אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 15

המגזין המוביל למקצועני ענ"א – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
גיליון 15- 5 ₪ 890 ש' 6 בלל מ מחשב אישי אנשים. == = ונחשבים המגזין המוביל למקצועני ענ'א, מנהלים ומשתמשי "ם אישיים מי שולט בחברות המחשבים בארץ? בוחן תוכנה: א"ב--מעבד תמלילים ישראלי | מבט מקרוב: ספקטרהווידיאו 328 ביצד לכתוב משחקי מחשב? ₪ תוכנית לעריכת דו"'ח המס השנת' ₪ עוד על פשעי מחשב שעשועי מחשב 6 לקחים בקליטת תיב"ם ₪ חדשות וחידושים מהארץ ומהעולם איך תשפר את התכניו שאתה כותב 0 רק עם 3 -?זואדדקס! ספקטרה וידיאו 328*/ס 3 השקוואודפס - המערכת המשפרת תכנ"ות הכתובות ב" ו6080 ; מייעלת את תוצר מכם- ם עברית הכלולה בתוך הרוס 1 תתה 0 הוא המילה האחרונה 8 מחשבים - בזכות הקומפילציה. משפרת את נפח התכנית ואת הפתרון המושלם כלבעיות התכנה : י שלה בהפעלה המיומנות, התחכוס והשימוש בפיתוחים חדישים ביותר. לרשותך ו 0 0 מספר רב של תוכנות בתחום החינוכי, השימושים העיסקיים 0 ו : י-בקבוק ב מאפשו והביתיים והמשחקים, 51/48 כ א00)/ וכיו"ב. ובמבחר תוכנות ל ו ל לטנ הקודה בעברית! א ספריה מלאה של תוכנות ל-1א// 6 בשפות: "8616" בתכנית ומאפשר תכנוו מבדק כל קטעי התכנית - לפני ו "את 5581" "א דא 0 ".561" "6" ועוד ועוד... + ה עו עריכת מסך מלא - 6א50111% א568₪55 .101.1 א גרפיקה ב 1 : בלב / , בישראל תמצא אותה בבנק ישראל ב ה 7 ב-16 צבעים ו-32 "ספרייטים" (תוססנים). אפשרויות נרחבות הפועלים. תדיראן. מגדל. התטשיה הארת גי "ל" | טכנולוגיה מתקדמת בע''מ לשרטוט טבלאות * 3 ערוצי צליל עם 8 אוקטבות בכל ערוצ נצתך לחסוך? השתמש ב-3 השקוווודסס 0 ואפשרות לעיבוד הצליל .5.4.כ.. * מבחר גדול של ציוד עזר: כוננים, מדפסות, טבלת שרטוט ועוד. לפקטוה ידיאו מחשבים (ישראל) בע"מ [] מויכז כלל, משרד 712, יפו 97, טל' 242032 02-247786, ירושלים להשיג אצל הסוכניס המורשים בכל רחבי הארצ 7 .-----כ--הההלללללחחחלחוווויוווווו ווה יי וחידים נוה יש אדי מור לפרטים נוספים על 3 מ=?וושוזקס פנה לאגף השיווק בטכם כר ...ו ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן את העומסים על תחנות העבודה במפעלך. נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. נתריע על סטיות וחריגים. נתכנן את דרישות החומרים לתחנות הייצור השונות. 5 5 3 2 2 צעד אחד לפני המבונה שלך תמצא את התוכנה שלנו. כשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, חל את ₪ השוצה. 0 0 מציעים ו כולל נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. של הציוד, התוכנה, וכל השירותים נרכז את העלויות בפועל (תמחור) | הנלווים -- כולם כאחד מכתובת ונשווה אותן לתחשיבי העלות. אחת: .6.8.א. ננהל את המלאים (חומרי גלם, בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרי עזר) גם בערכים ריאליים במט'ח נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב וו-65או ₪ 6א -נ '. א. מיטווך ובויו בע" הרבד ואוד וווזר גוד ב)ונצובר בורו קהל ישן מ ו יו קוש אמ תור זו "אילו רק יכולתי לקחת איתי מחשב אישי ימי גיליון 15 סיפור שער מערכת ההפעלה א-קזו על סדרת מחשבי 0 תחנות העבודה ההנדסיות (בנות 32 הסיביות) מתוצרת ץזז סדרה 500, משתפרות בביצועיהן כתוצאה מהפעלתה של מערכת הפעלה חדשה, נגזרת יוניקס, ובעזרת לוח ראַם חדש בגודל חצי מגה-בית (ראה ידיעה). פשעי מחעשב חלק 2 ויק מקלאן חלקה השני של הסדרה. הפעם: הסכנה מבית. על מעילות פנים-ארגוניות בפשעי ענ''א מתוחכמים. כיצד לכתוב משחקי מחשב אלון פישמן 07 דומה שמשחקי המחשב יעמדו במבחן הזמנים גם לאחר מות המחשבים. אלון פישמן מלמדנו כיצד לכתוב משחקי מחשב פשוטים יותר ופשוטים פחות. המגזין המוביל ל טץ היוחסין של חברות הייה טק דודי גולדמן 2 עורכו של אנשים ומחשבים השבועון עוקב, במבצע כמעט בלשי, אחר בעליהם המוסווים והגלויים של חברות המחשבים והאלקטרוניקה בישראל. מי מחזיק במי? בוחך חוזמרה: ספקטרהווידיאו סמס הררי 5ל עורכו הטכני של המגזין (המגיש, אגב, את פינת המחשבים הפופולארית ב"זהו זה'') בוחן את המחשב לאורכו ולרוחבו. בוחן תזכנה: מעבד החמפילים אי ניסו כהן 5 תמלילאות עברית על גבי התוכנה הישראלית המקורית הראשונה לפיסי. מי יודע ספטקרום? מוטי את אביב 7 חלק רביעי בסדרה. והפעם: השליטה על צבעי א]סתסת. אנשים ₪ ומחשפי מדורינד הקבועים זה עסקי ( מסוף ציון 5 מסוף עולם %5 שימושים 00 מחשבשעשוע 77 69 קלט פלט 98 מו"ל ישראל פלד עויך ניסו כהן רכזת מערכת חגית כהן-גלובוס עווך טכני סמס הררי עורך 'יצור עופר שפירא עיצוב גראפי אורית אהרוני עריכה לשונית נירית לוי תוכנה ודעת יעקב שיבי חדשות פנים דודי גולדמן משתתפים קבועים ירום לוקר, גבי חזות, ד'ר יהודה לוקר, ראובן ליבנה, מוטי את אביב, אלון פישמן, גד פניני, צחי קלופמן, מנחם שלגי, אלי שרגנהיים, ערן בן-שחר, יהודה הכר, עמנואל לוטם פרסום עדגה באום מודעות יובל אופק תפוצה ונייה מנחם עוקר חשב ישראל אדלר הנהח"ש שושנה גרינהאוז הפקה דליה פלד בע"ם ניתוב ותזמון יען בצר יועץ כללי יורם יוסיפוף סדרמתשב אופיר בע'"ם הפצה גד המען למודעות: רח' מאנה 5, תל"אביב 64168, טל 244388, קרפתוח למנויים: מגתם צוקר, טל" 244391 מען המעדכת: ת'"ד 33325, תל-אביב 61332. אין המערכת אחראית לאובדנים ואינה מחזירה כתבי יד. אין לראות בסקרי תוכנה חומרה ובטבלאות השוואה משום המלצות לפעולה אלא חוות"דעת להנחיה גרידא והמערכת מסירה מעצמה אחריות לנזקים ישירים או עקיפים כלפי צד כלשהו. כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלבד. 5 שונאג פזש)נאקוחס ) ו4הסצזוש 1 מחסווג אוג 6 + הסח ס6תפווסטכ ,505ה] 6 23104 ץס 60 )טטסזם חב עפ ותקוזץקט > .61332 טושה 16 .31325 8כאו 37461 חו ט6)חוזץ .100 6+ 57801 6160 01050 1 א 5, א .80881.5 צפ ספסאפס1: תמדא תא אס קוא אד 5 דדד 1 עכשיו אתה יכול. המחשב האישי הנישא של יבמ הגיע גס לישראל. מעכשיו תוכל לקחת אתך את המחשב האישי שלך לכל מקום ובכל עת. המחשב האישי הנישא של יָבמ מכיל במארז אחד - .שגודלו 204350 סיימ ומשקלו 13.6 קייג בלבד -- את כל היחידות והאבזריס הדרושיסם לפעולתו. המחשב האישי הנישא של יבמ פותח בפניך אפשרויות להגיע לרמת יעילות כמוה לא הכרת בעבר. תוכל להפעיל את תוכניותך במקוס העבודה, לעבור עמו לסניף אחר, לבצע עבודה מחוצ למשרד, לערוך תצוגה אצל לקוח, לשאת אותו הביתה אחרי שעות העבודה ואפילו לצאת עמו לחו'יל. למחשב האישי הנישא של יבמ מימדים קטניס אבל עוצמה גדולה. הוא בעל זכרון עד 512 אלף בתים, כונן תקליטוניס אחד או שניים, מרקע בצבע עינבר, מקלדת נוחה לשימוש ואפשרויות חיבור של יחידות הקפיות נוספות רבות. הודות לתואמות של המחשב האישי הנישא עס המחשביס האישים של יבמ תוכל להפעיל בו את רוב התוכנה שפותחה עבורס היכנס עוד היוס אל אחד המשווקיס המורשיס של יבמ והוא ישמח להדגיס בפניך מה יכול המחשב האישי הנישא של יבמ לעשות למענך 8 איכות מחשבים טלי 828104 -03 4% גטר טל' 03-299705, 7 8 טריפל-די טלי 4; 03-719195-6 ₪ י.ל.ן/מת''מ טלי 340223 -03 2 ₪ לרגו טלי 03-285151 ₪ משוב טלי 03-453202 8 סיסימל/מל''ל טילי 03-267315 5 ₪ קונתהל מיקרו טל' 03-280640, 03-295148 8 קומפיוטרלנד טלי 03-282355 0 4 ₪ עץ"פו 0 זיא ' 2% / שו על / ה\\גוו פתרורווד בוללי > בונורבתד בונצלאות' א הייו בו יי 6אוחס דופ 68 סופא יי ] ססאזס‎ ). 6 % מערכות מידע בע" ך. 016 %לפון: 05-588207. 5 קודא קומפטרייד למה אכזבתיני במחשב ספקטרום שברשותי התקלקל חלק מלוח המקשים. פניתי אישית לחברת קומפטרייד, היבואנית של המחשב בארץ. שם סירבו למכור לי את החלק הדרוש וכמו כן לא אפשרו לי פגישה עם מנהל החברה. דרשו ממני 540-530 עבור התיקון. את החלק קניתי בדואר מאנגליה. הוא הגיע כעבור שבועיים ו-2/ ומחירו 1.56 לירה שטרלינג + דמי משלוח ואריזה סה''כ 5.56 לירה שטרלינג שהם בערך 58 (קבלה מצורפת שמורה במערכת). הוספתי 4 דקות עבודה. אוהד ליפציגר, רמה"יש ושוב ספקטרום תגובה למכתבו של ג'ורג' קיין על ספקט- רום: אמת, לספקטרום יש חסרון גדול - החומרה. חסרון זה מתבטא בעיקר ב''ארי- זה'' - הקופסה הקטנה, המקלדת ובחיבורים לי'עולם החיצון". הקופסה בה ארוז הספקטרום קטנה ולא מאפשרת פיזור חום נאות דבר היוצר לעתים בעיות תפעול. גודל הקופסה גם לא איפשר לצרף שקעים לסטנדרטים נוספים (כמו 2 למשל). על כל חסרונות אלה - קיימים יתרונות רבים: בין המחשבים הביתיים - צורת העבו- דה של הספקטרום עם רשמקול היא אחת הטובות ביותר. עבודה עם רשמקול וקלטות רגילים לחלוטין. עבודה במהירות גבוהה (1500 באוד, לעומת 300 באוד בקומודור). אפשרות הקלטת קטעי זיכרון נפרדים, תמד ונות מסך וכו'. ספקטרום 8 ק' - נותן למעלה מ-41 ק' נטו - לשימוש בבייסיק, לעומת כ-39 ק' בקומודור 64. הספקטרום מציג לנו בייסיק טובה למדי, המספיקה לרוב השימושים, ניתנת לשילוב עם שפת מכונה. לספקטרום יש תוכנה עשירה ביותר: תוכנות לימודיות, עזרי תיכנות עם מגוון עצום של משחקים. מיגוון עשיר מאד של ספרות עזר, ספרי משחקים, לימוד בייסיק ושפת מכונה, הסברת נושאים מתקדמים בספקטרום. מנינו לא פחות מ-5 מגזינים המופצים בארץ, המוקדשים אך ורק לסינקלייר! הספקטרום מציע גראפיקה במיקוד גבוה, עם למעלה מ-8 צבעים (לכל צבע כמעט, יש 2 בהירויות), ופקודות בייסיק 0 לתיכנות הגראפיקה בקלות רבה השמע של הספקטרום הוא לא זמיטב (בלשון המעטה), אך במאמר בחוברת זו, תיארנו כיצד להתגבר על חסרון זה בעזרת תוכנה ולהגיע לצלילים ואפקטים מעניינים. מספרם הרב של משתמשי | הספקטרום מאפשר למצוא עמיתים וידידים למחשב - ואיתם להחליף מידע, רעיונות | ותוכניות, אף ללא מועדון מאורגן (קיים באופן תיאורטי). המעלה האחרונה של המחשב - מחירו הזול. זהו מחשב המציע יחס עלות/ ביצוע טוב ביותר. הספקטרום הוא בעל אפשרויות עצו- מות, ובסידרת המאמרים שאנו כותבים אנו מנסים להרחיב את הידע עליו. לומי ואב 6 מוטי ואביב זיג? מחשב מאוהב 9 מיליון ביתים הוזים יומם וליל. 9 מיליון ביתים אינם פוסקים להתפלל. 9 מיליון ביתים נושאים תפילה בליבם. 9 מיליון ביתים עמוסי רגשות בקרבם. 3 כונניות דיסקים חולמות בהקיץ כל הזמן. 3 כונניות דיסקים שכחו תפקידן ומקומן. 3 כונניות דיסקים מאושרות ועם זאת עצובות. 3 כונניות דיסקים כל היום רק בוהות וחושבות. יחידות קלט ופלט לא יודעות כלל מה מתרחש. יחידות קלט ופלט רק יודעות שהכל מרגש. יחידות קלט ופלט שנתן בלילות נודדה. יחידות קלט ופלט חיות בעולם אגדה. מחשב אחד מיסכן שרוי בדכאון שחולף. מחשב אחד מיסכן קצת צוחק ואח''כ זועף! מחשב אחד קטן עוד לא הבין את המצב. מחשב אחד קטן לא יודע שהוא מאוהב. אורית שורק, ת"א חפש את הדרקון ודע לי כי החברה המייצרת אוז דראגון 32 פשטה רגל. האם השמועה נכונהז מה משמעותה לגבי בעלי מחשבי דראגון? רווו מראמל. בניזברק נן מכאמל, בנלב > השמועה אינה נכונה. אכן, חברת דראגון דאטה הבריטית נקלעה לקשיים כספיים אולם אנשים ‏ + ובוחשבים לפתוח מועדון של משת המעוניינים לה; הפלטה 14, חיפה. 1 , <> * ט ט > המערכת משתדלת לפרסם תוכניו לבעלי מחשבים שהפסיקו את ייצורם וגם בגליון זה מתפרסמת תוכנית לג'יני הצבעוני הכרמלי החיפני לצערי תגובות הקוראים לכתב הכרמלי מחזקות את טענתי כי מרבית הישראלים אינם יודעים את שפתם ברמה הנחשבת מקובלת בארץ מפותחת. מבחינה זו ישראל היא באמת מדינה נחשלת עם אחוז גבוה יחסית של אנשים אשר הפסיכולוגים מכנים בשם הכיסוי "אנאלפבתים פונקציונל- יים''. אפילו ד''ר א.פ. מירושלים, בקטע הקצר של עברית באותיות לטיניות במכתבו, מראה חוסר ידיעה יסודי בדקדוק עברי. התעתיק שלו הוא בדיוק הדבר שנגדו אני נלחם בכל עוז תעתיק זה דומה לתעתיק בכוון של בית ספר לאנגלית, אשר פרסם באותיות גדו מן המלה "לו" (ו"ו בשורוק) על גבי מסך המחשב הכת יותר קריא מן הכתב האשורי להתרגל כמוכן). בפורמט של שמ ב הכרמלי הו הרבה שמונים אותיות בשורה קשה לקרוא כתב אשורי ע בשורה אני חושב שזה בפורמט של 132 אותיות בש בלתי אפשרי. כל זאת בנוסף לקושי והחשוב יותר של מחסור רציני ב בתפריטי מחשב דבר לבדוק זאת בצורה והשוואות, אולם בגל הקלה פשוט עוברים זורקי רש זורקים את השפ שי ְ''''' שר ...00 - 4 התוכנית המצורפת מכניסה 5 אותיות מיוח- דות של הכתב הכרמלי (אותיות גדולות בלבד) לוויק-20 כך שאפשר לכתוב על האקרן בעברית ובאנגלית, בגלל אי התאמה של המדפסת, הסימנים שורה 12 צריכים להיות: 1) חץ אחורה. 2)סימן הלירה הבריטית. 3) הסימן המצחיק בין הכוכבית לאות ץ, 4) סוגריים מרובעים פתוחים שמאלה, 5) סוגריים מרובעים פתוחים ימינה. סימן המקום נעלם, אולם אפשר לגלות מקומו ע''י הקלדת דזזוז5 עם אסססואואס6 יחד. במקום אותיות קטנות מקבלים קישקוש אולם הסימן הופך קישקוש מהבהב. אותה תוכנית יכולה לשמש גם לקומודור 64. צריך לשנות את מספרי מקומות הזיכרון וסימני הקריאה. עבור מדפסת צריך להכין רום כמו לאותיות עבריות 4 פד או דשפמאקה 16ד1 שאההא וה 5 .508 600768 6 008 (680%%147 זאואס 8 6 דא א: דוו חק: ןאק 19 ד6פאוק וד זאןאק: דא אק: *16ד1 הא 08 (5, 3,433 (3, (2, נכ1*זאזחק: זאוקק 12 זא1אק: זאןקק:*.) *- *יזאותץ:זאואק:זאום?:זאוא? 15 דאןתקוזאןק? ** | *- זוגש 1 סז 8-א אס" 20 (32768+6 7560%, א+67168א0 38 א דשא 48 8, 0056 :6 555א0ק 58 *05ס פאד 556 סד*זאןאק 54 דאןאק: זא1אק: *. 57606 255אק*זאואץ 55 ודי *=2% 6612%:16 56 58 6 460 8 ו 65 08 הדא 70 88 8 98 8 / דשא שא 95 188 0018 54,?3,8,28,ְ, ,09 118 8 128 4 דפד שח 125 48, 99 73, 73, 79 הזהס 138 148 98 אז1דה 4 145 158 +2 168 07 ,,,,,(8 178 8 188 6 א51 ₪1 185 198 010 73 ,73 73,739 ,48 288 8 . הפדא01ק %66ו0 255:8₪4, 36869 5א0ק 218 3 ד161ס צד18 51 + וססו אשח 215 228 0667576 ,1 26:00057577 ,6 2 200657579 4, 57578א0ק 238 250 ₪0 7 סד +-א 08 388 318 500 0: 2006 6 א השא 328 אוטדפת 338 7 10 יס קיי בתודה מראש אתם מפרסמים תוכניות הכתובות בבייסיק עבור כל מיני מחשבים וכותבים ש''ניתן בקלות ע''י שינויים להתאימן גם למחשבים אחרים". אני מציע לפרסם בעיתונכם טבלה עם השוואוית פקודות שונות בבייסיק על מחשבים שונים. א. אהרוני, ירושלים > בבקשה זו נתקלנו כבר בעבר. אין באפשרותנו לפרסם טבלה זו מפאת קוצר מקום. טבלה כזו אורכת גליון מלא. תוכל למצוא טבלאות השוואה וחומר עזר נוסף בחנויות הספרים. מקורא לקורא + האם סינקלייר מסוגל לצבוע משטחים עגו- לים בלי שהצביעה תראה מדורגת? האם אפשר לסרטט קווים אלכסוניים בעזרת הפקודה שוגאש בלי שהם יראו מדורגים? גלעד יוחנן * בגליון 13 בכתבה ויק-20 - המצג, קראתי על השיטה להפרדת שני מסכים שונים בוויק, בלי לפגוע אחד בשני בעזרת פוק 36866. האם הדבר אפשרי? האם דבר דומה יתכן בקומודור 64 גיל שפירא, ת"א + ברשותי קומודור 64 + רשמקול מיוחד. האם וכיצד ניתן לנקות את הראש המגנטי? גיא נרקים, כ"ם * כיצדניתן לתכנת תווים על אפל? עפר ברטו", ר''ג אטארי - פינה קטנה תודה למני מחברת אטארי על עזרתו בהקמת הפינה. * היכן אפשר להשיג תוכנה לאטארי .זא %00? גולן זבידה, קרית טבעון > בתנות אטארי ברח' חיסין 14 בת''א ניתן לקבל תוכנות חינם, "לקידום מצב הרוח של אנשי אטארי" כפי שמסר לנו מתי. + ברשותי אטארי 600 שניקנה באנגליה. ערוץ הרואי והשמע במחשב אינם באותו מקום. היכן ניתן לתקן את המחשב באזור חיפה? כיצד מתכנתים את התווים מחדש? האם ניתן לחבר למחשב רשמקול ביתי רגיל? כיצד? נתן דורון, חיפה 4 באזור חיפה אין חנות שירות לאטארי, תאלץ לתקנו בת''א בחנות השירות של אטארי, ניתן לחבר רשמקול ביתי למחשב בעזרת אנשים 2 ווחשבים מודול מס' 2080. אחת הדרכים המוצלחות לתיכנות גראפיקה באטארי היא באמצעות תכנון התווים מחדש. כל התווים הלועזים של המחשב מאוחסנים ברום, החל מכתובת 57344 לאורך 1024 בתים (1 קי), את התווים ברום לא ניתן לשנות. כדי לשנותם בכל זאת, עלינו להעבירם לראם. מעתה והלאה יציג המחשב את התווים מהקבוצה שייצר (ראם) על פי פקודה שתיתן לו. מצורפת תוכנית קצרה המשנה את התו ! (סימן קריאה) לאות א'. 8:0066₪6-(166)אמפק-ה 18 = סד ש=ד חס" 20 (57344+1)א66ס, 256+1את 1 זאשא: +8=0%256 30 נ:שדצם ם58ק7:7 סד ש=ז מס: 438 1 דאשא:=דצ8+1,8 6אסס ,(%,, 8,646 דגס 58 ₪, שורה 10: מוצאת את הכתובת העליונה הפנויה (מסדוא א ) ומקטינה אותה ב-1 קי, כדי לפנות מקום לתווים המועתקים. שורה 20: מעתיקה את התווים מהרום לראם. שורה 30: מוצאת את התו (! - סימן קריאה במקרה זה) שאנו רוצים לשנות. שורה 40: היא לולאה בשפת בייסיק, הקוראת את הנתונים משורה 50 ומכניסה אותם למקום בזיכרון, שבו היה מאוחסן קודם לכן התו. שורה 50: שורת הנתונים שמקרה זה, צירופם יתן לנו את האות (התו) א. ע'"י שינוי הנתונים בשורה 50 ניתן לשנות את התווים. * האםניתן לחבר אטארי למודם טלפוני בארץ? יעקב כהן, כ"ס > בחו"ל קיימות רשתות אטארי המשתמשות במודם טלפוניים, הקשורות לבנקים, רשתות מידע, עיתונים, חברות טיסה ומרכזי תוכנה. בארץ שיטת הטלפונים שונה מהשיטה בחו"ל. דבר המגביל אותנו בשימוש במודם מתוצרת חוץ. מודם טלפוני המותאם לתנאי הארץ, נמצא בשלבי פיתוח ויצא לשוק לקראת חודש נובמבר 4. ב צלצל לאו.אראט. ושאל על מלאגר כח האדם החדע הודעה חשובה לכל העוסקים בענף המחשבים: חב' או.אר.אס - פתחה לשכת שרות להכוונת כח אדם מקצועי. במסגרת הלשכה הוקם מאגר כח אדם מקצועי מסווג אשר בעזרתו ניתן להתאים לכל חברה הזקוקה לאנשי מקצוע חדשים את האדם המתאים לה ביותר. המאגר החדש משחרר את המעסיקים מהצורך לחפש ולמיין אנשי מקצוע. מנהלי חברות מחשבים הרוצים לקבל פרטים נוספים על מאגר כח"אדם החדש מוזמנים להתקשר לאו.אר.אס. אם אתם אנשי מחשבים המעוניינים בבדיקת אפשרות תעסוקה חדשה - פנו לאו.אר.אס. ונמצא לכם עבודה קבועה או זמנית ההולמת את כישוריכם. סודיות מלאה מובטחת. == עירותי כוח אדם תל-אביב, ככר אתרים 125,טל" 281819, 03-290372/3, שלוחה 43 לרונן. מהו המבצע? אנו נאפשר לכם לצאת לסוף שבוע במלון המצוי בקרבת האתר שלנו -- טבריה קלאב הוטל, במחיר מבצע מיוחד. נזמין אתכם לביקור, וכאורחים רצויים מאד תוכלו לבלות ולהנות במלון המפואר ובמתקניו - במשך כל סוף השבוע. תוכלו להתרשם מקרוב מיחודו, לשוחח עם החברים בעלי יחידות הנופש וללמוד מקרוב על יתרונות הנופש בשיטת ה"טיים שרינג". ומה אחר כך? לאחר שתתרשמו ותקבלו פרטים מלאים על התוכנית ועל אפשרויות הרכישה, נציע לכם להצטרף לחוג חברי "קלאב הוטלס", הנהנים מנופש ברמה גבוהה לשנים רבות. והיה אם תחליטו בחיוב ותרכשו לכם יחידת נופש, נחזיר לכם את דמי הארוח ששילמתם לנו - כמתנת היכרות מיוחדת. כלומר נרוויח פעמיים? נכון! תהנו גם מסוף שבוע מהנה חינם, וגם מעיסקה טובה ורווחית -- ותצטרפו לחוג בעלי יחידות הנופש בטבריה קלאב הוטל. אה דקוק לעופו אתה זקוק לעופו אתה זקוק לעופו האם חובה עלינו לרכוש יחידת נופש? בהחלט לא. בכל מקרה, ביליתם סוף שבוע מהנה מאד ובמחיר מיוחד של -.72 8 לזוג + מע"מ. (שים לב: סוף שבוע ארוך 2 לילות, 3 ימים + ארוחות בוקר). אנו נשמח שביקרתם אצלנו ונהניתם, נשמור איתכם על קשר, ונקווה שתצטרפו בעתיד לחוג חברי "קלאב הוטלס". מצויין. מקובל עלינו. איך מתקשרים אליכם? בואו, התקשרו לאחד מסניפינו ונסגור ענין. (חשוב גם שתאמרו שאתם קוראי "אנשים ומחשבים"). תל-אביב: רח' ריב"ל 18, טל' 381251 למחלקת הנופש. ירושלים: רח' המלך ג'ורג' 33, טל' 02-227931. חיפה: שד' הנשיא 124, טל 84814, 04-87628. רחובות : לוין אפשטיין 20, טל 59694, 054-59202. אשדוד: רח' רוגוזין 70, טל 055-62662. ראשון-לציון: רח' ביאליק 10, טל' 03-948911. נתניה: רח' סמילנסקיסו (פסג' אלון), טל' 053-42316. אילת: באתר, מול מלון הסלע האדום, טל' 71869, 059-74919. טבריה: במלון, במחלקת השיווק, טל' 067-91888. דודי גולדמן שוק המחשבים בארץ: 360 מיליון דולר . בשנת 83' הוערך שוק המחשבים הישראלי ב-360 מיליון דולר. מתוך סכום זה מכרה יבמ ציוד בסך 216 מיליון דולר. סקרנים ואנשי עסקים בארץ ובחו"ל מתעני- ינים בשתי שאלות: כמה ''שווה" השוק הישראלי במחשבים ואיזה נתח מתוכו נוטלת יבמ. לגבי השאלה השנייה הדעות חלוקות, אולם חלקה של יבמ אינו מוערך בפחות מ-50 אחוז. על המקום השני בסך המכירות בישראל מתחרות שלוש חברות. כל אחת מהן מכרה, כך מעריכים, ציוד ב-32.4 מיליון דולר. החברות הן נ.סי.ר. (י.א. מיטווך), דיגיטל וקונטרול דאטה. יולט פאקארד (מוטורולה ישראל) מוערכת בין 4 ל-"20 מיליון דולר. דאטה ג'נרל (תים) בכ-14 מיליון דולר. בורוז (כלל מערכות) בין 7 ל-18 מיליון דולר. האניוול ונאס (המשווקים באמצעות מידן ולאומי דנות) מכרו בישראל בסך 7 מיליון דולר. מחסור חמור או שמא תחילת האבטלה להערכת אנשי מקצוע, חסרים במשק כאלפיים אנשי מחשבים ברמה בסיסית ובינונית, ועוד כמה מאות ברמה גבוהה ומעלה. כך עולה מדו''ח הביניים של ועדות ההיגוי לתיקשוב, אשר מינו בעבר שר המדע יובל נאמן ושר התקשורת מרדכי ציפורי. בימים אלה סיימו ועדות אלה את עבודתן. בראשן עמדו ישראל מידן, מנכ"ל המכון לפריון העבודה והייצור ופרופ' יעקב שוויקה מאוניברסיטת בר-אילן. דו'"ח הביניים מעלה עוד שמספר הבוגרים במדעי המחשב גדל באיטיות. בשנת 1983 סיימו מקצוע-לימוד זה רק 20 איש בכל המוסדות הגבוהים בארץ. אולם המחסור החמור באנשי מחשב אינו משפיע על ירידה בת 45% בביקוש לעובדים בענף המחשבים. כך עולה מסקר מנפאואר בישראל, המתבסס על כמויות ה"דרושים" בעיתונים הגדולים. גורמים בענף סותרים את קביעותיה של מנפאואר בישראל ומדגישים כי השינוי מלאכו- תי, שכן רבות מחברות המחשבים מגייסות כיום את עובדיהן, בייחוד הבכירים שבהם, באמצעות מגע אישי או חברות תיווך ולאו דווקא באמצעות מודעות בעיתונות. דיגיטל זכתה במכרז הגדול בישראל לאחרונה נודע באופן בלתי רשמי שדיגיטל זכתה במכרז מחשבים אישיים הגדול ביותר בישראל. במכרז הטכניון, עליו התחרו אפל באמצעות מאקינטוש, יבמ באמצעות פיסי, יודפי עם דגם 0 ודיגיטל בשני דגמי ריינבאו, 100 ו7"+100, זכתה כאמור דיגיטל, שהציעה את מחשביה (כך נרמז) במחירים נמוכים עד כדי מחירי עלות. על פי תנאי המכרז תספק דיגיטל לטכניון כמה מאות מחשבים, אשר יוענקו לסטודנטים הלומ- דים במדעי המחשב בתוכניות שכר-מכר לטוות ארוך. עוד יוקמו 'חוות מחשבים" אשר יאפשרו לסטודנטים הלומדים במדעי המחשב גישה אל תחנות עבודה, שתהיינה מקושרות למחשבים המרכזיים בטכניון. מכרז הטכניוון היה "רדום" במשך תקופה ארוכה וחוגים בשוק העריכוהו כמכרז אבוד. גם המצב הכלכלי שבו שרויה המדינה בימים אלה, והעירפול לטווח קצר, עלולים לפגוע במגמה של הטכניון לשכנע את הסטודנטים הלומדים לרכוש מחשב פרטי. דיגיטל תספק את המחשבים האמורים, יחד עם מערכות הפעלה סי-פי-אם ואם"אס-דוס ומבחר שפות-מחשב. דגם 100 מכיל שני כונני תקליט- ונים. +100 הוא בעל תקליט קשיח. ידע ממשיכה להכות בחיקויי אפל - ידע מחשבים ותוכנה וחברת אפל העולמית הגישו תביעת פיצויים כנגד מפיצת חיקויי תמש בכל מסמר או חומר לקהידות חרורות 5 | חמש בכל מסמך או חומר לק מכירות | עליו את השם אפל או את סמל התפוח נושא | האם הגיע המיתון לענף המחשבים? לאחרונה החליטה הממשלה להקפיא לפחות 75% מהתקשרויותיר רטת רחלמר זר טלוה- מהתקשרויותיה העסקיות. החלטו עלולו לגרום לפשימת רול 2 של המהסרחה בבר לגרום לפשיטת רגל של ספקי המחשבים הג לים בישראל, שכן כשישים אחוז מסך ה | העסקית של כמה חברות מחשבים מתבצעות בעסקות עם הממשלה. "זו עלולה להיות בכייה לדורות. ההחלטה תפגע קשות בפיתוח הטכנולו- גי של המדינה," אומרים אנשים בענף רק לאחרונה זכו כמה חברות במכרזים ממשלתיים גדולים, שככל הנראה לא יתממשו כלל. בין החברות: נציגים, שזכתה במכרז להספקת 1,300 מערכות עיבוד תמלילים, מ.י.פ | שזכתה במכרז החשב הכללי להספקת מערכות סופרמיקרו אלטוס, ושני דילרים גדולים של פיסי: קונתהל מיקרו ולארגו. חלק ממנהלי חברות המחשבים מסתמך על שיקול הדעת שניתן לראשי מחלקות ממשלתיות ב"-25% הנותרים מהיקף העסקות. "מחשבים אינם מותרות אלא כלי עבודה, " הם אומרים. עם זאת ברור, שכמה חברות עלולות להיקלע לקשיים גדולים מאוד אם החלטת ההקפאה תימשך גם מעבר לשלושת החודשים שנקבעו. אפיק השקעות מפסידה אפיק השקעות, למי שאינו יודע, היא חברת השקעות המחזיקה בבעלות על חברת ידע מחשבים ותוכנה, משווקי אפל בישראל. בשנת הכספים האחרונה הפסידה אפיק 64 מיליון שקל מתואם לאינפלציה. את אפיק מנהל יורי סלנט. הקבוצה כוללת לבד מידע, גם את רייטר מערכות תוכנה פי.סי. בי. (מפעל לייצור מעגלים מודפסים) ובתי תוכנה העובדים עבור ידע"אפל. את שנת הכס" פים הקודמת סיימה אפיק ברווח של 10 מיליון שקל. ידע עצמה הפסידה בשנת הכספים הזו, לאחר תיאום אינפלציוני, כ-22 מיליון שקל. עם זאת המחשב, חברת רנטינה. בתביעה נדרשת רנטינה לשלם לאפל פיצוי בסך 500 דולר עבור כל מחשב חיקוי שנמכר. בעקבות כתב התביעה הוציאה שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שולמית ולנשטיין, צווי מניעה כנגד חברת רנטינה. צווים אלה, שהוצאו בעקבות הטיעונים שהשמיע עורך הדין מ. ברונובסקי, נחשבים ראשונים מסוגם. הם קובעים כי על רנטינה להימנע מכל עיסוק במחשבים המוגזרים כחיקויים לאפל ומותקנת בהם, במישרין או בעקיפין, תוכנת אפלסופט ואוטוסטארט. על החברה להימנע גם ממכירת ציוד, ספרים ותקליטוני תוכנה שזכויות היוצרים גדל היקף המכירות של החברה מ-2.5 מיליון% ל-4.1 מיליון5. מנהלי ידע מאמינים ששני הכוכבים החדשים של אפל, מאקינטוש ואפל סי2 החדש, יסייעו בשיקום הרווחים השנה. אפיק משקיעה מאמצים גם בניטרולם של מוכרי חיקויי אפל (ראה ידיעה נפרדת) ובמאבק במעתיקי תוכנה מחשב ישראלי לילדים מחשב לילדים, 1900 61.6, שפותח ומיוצר ביש- ראל, הוצג בקונגרס בינלאומי לוגו 84'. המחשב שיבה הגיונית ופתרון מפתח כישורים של חשיבה ה שלהם שייכות לאפל. כן אסור לרנטינה להש- שים % 2 ])נוחשבים בעיות. 4 '"לוגו היא שפה בעלת עוצמה מיוחדת. הילד אינו עוד עבד פאסיווי של מכונה חכמה; הוא הַשָלִיט המלמד את המחשב מלים חדשות, רעי- ונות חדשים. זוהי פעילות מושכת, שבעזרתה רוכש הילד מיומגויות בתפיסת החלל, במתימטי- קה, תכנון וביצוע ותיקון שגיאות. ילד קטן שאינו יוחע מתימטיקה, מסוגל להפעיל את המחשב וללמוד ממנו רבות. מבוגרים יכולים לתכנת בו תוכניות מתוחכמות." כך טוענים אנשי עץ הדעו: המפעל המייצר את המחשב בקיבוץ יסעור. המחשב משויק בארה''ב, אירופה, אוסטרליה ודרום אפריקה ולאחרונה גם בישראל. גניבה ראשונה של מקינטוש בארץ נסים טוויג, בעליה של סוכנות החן, סיפר לכתבנו על הפריצה למשרדו וגניבת מאק: האירוע ה''היסטורי'' התרחש באחד מלילות יולי. הגניבה, מאק ומדפסת, מוערכת בכ"85,000. המערכת שימשה בסוכנות למעקב אחר הזמנות לספרים ולעיתונות חוץ. כדי שאתה, הקורא, לא תיכשל בקניית רכוש גנוב, אנו מפרסמים כאן את מספריה הסידוריים של המערכת: מספרו הסידורי של המחשב הוא 5 ושל המדפסת - 616139. ילדים נפגעי שיתוק מוחין מפעילים אפל במעון השיקומי לילדים נפגעי שיתוק מוחין שליד בית החולים ביקור חולים בירושלים מפעילים הילדים מחשב אפל 2 אי. את המחשב תרמה ידע מחשבים ותוכנה. חי סיו ףצ לון במסגרת פרויקט ניסיוני שנערך במעון לומ- דות שתי ילדות, בנות 4 ו-5, בעזרת המחשב את שפת הסמלים של בליס, היא בליס סימבולס, בעברית ובאנגלית. השפה מיועדת לשימושם של נפגעי שיתוק מוחין שאינם יכולים לדבר בגלל מוגבלותם הפיסית. היא כוללת 1,500 סמלים המאורגנים בלוח אישי לכל ילד, כשליד כל סמל גם פירושו המילולי, ובעזרתם הוא מתקשר עם הסביבה. הילד מבטא את רצונותיו ומחשבותיו כשהוא מצביע בידו על הסמלים. ילדים שלהם בעיה מוטורית המונעת מהם שימוש ביד מגיבים על ידי מיקוד עיניים או בעזרת ראש. את המחשב מפעיל הילד בעזרת מקלדת או באמצעות מפסק ייחודי, המופעל באבר אחר. אפשר גם לחבר למחשב מדפסת, וכך מוענקת לילד האפשרות להתבטא בכתב, להגיש עבודות למורה, לכתוב מכתבים ועוד. בעתיד יחוברו גם סינטסייזרים קוליים. המחשב כחובת לימודים בבתי-הספר בקורס שהועבר במרכז ענ''א של המכון לפריון העבודה והייצור הוכשרו עד כה כשישים מורות בנושאי המשרד הממוחשב. מורות אלה מלמדות במגמה למינהל, בנתיב החינוך הטכנולוגי. בקו- רס הן קיבלו הכשרה במקצועות כמו מבוא למחשבים, תהליכי עיבוד הנתונים, שפת הביי- סיק, עיבוד תמלילים, דואר אלקטרוני ועוד. מנהל המרכז, בני ראב, טוען, כי מערכת החינוך תתקשה להוציא מקירבהּ את כוח האדם המינהלי המיומן שדרוש למשק מודרני אם לא תיושם תוכנית רחבה להכשרת מורים במגמה למינהל בנושא המשרד הממוחשב. הבוגרות הראשונות של הקורס מדגישות כי להנהגת לימודי המשרד הממוחשב השפעה מרחיקת לכת על הדימוי והיוקרה של המקצוע הן בעיני המורים והן בעיני התלמידים. "מרגישים זאת בחדר המורים ובנהירה של התלמידים למגמה," הן טוענות. לימודי המשרד הממוחשב הונהגו בארבעה בתי ספר תיכוניים בשנה שהסתיימה. השנה תורחב המגמה והיא תכלול 20 בתי-ספר. מועלית האפשרות שלימודי המחשבים יועברו ישירות בסמינרים ובמוסדות ההכשרה למורים החל משנת תשמייו. דיגיטל תקים מפעל בישראל חברת דיגיטל העולמית עומדת להקים בישראל מפעל למעגלים משולבים. ההשקעה הצפויה היא בסדר גודל של 15 מיליון דולר. בשיחה עם עורך שבועון אנשים ומחשבים אישר שבתאי שאנני, מנהל השיווק של דיגיטל ישראל, את הידיעה בדבר המשא ומתן שמקיימת דיגיטל עם ממשלת ישראל בחודשים האחרונים. עם בניית המפעל בארץ, תהיה דיגיטל החברה האמריקנית הרביעית במניין, שלה מפעל ביש- ראל. קדמו לה אינטל, נשיונל סמיקונדאקטור ומוטורולה. בימים אלה מושלמת, אגב, בניית שלדו של מפעל שמקימה נשיונל סמיקונדאקטור במגדל העמק. המפעל ישתרע על שטח של 5,000 מ''ר. במבנה המרכזי יעסקו בפיתוח ובייצור מעגלים משולבים ברמה שהיא מהגבוהות בעולם המער- בי. המרכז יכיל ציוד ייצור ובדיקות מתוחכם ומבוקר-מחשב לייצור פרוסות סיליקון ויהיה בו מערך חדרים נקיים בסטאנדרט גבוה. ייעודו של המפעל דורש להפחית תנודות ורעידות עד למינימום, ולכן נבנו לו יסודות מיוחדים. מגהץ אדים רשת מארקס אנד ספנסר היוקרתית תרכוש עשרות מערכות לבדיקת קימוט בדים מתוצרת ברשת מערכות. ברשת מערכות תפְתח את המערכת האמורה במיוחד למטרה זו בשילוב עם מכללת שנקר ברמת גן. בשלב ראשון תבדוק המערכת את טיב הבד בנושא קימוט. בעתיד תאפשר בדיקת כידרור הבד, משיכה, כתמי זיעה, צבע ועוד. מארקס אנד ספנסר תצייד את ספקי הבדים שלה במערכות אלה, שכולן יפותחו בארץ. המערכת משלבת כרטיסי מחשב מתוצרת דאטה סוד, מצלמת וידיאו ותוכנה שפותחה בידי ברשת מערכות. ברשת מערכות עוסקת בעיקר בתחום של עיבוד תמונה ממוחשב לצורכי תעשייה. 4 ==--ע3/. מ-ס:1-ף ע:ו-ל:ם הפרק החדש הגדרת השנה: תעשיית המיקרו צועדת לקראת פרק חדש. הפרק? פרק 11. כך מכונה בעגה התחוקתית האמריקנית בקשה להגנה מפני פשי- טת רגל;:: התעשייה יודעת ימים קשים. המפעל האחרון שדיווח על קיצוצי עובדים הוא מפעל איגל, יצרן תואם יבמ. במפעל איגל נותרו 150 עובדים, לאחר שמספר דומה פוטר במשך החודש האחרון. איגל סבלה לאחרונה ממשפט תביעה על סמך הפרת זכויות יוצרים, שהגישה נגדה יבמ. לאחר סיומו של המשפט, אולצה איגל לבצע שינויים בתוכנית ה-₪1005 של מחשביה. איגל לא היתה מוכנה להפסד, ולכן עוכבה במשך זמן רב הצגתם בשוק של מחשביה החדשים. קורונה, המייצרת תואם יבמ ידוע, עמדה למשפט דומה יחד עם איגל; אולם ראשיה שידעו, כנראה, מהם סיכוייהם במשפט, הצליחו להכין 8105 חדש עוד לפני שניתן פסק הדין, וכך ניצלו. פתור את התעלומה - במו אצבעותיך זו הצעתם של כמה סופרי מתח ומדע בדיוני שכתבו משחקי מחשב אינטראקטיביים, המשל" בים עלילות מתח ומסתורין. סיפורים אינטראקטיביים הם המעניקים לקורא את האפשרות לגלגל את מהלך העלילה בעצמו. '"כמה פעמים קפצת מכסאך כדי לזעוק אל מסך הקולנוע ולהזהיר את גיבור העלילה מפני פתיחת דלת, שמאחוריה צפויה הסכנה?" שואל מייקל ברלין, מחבר אחד מסיפורי המחשב החדשים. במשחקי מחשב אלה אתה יכול להורות לגיבור לא לפתוח את הדלת, ולשלוט בהמשך העלילה כרצונך. דדליין ("שעת האפס") הוא שמו של אחד המשחקים החדשים בהם המפעיל הופך לבלש עצמו: מחשב: "אתה עומד לפני דלתו של מר רובנסי מפעיל: '"היכנס פנימה." מחשב: "'הדלת סגורה." מפעיל: ''לחץ על פעמון הכניסה." מחשב: "אני שומע צעדים מעבר לדלת. הגב" רובנס, לבושה שחור, פותחת את הדלת ומזמינה אותך להיכנס." מפעיל: "ספרי לי על בעלך, על מר רובנס המנוח. ' מחשב: ''אהבתי את בעלי. לא אכפת לי מה אתה חושב באמת. אני אָבָלֶה על הירצחו." מיהם כותבי המשחקים האינטראקטיביים? לבד מכותבי ספרות מתח מן השורה, נוכל למצוא גם את מייקל קריצ'טון, סופר מדע בדיוני ידוע, ג'ים ביין ואחרים. השיטה: כותבי הספרים מרכיבים את חוט העלילה ואת הסתעפויותיה השונות, יוצרים את נקודות ההחלטה העומדות | = פמ'שסץ | : ווה ו פד - 5 א מז ה 6, זאפוו6 מטסץ 68050 4% פָ/ 4 מזוש 5 . !פוקש צוס 451 7 / | . .1816 5!ח 066/06 |||א פזסזט( 10656 300 -- וו ומווד זוקווו. חג6 טסץ צע] ז₪05 6חד רחס 3 ת)ושו שעג לרשווז המפעיל, ואת היתר מבצעים אנשי תוכנה. "יבמ, אִי טי אנד טי ותואמים אחרים" למרות האכזבה החלקית שבה התקבל המחשב החדש תואם פיסי משל ענק התקשורת האמרי- קני, נראה כי מגמת אִיטִיטִי היא להפוך את המחשב החדש מתוצרתה למוביל בשוק התואמים האמריקני. הכותרת בה בחרנו: "יבמ, אִיטִיטִי ותואמים אחרים'" היא משאת נפשם של ראשי החברה. כך היו רוצים להיקרא, בנשימה אחת עם יבמ - ובראש רשימת התואמים. מה איטיטי עושה על מנת לקדם את מעמדה? בתקופה האחרונה נודע כי תוכנת התמלילאות הנפוצה וורדסטאר תימכר עם חבילת המחשב. שמועות אומרות כי איטיטי תהיה הראשונה שתכלול את חלונות של מיקרוסופט, סביבת עבודה לכמה יישומים במקביל. מה מטריד את הענק? תדמיתו אצל האמריקני הקטן. זה החושש מענקי תעשייה כדוגמת יבמ, אקסון, גולף וחברות ענק אחרות בגודלה של איטיטי. האמריקני מקבל את חשבונות הטלפון שלו מאיטיטי. תארו לכם את בזק מנפיקים מחשב ומצפים ליחסי ציבור טובים אצל האזרח הקטן... אפסון מציגה את 8-א? לאחר שטרחנו לעדכנכם במשן חודשים בהתפתחויות הצפו:ות בשוק "מחשבי הברך," אפשר לדווח על הכרזתו הרשמית של אחד הראשונים והמתוחכמים שבהם: אפסון ג'נבה או 8-א. אנשים ₪ ונוחשבים סטאר מתוצרת מיקרופרו, צרובה על שבב ם של שר רמתומחר רארד'"ר ר-> של המחשב, המתומחר בארה"ב ב-5995 בלבד עוד תוכנות הקיימות בשבב הרום: דף אלקטרוני ומנהל יומן אישי. ייחודו של המחשב הוא במצג המשו המראה 80 תווים על 8 שורות. להזכיר, מחשב ברך כדוגמת ג'נבה היו קיימים זה מכבר (גם בארץ) אולם וזהו המחשב ה '"מקצועי". המצג עצמו הוא להטייה. כמחשב נישא, הוא נטענת, כונן תקליטון 3.5 אינטש, 60 או 120 ק בזיכרון ראם (על גבי תקליטונים) וניתן לו מדפסת תואמת, מודם ועוד. הסוללות מדגם נפוץ, מסוגלות להפעיל את המחשב במשך 50 שעות רצופות בהטענה אחת. בקרביו, מכיל המחשב את שבב 280, שבב רום בן 32 ק' ושבב ראם בסיסי בן 64 ק'. כן כלול מכשיר הקלטה פנימי, המפעיל קלטת רגילה. מערכת ההפעלה היא סי פי אם 2.2. אפסון מתעתדת לכלול תוכנות נוספות בשבבי רום כבר בסתיו הקרוב. מכיל סוללה להוסית תוכנה חינם! = חברת תוכנה מתחילה, ששמה הייחודי מתורגם ל''פריצת דרך", מציעה בסיס נתונים מתוצרתה - חינם, לכל המעוניין. מטרת החברה - לבדוק את תגובת המשתמד שים ועל פי תגובות אלה, להפיק את הגרסה הסופית של התוכנה, שהכרזתה צפויה תוך חודשים מעטים. "מבחני דרך" שכאלה אינם נפוצים בשוק התוכנה האמריקנית ובעולם בכלל. כרגיל, מבוצעים מבחנים אלה בבית התוכנה עצמו או אצל לקוחות וותיקים וגדולים. ניסיונה של החברה החדשה מעורר עניין רב בקרב חברות תוכנה אחרות. לקלוט תיביין: שלבים ולקחים בחודעוים האחרונים קיבלר כמה חברות | ישראליות זיכיונות שיווק למערכות חיביימ (תכנון בעזרת מחעוב) ויביימ (ייצור בעזרת מחשב). ישראל הפכה יעד מועדף ליצרניות המער- כות הגדולות בעולם. לפי התחזיות, צפני גידול מהותי במספר התקנות מערכות התיביימ בישראל, גם במפעלים עשאינם מוגדרים כייענקי התעשייהיי. בנובמבר הקרוב תיערך תערוכת מערכות גדולה. תיביימ, אם כן, אינר עוד נושא שומדברים בו. הוא קיים בשטח. אלביט, ממפעלי האלקטרוניקה הגדולים בארץ, מקימה בימים אלה מפעל ייצור חדש בכרמיאל. מפעל זה, כך מספרים לנו, יהיה מן המתקדמים תחנת עבודה באלביט שהוקמו אי פעם בישראל: מכונות הייצור תהיינה מונְחות מחשב, את המחסנים ינהלו ויתפעלו רובוטים תעשייתיים ועוד. אלביט עמדה לרכוש מערכת תיב'"מ לעצמה. לאחר תקופת בדיקות ומבחנים שונים, נפלה 6 ניסר כהן הבחירה על מערכת קומפיוטרוויז'ן. סי-וי לא היתה מיוצגת בישראל ואלביט, המייצרת ומשוו- קת מערכות מחשבים או ציוד אחר המכיל מחשבים, הפכה במקביל למשווקת קומפיוטר- וויז'ן בישראל. התקנת מערכת תיב'"מ ביחידת תיב''מ שהקימה אלביט קיימות 4 תחנות עבודה בשלב זה. משה יעקובי הוא מנהל התוכנית. צבי ליסטופד אחראי לנושאי התיכנון האלקטרוני ודוד סנדובסקי על התיכנון המכני. אלביט אולי אינה מודל קלאסי למפעל יצרני, העשוי להתקין מערכות תיכנון וייצור בעזרת תיכנון מעגל מודפס מחשב. כחברה העוסקת בייצור אלקטרוני מור- כב המוּדעות למחשב, וליכולת הגלומה בתיב''מ, גבוהה. צבי ליסטופד מעריך את זמן הקליטה של מערכת תיב''מ במפעל בשנה עד שנה וחצי. בפרק זמן זה מסבים אגף אחר אגף לעבודה ממוחשבת. בשלבים מאוחרים יותר, מסבים את מחלקות הייצור והמחסנים. המודל הקלאסי של מפעל מודרני יכלול מחשב מרכזי ובו בסיס נתונים ענק, שיכיל את כל נתוני החלקים, החומרים, עלויותיהם ומקום איחסונם. בתחנות העבודה של יחידות המתכננים, יוכל המהנדס ליצור, לבד מסרטוטי החלק הרצוי, מפרט מושלם של החומרים הדרושים, זמן העיבוד החזוי, עלויות ועוד. אותו בסיס נתונים ישמש גם את אגפי הלוגיסטיקה של המפעל. ההזמנות ייערכו אוטומאטית ואף חישובי התמחיר והצעות הספקים יהיו תוצר מעובד של אותו בסיס נתונים מרכזי. באלביט מתכננים להותיר את המחשב המרכזי אנשים ‏ 6 ונוחשבים | לחיות בשלום בין שיני האריה קומפיוטרוויז'ן נחשבת לחברה הראשונה בעו- לם במכירת מערכות תיב''מ. לפני כשנה הושג הסכם בינה לבין העוקבת אחריה במירוץ באר- ה'"'ב. הסכם שאיפשר לשלב מוצרי חומרה ותוכנה של יבמ במסגרת המערך הכולל של מערכות תיב''מ, שאותן מפיצה סי-וי בעולם. במאי האחרון, במסגרת מסיבת עתונאים רבת משתתפים שנערכה בבדפורד מסצ'וסטס, הוצג התוצר המשותף: מערכוז 5000 605, שבה מחשב ‏ 4300 של יבמ וחבילת בסיס הנתונים הנילווית של הענק הכחול, היא חבילת בסיס הנתונים הטבלאי 05/ 501. במקביל הוצגו תחנות עבודה בעלות מיחשוב עצמי בנות 32 סיביות. תחנות אלה, מסדרת 65 0 מבוססות מעבד מוטורולה 68010, מופעלות הן כמחשבים עצמאיים והן כתחנות ברשת. למערכת 5000 65, בשיתוף חלקי החומרה והתוכנה של יבמ, כושר איחסון גדול למידע גראפי והנדסי ולביצועים מסורתיים אחרים של עיבודי נתונים. בהגיעה להסכם שכזה עם יבמ, העניקה קומפיוטרוויז/ן לעצמה יתרון חשוב על פני מתחרותיה. נקודת התורפה במרבית מערכות התיב'"מ היתה בסיסי הנתונים. עם זאת, הסיכון אותו נטלה על עצמה אינו מן הקטנים. יבמ מתעתדת להשקיע מאמצים רבים על מנת להוביל את שוק התיב"מ. יתרונה היחסי של קומפיוטרוויז'ן כיום הוא בשטח התוכנות שהיא מציעה. החברה מעסיקה כחמש מאות מתכנתים בכל שטחי התיב''מ והיב''מ האפשריים. אם תחליט יבמ להשקיע בנושא זה, עלולים רוכשים פוטנציאליים בעתיד הקרוב להעדיף את המקור. בבנייני ההנהלה בחיפה. אגפי התיכנון יישארו אף הם במקומם. תקשורת טנדר מפעל הייצור שיוקם בכרמיאל יכלול את כל4 | "ץש 4 =[ וו יואר 1984 יא חברת התוכנה ול גייטם, נש" ו : 7 5% 4 . יש הפתהי תוכנה |] =-. שאינם קופאים %] > = על השמרים.... הו ... זאת הסיבה שיותר ויותר חברות תוכנה ומחשביםס מתרכזות היוס בפיתוח תוכנה משולבת למחשבי מקינטוש. חברת ידע מחשביס ותוכנה מזמינה חברות תוכנה ומפתחי תוכנה להסב ולפתח מוצרי תוכנה בעברית למקינטוש בוא לרכוש ניסיון בפיתוח תוכנה משולבת בטכנולוגית ריבוי אשנבים המופעלת באמצעות ה"עכבר" ובמחשב ?32 סיביות, המבוסס על המיקרו פרוססור מוטורולה 68000 קח חלק בהצלחת המחשב הכובש לעצמו שווקיס רחביס במגזר העיסק אצל מנהלים ואנשי מקצוע ובעולס האקדמי | 7 ב.אם.6 +אסג לקבלת פרטיס נוספים התקשר לבועז ליננברג טל. 254227 סמינר מבוא לפיתוח תוכנה עבור המקינטוש מתקיים אחת לחודש. ידע מחשבים ותוכנה בעיים = רח' גבורי ישראל ז2ו, תל אביב.67443 טל.03-254227 םהה מכונות הייצור 10015(‏ =אז611אוא), שאותו ניתן להנחות באמצעות מחשב. הפלט של אגף שיכיל את כל 1 1 יישלח לררחיאטל שלח לכרמיאל. כה ויתר תרווות הייטור + קו במכוגות ה57 הואיל ומערכות היב" בדיקו כמה תחנות עבודה ממוחשבות גם במפעל עצמו, לביצוע בדיקות איכות של החלקים בזה אחר זה תוך כדי הייצור (₪א1.1 אס). אפילו ספרי ההדרכה והתיעוד של המוצרים הסופיים ייערכו בשילוב התיב"מ. המערכת תקלוט טקסט שהוכן במעבד תמלילים ותשלבו בין הסרטוטים והתמונות שיפיק המחשב. 2 צצווארון כחול חבילות התוכנה של קומפיוטרוויז'ן מגוונות, ומוגדרות כתוכנות כוללניות לכל תהליכי התיכ- נון והייצור. נכחנו בהדגמת חבילה שכזו, היא חבילת הרובוטיקה. שילוב רובוטים תעשייתיים בהליכי ייצור הוא תהליך שהתקדמותו בלתי נמנעת. בישראל כיום רובוטים תעשייתיים אמיתיים בודדים. "אמי- תיים" שכן רובוט תעשייתי, בהגדרתו, הוא מכונה בעלת אפשרויות גמישות, שאותה ניתן לנצל למיגוון רחב של פעולות ייצור, במקומות שונים לאורך הקו: החל משינוע חלקים במחסנים, דרך הטענת חומר גלם למכונות עיבוד שבבי, ביצוע פעולות ריתוך, צביעה, הסרת חלקים ואפילו סידורם בשכבות לקראת משלוח. חבילת התוכנה הייחודית של סי-וי מבצעת תיכנות 5א11 +01 של הרובוט התעשייתי. כלומר אין כל צורך להשבית את הרובוט מעבודתו כדי לתכנתו לקראת ביצוע העבודה הבאה. על גבי המצג יכולנו לראות את דגם הרובוט תיכנות רובוט הרצוי, והחבילה כוללת כמעט את כל סוגי הרובוטים הנפוצים בעולם. המתכנת קובע את הנקודות, שאותן צריך הרובוט לעבור בחלל, ואת הפעולות שאותן עליו לבצע בכל נקודה. את כל השאר עושה המחשב. החבילה מאפשרת לך 88 לראות פירושו לא לחוש... | דוד סנדובסקי מספר על חלק מסוים, פריט מפתח בכליה המלאכותית שמייצרים בימים אלה באל- ביט: בתחילה התכוונו לייצרו מחמרן. אחר כך קי נטל על עצמו את התיכנון וחזר לאחר זמן עט צילום. האחראי על הפרוייקט הביט בתצלום והתרגז: מתי קיבלת אישור ללכת ולייצר אב טיפוס? תדהמתו היתה רבה משנודע לו, שתמונה זו צולמה ממצג המחשב והיא המחשה ''מוצקה'י של הסרטוט הסופי התלת ממדי של הפריט. הציע מי שהציע לייצרו מחומר פלאסטי. סנדובס- | . . ן לקבוע ולמדוד זמני עבודה של כל סבב עבודה של הרובוט. ניתן גם לתכנת רובוטים מתוחכמים (כאלה המכילים רַגְָשים, סנסורים, מיוחדים), לבצע בדיקות איכות של מוצרים, מדידות ועוד. האדם במערכת צבי ליסטופד מעריך שהחדרת מערכת תיב'"'מ למפעל ייצור אינה צריכה להיות שונה במהותה מהחדרת כל מחשב אחר, למטרות ניהול למשל. בָּעַת המחשב, המיקרופוביה, לא תהיה גדולה יותר אצל מהנדסים משהיתה אצל החשבים ומנהלי החשבונות. למרות זאת, יש לתכנן היטב את קליטת מערכת התיב"מ, בשיתוף פעולה מלא בין המהנדסים ומנהל הייצור, שעבודתם תושתת על המערכת. על הקליטה להיות הדרגתית ולאורך זמן. יש לזכור שעלות העבודה של מערכת ממוחשבת שכזו גבוהה ביותר ולכן צופים שהעבודה תתבצע במשמרות, עד 24 שעות ביממה. באלביט עצמה פועלות עתה ארבע תחנות עבודה בלבד. בעתיד הקרוב תורחב המערכת ומתוכננת קליטת תחנות עבודה נוספות. המפעי- לים עובדים במשמרות בנות 4 שעות, כמומלץ על ידי אנשי סי-וי. אולם תמיד יימצא המשוגע התורן המגיע בבוקר, נדבק למצג ויוצא ממנו בשעות הלילה המאוחרות. אנשים 6 ונוחשבים הארגונומיה של תחנת העבודה ושל תא התיכנון, הכולל מסופים, מדפסת ותוויין חשובה ביותר. תאורת החדר. רעשי הרקע, כסאות לכולם עשוי להיות. תפקיד בפריון העבודה תיכנון הנד העבודה של המתכנן או המפעיל. להתקין תיב''מ אין פירושו למצוא פינה כלשהי על השולחן עבור המסוף... דוד סנדובסקי אשר על התיכנון המכני טוען, ששפר חלקם של אנשי האלקטרוניקה. ההתמודדויות שעליו לעבור כדי להוכיח מה מסוגלת המערכת שבשליטתו לבצע אינן קלות. חבילות התיכנון המכני כוללות גם מודולים של הנדסה אזרחית, וניתן לתכנן בהן מפעל שלם, מן המסד ועד הטפחות. המחשב יוכל אפילו לומר לך אם, בגודלה, תוכל המחרטה שהזמנת לעבור את דלת המפעל... עד כמה משתוזף המחשב בתיכנון המפעל החדש בכרמיאל? בינתיים, הם מודים, הוא מועסק בעיקר בתיכנוני אלקטרוניקה של - ארגונומיה של תחנת עבודה מוצרים חדשים. גם כך מועסקת המערכת יום ולילה, ואנשיה עמלים קשות כדי ללמוד צפונו- תיה. מאמצי שיווק קדחתניים עד עתה נרכשה מערכת קומפיוטרוויז'ן אחת בישראל, על ידי לקוח ביטחוני. הרכישה נחשבת ענקית: כארבעים תחנות עבודה, באלביט מקווים למכור חמש מערכות בשנה. לסדרות של ימי עיון שעורכת החברה מוזמנים מהנדסים מכל ענפי המשק. צבי שרקני, ראש מינהל המכירות וגילה דווידסון, העזר שכנגדו, מדווחים על התעניינות רצינית שמגלים ענפי התעשייה הקיבוצית, חברת חשמל ולקוחות גדולים אחרים, ביניהם כאלה שהתקינו זה מכבר מערכות תיב'"מ אחרות, למשל תדיראן ואלתא.ץ ויק מקלאך הסרט משחקי מלחמה וגל של מקרי פריצה שזכו בפרסום רב, היפנו את אור הזרקורים לסכנה הנשקפת מחובבים מבחוץ. אבל אנשי המקצוע חוששים יותר מפני פלישת עובד החברה עצמה לתוך רשומותיה האלקטרוניות. סקר שנערך לאחרונה בארה"ב אומד את ההפסדים הנגרמים עקב פשעי צווארון לבן הקשורים במחשב ב-70 מיליארד דולר; מסכום זה, אפשר לייחס 75% לאנשים מבפנים. על פשעי מחשב מבית - בחלקה השני של הסדרה. הגייס החמישי '"חלק הארי של הבעיה הוא פשעי-ענ"א הנובעים מקרב החברה עצמה. למשל, לחובב מבחוץ הרבה יותר קשה לאתר את נקודות התורפה של מערכת תוכנה, לעומת עובד החברה שיש לו גישה למערכת במשך הרבה יותר זמן, והמכיר את נוהלי התפעול של החברה," אומר בוב אבוט, נשיא חברה לייעוץ בטחוני. ריכוז כמות גדולה של מידע במקום אחד, מקל על העתקת נתונים רגישים או גניבתם. בעולם של מאגרי נתונים גדולים, אפשר להזין מידע במישרין למחשב, בלי רישום בכתב וללא אסמכתא, וגם אפשר לשנות מידע בלי להשאיר עקבות. תוכניתן לא הגון יכול לעקוף אמצעי בקרה ולהזין בחשאי מידע למערכת, כשהוא מעניק לעצמו את האסמכתאות הנחוצות. "רשומות רבות אפשר לשנות בפרק זמן קצר ביותר. יש גבול למה שיכול לעשות מועל המשנה את הרישום בפנקסים כתובים ביד. אבל אם תנתן לו גישה למחשב, יוכל למעול במיליונים בדקות ספורות, '" אומר דו"ח מטעם מכון המחקר של אמריקה. ריבוע העיגול == בנקים, למשל, נפלו קורבן למעשה הונאה שזכה בכינוי "שברים." עובד לא"ישר, שהור טל עליו לזכות בריבית את חשבונות הלקו- חות, מתכנת את המחשב כך שיפקיד בחשב- ונות הלקוחות את סכום הריבית, כשהוא מעוגל לסנטים שלמים או אף לדולרים שלמים, ואילו את הסכום המקוצץ בפעולת העיגול ו 6% ומחשבים הפקיד בחשבונו-הוא. וכשמדובר במספר גדול של חשבונות, מצטבר סכום נאה, ואי"אפשר לגלות אותו משום שהביקורת תמצא רק ששולם סכום הריבית המלא. "המועל לא הותיר עקבות לגילוי בביקו- רת. זה מקשה מאוד על בדיקות, במיוחד כשהבודקים הם אנשים שהתרגלו לטפל בספרי חשבונות כתובים, " מציין מכון המחקר. ככל שממשיכות מערכות המחשב להת- רחב, ולבוא במגע עם יותר ויותר אנשים, גדלה הסכנה שבמעשי הונאה ומעילה, במיוחד הסכנה הנובעת משימוש ברשתות מחשבים הכוללות הן מחשבים אישיים והן את המחשב הגדול של החברה. חייג ומעל וו ''"תוך שלוש שנים, עם הגידול בשימוש במחש- בי מיקרו במשרד, יהיה פוטנציאל אדיר לניצול לרעה של מידע עסקי, " אומר דאג דה"פריז, האחראי לביטחון מחשבים ביוליט- פקארד. לדבריו, הן וא/?6 של דיגיטל ריסרץ' והן 05ס-5וא של מיקרוסופט אינן מכילות סיסמאות גישה, כך שמי שרוצה לגנוב, יכול להעתיק כאוות נפשו. בנאום שנשא לאחרונה שיייש מיבה בפני כנס של מנהלי ענ"א, קבע ש"יש סיבה טובה לדאגה מפני הסכנה הנשקפת לשלום - > ₪ איש מחשבים, הזמן עוד היוס את הלכסיקון הנחטף מכל מדף! לכסיקון המחשב. אל דליה פלד, מו"ל, ת.ד. 33325 ת"א 61332 אנא שילחו אלי עוד היוס .. עותקים של לכסיקון המחשב במחיר מיוחד של 820 בלבד לעותק (במקוס 826), לפי שער יציג של הדולר ביוס התשלוס. צירפתי שיק ע"ס שקל. נא חייבוני בכרטיס אשראי ישראכרט/ ויזה, שמספרה.. .0 . 5 ותוקפו עד..- > שמ 5 מס תי ב התומת כתובת ומיקוד 8% = וי שו ן " - -=* דליה פלד מוציצוים לצוור - ספריית אושים ומחשדים רח' מאנה 5 תל-אביב, טל. 03-244388 ₪ מא אא א ₪ מה ₪ חח שה ו או אה אה מה חח חח מה מה מה מה או או מו מו הו אה אא אש א א א חש א >< בחברת "מיכונים מחשבים ליעול (1970) בע"מ תקבל שרות המבוסס על נסיון של כ-15 שנה בנושאים הבאים: ית תוכנה ולשכת שרות הרבה, ותחת קורת ג תוכנות ומחשבים * שיווק מיקרו"מחשבים יבמ עם תוכנה ייחודית של "מיכונים" * שיווק והקמת מערכות א חבילות תוכנה ותוכניות למחשבי יבמ 34, 36 ו-38 * מערכת הנה"ח מיוחדת * שירות שיקים, מלאי * שעות מחשב * הדגמות יעוץ והדרכה + בלשכת השוות * שכר עבודה לכל המגזרים א הנהלת חשבונות -- כולל מט"ח ומדד * החאמת בנקים * מלאי לכל ענפי המשק א ביטוח, כולל שרות שיקים א תקציב, תמחיר * תוכנה פיננסית (ליסינג) * שרותי ניקוב, מיון מאזנים לרואי חשבון א סטטיסטיקה, פרסוט * | "קרית המחעוביי אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל מגוון מחשביס לבית ולעסק בתצוגה מתמדת 8 כיתות לימוד ₪ ספריה מקצועית גדולה 6 יעוץ ע''י מ 6 מבחר תוכנות מהחדשות ביותר קרית המהשוב "קוית המחשב" צ'ק פוסט ע"י ההיפוכלבו בסמוך לסויגי צפת טל. 04-717719 הנכם מוזמנים לבקרנו במשרדנו רח' השרון 21 ת"א או לטלפן 03-382451 (5 קוים). ומחים הוודט רורה דהחררר המיע כנשש הברה מוביה ער רר הורור וווריו יח מוסיף ע | מחברת אס.אר' או קליפורניה, מסדי הנתונים המי 1 אליהם לפון רגיל, ועל 5544 לשנות נתונים חיוניים, במי לסכן חיי אדם, אתה מתחיל לקבל צמרמורת. הסיכונים שאנו נוטלים על עצמנו באי-הקפדה על ביטחון מחשבים!" דוח מכון הט 7 0 ידט רוישי ררו 'אפשר לגנוב מידע רגיש ב למקום שבו הוא נשמר. אדם היושב ליד מסוף מרוחק, היודע איך לעקוף את הצופנים והסיסמאות, יכול לשלוף מידע שלא כחוק, . 2 1 מבלי להשאיר כל עקבות מאחוריו." ומעבר לשימוש במחשבים ביתיים עוד יחמיר את הבעיה, לדברי צ'רלי שארלבואה, מנהל בחברת יועצי ביטחון בפלורידה. שארלבואה, איש הסי.איי.איי. לשעבר, אומר שהמעבר למערכות בנקאות ביתיות, למשל, יעמיד את אנשי ביטחון הנתונים בפני בעיות שלא ידעו כמותן לעולם. '"הסכנה בהתחברות למחשב ביתי ברורה מאליה; אין לך אפילו השליטה שיש לך על המחשב כשהוא מוצב בבניין שלך. העובדים, במיוחד מדענים ומהנדסים, יכולים עתה לקחת הביתה מידע מסווג, וזה גידול רציני במידת סיכון המידע, " אומר שארלבואה. לעומת זאת, ג'ון או"מארה, מנהל חברת ביטחון מחשבים בבוסטון, רואה את המצב בצורה הפוכה. אומנם תפוצת הזעירמחשבים גורמת כאבי ראש לאנשי ביטחון, אבל היא גם מחזקת את ההכרה בצורך להגן בקפדנות על המידע והנתונים שהם רכוש החברה. "ההכרה וש קבשחוו זקוק היא המפתח לפתרון הבעיה. איש הבטחון זקוק 'מי שחושב שיש לו מערכת מחשב בטוחה לחלוטין, טומן את ראשו בחול," אומר פיטר ניומן, לסיכום חומרת המצב העומד בפני אנשי הביטחון. אולם הקושי הראשון הניצב בפניהם הוא אי-רצונם של המנהלים הבכירים להודות שהבעיה בכלל קיימות. "במסגרת החברה, רוב 4 -- | האנשים אינם מכירים בכך שהנתונים שבהם הם משתמשים עשויים להועיל למישהו אחר. לכן הם משלמים מס שפתיים לביטחון, אבל לא יותר מזה, " אומר בארי ברגמן, מומחה לביט- חון מחשבים. לדברי ביל סטארק, נשיא חברת ייעוץ, אחד התחומים החיוניים שבהם מתעלמים מהוראות הביטחון הוא שכירת עובדים חד- שים. "יש להיטות כזאת לשכור אנשים, במיוחד בחברה קטנה עתירת-ידע המתרחבת במהירות, שההנהלה אינה מתפנית לבדוק את העובדים החדשים ולאתר סיכונים אפשריים." גם לאחר שחברה נכוותה, ממשיך סטא- רק ואומר, היא איננה להוטה להודות שנפגע במיוחד בחוגי הכספים, מקום שם עלולה הודאה כזאת להביא לערעור אמינות ולצמצום אשראי. 'החברה איננה רוצה להגיש תביעה, מחשש לפרסומת מזיקה, וגם כאשר היא מתבקשת למסור חוות דעת למעבידיו הבאים של האיש, יתכן שלא תספק את המידע, " קובע סטארק. משום כך, פשיעת מחשב במסגרת החברה היא במידה רבה בבחינת בעיה סמויה. מה שדרוש כנראה הוא כמה מקרים מסעירים מוחשמלו אח דטח הקדל רכרילת עירוד ממש, שיחשמלו את דעת הקהל בקהילת עיבוז ווח וירישו אוחד לוקיטת פעולד מתאי- הנתונים ויביאו אותה לנקיטת פעולה מתא מד ' אומר ויומו מה, " אומר ניומן. אתגר אינטלקטואלי ד ל: איז את רטורד יפו קשה מאוד לאתר מראש את העובד שיפנה אנשים | 6% וסחשבים תוכנה, החוליה החלשה ל זווי ר יוהטיוזר יח הרדררייח דטווזית ש שוג ביןו במובן זה שענפי ה הפיננסיים וסחר לפשעי ענ"א מערכת התוכנה ש החלשה בשרשרת. לדברי בוב אבוט. הו יחלש שרשרת, רדב וב אבוט גורס שאין חברה יכולה להדק את ב המחשב שלה, מבלי שתגן תתי ההפעלה ועל תוכניות היישומים ש בתוכניות רבות ישנן תכונות שלא נוצ בכוונה תחילה מ מתגלות בהדרגה ל יכול הפושע לעתיד"לבוא להתחיל בו ולאור של ידט ט מאגר של ידע ע פראמטרים לא שלם או לא עיקבי; אקראית / צות בתוכנה: נ ואסמכתא בגישה לתוכנה; הוורזות תאורלות התורוה: / הנובעת ממגבלות התוכנה: שאפשר לנצלן, וכ בעשור הש תרחוכי*לרת מרחיקי*לכת בה ליח אולח דיד ם, אולם ה לצורכי הזעירמחשבים צ הזע ציאויח רריח מריל רתורו הררה מה ריקויים אישיים רבים מכיל בתוכרי 2 - טומדת רתקוים רללו . רה . ו -0 רוטב מייפל מבית היוצר של טכם אנו מתבשרים על מוצר תוכנה חדש בסדרת נוצרי מייפל, המקשרים בין המחשב האישי של י:מ למחשבי יבמ עיקריים. המוצר החדש מיועד לתוכניתנים ולמפתחי יישומים. הוא מאפשר לפתח תוכניות שבוצעו במחשב אישי ומעניק גישה מהירה למסדי נתונים הנמצאים תחת 5165 במחשבים הגדולים. מספ- רים לנו שיעזור גס לקשר מוצרי תוכנה נפוצים כלוטוס 3-271 (400₪557 אס למסדי נתונים במחשב המארח. מייפל בנוי כ'"שיטת גישה'' שניתן להפעילה על ידי קריאה מתוך תוכניות המשתמש. היא מבצעת את כל התקשורת בין המחשבים, העברת השדרים, איתור וטיפול בתקלות, סינכרוניזציה ונושאים נוספים תוך חיסכון במשאבים, אומרים אנשי טכם, המוסיפים כי להערכתם טמון במוצר החדש פוטנציאל שיווקי רב גם לחו''ל. טכם נמצאת במו"מ עם כמה חברות אמריקניות להפצתו של מייפל בנכר. אדר-3 מערכת לניהול עסק אדר מחשבים מפיקה את חבילת ניהול העסק שגרסת הפיסי שלה קרויה אדר-3. לדברי מפתחי התוכנה, מתאימה המערכת לכל חברה העוסקת חברה כדוגמה בע"מ ותו המאירי יעקב נתובתו ח.ד. 1%56 ר"ג מס.מוצר | ת ‏ א "ו ב 2 1,323 פריט מ8.0 פריט מ3.0 = -4-5-||] -. יי סיה ב-%ו 177.39 בשיווק מוצרים או במתן שירותים. היא מטפלת בכמה נושאים: הפקת תעודות משלוח וחשבו- ניות, ריכוז תעודות משלוח לחשבונית אחת והפקת מחירונים. התוכנה מסוגלת להגיש שאילתות לגבי מצב חשבון הלקוח, כרטיס הנה''ח או חשבון המוצר. כן מתאפשר רישום תעודות משלוח תוך עידכון אוטומאטי של כרטיס הלקוח ובמקביל - כרטיס 22 העוזדה מס. 31006 | 1002 א (העחק) אדר-3: תעודת משלוח בציון המחירים המוצר, הפקת ריכוז או פירוטי תנועות לקוח/ מוצר והדפסת מצב מעודכן של חשבון לקוח/ מוצר. דרישות החומרה: מחשב אישי יבמ בעל 128 חברה כוזוגמה בע"מ חברה כדוגמה בע"מ מס.לקוה תעריף ש ם כ ק ו ה כ ת 54055 חתפאם החאאאם- = ב. = וססו ב אריה ווכף ד 72 א המאירי יעקב הגד. 3 א קדם שלום 00 א מושב טירח השומר 09 א , 6 ק' זיכרון ראם ושני כונני תקליטונים גמישים או כונן תקליט קשיח. מחיר: %2,000 כולל הדרכה בלתי מוגבלת ושישה חודשי אחריות, גיבוי וגרסאות חדשות. האריך: 16/08/84 שער: 200.250 הערותו | ח.חיו | כמות תכ 25.|.3 220.88 6% סה 30888.57 מעמ: 59" כככי! 86.ו35521 ניהול תחנות דלק מזה שישה חודשים מופעלת מערכת חדשה לניהול תחנות דלק, הפועלת באמצעות מחשבי יבמ פיסי ואקס-טי. את המערכת פיתחה חברת מערכות מקבוצת משוב. מביצועי חכילת התוכנה: ניהול מכירות במזו- אינוקס כקוהות מס.כלקוה תעריף ש ם כ ק ו ה כ ת וססו 1 אריה ווכף ה 2 א המאירי יעקב חה, 3 א קום שכלום אבן 00 א מושב טירח השומר 9" א אינדקס כקוחות נגוף 13% ת"א אבן גבירול 2 ת"א אדר-3: רשימת לקוחות כוללת הדפסה יתרה מן, התחשבנות עם עובדי התחנה, הפקת חשבו- אנשים 6 ונוחשבים ניות ודוחות מפורטים ללקוחות, ניהול מלאי התחנה, נתונים מפורטים של מוני המשאבות במשך שנה, דוחות סטטיסטיים להנהלה והנהלת חשבונות מלאה. 168% מט.זף ו הרבת רו גרף 13% תליא 00.0 6 ר"ג -50. 9000 גבירול 2 ח"א -10. 0 00 8% מס.דף ו 6 ר"ג עד כה הותקנה המערכת במספר תחנות בארץ, ביניהן דלק רמת השרון, פז יצחק שדה, פז מילואות ועוד. דיגיטל 350 כתחנת עבודה מדעית דיגיטל הציגה חבילת תוכנה חדשה, המאפשרת למחשב האישי מסדרת פרופשיונאל 350 לפעול כתחנת עבודה מבוזרת מדעית. החבילה, המכונה 5/1 תגביר את תפוקת המשתמש בסביבת מו''פ על ידי מתן כלים, שקודם לכן עמדו לרשותו רק במחשבים גדולים יותר. החוקרים לא יצטרכו עוד להתמודד עם שורה שלימה של חבילות נפרדות לשימושי ניתוח, גראפיקה או בניית מודלים. חבילה זו מפחיתה גם את תלותם במתקני המיחשוב של מחלקות עיבוד נתונים ריכוזיות. 1 פותחה בלעדית עבור דיגיטל והיא מופעלת, כך מספרת החברה, אצל למעלה ממא- תיים לקוחות גדולים ברחבי העולם ביישומים כימיים, בתעשיית התרופות, ביישומים ביוטכנולוגיים ועוד. מחיר החבילה - 81900. 5 א - הגישה הפתוחה חבילת התוכנה המוכללת החדשה, -46 אפפס 5, המשווקת עתה גם בישראל, מציעה שישה יישומים. לאחר הדור הראשון של לוטוס 3-2-1 ודיבייס ]ו, יש במוצר החדש שיפור בעיקר ביכולת להעביר קובץ מיישום ליישום, בלי שיהיה צורך לצאת מתוכנה אחת כדי להיכנס לתוכנה אחרת. גרסה זו עברה גלגולים רבים והיא מהירה, כך טוען המפיץ, פי שלושה584 -[/[/[/-/-/ץ// חח תואם חדש - [ז] דוו (להבדיל מ-11/) הוא קונצרן ענק הנימנה עם שלושים החברות הגדולות בעולם. שלא כתואמו השמי, שרק לאחרונה פסע את צעדיו הראשונים בתחום המחשבים, לאַיטיטי ותק בשוק המוצרים תואמי יבמ. לאחרונה נחת גם המחשב האישי של אִיטיטי, הוא אז'א, בחופינו. אקסטרה הוא תואם תיפעולי (להבדיל מתואמי חומרה), המציע את יע''מ 8088 הקלאסי בצירוף 128 ק"ב זיכרון ראם ועוד 32 ק' ברום. כל כונן תקליטונים מאחסן 360 ק'"ב. שלושה מצגים עומדים לבחירת המשתמש: שני מצגים מונוכרומאטיים, 12 או 14 אינטש, בצבעי ירוק או אמבר, ומצג צבע ₪68 בשתי דרגות רזו- לוציה: 200 640 או 200 320%, הרחבות המערכת כוללות 128 ק' נוספים על לוח האם או עד 640 ק' בלוח נוסף. כן מוצע כונן קשיח 10 מ''ב ואמולציה לדגמי 3270. ניתן לחבר עכברון. לא נמסרו מחירים. אקסטרה הוא אחד מסדרת מוצרים, המכונה 0, המיועדת להתחרות במסופי 3270 של יבמ ובמחשבי פיסי 3270. הסדרה כוללת אבזרי חומרה ואפשרויות תקשורת שונות. ץ-1[מציידת את מחשביה במערכת הפעלה נגזרת יוניקס אט-11 היא מערכת הפעלה חדשה, עו מציידת את תחנות העבודה ההנדסיות מ-8א6, | משווקי היולט-פקארד בישראל, נמסר שמחיר התקנת מערכת ההפעלה החדשה הוא 000, 87. מחיר לוח הראם - 53,000. שנגזרה מסדרת 500 של ההפעלה החדשה. המערכת יכולה לטפל ב-32 צרכנים ומאפשרת פי שמונה משימות לכל צרכן. היא מכילה גם מהדיר לשפת 6, ספרייה גראפית דו"ממדית וכושר תקשורת נתונים אסינכרוני. היא מתאימה לפורטראן ולפסקאל. עוד שיפור בתחנות העבודה בנות 32 הסיביות הוא הכלולת לוח ראם חדש בגודל חצי מגה-בית. לוח זה איפשר לארוז פי שניים ראם ועד 5 מגה-בית בתוך מחשבי סדרת 9000ק1!. הוא מערכת 1109000 במערכת גדולות ממחשבים גדולים לתחנות עבודה חדשות הפיסי הנישא בישראל. > יבמ ישראל משווקת החל מהחודש את המחשב האישי הנישא. משקל המחשב 13.6 ק''ג. המחשב הנישא מכיל במארז אחד את כל היחידות והאבזרים הדרושים להפעלתו והוא מסופק בתיק מיוחד, המאפשר לשאתו ממקום למקום. בדומה לפיסי הרגיל, מבוסס המחשב על מעבד 6 סיביות 8088 של אינטל. הוא מריץ תוכנות ומהירות יותר, מסוג אש-116. -+ שנכתבו למערכת ההפעלה פי-סי-דוס או אם"אס- דוס. ליחידה הבסיסית זיכרון ראם בן 256 ק, מרקע אינטש בצבע עגבר, שני כונני תקליטונים בקיבולת עד 360 ק', מקלדת פיסי אחידה וספק כוח אוניברסאלי. המחשב מכיל התקנים חופשיים להוספת חמי- שה כרטיסי הרחבה. את המחשב הנישא תפיץ יבמ ישירות ודרך המשווקים המורשים לפיסי. 2 שימושי במיוחד להעברת תוכניות פורטראן | | תת 5 ו הללויית ילת טוב מ נ ות פאק תווין עט צבעוני לדיגיטל תווין העט לגראפיקה צבעונית, שכינויו המרתק וז.1, מיועד למחשבים האישיים ולמחשבי ואקס מבית דיגיטל. הוא מסרטט על נייר רגיל או שקפים וכולל מבחר של שישה צבעים מתוך קשת בת עשרה לעבודה על נייר, ושבעה צבעים לשקפים. לטענת דיגיטל מספק התווין גראפיקה איכו- תית בדיוק של 0.001, במהירות מרבית של 5 והוא מיועד להתקנה עצמית של הלקוח על שולחן או דוכן. מחירו: %1,995. רשת מיני לפיסי ולתואמים טריפל די משווקת בישראל מערכת מתוצרת טלווידיאו, המאפשרת לחבר אליה מחשבי יבמ פיסי ותואמיו. טריפל די מניחה שאחוז ניכר מ*2,000 המחשבים המצויים בארץ זקוק כבר היום לרשת המיני, שתתמוך במחשבי המיקרו ותעניק להם תכונות של מיני אישי. מחיר המערכת (בתמונה) כ"815,000. . = אנשים 6 ווחשבים יעקב עויבי חישוב ה"טל לבעלי הכנסות גבוהות לשנת המס 1983 התוכניות שהבאתי במגזין אנשים ומחשבים (גליון 6) הדגימו דרך לחשב את מס ההכנסה לשנות המס 1982 ו-1983 באמצעות מחשב. התוכניות התייחסו לחישוב המס לבעלי הכנסות מיגיעה אישית בלבד, בהתאם להוראות טעיף 121 בפקודת מס הכנסה. בחישוב המס בלבד אין די כדי להגיע לחבויות במס. יש לקחת בחשבון ניכויים וזיכויים, כמפורט בסעיפים 48-34 (בפרק השלישי) ובסעיפים אחרים בפקודת מס הכנסה. התוכנית הבאה ניסיונית. היא מאפשרת לך לחשבן ניכויים וזיכויים מסוימים, המגיעים לשכירים, וכן את ההיטל על בעלי הכנסות גבוהות לשנת המס 1983. התוכנית נכתבה למחשב אפל. כדי להריצה במחשבים אחרים תצטרך לבצע כמה שינויים: > להשמיט את ההוראות %א0א ו8:607. > במקום (20) 61489 דאזאק, עליך להשאיר זאזא בלבד. > במחשבים מסוימים עליך להחליף את :ואצ ב"01.8. > במחשבים שונים רצוי להחליף את 28 61 ב-28 זטקאו. התוכנית קלה להפעלה. עליך לבחור את הסעיף המבוקש ולענות על שאלות המחשב. לא השתמשתי במשתנים משותפים, ויש בהחלט מקום לשפר את התוכנית ואף לשלבהּ בתוכנית לחישוב המס עצמו, כמו התוכנית שפורסמה במגזין 6. זו הזדמנות מצוינת לתירגול מהנה ומלמד. התוכנית נבדקה לגבי אוכלוסיה מצומצמת של מקרים ואין בכך די כדי לוודא שהיא אינה כוללת באגים חבויים או טעויות אנוש. בטרם תשתמש בתוכנית, בדוק אותה על ידי הרצת מקרים, שתוצאתם ידועה. 00/1657, 0 1 "סזואוא סא = 8 זע : ואס - 10 20 0085 1012,0: 5105 5 5 :'"תוכניות שונות בקשר לחישוב מס לשכירים ' 1אזא 30 "צם" + 9 = '"התוכנית נכתבה = 08 40286,252:1,81 08 40 על ידי מר יעקב שיבי - 1984 ".[" + 8 = 8 ץז : דאואץ 50 0 600 ג א :40287,164 60-01 "שנת המס - 1983 זאזא 70 4 התרכ -==>ה=; אק . 80 "0 + 78 = 08 17 : דאזתת 90 + ₪ = 6 11 :"1. ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל " דאזאץ ססו * תאסזוץ ופז" = ₪ 181 :"2. ניכוי בעד תשלומים לביטוח רפואי '' זאזא? סו 08 5 דפ :"3. ניכוי בעד תשלומים לביטוח ריפוי שינים " 1אואץ 120 : (11ק) 51108 +"-03" + 8 = "4. ניכוי בעד תרומות לליבי "' זאזאק 130 "5. ניכוי בעדני'"'ע בגין מחקר מדעי "' זאזתץ 146 "6. ניכוי בעד תשלומים למחקר מדעי'' זאוא?. 150 "7. זיכוי בגין קופות גמל וביטוח חיים 811 160 "8. זיכוי בגין הוצאות טיפול רפואי '' זאזאץ. סקו "9. היטל על בעלי הכנסות גבוהות ' "1א1אץ 180 .[ ץצ ואו 06 החחההההה--7---------"זאןתץת -- תכנת שיבי [908 "בחר ולחץ על המספר המתאים (9-1)' ידאז1אץ (29) 1 = 2 157 :7% 077 0 6070 אפוזד 0 = 2 ז :אואסוז 0 ,1620 ,1370 ,1190 ,1040 ,880 ,720 ,420 ,240 60010 2 אזכ) *1. ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל'' דאזאץ זאזאץ 1" ההכנסה לגבייה לא הפריש המעביד לקופת גמל" [שפאז : "מהו גילך בתחילת שנת המס'' דטתאז ץ: ''התשלום לקופ''ג'' | דטפאז 0 > ו = ופ 1 ץ = 1 1.7 אתחד ץ < וס חן 5+ 1 = 1 187 אפצזד 50 < = 465 תז 0 = 1 ז6.] אחז 37900 < ופ ץז (29) 61185 | דאזאת * זאזאץ :(20) 61185 [אזאע :(07 6185 דאזאץ '"הניכוי בעד גמל"; ;ופי >דאזאץ |(20) 61188 דאזאץ 5 זאזאץ (20) 61188 דאזאץ 00 '2. ניכוי בעד תשלומים לביטוח רפואייי זאזאץ "8. זיכוי בגין הוצאות טיפול רפואייי זאזאץ / הצ חק הח חר דהוקה ,דה הקודה ד חן הד הד הח חק ה הזחה הוה == == %-‏ דוו אק 1:''ההכנסה החייבת"' דטפא1 1וא:''תשלומי ביטוח רפואי'' דטפאז 2א; '"תשלומי טיפול רפואי'' דטפא1 .ץ = ו תנכנותעצמי "5. ניכוי בעד ני"ע בגין מחקר מדעי'' זאואץ. 1040 (7) 61185 זאזא 1050 1:''ההכנסה החייבת'' ז'טשא1 1060 5:"התשלום בעד היחידות' טאו סקסו 3 *] = זז 1080 5 = 05 1.1 1090 א= 5 1 אפזדד וא < 5 ץז ססוו (20) 61185 דאוא 1110 <דאותץ וו (20) 61185 דאזאץ 1130 "ניכוי בעד ני''ע" ;7:05 ""דאזאץ 1140 (20) 01188 דא81? 1150 % זאזאץ 1160 (20) 61184 דאזאץ 1170 00200 1180 "6. ניכוי בעד תשלומים למחקר מדעי" זאזאץ 1190 (0 61185 דאזאץ 1200 1:''ההכנסה החייבת'' דשפאז. 1210 א;"התשלום בעד המחקר'' דשא 1220 8"התשלום בעד ני''ע'' דטשאז 1230 3 1% = 1575 אמדדד 3 א [ < 5 תן[ 1240 4 1% > א 1 1250 5 = 66 1.17 1260 8 = 6 17 אפודד ₪ < 6א ץן. 1270 0 = 6 151 אתצזד 0 > א ץז 1280 (20) 61185 דאזאץ. 1290 "זאואץ 1300 (20) 61185 דאזא. 1310 '"'סכום הניכוי";16א;" "דאזתץ 1320 (20) 61188 דאזאץ 1330 6 דאותץ 1340 (20) 61188 דאזאץ 1350 0 60010 1360 "ד. זיכוי בגין קופות גמל וביטוח חיים" דאואץ 1370 צאזתת 1380 וא; "התשלום לקופה רגילה'" דטפא] 1390 2: '"התשלום לקופה לקצבה'" ז'שץא1 1400 3; "לא נוצל בסעיף 47" טקא 1410 4; 'התשלום לביטוח חיים" ז'טעא1 1420 5; 'התשלום לקרן השתלמות" דשץא1 1430 1: "ההכנסה החייבת" דשא 1440 0 1 = א 17 1450 0 = א 17 א1115 37900 < א ע] 1460 5 * ₪2 = 07 17 1470 5 א 37900 = 07 1.07 1118 37900 < 2א ]1 1480 2-ו = זא 1.87 1490 0 600 אאזד 0 = > וא ץז 1500 5+ + + וא = זא 17 1510 ]א = דא 191 אפזוד א < דא ץז 1520 4 דא + 7 = 7 1.1 1530 (20) 01185 'א81 1540 >דאזאץ 1550 (20) 01185 11 1560 'הזיכוי המגיע" :7ם;" "דא]אץ 1570 (20) 958 דאזאץ 1580 ₪ זאואץ? 1590 אנשים ובוח ,2 + שבים 6 - וא = נם דע1 4865 0 = נם זז אזוזד ס > ככ + 496 (20) 61185 דאז]אץ 500 ידאוא? 5|0 (20) 61185 דאזאץ 520 > תזתן 530 0 >= > 157 א11%ך 27000 > 5 ץז 540 (5- + 2ם) זא = 2ם 1 550 "ניכוי ביטוח רפואי ";02;" "דאזתת 560 2--ָ <א + וא = א 111 570 4 א = 68 1.7 אוד ס = א זן 580 זאואץ 590 600 |78 =|8 9 = 08 7 1 א111% 12869 = 68 ]1 610 +1+ 1‏ = 157 620 5 א ( - ג) + 08 = 68 151 אוד 8 < ג ]1 630 [אואץ 940 (5 + 68) זא1 = 68 151 650 "זיכוי טיפול רפואי" ";68;‏ י"דאזאץ 600 (20) 61185 דאואץ 070 4 דאזאי. 680 (20) 61185 דאואץ 690 70 5 0 6010 סוד "3. ניכוי בעד תשלומים לביטוח ריפוי שיניים" דאזא? 720 זאואץ 7 א:"כמה מבוטחים" דטתא1. 740 1 'סך כל התשלום" דטפא1 750 70 1 0 * א = 6 17 770 6 = 8 17 אפוזד 8 > 6 ץז 780 (20) 61185 דאואץ. 790 8 = נכ 157 800 "זאואץ סוא (20) 61185 דאזאץ 820 '"ניכוי לביטוח ריפוי שיניים":3ש;" "דאואץ 830 (20) 61185 דאזאץ 840 5 זאזאץ 850 (20) 61185 דאזא 860 870 0070 0 "4. ניכוי בעד תרומות לליבי" דאזא? 880 דאואץ 890 1:'ההכנסה החייבת" ד₪?א1 900 ס:"סכום התרומה" דשא 0ו9 ע - 04 121 920 4 >= 04 11 אוד 1/4 = זו 900 (5. + 04) זא] = ₪4 11 940 (20) 61185 דאזאץ 950 יזאואץ 900 (20) 61185 זאזאץ 970 דאואת: "ניכוי התרומה" :04;" דאואץ 980 "בשנה הבאה";(04 - כ);" יזאואץ 906 (20) 61185 זאו 1000 5 דאואץ 1010 (20) 61185 [אואץ 1020 5841030 010 0 255 וי ש.י.מ.ן-ש.יים דיסקט יבמ מקורי [5 2 ==" | סרט מגנטי יבמ | | )] יי דיסקטים מתוצרת מקורי [ מקור דייסן ארה"ב 1 200 89 במחירים מיוחדים אי 0 14.20 % דיסקט יבמ מקורי "8 50 5.90 עד 5.20 5% 0ספס 6.90 עד 5.95 % למה, רמות פי כמות 5500 4.10 עד 3.60 5 % 990 | כיצד לכתוב משחקי מחעור אלון פיעומן קופסא לאחסון 100 דיסקט )5 עם מנעול ועם ידית קופסת אחסון ל-10 יח' דיסקט "51 0 עד 4 קופסת אחסון פלסטיק ל-50 יח' דיסקט ו 8 6" קופסא לאחסון 60 דיסקט "8 עם מנעול ועם "8 5.50 עד לחי רתות פי כמות ו 0 5 ה 0 משחקי הטלוויזיה הביתיים הראשונים היו משחקי כדור בזה אחר זה, נוצרת אשלייה של תנועה. ננסה להבהיר זאת בעזרת לקו מסכים, מוניטורים. - ו ה מוחדת 2017 יטקט פשוטים. הכוונה למשחקים (בשחור-לבן, כמובן), שבהם | הציור הבא ל נקודה לבנה מסמנת את הכדור, מקל לבן מסמן את השחקן, | 6 ו ו 0 / ועוד כהנה וכהנה סימנים המרמזים על אבזרים הנמצאים | %- ל . - ד במגרש: קווי סימון, רשת, שערים וכדומה. הניקוד סומן - ו 0 8 2 7 : בספרות גסות שתפסו כמעט את כל חלקו העליון של האקרן | : | 7 השח 1 || את 2 8 (המסך). במערכות משוכללות יותר אפשר היה לשלוט שליטד = | 0-6 - כולל היפסה = | כ וק גסה גם במהירות המשחק ובאורך המקל המסמל את השחקן יי 0 ה 4 על ידי שינוי קט של תמונת האקרן התקבלו גרסאות שונות, ו אנטי סטטי 0% דמוי אוגדן יבמ ] / 0 שהממציאים בעלי הדמיו טענו שאחת מהן מזכירה כדורגל | כריכה. לנייר. רציף ו (73?), האחרת טניס והשלישית אולי סקווש, או משחק אחר קשיח גדול | 38 ס"מ 280 % 2 (ובאמת דרוש היה דמיון רב כדי לראות "כדורגל" וכולי על - מדף מסתובב 360% | ,* / | 6 קשיח קטן | 25 ס"מ 2.50 % 6 -.24 % - האקרן). | / פלסטיק גדול 38 ס"מ 2.50 % - ב לו" | | פלסטיק קטן ‏ 25 ס"מ 2.20 % . ו לא היה זה לפני זמן רב (בסך הכל לפני 10-5 שנים). אולם כל ילד שנולד בדור האטארי והמחשבים הביתיים הצבעוניים (עם כפית זהב | בפה וג'ויסטיק ביד) ורגיל לגרפיקה צבעונית וצלילים משוכללים, ₪ יתקשה להבין איזו התרגשות גרם בעבר משחק כזה. היה זה שיא השכלול באלקטרוניקה הביתית. | עם זאת, משחקים כאלה עדיין יכולים לגרום הנאה; ומפני שהם ‏ | : - | קלים ופשוטים לתכנות בחרתי לעסוק בהם כקבוצת המשחקים | הראשונה. ננסה לפרק כל המשחק לאלמנטים הפשוטים ביותר. | כונן לסרטים תיק טכנאים - לכלים שתי פלטות 56 תאים אחריות 5 שנים --.135 8 + מע"מ פלטה אחת --.110 % + מע"מ יוטן עזר עגלה לנייר רציף 2 אוגדן למניפות שאנו מעוניינים להראות תנועה של הכדור מנקודה לכיוון .2 : שולחן מסוף אל 0% שולחן קלדנית 1 לכתבנית 0 : | שולחן מדפסת = 5 % פוליו 5 % / נתחיל מהאלמנט הפשוט ביותר ונרכיב עליו אלמנטים נוספים, עד | נ - 1 ס. אנו מותחים מעין קו דמיוני בין שתי הנקודות, ומסמנים קטן 6 דף מחשב שנקבל את המשחק השלם. | עליו נקודות ביניים 8 ו"6. אם נציג את הכדור תחילה בנקודה א | אחר-כך בנקודה ₪, לאחר מכן ב-6 ולבסוף ב-, ונעשה כל זאת במהירות, תיווצר אשליה של תנועה בין שתי הנקודות. | איך מזיזים כדור? ככל שאנו מחלקים את התנועה לתנועות מ ...הרהה יותר (או בדוגמה שלנו ככל שאנו מחלקים קל 0 ו ארון אוניברסלי לדיסקטים סרטים משתיקי קול למדפסות מחשב מכל הדגמים אביזרי ניקוי לדיסקטים מכל הסוגים עגלה לתיקית נייר רציף טלפן לברור סוג % ה סעיף זה מיועד למתחילים בלבד. מתקדמים יותר יכולים לקפוץ | = קטנים יותר), התנועה נראית חלקה וטבעי ! מתוי: | כדי ליצור אשליה של תנועת כדור אופקית, מי ל ליתיו לסעיף הבא. הגורם הפעיל ביותר על האקרן במשחקי הכדור הוא - הכדור למשל, נציג תחילה כדור בנקודה השמאלית ביותר. אחר-כך נציג את 2 " - . 5 'י ל ת שמימ יו ונ וותי ר שג ות רולור; ו : - 0 ו כוללים מע"מ * משלוח לכל רחבי הארץ א גוש דן משלוח למשרדך בתוך 24 - 12 שעות עצמו. נשארה בפנינו עדיין השאלה: כיצד גורמים לו שיזוזז אפשר | | | הכדור במשבצ ן, ונמחוק את הכדור שנמצא במשבצת . זור על ה וולה הזו כמה פעמים שרכדור יגיע מנות מיוחדות * ת מש | חדרי מהשב לרגו אבילר בע"מ לבקש ממנו יפה, אבל מניסיון זה לא יעזור (מי שלא מ) מין יכול הקודמת. נחזור פעולה הזו כמה פעמים, עד שהכז גיע | | זנקודת הסיום | שוקן 12 ת"א 66063 טל. 03-835252 לב הקרלנול | ונמה 1 מדנימה תנועה זו. (בחרתי לתת את הדוגמאות בבייסיק עמ ולנו/ גמ גימה תנוע הדוגמאות בבייסיק ינאי 6 ירושלים טל. 02-247041-2 כדי לעשות זאת משתמשים בטריק ידוע מעולם שקים של הספקטרום, אך אפשר להתאימן גם לבייסיק של מחשבים העצמאות 104 חיפה טל. 04-527007 והסרטים המצויירים: אם רוצים לתאר תנועה מורכבת, מפרק של 5 ו ] ל אותה לרצף של תנועות חלקיות ומצבי ביניים: כאשר מקרינים אותם אחרים.) נסו להריץ את התוכנית בדוגמה 1.0. ה *. י , אנששים. א ונחש נועת כדור בשורה ה-5 מהעמודה הראשונה לעמודה 25. והו 5 כ שג 0=ום שסם 1 30 3 הח 0 1 ו 7ב 5107 48 דה דועםק 50 ב= ה ם דה 51007 הר 1 שפעשהק 5ל כמ+אם =1 סם הסבר לתוכנית: שורה 10: 514 שומר את מספר השורה שבה אנו מציגים את הכדור. מכיוון שהתנועה היא בשורה ה-5, נתתי ל-511 את הערך 5. שורה 20: וא שומר את הערך של העמודה, שבה אנו מציגים את הכדור. עמודה זו היא בהתחלת העמודה הראשונה (עמודה 0), אולם כשהכדור מתקדם מעמודה לעמודה, ישתנה ערך זה ויגדל בהתאם. שורה 30: וְא14 שומר את ערך הפרש התנועה האופקית. זהו הגודל אותו אנו מוסיפים בכל פעם לעמודה, וזהו הרווח בין עמודה אחת, שבה נמצא הכדור, לבין העמודה הבאה. מכיוון שאנו זזים בדילוגים של משבצת אחת בכל פעם, וַא11 מקבל ערך של 1. שורה 35: 5 מחזיק את הערך של עמודת הסיום, במקרה שלנו עמודה 25. שורה 40: כאן מציגים את הכדור בפעם הראשונה במקומו ההתחלי. שורות 710-50: שלוש שורות אלו הן קטע התוכנית המזיז את הכדור משבצת אחת ימינה. אנו מוחקים את הכדור במקומו הישן (הוראה 0 מחשבים את העמודה הבאה שבה יוצג הכדור, על"ידי הוספת ערך הפרש התזוזה האופקית לעמודה (הוראה 60), ולבסוף מציגים את הכדור במקומו החדש (הוראה 70). שורה 75: אינה הכרחית ונועדה אך ורק לשם השהיה קצרה. אפשר לבטל שורה זו. בשורה 80: אנו בודקים אם הגענו כבר לעמודת הסיום. אם לא, אנו חוזרים לשורה 50, כדי להזיז את הכדור משבצת נוספת ימינה. כדאי לבצע שינויים בתוכנית, לנחש מה יקרה ולנסות להריץ את התוכנית בצורה החדשה. אם הצלחתּ לנחש את תוצאותיהם של כל השינויים ולא הצצת בתשובות (הנמצאות בפסקה הבאה), סימן הוא שהבנתָ את העיקרון. שינויים (בצע בכל פעם רק שינוי אחד והחזר את המצב לקדמותו לאחר הבדיקה): (א) שנה את שורה 10: 10 (ב) שנה את שורה 20: 0 201 (ג) שנה את שורה 30; 3 3 (ד) בטל את שורה 50. (ה) שנה את שורה 75: 753 (ו) בטל את שורה 75. מהן תוצאות השינויים? (א) התנועה תתרחש בתחתית האקרן, בשורה 20, במקום בשורה 5. (ב) התנועה תתחיל בעמודה 20. תתבצע תנועה קצרה בין עמודה 20 לעמודה 25, במקום תנועה ארוכה מעמודה 0 לעמודה 25. (ג) התנועה תתבצע בקפיצות של 3 בכל פעם, במקום בקפיצות של 1; כתוצאה מכך תהיה התנועה פחות "חלקה" ייפה, אך יותר מהירה. (ד) העיגול הקודם לא יימחק כאשר יודפס עיגול חדש. דבר זה יגרום לתוכנית להדפיס שורה של עיגולים במקום תנועה חלקה של כחוה: . (ה) התנועה תהיה הרבה יותר איטית. (ו) התנועה תהיה הרבה יותר מהירה. נסה כעת לבצע את השינוי בשורות הבאות: 15 20 1--אה 1 30 0 17 35 00 60 א146 5ה<]א ]1 80 אם תריץ את התוכנית החדשה יתברר לך, שכעת הכדור זז מימין לשמאל במקום משמאל לימין. כיצד התבצע השינוי? נתנו לעמודה ערך התחלתי של 25 (שורה 20) וגבול סופי של 0. זאת-אומרת שעכשיו הכדור ינוע מעמודה 25 לעמודה 0. בתנועה זו ערך העמודה קטֶן בכל פעם ב-1, משמע שבמקום להוסיף לעמודה בכל פעם 1, עלינו להחסיר ממנה 1, או להוסיף ערך של 1 -. לכן, בשורה 30 נתתי להפרש התזוזה האופקית ערך של 1--. עלינו לשנות בהתאם גם את השאלה 80: אם בתנועה ימינה, כאשר ערך העמודה גדל בכל פעם, התנאי ''עדיין לא הגענו לעמודת הסיום" פירושו שהעמודה, שבה אנו עדיין נמצאים, קטנה מעמודת הסיום: הרי כאן, כאשר ערך העמודה קטֶן בכל פעם, עלינו לשאול אם העמודה, שבה אנו עדיין נמצאים, גדולה מעמודת הסיום. אם כן, מפחיתים מערכה של העמודה, עד שמגיעים לעמודה בעלת הערך הנמוך ביותר - עמודת הסיום. כעת שנה את השורות המתאימות (שורות 2, 3, 30, 35, 60, 80) כדי שהתוכנית תיראה כמו זו שבדוגמה 1.1. נסה לנחש מה עושה התוכנית לפני שתריצנה. ו ₪5 1 20880 --- %םם 2 ו ךומסה %מש2זספע --- אפם 5 4 6007 ז5550 --- 254 4 2 ההבאה615 חסום --- 4מםס 5 .ב8ז]ע57 החפש יפבהב ד6] 18 . בסטוזם מפם סממם 57| 29 6תֶ676]] 08-01 השת 1 7ם) 8₪ם ב זת 066 בם גז-6 67 , הטנ +1ב7טתכ5 3571 :520-ב5 זם ככ "ס":חה, ה5 דה זאדק=: 428 " טוה הד 7ב זאנהס 58 ְךְסם5 שס "ס";אה, הפ זה זאדקס 76 1+ 055בס 75 0 סד ₪60 אשפחד 58455 15 88 התוכנית מדגימה תנועה אנכית משורה 5 לשורה 20. כאן העמודה נשארת קבועה ואנו מוסיפים ערך מתאים פעם לשורה. גם השאלה כעת אינה אם הגענו ל מודת הסיום, אלא אם הגענו לשורת הסיום. נסה לבצע את השינויים המתאימים כדי שהכדור ינוע מלמטה למעלה (משורה 20 לשורה 5), כלומר בכיוון ההפוך. (אם אתה מתקשה, חזור על השיטה שבה הפכנו את כיוון התנועה האופקית). עד כאן עסקנו בתנועות אך ורק לאחד מארבעת הכיוונים העיקריים (למעלה, למטה, ימינה ושמאלה). השאלה היא - מה אנו עושים כאשר אנו מעוניינים לנוע באלכסון? ודאי פסקת שעלינו לשנות בכל תזוזה גם את ערך השורה וגם את ערך העמודה. אולם אם הפרש התזוזה האופקית הוא 1 או 1 =, וגם הפרש התזוזה האנכית הוא 1 או 1 -, הרי התזוזה תהיה רק בזווית של '45 לאופק. (היחס בין הערכים.המוחלטים של הפרש התזוזות שווה לטנגנס זווית התגועה). אם אנו רוצים שהתזוזה תהיה בזווית אחרת, עלינו לבחור יחס אחר בין הפרש התזוזה האופקית להפרש התזוזה האנכית. הו והוז ודוד זוז תז תז .1-54 השַסה15 7 =ין = ב ד שבכ וש טיו זה משה 1 בוזתס סז = 15 5ם, "פטת 3 דש םש פם ב הטחפ ב . ב ₪ 010= 4-ו דם. כ+קן]חבות 257 ש5 4םהזד שבחאט = ]םח הה= וש ץק 2-1 3 בד 60 6 ₪ 10% - 6 יז ג = ] 06ת6ה-6ז:גם =הה האשה :₪ חס ו , 617 6טסה ו63:ז,סשט סכגוסת +ו]מ-ח 257 :הע+הכבבכף 257 שפ תכ %6%%-45 ה4שם ב ב כ שוום 5621 ו אהד 45:55 -1 האפהד 52יבא 1 658 ₪ אפהז 56קב בא =1 אפהד 2ביבה -1 א שפ5 סד ₪0 :1888 8ש5 ס ";הה, הב זם זאנהק 76 7 סך 0ס %++ עהם שהד - 1 ("ש",מם הב זה זוו1ה: 1030 וומטדסם 1040 התוכנית בדוגמה 2.0 מדגימה תנועה לכל כיוון שהוא: בשורה 10 מגדירים את גבולות האקרן. הקצה השמאלי והקצה העליון - שניהם ממוספרים ב-0 (המשתנה ?), השורה התחתונה (85) היא 21, והעמודה הימנית ביותר (5א) היא 31. בשורה 20 בוחרים באקראי את השורה ועמודה של המשבצת, שבה מתחילה התנועה. בשורה 30 בוחרים באקראי את הפרשי התזוזות (מספר כלשהו בין 1 ל[ -). אם הפרש התזוזה האנכית יהיה 0, תתבצע תנועה אופקית, ואם הפרש התזוזה האופקית היה 0, חתבצע תנועה אנכית: אולם אם שני ההפרשים יהיו שווים ל"0, לא תתבצע שום תנועה, ולכן מבצעים בדיקה מתאימה הדואגת שבמקרה כזה ייבחרו מספרים חדשים. בשורה 40 מציגים את הכדור בנקודת ההתחלה. שימושים טוורב " שורה 50 מחשבת את הערכים של הש שזורד אה ל: שורה 00 בודקת אם לאחר תזוזה נוספת אם כן, מזיזים את הכדור למשבצ משבצת הבא (! לחשר את התווטר ווום, לחשב את התנועה שלאחריה; אם לאו, ה מרחיקים את הכדור במשבצת האחרונה בה הוא נמצא, וחוזרים לבחור ערכים לתנועה אחרת. בנהלך גדר ונ ו כעת הוסף את השורות הבאות: וא אאז:ו הי :ל הג 11 נ [דאא::"" :211 דג: :0 זג זאואץ 5 1 זא :10 דא זאו :21 סד 5-| אהסז:2 תא ]זא ג 7 ואי וצפא 00 אצ - - אצ או = (הא,5א) הדדא זו 02 0 :א = או אד 7ו- (הא,פא) דד זו סו כמו-כן מחק את שורות 70, 15 ושנה את שורה 60: 60 005008 1000 :60 10 0 הרעיון הוא לצייר את הגדרות בצבעים שונים מצבען של שאר משבצות האקרן. (הוראות 32, 34). בחרתי שההבדל יהיה בצבע הרקע (758?) של המשבצות, אולם אפשר שהבדל זה יהיה גם בכל אחת מהתכונות האחרות, שאפשר לבחון אותן על-ידי פונקציות ה-א'ד1א (צבע הדיו אאז, בהירות 8810111 והבהוב - 1.8811). כאן כל המשבצות בבהירות רגילה, ללא הבהוב ובצבע דיו כחול. המשבצות של הגדר העליונה והתחתונה הן בצבע רקע כחול (1) ולכן הערך של אדא עבורם יהיה 9. המשבצות של הגדר הן בצבע רקע אדום (2), ולכן הערך של אדא עבורם יהיה 9. המשבצות של הגדר הן בצבע רקע אדום (2) ולכן הערך של אדא עבורם יהיה 17. (צבעי הרקע השונים אינם נראים על האקרן מפני שהתווים שהדפסנו הם תווים המלאים בצבע הדיו וממילא אין רואים בהם את צבע הרקע). כל שאר המשבצות הן בצבע רקע לבן (7). ערך אדא עבורם יהיה 57. התנועה מתבצעת כמו בדוגמה הקודמת, אך כאן איננו שואלים בכל פעם אם המשבצת הבאה מחוץ לאקרן(כמו בדוגמה הקודמת), אלא אם, לפי צבע המשבצת הבאה, אפשר לקבוע שהמשבצת הבאה שייכת לגדר. אם לא ממשיכים בתנועה כרגיל. אם הכדור נתקל בגדר העליונה או בגדר התחתונה (תגלה זאת כאשר ה-אד1 של המשבצת הבאה הוא 9) עליו להינתז ממנה, כך שכיוון התנועה האופקית אינו משתנה. אבל בציר האנכי עליך לנוע לכיוון ההפוך, משמע: עליך לשנות את הסימן של הפרש התנועה האנכית ואצ (שורה 1002). כמו"כן, כאשר נתקלת בגדר הימנית או השמאלית (ה-אדד4 של המשבצת הבאה הוא 17) עליך להפוך את כיוון התנועה האופקית (הנראה 1004), מפני שהגדר מקיפה את כל האקרן ואין אפשרות לעבור דרכה. מכך משתמע שמיותר לבדוק אם הכדור ייצא מחוץ לאקרן, ולכן צריך להשמיט את השאלה מהוראה 60. תנועת הכדור איטית במקצת מפני שלרוב ערכי ואג "ואצ קטנים. אם אתה מעוניין בתנועה מהירה יותר, שנה את שורה 30: ואה 181 : ו=אצ 111 5943 - ו אנשים ‏ +66 | / 29 אנשים ‏ ,6 בוחשבים 8 וטחשבים : מ 7 7 מסוף גרפי צבעוני ]8818846 כעת רק %4,950 אין צורך להתפעור יותר עם מסופים גרפיים אחרים כאשר היצרן הגדול והמתקדם ביותר בשטח התצוגה הגרפית הצבעונית מעמיד לרשותך מסוף גרפי צבעוני מתוחכם במחיר של 54,950 (עד גמרהמבצע). 9-קוכ - התוין הקטן באיכות גבוהה. קרא והעוווה : בקר : מבוקר מיקרופרוססור פונקציות : וקטורים מסוגים שונים, מעגלים קשתות, 93 תוים, שינוי זוית (360 זויות שונות), שינוי קנה מידה, ועוד ועוד... מספרת : התוין מספרת את מיקום העט דיוק: 0.001 אינטש מהירות : עד 57 סימ לשניה גודל: 48 א 28 סיימ צבעים : 8 עטים צבעוניים כל התכונות הנייל ורבות אחרות במחיר של %2,295 פרייב בלבד (עד לגמר המבצע). תוצרת: אסופועוס 0₪/8.ו840568 זאפוא או 0055 לפרטים נוספים פנה עוד היום: ר.סי.מ. מחשבים בעיימ דרך הרצליה 18 ת"ד 39844 טל 03-485192 ומ המוווקו''ו... א זי שולט בחברות המחעובים ביזראל? עורך זבוטון אנשים ומחשבים מסרטט את ענפיד של עץ חברות היטק בישוראל ומתחקה בעקביות אחר העוורעוים, כששמטרתו אחת: לזהות את מקורות הכוח והעוליטה, המניעים את שוק המחעובים הישראלי. כתבה ראעוונה בסדרה. כמה ימים לפני שממשלת ישראל סגרה את הברזים והפסיקה את כל התקשרויותיה המסחריות-עסקיות, הוציא משרד החשב הכללי מיכרז לאספקת מחשבים ומערכות בהיקף גדול. בשיחה שלא לייחוס סיפר לי מנהלהּ של אחת החברות שזכו במכרז, כי מספר חברות- המחשבים שניגשו אליו הגיע ל-150(!) משמע, בישראל פועלות לפחות 350 חברות עתירות ידע בתחום זה או אחר של העשייה הענפית הזו. אבל אם נשאל אדם ברחוב אלו חברות מחשבים הוא מכיר, מן הסתם תהיה תשובתו של אותו הדיוט התשובה האמיתית. מספר החברות עתירות היצע בארץ, שלהן השפעה ממשית ושחלקן בשוק ניכר, זעיר. זאת ועוד: אם נבדוק בנק הפועלים | אמפל יעל שי בייליס / / 2 2 פרוייקטה יהושע שוחט יחיעם אבישר חברה להשקעות | אורי לויט מיקרודף קומפטרייד יעקב רוזנבוך דרי" גךלרמן לעומק נמצא שרוב השליטה על השוק עתיר הידע בישראל מרוכז בידי שתי קבוצות השקעה - זו של בנק הפועלים וזו של קבוצת דיסקונט. במלים אחרות, גוף עיסקי שיש לו זיקה ממשית לחברת העובדים ולאגף הסוציאל- דמוקראטי השמאלי במפה הפוליטית של ישראל, חובָר עם גוף עיסקי פרטי בעל זיקה ליברלית ימנית באותה המפה. נראה, אם כן, שהשקפות עולם אידיאיות- פוליטיות, שאינן ניתנות כמעט לגישור בחיי היומיום (וְהרְאָיָה - שני הגושים בכנסת ומאמצי ההקמוז של ממשלת אחדות לאומית), אינן נרת- עות זו מזו כשהן באות "לעשות ביזנס". כי בעסקים, כמו בעסקים; לאידיאות אין שם מקום, והאינטרס המסחרי-כלכלי הוא הקובע. כתבה זו, שהיא הראשונה בסידרה עוסקת ברמה הכלכלית של שוק עתירות הידע בישראל. מה המשותף לאמפל, יעל, פרוייקטה, אל דור, מיקרודף, קומפטרייד, אסכולה, טלרד, קרן אלקטרוניקה, כור, כורנט ישראטל, תדי- ראן, טכם, 565, ולאשרז? כולן זרועות של תמנון רב-עוצמה אחד: בנק הפועלים והחברות שלמה הררי | --] אלדור (65 ו מאיר משל (9)- * 2 ₪ העיסקיות הנמצאות ב | של חברת העובדים (ה בארץ ישראל). קרו? רשקעות נוספת ‏ שלר ותח חתו קבוצת השקעות נוספת, שלה נתח שס סיםי ודימטורי רשוק טתיר - סיסי והיסטורי בשוק עת א קבוצת 18 (בנק דיסקונט). בקב החברות: אלרון, שלה אחוזי-ב/ אלביט, אלנט, אלתן ת אלטק, פיברוניקס, והחברה דיסקונט שבה מאוגדות החברות: אריאלי ומערכות, אלקו, 588, סיסג'ן ו סאיטקס ומיני מערכות. העוגה השמנה והמפוארת של התעשייה ע הידע, הן: בנק לאומי ולאומי דנות, בנק המזרחי, עורק אינפורמיישן, כלל, השקעות, תנועת המושבים ועוד. פירוט מלא של אחוזי ההשקעות של הק העיסקיות בכל חברה, הזיקות והשותפויות בינ הן, יובא בחלקים הבאים של סידרה זו, שיתפרסמו בגליונות הבאים. 4 כדי למנוע הטעיות ובלבול בין שוק המחשבים לשוק עתירות הידע, ראוי להוסיף שהיקפו של ענף | המחשבים ב-1983 הגיע ל-360 מיליון חילר. שוק זה | מהווה רק חלק, מעגל קטן בתוך השוק הרחב של התעשיות עתירות הידע. | יבמ היא המולכת הבלתי מעורערת בתחום | ולהערכת רבים הנתח של הגיע לכ"60%, משמע, מכירות ציוד ב"210 מיליון דולר ב"83. | על המקום השני בסך המכירות בישראל, מתח- רות שלוש חברות, כל אחת משווקת ציוד בתחומה: | נבסי.ד, י.א. מיטווך), דיגיטל וקונטרול דאטה. חלקן של חברות אלה מוערך בכ"9%, משמע, כל | אחת מהן מכרה ב-83' ציוד ב-32,4 מיליון חלר | בארץ. היולט פקארד (מוטורולה ישראל) מוערכת בין | 4% ל"6%, בין 14 ל"20 מיליון חולר. דטה ג'נר/ / | | בין 2% ל"5%: 7.2. מיליון ל-18 מיליון חלר. | | | בשיחות שלא לציטוט, שקיים כת ררללי יותר בנתח הכללי. 6 [י זר בנ דזות ) נות ההערכות את מכירות האניוול (מידן, לאוט ונאס 2%, כ-7 מיליון דלר. עם זאת, יש לזכור שאלה הן הערכות בלבד. חברות המחשבים בארץ, טענו רובם לחלק עץ היוחסין של חברות ההיי טק היעוראליות תי רוזוליו 9 גורי מלצר 2) חברת העובדים ---- תנועת המושבים 0 אי די בי חברה לפיתוח חח | :. לעו = ה = : ">< רפאל רקאנטי ח טולקובסקי חברה 0 של בנק - רות ד הבר ילץ - משקי תנועת המושבים א , 0 2 אריאלי תוכנה ומערכות | א : אלקו אס.אי.א סי לִי זאב מילוא | ו ק 6 | : 5 ] סג'ן ארגופליק כור תקשורת ָ / , : דוד איצקוביץ אליעזר באן זאב בר"יצחק והתראה בתי ספר - בתי תוכנה אילנית ניליין ורם בן שחר 4 אלנט הי ווהר . | , צּ חטיבת חשמל ואלקטרוניקה חטיבת כור סחר הרב אביגדור רוזנוואלד יל אברהם מרדור זאב רפואה |ניקוב תדיראן אלקנה כספי 0 א אברהם סוחמי אלקטרה צר (65 אהרון זלר אלביט אלתן תקשורת עוזיה גליל | אלרון השקעות בנימין פלד 27 7 7 -% ו אלדור שלמה הררי | 0 5 ליהקום סאיטקס יי ו צבי שפייזר אפי ארזי (65 מיני מערכות פיברוניקס מוטי גורה יורי סלנט אפיק השקעות קבוצת אייזנברג | נציגים ממ מערכות מידע | כלל מערכות | מערכות כלל ציוד היקפי | ציוד כלל ציוד היקפי | | / רייטר מערכות ידע מחשבים י , עוז אית (9 וק א = ה | 0 דוד ליסבונה דר' אלן רייטר רפי עמית בועז ליננברג יעקב רדישקוביץ לאומי ושו"ת | | יורם אלרואי גטר שמואל מיתר יקי דוניץ - אינפורמיישן משוב | לאמרתת = | דיויד אסיא | אלי אלרואי גטר מחשבים קונתהל | ₪ מיקרו [ מו ] אדי אדלסבורג נחמיה למלבאום עמוס סלע עודד דרומי אבי זאבי | | אליידיצ'מפיון : . 0 0 | לני דדייר מ רה :ו - ו 6 הערות והארות | י אבי אשמן הר קת ו || ו יחיאל אלון עמירם שור ה החל מבעלות. מלאה ב אריה ל ו ב או בזיקה 2 מאגרי טכנולוגיות 8 העיולים עיסקית שיש לה נוספות | ב ב 02 3 ' [(0 שים 2 32 אנשים ל ומחשבים ומחשב : לצ ל ל לצ ל רל לראשונה בארץ מעבדת שרות למחשבים אישיים ? 2:24 , -% 9 0 7 // מ ₪ * תיקון מחשבי 566-- 8₪! ודא א8! ברמת רכיבים (5/51. קוה ס). * תיקון כל סוגי המחשבים האישיים תואמי יבמ ברמת רכיבים (5/51. ו 6). * תיקון כונני דיסק קשיח "!5 -- 8םד₪55 סא ו מסוגים שונים. * תיקון כונני דיסקטים "[5 -- ץ00/= מסוגים שונים. * תיקון כרטיסים לוגיים ברמת רכיבים (5/51.] פ/6₪) לפי דרישתך. * יעוץ טכני בנושא אמונות המיקרו-מחשב. נשמח לעמוד לרשותכם. 50 כתובתנו: מעבדת שירות למחשבים אישיים צ08ד8084. הפדטקו 60 וצצ רח' ה' באוור 2 כיכר המדינה תל אביב, 62093 טל. 267466. צ צ ג ג צ צ צ צ ג צ' ג ג צ יג ג ל צ' יצ צ' צ' צ'ל וליב יביל בי יבוב לצ ו צצ ₪ ו ו לצ צ' יב וג צ א ג ג אנ אצ וב אי ו וצ וג יבב 0 6 נותן גיבוי לדיסק 10088 של דא וופו ב-4 דקות > וב"1,750 % בלבד! ו 0 6 -- קהילת סלוניקי 7, נאות אפקה ת"א טל. 470246, 474592,/ 03-471448 יקי יי בווזך חומרה: ספקטרה ווידאו 328 טמס הררי הראוון היה וויליאם שטליינד, קברניט האינטרפייס בסדרת הטלוויזיה מסע בין כוכבים. הוא ניסה לשכנעני שוויק 20 הוא המחשב הטוב ביותר עבורי. אחריר בא אלן אולדה, גיבור סדרת הטלוויזיה מאש, שניסה למכור לי אטארי. שחקך אחר מכר לי מקסס אינסטרומנטס. הסופר אייזיק אסימוב היה בעד הטנדי. חקיין עול צ'ארלי צ'אפלין משוכנע המנסה לשכנע גם אותי עשאין כמד יבמ. עכעויר רוג'ר מוד, הלא הוא ג'יימס בונד האגדי, מציע את ספקטרהווידיאו. הבה נראה מה מסתתר מאחורי חיוכו המפורסם של 007. לספקטרהווידיאו שני דגמים: 318, שלו מקלדת בתנועה חלקית העשויה גומי מוקשה, 2 ק' רום ומוט היגוי על המקלדת. הדגם השני הוא 328, שאותו נבדוק מקרוב. הטבנמו . - כאשר תוציא את המחשב מאריזתו, תופתע. הקופסה, הגדולה יחסית, אנשים ובוח מכילה מחשב "בדיוק בגודל": המחשב לא קטן, לא גדול. הוא בדיוק כמו שהיית מדמיין אותו. 40 סנטימטר רוחב, 22 סנטימטר עומק, וגובה משתנה מ-5 סנטימטר בחלק הקדמי ל-8 סנטימטר בחלק האחורי את מרבית חלקו העליון של המחשב מאכלסת המקלדת. בחלק המוגבה של המחשב, מאחורי דלת פלסטיק קפיצית, נמצא שקע למחסנית תוכנה. בחלקו השמאלי העליון - שם הדגם ומספרו. צבע הקופסה לכן, ואילו לקלידים שני גוונים של אפור, המעניקים להם צביון מקצועי בצידו הימני חיבור לספָּק המתח. הספֶק עצמו חיצוני ומתחבר לרשת החשמל בתקע רגיל, שאותו היה עלי להרכיב בעצמי. אמנם אין זו עבודה מסובכת, אך ברור שאיש בישראל לא וידא אם המחשב אכן פועל. ליד החיבור לספק הכוח נמצא מפסק ההפעלה ולידו שני השקעים עבור מוטות ההיגוי. בחלקו האחורי של המחשב שלושה חיבורים: הימני עבור כבל הווידיאו שעובר דרך אסזג וטסטוא זא לטלוויזיה ביתית; אין צורך בהתקנה על מנת לקבל תמונת צבע בטלוויזיה צבעונית. החיבור שלידו הוא לרשמקול. זהו רשמקול מיוחד שמקבל, פרט לאותות המחשב, גם את המתח מהמחשב עצמו ואין צורך לחברו לזרם החשמל בנפרד. הפתת הגדול ביותר, ממש במרכז המחשב, מיועד לחיבור ההרחבות. חיבורי 4 ,2 6 שבים ההרחבות שונים, ניתנים להתאמה והם מיועדים גם להרחבת זיכרון המחשב (עד 144 ק' ראם 9671 ק' רום), לציוד היקפי אחר כמו כרטיס כונן, מתאם מדפסת או ממשק 232 85. הקופסה בגויה בצורה חזקה ונותנת תחושת אמינות. הציון למבנה: טוב מאד. המקלדת > לספקטרהווידיאו 328 מקלדת מלאה. הקלידים מסודרים כמו במכונת כתיבה, +81>ש5011/0א שלם. תחושת הקלידים טובה. עשרה קלידי פונקציה מאפשרים למשתמש לקבל את הפקודות הנפוצות ביותר | 1 בלחיצת קליד בודד(תכונה זו מאבדת מערכה במהירות עם כניסת תחליפי המקלדת, כמו עכברון והוראת מגע על המסך). בטבלה הבאה רשימת הפונקציות הפנימיות של הקלידים: קליד 1 60108 מאפשר את שינוי צבע התווים, הרקע או גבולות המסך. קליד2 סש | המחשב ממספר בעצמו את שורות התוכנית. קליד 3 6010 | עבור לשורה הרצויה (פקודה בבייסיק). קליד 4 1.181 רשום את כל שורות התוכנית (פקודה בבייסיק). קליד 5 אשא הרץ את התוכנית (פקודה בבייסיק). קליד 6 601.08" מחזיר את צבעי המסך והתו לברירת המחדל (כמו. בהפעלתו). קליד ?‏ 0םא61.0* טען תוכניות ונתונים מהרשמקול (פקודה בבייסיק). קליד 8 60₪1* | המשך בתוכנית (פקודה בבייסיק). קליד 9 1.151* כמו קליד 4 אך רק לשורה האחרונה (פקודה בבייסיק). קליד סו אטא.ן* | הרץ תוכנית לאחר ניקוי המסך (פקודת בייסיק). הקלידים המסומנים ב-* מופעלים בלחיצה משולבת עם 7ז8111. על גבי האקרן, בחלקו התחתון, מתקכלת שורה המתארת את תפקידו התוכנית: ?510 משמש לעצירה רגעית של ריצת התוכנית, והוא שימושי בעיקר במצבים שבהם המחשב מציג כמויות גדולות של אינפורמציה בו זמנית על גבי האקרן (שילוב של קליד .6181 עם 5107 מפסיק לגמרי את ריצת התוכנית); לקליד 1.006% 6475, שמעביר את האותיות לגדולות בלבד, נורה אדומה שמציינת את מצבו (חידוש מרענן במחשבים בתחום זה של המחיר); קליד זא61.5/11 מחזיר את הסמן לפינה העליונה השמאלית עם או בלי מחיקת המידע; קליד 5א451'8/1? משמש להכנסת תווים בגוף השורה; .61/1/081 משמש למחיקת תו;: קלידי 850, <=>=,===> הרגילים וקלידים מיוחדים 6711/1611 וכן /6711 דזסוא משמשים לבחירת הצורה הגראפית שאפשר לצייר ישירות יפה, אבל איך תדע מה משמעותם של הסימנים הללו בלי לפתוח את ספר ההוראות? רק אלו ש''הסתפקו" במחשב 318 ימצאו את הסימנים הגראפיים גם על גבי קופסת המחשב. בחלק הימני של המקלדת נמצא לוח הקלידים הסיפרתי: בלוח זה ישנם קלידי ספרות, ארבעת סימני החשבון (+, -, *, /) וכל קלידי 581.66 ,דאזאץ עבור עיבוד תמלילים. המקלדת, כללית, טובה מאד. אמנם אינני חסיד של גודש פונקציות על המקלדת ואינני רואה יתרון במקלדת עמוסה, אך בלי ספק - את צרכיהם של אלו הצריכים מקלדת מסוג כזה, מקלדת 328 תספק במלואם, אין זו הטובה במקלדות, אך במחיר המחשב היא ממש מציאה. זו מקלדת עם 89 קלידים! טוב מאוד. המעבד, הזיכרון ועוד ג'וקים במרכזו של המחשב נמצא המעבד א 280 של חברת זילוג. המעבד פועל במהירות שעון של וא 3.6. מהיר יותר ממחשבים אחרים מסוגו. (מעשית אין משמעות למהירות השעון בשימוש יום יומי.) עיקר המהירות של המעבד מנוצלת כדי לבצע חישובים מדוייקים, כלומר א0סז56א טסט (ברירת המחדל); כך שלמחשב רמת דיוק גבוהה אך מהירות השעון אינה באה לידי ביטוי במהירות ריצת התוכניות, ובהשוואה שערך הירחון קריאייטיב קומפיוטינג (חוברת נובמבר 83), ביצע 328 את תוכנית הבדיקה בשלוש דקות וארבעים שניות, לעומת דקה חמישים ושלוש של אפל |1 אי, אך ברמת דיוק גבוהה יותר; ואילו מחוללי המספרים האקראיים בשני המחשבים נתנו תוצאה דומה. אך אין לייחס חשיבות רבה למספרים אלו. כדאי לדעת אותם, ותו לא. למעבד עוזר שבב ץפע עבור תצוגת הווידיאו. השבב מסוגל לספק 16 צבעים ברמת המיקוד הגבוהה שלו, שהיא 192 > 256 וכמו כן הוא מסוגל להעסיק 32 תוססנים (5781188) בו זמנית. בעורך המלל למחשב 40 תווים ב*20 שורות. כעזר בייצור השמע, למחשב מחולל שמע מתוכנת (280), המסוגל לייצר שירים או מיגוון רחב של צלילים. למחשב הספקטרהווידיאו לא פחות מ-32 ק' רום, שמשמש בעיקר את המיקרוסופט בייסיק המורחבת. למערכת המחשב 80 ק' ראם, הניתנים להרחבה עד 144 ק'. חלוקת הזיכרון במחשב מעניינת: 16 ק' משמשים את הגראפיקה, ושאר 64 ק' משמשים את המשתמש. 32 ק' מהם בבנק אחד ו327 ק' בבנק נוסף. אם נחסיר את הזיכרון הדרוש להפעלת הקלט/פלט, נדע שלמחשב 5 ק' בבנק, 0 נטו למשתמש ועוד 32 ק' נטו למשתמש בבנק נוסף. שאלה: מדוע צריך מחשב ביתי כמויות כאלו של זיכרון? (הרחבות הראַם נעשות על ידי חבילות זיכרון חיצוניות של 64 ק' או 16 ק', כאמור עד 144.) ובכן, הסיבה נעוצה דווקא ברום ובבייסיק. על מנת שהמשתמש יוכל לנצל את האפשרויות של רום המחשב, הוא זקוק מפת הזיכרון של המחשב, כולל הרחבות, נראית כך: 0 אאאג רונ (בייסיק), רום (בייסיק), ראם-0 (פנימי), ראם-1 (פנימי); ו אאא (מעמש עבור מחסנינֶת המשחק), רום"0, רום"1, רום"2, רום"3; -ש 2 אא משמש עבור א/ת6, 810571 קלט/פלט טורי ב-וא/ת6) 4 בלוקים של ראם (64 ק'); את 4 בלוקים נוספים של ראם (64 ק'). הציון לזיכרון המחשב: מעולה. גראפיקה וצבע המחשב מספק שני סוגים של אותות וידיאו. הראשון עבור המצג, והשני דרך מאפנן הרדיו לטלוויזיית צבע. תמונת המצג טובה יותר, אם כי דורשת התקנת כבל מיוחד, שאינו מסופק עם המחשב. תמונת הטלוויזיה טובה למדי, הצבעים נאים ואם כי חלקם דומים זה לזה, הרי המחשב מספק לא פחות מ-16 צבעים בו זמנית על האקרן (תכונה נדירה במחשבים). כאשר המחשב במוד טקסט, תמונת האקרן היא אותיות לבנות על רקע כחול. כך נוצרת תמונת מלל בהירה וברורה. אפשר, כמובן, לשנות את צבעי התווים או צבע הרקע, אך מצאתי ששילוב זה הוא הנוח ביותר. בעורך המלל, המצג מחולק ל-40 תווים ב-24 שורות, כאשר השורה התחתונה שמורה להגדרת קלידי הפונקציה. לאחר שלמדתי את תפקידיהם של קלידים אלו הפכה שורה זו למיותרת. עם המעבר לעורך גראפיקה שורה זו נעלמת. במצב גראפיקה למחשב שני סוגי מיקוד, הנמוך 64*48 והגבוה 256*2. למחשב לא פחות מ-32 תוססנים, המאפשרים למשתמש לפקח על תנועת דמויות באקרן. 16 צבעים; 32 תוססנים; מיקוד גבוח; בייסיק מורחבת, הכוללת פקודות גראפיות. ממש תענוג למתכנתים. לאלו שרוצים לחוש את הטעם אביא כמה פקודות (חלק בלבד מתוך 18 פקודות גראפיות): 8 משמש לציור מעגלים ואליפסות בגודל וצורה שונים; 0% כמובן, לשינוי צבע; שגאאם משמש לציור תמונה גראפית מתוכננת מראש; פאז לציור קו; זאזגץ לצביעת משטחים; 5 משמש ליצירת התוססנים. לספקטרהווידיאו גם שפה גראפית משלו, 680 681116 א 1, שמכילה 14 הוראות כמו תנועה לצדדים, באלכסון או מעלה ומטה, שינוי קנה מידה וצבע. כל אלו יחדיו מעניקים למחשב ציון טוב מאד + עבור גראפיקה וצבע. לי אישית אין טענות, זולת העובדה שבשוק ישנם מחשבים עם מיקוד ואיכות טובים יותר, ולכן לא אוכל להעניק את הציון מעולה. מערכת השמע מערכת השמע של ספקטרהווידיאו בנויה סביב שבב מיוחד, המסוגל לייצר עד שלושה צלילים בו זמנית ב-8 אוקטבות (מקביל לטווח האוקטבות בפסנתר). בקרת השמע נעשית על ידי הבייסיק בתוכנית שנקראת 65ש6אג.1 סת6אוא 6ופטוא. את הטון עצמו מקבלים מהרמקול של המצג או הטלוויזיה. הפקודה הבסיסית היא "צא.1ע", שאליה מצרפים את הצליל הדרוש. הוספת 0 וסיפרה מתאימה קובעת את האוקטבה החל מהנמוכה ביותר 00 עד לגבוהה ביותר 07. את קצב הצלילים קובעים על ידי הוספת הפקודה ** ומספר שבין 2 האיטי ביותר, ועד 255, המהיר ביותר. כדי לפקח על אורך כל תו משתמשים בפקודה .1. הפעם 1 מייצג את התו הארוך ביותר ואילו 255 מנבטסקווב <> - | הפקודות 5 וכן וא ועל ידי כך לשנות את אופי הכלי (מפסגתר לחצוצרה למשל). מרווחים בין הצלילים, מבקרים על ידי הפקודה א ועוצמה על ידי הפקודה /. את כל הצלילים אפשר להשמיע בו זמנית בשלושה ערוצים (אקורד). שמעתי את המחשב מנגן את הדנובה הכחולה ואפשר לשנות תוך כדי נגינה את הכלי המנגן, את הקצב וכן את המיקצב שברקע. לא רע. להלן טבלה מסכמת של פקודות הבייסיק במערכת השמע: פקודה טווח תיאור צא.ןץ 6-ה קריאה לסינטסייזר ובחירת התווים 0 7ן + 1 55 ואוו 1 5 א 5 8 ]ןופ א 5 עאסן 1 % ץ 5-ן ואט וט פקודה נוספת של מערכת השמע היא שאשס5. בעזרת פקודה זו אנו טוענים ישירות את מחולל השמע (686) בכל אחד מ-13 האוגרים שלו: 1 עבור הערוצים, המיקסר והרעש הלבן: 10-8 עבור המשרעת (פסטדו וץואא) של כל הערוצים: 12-11 בקרת שהיית המעטפת: ודו םקגוזפ. לאלו שכבר התייאשו מהפרטים הטכניים, מחשב הספקטרהווידיאו הוא סינטסייזר לכל דבר, בייסיק + חומרה. הציון: מעולה. עורך המסך למחשב ספקטרהווידיאו עורך מסך מלא. פירושו של דבר: העברת הסמן אל מקום השגיאה, הדפסת התו הנכון, לחיצה על אאטזשא והתיקון בוצע. (מי שזוכר כיצד נעשה הדבר במחשבים שאין בהם עורך מסך, יכול להעריך את הסידור הזה.) כדי להדגים כיצד משתמשים בעורך מסך מלא, תאר לעצמך תוכנית שגויה בבייסיק. עליך להעביר" את הסמן למקום הנכון, לתקן את השגיאה, כלומר לכתוב ישירות את התווים הנכונים על גבי התווים השגויים, ללחוץ אאטז>א ובינגו. אם צריך להכניס תווים תוכל לפתוח עבורם מקום מבלי לפגוע בשאר התוכנית, וכן תוכ את התווים המיותרים. 5 להרבה זיכרון ובכך יהפכו ממחשב ביתי למחשב עסקי. למתעניינים, את הקצר ביותר. את איכות הטון והצליל המושמע אפשר לשנות בעזרת לעורך מסך מלא יתרון נוסף - האפשרות להעתיק שורות שלמות רק4> אנשים /ן אנשים / ו 27 . % ונוחשבים ונוחשבים על ידי שינוי מספר השורה והתיקון המתאים. כלומר, אם קיימת בתוכנית שורה הדומה לשורה הדרושה, ועליך לבצע בה רק תיקון קטן, שנה את מספר השורה ותקבל שתי שורות דומות, רק במספרים שונים. למחשב קלידים מיוחדים, המשמשים את עורך המסך, כמו: 4 ל-1.1577, [8%), לניקוי המסך והחזרת הסמן לפינה העליונה משמאל, 51% /5אז לפתיחה או סגירת מרווחים בין התווים. כל התכונות האלו מעניקות לעורך המסך של ספקטרהווידיאו את הציון מעולה. התיעוד > ספקטרה מגיע עם שתי חוברות הסבר: הראשונה בעברית, מכילה כ-48 עמודים ומהווה תרגום של חלק מחוברת ההסבר המקורית, שגם היא מצורפת למחשב, עם תוספת מיוחדת לשינוי הקלידים לעברית. החוברת האוריגינאלית מכילה 192 עמודים, ובה גם הסבר על תיכנות בבייסיק. שתי החוברות עשויות לספק את המשתמש המתחיל, אך לא יותר מכך. גישת מחברי החוברת אינה שיגרתית. היא מתחילה בהוראות התקנה ומיד לאחר מכן הסבר על המחשב ותוכניות גראפיות. שיטה זו גורמת לגירוי מיידי של המשתמש מכיוון שתוך זמן קצר הוא יוצר צורות, צבעים ותנועה. רק לאחר מכן באה העבודה השחורה של מעבר על פקודות הבייסיק. איכות החוברות, העברית והמקורית, סבירה, אך אין בהן דבר למשתמש ותיק, ובכך נתון רוכש הספקטרה לחסדי חברות צד שלישי שיכתבו (או לא יכתבו) ספרות מתאימה. היום אין כיסוי מספיק למחשב, לא בירחוני מחשבים ולא בחנויות הספרים. הציון: חלש. תוכנה וציוד אחסנה תוכנה מסחרית מגיעה למחשב בשלוש צורות: במחסנית, בקלטת או בתקליטון. את המחסניות מכניסים לשקע מיוחד בחלקו העליון של המחשב, כך שהן בולטות כלפי מעלה. שיטה זו מאפשרת גם לילדים להפעיל את המחשב, בלי שיידרשו לדעת לתפעל כונן או רשמקול. עם המחשב שקיבלנו היו שתי מחסניות: הראשונה תוכנית מוסיקה מצויינת והשנייה משחק חלל נדוש. המחשב מעסיק רשמקול מיוחד ואין אפשרות (לפחות בשלב זה, עד שמישהו ימציא מתאם) להשתמש ברשמקול ביתי. את הרשמקול המיוחד, 50-903, מחברים למחשב בעזרת כבל בודד. דרך כבל זה הרשמקול מקבל את כל האותות הדרושים לפעולתו: הוראות קלט/ פלט, בקרת המנוע. את המתח הדרוש להפעלתו מקבל הרשמקול מהמחשב, ולא ישירות ממתח הרשת. הרשמקול הוא סטריאו, ולכן אפשר לטעון אותות נתונים ותוכניות על ערוץ אחד ואותות שמע על ערוץ שני. מיקרופון פנימי מאפשר הוספת אותות שמע חיצוניים לתוכניות. האותות הדיגיטליים מועברים במהירות של 1800 באוד (יחידה למדידת מהירות העברת נתונים) כך שתוכנית בגודל של 16 ק' תעבור במשך דקה. יחד עם המחשב קיבלתי גם תוכנית הדגמה (כדי לטעון אותה הזדקקתי ל-4 דקות) מרשימה ביותר, שכללה תצוגה נהדרת של צבע שמע תוססנים וגראפיקה של המחשב. כונן התקליטונים הוא מדגם 902-ש8. הכונן קטן-ממדים בהשוואה לכוננים אחרים. הוא משתמש בתקליטונים חד צדדיים בדחיסות כפולה, בעלי קיבולת של 163.8 ק'. בעזרת מתאם נוסף וכונן יש למחשב גישה לתוכנת 1א/6 ובכך מכוסה תחום נרחב של תוכנה מסחרית. הגישה אינה ישירה. עליך לרכוש, בנוסף למתאם, גם מיתקן להרחבה, שמייקר ומסרבל את המחשב. מיתקן נוסף להרחבה הוא מתאם משחקים, שמאפשר לספקטרה להפעיל את משחקי חברת קליקו. המחשב עבר את מבחן החומרה אך לא את מכחן התוכנה. התוכנה המצויה כיום בשוק אינה מספקת. העובדה שלמחשב א8וא בייסיק, אולי תאפשר לו תואמות עם תוכנה שמיוצרת למחשבים אחרים, אך זאת רק בעתיד. הציון לתוכנה: כמעט טוב (בעיקר עבור תואמות 1א/67 ותואמות קליקו, אך לא עבור תוכנה עצמית). הציון עבור ציוד האחסנה: טוב מאד. בייסיק 7 אין ספק - הבייסיק שבספקטרהווידיאו הוא אחד החזקים ביותר. רק הבי-בי-סי שווה לו בעוצמתו ובעושר הפקודות. כל המשתנים הם בעלי ברירת המחדל. כמו כן יש משתני: אא 61.5א1ז5, 6אזאז, 6% אז. את המשתנים קובעים בתחילת התוכנית או על ידי תוספת לפניהם (הגדרות כ-דאזזעס או כ-1%). פרט לפקודות הבייסיק הרגילות, לדוגמה 1.04 ,אשא ,1.151, יש פקודות האופייגיות למחשב זה בלבד; למשל הפקודה 1.881 צפא, שבעזרתה מתכנתים את קלידי הפונקציה; או 1865וא, שמאפשרת שילוב שתי תוכניות זו בזו, מאחר ולמחשב יותר זיכרון מאשר כושר המעבד (80? הוא מעבד 8 סיביות), קיימת פקודת 17011/ש5, שמאפשרת מעבר מבנק זיכרון אחד לשני. על פקודות השמע והגראפיקה הרחבתי את ההסבר בסקירת מערכות אלו. פקודות נוספות מאפשרות לעצור את התוכנית עד לקבלת סיגנל קלט 411 ש, או פקודת פלט '1ז00. פקודות נוספות הופכות מספרים להקסאדצימל ולהיפך 188% ,0618. בהקשר לבייסיק המחשב, כדאי לציין את כרטיס הפלסטיק, שמכיל את כל הפקודות ומצורף לתיעוד המחשב. הציון עבור הבייסיק: מעולה. (ראה על א8וא בתוך המסגרת). | מהו 5%וא בייסיק? [ המחשב ספקטרהווידיאו משתמש ב-אפוא בייסיק, שהוא ניסיון של חברת מיקרוסופט לפתח בייסיק סטנדארטי עבור מחשבי 8 סיביות בטווח מחירים נמוך. חברות שהצטרפו לתוכנית יוכלו להשתמש באותה תוכנה וכאותו ציוד היקפי, דבר שיקל על חברות התוכנה והחומרה -| כספית ומבחינת המקום על המדף (בחנויות המחשבים חסר מקום לשפע החומרה והתוכנה). כל מחשבי אפוא יהיו מבוססים על מיקרוסופט | בייסיק מורחבת, מעבד 280, 16 צבעים, 3 ערוצי שמע 32 ק' רום, ופרוטוקול אחיד של קלט פלט. חברות ידועות שכבר הצטרפו לתוכנית: קנון, היטאצ'י, ג'יי וי סי, מיטסובושי, נאק, טוני, פיוניר, סאניו, טושיבה, ימאהה וכמובן ספקטרהווידיאו. חברות אחרות מוזמנות אף הן לתוכנית, אך עדיין מוקדם להעריך את סיכויי הצלחתה. 5 רשימת מחירים, מסקנות וטבלת ציונים את מחשבי ספקלרהווידיאו מייבאת חברת ספקטרהווידיאו מחשבים. עלי לציין, שבנינוד למגמה המסתמנת בשוק המחשבים, שבו מכריזים על מחשב לפני שיצא, או על ציוד היקפי שיהיה בעוד שנה (מצטיינת במחלה זו דווקא תעשיית המחשבים הבהוטית) הרי לספקטרה כבר ישכל הציוד. נקודה לזכותו. מחשב 328 - %505; כונן תקליטונים - 8360: כרטיס לבקרת כונן 0 (הכונן מאפשר להפעיל תוכנת 1א/ע6 ויחד עימו מקבלים ספרות בדיקת מהירות: בדיקה מספר ! - 12 שנ'י בדיקה מספר 2 - | 20 שנ' בדיקה מספר 3 - 22.5 שנ' בדיקה מספו 4 - 95 שנ רב 0 (דרושה להכנסת כרטיסי החיבורים, כולל החיבור למתח הר? שהמחשב שוןוק ללא תקע מתאים); כרטיס 80 ט 5,; כבל סנטרוניקס - 530; מוט היגוי 3 מחסנית תוכנה - 530 - %40: תוכנה על תקליטון - 550 - 599 (בהתאם לסוג התוכנה); תוכנה במחסנית - 815 - 820. ספקטרהווידיאו מדהים בשפע האפשרויות ש די אם נציין את הזיכרון, מערכת השמע, הגראפיק הדבר בתחום התוכנה. כאן עדיין חייב המחשב להוכ וא/ז6 אין הוא הזול ביותר בשוק, ותוכנה עצמאית טובים נעלמו ואילו מחשבים בינוניים הצליחו רק בגלל תוכ *. > הנוכחית, המחשב הוא גן עדן למתכנתי בייסיק. מקלדת טוב רבות ועורך מסך. התיעוד: מזרח רחוק טיפוסי, חלש, לא מספק וכבר אפשר לראות את רוכשי המחשב מחפשים ספרות. לזכותו של ספקטרהווידיאו עומדת העובדה, ששלושת בסיסי השיווק שלו: ספטקרה האמריקני, מיקרוסופט ביפן והמפעל המייצר בהונג קונג מבוססים בשוק המחשבים (גם טקסס אינסטרומנטס היתה כזו!), והם יתמכו בו ככל האפשר. לסיכום: המחשב עבר בקלות את מבחן החומרה, אך עדיין עליו לעבור את המבחן הקשה יותר, מבחן התוכנה *. תיעוד / -- -- 5 אנש ים 0 9 0 ונוחשבים 38 > | ומחשבים | תוכניות עריכה בויק 20 ערך בך-שחר בפרק זה נעסוק באפשרות להוסיף לולאות כחלק בלתי נפרד מהפעולות הרציפות שמבצע המחשב (85אז'דט סא "דש תת דאז). אסביר זאת בפשטות: כל 1/60 שנייה מפסיק וויק כל פעולה שהוא מבצע (גם באמצע הרצת תוכנית), וקופץ ללולאה באסמ- בלר בכתובת *5548, במטרה לעשות את כל הּעבודות הנחוצות לו (פעולות ''הקלט הבסיסי'' של המחשב). אנחנו פשוט ''נרמה'י את וויק - במקום שיקפוץ ללולאת הקלט הבסיסית הזו, הוא יקפוץ ללולאה אחרת, שאנחנו כתבנו, יבצע אותה, ורק אחר-כך יקפוץ ללולאת הקלט הבסיסית. '"טריק" זה יגרום לכך, שכל מה שכתבנו בלולאה האחרת, יתבצע 60 פעם בשנייה, כשוויק לא ירגיש שום הבדל, אלא ימשיך לבצע כל דבר שביצע. זאת גם השיטה שבה נוהגים בתכנות קלידי.הפונקציות. בטרם תתחיל, הסתכל על דוגמה קטנטנה, על-מנת להבין את העיקרון (התוכנית מתאימה לוויק - בהרצה 'מתוך הבייסיק'): ,ָ,,,,, ,,,8,‏ ה 10 14 דאפא:וא,828+1 6+1:608 = 6:א כ 16:85 0ד1=0אסץ 20 0 אד 0><1723 1 30 8 40 לאחר שתריץ את התוכנית שים-לבך לכך, שצבעי המסך מתחלפים. ואף על פי כן, וויק ממשיך לתפקד בלא שינוי! אם הבנת עד כאן - אפשר להתחיל. עריכת מסך יתרון גדול בוויק הוא האפשרות לשנות את מיקום המסך במרקע הטלוויזיה, בעזרת אוגרים - (20%₪) 36867-36864 (הסברתי את אופן השימוש הזה בכתבה השנייה במאמר '"השימוש בוויק 20). תוכנית עריכה זו תאפשר שליטה במיקום המסך בעזרת קלידי א,788 7005 4 0344 /. אדא 628 1 0347 א פד 5 0348 /. = 5 )197( 9 0 3 600 - 1585 -(36865) א ,36865 אק 03 ג 605 0 - 158 1+(36865) 7116 ,36865 אק סז ואס 0 - 155 1+ (36864) ,36864 אק 05 ג 605 08 - 155 8 0363 ה 1- (36864) א ,36864 אק 0 0365 /. '60095 88 א[ 0368 4 5 0349 /. 7 0340 , 3 04 ו 1 0350 ג 57 0353 . 505 0355 4 1-1 0357 . 2 035 - 0350 ו 3-0 . 7 031 ג 6, כ 2 גְג/ד 10 23 , ,ָ, 0 ;א 20 0+ גד 30 4,,,,/,,ו,, ,ד 40 +28 16:7081א+ 6= 10:08 46:12 0 1=0 תס 50 [אפא:6א א0סת 41 61168 דאזתץ א5ד11 5224<> א6 ]1 60 0:0 70 8 7-ו א דוו אתא 80 תוכנית עריכה זו תאפשר שליטה נוספת בסמן (מלבדקלידי החצים), לפי הקלידים הבאים: ויו - הסמן יעבור למרכז השורה בה הוא נמצא. ₪ - הסמן יעבור לסוף השורה בה הוא נמצא, 5 - הסמן יעבור לשורה האמצעית במסך. 7 - הסמן יעבור לשורה התחתונה במסך. 10 אא - הסמן יחזור לתחילת השורה בה הוא נמצא, אפשרויות עריכה אלו מזכירות את העריכה במספר מחשבים אחרים. מגבלה אחת ישנה בתוכנית זו, באשמת אוגר 214 (קביעת השורה בה נמצא הסמן): לאחר הקלדה על פ5ן, ו בתוכנית, לא יעבור הסמן ישר לשורה המוגדרת, אלא רק לאחר הקלדה נוספת על אאטוא. שתי גרסאות (כמובן...) לתוכנית: בהרצה ישירה מאסמ- בלר, ובהרצה מתוך הבייסיק (בעזרת 0%6). [שטאאאז זי 1 3=א 3 א 1 033 , , 033 5 61: 789% 3 9 אכ 0342 , ו 4 א 0344 /, [שטאא זא 68 1 7 1% 0385 /. (197)א := 5 039 ה וא 60 7 0346 - 5 ) - 1.8 5 03417 ה 0=א /50 אכ.1 0350 . ו 3 א 0352 /. 7 א ג ואס 2 6:17 0355 , )ָ - 1.5 0357 ג 1=א 5 .1 0359 /- או 3 א 035 - 5 וא 6:0 7 0351 /- 7 -- 1.55 7 0360 /, סו=א 80 אכ].1 0362 /. ו %6 א 0364 . 3 :וא 60 931 6:1 0307 . 60 ) - 1.95 א 0 0309 !. 0, 214,0,201, 142 [62.2! ג 1 50 4 60 2 1 ;וא א)- גוא 0 63:81 0170- | אס [אאי: )ו א זא 6116 זאו 47 א6]] 80 אא ] צא 10 אשא א פוא לאט )א דוו וא ]8: אצ 50 א וד וטא ]זא 60 סז עריכת צבע וו בוויק, לעומת רוב המחשבים, אין אפשרות לקבוע בנפרד את צבעי האקרן החיצוני ואת צבעי האקרן הפנימי: אוגר 36879 מאפשר את שינויי הצבע השונים, בהתאמה לטבלה מסוימת. 64, לעומת זאת, מאפשר שליטה בצבעי האקרן החיצוני הפנימי בנפרד, ע''י שימוש בשני אוגרים נפרדים. בעזרת נוסחה פשוטה, ניתן להתגבר על מגבלה זו של שינוי צבעי האקרן בוויק: 8086 0 (16*56) ,36879 0081 כאשר הנתון ₪6 ייצג את צבע מסגרת המסך, בין 0 ל-7 והנתון 86 ייצג את צבע פנים המסך בין 0ל-15. את צבע הסמן, כמו ב-64, נהוג לשנות בעזרת קליד.ן618, ניתן, בין השאר, (ובאסמבלר הדבר יותר נוח) לקבוע את צבע הסמן בעזרת אוגר 646: שים-לב לכך, שאם תשנה את ערכו של אוגר זה, ישתנה צבע הסמן בהתאמה. רשום לדוגמה: 646.0 081 שיהפוך את צבע הסמן לשחור. אם תשנה את ערכו של אוגר זה לערך גדול מ-7, ייכנס צבע הסמן למצב של הפרדת צבעים (%סוא 601.0 וד וטוא). <> תוכנית העריכה האחרונה שהכנתי תקל עליך, בכך שתא- פשר לך שליטה בצבעי המסך החיצוני והפנימי ובצבעי הסמן, לפי הקלדה על הקלידים: 31 - שינוי צבע מסגרת המסך (העלאת ערך אוגר 36879 ב-1). 3 - שינוי צבע פנים המסך (העלאת ערך אוגר 36879 ב-16). 5 - העלאת ערך 646 ב-1, 7 - הורדת 646 ב-1. אעזר כל + הוספתי לתוכנית גם השהיה קטנה, כדי שהצבעים לא ישתנו במהירות גבוהה מדי. + לאחר הרצת התוכנית כתוב :א (התוכנית באסמבלר תישאר), והדפס את תוכנית הדגמת עריכת צבע שאחריה. הפונקציות לכיוונים מעלה, מטה, ימינה ושמאלה, לפי: עריכת סמן 1=א 8 א.1 0368 . הקלדה על ו - העלאת המסך. ------------3כתר------------- ו 5 ל הקלדה על זע - הורדת המסך. העריכה בוויק נחשבת לעריכה בין הטובות ביותר במחשבים 4 וא א 036 .. ו 1 הקלדה על ג - הזזת מסך ימינה. האישיים. וויק מאפשר שליטה מלאה בסמן, לכל הכיוונים, 1-0 0 א 3 א גנט ג. הקלדה על 85 - הזזת מסך שמאלה. אפשרות מחיקה, הכפלה ותיקונים מהירים. למרות כל אלו, ניתן 0=א א 0372 א. ל 6 שתי גרסאות להרצה ישירה באסמבלר ומתוך הבייסיק להוסיף עוד שיפורים לעריכת הסמן, שיקלו על עבודת המתכנת. 2118 01 0 אכ 0374 א. ּ-א 029 (בעזרת 20%%). לתוכנית עריכה זו נעזרתי בשני אוגרים הקובעים את מיקום בכ ו א 01 504 51% 344 א הסמן במצג: 5 וא[ 0379 ה טא 61 1 ד טא דא 5 0330 . > כתובת 211, כלומר מיקום הסמן בשורה שבה הוא נמצא. 7 1 ד ו 3 3 33 ג > כתובת 214, כלומר השורה בה נמצא הסמן. 39,208.5.162,10,142.211, 173,197,0,201 דא כ = 20 1+(827)א > 27א ]אע 039 4 789% אס 5 033 שים-לב לכך, שאם תשנה את ערכי אוגרים אלו, ישתנה 5 אא 30 (827) :011 = א 3 א 3=א 9 42 . מיקום הסמן במצג בהתאמה. 5 א 40 ג א ואס 0 א 0347 + אנשים שו וי ל 9 ונוחשפים ומחטבים / 73, [20, 15,144 3,238 39,208 דג כ 5 1 1 16,141 ,15,144,201 ,2 2, 4 1 כן :)= 6:6 :607 = אס [א אא ,1 +828: אס 08 הד 61:68 דאזאץ או 7028< >6% ישן 6 5:11 )א א 7-ו פצא דוו א :828 55 תוכנית הדגמה (רשום אך ורק שא לפני הדפסתה): ואס- / אא (1188)147) א :828 5 ר5 16 (פעא) (אשסם 2 (פואסו)* דאזאץ 20 ו (2310117) 7 2 ה .2 .ה / / ([281017) סואפס אטס.ןסס ה ה ה ה ה ה ה ה "|אשספ):שס.011 45 55תאץ (אשססכ 2)* זאזאץ אס 601 אסאס - וס ו (פטא) |אוספ|* זאואי 6010 א5א50- וס ופא | וספ" זאו ו 60100 8א6 - 5/0 (פעא | |אשספ)* זאואץ 2 אש - | | 7 88| [|אשספ|* דאואץ 0 חינם: 3 ירחוני ית 20 (50371 :1 0351 4 10 053 /. 9 0395 /. 85 /. 7 035 ג, 2 035 /. 9001 0351 /. 2 יוא 0362 /. 0364 / 59001 1.12 0366 /, 0 036 , "9001 51 0366 / 7 /. ץצ 0371 /. 736 /. ?61 0376 /. 7 078 ג 6 (,037 /. וא[ 037 ג. 1.56 - 600100 50371( 0 001: 827./ (197)א:1ץ = ה 9 ג ואס )) 0 2‏ -- 1.56 1 (1:1.1.)36879, 36879 :| אכ 7 א ואס 00 - 155 (36879). :1:1 = ה צ 6 א 6 001: 36879,/ 5 ג 41 וא 60 6 0 -- .1.585 1 (646,/1:1.8)646 :אי 3 ג א 60 18-07 (646,/1:1:.8)646 :]6 :00095 5 5%* 10 = 12/1 120,162,3,142,21,3,162,73,142,20,3, 3 %9,, 3,201 173,59 / 1 כ] 1 ,3 200 (אם תצטרף עכשיו)ן אל אנשים ומחשבים אלשי,ת. רצ"ב שיק, לפקודת אנשים ומחשבים נא חייבוני בכרטיס אשראי שמי שלפון עיסוק משתמש/בעל מחשב 1 42 בסוום. בע"מ, ע"ס כתובת ומיקוד ווחש כן אני מצטרף עכשיו לאלפי המינויים על הירחון המוביל לאנשי המחשב בארץ, ואקבל 15 גליונות תמורת תשלום ל-12 בלבד :%55 החל מגיליון מס' ישראכרט/ויזה שמספרו מקום עבודה וכתובתו ₪ מא מא חח מה מ מה ו מה חא מה מו מ₪ מה מו מו אא מא מ אא מש מש אנשי 7% בי 6 --0-7-7-7"7ְ-- שקל (לפי השער היציג של הדולר) ותוקפו ער ו ו ו תאריך החתלמה עשר חש ששסה ה רקס שרי = ארי יה בוזך תוכנה: מעבד התמלילים אייר מעבד התמלילים הפך כלי בסיסי במעורד המודרני. הרא היה לאחד מעולועות הגדולים בעולם תוכנת הזעירים, יחד עם הדף האלקטרוני ובסיס הנתונים הממוחעוב. אלף"בית הוא מעבד תמלילים שתוכנן ופותח בישראל עבור המחשב האיעוי פיסי של יבמ. לטטנת יוצריו גרינברג מהנדסים ומשווקיר בישראל איכות מיקרו מחשבים מאפשר אי ב להפרך את פיסי למטרכת מורדית מעזוכללת, שאפשר להרחיבה בכיוונים נוספים: דואר אלקטרוני, תקעשורת למחעובים גדולים ועוד. בישראל כמה מערכות עיבוד תמלילים. חלקן מערכות ייעודיות, כמו וואנג, לניר וסי פי טי המיובאות ואבמת הצברית. בדרך כלל אלה מחשבים יקרים, שלא ניתן לבצע בהם כל פעולת מיחשוב אחרת לבד מתמלילאות. מערכות אלה נרכשות בדרך כלל בידי ארגונים גדולים כחלק מרשת מחשבים, שתהווה בשלב מתקדם יותר משרד ממוחשב לחלוטין. מערכות תמלילאות ברמות שונות קיימות גם על מחשבים ביתיים. המש'"י של יבמ, ריינבו של דיגיטל וסדרת המחשבים ברמה זו של 16 סיביות הם דרגת הביניים. מחשבים אלה מיועדים ליישומים עס- קיים ברמה קטנה ובינונית כמערכות עצמאיות. ברמות גבוהות - כמערכות ברשת. להבדיל ממערכות עיבוד התמלילים הייעודיות, ניתן לבצע בהם מיגוון רחב ביותר של יישומים שונים, אשר עיבוד התמלילים הוא אך אחד מהם. הא''ב של אלף בית באיכות מספרים לנו שכמה חודשים לפני שהגיע הפיסי לישראל, טרחו אנשי החברה והביאו בעצמם כמה מחשבי פיסי לארץ. פיתוח התוכנה החל כמה חודשים לפני הבום הגדול. זוהי אחת נלסר כהך מתוכנות עיבוד התמלילים היחידות בארץ, שפות- חו במיוחד לפיסי. במובנים רבים א''ב הוא מוצר היוקרה של איכות, המשמשת גם כדילר (משווק מוו'שה) ליבמ פיסי. א"ב יועד מלכתחילה לשמש מעבד תמלילים מתקדם, בעל אפשרויות תקשורת, דואר אלקט- רוני ועוד. השוק המקורי לתוכנה הוגדר כשוק האירגונים הגדולים. כך מתחרה א''ב במוצרים יקרים ממנו, במערכות ייעודיות ברמה גבוהה. משווקיו מעמידים אותו ברמה אחת עם מערכות כדוגמת וואנג ולניר, ללא כל תחושת יומרנות. תענוג יקר למשתמש הפרטי לא שהתוכנה עצמה יקרה כל כך. המחיר הנדרש עבורה הוא 8990, ומחיר זה וכולל תמיכה מלאה ואחריות במשך שישה חודשים. למרות ההגדרה לעיל, מבטיחים אנשי איכות לתמוך לאורך זמן ל ומוד = 1 שור = 7 בכל לקוח. אולם דרישות החומרה של א'"ב הופכות אותה ליקרה. מינימום זיכרון הראם הנדרש הוא 192 ק'. הפיסי בתצורה המינימאלית שלו מציע 64 ק' אנשים 6 ונוחשבים 21 האריז: 10-8-84 64 מ=* זששהוטַָה6 | זשפסהץז₪ (46 שיווק - איכות מהשביס תפריט ראשי: ניהול מסמכים ברמה גבוהה א.- ב | הפריט ראשי שם המסמז | סקר-אב שם המחבר | ניסו כהן 1. עריכת המסמך בויכרון שם הנמעון | אנשים ומחשבים 2. התהלתח מסמך ‏ הדש סימוכין + 3. מעינח ;וחק לזיכרון חאור ‏ | : סקר חהוכנה למעבד התמלילים א"ב 4. שמירת המסמד בחקלים האור 2 ו 5. הדפסה מסמך האור 3 : סיווג ‏ : סודי מאו הרשאה :007 בלבד 7. *ורה 8. רשימת מסמכים ואהוקתם תאריז עדכון אהרון ו 12/08/84 גודל | ן מקום פנוי בדיסק | 148 %ל. הוכניות עור טיום --- - -- ו בלבד. עלות ההרחבה הנדרשת לצורך הפעלת התוכנה היא 5450. הוסף מחיר זה למחיר התוכנה ותקבל תענוג, שמחירו שליש מחיר פיסי או תואם. וזה הרבה. בייחוד למשתמש הפרטי.> 43 אין לשכוח לעומת זאת, שגם תוכנות מובילות בעולם, כדוגמת לוטוס 3-271, וורד, ותוכנות אחרות בעלות "מה, מעמידות דרישות חומרה דומות ואף גבוהות מדרישות החומרה של א'יב. יש לזכור, שכיום מוצעים תואמי יבמ, הכול- לים חבילות תוכנה במחיר החומרה. תוכנות עיבוד התמלילים המוצעות במחיר החבילות אינן תוכנות מהשורה הראשונה בארץ ובעולם. אולם אני מניח שמשתמש מחשב, השואף לעלות בדרגה ולהשתמש במעבד תמלילים 'מקצועייי כדוגמת א''ב, עלול להירתע מהעלות הכרוכה בהסבה. כותרת מס' : 1 דוגמת הגדרת כותרת פ גג 153 9 !מחשבים יקרים שלא ניתז 2.1 2784 עמוד = 2 הדפסה צעדי פתיחה את אלף-בית הטענתי למחשב קורונה, תואם יבמ בעל זיכרון ראם 256 ק'. בדקות הראשונות לאחר התיחול (6א80011) מכינה התוכנה תקליטון עבודה חדש. א''ב פועל בעזרת דוס 0 ומתוך תכולת התקליטון המקורית, בסך 360 ק', הותירה פנויים לעבודה 260 ק' בלבד, כולל קובצי ה"ואד5צפ. פעולת ההטענה גוזלת מעט זמן אולם בסיומה, מוטענים כל המודולים הכלולים בתוכנה לזיכרון הראָם. אתה יכול להוציא ברגע זה את תקליטון התוכנה מן הכונן, ולהמשיך לעבוד עם שני כוננים פנויים. זהו יתרון חשוב כאשר עובדים עם מחשב כדוגמת אקס-טי, שבו מותקן כונן תקליטון אחד, מכיוון שלעתים קרובות אתה עשוי להזדקק לאותו כונן לשם עבודה רגילה. ועוד, לא''ב תוכנית בת בשם כרטסת אי"ב, הפועלת כמעין בסיס כתובות לשילוב במכתבים. כאשר פנויים שני הכוננים, ביכולתך ליצור בסיס כתובות בתקליטון אחד ומאגר מכתבים בתקלי- - ג הגדרת כותרת - ::444143444%%++++א+))ו,וווווווווווווווגג 5 .בישראל קיימות מספר מערכות עיבוד תמלילים. 7 |כוואנג, לניר וסי.פי.טי המיובאות ואבמה הצברית. לבצע בהם כל פעולת מיחשוב אחרת לבד 21 ימתמרילאות. מערכות אלה נירכשות בדרך כלל בידי ארגונים גדולים כחלק 3 .מרשח מחשבים שתהווה בשלב מתקדם יותר משרד ממוחשב לחלוטיז. 5 > מערכות תמלילאות ברמות שונות קיימות גם על מחשבים ביתיים. | הוראות הדפסה - %43%+14444%4443תו).ווווווווווווווווווורג טור = 27 סרגלים: עמוד חדש, הגדרת כותרת קבועה, סרגל טאבולטור ושוליים (עד 179 עמודות), סרגל הוראות טון אחר, ולשלב ביניהם בקלות יחסית (ראה בהמשך). כאשר כל המודולים נמצאים בזיכרון הראם, המעבר למודול ההדפסה או לתפריטי העזרה המפורטים מתבצע במהירות רבה. בעבודה על מסמכים גדולים במיוחד, דואגת התוכנה להטעין לחלק הראם הנותר פנוי קטע אחר קטע ממסמך העבודה, וכך ניתן, תיאורטית, להגיע למסמך עבודה שגוז "דל התקליטון. תיאורטית, אך לא מעשית. שכן התוכנה יוצרת קובץ גיבוי אוטומאטי, שגודלו כגודל קובץ העבודה, ולפני ההדפסה היא יוצרת קובץ הדפסה מיקושם (שורה) : 4 להמשיך 2" 2 הלקן מערכות ייעודיות בדרד כלל. אלה הם גדול (אם ברצונך להמשיך ולכתוב בזמן ההדפ- סה). מעשית, אם כן, מסוגל הקובץ הגדול ביותר להיות בן 85 ק', שהם כארבעים עמודים. כמובן שכאשר עובדים עם תקליט קשיח, מסוגל הקובץ להיות גדול בהרבה. בוקר טוב! לזה אני קורא תשומת לב לפרטים הקטנים. לאחר ה'בוקר טוב'" המנומס, מוזמן המשתמש לכתוב פנימה את התאריך והשעה. את התאריך אתה כותב כהרגלך: יום, חודש, שנה, ולא כפי שכופה דוס בדרך כלל: חודש, יום, שנה. מרגע שהוטענו פרטים אלה, מתבצעים עד- כונים אוטומאטיים של מועדי עדכוני המסמך שבתקליטון. א''ב מבצעת ניהול מסמכים ברמה גבוהה הכוללת, כאמור, תאריך שינוי אחרון, גודל המסמך, שם הכותב, ייעודו, תקציר תוכן המסמך ועוד פרטים ההופכים מועילים ביותר כעבור זמן. התפריטים מופיעים על מסך העבודה כאש- אנשים 6 ונושחשבים נבים. כאמור, מהירות הביצוע גבוהה. כתיבה תמה התחלת לכתוב. ראשית מפתיעך הליווי הקולי, המלווה כל הקשה והיוצר מה שקרוי משוב קולי. הכתבנית המהירה שומעת מרמקול המחשב כל הקלדה, וכך היא יודעת אינסטינקטיבית שההק- שה בוצעה. במסך העבודה של א''ב אתה מתעדכן לגבי הפרטים הבאים: העמוד שבו אתה נמצא, מספר השורה בעמוד, מספר העמודה (טור) בשורה וכן בסימוני הטבולטור. סרגלי העבודה שמציעה התוכנה רבי תועלת הם. בסרגל הראשי מופיעים סימני הטבולטור וסימוני השוליים. המשתמש יכול להכניס סרג" לים נוספים לפני כל קטע, שאותו ברצונו לבנות בצורה שונה. ועוד, אתה יכול להעלות סרגל הוראות הדפסה לפני כל קטע, וכך ליצור איפיוני הדפסה שונים מן המוצעים בברירות המחדל. סרגל השוליים יכול לקלוט עד 179 עמודות! כמעט כמו דף אלקטרוני. יתרון חשוב. בכל שורה שאתה מעוניין בה ביכולתך, בהקלדת קליד אחד, להתחיל דף חדש. כללית, קלידי הפונקציות שבמקלדת מבצעים, בהקלדה אחת או בהקלדה משולבת עם קליד זַזז5₪4 או ד1א, כמעט את כל הפקודות האפשריות, כולל מעבר מיידי למודול ההדפסה. אלף"בית היא תוכנת "מה שאתה רואה הוא מה שמודפס'' - חלקית. אינך רואה על המסך את פעולת יישור השוליים לשמאל, פעולה המתב- צעת בזמן ההדפסה. אולם, וגם זה יתרון לא קטן, אתה מסוגל לראות על המסך את כל פעולות הדגשת האותיות או מתיחת קו תחתון. אם אינך מעוניין לבצע את ההדגשות תוך כדי כתיבה, אתה יכול להיכנס למצב הדגשה בזמן ההגהה ולעבור במהירות את הטקסט בעזרת החצים, ולהדגיש או למתוח קו תחתון מתחת למלים. מדוע נקטעת המהירות? ככל תוכנת עיבוד תמלילים מתקבלת על הדעת, מאפשרת א''ב לבצע פעולות ביטול ושתילה של תווים בודדים או שורות שלימות. היא דוחפת לשורה הבאה מלה הארוכה מכדי שתיכנס לשורת העבודה הנוכחית. דווקא בנקודה זו הבחנתי בהשתהות קלה. מדובר, אולי, בחלקיק השנייה, אולם השתהות זו גורמת לך בעל כורחך להביט במסך (אם אתה מנוסה בהקלדה עיוורת) ולבדוק מה קורה שם. כדאי לנסות ולשפר נקודה זו. א'ב מחפה על אחת מנקודות התורפה של מקלדת הפיסי, שאינה מצוידת בסימון מצב שתילה או מצב 605. הסמן משנה את גודלו בהתאם למצב העבודה ובתחתית המסך עולה סימון 6 כאשר אתה עובר לאותיות וסימונים בשפה זרה. חשוב. פעולת ביטול שורה אינה נעשית בהקלדה על קליד בודד אלא בשילוב מקש .1801א60%. כך נמנעת מחיקה בשגגה. יתרון ייחודי לתוכנה הוא ביכולת המשתמש לבצע "צביעה'" על פני קטעים שלמים. צביעה היא הפיכת השורות שבקטע הרצוי ל-ץפא תשא 0וץ. לאחר שצבעת קטע שכזה, אתה יכול להעתיקו ממקומו, לשומרו בזיכרון זמני ולשלבו במסמך אחר. פעולת הצביעה מאפשרת לך יתרון נוסף: בעת בניית טבלאות, אתה יכול לכצע העתקה (העב- רה) של עמודות שלימות או שורות בטבלה. ו מחייבות אותך לעיין בספר. חבל ש(כרגיל | חלק נוסף, מ בתיעודי תוכנה ישראלית) אין החוברת כוללח אינדקס פקודות... הערות מסוג זה חוזרות על עצמן לעתים רבות ואין מושיע. אז שוב: כל ספר ‏ | תיעוד המכבד את התוכנה שלו חייב להכיל, מלבד אינדקס נושאים, גם אינדקס פקודות מפורט. ובנושא הזה אין פשרות, האם התוכנה קלה ללימוד? הייתי מגיב ב''כןיי מהוסס קמעא. דווקא הרצון לכלול אפשרויות מאפשרויות שונות, מורכבות אך רבות תועלת, גורם לכמה פרקים בחוברת להיות קשים להבנה | וילווה היהלומים שבכתר אלף"בית נמכרת ככלי בסיסי במסגרת המשרד רת ה המודרני. אנשי איכות אינם שוקטים על שמרי- - 7 7 ----- . 8 יי - מו שע - 3 המודולים ₪ הם. בתקופה האחרונה ביצעו ניסיונות תקשורת . ע בה .אתה כהך 4 זה להוציא ו ולהמשיד ולעבוד עם שני כונוים פנויים. בין התוכנה על הפיסי לבין מחשבים גדולים 1. עימוד מסמך עבודה ם עם מהשב כדוגמת האקס=שי בו מרתקן כונו בוצע ניסיון מוצלח לבצנ סת לייזר של 2 ו והדפסה מיידית רובות אתה עשוי להודקק לאופו כונו לשם םי לבצע הדפסת זר ש -. עימוד ויצירת מסמז הדפסה וכנית בת בשם כרשטס א"ב הפרעלם כמעין מפו חוברות התיעוד ועוד. 3 ו ממה הדפסו, למדפטת מפ בסיס כעובות לשילוב במכתבים. דאשו 2 6 8 רקה ליצו ר בסיס כתובות בתקליטו] אהד ומאגו יתרון בולט: אם רכשת את אלף-בית, אין זאת .- השה 7 , ביניהם בקלום יחטי ראה באמו . ' ַ 7. המשך הדפטה אים בזיכרון ₪ 0 ה ?0 5 ו לוותר על כל אותם קבצים, / מתבצע במהירוף רבה. שעליהם עמלת בעזרת תוכנה אחרת. בפעולה %. חזרה לפעולה קודמת י₪ במירחד, הלת הת נה להטעין לחלק יחסי . ל - ו 4% ע ממסמך העג ודה וכד ניתן תיאורטית. להגיע פשוטה חסית 1 תן להעביר קבצים שלמים תקליטו]. תיאורטשית ולא מעשית. שנן שנערכו בתוכנות אחרות אל מבנה אלף-בית. 0% טומטי שגודלו כגודל קובץ העבודה ולצני , 6 | ה גדול נאם ברצונזן להמשיך ולכתוג למו יסחי י לכי . -- ל הקובץ הגדול ביותר להיות בז 35 0 שהם לו אחד העברתי קובץ גדול, יחס ת, שנערך בתוכנת סברית והועבר ללא כל בעיה אל האלף-בית. בניסיון אחר, היתה זו טבלה שהוכנה וויק 8 עמוד = 84 טור = 7 בעזרת דף אלקטרוני 0 )זא ץ. ניסיון הדפסה: אשנב תפריט ההדפסה עולה מיידית על מסך זה לא הצלית. אלו מסמכים מתאימים להעברה העבודה מתוכנה לתוכנה? על כך אין פירוט מדויק / .5 . - יש ו בחוברת: תוכנות מתוחכמות פחות נתקעות בדרך כלל ן - ; 7 ₪ ץד 6 בפעולה זו, ההופכת עבודת נמלים של הזזה ' הוראות הדפסה ''ו+ו+,.ווווווווווווווווווווווווווווווו וביטול תו אחר תו. פ ג לס דכ >" ל הב 2 6 3 יכותרת: בוחן תוכנה: מעבד התמלילים )"ב 5 + מסכי העזרה וספר ההדרכה 7 .מאת 7 יישור שוריים 7" ב עימוד אוטומטי ב 2 1 >נכת מספור עמודים 79-כ הדפסת זוי בודו ' ר לאלף בית תשעה מסכי עזרה, המכילים את כל ד מספר השורים בשורה : 0 מספר שורום כולל בעמור : 5% פקודות המערכת והסבר מלא שלהן. הכניסה יו מיקום שורת טקסט ראשונה : 5 מרווח בי] שורות : 2 2 7 >סשי מיקוט שורח טקסש אחרונה : 7 מס' עמור מודפס : 0 למסך העורה היא באמצעות מקש לן. אתה מגיע 19 6 |מיקום מא עמוד: שורה 0 מור (זוגיאי נזוגי% 40 0ה למסך ראשוני וממנו אתה בוחר את הנושא הרצוי 1 >מעב ך 5 והגד לךר: לאחר שקראת את הכתוב, אתה מוחזר אל 5 והממ לבצע > ב . ו המקום המדויק בטקסט, שבו היית כאשר נזקקת 7 >אלף . / ו . 9 ושר יבם לשענם יוצריו, גרינברג מהנדסים ומשווקיו בישראל. אינום לעזרה. במסכי העזרה מפורטות גם פקודות 1 > מיקרו מחשבים, מאפשר א"ב להפוך את הפיטי למערכט משרדים משוככללת, 0 5 !הניתת להרחבה בכיוונים נוספים: דואר אלקשרוני, תקשורת למהשביס שתוכנות אחרות, גם היקרות שבהן, מאלצות ל אותך בדרך כלל לפתוח את ספר ההדרכה. אין זה | | לצ : אומר שאתה יכול לפסוח על קריאת הספר. 78 עמוז = 1 שור > 182 התוכנה מורכבת מכדי שתאפשר לך זאת. אולם אשנב הוראות הדפסה. מאפשר לשנות הנתונים לפני כל לאחר קריאה ראשונית אתה מסוגל להיזכר קטע מבוקש | במשמעות תקצירי הפקודות שבמסכי העזרה כ 0 "א <-- ולפעול לפיהם. כאשר קיבלתי את תקליטון התוכנה וחוברת ההדרכה הנלווית, ניסיתי לכתוב מכתב קצר ולהדפיסו, בלי להיעזר בספרון ההדרכה. הדבר עלה בידי בקלות יחסית. אולם פעולות מורכבות, הקשורות ביצירת פסקאות משנה, טבלאות ועוד, בקריאה ראשונה. שוב אני ממליץ - על חוברת ההדרכה להיות בנויה משלושה חלקים עיקריים: חלק ראשוני קצר, שיאפשר למשתמש העצל להתחיל לעבוד מיידית: להפיק מכתב קצר, לדוגמה, ולהדפיסו;: אנששים 3 65 ובוחשבים עוד תכונה בה משתבחת אלף"בית: היא משמרת את כל הסרגלים, שקבעת בעבודה על מסמך, לקראת היום שבו תבקש לעדכנו בשנית. לא כל תוכנה עושה זאת וזה חשוב. בעיקר אם קבעת סרגלי טאב מורכבים ושלל הוראות> הדפסה לפני כל קטע. הסרגלים "דינמיים", כלומר, הם נכנסים לפעולה מרגע שהעלית את המסמך לעידכון נוטף. שילוב כרטסת א-ב יר ב ה אלףיבית חלש בוני | טוב מעולה ביצועים % בקיצור, למי שאינו משלם מכספו, שווה לבחון את אלף-בית ברצינות. מה הייתי רוצה, אישית, ממעבד תמלילים ישראלי מקורי? הייתי רוצה שיכיל מודול לחישובים מתימטיים בסיסיים, כדוגמת זה הקיים ש:י-מ-ו-ש.י-ם זי יודע ספקטרום? בוורדסטאר האנגלי. הייתי רוצה אפשרות לשלב כרטסת א-ב יכולה לשמש כמאגר כתובות או ידידותיות 1] בו בודק-איות אנגלי, מאלה הנפוצים בשוק כבסיס נתונים פרימיטיבי. שילוב הנמענים, | | טיפול בשגיאות %* האמריקני. הייתי רוצה לראות ולו תוכנה ישרא- מוטי 8 אביב כתובותיהם ופרטים נוספים הכתובים בכרטסת | | יחס ביצועים- * לית אחת, שתהיה מסוגלת להתמודד בתוכנות אל קובץ עבודה בא"ב הוא תהליך פשוט יחסית. | | | עלות הזרות (הלא מתורגמות עדיין) היוצרות הערות הכרטסת, כתוכיה עצמאית, אינה מציעה גדולות 0 ונצורות וגם החיתוכים המוצעים בה מוגבלים. : ח חלק 2 - עמי גרינברג, מפתח התוכנה, מגיב על מאמר שם-קובץ : מכותבים הסקירה ומאיר ודות הבאות: ב - 1 . השליטה על צבע ה-088 ₪0 הסבר 1 שם נתוןז שם משפחה אורז מקסימלי באותיות 252 אפיוז 0 נמצא כיום בהכנה תיעוד חדש, הכו 7 שורה 10: ערך ראשון עבור . : 0 אינדקס מושלם על פי מילות מפתח. כן יוכל 7 ו שורה 20: הוראת 01 2 . מקסי 0 , 22 0 " / .ו י 2 שם נתון | שם פרש ו בק ו המשתמש להגיע מיידית אל הפקודה הרצויה. כן . , / % 4 ו ל שורה 20-80: לולאת השהיי 0 3 שם נתון | כתובת פרטית אורד מקטימלי באותיוח | 40 אפיון | י נמצאת בהכנת שַבְּלונָה להגדרת קלידי הפונק- שים אחרים שלו: השליטה על צבע ה-א 0ס8. ה 30-80: לולאת השהייה (בנוייה משתי לולאות). ציות נסו להכניס: | כרגע זמן ההשהייה - (לפי הנוסחה 1=82+81>2%) 4 שם נתון מיקוד אורז מקסימלי באותיות 5 אפיון מ . 2 % : - ₪ 9 4 נושא הטיפול בשגיאות: הגירסה המופצת (!.06א0) + 5 שם נתון מס' טלפון ד מק ו מ בימים אלה בין הלקוחות מתקנת את הנקודות 7 תע 10 שורה 90: הערך הבאל". ו 7 ו שהוזכרו במאמר. 6( 0 20 שורה 100: האם עבר דרך הצבעים? 7 שם נתון | כתובת בחו"ל אורז מקסימלי באותיות | 25 אפיוז | ש > ביחס לשוק הישראלי ולגבי לקוחות הזקו- ש זאזא :20 סז וש פס 30 שורה 110: אם לא, חזור והוצא את הצבע הבא. קים למעבד תמלילים מקצועי, אין א"ב יקרה. 6 זאפזא 40 שורה 120: בדיקה, האם הקלדת א :88. 8 שם נתון אורז מקסימלי באותיות אפיוז לפחות יחסית לתוכנות אחרות באותה קטיגוריה. 0 50 שורה 130: אם לא בצע מההתחלה. כ 1 מ מי שירצה לפתח תוכנה איכותית, בשוק הישרא- בעזרת הוראת זשס זו, עם ערכים בין 0 ל-7, תוכלו לשלוט אם הקלדת אא /88: 6 שם נתון אורז מקסימלי באותיות אפיוו לי המצומצם, ייאלץ לנקוב במחירים 7 על צבע ה-0%8 א 0ף. אך יש לשים לב כי השינוי הזה אינו קבוע, שורה 140: חזור לבייסיק. ש וי הקש/י 680 אחרת ימצאו לקוחותיו עצמם תוך זמן קצר ללא והוא נשאר עד ללחיצת אאז'א: הבאה. מסך 12 כדי לחוור תמיכה, ואולי גם ללא בית התוכנה שפיתת : עתה נסו לבצע: ההכנסה כרגיל. להלן שורת המספרים: כרטסת א''ב: הכנת איפיוני כרטיס אותה:.. 0 % 28 6 ,254 ,16 ,255 ,6 ,197 ,2 ,6 ,254 ,211 ,0 ,62 א ד 50 0 ו אין כל מסכי עזרה ועליך לעבוד בצמוד לחוברת ובכל מקרה, לחצו על א 1א:. 4 : כיצד פועלת התוכנית? ההסבר הדקיקה. לא נורא. הכנסת הוראות הדפפה ו 0 הוראת 01 שולחת אות לטלוויזיה, לשנות את הצבע של נושא עקרוני: אין כל דרך לדעת איזה קבצים וו הנפת ותרות געל 5 כדפרוע % את התוכנית מחדש, יראה הבהוב של צבעי א:מטאטא. בתזמון א סא. אך לפני שהטלוויזיה מספיקה לשנות את הצבע של נערכו בעזרת תוכנת הכרטסת. כאשר פונים 0 נכון ובמהירות מתאימה ניתן להשיג אפקטים מעניינים. כיון אסאס , כבר נשלח אות אחר לצבע חדש, וכך נוצרים הפסים לדוס, מקבלים גיבוב בלתי מובן של אותיות וש הי לש ברים לשרפפת (2/ ו אד להמיו מסמד שהדבר קשה לביצוע בבייסיק, כתבנו את התוכנית הבאה בשפת האופקיים. מועד שליחת המידע, חשוב ביותר. נסו לשחק בערכים אנגליות. אם מתעקשים למצוא את רשימת 5 תווים מירחדים |הדפסה (אאאאא.ה) (3) ולאחר מכז להדפיפו תוד כדי מכונה: הנמצאים בתאים 32505 (כרגע הערך 2) ובתא 32508 (הערך המסמכים בלי לאמץ את הזיכרון הלוך ושוב, 6 .....העברה הי הל בה חפילם מצבד התמרילים. 8 ---7- = 5), בתחום 255-0. ערכים שונים של השהייה פונים למעבד התמלילים, טוענים אותו מחדש ? 7 אם בוחרים בעימוד אוטומשי תהייה והות בין עימוד שפת מכונה שפת אסף (2 .06א) ייצרו תוצאות מעניינות. כדי להשתמש בתוכנית זו בתוכניות ומבצעים סריקה. פעולה הגוזלת זמן, כמוב 8 שי הלפה המסמך המודפס ובין המסמך כפי שהוא נראה על המסד. - ל לוה , 1 0 0 7 יןשפה זרה ושונות 0 0 כ א 10 שלכם, תצטרכו להוסיף שתי לולאות חיצוניות לשליטה על אורך 5 . א טיפול בשגיאות - א ,(254) 00/1 טס 20 התוכנית. 2 12 1 יצור הרסני ככותב שורות אלה לא יוותר על ₪ 6 1 40 שפת מכונה תוכנית אסף 3 06א) ההזדמנות לבחון את י 50 , כולת התגברות התוכנה על ₪ ו 5 5 1 10 7 לאסו סו שטריות. 14 2 זז שי לא[ 2 זא 60 0 ות 10 איני יודע אם מזלי הרע היה מעורב בעניין, או תפריט פקודות הדפסה. אחד מתשעת מסכי העזרה ₪ סט 70 8 5 1 10 שמא יד המקרה. בכל השטויות המכוונות שעשי- -; זוא 7 3 7 02 תי, הצלי ל 8 16 ו זוא לא[ 0 97 א שש 2 0 , הצליחה התוכנה לעמוד בכבוד. להזהיר אותי 90 א 6א1 0" 0 0 כ או6 50 מפני ביטול של מסמך, מפני הקלדה אסורה ועוד. ‏ | מה היא שווה? שוליים ומתעדות הערות אלה באינדקס מדעי - 10 יא = 00 לעומת זאת, נקלעתי לא אחת למקרים מוזרים מקובל. אותן תוכנות משוכללות עולות בארה"ב 28 4 8 4 ,(254) 00/1) 0% שבהם נתקעה התוכנה בלי יכולת להמשיך | אלף"בית היא תוכנה טובה. בכך אין ספק. לאחר | כשליש ממחיר תוכנה עברית בארץ. אז למה לא? 9 דטס א אן 2 ו / הלאה. וזאת ללא כל אזהרה. באחד המקרים שבילתה זמן רב על המיקרו האישי שלי, אני | חשוב מאוד, גם למשתמש הפרטי וגם לארגון 1 ,84 ,205 ו 611 סו 7 ו ודצ 85 הצלחתי לאבד כך מסמך חשוב. מדי פעם התמלא | יודע שניתן לבצע בה כמה פעולות שכל תוכנה | הרוכש מלאי תוכנות, לדעת שיש בכוונת בית 2 א61ג ,6 א[ : 5 5 .1 70" המסך בסימנים מוזרים ללא פשר. והיו עוד | אחרת תתקשה בהן. גם רמת הידידותיות שלה | התוכנה שמאחוריהן להתמיד וליזום שיפורים. 201 = זא | 0 164 2 דוא ‏ לא[ 2 ו סו 4 תופעות דומות. (לא של חוברת ההדרכה) אינה מן הנמוכות. הייתי רוצה. > 45 0 7 - ל די וא אנשים +64 47 אנשים ‏ ,9 ונוחשבים 6 ומוחשבים (3))את) שפת מכונה תוכנית אסף | 8 10 168 ו זאש לא[ 20 00 א 6א]ז 0 8 ,254 8 140 329 טס מא אן 0 13 8 100 163 2 07 לא[ ימ 3 6 110 167 ןשס לא[ 10 221 וו 200 אפשר לשלוט על אורך פעולת התוכנית על ידי שינוי גודל הלולאות החיצוניות דרך ג'01, או ישירות לתאים 32501, 4, בתחום 255-0. את התוכנית כדאי להכניס בסיום משחק, עם השגת תוצאה גבוהה וכיו'"ב. נחזור לתוכנית הראשונה בשפת מכונה (06.2אץ). כשמקלי- דים על קליד כלשהו בזמן פעולת התוכנית, מהירות מעבר הפסים התחשבות בקלידי 51111 ובאורחות השונות. זו הסיבה לכך שבזמן פעולת התוכנית (06:.2א) לחיצה על הקלידים משנה את זמן ביצוע שגרות המקלדת ומכאן את עיתוי שליחת הוראות עס כלומר, אם נרצה לשמור על עיתוי מדויק, ניאלץ לסגור את קו זאז, דבר הנעשה בשגרת הטיפול בסרט (0 84:10 וכיו''ב), בהן התזמון המדויק חשוב ביותר, וגם בשגרת א ::8, המשמיעה את הצלילים (ובה עסקנו במאמר הקודם). מכאן נבין גם מדוע מונה ה-185א/8/ אינו "עובד'' אם ביצעו פעולה כלשהי עם הסרט, או בפקודת 8/1: השגרה המגדילה את המונה אינה פעילה באופן זמני. על מנת לשמור על קצב קבוע של הפסים הצבעוניים בתוכנית נסגור את קו 1אז; בל נשכח להפעילו לפני שאנו חוזרים לבייסיק, אחרת המחשב יימוט (יפול). במצב עבודה רגיל, קוזאז חייב להיות פתוח. חשוב ביותר! לבעלי הספקטרום שביניכם עם 48 ק': נא להעביר את התוכנית (806.3ק) ל-32 ק' האחרונים (בכתובות החל מ-53000). שים לב לקו 1א1, הוא אינו פועל, כאילו הפסקתם אותו. בחומרת המחשב קיים התקן מיוחד: כשמתבצעת תוכנית (בשפת מכונה) קו מחיש.ב ש-ע-ש.ורע -/[/-/-// 3 יי 0 ה : - שני מחשבים אשר אינם מיוצרים יותר, אולם אנר במערכת לא =-=47 סז 7-7הא-ז אסת 200 משתנה (הקלד א:דאש ו-7ו5111 78 יחד עם 811 סמו צפ, זאו מופסק ב-32 ק' האחרונים. לכן תיאלצו לשנות את הערכים שכחנו את קוראינו. שתי תוכניות מצורפות לטקסס אינסטרומנטס אנ ה על קליד 8 או + ועל מספר קלידים בו זמנית). של לולאת ההשהיה להשגת תיזמון מדויק. הערכים המוצעים: ולגייני הצבעוני. 5,,, 205,63,2,2217 הדע 250 כדי להבין מדוע קורה הדבר, נסביר מעט את נושא הפסקים בשורה 70 את הערך 2 שנה לערך 5 ובשורה 90 שנה את 255 5, 127,237,91,248,127,237 (פזשטאא :1 אז). ליע"מ (30?) נכנסים שני קווי פסק. (ראה ציור לערך 130. חסוך כי יחסר 1,,,, ,1 1). בהפעלת אחד מהם נוצר פסק הגורם ליע''מ להפסיק לבצע את והנה תוכנית בשפת מכונה לסגירת קו ז1או. 0ץ),,, 2,221,35,16 התוכנית בה הוא מטפל כרגע. אז הוא פונה לטפל בפסק (שגורם התוכנית הבאה מיועדת למעוניינים להקליט תוכנית בשפת מכונה. היא ,7" 515 בדרך כלל אבְזר חיצוני: תקליטונים, או התקן בחומרה כמו קַ ו כתובה בבייסיק אולם מכילה שגרה בשפת מכונה הממוקמת בין 0" השעון) =" ו ולת ול 6 הכתובות: 32634 - 32767. כשתריץ את התוכנית, המתן מספר שניות. 5, י205,31,2,125,205,31 גזהכ 240 בהתאם לקווי הפסק קיימים שני סוגי פסקים. הראשון מכונה 43 וע 0 המחשב יבקש את ו ב ה 0, , 27 אא (דטא אדא 5 1 אה זא אסא - פסק בלתי ניתן 2 2 20 סופ והרצתה. כשתעשה זכן הכל להקלטת ה 2 . ב אאטדת. 50ן,2,ןה,05; ה שת 5 "?| שתשממבהטתמתממפת | ו קה בקו זואאז, המחשב מפסיק את פעולתו הרגילה ועד / 0 7 שהרצת אותה פעם אחת, ולהכניס את הנתונים בפוק. כדי להטעין את 0/0/0000 דא 250 | לבצע את השגרה הנמצאת בכתובת 6611 (או 1024). בספקטרום התוכנית בחזרה מהקלטת השתמש בפקודה וא1%פצ8. אסטזסט 260 | הסטנדרטי, אין שימוש לקו וואא, אך בכתובת זו נמצאת שגרה 0 7 0 את התוכנית שלח אלינו חגי אריאל והיא מיועדת לג'יני הצבעוני. המבצעת 86587 למערכת. 212 (254) 07 טס 70 . י קו הפסק השני מכונה דא (אר דט אדא 5 81 45% א). 5 2 > ב כ לפי השם ניתן להבין שאפשר לשלוט בפעולותיו. דבר זה נעשה . 0 ו 0 60808 50 משחק מחשב עבור הטי אי 9/4 ששלח ני ר נין נון. זהו משחק בשתי פקודות מיוחדות, זע ו"ז₪ כשהראשונה סוגרת את הקו 0 ו ₪ ;> פהשזזם | 6) שחהא 80688%8'5ק" זטפאז 40 סומולציה המשלב את יתרונות הבויסיק של הטי איי: גראפיקה, והשנייה פותחת אותו מחדש. כמו-כן ניתן לשלוט על הכתובת 7 ל 0 8 תוססנים (898115%), אא .611. | ממנה יתחיל היע"מ לעבוד כשיופיע הפסק. דבר זה נעשה בעזרת 0 6 10 ל המשחק מורכב משני משחקים, תוך שימוש בגראפיקה דומה בחירה בין 3 אורחות (אורח = שססוא): סואז ווא2,1ואז. האורת 7 ו 00 זפ; "זמהז5" זטקא] 80 במשחק הראשון נשלט הטיל הנורה מהקרקע לעבר החללית על ידי | הראשון והשלישי דורשים אבָזֶר חיצוני, שיוסיף מידע כדי ליצור 0 א 6אן 110 01/02 לד- דפ סהסקום מאסת 90 הקליד 0, ואילו במשחק השני, נשלט המטוס והטיל נורה ממנו על ידי את הכתובת הדרושה. האורח השני (11א1) מביא לביצוע שגרה 2% 8 0 (256/ז5)זא₪47659,1 שאסס 100 מוט ההיגוי. שאר ההוראות הן חלק מהמשחק עצמו. | המופיעה בכתובת 3811 (או 564). בספקטרום הסטנדרטי, קו "זאו 9 טס מא אן 10 אם; *פאש" זטפא1 110 ו מופעל בתדר של 112 50, כלומר 50 פעם בשנייה. השגרה הנמצאת - 6 170 6 זא -א6, ₪476 ₪085 120 | אא א ה : בכתובת 3814 (מכונה דאז-א1%א) מוסיפה אז 1 למונה ה-0188 א ו 2 לסו לא[ס 190 (8/258) זא1, ₪75 האסק פב : ה (שלושה הכתים של 2 % ₪ 6 190 א558";5אפעא אסדט6שאם"זטקא1 140 ו 2 | ז הבתים של משחני המערכת בכתובות 23674-23672) ב 0 דד ,₪756 פאס 150 1 : ועוברת לשגרות המקלדת (בכתובות 028911 - 038411) סורקת את ; (256/א6)זא:,פת%075 שאסס 160 ב | המקלדת ומקודדת את הקליד שנלחץ (בהתחשב במצב 871 2 2 א <אהטזשה> 58 פאה שמצז צפאשא" זטמא1 170 ופ אש ו ופ ו - 9 ּ המופיע במשתני המערכת בכתובות 23552 עד 23562 ועוד); 2 0 2 שי % אטטטרת ו 2 | הערך נכנס לכתובת 23560 (- א- ד1.4%). זמן ביצוע השגרה שונה 6 מ ל קל חרק > ] מפעם לפעם ותלוי בקלידים שנלחצים (אם בכלל) וזאת תוך גם כאן ניתן, ויש לשחק בערכים של 2 לולאות ההשהיה, 4 : -- הרה , | 5-כ ןר ב תעווש קוקווקה) 0 -% אנשים 6 49 "/ ו ובוחשבים מחש בשעשוע מחשבשעשוע - אשא 480 0 או סז לא ₪4 6656 24.1)זה זה 219% 0פה 7 - 5 430 א * י? הזה ד 5ות 1450 00 0ב 1 7 אלש ₪ ₪ "---חהדה--- * (2.6 הצ פוט 18 1 זאש 80 סד |=ן 08 שוג מז דוק 0 2630 . > 5וז 0 0 ו 1% 8? 2 ₪ 2 . ד 0 לד מ ה 1 ל 8 523,655 659 בקף. 392 130 רלפ 5פ3, 90:52 טר 262 הדח 8 25 5 6 שן 9% ן.8 ₪1 א 5[ 1490 1+ 8 סז |=|] 60 340 0 2% " - - 0 ה" ןא 15 1596 ו ז זא 398 . 7 2 . 5 ו 5 10 א | 0 "060000 70018307 36 6066 0% 2660 שה 5-0 זז 0ז )א טכו אז סז ו 1 א 6 66 "1816181018286000". ",13 )ה א 2670 ו . *זטס אטס טסצ ]] 5ז?א00ק 26" י| 4|וזה וה ת5זה 120 8 | 04606 61 370 (-0820181818183640- ,125 0 | 04 2680 ₪ 00508 אפחז ₪ 6 ל 0 ( ",158 098 2690/00 5. דאשא 588 "860 10 א א 78656 )"1 424 ן (16 5006 | 0 43,117 6 | 0 2708 ל ו ] זא .9 | 000% באס 14 סד 1-5 506 400 00 2710 ו ל ו יש 0 -( 7 . הההההחהההההההההה------*/2,93 . 2% * 12 )זה 0 2736 8 56 688 ואד 456-ה ||[ |יה=0 1360 "אשא-אזא א[א צפ" ?3 )זה ץה ופוס פב4 ל 8 ט 6 608 618 0 "דוס 6 דש 08 6 קר 61 ופנ 58 0 ודו 6 = 016 626 7 דא )אש 0 08 ₪ 8695ק* כ[.48 1 88,050 | 7 =אם 36: 50 0% 1610 אי 0 460 דכ ה 50 סכ" 8506=) | 2776 2 0 3 שר 0 6 ₪ 06 | זכ "חי 0-80 לא" ה-א 1 2780 שסשן או 0 11 5706-5416 6וז ז5000" ה2.3)זה ו כו 8 הזח 0 א 0 "א ₪506 אן 488 ז =1ט תשוז 156*א תן ₪1 2798 6 60908 משמז 2 5 1 656 ו ---56---* (3.2 )01 0159|0% 148 8 א 0 ו 98 0 1017-ל ו 6 זאשא 580 ו" 5 ו ו 165 6 58( 519 א 136 א[ |ימ-ה 500 1 508 2018 6) זאשא 680 "אצ 1005% 1518001" 24.33 זה כ 8 אשוז ו-שא 5ן ‏ [+0520א )דאן 40 ו 7 אהטושא ₪96 7% 8 אש = = 20 0 " . 0 זו 60" 2-8 | וזה שו - [ א חפח 7 1 0 ו ה 8 ו : 8 שגל 8 16 *צ" | הפחי א א"ץ*% . ה 20 ם 2 . 1 6 6 א16 "ת' 0506=א אסכ "א 58506 | 1700 5-ו 0 9 סד ו=1 508 2000 077 750 8 5.56 8ן18 סזםם ‏ |-|0 אשד 158-₪ <ן 7 0% 1 זא 6 א ו 0 8 = 1081 500 0 7 2 7 730 ב ב 30 0 ה ה ו 0 1 זאש 68 כז ו>| אס 5 | 0508 746 4 : / "33 ₪ 590 ₪ (2,1,32,96| 06 0% 2890 1 2 קן 750 1 501 סז צ6א 0 שאך 056" ג5.3)זה צה 150 (2 5686606 )א , 86 8ע005 אפהז ש=אפם =[ ת; 2 500660 0% 1750 . 8 6 900 לפ 121 ה 019 1768 ה ב 1 ו 7) דאשא 786 . = ו "א ץצ 108576 ד151606* י24.3)זה 0% )0157 620 וז |=-| אס? ‏ (5207א50 |64 | 4 זןאק06|5 | אס | 32.32 | [אאשוא) 60% 2920 אהטזשה 738 8 00 50-68 אשחך 49*א א[ וכ 670ץ בא אשלו 8 5 065780050 15 אזאאם 6די (12.1 זה אה רפוק | |[ זאו 88 א66ש זפ | * חשם 8008 8 (ז0 58=|8) הז 58-א )] ש9'ן (5,א,700: .6% 648 50 0% |- 7שז5 38| סז 58|=ז אס] 3 סז ן=| אם] 2930 / 8 : 8 5% 1818 סזם₪ = |=[0 אשד 158=ה |<‏ |*ה=ה 1800 0 דע" = 0" = ]| 650 ו 2 1 8 סד 8=1) חס; 6ן8 7 8 א "ה" 0506 אסכ "א 506=א 566/15 0 0)8(=8 820 0 0 0% 768 0ד60 ו ל 8=אס 830 8-ה 1 906 - 21 0 608508 840 - =0סט 1 אשד |>01 ש 05 700 .06 . = ה 6 א 1660 2 560660 718/08 אס | ] זאש | 58 סז |>1 508 0 (7 500600 | 6% 2990 +++ 80001104 *** 60א900:8 50808 אפהז ש=אם >[ שפה 5 | 0-0 1870 "20 אפ 21 ה 019 720 ה ו רה הב וכ 64 1888 3 . * ג8ן.2ן )זה ץה 015 אה . 4 ו . ןש ו 8 זר 12.19 זה פופ אוד באה זו קסר אהטד6 890 10 5 ₪5 1438 7270768 )850=א *| 6456 1420 אשתזכ"|י)0בה=ק אן ‏ 53.א, 5 9 ן זאש = 300 סד |=1 506 3030 *** אסזזטוספ דאןה *** תשקה מתפ + "38600000 607875" .108 04086 6% 1916 8 6% 768 סז 60‏ ן-01 אשד 158-ה זן + 756 (32,15 .12.10 ו 5 5 [אואהק:":":אן" התאתטא אסטנוט)50 ***"ואנואק שגפ ונודי ה ו ו 2 8 סז ג= 08" 926 8106150 ".23 ) : 1ו= הז אוד *ן"-06 >ן 770 ו וישצ" , 0 "6161030606 161 124.16 00 68 19400 7- ד אשד "2"-06 =] 798 (0)םן"=צ",ם;"=א"זאוהק 936 204134 6 0% 1950 08 6% 790 זאןאש:ם זאשא 946 84 - - 2 30867 ו !+א=א 980 220013 0 א וק 0-6 16 1 % 5 | ו 0 משחקי מלְכּות מהשזפה 990 4.5 600 0% 1 0 90000" 30 66 וס "ו ל ** [ץ;] *** חפה ששאן 148.64 23.1 6 200 ( 00006000" ,21 0 6% 848 , 5 םי 1010 0 סד |=? 506 2010 0818307 132 00 500 0 8-0 , 4 ו ל עליך להציב 8 מלכות על לוח השח-מט בצורה כזו שהן לא תהיינה ג-א 10 1-4 608 מו 0 5 5 ; 0 ַ וז=.\ שַבן 1 000000000" ,12 | א 000 1060000000 ו 0 , . : : , : : : - שח-מט, זזה לכל כיוון כולל כיוון ב 81.18.40 0006 2000/00 (*101,"1010101028 006 66 ו שחקה וו 1 ז-)) טפם> 4 [ 7 5 (*9101616 000060301 ,123 8% | 6 0 בטוות תק פה. (מלכה במ : ל ידי איתן ספיר אשד :50-1 א6מז ג ז זא;א 1886 24.4.1005 6 0% 2070 ( "8306000 161516161" ,124 668 0 918 ינו ע ב טוק 1098 סד 5 55 3 ו פוט אשד 000 2 | כן313 0021 08 0 כ2,136, 21 0% אשד "ן"-אט זן 920 אלכסוני). משחק זה נשלח אלינו אוש ₪ 527125 209007 ( ו 6 /, 6 לצ ו ל אאא אפהה45-4-45+א++>** חש מ* 9,133 ,22 006 0% -13290, 8 ₪0 שמ פפסהס * חשה 56 8 אשכו) 0% 'כ21,24.131 0660 0% 0 (21,23,138 086 0% אשד *ן"=06 תן 940 * פאם1 ד1ב0ש שא 2 ה , ב ו ל 1 . 2 194 ,22.4 006 | 6% א ו . * אם ל וי 0 א6ז 6-6[ 2150 02210134 אס אשד הינש | 60 *- (1המזם) ז-168080א א1ז ו ל שטיח מקיר לקיר 06 ו ד 5 5 7 134 ,20 22 אא 7 ו 8 0 6 ***%.****א.***א ד וס 0 ו 0% ₪035 זא = ו 20.14 22 2 %0-,א.96,11,7+65,248,ן8)שז[6ק5 0% 2188 145.10 0 0 | א 998 ו=א 78 י יור מפורט בעזרת שלושה א 0 5 2097015 6 2190 (64, 1,148 ,23 00% 0 1000 ₪ 80 תוכנית זו מבצעת תיכנון של שטית או ציו , ָ 0 אש 1-=05 >] 61.82.6.85(06 001800 | 0 2200 0 פס 5 ל ילת התוכנית 1083-5430 1 0% 2218 פכן 5 0 : "זא1אם ; 8 אשד |-*נא ןי (63.6.82. 81 0010 א 506ל 29 | סאק )דוו זה 1030 ₪:ואגאה: יצו |05181ק צ068ש בא זט 7 פרמטרים שהמחשב קולט בתחילת ה אשד 28 אס 168 ו .0 051 0% 22388 082680 )17 =מד 1946 ואוב חה: אפפטם ]85ז= * א 5 שטיח (0-255) 8 אוד |=01 סא 0-א ן 2240 3 א 06 0 סא א - אורך ה : 0 וד 18 0 ₪50 א[ 2230 = ד = / -=86 ? 686 001 0 2260 0.153 4.4 3046 6 1070 1ן=(001 < , יח (0-175). | ו ד "0852 15 1086 = מטפטט טא ץצ ה י 6 א6ז |->קןא =ן 0 כ235.21,816 בב לשל 6 9 :5 .6 627.188.14.169.1132)שד1 5 0% א 5 0 הפ ל מקדם הלולאה שולט על הדוגמה שעל השטיח. 2 2 % - : ָ 7 0 6 0 0 1183 4161 דפ ב-א שאל "ו" את אתזדראא ]ד ה , לות 0.5-3) 8 ₪565 2410 איז 510105642 =[ 200 ו "אס זט 0 יובי לפי הטעם (מומלץ מגבולות 0.5-3). סז 503.81 9.05. 65180 שדואיש אק 05.50 3 דוקה ואס > ויה 388 וש ל שו 1 5 אש יכול להיות כל מספר ת --. יו שתי נקודות , 7 4 60 + == שש ₪ יי | 8 0 820 )שז]0ק06|5 | 0-0 2320 זוי ו אש סט ד 0% התוכנית היא שתי לולאות וקטע למתיחת קו בין [ 2 ב ו ו 1 0 היא למעשה לב התוכנית והמייחד אותה. : א 10 = כאשר הפקודה 1 0%%8, היא למעשה לב ה | קקק=קקק 2350 ₪ ₪060 )11 = 5 ק ד האר ההשו הפוק יל ששה שי ב כ : ה לספקטרום אולם בעזרת שינויים תעבוד 0 000 2376 0 ו שסטג 00508 התוכנית נכתבה לספק 66 2388 0 " ייםי ל 06 ודון]=א אסמך 08 א[ 1190 8 60508 אשד ש-א5 16 בצורה זהה גם בקומודור 64 + סיימון בייסיק. . 6 000 2460 | ו אד 6 10 זאשא וו צס בשורה 10 -0קק=קקק | :40| 3+קקק,24 64066 0% 2418 (א-,%,65,248+%,96,11. |608ז5761 0 8ן12 והטד5ה וררררתדי את הפקודה ואתצס ורה . / ו לב 3 5 0 1020 השינויים: 1. ה . 9" 4 6 בו , ו מזורת 2 - שווק סזםש אד 000 1 ו 0 8 2. שנה שורות 40, 80 ל" 366,2 *א1.1. שלח ארז ולן ₪ 8 סז 351 . | ןק 6 6 2430 8 וז |=זש סא ₪50 ;]ן 250ן 6% - / ל ו ורד ופ 1 0 0 18 10 כ 0 בהצלחה!!! 8 ₪ 2306 סח 0090[ יי 2-ססקהקפה .יר24,000%2,140,2 הוראו אש 2448 ו 3=אס 338 1 ו 06 60808 340 סא >> השח ג , 0 מ 1 ו ו ה ו 8 80908 אשטז ש=5% 16 350 ב"ל כ5לסהש א" דט<ה: שג , 3 ורד ; וב 3| זאשא 386 ההשדדה=יו ₪907 . 1 תאשם:= 8 6 0= >קקק 49.3 [+ק ,24 וז 5 דש | (6062ז5061 001 ₪1 ם 1 6% א ₪ - שר ב 8 וא המכבו 8 וש דא:ה-אכם דש פא" 1.8 זה ה 0190 2300 8 | 1340 אפשטס הזאם= * אשה 406 *"ל הלב .יס טמהפיפ.א דס.ח %ההההרר--------* (₪1)2,7 0% 019 2016 =קקק < .3+קק, 24 כ | אס | + יק 1350 2 םת 416 ₪-₪. ₪3 936 סאפ סז" כן.6זה חא רוט | יפ! ש%ש 8]אז <) ז0ש 06 ודי (5,1 )ה הפו 2320 0 ווויי ביס 45 אשד ₪ סד 5-4 חס" ז ולי *-50808 ₪ ופ שת 0 010 1376 0%4(=8 ₪8 פס ד=).א-ם ד=-5 6 5 ד 0 1308 4-אס 430 =-א- -806-₪ שההסי".2 דלשה של 4 "סד 08 ]א סז ז62 שסצ א[* כן.10)ז ץא9ן0 2540 608 )6% 1398 08 440 - ." ₪ דא . | *אז₪1 06 00 ון אס ₪" (12.1 )זה - = 350 0 1% 0 5 פן 450 / . ו - 5 04 פד ד"פ 14.1 זה א 157 ? -07ק=קקק | (3.148+קקק. 24 )א | אי 4 אפחז 6ש=אפ 2 ו 7 ו 2 06 .₪ 1386 אשוז 8-קקק א] 1 1 ₪ 0508 0 סד 6 טס אא 70 18 יפוס ספב *זעם אה טטצ אן ,0000818 26* (26.1)זה צה 015% 2390 .088 00 000615 <0* (22.1 )זה צה 019 2600 8 סז - "08-72 1438 6 0 1440 777 = 1 51 אנשים 6 ונוחשבים אנשים ‏ 6 50 ונוחשבים שר טליקה ששם, כיווץ אקרן בש התוכנית מיועדת לקומודור ולויק והיא ''מכווצת'' ומרחיבה את האקרן. היא פועלת על ידי הקטנת מספר הטורים על ידי שינוי הערך הכתוב בכתובת 36866, והקטנת מספר השורות על ידי שינוי הערך הכתוב בכתובת 36867. לאחר הקטנת מספר הטורים והשורות, חוזר האקרן לגודלו הרגיל באותה דרך. שימושה העיקרי אינו עצמאי, אלא כשגרה המשולבת בתוכנית אחרת. שגרה זו אידיאלית להחלפת אקרנים. פשטותה הופכת אותה ליעילה ביותר. שלח יובל דרור מראשל"צ. 4490 א46ז 1,0(=1%+ה)אאטפ :| 1 4 :76.1 שש ו סט טוש ו 0 צפהו 1(=15-ע,ה) אא 0 4 וש 21 וט 1" 763 > )כו | )זט 0 0 א8ה] 515 2+ ברו אצ ג ל + 40 1=?; ()ן|ף !שר : 1+ 7 ₪ 0+ ססע שזשט 43 :ה 0 גי =צו ו 44 709 אפ 4 של( ₪27 400 % |[שש 470 ו :73 וז 5 ל 7 ₪775: ₪ ו [ אא 5 554 0ה560אהשה 2 וא! 40 אאא אוה 3 6890 אשטפשט 40 א מ/ווי אחשה 4 וו ל , ות 68 5 - 2" 18 מושפש הטסצ" ו[א1איו 510 "' סשת אואסק 6 61% יאו ונוכ 1 71 [א1אץ :וא :]ואי שש אאא 7 % [₪6:;":א/צו ? טוט +16 וסצה זאאא עשצ9 טע" |10:₪41 ההוש םש ייבייזא1שק ₪ 0 0080:ה0 !₪5 אטו "צ">₪9 ]1 540 0-1 /:0=8 :5-0 :22 :₪00=36867 .0036866 20 כא=: ₪086 אשד "א55=7 אנ 550 12 זז 606 38 רז ו זא זא 60 ם קפז5 8 סז 1-8 א0; 48 ל 1 88212808 6002א66ק,00 שאסק 58 סא 300 (1+1282 ) 2908 1 0 > 66% . סא שא 68 0 דשא :ת-=ם :80 :8=ה :050 דשא 78 שו אא זאשא: (טשצופסט ₪580 9ום . תק 2 סז 770=א הטם 20ם ץצ ₪500 650 ץצ א 06 ₪40 א זאשא 0 זט 00 וי אדא 670 צביעת האקרן 7ו₪)1:5+₪=₪ 800 0ו7 0ד00:₪=1=7:5 אפמז (28%5(א50 שן הפש אחטזשת: (=)1=8 כסט7 משחק המתאים למחשב אפל ותואמיו. נשלח אלינו עלזידי אבי פרס. ב די ] : 0 : ₪ עליך לנוע על גבי האקרן זמן רב ביותר ולמלא אותו מבלי לפגוע ה בעצמך או בדפנותיו. עליך להפעיל את הקלידים הבאים לצרכי ,144,192 הדמם 740 0 ךש ,120,030 מזמם 750 תזוזה: 7 מו ו=0 08= 760 ותו (2160 שח סלז = ימינה -+ שמאלה ם זאשא 780 2 למטה א למעלה 7 סז 1=ם אםץ 790 (72)0 ₪602 ₪00 םס ואשא 310 7 סז 0>1 אם= 20ש (768,71)0 שאסק 830 (769,22)0 שאםק 840 0 .)06 50ב 0 זאפא 60םט 1 |: 5%0100(.00)4140 וע שן אחמשזשם ₪70 0 עטפטט 20 %, | ,173,48,192,136,208,5,206 הזהם ₪80 :₪519 20 0,,, ,208,245 ,202 זבם ₪90 (240 40 6 טא 0:0 )] : ו סם 7 ט] ל53+א אטש] 60 א זה 3%,₪ אן1 ₪ ס7 א [א₪2 00 6 0 15 =א וס 0 דומינו 0 זא ל0,3 18 0סטן 9 זה 0.47 אנ טןון 7 זה 0,ל3 א₪1 120 תוכנית דומינו ששלח יובל בן-זאב. המשחק פועל לפי כל הכללים 0 זה 47.0 א1ש טכ3ן ז:0,8 זט 140 הידועים של הדומינו, ואפשר לשחקו עם מינימום 5 ק'. המקור נכתב (16284-)580שק=א 190 י . , יל ה כמשחק לויק 20, אבל מתורגם כך שיתאים לכל מחשב ביתי. 0 ₪א36] ל4|=א 16 170 0 אטוו 195=א =1 180 8 1 0 אפו 218=א אקן 190 שאטזפפא םס 1 ז8:₪00,ה זט 200 1>)ןץ 0=8:5₪ 35 1>52ק אפהז (2/עע)זא2=1/טע <1 סגע (6ש],/60ש.ם, 260ע, 62ש.טוז1ע 106 16 אשטז (כ2;צט)זא2+1/טט שן טעע (6ש2% , (מש>ה, 1062 )הזע 105 ג 80ז1:00+טשע=טט 250 ₪=₪ 116 0 אשהז 1,₪8(515-ה)א-.וד 2 משט|ן1>שאט; 111 1 = סע 520 22)העתפא 126 271 260 2ָ 136 סק |769,7:004 066ק1:7ק,768 ₪006 2/0 ואת 155 0 זט 280 ש== ש=ץי0=< 146 אשי 6 52 ונוחשבים צע הפוזואא טטפ 16 515 טש סנפ 1 540 שק חן טפל 0201 ז13>א טס 1+ 32.62א13|.209=א שסכ ששה 71= > .יה]1 טכפ זא טגטש1 חושא טשג1 א שגןן "א שטד--מ10 ]הט מאטט" זאש 1115 1 1126 6 ש:11 1146 "חן ] |אםו₪ אטע אש ]שע--1414" [14 אק 1145 1+ 1158 טשג12טזטט 1166 זמןאק 1178 "םו]חהט טוועת"ז1אק 5לן1 א "םלחה וט פטו1 הטע " ;+ "שצפה )וזכ ["זא1אק שג1 1156 1-7 0 0 = שכן1 ₪14 עא₪--פהחט ש1ז"]14אץ 5פכ3ו1 השא ש06ש1 ו1אק ש1ש1 6 צ2עש-1 15ש1 6 וזש [1-0%9 טשש1 "השח כםחט" 2 7--פל₪ שא ישו" ז1א לששן 08 6₪ץ:ש1 צנ"ע] פמההט";0;"--עהפחה פא טל" זא 1246 1656 8 ש,"טש| כפםההט",ל;"-- עהשהה 17"זה1אץ 6סשן 1276 "זט אשהז טוזה" ז1 אק 1206 וו 1296 שש [ "ז"1252 ,%%+1] 1:1 13066 ש=אטזפטא 1356 1350 +1 686 ש130₪ 5 ,+ 0.6.1 טהזהע 1450 1" ,+, ,זע 1456 06 ,3 6, 5חזהע 1476 2ם 1406 חפא טשפ15 ,)טע 4+4%0%% ]1 א 1501 כחא חאטטא 15הן "]אןא שנפג "- /258-266 10₪6ל ‏ "ז1אק 6ש15 1525 1] 444444" 1 ש0366ז1=1א0; 1546 אהאקזםא 1541 פא אנשים ונוחע מחשבשעשוע % 4 שבים 6 2 9 8602,7, "15% ט)1 הטע טוו1םשט" זא 208 6 וז 14262 265 "[אהזפ טך האעז צת"זת1אץ כלסש שטפטזטט 207 --|אחו5 טטצ זה1אש 70ש 027 שפש שטכוזטה | 3.12= א |יתַ=1;6.22 = טשכוםה] .220% +עאטי %חמ=1:2%22 בש 62 295 6 סכ שכשטזסט סכש ו ששכ נ0ז2=1אט; 336 שצכ 2 356 2 פלב דח ע1 1% "ז1ת; טסכ שטכטוטט 3/6 08 -ש- .| 57 /ש- .)4 ₪4 1 -. )+ חפה | 2 והפה]1 00ב 8 >+15] ]= ( ₪+1] + ₪84 2 1 +. הוושה 1 1-12 טלב "אט", 312 "שע ופשו עו ]פא1] זת 1 1" זא סטב 08 טשטש41 6 |א=1;2 420 0% טשכ3ב 12 440 כ2)1+1=י1)ם 456 1 טסף 1= 4 106 |1]=6 406 זטשן2=1אט; ששכ שמפטז 0 2-)= ]| (%2-5/₪-/.0 1-1/52%22.ההםהז/ |0%פ22ם;1 ש51 0010526 :158+2 2 ]= 2+ 22 == 1+ הוושה | 82 1]5%22=0% 526 כ2-=) (2/55.82- ]3% 55.2 1- 6הווש ז/ %=22);-1 536 שככסטזט0ט ₪+0=86 .+22=2%223‏ %22-125+ה)הםת זי )ה=22.]-1 ט4פ או 556 "מתאע 3]"1]אה טספ שטטפטפטט שז5 8 שמסל 5 (₪020,":",5)24," זהשק 1"זוו1אק 596 ג%2ם,":",(2)=,".צהוק 1"ז1אק 592 546 זו=1;2 525 1*=2]0-1אט: שש6ס 1252)1+10)ם 6016 1+10);א10); 26ס 1 636 1-=ז 460ס 46 שלס " סש]5!3 שהתט"זוו1א; ז1א; 6/ס . חהחהחהחה7777777---------"[ז13אץ 7₪ם 6 ס טְ 2 |-1א0: 606 4)12,".",3)1+1(,0ז14אק 6568 04=54+9 693 1 ט=3508 1542651 25ס . 1אשוו שט? גא " ו -777ה7---------"])/81 ז10א 762 זא 716 מט1מטע" יצ "מצחה 51166 1"זו1אץ 0ש, " ₪0 |ש1ז5 שטצ+"ז134אם 20? א טז 1*1אטץ 2₪/ (%1ע," ":12)שזה1אץ ט3) זאש 732 זאן]אש 046 "--אש₪ המאטז אעטצ"זוו1א" 45 68 ש6פ? הפא ₪66 0 01 ₪40 241 שסכוושת ]5 6סכ+! [4|= ]ק6ה כל4+ט -אחאע טטצ" 1841 == טלס אא 266 השא טיש 6 טשסס 1+ץ=+ 20ם 0 קלטת לימוד ב"יסיק. עמית 02-720714 9 ( אשלח תצלום לכל דורש ) או למוכרם ב-%4-5%. מעוניץ בששבש, פלישה לטפ לש : : / מעויין למכור משחקים וחוכנחת לוויק- 20 4 מוכר משחקים לספקסרה ויריאו ולספקטרום 6 למכירה טקסס הכולל בייסיק מורחבת, ספרים, 4.למכירה קומודור 64 י כונן סרטים + תוכנסה ב 8 לת 0 כ"א. משה 04-915361 זוהר בכר 04-942253 זח+ם לר/ ל לוו זיה . 6 0 כ; , רצוי תלת ממדי. אודל 'מכירה משחק טלחיזיה אטארל ' קלטות 5 א ה ותוכנה במצב טוב. 03-953919 0 4 להחלפה כ-60 משחקים בשפת מכונה לדראגון + קומודור 64. מעוניין ברשמקול למחשנ קִ ו 3 קלט בה. 5 ; הח לט הביח התרלרת: 5 ל ל 2 ונ 03-799807 אוהר (בון, משעול החצב 26/26, כרמיאל : , , : / 1 זְּ 9 עשפר וורבלוד 04-704782 4 ספקסרוטם ספק חרש 2 ספרים על בילסיק 2 ספרים + כבל לרשמקול + מחסנית משחק, החלפה.א?דד צבר? 02798 0 תחוכטת ירע וספרים לשפות שונות של דראגון 4 מעוניין להחליף/למכור נות לסכקסרו ושפה מכונה. במצב טוכ. 8ארן 055-42322 0 צפי לנסנר 03-915913 9 כמו כן הסכימה החשמלית למכירה/ להחלפה אלכםס פלבין 5 " 3 כ 2 6למכירה ולק-20 בקופסה י הרחבת זיכרון מעונלקר להחפ 4 חושק ברשימח הפוקים של אסארל .1א800 0-3 : , 9-1 0 2 רשמקול * מוט היגח ' ספרות על מכ תחפי סקס >= הלבות לקו 2 4ויק-20 במצב חדש * קלטות * שפת מכונהי ובהחלפת תוכנחת ומשחקים.אודי 04-457513 יר המחשב * ספרי חוכנות + מיגוון משחקים, 0 ספרות 1 על ספר. 5200. שמוליק יורמן 053-37703 ת"ד 21263, ת"א 2 ספקסרום! מת לקטת את התוכניה פורמולה1 4 מעוניין להחליף תוכנה עם בעלי אפל ותואמ 0. דודר 03-895379 לטו .ק' + חיבור לרשמקול וספוות. / / ואת פול פוזישן. ישראל 04-2331593 רוגן סשולרו, ר 2 7 - 5 4תואם אפל/סופר 400 י 64ק'* כרטיס פאל 4 לכל בעלי דראגון הודעה משמחת. קלטת 90דק' : 6 ו 4רראגון 32 במצב מעולה כולל חיבורים י ו : . ומתאם לטלווחיה * דיסק ררייב+ מו₪ היגול, ע 60 משחקים מעולים בשפת מכונה. חרשים ברצוננו להחליף משחקים וחוכנטת לספקטרום. 4 למכירה/הוולפה משחקים לסקסס בבייס אסמכלר, מוט היגוי, עשרות משחקים מלהיבים : ה אסארי ,600% כחרש. ‏ 16ק' * רשמקול סנרים ותוכנה. 04-256354 (ערב ) ביוחר. תמורת %30 (כולל דמי משלוח וקלטת ) ליאור פרדו וערך הורוביץ, 03-476499, בבייסיק מורחבת ובאפמבלר,חמ ת"ד 9509 ימר ל הכישה בבפרה. ב 4מכירה אפל *, כונן, מצג, 64ק', עברית עופר 063-24217 המחתרוח פב' כ"ס ירוסלים 91094 . , , , 64ק', גיזרא סייפן 03-997927 ( בערב ב משחק טלווחיה פיליפס 6-7000 + 5 תוכנה רכה, כרטיס יציאה מקביל למרפסת א/קס > להוט לה,"ליף משחקים באסמבלר עס בעלי לספקטרוםמשחקים חדשים בטתר לשפת פסקאל 4 אפארי מעוניין להחליף משחקים בשפת מכונה 4למכירה ולק-20, 16ק' עם מפסקים, הרחבת קלטוה. כמו כן מעוניץ בהרחבת זיכרון מיכאל 02-672479 קומודור 4 אליסף 04-330719 למכירה/ החלפה.53-2, אלי מחל 03-427324 גולן זבידה 34-033870 זיכרון - ספרים. מעוניץ לקנות קומודור 64 לוויק -20 ל32ק'. יאר שוחס 055-23919 / 6, טגור 42, רמת אביב 69341 / . . ו 1 2% טטר במצב טוב * אחרסת* ספק חדש + מעוניין ברשימת הפוק ותנועות הגראפיקה של 4 מעונליך. ללצור .קשר עם בַעלל טקסס. להחלפה : 4 למכירה אסארל + 19 קלטות * מוט היגול + ספר הדרכה וחיבורים לרשמקול. 5150, אסארי |600% אתן 5 תוכניות ,16ק'. עלדו הממי לההליף קלטות לסמקסרום.י ברשותל תופו ה 7 4ולק-20 במצב מעולה * רשמקול + הרחכת מקלרת. ערן שמואלי 03-5343775 אורן 055-42322 0-3 , עשרות, מטתקיס, | קוב" שי"לקי /092-555799 ששה . ם 95421 7 ל ז 5 22 זיכרון 16ק', לימור בייסי . . . 2 . 0 ק על גבי קלטת 4 למכירה כרטיס גרפלר למדפסת כולל כבל מעונלץ לקנות מוט היגול * אלנטרפייס ברשותנו כ-200 תו מוכן להחליף משחקים לקומודור 64, רק על 5 תי ב : * כ-250 תוכניות רובן בשפת מכונה * פרללי לאפל ותואמט. 51[0. עמית ססלר דורון רבינוביץ* הלו 6 " / 2 ו גבי קלטוח.עופר 04-704782 4 לבעלי קימורור 64, מעוניין להחליף משחקים חוברות מקצועסחת מחו"ל. איתן חרמן ררך עכו 111/א', ק. מוצקץ. 04-715579 ץ' הלכנון 26, ת"א 67196 לספקסרזם. מחליפים/מוכרים. עופר ואיתמר מעולים בשפת מכונה. מנחם כהן, קיבוץ מצובה 3" ב 6 / 3 4למכירה דראגון 32 במצב מצולץ + רשמקול: 6 (ערב ), ת"ר 6017 אשדור ד 0 ו ומשחקים לאפל 2 5. 04-9680011 שלוחה 268 ערב | יי רמגה הו בך שבחרטי0). מרט = 0 6 1541-שט 170ק'. 0 אסמבלר + 3 ספריט לבייסיק > לבעלי סקסס, מבחר הוכניות בכייסיק, מעולות, 2 8 + הלגת 4 לאפל : קומפיילר, גראפיקה, מוסיקה, משחקים ₪ כלר+ תוכנה בשווי 500 . ב " , 4 ל5ום 7 .- היגוי * מאות תוכנטת באסמבלר ובביסיק, 1 % 4 0 במכונה* מוט ב 0% 3. אבנר אל חיק מעולים. אריאל טיקוצקי, הרצל 71, חדרה ספק כוח וחיבורים מיוחדים לרשמקול ולטל- 4 ספקסרום * 2 מוטות הלגו?ל + 4 קלטות ושנל מש ה - החליף בקומודור 64 בלבד 5 5 ערב ) שלמה המלך 7/6 ב"ש ספקטרום כברשותי מעל 100 תוכנסת. ברצוני 7. 061-1575985 וויזיה. | אפשרוח החלפה עם דראגון 64. ספרים. | %240. אשר כיסון 03-954765 : 4 למכירה, משחקים בשפת מכונה לאסארל. 0 0 תוכנסת ב-2000ש 4 מעוגיין בתוכנ"ת עבור אפל 2. מחליף/קונה ערן רענן 063-24440 4 מעוניין בווינר/קומודור 64, משומש כמצב טוב 8 סקסטיכהרש + בלסוק מוהחבת 5 ו / 9% ו . רצוי עס אחריות. ‏ 5100. צור ליסבונה. כלת כבל לרשמקול + ספרות רחכה באנגלית ועםדלת ולק-20. מעונ"ן בהררכה מעשית ו/או תוכנית : 4למכירה סקסס כן שנה + כבל ל : . שחקים ל . בסו 0 / 0 ו ו יכאי, .40293‏ 053-96845 ( בערב ) ו 8 בייסיק.500?. אוהד פרל 4 קח חוכנות חרשות לבי-בי-ס? על קלטת או לבנייה ואיחסון של קבצים ספרחייטעל חקליטון 4 תוכנות ומשחקים לטקסס. ירון 03-458612 . - ַ " 0 - ר ספ כולל משחקים, תוכניות וכעכרית * קלטה ללימור בייסיק. אוהר 4 באריזה!!! | חרש לגמרי סקסס + בייסיק מורחבת 1 ₪ א ב ו פרי, קיבוץ רוחמה. | 051-44348 + ספרים + תוכנות. עוזי אהרונל 03-906344 'מכירה תואם אפל-ג'נראל 48ק'י כרטיס צבע כל הקודם זוכה! למכירה/החלפה משחקים ו ו 2 עגור 6, 4למכירה ו*ק-20 כולל ספרות רבה, הרחבה הרצל 81, פ"ו 49437 +הדרכה.%450. הוד ברוך 063-31510 4 תוכנוח לספקטרום 16,48ק' בשפת מכונה לסינקלייר 48ק'. אביאור 03-996448 4 : : 2% ו 2 : : החדשות ביותר. דך 03-992760 5 משחקים ל ת מכונה [ 6 ומחסניה משחק. מצב מצויץ. אלוך 4 סינקלייר ספקסרום במצב מצו"ן עוד לא בן שנה אמעוניין לקנות מחשב 67-ש:. חיים 03-427665 2 ביותר. | אייל קדר למכירה, מדמה טיסה,%10, לסקסס. כמו כן . ה ו 6- 067 + ספר הדרכה. הבלב גרייס 04-534482 נקליזר +ספק כוח כמצב מצויץ. קרלספן 4 מעוניין להחליף/למכור תוכנות בשפת מכונה משחקים באיכות מעולה בבייסיק מורחבת, 0 , : קֶ להחלפה תוכנות לספ י 527089 4סינקלייר ספקסרום 18ק', מצב מעולה * 4 למכירה מוסות היגףי לטקסס חדשים בארסה. יצחק 08-221414 - 0 7 ו רוזנצוויג, ת"ד 996 4 להחלפה תוכנות לספקטרוס, קובי 04-527089 ו מרפסת + שפע הוכניות וספרים.%250. אלול 02-527471 למכירה מ ה לב . ק , קכ *₪. 4 למכירה/החלפה תוכנות ומשחקים לספקטוום יריב 052-551361 / , : 6 +9 קלטו 4 אם יש בידך את אחת מהתוכנטות: זקסון, למכירה עשרות משחקים לקומודור 64. תמורת יובל 03-804439, חיים 03-845202 ו ו ו ג 'מפמן ומעוניין להחליפם/למוכרס ואתה 7 תקבל את המשחק +הקלטת לביהך. "רם / 4 ו : ק 4, מעוניין להחליף/ ור תוכניות 4 למכירה סקסס * חיבור לרשמקול. בהזרמנות. חוכנה למשתקים + ספר, 2 קלטות, תוכנה בעל קומודור 64. משה 302-911464ערב ) לבינס, יהודה גור 33 חיפה, 34987. 3 ו לבור הנולת ליעוץ בענייני המחשב מוכטה. נלר 03-359918 רבה להכרת המחשב ולימוד בייסיק. %300! 045 גיא 03-3440034 4 למכירה אסארי במצב מעולה * 2 ת 6 0 4 החלפת תוכניות עם בעלי אסארי על גבר 4 משחקים ותוכנות למכירה, אייל קרן 051-72801 : ו ספרות חוברות וטבלאות הפוקים להחלפה/ , : / היגוי + 2 רוושות, ספק כוח *.9 קלטות. 4 טלפן עכשח! סינקליד ספקטרום 48ק' + מכלרה. ‏ שתדחסמו 054-88503 חקליטונש, רצוי בשפח מכונה. רנל 04-2475605 למכירהמפחקיס לאטארי. גתלן 04-933870 רוני מזרחי 04-449303 אחריות תקפה, כולל רשמקול "ותר מ-100 4 0 ל תוכנות בשפת 1 אופיר 04-242806 8 | . תוכנות ומשחקים בשפת מכונה, חוברות הסברה ה לדראגון 52,ברשוהל חומר רב על המחשב , , 0 , 4 מעוניינים בהםלפת משחקים בשפת מכונה | 4 למכירה מרפסה אפסון אא-100 חדשה, מעולה במחיר זול מזה של החנות. ‏ 03-740573(ערב ) וכל רשימת הפוק. קובי 065-92483 4 ספקטרום. מעונלץן להחליף/לקנות משחקים מעונייך למכור/ להחליף תוכנטת לספקטרום. לדראגון. ניר/יריב 03-944404 בהודמנות. יובל שלגי 04-224933 יוסף צבי 28 ר"ג 12 ל ו ל מ ה כ בשפת מכונה בלכד. כמו כן מעונלן בספר גל אדלר 04-7353055 4 וצו מו למבור/להחליף מופנות: עלקיה . 0 זעוניינים למכור/להחליף תוכגו קיו ללימודר שפת מכונה. מרס קליזרמן, הרב / עסק 4 למכירה אוריק 1 48ק*, 5300, כולל ספר 4 בהזדמנות! "ק-20כחדש. + תוכנטה משחק ללא הרחבה. מוסי שראבי 057-875708 קוק 282/26 אטדור 3 מוכר',מחליף תוכנסת ומשחקים לקומודור 64 ,משחקים לאפל, לוואגון, יהודה 065-40347 שר 5 . 4 . גמרור 02-4218953 קראל 5-40211 משחקים. עופר שמשון 055-23492, אכרהם משה פז, 03-999567, סוקולזב 29, ראשל"צ 4 למכירה/החלפה תוכנ"ת ומשחקים בשפת מכונה ה ספירא 11/8 אזור ו' אשדור 77556 לסומודור 64. גיל 7-413957 4 אתן משחקים חרשים ומרהיבים עבור הקומודור מחפש מדמה טיסה לקומודור 64, מעדיף של 4 משחקים ותובגות לאפל. יורם 85-91224 | 4 למכירה אסאר? + 3 סוגי 4 למכירה דראגון 32 עברית ברום, זוג מוטות וב -057 תמורת תוכםו פאל או לחבלד אסמכלר טוב חברת סב לוג'יק. מעוניין גם במרוצי מכונטת 0 ל 02 ו היגוי, ספרים, עשרות חוברות מחו"ל, למעלה 4 מעוניץ כמידע על גראפיקת לוגו של אפל שן המלער לקומודור 64. אלון כהן 052-24732 ו ו לס 0226514 4 למכור/ להחליף תוכנה לבי-בי- סי. גיל מאוו 8 מצויין. ‏ 5120. רומל יורטנר מ-100 תוכנות. 5480. 04-929774 (ערב) כמו כן הפץ בתוכנטה דיכור. אורן שדה, דרור חירוש 052-35354 / ו 0 761 / מעוניין למכור/ להחליף תוכניות מעולות , - 4 למכירה הואם 5+ 4 מעוניין להחליף מ"קרוב? במצב מעולה ( +פסקאל מעגן מלכאל 37805. 063-90501 4 לבעלי ג"מ צבעוני, אם ברשוחכם משחקים לקומודור 64, כמו כן מוכר וזק-20 * תוכנה 4 מעוניין ה הפוק והפיק של אפל ותואמיו, -- ה / 8 יש 2 ברום+עברית ברום+זיכרון לא נדיף+תוכנה+ספק 4 חושק במשחקים לאסארל .1./6000א800. אשלם בשפת מכונה התקשרו אלי ואולי תזכו בתמורה. וספרים רבים, ‏ רחחה אתרוך 051-52086 אתן משחק הרפתקאות גראפי, אבי סטרו 2 נאות אפקה,ה"א. ו 6 ה *מתאם לטלוויזיה ), במחשב ביתי טוב אחר בתמורה. גול זבידה, פנימ""ת אוריט, הכרמל חגי אריאל 04-254672 /- ' אנילביץ 15, חיפה 04-5486802 [ 5 : . ( אפשרוח להוספה במחיר 1 "חאל דוד 2, ק. טבעון, 36000 4 דרהגון 32. ברשותנו כ-150 תוכניות בשפת ולק-20' מעןנלון. להחלנף הוכניות. שרור גור 4 מעוניין להחכתב/להחליף מידע ותוכנה עם 4 למכירה אסארי .1א600 כחדש. ‏ 400+. נתך ס- לקניה/החלפה/מכירה. | כל הקונה פידנברג 7 ראשל"צ 75291. 03-946189 בעלי אפל ותואמיו. אבי: 04-5386802 6 (חם ), 04-25704 ( ערב ) 4 מעוניץ להחליף/למכור תוכנטות לספקטרום, כל ו 4 , ו . ל : י 4 למכירה סופר-400 תואם אפל 64ק' * ריסק משחק 600ש בלבר. אריה שבפ 3-393063 תוכגיות בשפת מכונה לקבל חיגם מאות הוכנדת ב 4 מעוניין בתוכניה הוביט לאפל בתמורה אתן 1 4 למכירה יחידת ריכור לספקטרום באריזה. דררלב + מוט היגוי* תוכנה+* ספרות. רוטנשסרייך 4, ת"א 67291 בביסיק. ברשותנו סכימה חשמלית, ספרי פוקים כ-200 תוכנות. כ"א %3. אנדי מוזס, האורן תוכגיוה: שברפוחי. ‏ משה אלופי 057-72357 גיל רן-גור, כורוכוב 8, גבעחיים 53202 4 וחומר רב. ערן 063-24440/קובי 065-92483 2, קיראון. | 03-3505913 ב ה , ו ו ו סקאל מושלמת ליף/ תוכנידת ומשחקיס 4 הושקה ברשימת המיק והפוק של אפל. מרג ו 4 סינקלייר 81א?, 6[ק', ספק כוה,ספר הדרכה 4 למכירה סקסס +ב"סיק מורחכת + דיבור * החלפה זמלר 02-247662 א וה ל ב 0-5 פיקל, פינסקר 22, חולון 58412. 03-8002213 / צרפתי, ספרות, תוכנוח בייסיק ושפח מכונה. חיבור לרשמקול + תוכנות + ספר. הגל 1 כרלל שגל תקליטונים הערה מבטר משחקיפף לסל קללטר ‏ ק לו : : 0. לופו 04-227416 וקסלכאום,כיסופים 9 ת"א 69355. 03-477963 0 כמחיר הזרמנוהי עמוס לבר 057783461 מודור 64 משחקים מעולים להחלפה/מכירה 4 למכירה מחסנית טחמט חדסה לטקסט. 510 ן 6 8.. ברשות? כ-100 תוכנות בשפת מכונה ₪ רך אלפין 523589- 04 ן 4 למכירה אפארי 400 * רשמקול. עודד 4 למכירה מיקרוכי 32 חדש כמצב מעולה+ מצג ובייסיק וגם חוכנות עסקטחת. *הודה נן עזרא 4 למכירה 100 חוכנות לסינקליזר. ‏ 052-24188 עמיע' קרוספו 087221414 8 תופווה. להומ ן 7-07 גראפי ירוק אורגינלי+ עשרות תוכנחת בב"סיק 0-2 4 למכירה משחקש חדשים ומלהיבים לקומודור מחליה תוכנחת עם בעלי קומודור 64. ששוליק 5 4 ספקסרום 48ק* + 200 תוכניות כשפת מכונה ו מכיל שפחת לוגו ובייסיק. 4 קומודור 64. מעונ"ן להחליף תוכנות ומשחקים 4. תוכנית המקצרת את משך ההקלטה ב-1/6 סרמן 053-37703 ו[ *שפות נוספות ותוכנמת עסקיות. אילך בשפת מכונה. שי 04-442173 ועור. | אלי/רומי 051-32429 החלפה ומכירה תוכנוה לדראגון32, בשפת מכונה 4 לקומודור 64 עשר ו - - 5 לעו 363// אוע 0- 0 4 טקסס כולל חיבורים לטלוויזיה ורשמקול * הל בכור ו כבעת וס רמול בל 4 לדראגון 32. מאה משחקים חרשים מאנגליה איתן סוראי 03-599993, מנדלי 4, כת ים ו 2 אלע 2 5 0 5 חולו 4 להשכרה/ מכירה קייפרו ז ותוכנה. ‏ 02-711667 בילסיקי מורחפת + עשרות. תופבשת, ספרלם הלצה סוגי המחשבים. אייל הראל, ת"ד 6 חדרה לקנות/להחליף. ‏ רועי בלוך 04-244129 ספקפרום. משחקים מדליקים למכירה 56-3 כ"א 3 (כל שעה ), 02-883406 סם ) ו כב כ ו 4 יי 03-251502 תוכנית ענרית לכל המעוניין. ש* המידס, נחל 4 משחקי לאגארי. 10 מש = 6,"ת. 03-904260 > להחלפה/למכירה משחקים לווזק-20. מבחר 4 משחקים לספקסרום ב-%5-3. מוס עחז די" -זנגב 85145 051-95325 קים חדשי מקצועי לאטאוי 400 4ק', בייסי 7 - ו 4 0 . 5 כולל 8 משחקים בקלטות 5100. 04-706931 / 0 4 סקסס חרש עם כל החיבורים הדרושים, בליסיק ו ל מעוניין ברשימת הפוק לאסארי 800 וכן בידיה ב : | ר לטות ל ל מנ : מורחבת, קלטת ללימוד בייסיק ולכתיבה בעמדית > מעוניץ להחליף משחקים ותוכנה לקומודור 64 ניהול נתוני רשת פעילוחת, סמך 4 משחק לאסארי. אחן משחקים בשפת מכונה, וכסף 4 וראגון מוכר קלטת עם 10 משחק לט רבדל ספרות על מבבה, המחצב + ספרי לימוד ומשחקים. | עמלת 02-720714 נמרוד כלאו 02-421853 הנתיב הקריטי, דותות וחרשלמד גנס. ‏ א ; : 04-9335870 " מכונה תמו 1. אופיר נזיר, ורו ושפת מכונה, חוכרות רכות. מיכאל זיסמן 0 לירן 04-253607 עכור הלהית, = גחלך זכרה .0 2, כרמיאל 20100, /987283- 04 ְ 7.8 4 ררושות מדפסות יכבמ5256. אבי/אורי 03-803216 > למכירה קלטוה לארשקס 2000. ( בערב ) עוד למכירה/ החלפה משחקים לספקטרום 600-400 : 4 סקסס חרש + כל החיבורים לרשמקול וטלוו יה 4 להחלפה שוות ערך עס מרשב, רשמקול סטריאו- 0-1 4 קומודור 64, משחקים להחלפה. אמיר אילת 5 05 / אבר סנצר 03-9229980 כ"א. דזרון רכינוביץ 05-774528 4 מעוניין במתסגית שתמט לדראגון 12. גוי פוני אריר ומדהים ששווף 130,000ש. מאיר 4 בעלי קומודור. החפץ לההליף משחקים ותוכנות ה תוכנה עכייסיק מורחכח+* ספרי לימוד ומשחקים, - אנשים ‏ +% . ונוחשבים אנשים 62 1 , ונוחשפים רוזנפלד, הרצפלד 4, הוד השרון, 052-3532180 4 משחקים משובל?ים בשפת מכנה לאפל ולקומ- ודור 64 למכירה, ע"ג תקליטונים ] אמיר ארבו 0%1-32960 4 משחקים ותוכנוו ע"ג קלטות לקומודור 64 + תוכנית המקצרת את זמן הקלטת התוכנית. 4 למכירה/החלפה. שמואל לביא 04-2479599 בוק 04-250516, הנטקה 32, חיפה 34608 4 תוכניות מעולות למכירה והחלפה, %8 כל 10 משחקים.עון ארבל 04-2346823 4 מעוגיין להחליף. תוכנות לספקנורום. שי 3 4 למכירה קלטוז מקוריות מחו"ל לאפל ולתואמיו. יובל 0)3-25988 4 תוכנות וספרים לכ" סוגי המחשבים להחלפה/ למכירה. אייל הרא? ח"ד 6 חדרה 38100 4 למכירה תוכנות ומשחקים בשפת מכונה לאפל ותואמיו. יובל 063-25988 4 מעוניין לרכוש בייסיק מורחבת לטקסס. ישראל 051-24092 4 לדראגון קלטות מיוחדות והרפתקאות. כ"א 3. שי 03-883368 4 מעוניין לקגות/ להחליף משחקים למיקרופרופסור2 יוסי 04-729880 4 מעוניין להחליף 3 ספרים של אפל 2 בספר אפל 2/2אי יוזר מגיואל, כמו כן מעוניין בתוכנות שונות עבור 80 סימנים ( 64ק'), תוכנות גראפיות, עיבוד תמלילים.לאפל 2, כרטיס 80 עמודות, כרטיס מדפסת, כרטיס אר.אס.-232סי. תקליטונים חדשים. יניב 8 אחה"צ ובערב 4 משחקים בשפת מכונה ובבייסיק לדראגון 32 דודי עבדי 03-450776 מוכר 5 תוכניות בבייסיק. אסף 03-997090 4 להחלפה תוכניות לספקטרום 48,16 ק'. חמיר אהרונוב 03-895794 : 4 יט לי תוכניות בשפת מכונה לקומודור 64 ולספקטרום מעוניין למכור/ להחליף. גל מנגד,קק"ל 25,גבעחיים. 03-735576. 4 למכירה תוכנה ומשחקים מעולים מחו"ל מבחר עצום על חקליטונים. אייל קון 052-72801. 4 מעוניין להחליף קלטות לספקטרום בשפת מכונה. זוהר קליץ בי"ס חקלאי עיינות, דואר עיינוח 70490. 054-76139. 4 לבעלי ספקטרום, מעוניין להחליף/ למכור משחקים ( מעוניין ברשימת הפוק של הספקטרום ) אייל שיינדרוף 04-252937. 4 מעוניין למכור/ להחליף משחקים לקומודור קלטפלט 4 בשפת מכונה. ברשותי תוכנות מרהיבות איחן דנוס 04-256738. 4 למכירה/החלפה משחקים רבים ומגוונים לטנזי הצבעוני/דראגון 64/32. דורון גבע 04-256189, איינשטיץן 113 א' חיפה. 4 מעוניינים להחליף/ למכור תוכנה ומשחקים לקומודור 64, ניב גדרון 03-910625, גיל שושני 03-916449. טקסנים! אם אתה מתחיל בשפת בייסיק, שלח קלטח והמחאה ע"ס %10 שער יציג וחקבל בדואר חוזר 10 תוכנות ללימוד בייסיק של טקססיתוכנה חינם. ירון בלומנטל בבלי 20 ת"א 62331. מעוניין למכור/ להחליף תוכניות,ספרים, עיתונים לכל מיני סוגי המחשבים מהארץ/ מחו"ל. אייל הראל, ת"ד 6 חדרה 38100. | מעוניין במשחקים ובמיוחד במגמה טיסה 2 לקומודור 64 . בעל מיגוון גדול של משחקים. יוסי שוף 067-67661 שלוחה 2305. אהה"צ, 4 מעוניין להחליף/למכור תוכניות לקומודור 4, עמית קות, שי עגנון 12 רעננה. 3-2 - קומודור 64, משחקים רבים וחדשים למכירה/ להחלפה, אלדד צברי 03-902798/ יאיר גלילי 7 -03. 4 משחקים בשפת מכונה, אסמבלר ובייסיק לטפקטרום. אריק רוזנברג 909621 -03. החלפה תוכנות לספקטוום, בעיקר משחקים בשפת מכונה , קובי 04-527089. קומודור 64 משחקים כשפת מכונה ובייסיק הרחבת בייסיק, סינטיטייזרים משוכללים, אסמבלר,רשימות פוק מיוחדים ועוד. למכירה/ החלפה. אבי 04-228886. 4 חפץ בקשר עם בעלי טקסס בחיפה להחלפת תוכניוח,ספרות ומשחקים , שי 04-531595. 4 שעורים ועזרה בביסיק נותן תלמיד תיכון, במגמת מחשבים בביתך, התלמיד/ התלמידה או בביתי, על קומודור 4 באזור ה"א ערן 03-717618. 4 מעוניין להקים מועדון לבעלי אטארי באזור חיפה והצפון. יהודה 04-644896/ ברוך 04-670697. חושק בקשר עם בעלי אטארי אקס.אל 0, להחלפת תוכגיות,תגליות,פוקים וכד'. אבנר הורוביץ,הדר 61/א', הרצליה 46326. מומחה מלמד מתחילים בייסיק, אסמבלר, קובול ופורטאן על הג'יני הצבעוני, ספקטרום ודראגון ערן 03-593767. מתארגן מועדון לבעלי אפל || ותואמיו הראל פדר, יהודה הלל 1 נחניה 053-31546,42480. 4 ברצוני ליצור קשר עם בעלי אוריקן ואוריק אטמוס להחלפת תוכנות,ספרים ומידע. גיל לוינסון 067-93261, צבי זילברמן 067-99803. 4 ההרשמה נמשכת, לבעלי אטארי נפתח מועדון חדש להחלפת תוכניות או קלטות. שלה פרטים אישיים+רשימת התוכנה שברשותך ליוסי+שאול ת.ד 275 ק.שמונה חשובה מובטחת. 4 מעוניין בקשר עם בעלי אפל ש|| להחלפת מידע וחוכנה משחקים וכו'. יהודה גרוסמן,פיקא 23, פ"ת 1 03-222211. 4 כל בעלי טקסס תוכניות למכירה ירון 03-458612. 4 למכירה טקסס חדש*חיבור לרשמקול + ספרים ומשחקים+ כל החיבורים הדרושים. שאול סמרד 035-772823, בר:כוכבא כ רכ 4 למכירה/החלפה משחקים בשפת מכונה לאטארי, צור 04-935410 גולן / 04-933870. 4 למכירה החלפה תוכנות לספקטרום איילח 04-934632, יהודה הנשיא א/7 טבעון 56000. 4 לספקטרום, למכירה/ החלפה משחקים חדישים, ערן 23 04-2348. למכירה/ החלפה תוכניות לקומודור 64+ ספר עזר אבי 04-228886. 4 לספקטרום למכירה, משחקים על גבי קלטות, ניר 03-359918. 4 למכירה/ להחלפה תוכנות קומודור 64 גיא 03-440034. 4 ספקטרום להחלפה תוכנות על מדפסת, גור אליאש קבוץ חקוק ד.נ כורזים 5 למכירר ספר לימוד בייסיק למתחילים' חוברות לספרי משחקים לאטארי,גולן 0 06 מחליף/מוכר תוכניות טובות ומשחקים לספקטרום 48 ק' חיים 03-427665. אס 7 5צפ 58 זזה 5 . מה שמחה שמחה מאה אחה אה שחו אחה חאה אחה מאחוה אחחה חאה אוה מאה חאה שאה מאה אחה חחח מאה אמאה מא כל הורעותיך חייבות להיכתב בכתב-יר ברור וסְריא על טופס אה המכיל ער 30 מלים למירב כתוב - או הרניס - מילה אחת למשבצת בברירגת רבה טמיר כתובתר הלאה |כולל מיסור ו/או טלמונך זייבים להיכלל ביצלושים המלים. אזנו מקבלים הורעות מקוראים מרטייים בלבר. לא נאכל לחאאר על הורעתך ולאז"אזם"כי תטתמש בטוניס וחרט המערכת ינה יכולה לערוב להרמסת הורעה ו כלשהי במוער כלשהו ואינה נוצאת באחריות לתוכ המודעות. אנא עור לגר לעאור לר בכתב"יר גאה וברור. המורנות תמורסמנה ל בסיס כל הקודם אוכר: שלח את הטופס בנועסמה וציץ בצרה | השמאולי מזכירות סֶלטי/פלט בהצלחה. | 7 ימוהת | תהמקמממממם המחה | משהההאתח מההשממ ה תומחה | מממאממוקה ו ה המק | משוממשחקמו | מעמאמממשה 2-7 --- -- [.;. ..-.----- אנשים 2 | 56 וטחשבים דרגון- הדרכו למחעשב נסקצצוע ייהמחשב" (נחמני קומפורט בע"מ) אבן -גבורול סוו, תל-אביב, טל' 037244036 וז 5 תל-אביב, טל' 03-230648 תצוגה: משרד: הלפר , | צרכן, מת''מ וחנויות המחשבים המובחרות בארצ להשיג בורשתות: שקם, כולבו שלום, משביי ל 2 ./ מהגרסאות הקודמות. היישומים שמציעה חבילת 466155 א6קס כוללים מעבד תמלילים, הפועל בשיטת "מה שאתה רואה הוא מה שמודפס. " מעבד התמלילים יוצר, בין השאר, שני סוגים של קבצי פלט, כאשר הראשון הוא קובץ המסמך והאחר, קובץ התמליל, הוא קובץ 45611 נקי, המתאים ליישומי תקשורת דרך מודם. ועוד מוצע מסד נתונים המאפשר עבודה עם חמישה קבצים שונים בו זמנית. כל רשומה יכולה לנהל עד 55 שדות עם מספר מרבי של 32,000 רשומות לקובץ. המיון נעשה ל-15 שדות"מפתח ברשומה. הגליון האלקטרוני של התוכנה המוכללת גדול בהיקפו; 3,000 שורות על 216 עמודות, בסך הכל 0 תאים. דף החישובים מציע אשנבים. עוד מציע המוצר מודול לגראפיקה צבעונית תלת ממדית (המחייב כרטיס מיוחד בפיסי), לייצור גראפים דו"ממדיים כתרשימי עמודות ו''עוגות". תרשימי העמודות מופיעים גם בצורה תלת- ממדית. אבזר נוסף, ייחודי בישראל, הוא מנהל היומן המשרדי, הכולל לוח שנה אלקטרוני לתכנון וקביעת פגישות, והמכיל גם ספר טלפונים. מודול הקומוניקציה מאפשר למשתמש לשלוח קבצים מסוגים שונים דרך מודם או דרך משק 2 מפיצי התוכנה בישראל, אס סי אס בע"מ שירדשית הבה טוענים, שהפעלת התוכנה קלה במיוחד משום שרוב מקשי הפונקציה זהים במודולים השונים. התוכנה פועלת על מחשבי יבמ פיסי ותואמיו, ודורשת 192 ק' זיכרון ראם. אפשר להתאימה גם למחשבי 16 סיביות אחרים. אשנבים מייצרים תוכנות חבילת תוכנה חדשה מאפשרת ליצור תוכנות תוך שימוש ביוצר אשנבים מיוחד, המעניק למשתמש עד 255 אשנבים בעת ובעונה אחת. כל אחד מהאשנבים מאפשר כתיבה וקריאה ממנו ואליו. התוכנה מגדירה את גודל האשנב, צורתו, צבעו ועוד. התוכנה כתובה בשפת אסף למעבדי 8086, ומחירה %295. 1000 ,4580010408 1סססלן1 -1.א ,10% עוסא ,.406 ומד 1651 ,6 108 תוכנת מיקרו סטאטיסטית ל-קסוא בית התוכנה האמריקני, המתמחה ביישומים סטאטיסטיים, הודיע לאחרונה כי העביר 21 מתוכניות היישומים הסטאטיסטיים מתוצרתו (שהיו קיימים על מחשבים גדולים בלבד) אל יבמ פיסי. היישומים השונים מקיפים מיגוון פעולות סטאטיסטיות מוכרות. דרישות החומרה הן מחשב יבמ, או תואם, המכיל תקליט קשיח בן 5 מ''ב או יותר, כונן תקליטון גמיש ומעבד 8087 לביצועים מתימטיים בנקודה צפה. מערכת ההפעלה הדרושה היא דוס 0, וזיכרון הראם המינימאלי הוא 640 ק'. מחיר התוכנה הבסיסית הוא 8450. כל יישום נוסף מתומחר ב-%50. 4, ,501700070 5101051/001 קסשות :00 ,1000108 1208 ,.3100 500006 .9006 תוכנת עזר רבת תועלת סיידקיק הוא מוצר זול, המכיל כמה אלמנטים רבי תועלת: לוח פגישות, מחשבון כיס, המכיל גם פונקציות מדעיות ועסקיות, עורך מסך מלא ואפילו טבלת הסבה לקוד 45011. התוכנה, המנוהלת באמצעות תפריטים, מפעי- לה את המודולים השונים באמצעות אשנבים. היא צורכת 20 ק' זיכרון ראם בלבד, ומסוגלת לפעול גם כתוסף לחבילות מוכללות כמו לוטוס 1 ודיבייס ו1. מחירה - 49.95. 3 ,1407700110 | 6תש!זס 800114 ,סטליוכ1 (נ116ם/ 500108 2 תו התע צ:מי (20) 61185 דאזאץ 4600 600 1600 0 6010 1620 (0 61185 דאזאץ 1630 '"התוכנית כוללת 9 תוכניות מִשָנה (9 - 1)'" דאזא? 1640 1 ספת :(20) 61185 דאזתץ 1650 "!תאתכ 5אסדד6טדפאז פאפא א45א1ק דאזתץ 1660 (7) 01185 דאזאץ 1670 "אשת תסץ 5611881 .[ הוא צם סאאה ת6סאץ דאזאץ 1680 החיצונית, בתאים 32502, 32505 (שורות 40-20), ובפנימית בתאים 32512, 32515. תן דעתך היטב: על מנת לטעון את התוכניות במחשב ולהריצן בצע את הפעולות: (לפי כמות המספרים בשפת המכונה של כל תוכנית) 0 א 10 0% 1] = 32500 100 0 אה פאס :א סאפאה 20 [דאפא 30 (המספרים בשפת המכונה) אאאאא זא 40 כדי לטעון את המחשב יש להריץ את התוכנית ע''י ההוראה אעא. כדי להפעיל את תוכנית שפת המכונה, יש לבצע: 0 אפ ש2זואססא אא בהצלחה! 4 4 אנשים ‏ 02 ונמחשבים (20) 01185 דאזאץ : (5. + ;(20) 61185 דאו אק 1690 5 =0שפת5 :(7) 61185 דאוזאץ 1700 ''התוכנית כוללת 8 תוכניות משנה לשכירים!!! יידאזאק. טו17 * * + 08 דאזאת :(7 61185 דאזהץ 1720 0 00 1730 "'היטל על בעלי הכנסות גבוהות'' דאזאץ 1740 זאואץ 750 1: '"ההכנסה החייבת (לאחר ניכויים)'' דטעא1 1760 0 / (3300000 - 1) = 1 דע/1 | 1770 0 = וד זע1 אפצזד ס > וד זו 1780 דאז = וד 1 1790 "דאואץ 1800 :(20) 01189 דאזת? 1810 "סכום ההיטל" ;11;" >דאזאץ 1820 5 :20(0) 01184 דאזאץק 1830 1840 010 0 ל צּ כדור הזזנו, :דר בנינו, מתי כבר נשחק? עכשיו. הח חפםס ם 4 3 - שה 2 ג 5 הפה 5 ז 2 1 ]5 14 7 משסחם; 2 - .בותנגססבכס 2 ₪= 0 דש 1 משקהק 8% זהבנהם .₪ הכב-ם דב ד10םם 38 15 הם=7 1 9 0 וי ב 1 דאפא" 1 ג ד ₪ תקתק את דוגמה מספר 3.0, הקלד אשא, לחץ על עדא 1חק .18 סז 1-0 505 20 מקקהם והרי לר המשחק הראשון. (אמנם לא מתוחכם מדי אבל בכל"זאת 7 הפקהס :1 א :"₪". 1.0 ₪ ₪ : כ דוע טס שם זה דהה משחק נחמד.) ו כפותהם". "ו לשו שי ל ש לשחקן אחד. את 4 21 דב דמדםס 6 סםם המשחק הוא אימון לסקווש לשחקן אחד. א ל ד טס( 07ם7ם 77 דשש14 5 השחקן מזיזים למעלה על-ידי לחיצה לוחל הקל ידים שבמחצית 5 4 ומוית ו רזוווד וכאמר על- לחיצה על אחד מו 8 ₪ ,6.2% דה 5187 51 הימנית של השורה השנייה ולמטה - על-ידי לחיצו חדמ ם ה הקלידים שבמחצית הימנית של השורה הרביעית. 1 חלשו 60 אפשר להבין את פעולת התוכנית כאשר חושבים על המחבט 2 -- : ושחקן כגדר קצרה באורך 4 משבצות, הנעה לפי הוראות 3 0 :בוו הסבר התוכנית ₪ הוראה 6 מכינה את האקרן. 6 כ קודותיו של השחקו. בכל 7 7 77 0 שומר את נקודותיו של השחקן. בכל 8 גע עם 0% למחבט בכדור, הוא מקבל נקודה. בתחילת המשחק יש לשחקן 0 4 27 ₪) פססם ₪ 60 נקודות. בש שורה 32 מציירת את הקירות: העליון והתחתון (בקוד אדא של 9) פסדב 3ב -- - 0 0 ו - -- 0 של ז1). 5% עסם 219005 %+++ הפה 108 שורה 34 מציירת את הקיר השמאלי (בקוד דא של 17 רש רא שורה 40 מכינה את ההודעות אשר בתחתית האקרן. האינפורמצ ךב דמח 3+ סד ב == 1 שת ימסר במהלך המשחק היא מספר הנקודות, מספר הכדורים 5 סנתם 0 ₪ ו שנותרו וממוצע הנקודות לכדור. = - ל הלולאה אשר בשורות 60-50 דואגת לביצוע השגרה של כדור בודד . > זו : 1 , . דיו > ול רר מע ₪ יוש יור 6090 ז80100 :8ב,ה3 דה זה1הס 148. (שגרה 100) במשך 3 פעמים בדיוק, כך שבכל משחק יה שימושים ++ומוּ בלו זו עז + )וד וד / זו *.,/ן זו ו-ו-)-| ה תז ומ ₪ ה כדורים. בכל פעם מעדכנים את מספר הכדורים שנותרו (הוראה 50) יזוח וה- ונת תז וו - 8 סד 60 אפחד ש3:חה =1 178 ו ו 5 0ש אשחד 22556255 אשפק 15 180 ואת ממוצע הנקודות לכדור (הוראה 51). לפני שמתחילים כל ת . 5 0 מחכים ללחיצה של השחקן על א1%א1, כדי לוודא שהשחקן מוכן. ₪ ד 80 ₪ אש 00 08ב מחכים ללחיצה של השחקן 0 דם דא1םם .5010 סט 258 ספת : | לאחר שהשחקן מאבד את שלושת כדוריו, מהבהב האקרן ומצפ ו ו : : - . רד ובודקים 0 טסט ו הפ ו (הוראה 65) מודפסת ה ודעה מתאימק (הוראה 010 ובו ִים אס הש ן אמשדפם 0 מעוניין במשחק נוסף (הוראות 78-75). אם כן, חוזרים להתחלה , . [ 00 5 י - יתי רי . רי ריחה 5 800 =הד 10/1865 +++ אשת 1068 | למשחק נוסף. אם לא - מדפיסים הודעת פרידה (הוראה 80) ועוצ הה+ההבחא ד5| יהע+ה5-פא דם| 1001 5 | ) ב 0 18 חי תו של הכדור ועד לאיבודו ממ פה דם. :0.0500 המכם 8 שגרה 900-100 מבצעת תור אחד, מיציא בודו. : . 5 , סוררו הרייו של המ באה ז5] ו3,כס.ם משפם 1017 ץג שומר את השורה שבה נמצא הקצה העריון מחב גוו 1 השחקן. בוחרים שורה בא ופן אקראי (110) ואז מצ ויירים את המחבט אמב.חב זה דאבק 1857 ל 7 5 דם]| 1056 (120) ב מבריק ה מן הקיר השמא "שיאב 0 5 0 ניו ההתחלתיים. הכדור צריך של ד בשורה 130 נותנים לכו ות ההתחלתיים. הכז 2 ב . ב:7:₪0. שם ז דנ חש 5 ל 0 ; 0פו דאד [10ד-35 דטקא1 +++ השם שק אההד 55כ) ו32760 אד) =1 ד שת כ-ם 7 6 ז3פ-הם הפה אסשת 5 57342 1% 7 ד אפחד 90= אמטדסם השפ ד5- 1 סק ד 0 4 עו העמודה שבה נמצא הכדור (וּאא),,מקבל ערך התחלתי ש 0 צריך לצאת מאמצע המחבט, כלומר שתי שורות אחרי קצ 3 ולכן התא, השומר את השורה שבה נמצא הכדור ((61, 2 00 התחלתי הגדול ב-2 מקצהו העליון של המחבט. כיוון 0 הכדור צריך להיות מהמחבט שמאלה, ולכן הפרש ה ה לצאת עמודה אחת משמאל למחבט (עמודה 30) ולגו התא ה המחבט, טרר השומר את הכדור מנחציהו: ודי 1 הקם אוה חב' אלדור מחשבים בע"מ, המייצגת בישראל, בין היתר את חב' פרדיין יצרנית המודמים המובילה בעולם, הכריזה על מבצע סנסציוני. במסגרת מבצע זה יימכרו מודמים של פרדיין 1 1 י ח ך = : עודד גפן מבטיח ₪ מר עודד גפן, מנהל מוצרי פרדיין בחב' אלדור, = מר גפן צופה שלקוחות החברה בישראל ינצלו ₪= מסר שהמבצע מוגבל ל-200 יחידות, זאת | את ההזדמנות ויקדימו את הזמנותיהם, זאת מכיוון שחברת פרדיין אשר נתנה את אישורה בנוסף למספר הרב של לקוחות חדשים אשר ה [ [ מנות כזאת המיוחד והחד-פעמי להורדת המחיר הדרסטית, | בוודאי לא יחמיצו את ההזדמנות לרכוש ו התנתה את אישורה בכך שהמבצע יוגבל מודמים ברמה כה גבוהה במחירי מציאה. א תחזור שנ ת. לכמות של 200 יחידות. ות יצע היתֶרונות הביצועים בקדב יצואני ו 0 המודמים אנשי מחשבים גורסים שהביצועים והתכונות 0 המיוחדים של פרריין, היקנו להם מאז ומתמיד . יתרון בלתי הוגן על פני מתחריהם. בין תכונות אלה מזכירים: > מהיָרות -- 9,600 סב"ש לפי תקן 29 > קצב שגיאות נמוך יותר מהמקובל במודמים מתחרים = אמינות גבוהה (=8 דוו מעל 30,000 שורות) > התקנה קלה ופשוטה -- עשרות אלפי יחידות מותקנות בארץ וברחבי העולם. מחיר זה נמוך אף ביותר מ50% ממחירי מודמים מתחרים. חב' אלדור הנמנית עם 3 החכרות השולטות בשוק המודמים בארץ, מקווה להגדיל בצורה משמעותית את נתח השוק שלה, גם באמצעות מבצע מרעיש זה. לשכת הסחר : זהו מכצע בלתי אחראי העלול פגוע בכל יתר החברות. ולדור עורר גל של התמרמרות בקרב יבואני המודמים בישראל. לדעתם לא ייתכן לשווק מודמים באיכות הידועה של פרדיין במחירים כה נמוכים. (המחירים המקוכלים למודמים ברמה דומה נעים בין 0 - 3,000 דולר ליחידה). לדעת היבואנים, מעיד קיומו של מבצע זה על כוונותיה האמיתיות של אלדור, להשתלט על שוק המודמים בארץ. גודלו של שוק זה מוערך בכ-10,000,000 8 לשנה מחברת אלדור סירכו להכחיש גירסה זו. וראל מסתמנת ה להקים איגוד של יבואני המודמים אל, כדי שיוכלו להתלונן כפניו על : חסרת התקדים של חכ" אלדור. ב במחיר 0 לי מודמים דגם 96-ך מר גילן ממנהלי המבצע הסביר שכל הרוכש 10 מודמים ישלם 1,480 8 ליח' בלכבד כולל כל המסים פרט למ.ע.מ. זאת | במקום המחיר הרגיל של 2,730 8 ליחידה מר גילן הדגיש שגם מי שירכוש פחות מ-10 יח', יהנה מהנחה של עשרות אחוזים. דב יבואני המודמים כי תדקס אום של תדיראן -- מערכת תקשורת ממוחשבת חדשנית ויעילה ביותר טלפו להזמנות : הטכנולוגיה המתקדמת והעדכנית הזו תשתלב היטב : במטרותיך האישיות והעסקיות. שכן לשם כך היא נועדה ע"י מיחשוב הטלפון הרגיל שעל שולחנך תוכל לנצל את שרותיה הטובים עול תדקס א וס. ולקדם במידה רבה את עטקיך. לחילופין ניתן לחבר למערכת אוס את "תדקספון". טלפון המנהלים המשוכלל שפותח בחטיבת התקשורת של תדיראן ₪! תדקם אם -- מתוחכמת וזוכה להצלחה, עכשיו -- גם לשרותך 3 התשובה לבעיות התקשורת - תזקס א ס. מרכז התקשורת המשוכלל משפחת מרכזיות תדקס: תדקס 50; תדקס 60; תדקס 124; הווהה = תדקס סססו במתכונתה הנוכחי גרס לאי-נחת מתפרסמת בניגוד לרעתה ולמ חאתה הגמרצת אי נחת ז הפרסום של חב' אלדור רק עקשנותו ה והכבלתי נלאית של פרסומאי | שאין זה לכבודה של החברה (בן מזל גדי) היא אשר הוצי . במחלקת ם שא 5 5 7 ה כ גדי) אשר הוציאה מודעה זו 4 הפרסום מנהלה. המחלקה ביקשה להדגיש שמודעה זו מוחשכים בעיינו 2% ג ור | מח זקשורת של אמהשסג ₪ תדיראן חמיב ש 8 א 4 :9260 9262499 ₪ א ו 0% . זאו מקבל ע התנועה האנכית (ואש) לא קיבל ערר של 1, מפני שיא רציתי שהתנועה תהיה בדיוק בזווית של 45, ולכן נתתי לו גודל של 0.7. אין זה חשוב אם הכדור ייצא כלפי מעלה ו כלפי מטה, ולכן הסימון של וא נקבע באקראי. הוראה 140 מדפיסה את הכדור במקומו ההתחלי. הוראה 180 בודקת אם נלחץ כפתור כלשהו. אם כן, בודקים איזה כפתור היה זה (ע'גרה 2,000), ומזיזים את המחבט בהתאם. (הערה: ערכו של תא 23556 בזיכרון הפנימי הוא 255 בכל פעם שלא נלחץ קליד. כך אנו יודעים, שזיכולים אנו לדלג על בדיקת תנועתו של השחקן, ובכך לחסוך זמן ולהגביר את מהירותו של המשחק. אולם אם נלחצים שני קלידים בבת"אחת, תא זה מקבל ערך של 255 אילו לא נלחץ אף קליד וערך זה נשאר עד אשר שני הקלידים לא נעזבים. לכן יש להיזהר לא ללחוץ בבת-אחת על שני קלידים.) שורה 200 קוראת לשגרת הזזת הכדור (שגרה 1000) וחוזרת לשורה 0. בשורה 120 בודקים אם הכדור הגיע לעמודה הקיצונית. אם לא, חוזרים לבדוק ולבצע את תנועות השחקן, להזיז את הכדור וחוזר חלילה. אם הכדור הגיע לעמודה הקיצונית הרי שהשחקן איבד אותן. במקרה כזה, מוחקים את המחבט (870) והכדור (880) ומסיימים את ושגרה. תור אחד "הלך". שגרה 1000 מזיזה את הכדור. מחשבים את המשבצת הבאה בה יימצא הכדור, והולכים לפי תכונותיה לשורה המתאימה: אם פוגעים בקיר העליון או התחתון (9= א/"1) מצפצפים והופכים את כיוון התנועה האנכית. אם פוגעים בקיר השמאלי (17= א'11א), מצפצפים והופכים את כיוון התנועה האנכית. אם לא פוגעים בשום עצם (4118=57) מזיזים את הכדור בכיוון שבו הוא נע (הוראות 1057-1080). במקרה שפוגעים במחבט (121- אד1), מצפצפים, הופכים את כיוון התנועה האופקית ומקבלים נקודה; מעדכנים את רישום הנקודות ואת ממוצע הנקודות לכדור, שנמצאים בתחתית האקרן. שגרה 2000 בודקת איזה קליד נלחץ ונותנת ערך מתאים לתא, השומר את כיוון תנועת המחבט (1א8): במקרה שנלחץ קליד מהמחצית הימנית של השורה התחתונה (32766>255 א1), וא₪ מקבל ערך של 1, שפירושו - למטה. אם נלחץ קליד מן המחצית הימנית של השורה השנייה (57342>255 אז), /א₪ מקבל ערך של 1 -, שפירושו למעלה. בכל מקרה אחר, 8% מקבל ערך של 0, שפירושו חוסר תנועה. שגרה 2102 בודקת את כיוון תנועת המחבט ומזיזה את המחבט בהתאם: אם ערכו של אא הוא 0, לא מבצעים שום תנועה. אם ערכו של וא הוא 1, יש לבצע תנועה כלפי מטה. תנועה זו יכולה להתבצע רק אם לא הגענו עדיין לקצהו התחתון של האקרן, משמע - כאשר הקצה העליון של המחבט לא הגיע עדיין לשורה 16. לכן מבצעים בדיקה מתאימה. התזוזה מתבצעת על-ידי מחיקת הקצה העליון של המקל והארכת הקצה התחתון. כמודכן מעלים את ₪ ב-1, מפני שהקצה העליון ירד במשבצת אחת כלפי מטה. אם ערכו של 8 הוא 1 --, יש לבצע תנועה כלפי מעלה. תנועה כזו יכולה להתבצע הן אם עדיין לא הגענו לקצה העליון של האקרן, כלומר כאשר הקצה העליון של המחט לא הגיע עדיין ?שורה 0, ולכן מבצעים בדיקה מתאימה. התזוזה מתבצעת על-ידי מחיקת הקצה התחתון של המקל והארכת הקצה העליון. מקטינים גם את ?8 ב-1, מפני שהקצה העליון עלה במשבצת אחת כלפי מעלה. אנשים 02 וחודגחו: ות 4 יו ו 5 ₪ 0 זו לת = - הותוודתותו 2 מ - ₪ 5 ( ₪ 4 ורוו וז יי 1 ו + ו ו ווח + חתותו וד בַ ₪ = ]- וחיףח עי וס עו 5 כ ח - 5ּ פּ 4 : [ד>+0 וד ו וע ד רמות + 4 כ צ - ו 141+|+]-]|+|-| ₪ ם - יי 7-ו כ 1-68 6 כ טשטן 8 0 27 - :הק 25220 ךש השחד 2521 15 500 םס ,0 סם דה ך ו %פספואה ד= טסשםוום 1257 5508 ב 054ס= . ו . 70ב ה 1 = משחד שבבס =1 סספי 2 5 סכ טכ זה ד 6 פך וה דם 1 דא | 1 ₪ 5 שה דב ₪ "ו 2 5 0 1 00 *דד =שחם 5 ג 1+ ה ב 11 4 45י מזדזדם+1000 סד 50 1985 =ם ‏ הט--הש דם .82,0.₪ קשםם 1012 0 הש ה ד 5 57- (ב.ה5 זה ז₪818 1056 ה התב ₪7 דמתחש יהאבתהם דש .585 בדוגמה 4.0 מתואר משחק טניס. משחק זה בנוי בדומה אמעדפת י1"ם ₪ יתה-=הא דפ 0.02,3 ספפם ל%05 לסקווש. ההבדל הוא בכך שמשחק זה מתבצע בין שני שחקנים, -- . 5 ובו ש+חטו-מק ד ובמקום תאים בודדים, השומרים את הנתונים, יש כאן וקטורים בעלי ה - = =ן -0.02,7 סשפם 58ק : ו שני תאים כל אחד. כל תא לשחקן אחר. השחקן הימני מסומן במספר +*+ |ו10ד ד1460 +%+ הםשם 2000 1, והשמאלי במספר 2. מספר הכדורים שבמשחק נקבע על"ידי ךםן| משטזד 255 ו32768 א1ו =1 סנסם2 7 . אתטדטה .1-(8)1 השחקנים, אך מספר זה צריך להיות אי-זוגי כדי שתתרחש הכרעה. דש] אפחד 255) | 8 = 0 זכות ההגשה בתחילת המשחק מוענקת לשחקן כלשהו באופן %]. . 4-= סש ממטדם ה :8-|211 דם סבכם אקראי (מספר השחקן המגיש נשמר ב-50). אם השחקן המגיש מפסיד ו רו בתור כלשהו, אין הוא מפסיד נקודות, אלא רק את זכות ההגשה. 0 . = ושום ד=) אפהד 255 ו64510 1% =1 2058 מספר הכדורים הנקבע בתחילת המשחק הוא מספר הכדורים 0 ל המביאים נקודות. גם כאן בחרתי בצבעים שונים לציין גופים שונים: אהטדפה 2100 הרקע - נייר לבן ודיו שחור (%- א ד1א), הגבול העליון והגבול +++ [שהספ סה 2 + ₪1 1805! י ה ום "ה 0ב התחתון בדיו ירוק על נייר כחול (2ו = אז1א). המחבט הימני בכחול בת 315 0 כאם ברושוס בת -א'171) והמחבט השמאלי באדום על רקע ל ₪797 אב :וטזת, נש₪ דם ההצמם על רקע לבן 5 אד א) והמ מ קעלבן 4 | דה דמבהק :1+ בי (58= 1 ). - 0 7 ב 8 כ ל ו עיבוד תנועת השחקן נעשה במחזור אחד עבור שחקן אחד, : 2 (₪ 6 2 -= !₪1 1 4288 "הי אא וושזה, 4+ .1 דה דאדהם ובמחזור הבא עבור משנהו. המשתנה | הוא הדגל, המסמן איזה שחקן ו ה ומוה פועל כל פעם, והוא משתנה בהתאם (שורה 177). האינפורמציה 7 אמטדפה שסס5 המודפסת כעת בתחתית האקרן היא שמות השחקנים, נקודותיהם ומיהו השחקן המגיש. גם הבדיקות כעת הן שונות. יש לבדוק בנפרד אם השחקן הימני הפסיד (170) והאם השחקן השמאלי הפסיד (175). לכל שחקן יש אטם - .+ החסטם לבדוק אם הפסיד נקודות, או רק את זכות ההגשה. יש לבצע את מששששששאאשששטשא לק בכומ הפקהה פא הכש מל בי הפעולות המתאימות בקשר לניקוד ולזכות ההגשה. כמו"כן יש לדרוך דגל מיוחד (1051 ספא א) כדי שכאשר נחזור מהשגרה לשורה 3 נדע אם איבדנו כדור מכריע (ואז עלינו ללכת ל-1אשא), או שרק אבדה למישהו זכות ההגשה. גם כאשר מסיימים את המשחק יש למסור אינפורמציה אחרת. יש למסור מי זכה ומי הפסיד את התוצאה, וגם חוות דעת של המחשב ₪ (73-67). טוב. זהו להפעם. אם ישבת (או שכבת) וקראת עד כאן, זה טוב. אם תקתקת את התוכניות - זה טוב. אם הבנת זה טוב מאד. אך הטוב ביותר הוא אם מחוץ לזה גרמתי לאחד, שניים או יותר לשבת ולנסות לכתוב תוכניות. שלחו אלי את פרי עמלכם, רעיונות ושאלות. ועד לפעם הבאה (שבה אעסוק עדיין במשחקי כדור, אך ברמה מתקדמת ועם רעיונות נוספים)... 5 ב 5 : ו ₪ א0%ס0ם הק אותהווו, : ב אנשים 1 ורוהו!יורירו +100 80ום מוכן להתחרות בכל מחשב עסקי אחר,בשש הכתובות הבאות: ...---‏ גר מחה-- 6 הופן כל 0 | ב שו ו 25 בד בו 1% 5 ו לדיסק סשיח) ואס ברגע שתראה את + 100 80או₪4 תבין למה זכה בפרס עיצוב המוצר 1983 בארה"ב. הוא יפה, קומפקטי (אינו תופס שטח גדול על שולחן עבודתך) ונוח יותר מכל מחשב עיסקי אחר. +100 /80%א!₪4 תוכנן במחשבה 0 את השמוש בו לפשוט וקל. שים לב ללות המקשים הנוח והנייד! ובאשר לביצועים, ל"+100 /ס8או84 שתי יחידות עיבוד מרכזיות ושתי מערכות הפעלה המאפשרות מבחר תוכנה גדול ומגוון יותר, עיבוד תמלילים, הנהלת חשבונות, מחולל ישומים ותוכנות - , אינך חייב להאמין לנו. בוא לכל אחת לרשותך. זהו יתרון עצום בכל הנוגע / -- מהכתובות הרשומות מעלה, בקש סק שלך. , שידגימו לך את +100 80או84 וגם ב-+100 אוס8או/₪ אתה יכול לבחור מסך מחשבים עסקיים אחרים ותיווכח צבעוני המאפשר תצוגה בו זמנית של16 , בעצמך. צבעים מתוך מגוון של 4096 צבעים. / כל. יש לו שנה אחריות! מי וזה עוד לא הכל. ,- . - עוד מוכן לתת לך אחריות לשנה שלמה? / בה והשירות ניתן ישירות ע"י דיגיטל ולא ב"=-| : 4 ע"י אחרים. העתידחועוב 5 מחעובים וימריעקבסון טמיר