GADGETS – גיליון מספר 14

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
רוגי אהרונוביץ" על וולוו 560 = רן לוי על ודא 81| > תומר צין על פטפ לרכב 5 ->ך לכלבים יש לכולת לקלוט. צלילים בתדר של 35000 תנודות לשניה. בר -] 9 ון אקוסטי 6 העורכת מדברת פיי | כ =ןך | צ )צ!פצ .| חברת האודיו הטובה בעולם עכשיו בישראל להזמנות: 03-9291669 "וו מתנה לקוראי המגזין הא-פס האיכותי מתוצרת פא-המפעל היחיד בארץ לייצור דיסקים לצריבה. - שווט 5 6581 מא שימוש ₪ דקת -9 90| מהרות איבה ער אוו 0 הה הבו : טל הונג קונג ו 7 ב 7 ה כ המר בו ולה עם שן כחולה שיניך בלבד כ המלשל המחה בשטות שלפני הסילבסטר חלה טלייה עצומה וחסרת. תקדים במספר ההודעות. ב / עשרה מנהלים יושבים. בהרצאה טם הראש מורכן, הם בודקים הודעות. פמכמח חר סטבח מצו כ הודעות 85 ישסשו בקבלות וכאמצעי הזמנה בעולם המסחר הנייד תראה כנזה חכרות. עומדות להיפגש עם עשרות אלפי "מכורים" לחידושים פטח 2001 חס ]5 5ו0₪ ד6= = 5הבודטקוס הנח הקוריה הבר וי ד ו טערקו 190 נוא/א1. או אס יש לך מה תצינ בש יש סמנ | למ ססמו אמ ויעה רטנ וט אוה טל לוו ל הלס בכדם, אבל או משכס לשו סו בל רורט אזר בר הכ מנהלים אוהב'ם |[ לד ס מסכי פס תופסים כמחציתת מהשטח שתופס סך רג'ל = המוי המוש של שולחן העבודה ה הו המשוה ההק וקה מרל אד פע תונשי וימימ = העיצוב של המסך החדש והמו ילעי = ל פילימ הוא פרט שלא; ו שמימ = גיתן להתטלם ממנר יש | * הי ו הצקה ה ₪3 שש המסר של ואו כיכב על חי שולחני כשהוא נתוו ממית,. במוטפת מתכתית מוצקה. ו אוקיי קומפיוטר ה אנ לט הב אתו בנראה שה שמ משונת .סא ד כ פרוטוקולי הקידוד של מחר יתבסמו על טביעות אצבע. זיהוי רטתית וחיתוך דיבור לוכד מבט יכול לצמות. בתנועת הטין ולתרגם. אותה לתנועה על הצג בלי מעצורים א בו לכ לשפר את כשרי הנה שלכט באחת סכוות הממור המבו זחר ביקם נמ א חויח הנה ב'ל060". פיק ארמרר חי במסלל ההיר: מתך מו ד יו הסוד הוא להביט ולחשוב של הטער שנמצא אחר" השער שאתה עומד בר הופיע גיליון פברואר עכשיו בעברית ין העסקים בעולם חין מבצע היכרות * % פצ'! הכ לה הנכונה ממשיכה. שיכה בדרך אחרת החרך ל הנ ממ טח מהודא רג א כב הרד הש קמוס מאים, א א לה לכות לראד 2 תמ ל המת די על הצח ודא רג ידכ חש תס פצה דר הדא בוב : הנר 0 - גודל של סרט בפורמט. -6שקוא קטן ב-15% מקוב של סרט פס 0 בו חסרונה של טכנולוגיית הורמת המדיה הוא התלותת באיכות החיבור | 090 מ הי יי דרת התיה ברח מו מקה ברו דט המנלות הדילו שתחת בצלטה א המצלמה נראית כמו הכלאה בי של הדוד אפריים למשהו בסגנ דבר אל הלוויינים 55> ומד ₪53 קפ ביר בלמ רק המר הפ סכד ם כעס הא | ---- בתוך כל בליל המידע שמספק ה-808, קשה להבחין מה בכלל הא שיבין מ" נגד מ" שצהזה גאוך היר-פל שיפתח סטארט-אפ שיעשה בוסטה שיכתבו עליו כתבות שער שכולם יגידו 4 ₪ שיטוס במחלקה! ראשונה שיתקשר כשיגיע שיזיבא את הירת דצ א את ה ₪ מ ש יערבב את היבשות או שלא... ששה סנוי ב- 2 ובל ה אייבו כלב ₪ = 1 ננו ששו ויה 8 כ מלך הסקלות ועד תע ,לענ בל א ברש בר אער לשו את חודשיים חינם - עושים מנוי חודטי ומקבלים חודשיים ראשונים חינם מנוי שני בחצי מחיר - עושים סנוי על סגזין נוסף וסשלמים רק חצי מחיר ה 7 9 5 5 לפרטים צלצל עכשיו לטלמון ו החיים בנתיב המהיר מצחח על הניר מתמטרח על הכש וכח ברב על הלב- השזדית הלהמת בעי החדה את תג אהרנובי רד מבצעים בלעדיים לחברי ללקל מבצע לחודש פברואר מכוניות הדור הנוכחי של ו מתגאות בתא נוסטים מעודכו הש מחוב טס ימוט = מתשבה מק תשרט כל הפקה | | - תוכנות בכף היד 0 מחשבי כף יד 7 חכו משמע א ההכה שטרבת להעלם, בכ כו = יי טק שוב בדרכים > ורד₪