GADGETS – גיליון מספר 12

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
2 62 | כ |ץ 5 ה 0550 העורכת מדברת ₪888 במבצע מיוחד ו 0 1% תשלומי א אד 0 גת 4-3 שא ב ו ו מכתבים בבהההה חלון ראווה 0: לטורוף ת מחברות יבה לך מחשב בזולו 0 המוהגים המזבילים בעורם., . שא או או >> | הויו תנולקל לק שובל מל נגד פר, שיעשה חטה ( ור ב ל שער "זה הבן של..." שיטוס במחלקה' ראשונה ו יק שייבָאּ את הירְת מ ש לערבב" את הדמשוה" או שלא.. ש 3 5% ]גיין צטיר לאינטרנט והשחק. מחשב | הלו, זה :6₪6? כן, עכשיו 6861 מביא לסלולרי שלך > חדשות מחשבים, אינטרנט והיי-טק 4 שעות ביממה: "> ב-90501 000/00 ואר הא 7 2 601/40 01 ,ואר % ד 6 - = 9 - . 4 פונות לגב פערנות לונב הצ'ינג'ר שבו שסרנו א תקליטורי ה-פס יחליך בקרוב גם טרטי סא פעונות לוכב לדטתי, הטלוויזיה חי"בתת היות במכונית, במיוחד אם יש לכם ילדים קטנים פרנות לרכב פערנות לוכב במערכת של מורל הסאונד נשמע כאילו הוא מגי מלפנים, ולא מהרצפה. המלה קלח מ שר בפקקים יש זמן לבחון אתת דואד האלקטרוני, לעיו ביומן ולבדוק שערי מניות הדרך לעתיד בי המדטת שקמ טנומרו מ ואמ שש חצ יש בי | צזתכ5 | והזסמדוה | מ 5 מצלמות מ 7 ומקולים מא 5 אנטונטניד ₪ כ ער הטער | | צאספ | וווסגדוה | התוכן בא לסלולרי חב הלל חח בתעם האוי לח לעמו דג שת קחד שאר תמש בגו ל אוו הובח וליח השרליה, ינ פוש אלמו סרד בר אונפרנס גייד ה-5%5 הוא התחום החוק אצל אורנג'. אונפדנט גיד אינפופ גיד / ובש המי הא ה שד ה ספל א ה תת הרל בלאט מים כ הא תנע על חי מס מרול מאךממ ד == דור ה-1ו!)ו בהתמדדח דר חפ אלנכק, ג הפק וח יצל התש פל סצרש בי הרט מה שג מא הסלס מס ג סתר ןר "7 טא -אואה - ו פעמיים. חודשיים חינם - עוטים מנו מנוי שני בחצי סחיר - עושים מנוי על סנוין וו הבנים הזילו ריר על הכוננים, הבנות אהבו את הקימורים לפרטים צלצל עכשיו לטלפון 93-6085818 .00 נייד וקומפקטי הס ו הדש ממממות אוב א מגדק א בה הל ממתתי ל הנרו הארמדה הוא בין הנישאים הדקים ביותר אר התקן הכוננים מכפיל את משקלו ד הסטארטק הכי חכם טור ב - שש 1 0 |" התנסיתי בסגוון צלילים וסגנונות תי התאמחי באס וטרבל ונה - ו 30 אא אא לטון שבקטנים הלמ העבט ה דר מע נה כל מל לש ילטא יס כ בנק אגוד מציע מגוון הטבות בלעדיות. לאנשי היי- טק בתחומים בנקאיים שונים. ה רא 4 !וצצש 0 בו שניים שהם אחת הלה החרטה של אמא עה בבי ‏ מסוע ב ער לט חבט גור הנסרים הופך חברבורותיו, הפר למצלמת וידאו - או למטשה, למצלמת ווב דד הי מצלסה בכך. המ הן ל בה איכות הצילומים בהחלט עומדת בסטנדרטים של צילום הילדים מבצעים בלעדיים לחברי ל קול מבצע לחודש דצמבר מחד גיל 2200 ש"ח. מחד מיזחד לחבר מועדו: 1998 ש"ח (ב-4 תשלפוט, חק הדרו הש של פיטר רכ = הוצאת כזקוכי טופ -0 בסאן-טו ה דרג מוכג זנ נלנר טמאוט תקלטורם ללא הסה צילום דיגיטלי ור תוכנות בכף היד מ 8 ₪ וה פפיר עולם נייך. אנשים (יידים: הוננבויך = הכניסה שכך נצונם ההיי-טק או שכחם טהנמניט פל הלמ גיד בר מק ספבי ‏ דרששים מקדמי סנירות למערך שיזוק המנויים בטכפוך - /או בשטח לקבוצת המנוינים הגדולה בישראב. בוכר הבול בסים + עמלות גבוהות זבונוסים. פמק/) לפרטים פנה 'ט'פון 2 538587 - 3 (שמוכיה)