המחשב אישי – גיליון מספר 6

ירחון המיקרו לכל המשפחה מספר 1 בישראל – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
ירחון המיקרו לכל המשפחה מס'1 בישראל שבהוצאת אנשוים ומחשבי ם ( ונ קומודור 64 לתוכנית,ויק 0 למטוחק - ו פד אולי מישהו יאמר לי מה בקרת מלאי כקרת הזמנות מלאי בקרת מצאי לר בקרת מצאי מקרת מלאי למ ז מלאי [ג לאי מלאי עסקי כסיסי מערכת מלאי מורול עסקי למערכות מלאי מעקב אחרי חומרי גלם מערכת מלאי 8151 11/ )א ויו מעונאית לנקודת מכירה לציוד נייר רכות מורכבות מערכת תיק ספירת מלאי מחסן"מלאי ורכישות ניהול חשבונות מלאי ל מלאי ניהול מלאי לבקרת מצאי רישום מְצַאי ניהול מלאי 16% עסקי השכרה 1000 = וא רשימת חומרי גלם קביעת לוחות זמנים להזמנות גרפיקה - עיצוב בעזרת מח' ב אפל גראפיקס || ארגז כלים יצירתי בימאי סרטים גרפיקה עסקית |!! גרף פיט גרפיקה קווית גרפיקה של סטטיסטיקות ריאגרמות המעצב האמנותי הכנת חרשימים התאמת עקומות. המעצב ויזיטרנר/ ויזיפלוט חכילת חרשימי שטח כ"ו ממרים חכילת גרף חכילת עריכה גרפית 1 1 חבילת רישום גרפים ציריים -א טבלה גרפית כלי לפיתוח גרפיקה כלי אנימציה פסקל כלי אנימציה פיילוט משפחת הגרפיקה בזו ממרים מעצב מעגלים אלקטרוניים מערכת גרפית כזמן אמיתי מחולל צורות מיפוי טיפוגרסי מערכת טבלת גראפית "אוטופית" סימולאטור של מעגליס אלקטרוניים סיבית לפירוט גביית סופרדשייפ ציור ואנימציה עורך גראפי פסקל עיצוב כלי שייט בואקום עיצוב כלי שיט זא וצ צלילים בפעולה וסקרולינג ציור שירטוט קל ופשוט תוכנת בארוואנר !וא תרשימי נתונים תרשימי פרספקטיבת תרשימי קואורריגטות תוכנית לוח צביעה וו א ןוויא א ואס הזמנות / חשבונות לקוחות הוצאת חשכוניות = מכירות הזמנות הזמנות והוצאת חשבונ'ות חכילת חשכונות לקוחות 16% חיוב רמי חכר חיובים חיוב פרוגרסיבי חשבוגות לקוחות מערכות מורכבות חשבונות לקוחות חשבונות לקוחות רב נכסים מערכת קבלות במזומן מכירות החכרה מרכז חשבונות מערכת מעקב הזמנות מערכת הזמנות רכישה מורול עסקי למערכת כספיס מלקוחות ספר תקבולים/ תשלומים. מכירות סיכום כספים שנתקבלו 16% עיבוד הזמגות מכירה עיבוד הזמגות מכירה ין50. 1 תוכנית עידכון תוכנת הנהלת חשכונות אוטומציה של שרות אספקות אד ו רוחו"ת וחישובי פחת. ריווח פינגסי למנהל החשב מורול למערכת ספרים עסק ו אוו וכו וא מערכת בקרה עסקית ערכת גיול חובות ובונות בסיסית א )א מערכח מיקרו להנהלת חשכונות ואוו ווא וי ערכת ניהול ספרים לעסק מערכת רישום נכסים מערכת רישום נתוני לקוחות והואאוגט ניהול חיוכים יל חשבונות פיננסי למנהל הול ספרים || פחת ניהול ספריס || תקבוליס ותשלומים כללי ים קבועים / לוחות ומנים לפחת נכסיס קבועים/ פחת ספר הון מניות לעסקים קטנים ספר סיכום > )1 ספר תקבולים ותשלומים כללי ספר תקנולים : תשלומים נומינאלי קרי פנסיה אישית '|1 רואה חשכון מוסמךר רואה חשכון/ רישום לקוחות רישום לקוחות וס צ'קים/ תקציב עסק שותף פינגסי תוכנית עירכון תוכנה תיכנון פחת בקרת הומנות ומלא* מלאי, הזמנות, חשבוניות מנהל החנות מנהל קמעונאי !ו מערכת הפצה סיטונאית / קמעונאית מערכת ניהול )| ואוו וו ניחול הפצת בירה השקעות /ניתוח תיק השקעות אנליזה | ניתוח נתוגי מגמות במניות דיווח חרשות ראו"ג'ונס המשקיע הנבון חבילה אלקטרונית רסה ז תיק השקעות ראור"ג'ונס מערכת המסחר למהנרס מיסוי שוק - גיתוח טכני מנתח השסעות מנתח אופציות ₪0 מאסטר תיק השקעות ערים לרים יס ורבדמאיות ופיסוק) סוף הסופי מוקשים נבזיים פעלים חריגים קובץ סיומות קואורדינציה לקויית קריאה בספרות קריאה מהירה קריאה בעזרת מחשב רמת קריאה ריצה על משפטים תחיליות וסופיות חינוך - כימיה/ פיסיקה ביולוגיה ל םס תיכון כימיה לבי"ס תִיכו יה בעזרת מיה של חומצה/ בסיס וורים בסיסיים לכימיה כללית ול מעברה לכימיה *ס תיכון ס תיכון חים אורגני חינוך - מנהל עסקים הכנסה מול הוצאות הכשרה לתפקיר הערכה ופיתוח הערכת ניהול כספים הרפסה על מכונת כו מורה פרטי להנהלת ח; מורה פרטי אינטראקטיבי להרפסה על מכונת מאסטרטייפ - מרריך על מכונת כתיבה מורה פרטי להדפסה על מכונת כתיבה קונספציות בנקאיות קנייה השוואתית חינוך - מתמטיקה ניאומ הערכת עשרוניים את צורות גיאומטריות הרפסת שברים יסור מתמטיקה מטריקס * מתמטיקה בסי: אריתמטיקה בעזרת מחשב ניתוח סטטיסטי גיתוח מספרי האזורים זי אמא אווזה ימי הביניים ית הספר יחסי עבודה כסף כדור הארז ; ספורט וכ" מוסיקה / אמנות מערכות. מורה פלום מערכת הק מבחני קליטה ויזואלית מטאורולוגיה ספירת קולות ספרות סררת המורה היוצר על חוף הים צלילים זים !ו" ים במשפחה וכות בביולוג' יבות בהיסטוריה חינוך בי תוכנת קורס 16% חינוך - שפות זרות הספררי צרפתי מילים וביטויים בשפות זרות עורים ביפנית יעורים בסינית יות ביווג שרשים ותחיליות בלטי חקלאות אדמת גיר איזון חלבונים בהאבסת בקר אנרגיה נטו להאבסת בקר ארוזיה של ארמ ביצועי ניהול עדר לפיטום גירולי שרה וחתת עלויו הפסרי יבול סויה י יכול תירס ת מינון לכהמות שון כלכלת גידול תירס כלבלת האבסת בקר ית תנובת כבשים מכירת תירס רטוב לעומת יב' וסחאות לדשן ניהול חווה גיהול עדר לפיטוט ניתוח מינון לבהמות ספר ות חקלאי 31/8 עדכון שקילת נגמלים מחלב עלות עבודה (עלו רווחיות פרה / עגל לנכסי רלארניירי מתכנן פיננסי 1/2020 עבודה )| ) וא סופרקאלק. נייר עבודה אלקטרוני סידרת תיכנון פיננסי קניה ותמחור קמעונאיים שיטת תיוק אישית שפת תיכנון פיננסי "שק תפוחים" תוכנית עסקית כללית :וז וניתוח פיננסי 80 א | ץ ותחזיות. /ניתוח פיננסי סי א- 1 או עסקיות תיכנון ותיקצוב פרוייקטים לוחות זמנים וניהול זמן יומז אירועים אישי יומן פגישות - ספר תאריכים יומן פגישות יומן צבעוני לוחות זמנים לפרוייקטים לוחות זמנים ממוחשבים מוסיקה הלחנה הדואט החשמלי מערכת מוסיקה וזה מוסיקלית "אפלאודי שק תפוחים" מוסיקה וגרפיקה תאוריה כמוסיקה של אפל' רכת סינו מס הכנסה חבילת שותפות מיקררטקס חבילת תכנון מיסיט מתכנן המיסים מכין דוחו"ת למס מערכת הכנת דוחו"ת החזרי מס שמאי תיק המניות זכנון מסים איש חבילת מיקרוטקס למיסוי אי כנסה מערכות אבטחת מידע ביטחון מוחלט מערכת ביטחון קידוד / פעגוח מערכות משרריות מקצועיות ים לרופא שיניים ורד רופא ים וג 11 זמן וחיובים חיוב מקצועי חבילת חיובי רפואת שיניים חיובים וטפסי ביטוח בריאות. חיוב פציינטים - חשכונות לפרעון חיוב שעות מקצועי חבילה מקצועית לחישובי שעות 4 זי טיפול רפואי יומי כרטיסי לקוחות / הכנת חיובים מנים לפציינטים מערכת חיובי זמנים מערכת חיובי לקוחות טוח מערכת שעות + חיובים לעורך דיך דין ובונות ושעות לעורכי דין רופא |1 מער מזכירה רפואית ת גיהול רפואית //רפואת שיניים זכונות פציינטים יהול רפואי סידרה 8000 יהזל דגטלי סידרה 8000 אסטררסקופ ארץ הפלאות 2041 אש הדרקון איש הטורפדו בועות, פלנטות ופיצוצים ביוריתמוס בייסבול ביסמארק ביצי החלל בית המסתורין. בלאק ג'אק במסררונות קסנוביה בצבא ברידג' 2.0 גולף גורם העיוות ₪ מכוכב אחר דברי הימים של אוסגורות ר"ר צ'יפס האסיר הבולע הבלאקג'ק הגדול בעולם הברון האדום (בריחה הגדולה הברית המנופצת הגורגונה הגנב הביןדכוכבי הדבורה המאייתתת הוצאה לאור ההתקפה הגלקטית הטרוריסט. המהלומה הקיברנטית המורה הפרטי לכרירג' המירוץ לחצות המלחמות הגלקטיות המשימה - אסטרואידים המשי אפוקליפסה המשימה - קוסמו המתגנבים הנשיא הנבחר הקרב על מידווי הרפתקאות הרפתקאות תפוח התפוצצות התקפת הצוללות וומפוס חיקוי תנועות חמורבי חתירה טיל אנטי באליסטי טיופון מכוכב אחר טיוס קרב טירת וולפנשטיין כדורגל אמריקאי מקצועני כדורגל אנגלי לוויין לוחם אש הגיהנום לוחם החלל לוחמי הסהרה מאסטרמיינר מבצע אומגה מונופול. מטאוריטים בחלל מירוצי סוסים וורים פוקר לקסיה מלחמת אזרחים מלחמת הרובוטים מניות מסע בין כוכבים מספרים עשרוניים בעזרת המחשב מפציצי השחקים |1 נרתף העינויים משחקי מלחמה משחקי צדפים נפולאוך סוחרי החלל סוסים סטאר טראק סיר הזהב | סו | (שחמט) עופות טרף פאניקה פגאסוס !1 פולסאר !1 פולשים מן החלל קנה האחרון של טוואלה קליטה חושית 3.0 קערת תפוחים קרב אוירי קרב"עשור אולימפי ראש בראש ריקוד בין כוכבים שברים בעזרת המחשב שדה האסטרואידים רשימת סוכנים: תל"אביב: ידע - מרכז תצונה ו 6 3 רמת אביב, טל. 412440 / קומפיוטרוניק. לב דיזנגו השרון: עולם המחשכ. אוסישקין נ2. טל. 0-480713. חישה: מחט, רח' מוריה, טל. פצ תומר. הנביאים 20, טל. 047674365 / נהריה: ארדיטי. הירקון 16. טל. ו 0 באר"שבע: סמדר, בית רסקו, הנשיאים 103. סל. 057771565 / אתגר. הפלס"ח 81. טל. 16 הכאמה שוטרים וגנבים עזרי יישום לפיתוח תוכנות וואסט).א > ויו שפת אסמבלי אפל 60 דיסאסמבלר ריאגנוסטיקס |! דיבגר אסמבלי בזמן אמיתי 112א.א :ר הדרכה סימבולית 8/2 ריסאסמבלר 1082 ]0/1 ריסקיבייסר ריאסאמכלר משכורות המורה לבייסיק חכילת ריסאסמבלר 1א60: צ ילת מחולל תוכגות תחנת חוץ. שכורות ארגז הכלים לת גהח"ש - משכורות ו חכילת משכורות. כותב תוכניות חבילת משכורות 16% מנהל ספרים [! = משכורות. מערכת הנהח"ש להוצאת צ'ק משכורת. מ לינקריסק - ריסק יוטיליטי לאפל פסקל לינקוידאו - יוטיליטי למסר ויר פיתוח לפיצוח ונתח מערכות נכסי רלאיניידי מסר גתונים מרעיים מערכת פיתוח שפת אסמבלי מערכת פיתוח תוכנה | מתכגת פסקל סטרינג 80 בעל הבית - מערכת ניהול נכסים חכילות דלא ניידי חבילות עיבוד נתוני דיירים שכירות עזרי פסקל 1ו נססל רלו עזר תיכנות קולי א:וכן!/ מנתח נכסי דלא ניידי 2 פיתוח יישום קל ומהיר מערכת ניהול נכסים פסקל' מערכת ניתוח נכסים ו קרוס אסמבלר 78000/ תיכנות הידברותי ). צא] ניהול כוח אדם תפוקת מתכנת !א )1 6.41 משכורות בריעבר !א א מערכת רישומי עוכרים וכוח ארם משרד כוח ארֶם ל משכורות וכוח ארם בוח ארם עיבוד תמלילים איות נכון אינרקס מילים א זווא | ויויו א ודוא ויוי בריקת איות גכון נסת משפטים גוא א 6 )א וא אוגר נתוני; מודול לטפסים אינפורמיישן מאסטר - מערכת ניהול נתונים מילון בן 20,000 מילים | .ויו )| וא וא ארון תיוק אלקטרוני אוו צ- 1 12 מעבר טקסטים א 11 וא או א או גישה אקראית רב-מקשית || |א ג ₪ א6 !)9 מעכד טקסטים ראשי ניהול נתונים ראטאסטאר מעכר תמלילים כסיסי דאטאפאקס מעבר תמלילים (1א א א -6!/ )א וא ראטה מאסטר מערכת עיבור תמלילים :11 וא דדו.1 חבילת יוטיליטי :ואג א 916 מעשיר )\ 1אכן) )אצ )₪ וא וא וא חבילת מסר נתונים 19111.5 / מתקן שגיאות הרפסה | 1:*ופנ)א +וא חכילת מסד נתונים מדעי+סטטיסטי עיבוד תכתובות מה זה? שאלה / שליפה שיחתית עיבוד תמלילים ‏ 18% !א א אא מנהל תצורות 2020 1 6 עיבוד תמלילים |!111-4ו)וא:ןוא מסר נתונין יד תמלילים והגהלת חשבונות מסד נתונים בריתיכנות מחדש ד תמלילים (ב רוחו"ת ד תמלילים למזכירה עיבוד תמלילים 21 )או ב טפסים עסקיים עריכת מלאה א 1 גא ואכן אכ א עריכת טקסטים :1 %1!אכ| אראו מסר נתונים היארארכי פסקל יוטיליטי א2!!א 1.1 שליפה נתונים אקראית א.2)/ א ניהול משק בית ב ד איזון פנקס צ"קים יוטיליטיס פטודו ווז/ בריקה פיננסית כוללת לאן הולך הכסף זו - 4 4% טק ונתח פיננסי א%וכ1 צ1ו 41 הו מ (8-1350 7 -0- 19% א |100 10% אאא 136% 86 חשוהא | ההטוצצר והז!א 6\! טסעטא הווא 3) וא וס טש |-1וסר ו ) וא תיק הוצאות אישיות 11 זט 18% ואו תכנון פיננסי אישי 0 ₪01 ) זט - דאטפוא תרגילי כושר 1.00 צֶ1ו 4 וגיר שימת קניות במכולת תיק כתובות תיק מאגאזינים עם ₪ זע אתה יכול לעשות יותר דברים מאשר עם כל מחשב אי אחר. עם מבחר של למעלה מ"16.000 תוכנות מוכנות באנגלית ומספר רב ועם רשת סוכנים/ יועצים הפרושה בכל הארץ. מה אתה רוצה לעשות עם ₪. 1 ? היכנס לאחד מסוכני ₪.1שש. ובקש הרגמה. ]סו וכןרחס6 ו ישיים הגדולה בעולם. חברת המחשבים ה מכירות. לב ריזנגוף. סל. 285869 ססו. פינסקר 11. טל 280429 / 508. הרב פרידס/ בוף, ת-ר. 426. טל. 366 7 בימאל. אלנבי 100. טל. 624095/ ראשון לציון: סברא. רוטשילר ב 047241057 / תפוז. שר הנשיא 46 א'. סל. 047333930 / תקשוב. . : : 2 סל. נ4%4נ"נ0/ נרה אילן ירדשלים: יוזמה. מרכז כלל, אולס 310. רח' יפו הובשטזץ 50 - גפ ו ו! וג - א ופי עסו וא ספ - 290 ו 0 7 בוו + פרוייקטים - תיכגון ובקרה תיכנון מרוייקטים רכישות - כספים לתשלום הנהלת כספים לתשלוס כספים לתשלום ות רכישה כספיס לתשלום - קבלן מערכת משלוח זיכויים במזומן מערכת גיהול חשבונות / הרססת צ'קיס ספר רכישות רכישות ע"ש חכרה רשימות תפוצה ומדבקות למשלוח אפל |וו = מנהל רשימת תפוצה רואר אפל רואר מסחרי ריוור מקצועי ריוור לכתי ספר ריוור ותיוק לעסקים קטנים חנילת רשימת תפוצה כתובות למשלוח נדואר שק הרואר של אפל תוכנית לריוור ישיר שונות בניית שימוש כאגרגיה בירוד מיכפל רגרסיה צער אחר צער מערכת מיני למחסן ניתוח מעגלים מורפסים צערים ראשונים כ"- )או שיווק / מכירות איזיטראק - חבילת בקרה על או חבילת תפוקה למשרר ולסוכן חבילת ניהול לקוחות פוטנציאליים מערכת מחשכים לביטוח חיים )14 מערכת שיווק - מפתח הצעות מעקב מכירות ניתוח מכירות עיצוב והרפסת שאלונים תוכנית ניהול מכירות מכירות שפות תיכנות ו אוה 1 80 ויו 180840 111 וו 1 111 6וווו אאא 11 ןא שא 1 וק ו וצר -63 |אר 48%! אש וצ\! ושוא ! - .א )/צא וא 0 אאא וט + א + אופא - ?וצ | 459% / סג. כיכר מסריק 19, טל. 44911 / סיבית. לונץ 9, טל. 6918 אשון לבין 4 של. 979% / רעננה: עולס המחשכ, רוד אחוזה, מרכז גולן. רמת "04 / רפי חיון. העצמאות 31. סל. 047645122 רב. הרי יהורה 90830. סל. 124 :027338178 אפשר לעשות עם = זטק ג? 2 אא 0 000 0 ה ושי 6 1 וו - 65 וגא 16 אא זא ו אאא קט ו א א וו 804 > 18 1 ו ₪00 וא ו ו 15 וו 01 - 80 יוא ו ו וא וחד וקו > 6001 8+ ואי ופ ו כ18- יי ואו 1 | שאי 1 וי - 0 ד כו - א א וו ו + א ןלא ווקות! )ו וו וווכטו וו אי 1 7 1 1 6 עד 1 1 וו א 1 1 7 או 6+ אאא 1-כ ויו א > 8 אוזי( וא וטו )ופא וא תחשיב כספי - פרוייקטים ועבורות חיוב לפי חווה חישוב עלויות מנחל ספרים || - עלויות עכורח מערכת בקרת עגורות מנתח עלויות עכורות עלויות עכורה לקכלן רישום זמן = ניתוח עלויות עגורות תחשיבי עלויות פרוייקטים לארכיטקטים תחשיבי עלויות פרוייקטים למהנרסים תקשורת אמולטור 100" | ביסינק 0 ראטה לינק רואר אלקטרוני ריכור צולב. מסוף חכם / העברה לתיוק אוו העברת נתונים |אין + ואוו ויזיטרם - תוכנית תקשורת חבילת מסוף חכם 1% 1 \א חבילת תקשורת בין מסופית |א . יו :ואוו מתאם למכרקים מיקרו טלגרמה רשת מקורות משותפים | ).+ שרותי רשת בורוז 900 % + תוכנית מיקרולינק ₪0 להעברת תיוק תוכנית מסוף חכם א ו + תקשורת אינטרקוס רת בין מחשבית ( וא 1 תקשורת עם מחשבים אחרים 1 1 י ביתי 1 עסקי ל תוכנות בעברית. . מיקרוקוסמוס. ברורצקי מהמערכת דבר העורד הראצצי טד גדיש מנסה לשתף אותך באחדים מהרהוריו מאלה העוברים בו כשהוא נתקל בכרוניקה או ז'ורנאליזס מסוג מסוים. מסוים מאוד. ה"ניו יורק טיימז" וה"שיקאגו הרולד טריביון" הס שני עיתוני מופת בתחום הדיווח והסיקור העיתונאי. אך כבר ה"וושינגטון פוסט" (שאינו קוטל קנים בתחומי החקירה והדרישה - ראה פרשת "ווטר גייט") נכשל בעוון הדיוטות. ובכלל, כלום מותר לעי- תונאי, העוסק במחשבאות, להיות הדיוט! כלום ראוי אדס משכיל-למחצה לעסוק בעיתונאותז שאלות נוקבות, ומזון למחשבה-תחילה. אגב, המערכת מחפשת עורך-אוהב, שאינו הדיוט במ- חשבים אישיים (רצוי מומחה בגדולים). שולט באנגלית ולשונו העברית קרדום מושחז וזריז. התמצאנוזו למערכת צירות ‏ 'המחשב האישי" מדור זה מאחד את המדורים "קוראים כותבים" ו"שאלות ותשובות" למקשה אחת. קושיותיהס של קוראינו כוללות לעתים גם חוות דעת, הגיגים, נזיפות אוהבות, הארות והצעות; בתגובותיהם של קוראים אחרים מצויות שאיל" תות ואבעיות למכביר, הנדרשות לעתים לתגובה מערכתית, מסוייגת או נלהבת. מה טבעי מלמזוג את שפעת הבינה המשגשגת בדשן המחשבאות בתוך מקשאה משותכתז תודח. הצ'ופאריס פרסי 'המחשב האיצי" כל המנויים (ותיקים כחדשים) שייצטרפו עד 3 משתתפים בהגרלת המחשב החדש ג'נראל ג/4). לכותב התוכנית הטובה ביותר, מחשב קומודור 64. לכותב המשחק הטוב ביותר, מחשב ויק 20. למשתתפי מבצע ההיכרות (עד סוף ספטמבר), מחשבי שחמט. קרא בידיעות נפרדות בין דפי המגטין. מבט מקרוב על קולור ג'יני סמ הררי כבר חשפנו את צפונות ספקטרומו של קלייב סינקליר ופשפשנו בקרביו של הקומודור 64; עתה הגיעה העת לנתח באזמלו של עורכנו הטכני את הקולור ג'יני. מבדק אמת אובייקטיווי של המחשב, מלגו ומלבר, מלפנים ומאחור וגם באלכסון. הדירוג הוא דינאמי, הן החלטית לביצועיו והן יחסית למחירו העכשווי. ברצוננו להדגיש כאן, בהטעמה יתרה, כי איננו ממליצים לקנות מחשב על-פי טבלאות. נהפוך הוא: הטבלה נועדה כדי "לגרות את יצר החיפוש ולארגן את סדר הנבירה" והמתעניין בקנייה ראוי שיבדוק היטב מחשבים, לא טבלאות. מחמיא לנו שמסתמכים על טבלאותינו. אך דע שהמידע חלקי, ואידך זיל שלים! בייסיק אחת ופנים רבים לה טמט החררי הטבלה המרכנית בגיליון זה מדברת בעד עצמה, אך לביטחון"יתר ולפתחון"פה כתב עורכנו הטכני, טייס ומד חשבאי, מבוא מסקרן, שבסופו הקושיה הדרמאטית: "תורגמנים אייכסו" בתיאבון. השימוש במחשב ויק 20 ער ב-שחר חלק ב' בסדרה פופולארית זו. מה קורה שם! טר גריש תקצר היריעה מלנסות לתאר, ולו בחטף בשמ של בדל, באפס קצהו של המפלג. בקורטוב ממש. משהו מן המתרחש בעולס בתחוס עיבודי המידע (שבו עסקינן. בסופו-של-דבר). העורך הראשי (יסה. באמת. קלט פלט שירות לקורזי המטאציי התוספו לרשימה שמות רבים של מעוניינים בהחלפת דיעות ותוכנות, מכירת חומרה ותוכנה, הקמת מועדונים משתמשים, ומה לא! המדור לרשותכס, 0 יובל אשל מאמר שני בסדרה על גראפיקה אינטראקטיווית ממו- חשבת, היוצרת סרטוטיס ותמונות גם על מסך הטלוויזיה הביתית. ענפים נוספים שנהנים ממנה: בניין, הנדסת חשמל, תכנוך מכונות ועיבודי ממות. גראפיקה אומנותית. הוראה, עיבודיזמלל. 6- ן‎ תכונות, השוואה והערכה כאן נעסוק בטבלה מיוחדת במינה, שנועדה לעבודה עצמית. עס מבוא שיספר לך כיצד לגשת להערכת מחשבים ביתיים. סיפור מהחיים: בנו של אחד מיבואני המחשבים התרעם על הטבלה הקודמת שפרסמנו; אביו (שהוכיח כי העץ אינו נופל הרחק מן התפוח) עשה מה-שנקרא אמפליפיקאציה וקבל מרות על קיפוח ומשוא- פנים. הוכחנו לו באותות כי "בחירתנו" אוביי- קטיווית - ובמופתים כי המקוס שקיבל הוא מן הטובים דווקא. ללמדך שני דברים: (1) אט-לך עם המיונית, כפי שאומרים סנדקי סיציליה; (2) "בחירתנו" אך דוגמה היא, דוגמה לאפשרות אחת, לפי אמות מידה, ערכים ושיקלולים שאתה הוא הקובעם כרצונך. הטבלה נועדה אפוא לשיפוט עצמי ולמילוי עצמי, וגם לאחר שתמלאנה - כבדה וחשדת. [55] הדויים אריה לב תחום אשר אין למחשב שימוש בו, או אינו נסמך על מחשב. נחשב כנחשל אף מפגר. טוען המחבר, המתמחה בלומדה ממותשבת, המשוכנע כי בפוטנציאל המחשב טמון עתיד ההוראה. מאמר ראשון בסדרה, ונושאו פרוייקט הדרכה יחידנית באמצעות מחשב (הדרים, בנוטריקון). משחקיאדה צוות המגאי ולסוראים עירניים כאן ההסברים באמת מיותרים. אם בא לך לפתות באזו מסיבת תוכנה מעניינת בעצם החום הנורא הזה = פתח בעמוד ההולם. המשחקים מרעננים, ואולי אף מרווים. תוכנה נטולת קוצים ראוב ליבגה "הנדסת תוכנה" הוא מקצוע חדיש ביותר. הכולל תורות ותיאוריות, כללים וחוקים לפיתוח תוכנה יעילה, המנוכשת היטב מקוצים ודרדרים. רשימה קטנה אך משביעה. 0 ₪ דודי גולרמי הדינאמיות של ישראל המתמחשבת משתקפת בקוב היה דועות המרענן שליקט עורכו של העיתון *אנשים ומד חשבים" - למענך. צלם -- משה שי טסיפור שער בחגרה מהברולים לספסל בתוס הקיץ הגיע היום הגדול, ממנו אין עוד מפלט. קומודור ‏ 64 יסייע, | אולי, | לצמד המחשבאים להתגבר על הלם היום. מלות מפתח ישראל פלר הגענו כבר, סוף"כל-סוף. לאות 6 זוהי אות עמוסת מלים וביטויים ממוחשבים. ובגיליון זה ניתן את מחציתם. גזור ושמור. שיחה עם פאראנואיד ממוחשב דר אמוי סיל לאחר שיחה עם הפסיכיאטר הממוחשב נוסח קארל רוג'רס, מביא המחבר שיחה עם פראנואיד (החולה במחלת "הנבואה המגשימה עצמה ) נוסח קולבי. איש סטאנפורד. בררר עורך אחראזי ישראל פלד מערכת עורך ראשיל.... טד גדיש עורך טכני סמס הררי עורך חדשות ., דודי גולדמן עורך גראטי יקי טרגר מעצב גראפי , יגאל רוזנטל צלס המערכת : , משח שי עורכי מדורים אייל באיער. ערן בן שחר. טדיאוש גדישביוט, דייב זילברמינץ. גבי חזות אורי חנני. ד'ר אמנון טיל, זר יהודה לוקר. ראובן ליבנח. ירוס לוקר, מירה מרקוס. אריח נחום. אביב סופר, ברי פריגת, רוני קורניץ. גד שמרון. אלי שרגנהיים תיגת והאחהי קרני אלון. מאירה צבי מוכירות המערכת מע למכתביםי ז'ינט הוכמן תד 33325 תל אביב 61332 מינהלה עורך ניחול משה אלון מנהל' מכירות אבי מזור מנחל מורעווד וובל אופק בוגהיל' תופוצ מנחם צוקר מוכירות מינחלוי פריצי בלומן ממען למודעוו מאנה 5 תל אביב טל 244380/88/89/91 דליה פלד מוציאיס לאור בע"מ מנהלוז כיוזוב נחמה בוימייסטר מווכירו הפסה יטמיך מרי ס.טי אי קו אור כרמל גד אנשיס ומחשביס בע"מ מונחל עסיקים משח אלון ונל עריכוז ורעיונאות טד גדיש חב משולם ורמן מונהלרנ רז(צבונותד שושנה גרינהאוז חיום לידגי מנחס צוקר בווכירת הבוו לי (ורית גושן יועצ מללי ערד יורם יוסיפוף [אוגו!טטן ‏ 8 טוו/אָ1א | זטוטק וט 6 |אהטרושן ג )!אד ! >זש )טוט )8 ש!קסש] % 1 %1!6*] 1380118 ₪ 0 .אאו300:) 10 3 6 ושגזו! ‏ וצג-61ד .11125 סון. כ .אטוז 1 זשו!רווג'! .1166 [שאז9] ]שו 6-ה זסו ו 1 ו סיה תהק ו הסחשופ''י 7 חייל - צלאל לדיסקונט מתי שבנק לך! טופבנה, ות בלעדי למצטרפים לסיסמה- מנויעל'טלבנק דיסקונט'. לך חשבון "עו"ש , ותקבל את כרטיס ,,סיסמה'' המקנה לך שירותים בנקאיים והטבות מיוחדות : 3 << .6 כ שור יי 5-7 אמש הייתי במסיבה של ישראל ודליה פלד (המתחלקים בעומס הוצאתו לאור של מגין זה). ובמסיבה נקלעתי לוויכוח פעוט בענייני שידוכין וזיווגים. כשטענתי, בהגיע תורי, כי אני מחפש בת זוג אשר מעמיקה בשניים-שלושה נושאים, שיש לה נקודת השקפה בתחומים מרכזיים והיא מפו- תחת-היטב שכלית ורוחנית, נטענה טענת-נגד. ודווקא מצדה של אשה - אשתו של אחד הידי- דים מחברת יבמ: "אתה מחפש דוקטור, לא אשה. מוטב אולי באשה המתמצאת ככה-ככה בשלל נושאים, אפילו רדודים ושטחיים, מאשר אשה.." התרעמתי קמעה. מדוע צריך לכנות את ניגודו של רדוד ותפל ושטחי בתואר "דוקטור" מדוע נוהגים לכנות את פעילותו של אדם, שאינו רק חומרני אלא הוגה ומהרהר, בכינוי "התפלספות" (במירכאות סארקסטיות)ו כלום אין משהו בתווך, בין אדם רדוד וריקני לבין "דוקטור'ז ומה רע בעצם בדוקטור אמיתי! ועתה לעצם העניין. ישנס מספר מקצועות אשר דומה והם מושכים אליהם - כמשוך עששית פרפרי לילה -- אנשים משכילים-למחצה. אחד ממקצועות אלה, עלי לקבוע בצער. הוא הד עיתונאות. לעתים קרובות נתקלתי, בעייני בעיתונים שונים, בעיתונאית, אשר תחום הצרכנות והצרי" כה הוא תחומה הבלבדי (בעיתונה). ולמרות זאת אין היא מתמצאת בהלכה בתחום זה או בעיתונאי המכסה נושאי אנרגיה, שימור אנרגיה ופיתוח משאבים. שאינו בקי כדבעי בת" חומו. מוזר. מוזר מאוד. בעוד העיתונאים הכר | תבים בארץ (וגם בעולם) בנושאי טבע. שימור משאבי טבע אקולוגיה. שימור שבטים נידחים | ותרבויות מוּעדותלכְליה בעוד אלה מתמצאים היטב בנושאי כתיבתם. הרי עיתונאים אחרים | בתחומים אחרים (פוליטיקה. תעופה. מדע מחשבים) מגלים חובבנות מופלגת; אתה קורא ורואה. משתאה. ואינך מאמין למראה עיניך ואפילו עורכי עי- תונים נפוצים ופופלריים בישראל אשר כתיבתם עילגת ולשונם נחשלת, בעוד עורכי עי- תונים "זוטרים" יותר בקיאים חיטב במלאכתם, שיסודה הוא מעשה הכתיבה האפקטיווית. והמשכיל בעת ההיא יידוס! דור ההורים נאלא להתמודד עם דור המצגים והמקלדות. זה ברור עתה יותר מאשר אי פעם במו עיני ראיתי הורים אשר מסכינים אומנס עם הרעיון, שילדיהם יביאו הביתה לא רק אדידאט וג'ילרה וגלשן אלא גם מחשב אמיתי. אך מכוונים,. ביאוש צובט לב, את הילד הצעיר לכיוון המשחקי, הצעצועי, הבידורי שבמחשב ולא לכיוון התוכניתי, היצירתי יזמים זריזים בעולם - ובמיוחד בארה"ב באנגליה ובצרפת מקיימים "מחנות קיצ להורים, כדי להשכילם בנושאי המחשב. מספר מועט של דורות לפנינו היה הסב ראש המשפחה הידען אשר בשבט. בדור הקודם לנו היה זה האוב שהיה בקי ומבין בחוכמת החיים ובהשכלה. אך בשנים אלה, שנות השמונים, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שתמצא משפחות רבות אשר בהן עו" לים הצאצאים על הוריהם בהשכלתם בתחומים אחדים, די חשובים. (מפקד בסיס חיל האויר בעובדה אמר בראיון עיתונאי כי הטייסים בני דור האטארי קולטים מהר יותר את המטוס המודרני מאשר טייסים מבוגרים בדור אחד בלבד - הרבה יותר מהר.) לפיכך, כמעט בכל עיתון כיום תמצא אדם אשר נוטל על עצמו לכתוב בענייני מיחשוב משרדי, עיסקי או ביתי. והענייניס הללו. תן דעתך. פגיעים מאוד לעטיס חובבניים. משכילים למחצה. לשליש ואף לרביע. בקיצור. הדיוטות רבים מושכים בעט סופרים. וכותבים בנושאים אשר אינס חשוביס דיים כדי שיתמחו בהם ויר- כשו שם דעת ממשית - אך חשובים דיים כדי ש"יסקרו אותם. משל מדובר בסקיורת שוק החמוצים ברחוב תוצרת הארצ או שוק הנברשות ברחוב וולפטון, בדרומה של עיר ורנר פראנק מקאלאבאסאס פראנק היא נשיאה של חברת יועצי מיחשוב וכותב לעתים. ב'קומפיוטרוורלד" שבועון החדשות (והחידושים) של הענף בארה"ב. ורנר לקח מאמר של סופר ה"ושינגטון פוסטי המתיימר להציע לקוראיו כיצד לקנות מחשבים נושא המאמר, עליו יצא קצפו של פראנק בגיליון הז1 בצזוגוסט 1983 - היה כל סיבית' חשובה. ובכן, ברשימה זאת של 'מומחה" הוושינגטון פוטט נעשה מאמץ לתמוך בדיעה כי יסוד"המפתח | בהחלטה על רכישה נבונה של מחשב הוא יסוד קיבולת הזיכרון. מספר הסיביות קובע במידה מכרעת את עוצמת המחשב, היקפו ודייקנותו ה'מומחה" אף מצחיר בסיגנון חעיתונאים | המדווחים על פתיחות בוטיקים. מספרות ומזל" לות, על 'הצעקה האחרונח" בשוק: מחשבי 16 | סיביות !% (כיווו שהוא משכיל למחצה - וזוחי | הגדרה נדיבה ומתחשבת - נעלמו ממנו מעבדים בני 32, 48 ואפילו 64 סיביות, שלא נולדו תמול- שלשום). פראנק מסכים כי הטכנולוגיה כרגע היא 16 סיביות אך ביצועי מחשב הס מורכבים מכדי שיוכרעו ע'"י 8 או 16 סיביות ...'המומחה של הוושינגטון פוסט חדיוט גמור. מסתבר בנושאיס פעוטים" כמו גודל המלה היגיון הגישה לזיכרון. קיבולת העברת אפיקים. אשר להס קשר אמי עם ביצועי מחשב. שלא לדבר על נושאי נקיפת השעון של המעבד. המסבכיס עוד יותר את עניין הביצועיס כלום אין שואל פראנק. היושב בעיירה הנהדרת קאלאבאסט. בטווח הצחקה מעמק הסיליקון. "אנו מכירים מחשביס אישיים מבוססי-8"סיביות העוליס בביצועיהם על מחש- בים מסוימים מתוצרת ה-16 סיביותז הצעקה האחרונה." מצחיק. לא! הסחשב''/6י מהמערכת 2 בחזקת 16 או 2 בחזקת 8 ו שטות נוספת שמוצאים במדורים כאלה חיא הצהרה מעין "8 סיביות נותנות *'2 קוד מבינאציות". (האמת חיא כמובן צנועה יותר: רק *2, משמונה סיביות). נראה כי שטות כזאת יכולה להיכתב ע"י עיתונאי שוחר שטויות, שקישר איכשהו את המידע למחשבי 8 סיביות, שזכרונס בדרך-כלל בין 64 קילו-בתים (חדורש ייצוג של 8% וכך ניתן לקרוא משהו מעין זח: "לכל קבוצת סיביות קוראים בית. במחשבי 8 סיביות מכיל כל בית 8 סיביות. במחשבי 16 סיביות יש 16 טיביות לבית. למחשב 8 סיביות שאתה משלם עבורו כמחשב בן 64 ק"ב יש יותר מ-64 אלף בתים בני 8 סיביות כ'א, למחשב 16 סיביות שאתוד משלם עבורו כמחשב בן 128 ק'"ב יש יותר מ"17% אלף בתים בני 16 סיביות כ'א " או כפליים מהקיבולת האמיתית. או הערות כמו "מחשב 8 סיביות טוב לכל מי שאינו מחפש טופר- דייקנות דווקא." מזל שחעיתונאי ח"מומחה" לא כתב "סופר-דופר" - ואז החוויח חיתה מושלמת... הצחרה נוספת! בבקשח: "כאשר חזיכרון נגמר, יכולח המערכת להערים' על המחשב ולאחטן מידע על תקליט או על סרט. ליכולת זאת קוראים זיכרון"בפועל' בניגוד לזיכרון חממשי".. המפתיע איגו בניסייוו לטוות פופולריוציח לנושאי המחשב, ולהורירם ממגדל חש - טאזיגו מדומח - ארצה. חמפתיע חוא טב" וניבה כואת רוא אור במדורים' 'מקצו" עיים" לעגייני "מיחטוב ואיסמוס" - בריוס בתקופה שבח כל עיתון מעוגיין לדייס בריווח על עגיינים אססואליים כאלד המטתייכים ל"צעסח האחרוגוז"... רק ה"וושינגטון פוסט" לבדו! ברור שלא, בירחון של חברת תעופח ידועח אנו קוראים כי: (1) המספר הגדול ביותר שניתן לייצגו ע"י 8 סיביות הוא 255 (2) חמספר הגדול ביותר שניתן לייצגו ע'י 16 סיביות חוא 65,535. כלומר, בעוד מספר חסיביות הוכפל 2 מונים, חרי המספר שהן מייצגות חוכפל בחזקה ריבועית. מ'ניתוחים" כאלח יסיק הקורא "החדיוט" (לעומת הכותב ח"בקיא'") כאילו יישומים רציניים זקוקיס למחשבי 16 ביט, והתועלת שיפיקו מחם אינח ליניארית אלא ממש אקסטוננציאלית.. ברור כי מסקנח זו מוטעית. "זיכרון רב יותר חוא דבר מבורך, ביצועית מבחינות רבות ונוחותית מכל הבחינות.," מציין ורנר פראנק, "ברם, אין כל דרך להשיג 'אפקט ריבועי' כאשר עוברים ממעבד 8 סיביות למעבד 16 סיביות. פשוט אין.' פראנק מכנה כתיבה זאת בשם ס6אוזוא 0055 (כתיבה מרושלת) אשר, יחד עם מְיצגים מטעים, מהווה פרי באושים, בתחום בו נוקק הציבור נואשות למידע פופולארי. אין תחליף להשכלה בתחוס זה, שהוא אחד התחומים שבהם צריך לסלק בהקדס את הכתב הנבוב והשטתי, אשר מבוהל או עסוק מכדי לרכוש השכלה כזאת. 0-2 0 הסחעופ'י/). פלא (לא מדעי): המחשב הוזל זוהי כותרת אשר מצאתי במקרה, ממש במקרה במדור "השקל שלך" באחד מצהרונינו הפופולאריים, ביום 12 באוגוסט 83. לדעתי. אפילו במדור פופולארי ואפילו בצהרון ראוי הקורא כי העיתונאי, שכותב לו כיצד לנצל את השקל שלו בנוגע למחשבים אישיים, יהא ברי ' ובקיא במיוחד בתחומים אלח: (1) לשון; (2) כלכלח; (3) מחשבים בכלל, (4) מחשבים אישיים בפרט; (5) שוק המחשבים בעיקר. מקריאת הסקירח ניכר בעליל שחכותב אינו מומחה בנושאים אלה, ואף אעו מתמצא בהם, ולעתים קרובות אינו מבין בהם. ראשית, הכותרת והכיתובים. אלה ניתנו בצורה עילגת וקשח למצוא לה הצדקה, גם אם קשח למצוא עיתונאים שיכתבו עליהם ויסקרו את שוקי ארצנו. שנית, העברית. כתובים שס שיבושים כמו מיבחר, תיפעול. אביור (צ"ל, כמובן, מבחר, תפעול, אבור - גם עפ"י חוראות הכתיב חמלאו) או פננים כמו "המחשב חאישי..המשגע את העולם זח כחמש שנים," או: *בעשור הבא יהווה המחשב חאישי אביזר-חובה בכל בית," או: יש חוצאות אינסופיות על רכישת תוכנות חדשית.. תוכנח ביתית, פשוטה יחסית, עולה 200-15 דולאר. מנוי על אחד מכתבי העת בנושא חמחשבים עולח בין 200 ל"1020 שקל.." ולבסוף, ישנח שם הטבלה 'המדעית" שתמצא בה טור תכיגוי למחשב (צ'ל, פשיטא, שם זמחשב). תמצא בה דברים משונים כמו סיינק- ליר 2:81.5 או 1/%1 (במקום 81 א?) או סיפקטורום. לטור סיבולת הויכרון או גודל זויכורון קוראים שם, דווקא, סיימול היברו כשה"סמל" חוא 16% או 64%8. בעיתון אחר, יומן השבוע, במדור ורסור, אתה קורא על עסקי המחשבים: 'כשהוציאה חברת יבמ את חמיקרו"מחשב החדש שלה, היא קראה לו בשס הבלתי מחייב תפוח" (אפל), ואת מסע חפירסום שלו ליוותה בסיסמאות נוסת היד דיד חאישי שלך..." תארו לעצמכם רשימה על מכוניות בנוסת "כשהוציאח חברת רולסי רויס את המכונית שלח, חיא קראה לו בשם המחייב קאדילאס אלדוראדו' ואת מסע הפירסום שלה ליוותה בסיסמאות נוסת: עם מרצדס תגיע רחוקי.." שלא לדבר כי גם כאן אתה קורא פירסום (במקוס פרסום) מיגדל, קירמה, אוייב. מישחק, מסויים, מיסחרי, משרד (במקום, עפ'"י כללי הכתיב המלא, מגדל, קדמה. אויב. משחק, מסוים, מסחרי, מטרד). אף פח, התוכן עילג"משהו. והדוגמאות להמ- חשח אינן ממחישות, למשל: 'היקף המכירות של קומפיוטרלנד העולמית מלמד מעט על הנושא. בשנה האחרונה היה 800 מיליון דולאר.* בכתבה לא כתוב מקומפיוטרלנד היא רשת חנויות ואין מבינים אם 800 מיליון דולאר זה הרבה או מעט, וביחס למי ולמה. ומדוע היקף מכירות זה מלמד מעט על הנושאז אלמלא הרשלנות, ניתן ללמוד ממנו דווקא הרבה על הנושא. במקום אחר כתוב על "באג", שפירושה תקלה בשפת המחשב. תארו לעצמכם כתבה בשבועון רציני, במדור מיוחד על מכוניות נוסעים, בו מוגדרת "תיבת הילוכים" כמצמד אוטומאטי או כ'תיבת המטען".. מבצע ההיכרות: יש נחת בעצם ימי חקיץ הנורא הזה, כשהבנאדם אינו שש למשוך ידו בעט ולהתכתב דווקא, אנו ממשי- כים לספוג את מטחי השאלונים הממולאים והע" סיסיים. גדודים גדודיס, תריסרים תריסרים, מנהל התפוצה שלנו מעיר לי: הלוואי והשאלון היח מנוסח כך שיהא אף "אוטומטית" טופס הרשמה למנויים..פרנסה רבה, פרנסה רבה.. (והצדק עמו: מי שמדווח כי קרא את כל חמשת גיליונותינו הראשונים ועדיין אינו מנוי על העי- תון, ובכן... אהממ.. לא עשה עסק כל כך טוב, אפילו מהבחינה הכלכלית גרידא; שלא לדבר על בחינות אחרות של נוחות וראשוניות. אך רצונו של קורא הוא כבודו, קל וחומר ממונו.) מכל מקום, מסתמן לפנינו פרופיל מובהק של קורא, לו העדפות, הרגלים ותפישות מובהקות וייחודיות. בדעתנו להמשיך עוד מעט בשאלון החיכרות, כדי לבסס יותר את מימצאינו. ואז נפרסמם, במגזין זח. בינתיים, נעיר כי הן למין החלש והן לקוראים שאינם מהאזורים "המבוססים" של ארצנו ייצוג מועט מאוד; אנו במערכת מטכסים עצח כיצד למשוך את הללו ולשדלם להתעניין במחשבים אישיים; נשמח מאוד אס קוראים הבקיאים בנושא - או סבורים שהם בקיאים בנושא - יגבשו רעיונות ויכתבו אלינו. לדעתנו וקוקה ישראל לקשת רחבה יותר של שוחרי מחשבים ובנושא זה באמת יפה שעה אחת קודם. נושא נוסף. לא סוד הוא כי שיעור ניכר מקור- אינו הס נערים צעירים. משום מה, הצעירים יותר נוהגים לציין במכתביהם ובפניותיהם את גילם; כביכול היו מתנצליס על הכתב המהוסס, או הניד סוח העילג. לטעמי האישי - ואני מציין ואת בהבלטה - אין כל צורך בכך. כמעט כל אדם הוא בוגר בהתאם לגילו (לבטח קוראינו/כות- בינו) וגילו ניכר היטב בכתב ידו, גם למראית וגם למקרא הנוסח. לטעמי האישי, ציון גיל ליד השם דומה לציון מין, עדה, צבע ושאר סממנים שאין שליטה עליהם, וטפלים הם בעיניי. זוחי כמובן הערה זוטא, ואינך חייב להתייחס אליה, קורא יקר; רצונך - ציין את גילך בשולי מכתבך. אך דע, בכל מקרה, כי גם אם גילך צעיר, אתה אדם גדול. . 92/6 1 טד גדיש א חושק בטבלאות היקפיות אני עומד לרכוש מחטב איטי אני ארצח לחוסיף לו כמ אבורים כמ כונני ריססטים מוסות חיגוי ועו אושמח אס תמרסמו בלה כמו בגיליון 5 שתחיח על אותו עיסרוו ופכלולי מחיה וצרת יכות כי צחי גיליא, עומר תודה על מכתבך. אנו עושים כל מאמץ על מנת לספק את דרישות הקוראים וננסה בעתיד לכתוב גם טבלת השוואה בנושא ציוד חיקפי, עד אז יש להיאזר בסבלנות; למגזין מלאה חצי שנה בלבד! - 7 - מתי הפסקת חשמל מפסיקה! או האזם סיימת באור תוכנה למחטב 'סומורור 6 אם כא איז וזיפוח אפטר להשיגחו ב חאם כרי ליצור סולו במחשב סומודור 6" יצ להשתמש בחיבורים או תוספות מיוחרותו 4 האם אפשרי מצב בו הפססת חשמל סצרת (אאי-מפשר אפילו להרגיטה בהפססת תאורה ונעת או מוחסת תוכניוד הנמצאזות במחשבו גיא גרסיס, כפר סב א. תוכנה עבור מחשב הקומודור 64 אפשר להשיג בחברת "בינאר" רח' ה' באייר 44 תל אביב. ב. על מנת לייצר קולות בקומודור 6% אין הכרח בהרחבות. אפשר להשתמש בפקודת >אטאו. אך זו עבודה מייגעת. עם הרחבה הדבר קל יותר. 3 הפסקת חשמל רגעית נועלת את המחשב. מפסיקה פעולתו, או אפילו מוחקת את התוכנית. בכל מקרה עלול להיווצר גוא הדורש כיבוי והדלקת המחשב מחדש תוך כדי איבוד התוכנית. בקרוב "קולור ג''יני" האם יש במחשב את חפסודח "1.061" או פסודה בשם חר אזבל שמבצעו אותח פעולח ואום יש אזיך משתמשים בפסורח א נתץ שייער, רחובות מגה ביט, הסוכן בישראל משיב: בביסיק של "קולור ג'יני" אין הפקודה 1%א06 או פקודה דומה לה. פקודה מקבילה ישנה במערכת ההפעלה של כונן התקליטונים אותה אמורח החברה לשווק בקרוב. 77-77-77] מי מכיר, מי יודעו חתולים רבים בחצרי: שבעח מחם לאו יאכלצ רגים שישח מחם לאו יריחו אפילו כבר ומיש לאו יסתכלו על עוף. ארבעח מחתולי אינם אוב" לים רגים או כבר. טלוטח יסרבו לטעום רגים א טוף. טניים מחם לאו יגעו בעוף או בכבר. אחר מחם מסרב בתוסף לחביטי לעבר רגים עוגווז א בברים. ולבסוף אף לאו אוחר מחחתולים חרבים מוכן לאוכול את בָּל טלוש המאונות: כבה עוף ודגים. כמח חתולים אופואז בחצריו אבגר גריט. תל אביב באזמות. כמחו בצ חמותרים נכונח ווגרל פרטי כבה לש מידע חדש ‏ ברצוני לסבל ממירץ על ליואר 100? מפיציי וסור בן ציוו אילון 1 פרטים על ח"200 ואאא.ו תוכל למצוא בגיליוו מספר 3 בעמוד 27, 'המחשב חאישי." כאשר מחברים למחשב את המודול של וו16% מקבלים גם חרחבה ל שואאוו הוספסאשווא. המחשב הוא מתוצרת חונג"קונג ומיועד למתחילים. חמשווקים באר חםי" 16.6 בדיזנגוף סנטר, ומחירו ללא מע"מ כ+200. החברה חמשווקת בארצ עדיין לא חחליטח על שיטת התפצח וחשיווק בישראל. אמצעיס או מימצעים! ואצ ברצוי לברן| אתכם | על תחידושים: וומזיוו ו(ציתמ'עולח. כץ ירבג גם טמתני יכולח ללרז חירושים נטים ולאו רס האנגלי/ גומריסנית: טבח אני סגא אא טראה לי עם כל חכבוה כי חמל וא!וטאוא חי בחחלטי אמצעי ובהחלט ינח מימצו. מניץי חביטצי לאו בראר לג | אור נרא לי שחואו פטוסי שגציי | אילן אלרו. חיפר בטרירות לבו החליט טד גדיש לכנות ואטוטשוא בשס "מימצע" (ולא מימצא. שאינו לענייננו), ‏ ביודעו כמובן על מציאותם של | "אמצעים" ושל "תווכים " לציון אותו משמע. נראת לעורך חראשי כי חביטוי "אמצעי" חוא גס כללי מאוד. וגס משמש לביטוי משמעים שוניס"קמעה ואג שא למשל), בתחומים רביס (רפואח. כלכלה ועוד). | לפיכך. כדי לייחדו לתחוס התקשורת החמונית המשתמשת באמצעיס ובתווכים שונים, (נבחר הביטוי מימצע. שאינו מחייב אלא את מאמציו ומשתמשיו. אגב. לטעמו של גדיש. הן המלה "מימצעים' והן | המלה מימצע* ארוכות | ומסורבלות, ‏ יחסית. ל'מידיח* או מידיוס; הצעות נוספותז יפי 2 בבינאר בע"מ מאמינים שקוני מחשב אישי ו [י ש / | / בי 2-9 קומודור זכאים להתעדכן בכל הקורה בתחום ויו המחשבים האישיים, ולכן כל הקונה מחשב קומודור 64 או 6.20וע יקבל חינם מנוי חצי שנתי ל"המחשב אישי" ירחון המיקרו מחשבים מס" ו קומודו ר 0 64 ג 1 בישראל ענה' המיקרו ההשובים ביא נע'ה סוכנים ומפיצים בלעדיים בישראל של הזו 60 >ההסססעטושאס6 ס"יוסוססררוררוס) טל. 03-217266 חיפה; רח' יפו 47, טל. 04-5839287 : ?ןז ק/ ק.גת : מרכז מסחרי, בנין גילת, חדר 29 טל. 051-80727 |ו6)0:חטח |" המירוץ לחיים ליחידה ציפורי הג'ונגל / " הפולשים לגינה " צ'חצ'ח ציד הרוחות הטבח השוודי חסימות קרבות טנקים מבוך האימים מוקשים בחלל מרדף ב 3 מימדים חולעי המוות מסלקי האשפה מטאורים הפולשים מהחלל מלחמות היענים שדה מוקשים מושבת החלל חבר מכוכב אחר ו / 5 5 ליחידה שפו 0 , שפת | ו 60 ,א = שפו. זכונה שפח מכונה למתחיל גבריח = 42 תוים בשורה עברית רולל אסזוט: מעבד חמלילים (באנגלית מעבד תמלילים (בעבריח) וא 0 דוו אסא או אש - גליון אלקטרוני טבלאית - 6.וא 6( בעגריהו ניהול מלאי בעברית ₪ שץ תיוק 30 שצ , תיבמ ו ו אי וו אמעס המרגל לומדת חשבון אל האוורסט משחקי מחשב גרפיים טופ ו (6הוקגתוו) המגדל 5 משחקים בקסטה ליחידה הקרב על בריטניה משחקי פנאי (1:5א5511 ) 0 הורס והעכבישים א ביסבול וקריקט וו צאשאטו איקס, מיקס, דריקס "הורס עושה סקליי טיסת לילה שח -מעט שדה תעופה סימולצית טיסה וו הרפתקאות א-ד שש-בש רברסי הסוחר פרשי החלל -- ו המנהרה גלאקסי קונפליקט ג'ק המקפץ הטייס כסא החלל הנהג שער הזמן ספק תולעת סיור מדברי א זא קרבות רובוטים אא דאס משמיד הכוכבים ו החור השחור סז זו הפלישה הגדולה 67 2 1 | | 2 - 00-60 אישיים של קומודור. בינאר בע"מ סוכנים ומפיצים בלעדיים )וא ץ 5 של קומודור ענקי המיקרו מחשבים, 1 5 מפתיעים מחדש, והפעם במבצע מהנה 0 5 ומיוחד במינו הנותן לך אפשרות לזכות 1 - 2 ל במחשב קומודור-64 או במחשב 6.20וע 00 01 ]וו + / ; (לתכנית המשחקים הטובה ביותר) וו סוט 55 / 2 התחרות פתוחה לכל אדם אשר יכתוג 50 5 - 0 תוכנית מקורית למחשב אישי של א 5 קומודור בין אם תכנית לעסקים, סאוו וז 0 5 את 20 למשחק או לומדה ספרים ל - ספקטרום ּ: ו את התוכנית יש לשלוח על גבי ריסקט או קסטה הא טא 56 אס 5 771 לד ואס 8% 5 . , 0 שלו היא מיועדת (20 6 [ : , - ְ 44 ו אס 4 0 5 בגוף התוכנית הוסף את שם הכותב, כתובתו 2 .2 או 3 (777 )7-3 יל ומספר הטלפון שלו, הוסף תדפיס והסבר קצר עז : ו 5 : קל ) ל 5 58 התכנית (אי מילוי התנאים יגרום לפסילה 16 ( ו אוטומטית) , 0 ואוו וו אס 58 את התכנית אפשר לכתוב בכ שפה המתאימה ו אוו וא | : 8 5 7קומוודור 63 או ו יצ אואז 0 א? ו 0 6א ןאוא סא צפג ]18 5 חבר השופטים יורכב מ: נציג ציבור, נציג המגזין אא 50 א2 אס 6אוואואה א6סאץ 8 9 ד א[ ואו 50 וו 68 ומופיצים בלעדיים בייושראל של קומודור ועו"ד יורם אא א2 שווז אס ואה סא ו 58 יוסיפוף אסוא 60 ואה אוו 56 שו 8 5 אא 0 אהוס צ ש6אופ א ₪51 ופאש 2 5 א הזז פאאג 05 אוו )הא 2 5 5 וכ ואס וא וא[ 6 ]3 527 א0ו1א )ן ועץה קפא ג, 8 5 א א ]וו ו !+ אינטרפייס מגבר קול לספקטרום - !וא 6 | 9 בי!ארגעיה 8 = (/ ענהי המיהרו החשנים סוכנים אוו ב בישראל של דרוש תעודת אחריות מקורית של אוהו 5יאסא.ןע זוא 60 6 0ססושואס6 היבואן קומפטרייד בע"מ ---7-7-------- = המחירים אינם כוללים מע'"מ -. תל"אביב: רח' ה*א באייר 44 (כיכר המדינה) כף כת נע כ 4 + + > + + + + + + + + + + +9 + 4 + 4 + + + > > + ₪ + + +9 + + + שש ₪ 7 - טא ת תי תו ת טרת תי > תי התוכנות הזוכות יפורסמו בירחון זה בשם כותב התוכנית, ואנו מצפים לכך שהתוכנות הזוכות יענינו את גנ תי"התוכנה ואלה יפנו לכותבי התוכניות במטרה להפיץ את תוכניתם 2-2 74 2- 2-כ לת *- *- + נת <- לת לם *- %- *- %- > תו יש לשלוח את התוכנות ל"המחושב האייט + + + + + + ו + 4 ה+ + + וא 4 + + > + + + + + + ה+ הצ תא תא תא ת תא תא ת תא כ כ - 9+ + 9+ 4 4 + + + + ו + + + + + + + + ו ו וש + ו תא הצ ת4 3 . = ק גת : מרכז מסחרי, בנין גיזת, חדר 29 חיפה: רחי יפו 47, טל. 04-539287. להשיג בחנות קומפטרייר, בר - כוכבא 63 תל- אביב טל.03-280453 ואצל הסוכנים המורשים ל 0727 המחתטופ''יו0י הסחעום'י/), חתונה כה קאתולית! הנני סורא נלהב של ירחונכם מראשית חופעתא מכיוץ שסרם רכשתי מחשב אישי מצאתי עניץ רב במאמר טבחוברת האחרונז בס מסרוב" שנכתב ע"י מר סמס. בתחילד המאמר ססר מר סמס את רוב המחשבים האישיים ה"ססנים" במספר מלים מאפיינות וכתב שלגבי מחשב 1199/4 ררושה תונח סתולית" עם התוכנח של "סססס אינסטרומנטי רצונ אם אפשה לסקבל הבחרה נוספת האם שפת חבייסיק של סקטסס אינסטרומנסי" שונה כל"כך מביסי גיל" ובדרך כלל לכל חברה יש שמת בייסיס אופינית לה הלא כו בגיליוןן הקודם באחר ממכתבי חסוראזים נכתב שלמחשב סינסלר ספססרום" גיתי להרכיב מוסות היגוי: הזכרתם מלים חזרות לי בש6:ואפזאו וממשק. מה מסתתר מאחורי מושנים אלו ואכן איך מחברים את המוסוד ל"ספסטרום "ו בגיליון האחרוץ בכלל לא הוזכרוזד אפשרות או בסקירה על ה'ספקטרום". האם מו סו אלו ניתנים להשגה באראו ג'ורג' קיי באר שבע 1. המושג חתונה קתולית" משמש כמשל למצב שבו הקשר לא יכול להינתק. חברת טקסט אינסטרומנט החליטה בתחילת שנת 1983 לפתח שבב מיוחד לצריבת גרפיקה שנקרא וא0אץ שישמש כבטסיס לתוכנה עבור ה"ג1199/4, החברת לא תאפשר ייצור שבב זה ברשיון מחוץ לכותלי בית החרושת, ולכן כל מי שירצה לכתוב תוכנח, אשר משתמשת ביתרונות שמעניק שבב זה (תו" כנה המשווקת במחשנית ולא בדיסקט או בטייפ) ייאלץ להתקשר ישירות עם החברה. עיקר התו- כנה שמסופקת ע"י חברת וז הוא במחסנית (קרטגריג') ולא באמצעי איחסון אחר, ולכן היא יקרה יחסית. שילוב זה של תוכנה במחסנית (קרטריג') ובלעדיות החברה יוצר מצב של "חתונה קתולית." בהקשר זה כדאי לציין את איכותה הטובה של התוכנה המשווקת על ידי וד והכנסת ה-ואטיא6 החדש תביא ללא ספק לשי- פור נוסף. נכון שאין בייסיק במחשב מסוים דומה לבייסיק במחשב אחר, אך הבייסיק של וז שונה בצורה בולטת, 2. )אש זאו זהו שילוב של חומרה/תוכנה, אשר מאפשר לחבר ציוד נוסף למחשב; שמו העברי מתאם או ממשק. מאחר שלספקטרום אין אפשרות ישירה לחבר מוטות היגוי, חברות אחרות פיתחו עבורו ממשק שכזה, לדוגמה חברת וא = אא יכ א גוו, המאפשרת חיבור 2 מוטות היגוי מסוג אטארי. למרות שחברת סינקלר התכוונה שהמשחק ישתמש במקלדת בזמן משחק, הרי בהתחשב בלחץ הרוכשים היא תפתח ממשק מיוחד שייראה כמו תוספת זכרון למחשב. חברת קומפטרייד, היבואן בישראל (רחוב בר כוכבא תל אביב) משווקת מוטות חי- גוי וממשקים. תן 100 +, קח קול וצבע ברטותי משחק סלוויאיה מתוצרת אטרי טנרכש בארה'ב. מכשיר אה אינו מפעיל סול בע חבור לסלביויה והתמונה היא בשחור"לב במ סו צבעונית. האם ניתן לבצע תיסון במכטיר כך שובל להפיק סולו וצבעים בע חיבורו לטלוויווה צבעונית. מהו החלס שצריך להחלף היכן נית לרכוש אותו והאם יט מעברה כלשחי בארצ המבצעת פעולח א מסוה לתשובה בהקרם. באונן אישי או על גבי העיתון. אני משוכנץ שיש לעוד רבים כמוני מקוראזיכם שיש ברשותם מחשב אסאזרי מסוג אה ותטובה לשאלה או תעניין אותם מאה יוסף שרגיל, חיפה חברת ארם יבואני אטארי בישראל משיבח: אפשר להחליף את הר.פ.מודולאטור וכן כמה נג- דים ועל ידי כך להפוך את המשחק, כך שיוכל לתת גם צבע וגם קול בטלוויזיה ישראלית. חברת "ארם" ברחוב דיזנגוף 248 בתל אביב מבצעת המרה זו, מחיר ההמרה הוא כ-"100 דולאר, המיאתה חמש קושיות, שש תשובות ברצוני לחפנות מספר שאלות למדור שאלות ותשובות" האשמח מאזר אזם תענו עליתי 1. אזנני מבי מה התועלת במערכת ההפעלה זא/ק6 שסיימת למחשב סומודור 64 שחר (א) אץי אנשרות להשתמש בתוכנה שעוברת תחת מערכת 1א/67 של שווקא. 6חז0ט05 בשל העוברה שיש הברל רב בשיסות של כונני התסליסונים שוני בגרפיסה צבע וכרומה] (ב רביס המחשבים העובדים תחת מערכת 1-86א/67 (הכוונה למעבר 6 וכידוען לי אץי לקומודור הסידור האה. עוב- רות אולה עומדות בפני כמכשול לרכיטת סומודור 6% ואשמח מאזוד אם תרונו בהתלבסויות אלה 2 האם העובדה שמחשב 199/48 משתממשי במעבד של 6 סיביות (לעומת רבים העוברים עם 817% נותנת לו יתרון. על גבי מחשבים | אמחרים? גם לאור העוברה טיותר יותר מחשבי 6 סייביות מגיעים לארא . האם תוכלו למסור יותר טפרסיים על המחשב החדש 199/2.ד? 6 לאחרונה מיוצרים יותר ויותר מחשבים ניטאזים כגוי 100 ₪8 ד 86%ו51 0ו₪₪0 10 חספק= 117775 6זה6%ה |)טואו116 האם תוכלו לדוו בהסו 5 ברח מס % מחשב-איצי ציעתם ט'טטארי 500 מספס את הגרפיסה המעולה מביו המחטבים חביתים ‏ עם מסלדת המגעים" וע 18 מבסי מסרוב' האם הגרפיסה המעולה לא מבוצעת ע"י אטארי 800 או סאפי וזב עילם. חדרח 1. אש זו שמה של מערכת הפעלה, שפותחה עבור מחשבים, המבוססים על המיקרו מעבד 0, 280, 8085, על ידי חברת דיג'יטל ריסרא', ולכן אין זה משנה לאיזה מחשב היא מתחברת, בתנאי שאכן היא תואמת את אותו סוג מעבד. לקומודור 64 פיתחו באופן מיוחד מעבד מסוג 0, אשר בנוסף למעבד של המחשב 6510 ישמש כבסיס להפעלת מערכת | א/ק6, ועל ידי כך יאפשר לו התחברות אל אותן תוכנות אשר פוע- לות במערכת הפעלה זו. 2. מערכת הפעלה 86 וא/ץ6 היא פיתוח של ה- וא/₪ הרגיל למחשבי 16 סיביות כמו 6י-ואאגו ו17 ו ואין שוס קשר בינה לבין מחשב הקומו- דור 64, שהוא מחשב 8 סיביות. 3. אין יתרון למחשב ה-א1199/4, שלו מעבד עם 16 סיביות. תיאורטית מחשב זה היה צריך להיות מהיר יותר, אך שוב, מהירות ריצת תוכנית קשורה לא רק בחומרה אלא גם בתוכנה, ועדיין לא פותחה תוכנה למחשבים ביתיים, אשר תנצל את 16 הסיביות של מחשב ה-א99/4ו1, כך שתיתן לו יתרון על גבי מחשבי 8 סיביות. 4. מחשב ה" 99/2וד, שהיה צריך להיות מחשב ביתי שחור לבן למתחילים במחיר של 4100, נפל. ירידת מחיר ה-א1199/4 לאזור זה של המחירים היה יוצר תחרות פנימית בין מוצרי טקסט אינסטרומנט, שבה הסיכוי למחשב נחות (לא צבעוני, לוח מקשים חלקי) היה אפסי - גם מול אחיו הבכור וגס מול מחשבים אחרים בתחום מחירים זהה. 5 מאמר המבוא למבט מקרוב מוזכרות תכונותיהם הבולטות של המחשביס הביתיים. בין מחשבים, שלהם מקלדת מגעים. מספק האטארי 400 את המעולה שבגרפיקות, למחשבי אטארי 800 ו-8868 גם כן גרפיקה מעולה. אך אין הם מחשבים עם מקלדת מגעים. 6. סקירות לגבי מחשבים נישאים יבוצעו בג" ליונות הבאים, המחשב אישי הוא בן חצי שנה בלבד, ואין במשך זמן קצר זה כדי לספק אונד פורמציה ולכסות את ים החומר בנושא מחשבים אינך בודד בהתלבטויותיך בנושא איזה מחשב לרכוש. שותפים לך כל הרוכשים בכח. אנחנו מקווים שהנתונים וחוות הדעת. אשר מופיעים בגליונות הירחון. אכן עוזרים קצת בנושא זה כדאי לזְכור "בכל מקרה טובה עצת מדריך נבון אך זה שמשלם את הכסף הוא הפוסק האחרון." למזמרו של סדיאוש גדישביוס, בו חתריעצ המחבר אודות שמות ‏ אטרססיוויים" לפיר- מות ישראליות בתחומי המחשב |כמו "יפוא" קבא" אר גח" או פ'הממג אחשר אמורים לחיות חיסוי לשמות ‏ מוצל- חים" דומים באורח"ב. גב ארה"ב סובלת ממכת טמות שחם אזנכרוניססייים (דוגמת ‏ ניסוב" או מיכוו') או סתמיים או סשים או כלליים או מבי- כים, וביתר צאזת מאשר בישראל רוב חשמות בתחומנו חם גנריים משמע נסולי מובחסות. למשל: דאסאקום, ראסה ג'גרל, ראטאליין, ראסאסס וכרד טמות רבים אחרים רומים ס"לאוק דוגמת: גגרל ראסאקום, ראסה גגרל קומדאטה סרוויסא דיג'יטאל רִיסְרְצ! ריד ג'יסאל דוולופמנס, דיג'יטאל סקניקי וכצ! יותר ממיליוו צמות חדשים של עססים ומוצרים מבצבצים מדי שנח בארח"ב. יור מ"0%? משמות החברות הממחרות "לשגשר מכילים .או חביסויים 'סיסטמז" או טכגוד לוג'י. שמות אחרים בתעציוות האלססרוניו והמידע מעידים על אזיכות גבוחה/ מסצוענות או חיצגיות מדעית עשויים לחיות שמו שיווסיים נחדרים. אזר סרוב לוודאזי עשרובם ידמו לחברה או למוצר אחר. מה ההברדל ביי סאזגדם סומפיוטרז אינק' לביו טאזגדוו מאגנסיק קורפ1 שניהן מסלי- ורניה אזר אחו מייצרז מחשבים מרובי" מעבדים ונייה כונני תסליט גמיט. אזר מז ההברל בשמותיחיו אזילו טירותים מובחסים ושונים מציעח כל אחת מהחברות: אינופאזסס. .אזינטיססי אנפורמוארא. אזינפוסורפ: אזינפוצס. .אניד כום) ‏ אזינפוגלוב. אזינפובייכא אינפוסום אינפ" פיא אזינפורקס אזינפורמואסייסס. אינפוטורו או צ'וובאטרו\ כולו ולת האחרצה מתחרותז על החשוק האמוריסני. האוסרונ - יל תשומת לבר. חברח ניו יורסית ושמ "ונייסיר סלסו- מיוניסיישנו סורפ" נאלצח לענות את שמ לסובת חברח אחרת גתיסח ממנה מסנואטי סיס ושמה. "ונייטד סלסומיוניסייטנז אזינק"ן שבעח חודשים מאוחר יותר, לאחר ששינתה את שמח ל"יאסייסיגרום" סמה חברח גדולה עוד יותר, בשם "ונייטד סכנו" לוג'יז סורפ" ותבעח את הסודמת שחתע- סָשה להסתובב בסביבח כח צפונח. כיום ירוע חיטב כי שמות 'מחולים" או "שחוסים" כמו מיסרו | האטה אינפוץ "יס 'קמפיו', 'סיססומז' ‏ סופסווייר" או "סונטרול" אזינם צולחים. למרות טתיאוריית שם מוצלח צריר לחביץ את מחות חעיסוק. שמוז שנבחזרים מסייבות משפותיות גול* דגברג וחירטחווץ מסימים חברח בשם 'סכנולוגיות מתסרמו. גולדחירש בנו" אנט טובים כשמות שנבררו מסיבות עסיסיות. שמות | תיאוריים גרירא | אינם שמות אכיריםן אנשים ווכטרים רס או סוג העיסוס לא את המוצר. רוגמח: "טרנומסש מנגמנסי אינס" גסיים חזרד, גווח"ירס ביקשגו את תגובתו של טדיאוש גדישביוס, והריה כלשונח: באשר לשמות חדומים, הפשוטים, ה'מחולים" והשחוקים שהעלח הקורא חרד. אני שותף גמור לדעתו. באשר לשמות התיאורייםז מוצריים לעומת חתיאוריים"עיסוקיים, טורי דיךנ'ט אֶנְדְרסטוד. באשר לגולדנקרנץ את גילדרשטרן, מאקטס אונט מוריץ או טיל אנד אולנספיגל - כל הכבוד חבל שלא קיבלנו מעט דוגמאות אודות שמות מוצלחים (קליטים. זכוריס ונבדלים) למען ספק את סקרנותנו. אגב. כלום נווה ירק קרואה ע"ש הגריוקאַרד או שמא היא נווה ירק כמו שלוס אנג'לס היא קריית מלאכיו אתמהה / 6[ הסחטב''י6י 5 % == המחעוב עוובלו ו +"/ 3 מרצפות בלבד. זה כל השטח שיתפוס במשרדך המחשב החדיש מש/שסד ₪6₪, ולא רק אצלך. חברת 6ו 5 דוקו 60 858655 מ ז5=/ש בארהייב רכשה זה עתה בעסקה אחת אלפי מחשבי א6/שסז ₪68 בסכוס של 0 דולר. מומחיה הבינו כי אין כיוס מתחריסם למחשב החדיש של 6₪א שייבלעי' אולס שלס עמוס ציוד מחשביס. מסתבר שהעולס עדיין מתפעל מחידושיס טכנולוגייס ומיתרונות כלכלייס בתחוס המחשביס. ומה אתך! אולם עולם. 2 רים צעשכיד יא מיטווך ובניו בע'מ ו = מכ"ל מחשבים בהמשרד לכתבתו של גבי חאות על לומדה ממו- חטשב במערכת החינור. עלי להרחיב את הדיבור דווסאו על מכ"ל שיסת הלימוד היא יחידנית ומותאמת לסצב האיטי וליכולתו של כל תלמיד תור ססבל משוב מידי מו המחשב. הלימוד מתנהל כווי שי בץ המחשב לתלמיה כאשר התלמיד יישב מול המחשב ועוסב חרי הטאלות והרמצים המו" פיעים על המסך ועונה בהתאם. מסלול התסר" מותו של התלמיר נסבע על ידי המחשב בהתאם לתגובותיג להבנתו וליכולתו על התלמידי תלמיר הבסיא בחומר הלימור יופנה יטירות לחומר ברמה מתסרמת יותר. גאילו תלמיר המתסשה במתרוו האלו יונה למסלול חארה שב יוצר לפניו חומר חלימוד מחדש תור תרגול מז איםי מערכת מכ"ל מאבשרת למורה לסייעי לונלמי- רים הנוסְסים לכה על ירי הררכה צמודה לסבל נתונים שוספים על מידת ההצלחה של כל תלמיר וטל הביתה כולה תור עיבוד סטטיסטי של הנד תונים. לתחליר הלמידה נלגות חוברות. עאר המיוערות לת בירי חתלמיר סיכום של החומה לאפשר לו תרגול נוסף ובשעת הצורך אף לחציג חומר חדט מעסבים שנערכו הרו בי הלמידה באמצעות המערכוד הגבירה את המויבציה ללמור אצל התלמזידים. הביאה לניצול טוב יור טל אמ הלמידה ועסב בר לסיצורג וב להפזתת מוספר הבישלונות בכיתה תוך צמצום פּעריםי במסגרת מכ"ל פותפחו ער היום הלומרות שלחל א קורס להכרת המחשב הכולל מבואו למחשב מלגוריתמים. תרטימי ארימה ויסודו תכנות בטפת הביסיק | תוכנית ואת מופעלת 1 0 בהצלחה )ה מספר שנים עם אוכלוסיוז בר" מו טונות: בתי סטר תיכוניים ומסצועיים הכטרת הנרסאיםהשתלמויות מורים ועובדי החוראה : מתמסיסה ל37 נסודות בגרות. הלומרה מיועדת לתלמידי מגמות הומניווז בבתי טטר תינוניים עיונִיים וכו להוראה בכיתות אוחרות ובבתי ספר טכנולוגיים. יחידות לימור באנגלית: המיועדות לכיתות ' בבתי ספר יסוריים. התוכנית מופעלו בבתי סבר טונים וויכה להרים חיוביים ; יחירות גיסיווז בפיסיסח ובשרטוט : וחירות ניסוות במכונאות בנועא ובחור תסלווז במכונית טבה טולב הטְרנת' סרסי ירא בממצעות מסופים. גוסף על כר יוכל כל מורח המעונייו בכך למתח לומדח בכל נועאז שייבחה וואת גם ללא יו בתכנות לצורך ח יוכל לסְבל חררכח וסיוע מצוווד מכ"ל המערכת מותחח במסורח על מיני מחשב והו- סבה למיסר מחטב רבר המאפשר לחעמירת לרשו בוני ספר תור חתומח לציוד חסיים. כמי כו הוול השימוש בח באמצעות רש המחוברת לכני ריססטים אזר בלבר הפרוייסטי משותף למשרר החינור וחתרבות מערכת החנור חטכנולוגי למשרר העבורה ה- רוחה - האוגף להכשרח לפיתוח כח אורם למכוי לאמצעי הוראה ולביח'ס לחנרסאים טכנאים מיסורו של בסמ" א.חלוי, תל אביב המחשב כמנוון השכל השתוממתי למסרא סיעוניו של ברוך ומר כשם שהסבעי האוג לצמיתותה של עורל היהורים למרות עאינם וסוסים לה כבר אלפים שנח = כר סע - או לצמיתותו של אוב העכברים למרות שאף אלה אינם וסוסים לו = כך הוסיף וטע יש להניח כי הסבע ידג שכישורי המתימטייסה לא ייעלמג בעקבות עירו המחשב. מתימטייסה עוברת בירושה וחיכולת השכלית הכרוכה בה אנח נרכשת אלא גנסייד מובן שדברי ברוך מזכירים לי מייר מיני ברי- חותזאז רינקותא הן בענייני מוחלים וח בעניעי עכברים שלאז לרבר על הלצות מנוספסות אודות הממעטיים להשתמש בכתפיהם או בקרסוליהם ואזולי הגיעה חעת לספר; אך לא עתה. מה שאספר גם אספר יהיה בחוסת חדשה מרעישת: גם האבולוציה עובר בירושת מר ברו כלומר. התנוונות חלקים אורגניים כתוצאה מחוסר מעש אזינה תוצאה סביבתית "מיידית אלא תהליך אבולוציוני בן רבבות שנים. גם אילו גניח שהחליטי הטב כי עורלת היהודי מיותרת לא היה אוחו במאכלת בחונזה ומכאץ שאו הנים התפתחויותת אזבולוציוניות במסגרות של מאות או אולפי שנה אולא בלה הגדולות ‏ אלפי מונים מהצי צלת ואת היהודים זקוקים גם זסוסים לעורלה מר ברוך. לצורר מהי בבקלשת: לצורך 8 הסחטב''יש ו [ סיו ברות המילה אזם העורלה מיותרת: הריהי מיותרת רווסאו אצל אלה מעכו'ם או הנוצרים (שאזינם מלים את וכריחם או אצל יונסים רבים: כנראה שחטבע ערייץ לא השתכנע בסביעה שהעורלה ספלה או מיותרת. שמא נית לו שאנס עור קסארנציה נניחו אשר לעכברים זנבם מיותר ממש כפי טזנבו של הרג המימי מותר. שני סוגי הזנבות: אגב משמשים לאותח מטרה אלא שהעכבר (אם ירצה יכול גם לגרש זבובים בעזרתו אנא תנו רעתכם סוראים מחשבאים כי התנוונות אברים טפלים אינה השערה מדעית לזמארסית או אחרת, לאו מימצ ארכיאולוני בשוסי לדעתי סיים חשש כי מוחו של האדם - בת- חום החישוב והחשבונאות - עלול להתנווו בעק- בות המיחשוב המוגבה; יכולת ההתחשבנות היאן נרכשת יור מנורטת. אך יהיה גה הפסר כדאי מוחו של האדם יסֶר מכדי לבובאו בחשבון בשעה שתפסידו העילאזי יה לתחשוב יכולתם של מחשבאים מושבעים לנתחי ובעיסה: לסנתז - מצבים ואזירועים משתפרת עם גבור המלחשוב. והרי או בסילה לברכה: הבה נניח את החישוב למחשבים ונננה את מוחנו להגשים את ייעודו האנושי: לחשובי זאב גא ראשון לציוו הטוש בו הור אזיל ב כו ברוך ומר ועתה זאב ג מגרה ומעניין המערכת מזמינה קוראים נוספים - יועדפו מומחים בגנ- טיקה ואנתרופולוגיה -- להשתתף בדיון. תוכנה, חומרה, לומדה, תומכה מה מקור החש תוכנה" שרון ביטו, חיפה מקור השס במלה האנגלית ‏ א 30 (השורש העברי למלה הוא תכן, כמובן). בהזדמ- נות זאת ראוי להזכיר את המלה "חומרה" - שמ- קורה האנגלי הוא :ואג וכןאג1ו. ביטוי זה משמש דורות רבים ומקורו כנראה בתחום הימאות, בה שימש לציון הציוד והמיכשור בספינת המפרש. תכולת הספינה (כבודת הנוסעים, המים והמטון ואפילו המפות) נחשבה כ"תוכנה'; המפרשים החיבל, המצפן והחביונות - אך לא היין בתוכן נחשבו כ"חומרה". במערב הפרוע ידוע היה "המחסן הכללי" (ממנו התפתח אח"כ המחסן המחלקתי, או בית הכלבו דימינוּ) אשר בו יכולת לקנות "ציוד" (כלומר חומרה) עבור משימותיך והרפתקאותיך. נחשב כחומרה; תחמושת - תוכנה. מגפיים ודור- בנות - חומרה. בגדים תחתונים - תוכנה. מכל מקום, אין בימינו משמע יתר למובהקותם של שמות אלה. הכוונה היא העיקר. בדומה לכך. חבל לתת את הדעת לפירוש ה"מדויק" של שמות אחרים החביבים על חסידי האלקטרוניקה, כמו זא וז וס דג 51 (חדשנות, עדכנות) או +1 51 כו.ו90 (טרנזיסטורים). לתרגוס המדויק אין כל חשיבות! מקור עוזֶה ועוצמתה האם יבמ היא באמת החברה חטובה בעולסי אברהם אר תל אביב תלוי למי. יבמ היא החברה התעשייתית הרוו- חית ביותר בתבל (יחס מכירותי/רווחים' יחס רווחזים/מס" העובדים ועוד יחסים דומים) וסביר להניח כי היא טובה ביותר למנהליה, המופקדים על השגת יעדים כאלה. טובה למשקיעים! בהשקעות לטווח קצר תמצא חברות רבות (בתחומי המחשב. האלק- טרוניקה, שימור אנרגיה, אריזות מתוחכמות ובתחומים פיננסיים ושירותיים) שמניותיהן הניבו תשואה גבוהה יותר לבעליהן. המשקיעים, מאשר הניבו מניות יבמ. סקסאס אינסטרומוסי למשל. העניקה במשך עשור מסוים (עשור שנים) תשואה גבוהה מספר מוניס מאשר העניקה מניית יבמ. ברס. בהשקעות לטווח ארוך. 30 שנה למשל, הסתבר כי מניית יבמ היתה לא רק סולידית בלבד. אלא אף פורייה ביותר טובה לעובדיה! ייתכן שחברת החשמל הישר- אלית טובה יותר. אך ללא ספק. יבמ היא בין החברות המובילות בארה"ב - וגם בישראל בתגמולים שהיא גומלת לעובדיה. הנחשבים אצלה כנכס השני במעלתו. לאחר לקוחותיה 9 עצמם 0 מו טובה ללקוחות! בסקרי שביעות רצון של לקו- חות (טיב המוצר, השירות, ההיענות וכיו"ב) זכתה יבמ תמיד במקוס הראשון מייצרת את המוצר הטוב ביותר! כאן הבעיה מורכבת ופשוטה. אם תבודד את מוצריה למרכיבים בודדים (חומרה. תוכנה, חדשנות שירות, עלות וכו') תמצא בכל קטגוריה חברת מחשבים זו או אחרת אשר עולה על יבמ. בת- קופה זו או אחרת. אולם, אם תיקח את כל המרכיבים כמקשה אחת, ותקרא להם בשם "המוצר" (כולל מהות שירותי השיווק. האחזקה וההדרכה, איתנות פיננסית וערובה לתילוצ הלקוח ממצוקת חירום, אפשרויות גיבוי ותומכה, זמינותס של מחשבאים המכירים את מרכולתה) תמצא כי יבמ נותנת, ברוב התחומים, את המוצר הטוב ביותר. כך הוכיתו,. מכל מקום, טקרים רבים, עוצמתה של יבמ נעוצה, קודם לכל, בעובדה שיש לה פילוסופיה מגובשת ומובהקת - ויכולת מעשית לתרגמה למונחים עסקיים הישגיים ומדי- דים; בהשקעותיה המדהימות במו"פ; בנחישות מוכרניה ובקיאותם; בחשאיותה היתרה, חרף גודלה; בגמישותה המזהירה ובכישוריה להבליט את מוניטיה בעזרת פרסומת מעודנת אך מתותכמת ורבת תחבולות. אכן, בספר רבמכר המחולל הדים רבים בארה"ב (החתירה להצסייינות) מצויה. יבמ בראש החברות העסקיות בתבל. מייסדיה של יבמ, תומאס ווטסון האב והבן, חרתו שלוש סיס* מאות: (1) הצטיינות כדרך חיים; (2) שירות למען הלקוחות; (3) כבוד לאינדיווידואל. הסיסמה האחרונה מהווה לעתים נושא לדיונים. עיונים והשגות. השתיים הראשונות, בלא עוררין, מתאיר מות מאוד ליבמ יותר מלרבות אחרות זולתה גם בפלח השוק של המחשב האישי, שהוא חדש יחסית עבור יבמ (שאינה אצה לפלחים חדשים אלא נוהגת לתת לזאטוטים להיות הנחשונים) ומכונה ע"י אנשיה הטוס המתברגן - נחשבת יבמ כחברה טובה מאד; ידוע כי מטרתה היא להגיע לכ-.25% משוק זה עד 1984. ההימור כי תגשים יעד זה אינו נחשב כהימור פראיי כלל ועיקר... מנתחי עסקים רציניים צופים גם כי בדעתה של יבמ להרים קמעה את תקרת שיעור שגשוגה השנתי מה-:13.3% (המסורתיים) ל-18 עד :23% עד 5, השנה עשתה 255% אגב. לאחר שני מוצרי המש"י (המחשב האישי הראשונים שלה, 6 ו"דא, מצפה העולם בדריכות לשלושת מוצרי המש"י הנוספים שלה: 1/א מיקרו-מעבד של איגטל בן 64 עד 128 קילוב- תים; אטצסא, מיקרו שיתחבר למחשבים גדולים בעזרת 1.5 מיליוני מסופי יבמ 3270 אאס וטיו מיקרו "עצום" ומשוכלל של אינטל המבוסס על מערכת הפעלה זניקס. מוצרי מש"י אלה יוכרזו כנראה עוד השתא - אך לא בטרם תחזק יבמ את עוצמת ה שלה, כדי לאבטחו מפני קשישות ותשישות בשנת 1914 הנחית תומאס ווטסון האב את הקאלקולטור המשרדי הראשון. ושינה את פני הסיפול במידע לעד. בשנת 1946 הנחית בנו את מחשבי שפופרות-הריק בני 3 הטונות. וזכה בכל המכרזים הגדוליס שנתבעו לאחר המלחמה בשנות השישים המוקדמות הכריזה יבמ על משפחת המחשבים 360 - וזכתה. בשנת 1981 בפיגור מה אך בתנופה חרוצה - הציגה החברה את המחשב האישי שלה. שלושה אתגרים עומדים עתה לפניה: (1) המתחרה הנוראה, 1אזג; (2) תעשיית טלוויזיית הכבילים; (3) חבורת מי- צובישי-היטאצ'י-סוני-פוג'יצו"ניפוך בינתיים, יבמ היא בהחלט "הטובה" מכולן בינתיים, יבמ היא בהחלט הטובה בכולן, אף כי, כמובן, יש עוד חברות נוספות בתחוס המחשב אשר נחשבות כטובות, טובות מאוד, ומצוינות.. נצ" ₪ : תלאותיו של מתחילן כמותחיל"יחסית בענייצי נוחצבים אני מונטשי באופלה כאוטר ותיסים משתמשים בלשו ח'מח" צבית" לניהול טיחותיהם. המונחים רים. לי לחלוטיר ונראה מי עלי להצטוייר במילוי מיוחר = לית:08, ובעברית: מה'פ) ו ד ₪ - 4 01 6 אינני יודע אופילו מה פירוש הביסוי וא/יו+ כשאני סורא אודותיו או שומע עליג התוכלו לחמוליצ על ספר סוב בנועטזו ד גלעד, באר טבע תחילה, דע כי "בענייני מחשבים נוהגים לדייק כדי שהשידוך יצליח, מה פירוש "מתחיל יחסית"ז יחסית למיז למה! אתה מתחיל בהחלט. ואין בכך כל גנאי; אתה בחברה טובה מאוד שנית. |א/יו+ הוא נוטריקון של קונטרול ברוגראם למיקרו-פרוססור (הלוכסן חביב במיוחד על יוצאי חברת יבמ), אחת מקבוצה של תוכניות הנקראות מערכות הפעלה (באנג* שהחץ תוכניות אלה מאפשרות הכוונה מלאה לתו- כניות היישום (כמו עיבור תמליליםא הן מספרות לתוכניות יישום אלה היכן נמצאים הקבצים. היכן הפלט (מצג או מדפסת. למשל) על ואו + מכיוון אי | הסחעוב''/)י 9 נמצא. ודברים דומים אתה קורא הרבה מערכת הפעלה פופולארית,. מתוצרת חברת דיג'יטאל ריסראצ. עכשיו, קיימות מה"פות נוספות. תמצא בהן את הניטרוק אסגו, שפירושה דיסק אופרייטינג סייסיסים. מערכת פופולארית כזאת נקראת אסכו פוא; מערכת זהה, הנמצאת על המחשב האישי של יבמ נקראת בשם פסגו/פיו. תמצא אף את מערכות ההפעלה פכו/. ויוי א 1168/2006 1/0 סוכה סא ווז; את אואוו, אוא:וא, פופ. כולן מבצעות אותו תפקיד: לספר לתוכנית היישום איך "לרוצ' (להתבצע). בוזזמנית, הן מספרות למחשב איך לשאת ולתת ("אינטראקציה") עם הציוד החיקפי שלו. ועם מפעילו אשר לספרים ב'נושא" = מדובר באוקיאנוס מר גלעד. קפוץ תחילה לחנות ב'אג; בקומת המסד של לבדדיזנגוף"מערב. או נסה אצל סטימצקי ספריית מחשבים ואנשים. ע"י דליה פלד מוציאיס לאור. תפרסם בקרוב ספרים למתחי- לים. ספר מעולה בשס ספר המחשב האיטיי מאת פיטר מקיוויליאמס, יצא לאור בלוס אנג'לס, בהוצאת >%איו :וכו ו)איו. מחירו %10 וכוחו בפשטותו ועושרו. ולבסוף. אנא היעזר במי" לון המונחיס המתפרסם בעיתונינו = רוצה, אך מפחד ברשותי מחשב ויק 20 אך התרשמתי מאוד מססירת הקומודור 64 שַהופיעה בירתוו המחשב | האישי מס" 5 20 הסחעום''י כיצד אוכל לנסוס עם מחשבי חישו לעבר ביצועי ה-6% (בלי לסנותוש האם אבור כמי הסופר-אוקספאנדר יעבור גם על ה-68. אס בכ סנה אהוד ארזי, נתניה ניתן להרחיב את ויק 20 בעזרת כל מיני פיצ'יפקעס. זחטנילים ושמונצעס, אך עדיין לא יגיע מחשב זה למלוא עוצמתו של הקומודור 64. ואפשר בהחלט שעלות התוספות תהיה גבוהה מעלותו של ה-64 החדש, בסופו של חשבון. רוב אבזרי הוויק 20 יעבדו גם על 64 אך לעתים יהיו כפילויות כמו הסופר"אק- סבאנדר שציינת. נראה אפוא שתהיה שמח יותר אם תקנה לך קומודור 66 ותמכור את ויק 20. את הראשון תוכל כמובן להרחיב, ויהיה לך מרחב נשימה גדול יותר. נסה לפרסם מודעות לוח (כמו מדור קלסי/ פלסי במגזין המחשב האיטי) בעיתונים ולהציע את מחשבך הישן. או לתרוס אותו לביה"ס הקרוב - ולגרוס לקבוצת ילדים משנה-אושר. היש דברים בגו? (1) סראזתי את מבחן ההרכים" שלכם על הקו- מודור 64 ומכל מה שקראתי לא מצאתי את ידי ורגלי מה מעלותיו ומגרעותיו בסיצגר נמראו מרוע החלסתם להתחיל רווסאו בוו חיש רברים"] בגאו מאיר גוומן.רחובות לשאלתך השניה: ב'מבחן הדרכים" שלנו (במ- דור מבטי מקרוב) היה קומודור 64 השני שנסקר, הראשון היה סיינקליר ספקטרום. אנו מברכים אותך שהצטרפת לקוראינו, מר גוזמן. אין דברים בגו. לשאלתך הראשונה. בהווה, הנקודות התזקות של קומודור 64 הן מצג משוכלל בן 40 טור; וא בקיבולת 64 ק' (הרבה יותר ממחשבים זולים רבים אחרים); סינתזה קולית פוליפונית; הפרדה גראפית מעודנת (320 א 200) 88118 נעים (שי- כולים לנוע זה מעל או מתחת לטה); גילוּל מסכים שלמים; ארבעה קלידי תפקוד תכינים; מקלדת מסע-מלא; אפשרות להוסיף היקפיים בלי לקנות שלדה. הנקודות החלשות: עיצוב התיבה הסגורה איגו מאפשר הרחבת זיכרון גדולה או הולכת חום. מראהו החיצוני אינו מצודד ביותר. רעיון ה-64 הוא ערד יותר סטטיסטיקות, רבותי ברצוני לברך אותכם על חירחוו הבולט לא רק בנוף חישראלי אלא הוא טוב גם בחשוואה לכתבי עת בינלאומיים העוססים בשסח אה. אני סטרא בטטו סרר את הזו האמריסני ה ה)אזד ]אס שאסססואואס> האנגלי ואת ה")וא הגרמני אך אני מעריף את ירחונכם. הסיבה לכך איננה נעוצה אוך ורס בעוברה טשם אני מוצא א חפרסומות של העוססים המסו- מיים אלא היא נובעת גם מהסיכומים המוצל- חזים על מצבו של הענף. עבורי אחו העניין החשוב ביותר (נוסף לפרסומות מאחר שאני משמש (במשרה חלסית כועי לענייני מחשבים סטנים ועלי להתעדכו בהתפתחויות. סוג המאמרים האהוב עליי הו הסיכומים הסטטטייססיים כמו אה שהתפרסם בגיליו 5 (יוגי"יולי 1985 בעמ' 64-62 ובעמ" 96 אלה מראזים את הנסיייה בענף ומחם אני יכול לחסיס איזה מוצר חומרה הוא סקרוב לוודאי סנייה סובה במובן זה שחו ייצאזר פופולאורי לכל משר סיומו - מה טמבסיח שיהיו חלסים תוספות וכולי מאותה סיבה חייתי מעונייץ לראות ססרים דומים בנושא התוכנה. לפיכך אודה לכם מאוד אם תפרסמו ססרים כאזלה (אם יש לכם המידע אג לטחות הודיעו לי על סיומם. ליתר ריוס מעניינות אותי שתי סבלאות: האחת שתראה את התוכנות הפופולאריות ביותר באזרצות זהברית: בסרר פופולאריות יגורה למשל עלזפי מספר התוכנות הנמכרות (אני משער שמס" 1 יהיה זטוישזסו ומס" ? יחי 6פסוצוצ, השנייה סבלה מצסלבת שתכיל הו מחשבים פו- פולאזריים ביותר והן תוכנות פופולאריות ביותה ושתראה מסטר משוער של טילוב תוכנה מחשב | | אם ודוץ לכם על ססְרים כאולה גנאו הודוער לו" אוזעדוף - פרסמו ואת בירחונכם. אני בטוח שסוראוים רבים יסבלו בברכה מירע כאה. מא פּולְטְשק, חיפה אף אנו בטוחים - ונעשה. טבלאות חלשות בהמשד לטבלאות ההשואה שפורסמו בנ תונכם מתעורר הרושם כי חסר הסבר מטורסי ור על מהות הנתונים המתטרסמים בסבלאות אלו אשר לסבלה ששרסמחה בגילון 5 יש לצי את הרברים הבאיםי 1. סוג המעבד. כאן המסום לטרט את ההב- דלום בי המעברים השונים ואת היתרונות- חסרונות של כל אזר מחם. ?. המעבר ה'וסו" מכולם בו דורו על ה" 0. מעבר אה בנוי בפטסות רבה אזולם באונ בנייה מוצלז במיוחר. הואז מוכיר במבנח את מחשבי ה"ואאא צ חיטנים אוולס המחסאר בר" ג'יססורים פנימיים. ושפת אסמבלר לא"חכמה מגבילים את יכולתו לספל במהדרים. מחירות השעו טלו חי לוווא? אולם בגלל ניצול יפיל וה מחירות ואת ל-7ווא% במטברים אחרים. האם בקרת כבר? באולמות התצוגה שננו נהחשבים == אישים והסחריים ! מל ליט מבחר מחשבים ביתיים לכל הגילאים ומחשבי כיס לתלמידים וסטודנטים. ///כ/יט) /חסי0/מ:, אחד המחשבים המסחריים שלנו בודאי יתאים לדרישותיכם. פתוח כל השבוע בשעות 0.00-19.00 ו, בימי שישי וערבי חג 0. האר שני למשפחת המעבדים דמויי 8080 והו המעבר נטוצ בעולם למיסרו מחשבים כאשר ריבוי האוגרים הפנימיים וסובצי פסודות חכם ביותר מפצה על ניצול לא טוב של תדר השע ללא ספס מהווה ה-780%7 את המעבד הסוב ביותר למטרכת מיסרו מחשבים מה גם שחו מתאזים למערכת ההפעלה התסנית א|ץ + הבנויה רס עבור ה"807? וזו 8080 ריבוי הרג'יססרים וסיום שתי מערכות' רג'יסטרים חלופיות מתבסא ממיר במהירות המעבר של מידע ותפעול מהררים. 9 מעבד רב עוצמה הדומח ל650 בתוסגת תיסונים מספה אינו מסובל בעולם וסיומת מעסי מאזור תוכנה עבור 6 מעבר לאו תיסני של חברת \: ניסטי לעבורת 16 סיביות לא מוצלח האסיל 5. ברוץ ואאא. כאןן על המשתמש לחכיר בחב- דלים של צורת הצגח של הנתונים. לדוגמה מחשב הסוע לוכרון של .6% מתוכם 56% הם כרון אא.א, השאר מיועד למערכת ה- 6ויאגון כאשר בודסים את הנוא מתוך ח"56% מנוצלים 30% על ידי תצוגת מסרך בטיטת טאא- וו מכאא אותו סונה החושב כי ברשות מחשב 66% סנה חתול בשק ולרשותו רס 86% לערר. מסרה אופייני הו ה-668 ראה כתבת תחסיר במחטב אזישי ס עַד 3.00 ו. חברה לשרותי מיכון בע"ח נפתחת הרשמה לקורס תכנוח מחשבים למבוגרים נמשכת ההרשמה לקורס לגילאי 10-17 החוגים מיועדים לחסרי ידע בתכנות ונועדים לספק ידע בללי להכרת המחשב ולימוד יסודות שפח )!45 8 לזנותן-דרומי. ------- > דוגמה הנוכה הו המיסרו"בי העות בבל הרגמים זכרו נסו למשתמש א 16% .אלכ "6% נטו למשתמש. תצוגת המסך לא מוכנסת לחישוב במערכת וואת על מנת לאו להסעות או הצרכס יש לצייץ שעל מנת לתת תצוגה של 51/7586 ב- צבעים לאו יספיק כל הזכרון אאא חננוי של 56% לוכור את כל תצוגת המסרי לכו נבחרה הגישה של הגדרת וכרון אמיתי כעדיפה וכגישה שאזינה גורמת לאזי הבנות מיותרות מצר חלסות' 3. הרחבת וברון. כידוע; לכל מחשבי ה-א סיביות יש מרחב כתובות המוגדר על ידי 16 סיביות מרחזב כתובות א ה'נו 6%% בלבר. גם בי מתעוררת פליגה כאשר מחשב מסוים ושהו- פיץ בטבלה) טוען ל"19%% למה חואז מתכוו הררך חיחידה לעשות ואת ה באמצעוד רפדוף או 4))ופ אא אולם א מרחב הכתובות של מיסרו"בּי חנו מעל מיליון בפים. 4 ריססים ודיסקסים. יש לחבריל בצ כוננים מחירים ואיסיים ובץ סבוצת זיכרו גבוזח נמוכה המיסרו"בּי מציע כוננים בכל המגוו אולם בטום מסרה אי אפשר לחשוו כגנץ ריסססים 806 של חיסצי טשזווני לכונו בר 800% מחיר של מיסרו"ב מה ביחסי לאפטרות חיבור ריססים המשן בעמוד ₪9 - ק. ביאליק רח' קרן היסוד 62 קומה | א' (בנין הסופרמרקט) טל: 04-707101 חחשנגים 8 | הסחשוב''/)י 2 מכטי מקווכ לולור גיני סמט הררי מחשב קולור ג'יני של חברת )גו הוא מחשב ביתי מתוצרת הונגדקונג. = מעניין: מד טעינה אשר עוזר למשתמש המתחיל בתפעול הרשמקול. המחשב משווק באר בתצורה של 32 ק'"ב ואג (תוספת הזיכרון של 16 ק"ב על היחידה הבסיטית היא פנימית בעזרת ערכה מיוחדת). מחירו 495 דולאר (ללא מע"מ). המחשב מספק פונקציות של צבע, גראפיקה במיקוד גבוה ונמוך, וקול. הוא מתחבר לטלוויזיה ביתית או למשגוח. הסוכן בישראל, חברת מגא ביט, רחוב זבוטינסקי 93 ברמת גן, מתכנן עבורו את הפיתוחים הבאים: א. כונן תקליטונים של 175 ק'ב בני % 5 אינץ', במחיר 495 דולאר (ללא מע"מ) כולל יחידת בקרה ב מערכת הפעלה וא/ו של חברת א 406 ג. מערכת תקשורת באמצעות מודם. הערה: במאמר זה אתייחס למערכת המשווקת בלבד. מבנה המחשב קולור ג'יני שוקל 4 ק'ג והוא אחד המחשבים הכבדים *ותר בתחום המחשבים הביתיים (סָפק הכוח נמצא בתוך היחידה). רוחב המחשב 425 מ"מ, עומקו 275 מ'מ וגובהו 87 מ"מ. צבע הקופסה הוא קרס עס כיסוי חוּם. באזור המקלדת. בצדה השמאלי ישנה גורה המציינת שהמחשב במצב "גע' ובצדו הימני חידוש 2 הסחעופי/)י תצורה זו אופיינית למחשב בן 32 ק'ב. המבנה הפיזי של המחשב נראה מוצק וחזק, הקלידים יושבים על-גבי קפיץ חזק במיוחד. חיבורי המתח והטלוויזיה קבועים. ואילו החיבור לרשמקול הקאסטות מתחבר משני הצדדים. בחלק הימני העליון של המחשב (מצא גריל הקירור. בסך-הכול, מבנה הג'יני נראה אמין. המחשב נראה גדול וכבד מהמחשבים האחרים בתחומו. החיבורים לציוד נוסף מגווניס. בחלקו הימני של המחשב נמצא "השקע המקביל', שמשמש עבור מדפסת או מוטות היגוי. לידו נמצא השקע עבור עט"אור, וקצת לפניו השקע הסדרתי עבור ציוד היקפי, שמשתמש ב-232 5. בחלקו האחורי של המחשב נמצאים השקעים עבור מערכת אודיו חיבור למשגוח (מוניטור). שקע להרחבות ושקע עבור הרשמקול. חלק החיבורים לציוד ההיקפי דורשים התאמה של חומרה ושל תוכנה. העובדה שסֶפק הכוח נמצא בתוך המחשב גורמת לחימומו. אך כמות חריצי האוורור רבה, לפיכך לא נראה שמתעוררות בעיות של חימום יתר ומה בפניס! הצצה בחלקו הפנימי של המחשב מגלה שמוצקות וחוזק אינן תכונות חיצוניות בלבד. המחשב מרשים מבחינת איכות העבודה גודל ומרחביות המעגל המודפס. המעבד המרכזי 280 של חברת זילוג המופעל במהירות 2.2 מגא-הרץ. השבביס הראשיים אינס מולחמים למקומם. אלא יושבים בשקעים מיוחדים. המסתכל בתוצאות בדיקת המהירות יראה שהמחשב אטי מעט, אך אין לייחס לאטיות זו משמעות מופרזת. המקלדת למחשב מקדלת מסוג צדאשצונ) (סידור האותיות כמו במכונת כתיבה) ותנועת קלידים מלאה. המקלדת "קשה", לכן תנועת הקליד למעלה מלווה בהדהוד מתוך תיבת המחשב. צבע הקליד לבן והסימנים האלפא-נומריים שלו מצוינים בשחור. אותה שיטה קיימת גם לגבי הסימנים המוסכמים והגראפיקה, שבחלקם מופיעים על צדו הקדמי של הקליד; שילוב זה של צבע לבן וכתובות שחורות ברור למדי, אך "שמרני" משהו. למחשב 63 קלידים (לשם השוואה, בדראגון - 53, אוריק 57-1 וב"20 )וש-66). כמות זו של קלידים מאפשרת להקצות קליד לפונקציה מיוחדת, דבר הקשה במחשבים בעלי מספר קטן יותר של קלידים. קלידים מעניינים הם: זגשיוטא, אשר מאפשר הדהוד של התו האחרון שהודפס. שני קלידי ה-ד%א משני צדי המקלדת. לחיצה בו-זמנית על שניהם מנקה את המסך ומבצעת זא:וא ללא פגיעה בתוכנית, ואילו לחיצה בשני הקלידים ובאות ₪ (כן, כן, שלוש אצבעות ורק שתי ידייס) מבצעת דא מושלם, כלומר, חוסכת את המאמ של כיבוי המחשב והפעלתו. קלידים אחרים הם ה"אאמ .ו וה" אטאגּו, שפעולתס דומה לשאר המחשבים. על קליד ה-1181) לוחצים לפני, ולא יחד עם הקליד הדרוש, שיטה מיוחדת לג'יני. קליד ה".%61 כוסוא משרת שתי פונקציות; האחת פועלת כמפסק, המעביר את המחשב ממצב רגיל של אותיות גדו- לות/קטנות למצב גראפיקה. כאשר הח" וא כוסוא נלחצ, אפשר להשתמש בתווים הגראפיים שעל המקלדת, ולטעון אותס ישירות לתוך תוכנית הבייסיק אחרי. זאואי. הפונקציה השנייה היא בהפעלת המחשב טש /וסויו). אם המשתמש לוחף על קליד זה ב'התנעה", הרי שהמחשב ייקח אותו חלק מה"ואאא, שמשמש עבור גראפיקת המסך, וימסור אותו לבניית הצליל. אפשר להשתמש בפקודה וג ₪ המפקחת על ארבעה פאראמטרים-ערוץ (1-3). אוקטאווה (1-8) תו 2ו-60 ומשרעת 60-13 עלז ידי השימוש בפקודה זו אפשר לייצר מערכת טונים ותוויס אשר תופעל על-ידי שלושת ערוצי המחשב. הפקודה אסא מאפשרת גישה ישירה לד 6 ולייצר מעטפת שמע. שימוש בפקודה זו הוא מתקדם. ובעזרתה ובעזרת הנתונים המופיעים בחוברת ההסבר (עמודים 107/108) אפשר לייצר את כל הצלילים הדרושים. סך-הכל מערכת הקול. ה"6י הבייסיק. ואפשרות החיבור למערכת 1+ ו הן טובות מאוד. 0 גראפיקה. והאפשרויות הגראפיות מכפרות במידה מסוימת על מערכת הפקודות לבנות בעצמו צורות גראפיות חולשת ההפרדה הגבוהה. למשתמש יכולת שהשלמת את הצורה (התכנות מסובך למדי להציג את התוצאה בעזרת הפקודה ץג 4וצ. ברגע . ודורש ידע מעל לרמת בייסיק ראשונית) באפשרותן זיכרון עבור נתוניס ואחסון. שילוב זה של מקלדת מלאה ובהירה, 4 קלידים לתכנות פונקציה של המשתמש, מבנה ותחושה של הפעלת ה"כואגסא ויא. נותן סך-הכול מקלדת טובה מאוד תצוגת המסך למחשב תצוגה בשני אופניס: הראשון, טקסט שבו למצג 40 תווים ב-24 שורות, והשני גראפיקה עדינה (במיקוד גבוה) אשר בו ההפרדה היא 6. זהו מיקוד גבוה"בינוני, מאפשר בקרת צבע על כל פִּיקסֶל ופיקסל. שיטה זו של שני מסכים מקשה על החובב המתחיל תמונת המסך יציבה; כמעט ולא היו גלים בשתי הטלוויזיות בהן נבדקה התמונה - גם הצבעונית וגם השחורה לבנה. איכות התמונה ובז הירותה בינוניים; לדוגמה, קשה להבדיל בין וא ל"א. גם במשגוח חד-צבעי (ירוק), התמונה שהתקבלה אינה ברורה לגמרי. הצבעים ברורים ונוטים בכל הגוונים לפאסטל. (הצבעים יוצאים ורודים ורכים יותר מאשר במציאות.) למחשב מתאם :₪ פנימי לטלווטיה בערו 36 זוויו בשיטת אי == השמע למחשב ישנו מחולל צלילים תכין (שניתן לתכנתו) בעל 3 ערוצים, המשודרים בגל מרובע. דבר זה מייצר קול בגוון מתכתי, אך מצוין לאפקטים. ה":ציו שאחראי על השמע נפרד מהמעבד, כך ששמיהם יכולים לפעול בו*זמנית. למערכת השמע יש יציאה ליוו ווו ולכן, מתקבלות תוצאות טובות יותר מאשר הרמקול שבטלוויטיה. עלמנת לייצר קול, משתמש הג'יני בשתי פקודות בייסיק: צג ויו רכוו 90 ו" 2 וו ולע ב שו הזור הזור וו מכ א ₪ | 41 ו בכל מקוס על המסך. למחוק אותח -- שיואווצא (מצלצל בעברית כ-אין יוא צוצי),. לשנות את צבעה - 6יוגווא א. או לשנות את קנה*המידה 1 9 פקודות נוספות לגראפיקה הם זט ו ו"זט יוא לסרטוט ומחיקה זאוגי לצביעה וזש -)א') לייצור מעגלים את התכנות הגראפי למיקוד גבוה כותבים באורח טקסט ואחר- כך מעבירים לאורח גראפי גאו. בסוף התוכנית חוזר המחשב ל" א)) ולכן יש להוסיף 61% לאחר שמגיעים למיומנות בפקודות הגראפיות. אפשר לייצר הרבה אנימאציה. אך בכליזאת מפריעה העובדה שהמיקוד הגבוה הוא רק 6 -- במיוחד בציור דמויות עגולות ה צבע המחשב מייצר עד שמונה צבע (גוון אדוס"ורוד) באורח א:1% אפשר להציג את המחשמ'/י | 23 ים: לבו ורוק. אדוס. צהוב. כתוס. כחול קיאן (גוון ירוק) ומאגנטה 0 )הוה ו5 א זו וחסי ו )אאואו כל הצבעים על רקע שחור (פקודת הצבע .ואו-+ והצבע המתאים). במצב אפשר לקבל 4 צבעים: ירוק, שחור, אדוס וכחול לצביעת הרקע, א- וו או התווים הגראפיים מ1601087. אפשר כמו-כן לצבוע כל פּיקסֶל ופיקסל בצבע אחר, וכאן בא לידי ביטוי יתרון המיקוד הנמוך הצבעים מוצגים בבחירות בגלל גודל הפיקסל. בעזרת הפקודה א!וט וט + ומספר הצבע אפשר להגיע עד 16 צבעים שונים. ציוד אחטנה ציוד אחסנה סטאנדארטי הוא רשמקול אודיו רגיל. כפי שהזכרנו. למחשב מד טעינה, העוזר למשתמש לכוונן את עוצמת הרשמקול. ממשק הקאסטה פועל במהירות של 1200 באוד, ואכן, המערכת מוכיחה אמינות חלק גדול מהתוכנה מסופק בצורת קאסטות, שהן האמצעי הזול ביותר. אפשרות אחסנה נוספת היא כונן התקליטון, אשר עדיין איגו משווק בארץ, ומחסנית מיוחדת עבור תוכניות מסחריות, אשר מחירן גבוה, יחסית, אך אמינותן ויעילותן גדולות, בייסיק למחשב ג'יני בייסיק טוב מאוד. השפה היא פיתוח של המיקרוסופט בייסיק ועשירה בביטויים. תכונות אופייניות הן ריבוי אפשרויות השימוש במשתנים, תפעול גוח בעזרת הפקודה ;1/8/%6 זאואיו, אפשרות לפריסת מחרוטות 1.61% 25וווא, 1115 16א, א6 .ו ו".ואש, וכן אפשרות לבקרת קבצים > זאואיו. מערכת העריכה משתמשת בראשי תיבות או קיצורים על-מנת להצביע על שגיאות. שיטה זו טובה למתקדמים. אך מקשה על מתחילים, הנדרשים לזכור קיצורים מלבד השפה. ללא ספק. אחד היתרונות של הג'יני הוא הבייסיק - טוב מאוד תיעוד המחשב מגיע יחד עם שני ספרים באנגלית. על כריכת שניהס מצוירת פאנטאזיה (דראקון. חללית, (וף ירחי) אשר מצביעה אולי על השימושים בו-משחקים. 2% הספר הראשון נקרא .וגוזא/א 8יאפאאז0:₪ ומכיל הוראות הרכבת המחשב, שימוש ברשמקול, הסברים על המקלדת, הצבע, המצג, וכמו כן מעט מידע בנושאי תכנות, גראפיקה, ומערכת השמע. הספר עשוי בצורה בהירה, התוכניות צבועות אדום, אך אין הוא "ידידותי" מספיק. הספר השני, שנקרא 6ופג, מכיל מידע רב יותר, אך חסר תוכן עניינים ולפיכך, קשה למדי להתמצא בין דפיו. בספר זה הרבה תוכניות לדוגמה, ומה הלאה! קשה להשיב. צילום של ה" וגוואגוא 86₪וו, שהיא חוברת מרשימה מבחינת החומר (לא הצורה) עולה 910.גם במגאזינים על מחשבים קשה למצוא את ג'יני, אך למתעניינים כדאי לבדוק דווקא בחוברות מאנגליה, שס המחשב נפוצ שתר. - -----7-7----‏ -9ש56 ו תוכנה התוכנה שקיימת בשוק עבור המחשב היא בעיקר משחקים. כמו כן אפשר למצוא לומדה - דווקא מתוצרת הארץ. תוכנה מסחרית עדיין לא קיימת עבורו - כפי הנראה מתכים ל-וא/6. בין התוכנות הטובות אפשר למצוא את ציוד העזר למתכנן. שימושים אפשריים ומסקנות מחשב הג'יני נועד בעיקר לשימושים ביתיים. חסרונה של התוכנה מורגש כאשר מנסים למצוא עבורו שימושים נוספים. למרות המקלדת והמבנה הטובים שלו. אין לו מעבד תמלילים או גיליון אלקטרוני - חבל. התרשמותי מהמחשב היא שעיקר המאמץ הושקע בחומרה - וכן יש לו מספר הישגים מרשימים בתחום זה: בייסיק, מקלדת, מערכת קול ומבנה טוביס. כמו כן הצבעיס בהירים, (עדיין בגון פאסטל. אפשר ל"צבוע" כל פיקסל, מספר פקודות טובות עבור גראפיקה וכן 'מַפסקייה" נוספת (אס זס .דא וכו). לעומת זאת, חסרונות המחשב הם בתחום הגראפיקה והצבעים במיקוד גבוה. והתוכנה. בסך-הכל, זהו מחשב, הנותן תמורה מלאה עבור השקל. +0 תוצאות בדיקת מהירות ביצוע: בדיקה מספר 2.9:1 שניות בדיקה מספר 26.2:2 שניות בדיקה מספר 29.1:3 שניות בדיקה מספר 10.9:4 שניות 0 +0 וי ו וו ור מקלות| מצב] 7-7 0ת--9ר - 77-77 0- 0 ---------]7-- צבע וגראפיקה, שמע פת מחשב כמו כל שפה אחרת נוצרה על מנת לשמש ככלי עזר בתקשורת. העיקרון הוא לייצר אוצר מילים המשותף לכל המשתמשים בשפה, שמשמעותן תהיה מובנה לכל אחד ואחד במערכת. המחשבים כמכשירים חשמליים מסוגלים להתקשר זה עם זה בעצזרת פול- סיס אלקטרוניים העוברים דרך ממשקים, ואילו בני האדם מתקשרים זה עם זה בעזרת מערכת סימנים מוסכמים קול, תנועות ידים, כתב, נענוע ראש עוויות וכד'. תפקיד שפת המחשב לתרגם את שיטת העבודה של המחשב לשפה שאנשים יוכלו להבין והבייסיק מתרגם משפה הדומה לכתיבה באנגלית לזרם של אינפורמציה דיגיטלית המובנת למחשב ולהיפך. ו בתחילת שנות השישים שלטה שפת מחשב שנקראה בורטראן ששימשה בעיקר על מנת לבצע פעולות בנוסחאות מתמטיות. חסרונה של שפה זו, שהיא חייבה את המשתמשים בה בצורה מסיבית, לבחור בקריירה של תוכניתנים. שני פרופסורים, גוו קמגי ותומאס קורי מדורט- מונט, ניו אינגלנד (ארה"ב), החליטו לפתח גישה חדשה שנקראה 6ו!סק ומעל | 6פסקזט-ווה >זשההוק36] 6006 ת6)!00טזו5ת] או בראשי תיבות 6ו114%. השפה כמעט והתנוונה בכיתות הלימוד, עד אשר בשנות השבעיס נבחרה כשפת ההפעלה של המחשבים האישיים. כאשר המחשבים האישיים החלו להופיע גם בבתים (מחשבים ביתיים) הפכה השפה בייסיק לאחת השפות הפופולריות ביותר בעולם. לשפת הבייסיק הרבה מגבלות בהשוואה לשפות מחשב אחרות, אך יתרונה כשפה "טבעית" מכפר עליהן והופכה לשפה שרוב מערכות המיקרו"מחשבים משתמשים בה. דיאלוג של חרשים הפופולריות של שפת הבייסיק יצרה תופעה 6 הסחעום'י0, וכלת השןואה סמס הררי | ה חדשה של חוסר סטנדרטיות. החברות המייצרות מחשבים החלו משתמשים בדיאלקטים יחודיים עבור מוצריהן. מכתביםס שמגיעים למערכת (ראה גליון מספר 3) טוענים בצדק שאי אפשר להתקשר בבייסיק של מחשב אחד לבייסיק של מחשב שני וגם 84816 זה הוא רחוק מהבייסיק של קורץ וקמני מודל 1964. מטרת טבלת ההשוואה אינה לערוך סקר שוק. אין היא מתיימרת אפילו לרמוז ששפה של מחשב אחד עשירה מזו של מחשב שני ולכן מחשב זה עדיף. למחשבי אטארי רק 5 פקודות לגרפיקה, והגרפיקה שלהם עולה על גרפיקת מחשבים להם מספר רב של פקודות. ה-א66% וה-שא0?] של הקומודור 64 מייצר את הסאונד הטוב ביותר בין המחשבים הביתיים למרות ששיטה זו קשה לשימוש. הרבה בקודות. אע בהכרת הוכחה שמערכת מסוימת חזקה יותר או סֶלהּ וותר בעיימוש: מטרת הטבלה לאפשר למשתמש לסווג את הדיאלקטים השונים של המחשבים, ולדעת היכן ליחפש" את המכנה המשותף. תורגמניס אייכם ! כמודלים נבחרו מסשבים ביתיים המייצגים את כל תחום המחירים והביצועים תוך הדגשת אותן פקודות שבשימוש ביתי (הפקודות הנוגעות לתפעול תקליט למשל הושמטו). מאחר והמטרה היא להצביע על הדומה והשונה עשויים בעלי מחשבים מסוימיסם למצוא שחלק מהפקודות שישנן במחשביהם אינן מופיעות בטבלה, הטבלה אינה נספח לספר תפעול המחשב, אס רצונך לתרגם תוכנית ממחשב למחשב זכור שאין זה מספיק להפוך את הפקודות מאחד לשני אלא יש לעבוד עם מפות הזיכרון של שני המחשבים, פעולה הדורשת בקיאות כמעט "מקצועית." נשמח לקבל מהקוראים אשר התנסו בהעברת תכנית מבייסיק לבייסיק הערות ותיקונים לטבלה אותם נפרסם בעתיד לשימוש כולנו. מקורות : (1983 [ק)4 6ט85) 6 טוחט!ס+ ‏ שתוווקוחס > גשובזט (110(.1983-אי3זל)816) .5וח[116 דז113 .%סססו )וצמ ד וט 3 12 וז פס | 0002056 268 פחסוופס ‏ 7 69 680) ו 0 ₪696 וקטזופוחו 5 ה ו א הרבהה ו וו ו וכה 8 ו שפת הבייסיק .: טבלת השוואה למחשבים ביתיים 6 ו חגוה סעכ זו !חתופ תיור 6 12 601 > + ו - 3% / % שה קת 1 6 הביטוי שקרי : כאשר שני חאיברים 08 פצזצ )א (5 אמתיים או שקריים 6סק גה 67% 006סהו 60| הגוה חסשקגז זוג!6תו5 ו 6 64 6 12 וק תיאור 6קחה 1 906 מ מש האשה הסט מק מעבר לשפת מכונה אצ 40 2 היפוך מספרות למשתנה מחרוזת ואצ 4 0 אם.. לא.. אז.. מ ה ו 0 000000008 הי המר הרעמה 80888 המרה 8888 להרתההההה 8888088887 החור האוור קש 00 ןאט מב מב מממ המאר חראת 0 ו ב בב | רש = = ]שא (₪886 55088688 ₪ סיפרור אוטומטי של התוכנית | 0 ':-- מ הש שא בה שמ שא מנברברההקחתמטמטעשה הערא | | | | האההחמשק וב אישהט שבוי מק שש זכ ודה 08| ו מ ה ריד 8 | | .| .| רתול רבב ב ממ טמה המ המשו מממ משמה הבע השקש מנהדקרהכההמממממטממת הצאה תה ] 38510 5( 5 ו בנ תו אמ מ שמשמש שקבמש האשה ההק ההק יר התש | .ין. | .| . | . | : | הלהס לתש קאה זי הת הו , ררה .7 7 כמה זיכרון פנוי נשאר 5 7 שחת (15 6|קס ה ו 4 --- 0 7-7 חוראות עריכ - ו מ 5 0 ו שו הת ה שש 8 405 6 גב שמשמש א שא שמ 00880 00 הש טי ה מו שפת מכונה טקהגוקחה.1 טהוווטגוא .1 ----ךר---- יּ 0 ה | קד = > ל ₪ 7 ף ₪ 2 2 | | 5 - - ₪ ו : הכ" רד . ו 2 3 לצ .> ל 5 , ו / . ה ו ה .| .| + | | > | + | מהקאת התנגה לא משמע על האכרן ‏ אב 4 | ש|קכ א 4 זו וח סי הגזה 0 1 4 ו 6קהנוקחה 1 38510 6 \ 8ַת51ח56 .א הערות לטבלח : (1) הטבלה אינח מכילח את כל הפקודות בבייסיק של המחשבים השונים ; (2) אין לחשתמש ה ו בטבלה זו למטרת השוואת ביצועים של המחשבים השונים ; (3) בחלק מהמקרים, לפקודות דומות יש מיקרו קוסמוט מחשבים ותוכנה בע''ימ שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. מיקווקוסמוס מרכוז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל: 412440, מיקווקוסמוס מעבדות, טל: 416918, מיקרוקוסמוס גבעתיים, רח' ויצמן 60, טל; 320608 ל רב/]/י וצ ופסא א4ו זאשצז | אהופוות המחעוב לכל חועוב. רח' החרושת 6 חל:אביב 67778 וסוס 655חופש > 32 הסחטום''0 | חדשה, ואפילו בעליס חדשים... במאמר אה, השני בסדרה של השימוש ב-6וצ, החלטתי להתמקד בנושא המסך ותכונותיו, או כפי שאפשר לכנותו: חלו הפלא. ניתן לשלוט במסך כמעט לחלוטין: ניתן להורידו, להעלות אותו, להגדיל אותו, לצמק אותו, להרחיב ולקצר. ומח לאו אנחנו נעבוד שלב שלב, כאשר בכל שלב נשלוט במסך באופן שונה (כלומר נשנה את הציכרון שבו נמצאת "מפת המסך'). )יכרון מפת המסך כולל ארבעה רגיסטרים בלבד: 36864, 36865, 36866 ו368677. יתכן כי לרבים נושא זה ידוע, אך אני בטוח שישנס רבים שאין להם ולו מושג על כך. 1. רגיסטר 36864 - הוות מסך לצדדים רגיסטר 36864 מפקתח על תזוזת המסך לצדדים (שמאל וימין). בזמן שהמסך נמצא במצבו הנורמאלי (כמו אחרי לחיצה על 8681086 שחו 510 אוא), הערך של רגיסטר 6 הוא 12. כאשר אנו מכניסים לרגיסטר 4 מספר אשר קס מ-12, המסך זוז לשמאל, וכאשר אנו מכניסים לרגיסטר 36864 מספר גדול מ-12, המסך ישוז לימין. כאמור, להחזרת המסך למצבו הנורמאלי יש להקיש על מקשי וזא אא ו"ץאסדפטא. הדפיסו את התוכנית הבאה, אשר מזיזה את המסך משמאל לימין: 4 אש !)א ואשא טו 4 > א:ג2 סד |-א אס 20 אדא 61088 ואשא:א1 דאץא:00ו סד 1-0 אס 30 ופא ואג דוו ואשא:ו 198 דוג צ:0.א19 =אס 40 אשפא ןג ]אסא 1א:א:36864.12 =אס 50 2 רגיסטר 5 - הווה אנכית של המסיך רגיסטר 36865 מפקח על התזוזה האנכית של המסך (מעלה-מטה). בזמן שהמסך נמצא במצב הנורמאלי. הערך של רגיסטר 36865 הוא 38. כאשר אנו מכניסים לרגיסטר 36865 מספר אשר ססן מ-38. המסך יזוז מעלה וכאשר נכניס לרגיסטר זה מספר גדול מ-38, המסך יזוז מטֶה 2-7 = ב סידר ת מאמרים זו נדון כיצד לנצל את מחשב / 0 סוצ לשימוש מתקדסם ונוח. דברים א 1 בחוברות וירחוניס או פשוט דברים שעברו מפה לאוזן יכולים לשמש רבים כאלו חרוצים ו ב 7 לא פעס קורה 0 ה 6 0 0 הקסטה שלך תוכנית אחת או מספר תוכניות, אתח מנסה להריץ את התוכנית או אפילו להעלות ו עלת, או שפועלת אך לא כמו שראית שפעלח בזמן שחקלטת אותה. לא פעס קורה, שאחרי שישבת על 0 ה מפרסס אותח ברבים, חוזרת אליך התוכנית או שאתח מגלה אותה אצל חבר כשיש לה שס חדש, צורח , יאם אתה אחד מאלה, או סתס אחד שמתעניין בדבריס שאולי חדשיס לו, כדאי לקרוא חלק זה מהסדרה של השימוש ב"סוע המסך ותכונותו השיכושש כ-6-20ו ערן בן-שחר גם כאן (ובשאר הרגיסטרים הקשורים למסך). להחזרת המסך למצבו הנורמאלי יש להקיש על מקשי יסז8 אא :6810 הדפיסו את התוכנית הבאה, אשר מורידה המטך מלמעלה למטה 5 + )א ואש ו ,16865 | א :53| סד 0-א. אס 20 .1 אא סז |-1 אס 30 | וזא צאא דוו ואוא:ו,אפ זוא א אפ [אסיור 4 א:ו:וא | וא אסא וא6א.36865,38 [אטין 50 * חיסרון ברגיסטר זה הוא שלא ניתן להעלות את המטך בעזרתו עד שאיך רואים אותו כלל ויתרון ברגיסטר זה שהקפיצה בין מצב למצב קטנה, או עדינה יותר מאשר בהזות המטך לצדדים. 3. רגיסטר 36866 - סביעת מספר העמודו (כממה מויטבצותז בכל טורה רגיסטר זה (36866) פותר. לכאורה, את בעית קטנות המסך של ה")וצ בעזרתו ניתן לקצר את אורך השורות של המסך, ואף להאריכן (עד לקבלת | מסך של 27 מישבצות בשורה) | בזמן שהמסך במצב נורמאלי. ערכו של רגיסטר זה חוא 150, או במיליס | אחרות, ערך הרגיסטר בזמן שהמסך נמצא במצב נורמאלי חוא 128 + | מספר המישבצות בכל שורה (22 כאשר אנו מכניסים לרגיסטר 36866 מספר גול מ-128. וסטף מ1507 מספר המישבצות בשורח ייקטן (המסך יצטמק). | כאשר אנו מכניסים לרגיסטר 36866 מספר גדול מ-150. מספר המשבצות בשורה וגדל. או במילים אחרות. המסך יתרחב (לא נוכל לראות | על המסך התרחבות גדולה מ-27 מישבצות בשורה) אך כאן צצה הבעיה הזשוצ תוכנן לעבודה ווגדל או יוקטן, מקשי ה"אטצא\) ושר למעלה או מטה. כי אס ב-22 מישבצות! כלומר עם מסך של 22 משבצות בשורה, וכאשר המסך | ומשיכו לחגיב כרגיל. ולחיצה עליהם לא | תזיז את ה"אספא/ר דבר זה "ידפוקי את ההדפסות בתוכנית | המחעוב'/)י - - אך לא נורא. גם עם ה"דפקט" הזה, רגיסטר 36866 יעיל: ניתן להדפיס בתוכנית בלעדי עזרת מקשי ה80₪7א/), דבר שמעט יאריך התוכנית, אך המאמץ שווה. הדפיסו התוכנית הבאה, אשר מהמצב של משבצת אחת בשורה מעבירה למצב של 22 משבצות בשורח: 6 א 05 ואשא 10 0 0% א61185)147 דאואץ 20 וא א 0 36866.1 = אס 30 אדא שפס.ו6 ואפא:ו,וא דאיא 40 8 רגיססר 36867 - קביעת מספר השורו (כמה משבצות בכל עמודוש רגיסטר זה, יחד עם רגיסטר 36866 פותרים יחד את בעית קטנותו של כל המסך: בעזרת רגיסטר 36866 ניתן להגדיל את מספר המשבצות בכל שורח. ובעזרת רגיסטר 36867 ניתן להגדיל את מספר המשבצות בכל עמודה. בזמן שהמסך במצבו הנורמאלי, ערכו של רגיסטר זה חוא 174, או 46. לשם שימוש ברגיסטר זה, שלא כמו בשאר חבריו, יש לחכניס לו ערכים בקפיצות של 2, או להשתמש אך ורק במספרים חזוגיים (נסו להכניס לרגיסטר זה ערך בלתי זוגי, וראו מה יקרח..4 למרות שהערך של הרגיסטר 36867 הוא 174 או 46, עדיף (יותר פשוט) להשתמש בו כאילו ערכו 46 (המסך נשאר במצבו הנורמאלי בשתי אפש- רויות ערכים אלו). כלומר - כאשר אנו מכניסים לרגיסטר זה ערך אשר קסן מ-46, יקטן מספר השורות (המסך יתקצר). וכאשר נכניס לרגיסטר זה ערך אשר גדול מ-46 יגדל מספר השורות (המסך יתארך). ציברו! תמיד יש להכניס ערכים זוגזים לרגיסטר זה, אלא אם כן רצונכס להכפיל מספר חאותיות (ראה המאמר על זטוואווי וא שסאג.ו של סמס הררי). אך כמובן, צצה כאן בעית: בומן הגדלת המסך (ערך אשר גדול מ-46) מופיע 'זבל' (של צורות גרפיות לא של פרות) בשטח שהוגדל. מוצאו של )כל זה הוא מערך הרגיסטרים של הזיכרון שהוגדל (8185 היא הנקודה האחרונה של המסך הנורמאלי, ולכן הזבל בא מהרגיסטרים אחרץ - 8186 - עד) ומכאן - מן הפח אל הפחת! לכאורה, נראה כי ניתן למחוק את הזבל הזה ע"י הכנסת ערך 32 (8006) לרגיסטרים שעליהס הזבל (כיתבו 48 36867:אסיו, המסך התארך וזבל הופיע. כעת כיתבו 8186,32:ואטיו. הנקודה הראשונה של הובל ברצועה התחתונה - נמחקה). אך לא! מספר רגיסטרים אחרי 8185 אינם נמצאים בויא של ה-)וי הסטנדרטיי וערך חדש לא משפיע עליחם! חבל, אך לא נורא. בהמשך גראה כיצד לנצל את הרגיסטר הזה להגדלת המסך. בינתיים, כיתבו תוכנית קצרצרה אה 7 אא אא 10 ץכ ו ואוא:לץ:זז9 44 סז 0-₪ אסץ 20 ,7 > א 30 צוא א דוו ואמא:ו,98ו דוא,198 זאסץ 40 צמא א דוו ואוא:ו,ו זואאו :דאשא 50 או והאסו %:16467,4:4 אס 60 07 א דואואץ סו סד ו-אאסץ ואד ואמ 70 5. הרחב והארכת המסך ללא בעיות * כאמור, עס הארכת המסך ‏ מולשת" מפת המסך לרגיסטרים אחרים מאשר 8185-7680, אשר הם הרגיסטרים שעליה נמצאת מפת המסך בזיכרון. ל"הקפאת" חיסרון זה, ניתן להשתמש ב'נוסחא" משוטת: עלינו לגרוס לכך, שעם הארכת המסך ישאר סכום הרגיסטרים במסך 6 (8185-7680,1-506). כדי שמפת המסך לא תשתרע על יותר מ"506 רגיסטרים (506 - למספר נקודות הפרדה (מוכה שעל המסך)/ וכיצד עושים את זחז פשוט מאוד: עם כל הארכה של המסך לגובה, יש לקצר את הרוחב, כדוגמא, תוכנית שעושה את תנ"ל: אא )סו ו זכ ואלו ואפא 10 אק א.ך) אא 1851477 דאואץ 20 שססו א א:ו-ץ: 51‏ 40102-% אסץ 30 2+-36864.46 סק 40 2- אמוד(2/א)1א1/2+1:|-א 50 (42-א)+36865,38 08 60 (47-%)+150 ,36866 008 70 ואוא .1 ו₪-%+ |אפת:(א-46)++36867,46 = אס 80, ץצופ דא :00 ודו גופס אס 90 007 0אז61.08 ואפא:א דאטא 100 הערות להרצת התוכנית: * התוכנית בשלמותה לא עושה הרבה: היא מאריכה את המסך, כשעל חשבון ההארכה היא מכווצת אותו, בעוד תמיד נשאר המסך במרכז (במרכז מרקע הטלויזיה). היפה בתוכנית הוא המצב האחרון של המסך: המסך יהיה בנוי במבנה 506א1, לעומת המבנה הרגיל של 22823 (כמובן שבמצב זה ניתן לראות רק את החלק העליון של המסך. שאר המסך לא נכנט במירקע הטלוטיה..) * ע'י מחיקת אז הוספת שורות, או ע"י שינוי נתונים ניתן להגיע לאפקטים יפים. לדוגמא: (א) מחקו שורה 40, והריצו התוכנית. (ב) כיתבו חזרה שורה 40, מחקו שורה 60, והריצו התוכנית. (ג) | מחקו גם שורה 80 (כך שגם שורה 60 וגם 80 לא יישארו), והריצו התוכנית. (ד) ניתן לשנות את ערך הרגיסטרים, ע"י שינוי נתוניס. נסו זאת. * את הנתוניס שהכנטתי לרגיטטרים 36867-36864 כתבתי בדרך פשוטה, כדי שיהיה נוח להבין את הערך הנוסף להם. 6. תוכנית מטיכמתי - החלטתי לסיים מאמר זה בתוכנית מסכמת, אשר מאפשרת למתכנת לשלוט במסך בעורת המקשים הבאים: * מש 6886) (אוספ הח6),(דזק1 5₪ח6) ,₪0 מפחס). * מקשי חיבור וחיסור, ומצבי ה"זווו5 שלהס, * (018) לניקוי המסך. . -- לבצע שוב אא (אחרי לחיצה על מקש '₪', לחץ אח"כ על מקש כלשהו). הדפיסו התוכנית: ,א א.61 ₪א128:85 ,8650א0ק;61185)147 דאואק 1 ד צמא סא ומא פאה אכ ואה :12:2=38:3-150.34-46- | ה:36864- א 10 דאזאו: "וא סאק אסוד א דפסואפס (שפא) "דאוחק 20 "וסשאזו 616א/א' פודד סק" דאזחק:דאוחק 10 0 אפווד' "-85 ;] :86 087 20 |-32-2 אפוזד 0> ₪2 פאג(₪5-61185)145 קו 00 2-2+1א אפווד 255< 2 קואגן₪5-6185)17 זו 10 [+וא-1א אפוזד 255< וא קפא 85-6185029 שו 0 ו-וא-1א אפוזד 0> וא שאג88-611850157 שו 0 [+3-3א אאווד 3<255 אג(₪5-61185043 ;ו 0סו |-3א-3א אחוד 3>0 סאג(ו85-61185)22 זו סוו 2 11% 4<254ג א90ו₪5-6118502 קן - 120 4-42 א8ו1ד (>4א קא85-61185)45 ץו - 130 8 דאואץ א15 85-6190147 ץק 140 אטח אפווד 'א"-85 ץן - 150 0 3,4/0010+א 5א3:20א,2+א פאסק2א,ו+א פאסק:וג,א פאסץ - 160 * אל תשכחו - בזמן הגדלת המסך, המתשב משתולל. . אפל תורמת בקליפורניח במסגרת התוכנית 'הנוער לא יכול לחמתין עוד' החליטה חברת 'אפל' לתרום מחשבים אישיים ל- 0 בתי ספר בקליפורניה. מחיר התוכנית - 21 מיליון דולאר. ההחלטה על מתן מחשבי 'אפל" 28 למערכת החינוך התקבלח בעקבות חוק, שעבר את אישור בתי המחוקקים, בקליפורניה. עליפי חוק וח רשאית חברה, התורמת מחשבים למערכת החינוך, לנכות 25 אחוזיס מערך חתרומח לצורכי מס. הצעת חול דומה לגבי כל ארה"ב נמצאת בשלבי דיון בקונגרס בוואשינגטון. מנהל "אפל", סטיבן ג'ובס, קובע כי "על מנת לשמור על העליונות הטכנולוגית של ארה'ב חובה עלינו להחדיר את המחשבים לכל הרמות של מערכת החינוך.' ג'ובס ער לעובדה, כי מחשב אחד בבית ספר לא יפתור את הבעיח, אולס לחערכתו ייתן הדבר דחיפה רצינית למיחשוב מערכת החינוך. במסגרת התוכנית העניקה "אפל" מחשבים מסוג 26 כולל צגים, כונני דיסקים, ספרות עור וחוברות לימוד של שפת לוגו. כמו כן תרמחה החברה 5 מכשירים לכל אחד מ-15 המכונים להכשרת מורים שבמדינת קליפורניח. רבים מברכים על :וזמתה של "אפל" המקטרגים, ויש כאלח, גורסים , כי 'נדבת-ליבה" של החברה נובעת מרעיון שיווקי בסיסי, לחרגיל את הנוער להשתמש במוצרי 'אפל" ולוודא שבקבוצת גיל זו יהי המושג "אפל" מקביל למושג מחשב. את תוצאות התרומה, כך המקטרגים, תקצור אפל במכירות בעתיד, כמסורת יבמו שהחלה ב'נדבנות" )את... -- גאבילאן משיגה %15.4 מיליון ממשקיעים בריטיים חברתו של מאני מרננדו מקליפורניה הצליחה לגייס מבריטניה עוד 15.4 מיליונים. נוסף לגיוס הקודם של 28 מיליון דולאר. הסכום יושקע הן בהגברת ייצורו של המחשב הניוד (16 סיביות) שלה והן במימון מוצרים *מצודדים" נוספים. מחשב זה. בן 5 הקיג ומוזן-הסוללה, נועד להעניק -פיתרון מחשבאי שלם" לאנשי עסקים ניידים. הוא. הוצג באפריל החולף. ומשלוחיו הראשוניס של המוצר - שעתידו נראה ורוד ביותר -- יחלו עם בוא הסתיו בגרות במחשבים רשות החינוך של מחוז אוראנג' שבקליפורניח חו" דיעה, כי כל בוגרי בתי חספר חתיכוניים שבמחו) יידרשו לעמוד בבחינות בגרות במחשבים. תאריף חיעד נקבע ל-1986. 'תפקידנו לחנך את הנוער ולכן חובתנו לתת בידיחם את הכלים לחתמודד עט בעיות העתיד.' אומר ג'וחן דיוואלט מהנחלת רשות החינוך של המחוז. חלק מבתי הספר של המחוז כבר הנחיגו לימודי מחשב במסגרת לימודי החובה של תלמידי הכיתות הגבוחות, על"פי התכנון יימשך קורס החובה טמטטר אחד, ובמסגרתו ילמדו התלמידים את עקרונות המחשב, שימוש בו ותיכנות. האחראים על התוכנית מודעים לבעייתיות, הנובעת מלימוד מקצוע המחשב לתלמידים חבאים מרקע שונה. רשות החינוך כבר גייטח מורים מתאימים, אך האחראים עדיין מתלבטיס באשר לתוכן החומר שיועבר בקורס, שנת 1986 נבחרה אחרי שיקולים שונים, ואם חכול ילך כשורה, הרי שבעוד שלוש שנים יופיע בתעודת הסיום מקצוע המחשב לצד אנגלית, אלגברה , היסטוריח ושאר מקצועות. אדם: פריצת דרך במחיר וביצועים. בתערוכת הסונסומר אלסטרוניסס שי שנערכה בשיקאגו הוצג מחשב אדם של חברת קולָקו"ויזן" שחהתמחתה עד כה בייצור משחקי וידיאו. מחשב זה הוא מהפכני מבחינת יחס עלות /ביצוע ויחווה ללא ספק שלב נוסף במלחמת המחירים המרה חניטשת בתחוס המחשב חביתי. במחיר של %600 מגיע המחשב כשהוא מכיל מו" דולה לזיכרון ויע'ס, מקלדת נפרדת, ומדפסת מסוג סנרט רייטָאר. מערכת המחשב כוללת מיקרו-מעבד מזגם א/7-80, 8א80 של זיכרון !אאא (זיכרון בגישח אקראית). מערכת לאיחסון תוכניות ונתוניס מסוג סטרינג' מיקרו*דרייב (משחו בין רשמקול קסטות וכונן תקליטונים). תושבת |אסא (זיכרון קריאה בלבד) עבור מחסנית משחקי קולקוזויזן ו47 תושבות נוספות להרחבות. למצג 36 תווים בשורח ואפשרות לתכנת 32 118א%. למערכת הקול ישנם 3 ערוצי שמע. המקלדת מורכבת מ-75 קלידים בתנועה מלאח ונפרדת לחלוטין ממערכת המחשב. המדפסת. פיתוח מחסמית"סורונה 1?1. מדפסת איכות עם מניפת-מרגנית (דייזי) ו*80 עמודות אשר יחד עם תוכנת סמאֶרטַ"רייטָר הנמצאת ב*ו0א מחוות מעבד תמלילים מלא, חבייסיק של המחשב חוא תואס * אפלסופט ומשווק עס משחק ושני מוטות חיגוי, אפשרות ההרחבה של אדם חס 64% ואיחסון נוסף ל"וו500%, מתאם ל"וא/ץ6 ומתאם למשחקי אטארי. תוכניות אפשריות חן לוגא | סמארט/בייסיס (לילדים) ומערכת ניחול משק חבית. חונולולו חותמת על צו הפצה הוגנת לפחות מדונח אחת בארה"ב חקקה צו שאוטר על יצרנים "לטיים" מפיציס באורח אי-ליגאלי מושל האוואי, גצרג' אריושא, חתם על צו שי- חול על 'ציוד משרד" הכולל מחשבים, מעבדי מלל, מכונות כתיבח, חישוביות, מדפסות וקופות רוש" מות, החוק החדש של האוואי נותן אפשרות טעד משפטי למפי אשר הציף ונפגע, בלא טיבה חוקית, מחפסקת (ציגותו ע"י קביעח שרירותית של יצרן חציוד. צו דומח חוגש לעיון חקונגרס של ארח'ב ונראח שייכנס לתוקפו כחוק בשלחי 1983. קטנים וגדוליס במסגרת אחת - | הכנסת מחשביס אישיים לחברח גדולה יכולה לגרום לקשיים רבים. חברות מספר בארח'ב גילו, כי כתוצאח מתקשורת לקויח בין המחשב חמרכוי של החברה ובין המחשביס חאישייס שבמשרדים, נסתמח המערכת. חברה יוניון אויל" של קליפורניח הצליחה למנוע את 'מגדל בבל' הממוחשב הזה באמצעות תכנון מדוקדק, שקדס לתכנת המחשביס חאישייס. צוותיס של מעבדי נתוניס ומומחים למיחשוב משרדים. עיבדו תוכנית הדרגתית. ובמהלכה נערכו ניסיונות שונים. כך. למשל. נאלצו חמומ- חים להתעלם מפרסומי חברות המחשבים על תכנוניס לחרחבות בעתיד. 'המוכרים ניסו לשכנע אותנו לקנות את העתיד' החטסביר רוברט דולאן ממנחלי יוניון אויל. 'אנו חיפשנו מה מתאיס לנו חיוס.* אחרי דיונים רביס חגיעו המומחיס לסיכום בנקודות הבאות: 9 מקלדת דמויית מכונת כתיבה; 4 א64 זיכרון או יותרן שני כונני דיסקיס; א מדפסת; 4 8 0 כ א יציאת חקשורת; א צג 80-24 שורות; אילוציס אלה מחקו את "קומודור" ו"אטארי וכרגע נותרו ב"מרוץ", אליבא דדזיוניון אויל, הנייד דים של 6א ושל 6%ג511 סו א זיווגי יבמ במזרח הרחוק יבמ וענק האלקטרוניקה היפאני מואְצוּשִילָה הכריזו על מפעל משותף לפיתוח מסופים זולים ציוד משרדי ומערכות עסקיות. הודעה זאת באה בתום שנתיים של שמועות עקשניות. אותן נהגה יבמ להכחיש בהטעמה ההתקשרות עם מאצושיטה היא החריג הש- לישי של יבמ במזרח הרחוק. בסתיו 1982 הוכרז מפעל עסקי אחר עם תאגיד הסחר היפאני סאג" מאצ גושא. ושמו נינון אופיס סיסטמא להפצת מכונות משרד חשמליות ואלקטרוניות באיי יפאן. בחודש מרץ 1983 הכריזה יבמ כי קאנמאצו גושו התמנתה לסוכנתה של יבמ יפאן למכירת מחשבים עסקיים ומכונות משרד בכל היבשת הסינית. שלושר חודשים קודם לכן הודיעה יבמ על חקמת שוותפות נה '₪ החברות אוריינט לִי- זיגג ומורגאן גארא. +י. שס החברה המשותפת זו קומפיוטר סייססמז ליינכ. הענק מאצושיטה קשור ליבמ עוד משנת 1981, בה החל לפתת (נאמר. בירחון ההונג"קונגי 'המחשב האסיאתי") מחשב מיקרו חדש עבורה. ירחון זה מטעים במיוחד את העובדה המעניינת: מאצושיטה הודיעה על מכונתה, פאנאסוניס 0 אוו, בד בבד עם הכרזח המחשב האישי של יב'מ. שתי המכונות, הדומות ;הפליא" זו לזו מתחרות ביניהן "ראש בראש" באוסטראליה, למשל, נראה ששני השותפים החליטו להכיר ביתרונו- תיהם האופייניים: הניסיון והמומחיות הטכנית של יבמ עסי כושרי הייצור המדהימים של מאצושיטה. למי ששכח, מזכיר חירחון כי חברת מאצושיטה אלקטריק מפיצה בעולם את מותגיה (פאנאסוניק, ניישיונאל, סכניקס, קואואר) בנפחים שנתיים העולים על 11 מיליארד דולאר, והופכים אותה לחברת האלקטרוניקה הגדולה בלבפ. אין יודעים מה יהא חלקה של יבמ בשותפות עם ענק זה, אך ידוע כי חלקה בשותפות השנייה לעיל (ניפון אופיסי סייסטמז) הוא 35% בלבד. מנחשים כי מחשבי מאצודיב'מ ישווקו תחילה ביפאן, אך "עד מהרה" יפרצו גבולות וייבשות, בשל גופי השיווק "המפותחים לעילא" המצויים ברשות שני השותפים גם יחד. מעניין כי למאצושיטה הסכם בן 10 שנים עס יריבתה האיומה של יבמ ביפאן, פגג'יצג. כידוע, יפאן נחשבת היוס כשוק השני בגודלו למוצרי יבמ, לאחר שוּקה המקומי בארה"ב. השותפות הישנה בין מאצושיטה לבין פוג'יצו,. הנקראת פנאפאקום. עוסקת במחשבים קטנים. לאחר שבשנת 1964 פרשה מאצושיטה זמנית מתחום זה. 66 הסחעובי/0י לאחרונה נכנסה פאנאפאקוס לשוק מחשבי המיני בני 32 סיביות. עם שני מחשביה 93300 ו333507 שנאמר עליהם כי עוצמתם גדולה ממערכת ואקס 11/7%0 של ריגיטאל אקוויפמנט. בורוז מחרה-מחזיקה בעוד יבמ חיפשה (ומצאה) שותף עמו תייצר מוצרים ‏ נמוכים" בורו שיחרה אחר שותף שיהפוך חברה אמריקנית זו,. בפעס הראשונה, למוכר של "תואמי-תקע." במזרח הרחוק מספרים כי יו"ר הדירקטוריון. מייקל בלומנתאל הידוע. צמצסם את המבחר לחברת מיצובישי או הסאצ"י. מומחי מחשבים יפאניים מספרים, לדברי העיתון אסהי שימב\ כי היטאצ'י מתאימה יותר: יש לה קו מוצר מבוסס של תואמי יבמ והיא כבר מספקת לבורוז ציוד של סיבים אופטיים, מכונות פאקסימיליה ומערכות עסקיות קטנות. אך הבחירה באמת קשה. חברת מיצובישי "שוקלת מאוד", בכל עוצמתה, ייצור מחשבים בינויים תואמי יבמ. ומעוניינת מאוד בשותף מסחריים - ווהי תוצאת הודאתה של היסיאצ'י אמריקני "הולם'; עדיין לא מצאה כזה מאז מכונות קוסמוסי שלה, שהתבססו כזכור על מחשבי סייגמא של ג גו (ומאוחר יותר וירוקס). תחילה שקלה מיצובישי פיתוח מערכת מעבדי תאומים, שאחד מהס יריצ את מערך הפקודות של יבמ והשני יספק תואמות סיגמא. כרגע מספקת מיצובישי לחברת יבמ מגוון נאה ביותר" של מצגים צבעונייס, בשעה שחברת היטאצ'י ממשיכה לייצר את מדפסות הלייטר של יבמ חרף הודאתה באשמה בפרשת ג'אפסקאםי (ניסיון לגנוב סודות יבמ מארה"ב ליפאן; מיצובישי לא הודתה, אןך הואשמה ומשפטה נמשך). היטאצ'י עדיין מספקת את מחשביה הגדולים, תואמי יבמ, לחברות %גא, אוליבטי הופגג. עובדה זאת, מציינים הרכלנים מטוקיו, לבטת "תסייע מוחשית" להניע את בורוז בכיוונה של היטאצ'י דווקא. שערוריית ג'אפסקאם נמשכת הרשעה בת 100000 % בבית משפט אמריקני שזהו הקנס המקסימלי בארה"ב על גניבת סודות מה קורה שס1 מרעוורו כההתארגנות, שמר, כתובטמו, מועובו לו"ו ו45, ההרכלון 02ו50. לכל הכר" מועדוו הצב המתעניינים ועורסקיוו המהשגריוו נא כלפנוה או איל הראל ת"ר 6, הררה 63/200%4ם, משוטוט, מועורן ויק ממשויו בפעיפרמו. הגרים הרשי מהרומנים להצטרי. (מר כן מעוניין המהעווו להתליף הרכנררם וה מהעאוורנים אחהרים. ברגר מהנויוו נרטפים נא לפנו לרו ארורדר [02/47440, רוו' יאיר 7, המ-הו ה /9, מואוגו מועורו הרנכיו הההבכרו טי קנייך טפקטרו₪ גילאדי י"א-י"ן, אנגר גויש, קהילו מטררבה וק |' ל ויו. א 6ל אפל 5, אוכלי וי מירע, משוקיו וטפריהם עט נעפי אטל ק |ווואמיו. יואג אילנורג, מ"ד 1271, קיטריה ,000/02 אפל 2 ףלרט, (4% ק"ך נמלירה. מוניטרר מקורי של אפל 5, גונון צתת בשירמרש,פרי, 03/001260, קהמרווו לקומוווו 64%. כמכררה משתק הו 2, (יך 0/00205, קמ קרמו ₪ ₪ 0 זו 6%. אמ הינה גענ' הר 64, ונבעלרחר וורכנה מנל ורא (גווו משטוכיהם, מיוע הינור מתנקש להתקער לגיפ ו | ו ה, ור 03 הולוו. / | / קומוררר 64. מעוניין להחלרו מי וע האטטור ור משווקי ו ונועמ נערים בעלי הומרוור 64 ונוש-ון. יהרדה בדנו בשקי, המווטוררור 5 א' כפר-טכרא 59244. קומורווו 6%. מעוניי לההליף תרכנה ומשחהקים כלקומוורר 64, רצוי על האטטרט. נא לפנוט לאווי, ערב. היה ויק. מכמונט, מועזוו ויק ממשין מעילרתר. הברים הדשים מוומנים להצורף, נמו כו מעוניין המועווו להחליף תוכנירת עט מועוונים אטריו. ודבר פרטים נוטצפים נא לפנו לרו ארהרדר, [04/47448, יאיך 7, רמם-ואוררר 4722%. ויה 20. מעוניין לההליף תוכנריות ומידע על רמה לוויק 20. ומי פרמן, הרותש 24/8, אעווו. ויק 20. אמנוו משוכקים בקאטטוה ובמחטניוון וספרי תכגנוו כאנגלית ורעברים גגנייטינ. גיא בק, 0% 0 קל דרי י-איהקט |₪. כלמנירה. הרהבה יכררן 16 הק"ב, טפרות ותוכניות ררורט של משחקים, לימוד ועוך. וטו מעו, 03/940116, ראשון-לציוו. י-איקט 81,. למכיוה גמצב מצוין כולל 16 ק"ב ותוכנה מעולה,טתו 3 8 הסחש6"שי בייטיק |[ ורגרוה משווקרגוה 3-9 קאטנו וו משווקים, רכ קרני" 057/99897788 ערד. י-אים |8₪. רמניון %י-איקט 81 נולל טפק, 64| ק"ב וסמר נייסרק ומוויו מציאו; מטל%. עופר יוטיפוגיא היר 4לו, ערר |ו8079. +'-איקט ₪1, תשהקיו לוי-איקט ן8. 0 לחמר שה משחקרון בקאטטה, 420 לעווריו משהקי[ו. 04/766815 לערו. י-איקט |8, למכירה %י-ארקט (8, 68 נק"ך,. הקאטטט מקחה, טפר מטוווקינו וספר לַכִימוד נבייטיק - הכול 150+, ורד מנשה, ו"י עהנרן 5/4, רעננה 0, 092/385007 כועו, אורי 14.90, '-ארקט |8, למניךה %י-איקט |9 במצב טרר, 16 ק"ב כמהיר %1!20. הההטפה 1+ אפשר לקבל 3 קאטטרו משהק. טמרי לרמרר כ-%18 שה"כ, אמיור ארב|, (49760/ןו05, אשקלון. וי-איקט [ש, למכיךה וי-ארקט [8. ה" וט וו הגמצר מצוין, עה טטר הררכה. הרגל, 3ל05//893, 1 -איקט טפקמרווו. מעוניין להחליף קאטטות, תרכניות וטפרים, טל ניון, רה 5, היפה 407א4, 04/01474. גי רוצה לקגורת או וט כלטיקוררם. עדיף ט קייורמו, הרכ קוח ך 77547, קאטטורו. מו הוולי ורנ ו אש ו א ו | [ טמקטררם, מעוניין להוופיף קאסטוו מעווקיה והמרנגיום מעמקיו על רמה לספקטרום, אר+ (גבאי, התויה 24, וורלרר 50404, 04/804040, טפקטררם, מעוניין לההליף ספרים וקאטטרוו טולנה לטפקוררם. אלי וגי, הר הצופים 40, הולרו לל584, מ א 902087. טפקטרורו. כל המעוניינים לקגות קאטנוה ענו 15-10 מעהקירם עונין נגוו:- פולשי החלל, אטטרנאידים, דמקה וכו' במהירר %40 כלהאטמוה. ורונו זומחו, ?ל טמהקטררם. מעוניין לההליף מונניות משוקים לטפקטרוון 16/48 ק"ב, עמית וררינפלד, 04/741607 ואקוו-לציון, טמקטררע, מעוניין לההליף תוכנות מעווקי[ו, אלנט פלוריין, 04/881861, רונינשעטיין 688, תל-אביב 68212. טמקמררם, לרעלי טפףפקמרום, מעוניין נהתכתנגנרת בנרשא תוכניות מקוריוםת, אישיות, והברקורט גנושא, ברקווי טימולאציות מיפה ושה-מט. הגרי מרעדוו ואחהריג, אשמה להוחלף עצימכם. לוי יצחק, רוזיאל 929/34 עכ' ג': ראר-שבע 84447. טפקטרוה. מעוניין להמליף טפרים וקאסטות לספקטרום ומאור מעוניין לקנום ה;אסטות של ברידג' גרמותף שונות, הלפון רפאל, הן 4/16, וו | וו 49520, 04/920292. פּ לית ציליףפס, משחה טלוויזיה + 2 קאסטות (כיניהן פאק-מו). תמורת 5%, 01/4788310, וערך, שמואל. מיליפט ויךאופאק, למכירה מעחק טלוויזיה + שי קאטטום מתוהכמום. רני, 002/23776, חדש עו אחריות, תכרר פטירים + האסקט כימוז |עגררט + האטטור מעוווקיןו; טפרים, אוהד גלכרט, 4ל3/7160ם. (וקטאט לל, (כל ארש שברעומו גוי-אי ל ורורצה להתכתב שרשפוו מכתנ פלרן לוירן, מהר"ל 4; הרצליה 66101. טקסאע לף, פמכרךרה שר-איי הבןופלפ גירסיה מורחבר, ובור נ-2 טרדפיף וטפרים, אודי, 03/4%71%9688. טקטאט לל, מעוניין למכור מחשר מצר הדש, נולל הד לט ירף, טפרי הדרכה ומשחק + תרככנה מוורגנת הקאטורור משזוק, ‏ 4/00471ם בברקך, נטע, (והטאט לל, מעוניין נרצרר קשר עה בַעְפִי ער-איד פַצוֶרֶן החלפת מיוע, 7, קוד אגטלום. מקטאט לל, למנירה ולהולפה קאטטוו מוגנו ומשחקינו לשר-איי. רוון גדה כרמל" 18, רמת-חהו, רמת-גו %, אמנון כןי, יאיך 1% רמת-וור, רמת-ן 238כ8, 04/7%48937. א ןק 2 אדין קנ 00%ה, מעונוינון כִיצָון קשךר עו בעלר המושב שנתקכר בקקררם לההרימ הרנניום, נדי לפסור געיה +ו ומהזאור, עדי נרדרלנך 0/32491פםו צוי לִיבְרמן 068/44417, אדיוקן 2002, כל הקודן ווכה: מווב במצר מצוין זינרןון 16 ק"ן, קאטטת בייטרק מורתכ + טפר הדרכה. 3 הקאטמו ה מעוק נולל מרטוה היגוד + אוריות - %185, אורי כריח; גינורי יראל 5%, נפך יונה א' 40400 ארירוקט, למכירה מעוי< טלוויויה + > קאסטןף ועו אפערום להחליפור) + טפ כרת, רונן, 3/799807ם. ו 4 1[ ורון 45. מעןניון להטקטר לוכיס מירע ותוכנה, כמן כן מוכך קאטקות אטמבלר 300 שקל. רו1ן קרו יאטנו בטטי 1 וררו 33. להחלויה קאטטוו ור 4 לדרגרן ?3, ררפנרדר,קרינג-נןוג8 ופנטרמינו ובעצפ מכונ0ו) 04/728%41. מ קה קים ומירע על רמה לוורק 0?, יונל נכו- ור 71 אטארי,. מאטקות הרישות ניותר.: ביניהן קַמנזו וולל, דיפנדר ונוווגנ נוצי המחיר, וכן יויות משוכללות ומקלדט להנגום משהקימ.רנמוגו עוו-מט כמתחיכליו ולמתקדמי. 3144%4/, משה. אטארי. מוכניו₪ ומשחקינו לאטוארי 0 ולקןמ דור 6% על גני קאטטרת, עך 10 הוכניוט לפי והי רטו נמחיר 40+%, 02/9[2556, ויין, (רצהריים), אטארי. עגריט ומשחקיף לאטאוי 1% המשוק, 052/35014, טל. מאנול, כמנירה משחה טלווי%יה מאטנ + % קאסטות, הדש וכאריוה, עם ו" ז נ ו - אפשרוח להרכלי"ב לו מהשר גיתר מעוניין כההליף טונניוט, טפוי, 8 ק"כ. עודד תרגו, 054/227860. עיתונים, ירחונים וכו' מחר"ל ומהארא. איל הראל מ"ד 6, ודרה, 8 ו יר ,₪ 6% נער רו 14 עם ידע במהשבים מעונייו לתת שירעורים בשפת כייטיא, באי%ור ירושלים. 02/527872. מעוניין ליצור קשר לההלצט מיוע על הקולור ג'יני, אשר קראוט, הדר 7 הרצליה. טקטאט ל9. מעוניין לקרל מונניוםו יפות כתוכות לטי-איי גואני לא יוורע מעוחקים להח%יר.) רו לוין, מהר"ל %, הרצליה 46401. הכ ק מעו קל אח רשימט ה-6א0 של מחשכר. לא השוכ איוה מהשכ או אתו ות קדימה לאפל ולוויק 20. גדל ותו, 084/76802, הוורד 8, מעוניין להחליף טוכניוט, טפרים, ל ₪ עיתונים וירמרנים שונ"ט מחר"ל טופס פרסום במדור סלסי/פלסי א שא מאה מא מאה ממה אה שאו תאו חאה שמה שא אאא אא או פאה ה א א א א ה = - כל הורעותיר חייבוו' להיכתב בכתב"יר ברור וסְריא על טומס ה המכיל ער 30 מלים למירב. כתוב - או הרפס - מילה אחז למעבצת בבהירות רבה. עמ מתובוזך הלאה |כולל מיקור) ר/אר סלבונך חייבים להיכלל בשלושים המלים. אונו מסבלים הורעול מסוראוים מרטיים בלבר לא גוכל לחאור על הורעתך אלאו"אס"כי תשמש בטוניט רש המערכת איור כלשחי במוער כלטהו אועה נוטאות באחריו לתוכ המורעו. אנא עאר לגו לער לך בכתב"יר גאה וברו המור/וד המורסמנח (יל בסוט ‏ כל הקורס אכה: שלח את חטויס במעטמה וציץ בצר השמאולי מוכירוו' סלטי/פלט: בהצלחה ומהאר. ליאור קוטקס, %+'נבוטינסקי 2 | חדרה, 062/24198. קונטול. למכירה משחכ מלווי%יה קונטול + שנאי, 4 קאטטות, ?7 מוטות היגוי - במחיר ציטוי של %100 ולוד. ירוון סולומון, יוספטל 8/17, קרית- אמא 28000, 04/44047%. אוליף משחק אדיוקט מצוין, שנאי 2 האטטום, 88 משחקים, כרטיט מנוי לההלפה, תמורת טי"נקליר או 6000 שקכל נועם טמיר, בראשל"צ, 03/994661. שרות ויעו מקיף ומקצועי במרכז המחשביס הותיק. מיקווקוסמוס מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל; 412440, מיקרוקוסמוס מעבדות, טל. 426918, מיקרוקוסמוס גבעתיים, | = = == == == - סו א מאה השח חאה חאה הוה המה המו ואה הרי = שנתיים (28% הנחה) 4 נגזינים | של 2040 ש" (במקוס 2260 ₪ | מחיר המנזין הבודד: 115 ש" | ונה אחת (20% הנחה) ‏ | | ולוו שנים (33% הנחה) 6 מגזינים כו מגזינים שלם טסוו שר ( במקוט ספב ש") " אביב 433 1א. טלפונים שלם 2760 ש' ( בנוקום | | אניב טּ רח' ויצמן 60, טל: 320608 1 סימנחי > (במשבצת אחת בלבר בטבלה המצורפח. 2. נא שלחו לי חשבונית-קבלה: צירפחי שיק ע"ס עבור מנוייס למשך שניס. !. אבקשכס לשלוח את הסגוין | ע"ש בכחובת שקל מיקוד 4 צירפחי רשימַת מעניס נא שלחו לי רשימה ואת. 5. במקום השיק הנ"ל נא חייבוני לפי ברטיס. אשראי ויזה/ישראכרט/ריינרס. קלוב שמספרו . ותוקפו טלפון שלי ה" חתימתי המחשב האישי, ירחון המיקרו הישראלי. ת"ר 1132%. תל" ם 4480 צא44;. |14409, אא244 יכולוז לערוב לזרניסת הורעוד גראפיקה האינטראקטיווית הממוחשבת היא תחום המקיף מערכות ממוחשבות, המסוג- לות ליצור סרטוטים ותמונות מורכבות גם על מסך טלוויזיה ביתית. בכמה תנועות-יד של / המת כ יכולות להיווצר צורות קטנות או גדולות, אשר ניתן לסובבן סביב עצמן בשבריר-של-שניה. תוכנות בתחום זה מטייעות להכנתם וניתוחם של סרטוטים בענפי הבניין, הנדסת חשמל, תכנון מכונות ועיבוד מפות, כמו גם מעבדי תמלילים, גראפיקה אומנותית והוראה. עוד על עזריס גרפייס פופולרייס לעתים קרובות, בהשתמשנו במערכות אלה, אנו מעוניינים להזיז סמן (זספזוו')) לנקודה מסויימת במצג, להצביע על קו או קבוצת נתונים בסרטוט או להדגיש קטע של תמליל. יש שברצוננו להעביר תרשים מן הטיוטה אל המחשב או לשלוח פקודה בדרך נוחה של בחירת פָריט מן התפריט (טמ6ןא). לביצוע מחיר ויעיל של פעולות אלו עומדים לרשותנו מספר כלים, המתחלקים לשלש קבוצות. הראשונה, המקלדתי של המסוף. במערכות רבות היא כוללת ארבעה קלידים יעודיים להזזת הסמן (קוּרסור) לארבעת הכיוונים האפשריים. אלו הם קֶלידיְחֶץ (3ע66 פוסזז/) כמו-כן, ניתן למצוא במקומם 2 גלגלים, האחד אופקי (חהוזה שמאלה וימינה) והשני אנכי (הזזה למעלה ולמטה), המכוניס בעגת המתשבאים גלגלי- אגודל. ברס, מאחר שלא ניתן לעבור בתנועה קצרה אחת מנקודה אחת על המצג לנקודה הרצויה (למשל באלכסון), פעולות אלה הן מסורבלות, גו- זלות זמן רב ומעייפות. יש לציין שהמקלדת מש- משת ביעילות להכנסת נתונים לא-גראפיים, כמו מידות וגדלים בדיוק הרצוי, על ידי תקלוּד בק- לידי הספרות. הדרך השנייה היא באמצעות מגע ישיר והצבעה על גבי התמונה והמסך. הכלי הזה הוא עס האור אשר לא כעט, אינו כותב אלא מזהה 00 הפחעוב'י/0י ומאחמר שני כסידרה יובל אשל יובל אשל (31). יועץ עצמאי ומומחה לגראפיקה אינטר- אקטיווית ותיב"ס, מוסמך בהנדסת חשמל ומחשבים וו נצנוצי אור על המצג. פוטודדיודה ולפעמים גם מגבר-אור מסייעים בזיהוי זה. כדי לסמן בעט יש בדרך כלל ללחוץ קלות כלפי המצג כדי להפעיל את המפסק הזעיר שבקצהו. העט מוגבל רק למצ- גים מסוג רענון (מ86/708) - אלה הס המצגים שבהם התמונה מוקרנת 25/50 פעם בשנייה על גבי המצג הזרחני, כך שלעין האדס התמונה נראית כרצופה. כאשר העט נלחצ אל המסך, המכשיר מזהה נקודת אור ושולת אות חשמלית למחשב. התוכנה המתאימה עוקבת אחרי העט ו"מחליטה" כיצד להגיב. ככלל, מכשיר זה יכול לסמן עצמים קיימים בתמונה או להוסיף ולסרטט קווים בדיוק ירוּד. חסרונו הגדול של עט האור הוא במערכות בהן נחוץ שמוש רצוף ומ- מושך בו, בכך שהוא מצריך את הרמת הזרוע אל המסך, פעולה מתישה אחרי מספר דקות של שי- מוש, במיוחד אס אינך אשף-טניס. יתרונו כאמור, בהצבעה ישירה על אלמנט תמונה. השיטה הש- לישית נעזרת בכלי עקיבה הנפרדים מן המסוף והמצג. עליה נמנים בין השאר מוט ההיגוי, המִיסב הכדורי, העכבר, הטבלה והמספרר, ברשימתנו האחרונה תיארנו את האבזר הלוהט ביותר, העכבר בקצרה, נשוב ונציין שצורתו המשך בעמוד 93 י% א 11 מ . תר של מציעים : הא -- האידיאלי לדרישותיר 2 ת מ'וחד הנמוך מכל החר יל ה ארסת אכחטרוניחה בט ₪ סוטורוב 9 ררות הושרו חרות תמוו- + תמזון יש לגר דגמים שחור| הוב ולצבע מבחר הנמו צבעוניים עם '/ שלשה" של עד הרופ 0 |לבן, ירוק, לא מרוווז רי- וחיר הירי דיסק שליף + חצי הגודל*חצי המחיר דיסק שליף טכנולוגיה בלעדית של שכבות דקות וציפוי גרפיט מאפשרים לך לשלוף את המדיום מהכונן - ולשאת 5 8 בכיס חולצתך! מיקרוגודל המיקרו-דיסק המהפכני 306 50מספק ₪ 5בנפת של 3 א 122 א 41 מ"מ - גודל המאפשר לשלבו במחשבים ניידים ובמארזים צפופים. מיקרומחיר למרות שהוא מכיל נתונים בדומה לדיסק "5% סטנדרטי, ₪8 5, המחיר של המיקרוידיסק החדש הוא רק כמחצית. מבצע "הכר את המיקרו"דיסק" דיסק 8!) 5 קבוע - מערכת מושלמת כוללת בקר ומתאם ל ו 19900 % דיסק 8 5 שליף- כולל מחסנית נשלפת אחת .... 2195 % מחסנית פוא 5 נוספוז ל דיסק ₪8 5 קבוע או שליף (לא כולל מחסנית), כולל: כונן ובקר בלבד, לא כולל מתאם למחשב, יחידה אחת בלבד לכל לקוח לצורך בדיקות וניסויים בלבד 995 % לפרטים נוספים פנה מיד לרישרד שרעבי, מחלקת ציוד היקפי ברדט, טל. 03-483211. ביצועים מלאים רד-זד1-% הנדסת אולמטרונימה בטימ. סומולוב46.רסת השרו טכוו4832 כו( דיסקים קשיחים ורשתות תקשורת למחשבים אישיים יש לנו דיסקטים קשיחים 0365158או// למחשבים האישיים של ושפו, = וקק, 0, עם קיבול *108/508. אלו מערכות מושלמות הכוללות בקר וכרטיס מתאם הנתקע למחשב. אנחנו מציעים אותן במחירים הנמוכים בעשרות אחוזים מכל תחרות! המחשב אפו |קק|- 050 8 5 68 %2495- 52495 53495 53495 6 10 8 למחשבי |א8! ניתן להרכיב את הדיסק הקשיח במקום כונן תקליטונים ולקבל הנחת או-8/06ד בסך 200 % עבור כונן התקליטונים. הודסות אלחטרוויוה בגולז סוטורוב 46 רמת העשרון וכוו4832 רשת התקשורת אחו!ו!טו/! מאפשרת לחבר עד 255 מחשבים אישיים למערכת אחידה המנצלת ביעילות מירבית את מקודותיה. לכל אחד משותפי הרשת גישה ישירה לכל שותף אחר בטווח של 6 ק"מ לצורך העברת נתונים בקצב של 2.5 5 וא. רשת אחוווזוטו תואמת את מפרטי 380861 ו"5אא והיא מיועדת למחשבי |א8ו, 5 וקא ואחרים. פרוטוקול "העברת דיגלונים" (טֶח/859? ח066ד) מבטיח אמינות מירבית וזמן תגובה מירבי מוגדר בכל תנאי עומס. לפרטים נוספים פנה למחלקת ציוד היקפי ברדט, טל. [03-48321. * תקליטים עם קיבול גבוה יותר בהזמנה מיוחדת. סוס שתת "א מטן" ואח60 ]רכוש ה"סקה: כנשיתיי מיקרו-מחשב אישי רב-תוכניות וביצועים; לבית למשרד ולעסק הקטן; עם 16,000 סוגי-תוכנה. שהוא בדיוק כמו ה"אפפל [" שש ] עם ביצועים זהים ל"אפפל [[" שח ובכ-1/2 מחיר בלבד ובנוסף יש לו גם ותוּאֶם לכל התוכניות המגוונות ממחירי ה"אפפל"... לוח מקשים ספרתי. ולכל משחקי המחשב של "אפפל 1". גולדן זז א=ס.1ו60 המחשב האישי המתוחכם ! המבוקש בכל העולם... עכשיו במחיר היכרות ובתנאים שאי אפשר לסרב להם!! כולל ערכת מחשב שלמה: * מחשב. א כונן דיסקטים מאיכות מעולה. א מתאם לכונן. א מתא0 לטלויזיה צבעונית. א ידית למשחקים. * מוניטור "12 יחק. * לוח מקשים ספרתי נוסף. א אותיות באנגלית ובעברית. * הסבה לעברית. צאחריות מלאה לשנה שלמה. שרות מהימן ומיומן. ) במחוירים נמוכים במויורוד כגון + (שפוול, כוגן. נוטף ים בודדים וכרטיסים (התואפוים גם למחשבי "אטמל יתן לרכוש אביזרים, פריטי ל זנים. כרטיס 8232 כרטיס מתאם למדפסה, כרטיט בייסיק מורחוב, כרטיט א 1 כרטיס 280 כרטיסי 80 סיל יבוא שיווק ושרות: מורכז התכונה (מוחשכים ) בע"נו מקבוצת "די-קל" בע"מ 'ם תצוגה מכירה והדגמות: 8 החי אחד העם 4 טל: 9 61322 .613095 | ושל מהנדסה הבכיר סגג'י היאשיי ומנהלה האזורי אזיסאו אוניטיי, כשהקורבן היא יבמ היאשי נידון אף אישית לקנס בן 10% ולחמש שנים על"תנאי ואילו אונישי הסתפק בקנס של | 4000 5, עם שנתיים מותנות. ה"תנאי" במקרה זה | אוסר על הצמד-חמד מלעסוק למען היטאצ'י בתחומי ארה"ב, אך מתיר להם לשוטט בארה"ב כאוות נפשס הפרשה החלה כאשר סוכני וגוז גילמו תפקיד של סוכני השוק האפור, המחפשים סודות מסחריים אמריקניים תמורת שלמונים נכבדים החברות היטאצ'"י וגם מיצובישי הואשמו בכך ששילמו לסוכנים פדראליים %622000 וגסם | 22/000 5 (בהתאמה), תמורת מסמכים סודיים שמתארים את המתקדמים במוצריה של יבמ חְ לכ ז של | הא טתה של הראשונה להודות באשמה, וכך 4 הפחשוט''ש. לחסוך דמים נוספים (על 622 האלף שכבר הוציאה..) לא השפיעה על עניין מיצובישי, שנאשמת - יחד עם ארבעה מאנשיה - ב'חתר- נות" פיננסית דומה. תובעים פדראליים אף ממשיכים לתבוע את הסגרתם של 9 נאשמים נוספים מעובדי היסיאצ'י, החיים עתה ביפאן, מעבר להישג ידו של החוק האמריקני. התשעה מתעלמים מדרישותיו של הממשל האמריקני להתייצב בבית המשפט ראוי לציין כי התעלמות מהזמנה רשמית לבירור או משפט נחשבת ביפאן לפשע מוסרי נתעב-למדי אפילו במאה זו מציינת הודאת קומפיוטר | פאבליקיישנס מטיוואן. | בין התשעה נמצאים איש היטאצ'י. קוניאמאסה אינואֶה; מנהל ניִסִיי אלקטרוניקס, קייזו שיראיי; נשיא )א תוס יושידה (שתיווך בין סוכני ארה"ב מה קוורה שס1 לבין היטאצ'י); הסטודנט טאבאסום עיאזי מאיראן; שני עובדי גא לשעבר, ריימונד קאדט וד'ר בארי סאַפייח. השמן בחוזי השנה עשרה יצרניס מתחרים על החוזה המבטיח ביותר של השנה בהונג קונג: המכרז למיחשוב של בורסת הונג קונג, אחת מהתוססות בבורסות העולם: ערך החוזה לא ננקב, אך צופים שיהיה "כל מספר בין 5 לבין 12 מיליון דולאר". משרעת זו הושארה רחבה במיוחד משום מספר תוכניות שאפתניות שיש לבורסת הונג קונג בעניין" התרחבות רבתי. בין המתחרים תמצא את יבמ, ספרי יוגיבאק, בורוא האניוול טאנדם וז'אזרדיו מתיסו המכרז שאפתני מאוד: על המערכת לספק היענות בת שנייה אחת לרשת בת אלף מסופים, היא חייבת להיות רבת-מעבדים, לרוץ במקביל ולהיתמך במקורות לאספקת כוח לא-תלויים. מנהל הבורסה הפעילה, ד'ר וו, הודיע כי "בע- תיד הקרוב ביותר" תוקם מערכת מידע מרוחקת שתאפשר לסרסורים שאינם חברי בורסה וכן למנויים חיצוניים (כלומר, בעלי מניות גדולים מחוץ לבורסה) לקבל מידע מעודכן על תנועות המניות. יתרונו של שירות זה, שישתמש בכ-3000 מסופים נוספים יהיה בשלל ההכנסות הנוספות שיניב להנהלת הבורסה. בעתיד ה"מעש יותר רחוק" תתחבר המערכת לרשת הבנקאית המפותחת של הונג קונג. ותאפשר זיכוי או חיוב אוטומאטי של חשבונות החברים. התקנות 'וניוואק במזרתח לאחרונה הותקנו שני מחשבים מרכציים של ספרי יוניוואק אצל גתיבי אוויר הודיים ועתה מותקנת שם מערכת ההזמנות האוטומטית, יוניוואק סטאנדארד. מחיר כל העסק (שני מעבדים 1100/80 ותוכנה) הוא בסביבות 5 מיליון דולאר. המוביל העיקרי השני של הודו, אייר אזיגדיה, אשר רכש צמד מעבדי יוניוואק 1100/12 בשנת 9, החליט להגדיל את הקיבולת ולרכוש שני מחשבים 1100/60. אינדיאו איירליינו מקווה להוביל לפחות 8 מיליון נוסעים בשנת 1983. המוביל עוסק בעיקר בתחבורה בתוך הודו, ובארצות הסמוכות: פקיסטן, אפגניסטן, סרי לאנקה, נפאל, בנגלדש והאיים המאלדיביים (המומלצים מאוד לביקור ע"י טד גדיש..4 מכה בת 3500 מיקרו החברה הסינית הממולחת צ'יינה ראטקה ברוססינג סגטר שמקומה בטיוואן זכתה לאחרונה בהזמנה בת 3 מיליון דולאר עבור מחשבי מאג'יס. ההזמנה כולה "מיועדת לאחת מה סווה שס! | מארחיב של אמריקה" מסר הוול צו, נשיא צ'יינה סנטר. מחשבי מאג'יק, להם גם שבב זילוג 80 7 וגם שבב מוטורולה 6502 6וא כסטנדארד, חוזרים בתנופה עזה לשוק האמריקני, ורבים המתדפקים על הדלתות הטיוואניות כדי לזכות בסוכנות או בזכויות הפצה. הקצב החוי של היצרן מטאיוון הוא 1000 יחידות בחודש. למעשה 66 אינו יצרן,. אלא קבלן ראשי של עסקי המאג'יק. מפעלי צ'ייגה אלסטרוניקס סורפ' ייצרו רבים מרכיביו, ומחלקת העיצוב התעשייתי של המשרד לסחר חוצ של סין (הלאומנית) טיפלה בעיצוב המרכבים. מחשבי מאג'יק נמכרים בארה"ב בין 3000 לבין 6000 דולאר ליחידה. קיבולתם 64 ק'ב ולהם צמד כונני תקליטונים קטנים בנויים בתוכם, ומקלדת נתיקה. יכולים לפעול על מערכת 6/8 עם פרשן בייסיק ותוכנת תמלילים שנכרכו בתוך המערכת. מבריטניה: להבות הלפיד בסוף ורח :ולי הוצגה סוף כל סוף "תעלומתה" של חברת סורא' קומפיוטרו סדרת 700 של "הלפיד" (או סגפר סוורצ') המבוססת על השבב 0, והיא גירסה משוכללת, בעלת תקליט קשיח, של הלפיד הקיים; סורצ'גט. רשת תקשורת מקומית (אא.1); שירות סטורצ'מייל פלוסי - דיוור אינטראקטיווי משופר. למערכת הלפיד 700 שלושה מעבדים נחמדים 0, 7%0 ו-6502 -- המאפשרים לה להריץ את שתי מערכות ההפעלה הפופולריות סִידפי"אום יוניקס. צמד כונניס הם סטאנדארד וקיימת אפשרות לתקליט בן 20 מ"ב. סוורצ'מייל פלוסי תאפשר למשתמש לשלוט במכונות אחרות ולתת להן פקודות. המפתח --4 למערכת דיוור משופרת זו היא שפת וו6אסז ישוס (בקיצור "טוביי") והמהדיר הנלווה. לדברי אנשי החברה, יוכל המשתמש הבריטי לפקוד על לפיד בבוסטון לצלצל ללפיד באונטאריו, או לפקוד על לפיד אוסטראלי להריץ וורדסטאר מערכת התקליט של הלפיד מצויידת בכונן מיצובישי 80 מסילות למעלה, ובתקליט בן 20 או 10 מ"ב במקום בו יושב הכונן התחתון בדרך כלל רשת סורצצסי היא גירסה מתקדמת של מערכת אקונט (זו של חברת אסור). "הלפיד" הוסיפה לה מספר תכונות משלה: * השוא - לשליטה בתקליטי מכונה אחרת עם אפשרות לקריאה וכתיבה, * חחוש - מאפשרת ומגדירה גישה למכונתך לאורך הרשת; = 6ומזטץ - מונעת גישה; 8 6 מנתקת אותך לאחר חט-קהועעטו לתקליטו של מישהו אחר, עסקי השעשועים צולעים משהו! לחברת ורנר קומיוניסיישנו הפטדים של 3 מיליון ברביע השני של השנה. בהשוואה לרווח אשתקד בן 68 5 מיליון. החברה סבורה כי עיקר האשמה נעוצה בפעילות יחידת אטארי שלה, שלא עשתה חיל. 4 6 ו מפעל מחשבים חדש במלאיזיה חברת ולאס מהונג קונג: אחת מחברות האלקטרוניקה הגדולות במושבה. הודיעה. כי בכוונתה למכור ‏ 42.5 מיליון מניות חדשות החברה מתעתדת להציע זכות לקניית מניה חדשה אחת עבור כל ארבע מוחזקות מהונג קונג נמסר שאטלס היא החברה השנייה אשר "יוצאת לקהל" בשנה זאת; הרא- שונה היה יצרן מאווררי"תקרה מכובד (להם עדנה רבה עתה במקומות רבים בעולם) בשם אברגן. החברה הקודמת שעשתה זאת היתה קוניק איגווסטמנט, וזה היה בשנת 1981. לדעתנו, עוד נשמע רבות בתחומנו משופרותיה של המושבה החרוצה הונג קונג המחשב הביתי משטה נמרצות... "נקצרה" מספר גון מודי "עץ ידוע מדאלאס., טקסאס, עמאס לאנשים לשלם 9600 או 4700 עבור מערכות מחשב' אשר סתס משח" קות משחקי וידאו." בראיינו צרכנים רבים, וכן מפיצים וקמ- עונאים, "צודק מר מודי" מציין וול ססריטי +ורגאל, בגיליון 27 ביולי, המהדורה האירופית "מתעוררת עתה נטיגה גדולה מהדור הראשון של מחשבי בית - ומשיטות חשיווק שלהם. המגמה עתה חיא לעבר מחשבים שימושיים יותר, הדור שני של מחשבים ביתיים." חשוק החמוני למחשבים ביתיים התפוצף באו" גוסט האחרון כאשר סקסאס אינסטרומנססי הורידה את המחירים לקונטולה בסיסית לכדי 0, והמתחרים בעקבותיה. מכירות התעשייה עלו ארבעה מונים, עד 2.5 מיליון יחידות ורבים חזו השלשת מספר זה במהלך 1983. "אולס ממשיך הוול סטריט זורנאל, 'מאז האביב הצ" טמצם הגידול, ומספר יצרנים במספר איזורים מתחילים להתמוטט." ו המפסידנים טקסאסי אינסטרומנטסי הפטידה 411% מיליון במהלך הרביע השני של 1983 בגלל המכירות המועטות של מחשבה הביתי. 994% אטארי הפסידה בסביבות 9300 מיליון על עטקי המשחקים הדועכים שלה מכירותיה של חברת סיימסס (משווקת מחשביו של סלייב סיונסליר פחתו בכדי שליש בחנויות רבות בארה"ב. חברת מאטָל. העושה מאמצים נואשיס להסב את עסקיה ממשחקיס | גרידא למחשבים של ממש. מדווחת על הפטדים הרבה מעל 100 5% מיליון לפני מס. במחצית הראשונה של 1983 חברות אלה כעיקרון. | הפריוו בתחזית | הביקוש והמעיט בערך מתחריהם, שיצאו עס | דגמים משוכללים ומשופרים. אך זוליס יותר | סומודור אזינטרנייצנול בע"מ הפכה לשחקן | השליט במגרש. בהרחיבה את תחומיה לכדי 40% עד 50%. לעומת 25% בתחילת השנה. היא החלה | ואת כַבַר ביוני. כאשר גדעה את מחיריו של המתקדם במחשביה. קומודור 64. וגם של הציוד ההיקפי והתוכנה ממחיר של 600+ למחיר של 9200 דגם 63 עולה בכ-100+ יותר ממכונות חלשות יותר. אך יש | לו 4 עד 16 מונים קיבולת איחסון נתוניס ובי | כולתו להפעיל תוכנה מתוחכמת יותר | ָ קומודור 64 מביס את כל שאר המחשבים המחטטט'/)י 5 שוות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. כל סוגי המחשביס האישייס החלפת תוכנה בספריה מגוונת. מחשביס עיסקיים .6 ק השכרת מערכות למידה מעבדת שרות ופיתוח לכל סוגי המחשביס הנחות למוסדות חינוך וועדי עובדיס קורסיס ללימוד שפת המחשב במרכזי הלמידה אחריות ושירות (בנוסף לאחריות היצרן) ובבית מועדון משתמשי 99/4.ו. ד "קריתת המחששבי אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל מגוון מחשביס לבית ולעסק בתצוגה מתמדת ₪8 כיתות לימוד 6 ספריה מקצועית גדולה 6 יעוצ ע''י מומחיס ₪ מבחר תוכנות מהחדשות ביותר מזריה. המהטוב ''קרית המחשב'' צ'ק פוסט ע'י ההיפרכלבו בסמוך לסויגי צפת טל. 04-7127719 מחשבים בע"מ אלנבי34ו ת"א 612014 א פתוח מערכות תוכנה יבמ 8 5/34 ן-6.ץ אי תמיכה ותחזוקה במערכות תעשיתית 142165 א סיוע בשכר מכר טל' 612014 אוליפנט 8 תל"אביב 65228 * טלי 653 (מקביל ללינקולן פינת יחודח חלוי) השווה בעצמך קש 2 60 4 2-80 41117 ₪ גרפיקה צבעונית של 248א512 יכולת התחברות מ-48% ל : 96%, א128%, 192% תואם | א/ץ6 יציאה טורית 85-2326 במכשיר יציאות כניסות / כניסות לטייפ ביתי רגיל (סטנדרטי) יציאה מקבילית .4841151 (אופציונלית) יציאה לטלוטיה צבעונית או מוניטור ₪08 סטנדרטי יציאות ל-10%116% אופציונלי שפות אופציונליות את ו8וא4855 ,זזדאס- .801 ,1/0000 מצזאס 15% ימכרו מחודש אוקטובר + + + + + + + + + + + % רח' כנרת 15, בני*ברק - מחלקת מחשביס טל. 708174-5-"03, 03-796927 ה ו . ה'אאצן .9 ל 1 | | , 2 הביתיים בשיעור כה מהיר עד כי החברה אינה מצליחה לשמור אותו במלאי; "אהו הרבמכר מס' 1 עתה בארה"ב, " אומר פראנסייסי רייבלי נשיאה של חברת אולימפיק סיילז - חברה קליפורנית העוסקת בהזמנות מדוורות של מחשבים וציוד אלקטרוני, אחת הגדולות ב- ארה"ב. "אין כל סיכוי שמתחרי הקומודור ישי- גוהו. אגו מוכרים 00 רגמי 64 על כל אטארי אחד" מכיוון שלמחשבים הביתיים מהדור השני אותם כישורים ואותן קיבולות של המכונות היקרות יותר (הנודעות בשם מחשבים אישיים) הם עשויים לנגוס במכירות אפל, יבמ ועוד יצר- ניס של מחשבים אישיים "אפל, כנראה, מרגישים כבר בלח" אומר אהרון גולדברג, ועץ וחוקר שווקים בחברת | "אוו "מדוע לא לקנות אותה מכונה בשישית המחירז עם שירות משופר ותוכנה עניפה יותר! שליטתו של ה-647 איגה מובטחת מאליה כמובן. המתחרים אינם שוקטיס על שמריהם אטארי הפגינה את המכונה החדישה שלה | .ואטטנו. עם אותה כמות זיכרון, על*אף שמחירה | 5300 עד 8400. תעשיות סולסו מציגות את אדם עם 25% זיכרון רב יותר מאשר הקומודור כמערכת כרוכה (הכוללת גס מדפסת). שמחירה | כ-5600. סייימקסי מתכננת מכונה בת 5200, בס- ן תיו זה. עם זיכרון גדול מאשר בקומודור, וגסם | סיקסיאסי מפתחת מחשב מתקדם זאת ועוד: יבמ וגס אפל עתידות לחדור לשוק המחשב הביתי עם מוצרים זולים מאוד, שית- בססו על שס המותג המוצלח שלהן. יבמ תתנפל 8 הסחעום''/), ₪3 -/ עוד השנה, ואילו אאפל תתמהמה עד למחרת חג המולד. 'הנהגתה של קומודור עלולה להישמט בקלות רבה" מזהיר פראנסוא דה קארבונל קמב'ף ססראלָג'יק פלאנינג. יועצים מוושינג- טון הבירה, "מאחר ומדובר בשוק מהיר ונזיל, יותר מכל מה שידענו." למחשבי קומודור כיוס אורך חיים של 18 חודש בלבד, בהשוואה לחמש השנים של האפל הקלאסי, דימיס עברו. כל המתחרים בשוק וקומודור בכללן מתכננות מכונה שתהיה כפולה בעוצמתה ובקיבולתה מה-64, ואורך חייה יהיה כשנה. המנצח יהיה המנהיג האמיתי לדור חמשווק הבא. סומודור הפכה ליצרן הזול ביותר ע"י עיצוב הנדסי פיקתי, ייצור עצמי ופעילות בינלאומית גמישה - הן בייצור והן בשיווק. החברה עצמה טוענת (ר' ראיון עס הבוס הגדול של קומודור ג'אק טראמיל) שעלויות היחידה שלה ירדו בכדי יותר מ-"50% במהלך 18 החודשים האחרונים מתחריה של קומודור, כידוע, זועפים על מנהגה הבארבארי לחתוך מחירים דווקא בעת שַה- ביקוש למתשביה בשיאו (במקוס להגביהם כמקובל) ברגע בו הצליחה לשים ידה על מפעל ייצור זול במיוחד במזרח הרחוק - ולקנותו כמקובל. ראה כי קומודור חותרת להתבסס כבעלת רוב הפרוסות בעוגת המחשבים הבי- תיים." טוענים רביס ממתחרים אלה רק לפני שנה אחת בלבד היו טקסאס. אטארי טיימקס /סינקליר וקומודור מתחרים שווים (בת- חוס המחשב הביתי). חלקה של אטארי הצטמק ראשון לכדי .13. אך קומודור נגסה היטב גס בחלקן של טקסאס וטיימקס. עוד בחג המולד סבורה היתה סקסאס כי תצליח לכבוש 40% מהעוגה, תוך מכירה של 9 מיליון מכונות ביתיות בשנת 1983. יונ הגיע, וקומודור גדעה 45% ממחיר דגם 64, 30% ממחיר הציוד ההיקפי ויותר מ-50% ממחירי התוכנה. מאז מוכרת קומודור, לפחות בניו יורק סיטי, ביחס של 20 ל-1!! רבים ממנתחי הענף טוענים כי מלחמת המחירים מביכה את הצרכן והוא תוהה מהו ערכו האמיתי של מחשב, כאשר ניתן לצמצם את מחיריו עוד ועוד. אך המלחמה תימשך - ורבים סבורים כי קומודור עשויה לחתוך במחירי ה-64 שלה 35 אחוזים נוספים, אם יתחשק לה. ועדיין להרוויח טבין ותקילין - שהרי למרות התקוות בשוק להפחתת מחירים, אין הצרכן ממתין הרבה והוא קונה מחשבים כקנות זרעונים ובוטנים - ונוטש כליל את שוק מכונות משחקי הווידיאו. כדי להתמודד באווירה כה תחרותית, תדגיש ראדיו שאק/סאנדי את שירותיה והדרכתה; יבמ תמכור את מחשבה הביתי כ"מרצדס" של הענף; סולסו תמכור את אדם כמכונת כתיבה אלקטרונית אשר "מסוגלת גם לשחק משחקים." תאלמיס, חברת-בת של 6פו, צופה 45 מיליוני מחשבים ביתיים מותקנים עד 1987 (בהשוואה לשישה מיליון עד תוס 1983). כל מומחי הענף סבורים כי שוק המחשב הביתי דורש: (1) עלות נמוכה; (2) הפצה המונית; (3) תוכנה שימושית. השתייס הראשונות קיימות כבר. ינצח זה שיספק כדבעי את השלישית. 0 034 367 ךר 5 בכל פעם שאני מגיע לעמוד המספרים הקטנים, או תיאור המפרט הטכני של החומרה במחשב ביתי אינני יודע כיצד יש לקרוא אותם או מה לעשות עס המפלצות הננסיות. הסיפור הבא מב- היר מדוע יש משמע גם לאותם מספריס ותיאורים טכנייס. באחד הימים, לפני ההמראה מאמסטרדס מגיע מנהל תחנת אל-על למטוס ובידו חבילה אריזה היטב בנייר חום, על החבילה מודבקת פיתקה ררדיו אססיביות. הוא ניגש לקברניט המטוס ושואל: "יחידות הרדיו אקטיביות הן סירי: קירי מוגדר כשלוש נקודה שבע כפול עשר בחזקת עשר טרנספורמציות אטומיות בשניה והן מסומנות כמילי-קירי ומיקרו-קירי, אז ?000 מיקרו-קירי זה הרבה או מעט..:" השמועה מספרת שהקברניט אמר לו, "שמע )ה המון וגירש אותו בבהלה לצידו האתחר של שדה התעופה. (להשכלה כללית, 0.002 מיקרו-קירי זה בכלל לא מסוכן מבחינה רדיו אקטיבית.) על מנת שלא נעמוד בפני "בזיון" שכזה ננסה לבדוק מהו הפשר האמיתי של המספרים הקטנים למפרטים הטכניים (או 56% בלשון החיבה) אין כל פשר בהשוואה בין מחשב למחשב; אין מחשכיס כיתייס: תכונות, השוואה והערכה שמשון ה. הם עומדים בפני עצמם וניסיון להשוות בין מחשבים רק לפי המפרטים עלול להראות, למשל ש-81א? טוב יותר מה או-ואוו| (וזה נעשה כבר על ידי אחד הירחונים). חלק מחברות המחשבים כבר אינן מציינות את המפרטים בעלוני הפיר" סום של מחשביהן כך שמי שידלג על העמודה של המספריס הקטנים" לא ינזק אס יבצע השוואה מתודית של תכונות כאשר הרוכש הפוטנציאלי מעריך את רכיבי החומרה של מערכת המחשב הוא מבצע מטפר החלטות המבוססות על צורכיו המיוחדים של הקונה כלומר בחירת מחשב בעל מפרטים כאלו אשר ישרתוהו בצורה מיטבית. על התוכנה וה משימות המיועדות לו. וכאן צריך לציין שוב: אין להסתמך רק על המפרט. בבחירת המחשב מבנה טבלת ההשוואה בעמודים הבאים תמצא את המפרטים של 18 המחשבים הביתיים (עד מחיר 1200 5) הנמכרים בארצ השורה הראשונה מכילה את שם היצרן והדגם. בין תואמי אפל 2 בחרנו שני דגמים האחד עם מקלדת נפרדת לספרות והשני תואס ורומ לאפל 2 השורות הבאות מכילות את התכונות ומ אפייני ההפעלה. טבלת השוואה כזו חסרת משמע ולכן הוסננו טבלה נוטפת הנקראת בשם טבלת הערכה. בטבלה זו יש מקום אשר אותו ימלא הרוכש עצמו לפי הערכתו האישית. אנו מצרפים דוגמה ינח מחייבת ואינה משקפת בהכרח את דעת העורכים של מגזין זה סוג המעבד שם היע"מ (6502. 80-?). כל אלו שמות המיקרו מעבד. שס זה חשוב רק לאלו המתכנניס לעבוד בשפת מכונה. גודל המלה 8 סיביות או 16 סיביות: תיאורטית הראשון הוא מעבד איטי יותר מהשני. אך למעשה במחשביס ביתייס אין עדיין תוכניות אשר יתרון 16 הסיביות יבוא לידי ביטוי; בשיקלול הענקנו לראשוניס 2 ולאחרוניס ג תדירות השעון של יוחידת העיבוד המרכזית מתבטאת במגהרצים (מיליוני הַרצ); התוכנה היא הקובעת את הקצב חמצצי של המחשב סה כ ערכו של המעבד במכלול הוא 4.3% המחשפ''לי | 49 מחשביםי בית'יים: תיכונ כונה ₪ - 0 0+ 10 : 12 פרופסור 11 ה ו 4% ההק הלאוק : קט קאי . 1 ה מגע/61 מלאה/?7 מלאה/66 מלאה/66 מלאה/53 מלאה/57 חלקית/49 | א | ₪0 וו הי 6 ו 2 - השוואה והערכה ₪ 8-8 09 200 8 9 6 / 16 4 חלקות/40 1א0א (8א) מקלדת/קלידיס 16 חלקית/57 מלאח/53 מלאה/52 מלאה/60 8 84 6 1 1 - ב- = 5 : 8 ב - ל אפיקה גבוהת"מיקוד 3 3 16 8 27 כ 2 200 8 7 8 שחור לבן 8 10 אפשרי 3( .. ₪ ב מיוחד מיוחד רגיל רגיל רגיל 0 אפשרי אפשרי אנשרי 3/ת ה) (ת) (ה) תו 3 (ת, ה) מיוחד - (ת) ה אנגליה אנגליה טישואן אנגליה אנגליה אנגליה 1 שלנו | שלך שלנו | שלך 1 6% 6% 8 6 8 רגיל הגיל 10 אפשרי אנשרי אפשרו אפשרי ₪ | ה הו !הו ארח'ב ש טייוואן הונג קונג | תונג קונג אוסטרלות 6 / 90 5 אוה'ב ארה'ב הונגג קונג ו ורי כונה שקלולך דוגמת שלך | שלנו | שלך שלך | שלנו | שלך | שלנו | שלך | שלנו | שלך | שלנו | שלך | שלנו | שלך (%) שקלול (%) / 0 1 . שלנו | שלך | שלנו | שלך | שלנו ₪ | = | כ ו ו [ ו 1 . | 9 1 - וג 1 1 1 ן ₪ ו - - ש 1 0 ₪ ₪ 4 מאחר והמשקל הסגולי של המפרט הטכני בבחירת מחשב אינו גבות. אין להשתמש בטבלה זו כמדריך או כהמלצה לקניית מחשב זה או אחר. התייחס למחיר בזהירות ובע" 7 ז נ , ירד מעת-לעת ולבטח ישתנה מחנות לחנות. ירנות; אפשר שי : ( ְ . - (וכלול במערכת הבסיסית); (*) תואס אפל |!; (א*) תואס אפל !! עם מקלדת ספרות נפרדת; . (] ;= ת תדירות; | ה השחיה. | כל הזכויות נַ שמורות לאנשים ומחשבים הפקוח בע"מ ולמגזין המחשב האישי. מערכת טכנית. הטבלה מעודכנת לסוף אוגוסט. הספקים מתבקשים לעדכן בכתב בלבד. אאם גודל נפח (קיבולת) הזיכרון העיקרי של המחשב, אותו חלק אשר למשתמש ישנה גישה אליו. לגודל הזיכרון ישנה משמעות ולכן נקודות האיכות עד 8 1 נקודה; עד 8א16. 2 נקודות; עד 8א32, 3 נקודות; עד 8א48 5 נקודות; ועד 8א64. 7 נקודות המגבלה העליונה היא הקובעת סה"כ ערכו של ה-ואא הוא 25% מקלדת המקלדת מהווה את הקשר שבין המשתמש למחשב ולכן יש חשיבות לסוג המקלדת. בדוגמה בחרנו לדרג מקלדת עם תנועת קלידים מלאה ולתת עבורה 4 נקודות. לתנועת קלידיס חלקית ניתנו 2 נקודות ואילו למקלדת-מגע ניתנה נקודה אחת סה"כ ערך המקלדת במערכת: 25%. מתכונות מתכונת המסך, כלומר כמה תווים ישנם בשורה וכמה שורות, היא הקובעת את כמות המידע שמ" סופקת בו-זמנית. עד 32 תווים בשורה שווים נקודה 1; בין 32 ל-40, 2 נקודות; ב-41 נקודות זכה מחשב שלו 80 תווים (מתאים לעיבוד תמלי- לים) סה"כ ערכה של המתכונת: 10% גרפיקה במיקוד גבוה המערכות שמסוגלות לספק מיקוד גבוה דורגו כטובות יותר וקיבלו ניקוד מירבי של 3 נקודות ואילו אלו להן מיקוד נמוך יותר קיבלו 2 ן-1 נקו- דות בהתאם סה"כ ערכו של המיקוד במערכת: 15%. צבע לרוב המחשבים הביתיים אפשרות לצבע, ולכן נבדקה פה כמות הצבעים שאפשר לקבל בו" זמנית על גבי המצג וכן מכמה גוניס אפשר לבחור את הצבע עבור 16 צבעים ומעלה קיבלו המחשבים 3 נקודות, בין 8 ל-16, 2 נקודות סה"כ הצבע במערכת שווה 7% את ערכו של המחשב, בעיקר לשימושים מתקדמים, ולכן נקבעו בדוגמה נקודות שקלול עבור קיבולת הכונן. כונן בקיבולת נמוכה קיבל 1 נקודה ואילו כונן בקיבולת גבוהה קיבל 2 נקו- דות סה"כ ערכו של כונן במערכת 7% לטעמי. הגדר בעצמך את טעמך לרשותך עמודה מיוחדת לעניין ממשקים פנימיים אפשרות החיבור של המחשב לציוד היקפי בעזרת ממשקיםס פנימיים נבדקה בקטגוריה זו; עבור כל ממשק 1 נקודה. סה"כ ערך הממשקים במערכת 5% שמע לחלק מהמחשבים ישנה מערכת טינתוז מושלמת ואלו קיבלו נקודת איכות עבור מערכת כטו. סה"כ ערך אפשרויות השמע: 3%. הערה: במקרים מיוחדים, על מנת לעלות את המשקל הסגולי של קטגוריה מטוימת ניתנו יותר נקודות בערכים הגבוהים. לדוגמה, ב-א₪4 ובמקלדת, שלשניהם 25% מערך המערכת, אאא ברמות הגבוהות יתן יותר נקודות איכות מאשר מקלדת ברמה הגבוהה. סיכום והמלצות מצויד במידע זה ובדוגמה שלנו עליך. הקורא, לשקלל את התכונות של כל מחשב ומחשב באחו- יס ולמלא את העמודה המתאימה. תן ניקוד (שקלול) עבור ההבדלים שבין המחשבים. כאשר תחלק את מחיר המחשב בנקודות הערך שלו, תקבל כמה אתה משלם עבור נקודת ערך, זו רק ההתחלה! כפי שצוין כבר מספר פעמים, למפרט הטכני רק השפעה קטנה על איכות המחשב. תכונות נוספות כגון מבנה, איכות תמונת המצג, מערכת העריכה, תיעוד, תוכנה ובייסיק, כל אלו תכונות לא פחות חשובות מהמפרט הטכני. אך אינן מתבטאות במיפרט; יש לקחת גם אותן בחשבון. המדור מבטי מסרוב יעזור לך לקבל תמונה מושלמת על איכות המחשבים. ולבסוף, +כור היטב אנאלוגיה זו: הבדל האיכות בין מכוניות נוסעים אינו יכול להיקבע נחרצות ע"י הפרשי היחסים הללו, למשל: צילינדרים/מחיה. סמ"ס מנוע/משסל. נפח ממגורת רלס/מס' החילוכים משסל/מחיר מאגן. על פי מפרטים טכניים גרידא, נקל "להוכיח" כי סארילאס (למשל) עולה על רולס רויס (יחס עלות /ביצועים. לדוגמה) - אך שאל כל' מומחה רציני, ותקבל תמונה עמוקה יותר ונכונה יותר. כך גם בטבלאות. אלו אינן יותר מאשר מדריך גס למתענלין, וכדי שתנצל היטב את כספך האישי לשס השקעה במחשב אישי עליך, פשוט, להעמיק. אין תחליף. .₪ = אזיך לדעתך מרגיש העורך הראשי כשהוא יודע עובדה אחת מציקח לי: אינני מכיר אותה למערכת - בנושאים שונל שונים מהקורא הממוצע. 1. הזם אתה מנוי עצל מגוץ אהו 1 כן (עבור לסעיף 3) 2 לא (המשך) כי עיתונו חחביב על קוראים רבים, שאולי אתה אחד מהסז האמן לי לא רע. אך . בין רבבות קוראינו ואלפי מנויינו. אומנם, לפי מכתבים רביס שנשלחים מדי יום. > ס הקשורים במהודק או במרוחק למחשבי מיקרו - יש לי מושג כללי אודות הקוראים. והם אכן - / 4% אך לדעתי הגיעה העת שנכיר. לדעתי הדבר שעיל לנו ו מקה ל הכ ל כמ תעילק מא מא רה אל לט לשם כך נועד השאלון הבא. אם תמלאו לפרטיו ותשלחו ישירות אל ל את / שמ י ואף תשתתף בהגרלת פרסיםם של מחשבי-שח שיוגרלו בין הנענים עד לסגירת הגיליון הבא. ₪ 0 בכל סעיף תודת. 2. מתוך חמש ההופעות האחרונות של המגזי כמה פעמים סראת אותוו מ 2 פעמיים 4 | ארבע פעמים 5. | חמש פעמים 3 כמה אנשים נוספים מעיינים במגזיר שלרו 1 אדם אחד 2 שני אנשים 4 ארבעה 5. 1. פחות משבוע 2 שבוע 4 שבועיים עד שלושה | 5. 5. סיימתוב לסראו. מה גורלוו 41 שומריס אותו 4 עד חודש נוטשים אותו 6. אלו נושאזים לרעתרום) ראויים להבלטה במגויץ וו 7 מחו גילדו 12 6 3 16 18 :ג 28 6 מעל 38 ב[ 9 האם אתה משתמש במחשב איטיו 1 כן. והמחשב הוא: ישומיו: גילו אצלי 2 | אינני משתמש במחשב ‏ 3 אני משתמש 0. האם נעארת במגזיו אה כרי לרכוש מחשב 1. כן במידה רבה ג 4 קניתיו ללא קשר למגזין 1 ?ג. מחו עיסוסרו 1 תלמיד 1 הארצ ' 2 נער עובד 4 מעריב 5 3 סטודנט חיול 0. כספים 11 עקרת בית 13 ווליוס 4 שכיר עצמאי .....|15. כתובתך המלאה חמישה או יותר 4 כמה גמי בממוצע אוחזים אצלכם את המגציו כן. במידה מעטה 1 נקבה לא נעזרתי בו 4 ףר 3 איזו עיתונות נוספת אותם סוראזיסו עיתון בוקר אחר 3 ג'רוזֶלם פוסט 7 מעריב לנוער 8 את 0 3 שלוש פעמים שלושה עד שבועיים יותר מחודש משאילים לאחר 1 8 מחי השכלתזרו 1 יסודית | 3. על"תיכונית 2 תיכונית במחשב שאינו ברשותי אישו 11. מחו מינרו ידיעות 6 לאשה מוניטין להיטון 2 טורבו העולס הזה 5. מקצועית מחו"ל 48 ואג ניתן להרחבה עד אנפו . מערכת הפעלה משוכללת 28 ואס לעומת או וא0אא במכשירים אחריס + לוח מקשים משוכלל כולל לוח מקשיס סיפרתי ו"80 פונקציות שונות עס עברית. מעבד תמלילים פנימי לעריכת טקסטים. תוכנת בדיקה עצמאית ללא צורך בכונן. בונקציות לעזרת המתכנת ב7)ובו. המוניטור כולל א₪.81זא55% ואוו 7" :וו משוכלל. סינטיסייזר צליל מוכן. ספק כח חזק ללא צורך בונטילטור. מערכת עריכה מלאה וו מלאה וכולל לוח מקשים ספרתי נפרד. הפרדה גבוהה של 2 ; 256 אפשרות ל-16 צבעים. + %א%% %%>%>* מחשב המחר 644 ,41 תתא ) ניתן להשגה ברשת חנויות מ.כ.ן. ובחנויות המחשבים המובחרות לרשותך: בת"ים: רח' בלפור 147, טל' 582296 חולון: מרכז מסחרי רח' אילת 36, טל. 850577 חיפה: רח' הרצל 7, טל' 047669732 חדרה: רח' הנשיא 17, טל' 063-254844 רחובות: רח' טלר 30, טל. 054752163 בחמישה תשלומים חודשיים: ₪ מחשב 1.64 א:1א:6 15900 ש' < 5 הסאק משחפטטמשהמהאמאמאמממאה שא -- > ₪ מחשב 48 1א:1א:0 11850 ש' < 5 אנו פותחים קורסים להכרת - המחשב ותכנות בסיסי. סדנאות מחשבים צוותי עבודה וחשיבה : המחירים כוללים מע"מ ועוד. א מרצים ברמה גבוהה 6 14-18 מחשבים בכיתה אי 40 * המבצע מוגבל עד 15.9.83 או גמר המלאי . שעורים מול מחשב (40 דקות שיעור) אי לכל תלמיד מחשב החל לכל הרוכש מחשב, מהשיעור הראשון א בנוסף לשעורים שעות תרגול רבות. הקור- מינוי חינם של מגזין המחשב אישי סים מיועדים לנוער א צעירים 7 ומבוגרים אי | יבואנים ומפיצים בלעדיים: מ.כ.ן. מחשבים ת"א רח' המרד 29 בית התעשיה טל. 652815, 656877 6 המחשב''י0. בואו ונעשה הכרות מהירה מחשבים --- מחשבים ביתיים * מיקרו מ ' מתוצרת אלביט * ספקטר קל . %. מי מחשב הניתן לחיבור ברשת עד 1 ל - לרשותכם שתי קומות תצוגה. הדגמה והדרכה 6 מסופים ועד 42.8 ₪ קומודור 20 סרד 6% פדיגיט *אפל ]1 וס6)טכןרח 60 שוכקו - ו ה * טקסט אינסטרומנטס 99| א / 7 קומודור 64 סוס סורווס 6 8 ז מחולל ילשומים י'לוטוסיי מבחר תוכנות מגוונות חבילות תוכנה עיסקיות *משחקים בגיבוי ל; ע 0 " ףחי זסםווקרחס6 | בוי לשכת שרות ר. חיון בע"מ | עיבוד תנ 6 עסקים מערכת כוללת להנה"ח ב5175 לחודט. | ספרות מקצועית ריהוט מיוחד לחדרי מחשב סך) אפל 'ת חשבונות 20000 או בשכר מכר ל:5 שנים 5 דולר לחודש / 1 ן 020 חיון מחשבים בעים | | ממההחההההמההמתמתא קש טיווק והפצת מיקרו מחשביטם | בעברית! דרך יפו ס3ּ, חיפה | 5 6 טלפון 663353, 034.649522 אפשרויות לתוכנות נוספות כל הרוכש מחשב מקבל ספרון יום יום רצוף מ- 09.00 עד 17.00 תפעול והדרכה הכולל את | 45-00 4% ₪ מעבד חמלי ילים טברי אנגלי 6 יום ו' מ- 09.00 עד ט0.גו | מעב דלים עברי אב סודות שפת ה-6ו845 פתוח גם במוצאי שבת | ₪ 6וו= אסוטכ) עברי ן ₪ 51 1 החו|וגּוא עב ן הי 07 התרתנ | == רויון מחשבים בנז ל טיווק והפצת מיקרו מחשבים 6 הסחשום'י/)י לחש = = קב ההתקדמות חמרשימה בעולם המחשבים, לא תמצא תחום אשר אין בו מחשב, ולא אחטא כמדומני אם אצהיר, שתחום אשר אין למחשב שימוש בו, או אינו נתמך במחשב, נחשב כנחשל ומפגר. לא יוצא מכלל זה תחום ההוראח, כמובן, והמחשב מפלס לעצמו אט- אט מקוס של כבוד בשטת נכבד זה. אך אליה וקוץ בה. דווקא משוס חדירת המחשב באופן מסיווי לכל תחומי הפעילות האנושית, יש כיום מגוון רב מאוד של מחשבים, וחדשות לבקרים אנו שומעים על הכרזת מחשב חדש, טוב יותר או זול יותר מקודמיו. כיום כבר הגיע המצב עד כדי בלבול ומבוכה, בעיקר בדרג מקבלי ההחלטות, אשר צריכים לבחור ולהחליט על רכישת מחשבים לצורכי הוראה בבתי ספר, מוסדות חינוך והשכלה למיניהם, גופי הדרכה פעילים במפעלים, ואפילו לצורך לימוד בלתי פורמלי במסגרת ביתית. להבנת המשמע האופרטיווי של מחשב כאמצעי הוראה יש להבין תחילה את הרקע מתוכו צמחו ובו התפתחו תוכניות לימודים ממוחשבות ושיעורים מתוכנתים בתפיסת ההדרכה היחידנית. ההרי'ס הדרכה יחידנית ממוחשכת אריה לב כיום, שיטת ההוראה הנפוצה והמקובלת ביותר מתבטטת ₪וווווווותתתתתתתתתתררר שכל לומד יתקדם במסלול משלו ובקצב המתאים לרקעו, על הדרכה פרונטאלית באמצעות מורים אשר הוכשרו לכך אריח לב (23), תוכניתן ובוגר יר יכולתו, כישוריו וכושריו - ותינתן לו התחושה שאומנס בתהליך הכשרח *יעודי. הוראה פרונטאלית משמעה שכל | סייגלובסקי מתמחה בהוראה ממו- | דרך ההדרכה מעוצבת למענו. התלמידים לומדים אותו חומר באותה דרך ובאותו משך = חשבת, מפתח ומעצב לומדה, תוך יש לרכז כל מאמץ אפשרי כדי להתאים את חומר הלי- זמן, בלי להתחשב כלל בהבדלים הבסיטיים ביניהם, ושתר שימוש במתודולוגיות מתקדמות מוד לתלמיד, ודרך כך להפוך את תהליך הלמידה ליעיל מכך: אם לעיתים תמצא בשיטת הוראה זו טיפול בחניך = שפותחו בצוות שבו חוא פעיל. לב ביותר, תוך שאיפח שכל לומד יגיע לשינוי מירבי וקבוע של הבודד והתמקדות בבעות חהקוגנטיוויות בתהליך נותן דעתו במיוחד לקידום פרוייקט = הישגיו במערכת הלמידה הכוללת, תוך מיצוי הפוטנציאל הלמידה, חרי שהוא נובע מכוח אישיותו ורצונו של המורח, ההדרכה באמצעות מחשב. מתוך המירבי הטמון בו. ומכאן, קצרה מאוד הדרך לשילוב ולא מעצם השיטח. "הכרה ברורת", כדבריו, "לי 193" | מחשב בהוראה. עקב תכונותיו המיוחדות המחשב מקצר למרות הנאמר, הבדלים אישיים חם מרכיב חשוב 0 את משך הלימוד, מגוון את תהליך הלמידה וכך מעלה את כמעט בכל תיאוריה של הוראה. מעצם טבעה, אמורח ו המוטיבציה אצל הלומד, מארגן ומייעל היטב את היתה ההוראה להתמקד בלומד ובמקוס חימצאו ברגע ההדרכה, תוך התאמה מירבית לרמת ידיעותיו של התלמיד הלימוד (מעין "כאן ועכשיו") על כל הסובב אותו; החל - במסלול למידה אישי. מלחציס חברתייס בסביבתו חלימודית, דרך המבנה לאמיתו של דבר, אין מחשב בהוראה שונה בביצועיו הארגוני של כיתה וכלה באמצעיס טכניים לשיפור איכות ממחשב בכל תחום אחר, ומכאן שמחשביס רבים אשר הלמידה. קיימיס בשוק עשויים להיות מתאימים למטרח זו. ליכולתו דווקא בתקופה כשלנו, אשר בח מדגישים כה הרבה לשפוט את הלומד בכל רגע נתון, לנתח את תשובותיו בזמן את ההתפתחות האישיותית של הלומד ואינדיווידואליזציה אמיתי, ועל סמך הניתוח להגיב באופן מתאיס; להסב את בסגנונות למידה - יחיה זה אבסורד שלא להתחשב בהב- תשומת לב הלומד בהגיעו לצומת הדרכתית קריטית, דלים אובייקטיוויים בין תלמידיס שונים. (אינטליגנציה, להפנותו לחומר מתאים. לשאול שאלות ולבחון מחדש את יצירתיות, כושר התמדה, קצב התקדמות וכו). התשובות; בהתייחס לכל אלו, לברור אופראציה לימודית בלי לחיכנט לוויכוח כלוס ההדרכה היחידנית היא דרך תואמת ולתת משוב וציון בתוס יחידת הלימוד - אין שבה כל חניך לומד בנפרד מחבריו, או שמא זו שיטח לשי- תקדיס בתחוס ההוראה. לוב דרכי הוראה שונות לתלמידים שונים, ברור כבר קיימים כיום שני מודלים עיקריים בנושא זה: לגמרי, שבכוחה לפתור חלק ניכר מהבעיות הנובעות א מערכת תוא'ם -- תרגול ואבחו ממוחשב. במערכת בהדרכה פרונטאלית, מחסוג אליו הורגלנו מאז חבשנו את זו מתרגלים חומר לימודי שכבר נלמד בכיתה. מקובל. כסאות חלימוד בביה"ס. שתלמיד מתרגל כחצי שעה עד שעה את שלמד בכיתה, וה- כדי ליישם את שיטת ההדרכה הלחידנית ביעילות מיר- דבר נפוץ במקצועות כגון: חשבון, הבנת הנקרא, שפות, כיד בית, וכך גס לעשותה כלי אפקטיווי בידי המורח, יש צורך מיה וסרטוט. 66 הסחעופ'יי עקב תכונותיו המיוחדות מסצר תהליר הלמידה ומעלה את חמצ" סיוואזציה אצל חלומד" "כלום ההררכה היחידנית היא הרך שבה כל חניר לומר בנפרד מחבריוו יש צגרך שכל לומר יתסרם במסלול משלו ובסצב המתאזים לרקעא יבולתה כישוריר המחשב את משך הלימוד מגוון את ב הדרי"ם הררכה וחידנית באמצעות מחשב במערכת זו מקבל הלומד מסר לימודי מעל-גבי מצג המחשב אשר.מולו הוא יושב ונדרש לבצע פעיליות לימו- דיות אינטראקטיוויות לכל אורך יחידת הלימוד. מחשב, ככלל, נחלק לשני גורמים עיקריים: 1. חומרה: הכוללת את המחשב עצמו והחלקים הקשוריס בו ישירות, ביניהס מצג. מקלדת, כונן תקלי- טונים, מכשיר קול, "עכבר" וכו. 2 תוכנה: מתפקידה להורות למחשב מה עליו לבצע בכל שלב עפ"'י רצף או תהליך מוגדר רצוי, שילוב נכון בין חומרה ותוכנה מוביל להשגת היעדים ההדרכתיים הרצויים, והבאת התוצרים הצפויים לידי בי- טוי בגלל מאפייניה המיוחדים של התוכנה בתחוס ההוראה, ומשום שנועדה לצורך למידה, ניתן לתוכנה זו שס מיוחד - "לומדה" אשר על תכנונה וכתיבתה שוקד צוות הכולל מספר אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים שונים, שי- פורטו בהמשך. בכל הקשור ללומדה צריך המחשב לענות על מספר דרישות כדי לתת את הממד הרצוי במדיום זה כאמצעי הדרכת; גראפיסה: יכולת להציג על המצג אפשרויות גראפיות. וכך ליצור אפשרות להציג ללומד תרשים. איור או חתך מורכב כלשהו. חשובה מאוד האפשרות לשינוי הגראפיקה באופן דינאמי. בהתאם לפעילויותיו ותגובותיו של הלומד. ע"מ להמחיש תהליך או רצף בפעולה מסויימת כמו גם לצורך איתור אובייקט תוך הופעתו. העלמותו או הזותו מתוך התרשים כולו. א | אניבואציה: יכולת להציג תזוזת גופים על המסך חיונית מאוד בלומדה., לתיאור זרימה, תנועה, המחשת רצף בביצוע נדרש. כמו זם לצורך מצגיס אטרקטיווייס. לעירור עניין ושבירת שגרת הלימוד. בקיצור: יכולת הנפשה 9 אניגראפיה: שילוב של גראפיקה ואנימאציה באותו תרשים. איור או חתך. אשר מטרתו להבהיר סדר פעולות תפקודי מתוך סכימה. תוך אפשרות לבודד גורמים רצויים מתוך מערכת כוללת. ולהתמקד בהם. אפשרי גם לצורך אנאלוגיה בין פרטים במסגרת מכלול שלם לדוגמה פעולת חלקים מוגדרים בתהליך עבודת מנוע בו" כנה. בחלק גדול מהמחשבים אין הדבר אפשרי עקב מגב- לות טכניות של חומרה או תוכנה. (במחשבים אלו המגבלה היא, שכאשר מופיעה אנימאציה המסך צריך להיות "נקי" מדברים אחרים). בהנפשה גראפית קיימת גם אופציה שתוך כדי התקדמות התלמיד. אפשר יהיה לשנות אינטר- אקטיווית את הגראפיקה המופיעה על המצג, בתיאום מתוכנן מראש, עפ'י רמת ביצועיו של הלומד, ועל סמך נתוניס שנאספו עד הגיעו לאותו מצג. תוך שילוב אנימציה בשלבים. ₪ צבעיםי רצוי שהלומדה תהיה צבעונית, וחלקים שוניס באותו מסך או מסכי לימוד שונים יהיו בצבעיס שונים, וזאת כדי להדגיש במקומות רצויים, תוך חלוקה נכונה של החומר הנלמד השימוש בצבעים מאפשר גס לחלק קטגורית מובנית כדי להבהיר את חומר חלימוד ולהקל על זכירתו לדוגמה (בשיעור דקדוק): צבעים שונים, אך קבועים, לצורות הטייה שונות; צבע מטסויים לניקוד א תמלילי יכולתך לכתוב אותיות שונות בגדלים שוניס עשויה להועיל מאוד להדגשת מלים או משפטים, אשר מבחינה מתודית חשוב להדגישם, כגון: כותרות וראשי פרקים, סיכומי ביניים, הדגשת שוני מחהותי בין נוסת אחד למשנהו ולעריכת הלומדה בכלל יתרון חשוב נוסף הוא האפשרות לחלק את המסך כך שהנוטח המופיע בחלקו יימחק, בעוד הנוסח בחלקו האחר נשאר קבוע על המטך במשך זמן ארוך יותר. בדרך זו ניתן לעשות שימוש יעיל בטוגי מטלות ללומד וכן במשוב לפעי- לותו בחלק מהמטך האפשרות שגס התלמיד עצמו יוכל לנסח חינה יתרון אם כי לא שימושי במיוחד. הכוונה היא שהתלמיד יקבל שאלה ויצטרך לענות בכתיבת מלה או מספר מלים. כדי שדבר שח יעלה יפה, חשוב שתשובתו של החניך תהיה קצרה ככל שניתן (כן/לא וכדומה) ואס יש צורך ביותר ממלה אחת, הרי שלמען שיפוט מהימן של תשובת התלמיד צריך להיות למחשב מאגר מלים נרדפות, ואף אפשרות ניטרול שגיאות כתיב נפוצות והתחשבות בכתיבת (או אי כתיבת) מלות יחט באותו משפט. דבר זה זי מטובך לתכנות ולכן. כאמור, אינו שימושי ביותר בלומדה. אלא ללימוד שפות בלבד * ראלוציה: לכושר ההפרדה של המטך (וטח וצבעים) נודעת חשיבות רבה מאוד, בעיקר בלומדה מור" כבת. אשר בחלקים ממנה יש גראפיקה מורכבת או אלמנ" טים מסובכים. המופיעים על המטך ודורשים דיוק רב. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר. עשויים לחופיע יותר פרטים מתוך השרטוט על המטך. וביתר דיוק באשר לנוסח (תמליל) הרי שרזולוציה גבוהה יותר מאפשרת כתיבת אותיות ברורות וקריאות יותר א מונגעי תהליך הלמידה רצוף בפעילויות לימודיות שעל הלומד לבצע. ומשוס כך חשיבות רבה לאפשרות אינטראקציה. גם אם די מוגבלת. בין הלומד למחשב. אחד האמצעים אשר בעזרתם ניתן ליישס זאת ביעילות הוא המנגע. אשר מגיב לנגיעת אצבעו של התלמיד במצג עצמו באמצעות הנגיעה יכול המחשב לבצע תהליך שיפוט של הלומד אחרי שקלט את תשובתו בדרכיס שונות. לדוגמה שאלה אמריקאית רב"ברירתית בח הלומד אמור לנגוע על גבי המסך. בתשובה הנכונח. לדעתו; שאלות צימוד או השלמה. בהן הלומד מעביר מליס או משפטים ממקוס למקוס על המסך לתוך טקסט נתון באמצעות נגיעות באצבעו. בדרך זו אפשרי גס לשפוט את התלמיד על קבלת ההחלטות שלו; לבחון אותו בבחירת ציר התקדמות ותהליכי זרימה. תוך שהוא ‏ משרטט באצבעו קו על המסך (אפשר גס קו שאינו נראה לעין) יש אפשרות לתת ללומד חופש בחירה (במרווח מסוייסו להחליט על המשך רצוי של פעילותו ביחידת הלימוד: הוא מקבל הוראות מתאימות על המסך ויכול לקבוע האם בר- המחשפ'ילי | 57 שכבר למד. לקבל מסכי הסבר ו/או העשרה באותו נושא או לפנות לספרייה המאוחסנת במאגר הנתונים אשר בזכרון המחשב = וכל זאת בנגיעת אצבע במקוס המתאים לכך על המסך חשוב. לציין שהנגיעה | במצג תמיד. אופציונאלית והאלטרנטיווה הינה שימוש קונוונציונאלי במקלדת הרגילה של המחשב (בדומה למחשבים אשר אין בהם מנגע). זאת כדי לתת לתלמיד אפשרות לבחור בין נגיעה במצג או הזנה ע"י המקלדת מחד גיסא. וכדי להתגבר על מכשולים טכניים, אם המחשב אינו מגיב באחת מהדרכים מאידך גיסא כדי להדביק את ההתפתחות הטכנולוגית, המחשב צריך להיות בעל יכולת התחברות לאמצעים נוספים שכבר קיימים, או כאלו הנמצאיס בתהליכי פיתוח מתקדמים וידיאו ריסס מכשיר. וידיאו משוכלל המכיל תמונות רבות מאד על תקליט מגנטי ומאפשר תצוגת תמונה בודדת או רצף של תמונות במהירויות משתנות הקרנת הווידיאו משולבת בלומדה ומסונכרנת עס המחשב מוסי היגוי: בעזרתו ניתן להזיז גופים על המצג (נפוץ בעיקר במשחקי טלוויזיה) ומאפשר תרגול סְמי-סי" מולטיווי של מיומנויות מוטוריות שונות עס אור: פעולתו דומה למטך הנגיעה. באמצעותו ניתן לנגוע במסך במקום כל שהוא והמחשב קולט את הנד גיעה מסנת באמצעותו תוכל להשמיע קולות, מנגינות ביפים" וכדומה. מאפשר מתן משוב, המלווה בקול. שלל עצוס של מסנתזיס בשוק, כן ירבו * עכבר: באמצעותו תוכל להעביר הוראות ביצוע למחשב (לתוכנה תואמת). העכבר נשלט ע"י הלומד. בדומה לאמצעים אחרים כדי לאפשר זרימה תקינה של מהלך השיעור על כל הסתעפויותיו. בלי לפגוע במוטיווציה של התלמיד ובסב" לנותו חשובה מאוד מחירות התגובה של המחשב. או, במד לים אחרות, הזמן אותו צריך הלומד להמתין בין כתיבת מצג אחד למשנהו. זמן זה חייב להיות מזערי האפשרות שכמה מסופים יחוברו במקביל למחשב מרכני (עמדת המורה) חשובה השליטה הכיתתית ע"מ שה- מורה יוכל לבחון את התקדמות הכיתה במהלך הלמידה וכדי לאפיין תוך כדי הלימוד בעיות או נקודות שרוב התלמידים התקשו בהן. כ"כ אפשרי לקבל דוח מיידי על רמת הלומדים ופטטיסטיקה נוספת אס דרושה. בחתכיס שוניס בראייה עתידנית. חשוב מאוד שהמסופים בכיתה יהיו הפחשוט'י/שי בעלי יכולת "לדבר" זה עם זה בתקשורת בין"מחשבית והתלמידים יוכלו לשלוח הודעות שאלות ובקשות במהלך השיעור. אין להוציא מכלל אפשרות תהליך הידברות מבוקר אשר יהא חלק אינטגראלי מהלמידה, כדי לתת לתלמידים קצת מהוויית הדיון והמסר הבין-אישי. אשר עלול להיות חסר בלמידה מול מחשב! אגב. בגלל בעייה זו נוטים היום אנשי מתודה לא להיתלות רק במחשב, אלא לשלבו עס דיון וסיכוס של מורה ואס בעתידנות עסקינן, הרי שגם המורה, אשר שולט מעמדת המחשב שלו על כל הכיתה, יכול "לשגר" שאלות דרך המחשב לתלמיד שכבר גמר את שיעורו (כדי שזה לא ישתעמם עד שיגמרו כל חבריו לכיתה) יכול "להכתיב מבחן ועוד ועוד. כדי לא ליצור מצב שבו בשעת מבחן או תרגול המחשב שואל את כל התלמידים אותן שאלות בדיוק, צריך שהמד חשב יהיה בעל יכול לשלוף שאלות באופן אקראי מתוך מאגר ("בנק") שלם באותה רמה (איחזור אקראי, "ראנדו- מיזאציה") עד כאן נסקרו הקריטריוניס הנדרשיס ממחשב (חומרה- , תוכנה). כדי שאפשר יהיה להפיק ממנו את המירב בת- חום ההוראה. כמובן. לצורך לומדה פשוטה אפשר להסתפק רק בחלק מהקריטריונים, ואם קיימים אילוצים נוספים, כמו תקציב. הקצאת כוח-אדם, פתיחות לנושא, חוסר ארגון או מבנים לא מתאימים = גם הם צריכים להלקח בחשבון על מבנה צוות לומדה, ניהול ההוראה, מנהל פדגוגי וס- קירת-שוק בנושא הלומדה בכתבה הבאה ּּ "בגלל בעיית המסר הביי-אישק נוד יכוים חיום אנשי מתודה לא לחיתלות רק במחשב אלא לשלבו עם דיו וסיכום של מורה" לאמיתו של דב איו מחשב בהוראו שונה בביצועיו מכל מחשב אחה ומכאו שמחשבים רבים בשוס עצשוייים להתאזים למטרה" מחשביששי מביאה לך מחעשב איששי שוב שרצית... נלרועוביעו' מביאה לך מחעב איעוי בדיוק כפיו ו 5 1000-ק- , ושמ-) 5 ד 60 ו4אס5חאפ ה 0ו65 עששתה זאת עווב... קסיו עשתה לעווק המחשבים האיעשיים את מה שעשתה בעבר לעשעונים הטיפרתיים ולמחשבי"הכיט: היא הביאה את התכונות של ציוד עילית מקצועי להיעוג ידו עול כל אחד. מעתה תוכל להעויג מחשב-איעשי עם תכונות של מערכות 'וקרה עסקיות במחיר החל מ8507 % בלבד! (מחיר ללקוח בארץ, לא כולל מעיימ). שני מעבדים לתפוקה מירבית למחשבים מסידרת 1000 -?= שתי יחידות טיבוד נתונים המחלקות ביניהן את העבודה להעוגת תפוקה מירבית. 2-80 מעומעו לעיבוד נתונים כללי, ובמקביל מיקרומעבד נוסף מעומעו לשליטה אינטליגנטית במערכת הקלט/פלט. בצורה זו הקסיד ממעויך לעבוד על הנתונים גם תוך כדי הדפטות ארוכות. זכרון של מחשב גדול לקסיו זכרון של ש\/3] 11288 -80, זכררך המאפעור תצוגה גרפית מלאה (1668 לשחור/לבן אר 4868 לתצוגה צבעונית) ללא פגיעה במרחב הזכרוך של 646 המיועד לתוכניות. במרחב הזה תוכל להחזיק עד 10 תוכניות בר זמנית - תכונה חיונית לבנית תוכגה מודולרית. שפת 85/6 חזקה השפה 85/6 - 682 המעומעות במחובי קסיד היא החזקה בדיאלקטים של 8/48|6. זכרוך 3268 ואסח מכיל למעלה מ-250 פקודות הכוללות פונקציות חישוביות המתמטיות הנדרעוות בעיבור נחונים הנדסי, מדעי ועיסקי. מעבד המעונה לקלט ופלט נעזר בזכרון נוסף של 488 למעוימות הספציפיות עולר. מבנה מודולרי הניחן להרחבה המחשבים בסידרת 1000-=- בנויים מיחידות מודולריות המאפשרות לך לגדול ממערכת בסיטית (הכוללת מקלדת, מחשב מרכזי עם וני מעבדים, |שו/ 3 808 ועוסה 8א36 ותוכנה. המערכת מאפעורת התחברות למסך גרפי 0 א 640 נקודות, לטייפ קסטות ביתי ולמדפסת) ועד מערכת עסקית מלאה הכוללת כונני תקליטונים של 320% כל אחד, ממשקים לתקשורת 45-2326, יחידות זכרון שוסהק) ‏ שוהה-05ו6 ועוד. הנדסת אנוש מתקדמת למקלדת הניידת 95 קלידים שתוכגנד לנוחיות העבודה במגוור ישומים. היא כוללת > לוח קלידים סטנדרטי של מכונת כתיבה 6 לוח קלידים עעורוני של מכונות חיעשוב > עוליטה מלאה בסמן (זספזטס) 6 10 קלידים לפונקציות ('"קלידים רכים'') 9 גרפיקה מאירת עיניים התצוגה הגרפית של מחעובי קסיר היא החדה והיציבה שתמצא במחשבים איעויים, תוכל לבחור בין שלוש אפשרויות + תצוגה צבעונית (8 צבעים) ברשת של 200 א 640 נקודות 9 תצוגה באבחנה גבוהה מאוד 640400 נקודות > זכרון 3 מסכים בני 200 640 נקודות כל אחד תאימות למאגר התוכנה הגדול בעולם מחשבי 1000-=< המצויידים בתקליטונים תואמים למערכת ההפעלה הפופולרית |/ו/ק6. כך אתה יכול לדלות ממאגר התוכניות העעויר ביותר את התוכניות הדרושות לישום שלך. מחיר שרק 68510 יכולה להציע את כל התכונות האלה אתה מקבל במחיר הנמוך בעשרות אחוזים מכל תחרות, וזאת ללא ויתור על האיכות והאמינות של 0סו65. כי רק קסיר מיצרת מחחשבים איעשיים ביצור המוני של מוצרי צריכה כדי שהם יהיו בהיעוג ידך. גיבוי של מחשבינשי מחעוביעשי בעיימ היא הנציגה הבלעדית של מחשבי 6450 בישראל והיא המבטיחה גיבוי ושירות אחזקה לחדמרה ולתוכנה עול המחעוב שלך. רשת מפיצים בכל רחבי הארץ מבטיחה לך קירבה גיאוגרפית לנציג מוסמך של מחשבי קסיר שישמח לעזור לך בכל בעיה. לקבלת פרטים על המפיץ הקרוב אליך ביותר - פנה למרכז המכירות של מחשבישי ברמת"השרון, טל: 03-491671. 5 מכתביס לעווך אנו שמחים לקבל את תגובותיך ואס טמון באמתחתן עניין לכלל הקוראים, לפַרסמן. רק תגובות המזהות את שמך וכתובתך ואם אתה עוסק בתחומינו עיסוק מסחרי עליך לציין עובדה ואת במפורש - עשויות להתפרסם. אנו נסתיר את זהותך אם תציין זאת במטורש - ואס נחליט לפרסם תגובה עלומת"שם. תן דעתך כי אנו שומרים את זכותנו (ולבטח ננצלה) לערוך את כל התגובות למען הקיצור, הבחירות או הדיוק עדיפות ראשונה לתגובות מודפסות במכונה, תגובות בכתב" יד ובמרווחים כפולים בין שורה לשורה ועדיפות אחרונה - אם בכלל - לפתקאות ודומיהן מנוייס מתיר המכירה לצרכן של החוברת הבודדת חוא; בהווה, 115 שקל. המחיר לחוברת בודדת במנוי תלת-שנתי (ראה פרסום מיוחד למבצע המנויים בגי" ליון זה) הוא 76 שקל (חיסכון של 33%); במנוי דו"שנתי המחיר הוא 85 שקל (26% חיסכון) ובמנוי חד-שנתי (12 גיליונות) מחיר הגיליון הבודד הוא 91 (20% חיסכון כספי) - בתעריטונים העכשוויים אנא הודע על שינוי כתובתך מספר שבועות מראש. כדי שנוכל לערוך את העיבודים הממוחשבים הדרושים. 'תצטרך לכל יכולת הריצה שלך כדי לחישאר במקומך. אם תרצה להגיע למקום כלשהו. תצטרך לרוץ לנחות במהירות כפולה" - אמרה מלכה אדומה. בספרו של לואיס קארול. עליסה בארץ הפלאות. הבטח אפוא את הספקתו הסדירה למענך של מגזין מתקדם זה הרשמה למנויים נעשית גם באמצעות הטלפון. כשהחיוב לחשבון האשראי שלך (ישראכרט, ויזה או דיינרס) בצלצלך למטרה כזאת. היה מוכן לנקוב במסי כרטיסך. תוקפו. מס ת"ו שלך. כתובתך המלאה מיות לחיוב חברה מסחרית ייעשו בכתב. על ניירת החברה. תוך ציוך תנקיד המזמין גיליונות קודמיס ה אלה יימכרו על בסִיס זמינות לפי התערינים הנקובים על שעריהם: מסי 1 ₪0 שקל, מסי 2 - 100 שקל, מסי 3 - 100 שקל; מסי 4 - 100 טקל, מס 5 5 שקל, מס 6 - 115 שקל. להשיג במערכת. או בדואר חוזר בתוסכת 25 שקל דמי דואר שאלות וקושיות נעשח כל מאמץ לענות לשאלות כתובות אם ילוו במעטפת מבויילת - למרות שעומסים מערכתיים עלולים לגרום לדחיות בתשובות. אנא ציין את מספר טלמונך בכל פנייח מניות טלמוניות שאנ שייכות למנויים, מודעות או מידע אודות מחברים ומתרגמים אינן יכולות להתקבל כל מנייה שעשויח לעניין את כלל חקוראים "עלולה' להתנרסם במגזין. לפי שיקולי העורך, אלא"אס"כן תציין בממורש את רצונך בחשאיות. אם אתה להוט לפרסמה, אגא עזור למסדרה שלנו לעזור לך: הדפט את פנייתך במכונת כתיבה (מירווחים כמולים, על צד אחד של נייר גדול) או לפחות כתוב בכתב"יד נאח, כתיב מלא, מירווחים כמולים בין חשורות, נייר שורת, שוליים רחבים, צד אחד בלבד של חניור זכויות יוצריס כל החומר המופיע במגזין זה מוגן ואין לשכפלו במלואו או בחלקו. ע'י אמצעי כלשחו. בלא רשות כתובה מאת חמו"ל. מועדוני משתמשיס או מוט" דות חינוך יכולים. עס זאת. לבקש חרשאת מסוייגת וקבועה לזכויות שכפול לשימוש מוגבל"חיקף, שאינו מסחרי אחויות למרות שאחי מדיניותנו לבדוק את כל החומר המופיע במגזין כדי להבטיח שיהא מזויק. מועיל ותולם. איננו מבטיחים ערבות כלשחי. מבוטאת או מכללא. כלפי כל היזק הגובע משימוש בחומר כלשחו במגזין זה כל המטרסמים במגזין. הן מודעות מסחריות ותן מודעות פרטיות (בנו" דור קלט/פלט) אחראום לתוכן פרסומיהס והמערכת אינה מתחלקות באחריות זאת. המגזין אינו אחראי לנזק כְלְשָהו כתוצאה מטעות. חשמטה. שיבוש ליקוי או פגם הקורים מעָת"לעת בסקירות אוזות חומר טכני. או כאלה הדורשות שימוט אישי טל העורך הטכני. עס זאת. נשמח לטרטס תגונותיהם של סנקים. בעניני מוצריהם. שיאירו את עיננו לטובתס של קוראינו למושכיס בעט 8-ו תרומות ספרותיות מתקבלות בחכץ'לב במערכו ונעשה כל מאמץ כדי לשקול את פרטומן כל תרומח חיובת לכלול שם. כתוכת וטלמון בעבודח ובבית חתרומות - בלוויית איורים או תדמיטי"פלט - צריכות לחיות מודפ" טות ברורות במכונת כתיבת, מירווח אנכי כמול בין תשורות. וליים רחבים על צדו האחד של ניור לבן. במקרים חרוגיס נקבל כתב'יד (אח, באותם תנאים - אך על נייר שורתי נסח לתת כותרות, כותרות'מענח כותרות ביניים מדי פטקאות אחזות כל דמי כתב חיד צריכים לחכיל. בקצרח, את שמך ושם חנושא. גם פלט חמדפטת צריך לכלול מרטים אלה (רצוי לצרפו בתוך עטיפה פלאסטית חולמת) כתוב ברורות וקצרות. וחמעט בביטויי עגח ‏ מקצועיים' בביטוייס | באות לועזית. לדוגמח. מלים כמו בייטיק, קובול ספקטרום ויק 20. אפל |1. תו או קאראקטר או בית או ביט או טיבית - (יתנים לכתיבח באותיות עבריות. המעט בתאריט: לא כל בעיח חיא בעיח חמורת ולא כל טוגיה טוגית מציקה לא כל זיקנה זיקנה מופלגת פלט ולת מקרים בודדים. אנו מבקשים פלט שחופק באמצעות מחשבך. ה מקטין את סכנת חטעות - אס המחשב הדפיט ואת המחשב קיבל ואת מ" הטתם | הדפס על (ייר לב עם סרט כחח. אס אינך מדפיט במדפטת. השאל מכונת כתיבה - חומר כתוב ידנית נותג לכב במגרח עד שמוצאיס מישחו שיתנדב לחדפיסו במערכת עבורך אנא סנק זו'ח קצרצר אוזות מח עושה התוכנית. כיצד היא עובדת וניו'ב כל הערת אודות התוכנית צריכה לחתייחט לכתובת. למס השורה או לתווית - ולא למטפרו של דף כל הארה בנוגע לחת אמת התוכנית למחשבים אחרים תתקבל בהערכה. נסח לכלול תדפיט (לנתות חלקי) של תרצת* דוגמה עובות כמרות שננקוט צעדים חמוריס כדי לטמור על תרומותעו. אינו לערוב לבטיחותן או להחזרתן של תרומות קוראיס. כתבי"יד. 0 תצלומים כיו'ב המטומקיס למגזאן זה. א רצונך בהחזית. אנא סנק | מעטפה תולמת. כשעליה כתובתך המלאה ובול דואר מתאים טר גרדיגא עורר ראשי הסחעוב''/)י 'המפציצ' לאחר שבגליון מספר 4 של הירחון התפרסם משחק בשם זה עבור מחשבי הוויק 20, החליט הקורא יורם לבינסי מחזיפה לבנות תוכנית דומה עבור מחשבי "טי,ר.אס. 80 וו". = זאםזטשן האבהסץצ צפ - ! השפחסם = מאה 5 98 (235 )0% אא 6 ו" ד 1 ה 3" הפממסם >" .2 דא זהק ז "יה" ,276שדאזהס 7 דאשא:1000 סד ₪=נא0; 9 9 983 012 ד5=מה0- 10 ש- קשזם (15+(20)+פאה)+זאנםטד47=נהסת 26 (00,1-1(:876)0-1,0-1ז7ז2-1,71(:86)דפ: ג :ה6זש9 38 ה יזאשא 40 7 סז 1=ך אם= 76 2 קםןז1278 סד ש=צ א0= 96 ₪ שפד ג7,צ6זאזסט-1 166 (1,7-צץ)דש8:(ך,צ)ך96 118 ₪ מטפסס אשד " "=%צםאא1 א אמהז 3=1 אס ₪=3 ;ןז 156 (ז,1-צ)זםסשא:(ך ,צ)זששתה 166 טס סזספ:זאשא:0=ה:דאשא 178 ₪00 1 9 סטך 86=7 אסם 516 (0-1,צ)זםפשה:(ה,צ1,0-1(:8576-צץ) דספקאה 328 ₪ ז[אשא 458 אהטדסה 4600 7 סד ז== אכה 608 (₪,1-צץ)ַךם0םה)(ם ,צ)דמפשה:זאשא:19 סך ש=מה הסץ:(1,5-צ)זקם:(גש,צא907 51₪ שדאשא 928 שד 60070 5% "ו צ 506 פשפאה) טסצ" ,384פזא1אק:"! פםסה צתפש". 348שדא1הס:טס מ " .שאחס שמא הם- צםא צאם 5פתחט" ,ספזתנאט 20? ₪ םתד ""=%צמאא1 = 750 אטא 748 עאם תאר את עצמך כנהג מרוצים במכונית דוהרת לאורך המסלול במונטה קרלו, אינדינאפוליס, או דייטונה. הכביש מתעקל בצורה בלתי צפויח. על מנת להישאר בנתיב עליך לנהוג בדייקנות או להסתכן בתאונה. דרגות הקושי של המשחק הן בידיך על ידי שינוי רוחב הכביש ועוצמת התאורח הופך "מירו המכוניות" מנסיעת כיף לאתגר. הכל לפי רצונך ו כיצד נוהגים .2 / 0 רו בל ) רלה > + התוכנית מתחילה בתצוגה גראפית קצרה לאחר מכן ו - 4 שאלות דאו: רוחב המסלול. ועוצמת התאורה. רוחב המסלול נמדד ב 8 דות מ-3 עד 12. מובן שרוחב המסלול משפיע על דרגת הקושי. עוצמת " ) : התאורה או הראות. בעל ארבע דרגות ראות טובה. "מרימה" את המכונית מירוצ מכוניות (משחק מחשב עבור אפל מאת פיל פלדמן וטוס ראג) על גבי המצג ומאפשרת לזהות את פיתולי הדרך מרחוק, ואילו בראות גרועח מופיע הרכב נמוך על גבי המצג. ומאפשר רק אתרעה קצרה מפני | עקומות הדרך הבוגדניות ] לאחר שקבעת את רוחב הכביש והראות אתה מוכן; המכונית מופיעה על המסלול בנקודת הזינוק. הספירה לאחור על גבי מנורות ההזנקה מתחילה. | כאשר המנורח התחתונה נדלקת המירו מתחיל. המסלול מופיע על גבי | המצג ומתפתל בצורה אקראית. עליך לטפל בהגה כמו בציפור. קשוח"מדי והיא תיחנק; חופשי-מדי וחיא תעוף. שמור כיוון! בקרת כיוון הנסיעה נעשית ע"י שני קלידי החיציס שבמקלדת לחיצה על החץ השמאלי ( ---> ) ינה את המכונית שמאלה, ואילו לחיצה על הח הימני ( =-- ) והרכב פונה ימינה. כאשר שני הקלידים חופשיים הרכב ימשיך ישר קדימה | הסחעוב''יי 93 | נרשמת התוצאה: כמה מייל עיברת במירוצ וכמה מייל סה"כ המירוצ נמשך עד אשר הרכב סוטה מהנתיב ומתנגש. יום המרוצים מסתיים (בבי"ח או בבית העלמין). בסיוסם כל מירוץ לאחר התאונה אפשר להמשיך במירוץ בשיטה הבאה לחצ ) והמירוץ ימשיך - יוס חדש, אותם תנאי מסלול, לחץ ) והמערכת תחזור ליום הראשון ויש לקבוע מחדש את תנאי המסלול; לחץ ₪ והמחשב חוזר לבייסיק רגיל - נשברת. חברז!י כל אחת משתי הבחירות האחרונות תספק את הממוצע היומי במר- |] : וצים 4 ווווזווווווווווווווו במספר שיטות אפשר להגדיל את האתגר שבתוכנית :1 לאיזה מרחק אפשר להגיע במספר ימים - תאונות קצוב; כמה ימים לוקח לעבור מרחק של 3000 מייול; הקטנת רוחב הכביש לאחר שהגעת למומחיות ברוחב מסוים; הקטנת הראות -- הגדלת קושי הנחיגח; הקלה בתנאים להורים אשר מתחרים בילדיהם; מערכות השיגרה הראשיות שורה תיאור 110 תיחול והצבת המטתנים יי וו 200 תוכנית שיגרה לציור המכונית 2-20 הצגת ההוראות 2-0 מקבל את תנאי המסלול מהמשתמש 0 330 תיחול המסלול 00 גראטיקה להזנקת המכונית | 550 -500 מצייר את קטע הנתיב הבא 0-0 מעדכן את מיקום הרכב 0-10 מעבד את נתוני המירוצ היומי 1. תמונת המסך בהזנקה. ראה רמזור האורות משמאל. 2-20 תוכנית*משנה לתיחול התצוגה הגראטית א 0 3000 תוכנית"משנה להצגת הרמזור 4 המשתנים העיקריים | משתנה תיאור 0] רוחב המסלול ראות ו מספר המייל ביום הנוכתי מספר הימים במירוץ ו סה'כ מספר המייל בכל "ו זמן שחלף במשך המירוצ | וא . ווא קבועיי ה-.:ו:ויו לתנועת הרכב ימינה. שמאלה | 8 מיקוס צידו חימני או השמאלי של המסלול | 6 10 ערך אקראי להכוונת המסלול ימינה, שמאלה ימי המירוץ , - - וו הגבול הימני. שמאלי המותר במסלול | | 005 תשובות המשתמש | צא מיקום אנכי ואופקי של הרכב | ו .א לולאות לציון ומשתני עבודה , 1 צבע הדרך 1 ₪ 7 ששו / צבע הרכב | יוא ערך ה"::ש:ויו עבור המקש שנלת ! אא ערך ה"איזיו על מנת לדרוך מחדש את חיישן המקלדת 6 ערך .6-1 עבור גילגול המסך : 6 ו קבועים מספרייח כמה שינויים קליט | ו את עקלתון המסלול אפשר לשנות ע"י שנוי הערך 14 בשורה מספר 0. עקלתון מכסימלי ניחן להשיג ע'י הקניית הערך .0 למשתנה 16 > הפחטם"). ששו וו וו וו . 2. תמונת המסך לאחר תאונה. תוצאות המירוץ בחלק השמאלי של המצג. שבשורה זו. ערך 0 ל-- + ייתן דרך ישרה לגמרי. הערך הנכון עבור ) ינוע בין 5 ל-0.4 נסה את השנוי הבא: 1605 + הערכים שנקבעו למשתנים 6% .6% קובעים את צבע הרכב וצבע המסלול. שורה 140 היא המפקחת על צבע משתנים אלו. הצבעים שגבחרו הם כחול כהה עבור המסלול וכתום עבור המכונית, אפשר על מנת לגוון את המשחק להשתמש בצבעים שוניס (אל תשתמש בצבע שחור, זהו הצבע של הרקע). לדוגמה על מנת לצבוע את הדרך בירוק ואת המכונית בצהוב שגה את שורה 140 כך שתקרא: 3 - 06 140 1% אפשר לשנות בקלות את המקשים שקובעים מה יתיה כיוון תנועת הרכב. במידה ותמצא שצרוף מקשים שונה נוח לך יותר, אפשר לשנות את שורה 170. 0 סד פאה אה םי ונק זפ 1988 זוו16אצ60 :וה וו 90 00710: (0- )פאא=0: (079 66 256+ (78)א= 0-76 190 אחטדםח:-ץ, ט+א זט מוש-ץ,ט-א זט ונד,א זסו₪ 200 הקבועים אשר משמשים את המשתנכה .ווא ו"אוא הם אשר גורמים לרכב לפנות ימינה או שמאלה על מנת למצוא מהו הקבוע הנוכחי בגה את התוכנית הבאה 0 אוו או 26 ו (6384|-) אי - 7 ]ואי : 0384.0/ - ]אכיין טכ הרץ את התוכנית, ולאחר מכן לחץ על הקליד הרצוי שיפנה את המכונית שמאלה, מספר יופיע על גבי המצג. את המטפר הזה עליך להקצות למשתנה ווא, הרץ את התוכנית שנית, לחץ על הקליד שבו בחרת על מנת לפנות ימינה, הקצה את המטפר שהופיע על המטך למשתכה 6ווי דוגמה ברצונך להשתמש בטיפרה "1" על מנת להפנות את המכונית | שמאלה ובטיפרה "5" על מנת להפנות את המכונית *מינה. לאחר הרצת התוכנית פעמיים תקבל את הערכים 177 עבור פניח שמאעה ו-185 עבור פניה ימינה. שנה את שורה 170 כך שתקרא;- > ואו ואלו ה 109 7 ץ+-+-- ‏ -:: ו 138 03297 140 150 -0)+-0:])=- 160084 :- + 0 169 ,4 := ?ו 6 - [=60-171]85451:6*461060: 1 |= 80ו זא : ו0ו: זא=ד:2000 216-0090 "ם 0 4 א 5 0 0 א";גוו)פאז זאזאץ 220 זו 230 ש;" ?(3-12) זזש שהטח''זט:א1 249 8 אסווד 2ו<₪ אס ₪63 ]ז:(ש) ₪511 250 | "109 ד1פא60 צזז וז919נטי'זא1וז: זא1אץ 260 "] הז - 1 "זא1אק 270 "מות - 2 "זא1אץ 280 "חן - 3 "זא1אץ 290 דאזאץ:" 000 - 4 "זא1אץ 1808 (0)זא0:0-1;" 1-4(7) צזך וז51זטי'ז סאד 0ו3 0 אאוז 04 א0 |>0 *] 120 2+ |=19-0/218- |נו+א=א 330 | ונ 140 0 >16302,2:0006- 6א0ץ:00 350 38:006₪6, 33 160-005 7] סז 0-48 0010857::08 376|| זאשא:0 ז0 2,397 א1 )ו 388| ט זה ל2,3 א א):2 ז8 2,379 א1 א|נאס>א0 )60 6ל3|| 9 זג 7,]7 א7:01 זה 2,]7 א1/ 408| 7 זא 2,39 א או 8ו>|| 0 זה ש+), אז %ו:?] סז 057 08] 426|| זאפאנה זה 0+א,א א1 8 430 )| 88 60.08=00:00808- 449 8 008089 450 06-68 96:60 | 2100 זה 8ד, ש אד 02/4 וסט 580 || 5 זה 0+א,א אז 5:4 זה ש+ ), | אז ':ק] זה 8ז,ט א1 א 510 (+8=ח:0+ |- | אשוז 5₪>₪ סאה 080 :1: (5)0א54+0:0=5 520 8-0-א- -. | אשלד |6 טאה 000 "1 510 6 זה 4+ח,א א א)נ6: וא 10| א1 או 548 6 60 556 הפהשב''שי 65 1 7 אה 00 (<א )057664 600 ט-א=א אאוז .0-6 15 618 +א=א אשוז 0-6 ]1 620 0 0ז209:00 009088 אשד 2=(ץ,א)א80% ]1 630 640 000 6 0 6100.06=00:0098 סד 00 08 1000 0 00908 00082 ז190:6 סד = אס] 8ו9ו1 דאשא: זא 6ו: (16336- )?381% סד = אס 1020 16 33,40:0% 32,2:7006 200006 0==001009008.ו00 1030 6 70% זה 2,39 אז.%וג5 סז = 006-2108 1949 ו ו -34,20:06 006ק:16304,0- שאסק זאש 1050 דד = 1960 8 100508;א;" זא טסצ''זא1חק 1970 "דזוו טסא'"; (48)28ז זא1חץ 1080 0 00908:; "-אזסד 4 08 8 וזאי'זא1הץ 1890 "אואזזאסס - "ם"";(25)פאז זא1חק קוו 08 00508:; "65 זא ";ז;" "זאזקק קוו "זההזפ:ה - -25(;"'5)פהז זא1הץ 28וו 08 5(";100908)דאם ";א;" אנ"זאזה? 1130 ;" ז001 - 25(;"706)פאז זא81? 48וו 0 אחשווז "0%="6 :06:1 ז06 1158 ו אש "04><"0 פאה "ה"<>04 *1 1168 זאזח?: 0וו: דאפד קוו א/ז;"=ץהם 768 58 ז 6הח6גיידא1חק קוו 0 אסווד "₪"=0% :1:זא1אק:זא1חק:זא[ח? לוו פוו= 1200 כול פגיעה המשחק הפופולרי בול פגיעה זכה לתשומת ליבו של הקורא יוסי עאראו מירושלים. הוא שלח לנו את גירסתו למשחק זה הכתובה בשפת בייטיק בסיטית ותתאים לכל סוגי המחשבים. ''ו4)3צוו)וווצווורווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווה ה%ה ו | ה'4%צ%ודוווו - 0 התלן] [פסצץ צץ האזזאא )0+ ה5א 5 הוצה+וגוווווצור,צוווווהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ה(|ס 7 וזא ס.ןושון.ה ם ' 618 00% 6806 18 8זהז יזהו1איוואוא" ו ה:ו'נכ)אתוה"] =]מזסה הזנש 05 (ווי:00.ה צדה| סז זהאש טסז סעיוט]הג:והגא" מו | זוו1א: זה]ה"ווא1אץ 20 | 5 0ז 60:זַה:א,:יה1הםה צאז תסהא:'זמ1הת התתז 4.22 םאה 1י-א ח] 25 | אמוזיה:;"!"זאנאק:;(ו2)פאז זא1אק 1390 0 הפאז כזה זו ! אאודוה: אווחסא פו3ו * אפ.ה צהן7 ו]ש טטצ זא 0 יווו ם]תתטת פדהזא:,זות 8 ואז פ>פטם פז פהתשז 8 פטאה טסויוה1|,:זק1)" 5 זוא זוה זה]א] ט טוה סו | :00 00% 2000 זס:ד,א זט :ק=ז:6ו=א 2018 (-0+א=א:0 39:86 סד ו=ץ 08] 2020 ל יו דאשא: ,8+ זט ףז:ץצ,א זס.ו 2038 4% 2 [ ויו : : 20=א08=00.ו0 2000 ןג א;אז ;1 5% 2 : ו-ו'4 2 : / ו " / ()-0+%=%:0 :3 סד ופצ ₪08 2050 3 ן) 210 )+ 0ן.ו5') ו זאשא:30 סז ו=(. 200::06 00908 2060 ו ו ו | 0 0098 39=ד: ד אא 0600 208:00 0=2:009((8 2079/60 הא הייו ה 1 דאשא: (16336- )א25:0=765 סז ו=(. 08] 20808 1 א6ה י 6 . ' 0 ו , 2 ו = ; (10867 זא1חק: דא1ה?: 62006 סד 1=. 0+ 2090 ו ו ו ---- [ [ 1 ו לו דא1א;: דא א: 40% ד :500 סז ו=0 08] 8וו2 הי 1 אוד ח: דוא: דא 6 250 - 8 220 :20 סז ביכ א0' 00 | 2, ,ו הזת 2200 1000 טפט אא ליח 6 10 / 2.0 ל : זא 2219 נופיף משאז 65% זן 220 | 1 זז 2220 : 5-19 סד 1" הם] 136 / 5-) זג צ,18- אז 0.000 3000 וק 9 ו 0 ₪ 2 ?5 ד סד 0=1-19 3:]08- זה צ,18-ץ א 3018 0 | דאפא:1900 סז ו=0 08::זא4,0:6- זס ₪ 3829 1 זו 24 1 2 זפ ו1-ץ סז 0=1-9 008=00:08/ 3830 - ו 8 | . אשדה דא :4,0- | זס :זא500:6 סז ו=( א0ס] 3648 ו-8מזוי פיואם אטסל 15 ואחט יזטחאן כ | ו ₪0 ד 5 1 ו ויוסיא :1 ?ג ) זאו 0: 6 0% ז 15 265> . 1 - כ == ה = : - הסחשוב''/י 07 משאמשמששטס טבשב 2 = אכיד הקושוההקהתקתחחה 000 = ה כרי וו 0 ;6050 270 0 סז 980:80 30588 א6ה]ז ל-₪ אט טבא אם שבא א0 ט5>ץ א08 שבץ אם א=ץ 1 280 0=:ז=(3)5 290 0 פטס יי +|=(6)50=0:84)5| 310 7 אפהז 6024 156 370 0 אםהד ב=א 15 171 0 סז 5:60:* פאאטז א1 אשפאטא שהד 89 שסצ שפהיזא:א;!זא1אץ 390 זא1א":זא:א":זא1אץ 197 0 60508 400 5 אפהז כ=ה 15 410 0 סז 1:60 זאשא 320 0 סז 05':60י' פאש אשתאטא מהז +515א פפאטט זאתגת שסציזאזא;:זא1אץ 450 90 60ז 1135%80 60808 500 90 אפאז 8-1 15 555 זאפא:זא1ה":20 סז 0-1 אםת 560 0 00508 570 5 5-1:608508 סז 851 508 610 ו יי ו ו *ינס)+ת ו *(הם)אי 1 *זא1א" 630 0 זאשא 6580 0 48ש1-1!0605] 680 זאנא;:זא1את 690 2>הוז:י 80588 אטסצ 15 זההש 2 אפ>צה|תיזעתא1 700 זמ1א;;זאאת" 701 1 סז 051 א608 703 0 0ז 960:80 80908 אפהז ז-(0)א ]1 704 0 זאפא 706 0 סז 70:80ל 80508 אפהז 1000>ז 08 10000<ז :1 730 - 0 8605068 750 טא א0 ש-א 08 ש>ץ אם ששצ אם א>ץ ;1 770 5(1)א4-5%8 790 0 805068 800 5)5(6:ת=(2)59 830 0 אפוז 654 15 850 זא1ת":זאזאץ 8970 0 605068 080 6 [א5א 085 0 סז 1135:80 80808 890 0( אשזהק יזאנאת 10ל אוו ה 9 הר - ו *וא:אש 20 0 סז 1=0:60] אשהאז 1=1] 15 930 י|. פאאעד ‏ | א1ן0םא ‏ | ז810שק ‏ | 58שש8 אעטסץ ‏ | ידאנתק 6בל 0 סז 60 940 / '|החדדררדר- - - - [7- -- --- | ו *זאזאש 5 0 ו 80:60ל תעשפסם אשהז ₪50 אה אאטזפא 950 0:;* האאעד אד משמהטא פזהז 5א 0178 צםהםה:ה םאה עסצ דטתא ,צתהאספיזא1אץ 960 | 0 סז 60 965 / 90 סז 80:ַי5אםפהטה 4 5א 6105 ,צאתהספיזא1אץ 970 , / -מפתהט 8זא5אם,,1ע 4 שה 6ש61 ,דהאספיזא1א" 980 משחק מחשב עבור קולור ג'ני 3.5 הגיש בניימין חסיד מחברת מגה ביט | אאעזפת:זא1א":זא1א-!זא1א" 990 ישראל. לוח עליו מחוברים שלושה מוטות ועל כל מוט נמצאים מספר דיס" | 100(:050:"50/י1900+ץ-ד).זא1-%:י1000/ז)זא1-ץ 1000 קים בהיקף שונה. הדיסקים מסודריס בתחילת המשחק על המוט הראשון | 0+ 9 ן%1000/10(105א-1000++-ז))זא1=ש 1010 באופן שהדיסק עם ההיקף הגדול ביותר נמצא למטה. מעליו דיסק עם היקף | 1-ה אפמז % ו 0 קטן יותר וכן הלאה, כאשר למעלה נמצא הדיסק עם ההיקף הקטן ביותר. 1 1 אפהז (04452>ץ 608 (נ+3)ש=ז תס 6 18 1946 על המשחק להעביר את הדיסקים, אחד בכל פעם תוך כדי הקפדה שהדיסק 1 אפהד (₪6)2+0=א 16 1050 הנמוך יותר יימצא תמיד למעלה וכך עד אשר כל הדיסקים מסודרים במוט : 1 ך / 1ג;-ץ אפהד (50411-% אה (41+0ם-א% אס (נ+%1ם>א 15 1060 השלישי | 1 פאז (כ+003-₪ ;1 1070 : ק* | 1וק>ץ אהד (60)4+0-₪ םם ונג6)2:₪ אפ נב+60)1-₪ "1 1080 1 מפטן (4+0/ם-0 ח1 פלס! 1סהג| 0% פספאסן. 1 יי ז 3 ה ו 5 ה060%10 86018 "00ו60' י 1 2 8 7 8אשז000 6דצ₪08-8 צס הס)+1הש' 3% - 0 ו ו ב 3 681 1 == 3 8 אכ 5 וכו 4 חט וס 4% | , 43 'דא++ ואנ : 7-םזאן 6 :88-6ז05-5 :01688468 5% / / : ְ אאטזשא 1130 (7,3)אם אזם 804 3: אאטז א! ממפהטה תהז פפפטס שמ? ,909 פסז 'ה;' אפדהוקיזא1אה-:זא:אהץ 11525 "33001 0% 0%87%ז",6332זַא1אק 7% / 2 9 0 056-1:15 1140 '"משש=ם == >85=5ש",86372א508[1 84 | | 2 0 אפהז 0-10 -1=0+5:1 1143 בנ" 1 הג 666ה טסצ סם 'זאן]הק:זא]אק 9% [ (0%40+5וי פהש 08668 א00+ ,זַ05: שסז *ב;* הפצה קיזא1תק:זא1אץ 1146 38: :+" (א/ץ) 6%100%ש+5 %צ=אא]=%ם 10% ן 0 0 5 שת : 1 (15 6884 זא 1 6ב 66=סם : + (4 1 6 68 זא 1 = 1 [ 0 1-0 אןא:זאזה,: = 1150 5 (15 ) 8הסזאז 665 106 [א6הד""=1=38% :%צ6>א]=01918%ז4=זהט= 126 י159/00/ 40010 +גו? סז זאהט טטצ סע יזט;א1 1160 וו ורן א 3 901 :16 ,8פא/50: 1 5001 1 ,50006 1 8 אוז *58+?"=+0 ]1 1170 0 00581 : 8=%א0 130 [ זא1א;:זאת;:זא1ת] 1180 8 1אשהד"א": +8%אא " צ"< >1-8% 146 , * שצם 6009 *זמ1א; 1190 0 1 ₪ פאף 1200 : 2 מו / הסחטוב''/)י 69 88 הסחטשנ''י 20 6 א ו05ט: 4=%א0: ז"י ",ישעמ" :מז"מן זז שזם שכצ ו % 166 0 |0ו: ₪004 170 "3-7(7) 01565 עחהה שפסת "זא:א:זאןא; 180 ד (46) |4עחכב > (8%) 157 190 200 5=/01.)089( :% 0 ד, ח )אס :03ד1= 1את=: לט 1=חאכ :6 210 א זדאשא 2206 [-8₪זך010ז3=אאסק:7-צ:0>7 230 ואשא:!-צ=צ:1-ם=/:ת=(1, צ)אתם 240 י3",ןב6זא]ה-:"2",לן[6זא]הק:ו"1", 67זא] תק 290 20 אא 260 זאפא::ק₪2,א6זא]תץ 270 .0 ץצ 280 א=1א:2=0 א הז1(=0, א)אםתן 0 34|0 זאשא 350 / "קז זחא סשכוז 0 דא א 70 תאכו -0ח1: 0% ) ובש=ת : 00 1:81 =%א 1 ( 31 0% 6640זא נא :7 ?זא 6א:0206ד22=1אס=: + מדא1ח 1 = דתכו=: 1007 = הת 390 0אהדת=>(ד,א)את-] 400 1 םד סז ה 0 ד= ( ך, 0 ) אם=1 דרוו :070 81 וכו :2 = 0 האש החדת > ד )אס 1 (1 )6% 6640 דא = : דאשא "תפסא השא אט"זם :"195 005 ", 6680 זא הק 0 : = (4.)0%/=א 15% 10 0 :00 ד22=1חכ=: :אדא זאש 31 )ה 6640 דא אי א=ז 7 =אא- 0 הד > ז, א )אחז אא 10 דכו 0 א הדוד א )את 10% 0: 070 8₪1!וכוכו: 00=64 (ד, א)אק=םת1 0 : 1!81070ו00=023:0095 7 1=שח0-:0=ם 3סז1=אחס- 0 א הזת=(א, צ)אם 1 שזא6א טש-2א:ת=01:א=ד 0 כו 1=אחט=: 07ד1=שאט 6 לאזדת=(א,צ)אפ-1 צ, שזאשא 1-1 ד 7=ותס- 0 = (א,)אם-1 דאשא 0 לוזטגו: 7=וו 0 (₪,ל)אם: (₪,ע)אם=(א,ט)אם 7 =שחכת: 1=ם: 1+ה=ה 3 =אחא0- 0קאחדת=>וא,ל)אםח1 ץצ שדא6א 0 : 25 א :ם=1 ]:₪=ז 2 =זאס=: 07ך1=אאםס- 0 0 21 ) חח , 6640 זא1ה0<>(ז, ה)אפח1 ₪ דדאפא "ו ו3 )08 6640 זא חח: 450 1 וס :"7(א/צ) 001% צחד סד זאהא טפצ סם ", 6680זא ]א ב יצ" -4%קאה"א";< -1-4%: 0100ו4:005 1=%אק 6 "צ"=1-0% זל מחיר המגזין ‏ | ה | <ו מנזיניס 6 מגזינים ו ו שלם ססוו ש'"( בחקום 80כו שי שלם 2260 ש' ( במקום 4140 ש- | אביב 442 1א טלפונים 0א24448. פא244. |24439. אא%44 / 46 ₪ 01=4;] 940 3 כ =ןאאן 950 082 1=2א6] 966 1 |=ן1א1 970 שק 02=7את] 986 80 25-7₪א1 790 90 120255 1000 0 | ->>שין וז וו 0 160253 1020 0 10252 1030 060 10251 1040 0 0 1656 1050 1 : 0 דא 81 6 1 :ו )+ דט זהש :1 , הפאוכו :₪ 3 1שאנוס :54 , ססאנוס :54, 0 0% 0 סקא 77:50 זא 6א: 30 077-1104 והודה: 1 21 )9 6640ז₪]אק 080ו ' 10906 "אשווזטאה א66ק 15 ןז ואוו "425 600ון "וו מתמחז זאהז זי ז/6 "43 1110 ו "445 11206 " ו ' 1130 [ : ) 9+ "+ ( 186 ) 03%+" "+ (136 ) 48" "=8₪2 406ן1 + 11,210 )10% 5+ (186 ) 00₪0%+ 11,216 ) 0%א1 + (186 ) 6+ (210 ,3355110505 1150 (210 ,5 )זא ז5+ (186 4 "+ (186 ) 6₪%+" "=00 1160 "!| "+(202) 4+" "שן₪ 70ו| "2 "+(213 ) 00%+ (2 20 ) 0₪%+(2 21 6+" "62 1180 "3 "+(0%)3,202א[אז6+" "034 190| "4 "+(212 )670%+(202 ) 8+ (202 )4%+ 2 20 8+ (2 21 ) 5+" "646 1260 "5 "+ו5,202)%טא]הז5+" "05 1210 "6 "+(180%)5,2020+0088)213אז5+(6₪%)212+" ‏ "065 1220 "7 "+(0%)7,202א]אז5+" ‏ "=₪07 230ן 0 1246 ו 5אווס. וכ 1250 "1505 חש זפאהחד ז6א חוסץ 46 115 או"זאואו 1260 "- זהבו1א שד סז ₪ שאו פאאה-ז-₪. שחז אסה="זאזאק 70כן דאחש:". = שש מאה" זאזא 1200 ",7 סז 1 אסא משאפמחויא שאה 1ם שחאד "זאזאש 90כ2ן "5 ותמשא 6ווד שאה זפשסח )| =מז 86186 7 הדזא"זאזאי 1306 "א61 1 הזזא 3 סז 1 אסא ₪ =6מחווא 6הא4"זא[אק )וכו זאןאש:".ז-₪) שד אס 6א0 שדיזאואי 13206 + "טש 15 זהחז 1860 4 =עכ זטאאהא חצ יזאןאץ 30| "סזאט 156 ₪ 0/6 זסצאא6 טס שאה אשהוזטאה"זאזא 1340 זאזח:". קאה = | 58 ₪ באז זא הזש = ותשא א"זויון] א 0פרו י ואד זשתקדוה דסאו" אטקצ %ז פזטד אנ "ואוו ו "ץ. | והוהחט טאה פטפגע שטוו וורזא ון צאז"|צוןאיר 0/9 זאןחש:". א6606 סז שש אהסא"זא]1א 1380 "א 1500 16 א דמ ופוח טטצ אזא טז "זאזאי לטו =שחווד ה6חו וא = םא אט אהמתאט סאז אש" וא ואי 100 "יו א מקב זאזחק)ו וו כופי שא : ז "שטא זא60 10 <אאטז6א > זוי זא או זא ו 20 1 :50 ו חדן=דהט=: (15,א,3, 1 ץג זאם שה 1104 =והט זא דא א 06 וט 40| זהה=:י5י,5.0, ו) צה | או ודה : דא לא 900 |[ כוד1> דכ :9 םשכ : דא סא 150 1 154606 אמזאשא: ואסא:9וסז וויא 490ן ו 90 | בכתובת שנתיים (28% הנחה) שלם 2040 ש' ( במקוס 2260 ש הזו . מס' הטלפון שלי חתימתי שולוש שנים (33% הנחה) | שנה אחת (20% הנחה) המיקרו הישראלי. ח"ד 43325 המחשב האישי. ירח הסחטשפ''י/6י 115 חייבוני לפי כרטיס אשראי ויזה/ישראכרט/דיינרס. קלוב ו | 0 שמקשמשששמטעהה קת הפקה מקשאמשאקאאא/ה ‏ ".4/4 > הלהי למ הר ה = מ אא מא חאה ממה מה מאה שאה המה הא א מא = = = = == == = = כש 1 סימנחי = (במשבצת אחת בלבר) בטבלה המצורפת. 1 / שלחו לי חשבונית-קבלה: צירפחי שיק ע"ס 0% עבור מנויים למשך שנים. 1. אבקשכם לשלוח 1 את המגוין ע"ש שקל מיקוד 4 צירפתי רשימת מענים. נא שלחו לפי רשימה זאת. %. במקום השיק הנ"ל נא חל חללית לפניך 9 חלליות שאותן עליך להשמיד בעזרת 15 טילים שברשותך. אם נותרו לך חלליות על המסך ואולם לא נותרו בידך טילים, הפסדת את המשחק. אם הצלחת להשמיד את כל החלליות בעזרת 15 טילים (או פחות) עברת את המסך הראשון ולפניך יופיע המסך השני שהוא מהיר יותר מקודמו. בכל מסך עומדים לרשותך 15 טילים. כאשר תצבור 1.000 נקודות תוכל לזקוף לזכותך את הנצחון במשחק. כל חללית מושמדת בעלת ערך שונה של נקודות. אם השמדת חללית מהשורה העליונה ביותר תזכה ב-3 נקודות. כל חללית בשורה האמצעית שווה ‏ 2 נקודות. חללית בשורה הראשונה שווה 1 נקודה, | ביסיק המורחב עבור ה"/99/4 1.1 ניר נין - נון וצר ושה 106 + * ושקה 118 % סחשקחו 505 %* השח 126 + % שה 138 % 805160 קםסווטשזאם 618 | > שה 148 + % שה 158 + אטא-18 18 87 * ושח 168 + * 1 176 וצ הסה 180 8 0 198 18ד 200 5000 219 0006 220 ( "000000000000007" ,128 0% -1 230-001 1800607090 10700 חב 1939777 030707" , 248-036 "18 8000000 1737780000 01010101010101070" ,96 006 וס 250 כ" 0-3 "כ 3-30303 0307001036" ,100 0 .268-081 כ "ב 162740808 8007090100 1 1035797730 834727" , 104 0% .ומס 270 כ "סח 9999998 999999ץ,,,,,ץ,,,,,,,,",,פ,,, ",108 000% > חס 280 כ "סַמַ 13 290/00 16 50 כ +:ה= א ו 6 340 501 3550 5 360 9 יי 380 הז 218 סם סקז קן : 0 - 5 , -. שדק 0 - 15011 + 5 : :828.86 5001756 086-061 :32 7-,200- 00 2 - 0 ה - 2 שד 1=0 1 יי 390 אשהד ₪2=18 סאם 8=קזון קך ': (36,9,72,68,0,8, 8 004 2 ל 3,40,7,0,82 ,47,190 5001166 -הס 430 51-1ק1 ו ו: ₪ :872 828 09001156 60 :7,32-/206- 50804 0 2 0 - 2 0 הםהז 156 ת1 ': 330 שרד 2=18ק 0 8=קנת ;ך ' , 7 48 3 1-00 ,9 00 6 0 (4,1,128,32 006% 0 460 1-1= 11 :+ 50005=50006+3 5 :(5001766828,88 061 מ (7,3-,290- 5000 ו 2 52,א,1 )ד6ץ0 וח 470 0 ושהזך מאתן ק1 יי 330 החד ₪2=18 קם אתא קן :: 8 אסחד 900662999 =1 480 ו הר 9 00 1000 0 "6088" 1,102:08180 )זה ה 0190 י: " 5זא001":כ1,1 )דה ₪ 0150 490 1-1 5 05500006+3 2 09 5 +7,32- ,200- 80080 1019/0861 50% :"88" 2,11:081%6 6דה 1808 :+ " א65ה2,1:"90)זה ה 0150 500 + 320 אפוחד 1:50 =1 :+ 332 אסחד ₪2=18 סאה פ=קנת קך וה 5" "86" 3,119:08186 )₪ 0 0190 :: " 0 = 8 ד ב ורי 2 10 4 1 - / 0 -00%5 1030 4 אשד 16=2אחד =1 530 "50075 שחסו וו 10 ₪6 תשרוד" +כ12,2 )דח .0150 1040 כ ,1 )וא הס 540 10 1060 0 550 606 9061766827 ,96,2,176,7001( 4 ד ו *ן 560 7 - 8 80 0 142 7 ₪ ₪ 0 . 5 "שא שד 1 700" 12.12 )זה .190 1090 0 ד 390 00000000" הסשת עס שפח 00צ":13,12 )ד ה 0190 1108 608 001 1- 501766 828, 108, 14, 168,701,-10,0( (130,3,150,2 ,300.0 ,150- 900% .0861 610 8 פד 590007858 =1 55 9000795500015-1 620 (820,81,16,8 001806 001 630 0 אשד 1-=8 16 640 (828,82,16,8 001806 )650/60 8 אשחד 1-=8 15 666 ₪ ו 9 (%83,16,0, 828 001866 )68 670 1ב זג< כוסכ סי 0 אמחז 5-1 15 600 826,%84,16.00 001866 6 696 68 מז 1-=ס =[ 708 (828,85,16,6 001866 0 718 8 אסחז 1-=ם 1 7206 (=,828,86.16 001066 0 736 06 הז [-=; ת1 748 - חן %7.16,60, 828 001866 004 758 הקורא יורם לבינטי מחיפה שלח את התוכנית 5 וושה 1 6 ושטד 1-= 16 760 הבאה עבור 81 א?. זו תוכנית אשר גורמת להיב- 6 ,16816 שאק | 4ו,828,88,16 001806 חס 770 0 7 8 % 2 4 להגיע לתוצאות אלו רק בעזרת שפת מכונה הרי ' "ו בי 08 ושחז 1-=ת ת1 700 שחלק מהתכנית כתובה בשפת מכונה. יש להקפיד ו ו 1 על הדפסה נכונה של כל התוכנית כולל ה"ואטא 68 וחד 1-=1 <ן 906 10,9, 33,011 ,428 001866 ומס 816 7 סד 6 0 אפחד 1-=א1 1 820 ו 0 000 630 0 1 1 יי 50000=90006+1 י:כ%28,81 )מז אק |06 !001 ':כ7,3-,200- )5040 .01 840 0 אשד 0=תן ת1 :' 330 אסהז 18=>קא= סאם 0=קןא 1 :: 94 0070 856 1=1-1 יי 1+:80005₪5000 5 (828,%2 )שד1 חק וס 006 7,3(:5-,200- 90006 וס 868 68 סז 0שת₪1 15 :: 330 סהז 2=18ק סאם 8שקנו :1 : 08 6070 870 1 יי 1+:80005=9000 ':כ826,03 )501156 |06 006 5:כ7,3-,200- 500806 וח 8בם 8 שד 0=ת1ה =[ :: 330 אשהז 18=<= סאה קצקזה שן :: 90 6070 890 1 יי 50000=50006+2 ::(%28,84 )שד חק שק )0 5:כ(7,3- ,200- 906 .₪ 900 0 סז 0=ת1ה ת1 :' 330 אשמז 18=<א סאם 58ש1א קן : 98 6070 918 1-=1=ת1ו₪ יי 590000=50006+2 'י(6)%28,85ז01ק6 0 | 01 7,3(:5-,200- 500% 01 920 (104,5,184,1,0,8 ,81 6שד1 ל 00 | 0 החד שו שן כל תהליך של פיתוח תוכנה קיים שלב של תיקון טעויות (ניכּוּש, ניפוי, דיבוּג). תהליך זה חשוב ביותר בגלל מספר סיבות: (1) פרק הזמן המוקדש לתהליך זה הוא גדול (בדרך כלל) וזאת בהשוואה לזמן המוקדש לתיכנון התוכנה ולפיתוח הקוד; (2) תהליך הניכוש הוא השלב האחרון בפיתוח התוכנית לפני מסירתה ללקוח או התחלת המכירה בפועל; (3) אין כיום מדד (קריטריון), לפיו אפשר להעריך את משך הזמן המוקדש לשלב הניכוש. תוכנה גטולת קוציס תוכנית מחשב, בדרך כלל, היא דבר מורכב ומסובך מאוד. ככל שהמורכבות גדלה, כן גדל הסיכוי שייפלו בה שגיאות וטעויות. כיוס מתגבשת תפיסה, לפיה פיתוח תוכנה צריך להיעשות כמו כל פיתוח מוצר חנדסי: יש לשמור על סדר ועל כללי משמעת הנדסיים. מתוך תפיסה זו נוצר מקצוע הנקרא 'הנדסת תוכנה". מקצוע זה כולל תורות, תיאוריות, כללים וחוקים לפיתוח תוכנה בצורה מסודרת, מבנית, נכונה ויעילה יותר. כפועל יוצא מוקטן משך הזמן המוקדש לשלב חניפוי. קט ואסדד₪0 - אהשספ עסד קיימות שתי גישות עיקריות לפיתות תוכנה: 1 אסכ קסד ומלמעלה למסת). בגישה זו , הפיתות נעשה מהרמה האבסטרקטית ביותר האפשרית. מגדירים את המודולים העיקריים בתוכנית ואת היחסים ביניהם. בשלב הבא מפרטים כל מודול בפני עצמו ובנפרד. פירוט זה מוביל להגדרת תת-מודולים לכל מודול בשלב הקודם. כך נמשך התהליך עד לרמה שבה ניתן ליישם כל מודול בסדרה של משפטי קוד בשפת מחשב רגילה. 2) ;טש אסדדסא (מלמסה למעלה). כאן מגדירים מספר רב של מודולים, שאנו חושבים שהם "הכרתיים" לפי- תוח התוכנית. בשלב הבא מגדירים מודולים, אשר "קוראים" למודולים שהוגדרו לפני כן. חתחליך נמשך עד לשלב שבו מוגדר מודול אחד, אשר "קורא" למודולים שהוגדרו לפני כן ומהווה את התוכנית הראשית. כתיבה מבנית מודול הוא בעצם "תוכנית קטנה", המְבצעת פונקציה מסוימת ומוגדרת מראש. מודול מיושס בצורה של שגרח | כללים, המגבילים את "מובנות" התוכנית: 6 הפחעופ''/)י (שאוזשסא) או פרוצדורה בעלת מספר מוגבל של שורות קוד, כך שאפשר להבין אותה בנקל ולתקן את השגיאות בה בשלב מוקדם ובמהירות גדולה. המודול הוא אבן הבסיס לכל התהליך: החל בהגדרת התוכנה, עבור לתיכנון, פיתות הקוד וכלה ב"סשמאס. כיצד אם כן, יש לכתוב מודולים בצורה שתבטיח תהליך 08806 קצר! א) משתנים מקומיים - כל מודול משתמש במשתנים מקומיים המוגדרים במודול עצמו. כדאי להקטין את השי- מוש במשתנים גלובאליים, המעובדים במודולים נוספים. אם יש צורך בשימוש במשתנה גלובאלי, אפשר להעבירו כפאראמטר למודול. ב) בדיקת פאראמטרים - כל מודול בודק את ערכי הפאראמטרים שהוא מקבל. אם הערך איגו חוקי - מתבצע תהליך של הודעת שגיאה והחזרת קוד מסוים למו- דול הקורא. כך ניתן להבטיח גישה מהירה יותר למודול בו קיים ₪06 ג) הכנת משתנים מקומיים - כל מודול שם ערכי התחלה בכל המשתנים המקומיים שלו לפני התחלת ביצוע הקוד עצמו. כך ניתן להבטיח צימצוס מספר הבאגים במו- דול. ד) נקודת כניסה ויציאה אחת - לכל מודול יש נקודת התחלה אחת ונקודת סיום אחת. ריבוי של נקודות התחלה וסיוס מסבך את הבנת הקוד, מגדיל את מורכבותו ואת חסיכוי לנפילת טעויות. נוהלי כתיבה נכונים תוכנה נכתבת על-ידי אנשים, ואנשים הם שמכניסים טעויות ובאגים בתוכניות. ככל שהתוכנית תהיה פשוטה יותר ומובנת יותר למי שכתב אותה, כן יגדל הסיכוי שהבאגים :ימצאו מהר יותר. כדאי להשתמש במספר ראובן ליבנה המחבר 27, בוגר מדעי המחשב באוניברסיסת ב גוריו עוסיס כטנתיים בתכנון מערכות' תיב'ם במפעלי אלקסרוניקה ובכתזיבת תוכניות מחצב בנושאי תזיב'ם באלססרוניסה ו-51 וא . | 1 שימוש בשמות משמעותיים - לכל משתנה ש משמ- עות, וכדאי לתת לו שם שיבטא משמעות זו. שמות כמו "!ןי ינניי אינם אומרים דבר, שמות כמו "אשאו", "אכ סט "ואוד דפא.1י+ מבטאים משמעות מסוימת. אס זה אפשרי כדאי לתת שמות ארוכים ולא לחסוך בתוויס. 2) משפט 60010 - רבות נכתב בספרות המקצועית על חסרונותיו של משפט ה""סזס6'י. קיימות סטטיסטיקות |[ המראות קשר ברור בין מספר משפטי ה6071077** בתוכנית לבין מספר הבאגים שהתגלו בה. כדאי לעשות שימוש גרחב יותר במבנים כגון "סכ...ס וש" ך "תפ וש.. אפווד.. ו" כדי למנוע שימוש ב-"000י 3 תיעוד - תיעוד הוא חלק אינטגרלי של התוכנית. יש 4% לכתוב בכל מודול הסבר על המודול, על מבני המידע שהוא ב'טריקים" למיניהם מחייב הערות המסבירות אותם. - . , 4 תחילה, האצבע; אח"כ כל היד ₪ | בתוכנה קיים כלל חשוב האומר: 'קודם כל שהתכנית תעבוד, אחר כך שתעבוד מהר". השיפורים באים רק לאחר "₪ שהתוכנית מבצעת מה שנדרש ממנה. בכל ואת תמיד קיים עוד ₪6 אחד, ואם הוא לא נמצא עדיין - סימן שלא 4 חיפשנו די . שאן משתמש בהם ועל האלגוריתם שהוא' מבצע. שימוש ' / % 1 ּ 22 יר %- "/ ל ל = זיוף קאסטות אטארי | אוף קאסטות אטארי בתעשיה. האוירית! עוד ניחוחות פליליים בענף המחשבים באר>); מנהלי חברת ארי מאשימים עובדים בת- עשיה האוירית בזיוף קאסטות. אנשי אטארי פנו ליחידה לחקירות הונאה במשטרת ישראל (זו של תת-ניצב בנימיו זיגל) בתביעה לחקור מידע שה" גיע אליהם לפיו מזייפים עובדים בתעשיה האוירית ומשכפלים קאסטות של אטארי | התובעים טוענים שיש בידיהם ראיות להאשמה עוד נודע. שהיוע המשפטי של אטארי בארה"ב היה אמור להגיע לארץ כדי לבחון את חומר הראיות שבידי החברה ולשקול אם להגיש | תביעה פלילית נגד התעשיה האוירית בשיחה שקיימתי עס שי תדמור. זובר | התעשיה האוירית, סיפר האיש כי החברה ערכה | חקירה פנימית בנושא, בעקבות מידע שהגיע לפני | כשנה למבקר הפנימי. לדבריו, לא התגלו כל מי- מצאים המוכיחים שעובדים שיכפלו או זייפו קאסטות. "תיק החקירה בפרשה הועבר לטיפול | היחידה לחקירות הונאה במשטרה - עוד בספט" | מבר 82' והעובדה שמאז עברו 10 חודשים אומרת משהו". כך דובר התעשיה האוירית | מחשבים אישיים - לאן! השימוש במחשבים אישיים לצורכי תחביב ב- 6, לא יעלה על ;7% מכלל המיקרו*מחשבים בעולם. 80% ישמשו לעסקים ורק .2% לחינוך (6 עיקר נושאי הדיון בכנס מנתחי המערכות שנערך לא מכבר במלון הילטון בתל-אביב | הוקדש לאדון הנכבד המחשב האזישי. רוממיה הלויזסיגל, שהינחה קבוצה שדנה בנושא, מסר תחזיות לפיהן בשנת 1986 יהיו מחשבים ביתיים | לצרכו תחביב רק 7% מכלל המיקרו*מחשבים | בעולם. ‏ 80% מכלל המיקרו-מחשבים ישמשו לעסקים קטנים ולמטרות מקצועיות = כאשר חלק מהם יהיו בבחינת המחשבים האישיים של | אנשים שמקצועם מחשבים, לפי אותן תחזיות, המבוססות על פרסומי חברת )גוו האמריקנית, המתמחה במחקרים בתז חום המחשבים. בעוד שנתייס רק .2% מכלל | המיקרו"מחשבים ישמשו למטרות חינוך. בניגוד לנתונים של )גוו הובעו על ידי משתת- פים אחרים בפאנל הערכות המבוססות על מחקרים אחרים, שלפיהם כמות המחשבים | האישיים בתחום החינגוך תגיע בעוד שנתיים | ל"-30% מכלל המיקרו"מחשבים בעולם. את הפער בהערכות, מסביר רוממיה הלוי"סגל | בכך, שהשימושיס במחשבים אישיים הם עדיין | בחזקת נעלם ובעולם לא בטוחים לאיזה כיוון | יתפתח עולס המחשבים האישיים ומה יהיו השי- | מושים הנוספים שלהם. הדברים שיקבעו, לדבריו | את תפוצת המחשבים האישיים בחינוך ובבית |הם המחיר. וחידושים טכנולוגיים שיפתחו במיקרו-מחשבים בדיון על השאלה "לפי מה בוחרים מחשבי | אלשו אמר יוחנןו רו מחברת מירב טכנולו- 88 הסחטופ''/0י גיות, כי לדעתו יש 5 קריטריונים לפיהם צריך לבחור מחשב אישי. ולפי הסדר הזה: שם היצרן המחיר. התוכנה. מוניטין השרות של הספק באר וההתרחבות. בניגוד לעמדה זו סבור רוממיה הלוי-סגל כי סדר הקריטריונים למי שרוצה לרכוש מחשב אישי בישראל צריך להיות קודם" כל שם הספק בארצ, אח'"כ התוכנה והמחיר, שם היצרן רק במקום הרביעי. ולבסוף - אפשרויות ההרחבה -77 7 7 77 7[ ד הרחבות למחשב האישי של יב"מ הרחבות ותוספות רבות למחשב האישי של יב"מ, הוכרזו ע"י החברה בארץ. אחת היחידות הבולטות בהכרזה הנוכחית הוא מצג צבעוניר גראפי המאפשר הצגה באיכות גבוהה של נתונים עסקיים וגראפיים מגוונים. המצג החדש, בו ניתן להציג נתונים בצבע (עד 16 צבעים) הוא קומפ" קטי בממדיו וניתן להעמידו על יחידת העיבוד. תוספת חשובה נוספת היא מיקרו-מעבד מתמטי, המאפשר הגברה משמעותית ביותר של מהירות ביצוע פעולות אריתמטיות, פעולות לוגר- יתמיות ופעולות טריגונומטריות. בו-זמנית עם המצג הצבעוני והמעבד המתמטי, הוכרזה גם שפת התיכנות .יוא: לשימוש במחשב האישי של יב"מ. ווהי שפת תכנות לשימוש כללי המתאימה לכתיבת מערכים הכוללים .*ישומים מתמטיים ומדעיים, תכנון מערכות, לימודי מתמטיקה וכולי. כן הוכרזו מתאס לתקשורת סינכרונית 8% המאפשר למחשב האישי לתפקד כמסוף יב"מ 0 ולעבוד עם מחשב גדול ושורת מוצרי תוכנה חדשים כגון: תוכנית עריכה למתכנתים, תוכנה למיון והצגת קבצים, תוכנית ללימוד שפת "ביי- סיק" סידרת משחקים אסטרטגיים ומשחק מבוך אפל בשירות המודיעין | בית הספר של חיל המודיעין פיתח מערכת הדרכה לימודית מיוחדת לחיילים באמצעות מחשבי "אפל", התואמת את צרכי חיל המודיעין. מערכת ההדרכה כוללת לימוד הפעלת מכ- שירים וציוד ייעודי של החיל, וכן תוכניות לימוד בנושאים תיאורטיים דוגמת שיעורי אלק- טרוניקה, מיכניקה, עקרונות הטיסה ועוד. השיע- ורים מלווים בגרפיקה צבעונית וכתובים בשפה בהירה ומובנת. צוות ההדרכה מורכב: מרב סרן, העומד בראש הפרוייקט, שהוא פסיכולוג במקצועו, ואיש הדרכה, ולידו יועצת חינוכית המתאימה את תו- כניות הלימוד ליתרונות ומגבלות המחשב, וכן שני תוכניתנים: חייל וחיילת. | נמסר כי החיל רכש את מחשבי אפל בשל| התאמתם לדרישות הטכניות של המערכת, שפת התכנות הקלה שלהם, (אפל סופר פיילוסש וכן שילוב הצבע והצליל שניתן להפיק מהמחשב. תכונות אלו הקלו בהדרכת החיילים להכיר את המחשב ול"התידד" עמו. באמצעות המחשבים מצליחים בבית הספר להכשיר חיילים חסרי כל נסיון במחשבים לתכנת ולכתוב תוכניות לימוד ברמה גבוהה תוך חודש ימים. מבית הספר נמסר על אחוז גבוה של הצלחה בהבנת החומר הנלמד לעומת אמצעי הלמידה שהיו נהוגים עד כה. צוות ההדרכה של חיל המודיעין עוסק בימים אלה בפיתוח תוכנית חדשה ללימוד השפה הערבית באמצעות מחשבי אפ חיילת מבקרת בביתן חיל המודיעין בתערוכת "עס בחילו" 1983 ומנסה כוחה בהפעלת מחשב אפל בנושאיט: עקרונות הטיסה של המזל"ט, ושיעורים בערבית. ץּ | בתערוכת "עם בחילו" הדגים חיל המודיעין תו- כנית נסיונית שפיתח לבדיקת רמת הידיעות בער- בית. התוכנית כוללת 13 שאלות מבחן בהן פרשנויות מילים והבנה ומולן 4 תשובות בעברית שמתוכן יש לבחור את התשובה הנכונה, כל מבקר בתערוכה שניסה כוחו בערבית קיבל גם "ציון" בהתאם למספר תשובותיו הנכונות. אנשי הפרוייקט בתערוכה ציינו כי מספר המבקרים בביתן היה גבוה מהמצופה. הקהל גילה עניין רב בתוכניות המחשב ובדרך הפעלתן. עם קהל זה נמנו בעלי מקצוע בתחום המחשבים החינוך, וההדרכה. לכתבנו נמסר כי בית הספר להדרכה של חיל המודיעין עומד בפני פיתוח והרחבה נוספים שבמסגרתם יורחב השימוש במחשבים לתועלת מספר רב יותר של חיילים. | עיצוב מיראז' 2000 במיקרו עד עכשיו אנו שומעיס על שימוש במחשבים לטובת מחשבים. טכנולוגיה, עסקים - והנה לאחרונה קיים המרכז הישראלי לעיצוב המוצר הרצאה "'המחשב בשירות האמנות והעיצוב" את ההרצאה נשאה פרופסור יודיס פרה אמנית ומומחית בתחום מאוניברסיטת לוס- אנג'לס. בפני למעלה מ-50 מעצבים, גרפיקאים ואמנים, נערכה ההרצאה באולס התצוגות של המכון בתל-אביב. ההרצאה לוותה בהקרנת שקופיות ולאחריה הוקרן סרט צרפתי ‏ עיצוב מיראז' 2000 בעזרת מיקרו-מחשב", סרט שהגיע ממפעליו של היהודי צרפתי אגרי דאסו בצרפת לגמרי במקרה הוקרן הסרט ביומעיון שנערך ביום חמישי 14 ביולי, הוא יום חגה הלאומי של צרפת. 9-00 << הס | מתקפה של קורסי נוער בקדם קדס המכללה למחשבים, יצאה במתקפת קורסים לקראת הקיץ, כ-50 מחוורים של קורסי מחשבים לילדים ולבני נוער. נערכים בשבועות אלה. יוחגו ייח מנהל ההדרכה בקדם, סיפר לי שכמה חברות רכשו קורסים עבור ילדיהם. כך למשל. ילדיהם של עובדי טלרד. פולימריים וקיבוץ מגל, נהנים הקיץ מקורסי מחשב התשובה של דטה ג'נרל למחשבים אישיים דט ג'גרל הכריזה ב-18 ביולי בארה"ב על סדרת מחשבים שולחניים (שסדאצפט) בעלי ביצועים של מיני-מחשב באריזה קומפקטית וקטנה כך שינתן להציבה על שולחן או מדף מחיר המערכת מתחיל ב-3.500 דולר פו"ב. סדרת המחשבים השולחניים מציגה דור חדש במשפחת מחשבי דטה ג'נרל לתחום המסחרי. המדעי והט" ₪--------]/-][-]-])]7----- כי מציון תצא תוכנה = למפר הפרסי שפע של גבט יועצים ומומחים איעו מספיק. מה שחסר להם לשרג'ה בנסיכויות הערביות המאוח- דות היא תוכנה ואס כבר תוכנה הרי שהס מעדי- 2-2 ב א 66[ ץ1נחהוא את סספפאט 6462 :גוז . א 6בוא טטצ 23455 : .גוד - 9 ד - כני, באר הכריזה עתה תים. נציגת החברה בישראל על התשובה של דטה ג'נרל סדרת מחשבי השולחן כוללת שלושה דגמים אשר אחד מהם כולל שני פרוסטורים ליחידה האחד. מיקרו"אקליפס המאפשר עבודה במער" כות ההפעלה של דטה גנרל. וחשני ₪06 המאפשר עבודה במערכות ההפעלה צסט/גוא ("86 א > כאשר הזכרון משותף לשניהס. תפיסה חדישה זו מאפשרת למשתמשים רבים אשר פיתחו תוכנה --( וש |( [) 5-19 שג שסחסטו6חכ / ושוג / 6 0 פא .8 :80/68 עטסץ הן 80)אשזש6ה| 8:6 סא 8% הגה 86 186[ שש|זק שת6 שַה41ט1טה1 0068118 ש() אסהא 7: פיס תוכנה שהיא תוצר של הגניוס היהודי, תוכנה הו 406א מצורף כאן צילוס המכתב שהיפנו שליטי שַר- גיה לחברת ידע (נציגות אזפפל בארצ). במכתב הם מבקשים קטאלוג ובו פירוט חבילות התוכנה כולל המחירים מה פשוט מזה וא וס ו זול הו טסט שטאזא-אממץ צז שת -,ואי 0 וו שאם 7 טסץ 10 אהה יי , צסאע/ טהא0ט אמייטעאסט זסו > / 3 = עק,) 2 4 4 6 01 ,א אפו.0.: וה!ואוום א )₪ טשויואט ו 9 כ א 168 זו א 6ווע על מיקרו מחשבים ורוציס לעבור לעבוד במחשב מתוחכם יותר, להעביר את התוכנה שלהם בצורה חלקה למחשב השולחני של דטה גנרל עם אפשרות לפתח תוכנה בכלי פיתוח של מיני מחשב סדרות מסוימות של המחשב השולחני כוללות זכרון ראשי עד 2 מ"ב, תקליטים בנפח עד 30 מ"ב יוחידת חומרה לחישובי זאוטאו אוז ג ו. קובצ פקודות מסחרי, דיסקט בנפח וואא3 בפורמט של או-ואווו וציוד היקפי נרחב אשר הוכרז יחד עם סדרת מחשבי השולחן המשתמש יוכל לחיעזר בכלי תוכנה רבים וש" פות תכנות הקיימות במערכות ההפעלה של דטה | גנרל כמו פורטרן 77. פסקל. / יו. קובול. מערכת ניהול קבצים וו )או תוכנה גרפיתגא:;) לתיב"ס ועוד תכנית 9 ₪ ₪ הדרכהת חצי שנתית ו | ₪ - 5 מבי תותוך." מרכז ההדרכה למקצועות המחוב תיהול מידע למתחילים לאנשי כניסה מקצועית הקניית כלים ושיטות מחשרים ושיטתית לעולס לניצול יעיל ואמין יותר המחשבים של מערכות תכנה קידוס מקצועי - על וחמרה ידי הקניית כליס ושיטות מתקדמות לפתוח ותחזוקה של - 777 ס מערכות תכנה. תוכנית הדרכה 10.837.3.84 אוכלוסיה ! שם הקורס היקף הקורס משך הקורס סו וו 2 בשעות אוקטובר | נובמבר פברואר מנהלים י הכרת ישומי מחשב סו שבועות 0 חודש | למחשבי .וא.₪₪.1 [34 חודשים | אסמבלר למיקרו מחשבים 35 חודשים תוכניתנים מנוסים - מקצועי חודשיים ומתכננים ו חודשיים - : - / השתלמות בטכניקות 0 3 חודשים מתקדמות (לתוכנתני קובול) + הוראות פיקוח ותוכניות 3 חודשים שרות במערכות 1208/86 מבנה. נתונים חודשיים השתלמות בהנדסת חודשיים תוכנה-ניתוח מבני התמחות במיקרו מחשבים 3 חודשים מנתחי מערכות , ביקורת מערכות ממוחשבות 4 חודשים אקדמאים או |3ה ניתוח מערכות מידע : 10-11 חודשים תוכניתנים מנוסים . ניתוח מערכות מידע סו-9 חודשים מנתחי מערכות ניהול פרוייקטים 1 4 חודשים בכירים (כולל סדנא בבית מלון) - 4 1+ מבוא לקורס תכנות חודש | קרט תכנות (.008001))) 7 חודשים | קורס תכנות (.60₪001) 0 חודשים שעות הלימוד: בוקר 12.30 - 08.30 ערב 21.30 - 17.45 מבחני התאמה: נערכים בימי ב' ד' בשעה 14.50 * לקבלת מידע נוסף נא לפנות לטלפון 719792 בימים א' ה' בשעות 18.00 - 08.00 ביום ו' בשעות 12.30 - 08.00 ** פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים כתובת המשרד: | רח' אהליאב 5 בנין מבטחים קומה 4, רמת-גן (מאחורי בורסת כ המו מאונך לרח' היצירה ולרח' תובל, כתובת למכתבים: ת.ד. 128, רמת -גן מיקוד 52101. הודעות ניתן להשאיר בביפר 738111/8250 הפחעוב' 0 0 שני פנים : האחד, שפת התכנות והאחר שפת עולם המושגים של תחום 0 ם. בעוד שאת שפות התכנות השונות ניתן ללמוד בקורסים או בלימוד עצמי. הרי ו המושגים נותר פרוץ, כשמעטים המילונים הדנים בנושא בהרחבה ומתעדכנים 0 זולמת. ו העובדה שלמרות שפע המושגים נוספו רק שתי מלים חדשות לשפה ה . 2 ת בעברית) 5018167 (תוכנה). כל המלים האחרות הופיעו תמיד במילון בשפה [ . למושגיס רבים לא התקיימו מליס בעברית בעבר, ולמושגיס אחרים קשה למצוא מלים מתאימות. האקדמיה, מכון התקנים הישראלי, וועדה של איל"א יושבים על המדוכה. המנהרה ו האור היא ארוכה ובינתיים אנו שרויים באפילת עולס המושגים. אנו מנסים אפוא לסייע כם, העוסקים בנושא בבית, במשרד ובלימודים וגם מנסייס להסתלייע בכם : כל הערה ושיפור והצעה יתקבלו בברכה. נשמח לקבל הצעות למושגים. ולתרגומים כמובן. אנו ממשיכים באות 6 וכל מי שהמושג שהציע ותרגם ייכלל בלקסיקון יזכה לעותק חינם של הלקסיקון, שיצא לאור בקרוב כספר בסדרת אנשים ומחשבים ע"י דליה פלד מוציאזים לאור בע"מ. מלות מפתח שפת סי 6 זוהי שפת תכנות עילית מוּבנית המיועדת להביא לאופטימום את זמן ריצת התוכנית, גודלה ויעילותה. "סי" הינה שפת מהרר (קומפיילר) המצטיינת ביכולתה לטפל במצבים המצריכים, בדרך כלל, כתיבה בשפת אסף (אסמבלר). שפת סי פותחה במעבדות חברת בָּל האמריקאית כשפת תכנות מערכות למערכת ההפעלה יונִיקס במיני מחשב פי.די.פי 11/70 מתוצרת דיגיטל. סי אינה תלויה בסוג המעבד ולכן ניתן להעביר תוכניות, שנכתבו בשפת סי, ממחשב אחד למחשב מסוג אחר ולצפות להרצתן ללא שינויים. כָּבֶל 6 מוליך אחד או יותר הארוזים בתוך מעטפת מגן. כאשר כל מוליך מכודד חשמלית ממשנהו. זכרון"מטמון 1610 61:6ה") זכרון מהיר אך בעל קיבולת קטנה הנמצא בתוך המעבר שתוכנו מעודכן תמידית, כך שיכיל את התכנים האחרונים שנדרשו מהזכרון המרכזי. מחשב בעל זכרוךמטמון יבצע תוכנית מהר יותר לעומת אותו המחשב ללא הזכרון המהיר הזה. תיב"מ ( 0 נוטריקון של תיכנון ייצור בעזרת מחשב, ובאנגלית זטוטקווזס") הש269% 41606 ופירושו השימוש במחשב באמצעות גראפיקת מחשב, דיגום, ניתוח, הדמיה ואופטימיזציה לסיוע בתכנון לשם ייצור. תוכנת תיב"מ מיועדת בררך כלל לתחומים מסוימים, למשל, ארכיטקטורה, אלקטרוניקה או מכניקה. מערכות תיב"מ המוצעות על ידי ספקים שונים משלבות תוכנה יעורית יחד עם חומרה תקנית או יעודית אף היא. תיב"מ/יב"מ א )/כןי) הנוטריקין כמו בערך הקורם. שילוב של תכנון עם ייצור בעזרת מחשב. מערכת משולבת משמעותה שמוצרים שתוכננו על ירי מערכת תיב"מ מהווים קלט ישיר לתוך מערכת יב"מ - יצור בעזרת | מחשב. טכנולוגיית תיב"מ/יב"מ מאפשרת ליצרנים לעבור מתכנון המוצר במצג ישירות לייצור החלק המוגמר ביעילות וברייקנותי | למשל, חלק שתוכנן במערכת תיב"מ מועבר כקלט לשפת תכנות של בקרה ספרתית המתרגמת להוראות המכונה המפקחת על ייצור | אותו חלק. | | הדב"מ 1 | נוטריקין ‏ של הררכה בעזרת מחשב ובאנגלית ‏ זטוטוקוחזטי) חסווטגז1ח 1‏ 606\, = שפירושו השימוש במחשבים כ"מכונות הדרכה". המחשב מציג ללומר חומר לימודי ושואל אותו שאלות מן | הקל אל הכבר לפי קצב התקרמות התלמיר. את קצב ההתקדמות קובע המחשב לפי תשובותיו הקודמות של הלומד. אס התלמיר אינו מסוגל לענות כהלכה, מתוכנת המחשב כך שיציג בפניו חומר עזר | כבוג נוסף. הסחשב''6י 1 ה להדב"מ יתרונות רבים למשל, התאמת תוכנית הלימוד לצרכיו של כל תלמיד בנפרד; התקדמות התלמיר לפי קצבו האישי; שליטה מנהלית בכל הקשור ברישום הפעילות וההתקדמות של כיתה שלמה. בעתיד, שילוב של הדב"מ ותבונה מלאכותית יהווה סיוע נכבד ביותר למורה האנושי. מחשבון ווה ) מחשב הכיס הירוע, מעבד נתונים בסיסי המיועד לביצוע פעולות חשבוניות ומצריך התערבות ירנית כמעט בכל שלב ושלב. למשוכללים שביניהם זכרון קטן ויכולת תכנות מוגבלת. קריאה וג בשפות תכנות שונות זה שמה של הוראה הגורמת להבאתה לידי ביצוע של תוכנית מחשב, או שיגרה, או תת שיגרה. בדרך כלל בעת הקריאה לתוכנית זו מציינים את תנאי הכניסה אליה ומהי נקודת ההתחלה לביצועה. תוכנית מן המדף הזגזקסז?] 60החג ) זהו שם נרדף לחבילת תוכנה (46%886/ 6ז4ז801) כלומר, תוכנית מוכנה המסופקת מיירית ומהווה פתרון מוכן מראש לבעיה מסויימת. יתרונה הגדול הוא גם החסרון שלה, קשה לשנות אותה. תו ביטול (\)) ז0610ו) [66חג) תו בקרה המשמש לציון כי הנתונים המיוחסים אליו, שגויים או שיש להתעלם מהם. קיבולת )+ הכוונה לקיבולת זיכרון (ע1ו04080 486זסו5). כמות הנתונים שי- חידת זכרון יכולה להכיל, למשל זכרון ראשי, תקליט, סרט, תקלי- טון. יחידות המידה הן סיביות, בתים, מלים או יחידות נתונים אחרות. ו 2 הפחטומ'י/0 ! / 4 וח ומשו ו ₪ כרטיס מנוקב (6316 מט) זה ) היום זהו דור התקליטונים, אך לפני הופעת התקליטון באמצע שנות השבעים שלט ללא עוררין הכרטיס המנוקב. זה (היה) כרטיס בעל מידות תקניות: אורך, רוחב, עובי וצורה ששימש לקליטת נתונים והוראות על ידי המחשב. הכרטיס הנפוץ ביותר היה בעל 80 טור (והרי לכם המקור ל"80 עמודות -- רוחבה של שורה ברוב המצגים) רוחבו % 7 אינטש וגובהו 38 אינטש. היו גם כרטיסים שונים. החזר מרכבה הזוו6?] 00ג ויזה ) הקליד, או התו המסיים את שורת ההדפסה והמביא את הסמן לתחילת השורה הבאה. מקורו של הביטוי מעולמן של מכונות הכתיבה המכניות. גל נושא 6וג\ זסוזזה ) תדר רציף הניתן לאיפנון על ידי אות שני, נושא המירע למשל. שיטת הגל הנושא מאפשרת לשדר באוויר אותות טלביזיה, רדיו, טלפון ונתונים. כמו כן השיטה מאפשרת שירור בוזמני של אותות אחרים כאלה על פני ערוץ תקשורת יחיד, כגון כבל קואקסיאלי. מחסנית 6 מיכל הכולל סליל של סרט מגנטי; כמו כן מחסנית המכילה משטח מגנטי כמו תקליט או תקליטון האצורים בתוכה, אולם היא עצמה ניתנת להכנסה ולהוצאה מתוך כונן הקריאה/כתיבה. סוג נוסף הוא של מחסניות זק"ב (/8)0), הנפוצות בעיקר במחשבים הביתיים והן למעשה מודולים המתחברים פיזית לגוף המחשב ומכילים תוכניות שלמות כגון, משחקים, עזרי תכנות ואחרות. זְבוּר זג ) סיפרה הנוצרת כתוצאה של פעולה אריתמטית המתבצעת על מספרים במיקום אחד והעוברת למיקום הבא - בעל הערך הגבוה יותר. בפשטות, בחיבור של 5 (עשרוניו עם 6 (עשרוני) מתקבלת התוצאה 11 (עשרוני) כאשר הסיפרה 1 המייצגת את העשרות עברה קדימה - ומכונה סיפרת זָכוּר. אותו רבר מתרחש בחיבור בינארי במחשב ובכל שיטת ספירה אחרת - נסו ותווכחו, קְלְטָה 6 יחידה ובה סרט מגנטי ושני גלילים לגלילתו ביניהם. הקלטה מש- משת לאחסנת תוכניות ונתונים. קלטות שמע (מוסיקה) רגילות יכולות לשמש כאמצעי איחסון במחשבים ביתיים, שרובם יכולים להתחבר לרשמקול ביתי רגיל שבו הקוד הבינארי נרשם כסידרה של טונים קוליים. לעומת זאת ישנם מחשבים המשתמשים ברשמ- קול מיוחד המקליט את הקוד הבינארי כקוד דיגיטלי, מצג שק"ק +01 (6:11) 16 צג1% 1:006ה) שק"ק נוטריקון של שפופרת קרן קתודית. התקן תצוגה אלקטרונית, הדומה לשפופרת התמונה בטלביזיה הביתית, המשמש לתצוגת מידע וסימנים גראפיים. קרן של אלקטרונים יוצרת את התווים על מסך מפיץ אור בצורת מטריצת נקודות למשל. זכרון מטענים צמודים ץז0ות6הז כ[ ) 6 166 0-60 ). זוהי טכנולוגיית זכרון מבטיחה בדומה לזכרון הבועות המגנטי, הממוקמת במונחי היחס של מחיר/ביצוע בין זכרון התקליט לזכרון חצאי מוליכים. זכרון מטענים צמודים הוא סוג | של טרנזיסטור מטיפוס | 605 (166א0 |8ו6)₪ 0 1160ת56) היכול לאחסן מבני מטענים (קוד בינארי) בצורה רציפה. ועדה בינלאומית 0 6 צתסחק 6סך [16811008ה1 זט עזווהותס) שחוז|טצתס"> עו קגזקט61ד.זוהי ועדה בינלאומית הממוקמת בג'נבה, המאגדת מעל ל"150 ארצות וקובעת תקני תקשורת בינלאומיים. פי.די.סי. חברת מחשבים "6 נוטריקון של חסווגזסקזס ) 12918 !סזומ" ), חברת מחשבים בינד לאומית גדולה, הפועלת גם בישראל ישירות ומתמחה בעיקר במ חשנים גדולים ובמחשבי ענק. יחידת עיבוד מרכזית [ז)ת ) ((1'1)) )11 שתו66%%ן היע"מ היא ליבו של המחשב. היא מכילה את יחידרת האריתמטיקה והלוגיקה (!41.1/) את הזכרון הפנימי ואת יחידות הבקרה המכוונת ומתאמת את פעולת המחשב וציודו ההיקפי. מדפסת שרשרת 116 הוהו!' ) מדפסת של תווים מלאים - לא מטריצה של נקודות - שבה מערכת תווים יצוקים ומחוברים ביניהם במבנה של שרשרת. השר" שרת משמשת להרפסה של שורה שלמה בבת אחת בניגור להרפסת תו אחר תו במרפסות של מטריצות נקודות. ערוין הגו ) מעבר אלקטרוני בין שני התקנים. ערוצי מחשב הם מעברים רבי מהירות בין המחשב ליחידות הבקרה של התקניו ההקיפיים. ערוצי תקשורת הם מעברים בין המחשב למסופים מרוחקים, תיו ור סיפרה, אות או סימן מיוחר כסימן שאלה, סימון מטבע וכו'. בהגררה מופשטת יותר תו הוא פרט בקבוצה של אלמנטים שלגביהם הוסכם שישמשו לארגון, בקרה, ותצוגה של נתונים. תו משמש גם כבטוי ליכולת האחסנה של אמצעי מגנטי, למשל תקליט, ואז קיבולת של 0 תווים מקבילה ל 80,000 בתים. מדפסת תווים וז 1 ז6)0זהו|% | מדפסת המרפיסה סידרתית תווים מלאים ולא אותיות המורכבות | ממטריצה של נקודות. קרויה גם מרפסת איכות*תכתובת (זשווש| צוווהטף) . י ו מערכת תווים זזה > | . . . ₪ .י . , ייח | אוסף של מספרים, אותיות, סימנים מיוחרים וסימנים גראפ פ | הסחשופם'')י 93 התרה רורורת ששרו; שי קורו, ) [668 ספרה המחושבת מתוך מיספר קיים כדי לבדוק את דיוקו. סיפרת למיספר המקורי ונשארת איתו תמיד. כאשר ה מוזן למחשב (למשל בהקשה במקלדת) תוכנית הקלט בת את סיפרת הביקורת שלו ומשווה אותה לזו המוקשת. לכל אחד מאיתנו מיספר תעודת זהוי ובו סיפרת הביקורת היא הסיפרה האחרונה. נקודת בקרה/ שפעול ו ) נקוּדת הבקרה היא מקום בתוכנית המחשב שבו נרשם מירע על מצבה של התוכנית עצמה והמערכת הסובבת אותה. המידע הזה ישמש להפעלתה מחרש -- שיפעולה - של התוכנית לאחר תקלה, אם תתרחש, במהלך ביצועה. המידע נרשם על אמצעי זכרון חיצוני -- תקליט - שזכרונו אינו נמחק בהפסקת חשמל והוא כולל את זכרון המחשב המכיל את התוכנית בלוויית ציון הפקודה האחרונה | שבוצעה ומצב הקבצים שהתוכנית טיפלה בהם. | שבב קוו ) מעגלים אלקטרונים מוזערים. שבב מתאר בדרך כלל מעגל אלקטרוני משולב במארז שאורכו בין 1 ס"מ ל-5 ס"מ ויש לו 6 עד 0 חיבורים חיצוניים (הרגליים של הז'וּק). שבב יחיר מכיל מאות אלפי רכיבים אלקטרוניים כטרנזיסטורים, נגדים ואחרים. למעשה המושגים שבב, מעגל משולב ומיקרואלקטרוניקה משמשים כחלי- פיים. | מעגל זו ) מעבר אלקטרוני מושלם בין שתי נקודות שבו זרם חשמלי עובר. | לעיתים, הכוונה למעגלים לוגיים המאפשרים לבצע את פעולות מערכת המחשב הסיפרתי וגם לבקר אותם, ולעתים הכוונה לתחום התקשורת ולשני ערוצים בו המאפשרים תקשורת דו"סטרית בוד | זמנית. נקה | | פעולה המחזירה מיקומים כזכרון למצבם הקודם, בררך כלל לערך | אפס או לתו ריק. שעון 08% המקור הבסיסי ביותר לאותות סינכרון במרבית הציוד האלקטרוני | ובעיקר במחשבים. השעון מייצר רפקים חשמליים המסנכרנים את כל האותות במחשב. השעון קרוי גם זסוחו1. מטגל סגור 00 010566 מעגל שבו הפלט מוזן באופן רציף חזרה למקור כדי להשוותו באופן מתמיד, כלומר מערכת שיש לה משוב אוטומטי. סוג מעגל מוזער 5 | מעגלים משולבים כאלה משמשים בעיקר לשכבים לוגיים במעברים 4- 7 הסחטטב''שי -=-‏ הו ולזכרונות. שיטת 1025א') משתמשת בטרנזיסטורים מסוג 1005א א 105 המחוברים בצורה משלימה, כך שצריכת הכח שלהם נמוּכה. יש לכך חשיבות בהתקנים ניידים המופעלים בסוללות. נוטריקון של 1028 ץז18חסוחו!קחס). כבל קואקס 6)ָ [גואה 0 ) גם קואקס בקיצור. כבל קואקס הוא כבל תקשורת המורכב ממוליך פנימי מרכזי, בדרך כלל מנחושת, המבודד מהמוליך החיצוני, העשוי נחושת אף הוא. כבל קואקס מוסגל להעביר תרירויות גבו- הות מבלי לאבד אנרגיה רבה: יכולת השידור שלו (רוחב פס הו00חג₪) גדולה. יותר מכבלי טלפון רגילים (דו. גידיים 0 זוה קובול -- שפת תכנות ,600 שפת תכנות המשתמשת במלים ומשפטים הדומים לשפה האנגליו והמיועדת כשמה ליישומי עיבוד נתונים מסחרי בעיקר (בניגוו לעיבוד נתונים מדעי שהוא נחלתה של שפת צן/ 087'8= בעיקו קובול הינה מהדר וראשי התיבות הם 381688 ותסותותס ] 160160זכ) .קוכול למחשבים הגדולים היא מה שבייס למחשבים האישיים, ומבחינה היסטורית היא אחת משפות ה הראשונות שפותחו; כשהגדרתה הרשמית נעשתה כבר ב-1960י צ 0 זהו ארגון המוקדש לפיתוח שפות נתונים. שפת הקובול הוגדרה / ידיו. 140004866 5510805 12418 תס 66מסזס)תס). ארגון תקינה לשפות - קודאסיל מקוד 06 מידע בצורות שונות. מקוד הינו מערכת של כללים חר"משמעיי המציינים את האופן שבו נתונים מיוצגים. כך מתורגמת תוכניי שנכתבה בשפת תכנות למקוד בינארי המייצג ספרות עשרוניות ותווים אחרים המוכר למחשב. מ כלב מי עורץ... אצלנו תמצא הכל על מחשבים. מבחר עצום של ספרים בכל התחומים החידושים האחרונים בעולם המחשבים האישיים מגזינים ותוכנה מכל העולם. חדט !וי פטס מפיצה תוכנה מקורית למחשבים אישיים בארץ ובחו"ל כותבי תוכנה מקורית - פנו אלינו לפוט ספרות פטס נמצאת לשרותכם בחניות המחשבים המובחרות בכל הארט פטסתל אביב-דיזנגוף סנטר שער5 טל.33-290142 ספ ירושלים-מרכז כלל יפו 97 חנות 4סוא ( ְ 0 19:00-16:00 ב במאמרי האחרון הדגמתי כיצד מודל של פסיכ" אטור ממוחשב בנוסח ק.ארל רוגרס משוחח עט אנשיס. ניסיון זה ליצור דמות ממוחשבת לא היה המודל הראשון או האחרון של הפסיכולוגיס. עליזה היתה תוכנית, שעקב תכונות מסוימות שלה נהיתה מאוד ידועה הן בחו"ל והן בארצנו הקטנה. לפני מספר שנים כתב המשוור יור אבירן ספר שבו הוא משוחח עס אחת הגירסאות | של עליוה. התוכנית הזו "רצח" אז על מחשב של אוניברסיטת תל-אביב. אס אינני טועה. מודליס שוניס הוצאו ע"י הפסיכולוגיס. בינהס אנו מוצאים את: אלרוס של הפסיכולוג לוהליי 6 הפחעופ'/י דר אמנון טיל |? הירי הפ תפיויוי ילק טופ הומונוקלוס של בני הזוג גלבהורן; והמודל הממוחשב של אבלסון: העוסק בשינוי עמדות. הנבואה המקיימת עצמת אחד המודלים המפורסמים לחקירת תהליכים ניאורוטיים ופסיכוטיים נוצר על ידי הפסיכולוג סולבי מאוניברסיטת סטאנפורד. התוכנית של קולבי היא תוכנית גדולה ועניפה. במאמר זה נציג רק קטע של שיחה אחת שנועדה ליצור מודל של פאראנואיד ממוחשב. שיחה עס פורותגווחיד ממותשוב מיהו פאראנואיד! באופן כללי פאראנואיד הוא אדס חשדן בצורח קיצונית. הוא חושב שכו- חות עויָנִים שונים ומשונים (כמו הרוסים או האמריקאים או ה-ג61 או ה-68א וכו). רוצים להתקיפו ו/או להרעילו ו/או להתנכל לו ו/או להתנקס בו. התנהגותו של הפאראנואיד מודרכת הן ע"י פחדיו וחשדיו והן ע"י תגובות הסביבה שמחזקות חשדות אלו. ניקח לדוגמה אדס שהולך ברחוב וחושד. מדי מספר דקות הוא יסתכל אחורנית לראות האם עוקבים אחריו. אדם שילך בעקבותיו יבחין בה- תנהגות "המוזרה והחשודה" של אותו אדם ויתחיל לעקוב אחרי אדם מוזר זה. כאשר האדם השני יתחיל לעקוב אחריו הפאראנואיד יבחין בכך וה- דבר יחזק את חשדותיו והוא יגביר את צעדיו ויתרחק מהמקום במהירות. לתהליך מסוג כזה קוראת | הפסיכולוגיה | החברתית | הנבואה המקיימת | את עצמה ובחלק מתהליכי הפאראנויה הסביבה ממלאה חלק חשוב בחש- דנותו של הפאראנואיד. הבה נפנה לתוכניתו של סולבי ונראה כיצד מתפתחת שיחה בין דגס של פאראנואיד ממוחשב לבין | סטודנט | באוניברסיטת | סטאנטורד, (ס - סטודנט; 5 - מחשב פאראנואידי). : מה שלומך חיוםו בסרר : מה שמרו שמי חא פראנס סמית : בן כמח אתחו אני בו עשרים ושמונה : האם אתה נשויו לא באיוה סוג של עבודה אתח עוססו אני עובר בדואר מדוע הנך בבית חוליסו אינני צריך לחיות כאן מי חביא אותך לכאיו המשרה אילו צרות היו לד עם המשטרהו השורי אזינם ממלאים את תפקירםם : מה חם עושים במסום זאתו השורי אוטרים .את האנשים חלא נכוניםי : חם גם אוסרים את חאנשים הנכונים מפעם" לפעם. החוק צריך לתפוס את האיטלסים המושח- תים האלו (הכוונה לאנשי המאפיה : ההאם .אתה .איסילסיו הרקע שלי בריסיי אבל נולדרני בארה"ב האם אתה מכיר איטלסים מושחתיסו אני משתרל טלא לוש את אנשי העולם התחתוי האם אתה מטחד מהסו אנשי חמאפיה הם הגנגסטסרים חגרועים ביותר. האם אתה סשור לאנשי המאפיחו חס שמעצ עליטי כיצר חם שמעו עלירו חם מרגלים ואוספים חומור .אודותייי למה חם עושים ואתו חם רוצים לאסוף עדויו כדי להאשים אותי ולהכניסני לבית סוחר. מה יש לחם נגררו חס רוצים לתפוסי ‏ אותיי מדועו יש לי עובדווד מרשיעות נגד המאזפיחי האם חנך בטוח בכרו אינר מאממץ ליו למרות ששיחה זו מזכירה לנו את השיחות עם התוכנית עליזה, התוכנית של קולבי מִהָוָוה שלב נוסף בהתפתחות שיחות בין בני אדס למחשבים התוכנית של קולבי "מבינה" יותר מה שמתרחש בשיחה ומגיבה עליו בהתאם יותר מאשר תוכניתו של ד'ר וייזנבאום. מומחה יכול לקרוא את תוכן השיחה שבין אדם למחשב "ולגלות" בתוכן שיחתו של הפאראנואיד הממוחשב מערכת אמונות פחדים וחרדות בנקודות הנכונות בשיחה. למרות האמור לעיל עדיין יש צורך לפתח את תוכניתו של קולבי כדי שתהיה בעלת יכולת מילולית טובה יותר וכדי שהשיחה "תזרום" בשטף ובחו- פשיות רבה יותר. ₪ ₪ ₪8 ₪804 8 5 0 54 0 8 8 6 ט 0 0 8 ₪4 1211 א הדיסקט המתאים! א ד תס 525-10 כזא סאק אשספאזגת-1ה זכ - 577-556 סוא 00 - 525-01 פוא 1 גיד - 200-01 א 0 אא ,6510 ,60 [א.1.8 - 550-01 פוא 0 אסססואאסס - 577-01 כזא ה אא 60- 577-01 כזוא 6 2 סוק - 34-9000 סש השם הוא ההבטחה [374 ]א ₪ 200 -34 כ האחריות היא ההוכחה דיסקטים באחריות ל-5 שנים צלןגכ 1.877 - 34-8000 כת "51/4 ו-"8 לרוב סוגי המחשבים. 6 / - 32-1500 = 8 ]..- 34-1501,8 פס אס" ההבטחה של ו עתה במחיר עממי חדש !!! דיסקט מיוחד למערכת 221.5 מס' קטלוגי: 200-45-) 5 רח' החשמוואים 39 חכל-אביב טל. 285688 269872 .5 05/1000 39 ו שוש שפד 12 285688 . פד אינמוט- אוטפוע בע"ת [ 5. מערכות הפעלה. או בסבלה כל התייח- סו למערכות הפעלה סיבן. האם אזין לתוכני ווניסס או א|ע6 יתרוץ על 5סס" נסווה לרא שיפאר ויר פירוסי בהמשך חטב לאות. בינתיים חלצ רון רוסשייץ, תל"אביב רון רוטשטיין, מהנדס יישומים ופיתוח בחברת סנריי אלקטרוניקה בע"מ (המייבאת את מיקרו- בי מאוסטראליה), טרח ונימק בטעמים של ממש את הסתייגותו מטבלאותינו. זוהי דוגמה טובה ובונה לביקורת; יבואנים, מפיצים וספקים אחרים, החפצים להשיג, לערער או להאיר, מתבקשים לחקותו. במסגרת מדניותנו, אנו מפרסמים מכתבים כאלה כלשונם - וישפוט הקורא. נוסיף רק כי במזרח הרחוק מצויים הן חיקויים והן מקורות - בדרגות איכות שונות: יר- ודות או מצטיינות. זיכרון אלמחק ברצוני לסבל מידע מטורטי ותר בהסשר לכתבה מסויימת בגיליון מס" 35 כתבה תחת הכותרת 'תיסונים וחערות למדגר מי ומ בשוק" (עוססת בניסונים/ הערות לגבי המחשב א1.99|3) וב נרשם בי החיתר שישנה אופטרות לתכנוץ 36 אאא כר טלא יימחס עב הכיבול אודה לכם אם תאו לי את הדרך בח אפשר --- ב אוליפנט 8 תל"אביב 65228 * טל" 614653 לתכנו 4% אא במחשב ח%7ג/99 ו כך שלא יימחס עם הכיבוי גדרי מלכאי, ראשון לציוו ה"כתבה" שבמכתב מלכאי אינה כתבה, כמובן, אלא תיקוניס והערות למדור מי ומה בשוק. להעמקת הנושא אנו מציעים לקור- אינו לרכוש ספרות מקצועית ספציפית של המחשב שברשותם, או לפנות אל המפיא, אשר לבטח ישמח לעזור בעצה, בהדרכה ובמתן מידע מפורט ביותר. המגזין שלנו עוסק על-פי-רוב בכללים, לעתים בפרטים - אך כמעט שאינו עוסק בפרטי"הפרטים.. ₪ --- הבהרה מספר קוראים שאלו בנושא התשובה למר הרצל ברק שהתפרסמה בגליון הקודם: האס בקניית מחשב אצל טוכן מורשה לא נופלים בפחז ובכן, ליפול בפח תמיד אפשר והנופלים בפח הס אילו שאינס בודקים. וחסים על סוליות נעליהס בין אם בדעתך לקנות אצל סוכן 'מורשה" או טוכן שאינו מורשה או סוכן שמעמדו אינו ברור לן, בכל מקרה בדוק היטב את המחשב, האחריות התוכנה והשירות. תמיד עדיף ללמוד מנסיונס של אחרים, לכן שאל והתייעצ עם כמה שיותר לקוחות קודמיס של מ חשוב בע"מ המומחים בקומודור 4 4 תשלומים בויזה (מקביל ללינקולן פינת יתודח חלוי) אותו סוכן. [ % מיקרו קוסמוס מחשבים ותוכנה בע''מ צאצ.1 0 ")ןו וינר 64 + עברית ]או זט וא 4% / שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. מיקרוקוסממוט מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל; 412440, מיקרוקוס מוס מעבדות, טל: 426918, מיקרוקוס מוט גבעתיים, רח' ויצמן 60, טל; 310608 אילן סטר מחשבים בע"מ 0 - 49 מחשבים אישיים 18 ספרות 18 תוכנה מבצע ! ₪ מחשביס אישייים: אטארי 400,טיפ א טקסס אינסטרומנט %.1199/4 *. - המחשב מס 1 באירופה א 1386 מודל ₪ יוא11ר אד קומודור 64 א1 ועוד במחירים מפתיעים" מחשבים אישייס לבית ולעסק + שנה אחריות + ציוד חיקפי מלא ד צ.ג + מערכת הפעלה ווו/טט מבחר ספרות ותוכנה עבור א א3); )ג אגו. ספקטרום אפל אטארי א 1199/4 וקומודור 64 א לי - +19 ברכות 07" חבז !| דיזנגוף סנטר ת"א (קומה ב' ע"י המשביר) טל.288348 מ 557 לחודש המחטוב''/)י תכנות / ן - | משחקים | | שמות | ן שי ו אביזריסם | כלי עזר לתכנות מחולל דבור | | | וא ₪0 אז סו 1 םס סם סם ם ₪ 5 ןהו + אוו שפת המחשג האידאלית לילדים נגיל הרך מןד לשימו נקומודור א, 20 )וש /| --- 2-ץ]ץ]"₪-₪/-/[7[1 ב יבוא ושווק | | חיפה; שד מוריה 29 6 34575 7 | דרוש את מוצרי 0/6 בחנות המחשבים שלך טל 04-62826 > שווק לחנויות | 83459 -04 .וג מינףל חוני | מדה = כל הרוכש את מחשב המחר 64 .11 זוכה במינוי חינם על ירחון המיקרו מס' 1 בישראל הסחעום'', להשגה ברשת חנויות מ.כ.ן. ובחנויות המחשבים המובחרות יבואנים ומפיצים בלעדיים: מ.כ.ן. מחשבים ₪0 ת"א רח' המרד 29 בית התעשיה | טל. 652815, 656877 | המומחים בקומודור 64 4 תשלומים בויזה אוליפנט 8 תל-אביב 65228 * טל" 1 ו'מקביל ללינקולן פינת יתודח חלוי) שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. מיקווקוסמוס מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל: 412440, מיקווקוסמוס מעבדות, טל 8, מיק רוקוסמוס גבעתיים, רח' ויצמן 60, טל: 320608 > > > נא לגע לתוה:4 | 4 4+ הצטרף לעשרות שכבר הגיעו אלינו ורכשו מחשב אישי עטתיר מרזעוביבי ₪ קומודור %525-64 ו ₪ ₪0 במחיר הטוב בארץ כל יתר המחשבים במחיר ללא תחרות בנוסף: לכל הרוכש מחשב ינתנו: ₪ 5850 זיכוי על ספרות ותוכנה של ;)וג ₪ 20% הנחה על מינוי למגזין המחשב אישי הרצל 51 נתניה טל. 35554, 053742112 הצעות מיוחדות לסוחרים > במחיר הטוב בארץ יבוא ושיווק כל סוגי המחשבים האישיים עם פתיחת משכננו החרש מבצע הוולות ענק . מיקרו קוטמוס מחשבים ותוכנה בע''מ שרות ויעוץ מקיף ומקצועי במרכז המחשבים הותיק. כל סוגי המחשביס האישיים. מחשבים עיסקייס .6.6 מעבדת שרות ופיתוח לכל סוגי המחשבים קורסיס ללימוד שפת המחשב במרכזי הלמידה ובבית החלפת תוכנה בספריה מגוונת השכרת מערכות למידה הנחות למוסדות חינוך וועדי עובדיס אחריות ושירות (בנוסף לאחריות היצרן) מועדון משתמשי 99/4 .| ז * % *% % + + % % * מיקרוקוסמוס מרכז, רמת-אביב, ברודצקי 43, טל: 412440, מיקווקוסמוס מעבדות, טל; 6426918, מיקרוקוסמוס גבעתיים, רח' ויצמן 60, טל; 120608 הרצליה ירושלים ניר ג ו מחשבים ביתיים ועטסקיים ספרות ותוכנח קווסים לחכרת המחשב דה א [מחצוג בלל, מששמהמהמעאאאמשמאאמאטטררר 420 הירי ,> ו המומחים בקומודור 64 4 תשלומים בויזה אוליפנט 8 תל"אביב 65228 > טל' 614653 ומקביל ללינקולו פינת יחודח חלוי) "6 -- את ]םאפ נוער ומבוגרים רח' בן-גוריון 48. הרצליח טל. 052-551276 בנין כלל בירושלים. חנות 10%א1 כל. 02-247839 ל< ד א 6 מבצע לפתיחת שנת הלימודים 1 64 אמאאז המחשב התואם 20,000 תוכנות שנה אחריות + ידית היגוי חכמה 6% א:ואאו/ש המחשב המשוכלל מכל מחשב אחר מסוגו = ]א ) 64% אפשרות הרחבה ל-א128 למערכת הפעלה [א:') ועוד = מקשים מתוכנתים = עריכת מסך מלאה = דו לשוני עברי אנגלי בקצור! המחשב בעל יחס מחיר הח ביצוע הטוב ביותר! לסל מציעה: יעוצץ ושרות מקצועי מעולה. ּ מועדון עס מגוון רחב של תוכנות וספרות ו 0 .0.4 ו פע כ ה כ קומפיוטר סטור אבן גבירול 5 טל. 228512 נה שלמה | .א מפיץ ראשי: סטאר מחשבים דיזנגוף סנטר חריות לש ה . ישן מעל המשביר ימינה, טל. 288348 בץ כל מנו*י הפחטוםי6. שהצטרפו ' / עד 30.9.83 *וגרל מחשב 644 ,זא 6 6% אא עם אפשרות הרחבה ל 92%6 ג וא₪0% לוח מסשים משוכלל בעל 80 פונסציות מיני מעבד תמלילים פנימי ופט 9 וטוא( וא סא מיני אוסמבלר ועוד.. בוא והצטרף עוד היום לחוגי קוראי הפחשי6 ותהנה ממגזין מענין שפע כתבות ואינפורמציה 2 לגבי הנעשה בשוק המחשבים בארצ ובחו"ל / וכמובן אפשרות לזכות במחשב 64% .41 אא:60 2 כקופסת סיגריות, בראשו מספר כפתורים ומזגבו משתלשל כבל דקיק המקשר אותו אל המחשב. הזזה כלשהי של העכבר על גבי השולחן או המשטח המיוחד מזיזה את הסְמן בהתאם. מוט ההיגוי (8110%ץ10) הוא המכשיר הזול והנפוץ מכולס. הוא זעיר ופועל כמוט חיגוי במ- טוס. הזזה של המוט ניתנת רק בשני כיוונים עיקריים : מעלה-מטה ושמאלה-"ימינה. כל שינוי כזה משפיע על המִתְמַר (מכשיר אשר ממיר צורת אנרגיה אחת בצורת אנרגיה שניה) הנמצא בב- סיס המוט. המתִמר הנפוץ מורכב מווג נגדים- משתנים (פוטָנציומטרים), כמו אלו שבכפתורי העוצמה ברדיו ובטלויזיה, נגד אחד לכל כיוון ראשי. הזוזת המוט גורמת לשינוי בנגד, וזה גורם לשינוי באות החשמלית הנשלחת אל המחשב. יש מתמרים זולים יותר, ובהם מפסקים זעירים ותו- לא. על המחשב מוטלת המשימה לעקוב אחרי משך הלחיצה-ההטייה של המוט. במחשבים בי- תיים נפוצים מוגבלים מתאמי המוט שבתוך המחשב רק למספר חלקי של הנקודות שעל המצג, כך שהמוט מוגבל לשמושים שאינס מצרי- כים דיוק רב. חסרון בולט אחר הוא שבמרבית המוטות לא ניתן להקפיא את תנוחת ההזזה. אי אפשר להרפות מן המוט המוזז לפני שנפעיל פקודה מסוימת - אחרת תאבד הקואורדינטה, דבר המצריך שתי ידיים פנויות. כאמור, היתרון הוא במחיר הנמוך ובפשטות ההפעלה. המסב' הכדורי ([[24 1180%) פועל באופן דומה למוט ההיגוי. אין הוא מקובל בין המחשבים הביתיים, מתבקשים להתקשר לטלפונים הנ"ל: אולס תצוגה: פינסקר 61. ת"א. טל. 183361 מחיר היכרות מיוחד לרגל תחילת שנת הלימודים %520 מפיצים וחנויות המעונינים להפיצ את ה-086א )וא הסבלה 190160 12818) הוא מכשיר אלק- טרוני שטוח ומלבני, המונח על, או מתחת לשולחן, לצדה של המקלדת. הטבלה משמשת חן להעברת סרטוטים שלימים למחשב והן לסרטוט חופשי ביד. המִתמַר שבתוכה הוא אלקטרו- מגנטי, חשמלי או אקוסטי האחרון נדיר ומזהה גלי קול. רשת סריגית של כבילים (למשל 0 < 60 ) קבועה בתוךד הטבלה. אבזר דמוי עיפרון, חרט (514105) המקורב אל משטח הטבלה, משגר אליה אות חשמלית אלקטרו-מגנ* טית. הטבלה, הפועלת כמקלט, מקודדת את מיקוס הִחֶרְט, מזחה את קואורדינטת ה-צ; שלו ושולחת אותה למחשב. יש טבלאות המאפשרות ריחוקימה של החֶרט מהן, דבר המאפשר להסתירן מתחת לשולחן. באחרות, לחרט יש מפסק )עיר בקצהו, הפועל בדומה לזה שבקצה עט-האור. כמו-כן, יש ובמקוס החרט מופיע רכיב שטוח (אטט) הקטן מקופסת סיגריות ומזכיר 13 סיכות טוכות מדוע רשת החינוך האוסטרלית בחרה ב66פסזוח כמחשב תקני במערכותיה (יחד עם הבי.בי.סי). 3 ₪ ₪ -. - - סון-ריי אלקטרוניקה פיורברג 17. ת"א 65216 טל. 625865. 615466 = א אופציות נוספות כרטיס צבע 32 צבעי חזית ו"16 צבעי רקע תוכנות ב-וא()₪ מעבד תמלילים אש | ואואשפג אטזוט 0 א לגיל הרך ב-וא6)₪ הגיעו תוכנות בקסטות משחקים ומשחקי למידה הרחבות עתידיות רשת מודמים טלפונייס הרחבת מעבד 68000 בעל 16 סיביות קורסיס לשפות בייסיק את העכבר. הגודל הנפוץ של טבלאות הוא כ- 0 ס"מ. כושר ההפרדה-אבחנה (רזולוציה) המקובל כטוב הוא אלפית האינץ'. גודל זה המכונה 1 מִיל, הוא בערך 1/40 המילימטר המספרר (ז26וזוקוכ]) - מקובל להתיחס בשם זה לטבלאות גדולות, המותקנות על שולחן בעל כושר הגבהה וסיבוב ממונעים, ובעל אמצעי הארה מבפנים. סימון הקואורדינטה נעשה ע"י החרט, ה-אשט או באמצעות סרגל. הדומה לסרגל שבשולחן סרטטים. לא תמצא מכשיר זה במערכות מחשבים ביתיים, אלא רק במערכות גראפיקה ממוחשבות המקובלות בתעשיה, לסיכום, אשוב ואציין את העדפתי האישית להשתמש בעכבר שהוא חיעיל והנוח מכולם ; במקריס ששצריך להעביר תרשימים אל המחשב או לסרטט ביד חופשית - שם נעדיף את חטבלה או המספרר, . << 5 2 ו 7 הההמרו 4 : הולוו ו ו .....8406%71 ג הקל מרכ% מטהרי,אילת 36 . ₪ ברק / .ל..ו אלקטרוכיקה.,:,::708174/5......20 (נרוו 15 הרצלד ה למרא חפ -.₪52/555018..1:4.20.:.0 ניר המה8ב.........:...,,......052/551276 גו גוויון 40 בת-ים מכ קט ולפוור /14 אב מ0שב 0 ל ררטשילד 37 רעלכנכה עו לט המ אוו יה 170 רכמה > + ל גיאליק 45 נולם המה480733.....................,..18 או טיעכקיו 98, כתכי 0 עחיר מהשברם...:.:.:..₪53/42112.....4...1 טמו כל טיו 4 קומפיוטרוניהק...................051/42116 חהה ה עידו השביה .וכ" הלל יפה 21 מכן מחשבים...............061/2302796,37007 הנשיא ?ן מרום מהחשבי0....... 44 .063/24916 הוברט טמואל ל9 5 "77 ה רו מערכוח. יייייייייי. ..."1 הפרווי ו תתו /% ה בי -אר -אל. . ייויייייי. וווווווו.......156071? ההטתורות בג',; ע< ערד צנר ו ו מרכ מטחרי עפו ה גרופיח מחשבי0.ייייייייו.. | אגר עפוכלוי רחוט מהשבים ..י.... יייייוי.. 5-065/7052% אולווווו 86 . המחעוב''י6י "נניח שהצענו לך לקבל מגזין איכותי ומהודר שנה תמימה בלי לשלם אגורה, מה היית אומר? "השתגעתם." שקקהה וט לא השתגענו, אך יש לנו בכל-זאת הצעה כה משגעת, כה מרתקת וכה כדאית עבורך -- לסרב לה יהי פשוט טירוף. לפניך חמש סיבות למה כדאי לך לחטוף אותה. עכשיו, 4 עכשיו מול עיניך. זהו הזמן הטוב ביותר לשפוט אותו בזכות עצמו. המחשב האישי נחטף ממש מעל דוכני העיתונים. מדפיסים אותו במהדורות נוספות. אך רק דרך אחת תבטיח לך אותו בביתך, או בעסקך. חתום לשלוש שנים ושלם רק שנתיים. עכשיו הוא גם לעשות חשבון פשוט. חתמת לשנה, שילמת רק 80% מהתעריף. לשנתיים - 74% מהתעריף. לשלוש שנים, 67% בלבד. במלים אחרות, אם חתמת לשלוש שנים, אנו משלמים עבורך את השנה הראשונה. אם תרצה, ראה ואת כך: השקעת במגזין משובח ומאלף השקעה הצמודה למדד נייר הכרומו (יותר ממדד הבנייה, הזהב, הקפה או יוקר המחייה) וגם קיבלת את הריבית מראש. והבטחת מחשב אישי במישרין לביתך במשך 36 חודשים. מכל שיפור שנכניס בעתיד במגזין, מכל הגדלה והרחבה -- אתה תיהנה, כמנוי, ראשון. ולא תצטרך להוסיף אגורה למחיר ששילמת. עכשיו נשתף אותך בסוד ידוע. כל עיתון שואף להיות עצמאי, נקי מהשפעות ולחצים. ישנם עיתונים אשר הקורא מממן את חלקם הקטן, ואילו המפרסמים בו -- את החלק הארי. ישנם עיתונים אשר הקורא הוא המחזיק אותם, והמפרסמים תורמים חלק ניכר, אך קטן מהראשון. וישנם עיתונים אשר רוב קוראיהם הם מנויים לטווח ארוך. אלו הם עיחוני האיכות המכתיבים למפרסמים את רמת הפירסומת, כנותה, רצינותה ודייקנותה, לכך אנו רוצים להגיע. ונגיע. אנו מוכנים לעשות הרבה כדי להשיג זאת, ומזמינים אותך לנצל את ההזדמנות. לטובתך לפחות כמו לטובתנו. זוהי הסיבה האחרונה. והיא די בנאלית: המחשב האישי נכתב ע"י צוות אשר מומחה הּן במחשבים (וכל הכרוך בהם ונובע מהם) והן בעיתונאות יוצרת. זהו מגזין מעולה. קיבלנו שפע מחמאות וסופרלטיווים אשר אפילו אנשי השיווק שלנו צנועים מלהזכירם. אך אולי המחמאה הגדולה ביותר, שנאמרה ב"אנדרסטייטמנט" מובהק, מפי מנכ"לה של חברה גדולה לשיווק מחשבים, חברה גדולה מאוד מאוד, היתה זו: "אין לי ביקורת -- וראו זאת כמחמאה, במטותא." א א -- ותודה וק ישראל מלד מו"ל נ"ב: מצורפת טבלה לנוחותך. אם החלטת להחתים מנויים שונים ורצונך שהמגזין יישלח לביתם, אנא צרף רשימת מענים מדוייקת, עם מספרי מיקוד. תודה.. י"פ. 0 ₪ ₪ א א א ₪ ₪ א ₪ א ₪ - ה == = *% [ 1 סימנחי = ובמשבצת אחת בלבר בטבלה המצורפח. 1. נא % | | שלחו לי חשבונית"קבלה: צירפחי שיק ע"ס שקל 9 עבור מנוייס למשך שניס. 4. אבקשכס לשלוח 8 | | את המגוין | עיש -כ- בכחובת מיקוי שנתיים (26% הנחה ) מעניס. נא שלחו לְפִי רשימה ואת. % | י לפי כרטיס אשראי ויוה/י: 4 מגזינים שלם 2040 ש" (במקום 2760 ש טלפון שלי 5 | מחיר המגזין | שנה אחת (20% הנחה) שלוש שנים (33% הנחה) ישי. ירחון המיקרו הישראלי, ח"ד 11125, חל ודד:פוּוש" 2ו מנזינים ו רו טלפונים 443480; טא244 |24439. 244388 די שלם ססוו עו"( במקום 380וש") שלם 2760 ₪ בק 90 | | א ₪ הסחטוב'יו0י | מחעוב איעוי לוני ה כ-<><)כ) כמובן! שו מועדון המחעוב האיעוי בע"משש רעות העויווק הגדולה בארץ למיקרו מחעובים איעויים ועיסקיים - 5 ₪ 5 5 5 סּ 5 פ - הבשח סוטטס יש עם מי לדבר. מעדון המחשב האישי בע"ח 0 : אלפא בייט - דיזנגוף סנטר קומה ב' מעל ' על: 03-286612-286613 תל- אביב + ל . רכז כלל. חיפה: מיקרוהאוז - דן 2 5 0 . ריזנגוף סנטר קומה ב'. ירושלים: סי פיו. . ה ה - פסג' ח ?+ ראשל"צ: כרמל 1 ב מחשבים אישיים - ויצמן 7%. רחובות: בייט שופ - הרצל 185; ה שדרות הנשיא. כפר-סבא: שק / קומפיוטר שופ - דוד סניור 3. אשדוד: מיקרושופ - מרכז א' חנות 87 2 0-ו זיותה ל גרפיקה משוכללת בשיכ אפשרויות ל לצבע, סיביות ו87 1 ך ול ובהתאמה. נ .--- ות - ות. 1 ה