המחשב אישי – גיליון מספר 5

ירחון המיקרו לכל המשפחה מספר 1 בישראל – נסרק על ידי emh

OCR (הסבר)
נואשונה בישראל: טבות א ידור" היטה לפיזור הבלאגן בחחשבים ירחון המיקרו לכל המשפחה מסיד בישראל גיליון 5> יולי/אוג'83 > ו ש* . בהוצאת אגעוים ור . מלחממת הכוכבים: התוכנית המלא ד | | חדשבארץ: ב ב אא 7 ה - רל המות חשבתות לקוחות. ור קל 1 | אפשר לעשות שות עם א זי ? תחשיב כספי -פרוייקטים. ועגדדות. | | ּ עם ₪.זקי . אתה יכול לעשות יותר דברים מאשר עם כל מחשב אישי / ביתי / עסקי ועם רשת סוכנים/ יועצים הפרושה בכל הארץ. ק...- מה אתה רוצה לעשות עם = זט ?1 היכנס לאחד מסוכני ש.ז27. ובקש הדגמה, רחס ] חברת. 7 האישיים הגדולה בעולם. = ן הששח בי תלאביבו דע מה תצאה ומיחח לב יבג וז בי סל 64 סמפומרוית לבו דלו ב באר" שבע: מנדה בח וסט נעחוס וטו ל וזו אתה הלמ 1 מ שגרוה 68 אחר. עם מבחר של למעלה מ"16,000 תוכנות מוכנות באנגלית ומספר רב של תוכנות בעברית. וו וו . אצלנו עומד לרשותך מבחר ציוד מגוון למיקרו מחשבים מבחר ציוד חיקפי, מדפסות מכל חסוגים, צגים גרפיים, מוניטוריס, כונני דיסקטים, מחטניות מגנטיות, מיקרו מחשבים, מחשבים אישיים ועוד... "הםים. מחשבים בעם חדו ₪5פזשקהום אפת ביב, טל. 485192, 476225 ודד טןש4- ]1 39844 .0 גוא הו1/אתון 16 08 6 0 ו 6 כ 450 05 א + דרך הרצליה 16, יאפ תת שאל על 99/44 | ד5חפחוטשפחו פפאפך עכשיו במחיר הפתעה ו : 0 0 . --- | 0 ה ב ל פוא 2 ב א לארה ור רו 2 ו הר - 7 0 1 ₪ ב 5 ₪ ספ ירושלים מחשבים 99 בנין כלל טל. 234202 תל-אביב קרליבך 31, טל-280527, 262079, פוווו וצוף 05/00-17.00. חיפה העצמאות 61 טל 524305. ַ52735, טוח וצוף 06-15.00 סו לתצוגה ווכירה. לכולט ובכל העולם קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ -. ה קונטרול דאטה מציעה ה מו סידרת דיסקטים מעולים המתאימים למירב המחשבים ומגוון הישומים. יי דיסקטים המעוצבים על פי ה דרישות האיכות למחשב זפק 0 ססואואסס הגבוהות של קונטרול דאטה להשגת שמוש נוח, | |ביצוע מושלם ואורך זמן. ₪ ובזמינות מיידית ניתן להשיג. את הדיסקטים של קונטרול דאטה קונטרול דאסה: ברודצקי 45 המחדאביב. 05-0025116 זבחנויות עזרי מחשב. = זה .וכ זאס6 5 63 6 המתש4'ש בה | 1 | מהמערכת דבר העורך הראשי הפעם מדובר בסקר שנועד לפשפש באמתחתך שלך ידו דנו הקוראדהמחשבאי. שחק אותה -- הכללים בפנים. 3 | למעוכת שירות ‏ המחשב האזישי" מדורזה מאחד את המדורים "קוראיס ותבים רשאלת. ותשובות' למקשה אתת. קושיותיהם של קוראינו כוללות. לעתים ג חזות דעת, הננים. יפות אהבות: הארת והצעות; נגובותיהם של קוראים אחריםמצויות שאיל- תות ואבעיות למכביר. הנדרשות לעתים לתגובה מערכתית, מסויינת או נלהכת. מה טבעי מלמזג את שפעת הבינה המשנשנת בד המתטבאות בתוך מקשאה מטותפתו תודה. 2 מבט מקרוב על קומודור 664 סמס חררי לאחר שעורכנו הטכני פטפש במתטב הספקטרוס של סינקלי. מלגו ומלבר, מננח טמס (טייס באוויר ומ" חשבאי ביבשה) את הקומודור. מבדק אמת אובייקטיוו של הסחשב. קרביו וכרעיו, תוכנתו ותומכתו. דירוג אמקטיווי. הך אבסולוטית לביצועיו וחן רולאטיות. למחירו העכשווי, במלל ובגראף. 29 מלות מפתח וצראל פלר המשך המילון המרכזי למונחי המחשב. הפעם אנו באות. 8 גר ושמור. 5 השימוש במחשב ויק 10 ערך ב"שחר. חלק א' בסדרה וכו מיתעי המחבר אודות הקלטות של. תוכניות והות עליהן. תיאזרטית ומעשית. [5] ילדות ותכנות דר אמנון טייל אונים של ילדי מחשב. לומודי תכנות - ונת מחשב כמורח נוסף על כל אלה דן המחבר הגורס כי מלחמה זר מסובכת מלהשאירה לגנראלים. בולמת לרגע את מירוצה על אופניה, בדרך עם. אפסה וצקלונה אל יעדה. גלית חיננית ומוכשרת. סטודנטית לצילוס. חא בתו של ערד צבי לידסקי. המחשב: אפטון 1/0 החדטן "מחשב כף היד וכולל מדפסת ומיקרו"קסטה. [3] תוכניות המייצרות תוכניות ירום לור על אנטלומציה מלאכותות ותב המה מביא חונמה לת נוסטות בגוי התונת. השגוה גל = 0 ואדה 5 ב סופ סואה *. 0-0 ב אאא" 06% * ב וד* ה ו-6ק. הס" .כל מחשב באחת מחנוות רשת השזוקה -//] מצטרף. כחבר. במועלון. המחעב האועד ₪ בע" מ ומקבל כרטיס חבר במועדון. חבר המועדון וכאי להשתחף במבצעי הנחותת ווכושה תוכנה ואיוד הלקפו הנערניט מדי פעם ות ₪ חבר מועדון המחשב האישי בע"מ זבאר לשאולל 6 חבר המועדון יהנה מהנחה בשעור 56% ממחירד של קורס תכנדה מחשבים (בשפוח שונות! שיעררר על ידו 1 6 חינם! שימוש ותירגול בחדר המחשבים של רשח. 8 סי סי. בחל. אביב לחברי המועדון, רשת פיע/טי. מועדון המחשב האישי בע'"מ דיזנגוף סנטר קומה ב' טל: 03-266612-266513 תל -אביב: אלפא בייט - דיזנגוף פבטר קומה ב' מעל בל"ל: שיל מחשבים - דינגוף 65: מיקרוהאוז - דיזנגוף סבטר קומה ב'. ירושלים: סי פיי שופ - תדמית - מרכז בלל חיפה: מיקרוהאוז - ד ברמל שדרוק הנשיא. כפר-סבא: שקד מחשבים אישזים - ויצמן 74.. רחובות: בייע שופ - הרצל 185; המימד השלישי - פסג' חרלי"פ. ראשל"צ. קומפיוטל שע - דוד סנלור 3.. אשדוד: מיקרושופ - מרכז א' חנות %7. מה לעשות עם המספרים הקטנים1 ה (משור טבלאות השוואה והערכה לעבודה עצמית. חמאפטרות. לך לבחור מחשב בעל מפרטים כאלה אטר יחלמו את דרושותיך באורח מיטבי. קרא את החנחיות. התמלצות. (ובעיון יתר = את ההסתייגוות. 66 טור המיקרו או תור המיקרו! הוני קורנטי המחגר. תוך כדי שאלתו "מחולל ישומים. = התוכנה. הסומיתו" מרחיב. את. הזרעה, בלטוי עליצה. בסומה. נכבדה זאת, 0 חפעלת ממסר ומנוע. אזרקה נחום פרק ח' בסדרה לימודית: בר מתוארי שנל שומתטים. לפורט "מצָא" לחובבי 'עטה במו ידיך' המתאווים לפרוץ. החוצה. ולהמעיל דברים שאאים. מנצנצים ומצפצפים. פיתרון מהיר ואלגאנט? אמנוי אפטסייך הטפה הטובה ביותר ללימוד מתחיליםז המחבר. פר על שמת לונו ועל השמעתה בהתפתחוו. לומדה. ממוחטבת. - מה קורה פה? דודי גולדמ ומיות של זשראל המתמחשבת משתקפת בקובץהי דעות המרענך שליקט עורכו של העותון "אנטים ומ חשבימד = למננן. 8 מה קורה שם? סוד גרישי תקצר היריעה מלנסות לתאר, ולו בחסף. בשמ של בדל, באפ קצהו של המזלג. בקורטוב. ממא משהר מן המתרחשי בעולם בתחו עיבודי המידע (טבו עסקינן וחשל"דבר). העורך הראשי ניטת. באמונ. 73 הקש ששבר את גב הגמל ייב אילברמיטצ המשך 'הטדרה המונוכננת על אורועים אקראיים' ותפעס. תוכניתת משחק לשניים, החסים על דבשתו של הצמל. 5 משחקיאדה. צוות המגזין וסוראים עירניים כאן החסברים באמת מותרים. אם בא לךלמחות באו בסיבת תוכנה מעניינת בעצם החדם חגורג חזת = פתת. בעמוד הקולם. המשתקים מועננים.ואולי אף מזים. אגב, בסעיף "פתרונות חידת התודש" תמצא שהמץ ה*פה. אינו חמין החלש דווקא: מעודד. % מלחמת הכונבים ג קסר מטחק העונת טר טאק נכתבה עבור מיקרוסופט. בייסיק וזורשת מחשב שקובולו 15 ק' לחית. ספינת החלל "אטרפרייזי במסעה המרריב. בחלל ע הקלוב. גונים. חנוראיים, כננדם. מצויד הקברניט. בפוטונים, פיוזרים, קרני גישוש: מגני (יטרול ועוד ועוד. ופוצה. בסימולאציות.-- / הסברים ותכנית. המחשב האישי = שלל/אוגוסט 83, המחיר 15 שקל. עורך אחראל בובו ישראל מלדד עורך טפנו טמט הרוי עורך גרפ יקי טרגר מעצב : אל רואטל. הפקה דליה פלד מוציאים לאור במ מנהל מסחרי משה אלו מנחל מודעות. אבי מאר. מנתל תפוצה. ובל אופק. וכית מערכת. נוריו גושך מזכידת מודעות. רצי בלומן. תעבורת. חיים לוד בוו = מעחם צוקר הנהת" שוטנה גרינהאו חש משולם ורפ מרל אנשים ומחשבים הפקות בעיש. טנהל עריכה פיחוח ושיווק. טור גדישו המינהלה והמערכת . ... מאנה 5 תל אביב טלמונים. 0 מען הטערכת ,., תד 33325 תיא 61332. צוות עריכה. אייל באזעה, ערן בן שחה. סדיאוש גדיטביוס. דייב. זולברסיסא. גב חזות. אורל חננ, דדר אמגון טיל. דזר יהודח לוקר, מירה מרקוס, אריה נתום, אכיב סופר. ברי פריגת. רוני קורני אלל שרמהיים מסדוה סטיאיי לוחות ומונטאי קו אור ב₪ עד המערכת ‏ איעה ‏ אחראית ‏ לתוכן. המוזעות, ‏ (אינהה מתאירה כתבי ה 2 -זו=]-ר זו שח 0.69/ית !! מחירים חדשים = ספקטרום 166 - 17.000 שקל ₪ 0% ספקטרום 48% - 22.000 שקל הרחבת זיכרון - 5000 שקל מגבר קול לספקטרום - 1500 שקל' המחירים החדטים כוללים מע"מ מבצע טרייד אין או פסאחד > עבור ה - 81 א2 שברשותך תקבל 3000 שקל הנחה > עבור ה-א16 שברשותך תקבל 2500 שקל הנחה > ההנחה תינתן בעת רכישת מחשב ספקטרום בחנות קומפטרייד בלבד. 8 ספרות ותכנה חדעוים. המגוון הגדול ביותר בארץ ול תכניות וספרים חדשים למחשבי סינקלייר קסטות תכנה - חינם כל הרוכט מחטב ספקטרום, מקבל 3 קסטות תכנה חינם כולל עברית1! אביזז ₪ בקרוב !! ידיות היגוי לוחות מקטים בקלידים 1.. הפתעות ! הקפר לררוש תעורת אחריות של. היבואן בלבר חמקנה לך 2 שגה אחריות. והשותפות במבצעי הנחות ו א המכירח בחב' קומפטריור- בר-כוכבא 63 תא טל 03-280453 ואצל הטוכנים המורשים - שעות הפתיחה 17.00 --09.00. --א-אפאאפהאא-ת---הרהההה.---ההה=--=>2 שונים מהקורא הממוצע. פחות גם לך (כאדם המשלם מכיסו כדי לקבל מוצר משביע רצון). צ. האם אתה מנוי על מווץ זר 1 כך עבור לסעף ₪ 2 לא המשהו 2 מתוך חמש החופעות האוחרונווד של המנאין, כמה פעמיםי קראת אותאר ‏ 41 מם ג פעמים 3 שלש פעמים אובג מעמים 5 חמש פעמום 3 כמה אנשים נוספים מעיינים במטזוך שלדר 4 אדם אחד שמ אטים 3 עלשה = אומה 5 חמשה או יוהר א. כמ זמ בממוצע אוחצים אצלכם את המגואר 1 מחות משבוע שמע 3 עד טבועייםו 4 שבועיים עד שלושה = 5. | עד חודש. 6 יותר מחודש. 5. סיימתום לקראו: מ גורלו שומרים אותו 2 נוטשים אותר ג | משאילים לאחר 5 אלו נושאוים לרעתךום) ראויים להבלטה במגזיי זהד ג 1 . . 5 . . , 5 4 " 5 מחי השכלוזך. 2 נב-60 3 6 ב 1 פסודות = 3. עליתוכווית 4-4 5 8-0 5 מעלאב תימנות 9 האם אתה משתמשי במחשב אוישיד כ והמחשב הא ורוי ישומויר גיכו אצכי איני משתמש במחשב = 3. = אני משתמש במחשב שאינו ברשותי. 6 האם נעורת במגוץ אה כרי לרכוטי מחשב אזישד ג מהר מיגרר 1 כן במידה רבה = | כן במיוה מעטה 4 קת קנתיו ללא קטר לממון = 3 לא נערתר בן 2 אר ל מהו עיסוקדו | 13 איזי עותונות נוספת אותם קוראים+ 4 תלמיד 4 הא = 2 עחון בוקר אחר 3. = ידיעות מרענד 4 מעב = 5 גהחלם מסט ‏ 4 לאשת 3 סטונט מעריב לנוער =- = את 3 מיטן 4 חל ס כספים = 14 להיטוך גג טרמ 5 עקת בית| 13 הלום = 1% העלם הוה = 15 מקצועית מחרל. שכר ?7 עצמא 7 . | %ב שמך 9 15 כתובתך המלאה. איך לדעתך מהגשיהעורך הראשי כשהוא יודע כי עלתונו החביב על קוראיים רבים, שאולי אתה אחד מהסז האמן לי לא רע. אך. עובדה אחת מציקה לי: אינני מכיר אותך בין רבבות קוראינו ואלפו מנויינו. אומנם. לפי מכתבים רבים שנשלחים מדי יום למערכת - בנושאים שונים הקשורים במהודק או במרוחק למחשבי מיקרו - יש לי מושג כללי אודות הקוראים. והם אכ אך לדעתי הגיעה העות שנכיר. לדעתי הדבר יועיל לנו (כמערכת מנזין המועניינת לספק מוצר משביע רצון) אולס יועיל לא לשם כך נועד השאלון חבא. אם תמלאו לפרטיו ותשלחו ישירות אלי, אתן לך את שלמי תודתי. ואף תשתתף בהגרלת פרסים. של מחטביישח שיוגרלו בין הנענים עד לסגירת הגיליון הבא. אנא הקף בעיגול אפשרות אחת בלבד בכל סעיף. תודת. תודה ה טר גדיש אאאי" | אם אתה - זס>בה!ו/! הסופוססס 30 הסופוססכ .)א הוא המחטב האישי שלך המחעוב הקטן של החברה הגדולה באשר חברה כה גדולה כ-68א מציעה לך מחשב כה קטן - טבעי שיהיו בו יתרונות גדולים. ה-/ 818 חסופוסטס המיועד לביתך ולעסקיך. מאפשר שימוש במגוון עצום של תוכניות-מדף שפותחו בארץ ובעולם (למערכות הפעלה ₪1-80/ק0, 1-86א/60, 005 - 5. ובשפות כגון 6, )562, 60801) למחשב שתי יחידות עיברד מרכזיות זכרון פנימי עד חצי מיליון בתים, שני כונני דיסקטים, (וכן דיסק בנפח 10 מיליון בתים) 20 מקשים יעודיים ברייתכנות. קל לעבד בו נתונים גרפיים בעדינות אמנותית ממש ובתצוגה צבעונית. היחידות השונות המרכיבות אותו מתחברות *בחיבור תקע" במתכונת ץג וק 8 6 ו" אנו חושבים גם על הצעד הבא: לא יקח הרבה זמן עד שיתברר לך. שה.ץ.וא.ס הוא גם מרכיב ברשת להחלפת מידע ועיבודו בתקשורת. תיחכום מירבי - ב /0.1, המחנטב האיעוי טל 3 י.א. מיטווך ובניו בע"מ דדזיאנוב 5, ת"א.0.63143ל 281151 רשימת מפיצים מורשים: אכיד בגנ"מ, רזת גן שדי הורקיסים 461 05 שגיא שרוחי מחשב בע"ס. חליאביב. רח' ארלחזרוב 18. = 20 (22464, 226015 נוחף מחשבים בע"מ. תליאריב: קהילת חלוויקי 7 מל. 482217 חיף ושביס בע"מ. חל: רח' סשרניחובסקי 35 | טל. 336780 ח' יורדי הסירה 10. = = כל 682266 840810 הינני מוסיף להיות מנוי על ירחונכם עוד 3 שנים. כיוון שאני מרוצה מכל מה שאני קוראי. באותה הזדמנות שאני מאריך את המנוי של במכתב זה. אבקשכם לייעו לי בנושאים הבאום: () = איץ לי מושג כלל במחשבים יאני מעונין בנושא וגם מעונין לקנות מחשב אישי אפלל 2 אִי, על מנת להתפתח מהר יותר בעתיה. הקרוב: (2) = אני מעוניין בסיפרי לימוד קלום ומובניס. על כל שפות המחשב בעיקר שת חבייסיק. איך יאיפה אוכל לרוכשן - בלי להתייחס. לפרסומות, או אולי כ ( אצל מי כדאי לקנות את המחשב הניל על. מנת שלא אפול בפח. (₪) = מה מחירו כיום ומה מחירט של הניסמחים. אליו כגון: ( תוכוה. ממוצעת. לתוכנות. עצמון בנושאים שונים ומגווניס; (ב) כונך תואם; [ג) דיסק משובח; (ד) מדפסת תואמת. ל"אפל. חרצל ברק על שאולודיך קל מאזוד לחטיב: המשב אפל 2 מ הו אחר המחשבים הטובים בשתר. בשיש המחטבים האישיים וללאי ספק יאפשר לך להתבתח בעייד. תוכלל כרכוש אוד המחב אצל. הברוז "ידע מחטבים וזוכנה" בלב"דיזנגוף. טלמ 9 וכבלל: בקנוה וצל הטוכן המורשה לא תיפול במח. רכושת ספרים עבור לומוד ביוסי מומלצת. בחנות "בנ ג חש בלביריוננוף. ומתמזית. בסמרותי ותומנוז של מחטבים. םי תובל לקבל. ייעסי והכוונה. בטתטאן. מחירוף לצווד הזיקפי תגאנם עבור האפל 1 א תובכל לבל בחברות ידץ. לבסוף. אני מוכרח לצו שהעובדה שאפה. מתעקט על ציוד משובח (ולמעמים יר תופעה. חרוגה ישו מין) הל ברוכה. ע"י רמישת ור קר ומשובת: בסומו של רבה אופח קונ תור זול. בעיסחוי תמיר כדאוי לסנות וצל חסוקי המורשה. אוו מפי מורשה אולי זה עול לפעמים יויער שק" לום. אאך חמור יור ברטנ. אנו מנויים על המחטב האישי נהנום. מאוד לסרוא בו. ברשותנו מתשב בנייקולור ואנ רוצים. לעבוד. על שפת מכונה. כוצד מניעים לטפת |מכונה!. יש לנו מחסנית שפת מכונה. אך ללא |הוראות ואינגו ידועים כיצד לעבוד. רביד שגיא: בני יהודהה תטובתי מגה כייט. חסוכך ביעוראוכ. = נותן להשיג אול התיעוד של האסמבלר בו מו סבר בצורה מטורטת. כוצר להשתמטי במח" סנות של אסמבלק כל מו שרכש את המחסנית עבור סולור לי מידי הסוכ בלל לקבל או חוברת: ההסבר במקוס (בתובות: מגה ביוטי רחוב דבוטינסקו 53 רמה גט. > נוקו לעבוד בטפת מכונה לאאחר שמגונים על' הבייסיק ע"י מציוך כוזובח' הוח" ע'י ותוכמות. אס 84906 כלומר הפל חעים. "יר וג ורצצפ. תלמידום נהנים ממנעים במחשב. למאמרו של דור סיל על הקשר שבין המחשבים. לפסיכולוגיה שהתפרסם (גילוון 3). במיוחד לסעיף. המור הממותשב שבו מתוארת דרך שומושו של. מחשב בשדה החינוך: האמת היא שמתאר דר טול מורה טהפסיק להיות אנושי ובמקומו/ה יש מחשב. או. יותר מדויק. ספר עבודה ממוחשב. בעבודה על המחשב כל תלמיד ותלמידה עובד. לבד ללא מנע בון אחד לשני וללאא מנע כמעט גם. עם המורה האנושי. לי נראה שתופעה זו שלולית. גם בגלל חוסר המגע וגם מפני שבדרך הזו לא: מנצליםם את המחשב למלואו יכולתו. לדעתי יותר מעניינות שיטות חדשות שמתפת- חות עכשיו בחייל בתנובה על כמות המחשבים. האישיים ‏ שנמצאים שם ובמוחד ‏ כתוצאת מהמחיר הנמוך שלהם = בדרך כלל מוסד חנוכ. מקבל הנחה ממשית בקניית חומר = במיוחד. באנגליה. גישה אחת שלפי מיטב ידיעתי היא חדשנית לגמרי בשדה החינוך הממותשב חא של. ָפר בארח"ב. הוא משתמש בשפת הלוגו לתת לתלמידים צעירים לגבש תאוריות ולחקור אותן. לפי גישה זו התלמידים עובדים ביחד. בקבוצות. קטנות. ומשתמשים במחשב ככלי למחקר ולבנייה. מלוא. רעיונותיו של פפרט מוסברים. בספרו אאואוואווא. ומבוססים על. עבודתר של הפסיכולוג זה שאיינו עבד. שודרה גם תוכנית. טלוויזיה בסדרת אופקים של ה" שו באנגליה על עבודתו של פפרטו. גישה אחרת שמשאירה את התלמידים פחות. חופשיים היא שיטה עהולכת ומתפתחת בשדה. החונוך לכימיוה באנגליה. כאן המחשב. משמש. מודל למערכת כומיות. למשל ביחס לחומצה גופר-. תית. על התכמודים עצמם לעיון בספרות. למצוא: את חומרי הגלם השונים. הם משתמשים במחשב לחקור השפעת נתונים. שונים. על התהליך. = טמפרטורה, כמויוה יחסיות. לח וכיוצאא בזה. המחשב. מדוות על הכמויות הנוצרות וגם. על. כמויוו: הזיהומים הסביבתיים ועל התלמידים. לבנוו: מפעל זעיל לא מסוכן מבחינת חפסולת. 1 היתרונות בשיטה או הס. מגע בין התלמידום. יבין עצמם. מנע בינם למורה. רכישת ודע על כר. מיה וגם. על התרליכים הכימיים"התעשיותים. עירנות לבעיות הכרוכות בתעשייה, ולימוד שיטות. חינוט בספרות שישמטו להם בסיט כשיצטרכו לעתיה לי נראח ששתי הגישות האלה מנטות לפתח. מושגים פסיכולניים קימים במקוס לסמוך עליהן. כפו"טהם, זה אשר הבנתי מתוך מאמרו של דיר טיל. לי נראה שיש לתלמידים ותר אפשרות לר- הנות ממגעם במחשב מאשר בשיטות שתואחוי במאמר. ש.ריבק. חיפה. 2 ברשותי מחשב הראגגוך 32 הייתי רוצה לדעת אם: אפשר לערב הצבעים מעני סוגי המצגים. וכיצד חאם ניתן לעבוד על דראגון בשפת מכונה, וכיצהו אילו ספרים ניתן להשיג על שפת מכונה לדראגון. וחוכ רפ נוימן, חיפה. למערכת | התוסיפו לטבלת הנתונים על המחשבים האישייים | וחונים שמתילחטים לחומר הקריאה המסופק עם | המחשב. לפעמים חומ זה. אונר נותך למשתמט. את כל הכלום הדרושים לניצול יעיל של המחשב | עזרי מיחשוב עתיקים. 4 שסל. ומותיר סימני שאלה רבים אצל המשתמש. וכיצד. נותן לכתוב בשמת מכונה במחשב מסוג דראגו? כיצד ניתן להקליט תוכנית שכתובה בשפוג מכונה. מה וא של המחשב על קסטה מננטית שלמה חורו חברת המחשב. היבואן. של מתשבל. דראמ לישראול משובת: * עירוב צבעים בשני סוגי המטכים. מיקן | להעשוו בשפוד מכונת. = קיימ אפטרות לטפת מכונה בהראגון תו- כניו מיוחות: הנקראה "אפס" המביסה. מחדור לשמת מוסאנת 60108 א80858 ונד ואפטרות = לשצ5% בי שאר תכונותיה. מאמטרת למשתמשי לתכות בשפו. מכונה. התוכנית. נממכרת בצורת: סטוה אמתורהד שיער ליל חולה מולל תיעוה. = ספרים לשפת מכונה של ההראגןן הם. ו ולוונטול) רואוחעטז? 6805 (264/)/ 6809 71 ההוחהישט, (מיותר לרכועי בחנד 64, לב דיזנגוף בעוזור וצו הסמה: ופוח אד זה אה(ווסווה 0808 פרסים על כל הספרים וכך על קורס באסמבלר. להראגון ניתי לקבל בחבר המחשב אובן גבורול. סג למור 99036 --4%--- מדוע לא אמתין עד שהמחירים ירדו עוד ועוד ועודו קוראיס רביס, מדינתנו לשאולוי המק או חזמך' נציב אולה להודו בב דית: האום אתה וסוק למחשב הוקאו עתהז אי לאו המ אוך אם מחשב עשוי לקד את ענייניך (בבות בעסק בסונה בגונע עבשוה השקעי עכשיר. תאר. לך שכל. אותם. רבבות"מיליונים. | המשוזמשים בחישוביות"כיט ‏ (קאולקולאאטורים) הור ממתינים עד שהמחירים ומיעו לשפל העוכחט. כלום חיו מהוויחים אזו מפסידיםו ודאזי שהרוווחר אלו שקנו. שאו אותם. בתגובה לבקשתכם מציבור הקוראים להעלות. רעיונות לכתבות בנושאא המחשבים. הרוני להצ ולבקש מהמערכת, להדפוס כתבה, אשר תהוותת מעין סקר שוק. בנושא שלדעתי יהווה תחום נרחב. ומשמעותי בחיינו העתידיום; כוונתי לתחום של. הפעלת מערכות ומכשורים, אשר יפקחו על פער. לות שונות במצבים משתנים בחיי היוסייום. לדונמא; מערכות. אזעקה. חשקיה בגינה אד בחממה. בקרת טמפ. וכו, וכו זמן מה מנסה אני ללקט מידע בנושא הניל מהמשווקים השונים, אך לצערי נולותי, שנושא זה. מעורפל ברובו בארצנו הקטנה. מעוניץ. אני לרכוש מחשב בותי שלו מגוון האפשרויות הרבב ביותר. מבחינת חמרה ותכנה, בתחום הנ'ל. | חנוך אל חפיתוח המעניץן ביותר בנושאו שהעלו הואו של" חברת. מפה [מרכ+ פותוח והדרכת). אי הברה העוסקת. בעוקר. בהדרכת: מקצועוה. האולסטור. וקה והמיקרר"מחטבים. הברו אי פותחה באחר- ונד מחשב"לומדת. ללומור חומרה: המשלב. לומוד. שמת מכונה. ואוטמלבר עבור חטבב 6809 טל חברת מוטורולה. מאחר וזה מחטב כחול"לבן הר מספר פרטים : תצורתו חמינימלות של המחטב הט מקלרת-- מגע מטך תצוגה מצג) בך טוה אחת 26 תווים. | וחיר עיבור נתונים: מסוב 6805. חוצצים א אא 4697 למשגוח (מוניטאר. בתצורתו. המקסימלית של המחטב. שחיוד | עשויה לענ אותך ישנם אאנר אאא אסמבלר. | הדוס .גנ האמשרות להרחבה נוספת עד ל" | 0468 אאא. מימטק גנופ הכולל חיבור מתצלם. למודס. באיפיןן א המחטב מטוגל לפקח ולבסר. | 90 נקודותי כניסה"יציאות. לרוגמה. מערכת בקחה. | תעטייתית מאה או מערכת הטקיות אוטומסית. למחשב כרטיסי בניסה"יצימה: שמותתו. במווחר. עבורה המסוגלים לתעסיס ממסרים של 10 אמטר. | וכו סרטיסי טלא המחטב. שמותח. בעזרת. של. מרדכי. חכמ | מאונוברסיטת תליאוביב. ויכנסי למספר מטעלים. תעשיותיים ממחליף למערכת הבקרה הנומחיה. קורס. למיקרופרוססורים תעשייוניים: עבור תלמידי חומרה וקורס אוסמבטר מלאו ולי את. | הפותות. המחשב יאוס במחורים. של מחשב. בותי בעתור הקרוב..אם אתה מעוניץן בפרטים. נוטפים אתה מואמף להפקטר למערכת. 4 המחטם'שי מותר האדם מן המחשב למאמרו של איול באוער על קוורואדיט. בון האדם למחשב: אחד החששות הגדולים של האדם. מן המחשב נובע מהפחד שמא יתפסו רובוטים. ומכונות ממוחשבות אחרות את מקומם של האנשים במערכות שונות במסחר ובשירותים. פחד זה נראה מוצדק והגיוני אולם, המגמה בשטח היא המוכה. אבסל בגל מוחשובי כבר היום קיים "משבר תוכנה" בעולם. משבר זח נובע ממתסור של מאות. אלפי מתכנתים בעולם כולו. מחסור זה מחרוף עם חזמן ובשנות האלמיים ידרשו מספר מיליוני מתכנתים. כמו כן ברוב המקומות בהם הוכנס. מיחשוב גדל כוח"האדם כתוצאה מהכנסת אנש מחשב למערכת לצורך תיפעול, תוחאאק ופיתות. המערכו הממוחשבת. יש להנוח. שככל שיגדלל השימוש במחשבים כן יגדל הצורך באנשי מחשב. מיומניס. להפעלתם: ולמיתוחם. (בעיקר בתתום. התוכנת) הנחה הקיימת חי שבעתיד יצרכו האנשים. מוצרים מגווניס ‏ יותר ממינים וסוגים. שונים, מוצרים אלו יהיו בעלי איכות גבוחה יותר. קייט ספק אם ניתן יהיה לנצל את המחשב לבניית קוו יצור אוטומטיים לנמרי שויצרו מוצרים כאלה, בכדי להתגבר על קושי זה יתפתח דור חדש של. מכונות שיופעלו על ידי תוכנה מותחכמת שמ" תאימה לקשת רחבה של פעילויות. פתוח כזה ידרוש מאמץ רב = בעיקר בכוח אדם מיומן. מוח האור ישתבלל: ככל שתגדל האוטומציה. בעולם יתפנה האדם לעסוק בבעיות מסובכות יותר, בעיות אלד זדרשו כישורים: שוני ומאמץי שיכלי רב. הסביבה העתידית תחיה סביבה של תקטורת ‏ עניפה, ‏ התפוצצות ‏ מידע תחלוכים מהירים יותר. ומגוונים =יותר. בכדי לתפקד בסביבה כזו על האאדם לפתח תכונות כנון: כושרר החלטה מחיר, המצאה; אילתור. ניתוח שיטותת ואלטרנטיבות. עמידה בלחץי (פשי, הוצאת העיקר מן הטפל ותסתגלות מתירה לשינויים, הטכנולוגיה מתפתרת עס הזמן ובקצב מהיר. יותר מהמערכת המדינית והחברתית. על האדם. יהיה לפתח מיבנים פוליטים ואורגוניים חדשים. אשר יתפקדו בטביבה טכנולוגית מתקדמת בעלת. קצב שינוי ופעילות מהירים ביותר. ידרש מאמ שיכלי רב בכדו לגבש פתרונות למצבים שבהם: יתקל האדם בעולם כזה. איך תתארנן החברה. בעתידו המשפט והחוקו מה יהיו היחסים בין החברותת והמדינות השונות. מי ישלוט על המידע. והתקשורתו האזם גוף האדם ותנון: בעתידו בכדי לתפקד. בעולם העתיד על האדם לפתח מנננוניס פיסיולר. גייס אשר יאפשרו לו להתמודד עם קצבי שונור ופעילות בקנה מידה גדול יותר. כבר היום מתנהל |. מחקר העוסק בתגובת גוף האדס. לשימייםם בסביבה האנושית הקרובה, שינויי אקלים. נו. תרבות וכולי. בשנות האלפיום יהיה יותר זמן פנזי וזמן זה לפחות בחלקו. יוקדש לנופש ולבולוי על בסוס. פעולות גומנית נספורט; טיולים וכול. פעילות כזר תפעיל את גוף האדם ותאזן את הפעילות השכ- לות הרבה בזמן העבודת. פטיעה באמצעות מחשב: המחשב מעניק כותת רב לאדם בגלל יכולת החישוב המחירה שלו ובגלל כושר איחסון מרשים של מידע המורכב מפרטים רבים הדומים זה לזה. נתונים המאוח- סנים במחשב יכולים. לחיות. מסווגים.. בכדו לעשות שימוש בלתי חוקי בכלי זה דרושים מספר תנאים: גישה למחשב, ידע להפעלתו ובעיקר מנ. לפשע. פשיעה באמצעות מחשב היא פשיעה לכל דבר אלא שחסיכון חקיים הא קטן יותר בגללל חוסר במערכות הננה על הנתונים וידע מועט על. מחשבים במערכות הבטחון והביקורת. התמוד- דות עם בעיה כזו מחיובת לימוד מעמיק של נושא: המחשבים ‏ ובעיקר פתרון ‏ בעית המנוע. גו המשתמש במחשב להוצאת כסף מן הבנק זהה' לשודד בנקים ויש לראות אותו כך גם מבחינת. העונשים והתדמית החברתית שלו. לסיכום: האדם עדיין חרב יותר חכם מןך המחשב. המחשב נוצר על ידנר ובידנו הברירה: לעשות בו שימוש טוב או רע. הפחד מהשתלטות המחשב על האדט נובע מחכנסת מיחשוב במ" הירות גבוהה (אולי גבוחח מדי) למערכות השונות. ומחוסר ידע בסיסי שקיים בשכבות רבות מאוד. של הציבור. ראובן ליבנה, ראשון לציון חומ שרותר חובנה בטזת. פז: 5680/088 501486 ואסס. הגענו רחוק. חבילות התוכנה שלנו אשר פותחו בארץ, נרכשות על ידי היפנים וזו עובדה! אנו מיצרים תוכנה עבור | כל התוכנות קשורות חברות ענק ביפן ועוד = ביניהן אינטגרטיבית כ-50 ארצות ברחבי בקשר ישיר (6ח:] ח0). העולם רוכשות מאתנו באופן סדיר חבילות נשמח לקבוע אתך פגישה לכה אישית ולהדגים את. חבילות התובנה שפנו | מערכות התוכנה ללא כל ערוכות לשימוש מדו | התחייבות מצידך. ומאפשרות שליטה מלאה על כל פעולות העסק. ביפן חושבים פא ] | ו --- רשימת מפיציס מורשים למחשבי 5080 באר קומ -- דרך הרצליה 41, תל-אביב, טל 179 -03, 03-429588. א.מ. אלקטרוניקה (1979) בעיימ -- הפלמח 77, ירושלים, טל. 02-6909%4, 02-699721. ניר המחשב % בע'ימ - בן גוריון 8, הרצליה, טל. 03-478016. סקס מחשבים בע'"מ -- פינסקר 42, תל-אביב, טל. 03-290777, 03-296349. קיי אנד אייץ ישראל בעי'מ -- שרת % תל-אביב, טל. 03-262751. קומפיוטר סנטר (ק.ס.) בעי'מ -- הרקון 8, רמת-גן, טל. 03-728280. +.1. מחשבים -- בנימין 4. רחובות, טל. 996736 .054-9487688 , הפתשפ''שי 15 מחשב המחר 644 ,1 אתא 4% ואג עם אפשרות הרחבה ל-א192 א ]אס לוח מקשים משוכלל בעל 80 פונקציות מיני מעבד תמלילים פנימי 1 טא זט מיני אסמבלר ועוד..- + %%צאצ+ מחיר לצרכן 9+ ניתן להשגה ברשת חנויות מ.כן. ובחנויות המחשבים המובחרות לרשותך: ₪ חולון: מרכז מסחרי רח' אילת 36, טל. 850577. ₪ חיפה: הרצל 7 04-669732. בת-ים: בלפור 147, 582296 ₪ חדרת: הנשיאו 17, 053-37827, 226" היכואנים והמפיצים הכלעדיים; מ.כ.ן. מחשכים ת'א רח' המרד 29 בית התעשיה טל. 652815 656877 אנו פותחיס קורסים להכרת. המחשב ותכנות בסיסי. סדנאות וחשבים צוותי עבודה וחשיבה ועוד. ₪ מרצים ברמה גבוהה א 14-18 מחשבים בכיתה א1 40 שעורים מול מחשב (40 דקות שיעור) ד לכל תלמיד מחשב החל מהשיעור הראשון 18 בנוסף לשעורים שעות. |תרגול רבות. הקורסים מיועדים |לנוער 8 צעירים א1 ומבוגרים 1 עקרות בית. ברשותנו: ₪ כל סוגי המחשבים הביתיים + תוכנות המחשב ששווה זהב * 148 תתא לא עוד תקלות עם העברית וספקי הכוח. כעת לרשותך. מכשיר משופר ומעולה בעל מגוון רחב של תוכנות חינוכות (תוכנות תומר מחשבים)/ | עיסקיות | (תוכנות טג מחשבים) ועוד. מגוון רחב של משחקים במחיר ללא תחרות. הסלוטים מצופים אהב לעבודה אמינה ללא תקלות. (1) ברעותי סטג וכאשר מבצעים 5% מאחת |משתנת קיבולת הזיכרון. לדוגמה. 65מאסי1 ואחריכך (מאזז מקבלים. 32765 כלומק אנ |אך המחשב הוא בעל 38 בלבד מהו הטברכם. לתופעהז (2) בשלוטת הגיליונותת שנרסמתם היד וספר תוכניות שלא צוין בהן לאיזה מיקרו נכ. בו ולאיזה גודל זיכרון. זו שסמפר. בצת. ג) שינוי חכולוד כוזובת 56 ע"ו .36 סיו משנה. מישום המצוץך "א0ואפוה 6 180" המער מטנה אוז כמווו הזיברןן של המחטב - חבל. לכ התשובה "58 דאופיז הוה מיקוםו המציץ? |וג) מועונה ימורטמו המרסים: לתוכניות. |אני מעוניין לקנות את אחד המחשבים הראמ לב מיקרו'טרופסור !1 או א/1103. מה יפרו תיה וחטוונותיהסו לאוזת מה יותר תוכנתו מיהו טוב במותר בסיכום הכללו (א) על אוזה מחטב אישי היית ממלוץף לשימוש. ביתי: משחקים, טבלאות, בורסה וכדומת; (ב) = איזה מחשב מייצר את הטובים באפקטים. הקוליים = במיוחד ‏ חיקוי בדייקנות; )= איזה מחשב משתמש בצבעים בדרך הטובה. והנקייה ביותרו כלי ‏ מוזיקה אורן סגל, הרצליה. (א) קנה-אוד המחשב המתאזום בטור לצורבייוה לטאלוד טכאי קשת לפת תשיבה הדזמטמעית = |מיר אשמזע מתחמו. לכל מחשב ותרונות. וסרר- ות ולכל רוכש דרישותג משלל אני מקווה שהמדור. |מבט מקרוב יעזור לך בקבלת ההחלטה. אולם. אפטר כבר עכשיו על סמך המתרוזי בשק להצביע על מגמות: מחיר המחטבים זורה. הגודל. | הציוי קט הביצועים גדלים: מחשב טעד למצר שנה. היה מעל' לאטשרות. הרכישה. מחיהו. ירר. ואמטר לקנותו. בתקציב המוגבל. ‏ אך. אסור לחכות חר מדו: תמיד זימצאו מחשב' טוב זותר. \ אולל יותר. בחורט. הבוג עקוב אחרי הירחוך מחשב אישל - והאי תמצא' בד פרטים. על' המשב הדרוני לך. ב קומודור 64 = ה-6581 5/0 שנמצו במחשב. מוסנק 3 קוכות: בעזרוד טונותטויור מוטלם בולכ. פיקוח מלאז על התדירותת טון. ועוצמה. ביצועו של. | טבב זו מצריקים רכישת המחטב "+ חובב מו" | סיקת מחטבים: | בכבוסרב אטארו 400/80 = ממ המסכים שהאווני אנר מוצנאו ששלושתם ממספקים. א הטרוזיקוד וחמונת חמצב חטובות. בשוט. ---4%- -- כשם שלפיסיקאו, ‏ כומאוי סטטיסטיקאי ומד תימטיקאי קוראים כך לזעתי ראול לקרוא לבונר מדעי המחשב העוסק במדעי המחשב בשם: מחשבאי. ד'ר משה מור, כפר"סבא. כשם שלכל אודס העוסק במקצועו ומתטרנס מיר. מע כפוי אד שכלו קוראים בוסאז: חשמלאי; למא עיתונאי הנדסאו קיבוצאי: פומונאאו. תמלולא שנטאי. מולמוסאזי גבאה. בצק בורסקאזי מכ בורסאי ושמוראיו). כך. אנו. משונמשים בכעוי מוזובאוי לכל העוטק בתיחום אק. במעש או במלל. או בעצה. אנו מצועים. דר מור. לזנוח .את וחסוגיה. המאתסות כלום ‏ רק אסרמאי ראוי לתטר. מטובח זה כך גם באקראי; לגבי הלאי אר סטטיסטייטאו --46--- אני מנוי על ירחונכם ועלי לחודות שהואן ממש. מעניין מאוד ועושה עצוב כשמגיעים לדף האחרון ואין שתר, ביקשתכו שנעיר הערות שונות לגבי הירחון. בגיליוך 4 במדור מי ומה בשוק נכתבו תכונות. המחשב וגם אם יש ספרות עזר הנותנת עם. המחשב. בגילוון 2 לא פורסמה רשימת ספרות. עזר למחשב וזה מפתוע, וחסר כמובן. העריכה של פירוט. תכונות המחשב (לא בטטבלה) מוצלחוו יותר בגילוון 1 מאשר בגיליון 2. אני מבקש אם אנשר לשפר את הדברים. *נון ברור, באר שבע. חבל מאודו שוב נפלו מספר שגיאות והשמטות. בימי ומח בשוק' (גיליון 3 סינקליר ספקטרום מונחבר גם לטלוויזיה בר. תית וגם למוניטור = ולא כפי שנכתב (רק לטלוור. זאה ביתית) בין התוספות האפשריות לטפקטרוט (ניליוך 2) שכחתם לציון. אחת מהתוספות החשובות. ביותר: סינתסייזר דיבור; לספקטרום וש כמה (אותם ניתן לחבר ישירות אליו) בגדלים וסוגים. מגוונים. הזיכרון ההתחלתי של דראגון 32 חוא 8א32. 0% ולא כפי שצוון (5א16 ואה). גם דראגון 32 מתחבר למוניטור, לא רק לטלוויזיה צבעונית. בתקווה לפחות טעויות, עדו גולדינג. הרצליה. תורוה תקוותנו כונקוותף. ברצוני לדעת פרטים נוספים בנוגע למחשב הביתיי החדש בי.בי.סי. חיותי רוצה. מידע מדויק. על. ביצועיו. נוחירי תוספות שונות כמו הרחבת זיכרון. שכות שונות (פורטראן. אסקאל). משגוח [מוני. טור) תוכנה קיימת, והעוקר - מי הם סוכניו. רצוי באיזור חיפה והקריותת. אלון מלמד, חיפה. ברצוני לדעה פרטים נוספים על המחשב בי ביס מיקרו דגם ב: (1) מי החברה שמייצרת אותו; (2) איפה ניתן לרכוש או המחשב בחיפה; (3) כמה. עולה חיבור לטלוויזיה צבעונית; (4) כמ עולה. הוספת השפה לאה (5) כמה. עולום מוטותת למשחקו סימון יחזקאל, חיפה. מר עקב פלונטי מחברה אוסכולה המשווקת את המתטב באורי משיבו. = את המחטב מייצרת חברת אקורן הבריטיו. אוך התכונות הנדרשות הוגדרד יי -86 הבר השידור חלאומות הבריטית). = בחימת ‏ המחטב ‏ יקי לרכוטה ‏ בסריות | המחטב: שנמצאת בצומוו חצ מו > חיבור לטלווטיח צבעוניתי מולל כבל מתאים. מסופ עם המתשב וללאי וספת מחזר. = כמחשב יטנח שמת לוגי ומירה באאהוי עדיץ. ל נקבע אוך ייה פחות ממא זרוקים. = ודיוות המטחס עולו' 80 דולארים יהוקום. אאגב. המטווק באאקי גמר לפתח תובנות עמור. הסבה. התווים לעברית:. החכרוה. על. המחטב. בארצ תיצשה בתחולת החוד ו אס אקנה מחשב חיוס. כלום לא אמצאהו מיושן מחרן מבחר קוראים. ישראל | אם החש הטכנולונוה. חואו קריטריונך"יחידר | להערכת מוזטב: כף. מעשיי האולקטורוניקה מש". תנח כ הרמאסיית עד כי כל מוצר שוזיאו מפתחו. מנקורת: מוצאו טכני טהורה. = מתיישך עור בטרם השאו מסחרות. א תשבוי מחטב למי שימושיו, מוירך סאג | תמצאו רבו שאונ מאבדים או ערכם: כל עור "הואו מבצע .את משימותיה מחטב אוער מאשף. המחשב שמאפשור לך חיום לפתח מודלים מינאצ" סיים או לטאת בנטלים חטבונאום או לשור גראאפום זעשת זאות בס מחר. רק ודא שאותה קונה. מחטב המשתיוך למשטחה הצומח בלצר מעלת. כך שמתטבך לוכל לעכל את גיוול עסקך -- שהוו. חדבר חאזידי שעלול לאייים על מחשבך באיומי. הזיוטנות. ---46---- בידבר העורך' שלכם (גיליוך 3) אתם מתריעים. מפני גל החנוונים החדש אשר מציפים את ארצנר במוצרי מחשב, ואפיכו אתם קוראים להס בשמם. הנכון: "חאפערים? עורככם אפולו התמרמר על כו אוץ. רשות. הפתשופ' '6‏ זב |ממשלתית שתסכור גל זה. או תסנן לפחוות את: |החאפערים ותפרידם מהחנוונים ההגונים. ברס, באותו גיליון אתם מפרסמים רשימה. גדולה של חנויות, ביניחן (אני מניתה) האפערים. רבים. זה שכל זב ומצורע ייתי וימתח חנות מחשבים, |ניחא. במדינה דמוקראטית קשה לאסור זאזת [עליהם. ממש. אך למה "המחשב האישי" (שאני |מעריכה ומשום כך טרחתי לכתוב אליכם) צרוך לעשות פרסומת לאנשים כאלה = ועוד לעודדם. להצטרף לרשומה, כפי שעשית בעמוד אחרז אביגיול אשד, גבעתיים. תוהה: לך על שטרחת. וכתבת. טלושה טעמיםה מרוי מתוחים שערינו בפני כל "אב ומצורצ". הטעם האוא אווננו משרד חבריאות: המופ טר על טימול בגונוריז או בלפרואיט. הטע הטנ; לכל-אוום המתפרי מעסק זוי כלטהו. בתחום המחשב האישי. וכוז יסודות לעסוק בעסקו-- ולדבר על כך. חופש הבוסוד הו | אולי הרבר הקדוש ביותר לבולנו תארי לך שר מצנורים מהתניך אוד כל הטרקים זהמנעילים" -- אלומות. נואופם. תככים ונסמוות. = אבוגייק ובזכותו מודמס גם מכותבך. כלטונ: במנן וה הטעם השליטי הואו שקוראוינ. חורשים. אד מרסונו כל החוויותת הנפתחות במקוםו מגוריהם. בהור. לו בי החווות. הצצות. כפטריות. אחר. הנשם גט בשלתי טי חם זה מייצגות. את המסתר. הקמעונאי הושראלי על שלל. גונמה | מקצוענים. מקצוענים"למחצה. הדיוטות. מתאנונ ונוכלים אוורים. אנר מאמינים כי רובם חפצים: להתפרנס לשנים רבותת בענף מקסיםו אה אפר אוצטוזי גצינו עונזד לחלוף. אנו יורעים כו רובם. בסרר. מוחר. רס ללחו - בהרך הצרבנת. | המקובלת. = במיעוטי הבוש הדרך הצרמצותד | המקובלת היא לדעתנה תלוז"מפלסית: (1) הנעת חרשויות המוסמכות למעול בענוונר חיקוק: הכור- נה רשאו בנשא (2) התעמקותי בודפיר של סוק ה המשתרל להנחות: בורח נמר"בטותר .אד קוראיו כיצד כגשת לקניית מחשב אישו גו לא לחוס על טולוות הנעליים. ולטפטסך זיטוב בהרכך. (בץר חנות העות = ולא להחם על. הזבניםי תפקודם לענו לטאולותייך. ובמיהה בה יירג בהז במידת תינזרי. מהגונוקוקים: וחלמרוקוקים. |שצלות. כמח זמן עלי להתבשל במ לימודי המחשבו (קוראים רבים, ישראל). פחות מאשר ללמוד נהיגה. = אפילו א חמורת. הואו שכנך הטוב המד ונרנרן ומכרבר סבוב. אחותצך הימוד -- ורוב תאאנוטותי טבורה' כי ללמוד. לנחוג על מכונות. ד רבר די פשוט: מזשבים: נראים. מסובבים משוט. שקט חדשיםזחדישים. ברנץ בו תסתובב טביבם: תראה הענו פטוטי יור ממשוס: בדו להתגודע למיכאעיקות הטימש במ" חשבישי - תוכנות הפעלה. משחקים על המקלדת. הסענת נעונים ושמורחם - תצטרך למספר שעות. על מחשבים אלג עד 40-30 שעת ל מוחשבים: אחרים ‏ ללמוד. כוצד להפעיל תוכניות. שונותד (למשל עבודרמלל! ‏ תודסק לומנים שוניםו בוזתאום: למורכבות. התוכנה משתמשים. רבים. וכו כי באמצעות עורי ההדרכה המסופסים כזום. ע'י משווקים ראי באפשרותם ‏ להתתחיל' להשתמש בתוכניות עבוד'מלל כבר בתום אס הראשון. אחרים השחמטו בתוכניות. גראפטותד כמצטי "על המקום" הרכשו מיומנות: מלאח עלות. תוך שבועיעבודה. תוכניות מורל מינאנסי: בגלל. מורכבות. דורטות מל של שבוע בטרט תוכל. ליימ כלאוו: ועד תודש ימים בטרם תשלוטי בח למטעיה שגיעות מחשב. בעיה רצינות, לאדכךז (מאת קוראוס. כאן). בבר נאמר כי "לטגות זה אנושי וגם לאשי א המשב העובדת היאו שהמתשב. כמו מכונתי כוניבה. אונר זכול לשגות. בלאו סיוע ממשי מצד ממעולג מ ששלומיאול בענייני וזליבוד ברנות יקי כזת: מך- הסתם: ג במכלאות המחשב. כך שאם ‏ אתה בעניוני מחשב לבטת גס תשתגע. משגעות, לפעמין.. רתמנה ליצלם. אחדים ‏ מהשיבוטים ‏ נובעים | מפטמשים בנים" = אר סעויו עיצוב) בחומרה אוו בתר- כנת. לאזר מטפושי מתאזים (הה"באצינגנ) חם' געל" מים. אוד רוב שיבוטייאנוש חמה. בעיקר כאלו. שמתרחשים בעוו הזנת' נתונים. אחאנ. באומטרותך להפוזות את סיכויי הפישולים אם. תקנה ‏ או מחטבך אצל יצרן"מרהטורהה הראשונת. או תוכנונך בשלב בו בנרה' ובשלה. רצוי עם "בקרת ללמווות שיבוטים" - שתסב א תשומת ‏ לב המפעיל לשניאות מוטנציאליות. ובאל הנמצאווּ במטפרים מוגזמיס .או אנומים. בשיעורם. קודים .או מספרי חשבוך נכים אד לקויוםן כפילויות בהאצה מידע שהוכנס בסעות. למקוט"לאויל. וריד מהשביםם למאמרו של איול באיער: אני מתייחס לפיסקהה במאמר על התנונות מוח האם. בחלק זה| מתייחס למעשה אייל לנושאז גנכל. לי ענתו של, אוול הרי שכל איבר שלא דרוש באדס מתנווך גישה זו שהיא: לפ תאוריה. בגנטיקה של, חוקר צרפתי בשם למרק נכשלה לחלוטי. לפו גישה זו היו כל הזכרים היהודים צרוכים להיוולד נימולים, כי חרי העורלה לא נחוצה לנו ולפחות 3800 שנה עושים אצל היהודים ברית- מילה. ובכל זאת כל הזכרים היהודים נולדים עם עורלה. נעטו ניסויים מכוונים כדי לבדוק תשאוריה ו של לַאמֶָק. לדוגמה, חוסר אבם של עכברים כמה עשרות דורות ואף על פי שלעכברים. א שום צורך בזב, הרי שבכל את לכל הצאצאים. שנולדו חיה זנבב מכאן שמסקנתו של אייל באיער על התנוונות מוח האדם עקב חוטר שימוש היא מוטעית. יכולת מוחנר לפתור תרגילי חשבון ומתמטלקה. היא תורשתית. היא לא הופיעה בגלל שהתחלנו ללמוד מתמטיקה ולא גס לא תועלם אם יפסיק ללד מתמטיקה. כך שאין שום חשש להתנוונות. עקב שימוש במחשבים. . ברוך זמר. בת-ום. שש תה 'אהין אָטן" ואח09 )רכוס ה"אַסַקָת כלשית מיקרו-מחשב אישי רב-תוכניות וביצועים; לבית למשרד ולעסק הקטן; עם 16,000 סוגי-תוכנה. שה בק כ הפנ שטכעים הש לאספרנ ה כ פדומצד ב 3 ותסמ התומזת תפות ממחד הקושמיה ספה ו -- גולדן זז א=0 .601 המחשב האישי המתוחכם ! המבוקש בכל העולם... עכשיו במחיר היכרות ובתנאים שאי אפשר לסרב להם!! 0% התחליף הטוב ביותר לאפפל" כולל ערכת מחשב שלמה: > מחשב, > כוגן דיסקטים מאיכות מעולה. > מתאם לסונן, > מתאם לטלווזיה צבעוית. > ידית למשחקים. = מוניטור "12 יחק > לוח מקשים ספרתי גוסף. = אוחיות באנגלית ובעברת. > הסבה לעברית. *אחריות מלאה לשנה שלמה. *שרות מהימן ומיומן. ניתן לרכוש אביזרים, פריטים בודדים וכרטיסים והתואמים גם למושני "אפפ ו") במחירים נמוכים במיוחד כו כרנזיס 280 כרכיסי 80 סימגים. כרטיס 85235 כרטיס ותאם למודפסה, כרטיסבייסיק מורחב. כרטיס 16%+שפות כו וף. בוא שיווק ושחת:: מורכז התבונה מחעוכים בע"כן מקבוצת "מפעיל" בע"מ ו-"די-קל" בע"מ אולם תצוגה מכירה והדגמות: תליאביב, רז" אחד העם 54 0ל:03-613779. ו > השבועון 118 בחר במחשב אזשי כאיש השנה, ואיך זה סוד שתחילת שנות השמונים מאופיינות על ידי התקדמות טכנולוגית ‏ מרשימה וחורדת מחירים דרמטית בתעשית המחעבים האושיים. גם המחשבים. הביתיים נהנו מתופעה כפולח זו, ‏ יאכן כעשרים מחשבים ביתיים המספקים גרפיקה, צבע, שעשועים, לומדה, ואפילו שימושים מסחריים מוגבלים נמכרים. בארץ במחירים סבירים. הרוכש הפוטנציאלי של המחשב הביתי עומד משתאה מול גודל ההיצע ושפע האפשרויות ומדור זהה בא לעזור לו בקבלת ההחלטה "איזה מחשב לקנות ". כל המחשבים נבדקים על ידי אנשי מקצוע אולם אנד נעטה כל מאמף לנסות ולראות את המחשב הביתי בעיניו של חובב, שזה לו המפגש הראשון עם נושא עיבוד חנתונים האוטומטי (מחשב בקיצור). התחרות שבין הסינקלר, הקומודור, האטארי, הטקסס אינסטרומנט, תואמי האפל, ה880 הגייני, הדרגון והאדיוקט גרמו לכך שגם בתנאי שוק. של ביקוש גדול יורדים המחירים: הספקטרום של טינקלר מייצג דור מחשבים שנותן יחס טוב של מחיר ביצועים, כמוחו גם ה-1 0810 שנכנס זה עתח לשוק. חישראליז לשניהם לוח מקשים מוגבל מבחינה מכנית. ה-20 10 אשר לו לוח מקשים מלא וטוב מוגבל ביחידה הבסיסית ל-א8,5 ₪1 בלבד, אך הזמן הרב שהוא בשוק איפשר לייצר עבורו כסוי רב בתוכנה, דבר הנכון גם לתואמי האפל,שמשתמשים במידת האפשר בתכניות שפותחו עבור מחשב ה-11 41.5 המקורי. ה- 99/4 מחשב שייצורו עולה יותר ממחירן אך דורט. "חתונה .| קתולית" ‏ עם התוכנה של טקסס אינסטרומנט היקרה יחסית. האטארי 400,שמספק ₪ המחטוט' )אי "הרוכש ‏ הפוטנצואלי עומד משתאה מול גודל ההיצע ושפע. האפשוויות ‏ ומדור זה בא לעזור לו בקבלת ההחלטה 'איזה מחשב לקנות' | שמדאשקטל----ש ה מה-אש טפ שלושת ‏ "האסים" ‏ היקרים אטארי 800, קומודור 68, ה 8 שממפ-קקצהקהתשנההמהמחסטי אטאט / "... למחשב אישי חמש דרגות. בטבלת הציונים: מעולח, טוב מאד, טוב וכמעט טוב ".. לקנות מחשב על סמך בדיקת מהירות זה כמו לקנות מקרר לפי הספק מנורת התאורה שבפנום.." את המעולה שבגרפיקת. המחשבים חביתיים עס מקלדת מגעיס. הדרגון 32,שמחכה עדיין לציוד הקפי ונועד להתחרות במחשב הצבע של 580ד וכידוע מתחרים רק במשהו טוב. לא נשכח את ה-18א5 ₪ הצבעוני, מכשיר שנותן הרבה "מחשב" תמורת השקל אך עדין חסר כסוי בתוכנה, וכמובן את שלושת ה'אסים', היקרים אומנס,אבל... אטארי 800 שילובב של מחשב טוב עם תוכנה מנוונתן קומודור 66 עם מערכת ה-א80₪ הטובה ביותר בשוק המחשבים הביתיים: וה880,מחשב חטר פשרות אבל גם בתחוס. המחיר. במדור זה ננדוק את תכונות כל המחשבים שנוכל לחשיג לבדיקה)ןתרונותיהס וחסרונותיהס, הכל. תוך כדי התיחסות למחירם. כמח מלים על טבלת הציונים. בהנחה שאין דבר כזהה מחשב רע, להמחשב אישי ‏ חמש דרגות :מעולה. ולדוגמא הגרפיקה של האטארי, ה-פאטספ של ה- ,8%164‏ הבייסיק של ה-000); טוב מאד (לוח המקשים של ה" סוע,חבייסיק של הספקטרום, המבנה הפיזי של ה-פפווד הזיכרון של הדרגון)קטוב (צבע ונרפיקה של חדספפחזו כמעט טוב (ההרחכות לאטארי);ַחלש (לוח מקשי ה- ופא?, פורמטי המסך של חדסא, תיעוד ופא מיקרו פרופסור). כל חציונים יהיו יחסיים למחיר, כמובן, כך שאין לצפות מהטפקטרום שיהיה לו לוח מקשי 80 188 א שכ 10 ויחיח זיכרון של המיקרופרופסור או של שואשם ולית פאט50 של ה"סטפ. טבלת ההשגים תיכלול גם 4 בדיקות של מחירות הביצוע. חתכניות לבדיקח מבוססות על תכניות הירחון פטספסוא שפורסמו בשנה 11977 מאחר והמדובר ‏ במחטבים ביתיים בחונו ועיבדנר את הבדיקות המענינות את המשתמש הביתי. 4 בדיקה מספר 1. מהירות דאפא:0ד...08? | בדיקה מספר 3. מהירות ה-אהטדפה 908 80 ו אפחד..קו "זמ אדפ" זאוהס 100 "זה זפ" דוחי ססד ד 1 - 06 סז 110 > דד 6 פא 120 +08 - 2006 "סאפ" זאוהק 130 5-ו 002 - 4 180 סאפ 140 0 60 140 | 0 אפוד 1000> 0% פו 180 "סואש" דוט 160 טאש 170 אהטדטה 200 | בדיקה מספר 2. מהירות אפאד .זו ושימוש בארבע פעולות החשבון "זהאדפ" זאוהט 100 || הפחתת הזמן שלוקחת בדיקה ג מ-: תיתן 0- 06 10| את מהירות ביצוע הוראות .. 60908 - א - 06 120 | אהטדפה 5 --+ 5 > 06/1 - א 130 | בדיקה מספר 4. בדיקת מהירות ביצוע אהד 1000> 0% שו 140 הור; : ות ה' / מ בש 100 | הוראת יו (ללא ארבע פעולות החשבון). סאפ 160 "דהא ד" זאוחט 100 0- 1006 | = יש לוכור שבדיקות אלו חס לחתייחסות בלבד ואסור להסתמך רק עלוהם. כאשר מחלוטים אה מחשב ד גות. הדכר דומה לקניית מקרר לפו הספק מנורת 0 שרוד 1000 6 0% חן 190 תאורח שבפנים, (אחד חמטינים הצליח אפילו לחוכות וסאפ" דאאוט 50 בעזרת בדיקות ה"וע טוב סי ₪ סאפ 50 הקריטריונים ‏ אשר ‏ לפוה . נבחנים = המחשביםם הביתיים יהיו בחלקם בגוף חבדיקח, ובחלקם בטבלת ההשנים, המבחן יכסה את התחוטים הבאים: זיכרון מבנה, לוח המקשים, המסך (איכות התמונה), צבע ונרפיקה, צליל, קל בעריכה סאחוסס, עועוד, תוכנה, ציוד הקפי וציוד אחסנה, הרחבות ועושר שפת ה-50א מבט מקרוב לא באו להחליט עבירך איזח מחשב לקנות. אס אתה רוצח מחשב בגל השכן, קנח חכי גדו. = הכו יקר. אם דרוש לך איש מכירות שישכנע אותך למח יש לד צורך במחשב, קנח כרטיס מנוי לקאנטרי קלוב. אכל א אתח יודע מח חדרישות שלך ומח; תקציבך מבט מקרוב יעזור לך במתן האינפורמו לאחר מכן תסכס לעצמך מספר אלטרנטינות, בצע הערכה ובחר באלטרנטיבה הטובה יותר. בהצלחה/ שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. מיקרוקוסמוס מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 4, טל, 32%0, מיקרוקוסמוס מעבדות, טל: 426918, מיקרוקוטמוס נבעתייס, רח' טל 30608 1 גג מכטי מקהוב קומודור 64 קוּמורור 66 הוא מחשב ביתי (עם אפשרויות לשימושים עסקיים) המיוצר ע"י חברת 40סוהוחט") בארה"ב. המחשב משווק באר ע'י חברת בואה. מחירו הואו 5599. מאחר והמחשב או מפעילל רשמקול אודיו רגיל ישי להוטיף למחיר היחידה הבטיטית כ-575 לרכושת א רשמקול דו- גיטאלי מיוחד. (כל המוזירים ללא מעימ). היחידה הבסיסית מספקת צבע גראפיקה במיקוד גבוה. 64% 8%1, ספרייט גראפיקס, וכמובן את מערכת חשמע המפורסמת.. המחשב מתחבר הן לטלוויזיה ביתית והן למשגוח (מצגימוניטור) והציוד ההיקפי חמצוי בשוק כולל: כונן תקליטונים דגם 1541 המותאם. לשימוש בקומודור, מדפסת דוט"מאטריקס 15255, ממשק מודֶם לטלפוך ויק 1600, וכן ממשקי 88232 4 1558; מתוכננת גם מחסנית של 2/90. למערכת ההפעלה 61/81 (דיג'יטאַל ריְרצ). מבנה בצורתו החיצונית מזכיר ה-63 את אחיו הקטן ויק 28 (אהבה ראשונה ובלתי נשכחת) וממדיו ה רוחב 406 מזמ. עמק 203 מימ, וגובה 76 מ"מ; כממדיה של מכונת כתיבה מקובלת. צבע הקופסה של הקומודור 6% חא קרם/אפור כחה יותר מצבע הוויק; שם היצרן מופיע. בחלק העליון השמאלי ושם הדגם מצד ימין ע"י נורת הגע/תק. גון הקלידים שחור"חום. כאשר הפונקציות מודפסות עליהם בלבן; שילוב. זה של צבעים ברור ביותר. ארבעת קלידי הפונקציות בצבע חום"חול נמצאים בחלק הזמנו. הסחשפ''שי כל הפונקציות של המקשים. הסימנים המוסכמים. התווים האלפאינומר- *ום; הצבעים. והסימונים הגראפיים מודפסים על גבי הקליד עצמו. כאשר מפרקים את הקופסה הפלאסטית מהמחשב אפשר למצוא: את מערכת. הממשקים בי המקלדת. מוטות המשחק. השעון. הציוד הנוסף ליעים. (; את ה-₪01 של הבייסיק (2; מערכת ההפעלה 80% (3) ה"ואס א 5 זאאאחפור) (8): שה" במחשב 20%8 וא₪0 לשכוש הפונקציות: האלו. מוח ה-64 הוא המיקרו מעבד מדגם 6510 (5); מאפנן הראדיו ממיר את אותות הווידיו לגלי ראדיו ונמצא בתוך המחשב (6); שקע מיוחד עבור מחסנית לתוכנה (7; 8 שבבים, כל אחד מכיל 86 ₪41 ובסהי אאא 8 48 מערכת השמע המורכבת משבב 6581 51 (49 הַתקן שוחתיי שמעי וכן חסוכך של שבב חגראפיקה (4)0 בחלקו הימני של המחשב נמצאו מפסק גע/תק וכן השקעים עבור מו טות ההיגוי. בחלקו האחורי של המחשב אפשר למצוא, משמאל לימין את. השקע עבור המחסנית. מפטק התדירות. החיבור של א לטלוויזית, חחיבור עבור מערכת קול חיצונית. חיבור לכוגן התקליטוניס והמדפסת. תקע עבור הרשמקול (המיוחד). והחיבור הסטאנדארדי למשתמש 7 סמק חכו נפרד מהיחידה הבסיסית ומתחבר בדו הימני של' המחשב, ח-64 משתמש במעבד מיקרו 6510, שהוא פותוח של ה-6502 (אותה יעים שנמצאת בוויק: באוסאגרי ב-81? ובאפל), השוני העיקרי הוא. שב-6510 משמשות 8 סיביות 'ענובות" כקלטי/פלט עבור ניהול הזיכרון. תדר העבודה של ה-6% הוא 1 מְנהֶר. אגב. משתמשי ה-64 טוענים שהמ- חשב איטי, לחסית. המקלדת. לוח המקשים עשוי מפלאסטיק מוקשה ובעל תנועה מלאה. המקלדת. נוחה להפעלה ובהחלט באיכות של מכונת כתיבה (אולי קצת "רכה" מדיו). ללא ספק מקלדת ה-64 היא אחת הטובות שביך מקלדות. המחשבים האישיים. פרט לתנועה מלאה הרי הקליד עצמו מסותת בצורת. שקערורית המתאימה לאצבע חמשתמש. 66 קלידי המקלדת, מהם > לתיר. כנות 8 פונקציות, מספקים לאזירק אותיות נדולות וקטנות אלא ג 62 סימנים גראפיים ובסה"כ אפשר לויצר בעזרתם 512 תווים. המאו החמ קהמאנשמשאםשה. = שלח .גה השצםאשא 77 "יש להוסיף למחיר כ- 575 לרכישת רשמקול דיגיטאלי מאחד" ב 8 צבעים מפוקחים ע'י המקלדת. הקלידים אע נָשנים אוטומאטית (ווסקססוט%) פרטי לקלידי הפיקוח על תנועות הסמן (וסווגס; אך ניתך לתכנת כך שכולם יהפכו לאוטורנשנים). תצוגה לקומודור 64. %0 תווים בשורה 25 שורות עבור מלל. גודל. אמחות. (המאטריצה) התווים הואו 8.8 וכאן כדאי לציין את (ריבח המצר של. הקומוזור +6. שהואו ממש תענוג: מספיק להציב. את הסמן במקום. המתאים, לבצע את התיקון, ללחו על הקלוד (אא/+1טא) רבינגו: התיקון בוצע; בקיצור 10 מ07, תצוגת המטך בלשון המעטה נמרצת, לא מספיק טוב, יחסית לשאר ביצוע המחשב. התווים נראים שותתים או ניגרים על + המצג. ניתן לתקן את העיוות. עי הקטנת הניגוד הצבעי בין הרקע והאותיות, אך העיצוב. המקורי. (אותיות כחולות בהירות על רקע כחול כהה) אינו ברור מספיק, לא בט לוויזאה צבעונית ולא בטלוויזיה רגילה. המיקוד הגבוה של המסך הוא: 0. שיטת המצג היא מפת איסרון וניתן לבחור את צבע הרקע. צבע. השוליי וצבע חתווים.. הטמ ה6 מטפק את צלולוו ע'י שבב מיוחד (5102). בעזרתו יש למשתמש פקות. מלא ובוזמני על שלושה קולות בתחום של 9 אוקטבות. מאחר שהמחשב. מספק את שלושתם בוחד הרי שמדובר בתזמורת בת 3 כלום. פרטי לתדירות. עוצמה, וגון"הצליל, ישנה אפשרות לפקח על בסיס המָָךָ שבר משתנת העוצמה. ה"4.08 קובע מה תהיה "מעטפת הצלילי; אפשר לקבוע. את המהירות שבה יגיע התיו למלוא עוצמתו טוא הזמן שיקח לד לדעוך ממלוא עוצמתו לרמתו הרגולה (צ0), הזמן שבו ישרור בתחום. הרמה הרגילה (חוגזו9), והשיעור שבו יפוג וייעלם (5ט/6). | 'משתמשיו סוענים שהמתשבי איטי, יחסות" "ראי לציָן אצ העריכה, שהיאן חממש תענוב" - 7 ל"מ51 אפשרות פוקוח ג על צורות הגל (אחחטואו) הקובע את. איכות הצליל: 6חגוז1, הוסטואפף, 6ול; לכך. אפשר לחוסיף גם. אח. מחולל חרעט: שלושח מסננים יקבעו איזה תחום תדירות יעבור: וַז, 10, [-896. לקבלת מושג על רמת קול של ה-66 תארו לעצמכם שאפשר. - לחבר את מעטפת הצליל של פסנתר לצורת הגל של כיגוה וחרי לך כל מוסיקלי חדשו מאחר ואון בייסיס עבור הקול ביחידה הבסיסית וש. לבצע :6 על מנת לקבל את הצליל, דבר מסובך ומייגע; כך שאם רצונך. באמת להשתמש בכל אפשרויות ה" הטספ יש לרכוש תוכנה מיוחדת. לב. סוף. על מנת לא לנגוע ברמת הקול. אפשר לחבר את המחשב למערכת. מגברים חיצונית (ולאא רק לרמקול הפנימי בטלויזיה); במקרה כזה ייעשה. פיקוח על עוצמת הקול הן ע'י המחשב והן ע"י המגבר. גראפיקה שלושח מאפיינים לנראפיקת הקומודור 84. מלל 40 טורים על 25 שורות; מיקוד גבוה (00ו9910) א110): 320200 הדצשווזקף. ג כאן כדאי לציוך את הצורך ב"ו29% על מנת להציג תיו על גבי המצג (לדונמה ג. 1026 08% תציג אח האות "אי בחלק חשמאלי עליוך של המצג) למחשב מערך תווזם ברהכנות: המאפשר לעצב מחדש את צורת התווים ועל ידי כך "ללמד' אותו לכתוב. באותיות עבריות, סיניות: (קאנני, קאטאקאנת) מתכונת התווים היא 8.8 סיביות ולכן תמונת המצג לוקחת 8000 בתים. (25.408-8000). וכאן בא לעזרה האיכרון הגדול של המחשב. 2 זהמקלרדת ללא ספ אחת. הטובות טבץי מסלדוו המחשבים. האישיים" ]1 הסטרייטים הם כלי עזר לאנימאציה; אלו הם תווים הניתנים לתי- כנות ולצביעה. בגודל של 21.24 סיביות. לאחר התיכנות של הספרייטים. אפטר להסיע אותו על גבי המצג, הם מסוגלים לעבור זה על זה (אפשר. לתכנת 8 ספרייטים מעל או מתחת לתווי רקע. ולייצר על ידי כך אשליה. תלת"ממדית. (עוד מחשבים בטוק הביתי. להם תכונה זו. חם האטאריי והטקסאאסי א99/4) אפשר לנפח את הספרייטים, לכווצם ולשנות. את. "גדולה" לאנימאציה ומשחק. אבל שוב. חבייסיק אינו מכיל פקודותת עבורם, כלומר..170%6 צבץ אפשר לשנות בקלות את הצבע של התווים במוד טקסט באופן מללל טקסט מודי) וזאת דרך המקלדת. הצבעים העומדים לרשות המשתמש. הם שחור, לבן. אדום. ציאן (גון ירוק סגול ירוק. כחול כהה. צחוב, כתום. חום, אדום בהיר, אפור בחיר, אפור כהה, ירוק בהיר. תכלת. ואפור. לא: כל הצבעים מופועים בצורה טבעות על המסך; חלקם אונם אמינום. אד ריבוי האפשרויוות מכפר על חסרון זה. את צבע הרקע והגבולות. אפשר לטנות שוב (נחשתם נכון) בעזרת א2. ציוד אחסנה. המחשב מעסיק בצורתו הבסיסית רשמקול דיניטאלי מיוחד (ויק 1530) שהואא איטי, אך מאפשר לאחסן את הנתונים בצורה אמינה. משחקים. אשר מוקלטים על קסטה זולים בהרבה מאלו המוקלטים במחסנית ולכן רשמקול מיוחד זה כה מצודד. האפשרות השניה לאיחסון תוכניות ונתונים חיז בעזרת כונן התקלי- טונים ויק 1541. זהו כונן לגמישונים בני 1/6 5 אינטש, שתכולתו 17088 לדיסק. כונן זה הוא פיתוח מיוחד מפונן א"1560. אמשר לחבר עד > כוננים. המיוחד בכוננים של קומודור הוא שמערכת ההפעלת וחיביק. נקונטרולר) נמצאאים בתוך הכונן (שבב 6507 מיוחד). אפשר להעתיק תוכניות בייסיק (בתנאי שההגנה פוצחה) ע"י טעינת. התוכנית למחשב. החלפת התקליטון. והקלטה על התקליטון החדש. מחיר. הכונן 5565 (ללא מע'מ) מדפסת מדפסת מיוחדת של קומודור במחיר 5650 (ללא מעימ) מסוג ווק 1525 המחשם''/4. 3 למחשב זה 80 :5 הטוב ביותרו ותיקון שיאו או עונויים בתר- כנית הוא קל ביותרו צריך רק לנסות ולהשוות אותו לכל עור אחר על מנת לראות את יתרונותיו. בקיצור. מעולה | :אזם רצונך באמת להשתמש בכלי אופשרויות חשמע: עליך לרכושי תוכנה מיוחדת" . 'מערכת גדולה לאנימאציה. ומשחק. אבל שוב. הבייסיק איצר מכיל פקודות עבורם כלומתו | ו וו 0 אס" | תעוד משום מה תועוד המתשב אינו מספיק; החוברת שנותן היצרן אומנם "ידר- דותית' אך מתאימה לוויק ולא למחשב רב עוצמה שכזה ואילו החוברת. המתקדמת 67086 06הש61 6ווחומ/ פס 64 זט0טוותזט) מסובכת, קשה. להבנה ומלאת שגיאות. התומכה למתשב זה נעשית ע'י חברות אחרות. ולכן קשה למצוא ספרות מקורית. בגלל חולשת החברה המייצרת בנושאי תיעוד ותוכגה זוכה המחשב לשורה של טפרים "חיצוניים" -- ביניחם כדאי לציון את חלרחון |שוועווזט) (ניתן להשגה בחנות 8002). שמקדיש כמעט. בכל הוצאת מקום ניכר עבור קומודור 6. תארו לעצמכם שאפשר לחבר. תוכנה או מעספת הציליל של הפטנתר. מחשב ה-64 זכאי בהחלטי לתוכנח משובחת מזו אטר מסופקת עבור לצורת הגל של כינור, חרי לך כלי למעשה משאירים את הרוכש לכתוב תוכנה לעצמו, מאחר והתוכנה מוסיקאלי חדנש" שקיימת עבור ה-64 לא הגיעה ארצה במלואה. קשה ליישם את מרבית השימושים האפשריים למחשב. מה שאפשר למצוא עבור המחשב בחרל. מממשממממטאאתמממממממממממ''' גבן ואל לאל בקייקי הרקי למרטבובו רורבו כנט .אוכואטרי ראוני מסוגלת להעתיק את כל התווים של המחשב, כולל הגראפיקה. המדפסת. איטית יחסית, 30 תווים לשנייה. אך אפשר להעתיק את תמונת המצג אד מלל. דגמים נוספים של מדפסות שאפשר להעסיק ע'י המחשב הם האפסון 80וא, וחדטובלו 630. שני דנמים אלו שועתקו ע'י חברת קומר- דור ומתחבריס אל מַמשק 488 1855. שמותאםו לשקע המתטנות. גם. מדפסות אחרות שעברו הסבה ע'י ממשק מתאם לתווים של הקומודור עשויות להתחבר, כמו ז36וס81, למשל. ציוד נוסף המוֶם ויק 1600 מאפשר למחשב להתקשר דרך קול הטלפון עם מרכזי נתונים ומחשבים אחרים. החברה פותחה מחסניתת מיוחדת עבור המעבד 2/80 ולאפשר על-ידי"כך חיבור המחשב לכל התר- כנה (מסחרית בעיקר) של טויפו-אם. בייטיק עקב אכולס של הקומודור 64 זיא חולשת הביוסיק. המחשב הואז בעל. ביצועי חומרה טובים מאוד אך אפטרות הממשה אליהם מוגבלת בגלל הבייסיק. למעשה צריך לבצע הכל [רואו, שמע צבע) על"ידי 20%6. פעולה. מסובכת ומורכבת. חבייסיק עצמו חוא תואם מיקרוסופט. חולשת הביוסיק מתבטאת גם באורך שורת התוכנית. לא שתר "90 תווים בטורה. ואילו בשם המשתנה = רק שתי האותיותת חראשונות בעלות. משמעות. למחשב לאחר התיחול. (בוטסטראפ) 36914 בתים' חופשיים לתיכנותת (יותר מעשרת מונים מהוויקו, חברת. קומודור. אשר מודעת מ"הסתס לחולשת הבייטוק. מפתחת. מחסנית שנקראת סימוניס על שם ממציאה, אשר תכיל לא פחות מ-123 פקודות"הוראות נוספות. מחטנות זו תשווק גם בארץ. עורן המצג כאן המקום לציין שנית את מערכת עריכת המצג / הסהעופ'יש ול הקומודור 6: שמות שאפשר לוישם פרט לשפת לכונו חן מיילוטו וסומאול: כמו כך שימושים אפשריים. אפשר לתכנת באוסמבלי יש להנוח שככל שהפופולריות: של המחטב תתרחב באותה מידה תגדל כמות התוכנה עבורו. ואיכותה. במישורר העסקי כדאי לציין את מערכת איוי -- תשובת קומודור לוויאי שמטפקת. תוכנה של גיליוך אלקטרוני איויקאולס: היפוך ספרות לגראפים ויפלו איאפינאאיס: הוכנה עבור תיכנון עסקי; אאיאוריוק לתוכנון סדר חיום 7 ועוד תוכניות עבור רשימונים. עיבוד תמלילים (4ו1/ 3 חס ). עם זאת הקומודור 64 עדיון לא בא לוד מוצוי כל יכולתו בגלל החוסר בתוכנה מתאומה. אך יש להניח שהדבר ישתפר בעתיה. למיוע גוסה .הוה ו "עְסָב אכילט של הקומודור 0% היא חולשת הבייסיק; למחשב. ביצועי חומרה טובים מאוד א אפשרות הגישה אזליהם מוגבלת בגללו" | מחיר ולי 3 ( 4 65 ו 4 תוצאות בדיקת מהירות ביצוע בדיקה מספר 1 דוקה מספר (. בווקה מספר 43 = 250 שניותת 5 שת 2 ₪ מחשב הקומודור"64 מספק חומרח אשר אפשר להשתמש בה בכל שלושת. התחומים המאפיונים מחשבים אשיים: ישומים מסחריים) לומחה (בעיקר תוך ניצול התוכנה שהוכנה עבור מחשבי ה"ו%) וישומים. אושיים וביתיים: כגון משחקים, מוטיקה והתייעלות במשק הבית. כאמור. חסרונו של מחשב זה בתומכה (גיבוי) שניתנת לחומרה. ג התוכנה. גם' התיעוד. וגם הבייסיק הטבעי אינם באותה רמח כמו החומרת. 13 01 פס רואי (צבע וגראפיקה )| שמע ואזיסות צליל| - 2000 0ב - 640 תמאאזט ו יד וצ * מחשב מתוחכם וקל לחיפעו?, שיהיה חלק אינסגרלי מעיסוקיך - תוך זמך קצר. ת-א לא * מושב רו לשונל אנגלופ/עכריח ‏ = נכלול במחיר) ל "תד * 68 קלירים, ‏ 23 קלידי פובקציוח מתוכנחלם מראצ / * מחשב בעל ביצועים מרהיבים ומעולים, זיכרוך פנלתי א 66 עס מגוון שימושיםם רחב : לעפקיס, משרדיס, ללמודים, עלבור נהוניס, גרפיקה, שימושים אלסרום, אם מהעוב ענסקי/איעוי אז 4 חחוש טכנולוגית שנות משחקום אלקטרונייה מרתקים ומשעמעיה, וכמעס כל העולה על רוחך, במחיר הטווה לכל בפש, 4 תפאאזא - הינו מחשב מודולרי וניתן להגדלה והתאמה לדרישות אישיות טי כל אחד, כולל התאמה לשפוח : .טאוו קמון, סזהאה, מסמס0, אתהצהסה, אאטומפצת, ‏ ועור... כמו כן למערכת הפעלה ‏ א/קס. הצוגת צבע ברזולוציה גבוהה וגרפיקה, התחברות לטלויזיה ביתית שחור לבך או צבע, רסמקול ביתי, מדפסת מוניסור, כונן ריסקטים, ידיות הלגוי, וציוד הקפי נוסף. שוב - בעזרת 64 ממאוא אתה יכל להעביר ולהחליף מידע כיך מחשבים אר לשלוף מלדע ממאגרי אינפורמציה כינלאומיים. בנוסף לכל אלה מבחר עשיר וחבווך טל אלפד חוכנוה בכל החחומים בתחירים סכירים, הככס עור היום ליבואנים : אפסילון מחשבים, או לאחד המפלצלם המורטים כךר להתרשם מהכלצועים המעולים ומהלתרונות הבלעדיים של 64 חמאאצא, ורכוט לך לעצמך מחשב אמלן, שלשמט אוחך בכל התחומים לאורך למים. ג * טייפ קסטות או רדיו שעון בעלצוב מהודר. * הצטרפות לספריית תוכנות. רו מפיצים * 5-מ אק ר. ר, מחשבים חבצלת 6 טל: 02/234050 * ראשל"צ, ורד אלקטרוניקס ביאליק 10 טל : 03/946075 * רשת חנויות עחת, משרר ראשי : הרוא"ה 17 ר"ג (ע"י אורדע) | * ת"א, דיזלבגוף צנטר טל : 280366. * רמת-השרון, אוטישקין 43 טל : 483519. * נתנלה, פסג' סמולבסקי 10 טל : 053/42316 0 לקוה נכבד זכור לדרוש תעודת אחריות של יבואן אפסילון מחשבים על כל קנית מערכת והבטח לעצמך אחריות מלאה משמהקממתהשששו - - -"האקהמהמהממהקמההמההשאמהש 1‏ הנאי רְכלשה מיוחרים + * לועדי עוברים וקבוצום מאורגנות. בסיסה היבוא האלשי. * אספקה מיורים מהתלאי ללא מרסים למוסרוח פסורים מהשלומד מכ, יבואנים: אפסילון מחשביס, רח' אבן גבירול 7 תל-אביב טלי 260080 רזב 2 4 4 הסתהשםשי נות מהטג אאצ.1 השווה בעצמך 8956 אמפש5 4142 2-80 4 6 גרפיקה צבעונית של 248א512 יכולת התחברות מ-א48 ל : א96, 128%. 192% תואם (א/ק6 יציאה טורית ₪5-2326 במכשיר יציאות כניסות / כניסות לטייפ ביתי רגיל (סטנדרטי) יציאה מקבילית .5 411 ג (אופציונלית) יציאה לטלויזיה צבעונית או מוניטור 808 סטנדרטי יציאות ל-א10+5116 אופציונלי שפות אופציונליות 58 81/א4555 .דאס .501 .1000 פופ אפוכ ימכרו מחודש אוקטובר + +%+%+%+%+%%++ מ.ל.ר.נ. אלקטרוניקה בע"מ רח' כנרת 15, בני"ברק - מחלקת מחשבים טל. 037708174-5/ 037796927 0 גל חדש בעסקים פירושו- מסוף מחשב לשימדש עצמי. ישו פעולות בנקאידת שבכדי לבצען אינך זקוק לעזרת הפקיד - ברור יתרה, מצב חשבון, מצב תיק השקעות וכדי. היום אתה יכול להכנס לסניף ולבצע פטולות אלה בעצמך, בלי לעמוד בחור.. אם אתה לקוח של בנק המזרחי 1 כי בסניפי בנק המדרחי נמצא מסוף. יישיא-כליי, מסוף המקושר ישירות למחטב המרכזי של הבנק. מסוף שאתה מפעיל בעצמך ומקבל מיד את כל המידע שאתה צריך. כמזבן שהמידע מעודכך עדלרגע בו הפעלת את מסוף ה"שיא"כל". מסופי "שיא"כלי - זהר ורות נוסף עול. בנק המזרחי החוסך את זמנם היקר של לקוחותיו. שרות יעיל של הבנק. המתקדם והמודרני ביותר בישראל. בדאי גם לך להיות לקוח של בנק המזרחי.. הצטרף עוד היו לגל החדש בעסקים. לשון המחשב שני פנים : האחד, שפת התכנות והאחר שפת עולם המושגים של תחוס המחשבים. בעוד שאת שפות התכנות השונות ניתן ללמוד בקורסים או בלימוד עצמי, הרי| שעולם המושגים נותר פרוץ, כשמעטים המילונים הדנים בנושא בהרחבה ומתעדכנים בתדירות הולמת. מפליאה העובדה שלמרות שפע המושגים נוספו רק שתי מלים חדשות לשפה האנגלית : טְעֶ₪ (בית בעברית) ו"סוגּאא50 (תוכנה). כל המלים האחרות הופיעו תמיד במילון בשפה האנגלית. למושגים רבים לא התקיימו מלים בעברית בעבר, ולמושגים אחרים קשה למצוא מלים. מתאימות. האקדמיה, מכון התקנים הישראלי, וועדה של איל'א יושבים על המדוכה. המנחרה| שבקצה האור היא ארוכה ובינתיים אנו שרויים באפילת עולם המושגים. אנו מנסים אפוא לסייע | לכם, העוסקים בנושא בבית, במשרד ובלימודים וגם מנטים להסתייע בכם : כל הערה ושיפור והצעה | *תקבלו בברכה. נשמח לקבל הצעות למושגים, ולתרגומים כמובן. אנו ממשיכים באות 8 וכל מי שהמושג שהציע ותרגם ייכלל בלקסיקון יזכה לעותק חינם של הלקסיקון. שיצא לאור בקרוב כספר| | בסדרת אנשים ומחשבים: ע"י דליה פלד מוציאיים לאאר בע'מ. מלות מפתח | תוכנית עורף סז 06 580% | ימי במערכת ‏ מחשב. המפעילה. כמה תוכניות. במקביל, זהו. מושג | 7% 295 המתייחס לתוכנית בעלת עדיפות נמוכה, המתבצעת כאשר המעכד | תג אינו עסוק בתוכניות חזית המוגדרות כבעלות עריפות. גבוהה (חטוטזפטזס?), ‏ לפי העדיפות שנקבעה המעכר מתחיל לבצע | כרטיס זיהוי שהמירע הרשום בו ניתן לקריאה. על ידי מכונה, תוכנית חזית, אולם מדי פרק זמן (מילִישָניותו, נפסק העיבוד = | הכרטיס משמש אנשים לאפשר להם גישה למקומות מפוקחים אד למשל, אתה מקיש לתוכנית או התוכנית ממתינה לרשומה מתקליט | למידע חסוי. המירע רשום בכרטיס או בקוד מגנטי או על ידי - אותו פרק שניה ניתן לתוכנית עורף המכצעת משהו שאינו חייב | חירור. תג נפוץ ביותר הח - בתגובה מיידית -- למשל הרפסת דו"ח. למעשה, הכל מתרחש במהירות כה רבה עד שהמשחמש כמעט שאינו חש בהתמהמהות | קור תגים ב בביצוען של תוכניות עורף. כך או בך, תוכנית עורף נחשבת | מסוף המצויר בהתקן לקריאת תגים, ככרטיסי אשראי או תגי זהוי, כנמוכת"עדיפות בסביבה של תכנות"מרוב. הפעולה מתבצעת ע"י קליד מיוחד הקרוי 685708 ב פס 6 | תחום תדירויות בתקשורת בעל משמע מיוחד לשימושים מסוימים, למשל תחום תדירויות שידודי רדיו (₪06 88410 8) גיבוי, תוּמִלָה 0 מושג המתייחס לשמירת חומר או התארגנות לעת חירום. משהו אינו פועל כשגרה. מוכן שבמערבת מחשב מאורגנת כהי יימצאו נהלים לגיבוי בשעת תקלה. למשל. קובצי גיבוי, שהם | מדפסת רצועה )הו 6תגג העתק נוסף על קובצי הנתונים הו או מחשב גיבוי, העומר לרשות המשתמש כאשר המערכת שלו יוצאת מכלל פע מערכת גיבוי נוספת היא זו המספקת זרם בעת הפסקת חשמל. מרפסת שורות המשתמשת ברצועה שעליה מוטבעים תוי הרפסה זו אחת מטכנולוגיות ההדפסה המיכאנית, במקביל למרפסת השר- שרת (ח:גש). מרפסת המטריצה (אגזואווו) ואחרות. קיימות טכנר. לוחזעם ואט | לוגיות אחרות, א'מיכאנית. הצר האחורי של לוח בקרה, לוח תצוגה או כל יחידת שבו מתבצעים החיבורים הפיזיים בחיווט או לוחות ש מודפסים וכיו"ב. כולל בד'כ את אפיקי (ערוצי) המערכו וי ה ונים, זחז מושג המתאר את הפרש התדיויות. זידות הרץ (עו61) בין הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר המבוטא בי בפס השידור. למעשה קיבולת השידור של ערוץ השירור. אחורה | תרשים עמודות גו זה | פעולה המזיזה את הסמן (סמזור)) במצג במלום אחר אחור ה 7 | תצוגה גראפית, של מידע עסקי לרוב. + | בשרה מספרי (או לועזי) תו אחד שמאלה ובשרה עברי תו אחר | 2 באנק אחא יחירה לוגית (עליפיירוב גודלה 64%8) קוד עמודות 6 זג סירור של עמודות, ומרווחים ביניהן, המיועד להיקרא על-ירי סורק אופטי. הקידוד נעשה לפי רוחבה של העמודה ולא לפי גובהה. קוד עמודות משמש בעיקר לזיהוי מוצרים והנפוץ ביותר הוא קור המוצר העולמי -1(26 (6006 )טנסו פוטאוח/1). שישמש בקרוב גם בארץ. בתובת בסיס שפגם הכתובת התְחילית שהיא המיקום בעל המספר הקטן ביותר בזכרון ושבו מתחילה התוכנית. לכתובת הבסיס מוסיפים את הכתוכת היח סית (כתובת רילאטיווית) וכך מתקכלת הכתוכת המוחלטת (כתובת. אבסולוטית) של המיקום בו נמצא הנתון או הפקודה, המבוקשים בפקודה שבתוכנית. פס צר ב פס תדירויות המשמש להעברת תמונות וסינכרון אותות בשירוריי טלוויזיה ובמערכות טלפוניה אחרות. רשתות של פס בסיסי הן כולן רשתות ספרתיות שרוחב פס השידור שלהן אינו עולה על 10 מיליון סיביות בשנייה. המרחק ברשת פסצר מוגבל בדרך כלל לקי לומטרים אחרים, ומשתמשים בהם או בכבל קואקסיאלי או דויגירי. הרשת האלטרנטיווית לרשת פס צר קרויה פס רחב (0800406ז8) ושתיהן משמשות בתכנון רשתות מקונזיות 1.3 (/610? טיא ו בייסיק,. שפת תבנות 6 ללא ספק שפת תכנות עילית המופרת ביותר - לפחות בשמה; ושמה הוא נוטריקוץ של 6ו[טטותע5 שצסקוטק-!1א. "ושחחועטת 6 חסטוסות51ה1. בייסיק נפוצה כל כך מכיוון שהיא קלה לי מוד, קלה לשימוש ואפשר לתכנת בה כמעט בכל מחשב, בעיקר מחשב אישי, ללא יוצא מהכלל. תוכניות שנכתבו בכייסיק במחשב אחד אינן מתבצעות כפי שהן במחשב מרגם אחר, אולם השינויים הנדרשים מזעריים, זעומים וביצועם פשוט; ובעיקר, לאחר שלמרת. שימוש בבייסיק במחשב מסוים, אתה לומר בקלות כיצר להפעילו במחשב אחר. חשוב מאור להבחין שאין שתי שפות בייסיק תן מות-זהות ‏ לחלוטין, ולכל יצרן מחשבים "אחות בייטיק" שונה במעט. ההבדלים מתבטאים בעיקר בטיפול במספרים, באריתמטיקה עשרונית, במחרוזות ("סטרינגים") של תווים, בטיפול בקבצים ובעריכת פָלֶט. בייסיק אינה שפת התכנות הטובה ביותר - אם יש כזאת - ובמידה שהיא פשוטה ללימוד מהיר בה במידה היא מוגבלת לתוכניות שאינן מורכבות מאוד. אך למרות הכל, כל אחר (כמעט) יכול ללמוד בייסיק בפרק זמן קצר ביותר. מתחרתה המיידית: לוגו. אצווה, מכלול, קָבוּ ה קבוצת רשומות או תוכניות הנחשבות כיחירה אחת לצורך עיבודן. במחשב.. עיבוד אַצְוה, עיבוד מכלול, קָבוּיץ פווצצטטסז זה שיטת עיבור נתונים שבה המחשב צובר תנועות, רשומות או תו: ניות ומעבדן כיחידה אחת |אצווה) ולא אחת אחת מייד בהגעתן. ₪ ה עיבוד באצווה קרוי לעתים גם עיבוד לאזמקוון (שת:0151) בניגזד. לעיבוד מקוון (שת!1-מט) שבו כל תנוע ה מושג קרוב הוא עיבוד = אצוה מרוחק 88108 טוסתתשה) (שהופפטסטזק, ‏ שבו התנועות, אר התוכניות משודרות למחשב מאתרים שונים, מרוחקים, והם מעובדים מדי פעם באצווה. המשמ העיקרי לגבי המשתמש היא שאין לו ישירה למחשב, סוללה התקן המייצר זרם חשמלי מתגובה כימית. הזרם הנוצר הוא זרם שר. שתי הסוללות הנפוצות ביותר הן סוללות גלוואני (תאים יבשים) וסוללות וולטה (צבירה). בתא יכש התגובה הכימית אינה הפיכה ולאחר שהחומרים הפעילים תשו (פג כוחם) הסוללה התרוקנה. ולא ניתן להטעינה מחרש. את סוללת הצבירה ניתן לטעון מחדש, אצל הארם, כל הסוללות נטענות מחדש, זולת השכל; אם שכלך תש, אתה נעשה רביל ("עייף" בפורטוגזית). צטוו גיבוי בסוללה, תומכה חלופית | ק86%0 זו שיטה לשמירה על תוכנו של זכרון נריף (%018106) בעת תקלה ברשת אספקת הזרם, על ידי הספקת מקור מתח מסוללת הגיבוי, באוד וו יחירת מרירה לקיבולת העברת נתונים בקווי תקשורת, ממשקים והתקני עיבוד נתונים. בדרך כלל, קצב העברה. מבוטא בבאוד, שווה למספר הסיביות בשנייה. מכאן שקו הפועל בקצב של 2400 באוד. מעביר 2400 סיביות בשנייה. מכשירי טלטייפ משררים במ" הירות של 110 באוד. כל תו הוא כן 11 סיביות, כך שמשודרים 10 תווים בשניית, קוד בוד ב 686016 או 45011 הינם קורים תקניים להעברת נתונים וייצוגם בתחום המחשבים: בוד הינו הקוד התְקני (הישן) בקווי טלגרף וטלקס. הקוד פותח במאה ה-19 על ידי אמיל בודו. והי אחר התקנים הבינלאומיים בהעברת גתונים. בקוד בודו משמשות חמש סיביות ליצירת תו אחד. (ב"49611. או ב"016י086 7 או 8 סיביות.) עשרוני מקודדדבינארית ו ראשי תיבות של [4וח01כ! 0/0606 עופווו8. שיטת אחסנה של מספרים במחשב, שבה כל סיפרה עשרונית 0 עד 9 מיוצגת על ידי 4 סיביות רציפות (6 מתוך 16 הצירופים האפשריים אינם מנוצלים): הסיפרה 1 מיוצגת כ00017; 9 כ"1001. בררך. כלל שתי ספרות. כו8 מקובצות בבית אחד (8 סיביות). 86-06 הוא קור מורחב המשמש את ציוד ]8%! ומאפשר יצוג גם של תוים 63006 ספַהפנ!פטוה] כ[-86 6041חטזגט); בדומה לקוד ה-80-1 א מבדק 1 מדירת יכולתו של המחשב הנברק לעומת מחשבים אחרים - בעיקר נכרקת ומושווית מהירות הביצוע. המברק נעשה בהרצת תוכנית או תוכניות שתוצאותיהן ירועות זמוכרות ומהירות ביצוען בכל מחשב קובעת את הקוצמה היחסית של המחשבים. להכין בנצ'מארק כהלכה זוהי תורה גדולה ואומנות גדולה עוד יותר. מבחן בָטֶה 0 ההתקנה הראשונה של מוצר חרש, אצל משתמש רגיל - לקוח 4 מבחני בטה אצל הלקוח או הלקוחות ממשיכים את המבחנים שנערכו אצל היצרן ומהויים בריקה חיה ראשונה בתנאים של' סכיבה רגילה - להבדיל מתנאי המעברה אצל היצרן - הן של חומרה והן של תו; מדפסת דודביוונית מרפסת המדפיסה בשני הכיוונים, הן משמאל לי לשמאל. למעשה, כל שורה שנייה מודפסת כבר בעת ההדפסה חוזר שמאלה, במקום להמתין עד שיחזור לתחילת הש וידפיסה בכוון הרגיל. כך מואצת מהירות ההרפסו ה דודכיווני זרימת נתונים בשני כיווני התיל, כשבכל קצה נמצא הַתקן שו גם מקלט וגם משדר. ערוצים דויכיווניים רגילים הם "מָרִיסטָייט" או לוגיקת. טרנזיסטוריטרנזיסטור. [ ו בינארי צזחות שיטת ספירה המבוססת על בסיס "2" במקום "10* ובה משמשות. רק שתי ספרות, 0 ו"1. כל מערכת שייתכנו בה רק שני מצבים או רמות, למשל: מתג שהוא "פתוח" או "סגור" היא מערכת בינארית.. זעגלי המחשב השיטה הבינארית מיוצגת על ירי קיומו של זרם (מקביל ל-"1") או איזקיומו (מקביל ל"ט"). כל התוכניות שבמחשב. מתבצעות תמיד בקור הבינארי שלהן.. .%- מספר בינארי תתא עוהחו ייצוגו של אינטג'ר כסכום של חזקות 2, תוך ניצול רצף של *0" ושל "1", חיפוש בינארי שיטת חיפוש ערך בטבלה או בקובץ סיררתי, קבוצת הערכים | = מחולקת לשניים, החלק האחד נרחה. והתהליך נמשך בחלק השני עד שהערך בעל התכונה המתאימה נמצא. ו 1 מונה בינארי זט שוחו הַתקן המספק טררות של מספרים בינאריים בסרר עולה או יורד, | ביני ב | התקנים דמויי"אנוש. התקן ביוני הינו כל מכונה שפועלת בדומה לעקרונות שנתגלו אצל בני האדם או בטבע. רובוטים למשל הם וקנים ביוניים. לעתים המושג ביוני מתאר התקנים מלאכותיים המושתלים בגוף האדם, כתחליף משופר למערכות הרגילותת. ביפולאר זו טכנולוגיה דויקוטבית של ייצור מעגלים מוכללים. הטרנזיסטור הראשון והמעגל המוכלל הראשון תוכננו בטכניקה הביפולארית. מקור השם בשימוש בשני מטענים יחדיו. שלילי וחיובי בודזמנית, | בגופו של הטרנזיסטור. ביפולאר 105( הן שתי הקטגוריות העיקריות בתכנון שבבים. מעגלים ביפולאריים הם מהירים מאוד,. אך גם יקריטדבהתאם ומייצרים חום רב, בינארי סונכרוני סוג של משטר תקשורת סינכרוני, המבוסס על החלפה מתמדת של אותות סינכדון בין שני התקנים המחוברים בתקשורת. תקשורת. סינכרינית נפוצה ביותר בסביבת מחשבי יבמ. ו סיבית (ביט) ות סיפרה בינארית, היחידה הקטנה ביותר בקור הבינארי. ₪11 הוא נוטריקון ‏ של וו זאו ובלומה . בעברית ‏ סיבית,סיפרהה בינארית. לסיבית רק שני ערכים אפשריים, "0" או "1". פיזיתן סיבית הינה תא זיכרון, נקורה מגנטית, או בועה מגנטית אצל המחשב. סיביות מקובצות ל"צטפטוא! (4), ל"פטועח 8 או ל" 5 32,24416, א יותר), מפתיסיביות גראפית קגזכ) עהזא-וות שטח בזכרוךהמחשב השמור לגראפיקה. במפת הסיביות נשמרת. התמונה המועברת באופן רצוף למסך הגראפי. בשיטה זו מושגת שליטה בנקודות במסך ומתקבלת תצוגה של אלמנטים גראפיים באיכות הפרדה גבוהה, כגון מעגלים, סינוסים וכו'. השיטה האחרת. הינה שיטת גראפיקת תווים, מעבד פלח סיביות 1000 6טג51 816 מעבדי ‏ פלחי סיביות מתוכננים כרכיבים בסיסיים עבור. בוני מערכות (1א25)). מעבדים אלה מכילים פונקציות פשוטות ביותר. ובוגה המערכות מתכנת אותם במיקרו"תכנות (וזגחשסזקס וגה עבור שפות מכונה מסוימות. מעבדי פלח סיביות פועלים בדרך כלל על מלה שרוחבה 4 סיביות, אולם הרכבת מספר מעבדים יחדיו יוצרת מעבדים של 8, 12 ויותר סיביות.. קופסה שחורה ו התקן מיכאני או אלקטרוני המבצע פונקציה מסויימת, אולם דרך. פעולתו המרוייקת אינה ירועה או מפורטת בהקשר שבו ההתקן וז. קופסאות שחורות נפוצות למדי בסביבת תקשורת להמרת. משטריזקו שונים, שברגיל אינם מיועדים "לשוחח" ביניהם. תו ריק חאו תו המשמש ליצירת תו של מרווח בקלט מסוגים שונים למש ברו"ח מורפס, או בעמודה במצג. "הוחא" פירושו לא לו תו על המצג (חזג₪6 אחומ). הסחשב'י6, 31 ניצנוץ אחוות מושג המתייחס בעיקר לסמן (זספזגו)) במצג. המחשב, המנצנץ לסמן על מיקומו של התו הבא. גם הורעת שגיאה המופיעה במצג עשויה לנצנץ כדי להסב תשומת לב המשתמש. ן קבוצה של רשומות, תווים או סיביות המאוחסנת או משודרת בי" חירה אחת. בקבצים הנמצאים בתקליטים או סרטים מגנטיים מאוחד סנות הרשומות בגושים וגם נקראות כך לזכרון. בתקשורת-נתונים משודרים גושים של תווים או סיביות כיחירת שידור אחת. גוש מבוטא בררך"כלל באמצעות כתים. גוש מרשם גוש הוושהו 106% מרשם של מערכת, ארגון או פעילות, שבו מרובעים המחוברים בקווים מייצגים את הרכיבים הראשיים או הפונקציות העיקריות. והקשרים בינְיהן. מרשם זרימה (דופחטאיס1]) הינו מרשם מפורט יותר ובו סימנים גראפיים מיוחרים, וקרוי גם: מיזרם. לוח ו קיצורו של "לוח מעגל מודפס" 8086 |וטטזו) מטזחוע) ).| זהו לוח פלאסטי קשיח המכיל רכיבים אלקטרוניים כשבבים ומעגד לים אלקטרוניים לחיבור ביניהם. בוליאני אלגברה בוליאנית (ע"ש ג'ורג' בול), המתארת מערכת הוראות לר. גיות, המבוססת על משפטים היכולים להיות "אמיתיים" או "שקר" יים", "נכונים" או "מוטעים": והיחסים ביניהם מוגררים "אן"ו", "לא" הכללים הבוליאניים מיושמים במחשב הספרתי המכוסס גם 00 הפחשם'שי | סיביות בשנייה (או בתים) | פס רחב הוא על שני מצבים אפשריים במעבר האותות החשמליים במעגליו. = | תיחול ב לפני שאתה יכול להתחיל להשתמש במחשב, עליך לטעון לתוכו = | תוכנית; למשל את מערכת ההפעלה שלו. כדרך כלל פעולת הת" || חול מתבצעת על ידי מתג ידני שהפעלתו גורמת לטעינת ההוראות. הראשונות והן טוענות בעצמן את התוכניות האחרות. | סיבוות באינטש זט | ! ראשי תיבות של סח1 ז% 8:85, ופירושן מידת צפיפות הרישום של הסיביות במשטחים מגנטיים, בררך כלל בסרטים מגנטיים ותקליטים. פס ראשי תיכות של 6חטסס8 זסק 115 אד 6חססספ ז6 פטוּע. מידת. מהירות העברת נתונים בין יחידות ציור עיבור נתונים. הסתעף הב הוראת "עבור לביצוע הוראה אחרת" שם נררף להוראת 007/0 המשמש בעיקר בשפותיסף, הסתעפות היא נקורה בתוכנית שבה על המחשב לבחור בין נתיבים אחרים להמשך ביצוע התוכנית, | | סז | ערוץ תקשורת בעל פס העברת נתונים רחב יותר מהררוש לתרירות שמע, וכך יכול לשדר נתונים בתרירויות גבוהות ולמרחק. גרול. רשתות תקשורת של פס רחב הן מסוג הערוץ (85) שבו כל ההתקנים מחוברים לקו משותף וכו כבל קואקס משמש ‏ | להעברת הנתונים. תקשורת פס רחב שימשה לשידורי טלוויזיה>. ו . 0-08 בכבלים. וכיום הינה נפוצה ברשתות תקשורת מקומִית. א1.4 (אזטאיוטא! 68ז4. [1.008). רשת פס רחב יכולה לטפל בכל תחומי השידור כולל שמע, נתונים ווידיאו. ברשת פס רחב חייבים להשתמש במורמים (5וח006!/). לחיבור כל ההתקנים, מכיווך שהפס הרחב משדר רק כצורה אנאלוגית. השיטה המתחרה ברש" תות מקומיות הינה פסיצר ₪8500800. תקשורת פינברון בינארי 6 ראשי תיבות של חסווגשנהטותנחסכ) פטסהסזמ6מע5 עגּמ1, ראח. הערך טוזץ זז "נטרוק": 1061804 8אטטט/ הסנגסותטווהוחססט!ט 1 0ו885.. זוה תוכנית תקשורת למחשבי יב הכתונה כרמתדסף ומחייבת. ירע מעמיק במערכת המחשב והתקשורת. שיטת גישה בתקשורת יבמ זכרון בועות 160( 016טט3. השם המדויק הינו זכרון בועות מגנטי והכוונה לסוג של זכרון אחסנה שבו הנתונים מקודרים בצורת בועות על סרט דק של סי ליקאט מננטי. קיזמה או איחקיומה של בועה במיקום מסויש יכולל לייצג סיפרה בינארית"ביט. גילוי הכועות נעשה על ירי רגש מיוחד. המייצר אות אלקטרונית כאשר בועה חולפת מתחת ראש הקריאה שלו. הזכרון המגנטי שומר את תוכנו ללא מקור מתח, בדומה לתקליט או סרט; הוא מהיר יותר מתקליטונים גמישים ואף ממרבית התקלי. טים הקשיחים, וגם יקר יותר מהם. כיום, השימוש העיקרי של הזכרון. המגנטי הוא במסופים ובמחשבים ניידים, במקומו ‏ של התקליט, כדי להפחית במשקל ובתקלות, מכיוון שאין צורך. במנועים ובתנועה מכנית. זכרונות מגנטיים בהווה מכילים 92% להתקן. בעתיר הקרוב ביותר יהיו הַתקנים בני יותר ממיליון סיביות. לשבב. חוצץ, אוגר ב שטח אחסנה המשמש לחציצה ולאגירה. זמנית של נתונים, העוברים בין מחשבים ליחירות היקפיות שלהם, כמו מדפסות. בחוצץ נאספים הנתונים המועברים בין יחידות ציוד, הפועלות במד. הירויות שונות, כרי להתגבר על הפרשי המהירויות ולאפשר העברת הנתונים, בלי לאבד חלק מהם ו/או לעכב את הציוד. המהיר"יותר. "באָג'(שיבוש) ב מושג המשמש לציון שיבוש בתוכנית מחשב במערכת, או גם תקלה ברכיב חומרה. כאן מקורו של הביטוי לרַבג (לנפות): להריץ את התוכניות ‏ שוב ושוב ככברה, עד שמלאכת הניפוי (פחגעקטט6כ!) הושלמה והשיבושים נגוזו. דיבוג: ניפוי, פשפוּש.. ברוּכָה ה מישג המתייחט לתוכנה (ומתאים גם למרכיבים אחרים) שהספק פורכה יחר עם החומרה. כחלק מהמערכה. ואינה ניתנת לרכישה בפני עצמה -- גם מחיר משלה אין לה. לתוכנה הנמכרת בנפרר יש מחיר משלה; היא אינה כרוכה אלא פרומה (6106חטטח₪). ערוץ, אפיק ו קבוצה של חיבורים אלקטרוניים מקכילים הנושאים אותות בין רכיבי מחשב או התקניו. הערוץ הוא נתיב משותף לרכיבי החומי ונקרא גם %תוחד או [סהמפח-) במחשכים הגדולים. כאשר מדובר במחשב הכנוי בארכיטקטורת אפיק, או. בארכיטקי. טורת ערוץ, הכוונה היא שהמעבר או המעברים), הזכרון ויתידת. הבקרה של הציוד ההקפי, כולם מחוברים ביניהם בערוץ משותף אחד או יותר. שני ערוצים נפוצים הם ערוץ הכתובות ₪305 446705 וערוץ הנד תינים 88 גוגכ. במיקרו מחשבים, לוח"אם (010106008%4) מכיל את הערוץ המקשר ביניהם את ליחות המעגלים המודפסים.. מכונת עסק מושג שאבר עליו הכלח, אולם הוא מופיע עדיין כחלק משמה של חברת המחשבים הגדולה בעולם, חפט |אחסגוגחזפוח1) 18% (65ה1861/.: מכונה. עסקית. היא כל. מ המבצעת פעולות. משרריות להוציא מחשבים עצמם. כגון מכונות כתיבה, מכונות = | חישוב, צילום, ביעור מסמכים, הכנת קפה, נוכחות. מחורר, מחלץ פקקי שאמפן. שו פפטחופט גראפיקה עסקית תרגום של מידע ונתונים לגראפים ותרשימים. בדרך כלל, צורה חזותית של מידע עדיפה על מלל ומספרים, מכיוון שהאנשים רגר לים לחשוב במונחי תמונות. הגראפיים העסקיים המקובלים ביותרר הם עקומות, תרשימי עמודות ותרשימי עוגה. פפשחופטם = מלתא דבית"מרקחתא מילת סלנג המתייחטת למילות ענה של תחום המחשב, הנשמעות. כה מוזרות וחסרות מובן ושבלקסיקון זה אנו מנסים להסבירן. הדיר. טות נוהגים לעשות שימוש מרובה בעגה מחשביסטית זאת ("ממי. קיבלת את האינפוטים שלך, גרשון?") ובמשך הזמן מקבלים איזון. בית 6 מספר הסיכיות המשמש לייצוג תו אחר. בית אחד מורכב משמונה ספרות בינאריות (סיביות). הבית משמש גם כיחידת מידה לגודל. זכרון המחשב ושטחי האחסנה בתקליטים, בעיקר. זיכרון (או אי סון בן 64% משמעו שקיבולתי הבוזמנית היא של 65,536 תווים. קיבולת בת 64%18 פירושה איחסון בוומני של 64 מגאיבתים, כלומר פי 1000 יותר מקיבולת של 64 קילויבתים. 1%8 אינם 0 נבתים ממש, אלא פונקציה בינארית של כמות בת 1,024 בתים, כלומר, פאלף בתים. ו אצלנו תנוצא: שרות גיבוי טכני יעוץ מקוצועי אמינות (168יי או- אחטם) % % % א 2 בתדריות של קוזואו (8 דופ). 2% 80% מס 8 עבור 88810 4% עבור. ה"סדואס!א) עוד 46 ואה משמשים עבור מיתוג החומרה. 48% 8/0 ניתן להרחבה. בעז. ת כרטיסים עד 54%. %< שורות ו"%0 עמודות ברזולוציה של 8 אפשר להעסיק 16 צבעים. ברזולוציה של 280192 אפשר להעסיק 6 צבעים קול רמקול פנימי. שפות: בעזרת כרטיסים אפשר להגדיל את. אפשרות המחשב להעסקת שפת ,808 01 ווק, 060 50818, 50ו. למתשב. ישגר ₪ 0188850081 פניכיי. שפרת. וסטות אפשרי ע"י שילוב של כרטיסים ותוכנה, חיבור לרשמי;יל (800 1200) ולכונני דוסקים בתצורה מכסימלית של 6 או 10 במחשב 8 80278 להרחבח עבור ציוד. הפי כמו כן שקע טתאים לדוושות מי)יזק 011081 40%. חיבורים לד 008 ומדפטיו: נעשים בעזרת. כרטיסים. למחשבים תואמיש 80 ישנה גישה לכמות עצומה של ינוכנה בכל הרמוו: ומכל חטוגים: לימוד, שעשוע. מטוו"ייה חומרה חיצונית רבה פותחה עבה. ה" = וקא כמו כרטיסי מוסיקה וקול, עטי אור, מדפסות, מפות זופ וכו'. הספרות. והתיעוד מצוינים מיקרו מעבד. זיכרון פנימי מסך וגרפיקה: ציוד נוסף. חערות. 0 עץ2 5 ןוקק מקבוצת מלל החברה הגדולה בארץ למחשבים. מחיר הכרות לחידה בסיסית -.099 8 >מלט מ.ל.ר. נ. אלקטרוניקה בע"מ רח' כגרת 5!, בנ'י ברק מחלקת מחשביס טל 02/708174-5). 27 40317969 | | אכיזריס אנו מציעים מבחר גדול של תוספות, אביזרים וכרטיסים שונים מחירון כללי חומרה % מחשב אישי 64% מחשב אישי מוניטור ירוק *12 מוניטור צבעוני "14 כונן דיסקים 716% צ10 (ידית משחק) = מודולטור (חיבור .. שחור-לבן) מתאם לכונן כרטיס-2-80. כרטיס 858-232 כרטי שפות (4025 (1.4146001) כרטיס 0101815780 כרטיס 1 כרטיס 100-488 כרטיס חיבור מקבילי כרטיס אסילוסקופ 1117א50 דו ערוצי דיגיטלי כרטיס גנרטור פונקציות 1112א0.01 עד 581112 מדפסת .1 א.כ) ,מיקרוליין 80" מדפסת 41.08 81%7 40 תווים תוכנה המחיר לדיסקט עם משחקיםם -25 | 8% ליח' ולתוכנה אחרת. 6 5 ליח' 1% המחירים צמודים לשער הדולר ביוס ההספקה בתוספת מע"מ. ל אפשרות להנחות בקניה מרוכזת. + אפשרות לתשלומים נוחים. תוקף האחריות הינו 6 חודשים מיום הקניה. לו תנאי שירות לפי 1% מערך הקניה לחודש. 3% כתיבת תוכנות ספציפיות לפי דרישת הלקוח. מ.ל.ר. נ. אלקטרוניקה בע"מ רחי בגרת 15, בכו-ברק = מחלקת מתשניש. לפרטים נוספים נא לפנות לאנטולי גרשנזון, מחלקת מכירות מחשבים, 796927 -- 03-708174 שממטמהאטתמקששה התעמ מעב בסאי< = 7 כ ממעממקחדלה 7 :9-21 המחשב" 6 ' סידרת מאמרים זו נדון כוצד לנצל את מחשב 29 סוי לשימוש מתקדס ונוח. דברים אלו, שלמדתי ע"י עבודה על המחשב, קריאח. בחוברות וירחונים או פשוט דבריס שעברו מפה לאוזן יכולים לשמש. רבים כאלו חרוצים להתקדם בשימוש ב"סוא. לא פעם קורת, אחרי שהקלטת על הקסטה שלך תוכנית אחת או מספר תוכניות. אתה מנסה להריץ+ את התוכנית או אפילו להעלות. אותה, היא לא "עולה" או לא פועלת, או שפועלת אך לא כמו שראית שפעלח כזמן שהקלטת אותה. לא פעס קורה, שאחרי שישבת עלי תוכנית הרבה זמן, ואתה מפרסם אותה ברבים, חוזרת אליך התוכנית או שאתח מגלח אותח אצל חבר כשיש לח שם חדש, צורחה 6 חדשה, ואפילו בעלים חדשום... אם אתה אחד מאלה, או טתט אחד שמתעניין בדבריס שאולי חדשים לו, כדאאי לקרוא חלק זה מהסדרה של השימוש בדסוא. הקלטות של תוכניות והגנות עליהן השימושש כ-6-20ו ערן בן-שחר 1. הקלטת תוכניות מן ה-סוש ל-דפק ולהיפך להקלטת תוכניות מן ה"סוו ל"זפפ יש מספר שיטות. אחת מהן חיא זו: > עליך לרשום ב"זפפ (לפני הקלטת התוכנית של הדסוו) שורת 0, ובה שפח (ואפח ס) > לאחר שכתבת את השורה 0, הקלט את התוכנית (של ה"סוע). > לאחר שהתוכנית הוקלטה, עליך לרשוס, לפי הדרוש. כשהתוכנית הוקלטה מן ה"סוו הסטנדרטי: 16 102 פאס כשחתוכנית הוקלטה מן ח"סוץ > קסטה של 6: אינך צריך לרשום. דבר, כשתתוכנית הוקלטה מן הדסוץי + קסטה של >8, או 6ו, אד 2246 ור > לאחר שרשמת את ה"פאספ הדרוש, עליך למחוק את שורתט(ע"י כתיבת 0 והקשת אאטדפה). כעת התוכנית מוכנח כאילו שהוקלטה והודפסה ב-זפפ אך לא לחרצה. כדי להריץ או התוכנית עליך לשנות את כל היפאסק הקשורים. למסך וכו', שיתאימו ל-זפס. 2. הקלטת תוכניות מן"של ה-דפק ל"סוץ כדי להקליט תוכניות מן ה-זפק ל-סוץ אין צורך לרשום פאספ. כל שעליך לעשות הוא לשנות את ה-אס9 חקשורים למטך, וכור, דר שיתאימו לסו 3 הקלטת ה-וח (8950) + כתובות זיכרון שונות ישנ מספר רניסטרים שבעזרתט יכול המתכנת לקבוע, עד איזח נקודת זיכרון תיכלול ההקלטה. אנו נתייחס רק לטניים כאלוו המחשם'0י כאשר אתה כותב תוכנית בבייסיק, ישנו מעין "מחוג" קטן. שמצביע על סיוס התוכנית (השורה האחרונה), כלומר: כל שורה שאתה כותב, המחוג זז קדימח, וכל שורה שאתה מוחק, המחוק זא אחורה (הדבר לא קשור רק למספר השורות, אלא גם למספר הספרות והפקודות). מחוג זה קובע את ה"גבול" להקלטה. כלומר, כשאתה מקליטי תוכנית (פטאפ), כל נקודות הזכרון שלפני המחוג, יוקלטו. לפני ההקלטח (54/5) יכול המתכנת לשנות את. הערך של הרגיסטרים האלו (כלומר להזיז את המחוג קדימה), וכך להקליט נקודות זיכרון שונוות ואחרות מלבד התוכנית ב"סאם. את המסך והכתוב בו ואו חלק ממנו), את צורות הגרפיקה הגבוהה (פפה אפוא) ותאורטית אף צבעים וקולות (כדאי לכסות!). הנוסחא ל"הזזוג המחוג" ברגיסטריס .האלו פשוטה מאוד: 56 +(956/כ)1א/-פ ,45 אס (286/)דא .48 פאס כשבנתון ; אתה מציב את נקודת הזיכרון שעד אליח תיכלל ההקלטה. לדוגמה: להקלטת כל הכתוב על המסך, יהיה 8165-פ (נקודת. הזיכרון האחרונה על המסך), וערכם של הרגיסטרים יהיה: 452400 אס דע: כל ש"פ גדול, ההקלטה תהיה רוכה יותר, הערה חשובת: כיון שהערך של הרגיסטרים האלו ישאר לאחר שתקליט ותנסה להעלות את התוכנית מהטיים, התוכנית לא תרוץ. לכן, עליך לרשום בשורה הראשונה של התוכנית (לפני שאתה משנה את הערך של הרגיסטרים להקלטה, ולפני שאתה עושה 5%5): 6 45.06 אספ, להקיש אהטזפה, ולשאול (מחוץי לתוכנית. 0 או המספר הראשון שבא בתשובהאתח שם/מציב במקוט 4% 400079 ו ו 0 0 (בשורה הראשונה) ואת המספר השני שבא בתשובה ב"מ (ההסבר לכך פשוט: בכדי שהתוכנית תהיה כשרה להרצה, עליך להחציר את ה'מחוג' חזרה לסוף התוכנית ב"8%96). דע: תוכנית שהפעלת בה שיטח זו של הקלטות, קשה לשנות, וכך תהיה לך על התוכנית מעין הגנה, שעם מעט מחשבח תוכל לפצחה (חשיטה לכך פשוטה, ורבים בוודאי יודעיס אותה, אך כדאי לא להזכירה כדי לא לגרום לך לפצח תוכניות של אחרים). דוגמה של תוכנית שמקליטה את עצמה ואת הציורים האקראיים. שעל המסך (ז הצורות של 865 אסא -7-7]7-7"7"7"7---------- ש / 50% סו שה5 את סאפם 05 .מפק אשת כ יי זוא 5 3 5 7 ה ודוי הס הו :6, 30720א0?: (128> (1) פא) דא , ולאס 7 0+ (6%ח). דוו שטא (אאסם 13) [שוסווי הוואת 8 509 פווד ו דהגת ₪ 100% אק ששא5 סד 1/8558 :5/0185 0 "יפ 0 פשאפישעה5 זו הערות ועצות להרצת התוכנית א העתק את חתוכנית בדיוק כפי שהודפסה, כיון שהוספת אות, רווח או יותר יגרמו לערך של <₪ וע (ערך הרגיסטרים) להשתנות, וכך התוכנית לא תרוץ. ב לאחר שתדפיס את התוכנית, והיא תרו בפעס הראשונו יתכן שהמחשב יכתוב הערת חוסר זיכרון בשורה 9 (זס זטס? 08 זהסואפוא). אל תתיחסי להערה זו. פשוט כתוב שוב אטף, והתוכנית תרו מהתחלה עד הסוף כרגיל. הסיבה לכך היא שיש לנקות זכרונות לאזר הכנסות הערך. לרגיסטרים האלו. הפעלת התוכנית. * לאחר כתיבת הכותרת, יחכה המחשב שוב ושוב עד שתילחץ על מקש כלשהו. אחרי כל לחיצה על מקש, וצייר המחשב צורה גרפות, ראנדומאלית. + לאחר מספר שורות של צורות; יבקש המחשב שתילח על. , להקלטת התוכנית, ז חלק מהמסך. > לאחר גמר ההקלטה, סגור המחשב, והקלט את התוכנית. + בזמן שהתוכנית נקלטת, יצייר המחשב על המסך כל מה שהיה כתוב עליו בזמן ההקלטה 5%/6). אך לא את כל הצורות הנך רואה. צאת כיון שהן מצויירות בלבן. אס רצונך לראות אותן, עליך לענות את צבע המסך (למשל ביפאספ. 8 1 במקרה והתוכנית לא פועלת, או שהיא פועלת משונה, סימן שיש טעות בהדפסה (או בחוברת), ועליך או לנטות לתקן. הטעות (שלא תמיד תצליח לתקן) או להדפיט מחדש את חתוכנית (לא נורא;... רק 12 שורותן 4. הגנות על תוכניות: תאוריה * אדם אשר מנטה להגן על תוכנית שתיכנת, עושה זאת בשל. מספר סיבות: (1) הגנה על זכווותיו על התוכנית (שמו המודפט בה). אדם הרוצה להגן על זכויותיו בתוכנית, עושה זאת במספר 1 שיטות. המקובלת ביותר חיא: גרימת אי יכולת שינוי חתוכנית. שאה) כדי למנוע מחיקת/ העלמת השם. 2) למניעת חרצת התוכנית, אלא ע"י קוד או סימן שעל האדם. המרי להכניס למחשב: לדרך הגנח זו אין כמעט תועלת, אלא אם: האדס הנוהג בה יודע כיצד לגרום לכך שלא יראו על גזף התוכנית. את חקוד, אחרת כל סקרן יכתוב זפוט ויציץ מהו חקוד שעליר לתקתק. (3) למניעת שינוי התוכנית. אדם הרוצה למנוע שינוי חתוכנית עליו רק להשתמש בשיטת התקלטות שהסברתי בפרק חקודם (פרק 3), דבר המונע שינוי התוכנית לפני חהרצה בלבד, וכדי למנוע שינוי חתוכנית אחרי. החרצה, עליו לגרוס שמקש פופו קספ חן לא זגיב (דבר שנית, לעשות ע"י הכנסת ערכים חדשים למספר רגיסטרים). * החסרון בהגנות על תוכניות הוא שאדם חיודע כיצד להגן על תוכנית, יודע כיצד לפצח תוכנית של אחר. . הגנות על תוכניות: מעשית החלטתי להתמקד בטעיף זה על הגנות של "כיצד לא ניתן לט. התוכנית" כבסעיף 3. התאוריח כבר מוסברת. כל שעלוכם כעשוה. הוא להכניס. את הרניסטרים לתוכנית, ולהשתמש בשיטת ההקלטות כבפרק 3. אחד מהרגיסטרים הללן הוא זה ש הג'ויסטיק, אשר יש להכניס בו את הערך 0, אך חוא אינו שימושר למטרת הגנות מסיבה פשוטה: לא רק שהוא מנטרל את מקשי -.= קסופ ללפוסשטה, אלא ג את כל שאר מקשי הלוח מקשים. לכל המעוניינים והסקרנים, הרגיסטר הזה הוא 0 ,37154 אס2 ואם אתם לא מאמינים אתם יכולים לנסות (התוצאות. לא באחריותי. מכיון שאמרתי שרניסטר זח אינו בשימוש למטרה של "תקיעת. המחשב, עלי להכיר שניים אחרים שביחד עושים את אות: פעולה, מלבד ניטרול כל מקשי הלוח מקשים. רגיסטרים אלו גורמים לאי הגבת מקשי פסדפ אטח ו"פהס: ושאר המקשים פועלים כרגיל. רגיסטרים אלו נמצאים בשורות + 1071 שבתוכנית הבאה (אשר מדגימח כיצד ניתן לבטל חשפעה דפ אטח ורפחםד5טה). . -7--7--------------- 5 א ימס רו יסווספיי (4) 506 (1%7+)אאט. דא ב "יוא 507 אטף סא סטיי (88) אד (85)19ם. דא +588%ד5 |559856 194:86%, 5 0 8657086 = או ופסא (132) 138 (19) פא מ 1 ה אסא" (183) פד (19) אס דאר דאוחל: "א הסטהק 5806 סד" (146) 5האס"פ"י (0) פהאם. דאר דאואק: אטחל פא סד.. ." (146) אשיי (60) הס דאר ישוע 01056 סד. -..- -."(106) "סי (85)60ם. דאר 0 6ופווד'"י-ה 391% ד אפאדיטי מא סו 8.8 אייששה5: 01.6 אסאדייפיי-5 2 לפ אסאדיט. זוואה 5 (085)00 דוק הפא דא | :0/5 דר- ואס: (19) 5פאם. דאר " יוסם 0ד צפא ואה דוה אאטד5ה: ו 198 דו 9:0 ל-וש9ץ5 בעורה 19 בתייחט באחך המאמרים הבאים אס - באתי לסטיבן להתייעצות. היקריורה" של סטיבן כטעץ תיכנות במרכז המחשבים של אונדיאנה הייתה לשם דבר. לא רק. אנ באתי לחיעזר בשירותיו; אף מתכנתים מהמחלקה. לתיכנות. מהנדסי מערכות. ופרום" סורים לתיכנות היו מתיועצום איתו. אביג שהע-- סיק אסיסטנט תיכנות בשכר קבוע, פיטר את. האסיסטנט שלו. וסטיבן = בגמל 12 = עבד במשרה זה. למותר לציון שחיום טטובן הא מתכנת ודוע בארצותזְהבּרית. באותה תקופה, כאשר היותי מבלה. 12.20 שעות ביום במרכז המחשבים של אנדיאנה. שמתי לב שסטיבן, למרות היותו מבריק במיוחד, לא היה הילד היחידי שהסתובב במרכז המחע" בים. של האוניברסיטה. ילדים מספר, בעיקרר בנים של פרופסורים ‏ ושל אנשים בכירים | באוניברסיטה. היו מסתובבים במרכז זה והרגיש. בו ככביתם. חלקם עסקו בתיכנות רגיל, וחלקם -- באותה "מסורת עתיקה" של. אנשי מחשבום = בתיכנות משחקי מחשב של אוונה תקופה. זכורני כי באותו. זמן הערכתי מאוד את חיישה האמריקאית" הזאת, רחבת האופקים, |המתירח לולדים בניל ביתספר יטודי להימצא: |במרכז המחשבים ולספוג את האווירה שבג. תמהתי אמנם. מוו יקרה לילדים אלה בבגרותם. |אך במשך הזמן עסקתי בבעיות אחרות וחדלתי להקדיש לנושא זח מחשבה רבה. ויצנים רגוטונים בישראול. בשנת 198 חזרתי לעסוק בנושא זה של תוכנותת על"ודו ילדים במרץ רב. באותו זמן תח המחנדס. משה ארוך את מעבדת התיכנות שלו באילת. המעבדה נועדה בתחילתה ללמד מתמטיקה לול" דים בעזרת מחשב. אחר"כך הפכה להיות המרכז. לתיכנות הגדול ביותר לילדי אולת. מכיוון שה | הפתשם"שי שנת 1970 השתתפתי בקורס של פורטורי למתקדמים באוניברסיטת אינדיאנה. באותה תקופה הייתה פורסרא במיוחד באוניברסיטאות, מה טבייסיס חיא כיום - השפה הבסי- סית לתיכנות. לידי ישב ילד בן 11, סטיבן סקנטוני, בנו של פרופסור סקנטוני (חידוע בתחום הסוציולוגיה של המשפחה). סטיבן, שהתגלה במשך הקורס כילד מבריק, לא חדל למשוך את תשומת לב כל משתתפי הקורס. בפרוייקטים שערכתי במשך הקורס הסתייעתי בו ; אחרזכך | | במשך ארבע שנות עבודתי באוניברסיטת אינדיאנה, בכל פעם שנתקלתי בבעיה קשה בתיכנות, ילדות ותכנות ד'ר אמנון טול היה. אחד הטיסיונות. החלוציים באר בתחום. התיכנות. לילדים, לווויתי אותו בעניוץ רב. ואף שכנעתי הזרים רבים מידידוי, שישלחו את ול" דיחם למרכז. היום ולדים אלה הם בעלי שתי שנות ניטיון בתוכנות מחשביםם. בשנת 1982 שבתי ונתקלתי בתופעה של תי- כנות. עליודי ילדים, אך הפעם הייתי מוכן לקראתה. באותח שנה ניהלתי את מעבדותת התי- כנות לנכים במרכז לשיקום מקצועי שליד 'בות. לועשטיייף. כמח מעובדי המרכז חביאו את ול- דיהם באופן קבוע בחופשת הקוף לשחק. במ" חשבים שבמרכז. בזמן שהמחשבים היו פנויםם. נוכחתי עד כמה היו ולדים אלה מרותקים למחשבים, והחלטתי שהניעה העת לעסוק. בכך באופן רציני. בקי ?198 חל מפנה בתחום התוד. כנות לילדים בישראל. באותו זמן כבר התנהלר כמה מרכזי מחשב לולדום, אם כו רק במסטר מצומצם.. לאור נסיוני בהעברת קורטים רבים לעשרות. רבות של ולדים בגילים שונים ובאאורים שונו. אנסה לנתוז במאמר זה כמה מאפיונים פסוכולו" גיים וסוציולוגיםם של הנושא. אופטנים של ילדו מוזב. התופעה הראשונה הבולטת לעין היא, שילדים. אלה באים ממשפחות של המעמד הבינוני ושל. השכבות המבוססות באובלוטית. לתופעה. זר טיבות אחדות : (א) מרכזי המתשב לנוער ממוק- מים לרוב. בסביבת מנוריהם. ואינ נפתחים. בדרך כלל, באזורי מצוקח; (ב) המודעות ה של ההורים וחן של הילדים לחשיבות המחשב גבוהה. יותר בקרב המעמדות הבינוני והגבוה. מאשר במעמדות אחרים באוכלוסיה; (() המתסום הכספו - המעמסה הכספית לחינוך הילדים קלה, יותר בשכבוח המבוססות של האוכלוסיה. התר. פעח הענייה הבולטת היא שרוב המתכנתים. הצעירים הט בצים. אמנם. ברוב. הקורסים. שלימדתי השתתפו ילדות אחדות. אך הן היה במיעוט. בקורסים אחדים השתתפה בת אחת. בלבד בכיתה של בנים. זוחי תופעה מעניעת, כי. דווקא בשוק. הישראלי אומדים ‏ את מספר| המתכנתות בערך ב"3/ג מכוח האאדם בארץ. חלק. מהמתכנתות הן מצטיינת במקצוען ; העבודה היא | אידיאלית לנשים המעוניינות בעבודה. חלקית . און בעבודה זו מאמץ פיזי אלא מאמ שכלי. בלבד, ומה גס שהיא מאפשרת רמת חיים גבוחה. מדוע. אם כן. אין חנערות הצעירות מציפות את הקורסים לתיכנות המיועדים לנוער 1 כאן המת-. סום איגו כספי אלא פסיכולוי. נראה שהן הול- דות והן הוריהן ‏ אינם מתייחסים ‏ כראזי. לחזדמנות: הגדולה שניתנת לח לרכוש בילדות. את מקצת התיכנות. ואולי עולם. הדוגמנות. המשחק בקולנוע ובתיאטרון והמוסיקה מהווים, אתנר גדול יותר לנערות צעירות ולהוריהן. התופעה הבולטת השלושית הלא האונטלי-] גנציה' הגבוחה של הילדים העוסקים בתיכנות וה-. הישגים חרבים שהם רוכשים בהבנת המושגים | חיסודיים של המקצוע. אבא דוגמח מעבודתי:| כאשר לומדתי במקבול כותה של בייסוק מתחי- לום למבוגרים וכיתה לולדים בגיל 15-22, למדו הילדים את מושגי היסוד של שפת הביוסיק במד חצית: מהזמן שנדרש למבונרים כדי להתמצאן בשפה זו. כאשר ראו המבונרים את הישגי הולז דים בקורס חמקביל, חשו חלק מהם תחושת תבוסתנות, והחליטו לנטוש את חרעיון של ת-. כנות כקריורה שני נושא האינטליננציה של חילדים ברכישת רא מקצוע התיכנות מעניין כשלעצמו: א. המקצוע. כפו שהוא. יוצר סלקצוה עצמיתי ומושך. אליה בגלל אופוו. אנשים אעטליגוטיים. אנשים שאונם. אינטליגנטיים נפלטים מהמקצוע במהירות. ד שום שכדי לחיות מתכנת טוב צריך אונטלוגנציה גבוהה. האווירה במקצוע היא תחרותיתי מאוד. למתכננים הטובים. הן באר והן בחורל. וש אפשרות להגיע להישגים גבוהים מאוד ולזכות בתגמולים כספיים נאים. ב. בדרך כלל, גם האגשים שמלמדים את הילדים הם די אונטלוגן- טיים. ואין לח סימפטיה רבה לילדים שאינם אינטליגנטיים. בניגוד לבית הספר חיסודי. שבד ילד אינטליננטי מהווה איום למורה. חרי כאן הוא זוכה לנמול ולשבחים הן ממוריו והן מחבריו ג: ילדים אאונטליגנטיים במיוחד סגיעים להישגיםם מקצועיים גנוחים תוך זמן קצר. והס יכולים ליד טול חלק בפרוייקטים שינים ואף לקבל שכרה |שחוא גבוה יחסית לשכר ילדים. הם עובדים כעוזרים ‏ למכירה בחנויות ‏ מתשבים; כעוזרי חוראה וכמתכנתים (בין אם כחלק מפרוזיקטים. גדולים ובין אם כמתכנתים זחידים בפרוייקטים. קטנים). כבר נתקלתי בנערום. צעורום. שעשר פרוויקטים בתיכנוח והשתכרו כמה מאות דולרום. על עבודתם ז. קיימים חילוקי דעות. אם רצוי ואם חעוכי הדבר לחקנות ליכדים מקצוע שבעזרתו חס יכו" לים, כילדים, לדרוש כסף רב תמורת עבודתם. לדעתי. יש ערך חינוכי רב בלימוד נושא זת. כאשו אנו חיים באינפלציה של 150-130 אחוז לשנה. וכאשר העלות של רכושת צווד מחשבום באר כפולה מזו שבחו"ל. חרי זח תיובי שחילד או הנער. האנטליגנטי ‏ יממן חלק מהצווד ומהקורטיםם בכוחות עצמו. ולעתיד הרחוק יזתר אף יוכל להב* טיח הכנסה נאה לו ולמשפחתו. בחוף. לארץי ידועים מקרים של "ילדי מחשבי; המוסיפים סכוס. |ניכר לתקציב המשפחתי, ובכטוז מקרים אף לימודי תיכנוי והאזנטליגנציה משתכרים הרבה מעל להוריהם. כוצד משפיעים לימודי התיכנות. על האונטלי- גנציה של חילד 1 אינני מכיר מחקריס בנושאו אולם אני יכול לנתח את תחום התכנית ולראות. כיצד מאפזינים שונים שלו עשויים לעזור בפיתות. האינטליננציה של הילד, התכונה הראשונה שחילד לומד לפתח כאשר הווא עוסק: במחשבים. היא גמישותי מחשבתית: הילד נוכח. לדעת. כל ניתן להשיג אותו פתרון בדרכים שונות ומשונות. וכי און פתרון אחר ויד שהואא לבדו המוג כך בונה לעצמו חילד את היכולת לתקוף אותה בעיה. מזוויות. ראייה שונות. תכונח נוספת : חשליטה. במחשב ויכולת התיכנות. מקנות. לילד הרגשת. ביטחון וכן מעניקות לי את האפטרות לראוו? את. עצמי כמי שמסוגל לשלוט בסביבתו. את תחושת. השלוטה במחשב וכל הילד להפעיל מאוחר זותר. הן בשליטה במכונות אחרות (ועולם העתיד לחיה. מכונות ‏ ממוחשבות ורובוטיס) ‏ והן בחחוס החברתי. תחום אחר. שחשיבותו ראשונה במעלה הו התרום: האצאליטיילאגי. הילד לומד לנתח בעיהה מבחינח. אנאליטית. ולתקוף אותה שלב אחרי שלב. הוא לומד לבנות תוכנות מקטעום"קטעים. ולהרכיב אותם לשלמות אחת. כמו כן הואא לומד את העקרונות של השערים הלוגיים (,אא 0 0) ואת השימוש בהם. עקרונות אלה מהזוים: בטיס הן לתיכנות המחשב והן לבנייתת החומרה. של המחשב. כמו כן . העקרונות של המתמטיקה. הלוגית הם הבסיס למתמטוקח הרגילה. שאו משהמשים בה בחיי היום יוס. לא פחות חשוב הו התחום הגרפ ילדוםם שלומדים את הגרפיקה של המחשב מתחילים | לצויר במחורות. רבח בתים. ספינות. שודדיים, מטוסים. תותחים וכיוצא: באלח. השומוש בגר פיקה של המחשב דורש התמצאות במרחב דר, ממדי ולפעמים: בתוכניות מלוחדות. ג התמצאות. במרחב. תלת-ממדי. או רביממדי.. הולד. לומד להשתפש בצורים א רצ וכן על"ודי פקודות של. 18 -- רוא לוטד להשתמש גכ בציר האמ ור. כול לשלוט בזמני הופעתן של דמויות מסוימות על. המרקע בדומה לגרפיקה של המחשב לומד הילד לש לוט גם בצלילים שהמחשב מפיק. הוא וכול לכתוב תוכנית שתנגן מנגנות שונות אד להפוך את מקשי המחשב למקשי פסנתר או אורגן חשמלי. ואכן. קיימות תוכניות שונות (לדוגמח - התוכניות פ0קוחסר) 3186 3090 אפור על מחשבי ה-שפק) אטר בעזרתן לומד חילר לתכנת מוסיקה בצורה מתוחכמת מאוד. ויש תר. כניות המראות לילד = בהצגה גרמות = את גובה. התויים: שאותם הדא תוכנת. און פלוג. אם: כ שילדים בעלי נטייה מוסייקאלית נמשכים לסוג ות של תיכנות ומסוגלים לשבת. שעות. ולעסוק. בחיבור תוכניות מוסיקאליות שונות. מטוזס אד לא רס תוצסת. אנו מכירים שני סונים של משחקי מחשב > | משחקי ינעולה' ומשחקי מחשבה. במשחקי הפעולה חשונינם מופזעות על המסך דמויות. ותפד. קידו של המשחק הוא לחסל אותך בעזרת "כל משחיתי אר להיחל מטירה שמורה. או לצאו לדורקרב ‏ מאיים. וכדומה. לכאורת, האספקטי החינוכי כאן אינו בולט אך על"ידי משחקום. כאלה אפשר לפתח קואורדינאציה בין היד לעי הבית ברח' יניו טנ:.חיפה | בואו ונעשה הכרות מהירה = ] ינסטרומנטס 99 וד מבחר תוכגות מגווגות: מערכת כוללת להנה"ח ב5175 לחודש. ות ממערכתת חיון מחשבים בעים. | | שיווק והניצות מיקרו מחשבים בעברית! דרך יפו ט3. חיפה. : / טולפון 863353, 04-645822 כל הרוכש מחשב מקבל ספרון יום יום רצוף מ- 09.00 עו תפעול והדרו לל + (כולל יום ג') זפעול והדרכה הכולל את ל | יסודות שפת ה-845/6 | פתוח גם במוצאי שבת. = חיון מחעובים בעים שיווק והפצת מיקרר מחשבים 56 40 הפחטם', וזריזות מוטורית. (בסרטו האחרון של אסי דיין. "בחינות בגרות", רואים כיצד מנוצח האב בסדרה. של משחקי מחשב מסוג זה על"ידי בתו בת חשה מונהן במשחקי החשיבה האספקט החינוכי. ניכר. וברור יותר. אדגים את בשני משחקים ידועים = נחש מה מספרי' רר"בוליפגיעהי. במשחקים אלה על המשחק למצוא את המספר שהמחשב יוצר בצורה. אקראית. את המשחק הראשון אפשר לפתור בעזרת אסטראטגיה. הידועה בתאוריית. קבלת ההתלטות. בשם "אסטראטגיית החצייה: הילד יכול ללמוד אותה תוך כדי משחק. במשחק *בוליפמועה" על הילד להפעול שורח של. אסט- ראטניות לוגיות במטרה לנחש מספר בן ארבע. ספרות. השימוש במשחק מחדד את הצד הלוגי של המחשבה, ואני ממלץי עליו בכל לב. און ספק, שילד הלומד כיצד למצוא את המספר שעליו חושב המחשב בחמישה מהלכים באופן שיטתי בסדרה של משחקים כאלה הוא ילד אינטליגנטי מאוד. מחטב במוחה נוסף המחשב מסיוע בשני מקצועות יסוד. שהם "עקב אכילס" של התלמיד בישראל, אנגלות. ומתמ" סוקה. ואשר אין צורך להכביר מילים. אודות. חשיבותם הרבה בהכנתו של כל ילד לעולם. העתיד. ‏ מסתבר. שלדיט רבים, ‏ אשר רצו להתקדם בתחום המחשבים, נאלצו, אגב אורחא, ללמד עצמם אנגלות [כי אנגלית בסיסית דרושה לכל תכנות ב"בייסיק) וג קצת מתמטיקה. עד לאחרונה חייתה רוב הספרות בנושא המחשבים. באנגלית בלבד, ומעט הספרים שחופיעו בעברית נועדו למבוגרים. בכלל, בעבר נכתבו רוב ספרי המחשבים בשפה טכנית ומטעממת מאוד. ורק לאחרונה אנו עדים להופעתם של ספרים -- באנג" לית ובעברית - שהם גם קריאים וגם משעשעים, ומתאימים בחלקם גם לולדים צעירים. מעל לכול, המוסיוואציה הרבה שמגלום הילדים כלמו לו- מודי המחשב וההנאה הגדולה שהם ממיקים מכך. מראות לנו. שהקשר ביך לימוד לשועמום, שנראה. כאילו מחויב המציאות במערכת חלימוד הפורנד. אלות. אינר כזה באמת. אפטר ללמוד וליחנותת ואת זה מוכיחים יום *ום אלפי ילדים בארץ ובע" ולם במגעים עם המחשב. חסרונוי חסרונול. זנחו את לימודיהם ונצמדו למחשב בלבד. למרות. הגיוון שבשעשועי המחשב, רצוי שהילדים יקדישר מזמנם לפעילות. חברתית. לפעילות ספורטלבית. ולאמנות. ‏ קשיים ‏ אחרים נובעים מתעובדה שעולם המחשבים הוא; כפו שכבר הזכרתי, עולם. תחרותי מאוד. ילד. שאו מתמצא בו ומעוניץץ לצעוד את צעדיו הראשונים בעולם זה, זקוק לתמיכח רבה. אם איך לד מי שיממן את התוצאות הראשוניות חיקרות. עלול הילד להימצא בתסכול. רב. כמו כן. עוכר זמן מה עד שחילד לומד את השימוש חמלאא במחשב הביתי הראשון של ובונ- תיים הוא עלול להיות חשוף לביטויי בוז ולגלוג מצד ילדים אחרים, העוסקים בתחום זה זמן רב. ממנו. ראיתי כבר כיצד ילדים מביאים את חברס, שאינו תופס מהר את עקרונות התכנית, עתו של המחשב גרמה לכך שעשרות ילדים. לכדי בכו מה. אספקט נפרד. שאנ חינוכי. במיוחד, הואא "פיצות התוכנית". יש נערים חמבלים את כל זמנם | בניסיון לפצח תוכנות, שנכתבו בעמל רב וזמן רב | על ידי אחרים. מחד גיסא, הידע שנצבר בשות זה | אצל מספר ילדים באר גורם לישראל לחיות "מעצמה" בתחום "פריצת התוכנה". מאידך גיסא, אם אותם נערים יקדישו את אותו זמן. שה מקדישים לפריצת תוכנה, לנסיון ליצור תוכנתת ישראליות. מקוריות, היינו. יכולים לסגור ‏ את הפער בינינו לבין האמריקאזים והאנגלים ולחפוך את ישראל ל'מעצמת תוכנה" אמיתית. מלוזמוד מסובכה' מלהעאזיחה' לנוראולים. חסיבה שאני מייחס חשיבות כה רבחו לתיכנותת בקרב ילדים הא שבעוד מספר מועכו של שנים | יהיה בכוחם להפוך את ישראל למעצמה טכנולו- ית ממוחשבת, וככל שנקדיש לולדים מוכשרים אלה את תשומת הלב הראויה ואת המשאביםו הממשלתיים והפרטייים הנחוצים לכך. כך נקדים | לקצור את הפורות הטכנולוגיים בשנים הקרובות. | כשם שתחום המלחמה מסובך מדו מכדי לתפקידו בידי גנרלים בלבד (ראה. פרשיות הפלושה האמריקאית לקובה והסתבכותם בווייר, טנאם וכן פרשת הסתבכותנו באר האראים) כןן חינוכם של ילדי ישראל - לפחות עד כמה שהדבר | נוגע להכנתם למתפכת המחשבים = נעשה יקרר ומסובך מכדי להשאירו בידיה של מערכת החינוך. הפורמאלית בלבד, עתידנו הטכנולוגי מצוי בידיו ולדים ונערים אלה, וראוי שנקדיש לחם. את תשומת הלב שהם זקוקים לה. לטוות ארוך. דיו לנו בכך שמספר קטן של נערים יוכיחו. אתו יכולתו מבחינה טכנולוגית. כדי שהפירות שהם יניבו יכסו את ההשקעות חדרושות לחינוכם של. כל שאר חילדים. האם יעמוד ‏ עס הספר" באתגר | שמצובה בפניו מתפכת המחשביםו לעתידד הפתרונים. . עכשיו נאמר לך מדוע היה כדאי. ב 'כוכב נולד" = כך קרא לו המגאזין הנודע יור קומפיוטר. ורשת החינוך האוסטראלית אימצה אותו כמחשב. תקני במערכותיה ביחד עם הבי.בי.סי נולד אשתקד וכבר שוטף את כל העולם, במחיר אשר תתקשה, באמת תתקשה לסרב לו: 4595 בלבד! וו ה 4 מיקרו"בי 26% פלוס: מחוללי מוסיקה מוכללים; גראפיקות במיקודים גבוהים וגם נמוכים; מצג של 16 שורות בנות 64 תווים. גדולים וגם קטנים. לכל שורה; זיכרון רצוף (שאינו נמוג בהפסקת חשמלא מימשקים מוכללים למדפסת וקלטי פלט ושקע מקביל; תומכה חשמלית 5 וולט; בייסיק נבחן-עצמית בתוך ה-וא0 ד מיקרודבי א32 פלוס: כל הסגולות התקינות של דגם א16 פלוס - פלוס זיכרון !אא שמיש כפול בגודלו; תמלילאי 0%1א לעיבוד תמלילים מדהים ביעילותו. הוסף מדפסת ואולי אפילו את הצב הטאסמאני - וראה איך משפחתך נהנית ממחשב ביתי כביר, מיקרו-בי .64% פלוס: מצויד עם 4 קילו"בתים של וא למשתמשי זיכרון רצוף נתמך בסוללה מטיפוסי 5%;; מתכונת מוכללת של מצג 0 וגם 1664 שורות; כל התווים גדולים ו/או קטנים, עם גראפיקות מלאות עוצמה. זמינות; אפשרות לפעולה כמסוף ג3ואכ. הפועל באורח סדרתי במהירויות שידור של 0 או של 1200 באוד (מחצית או דופלקס מלא); אפשרות של תוספת. מודֶם. הצ אמפיון מיקרודבי מאוסטראליה מציע לך אפשרויות אקסלוסיוויות אלה: התחברות לכונני וא/ק') בקיבולת 0 אלף בתים עד 150 מיליון בתים; אפשרות הרחבה לצבע (68. 6 + 26); שפות פאסקאל, אסמבלר ואדיטור; דו-לשוני בחומרה בכל הדגמיס: מקלדת דו-לשונית תקנית ומקצועית; יציאה טורית ₪232 ערוץ 97100 תוכנה מצודדת: 3/ו81. 686 ופט, וקהו65 | הוגרד, 566/ ₪ אזסאר 6 קפסזטו1, 18188 1058 זזה טס תס ), טזו18ו501/פחוקערד. 6 7, )"4.0 6תש6"81/ הזח1 8/0 וקזוח שש -2, "5 קנט צר זטאטי1 אמזכן, זז8ופא, ועוד ועודד תינכוליגנציה מלוזכותית: תוכנית המייכרת תולניות המלה האחרונה בנושא תוכנה הן אותן תוכניות. המייצרות. תוכניות עליפי הגדרות המשתמש, | במאמר זה תובא דוגמה לתוכנית בייסוק המו" סיפה שורה או שורות נוספות. בגו התוכנית. השגרה נכתבה בבייסוק כדי לאפשר לקוראים מתחיליס לשלב דעיון זה בתוך תוכניותיהם. בדרך כלל, כאשר יש צורך לערוך שונויים בתוכנית בייסיק, צריך לעצור את מחלך התוכניתת | ולבצע את עדכונה. לפני הרצתה מחדש. שיטת. עבודה ‏ כזאת ‏ אינה. נוחה. ביישומים שבהם | המשתמש אנו אוש מחשבים. ולאו ניתן לדרוש. ממנו לבצע שינויים בגוף התוכנית. כדי להמחיש. | את הרעיון ניקח לדוגמה תוכנית שמציירת אד מחשבת ערכים של פונקציה מסויימת. בדרךיכלל. נהוג בתוכניות כאלה שהמשתמע עוצר את התוכ" נות. משנה שורה מסוימת, כך שתכיל את הפונקציה. שחואו מעונייץ לשרטט/לחשב. וא מרקי את התוכנית מחדש. לכאורה היינר מצפים. שהמחשב וכל לקלוט מתוך התוכנית ‏ את הפונקציח ולשלב אותה לתוך גוף התוכנית. ניקח. | דוגמה. נוספת, פשוטה יותר, שמאוד. אופיינית לתוכניות האוספות נתונים. ושנם שנד אופנום מקובלים לקליטת נתונים. (א) דו)שאז: (ב) דאס +אחח. בפקודת דחאו | הקלט הוא אינטראקטיווי ולכן ג הרבה יוחרר | נוח לשימוש ; מצד שני פקודת ה"%0 א מסתמכת. | על נתונים הנמצאזי בשורת 01, הנשארת גם. | לאחר שהתוכנית מסיימת את עבודתה. אך ב" | קודת אדאכו יש צורך בהזה מוקדמת של כל ה: תונים. ברור שהפתרון האופטימלי היח לו יכולנר | לבצע. את. הקלט. בצורה. אינטראקטיווית. עי נשאז. ובסוף הכתונים היד נשמרים כשורת בנף. | התוכנית. הפתרון לבעיות: אלו ניתן. ליעשות במסמר דרכים. במאמר זה בוזרתי בפתרון שניתך לטלבב בתוכנית. אפלסומטו. כך שגם. קורא. בשלבים ירוס לוקר ראשונים יוכל לנצל מאמר זה, ולכן יצאתי מותוך הנחה שאיך באפטרותנו לפתור את הבעיה ע'י כתיבת שיגרה; הכתובה בשפת מכונה. בדונמה הבאה נוסיף שור בסוף התוכנות. תוך. כדי הרצתה. כאשר אנתנו כותבים תוכנית בייסוק המחשב. מתרגם את הפקודות (מלות המפתח כמו .זוא ו 26% וכדומה) לקודיט שנקראים 106%%. שאר השורה מתורגם לפי קוד 4961 של כל תו. תוכנית. בייסי מתחילה בכתובת 5801 ומייד לאחר התוכנית מתחילה טבלת המשתנים. טבלת. המשתנים מתחילה בעצבו אחרי :102% ולכך בכל מעס שמבצעים שינוי בתוכנית. כגון הוספתת שורה או תיקון שורה, מוזז :1.06%. כך שיגן על. התוכנית. מסיבה זו אם אנחנו מתכוננים להוסיף. שורה תוך כדי הרצת התוכנית יש לדאוג מראש. להזיז. את :400% כך שהוספת שורה לא תמחוק חלק מטבלת המשתנים. (אפשר במקוםם ואת להוסיף שורות מיותרות: בעלות אורך ידוע. ואח'כ להחלוף אותן. ראה תוכנית 18 406 ביאגן1הוא אשואצפ. רישום שורה בזכרון יתבצע כך שאו ואשא 10 א%זאזא ודא ב כלומר הכתובת שבה תתחיל השורה הבאה של התוכנית. אטטוא/וא שאנ 0 זאש ו שווס6 אפ פזדח כ מיספר השורה במיספור הרציף. [הקסאדצימלט. אפדו א תרגום השורה (מלות מפתח לפי 14% סיום העורה 0 :11 + 1 בסיום התוכנית מוסומים עוד שני בתים של אפס (סך חכל שלושה) לטמן אה טוף התובנות. זוג הכתובות 175-176 (31:1(0 5 מכילות את. הכתובת בזכרון שכו ירשם המספור של השורה. הבאה, כלומר בכתובת זו מאוחסן המקוט של הבית השלישי ברשימח הניל. לשם נוחיות נקרא: לכתובות זו אפ (קיצור של מואצות מחלך השגרה הואו כלחלו: נכניס לכתובת | אל ך1, אפ את הערך ב"או! של מספר העורה. לכתובת 2 + או והלאה נכניס את תוכך השורה. ‏ כשם שבדוגמה המצורמת ‏ הכנסתי לכתובת 2 + אא את הפקודה 55 שהיואטד שלח הוא 18, כך נבצע לנבי כל פקודה או אות, עד שנסיי. להכני את כל השורת. ש לזכור שפעולה חשבונית כמו כפל או חבור | אונה רק תו זא אלא גס פקודה ולכן יש להצד פינה לפי ה"חאאסד. | מכיוון שבתוכנית קיבלנו את השורה. בתור | מחרואו: יש לבדוק כל תיו האס הוא מעולה ואז | יש להפוך את ערכו. מקוד 3511 ליווא | המתאים. | לאחר מכן וש לחוסיף. אפס כאיבר אחרון בשורה. ואז לעדכן מחדש את הכתובת -אצו. |- | אא מכיוון שהוספנו שורה. בנוסף לכך ישנה תת- שגרה שהופכת: מספר דצימאלי לשני. מטפרים. דצימאליים המייצגים את הביטי הגבוה. והנמוך | של המספר בהקסא. ישנה דרך שוגה לביצוע דבר דומח ער השארת שורה עם וג5 ומספר מקומות. ידו מראש ואחי מחלופים אותה בשורה הדשה (ראה 151 וו מקורוות א 1 0 טבלאות. ה ואקק בושחה האר 1 וחצר 1 0 סותא א - החעופ'י), 3 ו + 4175 אטו טפ 10 דסט= שחד דופא" צ;': א שש .אע ם 5הי 9 סד כ א ,ה 1 + אב שאסט בי + 7 + 4פש שאסש + אפ = השפחטה 1 - 4 5 + משסחטא = השסו]:1.,0 + משסחטה אס :₪, 1 שאטס - 256 = משס טא > 6 אשאטז ב 18 בתוחוב =[ > =פך הפחד 45 שד השרד 45 שפד אשחז 32 קוש אחז 47 אשד הפחד 4 כ א סאמ :2010 - חסם ₪ וט 1 שד כו אבפווטת 3 ד ו ה =שם א 60 3 5 כתיכה מימין לשמל אלו אשר כבר הגיעו לכך שהמחשב מדפיס אותיות עבריות על גבי המסך, נתקלו בבעיה חדשה, כיצד להדפיס. מימין לשמאל. אריק קלינשטיין, שהוא תלמיד תיכון מחיפח, כתב תכנית משנח אותה אפשר לצרף לתכנית כך שתדפיס מימין לשמאל. אד 13:47 ]2‏ תכסמ =+ ד | וד ₪101 חכש אזפופאזטא א[פה חש ד שסציוה אהי ו ו --906092ה, ד אסס 18 ד סו השס טכ הב 3 סה 48 ההחה--₪6 מס ""=5ה 89:16 ז6ם ה 1 שאסם 1 + וי = 118 ב 7*(... היא מכונת כתיבה המתאימה ביותר שלמשרד מודרני! / 3 מור.. היא חלק : אנטגרלי ממערכת = לעב הבללים אלקטרונית 'ברדר' 6-1, תוכל בכל עת להוסיף חיבור למחשב 325% סו המכונה תשמש כמדפסת איכות בנוסף למכונת כתיבה רגילה ובכך לחסוך אלפי דולרים בקנית מדפסת נפרדת!! מדפסת איכות 15 עם מניפה |68ח/\ ש5ו8ס ]-- אולם תצוגה בתל-אביב: טלפן להדגמה חינס במשרדך 624282 להשלג בכל סוכני "ברדר" וחנויות אמפיסל לפרטים על הסוכן הקרוב להתקשר "אמפיסל" רח' אפעל 3 קרלת ארלה, פ"ת 03-9225921 בכל פעם שאני מגיע לעמוד המספרים הקטנים, או תיאור המְפרט הטכני של החומרה במחשב ביתי אינני יודע כיצד יש לקרוא אותם או מת לעשות עם המפלצות הננסיות. הסופור הבא מב- היר מדוע יש משמע גם לאותם מספרים | ותיאורים טכניום.. | | באחד הימים, לפני ההמראה מאמטטרדם מגיע מנהל תחנת אל-על למטוס ובידו חבילה. ארוזה היטב בנייר חום, על החבילה מודבקת פיתקה ה רדיו. אסטיביות: הוא. נינש. לקברניט. המטוס ושואל: יחידות הרדיו אקטיביות הן סיר קירי מוגדר כשלוש נקודה שבע כפול עשר בחזקת עשר טרנטפורמציות אטומיות בשניה והן מטומנות ‏ כמילייקורי ומיקרויקורי, אז 0002 מיקררקירי זה הרבה או מעט.." השמועה מספרת שהקברניט אמר לו "שמע זה המון" וגירש אותו בבהלה לצידו האחר של שדה התעופה. (להשכלה כללית. 0002 מיקרודקירי זה בכלל לא מסוכן מבחינה רדיו אקטיבית. על מנת שלא נעמוד בפני "בזיון" שכזח ננסה לבדוק ‏ מהו חפשר האמיתי של המספרים הקטנים. למפרטים הטכניים (או 5. בלשוך החיבה) אין כל פשר בהשוואה בין מחשב למחשב; אי "' הסחטופ%יש המספריס הסטניס: מה לעשות ויתס שמשון ה. הם עומדים בפני עצמם וניסיון להשוות. ב מחשבים רק לפי המפרטים עלול להראות. למשל. שיגפא? טוב זותר מה"-ואשו (וזה נעשה כבר על ידי אחד הירחונים). חלק מחברות המחשבים. כבר אינן מציינות את המפרטים בעלוני הפיר סום של מחשביהן כך שמי שידלג על העמודה של המספריס הקטנים" לא ינזק אם יבצע השוואה מתודית של תכונות. כאשר הרוכש הפוטנציאלי מעריך את רכיבי החומרה של מערכת המחשב הוא מבצע מסמר החלטות. המכוססות על צורכוו המיוחדים של הקונה. כלומר בחירת מחשב בעל מפרטים כאלו אשר ישרתוהו בצורה מיטבית, על התוכנה וה- משימות המיועדות לו. וכאן צריך לציין שוב: און להסתמך רק על המפרט, בבחירת המחשב. מבנה טבלת ההשוואה בעמודים הבאים תמצא את המפרטים של 18 המחשבים הביתיים (עד מחיר 1200 5) הנמכרים. בארץ. חשורה הראשונה מכילה את שם היצרן. והדנס. בין תואמי אפל 2 בחרנו שני דגמים: סוג המעבד האחד עם מקלדת נפרדת לספרות והעני תואם: רומו לאפל 22 השורות הבאות מכילות את התכונות. ומ אפייני ההפעלה. טטבלת השוואה כזו חסרת משמע ולכן הוטפנו טבלה נוסטת הנקראת בעם טבלת הערכה. בטבלה זו יש מקום אשר אותו ימלא הרוכש עצמו לפי הערכתו האישית. אנו מצרפום: דוגמה עינה מוזייבת וינה משקפת בהכרח את. דעת העורכים של מגזין זה שם היע'מ (6502, 2-80). כל אלו שמות המיקרו- מעבד. שם זה חשוב רק לאלו המתכננים לעבוד. בשפת מכונה. גודל המלה 8 טיביות או 16 סיביוונ: תיאורטית חראשון הוא מעבד. אזטר יותר מהשני. אך למעשה במחשבים ביתיים אין. עדיין תוכניות אשר יתרון 16 הטיביות יבווא לודו ביטוי; בשיקלול הענקנו לראשונים 2 ולאחרוניםם 3 תדירות השעון של יחידת העיבוד המרכזותת מתבטאת במְנְחצים (מיליוני הַרץ); התוכנה היא הקובעת את הקצב הסעשי של המחשב. סה'כ ערכו של המעבד במכלול חוא 3% 1 אאא | = גודל כפח (קיבילת) הזיכרון העיקרי של המתשב. אוו וזלק אשר למשתמש ישנה גישה אאליר. לגודל. האיכרון ישנה משמעות ולכן נקודות האיכות עדד 8 1 נקודה; עד 8א18. ? נקודות; עד ח32%. 3 נקודות; עד 488 5 נקודות; ועד ו6%%. 7 נקודות. זמגבלה העליונה היא הקובעת. סה'כ ערכו של ה"ואאא הו 25%. המקלדת מהווה ‏ את הקשר שביןך המשתמש למחשב ולכן יש חשיבות לסוג המקלדת, בדוגמה. בחרנו לדרג מקלדת עם תנועת קלידים מלאה ולתת עבורה 5 נקודות. לתנועת קלידים חלקות. ניתנו ? נקודות ואילו למקלדת-מנע ניתנה נקודה. אחת. סה'כ ערך המקלדת במערכת: 29%. | מתכונות מתכונת. וכמה שורות. היא הקובעת את כמות המידע שמ: סופקת בו"זמנית. עד 32 תווים בשורת שווים. | נקודה 1; בין 32 ל"50. 2 נקודות; ב-61 נקודות מחשב שלו 80 תווים (מתאים לעיבוד תמלו. סח'כ ערכה של המתכונת: 10% גרפיקה במיקוד גבוה המערכות שמסוגלות: לספק מוקוד גבוה. דורגו כטובות יותר וקיבלו ניקוד מירבי של 3 נקודות ואילו אלו להן מיקוד נמוך יותר קיבלו ‏ ו נקו- דות בהתאם. טהיכ ערכו של המיקוד במערכת: 15% המסך, כלומר כמה חווים: ישנם בשורה. צבע לרוב המחשבים הביתיים אפשרות. לצבע. וק; נבדקה פה כמות הצבעים שאפשר לקבל בו" זמנית על גבי המצג וכן מכמה גונים אפער לבחור. את הצבע. עבור 16 צבעים ומעלה קיבלו המחשבים 3 נקודות. בין 6 ל-16. 2 נקודות. סה'כ הצבע במערכת שווה 7. כו תקליטון ורוע לחיבור ישיר של כונן תקליטון מעלה את ערכו של המחשב. בעיקר לשימושים מתקדמים, ולכן נקנעו רדוגמה וקודות שקלול עבור קובולת חכונ כו נקודה ואילו כונן בקיבולת גבוהה קובל 2 נקור דות. סהכ ערכו של כונן. במערכת. 7% הנדר בעצמך את טעמך - לרשותן מיוחדת לענוון. לטעמי אפשרות החיבור של המחשב לציוד חיקפל בעזרת. ממשקים פנימיים נבדקה בקטגוריח א; עבור כל. ממשק 1 נקודתה סיכ ערך הממשקים במערכת 5%. שמע לחלק מהמחטבים ישנה מערכת סינתוז מושלמת. ואלו קיבלו נקודת איכות עבור מערכת כזו. סהיכ ערך אפשרויות השמעי 3% הערה: במקרים מיוחדים, על מנת לעלות את המשקל הסגולי של קטגוריה מסוימת ניתנו יותר נקודות ‏ בערכים הגבוהים. ‏ לדוגמה. ‏ ב"ואגא ובמקלדת. שלשניהם .25% פערך המערכת. ואאא ברמות הגבוהות יתן יותר נקודות איכות מאשר מקלדת ברמה הגבורה. סיכום והמלצות מצויד במודע זה ובדוגמו: שלנר עליך. הקורת לשקלל את התכונות של כל מחשב ומחשב באחור. אים ולמלא את העמודה המתאימה. תך ניקודד (שקלול) עבור ההבדלים שבין המחשבים. כאשר. תחלק אה מחיר המחשב. בנקודות הערך של תקבל כמה אתה משלם עבור נקודת ערך. זו רק. ההתחלה: כפי עצוין כבר מספר פעמים. למפרט הטכני רק השפעה קטנה על אאוכות. המזטב. | תכונוה נוטפות. כגוו מבנה, איכות תמונת המצג מערכת העריכה. הועוד, חוכנת ובייסיק. כל. אלו תכונות לא פחות חשובות מהמפרט חטכנ. אך אינן מתבטאות במיפרט; יש לקחת גם אותן בחשבון. המדור מבטי מקרוב זעזור לך לקבל תמונה מושלמת. על איכות המחשבים. ולבטון. זכו חיטב אנאלוגיה זו: הבדל האיכות בין מכוניות נוסעים אינו יכול לתיקבע נחרצות. ע'י הפרשי | חיחסים. הללו. למשל: צילינורים/מחיה. סטיק | מנע/משקל. נמ ממגודת רלק/מט' ההילובים. משקל/מחיר מא על פי מפרטים טכניים גרידונ | נקל "להוכיח' כי קָאודילאאקי (למשל) עולה על, הולס רויט (יחס עלות/ביצועים: לדוגמה) = אך, שאל כל מומחח. רציני, ותקבל תמונה עמוקה| יותר ונכונה יותר. כך גם נטבלאות. אלו אינן יותר מאשר מדריך גס למתעניין. וכדי שתנצל היטב את כטפך | האישי לעם השקעה במחשב אישי עלוך. פטוט. להעמיק. אין תחליף. מחשבים ביתייים / ת' מחשב ‏ | אטאל. | אשארי | בלברסר אק = | קומודור | > דראגך ₪ | השב 6 "' 1 ד ₪ ה ד | מא ו ל ₪ - 5 ₪ ה 6 8 | % ש ₪ 8 9 - מע | מא | מאהמ? | מאה | כלוה49 | פסה | מלאהעב די 0 ו חן בה חן ד 1 ₪ | מב | 0056 | מבמת | עמשו | ממומב. |‏ מנם | ננבאווג ‏ | השרה מציה = 4 . | 2 7 פוחר |[ חר ל תל תל ם ד ₪ 2 1 8 ו ווה % הסחעפ'יט, צות' / השוואה והערכה אמ תואס תואס | | מקחויבר ₪0 אפלוא) ‏ | אפלוא א | בר ₪ הי 2 . ₪ % " ה ₪ ה מאה מל משה | מאה | | ₪8 | א רד [ מ ו 5 5 4 + ! ל אל | תל ₪ ב . 5 5 5 שלוו 1 [ + " 3 + | %] , 1 3 1 [ 1 " / 8 : | ן 3 > | | | | העררת : מאחר והמשקל הסנולי של המפרט הטכני בבחירת מחשב איגו גבו. און להשתמש בשבלה זו כמדריך או כהסלצה לקניית טחשב זה או אחר. התייחס למחיר בזהירות ובע" ודנות; אפעד ירד מעת-לעת ולבטת ישתנה מחנות לחנות, = =ש (כלול בטערכת הבסיטית); 6 תואם אפל 21 (א-%) תואם אפל !1 עם מקלדות טפרות נפרדת; = 41(5%; 0 ת תדירות? ‏ ה השהיה. ‏ כל הזכוות. שמורות לאנשים ומחשביס הפקות בע'ט ולמנוין המחשב האישי. מערכת טכנית. . הסחשפ'לי 5 מכובד זת. מחולל יושומיס חוא רעיון טוּב. קמו תוכנתים מנוסיס שעשו הרבה תוכניותת יישוס ואלו את עצמס מח משותף לכל התו. כניות: חאלח 1 בכולן מבצעים בניית מצגים, קלוטת נתונים ואורגונם. בקבציס. מדוע שלא ועשה תוכנית כללות כזו שב המשתמש וכל להנדיר. את צורת הנתונים, כונוייהם. צורת. | הופעתם על המסך וכו...1 קמו סוחרים מנוסים (שעשו. הרבה כסף! ושאלו א עצמם: 'מח טוב יותר מלמכור לאנשים. את התוכנית שתעשה עבורך חכל?' (אגב. גם תר- כנית אסמבלר היא תוכנית המבצעת. עבורך חכל .-)עטפו את זה בשמות יפים כמו אזוך לכפוב. חוכניות בלי ליוו תוכז אר סה0) א3ג. טאוד [כעין, התוכניתי האאחרונה רמוש זי מעם) וכך באו לעולס מחוללי היישומים. הועיון - חיה טוב, היישום = יש טובים ותרר ויש טובים פחותההטעיה = זה החלק הגרוע שבענייך. ההטועיח קיימת במטפר מישוריס: א) בפרסר. מות מטעות; (ב) בכתבות כגון זו שחזכרתי ושל. רכים. אחרים שקראו ספרים והתלהבה 1 בתודעה של חאנשים. שמזכים להתגשמות אותר סיפור מדע בדשונ, על המחשב שלך, שכותב עבורך. את התוכניות להן אתה זקוק גם בלו לשאול את. דעתך. האיש שחשב כי בית הוא' מעוך מחולל היישומים הוא שפת תכנות. ולא סתם שפת. תכנות אלא (תלוי איזה' מחולל ייעומים) 6פה' ה לרכוש את מחולל היישומים הי גיליון מס' 3 שרו 2 עמיתים חביבים שלי שיר הלל למחוללי היישומים. היה שם סיפור בנוסחה "מר ישראלי הזמין תוכנה, חיכה כמה חודשים ואז קייבל מוצר גרוע, עד שבאנו אנחנו ויעצנו לר ידוע; תוך שבוע הוא סיים לכתוב בעצמו את האפליקציה ... תוך שבועיים סיים לכתוב מעבד תמלילים ...* הסיפור הוא תמים וחביב ואין ברצוני לקטול אותו או את כותביו. בכל אופן, כמי שמכיר עבודת תוכנה מכיוונים שונים, אני חש צורך לחרחיב דיבור על נושאא טור המיקרו או תור המיקר: מחולל ישומיס התוכנה הסופית1 רוני קורניץ מטובכון מגה. א פחות. מבייסיק. לוקח. זמך ללמוד את מחולל היישומים ולהמעולו כנדרש. גם. לאחר חשקעת זמן כבדה זו, אם אין לך נסשך בבסיסי נתונים. ובתכנות אתה עלול. לחיקלע. לצרות. כל דבר שנעשה חדיכעמית. הזמן שיושקע על ידי אד שאינו מקצועי הוא רב והד תוצר עלול להיות גרוע. מחוללי חיושומים מופנום. בעיקר למשתמש חלאדמקצועי. זח מזכיר לי טופור שאני חייב לספר: יום אחדד מגיע אלינו איש. סוחר בדים. חאש ונר רוצה. *יעוו, הו מחפש מחשב זול. ותוכנחז חואו כבר. בירר ומצא שיש תוכנה שתעשה עבורו כל מה. שהוא צריך. האיש לא ידע מח זה "טכר "בות. עבורו חיח מקום בו גרים. הוא אפילו לא וד להגדיר את דרושותיו מחתוכנה; והן היו קשות: 3 חנוות, במקומות שונים, עם מכלול תוכנה מיוחדר ומסובך. האופיוני לו בלבד. האיש אפולו לאו ודע. שק שש ה ההש מחולל הייטומים חואו שמת תכנות לכל דבר" ו כמה עולה מחולל היישומים והיה בטוח שדבר כזה מגיע כוזלק מהמחשב (כל מחשב) שהוא עומדד לרכוש. זה הלק טהעבודה בתחום הזה (ואת זה אנ מספר בעיקר לעמיתי שחוזכרו קודם). רוב לקו- חות. התוכנה. שאינם צריכים את התוכנהה הטטנדרדית, הקיימת בשוק בשפע. אינם יודעים. לתגדיר במדויק את צורכיחם. צריך "לחלוב' מהם. את המידע. צריך לעבוד איתם מאוד אעטר- אקטיווות ולנסות להבין גם מה שלא אמרו ומה. שהם באמת צרוכים (וזה לאו בסייט נתונים) על מנת שבאמת זקבלו את חמוצר לו ה זקוקים. תן ללקוח כזה את מחולל היישומים הטוב ביותר, עם ספרות בעברית, עס ההשברים הברורים והצחים ביותר (איפה יש כזה מחולל, יישומים שיחיה חכם מטפיק ונוח לעבודה וגם. מנופת מפשפשים - ודבר לא יצא מזה, פרט לב זבו זמן וכסף והעמקת הפער ותנוכור. בין המשתמש לבין המתשב. שעשוי תיה לעזור לו. ההבדל בין מחוללי חיישומים ותוכניות אשום מהירות היא מרכיב חשוב מאד והרבח תוכנות. נכשלו בגלל וזוטר יכולתן להגיב מהר |אגב חוכמה ידועה היא לתדנים כמה התוכנית שלך מהירח כשיש בבסיס הנתונים שלך 5 רשומות.. צריך שהתוכנית תגיב מחר גם כשבסיס הנתונים. חוא עצום וכשצריך.. אם תלקוח שלך צריךד תגובה. מהירה כאשר הוא מבקש חתכים ממוינים על א. ב וי אבל סכומי מלאי יכולים לחתבצע לאט: יותר, אתה חזיב לת לו אות זה כך. אי בתוכנות. אתה כותב לפי הדרישה. במחולל היישומים לא רק שקשה להתחשב בדרישות כאלו אלא שמ" חוללי היישומים ברובם (אלו שאני מכור, לפחות הם איטיים, במיוחד אלו הכתובים בבייטיק. אולי עוד דונמאות: אם הזכרתי יור -- כאשר. חלקות רוצה חתך ממוין לפי שדות א: ב' ורג' הוא: יכול לקבל זאת במחולל הוושומים (לאז בכולם): אבל זה יהיה איטי -- מכת משמיים! אם בהכנסה. לבטיס הנתוניס הממו שאץ ההכנסה איטית, א בעת ביצוע המיון לקראת חדפסתו. לעומת זא | כתוכניתן אתה יכול למצוא שאין כמעט משמעות. למיוך על פי ב' ו"ג' (כ א' קובע כמעט את כל הסדר) ואז לאולמיין בהכנסח לפי ב' ו"כ אלא רק. בוזרפסה. דוגמה. נוספת: אתה. כתוכניתן שמכיר את. שש הב רישו שה <נמודל יאש בשש אחד המרכיבים החשוביםו בתוכנה המסחריול הואו הגיבוי" "צרוך שהתוכנית תגיב מחר גם כשבסיס הנתוניםם גדול* ערוק בש ה הדרישות. יכול לשום בזכרון המחשבים רשימות מכוונים ורשימות מקושרות. וכך להניע לעבודה. מוחירת יותר. בסיס הנתונים שבונה מחולל היישו- מים הוא כללי - חוא איננו יכול לדקדק בנוואנ. טים האלה שעושיס את חישו איט מכ מנע פרמטר חשוב נוסף הואו כמח מקום עשוי לתפוס. היישוס שלך בתקליטי/תקליטון (ובמידת פחותה. של חשיבוות ורק במחשבי 16 ביט - לכמה מקום. בזכרון זקוקה התוכנית). מחולל היישומים, בגלל. הכלליות: שלו, עלול קתפוס יותר מקום מתובנית. יישומית שיודעת להתחשב. בפרמטרים ולבצע צמצום שדות וערכים. קיימות תוכנות שבהן יהית. הפער עצום במיוחד כאשר נדרשים שדות באורך. משתנח. דוגמה: קוב פריטים. כאשר לכל פריט. יש לשייך הערות. כאשר ההערות עשויות לתפוס. בין 0 ל*900 תווים. +| + הסהש4"שי / אני מניח שהמאמר הזה יגרור תגובות, א אולי איז מכת מנע: בית התוכנה שלנו עבד עם 11- 8.85 עם כל נסווני חרב כתוכניתן אנ יודע. איך במחולל היושומים הזה (שהוגדר. כאחד מחטובים בעולם) יוצרים בצורה יעילה שדות מש תנים. תוכניתנים שעובדים אתנו מצאו דרך לתקוף את הבעיה. אבל לספר שהפתרון היה יעול. וטובו מחירז חסכונוו אחד המרכזבים: החשובים בתוכנה מטחרית חוא הגזבוי. (אגב, מאחר שרוב הלקוחות. אונם. מבינים בזה יש נטיה מטזיימת מצד התוכנותנים. | לא להזכירו..) על מנת שתוכנית חישום תבצע גיבוי טוב (ולזה יש הרבה הגדרות וצרכים - שווה. מאמר), על התוכניתן להכור היטב. את צורת. העבודה הצפוית. במתוללי הזושומים שאוי מכירר גיבוי איער מוזכר. *ש. במערכת ההפעלה |תמר מחץבס למכטורים = בינאר אנט > | קוים וף מחקרי של תיאוס עצמו | לא קיים גף מחקרי, מלבד מלי | לא קיום גוף מתקרו מלבד מ | קוים גוף מחקרל | העדות של מ: החיוך. ועדות על מ. החעוך. 6 עמדות | עמחת ב ו ג עמדות ₪ תואט. סמל מטו'ב אפשרי ב-16 או ב-ל3 עמדות = | איץ אליצום. אין אילוצים. אין אילוצים. | זיסק מרכזי בלבד דוסק כונן טופ ב דוסק קיימת קשיחות לפי הדגם. /ם = | גמישות רבה להתאמת כל סוגי | גמישות רבת. אס כי דנמי הציוד | גמישות רבה. | גמישות מזערית. חציוד אינם תואמים בצורה מוחלטת. לא קיימת, מובטחת במערכות ‏ | קיימת ברמה טובה מאודד קיימת ברמה טובה מאוד ‏ | קיימת ברמה מעולה. חזשותת במכשירים החדשים; לא קיימת. במכשירים מסוג ד , לא קיים, אם כי מובטת שיהיה | קים. קוים במכטירים חדטים. קיים. ברמח מעול קיימת תואמותת תואמות מוסלמת. לוא קומת תואמות. תואמות מושלמתת לא קיימת. קיימות כמה "שפות מחברים' - | קיימות, אם כי לא כישפו = = | העימוש המקורי היה בפיילוט. | למטרות שונות. | מחבריס- נמצאת בפתוח שפה חדה, יסודי בעיקר. עם נסינות = |יסודי. חטיבה. תיכוך | סודי וסודר ליציאח לתיכון. | | מערכת סגורח. פתוחה. | פתותה. עתוחה. מן הסתם. מתרגלת. | מתרגלת. מתרנלת. מתרגלת ברמ תלמוד, כותח. ברט. ₪ על תסצת המערכת. חברה שיכולה להעיד שמערכותיה נפוצות בבתי-ספר וניתן. לראות אותן בפעולה, תבורדו פרויקטים קיומם ותכונותיהם. המערכת הוותיקה באר המשתמשת במיניימחטב ותק" ליט מרכזי. מקום מושבה ברמת אביב. ליד חטלוויזיה הלומודית - זוהי מערכת הוורם. לפרוייטי תפז ניסיון הפעלה של כ-5 שנים. כשחתר. בניות פותחו בכפר חסידים; הא עובד על מחשבי אפל. זהו הפרויוקט שלי, ואת רוב תוכניותיו פותחתי אישות. מופ בבתי-ספר באמצעות תומר מחשבים. כמרוייסטי סמדל נסיון הפעלה של כחמש שנים. התו. כניות פותחו בקריית שמונה. על"ידי חיים שלאנגר וצוות. מוריו. המכשירים מתוצרת קומודור, מופצים על-ידי חברת. בינאר פרוייקטי מטרב מופעל כשנתיים. התוכנוות. במלור (לפחות חלקן) פתחו באוניברסיטת באר"שבע. הפרוווקט. עושה הטבה ופותוח בהיקף גדול ביותר. המכשירים מתוצרת אטארי. מופץ באמצעות חברת אדיונט * חונה חוסה 60 וכל השאר "ההשטנט. על ידי המחשב 6 )הטרפהה הפעלת ממסר ומנוע בשני המאמרים הקודמים תיארנו בניית פורט. . במאמר זה נתאר שני שימושים לפורט זת. שימוש ראשון יהי מיתוג מערכת כלשהי באמצעות ממסר. ממסר הוא רכיב אלקטרומכני, הבנוי מאלקטרומגנט ומפסק. העברת זרם הסלול. האלקטרומננט, גורמת לסנירתו או לפתיחתו (בהתאם לסוג הממסר) של המפסק. את הממטר מתארים בצורה הסכמתית הבאת. ו | | | ₪ שימוש בממסר מאפשר מיתוג מערכת העובדתת במתח ו/או בזרם גבוה על ידי מערכת העובדת. במתח ובור נמוכים. | = גם את הממסר עצמו איך ממתגים ושירות על ידי הפורט. אלא באמצעות טרנזיסטור. מכיוון שבשאר חיישומים נשתמש בטרנזיסטורים, נקדיש. | לו מספר מלים. הטרנאסטור חואו רכוב בעל | שלשה הדקים ששמותיהם -- בסיס (₪, פולט )+ וקולט (6. עקרון פעולתו מבוסס על העובדה שהזרם הקולט הוא פונקציה של הזר בבסיט.. הזרס בקולט גדול פי מקדם קבוע הנקרא ביטא: (נשתמש במאמר באות ₪) בהתאם לנתוני היצרן.. ניתן לתאר תלות זאת בנוסחה 18. 10-8.. קיימים שני סוגי טרנזאסטורים -- אא ררזאע. טרנויסטור זא מסמנים בצורה הבאה: מהציור רואים שאת הזרם 18 יש להזרים. אל. בסיס הטרנזיסטור. זרם זה יגרום לזרם 16 שגר. דלו פי ₪ מ187. הזרם פ! יהיה שווה לסכום שנו. הזרמים 425-1810 טרנזיסטור זאש מסמנים בצורח הבאח: כאן אנו רואים שאת הזרם ו יש להזרים מחב-. טיט והלאה. גם כאן זרם זה יגרום לזרם 6 שגו- דלו פו 8 מדצו בכיוון המתגאר בציור. גם כאן יה שו שווה לטכום הזרמיםם. שימוש בטרנזיסטור מאפשר הפעלת. רכוב. הדורש להפעלתו זרם גבוה. על ידי רכוב. אחר. המטוגל לספק זרם נמוך בלבד. סלילל הממטרר חורש לשם הפעלתו. זרם גבוה. ממה שמסוגל לספק ה-7625373 (פורט ס). חיבור. הסליל בעזרָת טרנזיסטור אל אחות מסיביות המוצא של. הפורט תאפשר את מיתוג כפי שמתואר בציור הבא מאד אין הכרח להשתמש בטרנזיסטור הזה דווקא. הוא נבחר מכיוון שהוא טרנזאסטור נפו. וחסון | למדי. מסירת *1' לוגי לסיבית 0 של הפורט, תגרום להופעת מתח בקו ספ ולזרימת זרס או אל. הטרנזיסטור: זרס 18 זה יגרום לזרם 10 גדול פי 5 והממסר יופעל. מסירת "0" לוג לסיבית ס₪: תגרום ל"אס בסיבית סק. מז יהיה שווח לאפס וכן 6ו. במצב זת יתנתק הסלול. תפקיד הדיודה. המחוברת במקביל לסליל הוא למנוע היווצרות. מתח מושרה גבוה בסליל בזמן ניתוקו. כאמור, שימוש בממסר מאפשר מיתוג מערכת. העובדת גם במתח גבוה. במעגל מתארים מיתוג. מנורה המחוברת למתח הרשת על ידי המחשב. במקום מנורה. אפשר לחבר כל מערכת. אחרה. כמו רדיו, זמזמם וכו. מערכות אלה תופעלנה. בתוכנה. לדוגמא, ניתן להפעיל את המנורת, לבצע. לולאת השהיה לזמן מסוים ואח'כ לכבות. לכל. סיבית מוצא בפורט ניתן לחבר מערכת אחרת. ובכך לאפשר מיתוג מערכות שונות. יישומים נוס-. פים למעגל זה אני משאיר לדמיונו של הקורא. +ושוכו אחר לפורט וא הא הפעלת מנוע. מב. חינה אלקטרונית. מנוע 6 (זרם ישר) זהה בה-. תנהגותו. לסליל. ‏ אם במקום. סליל הממטר, שתואר במעגל הקודם, נחבר מנוע 6 לזרם. נמוך. הרי שמיתוג הטרנזיסטור יפעיל את המנוץ. ניתוק הטרנזיסטור - יעצור אותו. מנועי 56: ניתן לחשיג בקלות. במכוניות ורכבות חשמליות. לולדים יש מנועים כאלה. גס המנוע בטייפ חוא; מנוע זרם ישר וניתן לרכשו בחנויות לחלקי חילון. לטוופום.. כדי. לשלוט. על מהירות המנוע, מקובל, לחפעילו על ידי דפקים (פולסים) של זרם. במקום. להפעיל אותו באומן רציף, מפעילים אותו בהפס- קות בצורה הבאה: 23 | | לפס בס ות יל הו חר הנר | = |לותר. המנוע לאא יעצר כל זמן שהזוסו לא יחי גדול מדי. ביצוע הדפקים (עשה בסדר הבא "ג" לוגי לסיבית 0, השחיה למשך אסו לוג לטיבית 00. השחיה למשך ץאסו וחוור חלולה. נותן לטלוט גם על כיוון סבוב המנוע. אבל. לשם כך יש צורך במעגל מורכב יותר. מעגל זה. מורכב מארבעה טרנזיסטורים ומחובר לשתי 5 סיביות. מיתוג טרנזיסטור ה"קאץ ו רצס) נעשה על ידי משיכת זרם מהבסיט. כאשר ב"טט וש זע ממותגים הטרנזיסטורים ג וינ (שער המהפך. גורס ל-"0י בבסיס של 03 ולמיתוגו). אם בדוע זש. "סי באותו זמן-- ו0 047 מנותקים ונוצר זרימת. זרם דרך המנוע מי ל"ג. הוצאת "שי ל"סם ריע ל" ום. תגרום לניתוק ג וזונ ולמיתוג ו רוף. במצב זה, יזרום זרם במנוע מרא ל". שונוי כוווך הזרם דרך המנוע, גורם לשינוי בכיוון חסיבוב. | + 0 = א 5 ו - 3 9 ץך--<או/---כ<ן ב שש | 0 | באד 4 כ תאו 0 5 שש . שלו. הוצאת "ס* לשתי הסיביות, תגרוס לעצ: המנוע (כל הטרנאסטורים מנותקים). הוצאת. לשתי הסיביות אסורה, כי אז יזרום זרם מטרנב זיסטור אחד לשני ולא דרך המנוע. ניתן לחבר לפורט. שני מנועים. ואליהם: גלגלים. ולקבל מערכת שניתן לשלוט על כיווך תנועתה ומהירותה. על כך כמאמרים הבאים. ₪ 3 5 - 1.03 וול 2% - 0204 המחעוב לכל חועוב. ד דעמוהוועם 7" וח' החרושת 8 תל-אביב 57778 זה 00 20190055 יה | נתוני 06 5% זכרון אאא 5 נקודות בגראפיקה אותוות נדולות וקטמול ג מחוללי צלול חיבור 907 רגו המחשב האמיתי .8 כולל עברית 13 משחקים, ספר , הדרכה וחיבור לטייפ רגיל . פוכנים מורשים. תל"אביב ראשו לפיוך פתח תקווה יאו הנשו ג מיקרו קוטמוסי מחשבים (תוכנה בעי'מ שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. החלפת תוכנה בספריה מנוונת. + כל סוגי המחשבים האישיים. . + מחשביס עיטקיים.0. + השכרת מערכות למידה. + מעבדת שרות ופיתוח לכל סוגי המחשבים. > הנחות למוסדות חינוך וועדי עובדים. + קורסים ללימוד שפת המחשב. במרכזי חלמידה > אחריות ושירות (בנוסף לאחריות היצרן) ובבית > מועדון משתמשי 1.99/44. מיקרוקוסמוס מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל: 412440 מיקרוקוטמוס מעבדות, טל: 626918, מיקרוקוסמוט גבעתיים, רח' ויצמן 60, טל: 320608 8 הסחטם'שי ה השפה הטובה ביותר ללימוד מתחילים ! האם שפת הבייסיק מורכבת -- מדיי עבור ילדים 1 שפת לוגושפותחה במכון הטכנולוגי של מסצ'וזטס משלבת מתימטיקה וחינוך. האם תהיה השפה הראשונה ללימודד או גם האחרונה : מהי לוגו ומהי ההיסטוריה של שפה זו 1 המחבר מנסה להסביר. מהי שפה זו ומה תהא השפעתה על התפתחות הלומדה בעזרת. | המחשבים. | לוג יורשת פיתרון מהיר וולגאנטיי לונו. כמ בייסיק או פסקאל. היא שפו? מחשב. שפה ' הומצאה ע"י סימור מפרט שלימד מתימטיסה וחינוך ב- = | זווא, בוסטון. ואכן. שמ זו משקפות את שני העיסוקים. שלו. בבסיסה של שפח מונח העיקוון. שאין לדחוף את | חילד הלומד מעבר לשלבי חלימוד הטבעיים עלו. בעזרתת שפת הלוג אפשר ללמוד בדרגות. למידה שונות. לפי הי. כולת הספציפית של התלמין. שפת הלוגו הלת שפח עילית ובעלת עוצמה כמו בייסיק. | | פסקאל או פורת אך אנשים המשתמשים בה נמנעים. מלראותה רק כשפת"מחשב חנלמדת בכיונה. לדעתם שפה. | זו מלמדת את התלמידים הצעירים שהמחשב חואו גולם. | שהם יכולים לשלוט. בו ולומר לד פה לעשות. ולא רק. | משחק וידאו יקר שאפשר לתכנת עליו משחקום. שפת הלונו ידועה בעיקר בגלל הגרפיקה שלה. בעזרת. | | צבי המופוע על המצג אפשר לצייר צורות שונות. כל ונוכ ית עשויה מסודרה של תוכניות"משנה קטנות יותר. ציור פרח, למשל. על גבי המצג בעזרת היצב הג פרוצדורה. מטובכת. אך לצייר עלח זח מבצע קל יותר. ה'טריקי הו ללמוד לחעוב. בצורה לוגות: כיצד לחלק. את חבעיה המסובכת לבעיות משנה קלות"ביצוע. במקרה זח הוזלמיד לומד לתכנת קודם עלה, עלה כוונרת וחלקים אחרים ל | | הפרת. אח'ס חואא מצרף אותנו ביחד לפרת. מחנכום רבים. | | סבורים שדרך זו של חשיבה רשבירה לפרטו קלריביצון. תעזור לתכמידים בשטחים רבים ושונים בחיותם. שכת הבייסיק ושפת חלוגו נוצרו בערך באותו זמ | ושתיהך נועדו לספק שמה קלה ונעימה להפעלת המחשב. אך בעוד שבשפת הבייסיק היה העיקרון המנחה ליצור מינימום של פקודות. בשמת הלוגו העיקרון חיר ליצור שפ: עשירה. בפקודות. כך שכל פקודה תהיח ברורה ושונה מחברתה. התוצאה היתה. שבעוד שאת שפו! הבייסיק. אפשר היח להכני למחשבים זולי יחסית. לטפת הלוג רשו מחשבים גדולים איקרים. יותר. עם התפתחותת המחשבים ומזעורם. אפשר עכשיי לחשתמש בתוכנית גי במחשבים ביתיים כמו אפק, טסאאס: ראודוו שאו סאאנד. ולאחרונה גם של יבמ. רבים חישבים ששפת הלוגו טובה מבייסיק כו קל יור אמנון אנשטיין אמנון אפשטיין ההא חוכב מחשביס. ותזק. עבודחו דורשת הרבה נסיעות. לחו"ל ולכן הו מוצאא עצמו ממש. במקדשי התוכנה והחומרה. הצטרף. באחרונה כשותף למרכז מחשבים. ותוכנה בגבעתיים.. 0 ב שר "0 שי נ כייסיס ו ללמוד אותה: אפטר לבצון איחה דכרים רבים יותר והש "חברותיונ. יותר. אפשר לתו לכך דוגמאות רבות : במקום ביטויים כמו אוד ₪0 ד'תא-) אד 66 > אחא 1/0 בבייסיק, תמצא: ביטויים כמר חאסוא פוא .104 אד פטטגץ סא גו א משום כך קל יותר לנפות שיבושים (ַָא:ז) בשפת. הלוגו מזשר בשפת הבויסיק. דוגמוז נוטפת : בעוד שבבייטיק וזסימך כיח דווקא על שויוך (למשל : - = % 3% בלוגו משתד משום במונח 884 או .₪14 (למשל: "שי ודא .גג ועו'ב נמנעים מטעויות רבות שיכולות להיגרם משימוש לא. נכון בסימן * האנגלית במתן ההוראוה חפשוטות הנדרשוו: להפעלה. לעומו-זאת. בבייסיק אפשר להעביר הוראות בעזרת. ראת ולונכנת מוזיקה בעוד שבלוגו איך אפשרויות כאל. (ביז1 1300 11 לעומת זאת יוטיפו פקודות שתאפשרנה. מעולות. אלו. בשפת הלוגר אפשר לפתור בעיות 2+ הפשטת, ע'ור אפליקצוה של אותה תוכנית שוב ושוב (רקורסיח) ע'י חי- פוטי מטרות"משנה וע'י הגדרה מדוייק: יותר של הבעית. א הרעי נראיוו קשה מדי לפתרון. אזי הפולוסופיה שלל הלוגו היא לשכוח לרגע מחבעיה הכלליו: ולחפע בעיות. קלות לפתרון מתוך הכעיה הכללות. בצורה כזו אפשר. לתכות למשל משחק מסוכך בו יורה ה"משחק' כדור הפונע. במטרה וכתוצאה חלים שיויים רביס על וזמסך עיי שמתחילים מונכנווג הפעולה הפשוטה של יריה אוטומטית. ואח'כ ממושיכום ומתכננים רמה גבוהח יותר של משוזק בור חמטחק זורה את הכדור כרצונו. וכן חלאת. בסיכום: לשפו; הבייסיק ונ שימושים שלה ובגלל. הפשטות וח"פרימיטיביות" שלח מצאה את מקומה במר. חשבים הביתיים. א שפת הלוגו היא בעלת עוצמה רבה. יותר ובעזרונה אפער לחרחיב אחז האופקים של הילדים. וללמדם דרכי חשיבה וגרפיקה. זוא ג משמשת. כמכשיר רב-כוח לפתרון מהיר של בעיות בדרך אלגנטטית. חפה עדיין לא מוצחה וצפוי לה עתיד מזחיר . אוננו מו- | < שפת הלוגו נמנעח משימוש לא נכון בשפה | 3 ישראל. במקום הראשון בעולם במתקר. זאת למרות שאנו עומדינ במקום ה-16 מבחינת מספר המדעניו. אך יחסית למספר האוכלוסין ולתליג אנו תופטים את המקום הראשון; כ פרופסור וובל גאמך בפתיחת. הכנס השנתי של אזגוד מנתחי מערכות לעיבוד נתונים: אוטומטי. שליד המכון לפיריון העבודה והיצור שליד משרד העבודה והרווחה. (עכשיו. אפשר לנשום.-+ שר המדע והפיתוח הצליח להעלות את האגו הציבורי של האינטלקט היהודי באזמרו עוד ע"חומר הגלם. היחידי שלנו = הם התאים האפורים ורק מחומר גלם זה נוכל להפיק תחלוכים ומוצרים ברי"שיווק. בעולם.' עוד דיברו בכנס על הבעיותיות שבוצוא: טכנולוגיה המתמקדת במחסור חמור בכות אדם. מקצועי. ‏ ישראל. מיון מנכיל המכון העבודה ‏ אמר. שהפיתרון. טמון. בנשים. מהוות פוטנציאל תוספת כוח הגדול ביותר. 0 ובעניין הגניוס הי ענק האלקטרוניקה וה- 0ו היהודי = תדיראן. ייצר עבור יבמ מעגלים מודפסים. כידוע המענל המודפס הוא לב ליבו או אם תרצח = כבד כבדו של כל מכשיר אלקטרוני ממחשב ועד שרוך נעל ממוחשב. יבמ התחייבה יכוש מתדיראן מעגלים מודפסים אלה בטכום. של כי8 מיליון דולר יי ועוד בעניין תוצרים של שכל יהודי; התוכנה. זו תוכר כמוצר תעשייתי לכל דבר. זה נכון רק אם. הפועל הכר. מוטה בעתיד; התוכנה תוכר כמוצר תעשייתי, אך עדיין איננח מוכרת ככזו. למרות זאת. בכנס ארצי של בוני התוכנה באר שנערד ביוני. דיברו חנואמים על התקדמות בנושא. הסחטם"ישי ועוד בנושא התוכנה; קרוממקו חכריזה לאחרונה. על מהדורה חדשה של שפת התוכנה וו א; שפה. שנעשח בח שימוש רב בכתיבת אפליקציות על מחשבי יבמ. > תוכנה לקביעת הכושר של שחקנ שחמט מותחה ע"י חברול י-אומיטווך בשיתוף האר- גוד לשחמטי. מד הכושר קובע את נציגי ישראל לתחרויות הבינלאומיות > תוכנה לגיהול סזרטיות. וספריות פותחה ע'י טריפלנן וחברו תכנוך ופר- תוח מערכוות. התוכנה תפעל על מחשבי טלוידיא. עזרתה מותן יהיה לנהל ספריות ספרים וספר- יו סרטים = תוכנה הלומדת מלים. חדשות; חברת. 6ו'). הבריטית. פיתחה. תוכנ היכולהה ללמוד מלום שאינן נמצאות בזכרון.. חתוכנהה יכולה גם לצמק אינמורמציה = עד לעשירית מגודלה המקורי. שר או. מחשב אישי בריטי חדשו עתונאים ע"י חכרת -אסכונה הסוכנת בארף. ומחשב תוכנן על טי הזמנה של שירות חשידור הבריטי (אזוו) כחלק. מפרוייקט לאומי להכרת המחשב. ; 5 מחשב חדש, טנדי רדיר שק הכריז על. מחשב 1% מודל 100. תפוסתו כספר בתיק. כולל תר. כנח ‏ לעיבוד ‏ תמלולים, יומן אירועים. ‏ ספר טלמונים, ספר כתובות ומסוף עם מתאם תקשורת. זעיר. זכרון של עד 32 אלף בתים. 8 שורות תצוגה. 2 מקשים, חייגן אוטומטי. העתון הכלכלי וול. טטרוטי וורנאול ידע לספר לקוראיו על ביקוש עצום למחשב. מה שיצר משטר צנע בחברה. במ" לים אחרות. אי אפשר לקבל כמות בלת מוגבלת. של המחשב. מחזר תצורח כוללת של המחשב ינוע בין 1200 ל- 1500 דולר. מחעב. קרוממקו חדש המזכיר. את 6 סופר סטאר. מופץ בימים אלה ע'י מורב טבנולוגיות נציגח קרוממקו בארץ. שמו הרשמי הדגם 710> מחשב חדש בארץ גאוסי 2 יוצר בהונג"קונג ויורכב. בישראל. מחירו יגיע 14005 דולר כולל. מסים. המחשב דומה בתצורתו כאפפל 6. אד כאמור עולה פחווג ממחצית מחירו. ב----- 1 שגשוג בשוק המחשבים הביתיים: 50 מערכות של. המחשב האישי היפני סיו נמכרו ע'י חברת מחשב אישי היבואנית = הסימן הטוב ביותרר לפרוספריטי"הבנקים. אם החמצן החנקני של המדינה הולך עם קופותיו על המיקרו, משמע שזה. כדאי. נודע לי שריטקונסו ושקעות ד'בנק המארחו. מתחרים על רכישת מניות + = רשת חטויותת לשיווק מחשבים. אישיים בבעלותו של אורן ב אלסנה. = ועוד בענייך חנויות.. משובית. רשת' חנויות למכירה קמעונאית של מחשבים אושיים. בקרוב תפתחנה 5 חנויות ובינתיים לקחה החברה. (שותפות של קבוצת מטוב וקונצרן. כלל) שטח תצונה בעיר הנועה כדי. להציג. ולמכור שם מחשבים לנוער הנופש= כדי שלא יווצר רושם. מוטעה וכאילו כדי להוכיח שענף המחשבים הוא: כל הענפים, נטגרה חנות ו בקול דממה דקה. מח שהתחיל בקול רעש גדול בחנות גדולה ומד הודרת ועם מלאי הבטחות על מועדוני מיקרו חוני מחשב. ספריות ושאר דברי טובין. חפך לחנות אומנועים. | מחשב חדש -- סג נשאו של קולומביה. משווק. בארץ ע'י חברת ישראזסול ב-3500 דולר. המחשב הוכרז לאחרונה בארץ בתערוכת קומפיוטקס 83. המוצר החדש הוא מחשב אישו התואם ליבמ בכל, אך קל ממנו וזול. + ואדפרופו ישראטל, זו בשיתוף עב טקדריך מפתח תקוה. פיתחו מכונת. כתיבה עתידיוג. המכונה שתפעל כמחשב, כוללת. מטוף מדפסו וזכרון עצמאי. מחיר. בסיסי של. המערכת 2000 דולר. = טקססי אינסטרומנט (1ד) בארה"ב הוכרז בינואר. המחשב האישי של 11, באר -- או טו.טו. בארץ. ישווק המחשב ע"י חברת א) מקבוצת מלל, > ועוד. בעניץץ וד - לא מכבר נודע על הפסדים בשיעור. של 100 מיליון דולר (6 של החברה ברבע השנ. של השנה. כידוע 11 היא אחת משלוש החברות. המובילות ‏ בשוק ‏ האמריקני ביצור ‏ ומכורתת מחשבים ביתיים שמחירם פחות 100070 דולר. ההפסד הענק. גרם. לנפילת שערי מניות החברה בבורסת ניו יורק תוך יומיים ב-22 אחוז מ-15775 דולר ל-107 דולר -= ירידה של 075 למניה. בכך ירד שווי המניות של החברה בבורסה "1.2 מיליארד דולר, ביומיים. בענף המחשבים הביתיים בארהיב חוששים כי חברת 'טקטס אינטטרומנט" אינה היחידה | שנקלעה להפטרי ענק. נוכח חוסר היציבית בענף. ותחרות המחירים החריפה בין יצרני המחשבים. הביתייים. מניתוח. נתוני החברה מתברר כי חפסדיה מעיטקי המחשבים הביתיים הם כפולים מאלה שדוחו וה מגיעים לכ-200 מיכוון דולר. לפנו מיסים ולפני הכנסות מייצור מוליכים למחצת; חומר גלם בסיסי לתעשיות המחשבים. = בהתחלה ירדו בגודל בפאאזה אחתת = ממחשב ענק. למינ. ממיני למיקרו, ממיקרו למחשב במזוודה ועתה יש מחשב בכף היד [כיום יש אף מחשב לכיס) ובהקשר זה אפסו המחשב האישי הופנר של אפסון 010 המשווק בארץ עיי טרופל ם, יכול מעתח להתחבר למכונות תעשיה ובכך הוא: מאפשר העברת נתונים דו כיוונית. 2 מלל וקדם משווקות יחד אח המחשביו מתוצרת. ררושס. שני הגופים חקימו חברה בת משותפת. ==<=--. המחשב יוצא להגנת הטבע - מירב טמנולוגוות. התקינה מחשב קרוממקר עם. 3 מסופים רל מדפסות ותוכנה בחברוד להגנתי הטבע= ובעניץ. טבע בפרוייקס תעלת הימים, משתמש היועצי המדעי פרופסור בן יעקב ב"זו פויויוג. המחשב משמש שם להכנת בסיסי הנתונים לאגירת כל התוצאות המתקבלות מאתר הניטויים שבים. חמלת. 15 לראשונה בארץ, הוצג עתון חדשות: כמוצג מר- סיאוני. בתערוכה 'מן הפונג ועד המחשב הבותוי. שנערכה במוסיאון ישראל בירושלים, הוצג עתון החדשות אאנטים: ומחשבים כחלק: אונסגרלי של. התערוכה, זאת בנוסף להיותו חלק מן הספרייה. המקצועית שהוקמה במקום ושכללה כתבי עת. מקצועיים (כולל מגאזון זה - המחשב אושק) בתערוכה הוצגו 50 מתשבים ביתיי צעצועים: ומשחקים אלקטרוניים. בתערוכה, הוצגו בץן חיתר רובוטים הייו 1 של חברת הי שמוג משקאות וטייל עם הכלב וסופו של חברת אאנדר- ובוטי = רובוט דמוי אדם, ]= אפל קומפיוטרס -אינס בשיתוף. חברת יד מחשבים ותוכנה בע'מ המייצגת אותה בישראל פתחו בסידרת הליכים משפטיים כנגד יבואנים. משווקים. מפיצים ורוכשים של מחשבים "תואמי" אפל למיניהס. במסגרת פעולות אלה כבר זכתה חברת ודע בהיתר בית המשפט לעקל לידיה את מחשבי אפול מחשבי קוסמוט ומחשבי ניוטון. לדברי אשי ידע. במקביל התיר בית המשפט לעקל את המחשבים הניל גם מידי נופים ‏ ומוסדות. המחזיקים במחשבים כאלה. כתוצאה מכך הוטל. ביום ב' האחרון צו עיקול כנגד שתיום מבקן האוניברסיטאות הנדולות בארץ. מסר רמי קגת. מנחל השיווק של חברת ידע. "בימיס אלה הוסיף מר קנת, "משלימה החברה את הגשת התביעות. | צווי מניעה וצווי עיקול כנגד כל שאר החברותת העוסקות בהפצת מוצרים מסוג זה בושראל" אופל ידועה בענף המחשבים כאחת היצרניות. הגדולות ביותר של מחשבים אישיים, אם לא הגדולה שבהן; פחות מ-6 שניס מאז היווסדה. נכללת הוזברה. בין ‏ 500 החברות. המובילות. בארה"ב והיקף מחזור המכירות שלה בשנת 1983 יעלה על מוליארד דולר. החברת מעסיקה כיום. מעל 3000 עובדים וכימים אלה מכרה את המחשב ח - 1000000 מתוצרתה. תופעת החיקויים אשר חדרח לאחרונה לשוק. המחשבים האישיים בישראל הונגלתה למעשה במקומות ‏ רבים נוספים במערב אירופה ובארהיב. מנכיל ידע יורם. פרידמן. הודיע כל ינקוט כל צעד אפשרי להילחם עד חורמה בפעוד. לות המחשבים הפירטיים בישראל. הפוגעת. לדבריו בתדמית האמינה והמקצועית שחברת. ודע בנתה לעצמה בארץ במשך 5 השנים האחרונות ובזכותה הצליחה להחדיר את מוצרי. אפל בשוק המחטבים בישראל. במסגרת צעדים: אלה החלה חברת ידע בהגשת התביעה המש" פטית ושלחה לארץ את יועצה המשפטי הבכיר. את היועץ המשפטי של מרכז המכירות. האזר-. ופאי. וכן מומחי מחשב נוספים - כל זאת במטרה לטייע ביעוי משפטי וטכני שהתבסס בין. השאר על תקדימים שנפסקו בבתי משפט במערב. אירופח וארה"ב. במקביל שכרה בלשים מיוחדים: אשר ערכו סבב בין מפוצו חיקויים. שוחחו עומם. ואף רכשו מחשבים שנבדקו ע"י. אנש מקצוע. לאימות סופי והוכחת היותם גניבה. גזילה והעתקה של המוצרים המקוריים. ממצאי. הב- לשים ‏ היו מדהימים, ‏ לדברי ‏ אנשי "דע', המשווקים חשונים הודו במרבית המקרים כי המוצרים הם: "גניבה. מדוייקתי ו "העתקה מושלמת' של מחשבי 1/1/15 . (צוטוט). זרמתם המקצועית של מפוצים אלד היתה ירד ודה ביותה. התמצאותס במחשב ובשימוש היתה. כמעטי אפסית וחלק. ניכר מהמידע אותו מסרו ללקותות היה מטעה ומוטעה" הטעימו אנשי ודע. והוסיפו כ בעוסף למחשבי החיקוי הופצו גם. ספרי אפל מצולמים ותוכנות מועתקות. במספר. מיקרים אף חיננו את הלקוחות לחברת ודע לקבלת תוכנה מתאימה, או תשובות לשאלות. אחד המאמיינים הבולטים בחיקויי המחשב הוא: מחירם המוזל. המחווה פיתוי לצרכן התמים לחי-. כנס לחרפתקאה מכשילה - ציין רמי קנת. לדבריו. בהעדר כל השקעה במחקר ופיתות. תוךך שימוש ברכיבים ובחומרים הזולים ביותר בשוק. בתחליך יצור מקוצר, המשמיט בד'כ נושאי בקרת. איכות ובדיקות בטיחותיות. (לאמינות היצרן באשר למוצרים עתידיים איין כל חשיבות במקרה. כזח שכן ממילא און לו כל כוונה לשווק בטמו האמיתיא; בהעדר כל השקעה בפיתוח והכשרת רשת הפצה. הדרכה. אחריות: שירות, כתיבת ספרות וכיו"ב, ברור שהיצרן המעתיק יכול להפיץ. מוצר במתיר נמוך באופן ניכר מהמוצר אותו העתיק. "סיכויי ההישרדות של חברה המשווקת מוצר. באיכות יצור כה ירודה ובתמיכח. אפסית של היצרן הם אפס, בפועל: הוסיף ואמר מר קנת. להערכתו, העלמותם של מפוצים מסוג זה מהשוק. היא שאלה של זמן בלבד. (נם אלמלא ננקטו נגדם צעדים משפטיים). הבעיה תתמקד אפוא בכל אותם צרכנים תמימים שרכשו 'מוצר חיקוי בעל סיכוי תקלות. גבוה" ונותרו ללא כל 'אבא", סיכמו ראשי ידע. 7 והוסיפו: תופעת החיקויים פוגעת לא רק בתדמית. אפל אלא למעשה. בתדמית. ענף המחשבים האישיום כולו. גס האוסטרלים הולכים על שוק המחשבים. האישיים. חברת מיקרו"וורלד טכנולוג'י הוציאה. בשנת 1982 את מחשב מיקרוי. המחשב תוכנן עבור מערכת. החינוך האוסטראלות. ומשמש כמחשב התקני של בתי הספר באוסטראליה. תכונות "חינוכיות" אלה מוצאות ביטוי באפשרות. ההרחבה, מ-16 קיב אגא עד 64 ק'ב ואאח. אפשרויות. נוספות הן זכרונות 80% נוספים. יחידת צבע (26 צבעים) וציוד היקופי. אחר, חברת "סונר. היבואנים. מחפשים שווקום. חדשים למחשב האוסטראלו. עם מבט לעבר השוק חמצרי ואף אולי הלבנוני עוסקים מהנדטי החברח בפיתוח עצמי של המחשב ובקרוב "ילמד- ערבית. היום הוא דובר אנגלית-עברית. באר ה הכפילו את תדר העבודה שלו מ"טווואב ל-1119. והדבר חשוב בגלל ההדפסה האיטית. יחטות, על. המטך, בארץ נכתב לו מעבד תמלילים קבוע ב- וא והוא מאפשר מעבר מבייסיק ישירות. למעבד התמלילים. מלבד מעבד התמלולום. קיור. מות תוכנות נוספות ב"וא0א . כמו מגווך שפות. רחב: אסמבלר. פאסקאל. לוגו, קובול, פורטראן. לוספ =)". אא ושפת ה"אטדואסוא. החדשה, המיועדת ללימוד והדרכת. זכרון ה- 83 של המחשב מהווה יתרון נוסף. זהו זכרון 105 סטאטי עם גיבוי סוללה. כשד סוגרים את המחשב (שימושי במיוחד בהפסקות. חשמל) לא נמחקת התוכנית מזכרון הדוא א, אלא: נשמרת בו עד 5 שנים, למרשב שני מצבי גרפיקהן רזולוציה נמוכה. (128.48). ורזולוציה נבוהה. [5124256). בשנר המצביס. ניתן לערב טקסט ונרפיקה באונן חר- פשי. אך ברזולוציה הגבוהה, ההדפטה על המסך. איטית יחסית למחשבים אחרים. כמו כן איך התייחסות ‏ מֶמדית (במגוון פקודות הבייסיק) לגרפיקה. הגבוהה. קיומות רק שתי פקודות. לנרפיקה גבוחה = יצורת נקודה בודדת או קד שה היבואנים מבטיחים כי הדבר יתוקן על ידי אספקת זכרון א0א. הכולל. פקודות ניספות. לגרפיקה. בגלל המגבלות האלה אין הו מתאים: עדיין ליצירת משחקים עם נרפיקה מסובכת או מחירח. ‏ אלא ללימוד,. תיכנון בעזרת. מחשב תקשורת ושימושים עטקיים. למחשב יש מחולל תווים מתוכנת המאפשר תיכנות ‏ 128 תווים. נוספים ‏ (מלבד ‏ אנגלית ועברית) מבחינת חומרה הוא בנוי סביב 20 עם. זכרון את הנע בין אוו ל-א6. כמו כן הוא מצויד ב"קנקצא. יציאר מקבילית. אפשרות עבודה. הפחש8 - 45 אנו לא מנצלים את השגעון ומוכרים במחירים סבירים 1 2 למה דווקא בכפיר מיחשוב 7 0 סו | ב הכל ב-439 8 ₪ נכפיר מחשוב תוכל להזמין מחו"ל כל חבילת. המומחים ב | בקומודור 64 עה סבו ל בוט אל | ו שונת. שכנה בכפור מחטוב קיימת מעבדה מנוסח המבטיחה. שרות אמין ומקוי לאורד זמ אוליפנט 8 תל-אביב 65228 + טל' 616653 (מקביל ללינקולן פונת יחודה הלויו 8 דא יבוא והפצה א64 אפאאזש מחשבחדשני כרטיס שפות אז ם.זזטה מקשים מתוכנתיס ועברית ללא תוספת מחיר אצלנו תקבל הדרכה מקצועית ושרות אמין ע"י אנשי מקצוע מעולים מעולים אפשרות קניה בתשלומים נוחים שו ובוא ושיווק :‏ מאסדפ הפדטקואס6 - אבן גבירול 5. תיא, טל.228512 :81 מחשבים - דיזנגוף סנטר, ( מעל חמשביר). טל. 288368 מיקרו קוסמוסי מחשבים ותוכנה בע''מ שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. ברשת: ועוד. המקלדת נוחה לשומו בעלת קלי- דים בסידור טטאנדארטי, און חיצי שליטה נפר- דים על הקרסור (ַסֶמֶן) ולמטרה זו משתמטים בקלידי אותיות רגילים בזמן שכפתור ההואזד+ לחוץ. למחשב יש מחולל. צלול ‏ אחד המאפשר השמעת 255 צלולים. לסיכום, מחשב המיקרודבי הו מוקרו זעול. בעל שפת בייסיק מורחבת. אפשרויות קול וצבע ואפערויות הרחבה רבות. הוא מתאים במיוחדד למוסדות. חינוך ועסקים קטנים ובגלל הגיבוי החזק שלו באר (שירותי תוכנה. חומרק) צפוי לור עתיד. מחירו באר לוחידה בסיטית 595 8 ללא: מע'מ גילויים על המחשב האושי החדש של יבמ המכינה. וא, ועל מערכת ההפעלה 20 6008 השמיע פרופ': גי מוריסון. מאוניברסיטת ניוד המפשייר, זה היה בסמונר שהוקדש לנושא 'בעיות. בהערכת תוכנה למיקרו מחשבים' שנערך בכפר המכביה. האירוע היה במסגרת סדרת אירועים. שאירנן מרכז ענ'א של המכון לפריון העבודה. והייצור. על בעיות בהערכת תוכנה דובר מעט מאוד. | הוצגה הווייקאלק, שהאמריקאים אעם יכולום בלעדיה. ותוכנת ניהול קבצים על ה'אפל" בשם 5. הנראית סימפטית מאוד, אך דוברת לועזית. העיקר היה בעיות תואמות בין מחשבי מיקרו. ומערכות הפעלה. והערכות על כווון ההתפתחות. של מערכות ההפעלה בדור ה-16. פרופ' מוריסון. שנעזר בפרופ. דונאטלי, בחלק הראשון. הואי דמות ידועה בעולם המיקרו. בין השאר הוא חבר. בוועדה להערכת תוכנה למיקרו. ועוטק גם בכ- תיבת מאמרים למגזין 4461. הוא המיע מספר הערות כלליות על ההתפוצצות הכמותית בתוכנה. למיקרו. ואזהרה שחלק גדול ממוצרי התוכנה. הוא. גרוע. השוק. דוחף את יצרני התוכנה להוציאה לאור במחירות. וללא בדיקה מספקת. את הפצצות הטיל פרופ' מוריסון בחלק השנ. של הסמיער. חוא שכף רשימות של יבמ, המרכזות. מספר תוכנות ידועות שפותחו עבור ה ומידת. התואמות שלהן עם ה"וא. ה"דא שהוכרז לא מכבר, זהה ל" בתוספת חשובה מאוד = הו בעל דיסק קשית של 10 מנה"בייט. (לאתרר מורמט). והוא מופעל אקסלוסיבית על ידי 1008 גירסה 20. זו אמורה להזות זחה ל-0? ספוא מסתבר שרוב התוכנות שפותחו עבור האו, לא: יוכלו לעבוד עם הדיסק חקשיח. למני שיוכנטו בס שינויים. הדפום, שפרופ' מוריטון חילק. מבד דילום בין תוכנות שניתן לאגור על הדיסק ותןך. כנות. שניתן להפעילן מהדיסק. קשה להאמץ שמישהו מוכן להעתיק חוכנית מחדיסק לדוסקט. כדו להפעילו מהדיסקט, מוריטון הציג את: הרשימות: הלק (מקורם. | אמור ביבמ עצמה לאנשו יבמ באר שלא ידו | על כך דבר: און מה לעשות. וש פער מידע בוך ישראל לארהיב. פרופ מוריסון נתן הערכות עתידניות על עולם. המיקרו. מחשבי ה-8 סיביות יעלמו בסביבות 456 אוצוא ירש את 61/3 כמערכת ההפעלה הנפוצה. ביותר. הוא העריך שבי86 יהיו כי6. מולון רשיונות ל-0%ס8וא לעומת מליון ורבע 1786א/60. העתיד הרחוק יותר יהיה שייך ל"אזאנו ולדומיה חואו ג הזהיר מבעיות תואמות בוך זב וכל הטוענים להיות תואמי יבמ: מספר הבעיות הו מספר המחטבים המתחזים. לובמ כפול מסמר התוכנות ליבמ. א עדיוך אינר משווק. אף לא בארחיב. בע תיים הפסיקה יבמ לשווק את הנירסאות הקוד- מות של 05 רףלאופוא, והילא מסתמכת על מירטה 20 בלבד. כבר עתה מסתערים יצרנים רבים על שיווק תוספות ל")ז יש דיסקים (עלולה. להוות בעית תואמות תוכנה. כאשר ישווק הדא עס הדיסק שלו) וש ג כרטיסי תקשורת לחיבור ו/או דא ברשת מקומית. כך ניתן לחגוע לרש תות של 10 -ו, בעלות נוסכת נמוכה מעל למחיר. '0ג מחטביט עצמם. . . 23 (שואל) בעיו נמוטון (ישראל) בע'מ משווקת: כונני דיסקטים (שוגרט) "5% אחרים. מחסנים היכונו לניוטון סופר עם מקשים מחשב "ניוטון" תואמי אפל, עם כל השכללולים מוניטורים, ירוק, אמבר, צבעוניים .8.6.8 כל הכרטיסים להרחבה. א16 |א/קי). ₪5232 ופריטים רבים זכרון בכרטיס א192 (לצרכי תעשיה, תיב"ם ותוכניות שונות). לתעשיה: מוניטורים ללא כיסוי (שסי בלבד). החל מחודש אוגוסט: רובוטים, רשתות תקשורת ועוד ועוד. 5 מפיצים בכל הארץ: מרכז זניוטון" פונקציונליות ומירב השכלולים הטכנולוגים. טל: 037284831 טל 053742368 חיזוי האסטרולוגיה לאלה שאונם מאמינים לאסטרולוגים 0 - [ כ טל 31617 0 = כתה מרווחת וממחזגת. 5 מ 0 וט גו + מקצועי לכל תלמיד. ב מכ וקש | "תצוב ושע ל מ + : + > תרגול עצמי הופפר ל ו 0 8 ו | םד > קורטי - בקר, צהריים. 5 | זוחטע וע 0 העתיד בעזרת את שבתאי לבו ראה בעמוד93 67 יל''פשחמה‎ 1 49 > מה קורה שס1 ארה'ב הבר קיצ אלקטרומִי חם עתה בניא-בךיסיליקון אשר בקליפורניה. חם. עוד יותר במרכזי הפצה הגדולים אשר בבולדר (קולוראדו) ובדה"מוין (איובה). שבעתיים היה חם. הקץ הזה במרכז הארסק. אשר באטלאנטה הדרומית. בירת גזרג'יה. וחטמפרטורה לא חסה. גם על מרכז קריר יותר. אשר בחוף המזרחק מדינת ההשכלה מסצוזטט. וננ משולע החינוך של צפון קארוליינה (צ'אפל היל = גרינטבורו = סאלם) להט, מרוב. מנתחי מצבים ומעריכים מקצועיים של ענף המחשבאות בכלל, והמיסרו. מחשב בפרט. ויזאקורפ מטילה יהבה על איסטרטגיות חדישות. ענק התוכנה הלוהטי מכולם, ויאקורפ נוטש את גישותיו הפיתותיות/שיווקיות. הישנות-אך-מצכיי חות. מאמץ איסטרטגיות חדטות"לגמרי. שנועדר - הסחעובי 0 טד גדיש להזדמך" (משמע. לנצל הזדמנות) על. אופים המשתנה של הביזנס והשוק. נשיא ויאיקורפ. סי אופוריק; המשנה-לנשיא; הולד דיאמונה. והמנכ'ל למבצעים. במערכות. משרד. הונאלר פיטר (שלושתם. בנ דת משה) הכריזו כי הם רואים את הדרישה הגדולה-ביותר. לפריון מוגבר בתחום שוק התאגידים הגדולים. כלומר, ויזאקורפ צריכה להתמודד עם בעיה: איך למכור תוכנת מיקרו לחברות. אלה. שהתרגלד לנישת מכירות שונה תהומית מזו הקמעונאית. חור בילסטרא: ירר הדירקטוריון. מודה כי ההחלטות. הקשות בנוגע לעתיד כבר מאחוריו. החברה. שהפכה בשנת 1982 למובילה בתחומה, בזכות הצלחתה. המוחצת של ויטיקאולק: מהמרת. על. הטכנולוגיה החדשה. ויויאון ועל יכולתה לפתח. ערוצי שיווק חלופיים, בלא לאבד את המכירות. הקמעונאיות. אשר ונדלקו את קופתה. החברה תפנה עתה לפיתוח מערך לטיפול בל. קוחות גדולים, עם צוותים וסייענים ותומכנים: למפתחי-תוכנה קטנים. צדישלושי בעסק; תגביר את טכנולוגיית הגל-החדש (ממנה יונקו ויטאוה. כלומה, מכשירים "מעוכברים" וחלונות "מרובבים: וממשקים פתוחים לאפליקציות. וך בריקליה עד ברנש חרום-עורלה (מייסדה. של סופסווור ‏ ארסס ומחברה. של וויזיטאולק: בטוח כי אתגרה של ויאקורפ. שהיתה חברה חז מוצרית, הוא "ממשי; אם ויזיאון לא תנתל וצלחה מרעישה. השגשוג ייעצר קמעה. אך או ליזה וכל טכנולוגיית גראפיקט/עכבר יפלו על פמיהן. גם היא תהיה בצרה* מחזק. את דעתי מחבר אחר שהפך למתחרת. מיסשי קאפור לוטוט: "באוקטובר. תגיח בסימךטוב וזיאו וידחקו אותה אנשים חזקים מאוד בחוכמת השיווק. אך עליהם לחכות עד שהציבור זפשפ בתוכה היטב. אני מאמין כי שיווק הוא חשוב. אך. ווח זכרה ציבורית וכרע" מניחים ‏ כל (של המשתמש הסופט הלל ויזיקורפ ‏ תשתמש. בעסקאותת ארוס אינפורמאטיקס ‏ או ילייד ריסה" לדחיפת ויזיאון. המוצר שנועד. לפתור את בעיות הפריון האמריקני. שעלה רק ב- <% בעשור האחרון. מרננים גם על שיתוף פעולה. עם עמיתים' כמו מיקרוסופסו מוקרופרה ורר- אס אפרסק. רוריטאול ריס אך און ספק. כו צטויה - בכל הסדר שיהיה = תחרות מרה מאוד בון לוד טל תמוח מולטיזורק של מוקרוטופט. והפותרן דבית ויזיקורפ. מי יביס את מי. לטלכון". הטיו פתרונום.. 0 יבמ מוסיפה 300 מתווכים, ומתרחבת. במטה מש'ו (מחעב אישה אד פרסי בגורסא דונקותא) אשר בעיירה בוקהירייטון. פלורידה, ניצלו את העידנא דריתחא של קץי 83: יב דאוגה. לחזק את שורותיהם של 1100 מתווכיה המורשים. והוסיפה. אליהס 302 תאוותנים חדשים. את תמוק מפעליה. הגבירה יבמ. כלשון דובריה. ה'פטפטנים" המופלגים, "מטפר פעמים, מספר מונום" גראה שהענק בטוח ביכולתו לספק את הכי- סופין לשני מוצרי המש"י שלה. אם דאנה להטיל. 0 אנשים אלה, גבראדרבא אחד אחד. לשוק. קמעונאי.. לחובבי המספרים הלוחטים, במ" טותא: המוזווכים: העצמאיום הללו מחווים. אך. 26% ממכורות המעיי של יבמ. מרכץ העטקים של. הקמעונאי הגדול משיקאגו, סירו ובאו מכר עוד 0%; 'מרכזי חמוצר" של יבמ גופא מכרו עוד <6 ואת יתרת 58 הפרוצנטים מכרה, נכון. = מיוטרלנהה זמינות התוכנה על המש'י מתחלק. אגב. כך: עסקים 66%; בידור <12; חינוך 85 שימושים אישיום <8; תקשורה. 4%. כידוע. התעכבה מעטי חדורתה של ובמ גם. בשל חששותיה. מחשפעות על מוצרים. אחרום. משלה, גם בשל ספקנותה בהצלחתו המדחימה של המשיי. אי כמעטי ספק, ייאמר לך כל מל שהוא רב-מג בעטקי מחשבים אושיים, כ זבמ' הולכת לשווק בתוקפנות נחושה; בעונת 88/83 עד. שתגיע למחוד לרבע מהשוק כוו. בעניין יבמ: מצפים לגדולות-אך"נצורות בת- חומים המגרים הבאים: בקרה רובוטית. קאד' קאם. בקרה ספרתית. צרכנות. חינוך = ועיבוד נתונים 'גס"קן" אוזבורן תיזום, או תחתו כדי לרחיות את מכירות אוזבורן 1 = ווש לו מהה לעשות בתחום זה = מצפום לאחד משני הצעדים. הבאים. ‏ לדברו ‏ ו .אוסינגה ‏ משנחדלנשיא ומנכ'ל מכירות צפון אמריקה. אלה יהיו "קידוט: מכירות = או גדיעת מחיר: מכירות אוזבורן 1 הואטו מאוד מאז חוצג אקוקיוטיב. 4 באפריל האחרון. סוחרים בענף. מסכימים עם "אמתלה" זאות. אך אחרים מוטיפים. כי ראוי לא להתעלם. מתשישותו וקשישותו הכללוות של המחשב הנישא. שני סוחרים בול- טום (אל ביס איש מוישך קומפיוטר בקליטורניה; קינ גאהלו: הירט טטור במטצוזטס) מו" דיעים כי קשה להט מאוד למכור את אוזבור- מיהם גם במחירי ניכיון (הנחח. בלעז) ניכרים. וביתר דיוק באלף ומשחו דולארים. כלומר בלא: רוח ממשי כלל. מנתחת שיק הנחשבת כמבינה טובה בביונס, אסוזר רייסון: טוענת כי התופעה טבעית לאחר" כרזה על מוצר מוחכבדיותר. אך מטעומה כי. קיימים שני גורמים נוטפים: תחרות מוגברת בענף. המחטבים הנושאים וזיקנה מופלנת של המוצר. אחרים טוענים כי "אשמה" שיטת חנכיונות -- ולא חכרותו על האקזקיוטיב. אשר נמכר יפה גם. במחיר 52500. רבים, יש להנית, הושפעו מרמזיו של אוזבורן כו בדעתו להציג לוח 8088 תואם: לובמ מעיי (מחשב אישין. = עס המחשב למכללה. כל סטודנט במגמת מחשבים בימכון הטכנולוגי על שם סטיבנס" שבניו גרסי חייב לחביאא לקורס. בנוסף לעט. מחברת וספרים, גם מחשב אישל מטוג "אטארי 800". דיר מיטר גורקאאט, מנהל חטיבת התכנוך של. המכללה, אומר, כי חובת. ההצטיידות במחשב. אישי באה לחבטיח ש'לכל טטודנטו תחזה גישה. זשירת וזינה למחשב', ועדת מומחים מיוחדת ישבה ובדקה את ביצועיהס: של מחשבים שונים, הנמכרים: בשוק. האמריקני. ולבסוף החליטה לבחור. ב'אטארי. 0 המומחים מצאו. כי מחשב אז הו בעלל ביצועים מתאימים וכל זאת במתיר סבור, כחוו ב סטודנטים רשאים להשתמש במחשבים של המכקלה מטוג וו-שפ? סטט רמערכת 10" של דר- גיטל. המחשבים האישיים נועדר להעניק ניסיון נוסף ולחביא לצבירת שעות מחשב נוספות. "אשרי המאמין" - מימרא טרקאסטיתו בעסקי המש"י (המחשב האישי) מתקבל חביטוי שרי המאנמקך פשוטו כממשמעו: מל שמאמין בתת-. אות - הדמוניוה לעתים = מוצא עצמ פחותת ופוכן-יותר מזה הספקן. הנה סמו המקובכות. כיום בעולם עסקי המשי? מאושר. תחוית 1985 כמילוח הטוק. לפ וישומים. לתאנידים כדולים, 325 עסקוום ומקצועיים. תעשיותיים ומקצועים. 19% ביתיים, 9% חי: זוהי התחזית בתחום המע"י, בארהיב תחזית 988 לטכניקות איברןך בר"קיומא: זוכרון ב'ק חוא זיכרון לאזנדיף. כיום פותרים בעיות. אובדן כוח"הזכרא (בעקבות הפסקות חשמכ: אאא עם תומכת סוללה (גיבו. בטרייה אנש) = או עם רכיבים מיכאניים כמו עו או מתגי | אגודל, = פוטנציומטרים | או טרימרים-). התומכה בעזרת סוללה הו מסור. בלת, יאף אינה כח אמינה כמתפרסם; המי המיכאניים אינכ ניתנים לרח"תכנות. א: זכרונות שאינם נדיפים, ברי"קיומא (כנון זבמים. זכרונות בועתיים) ליאלצו להיות: אפוא המי מזמות. הסחשוב'ש. "' 6031 6 0 6ו ה . יְ אסזס/ | 8 ה ההבטחה של | ₪ 2-2 וקה ₪ מו דטפאו ו טר. 285688 289872 2 285688 ד אינמט-אוטמוט בע" פלחי חשוק העקריים ב זוה בשנת 1988. כדלקמן: "אא וחיר א: 0 טמרפר והשוק. מהם 13% בטר | כנלומות אאא (זיכרון )"דיו טואא לוי - 40% מחשוק. מהם. לוגיות וג א, זוכרור אאא = 25% מהשוק. מהם =1% ומהשוק) בטכנולוגיית זאאא. נחכה ונראה. ולהטומע ינעם. תוזו' 1947 בעטסקי הפצת. שוק זה אמור להיות במשטיב של קרוב ל-5 5 מיליארד בשנת. 7. ערוצי השיווק הצפויי. יתחלקו כדלקמן. חנויות תובגה בלבה .36%; חנויותי מחשב מרועי- תות 33% דווור שור ועססר נכטנות 12% זהותי לותאגגידים נדולים (ראה לעיל על של ויויקורף לקראת דחיפת מוצר הפריון היאוף: ‏ 9% סְלהמצת: ‏ 48% וחנוונים של ערד מוסן :4 אצ מוצרי הגראפיקה השולטים בשנת 34984 החברה. סק עם מוצרת מרונטייישן גראומיקס עבור משייר שק יבמ; חברת קולור עם מוצרה קוריו עבור. | מעיי של יבמ; חברת קוגקטטי מנרמנט: מוצר | אסיפיצו: עבור מש" וסיוך. ריטורסטי עם | צאארט מאסטר עבור אפל ו1. אל ו1) גמשי דה. בוסטאל לרנונר ומוצר התוכנה. מונוקרום סלול. אורגאנייור עבור מש'י פהוקסי יקי ומוצרה. זיט? 8ק) עבור התפורום; גראאפיקי קומווווקס. ומוצרח 0 עבור המש"י של יבמ; בהאטיק. סופטווייר ומוצרה צ'אורטמיאןף המיועד ליבמ, אנד מורמיוש. בילהר. מוצרה. פוקוס. מחשב. זבמ; המוצר "לי של לוטוס עבור יבמן המוצר 1/7 של מגבמנסי סולוטנו עבור יבמ; חבילות תוכנה גראפיות ‏ נוספות שישלטו שנת 1986 יהיו צ'ארט פרו וג סכווד רו של. חברת מוקרוקונסרול. סיסטמג. וכן. מערכותת עסקיות מורותגראאפוקט של חצרו מירור אימאד עבור יבמ. נא לא לשכוח. את כל השמות. הנכבדים המעורבים במהפיכת הגראפיקה. שהביאה את המיקרו ממלט הטלטיים אל מצגי מפתיסיביות: תוכנת ליאה של התפות. ויואווו: סטואר של אר" וקס, ביאנס ויונס שכ דוביאל אָפֶקטס. והרחבות. הגראפיקה לתוכנת ההפעלה %/6% של רוריטאול. ריסה תחזות. 997 כטכנולוגיות. 6 חמושה. טעמים. עוקריים. כרוכים בנידולו של שוק. טכנולוגיית ו 64. החמישה: (1) צריכה מוגברת למעגלים. חדישים; (?) מחסור במעצבי מענלום מוכללום: [3) הוענות מחירה *ותר ללחצי שוק ואתגרים. מהמתחרים; [4) זמינות מוגברת עם יותר 075 ספקים המתחרים על נתחם בשוק; (5) יעולות מי- גברת בתוכנת עיצוב טכנולוגיית שער. אלף לבין מאה אלף שבבים. יישומיה נמצאים בחחומי המחשב. הל-תקשורת, הצבא וכיויב שוק ה"ג₪ עומד להגיע ל-27 5 מיליארד עד 1987 ול-7.3 5 מילוארד עד 1992. יתרמו לכך פי- תווזים נמרצים בכלים ובתוכנת-עיצוב של א6. בהתחשב ‏ בטכנולוניות = הייצור = המתאימות. 108). אאא דורקולובית). השוק. העולמו של. ₪ לפי החלוקח לתחליכים יהיה בשנת 4995: 8 - 87% דויקוטבי לונארי = 23% א 05; תחלוכום ביפולארייכ. ספרתיום אחרים. 5 תחזית 1995 לטיווקי טכנולוניות גומלרס. גאליום. ארטניד ושמש כחומר הגלם בוצורת מעגליב. מוכללים (00) או כלב. של מעבדים מהירים ‏ ומערכות ‏ אלקטרו"אופטיות ‏ מוכללות אשר כרוכות ברשתות טיב אופטיות. היפאנים עמדו מכבר על הפוטנציאל חשיווקי האדיר של טכנולונייות גאלארס וגאליום רניד בפיתוח מחשבי הדור ה-5 המהירים וחאזמו הרימו את הכפפה; ממשלת ארה'ב הקציבה בשנת 1981 75 + מילוון לסגירת הפער בץי טכנר. לוניית הטילו בי קון לבין גאלארס ברמת המוכללות. שוש המעגלים המיבללום יגיע בשנת 1992 להיקף. של 56 5 מילוון. כו יתחלקו כך: ספרתי = 47.5 אואלוגי אופטו"אלקטרוני = .2% 9 שנוס מהיום, אקירידו"סאן. סיונארתו ]* משחקים חדיטים פרררפוטבול. סומולצוה של כדורגל (אמריקנט עם: 10 משחקי התקפה. 5 הגנות. עונשי, גולים; נקו- דות-ותר. פסקי זמן ושאר ירקות. נגד המחשב או. גד רעךך דרישות: 64 קי, מצג 80 טזר, 510% ₪. 08כו/, מתאם קולור/נראפיקס ומשגוח (מוניטור). המול: ‏ סטראטכיק ‏ אלטרנאטיבס. פאלוו אלטי. קלימורניה. | לוחם. כוכבים: ‏ המשחק. מצויד בציוד מכים | אלקטרוני, טולים. רובים ושאר בוקי"סרוקי = ול להלך. לקפץ. או לעוף. מעל ביצותת יערות. המשחק יקר: 448 (בעוד הקודם מחירוו הרים, 8 בלבד), דרישות: 64 ק. לוח קולור/גראפיקס. אופא | 8 | המרל : אוטומייטר סימולייטן. סאני ויול. קלופורניה. אלו היו משחקים חדישיח, למחשב ובמ. מבקעת | הסיליקוך בקליפורניה. הנה. אחדים מחלק. אחר | של תבל, אבסטרליה. המיועדים לדבורה השובבה. -- מחשב המיקרו"בי שנחו עתה"זה בישראל. זי-טרק: משהו כמו הסטאר-טרק המנורטם. של קאסר, עם קברמיטה של החללית: קליוגונום: ושאר הרפתקאות חלליות. המשחק נחשב כמשחק למתמכרים. (באוסטראליה) 5995 (אוסטראליים). משחקים יקרים מעט יוונר מאוטטרליה הס: רובוט. מאן. וירק"אדבי. טורטל גראפיקס. ביתו של פרנקנשטין. אגב. אוסטראליה. הצוחקת לאיךְשיעור על. הצלחתו הכבירה של. וכרזים חער. כיים כנגד הבייבי"סי ונ כנגז. יב אוסטרליה: ראינו במודעותיהם הקטנות. פרסומת ‏ ליסדר| דפוס באמצעות. הטלפוך. או לשטיח ‏ אנטיר: סטאטיי לשימו תחת כסאך. מרשבאי ששערותיו. סומרות מהחשמל הטטאטי, חיבות הגנה למחשב, אפל וו וגם 2 כוננים: חפיסת תקליטונים, כבלים. וספרים. ועוד אגב אחד דרך הגב. משעשע לקרוא: בטאוני מחשב מארץ הקנטרו הלשוך האנגלית קשוחה"מטהו באוסטרליה, קצובה מאוד ומלאת. דימויים ופכינים. אך מאוד מאוד 'איסלאנדית: מנותקת ומרוחקת. שפת נא ב טיע וקרובה ללשונו. ומחירו. ד הרבה יותר עסיסית. מועדון הים התיכון מתמחשב. מי איגו יודע כי מועדוך זה - אשר הצליח בזכות | ועדוו ה'מוזרים" (לנתק את נופשיו מעל הציולו זאציה למשך ימים אחדים שטופי שמש וזחובי: הסחעובי ₪ על פלומח.-+ הפופולרים ו א (נוטריקון "קלאב מדיטרנֶהי) הו היום. |אורגון הנופש הגדול בתבל. הכניס מחשבים עם משחקים - וגם קורסים לתכנות - במספר אתרים באיארי הים. התיכון חקריביים - ולאחרונה גם בכפרי הנופש שלו במלאזיה ובניור קאלדוניה. שנועדו לשוק האוסטראלי. הריבה שבתצלום היא פלח משוק זה. ירז הכניט מחשבים לאחדים מאתריו קייפרו מציעה 5000000 מניות לציבור. יצרן אחר של מחשבים נושאים. ימרו מסולאנה. בצ. קלופורניה. יוצאת למימון ציבורי. חברת קייפרו. שהחלה דרכה בשנת 2952 כחברת. נןןר. לוניאר סיסטמז המטפקת ציוד מדידה אלקטרונ. לתעשיית: החלל, אימצה את השב יירו כשמה. הרשמי רק ביוני האחרון. מאז 1972 מייצרת התברה מכשירי מדידה נישאים ‏ לשוקי המקצוע והתחזוקה. לשדה המחשב נכנסה בקי 82. בהציגה: מש"י (מחשב אשי נישא שנועד לשוק העסקי. קייפרו קורפוריושן, הרואה. ברכה: גדולה בעסקיה. נקבה בשמו המורסם של פרוהנשל-באוק. סקיוריטיו כחתמה ומפיץי תשקיפיה. עכבר: חיה פרוותית קטנו מספרת קטיי גורלק עורכת חדשות בעיתון קומ. פווטרוורלה על סקר, שנערך בקרב אנשים מחוץ' לתעשיית המחשבים. באשר לפירושן של מלים. אחדות בשפת היקומפיוטריז. (עגת המחשבאים). בין התשובות מצאה הגב' גורלי את אלה איקון -- משכית דותית מרוסיה; יוניקס-- זכר סריס; סנובול - אוסף מידע. כמו באפקט כדור השלנן סיליקון -- שבב פלאסטי. אבזר דדנק אפ" יט = קיצור לגבינת פֶה; בוט = חלק ממדינת. טקסאס; מאוו - חיה פרוותית קטנה; אנד יוור - ד ו מטומם מחשבים; לוי ריסס. הובוטי - אדם מוכאנ. חלק מהמחשב; קומודור ומיקרוסופט - סוגרות עניף. שיחותיהן החשאיות (המפורסמות) של קומודור אונטרניישנל. והמו"ל. מיקהוסופסי סורפ" אודות שיווקה של מולטיפלאן על הקומודור 64 נמשכות. ונמשכות, בסנטה קלארת (קליפורניה, אלא מחז. כידוע ככל בר"בי"רב, סלע המחלוקת אמור היה להיות הכרזתה של קומודור (בותערוכת. האלקטרוניקה. לצרכנים, וני 83 כי תשווק גירסה של מולטיפלאן ברמה"קמעונאית של פחות. ממאה ירקרקים = מתיר הנמוך 50% מעלות. 1 המפיץ. מיקרוסופט מיהרה להעיר כי אין הסכם. בעולם שיאפשר לקומודור לשווק את תוכנתה. במחירי בוסר כח נמוכים.. קומודור הצהירה אפוא כי תשווק בפחות מ. 0 גם בלא; ברכתה של מיקרוסופט. לדברי נשיא חטיבת התוכנה שלה, איגמונר האורטמף. (ערל) ‏ אין למיקרוסופט זכות חוקית. לקבוע. תמחירים על מוצריה. האריס. אוש מיקרוסופט. הטעים עם זאת כי קומודור 64 הוא סופר"מחשב. וכי בדעתה של מיקרוסופט לתמוך בו בעוז והוא: אופטימי-לחלוטין לגבי טיבו של ההסכם שיוסכם. ככלות הכל. ..ועוד כותרות: מארצות חברית. מחירי תוכנה רבים ינשרן בכ-50% בתחילת 198% בעקבות קחצי מחיר מהקצה הנמוך של שוקי המיקרו.. ווסטרן. אלסטרי תיצר את מחשב המיקרו הראשון מהענק המתפצל. אמריקו טלפו. אגר טלגראף.. עיכובים במשלותי. תוכנת ‏ די ג'יסאול אקוויפמָנט עבור הפרופשנל שלה גורמים. לפגיעה ‏ במכירותיה.. ‏ אלטוס. תיצר ותשווק מסופי 807% במחיר 9995.. לידינו אדג' מפוצהה את תבילת עיבודי המלל עבור המש'י (המחשב. אישי) טל יבמ. "חפילוטופיה שלנו היא להשתמש. בגישה תוקפנית ויצירתית בפרסומתנו ובקידום המכירות שלנו - הרבה יותר מאשר מקובל בענף. שלנו" הכריו. יוזר. הדירקטוריון. מייסל. שיף.. הריט וחברת. אונטל מציגים את שבב 008. הראשון בן 16 סיביות.. יבמו שוכרת חברוו: פרטיות כדי להדריך את הקונים במרכזי המוצר שלה.. וולטי פאוקאורר (המכונה ע'י לוצני הענף היייפריוטד) גודעת 51000 ממחיר. סידרה 200 דגם 16 ומציעה או 86-בי במחיר המענתז של. 0. המרל מקגה+ מפתח ומפוץ *ישומים המבוססים על תוכנית 8ט/-78:801 של סומסוויר. ארטס, . בפעם האתרונה. זב מדור זה דם רב. כפי שחובטת, נמשיך במבצעים האקראיים. מאז המצאת הגלגל, הקדישו צאצאי אדם וחווה. זמן רב בחיפושיחם בשיטה להטלת גורלות. עדות. למסביר נמצאת במקרא (אורים ותומים למשל) וכן בהיסטוריח הכללית. א ניישם שיטה ממר. חשכת תפי אותה ברבים, הרי נשנה כליל אתת התנחנות האוכלוסיה. ננית שהתינוק בוכה וצריך לנשת, השאלה: מל יוגש אין בעייה. נפתח את המחשב ונטיל גורל. שטיפתת כלים, שמירח במחנה, ללכת ביוס אביבי לעבודה. וללימודים = כל חתשובות במחשב. נקווה, שא השומוש בשיטה זו יתרחב, נזכה להחלטות מעניינות בתחום הפוליטי: עבור. איז מפלגח לבחור. הצבעות על חוקים וכך. נחטוך כסמים רבים הכרוכים בהחזקת 120 חברי כנסת. מכוניותיהם, מזכירות. נחגיס, נסיעות לחרל ועוד. נתאר לעצמנו שיש לנו גמל. לגמל ישנח דבשת. על. | חדבשת ניתך להעמיס משאות. הגמל שלנו חונו מכצעיס אקראיייס הקש ששכר ית גכ הגמל דיוב זילברמעץ | בהמה עדינה שאינה מסוגלת לשאת על גבח יותר. מ100 קיג. ניסיון לחוסיף על גב הגמל משקל נוסף. ואפילו חוט קש, יגרום לשבירת גבו של הגמל. הרעון ברזר אם כן. נמשיך (אם לא; חזור להתחלה). תוכנית הקש ששבר את גב הגמל תדרוש שנר משתתפים (הרי מטרתה היא להפול גורל בין שנ אנשים) התוכנית תפיק 6 חבילות משא. אף אחדד מהמתחרים אינו יודע מה משקל כל חבילה. המשונתף חייב לבחור חבילה אחת מתוך 6 החביר- לות. החבילה מועמסת על גב הגמל. התוכנית. "יודעת" (כמובן) את משקל החבילת וחיאו בודקת, האם טח'כ משקל החבילות שעל גבו של הגמל. עולה על 200 קזב. אם כן, המשתתף אשר שס את המשקל העודף על. גבו של הגמל, מפסיד והולך מייד למטבח, לשטוף את הכלים. אם משקל המשאות נמוך מ-100 קיג תורו של המשתתף חשני לבחור משא. המפסיד, כפי שנאמר, חינו המשתתף אשר שם חבילת משקל | ששברה את גבו של הגמל. הקורא האינטלוגנט. יסיק. שהמנצח במשחק הוא המשתתף השני, כלומר, זה שלא הפסיד. ועתה, לענון. ראשית. התוכנית מציגה את ההוראות על חמצג לאחר מכן. כל משתתף מקיש את שמו. על מנת. שפנייתו של הגמל אל המשתתפים תהיה אישית/. אינטימית (לאניני טעם, מותר לשנות את הבהמה. מגמל ‏ לחמור). ‏ התוכנית ‏ פוסקת (פונקציהה אקראית) איזה משתתף יתחיל להעמיס ואז מוצ- גים לפני המשחק 6 חבילות (ניתן להציגן בצורה. גראפית. אם ישנה בעייה בהצגה גראפית אפשר לחתיחסי אל המשאות בצורה סתמית. כמספרים. 16 המשתתף בוחר חבילה (מספר בתחום 1-6). התר- כנית מוסיפה את משקל החבילה אל סח"כ משקל. המשאות שעל גבו של הגמכ. בכדי שלא להעליב. את השחקן ולביישו בפני הגמל, יש להצוב על. הפהשם | 7 המסך את משקלן של כל החבילות ולהצביע על. החבילה שבחר.. התוכנית בודקת האם סה"כ משקל המשאות גדול. 2007 קיג. אם כן, מכריוה התוכנית (באמצעות. המסך) על המשתתף השני כמנצת והגמל האומלל. מאשים את המשתתף הראשון בצער, בושה, עוגמת. נפש, נזקים גופניים ורוחניים. וכר, ושולח אותד למטבח לשטווף כלים או לאח לקחת את הפרה. לרעות במרעה.. אם סה"כ המשאות אינו עולה על 200 קיג. מודח. הנמל למשתתף. ומעביר ‏ את זכות הבתזרה. למשתתף השני וכך הלאה. כאמור, עד שגבו של הגמל נשבר תחת משאו. אי - טבלח של 6 המשקלות בכל מהלך = (452 (6) א טבלת השמות. [45/1 -- שסו המשתתף חראשו. אא 10 ! [402 = שם המשתתף השנל סהיכ המשקל הנצבר על גב הנמל. ראשית מאפסים את הא 0 "תוראות". זאואץ 30 . . . "הוראות". ו 00 הגמל המנומס מכניס את (5)1; שם המשתתף הראשון, "בבקשח" זאו 110. שם המשתתף הראשון למקו הראשון בטבלה 5א. כניל, לנבי המשתתף השנו. (2א; ש המשתתף הטני, בבקשה. "דטשאו 320 התוכנית קובעת באופן אקראי מיהו המשתתף שיתחיל (א מכיל מספר שחו 2 או 2 2.1 * (1) אא דאו-א 130 מ 2 0ד 1-א אס 136 06 א 10 5 * (1) סאא) דאז = (0אי 150 אא 180 התוכנית (הגמל) בחרה ב"6. משקלות אקראיות בתחום. 5 יג כל חבילה. נלתך להציג בהצגה גרפית 6 חבילות זהות בגדלן (כמובן). הנמל פונה באומן אושי למשתתף א לשזם משא על גבו "בחר לך חבילה (11-6 (8304 דאואיז 200. המשתתף מקיש מטפר בין 1 ל" 8 דוופאו 210 אס המספר חיח. 00020 אוד 6- ₪ אס 1- ₪ זו סכ בתחום, תמשיך התוכנית לשורת 250 *לא יפה כך להתנהג. אופא דאופ 0ב לשורת 150 ב "קג'; 80(" משקל החבולת. "?250 ניתן לחדפיס משקל כל חבילה ליד ציור התבילה. 20 הוסף את משקל הבילה לסחיכ המשקל הכללי. 30 הגמל מודיע מחו המשקל שהעמיסו עליו *קולוגרם הא" ישי עלי משקלי דאואץ 310 הגמל מפרסם כמה "קילור )"100 "אפשר לשים על עוד. "דאנאץ 30 0 אוד 0 גו זו 330 א אפ 350 0 פא דאואץ 509 "אנא 310 0 מצד 2-א עו 420 "זווא 430 0 "וא 50 "אואץ 560 70 20 6010 אמאאד "כ =5א או 380 6 פד ילאר 45 חן 90 * חווט 500 סא 510 שיגרת זי משנה את תוכן טבלת השמות. כך שאס משתתף מטי 2 ותחיל ראשו הווא ישב ראשון בטבלת. השמות. 000 שגד (-א או 1090 1 (0א-5001א 100 49005 1030 אאטדוא 1060 מוצע לקוראזים לשכללה ולהמכה לסמל, לאות ול" מופות, לנו. לבנינו ולבני בנו. . אם המשקל חלף ע"פ המשקל המותר. המשתתף א הפסיד. "שברת את גבי העדין. לד לשטוף כלים. טמבל. (4402;'המנצח המאושר חות. 4)1;'המנצח חמאושר הוא. זכן/לא) חאם רצונכם בנוסיון נוסף "תודה רבה ולהתראות. הערות נוספות: ניתך לשטר וליעל. את התוכנית. בעיקר בקטעים 620-650 א מאחר ומטרת התר. כנית חח לימודית, הורדנו את רמת התיחכום. / ה 3 1 |הקורא ארי שרייבר מצפת שלח לנו את. התוכנית לציור קו סינוס תל ממדה. כדוגמה חואא חשתמש בערכים הבאים: ובה קו הסיעוס. 0 - זאסוו: ידיוס המענל החסום בסינוס ‏ סופוא קצב גדילת הקור חפרשי תגובת. תנועת הקו ימינה. תנועת הקו למעלה. חפסקת התוכנית מבוצעת ע"י = דזווו - התחלתי של קו הסינוס 55 51 ב 0 0 מס || 0 81 לט | :3 סק קפ 6549505008 006 10 ו 6 2 סוד ד 1% קשד5 .5מדטה 801 סש דפ- ,ל 8 :1-55" הפק 30 5 6 ו שפק, 660.96-60-962א1 | 0 8 קפז5 25548 מך !-זשסתנך ל 8 -שוו1 פל אל 8 ופחד 200כא = 90 שו חן 10 20 1 ב 140 8070 8 . משחק זה מיועד למי שמתעצל לחשוב כיצד למלא: את הלוטו השבועי ובכמת "טורים" שהוא רוצה. המשחק נכותב במחשב פודדי"פו 11 התנְאים לוצירת המשחק. 3 יצירת 6 מספרים: אקראיים. המספרים הם בון ג ל40. אסור ששני מספרים או יותר יהיו שווים. לצורך נוחות רצוי לסדר אות המספרם בפלט. בסדר עולה. בעלי מחשבים שאינם יכולים לוצור קובצי נתונים חיצוניים יוותרו על שורות 50 ו3507. למי שאי אפשרות להשתמש במטריצות במ: חשב שלו יכול במקום שורות 90 1007 לאפס את. המשתנים בעזרת לולאה. כנ"ל להדפסות התוצאות. במקום שורה 310. ל 3 ברוך זמר, בת-ום. כ ו "ד זא 0 0 פהופאוא 0 55811 זאתאו אס" זווזאק 20 א חואו 30 פה 40 5 "טס סו" סקס 50 00 501 וד 08 00 אש 0 א 00 ד 06 פה 0 1016 אזם 90 00 1 0 90 6 186 הס 508 1007 ופה 113 1 6 0 1 ו 10005 דאן- ,4101 ]| 150 0 אוד 816 דוו ה 0 כמסור 5 וא[ חה) אוד ושח סשר 0 5% 120 סוד 1(40, 101 16 סקר 00 ה 0 007 פה שר ו 0 ו פד (1-א, 01 1-1 )41 1 200 0 + לט א 0 0 200 0 סל 56 250 אוד 1-., 1 1 (1, )דא 15 230 ו 5 (- 181 ד דפ 260 ל א 0 0 5 דעס סזס אד סא סו סאוו הט ופט 300 6 ה 30 ו ד פס פה 350 ב ב וא 0 0 פוא וס 501 וי 1 לק 5 פו 008 6 12 9 28 %! ו 10 9 35 33 20 |2 16 5 70 ו ₪ 2 2 7 א 5 וו 407 0 05-36 76 5.7% 7 26-36 22 8 1 8-9 29 28 7 8 370 30 25 2042 3 35 וד 5-0 הסהשבש | 5ד | כולל תופעות טבע הרסניות. במשחק זה מצויידת אנטרמריוו ומצוידים. חקָלינגווים: בכלו נשק. קטלניים: פירים ואף פוטונים. הקלינגון יכול להזשמד או לופול בעבי. או להפעיל מנגנון השמדה עצמית כדי להימנע משבייה. הקלינג. יכול לנוע בריבוע אחד במהלך קרב אחד. למעשה. כל. פקודה זולת אפס או שניים מניעת את הקלינטונים. בפתיחת המשחק. לכל קלינגון אנרניה עלומה (שאינה ידועה-מראש) בת עד אלף וחידות. פגיעות קשות בחלליתך עלולות לועזע זמנית את מערכות: החשמל. ולהזיק לחלקיה החיצוניים של הספינה. כאשר הספינה נכנסת לריבוע שמכול אויבים. הם: יכולים. לירות. ראעונים או לירות מאוחר יותר. בקרב מסוים כל קלינגון יכול לירות. אד לא. טורפידו פוטון אחד או פייזרים. טורפידו של קליננון נמשכת לספינו? החל על ידי האנרגיה של שריון הספינה וכל שאנרגיה זו גדולה יותרר כך גדלה הסתברות הפגיעה. בכל מקרה, כאשר אנרגיה של קלינגון מסוים מגיעה לרמה קריטית נמוכה, אז קבוניט הקלינגון מחליט בין לחימה, כניעה או הרס עצמי. ככל שהאנרגיה של הספינה נמיכח יותר כך רב הטכוי שחקברניט יחליטי על אפשרות ההתקפה. כל קלינגון שנתפס מגדיל בכמות מסויימת את ניקוד היעילות שלך. לאחר שתפטת קליננון אחד, חצי יום חול עד סיום שבויתר חוקי המשחק העיקריים. התמנית כמפקד ספינת החלל אנטרפריוז ועליך להרוס. את ספינות הקלינגונים שחדרו לתחום הגלאקטיה שלך. תפקידך קשה במיוחד בגלל. שמיקומם של בסיסי הכוכב והקלינגונים. אינר ידו עד שתגעת. לאותך ריבוע בו הס נמצאים. החלל מחולק ל-64 ריבועים על לוח של 8.8. וכל ריבוע מחולק שנית ל-64 סקטורים של 8-8. הקורדינטות הן א לציר. האנכי ו" לד האופקי (בדרך כלל אנו מסמנים הפוך את הצירים). מבחר חפקודות שלרשותך: ט = מציג את מבחר הפקודות. שיטו בחלל. - שלח קרן גישוש קצרת"טוותת קרן גישוש ארוכת-טוות. הפעל פווזרים. % הסחטוםי נפוצה בתוכניות ההחקיה (סימולאציה) תהיה בלא עוררין מלחמת הכוכבים, או בשמה המקורי טסאר סרְס. נתאר להלן את גירסת המשחק, כפי שנכתבה עבור מיקרוסופטי , בייסיק. היא מתאיימה למחשב שקיבולתו 1288 לפחות, כולל פרשנו (אינטרפרטר). ספינת החלל אזנטרפרייו שוחה במסע בחלל ועליה להתאמץ ולהישרד נוכח נסיונות אויבים ומתנכלים, משחק העונה: מלחמת הכוככיס | גו קאסר הפעל טורפידו פוסון = הצג רשומה גלאקטית מצטברת. הפעל מנינים בקרת נזקים. התפטרות. דירונך הוא פונקציה של מספר ספינות האויב שהושמדו בזמן מסוים. כמול (אחד פלוס מספר ספינות חאויב שלכדת). אם ספינת הדגל שלך הושמדה או שיצאת ממסגרת הזמן או האנרגיה, או התפטרת. דירוגך יהיה אפס. דירוגי היעילות יהיו כדלקמן: 0 ויותר = = מצון 8 - = טוב מאוד 0 לא רע 8 = ביני 0 | - האם אתה בטוח שאתה רוצה לחיות המפקד 9 - מוטב שלא תהיה מפקד הספעה. מערכות נשק נם לך וגם לקלינגונים מערכת פויורים ופוטונים. למטרות תקופה ורגנה. המגונים יכולים להגן מפני הפייזרים בלבד. לא מפני הפוטונים. כאשר. אתה פוגע בקליגון ע"י טורפדו אתה משמידו. אם פנעת בו ע פוזר. אתח. גורם נזק רב למגנטו. אם המגינים מגיעים לדרגת אפס הווא יושמד. ממווט המהירות: המקסימלוו: של הספונה מגיעה. ל" אחגאו. נסיונות. להגיע למהירויות גדולות יותר (או קטנות מ" 0 אא) לפגעו במנועום. | לנווט בתוך ריבוע לוקח 001 יו קכל סקטור שבריבו. כדי לחצות גבולות של ריבועים דרוש 096 יום של שזוט ועוד 0.01 יום. עבור כל טקטור שחצית בתוך הריבוע. זמן זה בלתי תלוי במרחק שנסעת , מעבר לריבוע העכשווי. כיוון התנועה נקבע ע"י מספר ביך ג לבין 89999 , (כנראה בציור). הכיוונים ניתנים בשלמים או בשברים. כדי לנוע ימינה השתמש בנתיב מטי 1. כדי לנוע למעלה השתמש בנתיב 3. וכירב. אם. 4 פחות. בחלל הביך-גלאקטי אין ספונות אויב סיכוני ניתך מווט מחוץ לנאלאקסיה, ברס. נתוני המיקום וחשיוט אמינים. מהמערכות (פנע. או קרן גישוש ארוכת-טוות קרן זָאת צורכת 0.01 שום ומראה את תכולתם של הריבוע העכשווי ושלל שמונת הצמודים לו. מתכונת הגישוש בכל ריבוע מוצגת בשלוש ספרות. הראשונה. מספר הקלינגונים בריבוע; השנייה. מטפר בטיסי-הכוכב בריבוען השלושות. מספר הכוכבים בריבוע. הריבוע המרכזי במסך הוא העכטווי (שבו נמצאת החללית) דוגמה של טריקה כזאת מוצגלת לחלן. 3 ?חווט שבוזה= 006 5 | 5 666087 זו 65 ₪02 002 5 303 002 5 487 001 4 פייזרים ירי הפייזרים צורך אפס זמן. אתה מקצה את כמות האגרגיה הנורית. מחשב הספינה מחלק אוטומטיית את האנרגיה בין כל חקלינגונים שבר- יבועך ויורה בהתאם. הפיוזר = "עלים אוטומטית על המטרה וכמות. האנרגיה מופחתת בהתאם מספינת האוייב. אנרגיית הפייזר יכולה לחלוף מבעד לכוכביט וגורמי שמיים אחרים. אם קרן הגישוש קצרת"הטוות נהרסה, בקרת"הפיזר תנעל אותו עלל המטרה בדיוק נמוך יותר. פוטונים הפוטונים צורכים 001 זום לחציית כל סקטור. נתוני חנתוב נקבעים. בדומה לקביעת הניווט. כשהפייזר משייט, נתיבו מוצג כדי לסייע ביריותת הבאות. בפנוע הפוטון באוייבך, הוא משמידו. ליריב יכולת תמרון מסויימת וחוא עשוי להתחמק מפגיעת פייזר החולף בסקטור שלו. אם אתה נפגע. ממזיזר של האויב. אחת מתת"מערכותיך תתקלקל. תך דעתך שפייזרי האציב נמשכים אליך ע'י אנרגיות המגונים. מכאך שככל שרבה האנרגיח במגינים כך נדל הסיכוי להיפנע ע'י הפיוזרו רשומה גלאקטית מצטברו רשומה זאת מדפיסה מפת סרוקה של הנאלאקטיה. המתכונת זהה לקרנ. הגישוש ארוכות"הטווח. כל ריבוע שלא נסרק מטומן (אנ אד ג הנה זוגמה לרשומה כזאת: - 1 4 , ₪ זוח6תסהטס דה 60605פש 16 ד ו 5% 845 לאל 558 פו+ וצו + +45 005 0020 0020 45% יו9 וול 4 0050556 0020 2040 0680 0 8ו3 ויו ו 555 004 0010 0070 0 02ס 54% פוא 3 45% 1060556 0020 0620 5+ פיד מגינים חייבים להכיל. אנרגיה. כדי לנטרל את אנרגיות נשק האויב. מצב המשלחת מראה כמה יחידות אנרגיה מוקצות למגינים בכל עת: (כוולק. מהאנרגיה הכללית הזמינה לחללית). "פגיעות* האיב מפוזיתות באנרנייתת המנן אם מיזוקו המגינים (פעולת אוייב או סופת יונים) אינך יכול להוסיף. להם אנרגיה. פרט לכך הם מתפקדים כרגיל. אם אנרגיית המגן תרד מתחת לאפס, כונוצאה מפעולת אויב. הסמינה תושמד בקרת נזקים מצב כל חמערכות מודפס וכל מספר שלילי מייצג את הזמן הדרוט. 8 המחטו' שי לתיקונ. למשלחת. אם מוקצה זמן לתיקונים, תישאר החללית במקומה כדי לבצעם. לא ניתן להקצות זמן כזה כל עוד ישנ קלינגונים בריבוע של לעתים, יופיע מר ספוק עם "קיצור-דרך- בתיקונים או שיטה חדשה ובמקרה זה יתקצר זמן התיקון והודעה מתאימה תוצג. בתדפיט כלולים ‏ גם מספרי הקלינגונים והימים. שנותרו התפטרות התפטר בכל עת. אך בעשיתך כך דירוגך ייהפך לאפט. ו תק 1 ה =91? יפו 6 ו פקדהוד* תתל 5 זנ : זא 6 1.1 : *ו0. ההעי=א : 007.7 (073.507,7א, כלוקא, כ107א, 9 עפ 18 (27-1-77) 57856 6910 א0א61457064/57 0516 פדזאר. אפ 15 6 א ,007106 הדוד א ד א פופ 99 12 05 זוסזקוקסס- א 13 * תסו אאש*=9 99 * 9005065 865 זהסופ'=(24/1 + * 5 הזופי=(0600 : *דם1 5י+ מל ' סוחס = 51 אס מסהפפשו* זאנאל 778 פא את א א 6ח* זאנחל 6 סאד וא"-04 106 :0 1 18 ו ו : פוא :+ 9 : 7 ד 0 6 : 7 ד 9:ך א : 005 8 סט : ליג 158 *(5/1.3(,7, 1406 זאו וט שח ₪ זוף- אא 151 1 155 15+ 00351 0.2306 .08(+086.050+006.01( : 9500- א : )פאה חו1-₪1..(=840994% : 99-99-5 : (2דככ )8 16 = ופוד זנפו זז : ימםאקדי-וד 79 ה שחל 50 אתב וס 8ח) 560% 00 35 08 ב 7 : ₪0%,13-0001-08 : 450 שופכם אפו 97 זך : 006 188 הס : 5 : 5-8 : א א 7 0 000 06 07 0 0108 ד :00 36 זט 6 | זפ- ופה 231 מז :5-10 :00 0 ]5 : 5154 :450 60508 : (08-6400/₪) 0-1 25% 0 1 1 א : 0 :7 :7 מ 1 0 6 ב 50 : 60 פס וד 10 :8 : 0 3 7 מד 1-0 אס 70 5 א 10 ל דופ- א 71 : 60 א 30 5 35 3 א + ל פס 0 זו : 1=1-7 3 50/1055 : 60 ופנ אוה 6 1 30 5 ל דופ- אפ חב ו 6 31 0 ה 50 585 ופא 311 00% וד 07% 02 עו 4-9 *1 : 500 00508 315 זפ 186 ד אוד 0 זמ מ אס דדדטא0ס קנ ד0ס אא 316 5 מס : ₪496 זותפץ אפו 646 1 309 6 מז : זאנפץ ובא 901336 1 : 455 פופ : 8-ה ₪ : 134707 או : 126 טפס ד א שאו דאשקה- וה 3381 ד 1 אק :1 * זא91ק 3359 0% : דנטס" זאזהק 360 זט : זא הק ] כ הבה =5179505* זא1ס) 400 מזמס : 44;*-הוודיגם 5+ זאדפק 41 6 הב סט : 55809 אק 446 אא : דוט ופ-(06ת : *אוסט דו5" 0+" * דודת? 445 סו אפ 547 70 505 א 46 אתחה : (0902(9ה)]אד=1 : (07219ה)זאך-> 458 9 פוא סוה אוד סד פןפ- אא נפא ה 0 וו 1 : 1-1-4 : 5 45 זו ודו !סדוו דסמ פה סד 0פ- וח 45 כ 6 ופה 50-07 זז : 650 0088 466 זופטהק א אמדכ55 דאאמאט פאד? סד 69פ- 6 461 אוד 65 50 ד וכו זד : 7 פד 150 0 75 אס חד עפ ופ 47 אוד :ו 75 אודפה :+ [=1 2 : רו 01 405 50 אד 05110 אססות וא 567 חד 909 476/06 אוד ופה *אסספ'=+ א קוא דד 49 זט 58- ותא 481 אשד : ד אוד 15 .)ופא ו 01 08 )דוו וד : 7 מד 10 ה 0 חדםם : אכנ)עאפ=מ : 5ד4* ייא זאנאק אש ונומא 1 0 5 090ט 5 (50(*2"06-(510*2518201-(ד0 50/5040 : א( 3/=נד ובא : (1(4744080/7/ אא 516 אפ גנוו 1 : 530 פטס < 357 : [ס-א : *אסא= 155הקהטדו"-6% לפ דחי ד 6 00680 5/8- אוה 571 5 פס אד 19 זן 2 11 5 1 אד :ד 3 0-1 08 56 *%ם:* אס דד דותוי גו דאדח 30 5 וד כ פאה 160 1 5 אוד : * ויוי * זאנחה 549 וד 7 08 366 ה 7 א 146 זן + 5047 סד ל-ספת. מס 2 גפ טך 1-2ס=1 אנת 5 0 00 זפפך- אסא נמ 5 ופד *שמסע'=0% פוה %=(, 501 17 589 ואד 4 1 סאק פאה 51,406 פאה 06 1 565 וק ססות 70 06 95 הזו אאשם: זסאאם פגפאמד5 וה 66 5 סט : 1-6 :₪ הנח? < ז0? : 1-6 : דד-ץ-1 : 'ססוסספי0% ואוד 4=( ,5/1 ו 579 פה א הזה ה 5 005 א 71 אוה : *י-05 פד 06 = : 31 טא 50 וח אמדד1פווסט ₪ 567 מו אדפ ; יע | הי וד = חס סכנדום = :5 מז 6 0 0 הספוק 15 >אווגם וס 50400 6אושו "עה אסדדדטאס ופ 501 אוד : לס 08 468 5 508055 0875 00 506 וד דוט זב :6 סד 158 007 610 ודד אזגלפק הפפ הא 611 ו סוד 201348 יד : ש-(1)ס- דוס 610 אשד : הא 514 1-01 : (2297 00 דא1-1 615 ד ד 15 דוט אה = קד פופ פא 616 אחטא וו 0-2 1 < * הסואופי:(ד4ו* * זוה 405 שו סוחוופס המואת דאדפק סד פופ ו 71 ב 86 105 פה 46 0 ופד 032 ₪ 06 זך 6% 0 א - מש 51 סוד 19 1 : חונה 65 5% דט : דש :+ (0899801 140 זאדקץ : 8 חד ד מס ופד = ד 5 אס" ה 558 זז זוה ופוח 6 פז דג זפ ד א 96 ופד 9 זז 65 ה זנ :טא 65 "פד זנק אד 90635 ד 806 ד 01 6 טס : +51 סא" זאזאק אשד לוק זך : 15 70 יז זזה וו 5 1 719 אוד = 06 ו פן : 50* מפתוססי המא 0% 0 = אס ₪5 ץד 74 *910 זאנחל | דאמ סואז לשאר אפ ופל | :6 פס : 1 ו וק פוא 2 דד 76 || 050 12 ל : 40 דון-:6 : 458 תופה : 49% פנפנם 9% 6 > ל ₪ = זט ₪ זפפד- אפ 791 | | | | ן זה קט ופ וחז, אש אה זפ ושח וספ 3% סזחם : 07281-5 3 01-024-5 :+ קש 0אלפצ* זודת? 18 8 + 515 סש :‏ *ואוטז5 אמג" זונפק 15 2 וז :6 1 ה 45 ב ₪ | סט + טא ופד 058 ודו ד : א סד ו :+ פפלה 7 ות גפ + 06-ו אש | ץד א זומת הציפה ופה 8 | > : 1018 : 618 00508 898 שא ו 056 נש וסוסום חחסה ות .60 טס תחדפה: או את ולפ ו ד חן : 415003 : 1-93 06 פד 1-2 חן : (81004-=1 : 00507= : 795398, + 8 דפ קל לס 66 1 : 0-0 : וד ו זו םי דד פוא הפקו - ופ 901 7 ינוק זותחז ופווך 8-5 זך 66 פד 0% 550108 וחק סח 41 6 סז : דהא ופווד 26.15עאל פא 8-5 פס 2-ופצ.72פ ז ופ | הזוק וד 9-1 ץז 96 | פס 50728003 א 978 | | חזסם : 615 פס אפ 0-7 זך : א זודק 908 0 :7 סד 90 ות ןוט זן 16 | םש : 19/97 : 2-)4 : 0 1018 זט : 5ד* פאהספעה * פופו 5-ה 1 : ז'תוזפי זותה? 1070 דמ : 456 609 < הפק ד 408נופוקטו זז 1005 || + זפ ץז וס 17 א מ ד המאק ונוה 1006 1% סנס : 345 60908 1030 % זם : 8-2 אד = 1 : <'פהפהודפי זודהק 100 0-1 : לו ז=2 10% הס 3 0 :070 פס | 509157757 : לצ 57‏ קו-ן9 1060 || :‏ ז 6 :+ 0-0 ו 2 :דפס * זונאל 1079 שבול גוד 97 ?1 -823=)1100919865, 1םו 0 | 8 וד 56 1 :486 0098 1090 5 ד מ 109 | דפ : 556 00509 1160 סט : *פפזי דוה אוד 5 1 1119 (פ/(בד50)+שכס) דוסה - (3/0די 01041051 דא01=1 : קד-ד-ד 1126 טוט ומא פאך? וס 1101 08 < קד-1 ואד 161 ן 1105 אד םודא אד הנס הסט אסא 1106 מזוס : (900207ו07)8)-02=02 3 (1400%0007ם/-0101 פדנד ו 206 זן : 13 118 ו | אוד 3-ו 1 : (מיפחך ד דור : 0הסה 5לספומקי זופת 115% || ו | וו 5015 =1 : 7 סד 1-0 מס : אבך : אפס 1470 ל ומאפל=% וסות 201036 יז 1075 ו 10 010:0101(-0 : (4/)14)9080181)70-51(*2612010-502*2(%6-> 1196 וחווד 0 זז = ואט אוהה - וח ופנ ו 0 0 וניבא פם 0 זך 1009 : הח ₪508 וד דךו ופ ך : 307058 1006 | 5 08 דצמדנ06 הפ אאם אססאז.א- ופה 1211 הפחטופ'יש 4 טקופ 06 1015 | 9 :1 | 1 0 הקסה 41 ד סא 10 | 8 7 :א 103 | 7 הטנס דה"; כד א אה א 106 | 5 9 60 .195 .98 חק 6א36301 זאזמק הד פופ וש 1046 | 7 10 ב 5 : לגנס סד 1501-2 אמ : 1245 פ(פסס 107% יצוי זא אוד 7( הס 68 08 7 08 166 ל 1080 אה 500 א 1097 אד כ ו : 155 138 16 5פאקמפח דד אס ספא- שה 1391 78 1-8 506 : 1245 00509 1300 ₪ 105/07 זאנפת פא 1350 : 610 0095 :1 וו ופ ו אניפל דופ סד פדזא* לאד 1365 | 1 5 מזסט : 2866508761 זא01? 1368 8 מס : *ע 15 -אדדי זונף? : זאנסט 9376 ו דחוי דהל : זאנל 9375 | יפו הח" זאנהק 9306 4 8 וד 660 08 ₪548 ל=ה הס 768 ו : ((ד-88-0934100/130)דא1-א 9416 ונח אוד 300 1 + א : אדדה סי אק ו 0 1 "קרית המחעוב אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל - מגוון מחשבים לבית ולעסק בתצוגה מתמדת ₪ כיתות לימוד ₪ ספריה מקצועית גדולה 6 יעוץ ע"י מומחים 68 מבחר תוכנות מהחדשות ביותר ייקרית המחשב'" צ'ק פוֶסט ע"י ההיפרכלבו בסמוך לסריגי צפת טל. 04-727719 | הסהשב"שי א. המורת ששעשקל<:שש< המשאמה. ‏ תוכנית במיקוד גבוה ונמוך ילדים ומבונרים רבים אחבו את הסרט הבלתי נשכח (למרות שלא זכה באוטקר). סרטו של סטיב שפולברג .1 ₪ הסרט עוסק בדמות של וצור מהחלל שנשכת ע'י חבריו בכדור הארף. ובגיאת. עולם המבוגרים כלפיו. בעזרת מחשב אזמל (ותואמיו) בוכולתנו לכתוב. את השם אייטי בצורה דינאמית ורב-גונית, הך בגראאפיקה נמוכת"רזולוציה (68). תמונה. 2. וה בגבוהת"רזולוציה, אטו. תמונה 22 בשיטה זאית תוכל "לצייר: אותיותת על המצג בהתאט לרצונך. ו ו 0 0 ב 0 ה ו ב | ל | אנא 5 זק 28/35 אן,0 35.ם1 דסות. 76 ב ו ב ה ו ה ב ו ה ו ה |] ₪ . + + 612 סאס, + 56 דאך 3 מז 36 = ! מם; :38 סד מ: 1 זאש :0 סז 28 = 3 08 :68 כד 8 1 זאשא 1045 5 סד 08 :68 0ד 0 1 זאש .1 ו סד 129 = 608 :60 סד 8 1 זשא :1.4 ך + + 4100 סאק א 66 זמך 0 129 = נ שמ" :188 סד 0 מו בו 6 = 005 = 1 908 זט ומא + = 908 ה = שסם דפ = 08 ו 59 = 6008 9 = ז מ 5 16 8 38 ]- 1 זאפא :3,ן דטאא .139 1 + 400 סה = 66 זא 5 מז 20 =( סםץ :218 סז 130 = 1 חנה הט 1 זאסף '1,4 זסותר סד 30 = [ 08* :178 סך 165 = | קמה 0פ 1 זופשא ,ןז דסשסת +139 1 + כ1> מאח + 66 זחד ‏ = אסשסטת כל מז 159 סק .215 פד 205 > ן שםת 108 1 דאשא י3.ן זםתא 135% . 6 0 185 המחטופ'/ 00-01-0007 | פתרונות חידת החודש. לחידת החודש שהתפרסמה בגליון 2 הגיעו מטפר. | פתרונות לחידת החודש - גליון מספר 3: תשובות. כל תשובה מייצגת פיכוסופית או גשה. | 1 1 40. א המחשב במקום לצייר את חשורות. שונח לפיתרון הבעיה. למעשה מטרות החידה חי | = זו פתרונו של אמנון ל לחידת גיליון 3 לרוחב חוא; מצייר שורה לאורך ושורה. לרוחב. (א) להראות שניתן לתקוף בעיה זו ואחרות מנקו.. . כמו בציור השני. דות מבט שונות; (ב) לגרות את דמיון חקוראים | אם אנו משנים את השורה האחרונה (95) ו" = הצעה זו היא רעיונו של שי פרי, עובד בחנות. לסימול- במאטוריצה דרזקמדית. כותבים במקום הפקודה ( ו(וויווו, את הפקודה = מחשבים בלב דינגוף צנטרום. הקריטריוני. לבוזירות התוכנית הזוכה. הם. שניים: )1(‏ יעילות התוכנית מבחינת מספר נתוב תוכנית אשר תמלא לוח דמקה במשבצות שחור לבן. דוגמא "פרימיטייביו!" מוגשת כאן כפיתרון אפשרי. ההוראות ומהירות הביצוע;(0 גיל העונת; כמעט. לד לטות ורות עשלר ₪ וחלאר ל לת ליער את הרוה שמציה ואינו ניתן למעקב. אגב, תוכניתו של רפי ניומך דר ו מחיפה היתה כל כך חזקה שתוחלטי להעניק לו. אף הטרס ג אם לא ענה על קריטריון מגבלתת חגיל. | למעשח סיפק לנו רפי שתי תוכניות לפיתרון. | התוכנית. הראשונה, יעילה ומהירה והשנייה *פת. גראפית. שתי התוכניות ראויזת להעתקה. לעיוך ובחינה . מדוקדקת.. ואנתנו. בטוחים שתצטרמן אלינו בהערכה ז. כאתגר לקוראים נראח האם: אפשרי לכתוב תוכנית ברמה. זו (בייסיק: נקת. בבקשה בלי תוספות) בפחות הוראות. התוכנית. כתובה עבור מחשב אפל או תואמיו. ,שי שבקומת הק. | המין חיפה אינו חמין החלש דווקאא גם שאר הפתרונות היו מעניינים. כדוגמה בחרנ | את הפיתרונות. הבאים: אורי חוטנברג מסבן | אשר בשורה 50 מבצע הפרדה בוך שורות אגיות. ובלתי זוגיות. אי בוול מטתח תקווה, התוכנות. ארוכה ועובדת, אבל למ להשתמש במספרים. שלולים! אייל בחן מרמת השרון. שבנה תוכנית מאוד מחירח (לאא בכל חמטכים תופיע המסגרת). אך המעניין בתוכנית הואו ח'מרו = אי"הציות. לכלו המשחק כפי ענוטחו בחידה. תופעה אופיינית חזובית לאנשים יצירתיים בתחום התר. כנות = כל הכבוד. הפקודות דסא ו"%1 מרר פיעות. בספר אפלסופטי ביוטו פרק 5 העוסק. במיקוד גבוה של צורות. ועתה למן היפה ("החלשיזו = לאו דווקאו. תמר שיר מעומר, שמשתמשת בונוכנות. בשוטה. הפאראמטרית. כאשר נוסינו לעקוב אחר מבנה. התוכנית, נזכרנו באנשי התיכנות המבנו. שטוע- נים, ששימוש מופרז בפקודת 600 גורם. לכך שהמעקב. אחרי זרם הפקודות דומה למעקב אחרי איטריה בצלחת ספגטי, אבל תמי. בת עשר. מפהכם 5 אפאשאום שד | נקודה חמש, עוד תצחק מכולנו. כה לחי תמר. 0 מלונדו. הרחוקה מגזעה תשובתו של אלק מיה. אלק. ?1. הלומד עברית, משתמש בגיליון המחשב האישיי ככלו עזר. גם חוא אונו מציות. ל'חוקיי המשחק, משתמש ב"נאא, אבל התוכנית. | | ז. זאפאם השא 5 1 ד 95 1 180 068 = 00008 = 3 708 155 קשדפ 128 הז ₪ = 1 אטץ 15 70 1 זס.חא :,ן דסוקה :128 מז 8 1 ד 8 אד 0א1סב מא 28 5 מז ו - ] אסא 4% ד 1 = א אפת 25 מתותכמת"להפליוא ונושפת בעורטה של התוכנית. + סד א = ל הזוכח. וול דא א; 1-31 אשד 14 = 1 16 38 תכנות יפה היא. תוכניתו של של פרק אשר ו 1 החד 4 > 1 1₪ 35 | משתמט בינה4. גם הוא אונו הולך בתלם א 1-1 אד 1-74 4816 מלו הצעיר (11) והתצוגה הגראפית הנאה של. 5 = 1 זאשא -1.0 דסמה 8? התוכנית. שוויס. פירסום. חסרון התוכנית הו אורכה; חשימוש בתוכניות משנה. (תת"שגרות, בד א - נ אק '119 מז 16 - סוב"רוטינות) יכול לקצרה במידה רבה. 8 | 5 פותרונות. למחשבים ‏ אחרים: רו רוור 2 | וראובן ‏ חרוסון. מכפר. סבא, עבור הדראעון ו 32.אייל ארדי מקובו נען עבור ה"99/44וה; התר. 2 0 כנות לוא נבדי -7- -- 4 המחטבי | פתרונות חידת החודש שמז בהואתקם משת 5 0 5 5 סש אשן מז כ - | שק? המב 8 טשמה 120 שז 0 > סה -28 1 35 0 0 1 6 6080 15 5 4 דרו ש רצ 7 זל 45 א שד 128 אש 55 010 8ד 8 פד 18 ל א 18 106 = 08 76 = ו 8 46 > ה בג 18 1 6 6 5 8 רס 38 ור 3 ₪ -. ו ו " 1 אשד גב צּ 0 8 1 שת א ספת בו 1 + .ה טד .א זםשסאה ה 18 | ₪ סד 25 = ₪ שמת 8 זסןחט :20 + 8.1 10 6/1 דס ואת 12 ו :0/8820 מד 56.₪ הסח .20 + 6.48 ₪ זישא תק > 0.120 הד 178.ם זם 88 88 = 6 םת 15 8 +61 מז 01 דטקת 1% 8 + 6.48 0ז 0.46 זט מא 15 58 + 6.60 סד 6:86 דסוטמ 16 ₪ זאש 265 + 6.128 מך 0,198 טסט 47 120 מז 188 = ם את 18 סז 40/ם דטמסא :26 + ן.ם סז וש דט )תא 19 + 0120 0ז 0.128 דסקת י38 + 48,ם ו +20 > 0059 פד 98/ם דסחו פד 148 - ₪ שמת 28 מז 6.40 זמותקא 20 + 1 קד 1 זסוקת 21 9006 5 58/ הך 6/80 דםוסט 20 + 5.408 = זאש :26 + 6,138 ד 120,ם זם 2 ו דסותה 200 5 2.20 סד סו דסומ בת 6.80 0 מא 265 > 8.58 סד סט - 5 8,148 קז 8:148 זם.קא .28 + 188 - ית 6 זט)סא -28 + 0.28 פד 0.20 זסשקת 27 / סד 0.100 דמקא .20 + מקיס מז ט + 6.146 סז 0.148 :קמ .56 + 188 זאש 285 2 8 סז 126 = ם א0ק ‏ 28 6 זהוש :28 + 0.28 סד 0.20 זטמא 2% .2 סד 1990,ם דסא :20 + 8.68 סז 9 + 0.040 סז 40ו.0 דסשקת -28 + 408 ₪ זאשא :46 המוש 1 אה מאאסהתק פיקפאנא פאז הסה 35 ל 07 "א 0-7 ו ו 0" ו 1 .8755-ל 2 זס קה גד ו 0 8 36 0 6 | 1 שו 28 8 8 48 = ₪ טס 2% 86 ]טואא 500 + 6,28 מז 28 זםשסת מש 6 מז 196/ם דס)ןן י30 + ₪160 הז 8 1 + 8.148 מז 8.149 דס שה 20 > ספ1 2 . 8 28 2 סו 78 80 5 םס 6 11 כלב מי עורץ... אצלנו תמצא הכל על מחחשבי מבחר עצום של ספרים בכל התחומים. החידושים האחרונים בעולם המחשבים האיעוייםם מגזינים ותוכנה מכל העולם. *%- חדשווו טס מפיצה תוכנה מקורית למחשבים איטויים בארץ ובחז"לי כותבי תוכנהו מקוו יוו - פנו אלינו לפוט ספרות פטס נמצאת לשרותכם בחניות המחשבים המובחרות בכל הארץ תל אביב-דיזנגוף סנטר שער5 טל-03-290142 טפ ירושלים- מרכז כלל יפו 97 חנות 260 טל. 02-222666 0-0 5 ה פתרונות חידת החודש כ דני, חברי המחשב הנבון טיל והררי בתכנות הראושונה בסדרה נציג את דנל שהוא דמות עשיה מסיביות ובתים לאחר שתדפיטו את התוכנית הכתובה באפל"סופט (ובשינויים קלים אפשר. להתאימה לכל מחשבי המיקרררטופט) ופיעו פניו של דני על גבי המסך. מעתה. בכל חודש ננסה להקנות לדני תכונות אנושיות, כגון יכולת שיחה, העוויות. כישרון מוסיקלי. כאשר נפתח את התוכנית נשמח לשתף גס אתכם. הקוראים בהקניית תכונות אנוש לדני. כל רעיון או תוכנית שמתאימה לדעתכם להפוך את דני לחבר ממש עם יכולת התקשרות, יתקבלו במערכת. בברכה ואת התוכניות המתאימות נדפיס. התוכנית הראשונה מציירת את. פניו של דני בצורה דינאמית, זוגות של איברים מופועיס ונעלמיס אקראית.. ומאעס הכא, אמח ו | - סא פסה פו| לב 6 | 1 שטך 2% שא סל בו 1 סא > 86 דד .סשת 60 168 ל 100 - | מס ותה 198 הוור 6 אוש 1 190 את | || שא וד דסומה פב גל שו א 6 זא - מ גו שוש | 7 כו | 1 טומה שר סז 576 זקםן ‏ אש 48ג| 8 ד = 60 פבון וד 5 = [ 08ק 78 הד 38 = ] אמס ששו | 1 וה וא חפה שלף = | אש .249 סז מע - | אס 196 שה של זל טשפ 5 06 דה סשת 200 05 15 סד 5 - 1 הסח טנ שה וז הח 5 ! 06 ז6100 חש מו 00 = ( חמח 273 ד אק 5 1 אסה בק זחא 1080 008 מלק 1 לפניך רשימת ספקים המשווקים מחשבים אישיים. הרשימה נמסרה ע"י הספקים עצמס, והמערכת אינה אחראית. |לליקוייס וטעויות. |מפיץ מחשבים, המעוניץ להוסיף את חנותו או אמצעיו לרשימה זאת, יתקשר טלפונית - אך מוטב מכתבית - למערכת, טל. 244380/8/9, רחוב מאנה 5, תלאביב 64168, ת.ד. 33325, ת"א 61232. תל"אב'ב: > אכסניסי=<פנסקר-21 28000 -250%29. > אפל ידע מחשבים - דיזנגוף סנטר, 285869. > אדיוקט - לב דיזנגוף חנות 782. 283969. = אלפא בייט - דיזנגוף סנטר שער 5, 287362. = אוסבורן - מלון רמת אביב 1 413181. = בינאר - ה' באייר 44 259559. * גוטאל - דיזנגוף סנטר שער 4, 293992. * גטר מחשבים - מלון סיני 1616, (1616) 652621. > דרגון המחשב - אבן גבירול 110, 244036. * דידקל - שינקין 60 ת'א 2. > דטה - המסגר 60, 330522, 238077. = לב העיר - יהודה הלוי 59 624368. > מיקרו האוט = דיזנגוף סנטר קומה ב' 5286612 מ"א אלקטרוניקה - אבן גבירול 63, 256376. = מיקרוקוסמוס -- ברודצקי 43 0. * מפעיל - נחלת בנימין 57, 611521. > מור אלקטרוניקה - דיזנגוי סנטר שער 6, 290054, 447210. * מגמדיה - בית גבור קומת קרקע 133, 663606. > מכן מחשבים - המרד 29, 656877, 03/652815 = נין נון - קרליבך 31, 280453 סוכית - המסגר 62, 331217. = סטאר מחשבים אישיים - לב דיזנגוף (מול אדיוקט) 288348. > סקס מחשבים - פונסקר 42 290777, 296349. = קומפטרייד - בר כוכבא 63, 280453, > קומפיוטרלנד - קרליבך 43 289520. = קומפיוטרוניק - דיזנגוף סנטר שער 5. 280366.% שילה מחשבים - דיזנגוף 45, יְרושַלָים: * יוזמה מחשבים ותוכנה - מרכז כלל. יפו 97, 249652, 02/249106. * מיקרו מחשבים ירושלים - מטודלה 26, 668798, 02/634314. = סקפקיר שופ בע"מ תדמית - מרכז כלל, ירושלים. .6‏ עידן המחשב - בנין כלל. חנות 104. * קומפיובייט - מנדל העיר, בן"יהודה 34, קומת-קרקע. 9 חיפה: * בינאר - יפו 47 04/539287-8. = לנגרמן דרומי = קרן היסוד 62, קרית ביאליק, 1. * מכן מחשבים - הרצל 7, 04/669732 * קרית המחשב - צ'ק פוסט, שד' ההסתדרות 20, 244924, 04-727719. * מפגש הטכנאים = השופטים 29 ק' מוצקין. 04/737158, בארדשבע: * רשף מחשבים - ההסתדרות 92, 72103. 057/38775 רמת-גן? * א.ד.ר. מערכות מחשבים - הרואה 7 724235. > למדא מחשבים - ארלוזורוב 1, 730911 727219. > ניביטו מחשבים - עוזיאל 44 778170, 7781%5. * קומפיוטר סנטר - הירקון 8 728280. ראשון-לציון: * קומפיוטר שופ - סניור 3. * רס מחשבים - הרצל 94 מול חיקב, 991759. > סופר קומפיוטר = רוטשילד 28 (מדרחוב). 954935. כפר"סבא: * מחשבית - ויצמן 5 (בפסז) 052/33778. = שקד מחשבים אישיים ויצמן 74 052/23048. אופקים: > ויקי שירותי מחשב - מרכז מסחרי, 057/24879. אשדוד: > מיקרו שופ בע"מ - מרכז א' חנות 78, 055/24673. רחובות: = בייט שופ בע"מ - הרצל 185, 054/54452. * י.ד. מחשבים - בנימין 4 054/837793. חולון: + מוניטור = שנקר 50, 846471. + מכן מחשבים - מרכז מסחרי, אילת 36, 03/850577 הרצליה: * למדא מחשבים = 052/555018. > ניר המחשב - בן-גוריון 48, 052/551276. בת"ים: * מכן מחשבים = בלפור 147. 582296. = א"ב מחשבים - רוטשילד 37, 03/860493 רעננה: > עולס המחשב - אחוזה 198, רעננה. רמת-השרון: > עולם המחשב - אוסישקין 33, 03/480733 נתנית: + קומפיוטרוניק - 053/42316. חדרה: * עידן מחשבים - הלל יפה 21, 063/23786. = מכן מחשבים - הנשיא 17. 37827. 063/23296 * מרום מחשבים - הרברט סמואל 89, 063/23936 טבריה: * ר מערכות - רח' הפרחים, 067/22727. פתח-תקות: * .וזא - ההסתדרות ב'/2, 915673 ערד: * צבר - מרכז מסחרי, 057/90032. עפולה: * רחום מחשבים - ארלוזרוב 065/90524*58. ]= 8 החשש ופי מכתבים לעורך אנוטמחים לקבל את תגבותיך ואס טמ באמתחתן עניץלכלל. הקוראים, לפרסנ. רק תנובות המוהות את שפך וכתובתך -- ואם אתה עוסק בהחוסונ וסוק מקחרי עליך ליי עובדה את במטרע = עויות לההפרטט. אנו נשתיר את זהותך אפ קציו את במטורט = ואש נחליט לפרטם תגובה עלמדישם. תן דעתך כי אנ שומריס את זכותנו ולבטח ננצלה) לערוך את כל החגונות למע הקיטור, חבחירות או הדוק. עדיפות ראשונה לחגוכות מוופסות במכונה תטבות בכקב יד ונסווחים פולים בין שורה לשורה ועדיפות אחרונה = אם. בכלל = למתקאות וומון מנויים מחיר המכירה לצרכן של החוכרת הבורדת הו בהוו 115 שקל. המחיר לחוברת בודדה במנוי חכת-שנתי (ראה פרסו מוחד. למבצע המייס בנייוןזה) הו 7 וקל (חיסבון ול 4395 כחזור דרשנתי המחיר הו 85 שקל (:26 חיטכון) ובנוי חדישנתי23 נילונות) מחיר הנילון הבודד הז 91 (20% חיסכון כספט. בפערפונים רעכטיוים. אגא הודע על שעוי כזובחך מסטר עבועות מראש. כדי שנוכל לערוך את העיבודיס הממוהטבים חדרוים. "חצטרך לכל. ולג הויצה שלך כדי להישאר בפקומך. א תרצר להנע. למקו כלשהו תצטרך לי לפחות במהידות כפולה - אמרה. מלכה אדזמה בספרו של לואיס קארול עליסה בארץ רפלאות. הבטח אנא ות הטטקו דיר למעכך של מגזי מתקדם זה הרשמה למנוים נעשית ג באמצעת הטלמן. כשהחוב. לחשנון האטראי טלך (ישראכרט, זה או דיינרס). בצלצלר למטרה כזאות היה מוכןלנקוב בטסי כרטיסך תוקפו מק תי לך כתוכוך המלאה. מניות לחיוב חכרה מטחרית ייעשו בכתב על ירת החבדה. תוך ציוןתפקוד המומץן. גיליונות קודמיס 1 אלה יטכרו על בסיס ות לי התעריפים הנקובים 2 שער וחסימס 1 - 80 שקל; מס 2 -00ג קל טס 3 - 00 קל וט 5 |- 100 שקל: מס" + = 115 שקל! מסי 6 = 115 שקל לחטונ במעוכת. או בדואר חזזר נתוסנת 25 שקל דמי ואר. [שאלות וקושיות שה כל מאמץי לעטות לעאות כתובות אם ור במעטפר. ירחון המיקרו הישוראלי. שלך בגית, בעסקים, בלימוודים. סבוייכת = למוות עעומסים מערכתיים עלולים לנוום לדחזת. בתטובות. אנא צץן את וסטר טלפונך מכל פיה. פניות טלמנו שאיקך שיכות לשניים. מחרעו אל פיד אודוח מחבריס ומתרגמים אינןיכולות להנקבל. כל פיה פעטויה. לעיו א כלל הקוראים. עלוליי כהתפרסם במגזן לפו טקולי חערך. אלא"אסיכן חציון בנד שוש את רצונך בחשאיות. אס אחה להוט לפרפמה. אסא עטר כמסדרה אל כעזור כ הדפט א פניתך כמכות כתבה מי- זחים כפולים. על צד אחד על ניר גדול) או לפיות כתוב בכתב- יר נא כתיב מלא: מוחוחים כפולים ב השורת, יר שורתי שולייס וחכים 9ד אחד בלנד על הניה זכויות יוצרים כל החוור הכופול בסמין זה זנ ואין לטכפלו כמליאו או בחלקו עי אסצעי כלשהו בלא רשות כחובה נאות המל מו דנ משתמעים אדמוסדות חעוך יכולים עם זא לבקש הרשאה. מסויעת וקמועה לכות ימו מוגכליריקף. שאנ אחריות למרות שאה מדינויתו לבדוק את כל החוטר המופי במגץ כ להבטיח שיהא מזזיק מועל והולם. ענו מבטוחים ערבתת כלשחי ממוטאת אמכלל כלפי כל הוזק הנוב מטימוע כחומר כלשתו במגזן זה כל המפרסמים במזון הן מודעות מטחריות ה מודעת. פרטיות [בדור קלט/פלט) אחראום לתוכ פרסימיתם והמערכה. אינה מתחלקה באחריו? או רממץ או אתראי לק כלזהו תוצאה מטעות. האמטה, שיבזש ליקוי או פגם חקורים מעת"ל/ת בסקירות אודות חומר טכ או כאלחהדורטות ימוט אי שק העורד הטכנר זא שמח לפרסס תנוביתיחס של טנקזם. ענ און עינגו לטוסהם ל קוראונו למושכים בעט | תוומו טפרותוו: מתקבטו תפר לבב וועשה מאמץ כדי לשקול או פרסומן. כל הרומה חיית לכלול ב כתובת וטפון בודה ובבית. התרומות = בלויית איורים או תדניסיעלט. לחיות מודפסות ברורות בטכונת כתיבת מירווח אנכי כטול בי חטורת, שויים רחבי על צדו האחד של ייר לבן. במקרים. חריגים נקבל כתביוד נא באותס תנאים = אד על ייר שורתי = צרימת הווטאו גם פלט חמדטסת צריך לככול פרטים אכה (וצו לצרנו בתוך ט"כ כלווססות הולמח) בתוב ברווות וקצוות. והמו בכיכיי ענה שקצועייי ם באו לנזיח: לדגמה סלים כמ וויק קובו. טפקטיום ויק 3,אפל 1 תו או קארא; פיבית = נזנים לכחיבה באוי יה היא בעיה חמורה ולא. קנה מומלג. פונח סוניח מציקה ולא כל פלט 0 זל מקרים בודדיס. אנ מבקטים מלט טתופק באמצעת מתטבך זה מקטין את סמנת חטעות - אס המחטב הפיט זאה. הדפס עלניירלבן עס סרט כהה. אס אנך מדפיט במומסת. ואל מכוות יכה - חוסר כתו יי נוג לכב במורה עד שמוצאים מישהו שיחנדב להדפיסו במערכז עגורך. אנא מק דרח קצרצר אודות מה עה החוכנות כיצר הי עוגדת וכרב. כל הער אודוח התוסנוה גריכה כהתייחס לכחוכת. למס הטוי או לחוות. = ולא למססרו על די. כל האוה בוו להתאמחו התוכנות למחצבי אחייי התקבל כהעכה. סה לנלול תדפיס |לפחות חלקו) של הרצתידונמה. ערבות למרות פננקוט צעדים חטורים כדי לעמור על תרומותיו. או ינוליס לעדוב לבטיחותי או להחזרתן טל תוומות קוראים, כחבריד, מכחביס. הצקומים וכורב המסומקים ליי ז. אוו רצונך בההזרו אנ טעקי עטמ הולמת. כפעליה כתובתך המלאה ובול דואר מתאים. רשימת הזוכים במבצעי המנויים 8% פרס ראשו - מחשב סוקום יצחק עו ב'ש = פרס שני - מיקרו"פרופסור כ ספרייה למזעי הוזקלאות. רחובות = טוברי הנחת לחנות בא: לב דואמו רפאל חלפון, פתח תקוה > רחמים מעודה. גני תקווה = מלכה ינאי, ק' ביאליק > אריה כרמון, חרצליה * פנחס לוזן. פזת = דיב מור. רעננח > יונת ניב. כ שמריהו * עליזה. סמקטור, נדרה ירון פיין תיא רן פרלמן קן חיים = ישראל שנ,ת"או> ליאור קר רג אכ לבנונ, "ם > גרלד כחן אופקים > מדגריית שרזיבה חוד השרון + יחודה כצמן. חיפה = ספריית ד'צ 0770צרדל > גיל אהרון. ראשליצ = דרזר אלונ, רעננה > שמאל אריוב. חיפה = יחיזל בן אליעזר. תיא + דב ברוטון כיש > משה גולדבאום, מית = ושראל גלעדי, 'ת = פנחס דכוס, נס ציונת = טל חרמ יים = נלצח ורסנו. יפו = פסח חסון. כרמאל = יחזקאל יסקין פ'ת = בתיח ליאו ראשליצ > רואי לומרנץ. ת-א > דוד מורדן, בת ים = חנה מרגליות. י"ם = ברוך נמר, עין אלה * איל עבו. טבריה > יצחק פירר. אלהנה > יוסף פרסקי, ר'ג = אורי. קושניר. נתניה = ולרי קרני, ראשליצ = טובית רותפ קן ביאליק > יונה שחר, חולו > יוסי אלון. אשקלון > ארגוס, כרמיאל = אברהס בלונדר. אשקלון = שיק ברגד רחובות> חדווה גוטמך ב'ש ‏ גיורא גלינסקי. לט > שאול דיכטר ראשלצ =>שלמה הראל. סבין = ואוב יקס חיפה = טוברי המחה למחשב טיוקלרעזרא. מזרחי, יים = צבי עובדיה, ר"ג > נחמן לביא, ריג = מרים ליבוביץ, אשקלון = אשר מרחב, חיפה > אילן ורגז. סוקולוב ב' 3 מיקוד 9218 > בניימין פלאט, סביון * שמשו פיקט; חיפה >יונתך קינ ק' אתא > מנשה ראובני, תא > רך ריג חיפה = עראל שטיץ.כפו" ברו > לגאל שפלזר. ת-א > אבל שוסטר, חיפה = ספריית על. יסודי מקיף א, אשדוד * חברה לפיתוח תעשיות. י"ם = ספריית מוטורולה, ת'אז + מנהל סולוג תיא * אבי סולסקי, י"ם > גדעון אופיר, ו"ם * הוקרה וחד ליונת ל עליזה ספקטור. טל הרמ כיצח ורסנ. בתיה ליאו חנה מרגליות. ונה שחר. חדווה נוטמץ, מרים ללבומץי וכל המות שלא זכו כפר- סים = על חגברת ויצוג' של חמין הנשי במחשב האושה. שמשקאאהטמחט 0 = ה "נניח שהצענו לך לקבל מגזין איכותי ומהודר שנה תמימה בלי לשלם אגורה, מה היית אומר?" "השתגעתם." 2 לא השתגענו, אך יש לנו בכל"זאת הצעה כה משגעת, כה מרתקת וכה כדאית עבורך -- לסרב לה יהיה פשוט טירוף. לפניך חמש סיבות למה כדאי לך לחטוף אותה. עכשיו. 21 עכשיו מול עיניך. זהו הזמן הטוב ביותר לשפוט אותו בזכות עצמו. המחשב האישי נחטף ממש מעל דוכני העיתונים. מדפיסים אותו במהדורות נוספות. אך רק דרך אחת תבטיח לך אותו בביתך, או בעסקך. חתום לשלוש שנים ושלם רק שנתיים. | צכשיו הוא גם ה לעשות חשבון פשוט. חתמת לשנה, שילמת רק 80% מהתעריף. לשנתיים -- 74% מהתעריף. לשלוש שנים, 67% בלבד. במלים אחרות, אם חתמת לשלוש שנים, אנו משלמים עבורך את השנה הראשונה. אם תרצה; ראה זאת כך: השקעת במגזין משובח ומאלף השקעה הצמודה למדד נייר הכרומו (יותר ממדד הבנייה, הזהב, הקפה או יוקר המחייה) וגם קיבלת את הריבית מראש. והבטחת מחשב אישי במישרין לביתך במשך 36 חודשים. מכל שיפור שנכניס בעתיד במגזין, מכל הגדלה והרחבה -- אתה תיהנה, כמנוי, ראשון. ולא תצטרך להוסיף אגורה למחיר ששילמת. 'עכשיו נשתף אותך בסוד ידוע. כל עיתון שואף להיות עצמאי, נקי מהשפעות ולחצים, ישנם עיתונים אשר הקורא מממן את חלקם הקטן, ואילו המפרסמים בו -- את החלק הארי. ישנם עיתונים אשר הקורא הוא המחזיק אותם, והמפרסמים תורמים חלק ניכר, אך קטן מהראשון. וישנם עיתונים אשר רוב קוראיהם הם מנויים לטווח ארוך. אלו הם עיתוני האיכות המכתיבים למפרסמים את רמת הפירסומת, כנותה, רצינותה ודייקנותה. לכך אנו רוצים להגיע. ונגיע. אנו מוכנים לעשות הרבה כדי להשיג זאת, ומזמינים אותך לנצל את ההזדמנות. לטובתך לפחות כמו לטוכתנו. זוהי הסיבה האחרונה. והיא די בנאלית: המחשב האישי נכתב ע"י צוות אשר מומחה הן במחשביט (וכל הכרוך בהם ונוכע מהם) והן בעיתונאות יוצרת. זהו מגזין מעולה. קיבלנו שפע מחמאות וסופרלטיווים אשר אפילו אנשי השיווק שלנו צנועים מלהזכירם. אך אולי המחמאה הגדולה ביותר, שנאמרה ב"אנדרסטייטמנט" מובהק, מפי מנכ"לה של חברה גדולה לשיווק מחשבים, חברה גדולה מאוד מאוד, היתה זו: "אין לי ביקורת -- וראו זאת כמחמאה, במטותא." ₪6 - ₪ ישראל פלד מו"ל ג"ב: מצורפת טבלה לנוחותך. אס החלטת להחתים מנויים שונים ורצונך שהמגזין יישלח לביתם, אנא צרף רשימת מענים מדוייקת, עם מספרי מיקוד. תודה. י"פ. 9 הפהענפי שי + מגזינים שלם 1100 ש"/ במקום ₪380 | | שנתיים (26% הנחה) 4 מגזיניה שלם 2040 ש'"(במקום 2780 שי שלוש שנים (33% הנחה) 8 מגזינים. שלם 2760 ש' (במקום 4140 שי). מ 6 גול כוווה[/ /0י0 א כמ 07 8 הכ 20 0: לו - 35ב !1 | + % 0% 2 (9 9 2025 3/ "אק 0/9 או" 7 כ" - "9 וישראלי. ת"ד 33325, תלד 9. 244381, 2244388 אכ ]"כח/ קל 150 30000// 7 קל 0" מתארגן מועדו. שמך וכתובתך, סוג מחשבך. לת'ד 351 חולון 58102 > סימולאוטור טיסה לספקטרוס להחלפה במשחקים אחרים. דוד שבתת |רמות 401/19 י"ם 97725 טל' 02/861356 = למכירח סינקליר זי"אאקס 81 במצב מעולה, 26 ק', ספק כוח, ספר בייסיק. גדעון וילנסקי נצר סירנ, |ד'נ באר יעקב 70395 טל' 054/38295 = מעונייך להחליף תוכניות ומידע לויק 20. צחי בן ארויה, ראשל" 7, חולוך 58337. 03/83675 > קסטות | |תוכנה לטפקטרום תמורת ספרי לימוד או ש"ע. עמרי טל, ברודצקי 48 ת"אז 69054 03/328980 = לממכירה סינקליר זי-אאקס 81 במצב מצויה 16| וקי, קסטות משחקים. ספרי בייסיק ושפת-מכונה. מחזר פיתוי 200 5. יור לבינט. 04/255345 > להחקיף משחקים לאטארי 400/800 תמורת: משחקים אלקטרוניים (אפשרות למוכרם). משה אלמשלי, 02/911469 או דוון סיטון, 02/912556 > למכירה סינקליר זי-אקס 81 מעולה, ספק. |ספרות, תוכנה. יול זדה. שיבת ציון 232. אשקלון 78521 טל 051/26867, אחה"צ = למכירה משחק טלווייה פיליפס, מצוין, 2 קסטות. |מתוחכמות. דן עציוני, מונטיפיורי 27 רעננה 43000 052/23776 > למכירה ויק 20 באריזה. ציוד נוסף ומשחקים מעולים, במחיר מפתיע. יריב. סימוביץ. יואב שחס 2 אשדוד 77549 055/31503> למכירה ויק 20 חדש, טייפ מקורי. מוט היגוי, מספר משחקים. יוסף אלגרבלי, מהנדס אזרתי (490/5 איילת. 059/73718 = אקנה טייפ משומש עבור ויק 20, נוראל מזרחי. סלנט 25 פ"ת = אחליף תוכנה ומידע על רמה לויק 20. בתמורה את מלאי גדול של משחקים ותוכנה לוק 20. צחי נחום. 03/998775 = אחליף מידע, משחקים וספרים עם בעלי קומודר 64 מגוש דן. גיל קיסר, 3 * לבעלי ויק 20: אחליף תוכנת עזר ללימוד ומשחק. רצוי בקסטות. דורון בלוך, ת"ד 356 ק' אתא 28102, 05/3%5949 = מחפשים מתרגמים טובים בתחומי המחשב. תרגם והבא עמך את המקור אלינו. כתוב בכתב יד גאה וברור. רווחים כפולים על נייר שורות- ושראל פלד |מרל המגזין, יבחן דוגמאות אלה. המחשב חאישי, מאנה 5. ת"א > למכזרה טיא 4/9 אי, קבל, תוכנה מקורית, הנאה. עמוסי אלרואי, חיפה. 5 04/244038 > ויק 20 למכירה, ספרות. תוכנה, מצב מצוין. אילן שמיר. פינסקר 3%. ראשליצ, 03/945608 > אמכור ויק 20 וטייפ במצב חדש. קסטת תוכנה ומשחקים. המחיר בסח"כ 320 5. נזר ירון. בן גוריון 43, ק' ביאליק. 27000, 04/710587 = אתכתב עם "שרופי מחשב' ויודעי בייסיק ואחליף תוכניות. אלון גינגולד, סמולנסקין 3/א; חולון 03/807939,58413= אחליף או אקנה תוכנה, קטטות. חוברות לסינקלר זי-אקט 1 עמית גל. לכיש, ד'ע לכיש דרום. 051/82938 = 11 16פע4. חדש למכירה, עברית. כרטוס צבע, תוכנה. למהיר החלטוהז חיסכון ניכר. שדון גיל, 9% * לבעלי ספקטרום: החליפו תוכניות וקסטות. אזילת ברלב, יהודה הנשא 7/א', ק' טבעון 36000. וגם אבנר גדיש, קהילת פדובה. 2ב ת"א. 03/483053 = לבעלי דראגון 32: למכירח/החלפה משחקים מאנגליה (שפת מכונה כמו קינגקונג; טניס ותלתמִמדי נגד מחשב חלל. שלוש קסטות לאטארילמכירה כמציאה. מוטי 065/71363 > אמכור זי"אקס 81, הרחבה. ספק. קטטות וספר. רמי הרטמן 08/978870 + אקנה. מוניטור טיאיי/טלוויזיה צבעונית במחיר ומצב סבירים. מיקי גוטמן 03/802308 > אמכור משחק טלוויזאה טאנווא 9015 עם קסטה. 2 מוטות, הוגוי, שנאי ומחשב שחמטי 3 רמות ושנאי. 10 אלף שקל. אייל בלס, 03/780856 = מעונין להחלוף ספרים וקסטות לספקטרום. שי לוונובסקי. הנשיאים 22 פ"ת, 49550, 03/9221327 = מתארגן מועדון חובבים וחובבות סינקליר ספקטרום גילאי י"א - לב. אבער גדוש, קחילת פדובה 21 ב' תל אבוב. ל הודותיך חייבות לחוכווב בכפב"יר בחור הקדוו על טופס ז. תמכיל עד 36 מלים למירב כתוב - או חחמס - מיכה א לל בשלוטים תמל .אנ מקבלים העות מקוראכו מרטיים בלבה לא נומל סחזר ל היתוקך אלא"אסיכך נהאאטד באתרות לפוכך תמוחנח אגא עור ל למור קד בסתבזור גאה ובחוה. המורד תמורסמ ו הנלי זכיר קלט/מלט: בהצסתה. תטקטט בטומט ור בסיס נל חקו ערמ מע ילכו כדאי להגיע לנתניה : עתזיד מחשביםי יבוא ושיווק כל טוגי המחשבים האישיים הצעות מיוחדות לסוחרים מחירים טובים בארץ: קונזודור 580-864 5 היגיע :886 במחיר מפתיע רחוב סמולנסקי 4 נתנית ‏ טל. 053-82112 ו סנסציה מחשב ביתי : ₪ והטז601כ5 2% אספקה מהמלאי מע"מ + 211% - 16% מע"מ + 2708 - 48% כנוד * חק חש כ לופ מפגש הטכנאים = השופטים 31, קרית"מוצקיך טל. 047737158 מפגש הטכנאים הרצליה. ירושליס נור מחשבים ביתיים ועסקיים ספרות ותוכנ | קורסים לחכרת המחשב 6 - א 55 וער ומבוגרים. רח' בן-גוריון 68. הרצליה. טל. 052-5591276 בנין כלל בירושלים, חנות 104א' טל. 03-267839 ג הוצאה לאור+ פרסום + יעוץ אסטרולוגי כ האסטרולוב :3 שבתאי בוא = שד אבוה 5 ל גלפ ל רמחיגן תל 1 0 מ 0 0 ל 0 7 שוש 00% וח 4 טוס6 + וא טאאוט -- 4 3 אה /ותסן יולשיסן 0/. תכיס 2 - :ו דוס פרסים וחרומה לקורט הכרת המחזשב. במשרדים הראטיים ומרכז ההדרכה: תל-אביב בית גיבור / 135 (מול הדולפינריום). 6 05-663606. אוטובוסים: 48,35,25,2%,10,10,8, 90,61. בוא להשתתף חינם בקורס להכרת המחשב נשמח לארח אתכס בקורס חינס להכרת המשב הנמשך חצי יום. אם אתם כבר מכירים מחשבים תוכלולעבוד על מחשב 2000 )מו באופן חופשי. 0 5 - מחשב מתקדם בעל 48% (ניתן להרחבה ל-646). אותיות קטנות בעברית וגם באנגלית. המחשב האידיאלי לנוער. המחשב לבית ולעסק וליישתזים חינוכיים. 0 3 -- זול יותר מכל יתר. המחשבים המקבילים בשוק. שרות אמין ואחריות של |6 | ב אדי מור לאוהבי המוזיקה: 010-800 סופוא ו ס. ליצירת ועריכת מוזיקה. מתחבר למחשב 2000 )וש ב-982ן כשהמקצוענים בהחשבים עדיין נא חלהו על החשב אישי עםביצועים של חיני- מהשב דוגיטל הציגה את ₪ עבור אנשיס עסוקים שאינס יכולים להשקיע זמן ומאמץ בלמוד המחשב. - |4א (55:-0חק מ המתטב וב 7 ו שכמה שהמחשב זוכר יותר, צריך המשתמש לזכור פחות,. וככל שגדולה יכולתו של המחשב לבצע מטלות בעצמו יכול המשתמש להתפנות לעיסוקים אחרים. התכונות הבולטות במערכת המחשבים מסדרת 055101 הן: יכולת עבודה במשימות רבות בו זמנית ומתן שירותים ברמת מערכת הפעלה של מיני מחשב, התחברות לרשתות תקשורת, גרפיקה משוכללת בשיטת זג-דוט, אפשרויות הרחבה לצבע, תמיכה מלאה בשפה העברית, מערך כלי פיתוח של מחשבי 11 סק וה-א/, תוכנה לעבוד תמלילים ועוד. קיימת גם אפשרות למערכת. .)ד לביצוע שיחות טלפון, שמוש כמכשיר הכתבה ועוד. היתרון הגדול של סדרת מחשבל המנהלים מסדרת 1-300ג00655/0אק הוא שהס מסוגליס לבצע יותר מפעולה אחת במקביל. בדיוק כמוך. דומיל אקויפמנט (דק) בעימ, בית דיגיטל, צומת אכדיה, הרצליה 46733, טל. 057-957157. משרד התקשורת. ור להאה ...== ...חן !)| העולם חושב |]]8 וימריעקבסון טמיר.