, אנ רוצה. ב 15 אני רוצה 19 אי רצה. 6 אי רוצה... 9 אנ רוצה. ( 3 אגי וצה. ב 08 20. אני חצ / 87 אני וצה 0 ו כר- )ו בכ - = 5 16 אי רוצה- בר 28 אני רוצה 0 אנ חצה, ה ב - 2 0 בירי יו קקקקקו :₪ א רה | א וצה ו כשת: | | -- 5 | 0 אי רוצה. ו כ ב 6 אני רוצה. | 62. אנ דוצה. 9 אי רוצה. 7 אני רוצה. 3 אני רוצה. | 84. אנ רוצה. + אני רוצה. | מ בכר 5 אני רוצה. ב | שפד ו ב 8 אני רוצה. ב 5 אנ רוצה 7 9 אני רוצה. 5 אני רוצה. [ 6 אני רוצה ] ו כ ----) 0 אי רזצה. 5 0 6 אני רוצה. | 77. אני וצה. 7 א וה | [ 8 א הצה. | ] | = בירי ל מ נה ד שלום, חלום ההתחלה הייתה צבעונית, מושכת ומבטיחה. ההמשך היה צולע, איטי וכושל. הסוף הגיע מהר מאוד. קליק נפרד מחקונסולה המבטיחה של סגה, הדרימקאסט שא שחר בן-פורת יט ./ *א 7 בריטטול. אחר % הצהרים ביום אל 0% בדצבר. מ גדר אפר "= מאים שא מעבר לרחובות החורפיים. זהו מה הארגון האנשה להחדיר אח הפשוע על כל צודותיו לבחים ברחבי הארץ, ורום אחרטון חושב שהוא וובם ו המאריונרי --- ] [ | 8 ור גל . כו הפסקה למחשבה. .. פוננמה אל תשימו ככ לקוכיות! כמו תמיד, אנחנו מעדכנים ואתכם כהתפתחויות האחרונות, והפעם נספר לכם על - לא, חכו רגע, ח נה! יש כאן משהו באאמת מיוחד.. 0 8 מדור סקינס ענ יא באפ חל סכ ה ב יש 0 לבו בטוק לוק ור קת לכה מותתיע ממפ צוות 8 חזסף סק ו כ 6 ש 7 : יי / 2 =/ - 6/30%5: +6 0 תכנית. פיתות ענק'ת, הימור אדיה, קונספט אדול.-- ענ בתחום המשתקים דופ אחידפוו, זט סק נה נתמחםם << וס סוף סוף הוא הא'ע, קונוהו מא'"מת. לכבוש את המסכים, אבל לדן ברומר זה בכלל לא מזיז ו צהפר שק 0 ?לווב למ ור עדוף לנפ מישהו בכתפי ל לו ולחטל אתו על הרנפה, וגו ל על הניצים כדי לו הו יי ₪ שי 2 א גי חזרים אל החומצה שוב ושב. משחקי 0 1 עוו₪3 סזק הו הבוץ רב התהילה והתול. והשלא. ואם, (כון, האספלט היבש, החם והדביק. הדימה למשתק הראלי מראה מוגי ה מוגש 63|| +0 06 2 אם לא הנלתתם בראשו, ושוא (ות נת. לכם הזדמ!ת. שניה לשתק ב- 6/1/5608 אנד בוצ'ר, |פמזס= סק חאאות הפלאים. להשג מיחה שש 7 ] בל ו בצע ההנחות ו קליק % 4 סססו5 |60 הו > | 0% / "2 ן : 4% | למרטים צלצל: 54-4834355 3% לפרטים צלצל: 054-683455 לפרכרם צלצל: 03-6385818 :|0ז+ח0ס) סווסז6 /30ז/ק5הס) אזבם משתה האסטרטאיה הטוב ביותר ז'בל תסף, שכלל איןו מאכזב שגיא בור פורת מעולם לא יצו משחת שנות אפטחות שליטה כל כך מלאו תומוק = ומורכבת במצלמו שאו |=ווד הת באיתר פ'ןי[ זמ| כדי לבדוק את המשתן התדש של קרי"טון. המסק!ה: זה בכלל לא משחק, זה סרט 'כו לקה השורי סובלים. מרות אינטלאנצי של "לד ג שנת"ם. הם לא ישמצ אפכם א אם. רודו טפס מאחורי האב שלהם להרוג מה הסיפור? ב האר באיננורס <<< ] :| ]9 +16 5 66 בלייה ראנר תוזר במשתרך 3 0 ו מתשב תדש שמת'"ימר להביג רונים להטיס מטוסים בלי לקרוא , משהו תדש. טוב, לא 'ותר מאות. עמודים? (10 את. המשתך הזה. אז מה אם הואן לא אמור וב ברד למה הוא כל כך קשהל. משחקי סט 4 בן בוו 806% סוו5 אל ₪ האלישה בשלא מא'עה אליכם למחשב עם משתה חדש ומוצלת. תפעיל את. הת'מום צאו לאלוש ו הארפיזה סביר מאוד מה הסיפור? שגיא בו- פורת 2 + 5 השאו גי לשגת מזגלת זוות. המטחך החדת | משקי ספ יי פע 7 = 860 0 ו +תף)! סהך =. ו- ₪309 אסטזד בא לכם להיתקע עם עוד תשעה אברים בשפופרת. בעלת. ממה ל א פע מ ל 80 וט. והחזס? ספ 7 0 000 פד קוב שחר ציון 7 שר מרוי סנאים בדיסנימנד דונאלד דאק הוא ריימן -בי ציון 6 סרפ דרת רמת יסנכ מא כ חב ועו אה מ נינגניו אלאדין בתלת-ממדד כ צון 7 ור טיגר עורך מסיבה ב ו כ משחקי ספ משחק פעולה או שיעור ריקוד? השרה -% 2 8 | דרת ונ וטיט גגל ד זר מד וקה את מדיסנ נקבל משחקים. באיכות גרפית מהשורה. המשחקים עצמם לא משחקית שמת ו ו או זה לא א'"ימ0 בו(ד. זה ממש רתול משם. וזה אם | ל לא ממש משתק טוב רנ ער:מצורא כדאי לשמור. באמ משת הסק"טבורד המצו"ן של 5/0%/ש/₪6% סוף- סוף הא אלין1 לפַעמִים תאנדו סבור הסשת ואי שה שה ו כו = כל חבסה נשמעת טוב שליטה על 9 2 2 7 ו ו ל העולה על רותה ב ואי ₪ לור אל הזר מבל ישמ לב ארפ ב שח טימ = לאן נעלמה השליטה מה הסיפור? משחק פלייסטיישן ה0ס0ף3 1 06+ 04 0₪ה096 | משתת' התפקידים מאיעים לפלייסטייט עם אתד המשחחים . הטובים ב'ותר שיצאו לאתרונה = 5 דו בהופר תחגלו כשתהפכו לדרגונים, ותוכלר להשתמט בססמזים את עור המת שמפוצצים את תמסר הו 01 00 ! צ 0 |- 1 אלמנטרי ו לט הדח א 0 ו ה מ ]- שג'א ב-צורת דבר אל הלוויינים קבלו את מכשיר ה- 005 הקטן ביותר בעולם! לא בטוח שכדאי לקלקל את העיניים - מסך המידע פשוט קטן מדי, להזכירנו שבעצם הוא גם שעון הק לע 01 יל יס לצ רוב סה כו וו ור מ ששב שחת או ריש | ב שוג ודל בח העדי האען אבל מז דה רוד א דה באר וחד סט שלש נמ דמדף תפצל ב המת ו לור שר יל מ ומוס אד א ואר ריר דור ו כל ונ לחוה א שא סמ המב סור א וול מו ויר ו ןודלש אא שאר כל הז הסט באר ל רשוי חב הפ אהת ו בב חק ברח הוואר ד 7 אש ו ישן אל קפא המ וע זל וש ל הט סוד וה משה בל גפ נש וש סט הדוא לאט הי ור ו לשו מו םמד 5 טאו לשל ו מב הק בד רב חר מ מ חור ו 7 ו טר ו בת מו ארר שי מס הת בש מל נו המשו שר הרו לוש כב וכו הסט ו החוב ממיבמאות א ד ב רת טח גי ודכס במחוב כל וט ות כע קנ עה 2 ו מ תפר בינה ה וד בצח חאב לצ ו בור המד ה בח מה הפו אב 2 -- ביר ו לה טר למור זב קת הו זמ ו דח עמ מע ד מק קמור כה / קטו לומ וסשת ות מוס: א הל לחנב מדוה ערה לחי וה ומר קר 0 ל ו ו ד בלד ה מו לר א הרהטה וא או 080 מה מ כ ביל בהואריט כ דגנה מלך המקלות הנגן של סוני, עם מקל הזיכרון ויצוב המיוחד, נבדק במיוחד בשבילנו, למרות שהוא לא הגיע ארצה יו הרת וצח רב סד או בק ללוס בא לקר דד וצ ₪ שב אחצר מ א לם מלל ו האלה בחר היח ב 8 ב א בור חן לבח התמ ינ ור מ ענ מ חפ ו נצ בצ נוגופרכט להטר לשרמ יחודי ור השפכח אק א וט הט מבי הארבה חכ ווטרבט ו המקפט אל לאוי טר ורטר ל" פע ה וירמ גנט אלו ות חח זנ רכשו טר מו שוג אי נא שו וי הפחי כ כר ול שי קר לכל ור המ ונכ רמוח סי רפח נוצ או סור בוק או רפה בגר וה הנה מה בס מ ד מ של של 7 ב שיח ה הס הבר 0 שא הנש במ דר וי 4 לור ה הרבג יבחר כ רגרב רפ ות בשק | הסט מק הכר אוה כחל מטו ונסף בדה שו כ גג וחרט ה חול סיור וו קפס 5 ל רק מקה וכ סנרט ל הט ו השקו תנמאל ור םור ודו ל ול ב וה אל החנ לאה הלמר המחור המות המוה הדוא פמ ₪ בפיו רו ₪ יכרח הוול לוי וס שמח" לב לכ תוטמ ש טי ד ל פרח ובו יורט ורא ספ וטס שי בר ב אום לכל ופ שרם מונן כאאב ור מומור ל ד גד לובן א וה גרס ובר סרס גי ביוא אנת םוה א וט ףס א בובו הרה טר לשכה צמד אק באכ הא רולכ רבתמת א טר בשות א כ המוטה שק הו הדל גנ זו חר סוי דט צר לי סאל טנ םדי קר תוכמו ור ראד מוסם אה סכ ד הרמחה אכות הו היחה מ הונ ם לכהו או בחר הנור האמו הטובה בור מחקלה טנבה שר הטלטו בדו וי מקה םאת רש לרש 005 ור שסר כ מו לעי הבש שד ג וי כ בריס הד ור קר 0 א א זה זה לחרטף ףא ל מ ד כ מ שש ל חר רת דל ל שי שכר מה חקל ו ררע כל בח לדה ה ררה אס המקהל חח המוחה הש ו ל | דיב אטא: לונדור ל חכנות בק ור בור טס חרט טח בטיה אל - ומ באר קט בהז הו ווק קספל לנדט המיס אל ה ל יי השח לתו שה שעת ףלוד כצד מוף תושק אוש ל ליק בה הכה הוח הער הת על הזר המ חנ הנחבה הנקמ דל קרס הממדב בח וח תב לא בי ה וטשו בוט אפ שאו הלשאתו ול חאב וק ב סק בחור א א חונל ו כ האמחה ו ו הפקד וסווחסס ז!פחפוד ופהופוחו מב טר ושאר בוובט ככלינ כ הא אמור לוכ אכ א ב בע טאו ו םגרת ובע כ שמח סצכם א מק ףש ה האנ םיאמט אא לש א נצי דבב מלזר טוט כל חבט חקו חר סח תע ארוק ערל שוחו ברעה ל הננר הי נבל מונ אוע ע ללט טךמי כות ם חלס באל הר סד קר באו 0 ל ד דקר הר ב בער המרק כ בוה וט כ ובלט ונר א מקרט חידת תכנות: לכד ולע הסוב ןמו אל וב עבר רמזב הח הל עב א הת אל ומר הא בוק מחר וד גקלט ה מ וער לט זו קנט מסוקרון ממה תת הלע ג הרוס הלות המדא זו קט אע חר ו חר ות הלזוה הלט שר מחרדם קה בל מ ממה לח אכדל זר סדה מע קר וה המור םש לשמ ירנ עלק וי אים מחשמי תד שו אבל ל ₪ דא 5 טפש ב הוסדט פחרו מדרק שרלמשוק חאב מות תגרתמקרומיפט חל תורושקה שנאהפששם- שסעמ א ררלפי א ב כל סו שור ומח אפ הל טר מ אמ טר לגו וו לחוה א ואר הד ב 3 כל ימי ור לוו אלמטרים הא הרשי שש להוביע על טנ הפרש החפכה ו 7 החקוו, הסוב לטו בתנ כמלכיה שר ומ(מסם ה הש רא הרשו החל ובע על החכלות כ וכמת שו בצ מו חקי בח התנש כבצנל רטם הפקות ה הסח בשארי כלמר, חונ חרק מספר הרט כשר כל לק א דל ונה הס לופ חפ האמ בי לופף ושי .רא רמ לבחב שח האיש גה לבב א וחנם ברה אנח לחר סור לרצת ל חש חדש מתבצ מבחן לברקת טחו ל התכטד. נמטפ סיס בלז נבן סלת גח ו חח ביה ספל רש החרט הצ של המכחו אפר או תו רששרן הק ה בר [ תבר ו 4 מבסגר שר זמור מ ₪ מו | דה 8[ | הסנו רודוט ונ 1 ו ב וח ד בוו טע מע ות לד ד -- 0 ו הת ל הנרו כ ל ב ורא שאלות ותשובו 1 2 ו צנ ="ן |ן₪ו4. *ו המו ילל לו , הפחד (תיקית ו 0 דויטר 1 ל להי בנ רצו הח חל שחל אה חפה מהטה בוחה המאטוז ז לנט כלום לסו זי מה שקה עסו התכה או ממ הרי הלטס עדמה = לטה חק המיר קוק ו נונה מודנות הי יקס 3 לואר חירו ה המה כו החנ קרש הש חס ער מ יו ו 6 הרומה אס המב הוחו מ מ בד הט דה א המי ה החסה עסו המאשות לוט מו - = -יען 2 ו ו וי ג אלו רדת לכלבים יש יכולת לקלוט: צלילים בתדר של 35000 תנודות לטניה. ו : סט רכ יס 0ל. 03-9297000 מתסטסעפ קנ עזראלי ינפו הים איח, טתמספ נרנד קנ חיפה.שתסלסעום קניז שבעת הכוכבים הרצליה. רשת קורל במשביר לצרכן. רשת אורולי ובחניות הפובחרות. חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪