קליק – גיליון מספר 9

למשחקי מחשב ווידאו – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
חוגגים בגדול וחשב יעזור לכם לארגן חטיבות. ירות משחקים [פוחפ: וגחוק [בשער הוחריות ה 1 משירות תאכילו את הכלב דיסקום לצ רובה בכפ'צורה שתבחר והחתול שלכם. 61 שכעייו בח אביב! כל יחי הפק תכסמה ב המה צחב בוחר תפקה ונ בש הממטר יבראב 4 ביר 008 רה הפמ הו חקי הממד מו תאכילו את הכלב --"/ בחתול שלכם. גלו מי אתם באמת! /00730 הוה רפה - 1-700-50-00- . | ₪ מס בצמ מוחר כהדמטה במדמטוח אא 6 דבר העורך קליק אישי 8 מיומנו של גיימר שחקן הבית 4 המכונות. מגיעות לבית מלכי הארקייד / 30 הפער בין המינים העולם על פי מיקרוסופט 0 טכנולוגיות הדור הבא לפתת 6 ביקורת משחקים או עפפוחפ |פחו!, החסה וחמסד :! פאפטוב, הדרך לאל-דוראדו, עסטווטו 2 טיפים למשחקים צ'יטים זה 0 תכנות בקליק וחצי 72 שאלות ותשובות תמיכה שלום 20 מדריך קוף החל הכ: 4 האינטרנט בשירות הכיף 8 טכנולוגיות הדור הבא 2 עולם המשחקים ביקורת משחקים לי אש ₪ כב .אא ם.חסוזב3זשבוק מולטימדיה זה: ה שקורה מה שקורה מה שקורה מה 1 ה מה שקודה מה שקורה ל ה שקורה מה שקורה מה שקורה מה שקרה מאה שו ב 8 .00 .//ע/ע באדגיטט זה. ו ₪ דב 5 -- שש שוטד רה מה 0קויהרמה שקורה 2 אפפ ה שקורה אה שקורה מה שקורה מה ש 0-0" ]| 61.050.60הז16הו 1 בר הכל.צל. רק שדרגתם את מערכת ההפעלה ל"חלונות פוא"? אל תתרגלו אליה יותר מדי, מערכת הפעלה חֶשה של כססניים הופכים לאחך. שו איך נראית זסופומאר צלצל 3008 0 חודשייםן ומתנ מבכו הארקייד ב תשכחו מרצפת פרקט ופרהיטים מטוצבים, מה שהסנון שלכם באמת צריך הוא מכונת משחק קלאסית. ואם אין לכם מקום בבית, השתמשו במחשב נלשחק כ-₪0 אין מקום למכונת השהק בגודל מלא? אל חשש, ה-0ק שלכם הוא כל שנדרש להדמיה מוצנכחת מ נה פרצו לך לאתר? שמרנו על ראש הממשלה, נוכל לשמור גם על רן יי . 5 השד בבקבוק של ברבי = מ ב 5 בכ ה שור - בק - - -ד. לטות שוב ברחו ןוו שו רשש למור - ו 00 ששו לצוה בי יי מסי בבה רש( איך לגייס את המחשב הביתי והחיבור לאינטרנט כדי ליצור מסיבה פרטית מוצלחת. אַביעד רבינוביץ' חושף את כל הפרטים מלכי הטריוויה ו באז מהמחורט האור וח הבל מופל הדוקנו ולי אבל ו ערב קריוקי 1 האינטרנט ות הכיף. קול המחטב הוא הדי,ג'לר ד ו הכיבוד הביד 0 - לנמיח שנמלקך הטכר'ה פגיך ימכ חנו בר-אור של הנודמ ואתה ה הפקקום יעירו אתכם בבוקר. 0// מתמ אתו טתטר ככ סרה שקב ו לא דר נהאקוה זרינר 0 הש כב רקב איך לפתחח משחק ל-אססא נותרה פחות משנה עד להשקת הסופר קונסולה של מיקרוסופט. זה לא משאיר לדייב ברדלי הרבה זמן לתכנן משחק אסטא שובר קופות. דייב ברדלי, ואחזסף ספ צעד שני להתחיל בקדם הפקה. צעד אחד: להיכנס לתחום. ההתמצאות שלכם ב-ס עוזרת., ב כ צעד שלישי: התחילו לתכנת. שלב ארבעו בחנן אותו מלחמות ברשת > מחפשים עבר בעתיד? אבל מה יש כבר להיסטוריה להציע לנו? הגיע הזמן לצאת לגיחה ברשת... 0 משחקי מלחמה. ו : 1 3 4 לחשוב בגדול, ממש דולל והעתיד? החמישייה הפותחת של אתרי הרשת. באבה 60 מטר שאותז בכדור אש ו סה 0 העלילה, הסב'גה, המות של (צאכם עלי אדמות, מטתנת כל בהתאם למצטיכם. או מחוליכם. 6+ חש 8 08| יש אור בהבה מ(הרת. 88₪. זהו הְרנף *| /5בּ+חבּ- |בּה- הפר הטוב בסדרה 'צא לפל"סטיישן. ליק מוריד את. (רוב) הכובע בפני חברת. אינפוארם על המשתת המצו) דו בור המחומות מצוירם = ו ביד אמן ומושץצים. עד הפרט הכי קט תו זמן להסתכל. ל הסג'נה שאתג מט"לים בה ₪ ביקורת משוסט. גיליון אבריר מא' המונחים ורנ מלתדים אוחך ביצד להאין את המחעוב ₪ 28 שוח ר-90 = ברויק יוחד ₪ מבחן ונק לער תוכנוח עיבוד החמונה האובירות בעורף. זי הטובה בולו? ₪ קיצר חורדוה הוכברים בעורם, ומדריך לעכברי ורא = תבחר מיבים לתוכנת אאוטלוק ומדריר לגרביקה לתוחעובת. ביקורת משחקים. - צופ - סטודיו לבנ"ת. משתה' מחשב רונים לבנות משחך מחשב? לא מצפים לבנות את. המשתה של המיל(יום הבא? שופ הוא במיותד בשגילכם 5 ההרפת האות. התדשות. של מכונת הזמ| ההרפת תאות. אולי חדשות, אבל הקשה להתאבר על תחושת ה01909. זה 'כול היה לת משתף מלהיב סקמ הטרח טנאה ומ מקולקכה ל וברח ביט ביקורת משחקם. מכיון שכל אנש הציר הם למעשה ב-פעזס לא יודעים לצלם. ההרפתקאות החדשות. ₪ ופ טר ד מ סרט קת יר ורוט מרשם וסוט מו = אל הרו וו הט בו האלר אפלו הפר הזמ טהר לחה וה בב א ו ור אי רד בי של מבכר טלוו חד בו טנב וזו לב השפ בח ובו לגר ער כדי רשה סד ול הכד מנטוד עבר וד ה בובט ברוח הווש השרוה של מ ו ללמור אבלות בלש ו םב או הי עיפי וי ודוק מא כו גר שו ו וק ילנ ו 6 ל א הת 00% מז התמה א כ 7 370% | ממהרמזקאא חבשל השא = ובלוה מו הו ולה המשו ו כו ו הר ו ל ה המשו הא מאחק רמחטאא כאט, בהר וי וקו מחרטו נחסה ו שונא ל וקו זוי" = בסך הכל מבדר מאודר ו עו א ל א ואר 0 הפר בור שר ו שמשו חלו הפדה הל ובר שחו עגר ווחש טר לעכ שש טול וא א בר 6 || 50 הא'היום האיצ, ואנ ממלי יים לא להת קרב אליו ינוב ברדתו ₪ 8 ||.60. דיו זה אלמנטרי ה - ו ה" כ )] סול 1885 עמ ה + שג'א בן-צורת התקשר עוד היום כל מגזין נוסף שתבחר - בחצי מחיר ב אנשים ומחשבים חא דר ב וח ו ו המוה רבד שווה ליירה? בחנו את ה-פזץו, נגן ₪3 נייד. נחמד, לא יותר הפע תע לא ל מ שר - הא ימר ו - יריית הפתיחה דלי המצלמה הדיגיטלית של חססוח: איכותית, 0 ב ולא נוחה לשימוש ו ד ברו בקר בת הנפת הור ב . יי ב אצשו- שד הום נחר יב אטוז תא מו ג הטורח מק תו מניח הסמח חאו בויט הי יט א נוי היל הרו הוה 05 אמאה לצ רשוע ערב המענ אל המחור עפ מו המשר פתיחה וסגירה של מגש ה- ווסה-פס. פה היו אד ו המכ ומוקי הא ב האות אנמחר ל הלו מל וסט אתו המה הבל וח א מא לס אה רש עה לור אנח אה דבור כו )מ וע חר חכה טר שר הש םתחו בלמ המור כב אל הר הבו ו 5 0 ו 10 ו כ מ שרח קט בס שורה את לכו לכמהחכטם מהו 1-ו הממור בד ו הלאשו אה איה השס שה שגר גר הרמט ולא ל פיה כ א ה שא החור ראדאק הא הטרה מו השמעת צלילים ב | ו בר דר ד ומלשוה !רחס מ הל הלא אהד ביבר א מחוב .ונר השקש בת חצ קט שים כב יש לטוב שח הקנ 6 הא של צר 0 יק ו ולור ו בור סו אה הפל יאה מחלונות וכיבוי המחשב. מק באמטח חי לולכי שר אוו ש/ הפסה המחחסה לכ ו ביחטראום די ןח שנב רא פטר ו הוה 55 תו ₪ ות לאמ חידת תכנוו ב מס מדם כו סכטורט. ד קית ל פארו ומר מכאן שחודש ובר שוח דיס וו מסכ אה טר החדה הא שבדה לי נם חדוה בוט גו תס מאמוםלסהור מה מו לבות גל המחשב חרואל חחשב ל חריה טיט מ בדלר א התחרט מלטיי עו לקי החצר היו גכ שגד אתם וצ אח הור טול בהכרי הור סופ בשקלט על מ" שער מע יאלט הטונו וס מע הל גם הריט החמלות האר וזה חס ליי ותרכ חל החטב וא הלט א רס ילט לי םמד ₪ א כיט א הפחרה ₪ ללח למדר הכותל אף אויםומחובת חכעות -- ו ווה לבח מע אד המב נמ סוב ו ד על הור למל דט ה המחוב על ד ול הור | סט וטו פתיחת תוכנה אחרת מתוך גיון ה-6%980. הפקיה יפ לשרה לשו כל לכה שריו שר פקודה קיז אנ דורת השרדה משות שר הב לש דט ו ל חמוצ ות להומ ומב ב ו כו בי ב האר ה קר טג ו זה הזמן לקדם את האינטרנט בישראל חתמו על העצומה של סגז'ן +6חז6זחו בכתובת |!!.60.ה5ת.+6הז6זהו 17157 קמל כ ג שרוכ = 101031 3 טסוה חור ות לה יע ורמאו החש הגוי בוט ואס בערב מוחר המכש למעכו אל אניס רל בכור רל לוחכה וכלה ברח הרט ער חר אל מטרת חמה לויכה וריו הסוכ הנכות לה הלטה סרה יה חמה ורנ הקט וו א יסב 55 א . נכ ו רסל וכו וח קספ ארכף פב מקה המה הלו שאר קדב השר כהקת : בגנה וט לק רו רשי יאור מב ב המות סור ו דיק חפ א שו גוח המקרל הלות כבים שר ומעט וד רשי תפי םאר טוט במקו רשי יאור ו ו אזר הש זוי אתר הט האריה עור לוי בלו עשרה רכס שמח דש או חב סורה 0 רשל יור לוט ברד הטלור חבס אהו 008 00 תמר במ גו סק בשר-ה א רשו פאר בוטה הממאק ב בוכר הפ ור אפר מווים וט נא רשע :3 ב ₪ ןסו חכו ל גה אחר של רשו = האלקטרני א זב רוצים לאו בול סה מנלם קב אלה החכוה הו תפפ) אש הפ אתר חטביועשויד לשב מ רנ מז לסיח ופ בד שש שאושי ער זט מכ רשי יב שד חולמ אב וק הש = = הק הר וההושההחו הנקאהאאאהאור. המח וש יאר לעדי! חברי 5 0 מנבצע 07 חודש <אפריל פקס ש ארפ דגם 300* עשה מנוי חודשי ב-29 שת וקבל חודשיים מתנה* צלצל 03-4353518 4+ 0.001 ט!10ה.עטעט = *בכפוף לתנאי המ בצע *אין כל 0ב, 1 % 7 ל שו | חומר זה נסרק, עובר והונגש על ידי ₪