GADGETS – גיליון מספר 7

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
0 0 הוישא של אלוהים המחשבים הנישאים הטובים ביותר במבחן האולטיסטובי מי המחוב השא הטוב בעולםל ים סש ; גלשן |ה'' 09 סטנית אמפיבי, צוללח כס, אומנעי יס גלשנר קיט ומצלמות חח ימת: סיסב ה" סק היפ בפחייקט שיצגן לכם את הק הווידאו חת, יחי ה-פצש שישה מכטירי סוס מהנסכרים ביותר בארצ. במבחן הטוואתי. באיזה מהם תבחר?. דור ה-א= מגבר הקולטע הביתי הראשון שתומ. במרמט + ובשמונה רסקולם יצ לטק האם זה המרסט הכי מצ'אותי? 8% נפגשים ועושים עסקים בתערוכת אפפוווס6וּ 151] 0 יי 7 ו ו כבר ורעומו להצוגה בתטרוכה. רישי היא במ באו רב 5 אעמראקמיב | שרק בו באר פע סרטפ ל ₪ ה ב ב הצ 0 56% 9 קל 0 7 הפוס | טפפן עכשיר 05-0395805 פקטט 03-0869295 ההשו השוחב דה ה .16.0 רו ס). עוער 00 ג שת חצ סלאת וש חס פה 4 א א ₪55אופט₪ אטאנן כ סש 2000 פ/שססאוצ כ ו רו ו ד ר-] תומר חדש מבית 608 = התקנה קלה ופשוטה (ממשק טאו = איכות תמונה ברמה שלא נראתה. = שיחות ידאו בשידור חי עם חברים, משפחה ובמקום העבודה. = סוטיויאוותמונות למשלוח ב-הג. = קליק! ונוצר אלבום תמונותת מצלמה ניידת לשימוש בכל מחשב: בבית, בעבודה ובדרך. 1 > תפמב ההפקהקק נפהטל טטור רחי חומה ומגדל 16, ת"א, 67771, טל. 03-6386363, פקס. 03-5372928 הייטק אחד קדיפה ה ס).)וח64|8./עצושצ תוכן העניינים.... 2 40 0 % % 8 0 0 6 6 8 70 32 8 ( ו . האט לפני שתתחרט ו 3 )) גלאי הראדאר הטיבים בעולם לרגל שבירת הכוס להולדת מעיין צוות נאזג'טס לקטר עם הנול הרונו על ארגונית או טלפ כונן קטיח במקום וידיאו להזמנות - טל: 03-9027990 בקרו באתר האינטרנט שלנו: 1ו.00. ב מכנים בש הק הגע ו מדהדה 4 ן םאו החענות על יכפה ממאר. הש דוך הרבה יחר סצלחת לבלף קצי סאשר בהיה במופב או גחה בקויים של מערכות סאגד. לכב הק הנע או מגשיט לכם את המשב טבה" טק הפקו קנעה יסה ל 0% על ספ ש ד מפנים מדפים ואתה נהנה. בל הספרים במודעה זו יימכרו ב-50% הנחה. ו ו 00| ו | 6 0 )5861 בואו לגייס אנשי חיי-טק ביריד התעסוקה היריד ה-16 לאנעוי מק בישראל יום ג' 26.9.2000 גני התערוכה ת"א אינטרוט היריד נערך במקביל לתערוכה הבין-לאומיתת הוולה 2000 א00110 חוטרה באו עייס את מיטב אשי החי-טק. תוכוה גציי מבחר החברות בישראל, באים לפגוט, לראוי ולקלוט. אנשי מחשבים, חומרה, תוכנה תקשורת, אינטרנט, מנהלר תקעוורת. רשתות, מערכות מידע, ווב מאסטרס, שיווק, ניהול ומכירות. שיווק וניהו הריד מתקיי ו הפעס ה-16, בעקבות ההצלחה הרבה של" * רשתות. ל | מכירות "7 = %ם' הביתנים מוגבל. הקדם טלפן/פקסס לנטלי/אלין אנשים ומחשבי טלי 03-4308088 קפ זה08900-מ ‏ | כ[21אוממין לת עטקה טע וקרזי ויק 1 מעין מס ולההחוה יתמו | - תח 2 ו [ - ב |[ / הווידיאן מת יחי המלך החדש הרשו ענמנ סכטר. ורי 00 עמפיט ובדקנו אם העמד 1 --- המכשיר של סוי שחור משחור ולא כסוף. עם עיניים כחולות כמו שאר המכשירים | החנהה או ריש לבור וסט ץד סרודה פסו/צס וסט סוחד א 60 טאאפדאו וס 0 6 ק ₪ |[ . א שא א או מה באמת חדש! חשוב לך לדעת אין במסחר אלקטרווי התקער עכעויו וקבל דו'ח ו ₪ ₪ ₪ אא 000 מאל רק חול וחול... הנש *אכוהים מ טב זתר מסחטב שולעי חס ₪ 5 מה'? פמטב נש 5 מה" פיטל לעש כל פה שוחו הגדול יל לעפות א" שחר פנן. בנ ח0שה מהגשאאס השכיס מעלם, במסרה למצ ףי מבהס הא השב ביתר. סא ד] ונס לטיל דד הא חריצים. 0 פוט שחקו להעאחכם אה יתאים כ הלטיטיוד קצת "וח גדול מרומן בכריכה דור ה-54 ה עצוה אה גר הקלוו הבח המזי הרו תובר רמוה וקרע בנקט שה חפ בבדצ הראגר החרט וטופ ור 7 התנעחי אה המכשיר עם התקליטור המצורף ‏ + והסאווד עוצר נשימה, לא פחותת או 6 0‏ יפו ו 0 מקצוענות ללא הפסקהו הטובים למוחעובים בה רבפר המבל למוד אבטחת דכנ 0 ש6הסץ86 טוזסוו יי 2000 ו אס יי 0000 0 ווטזס:] ₪ ה60ד-1] | טמ אס 2000 סו געל ניהול תוכן 2000 אק באנטתנט במ - > | | | .1.0 60 .עוצעצ הדחה ביוא זוה לפוה א תת המחברת טל קאסו זה,אכשר הכיס בקות לק הצד בניה לממם. סקמיר וחור לוו ₪85 בקנ יר רנ רנר ב שש 2 כ נמ" מבלחטמית התעמ - ב ב שלי טור לי מנסה ו ו הלוו ממממהמשף אאראואר ה ברש בידיים פתוחות. > בעולם הסיעניס טליו חושות ברו וס בהחכט מרען לטמוע שמגרכת המלה של אתו סנאה את דרה לידים סמות הכסו לולס טל זפ\ קתש איזה טמבל לקח א מערכת ההפעלה של פאלם ודחף אוחה למכשיר אחר ז ד | אריקסון בצבעים ותקלנו בבעיה ממשית ברגע שהגענו לסריקת כרטיסי ביקור. סורק בכף היד א רד לחלוט דפ מהספרם בפריה,העביו את הט הרק על הארו המתאות הפיוועע לספב כל ]א ₪ רדאב גילויים מיקטיביים (ה; טחזק לא ולא קבלו ות דרות, חש ד מב לכל אורך הדרר הגלאי יטב בשקט ולעיתים נדירות מדי הזכיר לי שהוא חי ובועט ו ה הקלטה דו קומתית עריכ חקור סכ עלס ל התה קלה יור הוות לוב החקלטוריט של 1 2 ארבע מהירחת צריבה בטיזטים של 200 ק"ש נתצאת הקופה במיטבה, אידיאלית לאוטובאנים בגרפניה **צ*אצ רק ש"ח לשנה +מתנה 8 או 0009 93-6889207 אוי פעונ'ין בפרט'ם ווספים על פווי נאדג'טט! | מס 3 9 תקליטורים ללא הפסקה ד ו בעג אמטן, בי הא'ט הדניי, התוט תמירבעיוב סמה המרה ממעירת גשומה סוד הק רובוטים לא סתים הם רק מתחלכים ₪ = המליאות בתערוכת ו במקביל לתעהכת המחטוב תודחה יעב לת עס רגי מז בעלאמיס המלת ללא תשלבן מויס בהושמה מרא ג סמ את הלאה השעדסת עלך קמס אלפ 11 נשיאים, סגנים ואח"מים מחו"ל. אס אבטרות כזידע נ 2 0 בל 0 0 וע 0 ספת 0 אה 0 רב 00 טחוס פע = והסס-מ 0 60/00 מס השא = כב 000 7 0 0 א ו ופ קדס 00 הוחט 56 0 ל הו - הס .5070 ומוה 60 אא כ ה .0 .טע נטוויד'ן רות חוקי הגלישה: אם התגלצ'תי ובשאר החודש... דף חלק? לא חשוב כמה שעות נולשים א כמה פשמים כוסים ויוצאים, מהיזם משלמים רק ולר אחד לוס [כלל מע"מו) ורק על הימים. שבהם נולשים ללא הגבה, ללא כל התחייבותזבשיא הקלות והוחות. ובווסף טוסדים לרשותכס מאות אשי התמיכה המקצועיים. שוזו 24 שטות ביממה. ימים בשבוו וללא תשלום נוסף,