GADGETS – גיליון מספר 19

המגזין למכשירים חכמים – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
רכב: מיני קופר, הונדה טרנסאלפ, טאאב 9-5 גריפין ואהרונוביץ" על סיוויק הסגזין למכשירים חכמים העט הטכנונים המתקדסס ולפ וסט א הבעות הטובה בלס ביעו פופו ססכות בביצו פוקבי: צמודש חמש סקרים לוח סלו המולמת בו וק תגסב בחן הצואת ע פנש סי 1 | ₪ 2 - ה ו כ ו 2 וט לזמו ₪ לגיר צר באמ | ש 5 התקשר עוד היום לטל: 818 ה ל העכברוט ומיד ₪- אאא העטם. 95 שם: |.60. או ה'רש יחוסרה המכ תוכן העניינים 1 עורך כן קובע - 4707-00-00 % % 421 1 - ו 0% ₪ בלב פיטה 5 כ ווח ו מ נמ מק חק שו אבל הפר ית משוכרת | | ההוורוכה הביניר למיחשור ושכנלוגיה תוריד את החלק הליו 1 ?1 4-60 !86ז5] מיחשוב ארגוני 0 זו א פווסטאוו. 5151805 אפקס .006 . 508 ופ 5)גווטק. וג פהפדאפ0 דהפ - 508/685 50 510805 הר א יספט ל הלע ל יפצה של מע הט אטלנטיק שי ₪ ||.60.דם!6ח1 5 ₪ לבשל בבטחון הטנ ונ קת הל ל פמק לאלא לבחה השב | פרצו לך לאתר? שמרנו על . ראש הממשלה, נוכל לשמור גם ל" על סדרת ספרי 5009 6וטטסיוד פתרון בעיו האישיי 0 | ג ימיש הטיג רסל ובר ג מו גא מדב אמ אמ מכמת, מרכסון מע + מלר דר ביר חי ריגור 8 ור הכיכר התמלאה אדם, ועינר ל מר פרנקס תרו בהמור פשחי ינור רמור אחי, איפה אתה? הללכנ לד לאוד ו חקור לנ, לוד אתג בק שו הדעה א וך. לסו מלם האג זו אלה אמט ומנ מ הדע לכ כל דש בע חס מבי קט 3 עשוי פעת א ינ תסרח ד שה סגה מהדסור מק הלו קמ בא גחל אבער רבב אזר בל הנק |ו.005.00ס!0 3 חיק ההשקעוח המשוכלל ביוח בארץ ומהמתקדחים בעוכם. חעקבאינטטיביאחר הנות טכ - בכלחקסובכרשעה. מידיים עהתראותפינטיות העוב ניולמזומ עם אפשרח תגובהמידית הער הכלכלי הראשון בישראב. ונח םהאנטיט היא בשירות שטוזר להכיר אנשים ח! 005.00.1סו "= כלהחדשות הפרשניות והמבזקים ישירותלאימיי ש1%, אחהמגדי א התמשאים וא החרירת שאתה וצה דה חורבו כשאמה קודא רק מה שאחה בוחר עו 6 ו 2 ּּ- 0 =-0 ה" - . ה הצטרף ‏ היום למועדון המחר צרטים דוינרס היי-טק חינם (בלעדי! כוסב סוד סו ן מ ולגו ביר שם זאת, כטמקרינים סרט כל הפגמים הלל נמוגים להם ב הביצועים המו דד ל ביפר קנ ביפר התמונה בהירה, חדה וצבטונית, עם מיקוד טוב ופוטנציאל הקרנה על מטכים רחבים מאוד. מ ד ה ביר - הרקול המעוצב בעולם הצליל ריחף באוויר החדר עד שלא הבנת מאייה הוא טג בושו אניס שבי באה חוקט היטק עמק ו יי פו ב - זוד וגולית --- ₪ מ ראפל ל שדב ו מ גו ממ כ ו שר מב כל הדמטות שהזלנ ובשו | 7 ברגע שהוצאנו את ה-23 = | חח ו ה ביר קולנוע יום יום הלו התדוה קנ אפ ו לפ פס3 ננקר ב שצמכם מהכורסה. תאבד סאיכותה. ליוד הטובים להיי-₪ | | הכול בחבילה אחת מעב ה לבת כפשכ של ו ממר וק המב הפקת ןבר לדבר על הרוטם. - = עבודה אישלקית פכוניוד | כב דוו = עכשיו כבר אין ספק: מיקרוואן הוא הטרנד של ראשית המאה ה-21. **אאא רב סטימתי מםלל הפטקה > טרס ספ פאולינה כו בלתי שימוווי 2 תוכנה האנטי וירוס נורטון לא מצליחה להתמודד עם תולעת הסירקאם. באג בתוכנה אפשר לוירוס לחדור לארגונים רבים ולגרום נזקים כבדים 1 לוח התעו המזרט והפמרנים בוחר הםהסנבי פורסם לראשונה ב" ,4 8 אתר המחשבים והאינטרנט אנשים ומחשבים > סיון > וואלה! יום א' 29 ליוני 2001