מחשב אישי – גיליון מספר 13

המגזין למשפחה המתקדמת – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
6, :יי עיתוני אנשים ומחשבים גיליון שלוש עשרה 6225/0375 ב סא המגזין למשפחה המתקדמת וו 600 אקר-/0; 48: ריינבו (דיגיטל) 2-3 -1(לוטוס) כהר ‏ -- 0 | אטק/מקינוווו בי מקזגריט, המכחול האלקטרני מדור קל0פ02? עכעזיר הדא מורחב! ! = המגדיר העולמי למונחי מחשב עבריים שפת המכונה של התפוח בייסיה: התכנות המבל התואל לדרג את כתבות העונה? 5 | - | | ו | / וי 2 ור 58 [: : : == שש .א 600, ממחשביה החדישים של אטארי | | י | | | - -- קומפיוטר סטור יבוא ושיווק מחשבים אישיים ד 0 ומד 48 עזו5ח6ם 6טטסכ 51618 8|חופ 5/4 65 וס ד 48 ץ6058/1 סוטטס 5108 6|סטסס 54 65 ד 80 וד 96 ץז/5ח6כ 6טטסס 5108 6!פחופ 5% 65 וס ד 96 ץ608/1 6|טטסק 5106 8!פטסס 54 65 77 ומד 48 ץ511ח6כם 6טטסק 5:06 918חו5 "8 665 77 וכד 48 צ8/1ח6כ וטס 5166 8!פטסכ "8 8 86 10 506 6חָח51 54 ניתן להשיג את הדיסקטים באריזות קרטון קשיחות/בקופסאות פלסטיק/בזוגות מישולוח לכל הארץ אחריות להחלפת כל דיסקט פגום. מפיצים נוספים דרושים בכל הארץ. היבואן: רשת קשר מחשבים רחי לוינסקי 2 תיא טל. 8360218, 03-8240605 דרוש אשסוא - דיסקט האכות שלך!!! סופט בייט ציוד עזר ותוכנה לספקטרום באמצעות הדואר מאפשר התחברות למדפסת מקבילה ללא צורך בתוכנה | = 466=חש זאו 65ואסהזא05 אסז5ק 5 1000 א6ודפצס) צהסעשש = וההשוטההססהק 4 9 אסודפצסנ 5000 אסז5קוש5א 0 % תוכנה כל קסטה - | 12 % זוא וססז ,660א2 ,אסוזג וששופ זח6ו ,טסופ טג .אסס2ל .וו שהסצצס ד 5 .,.6אאז 30 606א או ו4א50מ=ק .₪ |5558 .חם ום5555וס 90550 לפי שער יציג של הדולר = הוסף מע"מ בשעור 15% ושלח לסופט בייט ת.ד. 811 צהלה ת"א. טל. 475047 (03) (1900--1600) מתאים לכל תוכנה, אין צורך בתוכנה להפעלה יבואני וח/]6 64 משאצוש וח/ק 6 64 שדו.ו= גה 64% אפשרות הרחבה ל- 192%. בעל 2 מעבדים א/2-80 71 6502. תואם 20,000 תוכנות מגוונות/ -- מועדון תוכנה. מקשים מתוכנתים. עברי/אנגלי. ספרות מקצועית. שרות ואחריות ע"י מעבדה מוסמכת. מפיצים: * *% % % % % % יבוא ושיווק: קומפיוטר סטור רח' העבודה 1 ת"א טל. 03-2683064 שעות העבודה 19.00 00 4 // :1 רבב -₪ הנלדועונב הרולנו חדש! המיקרו מחשב שחיכית לו, עכשיו כבר כאן, ספקטרה (יד'או, המיקרו מחשב של שנות ה"90, שכבש בסערה את ארצות הברית ואירופה. *=שפת "בייסיק סופר מורחבת" של חברת מיקרוסופט יי או דוע ספסאם זאם השס 5 .₪456 "יד 050סהסו *ניתן לרכוש את מחשבי ספקטרה וידאו עם עברית הכלולה ב-וחסח! א=שפות תכנות רבות: ₪56 ,חם 5581 , אגח זהס- , 6641 ,0 ועוד ועוד... + אפשרות לעבוד ב-חח/קס בקיבולת כונן של 320% +מעבד מרכזי מסוג 2804 בעל מהירות של .4 3.6 א*עריכת מסך מלא - ( ₪ ₪< ו / , 6אודופ= א=656₪5 שת "ו - / | / הימי -* וי" מ 8 הוא המילה האחרונה בתחוס המיקרו מחשבים ג ספרייטים (ייתוססניס") גרפיים הניתנים לתכנות 32 שמע מנתיעו נות התחכום והשימוש בפיתוחים החדישים בנוייס בתוך וכרון המחשבי מערכת ו ו ל מחשבים ה-328 ההוא הוא מחשב באפשרויותיה, עמה תוכל לעשות (כמעט) ( ל דבו / במח ד הכרות הר הא דס אותך ואת עיסקך הוא ילווה את ילדיך לרשותך עומדים ג ערוצי צלילים 8 אוקטבות לכל ערוצ , בלימודיהם ויקדס את התפתחותם ו ה לר 0 במיוחד הכוללת מכשירי עזר רביס / המיקרו מחשב 328 \ פועל בשיטת1א/") המעניקה / , 0 י י / החל מד 209 5 גישה אל אוצר בלתי מוגבל של תוכנות עסקיות. כמו כו * בונן דוסקטום המגדיל את ובולת + - 4% / שו הורולח המידע המעובד ואת יכולתך לאתו יר (דו י). עמו תוכל לי טסכי והמשחקיס העסקי והנ * כונו קסטות מו זכרון מדהים בגודלו :1א()₪ א ?ו (למחשב מסוג 318 לא כולל מעמ') ל-ספקטרה וידיאו עד אסא א6, ודוא א א0א ניתן להרחבה לקבלת מידע נוסף ורשימת : : | 5 ל ויחו להרחבה עד 1א 4 ₪ א 256 / " -ש בנשא נה קפנות 7 פריצת דרך בתחום הגראפי דבר כָזָּה עוד לא היה 6 , ספקטרה וידיאו מחשבים צבע ת נדירה, הפרד ו אפשרויות נרר ו / " 5 לאות ולתצוגה גראפית , (ישראל) בע מ 0 ועוד ועוד טל' 242032. 02-247786 מב משרדגגק זי = סמקטרה וידיאו 5328 במסע נצחון בעולס 000.. ה / רחוק מן העין ג קו(ים ב- )כ 5 קרוב ללביי רשת השיווק הגדולה רו ההשנים אישיים ועיסקיים מחשבים עיסקיים ו (תואם י.ב.מ.) 0 (תואם י.ב.מ.) 606 0 אצ א וו )שא מחשבים תואמי אפל ך .ג , 6א[578 ,05א605 מחשבים ביתיים 27וא א 51 ,ה .8.8.6 4 60 ,64 א60 ופ 4 אד .זא 800 ,600 [אג דה 6מא אספקם ,1100 ץק 6810 מדפסות 6א המוודסאם הווא וס ,אמא ,5148 ,א50 , +11 שמא זפ צאמסו הפסאו85,. א.ם.ו פלוטרים: (תוין) "55 9- ואס 000 8 אמדדסוץ צ-א .6.א.8 מוניטורים צבעוניים וירוקים שא 0צאג8 .10 6א .8.6 כרטיסים ל-י.ב.מ. ואפל, כוננים לדיסקטים וכונני דיסק (דיסק קשיח) ספרות מחשבים וקורסים וח רב ב ו . ב' ור 4 כל הרוכש מחשב באחת מחנויות רשת השיווק 6.6 מצטרף כחבר במועדון המחשב האיש בע"מ ומקבל כרטיס חבר במועדון. ושת מי סי. סי. מועדון הממזחוב האישי בע'מ מיקרוהאוז - נמחשנים עיסקיים דִיזנגוף סנטר (ניד קפה טראס) 282703 - 03 אנפא נבייט- מחשנים ביתיים דיזנגוף סנטר(מעל בנ"ל) 287362 - 03 ,/) 0] 7/7 רה ל בצ ב של א מחשבים וציוד היקפי בתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי ג | טריפל-די מחדשת שוב והפעם בתחום הפיננסי. ב טריפל-די מאפשרת לך, לראשונה בענף המחשבים, לרכוש את מיטב המחשבים, הציוד ההיקפי זָ וחבילות התכנה, בתשלומים דולריים", באמצעות כרטיסי אשראי. טריפל-די מציעה לך במסגרת המבצע: ₪ ד'ג0ל-מסופים ומדמסות. ₪ טלו*דא- מערכות מיקרו מחשב, מחשבים עסקיים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מסופים ומדמסות. - ₪- 05%![- מדפסות ומחשבים אישייס, ₪ דיגיטל ריסר'-מערכות הפעלה וא / ).א / 6, 86 ) ), 205/ 6 = קומפיילרים וחבילות תכנף: טומל-די- חברת המחשביס החישב ידי 'הזשלוס יהיח בשקלים לפי ₪ 7 1 העברות/המחוקות ביוס החיוב ו ושיו כ כ 6 ורשב האיש" ולי יברו , ל - טריפל-די בע"ימ מחשבים, תוכנה, ציוד היקפי ומערכות תקשורת. רח' היצירה 29, רמת"גן, 71,, טלפון 6, 4)). טוב שיש על מי לסמוך. אאגאסג סיפור שער אטארי מסדרת .1א אטארי 600 1א (בשער), הוא אחד משלושת דגמי המחשבים שמציעה אטארי, שזכרונמ החל בקיבולת 16 ק' ועד 64 קי. לכל מחשבי אטארי זא מקלדת מלאה של 62 קלידים, שפת בייסיק צרובה ברום, תצוגה גרפית ייחודית, 8 שפות תיכנות ועוד. למחשבי אטארי מבחר ציוד הקפי: טייפ, כונן ומדפסות שונות. את המחשבים מייבאת ארם בע'"מ, המציעה אף מבחר תוכנות חינם לרוכ- שי המחשב. ו ו ו ב | 6 כשף חשב האיכפתיים בשורתו של ד''ר אבינור (עניין הכתב הכרמלי נוכח אתגרי המחשב וצורכי "דור התיכנות") חוללה הדים רבים. מבין התגובות התוססות והנוקבות בחרנו אחדות, מייצגות. עוד תמצא במדור הפופולרי מספר ביקורות, הצלפות, משאלות והצעות קונסטרוקטיוויות. תודתנו לכל הקוראים שאיכפת להם. קט 90 טע הד רדת וכמת 6 מי יודע ספקטרום מוטי את אביב על הפקודות המאפשרות למחשב הספקטרום של סינקליר להתקשר החוצה, או להשמיע נעימות מוסיקליות וכל מה שכרוך בהן, בסדד רה שתאהב אותה |"? רבנכר רבמכר מחדשות העולם ימי זה כ"רכילות אחדים מקוראינו מכנים מדור זה ותתנו ענפית'" וקשה לנו להסתיר את תרעומ הקטנה נוכח כינוי מדכדך זה. קוראים אחרים מעוניינים להרחיבו דווקא, משום הרחבת אופקים. כך או כן , המדור נשאר ללא שינוי בהיקפו (שים לב עד כמה אנו מרבים לשתפך בענייני עריכה, וזאת בתמורה לאדיבותך, כשאתה משתפנו בענייניך) אך הדגשנו את המיבהקים החשובים יותר לתחומנו. 25 ראיון החודש אלווין טופלר "אנשים מפחדים תמיד לאמץ טכנולוגיה חדשה הגוררת שינויים באורח חייהם. פעם היה זה חשש רחוק. היום הפחד ריאלי יותר ומתבטא, למשל, באבטלה הגבוהה." קרא את דברי העתידן המפורסם ביותר בתקופתנו. 5% מאקבא מהר רנה מאגריט מתמחשב זמן קצרצר חלף מאז הוצג החדיש במחשבי אפל, מקינטוש, וכבר הוכרז לשיווק במדינת ישראל. לפניך סדרת אקרנים המשקפים את יכולתה של תוכנת מקפיינט לחולל גראפיקה אדלה מאגריט. שם הסדרה: מק"גריט. 0 סקירה על המחשב האישי מבית דיגיטל אקוויפמנט, מחשב הקשת בענן. כ בסדרה המתחבבת, אודות שפת המכונה של התפוח, לפניך הפרק השלישי. 6 גורן ויקב מחשבים ביתיים מבט מקרוב סמס הררי שימושים אמון תבור טבלאותיו של סמס הררי, המעודכנות בידי ניסו כהן, עורך מגזין אנשים ומחשבים. 2% המחשבים הביתיים הפופולריים בישראל. תן ךעתר לשינויים שהוכנסו ובכל מקרה עדכן את מחיריך לשבוע הקנייה. לבס , יוה (ושתילו הרוטית ! רים "קבועים" (ואפילו קבועים ית וה רוד הרחי- ויוי 1 . של ו 5 ניתן להתמקח. נצל את כספו 6% קלטפלט בורסת הקוראים כמות המכתבים הזורמים לחגית כהן-גלובוס שלנו אדירה באמת, ובאה לידי ביטוי במדו המוגדל. אתה, הכותב למדור קחזותן זה, תן דעתך כי נועד למטרות פרטיות בלבד. נשמ אם תשלח את בקשותיך על-גבי הטופס המיו" עד בלבד, ואף אם תדווח לנו על פעילות מועדונך. מו"ל ישראל פיד יכות מעוכת חגית כהן'וריביס מחשנים חדשות :' גואפיקה על הנהלת חשבונות מנויים ג תענווה יו מודעות 'הוד יועץ כללי משתתפים קנועים + הפצה גד המען למודעות: רח' מאנה % טי 24489 4438 קו*פתוח למנו ויפתוח למנו מען המעוכת: ית גיה הפיש ער א 5 1007 + | ורוי 1 וו 0 ) + ]א זיא 0/1 !וכ ו 0 זו 1% 8 חח מדי פעם (בפעם) מתקבלים במערכת מכתבים כדרבנות בעניין תמונות צבע, נייר כרומו, מספר העמודים ועניינים דומים. טבעי הוא שקורא, המשלם עבור מגזין זה מכיסו הפרטי, זכאי לשאוף לקכל מוצר אשר עטוף בעטיפה מצודדת, מרשימה. מדוע ויתרנו איפוא על הגשמת שאיפה זו? פשיטא: בשל צוק העתים. סוד גלוי הוא כי מספר עיתונים ישראליים - אשר לא ידעו למתן (בעוד מועד) את עלויותיהם, נאלצו לסגור ולהיעלם מהשטח. וסוד אחר, שאינו פחות גלוי הוא שמספרם הפוטנציאלי של קוראי מחשב אישי אינו כביר ועצום: בסופו של דבר, רוב תושבי ישראל אינט מתעניינים עדיין בנושאים אודותם אנו מדווחים במגזין. = | - הרמז איפוא די ברור: אם עיתונים להם חמדה (.1ש) רחבה מאוד צריכים לכלכל את הוצאותיהם בזהירות מירבית, אנו מצווים לעשות זאת שבעתיים. מה"גם שאנחנו באמת אוהבים את נושאי המיחשוב האישי ובאמת מתכוונים לצאת לאור חרף כל הקשיים והבע- יות. הודעה לקוראינו הנה-כי"כן, אנו גאים בעובדה שביכולתנו להתייעל, גם ץם ה''יוקרה' וה''סטייליי זוהרם מעט הועם. העיקר (לדעתנו) הוא כי אתה המנוי הקורא הלהוט לקבל מידע מרתק ומאלף, תקבלהו - בעתו. אם אינך מנוי, אגב, אנו חוזרים על הצעתנו לרכוש עתה מנוי ולשריין עצמך הן מפני העלאות מחיר והן מפני אקראיות בדוז כנים... 0 שנות שמרנות במכתבו של דוקטור א''פ מירושלים יש רק טענה עניינית אחת: מסורת אבות מקודשת שאין לגעת בה. בימינו אופיה של טענה כזו עבר שינוי יסודי. הצצה בכל מחשב או מכונת כתיבה מראה כי האלף בית של כל מערכת כתב מכיל למעלה מ-64 סימנים. החל מסימן 2, (סימן רווח) ועד 95. אלף בית זה מכיל את 26 אותיות הכתב הרומי, או 27 (!) אותיות הכתב האשורי: את כל הספרות, סימני פסוק, סימני פעולות חשבון ועוד מספר סי- מנים מיוחדים; אותיות הכתב הן במיעוט. בעברית אימצנו לנו את כל סימני הכתב השונים מאותיות, ואפילו השארנו בהם את כיוון הכתיבה הלועזי, שהוא הפוך לעברית. הערבים היו יותר עקביים מן היהודים והפכו את כיוון הכתיבה של סימן השאלה והפסיק, כפי שראוי היה לעשות בעברית. אנו גם אימצנו לנו את האותיות הרומיות בכל הסימבוליקה המדעית והטכנולוגית. כיוון שכך האם אפשר לקרוא למערכת הכתב של העברית בימינו מסורת אבות? אי"אפשר לעצור התקדמות ושינוי. גישתו צרת"המבט של דוקטור אפ היתה קיימת גם לפני יותר מאלף שנים. אם יטרח ויגש להיכל הספר, במוזיאון ירושלים, ימצא בין המגילות הגנוזות מגילה אחת מעניינת. הסופר כתב את המגילה בכתב האשורי הנוכחי, שהיה אזחידוש זר, ותגובתו השמרנית היתה לכתוב את שו ההוויה באותיות הכתב העברי העתיק! תגוכתו של הסופר אז לכתב האשורי דמתה מאד לתגובתו של הדוקטור הנכבד לכתב - הוא תעתיק פונטי של מבטי כמו שעשה דוקטור אפ בקטע מרשימתו מערכת כתב היא משהו שונה מאוד מתעתיק, והיא הרכה יותר רצינית וחשובה מדיוק פונטי. אף מערכת כתב אי פונטית במאה אחוזים, גם לא הכתב הכרמלי. אולם הפונטיקה היא משנית בחשיבותה לדקדוק, והשפה האנגלית תוכוח! יש לה מערכת כתב יעילה מאד והשפה עולה כפורחת. במשך ימי הת שפה העברית התעצמה והתעשרה האנגלית באוצר מלים הגדול מכל מילון השפה העברית. אולם לא כדאי כלל להזכיר מהי פונטיקה אנגלית, אם לא נפתח לעצמנו מערכת כתב יעילה לעברית יימשך התהליך הגוכחי בכל עוצמתו, והוא מעבר גמור לאנגלית. בכל המפעלים עתירי היידע בארץ האינפורמציה כתוכה באנגד 3 כולה להיות לית כבר עכשיו. הכתב הכרמלי פותח סיכוי להצלת העברית במדינת ישראל. כפי שציינתי כבר במאמר הקודם, רמת העברית של ילידי הארץ היא נמוכה והסיכויים לעתיד במתכונת הנוכחית הם קודרים. ריר מ' אכינור, חופח 4 הביטוי"אי"אפשר לעצור התקדמות ושונוי" אינו מדויק. ווהי עובדה ממשית שהטיפוגרפיה של האות האשורית - למרות שאומצה ע"י העברים לפני שנים רבות כמעט לא השתנתה. הטיפוגרפיה של האות הלטינית, למשל, המבוססת על האות היוונית (שמוצאה, כמו האות האשורית, דווקא בפני: קיה הסמוכה) עברה שינויים מהותיים. לדוג: : יצירת האות הקטנה, האות הנטויה: חיכור אותיות הכתב, עיצובים גותיים ועיצובים רומיים, ועודועוד. גם מערכת הכתב הערבית התפתחה - אומנם במתינות - וכיום ניתן לחכר אותיות ערביות, לכותבן במהירות רכה ולפע* נחן (לקוראן היטב) במהירות הנה"כי-כן, הכתב ו בן מבחינה לשונית ו"מפגר" מבחינה קליגר- פית (עצם הכתיבה מימין"לשמאל בידי אוכלוז סיה, שרובה כותב ביד ימין, מקשה מאוד על הביצוע: שאל כל גרפיקאי ויעיד) אלא גם מיושן ממש מבחינה טיפוגראפית. כמכשיר רק מאו- לתקשורת מודרנית הריהו אבן נגף ש ממש, והביטוי "מאובן" הוא אפוא קולע עד למאוד. ראוי לשקול את הצעותיו של ד"ר אבינור באורח רציני - דהיינו שלא נימצא במצבם של הסינים. כפי שכבר הזכרנו בעבר. הכתב (והכתיב) היום מכשול (בעניין ההתמחשבות ניתן לעוברו... נוכח שמרנותם של הסינים טבמאה ולבטח נוכח אוכלוסייתם, סַפֶק אס במ העשרים או העשריםיואחת תהיה למחשבים י בקרב בני סין ב ית המלה ל האישיים תפוצה כי דווקא הכי ד'ר אבינור, להציל את הל נבער מגלאז "זוהל ריטר היטב שוקל היטב היפ עותיו של ד'ר אבינור מבטא אשר - מאז ומתמיד - ניער פרות כלשהן פּ . בירושלים אני מצטרף לדעתו של ד'ר א"פ מ - ש שלא הבנתם אותם (...) החלטתי להסביר לכם אותם לפי סדר הופעתם. > בכך שאין בכתב הכרמלי ניקוד אין דרך להבין את היגוי המלה. חוגמה לכך ניתן למצוא, הפלא ופלא, במכתב של הד''ר במש- פט: ואו7)אא הווא אווום סו ואקא+ אאא ניתן להבין משטט זה בשני מובנים: ודי לו במגזין... או: ודאי לא! כוונת הד''ר הייתה כנראה לניסוח השני, אך לי גראה דווקא הנוסח הראשון. > בגוגע למספר השגיאות שעושה אירופאי או ישראלי. האם ד''ר אביגור ערך מחקר בנושא? אינני חושב. מלבד זאת, טעות בידו אילו היה בודק כמה פעמים מחליף האירופאי בין א ל" היה ודאי משנה דעתו 4 "מלים טכניות משתלבות טוב יותר בטקז סט" כלומר, טוען ד''ר אביגור, במקוס לעב* רת את האחוז האפסי של המלים הטכניות, יש להפוך את שאר אחוזי המלים בעברית לאנג" לית. לכן, אדם החושב כך אני קורא משוגע ולא בהכרח לדבר. (סליחה על הלשון הבוטה אבל אני לא אקדמאי.) > "תוספת האותיות הכרמליות מוסיפה יותרה שחיונית לשילוח שגיאות קריאה והבנה". זהו פשוט משפט סתמי וחסר משמ* עות. 4 "הכנסת הכתב הכרמלי למחשב פשוטה זולה ויתרונותיה ברורים". היתרונות כל כך ברורים עד שהם לא מובנים. לידיעת ד"ר אבינור בשפה משתמשים לא רק לצרכי מחש* בים, אלא גם לכתיבת מכתבים נגד הצעות אידיוטיות כמו זו של ד''ר אבינור (ושוב סליחה עם העברית הבוטה). > "סין נתשלת בגלל סידור בלתי מוצלת של דיו על נייר". האם ישראל היא מדיגה נחשלת! מה הקשר לעזאזל (שוב סליחה) בין סין לישראל! > "השיטה מבטאת את הדיקדוק העברי ללא ניקוד וכתיב מלא". אחרי שהד"ר "יטפל" בשפה היא כבר לא תהייה עברית, אלא עירבוב של הברות חסר משמעות. האם ידוע לד'ר כמה גירסות שונות תינתנה לכל מלה (מצטער שאני סותר את עצמי אבל זה מה שיש). בתשובתו בכתב הכרמלי כותב הד"ר (אם הבנתי נכון) שמצורפת תוכנית שמשתמשת בכתב הכרמלי, איפה היא! אני מקווה שהארתי עיגי עיוורים, אם לא הרי אני מקווה שאאיר את עיגי הקוראים כעת ברצוני לפנות לנושא כאוב אחר המילון שאתם מפרסמים. בגיליונות שבהם פרסמתם את המילון לסירוגין הגעתם רק ל" בקצב זה כשתסיימו את פרסום המלון תצטרכו לכתבו מחדש בגלל התיישנות אני לא מקבל את התשובה של שבב לוגי שאותה האכלתם קוראים רבים שפנו פחות או יותר בקשר זה, מהסיבה הפשוטה שהלוגיקה בקש שלכם לא כל כך ברורה לי.ולא נראה לי שבי ך חים והמשתמשים כאחד, אשר למומחים לנושא: מכיון שיצירת הכתב הכרמלי הושלמה, מסתכם תפקידם של המומחים בביקורת. זו יכולה להיות בונה או הרסנית, אבל לא המומחים לביקורת יקבעו עבור המשתמשים באיזה כתב ישתמשו(במיו" חד לא עבור בעלי מחשבים שעבורס הכתב הכרמלי עדיף על האשורי). כפי שהאקדמיה ללשון יכולה להציע מלים חדשות, אולם אינה יכולה לכפות את שימושן, היפה בעבודתו של ד''ר אבינור הוא שהמשתמש, מסתגל במהירות לכתיבה ולקרי: אה בכתכ החדש. במשך הזמן עלול הכתב הכרמלי להפוך לכתב מקביל לכתב האשורי, במידה ומספר המשתמשים בו יהיה גדול למדי, לגבי אפשרות זו: הכתב האשורי הפך לאמצעי לכתיבת השפה העברית באותו אופן כנראה, בו מנסה ד''ר אבינור להפוך את הכתב הכרמלי לאמצעי חדש לכתיבת השפה - על ידי מהפיכה מדינת ישראל השלימה משימות בלתי אפשריות רבות: חידוש שפה "מתה". מדוע שלא תהייה למדינה היחידה בעולם שבה משתמשים במקב'ל בשני סוגי כתבז ועוד אין כל קשר הכרחי בין שפה מדוברת לכתב מסויים, מלבד קשר של הרגל וחיגוך. כידוע, הרגלים ניתן לשנות וכן חינוך. "פא יונתו. מושב ימו פאל יונתן, מושכ לינ פשוט תשבוחות אני גמנה על קוראיו הוותיקים של מגזין המחשב אישי, ובתור שכזה ברצוני לשבח את עורכי העיתון על השיפור העצום שחל בו לאחרונה, וזאת לאחר הוספת המדורים: למתז חיל, שימושים וכן סידרת מאמרים על כתיבת תוכניות משחק במסגרת המדור: מחשב שע* שוע, בנוסף למדורים הקיימים. מדורים אלו לפי דעתי עשו את המגזין נעים לעיון, כך שהוא פונה גם לאלו העושים צעדים ראשונים בתחוס המחשב. אישית כבעל מחשב ספקט" רום אציין לטובה את סידרת המאמרים בספקטרום. אני מקווה כִי הופעת סידרה זו לא תיקטע ובכך תביא תועלת לבעלי מחשב מסוג 1 ברצוני להמליץ על הוספת המדורים הבאים לעיתון 4 מדור אשר בו תהיה סקירה וביקורת על ספרות מחשבים (לסוגיהם השונים) בעברית ובלועזית. 4 מדור בו תהיה סקירה על תוכנה מובחרת לסוגי המחשבים הביתיים השונים - תוכנות משחקים, עסקיות או תוכניות עזר ארו שסינד, חופת מי מכיר מי יודעו 2 > שר - ז של מעבדות לתיקוני אפל באזור ת"אז תודה האשמה וכדי לסתור את התאוריה שלכם בדבר | רפרסום בעילום שם אני מפרסם בואת את שמי | הפרסום בעילוס שם אני מפרסס בזאת את שמ המלא | | שברוה מב | | 1 עקשנותו של ד'ר אבינור בפרסום יציר החווה ל מים סלו תו היא התנאי הראשון הדרוש להצלחת הפצת לת שבכתב עבור כתב הכרמלי. התועלת שבכת ים היא התנאי השני | 4 מאחרוה שמחי פרי, נווה איתו ם. אשמח אם תוכלו לומר אוכל להשיגם דנו הראל ע סיק את פעילותו ב הכרמלי, להח" | ישנן שמועות על פתיחת ה באשר ליכולתו של גד ליישום הכתב הכרמלי. לדעתי, ברו" יטוטים שהביא הד"ר הנ"ל אך מאחר רים הציטוט 7 ווושנשפע,, הכתב הכרמלי הוא מערכת כתב לעב" רית, המשמרת את הלוגיקה הפנימית גהדק" טר ו ליף בהצלחה את הכתב האשורי, יפסקו המומ" | חדשה, אך אלה בגדר "סיגריות אירופה דלות ניקוטין בעינטון. | | הרומי עתה | הרומִי עתה. | | 24 אס6החס לראשונה בישראל דראגון 64 דראגון 64 > יותר זכרון א = יותר תוספות ₪ יותר תוכנה = יותר שפות: פאסקל, קובול, פורט, סי, קומפלייר, בייסיק ועוד... ₪ הספקה מיידית ₪ שנת אחריות תוצרת אנגליה - פיתוח אוניברסיטת קיימברידג' א 6 ב ביסיק כונן מורחב כלול כלול לא כלול דיסקטים 250% 206 106 מתאם מקבילי למדפסת גודל מסך 26 או 6 או 055( 54 4 ו5 זיכרון ואהה 20 4% 4% ומהה למשתמש ב-6ו845 6ססו , משדד: הלפרין 5 תל*אביב, טל' 03-230648 "המחשב" (נחמני קומבורט בע"מ) תוגה אבךגבידול 110, תל-אביב, טלי 03-244036 להשיג ברשתות: שקם כולבו שלום, משביר לצרכן, מתמ וחנויות המחשבים המובחרות בארץ מתאם טורי 6 המחירים אינם כוללים מעמ ניתנת להשגה בחו"ר, בעיקר באנגליה, ואצי בודדים שיש ברשותם תוכנות ובקשר לשארות נוספות טרר בקשר לשאקות גוספות על ה קלופמן ממשיך ועונה על כל פמן מכיש ע אליו במעטפה ממוענת ומבויילת האם האנגלית שפה עילית? טרם אגש לעיקר ברצוני לשבח את המחשב האישי. הסיגנון החריף, המלוטש והמבריק (שלא כדפי העיתון), שכה מאפיין את המג" זין, עומד (בכבוד!) בתחרות עם המונחים והניבים האנגלו-סכסיים. היחס בין הכתוב למצולם נכון, העריכה הגראפית מצויינת. כעת אחזור לסגנון הכתיבה. מכתבים | | רבים אשר פורסמו מעל עליו של פרח העי- = | תונות הנל מלקקים את שפת עמי אמריקה = | ואנגליה ומרעיפים עליה חיבה רבה. אמנם כן, | שפה זו עשירה במונחים, אך הטרח נא את עצמך וראה את דפי המלון, תשובות למכתבי קוראים והשווה. ניסטה נא לרגע קט מתחום המחשבים ונביט בשמות המדורים: חשב כשף לעומת כז ]א 19077 חושבני ששפתנו העתיקה יפה, ציורית ועשירה בצחצוחי לשון והברקות כעמיתה ל''מקצוע''. יתכן שדיבור בשפה זרה בעלת - | מבטא וצליל שווה גורם לרבים מאיתנו התעוררות "אגו אינטלקטואלי" ואת הלקת הנימשל חרזתי: והלקח אשר נכתב להלן בא ללמדך אחא שהדיבור יפה יהיה ואף מובן גם בשפת אבותיך. נור ננדלר, כקרית אונו מאוכזב מהפרופסור חברת מיקרו פרופסור או בשמה המפוצץ וו-:ויווא, אינה מפרסמת, עוזרת או מתעניינ במאומה בלקוחותיה. לפני זמן מה עוד אפשר היה לראות ולעבוד בחנות על המחשב ולשמוע מה חדש, אך כיום, הסוכנות של "גוטאל" וחנות המחשבים, התאחדו. מי שרוצה לראות מחשב מוצא עצמו מול מכשירי אלקטרוניקה שונים ומגוונים ואך לא מחשב. כיום אין קורסים בנוגע למחשב ואופן תפעולו. חברת 11-+/וא אינה ממשיכה לשלות חוברות עזר כפי שנהגה בעבר. האם החברה פשטה רגל? מדוע לא שומעים ממנה יותר! האם יש קורס כלשהו על מחשב הדומה ל*ןק!/א בשפת אסמבלר? אודה לכם מאד אם תגידו היכן. שמתי לב לעובדה שהרבה קוני מחשב. ‏ | זוא נמצאים בבעיות וכך גם אני, אז מדוע שמחשב אישי לא ינהג כ''לפנים משורת הדין" איכשהו, ויקדיש רבע או יותר עמודים לכל דט | מתנצלים מאוד. נעשה הכל לתיקון המעוות | או בתחומים כלליים בישראל. (ב'"'מוספי | מתפרסמות היכן ש(לדעת המפרסם) נמצא קהל | לאשה | עיתונות-מחשב יעדיפו מודעת*מחשב הבעיות שנכתבו, ינסה להקיף נושאים שלדע תו חסרים ב''ספר התיעוד". אני מאוד מקווה שתעשו זאת מפני שאני רוצה להרחיב אופקים ולכתוב תוכניות ברמה גבוהה יותר אך אין ספרים בעניין ובחנות (שהיתה) לא ידעו פשוט מאוד לא ידעו. ורק אתם תוכלו לעזור לבע אם יודעים עליו את כל הדרוש. דרם בתודה ומקווה להיענות מצדכם מדה הפטר תחלי ירות המצופר *הורו+ המעופה מסוכני מחשבים כללית, אנו מפרסמים נות ולפופולריות. נשתדה גזילת הרש -777 הד לאחרונה יצאתם קצת באיחור, לעתים גם באמצע החודש. לדעתי צריך מחשב אישי לצאת במועד קבוע, מדי חודש, כמו כל ירחון בגיליון האחרון הופיעו פרסומות שאינן מתאימות לענף המחשב. הן רק גוזלות מקוס לכתכות נוספות. בתק חולו שינייי א יהודאי, פתח תקווה 4 הכגזין נועדלצאת באמצע החודש. לצע: רגנו התעכבו וחים מדוורים למנויינו ואנו היחס בין חומר מערכתי פרסומאי אצלגו מהנמוכים ביותר, בתחום המחשב בעולם מחשב" או עיתוני מחשב אחרים בישראל תמצא, נוסף לשפע מודעות, שפע כתבות ורשימות מטעם, "בחסות" או "באדיבות' יצרן או משווק, זה או אחר) מודעות למכנסי ג'ינס או למשקה תוסס שיצרוך ג'ינס או משקאות, בין אם זה בעיתון רכב כמו טורבו או עיתון צבא כמו במחנה או כותרת ראשית. ברור כי קוראי אינפורמטיווית, שתוסיף להם משהו בתחום אהבתם. לא תמיד הרצוי מצוי בידינו ואנו מנסים אפוא למצוא נחמא"פורתא בעובדה שמפרסמים "כלליים'" מצאוגו כראויים לחיזוריהם. ולבסוף, אי-אפשר להפלות בין מפרסמים ולאסור על מפרסם פלמוני לפרסם אצלנו - אם כך בחר - בעוד אנו מתירים למפרסם פלוני לעשות ואת. העדפות שאתם כות מס' 11 מזכ את זה אברה צזרו שאינו מש תנאי לסקירה * אלי ילא זאת בלבד שהתוכנית איגה תיימרת לה"ות, מר אפחות ולא יותר בכוחו לתקתק אותה ;יא "ילניה, קל אשית הכלה יפה מדיי אני קורא קבוע של עיתונכם ונהגה ממנו מאוד רב החומר הנמצא בו הוא מעניין, קליט וערוך בצורה טובה אך יש עמי גם כמה הצעות במדורכם הפופולארי מבט מקרוב משוס"מה התחלתם לתת למחשבים ש.תם בודקים ציונים גבוהים מאוד, גבוהים מדיי לדוגמה בגיליון | ! בדקתם את המחשב )וו דגם וו ומתוך חמישה "אגפים" בהם בדקתם את המחשב הענקתם ציון אחד טוב (לזיכרון), 5 ציוני טוב מאוד ולא פחות מ"6 ציוני מעולה ואף בבייסיק הגדלתם לעשות והענקתם ציון מעולה+. אם תמשיכו בדרך זו יצטרכו ממצי* אי הציונים לעבוד קשה כדי להמציא מלאי ציונים גדול יותר. (אולי לגיליון הבא תוסיפו גם את הציונים מעולה מאוד וכמעט מעולה מאודז) לדעתי, את הציון מעולה אתם צריכים לשמור רק כשהמצב הוא באמת מעל ומעבר לבייסיק של מחשב ה*)וווו באמת מגיע הציון מעולה, אך לא לעוד שישה גורמים שיש מחשבים שעולים עליהם. למשל, לדעתי מער* כת השמע של מחשב ה")וןוו היא פחות טובה מזו של הקומודור 64 ולכן יכול להספיק כאן בהחלט הציון טוב מאוד. מלבד זאת, ואם אלו הם הציונים שלכם למחשב ה"וווו, איזה ציון ישאר ל''ליסה" של אפל או ל">)יו של יבמז ולנושא אחר במדורכם מחשב שעשוע בו אתם מדפיסים תוכניות שונות מדוע תמיד התוכניות הן לאותם המחשבים? (אפל למשל) וכמעט אף פעם אין איזו תוכנית למחשב קצת פור רבים בעולם המחשבים יושביס על מדו" ט הערכי והערכת עכשיו, ידוע כי בשל ההוצאות העצומות וירידת ה יות התלולה נאלצו ע לצמצם את היקפם ואף את טיב הגייר (מג כרומו יוקרתי לנייר נטול"עץ, מקצועי). זה אינו אסון, כל עוד לא משתלטות המודעות על החלק המערכתי. נדמה לי כי מחשב אישי מגלה נטייה (פזילה) לכיוון הפרסומת, ובמק- רה כזה אצטער צער רב. אני מנוי ותיק מאוד (גליון 2) ואף מחדש את חתימתי על מחשב אישי, בתנאי שמגמת | השתלטות הפרסומת תיחסם | אחוד רשף, רמתיגן 4 אין קשר בין תאומי הצביה של רונלד ששון (יצרן בגדים אופנתיים בטעם הג'ינס) לבין קרן הצכי (השייכת לחכרה להגנת הטבע) או לקרן הבינלאומית לחיות הבר (המג'יסת כספים להצלת אתרי בר וחיות בר מפני הכחדה) העורך הראשי, טד גדיש, טוען כי לא הבחין כלל בתאומים המפורסמים שבמודעת ששון. שמא ניתן להתעלם מתופעות"טבע | כאלה, כלומר, מי שהנושא אינו מעניינוז תודה על שהקורא רשף מעריך את מאמצינו להפיק את המגזין חרף הקשיים מים שהתחוללו בשוק, וקהל הקוראים (המצומצם מטבעו) של מגזין מחשבים. בקשר לכמות הפרסומת, אנו מבקשים פשוט לא להסתפק בהתרשמות, אלא לספור את עמודי הפרסומת בזה אחר זה, ולראות כלום היחס פרסומת מערכת הוא יחס סביר. אנו יודעים שהוא צנוע! הארות בונות ני נהנה לקרוא את עיתונכם, אולם יש לי ביקורת + המשיכו את מילון המושגים (מדוע הפס קתם בכללז) + פרסמו יותר תוכניות + תנועוד חידות מה דעתכם לע ועים 1984" (כ ר ידורג על ידי הקוראים כאשר מפרסמים משהו אש לעשותו כשצידו השני ו כחבה או רשימת הכתבות ( ב. בעקבות ערעורים והרהורים ט השבועון הקליפורני הנפוץ. אינפוו את הכותרת ה צבאים ו לקריאת מחי שמחתי לראות כי בגליון 12 הו ו קשורות למחשבים דווקא. זה הקוראים קהל רצ' -< + צ+++++ + +++%+++++++++ והשבבים) מחזרים אחרי קוראיגו ומים" החדשים (ואז התגלו בעיות ו טבלה בה תראה חלוקת ++++++++++++++++++ + + + + + + 5% ++ בהם קהל ראוי ומצודד התאמה לתוכנה הקיימת...) אני אישית מצאתי שבמקרה שלי, כאשר מאריכים את קבל הקואקס (זה הוא הקבל של ה''אנטנה" שבין המחשב לטלויזיה) וגורמים לכך שהוא יהיה ארוך פי שנים מהקבל המסופק רכו הוא פיטר מקוויליאמס המהולל) = | עם המכשיר, התמונה על המסך משתפרת ובחים ביותר בתבל. = | במקצת. (כנראה תוספת ההתנגדות שבקבל גס הסיבה כי בית ההוצאו א נחשב כ בח ל ו ים ורוחות ואינו חפיץ. | הקוקאס גורמת לתאום עכבות בין אות הוידאו ת בדד בדד, יכול למצוא במגזין זה גם = = | שיוצאת מהמחשב לעקבת הכניסה של הטלוי" [בזד ב א א א א א א א א א אד אר אל ראיונות עם אישים פוליטיים, אשר רמתם (של | זיה). ו ם) גבוהה לתפארת. טובי ולסיכום, חשבתי ומצאתי שגם מבחינת וגו מנסים כמובן לספק את המחברים - ביניהם בשביס זינגר, המחיר המחשב אינו עולה כל-כך זול כפי כל קוראינו את נבוקוב, טרומן קפוטה - כתבו עבור פלייבוי | שנראה בהתחלה: (מחירו בארץ של מחשב בעיות תואמים. חיקויים דמויים וזיופים = | טקסאנית מגזין, למרות שלכאורה הוא נועד לתחומ א הוא כז260 דולר + מע'"מ). המחשב אשר אות וירקות מסופק על-ידי "סינקליר" כולל למעשה קופז נו כי השד אינו נורא כל כך. | סת פלסטיק עלובה למדי ובקופסת ₪01 ת וה-וא א א ,א. 0.1 ויציאות למיקרו-מעבד (2-80) נאי כלשהו טקסאס אינם בידור קל, מין מין בקיצור נפתרות בהבל-פיו של עיתו + + * % % /" * * % % *% / / % % * 4 מחת *י זה רתי חשפט - ום בחו"ל מסתבר כי גם בתי משפט בח נחתור להרים ללא הרף החהשיה להרוט מחמרות וכל הנושא כולו הו) | אר בכל מקר מתקשים לקבוע מסמרות וכ שא כולו ה אך בכל מ סבוך ועיקש. מלוא הסימפטיה שלנו כלפי רמתו המקצועית של מחשב אישי. ללא הסטנדרטים המקובלים 85-22 - או המקור, אפל, אך איננו זכאים לתקוף - חוקית |.840 | ו יציאה וזח מקבילית. תוספת של מיש- לאחטיק עלובה למדי וגם מוסרית - יצרנים המשווקים מחשב ולבסוף. עצתנו הכנה: אל תמהר רקנוה = | קופסת פלאסטיק עלובה למד קים כנ'"ל עולה כסף ובלעדיהם לא ניתן לחבר 0-7 7777770 וכח "מציאות'' שכאלה. אומנם, התו את המחשב לציוד שולי. גם המקלדת "עלובה" הארוה התשריוותי ייהפצת יוחר ממושבתי ו ה למדי ומקלדת "מקצועית" עולה כסף רב, דמוי-אפל, במחיר מוזל מאוד, כל עוד לא הוכח , (בבית המשפט) כי עברו עבירה של ממש ₪ צע לך מיוצר ע'"* אח זר אד אר אר אר לך א אך א ע ההות כ ב ה | רכשתי מחשב אישי רק לפני כ"מ/!שנה בער טבלת חלוקת השוק אינה ישימה בשלב ‏ | הגדולים בארה"ב (יחד עם טקטרו | רש - 1 | מערכת הקול היא ללא הגברה, הרמקול מותי רי רתח !יחי ₪ [ ין /, זה. למרות שטבלה כזאת מסקרנת מאוד. יש = | פאקארדו. אך עליר תחילה לדעת היטב את רכשתי לי כמחשב את ה"סינקליר ספלפר1ם ‏ | הפנימי כמעט ואינו נשמע, ושוב יש צורך רישותיך הטגולגיות. את תוכנת התוויינות ‏ | אּ. במבט לאחור כאשר אני חישב מד .1‏ | להוסיף מגבר-קול. כל התוספות הנ'יל למחשב "ספקטרום", אני חושב שרכשת' אותו מכ''1: | ה''ספקטרום'"' מחירם יעלה בהרבה על מחירו שנדמה היה לי שהוא זול (%), פופלרי "5 = | של מחשב אחר (שעלותו כ-400 דולר) אשר כל ים מהסוג הזה) וגראה ל" שא ד | אותן תוספות כלולות במבנה המחשב כסט" נדרט. על פי נסיוני האישי ונסיונם של אחרים אשר אני בקשר איתם, נדמה לי שהצד של מכר כל יבואן : (הגובל בוודאות) כמ בישראל, אך אין לנו הוכחות חשבונאיות ובתנאי השוק הישראלי הקטן והאינטימי החלי פירסום כוסר רצונך אינה מובטחת מאליד ו אודות תווייני ך טנו לה'מ? טב 1 נוספות - בהכנה תמהיל או גדיעה! אכן את ה''ספקטרום" הראשון אשר ------------| הבאתי הביתה לא הצלחתי להפעיל בצבע 7-7 קלט"פלט בהיר נראה לי כי מכתבי קוראיכם עוברים את (בהתחלה היה מופיע צבע אך הא הד "ב /1. | החומרה במחשב ה"סינקליר" חלש מאוד | במדור קלט"פלט מפורסמות אצלכם מודעות = | טיפולו של מוהל רציני, כלומר, הם אינם כאשר המחשב התחמם). החזרת' את המשב | ולעומת זאת הצד של התוכנה הוא עשיר | שונות שלעתים לא מצוין שם או סוג המחשב. | נמהלים אומנם במים ואס כי גם לכך איגגי לחנות והחליפו לי אותו בחדש. לאחר כשב'צ. | יִחסִית, תוכנה רבה, שפת בייסיק עשירה | אליו הן מתכוונות או מיועדות. ערב) אך נדמה שהקיצוצים בהם רצוניים יים בבית התקלקל ספק הכח של המחשב, ל לדוגמה בגליון האחרון (12) פורסמה = | סיכה מיוחדת! 0 == = || שלחלתיקון ותוקו. לאחר כחודש גם המחשב הקונה הפוטנציאלי חייב לשקול לפני מודעה בזו הלשון = "תוכנית השוברת צופן ו עצמו התקלקל (הציג תמונה מעוותת על קניית מחשב "סינקליר", אם להשקיע מכספו *++ *+* אא א + + ++ + שי גת 0 9 וחלט. כשם שממכתבר-שלך הורדנו לממוין עד לש ה הר 0 . ומאפשרת גישה לליסט והעתקת תוכנית 1 7 7 2 ו ה על מחשב אשר חלש מאוד בחומרה, נראה לי מחשב ספקטרוס מוגנת..." את שלל התשבוחות, שגרמו יקנו להסם שבע וכל תיקון אשר מבוצע בת"א בבר | שמתקלקל בקלות ואם ירצה להגיע לשימושים | 1% עזו מנהגנו לגבי קוראים"כותבי ייקומפיוטראידיי לוקח כשבועיים מתקלקל בקלות ז להגיע לשימ | מן הראוי שלא תפרסמו מודעות שלא | | ?1 ת, כך גם מנהגנו לגבי קוראים"כותבים קומפיוטראיד" לוקח כשבועיים). רציניים יותר יהיה על הקונה להשקיע ממיטב | ניתן להרחבה כתוב בהן שם המחשב אליו הן מיועדות או אחרים היום המחשב "תקין" אך מיום קנייתו יש 5 מישסים (חיבורי ולי יה | , ממתבים כמים נמצאים ראוזים רטנ || בר תופפית לא נלמרת אש מ המלת כמו כספו על מישקים (חיבורים מקבילים וטוריים, לא48 שתפרסמו ותדגישו את העניין בפני הקוראים. מכתבים רבים נמצאים ראויים לפרטום = | בו תופעות לא געימות אשר פוגמית בהנא = | מישקים לידיות משחק, מגברקול ומקלדת) במסגרת זה עסקי אך אחדים מכילים מידע = | שלי מהמחשב: מישק [משתק, מנבר ו מ יש לציין שהכתבה על ה'מקינטוש" שפורסמה בגיליון האחרון איגה ברורה מספיק | טפל או חוזר, בעוד אחרים מנוסחים בלשון כאשר המחשב מתחמם הצבעים מתחילים ולפני שאפשר להבין במה בדיוק היא עוסקת - | (מלצת מכדי עיכולנו (או, לעתים. נלעגת "לדהות'" כבר מתחילים ההסברים על השירטוטים לקיבת הקוראים): אלה גם אלה זקוקים וראו בצרופים מסוימים של צבע (אדו והתמונות שנראים בלתי מובנים לחלוטין למי | "ם לשכתוב מערכתי. ותקוותני כי אין הכשר. | כחול למשל) הצבעים "נמרחים" אחד בנוסף לציוד השולי שיתחבר למחשב. לסיום, הייתי רוצה לבקש ראשית כל ממערכת "מחשב אישי" ומאותם קוראים בעלי "ספקטרום" להגיב על מאמר זה, ואשמח מאד לשמוע על הצעות ואלתורים לשיפור תצוגת ספקטרום 486+ ספקטרום 166+ ||ספקטרוס 486+ שלא מבין את נושאה המדויק, החי ניזוק כלל ועיקר, ו או היין סמיך דיו ואם הרקע לדוגמה אדום והכתב כחול, זה המסך של ה''ספקטרום'" ולכל הצעה מועילה ב 0 אלון רוה, רמת השרון| שדים ורוחות נמרח עד כדי אי אפשרות פענוח הכתב. ו ₪ 7 בש + רשס קול + תמונה לא יציבה ובמיוחד בכתב האותיות גנ לי מאה 6 תוכניות 4 משתתפי קלט-פלט מתבקשים לספק = | לא האמנתי למראה עיני כשעיינתי בגיליון = | "מהבהבות ורוקדות" רב הזמן. ב ל 5 הביר ונק | את מירב המידע. למען יהיו הודעותיהם מס' 12. חשבתי כי זהו העיתון פלייבוי ולא הופעת "גלים" על המסך במיוחד כאשר | כי ''מלאי חלקי החילוף המסופק על ידי החברה מועילות למתעניין. מחשב גוישי!!! מדוע הופיעו פרסומות אין תמונה, אך גם במידה מועטה = | האם - מוגבל." סיבה ממש מרתקת. האמת תודה לקורא רווה על ביקורתו אודות פורגוגרפיות שאיגן קשורות למחשבים כלל בזמן שיש תמונה עַל המסך. 0 ייד י / ו היא אחרת. חברת קומפטרייד נלחמת באלי מאק. הלקח נלמד, ועיקרוזז שלחתי את המחשב לתיקון עם פירוט כל | שקנו מחשב בחו"ל או קיבלו מתנה כזו על ידי לכל המביא מודעה זו ומציגה תקנו המעוות מייד!!! ובמקוס הפרסומות | הלקויים שצייגתי אך הוא חזר מהתיקון מבלי | שהי ותקל שרו + מ זומבלי | שהיא מסרבת לתקן תקלות כלשהן, אלא אם י חת מן החבילות צחוק ביוסטון... מסוג זה העלו את רמת הירחון, הוסיפו שהשתנה בו דבר. אני מכיר לפחות עוד כן משלם הפונה דמי כניסה ל''מועדון המיוח- בעת רכישת א מן ה ל שלושה בעלי "ספקטרום" אשר כמוני סבי סים" בסך 550 ולאחר מכן יבדק המחשב ויתוקן תמורת תשלום עבור חלקי חילוף ועבודה, ובעיית חלקי החילוף נעלמה כלא לאחרונה הוצע לי תוויין (מסוג הייפלוט בתקווה למחשב אישי ולא שדאישי, | | מתקלות במכשיר ועדיין סובלים מ''תו חואו של טקסאס אינסטרומנטס) בפורמא* אכירם גמיש, פתח לא נעימות מהסוג שפרטתי קודם. טים א או 8, ובמחיר ממש מצחיק. מהם לפי פרסומים אשר קראתי בעתונות יי לומר חיקוו קטן עשוי להגיע עם דמי הייתה. כל קון קטן עשוי להגיע עם דמ היבואן: קומפטרייד מחשבים אישיים בע"מ רח בר כוכבא 63 ת"א טל': 280453, 03-2955601 רשת ספקטרום: דיזנגוף 2 ת"א, המשביר המרכזי ח"א, חבצלת 6 ירושלים רשה חנויות מת"מ. עולס המחשב: רי אחוזה 198 רעננה, שמואל הנציב 4 נתניה. תל-אביב יפו: דיזנגוף סנטר - קומפיוטרוניק 6 %₪ המשביר המרכזי, יגי 1 שב - שד' ההסתדרות 20 המושביר המרכזי. ירושלים: אלקטרוניקה - המלך ג 'ורג' 11 שמש ושרותי מחשב - רח- הנשיא : ים -: ורית המחשי ג ₪ / 5% - ב - מ - ההסתדרות 92. דורון החלוץ 96. אילת: סנפיר - מרכז מור קומה ב'. רמתיגן: למדא מחשבים - ארלזורוב ו :פתח תקוה בי - ד ות 6 קיראון: וידאו קיראון - מרכז מסחרי. הרצליה: שחק מחשבים - בן גוריון 14. חולון מוניטור - שנקר 80. זום לצילום - סוקולוב 51 - הה : מר תיק גוף סנטר ת"א. אוסישקין 33 רמת השרון קטרוניקה -אחר העט 84 משוב - ירמיהו 4 הממדים הממשיים של פורמאטים אלה! 4 אפשר והקורא גביש גזר על עצמו עונש ‏ | מחו"ל, המחשב סובל מקשיי התאמה לטלויז" | החבר לסך 5150-5100. דה ב שכטר, רמת גן| ככד מדי, כשהתעכב על פרסומותיהם של יות צבע של ''היטאצ'י", "גרוגדינג' ו''טושי" | חיר הספקטרום 48 ק' רולנד ששון או של שכא. ככלות הכל, העכירה | בה". לי אישית יש טלויזית צבע "שרפ" 20, שו בנפשכם שהנכם מכניסים לתיקון 4 ראוי לפרט את המתכונת (הפורמאט) = | של "תאוות המחשב" אינה כה חמורה עדכי = | אך גיסיתי את המחשב עס ג למוסך מכונית חדשה שנקנתה בחו'"ל ומחירה פמי עמ שששקקקק * א א א א א א א א א א אר א אד אל א זר אר אד א אד א אד אך אר חר אך אר אר אר הר אר אר אר חר אר אר אד א אר אד הנוהגת בענייני תוויינות בכל אחת מהשיטות | היא מצריכה עונש כה כבד... "סבא'" ו'נשיונאל". התוצאות ה 510,000 ומבקשים מכם לשלם תמורת תיקון בת"ים: מכן מחשבים (קרנית) בלפור 147. רחובות: חמד צוק הרצל 208. י.ד. מחשבים - בנימין 4 מכן רחובות - טלר 30. אשדוד: מיקרושופ בע"מ - מרכז א 9 יאשי מודעות אל מזת בכל עיתוג 0 ה , סמואל 89 צפת: קבלה מחשבים - ירושלים 117. רמת השרון: קיירם - אוסישקין 43. כפריסבא: מחשבית - וייצמן 54 ות. הראשונה הי מכון התקגי מודע' לה מתפרסמות בכל עיתוגי . שבִים - הרבר 9 המקובלות. הראשונה היא שיטת מכון התקנים ת אלה מתפרסמות בכל עיתוג פשוט (5300, חנות 47. חדרה: מרום מחשבים ברס אחד העם 3. עתיד מחשבים - הרצל 51. טבריה: רץ מערוכות ומיכושור - הפרחים. נהריה: 6 6 הגעתון 20 / י 4 ל 0 ₪3 יר יירר- 2 : יה: מ א. מחשבים זלאומי האמריקני (ז5א4) והשנייה שיטתו של | ישראל, למיטב ידיעתנו: אם מפרסמים "כל ל כל לגר הרצליה: ניר המחשב - בן--גורירן 8א, פ'"ח: לב העיר, ההסחדרות 15. בח-יס: א.ב. מחשבים - רוטשילד 37- קומה מכון התקנים הבינלאומי (150). תן דעתך כי = | ליים" (שלא מתחום המחשבים, המעגלים נדמה כִי שלמשרן כאן. מי יודע ספסטווס! נמולי קילטטפלטו ושמע מוטי 8 אביב פקודת 01 0 על מנת שהספקטרום, או ליתר דיוק, המעבד (ה-280) יוכל להתקשר עם החוץ (שכולל אבזרים/עזרים חיצוניים, כמו המקלדת, הרמקול, היציאות לטייפ וכו'), הוא נעזר בנמלי קלט/פלט (01% 0/) - שאפשר לשלוט בהם בעזרת הבייסיק בפקודות אז ו017. ניתן להשוות פקודות אלו לפקודה :אס ולפונקציה א:/, הידועות יותר. "פיק" מאפשרת להוציא תוכן תא הנמצא בזכרון המחשב. "פוק'' מאפשרת להכניס ערך מסוים לתוך כתובת בזכרון. (אם יהיה זה הרום דבר זה לא ישתנה, ערך התא משתנה רק בִרְאֶם.) אם נעשה הפרדת שימושים, הפיק והפוק משמשות לתקשורת עם זכרון המחשב, וה"אז ו"0₪1 משמשות לתקשורת עם נמלי הקלט פלט. כך בהתאמה, הפונקציה אז דומה לפונקציה פיק, בצורה: א! החתה. כש"החחה = כתובת הגמל (ה"פורט'') בתחום 0-65535. תתן מה שנמצא כעת בגמל שזו כתובתו, והפקודה 00'1, הדומה לפקודה אס בצורה: אא,חחחז 201). כש"מחחה = כתובת הנמל, |"אא = מספר בתחום 0-255. בספר הספקטרום, פרק 23, נמצאים פרטים נוספים על הנמלים והשימוש בהם. הפעם נעסוק בנמל מסוים שכתובתו 254. נמל זה ישמש לשליטה על הרמקול הפנימי, על היציאה ל-6!וא ול" ועל דברים נוספים כפי שנראה בהמשך. נסו להכניס: 6 0 :2540 10/0107 0 3 את הזמזום שנשמע ניתן להגביר כמו כל צליל במחשב, בעזרת היציאות לטייפ. הצליל בספקטרום מופק ע''י פעולת הפעלה וכיבוי רציפה ומהירה של סיביות 3 ו-4 בנמל 254 (ראה שרטוט 1). זאת עושה שורה 10. ו 0 רמקול פנימי == עזרים חיצוניים (יוסבר במאמר הבא) (משקים, מיקרו כוננים: יוסברו כשיופצו בעתיד) שימו לב, כל סיבית 3 שולטת על היציאות לטייפ, כך שאם נחליף את הערך 16 ב-8, נוכל לשמוע את הזמזום רק בטייפ. לעומתה, סיבית 4, אחראית על הרמקול הפנימי בלבד. אך כשהרמקול הפנימי מופעל (סיבית 4) האותות נשלחים גם ליציאות לטייפ. גם אם סיבית 3 לא '"מטופלת''. ניתן לשלוט על גובה הצליל ע''י שינוי משך הזמן בין החזרות על שורה 10. נסו להכניס שורות 85 בין השורות 10 ל"30. לדוגמה: ואפת ו אא 12 כפי ששמתם לב הצליל (ליתר דיוק הזמזום) גס למדי וקשה לשלוט עליו בשפת הבייסיק. לכן ננסה ליצור צלילים בשפת מכונה בעזרת פקודת ה-0011, שברשימת הפקודות של היע"מ 780. שו דסשת הסברים על התוכנית: שורה 20 : מכניסה ערך ראשון ל". שורה 30-40 : לולאה ראשונה לשליטה על אורך הצליל. שורה 50-60 : לולאה שניה לשליטה על אורך הצליל. שורה 10 : הוראת ה-01 עצמה. שורה 80 : החלפת סיבית 4 ברגיסטר . שורה 90-100 : לולאת השהייה. שורה 110-120: סוף לולאה שניה. שורה 130-140: סוף לולאה ראשונה שורה 150 : חזרה לבייסיק. לשם הכנסת התוכנית בצע 32499 א61.54 והכנס לולאת העמסה; (0806.1) 0-0 ] = 32500 100 2 ה "אס :א כפאתה 0 1 אא 30 0 1 62, 0, 6, 5, 197, 6, 255, 197, 211, 254, 238, 16, 6, 200, 6, %4, 193, 16 244, 1. 2 = <> החש" ]א קטרח 06 ח] ההקש0 6 והז 0 אש ₪?זואססא א שורת ה-.01 תקל עליך לבצע שינויים בתוכנית. לדוגמה: אם נשנה את הערך 200 (בשורת הגע - או ישירות בעזרת הפקודה אסע לכתובת 32513) לערכים שונים (בתחום 255-0) נשנה את גובה הצליל. כמודכן, נוכל לשנות את משך הצליל ע''י שינוי הערכים ה-5(4) וה-255(7) בשורת ה-א/ 1 (או ישירות לכתובות 32503, ו"32506) (לערכים בתחום 255-0 = שים לב ולא להיבהל: ככל שהערך גבוה יותר, משך הצליל ארוך יותר). ע''י הקטנת ערך לולאת העמסה בשורה 10, מ-32522 ושינוי שורת ה-ג1ק נוכל ליצור אפקטים מעניינים. (2 .806/) 6 ,254 ,16 6 ,255 6 אא 40 .1 ,240 ,16 ,193 ,246 אפקטים מעניינים יותר נשיג ע"י משחק בערכים ה-4 וה"?, בשורת ה-041 (דוגמא לשימוש ראו בנספח בסוף המאמר). בשינוי זה, למעשה, הורדנו את הפקודה הנמצאת בשורה 90, והיא, נתינת ערך ל-8. כיוון שערכו של 8 - בלולאה השניה (2 10%) יורד בכל פעם כשהלולאה חוזרת אליו - גם הערך המגיע ל-11 א - יורד, ואז - מתקצר זמן ההשהייה, וגובה הצליל - עולה (בלולאה זו). על מנת ליצור צלילים יורדים, עלינו לקחת לא את ה הנמצא ב-8, אלא את הערך השלישי שלו. לשם כך נשתמש בפקודת 6פא. כיוון שפקודה זו פועלת על רגיסטר ג, יהיה עלינו לשנות מעט את התוכנית. ערך ו תדפיס 2 -- - 0 חס 200 ס.מ יא 20 ב 6% 0-0 = 0ש השק 2001 0040 5 6 טפסטט ₪0 58 - 2002 ט60שס ₪ (054 זשט ולי 0 0% [ ו ו תפ 0 8 6 טוג 10 66 ו 6 ו 7 שוכ דזמ 01306 קמ אכ 0 טסט קסק יו( שסט קוובט 0 טש קטם 1-60 1 קן)ובע 00 זא יי מבחינה מעשית עלינו להחליף שורה 10. (3 .06 6 100 32500 = ] 0 10 0/1-> משץ חוזץ ל" ,245 .16 ,238 ,254 ,211 ,197 ,255 ,6 ,197 ,5 ,0,6 ,62 הזה 40 ,ו וגם כאן על מנת ליצור אפקטים מעניינים יש לשחק בערכים ה-4 וה-7 שבשורת ה-;1. דוגמא לשימוש ראו בסוף המאמר. הוראת ה" :8:1 ברום של מחשב הספקטרום, מופק הצליל בעזרת שגרה מיוחדת המכונה בּיפר ובעזרת הפקודה :וו הקוראת לשגרה זו. אנו נוכל להשתמש בשגרה ללא תווך הפקודה %:₪ וע"י כך להשיג ביצוע מהיר ואפשרויות מגוונות של שגרת הביפר. (שגרה זו נמצאת בכתובת וו03155 = 9490), קיימות מספר שיטות לביצוע הדבר, אך באופן כללי - משתני הכניסה הדרושים לשגרה הם: 4 בזוג האוגרים (הרגיסטרים) + יהיה הערך של 6*! (תדירות הצליל מוכפלת בזמן, שניות, וחלקי שניות). 4 בזוג הרגיסטרים .111 תהיה תוצאת החישוב 437,500/1-30.125 (1 תדירות). כמובן שיש לעגל את התוצאות לפני ההכנסה לאוגרים. את התדירות ניתן למצוא מהטבלה הבאה: התדירות התו ₪ 3 הרץ 6 (דו) 8 הרץ 8 (דו דיאז) 6 הרץ ט (רה) 3 הרץ א (רה דיאז) 3 הרץ | (מי) 3 הרץ 1 (פה) 9 הרץ (פה דיאז) 2 הרץ 6 (סול) 0 הרץ %) (סול דיאז) 0 הרץ א (לה) 6 הרץ + (לה דיאז) 8 הרץ 8 (סי) ו , אלה התדרים של אוקטבת צלילים מרכזית (בפקודת 8507 מקבלים ערכים 0-11). אם תרצו להעלות באוקטבה, יש להכפיל את התדר ב-2. כדי לרדת אוקטבה יש לחלק את התדר ב-2, וכך הלאה. התוכנית עצמה בשפת המכונה, בעצם לוקחת את הערכים מרשימה מוכנה, שאותה נערוך מיד לאחר התוכנית: 4 30073 4-ב ₪ 08 00 09 4 סי ששסטט הק .ו 6% 0 ₪ ₪58 ₪000 ט4שט (שת) .0 יא ( 186 ו ל) .ש ו 0 שה סטש שס,ם 6 סט 1080 06 תוגוס שש ₪0 ה 186 0 ₪ תפש 16 מש חבט 6 שו 0 1 המשש ו 0 ק0ק 0 סט קסט 10 0 קצום ו ₪ 0 שורה 10 : מס' הצלילים שיופקו (מוגבל בתוכנית ל-255). שורה 20 ; התחלת רשימת הערכים. שורה 30 : שמירת ערך המונה. שורה 40-120 : הכנסת הנתונים עצמם לרגיסטרים. שורה 130 : שמירת ערך ''המחוג'' ברשימה. שורה 140-150: החלפות בין זוגות הרגיסטרים. שורה 160 : הקריאה לשגרת ה-א:8/:0. שורה 170-180: סגירת הלולאה לכל צליל. שורה 190 : חזרה לבייסיק. כיצד עובדים עם התוכנית! בשלב ראשון, הכנסתה. לולאת העמסה (לאחר ביצוע הז זז 0 1 המתאים) (4 .006/) 325004 = ]אס 10 0 א 20 אא 30 ,97 ,229 ,35 ,86 ,35,70,35,94,35 ,197,78 ,13,127 ,6,833 1 - 40 1,, ,22 התוכנית שהוכנסה עדיין לא מכילה את נתוני הצלילים עצמם. כיצד נבנה אותם? רצוי שבשלב ראשון תכין את "קטע המנגינה'' בעזרת הפקודה בִּיפ בבייסיק. רק כשתגמור שלב זה, ויהיו בידיך כל הצלילים והתווים הדרושים למנגינה, עבור לשלב החישוב. לדוגמה: נבנה את האוקטבה הראשונה. לכל צליל יהיה זמןשל חצי שניה. הצליל הראשון - דו מרכזי שתדרו 261.63 הֶרץ. החישוב ל-0 יהיה: 130.8 = 0.5 % 261.63. החישוב ל-141 יהיה: 1642 = 30.125--261.63 /437500. עתה עלינו לייצג כל מספר כזה בצורת 2 מספרים כך שנקבל א=11+1 א 26. כלומר אם התקבל 130, הוא יפורק ל"130, ול"0. 66 מו 7-7 7 (ניקח את המספר הנכנס ל".] קודם). לגבי 1642 יוצג כ-106 ו"6 ולפי הסדר: 0, 130, 6, 106. אם נמשיך את החישוב לצלילים הבאים נקבל: עתה, אם נפרק את המספרים שבטבלה, נקבל 32 מספרים שאוחם נציב כבר בשורת ה-01 המתאימה. ,+ ,13 ,9 0 60 ,19 על מנת להכניס מספרים אלה לתאי הזכרון, נאריך את לולאת ההעמסה מ-32524 ל325567. הזכרנו קודם, בהסבר לתוכנית כי בשורה 10 (המשתנה השני בשורת ה-ז') נקבע מספר הצלילים שיופקו. מספר זה תלוי בכמות התוים שנחשב ונכניס בשורת ה-ג01 השניה. תוכנית זו תשמיע לנו כרגע את 8 צלילי האוקטבה המרכזית. זאת נשמע לאחר שנריץ את התוכנית מחדש וכרגיל נפעיל את השגרה ב-32500 א אסא גא. (5 .0806) בואו ננסה לנגן מהמנגינה הידועה '"'יונתן הקטן''. אנו זקוקים ל-5 תווים בלבד: סול, פה, מי, רה ודו. אותם נכניס בשורות .41 נפרדות (במקום שורה 60). .0 ,4 ,61 01 51 .0 ,4 ,198 1/8 52 0 1 53 .0 5 ,179 01 54 .0 ,6 ,106 47 55 נבנה מחרוזת המכילה את המנגינה: "115 "+" = 9 1.7 60 ונוסיף את השורות: 04 70 ((50+041.450) 55108 80 4 וא 0% 90 6-1 א4+ א + 32524 זאסץ :5 פגאתת 10 1 אא :א זאפא ו נשנה את הערך 8 בתא 32501 ל-24 (מספר התווים במנגינה) ונקטין את לולאת העמסה בשורה 10 ל-32524. כעת נריץ את כל התוכנית מחדש, ונפעיל את השגרה: -ספא5 0 תפ ת?זוא. לאחר בדיקת התוכנית ניתן למחוק את לולאת העמסה, שורות ה-ג241 והתוכנית הקצרה שלאחריהן. השימוש בבִּיפָר בשיטה זו מייגע ומסובך. היא כדאית רק כשיש צורך בצלילים רבים, כמו למנגינה ארוכה, שאז השימוש בהוראות ה-8507, בשורות 241 או במערכים בזבזני למדי וגוזל תאים רבים בזכרון. לעומת השיטה שאותה הראינו כעת, שבה כל צליל (משופר, מעולה או מצטיין?) גליון 1 שמות המאמרים סביר| משופר | מצטיין! . ו| הכניסה לחדר התוכניתנים 2. || שפות התכנות 3. | זהירות מחשבים אישיים 4. ||מדריך נבוכים - הנהלת חשבונות של מיקרו מחשב 5 ||המשרד הממוחשב . ו |חברות מחשבים בבורסה . || משחקים מותרים ומשחקים אסורים 8 !טור המיקרו או תור המיקרו - המחשב במזודה - לאן פניו מועדות? 9 | ווץ') וא0א-וא אא וכל השאר 0 |נשים נשים .1 |כך זה התחיל 2 | הגנה משפטית על תכנה 3 |פגישה יפנית מסוג אחר מלא גזור שמות המאמרים מצטיין 1 | למתחילים, כאן יוצאים לדרך -] 2 | מיניז מיקרוז מחשב מרכזי? 2 ו 3 | מהפכת המיקרו - מחשבי מיקרו 16 סיביות ₪ ₪ | 34 | על הקשר שבין מחשבים לפסיכולוגיה ו 5 | מערכות ממוחשבות + 6 | !וק" ₪0 ואג א וכל השאר (פרק ג) 1 | למה דיסק 8 | על עכברים ומשתמשים 1 9 | למה פסקאל 0 | 2000 - המחשב והאדם - קוו ואדוס? 8 1 | סקירת פרוייקטים קיימים (חינוך) 2 | האנגלים באים, האנגלים באים 6 3 היפנים נכנסים לתחום המחשבים הביתיים שמות המאמוים סביו | משונר | מצטיין - 1 = - 1 - 1 = 2 4 = - = 1 5 3 ₪ 4 2 + 3 2 < ו ו 9 |לוגו, יורשת בייסיק פתרון מהיר ואלגנטי 0 |מבצעים אקראיים - הקש ששבר את גב הגמ % מה קר11 עד היום: לפניך פירוט של רוב הכתבות שהתפרסמו במחשב אישי החל מגליון מספר 1 ועד גליון מספר 12. נשמח לקבל את חוות דעתך על המאמרים הרבים שפרסמנו. לכן אנא סמן א בטור משמאל שמות המאמוים משופו| מצטיין | מיקרו כחול לבן או כך פותחה מערכת 4/גו 2 וא )וצו/ והממזרים שלה זמחשב האישי והמנהל המודרני ימה בשוק זמחשב הביתי האם מוצדק כיום בארץ? יצד חפיק יותר מה-)יו שלך? ל המחשב הביתי ופער הדורות זמחשב במערכת החינוך .2על סקרים והשוואות ביצועים ומחירים 2 תוכנה על שבבי סיליקון תחליף לתקליטונים 098 ככם כ םש כ - ₪8 2 תן% 5 שמות המאמוים | 4| המחשב במגזר הערבי .| מבט מקרוב - ספקטרום 4.3 | מחשבים מסוכנים .| המחשב הביתי למה? 5 סביו[ משום - 5 טן | 5 משופר)] מצטיירן גליון 8 שמות המאמרים סביר | משופר| מצעיין ך -- .א |חדש בארץ 8.2 |אפל וו אי לעומת אפל |! פלוס מה נשתנה? .₪ |אפל: מערכת הפעלה תקליטית 4 |ראיון עם אבי הבייסיק 5 |השימוש בויק 20 4 | שחק עם משק - א 7 | פעולות לוגיות ומיסוך בגי'ני 8.8 |מלות מפתח ו | 0 סביר| משופר| מצטיין גליון 10 שמות המאמרים משופר| מצטיין --הך-- ה -70-- -- ]10.1|ג'יני תעלומת מקלדתה 2 בעניין הבייסיק וקמני 3 |מתשבים ביולגים: למה וכמה? 4 יצד לשנות את ה*%א .11" )ג אג:1 ) במחשבי אטארי 5 קרוב, אפל |ו! 10 / יגוי דוושות ועט אור 5 מבוא לשפת מכונה ן 1 פיכה במיחשוב מכתב, אשורי לכרמלי 6 |איך להנות מקומדור 64? | עקרונות תקשורת - א 7 בלוקים, פקודות תנאי, לולאות ועניני סדר 9 | הביתיים מתחדשים טוב (חלק ב') .9 ברוכים הבאים לעולם זעירמחשבים 8 |מבט מקרוב - מיקרובי .| פינת מועדון סינקלר 9 ופרסומת מחשבים תפוחים, אפרסקים, | 8 8 ב ּ | 95 א[1 2 אפ'יאתיר, | 0/6 2ק 475 (בו/27/9.% גליון !1 שמות המאמרים [גליון / שמות המאמרים מצטיין 2.1 |מחשב חדש: ספקטרה-וידאו 2 |אפל נגדיבמ 3 |מי יודע ספקטרום? 4 |מבט מקרוב - אטארי 5 שפת מכונה לאפל (פרק ב') 1 |]למתחיל - זעירמחשבים. 3 ו |איך להגות מקומודור 64: סיד המסנתז 4 |מגדיר: כו 5 || |מבט מקרוב - אקורן בי"בִי*סי מלא גזור ושלח זאת עוד היום!!! 6 |מי יוחן ספקטרום! 6 ||מחשבים ביתיים - טבלה | . | / 7 |כיצד לכתוב משחקי מחשב 7 מילון המונחים האלקטרוניים לאביב | [/ 8 |פינת דראגון 8 || מספרים מתהפכים | % 0)ו וו ייסיק מוצפנת 9 |מלחמת האשנבים 1 3 0 מגדיר :] 1 | | | ו . -. , , . . 2 1 2 / תד 33325, ת"א 613323 ו יש אני מצטרף - - = " ב 2 אשלם818 עבור 12 גיליונוו ו מגאזין מחשב אישי הגיש לך הקורא מגוון עשיר של מאמרים, 1 המיו : רשימות, כתבות ומשחקים. נשמח לשתפך ולעדכנך בעתיד ו ּ ו - כבעבר, לכן עם חגיגות יום ההולדת (שנה) למחשב אישי, חדש ו את המנוי והבטח את מעורבותך בעתיד. , | . ןו 0 י לנוחותך טלפן ן24439, 8) ובקש את מנחם צוקר 0 ו [ מחשב אטארי א ידבר אליך מהרגע שאתה קורא מודעה זו. כי זה המחשב הביתי המושלס ביותר מסוגו וההוכחות לכך מדברות בעד עצמן * כמות זכרון ₪0 246+ה 64% -- עס אפשרות הגדלה ל-192% א מקלדת מלאה של 62 מקשים, עברית ואנגלית א תצוגה גרפית ייחודית באיכותה א 256 גווניס (240 יותר מאשר שפו) * היחיד שמדבר בקול אדס * 8 שפות תוכנה א למעלה מ-2,250 תוכנות * כפתור 615 -- מקש עזר למקרה שאתה נתקע - בלעדי לאטארי א יחידת בדיקה עצמית של המחשב ז165 )86 * 4 סוגי קול * מיטב משחקי הוידיאו * אפשרות חיבור לטלויזיה שחור לבן, צבעונית וכן למוניטור הירחון ''מחשב אישייי. מדפסת איכות 1027 כונן דיסקטיס 1050 אטארי .)א 400 הנתונים הטכניים ידברו אליך! מבצע מנויים!!! כל הרוכש מחשב א ו4ז במרכז מחשבי אטארי וא יקבל מנוי חינם לשנה של לכל המנויים הוותיקים שימו לב!!! הנכם זכאים להחזר של דמי המנוי במלואם בעת קניית מחשב במרכז מחשבי וא ומגדה!!! מרכז מחשבי אטארי וא 34 חיסין 14 ת''א, טל. 03-28805 אטאה .)/ וש וי | זמזקתזס6 ה 46 <------><- קייפרו תשווק מחשב יפני נישא, תואם יבמ, מנזיטצוי היפנית. קייפרו עומדת לשווק את המחשב, תחת שמה שלה, בעולם. המחשב החדש הוא בן 16 סיביות, מריץ את מערכת ההפעלה מייקרוסופט דוס ומצגו הגביש-נוזלי מסוגל להציג 16 שורות ו807 תווים בשורה. בות למייקרוסופט דוס. מה שנקרא לרכוש תואם יבמ ב-400 דולרים בלבד. לאחרונה הופחת מחירו של הקייפרו בחו"ל והוא מגיע ל2907, 51 בלבד. לארץ לא הגיעה עדיין הפחתת המחיר. המולדת הישנה נחלצת לעזרה ויקטור היא חברת מחשבים הנתונה בצרות, למרות שמה המבטיח טובות. חברת מחשבים בצרות פיננסיות - זו אינה חדשה בימים אלה. גם אם המדובר בחובות של עשרות מיליוני דולרים. לאחרונה הציעה חברה בריטית, 461, להחלץ לעזרתה של ויקטור. 461 עומדת לרכוש את זכויות החברה באירופה. לויקטור עבר של הצלחה רבה באירופה ו", שהפיצה עבורה את המחשבים עד החברה תמורת 25 מיליון דולר. מחשבים חדשים לקומודור לאחר דחייה ארוכה, חשפה קומודור את זוג מחשביה החדשים: דגמי 3640 ו2647. המחש- בים החדשים אינם מציעים חידושים טכנולו- גיים מיוחדים. דגם 264 מבוסס על מעבד6502 והוא תואם חלק, אך לא כל פרטי הציוד ההיקפי הקיים בקומודור. החידוש היחיד הוא החדרת תוכנות יישומים לשבבי הרום. רוכש המחשב יכול להתחיל לעבוד בו מרגע שהוציאו מהקופסה. יות פחותות בגראפיקה, קו? קייפרו רכשה 5,000 יחידות של מחשב ''ברךי" שלא כמחשבים רבים בגודלו, ספר גדול, קייפרו, אגב, עומדת לשווק גם בישראל כרטיס הרחבה שיהפוך את סדרת קייפרו2, 4 ו-10 למחשב דודשימושי. הכרטיס החדש יוכל להעניק למחשב יכולת עבודה בתוכנות הכתו- עתה, מעוניינת לרכוש את כל הזכויות למוצרי שמש טעה דר כ 0 ו ל ה שני המחשבים החדשים מציעים אפשרו" ל וקלט/ פלט לפרי- טי חומרה, מאשר דגם 64 הנפוץ. הדגמים החדשים מפצים על חסרונותיהם בתוכנות טובות יותר. תוכנות הרום ניתנות להחלפה, באמצעות מחסניות. בכוונת קומודור לספק דגמים שונים של המחשבים, בהתאם לתוכנות | | המצורפות אליהם ברום. כך יהיה אחד הדגמים מצויד במעבד תמלילים ברום. אחר - במעבד תמלילים, דף אלקטרוני ואופציה לגראפיקה. קומודור, הפוזלת גם לשוק החינוכי האמריקאי, ציידה חלק ממחשביה בשפות לוגו ופיילוט. 364% יכיל גם סינטיסייזר ו167 ק' של תוכנת דיבור ברום. לעומת 38 ק' הראם הפנויים ב"64, מכיל דגם 264 59 ק' לעבודה. המקלדת וחיבורי הקלט/ פלט משופרים יותר מאלה של ה"64 ודומים יותר לאטארי 800. למקלדת 4 קלידי חצים וקליד 156. לדגם המשופר, 364%, גם 19 קלידים מספריים. המחשבים החדשים הוצגו לראשונה כבר לפני מספר חודשים, בתערוכת קומדקס, בימיו של ג'ק טראמיל הידוע. כבר אז לא היו הביקורות על הדגמים החדשים חמות במיוחד. עיקר הטענות הופנו כנגד אי התאימות של התוכנות החדשות עם התוכנות הקיימות לדגם 4 הנפוץ. נראה שקומודור חיפתה על אי התאימות בתוכנה בתאימות לפריטי החומרה. לפחות זה. 6 עוד פריט מעניין הוא דגם 16, עליו לא הוכרז עדיין. זהו מחשב 16 ק' ראם, בעל אותו יע''מ כשל 264, אותו ניתן יהיה להרחיב ולהעלות עד לרמת ה-264 וה"צ34 המשופ" רים. 16 יימכר ב-99 % בלבד. האם תייצר קומודור תואם יבמ? לאחרונה העניקה אינטל, יצרנית 8088, יע"מ דייז | תוכנת רב*משתמשים לרדיו"שאק סחעום'/) |7-7-7 ₪ הפיסי והתואמים, רישיון ייצור של שבביה ליבמ ולקומודור. במקביל, חתמה קומודור על הסכם, שפר* טיו אינם ידועים, עם בייטק הקנדית, המיי- צרת את האייפריון, תואם יבמ נישא. האם קיים קשר בין האירועים? רבים אינם מטילים ספק בכוונותיה של קומודור להסתער על השוק העסקי. כידוע, מדיניותה העקבית של קומודור היא לייצר את מלוא חלקי המחשבים שלה בצורה עצמאית, וכך לשלוט במחירט. באמצעות מדיניות זו, שהותוותה בידי מקים החברה ונשיאה עד לפרישתו לפני כחודשיים, ג'ק טראמייל, השתלטה קומודור על שוק המחשבים הביתיים. כעת, סבורים רבים, הוסרו כל המכשו" לים וקומודור יכולה להכין את עצמה למלחמה הגדולה מכולן - ביבמ עצמה. ו טיזרזאס 16 הוא זעירהמחשב העסקי הגדול והמשוכלל בסדרת מחשבי טאנדי. לאחרונ הציגה החברה חבילת תוכנות רבת עוצמה שב זה, הפועל בזניקס, היא דות בל ליוניקס סיסטם ווו. המיועדת למ גירסת מעבז התוכנות החדשות כוללות בתוכן תוכנת בסיס נתונים ותוכנת תמלילאות. שיי משתמשים יכולים להפעיל את התוכנות , וחל וג'וניור בצרות! ם יבמ מתקשה לעמוד בק; גם שה צב ו פיסי. החברה מקו פיסי. החב הייצור של המש'"'י ולהגיע לייצור מחשב אחד מדי 7 שניות. לעומת זאת, הג'וניור, המתחרה הטבעי של מאקינטוש אינו מתקבל באהדה החברה מרובה ואת הביקושים לו אין מתקשה לספק. ג'וניור, טוענים רבים, הוא מחשב מוג" בל, שאינו מסוגל להתפתח ולגדול עם בעליו. כל עוד לא ברורים עדיין סיכוייו לקבל הרחבות זיכרון, כונני תקליטונים או תקליט קשיח, לא יהפוך המחשב ללהיט. גנ 2 הסט תוכנות חדשות - לרובוט הפרטי 5% הוא רובוט ביתי מיתכנת. הרובוט, הנמכר כשהוא מצוייד במערכת סונאר לזיהוי מכשולי דרך, מחושי מגע ומטען סוללות עצמי, זכה לאחרונה לכמה תוכניות נוספות מטעם יצרניו, 8₪. התוכנה הראשונה מאפשרת למחשב לז" כור סדרת פעולות ולבצען שוב ושוב כסדרן; ==). השנייה מאפשרת לנגן עליו כפסנתר; השלי-‎ שית מיועדת לילדים ומאפשרת להם להסת-‎ חרר עם הרובוט עד אובדן החושים (של הילד);‎ הרביעית היא תוכנת אזעקה שבתכנות אחר‎ גורמת למחשב לשיר...‎ כעת תוהים כולם מתי יקבל 885% תוכנת חלונות (לא, לא אשנבאות - ניקוי חלונות...). מכירות מאק מתעצמות אוגוסט וספטמבר. כך סבורים רבים. אפל מתקשה לעמוד בקצב הביקושים למחשב- הלהיט ורשימות הממתינים הארוכות מדי עשויות להיות בעוכריה. כיום מיוצר מחשב אחד מדי 27 שניות, במפעלי החברה בקולורדו. חודשי הקיץ, לדעת סוחרי המחשבים, יהיו החודשים בהם ייקטן הביקוש, אפל תשלים את התחייבויותיה למזמינים ומחשבים אחרים יצוצו בשוק ויעור- רו עניין חדש. עד אז, עליה לספק מהר ככל האפשר את המחשבים. בצ = שששיקננור ורדוו עו מו לעפ ל חפ תוכנת בחירות אווירת הבחירות שורה כבר באזורנו. באר- וז''ב, בה מתנהלות בימים אלה הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות השונות לנשי- אות, עושים שימוש רב במחשבים. מחשבי ענק מסייעים להרכיב רשימות מצביעים פוטנציאליים ומפיקים מכתבי פנייה ''כמו אישיים'' למאות אלפי אמריקאים. אך גם המיקרו עושה את שלו. לאחרונה הוצגה תוכנה מיוחדת למסעות-בחירות, עבור הפיסי: פוליטק | היא שמה של חבילת התוכנה ליישומי בחירות, בעיקר ליישומים מקומיים. היא נוטלת על עצמה את מירב המטלות גוזלי-הזמן והמאמץ הקשורים בה- כנות לבחירות, ביניהן: הכנת מדגמי הצבעה, משלוח מכתבי תמיכה, תיקצוב והכנת לוחות זמנים. למי שמתכנן להסתייע בתוכנה הנ''ל גם לצורכי בחירותינו שלנו, מחירה 8990. קשה להיות מוצלח קן יוסטון הוא בעליה של חברת תוכנה בשם הנאה ומשחקים. בתחביבו המכניס הוא גם אחד מאלופי היבשת האמריקאית במשחקי ההימורים הידוע כ''בלק ג'ק'' או עשרים ואחד במחוזות עוונותינו שלנו. לאחרונה יצא לו קן יוסטון עם ארוסתו הצעירה לנופש קצר בין אתרי ההימורים של מדינת נבדה. הוא התחיל באגם טאהו, הקרוב להרי הרוקי'ס. שם שיחק מעט, הרווית 0 והתבקש לנטוש את הקזינו... לאחר שגמז את הקזינו הראשון, ביקש קן לחזור על ההצלחה גם באתרים אחרים. אך מה לעשות ופניו מוכרות מדי לשומרי הסף העצבניים של בתי ההימורים בנבדה? הוא יוסטון אינו מאלה שעובר בשתיקה על מה שלדעתו יכול להתפרש כהפרת זכויותיו הבסיסיות. כאשר, ב-1979, סרבו בעלי הק- זינו באטלנטיק סיטי להניח לו להנות על חשבונם, תבע אותם למשפט וזכה. הוא עומ | לחזור על התרגיל גם הפעם. קן יוסטון, ללא ספק, מוכיח על בשרו את יעילותו של משחק המחשב המוצלח אותו הוא מייצר - בלקג'ק. איפה ההיפיז כולם? עושים כסף בעמק הסיליקון. כך קובע האנטר טומפסון, עיתונאי ומחבר ספרי חברה רבים. במחקר אותו ערך לאחרונה, גילה שיעור רב של היפיז וראדיקלים לשעבר, שונאי הממסד של שנות הששים - כמיליונרים (צעירים פחות אך עדיין צעירים), בחופי המערב, כבעלי או מועסקי חברות מחשבים עתירי מיליונים. פטיש ארגעה לאחר שהצליח מחשבך להטריף אותך במשק שבועיים רצופים של עבודה חסרת תוצאות, האם לא היית מעוניין לבעוט בו בחמת זעם? תמורת 14.95 5 צנועים, תוכל ליהנות מפירותיה הנעימים של הנקמה במכונה - באמצעות פטיש פלסטי, ביט-באנגר. האמריקאים סבורים שהמציאו את אמרי- קה. למה לא דאגנו, כבר לפני שנים, לספק להם את פטישי יום"העצמאות שלנו? הם לפחות מצפצפים. | פישר פרייס ממוחשב 3 צעצועי פישר פרייס, אין צורך לספר לנו, הם מהמצליחים ביותר בעולם. לאחרונה מצאה לה החברה תחום עיסוק חדש - תוכנת מחשבים. | ב 1 בספרך התייחסת אל משוד העתיד כאל סביבה "כה נקייה, | כה מסודרת |מאווגנת מכדי להיות מציאותית." כיצד אתה רואה את משרד העתיד! התחזית לפיה יהיה משרד העתיד סביבה חסרת נייר, מעוטת אנשים, בה מתבצעים הדברים ביעילות ובמהירות, היא טפשית, למרות הצעדים הננקטים בכיוון זה. גם בעתיד יהיה לנו בני אדם במשרד ולאותם בני אדם יהיו אותן בעיות אנושיות כפי שיש להם היום. במשרד העתיד יהיו הפתעות, ניגודי אינטר" סים והתנגשויות אנושיות ולאו דוקא זרימת איג" פורמציה דרך מערכת שקטה באיזו קומה עליונה של גורד שחקים. המשרד יהיה קטן יותר ואנושי יותר. הלחצים יהיו חזקים יותר, וכך גם תשומת הלב אשר תוענק לבריאותם הגופנית והנפשית של העובדים. אלה המנסים להעזר במערכות המשרדיות החדשות לשם הפיכת המשרד לסוג כל שהוא של ענף מתועש של עיבוד מידע, ‏ חוטאים בדרך שימושם במערכות עצמם ובעיקר בבני האדם. אותם יצרני מערכות משרדיות עסוקים כל כך בבהלת המכירות של מוצריהם עד כדי הזנחתה של התכונה האנושית כל כך - ההתנגדות לשינויים. על הארגונים להתייחס בכובד ראש לבעיות כמו שינויי סטאטוס, שינויים במקום העבודה ובתפקיד, שינויי הירארכיה -- מי מרוויח ומי מפסיד מן ההתפתחות? על הארגונים להיות מודעים לצדדים אלה עוד לפני רכישת המכונה הראשונה. עד כמה נתונים אנו בתוך תהלין מיחשוב המשודז - אני סבור שאנו בתחילת. הדרך עדיין. עד עתה, רק החברות הגדולות ביותר קלטו את כעתידן, סופר ומבקר חברתי. דעותיו ונבואותיו אודות חברת העתיד, כלכלת א לווין טופלר, מחברם של הלם העתיד והגל השלישי, טבע את חותמו בעולמנו העתיד, עידן המידע ועידן הטכנולוגיה מכרו אותו היטב (עשרה מיליון ספרים) והפכו אותו למרצה ויועץ מבוקש. טופלר הרצה מספר פעמים בפני ועדות קונגרס, בפני הבית הלבן, בית הנבחרים הבריטי והפרלמנט היפאני. טופלר הספיק כבר להיות אחד מעורכיו של פמוטוריסט-המגזין העתידני, להרצות באוניברסיטת קורנל ובבית הספר למחקר חברתי עוד לפני שדעותיו הפכו להיות נכס הציבור ב*1970, כאשר פירסם את "הלם העתיד". כאשר פורסם ספרו הבא הגל השלישי, היה כבר מוכר בעולם כמבקר ומנתח חד עין ועז ביטוי. "הגל השלישי" הוא ניתוח ותחזית מקיפה אודות המשנו הכללי המתרחש בחברה המתועשת. בספרו סוקר טופלר את התפתחות החברה מאז "הגל הראשון" - המהפיכה החקלאית אותה עברנו לפני 10,000 שנים, דרך המהפיכה התעשייתית מלפני 300 שנה. את תוצאות המהפיכה התעשייתית, אשר לוותה במאבק חבותי ופוליטי, אנו ממשיכים לחוות גם היום, בעידן המידע; עידן הנמצא כעת בעצם עיצובו והוא עשוי להשפיע בצורה נרחבת על מכלול חיינו הכלכליים, פוליטיים, וחברתיים. אנו נמצאים כעת, אליבא דטופלר, בעיצומו של שינוי עהכים כולל. לאלווין טופלר ספר חדש 8>פוואמחץ סאג >שוטוצ. הן בספרו האחרון, והן בגל השלישי, מתייחס העתידן אל השינויים המהירים שאנו עוברים בתפישתנו את סביבת העבודה. בעת ביקור בבוסטון נפגש איתו גלָן ריפקין כתב הקומפיוטרוורלד, ושוחח עמו על מיחשוב המישרד ועל השפעת המחשב על הארגון בכלל והעובד האנושי בפרט. עיבוד. דרך ארוכה עדיין לפנינו. לעתים נראה כי המירוץ חם הרבה יותר מכפי שהוא באמת. חברות מבזבזות תקציבי פרסום ענקיים על מנת לנסות ולרכוש לעצמם מקום בשוק. חלק גדול מהם לא יזכה לכך, ולכן נשמע כגראה צלילים שונים לגמרי בעוד שנתיים שלוש כאשר נעבור את השלב הראשון, שלב הטלטלה, ונגיע אל ההתארגנות הנכונה בהתאם לניסיון שנרכש. מה מפחיד את האנשיםז האם נימת התחזיות מנחידה יותר מן המציאות העתידה1 אנשים מפחדים מעשרת מיליוני מקומות העבודה החסרים, זה מה שמפחיד אותם באמת. אולם, ישנם שני דברים: אנשים תמיד מפחדים לאמץ טכנולוגיה חדשה הגוררת שינויים באורח חייהם. פעם היה זה חשש רחוק, בלתי נראה לעין. היום הפחד ראלי יותר והוא אם אותן חברות המייצרות ומוכרות טכנולוגיה יתעלמו מבעיות אלה - אחרים לא יתעלמו מהן, והם עלולים להילחם במלוא כוחם נגד משהו שאין להם ידיעה כה רבה עליו. כאשר החברות המשתמשות במיחשוב מחפשות מטרה אחת והיצרנים מטרה אחרת, מי יהיו אלה אשר ייקחו את ענייני העונדים אל תשומת ליבםז העובדים יתחילו לדאוג לעצמם בקרוב מאוד. בשלב ראשון, כולם מופתעים מעובדת קיומם של מעבדי תמלילים ושל ציוד חדש אחר. כמה אנשים מתנגדים לו מיידית. אחרים אומרים, "וואו, זה לא משגעז" אולם, כפי שקווה בכל טכנולוגיה, יתחילו להתגלע משברים וזו תהיה תקופת טלטלה אמיז תית. לא רק לחברות עצמן אשר עברו זעזוע אלא הטכנולוגיות עצמן. "אנשים מפחדים תמיד לאמץ טכנולוגיה חדשה הגוררת שינויים באורת חייהם. פעם היה זה חשש רחוק, בלתי נראה לעין. היום הפחד ראלי יותר והוא מתבטא באבטלה הנבוהה" מתבטא כאמור באבטלה הגבוהה. אנשים אומרים לעצמם: "אם כך זה הולך להיות, אם תמיד אסתובב בחשש לאיבוד מקום עבודתי, אז אני לא מעוניין במכונות האלה. אעשה כל דבר על מנת למנוע מהם מלתפוס את מקומי." זוהי מלחמה אבודה מראש, אנו נמשיך לפתח את הטכנולוגיה. אולם במקביל, עלינו לאמץ כמה מטרות רעיוניותיחברתיות. ‏ עלינו ליצור משוד אנושי, לא סתם משרד. עלינו להשתמש בטכנולו" גיות אשר לא יביאו למירכוז המערכות אלא לבי- זורן. עלינו להיות מודעים לעוך הטמון במעוכות גם מבחינה חברתית. | חסו דמיון במעוכות אלה. שימוש המזמין התנגדות וחזז תועוש + ₪ וא ליוצו | המשרד דווקא כעתז תיעוש אמריקה הביא לייצור בסנוך "הגל השלישי" כתנת על גיזווה של חנות העתיד. המערכות הממוחשבות נוטות למירכוז. כיצר אתה סותו את הקוננליקטז על דרגי הניהול לנטוש את סגנון "הגל השני", סגנון המהפכה התעשייתית. אולמי כתבניות או מרכזי עיבוד תמלילים, לדוגמא, אינם אלא שימוש להן. מדוע קיימת הריצה הזאת לעבר מיחשוב המוני, לצריכה המונית, להמוניות בכל דבר. אולם מאז 1955 אנו צועדים בכיוון אחר. עברנו מייצור | | | ו | | | מערכות עיבוד התמלילים, שלא לדבר על רשתות. | 8 אפל תעמוד לפני מבחנה הראשון ביולי, פשוט לא הורשה להיכנס לאף אחד מהם... 1 4 ! ספינאייקר היא החברה אשר לקחה על עצמה ]458 1 ל 2 חש : 5 להמונים לייצור מתוכנן לחלקים מסויימים באוכלו* סיה. אנו עוברים ממכירה בסופרמרקטים למכירה בבוטיקים, אנו מוכרים לשכבות. בכל רמה, אנו רואים כי החבוה הופכת למערכת מורכבת יותר ויותר. מה לזה ולמיחשוב המשרדז הרבה. ככל שהופכת המערכת למורכבת יותר ויותר, יוצר ריבוי המרכיבים צורך רב יותר בהחלפת מידע בין המרכיבים. כאשר היינו חברה המונית, היה עלינו להעביר יותר מידע מאשר העביר הכפרי הבודד במערכת החקלאית של עידן "הגל הראשון"; כאשר עבונו את המהפיכה התעשייתית, המצאנו את תקשורת ההמונים, את יהטלפון ושאר אמצעי התקשוורת אשר נדרשו להעברת עומס המידע. כעת אנו נמצאים בשלב מהפכני אחר. המבנים החברתיים עוברים מדרגת שונות נמוכה, לדרגה גבוהה יחסית של שונות - הכל במסגרת החברה האי-המונית. ככל שאנו צועדים לעבר שונות גבוהה יותר, אנו זקוקים לכמות מידע רבה יותר על מנת לחזות את התנהגותן של יחידות אחרות בחברה. כתוצאה מכך מתמלאים ארונות התיוק עד אפס מקום, הפקיז דים משתגעים והביורוקרטיה אינה מסוגלת לעמוד מול עבודת הניירת העצומה. ואז, כאילו משומקום, מופיעים מעבד התמלילים, המחשב והתקשורת הרב"מימדית. כל מה שאנו משתדלים לעשות הוא להרחיב את ערוצי התקשורת על מנת לטפל בכמות העצומה של זרימת מידע הנדרשת בתנאי חברה אי*המונית. תאוריית אי"ההמוניות היא הסבר המפתח לתופעת התפוצצות המידע. תאורייה זו עוזרת לנו להבין כיצד תעשייה זו הפכה פתאום לחשובה כל כך. זו הופכת להיות כנראה נקודת מפתח. אתה ווצה להשיג הן את יתרונות המיחשוב ובאותו זמן ליצור גישה אינדיבידואליסטית ודמוקרטית יותר לנושא העבודה... תן ליחיד יותר פרטיות, יותר מגוון תפקידים בעבודה. תן לו יותר תחושת שליטה על המצב ואז תוכל להפיק ממנו יותר מאשר אם תתיחס אליו כאל חוליית ביניים בלתי חשובה בתוך המערכת, מה יקרה לאותם תפקידים לבלריים אשר לא ייעלמוז מישהו יצטרך לבצע עבודות אלה. גם המחשבים אשר יבצעו את מרבית העבודה יומעלו על ידי אנשים. אין לצפות שאנשים יהיו מוכנים לבצע אותה עבודה כל הזמן. אם על פקידה יהיה לבצע כמות גדולה של עבודת הדפסה, יהיה עליגו לתת לה לבצע תפקידים נוספים. יהיה בכך לעזור לה "לברוח" מעט מן המכונה. גם המכונות עצמן צריז כות להיות מעוצבות בצורה נוחה יותר: פחות קרה, פחות מתכתית ומעוררת צמרמורת. לדעתי, יש לצי פות את המכונות בריפוד קטיפתי. האם ינקטו האיגודים המקצועיים בארה"ב בעולה כפי שעשו עמיתיהם האירופייםז אני בטוח בכך. למען האמת הם כבר התחילו. אם הייתי בכסאס של המנהלים והאיגודים היו מתחילים לעורר בעיות, הייתי חש מאוד שלא בנוח. אולם, כצופה מן הצד, אני מעריך שכמות מסויימת של לחץ עשוייה רק להועיל. אחרת, מי יעמוד על כך שתוקדש תשומת לב מתאימה לנוחותם ולבר- יאותם של העובדים? ללא מידה מסויימת של לחץ חיצוני על המעוכת, תהייה נטייה להמעיט בערכם של הדברים. המאמץ שלא יוקדש להם יוזיל את המערכות ויהיה זה מעין משוב חיובי בכוון השלילי. איגודים מקצועיים עשויים להעמיד את הכות ליצור התנגדות, גם אם אין פועלים לעתים קרובות בדרכים נאותות - וכך אני סבור שהם פועלים עדיין עדיף שיהיו במקום על מנת להילחם. אם היו קיימים מוסדות אחרים בחברה אשר היו נוטלים על עצמם משימות כאלה, הייתי מעדיף, אולם הם אינם בנמצא. האם מקצוע המזכירה בגסיסה, כפי שציינת ב"גל השלישי"ז חלק מתפקידי המזכירה שגרתיים ולא ניתן להימלט מהם, לכן איני סבור שהם ייעלמו, הם ייהפכו חשובים פחות. אף אחד לא רוצה לבזבז את מחצית חייו בהדפסה או בתיקוני הדפסה, בייחוד לא תיקוני הדפסה. ככל שאנו מפשטים את התהליך אנו צוע" דים בכוון החיובי, ככל שנעניק למזכירה הזדמנויות יתר להפעיל חשינה - נצעד בכוון החיובי. ככל שאנו מעבירים מלאכות שגרתיות אל המכונות, אנו יוצרים שתי תופעות. האחת - אנו ממעיטים את צרכי העבודה האנושית ובכך ממעיטים גם את כמות המישרות ויוצרים בעייה גדולה. מצד שני, אנו מותירים לבני האדם את העבודות המענייגות, המשלבות יתר יצירתיות ומחשבה. אף מכונה לא מסוגלת לעשות את אשר עושה המזכירה שלי היום - מפעילה כושר שיפוט. ברי לי שאנחנו צועדים כללית בכוון הנכון אולם יש להיזהר ולהמנע מלנטרל את הגורם האנושי במערכת, כיוון שה" תוצרת רבת הערך באמת - מקורה בבני אדם. מה יקרה כאשר מנהלים צעירים, מצוידים בידע על טכנולוגית מחשבים יתקדמו ויגיעו לדרגים בכיריםז אחת מאשליות הטכנולוגיה הזו היא האמונה בכך שניתן "להפעיל" בני אדם להיות יצרניים במאת האחוזים. זו שטות מוחלטת. עלינו להיפרד מן האשלייה האחרת - שבכיר הוא אדם הנוסע כמה עשרות קילומטרים בכל יום לעבר מקום בו נמצאים כמה מאות אלפי בני אדם, נתונים בקוביות, ואם אותו בכיר לא יגיע - שום דבר לא יתבצע. זהו אבסורד. אולמי כתבניות או ארגון הבנוי בשיטת הסרט-הנע לא יהיו קיימים מעבור לנקודה בה נגלה שיצירתיות רבה יותר מושגת בדרכים אחרות של ארגון ומוטיבציה. תאוויית ה"נית האלקטווני" - עבודה בבית או באתרי עבודה מרוחקים מן המשוד עשוייה לגרום לחשיבה אחרת לגבי טכנולוגיית המשרד, או בכלל לגבי תניסת מושג הענודה. הבה נבחן את התפישה המחודשת של העבודה. מדוע אני סבור שמיליונים של אנשים יעבדו בביתם כיוון שכל דרך אחרת היא פחות יצר- נית. המדינה מנסה בכל כוחה "להגביר את הייצור", זהו מונח השנה. במסגרת המאמץ להגביר את הייצור, מהו הדבר האנטי-יצרני ביותר אשר תוכל לעשות? קיימות שתי גישות: או שתלחץ את העובד או שתפעיל מכשירים מתוחכמים יותר. כל התועלת אשר תשיג מהלחצת העובד וממיחשוב המשרד לא תהיה שקולה כלל מול היתרונות הכלכליים אותם ניתן להפיק מהסבת מרבית המישרות לעבודה בבית. מדוע? כיוון שהוצאות התחבורה עולות. עוב- דים דורשים תוספות נסיעה על מנת שיוכלו להגיע למשרד. תוספת הנסיעה הופכת להיות חלק בלתי נפרד מחבילת השכר. בנוסף, חייבת החברה לספק לעובדיה מקומות חנייה, חדרי אוכל, חדרי הלבשה - שלא לדבר על המבנה עצמו ועל דרישות הרשות: מסים עבור דרכים ועבור משטרה. "*מבנה בתינו עומד להשתנות. אני חושב שגם תפישתנו את מושג המשפחתה יהיה שונהיי כיצד יגיבו מנהלים לנושא המיחשובז זה תלוי בזמן אשר יוקדש ללימוד המערכת. למרות העיצוב מושך העין, מערכות המחשבים פרי- מיטיביות ,עדיין ודורשות זמן רב יחסית כדי ללומדן. כתוצאה, קיימת התנגדות טבעית מצידם של אנשים המעריכים את זמנם כיקר ביותר. בעייה אחרת היא בעובדה שאם אתה לומד על מערכת מסובכת ואינך משתמש בה תדירות - תפסיד מהר את כל הידע שרכשת. מנהלים הם טיפוסים אוראליים המתייחסים פחות למילה הכתובה ויותר לתקשורת המילולית. כאשר נוכל לדבר בשטף אל המחשבים, יהיו המנה- לים שמחים מאוד להתעסק איתם. כאשר אתה מתחיל לחשב את הסכומים הנדר" שים לקיים יצרנות בתנאים כאלה, אתה נוכח לפתע בנטל הגבוה הנכפה על כלכלת המדינה ועל החברה עצמה. חשוב כמה תוכל לחסוך אם תעניק מחשב לעובד שלך, תניח לו לעבוד בביתו, בשעות בהן הוא יצירתי יותר ובתנאים הנוחים לו ביותר. בהשוואה לכל אותם שינויים בסביבת העבודה עליהם דיברנו - היכולת להגביר כך את הייצור היא עצומה. אתה יכול לחסוך אחוז אחד פה או שם, אולם אם תלך בדוך הזו - אתה עשוי לחסוך 20%. ארגונים רבים מנסים אכן את שיטת העבודה בבית, בקנה מידה קטן עדיין. מה יקרה כאשו תיהמך השיטה לתונעה כוללתז ראשית, איני מניח שהשיטה תופעל אצל == אל ה כ רד ז תה מקינטוש כ מהר מבהקים: זעירמחשב לשימושים עסקיים, חינוכיים ואישיים המבוסס על זעירמעבד מוטורולה 68,000: ראָם 128 ק'; רום 64 ק: כולל מה''פ ומשק למשתמש; נוטר 9 אינטש בחדות בת 512342 פיקסל; כונן סוני 3% אינטש בקיבולת 400 ק'; מקלדת נתיקה בת 58 קלידים; עכבר; מחולל צלילים ארבעערוצי; נמלים טוריים למד- ₪] לאחר שבחרת את האיקון רבוע ממולא, רוחב התיחום והמירקע המנוקד, אתה יוצר את התמונה הנראית ע'"י קביעת אלכסון משמאל למעלה לימין למטה, במיקום הרצוי של הרבוע. של צר ( 0 ₪1 כדי לסרטט את מיתווה החלון אתה משתמש שוב באיקון הנקרא קו ומקצה את רוחב הקו המתאים. כדי לעדן את פרספקטיוות החלון, אתה מנצל את עוצמת פּאֶט ביטס, כלי מופלא מתוך התפריט גוּדיס שמאפשר לך לשלוט בפיקסלים בודדים של האקרן גכה- החדות במצג המקינטוש. 8 לאחר סרטוט הדלת באופן דומה, אתה בוחר בְאיקון אות וכמובן בנוּפן ("פונט"), גודל הגופן ועיצובו ("סטייל") מתפריסי הת" ריס. הטקסט מופיע במיקום הסמן והוא מוּזן ע"י המקלדת. פסת ולתקשורת:; מחבר לכונן חיצוני; תקליט מערכת, תקליט גיבוי ותקליט חלק. תיעוד: "תיור מודרך עם מקינטוש''- תקליט וקלטת; מדריך בן 150 עמודים. מחיר בסיסי: 3,500 8 ביל אייטקינסון יצר את התוכנה הגראפית ו / / , / 8 ₪%1] אתה ממשיך ליצור את ארבע פיאות החדר ע"י בחירת האיקון קו. הקו מתחיל היכן שמצוי הסמן, כשאתה לוחץ על מתג העכבר, ומסתיים במקום בו אתה משחררו, צ\// איקון קופסת צבע, מרקע שהצללתו מעודנת, ופרספקטיוות החדר מועשרת במילול מגוון של פיאות החדר. 38 מירקעים תקניים מאפשרים לך גמישות גבוהה, אך אתה יכול לשכללם עוד יותר, בעצמך. מקפיינט כדי שתהיה, לדבריו, ''טבעית, לרוצים ללמוד לצייר בעזרת מחשב." בשעה שתוכנתה הגראפית הקודמת של אפל (ליזה דֶרו) מתאימה יותר לדיאגרמות וגראפים, מאקפיינט נועדה לגרפיקאים ולציירים. בלי לנסות להתחרות בצייר המהולל רְגה מאגריט, הנה תוכנית קטנה, מקיגריט שמה להמחשת תחכומו (ופשטותו הגאונית) של ביל, . 2 . / / ₪ ו,צללח התקרה פשוטה. אתה בוחר (למשל) את המירקע המקווקו ואת האיקון קופסת צבע, מויז את הסמן לתקרה, ר'נוקש" על מתג העכבר. שיטה זאת ממלאה כל מישטח סגור במירקע (מנוקד, מקווקו ), איקון הקו משמש עתה לסרטוט הנוף הנשקף סבעד לחלון ואיקון קופסת הצבע מאפשר הצללה מהירה. בכל נקודה תוכל למחוק את פעולתך האחרונה ע"י פקודת בטל אשר בתפריט עריכה. 1 ליצירת המעגל אתה משתמש באיקון מילוי אוּבָלי ובסירקע הלכן. המעגל ממוצב ומותווה ממש כמו הרבוע בשלב | דלעיל: תוכל ליצור צורות מגוונות, החל בסגלגלות כסיגר וכלה במעגליס מושלמים. מחשמ . 1 המישה סירקעים שונים מנוצלים כאן לשם הצללתו של התפוח בעזרת האיקונין מברשת וגם תרסיס. סירקעים חופפים ימחקו זה"אתיזה, ושוב - פאט ביטס יעזור לך בסקומות קריטיים, תוך שליטה על פיקס" לים בודדים. דיגיט ריינכו 00 +לוטוס 3 -4-2 סמס הררי רקע א מחשבים אישיים-עיסקיים שונים במידה רבה ממחשבים אישייים" ביתיים, ברוב המקרים המשתמש לא ינסה לכתוב את התוכנה בעצמו אלא ירכוש את המחשב עבור תוכנה מסוימת. ניתות השימושים העיקריים במחשב עיסקי יראה ש₪"90% מהם מתחלקים לשלוש קטגוריות: עיבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, מסדי נתונים, ולכן כשהחלטתי לכתוב מבט מקרוב על מחשב עיסקי לא הפרדתי בין התוכנה לחומרה אלא בדקתי את שני מרכיבי המערכת כמיקשה אחת. ד מע 0 8 1 המחשב 0 מחשב 0סו אאא של חברת דיגיטל מזכיר בצורתו החיצונית את מטוס הקרב 6|:: קווים עדינים, צבע קרם מרגיע, כמעט שברירי למראה. אך כמו המטוס כך המחשב: זהו כלי "רצחני" במיוחד ומאחורי המעטה העדין מסתתרת מכוגת מלחמה/ניהול רבת עוצמה. כמו רוב הציוד של חברת דיגיטל המחשב כולו מיוצר על ידי החברה עצמה ללא ספקים חיצוניים: אפילו חברות ענק כמו יבמ ואפל משתמשות בשירותיהן של חכרות אחרות לייצור רכיבי הציוד. לא כן חברת דיגיטל. הכל נבנה בבית ורישומה של דיגיטל (מחיר ואיכות) טבוע במחשב, במקלדת, בכונן, ובמצג. כבשאר המחשבים החדשים מצטיינת המקלדת בהנדסת אנוש מעולה. היחידה מופרדת מהמחשב, פרופיל נמוך (1.5 ס"מ בחזית ו-5 ס'/מ מאחור), מרחב 53 על 17 ס''מ ועשרות רבות של קלידים. המקלדת משתלבת היטב עם התוכנה ונעימה מאד למגע. כמי שעסק רבות במחשבים ביתיים הרי זו המקלדת הטובה ביותר בה הקלידו אצבעותי. תצוגת המסך מורכבת מתווים של 9%7 יחידות תמונה (פיקסלס) כוללת 58א0556% עבור אותיות-670[. תמונת המסך יציבה ביותר הודות למהירות הסריקה של 60 מסכים בשניה. 0 הטורים המסודרים ב-24 שורות מציגים רמת יציבות כמו אותיות דפוס בספר יוקרתי. (לא ניסיתי את 132 הטורים מפוקחי התוכנה, משום שכמות כזו של אינפורמציה בו זמנית על המסך גדולה מדי). המסך הצבעוני שהשתמשתי בו מסוגל להציג 16 צבעים בו זמנית במיקוד של 240 320% או ארבעה צבעים במיקוד של 800%240. המוניטדר הוא 68 ומקבל את אינפורמציית הווידאו דרך שלושה מוליכים: אדום, ירוק וכחול. בגוף המחשב ישנם שני מעבדים: האחד של 8 סיביות מסוג ב - 4 0 של חברת זיל"ג והוא עוסק בעיקר בפיקוח על הכונן. ומעבד נוסף 8088 של אינטל, שלו 16 סיביות, האחראי על התצוגה, המקלדת, הקלט/פלט והאופציות השונות. שילוב זה של שני מעבדים מאפשר למחשב להשתמש בשתי מערכות הפעלה פופולר- יות זא/6 ו"5ס-5א. כונני הדיסקטים אף הם מיוחדים במיגם. כל כונן מעסיק שני תקליטונים של 5.25 אינטש בקיבולת 400 ק' כל אחד. הכוננים שקטים במיוחד (דבר שלי אישית קצת הפריע לדעת האם הכונן מגיב או שהמחשב נתקע). סידור ייחודי זה של ריינבאו מעמידו בליגה ראשונה מבחינת איחסון נתונים ותוכנה, ומידנראה כיצד הוא משתמש בתכונה זו. התיקשורת מתבצעת בחיבור למודם במהירות עד 9600 באוד. וחיבור 856-2326 אחד נוסף למדפסת היה כל שדרוש להפעלת ''המשרד הממוחשב' שלי. בכל הפעלה קרה מבצע המחשב בדיקה עצמית של המערכת ומציג את התקלות, אם ישנן, על המסך. בשיטה זו מקבל הטכנאי מידע מיידי על מצב המחשב. המחשב בגוי בצורה מודולרית, כל יחידה חשובה מורכבת בצורה עצמאית על גבי הבסיס ואפשר להוציא אותה ולהחליפה בלי לפרק את המחשב כולו. וכך, ספק הכח, הכונן, המעבדים וההרחבות, כולם ניתנים לשליפה מהירה על ידי לחיצה בכפתורי הצמדה מיוחדים. למניעת טעויות בהרכבה, כל המערכות מוכנסות למקומן דרך מסילות וחיבורים, שאינם מאפש- רים הרכבה הפוכה (חוק מורפי). לפני שאעבור לסקירת התוכנה אסכם את התכונות הטכניות של ריינבאו: מעבדים: 8 זיכרון: 4 ק' ראם, אפשרות להרחבה עד 896 ק' מקלדת: 3 קלידים, מקלדת סיפרתית, בקרת סמן, 0 קלידי פונקציה מסך: 0 תוים ב-24 שורות עם אפשרות להרחבה עד132 תווים בשורה. המיקוד הגבוה המקסימלי 240 800% כונן תקליטים: כונן כפול של 5.25 אינטש 400 א 2 ק' כונן קשיח: עד 10 מליון תווים משקים: 2 ₪ למדפסת, 6אצצ6/8אצ8 9600 באוד מערכת הפעלה: 5 ,1-86א/20) ,1-80 //21) שפה סטנדרטית: | מיקרוסופט בייסיק. נננ להקה הסט מעב יטע נטור וז 75 .// התוכנה | וו תארו לעצמכם קבוצת כדורסל שבחרה לכל תפקיד את השחקן הטוב ביותר בעולם. הציבו מאמן מעולה והתוצאה תהיה ללא ספק קבוצה למופת. לוטוס 1-2-3 היא קבוצה שכזו. מיטץ' קאבור, ילד הפלא של חברת ויזי, שפיתח את התוכנה לייצור גראפים עבור הויזיקאלק (םאפאיהופט-דס זשופזצ), אסף סביבו קבוצה מוכשרת ביותר: בן רוזן שהיה מהמשקיעים בחברת ויזי ויו"ר חברת : קמפאק (מחשב נייד תואם יבמ), קריס מורגאן, העורך הראשי ש? המאגאזינים בייט ופופיולר קומפיוטינג לשעבר, ויהונתן זקס המתכנת. חברה זו שנקראת חברת תוכנה מדור שני בגלל הניסיון שהיה לקבוצה בעבר, בחרה להתמודד עם התוכנית המוצלחת ביותר - ויזיקאלק. : יבמ את אשר עשה הויזיקאלק לאפל. והתוצאה ''אם יש סיבה | לעבור ממחשבי 8 סיביות ל-16 סיביות הרי ש"1-2-3 היא הסיבה'". לא רק לאישי של יבמ התוכנית מתאימה; מחשב ריינבאו כאילו נולד עבורה בעיקר בגלל היכולת הגראפית שלו ומהירות המעב- דים. מי ששונא את ההשהיות כתוצאה מיציאה מתוכנית אחת, טעינת תוכנית חדשה, פתיחת קבצים וסגירתם, יעריך את עוצמתה של1-2-3. זה כאילו חברו המולטיפלאן עם הדי בייס זו והוורדסטאר יחד, וכבונוס גם הויזיפלוט. במילים אחרות 1-2-3 הוא גליון אלקטרוני לחישובים, מעבד תמלילים לעבודה עם טקסטים, ומסד נתונים לשמירה ועיבוד אינפורמציה, אין התוכנה מהווה משרד אוטומטי מושלם. ישנן תוכניות טובות יותר לעיבוד תמלילים, כפי שאפשר למצוא תוכניות טובות יותר לבסיסי נתונים. אך כגליון אלקטרוני זו התוכנית הטובה ביותר כיום, ולביצוע גראפים לעסקים זו תוכנית מהשורה הראשונה. ככלי עזר לניהול זו תוכנית מעולה ומהווה את הקשר שבין התוכניות הקלאסיות של המשרדים האוטומטים והתוכניות החדשניות כאפל, ליזה וויזן. 2000= 100+ 3 אין זו משוואה מתמטית ולכן אל תתקנו אותי. הכוונה היא שלוטוס 3 יחד עם ריינבאו 100, שווים משרד שנות 2000. כאשר הגיע המחשב לביתי יחד עם התוכנה, היה שולחן העבודה עמוס במחשב אחד ולכן הרכבנו את הריינבאו בחדר הילדים. לאחר 20 דקות בדיוק הפך חדר הילדים למשרד ממוחשב. יומיים לאחר מכן כבר אפשר היה, בין הצעצועים, לערוך מאזנים, חשבונות רווח והפסד, מאגרי נתונים, גראפים מסחריים ולעבד תמלילים בצורה מקצועית, הכל הודות לידידות של 1-2-3 ולעוצמתו של ריינבאו. טעינת התוכנה במחשב 2 לשרה ב > > ור גירסת 1-2-3 מתאימה לריינבאו מגיעה בקופסה אפורה שמכילה: ארבעה תקליטונים, תיעוד הכולל גם רשימת תיוק, לוח פלסטי קטן אותו יש להתאים על מקלדת ה-100, ושקיות פלסטיק מיוחדות לשמירת התקליטונים. הפעולה הראשונה שיש לבצע היא התקנה (אס11א. 1 1'ד5אז), כלומר העתקת 00% לתוך התוכניות. דבר זה נעשה על ידי הכנסת כל אחד מארבעת תקליטוני 1-2-3: התוכנית, העתק גיבוי, תוכנית ההסבר והתוכנית להדפסת הגראפים לכונן, וכתיבת 11ג'ז1צא1:₪. מרגע זה מערכת ההפעלה נמצאת על גבי התקליטון ומאפשרת הפעלה רהוטה. ו תפעול : , , יז טל ההחר רמאפשר מספר עם ה-8001 הראשוני מופיע תפריט על המסך המאפשר מספ אפשרויות גישה לטופס האלקטרוני, גישה לתוכנית הגראפי פש נ / - 1 ור וו ורתהריחוויה טה רחירתו יופי; ובקרות שונות של הכונן והתקליטונים. עם בחירתו יופיע ה , ווה הי -7]7]7]7]]]7- --ר קק האלקטרוני שהוא הבסיס לכל התוכנית. מאחר והטופס מאפשר ניהול טקסט מלא, יש ביכולתו למיין ולחפש נתונים, הרי ששלוש פעילויות המשרד: חשבונאות, עיבוד תמלילים ותיקיה נעשות בעזרתו. בחלקו העליון של המסך מופיעות שלוש שורות, בעליונה מקבלים נתונים של כתובת התא, (לדוגמא 81), אורח התצוגה (1), מצב ההגנה על התא (0) והתכולה המעודכנת של התא (123). ממול בתוך ריבוע בתצוגה מהופכת מוצאים את אופן הפעולה (:סוא) צסזא. בשורה השניה, שהיא שורת העריכה, נמצאים הנתונים אותם אנו רוצים להכניס לתוך התא. בשורה השלישית, הסבר קצר על אותו פריט שנבחר מהתפריט. סידור זה בשילובה של מקלדת ידידותית כמו הריינבאו נוח, כך שמייד אתה מתפתה להתחיל לעבוד מבלי להמשיך ולקרוא את ההוראות - טעות! ו הסמן ושימוש בטופס האלקטרוני ארבעת קלידי הסמן במחשב יחד עם אותם קלידי פונקציה של דיפדוף עמודים שלמים, בקרת 60'10,א ,גד זואסוז מאפש- רים תנועה לרוחב ולאורך המטריצה. על יד הסימן '/' אתה נכנס לתפריט הראשי בו אתה בוחר על ידי העברת הסמן מעל לפריט אשח₪‎ | וו [ = ו ו ווה דרי מסך תפריטים ראשי, סמן הבחירה גמצא על ז]511א סש . פרוט נוסף של ז5116א שו נמצא בשורה השניה. סמן התאים מאיר את תא!. 4 א הרצוי, או מקליד את האות הראשונה של הפריט. כל פעם שהסמן נמצא מעל לפריט מסוים, מופיע בשורה השלישית הסבר קצר אודותיו. התפריט כולל את הפונקציות הבאות ,א1א ,דוש דא הטש ,שאה ,607 ,וצס ,ו דאזאץ ,ה 6. ארבע הפקודות הראשונות משמשות את הטופס האלקטרוני, ואילו .11 מפקחת על איחסון :₪41 עבור בסיס הגתונים, ו117 6 נועדה עבור הגראפים. בחירת אחת הפונקציות מביאה אותנו בדרך כלל לתפריט חדש, אם אתה בוחר להשתמש בבחירה על ידי האות המתאימה ולא על ידי העברת הסמן, מהירות פעולת הריינבאו כה גבוהה שאין אתה מצליח כלל לעקוב אחרי המתרחש וכבר אתה נמצא באופן הפעולה הרצוי. שיטת תיפעול הטופס דומה לשאר הטפסים האלקטרוניים. אפשר לשנות את מתכונת התא לפי הצורך בפקודות כמו יישור לימין, לשמאל ולמרכז; בצורה גלובלית, בודדת או בתחום (6אא). כאן באה לידי ביטוי ידידותיות התוכנית. את התחום קובעים בעזרת הסמן, כל תחום יופיע בתצוגה מהופכת כך שבקלות אפשר לזהות א וז וע |או 0 מחי וז | ה 1 ₪ או אנ ו מסך קבצים משני. לאחר בחירת 1115 במסך התפריטים הראשי, מופיע מסך זה. על מסך התפריט הנוסף של קבצים, סמן התפריט ] נמצא על הפרט 54/5 והסבר 54/5 נמצא בשורה השניה. אותו. שיטה זו של קביעת התחום נוחה ביותר. לאחר שתחמנו את גבולות התחום, אפשר לתת לו שם, ולהשתמש בו כתא בודד. ההגנה (01:6116א?) היא אפשרות של נעילת תאים או תחום כהגנה מפני מחיקה בטעות של טקסט ונוסחאות תוך כדי שימוש. תכונה זו חשובה במיוחד אם המשתמש אינו ''יוצר"' הטופס. את הנוסחאות טוענים על ידי הסימן '+' ואת כתובות התאים אפשר להציג על ידי מען (42) או על ידי העברת הסמן לתא המתאים. כמו כן אפשר להשתמש בשמות התחום תוך כדי בניית הנוסחאות. אפשר לפתוח בטופס שני חלונות ולגלגל אותם בצורה מתואמת או נפרדת. 51 פונקציות בנויות בתוך 1-2-3. פונקציות אלו הם בנושאי מתמטיקה, טריגונומטריה, סטאטיסטיקה ועוד. כדי להקל על המשתמש אפשר לקרוא להסבר מכל מצב (קלידי 2 1161 בריינבאו) ולקבל הסברים על המסר מבלי לצאת מהתוכנית. ככלל, הטופס האלקטרוני של 1-2-3 הוא ידידותי וקל להפעלה, גם לאלו שאינם מיומנים בנושאי מחשבים, ומכיל אפשרויות רבות. סידור קלידי הסמן בריינבאו מקל על ההסתגלות וכבר לאחר שימוש קצר מגיעים למצב של כתיבה עיוורת תוך התייחסות למסך בלבד. | הטקש הר טטר הוקזט- המר "ס הצצ ה הבלנקחק בוחר הנכה הבנבפטהנמחהקמומטטה טם| עיבוד תמלילים 008 50 ו וה ו ל מאחר שישנה אפשרות להרחיב את התא (אם התא הסמוך לן פנוי) מעבר לגבולות המוכתבים, אנו יכולים להשתמש בטופס כמעבד תמלילים. לשם תיקון שגיאה עוברים למצב עריכה (8017) ובעזרת הסמן יכולים להגיע לכל תו אותו רוצים לשנות. למעשה הטופס האלקטרוני הופך למעבד טקסט על בסיס שורה. העברת קטעים בתוך המלל נעשית על ידי שימוש בתכונות הטופס אך אין אפשרות לחיפוש. שימוש ביישור מאפשר לקבוע את המתכונות של המלל. בקרת האיחסון מאפשרת לשמר קטעים בגודל שונה בתקליטון. אך כאמור אין זה מעבד תמלילים מתקדם ואכן חברת לוטוס הכריזה על גירסה מעודכנת של 1-2-3. שמה ייקרא סימפוניה ולה עיבוד תמלילים משופר הדצ ונז זפ בסיס הנתונים הרעיון החדשני של שימוש בטופס אלקטרוני כמסד נתונים שבו שורה היא רשומה וטור הוא שדה, מאפשר להשתמש באותן פקודות מ + הן למסד הנתונים והן לטופס האלקטרוני. לאחר שטענת את הטופס האלקטרוני בנתונים אפשר לבצע מספר פונקציות של בסיסי נתונים כמו מיון וב'צוע אנליזות מתמטיות על קבוצה של רשומות, אפשר להוסיף רשומות ולבטל וכן אפשר לשנות את תכולת הרשומה על ידי שימוש בפונקציית העריכה. קריטריונים שונים משמשים לקריאת רשומות או מחיקתן. עם קצת תירגול יכול כל משתמש לייצר בסיס נתונים שמגבלתו היחידה היא כמות הזכרון הפנוי. בסיס נתונים זה מתאים בעיקר עבור מנהלים (ספר כתובות או טלפונים), אך לא יספק את אלו הצריכים בסיסי נתונים רחבים. רנככ ונ גראפיקה ב ו תמונה אחת טובה יותר מאלף מילים. זו הסיסמה של כל יצרני הגראפים במיגזר העסקי. הריינבאו, שהוא כלי גראפי מעולה, וה-1-2-3, שהיא תוכנה גראפית מצוינת, חברו יחד, כאילו על מנת להוכיח משפט זה. המצג בו השתמשתי היה מסוג ₪68 (צבעוני) ולכן התחלתי מייד להשתעשע בציור גראפים עבור ישיבות מועצת מנהלים דימיוניות. גראפים מסוגים שונים כמו פז?,אץ, קווים ועמודות בגוונים שונים משולבים זה בזה בקני מידה משתנים, וכותרות שונות ישירות מהטופס האלקטרוני, הופיעו במהירות מסך הדפסה משני. לאחר בחירת זאןא? במסך התפריטים הראשי מופיע מסך זה. על המסך התפריט הגוסף של הדפסה, סמן התפריט נמצא על הפרט 5אסזזזס וההסבר ל*5אסדדי נמצא בשורה השניה. מדהימה על המסך. המדהים ביותר, שכל שינוי בטופס, כמו תשובה לשאלה "מה אם" מופיע מיידית על הגראף ואפשר לעבור מהטופס למסך הגראפי בלחיצת קליד בודד 'צי (שז). לגראפים ניתן לקרוא בשמות שונים וכמובן אפשר לקבל העתק מודפס מהם על ידי שימוש בתקליטון 6811דאזא שמהווה חלק מתוכנת 1-2-3. תוכנה זו "צובעת גראפים'' עד לשבעה גוונים שונים, בתנאי שישנה מדפסת מתאימה, אך גם גראף מודפס בשחור לבן בגדלים שונים יספיק על מנת להפוך אלפי מלים לתמונות. מ שמהמוממשאשבאמטסשק הטקהמהטאממממה יע = השכר = התכה 8 -צ דש חי מ נינה ל שש ישן תיכנות 1-2-3 00 ו לאחר שמגיעים למיומנות טס5קת בשימוש בטופס האלקטרוני מציעה 1-2-3 את התכונה הייחודית שלה: אפשרות לתכנת כל אחד מקלידי הריינבאו. אם יש צורך בנוסחאות מורכבות שמשתמשים בהן מספר פעמים, אפשר לייצר תונ'נית שתהיה מורכבת מהוראות שונות של 1-2-3, מספרים ואותיור ממש כמו בשפה עילית, מ-מ-מ-ורנררכתת...' סחענבי+ ו וו שו וווט תק ווזוזוזו ודו וש וו וו 0 אוופמוו 0 ₪ 8 וו שו ו " ו הו בחירת 61אא אופיינית. המשתמש מעגן את ה6אא בעזרת הסמן מתא 020 עד לתא 2, ומ"6] ל"2ו 1. הת'כנית עצמה מאירה את השטח שנבחר. ולהגדיר את אחד הקלידים 6אוץ ץד ץעו אאא זז1א, ומרגע זה שימוש בפקודה 1/1 מביא להדפסת כל התוכנית. כך אפשר לכתוב נוסחאות מורכבות ביותר ולהוציאן לפועל בלחיצת קליד בודדת, לתוך התוכנית אפשר גם להכניס תנועות הסמן, פקודות גראפיות, ואפילו לייצר תפריט של הקלידים והתוכניות המופיע כמו שאר התפריטים ב-1-2-3. 605 \א םא סמ צשא, כפי שהוא נקרא, מסובך למדי ומשפיע על הטופס. נראה לי שיש צורך בידע מוקדם בתכנות כדי להשתלט עליו; הוא קשה לניפוי, ואינו מכיל מספיק אפשרויות אך בהחלט שווה את המאמץ הכרוך בלמידת הנושא, ₪ מסקנות | ד .4-0 00 + לא ניסיתי לפרט את כל תכונות ה-1-2-3 או הריינבאו. לאלה שמעוניינים במידע נוסף הכנתי רשימת מאמרים וספרים. השילוב 3 עם ריינבאו הוא ממש תענוג. יתרונות החומרה כמו גראפיקה מעולה, מהירות, אמצעי איחסון, מקלדת ומצג מצאו להם תוכנה מתאִימה ולהיפך. לא ראיתי את 1-2-3 בפעולה על מחשבים אחרים ולכן אינני יכול להשוות, אך לי ברור ששילוב זה הוא כלי ניהול מעולה. אין לטעות: 1-2-3 איגו עונה על כל הדרישות ממעבדי תמלילים או בסיסי נתונים. אך אין זה רק טופס אלקטרוני, אלא גם מעבד תמלילים, בסיס נתונים ומערכת גראפית. שני דברים הפריעו לי. החיסרון הראשון: התוכנה זוללת זיכרון ו"128 ק' נגמרים מהר. החיסרון השני: חוסר אפשרות ליישר מספרים בתוך התאים (אפשר ליישר מלל). אף חסרונות אלו בטלים בשישים (בריינבאו לא הורגשה כלל בעיית הזיכרון). והציון מעולה בהחלט משקף את התרשמותי. כאשר נאלצתי להיפרד מהמחשב ומהתוכנית נותר לי רק לקנא באילו שיכולים להרשות לעצמם לרכוש את המערכת. למידע נוסף 1 1-2-3 נגד מולטיפלאו/ מנחם שלגי, מגאזין אנשים ומחשבים פברואר 1984. 2 1-2-3 0ך6 גשופוע ואסא הנדרסון וקוב, 00% 1983. 3 אבוזם אס 068 1118 1-2-3/ דיק פונטאיין, טס יוני 3. 4 4 1-2-3 1015 :0 אס עזזד רוברט ויליאמס, 5וא 3 5 1-2-3 דשס8 11ג ‏ שוואר וטרמבור, דיליטיום 1983. | יי .ונהת 29 תככורל כוכר ככייסיק חלק ג' רכ פיצול שגרות והשימוש כהו צחי קלופמן איך כותבים שגרהז כולכם ודאי יודעים שקוראים לשגרה בפקודת 8 וחוזרים בפקודת אא !ו1א. אך מגרעת רצינית לשגרות הבייסיק: אין להן משתנים פרטיים משלהן ואינך יכול להעביר אליהן ערכים; לכן אינך יכול להשתמש באותה שגרה עבור משתנים שונים באותה תכנית. לשם המחשה, נניח שכתבת שגרה לפתרון משוואה ריבועית, אשר ,₪ -) הם מקדמיה, 1א,2א הם הפתרונות |" הוא משתנה המודיע אם קיים פתרון. אך מה תעשה אם במקום כלשהו בתוכנית אתה משתמש בְיוא וב"?א לזכירת גקודות על המסך? אתה בצרות. הפתרון הנראה לעין הוא פשוט: אם אתה מעוניין במשתנים מסויימים בשגרה, עליך לדאוג לכך, שהם לא יופיעו בשום מקום אחר. אם אתה מעוניין להעביר ערכים, עליך ליצור משתנים מיוח* דים לשם כך. לדוגמה, ניצור שגרה להדפסת מספר עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית במְקוּם מסויים על המסך. את המקום נסמן בֶּ"ו2 ואת המספר ב"22. (התכנית כתובה במיקרוסופט בייסיק, שהוא נחשב לתקן, שעל פיו נכתבו שפות בייסיק רבות). 10000 אאא ג דאואץ סד פא דסא 5 * 10001 אסופו)מאץ דוסו סז א א * 10002 אא פווך אס פאק 6ן 5 ג א ' 10003 שד אא 22 או 15 אממואטא וד ' 10004 ד אספא6 שד .21 אן 15 .1 ' 10005 אפמוא טא מווד א דא וא ' 10006 "217 דאואץ 10010 :2 א 448.4 4+ שאו דאואץ 10020 אאנ דא 10030 10040. והקריאה לשגרה תראה כך: דאואץ * 10000 ₪ 0081:₪+א=21-439:22 100 וא * 10000 79(*0.15:0081(8)-512:72 =21 194 וא ' 10000 008108 (₪1)49-71-2:22 207 ליד כל קריאה לשגרה יש לרשום הערה אשר אומרת מה השגרה עושה. במקרה שלנו מותר להחליף את 10000 6081/88 בְּ"10010 008/8 שזוהי למעשה התחלת השגרה וזאת לשם ביצוע מהיר יותר. (לכל המעוניין = 8 דאןאץ מדפיס במְקום מסויים [":6א81() דאואץ מדפיס בעיצוב מסויים). רצוי גם שהשגרה "תשב" על מספר שורה עגול. עתה, שורו הביטו וראו כיצד נכתבה השגרה. שורה ריקה לפניה ואחריה. שורות אלה מסייעות למסתכל מבחוץ להבחין בשגרה. בתחילת השגרה ישנן הערות. הערות אלה, כתמיד, חיוניות. על ההערות בתחילת השגרה לספר מה השגרה עושה, איך, מהם משתניה ופרטים נוס- פים שעשוי הקורא והתכנת להזדקק להם. (תארו לכם מה קורה כאשר אתם בודקים תוכנית ורואים קריאה לשגרה ואין לכם מושג קלוש מה היא עושהו) כך כותבים שגרה. רב פיצול לעתים קורה שהמתכנת מגיע למצב שבו עליו לבצע מספר דברים בהתאם לערך המשתנה. (אם עליו לבצע פקודה בודדת הוא פשוט משתמש בפ" קודות תנאי 1 מקננות) לצורך זה הומצאה בפסקל ובשפות אחרות פקודת 6485, אך אין כזאת פקודה בבייסיק. מה עושיםז המתכנת הבלתי מיומן יכתוב שורה ארוכה של פקודות תנאי. אם הוא מקפיד על סדר הוא יכתוב דבר מעין זה: 00508 אחז ]ו .... 0008108 אוד ו 55 ₪ אשד ץו 155 8 מו דבר זה מסורבל מאוד. אך אם נבחר את המש- תנה, כך שיכיל ערכים סדרתיים, נוכל להקל את העבודה. במקרה זה נוכל להשתמש בפקודת א0. אם נבחר את המשתנה, כך שיקבל את הערכים ..., לא תהיה לנו בעיה. כל שנכתוב יהיה (אם המשתנה יהיה, נניח !): 0 ,3000 ,2000 ,1000 008008 1 א0 100 ...08 8א58801071 1000 101 .08 פאד0 5088 52000 102 ...אס פא7 5880 3000 ' 103 ...08 8א5880171 4000 5 104 רשימת ההערות לאחר פקודת 00808 אס היא חיונית - היא מוסרת מידע לגבי כל שגרה (מה היא עושה). אם ערכי המשתנה אינם הולכים בסדר פשוט (...1,2,3), מבצעים תרגיל חשבוני. לדוגמה, נבחר סדרת ערכים 10,12,14,16. כדי להפכו לסדרה 1,2,3,4 נבצע את התרגיל 1/2-4 ואז הפקודה תראה - כך: 0 3000 ,2000 ,1000 005108 1/2-4 אס 10 כמובן עם רשימת הערות מייד אחריה. אם המשתנה אינו מספר אלא אות, נשתמש בפונקציה 486 המחזירה את ערך התו ונבצע עליו תרגיל. ניקח לדוגמה, את סדרת הערכים ,8.60 והפקודה תהיה: 0 0088 64-(15) 86 א 178 (ערך התו ג הוא 65, לכן אנו מחסירים אותו (פחות 1)). לא לשכוח את תאור השגרות. לעתים קורה שיש חור בערכים. אל יאוש! פשוט שמים מספר שורה כלשהו. (רצוי שתהיה שורה כזו, כי אם היא איננה, זה עלול לגרום בעיות). ניקח ערכי 1,3,4 והפקודה תראה כך: 0 008508 1 אס 174 1 מאזו צואואטס 135 '176 שימו לבו בתאור השגרות ציינו שזו שורה שאין אליה גישה. מקובל להשתמש במונח צואואוס (דְמָה בעברית). ניתן גם לשים ביטויים גוספים בפקודה, הכל לפי דמיון התכנת. אחד השי- מושיים הוא .1 ש, שזוהי פונקציה ההופכת מחרוזת מספרית לערכה. ישנה פקודה דומה ל-₪0808 אס והיא 0 אס. שמעו והסכיתו: אין להשתמש בה! פקודה זו יוצרת מבוך גדול יותר אפילו מה"0010 בעצמוו במה זכינו מיישום טכניקות אלה של כתיבת שגרות ורב פיצול? זכינו בבהירות תוכנית, בקריאות רבה יותר, באפשרות ניפוי קלה ובהרחבת כות השגרות. ישנן טכניקות נוספות של תכנות מבני, אך אלה אינן ניתנות ליישום בבייסיק, לדאבון הלב. אנו מסיימים את הסדרה בקריאה לקוראינו לכתוב תוכניות כהלכה בדרכים שתוארו בסדרה זו. פחהע/0 == ==-......... -צ ו כשפת מכונקה אמון תבור פרק ג' בפרק זה נתחיל להכיר את פקודות שפת המכונה, אולם לפני כן ברצוני לציין כמה נקודות חשובות: (1) שפת המכונה הנילמדת בסידרה זו, הינה שפת המכונה של הזעירמעבד6502, ומתאימה לכל מחשב המבוסס על זעירמעבד מסידרה 6500. אולם, מערכת ההפעלה, תחומי הזיכרון, הכתובות המיוחדות ועוד, שונות ממחשב למחשב. בסידרה זו, אני מתייחס למחשב אפל לסוגיו, ורק פקודות שפת המכונה עצמן יהיו נכונות לגבי מחשבים אחרים:; (2) שפות התיכנות מתחלקות לשלוש רמות. שפת מכונה, שפת סף ושפות עיליות. שפת האסמבלי הינה שפת סף, ולכן תורגמה בטעות לשפת "אסף'" בתחילת הסידרה; (3) מערכת ההפעלה שבעזרתה עובדים בשפת מכונה נקראת נוטרת (מוניטור), ללא כל קשר למצג, הנקרא אף הוא נוטר (מוניטור), ויש להיזהר משגיאות. פקודות שפת המכונה מיוצגות במחשב על ידי ''קוד מכונה". לכל פקודה בשפת מכונה יש קוד קבוע בין %0 לבין זף. מובן, על כן, שכל פקודה תיוצג על ידי בית אחד בזיכרון. אולם ציון ההוראה בלבד אינו מספק, ולעתים יש צורך בבית אחד או שניים של נתונים, בתים אלו יצוינו בהמשך הפקודה, כפי שתראה. כדי לראות את מבנה הפקודות בשפת מכונה, עבור לנוטר (מוניטור) (151- .6411), ובצע ".8001". על האקרן הופיע ליווח של תכולת הזיכרון החל מכתובת 51%00. משמאל מופיעה כתובת הזיכרון בה מתחילה כל פקודה, מימין לה יופיעו הבתים המייצגים את הפקודה, ומימין להם יופיע תרגום ההוראות לשפת אסמבלי. הבית הראשון בכל פקודה מייצג את קוד המכונה של הפקודה, והבתים הבאים, אם ישנם, מייצגים את נתוני הפקודה. באסמבלי תופיע הפקודה בשם בו שלוש אותיות, ואחריו הנתונים, בהתאם לבתי הנתונים של הפקודה. ו כאשר המחשב מבצע פקודה, הוא קורא את בית הפקודה, ולפי הפקודה הוא מחליט אם יש צורך לקרוא נתונים נוספים, מכיוון שלכל פקודה יש מספר קבוע של נתונים, שחייבים להופיע אחריה. 4 נפתת בוא ונתחיל להכיר את פקודות שפת המכונה. בתור התחלה, נפת בפקודה פשוטה, שאינה דורשת נתונים כלשהם. שם הפקודה הוא אגד, והיא מיוצגת בשפת מכונה על ידי הקוד 583. שם הפקודה מורכב משלוש אותיות: ד שמשמעה הוא "הַעבֶר" (א5זפאא1), (..............ייי================ 000 /0 האות א מסמלת את האוגר / והאות א מסמלת את האוגר א. משמע הפקודה יהיה '"העבר / א", כלומר העבר את תכולת האוגר א, לאוגר א. לדוגמה, אם האוגר א מכיל 517, והאוגר א מכיל 52 (או כל מספר אחר), הרי שלאחר ביצוע הפקודה א.1, יכילו שני האוגרים את הערך שהיה באוגר , לפני ביצוע הפקודה, כלומר %17. אחד השימושים שיכולים להיות לפקודה זו, הוא שמירה זמנית של ערכו של האוגר א. על ידי אא נשמור את ערכו של א באוגר א, לאחר מכן נוכל לבצע כל פעולה ללא דאגה לערכו של א, ולבסוף נבצע א ועל ידי כך נחזיר לאוגר א את הערך ששמרנו קודם באוגר 5 לרשותך עומדות שש פקודות העברה: אז (קוד .א%) - העבר את האוגר לאוגר א. אד (קוד (48) - העבר את האוגר א לאוגר . צז (קודדא%) - העבר את האוגר לאוגר ץ. צז (קוד998) - העבר את האוגר ץ לאוגר . (קוד 99%) - העבר את האוגר א לאוגר %. אפ (קוד 8) - העבר את האוגר % לאוגר א. לכל פעולות ההעברה, מלבד פא'1, השפעה על מצב הדגלים. העברת %0 מאוגר אחד לאוגר אחר תגרום לסימון "1" בדגל ? (''אפס''), והעברת המספר %80 או מספר גדול ממנו, תגרום לסימון "1 בדגל א ('"שלילי"). פעולות נוספות שאינן דורשות נתונים כלשהם, הינן הפקודות לשינוי מצב הדגלים. בפקודה לשינוי מצב דגל, ייצגו שתי האותיות הראשונות את המצב הרצוי בדגל: .61 למצב "0" (אז₪.61), או 91 למצב "1" (561). האות השלישית תייצג את הדגל שברצוננו לשנות האפשרויות הן: 6 (קודד %18) - הצב "0" בדגל ₪6, 86 (קוד 838) - הצב "1" בדגל 6. 10 (קוד אספ) - הצב "0" בדגל ם, 60 (קוד אזצ) - הצב "1" בדגלס. 11 (קוד 458) - הצב "0" בדגל ו, 1 (קוד978) - הצב "1" בדגל ו. 1 (קוד 88) - הצב "0" בדגל . את מצב יתר הדגלים לא ניתן לשנות על ידי פקודה מיוחדת. לשינוי מצב הדגלים יש שני שימושים, מכיוון שיש שני סוגים של פעולות אשר מושפעות ממצב הדגלים. סוג פעולות אחד הוא חיבור וחיסור. כדי לקבל תוצאה נכונה יש לדאוג שהדגל 6 יכיל "0' עת חיבור, ויכיל "1" בעת חיבור. פעולות נוספות המושפעות מצב הדגלים הן פעולות קפיצה מותנית (זז6אאא), המבצעות . ר " . 31 וד ש זור ז ד ירוו זר - קפיצה בתלות במצבו של אחד מהדגלים, ולכן ניתן לשלוט על , פעולתו על ידי קביעת מצב הדגל מראש, ועוד תלמד רבות על פקודות בנוסף לכך קיימות שתי הוראות מיוחדות, ואף הן אינן דורשות נתונים. אחת מהן היא פעולת הסרק פא (אסזזד אס סא), שקודה הוא 56 וביצועה לא יביא לתוצאות כלשהן. פעולה אחרת היא אא (א 4 "אם), הגורמת לעצירת ההרצה של התוכנית. קוד הפעולה הוא 800, ולמעשה היא מציבה "1" בדגל ו, ובכך לא רק גורמת לעצירת ההרצה, אלא לביצוע שרשרת של פעולות שתוצאתן הסופית היא הדפסת הכתובת הבאה שהיתה מבוצעת בתוכנית (אם היא היתה ממשיכה לרוץ) וכן את מצב האוגרים בעת העצירה. קיימות פקודות אחרות שאינן דורשות נתונים, אך לא נפרטם מכיוון שאין לנו צורך בהן בשלב זה. נעבור כעת לפקודות הבסיסיות והחשובות ביותר בשלב זה, פקודות קריאה ושמירת נתונים. קריאת נתון יכולה להתבצע בכמה צורות. ניתן לספק את הנתון עצמו, או לספק כתובת זיכרון המכילה את הנתון. לצורה בה מספקים את הכתובת או את הנתון קוראים שיטת מיעון. למשל ציון ערכו המיספרי של הנתון לאחר הפקודה נקרא מיעון מיידי. במיקרה זה תכיל הפעולה שתי בתים, כלומר בית הפקודה ובית הנתון. הסימול של מיעון זה הוא / לפני הנתון. קריאה (או טעינה) של נתון לאוגר א למשל, תבוצע על ידי הפקודה /1.00, שפירושה טען (גוא.ס.ו) את א. לכל שיטת מיעון נשתמש בקוד שונה לפקודה, למשל הפקודה 1.0, במיעון מיידי, תיוצג על ידי 849. 4 החל בשלב זה, בכדי להבין את פעולת הפקודות שנלמד, יהיה עליך לתכנת בשפת מכונה. וודא שאתה עובד בנוטר (במוניטור), וניגש ללימוד. לשם ניסיונות בתיכנות, בתחילת הלימוד, תוכל להשתמש באיזור הכתובות החל בכתובת %300 והלאה. איזור זה אינו גדול, אך הוא יספיק בשלב זה. כתוב "20 300:89''. מה עשית! כתבת תוכנית בעלת שתי פקודות: הראשונה היא טעינת המספר %2 לאוגר א, לכן כתבת את קוד הפקודה (8%9), ואחריו את הנתון 2. הפקודה הבאה היא עצירה (א₪), כלומר קוד 80. = | כעת כתוב ".זסטג*' ותראה את התוכנית באסמבלי. כל מה שנמצא לאחר שתי הפקודות שכתבת, אינו חשוב. כעת, להרצת התוכנית, כתוב ".3006'. מכיוון שהתוכנית הסתיימה בפקודת עצירה, יישמע צפצוף ויודפסו ערכי כל האוגרים בגמר התוכנית. שים לב לערכו של האוגר . פעולת טעינה דומה ניתן לבצע גם לגבי האוגרים א או ץ. הפקודות המתאימות הן 1.28 (842) או צפ,1 (840). במיעון ישיר מציינים את כתובת הזיכרון המכילה את הנתון. מכיוון שכל כתובת זיכרון הינה בין 50 לבין זזזז5, יש צורך בשני בתים לציון הכתובת. תמיד, בעת ציון כתובת, מציינים קודם את הבית הנמוך של הכתובת (המייצג את שתי הספרות הימניות של הכתובת), ואחריה את הבית הגבוה. למשל, לציון הכתובת 51234 יהיה הבית הראשון 534 והשני 812. כתוב "2030 .:300* (0 5 הוא הקוד של 1.4 במיעון ישיר). כתוב שוב ".300'י והרץ את התוכנית ("'006ג'י). האוגר 4 קיבל את הערך 5, שהוא הערך של כתובות הזיכרון 8300. פקודות ; טעינה דומות ישנן גם לטעינת האוגרים א או צ 2 ששמותיהן אכ או וכ.1. בכל פעולת טעינה של נתון השווה לאפס יתקבל "1" בדגל ?, ונתון גדול מאשר 57 יגרום לקבלת "1" בדגל א. כאשר עובדים בתחום הכתובות 80000 עד :500 אין צורך להשתמש במיעון ישיר מלא, מכיוון שהבית השני מכיל תמיד 800. על ידי הפקודה 85 תוכל לקרוא את הכתובת ללא ציון הבית השני שיטות מיעון נוספות הן מיעון עם אוגר עזר, מיעון עקיף עם אוגר עזר וכן מיעון אוגר עקיף. אל שיטות אלו נגיע בבוא הזמן, אך כעת נעבור לכתיבה של נתונים לזיכרון. איחסון נתון לזיכרון מבוצע על ידי הפקודה ג/91, שפירושה אחסן (8108) את א. ניתן לאחסן את א או ו על ידי 81 או 51, עם ציון הכתובת. גם בפקודת אחסנה ניתן להשתמש בשיטות מיעון שונות, כמו בטעינה. פקודות האחסנה לא משפיעות על מצב הדגלים. 4 לאחר שהיכרת את הצורה הבסיסית של טעינה ואיחסון נתונים, תוכל לצעוד את צעדך הראשון בתיכנות בשפת מכונה. הכנס את התוכנית: "0 7 86 6 84 7 4/ 6 46 5 7 85 2 9 6 85 1 300:09". בצע ".3001*' ונסה להבין את פעולת התוכנית. בחלקה הראשון התוכנית מאחסנת %1 בכתובת 56 וכן 52 בכתובת %7. בחלקה השני היא מחליפה את ערכי הכתובות בעזרת א ובעזרת צ. פקודת סרק משמשת להפרדה בין החלקים, לנוחות בלבד. הרץ את התוכנית ובדוק את תוצאותיה (נסה "6.7"). מובן שבלתי ניתן לזכור בעל פה את כל פקודות שפת המכונה. לכן, לפני שנמשיך בלימוד הפקודות, יש צורך לרשום אותן במרוכז. לפניך רשומה טבלה מפורטת של כל פקודות שפת המכונה. אין טעם שתנסה להבין פקודות שעדיין לא למדת. כל הפקודות יוסברו בהמשך הסדרה. שמור על גיליון זה על טבלאותיו, שתמיד יכולות להיות לעזר בתיכנות. בפרק הבא נתחיל לכתוב תוכניות בשפת מכונה, תוך הסברת כל הפקודות אשר נדרשות בתוכנית, בהסתמך על טבלה זו. 0/0000 טסט המקה טרה הא ה=.--=---- ל ! 0 שם צורח 7 7 ו 0 1 0 0 0 +0 0 טכלת פקודוהם עשפה וס ! 4 א י' זוע 7 וי "ו וי י ץ, 3000 שח ו 4-ו 0 צ*תם י אאם ו ללס ו !וט 0 וס ו 5 א66 ! 1 9 ו 3 1 השב 8 חיאור פעוכה 0 ' חבר את א עם (חוו ' מ* ' חשב א "טוא" נחוו הזו שמוולו קפויו יו = הפרש וום !וש קפ 4 1-1 בדרי, גיטים הרו ונ > ' הפריו וו 7-0 חו וט וו ₪ ' הפו ם קוש א | * הע| וה או 8 כוחוו י ו יפו ' ישיך, אוגר + ' 55 י ישיו מש ! י ישיר, אוגר * ' עס ! ' ישיר, וווגר צ ' פס ! ' אוגר %, עקיף ' עהיף, אוגר + ! גם ! השווה אח * לנחוו ! השווה את + לנתוו י הפחה 1 מנחוו הפחח 1 מאוגר + י הפחח 1 מאוגר * מכונה אסא" נחוו ' מ (וב) ו שי טח הקוד מיספר ש גרים 1 , יעורו בההס בחי*ם 5ן 1 . ו400 0 יחסי [ " 5 מערר ₪ מהמווטג ו וטו ₪ !' !יי וו + מוור ‏ מהמחטני ו ו טובב ביוו וטו ' יט : אי וגב ביט ימי וו וח א 5 הזור מעצ'רו הזור מווח-ש' גרו המוה גוו מאו גר ₪ בה 939-מ % 4 הווה -% " 33 מאי 1884 טקטאט סינקלייר סינקלייר רדיו סע לינקס מיקרוורלד מיקרוורלד מיקרוורלד רדסטון זראגון ספעסרה ויויאו ספעטרה ויויאו -- + ן ו יצרו מוושב מהשכיס | |. מונים חואם אפל ( , ייס מונים חואם אפל - ָ+ וינר 0 א 64 1 כ אטארי .א 600 אטארי א 800 אקורן בי בי סי קומודור ויק 20 ---]- קומודוו 4 אס זראגון 2 אקורן אלקטרון ד ג'יני צבע לאזר 200 אוריק אוריק ו / ספקטרום 0 אד לינקס 99/44 וז שמכוקו מיקרובי 6 מיקרובי מיקרובי ספרינג 20 16 - מחיר (%) מעבד 5 072 500 2 9 1 [ 200 60 2 0 00 : 8 0 / יי . 72 299 072 9 0 109 1 72 | 200 20 199 4 200 200 1510 2 200 1 4 מזערית 4 18 8 4 16 4 2 14 2 12 12 16 מירבית 64 64 12 64 12 4 4% 44 44 94 4-4 4%24 1-0 2%3 4% 06 2 44 24 24 226 שי 2/4 0%4 0%4 4 %24 514 4%24 מחשב קיבולח זיכרון בק"ב מצג חדות %2 2 2 %2 2נ2% 2נ(2% 6כ2(>% 768 2-00 2%2 206 1.06 2-00 444 2 2.2 1 %2 256 586 22256 2 2 2 מקלדת ספרחית 3 ₪ = 1 קלידיעד 10 10 1 12 משקים [מספרם] סנסרוניקס 8 אחרים קלס מיוחדת מיוחדת מיוחדת מיוחדת איחפון חרץ חקליס (ק') או 20 0 --- 0 20 0 חן [ה חן [ה ה ןה ח] [הּ ת] [ה ח] (ה חן [ה חן [ה נסקר בגיליון מוהשראימי .--= 0ו 0ו אין המערכת אחראיח בצורה כלשהי לדיוק הפרטים כלפי צד נחונים אלה נועדו למידע והכוונה בלבד . המערכת אינה ערן בן-שחר בנושא זה של הסדרה נלמד כיצד ניתן לנצל את הראֶם של הוויק לזכות המצג, עד כדי הגדלתו מ*22א20 קרקטרים ל"36א28 קרקטרים. מצגים שונים נניח כי ברצוננו להעביר את המצג למקום (כתובת) אחר בזיכרון הראם, למשל לרגיסטרים יותר נמוכים מ-8185 - 7680 [ (הראֶם מסתיים ברגיסטר 8185, כך שאין ברירה אחרת מלבד להעביר את המסך לאזור הרום, דבר שאינו מומלץ במיוחד...) כיצד עושים זאת, ולמה? רגיסטר 648 (בויק) קובע את מיקום המצג, כאשר קביעה זאת נעשית לפי הנוסחה (קשה לקרוא לזה נוסחה): 50=88)648(*256, כאשר 56 (א808%) יהיה הרגיסטר אשר מייצג את הנקודה עליונה שמאלית במצג (בחלק של הזיכרון אליו ברצוננו להעביר את המצג). ניתן לבדוק זאת לפי 648256) אפמקזאזאץ כשבויק הסטנדרטי התשובה צריכה להיות (נקווה...): 7680. ליתר פשטות ניתן לכתוב זאת כך: 648,50/256 ₪088 כאשר 586 הוא הנתון אשר מייצג את הרגיסטר בראם (או ברום) בו ברצונכם לתקוע" את המצג (הנקודה הראשונה בו - עליונה שמאלית), כשהוא כמובן כפולה של 256. לדוגמה: כדי שהמצג ימצא ("יתחיל") מרגיסטר 5120, גרשום 6 אאסץ או 648.20 5א0, כשהוויק יראה על המצג את הנמצא ברגיסטרים 7168 - 5120 - זבל גראפי הניתן לניקוי ע"י הקשה על מקש ₪ו0%זו/18) או ע"י; א א 0 .7168 70 5120 = 65 אס (אחת מפעולות אלו "תסדר" את המצג לכתיבה) - אך עדיף להקיש: קסד אוא כמובן שלאחר ששינינו את מיקום המצג, לא "נמחק" המצג הקודם (כל עוד לא השתמשנו ברגיסטרים עליו הוא נמצא), משמע: נוכל לחזור אליו על"ידי החזרת הערך הקודם של רגיסטר 648 (תלוי בכמות הזיכרון החופשית). שיטה זו טובה לשם הגדלת המסך בַוִיק, המוסבר בסעיף הבא (התשובה ל-"למה" הנ"ל). > הדהאה ה השאה "ה-הה-= הד לחה הו | הלהנהה הקחדה וחל. מצג גדול אחד החסרונות הגדולים בויק הוא מטריצת המצג - בשל קטנותו (2022). אחת מהשיטות הפשוטות ביותר כדי להתגבר על בעיה זו היא שינוי המצג והכנסתו לרגיסטרים אחרים, כמוסבר לעיל. התאוריה - פשוטה. ניתן ליצור מצג אחד גדול, עלזידי הכנסת שני מצגים רגילים וצמודים אחד לשני במירקע הטלוויזיה. המצג הגדול ביותר שהצלחתי לראות. על המירקע היה מטריצת מצג בגודל 2836 קרקטרים (בדיוק התאים לזיכרון...) והוא נעשה כך: ראשית יש להגדיל את מירקע המצג, בעזרת רגיסטרים 36864 - 36867, על"ידי: 72 ₪5 28:00 36866 = א36865,19:700 = א0ש:36864,7 אס 10 לקבוע את המצג הגדול (המחולק לשניים) בעזרת רגיסטר 8, ולנקות חלקיו מהזבל הגראפי: (147 )61485 7א648,30:781 = 4770 11₪%)1") דא1א:648,28 =אס 20 כעת המצג ערוך לכתיבה, אך שתי בעיות צצו: 6 מקשי הקורסור לא מגיבים בהתאם לשינוי המצג. 6 המצג מחולק לשניים, ולכן: כדי לכתוב טקסט (לא עם =אסק...) בחלק העליון של המסך יש להדפיס: (1185)147-) דא1אש:648,28 אס וכדי לכתוב טקסט בחלק התחתון של המסך יש להדפיס: 0 אס להלן מספר תוכניות הדגמה לנושא שהוסבר בכתבה זוו הפרדה בין המסך העליון לתחתון (להבנה טובה יותר) *'י'י'ו*י***** אתא 1 *' 1 סוס ** אעת 2 *י'יי+**++*** אע וא 4 0 16 - אשמת60 מסאת זא מעאסק סופ ועת תי 2 ₪;א0ע:28, 36866 8₪א0ק:36865,19 ₪א0ץ:36864,7 עאסע 10 (147) לווס ז'וונתק, 30, 648 מאסק, (147) 6009 ע'וונע,648,28 מאסל 20 8 ₪ אתה 30 1 טאסע:80+512*11 1=96+512*)11-1(70 08ע:11=1102 אסץ 40 1 <א6א:1+10720,0 מאסץ: תוכנית הדגמה נוספת, כדי להוכיח כי השימוש ב"אסש למצג לא השתנה, מלבד היותו גדול ונמצא ברגיסטרים 8185 - 7168... ַר---=- ********+*** תעה 1 ** 2 סושט ** אאא 2 *.'י***י***** האמה | אא 4 שיוווושטוו וותגר אוה 5 2, 67 0( 6א0עו28, 36066 מאסע:16065,19 מאטעו7, 36664 מאסע 10 (147) גווס פיאזאע 301, 648 מאסע: (147) אווש אוש ו ו2, 648 מאסע 20 8 = ואוו 10 5% ן נא = 1 הסץ 40 0 ומאס ו 1,061 מאסע 50 צאטא:32, 1 מאסץ וצאמאו20 סי |אטם אסץ 60 ולבסוף, הדגמת הדפסת "טקסט" במצג הגדול: 1 +* סאמם ** אמא 2 | אא 4 סוזידווזא דאוד אמא 5 7, 36867 אאסש :261 , 16066 מאכא 194, 36005 מאסעו7, 36064 מאסע 10 3 (80)28 "234567890 " (2 גג) ואד (147) אוש דא1אץ:20, 649 אאסע 20 "12345678" (28) :"1234567890" (28) :5 *1234567890" (20) פא (147) באו 1א30:₪1, 648 מאסק 30 | "1234567890" 806)18( "12345678" ו !א שוזו[ו 16 ניהול מתקן המחשב בידי גורם חיצוני: כל הפונקציות הקשורות בתיפעול המחשב - תיכנות יישומים, תיכנות מערכות, מרכז ם והפעלה - מנוהלות כולן על-ידי אירגון חיצוני המתמחה וצה[ פאקסימילית . שידור של תמונות בין תחנות מרוחקות: מכניסים למסוף הצילום את גיליון הנייר שעליו השירטוט או החומר הכתוב שנועד לשידור, וזה מקודד את הקלט ומשדר אותו למסוף צילום אחר דרך קו חיוג תקני או קו טלפון חכור. שיטות הקידוד והשידור של המידע הנהוגות במערכות כאלה הן אנאלוגיות או ספרתיות. זוהי הצורה הפשוטה ביותר של דואר אלקטרוני המטפלת בתמונות ובנתונים כאחד. נקרא גם או 1 או אוווצ שוש 6 וג פעולה בלתי-פוסקת: מחשבים שנועדו לפעול בלא הפסקה יש בהם אבזרים עודפים המבטיחים ,את המשך פעולתה של המערכת גם כאשר מתרחשת תקלה בחומרה. במערכות שתוכננו לפעול ברציפות משתמשים בתוכנה רגילה או בתוכנה ייעודית, ובכמה | מהן גבגו מעגלים עודפים מלכתחילה. המערכות האלה הן יקרות יוחר בגלל המחיר הנוסף של האבזרים העודפים '"מיט רמִיי" |והין היכולת להינזק נזק מזערי בזמן תקלה: מערכות מחשב שאינן ניזוקות הרבה בזמן התמוטטות המערכת מתוכננות כך, שבזמן התקלה הן מפעילות סידרה של פעולות שמטרתן למנוע הרס במערכת עד כמה שאפשר. לדוגמה, במקרה של תקלה במתת החשמלי, מוסיף המחשב לקבל מתח מסוללה פרק-זמן שדי בו כדי להעתיק את תוכן הזיכרון לאמצעי אחסנה אחר. "מיט רך" משמעותו איתור והתאוששות, אך לא תיקון התקלה. ראה וג שגפ חקר ייתכנות 65| ניתוח ראשוני של מערכת מידע או מערכת מחשב: כשלב זה של הניתוח בוחנים אם אפשר לפתור את הבעיה הנדונה פתרון סביר באמצעות מערכת מידע או מערכת מחשב. הבחינה כוללת היבטים שינים = היבט תיפעולי (האם מערכת כזו תוכל לפעול בסביבה הנתונהז), היבט כלכלי (ניתוח עלויות לעומת התועלת), היבט טכני (האם מערכת כזאת ניתגת להיבנות!) ועוד. בסוף השלב הוה צריך הדרג המנהל שיהיו בידיו נתונים מספיקים כדי להחליט כיצר לפעול בהמשך סוג של טראנזיסטור (וט)9ואמגז'1' ש1:1!6 1:610); טראגזיסטורים אלה (טראנזיסטור שדה) משמשים במעגלים מוכללים מסוג 25)!א, ראה 2%)!. 16 גיליון נושא תצלומים זעירים; נקרא גם מיקרופיש (01[6זש!א), שרה וו יחידה מוגדרת של מידע או נתונים ברשומה; זהו אתר האתסנה הפיסי של נתון או של פריט מידע. השדה בנוי מבית אחד או יותר, וקבוצה של שדות רצופים מהווה אפוא רשומה, בשם "שדה'" מכנים גם יחידת מידע או גתון בטופס מקור, בדו''ח ובמסך וידיאו. השדה הוא יחידת המידע הקטנה ביותר שאפשר להגדירה ולעבדה, ולכן הוא משמש כמכנה המשותף שבין המשתמש והמחשב, כאשר המשחמשים ניגשים לנתוניהם במחשב ומעברים אותם - בתוכניות הידברותיות, בשפות שאילתות ובמחוללי דו''חות - הם גוהגים בדרך-כלל להתייחס אליהם על-פי שמות השדות שהם מאוחסנים בהם. שדה נתונים (זמשמוש!:] גוגכ1) הוא ההגדרה הלוגית של הנתון, בעוד ששדה סתם (1:6/0) מציין אתר אחסנה פיסי. קובץ 16 קבוצת רשומות שיש ביניהן קשר: במערכות שאינן ממוחשבות 8 . ₪ | מכנים את אוסף הפריטים השייכים לאדם אחד או לחשבון אחד בשם "תיק" (6|:]), אך בעיבוד נתונים מוגדר התיק כקובץ. הקובץ הוא אוסף של רשומות (צ6זס6) שיש ביניהן ויקה, כדוגמת קובץ הלקוחות (קבוצת כל הרשומות של כל הלקוחות). בעיבוד נתונים נעשה בקבצים שימוש נרחב מאודו כאוסף של רשומות (קוביץ נתונים), כקבוצה של תמלילים (קובץ תמלילים), או כאוסף של הוראות תיכנות (תוכנית מקור או תוכנית יעד). רָאה מערכת קבצים (ווושוגעפ שוי]), נעילת קבצים (רשומות) טכניקה לניהול נתונים במערכת רבת"משתמשים:; כאשר משתמ- שים מרובים ניגשים בו-בזמן לקבצים ולבסיסי נתונים, יש צורך להפעיל מנגנון לניהול הקבצים. שיטת נעילת הקבצים פועלת עלזפי העיקרון - '"ראשון זוכה" בנתונים. כאשר אחד המשתמשים מטפל ברשומת נתונים, הרשומה "ננעלת" והמשתמשים האחרים במערכת אינם יכולים לגשת אליה עד שיסיים המשתמש הראשון את הטיפול בה. במקרים שבהם מבקש אחד המשתמשים לעבד קובץ שלם, ניתנת הנעילה להיעשות על הקובץ כולו. שמוא6ט.1 (016ש16]) 116 תחזוקת קכצים שה זוגא 16 עידכון תקופתי של קבצים; הכוונה לפעולה השגרתית של הוספת רשומות בקבצים, מחיקתן ושינויין. לדוגמה: עובדים חדשים נשכרים לעבודה במפעל: עובדים ותיקים משנים את מצבם (את שמם, כתובתם, משכורתם וכד') כמה וכמה פעמים במשך תקופת עבודתם: לקוחות חדשים נוספו לאירגון, סוכנים ומפיצים חדשים הצטרפו, ובמחסן נקלטו מוצרים נוספים; כל אלה הם שינויים סביבתיים הגורמים לפעולות עידכון בקבצים. תחזוקת קבצים משמעה עידכון תקופתי ולא עיבוד תנועות יומי דווקא. תחזוקת קבצים היא גם הפעילות התקופתית הקשורה באירגון מחדש של שטתי אחסנה בתקליטים מגנטיים במערכות מחשב: לאחר תקופת זמן שבה נוספו קבצים רבים לתקליט, נמחקו והתעדכנו, יש צורך באירגון השטח שבתקליט מחדש - פעולה שבמהלכה מידע מיותר נמחק וקכצים המאוחסנים בקטעים נפרדים שבים ומתאחדים. חהגנה על קבצים וז וו הגנה מפני כתיבה מקרית בסרט או בתקליט: אמצעים פיסיים שונים פותחו כדי למנוע הרס בלתי-מכוון של מידע המאוחסן בקבצים. מקצת מן האמצעים הללו הם התקנים המחוברים ליחידות האחסנה חיבור קבוע (כגון מתג החלקה [6ווא8 אְחוו51) ואחרים הורכבו עליו בידי המשתמש (כמו המדבקה הכסופה שמדביקים על התקליטון, או טבעת הפלאסטיק של סרט מגנטי). אמצעים אלה מונעים את הכתיבה על הסרט או על התקליט גם כאשר בתוכנית מופיעה הוראת כתיבה מפורשת. הגנה לוגית על קכצים טבועה בתוכנה, למשל במערכת ההפעלה, אפשר להגדיר קבצים מגנטיים (בתקליט או בסרט) כמיועדים לקריאה בלבד, ואו אין התוכניות יכולות להוסיף או לשנות בהם דבר. (קבצים כאלה מוגנים גם בפני מחיקה מקרית). קבצים מוגנים מפני כתיבה וקבצים רגילים שוכנים זה בצד זה בתקליט או בסרט מערכת קבצים השוע 16 מערכת שאין בה בסיסי נתונים; הכוונה למערכת מידע שבה מעבדים קבצים בשיטות הקונבנציונליות וכל תוכנית שקוראת קובץ מכינה מקום בזיכרון לרשומה כולה. לעומת זאת, במערכת שבמרכזה בסיס גתונים, תוכגית היישום מקבלת רק את פריטי המידע שביקשה במפורש. בדרך-כלל במערכת קבצים אין מתקיי- מת עצמאות הנתונים. שפה לתיכנון פינאנסי6קבטקַח1.3 קחותמג! |גושהבהה] שפח הוראות במערכות לתיכנון פיגאנסי; שפות אלה גועדו לפעול בצמוד למערכת מסויימת של תיכנון פיגאנסי. כמה מהן קלות לשימוש גם למי שאיגם מנוסים, והן מאפשרות להקים מודל פינאנסי בלא להודקק לטכניקות תיכנותיות. ראה מערכת לתיכנון פינאנסי (חז516ץ5 קחוהמג!] |גו>חבח]). מערכת לתיכנון פינאנסי וח%06ץ5 קהומתג] |גושתגחוץ חבילת תוכנה לטיפול במודלים פיגאנסיים; אלה הן מערכות לסיוע העוב . בהחלטה, ובאמצעותן יכול המתכנן או המנהל הפינאנסי לבחון ולהעריך אפשרויות רבות לפני שהוא מחליט החלטה סופית. במערכות לתיכנון פינאנסי נעשה שימוש רב במודלים - קבוצה של שדות נתונים ערוכים במשוואות. לדוגמה: רווח גולמי - סה''כ מכירה - עלות הסחורה שנמכרה. בתוך שדות הנתונים אפשר להציב ערכים שונים ולקבל בדרך זו הערכות לאופציות שונות (תשובות לשאלות מן הסוג "מה יקרה אםז") ראה טבלה אלקטרונית (661ו[14)ה6זק9 שוהספושט!:1), מערכות לתיכנון פינאנסי מכילות גם אמצעים לניתוח רגישות - שיטה שבה מקצים לכל שדה נתונים תחום של ערכים, וכאשר אחד מן הערכים חורג מן התחום הזה כתוצאה מחישוב שנעשה בו, המערכת מסמנת אותו ומביאה אותו לתשומת לבו של המשתמש. טכניקה נוספת לתיכנון פינאנסי היא שיטת חיפוש המטרות התוכנית מחשבת את התוצאה הרצויה. לדוגמה, המשוואה שהובאה לעיל תחושב באירגון פעמים חוזרות ונשנות, לקווי ייצור שונים ועם ערכים שונים שיש להם השפעה על המודל, כגון עלות העבודה, מספר השעות הנוספות וכד', אם יספקו למערכת ערכי מינימום ומאקסימום של נתוני הקלט השונים, המערכת תחשב את התערובת האופטימלית של ערכי הקלט הדרושה כדי להשיג את המטרה הרצויה. (למשל, שוליים כוללים של 50% במשוואה הנדונה). פיתוח המודל והמשוואות נעשה באמצעות שפת התיכנון הפינאנסי שהיא חלק מן המערכת. קושחח שזה א הו 1 שבב זיכרון לאחסנת תוכניות; תוכגית קבועה מאוחסנת בשבבי הקושחה והמעבד מפעיל את הוראותיה ישירות משם. הקושחת נפוצה מאוד במחשבים וגם במוצרי צריכה רבים כגון משחקים, צעצועים, מצלמות, שעונים וכלים אלקטרונייט. ‏ 1א0)א1 ואטא, ואסטאח, ו"ואכטאיז:]= הם כולם בגדר קושחה, וגם ועירצופן (מיקרו-קוד) נכלל בקבוצה זו. תקליט קבוע ואו תקליט שאינו נתיק: הכוונה לכונני תקליטים מגנטיים שבתוכם כמה משטחי חקליטים שאין להפרידם מן היחידה כולה. מכיוון שאי-אפשר להחליף תקליטים בכונן כזה, כל המידע המועבר מן התקליטים או אליהם חייב לעבור דרך המחשב. רְאה תקליטי וינצ'סטר (%גו12 ץשזאטו[טהו ), שרה/ רשומה באורך קבוע 6זסט₪₪610/186 !)שק חט| 6שאג1 רשומות ושדות שאורכם אינו משתנה: בשדות שאורכם קבוע יש תמיד אותו מספר של בתים, בלא קשר לתוכנם. לדוגמה, שָדהשֶם בן 25 בתים יתפוס תמיד 25 בתים בתקליט, גם אם השם המאוחסן בתוכו קטן מ*25 תווים. רשומות באורך קבוע יש בהן מספר בלתי משתנה של שדות שאורכם קבוע. נקודה קבועת תוס שאוי שיטה לאחסנת מספרים ולחישובים; בשיטה זו, לכל המספרים יש נקודה עשרונית (נקודה בינארית) באותו מקום. ראה נקודה מרחפת (זמוט] שהוזגט11), אקרן שטוח חששז50 +13 מצג וידיאו בעל אַקרן (''מירקע'') דק ושטוח, שלא כמו אקרני שפופרת הריק הקתודית (שק'"ק), הנפוצים הרבה יותר. אף-על-פי שישנם כמה סוגים של מצגי שק"ק שטוחים, רוב המצגים השטוחים בנויים בטכנולוגיות אחרות - תצוגה אלקטרו-זרחנית ותצוגת פלאסמה - ואפשר שטכנולוגיות אלה יגברו בעתיד על כל האחרות. גם טכנולוגיות 1.812 או 1.62 המקובלות בשעונים ספרתיים משמשות באקרנים שטוחים. אקרן, אגב, הוא החלק המוקרן במכשיר שמכילו, המצג. (מסך בקולנוע הוא הווילון שבין האקרן לבין קהל הצופים. "מירקע'" הוא ביטוי מוטעה לחלוטין, מכל הכחיגות האפשריות. תקליט נמיש ש|פוא6ו1 ראה תקליטון (5%ו1 עקקטו 2 תזזית קסו-קו11 רכיב אלקטרוני; זהו רכיב המתנועע בין שני מצבים: כאשר 4 טוענים אותו, מתהפך מצב' של הרכיב ועובר למצב הנגדי (מ*ן לז0, מ" לזן). רכיב. התזזית (ה"פליפ"פלופ") בגוי כמה טראנזיסטורים והוא משמש בבניין זיכרונות קבועים ואוגרי חומרה. קורה מרחפת זחוטי] קחווגטןן שיטה לחישוב במספרים; מספרי נקודה מרחפת שוגים במבנם מן המספרים הרגילים (מספרי נקודה קבועה). הספרות המשמעותיות יותר שבמספר (בלי האפסים שמימין) מאוחסגות בשדה בשם מָאנטיסָה (ג>אומג1א), בעוד שמקומה של הנקודה העשרונית נשמר בשדה אחר, המְעַריך (ומשווטקא:1). במספרי נקודה מרחפת אפשר לערוך חשבונות בתחום רחב מאוד של מספרים ובמהירות גבוהה. פעולות במספרי נקודה מרחפת נעשות באמצעות חומרה או תוכנה. לעתים מותקן במחשב מעבד נוסף - מעבד נקודה מרחפת והוא קשור בערוץ למעבד הראשי ותפקידו לחשב במספרי נקודה מרחפת. מעכד נקודה מרחפת זס9%ש06ז'1 )חוט] תוזהס|י1 חומרה למספרי נקודה מרחפת; ווהי יחידה אריתמטית המבצעת פעולות במספרים עם נקודה מרחפת. לפעמים הכוונה ליע"מ המסוגל לטפל במספרי נקודה מרחפת או למעבד נפרד הקשור אל המעבד העיקרי. מעבדי מערכים הם לעתים קרובות מעבדי נקודה מרחפת. תקליטון 121% 128% 10 אמצעי אחסנה לתוכניות ולמידע: זהו אבזר אחסנה מגנטי מחיק, שאפשר לחזור ולכתוב עליו פעמים רבות. התקליטון ה'קלאסי" הוא דיסקת פלאסטיק גמישה ונמכר בכמה גדלים תקגיים, שכולם מכונים תקליטונים. תקליטון בגודל מלא קוטרו 8 אינצ'ים, ומיני*תקליטון קוטרו 5.25 אינץ'. "זעירתקליטונים" תמצא בגדלים של 3, 3/4 או 3 אינצ'ים. שני הסוגים נתונים דרך קבע בתוך עטיפה עשויה מפלאסטיק נוקשה דמוי נייר (בדרך-כשל צבע העטיפה שחור) כאשר מכניסים את התקליטון לכונן התקליטונים, תופס הכונן את התקליטון ומסובב אותו סביב צירו בתוך עטיפתו. זרוע גישה מניעה את ראש הקריאה/כתיבה על-פני משטח התקליטון דרך פתח מיוחד הקיים לשם כך בעטיפה. תקליטוני 8 אינץ' "דיסקטים" ומינִי"תקליטונים נמכרים בצירופים שונים - חדדצדדיים ודו-צדדיים, בעלי קטעים קבועים (4זג1] 560:06) או קטעים גמישים (866:0160 +/90), בצפיפות רגילה ובצפיפות כפולה. התקליטון חייב להתאים לכונן, ולכן סוג הכונן הוא שקובע את מאפייניו. לדוגמה, רבים מן התקליטונים הם חדדצדדיים, בעלי קטעים גמישים וצפיפות רגילה, או חדיצדדיים בעלי קטעים קבועים וצפיפות כפולה. הערה: הגנה על קבצים בתקליטונים רגילים ובמינִי"תקליטונים עלולה לבלכל: מגרעת ההגנה בשני הסוגים הללו פועלת פעולה הפוכה בדיוק - בתקליטוני 8 אינץ' יש לגלות את המגרעת כדי להגן על הקבצים, ואילו במיני*תקליטונים יש לכסותה. "דיסקט'' הוא שם מסחרי של חברת יבמ. "פָלופי דיסק" מכונה גם "גמישון" - אך המונח מטעה; תקליטוני "סוני" החדשים אינם גמישים כלל אלא נוקשים ממש (תמצאם במחשב מקינטוש של חברת אפל, למשל). תקליטונים בקטרים סביב 3 או 4 אינץ' ("זעירתקליטונים") נתונים בתוך עטיפה נוקשה או נוקשה"למחצה בעיצובים שונים. הגנת הקבצים נעשית עלידי הסטת פיסת פלאסטיק עליפני העטיפה. תכולת התקליטון תלויה בטכנולוגיה שבה עשוי הכונן (מ-8000 עד יותר ממיליון בתים). משתמשים בתקליטונים בעיקר במחשבים אישיים, במחשבים עסקיים קטנים, בעיבוד תמלילים ובקלט נתונים. א ראה תקליטים וסרטים מגנטיים 12:%6 א 6ְשתִקַג1א) - 0 תרשים זרימה גו 110 שירטוט הממחיש המחשה גראפית את סדר הפעולות בתוכנית מחשב או במערכת מידע: בתרשימי זרימה של מערכת מידצ מתוארת זרימת הנתונים והמידע במערכת, מקליטת מסמכי המקור ועד לתפוצת הפלט בין המשתמשים. תרשימי זרימה של תוכניות (תרשימים מלבניים) מתארים את סדר ההוראות בתוכנית אחת (הלוגיקה של התוכנית). בשני הסוגים של תרשימי הזרימה וו''ואודווווו. | ל , ד . נהוגים סמלים גראפיים שונים. גוסו הו סגנון. הדפסה; גוּמֶן הוא הסגנון שבו מודפסות האותיות. גופן כולל מערך שלם של משפחת אותיות בגודל זהה (למשל, אות "גרקיסיי) ובמשקלים, הטיות והצרות מגוונים. "אותיות'" משמען גם ספרות וסימנים טיפוגראפיים מיוחדים. -. : לולאת זא1%6-ז1:0 00 ואשצ]-זטין הוראה לוגית בשפת תיכגות עילית: הוראה זו מגדירה קטע תיכנות (כמה שורות קידוד) שחוזר על עצמו מספר מסוים של פעמים, לדוגמה, הדפסת המלים 116!6 "6200066 בזו אחר זו 10 פעמים: ו ו=א אס "סופ זאואי "ושי ואואיו א [אוא כל ההוראות שבין 1038 לבין 1.1 יחזרו על עצמן כמספר הפעמים שצוין בהוראה 1600%, חזית/עורף וט זע שו 1 טכניקה לטיפול בעיבודים מקוונים (עיבוד תנועות) ובעיבודי מכלול (ו1166) באותו מחשב עצמוו בשיטה זו המשתמשים שליד המסופים זוכים בעדיפות מכרעת והתוכניות ההידברותיות (הח* זית) פועלות בקדימות גבוהה יותר מתוכניות המכלול (העורף). תוכניות המכלול מנצלות את זמן העיבוד הפנוי שבין הפעולות המקוונות, ומשום כך עומס העבודה במסופים משפיע לרעה על מהירות פעולתן של תוכניות המכלול. חזית/ עורף היא טכניקה של מערכות הפעלח, תכבנית טי אירגון או עריכה: עיצוב המצג או עריכת הדו''ח מתייחסים לדרך אירגונה של תצוגת המידע למשתמשים, במתכונת קבועה מראש ונוחה לקריאה (בטורים ובשורות, עם סימני פיסוק, מרווחים, כותרות וכד'י). מתכונת של רשומה היא דרך אירגון השחות ברשומה. פעולת התיבנות של תקליטים (שמוווגחוזטי] %ו12), עיקרה התארגנות לקראת כתיבת רשומות על התקליט, והיא נעשית לפגי שכותבים על התקליט מידע או תוכניות. אירגון התקליט נעשה באמצעות תוכנית שירות מיוחדת, ובמהלכו נכתב מידע מזהה על המסילות שבתקליט. מידע זה משמש מאוחר יותר את מערכת ההפעלה, קליד להזנת הנייר קליד בקרה של מדפסת; קליד ההזגה מקחם את הנייר במופסת לתחילת דף ההדפסה הבא. צא 1666 זט[ פורט הו שפת תיכנות עילית ומערכת הפעלה: 1624111 נכתבה על"ידי צ'ארלס מור בשנות ה*60 המאוחרות ככלי בידי התוכניתן לשליטת ישירה במחשב. 1%(!'114 מכילה שפת סף, כך שהתוכניתן יכול לתכנת גם ברמת שפת המכונה. השפה ידועה בכושר ההתרחבות שלה, והמשתמש יכול להוסיף הוראות לשפה ולמערכת ההפעלה ר שפה מן הדור הרביעיששגווקחג.1 הסווגזשת6:6- זז 10 שפה "ידידותית" ובלתייפרוצדוראלית: בשפות התיכנות מונים כמה חרות: שפה מן החור הראשון היא שפת מכונה (השפה שבה פועלים המחשבים): שפת סף (צורה סימבולית של שפת מכונה) היא שפה מן הדור השני; שפות עיליות כמו קובול, פורטראן הויז הן שפות מן החור השלישי; שפות הדור הרביעי הן שפות בלתי"פרוצחוראליות, או שפות המונעות בפקודות או בתפריטים. מוצרי תוכנה רבים מתיימרים להיחשב כשפות מן החור הרביעי, ובהם שפות פרוצדוראליות וכלתי-פרוצדוראליות, שפות שאיל* תות, מחוללי דו''חות ומחוללי יישומים. שוג גוש גתונים יחידו ווהי קבוצת נתונים המתארת תמונה שלמה על מצג גראפי על וידיאוטקט. בכמה פרוטוקולים של תקשורת מכונה בשם זה קבוצת סיביות, המהווה גוש נתונים בסיסי לשיחר תרירות 1 מחזורים בשנייה: תדירותו של תגל הנושא היא מספר התנודות (המחזורים) האלקטרוניות הנוצרות בשנייה אחת. התדירות גמדדת ביחידות הרץ, קילוהרץ או מגהרץ, ריבוב בחלוקת התרירות הואש!קו11ו1. הטוגוצוכ1 ע6השטף 1 ראה |אגוין. איפנון תרירות ראה ואי1. 16 10 מעבר קרמי 1 הטיו מחשב תקשורתו המעבד הקדמי הוא המחשב הקשור לערוצי כאחד. פורת' שונה למדי משפות תיכנות אחרות, אף כי תחבירה דומה דמיון-מה ל"'1.1%. משתמשים ב*111א1)2 בתחומים שונים - בעיבודים עסקיים ומדעיים, בבקרת תהליכים, וכן ברובוטיקה ובמשחקי מחשב. 111 1% היא שפת מהדר ותוכנית פירוש כאחד: החלק הלוגי של התוכנית עובר ההדרה, ואחר"כך פועו תחת מערכת ההפעלה שר 1%|111 המשמשת כתוכנית פירוש ראשי התיבות של שאגוושוג 1 11000ג111-63606 א 1% פורטראן אאאזא ו שפת תִיכָנות עילית המשמשת לפתרון בעיות מדעיות ומאתמאט" יות: פורטראן היתה השפה העילית הראשונה. היא פותחה ביבמ בשנת 1954 ועוצבה כך שאפשר יהיה לנסח בה בקלות נוסחאות מאתמאטיות לצורך עיבודן במחשב. גם היום פורטראן היא השפה הנפוצה ביותר בתחומי המדעים, המאתמאטיקה וההנדסה, ולעתים משתמשים בה אף לעיבודים עסקיים. זוהי שפת מהדר, ושמה הוא נוטריקון מז הסלים זוגא( 118 ג!האר1% התקשורת מצד אחד, ולמחשב המרכוי מצד שני. התוכנה שבמעבד הקדמי מפקחת על השידור ועל הקליטה של המסרים על"פי הפרוטוקול המשמש ברשח. התוכנה מאתרת ומתקגת שיבושים בשידור, מרכיבה ומפרקת מטרים וכד', כר שרק מידע "טהור" (בלי הקודים וחווי הבקרה הנלווים אליו בעת השידור ברשת) מגיע אל המחשב המרכוי. לעתים, המעבד הקדמי הוא יחידת הבקרה לתקשורח, אף כי בדרך-כלל יחידת הבקרה אינה גמישת כמו מעבד קדמי ממש, רוימגמי אט!וןו124-|1י1 שיטת שידור: שידור דו"מגמי פירושו שתווים משודרים ונקלטים בעת'ובעונה'אחת. בכל הרשתות הספרתיות נעשה השיחר הדו"מגמי באמצעות שני זוגות של תיילים. ברשתות אגאלוגיות אפשר לשדר שידור דו"מגמי על"ידי חלוקת רוחב הפס של חקו | לשתי תדירויות, אחת לשידור והשנייה לקליטה. רְאה גל נושא | (ושוזוג:)) ו-אכיו | מלוא המצג סטזש9 !101 שימוש במצג כולוו פעולות במלוא המצג משמען שכל פגי אַקרן הווידיאו משמשים לתצוגה. יש תוכניות המבָוונות את הגתוגים המיועדים לתצוגה לחלק מן האקרן בלבד. לעומת ואת, בשיטת הטלטייפ (אן1%11%), המידע מוצג שורה אחר שורה, וכל שורה חדשה נוספת בתחתית התצוגה כלורים ייעוריים צשא וטו)שחט1 קלידי הוראות: קלידים נטרדים שמוסיפים אותם למקלדת המסוף או קבוצת קלידים נפרות (אאִיןְצ+א) המחוברח למסוף. הקלדה על קליד פונקציה גורמת להפעלת אחת הפונקציות של התוכגית ובלבד שהתוכנית תוכנגה כך שתזהה את סעולת הקליד. בכמה חבילות תוכנה מוגדרות טבלאות תירגוס המאפשרות להתאים את התוכנה למקלדות שונות. קלידי הייעוד חשובים מאוד בעיבוד תמלילים ובשימושים גראפיים, שם נערך ה"שיח פעיל בין המשתמש לבין תוכנית המחשב. לחיצה על קליד ייעודי מפעילה אחת ממעולות התוכנית, והיא באה במקום הקלדת הוראה מפורשת. או במקום הקלדה בו"זמנית על קליד בקרה ועל קלידיס + אחרים יי ...ונבר 39 ש. משחקי מלחמה 0 ד עופר הלוי בסימולציה זו, אתה הוא השולט על הגנת צפון אמריקה נורד ולוקח חלק במהלך המל- חמה הגרעינית(?) בין ארצות הברית לבין ברית המועצות. לשתי המדינות ישנם 10 בסיסים. המדינה שמפסידה את כל עשרת בסיסיה היא המפסי- דה. במשחקי מלחמה - יעמדו לרשותך 10 פקודות שאתה יכול להכניס למחשב: ? מדפיס את הרשימה הנ'"ל. (כל פקודה חוץ מאשר "?'' צריכה להסתיים בלחיצה על כפתור אנטר.) יוסכון מדפיס את מצבה של ארצות הברית - האנשים ההרוגים ואחוז (%) הבתים ההרוסים (המבנים). סובכון מבאַע את אותה פעולה כמו יוסכין אבל בקשר לרוסיה. ג'אם ינתק את קוד השילוח של רוסיה ויעצור או] שיגור הטילים (עד שהמחשב שלהם יגלהו בשנית). הריסים יכולים ''לעו- ללי' לך את אותו הדבר. טילים שכבר שוגדו לא יעצרו. סבס: יאתר כל צוללת עויינת בקרבת מקום (לארה''ב). דסב היא הפקודה החשובה של שילוח הטילים להשמדת הצוללות (של האויב). לאחר לחיצה על אנטר תופיע נקודה מהבהבת באמצע מפת ארה''ב ועל-ידי החצים (במק- לדת, לכל הכיוונים) תוכל לשלוט בה. לאחר שתשמע צפצוף אם תעבור על צוללת, תוכל ללחוץ על אנטר והצוללת תושמד. כל זמן שאתה נמצא במצב של הפגזת הצוללות, תוכל ללחוץ על בראיק ולעבור למסך הרגיל. לאונץ' (צ- א) היא הפקודה של שיגור הטילים הגרעיניים. הצורה של הכנסת הּפקו- . דה למחשב היא: לאונץ'א- ץ, כאשר הסימן א העוט מציין את מספר הבסיס האמריקאי שממנו יישלח הטיל והסימן ץ מציין את מספר הבסיס הרוסי שאליו יישלח הטיל הגרעיני. טיים? ידפיס את הזמן שעבר מתחילת המלחמה(?) ואת הזמן המשוער לסיום הסימו- לציה. הבסיסים: 0 5. 8: שוחטסא (1 1000 (1 חגטזוג] (2 זקתוה[ (2 0-ה (3 צטגזגוא (3 סשטוכ-חג5 (4 גזקסוס/" (4 שחג)סק ( 090 (5 זטץחש (6 שקחגוטז א (6 ח0זטס1] (7 טשגצ (7 חסוש!זג (8 גהו וח[ (8 0 (9 ץג[ (9 6 (10 זוא (10 התוכנית מחולקת לארבעה חלקים. חלק 1 הוא בשפת מכונה אך מכניסים אותו למחשב בבייסיק ומקליטים: 5 2, 0 החלק השני הוא בבייסיק ומייצר את מפת העולם (תזדקק להרבה שעות אך אם לא תמצאן אנא עיין בדף הוראות של ''מהדיר בייסיק''...) הוא מוקלט בדרך של שפת מכונה מתוך התוכנית. לאחר ההקלטה אפשר לכתוב נין. החלק השלישי הוא מציג הוראות המש- חק. (חלק 3 בבייסיק!). החלק הרביעי הוא משחק(?) הסימולציה עצמו ומפעילים אותו רק אחרי שכל התוכניות הוטענו למחשב. החלק הרביעי מועלה למחשב בעזרת הפקודה בסוף תכנית 3. לאחר שהו. מועלה, אמנם התמונה על המסך, אך בכל זאת עליך להדפיס פקודת הרץ. הערה מועילה: לבטח חשבת פעם על הכייף(?) הגדול שבמסך גראפיקה עם יכולת לכתיבה רגילה (כולל כתיבת תוכניות וכו') ובכן, עתה בעזרת | תוכנית תוכלו להגשים את חלומכם(?) הנכסף. עליכם רק להעלות את חלק 1 (אין צורך בתוכנה נוספת) בדרך של שפת-מכונה (אסמ- בלר) ולכתוב: :058000 = :8115120 =70580כ צפיידא :11 א615:015:50855ת "סאאשפא ב . 0 4 .99.2 001099 1200 1. 74 ,+ 2 06 000 360 94 255/-1600,340. [756,כ0,933-6255,93 )שא 370 )-95 ,0 )360.16 09 .25 ו ₪ שו | הפר 207 1% 7 ---141%-% 1% ררג 7-5" ג 3 רה 5 חח ש רב שו ע ש וע 7 = | ארוגע 0 247 = 342 + : זו 25 242 . 4 ו יאוז -10019415.02 26 ו 0 =05ו0"247106 44 2906250 דש5? 2 4 2 / וש וד 79 , 6 הט ו ו 1 וד 107 11066 52? 18 לוי ואת 0 7 18 המשנ 7 ושוז)י 0 ופד [-25 0-7 : 1 240 100 2 ₪ ו , ו 201 56500001 24061 [ וד [ 4 1 5 די ויו ופי 8 או 2 0/7 8 8 4 4 וו 6 ד / + 6 8 ל 00 0 ג ל "וז 78 0 1 "28 2 זכ ו רוג 150 ד 1 7 +40 + א 7 / 5 80 1 1 כ וצ 4 ו ו / : . וו [ וז 7 / 1 , ועד וטו א 106 8 0505 ו 0 30 19-01 0-ו 0 פד 5 / ו ו . ו 5 6 ה 1 = 0 "504 4 ד ו 0 ו ל 7 / ו .1 " ג 6 142.2 095ק 148.190 שאט; זוז 1 ה סד 1= ב 1 00 ישוי ה 4 - דש דעש הס הז |*< קס; זה51ם 1+מפו דתשא 350 ונ פה = 0 קופס 47 ו( 0 וד 8 ינ .660 .650 - 620-5365640 600-610 40 " ו 8 1 ו דט ו ו ו 5 וטו 0" 0 ' ול 6 סד בי 0 168701 0 ו ו 5-0 ו 90 1 ו מ ל ב וז 7 1 6 00 א ) - . : : 7 , ו וו זט זא 1* דא 0 8 1 ו , 4 דש" שוומ לקו" =85 :-8[3דאז6ל 149 ל ה ואדה 15 1000 . ו . . 2 ו :ו ד 7 ָ[/|| 0 : "ו" > ו שד" "= 5 16568 065217056 סקמו מו ודו ל 4 7 ו וד 0-2 ו ו 7 ואו ספיל 6 7 ו 7 2 1 שרדו וא א 15866 יש וו > 15 אס דה ומוי ו 0 6 1 "60 דוו ד ןיס ₪ אש 0-0 כ וד 6% 4 1 4 0+ 3 0 3% > 0 4 . 6 4 ₪ ₪ ומש אטןא. ₪ פושא? שק ן65א שא .65% 5=00 |" "דה]אץ 188 . / , /// 4 ו / 14 ו , ו 8 10 ד 1-40 ו 0 + וד 2.סז | 06 דא[שק 5 הז ן*א א0; 198 ו ₪ : ל 7 , " ןי תד ו 1 5] דההז"=₪2// 8490ז610; 200 ו וו ד ד 1 + ו ו א 160 ו . ו 0 השאו 9 1 חל ונ ו 1 6 104 ד וטו דול 30 220 0 1 . וו ו אמ 40 ו 0-56 664 1 0 0" 05 2 שוב 4 שק 5+ 6543400 006 230 - ו . 1 2 ו 0% ו נש 1 ו 4 ו ו ו ו 8 ל 7 ד בוד +11 > 1 0 ו ו" לק קיר ד לי 1 : . , ו ל הש יו / 1 ו 1 1 1 ה 0 0 ו וד 0 ה 1 ו רש ו 0" ו ו 7 ו 15 05| : ה 77 00 . וו זווא * וא ןדי 5 אי ו 1 ?0 : / 1 ו ו" ,ב זבשן ו 1 ₪ / ו ו אדא 4 וו 7 ה 8256 וו כ זז > לי ו ו ו ל ל ו ודוה קן|.. + * "ו 0 200.2 סוי(ום: 1 ו / . ו +" י | וש ו | ד 3 וו-!| הרצן 1 א ןתו א מו 0 . ו ה זזה .140 ו הט וו 2 ואשוווון 46-ו " זו ז וי וו 06 20908 ו יי דאש יא ,2 3 3> ₪ וא 6 = א 6 0 ו ו ו וז 1 | כ |+ו5/ א / ו ו ו ו אד 60 | וז ל ו ב1- וו 05 ו וו ו 4 ן 4ו=[0 4א-1א 4א-אה ה 1 +- 106 |-₪377 והן+,.הן אוו 56 שן+) 5% - 1 0 5 : ו ו ו + 0+ ו = 0037 4-05 אשווד6ק 10-ה | אטואוספ ן.ן 1-1 .2 ₪ו4 4 4% וו ו וו 7 ו | 9 . / ו ו 0 0 ו ו א ו ו ו יי ו ו 4 4 ה א + ית 1 0% ו 0 ווה ילו וו וו + 20 / / וז ₪1 וו וו רו 6 ו ל 1 6 21 01 . 1 ו = / 1 8" 2=159? 25125 076 42[=אי" א שק יי שר 7 ו 5 +2=14/ 4558 95147" 0 1 א א ו 006 וו |+=א ש33 5 60508 :2=145) 425167 66=/ 4 יו וז ש : 1 "ו ה וק וז תו , 6 8 - , ו : ו 0 ד אק 330 - ו 0 רה הש אהי 5% לשלתפ - "ה : חר + 8 0 51 4% 08 50 2 ₪ ו 4 מ הסכריס לכותכ והנחיות. ללורא ז , 9 6306 ו ו 0 ז-% )| אופק 6 1 דש ופחד = ,א )זווזספק קן 55 660 אשמד 1-1+ 5 1 / וו וו ו המוד ו->מהתן .02 ז56שאק 6.86 2.72.12 )351 אשחז 22=0 ,2 )דו]סקק | 56 ₪ 660 שא בש דל ב 42 כ ל 6 + 0 ₪56 .ה )דשפק 656 670 ושאד |>1< אס 6=) <ן = אשאד כא 16 לכותב התוכניות: אם כתבת תוכניות מוצלחות מאלה הממופיעות במסגרתנו, שלח אותן אלינו. תוכנית שתתפרסם תוכה את הכותב המקורי בשוכר לקניית ספרות מקצועית בחנות באג, לב דיונגוף, בערך ל וז . =1ץ אשווד 1=ןק קן." ",256 . + ר - -י קרו ר והתרח 1 - - תויה ואווי התה רת יוצרית יל 0 סט דש 3 21 02 9676 ₪56 אפטדפק שו של 525. לכל תוכנית צריכה להתלוות הצהרתך בהאי לישנא: "אני מצהיר כי התוכנית המצורפת כולה פרי עבודת ולא נמסרח למו"ל כלשחו לפרפומה ואינה מפרח זכות יוצרים 0 ו ו של אדם כלשהו. חתימתי: / ו א כ וקוודקי הלל 0 קיד כ ל לשהו. חתימתי: ל ו ל 2110 .0-0 50494 שאטן. + 11164888 חק 10 4 קצר את תוכניתך. קוראים אחרים יצטרכו להקלידה. הסתפק במאתיים שורות, אלא"אם-כן מדובר בתוכנית מאוד מאוד מחוזית ו 4 אל תשתמש בתווים חגיגיים, שאינם תוצאה של פלט מחשבך. אלה קשים מאוד להדפסה! אל תשתמש בסימנים גראפיים מיוחדים - מדפסותינו אינן יכולות להתמודר עמן. תמיד תוכל לתת אוו )ואר קוו ו ל קוד וא במקומן. 1 ל ןו . , 1 ₪ 'יח) לרהעט לאד שרי 8+ ו 7 7 4 הימנע מלהשתמש בפקודות אשת או :אסיז אלא אם כן הדבר הכרחי לחלוטין. שימוש כזה הופך את המרת התוכנית (עבור מחשבים אחרים) לכמעט לא"אפשרית זו ו ו ו 0 4 צרף תיעוד (כלומר, הסברים). תן ביאורים מיוחדים לשורות חשובות"במיוחד. נסה להקל על הקורא, שאמור להקליד את תוכניתך ה" 06 09 "> ו ו 00 ָ 1 יע ים ; יחר |₪ למחשב שהם סיפק זנ ו ו ופ ו ו ו 4 ככלל: שלח תוכניות רק כפלט מחשב, במעטפה גדולה (מזער קיפולים). ברשותם של יבואנים רבים מצויות מדפסות, ורובם אך ישמחו להדפיס עבורך את תוכניתך (שנכתבה למחשב שהם סיפקוהו ול 7% : ו 8 - לך). גס בחנות כאג תוכל להדפיס. ליוו מ+*7 11 0 לקורא: הקלד את התוכנית בדיוק כפי שהיא מופיעה על דפי מז עשוע של המגזין מחשב אישי. סיימת, שמור עותק על הקלטת (או התקליט) בדרך המקובלת - עיין בספר ההדרכה של מחשבך - הדפס וו 1 0% 35| ,1 0450109 [+ה=ה ₪50 0> כ צ .| 0 ו ושווד ו 11 6 1 2573076 7061 פד 1= | קט = 1 .והז 26את1 ו 1 זו זה וו ואד 0 אטא וזהו זה. . 7 6 ב 0 2 06 ו ו אם התוכנית ארכנית, עשה לך העתק במחצית הדרך, והקדם בכך רפואה למכה... 0 7% 1 2 8+ שרפל של 2 : ו לשו = . עברו מ שגי " ה ות מה ות הנפוצות 1 . / ₪1 7 ל ו עליך להקליד את התוכנית בדיוק כפי שהיא מופיעה. אפילו מירווח אחד חסר, או אות שגויה והתוכנית לא תעבוד. אם מצאת שגירסתך אינה פועלת, הנה אחדות מהתקלות הנפוצות וו . 7 ו =( 6415 זו שי 6 8383 ןק 59 0+ 0000 | = 1 ליך להקל 0 זווא 0030850 ...006 ו 03 50 ד 1+ 5 5 = 5+ + הבדל היטב בין "1> לבון + לבון "זוי + כיו"ב לגבי "סי או לגבי "0 + הבחן בין אות עילית ("זאואי") לבין אות תחתית ("אווונן"). המחשב מבחין . + אחדים מהסימנים בתדפיסים שונים קמעה (הסימן גרש למשל) מאלו שמופקים במחשבך. אך מלאכת ההתאמה לקלידיך תהיה קלה, בדרך כ קשה למנוע טעויות. כאשר תוכנית "קוצנית" במצב אוא, היא לא תפעל ומחשבך יפיק הודעת שגיאה. יש לנכש את הקוצים, כמובן 5008 58:26 16 56 ונ ןז 19= ד ל 09858 ". .₪ 5 ,08 5 ו זו וה וקו 06 370 [₪ו01. 120 1 1 16 2770066 6 2560 50 9 7 0 22 2 12 1=/2 1 שד גר ו ו 11 ו מנו 0+ 2/5005 05% ם, כמובן וד 0 דעה היא, למשל וכל למצו שיבוש בשורר רמוזט וק שורה זאת היטב. תקן ונסה שוב. אך אס / אם הודעה זו מנוסחת משהו כמו "אאא אאדא אצ" או כמו "שא דא אא זצווא= תוכל למצוא את השיבוש בשורה המוזכרת. בדוק שורה זאת היטב, תקן ונסה שוב. אך אס ה שי ו / "= ופגוא גא צ 3 סא או, למשל, "פאז 1 דג אצ סטאדוטסאטי: אזי השיבוש אינו באותה שורה אלא פשוט הובחן ע"י המחשב כאשר שורה זאת הופיעה ב ב - : ו כלומר, עליך לבדוק את כל השורות המתייחסות למשתנים שהוזכרו בשורה זאת. אם, למשל, השורה ה"עויינת" מספרת על > אאא 1אואץ וצ ייתכן והסיבה נעוצה בשורה קודמת, שהוק ו לומר, י לה מ וו ן לבין >": ככל שדברים אמורים במחשב, לא אמרת לו את הערך של "אא" להדפיסו בטעות ?א שואדד= 00 30. מחשבך אינו יכול לקשר בין "3008 - : | 2 : ו : | / 4 מחשבך יכול למחות נגד שגיאות וטעויות רבות אחרות, כמובן. המדריך למשתמש שלך ימנה הודעות כאלה שעמ מ . - | . , | : התוכניות המופיעות במחור מחשבשעשוע הן תוכניות בדוקות ומנוכשות, בדרך כַלֶל. רק כשתוכנית אכן פועלת אזי התדפיס, שתצלומו מופיע במדור, מופק בס בין אם הן מופיעות כמסרים ממשיים על גבי המצג או כמספרים שיש לסוקרם ממדריכך רין מהתוכגית הפועלת. כלומר 20% 7 4 הלו וי היו ו , תדפיסים אלה הם מחיקים, על"פיזרוב. אם גירסתך אינה פועלת, ייתכן מאוד שנכשלת בהקלדתה"כיאות אם אתה סבור שביכולתך לכתוב תוכניות משופרות, שלח אותן אלינו. כל תובנית מתפרסמת מזכה את כותבה המקורי בשי (ספרי מחשב בחנות כ קַ כולתך לכתוב משופרות, | רכו 25 דולאר ב + 1 1 . או , 2 , דכ 06 ₪2 )1ע=מע ד6פק ןוגיטו (ודפס |=א " דשינו"זאןאק :6 ידא1, 1 שש "₪2" . 1288 - = == יי 3 :₪ זו? ו דונקלקונג, ש- בש לדראגון 32. כמו כן ברצונל להחליף או למכור עורך + יר לדראגון הפוק / וות שי . ארז 03-587996 פת 4 משחקים בבילסיק סי אי עודדר 02-412083, אבי 02-4144735 4 דראגון 32 כ- 1 תוכניות אסמבלו חדשות מאנגליה וכ- ) תוכניות הסכימה החשמלית של המחשב, ללימוד שפת מכונה, פוקים רבים שח. ערן 063-24440 4 קומודור 64 תוכנות ומשחקים חדשים כגון ג'מפמן, פורט אפוקאלי צ'ופליפ טר כדורגל ועוד. אלדד, 03-902798 משחק טלבזיה פיליפס 6-7000 + שתי קסטוה, שלמה אמון 04-719075 4 מחסנית ולק פורת* והספר ויק רבילו עבור ויק 20, יובל דרור 03-991394 4 להוט להחליף משחקים ומידע ולהתכתב עם בעלי ויק 20 מכל רחבי האר). אליסף קובנר, בית אל 12 א'* [3456, 1-9 משחקים ותוכניות שונות ומגוונות בשפות שונות לטנדי. כן דרוש חוכב מחשבים עם מודם. עופר הלול 03-7664053 4 25 משחקים בשפת מכונה, מאנגליה. לספקטרום. %30. מאיר ממן 04-80894 4 החלפות תוכנה לספקטרום בעלקר קומפיילר לפסקאל וויזיקאלק. ברשותל משחקים רבים מעבדי תמלילים, שפות ועוד. טל רביב 4 4 תוכנה לספקסרום, משחקים בשפת מכונה, מעבד תמלללים בעברית, פסקאל ועוד. 5 התוכנית. | 04-444688 4 4 תוכניות לספקטרום. אריה שטלברג 1 0 4 תוכנות לספקטרום 48/16. 4 מוכר תוכנות לדראגון. יעקב 05-9077653 4 תוכניות משחקים לספקטרום. גולן 3 4 מחליף קלטות משחקים בשפת מכונה לספקטרום. רמל 052-70395 משחקים משפת מכונה לדראגון 32. אורי גרזון 05-851231, מלדון מלכאלוביץ* 03-846441 4 סי.אלי. תוכניות חדשות ומלהיבות מארה"ב, כגון: בלקג'ק, פוקר, גולף ועוד. על קלטות טליפ בלבד. %4 משחק. פיני שפיגר, 04-7353266 4 ראש טוב כאמת: תוכנות יצירתיות ומאלפות במחיר אפשרי, רק אצל אבנר, 05-438053, צהלה והסובב. 4 תוכניות לדראגון 52 בשפות מכונה ובייסיק. רונן מדאמל 03-799807 4+ כ- 120 משחקיס לספקטרום. רוגל רופ 5%"( 4 משחקים ומידע עם בעלי ולק 20, אסף פוגל 03-728790 4> הדראגון הלוהס - תוכנה לדראגון, 6 אשף הספקטרום. הדרכת ספקטרום לנאות אפקה, | ברשותי עשרות משחקי אסמבלר חדישים וכן תוכנה. מעוניץ לקנות ולמכור. | רון 699245- 057 | 4 תוכנות בבייסיק מורחבת של סי.איל. ליאור זיידרמן, 03-864078 | 4 תוכנות לספקסרום. שלומי ברכה 16 4 תוכנה, משחקים לימוד ועסקים לספקטרום וסנדי. גיל 059-72024 4 לולק 0 תוכניות בשפת מכונה, ל-16ק* כמו כן החלפת תוכניות, עדלף אסמבלר, 7-1 4 משחקים לדראגון 532 בשפת מכונה. רועי פישר 052-84741 | | | | 4 משחקים ל-ויק 20, 10 משחקים = 56. || שמוליק 053-37703 ן 4 תוכנות לקומודור 64. דוד לבון 05-479887 4 מחסניות תוכנה מחו"ל + מעבד תמלילים + מחסנית להוספת פקודות גראפיות לולק 20. אבי 05-884747 4 תוכניות ומשחקים לספקטרום. ערן הורבילץ 1-9 4 החלפת תוכנה לקומודור 64. ברשות? תוכניות כגון: כדורגל , אפוקליפס, צ'ופליפטר, ג'מפון. שפות: אסמבלר, פורת'. רני לכנוו 05-480986 | 46 תוכנלות ומשחקיט לספקטרום. ערן קדמון קיבוץ עין הנצלב , 10805 4 תוכנות וספרים להחלפה לבל.ביל.סי. טוכיה רוזנברג 052-21059 בערב. 4 כרטיס צבע ,זג לתואמי אפל. %50. מבל שלגי 04-224933 4משחקים לספקטרום ל-48ק'* עברית ועוד (שפת מכונה 1 גיא 03-230834 4 קלטות עם משחקים לטי.איל. כ"א 10 משחקים 0, 20 משחקים = %20. גיא 02-524837 4 תוכנה, קלטות עבור ספקסרום 16ק' /48קי שלומ? 03-901552 , בערב. 4 ולק 20. ידע ותוכנה עם/בלי הרחבה. משחקים בשפת מכונה + תוכנות עזר ולימודיות. דודון כהן 03-946569 4 תוכניות המאפשרות תוכנה בעברית והדפסה (עם ולק 1525 ) לקומודוד 64 (4%10 תוכנית המאפשרת יצירת א"ב או גראפיקה, אפשרות להצגה והדפסה (4915 דנל פסראנו ת.ד. 59794, ת"א, 61397 4 משחקים רבים ומגוונים לספקטרום. 5 המשחק. כל 5 משחקים אחד בהלנסם. אלכס חובב 04-709088 4 תוכניות לסדרת המחשבונים המתוכנתים אף.איקס. של קסיו. ברשותי תוכניות מדעיות, עסקיות, משחקים ועוד. תוכניות לפי הזמנה. ירון מינץ 06--( 4 משחקים מרחקים לויק. כל הקודם זוכה. ברק סימונוב 03-417724 4 אסארי, מעבד תמלילים, שפות תכנות, משחקים על תקליטונים. משה 03-852765 4 לבעלי ספקסרום מבחר עצום של משחקים ותוכניות 16ק*/48ק*. אבל 1 (ערב). מחעוב'י. ספקסרום 5 משחקים על קלטת 1000 שקל. איציק 05-3214358 ברשותי תוכנת משחקים מעולה ושפה עם 60 תוכניות לספקסרום. א?תן יוסים 03-414977 משחקים לאורלק 1 כגון: הפולשים, שחמט, בלק ג'ק. דנ" הולצמן 7" תוכנות משחקים מעולות בשפת מכונה; תוכנה לעברית, ולצלור לדראגון. כן מעוניין לקנות כונן תקליטונים משומש. של פוליקר 053-88202 לאפל! קח- תוכנית העתקה מעולה ומהירה: לוקסמית 5.0; שיגרה לכתיבה מימין לשמאל; פאקמן. תן- תוכנות מעניינות. מלבד זאת מעוניין במצג מונוכרום לא ל?קר. שולי, ת.ד. 13185, ת'א. תוכנה ומשחקים מהמעולים ביותר לקומודור 64* תמורת שווה ערך. שי 052-85440, גיל 052-83277 לספקטרום, תוכנה. החלפה/מכירה. יואב רודן 05-755095 מעוניין להחליף תוכנה ומידע ברמה מתקדמת לויק 20. איתן מדינה ת.ד. 97, ערד, 80750 מעוניין לקנות/להחליף את רשימת הפוק והפיק של אפל מזז תמורת משחקים. לירן ענב 03-712162 תוכניות לקומודור 64. ברשות? תוכניות רבות גם בעברית. *וסל אלוני 051-3235340 מוכר שת? קסטות לאטאר?* 800 או 0 חדשות, וכן תוכנלות לספקטרום. גיא 03-2308354 משחקים ותוכנלות כלליות, מידע וספרים על ספקטרום להחלפה/מכלו ארז קליין, דיזראלי 50, חיפה. 1 למכירה: ג'מפמן משחק בעל 3 רמות. 2 משחקים ומוסיקה מהממת לקומודור 4. %20. לפתח ס?לברמן, ק?בוץ כפר סאלד, ד.ג. גליל עליון 12230 ברשותי 150 משחקלם לספקטרום להחלפה/ מכירה. רונ? רופ, רמת הגולן 28, לרוטלים. 02-811455 להחלפה: מלדע, תוכניות (שפת מכונה מחו"ל) ברמה מתקדמת לויק 20. רמי פרמן, הרותם 24/5, אשדוד 77200 תוכניות לכתיבה בעבר?ת וציור בגרפיקה מתקדמת באסמבלר לדראגון. צריבת תוכניות על אי פי רום של כל סוגי המחשבים. בני נאור, 03-8530457 למכירה תוכנה לכתב עברי עתיק למיקרובי. המקשים עבריים. %15. עמלת ברנשטלין 055-62789 (אחרי 0)] בהזדמנות: משחק טלוויזיה אינסרטון, 3 קסטות + קסטת שחמט עם 18 דרגות. משפחת ברק 054-73242 להחלפה/מכירה/קניה תוכניות לקומודור 4 רצוי על: קלטות וברמה מתקדמת. חגי ברק 054-7035336 לטל א??. מחל?רים זולים/החלפה, משחק?ם על קלטות/תקליטונים בבייסלק מורחכת. *וליק קפלונובסקי, מבצע יונתן 10/31 כ"ס 44221, 052-447876 4 דראגון, להחלפה/מכירה/קניה. תוכנות ומידע. אופיר 063-65518. )4 מעוניינים למכור תוכניות לט?.אל?, מגוון עצום. ג?א 02-524837, אבי 02-414473, עודד 02-412083 > למכירה/החלפה, תוכנת סיימון בייסיק, המשלשת פקודות בקומודור!!!. שחל 7-9 > ספקטרום, להחלפה/מכירה 15 משחקים בקלטת %30. אסף קאשי, מבצע קדש 7, ראשל"צ, 053-997090 4 מעוניין להחליף חכילות תוכנה חדישות לבי-בי-ם? תמורת תוכנות אחרות, מידע או ש"ע. דניל שכתאל 1 4 ברשותי משחקים חרישים לספקטרום, למכירה/החלפה. גיל, מודיעין 7, הרצל?לה 46762. 052-5575387 4 להחליף/למכור תוכנות לספקסרום. שלומ? ברכה 02-811116 4 למכירה תוכנה לכל סוגי מחשבי שרפ הביתיים. רני רביב 04-2857892 |. לאפל: מעבדי תמלילים, מחוללל יישומיםס, פסקאל, פורטרן, לוגו, קובול, קומפיילר, תוכנה אסטרולוגית, דיבור, משחקים, תוכנות גרפיות והעתקה 0 עמודות. רונן פרוקופץ, ביאליק 62, חדרה 38243. 063-24727 4 משחקים לטי.אלל. בבייסיק מורחבת. עודר ‏ 02-4120835, גיא 02-524837 (צהריים, לא בשבת 4 למכירה/החלפה, תוכניות בבייסיק ובשפת מכונה לדראגון 32. מכאמל רונון. הירדן 29 ב"ב 51325, 7-07 4 להחלפה, משחקים ומידע על ויק 20. עמית יורגנסון 03-721566 4 לבעלי קומודור 64 מבחר תוכניות רחב מכל הסוגים. דורון 057-37685 4 לויק 20, מחסנית חדשה של שפת אסמבלר + הדרכה ועזרה בשלמוש. וכנוסף קח תוכנה רבה ומגוונת ועברלת למחשב. יניב 05-843188 > לבעלי סי.אלי. שלחו אלי 1000 שקל ובתמורה קלטת עם 20 תוכניות ללא הרחכה. שגיא להודאי, וולפסון 6 פי'ת, 1, 03-9044866 (בערב) 4 למכירה תוכנות לספקטרום. סגל חנן 3 4 משחק אסארי עם 3 קלטות, דוושות ומוטות היגוי למכירה. זהר 2 4 ברשותי 40 משחקים לספקטרום. להחלפה/מכירה. אפשר ספרות. אורי ליפשיץ, ברנר 5, נחניה, 12441, 7-22" 4 מכשיר אסארי 400, יוחאי כהן, קיבוץ בית אורן, 30044 4 ויק 20 במצב טוב, כולל טייפ * 6 ספרים + 3 מחסניות * קלטות ללימור בייסיק + 16 ק'* + מוט היגוי. מאיד מרמור, | 067-7135859 4 עשיר, רחב ומגוון, ציור הקפי נרחב ל-ולק 20 כולל הרחבת רון של אַק', מתאם למדפסת, ספרות עשידה ותוכנה רבה ומגוונת. רן ארהרד, 03-474481 |- מורכב - מחשב קסט * כונן 520ק' * מדפסת אפסון גראפית * עברית * מצג ברזולוציה גבוהה + ספרוה + תוכניות. *עקב, 03-428651 חורטשיס כולל ן 4 חינוק נולד - ויק 20 בן 1 טייפ. עדי, 067-71506 אחרי 17:00 4 וק 20 במצב מצוין * משחקים. 03-720137 4 אסאר במצב טוב + שנאי + 6 קלטות + | שנל סוגי מוטות היגוי. דודון יפה, 7 4 קומודור 64 + ספק כוח + 8 משחקים + ספרי הדרכה + טילפ מיוחד. מלקל 2 4 סינקלר %81? כולל זיכרון 16ק'. קסטות: משחק מלחמה, נחיתה על הירח, מחזור בטולוגי ועוד. סרם שחם, 03-971641 4 ארץ האפשרוחת - למכירה או החלפה במחשכ אחר מלקרו פרופסור 2 כולל 64ק', אבחרים ותוכנות רבות. טלמה 03-412444 4 חק 20 + טלפ + 3ק' + הרחכת גראפיקה, משחקים על מחסניות וקלטות + חוברות ויק קומפיוטיונג וספרות. ודוד 05-888048 4 שלה להמך - שלה/י צ'ק ע"ס %8, לפקורת מר טיך סוריה, פאר 9/5 חדרה, ותקבל קלטת כייסיק מורחכת 5- קומודור 0 הכול 9 פקורות לגר אפיקה, תוססנים, קור מיפוי זכרון ועור + הסברים ודוגמאות. בחוספת כ-100 | > סינקלייר ספקטרום 18קי | הוכנות מעולות בשפת מכונה כגון ההובי; פסקל, פורת'. אריה, 03-7543580 > ממחשב ביתי חדש, חוברת הסג וחוכנות +* קסטוח משחק טי.איי., איילון נלד, 77 4 20 שעוהת ו...- קומודוד 64 לאחו שעוה עכודה בלבר! כולל ט תוכנה ומטחקים. גוסוביץ יחיאל 0 ניים וקסטות וננ ה-א אריה פ?י0גולד, 02-861768 אהה"צ ובערב. - שוק המצלאות - מציאה! ויק 20 במצב זדש, כול?: מוט היגוי, טייפ מיוחד, ות משחקים + 2 קלטות לימוו 2 ק + 3 ספרים מעולים לבייסיק. יוסי בליצק? 052-25074 4 ספקטרום 16ק' כולל תוכניות וחוברות מצב מעולה. מיק? 053-249098 4 טי.איי. למכירה: כוורת ציוד הקפ3 כוללת: כונן והרחבת זיכרון, יחידת דיבור, מודולים שונים ללימוד ולמשחק + מערכת אסמבלר. ניתן לרכוש כ"א בנפרד. דרור 05-891602 בערב. 4 טנד? 80 + מצג במצב טוב. כולל: קלטות תוכנה למשחקים, לימוד בייסיק, לימוד מתמטיקה ואנגלית גבוהה. מקלדת מעולה, כולל ענרית (במחשב). גיא גפן 03-230834 4 קומודור 64 כולל: בייסיק, סימון, אסמבלר, טייפ, טלוויזיה "12 ש/ל וספרות. ניתן לרכוש בנפרד. 6-- 4 סינקלייר [8אל 1ק' כולל תיבורים לטייפ + ספר הדרכה + קלטת תוכנות - 0. *איר סלקמן 054-230098 (חוץ משכת ) 4 מיקרו פרופסור 11 תואם אפל * 5 קלטות ‏ + מוט היגוי + ספק כוח + חיבורים נוספים. %4500. אייל דרור 1-0 4 ווינר ‏ 64 ק* + מקלדת יבמ + 2 כוננל תקליטונים + מצג זנלת + מדפסת ברדרס + כרטיס 80 טור + תוכנה מגוונת. חדש כולל אחריות. תואם אפל + סי.פי. אם. לוסל (עבודה) 03-632485 (בית) 03- 9 4 אטארי חדש למכירה + 5 קלטות + 2 פדל + 2 מקלדות + ספק כוה + ידית וספרלם, תוכנה ומשחקים לקומודור 64. דני פוקס 1, שבת בין 11:50 - 10:30 4 סינקלייר 81*%| ק' חדש + ספק + ספר סה"כ %85. משה לו* 03-858540 (ערב) 4 קומודור 4 + טליפ מיוחד + ספרות + 0. בלל 252 7%9-03% . + 4 טי.איי. 99/4 שנאל מודולטור + אחריות + ספרים + תוכנה ומשחקים. 0. אוהד 03-730858 4 דרראגון 32 במצב מצוין + 2 מוטות היגוי + עשרות תוכניות בשפת מכונה ובבייסיק. ינתנו הסברים וספרים על המחשכ. רונן 583071 -04 4 אדיוקט 2002 + ספר בייסילק + קסטת בייסיק + קסטת משחק. %100. סגל מורל 1 (,((אחרל 16:00) 4 סי.איי, /99 + מתאם לטלוויזיה, ספק ספרים, כבל לטייפ, מוטות היגוי, מחסנית, הפלישה לחלל ועוד משחקים. לרון 03-877006 4 ויק 20 עם טייפ + 3 ספרים + 100 תוכנ"ות + קלטות ללימוד בייסיק ואסמבלר + מוט היגוי. יוסי בליצקי 4 4 מיקרו פרופסור 11 + מוט היגול + 4 משחקים על קלטת. %450. *רון 22 4ג'יני צבעוג? במצב מעולה עם 54 קלטות ו-3 ספרים + מוטות הלגוי. לואב אלקלם 04-6605344 4 סי.איי. א/99 חדש + חיבור לטליפ + ספר. אפשרות החלפה בספקסרום אוק' חדש + ספר. אבי אבובוץ 05-25174 4 ספקטרום במצב מעולה + ספק כוח ' חוספת זיכרון 16ק' + 3 קלטות + ספר בייסיק. 4120. ארז סימוני 067-21721 לימוד רליסיק וספרות. שתי מחסניות משחקים ותוכנה. לשל 052-77067 4 לינקט, במצב מעולה, כולל כפל לטייפ 0 תוכניות והספר לינקס קומפיוטינג. גיל מורן 051-81510 2 משחקים + סיימון בילסיק על הקלטת. ואש תספ אאא מאח ואה אש חאו שאה .א בל הורעותזיך חייבווד לקיכתב בכתב"יר ברור וריז על טויס אה המכ טילנונך חיובים להיכלל בשלושים המלים. .אנו מקבלים הורעות מקוי בלשָהי במוער ללשהו גאינה נושאת באחריות לתוכו המודעות אנא עאור לנו לעזור 4 טי.איי. 8', כונן, בייסיק מורחבת דיבורית. מוטות היגוי, משחקים, תוכנות, ספרים, מתאם לטייפ. עמיחל אורן, בבלי 43 ת-א, 62917, 053-443655 4 סי.אל?, ‏ + מחסנית בייסיק מורחבת + מוטות היגוי + מחסנלת משחק + כבל לטלים + 10 תוכנלות + ספר הדרכה. מיכאל כגן 03-9231097 4 ספקטרום 6[ ק' עם עשרות תוכנות בעקר בשפת מכונה, ספרי הדרכה, קלטת 4 ולק 20 + טייפ 16ק' * מוט היגוי, בלסיק הסכרה וספק מתח. התוכנות להחלפה/ מכירה לחוד. 052-53154 4 סי.איי. במצב טוב עם מטען ספרות, ג'וק מסטר והסברים. טל לב 03-778205 4 סי.איי. + אחריות + מוטות הלגול + 2 קלטות משחק + כפל לטליפ + ספרים. בקרמן 05-849405 טי.א. במצב מצולן + משחקלם + חלבור לרשמקול + סינתיסליזר + ספרים וחוברות במחיר מציאה. 04-539521 (בערב ) 4 סינקל"ד עם ספר במחיר נמוך שאב בר אילן 067-9859512 - מחשב אוריק 1 + 12 תוכנות + ספר בליסיק + ספרי משחקים. זיו 053-759149 4 מלקרו פרופסור 11 עם תוספות. ישל רוט שר* לרושלים 25/3, אשקלון, 78493. 051-30502 4 שארפ- יבוא אישי מאנגל?ה. מסך וטייפ בנויים 48ק'. שפות: בייסיק, פורטרן, פסקאל, פורט' ואסמבלר. 250 תוכנות. יע"מ: 2-80. 4850. רונל רביב 04-257892 (בערב) 4 ויק 20 + טייפ קומודור מלוחד + מוט היגוי + תוכנה טפרותית + תוכנה ע"ג קלטות. 04-482624 4 סי.איי. + כבל חיבור לטליפ + לימוד ומשחק + כל החיבוריט הדרושים + קלטת לימוד + מחסנית כרורגל + מוטות היגוי. נמרוד שקר 04-978728 4 משחק טלוויזיה אסארל + ספק + מוטות + 3 קלטות. %85. משה לוי 05-858540 (בערב) מעוניינים וחושקים > מעוניין ברשימת הפוקים של דראגון 32 אתן 5 משחקים באסמבלר. *עקב 3 4 חפץ בקסטה לפיצוח צופן לספקטרום. רועל 7-00 4 בן 16 מהלר קליטה מעונלץ ללמוד שפת מכונה של ספקטרום. לורם לרושלמי, 9 ( אזור גבעתללם ! 4 חושק בתוכנטת ההסבה לעברית של דראגון 32, רצול על גבל קלטת. רונן זאבי , 03-863978, אהה"צ ובעת . 4 מבקש את רשימת הפוק של הספקטרום. ₪ שאה שאה שאה שאה שאה חאה חאה שאה שאו שאה חחח מאה ממה שא יל ער 30 מלים למירב. כתוב - או הרפס - מילה אאחד למשבצת בבהירות רבה. שמך כתובלך המלאוה (כולל מיקור) /אר | ראום מרטיים בלב לא נוכל לחזור ל הודעתך אלאז"אס"כי תשתמש בטוניס חרש: המערכת אינה יכולה לערוב להדמסת הורעה לר בכתב"יר גאה וברור. המורעות תנורסמנה (ל בסיס כל הסודם אוכה: שלח את הטופס במעטטה וציוי בצרה ערן הורביץ 03-4764499 קלטות לטילפ בלי הרחכה. דודר? 03-478163 (אחה"צ ) 4 מעוניין בקשר עם בעלי מיקרובי, רצוי בעלי ירע בפסקאל ובייסיק, עמלת ברונשסיין, אלמוגלם 45, אשוור, 77410 4 רוצה לקנות הרחכה לספקסרום 48ק' או ספקטרום 48ק* חדש/משומש + אחרות ובמצב טוב. גיא 03-230834 + מעוניין בקשר עם בעלי קסט להחלפת רי עות, רעלוות ותוכנות. אליל תמוז 8 אתפשרות העסקה בנושא למעונילנים ולטובים מבץ הנענים. > מעוניין לקנות ספר: פה אז 8,מססיי מאה שת 50 וספרים על שנלקס. דוד 02-819997 4 דרוש חובב מחשביט עס מודם, עופר הלול 3--. 4 נוהן שלעורימם פרטלם בבלסיק, נער. בן מעונניין ברשלמת הפוק לאטארל א600 5, אזור חיפה. הגיל אריאל, 04-254672. וכן תוכניות כתובות (רצול בגראפיקה 1 בתמורה אתן 2 קסטות משחקים יוסי שמול ת.ד. 275, קרלת שמונה, 1200 4% מעוניין לדכוש מוט היגול לאפל ז1, כמו כן מעונייך להחללף תוכנה. ישדאל 01-2331595 4 מבוגר מבקש לפתח משחקים על אפל. מעוניין בהדרכה מקצועית ממתמחה בושא תמורת תשלום, יצחק 052-3929%6, בעבודה 2... 4 מעולין להצטרף למועדון חברים של טל אלל. או להקיט מועדון באזור חולון/ 4 תוכנה לטל.איל. וטלוויזיה "12-"16. ירון בת-יט, כמו כן רוצה לכתוב תוכמות 2 משחק בבייסיק מורחבת לטי.א, עם 4 מערנללך לקנות טלוו לזלה ש/ל שחחאלם ילד מהאזור, ללאור זללדרמןך 05-864078 לספקטרום, רצוי "12-"16. כמו כן ]. נותן שלעורים בבילסיק למתחילים על מעוניין לקנות/להחליף משחקים לספקטרום. מרטס קלחרמן, הרב קוק 282/26 אשדוד הג'יני הצבעוני וספקטרוט. ערן 7 94 מעונלין לפתוח מוערדוך ברמהה בינוגית 4 בלרלת משחק לאסאר? הפ/. רן שביב לבעלי ולק 20. 728401 -05 7-55 .> קשר עם בעלי ויק 20 ללמירת שפת מעוניץ לקנות הרחכת מסך של המכונה, וכן להחלפת משחקים ומירע. 800 לולק -20. גלא 04-332236 4 ברשותל משחקלם בשפת מכונה. דחוף, הושיעוני, זקוק לאסמבלל ל לטל אלל | אללן 03-5346072 . מעוניין בקשר עם בעלי בי.בי.טי 4> מעוניץ בקשר עם בעלל מלקרובל להחלפח וכ ספ ל טובלה להחלפת מלרע ותוכנה בביילסיק רוזנברג, 052-21059. בערב. ובפסקאל, רצוי מאסור אשדוד. עמלת 4 לבעלי אטארי 600-א, נפתה מועדון ברונשטיץך, אלמוגים 45/2, אשדוד, לנערים עד גיל 16. כל המעוניץ 00 להצטרף, כתוב בצרוף פרטלם אישילם לססי שמול ה.ר. 275,- קרים שמונה. 4 מאוד מעוניין במשחקים לויק 20 רצול 4 מעונלין בקנייה/החלפה של ספרות מקצועית תוכניות כתוכות לקומודור 64 שלמה ת"ד 12011, ת"א, 61010 4 ספר תוכנלות לטי,אל. | %8. יש בו 50 תוכניות. עמלח: ברונשטיין 055-62789 4 ספר תוכניות לטי.א. א99/4. %11 או החלפה. ערן לשם 053-491915 4 בן 14, למד מחשבים בטכניון ברמה מתקדמת, נותהן שיעודרים פרטיים בשפת בייסיק על כל סוגי המחשבים בשוק הביתי. עורר 04-7325908 4 מעונין בקשר עט בעלי ספקסרום להחלפה מכירה של מוכנה ומירע. ארז שפיגל 7-ו 4 נפתח מועדון כלל ארצ? של משתמשי טגרל 0 ודומיו. המעונייניס יפנו לאלכס 9 4 בעלי מלקרובל באחור חיפה! התקשרו לצורך התארגנות קבועה להחלפת מירע. צבי כוכב, ת.ה2 3055, הלפה 31034 4 מקלמלם מועדון משתמשי אטארל . שפת את כתובתך מס' הטל' שלך, רשימת תוכנה או קסטות שברשהווך אל יוט? ש. ת"ר 275 ק'יש 10200. תשובה מובטחת לכל פוגה. 8 מעוניין ליצור קשר עט בעלי וראגון לההלפת ידע ותוכגה. אילן מלמד 2-0 4 בעל ירע נראהב במחשבים נותן שיעורי בייסיק מעולים| (רגש על אפל כו בל-בל-0 ) אזור כפר סבא. אנלב אונגר בלח ברל, 5,. 02-2518522 4 מעונייב ה להתכתב עס בגל/ות 14 ומעלה גתיח אלקס קורא הדורות 38, תלפות לרושליט 93393 4 בעלי שארפ 2-700א מעונין בקשר עמכם רורד גוטטמן, נוגה 10, חיפה 54407 ו -ממממממנהה הוסס איגוד משתמשיס אישילם הוקם. ללא כוונות רווח, בהתנדבות הברו איגור ט והללצור . קבוצות הענן: יבמ ומעבדי 60| סיבית * אפ ותואמט מה"פ %/ק: א סינקלייךר | * ראדט שאק. הצטרף לאיגוד שהוקם למע חדדדרה האכ---ררררררר הר - אל איגוד המשתמשים במחשבים אישיים ( בהקמה ) שדרות יקודית ובחטותם המכון לפרון העבורה א אטארי 8 קומודור --- ₪ ₪ א י המיקרו בה חלקית המתמקדת בת" חום זה או אחר של הבייסיק אולם הורגש בחסרונו של פתרון כולל המבטיח הרחבות בכל התחומים, מחד גיסא, ותכנות בעברית מאידך גיסא 4 ואוו א זו עוגה לנקודה שהוחמ" יסיק מורחב עשיר ומגוון) ומהווה מוצר לים את קומודור 64. ביחד מתקבל מכיל למעלה מ"/18 פקודות בייסיק אשר מאפשרות תכנות עם גראפיקה גבוהה, תכנות מבני ניפוי שגיאות השמעת צלילים ועוך... לא אוכל לתאר את כל שלל הפקודות הנוספות ל''אוצר הלשוני"; את הפירוט המלא תמצאו בספר בעברית (חידוש מרענן בארצגו) המלווה את התוכגה, אציין כי אחד מיתרונותיו הבולטים של 4 5 הוא התאמתו לקהל הישראלי. מוער תוכנה זה באופן מלא כולל כתיבה מימין לשמאל והדפסות מיושרות לימין. העברית מסודרת על הקלידים באופן סטנדרטי כשל מכוגת כתיבה (מצורפות מדבקות"קלידים לאותיות בעברית) אולם בזיכרון היא מאו* רגנת בסדר ו456:1 (סדר א-ב) דבר המאפשר מיון מחרוזות בעברית ותקשורת נכונה עם מדפסות וכדומה, קבוצת הפקודות השנייה מכילה אוסף של פקודות לעזרת המתכנת. פקודות כמו 10'/ (מספור אוטומטי של השורות), א:!וווא או (מספור מחדש של שורות התוכנית, כולל עדכון פקודות קפיצה 6010 אאס...), )אי (לדפדוף של ה*1.191 על המסך), טאו (לחי- פוש ביטוי בתוכנית) ועוד רבות. פקודות אילו עושות את עבודת התכגות לקלה ומלהיבה לתוכניתן המתחיל והמתקדם, קבוצת פקודות אחרת משלימה את החסר באחת הנקודות החלשות ביותר של הקומודור, גרפיקה גבוהה. עד עתה נמנע מבעלי הקומוז דור התענוג שבתכנות גרפי במחשב. בעזרת למעלה מ*20 פקודות גרפיות שונות, החל בסרטוט מעגלים, קווים, מלבנים, קשחות רדיוסים וצביעתם, וכלה בציור מתוכנת (כמו 0, וכתיבה על מסך גרפי באנגלית דעתי חלק ניכר מעוצמת 164 | טנ בקבוצת הפקודות העוסקות בתכנות מ (נקודה להרמת גבות) וצו הודא 1 ויו יוטטן (לביצוע לולד אות מותנות) או 00:41 ")ויו (לביצוע פרוצדורות עם משתנים עצמאיים), או א מורכבות וברמה של שפות כמו פאסקאל פיזאל [, וכיו"ב למרות כל האמור לעיל קיימות מספר חולשות שמין הראוי לציינן. התוכנה גוזל כ | ק' מהוכרון ונשארים לרשות המשתמש כ"ווג ק' נותרים חופשיים. אולם זוהי עדיין כמות מספקת לכל מטרה, מה עוד שהתכנות נעשה יעיל הרכה יותר ויצא הפסדו בשכרו ונים אולם באופן מפתיע, הודות להקלטה 0 שניות בלבד!!! (זוהי מהירות כשל כונן תקליטון. תוכנה רגילה בהיקף דומה תטען תו כ*15 דקות) כמות הפקודות החדשות ממש מפחידה (למעלה מ"000| פקודות אמיתיות חדשות) אולם בעזרת הספר בעברית שאציינו בגין מנות, ניתן להשתלט עליה ותוך זמן קצר, רבות מן הפקודות תואמות לאלה על הסיימון בייסיק, וזאת כדי לשמור על בייסיק תואס למקובל בעולם הרחב (מה שמובטת לגו במגוין81 1 6אזז ואס > ושוא וא זור) הקו המוביל כבהרגלי, אני עובר על גליונות קודמים של מחשב אישי בחיפוש חלקי חומר אשר לא מקבל חלוש על שווי 525. אם אכן כך, בגליו מס' 10 עמוד 51 הופיעה תכגית אשר אני ועברית בגדלים שונים של אותיות. (מעניינת במיוחד האפשרות לפתות 'חלון" כתב בתוך מסך גרפי בעזרת הפקודה 6%%1, כפי שראיתי עד היום במחשבים יקרים פי כמה מה-64) ניתן לבצע בקלות אותם משחקים וציורים שעד עתה זכינו לראות רק בדוגמאות או משחקים מיובאים. בהמשך מופיעות פקודות המאפשרות טיפול קל ונוח במחרוזות (שיכפול מחרוזות, חיפוש, הכנסת מחרוזת במחרוזת וכד'): שלי* טה במסך במגוון פקודות (גלגול המסך ל"4 ביוונים, העתקה למדפסת...): פקודות מתימט 8 וו .0-ו ה] שי. אבקשכם לטפל בנושא וה בהקדם. בנושא אחר, כבר זמן רב התלבטתי אם להעביר אליכם את חששותי כלפי מתשב אישי. בגליונות האחרונים הופיעו מכתבי ביקורת שאיתם הסכמתי והם זכו ליחס מזולזל במקצת. במיוחדאני מתייחס לתגובה שהע" נקתם למכתבו של גיל תומר בגליון הגוכחי (מס' 12), כאשר הוא מגן על התייחסיתכם למכתב אחר. אף אני מצאתי את הבדיחות בתשובתכם לקורא אברהס אוסטפלד לא במז קום, וגימת הדיבור בה השתמשתם קרובה - | להתנשאות. ואולי עבור תוכניתנים חדשים תגרום בעזרת פקודות כמו י[שט . טוא:ו. וג אאא (ללכידת טעויות) ניתן לבצע תוכניות התוכגה משווקת על גבי קלטות ותקליט- דיגיטלית מיוחדת, נטען 164 ₪ > מן הטייפ תוך עיצובו, הסבריו המפורטים והדוגמאות המהי" ולבצע תוכניות שבעבר לא היה אפשר לבצען. כבייסיק התקני במחשב הבא של חברת קומו" קלטתי בקריאה ראשונה. תוך כדי חיפוש כזה, עלו עיגי על פסקה קטנטנה בעמוד 69 של גליון מִס' 9, המודיע שכל אחד אשר מפרסם תכגית כתבתי החוש השישי, אך טרס קיבלתי תלוש מחעוב'יש0י ע על הקורס באוניברסיטה לתכנות ולהכרת המחשב) אני מתלבט באם לחדש את המנוי שלי למחשב אישי, ואם תמשיכו בקו המוביל שלכם ללא שינוי, רב הסיכוי שלא אספיק לראות מכתב על דפיכם - ועוד יותר חשוב את תגובתכם וויא הטוקד דוד נעם נן-- > נושא"תלו על העיכוב. לנימת ההתנשאות (שטעמת בתשובותינו לאוסטפלד ולתומר): הערתך מתקבלת. אגב, הקורא אוסטפלד עצמו שלח לגו - כתגובה לבדיחותינו - מכתב חוזר וכו בדיחה שובי בנית. אך ככלל הומור זה דבר מסוכן: אם לא + קלעת, החמצת. לעניין סקירת התוכנה: בעיית הבעיות. כמובן מאגר המשתמשים הישראליים אשר מסוגלים (ומעוניינים) לסקור אוכייקטיווית תוכנה מוכנה הוא מצומצם ביותר, ואנשים אלה עסוקים מפאת צמצום מבהיל זה בייעוץ (או בפיתוח והתקנה) ללקוחותיהם הפרטיים. בעיית"משנה: רק לחלק זעום מהם הכישורים העיתונאיים הדרושים כדי לכתוב כחבה מרתקת במגזין כמו מחשב אישי, אשר חלק הגון מקוראיו איגם מקצוענים ממש כמנוי, ודאי אינר מעונין בבעיות אלא בפתרונות. בשלב זה לא פתרנו עבורך את בעיית סקירת התוכנה ואנו מביעים (שוב) את התנצלותנו הכנה. נשתדל לספקך בעתיד הק" רוב ביותר, לנושא מקינטוש ופידסי: עיון חטוף טי" טופל, ואנו מתנצלים --00/00007777|]|-|][/]0- בעיתונות דומה היוצאת בארה"ב, בריטניה וערפת ילמדך כי שלוש*ארבע חכרות בתחום החומרה, ועוד ארבע"חמש חברות בתחום התוכנה זוכות למירכ הסיקור והכיסוי. זוהי ,שגה השגייה שכה נטלו להם מספר יצרגים את חלק הארי בשוק, וכדאי לדעת ככר עתה כי | מגמה זאת תמשיך - אולי בקצב עצום עוד יותר - כעתיד הקרוב. פתח מגזין למכוניות (בארה"ב) ותראה כי 75% ממנו מוקדשים לשַברולט, פורד או קרייזלר. כלומר, יבמ ואפל הן כרגע חכרות חשובות וקובעות, אולי באורח מוגזם, ואך טבעי הוא ש'"'גוזמה" זו משתקפת במגזין לדוגמה, כגיליון ביזנס וויק שתאריכו 7 כמאי (ושבועון זה אינו שבועון מחשבים) מוכאות חמש כתבות שנושאן מחשבים, מהן ארבע עוסקות בחברת יבמ, מגמותיה וכיכו: שיה. ולכסוף, באשר לי"רוב הקוראים": ללא ספק, רכים מכקשים לשפר את כישורי הת" כנות שלהם. אך אין הם רוב הקוראים. אגו רבגוניותה: אלה רוצים יותר תוכניות ואלה מעוניינים בחדשות שים או בסיפורים כלליים. אלה רוצים עיתזן מבוגר וכבד, סיפורי, רב"סמכא ואלו ן"חטיפים קליל, אינטראקטי- כך. בקיצור, לא חסרים אנשים אשר מעוניינים במנת פלאפל דווקא, או בהרבה חטיפים ופיצוחים, ולא כארוחה ערפ" תית מלאה ומיושבת בה אלקטרוניקה שלי טובה יותר 77777770 7 תק ... אחד משיאי התופעה הזו של תוכניות גרועות היא התוכנית לחישוב יום בשבוע לפי תאריך לועזי. לא רק שהתוכנית שלי קצרה יותר - ומהירה הרבה הרבה יותר - אלא שאין לה הגבלות של שנים, מלבך כל 400 שנה שנה אחת ד[ ₪ זא וא:ו[טא וא:7טזו-[אסו 2 אא ז+ וואטא צאט זשאו 5 א צ+הטזא ו ץ- ו+ו+א-אאוו-אות א-א 5 זאו 1-ו א זאו[ 6 4 אן+(/צ) 7 דאו-[-[ 75 [אזאץ - רוד ברל קרוות ב חריגות קיצוניות פש 80% = אני קורא נלהב של עיתונכם למן הגליון הראשון. אני קורא בעיון את כל המדורים ובמיוחד עלי לציין את מבט מקרוב וְברוכים הבאים לעולם הזעיר"מחשב. בגליונכם האחרון התפרסמה טבלא המשייכת את המז שי"'ם לסוגים שונים. לצערי מצאתי טבלה זו מטעה מסיבות שונות שאפרטם להלן: 4 השתייכותם של דראגון 32 וספקטרום לאותה קבוצה בהחלט לא נראית לי, בהתחשב בביצועיהם של שני המחשבים 4 אטארי 400 - "8 צבעים לשימושך"''/? 4 קומודור 64 - "שפת בייסיק מתקדמת ברוס''? ברצוני לחזור ולהדגיש שנית את סעיף א', האם דרגון או 1540 יכולים לשבת במחיצה אחת עם ספקטרום? כמובן שלא ניתן לכתוב בטבלא נתונים שיתאימו בדיוק לכל מחשב מאותה קבוצה אך כאן החריגות קיצוז ניות מדי. לדעתי, עצם המחשבה, לרכז את המחשבים לקבוצות, בטעות יסודה, כיוון שכל מחשב מצטיין בתחום שונה, ממחשב הדומה לו בתחומים רבים אחרים. ירון גלבהרט, חיפח > קוראינו מתבקשים להגיב הן לשאלות הקורא גלבהרט והן לדיעותיו הטבלאיות. לדעתנו יש כהן טעם והן ראויות להתייחסות הצב אמין אבו"חנא עם הדברים הבאים תתגלה לעיניך גיאומטריה חדשה ושימושית במישור, מלבד הגיאומטריה הרגילה הידועה לך. בגיאומטריה זו תוכל לפתור בעיות גראפ" יות מסוימות בקלות, למשל ספירלה משוז לשת, כוכבים וצורות סימטריות אחרות. המחבר, חיפאי וסטודנט (שנה ד') להנדסת מחשב בטכניון, מדגיש כי החומר מיועד בעיקר למתחיל וכולל 3 תוכניות מחשב קצרות. "שפת הצב" ("שֶרטֶל'') היא שפה גראפית פשוטה, אשר פותחה במכון הטכנולוגי במסצ'וזטס, בשנות השבעים. בשפת לוגו נעשה מימושה של גיאומטריה זו. הצב משמש ככלי סרטוט: בכל מסלול שינוע הוא משאיר אחריו קו על המסלול. כדי שהצב יזוז יש צורך להזיז אותו: 4 במספר הצעדים הדרוש להתקדמותו: 4 בכיוון ההתקדמות. מספר צעדי ההתקדמות יהיה מספר כלש- הו, נסמנו באות 1. הכיוון יינתן ע"י זווית פנייה ימינה מהכיוון הנוכחי בו נמצא הצב. הזווית ניתנת במעלות: נסמן את הזווית באות . חשוב להדגיש שהצב זז ביחס לנקודה האחרונה בה הוא נמצא, וביחס לכיוון האח" רון. כלומר, מספר הצעדים יהיה תוספת למיקום הקיים. אותו דין לגבי הזווית: הזווית 4 שאנו מספקים לצב היא תוספת לזווית הקיימת. ₪ א מ הדגמה לפניך כדי להבהיר את הדברים ניקח דוגמה. נניח שהעב נמצא בהתחלה בנקודת הראשית (הנקודה: 0= צ,6> א) והזווית הקיימת היא אפס. בינתיים פונה הצב לכיוון ציר א החיובי (כיוון "מזרח'' ראה ציור 1). המיקום והכיוון ההתחלתיים הם שרירותיים, אך מעתה הכל ייקבע באופן יחיד. - כאמור, כדי להזיז את הצב צריך לספק לו זוג מספרים; הראשון הוא מספר הצעדים להתקדמות, והשני הזווית שיש לסטות בה, כדי להזיז את הצב לנקודה 0= צ,3= א נשמור על הכיוון ההתחלתי כי לא נבצע סטייה ולכן תוספת הזווית תהיה אפס, ומספר צעדי ההתקדמות יהיה 3. כלומר, 0,1.=3= . עתה כל מה שהצב זוכר הוא הכיוון (שנשאר בכיוון ציר א החיובי). נזכור שהצב אינו "מעונין" לדעת איפה היתה נקודת הראשית. הוא רק יודע איך לזוז מהנקודה האחרונה בה הוא נמצא. מו % - ו מצב הצב הנוכחי מתואר בציור 2. ננית עתה שרוצים להזיז את הצב לנקודה 3-=3 א. לשם כך רואים שיש לשנות את כיוון התקדמותו מ''מזרח'' ל"דרום" כלומר בזוית ישרה ימינה (בכיוון השעון). דהיינו, יש לסטות בזווית של 90 מעלות, ויש לזוז בשלושה צעדים ולכן ניתן לצב 1.=3,=90 (ראה ציור3). עתה נניח שרוצים להחזיר את הצב לנקודה 0= ,= א ולכן יש צורך לסטות ב"135 מעלות מכיוון הצב הנוכחי (שהוא בכיוון ''דרום'') ואורך המסלול צריך להיות 18/ (כי השורש הריבועי של 18 הוא במרחק בין הנקודה 3- = ,> א לבין הנקודה 0,1>0=א) ולכן ניתן לצב: 1.=/18,.=135. עתה חזר הצב לנקודת הראשית, אך שים לב לכיוון הצב החדש ('"צפון"מערב'), | 20 : 4 - + מערכת הצירים של גיאומטריית הצב - 7777 ו הגיע הזמן להציג תוכנית פשוטה שמדמיינת את תזוזות הצב, כלומר, שהמשתמש בתוכנית רואה כאילו המחשב מבין ישירות את גיאומטריית הצב, ועליו רק לתת אורך וזווית כפי שניתן לראות, מערכת הקואורדינטות של גיאומטריית הצב אינה מערכת קרטזית (המע" רכת הרגילה שבה כל נקודה במישור מיוצגת ע''י מרחקה מציר ץ ומציר א); היא אף אינה מערכת פולרית (המערכת שבה כל נקודה מיוצגת ע''י מרחקה מנקודת הראשית, שהיא קבועה, ומהזווית הנוצרת בין ציר א ובין הקו המחבר את הראשית עם הנקודה). מערכת הצירים של הצב שתוארה לעיל נקראת מערכת צירים אינטרינזית. היא למע" שה דומה למערכת פולרית עם שינוי מתמיד של נקודת הייחוס. סימולציה לתזוזות הצב פהשפ =--------------]/---ֶ כדי להזיז את וזצב. התוכנית נכתבה עבור מחשב אפל 1 ותואמיו, אך ניתן על ידי שינויים קלים להריץ ותה על כל סוג מחשב, במיוחד כשמדובר בתוכנית כה קצרה. . זפ = ושזאטז השא סג =₪00)08 :21 פהזט : 4086 : א6ה - 20 0 ו 0 סד 0,80 זס א - 10 9 סד 140,0 ז0 - 40 0 = צ0:0 א] 45 1" 8 ז6א= | =ובאה" זטפאן 0 4+ ז = ז 60 ז 7-3 / 3.1415926 * 3) 008 ₪ אא 0/ א) + (180 / 3.1415926 * 0) אז8 + ₪ = צא 80 + (180 2 0 = [צ:א] + 180 1 90 א 0 = 2צ:אא + 140 כתצ אם 0 עלא אחט 277 2א) 1 100 ז = ז אשמז (27%9 כתצ אם 0 זטקא1 זבה" זאנזאק גה 0 סזם₪ :"א001 צאז,םש)ם 02 סז 1צ,1א זסםשקה 110 צא = צ])ואא = א 1|5 0 0ז80 כען 140 םאע‎ צץן , א: שיעורי הנקודה הישנה. צא, אא: = שיעורי הנקודה אליה צריך הצב להגיע. שורות 70-80:חישוב צא,אאא. שורה 100 בדיקה אם יש חריגה מתחום המסך. שורה 115: | הנקודה החדשה הופ" כת ישנה לגבי התזוזה הבאה. 50 50/00 בדיקות איכותיות ₪- 7 7- לאחר שהדפסת את התוכנית הרץ אותה; היא תבקש ממך קלט של זווית ואורך. מצב הצב ההתחלתי שבחרת : הצב נמצא בנקודת חיתוך הצירים ופונה ''מזרחה". תן למשל 1.=20,.=45 וראה לאן תגיע. עתה שוב תתבקש לתת זווית ואורך נוספים ואז תנוע מאותה נקודה שהגעת אליה קודם, וכיו'"ב. תן זווית שלילית, למשל 90- מעלות וראה את המשתמע. עם קצת ניסיון תוכל לצייר הרבה צורות ואפילו לרשום את שמך, אך זה דורש הוספת כמה שורות בתוכנית, שיאפשרו לך ל'צייר בלי צבע (ז''א בצבע אפס). נחזור לענייננו. תן את סדרת הקלט הבאה: 1=20 ,2=0 1.=20 , =0 1.=20 , "0 0 = , 20=, נכון, נוצר משולש ואם נחזור על אותו קלט יתברר שכל הזמן ננוע על אותו משולש. אך מה היה קורה אילו בכל פעם היינו מגדילים את 1 (ושומרים על 120= ) נסה זאת: =20 , 0 .=25 , 0 0=, 30= וכיו''ב; נוצרה ספירלה משולשת שהולכת וגדלה. ו 2-ב שיפירים קלים, ביצועים טובים עד כאן הכל היה 'ידני'' ואולי באמת לא מלהיב. כדי לקבל תוכנית חכמה יותר אשר תיתן סרטוטים מעניינים, בצע את השינויים הבאים בתוכנית. הוסף תחילה את השורות: 6000 אאא 5 ס;"אד1פט" דטיאז 52 2+-1 6 ושנה עתה את השורות 120, 140 כך: 0 20 אטא :48 601 140 ובטל את כל השורה מספר 100. אתה צריך לקבל את התוכנית הבאה: זז | 0 0ז80 אאשאם -ם =וטזאטז אמא 10 =00)08ו) :21 פהזע : שחסה :| 368 - 20 0 = 4ו7 0 סד 0,80 זס ה -30 59 סד 140,0 זססה - 40 0 = %):0 = א 452 ו" 8ז8א5 |,6.5אה" זטקא1 - 50 ם!"מזופם" זטקאז ‏ 52 4+ ז = ז 60 מ + ]= )2 65 ז- = | 687 / 3.1415926 * ₪4) 008 * ₪ = אא 70 א] + (180 / 3.1415926 * 8) א 31‏ * ₪ = צא 80 ץ) + (180 = 2א;:צ)] - 80 = 1צ:א] + 140 = 1א 90 צא - 80 = 2צ:אא + 140 2 סז גצ,1א זסיאא ‏ 110 צא = צ:אא = א 115 120 ₪070 0 אטא :0% ז 896‏ 140 הסבר: המשתנה ‏ (א01/7) הוא התוספת באורך הקו הבא ביחס לקודם, שבו ינוע הצב. לשם הדגמה: בחר 0=3,1.=5,4=40 ותקבל צורה כלשהי. עתה לחץ על קליד כלשהו; המצג יתנקה ותקבל בקשת-קלט. בחר עתה: 0=10,1.=5,.=0. יש לקוות שראית את ההב- 7 עתה בוא נראה מה ניתן לקכל מהתו- כנית. נסה את הזוויות הבאות; אל תשכח שלאחר קבלת צורה יש ללחוץ על קליד כלשהו כדי להיות מוכנים לסרטוט הבא. בכל סדרות הקלט הבאות מומלץ לתת 0-.. את ₪ אתה יכול לקבוע לבד, אך כדאי שיהיה סביר, למשל 3=. 20 קווים עם ''נטיה'" מעגלית 20 התיישרות 65 סימטרי וברור 00 10 אפקט של סיבוב 00 עליה על קווים קודמים 19 יפה, לא? 00 מפתיע! 19 צורה מורכבת מזכירה תוצאת 9 120 מוכר? 0 נחש לפני ההרצה 15 כוכב סימטרי ויפה 14 כדאי לנסות גם עבור 0.5= 5 16 ראה הבדל לגבי 4=145 10108 ראה צורה פנימית 10 סימטריות 100 כוכב עם 9 פינות 58| בחר 2=1 או2=₪ 100 מה קרה?? 12 מה ההבדל לגבי 178=/ ה לחסוך בזכרון המצג גיאומטריית הצב יכולה להיות נוחה לבעיות גראפיות מסוימות, אך בהחלט יש לה נקודות תורפה. למשל, קשה בגיאומטריה זו לצייר מעגל! לאלה מביניכם שרוצים ''להעמיס'' את התוכנית המתוארת כדאי להזכיר את האופצ" יות הבאות: אפשרות שינוי צבעים; סרטוט על גבי סרטוט קודם; בחירת זוויות אקראיות: מנקודה מסוימת בסרטוט משנים פתאום את הזווית וממשיכים בסרטוט שונה, בשלב מסוים של סרטוט מסוים משנים את פע למספר שלילי ואז הסרטוט מתחיל להתכנס במקום להתרחב. ואם כבר הזכרנו את הצבע, אז כדאי להעיר פה שאם הינך משתמש באפל אל תופתע אם צבע מסוים לא הופיע בנקודה מסוימת. שהרי לגבי התפוח עבור צבעים 3> פניך מיועד למחשב בי-בי"סי. מהפינה 5 לפינה הנגדית, ". 1 ("א%א"=0%) + 08="2"(%1)=%א2500 1 ("/"=06) + 0%=":"(%1)=%צ5000 1א אסא 300=%א1) אם (1- =%אפפאה1=%אח) 37016 0=א אסא שד ג 1=%צססא200=><צויו) חם ‏ 1-=%צפפאם 1=אצוו) 3801 כ0=א%צסאשו ד א ה 060א= 40005 0 =0%א410-0 0 =8%א0 "420 שאשרוד 2= (% ,0%) %=חם 0= (% , 0%) %= 401 ( 224 ) %חחם : (3+%₪ , 6+0%) פהזזאזא מהדזא1א> : כאשס וססא שד 1= (%₪ , 6%) 4401=9% החשם םס : (225) 08% : (3+8% , 6+.0%) % , 6+0%) פס ד זא ז השא שד 6= (% , 0%) 11% 450 (227) 04% :+ (5+ , דא 460₪6 "7,4(:"5)ממזזא1א470 36,27(:9-9)אהזזא1א4807 1חווס 400% (%9%", 32 )10% דפ: (3 ,6 מה דזא 1 אס 0 וז : (24, 6) םה דזאז 510 ד 4%=4אאס-520 : (לא, 37) דח" :"8" : (לא,6) פה דזא 1 אסכ זא:א:"%" האטט )4060 הזפ סז ץצ=) צאה זזה ":(1.1)אהזזא]הקספם 1 א=א :"זה > --% 6 ; (4, 7) פה ד570=₪1₪1 יפא 5806 59005 =0086+ 6005 00% 10 6100₪% 0 10 > (6) פא₪=1 620 6 : 1 = (%₪ .0% ) %=זאש סב - (1) 01 0 :6= (%₪ , 6%)% וזא וד 1 = (5) פא4= 8401 2= (%₪ , 0%) 050% , זא 6606 4= (20 , 20 ) := (1 ,1 670% 2,2(=0) ו :0= (2,1)%=א :0= (2, 61 6805% 19 29)%שו :0= (20 , 29 ) 1% :0= (19 7 גו ₪ 0= ( א 00 5 ה ג 710060048 1 , ,224 , 2000023 / 2, 225 , 3כטפע30 %- 5 ,ו 2 226 , 740/23 55 5 ,פס שד"כו שד"ם בלשון חיל ההנדסה הוא שדה מוקשים, והמשחק של- מטרת המשחק היא למצוא דרכך בתוך השד"ם ולחצותו ברור כי אינך יודע היכן מצויים המוקשים (כז'י שיהיה לך ממה להיחלץ אך מסופר לך איזה סוג מוקש (מוקשקופםץ) טמון, במרובעים הסמוכים. מידע זה אמור להיות רמז די טוב כדי להיחלץ בשלום מהשד"ם הארור בצטון. תוכנית זו, שנכתבה בשפת בייבייסי. בייסיק, תרוץ גם על מחשבי אלקטוון מתוצרת חברת אקוון, אם אורח הפעלה ("מוד") מס' 6 ייבחר, במקום אורח מס' שבע. 18 7 שססאטק 8 א 1 "א/06אס הז סיטה 1 50006 +01 כ 7000986 1 א "*ם חסש ס% צאא) ץהא זו" (27 , 7) ממ ד זא השס ) "ווח 1+ 202 ו5קקעטט1 8 וסשון א 0007 1 כו וז 1 ל 14000 0 וד 1= (מצם+אצויז, לאפ+%או) 1% ו , כוסוו וםפאשרוד?= (%צם+אצויו, %אם+א%או) לוז 160 !| שהוה 8 וה טסםץ" : (1 .1 מה זזא]א ו5,10,10 0 ?+ 850% |" 15 ש"660 מטסז דזאזאשא זד4= (מ%צם+אצו, %אם+אא) %=] סדן + 560886 א ה%וא,. | +1 שאה גהצ":(1,1)עה וזאא":" ן (+א זוי 6+%או) א דז א אי % זסספו" זו % = :255 ו ג וז 0 ו 1 סא50 : זא6 :2 15% 9001 סספטז מזדזאז השא וז לצם+אצויז, %אמ+אאו) לו זו אאקו" גחה ₪601 שה+ 3% 6פא הסצ":(1,1)₪ (2200 ) שפוגשסם אא) או א (לצם+אצוז, %אם+א%אוי)% ]וו 1 זז זא א :5+ (5) פאה 0% 0 (לצם+%צו ,%אסם+% פ%הוסק פהטחסא "'ו%סה:" סצש61ש" שסצ"ו'!. 6% 606% :2 ,100 ,12- , נסאט80 :" (00ד1 ) פפטא סא : 6% חס 86א 06 נלצם+אצויו, %לאם+>אוי) לו 1 סי 5 (לצט+%צו %אם+א)% זוי : 1 +%₪ זס 6 " [9. +מ צו , 6+ אוז) פה זא א סוי %צט+%צו אצוי :%אם+%אי= 0% 1-%צוי=%אצזון %אוי=%אז230 2סזס=%אט= וכטזט לחחם= :0=%יא240 1 +%א= %אאא וזכ = (%א+%צז, 6%+%א %חו 2501 , דא260%6 1% ₪5 "" =61%="5":62%א6הד1=%א2701 "6":22%="4:גב"= ולאאו" 518:9ו:" ="שהז":(1,1)פהזזא200781 צוסץ שחטטה " |62%:'שהגה ' 6-ו 5 +%צו , 6+%א) פה זזאז יו | (2 , 24 ) 8 זז זא[ אס 0 % וס56)" :6 זזס86" ץצ א > 2006 מאוחסן ב-4 תאים בלבד. בשיטה זו ניתן גם להגיע לצלילים, אותם קשה או בלתי אפשרי להשיג בעזרת ה85577 עצמו. קיימת דרך נוספת לשימוש בשגרת הביפר. ע''י לולאה הקוראת מספר פעמים לשגרה. כך שאפשר להשיג אפקטים מעניינים. לדוגמה התוכנית הבאה: שי 2 4 א א לי 00 0 ו טש ניף טכשט ₪ 6 שבקט טג 65| ₪005 ט4ש0 3 0 598 )151 שטשש 4 הט 6 כ0ש 8 .0 שנן שש 8 ו 16 ₪ טש 11 קטוו זזאא פטגט דנמוע <ווצט 1-6 0 ₪0 1-0 קסט> קוזו₪ 20 ו ₪ הסבר: שורה 20 : הערך ההתחלתי ל".:11. שורה 30 : מספר הפעמים שיעבור בלולאה. שורה 40 : שמירת ערך זה. שורה 50 : הצבת הערך ב"%. שורה 60 : שמירת הערך ב".11. שורה 70 ; קריאה לשגרת הביפר. שורה 80 : לקיחת הערך הקודם. שורה 90-100 : שינוי הערך ב".ו11. שורה 110-130: לולאת השהייה. שורה 140-150: שורות סיום ללולאה המרכזית. שורה 160 : חזרה לבייסיק, ההכנסה למחשב תתבצע כרגיל: )0806.6( % 100 12500 = ] 0 10 ואס :א התה 20 אא 30 6 ,229,205 ,0 ,3 ,17 ,197 ,33,0,0,6,100 ה 40 1 ,0 תוכלו לשנות מספר ערכים כדי לשנות את הצליל: > במקום שני האפסים המופיעים בתחילת שורת ה-א ז'/כ, יש לתת ערך התחלתי אחר לאוגר 11 (או ישירות לתאים 32501, 2). יש לשים לב ולא לעבור על 50 בתא 32502. 4 במקום הערך 100 המופיע 5 ב-14/ יש להציב ערך אחר בתחום 255-0 (ישירות לתא 32504). > להחליף את הערכים 3 ו"0 המוכנסים ל" (במקומות 8, 9 בדג'01 - או ישירות בתאים 32507, 32508) בערכים אחרים. את הערך בתא 32507 ניתן לשנות בתחום 100-0. אך במקרה ועוברים תחום זה, או במקרה ורוצים לשנות: את הערך הבא בתא 32508, רצוי לבדוק את הערך ששונה (בסעיף הקודם) ועליו להיות קטן (בסביבות 10), אחרת המחשב יכנס ללולאה ארוכת-משך (אם כי סופית, בשלב כלשהוא של ההרצה). 4 להחליף את הערר בו גדל האוגר .111 בין לולאה אחת לבאה, במקום הערך 40 שנמצא במקום ה-16 בשורת ה-א1א0 (או ישירות לתא 32515) להציב ערך אחר (בתחום 255-0). בתוכנית האחרונה השגנו צליל יורד. כעת נבנה שגרה המרכיבה צליל עולה. 7 0 32500 = [ 0 10 0 5 ,205 ,229 ,0 ,3 ,17 ,197 ,100 ,6 ,11 ,33,0 הכ 40 .1 ,253 ,16 ,0 ,0 ,6 ,66 ,237 (7 .006א0) גם בתוכנית האחרונה נוכל לשנות אותם הנתונים והערכים ששינינו בתוכנית הקודמת, אך רצוי בכל מקרה, שב-.זו1 (מקום 2 בשורת ה-.0'1) יהיה ערך התחלתי גדול. אחרת הצליל "יגמגם" בסיום השגרה. למעשה הוא צריך להיות גדול מהערך המתקבל מהכפלת הערך בו גדל .111 בכל פעם במספר הפעמים שעוברת הלולאה. דוגמאות: 00 0 05 0 05 (מקבלים דימוי של משאית כבדה) 0 אע 0 | 0 א (בדוגמה זו יתקבל רעש להבי מסוק) ועוד ועוד דוגמאות. על מנת לקבל את מירב הגיוונים והאפשרויות (גם לנסיונות וגם ליישומים אפשריים) נסו להוסיף שורות אלה (לדוגמה, לתוכנית מס'2). (5) 1א:32503,20 01 100 (255) ]א::32506,100 אק יו 0 אפ ת2[אססאגא | (65 ואתא: 325035 אס 0 (32506,250:11/1)255 0065 = 220 0 8 ]אאא 300 וניתן להוסיף; 0 400 האפשרויות בלתי מוגבלות והתוצאות לעתים מפתיעות. רק העזו ונסו כמיטב דמיונכם. | בפעם הבאה נביא הסבר על סיביות 2-0 של נמל קלטפלט. - =( בגליון מס' 11 במדור זה התפרסמה תוכנית ובה טעות. בעמוד43 שורה 12 מספר חמישי משמאל צריך להיות 88 (ולא 58). בגליון שתים עשרה חלו מספר טעויות: בעמוד 26 בשורה ה"16 בצד ימין צריך להיות המספר האחרון בשורה 218 (ולא 220). בעמוד 27 לאחר השורה ה"17, 42=22569+ 22527 צריך לבוא הקטע הבא: את הערך הזה עלינו להכניס לתאים 32504, 32503: לתא 32504 -- 88 = (11)22569:25 לתא 32503 -- 41 = 22569-88%256 אנו מצטערים על הטעויות. 4 "5013%₪ן ".ש[םופפסק 35 פשהוה צחהבה 5גה"זא]א 1070 15608 טסץ 5עְהּאה%+ק שוסה שהז"זאן]אקסהסן 8ם 11[1גא 56078 הטסץ חפהסגת שת+"זאזאקסלסן1 חסם ס% ץ6) צחה3 659%-ק"%120אהייזא1אקססון 1 אא : "ווח ג+ 1 7% א ו1 |02 "ייזאזא1140 "זאןאקס5ון ב=חום 001 :4+225 6" =ווסצ : דא1חץ :2אטס.וסס:%" | =א6ס1ם 464" =ץ5+67ץה"זא]תק 1160 7" =187; "זאזאשסלון 8" : זא1 ת; : נאטס 00 : :"| =ץהשהטסם" זא1אשספון האשטס.וסם::" א שסץ ,שצסחה שסץ %106 ץהזפצש"יייזא]היסלו1ן : "וו % 01088 +0 זפסהטה שה% %01₪ 6פ"זא00721ען "%הו 5088 ₪1007% 8ה% ה1 876 שהשה%"זא1210721 1" "וסץ שהטסה ץ3%61 601ההג "זא אקסכעק הפ שטץ הס8%1הזס+הג 5גחה6 מַהגפט"זא1 120073 "1טס "פשהגה שה+ 15013%₪ 60 16ם8 שפ"זא1א12407 שח+ הס בהופם צץ86%0811 >וסתה+גא"זא] א 1250 ו 10 6ח% ה6וום"ה+ סק %סהה8 ווסצ" זא1 126078 ".00% טחס "ס+ פהָ18+ 676 ההַטס"ת+ 00"זא1א12707 "פ>הוסק 5 ו י":שחה 070%"015 שתז "יזא1אק1280 "שט" (15) דא 120 ":"(800)15זא1500081 750/0023 , 227 4 0=%₪ 560 :7=0צכ :0=%אכ : 1=אצו : [=%או750 (21, 11 )> =ווזנפס77 780 %=0 יב ךאש : ססטכט דס=אחם =ססםּ א :60.05 :6% וס 56=%א6ו ז/%?/ זס8101:960 "ומו)ן:" א 550806 3184 אמא 6":(ו1,1)פהזזאן ז 856 סז הפנא טסצ ספ":(1,ו)אהזזא]זאקסלה 2 7 58א1א 35 1 א 810% = דא "=+0 85015 8 סז אב 87006 555אהק":(1,1)מהזזאזאקססה - זטסזאזא אס דא :102000 = 700 ₪805 0% 0 0 8% אם סל דשא :סקז 1 =אאסאצחו-ד (לל-) צ6אז 9001 +%₪ , 6+%₪) פה דזאוז אשא6רוז2= (8% ,0%)%-י9101 "ם":ו5 +%₪ , 6+0%) פה ד זוה 1 אשאטרודס= (% ,0%) ליו ןסכף " "ן30 0 אשרוזסאה זאחמא טסצ ספ")(1,1)מהזזא1 40 1 < א" 7 ₪066 500% 36 8 אט55 = פאשצשווז" ה"0%ה0"א"=9601=0% 97006 00886 )%( + 06%סז1=אא9800 זל א 1+חז 00א> 10106 102004 רוס 291 081 :41 391וו0 + (לא, 10 פ זז זה סו דאשא :04%156 :ז" | ₪ושז"6א1א ו%134אהםו%157 יזהסזה א ? זת₪)"(60)9קפזאנאקס151ן הווס56 8048766 6706 856 הטצ ייי'יזאזאקס4סן "/" (0)15ש8זא 1320 4 + * ייאטספ" (14) ספ זא11 13530 + 18 688% מטשסץ.קסס"% מטסץ "0+" זא1א1050 "+₪81 16386" (007ש5זא1 154072 ס 16 0+ שח ,1610+שהוה שח+ %שם גג ו" זא 1060 להופיע, למשל, רק על נקודות זוגיות במצג - ₪ 7 גלתומטריות ה< מסוימים קיימות נקודות על המצג שבהן לָא יכולים להופיע צבעים אלו. צבע מסוים יכול אכן יופיע. גות הצבעים. שים לב במיוחד לצבע מספר 2 וצבע מספר 5; הם מייצגים את הבעיה שהזכר* > | פ+""9" תי. התוכנית אמורה לצבוע חלק מהמסך במרווחים משתנים, (מ-1 עד 9). ו בלבד, וצבע אחר רק על נקודות זוגיות. (וכל זה למה? פשוט לחסוך בזכרון המצג.) אך אם תבקש שצבע מסוים יופיע בשתי נקודות סמוכות ולא חשוב איזה צבע ואיפה, אז הוא 6 =ווט 0 ו7 סז ן| = 0 אםץ 16 ₪," 8 אטֶט6" זאזאש 125 1 ם 15 ם ששזפ 50 סז 0 > 1 אסא 20 פפו,ן סז 1,0 זסא 5:0 0 סז 0 > שש אסת 1 - / ה מוצעת תוכנית קצרה לשם בדיקת התנה : 8 : 3 1 זא6א 80 1 = זווע ההזט ג 006ה : אהה -5 זאו : אטה וו + ₪0 0 0 0 טזסט 10 ם "[ 8 ₪ זאשא 90 תוכנית ששלח גונן פינק. צר 9 סֶסֶסַ ככ 4 פפע 9 = 3 73 99 6) 4 ןש ות 0-0 05 02| / ₪5 9 0- >=₪- 0-0 וח = שש 4 -000 ₪ ו כ פס ג 0 = כ = כ -הָ 0852 -0ת -₪ ₪0 ₪04 0000 -₪ + 5-מ ₪ סִ 5ּ - כּ ופצ 0 2+ = טטטטט סט == 0 פ יפ טס 5 ר [א -00 - 00 ₪0 - -₪0 רר ו זז 0 - אוש וי -ג] ‏ 05% - -2זם -0 -₪00 רי -זל++נזת יי 5 סִ ּ5 - 5 הָפַפפ999 89909999 9 ₪ כ שח = ה =מטטטטש >₪0 8 סַ כ - [ף: > -וחָ ₪ס = 0 ל + - 4 יי תוכנית זו לספקטרום נשלחה עלידי קובי רובינשטיין. ש דאשא 196 ₪ 0ד ₪0 195 שסשמש 0 145 (ח,1+% לדה ₪ לקי"ח 2 אאד ‏ ;₪ מחמשחט נ;ת.,? ₪7 1 16 '" שש 7 0 דש אפהד שפ:ת חב :1+ת5. דם) 256 סש=ת ₪7 :1+/=7 ששמםש ;5 אאב -:;ה,1+? דם זוונתס ו 1 2 אא: ‏ ;8 ממשהס ;ת.%ל דה זדאדתס 560ם '' פמש" 7" 62 דמ₪! אפהד 201 1 1+= 7דא<) 266 = רו דם.ו : 1+ /= / 9 9נ;₪ ממססס ;2,0+? 37 זאבמק 275 1-8 ₪7 266 4 ד 1+55% אס" 296 295 555 1% אמאב ;₪ משקהס 5101,>: זה זדאדבתק 300 שפסהם 1 ו 0 ג ₪ > ; ח, 9 + סש ₪;7-( "= '' דמן| אפהחד 6ס:. 1=‏ -:1+ת=ת דא< 386 ש=ת דק| :1+/=ע המד 09 7<> 510,ש+5) ב =1 550 6 סד 60 5% 12 - / דה דוו1םס 035 ש= דךא4₪5 346 19ם מפשמס ;5,51 ₪ דאבתק 356 1 ת=3 157 9656 ב 5-,005. 5550 584 ש .> ₪ דאצבמק :1-ת=ה ד5ם 525 9 -8;"9 חשסם עכרית לספקסטרוס המפכי +%4+%383+++% 4 +43 + 44+%+++ המה 16 ו - 1 ב444++ 5 אשת 6ם + שד הס< שמתם צ+%* התה 06 +% 4% 488 4שמדסשקם 2% ++ הפה 56 +%+3 א 3 / אא1= אפאסם צם +צ+ אפם 76 + 3 ++ 57ה 06 +4+4++%4%%%%4%4%44444%4 אשת 96 %%+%%+3+43+44++34%+%+%+3%% הפה 1808 = ה סד 15616=- ]0 2 ב כ -ץ רג[ רגת כ אי 0 = 00 = תס יי כ סָ 5 = 5 ₪ פ ומַ + מ , 3 556 מדטס אא %>%%% 5% 5 א > אא א ותש 2% - 50056 451 מצםדפאבטסטת צמסא צם תאמח 7-ו עו א-ש אפם 20603.5 מאסס :253624,36 שאסס שאדי ;1 הפב" ;6,7 דה זאדחק 5 יוון!המטבטמסם דואנ חק :. דאדאס 16 848 5:ת+ הי דאס 15 9 סד.0%ג6 6ח: פחספ ץמא חאה 5 1:95 הפאות ₪9 מפט ₪= גה דשן :9060 508 60 28 ₪ שמפמפשפ5פ 60 36 של מט5 ₪0 48 5 סד א? מטש" 58 פנש אפשטש ;7-1,8 דם דאדצחמס 55 שמשמש :6 אאד 55 ;5 > נת.ל ונמש 6ל 9 אפמד 9 7ג60/42+ת.7) פאמפפמסם "1 60 8 סד 60 א ₪ מט5 ₪0 אמפהד 8="67%צמאא1 ת1 96 520 4+ ₪ .)+ 12-ה עאתבם 5 1:7 משקםס ג ";₪6 מפשבמס ;13.16 שפקחד <הך זההזס";1 41058ת ;7 1% דה ",1 מפסמס 2 דה דוזצת 8 1;"7 תפסהס ;14,6 דה ';1 תמסבס זה <- 5 א ץר ₪ , % + * ;1 השקהה ,15.16 זה:-ש" 4 סד 3=1 חס" ";ם מפקהבס דאנחס 3 ד%א5א אמט דשה ₪ :9 אא :₪ האקמס :6 הפסחסם 719 הפי שש" 7 3,058 מתאסס : אתטדמק : 65,63,63.7, ,6 5 אלה ו55ם .255 63, - 5. 55ם, 55ם, 255, 68 0, 0 4 ,0.0.54 שפש 0,0,220,126,156 068 ְם,8,0 60,868 36 %, ,224 182, 126 5, 255 255, 255 , ססם, 254 5 סד 0 = = 3 1000 12 מתמבש :1+ת.3 דה זאנהס 0 7 7-8 62 %א 1%‏ ;3+1,7+1 ז₪ם:; 4" 3 דאשא 1 מפפט 1020 16 1 ₪ 1437קס 1 655 דםן סַ . "מפטם 5 4 טש0םצי;5,16 זה ואנה 1510 ו ₪=- 0 | 1 א :%6פות דאםם אשתד 1ה:56 חב 5 הסדה טאא בה מאססם פטגהתה טסל" ;יי פוח אטסי אקדד א5במ5וק ה₪5)|ת :2 אד :16.6 דה דא1נהס ₪ ";גת;" עבנסד 6 ג פּ פאש6שסשש שפח 02-88 765 חש::.: 4% --0דכ | 2% פיכ):ן "פון 10 ו 7% ס 9 אאהד "ט">%ג ₪ ה ו עסט 0ש" 7 88 אאה 6אה: מסדם אפמחד "ה"=%ס5 "1 דאנצמם : 0105 אאהד "צ"=5% "1 1543 מגו דוד דוס משחק זה נשלח אלינו על ידי יובל בן צבי וחביבי תרזי. מטרתו: העברת האנשים למכונית מגן דוד אדום על"ידי הזזת אלונקה. ד 1ב שופם 1 ₪ . 5 %|א:, ששפט .ב 5 זז 8,ם. 3, 5שפם 355 טספג סד 0ם אפחז 0- (ג)3 15 0פ: 1+3+פאת אא1 105 וג 20505 18ן 0פ0,15;9 דב;0 אא זאנהק 15 ו ל דאנתק :ם. ךד45% סבו דש 50| |)35 1= 5 140 2= 7 551 ד ₪ 70 0ט 158 8 >הסזכפם 589 5 4 משקמק ;1 אא1 דאדת 5 וו ו ו *צד פפפתם";2,4 05 מו "פאטס =הד זההדר סד 30 אפחהד 8 = :צ פבהפה 0% - ] דא" ספ כשיי ; .26 16 זה דא1חםק 087 -*אאא השהםם פחד הכסדאנדה ד סט .18 55שב₪ אפהד ספ-צ 17 505 0 ם 0ב אפוד "ט"=8%צפאאד =1 010 5 ₪0סל5 אפחד יה"-9 צפאא1 15 588 ו ששל דשס 925 כקש פם %% + .א אא א א א א % א א א א א א א % א א אמאה 1 צ א %* 1 ₪5₪ הששץצ . % 1 עהאהד 10טהחס . * 08-7821967 ש.ך א +צ%+א%%%%%א%אא4א*א%) ששפ פשם ₪0 :56 5 שמסדפפה 2 א דם] (פדא 18ם : 26נאספאהה, 0 4 א ד06 :18 (₪) 4 ז5 218 (1 4ב 57 :558 67 רו 5 3 '"=אָק ₪7 1 דהבנצמם :6 השפהסם 6 הפשחק 1 5 0ז = 1 08" 2 | 2% ₪ ₪ הש" שה == + סופ לפתח ולשווק סדרת תוכנות, המיועדות לגיל- אי הילדים הנהנים מהצעצועים הידועים. חברת התוכנה תשלם תמלוגים שמנים לפישר פרייס, תמורת זכות השימוש בשם. התוכנות עצמן יימכרו באמצעות רשתות חנו- יות הצעצועים הענקיות. התוכנות ירוצו על מחשבים ביתיים זולים, כדוגמת אטארי, קומו- דור ואחרים, אולם לא על אפל, ג'וניור או פי"סי. ]| מי מפחד מטכנולוגיה? 5 0007600006 404 00" "4% ב הפר א שי קצב התקדמות הטכנולוגיה הגבוהה מפחיד, ואפילו משתק, אנשים בודדים ומוסדות של- מים. '"האם עלי לקנות כבר עכשיו או להמתין להתפתחויות?'' היא השאלה המטרידה לקוחות פרטיים וקניינים של ארגונים גדולים. חששות אלה גורמים, לעתים קרובות, לשיתוק מוחלט של עסקים שלמים. ג'ודית לאנגר היא חוקרת ניו-יורקית שהגיעה למסקנה עגומה זו בעקבות מחקר שערכה לאחרונה. היא ממליצה למשווקים להרבות בתוכניות רכש, שתאפשרנה להם להחליף ולחדש את הציוד הנרכש עם הזמן. ו סטודיו 64 - למלחינים 0 חלומם של מוסיקאים - לזכות בתהילת כוכבות - עשוי להתגשם בעזרתה של תוכנת הלחנה, המיועדת לבעלי קומוהור 64. סטודיו 64 נמכרת ב-39.95 %. החברה מפיצה את התוכנה, אנדטק, הכריזה תחרות שירי מחשבים שייכתבו על גבי התוכנה. הזוכים בתחרות ייזכו בפרסי מזומנים עד 0 5 ובזמן הקלטה באולפן הוליבודי, כולל מוסיקאים ומפיק מיוחד, שיסייע למלחין לה- פוך את שירו ללהיט. יפאן: המחשב החדשני של נָק בשנת 1945 הגדיר פרופסור נוימן, ממכללת פנסילוואניה, את המחשב האלקטרוני, המקו- בל עד היום: יחידת בקרה (60), יחדה אריתמ" טית לוגית (1.0), זיכרון ויחידות קלטפלט. קונצרן נק פיתח במעבדותיו עלמחשב ראשון, העובד בארכיטקטורה שונה מארכיטקטורת ניומן. זהו המחשב הראשון (ה''לא-ניומני") המשווק באופן מסחרי. מהירותו של עלמחשב זה היא 53 ו וא 7 א ד מיליון הוראות בשנייה (כלומר, גבוהה פי 50 עד 100 מזו המקובלת במחשבים ניומניים). המחשב החדש של נק כבר מנוצל, לדברי דוברי הקונצרן, אצל החברה הפוטוגראפית הלאומית של יפאן. ציור 2; דוגמה לנראף של תזרים נתונים במחשב לא'ניומני, העובד בשיטת החישו בים המקנילים 0-8 ₪ 1 הוספה ---- | א 408 -- העירג‎ הכסלה -- = 01 ציור 3: מבנה של ''כונן נתונים" - מכונת תזרים נתונים זט שפיתחה חברת (ק. פעילות העיבוד היא מקבילה, טבעתית, ואין בתוכו התפיסה של מיני תוכנית או תאי זיכרון. מכפיל זז מפעיל אינטג'ר ש קונקאַטנטור / מפעיל סיבית א מוסיף ו" מתמר צוף"קבע כותב קורא מחולל מישק טבעת בקר זרימה ברגע האחרון ...'המחשבים הפנקסיים" הידועים כיום (מיוצרים במפעלי קיוּסֶרה ונמכרים בשמות- מוּתג כמו ראדיו שאק דגם 100, או גק פיזסי 8201 או אוליווטי אִם 10) הופכים לצעצעים - כשמדובר בדור החדש של מחשבי הפנקס, שהוצג ביריד האנובר. למכונת אַפסון פי- אַקס 8 מצג 8%80 גבישנוזלי וגם תואמות ]אק 6, וגם מערכת הפעלת רומִית בת 32 ק', וגם זיכרון רַאִם בן 64 ק' עד 184 ק' ורשמקול זעירקלטת בפנוכו ומערך שלם של תוכנת לוח וקלטת - והכל בסביבות 81200. המו'"ל מיקרוסופט, בחשאי, ציידדמכונה זאת במוצ- רי וורדסטאר וקאַלקסטאר צרובי-רום! החברה היפאנית סורד הציגה באותו יריד את הפנקסון 1511, אשר גם בו זעירקלטת בנויה בתוכו, אך ממדי מצגו הם 840 בלבד. סורד השתמשה ב-60 ק' רום כדי להציג תוכנה מוכללת למחשב הפנקס שלה. תוכנת הלוח של המכונה תכיל בסיס נתונים, גראפיקות, טבל- אות, תקשורת, סגולות עריכה מתקדמות ואפילו 8 אשנבים זעירים על אקרנו של המצג!! גם לאפסון וגם לסורד מיגוון רחב של ציוד היקפי, למי שמודאג... אחת הפצצות הגדולות היתה מדפסת הלייזר של קאנון, 18/68 (%3500), אשר תתחרה נמרצות במדפסתה החדישה של חברת זירוקס, 10/שא. ... אירגון אינטרפלורה האמריקני, (המד כונה שם סזזז), העניק לחברת דיגיטל הזמנה בת 9400 מחשבי ריינבו, שערכה 75 מיליון דולאר. המחשב העיקרי שאליו יתחברו כל החנויות החברות באירגון ימשיך להיות סְפָּרי יוניוואק 1172. חנויות פרחים ולהן מספר סניפים ישתמשו במערכת 11 0א6זוא 86, התומכת ב-16 סניפים למירב. ...'נודפה'' הוא השם שטבע השבוע הלשונאי טד גדיש, למושג מחשבאי חדש. הכוונה למוצרי-מחשב אשר 'מוכרזים'" זמן רב בטרם יהיו כשירים לשיווק. במקרים רבים יתנדפו מוצרים אלה ורק זיכרון מאומץ יוכל לסכל את השכחתם. המושג הקליפורני המק- ביל: זאש אסקגש. מי מקוראינו מתנדב לתרגם את המושג-הצאצא הטבעי, הצפוי (18 סק ץ)? חברת ''מיקרוסופט'' מתכוונת להקנות לתוכנת ווינדוז לפעול (בצבע) עם מיקרוסו" פט בייסיק. . אל תשכח ואת השי תיקח ספרים,:חומרה ותוכנה. /// *60 זו אל תשכחו לבקש שובר שי עס כל רכישה של ספר מחשביס או תוכנה או מחשב באחת מחנויות עולס המחשב הגרלה בשעה 17:00 ביוס ב''השני של כל חודש בחנות עולם המחשב בלב דיזנגוף עו ב? 70, 1 בכל חנויות עולס המחשב (בספרים, תוכנה ומחשבים) 0 ש' בחודש השי הראשון 50,000 ש' ניתן להשיג שוברי שי בחנויות הבאות של עולס המחשב בתל אביב: *א לב דיזנגוף 721, ליד המשביר.. א לוטוס - אלנבי 101 = * עלונא - ככר המדינה 8 אשדוד + מרסל " מרכו אי, 21 הרצליה א ענבל - סוקולוב 10 כפר- סבא א ויצמן 105 - 2 רעננה | א** אא מרכז גולן > נתניה א* שמואל הנציב 14. . רמת צא* אוסישקין 33 + ספוים *+* ספוים ומחשביס *+** ספרים. מחשבים ובית ספר חברות גדולות. אולי אנו מחפשים במקום הלא נכון. אולם ההתפתחות הראשונית תתוחש דווקא באותם מקומות ועסקים 'קטנים בהם תמצא הרבה יוזמים וחדשנים. אני רואה מצב בו יבואו אנשים אל מנהל חברה ויאמרו לו: "ראה, אנו א אנשים הנמצאים במשרד ומטפלים בחשבונות. תן לנו לבצע את העבודה בצורה חוזית. אנו נשב בבית ונבצע את העבודה. אתה תשלם סכום קבוע ואנו נהפוך להיות מחלקת החשבונות שלך. אנו נהיה חברה נפרדת ואנו מסוגז לים לעשות זאת זול יותר מכפי שכעת זה עולה לה למען האמת, אני בטוח שהם יוכלו לעשות זאת זול יותר. בנקודה זאת, אתה יכול לזהות אינטרסים מקבילים בין יזמים קטנים וארגונים גדו" לים והשיטה הופכת להיות רווחית לשני הצדדים. ואז מתפשטת התופעה לכל עבר, ככוח שלא ניתן לעצרו. בנקודה זאת אני מבקש להבהיר שתי קלישאות המיוחסות לי. הראשונה היא שכל אחד יתחיל לעבוד בבית. אני לא חושב שזה יהיה כך. השנייה היא שאנשים יעבדו אך ורק בבית, גם בזה איני מאמין. הטענה העיקרית המופנית כנגד העבודה בבית היא הבידוד החברתי שהתופעה תיצור. זהו אבסורד היסטורי הנובע מתוך ההנחה המוטעית שאנשים היו בודדים לפני שנוסדו המפעלים אשר הביאו אותם לשהות משותפת. קשרים חברתיים ואנושיים היו קיימים בין בני האדם הרבה לפני שהגענו אל המפעלים הראשונים. אולם בכל זאת, אנשים ונים חנים את קשויהם החבותיים למקומות הענודה שלהם והם עומדים להפסיד אותם. הם עלולים אכן להפסיד אותם והם עשויים לעומת זאת להרוויח רמה גבוהה יותר של קשר עם בני משפחתם. הם יוכלו להעניק זמן רב יותר לילז דיהם, לקהילתם ולשכונתם. בדרך שבה פועלת המערכת כיום, אתה הולך לעבודה ופרבר המגורים שלך הופך להיות מדבר של בדידות. אתה חוזר הביתה, גלחמת בכל התנועה בדרך ואתה נמצא כבר תשע וחצי, עשר שעות מחוץ לבית. אתה הרוג מעייפות. אתה יורד על כמה בקבוקי בירה וצופה בתוכנית אידיוטית בטלויזיה אין לך כוח לעשות שום דבר אחר. ראה את הדברים מן הזווית האחרת. כעת אתה עובד בבית כל היום, אתה מתעורר ב"9:30 או ב"10. אתה מרגיש את היצירתיות שבך. אתה עובד במשך היום וכאשר מגיע הערב - אתה מת לצאת החוצה. אז אתה יוצא. אתה יוצא למסעדה, לתיאטרון, לפגישה של ארגון קהילתי. אתה הופך להיות מעורב בקהילה בדרך טובה יותר מאשר לפני כן, כאשר בילית את ימיך מחוץ לבית. לא שהשיטה תתאים לכל אחד. כמה קשרי נישואים ינותקו תחת המתח של השהות יחדיו. קשרים אחרים דווקא יתחזקו מעל ומעבר. האם ראית דוגמאות כל שהם לאותם "מורדי הטכנולו* גיה" אותם תיארת ב"גל השלישי"וז אלה הלוחמים במיחשוב המשוד. קיימת מידה של התנגדות ואי נוחות. כל אותן שאלות לגבי בטיחותם של מכונות תעלינה בחרי" פות כאשר תגבר הנטייה להפוך את המשרד למעין מפעל"זוטא. מפעלים הם מקומות נוראים. על הטכנולוגיה להמנע מלהגיע ליצירת סביבת עבודה דומה. הצורה המתקדמת ביותר של ייצור עשוייה להיות לא ייצור המוני דווקא, אלא ייצור המבוסס על טכנולוגיה גבוהה ותפור לשכבות מסויימות. כך תמנע מרבית "עבודת הידיים" לטובת "עבודת ראש". עד עתה היתה התגובה לטכנולוגיה המשודית חיובית ביותר. בטח, אנשים אוהבים מכונות. אנשים אשר עבדו על מעבדי תמלילים לא מוכנים לחזור אל מכונות הכתיבה. אני מסוגל להבין זאת. ביליתי את מחצית חיי בתיקוני הדפסה של טקסטים שגויים. מעבד התמלילים משחרר אותך מן העבודה הש" חורה. אולם באותה מידה, אין עלי לשבת ולבצע אותה עבודה שמונה שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. הייתי משכנע את המנהל הבכיר לנסות את העבודה השגרתית הזאת שבוע אחד בשנה ואז לראות האם יוכל להחזיק מעמד. אין לי כל מושג עד כמה הטענות לגבי הסכנה הטמונה במצגים טלוויזיוניים אכן לגיטימיות. אישית, אני ספקן לגביהן אולם אין זה נושא שיש להזניח. אם חברות אינן מעוניינות למצוא את עצמן נתונות לגל תביעות בעוד חמש או עשר שנים, עליהן להקדיש מחשבה לנושאים אלה. האם אין זה מכשול בסיסי בפני תהליכים כמו מיחשוב המשרדז אנשים מעדיפים לא להתמודד ולומר: "בואו נעזוב ונחזור אל הימים הטובים ההם". אין אנו החברה היחידה בה זה קורה אולם אנחנו טובים בזה ללא ספק. זהו אחד ההבדלים המהותיים בינינו לבין היפנים. אני ספקני מאוד למשמע אותם מומחים הממליצים בפנינו לחקות את דגם הניהול היפני. איני חדור גם באמונה הנפוצה שכושר הייצור של היפנים גבוה משלנו. זה תלוי בסקטור הכלכלי אותו אתה בוחן. היפנים טובים בכמה דברים, אולם הנשק הסודי שלהם אינו טכנולוגיה או ניהול - אלא התמקדותם בעתיד, הנובעת מהיותם חיים באי ונז תונים לסכנת התקפה חיצונית. אנו לעומת זאת חיים על יבשה, בסכנה פחותה וביתר שאננות. טוענים שהיפנים הם מספר אחד ושעלנו לאמץ את התכנון המרכזי או התכנון האסטרטגי שלהם, או שמערכת החינוך שלהם טובה יותר. אותם אנשים הוזים באופיום - הס מנסים למכור לנו טויוטה משומשת, כיוון שבדיוק כעת מבצעים היפנים בחינה והערכה מחודשת של מערכותיהם. אם תיכנס לשיחה עם מנהיגי יפן - ואני שוחחתי עם ראשי ממשלות, מנהלים בכירים ביותר, חברי פרלמנט ועתונאים - כולם טוענים שעליהם לבצע שידוד מעוכות. המערכת העכשווית שלהם אינה מפיקה ילדים יצירתיים, היא מיועדת לספק עובדים סטנדרטיים. אנחנו לא מעוניינים בזאת. וכך מצפים מאיתנו, בארה"ב, להתאים עצמנו למערכות מיושנות. ישנו הבדל גדול בינינו ליפנים, אצלם כל עיתון עוסק בעתידנות, וחנויות הספרים מלאות ספרים עתידניים. בעוד כאן עליך להלחם כדי להכניס את העתידנות לתודעת הקהל. היות ואנו נמצאים בתחילתו של עידן המידע ואנשים רבים יעסקו בייצור מידע או בתפקידי שיר- ותים, מי ייצר את כל אותם דברים להם אנו זקוקים לשם קיום רמת החיים אליה אנו מורגלים? יהיו לנו עדיין מפעלי מכוניות ומפעלי פלדה, אולם הם יופעלו על ידי מספר קטן מאוד של אנשים. כוח האדם התעשייתי יהיה שווה בגודלו לכוח האדם החקלאי, זאת לפי כמה הערכות. יהיה גידול עצום בעיסוקי שירותים. לא התחלנו להמציא עדיין את כל אותם שירותים אותם ניתן לספק ולמכור לחברה. הטכנולוגיה הנז מוכה תיאלץ לפנות את מקומה לטכנולוגיה גבוהה. תאר לנו את משוד שנת האלפיים אני סבור שאנו מתחילים לנטוש את החשיבה המסורתית שעל מכונות להיות עשויות מתכת. התבדחתי קודם לכן כאשר אמרתי שיש לייצר מכונות מבד קטיפה אולם רעיון יישום הביוטכנולו- גיה למשל, לתעשיית המחשבים אינו מטורף כל כך כפי שהוא נשמע. אני אכן יכול לראות שילוב כל שהוא בין טכנולוגיית המחשבים לטכנולוגיית הגנטיקה, שי" לוב אשר יהווה צעד ענק קדימה באפשרויות טכנו" לוגיית העתיד. מדוע על המחשב להיות מצוייד במיקלדת בכלל? אם תוכל לדבר אליו, לא יהיו לך צורך במיקלדת. אני יכול לדמיין מחשב הנראה כפיסת צלופן התלוייה על הקיר. אם הוא יכיל את כל אותן אפשרויות מיחשוב פנימיות, לא תהיה כל חשיבות לצורתו החיצונית. הרעיון של שילוב כלשהו בין מדע הגנטיקה ותעשיית המחשבים אינו מטורף כל כך כפי שהוא נשמעיי גם בתינו ישתנו בצורתם. אני סבור שתפישתנו את מושג המשפחה תשתנה גם כן. נושאים אלה קשורים הן למושג העבודה והן לייצור. אם אתה מסוגל לחשוב על החברה כמערכת מורכבת פתוחה המעניקה מגוון אפשרויות לפעול בתוכה, היא תאו" פיין לבטח באינטראקציות בין מרכיביה. כך שאם אתה שואל אותי איך ייראה משרד העתיד, אאלץ גם אני להפנות כמה שאלות: כיצד ייראה הצבא! כיצד ייראה הביתז מה תהיה הגדותנו למושג העבודהז ורק לאחר ידיעת התשובות לשאלות אלה אוכל להתחיל לדמיין כיצד יעוצב משרד העתיד.< מתסדךםק :1030> (3)1 57 ; ;7 זב דפדםש 10 , דדמה 0 ו 11 זה ונת 1046 ₪ ישפט1-,גוב ז5. "א 1 חהה;" ";14,10 דה זאנצהץ 1050 1% אמש דפה, 7 )8 ך0₪ :"6", 51 דם ';16,11 זה דמש 0שהן אדפ 02 (311 ך₪. :"א8",: ג 57 :7 18,117 זה דמנהק פלסג ססל סד 60 אאהד 341 =1 .51080| %9 סד 60 1871 1, דבה דמבתק :" "=3% זמ שפשו אמשדשם ו 7 -ש 2" 6 יהה;" "(18,13 87 דכה 3 - ו 7 (ג)ב 6-3 ₪ 6 7 הום:;" ";16,15 דה דאבתס 5050 אמטזםם :2010 (301 ד "א 9 ק;" ";:15,17 דה דאצחש 2010 אמטדשם 2620%- (3)1 ד₪ :"או 75 הה;"ש";18,20 דה דמצה סכסם מהסצפה :2636 (13)1 ד₪/ :"0 ", 3 ךש :7 18,26;9 זה דאנתש 8030 סד 80 אפמד 3-2 "1 :52040| , , 0 סד 60 2031 2 דב דהדהס :"א-%":3% 257 30406 המשדפת :32058 317 ד= | 327967 5% 7 17,24;"8";0 דה דאנתק 5050 אמטזפק :2060 (83)1 ד | :"כ ' 4, 17 ;"₪" (18,25 ך דאנהק 5060 אמ5+0ה :2070 (2)1 27| :"7" " ב ₪7)| :7 18,25(9 דב דאנתש 5070 ₪ סד 80 אפמד 3-3 "1 :32080 | ₪ סד ₪0 6₪71כ 4% =3% דם. 08 2 31 דא :909( '/18,28₪ ךב דאנצהק 2096 :0 (8)1 דש :5+ אמטדפה 000 ג 26 זה זאנצת ,ה אמ דשת ק=ק ₪7 ;" ₪ 7,068 08 6, 956, ₪ . 0 + 68 0, קספמםם :2,160 = 720 ממטדפת 650 0 סד 60 אאה יד א5] =1 308 1 "+% ק=%ק 267 510 0(ג)8 ד15 320 סאת,פ. קחמאם :%49סאח,5. כקמשפם 530 3 אמשדפת 5 דמא אפהד "28="6 "1 :2% פבםא 360 4 אאסס :1 פבפם :7 סד שא אס" 3106 דא=א :1,3+2% מ:5' 6 70 60 כו ,6, 3",124,118,1284" מזהם 9306 ,6,,,, "0 ", 195 , 36, 55 5% , 56 68,110,68, 0,767 1 .187 , 0,187,187, 6",0,965,2399,316,0,2",. 120,251, 59 ,0,₪48,251+ם,ש, 21,214,24,%+25 8 ,"0 ; 1 , 3 2 ; 0 2 = 2% - , 7, ₪ , 27 ש הז 4 ₪ 55,55, (2 8 , 1,220 5 52 52 24 2, 8387 , 405 ( 254,254 ₪, 27 - 7 ה" 50 ו , 21 3,34,99,"8 48. , 6 "הה",164, 5 , 1 216 : 4 ,1 שי ₪ 4=5,,( (1).: דא :"א":1,? ה זאשצמק 08 ההתטזשא ₪ ו 8" (;%,? 0 7 זה זאנאש 16| ה 1017 דא %";9,7 דה;;"7,4;"7 זה זאנהק 26| כוככ הלכת שכתאי תוכנית זו של פדהצור בנעטיה מציירת את כוכב הלכת שבתאי וטבעותיו, על רקע שמי לילה משובצי כוכבים. הסברים על התו* כנית אפשר למצוא בהערות הרֶם אשר בגוף הליסט. התוכנית נכתבה למחשב האישי של יבמ. יו ו%7(3א%51 הקן ה(0086000)7)-(ששן4120,1+ . זא וצ 16% ו הש;ן הו כפלן יון וו וו ל | וו | 4 ושו ₪0 סז שש-₪1 אט) סטו שאו ""זט זווא סז ט-14 04) 3פן אא (ץ+ (4ד)4ו1 248 א+ ו 4 ו שאוג 170 ו 7[[ | ו ו ] ג שא 200 2 (צ,א+1א) ואג 210 ,א וגא א 215 1 2 - השא ו ברקע אא 230 = אהא 240 טשל? סז 7>1 600 0מי 1609 6 (|)כקאה-צ . .(ץ,א = 2 וצו )| 1604 "₪ ה י אהששחצווט אווט וא נבתב בירי פרהצור בנעשיה !| 6-1 ומח -ווטו 0 6 6% ג ו פט. ושז 65 סז ו ווזפט 6אן נץ+ טו1)או2%א, א+ וו + ה)א1+ו)או3ו 1% וה וש 45 1 )וו 21 סז ) :| 0 וט) 96 .ו %1- ו צוטל|-א ו . ה א )וט א ( ! ו1. ב? 0 מס'1 במדפסות למחשבים/ לש מ 2 מ מהירות .6.0.5 5ו, זכרון % 3, מדפיסח גם מהירות .0.7.5 25, זכרון א 3, מדפיסה גם באדום .5.? חיבורים נוספים: מזין ניר באדוס,8%.ץ רוחב עגלה 6%ו אינץ. מחירות 0.0.5 36, זכרון ) 7, יתר רציף, מזין ניר בורר, לוח מקטים שהופר חיבורים נוספים: מזין ניר רציף, מזין נתונים ותוספות כמו 25-|| מחיר את המדפסת למכונת כתיבה רב לשונית, ניר בודד. מחיר (65זאסתדאמ6) 1592 + 008 זא ) 1858 % מחיר (608זא180ַא00) 992 % לכל המדפסות איכות מבחר 3 מניפות בעברית ( כולל דו-לשונית) 2001 ועוד יותר מ-20 בשפות לועזיות (בנוסף לסימבול). בקרוב יגיעו מדפסות מטריצה אחז א זכיס של וסחססוס מהירות,5.ץ.6 60ו או - מדפסת ניידת פועלת על 8 באיכות (1.0.א) סוללות או חשמל.6.0.8 30 4 מחטים. ניתן להוסיף מרפיסה עברית/אנגלית על מזין לניר בודד.עם חותך ניר רגיל עם סרט או ניר ניר של ו אינץ. טרמי ללא סרט.שקטה במיוחד מחיר (105א180א6) 1890 % מחיר - 146 % * המחירים לא כוללים מ.ע.מ יבואנים: אמפיסל (ישראל) בע"מ, בית אמפיסל ברזר רח' אפעל 3, קרית אריח פ"ת ‏ ו01-922592 אולם תצוגה ומרכז מכירות בתל-אביב: אמפיסל, אלנבי 98, טל: 412994 וחנויות מובחרות למחשבים ב 1 תווי-שי של דצ ום! 0 מתנה עם הרבה צופעורויות ב ,| הסרכ ו לכות עזר ותוכנה למחשבים כ - ו דיזנגוף סנטר שער 5 למטה תל-אב'ב 64332 טל. 290142 03 6 רמת-השרון ‏ 806 ירושלים סוקולוב 49 מרכוכלל יפו 87 חנות 104א' טל 02-247839 "קרית המחעוב" אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל מגוון מחשביס לבית ולעסק בתצוגה מתמדת 68 כיתות לימוד 6 ספריה מקצועית גדולה 6 יעוץ ע"י מומחים 6 מבחר תוכנות מהחדשות ביותר דיו כוהוווו : : 2 ג הטוו - "קוית המחשב" צ'ק פוסט ע"י ההיפוכלבו בסמוד לסריגי צפת טל. 04-717719 של פי->-- | משו הר- ל" שר ב ביצי וניה זווו חסום כאאיים: ₪26 המת 0% 4 "]אתסב תואס( | | למהחריו כלכ אק/כד) חתופו 41 אצי 5ב'. = , אחד היתרונות שיש למחשב טי. אר.אס 80 הוא / ל ו היכולת ליצור גראפיקה בלי להשתמש בפקו- -- 0 . . דות פוק. פקודות כמו: עגול, קו, צבע, צייר 1 3 . הכ ם 7 וכו' יכולים לשמש ליצירת גראפיקה על פני ו 1 0 . : מסך מוד. כדי לשמור על הגראפיקה עלינו ו ו הל להשתמש בקלטת (קסטה). עליך לכתוב: ספ 6 ד וו ו ו וק וד ₪ סד ו ובשוי ו [| ה / 0,, ,שו הו 1 /9) . ו ו שש ואו לתקליטון: ד 6 ו ול ו 1 0 ,ההא /5) ו 14 זט זווט וכ ונ ויוי ו הדבר יכול להיטען שוב וגם להוות טפ שוד 4 וו 65 ו זו 1 וז 1 השס 15 "כ 1 פה זגו = "א שא ו ו ו אי "ואו 1-ו ו נראפיקה במשחקים. המהדיר לגראפיקה יוצר מסך גראפיקה מוכן בתוכנית עם דאטה. | דוגמה: כתוב כמה שורות פשוטות אלה: ו 3-ו וו ו שו או ב 1 4 0 1 "ו טְּ ורוו וו 0 ה 2192 אן ו 0 1 1 :41:15:56 שטסואי זונס - 0 שד 2192 1 6 | וו 1 (128,96):]. [-)₪|]1:) 1 2 ו יס . + ₪ 0 %ש " 2 14 זו 8 כ | 45| ה 15 טי 0 3 זו וה +11 + "+ 4 ו + | | הרץ את התוכנית וכתוב ניו ודליסט. עכשיו ו כתוב: 1 0 זאזא:200 10 1=1 0ז:1.1 :561 ו ו ואו מסך הגראפיקה עדיין "שם"!! ולכן אם 0 אנו מציירים משהו בכל אמצעי על המסך, - 0 ו / / [ אנחנו יכולים לטעון לזכרון את המהדיר 0 ו (מהטייפ) בלי להרוס את התמונה (בתנאי שלא .ו ו ו נמחק אותה). ₪ 6 | כ 4 ו ו 0 התוכנית: - ) בש 3 . כל שורה מנותחת נקודה אחר נקודה. רברב ב--ב-ב-ב-ו. => התוכנית מכינה בזיכרון תוכנית 2 / תד 33325, ת'/א 61332. נוספת(!) ואותה היא מקליטה ואפשר לטעון . אותה כתוכנית בייסיק(!). 4 2 ההקלטה לוקחת הרבה זמן (כולל החישובים) ולכן דאג להרבה סרט! לאחר שאתה טוען את התוכנית יש באפשרותך לשנות את גדלה, צבעה וכו'. תוכניות מסוג זה והרבה תוכניות אחרות כולל: '"משחקי מלחמה", "רדיצ'ייס", תוכז ניות מוסיקה, משחקים וגראפיקה (למדפסת ומחשב) תוכל להשיג בניו"האנד סופטווייר, : ע"י עופר הלוי, דרך השלום 105, תל אביב ן | לי 03(766403). בהצלחה. 0 0 0 .| 2, ט 71 ן . השפ אשלם618 עבור 12 גיליונות לנוחותך טלפן 244391, 03(244388) ובקש את מנחם צוקר מחטבי 0 -+100 )4%00| מוכן להתחרות בכל מחשב עסקי אחר בשש הכתובות הבאות: >" לבו ₪0 905 וכולל דוט אאם 2% ס קשיח) ואס ברגע שתראה את +100 שוסאו₪4 תבין למה זכה בפרס עיצוב המוצר 1983 בארה"ב. הוא יפה, קומפקטי (אינותופס שטח גדול על שולחן עבודתך) ונוח יותר מכל מחשב עיסקי אחר. +100 80%א₪41 תוכנן במחשבה להפו את השמוש בו לפשוט וקל. שים לב ללוח המקשים הנוח והנייד! ובאשר לביצועים, ל-+100 /ספאן4ח שתי יחידות עיבוד מרכזיות ושתי מערכות הפעלה המאפשדות מבחר תוכנה גדול ומגוון יותר, עיבוד תמלילים, הנהלת חשבונות, מחולל ישומים ותוכנות - לעורכי דין, מהנדסים, בעלי עסקים וכו'. למעלה מ-1000 תוכנות עומדות לרשותך. זהו יתרון עצום בכל הנוגע ש ב-+100 /80א₪41 אתה יכול לבחור מסך צבעוני המאפשר תצוגה בו זמנית של16 צבעים מתוך מגוון של 4096 צבעים. וזה עוד לא הכל. יש לו שנה אחריות! מי עוד מוכן לתת לך אחדיות לשנה שלמה? והשידות ניתן ישירות ע"י דיגיטל ולא ע''י אחרים. ה אינך חייב להאמין לנו. בוא לכל אחת מהכתובות הרשומות מעלה, בקשו שידגימו לך את +100 84880 וגם -י מחשבים עסקיים אחרים ותיווכת העתיד חוווב 88585 מחעובים וימר יעקבסון טמיר