אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 16

המגזין המוביל למקצועני ענ"א – נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
גליון 16 8 1290 ש' 6 כולל ירחון מחשב אישי אנשיים = נמחשבים 7 11 המערכת הפיננסית של חברת יזמ 1-כ 2 . י . מערכת פיננסית שוחו |68 /6חו)1-חס בין יתר החידושים: א אפשרות לעדכון מיידי, מקוון בשליטת המשתמש עיבוד הספר הראשי ב-6או אס : -- עדכון מקוון של החשבונות צער אחד לפני הממונה שלך תמצא את התוכנה שלנו, -- עדכון מקוון של עצי הקשרים בין החשבונות -- עדכון מקוון של פקודות היומן. = עדכון מקוון לקובץ הבקרה ולטבלאות המערכת -- בקרה מלאה על העדכון המקוון -- כלים להתאוששות במקרה של תקלה א גמישות רבה יותר בהזנת הנתונים -- מחולל מסכי קלט כשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה ‏ ננהל את עצי המוצר, 6 ה 0 שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. 2 נתכנן את העומסים על תחנות נרכז את העלויות בפועל (תמחור) | הנלווים -- כולם כאחד מכתובת העבודה במפעלך. ונשווה אותן לתחשיבי העלות. 2 נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. ננהל את המלאים (חומרז גלם, נתריע על סטיות וחריגים. בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרי נתכנן את דרישות החומרים לתחנות עזר) גם בערכים ריאליים במטיח. הייצור השונות. נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. | ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב ! ! 5 5ו אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות ₪ 6 א שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב חובות לגביה. '. א. חיטווך ובניו בע"ח וצ ו א: וצ)\ וב עצוב בב א שיפורים נוספים במחולל הדו"חות + מערכת תפריטים משופרת. יי .יברה טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה == .ת-א טכנולוגיה מתקדמת בע''מ ת.ד. 13045 תל-אביב 61130 טל. 03-491262 טלקס )וזה ו34262 = א 2 עתידים נוה שרת רח' דבורה הנביאה אס.סי.אס יועצים קבלו עצה טובה והחליפו שמם לשם עברי טסיר חברה בת של טכם ומיקרודף | "ומִי יערוב לי | שאקבל תמיכה ושירות לאחר שאקנה אותו?" בין יתר מוצרינו: החברות שאנו מייצגים: מעבדי תמלילים חלון אלקטרוני 6זזו 0 נהול בסיסי נתונים סו גרפיקה עסקית 5 וט הסוז8חזסזח! נהול משאבים (008ו81חז6זח! 0615ו0סז 6ז8עטז501 נהול משרד 5 0 נהול עסק 6 ה880ך נהול פרוייקטים 6ז 60 6ז8עשוו0= פרוייקטים מיוחדים זווחהאך הפתרון המושלם לתכנת המיקרו הס לרטסיר ה' באייר 68 תל-אביב 62198 טל. 453589, 453104, 03(453265) טלקס 55551 + 341730. 0 655 בפעולה סיפור שעד קומפיוטרוויז'יון קומפיוטרוניז'יון נחשבת כחברה המובילה בעולם בשטח התיב'ים. לא מעט בזכות מאות אנשי התוכנה אותם היא מעסיקה, המצליחים להעניק ללקוחותיה פתרונות כמעט בכל שטחי הייצור והתיכנון מונחי המחשב. 0 605 היא ההכרזה האחרונה של החברה: מערכת המקושרת לבסיס הנתונים היחסי של יבמ. התפיסה המנחה את החברה: פתרון כוללני בניהול, שליטה ובקרה על כל הליכי הייצור. את קומפיוטרוויז'יון מייצגת בישראל אלביט, ענק אלקטרוניקה ומשתמש תיב"ם בפני עצמו (ראה מאמר מרכזי - סקירת מצב שוק תיב"ם בישראל). בוחן תוכנה: אירים 9 מנחם שלגי 5 0 מחולל יישומים ישראלי נפוץ נבחן בידי המחבר לעומקו. (ין" יו ₪ ] ווווווו' [ פר] ]- [גיליון 6 המגזין המוביל למק זעירכוננים לספקטרום אהנר גדיש 2 מבש מקרוב על כונני התקליטונים לסינקלייר. האם החידוש שווה את מחירו? כיצד לכתוב משחקי מחשב אלון פישמן 55 פירוט מדויק: כיצד תבנה משחק כדור וכיצד תוסיף לו חידושים עצמיים. המדפסת: כל מה שרצית לדע' ציוד היקפי 20 חלקו השני של המאמר על המדפסת, המציג תוך הסבר מקיף, את המדפסות למיניהן ולזניהן. את חלקו הראשון של המאמר פרסמנו בגליון 14 של המגזין. שוק תיב"ם בישרא? -- סקירת מצב מיסו כהן פד עורך המגזין תר ומסכית לחוות דעתם של משווקי מערכות תיב"ם הגדולות בישראל. מה ציפיותיהם? כיצד מקווים הם להמשיך ולהתקיים בשוק צפוף זה? כיצד תבחר מערכת תיב"ם? בנג'מין מקמילאן 40 מהם השלבים אותם עליך לעבור לפני 6 ועני סילוואן צ'ייסן ( ₪ 1 ג(' ווווו !וו עת "| נ"א, 2 נה שתבחר בין שלל המערכות ופריטי הציוד ההיקפי שבשוק. מפה ומשם -- תיב"ם בארץ ובעולם מסוף תיב"ם 50 מי הציג מה? למי סיכויים ולמי אכזבות? סקירה חדשותית על כל המתרחש בשדה התיב'"ם בארץ ובחו"ל, תיב"ם למה? דני גז לל עורך מדור תיב'ים של המגזין שואל, ועונה: תיב'"ם בכל מקום ולכל מטרה. כיצר מחשבים מתכננים ומייצרים... מחשבים. תיב"ם: האם כדאי? סל לעומק: הנוסחאות בהם תשתמש כדי לבחון את התועלות שאותן תפיק ממערכת תיב'ים - ואת עלותן. מדורינר הקבועים זה עסקי \ תיכנות עצמי / שימושים כ מחשבשעשוע 58 קלטפלט ד אנשים 4 ונמחשבים ים ומשתמשי מחשבים אישיים כל אחד מהמשווקיס-המורשיס למחשב האישי של יבמ חתם על חוזה מפורט ובו פרק ארוך ביותר העוסק בהתחייבותס להבטיח לך שירות משביע רצון. כל המשווקים-המורשיס הס אנשי עסקים מקצועיים ורצינייס אשר יבמ בחרה בקפדנות. מלבד הידע, המומחיות וקיוס המערך לשיווק מוצרינו ושירותם, עליהס גס להעסיק את האנשיס הנכונים. אנשיס מיומניס החייבים, על פי החוזה שבינינו לבין אותס משווקים, לרכוש באופן שוטף ידע בהשתלמויות המתאימות של יבמ. השתלמויות אלה כוללות הדרכה מקצועית על מוצריס ותוכניות והכשרה להגשת סיוע טכני ושירותי תחזוקה. יבמ מספקת להם גס חומר הדרכה וספרות-עזר ומידע רב על פיתוחיס וחידושיס בתחוס המחשב האישי כך יוכלו המשווקיס-המורשים להבין את צורכי המיחשוב המיוחדיס של העסק שלך, להתאיס לך את החומרה והתוכנה של יבמ, להתקינס כהלכה ולהעניק לך שירות הולס מחשב אישי ויחידותיו הנלוות הנושאיס את הסמל של יב מ תמיכתו, והתחייבותו של 7 . המשווק-המורשה הס אפוא הערובה לישוס מוצלח י לכן, כאשר אתה שוקל לרכוש מחשב אישי, הקפד שיהיה זה מחשב של יבמ שמציע לך משווק-מורשה, שברשותו שלט המעיד על כך כוטוווק כוורשה לכוחעוכ האישי של יככו > משוב טלי 72 > מל'יל לי 167325; 5 >< קונתהל מיקרו - מחשביסם כולי 280640 , 03-295148 > קומפיוטרלנד טלי 282355, 03-289520 > איכות מחשבים טלי 828104 , 03-838224 * גטר טלי 299705 , 03-285282. > טריפל-די כולי 730914, 03-719195-6.> י.ל.ן/מת''מ טלי 2 > לרגו טלי 03-285151 ו | | מוייל ישראל פלד הבור וירד כנס המפעל העתידי ש עורך ניסו כהן רכות מערכת חגית כהן-גלובוס עורך טכני סמס הררי במהירות וללא (וורור רתטו ימרך *יצור עופר שפירא לההטולינה. ממה שחו ב עיצוב גראפי אורית אהרוני מי"ג מושתת על מיחשוב. ו עריכה לשונית נירית לוי ו : המוצר. בחישובי חלקים תוכנה ודעת יעקב שיבי % 2% 0= 4 הדשות פנים דודי גולדמן תאי עבודה משולבי רובוטים; בבדיקות איכות מקוונות תיבי'ם דני גז במפעל הפועל לפי תפיסת מי"ג, המחשב לא יהיה ) משתתפים קכועיס ירוס לוקר, גבי חזות, דיו ותחשיבי השכר בלבד. הוא יניע את המפעל כמכלול אחד, מת , יהודה לוקר, ראובן בנה, מוטי א אביב, א ומדוע ציוז דרך? פישמן, גד פניני, צחי קלופמן, מנחם שלני, אלי ריווז וטהדיוח יראל והצצח ר דר ריוזיות כיו כ שראל נכ נקודה ק שרגנהיים, ערן בן-שחר יהודה הבר, עמנואל לוטס ו כ [ריטית (' פרסום עדנה באום נעים כל כך לומר זאת, אנו צפויים לפליטת עובדים מודעות יובל אופק מי יחליף עובדים אלה ? כיום, ברמת התיחכום הנמוכה של הליכי הייצ שיווק רענן רוגל התעשייה הישראלית, פליטת עובדים פירושה הקטנת כושר הייצור של ה תפוצה וגבייה מנחם צוקר מתלווה לתהליך זה גם תהליך מקביל 6% של התייעלות, של יכולת חשב ישראל אדלר בתהליך זה, מחשבים ואנשי מחשבים יתפסו מקום. פי הנהחייש שושנה גרינהאוז | הפקה דליה פלד בע''מ | 5 לקוראינו הצעירים מזכירות דורית גולד יי ראינר וובעיו ₪ ן יועץ כללי יורם יוסיפוף לכם זו הזדמנות יחידה במינה לראות שא אמימגם של מחשב ם | של המשב ססר בי הוא נושא מדליק מעין כמוהו. גראפיקה, | הפצה גד ב = מתכננים ומ בגראפיקה מתכננים המא ד זה עוסקים בנושא תיב"ם 8 זרת זלרר אוו זזדמנות פז להכיר 4 6 כן למודעות: רח' מאנה 5, תל-אביב 64168, קו- פתוח למנוזיים: מנחם צוקר, טלי 244391 5% יי מען המערכת: ת'יד 33325, תל"אביב 132 ו 39 יל המערכת אחראית לאובדניס ואינה כ 0 4 -- יד. איי לראות בסקרי תוכנה חומ טנא 1 . השוואה משום המלצות לפעולהאלל א חות-1 2 7 להנחיה גרידא והמערכת מס מעצמח אחריות. 0 לנזקים ישירים או עקיפים כל צד כלשהו. כל המודעות מתפרסמות על אתעאות מפרסמץ] בלש ול | 18032106 פזאק זט ) !חפ 0% ח0סו6351ו1 נוי תות | 11101161 170/66 128101 0 066 7 : | שמ זו!טוז וקסר ) ה 1 1 0 26 הר הק . | יש חדקם א ם של תדיראן - מערכת תקשורת ממוחעובת, חדשנית ויעילה ביותר הטכנולוגיה המתקדמת והעדכנית הזו תשתלב היטב במטרותיך האישיות והעסקיות. שכן לשם כך היא נועדה עזי מיחשוב הטלפון הרגיל שעל שולחנך תוכל לנצל את שרותיה הטובים של תדקס א וס. ולקדם במיזה רבה את עסקיך. לחילופין ניתן לחבר למערכת א וס את "תדקספון", טלפון המנהלים המשוכלל שפותח בחטיבת התקשורת של תדיראן תדקס אוס - מתוחכמת וזוכה להצלחה, עכעיו -- גם לשרותך התעוובה לבעיות התקשורת -- תדקט א וס. מרכז התקשורת המווכלל משפחת מרכזיות תדקס: תדקס 30; תדקס 60; תדקס 124; תזדקס 1006 << הרצדיה צקן חטיכת התקשורת - בית התקשורת שלך שתזיואן חטיבת תקשורת רח' הסיבים 8+. אזור התעשיה. 9" ט? 9262484 9262213. 9262599 ₪ "סברלופון- בע"מ - רח' צה-07ו. קרית אליעור חיפה, מל 04-5592727 ₪ "רם-70" בע"מ - מערכות תקשורת. רח: תפוצות ישראל 5. גבעתיים. . 4 6 503-7018 קויסו ₪ "אי לח תקשורת" ‏ רח הלוי המלכה5 ירוש?ים. סל 222606 - 02-2404804 ₪ "אורמלקו" בע" -- רח' מסלון55. ת"א. סל 373751. 381816. 582069 ₪ "שמרד אלקטרוניקה" (1977) בע"מ - רח' השומר??. בני-ברק. סל 0772171 אנשים ‏ :6 ונוחשבים המיני האישי של טלוידאו" החידוש הבלעדי של טלוידאו אשר יביא "גאולה" לכל מי שיש לו כוספר מחשבי סק ואפו ו/או מחשבים תואמי פו, כגון: קולומביה, קורונה, טלוידאו ואחרים. המיני האישי של טלוידאו, כשמו כן הוא, הוא הופך את מחשבי המיקרו העצמאיים שלך מדגמי 6ק ואפו (או תואמי ואפו) למחשבים עם: עצמה, כישורים וביצועים של מחשבי מיני אמיתי. יתר על כן, הוא מאפשר לך לעבוד בעת ובעונה אחת עם מספר מחשבים תואמי ואפו, מסוגים שונים במערכת רבת משתמשים לכל דבר, (פוא 40 נטו למשתמשים) אתה נזקק רק לתכנה אחת המשרתת את כל התחנות ולרשותך עומד כל מגוון התכנות העשיר של (05/005) ₪6 שו וכל זאת תמורת -.15,740 5 בלבד. (ללא מ.ע.מ.) המיני האישי של טלוידאו. שאל עליו אצל כל המפיצים המורשים של 6ק אפו או אצל טריפל די והמפיצים המורשים. טריפל-די בעיימ ‏ ? מחשבים, תוכנה, ציוד היקפי ומערכות תקשורת. רח' היצירה 29. רמתרגן. 52521. טלפון 719195-6. =73091 (03) ור וו טוב שיש על מי לסמוך. אאא בא לברך ונמצא... ברצוני לברך אתכם על ביצוע האיחוד של שני המגזינים העוסקים במחשבים. לדעתי: מוצלח. מה שלא מוצא חן בעיני ומרגיז אותי היא ההדפסה הגרועה אשר חוזרת על עצמה בכל חוברת. בבקשה מכם, אל תתרצו זאת בכותב התוכנית שמדפיס אותה גרוע. מה שמודפס גרוע אל תפרסמו. בגליון 4! נתתם תשובה על מקלדת דבוז'אק. בחוברת 8/1 מחודש יולי 3א' עמ' 440-446 יש מאמר כיצד לשנות את המקלדת. ליכטמן איזידור, באר שבע אנו מודעים בהחלט לבעיה ועושים כל מאמץ על מנת להפיק את החוברת באיכות הטובה ביותר. נושא המשחקים כאוב. לעתים קרובות מדי אנו נאלצים לזרוק לפח משחקים מעניינים שאין כל אפשרות להביאם לדפוס אולם לעתים אחרות אנו מסתכנים... שוב ושוב, הקפידו על בהירות פלט המשחקים ! שימורי אפל -- אין לפתוח א. אני בעליו של מחשב אפל 2סי. את המחשב אין לפתוח כי כך מתחסלת האחריות עליו. אני יודע כי את אפל 2, 2אי ואת התואמים הכרחי לפתוח כדי להוסיף כרטיסי מדפסת וכרטיסי כוננים. אצלי, לכל התוספות יש שקעים חיצוניים אך אין חריצים לחיבור כרטיסי הרחבת זיכרון, דיבור, שפות וכו'. שאלתי בידע בדיזנגוף והם אמרו כי הכל חוץ מאלמנט הדיבור נמצא במחשב שזיכרונו 128 ק'. האם זה נכון?. ב. אנחנו יוצאים בעוד כשבוע לשנה שליחות בניגריה. האם יש שם בחור הזה, איזו שהיא סוכנות של אפל? ג. על אף כל הספרים והתקליטונים שברשותי, איני בטוח בדרך בה לומדים תיכנות. חברי מתחמקים בתשובה ש"לומדים..." האם תוכלו לענות לי על כך? עופר בן יוסף, בן 13 4 אין לנו כל סיבה לפקפק במה שסוכני אפל אומרים לך. אפל 2 סי מכיל, אכן, כמעט את כל החיבורים האפשריים בשקעי החוץ שלו. ניגריה, גם אם היא חור נידח, היא מדינה גדולה בהרבה מישראל. אם לא תמצא בה סוכנות לאפל (ואנו בטוחים שישנה) לבטח תוכל להתכתב עם סוכנות ידע בארץ. איך לומדים תכנות? קיימים קורסים רבים ללימוד תכנות ומספר לא מועט של ספרים, גם למתחילים. זיה ע:ס:ק.י ----/- יי טעות... טועים... טעיתי... כרצוני לתקן אתכם ואת עצמי. א. בתוכניתי אשר פורסמה בגליון 14, שורה קה. ב. כתבתם כי תוכניתי היא לשלושה קולות, ובכן -- היא לארבעה קולות ! אריאל טושינסקי, באר שבע טקסס-אינסטרומנטס, איפה אתם ָ א. במה תזיק פרישתה של טמקסס אינסטרומנטס לבעלי המחשב? ב. האם אפשר ליישם עט אור בטקסס? ג. האם יש אפשרות לחבר מחשבים כקומודור, אפל ודראגון לטקסס? רן ובר, הרצליה פיתוח בשבחי האיחוד הנני מלווה בהנאה את ירחונכם מחשב אישי מהופעתו. ראשית, הייתי רוצה לציין לשבח את האיחוד בין שני הירחונים, מחשב אישי ואנשים ומחשבים. ועתה, לעצם השאלה. ברשותי מחשב דראגון 32 וברצוני להחליפו במחשב אחר שמחירו עד %1000. ארצה שישמש לצרכים ביתיים ובנוסף, יהיה עשיר בתיעוד ובתוכנה -- הן מקצועית והן לשם משחק. אני יודע שהינכם מתחמקים מתשובה ספציפית, אך אולי, אולי בכל זאת? 4 נמשיך להתחמק. אין בכוונתנו להמליץ בדרך כלשהי על מחשב זה או אחר, מסיבות של אובייקטיביות פשוטה. עם זאת, נוכל להציע לך פתרון פשוט -- עיין במדורי מבט מקרוב של סמס הררי, בכל גליונות מחשב אישי והמגזין המאוחד. אנו בטוחים שתוכל לדלות מסקירות אלה, ומטבלאות המחשבים שפורסמו ג.גליונות קודמים, מידע מועיל באשר לבחירה. לייט סימולייטור ממשיך הכות לשמשון הררי שלום. אני ילד בן עשר וקוראים לי עמיחי. יש לי תקליטון של תוכנית פלייט סימולייטור למחשב תואם אַפל. אני מעוניין לרכוש את ספר ההוראות לתוכנית. היכן אוכל לרכוש אותו? עמיחי, ערד קראתי את מאמרכם על הפלייט סימולייטור והתלהבתי מאוד. אודה לכם אם תכתבו היכן ניתן להשיג את התוכנה הנ"ל מותאמת אנשים 2 ווחשבים + תודה. את תוכנת פלייט 0 1ב דיזו 5 809 - גוף. מחיר התוכנה קראתי את כתבתך על פלייט סימולייטור ואני מבקש לציינה בציון מעולה כתבת כי פלייט סימולייט מחשב אלא מדריך טיסה. ה הפלייט סימולייטור יכול ל בקואורדינציה של היד והעין בתור משחק מחשב וגם לפיתוח תיזמון ודיוק טובים יותר. שאלה נוספת: האם רק למחשב יבמ יש שיכלול באפשרות לקרבות אוויר? . 4 שוב תודה. כמובן -- פלייט סימולייטור הוא בראש ובראשונה משחק. השימוש כמדמה טיסה לאימון טייסים התגלה לאחר שהתפרסם כמשחק מעולה. המשחק מסוגל אכן לסייע בקואורדינציה של היד והעין ולפתח חושים חדים יותר וחשיבה מדויקת קדימה. פלייט סימולייטור בתבנית שנסקרה, פועל על אטארי, אפל, קומודור 64 ויבמ. מאוד יתכן שמאז נוספו תוכנות התואמות גם למחשבים אחרים. ונגד האיחוד... בהיותכם מערכת המוציאה לאור מספר , עיונים, איני נכנס לשיקוליכם לקראת ההחלטה לאחד את מחשב אישי ומגזין אנשים ומחשבים. אך בתור מערכת מסודרת, אני מצפה מכם לחשוב על מצב שבו אדם אחד מנוי על כל אחד מהשניים. לדעתי, היתה זו טעות לאחד את העיתונים עקב האוכלוסיה השונה לחלוטין שקראה אותם ושהתכטאה בהם. שוקי בר-גד, רחובות 4 האם היתה זו טעות לאחד את העיתונים? איננו סוברים כך וגם רכים מהקוראים משבחים את האיחוד. גם אם הקהלים עשויים להיות שונים, הרי כולם אך יעשירו את ידיעותיהם הרושרריז נשכרן מהשטחים החדשים שיסוקרו, וייצאו דיגיטל ואפל. במיוחד ליבמ יצא שם בזכות תמיכה מלאה בלקוחותיה לאורך ימים, ובזכות שיט באמצע הנהר - היא איננה דוהרת קדימה אל חידושי הטכגולוגיה החדישים ביותר, וגם איננה מפגרת מאחור. כמו כן, תוכנת מערכת בסביבות 6000 דולר. אבל בלי תקליט קשיח ספק אם כדאי בכלל לקנות מערכת חשבונאית | | שיי - הוסף עוד אלף דולר לחשבון. מי שמעוניין במערכת רצינית של ניהול חשבונות על מחשב אישי, שיהיה מוכן להוציא בסביבות לשנות את צבע הרקע על פי בחירה במחשב לפחות 10 אלף ירוקים זה? האם דראגון 32 מסוגל לדבר? אם כן, כיצר? מימין לשמאל בטקסאס במגאזין קודם צירפתם תוכנית לכתיבה מימין לשמאל. הריני מצ'"ף תוכנית כזאת למחשבי טקסאס. התוכנית וכתבה בבייסיק מורחב. איך מתחילים לחפש תוכנה לחשבונאות? ליאור קרניאל, ראשל"צ טוב - תוכניות היישומים האלה, ישימ > הבעיה העיקרית שיש לאנשים המחפשים שלמה כץ 500 צמי אא :: ההם.ז6 .611 0 "863834 .1 ד לד א 20 =| :: 12 0 אד 5-0 זו :: (5.א,0) צ א .61.1 30 (5., א) ההז .1 זאש 40 1 8-8 5188 ₪232 את זד !=₪ 5 50 1+ה- אד 8-32 ] 60 0 אוד 24>א ץן 70 0 0 4 ערן לשם מצרף גם הוא תוכנית לטקסאס - לעברית. אא | אה א צם וד אס שת המת אאא 0 צמא א6ס. .זה תד אא 20 אסודו05ץ ץש או שמ 3 70 1-97 08% 30 5 םא 40 (1,9) 611 .]א 6 50 1 אא 60 [040404047-)00422214284442,007 / ד כ 70 0 ,0-0" 4 )כ 2 אא 80 2 ,00 6 ,|| ,-0074242424276,-6) 00062040404041 דכ 90 7202[ 20,000 ,-0000:0202020202,00525252525276 דא כ 100 "707% 2(((( "| 2, ,+72 2 אד 110 022 מקורא לקורא + לרון לוי מהרצליה: בגליון 14 פרסמת תוכנית למשחק אדון לכוכבים. התוכנית לא היתה מובנת וברורה. האם תוכל לשלוח לי את התוכנית? יובל אביים הס 11 ראשל"צ 75218 א מי יודע? שמות בתי עסק הקונים תוכנה מקורית ומפיצים אותה בארץ ובחו"ל. יובל דרור, ראשל"צ א האם קיימת אפשרות לשנות את התווים במזישב דראגון 32. אם כן, כיצד? האם ניתן א באחד הגליונות האחרונים הופיעה תוכניתו של זיו כספי המציירת עיגולים ואליפסות ("ומהר"). כשהרצתי אותה על מחשבי, טאנדי קולור, התוכנית ציירה ביותר מחמש שניות עיגול בכל גודל. כאשר גודל הרדיוס עולה, העיגול אינו מלא. לכן, צירפתי את תוכניתי. זמן הביצוע בה הוא כמחצית והעיגולים בכל גודל -- מלאים. שי רפאלי, אשדוד (75(,55)75)// 11 10 :()א51-(1) :10 /1-ש:74 סד 10|=ז סש 20 (55)1(=):025)1 "אדא פפהם. ו ידאוחץ: דא א 30 ץ,5,0,א דשא 40 ,| א55 4:61:50 מכ סא 50 (כ[*(10)//+5,ש *(58)10= )-(5, )= א].1 60 ובו ו 74 0 |=0 08 70 1=0*0 80 ץ*()1.=55:* 01 ה =1 90 +1.,8+ה)-6א1.1 100 אסא 0 0 1.86 40 אוד" *=פצם אא או 120 > ברשותי מספר תוכנות בשפת מכונה לדראגון 32 ולמרות כל נסיונותי, לא הצלחתי להקליט אותן. התייאשתי ולכן אני פונה אליכם לעזרה. דני ו, רמת השרון שנים של אמינות מה קורה כשאני קונה מערכת מחשב חדשה, ותוך זמן קצר עובר עליה הכלח? > נכון שענף המחשבים משנה את פניו בהתמדה ובמהירות עצומה, ולכן כרוך בסיכ- ונים, אבל יש לשאול, מכחינה מעשית, מה פירוש "עובר עליו הכלח." האמת העצובה היא שיש בענף הרבה "פילים לבנים" היוש- בים במגירה ואינם מועילים לאיש. המבקש להתגונן צריך לחשוב על כמה אפשרויות לצמצם את הסיכון. ראשית, יש יצרנים בטוחים יותר מהשאר. חשוב על יבמ, אנשים ₪ ונוחשבים ההפעלה של יבמ זכתה לחיקויים ולהעתקות מצד מספר עצום של חברות חומרה ותוכנה. עובדה זו מבטיחה שתוכניות יישומים, המבוס: סות על מערכת ההפעלה הזאת, יישארו בשוק ימים רבים. דיג יטל מפורסמת בעולם המחשב בזכות איכות, שירות ותמך. גם עיצוב המקלדת ראוי לציון מיוחד. המחשבים האישיים מתוצרת דא'"ק אינם כה נפוצים, משום שהחברה עדיין לא פיתחה להם בסיס תוכנה, אבל במהרה יבואפגם זה על תיקונו - מה גם שכמה ממכשירי דיג'יטל מסוגלים כיום להריץ תוכנת מש"י של יבמ ללא כל השינויים. אפל גם הוא הימור בטוח. החברה זכתה בתנופה עצומה, שגרמה לפיתוח תשתית רחבה של תוכנה מתאימה. היא גם מגלה נאמנות רבה ללקוחותיה, ומספקת להם מוצרי אפל לכל הצרכים האפשריים. אתה יכול לומר על מוצר שעבר עלין הכלח רק אם אינך מסוגל עוד להפעילו. בגלל מחסור בחלפים או בשירות. כך שגם מחשבים ישנים למדי מתוצרת חברות מבוססות עשויים לפעול - אולי קצת יותר לאט מן המוצרים החדישים, אבל עוד לא נכונו להם שנים של פעולה אמינה, כל עוד תמשיך לקבל שירות. בהתחשב בכך שמחשבים אישיים טובים, בשימוש עסקי, מסוגלים להחזיר את ההשקעה תוך שנה או שנתיים, ובכך שהמוצרים הנוכת- יים אמינים בדרך כלל, קשה לראות כיצד יכול לעבור עליהם הכלח. עניין חמוּר, לפעמים באיזו תכיפות עלי ליצור גיבוי לנתונים החשבונאיים שלי? > גיבוי הוא שמו של תהליך העתקת הנת- ונים מתקליטון, כדי לצמצם את הסכנה שיהיה עליך להקליד את הכל מחדש אם יקרה איזה פגע לתקליטון המקורי. כל תקליטון המכיל נתונים שאינך רוצה לאבד, חייב לעבור גיבוי על בסיס קבוע. איבוד נתונים חשבונאיים עלול להיות עניין חמור ביותר, לכן אנו ממליצים להעתיק כל תקליטון בסוף כל יום עבודה. כמו כן כדאי להעתיק אותם שוב אחרי כל סגירה. ב ב ב ב 5-6 מערכת תוכנה לניהול חשבונות היא הדו''חות. על מנת שהתוכנה תצדיק את מחירה, היא חייבת להיות מוגבלת מבחינת הגמישות במת- כונת הדו''חות (בדיוק כמו בסיפור המפורסם על '"כמה עולה להחזיק יאכטה" - אם התוכנה מסוגלת להפיק כל דו''ח שהיית רוצה לקבל, סימן שאינך יכול להרשות לעצמך לקנות אותה). לכן, יש לשער שלא תמצא תוכנה המעניקה לך בדיוק את מתכונת הדיווח הרצ- ויה. עצתנו היא לבחור בחבילה העומדת בכל שאר דרישותיך, ושמתכונת הדיווח שלה נסבלת. יש אפשרות אחרת: לקנות את החבילה מספק שימכור לך גם את התוכנית המוצפנת עצמה, כדי שתוכל להתאים אותה לדרישותיך. אולם הדבר מחייב ידע מעמיק בתכנות. חבי- לות החשבונאות מסובכות בדרך כלל יותר מרוב סוגי תוכנת היישומים שיש בשוק. אפשרות נוספת, המתאימה במיוחד לעס- קים שלא מצאו תוכנה חשבונאית המתאימה להם היטב, היא הגליון החשבונאי -508/0) (511581, המאפשר לך לקבוע את מתכונת העמודות בעצמך, ולבצע כל פעולה חשבונית בין עמודות ושורות או תיבות נפרדות, כר- צונך. לא לחינם נהנות ויזיקאלק ודומותיה מפופולאריות כה גדולה. הנקודה השנייה שיש להביאה בחשבון היא התמך, הן בשעת הקניה והן אחר-כך. יש ספקים בודדים המציבים מומחה לרשות הלקות לתקופה בלתי-מוגבלת, וכמובן, מומחה כזה יוכל להשיב על שאלותיך הרבה יותר טוב מאיש מכירות, המתמצא בערך בכל מה שמונח על מדפיו. ספקים כאלה משיבים על שאלותיך בטלפון או בעלדפה במשך תשעים יום לאחר הקנייה, ואפשר לסכם על המשך השירות, תמורת תשלום. הנקודה השלישית היא שעליך להקציב לעצמך זמן רב לביצוע הקנייה המסובכת הזאת כראוי - אל תדחק בעצמך. קשה לשער שתמצא חבילה העונה על צרכיך בשלמות - אם קיבלת 80 אחוז מצרכיך תמורת 10 אחוז ממה שהיתה עולה לך תוכנית שנכתבה במיוחד למענך, אמור דיינו. דע לך שחבילה כזאת תעלה לך יותר מכפי שאתה משער מלכתחילה. גם בלי אחסון בתקליט קשיח, יהיה המחיר המלא של המערכת - מחשב, מדפסת ותוכנה - " ה 0 דולר, על מערכת טובה הכוללת תקליט קשיח. קרן הצבי כשקניתי את המערכת שלי, מכר לי הספק קופסה של עשרה תקליטונים בשישים דולר. עכשיו אני רואה המון סוגים אחרים במחירים הרבה יותר נמוכים, עד עשרים דולר. האם אני מבזבז את כספי כשאני קונה תקליטונים יקרים? > תקליטונים הם החלק הטראגי בסיפור ההצלחה של הזעירמחשב: אתה משקיע המון זמן ומאמץ כדי ליצור את הנתונים, ואז אתה אוגר אותם על החלק הכי פחות אמין במערכת המחשב שלך. זו הסיבה שבכל ספר, מדריך ועמוד עצווז בעיתון, תמצא עצה תקיפה לגבות את כל תקליטוני הנתונים שלך (וגם את תקליטוני התוכנה, אם אפשר). אם אינך רוצה ללקות בשברון לב, במגינת נפש ובמפח רוח עקב אבדן נתונים, עליך לעשות שני דברים: לקנות תקליטונים באיכות טובה, ולגבות את המערכת בהעת- קים. קל לעשות את הדבר השני; הראשון קשה יותר. לא בהכרח יהיו התקליטונים היקרים ביותר אמינים יותר, ולצערנו, האחריות הניתנת לתקליטונים מכסה את החלפת התקליטון, אבל אינה מפצה אותך על אבדן הנתונים. תוכל לשאול משתמשים אחרים אילו סוגים חביבים עליהם ובאילו סוגים נתקלו בבעיות, כי נראה שכמה סוגים עדיפים על השאר. מעבר לזאת, היכן שלא תשים את כספך, תמצא אותו על קרן הצבי. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כדי לצמצם את הסיכון הוא לְגְבּות. מכונת חישוב? 0 האם עלי ללמוד תכנות על-מנת שאוכל לנצל את המחשב בעסק הקטן שלי? > התשובה היא "לא," באלף רבתי וגם בלמד רבתי. רבים חושבים בטעות שכן, ויש לתקן את התכנות שלהם. ים 2 אנש צמשבים מי שיתיי שבללמוד תכנות כדי ליץצ כאלה בעצמו אנשים רבים ניגשים למחשב לאחר ששמעו כה הרבה הטוחנת מספרים במהירות הבזק. מחקר שער- כו שתי יצרניות מחשבים, זילוג ומוטודולה מגלה שהאמת שונה בתכלית: רקח חמישה- עשר אחוז מכל מה שעושה המחשב הוא חישוב ממש - חיבור, חיסור, כפל וחילוק. שאר שמונים וחמישה האחוזים הם טיפול במידע מכאן שהמחשב איננו מכונת חישוב, אלא מכונה לטיפול במידע, בסמלים ובתהליכים, שגם יודעת חשבון. על מכונת הפלאים פלוטרים לאילו ביצועים אני יכול לצפות מתוויין גראפי לא יקר? > מובן מאליו, תצפה מהתוויין (פלוטר שיוכל לשרטט על גודל הנייר שבו אתה מבקש להשתמש. תוויינים זולים משרטטים בדרך כלל רק על נייר קווארטו, בעוד שהיקרים יותר מסוגלים לטפל בגדלים שונים. עודיש להביא בחשבון את מספר העטים שמפעיל התוויין בכת אחת, וזה חשוב במיוחד בשאתה מעוניין בהתוויה רבגונית. ישנם גם תוויינים המשתמשים בעטים בעובי שונה, כך שתוכל לשנות את עובי הקווים והכותרוון בגראף. שני מאפיינים חשובים של איכות התוויין הם החדות המכנית, כלומר, אורך הקו הקצר ביותר שמסוגל התוויין לשרטט, וכושר חזרה, כלומר, מידת הדיוק שמגלה התוויין כשהוא חוזר לנקודה מסויימת על הגראף. שתי התכ- ונות האלה קובעות את דיוק השירטוט, ובמיו- חד את צורת השוליים של דיאגרמת עמודים ואת דיוק העיגול בדיאגרמת "עוגה." בתווי: ינים הזולים יותר, יכולים להיות הכז כות גדולים. נראה לנו שהדבר החשוב ביותר שיש ה. יש המון חבילות להביא בחשבון הוא התוכנה. יש גראפיות בשוק, אבל חבילות שונות מיועדות לתוויינים שונים. אם אתה יודע איזו חבילה מוצאת חן בעיניר, עליך להיות בטוח שהיא פועלת עם התוויין שבו אתה מתעגיין. . אתסעשםושאה- מבית פדג ד-א0דו5א, גדול יצרני תוכנת-המיקרו: יי . . מכניסה אותך למסגרת אהסששוהחה;; דור שלישי של תוכנה לאנשים חושבים: תוכנה החושבת במילים ובמספרים. 2 תמצא בה כל מה שהיה ב-1-2-3 5שדס ועוד הרבה יותר;: * מחולל רעיונות. * גליון אלקטרוני. * מסד נתונים. * גרפיקה. * טלקומוניקציה. * גישה ל-5סס. * מעל 140 פונקציות מוכנות. ' * ובנוסף: שפת תיכנות ספחת. אהסשפאגח; -- תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (9םוחת) מאפשרת לאי * ניתן לקשר בין מסגרות ולבצע איחוד 2 ו * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה. * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקוס, כרצונך. * למשתמשי 1-2-3 8עדס!: תרגוס קודים אוטומטי לעבודה עס אמסעםושגחם. * הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אהסעוחום. * תמיכה בגרפיקה על מסך =ו/וסחוססאסוש שפו וגס צבעוני. * תמיכה בעברית. % אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן במערכת. * למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספח". וזה עוד לא הכל... כדי להכנס למסגרת -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. ₪ אדא 0 ג מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל-אביב: לרגו, קרליבך 27 ת"א 03-285151. איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 ר"ג, 03-721536. פרי איננורנעויונל חיפה: מ.ל.ל., אלנבי 22, 04-528251. רחובות: 08-452877, תל-אביב: 03-251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי, ועדכון מהדורות. פַּרי אינטונשיונל -- תוכנות שמניבות פרי במגזיך אנעוים ומחעובים, גלירן 6 (יוני 84), פרסמנד כתבה ראעוונה על מחוללי ייעשרמים ילידי הארץ. הזברנר עשם את מחולל היישומים איריס במהדורה יעונה - חד"קובצי, קל, נוח ומצליח מבחיגת עיהוקר. מאז פותחו לאיריס גרסאות חדעוות. האחרונה שבהן רב"קובצית ומכילה שיפורים רבים ואופציות חדעוות. מן הדין שנבחן 2ם מוצר זה, שהוא מהפופולאריים בארצגר הקטנה והראעווך עופרץ את גבולותיה לצורכי יצוא. איריק 9 היא נושא כתבה זו. פשטות . המעלה הבולטת של המהדורה הישנה של איריס היא הפשטות. בכך היתה גם גדולתה. אנשי המקצוע הבוחנים מחולל יישומים, מעמידים רשימה ארוכה של תכונות וקריטריונים שעליהם צריך המחולל לענות. גישה זו יפה למחשבים הגדולים, אך מוטעית כאשר במחשבים הזעירים עסקינן. אותם מומחים צמחו ובאו בדרך-כלל מעולם המחשבים גדולי הממדים (גם אני) ודרך משקפיים אלה מביטים במוצרי התוכנה. אך למי מיועד המחשב קטינא, או המחשב האישי? הוא מיועד לאיש הפשוט, זה המעוניין להפיק ממנו יתרונות כמו אחסון נתונים רבים, שליפות לפי חתכים שונים, הדפסות חוזרות ונשנות וכיוצא בזה עניינים שגרתיים, שבדרך כלל גוזלים זמן רב. דוגמה קיצונית ניתן למצוא במוצר סופר" פשוט, 11.8ע-15ק, שמשווקת יבמ. המוצר כה פשוט, הייתי אומר כמעט פרימיטיבי, עד כי שום איש מקצוע, הבוחנו במשקפיים של מחולל יישומים, לא היה ממליץ עליו. אדרבה, הם ודאי היו מתחלחלים לעצם המחשבה שאי-דמי ישתמש בו. במה דברים אמורים? אתה "מצייר" מסך עם "ובינה מנחם שלגי שמות השדות, בלי לציין את תכונות השדות ואורכיהם המָרביים. משסיימת, נשמר הציור הזה ומקוטלג, וביכו- לתך להכניס דרכו נתונים בעוד תמונת המסך כולה נשמרת כרשומה אחת. אמנם ארוכה ובזב- זנית, אך זהו שיא הפשטות. ברצונך להכניס נתון דירוג מחוללי היישומים הישראליים:נוחות | |זקלות שימוש מול פונקציונליות ₪ממשמ וק - 4--ר-- + 1- 1---4- נוחות וקלות שימוש נוסף - בבקשה. קליד מתאים יבצע זאת עבורך. (אין צורך לזכור איזה קליד. האופציות מצוינות בתחתית המסך.) ברצונך לשלוף רשומה - בבקשה. אמנם אין מפתחות ואין אינדקסים, ולכן השליפה תהיה סדרתית. אכן, השליפה ארוכה ומייגעת (לא את המחשב...) אבל ניתן לשלוף לפי כל שדה ולפי חלקי שדות וחלקי שמות, למשל יְביִיי במקום כל המלים המתחילות בתו כלשהו ואחר כך האות '"ב'' ואחר כך אות כלשהי למשל "אבא" "גבן" "דבק" וכיוצא בהם. גם המחיר זול. הרוצה להתפתח עם המוצר יכול לרכוש מוצרים נוספים מהמשפחה כמו ץדוא שי 8 0711 ,%ע, ואחיהם. שיתר לבכם למצעד הלהיטים ולמיקום המעולה של מוצרים פשוטים אלו! 1 () ים ₪ ]מחשבים בוחן איריס-9 + סוגי מחשבים איריס רץ על מיגוון גדול של מחשבים. החל מזעירהמחשבים עם מערכת הפעלה |א/6, דרך 5 8וא (או ₪05 6), וכלה במחשבי "כו וואקס (בצורה אמיתית ולא על ידי כרטיס אק 6). האם יש בזה יתרון או חיסרון? התשוב סובייקטיבית. לגוף או למוסד, המשתמש בכמ וכמה סוגי מחשבים חשובה העובדה, שאירי מסוגל לרוץ באותו אופן ובאותה קלילות בכ המחשבים. אם כי עובדה זו גורעת מיתרונות יחסיים, הנובעים מכתיבת גרסה המתאימה למח- שב מסוים. דרור, למשל, כָּתוּב רק למש"י של יבמ (מתוך מחשבה עסקית, שהשוק הזה גדול ה ר ה ח 0 - | איריס - תפריט ראשי תכנון יישום הפעלת יישום תכניות שרות קישור בין קבצים - 8-0 יציאה למערכת ההפעלה - סיום מסז להדגמות עבור .. . שיפול בקובץ פריטים טיפול בקובץ א08א1/ 4 5 5,אן. . = (% 4008-2604 דיו) ואז מנצלים עד תום את היתרונות של כתיבה ישירה על המסך (איזו מהירות מדהימה), משחקים בחצים, שימוש בקלידים מיוחדים, ניצול פקודות מערכת ההפעלה ועוד מסד הנתונים מסד הנתונים כולל הנתונים וקובצי אינדקסים (מפתחות). האינדקס קיים בשתי רמות. הראשית בקובץ האינדקס שני סוגי קבצים: קובץ הראשי (הנפרד), והמשנית בתוך הגתונים. דבר ההופןך את המערכת חשופה לתקלות ניתן להוסיף תוכנית שיחזור אינדקס אוטומטית. ג ישור ה 15 2 ו ו == ה ו תרהבה | | ך | [ / | ל , | / / ו | 1 ז ו ם עוב | לכל קובץ נתונים עוד אינסוף קובצי אינדקס, ‏ | בין הקבצים. שפה זו מעלה את איריס, מבחינת | אחרים. ה''חותכים" את הקובץ בכל חתך רצוי. קבצים | התפיסה, למילון נתונים אמיתי יותר. שפה זו כל תהליך באיריס מתקטלג ונכנס על נקלה נבגבס צע9 ב אלו נבנים חדיפע זית ואינם מעודכנים (שח:!חפ) מאפשרת לנהל קשרים מסועפים בין הקבצים לתוך עולם התפריטים. יתרון נוסת בפיב 5 ונוכ כ אוטומטית. וחסרונה היחיד (כרגע) הוא דווקא עובדת היותה | | ניתן לעדכן את כל הקובץ במכלול בצורה מבנה הנתונים טבלאי שטוח (רלאציוני). לקו- | בנויה ויושבת בקובצי איריס לכל דבר. בכך יש | "אמיתית", או לעדכן רק חתך של הקובץ לפי בץ מפתח ראשי אחד, וכאמור עוד מספר אינסופי | משום יתרון למפתחים אך קשה להבנה ולתפעול | אינדקס מסוים של חתכים. לכל קובץ יכולים להיות קשורים | למשתמש הפשוט. ניתן לשלב קטעים משפות תכנות רגילות באיריס, ולשלב תוכניות אלו כחלק א רק בפיברוניקט יכולים לחבר עבורר קבצים נוספים במספר בלתי מוגבל. טכניקת הוראות השפה כוללות פעולות מגוונות בין זוכניות אלו כחלק. הקשירה איננה מהסוג של לוטוס 8 או דרור, אלא | קבצים ומסכים: שליפה, עידכון, יצירת רשומה, | של המחולל. דבר זה מקנה לאיריס יתרון ואיננו ו רל על ידי שפה חיצונית לתיאור הקובץ. ביטול, חישובים, התניות, תצוגה והודעות שגי- | קיים (כרגע) בשום מחולל אחר. | אה. העבודה נעשית על ידי מסכים מנחים ויתרונות נוספים בתחום הפעולה: 5 ותפריטים. 4 הגנה. ניתן להסתיר אינפורמציה, או למנוע שני מסופים או שני מחשבים אישיים שונים א או 841 [16) ה הפל ל ישרם | ]| | מהן תכונות השדות? עברי/אנגלי, מספרי (עם ‏ | הכנסת אינפורמציה מגורמים לא מוסמכים נקודה עשרונית), מפתח, נומרטור, נצבר, מוגן, ‏ | > קיטלוג תהליכים. כל תהליך שהוא: הפקת בז-1ך0]א + או 0 ן ב תאריכי, ייצוגי, קבוע, זמני, חישובים, בדיקות ‏ | דו"ח, מיון, תתך, עידכון במכלול, פעולות | 2; מיפול ברשומה נודדת בין תחומים ומול טבלה. כדי להפיק מידע על | תחזוקה, דיאלוג עם תוכנית - אפשר לקטלג: על 5 קואקס יחיד ן 2 ה | המידע, יש להפיק דוח איריס שכרגע איננו | ניתן לקטלג שרשראות של מודולים, ולשלב בהם | פאראמטרים גלובאליים. ניתן להגדר ל. דוגמא ל- אשפא: 1ד.שא : י / ה (שחווחס). בזה יתרונה של איריס על מחוללים ! בפשטות תכונות "גלובאליות" של המחולל: ז רוגמא לקשר בקובץ הקשרים 8א1ם אס גמ 7 ב | הקבצים מוקצים מראש, עד 2,800 תווים 5 40 גוו לרשומה ועד 32,000 רשומות לקובץ. לכל קובץ , 0 0 והי . 17 , 17 ו ניתן לצייר עד 100 מסכים (עם 80 שדות לכל 8 וו שלב הפערה 0 0 מסך). תכונה זו מאפשרת להתבונן בקובץ אחד | | 0 ה 1 27 8ו 1 י . | דרך כמה מבנים לוגיים (-0418 .1001641 שם קובץ מידע: זמם.אפזן | | 5ז). דבר זה מקנה לאיריס יתרון ומאפשר | | סוג פעולה:] הט טפנב | 0 16 | הרחבות בעתיד. הודעה:פריט לא נמצא בקטלוג להתעלם משגיאה: ב-] 0 | | מילון הנתונים 2 שדות מפתה:3 :+ ג 0 1 1 1 ג 0 1 4 ו 1 0 כ 0-5 בקר תהשוות ן בגרסה הישנה היה מילון לכל קובץ. כל התכונות 1 0 ן של השדות הוגדרו במילון מראש. שם נעשו גם 21 7 1 | גד 2 ו 8 החישובים וההתניות והפעולות על השדות. /. 5% מטור 86 7 0% ₪ | תכונה זו נשמרה גט באיריס החדש, אבל נוסף : . | ה 7 שי ו מרכיב חשוב והוא שפת הקישור (468אא11) | - - ו ו 2 - שפה עיקרית, פורמאט תאריך (אמריקאי אירו- / 0 פי), תכונות מסוף ומדפסת. 0 2 . 0 מחבר מסוף |/450 יחד עם מסוף/מדפסת יבמ מסדרת 3270, דרך כבל קואקס 0 ו שלב הפעלה:. דו''חות יחיד לבקר תקשורת יבמ +327 ם קובץ-מסך: ּ / שם קובץ הגדרות ו למשתמש שליטה מלאה במאפייני הדו"ח הבאים: 1 / ה ידע: | | חתר מי שטי תל רותרות. שבי- = מעתה, משתמש ה-80 אוהה. תוכל לבחור דרך המקלדת שלך את האחד משני מחשבים: 8 1100 | ד בור המלה שתקי רוחב הפסה יוינזס י , 1 1 רות, סיכומים, גודל דף, עותקים, רוחב הדפסה דיגיטל או יבמ. שב תס הררה ההה הרהה להתעלם. שגה ו- זמן הגדרת דו'"ח - כדקה. גם תהליך זה ניתן לזרז כ י שי . באמצעות מנגנון הקיטלוג. מרכז מכירות שירות והדרכה ₪ שדות מפתה:א6 :א* ג :אא וא% :אא :860 :אא :אא :אא 4 דוייח סטאטיסטי: תצוגה של התפלגויות רך מדינת היהודים 56 0 בטבלה דו"ממדית. אפשרות לסיכומי. ביניים, 0 [ קנה 1 ז % :4% . ג תשתור ווםמ צוות מחר רמבנה 4% הרצליה פיתוח 460766 0 - ה + | צבירות על משתנה נוסף, תצוגת מסך במבנה 2 ה : ."יי" | גליון אלקטרוני (5115517 כ1:4אל8). פחטיזג שחת וחוס6 סווקסזסטו! טל: 0527542246 קנה 7 1 | 4 היסטוגרמות: תצוגה גראפית על גבי 5-5 תוצרת ישראל .9% :% | מסך/מדפסת. ‏ קני המידה לצירים מחושבים אזור קוילור = מ מ ת. 1 וזור תעשיה מ.ת.מ חיפה 31905 ממ1טה (הןגדרות, ססור4ול) נבצסיבה, ופיו י- | אוטומאטית. . - 6 ו ל 7 - טל. 04-522211 9 [ 9 ש 1 . אנשים ‏ % ונוחשבים הונחיח|| החיוני מתנזיד לך, ולכל המשפחה 0 בלבד (בתקום 25 4] יספר ח בשבוע והוצאת דליה מהירות, פרידמן, נשיא הקשורות בו, גונט -- היא או ציבגבגג שיטת ההגשה > הליעזי, הופכת -- ו לפי ז ובהירות) ולמנהל --סיקון המחשב, , מושגים 1.7 > הלכ האלף בית >קליד ה --קיות למשלוח דחוף: 388 03(244) דליה פלד מוציאים לאור בע"מ אל: דליה פלד, מורל ת"ד 33325, ת"א 61332 הכל - ת יומה חשובה פלר ל ,,אנשים קהיליית המחשב ומחשביסיי ',חברת הכנת 1271 המוי" 39% המחשביי המתרגט יוסי תרומה המושיפה מחשב. הספ לפ הא' ב : ש "שעיהו פורת מעריב % באר מחסור מדעי על הכנת ה, שתרא ה אור בעוד "עבר של ,לכסיקון חמ אי על יפי של ספרית במילון שימושי חבר האמר 0 יקני אלן / עמל 10 שני בהבנת המחש גים על מילוא והמאייר הבסיסיים אריק ג'ון שפריה, ביתית + עשוי לתרוט בשפה האעלית והיפהפת בעבריח, נ : העברי. 0 ספרייחת אנעים ומחעעובים ₪ אא אא אא מא א וא אה ₪ צירפתי שיק ע"ס 20 8 (+מע"מ) לפקודתכם, אנא שילחו אלי עותקים של הלכסיקון בדחיפות. נא חייבוני בכרטיס אשראי ישראכרט/וליזה ב ותוקפו 7 מס ת"ז חתימת?ל 9-7 כתובת ומיקוד למשלות 00--""י- שרה | - ₪ , דוגמַ: לרוח ססטיסטי [ , שיווה ם. פרטום ם, רכש מ. נהור ב שיווק ם. פרסום 8. רכש . נהוד ם א ו קה / 9 1 0 0 א 2 8 7 א21/07/8 16/07/84 02/07/84 חאריז מסירה 4 1₪7ו6 פזז: תצוגה גראפית של התפלגות אחוזית של משתנה בקובץ המידע. אי צורך במסך גראפי. : 4 יצירת מסמכים: מעבד תמלילים פשוט -פבירה 7 פארין פפירה אחריופ ביצו פארו פפירה > אחריופ ביצוו ‏ 96/06/84 01/07/84 15/07/84 20/07/84 24/07/88 4 ₪ חוור ( םי ופונקציונלי, להכנת מסמכים לצורך זיווגם עם שדות מידע. נחסך הצורך ברכישת ובלימוד אסזוסץ כללי. > הפקת מסמכים: שילוב בין מסמך לבין חתך כלשהוא מקובץ מידע. הפקה קלה של טפסים ומכתבים (6א :וא .זוא וא). > יצירת חתכים: שפת שאילתות נוחה. השאילתה יוצרת קובץ אינדקס (הצבעות), המש- מש בסיס לפעולות כל תוכניות איריס. ניתן לבצע חתך נוסף על חתך קיים. ו : > מיונים: מיון מהיר בשיטת -א>וא .51161.1 ₪ 9 ט : . ניתן למיין כל חתך שהוא לפי כמה רמות 0 ב ו יו מיון. כל שדה שהוא - לרבות עברי, תאריך ושדה ו אלל = | | מחושב, יכול להיות בסיס למיון. לוקה 0 ובי 0 ספירת רשומות | ו 1 ]22-40 40170 ו ו | [ ו 0 | ו 1 | 107 ב 0.031 8 9-ה שי מ 4% 02/01/88 01/12/83 01/01/83 4 12/06/85 הקש רווח להמשיז מחולל מסכים > את "ציור" המסך מבצע המשתמש. המערכת "מניחה" את השדה במקום הפנוי הבא, והמש- ו 0 ו 85 > וארין פסירה | פכנון פחציפ חניה 84. ו בדיק8 מחוללי ייפומים 4-ו מבנרן 5רו'ק8 הנדפר מו 7 ביצוע פרויק! א מהב' ופוטוג בפבירה [ו: 4 דף 0 2 מארין מסירה הו גוו =----הההההההדדרדר-- הנפ 098099075 + פב ופוטוע בפביוה ורג | אנשים 04 וטחשבים תמש ירול לרזיזו ט'/י מ טח רחטות זמש יכ הזיזו ע"י מש רירולתד לרחור ות רחידור ההר : ביכולתך לבחור גם בס מסך או לפי פאראמטרים כלליים. (בנ שבו או שהמערכת ציירה את המסך עבורך, או טריר טל המשתחש לרזיו את רכ שהיה על המשתמש להזין את הקואורדינאטות שר רשודד טר רתה - ושדה על המס שפה מהדור הרביעי ראי ₪ אראאחזרי אי איריס שפת פאראמטרים. אין זו שפה מהדור הרביעי לפי התיאוריות האקאדמיות, אך זוהי זוה קבצים ושליטה על העידכון האוטומאטי. השפה מאפשרת להגדיר קשרים לעבודות רב-קובציות, הן במכלול והן במקוון. ניתן להציג במסך רשומו | או רשומות על פי צירוף כלשהוא של מפתחות או תנאים. ניתן לבקש יצירת רשומות חדשות, עידכון, ביטול, ושליפה. עידכון מספר קבצים ב-שאז.1אס: שימוש בשפת הגדרת הקשרים מאפשר לעדכן מספר קבצים במקביל. ניתן לבצע תהליכי שרשרת, בהם נשלף שדה מקובץ למסך, ומהווה בסיס לשליפה מקובץ נוסף, וחוזר חלילה. השפה מגדירה שני שלבים לכל ארוע: שלב אימות הנתונים, ואחריו - שלב עידכון הקבצים. ניתן להתנות את ביצוע השלב השני בהצלחת השלב הראשון. עדכון מספר קבצים במכלול: מעבר על חתך בקובץ ראשי, וביצוע פעולות מן או אל קבצים משניים, תוך אפשרות לסמן מצבי הצלחה וכיש- לון. השפה מאפשרת לשנות מבנה של קבצים. תיעוד לאיריס תיעוד חיצוני נאה ברמה גבוהה. התיעוד מופיע בכריכה עבה כמו כל מוצרי יבמ (והמתח- רים) על מחשב אישי. אך מלבד התיעוד החיצוני> 63 פפרד הבפחון-19157- 1.5.0 | וארין 05 -רהג01/06/84 318 | נינות נפוער | פיגור הדשה 0 2 | 3 5 3 2 % 9 ו| 4 | פפרד הבפחרן -18157- 1.5.6 1 גאריך 05ירה:95/86/84 11/1 | הקדפה | 7---- גר --דד ם. ביצגו בפוזל 21 --י אס אתה מכיר את שפת האס מבלר על 6ק אפו אתה האיש הדרוש לנו! אפשר שתהיה גס: * איש תוכנה בתחוס עיבוד נתוניס * בעל השכלה אקדמאית * בעל נסיון אך לא חייב! אנו יכוליס להציע לך הרפתקאה ממוחשבת בתחום שיתוף הפעולה שבין ₪0 לבין מחשביס גדוליס! צורת התעסוקה יכולה להיות כל דבר שבין עובד תדיראן מן המניין ועד לעבודת סטודנט (או תלמיד) בשעות משוגעות. רק אס הינך עומד בתנאי העיקרי של הכרת השפה על מחשב זה, התקשר אל עמירס בטלפון 9262976 או אל רותי 9262935. 4 ב | חטיבת התקשורת - בטימ בית התקעוורת שלך תדיראן,חטיבת התקשורת,תכנון משאבי אנוש ת"ד 500 פתח-תקוה 49104 דרוש אפפוא - דיסקט האכות שלך!!! ם = ה ל7,/ קט 9 8 65 40 וסד 48 1ו8ח6כ 6!מטסס 0!6ו5 פופָחופ ,/'5 68 40 וסד 48 26081 6|מטסס 5108 6וספטסס ,/י5 68 80 וס 96 ץ8/1ח06 8וסטסכ 6וסו5 פופָחופ , /'5 : 8 80 וסד 96 ע5/1ח6 6|סטסס 5108 6וספטסס ,/'5 8 77 וסד 48 ץ8/1ח08 8|מטסס 5106 פופָחופ "8 68 77 וס 48 ץ1ו8ח8 6!מטסס 5608 פוסטסס "8 8 חנז 10 85/08 פופָחו ,/'5 0 ה 01 586 ו סח 6 וד ו ניתן להשיג את הדיסקטים באריזות קרטון קשיחות ‏ בקופסאות פלסטיק בזוגות מישלוח לכל האר אחריות להחלפת כל דיסקט פגוס. מפיציס נוספים דרושיס בכל הארץ. ו 0 0 ו 066 686 1000605 6 09 05 חטואט 8 וקו 06 5 0 85 ף הסוא ו ל היבואן: רשת קשר מחשבים רח' לוינסקי 2 ת"א טל. 836218, 03-824665 . = דרוש אפפוא - דיסקט האכות שלך!!! 9 סא 0 וסוסז חסו0ב זעירכוננים לספקטרום ; לאחר ציפיה ארוכה, איחור של שנה, היסו- סים וויכוחים, הם הגיעו סוף סוף. המדובר, כמובן, על אינטרפייס 1 וזעיר כונן, שניהם מבית היוצר של סיר קלייב סינקלייר, הפועלים ומותאמים לאותו ספקטרום ידוע, גם הוא מפירותיו של אותו אדם. רבות דובר עליהם, ובמיוחד על זעיר הכונן; סופר שהם יהיו מהפיכה כללית, חידוש מהפכני, שה''דיסקון'' מבוסס על טכנולוגיות חדישות לגמרי, ועוד ועוד. אולם לבסוף התברר כי המדובר באינטרפייס 1, המאפשר חיבור לכונן, חי- בור עד 64 ספקטרומים יחדיו ליצירת רשת פעולה ומכיל מַסֶגל ‏ 232 לחיבור לציודד היקפי. המדובר בזעיר הכונן, המטפל בדיסקון המכיל 85 עד 100 ק"ב זיכרון, ויוצר זמן גישה ממוצע של 3 עד 5 שניות בלבד. אין בהם שום קסֶם, הוקוס פוקוס או פיתוח חדשני, אלא "רק" הקטנת הגודל והזערת המחיר (נגמרו כנראה הימים בהם כונן היה עולה פי 2 מהמחשב שלו). אינטרפייס 1 ממ אינטרפייס 1 בא בצורת קופסה צרה וארו" כה, שאורכה כרוחב הספקטרום. החיבור למחשב מתבצע על ידי הסרת שני ברגים בתחתית המחשב, דחיפת המישק במחבר שבחלקו האחורי של הספקטרום והברגה אנשים 6 ו 6-7 יק יי אבנר גדיש של שני ברגים אחרים, המסופקים עם המישק. תהליך מתוסבך במקצת, אך התוצ" אה וחוזק החיבור משביעי רצון בהחלט. הנה לפניך מערכת הנראית כמו ספקט- רום, שהוצב על גבי מעמד בזוית נוחה. בתחתית המישק ישנן שתי גומיות, אשר מונעות החלקה וממלאות את מקום הגומיות של הספקטרום. בחלקו השמאלי של המישק מצוי החי- בור לכונן. החיבור נעשה בעזרת כבל מיוחד המסופק עם המכשיר. בחלקו האחורי ישנו מחבר, התואם בכל למחבר שבמחשב ומה" אינטרפייס 1 הוא מישק לתוכניות ונתונים עם [עיר-הכונן, ועם ציוד היקפי אחר. ווה, בעצם, את המשכו. ניתן לחבר דרכו את כל הציוד ההיקפי הקיים לספקטרום. כמוכן מצויים שקעים המאפשרים הקמת רשת פעולה (₪6א2) של עד 64 ספקטרומים יחדיו, ושקע של מישק גא סטנדרטי, המאפשר חיבור לציודדהיקפי מרובה, כגון מדפסות לייזר. גדולות ומשוכללות (ואפילו מדפסת לייז אם זה מה שיש לאבא במשרד), מודמים [ -ו 7% ונחשבים | השטחדית = - ֶּ - תקשורת עם מחשבים אחרים, חיבור לכו- ננים רגילים או תקליטים קשיחים. בתוך קופסת המישק שוכב לוח ההש- קה המודפס הבודד, הכולל מעגלים המטפלים בפעולות הקשורות בכונן, במישק, במתאם וב*₪5232 ורשת הפעולה. בסך הכל, המישק בנוי טוב ואינו מפריע לשימוש במחשב, למעט חיבור הכב- לים השונים, הנעשה מסובך מרוב שקעים וחיבורים. נקודה חשובה אחת: רצוי לא לנתק את המישק כלל, כדי למנוע שחיקה מיותרת של החיבור. | זעיר כונן ו | הכונן, מסתבר, הוא בסך הכל קופסה קטנה לה ושחורה, קצת יותר גדולה מספק הכוח של הספקטרום, שממדיה 5>9%8.5 ס"מ. עיצה בה מזכיר את עיצוב המחשב עצכ צבעוניים בצד ימין, לוגו מובלט בצדהאחור רי העליון, וכו'). בחלקה הקדמי חריץ קטן בו מוכנס הדיסקון, ונורת ביקורת אדומה הנדלקת בעת פעולת הכונן. בש נמלים: הי הכונן, מאחור, שני נס - אל המחשב או אל כונן ק לחיבור כונן נוסף. בתחתי איוומי וחלק פלסטי גומי וחלק פלט ייה מווטד גים שנועד ?וי דר ררווז שנ בתוך הכ ,|- יר ב ואטבתה הכונן (בקר כונן), מנוע חשמלי די גדול המסובב את הדיסקון, מפסק הבודק אם ניתן להקליט או למחוק מידע בתקליטון, ראש זעירכונן א2 מפעיל את הדיסקונים, המאחסנים תוכניות, גושי צופן, מסכים, מערכים וקובצי נתונים. הקריאה וההקלטה אשר נראה בדיוק כמו ראש של רשמקול ורמז על טבעו האמיתי של הדיסקון (ראה להלן). ההפעלה פשוטה מאוד. מחברים את הכונן למחשב, מכניסים את הדיסקון, נותנים את הפקודה הרצויה והופ! נורת הביקורת נדלקת והמנוע מזמזם זימזום קצת מעצבן. בניגוד לכונן תקליטון רגיל, כאן אין לוחית המונעת את שליפת הדיסקון בטעות ובמקומה ישנם מיני בליטות ושמיצ'יקים המחזיקים את הדיסקון במקומו. זמן העלאת תוכנית הצורכת את כל זיכרון דגם 48 ק''ב, 7 שניות (לערך) בלבד. לסיכום: מבנה הכונן פשוט, אין הרבה מה להישבר בו ותפעולו קל ונוח. הדיסקון ה"דיסקון" (המחסנית הממוגנטת) בא בקופ- סה קטנה; מידותיו בסך הכל 0.5%3%45 ס''מ, קטן בהרבה מקופסת גפרורים, ותכו- לתו 85 עד 100 ק''ב זיכרון. בתוכו מצוי סרט שאורכו כ-20 מטר, הכרוך בלולאה איסופית (כלומר, שני קצו- תיו מחוברים זה לזה). הסרט, מסתבר, הוא סרט כמו של קלטת רגילה, רק יותר צר, כשני מ''מ בלבד. בכלל, מבנה הדיסקון מזכיר במידה לא קטנה מבנה של קלטת כולל ספוגית ניקוי זעירה בראשו ואפילו תג פלסטיק קטן בצד, אשר אם שוברים אותו אי אפשר להקליט על הדיסקון, בדומה לקלטת 2 רגילה. על הדיסקון מודבקת מדבקה עליה ניתן לרשום את פרטי הדיסקון (בכתב קטן מאוד). את הדיסקון מכניסים כשהמדבקה בצי- דו העליון. קשה לטעות: אם מכניסים הפוך, ובכן, הדיסקון פשוט מסרב, אלא אם כן שוברים או מועכים משהו. לסיכומו של דבר, מבנה הדיסקון מסו- בך בהרבה ממבנה תקליטון רגיל, אך הפעל- תו והשימוש בו פשוטים. מגרעת אחת קיימת: הסרט חשוף למגע והדבר מסוכן, דיסקון סינקליר מאחסן בין 85 אלף בתים לבין 0 אלף בתים; הוא נטען אל-תוך הזעירפונן. במיוחד אם אכלת איזושהי עוגת קצפת, פלאפל, או פרוסת אבטיח. בייסיק כאשר המישק מחובר למחשב ניתן להש- תמש בכל אותן פקודות ידועות שלא ידעת מה הן עושות ואיך להשתמש בהן, אשר מצויות בשורה העליונה במקלדת הספקט- רום. כאשר מדליקים את המחשב או אחרי שתא, הפקודה אשת תחפש בדיסקון את התוכנית או הקובץ הקרוי "חטז'' ואם יימצא קובץ או תוכנית כזו היא תועלה אוטומטית. סידור זה מאוד נוח אם הינך משתמש. = בדיסקון לשם תוכנית אחת בלבד, למשל ניהול קבצים, אשר משתמשת בשאר הדיס- קון לאיכסון נתוניה, וברצונך להעלותה בלי להשתמש בפקודה 1.040 שבמקרה זה היא קשה לשימוש. אם תהיה תוכנית קיימת במחשב, הפקודה אשא תפעל בצורה הרגי- לה, כלומר תריץ את התוכנית ולא תעלה תוכנית מהדיסקון. כדי להעלות תוכנית מהדיסקון משתמ- שים בפקודה (כצפוי) 04.. אך לא * "00 הפשוט והקל אלא בסיבוך ''"שם תוכנית";1;"זא"%*0ג0.. חייבים לתת שם אנש , ומחשבים תוכנית בין המירכאות, אחרת לא תעלה תוכנית. הכוכבית שלאחר כ . מציינת כי אין מתכונים להשתמש ברשמקול, אלא בציוד אחר. ₪ מציין כי המדובר בשימוש בכונן, 1 מציין כי המדובר בכונן מספר 1. במקרה של תוכנית בשפת מכונה נוסיף 60 אחרי שם התוכנית. במקרה של תמונת מסך נוסיף 568555 בסוף, ובמקרה של מערך נוסיף א אכ וכו". הפקודות ז/ 54 צ תש ,או יפעלו באותה צורה. הפקודה 611 תבדוק את תכולת הדיס- קון בצירוף כמות הזיכרון הפנויה בדיסקון. המספר שלאחר הפקודה מציין את מספר הכונן הנבדק. הפקודה 585% שתירשם באותו אופן כמו 1.04 (למעט הכוכבית), תמחק את הקובץ או התוכנית ששמה יופיע בפקודה. הפקודה '0%%11ת ולאחריה אותו הבאלאגן שמופיע בפקודת 68855 תפרמט את הדיסקון, כלומר, תמחוק את כל מה שהיה על הדיסקון, תסמן את כל האיזורים שאינם ראויים לשימוש מסיבות שונות (אם בגלל קמט או דפקט בייצור או שמה אותה מנת פלאפל מפורסמת), ותיתן את שייכתב בין המירכאות ככותרת הדיסקון. ניסיון לקרוא תוכנית או קובץ מעל דיסקון שלא פוּרמאט לא יצליח. דיסקון חדש יש אפוא לפרמט. הפקודה 078% והפקודה 61.058% מיועדות לשימוש בקובצי נתונים. שוב ישנו הנוהל המסורבל שמופיע בפקודה 0 1.0 וזאת בניגוד לצורה הנוהגת במחשבים וש" פות אחרות, מיקרוסופט בייסיק למשל, שם הנוהל שונה וקל יותר. בעזרת +א6פט ניתן לפתוח ערוצי מידע דרך 15 נתיבים שונים. 4 נתיבים קיימים וקבועים, כך שאי אפשר לשנותם; את כל השאר תוכל לקבוע כרצונך. כאשר המחשב מחובר לאינטר- פייס 1 ניתן לשלוח מידע בערוצים אלה: למקלדת, למצג, למדפסת, לכונן, לרשת הפעולה ושני ערוצים למתאם 232, אחד לטקסט והשני לקודים בינאריים. הפקודה +אפקס והפקודה 6.055% ניתנות לשימוש גם ללא המישק אך ניתן להשתמש רק בשלושת הערוצים הראשונים. הפקודה דאזא? והפקודה דטקאזז מיועדות לשליחת וקליטת נתונים מהערוצים השונים. הפקודה מסוא מעניינת במיוחד ואינה מצויה בין מחשבים אחרים: היא מאפשרת שליחת נתונים מערוץ אחד וקליטתם בערו? שני, למשל מכונן מספר 1 לכונן מספר2. רשת הפעולה רשת הפעולה (ושוא2) מאפשרת העברת תוכניות, נתונים, מידע וקבצים ישירות מספקטרום אחד לספקטרום אחר או למספר מחשבים אחרים, עד 64 ברשת אחת, ללא צורך בהקלטה על קלטת או דיסקון, וקרי- מדפסת (שאינה א2) או מודֶם או מסוף, עבור כל מחשבי הרשת. מדפסת א2 משותפת מערכות ספקטרום. לכל מחשבי הרשת. אתם מחדש. שימוש נוסף של רשת הפעולה הוא האפשרות של שימוש בכונן של מחשב אחד על ידי מחשבים אחרים. ניתן להשתמש במדפסת או בציוד היקפי אחר באותה צורה. רשת הפעולה מועילה במיוחד לצורכי חינוך, כך שאם רק למורה יש כונן או מדפסת, כל הכיתה אמורה להשתמש בהם. יש לבחון כמובן בשדה אפשרות (מפתה מאוד, במישור התקציבי-חינוכי) כזאת, ובהקדם. מסגל 232 ₪5 -ררררררררר רק <ק>סל -ס בעזרת מסגל זה, שהוא כנראה הנפוץ ביותר בין המחשבים הביתיים, ניתן "להסתגל" (להתחבר) לרוב סוגי הציוד ההיקפי הקיים היום, לרשתות תקשורת בין מחשבי ספקט" רום ומחשבים אחרים דרך קווי טלפון או 2 85 הוא מישק טורי תקני המאפשר לספקטרום תקשורת במהירויות 50 עד 19,200 בוד. טלקס, וליצור קשר ישיר עם מחשבים אחרים. המסגל משתמש בחיבור 9 שקעים ו מפנבטםקווב סטנדרטי בגוף האינטרפייס 1. שני ערוצים משמשים את המסגל. הראשון שולח מידע בצורת קודי תווים בלבד ומשמש בעיקר לשליחת תוכניות (ליסטים) וטקסט. הערוץ השני שולח מידע בצורת קודים בינאריים בני 8 סיביות, כמו אלה של הספקטרום, ושימועזי במיוחד : עד8 זעירכונניט, לשליחת אותות בקרה לציוד היקפי, מידע של זיכרון וכיוצא בזה. ניתן לסגל קצבים שונים לשליחת נתונים בעזרת המסגל בין 0 לבין 19200 באוד (סיביות לשנייה). הפקודה 'ד14ַא0ע קובעת את הקצב. הפקודות ,61.055%,+0 1.0, 58/54 0% משמשות לשליחת הנתונים; הפעם צורת הכתיבה יותר קצרה וקלה. תיעוד ו יחד עם האינטרפייס מגיע ספר לימודד קצר בן 1 עמודים, הכולל הסברים על הפקודות ומרכיבי המערכת. כל הפקודות מוסברות כאן, אך בולט חוסר האיזון בין ההסברים, המפורטים מאוד, של הפקודה 1.040% והפקודה 54%, המלווים בתכניות-הדגמה קצרות, לבין ההסברים (הממצים אומנם יתר על המידה) על שאר הפקודות, אשר אינן מלוות במספיק הסברים או תוכניות הדגמה. הספר מזכיר בעיצובו, עריכתו וסידור פרקיו את ספר הלימוד המוגש עם הספקט" רום. הספר ברור וקריא, הסרטוטים המל- ווים את תיאור הרכבת-המערכת מאירי עי" ניים ועוזרים להרכבה (המסובכת משהו), והנספחים מספקים מידע מועיל. נספחים אלו כוללים מידע על ערכי המכונה החדשים הבאים עם האינטרפייס 1, פרטים על ערוצי הכונן ורשת הפעולה, על הודעות המחשב, ₪ 0 *'ומחשבים | ההרריח קצרית ט הסברים קצרים ע ישוג | דטזות איודה צד ורהורוהי | הח , אינדקס ממצה וכמו כן תוכנית | | וברשת הפעולה. עובדה חשובה, התורמת רבות למש- תמש הישראלי היא התרגום העברי לספר הלימוד. התרגום אומנם גרוע וישנן שגיאות כתיב רבות, אך הספר עשוי בצורה יפה (כמו הספר המקורי באנגלית) ומוסיף רבות להבנה (ולאמינות היבואן), במיוחדלמי שמתקשה באנגלית. עם זאת, רצוי לעבוד עם שני הספרים, בשל טעויות הכתיב המרובות. כבר כעת קיים תיעוד די רב באנגלית, ספרים נוספים המרחיבים את המידע, מסבי- רים יותר על פעולת המערכת וכוללים תוכניות מועילות. ספרים אלו, כמו גם החוברות והמגזינים הכוללים כבר תוכניות המשתמשות בכונן ובמישק, ניתנים להשגה בארץ. התיעוד, בסך הכל, טוב מאודומן- הסתם יופיעו במרוצת הזמן עודספרים. תוכנה למעט דיסקון ההדגמה המצורף לכונן בעת הקנייה, לא קיימת בעת כתיבת המאמר תוכנה על דיסקונים ואפשר כי לא תהיה כזו גם בעתיד. ייתכנו תוכניות עסקיות-ביתיות שישתמשו בכונן ובמשק, אך לא הרבה, בגלל מחירו הגבוה של הדיסקון לעומת הקלטת הזולה והיעילה למדי. סיכום ומסקנות ק כ ו המשק החדש ובמיוחד הכונן מיועדים לבית או לבית-העסק הפעוט. הכונן אינו לא מהיר ככונן תקליטון רגיל, ולדיסקון אין תכולה כמו לתקליטונים חדישים. אולם מחירם הזול מאוד (בדומה לספקטרום עצמו) ומהירות הכונן לעומת מהירות הרשמקול עושה אותם אטראקטיוויים מאוד למי שאין לו כסף, קל וחומר בזוכרנו כי רוב המשתמשים הביתיים אינם צריכים למעשה יותר מכך. כמו כן, הידע הנלמד וידיעת פעולת הכונן והמישק שווים הרבה, הרבה מאוד. כלזה מראה ששימושם העיקרי יהיה הקלטת תוכ- ניות ארוכות הדורשות זמן טעינה רב לרשמקול, ומספר שניות זעום לכונן, וניהול ומכר- 7 קבצים לשימושים ביתיים (כתובות וט פונים, תפריטים, אוספים וכו') וברשת - גם 764 23 וו ה" כוכסיכוום כיצועים בלויניטום ריר עם תווינים תוצרת :הסה וזה הס+ 5‏ סח מפרט 52 - קוספ גודל נייר: 1 ס"מ כושר הפרדה: 0.025 מ"מ מהירות: עד 56 ס"מ/שניה תאוצה: ניתנת לבחירה עד 46 סוג עט: רפידוגרף חד פעמי בקר: מתוחכם, מבוסס מיקרו"מחשב מפרט 19 - 075 גודל ניר: גליל רציף, רוחב 90 ס''מ כושר הפרדה: 0.025 מ"מ מהידות: עד 38 ס"מ לשניה מספר עטים: ‏ 4 סוג עט: חד פעמי או רפידוגרף בקר: מתוחכם, מבוסס מיקרו"מחשב אפשרות דימוי לטקטרוניקס 4014 ממשק: 6 ₪8 או 200 עם התווינים המקצועיים החדשים של זאפושאטאזפאו אסדפטסוו מיחשוב השרטוט הינו עתה בהישגידו של כל משרד אדריכלים, מודדים ומהנדסים. חלפו הימים בהם נדרשו עשרות אלפי דולר לרכישת תווין. המחירים המפתיעים של דאפשטחדפאו אסדפטסוו מאפשרים כיום רכישת תווין 4-1 תמורת אלפי דולר בודדים. חטיבת דאפושטאדפאו אסזפטסוו מציעה מיגוון רחב של תווינים המאפשרים התאמה לצרכי המשתמש מבחינת ביצועים, גודל ומחיר. לבחירת 1 ך תווינים החל ב-955 דולר לתווין עט בודד בגודל 4-4 ועד לתווין מתוחכם 605-19 ל ורציפה ברוחב 4-0. "ו - כל תוויני זאפואטאזפ5או אסז5ט0סו כוללים בקר מתוחכם מבוקר מיקרו"מחשב. מבחר הפקודות מאפ , . 1 שר שרטוט וקטורים, מעגלים, קשתות, מלבנים, אלפא-נומריקה, סיבוב בדי אחת, חלונות, שינויי"מידה ועוד. - ג דאפושטהדפאו אסזפטסו הינה חטיבת ציוד קלט/פלט גרפי למחשבים של 8ס! ₪ 84050₪, אחת החברות הגדולות והמכובדות בשוק האמריקאי, המפורסמת בטיב ובדיוק מוצריה. , עם 08 ₪ 840508 ור.סי.מ. מחשבים בע"מ הנך בחברה טובה! ץ טפוס 5 הס5טהם חסופוטו 6% רה ש"ו+5 רו הסזפטסח ר.סי.מ. מחשבים בעיימ דרך הרצלית 18--16, תד' 39844 ת''א טל' 476225, 485192 נציגי מוצרי איכות בגרפיקה ממוחשבת וציוד היקפי כיצד לכתוב משחקי מחשב [משחקי כדור (ב: אלון פישמן בפרק הקודם הבאנו שני משחקי כדור פשוטים -- סקווש וטניס. הפרק נועד להדגים משחקים שבהם מתבצעת תנועת בדור. הדגש היה על העויטה לבצע במחשב אנימציה ₪ל תנועה כזו. לכן היוו המשחקים עצמם רק גורם משני. לא הבאנד הסבר לוגי, ענייני ומסודר באשר לאופן בנייתם, אלא הסבר כללי בלבד, המאפשר להבין את דרך פעולתם. הפעם נתרכז במשחק אחד ונעבור ביסודיות על כל שלבי בנייתו, מתחילתו ועד סופו. המשחק מוכר לבעלי משחקי" הקאסטות (אטארי ודומיר). שמר המסחרי דסא 58-84 ובעברית (בתרגוס חופשוי) --הפריצה הגדולה. הוא פשוט ודומה למשחקים מן הפרק הקודם, בתוספת כמה אלמנטים חדשים. המשחק וחוקיו למשחק כמה גרסאות. לטובת אלו שאינם מכירים אותו אתאר את הגרסה שבחרתי ואת חוקיה. לוח המשחק דומה לזה של סקווש. המגרש גדוּר משלושת צדדיו. הצד הרביעי (התחתון) פתוח, ובו רק מחבטו של השחקן. בחלקו העליון של המגרש, במרחק מה (כאן מרחק של שתי שורות) מהגדר העליונה מתוחות כמה (כאן ארבע) שורות אופקיות של לבנים צבעוניות (הצץ בתמונה וראה). מטרתך, המְשַחַק, יילשבור" את כל הלבנים שבקיר. לשם כך עומדים לרשותך שלושה ניסיונות. בכל ניסיון אתה מקבל מחבט ושני כדורים. הכדורים נעים על פני הלוח ובהיתקלם באחת הגדרות ההיקפיות, הם ניתזים ממנה. אם כדור פוגע בלבנה מהקיר, הוא ניתז ממנה כפי שהיה ניתז אילו נתקל בגדר, אך לפני כן הוא "שובר" אותה. על שבירת הלבנים תקבל נקודות: נקודה אחת עבור לבנה מן השורה התחתונה, שתי נקודות עבור לבנה מן השורה שמעליה, וכה הלאה. על כל לבנה מן השורה העליונה תקבל ארב: הלבנה נשברת היא פשוט נעלמת, ואם הכדור ינסה בנקודה זו, יגלה שלא עומד בפניו כל מכשול. כשהכדורים בתנועה כלפי מטה קיימת סכנה שייפלו מחוץ למגרש ויאבדו. (כשאובדים שני הכדורים, אתה מאבד א ויכול להמשיך לשחק רק אם יש לך ניסיונות ברזרבה נכנס לפעולה. עליך להניע את מחבטך כדי שיגיע בכל הנקודה שבה אחד הכדורים עלול לצאת מתחומי המג שם את דרכו ולהכריחו להינתז כלפי מעלה. נתתי לך, המְשחֶק, גם שליטה מסוימת על הכיוון שאליו הכדוו יינתז: אם הכדור פוגע משמאל לאמצע המחבט -- יינתז מעלה ושמאלה; אם הוא פוגע מימין לאמצע המחבט - י וימינה; ואם יפגע באמצע המחבט -- יינתז כלפי מעלה, וימשי באותו כיוון אופקי שבו נע עד עתה. השימוש בידיות-הדוושות (פדאלים) כדי להעביר את המידע ממךף למחבט הוא אידיאלי למשחק הזה. אולם סבורני יִּ מרבית הקוראים אין דוושות המתאימות למחשבם, המידע באמצעות המקלדת: את המחבט תזיז ימינה באמצעות יץי, ושמאלה באמצעות קליד "1". מכיוון שזוהי תנועה עדינה ואיטית מאוד, עלה בדעתי לספק תזוזה גסה ומהירה מצד אחד למשנהו. חילקתי א עמדות בסיסיות. לכל עמדה התאמתי קליד-סיפרו הקלידים טל המקלדת: כך לחיצה על הקליד " לעמדה השמאלית ביותר, "2" לעמדה מעמדה מספר !), "5" יביא אותך ) קליד 0", המסמל את העמדה הימנית ביותר. השיטה המומלצת לתנועה היא להביא את המחבט לאזור הנדרש ב הספרות, ואז לכוונו בעדינות בעזרת הקלידים "ץ" ו"! כאשר "תגמור" את כל קיר הלבנים, יע י עזרת קלידי יון נוסף ברזרבה. המקס וכהטבה תקבל ניסיון תשעה ניסיונות על גבי הגדר מספר הנקודות וועוארו לד שנשארו לך. 2 . אנשים 0 ונוחשבים "קרית המחעונ:: אולם תצוגת המחעובים הגדול ביעוראל מגוון מחשביס לבית ולעסק בתצוגה מתמדת 6 כיתות לימוד 6 ספריה מקצועית גדולה 6 יעו ע''י מומחיס 6 מבחר תוכנות מהחדשות ביותר קריה. הסהטוב "קוית המחשב" צ'ק פוסט ע"י ההיפוכלבו בסמוך לסויג' צפת טל. 04-727719 בחברת "מיכונים מחשבים ליעול (1970) בע"מ תקבל שרות המבוסס על נסיון של כ-15 שנה בנושאים הבאים: בית תוכנה ולשכת שרות הרבה, ותחת קורת גג אחת! תוכנות ומחשבים * שיווק מיקרו-מחשבים יבמ עם תוכנה ייחודית של "מיכונים" * שיווק והקמת מערכות * חבילות תוכנה ותוכניות למחשבי יבמ 34, 36 ו-38 * מערכת הנה"ח ב - כסף, ואצלנו תחסוך הרבה זמן! מיוחדת * שירות שיקים, מלאי א שעות מחשב א* הדגמות יעוץ והדרכה * בלשכת השרות * שכר עבודה לכל המגזרים * הנהלת חשבונות -- כולל מט"ח ומדד * התאמת בנקים * מלאי לכל ענפי המשק א ביטוח, כולל שרות שיקים * תקציב, תמחיר * תוכנה פיננסית (ליסינג) א שרותי ניקוב, מיון מאזנים לרואי חשבון * סטטיסטיקה, פרסום * הנכם מוזמנים לבקרנו במשרדנו רח' השרון 21 ת"א או לטלפן 03-382451 (5 קוים). אם כתבת או תכננת כתב יד בנושא? מחשב, פנה אלינו עוד היום ונוכל לצרף את ספרך ספרי מחשב וה לסדרת הספרים "ספרללת אנשים ומחשבים", שתראה אור בעריכת *לשראל פלד. כתוב לדליה פלד מוצלאים לאור, ת.ד. 53525, ת"א 613532. ₪ דליה פלד מזוציאים לאור הדב חטו בינתר שקרה ל56 מאז יבמ (עץ מוצר, מלאי, רכש, הזמנות, הנה"ח, מכירות) רמויטל אבן גבירול 47 ת"א טל. 261766, 05-256628 - |[ טש עת3'3 קה וי דרגת הקושי את דרגת הקושי במשחק זה מבטאים שני גורמים: > מהירות השחקן לעומת מהירות הכדורים. כשהכדורים איטיים והמשחָק זריז, המשחק קל; אולם כשמהירותם שווה, המשחק קשה יותר, שכן על המשחק להזדרז כדי להגיע ליעדו לפני שיגיע הכדור לשם. 4 אורך המחבט. כשהמחבט ארוך המשחק קל משהינו כשהוא קצר, כי אז אינך חייב לדייק ולכוונו לנקודה מסוימת בנתיבו של הכדור. די בכך שהמחבט באזור כדי לחסום את הכדור. כשהמחבט קצר עליך לדייק ולכוון כדי להימנע מלשמוט את הכדור. כיוונתי את דרגת הקושי כך שתהיה הדרגתית. כל ניסיון יתחיל בתנאים הנוחים ביותר, והללו יילכו ויחמירו לפי מידת התקדמותך. מהירותם של הכדורים ביחס למהירות המחבט גוברת לאחר שאחד הכדורים פוגע בשורה עליונה, במקרה זה שורה מספר 4 של המסך, שהיא שורת הלבנים האדומה. דבר זה קורה זמן מה לאחר תחילת המשחק. לפני-כן עליך לפלס לך דרך בשורות הלבנים הנמוכות יותר (הירוקה והסגולה). לכן אפשר כבר בשלב זה להכפיל את מהירות הכדורים. הכפלה נוספת של מהירותם מתרחשת כאשר אובד אחד הכדורים. הכדור הנותר נע במהירות כפולה. המחבט ארוך בתחילת המשחק, 5 משבצות אורכו, אך מתקצר ל-3 משבצות כאשר אחד הכדורים פוגע בשורה העליונה. מאורע זה מתרחש בשלב מאוחר יותר של המשחק. אולם כפיצוי על כך נע הכדור, הַלָכוּד בין השורות העליונות, ועורך פוגרום זוטא בין הלבנים הנמצאות שם -- דבר המכניס נקודות רבות. מה נשתנה לאחר כמה משחקים החלטתי לבצע שני שינויים בחוקי המשחק: > במשחק המקורי יצאו שני הכדורים בתחילת התור מהשורה הסמוכה למחבט. דבר זה גרם לכך שנעו במשך כל המשחק באותה שורה, ואף הגיעו יחדיו לשורה התחתונה, אולם בקצוות שונים של המגרש. הילכך, אם רציתָ לחבוט בשני הכדורים, היה על מחבטך להימצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת -- עובדה שאיננה אפשרית לפי כל היגיון בריא. צריך היית לוותר על אחד הכדורים כבר בתחילת המשחק. לכן יוצאים הכדורים במירווח של תשע שורות -- האחד משורה 11 והאחר משורה 20. 4 בגלל מבנה הלוח, כשמספר הטורים זוגי ומספר השורות זוג', נוצר מצב שהלוח מחולק לאלכסונים "זוגיים" ולאלכסונים "אי" זוגיים", וכל כדור הולך רק על סוג אחד של האלכסונים. (מי שמתקשה להבין למה נתכוון המשורר בדבריו ירמה לעצמו לוח שחמט, כשכל רץ יכול ללכת רק על מחצית האלכסונים.) כך קורה שכל כדור יכול לשבור רק מחצית הלבנים, ואם כדור אחד אובד לא תוכל לעולם לגמור את הלוח בעזרת הכדור הנותר. (בהקבלה לשחמט -- כשאובד הרץ שעובר על האלכסונים השחורים, לא יוכל המשחֶק לפגוע בכל כלי שהוא העומד על המשבצות השחורות בעזרת הרץ הנוסע על האלכסונים הלבנים.) לפיכך אפשרתי שמדי פעם, באקראי, "יתחלק" הכדור בכיוון תנועתו לטור הסמוך, וכך יתאפשר מעבר לאלכסון הסמוך. (הטיפול בבעיה זו מתבצע בהוראה מספר 629.) תכנית המשחק מתחלקת לשלוש יחידות ראשיות: > שלב הכנה, הוראות 2 --170. 4 גוף המשחק, הוראות 180 -- 310, 330 -- 350. > סיום המשחק, הוראה 320. 0077 אושים ובוחע שלב ההכנה בשלב זה מבצעים פעו וקבועים ומציירים את בהוראה מספר 5 הגדרתי קבועים לציון מקוס השגרות. עשיתי זאת כדי להגביר את קריאותה ומוּכנוּתהּ של התוכנית. לדעתי הוראה כמו: תצסא א*צג .וי 005808 ב רורה יותר מהוראה 600 כמו כן הגדרתי את מערך 8, שבו נשתמש לשמי הכדורים ואת מערך 5, שלו גם הכנסתי ערכים (ראה הסברים על שימושם של מערכים אלה להלן). בהוראות 100 -- 110 מצויר מסך הכניסה לתוכנית. כאן כתובים על מסך זה רק שם המשחק ומחברו. אפשר להוסיף גם הוראות משחק וציורים מתאימים. = לאחר שתקיש על אחד הקלידים, יתחיל ציור המגרש: המסך מתנקה לצבע של שחור על גבי שחור (הוראה 120) ₪ צבע הנייר שק א) של כל המסך יישאר שחור במשך כל המשחק ₪ מציירים את הגדר האופקית העליונה בצבע דיו לבן בשורה 0, ע ידי שימוש בשגרה 8א1.1 אוא אכו, המציירת קו בשורה .| מעמודה 1 עד עמודה 30 (הוראה 130) ₪ מציירים את הגדרות האנכיות גס רע י ל להרדיל ביניהז כן בדיו לבן (הוראה 140), אך כדי שהתוכנית תוכל להבדיל ביניהן לבין הגדרות האופקיות, ציירתי אותן בבהירות מיוחדת ₪ את שורות הלבנים הצבעוניות מציירים בעזרת השגרה 5181/18 (הוראה 150) ₪ רושמים כותרות למקום שבו יוצגו מספר הנקודות ומספר הניסיונות שנותרו ברזרבה "15/1 9118" , ים ערכים מתאימים למשתנים השומרים גדלים ל- "60" (הוראה 160) ₪ נותג אלו (הוראה 170). גוף המשחק לאחר שסרטטת את הלוח ונתת אישורך על-ידי לחיצה על כפתור כלשהו (הוראות 180 -- 200), תוכל לצייר את המחבט והכדורים (הוראה 0) על-ידי שימוש בשגרה ₪841.18 אא 841. המחבט מצויר בטור כלשהו בשורה התחתונה (הוראות 1110, 1120) 7 6 6 בים ואדרכר (1.:%6.114 ₪41) 4 משבצות לאחר המשבצת הראשונה (הנמצאת בטור ₪04 ד8). משמע: אורכו של המחבט הוא 5 משבצות. מאחר שכשאתה מקכל מחבט ושני כדורים עומד לרשותך תור נוסף, עליך להקטין את מספר התורות שנשארו ברזרבה (1 = 5 1הה) ולהודיע לתוכנית שכרגע יש לך שני כדורים על המסך (הוראה 1130). מערך ₪ שומר לך את נתוניהם של שני הכדורים. הכדורים ממוספרים במספר !| אר 2, כך ש- ₪(אגו !)א שומר את השורה שבה נמצא כדור א ₪ (א2.8) שומר את הפרש התנועה האופקית של כדור אא (משמע את הסימן המעיד על הכיוון האופקי שבו ינוע כדור אא, ו- שמאלה, | ימינה) ₪ (א₪64.8 שומר את הפרש התנועה האנכית של כדור אא (כלומר אם (א4.8) יהיה שווה ל-1-, הכדור ינוע כלפי מעלה, ואם יהיה שווה ל-1 הכדור ינוע כלפי מטה) ₪ (א5.8 וכן (א₪6.8 ישמשו לחישובים של השורה והעמודה הבאים, שבהם יימצא כדור אגו. לכן בהוראה 0 מציירים את כדור מספר | בשורה 20, וכטור הקרוב לתחילת המחבט, כשכיוון תנועתו ההתחלתי הוא שמאלה ולמעלה; ואת כדור מספר 2 מציירים בשורה 11, בעמודה הקרובה לסוף המחבט ובכיוון למעלה וימינה. לאחר שגם הכדורים והמחבט מוכנים, המשחק מתחיל לפעול בצורה מחזורית, כשבכל מחזור מבוצעות שתי פעולות עיקריות: הזזת כדור והזזת מחבט. כמו-כן נערכות בדיקות כדי לברר אם קרה אירוע חריג -- כדור אבד, השחקן גמר את כל הלבנים וכיוצא בהם. במקרה כזה יש להפסיק את הפעולה המחזורית. - כיצד תבצע את תזוזת המחבט? בדוק את קוד הקליד שנלחץ: אם הקליד איננו מספר ואיננו אות, לא מתבצעת שום תנועה (הוראה 1310); אם הקליד הוא סיפרה, עליך לבצע את התנועה בשיטה של קפיצה לעמדות. מחשבים את מקומה של העמדה בהתאם לקליד שנלחץ: אם המקום זהה לזה שבו נמצא המחבט כרגע, אין צורך לבצע כל שינוי; אם המיקום אחר, יש למחוק את המחבט במקום שבו הוא נמצא, ולציירו במקום הרצוי. במקרה שהקליד הוא אות, צריך לבדוק אם הוא "?* או "1". במקרה שכן, יש להזיז את המחבט לכיוון המתאם. השגרה 1 מ שסוא דואגת להזיז את כדור מספר א₪. הוראה 240 דואגת שאם במחזור הקודם הוזז כדור מספר !, יוזו במחזור זה כדור מספר 2, ולהיפך. כשאתה מזיז את הכדור, חשב את הקואורדינאטות של המשבצת הבאה, שבה יהיה הכדור אם ימשיך בכיוונו הנוכחי (הוראה 530). במשתנה הַכְנַס את קוד הצבע של משבצת זו. לפי קוד הצבע של כל משבצת תוכל לדעת מה יש במשבצת הזו, במה ייתקל הכדור אם ימשיך בכיוונו, ולנהוג בהתאם. אם הכדור נתקל בגדר אנכית (71=) עליו לשנות את כיוונו האופקי (הוראה 550). בעזרת המערך 5 אתה מכוון את מהלך התוכנית לשורה המתאימה לפי קוד הצבע שב-. זהו קיצור והוראה 560 מקבילה בעצם לסידרת ההוראות הבאה: 0 10 ₪0 אוד 0 ו 5 10 60 אד != ו 5 0ד 60 אמזזד 2- ו 6 10 60 אד 3- ו וכן הלאה עד: 5 10 60 אמוד 4-7 ]ו (וראה גם הוראה מספר 6). כאשר 0=., שום מכשול אינו עומד בפני הכדור, והוא יכול להמשיך בדרכו כרגיל (הוראה 600). 88 הר תנכנותעצמי אנשים ‏ = ונמחשפים כאשר 3= או 4=א, הכדור פגע באחת משורות הלבנים הנמוכות. עליך להשמיד את הלבנה, להפוך את כיוון התנועה האנכי של הכדור, להוסיף לשחקן נקודות ולבדוק אם גמר את כל הלבנים (0-.81). אם כן, עליך לצייר לו שורת לבנים חדשה ולהוסיף לו תור רזרבי כהטבה (שורות 606 -- 608). כאשר |= או 2=, פגעת באחת משורות הלבנים הגבוהות, ולפני שתבצע אותו טיפול כמו בשורות הלבנים הנמוכות, עליך להביא לידיעת התוכנית, שפגעת בשורה גבוהה (הוראה 605); זאת כדי להגביר מהירות, כפי שיתברו לך בהמשך. אם 5=, הרי הכדור פגע במחבט. בדוק אם הפגיעה היתה משמאל או מימין לאמצע המחבט, ושַנָה את כיוון תנועתו האופקית בהתאם. את כיוון התנועה האנכית הפוך כלפי מעלה, ולפעמים, באופן אקראי, תן לכדור "להחליק" מעט (הוראה 629). אם 6=, אתה חולף על פני הכדור האחר ואין כאן שום בעיה. בצע תנועה רגילה (הוראה 600). אם נתקלת בגדר העליונה, עליך להפוך את כיוון התנועה האנכית כלפי מטה, ולקצר את המחבט. לאחר התזוזה, אם הכדור נמצא כבר בשורה 21, המחבט לא יוכל להגיע אליו, והוא יאבד (הוראה 260). אם אובד לך הכדור, מחק אותו (הוראה 285) ובדוק כמה כדורים היו על המסך לפני שאבד הכדור (290): | אם היה כדור אחד בלבד, זה שאבד היה השני ואתה איבדת את הניסיון (300). במקרה כזה בודקים אם נשארו ניסיונות רזרביים. אם כן, מבצעים ניסיון חדש, ואם לא, מסיימים את המשחק (הוראה 310). | אם הכדור שאבד היה הראשון בין שני הכדורים שהיו יחדיו על המסך, עליך לבדוק אם היה זה כדור מספר 1 או כדור מספר 2 (משום שמעתה לא תזיז פעם את זה ופעם את האחר, שהרי כעת יש לך רק כדור אחד.) למען הנוחות נחליט שזה כדור מספר 1. ובכן, נזיז כל פעם את כדור מספר 1 בלבד (הוראה 230). נעתיק את פרטיו של כדור מספר 2 אל כדור מספר 1, וגם נקרא לו כדור מספר 1, כך שנוכל להזיזו תמיד (הוראה 330). שינוי ביחס המהירויות כאשר מתחילים כל תור, בכל מחזור, מניעים פעמיים את המחבט (בהוראות 220, 270), ורק פעם אחת מניעים כדור. ומכיוון שכל כדור מוּנָע רק פעם אחת כל שני מחזורים, יוצא שמהירותו של 04 הוצאח הספרים דליה פלד מעניקה שי -- כל אחד מכם הרוכש שני ספרי מחשב (כמפורט בהמשך) יקבל לכתובתו, ללא תשלום נוסף, את המגזין אנשים ומחשבים/ אישי למשך שנה. ההצעה בתוקף עד סוף 1984. הזמן עוד היום את לכסיקון המחשב ולפחות אחד משני הספרים האחרים: עצור לפני שתקנה מחשב, או שידוכי מחשב ותזכה למנוי חינם, (במקום מחיר מנוי שנתי %35) 4 סיו החוור שי דוכי מחשב %7 לכסיקון המחשב 826 מילון חובה בכל בית בישראל -- למנהל, | לתלמיד, ‏ להורים ולאיש העסקים. 1271 מושגים בהסבר מלא בעברית. הלכסיקון הראשון והיחיד בעברית. עצור לפני שתקנה מחשב %13 ספורי מחשב בדיוני. ברי פריגת מספר גם אם כבר קנית מחשב, זה המדריך היחידי בעברית שיראה לך כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנתם. מלווה בצילומים מקוריים מעודכנים. לך על עלייתו של המלך החדש המחשב -- בסגנון לא יאומן כי יסופר הכל יכול לקרות וכדאי להיות מוכנים לכך: א א א ה א א ה ה ד %, ת"א 61332 טל' 244388 : שי מנוי חינם על מגזין אנשים ומחשבים כמפורט לעיל. אל דליה פלד - מוציאים לאור, ת" אנא שלחו אלי במהירות את הספרים הבאים ואקבל לכסיקון המחשב 1271 מושגים בעברית 26 % | עצור לפני שתקנה מחשב, 13 8 ם שדוכי מחשב -- ברי פריגת 7 % ים בשקלים לְפִי שער הדולר היציג. כתובתי ומיקוד כ 00 חתימתי אני מצרף שיק על הסכום המתא מס' ת"ז 4 דליה ילד מוצ'אזים לאוור - סכריית המדפסת: כל מה שרצית לדעת חלק בי הגלגל ומציב את האות המתאימה מול הפטיש. אם נכופף את "עלי הכותרת" של המרגנית כלפי מעלה, תתקבל צורה המזכירה צורה של מניפה. (ראה תמונה). מדפסות המפיקות אותיות "מלאות' נזק- קות למכת פטיש אחת בלבד כדי להפיק כל אות, בעוד שבמדפסות עם מטריצת נקודות יש צורך בכתריסר מכות פטיש. למרות עובדה זו מוגבלת בדרך כלל מהירותן של המדפסות לתווים "מלאים". כדי למנוע '"מריחה'"' של הדפוס חייבות מדפסות אלה לעצור לפני שהפטיש מכה. משמעות הדבר היא שהגלגל חייב להפסיק להסתובב ומנגנון המרכבה חייב לעצור לפני שדבר כלשהו נרשם על גבי הנייר. אחר כך יש שוב לצבור מהירות כדי להגיע לתו הבא. כדי להגיע למהירויות גבוהות יותר, ערוכים לעתים התווים המלאים על גבי סרט המונע במהירות על ידי שתי גלגלות, זוהי מדפסת סרט. וריאציה אחרת היא מדפסת השרשרת, שבה טבועים התווים בחוליות היוצרות שרשרת מתמשכת. את מהירות ההדפסה ניתן להגביר על ידי חיבור שרשרות רבות במקביל, והדפסת מספר אותיות בעת ובעונה אחת. פעולה כזו מתב- צעת בדרך כלל על ידי יצירת תבליט של טורי התווים המקבילים על גבי תוף. זוהי מדפסת תופית המצטיינת במהירות גבוהה מאוד ובפ- לט מאיכות טובה יותר. גם סדר הצילום הוא וריאציה של מדפסת השרשרת. קרן אור מוקרנת דרך פס מסתובב המהווה תשליל של תווים שונים, וחושפת נייר רגיש לאור, שממנו מפתחים אחר כך עותק אב מושלם המהווה בסיס ליצירת עותקים נוספים, את התדמיות ממקדים באמצעות מערכת של עדשות. באמצעות עדשות מסוגים שונים ניתן ליצור סוגים שונים של אותיות מתשליל אחד ויחיד. התשלילים, בדרך כלל, גדולים יותר מהתוצר הסופי. כתיצאה מההקטנה מתקבלת חדות רבה מאוד ואיכות הפלט גבוהה ביותר. המדפסת הראשונה מהדור החדש, מדפסת הולוחקן 1, של ג'נרל אופָטֶרוניקס, הוכרזה ב ], שעברה במחיר של 84500. ניתן להעמידה על שולחן, והיא מפיקה 28 עמודים לדקה. מדפסות המבוססות על ריבוד יונים פוע- לות על פי אותו עיקרון, אולט הן משתמשות ביונים (אטומים או מולקולות עם מטען חשמד לי) במקום בקרני לייזר. היונים מוטלים אל התוף ומטביעים עליו צורות. בדרך כלל עשוי התוף מאלומיניום מוקשה. מדפסות אלה עדיין לא נמצאות בשימוש נרחב, אולם הן עשויות להיות פשוטות וזולות ממדפסות הלייזר כיון שאת היונים ניתן לכוון באמצעות שדות מגנטיים או אלקטרוסטטיים ואילו העברת קרני הלייזר נעשית באמצעים אופטיים. בית הדפוס הישן והטוב 00000 שיפ .== = כמו בבית דפוס ישן, מפיקות מדפסות של אותיות '"מלאות" כל תו ב''מכה'' אחת, באמצ" עות גלופת מתכת או פלסטיק. מדפסות הקשה מסוג זה פועלות כפי שפועלת מכונת כתיבה. התבנית הבולטת מכה על סרט המעביר את צורת האות לנייר. לשם כך חייבים התווים המיועדים להדפסה לעבור זה אחר זה לפני פטיש הדוחף אותם כלפי הנייר. השיטות להעברת האותיות לנייר שונות ומגוונות. מדפסת כדורית משתמשת באותיות המסודרות על פני כדור, המסתובב ומציב את האות המתאימה מול הסרט. הדוגמה המקובלת ביותר היא מנגנון ההדפסה "סְלקטריק'" של י.ב.מ. (ראה תמונה 2). כדורית ההדפסה חייבת להסתובב סחור סחור, כסביבון. רוב המדפסות המבוססות על עקרון זה הן על כן איטיות יחסית ומדפיסות פחות מכדי 12 תווים בשניה. על ידי סידור התווים כך שיימצאו סמוך להקפו של גלגל, ניתן לפשוט ולזרז את תהליך ההתאמה של התווים. במדפסות המבוססות על לכל המדפסות המפיקות תווים "מלאים'" גלגל כזה, הדומה לפרח המרגנית, מסתובב תכונה משותפת - ניתן להחליף את גלופת 0 אנשיי 2 ומחשבים האותיות (הגלגל, הכדור או הסרט). זוהי פעולה פיזית פשוטה יחסית. סיבת ההחלפה עשויה להיות נזק לגלופה או צורך באותיות מסוג שונה. הסיפור שמאחורי הקלעים עד כה תואר החלק הפיזי של המדפסת. אולם מדפסות מורכבות הן מ''חלקים נעים" והן מ''חלקים חושבים''. קל לתאר את הצד המכני, שתוצאות פעילותו - תווים על גבי נייר - מוחשיות ביותר. אולם ה''מוח'' הבלתי נראה של המדפסת חשוב לא פחות. עליו מוטל לפענח את ההור- אות המתקבלות מהמחשב. הנתונים מגיעים אל המדפסת בדמות שרשרות או גושים בקוד 10 - קבוצות של 7 או 8 סיביות מספריות המיצגות 128 או 256 אותיות, מספרים, המפיקות אותיות "מלאות" נזקי בלבד כדי להפיק פסת עם מטריצת - המדפסת ששון סימנים מיוחדים והוראות שונות. על המ לנתח את המידע הזה ולקבוע בדיוק באיזה " מקום על גבי הדף תודפס כל אות. יש מחשבים, מעבדי תמלילים למשל, הקשורים מלכתחילה למדפסת מסוימת, באלה הפעולה פשוטה יותר. לזרם הנתונים מתווספים סימנים מיוחדים המודיעים למדפסת מתי עליה להתחיל שורה חדשה או מהו המרחק הרצוי בין האותיות. אולם, פעמים רבות, חייבת המדפסת ליצור סדר בתוהו"ובוהו בכו- חות עצמה. עליה לפרק את שרשרת הנתונים לשורות ולערוך אותן כראוי על פני הדף תוך הקצאת שוליים מתאימים. המחשב מעביר למדפסת הוראות באמצ- עות קודים לפעולה והוראות ביטול. קוד- פעולה הוא בדרך כלל תו 45611 מיוחד, שאינו מודפס; במקום זאת הוא מורה למדפסת או לציוד אחר המבוקר ע''י המחשב מה לעשות. ההוראות הנפוצות ביותר הן ההוראות לעבור לשורה הבאה ולהחזיר את ראש ההדפסה לתחילת השורה. הוראת ביטול (656425) היא הוראה המקדימה את קוד הפעולה. היא באה לציין שהתו הבא אינו מיועד להדפסה אלא מהווה הוראה. המדפסות השונות נבדלות זו מזו בעיקר במידת '"המחשבה העצמית" שלה מסוגל כל דגם. המדפסת הבסיסית - מדפסת הטלפרינטר, נחשבת למדפסת ''טפשה". היא אינה מסוגלת אפילו להבחין שהגיעה לקצה הנייר. היא תדפיס, בששון ובשמחה, אנציקלופדיה שלמה בשורה מתמשכת אחת, אם לא יצויין אחרת בהוראות ההזנה ובקודים לפעולה. מן העבר השני ניצבות מדפסות "חכמות" הכוללות מיקרופרוססורים, אלה מתמודדות בהצלחה עם האינטליגנציה של המחשב האי- שי. מדפסות כאלה מסוגלות לטפל בכל עבו- דות העריכה המוטלות בדרך כלל על תוכניות לעיבוד תמלילים. הן מסוגלות לחלק תמליל לשורות, לרווח את האותיות, ליצור שוליים ימניים ושמאליים, ולהשאיר רווח נאות בתחי" לת העמוד ובסופו. המיקרופרוססור שברוב המדפסות יכול גם לבצע משימות "ארציות" יותר, כמו פיקוח על האותיות שיש להקיש או על הדגם של מטריצת הנקודות. מדפסות ''חכמות'" הן בדרך כלל מהירות יותר. הן מסוגלות ליצור אופטימיזציה של מצב ראש-ההדפסה או גלגל ההדפסה. כמו כן, מתווסף לאפשרות ה'"חשובה' זיכרון רוס שבו ניתן לשמור מספר תווים או מספר דפים. ע"י כך יכולה המדפסת ''לחשוב קדימה", להדפיס הדפסה דו-כיוונית (שורה קדימה ושורה לא" --7-- חור) ולדלג ע לוחי דלג על עבור כל תו ותו. ר יך לדאבוננו. לפעול וסלתי ירה ב צו דאב , הפע לפי חוקי הפיזיקה, ד 2 וה התלחות הכ גב לים את המהירות שבה יכולים החלקים לנוע ולהחלית כוון כדי להג מנגנון 'חז ק" ויקר יותר כל ומסיבי יותר העיצוב והתחכום של החלקים המכניים קובעים על כן במידהּ רבה את מהירות המדפסת, עמידותה ודרישות התחזוקה שלה. והה יותר נחוץ ווככד שהמנגנון - ידרש יותר כח לבקרת תנועתו. מאפיינים נוספים לא רק ראש המדפסת נע. הנייר גם הוא צריך לנוע ולהתקדם. קיימים תהליכים שונים שנוע- דו לסייע למדפסת ולמפעיל לבצע עבודה זו. המנגנון הפשוט ביותר להנעת הנייר נקרא הזנת חיכוך. גליון הנייר מושתל בין גליל גומי גדול (הנקרא גליל דיוּת) ובין גלילים קטנים יותר. החיכוך שבין הגומי לנייר מונע את החלקתו. זוהי עבודה ידנית בעיקרה - המפעיל מזין כל גליון נייר בנפרד, מיישר אותו ומסמן למכונה שהכל תקין. השיטה פשוטה אך מייגעת - היא דורשת מהמפעיל להקדיש למדפסת תשומת לב מתמדת. יתרונה - האפשרות להתמש בכל גליון נייר שהוא כולל נייר מכתבים אישי וטפסים. ניתן למנוע את העבודה הידנית המייגעת באמצעות הזנה אוטומטית של הנייר, אולם השיטה מורכבת ויקרה. גם באמצעותה ניתן להשתמ מש כמעט בכל סוגי הנייר אולם רוב המתקנים להזנה אוטומטית מוגבלים לעותק אחד בלבד. שמוש בנייר פחם יגרום לקימוט הנייר. הזנה באמצעות סבבת פינים או סבבת 2% נשענת על נייר המחשב הרציף, המר" ר, שבקצהו שורת נקבים. אל קצה גליל אנשים ‏ > והחשבּים ררה חדזרוווית רטטוור > קדימה ואחורה. דב קה וביישומים טור תויוט השיש ע 4 בכמות הבקרה עורוז שהוזן למכונה. הדפחות רא ₪ =וששווגוו למחשב לקדם את הנייר מעט מאוד -96/ 1 האינץ' או פחות - בכל פעם, ואיל אחרות מאפשרות לק ם את הנייר כ כתיבה - גם מידת הכומון של הציר האנכי ממדפסת למדפסת. יש מדפסות שבין האותיות קבוע - כמו במכונת כתיבה. באחרות, מבוקר מרווח זה על ידי התוכנה (של המדפסת או של המחשב). כך, אין צורך ליצור רווח קבוע בין האותיות, וניתן להתאים אותו לממדיה של כל אות ואות. כך למשל, ניתן למנוע צפיפות מסביב לאותיות רחבות, כמו 0" ואילו אותיות זעירות, כמו י - אינן חייבות להוותר בודדות בתוך ים של נייר חלק. עם התפתחות המחשב והווצרות הגרפי- שבהן הרוות | קה הממוחשבת נוצר צורך לפתח גם את הכשרים הגרפיים של המדפסות. כאן התחלפו היוצרות - מדפסות המטריצה יוצרות תמונה גרפית שאיכותה עולה על זו הנוצרת במדפסת המפיקה תווים 'מלאים". ניתן ליצור תמונה ע''ג הנייר בשתי שיטות. שיטה אחת נקראת "גרפיקת לכנים' כאשר משתמשים בה, מחלקים כל תמונה לי'לבנים'" פשוטות ו ריבוע מלבן 4 מאוזן ומאונך, משולש וכדומה. לכל צורה מייחסים קוד |5):1 , כאילו הי תה אות מן השורה. המדפסת מקישה צורות אלה, זו אחר זו, ות באמצע ותן תמונה. ל מתק- שד זו מגושמת למדי, כיו המתקבלת בשיטה זו מגוש מרי, יוו שה'"לבנים" המשמשות לבנ לות יחסית. השיטה השניה נקראת מיפוי נקוז גרפיקת סיביות. ניתן להתייחס אל כל ג ונקודה במטריצת המדפסת ו או לא. סריקה לרוחב תילי ההז דומה לתמו יוצרת לבסוף תמונה הדומה לתמונת ט זר הורטת וי מזרתהווד אחו צפיפות ה נקודות שבתמונה מסוג זה ומשמשת מדד לאיכות. איכות את חדותה וט ...ו *-"]/-/=///-=[]= ו התמונה משתפרת ככל שמספר הנקודות באינץ' גדול יותר. ההדפסות נעשות צבעוניות יותר. במדפ- סות רבות קיים סרט בעל 2 צבעים - כמו במכונת כתיבה - הצבע המודפס נקבע על ידי הוראות ביטול וקוד פעולה. במדפסות המדפי" סות בארבעה צבעים קיימים סרטים נוספים או סרט אחד הכולל פסי צבע רבים. יש מדפסות המשלבות את שתי השיטות ומשתמשות בשני סרטים - סרט שחור וסרט צבעוני - בצבע השחור משתמשים בדרך כלל יותר מאשר בצבעים האחרים, והוא מתבלה יותר. כך ניתן להחליף סרט זה בנפרד. ניתן גםלהפיק צבעים נוספים על ידי הדפסה של צבע אחד על גבי השני. כל התהליכים הללו מבוקרים על ידי תוכנה מיוחדת המיועדת להפעלת מכונות משוכללות אלה. המדפסת כשלעצמה אינה עושה דבר. היא רק תופסת מקום ומקימה רעש. המחשב הוא שצריך להורות לה איזו אות להדפיס בכל פעם. ההוראות מתקבלות באמצעות מוצָא התקשורת המקבילה או הסידרתית שבמחשב. זוהי תוכנה שתפקידה מקביל לתפקידו של ערוץ התקשורת שדרכו מתבצעת כל התקשו- רת שבין המחשב לעולם החיצון. מוצא מקביל שולח את סיביות הנתונים, המייצגות תווי ]4561 (והוראות בקרה שונות) ב-8 תילים בו זמנית. מוצא סידרתי (אַסינכר- וני) שולחן בזו אחר זו בקו דו"תילי. שתי השיטות הן סטנדרטיות פחות או יותר. המוצא המקביל, שבו משתמש המש"י של יבמ פועל כמו מוצא תעשייתי רגיל בתוספת מחבר ייחודי. כמו כן הוסיפה יבמ פונקציות בקרה נוספות המגדילות את מגוון הפעולות ואת הנוחות. בעת ההתקנה עליך לוודא שהכבל המח- בר את המחשב למדפסת - מתאים. לאחר שהתקנת מוצא מקביל וכבל מתאים תוכל ירות המדפסת הדרושה - מול ו להכניס אותם לשקעים המתאימים ולהחיות את המדפסת. למרות שעבור המש"י של י.ב.מ. קיים תקן אחד בלבד לתקשורת קווית (מימשק 6) - מוצעות באמצעותו אפשרויות מגוונות ביותר. ניתן לשדר את סיביות הנת- ונים בקצבים שונים, להשתמש באותות סינכרון שונים ולהתגונן באופנים רבים מפני שגיאות. אם המדפסת לא תזהה כראוי את הנתונים כמות. עמודים בחודש |כמות עמודים המופקת בחודש = 000000000 0-ו 2000010000 > ה 0 |" 0 שמספק לה המחשב תהיה התוצאה - הדפסה משובשת או מדפסת תקועה. המדפסת אינה יכולה לטפל בנתונים במהירות שבה מסוגל המחשב להזרים אותם. יש, על כן, לתאם בין המחשב למדפסת. דרך אחת היא להעביר את הנתונים במוצא הסידרתי במהירות קטנה מכושר הקלי- טה של המדפסת - נאמר כ-300 באוד (סיביות נתונים בשנייה). אולם מהירות זו היא נמוכה ביותר והעברת דף שלם תארך באופן זה מספר דקות. דרך אחרת למניעת איבוד נתונים כתוצ- אה מהעובדה שהמחשב "מדבר'' מהר יותר מכפי שהמדפסת יכולה "לשמוע'' היא שימוש בסימני התאמה. פקרונית, מסמנת המדפסת למחשב שהיא קלטה את כל מכסת הנתונים שביכולתה לעבד. המחשב מפסיק לשלוח נתונים נוספים עד שמתקבל טימן נוסף מהמדפסת. פעולה זו יכולה להתבצע על ידי החומרה - בדרך כלל באמצעות הוספת תיל נוסף - המתח בתיל מורה למחשב אם המדפסת ממד תינה לחומר או לא. הדבר נעשה בדרך כלל באמצעות פין מספר 20 בכבלים של 85232. פעולת ההתאמה יכולה גם להתבצע באמצעות התוכנה. שני הסימנים המקובלים ביותר בהתאמה על ידי תוכנה הם 468/אזע ו"זפסא/אסא שמשמעותם "אין לי יותר אששים | 62 ומחשבים נתונים' ו''המתן - איני יכול לקלוט יותר נתונים". חייבת להיות התאמה בין הפרוטוקולים שבהם משתמשים המחשב והמדפסת אחרת יאבד חלק מהחומר ולא יגיע ליעדו. או - אם ההתאמה היא חד-צדדית - יודפסו מספר מילים, משפטים או פסקאות ואחר כך "תתקע'" המדפסת מבלי שניתן יהיה לשדלה להמשיך ולעבוד. החומר שיודפס לפני ההפסקה הוא החומר הממלא מאגר אחד בדיוק, הגדרת איכות ההדפסה באור המונחים המשמשים לתאור איכות ההדפסה המופקת על ידי מחשב. המונח "איכות מכתבים" או ''"הדפסת איכות'' שימש תמיד להגדרת איכות ההדפסה במדפסות המפיקות תווים "מלאים". אולם עתה מתיחס גם הדור החדש של מדפסות המטריצה למונת זה. 5 5 שש קשה להגדיר את מובן המילה "אות" בהקשר זה, שכן, אות יכולה למעשה להיות כל דבר קריא שהוא - אם כי לעיתים אין האותיות המודפסות עומדות אפילו בתקן מינימלי זה. בהיררכיה של איכות ההדפסה קיים סדר מקובל. בתחתית הסולם עומדת "איכות של עיבוד נתונים" ואחריה - הטיוטה, התכתובת, איכות מכתבים מדומה ואיכות מכתבים אמי" תית. הסווג לרמות מותנה, בדרך הטבע, בדעה אישית, אולם ניתן להסתייע בהגדרות כלליות לשם הבנת המונחים המשמשים את יצרני המדפסות. איכות של עיבוד נתונים מתיחסת לתוי מטריצה שאיכות ההדפסה שלהם מספיקה לדוחות פלט גדולים שבדרך כלל איש אינו 4 ה == > הכמה שמשמש אה | | זד יודע ספקטרום? מוטי 8 אביב חלקהי שניים שהם אחד 77 20 וו מסכו של ספקטרום מתחלק לשני חלקים: > החלק הראשי- כולל 22 שורות, ועליו מחבצעת העבודה הרגילה, כלומר 1.1811%6 של התוכנית וההדפסות (בעזרת 18, דא וכו'). אך לא ניתן לבצע עליו דטיאו. 4 החלק המשני- כולל 2 שורות, והוא חלק העורך (101108) של ספקטרום, שעליו מתבצעת בניית שורות או שינויין, ובוגם מתקבל המידע ב-דשץאז. שים לב שחלק זה גדל על חשבון המסך הראשי, ואם יש צורך במקום נוסף (למשל שורה ארוכה במיוחד) גדל מספר השורות מ-2 לנדרש, וזאת תוך הקטנת המסך הראשי. משני חלקי המסך יחדיו תקבל 24 שורות 32 עמודות. העובדה שלא תוכל לנצל את שתי השורות התחתונות ע"י דַא1א? רגיל מגבילה מאוד, ולמעשה מאפשרת לך להשתמש רק ב227 שורות מתוכו. שתי שיטות מקובלות כדי להדפיס על שתי השורות התחתונות: > שינוי ערך מסוים בתוך משתני המערכת. תא 23659, שמכונה 52-תס (5178 זז ץג זק15ס), מסמן את מספר השורות הנמצאות בחלק התחתון של המסך, בדרך כלל 2, אך ניתן לשנותו בהגבלות מסוימות. נסה להגדיל מספר זה (בתוך תוכנית) ולהיווכח שהמסך הראשי הוקטן. למשל: "4860" :60 ד זאזת? 5 20 אס 15 "1234 ;150 "41 דאוזא 20 המחשב עוצר בהודעת שגיאה, משום שאין לו מספיק מקום במסך הראשי. מצד שני ניתן להקטין את מספר השורות, אך כאן יש להיזהר. נסה להכניס 2365%,1 0%5. התופעה אינה פוגעת במחשב, אך אם תבצע ,23659 אס המחשב ייפול. (אגב, זו אחת השיטות להגן על תוכניות.) בעזרת פוק זה תוכל להדפיס על שורה 22 ללא כל בעיה. למשל: 1 מא 0 יים* ;220 דא דאזא? 0 60 0 2 מא 0 בשורה 0 נועד למנוע את מחיקת הכתוב בשורות אנשים ומח = ₪ ₪ התחתונות (כשהמחשב מדפיס את ההודעה א0). פוק בשורה 40 נועד למנוע את התופעה שנראתה קודם, פסים אנכיים, אך לא תוכל לבצע 236590 01 ואחריו 0 זג דאזאץ, משום שהדבר גורר הודעת שגיאה: וכיוון שלמחשב אין מקום בתחתית האקרן להדפיס אותה, הוא ייפול. פתרון אפשרי לבעיה זו נמצא בדוגמה הבאה: 0 מא 10 "נגכָוִי'" 0" ;2200 דא דאוא? 20 0 055 3:0 2 "א0 40 נוכחת לדעת שבשיטה זו יש מגבלות, משום שהמחשב עלול ליפול. לכן רצוי לבצע פוק רק לפני הדפסה, ול'"תקנו" מיד אחריה, וגם אז אין זה בטוח לחלוטין (תיתכן שגיאה בשורת דאזחץ). שים לב, יש לבטל את פוק גם לפני דטץאז. > שימוש בערוצי קלטפלט של ספקטרום. בספקטרום יש מערכת בתוך הבייסיק לטיפול בערוצי הקלטפלט שלו. ראשית יש להבחין בין ערוצי קלטפלט אלה לבין נמלי קלטפלט. נמלי קלטפלט הם צורת התקשורת של יע''מ 280 עם העולם החיצון. עקרונית, השליטה עליהם היא בשפת מכונה (בפקודות א וכן זטס, וכנ'יל בבייסיק). ערוצי קלטפלט לעומתם הם ערוצי התקשורת של המחשב כולו עם המערכת, הפועלת באמצעות שגרות מיוחדות ברום, המאפשרות טיפול קלטפלט באבזרים חיצוניים. (הסבר מפורט בסוף המאמר.) במצב עבודה רגיל (בספקטרום הסטנדארטי) המחשב עוסק ב-4 ערוצים ראשיים, שהם בעצם שלושה: ₪ ערוצים 0 |[ - הערוצים המקשרים את ספקטרום עם החלק התחתון של המסך והמקלדת, המכונים באנגלית 8080 +:א, א או . כשהמחשב נמצא במצב עורך (הכנסת שורה, או באמצע דטתאז) הוא פותח אחד משני ערוצים אלה (אין הבדל מעשי ביניהם) ומשתמש בחלק התחתון של המסך. = ערוץ 2 - זהו הערוץ המקשר את המסך הראשי. מכונה | א5ת0, 5 או 4 הערוץ הזה נפתח בכל פעם שיש להדפיס על המסך 1.1886 של התוכנית, או באמצעות זאזאץ מתוך בייסיק. ₪= ערוץ 3 - זהו הערוץ המקשר למדפסת סינקלייר א?, ומכונה אתדאזאי, ץ או ק. בפקודות וזו וזדאזאת. נפתח הערוץ הזה. כיצד תיעזר בערוצים הללו באמצעות בייסיק? עשה זאת בעזרת הפקודה זאזאץ, עם סימן המספר 4 ואחריו מספר הערוץ הדרוש. למשל: "50* ;40 דאזאץ 10 7 שבים הההמוהקההההתמהההמהקתתתהנתהקמההקוהמטההתההתהקקהקתוהעמתתותהתתוטתההקרתמעתהקנקהההנתעיהק 0 20 (כתוב " אא" על השורות התחתונות. .זפטואיז נועד למנוע מחיקה מיידיוז של הכתוב בשורות התחתונות.) פר ערוצים בשורת ז'א1איז אחת: וס" ;2 "את" ;0 זאואץ ו כמובן שאת פעולתו של ערוץ 3 תוכל לראות רק אם ברשותך חו ]9[ ₪2 = ה" וותחוכרר לתתע ר ן - מדפסת: הפקודות 3 ואואין וגם 1.1513 זהות לפקודות ז1א!א1.1 ןו דוגמה פשוטה לשימוש בשימה זו: אם המשתמש בתוכנית ול לבחור בין הדפסה על מסך או על מדפסת, אין הוא צריך ותמש בפקודות נפרדות. התוכנית תבקש מהמשתמש, בתחי- לת הרצתה: וט ואאגוו) :"אזאזא-3 ,א:2-56817 הודא* דטשא ויתר ההדפסות יתבצעו: מאאגווס ץש זאואיץ בתוך פקודות 1'א1א אלה תוכל להשתמש בכל בקרות ההדפסה: מיקום (1 ,148) וצבע (אא ,א יזא וכו'). עם זאת, יש בעיות מספר בשימוש בערוץ א. נסה את התוכנית: 0 0 ו-] תס 10 ] :2 ;20 זא]אץ 20 0 30 וזאתא 40 50-91 כדי למנוע הגדלת החלק התחתון של המסך השתמש בשיטות הבאות: > ניקיון החלק התחתון. עשה זאת בעזרת הפקודה המוזרה למראה "" ז/)יזא! (ללא משתנה כלשהו). כשספקטרום מבצע נטשאז הוא מנקה תחילה את החלק התחתון של המסך, מדפיס עליו (אם יש צורך) הודעות וכו', ואחר כך מחפש את המשתנה שעליו לקבל. אם אין כזה, הוא מוחק שוב את שתי השורות התחתונות וממשיך הלאה, משום שאין דבר להדפיס ואין גם משתנה - תחתית המסך מתנקה ומוכנה להדפסה חדשיה. > השתמש בפקודה 81 ז1'אזא. כתוב: " כ ' "6" ;0 ,6 47 ;46 דאזת 15 "זאד קז ודד ד וז" ;6 ,₪ דה ;5 דאזא :5 מפטגת 6 30 ראה כיצד עולה הכתוב החדש על הקודם בלי להזיז את המסך או לשנות בו מיקום. 2 הערוצים בהרחבה 4 כשספקטרום צריך להתקשר עם אבזר חיצוני כלשהו, קלט או פלט, הוא פונה לשגרות מיוחדות בתוך הרום שלו. בספקטרום בתחילת המאמר חטאתי באי-דיוק סמנטי, שאנסה להבהירו כעת. רהמי הסטנדארטי מוגדרים שלושה ערוצים (518אאאז611), כשלכל אחד יש כתובת לשגרת פלט ולשגרת קלט. הערוץ היחידדששתי השגרות פעילות אצלו הוא א, השייך למקלדת ולחלק התחתון של המסך. תוכל לבצע פלט (45 1א81) וקלט (65 דשעאז); לערוצים האחרים יש רק פלט( 43 ד81 ,42 דאואת, או דאזאץ 4 אנשים ₪ ונטחשפים עגר אי העגה 6 זג נקשת עצוקווהעטיטתא שחחמש ותה חח ה חחח הההו ה דהה הרה ו=דאזאץ.ו), ואם תנסה לבצע קלט (2;1/ טאו וכו'), תקבל הודעת שגיאה [, האומרת כי אין שגרות מתאימות לקלט מאבזרים אלו. (למעשה קיים ערוץ נוסף, :85746 0/ש או ₪, המשמש לקלט או פלט למקום עבודת הבייסיק, אם כי לא תוכל להגיע אלין דרך בייסיק.) ועוד, קיימים בספקטרום 16 אפיקי נתוגים (15א ג %1), שארבעה מתוכם מוגדרים מראש, והם הארבעה שהכרנו 0/ עד 3 את השאר ניתן להגדיר. עשה זאת בעזרת הפקודה: 5 ,חא א ה הוא מספר האפיק, ו57! אות המסמלת אחד הערוצים המוכרים לספקטרום. במחשב הסטנדארטי מוכרים ערוצים א,% וכן ץ, לכן תוכל לפתוח אפיקים נוספים, שישתמשו בערוצי תקשורת אלה. אך אם תנסה להכניס ל-18 אותיות אחרות, הספקטרום לא יכירן, ויודיע על שגיאה. ניתן גם לסגור אפיקים. זאת תוכל לעשות בעזרת הפקודה ח 4 6:1.051, כשבאות ח מספר האפיק המתאים. את האפיקים המוגדרים מראעו, אפס עד שלוש, לא ניתן לסגור דרך בייסיק. סרטוט [ הפוק 2538 0/255224 27 3 4 5 4 15 ערוץ: הי ו -6 יא ל ₪ אא אין גישה | קבועים אך דרך בייסיק | עם אפשרות גישה דרך בייסיק ניתנים לשינוי ע"י א61/051/07 כיצד מטפל הרום של ספקטרום באפיקים ובערוצים? > התחתל בזה הנקרא 611885 (23631). תא זה מצביע על תחילת איזור נתוני הערוצים. אם תבדוק את תוכנו ע"י: 2 א = 256 + 23631 אק דאזן אי תמצא שהוא מצביע על הכתובת 23134, בדוק את תוכן התאום מכתובת זו ואילך ע''י לולאה פשוטה: 0 100 1=23734 0 10 | אפס *././" דאזאת 20 ודאפא 30 נסדר מידע זה בצורה ברורה יותר: משמעות תוכן תא דטס זאזאץ 24 9 24 224 דטעאז זא | 42646 16| 686 2% % 5 238 דטס דאזאץ 26 9 24 219 [דאסץתא 46 1 19% 23741 5 3 2233 אג6 סג 44 15 19 22744 [ ד0ץא 6 211 1% 2206 8 2 2238 דטס דאות? - 25488 24-39 8 /" , וו 07 זי ה 7 00 | ההמפעל העתידי-]! 000 המחשב במפעל העתיז לבד מביצועים משרדיים מקובלים, נוכל לראות את המחשב בכל אחד מאגפי מפעל ן העתיד. 1 פיתוחה של רשת משולבת של חומרה | ותוכנה להפעלה, שליטה ובקרה ₪? | , מדידה וסימולציה ן ב ית 9 מכלול תהליכי התכנון והייצור -- היא / / י מטרתם המזוצהרת של מרבית זזברות | התיב" (₪/640/64)בעולם. .- זו המפעל המודרנמ -- לן מיוחדת ' . לוי ו התערוכה שתיערך בין ה-4 לסו בנובמבר 7/. ולר מיוחד גליון זה של מגזין אנשים ומחשבים אישי. בקרת איכות בעזרת מחשב תכון ושרטוט (מכני ואלקטרוני) 1 ווטזעג א ה ובו פה שו רו בה | חסו)גזשק( ) | 3 6 קהוהתג!? 0 , ו |0זותס > 5 וו 7 ל וז חופת +/ 0 ה 4 ₪ שאה תכנון ייצור / 8 ו -- 1 ידי / : / 2 ד בדה ו ו | 4 | % ור / 0 4 . : % % . % א % * % % | '. ן : . 4 % 1 הג 6 130 77 : 1 , 4 6 | 0% , 310 וסט 4 מפיצים בלעדייס של: | מוטורולה ישראל ב"מ ן 4 5 דדש שש מערכות מחעווב | - 5 ה ומדידה בע"מ / התמונה לעיל באדיבות 1 /65 = תּ 0 ווד קודס באדיבות תדירון, = - ב רחי מסד 11, תל"אביב מיקוד 67060 = ת.ד. 25089, תל"אביב 61250 טלפון 03-388388 . המתדת המסבים בעמוד קודט בטאון תדיראן. 2 . - יו , - -7]]-]-7-7--7- - 22 אנשים ‏ 6 ונוחשבים ו ררבתה , : + | ==. רייפ הודעה חשובה לבעלי 6 = עופו ותואמיה: 2 ' : אםזהכלכך ] פשוט אז למה לא המציאו את זה קודם? מעבד התמלילים *תמר" כל אשר חפשת במעבד תמלילים ולא מצאת. = הוראות ההפעלה מצויות במעבד התמלילים עצמו! בלחיצת כפתור אחת, תקבל תשובה מהירה על המסך לכל שאלה ללא כל צורך בספר הפעלה! פשוט אה? = דו לשוניות מלאה, תוך שימוש בדיסקט אחד ובמחיר תוכנה אחת. = עריכת טבלאות בתמונה מלאה, החלפת עמודות וסיכומן. > עריכת טקסט גמישה בטורים (כמו בעיתון), בכל צורה, כיוון וגודל. > ביצוע פעולות מיון וחישוב תוך כדי עריכה. = צלצל עכשין 282955--05, 5, 04-555755 ותקבל חינם את "תמר" 7 יום! ר/פן 7 7 תוכל להיוכח ממקור ראשון כיצד מזכירתך *"משתלטת" על הפעלת "תמר" תוך שעות ספורות. אם תחליט להשאירו ברשותך הוא שלך במחיר היכרות. בתום 50 ימי הניסיון תוכל להחזיר את "תמר" מבלי שנחייב אותך עבור השימוש בו. הכמות מוגבלת דרוש לראות את "תמר" = בתצוגת "מלל" בקומפיוטקס 4 ניסו כהן ההשקעה הכספית הכרוכה בכניסה לשוק מערכות תיב"ם הגדולות עשוייה לנוע בין חצי למיליון דולרים טבין ותקילין. פרק הזמן המוקע במכירת מערכת אחת עשוי לנוע בין שנה לשנה וחצי. סיכויי המכירה: אחת עד שלוש מערכות בעונה, אם בכלל. מהנדסי תיב"ם ואנשי שיווק --אינם כמעט בנמצא. מה הניע חברות ישראליות לנסות ולהניח את כף רגלן בשוק צפוף ומצומצם זה ₪ל מערכות התיב"ם הגדולות? על פי האבחנה המקובלת על כתבי העת בעולם ועל העוסקים בענף בארץ, מוגדרות מערכות תיב'"ם גדולות ככאלה שתחנת עבודה אחת בהן, כולל מחשב ותוכנה, וללא ציוד היקפי [תוויינים, מדפסות] מתומחרות ביותר ממאה אלף דולרים. בישראל מיוצגים לפחות עשרה יצרני מערכות תיב"ם בסדר גודל שכזה: א א אאא וא א0ו5ו 0 8 וא ,אסשו.וישא יבמ ודיגיטאל. אלה הן מערכות צ: א אא המע" ניקות פתרון מושלם או קרוב למושלם, במר- בית שטחי התיכנון והייצור מונחי המחשב. ברמה נמוכה יותר, כלומר מערכות המבוס" סות על מחשבי מיקרו או סופרמיקרו, מצויים עוד עשרות סוכנים המייצגים תוצרים מתוצרים שונים. אנו מכירים מערכות תיב"ם ראשוניות על גבי מחשבים כיבמ פיסי, לִייזָה ואפילו אפל ,2 אנו מכירים מערכות שהן תחנות עבודה מתוחכמות, שחלקן מסוגל "לגדול עם המפעל" כמערכות רבות המוניטין של 6וא1א, פרקיך אלמר, היולטרפאקארד, אפולו ועוד. תקצר היריעה מלציין את כולם. במאמר זה נסקור את המגמות השולטות - י בשוק התיב"ם כיום, בעיקר בקרב משווק המערכות הגדולות, שביניהן ניתן ליצור בסיס השוואה מסויים. כמה תעשייה אווירית יש כבר? ההיסטוריה של התיב"ם בישראל היא היסטר- ריה של קצוות. מחד, פותחה בישראל (במפעלי התעשייה האווירית) אחת ממערכות התיב"ם הראשונות בעולם ואפילו תוכנה עצמאית, היא תוכנת ניקי, נכתבה בארץ, בידי אנשי התיב"ס של התעשייה האווירית, בראשות הפרופ' בך דוד, שהמוניטין שלו בשדה התיב"ם ידוע לכל, אולם התעשייה האווירית ועוד שניים שלושה מפעלים נילווים בסדר הגודל של תדיראן וחב" רות הבת של התעשייה האווירית, וכמובן אנשים % וטחשבים מפעלים בטחוניים מסויימים, נותרו אי בודד של צרכני תיב"ם גדולים ובמידה רבה, ! עדיין כאלה. הקצה האחר, אותם עשרות מפעל ניים, ‏ מפעלי מתכת ומפעלי אלקטרוניקה, רשויות מקומיות, משרדי ארכיטקטים גדולים, מפעלי אשפרת טקסטיל ועוד, להם הפוטנציאל ואולי אפילו ההכרח להתמחשב, עדיין מהס" סים. כך, נוכל למצוא מחלקות תיב"ם מות ומודעות רבה בקצה האחד, וחוסר ע חשש ובורות -- בקצה האחר. ים בינו- למי הם ימכרו? השנה החולפת תיזכר כשנת המהפכים, מבחינת ייצוג יצרני התי קצרה קיבלה אלביט את זיכיון השיווק של מערכות קומפיוטרוויז'יון בישראל; כתר פלסד טיקה ותים התאחדו והקימו את מקיט לייצוגה של מערכת התיב"ם מקאוטו של מפעל המטו- סים מקדונאל דאגלאס; איסטרוניקס וויתרה על קאלמה שעברה לידי ג'נראל מהנדסים ואי" סטרוניקס עצמה נטלה את זיכיון השיווק של אינטרגראף; יכמ ישראל ייסדה מחלקה מיוחדת שעיסוקה יישומי קצה ובעיקר תיב"ם ; אפליקון שיוצגה בידי אגנטקס עברה לידי חברה חדשה, יטמ., עקב אירוע מצער (ראה מסגרת); דיגיטאל מייסדת מרכז תיב"ם מיוחד (ראה מסגרת). התנופה העצומה לה זוכה הנושא בארץ, וששיאה בתערוכת מפעל העתיד הקרובה, להמשיך ולקיים נציגות בארץ. יצרני התיב"ם בעולם מעריכים את השוק הישראלי כשוק שגודלו עשוי להגיע לגודל השוק במדינה בסדר הגודל של קנדה (!)." מערכות גדולות מדיי אולם דא עקא, שהשוק למערכות הגדולות רווי מאוד עתה. וכי כמה מערכות יכולה לקלוט עוד התעשייה האווירית? כמה מפעלים בסדר הגודל של תדיראן מצויים בישראל? "המערכות שבשרותנו גדולות מדי לשוק הישראלי במצבו הנוכחי," מודים כמה משוו- קומפיוטרוויז'יון: מכירה מוצלחת אחת. מה הלאה? מתבטאת יותר מכל במודעות ה"דרושים" הרבות המציפות את שבועון אנשים ומחשבים ואת העיתונות היומית: אנשי תיב"ם, מהנדסים, אנשי שיווק ושירות נדרשים באופן דחוף. מהן הציפיות המנחות את המשווקים היש- ראליים ואת יצרני התיב'"ם בעולם (ובעיקר בארה"ב), המביאות אותם להשקיע מאמצים כה גדולים לרכוש דריסת רגל בישראל דווקא? ישראל מוכרת בעולם כמדינה המשקיעה מאמצים רבים בשטח הטכנולוגיה הגבוהה. התעשייה הישראלית המתמודדת ומייצאת למדינות המערב חייבת להשקיע במערכות תיב'"ם ויב"ם כדי לשפר את פריון הייצור ואיכות המוצר. מפעלי המכניקה, אלקטרו-אופטיקה, אלקטרו- ניקה, פלסטיקה, נשק ואחרים -- הם יעדי יצרני התיב"ם ומשווקיהם בארץ. מספר יואל וסטרייך, מנכ"ל י.ט.מ.: "אפלי- קון עמדה לחסל את עסקיה בישראל אולם פוטנציאל השוק הגלום בארץ והידיעה הברורה שפוטנציאל זה אך יתרחב, סייעו להחלטתה 10 קים. מפעלי התעשייה הגדולים עשויים להוסיף ולהרחיב את המערכות שברשותן. פה ושם יימצא כיס כל שהוא, חברה בת של התעשייה האווירית, מפעל השייך לקונצרן גדול שבו לא הותקנה עדיין מערכת. אחד המשווקים מעריך את שוק המערכות הגדולות בשנה הקרובה במקסימום עשר מערכות. על אותן עשר מער- כות מתמודדים עשרה משווקים לפחות; כולם מנסים להידחק לצה"ל, כולם מנסים למכור לתעשייה האווירית. כמה ימכרו כולם? שלוש מערכות בשנה -- מצוין למרות החזות האופטימית לטווח הרחוק, הרי התחזית לטווח הקצר פסימית ביותר. חכרה אשר תצליח למכור שלוש מערכות (בממוצע' של ארבע תחנות עבודה למערכת) תעשה חיל רב. רובן ימכרו פחות ואולי לא ימכרו כלל, לא השנה. "שלוש מערכות בשנה -- טוב. שתי אנשים ‏ ₪ ונמחשפים אגנטקס מייצאת וואקס ומאבדת את אפליקון על הפרשייה שהיכתה גלים בשבועות האחרו- נים קרא מנויי שבועון אנשים ומחשבים. אגנטקס, שמנהלה הוא דן פטר תדמור, הושעתה ואיבדה את זיכיון השיווק של מערכות תיב"ם מתוצרת אפליקון. הזיכיון עבר לידי *.ט.מ., בראשות יואל וסטרייך, איש אגנטקס לשעבר. מסחבר שציד המכשפות אחר "המחשבים המשוטטים בעולם," שאותו מנהל הממשל האמריקני בשנה האחרונה, לא פסח על החברה הישראלית המצליחה. אגנטקס ייצאח מערכת אפליקון לדרום אפריקה, דרך סוכן שוויצרי. בעשותה כך, עברה אגנטקס על חוקי היצוא הפדראליים המחמירים, המונעים מכירת ציוד הַיי"טָק לצד שלישי, זאת למרות שלא עברה על החוק הישראלי. ל מערכת אפליקון שנמכרה כללה מחשב ואקס 11/750 מתוצרת דיגיטל. הפרשייה אירעה בתחילת השנה וידעו עליה אך מעטים ובעיקר לקוחותיה של אגנטקס, שמכרה מאז נטלה לידיה את זיכיון השיווק. יותר מעשר | מערכות בארץ. להזכיר: אך לאחרונה נקנסה דיגיטאל במיליון דולרים וחצי על יצוא בלתי חוקי של ואקס לברית המועצות, באמצעות הסוכנות המערב גרמנית שלה ובאמצעות איש קשר, שהיה בעצם איש ק.ג,בי. > = אנשי אפליקון זעמו על היצוא הבלתי חוקי מערכות -- גבולי. מערכת אחת -- הפסד," מבהיר זאב קרוייזמן, מנהל מקיט, סוכני מקאוטו. גילה דווידסון, סגנית מנהל המכירות באלביט גילתה כי בתחזיות הראשונות "דיברנו על מערכת אחת בשנה. היום אנו מדברים על יותר." ההשקעה הכווכה ברכישת מערכת בת ארבע תחנות עבודה, הכשרת מפעילים ומהנד דסים, הסבת מחלקות התיכנון והשרטוט ל"חיה" הבלתי מוכרת; הקליטה הפיסית והמנטאלית כאחת, היא השקעת ענק. כמה מפעלים בישראל, בייחוד אלה המצויים בידים פרטיות, יהינו להשקיע במערכות ענק מן הסוגים אותם מצי" עים אלביט, י.ט.מ., איסטרוניקס ומקיט? מעטים, אם בכלל. גם השנה, כבשנים הקודמות, יהיו הפרוייקטים הממשלתיים והמד פעלים הציבוריים אלה אשר ישקיעו בתיב"ם. למזלם של המשווקים, אין כללי ההקפאה בהתקשרויות הממשלתיות חלים על מרבית הפרוייקטים וזחשובים, ובייחוד על פרוייקט ה"לביא". כך, מכרז כדוגמת המכרז בו זכתה אלביט לאחרונה, שמכרה מערכת ענק בת ארבעים תחנות למפעל בטחוני, מזעזע את השוק ויוצר כמעט "טראומה". אלביט מצידה, ויבמ, שהצ- ליחה למכוו" מערכת בסדר גודל דומה לתדיראן חיסלו תיקוות דבות. מערכות שעשו חיל בשנים האחרונות, ספק אם יימכרו בקצב דומה בעתיד הקרוב. "אני צופה בהחלט אפשרות שקיום החברה יהיה על שירות ואחזקה למערכות הקיימות," אומר משווק פסימי. המערכות יקרות. הביצועים "גדולים" על המפעלים הבינוניים. רק בשבועות האחרונים אנו שומעים על תזוזות בעולם המרמזות על התהליך העולמי, שיסייע, כך מקווים הסוכנים, גם למאמצי השיווק בארץ. אינטרגראף: מי יקנה מערכות מיפוי משוכללות? מערכות קטנות -- מחירים יורדים == אנטרגראף הכריזה בשמיני באוקטובר על תחנת עבודה חדשה (ראה מסוף תיב"ם) המת- בססת על חומרת מיקררוואקס ושמחירה, כולל תוכנה, יהיה פחות ממאה אלף דולר. היולטר פאקארד יצאה עם סדרת 9000 ₪6 והיא מסוגלת להעמיד למהנדס תחנת שרטוט בשלו- שים אלף דולר. "אותו מפעל שרכש מערכת גדולה משל קומפיוטרוויז'יון יכל תמיד לרכוש גם את יוו לרמת המחלקה," מדגישה לאה רובינשטיין מ-18א6. עוד "מוזערים": דיגיטאל, שיישמה כמה מודולים של תיב'ים על גבי פרופשיונאל ואפילו ריונבו, מחשבי המיקרו שלה. דדג, שתהיה מסוגלת להציע את מחשבי סדרת 38 כתחנות עבודה רב שימושיות במחירים נמוכים (בעתיד). המגמה ברורה. היצרנים בעולם מחפשים כל דרך על מגת להוזיל את עלותה הראשונית של תחנת העבודה ללקוח. תקוותם היא להצליח ולמכור תחנות זולות בהתחלה, ולבנות על סיכויי ההרחבה לאחר מכן. דיגיטאל, טוען דני גז, מנהל שיווק תיב"ם בחברה, מעניקה תוא" מות מלאה בביצועים החל מרמת הפרופש- יונאל, דרך המיקרו וואקס והוואקסים למיניהם ולגודלם. זו גם המגמה המדריכה את ;ו אומרים ב15א6. סדרת 9000 תאפשר למפעל להגדיל את מחלקת התיב"ם, לצרף תחנית ולהגדיל כושר ביצועים עם הזמן. 1! מציידת את תחנות העבודה ההנדסיות שלה במערכת הפעלה מבוססת יוניקס ובתוכנות מהדרג ה- ראשון, שחלקן ייחשף בתערוכה הקרובה. כמובן, לא כל מערכות התיב'"ם נמצאות בנתיב זה. קומפיוטרוויז'יון אינה פועלת בכיוון זה ככל הידוע, וכך גם 606, אפליקון ואחרות. יבמ מעניקה אמנם כמה ביצועי תיב"ם משניים על הפיסי ואולי גם על אי.טי. החדש. אך אפש- רות המעבר למחשבי המיני אינה קיימת עדיין. במצב עניינים זה, זוכים יצרני מערכות "קטנות מן המוכן," מאלה שתוארו לעיל, מן ההפקר. אפולו, דאטה ג'נראל, 8115 ואחרות, הן מערכות שתוכננו מראש להריץ תוכנות תיביים על גבי חומרה בסדר גודל של סופר- מיקרו. למשווקי המערכות האלה שוק בטוח בארץ מבחינתם, היכול אך לגדול. כמה משרדי ארכיטקטים בארץ יהיו מסוג- לים לרכוש מערכת אינטרגראף למיפוי ולהנ" דסה אזרחית? "שלושה זה המקסימום," מודה גלעד בן עוזר, איש איסטרוניקס (שלא מכרה עדיין ולו מערכת אחת). קוו בסוף השנה, ניטא "מרכז התיב"ם" לרווחה. דיגיטאל מנסה לחר" . וויח את חלקה שלה מן החגיגה והמטרה. הניצבת בפניה ברורה: למכור כמה שיותר מקאוטו, קאלמה, אינטרגראף, אפליקון ועוד, מערכות. אלה מתבססות על וואקסים משל דיגיטאל. ל"החברה השניה בגורלה בעולס" אינטרס ברור להעמיק את תודעת התיב"ם . ולסייע במכירות המערכות. מרכז התיב"ם יכיל תחנות עבודה כ יצרנים אלה ואחרים, 0 אינטרגראף ואפליקון שמכירות הוואקסים שלה. נזקפות. ות ולא לדיגיטאל יראל 5 ו גם בתי התוכנה העולמיים יקבלו ייצוג רחב . במרכז תיב"ם. דני גז, נלהב לרעיון המרכזו . אנשים ‏ +" ווחשבים תפתח דיגיטאל ישראל את שערי הצליח להניח את ידו על מרבית התוכנות . קונטרול דאטה הפתרון האינטראקטיבי ייפגע למרות שחברתו, דיגיטאל, מספקת את רכיבי החומרה העיקריים למערכות רבות בישראל, ישירות או בעקיפין דרך דיגיטאל ארה"ב, ולמ- רות מגמתה במיזעור החומרה סבור דני גז שדווקא המערכות הגדולות כדוגמת 41/10 16א א 1א-) וקומפיוטרוויז'יון מסוגלות לתת פיתרון אינטראקטיבי מלא. הוא בטוח כי מאחורי מחשבי הסופרמיקרו למיניהם, הזולים, יהיה המפעל חייב להעמיד סופרמיני לנהל את הרשת המקומית ולהעמיד בסיס נתונים שישרת את ההרחבה העתידית, לצרכי מעקב ואנאליזות, ולהוריד עומס מן התחנה הבודדת. הוא, כמהנדס מכונות ומומחה תיב"ם, אינו ממליץ על רכישת תחנות עבודה עצמאיות המסוגלות לתת פתרון מקומי מוגבל. מפעל 4 הפועלות על ואקס ומיקרו ואקס בעולם. הוא מקווה להעמיד ללקוח הישראלי אפשרות בחינה של מספר מערכות באותו אתר, תוך הדגמה והסבר אובייקטיבי על מעלות תוכנה זו על אחות, ועל תחנת העבודה האחת על השנייה. מבין התוכנות שיודגמו במרכז נוכל לציין אך כמה: 26א. מ₪א6 סזט0א. 0 6.516 א, ד 1את. ופאט ר סא61.6ש (כמובן). העיקר שהוואקסים יימכרו. דני גז מעריך שמרבית הלקוחות מעדיפים את השירות לחומרה שמעניקה דיגיטאל בארץ. הוא מקווה שהסוכ- נים. יסתפקו בשיווק ובתמיכה בתוכנה ודי- גיטאל תהנה מחלקה היא: מכירה ותמיכה בחומרה. גם בתערוכה הקרובה תשקיע דיגיטאל מאמצים מרובים. מבקרי דוכן דיגיטאל יוכלו להתרשם מפעולתן של מספר תחנות ותוכנות שונות, כולל הפעלה מלאה של כרסומת 6%6. שתייצר קוביה מיוחדת שתחולק למבקרים ברי המזל. הרואה את העתיד לנגד עיניו לא יוכל להסתפק בפתרונות שאיגם מושלמים, בתכנון, בייצור ובבקרת איכות. פיתרון קונספטואלי שכזה מסוגלות להעמיד רק המערכות הגדולות, לדעתו. ולשכת השירות פתרון ייחודי לבעיית ההשקעה הגדולה הכרוכה ברכישת מערכת עצמאית מוצע על ידי 606 לשכת שירות בתקשורת לתיב"ם. אצל הלקוח מועמד מסוף ובאמצעות תקשורת טלפונית, בנל"ין או קו חיוג, מבוצעת העבודה מול המחשב המרכזי של קונטרול דאטה. 6 ייחודית בהצעת לשכת השירות. חברות אחרות פוסלות את הגישה מכל וכל. זמן התגזבה בתקשורת הוא גבוה ואינו מתאים ליישומי תיב"ם, קובעים רבים. יבמ, איסטרו- ניקס ואחרות מוכנות להעניק לשכת שירות "מקומית" במטה החבורה, לביצוע עבודות במקום, אולם יסרבו עקרונית לחבר לקוח לקווי תקשורת. ")+ הוא בית ספר טוב להתחיל בו. כעבור שנה הוא מתחיל לפשוט לך את העור," מגדי" רים מתחרים. במרבית המקרים, פונים לקוחות ₪6 ורוכשים מערכות משלהם -- ולא מתוצרת 6126 דווקא. חיים לוי, איש קונטרול דאטה, אינו מבטל לחלוטין את טיעוני מתחריו אולם הוא מבקש להדגיש: "פעילותה של קונטרול דאטה בשטח תיב'"ם היא פעילות חלוצית מעיקרה. חינכנו מאות אנשי תיב"ם שהיו עד תחילת העבודה בלשכת השירות חסרי מודעות לנושא. ישנם יתרונות לא מעטים להסתייעות בלשכת השי- רות: חלק מהתוכנות יקר מאוד ובעיקר תוכנות אנאליזה שונות שהשימוש בהן אינו תדיר. משתמש העובד באמצעות לשכת השירות שלנו יכול להשתמש בתוכנות אלה כחלק מהשירות מבלי לרכוש אותן בכסף מלא. עוד: אנו החברה היחידה בארץ המעניקה שירות מלא של עבו- דות קבלניות למפעלים שאינם מצויידים במחל- קות תיב"ם. זאת באמצעות אנשי ומהנדסי היי" שומים שאצלנו. ללקוחות שזו תחילת הדרך שלהם והנבהלים מהמחיר היקר הכרוך ברכישת מערכת שלימה, מהווה הכניסה ללשכת השי- רות פתרון." למי אין 36 או 34? "מרכז שיווק היישומים למשתמשי קצה" הוקם ביבמ באחד בינואר השתא הכא. בראשו עומד יורם זילברשטיין. עיסוקו המרכזי בתיב"ם וזאת במקביל למאמצים הרבים אותם משקיעה יבמ בעולם בשטח זה. מקאוטו: האם יהיה המשתמש (כתר פלסטיקה) גם סוכן טוב? אין אנשים ! אנשים ושח אחד הקשיים הגדולים שבפניהם ניצבים מפע" לים המבקשים להתקין מערכות תיב'"ם הוא בגיוס אנשים מתאימים להפעלת המערכות. אולם למפיצי התיב'"ם הקושי הוא כפול: אנשי ‏ התיב"ם ואפילו להפעלת מערכות. זהו נושא השיווק המתאימים למערכות מורכבות אלה כדאי שיהיו מהנדסים. קשה למצוא מהנדסי מכונות, אלקטרוניקה והנדסה אזרחית שיוותרו על העיסוק בתחומם ויתמסרו לשיווק.. ָ מיעוטם אף מצוייד בכישורים הנדרשים . מאנשי שיווק. לדיגיטל נדרשו חמישה חודשי בלימודים. סדירים. מדינות בעולס מקימות -- למצוא אדם מתאים. חברות אחרות, בייחוד החדשות שבהץ עדיין מחפשות. גראה כי קשיי הקליטה של התיב"ם בארץ אך יגברו בעתיד, ככל שיידרשו יותר אנשים להנדסת יישומי תיב"ם, -לפיקוח על מחלקות שכישורי העיסוק בו נרכשים בעכודה ופחות בימים אלח מרכזי הדרכה מיוחדים לנושא. = ישב למדינת ישראל אם תשקיע בכיוון זה, של ייסוד קורסים להכשרת אנשי מקצוע ההווה אפליקון: מה עתידה של הסוכנות החדשה? 7 שפים יורם זילברשטיין, העומד בראש המרכז מציע ללקוחות לשקול את ההיבט העתידי: שילובן של מערכות תיב'"ם בבסיסי הנתונים של המפעל. הוא מסכים שליבמ יתרון גדול כאשר מדובר ברכישת מערכת תיב"ם על ידי משתמשים נוכחיים של מערכות יבמ והוא "אינו מבין" את אלה שאינם ווכשים את התיב"ם של יבמ. "למי אין היום יבמ 36 או 4" יבמ ניעניקה פתרון של אינטגרציה בין המערכות השינות, תפיסה כוללנית הדומה לתפיסת המיכון ודמשרדי (%/0) יבמ מעמידה, ללא צל ספק, אתגר בפני משווקי תיב"ם בארץ. קשה יותר לשכנע מפעל, שבו קיים ככר מחשב יבמ, לרכוש מערכת שונה (חומרה ותוכנה) מחכרה אחרת כאשר יבמ מבטיחה פתרונות תיב"ם משלה. האם מנצלת יבמ את יתרונה בנוכחותה בשוק ומפנה את עיקר מאמציה לכיוון לקוחותיה שבעבר? "לאו דווקא", מדגיש יורם. "אנו פועלים בכל הכיוו- נים האפשריים." כאמור, רשמה יבמ הצלחה יפה במכירת המערכת לתדיראן. יבמ: ללקוחות שאינם מחפשים סיכונים 1 מדוע הם מסרבים להתראיין? ₪ 7 מ 7 לצורך הכנת הכתבה, סייר עורך המגזין במר- ית החברות המובילות בשטח וריאיין את האחראים על נושא התיב"ם אצלן. למרבית | הפלא, סירבה אחת החברות לתרום ולו פיסת מידע אחת לכתבה. אנשי ג'נרל מהנדסים (סוכני | קאלמה) מסרבים להתראיין. = אנו מקווים מאוד שאין להם מה להסתיר... להיות משווק ומשתמש כאחד הקמת סוכנות לשיווק מערכות תיב"ם בסדר הגודל המדובר היא השקעה לא קטנה. כדי להעמיד מערכת תצוגה בעלת שתי תחנות עבודה לפחות, ליצור בסיס אנושי לשיווק ולתמיכה ובעיקר לממן את הסוכנות למשך השנה ויותר הראשונות, נדרש הון רב. גורמים פרטיים יתקשו לממן את הסכום הנדרש, המתקרב למיליון דולרים. אלביט, מענקי האלקטרוניקה בארץ וכתר פלסטיקה (בשיתוף תים) מצאו פתרון ייחודי: "אלביט עמדה לרכוש מערכת תיב"ם ובדקה את השוק לכל רוחבו," אומר צבי שרקאני, מנכ"ל השיווק של סי-וי באלביט. "הבחירה נפלה. על קומפיוטרוויזייון. רק לאחר מכן הועלה הרעיון לייצג ולשווק את מוצרי החברה (הנחשבת מובילה במכירות בעולם, למרות צמידותה ליבמ)." את השידוך בין כתר פלאס- טיקה לבין תים, ביצע דווקא איש מקאוטו. "חים נרתעה מן ההשקעה הכרוכה בהעמדת הסוכנות," מספר זאב קרוייזמן שיעמוד בראש מקיט, התינוק המשותף לשתי החברות, הייתרון שברכישת מערכת לצורכי עבודה והדגמה כאחד הוא ברור. מה עלול להיות החיסרון? מתחרי שתי החברות סבורים שאל- ביט תתקשה למכור את סיוי למפעלי אלקטרו- ניקה אחרים, המתחרים באלביט עצמה, ועל מקיט הם אומרים שמקדונאל דאגלאס סירבה ועיכבה את חתימת הזיכיון כיוון שלא היתה מעוניינת במשווק"משתמש, העלול להינזק בצורה דומה. "שטויות," מבטל זאב קרוייזמן. "מקדונאל דאגלאס היא משתמש ענק בפני שון; להתחיל מתחנה בודרת לגדול הלאה עצמו ובכל ואת היא משווקת את מקאוטו לענקי תעופה אחרים כג'נראל דיינמיקס, ואפילו החטיבות האוויריות של ג'נראל אלקטריק. דווקא כתר עצמה, המתמחה בייצור תבניות פלסטיקה, מקבלת עבודות ממתחריה, בגלל התמחותה בנושא." באלביט מתגאים על הני- סיון נרכש תוך כדי עבודה (ראה קליטת תיב"ם : שלבים ולקחים; גיליון 15 של מגזין אנשים ומחשבים אישי). 8א"), שהיא חכרה בת של מוטורולה ומייצגת את וו נאלצה להתחרות במערכות אחרות לפני שמכרה מערכת תיכנון אלקטרוני לחברת האם בארץ. העתיד מבטיח -- ההווה פחות ימי חשבון הנפש הסתיימו זה מכבר. התערוכה הקרובה, הראשונה בגודלה ובהיקפה בארץ, מספקת הזדמנות למשווקי תיב"ם לפסק זמן של חשבון פיננסי. השנה קרובה תיטיב את חלקם במידה רבה ועם חלקם תרע. היא עשויה, מאידך, להיטיב עס כולם במידה שווה, או להיפך. העתיד הרחוק נראה ורוד. הקרוב -- קצת פחות. . אנשים ‏ %% וסחשבים -- מדור פרסומי אלביט וקומפיוטרוויז'יו המובילים בשטחם אלביט כחברה פובילה בתחום המחשבים ועי- בוד נתונים ליישומים אזרחיים וצבאייס, הקימה צוות בכיר של מהנדסים וטכנאים בתחום התיב"מ שהוכשרו לכך במפעלי 0₪, צוות זה מופקד על טכנולוגיות התיב"מ באל- ביט כדי לאפשר השגת יעילות מירבית בקליטת מערכת זו כתוך אלביט ולקוחותיה. בגוסף לצוות הטכני הוכשרו טכנאים בשטתי האלקטרוניקה והתוכנה המסוגלים לתחזק את המערכות ברמה גבוהה. מערכות תיב"מ מסררת 4000 605 הן מוקד המעוכות של חכות .00/0068 5/0וע האמריקאית (ש6) ויוצגו בקרוב בביתן אלביט בתערוכת תיב"ם ורובוטיקה בגני התע" רוכה בת"א. מערכות אלה, הינן רב"שימושיות, בעלות כושר בצוע נרחב במונחים של ייצוריות, כדאיות כלכז לית, טיב התוצאות המושג ותכונות המאפשרות הרחבת המערכת. מערכות אלה קובעות תחום חדש של חקנים במיכון התעשיה, ומספקות לאוכלוסיית המשתמשים בהם את מירב הכלים הנדרש כיום בשוק. יתרונה של 0 במערכות תיב"מ נובע ‏ מיכולתה להתאים את מערכותיה לצרכי המשתמשים. המפתח להצלחה טמון בחבילות התוכה המגוור נות העונות לדרישות התיב"מ השונות בתעשיה תוך גמישות ונוחיות בהפעלה שאינן מושגות במערכות תיב"מ אחרות המבוססות על מחשבים רב שימושיים ושבהם התיב"מ הוא יישום אחד מרבים. המערכות מסדרת 4000 6008 מספקות אוסף מקיף ביותר של כלי תיב"ם, החל משרטוט ותכנון פשוט דו-ממדי ועד עיצוב משטחים מורכבים תלת ממדיים, הכולל ניתוחים הנד" סיים. כלים אלה הם חלק בלתי נפרד מחבילת התוכה הרב יישומית א4 6/0008 מערכות 4000 610% משתמשות במאגר נתו" גים משולב בעל כסיס אחיד מרכזי, המאפשר גישה לנתונים עדכניים. תוכנה זו מאפשרת גישה לכל משתמש ללא תלות בסוג היישום ומגבירה את יכולת מערכת התיב"מ להגיע לייצור משולב מחשב. כל מוצרי 6% תואמים לדרישות ולצרכי התעשיות הייחודיות, כמו תיכון מכני, עיבוד שבבי, אדריכלות, הנדסה אזרחית, אלקטרו- ניקה, ציוד משרדי, תעשיות רכב, תעשיה אוי- רונאוטית וכדומה. עבור תעשיות מתוחכמות אלה, פיתחה /6 חכילות תוכנה מיוחדות קיי- מות, ובמקביל ממשיכה 6% לפתח חבילות תוכנה מיוחדות נוספות. כמו כן עומדת לרשות לקוחות 6 ספרית משתמשים כה חברים כל הלקוחות. החברה פותחת בפני לקוחותיה מגוון תוכ- ניות יישומיות שנכתבו ע"י המשתמשים ומאפ- שרת קשר ישיר ביניהם להחלפת ידע ותוכנות. תוכניות יעודיות 0-7] חיכון מכני: המערכות מסדרת 4000 60% תומכות בכל התחום של הנדסת מכונות כגון תכנון, שרטוט ושימושים הנדסיים אחרים. מהנדסים ומתכננים יכולים במהירות ובד" ייקנות לבצע ולנתח גופים ומערכות תלת ממדיות, ולהכין שרטוטים תקניים. חבילת התוכנה המכנית כוללת: אוו ו30: התוכנה מאפשרת למשתמש באופן הרדי, ליצור, לאחסן ולהציג גופים מרחביים מורכ- בים, בין אם הם עשויים ממוצקים (801.105) או ממישורים מושלכים (501.108 + 5) יישומים מקצועיים נוספים של חבילות תכנה זו כוללים בין השאר תכונות מידוד, חישובים וניתוחים אלמנטים סופיים, מסלולי כלים בעיבוד שבבי, כולם בעלי גישה לדגם המוצק. או ואו: התוכנה מאפשרת יצירת תמונות הצללה צבעו" ניות בצפיפות גבוהה. ניחן לבצע תמונות הן במוצקים והן במשטחים. למשתמש שליטה בצפיפות, בגוונים, בצב- עים ובמיקום מוקד ההארה. ניחן לפתוח חלון המאפשר שיקוף התמונה (תהליך קרני א). יתרונות אלה מאפשרים הערכה חזותית של פתרונות אחדים, החוסכים ייצור דגמים ראשו- נים יקרים. דואאם: תוכנה זו היא גישה חדשה המאפשרת קיצור עקומח לימוד ההפעלה. היא מכילה את תזרים הפקודות הדרוש, המאפשר תכנון ושרטוט גופים דו*ממדיים. התוכנה מנצלת את תכונות המערכת ומאפשרת שרטוט קוי גוף במבטים, מתן מידות, הוספת מלל, וכל הנדרש להשלמת השרטוט. ו 6 א )א ץיפ ה: התוכנה מאפשרת תכנון יעיל במשטחים (5081/615). אפשר בקלות ליצר, לעדכן, לשפר ולנתח משטחים מורככים הנוצרים בגו" פים כמו פרקי מכונות מעוכדים בחישול, ביציקה או בעבוד שבי. פעולות אלה לא נתא- פשרו במערכות תיב"מ מסורתיות בעבר. או סא זאוא21.2 פדואו:: תוכנה זו מאפשרת הכנה אוטומטית של מודל אלמנטים סופיים ברשתות דו ותלת ממדיות בעבר פעולה זו גזלה כ-70% מזמן העבודה המושקע בנתוח כזה, תוצאות הנתוח נתנות לתצוגה גרפית על פני המסך בלווי צבעים לפי רמות המאמצים והכוחות, סוד א 1.1.5 )ואוו 6 ז: התוכנה מאפשרת הכנה ועדכון מזורז ומהיר של שרטוטים משולבים מלל ותמונות לצרכי פירסומות שונים, שרטוטים מפוצצים (8 וש 022 1 א+), עלונים, וספרי הדרכה. תוכנה זו מאפשרת העברת מידע למכונות הדפסה ממוחשבות לצרכי תפוצה רחבה. )טאאא ד א6*דאו-א זוא 0 וז חכילת התוכנה התומכת בתחום הייצור בעזרת מחשב כוללת תחומיף רבים ומגוונים, 00 אד שש0א6, תיכנון תהליכים, ייצור חלקי פח, בקרה ספרתית למכונת עיבור שבבי, תכנות רוכוטים, בקרת איכות אוטומטית. חבילות התוכנה ליצור בעזרת מחשב אסופוצ6א: תוכנה זו מאפשרת תכנון והדמיה חזותית של מהלכי כלים במכונות עיבוד שבבי בעלות 2 ער 5 צירים, ישירות מבסיס הנתונים המרכזי של המוצר. מידע ספרתי ניתן להעברה ישירות למכונות העבוד דרך רשתות תקשורת של 6 תוכנה זו מגבירה את מהירות ודיוק התהליך לעומת תהליכים מסורתיים. ו :₪06 0א: תוכנה זו נותנת גמישות רבה לתכנן, לדמות, ולבדוק מהלכי הרובוט בשימושים שונים. ניתן לתכנח את מהלכי זרוע הרובוט על גבי המסך וככך לחסוך בזמן השבתת הייצור. גם במקרה זה ניתן להעביר מידע ספרתי ישירות בין הרו- בוט והמחשב. אימות ממוחשב גרפי מבטיח דיוק בתיכנות הרובוט עור לפני העברת הנתונים לאולמות הייצור. ו 0וא: תוכנה מיוחדת זו מכצעת אוטומטית תיכון שרטוט תבניות ליציקות פלסטיק תלת-ממדיות, כולל פינים מובילים וכרגי סגירה. תוכנה זו מקצרת ומשפרת תהליכי ייצור בתום תבניות למוצרי פלסטיק. א באופן אוטומטי, תוכנה זו מכינה את מסלולי הכלים במכונות ניקוב ממוחשבות. באמצעות תוכנה זו אפשר להכין חלקים מדויקים ביעי? לות, במחיר זול ובפחת מזערי. מדפסת אישית -חריששש...ית חברה בת של מוטורולה ישראל בע-מ מערכות מחעווב ומדידה בע"מ 1... דד= וש (‏ דא צזוהח ד חברת : מציגה מדפסת חדשנית המשלבת תכונות של איכות הדפסה, נוחות, מהירות ומחיר זול: 2225 = = :דם!.אמווח. הואשווזד עובדת על עקרון התזת הדיו = אך במקום בהתזת לחץ היא עושה זאת בשיטה טרמית: יצירת בועה ע"י החום. דה אאוצוד היא התחליף האידאלי = והשקט - למדפסות ההקשה הרועשות וגם למדפסות הטרמיות השקטות האחרות. בעוד שהן צורכות נייר מיוחד ויקר וההדפסה דוהה עם הזמן, הרי ד אאווד מתאימה לכל נייר כתיבה ואיכותה הגבוהה של ההדפסה נשמרת לאורך זמן. לפרטים נוספים התקשר עוד היום ל-61/5, נציגי ?ו בישראל. רח' מסד 11 תא 67060, מל. 05-3883588 ת.ד. 25089 ת-א 61250. אססאא 5 דצ 05155 זזת5 הדרכון שלך למחשב מקצועי בו דראגון 64 א יותר זיכרון א יותר תוספות * יותר תוכנה * יותר שפות: פאסקל, קובול, אסמבלר, לוגו, פורט, סי, קומפיילר, בייסיק ועוד... * אספקה מיידית * שנת אחריות * פיתוח אונ. קיימברידג' ה וג 4 0 מתאם טורי 6 כלול לא כלול לא כלול ייק קומודור 04 ו לא כלול "המחשב". תצוגה: אבן גבירול 110 תל-אביב טל' 03-244036 משרד: הלפרין 5 תל-אביב טל' 03-230648 להשיג: ברשתות מת"מ, שקם, כלבו שלום, המשביר לצרכן וכחנויות המחשבים המובחרות: * באר שבע: רשף, 057772103 א בת"ים: א. ב. מחשבים, 03-860493 * גבעתיים: שני מערכות, 03-316317 + הרצליה: שני מערכות -- שחק, רח' בן גוריון 14 + חולון: אולפני זום, 037856567 + חיפה והקריות: לנגרמן-דרומי, 04-707101. קרית המחשב, 04-727719 * נתניה: מ.א. מחשבים, 053-36218 * עפולה: גרופית, 065-23623. * פתח-תקוה: ב.ר.ל. מחשבים, 03-914387 + פתח"תקוה: לב-העיר, 03-9224518 * ראשל"ע: רם מחשבים, 03-991759 א רחובות: מ.כ.ן. 08-452163 רמה"ש/רעננה: עולם המחשב, 052-480733 תל-אביב: קומפיוטרוניקידיזנגוף סנטר, 03-280366. 1 )וא (ו: (ר | ]או כנה זו מאפשרת למשתמש לראות את החל- קים הצורתיים כתוך המסגרת, ומגדירה את גודל חומר הגלם, פח, ברזל, פלסטיק, או כל חומר אחר. התוכנה מאפשרת גילויייתר"השקה ויו וא וצו בין חלקים. על ירי כך מיעלת ומאפשרת ניצול מירבי של חומר הגלם הנדסת בניין, אדריכלות ומבנים מערכות 4000 אכן') מקלות בתכנון, הכנת מסמכים, ייצור, והקמה של פרויקטים בתחומי הנדסת בנין, אדריכלות, מספנות, תחנות כח ומפעלים כימיים. המערכת מטפלת במבני ברזל, צנרת, מיפוי ותוכניות מתאר. חבילות התוכנה להנדסת בניין, אדריכלות ומבנים כוללות: או זאא. ו תוכנה זו מאפשרת אוטומטית תכנון ותיכון הקשור בתחום רחב של מפעלי תעשיה. בעזרת תוכנה זו, המשתמש, יכול להכין תאורים תלת ממדיים של דגם המפעל, מהלכי צנרת, ניתוחי מאמצים של התפשטות צנרת שטח, ומסמכים נלווים. מידע כמו רשימות חלקים, רשימות רכש מרוכזות, דו"ח התקלות צנרת זו בזו מתקבל אוטומטית. תוכנה זו מקצרת את זמן התכון ומוזילה הוצאות ההקמה. או 6אופ.וו/ו8 .א מחישה הכנת שרטוטי קונסטרוקציה וארכי- טקטורה, ע"י שימוש בכלים ובספריות יעו- דיות. בספריות אלה כלולים אביזרי בניה שונים כמו דלתות, חלונות, וקירות תיקניים, דפוסי קווים, כמו אותיות וספרות מגוונות מאפשרות השלמת השרטוט בהתאם לכל תקן נדרש. חישובי שטחים, נפחים, ורשימות חלקים מתבצעות אוטומטית. המשתמש יכול להכין מידע למכרזים, הערכות מחיר, לוחות זמנים וכרומה. ושיו וא: תוכנת המיפוי מאפשרת איסוף מידע ממקורות מגוונים, מידע גרפי ו/או מלל. מידע גאוגרפי, טופוגרפי, וקרטוגרפי ממוקם במסד נתונים אחיד ומאפשר הכנת מפות ומטמכים "תפורים" לדרישות הלקוח. בסיס נתוני המיפוי מגיח יסודות למגוון רחב של ניתוחים ותיכנונים. מהנדסים אזרחיים, מהנדסי קרקע, כבישים, גאולוגים, מודרים, כל אחד בתחומו יכול לעשות שימוש במידע זה. מערכות 4000 13%') מאפשרות הכנת מודל מיפוי תלת-ממדי עס מתאר וחתכי גובה. תוכנה זו מאפשרת למתכנן לבדוק פתרונות שונים בתנאי שטח וקרקע, ונתונים באתרים שונים. כמו כן חישוב כמויות חציבה, חפירה או מילוי וכדומה. תכנון אלקטרוני ל מערכות 4000 6:38 מספקות את כל הכלים ה א מדור פרסומי להכ =[ נת וכדיקת סכמות חשמליות, מעגלים מודפסים ומעגלים משולבים. חבילות תוכנה מתוחכמות מובילות את המשחמש נון הסכמה החשמלית ועד ליצירת המעגל המודפס מלווה בתיק הייצור שלו חבילות התוכנה לתכנון אלקטרוני מכילות החל מתכ ו תוכנה זו מאפשרת ניתוח מעגלים בצורה מהירה ואמינה. מעגלים אנלוגיים נכרקים במהירות בתנאים מגוונים. המהירות והדיוק מקצרים את עלות והוצאות הפיתוח של מעג- לים מורכבים. וא או 116 ואוו וא וא 1+ 0 תוכנה זו מאפשרת בדיקה אוטומטית של אחו או יותר דפים הכוללים סכמה חשמלית של מעגל מסויים לצורך בדיקת שלמות התכנון. המשתמש יכול להגריר אוסף של בדיקות לבי- צוע, שבעזרתם ניתן לגלות באופן מדוייק קצרים, נתקים, חוסר מידע והפרעות תיכנון ווה תוכנה זו מכילה שישה אלגוריתמים למיקום תת"רכבים ורכיבים בצורה אוטומטית ואינטר- אקטיבית. תכונות כגון קווי גומי, קביעת רכי- בים במקומות מסויימים, הגדרת איזורים מות- רים ואסורים למיקום רכיבים, הצגת היסטוגרמות לצפיפות מידע וכדומה, מאפשרות השגת תוצ" אות במיקום המקיימים את כל דרישות הפיתוח, א וסא *אוו אאו+ פאא 1% סא ווג: תוכנה זו מיועדת לניתוח אוטומטי של מעגלים צפופים רכי שכבות. ניתוב האותות יכול להתבצע לפי איזורים מסויימים, לפי אוסף רכיבים המוגדר ע"י חלון, לפי שמות האותות. למעגלים מורכבים במיוחד, קיימת כחירה של אלגוריתם המאפשר ניתוב של שני מוליכים בין רגלי הרכיבים שעל גבי המעגל. 16 תוכנה זו מכילה אוסף של כלים אינטראקטיבים מורכבים לתכנון ובדיקה של מעגלים משולבים. תיכנוני ואנ16א\- )וא :91 א וא 1א\') נתמד כים בחבילה זו. מאפשרות למשתמש לפתח חבילות תוכנה יעודיות. חבילות תוכנה של "צד-שלישי" מערכות 4000 %גו') מאפשרות שימוש כחבי- לות תוכנה שנכתבו מחוץ לחברה. לדוגמא: וא 1א. חבילת תוכנה לניתוחים קינמטיים. טוא0%): חכילת תוכנה לניתוחי אלמנטים סופיים. +שוש וטוא תכנון מפעלי צנרת ובדיקתם. > אוא!: הוספת תכונות גרפיות למערכת כגון ציבוד והצגת תמונות הנקלטות מלויינים. הור תקשורת חבילת תוכנה 7|0)%7 נתמכ 0 אוו + היא מאפשרת העבר סטנדרטים בין-לאומיים, בין מחע התקשרות בפרוטוקולים סטנדרטיים 'ור ! 0, 1270, 1200/ למחשבים "מארחים התקשרות בסיבים אופטיים לתחגות העבודה חומרה במערכות 4000 358]') החומרה של מערכות %), ובעיקר המחשב ותחנות העבודה, הם פרי התכנון של צ')+ הם פותחו מתוך כוונה להגיע לדרגת האופטימיז- ציה המקסימלית האפשרית במערכות לגרפיקה ממוחשבת ע"י האיזון הנכון בין מרכיבי המערכת השונים, כאשר היעוד הבלעדי הוא "התיב"מ" מערכות צ ) ניתנות להרחבה בשדה בצורו הבאה: מ"א-צ-₪ 281601 ל-4001-ש כ מסדרת ‏ 0-ו במסגרת משפחת מערכות 5-4000(ן )+ של חב' צ'). ניתן להרחיב בשדה המערכות מסוג 1-ו למערכות מסוג 4101-י ו ) וגם 0-ו מערכת מסוג |420-ץ) תומכת ב-5! תחנות עבודה גרפיות ועור 10 תחנות עבודה לא גרפיות. מערכות אלה כוללות יחידת עיבוד נתונים מרכזית של [ו-2 אשר תוכננה במיוחר לכצוע פעולות גומריות ככדות כגון עיבוד תמונה ואנליזה נומרית, זאת כנוסף לשלושה מחשבים עצמאיים המחוברים אליה למטרת חעבודה הגרפית. במערכת 4201-שגו) משולבים עד 0! דיס קים של וא 300 כל אחד לצרכי המשתמש (₪')א*%1 ₪ +%/). ולמערכת ההפעלה במטרה לספק דרישותיהם של לקוחות גדו לים מאד למאגר נתונים ענק, חב' צ')+ הצהירה על שיתוף פעולה עם ואא₪! בפתוח ושיווק מערכת מסוג 628-5000 מעוכות אלה כוללות למעשה את כל החומרה והתוכנה של סדרת 4000-12% + ובנוסף מחשב ואווו מסוג אאו4. זה האחרון ישמש לניהול מאגר קבצים גדול (א |אגו 18841 1אוא |\ אאא וראא שיווק מערכות 5000-%נו:) צפוי להתחיל לקראת סוף שנת 1984 בשנת 985| תתחיל חב' ) בשווק של מערכות מסוג 3000-%ג + שהן תחנות עבודה עצמאיות (פא) ז ו אאט,)אוא 1 ]אוסא ו אשר יבצעו בעצמן חלק ניכר מעבודת תיב"מ התכנותית, ויהיו מסוגלות להעביר בקוי תקשורת ביצוע חישובים ועבודות מסובכות למערכות מסוג 6128-4000 למערכות ') ניתן לחבר שורה ארוכה של יחי פריפרליות: -0א 6-1 11 .א 11 וטש אשי וואי +60 טאאא אוווטוץ וואו9 א זיו גי )אשיו אזטא וא אוזאואש ואו ו בחר מערבת תיבים בנג'מין מקמילאן* בחירת מערכת //640/64 מחייבת אותך על פי השיטה שאציע, עליך ללקט את כל הכיוונון 5% ; מידת מעורבות המפעיל להפעלה להתחשב בגורמים שונים, המיוחדים המאפיינים של מערכת אחת, בתוכנה, חומרה, = | יעילה 5%; איכות ההתווייה 25%; גודל הסר- למערכות אלה בלבד. זהו נושא שונה כושר הרחבה, תמיכה, התקנה, תיעוד ומוניטין 5 %. ; . י היצרן. כאשר הנושא הוא חומרה, רשימה כזו אחר שביצעת את החישובים, הוסף את סך ו 7 : 5 9 תיראה כך: הציון של התוויין אל כלל ציוני פריטי החומרה המערכת המתאימה לצרכיך תהיה שונה 1. = יחידת עיבוד מרכזית; ההכרחיים. לחלוטין מבחירת מחשב למטרות כלליות. 5 מצרגרפין 4 הכן רשימה של כל הפריטים הרצויים אך המאמר שלפניך נכתב על ידי אחד מאנש' = | 3 מצג אלפאנומרי; אינם הכרחיים, והענק לכל אחד מהם את תיב"ס של ג'נרל דיינאמיקס, 4 מספרת (288וז101מ) לשטחי קריאה השיקלול הרצוי במערכת הכוללת. דוגמה שהתמחה בבחינת פרטי ציוד תיב"ם גדולים; לפריט כזה: התקן קריאת נייר מנוקב, הקיימים בשוק לקראת רכישתם והפעלתם ‏ | 5. מספרת לשטחים קטנים; הרצוי כאשר המערכת מקושרת למערכות במפעלי החברה. 6. תוויין עטים; טלפרינטר. 7. תוויין/מדפסת מטריצת נקודות; 0 יר 8 כונן תקליטים; את שיקלוליך ערוך עצמאית, בהתאם להצעת 0 0 9 כונן סרט; היצרן/משווק. היעזר במומחים בארגונך כדי + | 10. קלט/פלט לסרט מנוקב; להשלים מידע דרוש. ₪ ו 4 5 ראשית, הטכניקות הכרוכות בשילוב אדם/ 11. התקן להפקת 080-604 ; מחשב מבדילות את מערכות תיב"מ ממערכות ל ל חשבים רגילות. שנית, לשיקול הכלכלי מש ו מ - . : , - זבלבלי מ 5 3. קורא כרטיסים; צוות הערכה עות גדולה יותר, שכן בבחירת המערכת המת 4 מקלדת בעלת מקשי יעד (אסוזשאט אימה תלויה כמעט כל פעילות המפעל. הו אין לקנא באדם שמתפקידו לחכוך בדעתו | 5ן מחפסת שחת , הילכך יש להקדיש תשומת לב רבה לבחירת ולהחליט באיזו מערכת תיב"ם על אירגונו ‏ | 16 התקן קלט גראפו צוות הבחינה, שיכלול נציגים מקבוצות עניין לבחור. המבחר הקיים של מערכות מחשב ושל - הטימה פה על דרישותיך בשלמות שונות בארגון. צוות הערכה כזה עשוי לשקף , / , ציוד היקפי כה גדול שמשימת הבח'רח ת'ראהי . | היא תשמש בסיס לבחירת מערכת, בלי קשר לדוגמה את אנשי: התיכנון הקונספטואלי; : ₪ ו 5 0 י .תי . 5 ו 5 ת 5 3 | לגודלה או למידת מורכבותה. אם פריט כלשהו ה 2 כנון הפרטים בן של המערכות השונות והגדרת ה אינו הכרחי או רלוונטי למטרותיך, ציין לידו ְ זייצור; הנתונים; הרכש. יישומים הדרושים מהן דומח למד'', זהו 1% | = יאפס". לאחר שהשלמת את הרשימה, התחל קצה הקרחון. את ההערכה, לגבי כל יצרן ויצרן, בהסתמך על לאחר שהוגדרו המטרות, וזו משימה בפני ל 1 ל ו 0 . עצמה, עדיין עליך לבחון איזו מערכת תתאים על ההערכה להיות אובייקטיבית ככל האפשר. לבצען. מספר האפשרויות העומדות לרשותך 4 בחר את הפריטים ההכרחים ברשימה. | כדאי שהאנשים המבצעים את ההערכה יהיו כמעט אינסופי. מספר הצירופים האפשריים בין בדוק בין היצרנים. את אלו שאינם מסוגד = | מודעים לאחוזי השיקלול של כל פריט שהם מסופים, מחשבים ופריטי ציוד היקפי, שלא לים לספק אפילו אחד הפריטים, מחק. בוחנים ומעריכים. כך תגבר מידת האובייקטי- שימרעל תוכנות, עצום. ארגון שיידרש למשימה 4 קח אותם פריטים (או מודולי תוכנה, ביות שלהם בבחירה. זו וישאף למלאח על הצ הטוב ביותר, ייאלץ במקרה של רשימת תוכנה) ושקללם בהתאם על ההערכה להחבסס על בחינה מדוקדקת למידת חשיבותם במערכת העתידית. של ספרי תיעוד והדגמות טכניות של המשוו- להקדיש צוות שלם לצורך המבחנים השונים. בשנים עברו, כשמערכות תיב"ם אך הופיעו לראשונה, היתה הבחירה קלה יותר. היו אך שתיים"שלוש מערכות לבחור ביניהן. כיום, המבחר מבלבל. כיצד ביכולתך, אם בכלל, לבחור מערכת בהצלחה, במינימום הסיכון? לדוגמה, תוויין עשוי לקבל שיקלול של | קים, המעוניינים לצרף את אירגונך לרשימת % בסך כל המערכת. כעת, בחן תוויינים | | לקוחותיהם. שיחות-מעקב עם מומחי השיווק, שונים ושקללם לפי מאפיינים שונים כמו מהי- = | וביקור הצוות בשתי התקנות קודמות (לפחות) רות, קלות הטענת הנייר, דיוק, רוחב הניירוכו'. | | של אותו יצרן/משווק הם הכרחיים. עדיף גם את השיקלול הפנימי בצע בהתאם לחשיבות | | שהביקורים יבוצעו באותם ארגונים שבהם כל מאפיין בפריט הציוד. אציע מניסיוני ‏ | בוצעה התקנה ליישומים דומים. כמובן, על לשקלל תוויינים על פי החלוקה הבאה: מהירות המבקרים לפנוש ולשוחח עם משתמשי המערכת * מתוך 800%אג1 וא 6/6 18ו1, בהוצאת %; אמינות 5%; כושר חזרה (דיוק) 5%: במקום ההתקנה. עלות כוללת כדי להעריך את עלותה הכוללת של מערכת אציעך; 4 כלול את כל ההוצאות הנילוות, כמו הכשרה, אחזקה, שירות ותיעוד. אם שיטת הרכישה תהיה באמצעות חכירה, כלול את הכוללת וחלקן בשנות החיים המערכת. זאת כדי להגיע האמיתית, גם של הוצאות סמויות. לדוגמה, אם צפוי שאורך חיי המערכת הוא חמש שנים, חלק את כל ההוצאות החד- פעמיות כחמש, והוסיפן למחיר החכירה השנתי. הוצאות חד-פעמיות עשויות לכלול גם התקנת קווי תקשורת, חיבור פריטי מעבדה ושינויים צפויים במודולים של תוכנה. 4 כדילהגיע ליחס האמיתי של ערך-לעומת- דולר הוצאה, ערוך את תחשיב העלות הצפויה, לעומת רמת המערכת, כפי שהו- ערכה בידי צוות הבדיקה בהתאם לאחוזי כל פריט בכלל המערכת. זו תהיה תוצאת המבחן התיאורטי, ובהתאם לתוצאות אלה דרג את המערכות המוצעות. מבחני פעולה לאחר שבחרת במערכת הטובה ביותר (לכאורה) הזמן את היצרן/משווק לערוך מבחני הפעלה כדי לבחון את ביצועיה. המבחן ייעשה בסביבת יישומים הדומה ככל האפשר לזו של המערכת שבחרת. שיטה זו שונה מזו שנוקטים בדרך כלל: בוחרים שלושה-ארבעה נבחרים וקוראים לכולם לערוך מבחן הפעלה (אאגוא1ו")א6גו). מבח- נים משותפים גוזלים זמן רב ועולים כסף רב הן ליצרן והן ללקוח. בחר באחד משני סוגי מבחנים: מבחן סינטטי = הרצת תוכנית או סדרת תוכז ניות, שבהם נקבעו פאראמטרים קבועים, שתו" כננו לבצע סדרת תרגילים. מטרת המבחן - לבדוק ביצועי המערכת. לעתים ישמשו לבחירת מערכת היע"מ. יתרונו של מבחן זה - מחשבים שונים. חסרונו: קשה יה - בכלות יי בקלות בעזרתו את עמידות המערכת בעומסי-עבודה. מבחן חי מבחן זה יוכן בהתאם לעומסי ש המט העבודה של המשתמש. למרות ח על הכל ספק במידת דיוקו, מקובל ומוסכם שהוא המתאים ביותר לבחינת מערכות תיב "ם. זהו המבחן המועדף לב כח הריצועים ת הביצועים. ק 4 08 אס181צ טוא 60 ובאדיבות אלביט ישראל. = | קלות הטענת הנייר 5%; יכולת כיוונון וקלות 8 אנשים )+ : ובוחשבים ביקור במטה היצרן עשוי לעזור לצוות 3 אנשים ‏ %% וםחשבים )וו וו מערך ייצור גמיש במרכז דיוני הכנס הבינלאומי על "המפעל העתידי" ו ו ו המגמה החדשה המסתמנת במערכי הייצור התעשייתיים בעולם והמוכרת בשמה מערך ייצור גמלש (משוצע5 עחוזז140טהג 1 שומ ואט ) תהיה אחד ממוקדי הדיונים בכנס הבינלאומי בנושא "מפעל התעשיה העתידי" שיערך בתל- אביב בין ה-4 ל-10 בנובמבר 1984. בדיונים אלה ישתתפו מרצים ידועי-שם מצרפת, מבריטניה, מארצות-הברית ומיפן, התופסים עמדות בכירות בחברות תעשייתיות גדולות בארצותיהם. הכנס נערך במשותף על-ידי הסניף היש" ראלי של האגוד הבינלאומי של מהנדסי יצור ואיתי"ם (האיגוד הישראלי לתיכון באמצעות מחשבים), שזה יהיה גם הכנס השנתי השישי שלו. מערך היצור הגמיש נועד לייצר חלקים בכמר- יות בודדות או קטנות בטכניקות של יצור המוני. הדבר מתאפשר בעיקר תודות להפיכת המחשב לחלק אינטגרלי ממכונת היצור עצמה. התאמת המכונה הממוחשבת ליצור חלק השונה מקודמו מצריכה טעינת תוכנה בזכרון המחשב. פעולה זו היא קצרה מאד, בעוד שהפעולות הידניות שנעשו עד כה הצריכו זמן ממושך. לכן ניתן לייצר חלקים בכמויות קטנות ביותר תוך השגת היתרונות של יצור המוני. בין המערכות הממוחשבות שניתן לשלב במערך היצור הגמיש: רובוטים תעשייתיים, מכונות בקרה ספרתית, מסועים אוטומטיים וכו'. למערך יתרונות נוספים וביניהם הורדת מחיר היצור ליחידה, הפחתת המלאי, הפחתת ההון המושקע ביצור והקטנת הריבית על הוצ" אות היצור. בין המרצים בדיונים על נושא "מערך הי" צור הגמיש" בכנס: גב' דופונט-גטלמן מחברת "רנו" בצרפת, מר א. לונג מ"קבוצת ה-600" מבריטניה, שני מומחים מארצות-הברית וקרוב לודאי שיצטרף אליהם גם אחד מראשי הפרו- ייקט "המפעל ללא אדם" ביפן. אינטליגנציה מלאכותית בהנדסה תוצג בכנס תחום האיטליגנציה המלאכותית מתרחב ומת- פשט גם לתחום ההנדסה. מערכות המנסות לחקות את דרך מחשבתו של האדם ותפיסות הניסיון והמומחיות של המהנדס לבסס נתונים במחשב, החלו להופיע לאחרונה. מספר הרצאות העוסקות ביישומים עתידיים אלה יוגשו לראשונה בארץ בכנס מפעל התע" שייה העתידי שיערך בתל-אביב בין 4 ל-10 בנובמבר 1984. הכנס נערך במשותף עלדידי הסניף הישראלי 6484/5%18, הארגון ליצור בעזרת מחשב ורובוטיקה ואיתי"ם והאיגוד הישראלי לתיכון וייצור באמצעות מחשבים. פרופ' גדעון הלוי, י"ר הכנס מסר, שבהרצ" אות אלו תועלה האפשרות שבעתיד יוכל גם המחשב לרכוש ניסיון כמו המהנדס הנמצא במפעל, מתכנן, לומד מהתוצאות ורוכש מומ" חיות בתחום פעילותו. פרופ' הלוי מציין, שעידן חדש זה יאפשר שימוש במחשבים בעבודת הנדסה שנחשבה עד היוס לעבודת אדם, כיוון שהיא עבודה יצירתית ודורשת ידע רב ואינטואיציה. קאלמה בעקבות קומפיוטרוויז'יון - על יבמ וו קאלמה חתמה על הסכם עם יבמ, לכלול את סדרת 4361 במערכות התיב"ם של קאלמה. המערכות המשולבות קאלמה-יבמ יספקו ניתוח פרוייקטים, ניהול תיקייה ושליטה על נתוני תיכנון כן6. קאלמו; תמשיך למכור את מוצריה על גבי מחשבי דאטה ג'נרל, דא"ק ואפולו. הכללת מחשבי יבמ תאפשר ללקוחות קלמה להתקשר עם מערכות התיב'""ם שלהם אל מחשבי יבמ, הנמצאים זה מכבר בארגון. ההסכם מעמיד את קאלמה באותה זירה עם קומפיוטרוויז'יון, שחתמה על הסכם דומה לפני מספר חודשים. אנשים ‏ % וטחשבים גם 417 בתמונת התיב"ים מחשבי הסופר-מיקרו והמיני החדשים של רז לא נחתו עדיין בנמל יפו למרות ההבטחות החוזרות ונישנות אולם לכשיגיעו, יהיו מצויידים כבר ב'"גב" תיב"מי בדמותה של חבילת תוכנה לתיכנון לוחות מעגלים מודפסים (₪-)ו) מתוצרת אומניקד (ניו יורק). החבילות מיועדות למחשבי 382 ו3857 שיהיו מצויידים במצגי טקטרוניקס או טלטייפ. אומניקד מציעה ללקוחותיה בארה"ב מערכת שלמה, חומרה ותוכנה (כולל פלט ל-וא/6) במחיר הנמוך מ-850,000. כדאי להתעניין. +1, מעוניינת לחדור לשוק התיב"ם במלוא העוצמה, סוברים רבים. היא תסתמך על יוניקס מתוצרתה גם בשוק זה, ותנסה להפוך את מערכת ההפעלה לסטנדרט השוק. מחשביה החדשים, מסדרת גו3, טוענים אותם משקיפים, הם בעלי עוצמה ומהירות המתאימים ליישומי תיב"ם וליישומים משרדיים כאחד. יש המשווים את 382/300, המיקרו השולחני של 11א, למחשב אפולו רב המוניטין, למיקרוואקס ול- 0 הוא עשוי, הם אומרים, להפוך לתחנת עבודה מעולה מסוגה. בשדה התוכנה, מתעתדת 1 . כפי הנראה, לרכוש תוכנה קיימת מיצרנים מבוססים. זוא עשויה לוותר בשלב ראשון על אספקת מערכות שלמות תחת שמה אלא תספק פריטי חומרה לחבוות ‏ 088 ו"אאץ -- עד שתבסס את חטיבת התיב"ם ולאחר שיוניקס ימצא את מקומו הנכון בשוק ויש לזכור: שוקו של יוניקס מוערך ב-7 מיליארד דולר עד 1986. גישתה של יבמ ל"סביבה משרדית טוטאלית" היא הגישה שתדריך את מכווני המדיניות של 1/, שישאפו ליצור "סביבה הנדסית טוטאלית" בעזרת קשת מחשביהם. "יש לזכור," אומרים אנשי 171, "שתחנות העבודה שלנו יוכלו לספק גם ביצועי דף אלקטרוני, דואר אלקטרוני ותוכניות עסקיות אחרות במקביל לביצועים הנדסיים." תחנה חדשה ל-6/4010א לרובוטיקה ותיב"מ למק-אוטו תחנת עבודה חדשה למערכת לתכ- נון סביבה רובוטית. התחנה מסוג 001!-8 מיועדת לעבוד עם חבילת התוכנה לרובוטיקה ₪ ומשלבת עבודה במערכת תיב"ם 6 ואו לתכנון הגיאומטריה של התא. מערכת 6וזזק א 0זאט עובדת על מערכות ואקס של דיגיטל ומערכות טוא של ראטה ג'נרל. המערכת הרובוטית פועלת על מחשבי ואקס. חבילת התוכנה הרובוטית כוללת מודו- לים ייחודיים לרובוטיקה כגון:-- סאגואואס -- מתן הוראות לתנועת הרובוט. קשוזטפ -- בנין ספרית רובוטים הכוללת את סוגי הרובוט וכל הפרמטרים הקשורים בו. טנא -- אופטימיזציות לתנועת הרו- בוט בסביבתו. מערכת 416% 168א היא מערכת תיב"מ ל-3 ממדים הכוללת מודולים שונים הן ב-6/ והן ב-ו6. המערכת עובדת בשיטת אאא א או וב- 6אז וס סוא 501.10 ומבצעת תיכון מורכב עד 5 צירים. ליסה מתכננת מרעומי פגזים די סמדר מיקרו מחשבים מבאר שבע פיתחה תוכנת תיב"מ, המשמשת לתכנון וסרטוט מרעומי פגזים במפעל טלכור לאלקטרוניקה. התוכנה פועלת על מחשב הליסה של אפל. אלי כהן, הממונה על המחשב במחלקה המכנית, מסר שהליסה מהווה כלי עזר למהנד- סים בתכנון ופיתוח מכני של פרוייקטים בתחום מרעומי קירבה אלקטרוניים לארטילריה. לדב- ריו, הסרטוט בעזרת המחשב מקצר את זמן התכנון המכני לכדי שליש מהזמן שהוקדש לו בשרטוט ידני. הביצוע מדויק, ניתן לערוך תיקו- נִים ועדכונים על גבי המסך תוך כדי עבודה. הליסה מהירה מאוד, מציין אלי כהן, ונוחה לעבודה ולהפעלה בצורה ידידותית גם למהנד" סים חסרי רקע במחשב. לדבריו נבדקת עתה אפשרות השימוש בה גם לסרטוטים אלק- טרוניים. הכרזות :6כ]') בחודש האחרון הכריזה 606 על תחנת עבודה חדשה, המכונה שאו. היא מוגדרת כתחנת עבודה ארגונומית בעלת יכולת עיבוד מקומי גבוהה. התחנה, כנראה בתמונה, כוללת שני מצגים, גרפי ואלפאנומרי כאשר הפרדת המצג הגראפי היא 1280%1024 והוא מעניק טיפול מקומי בעיבודים תלת מימדיים ובעיבודי נקודה צפה. זיכרון פנימי יכול לנוע בין 768 ק"ב ל27 מ"ב. מחיר תחנת העבודה (בעלת אמולוציה לטקסטרוניקס) יהיה בין 30 ל-40 אלף דולר. עוד מ-606 אנו שומעים על מסוף ויקינג חכם בגודל 15 אינטש המתרחב למסוף גראפי מלא המחקה את טקסטרוניקס א401. המסוף מוגדר כתהנת עבודה לעיבודי א8סו זולה. בתוספת כונן תקליטון הוא יבצע גם עיבודים עסקיים אחרים במערכת ההפעלה !א 6. ל-וָא16'8, חבילת התוכנה ההנדסית הידועה של 606, נוספה גם מערכת-משנה לתיכון אלקטרוני ברמה בסיסית -- עבור מהנדסי מכונות. קיבולת התוכנה: עד 2,000 רכיבים במאה שערים ועד 20 שכבות (88%+.). חשיבות התוסף לתיכון ההנדסי היא בהענקת יכולת למהנדס המכונות לבצע תיכון אלקטרוני לצרכי זיווד. 6 הצליחה בשנה האחרונה להעמיד ללקוחותיה שורה רחבה של מוצרי חומרה מרמת המיני והסופרמיני, ממחשבי סִייבָּר 180 בדגמים השונים ועד למחשבי ענק. אחד מהם, המחשב הגדול ביותר במזרח התיכון מותקן, כך נודע, המפעל ישראלי ושימושיו העיקריים -- תיב"ם כמובן. כמה משלמים בארה"ב? ₪ == המחסור הכרוני באנשי תיב"ם מיומנים, ובייה חוד בדרגות הגבוהות, משפיע ללא ספק על רמת השכר של מומחי התיב"ם בישראל. כמה משלמים למומחי תיב"ם בארה"ב ? סקר אוורבוך. יועץ חיב"ם פנימי (האחראי על כל פעולות התיב"ם ועל קביעת מטרות הארגון ופעילויו" אנשים 2 ונוחשב'ים תיו בנושא): 40 -- 60 אלף דולרים בשנה, פלוס בונוסים. מנהל מערכת תיב"ם: 25 -- 50 אלף דולרים. מהנדס יישומי תיב"ם: 25 -- 50 אלף דולרים. מתכנת תיב"ם: 30 --45 אלף. מפעיל תיב"ם: 15 --22 אלף. שותפות ממשלתית עם יבמ איטליה לאוטומציה במפעלי ייצור חברת האחזקות הממשלתית האיטלקית (811:1) ויבמ איטליה הודיעו כי חתמו על הסכם בין סְלֶניה-אלסאג לבין יבמ איטליה, הקמת חברה (אלסאג יבמ איטליה) בתחום האוטומציה במפעל, במיוחד אוטומציה גמישה בייצור חרושתי מיכאני. החברה תמוקם בגינואה ותבצע מחקר ופי- תוח בארכיטקטורה, מוצרי תוכנה ושיטות אינד טגראציה לקישור בין תחומי האוטומציה השו- נים בסביבת הייצור החרושתי. המטרה היא להציע פתרונות כלליים למיכלוּל מערכות מידע לניהול מפעלים, תהליכי ייצור גמישים, עיצוב ופיתוח מוצרים. נסיונה של יבמ איטליה במערכות מידע, תכנון ובקרת הייצור ומערכות תיב"ם משלים את נסיונה של קבוצת סלניה אלסאג בשדה הבקרה המספרית, כלי מלאכה, רובוטיקה וקווי ייצור אוטומטיים. בעלי החברה יהיו אלסאג (51%) ויבמ איט" ליה (49%). חברות אלה יצרו קונסורציום (₪א51) כדי לארגן את הפעילויות המשותפות ולהתחיל במלאכות המחקר והפיתוח. קצת נתונים מעודדים == ...שוק התיב"ם יגדל ב-40% לשנה ער 1986. יגיע לשבעה מיליארד דולר ב-1987 (יאנקי גרופ, בוסטון). ,..קיימות 1,150 חבילות תיב"ם/יב"ס שונות. מהן מיועדות ,19.5% לסביבת העבודה של יבמ (רובן הגדול למחשבי יבמ הגדולים); 17.2% לסביבת דיגיטל (דאטה רסורסס). שמענו שמועה..- : "שמועות" של זא= 1א וא 6/6 הוא מקור מידע מכובד בשוק. מה הוא יודע לספר? ,..טלסיס מתכוננת לחדור במלוא העוצמה לשוק התיכנון המכני. טלסיס, הרואה בתקן 5% הכרח בסיסי, תכליל את מעבדי התקן בכל אחד ממוצריה העתידיים בשטח המכניקה. 51 ...גם אוקטאל מתכננת מזה זמן חבילת תוכנה חדשה לתיכנון מכני. ...הדור הבא של תוכנות תיב"ם, בדומה לתוכ- נות המיקרו, יהיה דור התוכנות המוכללות. מודולים שונים שיכצעו יישומים שונים באותן פקודות. ...במ תציג שיפורים למחשבים האישיים בסדרת הפיסי שיכללו גם רמה מסויימת של תיב"ם. . ... בואינג, ענק התעופה, תהיה אחת מלקוחותיה הראשונים של מערכת 5000 605 מתוצרת קומפיוטרוויז'יון. הרכישה הראשונית, המוערכת בכ"12 מיליון דולר, תכלול 10 -- 20 מערכות ועוד 50--100 תחנות עבודה מסדרת 0 08 6. אספקת המיכשור תתפרס לאורך השנה הקרובה. ...אינטרגראף תציג תחנת עבודה ומסוף "חכם" מדוע נזקקים ל10887? ד וא אא 0/6 =, כתב העת לעסקי תיב"ם, ערך סקר בין קוראיו, אותו החל באפריל האח- רון. מטרת הסקר היתה לזהות את הצרכים והשימושים לתקן 1658 (א0ז1 37:61:16 אא שו 6 ואדדואו). הוא התקן המאפשר העברת מידע בתקשורת, בין מערכות תוכנת תיב"ם של יצרנים שונים. תוצאות הסקר הוכיחו כי התקנות 1688 נעשו על ידי 43% מהעונים לסקר כאשר מהיתרה, 80% שוקלים התקנה. מרבית העונים על הסקר הם מפעלים שעי- סוקם העיקרי בייצור, ובייחוד ציוד צבאי. בשטח האלקטרוניקה, כפול מספרם של המפע" לים שלא התקינו את תוספי 088. המשתמשים בתקן 168 זה מכבר, זקוקים לו לרוב (73%) לשם תעבורת מידע פנים- מפעלי ותקשורת עם יצרני משנה (75%). אחת החברות התקינה %:10 לשם תקשורת קבועה ותעבורת מידע הנדסי עם חברת האחות מעבר לאוקיינוס, באנגליה. מחירי התקני התרגום לתקן 08%! נעים מאפס ("כלול במחיר התוכנה") עד 87,500. אינטרגראף דורשת מלקוחותיה לרכוש את :511, המתרגם שלה, במחיר 82,000. וא אא60/6 מסכם את מסקנותיו שלו מן הסקר שהקיף 145 משיבים: "כללית, הצורך בתקן 165% ברור. בעיקר לצרכי העברת מידע פנימית ותקשורת עם יצרני משנה או לקוחות. הנכונות להוסיף את התקן לתוכנות קיימות (ולא בכולן ניתן לעשות זאת! הדגשת עורך המדור) תגביר את מידת שיתוף הפעולה - . 2% הלחץ שהופעל על מהנדסי התכנון והייצור מדוע שוקלים הוספת 31088 תקשורת עם יצרני משנה 6% תקשורת הנדסית פנים"מפעלית 5% ייסוד תקן פנימי לבסיס נתונים מרכזי = 26% פורמט תקשורת בין בסיס נתונים מרכזי עקב דרישות מזמינים ממשלתיים וצבאיים 2% עקב דרישות מזמינים מהשוק הפרטי = 21% בקרוב מאוד. היא תחליף את המחשב המארח בין יצרני התוכנה בעולם. של מערכת התיב"ם מוואקס למיקרוואקס. ...וא תספק תוכנות הנדסיות לסדרה החדשה של מחשבי היולטרפקארד. נודע כי שוו אף שוקלת לרכוש חלק מהבעלות על החברה. ...בָרארִי תתכנן את מכוניותיה (כולל מכונית המירוץ פורמולה 1) בעזרת מחשב גולד 32/87 ו אינטגראף עוברת למיקרוואקס = תף, המשרת את כל הדיסציפלינות בזירה תעשייתית, מדובר על מישקי תוכנה, חומ" = רה ותקשורת בין איי וגושי האוטומציה אשר ביניהם קיימת אינטראקציה והחלפת / מידע. ‏ = : שורת והיררכיה של מחשבים, מישקי. וגורמים נוספים אשר לא נדרשו 7 בין הגושים יה רבק ביןהגרש הפתרונות לעצמ של הדור לישי תהיה עת לשווק. = | בנוסף לביקוש, הגברת הפריון וחק" ווק, נוטים המשווקים לגמש את מוצר של מחר, ביחוד בתחום קדמת. לקראת זה נערכים : אנששים + ומחשפים אינטרגראף, המיוצגת בישראל בידי איסטרר ניקס (מייצגת קאלמה לשעבר), מציעה מערכת 60.4 0 דני גז הוא מנהל שיווק תיב"ם בחברת דיגיטל ואחד ממומחי תיב"ם בארץ. בסדרת מאמריס המיוחדת לגליון זה ₪ל מגזין אנשים ומחשבים אישר, סוקר מר גז את שימושי תיב"ם השונים בתיכנון הנדסי, תיכנון אלקטרוני ובבניית מחשביס באמצעות מחשבים. *תיב"ם למה? תיב"ם איך אפשר בלי"? אומר דני גז. סרגלי ד, משולשים, עפרונות נובעים ומחקים, העתקי שמש ושולחנות סרטוט -- כל אלה הולכים ונעלמים מממלכת התכנון ההנדסי. במקומם באים מסופים גראפיים צבעוניים, יריות הפעלה אלקטרוניות (10%81168%). מקל- דות, עטים אלקטרוניים ומחשבים, לסייע בתכ" נון וייצור. בלחיצת כפתור יכול המתכנן לסרטט קווים, עקומות ומשטחים כדי ליצור תמונות תלת- ממדיות. את האובייקט שעל מסך התצוגה אפשר לסובב סביב צירו, כדי להציג זוויות שונות, או להגדילו כדי לבחון את פרטיו. המחשב אוגר בזיכרונו תמונות מושלמות שבי- כולתך לשולפן ולתקנן בכל זמן. למרות שהדבר נשמע כתכונות גראפיות פשוטות ומצויות, יישומי התוכנה המשוכללים לתכנון והדמייה מחוללים מהפכה רבתי בתחום ההנדסה. מערכת מעגלים אלקטרוניים מעודנת של שבב |1.8/, תכנונים מכניים לפלאסטיקה ומת" כות, ומערכות מחשב שלמות -- כל אלו המחשב מסוגל עתה לאגור. מאגר זה של הנתו- נים משמש גם את הנדסת הייצור לנתח יכולת ייצור, תהליכי תכנון ייצור, בניית כלים, ולש" לוט בעבודת מכונות ומסלולי עיבוד. כאשר מוצרים ניבנו בלא סיוע מחשב, יניהול נתונים" היה מבוסס כולו על נייוית ועבודה ידנית: את הרעיונות שרבטו על נייר, את מיפרטי המוצר כתבו בדו"חות טכניים, והחישורים נעשו ביד. המוצר עצמו הוגדר באמצעות סרטוטים הנדסיים, שסרטטים ביצעו על נייר והעבירו לייצור. כל התקשורת עברה באמצעות הצעות, מיזכרים, דו"חות, סרטוטים ועוד כהנה וכהנה. לראשונה נעשה שימוש במחשבים לביצוע החישובים המ"ייזייח הדרושים לתכנון המוצר. כיום קשה למצוא שלב ביצועי במחזור החיים של מוצר כלשהו, שלא ניחן לבצעו, כולו או בחלקו, באמצעות מחשב. התכנון והייצור בעזרת מחשב (תיב"ם) הופיע כשסתום שנועד לשחרר במקצת את להוציא לשוק במהירות מכונות חזקות יותר. עליות מדהימות בתפוקה ובאיכות המוצר, שהושגו עם הפעלת כלי תיב"ם, נרשמו בכל תחומי תעשיות החלל, המכוניות והאלקטרו- ניקה, והן הופיעו בבטאון הרשמי של איגוד הניהול האמויקני: דא5א65אאג.א זו * למערכות תיב"ם מתוכננות היטב דווח זמן החזרת השקעה כזה, שבו הכסף שהוצא לרכישה משתווה לכסף שנחסך, תוך תקופה של 18 חודש! * הכפלה או שילוש של פריון העבודה בסרטוט. א 35% צמצום במשקל, והפחתה מקבילה בעלויות חומרים לייצור רכיבים מכניים מסורתיים. א ירידה של .10% במורכבות בחלקים. * ירידה של 30% במשך הזמן הכולל הנדרש לפיתוח ותכנון מוצר. א צמצום במספר ה-60: (הזמנות שינויים הנדסיים), ותיקונים בתכנון בשלבי הייצור. + גידול פי עשרה בכמות המידע הטכניו הענייני והמסובך, עם הופעתם של מסדי" נתונים מקוונים. מערכת תיב'"ם משמשת לתכנן, לשנות, לדון, לבדוק ולסרטט חלקי מכונות, או כדי לנתח ולהציג נתונים הנדסיים. מערכת תיב"ם כוללת שימוש במחשב בכל היבט של תהליך הייצור ‏ = החל מבניית הכלים ובקרת ציוד הייצור, וכלה במעקב וניר הול המלאי. ביחד, ניתן יהיה למצוא מערכות תיב"ם בשלבים שונים של פיתוח והפעלה נמרצת בכל רחבי התעשייה. בהתאם לסוג התוכנה ואפשרויות הפעולה של המסוף, יכולים המחשבים לסייע בסרטוט מפת התכנון החשמלי של מערכת מחשב, או בסרטוט זוויות השיפוע של הארונית שבה תשכון המערכת. מוליכיםילמחצה, מעוכות מחשב, ותכנון מכני - הם שלוש דוגמאות בלבד למיגוון האפשרויות 'הגלומות בתיב"ם. ת 0-% אנשים > ובוחשבים מחשבים ברנים מחשבים אבני הבנייה הבסיסיות בכל המחשבים הן המעגלים האלקטרוניים הפשוטים, הידועים בשם שערים לוגיים. לא חשוב מה רמת מורכ- בותם, כל פעולות המחשב מבוצעות עלרידי יצירת צירופים שונים של השערים הלוגיים. צורת סידורם קובעת את הכללים שלפיהם יפיקו צירופים מסוימים של אותות, סוגי תוצ" אות מיוחדים להם, המבצעים את המשימה המיועדת של המחשב. בניית המחשב מתחילה ברמת השערים הלוגיים. "במקרה שלנו מדוכר בלפחות שלוש רמות של אריזה," אומר והבי טסר, מנהל פיתוח תיב"ם לחטיבת ההנדסה למערכות גדו- לות (1.58) בדיגיטל, מרלבורו, ארה"ב. "מדובר בשבבים, והשבבים מורכבים על גבי הרכיבים, והרכיבים מורכבים לתוך כל הכרטיסים (פפא. 1 0 8). "בעבר, למעשה רק לפני שנתיים-שלוש, פיתחנו תחילה דגם הנדסה (כןא/80 /8₪5), ואחר-כך אבטיפוס של המכונה. המהנדסים והטכנאים שלנו נהגו לבודקו בעזרת מתקנים פיסיים משונים למיניהם. לא חשבנו שאנו נזק- קים לתיב"ם כדי לבנות מחשבים גדולים," אומר והבי. "גישה זו השתנתה לגמרי כשהו- פיעו המעגלים המשולבים ושבבי 1.81 ו-1.81/. היה עלינו לשלוט במורכבות המערכות הגדו- לות, וכך לשמור על יכולתנו לגשת לכל החל" . קים הפנימיים של שבבי המעגלים המשולבים. הם היו קטנים מכדי שנוכל לטפל בהם במתק- נים הפיסיים שלנו. "גילינו שקל יותר לפתח דגם תוכנה ולנד סותו. מאחר שזו תוכנית, ביכולתך להגיע לכל מקום במעגל, ולבדוק ערך כלשהו כרמת האות החשמלי הפנימי. אם אתה מאתר תקלה במשהו -- קל מאד להחליפו על גבי התוכנה. כל מה שעליך לעשות הוא לסדר מחדש את התוכנית או את מסד הנתונים. % "הפרויקט הנוכחי שלנו, מחשב ואקס משוכ- לל חדש, הוא הראשון שבו לא בנינו דגם פיסי הנדסי. את הדגמים, אמצעי ההדמיה וכל התוכנה הנילווית לפרוייקט ביצעו חברי צוות הפיתוח. המפתחים יוצרים את הרעיונות. אנו מפתחים את האלגוריתם, מספקים את התמיכה, ומכינים את התיעוד. יילקראת הפרוייקט הנוכחי היה עלינו לבצע שינויים גדולים במערכת ההדמיה הקיימת שלנו, כי לפני כן לא היה עלינו מעולם לפתח חתיכת ציוד גדולה כזאת. במכונה הזו יש למעלה מ-100,000 שערים לוגיים. המכונה שקדמה לה, 11/750=אגץ, הכילה 40,000 שערים, ומעולם לא בדקנוה ברמת השער. *יכשמיקמנו את כל השערים הכלולים במכונה החדשה על מערכת ההדמיה, היא התפרקה. היה עלינו לעשות כמה תרגילים מתוחכמים כדי להגדיל את יכולת ההדמיה, תוך כדי הוספת ביצועים חדשים. המוצרים המתקדמים ביותר הם הדוחפים את פיתוחם של כלי תיב'"ם משו- כללים יותר. אנשים ‏ + ונוחשבים "כשאתה מתחיל לעבוד על פרויקט חדש, אינך יכול להיות בטוח אלו כלים יידרשו לטכ- נולוגיה החדשה. כך בדרך-כלל, בגלל הקצב המהיר של התקדמות הטכנולוגיה. זה כמעט כמו פיתוח מתקדם, אלא שכאן אתה תמיד עובד במקביל לצוות הפיתוח של הפרויקט. אין זו עמדה נוחה להתמקם בה, אך אנו' חייבים לעשות זאת כדי לשמור על מקומנו, הן בטכנו- לוגיה והן בתחרות. מצד שני, כלי תיב"ם אינו רק אמצעי זמן," אומר והבי. "אני מאמין שלא היינו מצליחים לייצר מכונה בלי כלים אלה. אולי מה שאנו עושים עתה יכולנו לעשות ידנית, אך היינו מבזכזים על כך עשר או חמש" עשרה שנה. צוות פיתוח אינו יכול לבנות כלי תיב''ם בצורה מבודדת, ולשלוח אותם למש- תמש. לדעתי הצלחתנו נובעת מכך שהיינו קרובים כדי כך אל המשתמשים שלנו. הגרעין האנושי שייסד את צוות הפיתוח הזה כלל מתכננים או אנשים בעלי רקע מוצק בהנדסת אלקטרוניקה. הדבר תרם לכניית היחסים, וההבנה, הדרושות להצלחה. כעת אין זה חריג, לקיים פגישוח עם המשתמשים פעמיים ביום." 'יתפקידנו וזתחיל ברגע שהמתכננים מתחי- לים לחשוב איך בדעתם לתכנן את המחשב. לאילו רמות ביצוע הם שואפים. מהו טווח המחיר. לפני כחמש שנים היה תיב'"ם מערך כלי סרטוט. כלים אלה, להזנת התכנון למחשב, מהווים עדיין אגף חשוב של תיב"ם. מהנדסים עדיין עושיח את התכנון הלוגי על נייר, ואחר- כך מוכנסות זוסכימות למחשב באמצעות תוכ- נית 5005 (מעויכת הסרטוט של אוניברסיטת סטנפורד). זוהי ראשיתם של כלי תיב"ם, פרט להדמיית מיקרוקוד." יבאמצעות תיב"ט יוצר המתכנן מעגל או מכונה בצורה מובנת למחשב כבר בשלב ראשון. אותו מסד נותונים מספק אחר-כך את הקלט לפעולות המיקום, הניתוב וההדמיה. אם התוצאות מובילות לשינויים בתכנון, משולבים נתוני הקלט החדשים במסד הנתונים, ומוכנסים לשימוש בכל פעילויות התכנון מאותו שלב. "במקביל לקלט התכנון, מתחילים המהנד" סים להשתמש בכמה מהכלים שלנו לעריכת ניתוחי ביצועים, כדי להבין את הפעילות הבו- זמנית של כל מרכיבי המכונה. הם עדיין כות- בים מיקרוקודים בעזרת הכלים שפיתחנו כדי לאמת ולבדוק את פעולות המיקרוקוד. באותו אופן הם מתכננים, בודקים ומתקנים את השע" רים -- את המערך הלוגי של המכונה. "לאחר ביצוע ההדמיה כולה ואימות השינד ויים הלוגיים, מבצעים אימות למערכות התיז- מון של מיליוני המעברים במכונה. אין כל אפשרות לעבור ידנית על כל מעבר ולחשב את כל בעיות התיזמון המכריעות. לכן פיתחנו תוכנית אימות תיזמון, הבודקת כל זאת אוטומטית. "בסופו של דבר, התיזמון אחראי לביצועי המכונה. כשאנו מסיימים את ניתוח התיזמון של כלל המכונה, אנו יודעים מה תהיה מהי- רותה. בעבר נאלצנו לנחש. "לאחר שאנו מוודאים את פעולת המכונה, אנו מתחילים בייצור אבטיפוס. בשלוש הרמות מסייעים הכלים למתכננים למקם את רכיבי רמת השער בתוך שבבי 16, למקם את השבבים על כרטיסי מעגלים מודפסים. ולעקוב אחר התקנת הכרטיסים בסל הכרטיסים. כלי ת מבצעים בדרך כלל אוטומאטית את הט והחיבורים הדרושים. "לאחר שהושלמה עבודת חיבור החוטים או הניתוב, אנו מנתחים ) 1 של המעגלים, כדי לאתר כל בעיה מרעש חשמלי כלשהו. למשל, אם מקבילים קרובים מדי זה לזה, להצליב אותות. כדי לגלות בעיות כאלה אנו משתמשים בתוכנית ג|% (1א516 (פופץ 1אאא צזו68תזאו), הקוראות ממסד הנתונים באופן אוטומטי, ומודיעות למתכנן היכן נמצאים שטחי הבעיה הפוטנציאליים. מוצרים אלה פיתח עבורנו צוות פיתוח תיב"ם מתקדם ביותר באנדובר. "כשהכל מוכן לייצור, צריכה מחלקת היי- צור פשוט לקבל מאיתנו את מסד הנתונים, והיא משתמשת בו כדי למחשב את ציוד החריטה והקידוח שלהם, וכו'." סרטוט בעזרת מחשב בתעשייה תחרותית ביותר זו יש פרק זמן, בין כמה חודשים לשנה, שבו השוק פתוח למוצר שלך -- התקופה שבו הוא הטוב ביותר, המהיר ביותר, הרצוי ביותר. אם אתה איטי בפיתוח המוצר שלך, ייסגר האשנב הזה לפני שתהיה מוכן לספקו. היציאה מאשנב הזמן הצר הזה היא חיונית ביותר להצלחת המוצר 3 ₪ תי היפ ב ש ו ק העיכובים הארוכים ביותר היו מאז ומתמיד בשלב הפיתוח של המוצר. "התכנון דורש המון ניירת -- סרטוטים, סקיצות, תיעוד והמון המרן נתונים ‏ -- מספרים, ממדים, רמות 68א- א 01.8" אומר לויד סקרסדייל, מנהל ייצור מחשבים משולב. "כשאנו רושמים את כל המידע הזה על הנייר, מפצלים אותו למספר רב של סרטוטים וקבצי תיעוד, קשה לשלוט בו: הניירות אובדים, המידע מתפרש בצורה מוט- עית, וכו'. אנו מנסים לעבור מתהליך מוכוון- ניירת לעבודה מוכוונת-נתונים." כך הופך המחשב לכלי סרטוט: הוא מספק למתכנן או לסרטט את האפשוות למחשב, לאחסן ולנצל לצרכיהם תכנונים שונים, וליצור מסד נתונים משותף שאפשר לגשת אליו ולתקנו בקלות. בהנדסה מכנית צורות המחשב, אוששיים 7 וטחשבים או ארונות הציוד ההיקפי, המוצגים בצורת דגמי תוכנה, מסורטטים ועוכרים בדיקות חוזק ביחס לעובי הפלסטיק או צפיפות המתכת שתשמש לבנייתם. לפני היות התיב"ם, תכננו מהנדסים מכניים נושאים כמו אריזות למערכות מחשב באמצעות סקיצה בסיסית: צוות הסרטוט נהג לקחת את הסקיצה ולציירה במדוייק עם כל הממדים הפיסיים, תהליך שנמשך ימים או שבועות. חלקים שהיה צורך לקנותם מגורם חיצוני, הועתקו מקטלוגים, ואם היו בתכנון חלקים הזהים לחלקים מתוך תכנונים ישנים, היו מאת- 5 : ]- 2 רים אותם ומעתיקים אותם בשלמותם לתכנון החדש. המתכנן המקורי ביצע שינויים בעיצוב; שינויים שזירשו לסרטט מחדש את החלק, או להגדיל שטחים מסויימים לשם בחינה מפורטת יותר. עם סיום העימוד, נשלח המסמך לספקים, פנימיים או חיצוניים, כדי לבנותו. המהנדס היה מחבר את כל החלקים הגמורים, וכך יוצר את הדגם המכוי או אבטיפוס. הדגם הפיסי היה עובר בדיקות מקיפות. אם היה זה תכנון מוצלח, היו עוברים אז לסרטט את שאר התיעוד הדרוש ולכתוב את התיקים הז רושים לייצור בכמויות גדולות למטרות מסחייות. אם הדגם הראה סימני תקלות, היה המתכנן חוזר ללוח הסרטוט ומבצע שינויים בעיפרון ובמחק, ואחרי כן שולח את הסרטוט החדש לייצרן, לבניית אבטיפוס משופר. לאחר שכל התיעוד הושלם, היו מכינים עותקים רבים, וכל מפעל היה מקבל ערמות נייר. מחלקת הייצור החליטה אילו תהליכים וכלי עיבוד דרושים לייצור החלק. שם גם קבעו את מסלולי התנועה של כלי העיבוד הדרושים כדי לחרוט או לכרסם את החלק. כעת, בעזרת תיב"ם, יושב המתכנן ליד ו בניית מחשבים על גבי שבבים במשך שלוש השנים האחרונות, משתמשים בתיב"ם במפעלי המוליכים-למחצה כדי לתכנן שבבים משולבים. אבל אפילו חמש שנים לפני כן כבר היו המחשבים ו1817. 1.4868 אפ אסזד 808 זאו 5015 - שילוב בקנה מידה גדול ביותר) לצמד"חמד. "כבר בימי 11;, מערך השבבים שהופעל במחשבי 11.23-שסץ, ואפילו בתפיסות העי" צוב הראשונות של מעוכי שער, השתמשנו בתיב"ם," אומר טוני הצינס, ממחלקת הפיתוח ל-6%₪ 151 בדיגיטל, מרלבורו, ארה'ב. "רמות הצפיפות (או השילוב) הגבוהות שנדרשו, הבהירו לנו שלא נוכל לעבוד ללא כלִי תוכנת תיב"ם. כעת אנו תלויים בכלים אלה באופן מוחלט. אילו בנינו את אא 0א6ווא, המיקרו- מעבד החדש ביותר מתוצרת דיגיטל, מרכיבים מסורתיים, היה גודלו ממלא כמעט חדר שלם. *אם נחזור לשנות השישים המוקדמות ולש- נות החמישים המאוחרות, אז היתה צפיפות ההתקנים בעיצוב. כה נמוכה, עד שיכולנו מערכת תיב'"ם, ומשתמש בה כבנייר טיוטה כדי לבנות דגם תוכנה של החלק. המשתמש במערכת כזו מגדיר את החלק פעם אחת, ומשתמש בהגדרתו שוב ושוב, פעמים רבות, לבניית תהליך סדרתי של תכנון, בדיקה וייצור. הדגם הגיאומטרי מועבר אז למחלקת הייצור, לעתים קרובות ללא כל מסמכי נייר, שם מבצ" עים תכנון תהליכים ותכנות מכונות לבקרה ספרתית (א). מכונות 6א עובדות באופן דומה מאוד לפסנתר אוטומאטי. הן מייצרת את אותם החלקים פעם אחר פעם, כשהן קוראות הוראות מתוך סרט נייר מחורר המתורגם לשפת המכונה. מגיעים לבגרות הד-ה-חההה= הו "אנו נמצאים כעת בשלב ביניים," אומר דיק אנדרסון, מנהל חטיבת התיב"ם המכני. "איננו מגובשים דיינו על מנת ליהנות מכל יתרונות התיב"ם של היום. עדיין אנחנו מתעדים חלק מהחומר על ניירת, ומזינים אותו אחר כך למערכת תיב"ם לקראת התכנון הבא. עומדות לרשותנו מכונות מיחשוב רבות ומגוונות. מה שדרוש לנו עתה הוא תהליך תיב"ם מתואם לסרטט את הרכיבים ואת החיבורים ביד. ככל שהמכונות נעשו מורכבות יותר, כן גדל מספר החיבורים בין הרכיבים; תחילה למאות, ואחר- כך לאלפים. הציפונו בעיות שלא יכולנו אפילו לתאר בדמיוננו, שלא לדבר על סרטוטן ביד. דיגיטל, בדומה ליצרני המחשבים האחרים, ייצרה בעבר לוחות מעגלים מודפסים (08ת), שכללו כעשרים חלקים קטנים מאוד. בכל אחד מהחלקים היה מתג אחד או שניים. פירוש הדבר בין חמישים לשישים פעילויות פרימיטי- ביות על גבי הכרטיס -- דרגת מורכבות שניתן לסרטטה ביד. אז הגענו ללוחות רב-שכבתיים, שבהם רשימת החיבורים מנקודה לנקודה היתה כה מסובכת, שהיה עלינו לפתח כלים שהפיקו הוראות חיווט. בהוראות אלו נרשמו כל פרטי המידע הדרוש לחיווט מנקודה לנקודה, "בימים ההם," נזכר טוני, "באמת לקחנו בידינו חוטים כחולים, ירוקים ואדומים, וחי- ברנו את הרכיבים בהלחמות. עובדי ההרכבה עבדו לפי רשימה ממוחשבת שהורתה להם: 'קח רכיב א', תקע אותו במקום ב' וחבר פין ג' לפין ד'.' "ככל שרמת המורכבות עלתה, ראינו שהסר- אושים,, 2 ומקיף, בין כל מחלקות המשתמשים, שיוביל להקמת מרכז תיב'"ם מכני משולב יחיד בכלל החברה. "הקבוצה שלנו נועדה לספק אפשרויות תיב"ים לחברה. אנחנו תומכים בהתחלת הפעלת המערכת במפעלים חדשים: אחזקה, הכשרה, ושילוב של פיתוח תוכנה שתתאים את המערכת ליישומים ייחודיים." דיק מציין כי כל משתמשי תיב"ם, שהם אנשי תעשייה גדולים, מודעים לצורך בשילוב זה, וכי לחברתו כמה יתרונות ממשיים המבטי- חים את הצלחתה. לדוגמה: צוות העובדים של החברה, שלא כבחברות תעשייתיות וותיקות יותר, תומך במיחשוב בצורה פעילה. "הצוות שלנו אינו צריך כלל לעסוק בשכנוע האנשים להשתמש בתיב"ם. עליו לעבוד קשה כדי לעמוד בדרישות למערכות נוספות. "אנו מפעילים למעלה מ-20 1 תחנות עבודה, ארבע מאות משתמשים שהוכשרו לכך במיוחד, וצוות תמיכה מרכזי, המסוגלים לענות על צור- כיהם. כך שגם אם אסטרטגיית השילוב אמנם דורשת עבודה קשה ורבה מאוד על מנת להביא לעליות תפוקה ממשיות, הרי ברור שיתרונות אלה מבטיחים לגמרי את הצלחתה." כנון המוליכים למחצה טטים אינם מסוגלים לסרטט כראוי באמצעות נייר ועיפרון. אזי הכנסנו לשימוש עזרי סרטוט, חבילות סכמטיות שהפעילו מסכי תצוגה ומד" פסות. חבילות אלו איפשרו למתכנן או למעצב להציג את התכנון חזותית, על-ידי סרטוט הרכיבים על גבי המסך והזזתם לפי הצורך. בניית גרסת אבטיפוס של הלוח היתה עבודה קלה יחסית. הבדיקה היתה פשוטה, מאחר שהפונקציונאליות של הרכיבים ההם היתה עדיין נמוכה למדיי. ההתפתחות הרצינית הבאה היתה כאשר החלק הפך כה מסובך, עד שלא יכולנו כלל לבנות אבטיפוס או דגם עבודה ראשוני. בשלב זה הכנסנו את תפיסת ההדמיה (סימלוציה), שהיא למעשה יצירת דגם תוכנה של התכנון, המאפשר ניתוח ובדיקה של התכ" נון לפני התחלת ייצורו. למעשה זהו דגם הנדסי ראשוני בצורת תוכנה (כ ₪ ₪0 ₪ א501-7). "מערך ההדמיה הראשון שאנו מפעילים כולל עזרי הדמיה התנהגותיים, המסוגלים להציג בהדמיה פונקציונאליות של תכנון ברמה גבוהה ביותר. בתוספת פרטי תכנון נוספים, אנו מסוגלים להגיע לרמה, שהיא כמעט שווה לחומרה הפיסית -- רמת הרגיסטרים הפנימיים במכונה. זהו שלב הגוזל הרבה מזמנו של המתכנן בשלבי התכנון המוקדם, ומאפשר לנו לתאר את זרימת המידע ליומן הרגיסטרים הללו. אמצעי הדמיה כזה, 1א6%1ז, פותח בדיגיטל. זהו אמצעי הדמיה בעל צורות הפעלה רבות, וברמות רבות. "השלב הבא הוא הזמנת סרטוט התכנון למחשב. התרשימים מתוארים בצורה מסורתית כאוסף של טרנזיסטורים, נגדים וקבלים. התכ- נון יכול להיות מפורט למדיי, תיאור לוגי של התכנון. צורה נוספת של הפעלת ‏ א6%1:כו מאפשרת לנו לתאר את התכנון ברמת מתגים או טרנזיסטורים ספציפיים. "כאן בהאדסון אנו מזינים את העיצוב הפיסי של תכנון כפי שיוצר מסיליקון דרך עמדות עבודה תיב"ם, מחשבי מיני גדולים בעלי מסכים גראפיים משוכללים ויכולת סרטוט תוויין. את הזנת הנתונים מבצעים מומ- חים, וכן את התכנון בשכבות פיסיות של סילי- קון ומתכת. השלמת שלב זה של התכנון אורכת חודשים ארוכים. כשבונים תכנון פיסי אמיתי, חשוב להקפיד שהחיבורים הפנימיים בין ההת- קנים השונים יתאימו בדיוק לתכנון הלוגי המקורי. לכן אנו מפיקים תיאור מפורט של מערך החיבורים ומשווים אותו לתיאור הלוגי המקורי. אנו בודקים טעויות בציון שמות החל- קים, או חלקים, חיבורים והתקנים חסרים, תוך שימוש במספר כלי עזר רבי עוצמה, המסייעים לאמת את התכנון (561אאס6אתזאו 8 ). בשלב זה אנחנו גם מתחילים לבדוק אם בוצעה עבירה כלשהי על חוקי הטכ- נולוגיה -- בגודל הטרנזיסטורים, חוקי החשמל -- מבחינת כמויות העומסים ורמות המתח. "כשאנו מרוצים מן הביצועים הלוגיים, אנו ניגשים לניתוח מפורט וניתוח תיזמון יסודי של מספר חלקים חיוניים. כאן החשוב ביותר הוא לוודא שהתכנון הפונקציונאלי תואם את דרי" שות התיזמון. לשם כך אנו מפעילים מתקני הדניה מסובכים מאוד לפעולת מעגלים חשמ" ליים, והתקנים לאימות תיזמון הפותרים בעיות כאלה תוך שימוש בפונקציות מתימטיות מורכ- בות ביותר. משאנחנו בטוחים שלפנינו תצוגה אמיתית של התכנון, יוצאות מפות מדימות של השבב מתוך התוויין (₪דדס.1ץ), מדפסת הגדולה דיה להכיל גליונות נייר ענקיים. לעתים קרובות אתה רואה גליונות כאלה מכסים קירות שלמים. אלו סירטוטי העימוד (ְד00+א.1) של השבב. אנו אוגרים את כל נתוני התכנון במסר נתונים, המנוהל באמצעות מערכת ניהול תכנון נקראת 5, שהיא שומרת הסף לכל הנתו" נים, ופועלת כמימשק הנתונים עבור כל אותם כלי 60 שהזכרתי. "ולבסוף, לאחר שווידאנו כי התכנון עמד בדרישות המיפרט, אנו מייצרים את התבניות אשר ישמשו לייצור חלק מהסיליקון האמיתי. לשם כך אנחנו פשוט הופכים את כל המידע, שנאסף בתחנות העבודה השונות, לסדרה של מצולעים וקווים, העוכרים תהליך מורכב רב- שלבי, של פוטו-ליתוגרפיה, ויוצרים את גלו- פות הצילום המשמשות להדפסת העיצוב הסופי על פני הסיליקון." המחשב מתחבר לייצור 'יהיעד שלנו הוא לדאוג לכך שהמעגל יתפקד בצורה מושלמת ומהר ככל האפשר," אומר פיטר כריסטי, שהשתייך בעבר לקבוצת 1.81 ₪6 ועובד עתה עם +1811.06 על פיתוח טכנולוגיה חדשה של מוליכים"למחצה עבור דיגיטל. '"ההתקדמות בתחום זה מהירה כל כך, שאם נטעה ביעדי התכנון המקורי, הטכנולוגיה עלולה לחלוף על פנינו. בעשור הבא נזרקק למספר גדול ביותר של כלי תיב"ם לייצור. אנו מנסים עתה לבנות מעגל משולב 0%וא המכיל בסביבות 300 שלבי ייצור נפרדים, המתחילים בפיסת הסיליקון הגולמית." ייקיימים יתרונות להכנסת ואא6 למפעל לייצור שבבים משולבים (16)," אומר פיטר. "זוהי סביבה קומפאקטית מאוד, עם מעט אנשים, שכולם רגילים לשינויים מתמידים. כשאתה נכנס לאיזור הייצור, אתה פוגש מיד במיקרו או מיני"מחשב. כך שלגבינו, 6% פירושו יצירת קשר בין מחשב למחשב, ובניית מעין רשת. *יבשנה האחרונה אנו פועלים כקבוצת ניסוי עבור צוות יועצים מפאלו-אלטו, בשם קונסול- יום. הם עוסקים בבניית מערכת וא':) המבוססת על ואקס. אצלנו נמצאת אחת משתי ההתקנות. אנשים ‏ 6 וטחשבים רק לאחרונה פתחנו רשמית את בניין הרכבת השבבים החדש (8111/:) בהאדסון, והמערכות שלהם יופעלו שם בקרוב. ייצור 6! שונה, מאחר שהוא מבוסס על תפיסת התוצרת הסו- פית. אם אנחנו מתחילים לבנות מאה מחשבים, אנו מצפים לקבל מאה מחשבים בקצה השני. אבל כשאנו מתחילים בייצור 6!, גם אם המוצר נמצא כבר שנים בייצור שוטף, אנו עלולים לקבל 75% מן הכמות בסוף וזהליך הייצור. אם מוצר זה הוא ראשון שכנינו מסוגו, יתכן שרק עשירית אחוז מן התוצרת תפעל כהלכה. עלות המוצר תלויה בגובה אחוזי התוצרת הסופית שנוכל להגיע אליה, ובאיזו מהירות אנו מסוג- לים לשפר אחוזים אלה. לכן חשוב לנו מאוד להבין את תהליך הייצור לפרטיו, ולעשות כמיטב יכולתנו עוד בשלב התכנון, על מגת להגדיל את התוצרת. איננו יכולים להרשות לעצמנו לשנות ולתקן את התכנונים כל הזמן, ולהריצם שוב ושוב במעגל הייצור עד שנראה ש"זה עובד." יש עתיד ל--16 ול-12/ :6 "דור החלקים הבא יהיה אפילו קשה יותר,' אומר טוני. יחידת העיבוד המרכזית מיקרו-ואקס, שאנו בונים כאן עכשיו, 0 התקנים על גבי שבב אחד. לקר) התכנון הבא, אנחנו מדברים על כמיליון יחידות שונות על גבי שבב אחד. אם נ אותה בצורה שבה אנו עובדים עת ק לצבא על מנת שלם של מתכננים, או לחמש שנים, לעשות זאת. לכן עלינו להמשיך לפתח כלי תיב"ם חדשים." עד כמה כדאית התקנת מערכת ה סילוואן צ'ייסן הכותב, איש צוות התכנון המתקדס בלוקהיידרג'ורג'יה, מסרטט את יסודות הבחינה הכלכלית הכרוכה בהתקנת מערכת תיב"ם. כיצד נוכל למדוד, בעזרת פאראמטרים מוכרים, את יחס עלות תפוקה על מערכת תיב"ם? כדי לבחון את הרווח הכספי בשימוש במערכת תיב"ם, יש להגדיר את המושג יחס תפוקה. דהינו היחס בין מספר שעות העבודה שהיו דרושות על מנת לבצע עבודה מסויימת לפני הכנת מערכת תיב"מ, לבין מספר שעות העבודה הנדרשות לאותה עבודה במערכת תיב"מ. לא די לבחון את היחסים של כמות שעות העבודה, שהרי בבדיקה כזאת נקבל יחס תפוקה שונה לאותה מערכת תיב"מ. ככל שמרכיב העבודה, המושפע ממערכת תיב"מ, קטן יותר, היחס יילך ויקטן. לדוגמה: אם מרכיב עבודה מסוימת, שמושפע ממערכת תיב"מ, נמשך 0 ששעות לפני הכנסת תיב"מ, ויחס התפוקה הוא 1:3, העבודה במערכת תיב"מ תימשך 0 שעות. אם מספר שעות העבודה, המוש- קעות בפרויקט לפני הכנסת המערכת, הוא 0 שצעות (לאחר הכנסת המערכת יהיו 0 ששעות) יהיה יחס התפוקה = 20,000 בא = 14,000 אם כמות השעות המושקעות בפרויקט היתה 0, יהיה יחס התפוקה = 40,000 34,000 אנו רואים, שיחס התפוקה אינו ערך קבוע לאותה מערכת. כדי לקבל ערך אחיד למערכת מסוימת, עלינו להוציא את מרכיב העבודה, שאינו מושפע ממערכת התיב"מ, מתוך חישוב היחס. הגדרות: ,1 = מספר השעות הדרוש לפרויקט לפני הכנסת מערכת תיב"מ. 1 = מספר השעות מתוך וָזּ, שאינן מוש- פעות מהכנסת מערכת תיב"מ. 1 = מספר השעות הדרוש לביצוע מרכיב העבודה, שמושפע ממערכת תיב"מ לאחר הכנסת המערכת (עבודה שמשך ביצועה לפני הכנסת המערכת היה ,11--,11). :ץק = יחס התפוקה = ,11 : .4 --,11). לר השתמשנו בנוסחה זאת בדוגמה הקודמת, בכל המקרים היינו מקבלים יחס זהה השווה לשליש. הנוסחה המאפיינת את הורדת עלות הייצור תהיה: |58 אנשים % וטחשפים נוסחה 1 6 --- ה( -,1)+א=6.0 6 = ירידת עלות הייצור ע"י הכנסת מערכת תיב"מ; = מרכיב העבודה שמושפע ממערכת תוב'"מ; = עלות ממוצעת לשעת עבודה לעובד ,11 = שעות העבודה במערכת תיב'"מ, הדרו" שות לכיצוע העבודה' 6 = עלות ממוצעת לשעת עבודה של העמדה במערכת תיב"מ; א = קבוע המייצג במונחים של כסף את החיסכון העקיף, הנובע מהכנסת מערכת תיב"מ. הערך א הוא סכום שיש להעריך. לשם כך נתייחס לשישה סעיפים עיקריים של חיסכון עקיף: שיפור איכות המוצר; קיצור משך הבי" צוע; קשר טוב יותר בין התוכניות המשתמשות באותם נתונים; מקרים שבהם לא ניתן לבצע את המשימה אלא בעזרת מערכת תיב"מ: אפשרות תיכנון בשלושה ממדים; הקטנת התלות בכוח אדם. : נחלק את שני אגפי נוסחה 1 בערך ותא-,₪ ונקבל את נוסחה 2. 1-8 / 68 ו ו ו מתוך נוסחה 2 נוכל למצוא את יחס התפוקה (₪ץ) הדרוש כדי לקבל חיסכון אפס בעלות הייצור, וזאת על ידי הצבת 0=₪ > 6 בנוסחה. % 6+ ה 11 וז 1 ו מציאת ערכי הפאראמטרים שבנוסחה: עלות שעת עבודה של עמדת תיב"מ תלויה בגורמים הבאים: עלות החומרה; עלות קניית ו/או פיתוח התוכנה ; עלות המימון; עלות תיפ- עול המערכת, אמצעים וכוח אדם; אחזקת המערכת, תיקונים וביטוח; עלות הכנת תשתית שטח ועזרים נוספים למערכת; אמון ומנהלה סביב המערכת; משך הבלאי של המערכת; ניצולת המערכת. לשם הדגמה מובאת בזאת דוגמה, מתוך בדיקה שנעשתה בארה"ב. אין להשתמש במספ- רים ובנוסחאות כפי שהם כבסיס לעריכת בדיקת כדאיות. יחד עם זאת, הדוגמה נותנת קו מנחה ודרך לחקירת הנושא, וכוללת את מירב הגורמים המשפיעים. מציאת ₪6 - עלות שעת עבודה של עמדת תיב"מ 1. עלות החומרה, כולל 670, מסך, דיגיטייזר, עט אופטי, מדפסת, תוויין, זיכרון וכו' 0 2. תוכנה, כולל תוכנה יישומית 50,000 ₪ 6 9 3. עלות מימון ממוצעת 0 4. תיפעול המערכת בשתי משמרות 0 % 5. אחזקת המערכת 0 "8 6. הכנת השטח ועזרים 0 8% 7. אימון ומינהלה 0 8% 000 8. פחת של חמש שנים. 9. שתי משמרות בניצולת של 80% (בגלל הפסקות עבודה). מתוך הנ"ל, עלות ממוצעת לשנה 0, ו ו ארבע עמדות בשתי משמרות כשהניצולת של 80%, נותנות כ-12,800 שעות בשנה. מכאן, שהמחיר לשעת עבודה שעה/8 27.18 = 3550908 = ₪6 0 לקחנו בחשבון ניצולת של 80% משום שיהיו מספר הפסקות עבודה. ועוד, עדיף שהמערכת לא תעבוד בניצולת מלאה, שעלולה לגרום למצב שבו המשתמש יחכה זמן רב מדיי לקבלת תגובה מהמערכת. הרוגמה הנ"ל היתה לארבע עמדות עבודה. ככל שיש פחות עמדות, מחיר החומרה יירד; אך בסך הכל, המחיר לעמדה סביר להניח שיעלה. הערך האמיתי יכול להתקבל רק מתוך חישוב שיכלול את עלות המערכת החדשה. כדי לבדוק השפעת כל מרכיב הנוטל חלק בעלויות, נכין טבלה של ערכי 6א₪, עבור מערכת 00 של 4 עמדות, עבור שלוש, ארבע וחמש שנים של בלאי ועבור אחת, שתיים ושלוש משמרות. טבלה 2 עלות שעת עבודה לעמדה ב-87. עלות מספר משמרות חומרה/תוכנה 3 2 1 1. חמש שנות בלאי: 1.00 4 21.56 38.44 000 9 2719 49.69 000 4 32.81 60.94 2. ארבע שנות בלאי: 000 0 22885 41.02 000" 9ְ 2930 [53.9 ס0. 9 35.74 66.79 3. שלוש שנות בלאי: 000 3 25.00 45.30 0000 22.12 2.3 7 0000 2.2 1.09 9 אנשים ‏ 6 ובוחשבים 4 פחת לאורך תק ניכרות על עליית ההפעלה והתמיכה תלויה בזמן הפחת. > בשל העלות הקבועה של התיפעול, / של 67% בעלות חומרה/תוכנה, גורמת לו של פחות מ30%"7 בחלק התחתון של הטבלה, ואילו 40% עלייה בעלות חומרה/תוכנה, תגרום לעלייה של כ-25% במחיר העמדה. 4 התועלת המרבית מהמערכת, מתקבלת כאשר עובדים בשלוש משמרות. מתוך עיון נוסף בנוסחה 2, רואים שכדי שהמערכת תהיה כדאית, הערך + וח חייב להיות גדול מיחס הייצור (אם ההנהלה קבעה ש-א, התועלת הבלתי ישירה, שווה אפס). אם נתנו ל"א ערך, אזי א חייב להיות גדול מיחס הייצור חא > ,1ו/א, שהוא היחס בין התועלת הבלתי ישירה ועליית שכר עבודה לעמדה (11,:8₪). לאחר שקבענו את שא, וא ,1 ו- א (שנקבע ע"י ההנהלה), ניתן לחשב את יחס הייצור הדרוש ₪1 לקבלת תועלת אפס ממערכת התיב"מ. חא - /א+א-:אץ יש לשים לב שגם חישוב וא מושפע ממשך הפחת של המערכת, משום שאנו מחשבים את בממוצע, ויש לקחת בחשבון שמדי שנה תהיה עליית מחירי שעת עבודה. לכן, המחיר הממוצע יעלה ככל שמשך הפחת יגדל. לאחר שקיבלנו את זא:ץ, יחס ה הדרוש לצורך קבלת תועלת אפס מהמערכת, נחשב את יחס הייצור הצפוי %6. והנוסחה לחישוב הפחתת העלות, א ), תהיה: ,11 . (זא-ץ + אי דוגמה ו עלות המערכת 62+ 0 . 59 ...וננ חדשה המבוססת על חומרת מיקרוואקס של דיגיטל. המערכת החדשה, מאפשרת עבודה בעד 4 תחנות ומוזילה מהותית את עלות הכניסה לתיב"ם. ההערכה היא שתחנת עבודה במערכת מכוססת מיקרוואקס תתומחר בפחות ממאה אלף דולר. המערכת החדשה תפעל גם כאשכול (61.0815₪) לואקסים גדולים יותר. עוד מודיעה אינטרגראף על תחנת עבודה חדשה, 32 סאקאטזאן שייעודה העיקרי להתמקם על שולחנו של המהנדס מבלי לתפוס מקום רב. תחנת העבודה מפעילה לוח מקשים מורחב ובו 57 מקשי יעד הניתנים לתיכנות ועכברון; צירוף שבא להחליף את הטבלה הרגילה. התחנה החדשה תשמש לביצועים כלליים נוספים ותסתמך על מערכת ההפעלה יוניקס עם ביצועי פיסי במערכת הפעלה מיקרוסופט-דוס. תחנת העבודה, בת 32 הסיביות, תבוסס על יע'"מ 32032 שפותח בישראל דווקא, במפעלי נשיונאל סמיקונדיוקטורס. כמסוף גראפי, תבצע התחנה אמולציה למסוף שקסטרוניקס 4014, ל-1200/ וליבמ 0. מחיר צפוי -- 25 אלף דולר. איסטרוניקס, כך נודע, תמשיך להעניק שירות ללקוחותיה המחזיקים במערכות קאלמה עד להעברה מלאה של סוכנות קאלמה לידי ג'נראל מהנדסים. תיכנון לוויינים על גבי מחשבים שי ל לוצינ ב 0 חלקי תעופה מיוחדים, ובייחוד חלקי לווינים ויתר שוכני-חלל, אינם מיוצרים בדרך כלל במערכות תיב"ם ויב'ים שכן כמות החלקים הסופית היא אפסית, והדיוק הנדרש בהם הוא כה רב, שהעבודה נעשית ידנית. יוז אירקראפט ייצרה את מה שנראה כחלק החללי הראשון שיוצר על גבי מערכת תיב"ם. הוא מיועד ללוויין התקשורת 1 1.841מדאו. החלק המדובר, פלטה מיוחדת הנועלת את מייצבי הלוויין עד להכנסתו למסלול קבוע בחלל, תוכנן באמצעות תוכנת אא .6 ויוצר בכרסומת שהופעלה בידי מחשב קומפיוטר- וויז'יון. ביוז ייצרו ממשק מיוחד שתיקשב את 630 וסי-וי, שאינם "מדברים ביניהם" בדרך כלל. רוצים להשתתף במבחן מאז הכריזה קומפיוטרוויז'יון, ברוב רעש ומהומה, על ההסכם שחתמה עם יבמ על מערכת 5000 60% החדשה, הביעו עשרות מלקוחותיה את רצונס להשתתף במבחני ההפעלה (צ'ד5ד גד:) של המערכת, שייערכו במפע- ליהם. הכרזות חדשות לקומפיוטרוויז'יון לבד ממערכת 5000 6:08 החדשה, המשלבת מחשב עיקרי יבמ 4300 ובסיס נתונים יחסי משל הענק הכחול, מחדשת קומפיוטרוויז'יון גם בתחומים נוספים: תחנת העבודה 3000 6128 היא תחנת ביצוד עים גבוהים מבוססת מעבד מוטורולה 68010 ומופעלת במערכת הפעלה יוניקס, גרסת מעב- דות 4177. תחנת העבודה תופעל גם באמצעות עכברון ותתמוך במגוון רחב של יישומים ובהם עיצוב דודממדי, תיכון אלקטרוני, זאת בנוסף לביצו- עים "משרדיים" כעיבוד תמלילים וחישובים. מערכת מיוחדת לשליטה במכונות 6א כוללת יע"מ עצמאי, מסופי-צפייה וחבילת תוכנות יישומים. כינויה של המערכת החדשה הוא א4)"10818[0:. הנתונים הדרושים לשם ביצוע העיבודים מועברים מבסיס הנתו- נים המרכזי של המפעל ומוצגים, כנראה בתמונה, על גבי המסוף -- לנוחות מפעילי מכונת ה"6א. עוד מציעה קומפיוטרוויז'יון גרסה מורחבת למערכת הוותיקה 4000 628. הגרסה החדשה של מערכת התיב'ם מאפשרת ביצועי תקשורת ורישות נרחבים, תמיכה במספר ניכר של חבי- לות תיכון-מונחה-מחשב מקובלות בתעשייה וביצועי תיכנות מורחבים. 0 605 מצויידת במערכת ההפעלה א4 08 6 בגרסה חדשה אף היא. 0 60% משלבת את ביצועי התוכנה רבת-היישומים א4 6208 בגרסה חדשה אף היא, ותומכת בבסיס נתונים משולב. הגרסה החדשה של המערכת תומכת בעד 6 משתמשים בוזמנית. 16 מהם מסוגלים לעבוד ביישומים מבוססי-גראפיקה. מערכת חדשה ל-.801 0107 צ0ס.זסא6ד.וסאדסדט א מציגה מערכת חדשה, בסדרת צו46. המערכת, הקרויה ווו 0 היא מחשב גראפי עצמאי בן 32 סיביות שעוצמתו כפולה ומשולשת מעוצמת המחשבים הקודמים בסדרת 46 אוטוטרול תימחרה את המערכת החדשה ב-890,000. עוד מציעה החברה (דנבר, קולורדו), הרח- בות ושיפורים לתוכנת הגראפיקה לתיכנון ולייצור מסדרה 7000. אחד השיפורים הוא הכללת מעבדי 1685 המתוקננים להעברת מידע הנדסי בין מערכות אוטוטרול למערכות תיב"ם של יצרנים אחרים. וטו תיב "ם קומפיוטרווידייון וכתה בפרט עיצוב -- לבקבוק בושם... הבקבוק הזוכה והתבנית המימד השלישי במספרות (12585ד6ו) מספרת משמשת לעקיבה במשטחים דו- ממדיים ובדרך כלל -- לסירטוטים. אולם מה באשר לעקיבה של גופים תלת ממדיים? יישו- מים הדורשים מספרות תלת"ממדיות הם אלה הכוללים מעקב אחר גופים מפוסלים, תצורות מעוקלות ותיכנון "הפוך" (העתקת מוצרים). המספרת התלת ממדית הראשונה פותחה לפני שבע שנים בידי א2₪וזו0וכן 50816 מפליא, אולם רק לפני כשנה פותחו מספרות נוספות ובסך הכל, מדובר היום על שלושה מוצרים בלבד. מלבד המוצר של 16א80, קיימת המספרת של .ו180א60 סא6וא 55 ומספרת נוספת, המיוצרת בידי חטיבה במקדונל דאגלאס, אגף האלקטרוניקה. כל אחת מהמספרות משתמשת בטכנולוגיה שונה ומותאמת לגדלים שונים. זאת מתוצרת 016 משתמשת בטכנולוגיית עקיבה קולית ובקביעת נקודת ההימצאות על פי חישובי משולשים. היא מסוגלת לעקוב אחר גופי ענק - עד נפח 10א10א10 רגל, בעזרת עט" עקיבה המחובר לכבל. מחירה הבסיסי -- 0. המספרת תפעל עם כל מחשב המצ" וייד במשק מקבילי או 88232. המספרת מבית היוצר של 0א₪168 600 מכונה 56108 א וטכנולוגיית הפעולה שלה מבוססת על פוטנציומטרים המצויים בבסיס המספרת, ממנו נשלחת זרוע עקיבה דמויית זרוע רובוט, המסוגלת להגיע לטווח 17 אינטשים בלבד. היא תפעל עם מחשבי קומפיוטרוויז'יון והמחשבים האישיים של יבמ. מחיר בסיסי -- 587,000. המספרת השלישית, מבית היוצר של מקדונאל דאגלאס, פועלת בעזרת אלקטרומגנטים. היא תפעל עם רוב מערכות התיב"ם המצויידות במשק 88232 ומחירה כ-814,000. כל אחת מהטכנולוגיות השונות מיועדת לביצועים אחרים, בהתאם ליישום הדרוש. הבקבוק על מצג המחשב ג'נרל מוטורס משקיעה במערכות תיב"ם מתמחות העתיד יהיה שייך למערכות תיב"ם מתמחותח (8ו5 881 דא א:1). אותן מערכות המשתמ- שות בעובדות וב"חוקים" לגבי תהליכי ייצוו ואשר תהיינה מסוגלות לבצע שפיטה אינטליגנ' טית של הליכי ייצור ובעיקר בקרה, ג'נרל מוטורס רכשה לאחרונה |! אחוז ממניותיה של חברה קליפורנית, -א%! 1אוסא, המתמחה בתיכנון, ייצור והתקנה של מערכות מתמחות. שתי החברות רואות בצעד הרכישה צעד אסטרטגי חשוב. הוא מעיד גם על שינוי בפילו- סופיית הניהול העתידית של ג'נרל מוטורס, ומשקיפי שוק סבורים שג'נרל מוטורס מתעתדת לכלול את המערכות האינטליגנטיות של 6₪ס=.1/וסא א בקווי הייצור של מכו" ניות העתיד, בעיקר לשם איבחון בעיות, אחד ממוצרי החברה, |-61%, פועל זה מכבר במפעל ג'נרל אלקטריק דווקא, ותפקידו לאבחן תחלואי מנועי דיזל. הוא מציג את חלקי המנוע על המצג הגראפי ומנחה את המשתמש בהליכי התיקון הדרושים -- על גבי מצג וידאו נילווה. ג'נרל מוטורס מיחשבה עד היום 42% מהליכי התיכנון המתבצעים במפעליה, זאת לעומת 18% בתחילת העשור. היא מתעתדת להגיע לוניכנון ממוחשב במאת האחוזים בתחילת העשור הבא. הרובוטים אינם מקופחים סילמה (פאלו אלטו קליפ.) מציעה שתי תחנות עבודה לביצזעי :,.*ם (ייצור בעזרת מחשב) ורובוטיקה. הראשונה היא ואא/6א1. שתפיק תוכניות תלת-ממדיות לייצור וליישומי רובור טיקה תעשייתית. השנייה היא 1א80₪06 המיועדת לתיכנות מקוון ובלתי מקוון של רובוטים תעשייתיים ולסימולציה של רובוטים אנשים ‏ %% ונוחשבים אלה 0 ודוא 0800 ב-861,100 בלבד שחי המורת הטבצדאי תהדהחרת סם הורול 5 שתי תחנות העבודה מבוססות על חומ של ואא6ו5! מוצעת בד אפולו. תמיכה ממשלתית בחינוךלתיב"ם לא, לא אצלנו. את הנולד רואים בקנדה דווקא (שיש הטוענים כי אינה מעצמת תיב"ם הגדולה מישראל כלל וכלל). הממשלה הפדרלית הקנדית ייסדה קרנות מיוחדות והקימה מרכזי ייעוץ והדרכה בנושאי תיב'"ם. כן הוקם מרכז דיווח המספק לכל משתמשי התיב"ם מידע מלא על כל הפיתוחים האחרונים. 6אז 1 סא 50112 בזמן אמיתי א :וא (סן דיאגו, קליפ.) טוענת כי תחנת העבודה הגראפית שפיתחה, מדגם 9200 א 1א :וא היא התחנה הראשונה המאפשרת עיבוד עצמים על מסך בזמן אמיתי. לתחנת העבודה ביצועי גן=3 מתוחכמים. פרוייקט משותף לקאלמה ול-:,6 שתי חברות התיב"ם הן חכרות בנות של ג'נרל אלקטריק. לאחרונה הודיעה החברה האם כי שתי החברות יפיקו יחדיו חבילת תוכנה משולבת לביצועי תיכנון והנדסה. מחשבים חדשים ל-1₪א81< פריים מציגה שני מחשבים לטווח-הבינוני המשפרים את סדרת המוצרים הקיימת שלה. המחשבים החדשים, דגמי 9650 ו-9750 מתומד חרים ב-%146,500 וב-%251,000 והם מיועדים לביצועי תיב"ם, ביצועים הנדסיים וביצועים מדעיים. חברה בת למק-אוטו מקיאוטו (ייצוג בישראל -- מקיט) מייסדת חברה בת בשם א;זוא!6. החברה החדשה תתמחה בייצור כלי תיב"ם לרובוטיקה ול-א6:1 עבור מפעל העתיד. . 9 ינבחרת." אדגיש גם שאת המתכננים צריך לבצע צוות הארגון, ולא היצרן/משווק. אם המבחן עבר בהצלחה, נבחרת המערכת. המערכת לא הצליחה לעמוד במבחן -- בצע בחינות דומות על המערכת הבאה אחריה בדי- רוג השיקלולים. מה צריך להציע המשווק? דני גז, מרכז מדור התיב"ם במגזין, מפרט את השלבים ההכרחיים בדרך למכירת מערכת תיב'"ם: על המשווק לבחון את צרכי הלקוח לפרטיהם. לאחר מכן, להרכיב עבורו הצעה 9 ארבע עמדות עבודה שתי משמרות חמש שנות בלאי עלות ש"ע ממוצעת 8 92 = הו מציאת > מתוך אינטרפולאציה בטבלה 2 8 = סף 38 6+ --- 2 בו נניח שההנהלה מעריכה את התועלת הבלתי ישירה ב-8150,000 = א.,1ו (עבור ארבע עמדות שתי משמרות), 8 שנות אדם, אם נניח 2000 שעות לשנה ו80%7 נצילות 0 ש"ע = 800 א 8 א 2000 0 | א 2 א12,800 180 מתוך נוסחה 2 נחשב את יחס הייצור הדרוש לקבלת תועלת אפס. 0 = 0.62 -- 2.22 = זא.ע אם הבדיקה העלתה שיחס הייצור הצפוי הוא 2.5, החיסכון יהיה: = 19.92 12,800 %(1.60 -- 2.50) = 68 שנה/% 229,478 = ובמשך חמש שנים, חיסכון של למעלה ממיליון 6 = 2 דוגמה 2 התנאים כמו בדוגמה 1, רק שמדובר במערכת בעלת שתי עמדות עבודה במקום ארבע עמדות. מחיר המערכת הוא 5,"000 היות ו-₪6 מתייחס לינארית לעלות המערכת, נוכל למצוא בטבלה 2 את 86 למערכת בעלת 4 עמדות, שמחירה 8200,000. לפי אינטרפולציה נקבל 18.74 8/ש"ע. מכיוון שאנו דנים במערכת בעלת שתי עמדות ולא ארבע, יהיה מחיר ש"ע לעמדה גדול פי שניים. ש"צ/8 37.48 = 18.74 2% = ₪6 כל שאר הפעולות זהות לדוגמה 1, ולכן נקבל = 19.92+37.48 ה = א אם א נקבע 875,000 עבור חצי שימוש 2 כללית למודולים נדרשים; ממנה תיגזר ההצעה המפורטת: אלו תוכנות ימלאו את המשימות על הצד הטוב ביותר. רק לאחר מכן עליו לארגן הדגמה (0/0) של תחנת העבודה המבוצעת וכן מבחן (א אה ואה א:8) שאת מבנהו ירכיב הלקוח. מבחן ביצועים שכזה צריך לארוך שלושה ימים לפחות. דני גז מעריך שמגמת ההתמחות היא שתו- ביל את שוק התוכנות בעתיד. כבר היום ניתן להבחין בקלות ביתרונות היחסיים של תוכנות שונות בשטחים מסויימים ושל חולשותיהן בשטחים אחרים. הוא מעריך עוד שבתי התוכנה העולמיים יתפצלו אט אט על פי התמחויותיהן. כאשר באים לבחון תוכנה יש להקפיד על במקום 8150,000 בדוגמה מס' |, היחס ‏ % הו לא משתנה היות וגם א וגם ,ו קטנו פי שניים 6 1 אם יחס הייצור הצפוי 2.00 = ₪6 קצת פחות מאשר במערכת בעלת ארבע עמדות, יחס ייצור דרוש שווה -- 6 = 0.62 -- 2.88 = זאיק אנו רואים שיחס הייצור הדרוש לקבלת חיסכון אפס גדול מיחס הייצור הצפוי. כלומר, אין חיסכון כלכלי בשימוש במערכת זו בעלת שתי עמדות בלבד. = 2 דוגמה 3 אותם תנאים כמו בדוגמה 2, רק שעובדים בשלוש משמרות. נקבל: 3 = ₪0 1 = א 9 = 0.62 -- 2.41 = זיק 0 = 6 8 = 1.79(%9600%19.92 --2.0) = ועבור חמש שנות חיסכון של מעל 8200,000. אנחנו רואים שבמערכת של שתי עמדות, היה עלינו לקחת בחשבון עבודה בשלוש משמרות כדי שיהיה רווח כספי, וזאת בשל החלק הגדול יחסית של ההוצאה הקבועה להפעלת המערכת ביחס לעלות קניית המערכת. דוגמה 4 כמו בדוגמה 1, אלא שכאן משתמשים במערכת מתוחכמת יותר שעולה 8700,000. מכיוון שהמערכת מתוחכמת יותר, יחס הייצור הצפוי יהיה 2.75 במקום 2.50 ו"א %200,000 במקום %150,000. נקבל מתוך חישוב: 1 = 0 + 5 ווך-- = 00| א 2 12,800 15 אנשים ‏ 6 וטחשבים = 8 כמה גורמים קבועים: כמה גרסאות נכתבו לה בתקופה נתונה; מה גודל החברה; מה ביסוסה הכלכלי; כמה אנשים מועסקים בשטח הנתון לעומת שטחים אחרים (כך נבדקת ההתמחות); מהי ההכשרה הנדרשת ממפעיל וכמובן -- יש לשמוע את דעתם של משתמשים. ללקוח הישראלי שווה בהחלט לנטוע לחו"ל ולבקר בבתי התוכנה הנבחרים לפני "סגירת עסק". ההשקעה ב"טיול" אפסית לעומת ההש- קעה במערכת, העלולה להתברר כמקח טעות. הוא מפנה את תשומת ליבנו לנושא חשוב ביותר: לא לכל התוכנות ניתן לצרף מעבד 8 זהו התקן תוכנה המאפשר הסבת קבצים לקבצים אלפאנומריים לתקשורת פנימית ותי- צונית (ראה מסוף תיבים). 4 7 = 0.78 - 2.65 = ]₪ א = 12,800%19.92א(2.75-1,87) = ₪ 5 6 שנה/% 224,000 = ובמשך חמש שנים חיסכון של מעל מיליון % חיסכון כמעט זהה לזה שבדוגמה 1, למרות שכאן המערכת יקרה בהרבה וזאת בשל המר" כיב הגדול יחסית של הוצאות ההפעלה שאינן משתנות. מתוך הדוגמאות הנ"ל ראינו שיש לבדוק בקפידה מספר אלטרנטיבות של מערכות אפש- ריות ומספר אלטרנטיבות של איפיוני עבודה. בתהליך הבדיקה ישנם שני גורמים שנקבעו ע"י הערכה בלבד והם: 6 החיסכון הבלתי ישיר, ו₪67 - ץ יחס הייצור הצפוי. 4 +2 9 הזוכה לתשבחות, עדיין לוקים התיעוד הפנימי, מסכי עזרה וסיוע, מסכי ההכוונה וההדרכה בחסר. הבה נקווה שבקרוב ייצא תקליטון ללי- מוד עצמי. הערכה כללית המוצר טוב מאוד. אם במאמר הקודם השווינו בין דרור ללוטוס, הרי איריס אינו נופל מהם לאיריס כמה תכונות שמן הראוי לשפרן. למשל: אפשרות לבצע חישובים בין יותר משני שדות, להוסיף מסכי-עזרה של המשתמש ועוד. כדי לשפר את עוצמתו ויתר איריס על אחד המרכיבים החזקים ביותר שלו - פשטותו ונוחו- תו. כיום, בגלל ריבוי האופציות, צריך ללמוד יותר וקשה יותר לתפעל את איריס. תכונות אחרות של איריס הופכות אותו למוצר טוב - הנדבכים החדשים של שפת הפאראמטרים, האפשרות לבצע עיבודים עם קבצים רבים ולצייר מסכים עם מספר קבצים, מגדילים מאוד +4 4 11 ק סימן לסוף תוכנית בייסיק . [ א כפי שתוכל לראות, המידע לכל ערוץ מסודר בצורה הבאה: ₪ כתובת השגרה המשמשת לפלט. (השמות נלקחו מספר הרום דיסאסמבלי של פרנק או'הרה ויאן לוגן.) ₪ כתובת השגרה המשמשת לקלט. אם אין כזו, נמצאת כתובת של הודעת שגיאה, במקרה זה הודעה [ (0/ 110 שאו טי ₪ האות המייצגת את הערוץ הזה. משתמש הרוצה להוסיף ערוץ לאבזר חיצוני לא סטנדארטי יכול להוסיף את נתוניו(את השגרות בשפת מכונה) במקום המתאים, ולהזיז את תוכנית בייסיק הלאה. > משתנה מערכת אחר הוא .608641 (בתא 3). הוא מכיל את הכתובת של הערוץ שבו משתמש המחשב באותו זמן. נסה למשל: ו זושזו | זתזאש שנוסל 4 את עוצמתו. יש לאיריס עוד כמה מרכיבים חזקים במיוחד, שקשה היה לעמוד עליהם במאמר קצר זה. למשל השאילתות והדו'"חות, הגראפיקה (המצומצמת בינתיים), תפריטים חזקים, העברות קבצים, מעבד תמלילים, מצבי עדכון ורטיקאלי ועוד. 1% 2751 0 23 8 24 האחרונה. 214 את א 256 + 23633 א :2 + דאזאת קורא. האות נוצרת באמצעות מעבר אחד של ראש ההדפסה. קל לראות את הנקודות במטריצה שגודלה 57 או 99 נקודותי., איכות של טיוטה מהווה בדרך כלל משהו קריא שלא נעים להראותו לאדם אחר, מרומז כאן פלט המתיחס למסמך בשלבים הראשונים של הכנתו. מסמך הזקוק עדיין להגהה או לשינויים, ואינו מוכן להצגה בפני קהל הקוראים. איכות זו מתקבלת על ידי מעבר אחד של ראש הדפסה הכולל 18 או 24 תילי הדפסה או באמצעות שני מעברים של ראש הדפסה הכולל 7 או 9 תילים. האותיות הן כהות אך פשוטות ובדרך כלל חסרות תגים. 16 למרות של ''מכתבים" ו''תכתובת" אמורות להיות מילים נרדפות המייצגות איכות זהה, מבחינים יצרני מדפסות המטריצה בין שני המושגים. איכות תכתובת מוגדרת כאיכות הטובה מספיק כדי לשלוח למישהו אך לא מספיק טובה כדי להשלות את המקבל וליצור רושם שהמ- כתב הודפס במכונת כתיבה. קשה לראות את הנקודות הבודדות המרכיבות את האותיות.הן נוצרות על ידי 2 מעברים, או יותר, של ראש ההדפסה כאשר הדף מתקדם חלקיק של אינץ' בין מעבר אחד לשני. באיכות מכתבים מדומה עליך לחפש אנשים ‏ + ונוחשבים 0 1055 :23634 1/8 = 256 ובדוק את הכתובות בטבלת הערוצים. 55 (תאים 23568 - 23605). זוהי למ אפיקי התקשורת השונים. כדי לבחון זאת הכנס: בהצלחה. > + 23633 א ;0 4 זאזאי > משתנה המערכת האחרון הוא סדרה של 38 בתים. נקרא שה טבלת נתונים של 5 (10 23568 =1 0% סן [מנתעת:" > זאואץ 2 [דאפא 30 לכל אפיק מוקצים שני בתים, המשמשים כמפתח, לתוך טבלת הערוצים, ומסמנים איזה ערוץ פתוח בכל אפיק. אם שני הבתים מאופסים, הערוץ אינו פתוח. שלושת האפיקים הראשונים (סרטוט 1) מסומנים 255-253, ואחריהם ערוצים 3-0. את כל אלה לא תוכל לשנות דרך בייסיק. נסה לבדוק את השפעת פקודות 4 א₪"0 ו47 61.08% ע טבלת האפיקים. לדוגמה: "א"',4 4 אאס, והרץ את התוכנית. , 4 היטב כדי לראות שהחומר לא הודפס במכונת כתיבה. צפיפות הנקודות במטריצה גבוהה מאוד ולא ניתן לזהות את הנקודות הבודדות. לאותיות יש תגים אך המראה שלהן מוכתם. חר לטרור פַ -- כדי להשיג רמה זו צריך ראש ההדפסה מספר פעמים על הכתוב. רדפחת איכות מכתבים אמיתית - או "הדפ איכות היא זו המופקת על ידי מדפסות של איכ מופ למדפס ות המטריצה נותר אותיות "מלאות". ז המט רק לשאוף להגיע לאיכות כזו. איכותן גבוהה ביותר ובמקרים רבים לא ניתן להבחין בין אותיות כאלה זרת סדר-דפוס. ‏ < שריו אותיות שהופקו בע בין אותיות שהופקו -> --- |, // 7 7₪]7]/7/7/<-א ד6) פסהו טובה' לצעדנו, אין באפשרותנו להדפיס חלק גדול מן 101%ג,5,17,97,17,937,13,115,33, מס הצ לטו 17 כ מע בט הכה 5כה 8 אהסהבס :6 0%1'%0 0 15 ו 1 / , | = ב , , : 65 = ט = ₪ 1 המשחקים המגיעים למערכת היות ודפי התוכנית שלהם אינם ו ו שדאפה 56" ל טשה ,ד - 5 , , / , , - : . = 1 %- 2 , . 0 | קריאום. הקפידו לרדפיס עס טרס כהה ול ציהוהחלקשלד%| ‏ | :345.0114276/14208 9110145010 | *:30%2ל ל" -* 0 / מ+, , , ב 8 7 ₪ : 2 - 5 - בש מס 105 | המדפסת! ו 7 רו 10 0ם אשחד 90:פ₪ =1 :פמ )קשב .5% ₪ 7 ט זאפא ל בא 6 , 1 . - 0 : 3 + 6+ 1 ₪ זך :₪ מפששס 12086 : 219 46 , 51,160 1.157421/137 5 ₪1 תה₪ שסה",11,6 דה דוד ה 5 8ת%ו3, 6 ל 2 ז<] סוף 84 1 15, 156 238 598 מזהם 130" אבהשן)?טגטם ס+1 +תהש שסט 40 51165 ₪ טהמם ה ו 9 , , , , / יָ 7-ו ל 4% : / , ככ 8, 8,242,143,242,1409,23%6 4 ) ל 0 6- שמתק :+-, משחק לספקטרום שכתב אראל גרנות: 4,,:: :8541 ו אשטס :6 (שוף ד₪! :1+ש-₪ דש) 1256 הנך נמצא בתוך בסיס צבאי בדרום גרינלנד, מטרתך לכבוש את וו ו | 6 2 500 דים 1 פפה,פ כב 5 : ₪ 05 כב = : 13 06 1-5 א 3 3 5 : 2000 העולם ולשלוט בו שליטה מוחלטת. - 0 ל ,,, 1599 :189,256 3,286 בה רת | ו בב "ךם5, :| 1 -,265.98 שממס 8098 דט ם 2918ב 0 7 | |" יבשות. לכל יבשת בסיס צבאי בבירתה שעליך להסציצר ער 5 5 ל 5, לווב וביל -א] 155 2-0 0 :180.95 ₪007 3030 ישארו בו יותר טילים, כל זאת ע"מ לכבוש את היבשת. מספר 0, 222,94, 4,216,104,822,94 . נ דאפא :(0ב2 8 הסמ 6158 ד0-ם 2058 הטילים שהינך יכול לבנות בשנה הינו כמספר היבשות 1 12 פשם סם אפחד 506,3(%56 =ד1 ל 65 00" ב" והי7 האל דלםת 0205ב שכבשת + ]. 58 ,.113,172,13,1 גב+ (3, 6 %5סאה) דא1=שה ₪7 438 א אשס₪ 8558 סחם, אד י כניעת י יימת מתנוסס דגל לבן, ואתה מקבל 3,147,111,147,113,146,0169 8+ 10 5ם; 148 מא םע 6" אא 1‏ דאד ה 2070 ו : : 31,, 109,1580, 146 הדהם 156 דש :ג15516,1א ד=. 4586 | 00 36 ד +אהא 5 , , , - 1 == : , 1 טילים כמספר טילי הארטילריה האחרונים של האויב (לכן עדיף 331 155,982,105,08,146,40,146 1 5בכט ד :255)8,11א 157 :ג 1 דה;1 דהסדהם 6 אא: :םס 2050 י 0 0 הינ 1,, 3,100 ,35,125,3,125, 135 פב ₪ השפ כב 460 2 5 2 לחסל את היכשת מהר אחרי התקפה כבדה מצידה) בנוסף, הינך כהן 55 יבב הבורה בק 10 דשא זאסס ";ש;9 פטחה טפץ טסא" :5, , ₪ 50 0 מקבל כסף רב המאפשר לך לבנות טילים לפי הפונקציה הבאה: (105,110,133,110,118,.125/118/126 +פאהו דא (506/3 (516,3 דפם 488 | 0 ([-4). 10 + 100 .. 3 = מספר היבשות הכבושות. ,+ ...11 נ דאשא ::0+1כ חחם הבוב : יל : ,7,, 13,147,115,147,115 ששם סד 60 אשפהד ש>> (5)06,3 =1 566 כל עשרה טילים מתוארים במשחק כטיל אחד, כך שאין טעם 38 /138,130,1386, 150 לשלוח לקרב מספר טילים שאינו מתחלק ב-10. 9 1 פגיעה אחת של 10 טילים יכולה לגרום נזק לאויב שהורס בין כ 7 ה ו 518 שה% ז0 688 שתד ל 1 ה | ברגע שנגמרו לך הטילים נפסק המשחק. 155 1 כדי לנצח עליך לכבוש את כל שבע היבשות. 9 199,133 :2 4 ממפל ( 56 1455 155 אמט אשס ₪ ש65ם סז , להלן שמות היבשות וסימלן (מהחלשה לחזקה): 3, 0 במהדםם 175 =הנד ואבא 5 וט טס 1. אפריקה אה 14,+ 149,122,140,131, 4.155 . 5% 53,155,, 2. דרום אמריקה .5 4 1 3 אנטרקטיקה זאא 5, 151 1483 . , יי 2 14, 113,145,114,140 הדםם 6 6 4. אסיה 5 72 7, ל 5. אוסטרליה א 3+ + 2 6. צפון אמריקה וא א ,+ ,9+ 7 ופה 8 572, 2485 58 , 265 בדה0 21995 המשחק מתחיל בשנת 1984 וסיומו תלוי בך ! 4 ל25, 38 | 227 ...4 8, 131 ה ה 7 ,40,0,70,5,7 מדהס 5 5,, ב 15,75,1₪,76,10,894: ₪8, 230, 155,5,213,5,213,5' ל .5 ,49 ,246 דה - 210 ו - , 2 דסטאמחט ₪256 ו 9 ר-- " 55 + דגסה ל 1 8 =םםצ 5 1155 שין בשין . : 4 :4 , [ ה ל ו 3 מ 2% | | יר 5 ה 55ב 6% / > 8 קרב טנקים לשניים בתוכנית קומבאט ששלח מוטי אורגד 5 ל ו 5 = 1 + / 2 11 מששס 5 דה 7 ₪ /- . ל התוכנית נכתבה למחשבי דראגון 32/64 וההוראות = ₪ 2 = ₪ [ . , ף=פחסש : 025 :7 אאד :7 ה5כקמכ ם 1 תש 11,6;7 דה דא הק 7 הט 240 ו ו להפעלתה נמצאות בתוכה, 31 וד :216 557085 :1 ם א=6גווזה 6+ ]תבש טסט 40 )ת6הנותל25 ₪ . 5 ו 0% יש 17 7 2 11 6 דופ 2 . אז או | א וו ב ו 1 ה 25 :[(3, 1) 5 , 1+ : 1 דה ו :₪ >משס 6 ו א ה 0 א : סד 1=א הס= :טס הפטט 5 1 ה 0% 5 - ו 5.007 פהטת 18 , 8 :₪ , 2 ל וי + )הבש 0 סנ 5 רש 4 9 8 ז תק .6 זושו 7% 4 5 187 :456-8 257 26 שתג%חה0ס> 1 1 דה "לד הש 5 ל דפ ד וא לספ 8 4 שממס :3,585 דס-ם 29 1 6 +ההש 900 430 6ת ו טממם :255.8 שמחסם :60,0 ד00ק 58 5 צהבּש שפה* 1 זה "דהדה 260 ו 5 ,0 שמתפס :255,0- טהחתם :0,175 א :;"67ת56 0: 7 ספל 259 - גב 7 4 605 62.156, 18,156 הדהס 00 דוו ו פמט לש 4+ / 3 1, , 7,772 6 פד 60 אפחמד (82546,3ת = "סב זאו טק לי 5 5 75,136 136, , +,5 5 1 ₪ פְחְבּא שסה ;411,0 דה דאדמק 555 ו ו ו ו 7 0+ )הבש טסט 10 51455 ₪ ו : 2 17 4 דם) אמחד האהה"-4: "1 385 4 וד שש + תו 3 057 אאחד 6857513879 "1 8 ,.9ש, 96 - .64 4, 24 5 57 אמהד "7-ו6%>743 ד 86 נשים א 6% אנשים ₪2 ונחש 6 1 802630021 202600 002 |>"=9|א 166 ו 210 401 סכ שו 4 401401 ונס 001104 ונסהופ"י%ו ל וז ?"אא 2?|> 6|=א אפן ₪ |ו6ק50 |.4 )תק 198 ו )וז הקהקן: >אוז +| 208 2+)*9 2ת*ת4יתת [ו+צ-ו |א+א*א 0 א-ן) 56| |=|5 א6אז 80 י%ןצ אס 6כ+וא ת| 28 2=6)] 90 ן*2] אאוד 0-2%? סס 420ק2א תן 30 א (ו6ז 230כא ‏ >ן 240 > |וקאז 230= אע תן הת 8 ואו 5ו* 0 >| אס וז >ן|3ח 6 ל אשד שק)אץ >ן| 2808 2 אשוז 28 .ול פן 2908 = ואוד ?קורץ <ן 400 ו ו הו "ה ואוד =[ 0 250 ה חן || 0 0250 האקא א-|ן 0>|ת הרג 5 + א 5+ מ"ס וז |=סד *| הפר 8+ על 129+ .57 5+" חפ טס וד |=ז || ו 5 וז "%707|ה אן %ז0]- 8|5‏ הק "ןמוז ה|*2] שה ן=ן: ₪0 2-מז *ן ההג "06-70 2155 א6קז "ה %++יו פשו>+ וז 5-=וץ סז 2 זוז ו )שק 7=פָה |! 430 "א 00-58 1064 85000686 >| 448 "[₪05=78 25% ור | 9 9-0 =] הפ "9 = ר-=7ד-+חד -8-077%777 =[ 460 0616 אפאד "[">%ה || 470 0508 64 "ש"-6א :]| הא4 וז 49 "+₪8 פס וושז ק=מז *ן 498 68 שחש אוד 2פמז *] או [ 8+ ץצ שאז5+" 6+ 0 74516" 1 חק מז 5 וד " 9 ""=/2. 1 5000 28 | 5-0+4 ]26 כ[.4+ל/] )דשפ העכבר היורה המרכזית ומתנועעים בעזרת העכברון המצורף. ד טר אוד 5091 1+ | זן סק 2-ק:זוון0פק ]|[ 4-צ*3 ן[=2 ון.4-ץ ן)זק6ק ן-קאז5 5 הז רו א=| לס וז "82"-8 >| 430 , 7 0 , ' וז |*ר6 ואריק זווןהקק ]| |=5 %-%*2 ה|-[.7967)4-5 מעןהן 4ן+לאן לס קז "[0"-84 ] 540 זוה ]ן ]5 %+א*ק || 5+א)ז96ק |-קאז9 = סז או-א=ן שסץ אשד ו 8 וד |=רק- אוד 0 ןק וז 1 6ו] >. לקו 50 6+ )א 5ז5+" "+ פקזפ+"חם ל - 0 ו ו 166015 קש 5+ 250 1 5 02169 "+ אא 260 ז5+ "א "+₪95 קאז 92ד אן 200 5 7:51 "רא 68ז5+"חה"+05 שקשם א6קז 2=מז אן ₪ 1 ה |וווץ "8ה"-₪₪9 ז] ""חפה 7 30 החור 1% 6+" "+05 וס הת ד |- +2זאןהק |] 4+%צ=9 [26 ה|.4+/.[ 961ק ‏ הפק הז 5 זוו[הקץ =[ 4-%צ05 [אק | |-ק576 הז 15-אא=| שה השטז "888-702 ון הרק ג בו שק ן-ן,5-אאוז56ק מהןהז 14+לצ-ן קס> אשד ה .= זווןהקק ץן ]*ר "|08-₪8% >[ 40 . 5 0 2 יזווזהץץ =] ]05 "+ + |-ש-ז5 מהז 14-%ו)=ן 605 אשד 2 ד |פרק-9,ק 1 זו 6 אפט זט 6.5 670 +11 א זאש .662.50 ו6ש] קוסז |=א 506 3.5 500 588 010670 15+ 160 אק 1+ 250 )סוס=א 290 6 ]5000 700 זזש 1 34 ו ו ו 0 4 בו " וז או שז 5זזטק" | "זט 6 - 'יישזזהה 6וד"זאואס וד 2 ו" ז0ם =ז]און אאד) 5זא]0ק".02," ז0ם 36 וייאי םה 6הז"זאזקק תשווד 20 7 ו" זה 6ז ]או שד יוא א ו אד .הת" דודש אסמז קספוה 7 וט 0 4 זווזקק זאןקץ 760 8 ואוד 05=77 תןי%%]₪9]09 770 06 ₪86 א אשוז יצ"-₪6 >]| 780 משחק בכורה למאקינטוש ששלח צביקה רוזן. יורים עם המשבצת זָ=%ץ:0=%א 5 :2 זאןתשס 10 8 15 = (638,25-(%48,150 6א1) 20 *8,, (635,12-(25,2) 6א1)! 30 = 612,250-(22,15+ 6א1) 40 =, , (38, %35- (28, %25 6א11 50 5, (20, 30+ 018015 60 0 00:,, (25, 35+-(15, %25 6א1] 65 1 -₪%25000 ,7%2000( *; 50085; "=56085" זא1אק: ג230, 0%7ז₪ש0 30%2000+20:681ח% דא1:5%5(=1+(0%400אא₪> זא]=:0%5 67 5" ;50005/5 :0=0%8( ;8=56058( :60508 0 69 60508 0 70 605088 0 :ו (%6,8 דטשק 71 3 200:6070 60508 אשאד 0 =( 4005560 856% חן 73 ((2 7-10055%> 885 קאה 67-780055)2((2=15 ₪85 קאה 48= =%כ1 0-5 85ב סאה 400960)1(0=238-885%% "1 75 0 ל 3 4:00 8 60 "0:00 84000 (060) טק :040(=0:860=8:050%5 אשד 25+= = ו ל 8 סא 0055412=:12-885%% 15 80 4 : 8 8 ג 0 (0%0+ דעק :6:8)0(=8:0=0-5=ג הז 5%25 ( (₪0055+2-++ ₪85 סאם 0 ו 5 סאה 0 חן 85 : ( : / , ו ו 0, 8%00, 40402 ך0ק :₪%0(=0:8%)0(=8:8-8-5 2 > 20 7-10055) 385 פאה ו ו 5 סאה ו 0 ה , 4% : ו 1 84000 4040 דשק :0:8-8+5= = 5 ה 85 02 5 223 100586ו- + 85 פאה 35=+ 123 )פפטטו א 5 סאה 0 1 55 אד 8=6170 40 8=(90 סאא 6=%210 600 6=2180 300,190(,30,85:15+-(180,90> שא1| אשהד %25= 085+5:5=8+.005:8070 7 9% 0070 3 100 01865 %100 ,105( ,5 (%100,85-100,1050 ם6או11: 1102 10 -(110 ו 8₪א1 110 6, 140,1100)- - (05 ,0 667 120 א, (85, 60+ דט - אמטדפה 30 ב - 1400 %195 5א18.): (6245,190-(245,90+ שא1! 200 4, 255 =א1: 140 15 ,5 פאז 210 0 שא :(235,140)-(245,130+ 6א1| 220 אנשים 0 ובוחשש מיח ₪ 3 205 ,140( 175,140( עפשו 221 11% %245,100(-%)285,1840(:|1%5 )245,100(-) (205,140)-(245,180) 285,130(0:1185 0+ 1866 222 )-(245,190) 118%5₪: (%295,140-(245,190 שא[| 224 5) 1866 )|:/295,140-(245,90 5א1)! 225 (5,140ל1)-900, אי.טי. פולש אנדי מוזס מקרית אונו מבטיח שאי.טי. יצליח לנחות במקום המיועד עם תסייעו לו בעזרת מוטות ההיגוי ותרחיקו אותו מכל המוקשים ושאר המרעין-בישין שבדרכו. המשחק מיועד למחשבי קומורור 64. ו | ופפ טטר" ד 6 320 11 5=) שש1> וו 6 .2006656 "= 2255525 > "זו 3 יי "זווןאק 4 "‏ =<> 0265 שעו00=- %ת שעמו 66 ההאטשאק שחו "ונאש 5 " 006 זא0= 13 א16ז10%5 0855 צא0ק טד "זו 6 הז טטשטןך4-1אט | ו 1=אטת ₪ שב" זו 5 "4%%04%% %%9%+"160 תהזזווןקק טן ".' ".10 מווזזוון] ש= , עאזזוו1 ית ש . ",18)עטזזוו1י שן ". +פהזזוו] אש של - הז זו שמ ", יז זו סק , יפהזזוו]אץ טש , +ממזזוון=; 30 "או " 41ו1 = טשן +עז דוו שנן יז זווא 0% > יפחז זוו]א טכ הדוו 19 49 זז] א טפן :פופה דזוו]א 60ו 6 30"6.מהדזהןאק טקן 8 9:"6888יתהזזו210= שספן דד 0166ז1=]זא0ת 182 "ה"זוונאש 185 דזא36 0166ז1=זא0) 187 ,12816 )עאא)זא] .600553201 180 128162 .פאא)זא1 .0553280 189 ןז 19 ,א 206 7 ₪:166 5-5 5151024 216 5 00654 8 2 608652 :105 .51 א 250 | 884+542724א00 1 ,00553+54272 1 00651+54272.1 221 6 =54] שש 8 23>; 1 שכסכ +66 1 23 זז 016ד1>זא50 24 2. [65אטש 225 54*4+1 53553+1 52=52+1 51-51+1 430 8 240 2, כ66%6א0ק 1289600+1024 .₪2+זוו6%60=1 056ז1=שא0; 310 זא ג19%8 ו י 1001 2+54272 56 ו 300 6308 א ו 1 דשא =+2=20060])] 04ז065>1: טום אפץ [,54272+א₪006 06680 520 %6- א=אא525416/ 1 7 1-א=א14 251= 56321 +א1)066 שסם 1=א24716= 56321 166% 365 8 (- זאש שוטו1-זאט] 0 2 שא 00 ךאש 54272,7+/ )06 ,= +6אט 6006=1104 ש1ם זא וז+י]'-60:05 6>1104א0: 620 ט , 1שש3 65 4 אע-=76א12>1304186.]-] 30מ =ם-=:ת068ז654052022] 35ם 1-2 + ]6 אטוו6ז1=-1*2 640 2+ י4ו + ו ו שד -.606! 556 18 5 6 642500 דט 1דא א66קת1 סק 6 1984 =2א15 = זז 1006 ז1 סע טאטא" 61 1500 1 )| ".165 | "0-1" שצחה טטצ"זאןאק 32 "אשע0 86" זו וו זט> 1% פאם "אשצט 6 0 זו 16 ₪ 70 1 עשהפתהא6 טסוק זא]1א 1-=) ".1-55 | "6-1" 4/6 שסציזא!אק פא= "א096 35 "זא א ז 0 16 זוז ששטפטד ן= זט וי זווא יוו| שמהס ₪ צאוק סז ז4א סע 8 0ז00 זאשא 110696> ואס " 086 6966 ₪009 +א6אא"זהןאק 0-8 8" 300865 שד 16 50086 18 "90-55 ד אנשים ובוח || דיסקו-מוניטור אומר איפרמן, בן החמש עשרה וחצי, פיתח תוכנית קצרצ צרה הכתובה ברובה באסמבלר והמיועדת למחשבי דראגון 32/64. על המשתמש להריץ את התוכנית ולאחר מכן לשים קלטת מוסיקה ברשמקול ולהפעילו. המוסיקה תישמע דרך הרמקול של המצג או מקלט הטלוויזיה ובמקביל -- יופיע גרף הצלילים על המסך. ככל שהצלילים יהיו גבוהים יעלה הגרף ולהיפך. וז נפא:(4ג+"אא")ם)ץ, 0 *א0עו5 כאשאו49 70 1-1 הסץ 13 11 .ואס 10סטא 0 (1, 245 )8 אד > (1094 )וש 102 | -92-160:ע=%ו20001 8%50 0 :814828 ו ו , 88,006 50, ,39,086 247.40 ג 1% 6 ₪ 9 ,876 ןץ,,, 1 47 "39 2 ,40026 0 :0 4% 47 2 מסוקים את התוכנית הבאה, המיועדת למחשב אטארי 1א600, שלח אודי כוהן. הוא מבטיח שפע גראפיקה, צבעים וצלילים. 8 165ושתאס 10 ₪ 500108 15 4, 144 >'ס.זס 20 2, 144 סעאתס 64 יק 30 5 סתאתתם :- 120,55 07עק 40 5 תס :. 134,55 תסעק 50 121.55 סזאגתס :- 120,48 ע0שע 00 18 סתשגחת :- 168,55 ע0סעע 70 11.08 סישתתם :- 175,48 עסעק 00 112 סושתתם :- 178,48 עמק 900 8 סתאתאסם . 185,35 עסםק ‏ 100 1.8 סתשתתס :‏ 165,55 זסעק 110 2, 144 סתשתאם 2 זסק 120 2, 120 סעשאתאם 141,62 םע 130 5 סנצשתאם . 120,55 זסעע 140 18 סתשתתם :‏ 115,55 וסעק 150 47 סאשתאם 8 תשסמק 160 6, 113 סזשתאם 117 זסןע 170 6, 100 סזשתאם 6 נוסבתק 180 5 0ץלותאם 6 עטיסעס ‏ 190 0, 90 סזאתאם 5 תוסנק 200 שש ,8,ו ]₪5 2, 96 סזאתאסם 760 סעשאאס : 70, זסעק 210 112 סתאגתם :- 110,70 לט : 100,46 תסזק 230 0 תנק 240 10.5 תסעתק 250 4 עעעעע ‏ 260 64 תשסמנסק ‏ 270 60 תגאס 0 סשותאום 5 תס 8 כעשתתם : 8 סעאתתם : 7% שבים 10 0 50 7 אתא 0 סץישאתאכ 5, 208 סנאתתק 5 תת 5 תת 8 תת 8 ֶ(צאתאכ 8 סצשתתק 8 סבתשתתס 35 תת : 35 פשאתהס 8 תת 5 סץזשתתכ 0 יתא 5 תת 4, 4 תשאתתאכ 5 תת : 5 תת 4 0צשתתס : 4 תת 4 תת 4 תת 4 תת 4 סבעשתתק : 4 סץשתחם 4 סעשתפק 4 סאתתס 0 צאתתק : 4 יתת 4 סעשתתס : 4 סתאתגתס : 4 סץנתאס 4, 300 סישתתס 4 סצאתתס 2 סעשתפם 4, 74 סישתחס 9 סתאתתס 4 תת 2 סץעשגתם 4, 207 סעשתתס 2, 207 סשתתס 85 סישתחס 5, 60 סיטתתס 2, 66 סותא 12, 2 סתשתאס : 8, 88 סתשתאסם 8, 96 סתשתחס 8, 99 ספשתתס 3, 107 0תשתתס 9 סאתתם : 0, 72 סעשתאם 0, 87 סואתתם 0 סשתתם 5 סעאתתס 9, 89 סתשתחם 8 תתא 8, 7 סתשטתתת ( >> 4( | ' 155,67 סט 0 זסם 0 וק 0 "סק 5, 208 יס זק 8 1 0 יז 0 שסס 5 ֶיסזס 8 0זס 5 סז 8 "סז 8 "סק 5, 270 סק 4 "'0זס 4 פע 4 שע סנק 5 וז 0 זע 60 יק 0 יי סז 0 ו סז 0 סז 60 סק : 172,160 לסתק : 173,160 עלסתע : 174,160 סק 0 לז 0 פס 0 לספ 0 סז 9 6008 60 ַי סע 60 יסק 60 ְסנזע 2, 111 סזנק 4, 111 סק 9 סז 4 סק 2 יס 4, 188 ע'סזפע 2, 188 סע 0 סז 5 יס 5 ֶיסתק 2 ינק 12 יס 8 יסנת 8 יק 8 סק 3 לסתק 12 יס 0 י סז 0 יסנק 0 סז 9, 7 יספ 0 לספ 8 שֶסנפ )0 פאת) %א1 = ת 200 110 120 1420 14210 150 100 15 120 140 100 500 510 520 30 5%50 550 60 5 6 20 00 00 |11 2 3 94 5 566 7 =-08 99 5 06 07 |08 09 10 01 12 3 14 5 16 17 18 9 20 21 22 23 24 5 0-26 27 0-8 31 12 00 | אנשים. ונוחש שפירא לתרגל מעט תרגילי חשבון בארבע פעולות ובשלוש רמות. לאחר שלושה נסיונות וכשלונות, פותרת התכנית את השאלה בעצמה. התבנית נכתבה לזי-אקס של ספקטרום. הסברי השורות: 20-00 85 200 ]|(0 20 -%00 עריכת הצורות הגרפיות בעברית בחירת הפעולה או הרמה הרצוייה. חיבור חיסור כפל חילוק 0 פסקודות המשותפות לארבע הפעולות. ₪8 > ו > וח גו וו 1 מוממווַומוַעוקווווווההה ‏ ה ה וו - : 2 זו תע ימי 8 המחבט גדולה פי 4 ממהירותו של כל כדור. אם נחשיב את שיפורים חם 6+5%,יתם, שו : 4 8 21.28% דה זאנהס :5 חאב 1210 העובדה שבעזרת קלידי המספרים יכול המחבט לנוע בקפיצות 0 ל 3 . 1 והזפת6 8%ם שך 751 חהסת, בנ" ר , . 5 . 0 . גדולות במיוחד, והכדור אינו יכול לנוע כך, הרי מהירות המחבט, אפשר לבצע כמה שיפורים על ש 0 0 ך, ובכך להגיע ,7 אמטדפם 1220 ויוך ו ו . = בר וכך גם כושר התגובה של המשחק, גדולים מאוד, יחסית. למשחק טוב/יפה/מעניין יותר. הבה נבחן אי אלו שיפורים: : | . | חפה 1238 4 הוספת הוראות בשלד הפתיחה והודעות מתאימות בשלב ה 58 68 6 5%+%%%+4+34%47+7555+ ותחפ , 6ופם=וחתם.: + ח: םב וחתפ +++ 27808 84%ם +++ הסיום. ו ב %4%%%+++% 443354147 4 הגדרה גראפית של התווים המהווים את ה"לבנים", את הכדוד 0 2 : 05 . ו ו ואת המחבט, כך שייראו משכנעים יותר בצורתם הגראפית. (רעיון ו |" - 7 6 < 27 ל זם":ם מעניין הוא להציג את הכדור כאילו הוא מתכווץ בכל פעם שהוא (ת . 2 "וה 5 = 2 פוגע בגוף כלשהו, ולתת אשליה של אלאסטיות לכדור.) ל ה 0 - | 1 4 לתכנן את תנועת הכדור בזוויות משתנות, ולא רק בזוית של +%+ 6ל0ם 8067ק +%4+ 9 : 2 0 ו ++++4++++%%++1+++++++ ן 5, כמו כאן. 6 +). ז - וי -₪שרו) | 4 לשטר את המהירות בכמה דרכים: ב 6 3 =1 .18%505-49 6פסם-ב דשם | . /- . אמטדפה 98ם . | יקוחו ו י 86 סד 82 אפחד 8/8 =ך1 2 : ₪ במקום 60508 עם תוויות ושמות מקומות, לתת 60808 עם - פב3 ד5. אפהד %8 =1 : : מספרים 8 הו ח =1 .70053+8+1 58% ששה ד16 : 8 2 ופחד 30/ תז8ת6) 08+281, 1 ₪ שגרות כמר .8411 55 את, א 8כ .₪411 למחוק ולהשתמש -15 . ה9%ת6) 06-30-281%] 281 ₪ לאחר שהכדור פוגע בשורות העליונות של המסך (התוכנית ב"דא1א במקום 00508. ו , אשהד 09) 00558%] 8% טשפה 16 יודעת זאת לפי תוכנו של המשתנה 008 אסטסזז'), זז המחבט ₪ להתאים את התוכנית לקומפילְאציה ולתרגם אותה לתוכנית ₪ =1 --ן 7 25% 57| :281 67856 308 ₪0 1370 בכל מחזור רק פעם אחת, וכך התנועה הרגילה של המחבט מהירה בשפת מכונה. דבר זה יעניק לה מהירות רבה ויאפשר תוספת 5 שא 8 508 60 ב - רק פי 2 מתנועת כדורים. מוסיקה וכו', והמשחק יהפוך מקצועי למהדרין. 5 2 סד סק אאהד 3524 08 3556 "1 1208 . 0 . 0+ לאחר שאובד כדור אחד, בכל מחזור זז אותו הכדור ומהירותו, נשמח לקבל תוכניות עם תוספות ושיפורים. ועד הפעם הבאה סד 00 אשהז 1531 08 1563 "1 1390 לכן, מוכפלת. - "שחקו אותה." : 106 אמעדשם אפהד 1-0%] ו38פ =1 1450 חש| 00+58%; 21,288 דה דאדקק 14952 ₪ ס! ]בפשאםן] 28% 127 :" ":6 אא ;הזפ דם רב 5 אא ;68" א81,58 דה זאבמק :0621 ל ו 2 אמטדקה "= ב 02 5-57 1.7322 ד 30-;ת6091 ואפ+אס] 53% 1 1516 פבןי >> 106. 09ב07 %+++ | אהשדפם אפה מה ו | ₪ אא ;שסז 51% 21 דה זאנהס 1520 הבז 1 2 1 | ל ל דם דא פב 5 דח בסה : % ח 6‏ 8%1ם+0%) ! 00ב "דוס 50 אא ;ת5%ת6. | 0 5 5 . ₪ 145235 038 הפם 1556 50 טּ = ו 70 +%+%%%+>+-+7ד+++++++ ספב המטדםה 1040 3 %גם 60816 ++4 - 59 חפת 1050 +%+%++%++-4%4+++++ חפ 7ם 75--4+455254+++ - 06) 21,581 דה זא1הס :6 אאד 1555 הַסַם 53 בך 60 ש₪פם. 1% תִַּכַת6. ובם 1 3 60 משחד הר המי יש הד 3ב ) : ה א | דאשא :6ת1! 6 = מס םב 29 השם יהכנבפ דש ב5הם- םםקטב 5 ו 5 6 2 , =הס באדחטק 5 אפחד שבתש:ץז שפם. . - <שטדפה 1030 : ו טפך ה הפה 1050 ד 2-5 :08₪88888₪88> 5 1 8 2 >->+-+++++++ סז סט אאהז ₪ 9 םה בח 25% ++4 ב - ב יא הכה > 5 4% +42 ו ו 2 .11.8 דב דאדתק י ₪225 28ב . 0 .368 שפשהס :%5ה 5 ס5. בם ד| 1108 5 - 8 ₪ 58 ד> 1116 0 - ד פב מהביכם 1120 : 1 : וש ידש 48 ד=)/ 1150 סשסס = ב = | 240 וו ב םי 7 | ו 5 , ₪0 350 8 60 | + חשת 68 > שם 500 1 | 6 ופפ ן 6 28ב(511.1 27| 1148 ₪ :7 מפס-םם 05 5 ה ו ד ודאס 1ב 9 זה דג 5 %+לל+- ,+ ++-++ ה כל -. ד 1- 1 | 8 12,178 דם > " ל ק / ₪ - שב 55 0 1 וו0פ,8ופ,יסם 211 דה דאדתק 510 םדקת 1ב 4 510 5 אהטדפה "0 מא 4" \פס 505 ₪ ₪( :6 ססבם 20ב אשם 520 ב%ש 8.6 - ₪ 1וילים 8 ה ו . 18 8 :1-0 דםם 150 ו 80 .ד 1 סדהם 10 +*+ 2814 ₪6%6 >++ = ל 0 ל +++%4%%7+++4+4+ 2 ₪7 7 14 םד ₪ * 0 ל 2% ל כ 5 5 ו 1 יתם,+ופש-+ותסם . פגז5% 508 150 (חם ו 5 % אנשים 2 70 אנשים ₪ ונוחשש ומחשפים ;/מכירה תוכנה לקומודור 64. ארד 099-41138. ) למכיר; משחקים, תוכנית בעברי לספקטרום. 56-35 כ"א. ש? המלדס,גהל עוז,ד.ג הנגב 85145/סל. 03-95525. 4 משחקים על קלטות לאטאר? 6|ק'.520. קיימת אפשרות החלפה,053-42951. למכירה תוכנות לדראגון,ומוכן לספק ירע ספרות והרפסת תוכנות.יעקב 3 05 4 רראגוך 32 + 50 1 תוכנוח אסמבלו ועשרות משחקים. 003-92485/065-24440. למכירה תוכנות עשירות בעברית לדראגון 100ש כ"א. מע 057-958471. להחלפה/מכירה תוכנות ומשחקים לקומודור 4. אלל 055-24102. להחלפה/מכירה משחקים ע"ג קלטות. 0 כ"א. משה שחרץ 08-470457. להחלפה/ מכירה משחקים לספקטרום 6 1/ 48ק'.יריב 03-996421 / אללך 2 03-95461. 4 למכירה תוכנה לאפל זז ותואמיו, משחקים, שפות. דנל 053-889624. 4 מעונין לרכוש קלטות משומשות עבור ספקסרום 48ק'. שרון 04-936466. 4 להחלפה/מכירה משחקים לקוודור 04. א"ל דביר 24102-05%. 4 למכירה/ החלפה תוכניות לספקסרום ולקומודור 64. 04-986314. להחלפה תוכנחת ומשחקים בשפת מכונה לספקסרום 6/48[ק'.שגיא 04-80054, וליאור 04-246598. ( בערב ) למכירה/ החלפה תוכנלוה לקועדור 64. אבי 053-3534656 / 053-22950. 4 למכירה תוכנות בשפח מכונה לג''ימ צבעונל. חצ אריאל 04-254672. 4 לדראגון. משחקי אסמבלר באנגלית * משחקי בייסיק להחלפה/מכירה. רן 04-254826,עדי 04-247115. מעוניין למכור/ החליף תוכנה לספקטרוט, גיא 04-253046. מעוניץ לקבל רשימת הפיק והפוק של דראגחן 32, בתמורה אתן משחקים/מידע. אבנר גדעומ 08-450483,דרך יבנה 7, רבוה 76343. > מעומין להחליף משחקים לקומודור 04 וכן מעוניץ לקטת כונן תקליטונים. דודר 052-553759. למכירה משחקים בשפת מכונ; לספקסרום, 0 משחקים 920, 20 משחקים 525. חיים גלאון, ארזאל ,וילה 1,230.ב אפרים, 44805. 4 לאפל ותואמלו משחקיט על חקליטוך / או קלטוה, זבל 065-29%988. 4 תוכניוה לדראגוך ?64/3 בשפת מכונת. ומר איפרמן,מצולוה ים 50 גבעת"ם, 4-5 למכירה משחקים לספקסרום וכן מעונלל ליצור קשר עם בעלי אפלע בגיל 12- 3 נמרוד מסיקה 05-850675- - מעומיין להחליף מזרע ואוכגת לספקטרום 8. שרון מלכאל, חביבה ריקי 57, היפה [53254. למכירה 5 תקליטונים עם משחקיםס לאפל והואמיו. 325. שי עובריה, 3-... 4 למכירה דראגון 32 + 10 משחקים ליאור צימרמן 054-55320. > מוכרה לקמה אסמבלר לג'ני צבעומ .וו ו /---- ז :): 2 :בש בשש בסו 236 המשנ תישאר ,שנב בשע 8885 ה ו/או רשלמת פוקים וסאברוטינות, 4 איתן רוכיךן, ללבוביץ א/3, גדרה, 0, 055-92632. ( לא בשכת ) 4 להחלפה/נמכירה תוכניות לספקטרום. לואג: שמשונל, משמר איילוך 75250, 5 להחלפה /מכירה משחקיט לדראגון 2, 03-99425%6. 4 משחקיט מעולים ונר?רים לבעלי ספעטרום 01 טס דנאלד 003-22499 4 לווכירה משחקלט לכל סוגי המחשבים ע"ג קלטות. ערן ורד,שרת 5 כ"ס, 2... 4 מעוגיין להחליף תוכנטת עב בעלל אטאר? עם כונן. רזגן גושמך 03-802308. 4 מעוניין להחליף משחקים לאפל. רועל לורלא 887 05-421- 4 תוכנות להחלפה/מכירה .%8 10 משחקים. וכן מעונין להחליף מלר"ע עם בעלי מיקרו-ררליב לספקסרוט.ערן ארבל 3.. 4 למכירה תוכנוח לאטארי .וא600. ע"ג חקליטוגים וקלטות. ארז כהן,"נהן 18, רמלה 72504, 08-225345. למכיור ה / החלפה תוכנות ומשווקים לקומוו 4 מו כן מעונל"ן לרכוש טלוויזיה קטנה רצו? צבעוניה.דור קוקול 4 4 לספקסרום,תוכנה ומשחקיט בשפת מכונה, שלח %5 ותקבל 20 משחקים עם אפשרות החלפה.. אלירן חזך 05-49755. למכירה משחקים ותוכנות לדראגון- חנ זיסר 03-892370. למכיויה משחקים לללנקס עם אפשרות החלפה. גיל מורן 81510- 091. 4 4 4 למכירה משחקים לספקסרום עם אפשרות החלפה. דורון רבינוביץ 03-774528. 4 4 4 למכירה הוכניות לאטארי. גיא גפן 1 להחלפ; משחקים ע"ג קלטווו לקומודור 4. 6,04-255580 04-25691. ( לא בשבת ) להחלפה/מכירה משחקים לקומורור 64. *צחק קריספץ,ת.ר 308 רמלה 72102. 4.. תוכניוה בשפת מכונה לקומודור 64. להחלפה. 052-33454. להחלפ; משחקים לקומודור 64,ע"ג קלטוה.רונן סליפקיך שמעונל 7,7-ם. 2, ( אחה"צ ) 4 מעוניין לקבל/לרכוש את רשימ הפיק והפוק לדראגון 32. רן מגד, מושב נסעיט, ור.ג עמק שרק 76870. 4 למכירה/ החלפה תוכנות לאפל קת וחואמ?ו. אמלר, שלזינגר 8 ת"א. 5.. להחלפה/מכירה תוכניות ומשחקים לאטארי 64/16ק'.עמיתי, כן גוריון 6, רעננה. 052-445790. 4 למכיר; תוכנ; לאטארי המאפשרת לעפו אסון מלים לועויות, שמירת רשימות קמלש ע"ג קלטוה ותקליטונים. טל 052-35014 . 4 מעוניין לקבל או לקנות את רשלמת תפוק וקפמק וקכול של אפל (1. אתן משחקים בתמורה. רועל 7, צירון 03-7177653 ( ערב | 4 למכירה ספר חרש לספקסרום על בייסיק ושפת מכונה. %15. ארן 0595-42322 4 עברית לאפל ותואמיו כ-%50. אהוד 052-2|218 4 לבעלי אטארי 800/600 מעונ"ן לקבל רשעות קפוק וקפיק, אתן ש"ע. יגאל אכן-רון 055-52165 בעל תואס אטל עם אלפי תוכנטת מוכן לקהלף כל תוכנית שברשותו בער מעכד תמלילים ענרי 0 טור המתאים לומנר 64. שמעון בולסום אנשים ‏ + ומחשפים 0 -8 4 מעונלינלם ברשיו וק לדראגון 01/52, כמו כן מעונ"נים בת<חלפת תוכנפה ב'יסיק, שפת מכונה. עמר 04-447129, יאיר 04-4015927 4 מעונליןך ל קהליף/ למכור משחקים בשפת מכוג; ע'"'ג קלטות לאסארי . דור רס 04-9535410 שרוו 4, טבעון 30000 ושחקל?ם חדשים ומל קיבים לבל-בל-סל. דנל שבתא? 868871 03 מעונילן לתחליף משחקים בשפת מכונה לאטאו אריאל מרקוס 053-5191[2. ח"ם 1/3 נתגיה מעונמין למכור/להחליף משחקלם ותוכגות לקומודור 64. ברשותי 200 משחקים, הרחבות ותוכנות בשפת מכוה. א"ל 055-24102 4 לדראגון 32 קלטת משחקים בבלסיק ובשפת מכונה למכירה/ החלפה. ליאור 03-994254 מעונ"ן למכור/לתחליף הוכנפת ומשחקים לאסארי .וא800. אוד? 05-457513. ת"ד 3 ת"א 01212 4 לספקסרוט החלפה החדנות באסמבלר 48ק ערך יר?ב 04-88880. וציאה! משחקים לאטארל ‏ 8 - 64ק'. ע"ג קלטות ותקליטונים. רשימת פוקים מפורטו. ארך צוריאטוה 05-429517, אורן כצגלסון 7-1 4 להחלפה משחקים לקומודור 64. למכיר; עברית וסיימון ב'יסיק לקומודור 64. עופר 12-ו 4 רות משחקים ותוכנצת לאפל ותואמט. אורן 2 ( ערב ) 4 מעוניין ל קחליף/ למכור משחקים לאטארל .80006 ע"ג קלטות. דנל גולן ת"ד 1279, אילה %000 8( 6 :מכיר., תוכנוה לאטארי 600 באסמבלר ובבייסיק ע"ג קלטוח ותקלישונים. ארז כתך מבצע חגתן 18, רמלה 72504 4 :רשותי כ-100 משחקים בשפת מכונה לדראגון למכירק/החלפה, כמו כן ברשוחי פוקים להרחבת מטפר תפסילות במשחק? מכונה ידועים. ארז 0-6 4 למכירת מערכת אפל 1 6ק' (כולל א8/ק0), מוניטור 0₪, שנל כונגים, ספרים + תוספות רבות בחומרה ותוכנה. ח"ם 03-940295 ערב ) מעונ"ן להחליף תוכנ" ומשחקים עם בעלל ויק-20. רמל פרמן, הרותם 24/5, אשדוד. ) מעוניין להחליף משחקיםס בשפת מכונה לקומודוו 4. כמו כן מוכן למוכרן ב-12. אודי 80030 04 4 ספקטרום! תוכניות לההלפה. אמלר אריאל, 6. משה שר 16, כ"ס 44458 4 בעלי אסאר? 800/400 החלפת תוכנות ומשחקים יגאל אבן-חן, 055-32163 4 הפחעת לבעלי רְראגון! כ-50| תוכנלות כאסמבלר כולל הוראות הפעלה והסברים ב-%1.5 כ"א. כל ;קונה תוכנלת באסמבלר *קבל גם תוכנחת בביסיק. יעקב 03-907763 0 זעוניין למכור תוכניות לדראגון בשפת מכונת. רונן יפה 03-833678. עזה 5, יפו 68181 4תוכנות מעולות לאטארי. טל 052-35014 4ומודור 64. מעוניין בשפות קומפיילר המטעחת לכתיבת משחקים. עדיפות לסקופ. אתן שפות אד משחקים. | אתוד אשכנזל 04-221353 .מעוניין ל החליף/ למכור תוכנוח לאפל ותואמיו. אהוד פרל, קלבוץ רוחמה 79180. 44348- 091 4חרש!!! עברית משופרת לספקסרום. בזנץ כתיבת תוכנית רגילה בבייסיק כתיבת עברית מתבצעת מימץ לשמאל, אנגלית משמאל ללימין. 85. אבישי קרן, הרצוג 9, גבעתיים 53600. 7-3 = 6ערין בקלטת בייסיק ועברית או מחסנית לרראגון 32. שאול אליאסי 053-944385 4 עלי קומודור 64 מעוניין לקנות שפח קובול ע"ג קלטת בלבר,עמית מינס 33575- 091 . 4.4 4 "...ו -=₪--₪-0‏ ₪--- ...הו ה בעל רראגון 64 מעונ"ן כעפת קובול ע"ג קלטה בלכר. "ואב שפיר 33493- 051 מעוניין בקשר עם בעלי ספקטרה וירלאו ל;קהלכת מידע והוכנה. ישל גרבש 052-77067. שבט מנשה 37, הרצלזה 40084 מעוניין בקשר להחלפפוו תוכנה עם בעלי בי-בי-ט?י שי אורן 053-86219 מוכר ומהל?ף תוכנוה ומוהוקים לקומודור 64. נמרוד 02-4218855 יעוניין בתוכנתן לימור ניסיקז, אנגלית, חשמון אטמבלר ועור. גולן 04-9553870 מעוניין ל קחליף ,למכור משחקים ותוכנה לקומדוו 4 ולזו*ק 20. עמית 05-4954815 מעוניין למכור תוכנמוה באטמבלר לדראגון כל תקקונה הוכנסת באסגמבלר מקבל תוכניות בבייסיק. מוכר גם ספרוה, חוכרות, סכימה משמלית, שפות מחשב וטברים עליהן. *עקב 05-907763 לנעלי קומודור 64 מעוניין להשיג קלטת של לוגו תמורת משחקים מל לביט. ערן 055-33040 זלמן ארן 53/26 אשדור |7704 משחקי תקליטון מקוריים לאסארז*. לוח מקצועי כולל 4 משחקים בקלטות. 04-706931 רוצה רוצה להחליף משחקים ותוכניות עבור קומודור 64. ברשותי משחקים בשפת מכונה ומעוניץ רק בשכאלה. דור 052-553759 מעוניין להחליף תוכנסת בשפת מכונה לקומווור 4 ולוולק 20 ( רצויל עסקי ו ו 4 מריאן שמואל, השושניש 9/16 כרמיאל 2100 מעוגילך בחוברת ₪דצג אוגוסט 82'. גד בלום הלר 1, י-ם 93710. 02-6345|7 דראגון 64/32. מוכר קלטת עם 15 משחקים בשפח מכונה. 810( כולל קלטת ודמי משלות) 6 ( ערב ) קח סקססם, עברית, מוטות היגוי,ספרי הדרכת( גם בעברית ),חוכטת על קלטות וחוברום. 4220. דודי 05-355907. למכיר; שרפ 2-700א 04קי + מרפסת + רטמקול. %500. משפ* ולצר 4.. למכירה אורלק 1 + תוכמות ומשחקים. חייב להמכר. עמלח פרידמן 03-364299. למכירה לבעלי אטארל, עט אור חדש כולל תוכנה, קלטות מקוריוה.משה %5.. אטארי ,וא 800 להחלפה/מכירת משחקש ע"ג תקליטונים. עומר גבאי,שפירא 23, חולוך 58293. למכירה 81 א? 16 ק',מכשיר לשיפור קליטת הוכניות מקלטות גרפיקה ערינה, ספרות ותוכנה. גלא נאור, ק.זיקלם, 0 6. 051 ( בערב 4 למכירה ספקטרום 48 ק' + ספרים, תוכנות, חוברות בעברלה, אסמבלר ותוכטת עזר.בועז בן-מיכאל, 063-24704. למכירה אטארל + משחקים + מוטוח היגול, עם אהרחת לשנה גולן 04-935870. מעוניין לקנות כונן לדראגון, פינסר 9 08-41 ( 8:00 -410:00 למכירה אטאר? במצב מעולה * קלטות + ספק כוח + 2 סוגי יר"הת. 3150. כונן סופר5 .200 %. אמזר 02-941397- בהזרמנות. דראגון 32 במצב מעולה , רשמקול, מוטות היגי + תוכטת * שפה נוספת. מסי 04-234766. מנקבת כרסיסים 13.4 למכירת. רטה מיכון, *-ם 02-534258/9/0. למכיר; ויק 0 במצב מעולה, כולל הרחבת זכרון 6 ק' + ספרים ומשחקים. 0. 03-716492. 4 למכיר ; מיקרו פרופטור ן1 * מוט היגח משחקים + עורך מסך י כל החיבורים * ספר לימוד עצמי. 40%0. 059-77747. דחוף ! ררוש תואם אפל משומש. רענ 8-.. מעומין במקלדת לספקסרום.אלי אופיר 9-3 למכירה מוניטור זנלס ירוק 6דא!6אאס נחם 04-237504. דראגון 32 חדש + כל החיבורים + רטמקול למחשב + מוט היגוי מוחר * רגיל + 5 ספרים (2 בעברית )+ חוברות, 100 תוכניות בשפת מכונה ועשרות בביסיק י נחך 03-940116. : למכירה דראגון 32 במצב מעולה, אחריות + ספק כוח + תוכנה + ספר באנגליח + ספר בעבריוו, לרוכש יימסרו הדרכה וייעוץ, המחיר הזדמנות. קובל 3 065 מעוניין בטלויזיה צבעונלח 18-16 אינצ; רצוי עם שלט רחוק. קובי 065-92483- רראגון 32 + מוט הזגי,50| תוכניות ומשחקים על קלטות + ספר לימור לבליסיק באנגלית ומילון לפקודוה והנחלות ב"סיק בעברית * תוכנות ריבור. רועל גוסליב 4, ( בערב 4 למכירה כרטלס דיבור לאפל /תואם. 7 ( בערב ). למכירה מדפסת ס"קושה חרשה,כוללת כתיבה בעברית,מהירות ויעילות. קובי 065-92483. למכירה עט אור לדראגון 32, בעל שיכלולים ותפעולים שוניט. קובל 3-.. למכירה ספקסרום 48 ק',כולל צלילן, משחקלם וספרות בעבריה ואנגלית, 7.. למכירה מדפסת פלוטר 40 00/8 ארבעה צבעים + עטיט לקחלפה וחיבור לכרטיס, נ"ר רגיל ברוחב 11.5 ס"מ. 0. ל*רוך ארלר 347 03-471. ( אהה"צ 4 למכירה סקסס * כבל לרשמקול + מחסנית בייסיק מורחב + ספרים + קלטוח + רשמקול + ספק כוה. אלון 063-53495. אטאר? למכירה. רשמקול 1010 כולל40 משחקים. 04-933870. למכירה מחולל ריבור ועט אור לספקסרוע למכירה/ החלפה תוכנות לספקטרום. רודו .067-30096‏ בערב ) קומודור 4 + מוט ;יגוי * רשמקול + ספרות + תוכנה מיוחרה. נלסים 03-236017. למכירה סקסט * שנאי * מודולטור * ספרי לימוד, משחקים וחוכנה. 5100. אוהד בן עמי 05-730858. למכלרה אטארל + 2 מוטות הלגול + משחקים. מסי נמרוד 03-700334. טופס פרסום במדור קלסי/פלטי 1 "יו בָּרוּר יא וד טונ ה המליד וי 0( מדים החירב בחור | רשוי בכחב'יר גאה וברו המוועות חמורטנשר (7 בטיט. רל הקוום אי טלא חייבים סיכל באלוטים המליס או מקבלים הור/ות מקוראים מיטרים רלה בלהי במוער בלש ואנה נתואח באחריוה לאוכן המורעוה. אנח צר כו הציר קד הותאדי ירות סל ע"לני: בהצולחה. 4 מעוניץ בכוץ מ + לבי.בי.סי. ער 0. ש"שראל אאדם 065-31401. למכירה סנרי צבעוני, )|ק' + קלטתרום * מוט היגוי* ;גיל 03-517101. 4 למכירה משחו מוטוח הלגוי * זיכרון. 220+. למכי ווהי; פילזפס, 2 שרות לחיכנוה, < משחק טלויזיק 4 ג'ונסון, 2 מועות ;יגוי. 3 0 בני חיזן 8 053-3831. 4 ל החל יפו מיקרובי ₪ אפל + כוט כולל פסקל, ס ז וו, תוכג: וסטרות בעבריו. רור 8850// 04. 4 מ?קרובי.מתארגן מועדון בעיי מיקרובי מכל :000). עמית ברונשטייך 055-26/89. 4 רע אה רזי אפלת או אי 99 .שיעורים פרטים: ;חלפת תוכנה. ירון מ'זנץ , 6, ( בערב )+ 4 מועדון אסאר* באחור חי כל פונה *קנל וושובה. אפשרות החלכפו; הוברות ומגזינים. צור 04-93541, גולן 24-933870 4 שעורים פרטיים בבייסיק על וראגון 32. אריק ה מאיז, ביאליק 5, האהשל"צ 8. 05-997846. מעוניין ליצור קשר עם בע:י גימ צבעונל באיזור ק. ביאליק, לתהחלכה מירע ותוכנה. גיא 04-725589. 4 מעויין ליצור קשר עם בעלי אטארי 800/600 לקחלכה מידע ותוכטה. עידן רפופורט, 8 | 3-9. ( אהה"צ א'.0י4 רראגון 32. ברשותי טכימ< ושגולית, ספרי פוקיט ורשימח הפוק, ספריט וחוברות על שפה מכונה ותוכנוח,. 003-24440. 4 בוליו עחיקים למכירה בץ ושי מחשבים חמורו 5700 במצב מעול ;. מאיר 988699 -04. 4 למכיו ; ספר גרפיקה לטנרי 80. 10 5- מעוגיין בספרות לאפלזזו, שמיר נרונו, 8 4 מצזיע שותפות עסקית לבעל מחשב מתאים לשם מימוש רעיוו בתחום ניירות ערן. רמז 03-358783. מקיט מועדון משתמשי מהשני ורת'ססאר 4 הורייוון ארוונסג'. גדי גרקיס 03-473254, ( בערב ). 4 מעוניין ליצור קשר עם בעלי אפל ותואמיו להחלבה תוכות ודעות. רו סטולרו, רוגחין 64/29 אשדור, 7416/. 4 מעונחן ליצור קשר עם בעלי ארזק 1 להחלפה הוכטח , מירע וסכרים. דורוך קורש,, ביאליק 5, נס- ציוגה, 70400 4 מעוגיין ליצור קשר עס בעלי ספקסרוס ל;חלגו תוכניות, קלטום ורעיונות. ראט צחי, ההגנה 28א', ק. אתא 4-4 אי הוניט - מיוה אחה למטבצת בבהייות רגר ל וחובקך המקאה כודד מיטוי) ו ו השמש בנאנט חרי המרג ינור יכילה ליו מהופסה תודוה ן לח תו הנר במשקפה תייץ. בדרה. 8 0.0,0,0-.....ח..-.-.-.-.- מחש בשעשוע | 6 = :1 17 :₪=ש ךד = | , / ד - מפקהם :₪ אאד ו =3%. -1 ₪45 8 2-00 0.24.54 שוו. 1-6 1 :00 3 פד ₪0 15 אשחד =8% 16 7 -5 :5)1₪₪ מבם ל 1 15 קב "5.="1ישאאב -1 :0 ל 3 סז 556 מס" אשהד 4512 ה1 546 סט שיל ל מם; 6ב ה וס 2 ₪ אא ו "10,% זה דאבצהם ו / 1 15% 40 הק סד 5 157 8 סד 0ם :5 דא=אף ב ו 0 זםן 8 . - וק 5 הו םי | ד (ח+ת) הז[5-5ג 15 שכס 2 3 נ]ן 5 ב>ריד (6 188 ;2,5 זה 0 זוזהת אמשהחד יב , הכח ;4 4אד -6 1 ] דאפא 6 53 ז0)₪ :"בהר אחת מה 1 ,₪ הפה = 2 ") זם 8 ידכ ₪5 : 3 ְ0 ₪ 56 2 ל ו דשא :וו 9 0. =>6םפםם 5ם 43 4 4.39 אאד ד = 176 ל ככז שך 555 ו'צ : - 8 שהממם 95 7 0 ק57ה]= ;"1:%1 ה5בת 2 מתת - 9% 5+ דה דונ פס ה5ה|ק ;כ אא 12 0 . ה 8 שנדמכ 108 2 מתקרם ו ו ו אה "ד "התירבה הי | ו הּ 28 םח 1% ו הר ו = ; 2 9 0 38-, "100-707 בהי מפולים ". הב דתדשק ככם שח ו 9-5 "לב 07 15 | '.3 א ;17/10 דה דא1םק 16806 "לא";1 הפה2= :4 אא -) = 2-5 ו 68 ₪10 5 | ומדים המהצהבים",?,10 דה;"לח> על 00 :1+15% דש| :50 055הק :₪ הכה- : 568 30 שח ו 4 שהחס 0 מספרים המהבהבים";6,7 מה = 8 ד ₪0 :2000 508 א *" 4- ,96 טבמ 1408 | "1">:שצשאהב -1 105 8 505 פס 500 | זס זה 55 9 ק<מפם ה 7 שו ב די שד "כ פות מח=ת 157 .(6)5 א==₪ 5 - 6 + מק 5 ו 8 58 ₪0 : 0/5 :49/10 6+ דה 107 סק 5 אא :1, 6 075 8,4406 דסשס 168 5 5 ו 0 6 56 תםפם 165 8 508 60 508 ו מ ;87% 1 ]= (כ א הש . >ש- יפל לככ 125 ה 27 בלש הבש 3 "1030 508 50 820 5% 7 07 198 א ישוש מו : מד5+/ 5הד5! אש | 27| 530 5 68 שחמס 200 3 1% ;%;5 אא : ו ו דמצה פמדס , 8 פה בש חב ל 8 ש₪ש5 600 205 7 ספ ה 6 0 יו ור ב ב "ם";(/)4,נ/)ם ה = 5+ה פבדכ ו 9 ל 5 512 5 8 78 602 מפהד הכ ל - )1 0 ב 5 ו ב "שי סשדל ג 5 20ב 10 .8 דב ;1 ה 8 9 505 80 5 ו" ב (אאץ ספב - ! ++א-א< דם לד 50 - 90 385% "1 245 סד ו אשי - 7 5 "9:+%צפאאד =1 2606 ה 1 שדק 0 0 0 5100 8 סד 6=% הס=:אפחד ל ,ה ה ו הר ה + ד ה ל 5 ₪, - א דב דאנמק אפהד 14>%< פה - - ו ו / 4 דא :ו+(פו: סכ המד 65871 חס 5 40 . ;8 דה דאצתס 288 זה 3 1 סכם - פ+4 דה זמ1אק אפהד ב-ו ל 2 8% ינ 13 ₪ 1 8 5" 5 ;"כך":1 הפה2ת 41 1% ₪07 הכהו |8/ת;6 הכה ת 8 - 4א ₪7 אפהד 656 08 5 1 255 םק ה: של הד :ןו 4--ה ד ה = דש :"התעש היא 0 5 ₪ (]) ב ,3 37 דאדהק ₪' ד לי . אחבת דש > הצ דאשא :(6)8 5 ד ? .ב 650 :456 ד5] :1-/5] בש ב =ך 255 "1097 הכפהש" ;4 אאב. ₪ 50ם א 1% מל ו ד 10 וי ו ו ₪ = 2 5 5 הבם .7.14 דה %ל, ד;1 הפשס דאדהסש אמחד 0 1 - : ₪ 85 :5000 5 ּ , 1 : יו ו ו ל 1 (10/750088/ 15 : סד ₪0 אשהד 656 פאה 25י* "ד 8בקג צָּ ךא בש : : "= ב / ₪ ₪0 - 2. . 0 8 דל ד בדו 8 חעול 2 א דשן אשהחד 6%:8 פאה 14יא 15 לבל סש :1+%-% ז57] :50 55 ו /. ו 40 פס 240 א על 5 הקעי גפ אא 1 8 -- רם סד 60 אאהד 6%<26 פאהב %1) 5ך 7 : 8 סט ימשג 1918 0 צפאא1 =1 50 6 4ה+אכת דש :(5פו) אה-ה הק ל ד 8 0 8 פאם 15:>* ב 2 8ם אמחד 5-ל - ו אא 4 אא 1 : 0 8306-ל 40 כדורת לספקטרום ל ה תד ל 5 אד ;6;0 6 , ו 8 : ב 1+ שמד ג ו . 3 ) ו פאם ב 5 7 2 + 186 שבתם :0,208 < פאה ה צמם א5הד 3?> - 7 7 0 0 0" 0 0 0 הו תכלית המשחק היא לגלגל כדורים במספר רב ככל האפשר, למדף. 4 8 ו בה 38 שש5 00 : 8- .6:; זי ל -₪כם סד 15 0 . בש ך5) 430 אממטדפם 1020 - עד 10. * ₪ זאזהס 1020 0 8 9 הא :1 המקהק :20,6 דה דאדהק 1000 9 שה מדפים שכל אחד מזכה במספר נקודות שונה, 5080 55007 ז₪ דאנהס 1022 0 508 00 440 תק החעשרבה ו סח ה * קיימ . של המדף המסויים ודרגת הקושי הכרוכה 05 אפמד 7 ה5פא ד 55) אם "10 146 לש הנקבע על פי מיקומו + על המק" ;1 ה ל א אד לה בהטלה אליו. ל ו ה רו 10 * הכדורים המצויים ברשות ו 0 + 2 8 5 ו ₪ הם מועברים לידית אוט : ג 1 5 , ו ו 0 לס א הי מהן קמעל בסה ל ד 3 סד ₪0 אשך"15: 0 1 5995 0 3 ;"כַן";,1 הפם-ת 42.. יש להוריד את 8ב 1+ =ט + 1 3 ל ב מ ד החד ללחוץ על לקליר בדי להצלות מעט את היית 7 אד 455 6 | ל שתגיע למדף ואז ללחוץ ע לגרום לגילגול הכזור 5 ל זאדהס 5025 -%.4+6 דם דאצחס אשד 52 5 7 : דור יונח על המדף. טעות עלולה לגרו 4,800 זה זאנמם 5955 8 הכה= :א-ה:8 הפמפת הי 2 46,5;909< 1:87 חפטל מפסם 5048 ה למדף או להפלתו למים. נה. - . זאנמק 2050 צ ד א הפכ קליעה למטרה כתב רם-און אגמון, בן 13 מרענ -6,5;90+א דהג1 0058 2497] 5058 "1,987 ה5ה2= :4 אא1 דהנהק 460 ] את המשחק ליו "יי%21 דש 5070 ה8ם :1++5)+ ך 53 :0 הכםת , אפם 1 1 5 5995 ה 508 צוות התותח מוטרד בכל רגע מחללית המרחפת מעליו שוב ושוב 44+444%%++++1+בי11נ11:1 הפה 2 פוום 5100 דש 90 מעניין למה. המשחק נכתב לספקטרום וקלידיו הם: ימין -- 8; 1 הפם 4 =ט ד5| אמחד 6-6 ל 116 4 2 . זם זחלם 13 ו * = ₪08 :( שמאל - 5; יריה --- 7. 6 : פה 5 טפט 57| אפחד 656 ד "5120 ה אאד ;" :";4:9% אא :; תותחן הוא דורון יפה. + 19383 םח + +++++ ן 7 => סאה 6=< " ו ד ב "יק 444% 4 ד 6 0 מב 1 הו שו דפ 7 0 508 סט 580 ה 5 02 207: == י1ח> ב ש. רה ררה ה יווה דכ+ה פהדכ+₪ 8 הד5) ₪4 )| א ל 78947 058 סד 787 25058 הב= + 0וכ לוה אנשים 0 6 ₪ 6 שה5 > 0 00ב 8ט00"5 540 6 שמחםס .: : ו נשים 4 א - מחשבים -="--0-0-0-₪0₪0₪..₪|.0,0.0 מ-ח:ש.ב ש:ע:ש:ו:ע 9 סד 860 :1+ 0 ;5 מאקפהק ;1 זהסדהם טהמס 2236 שט ד=| אאהד 656 342 514< =1 5136 8+],01. ₪ש=םם 7235 6 68 טסד 60 :7+ש )+ ד%א5א 7246 אמטד5ה₪ 65006 ₪6 אא 7996 9 סד ₪60 קה05ס= 7066 אמטדפה 50006 4 אא 7065 -13,22,91 דבה דאדהק :3 1% 9000 + דוש 7616 "15,22;93 זבה זאד1קק 95016 6 ק<שסםםם 7015 "17,22;"95 דה דאדחק 390206 1 7-7 ז 0 ישםם, 68 ,₪07 7046 6 אב 9042 שיח אלו הושלולד טרורת השוחוז של מחר. רל לד שרטית לדטת , 1 שטסחפ 0 הדשמ 0 0 ב ון של מחר. כל מה שרצית לדעת 68 חס דת;1 ו 8 0 משק וכלכלה - יצו וו דתי ולית לוב בשוחו מצבם 1 שחחפ 7070 ;"5 15 56007 וטסט סאם";0,3 ושק וכלכלה - יצא לדפוס. בין דפיו הוורודים של העיתון, תוכ 4 ד₪| 2080 8. "ק855 5656 למצוא: שערי מט''ח עדכניים, שערי בורסה, אג''ח, ידיעות כלכליות 8 סד 81=] מס= 7096 0.ָ ₪55 9076 עדרוף 7 2 0 / 6 ₪07 7186 8 5-5 5086 כניות עד ל"16:45 בקיצור - כל מה שאתה, איש העסקים תחפש בעיתון 68 57 7116 1;8 דהסדתם ;1 05855א1 דאדקהק 9690 של מחר %,₪ טמתס 71260 "סם";5.ם2 ד , : %68, 861. כששם 7136 0. שספם 5106 ] דאפא 7135 1;83 זהסבדתה ג1 1405855 דאדחק 9116 50 ךא 7136 "זחההש טסט";3,5 ד ₪ סד 5176] מס" 7146 6. 55 3126 8 ₪07 7156 1;3 1077תם ;1 55ת₪05א1 דאנקהק 9136 1. 8555 7155 *.סוא) 65(*) 92956 4,5;7370%7086% ד 0,595 1 משעטס שבחס 7166 1 תע 9146 ((8%%)%-1706- שבמס 7176 "צפ-5צפאא: הס "ט"=%צמאאדז =ד 9150 1 ,5 7186 טםי":₪ התמ=טס אמהמד ] דאשא 7200 "א"=%צשאא1 הס "ה"=8צ5אא1 =1 9166 5 רי .2 , שליחי הערב המסורים של "גלובס" בדרכם לבתי המנויים. מחיפה והקריות בצפון ועד באר"שבע בדרום, בקיץ ובחורף במוניות וקטנועים. תוך שעה ומחצה, מחולק העיתון האחרון. +3 לשימושים חינוכיים. יעילות פעולתם של הכונן והמישק מספקת בהחלט, למרות הפקודות (המסוב- כות יחסית) הנדרשות להפעלתם. הם אינם וְכמובן מאפשרת לשחק משחקים רב"מחשביים. %6 עבור קישור המֶישק אל ציוד היקפי סורי צפויים לתקלות רבות למעט, אולי, נפילה או שבירה של אחד מהרכיבים. חלום הבל- הות היחיד המלווה את הנמנום הנעים הוא האפשרות שסרט הדיסקון, שאורכו 20 מטר עבור הרחבות נוספות (למדפסת א2, למשל) עבור הקמת רשת מחשבים דשא אל לקישור עד 64 ספקטרומים (בתנאי שכ'"א מצויד במישק מס' 1) במהירות 100 אלף בּוד. הרשת מאפשרת לספקטרום בודד לפעול בתור שרת-מדפסת או שרת-קבצים (עבור ספקטרומים אחרים), אנשים | וממשחשבים זעירכוננים לספקטרום = לערך, ייקרע תוך כדי פעולה, והמחשבה על אותם 20 מטר מסובכים ומקומטים בתוך חללו הקטן של הכונן, מעוררת חלחלה קלה. ברם, האינטרפייס 1 וזעיר-הכונן טובים בהחלט יחסית למחירם המגוחך. אין ספק, צפוי להם עתיד טוכ, אשר היה יכול להיות הרבה יותר מזב אם יצירת חבילות תוכנה היתה כדאית על הדיסקון. ייתכן והעובדה כי הסינקלייר החדש, הקוו" נטוּם ליפ (.01) משתמש באותם כוננים . בנויים בפנוכו וכי תהיה לו תוכנה בדיס- קונים תועיל (אם ניתן יהיה ליצור תואמה בהם - וידוע עד כה כי דיסקוני הקוואנטום ליפ קיבולתם עד 200 ק''ב, לעומת הנוכח- יים, בני עד 100 ק''ב). מה שבטוח הוא שהמערכת הזאת תקדם את יחס העלות/ ביצועים בין המחשבים הביתיים ותביא לסטנדרט חדש ביניהם. ואם כך, דיינו. מחירים: אינטרפייס 1, זעיר-כונן אחד, דיסקון הדגמה, ספר לימוד והסב- רים וכל הכבלים הדרושים, הכל ביאחד299 דולרים. מחיר דיסקון ריק: 15 דולר. . השע מש שמשמ השעשבא מטנגמה ונינ בה הלוב 2 "א<קוניטין חתום על "גלובס + כספים" : , ותקבל חינם לביתך מנוי שנתי על הירתחון "מוניטין : פרטים נוספים בטלמון: 253211 - מח' מנויים. 2>|101 אתה יושב בכורסת הטלוויזיה בביתך, וקורא את ה''גלובס'" - העיתון הכלכלי למקבלי החלטות. העיתון ביום א' היחיד המגיע עוד באותו ערב למנוייו - ע"י שליחים מיוחדים. בערב יקבל המנוי כתוספת את השבועון הכלכלי בעל המוניטין "כספים". בל העירוון הכלכלי למזקכז החלטות ובס ...וו ספקטרה וידיאו 328-/5 עם עברית הכלולה בתוך הרוס 8 הוא המילה האחרונה בתחום המיקרו מחשביסם - בזכות המיומנות, התחכום והשימוש בפיתוחיס חדישים ביותר. לרשותך מספר רב של תוכנות בתחוס התינוכי, השימושיס העיסקיים והביתייס והמשחקים, 51/48 כ א0)/צ וכיו"ב. ובמבחר תוכנות בעברית! * ספריה מלאה של תוכנות ל-1א//-) בשפות: ""8/.516", "את [₪]א55" "א דאס" ".501 הק" ")" ועוד ועוד... א עריכת מסך מלא - טשא1ד1ת א55א56 .זע * גרפיקה ב-16 צבעים ו-32 "ספרייטים" (תוססנים), אפשרויות נרתחבות לשרטוט טבלאות א 3 ערוצי צליל עס 8 אוקטבות בכל ערו ואפשרות לעיבוד הצליל .2.5.8].. > מבחר גדול של ציוד ער: כונניס, מדפסות, טבלת שרטוט ועוד. לפקטוה (ידיאו מחשבים (ישראל) בע"מ מויכז כלל, משרד 712 יפו 97, טל' 242032, 02-267786, ירושלים להשיג אצל הסוכנים המורשים בכל רחבי האר גם אחרים [קץ לייצר מודמים מהירים* כאלה. בעוד שלוש או ארבע שנים. *16,800 5% / 3. זה הצליחה חברת א6005 לצאת עם סדרת ה-2600, הדור החדש של מודמי-על (5א>ססוש 58ק50) לקצבים עד 16,800 סל"ש שהם מתקדמים ומשוכללים באורח ניכר מכל הידועים כיום? התשובה לשאלה זו נעוצה בפיתוחה של ארכיטקטורת עיבוד אותות מהפכנית המבוססת על טכנולוגיית ו וע וניצול מירבי של ה-₪668000 המעבד הזעיר רב העוצמה של חברת ג וסאסזסא פיתוח הכולל בתוכו מערכת יחודית לויסות קצב השידור, להבטחת תיאום רציף של שידור נתונים במודם 2665 א6005 בקצב המירבי שבו יכול לתמוך קו התקשורת. מערכת זו שהיא מתוחכמת ביותר, מאפשרת אופטימיזציה של ה-דטפאסטסחוז בכל קצב שידור עד ל-16,800 סל"ש, ללא צורך בנקיפת אצבע -- פיתוח המבטיח אמינות ומהימנות המידע תוך שימוש בטכניקת האפנון המקודד אשז (אסוזה וטססוא 60050 פוו=אז) המתקדמת ביותר מבין טכניקות האפנון הידועות בימינו בתצורות זשוסיוד וטוא. יכול המודם מדגם 5 6005 לתמוך במספר קצבי שידור שונים בענפים שונים של הרשת כגון 9600, 7200 ו-4800 סל"ש. בכך יכול כל ַסא0 ברשת לפעול בקצב המירבי המתאפשר לו וביעילות, ללא תלות במשתמשים האחרים ברשת בסדרת ה-2600 א6006 השליטה והבקרה ברשת היא תקנית, וניתן לפקח על ביצועי המודם ותכונותיו של הקו באמצעות הלוח החזיתי של המודם או ממרכז השליטה והבקרה של הרשת (ה-65אס) בנוסף לכך, קיימת אפשרות של 6וסג סו >אוואצוסס., לצורך שליטה נוחה על ביצועיהם ותפקודם של מודמים מרוחקים באתרים בלתי מאויישים זוהי סדרת ה-2600. יש להניח כי תוך 3 או 4 שנים יצליחו גם יצרנים אחרים להגיע להישגים מרשימים כאלו. אם תעדיף שלא לחכות עד אז, התקשר אלינו עוד היום נשמח להעביר אליך מידע מפורט לגבי סדרה זו ומוצריה השונים אשר מסוגלת לתת לך יותו הרבה יותר מערכות מידע בע"ע מוטורולה-הקובעת את העתיד מוכן ל +100 \180 התחרות בכל מחשב עסקי אחר בשש הכתובות הבאות: ברגע שתראה את +100 ווספאו84 תבין למה זכה בפרס עיצוב המוצרר 1983 בארה"ב. הוא יפה, קומפקטי (אינו תופס שטח גדול על שולחן עבודתך) ונוח יותר מכל מחשב עיסקי אחר. +100 /80או₪ תוכנן במחשבה להפ את ו השמוש בו לפשוט וקל. שים לב ללוח המקשים הנוח והנייד! ובאשר לביצועים, ל*+100 %80או₪4 שתי יחידות עיבוד מרכזיות ושתי מערכות הפעלה המאפשרות מבחר תוכנה גדול ומגוון יותר, עיבוד תמלילים, הנה חשבונות, מחולל ישומים ותוכנות - לעורכי דין, מהנדסים, בעלי עסקים וכו'. למעלה מ10007 תוכנות עומדות לרשותך. זהו יתרון עצום בכל הנוגע לעסק שלך. בי+ 0 אאספאוח אתה יכול לבחור מסך צבעוני המאפשר תצוגה בו זמנית של 16 צבעים מתוך מגוון של 4096 צבעים. וזה עוד לא הכל. יש לו שנה אחריות! מי עוד מוכן לתת לך אחריות לשנה שלמה? והשירות ניתן ישירות ע"י דיגיטל ולא "י אחרים. 5 העתידחועוב חמ אינך חייב להאמין לנו. בוא לכל אחת מהכתובות הרשומות מעלה, בקשי שידגימו לך את +100 ו80ַאו4א וגם ‏ י מחשבים עסקיים אחרים ותיווכח עצמך. ו מחעובים וימר יעקבסון טמיר