המחשב אישי – גיליון מספר 4

ירחון המיקרו הישראלי שלך בבית, בעסקים בלימודים – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
ירחון המיקרו הישראלי שלך בבית, בעסקים, בלימודים בהוצאת אננטים ומחשבים ₪81 וב 5 ו כ ש ל ב שש א 0 -ן. % % ל שו ה 8 א וע 0 לראשונה בישראל: מילון למונחי המיקרו 6 זהירות, מחשבים מסוכניס 106 שאלות שתשאל בטרס תרכוש מחשב אישי > למה 60801 6מבדק אובייקטיווי החטז50901 א2 זובּ!סחוס 6 . במשרד: 84 | לעומת 0ק-/ו8! לעומת | דוס |009ו1955סזק ₪ יראה ומיתוס: המחשב האישי למה! 6 1986 -- כמה מחשבים יימכרוז 6 גרפיקה ברזולוציה גבוהה 6 למקצועניים: רולטה רוסית, צוללות, מוקשיס ועוד משחקיס 6 6|ססג, וחטזוסססס, 1199-4 0 0 הסדרה בלימוד עצמי: פרק ד' 6 חדשות, חידושים ועוד 0 8 07 מעפקב אחדי חומרי גלם 0 גרפיקה - עיצוב בעזרת מחשב הש הרי יר אפל גראפיקס !1 ארגז כלים יצירתי בימאי סרטים גרפיקה עסקית 11 גרפיקה קווית גרפיקה של סטטיסטיקות דיאגרמזת המעצב האמנותי תכנת תרשימים התאמת עקומות המעצב דיזיטרנר / ויזיפלוט חכילת תרשימי שטח ב'3. ממדים חבילת גו לת עריכה גרפית 6:5 חבילת רישום גרפים ציריים +-א טכלה גרפית כלי לפיתוח גרפיקה מעצב מעגלים אלקטרוניים מערכת גרפית בזמן אמיתי מחזלל צורות מיפוי טיפוגרפי מערכת סבלה גראפית "אוטופיה* סימולאסוד של מעגלים אלקטרוניים סיבית לפירוט גבייה סופרדשייפ ציור זאנימציה עורך נראפי פסקל עיצוב כלי שייט בואקום עיצוב כלי שיט %021₪8/ צלילים בפעולה וסקרולינג ציזר שירטוט קל ופשוט תוכנת בארוואנר 4141 תרשימי נתונים תרשימי פרספקטיבה תרשימי קואזרדינטות תוכנית לוח צביעה צאז 0 ₪ אוכק אק א 68 ואט הזמנות / חשבונות לקוחות חשבוניות - מכירות הזמנות זהוצאת חשבוניות. חבילת חשבונות לקוחות 16% חיוב פרוגרסיבי חשבונות לקוחות מערכות מורכבות השכונות לקוחות. חשכונות לקוחות 4 רב נכסים מערכת קבלות במזומן מודול עסקי למערכת ור תקבולים' תשלומים מכירות סיכוס כספים שנתקבלו 16% עיבור הזמנות מכירה עיבר הזמנות מבירה 1.500 תוכנית עידכוז תוכנה הנהלת חשבונות פלוס !| פלוס !1 נונות כללית ות / גיול חזבות. מכירות א או וטא )וא מערכת בקרה עסקית מערכת גיול חובו כת הנהלת. חשכונות משולבת מערכת למנהל הספרים מערכת למנהל חשבונות 15001 מערכת מינהל תשלומים מערכת מיקרו להנהלת חשכונות זאו ווצג וא מערכת ניהול ספרים לעסק מערכת רישום נכסים מערכת רישום נתוני לקוחות +דוא זט ניהול חיובים ניחול חשבונות פיננסי למנהל יהול ספרים || פחת ול ספרים | תקבולים ותשלומים כללי קבועים / לוּחות זמנים לפחת נכסים קבועים/ פחת ספר הון מניות לעסקים קטנים ספר סיכום א 1% ספר תקבולים ותשלומים כללי ספר תקבולים/ תשלומים נומינאלי קרי פנסיה אישית 14% ה חשבון'מוסמך רואה חשבון / רישום לקוחות רישום לקוחות רישוס צ'קים / תקציב עסק שותף פינגסי תוכנית עירכון תוכנה תיכנון פחת ו הפצה שי בקרת הזמנות ומלאי מלאי, הזמנות, חשבוניות מנהל החנות מנהל קמעונאי 4/1 הפצה סיטונאית / קמעונאית ו השקעות /ניתוח תיק השקעות ל ק | ניתוח נתוני מגמות במניות ווח חדשות דארג'ונס המשקיע הנבון חבילה אלקטרונית למניות יוטיליטי לבורסה מערכת תיק השקעות דאו"ג'ונס מערכת המסחר למהנרס מיפוי שוק - ניתוח טכני מנתח השקעות מנתח אופציות 80 מאסטר חיק השקעות מיפוי שערים ויקה של שינוי שערים יח אופציות במניות שקעות ניות ואופציות ניתוח מערכות ווילרסט עיון בתיקים שיטת קלובר למסחר שערי הבורסה איתור סג מערבב מילים ורב"מאיית סימני סיומת (פיסוק) סוף הסופיים פעלים חריגים ציטטות קובץ סיומות קואוררינציה לקוייה קריאה בספרות קריאה מהירה קריאה בעזרת מחשב רמת קריאה ריצה על משפטים ויעת הומונימים באיגרקס שימוש בתוכן עניינים שימוש נכון בתואר השם תירגול שפה תחיליות וסופיות חינוך - כימיה/ פיסיקה ביולוגיה לבי"ס תיכון כימיה לבי"ס תיכון כימיה בעזרת מחשב ימיה של חומצה/בסיס ורים בסיסיים לכימיה כללית ה אטומי סימולציה של מעבדה לכימיה פיסיקה פיסיקה לבי"ס תיכון קובץ מונחים אורגני טיווי משקל כימי חינוך - מנהל עסקים הכנסה מול הוצאות הכשרה לתפקיר הערכה ופיתוח הערכת גיהול כספים הרפסה על מכונת כתיבה מורה פרטי להנהלת חשבונות מורה פרטי אינטראקטיבי להרפסה על מכונת כתיבה מאסטרטייפ - מדריך להרפסה על מכונת כתיבה מורה פרטי להרפסה על מכונת כתיבה קונספציות בנקאיות קנייה השוואתית חינוך - מתמטיקה אלגברה | גיאומטריה הערכת עשרוניים השוואת צורות גיאומטריות הרפסת שברים חינור והיסור חבילות מתמטיקה מטריקס יר חדש ורי מתמטיקה בסיסיים שורי אריתמטיקה בעזרת מחשב כפל וחילוק מספרים עשרוניים בעזרת מחשב יקה יסורית מתמטיקה - חיבור וחיסור מידות מתמטיקה סימבולית יתוח סטטיסטי | - ניתוח מספרי סטטיסטיקה 30 ספירה פתרון בעיות ון במתמטיקה של יוסזיום ם בעורת מחשבים איך לקרוא שעון ארצות הברית אזורי הקוטב אינריאניס באמריקה החבילה הבסיסית למורה התוכנית המקצועית למורה ויסטוריה של נרידות העמים פסה על מכונת כתיבה האזורים המרבריים של כדור הארץ חרקים חידת העט המאיר חיות חבילת חינוך חרוזי אמא אווזה ימי בית הספר יחסי עבורה בסף כדור הארץ והרכבו מילים מנוגדות מדירה משוערת מעמסה על הריכוז מתמטיקה, ספורט וכו' מוסיקה/ אמנות מפות מילים נרדפות. מערכות הגוף מורה פלוס מערכת השמש מבחני קליטה ויזואלית מטאורולוגיה ספירת קולות. ספרות סדרת המורה היוצר על חוף הים צלילים וק תפוחים ||" - חינוך ביתי ועים במשפחה ולות ותשובות בביולוגיה שאלות ותשובות בהיסטוריה נחילת המשפט תקליטון המחנך תוכנת קורס 8%! חינוך - שפות זרות הדיסק הרוסי התליין הספרדיי התליין הצרפתי מילים וביטויים בשפות זרות שיעורים ביפנית שיעורים בסינית שרשים ותחיליות ביוונית שרשים ותחיליות בלטינית חקלאות אדמת גיר איזון חלבונים בהאבסת בקר אנרגיה נטו להאבסת בקר ארוזיה של ארמה ביצועי ניחול עדר לפיטום גידולי שרה הפחתת עלויות דישון הפסדי יבול סויה הפסרי יבול תירס. הרכבת מינון לכהמות. זכל נוזלי ודשן כלכלת גידול תירס. בלְכַלת האבסת בקר בלכלת תנובת כבשים מכירת תירס רטוב לעומת יבש נוסחאות לדשן ניהול חווה ול עדר לפיטום ניתוח מינון לבהמות ספר חשבונות חקלאי 81% עדכון שקילת נגמלים מחלב עלות עבורה (עלות יבול) רווחיות פרה/ עגל. שחיטת פרות. שטחי שרה תירס מול זריעה אלטרנטיבית תפוקת הזנת בהמות תנובת פרות - מהמלטה עד לשחיטה תשואות יבול כלים לניהול עסקי אופטימייזר רסקטופ / פלאן המנתח ויזיקאלק |11 ויזיקאלק - טופס לנכסי דלאיניירי חבילה עסקית 100 חכילה פיננסית יצירתית חבילת תחזיות "414 4)|6 1 חכילת תמיכה לניהול נכסי דלאזניידי מודלים פיננסיים א ןווא + אא או צפכ ושוא זא !וא מכשיר לחישוב ויזואלי וואואאאואז מנהל ספרים |! - ניתוח מכירות מנתח ראשי נייר עבורה 16/6 סופרקאלק נייר עכודה אלקטרוני סידרת תיכנון פינגסי קניה ותמחור קמעונאיים שיטת תיוק אישית שפת תיכנון פינגסי "שק תפוחים" תוכנית עסקית כללית תיכנון וניתוח פיננסי 80 א ."] תיכנון ותחזיות תיכנון/ ניתוח פיננסי תיכנון פינגסי א.וי או תיכנון ותחזיות למכונות עסקיות תיכנון ותיקצוב פרוייקטים לוחות זמנים וניהול זמן יומן אירועים אישי יומן פגישות יומן צבעוני לוחות זמניס לפרוייקטים לוחות זמנים ממוחשבים מנהל זמנים מזכירה מקצועית מערכת ניהול זמן - ספר תאריכים קביעת פגישות לעוברים = מנהל משרד תיקי סדר יום מוסיקה הלחנה הדואט החשמלי מערכת מוסיקה מערכת סינטזה מוסיקלית "אפלאודיאוז" "שק תפוחים" מוסיקה וגרפיקה תאוריה במוסיקה של אפל. מס הכנסה 708 חבילת שותפות מיקרו"טקס חבילת תכנון מיסים מתכֶנן המיסים מכין דוחו"ת למס הכנסה מערכת הכנת דוחו"ת החזרי מס שמאי תיק המניות תכנון מסים אי חבילת מיקרוטקס למיסוי אישי מערכות אבטחת מירע ביטחון מוחלט מערכת ביטחון קידור/ פענוח ה מערכות משרריות מקצועיות ו הנהלת חשבונות וחיובים לרופא שיניים הנהלת משרד דופא שיניים הנהלת משרד רופא שיניים ]וג דצו 7א 136 זמן וחיובים חיוב מקצועי חבילת חיובי רפואת שיניים חיובים וטפסי ביטוח בריאות חיוב פציינטים - חשכוגות לפרעון חיוב שעות מקצועי חבילה מקצועית לחישובי שעות די טיפול רפואי יומי כרטיסי לקוחות / הכנת חיובים לוח זמנים לפציינטים מערכת חיובי זמנים מערכת חיובי לקוחות מערכת ביטוח מערכת שעות + חיובים לעורך דין מערכת ניהול משרד עורכי דין מערכת הנהלת חשבונות ושעות לעורכי רין מערכת ניהול משרד רופא !1 מזכירה רפואית מערכת ניהול רפואית //רפואת שיניים מערכת הנהלת חשבונות פציינטים מערכת חיובי פציינטים ניהול חשבונות לפי שעות ניהול דנטלי משפחתי סיררה 9000 ניהול רפואי סידרה 8000 ניהול דנטלי סידרה 8000 ניהול משרד רופא רופא מנהל שעון זמן תוכנית משכורות /חיובים !יו משחקים ו אבר מן הספיגה אוטוסטרארה אולטומה אורכיטרון אותלו אי המטמון איל הנפט אסטרויסקופ ארץ הפלאות 2041 אש הדרקון איש הטורפדו בועות. פלנטות ופיצוצים ביוריתמוס בייסבול. ביסמארק ביצי החלל בית המסתורין בלאק ג'אק במסררונות קסנוביה בצבא ברירג' 2.0 גולף גורם העיוות גשם מכוכב אחר דברי הימים של אוסגורות ר"ר צ'יפס האסיר הבולע הבלאקג'ק הגדול בעולם הכרון הארום הבריחה הגדולה הברית המנופצת הגורגונה הגנב הביךכוכבי הדבורה המאייתת הוצאה לאור ההתקפה הגלקטית הטרוריסט המהלומה הקיברנטית המורה הפרטי לברירג' המירוץ לחצות המלחמות הגלקטיות המשימה - אסטרואירים המשימה - אפוקליפסה המשימה - קוסמו המתגנבים הנשיא הנבחר הקרב על מירווי הרפתקאות הרפתקאות תפוח התפוצצות התקפת הצוללות וומפוס חיקוי תנועות חמורביי חתירה טיל אנטי באליסטי טייפון מכוכב אחר טייס קרב טירת וולפנשטיין כדורגל אמריקאי מקצועני כרורגל אנגלי לוויין לוחם אש הגיהנום לוחם החלל לוחמי הסהרה מאסטרמיינר מבצע אומגה מונופול מטאוריטים בחלל מירוצי סוסים מכונת הזמן מכונת הימורים פוקר מלחמות הגלקסיה מלחמת אזרחים מלחמת הרובוטים מניות מסע בין כוכבים מספרים עשרוניים בעזרת המחשב מפציצי השחקים !1 מרתף העינויים משחקי מלחמח משחקי צדפים נפולאוך סוחרי החלל סוסים סטאר טראק סיר הזהב ! סרגון |! (שחמט) עופות טרף פאניקה פגאסוס 1 פולסאר !1 פולשים מן החלל. פורנו רך פלנטואירים פלוט 3 ממדים פנטום חמש קו ההגנה האחרון של טוואלה קליטה חושית 3.0 קערת תפוחים קרב אוירי קרב"עשור אולימפי ראש בראש ריקוד בין כוכבים שברים בעזרת המחשב שרה האסטרואידים שרי הגאמה שוטרים וגנבים שומר הקסמים שמור על צעדיך שמירה על הכושר למנהל תחנת חוץ משכורות שלם - מערכת משכורות חבילת הנהח"ש - משכורות חבילת משכורות חבילת משכורות 6% מנהל ספרים !! = משכורות מערכת הנהח"ש להוצאת צ'ק משכורת. נכסי דלאיניידי בעל הבית - מערכת ניהול נכסים חבילות דלא ניידי חבילות עיבוד נתוני דיירים מנהל שכירות. מנתח נכסי דלא ניידי מערכת ניהול נכסים מערכת ניתוח נכסים ניהול כוח אדם משכורות בריעבר וא מערכת רישומי עוברים וכוח אדם משרר כוח ארם ול משכורות וכוח ארם שומי כוח אדם ניהול נתונים 08 ה 0 אוגר נתונים אינפורמיישן מאסטר - מערכת ניהול נתונים ארון תיוק אלקטרוני \פ1צ-ג דא גי אקראית. רב"מקשית |! אא א א אש ופ דאטאסטאר ראטאפאקס ראטה מאסטר חבילת יוטיליטי +אג 5 510 חבילת מסד נתונים 19111.5 / חבילת מסד נתונים מרעי+סטטיסטי 'ה/ שליפה שיחתית. והל תצורות 2020 א" מסר נתונים !1 מסד נתונים בריתיכנות מחרש מסד נתונים היארארכי פסקל יוטיליטי א=!אא!].1 שליפה גתונים אקראית 128% ניהול משק בית איזון פנקס צ"קים בדיקה פיננסית כוללת לאן הולך הכסף מנתח פיננסי מנהל כספים איש" יתוח קניות לבית ניתוח משכנתאות רשימת קניות במכולת תיק כתובות תיק מאגאזינים תיק הוצאות אישיות תכנון פיננסי אישי תרגילי כושר עם ₪ 41 אתה אחר. עם מבחר של למעלה מ0 ועם רשת סוכנים/ יועצים הפרושה בכל הארץ. עזרי יישום לפיתוח תוכנות אסיג א שפת אסמבלי אפל 80 דיסאסמבלר. ריאגנוסטיקס 11 ר אסמבלי בזמן אמיתי ₪1 דיב:ר הדרכה סימבולית ]51 ריסאסמבלר 1082 71.6 05 ריסקיבייסר דיאסאמבלר המורה לבייסיק חבילת דיסאסמבלר /00%- חבילת מחולל תוכנות יוטיליטיס - ארגז הכלים לתיכנות יוטיליטי 6-835|6 כותב תוכניותת לינקדיסק - ריסק יוטיליטי לאפל פסקל לינקוידאו - יוטיליטי למסך מכשיר פיתוח לפיצוח מנתח מערכות מסר נתונים מדעיים מערכת פיתוח שפת אסמבלי מערכת פיתוח תוכנה 1 מתכנת פסקל סטרינג 80 עזרי פסקל 311 עזר תיכנות קולי אשפ!)א פיתוח יישום קל ומהיר פסקל וף')/1 קרוס אסמבלר 278000 תיכנות הידברותי 6-יאוד תפוקת מתכנת ואאס דא עיבוד תמלילים איות נכון איגרקס מילים וו אפדוא אא + וק ג וו אפדואש = וא בריקת איות נכון הכנסת משפטים לאג א 14016 מודול לטפסים מילון בן 20,000 מילים | 3165081) וא מעכד טקסטים את ד1א וו 06 מעבד טקסטים ראשי ילים בסיסי ילים כ]א או 0016 וא מערכת עיבוך תמלילים שדןא ד1> 1 מעשיר א דפכ אכ)או 6:5 פוא 111 וא מתקן שגיאות הדפסה |שצ0 א 6ו1א עיבוד תכתובות עיבוד תמלילים ;1% ₪11 א 9% עיבוד תמלילים !11 %ד10081א16א עיבוד תמלילים והנהלת חשבונות עיבוד תמלילים - כותב רוחו"ת עיבוד תמלילים למזכירה עיבוד תמלילים א 051 א )או עיצוב טפסים עסקיים עריכת מלאה א 1> זאכ א א עריכת טקסטים 3818 !אכ 0 או יוטיליטיס %פזדז.וזד שו 66 עזו1ו1 1 - 4 58% סוס ג או זו 506 8564 - שק ג ד-0- וכ וא 100 05 66 66 מהתשחוג1א 16 וחשו5ע8 חקא 16 6666 החפ )ג וא חספ 0-60 )גוא 5600 005% 135610158 0 60801 זסו - דאספוא לפ 1 זוז ובג מה אתה רוצה לעשות עם ₪ זע ? היכנס לאחד מסוכני 1 זע : ובקש הרגמה. וס)ווסקוחס6 סוק חברת המחשבים האישיים הגדולה בעולם. והגקסז] ספ - בצק 901 116 |:פג - ד אופק גוקס חא חספ - 09087 חספ הפצו - 8 דאס4 פרוייקטים - תיכנון ובקרה לוחות זמנים לפרוייקטים מערכת ניהול פרוייקטים תיכנון פרוייקטים רכישות - כספים לתשלום מערכת ניהול חשבונות / הדפסת צ'קים ספר רכישות רכישות ע"ש חברה רשימות תפוצה ומדבקות למשלוח אפל |!! = מנהל רשימת תפוצה דואר אפל דואר מסחרי דיוור מקצועי דיוור לכתי ספר דיוור ותיוק לעסקים קטנים חכילת רשימת תפוצה כתובות למשלוח ברואר שק הדואר של אפל תוכנית לדיוור ישיר שונות בניית שימוש באנרגיה בידוד מיכפל רגרסיה צעד אחר צעד מערכת מיני למחסן ניתוח מעגלים מורפסים צעדים ראשונים ב"- )!1/4 שיווק / מכירות 0 איזיטראק - חכילת בקרה על אנשי מכירות חבילת תפוקה למשרד ולסוכן חבילת ניהול לקוחות פוטנציאליים מערכת מחשבים לביטוח חיים כן-)1 מערכת שיווק - מפתח הצעות מעקב מכירות ניתוח מכירות עיצוב והדפסת שאלונים תוכנית ניהול מכירות שפות תיכנות הלהבב שבי ו 1 גוח 1 80 ג 395% 851064 111 6קקה. סג 111 6וקק א אא דאס פא 10 וקה וו פסה זשוס וחש%פ/ -65 )אא 4% 8/6 הטוא - .א 810 שווקס 316 0 טוק וט )0 וגא - 7 )וא -- אפשר לעשות עם ₪ זטק ? 2 851 0% ו 00 זא ההא 0%" 080 א חב עקרז] 1.01 185 - 65 003 6 חס 0 אאאזאס? צו אג אפס 8516 פַתוטו10! 6תבו1 %ול] זווא - 3516 % 8% וקוט 80 - קצן 1 א דכו 8080 -6א וא 0 אא דפטווא ק5 | ווא 1696 11 - 80 811 טח תוגו% מז קט > 8001 0) גאצסא וק זט וב-פך 6 אק אושזגחגו5 577-150 מו או רוא ופפ גאח | קַהוהוההבעוסז? - 1-80 טקחג | אאא דאס - אס דא פא וקוט אא א 0 56% 6וטקחסות! ₪516 אצו 16 באאין- 6 אטח 1 שַתזו65-4 )שד אטח 1 וי 1-תפז1 ₪56 חוד קפא צחו ד טוק חס טשיד---צחוך | תג ד אי 16050 או 1 וט וסטתו0-5) וק א [סזוחט-) 655סזל] 6ו61מזטות1 ₪516 א תחשיב כספי - פרוייקטים ועבודות חיוב לפי חוזה חישוב עלויות מנהל ספרים || - עלויות עבודה מערכת בקרת עבודות מנתח עלויות עבודות רישוס זמן תחשיבי עלויות פרזייקטים לארכיטקטים תחשיני עלויות פרוייקטיס למהגרסים ו תקשורת הש .וכח יאה שר בר אמולטור 17100 ביסינק 80 ראטה לינק דואר אלקטרוני ריכור צולב מסוף סכם/ העברה לתיוק דכו העברת נתונים !א" +. ואוו! ויזיטרם - תוכנית תקשורת חבילת מסוף חכם 11% !וא חבילת תקשורת כין מסופית וא . יז +-וא! מתאם למברקים מודם 1% מיקרו כלרר מיקרז טלגרמה רשת מקורות משותפים %1 שת בורוז 900 %1 + 6 להעברת תיוק יכול לעשות יותר דברים מאשר עם כל מחשב אישי/ ביתי / עסקי 10 תוכנות מוכנות באנגלית ומספר רב של תוכנות בעברית. -7 9 ב ו רשימת סוכנים: ת 2 ומכירות, לב ריזנגוף, טל. 285869 / 6סו. פינסקר ז, טל 50419 (ל"אביב: ידע - מרכן הצוגה ומכירוול שר ות תד. 4 טל. 260366/ בימאל, אלנבי 100, טל. 624095 / ראשרן 5/2. הרב פרידמן 10, טל, 8 טג כיכר מסריק 19, טל. 244931 סיבית, לונץ 9. טל. 226918 / מיקרוקוסמוס. בדורצקי : סברא. רוטשילר 34, טל. 03799679 רעננה: עולס המחשב. רח' אחוזה, מרכז גולן. רמת טל. 94"645322 איות חמ גוף הארם מנתח תפוקה עסקית. אל הספינות את כ ונ ההיסטוריה של ארה"ב ררך ביוגרפיותת מערכת בקרת עלויות פרוייקטיס למנהל ו ל ורוניק. יקורה 8 וס ור ג ו הציביליזציה הקדומ: מערכת למודלים פיננסייו אנליזה 3 רמת אביב, טל. 412440 / קומפיוטרוניק, 5 צ ; - ב, אידר א', טל. 047144861 /רפי חיון, העצמאות ל ל 5 ל 7 8 התקציב : אסטרואירים השרון: עולם המחשב, אוסישקין 3 טל. 03-480713. חיפה: מחט, רח' מוריה, טל. 7 תפוז, שד' 8 0 יי 0 -ם גנוה ו הרי יהודה 90850, 5 8" ה ו 0 אסטרולוגיה תומר, הנביאים 0, טל. 04-674365/ נהריה: ארדיטי, הירקון 16, טל. 1*/04"927001 לים: יוזמה, מרכז כלל, אול , 2 הב : 8 הגני על ביתך מרעלים מתכנן עסקי אסטרון. באר"שבע: סמרר, בית רסקו, הנשיאים 103, טל. 4 אתגר, הפלמ"ח 81, טל. 057732816 / אוטומציה של שרות אספקות אני שוח להציג ידיד חדש: הלוחששכ האישוי הנסיון, המומחיות, הידע של יבמ ופרי מחקר ופיתוח רב-שנים מוגשים לך עתה במחשב אישי קומפקטי אותו תוכל להציב על שולחנך במשרד, בחדר הלימוד, במעבדה או בבית. יחידותיו קטנות המימדים של המחשב האישי של יבמ מאפשרות לך להשתלט על מגוון רחב של עבודות משרדיות ולטפל בישומים עסקיים ואישיים רבים. בעזרתו תוכל להכין דו''חות, לנהל את חשבונותיך, לעקוב אחר תנועת המלאי, לבצע הערכות פיננסיות, לטפל במידע כתוב, להפיק גראפים, ללמוד ואף להשתעשע במשחקים אלקטרוניים מרתקים. יחד עם זאת תוכל להחליף מידע ולעבוד בתקשורת עם "אבא" - מחשב גדול יותר הנמצא באתר מרוחק. גם אם עד כה לא עסקת במחשבים תגלה מיד כי קל מאוד להכיר ולהפעיל את המחשב האישי הידידותי של יבמ ותוך זמן קצר תווכח כי הנכם ידידים טובים. ולבסוף המחיר. גם בשל כך הוא עכשיו בהישג ידך. התקשר עוד היום למשווק מורשה של יבמ והוא ישמח להדגים בפניך מה יוכל המחשב האישי של יבמ לעשות למענך. נתונים טכניים: זכרון משתמש 544% - א64 תווים במחשב האישי דא 640% - א28] תווים. זכרון קבוע (ואסא) א40 תווים. מעבד זעיר 6) ביטים - 8088. זכרון עזר 0% תווים (מינימום) ו"א360 תווים (מכסימום) לתקליטון. עד 2 תקליטונים "5%. עד 18א2<10 בתקליט קבוע וביחידת הרחבה. מיקלדת 3 קלידים. 0 קלידי פיקוח ופונקציות שכיחות. 0 קלידי ספרות (סידור מכונת חישוב). תווים גדולים וקטנים, תווים עבריים וכו'. מצג הפרדה גבוהה (אסוד 5801 ₪10). 0 תווים א25 שורות. אופציות הדגשה. ציפוי זרחני מיוחד. כיוון קונטרסט ותאורה. מדפסת דוזכיוונית. 0 תווים בשניה. מטריצה 9א9 נקודות תווים: אנגלית, עברית במגוון גדלים וצפיפויות. אפשרויות גרפיות. טורי הדפסה: עד 132 עוד ניתן לחבר: יחידת הרחבה. מצג צבעוני/גרפי. יחידת משחקים. מערכות הפעלה ]א ו5-ץ 650 :05 6 שפות 501 ,8816 אגאדחסת 55 .60801 תקשוות מתאם 6 ₪8-232 פרוטוקול אסינכרוני. עד 87% 9600 פרוטוקול 5016 עד ₪75 9600 קווי חיוג או נל"ן. דיאגנוסטיקה בדיקה עצמית ב-אס אפ/סק. בדיקת זכרון 6א]וא )מו צדואגט. של יכטו אלה הם המשווקים המורשים למחשב האישי של יבמ: א'כ[ת מיקרו מחשבים בע"מ טל.03-837504, 037828104. 7/1 מחשבים אישיים (2000) בע"מ טל. 03-285282:3-4 [ג]6)טק ו 6-0 דורקום מחשבים בע"מ טל. 03-289520 לדג אבילר בע"מ טל. 03-835838 0-5 מ'ל"ל תשיות תוכנה ומחשבים בע"מ טל. 03-266292-6, 03-262801 קונת הל מיקרו מחשבים בע''מ טל. 03-288408 , 03-280640 למידע על הזמנה בכמויות של 20 יחידות ויותר, למשתמשים באירגונים גדולים, תוכל להתקשר גם ליבמ טל: 03-618860. רצובסטי וריל'ר עיד חדע באופין. 6 המחשב שיצרה רשות השידור הבריטית. רחובות: בייטשופ, 054-54452 כפר סבא: שקד מחעשבים, 052-2353048 ת"א: 66ם. דיזנגוף סנטר. 03-2873562 מיקרוקוסמוס. רמת אביב. 03-412440 ירושלים: תדמית מחשבים. בית כלל, 7266 חיפה: קרית המחשב. צ'ק פוסט 02-7277189 פרטים על זכויות הפצה אצל היבואנים הבלעדיים חב' "אסכולה", 70: 05-455467, 03-4847210 : "ה: 6 8 עתיד לשנות את ו . . פני עולם המחשבים. הוא מתקדם יותר מכל מוצר דומה שיכולים האמריקאים או היפנים להציע במחיר כזה". סוד קוו 60 וה6וז6הח; ,1982 6 8 8 המחשב שנוצר על פי הזמנת רות השידור הבריטית, פותח אופקים חדעוים בתחום המחשבים האישיים בעולם כולו. מרחב גידול ללא תחרות. מהירות, גרפיקה ברזולוציה גבוהה ביותר, מבחר שפות עיליות ומגוון עשיר של חבילות תוכנה - אלה הן חלק מהתכונות אשר הפכו את ה-8.8.6 למחשב המוביל באנגליה, הן במגזר האישי הביתי, והן במגזר החינוכי. שלושה מתוך ארבעה מחשבים הנרכשים על ידי בתי ספר בבריטניה הינס מחשבי ה-8.8.6. *בין אם אתה מעוניין במחשב אישי למטרות עיסקיות, חינוכיות, מדעיות אר למשחקים, מערכת זו מעניקה לך אפשרויות הרחבה שאין להם מקבילות באף מכשיר אחר הקיים כיום". כ ומס הש דמועו 60 וגאספהשק את המחשוב ניתן לחבר ישירות לטייפ קסטות, טלויזיה ביתית, מוניטור צבעוני או שחור לבן. כונני דיסקטים ודיסקטים, מדפסות מכל הסוגים ומוטות היגוי. ל-6. 8.8 ממשק 3 ₪58 (232 ₪5); סנטרוניקס ו-805 הפועל במהירות ?הו 1 אליו ניתן לחבר מתאמים 7-ז00016// זאסזס!שד צירד בקרה ומדידה, רובוט לימודי ועוד. מערכת ז560₪ מאפשרת חיבור מספר רב של מחשבי 8.8.6 ברשת לשימוש משותף בדיטקטים ומדפסות יקרות. ל-6 8 8 תכונה בלעדית -- יכולת חיבור פרוססור נוסף דרך ערוץ הפועל במהירויות גבוהות ביותר, פרוססור 6502 (2חושו 3) עם ₪ 64% יכפיל את מהירות העיבוד; הרחבה עם 280 פותחת את ה-8.8.6 לכל תוכניות הושו/ק6. פרוססור 16032 (עם 128% נוספים) נותן גישה לכל עולם ה-זו8 16 גירסת ה-845/6 המורחבת של ה-8.8.6 (הנמצאת על ושוס8) כוללת תכונות אשר מופיעות בד"כ רק בשפות עיליות אחרות בנוסף קיימת גישה מיידית לשפות עיליות נוספות (|8508 ,חזזס= ,180 ,066 1) ולעבוד תמלילים. במבחנים מקצועיים שערך העתון ש והסעש א=זוועו 60 |באַ50שק ביצע מחשב ה-8.6. ₪ תוכניות 84860 מסוגים שונים מהר יותר מכל מחשב אחר מסוגר, כולל המחשב האישי של שופו מחשב ה-8.6 8 מוצע כעת למכירה גם בישראל באמצעות רשת סוכנים מורשים. 906558508: 6502 72 (8 006 סז 0806 ח03א6) וגח 16% = סח א32 - ה ופססוט :צא סופוא (9686 סו 306 0א6) וה א32 > סח 326 - 8 וסססו זוט 16 16032 (ומהה זסז)) 280 זס 6502 :00055508 55600 5 חסוזסחט! 6|פ8ח060 ז56 10 ,5ץ6א 74 :סח ס8צ5א סוחסה ,660/ט (35232) 85423 (8 ו06סו/!) :5ד 68 50 05ג הס דצו סכ 50 806 (ז6זחוזן זס!) 65וחסזחה6ס ,15טסחו טסוה ח8 6010 6ססו6שח6 !11 הזועצ 6515 ה1חץיפ סופטחח שסוסש-3 :םאש 50 5068 ס! והחזפזחו זט .73568 ₪001 חס הסופזסט 851 0 88) 8506 :55 1 ₪856 חוח]זועש החסז] 6ה|ופע3 5ו ז!0חו4556/ סִחָס.] ₪ח3 קפו1 5פאום 6408256 10 קש - 65ו8זף הסוזש!850ז זטסוס6 חופת טוח שץְ8!8ו0 7 1א16 8032 0ח8 06 פ6וץט 800% 0 קט 100%וזועצ 85עו₪7 0156 |0₪8 800 6וסחופ ז010ק808 זא6זס6טוע (00061) ץזווו80 סח אזסעטו6ח ,]וח זאו !ד ו ממדפסת העווך 3 קוראים כותבים ומתענינים על מחשביס בשוק, תוכניות חיבורים לקסטות ועוד. ,+ המחשב במגזר הערבי לא מצליח לפלס נתיבים. ג'מל עבדול כרים מוסיף ומספר שמחשביס וערבית לא כל כך הולכיס ביחד בישראל. שאלות ותשובות | מה זה עט אור, טייפ דיגיטאלי ועוד שאלות של קוראיסם עס תשובות שלנו. מבט מקרווב 0 אעהז0םק5 - א2 | סמס הווי ערך בדיקה מדוקדקת למחשב החדש של סינקליר. יש יתרונות, יש גם חסרונות. << מחשבים מסוכנים הכותרת מבהילה וגם התוכן. מעורר שאלות בריאותיות ובטיחותיות. פרק מספר חדש שתירגם והוסיף אביב סופר. צעדים ראשונים 8 מחשב ביתי למה? שאלה שרבים מתחבטים בה. מירה מוקוסל מציעה מספר סיבות. 0 10 שאלות שתשאל את עצמך לפני ... אס טרס קנית, שווה קריאה. ב - בי הדירוג שלך 2 מלות מפתח - פרק ראשון בסידרה ארוכה ארוכה. התחלנו עם 4 ונגיע ל-2. על קוד אשרור, נוטריקון, אנאלוגי ועוד עשרות מושגיס ב"מחשבית", השפה החדשה. 7 קלט פלט ביזנל 8 למה קובולו שר החוץ ענה על שאלה דומה בנושא שונה - ככה! אלי שוגנהיים מביא שפע של נימוקים למה ומדוע. 2 ענף | המחשבים נעשה |אאספהפק יותר ויותר אך במבחר הגדול של השוק קשה להחליט. מדויך התוכנתה האמריקני יידפו1'' מנתח מגמות בשוק הגדול שמעבר לים. שת בר 5 ליזה באוץ הפלאות. חברת םוסק מתגאה, ובצדק ב"ליזה". השוואה ‏ עם המתחוים דוגמת האישי של יבמ התפרסמה בי םוה סשוהפדטקוא ס6. גם אצלנו. התה העמטה 20080 57-ו צילוס השער - הוא מרגיש מאד נוח על השולחן. גם בפינת המשרד תמצא אותו, המחשב העסקי הוא כבר חלק בלתי נפרד מהנוף המשרדי. והתופעה היא בראשיתה. מובנכר לרבמכר 0 על מחשבים חדשיס ופוסומות מיושנות מרחיב את הדיבור טדיאוש גדישביוס. לעיתים נדמה כי מפיצי מחשבים מחכיס שהמוצר ימכור את עצמו. רמת הפרסומת נמוכה ולדעתו ' של המחבר ראויים הצרכנים למידע טוב יותר. צלם -- משה שי שאל על 99/4 | חסוחטפחו פפאסך עכשיו במחיר הפתעה לתצוגה ומכירה א. 3-3 7" > אשא-אוא.₪ השות' בע"מ ירושלים מחשבים 99 בנין כלל טל. 234202 תל-אביב קרליבך 31, טל:280627, 282079, פתוח רצוף 08.00-17.00 חיפה העצמאות 61, 0ל:524302, 527356, פתוח רצוף 08.00-16.00 תוכנה וחומר 4 מחשבים נישאים, דיסקים ועוד הם הנושאיס במאמרו של רוני קורניץ. יש לו טיעוניס בעד ונגד דיסק זול וסיפורים על שוק המציאות. 5 סיפורי בגים, כך טוען אלי שוגנהיים, הס הוויה קיומית לאיש מחשבים. כולס מייצריס בגיס ולכן כדאי ללמוד לחיות איתם. 8 גרפיקה גבוהה. איך? עם מה? איל באיער יודע איך לסחוט את המחשב ולהרוויח קצת גרפיקה. 2 070 6 גה 6 אסה 6 וכל השאר.אריה נחום ממשיך לנתח את פניס המחשב. > חדשות חדשות דודי גולדמן ריכז ידיעות וארועיס. 6 התכנית ''עליזה" שיחה עם פסיניאטו ממוחשב מביא די/ר אמנון טיל שמספק גם לכל המעוניניס את הכתובת בה אפשר להשיג את התוכנית. חינוך 2 בעיות יסוד בהקמת מרכז'י לימוד מחשב לנוער. חלק מכתות הלימוד אינן ראויות לתואר הזה. ט. אמנון תורם מנסיונו בהוראה. משחקיאדה 6 רולטה רוסית. כמה טוב שיש מחשב. דייב זילברמינץ העביר את המשחק הקטלני לפסים ממוחשבים. 9 ;800ז0םק9 - צוללות. קשה לשחק במשחק זה בכיתת הלימודיס בבית הספר אך כדאי לנסות בבית. 4 20 16 -- מפצי. משחק ללא תוספת זיכרון כולל איורים והסברים. 8 תשב% שכתב ברי פריגת. כולל פתרון תשבץ 3 ורשימת זוכים מתשבצ 2. מסוף עולם 9 יפן בע''מ צועדת במרץ לקואת הדור החמישי. פעם אלזלו בתעשיה היפנית, היוס מאזין העולס לקולות הבאיס מיפן. 0 0 מחשב בכל פינה, מחשב על כל מדף. מי מרוויח כמה בארה''ב. ופ הספו האלקטווני הואשון נכתב בקנדה והופץ תוך שעות בדרוס ארה"ב. משחקי וידאו ‏ מעודדים אלימות, כך טוען רופא בכיר בארה"ב. ‏ אחדים מעמיתיו חולקים עליו. רשימת חנויות קשה שלא להתקל בהן, בחנויות המחשבים הרבות. אם בכל זאת אתה מחפש חנות קרובה לביתך, או אולי לכתובתה של הדודה (בתקווה שתבין את הרמז), תוכל למצוא זאת ברשימה מרוכזת של חנויות ומפיצים. אחראי - ישראל פלד עורך - גד שמרון עורך טכני - סמס הררי עיצוב ועריכה גרפית - יקי טרגר עיצוב וביצוע גרפי - יגאל רוזנטל, קלאודיו צטריק צלם מערכת - משה שי הפקת דליה פלד מוציאים לאור בע"מ מנהל מסחוי משה אלון מנהל מחלקת מודעות אבי מזור מנהל מחלקת מנוים והפצה יובל אופק מזכירת מערכת - נורית גושן מזכירת פרסום - פריצי בלומן הפצה חייס לידג'י גבית - מנחם צוקר הנהלת חשבונות - שושנה גרינהאוז מוי'ל אנשים ומחשבים בע"מ מנהל עריכה טד גדיש סדר צילום - דפוס מופת-רוזמרין מונטאג' ולוחות - קו אור הדפסה וכרויכה דפוס חבצלת הפצה - גד כתובת המערכת רח' מאנה 5 ת"א, טלפון %9ך2 מכתבים למערכת - ת.ד. 33325 ת"א 61332 6 אין המערכת מחזירה כתבי יד אין המערכת אחראית לתוכן המודעות חברי מעוכת ומשתתפים קבועים איל באיער, ערן בן שחר, דודי גולדמן. דייב זילברמינץ, גבי חזות, אורי חנני, ד"ר אמנון טיל, יורס יוסיפוף, ד"ר יחודה לוקר, מירה מרקוס, אריה נחום, אביב סופר, ברי פריגת רוני קורניץ, אלי שרגנהייס טלי'ח המערכת שמחה לתקן שיבושיס המופיעיס בטבלאותיה, למרות שאינה אחראית לשגיאות, השמטות או טעויות. בטבלת המחשביס הביתיים, במדור מי ומה בשוק (ע' 23, המחשב האישי 3, בטור 44--1!99, נפלה טעות. במקוס מסך ש/ל צריך לקרוא מסך 16 צבעיס. אששששמאמשששאפט, | 7 ב היו המחטפ''לי % =" מה עושה את "סינקלייר" למחשב האישי הנמכר ביותר? חברת ""סינקלייר",שהביאה לך (16ג 6 אסזדטס.צטפפא 01101 חפריטים, שח, את ה-2%81 ,שלמעלה ממיליון 6 נק' במאוזן = 192 נק' ב 0 > שפת 84516 מורחבת הכוללת בדיקת פלישה גלקטית ועוד ... ו תחביר (א6166 אגדאצ5), קודי דווחים הספקטרום מתחבר לכל טייפ ַ ₪ , (000₪8 זאסעמא) ומילות מפתח קסטות בייתי, מהירות הקלטה/ טועליו כתבה העתונות המקצועית: בנגיעת מקש אחת (אסטסד פאס). טעינה גבוהה ביותר! "... איכות תצוגת הצבע, 6''ממשק תקשורת" - יאפשר לך לחבר החדה 0 - העתקת המס מעולה."6אזדטקואס6 אא נטקסת את ה"ספקטרום'' למגוון רחב של 5 ו מהפכנ 8 כהתור פחת ך ". הספקטרום מתקדם בהרבה מדפסות, מסופים ומחשבים אחרים של "סינקלייר : ממתחרלו." אמדטקואס6 מס בסטנדרט הנפוץ 85232 - בקרוב. בקרוב בארץ ! המיקרו-כונן "... התמורה הטובה ביותר לכספךו" =שני ספרי קורס תכנות ב-83816 (פץז ססאסווא) שתוכנן המדפסת מאפשרת ₪ זאסאו אתדטקואס6 .זא אספחפץ מצורפים ו בנוסף קסטת במיוחד עבור שמוש במערכת הדגמה והסבר להפעלתו. ''הספקטרום", אותיות קטנות המחשב 07 ]882018500578‏ > מתחבר לטלויזיה ביתית צבעונית או ישנה את וגדולות במחיר כל כך נמוך. שחור לבן ולחילופין למוניטור. מושגי הזכרון (תוול ז4501) = קשת צבעים מושלמת - 8 צבעים = מחיר המחשב 325 5 בלבד! דגם א48 בעולם המחשבים ונותנת לך לחזית (₪א080800ץ), לרקע 5. (לא כולל מע"מ). האישיים. כל תדפיסים (םא6800א86) ולהפרדה (808058) מיקרו-כונן מאחסן בהפרדה גרפית ובנוסף ערבוב הצבעים לאין סוף גוונים. [ קסטות תכנה לכל מטרה, | בתוכו 100,000 מצוינת. באמצעות > צלילים - תוכל להפיק מגוון רחב של מגוון רחב של קסטות תוכנה מוכנות | תווים (1008) מקש ?60 מודפס כל מה שהוצג מנגינות מתוך 10 אוקטבות העומדות | לשמוש מיידי ועדיין '"היד נטויה'". באמצעות תקליטון. מהירות העברת על המסך ללא הוראות נוספות. לרשותך ולשלוט על משך וגובה הצליל. הקסטות מיוצרות ע"י חברות תכנה נתונים באמצעותו - גדולה פי 100 | גליל ניר באורך כ-20 מ' מסופק *זכרון למשתמש - א6!ו, 48% או 80% כ מ באשור חב' מהטייפ הבייתי?! ב לחבר לך יחד עם המדפסת. ובנוסף ₪6 ממסאחדא: ב"א16 ואסא. = "סינקלייר" וכוללות נושאים כמו - | עד 8 מיקרו-כוננים ל'"ספקטרום" שלוח "מקשים נעים" (מקלדת) מותאם לומדה, משחקים, עסקים, ניהול משק אחד. זמן גישה ממוצע לנתון עכשיואתה מבין! לקצות אצבעותיך, מיקום המקשים בית ועוד ... לדוגמה קסטות מהמלאי: באמצעות המיקרו-כונן כ-3 שניות | הקפד לדרוש תעודת אחריות בבמכונת כתיבה, עם אפשרות '"הדהוד'' מתמטיקה, גאוגרפיה, גליון נתונים בלבדו כל הפקודות לשמוש במיקרו- מקורית של היבואן (חזרה על כל תו). אלקטרוני, ניהול ניירות ערך, ספר בונן מצויות כבר בספקטרום. קומפטרייד מחשבים אישלים בע"מ > הפרדה גרפית גבוהה במיוחד היבואן: קומפטרייד מחשבים אישיים (ו198) בע"מ, בר כוכבא 63 ת"א טל' 03280453. פוכנים בארץ: תַל- אביב: קומפיוטרוניק - די 6; פי.סי.סי./מיקרוהאוז - דיזנגוף סנטר ק"ב; פי,סי.סי./אלפאבייט - דיזנגוף סנטר על הגשר; ב גבירול ל ברודצקי 3 רמת אביב; פי.סי.סי./שילה מחשבים - דיזנגוף 45; סלוך לב הער - יהודה הלול 59; אי.סי.סי, - פינסקר 1ו; טלויס - ירמיהו ו2. ירושלים: וזמה - מרכז כלל חנות 0; פי.סי.סי./חדמית - מרכז כלל ב'; ור אלקטרוניקה - הגידם 1; קומפיובייט - בן יהודה 3%; אלקטרוניקה - המלך ג'ורג' 11. שי אלפאפון - נחיב חן ז; סטריאו שמחה - אחד העם 12; מיקרוקוד - יפו 30; בית המחשב - מסדה 1; פז מחשבים - יפו 30; פי. סי סי /מיקרוהאוז - דן ברמ - שד' הנשיא. בית שאן: ביח האורגן - מרכז השקם 8. עבריה: סן אלקטריק - הפרחים 5; כץ מערכות ומיכשור - רח' הפרחים. עפולה: א. רחום - ארלוזורוב 8. חדוה: ביח המחשב - הרברט סמואל 60: מרום מחשבים - הרברט סמואל 89. נתניה: קומפיוטרוניק - סמילנסקי סו. רעננה: עולם וי - אחוזה 8. כפר-סבא: מחשבית - ויצמן 54. . רמת-השרון: קומפיוטרוניק - אוסישקין 43; עולם המחשב - אוסישקין 33. הרצליה: יעף - לי 5 8; 3 ל - בן יר וז 6 ו ו רדיו אלי - ההגנה 12; ב.ר.ל. - ההסתדרות 2/ב; מיקרו פ"ת - רוטשילד 81. רמת-גן: טיב - שד' הש ים 4% ל יב - שד' הנרקיס 0 1א; ניביט - עוזיאל 4 מיקרודטה. - ז'בוטינסקי 45. חולון: הוגן - סוקולוב 2%; מוניטור - שנקר 50. בת-ים: מ.כ.ן מהשבים 5 בלפור 187; א.ב- מחשבים - רוטשילד 47. ראשל"צ: פי.סי.סי./קומפיוטר שופ - דוד סניור 3. רחובות: פי סל סי /בייטשופ - הרצל 185; המימד הרצל 161; מיכון ושירות למשרד - ויצמן 54. אשדוד - פי.סי.סי/מיקרושופ - + א' / - -שבע: העצמאות 36; רשף בע"מ - ההסחדרות 92. אילת - סנפיר - שדי התמרים. ב מרכז מפחרי אי חנות 47; עדיף - רוגוזין 5. באר-שבע: לעיל - (בר83- מה יש בו. הוא מנהל, איש עסקים או עצמאי מצליח, בשנות הארבעים, או מחצית השלשים, אולי תחילת החמישיס ; אינו מומחה בטכנולוגיה אך עירני ומתעניין, ותמיד רוצה לדעת יילהיכן הדברים מתגלגלים''. הוא אינו מוכן לתת לטכנולוגיה המודרנית יילעבור לו מעל הראשיי, מבין היטב כי צריך להשתלט על נושא המחשבים האישיים, ורוצה לעשות זאת בבת אחת, בדרך ברורה וקלה. הוא רוצה להתקין במשרדו או בעסקו מערכת מקצועית לעיבוד תמלילים, לעיבודים מנהליים, או לנתוחיס כלכליים. הוא גם רוצה מאד שיהיה ביכולתו לקחת את המערכת הזאת הביתה בערביס ובסופי שבוע, לנסות אותה, לבדוק אותה, לשחק אותה, ללמוד אותה. במקוס לסחוב הביתה ''טונותיי של ניירת הוא רוצה להנות מהאתגר של השתלטות על מערכת טכנולוגית חדשה, ומהסיפוק של אמצעי מנהלי חדש, רב עצמה, העומד לרשותו, ומייעל את עבודתו: הוא גבר עם עניין, חשוב לו שגס ילדיו יעשירו את רוחם ודמיונס ויפתחו את כושרס להתמודד עס העולס החדש. הוא קונה אוסבורן. אוסבורן 1, ''המחשב הנחטף'י שזכה להצלחה מסחררת בארה''ב למעלו; מ-70,000 יחידות! בשנה הראשונה בלבד. מחשב עיסקי מלא. | 2/. ביחידה אחת ניידת הכוללת במחיר אחד את כל התכנה והחמרה הדרושים לו: מסך, שני כונני-תקליטונים, זכרון, יציאה למדפסת, תכנת-עיבוד-תמלילים, תכנה לעיבודים כלכליים ועסקיים - כל אלה במחיר שאין לו תחרות 52995. האוסבורן 1 ניתן להעברה ממקום למקוס בקלות ואינו מחייב התקנה ע''י בעל מקצוע ''רק תקע לחשמל והפעל... 'י =צוסטספסב > מפיצים ישירים בלעדיים מהיצרן: טכנולוגיות בין-לאומיות (מחשבים) בע''מ טל. 413181, מלון רמת-אביב, ת'/א. רשימת מפיצים :> תל-אביב - טמ ל, המלך ג'ורג' 105 א', טל. ד23446; ש.מ. שרותי טל 493488; פ.ב. מערכות, אחד העם 83. טל. 284157; קומזפיוטרוניק, כול. 624835 ; קרן פינס ושות'. קרל נטר 7, טל. 291511; מזיקרונט. טל. 244036 : וא > טל. 443391; = רמת-גן -- מגהבייט ז'בוטינ טל 7 וו04-9265; ארדיטי. הירקון 16, טל. 04-927001 > נתניה -- קו המחושב. ול. 908027 > רמות-השרון -- קומפיוטרוניקס. רח' אוסישקין מחשב. יצחק , ] שדה 34, טל 335391; קומפיוטרלו, בלפור 40, טל. 234461; ארטקום, טבנקין 39 שיכון דן. / דיזנגוף סנטר. קומה ב" טל. 280366; מיקרוסקוסמוס, ברודצקי 43, רמת-אביב, טל. 412440; בני יוסף מחשבים, יהודה הלוי 99, . יהושע בן-נון 33, טל. 248552; דקלה מחשבים ומערכות, מטמון 9, טל 269419; ד 0 ג קרליבך 10, טל. 217667 ; המחשב בע"מ, אבן גבירולסו ו, סקי 93. טל. 799555 > ירשלים -- מרכז המיקרו מחשב, שץ 6. 672/682 ייוביי 5 מוצא עילית. טל. 538342 : אלון מחשבים, טל. 228349 > חיפה -- ז'בוטינסקי, טל 04/84483; מנתם בע"מ, טל 2002 ו ו ה באר-שבע -- רמת ניהול. טל 057-32540; רשף, רח' ההסתדרות, טל. 72103 > טבעון - *. נאור, טל 04-933757 > ערד פליקס זיסמן תד 387, טל. 958642;ציוד טכני, דרור2. טל. 941168 * . / . - גל מערכות. רח' השלוה 1/8, טל. 0579832 > נהריה -- גרי מחשבים, סוקולוב 26 ומופיוטרוניק, רח' סמילנסקי 10 > כפר-סבא -- מחשבית * מצפה רמון -- ד. בריסקר דרך רמון 12/8, טל. 057/88014 > פתח-תקוה -- עולם גלבץ-ניצני ,סג צסספולד הנדון: שאלות בקשר לקומדור 64 ול-880 במדור סקר שוק שלכס אשר בו אתס מפרטים את תכונותיו של כל מחשב ציינתם כי לקומדור 64 ניתן לקנות קרטרידג עם עוד 123 פקודות בייסיק לשליטה על קול וגרפיקה. שאלתי היא, מה שמה הלועזי של אותה קרטרידג ומה מחירה באר או בחו"ל וכן אס אפשר לקבל יותר פירוט על הביצועיס שלח. 2) היכן ניתן לראות את ה-880 באר ישראל (בתל-אביבי). בכבוד רב אלון כחן כפר-סבא הנהנה מכל מלה הכתובה בירחון אס כי לא מבין כל דבר בייחוד דבריסם הקשורים לתוכנות להנהלת חשבונות (מה זה בכלל!) 1) חברת בינאר הסוכן בישראל משיבה הרחבת הבייסיק של ה-647 נקראת 845!0 8אסוש!ו5. התכנית נמצאת כעת בפיתוה מדיסק לקרטרייג ותשווק בעתיד הקווב בישראל. מחירה עדיין לא נקבע. 2) אפשר לראות את ה-880 באולם התצוגה של ''מיקרו-האוז" בלב דיזנגוף או באולס התצוגה של '"'מיקרוקוסמוס'' רח' ברודצקי 63 רמת אביב. ציוד מתוחכם כמו מערכת 00/0 אפשר לראות באולם תצוגת המשווק 'אסכולה' בע''מ לאחר תיאום בטלפון 7 שמי אורי בריח, ברצוני להעלות עניין מאוד חשוב והוא: לפני שבועיים קניתי מחשב אישי (אדיוקט). המחשב פעל טוב בנושא החישובים, אך כאשר רציתי לחבר את המחשב לטייפ ביתי כדי שאני אוכל לחזור על התוכניות מחדש לא ידעתי איך לחבר את המחשב לטייפ. גם מקצת מחבריי נתקלו בבעיה ;ו וכן היכן לקנות את הכבל שמחבר בין המחשב לטייפ. אשמח מאוד אם תענרו לי בבעיה %ו או שתציגו אותה בעיתון או שתשלחו אלי מכתב בעניין. תשובת ''אדיוקט'' הסוכן בישראל. בשלבי פיתוח סופיים נמצא דגם המאפשר התחברות ה-זא5000 2 לכל רשמקול קסטות בייתי. הדגם יופץ בשוק בתוך חודש. מחירו לא נקבע עדיין אך מובטח שיהיה נמוך ומתאים למחיר המחשב. קורוזיס כותכיס ברצוני לשבח ולהוסיף לחזק ידיכם ‏ על המאמ שאתם משקיעיסם בהוצאת המגין בעברית בנושאי המחשביס האישיים. שמחתי לגלות בחוברת מס' 2 נתונים על המחשב החדש 880 מודל 8 ואודה לכס מאוד אס תפרסמו מי חיבואן של מחשב זח. לדעתי כדאי שבנוסף לנושאיס בהם עסקתס בחוברת האחרונה, תשימו גם דגש על סקירה של מוצרים חדשים באר ובחו"ל, וכמו כן שתפרסמו מדי חודש מאמרי ביקורת מפורטים על מחשב או שניים, בהס מתוארים המחשב ומערכותיו הנלוות, וכן הערות על נוחות תיפעולם ויעילותם, ורשימת מחירים של המערכת הבסיסית וכל התוספות שהחברה מספקת מעניין גם לשמוע את דעתכס על מחשבי שוו/וו ם וקקא ומבחר החיקויים שלהם שהופיעו בשוק לאחרונה. בעיתון ₪=וד האחרון קראתי שחברת =|סק8 עומדת להוציא לשוק גירסה פשוטה וזולה יותר של המחשב "1154" שתיקרא בשס "תפסוהוס8וא", | כמו כן שמעתי שהחברות. היפאניות 08810 ן- 580 מתכננות להפיץ בקרוב מחשביס אישייס חדשיס בדגמיס משוכללים אך לא יקרים במיוחד. | במידה וידועים לכם פרטים על מחשבים אלו, האס תוכלו לפרסם נתונים עליהס. בכבוד רב יעקב פלג , חיפה תודה על מכתבך המפורט. תשובות לרב שאלותיןך תקבל בעמודים הבאים של חוביות ''המחשב אישי". תיאור מחשבים חדשים תמצא כבר בגליון מספר :3 ובו גם מעט | הסבר על חיקויים של ה-5.קקא. נהניתי לקרוא את שתי חוברותיכס הראשונות אולס יש לי שאלה. בחוברת מס' 2 הכוללת טבלה מורחבת של המחשבים האישיים וההסבר עליהם אין את המחשב ₪ |! סקא וגם לא את החיקויים שלו. אני וכמהח מחבריי מעוניינים לקנות את המחשב "!| ח80/06" או את הגולדן השני שמהווה חיקוי לז "₪ || 6ססא". אנו נודה לכס מאוד אס תואילו לפרסם מידע על המחשבים הנ"ל תודה ושלוס. בב אנו | מתכים לעיתון הבא ומציעיס שתהפכו אותו לדו שבועי/שבועי רועי הלמר הטבלה בחוברת מספר 2| מתייחסת למחשבים אישיים- ביתיים בלבד. הצגה ומיפרט של | מספור מחשבים תואמי 5|קק | אפשר למצוא בחוברת מספר 3. העיתון תוכנן כמגזין חודשי, וזו תישאר גם מתכונתו בעתיד. דבר ראשון אני רוצה להודות לכם על כך שסוף סוף יש חוברת מקצועית בנושא המחשבים בעברית וכן חוברת שאפשר לשאול את העורכיס ואף לקבל תשובות, ואני מאחל לכם שתצליחו. אולס יש לי להעיר דבר מה בנושא העיתון והוא: בכל החוברות עד עתה נתתם תוכניות | ל-20 סו ל-880אד ול-.ו.ז וגם דיברתם עליהן אולס למחשביס מסוג 5!א65 או אחריס בכלל לא התייחסתם. מדועז יש לי גם כמה שאלות לשאול אותך: ברשותי מחשב מסוג 001008 שפוא86.| כשאני מחבר אותו| לטלווטיה שחור לבן ועובד בגרפיקה שלו כלומר במוד ה-88; ומציר למשל עיגול הכול בסדר אולם כשאני עושה אותו דבר בטלוויזיה צבעונית התמונה רצה על המסך אולס בטקסט הכול בסדר. האס יש לכם אילו שהן השערות מדוע הדבר. כמו כן אני רוצה לשאול כיצד אפשר לעבוד בשפת מכונה ב- שוא85 ואס יש לו תוכנות לשפות עליות אחרות חן מ-898!60, | למשל )04804 וכדו". בתקווה לתשובה מהירה ובתודה מראש שלכס | יחי תושיה | 1. תוכניות ל-5!א65 יפורס מו באס הקוראים ישלחו לנו תכניות מתאימות. 2. באשר מחבוים את המחשב לטלוויזיה הצבעונית העבו אותו| למוד גרפיקה וכוון את התמונה כך שלא ''תרוץ'' בעזרת כפתור ה- זהפצ (כיונן במישור העלרוד) של הטלוויזיה ורק אח''כ תעבור למוד טקסט. | 3. שפת מכונה אפשר לתכנת ב- 5|א6 בעזרת קוטריג של 58 |8וא555א שמחירו בארץ 55% ואפשר להשיגו אצל הסוכן חב | מנח"ביט רחוב ז'בוטינסקי 93 רמת גן. | 4. עס הכנסת כונן הדיסקטים מתוכנן| פיתוח שפות עליות | נוספת. הסחוי 3 = ג'מל עבדול כרים חיפש, וחרבה, עבודה בענף המחשבים. הוא לא מצא את מבוקשו, ובהתחשב במציאות הישואלית ספק אם כישלון זה היה תוצאה של כישורים או חוסר כישורים. ג'מל כואב את הפיגור הקיים במגזר הערבי בנושא המחשבים. את רשימתו אנו מביאיס כלשונח. לגור הערבי בישראל עבר תהליך מחהיר של מודרניטשציה, של התפתחות חברתית ועסקית עניפה ביותר, למרות חוסר המשאביס הכלכליים העומדים לרשותו וחרף המצב הכלכלי הקשה בו שרויה המדינח. אולס עס זאת מוקדם עדיין שמגזר זה יקלוט את ההתפתחות הטכנולוגית, שהגיעה לשיאים מדהימים בעולם. רוב העסקיס והשירותים במגזר הערבי נמצאים בפיגור נרחב אחר עמיתיהס במגזר היהודי במדינה הם עדיין לא הגיעו לרמח של ניצול שיטות טכנולוגיות חדישות ומפותחות או יישוס כל מיני רעיונות מדעיים מתקדמיס. רק שני בתי ספר הולבים על גדול אס נסרוק את הריכוזים העיקרייס של הערבים בישראל, במשולש ובגליל, נמצא שתחוס המחשבים האלקטרוניים טרס חדר לתודעתס של האנשים, לרשות האוכלוסיה הערבית בישראל עומדיס כיוס כשש לשכות או משרדיס לשירותי מיכון והנה"ח, הנותניס שירותיהם לבעלי עסקים, משתמשים במחשבים בינוניים עד קטנים, ועוסקים בעיקר וכמעט בלבד בתחוסם הנהלת החשבונות. במגזר הערבי קייס מספר קטן של בתי- ספר שקלטו במערכתס חטיבה מצומצמת של לימודי מחשב. כיוס נמצאים רק שני בתי- 4 הפו זנטוב '0 ג'מל עבדול כרים ספר אשר החלו בהקניית ידע זה לתלמידיהס באורח יותר רציני, אבל מוקדס לקבוע אס %כו בהצלחה, מאחר שזו היא שנתם הראשונה. המגזר הערבי סובל מחוסר ידע כללי בתחוסם זֶה, חוסר משאביס כלכליים והעדר גופים, מוסדות או יזמיס פרטיים אשר יקחו על עצמס את התפקיד לקדם תחוסם זה ולפתחו. אני נזכר כאן שבשנת 1980 פנו אלי ידידיס מחברה גדולה ומובילה בענף המחשבים בהצעה להקמת גוף מסחרי שיקח על עצמו את התפקיד הנ"ל ויהיה המוביל בתחום זה. הצלחתי לארגן אסיפה של משקיעים פוטנציאליים ובעלי אמצעיס מתאימים, ולאחר שהסבונו את משמעות המשימה וכדאיותה הפיננסית, הגיבו הנאספים בזו הלשון: "מוטב לחשוב על עסק אחר לגמרי ועדיף שיהיה בענף הייצור, שס ניתן לשווק את התוצרת לגדה המערבית בלי מסים ובלי מס ערך מוסף." אמרו המשקיעים המיועדיס והוסיפו: "מה אתה בא לחשוף אותנו בפני שלטונות המס, בעסק כזה ידעו כל גרוש שייכנס או ייצא". לאזרח ערבי קשה למצא עבודה במחשבים למעשה קייס במגזר הערבי מחסור חמור מאוד באנשיס מיומנים בענף זה, וכאן טמון שורש הבעיה. צעירים רבים אשר נמשכו לנושא המחשבים, ושפנו ולמדו מקצוע זה באוניברסטאות או בקורסים מסחריים למיניהס, וסיימו את לימודיהם לרוב בהצלחה, לא הצליחו להיקלט בעבודה מתאימה בעסקיס הקשורים לנושא זה במגזר היהודי, אלה נדחו ברוב המקרים בכל מיני תירוצים שוניס ומשוניס. לי אישית היה גיסיון מר בתחוס זה. לאחר המחשב ככקגזר הערכי סיוס לימודיי באוניברסיטה העברית בירושליסם | בשנת תשל"ה, במקצועות מתימטיקה וסטטיסטיקה, ולאחר השתלמות בתחוס תיכנות מחשבים, חיפשתי כל מודעה ומודעה, אשר בישרה על משרה פנויה בתחוס התיכנות, הצעתי את מועמדותי אבל ללא הועיל. ברוב המקריס נדחיתי לאחר עיון קצר בטופס הפרטים האישיים שלי, ובשאר המקרים לאחר ריאיון קצר וחיוכיסם מרשימיס והבטחה שיתקשרו אלי מאוחר יותר. בכל המקריס הנ"ל לא קיבלתי תשובה, דבר שלרוב ידעתי מראש אבל רציתי בכל זאת לנסות. אני מניח שיש מספר מצומצס ביותר של צעירים ערביים, אשר נקלטו לעבודה בתחוס המחשביס במגזר היהודי, אבל כמעט בכל המקריס הס מבצעים עבודות שוליות שאין בהן לשמש תנופה לנושא המחשבים במגזר הערבי. אולי זה יתחיל לזוז בשבועות הקרובים, עומד לקוס גוף מסחרי גדול, אשר ירכז בידיו את מכירת המחשביס הביתיים והעסקיים, ואשר יכלול צוות של מתכנתיס, שיקחו על עצמס את האחריות והיוזמה לפיתוח תחומיס ספציפיים של תוכנה, אשר תעסוק במגזר הערבי ודרישותיו העסקיות והחברתיות. %ה אולי יהווה הניסיון הרציני ביותר לשיווק מחשביס ביתייס ועסקייס בקרב האוכלוסיה הערבית הצמאה מאוד לשירות זה. ד ה ג'מל עבדול כרים, (30) יליד קלנסואה שבמשולש. בוגר האוניברסיטה העברית במתמטיקה וסטאטיסטיקה. פתח לשכת שירות בכפרו ועס ההצלחה עבר לנתניה. נשוי ואב לבן ובתש 60 קום שרוח תוכנה בע" סז) 556655 +מגצ ד 50 ואס6 | הגענו רחוק. חבילות התוכנה שלנו אשר פותחו בארץ, נרכשות על ידי היפנים וזו עובדה! אנו מיצרים תוכנה עבור כל התוכנות קשורות חברות ענק ביפן ועוד ביניהן אינטגרטיבית כ-50 ארצות ברחבי בקשר ישיר (8חו1 ח0). העולם רוכשות מאתנו באופן סדיר חבילות תוכנה. חבילות התוכנה שלנו ערוכות לשימוש מידי ומאפשרות שליטה מלאה על כל פעולות העסק. ביפן חושבים ככ 1 0 2 אר 5 ו ל אַאַפ5פְי03-4. א.מ. אלקטרוניקה ל ו -- הפלמח 7 ירושלים, טל. 02-690944, 02-699721. ניר המחשב 0 גוריון 43, הרצליה, טל 16 סקס מחשבים בע'"מ -- פינטקר -% -. י 2 77, 9. קיי אנד אייץ ישראל בע"מ - שרת 6 ו 0 5 קומפיוטר סנטר (ק.ס.) בע''מ -- הרקון 8, רמת-גן, טל. 03-728280 נשמח לקבוע אתך פגישה אישית ולהדגים את מערכות התוכנה ללא כל התחייבות מצידך. שאחלות ותשוכות אני רוצה לשאול מספר שאלות; אודה לכם מאוד אס תשלחו לי תשובה או תפרסמו אותה בעיתונכס 1. מה זה טייפ דיגיטלי (20 סוץ) . האס ניתן להכניס לטייפ דיגיטלי קסטות של טייפ רגיל ואס לא איזה קסטות צריך להכניס לשס. 3 היכן אפשר לקנות קסטות של טייפ דיגטלי בתודה מראש אמיר אדלר מחשב ה-%1020 וכן הקומודור 64 משתמשיס ברשמקול דיגיטלי תוצרת החברה, ולא ברשמקול קסטות רגיל כמו רוב המחשביס הביתיים. ההבדל בין רשמקול דיגיטלי לרשמקול אודיו רגיל הוא בשיטת ההקלטה. בעוד שרשמקול רגיל משתמש בשינויי תדירות לשם ההקלטה אוצ5א דפוצופ צסאמטספה" כלומר ה"אפסים" וה"אחדים" של המחשב מתורגמים לטוניס בתדירות שונה (0 למשל יהיה בתדר 1070 ואילו 1 יחיה בתדר 1270), הרי רשמקול דיגיטלי ישירות עס הזיכרון שבמחשב. ה'"אפפפ" מאפשר לך לבדוק את תכולת כתובת מסוימת בזיכרון. לכל תא ציכרון במחשב ישנה כתובת. בכל כתובת כו נמצא "פזצ8" אחד. ה"פדצם" הזה מופיע כסכוס הבינארי של שמונת הד פזו'" המרכבים אותו.| אס תדפיס למשל (7680) א55ק דאוחפ על גבי המסך יופיע המספר או תכולת הזיכרון הנ"ל. כאשר אנחנו מרכיבים תוכנית אנו עשויים לבדוק מדי פעס מהי התכולה של כתובת זו או אחרת. שינוי בתכולה משפיע על המשך התכנית בעיקר בתיכנון משחקיס "פאספ" זו המילה המאפשרת לך לבצע שנוי בתכולת זיכרון המחשב, בתנאי כמובן שהכתובת נמצאת באיזור ה-840 לדוגמא "8 ,36869 5אספ" משמעותו לטעון את הכתובת מספר "36869" ב"א8". הפורמט של "אפפפ" הוא "(א) אפפק" כאשר המספר בסוגריים היא הכתובת והפורמט של "שאספ" הוא "ץ ,א פאסק" כאשר המספר הראשון זו בכתובת והמספר השני היא התכולה אותה יש לטעון. לשאר שאלותיך תקבל תשובות במגזיניס הבאיס. 0 פעס בשניה (תלוי בסוג המסך). הציור נעשה שורות שורות החל מהנקודה | השמאלית ביותר בשורה העליונה ‏ - ימינה עד הסוף שמאלה לשורה השניה שוב ימינה עד הסוף וכן הלאה עד גמר המסך. בחלק מהנקודות יורה התותת קרן אלקטרונית וזו מסמנת את הפגיעה במסך. בחלק מהנקודות התותח רק סורק בלי לירות, אך בכל מקרה קנה התותח האלקטרוני סורק את כל המסך שורה שורה בכל פעם. באס נמדוד את הזמן שלוקת לקנה התותח לסרוק את המסך ולהגיע לנקודה מסוימת מרגע התחלת התנועה נראה שזמן זה הוא גודל קבוע (נמדד בשברי שניה). ועט האור מודד את הזמן הזה, וכך יודע המחשב לאשה נקודה במסך מוצמד עט האור. תגובת התא הפוטו אלקטרי הרגיש לאור בתוך העט (יש אור - נורה אלקטרון אין אור - הקנה עבר מבלי לירות) מודיעה למחשב מהי האינפורמציה הנמצאת בנקודה זו והוא יפעיל תוכנית מתאימה תגובתו של אלי שוגנהיים להעוותיו של משה מורשת (מכתבו של הקווא משה מורשת פורסם בגליון 3) צר לי שתגובתי מתפרסמת בנפרד מההערות עצמן. יש בהערות מספר אי הבנות בינינו ומספר חילוקי דיעות. א. כשכתבתי "עדכון, גיבוי והדפסות ניתן להריץ גם בלילה" - התכוונתי, כפי שנראה גם אתה לא אוהב לעמוד בתור כשלא צריך גלחדש בעסקים פירושו - מסוף מחשב לשימרש עצמי. יש פעולות בנקאיות עובכדי לבצען אינך זקוק לעזרת הפקיד - ברור יתרה, מצב חעובון, מצב תיק העוקעות וכדי. היום אתה יכול להכנס לסניף ולבצע פעולות אלה בעצמך, בלי לעמוד בתור. אם אתה לקוח עול בנק המזרחי! כי בסניפי בנק המזרחי נמצא מסוף * שיא-כליי, מסוף המקושר ישירות למחשב המרכזי של הבנק. מסוף שאתה מפטיל בעצמך ומקבל מיד את כל המידע שאתה צריך. כמובן שהמידע מטודכן עד לרגע בו הפעלת את מטוף הי שיא-כל". מסופי יי שיא-כליי - זה שרות נוסף של בנק המזרחי החוסך את זמנם היקר של לקוחותיו. שרות יעיל של הבנק המתקדם והמודרני ביותר / ה בישראל. שלום רב. שמי רן לוין ואני בחוג מחשבים | מההמשך, שעבודות אלו נעשות, תדיר, לאחר -0 : . 8 . שעות העבודה המקובלות. בשעות הרגילות כדאי גם לך להיות לקוח לפולסים בעלי רוחב משתנה (0 פולס כחצי שנח. חייתי רוצח לדעת מהו עטי אור תופסת תכנית הקליטה את המחשב. אין שלבנק המזרחי. קצר ו1 פולס ארוך), כלומר איפנון פולט ולשס מה צריך אותו המחשב (שימושים). ו שניתן להשאיר מדפסת ללא / הצטרף עוד היום ולא איפנון תדירות. ‏ "הפטנט" של . לבל ב. מחיקת תנועות. הסיבה שנותן מר מורשת . / . לגל החדש בטסקים. רשמקול דיגיטלי הוא הפעלה והפסקה מתרגם את ה"אפטים ו"האחדיס" לאי מחיקת תנועות, במערכת דיסקטים, של הראש הקורא/כותב ולכן השיטה הזו מופרכת מעיקרה; בשוס מקרה אין למחוק תנועות ללא גיבוי. יש לאפשר, בעיקרון, לשחזר בזמן הצורך את קוב התנועות המלא, מערכת שבה פשוט פותחים דיסקט אמינה *ותר, אך כאמור מצריכה רשמקול מיוחד והוצאח כספית נוספת. הרשמקול משתמש בקסטות רגילות; עט האור א5ק זח63ו זהו מיתקן דמוי עיפרון אשר בתוכו נמצא מנגנון הרגיש לאור. המשתמש בעט אור מצביע בעזרתו על מקוס מסויס במסך, והמחשב בעזרת חדש - שקולה בעיני למחיקת כל קובצ תוכנה מיוחדת מבין מה המשתמש דורש התנועות, תוך שמירת גיבוי. זה פשוט לא | : טוב. פירושו של דבר שכדי להדפיס כרטיסים ממנו ומבצע בהתאם, ₪ ע בהתאם, כלומר שיטה מלויס, שתנועותיהס מתחיליס בדיסקט 1 4 : נוספת של קלט. וממשיכות בדיסקט 2, או על מנת להציג על אני מנוי על עתונכס ונהנה מקריאה ועיון בו. השימושייס הנפוצים ביותר של עט אור המסך את התנועות הלא-מודפסות של אינני בקי בתחום המחשבים אך מעונין הס בחירת פריט מתוך שורה שלמה של כרטיס חשבון, יש להחליף דיסקטים, הלוך לדעת יותר ולכן ברצוני לבקש מכס . וחזור (שיטת דיסקט הוצא-דיסקט הכנס) שתקדישו מדור ללימוד בייסיק מרמה ל ב [ ו המסך מופיעות שורות שורות של הוראות אלו שאנו בוחרים למחוק, ואשר עברו בינונית + עד לרמה גבוהה, עד כמה שזה מתאפשר. של ו הדפסה - כלומר הודפסו בכרטיסים מלאים - 7 (!) ויש גיבוי. כך נשארת בשליטה מיידית כל לדוגמא, ישנן מספר הוראות שברצוני קר ה המתשב מבצע. שתסבירו; אששק, 5א0ק, וכו כדאי האינפורמציה הרלבנטית. שימוש נוסף לעט אור הוא שרטוט על גבי ג. אישוש ושיחזור. אלו יכולים, אמנס, להוות שתסבירו את ההוראות לכל המחשבים ולא ספציפית למחשב אחד. רצוי שתדגימו זאת המסך של תמונה או גרף והמחשב ב 8 כ ו , 0 ה ַ זנה"ח, זקוקות לשחזור אוטמט קולט" את התבנית אותה "צייר" עט מהיר, הכולל הצלה מירבית של החומר גם לפי תכניות שבהן מופיעות ההוראות הנ"ל. בתודה רצוי לציין עס זאת שכדאי לקנות קטטות שזמן ההקלטה שלהם קצר ככל האפשר, האור. מוזיקאי למשל יכול להשתמש שהוקש מאז הגיבוי האחרון. לדעתי, חייב בעט אור על מנת לבחור בתו הרצוי לו 0 לומל - כך שתקלה בורם , , כו ולשרטט את המנגינה על גבי "מחברת ה / איחסון ובסמן תגובה, הנדרשיס מתוכנה תווים" המוצגת במסך לאישוש ושיחזור מהירים. במערך קופה עקוון הפעולה של עט האור הוא ל זה דרוש. בנוסף לתוכנה, אפשר 0 הזכיר אמצעי ציוד כגון ₪8ע המאפשרות ניצול ה תכונות של תותח' להתגבר על הפסקות בזרס החשמל האלקטרוניס אשר מצייר את התמונה בנקודה אחת אני מסכים עס מר מורשת אלו הן שתי מיליס בשפת הבייסיק במסןך. תמונת המסך אינה יציבה. כל מערכת תוכנה חייבת להתריע על טק המאפשרות למפעיל המחשב לעבוד למעשה תותח אלקטרונים מצייר אותה אפשרי למאגרים ‏ - ולא לאפשר גישה = 0 פ'''''הההההההחתה) הסחעוב''/0 המחשפ''לי ‏ ח אריה ברסטנו תלמיד חובב מחשביסם רמת גן בדיקה מספר 1. מהירות דאשא :סד...מס; בדיקה מספר 3. מהירות ה-אאעזפח 508 60 ואפאז..;ו השבועון שאוז בחר במחשב אישי כאיש השנה, ואין זה סוד שתחילת שנות השמונים מאופיינות על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה והורדת מחיריס דרמטית בתעשית המחשביס האישיים. גם המחשביס הביתיים נהנו מתופעה כפולה זו, ואכן כעשרים מחשביס ביתיים המספקים גרפיקה, צבע, שעשועים, לומדה, ואפילו שימושיסם מטחריים מוגבלים נמכריס בארץ במחירים סביריס הרוכש הפוטנציאלי של המחשב הביתי עומד משתאה מול גודל ההיצע ושפע האפשרויות ומדור זה בא לעזור לו בקבלת ההחלטה "איזה מחשב לקנות" כל המחשבים נבדקים על ידי אנשי מקצוע אולס אנו נעשה כל מאמץ לנסות ולראות את המחשב הביתי בעיניו של חובב, שזה לו המפגש הראשון עס נושא עיבוד הנתונים האוטומטי (מחשב בקיצור). התחרות שבין הסינקלר, הקומודור, האטארי, הטקסס אינסטרומנט, תואמי האפל, ה886 הג'יני, הדרגון והאדיוקט גרמו לכך שגס בתנאי שוק של ביקוש גדול יורדיסם המחירים: הספקטוום של סינקלר מייצג דור מחשביס שנותן יחס טוב של מחיר ביצועים, כמוהו גס ה-1 08!6 שנכנס זה עתה לשוק הישראלין לשניהם לוח מקשים מוגבל מבחינה מכנית. ה-20 6!|?% אשר לו לוח מקשים מלא וטוב מוגבל ביחידה הבסיסית ל-א3,5 ₪4 בלבד, אך הזמן הרב שהוא בשוק איפשר לייצר עבורו כסוי רב בתוכנה, דבר הנכון גם לתואמי האפל שמשתמשיסם במידת האפשר "הרוכש הפוטנציאלי עומד משתאה מול גודל ההיצע ושפע האפשוויות ומדור זה בא לעזור לו בקבלת ההחלטה 'איזה מחשב לקנות.. שלושת ‏ "האסים" היקוים אטאוי 800, קומודור 64, וד 8.. 'י... למחשב אישי חמש דרגות בטבלת הציונים: מעולה, טוב מאז, טוב וכמעט ‏ טוב '... לקנות מחשב על סמך בדיקת מהירות זה כמו לקנות מקורר לפי הספק מנורת התאורה שבפנים...' בתכניות,שפותחו עבור מחשב ה-ו| 301.5 המקורי. הז 4 מחשב שייצורו עולה יותר ממחירנ אך דורש "חתונה קתולית" עס התוכנה של טקטסס אינסטרומנט היקרה יחסית. האטארי 400 שמספק 8 המחשב''י את המעולה שבגרפיקת המחשבים הביתיים עס - מקלדת מגעים. הדרגון 32 שמחכה עדיין לציוד הקפי ונועד להתחרות במתשב הצבע של 580אד וכידוע מתחריס רק במשהו טוב. לא נשכח את ה-שוא65 הצבעוני, מכשיר שנותן הרבה "מחשב" תמורת השקל אך עדין חסר כסוי בתוכנה, וכמובן את שלושת ה'אסיס', היקריס אומנס,אבל... אטארי 800 שילוב של מחשב טוב עס תוכנה מגוונת; קומודור 64 עס מערכת ה-םא800 הטובה ביותר בשוק המחשבים הביתיים; וה880 מחשב חסר פשרות אבל גם בתחום המחיר. במדור זה נבדוק את תכונות כל המחשבים שנוכל להשיג לבדיקה,יתרונותיהס וחסרונותיהם, הכל תוך כדי התיחסות למחירם. כמה מליס על טבלת הציונים. בהנחה שאין דבר כזה מחשב רע, להמחשב אישי חמש דרגות :מעולה, (לדוגמא הגרפיקה של האטארי, ה-פאטספ של ה-64 8ס, הבייסיק של ה-880); טוב מאד (לוח המקשים של ה- סוו,הבייסיק של הספקטרום, המבנה הפיזי של ה-99/וד הזיכרון של הדרגון),ט1ב (צבע וגרפיקה של ה-8880ז/, כמעט טוב (ההרחבות לאטארי);וחלש (לוח מקשי ה- 281, פורמט המסך של ה-סוט, תיעוד וופוא מיקרו פרופסור). כל הציונים יהיו יחסיים למחיר, כמובן, כך שאין לצפות מהספקטרום שיהיה לו לוח מקשי 56 8 או של 16/ ויהיה זיכרון של המיקרופרופסור או של 5וא65 ויהיה פאטס5 של ה-880. טבלת ההשגים תיכלול גם 4 בדיקות של מהירות הביצוע. התכניות לבדיקה מבוססות על תכניות הירחון פטספסווא שפורסמו בשנת 1977; מאחר והמדובר במחשבים ביתיים בחרנו ועיבדנו את הבדיקות המענינות את המשתמש הביתי. 4 "זה הדפ" דאוחק 100 0 0 1 = 0% 08 110 6% זאשא 120 "סאש" זאוחק 130 סאם 140 בדיקה מספר 2. מהירות אפוד ...תו ושימוש בארבע פעולות החשבון "זה זפ" דאוחק 100 0 = א0 110 1+ א0 = א0 120 130 ₪ = 06/2 = 3 + 4 - 5 140 60 508 0 0 אהד 1000 8 6% א| 150 "סאש=" זאוחק 160 סאם 170 אהטזסשה 200 "זה דפ" זאוהץ 100 | הפחתת הזמן שלוקחת בדיקה 3 מ-27 תיתן 0 11008 | את מהירות ביצוע הוראות 1+ 08 = 66 120 | אמעטזפם 5 - 4 + 8 < 09/2 = 4 130 0 אזםחד 1000 8 א0 =| 140 |08 בדיקה מספר 4. בדיקת מהירות ביצוע ווהי 150 הוראת *ו (ללא ארבע פעולות החשבון). סאם 160 יש לזכור שבדיקות אלו הס להתייחסות בלבד ואסור להסתמך רק עליהם כאשר מחליטים אשטה מחשב לקנות. הדבר דומה לקניית מקרר לפי הספק מנורת תאורה שבפנים. (אחד המגזיניס הצליח אפילו להוכיח בעזרת בדיקות שה-881א2 טוב ספ שפו) הקריטריונים אשר לפיהם נבחניס המחשבים הביתייס יהיו בחלקס בגוף הבדיקה, ובחלקס בטבלת ההשגיס. המבחן יכסה את התחומיס הבאיס: ציכרוןו מבנה, לוח המקשים, המסך (איכות התמונה), צבע וגרפיקה, צליל, קלות בעריכה 6אוזוסם, תיעוד, תוכנה, ציוד הקפי וציוד אחסנה, הרחבות ועושר שפת ה-0ו808. מבט מקרוב לא בא להחליט עבורך איזה מחשב לקנות. אס אתה רוצה מחשב בגלל השכן, קנה הכי גדול - הכי יקר. אם דרוש לך איש מכירות שישכנע אותך למה יש לך צורך במחשב, קנה כרטיס מנוי לקאנטרי א קלוב. אבל אם אתה יודע מה הדרישות שלך ומהו תקציבך, מבט מקרוב יעזור לך במתן האינפורמציה , . לאחר מכן תסכם לעצמך מספר אלטרנטיבות, בצע " 2 / הערכה ובחר באלטרנטיבה הטובה יותר. בהצלחה! . 6 - סמס הררעורך טכנ = אויה נחום תכנות בפשטות שוב ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים. ספר ללימוד עצמי של שפת הביסיק המתקדםס מן הקל אל מתוכניות פשוטות, דרך חישובים ומשחקי מסך עד לטבלאות ולגראפים. המחיר --.230 ש. המפיץ: לוני כהן בע''מ, נחלת בנימין 5, ת''א, טלפון 623693. אפשר להזמין בדואו. "זה זפ" זאוהץ 100 110 08 0 1 08 = א60 120 0 אשד 1000 ₪ 06 או 130 "סא" זאוחץ 140 150 ₪0 הכבד. הספו שילווה אותך הספחטב'')י מחשב הספקטרום הוא מחשב ביתי תוצרת מפעלי סינקלר באנגליה. המחשב משווק באר בשתי תצורות האחת 166 במחיר 325 דולר, והשניה 48% במחיר 425 דולר. הרחבה מ-16 אל 48% עולה 110 דולר. (כל המחירים ללא מע"מ). היחידה הבטיטית מטספקת צבע, גרפיקה במיקוד גבוה (0₪ו01.ו₪5680 6) וקול. המחשב מתחבר לטלווטיה ביתית ומשתמש ברשמקול ביתי לאחסון תוכניות ונתוניס. לספקטווס ישנה אפשרות חיבור למדפסת טרמאלית, והיבואניס (חברת קומפטרייד מחשבים אישיים) מבטיחים גם מיקרו כונן (=עומססה סו אש) בעתיד הקרוב ישן 1.7788 הקופ עטנ הלמח ב 195 באצ אל השס 3 מבנה: המחשב וע ז8560 א2 שוקל כחצי קילו (520 גרס) ומידותיו הן: רוחב 223 מ"מ, עומק 144 מ"מ, וגובה 30 מ"מ, בהחלט מחשב קטן וקל משקל. צבע הקופסה שחור עס פס צבעוני (כחול ירוק צהוב אדוס) בחלקו הימני. בחלקו העליון של המחשב אפשר למצוא את שס היצרן בבלט ושס המחשב בדפוט לבן. המקשים צבועיס באפור כחול ואילו הפונקציות שלהסם בלבן, אדוס, וירוק. מקשי פונקציית הצבע מסומנים בצבע המתאים., חלקים הניתניס לזיהוי בחלק הפנימי הס הרמקול | הפנימי, ה-הסזג ועססא =אט, ה-סשדוששוססט) צגחחהה 0ו06)), ה-עק6 וה-אסח אלו הס ה-08ו0 הגדוליס. ואילו ה-אגח הס 8 קו6₪ הקטנים יותר, וסת המתח וגופי פיזור החוס בחלקו האחורי של הספקטוום אפשר למצוא את ואעחהז6םק5 2% סמס הררי המחשב מתחמם, יחסית, מהר ודא שספק הכוח עבר בדיקה החיבור למתח (906), לוח החיבוריסם עבור מדפסת, כונן, תקשורת, חיבור לרשמקול (8ג5 ,סוא) וחיבור לטלוויזיה. כל ה-8ו04 יושביס בתוך ז800%6 למעט ה-1ט שיושב ב- 80480 זוטסחוס סש=זאומק המשמש גס כמפזר חוס (סה"כ המחשב מתחמס למדי בהפעלה רצופה) 8 -. הפחטוב'' המקלדת ‏ "'עושה" בהתחלה בעיות אבל מתוגלים מהר ספק הכוח נפרד מהיחידה הבסיסית ומסופק ללא תקע. מאחר ששווקו בעבר מספר ספקי כוח פגומים יש לוודא (בעזרת פיתקית מודבקת) שאכן ספק הכוח עבר בדיקה לאחר ה-26.2.83 ה-00 הוא מסוג 2804 של חברת 21086 שלו 8 דוח ומהווה פיתוח של ה-8080. ה-00 עובד בתדר של 3,5 2 המקלדת: לוח המקשיס עשוי מגומי מוקשה ובעל תנועה חלקית. המקש מזכיר בצורתו ובתחושה מחק עיפרון. על כל מקש מצוירים 3 סימנים. לדוגמא: האות א הוראות ה-ז8!)! וסימן +, כולס על מקש אחד. כמו כן יש לרוב המקשים שתי פונקציות נוספות המודפסות על גבי המשטח עצמו. בתחילה קשה למצוא את הפונקציות של כל מקש ומקש אולם משתמשי הספקטרוס טועניס שלאחר זמן קצר מתרגלים לכך. ההדפסה האדומה על גבי המקש אינה ברורה מספיק בעיקר בתנאי תאורה בלתי מתאימים. למחשב 40 מקשים אשר ממלאיס 183 פונקציות ועוד 8 צבעים. למקלדת אפשרות לאותיות גדולות וקטנות עס אפשרות נעילה על אותיות גדולות (006.! 58גס). כל מילות הבייסיק מתקבלות בלחיצת מקש אחת בלבד, כמו כן יש 16 צורות גרפיות, 22 צבעיס מפוקחיס מהמקלדת וכן 21 צורות גרפיות המתוכנתות על לד המשתמש. כל המקשים בלחיצה רצופה הם סז והככב;! תצוגה: לספקטרוס 32 תוויס בשורה ו-24 שורות כאשר המסך מתחלק לשניים; החלק העליון רגיל ובו 22 שורות משמש את שורות התוכניות, התוצאות, והפקודות. 4 | 8.40% [ שד ופם 5 שעור . ו " סו שאו | ספסוץ פטאזד | 006% 5 ב-! הז א 0006 35 1 ב 5 א וו זו אזום סז ו זואוהי | ו זו והחלק התחתון שבו בדרך כלל 2 שורות מראה את הפקודות, את השורה בתוכנית אשר אותה טוענים, או השורה הנמצאת בשלב זוסם. כמו כן מופיעות בשורות אלו ההודעות של המחשב למפעיל. למסך ישנה אפשרות חלקית ל-6אוזופ5 א80855. תצוגת המסך: נבדקה בשתי טלווטיות, שחור-לבן וצבעונית. בשני המקרים התקבלה תמונה טובה. שיטת המסך היא סגו ץחסוופוא, במיקוד של 256192 עם אפשרות לבחירה של אחד משמונת הצבעיס עבור התווים, הרקע, והשוליים. לתוויס ישנה אפשרות של שינוי הבהירות, ניצוץ או מופע קבוע. לספקטרוס מתאס ₪ פנימי לטלוויזיה בערו 36 )א חש קול: לספקטרוס יש רמקול מיניאטורי פנימי המספק סאעס50 ב-10 אוקטבות. אולם, ככל שמתרחקיס מצלילי "דו" המרכזי, הרי שגם בלשון המעטה אין זה ו=--₪1, ואכן הגדרת 8555 מתאימה לו במיוחד. חיבור למערכת קול חיצונית משפרת במקצת את ה-80%0 ל גרפיקה: לספקטרוס אפשרות גרפית נרחבת, שרטוט קוויס וקשתות בעזרת הפקודות: חס לקוויס ישרים ו 5 וס לקשתות ומעגלים. זס)|ס מאפשר שרטוט נקודה רזאוסט מאפשר הארת א בודד הספקטרום מאפשר עירוב טקסט וגרפיק צבע: לצר/ פקודת ה-0ו849 עבור הצבע הס 6 0 הס השק ק לצבע הרקע, כמו כ 1 שוח ו-1/48=. פקודה מעניינת במיוחד 1 פס המאפשרת לכתוב מעל טקסט או גרפיקה הנמצאיס כבר על המסך. פקודת ה-885ם/א! מאפשרת היפוך הצבע של הרקע עס הטקסט לצרכי הדגשת לספקטרוס שמונה צבעים והם: - שחור, כחול, אדוס סגול, ירוק, תכלת, צהוב ולבן שפת בייסיק עשירה מאוד כדאי לשפר את איכות הקול תוכנה מצוינת ציוד אחסנה: המחשב בתצורתו מסוגל להעטיק רשמקול ביתי לשם איחסון נתוניס ותוכניות (המשתנים נשמרים באיחסון). החיבור נעשה בעזרת כבל כפול עם תקעים של 3.5 מ'ימ. הספקטרום רגיש ביותר לכיונון העוצמה של הרשמקול ולאחר מספר ניטיונות נפל הצלחתי להגיע לרמה הנכונה. מהירות הפעולה של וישום וקריאח מרשימה. בעתיד מתוכנן כונן דיטקיס זעיר שמחירו עדיין לא נקבע. מערכת ההפעלה כבר נמצאת במחשב כולל פקודות 631, 0.086 ₪ז6 )06 ₪386 דהומהס;, ששסוש ו-אשפס ציוד חיקפי: חמשווק מבטיח שבעתיד יהיה במשק 48232 שיאפשר חיבור המחשב למדפטת, מטופים, ומחשביס אחרים התואמיס את ה-48232. מדפטת של טינקלר שפותחה עבור ה-81א? תואמת את הטפקטרוס ומטפקת סאגו צ0ס הן של תווי ה-וו80א והן של תצוגת המסך המדפסת הטרמאלית זולה יחטית והתוצאות בהתאס תיעוד: המחשב מגיע יחד עס שני ספריס באנגלית אסוזסטססאזאו. המכיל 30 עמוד ובו 9 העוסקיסם בחכנת המחשב לפעולה, הסבר על המקלדת שימוש במחשב כמחשבון כיס, פקודות פשוטות תיו נות פשוט שימוש ברשמקול, צבע, קול וכו הספר השני א ווא03סאק 0ו9א₪ מכיל :23 עמוד ובו פירוט והרחבות בנושאי המחשב. בספר 26 פרקיס המסבי פקודות הספקטרוס ההסבריס מתחי לים מתיכנות פשוט. לולאות, תוכניות משנה מחרוזות, פונקציות, מספריס אקראיים, משתני מערך גרפיקה, צבע, תנועה, קול, רשמקול, והתחברות לציוד היקפי נוסף. חלק מחספר הס הנספחים שמהוויס נכט יקר עוך לכל מתוכ נת מתקדס. לספקטרוס טפרות ספת במיוחד בו זוצאה אנגלית ממנה אציין שלושה ספר 1 אל 6 6אוה גוא ואטח ז560 באוזסטססהז או )סאו8 בהוצאת א6₪%%0 ומיועד לערוך לחוב חכרות עס נושא שפת המכונה חראשון פרקים את כל ביטויים -ל 5 אלא ק הלפת למית הלעה חח הש 2 מפסאטגש 808 -- אסואה 60 טעה ז5060 סוד בהוצאת 86צו. ספר זה הוא הוראות כיצד לכתוב תוכניות למשחקיס | 3 :666 ;2255--6455 05 אססג אעהז50ם שד אאגפ/שם גם ספר זה מכיל תוכניות והסברים לכתיבת משחקיס המגזין המפורט ביותר למשתמשי הספקטרוס הוא הדו ירחון "6אוזשקוא600 א2" בהוצאת 388 תוכנה: למרות שהמחשב חדש יחסית, מיוצרת כבר עבורו תוכנה מעולה החל ממשחקים, דרך לומדה לעסקיס | באחד המגזיניסם ספרתי לא פחות מ-250 תוכניות שונות ...ו שימושים אפשריים: ללא ספק, מחשב הספקטרום הוא מחשב ביתי המיועד בעיקר לחובבים. עיקר השימוש בו לשעשוע, לייצר גרפיקה, לתוכנת את ה-80--2 בשפת מכונה וללמוד לתוכנת. בעתיד, עם כניסת הכונן, יהיו למחשב גס שימושיס מסחרייס אולס מוגבליס ביותר. וה מחשב | ביתי ולא מסחרי ו שי 0 ה6קגק 10 6 אאו 20 2 הפסהסם 40 50 8 ה "?צ₪א זהמצ "זטקאו 60 "ושצפ" ;10 ,10 דג זאוחק אשחד "" = 45 =| 65 8 ;0 ,0 זא דאוחק 70 0 0ז 200.80 808 60 80 1 סד 0 = א 08" 200 | ו1- ששז8 167 סז 175 = ץ ₪08 210 צ-- 178 דא דאוחק אשחד 1 = (צ,א) זאוסט זו שי ץזאשא 230 אדאטא 240 ,אהטזשה 250 ש שי תוצאות בדיקת מהירות ביצוע בדיקה מספר 1 1 שניות בדיקה מספר 2 - 20.4 שנלות בדיקה מספר 53 4 שנליות בריקה מספר 4 7 שניות טוב מאד טוב מטבלת הביצועים/מחיר של הספקטרוס מסתבר שברוב הקטגוריות המחשב נותן תמורה מלאה עבור ₪ זה בהחלט מחשב ממוצע במחיר ממוצע נמוך = 2 המחטב'י/0י - % 0 4 0 ש 0 8% ש זלכרהן מבנה לוח המקשים מסך (איכות תמונה) צבע וגרפיקה צללל עריכה תיעוד תוכנה ציוד הקפי ציוד אתסנה הרחבות בייסיק --אם אתה זסאבּו/ הסופוסש 6זב1/] הסופוססכו 5 .)א הוא המחעוב האיטי שלך המחשב הקטן של החברה הגדולה כאשר חברה כה גדולה כ-68א מציעה לך מחשב כה קטן- טבעי שיהיו בו יתרונות גדולים. ה-/ 818 חסופוספס המיועד לביתך ולעסקיך, מאפשר שימוש במגוון עצום של תוכניות-מדף שפותחו בארץ ובעולם (למערכות הפעלה 80-₪/60, 86-וא/ק6, 005 - 5וא, ובשפות כגון 6 5641ק, 1ו6080). למחשב שתי יחידות עיבוד מרכזיות. || 200 זכרון פנימי עד חצי מיליון בתים, שני כונני דיסקטים, 0 / / (וכן דיסק בנפח 10 מיליון בתים) 20 מקשים יעודיים ברי"תכנות | קל לעבד בו נתונים גרפיים בעדינות אמנותית ממ ובתצוגה צבעונית. היחידות השונות המרכיבות אותו מתחברות *בחיבור תקע" במתכונת . "ץצ וק 8 סט וק". י אנו חושבים גם על הצעד הבא: 4 , לא יקח הרבה זמן עד שיתברר לך. :ו שה.צ.וא.ס הוא גם מרכיב ברשת להחלפת מידע ועיבודו בתקשורת. ₪ 7 = חיחכום מירבי - ב 0./!4. המחנטב האינטי של ₪830 י.א. מיטווך ובניו בע"מז דרויאנוב 5 ת"א.63143.טל 281151 רשימת מפיצים מורשים: אכיד בע"מ. רמת גן שד' הנר: ברשת מחשבים בע"מ. תל גש בע"מ. תליאביב. רז ₪ צריך לבדוק את השפעת הקרינח פילו הכלב, ידידו חטוב ביותר של האדם, נושך לפעמים. אבל מכיוון שאנו עוסקיס במחשביס ולא בכלבים, רצוי שנדע שגם ידידינו המחשבים, יכוליס | לגרוס לנזקיס בריאותיים. בכתבה זו אסקור בקצרה נושא זה כשהמטרה העיקרית לפתח מודעות לנזקים האפשרייס וע"י כך לנסות לצמצם קוינה צגי מחשב וטלוויזיות (ציבעוניות במיוחד) פולטים קרינה, בכמות מיזערית אמנס, אך בשילוביס מסוימיס של מרחק מהמטך וזמני עבודה ארוכים, ניתן להגיע לכמות קרינה שבהחלט אינה בריאה הסחשב'ישי לצורך הדגמה והשוואה, אביא שני מחשביס פופולארייסם שמייצגיס גישות שונות לזיווד המחשב 1) מחשבים בעלי צג אינטגראלי המסך בנוי כחלק מהמחשב ולא ניתן להפרדה (היצרניס ממליצים גס לא לנסות) כדוגמה לסוג זה ה-זפק של חברת סוס מחשביס בעלי צג נפרד. כאלה שמתחבריס לטלויזיה או שכוללים צג כיחידה נפרדת. דוגמה אופיינית לסוג זה ה-₪9-80ז ההבדל בין שתי הגישות ניכר גס ברמת החקרינה כפי שיתברר בהמשך. שני הסוגים פולטיס קרינה בדיוק כמו כל טלויזיה 12 אינטש שחור לבן. כלל זה תופס על-אף שה- זסשק מציג תוויס ירוקיס רקע שחור וה- 0 מציג תווים לכנים על רקע שחור אנו מביאים פרק מספר חדש סאג פסוא 8 מאת ה5זאג)64 מאפסטם ח. הספר יוצא לאור בעברית בהוצאת דליה פלד, סידרת '"אנשים ומחשבים'". מחשכיס מסוכניס ההשפעה של חשיפה לקרינה רגעית הנפלטת ממסן, אפילו ממרחק הסתכלות קטן כמו 30 ס"מ, לא מגדילה בכמות הנתנת למדידה את מידת הקרינה שסופג המפעיל (מעבר לקרינת הרקע שאדם סופג ממקורות אחריס) מטבע הדברים, פגיעה מקרינה היא פגיעה מצטברת, טיבעי שזמן החשיפה הוא אמת- צידה נוחה להערכת כמויות זעירות אלה. הקביעה שמסכי טלויזיה וצגי ווידאו אינס מסוכניס ופגיעתסם אפסית, מבוססת על מדידות והערכות לפי שעתיים עד ארבע שעות צפייה ליוס וזאת ממרחק צפיה של שני מטריס ויותר (צפייה אופיינית לטלוויזיה, בניגוד למחשב, שכדי לקרוא את הטקסט צריך להתקרב למסך) במקומות עבודה שוניס, בהס מגיע זמן החשיפה לקרינה לשמונה שעות ליום ויותר וממרחק של 0 ס"מ, שווה כמות הקרינה שנספגת לכמות שנספגת מצילום רנטגן רפואי מידי חמש שניס היבט חשוב של בעיית הקרינה - אנחנו יודעים מעט מאד על ההשפעות והטקים לטווח ארוך של קרינה זו על ילדים, יחסית למבוגרים. על-אף שלא ניתן למצוא נתוניס בנושא זה, כבר היוס ברור שלילדים יהיו הזדמנויות רבות יותר להחשף לקרינה (מצפייה בטלוויזיה, בסירטי ווידאו, משחקי- טלויזיה, עבודה עם מחשב, מכונות משחק אלקטרוניות ועוד שיקוציס) מיקרומחשבים כמו ה-ון=.|שפג ה-6ק שפו והאטארי, מתחבריס למסך ניפרד. אס מחברים אליהם טלויטזיה שחור-לבן או צג ווידאו מונוכרומטי (הכוונה לצג צבע אחד לבן או ירוק), נחשפים לקרינה, אולס להבדיל מהמחשבים בהם הצג בנוי היחידה אינטגרלית, במקרה זה אפשר להרחיק את הצג מהמקלדת מבלי לגרום לאי נוחות, ובכך מקטינים את כמות הקרינה שסופגים. כלל חשוב הוא שככל שנתרחק מהמסן, קטנה כמות הקרינה ועצמתה. היחס בין עצמת הקרינה והמרחק מהמקור (המסך) פועל לפי כלל ריבוע המרחק. כך שהגדלת המרחק מהצג פי-שניים, מקטינה את עצמת הקרינה הנספגת פי-ארבע. בישראל הבעייה חמורה טאת משוס שרביס קנו מחשבים ביתיים זולים, ללא צג (כדוגמת ה-81-א2). רבים שנשארו להם טלוויזיות שחור-לבן ישנות כפתרון זול (זכר למהפכת הצבע של ארידור), וחיברו אותן כצגים. לכאורה נראה הדבר כניצול אידאלי של הטלוויזיות האלה אך קיימת בעייה שלא מספיק אנשים מודעים לה חלק ממכשירים אלה, נוצרו לפני שיצאו תקנות מחמירות לקרינה מותרת וחלקם פולט קרינה (בעיקר אלה שנולדו לפני 1967) בכמות מאד לא בריאה. טלוויזיות כאלה יכולות לגרוס לכאבי-ראש אחרי עבודה של מספר שעות צבע הוא לא רק יופי אס משתמשיסם בטלויזיה ציבעונית או בצג ווידאו ציבעוני, במרחק נוח לקריאה (נאמר 0 עד 80 ס"מ), יכולה רמת הקרינה לחיות גבוהה בהרבה מהרמות שצוינו בעבודה עס צג שחור-לבן רופאים ואנשי"חינוך אמריקאנים ממליציס| להשתמש בצגים ציבעונים כאמצעי מישני, ובצג שחור לבן לעבודה רגילה מצד שני, שימוש בצג צבעוני להצגה גרפית או למשחקים, שבנוייס לשימוש נוח ממרחק צפייה רגיל בטלויזיה, חושפים את המשתמש לרמת קרינה ששווה בדיוק לצפיח בטלושטיה (מאותו מרחק) מספר נתונים להסברת נושא המרחק לדוגמא: עבודה של 8 שעות ביום מול צג, במרחק 30 טס"צ מהמסן, תחשוף אותנו לכמות קוינה גדולה פי ארבע מהכמות שהיינו נחשפיס לה לו היינו מתרחקיס 60 ס"מ מהמסך. לחילופין, לו חיינו עובדים שעתייס בלבד במרחק 30 ס"מ חיינו סופגים אותה כמות קרינה כמו בעבודה של שמונה שעות ליוס במרחק 60 ט"מ נא לא להתפס לבהלה ולזרוק את המחשבים, או להתחיל לשחק משחקי טלוטיה בעזרת מדפסת. אף אחת מרמות, הקרינה האלה אינה גבוהה מאוד וצריך לזכור שכמות קטנח מאד, נשארת קטנה אס כשמגדילים אותה פי-ארבע. אך אס ניתן להקטינה ע"י שינוי הרגלי העבודה, כדאי הדבר, במיוחד בעבודה עם צג צבעוני שס רמת הקרינה יכולה להיות גדולה פי-12 עד" 0 ממסך דומה שחור-לבן (או ירוק) כתוצאה מבעיות אלה, נדרשו יצרני המחשבים בארצות אירופאיות מסוימות להפריד בין יחידות הצג והמקלדת (כמו שנעשה ב-ש₪|מסקה ובאטארי), הפרדה זו מאפשרת להרחיק את הצג מבלי לפגוע בנוחות הגישה למקלדת. (בדרך כלל באה ההפרדה הזאת על חשבון המחיר, שעולה בעקבות תוספת קופטסאות נפרדות, מחברים וכבליס) יש הגורסים שעדיף להשתמש בכל-זאת במסך אינטגראלי (בעיקר בבתי"ספר). גישה זו נובעת מההכרה שפצוץ של מנורת מטך של צג נופל, בעקבות ת'קל של הילד עס החוט או סתסםס התלהבות, יכולה לגרוס לו לפגיעה חמורה יותר מהפגיעה של תוספת כמו הקרינה עוד בהקשר זה יש לציין שסוגיס חדשיס של מסכים וטכנולוגיות יצור מבטיחיס לנו שהדור הבא של מטכים יפלוט רמה אפסית ואף יהיה "נטול" קרינה. בעקבות הגברת המודעות לנושא, מושקעים כרגע יותר אמצעים בפיתוח המטכים סביר שהשימוש במסכי 60 (תצוגת קריסטל נוולית כמו בשעונים), יורחב את משוס שמסכיט אלה לא פולטיסם קרינה (חם פטסיביים, מחזירים אור ולא פולטים) המתכנתים המאובקיס בעיה נוספת, חמורה פחות, מתעוררת כשיושבים פרקי"%מן ארוכים ליד צג ווידאו; החשמל הטטאטי. יתכן ששמת-לב כי בשעת שמתקרבים למטך טלויויה, אפשר "להרגיש" בקיומו של חשמל טטאטי המטען החשמלי נוצר כתוצאה מהמתח הגבוח שמסופק למשך (כ-20,000 יולט) כשמתקרביס או יושבים בצמוד למטך, יתכן מצב שהוא ישרה מתח ו"יטען" חלקים מגופנו. כשס שפיטות נייר נצמדות למטרק | אחריר שמסתרקיס בו, כך יכולים להצמד אלינו האבק שבאויר, וכל שאר הדבריס הקטניס והמלוכלכים שמרחפים בו בארה"ב דווח על מספר מקרים בהם התלוננו מפעילי מחשב בעיקר נשים שהתאפרו, על כך שהאבק נדבק לפניהם, גורס לגירוייס ולפעמיס אף לזיהוס בעור יש לציין שבמקרים שדווחו יתכן והיו מקורות אחרים של יינון אויר, דוגמת שטיחים מקיר לקיר שנטענו אחרי שדרכו עליהם הדרך היחידה להלחם בתופעות האלה היא לשמור יותר בקפדנות על נקיון העור (לא יזיק, להיות קצת יותר נקיים גם אם לא נטעניס בחשמל סטאטי) כאבי עיניים אנשיס רביס שעובדיס עם מסוף או מיקרומחשב, מתלונניסם על כאבי עינייס 1 שט( 001 )טג , ועייפות מוגברת. תופעות אלה נפוצות בעיקר בקרב אנשיס שעובדיס 30 עד 40 שעות בשבוע מול צג. גס חובביסם העובדים פרקי זמן קצרים יותר, סובלים לעיתים מכאבי עיניים, בכדי להבין את הסיבה לכך, צריך לזכור שהתמונה המוצגת על המסך מורכבת משילוב של נקודות זעירות. מחשבים מסוימיס מכילים יותר נקודות ליצירת אות או תו ואחרים פחות (פונקציה של מחיר, בדרך כלל). במחשביס משוכללים קימות יותר נקודות והן קטנות יותר (64/₪ אסוזע ו35580). בדרך-כלל נוח לקרוא אותן מפני שהעין צריכה להתמקד בנקודות, וככל שהתו בנוי מיותר נקודות, קל לעין "למרוח" את אוסף הנקודות ולראותו כאות חלקה ככל שהנקודות גדולות יותר הן גראות כאוסף מרצד של רבועיס והעין מתעייפת מהר. 1 כשבוחרים מחשב, רצוי להתחשב בנתוני 6 הפחעוב''/)י הרזולוציה, ולהשתדל לבחור במחשב שיהיה נוח לעבוד איתו מבלי לעייף את העינייס סיבה נוספת לכאבי עיניים והפרעות על המסך. בעיה זו נפוצה בעקר בקרב מפעילי המחשביס הביתיים ומתאפיינת בקויס או נקודות שמרצדים על המסך. הפרעות מסוג כזה מיותוות לגמרי ובעזרת טיפול נכון אפשר לתקן אותן אזכיר פה מספר בעיות פופולאריות ודרכיס כלליות לפתרונן 1) הטלוטשיה לא מכוונת במדויק לתדר השדור של המתאסם שבמחשב ייתכן שהיא מכוונת לאחת ההרמוניות החלשות של השדור במקוס לתדר הנכון. ) סיכוך לא תקין אי-שסם, בין המתאם לטלוויזיה; צריך לארק ולסכך 3) הפרעות חשמליות מספק הכוח; ניתן לבדוק (למי שעוסק באלקטרוניקה) בעזרת אוסצילסקופ, לאתר את הבעייה ולסנן את הרעשיסם תאורה לא נכונה קייס הבדל גדול בין ראיית עצמיס ע"י אור מוחזר (כמו קריאת שורות אלה או בעצס ראיית רוב העצמים ביקוס), לבין ראיית עצמיס הפולטיס בעצמס אור - כמו תמונה על מסך טלוויזיה בדרך-כלל, נוהגים אנשיסם לעמס את אורות הרקע כשהם צופיס בתצוגה פולטת אור כמו טלויזיה, ולהגביר את תאורת הרקע כשהס צופים בעצמים שמוחזר מהם אור (כמו בשעות קריאת ספר). כשמסתכלים בעצס שמחזיר אור, קל לעיין להסתגל לעוצמת התאורה של עצמים אחרים בסביבה. אולס, כשצופים בתצוגה פולטת- אור ומעביריסם מבט הצידה, לרקע חשוב יותר, שאינו פולט אור, מעייף המעבר החד בין האור לחושך את העלניים. אי לכך, בעבודה עס צג מחשב, צריך לתכנן את התאורה בקפידה כך שאזורי הרקע של המסך והמקלדת יוארו באור בהיר, ואת בזוית כזו שלא תגרוס לסינוור והבהקה מהמסך, ובעצמה שתישאר נמוכה מעצמת ההארה של המסך. עבודה רצופה עם צג מחשב מואר בצורה לא נכונה יכולה לגרוס לכאבי עינייס וראש מיותרים, עייפות מוגברת והקטנת התפוקה. חבל. אס משקיעיס כבר במחשב, אפשר להשקיע עוד קצת במנורה פשוטה. כמוזכן, יש לשיס-לב ולהמנע ממצביס של סנוור ישיר מהשמש או מהחלון על המסך עצמו וגסם מאחורי הצג. באוניברסיטת ת"א לדוגמא, מוצבת שורה של מסופיסם בזוית כזאת, שכל שעות הבוקר צריכיסם | המפעילים להיות "חמושים" במשקפיים. מידי פעסם מציגיסם מומחיסם סידור צבעיס של תוים ורקע שאמור להקטין את הגורמיס לעיפות ולכאבי-העיניים. השיטה העדיפה; שיטת היפוך ווידאו (₪5/5895 סשסוצ) שבה אותיות שחורות או ירוקות על רקע לבן (היתרון העיקרי בשיטה זו: הרקע הבהיר משתלב עס הסביבה ומאפשר להתייחס לכתוב כמו לקריאה בספר). לסיכום. אין ספק שניתן למנוע או להקטין חלק מבעיות של תאוס אדס-מחשב. אס רק נהיה מודעים לנזקים ולא נשלים איתם, הרי שגם את ידידנו הנושך (מההתחלה) ניתן לאלף אביב סופר, סטודנט למתימטיקה באוניברסיטת תל-אביב. עוסק בפיתוח מיכשור ממוחשב לבקרת טיסה. בן 18, טוען שהוא ככר 19 שנים בענף המחשבים. טוס שת "אהי הָטן" ואח00 )רכוש ה"אַסקה כצטיתיי מיקרו-מחשב אישי רב-תוכניות וביצועים; לבית למשרד ולעסק הקטן; עם 16,000 סוגי-תוכנה. שהוא בדיוק כמו ה"אפפל [" ש | עם ביצועים זהים ל"אפפל ][" 07 | ובכ-1/2 מחיר בלבד ובנוסף יש לו גם ותוּאֶם לכל התוכניות המגוונות ממחירי ה"אפפל"... לוח מקשים ספרתי. ולכל משחקי המחשב של "אפפל ון". גולדן זז ₪=ס.601 המחשב האישי המתוחכם ! המבוקש בכל העולם... עכשיו במחיר היכרות ובתנאים שאי אפשר לסרב להם!! 0 5 +מעימ כולל ערכת מחשב שלמה: מחשב. כונן דיסקטים מאיכות מעולה. מתאם לכונן. מתאם לטלויזיה צבעונית. ידית למשחקים. מוניטור "12 ירוק. לוח מקשים ספרתי נוסף. אותיות באנגלית ובעברית. הסבה לעברית. + אחריות מלאה לשנה שלמה. + שרות מהימן ומיומן. ₪ .א יה ₪ ₪ +% זים גם למחשבי "אפפל |") במחירים נמוכים במיוחד כגון ' : " ים (התואנזי ניתן לרכוש אביזרים, פריטים בודדים וכרטיסיו | 0 כרטיס 0 כרטיסי 80 סימנים, כרטיס 88232, כרטיס מתאם למודפסת. כרטיס בייסייק 0 יבוא שיווק ושרות: כורכז התכונה מוחטוכים בע"נו מקבוצת "מפעיל" בע"מ ו-"די-קל" בע"מ אולם תצוגה מכירה והדגמות: תל-אביב, רח' אחד העם 94 טל: 03-613779 המחשכ הכיתי מירה מרקוס בתשובה לשאלה "למה אתה קונה מחשבו" ענו רוב המבוגרים ח"משלמים", שפגשנו בחנויות לממכר מחשבים, "בשביל הילדים, בשביל העתיד שלהס" זוהי הצדקתס של חהמבוגריס - קוני המחשבים. והי גם תשובתס המקלה, המורידה כל אחריות או ציפיות מהאדס המבוגר. הוא לא צריך להצדיק את הקניה, זה לא בעבורו ולכן אין עליו להשתמש ו/או להוכיח שהמחשב היה נחוץ. יחד עס זאת, עתיד הילדים, חנוך הילדים הוא ההצדקה לכל. אין צורך במחשבה נוספת או תירוציס אחרים. אך למה להחבא מאחורי הילדים! האס רק לילדיס יש עתיד! ומהו עתיד המבוגריס! ומהו בכלל העתיד! העתיד בעולס המחשבים, בקצב ההתקדמות שלו כיום, היא פשוטו כמשמעו = מחר. בימים הקרובים ממש על פי לוח שלנו. מכאן ההצדקה לקנית מחשב אישי היא באמת אולי העתיד, אך העתיד של כולנו, לטוב ולרע, לא רק של הילדים. קצב האירועים, הפתוחיסם וההתקדמות של המחשביס הוא מדהים. קצב חדירתס לכל העולס הסובב אותנו - לאן שלא נברח - הוא מחיר כל כך שגס למבוגרים שבינינו תהא הזכות ואולי החובה להתמודד אתם. (גס לאותס שיצליחו לברוח לירח 8: המחטשט''/0י אי אפשר לברוח מהמחשבים; גם לירח הם יגיעו הדרך הקלה לחבב את המחשב עובות דרך התוכניות המוכנות יגיעו האסטרונאוטים עס המחשבים אין מפלט.) תופעה זו שבה המחשב עוטף אותנו יותר ויותר מידי יוסם היא כלל עולמית ובולטת במיוחד בישראל, לפחות על פי היחס בין מספר המחשביס לאוכלוסיה. זהו, אס תרצו, המשחק של דורנו. ה"הולה-הופ" של הדור שעלינו ללמוד ולשחק בו על פי רוחה של התקופה. :הו ה"משחק" של כולנו של המבוגריס והילדים כאחד מכאן שעלינו לאזור אומץ ולהודות בפה מלא - המחשב הוא בעבורנו, בעבור הילדים והמבוגריס כאחד בכדי שנחיה ברוח התקופה. כדאי שנאמר זאת הרבה, ובקול רס בכדי שאזנינו תשמענה ואנו נבין את שאנו אומריס אמרתי, לאזור אומץ! למה אומץ! אנו זקוקים לו כדי להודות כי קנינו את המחשב גם בעבורנו, המבוגריס ואם קנינו בעבורנו עלינו לגעת בו, ללמוד אותו ולהצדיק את ההשקעה יראת שווא מאותסם מחשבים ואנשי מחשביס., שתמיד היו נעוליסם במרתפים ממוסגים ועסוקיס ב"מלאכת הפליאה". המחשבים נראו כארונות ענקייס המסתיריס איזה פלא, משהו הנשגב מבינתסם והבנתס של בני אנוש רגילים, שרק המיוחדים להמוצלרעם מביניהם יוצרים אותו איזשהו קשר אני מכירה מורצים בתחומי המתימטיקה והפיזיקה שחוששים מהמפגש חבוות המחשבים משקיעות מאמצים להנעים את המפגש ₪ אותות המחשב לשבור את המיתוס המחשב והאנשיס שעסקו בו יצרו סביבס תחושת קדמה, פלא, מסתורין וחוסר הבנה. ולסביבה כזו עדיף לא לחדור אס רק אפשר. הפוחדיס להכנס לסביבה זו היו מכל שכבות האוכלוסיה וראוי אולי לציין שגס אנשי האקדמיה, פרופסורים ומרציס שעסוקים במלאכת היוס יוס שלהס בחידושים בראיה לעתיד, גם הס בין הפוחדים. ישנס מרציס רבים ואפילו בתחומי המתימטיקה, פיזיקה (שלכאורה נקשרו עס מחשב) שלא התקרבו למחשביס והעדיפו להעביר התמודדות זו לאנשי מקצוע או לתלמידיהם חשוב להדגיש שחוסר הידע, ההתרחקות והרתיעה היא נחלתם של כל אנשי המקצוע וכל שכבות האוכלוסיה. אל לך להרגיש לא נוח אס אינך מבין מושג מסוייסם במחשב, או שהשיחה נשמעת לך בשפה לא ידועה, הרינו להרגיעך, איש יקר, רובנו עדין לא מביניס וזה כולל גס את המנחלים, בעלי העסקים, מנהלי מחלקות בבתי חוליס, אנשי אקדמיה, עתונאיס ואנשי תקשורת למיניהם. כולס תוהיס באותה מבוכה ואס תדע שבתוך עמך הנך יושב - ייטב לך. הגדילו לעשות אנשי התקשורת ב"הְילת המחשב" כל תקלה לא מוסברת, משכורת שלא שולמה בזמן, טעות וכו'. הכל נקשר במחשב. המחשב עשה, המחשב טעה, המחשב יודע מה תהא האינפלציה בעוד שנה. ובכן המחשב לא טעה וגס לא יודע. האיש שמאחוריו, המתכנת מזין הנתוניסם זה שהפעיל אותו, יודע וגס טעה. אמר מי שאמר כבר לפני הרבה שניס שה"מחשב מספיק טפש בכדי לעשות את שאומריט לו" כל שהמחשב יעשה הוא יחזור הרבה פעמיס ברמת דיוק גבוהה ובמהירות אך דרך או פתרון שאנו פתרנו. גדולתו היא במהירות החשוב וביכולת הבצוע המהירה של פעולות וכמובן ביכולת האחסנה שלו - הזכרון. אין הוא יכול לפתור בעיה לוגית שאנו לא פתרנו קודס, זוהי הצגה גסה של הנושא ואולי מרגיעה משהו מהפחדים של השתלטות המחשב על העולם. עתה, כשהמחשב יצא מהמרתפים הסגוריס ומהחדרים הממוטגיס והגיע אלינו למשרד או לסלון, ירדה מעט מההילה ומהמסתורין מהמכשיר וגם ממפעיליו, ולמעשה יכולים גם אנו לנסות וליצור קשר עמו. נדמה לי, לפעמים, שהנגיעה הראשונה במחשב היא הבעיתית. אדם מבוגר, שכבר עבר כברת דרך בחייו, לגביו, אס יותר לי, זו כמו הקפיצה הראשונה למיט מהמקפצה הגבוהה. המון פחדים, מחשבות, דמיונות ואז עוצמים עינים פוסעיס את הפסיעה, ואנו במיס השאלה - האם נקפוץ שובז אס נקפוץ בפעם הראשונה, נכון, בזהירות ונהנה מקפיצה זו - סביר שנחזור עליה. כך גם במחשבים. עלינו להתיידד עם הכלי. ללמוד להכיר אותו פיזית חיצונית, לגעת ולהפעיל כל אשר בר הפעלה. להשתלט על כפתוריו ו לתת תוכן למחשב לאחר שהשתלטנו אנו כבר מרגישים טוב יותר, יושבים בצורה יותר נינוחה בכסא שממול המחשב ומישיריס מבט אליו אל התוכנה. הדרך הקלה יותר להתחבב ולחבב את המחשב היא דרך התוכנות המוכנות, שחברות המחשביס הכינו וכתבו בעבורנו לשמושנו, מבלי שנצטרך להתייגע ולהתאמ הפעלת התוכנות המוכנות היא מאד פשוטה, דומה למשחקי הטלביטיה, לא דורשת שוס כישורים מיוחדיס ומאפשרת לנו ללמוד את המחשב בדרך נוחה יותר מגווו הקורסים והמשחקים המוכניס הוא גדול וזוהי הדרך ללמוד את המחשב והפעלתו בצד למוד קורס ברגע שכל שעלינו יהא לעשות הוא להדליק את המחשב. לקבל הוראות מדויקות מה לעשות שלב שלב, ירווח לנו בת כנות המוכנות, ההוראות הן מפורשות בדרך כלל ומלוות במשוב חיובי ובחיזוקים לכישורנו התוכנות המתוחכמות יותר מטוות את ההסברים גרפיקה בציוריס ואת החיזוקים במוזיקה מעודדת או א | מזיקלים מתאימים. הן פונות אלינו למפעילים, בשס הפרטי ובמילים טובות כמו "יפה מאך גד" אר 'כל הכבוד משה" ועד "רחל המבריקה" או "כשרון של ממש" לגול ראשון מעין ור ות קצובות ומעניק הרגשה בטחון = - מה שיבטיח נסיון נוסף זה ב"הולה-הופ" של המחשב טובה ומנת ואס כך פסענו את הפסיעה הראשונה הצלחנו כמובן שכל איש ימדוד פסיעותיו על פי כישוריו ונטיותיו והעיקר שישיג המטרה. המשרה להתקרב למחשב בצורה הנוחה והקלה ביותר, תוך כדי הסרת הפחדים, הרתיעות וחוטר האמון העצמי. ועתה שכולנו עטוריס בזרי התקופה ועסם תחושה קלה יותר חשוב להדגיש, שהמפגש עס המחשב יכול להיות גם מתטסכל מאד אס נטעה בדרכנו. (אחד המאמריס הבאים בסדרה יוקדשו לקורסי המחשב ופרוט דרכי הלמוד של המחשב על בעיותיו.) מגוון תוכניות מקל על המפגש עצה לכולנו: כולנו הס כל אותס קוני המחשביס האישייסם. אחד הקריטריוניס החשוביס בקנית מחשב אישי, למשפחה או לאנשיס לא מקצועיים, היא כמות התוכנח הקימת ומותאמת למחשב זה. כמות התוכנה המוכנה בעברית או לפחות באנגלית. מגוון תוכנות יאפשר לגו מפגש נעיס וקל יותר עס המחשב התוכנות מאפשרות רווח מידי = עשיה, אס המדובר בפעילות או למוד קורס או חישוביס או משחקים. כמו כן, יאפשר השתלבות מהירח וקלה יותר של כל בני המשפחה. זה כמעט ודאי אס מדובר במשחקים. זוהי הדרך הפשוטה להכנט לאוירה, ליצור מכנה משותף בין המשתמשים ולמזער את התיטכולים נקודה %ו נתפסה גס על ידי חברות המחשבים האישייס אשר מציזן משקיעות מאמציס ובים לעצב את המחשביס בצורה צבעונית ונעימה לפשט כמה שאפשר את דרך ההפעלה ולהשקיע הרבה הנדסת אנוש בצורת המחשב ובדרך הפעלתו מטרתס המוצהרת של חברות אלה היא לשווק מוצר "ידידותי". מעבר לכך, מאמציסם רביס מושקעים בפתוח תוכנות מוכנות לשמוש ביתי ומטחרי. התוכנות לשמוש ביתי באות להצדיק את ההשקעה במחשב ולשמש פיתוי לקניתו התוכנית לשמוש מטחרי מציגות את המחשב כפתרון לבעיה שנוצרת בעסק וכמעט 'שולי הוא כי הפתרון ממוחשב. ההצעה היא פתרון לבעיה ולא מחשב ללמוד אך על נושא זה נרחיב בהזדמנות אחרת נתרכז עתה בבעיה הישראלית. מספר התוכנות המוכנות בשפה העברית קטן מאד אם כי ודאי גדל מיוס ליום. עדיין הרוב המכריע של התוכנות למשפחה ותוכנות המשחקיט כתוביס באנגלית מכאן המסקנה שבאנו אליה במאמר הקודם. אס אנו מחפשים הצדקה כלכלית לקנית מחשב אישי לבית בישראל חרי שהיא לא קימת עדיין בישראל השמושיס הביתיים לניהול חשבונות, או ניהול משק הבית הס מוגבלים ביותר ודורשיס מאתנו כמעט אותו מאמצ כמו הטיפול הידני מכאן שההצדקה היא אנושית, חנוכית, תחושתית ולא כלכלית. ההצדקה היא ההכרה של הכלי, למוד דרך המחשבה. ההכנה שלנו לקראת המחר בו תהא גם ההצדקה הכלכלית וו .תכב המחשב כמגבש משפחתי הצדקה נוספת והיא חשובה לא פחות היא התא המשפחתי. משחק זה הוא משחק לכל המשפחה. וכ כזה הינו גם נושא משותף, גשר, שפה משותפת ככל בני הבית. נדמח לי, שגם בטולס הערכים שלנו כיום, אין חשוב מזח. נמצאח הפינה שבה כולס שווים, אין ילדיס ומבוגרים. פינח שיכולח להעניק החרבה בטחון לילדים קשר ותלות חדשיס בין ילדיס להוריס, ויכולת הסתכלות פנימח של חהורים לתוך ילדיהס שלהס זחו משחק משפחתי חדש שבו ההורה לא משחק עס הילד מתוך חובה או יסורי מצפון אלא מתוך ענין התלהבות ואפילו בטיס תחרותי בל נשכח שהילדיס הס המעיזים., הנקייס מדעות קדומות והמשתלטיס בקצב מדהיס על המחשב. כושר קליטתס המהיר וחוסר הפחזיס מצעידים אותס קדימה בתחרות זו. על כן, אס אנו המבוגריס נתמהמו או לא נעז, הרי שנותר מאחור גס בתחרות עם ילדנו כבר שמעתי ילד בן 11 אומר על אביו "הוא מפחד קוראים לזה פער דורות." המחשב זוהי אחת ההזדמנויות לצמצוס זה ההסתגו ות שלנו וההנתקות מהקורה בעולס המחיצביס לא יעצרו את הילד. ניצור פער עס הילדים כי לא נבין את עולסם המושגיס והאסוציאציות שי הס נאבד שפה משותפת אתס. במקרה הטוב נשמור על פער דור בין הוריס לילדיסם ולמעשה נאבד את ההזמדנות לקשר החדש אך הגרוע מכל, נאבד הרבה מטיכויי ההתמודדות שלו עם אווגרי העתיד 0 שתחשוב שאתה צריך או רוצה את המחשב האישי הראשון שלך, יהיו לך ללא ספק מספר רב של שאלות אל מוכר החומרה והתוכנה. בכל אופן, הערכות הבסיסיות שאתה חייב בניתוח ההתחלתי של צרכיך הן אישיות. רשימת השאלות בהמשך המאמר חייבת להילקח בחשבון לפני שהנך עומד לה עריך את התכנה והחומרה גם יחד. המו"לים של ליסט והמנהלים החינוכיים של רדגייט פבלישינג קומפני דבקו בנוסחה זו וישמו לפיה את ורכישת המחשב האישי הראשון שלהם. כטרס תרכוש מחשכד ישי 1. האם אני באמת צוין או ווצה מחשב אישי? זוהי השאלה הבסיסית ביותר. מחשביס אישייס נקניסם בקפריסה ואינס מנוצליט במלוא יכולתם. מלות המפתח בנוטחה הן | "צורך ורצון". צורך מתייחס בדרך כלל לעסקים ואפליקציות בעוד שרצון מתייחס לצרכניסם ביתיים או תחביבים. אתה צריך מחשב אישי אס אתה חייב למחשב פעולות עסקיות שחיו לפני כן מנוהלות ידנית. תרצה גם מחשב אישי לשס משחק, לשס ניחול הנהלת החשבונות האישית שלך או לשס לימוד התכנות 2. כיצד אדע אם אני באמת צויך מחשב אישיז רוב אנשי המקצוע ואנשי העסקיס צריכיס מחשב אישי. עם הירידה במחיריס והטכנולוגיה הניתנת בקלות ליישום, יכול המחשב האישי להיחשב כמכשיר משרדי בדיוק כמו מכונה לחשבונות או טלפון. כל תפקיד ידני שכולל מליס מספרים וגרפיקה יכול להתבצע ע"י המחשב האישי במהירות ובטיב גבוחים יותר. האמן לנו = הנך זקוק למכשיר זח. 3. מחו הישוס הראשון למחשב האישי שלי? ככל החלטה עסקית שנונה, חייבת להעשות תוכנית | המתחשבת כאינסטלציה | של המחשב האישי שלך. התחל בעדיפויות או בעיות בכירות החייבות לחיפתר רדגייט צריך היה מחשב אישי לשם מיכון רשימות הדואר והתכתובת. לכן היה השיקול ברכישת המחשב האישי בתוכנה בעלת יכולת טובה בניהול רשימות ועיבוד מָלל. נשקלו גם צרכים עתידייסם ואפשרויות המודל. הושגה הצלחה בצרכיס הבסיטייס וכל פונקציה שמוספת למערכת דרך ישומי תוכנה נחשבת לבונוט | 4. האם אני יכול להעויך נכונה את מחיר האינסטלציה של המחשב האישי? ישנו מחיר עס תשלוס ברכישת האינסטלציה של המחשב האישי. האינסטלציה של רדגייט עלתה 4000 5% בלי לקחת בחשבון את 10 שעות ההתקנה לשסם הכנת המערכת לשימוש התחלתי. בכל אופן היה זה מחיר נמוך לתשלוס אס מתחשביסם ביתרונות שירות "ד5ו* רדגייט 3000 % וכן גס מאות שעות עבודת אדס. כעת מידע זה אצור ואפשר "לשחק" בו בדיסק תוך שעות. המחשב ישלם את ההוצאות עליו תוך שניס עשר חודשיס כאשר נלקח בחשבון ניצולו לפונקציה בודדת אחת! ישס היגיון זה לשלושת היישומיס הקריטייס שלך ותווכח כיצד ההשקעה מוכיחה עצמה. 5. אילו השלכות יהיו למערכת בפעולות הקיימות כעת אצלי? שאלה גדולה עומדת בפניך: מה תהיה מידת ההתמזגות החלקה של המחשב האישי בחיי היוס יוס שלך. כפי שציינו מקודם, אנו מציעים כהתחלה להטיל על המחשב תפקיד בודד אחד, כאשר אתה משאיר יישומים קריטיים, כגון משכורת ורשימות כ"א למועד שתעמוד יותר מקרוב על פעולות המערכת שלך. אל תירתע מעודף מאמציס במשך חודשיס ספורים. לדוגמה, אין רע בכך שתנסה מערכת שכר בעוד הינך עושה את העבודה ידנית. לאחר שתרגיש בנוח בהרצת מערכת זו העבודה תיעשה איטומטית במערכת ואל תשכח את גיבוי הקבציס 6. מי הם האנשים באירגוני שיכולים להשתמש במערכת? מזכירה, פקידה, אנשי מנהל, אנשי מקצוע, מנהליס המחשב האישי יכול להתחבר לכל אחד לשס עזרה בהשלמת תפקידו באירגונך, מזכירות יכולות להשתמש בו כמעבד תמלילים, פקידים יכולים לשקול עזרתו במשכורות ובחשבונות. אנשי מקצוע כעזרה בחישובים. אתח יכול להתחשב בו כמכונה ניחולית. המפתח הוא לא להשכיח את המחשב כמבצע פונקציה מסויימת. נתח את התפקידיס של התורמים השונים למטרות השונות. אז בפשטות הפגש את אותן פונקציות שאנשים אלו תורמים עם תוכנה מתאימה ותן לתוכנה לבצע את אותן פונקציות. 7 האם יש לי איזה שהוא נסיון עצמי במחשב? אתה תהיה מופתע בכישרון הסמוי שתמצא בעצמך או באירגונך. זה יכול להיות בנך או בתן, זו יכולה להיות מזכירתך; תגלה "חולשות" אל המחשב האישי שלא ידעת מעולס שהן קיימות. נצל יתרונות אלה והתאס אותם לעבודה באינסטלציה שלך. 8 האס אני יכול להתקין את המחשב בעצמי? מלאכת התקנת המחשב האישי יכולה להיות מלאכה מתישה; למרות שמוכריס מסוימיסם עשו צעדיס גדוליס באספקת מסמכים מובנים - מעשית התקנת המחשב הינה עבודה "מאיימת". שאל עצמך את השאלה הבאה: האם יש לי את הסבלנות לקרוא את המסמכים ולהרכיב את המערכת או האם אני יכול להסתייע בעזרתו של מישהו! אנו מצאנו שהתקנת המחשב הינה עבודה מורכבת מאשר התקנת מערכת המשך בעמוד 94 4 ש... המרכז ללימודי מחשר במרכז ללימודי מחשב: . כתות מרווחות . מדריכים מקצועיים * שעות לימוד נוחות . תעודות גמר למסיימים פרטים והרשמה: ש.נ.י. מדמון בע"מ (נסיעות וארוח) דיזנגוף כניסה משער 6. 0ל.290719 -03 בדיזנגוף סנטר לדוגמה במערכת מתוחזק מאגר נתונים | ובו אלפי מוצרי תוכנה למחשביס אישייס. אק בחנויות הצילום המובחרות. ותקבל כרטיט "חיש גרז קנה סרט קודאק [ציק חרות. ותל שי רז : 5 שגרד רק 3 משבצות עועל הכרטיס ותוכל לזכות באחד מאלפי הפרטים, ₪ **>*. ₪ הגרלה נוספת: עשלח את ספח הכרטיס לקודאק וונוכל לזכות במכונית לשס פיתוח מידע הקלט במערכת, השקיעה + : = - : העולם מצלם בקודאק הסחטופ'י/0י : גליונו השני של מגטין זה מסייס ירון לונדון את כתבתו "על המחשב הביתי ופער הדורות" בקריאה/%עקה הבאה: אם אינכס רוצים להתנתק מילדיכם, לימדו את לשון המחשב. אם לא תעשו כך, תמצאו את עצמכם, בעוד שנים ספורות, מצטמצמים באיתותים פנטומימיים פשוטים. ''מים'י, 'ילחם'י, ''לישון", 'אוחב'י וכד'. ללשון המחשב שני פנים, האחד שפת התכנות והאחר שפת עולס המושגיס של תחוס המחשבים. בעוד שאת שפות התכנות השונות כבייסיק, הנפוצה ביותר ניתן ללמוד בצורה מסודרת בקורסים או בלימוד עצמי בעזרת ספרות מתאימה, הרי שעולס המושגים נותר פרוץ למדי, כשמעטים המילוניס הדנים בנושא בהרחבה ומתעדכניס בתדירות גבוהה ביותר. מושגיס חדשיס נאספים חדשות לבקרים לעולס המחשבים, אבל מפליאה העובדה שלמרות שפע המושגיס נוספו בו רק שתי מליס חדשות לשפה האנגלית. לפני שאתם שובריס את הראש מהן שתי מליס אלה שלא מופיעות במילון אוקספורד המלא של שנות החמישים, הריהן לפניכם - 6וץ8 (בית בעברית) האחת ו67זאווו/50 (תוכנה) השניה. כל המלים האחרות הופיעו תמיד במילון בשפה האנגלית ורק משמעותן עשוייה להשתנות בהתייחסותן לעולס המחשביס. אולס בשפה העברית המצב קשה למדי. למושגיס רביס לא התקיימו מלים בעברית 4 כתובת מוחלטת 50 תובתו של מיקום פיזי בזכרון. כתובת מוחלטת מתארת את המיקום המדויק שעל מקטע הזכרון הנדרש; זאת לעומת שיטת הכתובת העקיפה (וטטזוח1) המתארת כיצד למצוא את המיקום בזכרון ולא את המיקום עצמו. מקטע הזכרון יכול להיות בזכרון הפנימי או בזכרון חיצוני כלשהו, תקליט, תקליטון וכדומה. למשל, כתובות 0001, 0002 ו00037 שייכות לשלושת המקומות הראשונים בזכרון המחשב. כתובת מוחלטת קרויה לעתים גם כתובת מכונה. זרם חילופין זו ו ראשי תיבות של וחשוחטס 6וגחזטוו; אולם לעתים גם קיצורו של מחשב אנאלוגי (זפווקת00 48108 ) אר (זסוגוגומונוס0 /) אוגר, זרוע גישה וז 400088 זרוע מכנית המניעה את ראש הקריאה/כתיבה על פני משטת התקליט. זרוע הגישה דומה לזרוע הנושאת את הראש והמחט בפטיפון. הזרוע מאפשרת גישה ישירה לכל ערוץ בתקליט והיא מוכוונת באמצעות הוראות בתוכנית המחשב. שיטת גישה 6 008% / כל טכניקה של ניהול נתונים המאפשרת למשתמש להעביר נתונים בין הזכרון הפנימי ליחידות הקלט/פלט. זמן גישה <% 6וו 1 460088/ ידי משרד התקשורת מיועדים להעברת קול. המצמד ממיר את פעימות הקול המשודרות בקו לאותות דיגיטליים המובנים למחשב, ובכיוון ההפוך מאותות דיגיטליים המיוצרים על ידי המחשב לפעימות אנאלוגיות שניתן להעבירם בקו הטלפון. קצהו האחד של המצמד מתחבר למסוף והקצה השני משמש להנחת שפופרת הטלפון. נוטריקון וע סז / מילה חדשה הנוצרת מראשי תיבות של מילים, ביטויים או שמות אחרים. למשל, שפת 8516 מקורה בראשי תיבות של הגדרתה: 6 תסווסטזו5ח1 6ו[סטוחץ5 46סקזטק-||4/ 8'זטמהוקטת. או, 07% - 8תו06688זק |8ז!ח66 ובעברית יעמ - יחידת עיבוד מרכזית. אולם הנוטריקון המפורסם ביותר בשפתנו ובענייננו הוא המילה דוח שמקורה בדין וחשבון. ממיר אנאלוגי/דיגטלי ראה המושג בהמשך ''שפת תכנות'' אסג וס הינה שפת תכנות עלית שפותחה בסוף שנות השבעים כשפה תקנית עבור משרד ההגנה האמריקאי על פי הגדרותיו והנחיותיו. ₪ א מבוססת על שפת |4, אך הנה כוללנית יותר בהיותה מיועדת ליישומיט מסחריים ומדעיים כאחד. מקורה בשמה של בתו של לורד ביירון, המשורר האנגלי. 60 ס/ה ל 0 ש זמן הגישה לקריאת נתונים הוא משך הזמן שבין הבקשה לקריאת בעבר ולמושגים אחרים קשה למצוא מליס מתאימות. האקדמיה, מכון התקנים מ הנמצא ביחידת אחסנה לבין הרגע שבו נתון זה אכן נקרא הישראלי וועדה של איל"א, האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה, יושבים על המדוכה לתוך הזכרון. זמן רב. טבעס של גופיס כאלה שהמנהרה שבקצה האור היא ארוכה ובינתיים אנו שרויים ו משף הזפן לכתיבה גמדר בהעגרת מנתומט המר . יחידת האחסנהי > 5 - באפילת עולס המושגים. | מכונה למנהלת חשבונות 0 מגזין זה שלך מתחיל בפרסוס לקסיקון עברי לעולס המחשבים. אנו מנסים לסייע לכֶס עוד מכונה שעבר זמנה. בעידן שלפני המחשב האלקטרוני אלה העוסקים בנושא בבית במשרד ובלימודיס וגס מנסיס להסתייע בכם. 8 היו מכונות שקלטו נתונים ממקלדת דמויית מכונת 0 , כרטיסים מנוקבים או סרטי נייר והדפיסו רשימות, כל הערה והארה ושיפור והצעה יתקבלו בברכה. נשמח לקבל הצעות למושגים וסיכומים על נייר. יכולתן לבצע חישובים אריתמטיים היתה ולתרגומיס כמוב. מוגבלת למדק - == | תוספת הרחבה אנו מתחיליס באות א וכל מי שהמושג שהציע ותרגם יכלל בלקסיקון יכה לעותק חינס של הלקסיקון, שיצא לאור בקרוב בצורת ספר בסדרת אנשיס ומחשבים בהוצאת חשבונות לשלם 6 090 | פשוטו כמשמעו. מערכת שאתה יכול להרחיבה ולהוסיף לה מושג הנפוץ בחבילות תוכנה להנהלת חשבונות שמקורן באנגליה. | יחידות להגברת הביצועים או הפונקציות. דליה פלד בע'ימ. מלות מפתח חשבונייה 8 חשבוניית החרוזים העתיקה מוצאה, כרוב ההמצאות המועילות של תרבותנו, בסין. בעוד שבמערב הפכה למוצג מוזיאוני מעניין הרי שהחשבונייה עדיין נפוצה במחוזות רבים במזרח הרחוק. מספרים שחנוונים זריזים מפעילים אותה במהירות אלקטרונית; ואכן נחשבת מערכת החרוזים המחליקים על מוטות כמחשב הקדום ביותר. 2 הפחעומ''0י סיום בלתי צפוי סאפפה כאשר המחשב מכוון לבצע הוראה שאינו יכול לפענחה, הוא מפסיק את ביצועה של התוכנית המסוימת שהוראה זו נכללה בה. נוטריקון של אש |אחזסת . 4 נהלי החשבונאות שלהם שונים משלנו ויש להתייחס אליהם בהתאם. / המושג המקביל בארה'"ב הוא - 1.9688 6פממטזטק. לשון אחר, תשלומים שאתה חב לספקיך. = . חשבונות לקבל = 6 000% המושג האנגלי המקביל למושג האמריקאי :1089 846. ראה במושג הקודם. בלשון בני אדם, תשלומים שחייבים לך לקוחותיך. אוגר | ]חס / רגיסטר או מיקום מיוחד בזכרון שבו נמצאים הנתונים המשמשים את יחידת העיבוד לביצוע החישובים האריתמטיים והלוגיים. . קוד אישרור בתקשורת 6% הקוד 40% שהוא קיצורה של טגשטואפתא40 מציין שהשידור נקלט ללא שגיאות או שהקולט מוכן לקליטה. הקוד ההפוך הוא אגא ראשי תיבות של וח160806שוסח אא סע 169 9 איגוד מחשבים בארה"ב וא ץז6 תו שתוזטקותס) זט ח4580018)10 הוא האיגוד האמריקאי, מקביל פחות או יותר לאיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה -- איל"א. מטרתו לקדם את העיצוב, הפיתוח והיישום של עיבודי מידע והחלפת שיטות אלה בין מומחי מחשבים ומשתמשים.. מצמד אקוסטי =ש|קש 60 400₪866 התקן המחבר את המסוף לטלפון, ומאפשר למשתמש לחייג אל המחשב וממנו. קווי הטלפון המסופקים על 4 ולהעביר נתונים זמן חיבור וד 0 משך הזמן הנדרש למחשב כדי לבצע פעולת חיבור אחת, להוציא את הזמן הדרוש להשגת הכמויות לחיבור הנמצאות בזכרון והומן הדרוש לכתיבת התוצאה חזרה לזכרון. כתובת 8 מספרו של מיקום מסוים בזכרון או באמצעי אחסנה. לכל מיקום בזכרון (וּע8) כתובת או מספר יחיד משלו, בדומה לתיבות הדואר. ההוראות בתוכנית המחשב מתייחסות למיקום מסויים בזכרון באמצעות כתובתו. סוג הכתובת 6 6%8%ז10 / שיטת הפניה למיקומים בזכרון המכילים נתונים או הוראות. ההוראות בתוכנית המחשב יכולות להתייחס לכתובות מסוגים כגון: כתובת מוחלטת צא6יו400. 6וטוסאט,, כתובת עקיפה )66זו6ח1 צ6%ז40. וכתובת עם אינדקס 6סא6ו1. מרחב הכתובות 6 גודל הזכרון שניתן לגשת אליו. מרחב הכתובות מגדיר את גודלו של הזכרון שעליו המעבד יכול לפעול. זהו גם גודלה המירבי של תוכנית היכולה לשכון בזכרון בו זמנית. במחשב של זכרון בפועל (זטוזוט)א משוזוו), מרחב הכתובות מתייחס לסך כל הזכרון האפשרי הן בזכרון הפנימי והן בתקליטים. תבונה מלאכותית 41 ראשי תיבות של המושג טסוטאַוווטוח1 |אוסחוז.. ראה המושג עצמו.+ הסחשב''/)י 8 4 שפת תכנות ו שפת תכנות עילית שעוצבה בעיקרה לפתרון בעיות מתמטיות ומיושמות כמהדר. 6ווח60) בדרך כלל במחשבים גדולים ובארצות אירופה, שם פותחה בתחילת שנות הששים. 1 הם ראשי תיבות של שה ווק 1 !זט )1 אלגוריתם !)ווק נוסחה לפתרון בעיה. זהו אוסף מוגדר היטב של כללים לפתרון בעיה במספר סופי של צעדים. האלגוריתם משמש לנוסחאות מתמטיות או למהלך תוכנית או בעצם לכל נושא אחר שניתן לנסח1 בהתאם. מקורו של השם בשמו של המתמטיקאי הערבי בן המאה ה"9 גוחקזג או א וא (אלחריזי?). 7 אלפא-ספרתי 6 ו הכ מושג כללי המתייחס למערכת של אותיות (א, עד 7 בלאשינית, א' עד ת' בעברית), ספרות (0 עד 9) וסימנים מיוחדים (+, -, 8, ! וכו') שהמחשב יכול לעבדם. יחידה אריתמטית לוגית וה )ו טוקס.1 שוושוחזו!ווז.. המעבד הזעיר ביחידת העיבוד המרכזית שבמחשב, המבצע את הפעולות האריתמטיות (חיבור, חיסור, כפל וחילוק) וההשוואה (שווה, אינו שווה, גדול יותר, קטן יותר). הנתונים לעיבוד היחידה מגיעים מהזכרון הפנימי. התוצאות האריתמטיות מאוחסנות בו חזרה ואילו הלוגיות נבדקות על ידי הוראות השוואה מיוחדות. איפנון משרעת | שיטת שידור. ראשי תיבות של מטווא!₪00 שטטווועמוא, זר השיטה להעברת אותות שמע ונתונים. השיטה מתייחסת לדרך שבה האות מעורבל בתוך הגל הנושא (שווז6), על ידי הגבהת או הנמכת המשרעת (העוצמה). השיטה האחרת הינה !]א (עסחטטףטזין הטווה!0וא ) אפנון תדר ₪ .4 - ב מגבר קוו / מעגל או התקן המגביר את עוצמת האות, המתח או הזרם. אנאלוגי קס!אח הצגת אירועים ממשיים באמצעות ערכים רציפים של משתחנים פיזיים, ‏ למשל קול, טמפרטורה או תנועה. המושג אנאלוגי מתייחס לפעולה רציפה, בניגוד לדיגיטלי, המפרק אירוע למספרים בדידים. שעון המחוגים הינו שעון אנאלוגי כאשר מחוגיו נעים סביב צירו בתנועה רציפה - בדומה לכדור הארץ. גם הטלפון הוא התקן אנאלוגי מכיוון שהוא ממיר תנודות שמע לתכונות חשמליות אנאלוגיות. ממיר אנאלוגי דיגיטלי ז6)ז6שחס<>) [8)וקוכ] 10 קס!החת התקן הממיר אותות ממשיים לפעימות דיגיטליות. ממיר שא ממיר דפקים רציפים של אותות אנאלוגיים הנקלטים ממכשירים המפקחים על טמפרטורה, קול, איכות האוויר וכדומה, לקודים דיגיטליים המשמשים כקלט למחשב. ממיר ₪ מבצע את הפעולה ההפוכה, כך שפלט המחשב יכול לכוון אירועים ממשיים 24 בעולמנו. ממירים כאלה קיימים על שבב (פו6) יחיד. 4 4 המחעופ'י)י מנתח שיטות/מערכות הו אדם המיומן בהגדרה ופיתוח של שיטות המיועדות לפתור בעיות, שבדרך כלל תיושמנה במערכת ממוחשבת. מושג מקביל ל- עו ת/ אוחטואץפ . 1 סאג מושג המתאר פעולה לוגית המוגדרת על ידי הכלל הבא: אם א ו" ₪ שווים !(אמיתיים) אז גם ₪ שווה 1 (אמיתי), בכל אפשרות אחרת 6 שווה 0 (שקרי). שאא, כמו 08 ו17סא הם שערים בוליאניים עיקריים בתכנון מעגל דיגיטלי. שער |ו... 6 פצזה מעגל במחשב בעל שני מתגים שבו הפלט הינו 1 בינארי, רק אם שני הקלטים הינם 1. מכון התקנים האמריקאי וצה נוטריקו[ 11011016 518004108 |[המסוזגצ]. ההטחטרו המקביל למכון התקנים הישראלי (מת"י), אולם בנושא המחשבים פעילותו רבה יותר. התקנים הקשורים לנושאי ענף המחשבים מתייחסים לייצוג מידע, לקודי תקשורת ולשפות תכנות וניהול נתונים. למשל פא .600 שאליו חייבים להיצמד ספקי המהדרים (8שוקוח00) של שפת הקובול. מעבד צמוד 4% זסאאטטטז. [טווטגווא . מעבד נוסף הצמוד למעבד המרכזי ובדרך כלל לשניהם זכרון משותף. מושג מעולם המחשבים הגדולים - בינתיים. "7 ''ישפת תכנות'' ופה שפת תכנות עילית הצצה ודועכת חליפות ולה קבוצת מושבעים הטוענים לעליונותה על פני כל שפת תכנות אחרת. השפה מהירה, יעילה ומתאימה מאד למצבי "מה אִם" ( ו4ש). במהותה זו שפה בעלת מבנה מתמטי שפותחה על ידי מספוטט1 ח66 71חו0 [וס6ו:] מחברת וא1₪, במחצית שנות השישים. בדרך כלל ,וא מיושמת במחשבים מרכזיים, למרות שפה-ושם ניתן למצוא אותה כבר במיקרו מחשבים. יחודה של השפה בקיצור הנמרץ שבכתיבתה וביעילותה בטיפול במטריצות; קיצור נמרץ זה מקשה בדיעבד על קריאותה של התוכנית. שמה מקורו בראשי תיבות 6קגטקחג.] קחווזחזזקסזי / מיקרו מחשב אישי הצ מיקרו מחשב מהמפורסמים שבהם. מיקרו זה הוכרז ב-1977 על ידי חברת טקא והיה בין הראשונים מסוגו שהוצע לציבור כמוצר צריכה. יחודי למיקרו של שקְק הוא המכסה הנפתח בקלות ומאפשר למשתמשים להכניס בקלות לוחות של מעגלים מודפסים. במשך הזמן פותחו עבור ה"טומק מוצרים תואמים רבים, ביניהם אף לוחות של מעבדים, וכך, בנוסף למעבד המקורי 2, ניתן להריץ ב-6וטקא/ תוכנת וא/69 (לא במקביל) באמצעות הוספת ₪076 280. יישומים ו היישומים או תוכניות היישום הם מה שהמחשב מבצע עבורנו למעשה, בניגוד לתוכניות מערכת (ח6יע5) שהן איך המחשב עושה זאת - למשל תוכנת מערכת הפעלה. היישומים השונים הם שימושים מסוימים במחשב עבור המשתמש הסופי שלו. ישומים נפוצים הם: ניהול מלאי, הנהלת חשבונות ומשכורת בתחום המסחרי; בקרה ספרתית ובקרת תהליכים בתחום הייצור; תיכנון ייצור בעזרת מחשב וגרפיקה בתחום ההנדסי; ומשחקים ותוכנה לימודית בתחום הביתי. 7 חבילת יישום 6 6וקק ה תכנית או מערכת של תוכניות המיועדת לביצוע יישום מסוים כעיבוד תמלילים, תכנון לינארי וכדומה. מושגים חליפיים הגזקסזץ הסווה6ו!קק4/ ,"826 86%" ,886 246% 0816 500. 4 שפת פיתוח יישומים הווקתה 1 )ה6וחקס61ע126 חסווה6ווקק / זוהי שפת תכנות עילית העשויה להיות אחת השפות הרגילות כקובול, בייסיק ואחרות. אולם, המגמה כיום הינה לפתח שפות תכנות סוּפָּר עיליות שישמשו כשפה המחוללת תוכניות ווגזקטזק וזה ). שפת פיתוח ישומים המשתלבת במערכת לניהול מאגרי נתונים מאפשרת לתוכניתן ולמשתמש לפתח יישומים בקלות רבה יותר יחסית לתכנות רגיל. מחולל יישומים 66 ה0ו680ו1קק ‏ תוכנה המחוללת יישומים למשתמש. מחולל היישומים מספק למשתמש שפה עילית לא-נהלית (ו4זטמטטטזש חסצן), המאפשרת לו לתאר את היישום במקום לתכנת אותו. מחולל היישומים יכול לייצר שורות של קוד למהדר של שפת תכנות רגילה או ישירות לשפת מכונה. מחוללי יישומים, מחוללי תוכניות ושפות תכנות של הדור הרביעי משמשים מושגים חליפיים לעתים קרובות. שפת תכנות לבקרה ספרתית זזה נוטריקון של 1006 64מומוגזקטז 6ווגחוסונו הינה שפת תכנות עילית המייצרת הוראות למכונות של בקרה ספרתית (טחטוחטא זו .))‏ א מאפשרת למשתמש להגדיר נקודות, קווים, מעגלים, מישורים ומשטחים גאומטריים. ארכיטקטורת המחשב 6 מושג המתייחס לבחירה, לעיצוב ולחיבורם של הרכיבים העיקריים במערכת המחשב, חומרה כתוכנה. במיקרו מעבד למשל הכוונה למספר הרגיסטרים ותיפקודם, אופן פיענוח הכתובות, מבנה הערוץ (84%) וכדומה. פעולה אריתמטית ו וו א עיבודים שונים המבוצעים על כמויות מספריות הכוללות את הפעולות הבסיסיות חיבור, חיסור, כפל וחילוק. הזזה אריתמטית ה הוראה המזיזה באוגר כל ביט במקום אחד שמאלה או ימינה כדי לכפול או לחלק בחזקות הבינריות. למשל, אם נזיז את המספר הבינארי 1101 (מייצג 13 עשרוני) ביט אחד שמאלה, נקבל 0 השווה ל-26 עשרוני. מערך צהזז סידרה של נתונים המאורגנים בטור או מטריצה. המערך מתייחס לטבלה של שדות צמודים בתוכנית הקשורים לוגית ביניהם, ושניתן לעבד אותם כשורה אחת על אלמנטים של נתונים או כסידרה אחת של שורות ועמודות מטריצה. בשפת הבייסיק ניתן למערך שם אחד המורכב בדרך כלל מאות אחת. כדי להתייחַס למיקום מתאים מסויים בתוך המערך משתמשים בתת-סוגר (90000פט5). כך למשל (3)ג מציין את האלמנט השלישי במערך השורה הנקרא 4. 4 תבונה מלאכותית 1 11 ה התבונה המלאכותית מתייחסת לעיצוב מערכות מחשב תבוניות; כלומר מערכות שפעולתן מציגה תכונות המיוחסות לתבונה אנושית. למשל, הבנת שפות טבעיות, פתרון בעיות, לימוד, היקש הגיוני ועוד. למחשבים תכונות המאפשרות להם לטפל היטב בבעיות שניתן לפרקן לסידרת צעדים הגיוניים המיתרגמים לחישובים מספריים. למרות זאת לא ניחן לתכנת בקלות היבטים אחרים של תבונה 2 מטרתה של התבונה המלאכותית להתגבר על קשיים ה. משחק השחמט מדגים היטב את הבעיה. המחשב המתוכנת מסוגל, בפרק זמן קצר ביותר, לחשב קדימה עשרות מסעים שפירושם אלפי אפשרויות, כולל צעדי התגובה של היריב האנושי. למרות זאת טרם נכתבה תוכנית המסוגלת לנצח רב אמן. את תבונתו של אמן השחמט לא ניתן לעצב באלגוריתם שיתרגם לפקודות מחשב. קוד תקני לנתונים דיגיטליים 801 התקן הוגדר בארה"ב ב-1963 על ידי ופאא ומהווה את אחת הדרכים לייצוג תוים אלפא נומריים בקוד בינארי. התקן משמש בעיקר במיני ומיקרו מחשבים ובתקשורת, קוד ה"וושאא/ הוא בן 7 ביטים וכך מאפשר 128 צרופים של חווים; מתוכם 32 הוגדרו כתווי בקרה לתקשורת. הקוד מאוחסן בדרך כלל בבתים (שועוו, כאשר הביט השמיני יכול לשמש כביט בדיקה (עו4). ראשי תיבות של 861 שקה !181616 ה 110 הזס/ה1 זט! 02066 זה האטוושו/ במקביל לקוד 8616 אלה הם שני הקודים העיקריים המשמשים בתחום המחשבים. רב מסופי המסך והמדפטת (שאינם יבמ) משתמשים בקוד 48011 . תוכנית מחשב ו / | תוכנית מחשב המתרגמת שפת אַסף (עוטוווּאגא ) לשפת מכונה | | קוד בינארי שאותו המחשב יכול לבצע ישירות, שפת אסף שק וקה 1 960 , שפת תכנות המאפשרת למתכנת לכתוב תוכניתו בסמלים (פשאווטהושוו1א) במקום בהוראות מספריות. שפחת האסף תלויה לחלוטין בסוג המעבד עצמו - בארכיטקטורה, וכל הוראה שבה מתאימה לפקודת מכונה אחת בלבד. שידור לא מסונכרן 150 ההז 7 א טסחסזו!טה 3 / שידור נתונים המצריך שימוש בקודים של התחלה (אופ) וסיום קטופ | עבור כל תו של נתונים. זאת בגלל משכי הזמן העשויים להשתנות בין שידורי התווים. השיטה המנוגדת הינה הסינכרונית (פטטחטזהשווץ5), שבה התווים משודרים בקבוצות. אטארי וזה) ה מהיצרנים הבולטים של משחקי וידיאו המבוססים על מיקרו מחשבים ומיקרו מחשבים אישיים. 5 - ו 4מסוף בנקאי זאיד | 6תוט18א זטו|6ד טוזהוחטוטוג,. מסוף בנקאי יעודי המאפשר למשתמש לבצע הפקדות ומשיכות כספים וקבלת נתונים על חשבונותיו השונים בבנק. המסוף יכול לפעול באורח עצמאי או מקוןן | (טחווחס) למחשב מרכזי. ה-ואא מופעל על ידי הכנסת כרטיס מגנטי אישי המכיל את מספר הזהות של המשתמש. קסטת שמע 0) וו קסטות רגילות המשמשות להקלטות קול ומוסיקה יכולות לשמש במיקרו מחשבים אחדים לאחסנת נתונים דיגיטליים. הקסטה | משמשת גם להעברת נתונים בין מערכות שונות. אותות השמע מעובדים במחשב על ידי המרת כל האותות האנאלוגיים לקוד דיגיטלי בטכניקות שונות. יחידת פלט שמע 6 סוה הֶתקן המחבר טלפון למחשב כך שיתקבל פלט מדוּפר לשאלות המשתמש. אוצר המלים של יחידות אלה מוגבל והן גם יקרות; בעתיד סביר שהמצב ישתנה, ב רשומת מעקב ובקרה וד וה רשומה של תנועות במערכת מידע. רשומות אלה מאפשרות לזהות ולאמת פעילויות שונות במערכת. ברשומת המעקב נרשמות התנועות בשלבי העיבוד השונים, כך שניתן לשחזר את מסמכי המקור בשלבים הסופיים ולוודא את רמת הדיוק של המידע הנקלט במערכת. א שיפעול אוטומטי ו בעידן המחשבים כמעט וכל דבר המוזכר בנשימה אחת עם מחשב מוגדר גם כאוטומטי. אולם תכונת השיפעול האוטומטי חשובה למדי - פירושה שהמחשב יכול לבצע פונקציות תחיליות (ח100ווחו) ההכרחיות לשם חידוש פעילותו לאחר תקלה בציוד או במתח החשמלי. - | חיוג/מענה אוטומטי 56/1211 / סו חיבור אוטומטי של הטלפון. התקן זה כלול בדרך כלל בתוך המודם (וחשטוא). התוכנה היא שמפעילה את ההתקן, הפותח את קו הטלפון ומחייג את המספר של המחשב הקולט ויוצר את הקשר, ובכיוון ההפוך ההתקן מקבל את השיחה אוטומטית. אוטומציה סו וסוט תהליך או מערכת שבהם המכונות פועלות ומבוקרות מעצמן, כך שאין צורך בהתערבות אנושית. המחשב הוא מכונה אידאלית | למערכות אוטומציה מתוחכמות. 4 זכרון עזר 6זס)5 עזה!!ואטו זכרון במערכת המחשב הנמצא מחוץ למחשב עצמו. למשל, תקליטים וסרטים שזכרונם מסייע להרחבת הזכרון הפנימי המרכזי. זמינות 1180 משך הזמן שבו המחשב זמין למשתמש, כלומר ידוע שהוא פועל כהלכה, ביחס לסך כל השעות המתוכננות לפעולתוש הספחשוב''ישי אל תעולם יוחר! אנו לא מנצלים את השגעון ומוכרים במחירים סבירים 0 6ו הרחבה > 16 טייפ מיוחד + תוכניות מתנח + הכל ב-439 % 60 0 0 4 39 ₪!א 60:08 9 5 60%הפ 9 8% 99/2 וד 5האפד 9 5 אש אד560ק5 מעל 300 תוכניות מארצות הברית ואנגליה במחירים כמו בחו"ל. מעבדת שרות במקום | 100 % מתנה! ב מיוחד לקוראי הפחשפ''שי כל המביא מודעה זו בעת קניה של פזסטסוחוחסס או 20 6ו/ דרכנו מקבל חינס תוכניות או משחקיס בשווי של 100 5 1. למכירה משחק טלויזיה אטארי, 2 קסטות. ספק ח. 4 ידיות היגוי, קסטות תכנות, ידיות לתכנות. 7.000 שקל. אליל הראל - 063/25594 2. משחקים למחשב "ויק 20" - 10 דולר למשחק. קסטה עם כ - 30 תכניות (מתוכן כ - 20 משחקים) 100 דרלר. ‏ עמלת = 04/715579 (בּערב). 3. מעוניין להצטרף לחוג או קורס ללימוד שפת הביסיק, באזור חילפה והקריות. אלכס איבנלצקל רח' דליה 1/7 ק. מוצקין 263554. 4. מעוניין לפלוט סינקלייר 2*81 ולקלוט - 0 דולר. יותם אברמסון. ת"א, טל: 473093. 5 |מעונללן להחליף תוכנית של מחשב "אפל" ד"ר אמנון טלל, ת"א, טל: 457104. 6. מעונין ליצור קשר עם בעלי "דרגון 52" לצורך ההלפת תוכנה, חומר על המחשב, ומפגש חברילם. עידו אוסישקין רח* הגפן 41 רמת - השרון, 41255. 7... מו טלטור:. (לרגק, צבעוני) למחשב "אפל 2" תמורת כסף, או טלויזיה ש/ל בתוספת כסף. פמה" כן מחליף תכניות ל "אפל 2", גדל המברג, רמת-השרון, טל : 490826. 8. כל הקודם זוכה : מחשב אלשי במצב מצוין - אקורן-אטום כולל שתי שפות, עברלת תכניות, ספרים, משחקים, ועוד. טל: 760108 9. מעונין להחליף משחקים ותוכנה למחשבים "פט 2001", "סופט", "ויק 64", - יהודה ארנסט, טל: 942652 - 04. מעונבלן למכור מחשב אישי .11-99/4 חדש + שנאי, ספרים ומודולטור השייכים - מתוך מאות התוכניות שברשותנו. למחשב עצמו. טֶל: 053-35419, לבקש את אופיר שטרנברג. 1 מעונין למכור מחשב . 99/4 71 בעל * 32 הכולל בייסיק מורחב, חיבור ל - 2 טייפים, מוטות הלגוי, ספרות על המחשב ועל בייסיק. אודי, טל: 03-474538. 1 = 2. מעונין למכור משחק טלויזיה "קונסול" + 4 קסטות + טרנספורמטור. ירון סולומון,ק. אתא טל: 04/440494. ו 3, מעונין לקנות טייפ משומש של מחשב "אריוקט - 2002". עדי ניררלנרר, טל: 055/32491, בערב. - == % 4. מעונין לרכוש/להחליף תכניות משחקים, לספקטרום. עדיף על קסטות אך גם כחובות. נא לפנות לאפרים, ת.ר 2 ירושלים. .1 == 5. מעונין לקנות מוניטור "16 ל "ויק 20" משומש במצב טוב. 5 אללת. אלי שוגנהיים אני מכיר בעולם ה- א/ק6 לפחות ארבעה קובולים המתחוים ביניהס 7 9 7 ההק החדהה אל חן ההההדרויש.- אשי רוב המתכנתים שונאים קובול קובול היא שפת ''ניג'ס'' למה קוכול שפת הקובול חיה ומרגישה טוב במיקרו-מחשבים אמנם, בעלי מחשביסם המוגדריס "ביתיים" אינס יכולים ליהנות ממנה, אבל, בעצס אף אחד לא נהנה מכתיבה בקובול. זה פשוט ביזנס, וכתור שפת מחשב עסקית קובול היא שפה בעלת יתרונות. לגל הגואה של המיקרו מחשביס היא הגיעה קצת באיחור. עד היוס אני שומע מאנשי מקצוע, לאו דווקא בתחוס המיקרו, תגובות בנוסח: קובול על מיקרוז אני לא מאמין בזה למיקרו מתאיס בייסיק, ולמטורפי המיקרו מומלצת פסקאל. אינני יודע מה לקובול ולאמונתו של אדס. עובדה! יש קובול במיקרו 8 סיביות. יתרה מזו, אני מכיר בעולס ה- וא/00 לפחות ארבעה קונוליסם המתחריס ביניהס. שלושה מהס עלו גס לארצ. מאחר שעשיתי הכרה קרובה עס שני קובולים שוניס, פלוס גירסה חדישה של אחד מהם, הרי בדעתי להתחלק אתכס בחוויות קודס כול עלי להבהיר, שידיעה מוקדמת בקובול אינה דרושה להמשך הכתבה. להפךן, אכלול מספר הערות והארות הידועות היטב לכל מקצוען. אני מניח שקוראי "המחשב אישי" מתענייניס בצדדיס שוניס של עולם המחשבים הזעיריס. חוץ מזה, אני מאמין שהמשתמש במיקרו עשוי להפיק תועלת מהמידע הכללי שירכוש על קובול ושאר שפות המחשב בשלב ראשון כדאי שאטביר במספר מלים למה אני מתכוון כשאני כותב "קובול". ובכן שפת מחשב היא מערך תוכניות מחשב. מטרת המערך לאפשר לתוכניתן לכתוב בשפה דמוית אנגלית במקוס להתעסק עם פקודות מחשב אורגינליות, שהן למעשה טדרות של 10- 1. פקודה אופיינית בקובול יכולה להראות כך: פעסוא =ואא זאוח סז פשתא. בשפת מכונה יידרשו מספר פקודות לשסם כך, ומה שהכי מרגיז שצריך לשבור את הראש כדי להבין שהמחשב ייקח נתון שהוא שסם-לקותח ויעביר אותו למקוס אחר, על מנת להדפיס אותו יפה, בראש גיליון-הלקוח. גס פקודת הקובול אינה כל כך מובנת. פקודת הקובול הכללית בנויה כך: .. סד..=עשס, כאשר הנקודות מסמנות שס כלשהו. ברור שכדאי לתת שם שירמז על המהות. אס מישהו מעוניין לרמות את מי שיעיין בתוכניתו = הוא יכול לקרוא בשס:פואאא לנתון המבטא משכורת. לתוכנית המחשב הנקראת קובול לא איכפת. היא מתרגמת את הפקודה לעיל לסדרה של פקודות מכונה, וזהו זה, יש שני סוגים של תוכנות-שפה. סוג אחד הנקרא מהדיר (4ם.ווקאסס) וסוג אחר הנקרא מפענח (ז6ו9זמזפוחו). הסוג הראשון פועל על מאגר פקודות המקור (8008065) ויוצר מאגר של פקודות מכונה (084501). לאחר פעולה מוצלחת כזאת ניתן להפעיל את התוכנית ללא הזדקקות לפקודות המקור הסוג השני פועל על פקודות המקור, מתרגס אותן לשפת מכונה, ומבצע אותן מיידית. שיטה זו נוחה לפיתוח, שכן טעויות מתגלות מיד. לעומת זאת, זמן הביצוע איטי ביחס, שכן המחשב מבצע גס תירגוס הפקודה וגס ביצועה, כל פעס מחדש. קובול הוא מהסוג הראשון, למרות שעוד נראה, שבכל האמור במיקרו מחשבים, הוא איננו מהדיר "טהור". למה קובול? אני חוזר לכותרת הרשימה. זרקתי מהשרוול שיש לקובול יתרונות, ועדיין לא ציינתי אף יתרון אחד. אס יש לקובול יתרונות, וזה עוד נראה, צריך לדעת שיש גסם חסרונות. החיסרון הראשון הוא, שרוב התוכניתניס שוניס קובול. לא שהס מכיריס מקרוב שפות אחרות, אבל קובול היא שפה "[ניג'ס". היא דורשת סדרה אינטופית של הגדרות, לפני שמגיעים לכתיבת פקודה "יצרנית" אחת. חיסרון נוסף הוא, שקובול היא שפה "כבדה", כלומר, לשס הפעלתה זקוקיס להרבה משאבי מחשב, זה מה שחסר למיקרו. זו סיבה שהקובול איחרה לעלות על רכבת המיקרו. כדי לפתור את בעיית הקובול על מיקרו, וכן את בעיית השפות הכבדות האחרות, הומצא סוג של מהדיר שהוא בן כלאייס של מהדיר ומפענח. תוכנת הקובול פועלת על תוכנית המקור ויוצרת פקודות מקוצרות. בזמן הפעלת התוכנית יופעל מפענח קטן, שיתרגסם את הפקודות המקוצרות לפקודות מכונה ויבצען בהתאם ה לא נשמע כל כך טוב. אין ספק שזה מאט את זמן התגובה של המחשב יחסית למהדיר "אמיתי". עס זאת הוא מאפשר לכתוב תוכניות בשפות עליות, מתוחכמות יותר מבייסיק, על מיקרו. כאן, במעבר מהחסרונות ליתרונות, כדאי לעמוד על התכונות הכלליות של קובול. קובול היא בראשי תיבות: 2460465 ו סש דאשוחס 858585 אסשווס6, כלומר שפה אחידה לסביבה עיסקית. יש כאן הנחה על המאפייניס של תוכנה ליישומיס עיסקייס. ההנחה היא שמדובר בהרבה פרטי מידע, שיש לארגן אותס ולבצע עליהם פעולות חשבוניות פשוטות. במליס אחרות; עיבוד פשוט אך כושר אירגון גבוה. אלו התכונות של הקובול. לדעתי, אלו הן התכונות הנדרשות ע"י הרוב המכריע של יישומי המיקרו מחשב בעולס העיסקי, הנהלת חשבונות, ניהול מלאי, ניהול קופה ועוד. כושר האירגון של הקובול מתבטא ביכולת הפניה למאגרי מידע רבים ושונים, וכאפשרות להגדיר היררכיה של נתוניס. למשל, אפשר להתייחס לתאריך כאל מספר בן 6 ספרות. אפשר גס להתייחס אליו כאל 3 מספרים בני 2 ספרות כל אחד. קובול מאפשר בקלות לחיות עם שתי ההתייחסויות בו זמנית קובול היא שפה ותיקה מאוד. במונחיס של דור המחשב היא ממש זקנה. היא פותחה בשנות החמישים, לאחר הפורטראן, אך הרבה לפני בייסיק, 1/1 או פסקאל. במשך הזמן היא גס הפכה להיות השפה הנפוצה ביותר. לשפות מחשב יש יתרון לגודל. היתרון הוא בעיקר למשתמש, המעוניין בתמיכת תוכנה. "תמיכת תוכנה" היא שפה נקייה לתיקון טעויות תוכנה (לפעמיס קוראיס לזה: שיפורים). טעויות תוכנה "בגיס" בעגה המיקצועית - היא הצרה מספר 1 של דור המחשב. אי אפשר לכתוב תוכנה ללא "בגים". זו אקסיומה. מה שכן אפשר לעשות זה לתקן אותם, במהירות, כאשר מאתריס אותם. כדי לתקן תוכנה צריך למצוא תדפיס של פקודות המקור, לנקות בזהירות את האבק, למצוא את הפקודה שעשתה צרות, למצוא את מאגר הפקודות המקורי (דיסק, דיסקט או טייפ), להחליף את הפקודה השגויה ולהפעיל שוב את המהדיר. פשוט לאז הבעיה היא, מי ימצא את הפקודה השגויה! התוכניתן, שכתב את התוכנית, נמצא בחופשה באלבניה. קוראיס לתוכניתן אחר. אותו תוכניתן אחר חייב להבין ולדעת את חוקי השפה. זה תנאי מינימלי מאחר שמדובר בקובול - הבעיה קטנה ביחס. בהיותה השפה הנפוצה ביותר, רוב התוכניתניס מכיריס אותה לקובול יתרון נוסף יחסית לבייסיק. ניתן לכתוב בה בצורה מובנית. תיכנות מובנה הוא טכניקה הבאה לאפשר תיקוניס ושינוייס בצורה פשוטה יחסית הוותק והתפוצה של הקובול גרמו לצורך בסטנדרטיזציה של השפה. עד לשלב בו נקבעו כלליס אחידיס היה כל מהדיר עולס בפני עצמו. הוא יכול היה לקבוע את כללי השפה, ועדיין להיות מוגדר כקובול כדי למנוע בלגן הוגדרו ב-68 כלליס לפקודות קובול ע"י גוף הנקרא ו5א4. כל מהדיר קובול שיצא לשוק ראה חובה לעצמו להקפיד על כללי 68 81א4, ולכתוב זאת בדף הראשון של המדריך. ב-1974 יצאו כלליס חדשיס של |8אא וכן ב-1980 האחידות שהושגה מאפשרת לאדם להצהיר שהוא תוכניתן קובול, ללא קשר מחייב עס מהדיר מסויס. חוקי הקובול הינס אחידים על כל הפקודות המצוינות בזופַא4. בעולס המיקרו הוכנסו פקודות נוספות והפורמאט שלהן שונה בין מהדירים שוניס, אך מעבר לפקודות אלו שומריס מהדירי הקובול במיקרו" מחשבים על כללי 481-68ג. הרחבות הקובול למיקוו-מחשבים 5 שפות המחשב עברו הסבה כשיושמו על מיקרו מחשבים. הסבות הקובול הן בעיקר בשני תחומיס 1 פקודות המסך. 2. קשר בין תוכניות שונות, כולל קשר לשפת אסמבלר. שפת הקובול הוותיקה לא כל כך הכירה את המדיוס בו המשתמש מפעיל את התוכנית באמצעות מסך במחשבים גדולים הוסיפו, בד"כ, תוכנת תקשורת מחוצ לקובול, עס אפשרות הפעלה דרך הקובול. ברור שקשרים אלו לא נכללו בסטנדרטים של ופאא, ובכל מחשב פתרו את הבעיה בדרך שלהם. ענף המיקרו עומד על נושא התקשורת מסן-מחשב כשיושמו מהדירים בקובול על מיקרו-מחשבים, יושמו פקודות מסך המכוונות להציג נתוניס במסך במקוס המוגדר ע"י התוכניתן. בצורה דומה נשלחים נתונים מהמסך למחשב. הפקודות הללו נקראות ז0050א וד ץג וספוס, והן היו קיימות בצורה מנוונת בסטנדרטים של ופא4. כאן במיקרו-מחשבים הן מקבלות חיים חדשים. עס זאת, היישוס המדויק של הפקודות הללו שונה בין מהדירי הקובול השוניס התחוס השני מסובך יותר. מאחר שבמחשבי 8 סיביות מוגבל הזיכרון ל-א64, יש צורך מעשי לפרק מערך תוכנה למספר רב של תוכניות. מאחר ואת המערך יפעיל משתמש לא מקצועי, יש להקל עליו ולאפשר לו הפעלה פשוטה של המערכת דרך תפריטים על המסך, והתוכניות יופעלו זו על-ידי זו (פרט לתוכנית הראשונה, אותה יפעיל המשתמש בזמן הפעלת המחשב). לכן הוכנסו פקודות "הקוראות" מתוך תוכנית מסוימת לתוכנית אחרת, ויש אפילו דרכים להעביר נתוניס מסוימים, שנקלטו או הופקו בתכנית הקוראת, הישר לתוכנית הנקראת. פרט לבעיות הציכרון מתעורר, לעיתים, הצורך להפעיל תוכנית אסמבלר קטנה, תוך כדי הפעלת תוכנית הקובול א . האסמבלר מצטיינת בכך שהיא קרובה לשפת המכונה אי אפשר לכתוב תוכנה ללא בגים, זו אקסיומה לעיתיס מתעוור הצווך להפעיל תוכנית אסמבלר קטנה תוך כדי הפעלת תוכנית הקובול כפי שבדרך כלל קורה, הבעיות לא כתובות במדריך א דהם סומ פואטא--אסא הודעה לא סימפטית ומסוגלת לעשות כל מה שמיקרו מסוגל לעשות וביעילות גדולה חסרונה הוא בקושי לכתוב אותה, ועוד יותר בקושי לתחזק אותה. לכן כותביס בה בד"כ מה שקשה או בלתי-אפשרי לכתיבה בקובול, או שזמן התגובה הוא קריטי (מעבדי תמלילים כתוביס רובס באסמבלר) בישראל יש לנו בעיה מוכרת, הנפתרת לרוב ע"י תוכנית | אסמבלר המופעלת ע"י פקודות קובול קליטת נתוניס בעברית שני תחומי ההרחבה הללו אינם אופייניסם רק לקובול. בצורה זו או אחרת הם קיימים בכל השפות העיליות שיושמו על מיקרו תכונה אחרת אופיינית דווקא ליישוס של הקובול על מיקרו מחשב. המדובר במאגר מידע הנקרא אינדקס- סידרתי. זו צורה של אירגון מידע המאפשרת שני דברים: איחסון ואיחזור מידע לפי מפתח, ואיחזור מידע לפי סדר גס אס המפתח אינו רציף. אתן דוגמא נפוצה: חשבונות מאופייניס בהנהלת חשבונות לפי מספר חשבון. מספר חשבון אופייני הוא בין 6 - 8 ספרות. אנו מעוניינים בשאילתה לפי מס' חשנבון. היינו, אני אקיש מס' חשבון וכל הנתונים יופיעו במסך. עד כאן זה פשוט. עכשיו נניח שאני רוצה לסקור את כל חשבונות הספקיס שלי על המסן. אני יודע שכל חשבונות הספקים מאופיינים ע"י שתי ספרות ראשונות (הספרות השמאליות), אבל הספרות האחרות אינן רציפות. המאגר האינדקס-סיפרתי מאפשר "לומר" למחשב: שלוף לפי סדר, ובמהירות, את כל החשבונות הקיימיס מ-88000000 ועד 88999999 (88 = סימון לחשבון-ספק). שימו לב שלא חייב להיות חשבון 88000000, אהו סתס גבול תחתון. ללא שימוש במאגר אינדקס-סידרתי זו דרישה "כבדה" מאוד לתוכניתן. משמעותה היא בעצס שעליו לתכנן מאגר כזה בכוחות עצמו. נכון לרגע זה איני מכיר שפה אחרת במיקרו, המכילה מאגר אינדקס- סידרתי. יש תוכנות נפרדות שניתן לפנות אליהן משפות אחרות. מהדירים שונים לקובול תחת מערכת ₪/09 קובול-80 המהדיר-קובול הנפוץ ביותר באר הוא קובול-80 של חברת ז80סהס6וא. הכרתי אותו בשתי גירסאות: 4.01 ו4.67 החדיש יותר. כל התכונות שהוזכרו לעיל קיימות בו. במערכת מחשב המוגבלת ע"י זיכרון 48% למשתמש (לא כולל המקוס הנדרש למערכת ההפעלה. תחת מערכת הפעלה למשתמשיסם רבים: ₪א/קא התופסת כ- % נותר למשתמש גודל מקסימלי של א48%. מובן שתחת וא/ק0 יש בד"כ יותר מקוס) ניתן לכתוב בתוכנית אחת עד 1700 פקודות מקור בקובול. אס יש צורך בתוכניות גדולות יותר קיימות שתי אפשרויות: פירוק התוכניות למספר תוכניות ותוכנית שליטה שתפעיל אותן. דרך אחרת היא הגדרת "סגמנטיס" בתוכנית אחת. סגמנט פירושו מעין תוכנית קטנה בתוך התוכנית הגדולה והיא נטענת לזיכרון רק כשזקוקים לה ועל חשבון סגמנט אחר. ההבדל בין סגמנט לתוכנית הוא שהסגמנט אינו כולל את ההגדרות הרבות המחוייבות בקובול, והוא יכול להשתמש באלו של התוכנית הראשית, הנמצאת בזיכרון, לכן הוא קטן מתוכנית עצמאית. הבעיה בשני המקרים היא זמן הטעינה לזיכרון. הזמן הדרוש לטעינת תוכנית במערך דיסקטים נע סביב ה-20 שניות. זה הרבה זמן, אס זה קורה לעיתיס קרובות. כפי שבדרך כלל קורח, כשמדובר בתוכנה, הבעיות אינן כתובות במדריך. צריך להשתפשף עס התוכנה, כדי לדעת עליהן, לקובול-80 יש מאגר אינדקס-סידרתי שעובד יופי כל עוד הוא קטן. כשהוא גדל צצות בעיות. קודס כול זמן הכתיבה של רשומה למאגר עולה באופן אקספוננציאלי (יחס של חזקה). רשומה היא קבוצה של נתוניס שיש להס ביחד משמעות - למשל חשבון בהנה"ח. מאגריס (קבצים) גדולים אינס וצו"ס בצורה כזאת. רצוי "לשבור" אותם למספר מאגריס קטנים. תכונה זו אינה כתובה במדריך. הגירסה החדשה של קובול-80 שיפרה בחרבה את זמן התגובה של מאגר האינדקס, אבל על חשבון הכמות המקסימלית של הפקודות שאפשר לכתוב בתוכנית אחת. התוצאה היא שהמעבר בין שתי הגירסאות אינו "חלק". בזמן הקצר שעבדתי עם הגירסה החדשה, נתקלתי גס בכמה "חשדות לבגים", כולל בתיפקוד מאגר האינדקס. רצוני לבדוק מהדיר אחר של קובול התבסס על שלשה שיקוליס: 1. הבעיות סביב מאגרי האינדקס. 2. הרצון לכתוב במהדיר שיש לו גירסאות למערכות הפעלה ב-16 סיביות. 3. שימוש בעזרי כתיבת-תוכנה לגבי השיקול של גירסה ב-16 סיביות, עלי להעיר שקייסם מהדיר קובול-86, של חברת זז0ספסהסוו, אבל עדיפה על לא-כל1ם מפתחת קובול-80. רק לאחרונה שיחררה החברה את 0 0 הסחעוב%'י הגירסה, ושמועות, שהילכו קודס לכן, דיברו על קשר בין השתלטותה של פו על החברה ואי הפצתה של קובול-86. כיוס משווקת הגירסה ע"י יצרני מחשביס מסוימים. בהיותה כה חדשה, לא שמעתי עדיין דבר על תכונותיה. 0-ו שני מהדירי קובול אחרים עשויים היו לענות על שני השיקולים הראשוניס: |0080--018 ו- 6080--ח. ל- +6080--אח יש מחולל-תוכניות בשס א0085, ובנוסף סיימות גירסאות של מהדיר זה למערכות הפעלה רבות לכן בחרתי, ב- 080--שח. של חברת סאג וח ]0וא--אא צה, הוא מהדיר ותיק ופועל במספר מיני מחשבים. הוא תורגם ל=%/09 ולמערכות הפעלה נוספות במיקרו מחשבים. השס הטוב שהיה לו במיניימחשביס עזר לו להיקלט בשוק האמריקאי של המיקרו, ועתה הוא קיים גם בארץ. לאחר כ-3 חודשי ניסיון ב- 6080--ח אני יכול לומר עליו את הדבריס הבאים: עדיין לא נתקלתי בשוס בג (זה לא אומר שאיןו!), יש בו כמה דבריס חכמים יותר מאשר ב-קובול-80, ויש גס כמה דבריס פחות חכמיס. להלן כמה מיתרונות ו6080--שח: המאגר האינדקס-סידרתי של !0080--ח משוכלל יותר, ומאפשר לכתוב רשומות לפי מספר מפתחות; למשל לפי מס' חשבון ולפי שם חשבון, כך ניתן לשלוף חשבון ולהציג אותו במסך, הן לפי מספרו והן לפי שס החשנבון. המאגר האינדקס-סידרתי יעיל הרבה יותר מקובול-80 בקבצים גדולים. %מן הכתיבה למאגר עולה באופן ליניארי ובשיפוע קטן. בניסוי שערכתי כתבתי מאגר בן 0 רשומות על דיסקטים. שני המהדירים ביצעו את העבודה באותו זמן (בערך 45 דקות במערך דיסקטים). הרווח הגדול היה ב-1000 הרשומות הבאות (50 דקות ל- +0080--שח לעומת 90 לקובול-80). הניסוי שלי ודאי שאינו מדויק וכללי, לתוצאות מדויקות צריך לחזור עליו עס ארכי רשומה שוניס וכו', אך הוא נתן מושג. +0080-- ₪ מהיר מקובול-80 גס בעיבוד עצמו. ערכתי ניסיון של חיפוש בטבלה, הנמצאת בזיכרון, של 1000 כניסות. מובן שהחוריתי למחשב לחפש ערך שאינו מצוי בטבלה על מנת שיסרוק את כולה. התוצאה: 7/11 לטובת )0080--שח. הפירוק לסגמנטיס יעיל ב- 080--ואח מאשר בקובול- 0 הן מבחינת מגבלות מסוימות שמטיל הקובול-80, וחן מבחינת זמן הטעינה לזיכרון. במערך דיסקטיס טען +60080-- שח סגמנט בגודל בינוני תוך פחות משניה. עזרי כתיבה ותיכנות: )0080--ח מציע דיבגר 68 תם.שעוסאהםזאו): זו תוכנית שליטה המאפשרת לבדוק את תוכנית הקובול תוך כדי ביצועה: להפסיק ביצוע בנקודה מסוימת ולהציג את הנתוניס. זחו כלי אדיר באיתור בגיס. כבר כתבתי שבגיס (טעויות תוכנה) הס האויב מס' 1 של דור המיחשוב. בנוסף ניתן לקבל, לפי דרישה, דו"'ח הנקרא: 35-5856805 0₪088. דו"ח זה מציג לתוכניתן את המיקומיס של כל שדה בתוכניתו. מחולל-תוכניות דוגמת ה-א0065 הוא יתרון שמחוץ ל-.+0080--שח עצמו, שכן זהו מערך נפרד. אך הוא יוצר קטעי תוכניות ואף תוכניות שלמות, ב- 0%, כך שלהשתמש בו דרוש 00801--שח. כפי שכבר אמרתי, ל-.080--וח יש גס חסרונות. החיסרון העיקרי, לטעמי, הוא שאם נכנס "זבל" לתוך שדה מספרי (כלומר סימניס שאינס ספרות) הוא מתנהג באופן בלתי-עקיב. לעיתים הוא מפרש את ה"זבל" בתוך המספר אפס. לעיתיס הוא "זורק" את התוכנית ללא הודעת שגיאה. דרך אגב, גס תכונה זו אינה כתובה במדריך. הדברים אמורים גס לגבי קליטת נתוניס מספרייס מהמסך. בפורמאט פקודה מסויס, אס נקיש המשך בעמוי 94 4 גטר ד ליעפו %6 6% מערך השיווק והשרות הגדול בארץ למחשבים אישיים של י.ב.מ. למחשב כמו י.ב.מ. מגיע שרות כמו גטר. רק גטר מצוייד בצי של טכנאים/יועצים עם מכשיר קשר בכל רכב. רק גטר מספק לך שרות מהיר תוך 48 שעות. רק לגטר מוקד קריאות טלפוניות של "אגפא". רק לגטר מיגוון חבילות תוכנה נוחות להפעלה. רק לגטר מיגוון אפשרויות תשלום. בוא לראות את המחשב האישי של י.ב.מ. באולמות התצוגה החדשים של גטר קרליבך 29 תל-אביב טל'. 285282-3-4 נוחשוכ אישי: יכו שרות אישי: גְטָר 1 המחשבים האישייס עוררו התלהבות עצומה. תחזיות קצב הצמיחה בתחוס זה מצדיקות בהחלט את ההמולה. בשנת 1981 נמכרו 750,000 מחשבים אישיים בערך של 6 מליארד דולר. להערכת המחברת בשנת 2 סופקו כ-1.5 מיליון מחשביס אישיים בערך כולל של קרוב ל-3 מיליארד דולר. שיעור הגידול המצטבר החזוי לחמש חשנים שבין 1981 ל-1986 נע בתחוס שבין 40% ל- % לשנח. ענף המחשכיס (עשה והא0ס5אפק יותר ו*ותר שרות "דפו)* מאת: ג'ואן מק'יי המחשביס האישיים שוניס בשני תחומיס מהמערכות המסורתיות של המחשבים הגדולים. התחוס הראשון הוא המחיר, הנע בטווחיס מ-1000 8 ועד 10,000 5 (בארה"ב ב- 2), התתחוסם השני הוא נוחות השימוש; תכונה המאפשרת גסם לאנשים שאינס בעלי נסיון קודס במחשביס להתקשר עס המחשב בדו"שיח אישי. במחשב האישי ניתן להפעיל תוכניות מוכנות מראש או לתכנתו בשפת תכנות עילית כבייסיק, פסקאל או פורטרן כדי לבצע פונקציות מסוימות שיתאים לדרישות המיוחדות של המשתמש. כך מתקבל כלי עסקי גמיש ושימושי. המחיר הנוח וקלות השימוש הביאו לכך שהמחשב האישי מצא לעצמו שווקיס בגופים עסקיים ומוסדות מקצועיים (בין אס יש להס מחלקת עיבוד נתוניסם המפעילה מחשב מרכי ובין אס לאו), במפעליס ובמעבדות לשימושיס של מהנדסיס ובבתי ספר למטרות הוראה וכמובן בבתיס עצמם. תחזיותיו של המחבר לתקופה של 1981 6, צופות גידול מצטבר בסך 55% לשנה במספר המחשבים האישיים שימכרו ו3.5%"7 בהיקף המחזור הכספי שלהס. כך בשנת 6 נחזית מכירה של 7.2 מיליון יחידות בערך של 7.2 מיליארד דולר, ההנחות של שיעור הגידול מותאמות כך שתתייחסנה לשתי התפתחויות חשובות בענף: כניסתס לענף של יצרניס חדשים של מחשבים קטנים, ומספר הולך וגדל של מוצריס חדשיס בתחוס המחירים הנמוכיס, הטבלה הראשונה מציגה את התחזיות הכלל עולמיות של משלוחי מחשבים אישיים ומחשביס אחרים עד 1986. בשנת 1981 היוו יחידות המחשב האישי כ-75% מסך כל המשלוחים, בעוד שחלקסם בסך כל ההכנטות ממכירת מחשביס היה 5% בלבד. ההערכה היא שבשנת 1982 מספר היחידות גדל ב- % והגיע ל-80% מסך ההכנסות. בשנת 6 המשלוחים עשויים להגיע ל-93% מסך היחידות שסופקו ועד ל-13% מסך ההכנסות. כך אנו מגיעים למספר של 23.7 מיליון מחשביס אישיים מותקנים ברחבי העולס שערך השוק שלהם חוא 28.7 מיליארד דולר, תחזיות אלה אינן כוללות מכירה על תוספות והרחבות של חומרה ותוכנה שיחד עמם ניתן להגיע להכנסות מכופלות. חלקם של יצרנים שונים הטבלה השניה מציגה את הערכת חלקם של היצרניס העיקרייס המתחרים ביניהם בשוק. משמעות מיוחדת יש למספר 250,000 עד 300,000 מחשביס אישיים שנמכרו על ידי יבמ בשנת 1982, למרות שהאספקה החלה רק באוקטובר 1981. נראח שהמומנטוּס של יבמ יימשך גס ב-1983, שנה בה חיא תגיע ל- % עד 17% מסך כל המחשבים האישייס המותקניס הוסף לכך את כניסתס לשוק של ענקי מיחשוב משרדי כדיגיטל, ואנג ויולט פקרד והרי לך שחיקה בלתי נמנעת בחלקם של חמובילים העכשוויים אפל, קומודור וטנדי. שוק ההרחבות בציוד היקפי ומוצרי תוכנה יאפשר למובילים הנוכחייס לשמור על שיעור גידול של 25% עד 35% לשנה בהכנסות וברווחיסם במשך 5 השניס הבאות. חדירתס לשוק של ספקים ענקייס אלה מהווה את האיוס הגדול ביותר על 100 ויותר חברות המסווגות כ"כל השאר". סביר להניח שיצרניס אלה ישתדלו למצוא לעצמס "כוכים" להתבצר בהם, או תחומי התמחות שבהס הם יכוליס להציע ערך מוסף יחודי. החברות הגדולות לא ימצאו את התחומיס האלה כרווחיים דייס כדי לפתחס. פילוח השוק טבלח 3 מציגה את חתך השוק האמריקאי ב-1981 ואת הגידול הצפוי ל-1986. הטבלה הזאת מבוססת על השערות מקורבות בלבד של מקורות שוניס בענף. התחזיות מבוססות על ההנחות הבאות: בשנת 1981 היווה השוק האמריקאי כ-70% מהשוק העולמי של מחשבים אישייס. בשניס הקרובות יגדלו השוק העולמי והאמריקאי בשעוריס זהיס. השווקיס העסקייס והמקצוענייס ימשיכו לצמוח בקצב של 50% ויותר במספר היחידות בשנה, הן בגלל הגברת היצרנות בהס והן בגלל המחירים הנמוכיס יחסית של הדגמיס הבסיסיים של המחשבים האישייס כיום ישנס כ-20 מליון מנהליס ומקצועניס עצמאיים ו-8 מליון עסקיס קטניס. מידת החדירה הנוכחית בשוק העסקי מוערכת ב- % וצפויה להגיע ל-18% ב-1986 המכשוליס העיקריים לחדירתם של המחשבים האישיים לפלח השוק הביתי הס המחיר ואפשרויות השימוש. שני מכשולים אלה הוסרו ב-1982: מחשבים אישיים לשימוש בייתי נמכרים החל בתחום של 0 -100 5 ומציעיס מבחר משחקיס ושפע של תוכנות. בין היצרניס הפוניס לשוק זה 2 == ץצ דפטפאו הפ דטקוס0 והאס5אוק 1 ד 5דאשוקופ אפ דטקו 60 פפוושס.וחסש וס פאסודספ.סהל (8 הווחו פוהווס טוחה 08 הטסו חו פווחטו) . (=) שט.אע ג וסס ו 0 - : -- -- 18 זס 5% טאו :ליי ₪ +אזסד +80 +אזסד דוו 4% 10 6 4% 4 0 2 %6 0 6 0 6 ו ו > 0 5 6 6904) ץצ דפ טפאו ה דטקו 60 והאספאיי 2 ₪.ומהד ₪ ד6טססהק סא.ווהדפאו פ6 זהאוז55 (08 8 סו חו ווחש 10 2 ו 0 "0 יס וס וס אזסד פזואט אזסד 8זואט \זסד וו אזסד פוט 7% 950-1100 0% 690.700 2% 0 %ו 0 זו ודוס טונקה 203 0 ,ו 223 00 200 6ו 0ו וו 0 7-ו 0-ו 8 2520 2 00 אוו 2008 0-ו 223 0 2 00 6 200 ץד 21 0 6 0, ו 10 4 0 וו ווה יי 00 4% 9.00 0 ו 0ו 00 וד ודו 1 ןסר 20 8 א 0 ו כ 01 8086 גו 100% 0) כןו 800 וט ₪0 אווטדי 7 ה 1-ו -7פ=-מ"- | צהדפטסאו הפ דטקואסס6 והאספחפק 3 ₪)מאד 5דטטאואסס |הא50האק 0 דא אה .0.5 ספזהאוז9) (0808) הו 08 ) שצוזא 00% דש אהאא 60זא אוז9ם אשפאטא סאטסש 00 8זואט וס א אסוזאגהז)א5ק 526 ז6אהאא )אזפאו אשטאאא או 60 \ ואו 6 וא 81פו או 6 + שז א א דוס 6 8% 2,000 000 80% 0 ו 2% ופ בו 1000 0 0 0 0ו סודוטוו 2 (ס) 58,000 00וו 0 00 0וו 000 " 1 (0) 3.500 40 0 סו 0 0 ה ₪ 0 וו 0 ו 0 00 2% |וטד 8[ 5 ( ו רל אפ אא ₪ ושכצדעו! ‏ 0 5( ו ו רטמל הכאשו ₪0 | (46 5 ( ו ל פפריקרי 0 שסווא 80 ראטק א (40 ידו ואוד 8 ההכ קפס טייק וכזו 04 0300 524 ₪ פיוסקרו שרוי השיאו ן ניתן למצוא את קומודור, טנדי, טקסס אינסטרומנטס, טיימקס/סינקלר, ואטארי/וורגר היישומיס הביתייס העיקריים הס משחקי בידור ותוכנה לימודית. כבל שהמחשבים הביתיים ימשיכו לחדור (התחזית היא לנקודת רוויה של 13% בשנת 1986) כך תפרח תעשיית התוכנה סביבם הסקטור החינוכי (מחשבים בבתי ספר) יצמח בשעור איטי יותר משיעור הגידול הכללי (כרגיל) בגלל מגבלות תקציביות (שוב כרגיל). למרות )%את, ספקים אחדיס תרים אחר דרכים לתרוס מוצרי מחשב לבתי הספר (אפל למשל מנסה להעביר תקנה המאפשרת לחברה מסחרית להפחית לחלוטין לצרכי מס, מחשב שנתרם לבתי ספר), בתקווה ליצור הזדהות עס המוצר כבר בגיל מוקדס ככל שהמחשבים האישייס יעשו מתוחכמים יותר, כך הס ייקלטו מהר יותר בשימושיס המדעייס וההנדסיים. כיוס שוק זה נשלט על ידי יצרנים כיולט-פקרד ודיגיטל. שעור הגידול השנתי הנצבר בפלח שוק זה עשוי להגיע ל-"25% בחמש השנים הבאות ככל שהדברים משתניסם יותר, : הס נשארים כשהיו בדומה למה שקרה בתחומיס אחרים של המשרד הממוחשב, כמו מחשבים מרכיים, מיני מחשביס, מחשבים עסקיים קטנים ומעבדי תמלילים, הרי שהגבולות בין הסוגים השונים של הציוד נעלמים ככל שהיצרנים מציעים תכונות נוספות לציוד הקייסם ומחיר החומרה יורד. על המיקוו מחשבים והמחשבים האישיים עבר תהליך דומה. במקורם הם נועדו לשוק הביתי ובמרוצת הזמן מצאו עצמם במשרדיס השמוש הראשון היה כשהמקצועניס יישמו חבילות תוכנה כ-0ו8|68ו (תוכנת. גליון אלקטרוני לתכנון פפננסי של חברת מזססופוש). למעשה 080846 היתה התוכנה שנתנה את הדחיפה הגדולה ביותר לשימוש משרדי במיקרו מחשבים בסוף שנות ה-70, ומכיוון שבתחילה יושמה על 16מ0א בלבד, והיא אחראית בעקיפין להצלחתו המסחרית של מחשב זה. יצרניס וספקי תוכנה אחרים פעלו בהתאם והחלו להציע מוצריס כמעבדי תמלילים וחבילות תוכנה להנהלת חשבונות כך שהמחשב האישי יהפך למחשב עסקי אמיתי תחוס נוסף שחל בו גידול עצוס הוא תחוס הציוד ההקפי למחשבים אישיים: מוצרים ככונני | תקליטונים גמישים וקשיחים המשמשיס לאחסנת הנתוניס והתוכניות העסקיות, מדפסות ותווינים, מסכים גם צבעוניים ויכולת רישוּת. כיוס רוב יצרני המחשביס האישייס מציעים מגוון רחב של ציוד משליס לקו המחשביס האישייס שלהס ברור שספק שיוכל להציע למשתמש קו- מוצריס משלימיס רחב יותר או פתרון מלא יגביר סיכוייו להצליח. כיוס מערכות רבות מיוצרות כך שהמסך וכונן התקליטון משולבים יחד, כך שהמשתמש חייב לקנות הכל מאותו ספק הפתוון של 16 ביט מערכות רבות המיועדות לשוק העסקי מבוססות על מעבד של 16 ביט הנחשב לדור הבא לאחר הדור הראשון של 8 ביט שעדיין שולט. הסביבה המשרדית מחייבת עיבוד מהיר יותר, זכרון פנימי גדול יותר, ביצוע תוכניות במקביל, ויכולת רישות כדי לאפשר תקשורת בין תחנות עבודה, או כדי לאפשר שיתוף במשאבים כגון מדפסות ותקליטים. המערכת הראשונה של 16 ביט שפרצה בסערה לשוק, היתה המחשב האישי של יבמ. בורוט ודיגיטל כשהכרטו על המחשביס האישיים שלהס במהלך 1982 כבר כללו בהםס מעבדיס של 16 ביט המגמה להציע פתרון כולל המאפיינת את שוק המחשבים האישייס, מביאה לכך שהמצאותה של תוכנה יישומית הוא הגורס הקובע לשבט או לחסד את גורלן של המערכות. למרות שיצרנים אחדים עדיין דבקיס במערכת הפעלה יחודית משלהםס ובעקבותיה מספקים גם מוצרי תוכנה יחודיים, הרי שרובס בחרו להתאים עצמם למערכות הפעלה כעין תקנית כמו ₪/5ס, 6 (על דיגיטל ריטרץ) או 008/פש (של מיקרוסופט) כמות הזכרון הפנימי הדרוש היא פונקציה ישירה של הישומים שעל המחשב לבצע 7 למערכת עיבוד תמליליסם עצמאית ללא מדפסת ותקשורת 1288 של ₪4 יספיקו בהחלט. מעבד התמלילים עצמו גוזל 6468 בלבד (להוציא את פקודות = )46, הדרושות רק בשלב הלימוד), שאר 648 מכיליס קבצים לעריכה, גליונות| אלקטרונייס הכוללים מבני עריכה ומבני נתוניס מיוחדיס מיוחדיסם משתניס בזכרון רב יותר. גודל ה- גח הדרוש לגליון האלקטרוני תלוי במה שמכיל כל תא, יותר מאשר בגודל הגליון עצמו. 25698 אמוריס להספיק לשטח עבודה גדול למדי (150 עמודות על 100 שורות), ומורכב מערכות הפעלה מתקדמות יותר המאפשרות רבוי משתמשים, הפעלת משימות במקביל ורישות מגבירות את הדרישה לזכרון רב יותר כדי לקייסם את יעילותן. לדוגמא, מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר למחשבי 8 ביט צורכת רק 8א12 להפעלתה ויכולה לתמוך ב-8א64 של וגח. 8 גוצלת גס היא רק 8א12 אך יכולה לתמוך ב-1 מליון בתיס ב-₪4₪ וגס ב-128 מליון בתים באחסנת תקליטים. כל פונקציה מתקדמת הכלולה ב-08/0-86 דורשת תוספת זכרון גדולה. לקנות היום -- לקנות מחור? ענף המחשבים האישיים מתפתת במהירות; מוצרים חדשיס הן בחומרה והן בתוכנה מוכרזיס כמעט מדי יוס. כל מוצר חדש נראה בדיוק כמו קודמו או כעולה עליו אלף מוניס. אס הינך איש עסקיס המתעניין ברכישת מחשב אישי אבל אינך רוצה להשאר בודד באפלה בעוד ששה חודשים, עליך לבחור במחשב המבצע כל מה שאתה רוצה לעשות כעת, וכמו כן מובטח לך הצע תוכנה בעתיד. ליצרן או לספק חייב להיות ידע עדכני במערכת והוא אמור להיות ערוך לתמיכה עס שרות מתאים. אין זה משנה כלל באיזה מחשב אישי בחרת לקנות היום, משהו טוב יותר וזול יותר ייצא לשוק בתוך שנה. השאלה היחידה שעליך לשאול: האם המחשב יגדיל כעת את יעילות עבודתך, ואס התשובה חיובית הרי שאתה מוכן להצטרף לטכנולוגיה החדשהש על מה משוחחים טל ברודי, ואילן גולדהירש ? שילך בב'ת, בשטיקיט, בליחודדים. כנראה על המגאזין החדש ה הבו 1ין השוב שכשויד חברת .00 חסוו ו זס!ח! 1ה6וח6ף8ח8ו₪ (סווא) פירסמה דו"ח על 88/), המחשב, האישי החדש של חברת 8ומסא. הדו"ח משווה את ליזה עם תחנות עבודה משרדיות אחרות ובין ממצאיו העקריים יחס טוב של מחיר ביצוע לעומת חולשה יחסית בתחומיס אחרים. ליזה כאר הפלאזות השוואה עס מתחריס תחנות עבודה ומחשבים אישייםס אחרים הכלוליס בדו"ח הס ז8ו5 של חברת אסזפא, המחשב האישי זא של יבמ, ו7ו4חסו8פסוסזק 0 של דיגיטל. בהתאם לדו"ח, אחד הטיעונים העיקרייס של מבקרי לטה הוא שמחירו, יחסית למתחריו, גבוה מדי. אולס, אנשיס שוכחיס שליזה הינו מחשב אישי למשתמש יחיד לרבוי משימות 0חוא88!זוטוא | הכולל הכל במחירו; בעוד שבמערכות של יבמ ודיגיטל הרכיביס נמכרים בנפרד, כך שההוצאות להוספת חומרה ותוכנה מסתכמות בין 3,000 % ל- 0 ,;, כך קובע הדו"ח של סוו התצורה הבסיסית של ליזה כוללת מסוף לבן על שחור עם מיפוי ביטים, עכבר לשליטה בסמן, מיקרו מעבד 68000 של מוטורולה, 8 זכרון פנימי, 88א5 תקליט קשיח, שני כונני תקליטוניס "5.25 בקיבולת של 8608 כל אחד, מערכת הפעלה של אפל ושִש חבילות תוכנה יישומית. מחשבךָ זו הנמכר ב-14,000 5, כלומר ב- 0 > יותר, כולל את המעבד 8000 אסזפא 58 זכרון פנימי 8א192, מסך "12, עכבר, מקלדת, שמונה חבילות תוכנה, שני תקליטוניס "5.25 בקיבולת של 8א600 כל אחד, מערכת הפעלה של זרוקס בשס )וסם ותקליט קשיח של 8/א10, לדברי הדו"ח "בדומה לליזה גם לזרוקס אין אפשרות ן" קובעיס מחברי הדו" ח א זושום ואו .00% אסחפא .)650%ק דא ממזטקווסס | דאפואקוטסם 8 3606 חכ 8 10 ,18/0866 ;ו-0880) = פטועט א400 עט 2% 8 5 ;8/0860 ,₪880 א ;ןפוש 31 |00 5 65 5.000 5,156 | ב באופן אירוני, ליזה היא תולדה של ז5)8, אולם היא זולה יותר" בנושא יחס מחיר/ביצוע, טוען הדו"ח, שליזה עולה על המחשביס האישיים של יבמ ודיגיטל מחשב של דיגיטל, המקביל בתצורתו לליזה, יעלה בהתאס לדו"ח כ 0 % המחשב האישי זא של יבמ אינו מצוייד כיום בתוכנה מתאימה, ועקב כך אין לו תצורה מקבילה לליזה, אולס הוא זול יותר בעוד שליזה זכתה להערכות טובות בתחומיס רבים, יש בדו"ח גם נקודות בקורת. כך למשל, לא כל חבילות התוכנה של ליזה יכולות להשתלב האחת ברעותה 1 תוכנת מאגר הנתוניס, אינה יכולה בשלב זה להשתלב באף לא אחת מחבילות התוכנה האחרות; אולס, מוסיף הדו"ח, רוב פשרות התקשרות כזו 8 6008 עט 26 | ועט 0 ל 2 פוש ;ז0948זס של = ,808 ז3) ,פחסווה וס 5+ אד 8 1 4080006 | 3520001 ,אה 10600 זו ,0 אש -36] חסו1 דסחו , והוא ו חס 88001 )סח 0065 0חה ווס)5ץ8 אפהט ה 85 קט 501 טצאת 1 10 )הזו 008108 חוסו)ה זווכ רוטס פוודד* ₪ |קק הדפ הדו 60 .6או ו אסא וסוס 8 8000 68 192% וטיו מ 2 עט 40 בוו הצ % בוו מצ ו ורוו ו 00 וו אוו : ו קט 08 חווט ואטד 1 8 1 18 0 וו סק ,סוס ו 000 (.%00)ן רו נאאא !סו ו40) . פוסטהטע שדוחכ בקורת אחרת מתייחסת לזמן התגובה "בעוד שליטה מגיב היטב לפעילויות שונות, חרי זמן התגובה בין המסוף למערכת ההפעלה איטי למדי," מצייניס הכותביס הדו"ח מסייס בקביעה שליזה אינו מחדש רבות בטכנולוגיות של עיבוד תמליליס והגליון האלקטרוני, למרות שהוא משפר את יכולתו של המנהל להפוך גראפ לתכנון עד כאן סיכוס הדו"ח עצמו כפי שהופיע בעיתון 6!זסאוז6וטוז60. כמובן המחיריס הם בארה"ב וכן התצורות, שיתכן שבאר תהיינה שונות. בכל אופן. כדאי לדעת על המחשביס לפני שהס מגיעיס ארצה את הדוח במלואו ניתן לרכוש בכתובת הבאה א וו זט ,זטוח09 אגו0זה₪ 140 .שא 08034. (8 | מחירו בארה"ב 34 % | "נניח שהצענו לך לקבל מגזין איכותי ומהודר שנה תמימה בלי לשלם אגורה, מה היית אומר?" "השתגעתם." ב ב לא השתגענו, אך יש לנו בכל-זאת הצעה כה משגעת, כה מרתקת וכה כדאית עבורך -- לסרב לה יהיה פשוט טירוף. לפניך חמש סיבות למה כדאי לך לחטוף אותה. עכשיו. - עכשיו מול עיניך. זהו הזמן הטוב ביותר לשפוט אותו בזכות עצמו. המחשב האישי נחטף ממש מעל דוכני העיתונים. מדפיסים אותו במהדורות נוספות. אך רק דרך אחת תבטיח לך אותו בביתך, או בעסקך. חתום לשלוש שנים ושלם רק שנתיים. עכשיו הוא גם הפ לעשות חשבון פשוט. חתמת לשנה, שילמת רק 80% מהתעריף. לשנתיים -- 74% מהתעריף. לשלוש שנים, 67% בלבד. במלים אחרות, אם חתמת לשלוש שנים, אנו משלמים עבורך את השנה הראשונה. אם תרצה, ראה זאת כך: השקעת במגזין משובח ומאלף השקעה הצמודה למדד נייר הכרומו (יותר ממדד הבנייה, הזהב, הקפה או יוקר המחייה) וגם קיבלת את הריבית מראש. והבטחת מחשב אישי במישרין לביתך במשך 36 חודשים. מכל שיפור שנכניס בעתיד במגזין, מכל הגדלה והרחבה -- אתה תיהנה, כמנוי, ראשון. ולא תצטרך להוסיף אגורה למחיר ששילמת. עכשיו נשתף אותך בסוד ידוע. כל עיתון שואף להיות עצמאי, נקי מהשפעות ולחצים. ישנם עיתונים אשר הקורא מממן את חלקם הקטן, ואילו המפרסמים בו -- את החלק הארי. ישנם עיתונים אשר הקורא הוא המחזיק אותם, והמפרסמים תורמים חלק ניכר, אך קטן מהראשון. וישנם עיתונים אשר רוב קוראיהם הם מנויים לטווח ארוך. אלו הם עיתוני האיכות המכתיבים למפרסמים את רמת הפירסומת, כנותה, רצינותה ודייקנותה. לכך אנו רוצים להגיע. ונגיע. אנו מוכנים לעשות הרבה כדי להשיג זאת, ומזמינים אותך לנצל את ההזדמנות. לטובתך לפחות כמו לטובתנו. זוהי הסיבה האחרונה. והיא די בנאלית: המחשב האישי נכתב ע'"י צוות אשר מומחה הן במחשבים (וכל הכרוך בהם ונובע מהם) והן בעיתונאות יוצרת. זהו מגזין מעולה. קיבלנו שפע מחמאות וסופרלטיווים אשר אפילו אנשי השיווק שלנו צנועים מלהזכירם. אך אולי המחמאה הגדולה ביותר, שנאמרה ב"אנדרסטייטמנט'" מובהק, מפי מנכ"לה של חברה גדולה לשיווק מחשבים, חברה גדולה מאוד מאוד, היתה זו: "אין לי ביקורת -- וראו זאת כמחמאה, במטותא." 7 / , ישראל פלד מו"ל נ"ב: מצורפת טבלה לנוחותך. אם החלטת להחתים מנויים שונים ורצונך שהמגזין יישלח לביתם, אנא צרף רשימת מענים מדוייקת, עם מספרי מיקוד. תודה. י"פ. ושע | | שנה אחת](20% הנחה) 2 מגזינים שלם 1100 ש'( במקום 1380ש') שנתיים (26% הנחה) 4 מגזינים שלם 2040 ש'(במקום 2760 ש') טלוש שנים (33% הנחה) 6 מגזינים טלם 2760 ש' ( במקום 4140 ש') 1. סימנתי > (במשבצת אחת בלכד) בטבלה המצורפת. 2. נא שלחו לי חשבונית-קבלה: צירפתי שיק ע'"ס עבור מנויים למשך שנים. 3. אבקשכם לשלוח את המגזין | ע"ש מיקוד ולוו וו 4. צירפתי רשימת מענים, נא שלחו לפי רשימה זאת. 5. במקום השיק הנ"ל נא חייבוני לפי כרטיס אשראי ויזה/ישראכרט/דיינרס קלוב שמספרו בכר ב תפר 6. מס' הטלפון שלי חתימתי 0 המחשב האישי, ירחון המיקרו הישראלי, ת"ד 33325, תל" אביב 61332, טלפונים 244380, 244389, 244391, 244388, 5% ₪ 22 ניר המחשב בע 'ימ מחשביס ביתייס ועסקיים ספרות ותוכנה קווסים להכרת המחשב 0ו545-חם 4555/81 נוער ומבוגריס רח' בן גוריון 48 הרצליה טלפון: 052-7551276 ראש מקסי למחשבי מיני מחכים לך אצלנו, במערכת, בתנאי שיש לך (א) ראש פתוח; (ב) עירנות ומסירות: (ג) התבטאות תוססת בכתב וכושר עריכה מקצועי; (ד) התמצאות במחשבים כדוגמת אפל ויבמ פי-סי; (ה) בקיאות יתרה ביישומים עסקיים, משרדיים, דלפקיים. מושך אותך? טלפן 0 או 244388 ישירות לגד שמרון. תודה. פתחת חנות למחשבים אך אין | לך תקציבי-ענק לפרסומה. זה | בסדר , גס יבמ החלה בקטנות - ובצמצוס. אך אתת | לפרסומת. והפרסומת דרושה | לחנותך. גם זה בסדר - משבצת > כמו ואת היא הפתרון. פנה לאבי = מזור ובקשהו פרטים על משבצת 6 עמוד במגצין המחשב האישיו = טלפון 244391, 244380 000 - לא " מכשף לענייני מחשב אצל דלוה פלד מוציאום לאור בע"מ מחפשים בקדחתנות מספר אנשי עט בתחום המחשב וסביבותיו. אם אתה אוהב לבתוב, ‏ יש ברשותך כתבייד בנושאי המחשב וסביבותיו ורוצה לפרסמו בהוצאה מהודרת - התקשר עמנו עוד היום. בקש אישית את דליה פלר, 244389 או 144388 1 ררגמן שנון אם אתה אוהב לכתוב, בקיא במחשבים ומתמצא בסובב אותם, מסוגל לתרגם מאנגלית, כותב עברית חיה ועסיסית וכתב-ירך קריא - התקשר עמנו עוד היום. גילך ומינך אינם חשובים, העיקר שתבין - ושיבינוף. תוכל לעבוד בביתך, | אך העבודה אינה חלטוריסטית ודורשת מסירות והקפדה. השכר כמובן בהתאם. פנה לטדי גדיש, מנהל שירותים מערכתיים, והבא עמך דוגמה קצרה. ועשה זאת היום. המחשב האישי מחכה לך. | תאומים מאותם הורים למרות זאת לא זהים! אל תבחר רק במחשב בחר במכלול העומד מאחריו אמינות, שרות, אחריות, אמינות, שרות, אחריות, = 5 4 מ 8 ] 5 5 ם פ [= ב - מפיצים: תל-אביב, בית אליהו ₪60 ו, פינקס 60 סושושוג. ירושלים, מרכז כלל חנות 211 מחשבים 99, 14860. כפר סבא, ויצמן 54, מחשבית. ראשון לציון, רוטשילד 40, מרכז לימודי "גיל" חיפה, באר-שבע, 1860 תל-אביב, "סטאר" מחשבים דיזינגוף סנטר. כמו כן תוכל למצוא אצלנו יבוא ושווק- סוכית, המסגר 62, טל, 7 את ה-60-400ש5 מחשב כנת ב וקוש לופ לשבש עם סבק-צ65א סוהפשט סופר 4 205 תאם' 1 שוסקה | (-() 298 בסופר קוסמוס 85 25 הנה' 11-( 6 ₪א: פאמדט 5 םק )5 6 *וו = וקקה 8 7 ד ₪68 607 .ו - 277 858 אפץע גדל אתך ועם צרכיך - ממחשב אישי ללימוד תיכנות, משחקי טלויזיה ונהול כספי לבית ועד למערכת מתקדמת המתאימה לעסק הקטן והבינוני עם מערכת 'ח מלאה, ניהול מלאי, עיבוד תמלילים, חישובים מדעיים, הפקת דוחות עסקיים, הפקת שירט ושמו? וטים ודיאגרמות, שים רבים נוספיםי, * * * רםים. מחעובים בעם חזו 5הד טק 0 דרך הרצליה 16, ת.ד . 39844 תליאב יב, טל. 485192, 476225. .01] 53! ה6ז/ ניהול רשימות תפוצה 2 עומדות לרשותך כל התכניות שפותחו עבור מחשבי 11 21.8 ובנוסף 5 פונקציות בלחיצת מקש. עברית/אנגלית ללא תוספת מחיר. אותיות גדולות וקטנות באנגלית בכל מחשב. שרות ואמינות של ר.ס.י.מ. מחשבים בע"מ. צוצג- וש 44אטג .מ.סץ .טא ג11/א6ו1 16 0 > ג +0 אגוגוא 6סהאז 6131660 ג 5ו וו6 פה 1 2 מכר חמפרסס קומודור כמיליון מחשבים (ויק 20) בארה"ב בלבד. אשתקד גם נמכרו 3/4 מיליון מחשבי אפל ?, בכל העולס. אלה הן כמויות מרשימות, אך מומחים אומדים כמויות אלח כ"ננסיות" - לעומת מח שעומד להתחולל בתחוס המחשב עד 1985, בעוד שנתייס בלבד. מוצר צריכה לכל דבר ממש בשבועות אלה נדחקים לשו ההומה, חסואן והשוקק הזה דור חדש ש מחשבים, המכוניסם| מחשבים נטולי קלשקושיס, במחיריס מגוחכיס בארח"ב, כמו על מחשכיס חדשיס ופרסומות מיושנות טדיאוש גדישביוס כל המעיין בפרסומותיהם של משווקי מחשבים יופתע מרמתן הנמוכה, הן במישור החזותי והן בתוכני. ובעוד משווק של מקררים ביתיים דואג מאוד למתכונתה של פרסומתו, ראינו מודעות של משווקי מחשבים שמחירם יקר פי 5 או פי 10 ממחיר המקרר, אשר יאותו-- אולי -- לפרסום מפעל קטן לחמוצים או פיצוחים. לדעתי, ראויים צרכני המחשבים, הן העסקיים והן הביתיים, לפרסומת מעולת ומשובחת, שתהא לפחות באותה איכות שמפגין יצרן המחשב, בהוציאו את מרכולתו לשוק, לאחר שטרח כל-כך בפיתוחת וייצורה. 0 5, (2%81, טקסס 99/2, סאניו 20), 200 5 (ספקטרוס) או 250 5 (טקסס 40). מרנניס על המחשב החדש של יבמ, פִינאָט כינויו, שיימכר בסביבות ה-600 5. ואולי אף פחות. שפע של מחשביס עד 1000 5 מוצעיס מטעס אטארי, פאנאסוניק, מאטל, נק וספקטרא וויזיון. מגווו משתולל של מחשביס גדוליס יותר, אך עדיין בפחות מ-1500 % מוצע עתה לשוק האמריקני, מתוצרת אפל (דגם 2 מורחב) או אס-טי-אם (פייד פייפר 1). לשס השוואה, ניקח את מחיריהם של מוצריסם אלקטרונייס ביתיים מ"הדור החדש" - וניווכח עד כמה "צרכני" הוא המחשב הקטן לעומתס: במחיר המתקרב ל- 0 5 אתה מקבל וידיאו-נייד ממפעלי 6 קוואזאר של מאצושיטה, דגם 5435 מתאס לזרס חילופין יעלה לך לפחות 100 8, ולזרס מכונית לפחות 15 8. עבור מקלט וידיאו למכונית, מחברת אמריקן אודיו, דגם איטי 0, תשלסם לא פחות מ-1500 8. טייפ דק סאנסואי 9 עולה 450 8, ושארפ מיוזיק פרוסטור, נייד, לפחות 650 8. ללא ספק, המחשב הופך למצרך המוני וראוי לפרסומת המתחשבת בהמוניס, שאינה טכנית, מדעית או כל ביטוי אחר ממגדל השן של המקצוענים בענף. מי שאינו מבין בפרסומת הכל "מבינים" בפרסומת, זולת אנשי מחשבים, אשר לא-רק מודיס בליקוי זה אלא - לפעמים - מתגאים בו... אחדיס סבוריס כי זירה זו בזויה ואינה ראויה להתמודדותס הפרסומאית בה. אחריס גורסים כי מוצר מעולה ‏ "מדבר בעד עצמו" ואס כבר מפרסמים ‏ - הרי %ה למען היוקרה והמוניטין גרידא. אחריס מתענייניס, אך נופליס ברשתס של פרסומאים ו"מבינים" שלא השתחררו עדיין ממספר אמונות הבל בענף הפרסומאזת (כגון, "יש פרסומת שיווקית ולעומתה פרסומת קריאייטיווית" או, "מוצרי צריכה זהים זה-לזה אבל מוצריס מתוחכמים שוניס %ה-מזה"). התוצאות נראות בפרסומתס והמראה רחוק מלענג. ולבסוף, פרסומאים רבים נרתעים ממוצרי-מחשב, בשל סלידתם הטבעית מהשקעת מאמף "ניכר" בפרסוס מוצרים שאינס מוסרי הבאי, הבל או סרק. גס כאןו בּוּרוּתם - גאוותם. מטרות, קהלים, מסרים, אמצעים מודעת פרסומת למחשב אינה שונה מכל מודעה אחרת, ומסע פרסומת למשווק מחשבים אינו שונה מהותית מכל מסע למען כל מפרסס המוכר מוצרי צריכה. כל פרסומת ראויה לענות על ארבע שאלות פשוטות, הגיוניות, לפי סדר כרונולוגי מובהק, שבו רתומים הסוסים לפני הכרכרה, כפי שצריך להיות: * מטוות. משווק מחשבים שאינו מגדיר מראש ‏ את מטרתה הספציפית של פרסומת זו, או מטרתו הספציפית של מסע פרסומת זה, מכשיל את הפרסומאי שלו. ועוד: מפרסס אחראי יסרב לקבל מהפרסומאי שלו "עיסקאות" מרטיטות למיניהן, שנרקחו בבית המרקחת של מדורו המקצועי-פרסומי של עיתון זה, או במחלקת המכירות של מפיק ברשוּרות ו"דברי דפוס" אחר. מטרות - קודם כל. אמצעי פרסומת - בסוף. * קהלים. כדי להשיג מטרה מוגדרת יש לפנות אל קהל - או קחלים מוגדריםס,| ומוגדרים היטב. פרסומת שאינה פונה אל קהל מסויס היא פרסומת בובזנית, קהל בני נוער הלומדיס מחשבאות בגימנסיה שונה מקחל מנהלי מכירות, מחסנאים או חשבונאים, לבטח שונה מאנשי הקחילית המדעית, או מקהל אמהותיהם של ילדים וכים, או מקחל לקוחותיהס של מתחריך. כל תוכנית פרסומת צריכה אפוא להכין כסעיף הראשון את "המטרות" ובשני - "הקהלים." * מסוים. לכל קהל מסר שישפיע עליו יותר מאשר על אחרים. חמסר צריך להיות מסקרן, קליט, מגרה, מתסיס - זה ברור - אך גס מובהק. מסר מובהק אינו "סיסמת" אן" "סלובאויי או "גימיק" או "גאדג'ט" או "טריק" אלא פיתרון מוגדר לבעייה מוגדרת של קהל מוגדר. מסר צריך להיות | מגובש, מרוכז וטעון- פתרונות ויתרונות, אך לא בהכרח קצר; מעטים המוכרניס שמסוגליס למכור מוצר כמו מחשב בצורה לאקונית, ומודעת פרסומת אינה אלא שיטה של מכירה. מטרתה העיקוית של הפרסומת, של כל פרסומת, היא אחת: להקטין את עלויות ההפצה והמכירח. * אמצעים. המפרסם, כדי להעביר במהירות ובנוחות את מטריו המובחקים, אל קהליו המוגדרים, באורח שיבטיח את השגת מטרותיו, משתמש בפרסומאיס; אלח רוכשים עבורו שטחי פרטומת או זמני פרסומת, או כל אמצעי אחר. אמצעי הפרסומת נחלקיס לטכניקות (תמונה, תמונה וצבע, תמונה וצבע וקול, תמונח ומלל, מלל בלבד, בנוסת וציני או הומוריסטי, מפוזס או משולהב) ולמימצעיס ("מידיה" בלע)ז), שיכולים לחיות מודפסים, מוקרניס, משודרים, נייחים או ניידים, ביס וביבשה ובאוויר, וגם בדיוור ישיר. כאן המקוס בו מנצל הפרסומאי עבור המפרסס ששַכר את שירותיו את כל ה"דילים", ה"פאקאג'ס" ו"הבאררגיינים" שמציעים לו המימצעים השונים. כאן, ורק כאן הכרכה, כאמור, לעולסם אחרי הסוסים. המחשב: מיוחד במינו או מיוחם במידו פרסומת יעילה יעילה לקהל הקוראיס וגם למשווק המחשבים משמעה העברת מסרי-מכר ביעילות (מהירות+ חסכנות) תוך יצירת רצון טוב אס הקורא נתקל במודעה שאינה יותר מאשר שלט או כרטיס ביקור, עס מספר "נקודות מכירה" זעוס ותצלוס מכונה שדומה לחלוטין לכל מכונה אחרת, ובכן, יש לקורא דברים חשובים יותר לקוראס ולזוכרס. כותרות המכילות אותיות וספרות "מחשביסטיות" כבר בטלו-עברו מן העולס, והתהליך דומה גם בישראל. המחשב כשלעצמו אינו מעניין את הקורא אלא הבעיות אותן הוא אמור לפתור. כתיבה ב"עגת הבראנז'ה" גס היא אינה יעילה. בחברת יבמ קראנו לה "לשון ביטס אנד בייטס" - לשון שראוי לסוכרח, הופעה "מהודרת" ו"מכובדת" כדי להשיג "יוקרה" או "מוניטין" גם זאת אינהח מזיזה דבר לקורא. יוקרה נובעת מתוכנה של הצעת המכר, או מהמידה בה מצליה המפרסם להבליט את היוקרה חקיימת, פרסומת "מפוארת" שאינה אומרת דבר מסתיילת (מושלכת לסל) מייד, ופרסומת משויילת ודאי אינה יוקרתית מעטיפת דגים, המחשב הוא מוצר צריכח - חמוני משנה לשנה, ובעצס מחודש לחודש - שאינו מיוחד יותר ממכוניות נוסעים, ריחוט משרדי מתוחכם או מערכת עציציס בהשקאה אוטומטית עס צמחי בית אקווטיים. פרסומת שמצליחה למכור מחשבים היא פרסומת "ייחומית" - חקורא אותח מרגיש חום עז כלפי המוצר, ומעוניין לקנות אותו, או לפחות לראותו, בהקדס האפשרי, בשנת 1925 הפטיקו יצרני האבטומוביליס האמריקניים לפרסם ‏ את המכנית, תכונותיה ומפרטיה והחלו לפרסס את יתרונותיה, טגולותיה ומעלותיה מנקודת מבטו של הנחג. מח היה ההבדל הגדולז מה בין תכונות לבין תגמולים תכונות אלו חן סגולות (או: "נקודות מכר") אשר טמונות במחשב בין אס חוא במפעל, על הדלפק או במשאית חמובילה. תגמוליס אלו הס יתרונות (או: "נקודות קנייה") שחמוצר תורס בעטסקו או בביתו של חצרכן. ברור שהקורא מעוניין לדעת מח מחשבך יעשה למענו ולא מח יש במחשבך. מפרטסס קוסמטי אינו מוכר שפתון אלא נשיקח, אינו א א וא אא אא יט | 1 א א וא א א א וא מוכר בושס אלא הרחח, ממש כפי שמפרסם בקבוקאי אינו מוכר משקה מטרף אלא חרוויית צימאון מתוקה ותוססת. בקיצור, אינך מוכר מקדח של 15 מ"מ אלא חור בקיר, שקוטרו 15 מ"מ, ואינןך מוכר מקלדת עס הנדסת אנוש אלא הכנסת נתוניס נוחה ונעימח, שאינח מעייפת, שגורמת לפריון גבוה מפרסמיס-מחשבאים וכן כל חדיוט שטועו שמחשביס אינך מוכר לחדיוטות אלא ל"בעלי מקצוע" - אינו יודע מחו סח: (1) גס הסחטטפ''/)י 9 רברב הוא בעל מקצוע, וגם גובה כספים שפניו עזיסם ומפויחים, או בורסקאי, או זמונאי; (2) אין מקצועני-המחשב זהים מתם המקצוענית; (3) מקצועניס רביס אוהביסם לקרוא פרסומת אשר פונה אליהס בלשון בני אדס; (4) +(5) רוב המשפיעים, המשתמשיסם והקובעיס בנושאי מחשבים ודאי רוב אלו המשלמים את השיקים אינס בעלי מקצוע בתחוס המחשב ותוכנתו, חומרתו ועגתו במיוחד כשמחשביסם רבים, לידם מזיעיס מפעיליהס בנסיון לטפל בנושאי המידע, זוליסם יותר מהמקורים שמהס שותיס מפעילים אלה משקה מרענן אם לא לשעמם -- לעניין בכל מחיר זוהי גישה הפוכה, של מספר משווקים אשר חשו עד כמה משעממת פרסומת המחשבים בישראל. כיווו שהמחשב חופך להיות למוצר צריכה מובהק, ראוי לכתוב פרסומת בסגנון "מגניב, מטריף ומסתלבט," שאינו "תופט תחת" והוא תמיד "בראש אחד" עס הקורא. זה אינו פיתרון. כלומר, המעבר מז'ארגון של אנשי הארדוור וסופטוור לז'ארגון אחר, "של צעירים" יענו, טומן בחובו באושים, לא ענביס. משוס שגס בתחום מוצרי הצריכה | המובהקים, נזהריסם המפרטמיס המשגשגיס | והמקצוענים מאוד בכבודה של פרסומתם, ואינס מנסיס ליהפך לבדרני הקחל לשון אחר, חקיינות אוטומטית של פרסומאיס ירודיס מתחום מוצרי הצריכה אינה יאה למחשבאיס ואף אינה יעילה | אם הקורא רוצה להשתעשע, ישנס בתי שעשועים, מבט לחדשות או דיווח ממשחקי השבת בכדורגל בין הפועל מזכרת בתיה לבין הכוח עקרון טקסט ארוך או טקסט קצר הכלל הוא שטקסט מתחיל להתארך ברגע שהוא מפסיק לעניין. כלל נוסף הוא שהקורא מעוניין במידע, זקוק למידע, ושונא חפתעות פתאומיות ד כ אא 0 ושוא .1 א ואג ,גו וג אס גוא 106% ה וכ רוכ מזאא 0 זא קוא סא 60 61 ואג 10 שזמאע1] או 55 פיז כלומר, המסר שהמפרסם מעביר לקורא חייב להיות מסר שלם, לא חלקי יצירת סקונות גרידא אינה מספיקה; הקורא יסתקרן אצלך ויפנה לקנות אצל המתחרה שלןך, אשר מצליח לספק את סקרנותו באמצעות הפרסומת כל עוד אתה מספק לקורא רשימה של תגמוליס (מה המוצר יעשה למען הקורא, בעיותיו ומאווייו) אינך מאריך. אך אם כל עיקר פרסומתך הוא "אנו הטובים ביותר" ובכן, הטקסט כבר ארוך הרבה מהראוי. סקירה מהירה של פרסומת במגזינים אמריקנייס מראה פרסומות ארוכות מלל אך מצוינות, וכנגדן פרסומות קצרצרות ודלות עד להחריד העתיד הוורוד המצב התחרותי שישרור בישראל בכל הנוגע לפרסוס מחשבים יצריך פרסומת אדירה, שתגזול מהמשווק סכומי עתק. כאשר המתחרה חותך חזק במחיריו כדי לצודד את כיסו של הצרכן, האפשרויות מוגבלות. | עליפי-רוב ייאלצו גס כל המשווקיס לקצץ במחיריהם, לגבי מוצרים דומיס - או לספק שירותיס נוספיס באותו מחיר, באשר לענייני פרסומת, יש מה לעשות. פרסומאי מקצועי - אשר מוכן ו/או מעוניין לעסוק בנושאי המחשב יכול להפיק, במחצית הסכום, פרסומת שאפקטיוויותה דומה. אס אך יחיה מקצוען חובתו של מפרטסם היא להשכיל, לקרוא ספריס בנושא מעניין זה ולדרוש מהפרסומאי שלו לאיפחות מאשר פרסומת מצטיינת. זה מגיע, בעיקר, לקורא הנאמן והטסקרן. קול המון כקול שדיל? למפרסם הישראלי נטייה עזה ללכת על מאסה, במקוס על קלאסה. גס בארה"ב היו נטיות כאלה היתה משגשגת כל-כך הטלוויזיונית שס אחרת לא הפרסומת אולס הוא למד את וס שממ ו הלקח הראוי כיוס, יותר ויותר מפרסמים חטריס לפרססם במגזינים בכלל, ובמגזיניס ייעודייס בפרט. המגזין הייעודי, יחד עם טלווטית- הכבילים הברירנית יהיו מימצעי הפרסומת בעתיד הקרוב. במיוחד בתחוס המחשב והסובב. קהל הקוניס הפוטנציאלי למוצר מסויס מצוי בין קוראי ביטאון מסוים, וכמעט שאינו מצוי (או אינו קורא בעיון) בביטאוניס אחרים. אם אתה מפרסם, אתה ניזוק, משוס שאינך מטוותח אלא מפגיז מאסיווית; אס אתה הקורא, אתה נפסד, משוס שאינך זוכה למידע שאותו ז%כאי אתה לקבל כשירות ממפרסם אחראי. הניו-יורק | טיימז תעריפיו גבוהים למפרסמיס לא בגלל תפוצתו (הנמוכה יחסית) אלא בשל איכותס של קוראיו. לא רק שהס נמנים על שכבה אקונוסוציאלית מסויימת; העיקר הוא שהסם קוראים את ציתונס בצורה שונה מאשר קוראים של עיתון פופולרי קוראיס את עיתונס. ח.ס.מ.ב.ה. או חבורת סוד מוחלט בהחלט נושא אחרון שעורר את סקרנותי בעייני בפרסומת מחשביס בישראל הוא השמות המעניינים, רבי-ההשראה והקליטים של משווקי מחשביס ותוכנתס בישראל. תן דעתך, כי שמות כמו "י.פ.צ.ז.ש. בע'"'מ" או "ש.מ.ז.ל,ט,ל,ן. בע'ימ" או "ז.ח.טב לי או "ז.ב.ל.ו.נ.ק.ט." קשיס גס כשהס נכתביס באותיות לטיניות כשרות למהדרין, לא רק בשפה העברית, על שלל בעיותיה לעומתם, הנה מבחר של שמות קליטיס וזכירים: אפל, ויזיקאלק, אמפקס, קורונה, ג'יני, ממורקס, שוגארט, זנית, צ'קמייט, בננה, אפרסק, דובדב. מי שייתן דעתו לנושאים אלה יבחין כי ברשימה זאת נגעתי בנושא חשוב ומרתק זה בשמף-קצהו של המזלג. המשך - בקרובש 600 116) 60 כ 23 6 לקתעוך. איעוי 7לווני ו 13-<><)2) כמובן! שו קועדון המחעוב האיעוי בע"משש רעות העויווק הגדולה בארץ למיקרו מחעובים איעויים ועיסקיים מועדון המחשב האישי בע" ו אלפא בייט - דיזנגוף סנטר קומה ב' מעל קו ב' על: 03-286612-286613 תל-אביב יזנגוף סנטר ל 8 -45 לבב 5 - סנטר קומה ב'. ירושלים: סי פי יו. שופ - תדמית - מרכז כלל. חיפה: 8-ל %, ליל שלחה תוס וי / רחובות: בייט שופ - הרצל 185; המימד השלישי - פסג' חרל'"פ. ראשל"צ כרמל שדרות הנשיא. כפר-סבא: שקד מחשבים אישיים 5 5 קומפיוטר שופ - דוד סניור 3. אשדוד: מיקרושופ - מרכז א' חנ 0% רוני קורניץ, 27, מהנדס אלקטרוניקה ליישומי תוכנה ויעוץ חומרה. | תאימות מסויימת | ליבמ. זה כעת באופנה | | | מדי יומיים ממציאים איזה מחשב | נישא"ניידייקל חדש | | / מחירי הדיסקים | נמצאים בירידה רצחנית / לא בטוח שיצרן המחשב הוא גם יצרן הדיסק / הטיעון שזול-גרוע אינו תופס כאן יוס אחד יפול הדיסק ו עם כל הנהלת | החשבונות שלך. מה [ עושיס. | הסחעוב'יו0, 4 [ רוני קורניץ אדם שוב מפתיע אוסבורן מכה שנית. הפעס - עס מחשב חדש בשסם =עוזע60אם. המחשב מופיע בשתי גירסאות. הראשונה דומה למדי ל-ו 6א08808 המפורסם, אך עם צג גדול ומתוחכסם יותר, כונני דיסקטיס בנפח של 2.2406 בתים, 128% בתי זכרון (כן, כן רבותי: יש גס 5 )₪ וא/פס שיודעת לטפל ביותר מ-א64 המסורתיים ל-80--2), ועוד כהנה וכהנה. המחיר בחו"ל: 2,500 דולר. (גס בכך מר אדס אוסבורן מפתיע שוב. בעוד מחירי כל המערכות יורדים, מחיר המערכת שלו צומח...). הגירטסה השניה מעניינת עוד יותר. עקרונית אותו מחשב (בעצם אס נדייק - אותו רעיון), אך עס מיקרו מעבד בן 16 ביט - 8088, 128 בתי זכרון וא/ח, צג גרפי ומערכות הפעלה 86--₪/00 ו087ס--8א למערכת תאימות מסויימת למחשב שפו זה באופנה כעת...) ומחירו בחו"ל: 3,200 דולר, גם ב-0אקץאא של 8א שיפורים - מזה כחודשיים מתפרסמת גירסה למחשב זה עס דיסק של 5% בתיס במחיר מפתיע מאד. (מתעוררת שאלה מעניינת והיא איך מסתובביס עס דיסק ווינציסטר, הידוע כרגיש למכות וזעזועיס! אבל בינינו, מי קונה מחשב נישא כדי להסתובב איתווז!). בכלל התחוס הזה של מחשבים נישאים (ומחשביס בכלל .) סובל מעודף חידושים, ומדי יומיים בערך ממציאיס איזה מחשב נישא/נייד/קל וכו'... יבמ נותנת את הטון הלהיט החדש (לפחות בתחוס המצאת המחשבים) הוא מחשבים נישאים דמויי אפו. אלה מופיעים בכל צורה אפשרית: עס כונן דיסקטיס אחד בלבד ועם שניים צרים, עס צג בגודל 7 אינץ' ובלי צג בכלל. המפתיע ביניהס חיה יצרן שיצא עס "מחשב דמוי ואפ!" הכולל צג ולוח מקשיס בלבד. מה העקרוןז בערב כשאתה יוצא מהמשרד, אתה פותח את הפו שלך, שולף משס את הכרטיטים הרלוונטייס (וגס איזה כונן אס אתה מעוניין...), תוקע במחשב הנישא שלך והולך הביתח, כדי לעבוד/לשחק בבית רעיון גדול, לאו אני מצפח כעת ליצרן שימציא מחשב נישא זול יותר: תהיה לו צורח של קופסה גדולה, והמשתמש יידרש בסוף יוס העבודה לקחת את ה-8! שלו, לשים אותו בתוך הקופטה ולקחת אותה הביתח... בשלב זה טרס נתקלתי במחשבים נישאים דמויי שחו באר וזה ממש מפתיע), אולי משום שלרוכלי המחשבים למיניהם ברור שאנשיס לא קוניס ופו קטן בשביל להסתובב איתו, וחוץ מזה שנגד ו8פו קשה להתמודד (נושא זה שווה כתבה שלמה פעם). אבל כלל אינני משוכנע שעד שכתבה זו תצא לאור, לא יופיעו באר כמה מחשביס מסוג זה. (נדמה לי שיש בארץ עוד מספר חברות שעדיין לא מייבאות מחשבים, אז חבר'ה קדימהו!). יש מציאות בשוק הדיסקיס נדמה לי שבפעס האחרונה הבטחתי המשך בנושא דיסקיס ודומיחם. למי שלא זוכר את ההתחלה בגליון מחשכיס נישצזיס דיסקיס ועוד מס' 3 הסברתי שם מדוע ומתי חשוב לחפש מערכת עס דיסק, וכמה שדיסק שווה את תוספת מחירו. מחירי הדיסקים נמצאים כיוס בירידה רצחנית, דיסק בקיבולת 16% בתיס נמכר במחיר של 1895 דולר, ועוד כְזֶה שיכול להתחבר למחשבים רבים ב"שינוי ג'מפר"... אני עוד אוכר (בשטח המיקרו-מחשבים אתה הופך לזקן מהר מאד) איך קנינו לפני מספר שנים כונן דיסקטים למערכת פסוא של ופזאו בקבולת של 500% בתים בכמה אלפי דולרים טוביס. אתה יכול לרכוש דיסק למערכת שאתה קונה משני מקורות - יצרן המחשב או יצרני דיסקיס המתאימיס את הדיסקיס שלהס למחשבים שונים. לא בטוח שיצרן המחשב הוא גס יצרן הדיסק אותו הוא מוכר (כמעט בטוח שלא), וסביר מאד שהיית יכול לרכוש את הדיסק אצל היצרן המקורי שלו במחיר הרבה יותר זול. כך למשל דיסק 10₪ בתים של |וא8ו נמכר בח"ול במחיר של כ-3,000 דולר ע"י חברת ואפו, ואילו דיסקיס תואמים 0 ע"י עשרות חברות במחיריס הנעיס סביב 1,800 דולר. בעד ונגד דיסק זול האס המסקנה היא שיש לרכוש את הדיסק הזול ביותר הקיים בשוק! לא ולא. דווקא הטיעון כי זול-גרוע אינו תופס כאן, כי כאמור הזול הזה עלול להמכר ביוקר ע"י יצרן המחשב. הטיעונים נגד רכישת דיסק מיצרן שאינו יצרן המחשב הס: א. דיסק אינו חומרה בלבד. אס למחשב שלך אין תוכנה מתאימה להתקשרות עם הדיסק, או שהתוכנה מסופקה לך ע"י יצרן הדיסק אינה מתאימה בדיוק, הדיסק שלך לא ינגן כלל או במקרה הגרוע יותר - הדיסק שלך יזייף (כן, זה המקרה הגרוע יותר!), ב. מכיריסם את השיעור המפורסס על תקלות מעולם המחשביסם: "זה אומר - איננה שלי, וזה אומר - איננה שלי". ביוס בהיר אחד פתח מר פלמוני (מר ישראל ידידנו מהגליון הקודס) את המחשב שלו והנה: "0 אס 58808 8008" לפניו. פנה לחברת המחשבים, פנה לחברת הדיסקים... בכל אופן, אס אתה אוהב סיכוניס וחסר לך כסף ויש לך זמן ואתה מוכרח דיסק - הדרך פתוחה בפניך. %, קנית דיסק ואתה מתחיל להעמיס עליו מכל הבא ליד: תכניות שונות, שפות תכנות, בסיס נתוניס; רשימת קניות במכולת, גם קצת קפה ומי יודע מ לא - הרי יש מקוס בשפעו!! מחשב מושלם, מהז כמעט, אבל לא לגמרי. וה"לא לגמרי'" הזה משמעותו אסון., אס יוס אחד "ייפול" הדיסק עס כל הנהלת החשבונות שלך (יום לפני הביקור של מס הכנסה כמובן - זוכריס את מרפי הזקן?), ועס רשימת הטלפונים של כל החתיכות בעיר, וגסם התכנית הנהדרת הזאת שעבדת עליה 4 חודשים, וגם... מילת הקסס היא: גיבוי. דיסק חייב גיבוי, וגיבוי זה משהו מצויין, לפחות מבחינתי, כי יש פה כל כך הרבה לקשקש (בעיות בגיבוי על דיסקטים, חיבור לטייפ, גיבוי בעזרת דיסק ווינציסטר נשלף ודיסק מגבה דיסק. פשוט חגיגה), כך שאני יכול בלב שקט להעביר את הנושא לפעס הבאה או לגליון שבו באמת לא יהיה לי על מה לכתוב (אני חושש שזה לא יקרה לעולם...) כאמור, אשמח לקבל באמצעות המערכת תגובות, הצעות, בקשות וסיפורים בכלל₪ סיפורי כגיס אלי שוגנהיים יחה הישנה, האומרת שההבדל בין טרניסקטים הוא בכך שהראשונים קוברים| את הטעויות שלהם, בעוד שהאחרונים בוניס אותן לתפארה, אוסיף שאנשי התוכנה חוטפים את הטעויות ישר בפרצוף. אומריס שהמחשב הוא גולם, ולכן צריך להסביר לו טוב טוב מה עליו לעשות, אחרת הוא עושה שטויות. לעיתים נדמה לי, שהמחשב אינו אלא סאדיסט חכם מאד, שמטרתו להוכיח ליצורי האנוש שהינס חבר מטומטמים. זאת הוא עושה בשיטה הידועה של מומחי השביתה (סליחה - המומחים ליחסי עבודה), דהיינו עבודה "לפי הספר פירושו של הרעיון הוא שאס מפרשים את הנוהלים בדייקנות ובדקדקנות מצליחים למצוא שס בגין למכביר, ואז יש למעביד בעיה. בגים הס הוויה קיומית לאיש מחשבים התת תודעה דוחה את רעיון הבגים אז הגענו לבגיס. בג (806) חוא מילת סלנג לטעות תוכנח. אינני יודע מהיכן הגיעה מילח זו ולמה. אני מניח שלצליל הקצר וחנוקשה יש חלק בפופולריותי שלה. אני מודיע בזאת שאם תחליט האקדמיה ללשון למצוא תחליף עברי לבג, אקרא למרי אזרחי בג יכול לחיות כל דבר. מטעות במבנח הלוגי של התוכנית ועד נקודה מיותרת במקוס כלשחוא. בג יכול לגרוס לסדרח של תופעות אבסורדיות וגרוטסקיות, למשל, בגלל בג פצפון יכוליס להחליט במטיהכנסה שאני חייב מליון שקל! לבגים למיניחס יש תלונות תיאטרליות מעולות. בעיקר חוש העיתוי שלהם. בגיס בד"כ מתגליס בהדגמה אחרונה של התוכנה ללקוח, לפני החתימה על החוזה. אני זוכר, הסוהעופ'י עד היום, את פרצופו של חברי, שהחזיק, לפני כשבע שנים, בדו"ח מחשב טרי, בן כ-1000 דפים, ואשר בכל שורה נכתבה היתרה של השורה הקודמת. דרך אגב, השעה היתה 0, וחדר המחשב נסגר בשעה 2300. זה היה אחד השיעוריס המעשיים הראשוניס שלי בתורת החייס בצל הבגים. ברור שזאת היתה בסה"כ טעות קטנה שתוקנה למחרת אבל מה עושיס עס 1000 דפי מחשב יקרים, שאי אפשר לנדב לגן-ילדים, מאחר שהכילו חומר "חי"ז מי שחושב שאפשר לכתוב תוכנית ללא בגיס, לא כתב תוכנית מחשב מימיו. בגים זו הוויה קיומית עבור איש מחשב. הדבר היחיד שניתן לעשות, הנו לחפש אותם, מתוך ידיעה ודאית שהם קיימיס, למצוא חלק גדול מהסם, לתקן, לתת את התוכנה ללקוח, ולחכות לטלפון בהול ממנו. לתהליך של חיפוש ואיתור בגיס קוראיס בסלנגית דיבג. כיוס ידוע ומקובל שתהליכי הדיבג, לוקחיס יותר זמן מכתיבה התוכנה עצמה דיבג נעשה ע"י הרצת התכנית על נתוני- מבחן, ובדיקה חוזרת ונישנית של התוצאות משתדלים, כמובן, ליצור את כל הסיטואציות השגעוניות אך האפשריות כדי ל"הכריח" את המחשב לגלות את בגיו. יש המוסיפים, | מראש, פקודות לתכנית, שמטרתסם להציג נתוניס מסוימים, שיכוליס להקל על איתור הבגים בסביבה. בסיום הדיבג צריך להוריד את הפקודות הללו פעולה זו כשלעצמה נותנת הזדמנות מחודשת לבגים חדשים ורעננים כללית יש שתי קללות הרובצות על דור המיחשוב: הפסקות חשמל ובגים. כשקורה הדבר הראשון נאמר שזה "כוח עליון". כשיש בג אשם בכך איש התוכנה. אחת המטרות של | רשימה זו היא להסביר, שהוא אמנס אשס אך יש נסיבות מקילות, וחוץ מזה כל אנשי | התוכנה בעולם, מייצרים בגיס, ככה זה מי חושב שתוכנה תוצרת חוץ היא נקיית בגיס פשוט טועה. לפני כשבוע כתבתי כי עדיין לא מצאתי שוס בג בתוכנה הקרויה; %, בנתיים מצאתי בה בג קטן. בסה"כ זו שאלה של זמן. בקובול-80 וב- ההגזפסהסט המפורסם יש מספר בגיס במדריך לגירסה 4.01 של קובול"80 יש רשימה ארוכה של בגיס שהיו ותוקנו. אס תרצו זו הודאה באשמה עס הבטחה להתנהגות טובה. בעתונות המקצועית ניתן למצוא מדורים המוקדשיס לבגיס בתוכנות ידועות, ועצות איך להסתדר עס תוכנות אלו, עד שהיצרן יתקן אותם וישלח (אם ישלח) גירסה מתוקנת לכל חהמשתמשים. מה שנכון הוא שתוכנות טובות, שעברו תהליך רציני של דיבג, אפשר לחיות איתו גס אס יש בהס מספר בגים. הבגים מופיעים, | לרוב, בסיטואציות משוימות שכותב התוכנה לא חזה אותו מראש. בדרך כלל מדובר במצבים שניתן "לעקוף" אותם, או להמנע מלהשתמש באופציות בלתי שכיחות. בגים רצינייס יותר אופיניים לתוכנות חדשות. זה קורה מאחר והרצת המערכת אצל המשתמש היא תהליך דיבג טבעי, בניגוד לדיבג של איש התוכנה שעושה סימולציה של הצורה בה יעבוד המשתמש עס התוכנה. רצוי, כמובן, להקטין עד למינימוס את כמות הבגים המתגלים אצל המשתמש, אבל קורה שיש בגים, ואפילו לעתים קרובות. לכן, ככל שהתוכנה משתפשפת יותר בפועל, היא נקייה יותר מבגים. אני יוצא מנקודת הנחה, שאיש התוכנה תיקן את הבגיס שהתגלו. הנחה זו מתבססת על הנחה אחרת האומרת שניתן לתקן כל בג, בתנאי שיודעים עליו. סדרת ההנחות הללו נכונה לגבי אנשי תוכנה רציניים ואחראיס אני יודע שלא כולס כאלה. כאן אני מגיע לבעיה אירגונית, האופיינית למערכות תוכנה של מיקרו מחשבים תוכנות מיקרו עובדות בדרך כלל במספר רב של התקנות (קרי לקוחות). התגלה בג אצל אחד מהס. מאליו יובן שכבוד הבג מצוי גס - הסחטובי/0י אין עשן בלי אש!! בהתקנות האחרות, אלא ששסם עדיין לא שמו אליו לב! כאן יש לכותב התוכנה לבטיס קשים. האס עליו לדווח על הבג ופתרונו לשאר הלקוחות! הבא אפרט את הבעד ונגד. בעד: זה הוגן. יש לשלוח להס דיסקט עס גירסה חדישה. הם ידעו שיש להס עסק עם מישהו אחראי באמת, וימהרו להזמין תוכנות דרושות חדשות. אס לא נשלח להם. הס יעלו, במוקדס או במאוחר על הבג, ויקימו צעקות. חסר גם שיוודע להס שהבג תוקן מזמן, אבל לא אצלסם. להכין דיסקטיס עס גירסה חדשה, ולשלוח אותס ללקוחות, זה בלבול מוח לא קטן. חוץ מזה זה עולה כסף יש לקוחות שלא מבינים שצריך, לפחות, להחזיר את הדיסקט. דיסקט לכל בג, זו הוצאה שפשיטת רגל בצידה הלקוחות אינסם מביניסם שוס דבר. לספר להם שבמערכת היה בג, זה כאילו לומר להס שהתוכנה לא שווה שקל שחוק. צריך לחכות להזדמנות לשנות משהו נוסף בתכנית, ואז להתקין אצלס תכנית "משופרת", לגבות דמי גירסה חדישה, ומבלי שירגישו תוקן גס הבג. בוודאי יתגלו בקרוב עוד מספר בגים כדאי לתקן כמה בגיס ביחד. צריך לחכות ולראות שהתיקון לבג לא גרר אחריז בג נוסף. השאלה היא איך אתה היית נוהג! תשובות גא לשלוח למערכת כאן הגענו ללקוח, כלומר למשתמש התוכנה נגועת הבגים, המרים טלפון וצועק "יש בגי". חשוב ללקוח שיכיר את המלה בג וישתמש בה. אנשי תוכנה מעריכים לקוחות הזורקיס ביטוייס כאלה. עוד יותר חשוב שהלקוח יבין שסביר מאד שיתקל בבג, ועל כן שלא יאמין למחשב כמו פתי. מועיל מאד לפתוח את העיניים והראש, ולראות האס התוצאות סבירות. אס התוצאה אינה סבירה אזי יתכנו שתי אפשרויות: טעות בהזרמת הנתונים או בג. בכל מקרה הזהירות והפתיחות משתלמים נקודה חשובה מאד. אס גיליתם בג דווחו עליו לאיש התוכנה בפירוט האפשרי. אס לא תעשו זאת, אתס במצב של "מגע רופף" במכשיר אלקטרוני, הגורם לכך שהמכשיר יעבוד היטב כל אימת שהטכנאי בסביבה לכן לפני שאתס מתחייגים בחמת זעם, חשבו על הנקודות הבאות.' 1. איש התוכנה מאמין באמת ובתמים שבתוכנה שלו אין בגים. זאת אומרת התת-תודעה דוחה את רעיון הבגיס, למרות שההגיון המקצועי קובע שיש. לכן תהיה תגובתו הראשונית: "לא יכול להיות!". זהו משפט מקובל אצל תוכניתניס, לפני שהם מודים בשקט שהיה בג. לכן לא צריך להתרגש מתגובה כזאת. פשוט לשכנע אותו שהבלתי אפשרי אכן קרה, התוכנה צריכה להגן על המשתמש בפני טעויות אנוש רגילות. לכן אס הקשתם משהו לא נכון, אל תסתירו זאת מאיש התוכנה. תפקידו למצוא דרך שלא תנזקו מטעויות הקשה. איש התוכנה חייב לדעת מה בדיוק קרה אס אינכס זוכריסם את השתלשלות העניניס, נסו (אם זה אפשרי) לשחזר את התקלה פעס נוספת לא להתרגש. זה לא הבג האחרון שתמצאויש חוגים למחשבים בחופשת הקיצ למתחילים ילדים נוער ומבוגריס לימוד כל פקודות שפת הבייסיק * ספר הדרכה בעברית מאת דייר נורמן אוניברסיטת בר-אילן * מדריכים מוסמכים למתקדמים כתיבת תכניות מתקדמות * תכנות משחקי טלויזיה * שימוש בצבע צליל וגרפיקה * לימוד על מחשבי 1.9948 מחזור א' 3.7.83 מחזור בי 1.8.83 לקבוצות מאורגנות וקייטנות תנאיס מיוחדיס שילוב מערכות מיקרו מחשבים במערכת החינוך חברת לאמדא מחשביס מציעה למוסדות חינוך 3 פרוייקטים : א. מיחשוב לסיוע הוראה (מילי'ה) שילוב כיתת מחשביס תואמי ₪זקע במערך הלימודים ב. הכרת המחשב כיתת מוזשביס מסוג 6ח6המטזזיח] 68 ללימוד שפת המחשב ג. חוגי מחשב במסגרת ביה"ט לפרטיס נוספים להתקשר לדייר נורמן שמואל, טלי 03-251241 לאמדא סחשבים בע'ס שווקס מהעוביס, פכנות. עסכיכ וחיגוך קורסים לבעלי המחשבים זזת אסדשאא | וכל המחשביס התואמים ₪.זקקה בשיתוף עס חברת ניוטון (ישראל) יבואני מחשב אס שפאמארגנת חברת 'ילאמדאיי קורסיס בנושאיס הבאים: 1 ניהול פיננסי -- 1516416 2. ארגון וניהול קבצים בשיטת דא ם.כע 3. עיבוד תמלילים -- 51748סש 4. שפות מחשב 060. ,8516 הקורסים מיועדים לבעלי מחשב תואס ₪ שעא, בעלי עסקים ומקצועות חופשיים, סטודנטים, אנשי חינוך וכל המעוניינים משך הקורס 2 שבועות 2 פגישות בשבוע מחשבים וציוד היקפי לקראת החופש הגדול במחירים שלפני העלאה מחשב וח6חנו5ה1 16% -- 5399 מחשב אסזשא התואס המלא של אפל כולל יחידת מחשב כונן ומוניטור - 0 בוא להתמחעב ב- המחעוב לכל חועוב. -ז'דענוהוו לחברת ''לאמזיא'י חנויות ומרכזי למידה 1. רמת-גן ארלוזורוב 1 (כופר חישוב) טלי 727219 2. הרצליה פיתוח ככר הציונות, טלי 3 פתח"תקוה רח'י בר-כוכבא 23, טלי 903744 8 הרשמה לקורטיס על מחשבי אפל גם ב"משרדי ניוטון (ישראל) דיזנגוף סנטר, טלי 284831 ל''לאמדא'"י מועדון להחלפת תוכניות ומידע ייעו בהכנת תוכניות באופן עצמאי הדרכה בנושאי רכישת מחשב, מחיריס מיוחדים לרכישת מחשביט ותוכנה "לוא רו 1ב/י אווב סא הו זה וד | א5א רח' החרושת 6 תל-אביב 67778 5ז ו וכה 60 001517655 6 7 שנות שירות ואמינות. שאל אותנו בטרם תיקנה מחשב. ה בכל המחשביס האישייס הנמכריס עתה, אפשר לשלב גרפיקה ברזולוציה גבוהה (6877/08 חסווט/3680 תִהָו). בעזרת הגרפיקה הגבוחה, ניתן להפוך את המחשב לכלי רב עוצמח, ואין חכוונח רק למשחקי טלוויזיה מתוחכמים, או לציוריס מפורטיס אלא גס לשימושים עסקיים כמו גראפים, תיאורי מכירות והצגת נתונים מספריים "יבשיס" בצורה מעניינת ומושכת עין. שילוב של גרפיקה בתוכנית מאפשר למתכנת להציג את רעיונותיו בצורה מוחשית, וככל שהרזולוציה (הפרדה) גבוהה יותר, דומה התמונה המופיעה על המסך למציאות. כמו כן, ניתן להציג בדרך זו גראפים תלת-ממדיים, פרספקטיבות של גופיס שרטוטיס ודגימות. ". הסחעוב'יי)י גרפוקיה גכוהה איך! בשכיל מהו עס מק1 איל באיער בצד יתרונות רבים יש לגרפיקה הגבוהה גס חסרונות. הבעיה העיקרית היא הזכרון. כדי לשמור את תמונת המסך, על המחשב לאחסן כל נקודה "דולקת" או "כבויה" מהמסך, במקוס מסויס ביכרון. כיוון שההפרדה היא גבוהה ויש מספר רב מאוד של נקודות, הרי שדרוש זכרון רב ולפעמיס דרושים אפילו 20% של זכרון ג כדי לאחסן את מפת המסך. חיסכון נוסף של הגרפיקה הגבוהה הוא זמן הביצוע. כיוון שקיימות נקודות רבות, ועל המחשב לטפל בכולן, מתבזבז זמן רב יחסית והתוכנית הופכת לאיטית יותר ומסורבלת. בעיה נוספת היא טרנספורמציה (העברה) של תוכניות עס גרפיקה ממחשב למחשב. 4 מחשבים שונים משתמשיס בשיטות שונות ובפקודות שונות על מנת לטפל בגרפיקה הגבוהה. בגלל הבדלים אלה, ובגלל הבדלי הרזולוציה, קשה מאוד להעביר תוכנית המשלבת גרפיקה ממחשב אחד למשנהו, ולפעמיס עדיף לכתוב את כל התוכנית מחדש. 0 איך עושה את זה המחשב ישנן שתי דרכיס עיקריות בהן משתמשיס מחשביס שונים, כדי לאפשר לך, המתכנת, לעבוד בגרפיקה גבוהה, וכוונתי כאן לביצוע מעשי של הוראותיך. בחלק מן המחשבים יש איזור שמור נזכרון הנקרא מפת המסך (סגוא א50855) וכל זו8 השייך לו (לזכרון זה), מייצג נקודה מסוימת על המסך. במשך כל זמן פעולתו סוקר המחשב את מפת המסך, וכל שינוי בה מתבטא מייד על המסן. כשב-זו8 המייצג נקודה מסוימת נמצאת הסיפרה 0, הרי שהנקודה המסוימת הזאת תהיה "כבויה", וכשב-זו8 מופיעה הסיפרה 1 תידלק הנקודה המסוימת הזו כך ניתן בעזרת מפת המסך לשלוט על כל הנקודות במסך. במחשבים, בהם קיימת אפשרות הצבע, ישנה עוד מפה, המקבילה למפת המסך, ומייצגת את הצבע בכל נקודה, במחשביס עס אפשרות צביעה שונה בכל נקודה, מטובכת מפת הצבע וקשה להתמצא בה. כדי להתגבר על בעיה זו (של סיבוך בגישה וגזילת זכרון רב), נהוג במחשביס מסוימיס לאפשר בכל ת ו (קרקטר) רק שני צבעיס - 0סאש630א80 ו-סאטסח66הס-. בדרך זו מצטמצמת מפת הצבע ודרוש רק ש=דצם אחד כדי לייצג כל ת ו (שהוא בד"כ 8 נקודות). כך למשל, במחשב ה-וחטזו0פק8, מציין כל ש=זצם במפת הצבע גסם את צבע הרקע (השקא ק), את הצבע השני באותו הת ו (אאו), את אפשרות הבהירות (זו88|8) ואת אפשרות ההבהוב (484 |5). בגלל תכונה זו, ניתן במחשב ה- אע 8050 לצבוע כל ח ורק בשני צבעיס. דרך שניה ליישוס גרפיקה גבוהה היא תיכנות תויס (קרקטריס). למחשב המשתמש בדרך זו, יש מספר שמור של תויס ריקיס שאינס נכלליס באותיות הגבוהות (8שקש 6), בנמוכות (6₪8₪ הפשוס)) ובשאר הסימניס. ברגע שאנו מעביריס את המחשב למצב של גרפיקה גבוהה, הוא מדפיס את כל התויס הללו אחד ליד השני, עד שמתמלא בהס כל המסך. מעתה מחפש המחשב את התויס לא ב-ואסה (בו נמצאים באופן קבוע כל הסימניס) אלא ב-אח, וכיוון שהמחשב לוקח את הנתוניס של התוים הללו מה 4ח, ניתן לשנות אותס על ידי שינוי הנתוניס ב- |גח, באותו איזור ממנו לוקח המחשב את המידע הנ"ל. ברגע שאנו רוצים להדליק נקודה מסוימת, עלינו לשנות בזכרון, במקוס המציין את הת ו בו אנו רוציס להדליק את הנקודה, את הערך המספרי ובכך נגרום לשינוי, המופיע על המסן. בצורה זו של אירגון גרפיקה משתמשיס מחשבי ה-20 0ו/, 9 שםפסהסוא וכו'. בתוכניות 41 127 תוכלו לראות דוגמאות, הלקוחות מספרי ההדרכה למחשבים 20 סוץ וו-997)ז אשר מתארות גרפיקה גבוהה תיכנות קרקטריס גרפיקה נמוכה ‏ --- מלבד הגרפיקה הגבוהה| הנמצאת במחשבים, קיימת אפשרות נוספת לתצוגה גראפית, אס כי זו מוגבלת יותר ופחות עדינה - זוהי הגרפיקה ברזולוציה נמוכה. לדוגמא, במחשב הסינקלר 2%81, קיימת גרפיקה כזאת ברזולוציה של 64.44 נקודות. גרפיקה כזאת עובדת מהר יותר מגרפיקה גבוהה ותופסת זכרון מועט בלבד פקודות לשימוש בגרפיקה גבוהה כדי שלא יצטרך המשתמש, הרוצה לדוגמא לצייר קו, ל"הדליק" את כל הנקודות אחת אחרי השניה, דבר שיגזול זמן ומאמץ רביסם, הכינו מתכנני המחשביס פקודות העוזרות לנו לבצע את רצוננו בצורה הקלה והמהירה ביותר. בתוך המחשביס נגכללו תת-שגרות בשפת המכונה, המבצעות פעולות שונות כמו יצירת קו, עיגול וכד'. פקודות רכות ושונות קיימות במחשביס וכאן אתאר את העיקריות שבהן. זסוק פקודה זו משמשת, ברוב המחשבים, ליצירת נקודה בודדת במקוס מסויס על המסך. אחרי הפקודה יבואו לרוב שני מספריסם, אשר מצייניס את המיקוס (קואורדינטות) בו אנו מבקשיס ל"חדליק" נקודה זו לפעמיס יבוא גס מספר שלישי, מופרד בפסיק, שיציין את הצבע בו אנחנו רוציס את הנקודה. ואס - פקודה זו מציינת, באופן עקרוני, יצירת קו בין שתי נקודות נתונות. לפקודה זו מספר גרסאות בהתאס למחשב בו הן נמצאות. באופן כללי, מתחלקת הפקודה לא צואחס אבסולוטי (עשגאאס >זש ו880ג) ולו הס יחסי (שואחס =שוזה.ו=חה). בראשון אנו מצייניס את הנקודות לפי מיקומן הממשי על המסך. כלומר אס גרצה לצייר שני קוים היוצריס "פינח" נכתוב; 0 70 50 ,100 סז 50 ,50 טס כלומר מכל נקודה אנחנו ממשיכים למיקוס חדש ומסמניס אותו לא באופן יחסי לנקודה האחרונה, אלא באופן מוחלט למטךן, הסוג השני של פקודת ה-שאהּס הא היחסי. כלומר, בכל פעס שאנחנו מתחיליס לצייר קו חדש, הופכת הנקודה האחרונה אותה ציינו למיקוס ההתהלתי (קואורדינטות 0, 0), ואס גרצה ליצור אותו אפקט כמו בדוגמא הקודמת נכתוב: 0 ,0 ששה :0 ,50 שא הס :50 ,50 דס. וכפי שרואיסם כל פקודה מציינת מרחק "יחסי" לנקודה האחרונה שנקבעה. גס פקודת האס האבסולוטי וגסם היחסי נחלקות לסוגי מישנה. יש פקודות בחן מופיע רק זוג קואורדינטות אחד, והמחשב יוצר קו לקואורדינטות הללו, מהנקודה האחרונה שצוינח. קיימת גס פקודת צא08 בח מופיעיס כמה זוגות של קואורדינטות, ובין כל זוג מופיעה המילה סז. המחשב יוצר קו בין כל זוג קואורדינטות כאלה. בחלק מהמחשנים קימות אפשרויות שונות נוספות ותוספות ל- שאחם, כמו קו עקוס במחשב ה-ואעה ז50ק8 (שטעות בתכנון פקודה זו יוצרת אפקטיס מעניניס כמו בתוכנית 3) ובתמונות 1 ו27 ) וכמו קו בזווית יחסית, לקו האחרון, במחשב ה-32 אס6אחם. 6 - פקודה זו, הנפוצה פחות משתי הפקודות הקודמות, עוזרת לנו ליצור מעגלים. הפקודה תלווה לרוב בשלושה משתניס. השנייס הראשוניס מצייניס את קואורדינטות המרכז של העיגול וחשלישי יציין את הרדיוס לפעמיס יופיעו עוד משתניס המצייניס אפשרויות שונות כמו מתיחח לאורך ולרוחב היוצריס אליפסות, דוגמת זווית פתיחה וסיוס של המעגל. למשתמשי מחשבים, שאין במחשביהס את פקודת ה-₪0:6ו0 מובאת תוכנית 4) היוצרת עיגול בדרך מחירח =צסוא בפקודה זו משתמשיםס כדי להעביר את הקורסור (הסטרו הגראפי לנקודה מסוימת על המסך בלי שיווצר קו בין הנקודה האחוונה שצוינה לנקודה החדשה, אליה מועבר הסמן. הפקודה תלווה בשני מספריס המצייניס את הקואורדינטות אליהן אנו רוציס להעביר את חסמן זאוגס פקודה זו נפוצה עוד פחות מהקודמות, בגלל מורכבותה וחסיבוך שביצירתה. בפקודה זו משתמשים כדי למלא (כלומר לצבוע) שטח מסוים המוגבל וסגור על ידי קו עקוס או שבור 5 הפקודה תלווה בשני מספריס מיקוס של נקודה כלשהי בתחוס השטח אותו אנו רוצים למלא. לפעמים יבוא גם מספר שלישי, שיציין את הצבע בו אנו רוציס למלא את האזור גירסה נוספת של פקודת ה-זאוגש היא הפקודה 85 ז₪6%)0, כפי שהיא מופיעה במחשב ה-880. פקודה זו נועדה לצביעת משולשים, ויתרונה העיקרי הוא במהירות הביצוע הגבוהה יחסית לשאר פקודות הז זאואס, שנועדו לצביעת איזוריס בלתי מוגדריסם מבחינת צורה אנימציה ויצירת תנועה אחד היתרונות החשובים ביותר של הגרפיקה הגבוהה היא האפשרות ליצור באמצעותה תנועה. ליצירת תנועה באמצעות המחשב משתמשיס בשתי דרכיס עיקריות הראשונה היא תיכנות קרקטרים וחאותם ע"י פקודת זאוחהק. דרך זו מסובבת אך מהירה ולרוב נראית "הדמות" שאנו מתארים מעט "קופצת" ואינה נעה באופן רציף. הדרך השניה היא ציור הצורה, אותה רוצים להזיז, כל פעס מחדש למיקוס שונה במעט, וכך נוצר בסופו של דבר אפקט של תנועה רציפה במחשבים אחדים כמו ב-שהסססשושסס 4 קיימות פקודות מיוחדות ליצירת אנימציה על ידי החזזת דמויות בתנועה רציפה. כל דמות כזאת נקראת 6זו878 וניתן להגדיר כ-שז|8ק8 כל גוף שהוא מורכב מנקודות (ולרוב גס בצבעיס אחדים) ובעזרת פקודות כמו 0/887ו ניתן להזיטן בתנועה רציפה ממקוס למקוס. למחשב ניתנות רק קואורדינטות התחלה וסיום, והוא לבדו מבצע את כל החישוביס הדרושים ומזיז את הגוף באופן רציף דרך נוספת מסובכת, אך אפקטיבית הרבה יותר ליצירת תנועה רציפה, היא שימוש בפקודות לשינוי צבעיס באופן מהיר מאוד. ברוב המחשבים אין אפשרות בביסיק ליצור זאת אך הדבר ניתן בשפת מכונה. במחשב ה" 0 קיימת האפשרות לשנות צבעים, וכך ניתן לציין מראש את כל מצבי "הגוף" ולהדליק את הגוף במצביו השונים לפי הסדר. כלומר, תחילח נשנה את כל הצבעיס לשחור (צבע המסך) ונצייר את הגוף במצביו השונים - כל מצב בצבע אחר (שהפך זמנית לשחור). כשנרצה להדליק צורה מסוימת נחזיר לצבע בו צוירח את צבעו המקורי, או כל צבע אחר, וכך "ידלק" אותו חמצב. את האפשרות הזו מיישמים על ידי פקודת ופצ 9 כשבעקבותיה ‏ 5 נתונים מופרדיס בפסיקים, הראשון מציין את הצבע שברצוננו לשנות, השני מציין לאיוה צבע אנו רוציס שהוא ישתנה ושלושת הבאים הס אפסים (0) ואינס בשימוש כרגע שימוש בלוגיקה (פאג, ס, 08א5) הפקודה הלוגית המקובלת ביותר בגרפיקה היא פקודת ה-0₪ 6שו8ש.א6₪ (אור אקסקלוסיבי). פקודה זו גורמת לכך שכל פעם שאנו "מדליקים" נקודה במקוס בו היתה כבר קודס נקודה נוספת, הרי שבאותו מקוס יכבו שתי הנקודות. כלומר, אס לדוגמא, נצייר 2 קוויס - אחד לרוחב ואחד לאורך המטך, כך שיפגשו באמצע, תישאר נקודת המפגש "כבויה". זאת מכיוון שבאותו מקוס נדלקה הנקודה פעמיים. במחשבים שונים מופעלת הפקודה באופניס שוניס. במחשב ה-/ע8 560 אנו משתמשיס בפקודה 1 058 על מנת להפעיל את ההדפסה בצורה הזו ובפקודה 0 00/68 כדי לחזור להדפסה רגילה. במחשב ה-880 אנו משתמשים בפקודה א,8 ו600 כש-א הוא הצבע בו אנו רוציס לצייר את הגרפיקה ו ו = <> -/0--- 0 המחשט'ישי 8 סאג לשתי פקודות אלה יש משמעות בגרפיקה, כשאנו משתמשים בצבעיס. כשאנו מפעילים הדפסה גראפית לפי פקודות אלה, ובצבעיסם שוניס, האפקט הוא שהתצורה הראשונה עוברת מעל או מתחת לשניה. כלומר, ניתן לציין גוף אחד בצבע מסויס ולהעביר דרכו גוף שני כך שיווצר הרושס שהגוף השני עובר מתחת לראשון או מעליו אפקט תלת ממדי וצו ה 8 ג שרודה פרספקטיבה ותלת ממד בעזרת הגרפיקה הגבוהה ניתן לדמות גופיסם תלת-ממדיים. את האפקטיס הללו אנו משיגיס בגלל התכונות של מוח האדם, הרגיל לקבל מידע מהעיניים על גופיס תלת- ממדייס בהסם אנו נתקלים בחיינו. העיניים רואות גוף מנקודה מסוימת ואנו מפרשים אותו כך שממד העומק שנעלם, כפונקציה של שני הממדים האחרים, מופיע שוב במוחנו. בצורה כזו נראה הגוף בפרספקטיבה ("נקודת השקפה") מסוימת. דוגמא פשוטה לקוביה תלת-מימדית מדומה יש בתוכנית 4 קיימות תוכניות המשתמשות בחישוביס מתימטים שונים, כדי לתאר גופים בפרספקטיבה. כמו כןקיימותתוכנעתשאחרי שנכניס לתוכה את שלושת ההיטלים של הגוף - היטל על, פניס וצד - יוכל המחשב לסובב אותה לכל הכיוונים, ולגלגל אותה לגוף תלת ממדי. גראפיס תלת-ממדייס שימושיים במיוחד כדי לתאר יחסים בין 3 סוגים שוניס של נתוניס (כמו זמן, כמות-תוצרת וההכנסה), גרף זה משתמש ליצירתו בפונקציות כמו אופ, 008, 5808 וכו'. באמצעות שילוב של קוויס עקומים נוצר אפקט של גראף תלת ממדי כמו בתמונה 83, 8 סד 0-א 08= 10 (10/א חו82.31+9) זאו- ץ 20 (8/ץ)דא| + 8(*8/א)זאו-0 30 8 (8/צ)זאו: 8/ץ)-₪0 40 0 7168+8*00- ץצ 50 ( (8(*8/א) זאו)- א)- 7-|8 60 (ו8ו0₪)2 ץ₪ אש5ק ,ץצ שאסק 70 זאפא 80 90 6010 0 תאור התכנית 11 יצירת אליפסה בגרפיקה גבוהה ב-20 סו/ שורה 20 מציאת הגובה של הנקודה. שורה 30 מציאת הקרקטר, אותו צריך לתכנת. שורה 40 מציאת השורה, אותה צריכיס לתכנת, באותו קרקטר. שורה 50 מציאת ה-פז+8 אותו צריך לשנות. שורה 60 מציאת ה-זו8 המציין את הנקודה המסוימת אותה רוציס לשנות. שורה 70 ביצוע השינוי. 2 תכנית ל-99/ו1 המדגימה גרפיקה גבוהה על ידי תכנות קרקטריס אס |גס 0ו -3030306404 48-7189855 20 *18195-8030302720"-8% 80 (35 ,96) 08 )0 40 (פ8 ,97) 0488 )04 50 (9.7,12) 00108 )03 60 (96 ,18 .12) סע !01 70 0 סד ו-צא פס 08? 80 ץג ופס דאפא 90 (27 ,18 ,12) סע \ג0 100 0 לא פס הס 110 ץג ופם זאפא 120 8 0ז60 130 תכנית ל-עמ ז60ק8. כיצד לנצל טעות שנעשתה בתכנון ה-צואחס העקוס. * נסה את הערכים | 106 0.8 22008 20000 47 106 3 8 זשקאן 10 68 א זאוהק 20 6 ,50 ,50 ווה :50 ,50 זס וק 930 4 יצירת דימוי של קווים תלת ממדי סד ,100 סז 50 ,50 ואס 10 0 ,50 0ז 100 ,50 0 100 ,100 0 ,120 סז 70 ,120 סד 50 ,100 שאהס 20 0 .100 סד 0 סד 120 ,70 סז 100 ,50 ואס 30 אל העולס החיצו עס ה-7.80 ה מבוססת על ספרו דות המיקוו מחש ו ק ב 6800 את הספר אפשר לרכוש באמצעות המערכת. מאמרים אלה מיועדים לקוראים החפצים להכיר את פנים המחשב ולהשתמש בפלט ובקלט להפעלת מערכות שונות. אריה נחום וכל האר = = | מאמר זה ממשיך את המאמר הקודס ומתאר | בנית יחידת פלט פשוטה למיקרו-מחשב | המבוסס על המיקרופרוססור 2-60 אוו (2-80. ההנחה היא שהקורא קרא את המאמר | הקודס, שעסק בבנית יחידת פלטי למיקרופרוסטור 6502. שר יי ל-2-80 יש שתי צורות בניה של יחידות 1/0 אחת בדומה לצורה שתוארה במאמר הקודסם והנקראת יחידת 0/ו במיפוי זכרון. בשיטה זו, הפניה ליחידות ה-4/07 מבחינת המשתמש ומבחינת ה-0קש; זהה לחלוטין כמו פניה לתא בזכרון. יחידת ה-0/ו תופסת מקוס של תאיס במפת הזכרון של המערכת. טשיטת בניה זו דומה מאוד לבניה של יחידת 0/ו ב- הפחטוב'י/ 2. ההבדל היחידי הוא באופן החיבור של קוי הבקרה. שיטת בניה אחרת ב-2-80 היא להשתמש במיפוי 1/0 ל-2-80 קוי בקרה המאפשריס לבנות את יחידות ה-0/וכך טלא יתפסו מקוס במפת הזכרון. הסיבה לכך אינה מתוך קמצנות וחסכון בתאי זכרון, 4 אלא מכיוון שתאי הזכרון משנים את יעודס, בדרך כלל, בצורה דינמית. תאי הזכרון מיועדים לאחסון , לאחסון משתניס שונים, מחרוזות, מערכים וכו', בהתאם לאופי התוכנית וגודלה. יחידת 0/! במיפוי זכרון, שכתיבתה נקבעת בחומרה, אינה יכולה להשתנות בצורה דינמית וקוטעת את רצף תאי הזכרון. ניתן כמובן להתגבר על בעיה זו בארגון נכון של המיקרו-מחשב ובתוכנה. קוי הבקרה של ה-2-80 לצורך פענוח כתובות הס ארבעה: סשחוש, 0₪6ו, סה ו-א. הקו מעל השם מציין על עבודה בלוגיקה שלילית, כלומר הקו מופעל כאשר הוא יורד ל-שוס)!. כאשר ה-000 פונה לתא זכרון, יורד קו ₪50 ל-ששס )ו, וכאשר הוא פונה ליחידת 0/ו יורד קו 0חס! ל-או0). לא יתכן מצב שבו שני הקוים ימצאו ב-ווסש. קו יורד ל- ששס! כאשר מבקש ה-שסס נתון (קורא. - סגפה) מתא זכרון או מיחידת 0/ו. קו חש יורד ל-ו10 כאשר כותב ה-6050 נתון בתא זכרון או ביחידת 0/ו. מעגל הפענוח שיוצר את קו ה-05 צריך לפענוח, בנוסף לפענוח קוי הכתובת, גס את הקויס האלה. את יחידת הפלט שלנו נבנה בשיטה הראשונה, כדי שבתיאור היישומים ליחידת הפלט, נשתמש בצורת פניה שווה לשני סוגי המיקרופרוססורים. לכן נתחיל בתיאור השיטה השניה (מיפוי 0/!). כאשר פונה ה- 0 ליחידת 0/!, הוא מוציא (בנוסף להורדת קו 00 ל- שו )) את כתובת יחידת ה-0/|על שמונת קוי הכתובת הפחות משמעותיים (40-47). מכאן, שאפשר לבנות בצורה זו רק עד 256 יחידות 0/! שונות. בדרך כלל, זה מספיק בהחלט. לדוגמא, מעגל הקובע יחידת פלט בכתובת == במיפוי 0/ו ומפענח את הקוים 10₪0ו-א/ש יראה בצורה הבאה: קוא ירד ל-/שס ! רק כאשר הכתובת בקויס 7 תהיה == (1111, 1111). קו ה-08 ירד ל-/ש0) רק כאשר שלשת הקוים - א, טסו רחש - יהיו ב-אוס ! ביחד, כלומר, כאשר ה- 00 מבקש לכתוב נתון ביחידת 0/ו בכתובת 2 ל-0פס יש פקודות מיוחדות לפניה ליחידות 0/ו. גם ב-88510, קיימות פקודות מיוחדות לכך (רק במחשביס המבוססים על ה-2-80). פקודה לכתיבת נתון בפורט היא הפקודה 2ח,1ח ז/ס, כאשר הביטוי 1ח מציין את כתובת הפורט בצורה עשרונית. הביטוי 2 מציין את הנתון שיש להעביר לפורט זה בצורה עשרונית. כאשר בונים את יחידת ה-0/! במיפוי זכרון, מפענחים את קו ה-ספחא, שיורד ל- ששוס 1 כאשר ה-60 פונה לתא זכרון. בפניה לתא זכרון, מוציא ה-(090 כתובת בת שש עשרה סיביות בקוי הכתובת (15א--0א). לכן יש לפענח את כל קוי הכתובת בנוסף לקוים בשחו סה רחא נקבע את יחידת הפלט בכתובת כמו זו שבמאמר הקודם - 0055. הפניה לשס כתיבה בפורט נעשית בעזרת הפקודה 5085 שתוארה במאמר הקודם. כתיבת הפורט במעגל זה היא ,, 605 השווה ל-,, 49407 בהתאם להסבר במאמר הקודס, תהיה הפניה בעזרת מספר שלילי השווה לערך 65536 - 49407. לדוגמא, העברת המספר 15 ליחידת הפלט תתבצע בעזרת הפקודה. 15 ,16129--₪05 במצב כתיבה בכתובת 6055 (1111, 1111, 0, 1100), יורדים הקוים א ו-8 ל-שו10. מכיוון שהפניה היא לכתִיבָה בתא בוכרוןי יורדים גם הקוים בשחו ו-חהא ל-שוס). כתוצאה מכך, מתקבל במצב זה 0 ) בקו ה- = של הפורט. בזמן ירידת קו ₪ ל-4ו10, נמצאת כבר בקוי הנתונים האינפורמציה שרוצה ה-(690 לכתוב בפורט. אינפורמציה זו תיכנס לתאי הפורט, עד לפניה הבאה אליו. אין צורך לסנכרן את מעגל הפענוח לשעון המערכת כמו שעשינו ב-6502. הסנכרון מתבצע על ידי הקוים 5 ו-א/ו. המסונכרנים 5% לשעון המערכת. לא בכל המחשבים מטפקים את הקו ₪50 היוצא מהמיקרופרוסטור 0. למעשה ניתן לוותר עליו. במעגל הפענוח שמצויר בציור 2, ניתן לוותר על חיבור הקו ולהשתמש בשער חס בן 3 כניסות בהמשך המאמרים נתייחט לצורת הפניה באמצעות הפקודה ₪06 בלבד (ולא באמצעות הפקודה זשס0), כדי להגיע לאחידות בין המחשבים הביתיים השוניס במאמר הבא ניתן הסבר מפורט יותר על אופן הבניה של הפורט והפעלת מנוע .0.6 בעזרתו. לחלק מהמחשבים הביתיים, קיים פורט מוכן. במקרה כזה אין צורך לבנות את יחידת הפלט. יש צורך ללמוד להשתמש בפורט הקיים. רצוי לחבר אל יציאותיו שמונה לדים, ולהעביר אליו שורה של מספרים ולראות את התגובה. ₪] + ו + 5 " נש " ₪1 , . ו ה] . ט . *| מג 5א [1 0 ה ג 0 6% וה .אה וה ה ווה א .ה 1 וה .א .ה .א וה וה .ה .א ה ו דודי גולדמן קייפרו 10 המחשב במזוודה משוב מחשבים מכרטה על התחלת שיווקו בארץ של מחשב קייפרו צרת ארה"ב. קייפרו 10 משלב מזוודה ניידת, מיקרו-מחשב, בגודל 9 אינ+, מקלדת נתיקה למכונת כתיבה וחישוב, כונן ט בגודל 5.25 אינצ המכיל 4006 ודיסק קשיח בן 10 מליון תוויס למרכיבי החומרה, כלולות גסם אחת עשרה חבילות תוכנה לשימוש כתמלילניס בעברית ובאנגלית, כרטסת נתונים, מערכיס לתכנון פיננסי, שפות תכנות ועוד מחיר קייפרו 10 6,990 % לפני מע"מ ומועד הספקתו 90 יוס במה דומה מחשב לאשה? במהלך טכס הפעלת מחשב חדש להוראות מדעי המחשב במסגרת בית הספר למדעי המתמטיקה באוניוורסיטת תל-אביב, אמר דיקן הפקולטה למדעיס מדויקים, פרופסור אליעזר גלעדי, כי למחשב יש שלוש תכונות שבהן הוא דומה לאשה נשואה "ראשית, אחרי שאתה מתחתן איתה, אתה מגלה שזה עולה הרבה יותר ממה שחשבת. שנית, אתה מגלה שהיא לא עושה את כל מה שחשבת שתעשה ושלישית, אחרי תקופת זמן של הרגל מגליס שאי אפשר בלעדיה" הוסיף על כך פרופסור דני לויטן ראש בית הספר למדעי המתמטיקה, "למחשב יש תכונה רביעית בה הוא דומה לאשה. אחרי שהתרגלת אליו ונוכחת לדעת שאי אפשר בלעדיו אתה מגלה גס שאחד לא מספיק..." כך המתמטיקאיס מרכז למיקרו בהרצליה חברת "מיחשוב 2001" הקימה עתה מרכז ללמודי מחשב באזור התעשיה של הרצליה ליד"בית דיגיטול". ונושאיהלימוד העיקריים שיועברו לילדים נוער (ומבוגרים) יהיו שפות מחשב, מערכות בהפעלה ותוכניות ישומיות כמו כן יתקיימו קורסיס לבניית מחשביס בעזרת קיטים והפעלת רובוטים לצרכי הדרכה בעזרת מחשבים. בעתיד תוקס קבוצה לפיתוח תוכנה למיקרו"מחשביס מקרב הנערים שיצטיינו בקורסים. בעלי המניות בחברה הסם: חיים ומיכל רוזוב, דר' אמנון טיל ויואל כהן קייץ ממוחשב לילדים ולבני נוער שיתוף פעולה בין כפר המכביה לחברת דטה מיכון בע"מ יאפשר לילדים ולבני נוער ליהנות מקייטנה משולבת של ספורט ומחשביס הנופשיסם מכיתה ז' עד י"ב ילמדו בין השאר הכרת מחשב ביתי והפעלתו, לימוד שפת מחשב, כתיבת תוכניות ועוד. הלומדיס יחולקו לקבוצות גיל במחזורים בני עשרה ימיס. השעורים התאורטיים ישולבו בעבודה מעשית על גבי מיקרו מחשביס מחיר מחזור בן 10 ימיס 12,500 שקל פותחה תוכנה לניהול ישיבות בית התוכנה "אילנית" בבני ברק העוסק בפיתוח תוכנות לשוק החרדי, השליס בימיס אלה תוכנה לניהול ישיבות על גבי מיקרו מחשבים "דיינבייט" המערכת נועדה לסייע בניהול אדמינסטרטיווי של הישיבה בשני תחומיס עיקריים: ניהול אוכלוסיית התלמידיס בישיבה וניהול התורמים לישיבה כולל תרומותיהסם. ממאגר התלמידיס ניתן להפוך דוחות כמו אלפון תלמידים, יומן נוכחות בשעורים, כרטיסי תלמיד ועוד בנושא התורמיס מנהלת המערכת את התרומות, תאריך תרומה, סך תרומה, צורת התרומה וכולי וכן את ימי הזכרון ליקירי התורם רמטל משווקת מיקרו מחשב לתנפעול מלון מיקרו מחשב "מילבנק" (אאגם וווא) לתפעול מלון משווק עליידי "רמ-טל" מערכות תקשורת, כך מסר צבי זייף מנכ"ל החברה. המחשב המטן בתוכנת "ניהול חדר" זו אגא ואססהּ, מאפשר שליטה ופיקוח בכל הקשור לנושא החדרים. באמצעות ה"מילבנק" ניתן לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי תפוסת החדרים, מצב התחזוקה שלהס (מסודריס או לא), לשלוט ולבקר את נושא מיזוג האויר ועוד. בקרת מיזוג האויר כוללת גסם את האופציה להפסיק את החימוס או הקירור בכל המלון או בחדריס ובאגפים ריקים בלבד. המערכת מאפשרת גס הזנה מקוונת מהחדרניות ואנשי התחזוקה לדיווח על מצב התחזוקה ב"מילבנק" ‏ גם אופציות של השכמת אורחים, להודיע באמצעות נורית מהבהבת על הודעות הממתינות בדלפק ועוד. זייף ציין עוד, כי ניתן לקשור את ה"מילבנק" למחשב המרכזי במלון 6), גדול יצרני המיקרו-מחשבים מיפן, מיוצג בישראל חברת "מור אלקטרוניקה (מחשבים וציוד חיקפי) בע"מ" הודיעה כי נתמנתה לנציגה הבלעדית לייבוא והפצת מיקרו-מחשבי 60א מיפן 66 הינו תאגיד ענק המתמחה במחשבים ותקשורת, מעסיק 70,000 עובדיס והכנסותיו הסתכמו בשנת 1982 ב-4.98 מיליארד דולר. 6 מייצרת את כל קשת המחשבים ממחשבי ענק ועד למחשבים ביתיים. בתחוס מיקרו"-המחשביס ביססה חברת 0ש6א את מעמדה כגדולה ביותר הן בשוק המקומי היפני והן בייצוא מיפו בשלב הראשון ישווקו באר שני דגמי מחשביס אישיים: 06 880071 66 ומגוון ציוד היקפי של 6פא הכולל מדפסות, כונני דיסקטים, דיסקים, מוניטורים, ציוד שפס לתעשיה, טייפים ועוד טריפל כ נציגת אפסון למעלה מעשר חברות מחשביםס ישראליות התחרו על הזכות לשווק באופן בלעדי באר את המחשב האישי היפני אפסון. טויפל ם זכתה; כך החליטו הנציגים היפנייס שביקרו לא מכבר בארצ. חברת "אפסון" שהפכה בשלש השניס האחרונות לגורס מוביל בענף המדפסות (חברות כמו יבמ, יולט פקארד ועוד בחרו במדפסות שלה כסטנדרט), נכנסה לאחרונה לענף המחשבים האישיים. אלדד ציו מנכ"ל טריפל די (מפיצים) בע"מ סיפר לכתבנו, כי הצלחת החברה בעולס הביאה לכך שחברות ישראליות רבות "נאבקו" על זכות ההפצה של המחשביס האישיים, ביניהן חברות השקעה וחברות מחשביסם, המחשבים האישייס של "אפסון" הס מסידרת "הייץ אקס" ו"קיו אקס". מלחמת מחירים קרב קשה על כיסם של ההורים, ניטש בין חברת נין נון היבואן והסוכן המורשה של המחשביםס הביתיים מתוצרת פוחפוחטזופח! 86א6ד לבין חברה (חדשה!?) פז (5%₪!) 5סוש6ם .1.0 על פי קטלוג פרסומי של החברה, שהופף ביריד אדס ומעונו, עולה כי מחיר המערכת הוא 5399 לא כולל מע"מ. בשיחה שקיימנו עס מנהל א. נין נון בחיפה, אמר רוני נין נון "המחיר שלנו הוא 499 5. מי שרוצה אחריות ושרות, לא יתכן שיקבל ב-399 % הכל. אני לא מאמין בזה. אס ניתן שרות! באופן חד-משמעי אני מודיע לך שמי שיקנה מערכת טקסס אינסטרומנטס לא מאיתנו, לא יקבל שירות ולא אחריות." ניקוב הולכת על מיקרו קבוצת ניקוב נכנסת בימיס אלה לתחוסם המיקרומחשבים ובשלב הראשון היא תשווק את המחשב האישי של דיגיטל, 8-20 של בורוז ואת אוליבטי 20-ח, 30-ח ו407-חח. כן נודע, כי ניקוב מקיימת מגעים עם חברת ישראטל בדבר שיווק של מחשבי קולומביה המיוצגים על ידה באר>. כנראה שבלי יבמ אי אפשר, וכך נודע ש'ניקוב חיפה' מנהלת מגעים בדבר שיווק המחשב האישי של יבמ, כמו גס בית התוכנה יוִתם (50% של ניקוב) מנהל משא ומתן עס ואפס של יבמ, בדבר השיווק של יבמ .5.6 מיתכוון לרכוש מחשכ אישי ? יש לך מחשכ חדשש ? המחשכ כן-כית אצדך? עוסק כמחשכים ? לומד תיכנות ? מכור למחשכים ? אצלנו יש מבחר עצום של ספרים בכל התחומים. מגזינים ותוכנה וכל העולם. המרכז הגדול כיותר כארש לספרות מחשכים. בקרוב! רב המכו מארצות - הברית ספר בייטיק למתחילים מכל הגילים והרמות מאות מגאזינים חשבים ירים יהייה ניתן להשיגו בהתחלה רק ב-6ש₪ או אצל טוכני 86 6 תל-אביב דיזינגוף סנטר 00-00 .סו 0--16.00 שד 507 ₪ 0065 הד השועו המרכז לטפרות עור ותוכנה ומחשנים חדשיווו 6 בירושלים מרכז כלל יפו 97 חנות 260 טל 222666 02 כ האחרון השתדלתי להראות שקימים קשרים נרחביס בין הפסיכולוגיה ועולס המחשבים. אחד התחומיס המרתקים ביותר בנושא זה הוא תחוס האנטליגנציה המלאכותית. תחום זה עוסק בנסיון להקנות למחשבים יכולת של חשיבה, הסקת מסקנות לוגיות, פתרון בעיות, יכולת תרגוס משפה לשפה וכדומה. בנוסף לכך עוסק תחום זה בנטיון להקנות למחשב מערכות חושיס כגון ראיה שמיעה משוש וכדומח. במשך שנים ארוכות משנות ה-50 והלאה עבדו מספר חוקריס במספר מרכזיס בארצות הברית והלאה בנושאיסם אלו. עבודתס נראתה כ"שעשוע אקדמאי" וקחילית העסקיס הבין לאומית לא התיחסה לנושאים אלו ברצינות הראויה לכך. אנשים מתענינים באינטלגנציה מלאכותית בשניס האחרונות חלו התפתחויות שונות שדחפו את האנטליגנציה המלאכותית למרכז ההתענינות המדעית. חוקריס רביס שעבדו באוניברסיטאות עברו למרכזי מחקר ופיתוח של חברות תעשיתיות אמריקאיות, מח גרס לשנוי זה! א. פתוח מערכות של רובוטים לתעשיה והצלחתס בעיקר בתחומים של רתוך וצביעה גרם לכך שאנשי הרובוטיקה רצו ליצור רובוטים יותר מתוחכמים. ב. אנשי התיב"ס גס הס רצו ליצור מערכות תיכנון ויצור בעזרת מחשב שיכולות להיות בעלות כישורים לוגים מפותחיס יותר 6 הסחטופ''/י ד''ר אמנון טיל ג. אנשי הצבא שרצו ליצור מערכות של מטוסים ללא טייסים (מזל"ט), ולצייד אותס במערכות צילומי אויר משוכלליס ומערכות פענוח של צילומים. גם בתחוס לוחמת הקרקע נוצרו מערכות נשק ללא אדס (מפוצצי מוקשים, מפרקי מטעני חבלהח וכו'), כל הגורמים האלו וגורמיס שוניס אחריס גרמו לכך שההתענינות בעולס האנטליגנציה המלאכותית היא במרכזו של עולס המדע והטכנולוגיה. הדוגמה המרכזית לכך היא הפרויקט הלאומי חיפני ליצור "מחשבים של הדור | החמישי"| שבהםס האנטליגנציה המלאכותית היא חלק אנטגרלי מהמערכת, מחשבים אלה יעבדו עס נתוניס לא מספריים כמו: משפטים, סמלים, ותמונות. מחשביס אלה יהיו מסוגלים לדבר ולקבל פקודות מילוליות. הגרפיקה שלהם תהיה יותר משוכללת ויכולת הכרת הצורות, הסקת המסקנות, הבנת קשריסם ולימוד מטעויות תהיה הרבה יותר מתוחכמת מהדור הנוכחי של המחשביס הפסיכולוגיה התרכזה העבודה בנושאיס אלה בעיקר ע"י הפסיכולוגים סימון ונואל באוניברסיטת קרגגי-מלון, וכן בעיקר באוניברסיטאות סנטפורד ור ד שא בסקוטלנד, באוניברסיטת אדינבורו, נעשה מאמף מאד מרוכז בנושאי האנטליגנציה המלאכותית. אחד החוקרים הידועיס בתתום האנטליגנציה המלאכותית בפסיכולוגיה הוא ד"ר יוסף וטנבאוס מאוניברסיטת ז.ו.וא שתוכניתו "עליזה" הוא נושא המאמר הזה התולנית "עליזה> שיחה עס פסיכיחטר ממוחשב שיחה עם מטופלת תחילה אציג שתי "שיחות" בין אנשיס לבין התוכנית "עליזה" ואח"כ אתעקב על כמה מאפיניס הקשורים לתכניות שיחה עס המחשב. לבסוף נצין, לאותס קוראיס המעונינים לרכוש את התכנית הזאת, כיצד ניתן לעשות זאת. השיחה הראשונה נערכה ב-1966 באוניברסיטת פרינסטוןי והרי קטע ממנה לפניכם: א> אדס מ- מחשב. (במקרה זה המשוחחת היא סטודנטית מהקמפוס של האוניברסיטה). . אנשיס דומיס זה לזה, . באיזה צורהז תמיד הם מרגיזים אותי על דבר זה או אחר. תני לי דוגמא ספציפית לכך. ובכן, חברי הביא אותי לכך. . חברך הביא אותך לכאן. הוא אומר שאני בדכאון רוב הזמן. אני מצטער לשמע שאת בדכאון. זה נכון. אני אינני מאושרת, . האס את חושבת שבואך לכאן יגרם לכך להיות בלתי מאושרת!? אני זקוקה לעזרה. בכך אני בטוחה. . מה תהיה המשמעות לכך שתקבלי עזרהז אולי אלמד להסתדר טוב יותר עם אמי. ספרי לי עוד על משפחתך. אימי שומרת עלי. . מי עוד במשפחה שומר עליךי אבי. אביך. אתה דומה לאבי בכמה מובניס. איזה דמיון את מוצאתז 4 של טל טשלטלטלט לטלטלטלטלט א. אתה מאד תוקפני אבל אינך רוצה שאשגיח בכך. מ. מדוע את חושבת שאני תוקפני! שיחה במטוה להכשיל השיחה השניה נערכה במעבדות המחקר של אוניברסיטת סטנפורד? ג הלד . מה שלומך! הגדר את בעיתך. . תן לי דוגמא לספרי ספרךז 4 2 ספר על מחשבים. האם תוכל לעזור ג . אתה קצת כועס עלי. לא התכוונתי לכך. אתה אומר שלא התכוונת לכך. נכון. מה אתה יודע על מחשבים! . האם מחשביס מטרידים אותך! בכלל לא. אני חושב שהס מאד שמושים. . האס אתה יכול לפתח את הרעיון הזה! המחשביס נוטליס חלק חשוב בתפקוד של חברתינו. . למה אתה מדבר על מחשביסם. כי זהו הנושא של ספרי. . האס זו הסיבה האמיתית. נכון. לפעמיס קשה לי לדבר אתך. . מה גורס לך לחשב שקשה לדבר איתיו אתה עונה בצורה קצרה. . אנו מדבריס עליך ולא עלי. אני חשבתי שאנו מדבריס על מחשבים. . למה אתה חושב שלמכונות יש משהו שנוגע לבעיתך? הבעיה היחידה שלי הוא ליצור אתך שיחה נאותה. . למה אתה חושב שהבעיה היחידה שלך היא לשוחח אני שיחה נעימה. (כאן המחשב טעה טעות תחבירית) א. אינך משתמש בכללי הדקדוק בצורה נכונה. מ. או, אינני משתמש בכללי הדקדוק בצורה נכונה. א. נכון. אינך יודע את ההבדל בין אתי ואני. מ. אינך מדבר עלי, האם זה נכוןז א. דברתי עליך. אבל אני מוכן לשנות את הנושא. . האס יש לך סיבה מיוחדת לכך! . הסיבה היא שאני רוצה שיחה יפה לספרי. . באיזה צורה! כדי שהקוראים לא ישתעממו. אינני בטוח שאני מבין אתך בצורה מושלמת אינך מבין הרבה. כיצד אתה מרגיש עכשיו? . אני מוכן להפסיק לשוחח. ספר לי עוד על רגשות אלו. . הדף מלא עתה כך שאוכל לסים את השיחה. לטלטל צלטלטל טל של טל טלש < 2 לש ל שי יש > קול את עליזה אפשו לקנות שתי השיחות עס המחשב הדגימו את היתרונות והחסרונות של התוכנית עליזה. התוכנית עליזה נכתבה על ידי פרופסור לפסיכולוגיה בשם יוסף וטנבאוס שם התוכנית נלקח מגיבורת המחזה "גבירתי הנאוה" עליזה דוליטל. נערה זו נלקחה משכונת עוני ותפקידו של פרופסור היגינט היה ללמד אותה אנגלית של המעמד העליון בתפקידה הנוכתחי משמשת עליזה כפסיכיאטור שעובד בשיטה הרוג'ריאנית ותפקידה לבדוק מה הם הבעיות (הנאורוטיות בעיקר) המציקות לסטודנטים בקמפוס ולשוחח אתס על בעיות אלו קארל רוג'רס היה פסיכולוג ידוע שפיתח שיטה של טיפול פסיכיאטרי שנקראת "שיטת הטפול הממוקדת בקלינט". הבסיס התיאורטי של השיטה הוא שעל הפסיכאטור לתת לקלינט להעלות את בעיותיו בכוחות עצמו. תפקידו לתת לקלינט להתבטא, למקד את בעיותיו וכן לחזור על הרעיונות העקריים של הקלינט ולהדגיש אותס מכיון שהפסיכיאטור בשיטת רוג'רס, משמש בעיקר מערכת של היטון חוזר הרי נוח לתכנת אותו ואת זה ניסה פרופסור ויזנבאוס להשיג בתוכניתו עלטה. התוכנית עליוה משתמשת בדרכים שונות כדי למצוא מילות מפתה בדבריו של הנבדק. התוכנית משתמשת בדברי הנבדק כדי ליצור משפט חדש שבנוי טוב מבחינת התחביר. אס המחשב אינו מוצא מילת מפתח הוא עונה במשפט ניטראלי, או מבקש לשנות את הנושא ולחילופין משתמש במשפט הבהרה וכדומה. כדי לבדק את הבעיתיות של תוכנית מטוג זה אנו יכוליס להשוות את השיחה הראשונה והשיחה השניה. השיחה הראשונה נערכת בין סטודנטית שיש לה בעיה פסיכואטרית, ובין המחשב. אנו רואיס שהשיחה נראית אמנס כבעלת משמעות ממוקדת ואנו לומדיס משהו מן השיחה על אשיותה של הנערה. השיחה השניח נערכה ע"י פרופטור רפאל שהוא ראש המעבדות של האנטליגנציה המלאכותית באוניברסיטת סטנפורד, מטרתו היתה רק לשוחח עס "עלטה" על ספרו בנושא מחשבים. בעוד שפרופטור רפאל משתדל לדבר על ספרו הרי התכנית מנסה למצא בו פגמיס פסיכיאטרים ולכוון אותו לבעיותיו. כמובן שבמקרה כזה הופכת התכנית להיות מצחיקה, טפשית ולבסוף נמאסת על המשוחח (התכנית תמשיך כמובן לשוחח עד שמישהו יפסיק אותח) ועכשיו לאותס קוראיס שמעונינים לחשיג את התוכנית עליזה. ישנה בארצות הברית קבוצה שנקראת פסאשפו פזאו )א וסוזוזהא )680 סח695ה, בתרגוס עברי "הקבוצה לאנטליגנציה מלאכותית.* קבוצה זו שווקה את התוכנית "עליזה" בגירסה שעבדה על המחשבים בעלי הזכרון הגדול. עתה יצאה הקבוצה עס גירסה של עליזה העובדת על מיקרו"מחשבים. התוכנית עצמה עולה 25%. ותכנית המקור עולה 30% נוספים. התוכנית עובדת על דיסקטים של 8 אינץ' ומערכת ההפעלה %/09. כמו כן היא עובדת גם ב-₪/00 של ₪ )6א. אפשר להפעיל אותה גם עם ₪ סא עס א48 ותקליטון ,/'5 אינצ כמו כן קימות עוד שתי מהדורות למחשב האישי של .א.8! וכן למחשב אוסבורן בהמשןך הכתבות בנושא זה אשתדל להראות כיצד אפשר לכתב תוכניות שיחה עם המחשב בשפת ביטיק כך שכל קורא עס מחשב אישי יכול לתרגל את גירסתו לשיחה עס המחשנש הו טוט -- זטוטקחוסט סוד .0.6 וסקס .1 ץו|8זפצ|ח הס|ססה|ז₪ .אטקוה 0‏ הס .9 .0 ,1966 זסוההזטה ,ץזסווה וט שחוו .זסוטקוה00 טהואחווו) שד .3 |טגוכאה .2 ,808)800]"] 580 | ההוה6סז= .זט))הו סחה 6 ו זס וחג ז זכ זסז טכ ווסס .א.3 החטה ט טופ .3 8 |8]0:80ו ‏ !0 צ 8!00‏ 186 .וו 0 חהחו הסטצו)ס הסווהטוהטוחסט זט 488008100 16 זט 8הטוו08חוההוחס ,36-45 ,9 ,1966 ,ץז הו!סההוו טהוזטט וסט 1 מטסזג 408080 6סוטטו!וטו הו והשטו!וו ה .4 טטצ גווססץ ג )וטא 8 הוזס!ו/08) ,אטוסטָוא אפסו 101: )213(686-7368,/ 4 אפשר לכתב לקבוצה זו ולצלצל אליהס כדי להשיג את התוכנית עליזה ד"ר אמנון טיל בוגר אוניברסיטת ת"א, השליס לימודיו באוניברסיטת אינדיאינה בארה"ב בפסיכולוגיה מרצה בנושאי שימושי מחשב במדעי החברה, ושימושי מחשביס בתהליכי קבלת החלטות. הקיס מעבדת תיכנות לנכיס בבית לוינשטיין הסחטב'י6י 0 2 | 4 הו ב יו - |'עי) ָ ו4 02 מכל המסלריס האלה אני יודע רק דכר וחחד: שלפחות 50% מתקציכי הפרסומת שלי הס כזכוז גמור וגס הייתרה... וככך.. אכ | == אהממ. . בזבזנות אינה הכרח המציאות, אתה יודע! אנשי עסקיס שנוניס ומפוכחיס נוכחו בכך, כשהחלו לפרסם במגזין המחשב האישי. וזאת בעיקר בגלל גורס אחד: עוצמת הקריאה, את המחשב האישי קוראיס אנשיס שהם שונים מהקהל הרגיל, אנשים שבחלקם נמצאיס בעמדות השפעה ובחלקם בעמדות החלטה והכרעה. אנשים מובחרים, הס אף קוראים מגזין זה בצורה שונה מאשר קוראים רגילים, הס מתעמקים בו, משאילים אותו לחבריהם, דואגיס לקבלו בחזרה מהשואלים, שומריס עליו, מצטטיס ממנו. קוראיס מובחרים, המפרסס המודרני: ממאסה לקלאסה כאשר אתה מפרסס את מוצריך לקהל הרחב, התפוצה אולי פופולרית יותר, אך התוצאות בזבזניות יותר. הרבה יותר. כשאתה מפרסם מוצרי יוקרה במגזין המחשב האישי, אתה פונה אל עוצמת קריאה: קוראיס בעלי עוצמה, שהכל מתחשבים בדעתם, ששיקוליהס והמלצותיהס שוויס מיליוניס, שדיעותיהסם רציניות, עסקיות. מנויי המחשב האישי נחשבים כקלאסה בתוך יס המאסה. משכילים מאוד, עצמאיים או שכירים בדרגים רמים, מקצוענים - או בניהס של מנהלים שכאלה. הם רגילים לבחור בטוב ונהנים לשלס היטב עבור תמורה ראויה. זוהי עוצמת הקריאה. פרסומת נועדה לקהל הנכון. אחרת... כשמנוי המחשב האישי מצהיר שבדעתו לרכוש מוּתג צרכני יקר בשנה הקרובה, אין זו "משאלת לב" גרידא; עס הכנסה כשלו, הוא מסוגל לקנות מוצריס יקרים בכל עת שיחפוץ, עבורו או עבור אחרים. מנויי המחשב האישי מחליפים ישן בחדש, עובריט לדגמיס מתוחכמים, מרחיביס באמצעות תוספות שונות, משפרים, משכללים. בית, ציוד, צילוס, אלקטרוניקה ביתית, אופנה, מזון - מה שלא יקנו, יקנו יותר מאחרים. קורא המחשב האישי, מסתבר, מעוניין יותר באיכות המוצג, ביוקרתו ובמוניטיו יותר מאשר בחסכונות והנחות, המלצות חברים או שידול זבנים. מנוי המחשב האישי בודק בזהירות, משווה מחירים, סומך על שס שנרכש בעמל וזיעה המותג שירכוש בפועל, מסתבר, ידמה מאוד למותג בו יחשוק. אגב, תשוקות אלה לא בהכרח משקפות את המותגיס המוביליס בענף הבחן בין חסו)ס! לבין חסו)40 למנוי המחשב האישי יש "עוצמת קריאה" ויש גס טלפון אלחוטי, מצלמות וידיאו, פייג'ינג ביפר ראדיו, טלפון במכונית, רושמיס אורקוליים, משחקי וידיאו, מחשביס עסקייס ואישייס, מדפטות משוכללות. הוא מתלבש היטב, קונה ספרים יקרים, מתכנן את חופשתו היטב, מחזיק רישיון טיט, טומך מאוד על מוצר שרכש בעבר. אך פתוח מאוד למידע על מוצרים חדישים. מגלה דרגה גבוהה של התעניינות במותגיס באמצעות פרסומת ומקורות אחרים. בקיצור, בפנותך למנוי המחשב האישי כדי למכור לו, אתה מצפה ליותר מאשר סתםס "תנועה"; אתה מצפה לתגובה. ותגובה זה מה שתקבל ה0ו581/518061 ,חסוז6 זזה % מפרסומתך אינס חייבים להיות מבוזבזים. וגס על הייתרה ניתן לעבוד ולשקוד, בעזרת צוותינו במערכת, הכוללים אנשי שיווק, עיתונאות ופרסומת מהמעלה הראשונה, שישמחו לסייע לך או לפרסומאים. אתה תשמח שפרסומתך מוכוונת לקהל כה איכותי, ותשמח עוד יותר לדעת כי לקהל וה חבריס ומכיריס ומוקירים וחסידים משלו. המחשב האישי + עוצמת הקריאה - פרסומת איכות, הנותנת לך פעילות, והמון סיפוק שיווקי. פרססם במגיין מובחר זה, בזבז פחות. המחשב האישי: פחות הרפתקאות, יותר אטמכתאות; פחות פשרות, יותר תוצאות. עמוד על זכותך להיות מפרסס מובחר, המציע את מרכולתו במגזין מובחר. המחשב חאיש הפהשבש זל ואוד גס מחוצ לתחוס המחשכיס ד"ר מיכאל דור מתעניין במחשבים ולהערכתו מערכת רפואית שלא תהיה ממוחשבת, תסבול בעתיד הקרוב מירידה באיכות וביעילות. על מדוע וכיצד תמצאו ברשימתו. - הפחטופ'', מחשכיס כרפאקה ד"ר מיכאל דור בעת כתיבת שורות אלה נמצאת עדיין בעיצומה שביתת הרופאים הממושכת, אך גם אם עד מועד פירסום הדברים תגמר השביתה, אין בכך מלהפחית מהאקטואליות של הנושא: מה הוא מקומס של מערכות המחשב ברפואה ומתי אס בכלל יוכל מחשב להחליף את הרופאז (מחשבה הקורצת בודאי לשריסם הכלכליים וצוות משרדס הבכיר, שהרי המחשב לא יכריז על סכסוך עבודה, לא ידרוש הכפלת שכר או תשלוס עבור עבודת לילה ומה שהכי חשוב: הוא לא יכריז באמצעי התקשורת את דעתו על אנשי האוצר...) בנ ו 18 בש יינ מהמצאה עד ישום עובר זמן בדרך כלל עוברות תקופות זמן קצרות יחסית מפיתוח טכנולוגי כל שהוא, עד ליישומו במערכת הרפואית. כך היה למשל כאשר סוכנות החלל האמריקאית פיתחה מזון לאסטרונאוטיס הנספג כולו ומקטין במידת האפשר את הבעייה: מה לעשות בשאריות המזון לאחר שימושו ע"י הגוף. זמן קצר לאחר מכן נמצא למזון זה שימוש אצל חוליס לאחר ניתוחי מעיים ואף בארץ ניצלו חולים בזכותו. פיתוח הרכבי מתכות קלות, חזקות ואמינות הביא לתכנון דור חדש של מכשירי חדר ניתוח, אך מטבע הדברים, עקב מחירם הגבוה, ועִקָב העובדה שהכליס הישניסם עדיין טובים לשימוש, נמשך תהליך ההחלפה בהדרגה. צעדים ראשונים מזה שנים אחדות מוכנסיסם מחשבים לשימוש רפואי, תחילה בבתי החולים הגדולים למטרות מינהל ומחקר, ובהמשך אף במחלקות בודדות למטרת איסוף וניתוח נתוניס וכן למטרות הוראח, מקוס של כבוד שמור בנושא זה למכשיר פרי פיתוח כחול-לבן בשס אג50 .0 (צהק ה ה ססואסד סשפוהסדטקו60) המבצע סידרת צילומי רנטגן בחתכי עומק שוניס ומנתח את התוצאות וע"י כך מאפשר זיהוי גידוליסם ותהליכים במקומות אליהס החדירה בלתי אפשרית (בתוך המוח למשל), זה נעשה באמצעות צילוס בלבד - שהויא פעולה יחסית לא מזיקה, בהשואה לניתוח במקוס כזה, שיכול היה לגרום נזק ניכר. הבעיה הקשה ביותר של מקצוע הרפואה ובה, לדעתי, צפוי היישוס הרב ביותר של טכנולוגיית המחשבים בעתיד, היא בעיית אגירת המידע וניתוחו. הדבר מתחיל בכמות האדירה של חומר מדעי הממלא ספריות ענק כשבכל אחת מהן מוקדשיס מדפיס רבים ולעיתים קירות שלמיס לדבר אחד בלבד; לכרכים עבי כרס ששמם: "האינדקס הרפואי" ‏ - או במילים אחרות: רשימת שמות הספריס והמאמרים מסודרים לפי נושאיס, לפי שמות המחברים או כל סיווג אחר. רופא הרוצה להתעדכן בנושא מסויים חייב תחילה לעבור על הסעיף המתאים באינדקס ורק לאחר מכן להתחיל את החיפוש אחר המאמר המתאים בספריה (אגב, זוכרים את חוקי מרפי בעניני ספריות? תמיד הכרך החסר הוא זה שנחוצ לך ביותר...). כאן קיימים אספקטים לוגיסטים רבים. מרבית הספריות לא יכולות להרשות לעצמן להחזיק את כל כתבי העת והספריס שקיימים, וברור שהחזקת 2 עותקים מספר אחד היא לא מעשית. בנוסף לכך קיימת בעיית השפות השונות (אני זוכר כיצד הרגשתי, כאשר הסתבר לי שבמקרה מסויים קיימיס בענין בו הייתי וקוק למידע, שני מאמרים; האחד פורסס בירחון צפון סקנדינאבי בשוודית והשני בירחון רוסי ברוסית). 3 פתרון לרופא הבודד עד כאן לגבי אוסף מידע כללי לכלל ציבור הרופאיס במוסד מסויים. הבעיה מחריפה מנקודת ראייתו של הרופא הבודד, אשר כמה שישתדל להיות מעודכן הוא לא מסוגל להיות כזה, אלא בשטח מצומצם ביותר. הרופא זקוק בעבודתו היוס יומית לגישה מהירה לאינפורמציה זמינה בין אס המדובר בנתוניס טריוויאלים כמו מינון תרופה ביחט לגיל החולה, משקלו ואורך תקופת ההשפעה של התרופה, או בתחוס הנורמאלי של תשובות מעבדה שונות (המותאם כמובן לחולה הספציפי). לכך ניתן להוסיף את רשימת נוהלי מתן הטיפול (רוטינות המשתנות ממחלקה למחלקה). גם החולה ירויח כאן אנו מגיעיס לתחום איסוף המידע לגבי החולה המסויים. כיוס מפוזרת אינפורמציה רפואית באין סוף מקומות: התיק האישי בקופת חולים, ארכיוני בתי חוליס בהס הוא שהה אי פעס בעבר, ארכיוני מרפאות באותם בתי חולים, ארכיוני מכוני הרנטגן, ארכיוני חדרי מיון. כן, חולה ממוצע בבית חוליס הוא בעל תיקיס מספר ומשימה כמעט בלתי אפשרית היא לרופא המטפל להשיג את כל התיקיס אפילו בתחוס בית החולים עצמו. אין מה לדבר על מציאת אינפורמציה זו, כאשר החולה נמצא בבית חולים אחר או במרפאה. אי לכך הדרך היחידה לפתרון הבעיה היא ע"י הפעלת מערכת ממוחשבת לאגירת אינפורמציה כלל ארצית, תוך שיתוף פעולה בין הגופים הרפואיים השונים, עס מסופיס בנקודות טיפול. בנקודה זו מן הראוי להזכיר את החשש המלווה כל נסיון ליעול של המערכת באמצעות צנטרליטציה (ריכוזיות) שלה. המדובר בבעיית, הסודיות הרפואית והחשש לע 4 שמא תהיה לאנשים לא מוטמכיס גישה למידע רפואי חסוי. אישית, לא נראה לי שמדובר בבעיה שאין לה פתרון והעובדה היא שבעיה זו נפתרה בנושאים חטויים לא פחות, כמו המערכת הצבאית והמערכת הבנקאית. אי לכך, מבלי להמעיט מחשיבות הסודיות, יש להבטיח שזו לא תהווה עילה לעצור את היעול שבסופו של דבר יבטיח לחולה טיפול טוב יותר ומחיר יותר. מחשב במקום רופא ולטיום, נחזור לרגע למשאלת ליבו של שר המטחר והתעשיה מחשבים במקוס רופאים. אולי אינני מספיק אוביקטיבי, אך נראה לי שהדבר לא רק שאינו קרוב, אלא הוא כמעט בלתי אפשרי, אפילו לטווח הרחוק (כמובן, עד כמה שבכלל מותר להשתמש במיליס "בלתי אפשרי" במדע...) המאפיין את המקצוע הרפואי, הוא הנטיון היוס יומי להערכה איכותית של אינפורמציה, | הרבה מעבר להערכה הכמותית של מידע, שחיא אולי קלח יותר, כאשר החולה מספר את מה שאירע, חייב כל רופא לנסות להעריך את המחימנות של דבריו. בזמן שהוא מתלונן על "כאב בלתי נסבל" ובו בזמן מחייך, כאשר "הוא מטפר על "קשיי נשימח קשים" תוך עישון טיגריח, בכל אלה חשוב ביותר המידע המושג ע"י הרופא באמצעות מה שנקרא "תקשורת בלתי מילולית" חהסו)4סוהטחה 60 ואט פע הס דבר זה הוא חשוב הרבה יותר מאשר תשובת מעבדה זו או אחרת (היה לי מרצה ברפואה שנהג לאמר: "אני מטפל בחולה ולא בדף של תשובת המעבדה"). לכן: מחשבים לעזרת הרופא כמה שיותר, אך מחשביס במקוס הרופא, לא ולא. עכשיו מה שנשאר וה רק לבדוק באס אפשר לשיס מחשב במקוס שרים... ₪ הכותב, ד"ר דור מיכאל, מכהן בתפקיד ופא משפחה של ישובי בקעת הירדן משתלס ב"הדטסה" הר הצופים. חינוך כעיות יסוד כהקסמת מרכז ליכמודי מחשכ לילדיס ונוער השנה האחרונה היתה שנת פעילות רבה בפתיחת מרכזי למוד לילדים ולנוער בישראל. מרכזי מחשבים לילדיסם צמחו כפטריות אחרי הגשם, ואלפי בני נוער לומדים עתה קורסים שונים לתכנות. אס ימשך מצב זה בשניםס הבאות יתכן בישראל יצטבר נסיון רב בשטח, אפילו בהשואה לארצות הברית ולארופה (מה בעצס קורה בארופה בנושא של תכנות לנוערז). בשנה שעברה, קיטנת מחשבים לילדים בקיץ, היתה דבר חלוצי נועז ו"מהפכני" באופיו. השנה נפתחות קיטנות מסוג זה בקנה מידה גדול ואִינְן נחשבות ל"חלוציות" ונועזות כלל. אס כן, שנה בנושא של חנוך למחשבים הוא כמו דור בנושאיסם שהס שוניס באופים בהתחשב בעשייה הרבה שבשטח, הגיע הזמן להרהר בכמה נושאי יסוד שמאפינים שטח זה. במאמר הזה אני מתכונן לנתח הן את התוכן הנלמד בקורסים הניתנים לילדיס ולנוער והן כמה מהמאפינים הפיזים הקשורים למבנה הכתה, כיצד היא צריכה להראות, באיזה מחשבי לימוד המדובר וכו'. ד הסחעוט'י/0. ט. אמנון בשטח זה אפשר להבחין בארבעה סוגים של מוטדות. 1. מוסדות ציבוריס' כמו אוניברסיטאות ומכוני מחקר אקדמאיים. לדוגמא מכון ויצמן, הטכניון, אוניברסיטת בר אילן, ת"א וירושלים המקימיס "חוגיס לנוער שוחר מדע" ובמסגרת זו הס מעביריס קורסים שונים. 2 חנויות שעיקר עיסוקן הוא מכירת מחשביס והן מעבירות קורסי מבוא לשפת ביסיק, בעיקר כשרות על קנית המחשב. (לדוגמא: "קומפיוטרלנד'), 3 בתי ספר למתכנתים ומנתחי מערכות שהוסיפו (בגלל הדרישה [הרבה) קורסיס ל"ביסיק" והכרת המיקרו מחשביס לילדים ולנוער (לדוגמא: מכללת "קדס"). 4 מרכזי לימוד לילדים ולנוער המעבירים קורסים על מיקרו מחשביס ועיקר פעילותס היא בתחוס החנוך (לדוגמא: "עולם המחשב" ברעננה וברמת השרון). ישנס ארגונים המנסים לפרוש רשת ארצית של מרכזי לימוד מחשבים שפעילותס צמודה לבתי ספר ולמתנ"סים. בין ארגוניס אלה אנו מוצאיס את המרכז להכשרה מקצועית, וחברת "סקס מחשבים בע"מ" שנכנסה עתה לפעילות הדרכה במתנס"יס השוניס ברחבי המדינה. לעומתס ישנס ארגונים המנסיס להתמקד במרכז הדרכה אחד, או באזור מסויס (לדוגמא אזור השרון) ולהפיק את המקסימוס מהמרכז שלהס. באיזה גיליס יש להתחיל ללמד את הילדים תכנות? בנושא זה של הגיל העדיף שבו ניתן להתחיל ללמד ילדים מחשבים, ישנס הבדלים בפילוסופיות של בתי הספר השוניס. ישנס בתי ספר שמתחילים ללמד ילדיסם מגיל 7/9 ומקיימים למענס קורסיס 4 מיוחדים, לעומתס, בתי ספר אחרים מתחילים מגיל 10 ומעלה ועל הילד להוכיח שהוא יודע לקרא אותיות אנגליות לפני שהוא מתחיל ללמד. הבעיה היא כמובן ששפת ביסיק ושפת לוגו, שהן השפות העקריות לתכנות של ילדים קטנים, הן שפות שכתובות בשפה האנגלית. הילדיסם בבתי הספר הישראליס לומדים ברובס אנגלית בכתה ד' ולכן רק בגיל 10 -!9 הם בקיאים בזהוי אותיות אנגליות, דבר שהוא הכרחי לתכנות. ישנס בארף ובאזוריס ספציפיים אוכלוסיות גדולות של ילדים שנולדו בארצות אנגלו- סקסיות והס מדבריסם, קוראים וכותביס אנגלית ולכן ההכנה שלהס לעולס התכנות קלה יותר. אין חילוקי דעות בין המומחיס שילדים בסביבות הגיל 10 -(9 יכוליס להתחיל ללמד מחשבים. השאלה רק האם מותר ורצוי ללמד ילדיסם מתחת לגיל זה מחשביס! שאלה צמודה לנושא זה היא שאלת המדריך. צריך מדריך מיוחד בעל סבלנות ורגישות גדולה ללמד ילדים מגיל 7/9 תכנות. התשובה היא שאם ישנס ילדים מגיל 9 -7 שהם בעלי אנטליגנציה גבוהה, ידע של זהוי אותיות בשפה האנגלית ומדריך שהוא בעל רגישות לסבלנות גבוהה לילדים, הרי שאפשר ללמד ילדיס בגיל זה, אס תנאיס אלו אינס קימיס, מוטב להתחיל ללמד ילדים מגיל 10 ומעלח. כיצד צריכה להיראות כיתת לימוד למחשבים? ישנס מספר דבריס שהם לדעתי הכרחים לצורה הפיזית של הכתה., א) השולחנות והכסאות צריכיס להתאים מבחינה פיזית לילדים, הכסאות, רצוי שיהיו מוברגיס כך שהילדים יוכלו להתאיס את הכסא לגובה השולחן ולגובהם, ב) מספר המחשביס בכיתה ביחס לילדים צריך להיות 1/1 או 1/2. כלומר, שילד אחד' עד שניים ישבו ליד המחשב. רצוי ששני ילדיסם המתחלקים במחשב אחד יסתדרו בינהס ולא יריבו. אחרת קשה לראות כיצד יתרחש תהליך למידה בכתה. ג) בנוסף ללוח של המורה יש להוסיף לו גם מחשב פלוס טלויזיה גדולה שבעזרתס הוא יכול להדגיס כיצד רצה התכנית. ועתה לעניין הצורה הפיזית של ישיבת הילדים: קיימות מספר צורות יסוד. בצורה אחת הילדיס יושביס בצורת האות חי"ת כאשר המורה במרכט, בצורה השניה יושביס הילדים אחד מול השני לאורך שולחן מרכזי כאשר המעברים פנויים משני הצדדים: בצורה שלישית יושביס הילדים כמו בכתה כאֶשר לכל ילד יש "אזור המחיה" שלו. לכל אחת מהצורות הפיזיות הללו של הישיבה, יתרונות וחסרונות משלה. בכל מקרה, גודל הכתה צריך להגיע ל-?1 -6 ילדים מקסימום. יותר מ-12 ילדים בכתה אחת גורם לכך שקשה למדריך להשתלט על הכתה ולבדוק, מה קורה לכל תלמיד, וכיצד לתקן את טעויות התכנות שהם עושיס תוכן הקורסים לתכנות כאן אנו צריכים לחלק את הילדים לקבוצות גיל שונות וללמד את הילדיס שפות מחשב שונות ותוכן שונה, בהתאם לגילסם נתחיל בקבוצת הגיל 12 -9. צעירים אלה אוהבים משחקי מחשב וגרפיקה. לכן, תוכן הקורסים צריך להכיל כמות מרובה של "פעילות קרבית". שפות המחשב האופיניות לגיל זה הס שפת הביסיק מתחילים ומתקדמים, ושפת לוגו. כאשר מתחילים ללמד את הקורס הראשון בשפת ביסיק, צריך ללמד את הכרת המחשב עצמו וכן שעורים ראשונים בגרפיקה של המחשב: יצירת קוים, נקודות, צורות ראשוניות כמו בית, אניה, פרפר וכו'. בקורס מתקדס יותר לומדים הילדים להכין משחקי מחשב ותכנות גרפית מתקדמים יותר. שפת לוגו היא שפה שפותחה במעבדות של ד.ו.וא לצורכי לימוד תכנות לילדים בגיל הרך. השפה היא שפה מובנית (9010010/80 8 ובשלביס המתקדמיס שלה היא יכולה להגיע לרמות תחכוס גבוהות מאד השפה בנויה על כמה רעיונות של הפסיכולוג השוצרי ז'אן פיאז'ה, ומחבר השפה פפרט היה תלמידו של פיאז'ה לגבי ז'אן פיאז'ה, הלימוד הוא תהליך של חפוש וגלוי ואסור לדחוף אותו יותר מהר מהשלב ההתפתחותי שבו נמצא הילד. כאשר יצרו פפרט וחבריו את השפה, הם יצרו שפה של מבניס שבה אפשר לגשת לכל מבנה ברמת הפשטה שונה, בהתאס להתפתחות הילד. ילד בן 8 או 9 יכול להשתמש ביכולת הגרפית של לוגו (סוחסאזף 6וזזטז) ולהתקדס בהתאס לרמת הבנתו את השפה בחלק מהאוניברסיטאות נהוג ללמד את שפת לוגו כשפה ראשונה של תכנות ויש בגישה זו יתרונות רביס. היא מלמדת את הילד גישה לעקרונות של תכנות מבנית דרך גרפיקה הגישה של שפת ביסיק לתכנות היא גישה של נתוח נתונים והיא למעשה מהדורה מקוצרת ומשופצת של פורטרן ("פורטרן לילדים"). פורטרן התחילה כשפה של עבוד נתוניס מדעי וסטטיסטיקה. הגישה של לוגו התחילה עס פתוח שפת תכנות כאשר הילד נמצא במרכז התמונה קיים גס שוני בגישה הגרפית של שפת לוגו ושפת ביסיק. בשפת ביסיק (למשל ב-8וספג וב-148-80) מבוטטת הגרפיקה על קואורדינת של אורך ורוחב וכל נקודה במרחב היא פגישה של שני הציריס ,א גרפיקה כזאת דומה באופיה יותר לגאומטריה הקלטית והיא מופשטת ורחוקה מנסיונו של חילד. הגרפיקה של לוגו אינה מבוססת על צירים וקויס כי אס על נקודות טויות ומותאמת יותר באופיה לנסיונו ולתחושתו של חילד. אינני מעונין להרחיב בנקודה זו על המאפינים הפטיכולוגים של שפת לוגו. נושא זה דורש מאמר שלס לפחות ח דור חמייטדיסם לילדים יותר מבוגרים ולנוער מגיל 12 ומעלה יש להעביר לפחות מספר קורטים יסודיס. קורס ביסיק מתחיליס ומתקדמיס כאשור הקווס למתקדמיס עוסק כבר בנושאיס של פתוח תכנה עסקית, חבילת תפנה וכן' קווס פסקל מתחתחילים ומתקדמים גס הוא קורט חכרחי. שפת פסקל מוכרת היוס כשפה מבנית בעלת יתרונות חנוכייס מרובים ובעלת ישומיס רבים. הן מדעייס והן עסקייס. מאמרו של דר' פיטר קסל בגליון הקודס עסק בנקודה זו השאלה היא האס כדאי ללמד את שפת פסקל כשפה ראשונית לנוערז על כך חלוקות הדעות. ישנס הדוגליס בכך שיש ללמד את עקרונות התכנות המבנית מיד בקורס הראשון, וישנס הטועניס שיש ללמד קודס את שפת הביסיק. שהיא קלה ופשוטה4 | הסחטשב''/)י מ ללמוד, במיוחד בשלביה הראשוניס. הבעיה בלימוד שפת ביסיק היא ששפה זו מחנכת לצורת חשיבה רשלנית, ואס לא שמיס דגש על חשיבה הגיונית אנו עלוליס למצא את עצמינו בצרה גדולה מה כדאי ללמד עוד בנוסף לקורסים שהזכרנו עד כה! ובכן, קורס ראשון למבוגריס יותר הוא קורס שעוסק במערכת ההפעלה ₪/600 ובמבחר התוכניות העסקיות הקימות כיוס בסדרה של סתשזוו9ו/ ס|68ו8ו8ו/, וסוסופוצ ודומיהס קורסים אחרים שמומלצים הם: לימוד שפת מכונה 6502 שהוא מיקרו-פרוססור נפוץ או שפת המכונה של 2-80. קורס לניחול קבציס, קורס לפתוח משחקי מחשבה ואנטליגנציה מלאכותית, ובנית פרויקט עצמאי. בנוסף לכך, ישנס כיוס קיטים רביס שבעזרתס אפשר לבנות מחשבים ויש להם ערך חנוכי רב. לדוגמא, חברת "זניט היט"- קיט" פיתחה קיט שבעזרתו אפשר לבנות מחשב של א4% יש אפשרות להשיג קיטיס כאלה בארצ מנציגי החברה טְ רובוטיקה נושא הרובוטיקה התחיל להכנס לארצינו הקטנה והוא עשוי לגרוס לכך שהתעשיה הישראלית תגיע לכושר יצור גבוה והורדת מחיר המוצר הסופי. אין ספק, שהקנית חלק מהנושאיס העוסקים ברובוטיקה לנוער הוא אתגר ממעלה ראשונה, למזלינו הרב, פותחו בארצות הברית שורה שלמה של רובוטיס לצרכי הדרכה, למעשה ישנס שני סוגים של רובוטים כאלה רובוטים ביתים. הדגש הוא במערכת החושיס שלהם. לדוגמא, בגליון של ווזסה 3 מדות ה""6וץ8" על הרובוט א35%ה וטובה ואין טעס להעריך עליה את הדבור לארץ הגיע הדגם המשופר של ה-880 עס גרפיקה מצוינת ותכנות רבות בתחוס החינוך. באנגליה היתה לפני שנה "שנת האנפורמציה", והמחשב נמכר שם ב-% 500 שמגלה ומגיב לאוביקטים בסביבתו. רובוט זה מיוצר על חברת "ח₪'" ויש לו זכרון של 86 הוא זוכר את פעולותיו האחרונות וחוזר עליהס כאשר הוא נתקל באותה סיטואציה אפשר להפעיל אותו בעזרת מחשבי = |קסג 0, ו07. ואפ!ו. משקלו של הרובוט כ-8 ק"ג ומחירו בארה"ב % 1495 וובוטיס להדרכה. רובוטים מסוג זה, דמויי רובוטיס תעשיתיס קימיס במספר צורות כאשר הידועיס מבינהס הס ה-0סאו₪ 2א וה-שא)001. 2-הא סאוחח הוא רובוט הדרכה. יש לו 6 מנועיס ו-8 דרגות חופש המבנה שלו הוא פתוח ומאפשר לתלמיד לעקוב אחר תנועתו. הרובוט הזה מופעל ע"י ה"אפל" אני בוגרת קורס בהתכתבות 1 6 )בע גוס ]1 הרובוט 001.86 מופעל ממחשבים שונים כולל מחשב הסינקלר. הוא רובוט זול יותר, אבל בנוי בצורה יפה ופעילותו קלה נוחה ופשוטה. הוא בנוי בצורת זרוע מכנית ואפשר להרים בעזרתו חפצים, להזיזם במרחב, להעבירס ממקוס למקום וכו'. ניתן להשיג את הרובוטיסם האשר מנציגיהס באר הרובוט סאוחם עולה בסביבות % 3000 ואילו הרובוט 6א0 עולה בסביבות 5 1000. בחירת המחשב ללימוד ולאחרונה נעסוק בשאלה באיזו מחשב יש להשתמש לצורכי לימוד! ובכן בשאלה הזאת יש לו תשובה אחת חד משמעית וכמה תשובות תחליפיות. לאור כל מה שראיתי ושמעתי בארצ ובעולס, ולאור תגובות רבות למחשבים שונים אין לי ספק שבזמן הנוכחי, המחשב המוצלח ביותר שזכה למחאות הגדולות ביותר, ולהתלהבות הרבה ביותר במערכת החנוך בארצ ובעולס, הוא מחשב ה-= |ספג ותחליפיו (א5ס ו80, 2 ווה 777ש0 ווחקו₪ וכו'). אני עצמי לימדתי על מערכות מחשבים שונות וללא ספק ה-ם |פסא היא המוצלח ביותר לצרכי חינוך. הנימוק הראשון הוא שבגלל מספר השפות הרב שיש עליו ומספר התוכנות הישומיות הרבות אתה יכול ל"גדול" ברמות שונות של תכנות. הגרפיקה שלו היא מצוינת והילדיס אוהביס את המחשב הזה. המחשב הוא גס "סוס-עבודה" טוב ואתה יכול להשתמש בו לפעמים 5 -3 שניס בלי קלקולים. המחשב השני שהייתי ממליץ עליו בכל פה הוא מחשב ה-8₪80 שהיגיע לאחרונה לארצ מאנגליה. חברת ה-880 היא חברה ידועה המשך בעמוד 0) 566 ,300113 610 3 רז 116116 רת 6וו6ןהגת 16 וא16] . התווהסיזס א .810088 ]מס תג חס זו 15 סור( .18 306[ 081 06 86 תו 6300 סע 16 עוסת 6 16 עגע 15 זכ 8 בו 6 160 ו 50 "1231116 ג " אסזס/ - 00080 וסץ "18ו123131 ,018%6ותוגת 36 118>8 6116 זו זט ,1218%8 םג 8118 תות 6163 11630 58 וו [4ת3 6348501108 1313 .60166 20881016 2081 16 306 6ע'טוסץ .66 ע[ק 9 זטסץ 661 . גת1והטזס לע | 7/2 ו / / והוז ו / | | מפיצים | זדטקאוו זטקזטס אינמוט-אועפוט בע מ רח' החשמונאים %:. תל-אביב, טל.285688, 03-289872. 16 טרקס: ₪ אוסס 35770 באז .ו שושמ-)שז ..ד5 ואוב צסו5 הסמ טריפל-די (מפיצים) . 2 - - - 6 רח' היצירה 29, רמת"גן, ו5252, טלפון 719195-6, 1%ו7309 (03) | 4 הפחטוט'י/0 אא גוסה רולטה רוסית דייב זילברמינ אחר הפסקה קצרה, שוב אנו במשחקיס. כאן, אבקש לגזול מעט מזמנו היקר של הקורא הנכבד ובמאמר מוסגר קצר, אסביר קצת יותר על טיבה של פינח זו. כפי שרבים שמו ליבם, בפינח זו שורציס יחדיו הכבד וחקל, חרציני והקליל, הקודש והחול וכו' אחד המאורעות המזעזעים שהגירו דמעות מעיני, היה ביוס הראשון שהחוברת המחשב אישי נמצאה בדוכני העיתוניס למכירח. המוני אזרחים שלוים, שבימיס כתיקונס הינס שומרי חוק, אינס חוצים כביש ברמזור אדום, לא מפצחיס גרעיניס באוטובוסיס ושאר תכונות יפות, עטיס על מחשביהם האישיים ומזרימים את התוכניות, תוכנית למחשב שלח. כאן, נפלגו בני ישראל לעדותיהס: עדת 0 עדת 6-20ו/, עדת ₪ )|קקא, עדת וד ושאר עדות ככוכבי השמיים לרוב וכחול אשר על שפת הים. מעתיקים האנשיסם את התוכניות ככתובן וכלשונן ואי לאותה כלימה. מעבר המידע חינו מהעינייס ישירות לקצות האצבעות ללא עיכוב כלשהו בתפיחה אשר בקצהו העליון של הגוף. פינה זו באה על מנת למזג את עדות מחשבי בני ישראל ולשפר את הפעילות הפנימית של הגולגולת. התוכניות הניתנות בפינה זו היגן למעשה, שלד של תוכניות. הקורא הנבון יאלץ לרפד אותן בצבע, גרפיקה וצליל, על פי התכונות המאפיינות את מחשבו האישי. ועתה למלאכה. בפעס האחרונה, העלינו - הסחטוט'י 0 את נושא המאורעות האקראיים על ראש שמחתנו. בגיליון זה נשאר בנושא זה, אך בצורה קלילה. נדגיסם את השתוללות האקראיות ברולטה רוסית, הקש ששבר את גב הגמל ועוד. עקרונות כל משתתף בוחר אקדת. האקדח בעל מחסנית מסתובבת (תוף). באקדחי המערב הפרוע, התוף מסוגל להכיל 6 כדורים. בתוף ישנס 6 חוריסם אשר בהס נכנסים הכדוריס. שמים כדור אחד בלבד (5 ריקיס), בתוף. מסובביס את התוף סביב הציר, כך, שאין יודעיסם אס נמצא כדור בין הנקר והקנה. כאמור, לכל משתתף אקדח חמוד כזה. כל המשתתפים מחזיקיס את קנה האקדח צמוד לרקתס. בהשמע קול הגונג, לוחצים כל המשתתפים על ההדק. משתתף שכדור פילח את גולגלתו והתיז את מוחו, הפסיד. אס נשארו בחיים יותר משני משתתפיס, עורכים סיבוב נוסף. המנצח במשחק הוא המשתתף האחרון שנשאר בחייס (הוא גסם צריך לנקות את השטח מהגוויות). אילו הס בקצרה, עקרונותיו של משחק חברתי מענין זה. ועתה, לתכנות המשחק. ראשית, ברור לכולם, שהתכנית חייבת לייצר מספר אקראי מ-1 עד 6, עבור כל אחד מהמשתתפים. כל משתתף חייב להקיש מספר בתחום 6 -1. אס המספר שהקיש זהה למספר האקראי שהתוכנית בחרה עבור המשתתף, מותז ראשו של המשתתף בקליע עופרת 5.6 מ"מ אנו נרצה לאפשר למספר משתתפים ליטול חלק בחווייה עדינה זו, ולכן, התוכנית חייבת לנהל את המשחק עבור מספר משתתפים. ניתן גורס מגדיל. לא יותר מ-10 משתתפים יהנו בעת ובעונה אחת מהרולטה הרוסית. %את נעשה ע"י הגדרת עשר טבלאות. טבלה לכל משתתף. אך הבה ונעניק לא טבלה אחת למשתתפים אלא טבלאות רבות: טבלת שמות המשתתפים, טבלת ערך האקדחיס, טבלה המראה אם המשתתף התפגר או עדיין בחיים ועוד, כיד הדימיון הטובה 4 ומכאן, נעבור לתוכנית עצמה ראשית נדפיס את ההוראות של המשחק על המסך: הכנסת כדור למחסנית |6+1(:85 א (1)סאה) דאו- (וא)ח 180 סטטוס המשתתף: חי ₪ :0-(₪)5 190 'אם יש משתתף נוסף תקתק 8שץ אחרת הקש סא "זאו 200 0 םד "₪8 ץ"-9א =| :%א דטוקאו 210 0 0ד60 "סאי'< >9א =| 214 נקה מסך 36: 01.68 250 כל משתתף מנחש מיקוס הכדור: ₪ סד 1-| 08 260 אס המשתתף ז"ל אין שואליס 600 אשחז 1-(ו)-8 =| 262 המשתתף מקיש מספר ;":(6--1)' ;א דאוצץ 270 16 (ו)א דטקצוו 280 0 םוד 6 (ו)א מס 1>(ו)א ו 290 המשתתף נשאר בחייס שח ;340 אשהוד (ו)₪<>6(ווא זו 300 "תהי נשמתו של" +(ו)9א+ "צרורה בצרור החייס" דאוץ 310 פחות יצור חי אחד ₪60 :1-א-א:1-(ו)8 820 (10)א, (5)10, (8)10, (5)10/ וס סו טבלת שמות המשתתפים - 5א ואה 12 טבלת מיקומי הכדוריס במחסניות - ₪ 5 14 טבלת סטטוסים. 0"חי 1-פגר - 6 ₪5₪ 16 טבלת התשובות - א ₪5 18 , "רולטה רוסית" זאואץ 20 כל משתתף במשחק ההתאבדות הקבוצתי" זואוגוק 30 "מקבל אקדח תופי עס מחשסנית בקיבולת" דאואק 40 "של 6 כדורים. כל מחסנית מכילה כדור" דא|אץ 50 "אחד בלבד אשר עשוי להמצא במקומות 1 -6" זאוק 60 "כל משתתף בתורו, מסובב את המחסנית" זאוחק 65 "למספר כלשהו בתחום 6 -1. אס המשתתף" זאוחץ 70 * "עצר את המחסנית, בדיוק במקוס שבו נמצא'" זאוחק 80 "הכדור, אזי המשתתף המנוח עוזב את'' זאוחק 90 אם נשאר אחד בלבד הוא מנצח א=ח :סאם :1000 60508 אשחד 1-א זו 330 "המשחק. מנצח האחרון שנשאר בחיים" זאוהץ 100 יריית סרק ואשח: "...קליק..." זאוחק 340 "לתחילת המשחק תקתק +" זאוהץ 110 | דאשא 350 0 600 אשד "+" |( )א זו :%6 זטקאו 120 "הא-הא-הא! נשארו בחייס"; א זאוחהק 360 נקה מסך 0.638 130 סיבוב נוסף /שח: 250 600 370 - מספר המשתתפים א6ה: 0-א :0-0 140 הכרזה על המנצח! אשפח: ₪ סז 1-וה0ץ 1000 א - מספר המשתתפיס החיים 0 0ד60 (ו)9א דאוחק אחוד 0-(ו)8 1010 הוסף 1 למנין המשתתפיט ששח: 1+א-א: ו+₪-₪ 150 | דא 1020 0 10:8070-%:10-- שרוד סרכ שחו 155 "ניצחת! נשארת בחייס! להתראות..." זאו 1100 קליטת שס המשתתף |("שמך, בבקשה" זאו 160 סא 1110 (4₪ זטוקאו 170 העוות 1. שורות 110 -20 מסבירות למשתמשיס 3 לשורות 130, 250 הכוונה למחוק את כל 5. לשורח 0 מנגינה עם צילזול עמוק 6. לשורות 1000 ואילך מנגינה בסגנון ניצחון. זה הכל להפעם, בפעס הבאה נמשיך בקש ששבר את גב הגמל ועוד נושאיכסש את מהות המשחק. הזבל מהמסך. 2 לשורות 110-120 ניתן להשתמש שונה ממחשב למחשב. בהוראות ז85, 8 צשאאו וכו' עפ"י סוג 4. לשורות 320 -310 רצוי לחוסיף מנגינת המחשב = אבל ולהרבות בהרבה צבע אדוס. האנ בקרת כבר? באולמות התצוגה שלנו == אישים והסחריים ‏ | ומחשבי כיס לתלמידים וסטודנטים. /כשי /כ:3"/לע'. אחד המחשבים המסחריים שלנו בודאי יתאים לדרישותיכם. נפתחת הרשמה לקורס תכנות מחשבים למבוגרים נמשכת ההרשמה לקורס לגילאי 10-17 ְ - ימי שישי וערבי חג החוגים מיועדים לחסרי ידע בתכנות פתוח כל השבוע בשעות 10.00-19.00, בימי שישי וע 0 וגרהו זרותי עד 3.00 ולימוד יסודות שפח -₪4516 ב 2 חברה לשדותי מיכון בע"ח ו 4 - ק. ביאליק רח' קרן היסוד 62 קומה א' (בנין הסופרמרקט) טל: 04-707101 תחשנים בע"ח הסחעום'"'לי | הז אם מועוב עמטי/איעצי אז / | 78ח ד 1 תפחחועש צוללות מהלך המשחק;: כאשר מופיעה ההודעה "דש |] הטסצ הפזאם" עליך להצפין את הצוללות שלך. מספר הצוללות שעליך להצפין הוא: 2 צוללות של 3 משבצות (23) 3 צוללות של ? משבצות (2א3) 4 צוללות של משבצת 1 (4<1) 1 צוללת של 4 משבצות (4א1) את הצוללות מצפינים ע"י הקשת מספר לשורה 8שזאם ומספר לטור הפזאם. אס לדוגמא רצונך לחכניס בשורה הראשונה בטור הרביעי צוללת בת משבצת אחת עליך להקיש (משמאל לימין) ח=זא₪ 4 השזא16 הצוללת יכולה להיות במאונך או במאוזן וצריך להיות רווח של משבצת אחת בין צוללת לצוללת. אסור להצפין צוללות באלכסון ואסור להצפין צוללות צמודות. המחשב יצפין את צוללותיו לפי אותס חוקיס ובצורה אקראית, כך שבכל משחק יוצפן מגרש שונה. לאחר שהצפנת את הצוללות סה"כ צריכות להיות 20 אוניות. וא יעבור המחשב אוטומטית לשלב הבא, ובו עליך לנסות לפגוע בצוללותיו המוצפנות של המחשב לפי אותה שיטה של שורה וטור. לשס כך יראה לך המחשב את המגרש השני שלך, ''מגרש הניחושים''. בכל פעם שתנחש יסמן לך המחשב במגרש זה. תשובת המחשב לניחושך תהיה אחד משלוש האפשרויות הבאות אם לא פגעת: תופיע בפינה השמאלית העליונה ההודעה "/55", צבע המרקע יחיה תכלת, ובמגרש הניחושים שלך יסומן "א" (כדי שלא תנחש פעמיים אותו מקוס). אם פגעת בחלק מהצוללת: צוללת מורכבת מ-1 עד 4 אותיות, אס פגעת בצוללת המורכבת (מלעל) מלמעלה באוניה אחת תופיע בפינה השמאלית עליונה ההודעה "6" שמשמעותה פגועה. צבע המרקע יהיה אדוס, יושמע 8860 מתאים ובמגרש הניחושים שלך יסומן הסימן "6" (שטרודל) שיצאה לך איפה עליך להמשיך ולחפש.. אם התמדת ופגעת בכל הצוללת: אס פגעת בצוללת המורכבת מאוניה אחת או המשכת ופגעת בצוללת גדולה יותר עד שפגעת בכולה תופיע בפינה השמאלית עליונה ההודעה "8" שמשמעותה בול, צבע המרקע יהיה טסגול, יושמע 8880 מתאיט ויסומן "6" במגרש הניחושיס שלך. לאחר מהלך זה יראה לך המחשב את המגרש המוצפן שלך (המחשב כמובן אינו רואה אותו) ויציג את הניחוש שלו בתחתית המסך. ניחושיו של המחשב הס אקראייס אלא אם כן הוא פוגע בצוללת ואז הוא מתמיד ומוצא את כולה. עליך לתת לו את התשובה המתאימה, אם הוא לא פגע "ג/55", אס הוא פגע בחלק מהצוללת "6ק" וברגע שהוא מצא את כולה "ש5". כאשר יפגע המחשב בצוללותיך הוא יסמן במגרש המוצפן שלך את הטימן "א" (סולמות) (כדי שתוכל לדעת בכמה צוללות פגע לך המחשב). לפעמיס תוך כדי טיפול בצוללת אחת פוגע המחשב בעוד צוללת אך הדבר לא משנה, ברגע שהוא השלים ופגע בצוללת אחת בשלמותה עליך לתת לו את התשובה "שַָ8". כל המשחק מתנהל כשיוצאים מנקודת הנחה שַהמְשָחָק נותן תשובות הגונות ונכונות כמו בכל משחק אחר אך יחד עס זאת יש מקריס שהמחשב יבדוק שגיאות, כמו במקרה שצריך לתת תשובה "586" "ש5" או "0" המחשב לא יבדוק את אמיתות התשובה אס הוא לא יקבל כל מלה אחרת מהשלוש הנ"ל המשחק מסתייס כאשר המשחק או המחשב מצליחים לפגוע בכל הצוללות של היריב ואז מופיעה הודעה מתאימה. שני פרטיס חשובים. המשחק המוקלט יתחיל לרוץ אוטומטית עם עלייתו מהטייפ. ויש להפסיק יי זופך לכחול. א 0 2 הקלטה של התוכנית (לבעלי 48 ו(ט806011 או 16% זוגוסחופ) המעונינים יוכלו לשלוח את הבקשה לכתובתי בצירוף המחאה ע"ס -.270 שקלים לכיסוי ההוצאות. דוד מולר רח' פינסקר 58 תל אביב 63568. דו לשוני + לוח קלידים מתוכנתיס מחשב בעל ביצועיס מרהיביס זכרון פנימי 64 טכנולוגית שנות ה-2000, עס מיגוון שימושיס רחב: לעסקים, משרדים, לימודים, עיבוד נתוניס, שימוש אישי ועוד מחשב מודולרי שניתן להגדלה והתאמה לשפות שונות: ,אה זחס , 0080 ,8486 80| , 4804 התחברות ל: טלויזיה ביתית | שחור לבן או צבע, רשמקול ביתי, מדפסת, מוניטור וכונן דיסקטיס. תאימות מלאה ל-16,000 תוכנות | מגוונות שפותחו עבור = )סק הכנס עוד היוס לאפסילון מחשביס כדי להתרשס מהביצועיס המעולים ומהיתרונות הבלעדייס של 4 מםפאוצו, ולהזמינו ישירות מהיבואן ולחסוך מאות דולרים, מבצע: ₪ מחירי הכרות מיוחדים ל-50 מערכות. הח ₪ אפשרות ל-או--6פגחדתמורת | 8 8 8 7 6 5 4 3 5 1 משחק הטלויויה שברשותך. צטצטצ צטשט 5 5 5 15 5 את א פה את ל ₪5 ₪6 ₪ ₪ ₪ 26 | ₪ בחינם 10 תוכנות 5 5 5 ₪ 5 .5 95 << <> | תנאי רכישה מיוחדים 6 לועדי ₪5 ₪ ₪ 4 | עובדים וקבוצות מאורגנות. 5 צצ טש שש שש ש 5 | 6 בשיטת היבוא האישי. 8צצ שש ₪ ש ש 5 5 6 | 5 ששמ ₪ > 7 | כ שצצטפ שש ₪ ₪ 6 | | ₪885 ₪ ₪ 9 ₪5 ₪ 2 55 ₪ ₪ 5 5 69 | יבואנים: אפסילון מחשבים, רח' אבן גבירול 47 תל-אביב טלי א | הסהשמ%ל* 9 ו8 74 חנו ד66 | צוללות "="= (3+1+צ,3+1א)%₪ 157 536 ₪ ש₪ששס ₪0 3406 34 דא5א 366 ₪שפ ₪0 אפתד 111526 =1 368 ו 4 הממפחסם 375 :, ₪ דה זדאנתס 86ב "דתטסס 246 5שטשט הטסציי ₪ אששם ₪0 598 1 |₪ דשסאד 490 נ(" שקצד. 055 טסצ שסא" ,₪ דבה נש "ל תפפו טא שאי פצ ,יפות אוטסס תקצדי אפחהד פגפצ הס 9:ג5א =1 420 ₪ סד 60 8 57 אפחרד 556א% =1 430 בצ 157 אפהד ש=פצ הד 440 1+פצ=סצ 127 :5+1א5פא ד5. 445 ₪ 2 .| 3 דאנחם 6 שר ד "ש7> נ(פצ,פא)פה =1 446 = 54 אפפ ו : > 410 0 : 1 פ-=₪ דם.ן 4פצ סד פצבם 0₪ם₪ 458 סאה "8":%+נ5,0א)ה חב 455 פאה "₪" 2+ 01 סופ סד 60 אפהד 787:) נ5,0א60ם 3 אפחז "ש"אנם 4 7ה- ₪8 אפהד "פ"=גס 5 % 2 43 0 אפהד 8₪7"= (5,0א%)5ה "1 475 4 7 ". 8 1- 9757 5-4* 70 פצ5ם מס= 3+ סאה 4:"87 (5,0א)5ה <1 484 פאה "1:"2 (₪,5אופה ₪ סד ₪0 אפהד "4:8 נס: ,%5א)%ה אשד "0"= (₪ סצ'פת 5ב 5% אפשתד "א5,6(="8א)%ה קל 7 9 0ד 60 אפהד 87"= (5,60א%)5ה <1 489 +קשק דםן ₪ דא5א 498 2 3 הדונת 505 "א" (סץצ ו דם] 5₪6 שם 60 508 90 ד לרנרש אשד שגק = ו ₪ 0 + אפחמד 6:ק =1 ם :"₪" ,5, ,0 סט -. 2 ה דוה" 5% ₪ פשם ₪0 517 8, הת דווצ הט : השסקסם סכם = (5ל,50%5ם 157 536 בב- א 00 + דש שפוס 545 18 8 פט5 80 אש20770. 0995 שד 0855 פנמד אב חשה 556 הדומ וי מטסי ;5 ,₪ 75 יוותס 568 דם חס האופ 55ופם אפהד 1-77 = "ה . יז 0 סז 60 5=ופס דסטסם ₪ אפת 5 ₪ :₪ א%ת :1 תפסטס :1 מפפחהם םב ב 15 6,,', 1,4,20 בדמס 178 א.א פמפת 1806 6 סד סם ו פכו =1 1986 ופ1+ס % 1 זפ 21 ₪ סד ₪0 אש 0 - 2 וש 8 0ד 60 אשחד 51ק =1 246 = התשסצ משדא=. , ₪ זם זאבתק מלם ₪ ד 3-1 מם= 6סעש 2 1 ₪ס- 3506 סד 8 חם אשד 4228" 510 | * - %3=18 דשם אשחד ץצ =ך+ 526 | 5 + ]םש .15 ]- ן 7 :ש-81ם 257 :ש-א3ם דסם > שמחמסת זז :₪-12 .= מפדמם ב , בשנסבטבה ודב שבהטטרטה האדם , ₪, 10 ששב עדם בשבטבטטב אצם שנטטטבבט אדם , 0198088 [בם, אססוסספט תדם , סששבפשבשט אדס, טתטרדנהט אדם . 0100000 (בם שחהב1רסה מדם , שבשטשטבט 18ב 11111111 ודם ₪ "21% ש+ב ש7 +1-1% הסשת ב ו 0 פסת ₪ב במפם ,+ ג5) %תאס חתפש שאסק 4 . 8 ב טפס 1 סדופס 0 לצה אצם שק (ם1,סבופת אצת : ו שבופם אנת :+ 3ם,סגה אבס 5ק 2%="7 ₪7 סם ג 5 הט ה : - = 8ב % צתוכ>[1,3ו>ם וש 13₪ 2- + פתדם> [5)1,1בם דש ן :-ג)1-צן צתוכם-ו1,1)%₪ דםן : (ב-1 5תזש ג1,1ופס 1 :2 + פתוכ= (1,1ו5ב דך=| :(1-1) 7% (1,1ו5ם ₪7 ] נ:- + %מדכ=[5:1,2ם דתתן , נב-) %תזס= (1,1ו%ם דםת :> וט.בופֶת ד5!| 126 :%=(, 6:1 דם ן .= 3 ,דופ דם| % ,ופ דשן 1 דאסא 35ב 1 דאמא 140 (1,11פה דםע 166 12 דדם. (1,11)פס דםת.ן 2 רד+*ם (בב,1ופם דש .ן (ב,11)%ם דש ן ו = , - 6:6 אאד : השפהסם :7 משקבהס 165 1 סד %1-1א%=1 הס- 2276 א+בצ קד 1-1*- מסת סססכ 757= 0 1)%ה =1 ספםם אפתטדפת :51ק< 257 אפחד 1 ד - 1+ סד 1=*%1 מס= 2416 "= 2 ד שפום ;6+ש4+בצל, ב+ע+בא ךממ זאנחת ו ₪ >1% 2465 0 = אש :+ ₪5 של דאנ פס 3616 " אסש (15) האמדשקהסס ו 1 זאמא 4808 הש5 60 5036 ₪ סד 151 08= : 055 3560 ; " אסש טסצ" ₪ בוום ₪0 5536 15 סד 1508 תס" 4000 8 ד ₪51 מס" 4010 2 כםפם 4028 4 דאאצ 4036 דצ דאפא 4040 מסד5 4050 5 סד 158 תס 5086 1. 5שפם 5810 1 ב 1 (3%1,1 הס 1,1(:10) נם.,1)₪ םס 10 נכ,ד)ה מם 1-30 דוה ד5. אשהד :ם, ות (2ם,ד) דם -5085506 דש אפד 4:+505 =ד 5638 ששעםס פטם סם אפתד שב םס פשטפם סם אפחד 16 א 3 א סד 11-3א15 מס=< 6196 ₪ סד -- 1 פס 1:16 =צב 6165 5 ג 1,1+ד0)פם =1 61186 2 6 4 70 60 11 -5ל דם] 6115 :1 ,)4 ד5. 5186 1 דאמא 6140 ל 3צ סד 11-3צב/ ה ₪ סד סט מפהד 1 הס 2:16 =1 ₪905 *יאשני 1באאצָם =ד 7 ו 8 ו 1 ים). :ו בדה ד6) 5950 ₪ דאפא 0240 אמטדשה 5260 אפחהד = (2, 3)12ה 157 ₪ [(1, שצות3 ד= .ןג 81 7 , חועגד66ק =1 רו 1 ,1 = 10א ךש מטהד 1;6ם ד =9< 257 :(710-78)0)578,82 ד (9פ*,9א)5ם 1 :10+1צ95פץ דא | 7 6ד 0 :₪1=564+1 ₪7=- ושרד וננ "80":+6% סוזה 6 סד ₪0 משהד "ה55";+8% <ד "6₪ק":0%9% סאמחה 8 דך+6ש אפחד 10=6א "ד 8 67 אפהד 71050 ;ך 6 אפהד "טפ"=5 פוה ב אפאד "6ק"=%₪ סאה ₪41=1 -ד ופט זש, :67" (ב+פבץ 1011 או% 8" (10+1+ 8 סד 60 אספחהז 58151 "4+ אפחז טיחם פאה "ה26 "0% הד 1+ אפ 95 5 85 8 ססך "%א<"= (9, פא) אָם דש אמהד "שפ"=₪86 <ד "ש"ש(פצ,פאואבע 257 :5111+1 := -22₪7 :"א"= (פץ,9א%) 60% 8 סד ₪0 :1258 ד₪ם ש=גו "ש"==(פצ,פאופם ד5. "א"= (פצ "ביוא דש :4 + אשד 18>0א 1 8+ ₪7 המוד 1656 15 אפחד 51 ;57 סאה "סק" % ₪ 688 פשם ₪0 1" דש +15 דשם 2 0 בא נ1,ג)ה דאש ו,1וה דשם :1 (3+2,1 ₪7 :5 נם, וה ד6 ל 6-1 גצ ום ' :10+1א (4,1)₪ דם/ = (3)4,8 דפט 608 כשם ₪0 ₪ ₪מ5ך5ם ₪8 סד 1=1 מסת ₪ 5756 ₪םפ סד ב1שט מס= | 2 (18) דא1=א ד 1+ (0/8) ל הד "ש"ב(ג(צ, | | זָ 8 ג . (5+,1 דה דא צ, א) אם 4 ל 1 ₪ קפשדם פפ סד -- 5 % > ₪ 91 םד פ קפדסם 5 ה סו ל 3 אד ונצ, א)5;0%+ש,צ דבו רייר | דאפא | המחטפ'י/0י 0 1 "ש"; + | מכירת מחשבים ביתיים: טקסס, קולור ג'יני, ספקטרום, דרגון 1 ועוד מכירת מחשבים עיסקייס ותוכנות ציוד היקפי חדשני במלאי מדפסות, הרחבות זכרון, אביזרי עזר וספרות מקצועית מבחר רב של תוכנות מסוגיס שוניס תוכנות לימודיות, עיסקיית ומשחקי מחשב בי"ס למחשבים לילדים נוער ומבוגרים. הלימודיסם מתקיימים בכיתות מרווחות עס מדריכים מקצועיים תרגול מעשי על מחשבים 51 מחהעובים בע"מ מרכז למחשבים ביתייס, עסקייס ותוכנה רח' ההסתדרות 2/ב' פתח תקוה נפתחה חנות נוספת בר"ג הרואה 17 החדש בחודשי הקיץ תפתח קיטנה לילדים ונער פרטיס במרכז יעוץ והדרכה ע"י אנשי תוכה וחומרה ללא כל התחיבות. חינם לרגל הפתיחה-- לכל רוכש מחשב אישי ינתן קורס בסיסי בשפת הבייסיק "קרית המתעובי העד הקרסור (=-= % והמטרה היא לאכול את האדס מבלי לפגוע במוקשיס מוסשיס המשחק נכתב למחשב שש ד50 50 ע"י עופר שס טוב. כלליו פשוטים, אך הוא מרתק ומענין. את חדמות "שלנו" מזיזיס באמצעות חיצי > = . 75 8 אטש5 80 אסחד ממפאסט :₪ השקמק : שקד / 8 פשטם 80 אשהד 6-)+ -1 2200 "ל :₪ / "ש0::;"7 דה;4 אאב האבתק 2366|| ₪ דםם :+ (19+סאה) דא=ג דש ₪ התטדשת 2000 0 57- :8+ ג(פשאפאהו ו3ב= דה ;₪ מפפבק זאבתק :1+ח=ת דש ₪ שחהם :₪,8 ו :6+1אקאה 14% 3 ₪ הפסהסט :6 סד 2-1 הסה'4002 | :250.6- שהחם :6,176 בהמס 9 סט ם =?. , שקשששם :5 שסום 46 סד 651 אס- כששס ₪=] דש ן ו ₪7אם 4% / / 6 דאס :91,6-|| 5 16 5 932 כתכ<ששם :3798 פשם ₪0 39₪64, ₪ דבה;כ2 ממאקבס דאצמס :56ה דש] 6 6 7 בד ₪ 7ד3;3 משסבס זאנחק %- ספוט , : = ₪ מגוון מחשבים לבית ולעסק בתצוגה מתמדת 3 ששב ₪0 :8 המפסהסם :2 דאשא שר , א;" ד=ם. אפה";עם, 8 כיתות לימוד 8 טפריה מקצועית גדולה 6 יעוצ ע''י מומחים פ ד₪ן :1+ נספצסאה) 8-17 ד₪!| 3958 19 מאד "אה פּ 6 מבחר תוכנות מהחדשות ביותר 1+ נש3+פאה) 5147 8 =1 דש 16 אתטדשת 3206 | שפ";ג,ט דה;4 אאב זאצתק 15 | אאד ;8,5 זה [אדהק אמהד / 15 8ככ | המהד 36+ג פאה 8="8"7 צםאא1 "1 36 1 5738 ;7+1צ+פאת טטפ 80 :1+:-ג ₪7 :1066 פשב 600 | ;מ,3 דחה ואדה אשד )+ דסא <ב שספב ששסתע 2 אפחד 1:: ספאב "פ"=אצשאא1 "1 38 | יו של 7 ₪ פשפ ₪0 :1-:5, ד₪] :10₪₪ א ]1 מחד 4=+ =1 (:(ם, 8) = -- , ''קרית המחשב' צ'ק פו ''י הה : ₪ אששם ₪0 א₪ ‏ אפהוד טשש+ט פאה 6"7"=אצש.א1 "1 48 1 | פוסט ע"י ההיפרכלבו בסמוך לסריגי צפת טל. 04-727719 דם: אמחד 128-:1 =1 :8ב: ד=: ו הטפ ₪0 :ב1+טבט ד₪ :1006 בא 5 אאצ דאצאק 3756|| אמחד 1יט סחה "8="7 צטאא1 1 45 ל אא | | ש שטם ₪0 :1-ט=ט זש) :סטג הטרבשט : = ע- ₪ 2 ש נתוני 6ו08 הנב שחת זאנתי ופריי ‏ בנצב,ק 5₪+1₪+ (%4סאה) ז1₪ שש ₪0 58 קספם :₪ 8שזם 9 סד 34-40 5 + - ו סם א05ד"28לם חצ 88 | , זכרון ואה א שי 12 %>%ע -:35,:1 ₪ 6 ₪ ₪ששפ ₪0 :5-8+1 דש | המחשב האמית ₪ האר 8 2 זה זאצהט :75ו1י לה קקפה אמטזפה 5ט | | נקודות ברס ה ו 4 סד 00 אשד -- 7 8 =₪% :3506 פטס וו יב 2 הרי כ הו 6 סד 2-1 מס" ₪0 דב הא5הב 02" 5. .סטמס מטם ₪0 אשוד ל 35 55 | כולל עברית 13 משחקים, ספר ות ל טר הד 5 4 6 מ רצות 97 90" אהטזםה"בט ד | הדרכה וחיבור לטיים רגיל 5 ₪2 סט :ב בדו דל ה :3566 ששב ₪0 אשהד 5436 "1 96 | ין ₪ :5%9, כפ, "ם" הדהס ₪098 8 אשףפ ₪60 :8=55+1 דם מחוללי צליל 3+ו ב 65, + 2 יבואן בלעדי 6ו0₪ מחשבים, דיזנגוף סנטר, תל"אביב, טלפון 03-1280366 אוקטוות במזוסיקה 7 | ל [31,1985, בל + ב1+ס ב הזזה סאב ₪ 8 זא --% סוכנים מורשיס: תל-אביב - קומפיוטרוניק, דיזנגוף סנטר, שער 5, קומה בי מריי 86, 7..95,135,319 192.60-54. +: ;ב+סאפאה 188 זאנהק אשהד 7( המתיתשרוך - קומפווטרוניק אוסישקיף 2 . | 54,36,:60,00.89.16, מו ל 7+ 5 הח 63: שש :7 1 הפה 5+10.ג נתניה קומפיוטרוניק, פטג' טסמילנסקי 10 ה 4 | 5 8 1 % . 4 6 8+ ראשון לציון = טופר קומפיוטר, רוטשילד 28 חבור לטייפי רגיל כו דשם אפצד ה2"=אה =1 :₪8 פס 2 סד 60 5898 פתח תקווה זרופט רוטשילד 1 ור למדפסת נייר רגי / | 5 2% + זה ואצהק ששבב בוריס 0 א כ שש . א | ש=אסק :₪ פמפת ל ה % תמתמשדשהק ששב | ב ובו שש . 8 סד 60 ₪ | 8 ב :(ג,צ) הדזה> דם1 2006 / זבוטינסקי 39 רמת זגו -1 סוכנים מורשים המחשב''י 3 משחק מחשב ל-6-20וע ללא תוספת זיכרון צורת המטוס, העיר, והפצצה. ה-גזהאם שבשורות 80 עד ל-140 היא אשר יצרה את הצורות הבאות: קרקע בתי העיר 2 סד 1=1קה= 4 במשחק זה נתקלתי לראשונה בקסטה מסחרית בשס "קדו ו8". לאחר מכן מצאתי תוכנית דומה מאת קליפורד ראמשו והחלטתי לשנות אותה ולהתאימה לחובב הישראלי. בתכנית זו אפשר למצוא שימוש ב- ז04 לייצר דמויות חדשות במקוס אותיות. כדאי רק למען הבנת הטכניקה להריץ את התכנית כאשר משניס את שורה 20 מ- 5 ,36869 ₪065 ל-240 ,36869 ₪065 (הסבר על צורת שנוי ה- 05 יפורסס באחת מהחוברות הבאות). המשחק מפציץ עומד לגמור את הדלק ולכן הוא חייב לנחות, מאחר והוא טס מעל לשטח בנוי אין לו משטח נחיתה. עליו איפה לנסות ול'"יישר" את העיר ע"י הפצצה, וזאת נעשה ע"י שימוש באות '=' (שמום). אפשר לשנות את מהירות המטוס ע"י בחירה בין מספר '1' ל-'פ'. והתוצאות בהתאס. התכנית שורות תיאור 0 -10 תיחול התכנית (אסודג2ו וג ודואו). העברת ה-₪ס מ- סח ל-ואהם ובניית הצורות. 0 -160 ציור חעיר והתוצאות. 200 הכנטת הפקודה ליציאת הפצצה, בדיקה האס ניתנה פקודה, באם יש פחות מ-4 פצצות שיגור פצצה נוספת, (משתנה לאורך המשחק לפצצה אחת בלבד), 00 פגיעת המטוס בבנין. העברה לתכנית משנח לסיוס המשחק. 200 נחיתת המטוס. העברה לתכנית משנה לסיוס המשחק. 0 תנועת המטוס, 00 קריאה ליציאת הפצצח. 200 עידכון התוצאח. 0 -380 | תנועת הפצצה ועידכון מיקוס הפצצה, 0 פגיעת הפצצה בבית 20( מחיקת הפצצה. 0 תנועת הפצצה יו 0 הודעות על סיוס המשחק, 0 שאלה למשחק נוסף. 00 סיוס המשחק במידה והתשובה א 20| משחק חוזר, ו סמשא:? הד 1>8 שסם 78 1+7424 שאמש:ה ₪ מדמם 58 (: האזמם 1 הזהם 118 הזםם 8ש1ן 1 החדהת 148 דוזזאש 156 3 שאסש:23ן,פם סאפ 17 12 מזמם 8כן | ו ד₪141+1-60 סד 150141+1ש0- שש-קםז9 220 ְ 8 1+ 1 שאסם משחד 5 18 5+ 7 שאסק אסחד 5 0 218=0 1 ד 1.3 שאמש:00,2+ 1 שאמ:5 240 1 551 = 10" 3 פ"זוונ 2 אא0סש:2,ש שאסש 8 שד 4=ורן 6 "62"6+ה =[ :₪1 דשה 8: 8012=6-1 הפחד 4:10012>8 סד 1=1 שסת:1+מבשחה 1 דאשו 6% = הפחד 22₪+₪> שח שו 9₪%266 שחל קן 1 ₪,0-1+ת מאסש:,1-ק ₪ פשפס 1232075 +שחז:4ד1=1 קט :+ וש דאשו]- 270 ₪ שאס 1 3016 2ש+12)שנז0ם ,4 םאק 12+1 612=6 הממד 21 הש:טסו קך [=2 אסק:פם בםכ: ₪ 4קשמב מאנש הממד 1 שאנ משחד 4012515 מר וד : 1 --וזר!: 3 1 פאטק: 4, 0+ ] >ששארו - 4 ₪ 1ום-%0195+125 , 6קפש אס שו רדר ₪, ל שארש מ:שפן סך [5זאס-:18 כך [=1שהה הי = ד ₪ 1 ד 1 =זארות: ,9 6 ש,ל שאוי זט "ךש" זו קפסב 25:08 סז 8ש1=ך אסת:03ך1>517 אשת 508 1 [- שאכם: ז זאשוו: זי ימטסאה !| טסייי פמכם ‏ ש!וו אאה"זווזאק 510 ץ' 1 ה ₪ " זווןאש ג מז" : םאט כ " 252 " שוזחט חשהרזכוורא " זוז מם: 1 ופחד "4"<%+ה סאחה "צ" 1-46 צ+חזפט 6 שאסש: 6 58 שאסם: "זנ "זהזא משהד"וו"=+ה חן בב : "%אען. . ד זהוואאמעג" דוו1 =: זז ה ווח : דאשו: שבד [= [אט= 9 4 ,- "זזזוזו ז / חפם: 19, % 'סושטי לק קדמי מטוט חלק אחורי הפצצה מטוס חלק ק הסחעום'/) 5 על ווק 5 1571 | א 0 0 עצמא אחיד אס +18[ 01 86 ותו 376 0 11 10000706 :7 :אס ג אז 6 )רתס 11161 סטורת 1100 0/1515 0/00100/6 077% -טכן ו 6 ו "1157 .71 616 ן זז ד 05 וד ד סד אוו פ'ו 50/6 8זוכן | 01 8001ח0)6ק |[ 106 שתוו161 50 ו | ו ו ו 005 6[ 0 צשא אד ו = 06 על 700165 | | 4 א צדעך6זססאע | = גא ל ...0 2070 : ובו 6+ ₪ ו :קתאחסש - ה שולל י 6 6 60 6678טק גת 4 ה 7-ו | 6 מו 65התגח 6 0068 5010/076 .אזסעו שי 0 1 2 4 6 0 שהואתו) 5 7 ו גו 5 מו + 6 0 ם66)נב/ )תטסרתג 6+ שתותהקא ו = 03(244380/69) שחטחק ,61232 וו 5-8 6 66 גוסץ -600 [018084 8 אעסשו 01 ו זטסץ 01 טס 081 8 1661 18 60 ם68 ז6זטק | | [ < ו שתותוגק 01 ,ה16) מ8016וח סא מספנוק 3 010806 8 10 400688 008 ג 0 א .5 )1 תג )18 / .06 0 6 נוסץ 41 שו 41067 סצן .0 0 )1 ץח סקרתו 106 "57 6 פתוה)הס6 1.1577 - 60 8 "1.0000 50/1006 ע6ש0 10 ₪106 6עופתס סק עקת 00 [תספזס 3,000 ץ6ות6ת00---פותה'וקסיק ,ה080ו1קקה ע 60א06חו בת8/866 קתו)ה6קס ,שפוחו ו | וס( .6עהע0זג] תה 65008 63160 86 )501 פחסו0ה6ווקקה 6[ 0+ 8061116311 8חוה1ק .הו 16 וס פפ6תופטכ 01 6כקץ) 8 ]0 6כץ) 6ו[+ חה/ .6 טסץ [ תפז זת 7-7 --- טס 16 16[ זט 20 517661 [[\ 106 הג 566 ה 6 חא קתווטק וס [4ת60 106 ,1 סג 00 זו טס זו תק ה 0-ו סז ל ו וו הטסצ -0זכן 50100876 16[ 0ת/ פפסתופטכ 10 808114016 פותגוש 606 [016551008זכ 0מג .1120005010 1116 ו רתות -1ת60 [8ת6180כ 8 008 -01:0161א6 ת8 1806 5ת6)גוק .6301111105 01 6שת3ז עזגה .| בתסת 0 טסץ 60 6עסמעו וטו . ו ?תסו 0 0+ 08 וס | ₪ -81 שתגות זו ₪ | 6 | % אהוס שמוו!שווטג'! וקה 1963 45 16566 15 רז |ן 3 ו 0680008 ור 0 זסוטסח 60 . חסוז6טזו5חו -. ...> 0008100 |5080/8 5 ו 680065ך 0090 8 58/0868 חק 86 זסווסחוס6 ו ]הווח = = שש . פס וגו 3861 סוחס מאת שד 50 ומד וס 88 8180886 חב 6ז8 זר 5/5105 0חוו8ז6 ]חס 0ס|8ע6 החהזססזל 6 עץזועוזסטססז 8 5 זאמואאסהועאם סאוזההמקס אמסא י 6 זה 68 (חוז8זססכ) -5011 81ו.| 6ח! חו פזהאוו/50 1ס פחסווקוז0050 | 8ח! עס 6 חזט! ה86 898 1068101 8זבאו 6וט55ה ח63 זסתפו|סטכ 8חדד -פזפזנטוסהּטחה וח זס ץ80זט800 זופח) זס! צ1ווופופחס0ק95ז סח )הסט החואפטח! ]ס 6318001185 0ח3 05סח61וח פחך זט 06| 6זפּאוו/50 51 | 6ח! חו 50/86 6ח1 ץְזהּוסוזקסזס 6ב 0ח8 ,עס 60 הפסכ פעהח 3 חב ,ְח3קוחס2) סַחוחפווסט 6 ,10 -סט₪ 3900816 עס 0פחשוס 8זה וחסח1 חו 5זחחוז ץח8קרח0;) חותפו 7% ...ץח ו -...... 8וח60]0|₪ 1 סח 0ח66הוסת= . . 5667/1006 ]חחח ז6שס3) עזו18וק05 4 6חהזטפחו .. .. . 60/1096 |608 | 6 0חו099 | 60865 |8וח36 6 הוחו 0חו00655ז 6 6חו6ו60ו .6זה חז|הפרו > 56/0658 סחוחוזק . 0600108 |8הח80ז6 פמ וי ו עסכסז .6 51816 ₪368 שו הש ו 2 7 2 וח | הפוס הסוו8 סספחה זו . . 008ו/507 |פשהזד 8 וס עו 6חו6וס6וץע עץזהחוז6ו9 6586!סח/ . 5601/1008 זסחו 0 6 |6618ק5 . 3800 זט6וה וא . 00וז6חסווסו\/ |8חסו655סז .8 פזסווו\ 5 ץססוסזופ חוכו ץרכן8 900 ו הסז3 3056 הזזה ו כוחפזסטוחטו וז סופ \ 0 8 6סחפוסס 6 וס 008 ופוט | 8 פוזסספ 8 ג והטפו 11 "00 פהתע 50 צתסז סוכ מתהשדז50 8אסדדה6נוקקה 8 |160678) 06 )6 הו6ך הח גו (ו חס 60 58 ג) 80085 0חו06089ז 08|8 ה הו (6זמעצ50]1 5916 568) סקס הסופו66כז 8 סח סוה 6והשתזרחס; ) וסזוהס:) ץזסוהפשהו ופ | ווה סחה ₪6 החס ההוש סחוהחה|? סחה 66הההו- חסווה זופומורחסג/ 6סוווס סז 6צו1ה)הסעסון / 6ההחסוהווג ו |הסהמפזטססזלו וסשססז ההוש וססןסז . 0חו61זה | סה 58108 8 ופט |והחחס חוסווה זופוחורחוס/ סחוסוכורום 0חו066988זל סזסצ 6זה ]50 57661016 7ז+5ח1 וז ה הו)חווס0 00 סחופו 0 והז 8 סזווטסוזס |חסוחוס סבוהו | סוסא | סצווסוחסוו \/ 6סההחו= 8 סהואחהטם וחוו=] 8 0חוו0689הּסזט וז 6ו)30 זכוסזוח; ) הסו)סט)פחס; > 8 |חו)וטפחס;) פזס)ס3זוחס; ) מאוזן ₪. אינו עולח חרבח. מאונך 5. מלחמת המחשב בפולשים ובטילים כו',., | 1. אי אפשר לדבר בח, רק לכתוב (3, 6. אינפוט, 7 שפת מחשב אישי. / 65 8. חשם הלועזי למחשב אישי, 1. הצמדה למדד. 9. זוית ללא ראש. 9 9 9 9% ל : מ (בעברית). 0. משרת בצבא. ן % 0% . און. 1. אחסנה (באנגלית, כתיב מלא). 0 טיב. % 2 1 / . 4 סיפרתי. 4. חברה ליצור מחסנית טיט 1 . צידו האחד של חדף. . מחשב בסיטית (כתיב 5. יחידה של עוצמת חשמל 6. בד זרוק וגם אקסקלוסיבי. 2. בעל תנאי שמיעת טובים. חסר). 7 שפת מחשב אישי. 7. עליו מדפיסים. 4. בשקט. 5 שן תפיל. 8. עובד בשיטה עשרונית. 9 מגיע לו. 6. לאת. 6. צבע. 0. אליו מחבריס את המחשב.. 2. מתגורר. 7 קרס 8. חסר טעט. 3. תכנית ישומיט למחשב האישי. | 43. קו. 8. חיבור גס של חלקים, 0. השפה שתרמה את האותיות ‏ | 1% תר. 0 חלועזיות. 15 0 ממשלה ישראלי. 1. קליד. 1. מאגר (באנגלית, כתיב מלא) 5 שק מצב. 2. סח''כ הוראות המשתמש למחשב 2. ציור מתמטי על מסן המחשב. 1. פגם גופני. האישי, 4 45. עיבוד תמליל (אנגלית). 3. קידומת של שלושה. ברי פריגת ] . ב ו ו = פתרתס! את התשובות העבירו אלינו, ת.ד. 5, תא 2. בין הפותרים נכונה יוגרלו 3 ספריס בנושא מחשבים. ציינו מספרי טלפון לחתקשרות חוזרת הקוראיס הבאיס זכו בפרס, ספרות מקצועית, אנא התקשרו ליובל אופק במערכת | 7 יאיר ברטל מרחובות אפריס באומן מבאר שבע טובה נופך מכפר סבא המרוץ למקום הראשון הצעד המשמעותי הראשון בשינוי התדמית הזאת קרה ב-1955. חברת 'יסונייי פתחה את קו הייצור ההמוני הראשון של הטרנזיסטוריס, מוצר שפותח ; ' על ידי חברת ייבלי' האמריקאית. היפניס ' יישמו במהירות את המרכיב החדש הזה, טיס גנוביס מחברות מחשביס אמריז קאיות. כמו כן מדגישיס מומחיס את הקשייס היפנים בפיתוח תוכנה מתאימה לשוק הבינלאומי. נדמה כי טיעוניס אלה מאבדיס מנכונותס. החברות היפניות מתרכזות בפיתוח טכנולוגיה עצמאית וסכומי התגמולים, המשולמיס לחברות זרות על שימוש בטכניקות קנויות הולכים ומצטמצמים. בתחוס התוכנה מנסיס היפנים לגייס תכנתים מעולים מאירופה ומארה"ב על מנת לסגור את הפער עס המערב השבועון האמריקאי אפ6יאפפא הקדיש מאמר מערכת לאתגר הטכנולוגי חיפני תמונת השער הראתה טמוראי יוצא ממצג מחשב עס חרב שלופה. לבושו של הטמוראי עשוי מצ'יפים וג'וקים. שבועון העטקים האמריקאי אפששווטווווטם צופה כי תוך 3 עד 4 שנים ייעלמו רוב חחברות חמייצרות מיקרו מחשביט. בין החברות השורדות מונה השבועון חברה יפנית ומאז חותרת יפן בהתמדה לתפוס מקוס פתרון תשבץ 3 ₪ו ראשון בכל תחומי התעשייה והטכנולוגי- יפן בע''מ | ₪ ה. 1970 חברת הפלדה היפנית ''ניפון , . | מאוזן מאונך סטיל'י, מוכתרת כחברת הפלדה הגדולה ברוב המאמרים על יפך מזובר על בעולס. שלוש שניס אחר כך פורץ משבר התעשייה חהיפנית כגוף אחד, אין פירוט 1 מתשב אישי 1. ממורקס האנרגיה. יפן מזדעזעת קימעא אך שמות. ההטבר לכך הוא הקשר החזק בין 1 - יא שר 22 <> מסתגלת מהר למצב החדש. באמצע שנות המימסד הפוליטי ובין חוגי התעשייה 1 חת ג - ₪ ו 9 השבעיס רק המבוגרים עוד זוכריס 7 1 ב -. ל 0 שי 0 4 4 אפר 4 שש 9 0 ור 2 ב ו א 7 9 25 ו טכומים אדירים לפתוח ובשעת הצור 6. לסי 8 מטריצה 2 . (") [ ) ושות' הופכות את תעשיית , המכוניות 7 4 7 מ . 4 צר ה ו 8 חוקי יבוא נוקשים. הזהות הכמעט . ) 2 0 / 22 "/ : ה 7 ו 5 מוחלטת הזאת הביאו לעולס את השס % ל 7 חוס ה-א64 ובשנה שעברה הס כבר ה יייפן בע'ימיי גג אטארי 0 - 5 / 23 תלטו גם על שוק זה. היעד הבא של יפך > | 4. אפל פּ. ישת 3 ₪ ₪ 0 , שינוי מדיניות פיתוח 6. שבע [ 5 : 4 ו , 8. תשורח 1 2 , מו > אולי כאן הם ייעצוו 0 מליון דולאר השקיעה ממשו תִ יפן 0. רלמ 5. גרש 97 יים התנחמו בשנה האחרונה בפיתוח הדור החמיש 2 , לופו 9 |- ב : של המחשבים. את מטרותיה של יפן 7% 7 בייסיק בעובדה שבענף המחשביסם נתקלו היפנים לשנים הקרובות פירט בראיון ‏ ל 3 שפת אם 9 הפך 0 בקשיים שמנעו מהס עד כה לחזור על / ודה אחד מחלוצי 5 קן 0 ראם ו : שווטאוטוטוקווסטיונגי מסודה,א 6. מנת 1. אן סי אר ₪ 8 תרגיל הפלדה, המצלמות, הסטראוו מתפיכת המיחשוב ביפן. מטודח סיפר כי > ל 4 תרגוס | עס" רה מ קונית 3 בוסוס סע תיה י ב-15 השנים האחרונות נאבקו היפניס 0 ספ יז 6 מפני . 4 הצביעו המומחים על כך שתעשיית לסגור את הפער בינס ובין יבמ. כעת הס 0 0 "ו "ץ . ' המחשביס חיפנית ‏ קונה ‏ טכנולוגיה = - - מנסיס לשנות את המדיניות. לדעתו, 2 "25% מ מעב לפעמים. המו ל הגישה של יבמ הגורסת שיפור הטכנולו 4. קליד 2 רו 46 אש 2.5 מנסים גם לגנוב מידע. בקייץ 1982 י גיה הקיימת, חייבת בהכרח להגיע 2 ומ 0 1 "ץ התפוצצה בארה"ב פרשה בה חשף 0 5 למגבלה הטופית שלה. היפנים שואפיט ש י 2 האפ.בי,אי נסיוו של היטאצ'י לקנות פר- 4 -% שמחשבי הדור החמישי שלהס יחקו את מערכות החישח האנושיות ויהיו מסוג לים ללמוד מהנסיון. צעד קדימה בנסיון להפון את המחשב מגולס למשהו שבאמת חושב. יונגי מסודח מעריך כי הדור החמישי של המחשביס יביא למהפיכה בחיי היוס יוס ובסדרי החברה המערבית. הוא מקווה ומאמין כי המהפיכה הזאת תתרחש לרווחת כל האנושות. על כך ניתן להתווכח. אולס על ההערכה כי חברות יפניות תחיינה בין נושאות הדגל של המהפיכה הזאת, נדמה כי אין חולקיס ₪ ₪9 'ל''םועהפה‎ נו מביאים הפעם ממצאים מענייניס מסקר חנויות שנערך בארה''ב על ידי חברת | שאודטקוא60 פהטזט; מכיוון שחנויות למכירת מחשב אישי נעשו חלק בלתי נפרד מרחובותינו | והמילה האחרונה טרס נאמרה. ממצא מעניין הוא חלוקת ההכנסות הממוצעות בחנויות בארה''ב. אם נצרף את ההכנסות ממכירת ציוד הקפי עם הכנסות התוכנה | נקבל 46%, לעומת 43% בלבד ממכירת המחשבים האישיים עצמם. חנות ככל פינה אוא ₪5 541 שהסד5 ל מחשר על ל מדס 4 4 96 א / הוווזס הא דוס | הפ זאות 7 1% 0 בטבלה מוצגיס מחשבים אישיים שוניס הנמכרים בחנויות המחשב בארה"ב וההכנסה החודשית הממוצעת הנובעת ממחשבים אלה, הטבלה ממחישה בבירור, שמכירה של המחשב האישי של יבמ בחנות | א וההווסה אה מכניסה בממוצע יותר מכל מחשב אחר - 80,000 5 לחודש - קרוב יש *וז ל-1 מיליון דולר בשנה. הבא אחריו הוא תפוח 0 % לחודש. תוצאה מעניינת, מחשביס אישיים ניידיסם מופיעיס ברמת ההכנסה של 0 % לחודש מיד לאחר אפל, כשקייפרו וו מקדיס את אוסבורן 1 חלוצ הניידיס. הטבלה אינה כוללת את המחשב האישי החדש של יבמ - זא; שלו חטים מומחי פאוזטקואס0 שהטזעם - עורכי הטבלה שיוביל את חבורת המחשבים האישיים בתחוס של 10,000 8. 6 00 הטבלה על פי ממצאי חברת 8 אשד , אוד סוס6 פמטדט-₪ יחידות לחודש בחנות 99/4/0-וד וושמספה בי 6" א )אאגה, השק הסזסוע הכנסות חודשיות 06 הסז60 מחיר ממוצע פניך רשימת ספקים המשווקים מחשבים אישיים. הרשימה נמסרה ע''י הספקים עצמם, והמערכת אינה אחראית לליקויים וטעויות. מפיץ מחשבים, המעוניין להוסיף את חנותו או אמצעיו לרשימה זאת, יתקשר טלפונית -- אך מוטב מכתבנית -- למערכת, טל' 244380/8/9 או 244391, רחוב מאנה 5 תל אביב 64168 ת''ד 33325 ת''/א 61232. ו מחשכיס! רשימת חנויות ומפיציס תל אביב: קומפיוטר סנטר הירקון 8, 728280 אי סי סי פינסקר 11 ת"א 280004, 280429 ב אפל ידע מחשבים - דיטנגוף טנטר, 285869 ראשון לציון: . 2 , קומפיוטר שופ סניור 3 ודיוק לב דיזנגוף 2, 283969 אדיוקט ב דיזנגוף חנות 782, 09 רס מחשבים = הרצל 9% מול היקב, 991759 אלפא בייט דיזנגוף סנטר שער 5, 2873162 . 3 3 אוסבורן = מלון רמת אביב 621, 413181 כפר סבא: ו ך - מלקון ק : מחשבית - ויצמן 54 (בפסז'), 052/33778 בינאר ה' באייר 44, 259559 שקד מחשביס אישייס ויצמן 74, 052/23048 גוטאל דיזנגוף סנטר שער 4, 291992 גטר מחשביס מלון סיני 1616, (1616) 652621 אשדוד, ב דרגון המחשב אבן גבירול 110, 244036 מיקרו שופ בע"מ דירקל = שינקין 60 ת"א, 613212/ 613095 . , ו דטה המסגר 60, 238077/330522 רחובות: לב העיר = יהודה הלוי 59, 624368 בייט שופ בע"מ - הרצל 185, 054/54452 , ייד מחשביס בנימין 4, 954/837793 מיקרו האוט די)נגוף סנטר קומה ב', 286612 מא אלקטרוניקה אבן גבירול 63, 256376 חולון; מיקרוקוטמוט ברודצקי 43, 412440 מרכז א' חנות 47, 055/24673 מוניטור שנקר 50, 846471 מפעיל נחלת בנימין 57, 611521 מור אלקטרוניקה = דיזנגוף סנטר שער 6, 447210/290054 ה - מגמדיה בית גבור קומת קרקע 133, 663606 למדא מחשבים 052/555018 נין נון = קרליבך 31, 280453 ניר המחשב - בן גוריון 48, 052/551276 סוכית המטגר 62, 331217 - - 0 סקס מחשבים - פינטקר 42, 296349/290777 בתזים: מכן מחשביס צמרת מחשבים בלפור 147, 582296 רוטשילד 37, 860493 קומפטרייד קומפיוטרלנד קומפיוטרוניק שילה מחשביס בר כוכבא 63, 280453 קרליבך 43, 289520 דיזנגוף סנטר שער 5, 280366 7 5% אמק רעננה: דיזנגוף 45 עולס המחשב אחוזה 198, רעננה ירושלים; רמת השרון: יוזמה מחשבים ותוכנה = מרכז כלל, יפו 97, 249652, 02/249106 עולס המחשב - אוסישקין 33, 480733 מיקרו מחשבים ירושלים מטודלה 26, 668798, 02/634314 סי,פי,יו שופ בע"מ תדמית מרכז כלל, ירושלים, 02/222666 נתניה; עידן המחשב בנין כלל, חנות 104 קומפיוטרוניק קומפיובייט מגדל העיר בן יהודה 34 קומת-קרקע, 02/242629 16 - חדרה; חיפהו 2 עידן מחשבים בינאר = יפו 47, 04/539287-8 לנגרמן דרומי = קרן חיסוד 62, קרית ביאליק, 04/707101 הלל יפה 21, 063/23786 קרית המחשב צ'ק פוסט, שד' ההסתדרות 20, 244924, 04/727719 טבריתה: . שו - 2% רץ מערכות רח' הפרחים, 067/22727 באר שבע ו 7 8 ו 7 7/38775 פתח תקוה: רשף מחשביס הסתדרות 92, 72103, 057/38775 - הסתדרות ב'/2, 915673 - - ערד: רמת גן: צבר מרכז מסחרי, 057/90032 א.ד.ר מערכות מחשבים [ למדא מחשביס הרואה 7, 724235 ארלוזורוב 1, 4 19 עוזיאל 44. 778170, 778145 ניביט מחשכיסם ומחשבים טל. 03-244380/8/9, ₪03-244391 "/ הסמחשט''ישי בעל חנות מחשבים המעונין להוסיף את חנותו לרשימה זו יכול לעשות זאת באמצעות התקשוות טלפונית למערכת אנשים -- 5% .| 33900000 פס מרכז מחשבים אישיים וס - היבואנים מייללים ‏ ו 2 ולא נפרסם מחיר זו ₪ '₪ לנו הפתעות עבור 6 2 (מחיר שצנח ותשלומים) תואמי > וקק והממהזה/ אוה סאוו לב-העיר בע"מ תל אביב- רח' יהודה הלוי 59 פתח תקוה- רח ההסתדרות 15 8 0000 פס ₪006 = 8% 0 5300 א["ת ואש ה34% -6) )ה ( א הפחשב"שי 03 ןא %תף אבכר / נן א אפו"ר כו ו יי וע וי הזון ו א-45000 את /<6ת אפבורות , )מ אי וו" 35 אסטריקס- הקומיקס המתוחכם להני המחשבים בעולם 1 חדט! "אסטריקס באחוזת האלים"- כרך 4 בסידרה:"אסטריקט וקליאופטרה". "אסטריקט באולימטיאדה". "אסטריקט הגאלי לחטוף עוד היום ברשתות סטימצקי, ליריק ובחנויות ספרים מובחרות | | 0 (חלות סטריאו, (למרות שקיבלנו סיוע מסוים) אתה יכ ובן לנסות להתקין את המחשב בעצמך. אס -אין לך או ניסיון הרי לך הצעה: שאל את מוכר המחשב לשס של מועדון מחשביסם, שס תמצא מישהו שיהיה מוכן לעזור לך 9. האם אשתמש במערכת בביתי או בעסקי? ושוב אנו מצייניסם: בחר ביישוס בעל העדיפות העליונה אותו תרצה ליישס במחשב. נקודה אחרת: הנושא בעל העדיפות אותה בחרת יקבע את אופי החומרה אותה תקנה... לדוגמה אס הנך רוכש מערכת לשס ניהול חשבונות חייביס לא תקנה מערכת המכילה א8. לעומת זאת אס תרצה מערכת לשס משחק דונקי קונג לא תרכוש יבמ פי- סי. עס זכרון של 256% 0. האם אוכל להתגבר מהמיחשוב? % מההתנסויות השליליות במחשב אישי נגרמו עקב הכרה"-מוקדמת מוטעית או רגשות שליליים בקשר לטכנולוגיה. כדי להתגבר על רגשות אלה, התנסה במערכת שלך, קרא עיתונות מחשבים, הצטרף אל מועדון| מחשבים, היה נוכח בתצוגות מחשביס ושים ידך על הקלידים, אל יפול רוחך. בשנה האחרונה מעל לשני מיליון בני אדס התגברו על פחדיס ממיחשוב. ברור שגס אתה תוכל. על פחדי איך זמן התגובח! 2 אט,)האט פותח עייי מדעני אוניברסיטת כעיות. יסוד וטובה ואין טעס להעריך עליה את הדבור. את מערכת ההדרכה הטלוטיונית שלה בנושא המחשביס קנו בארצות הברית את התוכנית הזאת מקרינים שס. (בארצ, למרבית הצער, לא נקנתה התכנית וזאת בגלל מחירה היקר) לאר הגיע הדגס המשופר של ה-880 עס גרפיקה מצוינת ותכנות רבות בתחוסם החנוך.. באנגליה היתה לפני שנה "שנת האנפורמציה", והמחשב נמכר שסם ב-% 500 בחנות וב-% 250 למערכת החנוך מחשב אחר שיש לו הצלחה בארצנו ה בגלל מחירו הזול (בחו"ל הוא נמכר עתה ב-% 0) והן בגלל איכות הצליל והגרפיקה שלו הוא "6-20ו/". חלק גדול מ"ילדי המחשב" הישראליס הס בעלי "0-20ו/". הצרה שלו לגבי מערכת החנוך הוא שהגרפיקה והקול אצלו מתוכנתים בשפת מכונה, וקצת קשה ללמד שפת מכונה בקורסים הראשונים, מחשב אחר שנפוץ בארצ בתחוס החנוך הוא "הסינקלר". מחירו וול והביסיק שלו די יעיל אולס קשה ל"גדול איתו". דגם הרבה יותר מוצלח הוא ה"ספקטרום", שהוא המחשב הצבעוני של סינקלרן הביסיק שלו משופר, גרפיקה מענינת ומחירו כ-8 450 ובחודשים האחרוניס הוא להיט בשוק הישראלי. גם המחשב "סומס", שמחירו זול והוא טוב לצרכי לימוד עושה עתה את צעדיו הראשוניס באר במערכות לימוד שונות. לסכום: אני מקוה שבמאמר זה הארתי כמה נקודות יסוד שעוסקות בפתיחת מרכז לנוער ללמודי מחשב, עסקתי הן בצד הפטי של מבנה הכתה, הן בתוכן מערכת הלימוד והן בסוגי המחשביס שנמצאיס במערכת טו. יש נושאיסם שאפשר כמובן להרחיב עליהם את הדיבור כגון רובוטיקה, שפת לוגו, והפילוסופיה שלה, תכנות מבנית ותכנות לוגית והרעיונות של האינטליגנציה המלאכותית בנושאי חנוך ולמוד. על נושאים אלה ואחרים נשמע בגליונות הבאיכ. ₪ ור וד ו וו סי ]וט ואט וט זו צז (ווון וט ווה > מסוריוא ו טאת 7 קימבריג' על בסיס מיקרופרוסטור! 1 ורכיביס של מוטוחזלה, בעל זכרון בסיסי בן 61% (א32 וא + ואט 32%) שפת ‏ ואוו מורחבת ביותר הכוללת : צבעיס, מוסיקה, דיבור,גרפיקה מעולה (8 דפים), פונקציות מתמטיות, רזולציה גבוהה(256>192) ויתרונות רביס נוספיס ציוד היקפי: כל טלוויזיה מוניטור וטייפ קיימיס ושליטה מלאה בטייפ), מדמסת נייר, דיסקים [כ ו לא כולל מע''מ 50 | ויו וזש יוו ₪ ווהטווד וא וו וסוט ו ואוו וכו ו וו 20 1 למה סוכול אות כלשהי נקבל בשדה אפס. כאן אני בהחלט מעדיף את תגובתו של קובול -80. הוא פשוט לא מרשה לקלוט נתונים לא מספריים לשדה המוגדר כמספר. המסך יצפצף ולא יקבל את הנתון. אס זה קורה בתוך התוכנית תופיע הודעת שגיאה: 0818 סוזפוחטח-חסה, הודעה לא סימפטית, אבל עדיפה על לא-כלוס. חיסרון נוסף הוא העדר אופציה הקיימת בקובול-80: קליטת תיקון לשדה מסוים, תוך הצגת הערך הנמצא בו, כך שניתן לתקן רק חלק מהשדה ולא להקיש את כולו מחדש. אני כתבתי תוכנית קטנה שתעשה את זה, והיא משתלבת בתוכניות הגדולות. עס זאת ההפעלה קצת יותר מסורבלת. במאגרי אינדקס קטנים, עד כמה מאות רשומות, איטי ה00801--אח לעומת קובול-80. ככל שגדל המאגר מתהפכת התמונה. זה אמור לגבי הגירסה הישנה והנפוצה יותר של קובול-80. חיסרון נוסף מבחינת התוכניתניס: זמן הקומפילציה (טמן ביצוע התרגום של פקודות המקור) ארוך יותר יחסית לקובול-80. לסיכוס אומר שלדעתי יתרונות 60080--₪ח עוליס על חסרונותיו. עס זאת כתוביס היוס מערכיס רביס בקובול-80. להסב תוכניות מקובול-80 ל- |0080--שח, זו בעיקר עבודה שחורה, של החלפת הפורמאטיס של פקודות המסך, והפקודות הקוראות לתוכניות נוספות, כולל צורת הקישור עם תוכניות באסמבלר. חוצ מזה כדאי לנצל, בזמן ההסבה, את אפשרויות החלוקה לסגמנטים. בסה"כ זהו מהדיר קובול עס מאפיינים די דומיס לזה של קובול-80. שיהיו לכס מערכים מוצלחים ונקיי-בגיס בקובול. אני המחשכד הכיתי אינני נביאת ועם וגם איני מתריעה בשער נותר עוד הזמן להתלבט להתמהמה ואולי לחכות עוד מעט, אס זהו עתידנו וגם כן, טובה שעה אחת קודם. זהו העולס שבו אנו חיים כיוס וכולנו יודעיס שבקדמה זו ובעולס ממוחשב זה יש גם רע. איך נתמודד עס הטוב והרע ואיך נשתדל להוציא מתוק מעז, בכתבה הבאה. אשמח לכל בקורת תגובה או עצמה. ₪ ולו ו קד פו קסזואסו קוטס +60 ו זטיוזטס [ מסזטא +וזס אס / -- מסחטם ז₪6%6 שסוצ6ס 54556 ז ע זא זטקזטס | זשן 4 / 6 אפס 6 סוסטת זו זוי 5 כ יזוס נפתחת ההרשמה לקורסים בחודשי הקיץ (מבוגרים ונוער) לשפות אסמבלר ובייסיק התכונה ההשובה ביותר = בההשב המנהלים של דיגיטל היא שכהעט כל תוכנה מדברת איו. בנגוד למחשביס אישייס אחרים, המוגבליס לקליטת מספר תוכנות בלבד, הצליחה חברת דיניטל להעניק למחשבי המנהלים שלה 300 0550 וד100 -/80 א|₪4 את התכונה החשובה ביותר בעולס המחשביס - תאימות מירבית. מחשבי המנהליס של דיגיטיל מותאמיס למערכת הפעלה הנפוצה ביותר א₪/ ?6 הפועלת כיוס בלמעלה מ-450 סוגי מחשבים שוניס, ומקנה למשתמשים מרחב גמישות הגדול ביותר בישומיס שוניס. לכן מחשבי המנהלים מאפשרים לך לעבוד עס מרבית שפות התכנות המוכרות ועס מיטב חבילות התוכנה שבעולס. למחשבי המנהליס של דיגיטל יתרון חשוב נוסף. רוב המחשביס האישייס בנוייסם סביב מעבד 8 סיביות או 16 סיביות ואילו 100-/80 ₪1 מסוגל לפעול בתוכמות המבוססות על 8 ו167 סייביות בעת ובעונה אחת כשמערכת ההפעלה קובעת אוטומטית את היישוס התואם, ללא צורך בהתערבות המשתמש ואפילו ללא ידיעתו לסדרת ה-0155510%/.1) כושר תאימות למחשבי ה-ג/צ וה-סץ המפורסמים ולמערכות ההפעלה הידועות 5/ו/, 65% על סוגיהס השוניס. במיליס אחרות, מחשבי המנהלים של דיגיטל מגשימים כבר היוס את חלומס של משתמשי המחשבים האישיים - תאימות תוכנה מירבית. דיגיטל אקויפמנט (דק) בעיימ, בית דיגיטל, צומת אכדיה, הרצליה 46733 טל. 0527557157 אסחשב|8%885 מתשבם = וימר יעקבסון טמיר