אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 19

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
5 " ה ו גליון 19 ₪ 1290 ש' 6 כולל ₪ ה אישי יו / לי > סמס הררי בוחן תּ מאקינטוש ו % / . .., % 2 7 2 -???7 תוצאות צער אחד לפני המכונה שלך תמצא את התוכנה שלנו. ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה ננהל את עצי המוצר. שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. נתכנן את העומסים על תחנות נרכז את העלויות בפועל (תמחיר) העבודה במפעלך. ונשווה אותן לתחשיבי העלות. נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. ננהל את המלאים (חומרד גלם, נתריע על סטיות וחריגים. בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרז נתכנן את דרישות החומרים לתחנות עזר) גם בערכים ריאליים במט"ח. הייצור השונות. נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב חובות לגביה. כשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, מה עוד שאנו מציעים לך פתרון כולל של הציוד, התוכנה, וכל השירותים הנלווים -- כולם כאחד מכתובת אחת: .6.4.א. וו-65או ₪ 6 א '. א. מיטווך ובויו בע"ח וטנ אז וצ\ר (צבד )העור ופוס ₪ קזן מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דדם אוש ףקע כם2ב>6ס ₪ עשובוסדידה (פוא6) בע" מח ו תל-אביב 0 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים ְח..ה. ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן את העומסים על תחנות העבודה במפעלך. נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. נתריע על סטיות וחריגים. נתכנן את דרישות החומרים לתחנות הייצור השונות. ננהל את ע נתכנן תחש נרכז את הע ונשווה אותן ננהל את ה בתהליך מרו עזר) גם בע נתכנן הזמנו ננהל ההזמנו אחריהז. נטפל (מנהל שלך, כולל חובות לגביז 6 2 ₪ 1" 2 - | מחשבים אישיים אינם עוד חידוש, הם עובדה. בישראל אלפי מחשבים ביתיים ועסקיים מדגמים שונים. מערכת אנשים ומחשבים אישי מציעה: השתתף בסקר וזכה במחשב אישי מאקינטוש חינם! הסקר פתוח לכל אדם המקורב לנושא: בעל מחשב ביתי,עסקי,חובב או איש מקצוע! תוצאות סקר זה ישמשו מדדים מנחים עבורך כמשתמש, כלקוח, כאיש תוכנה,כמשווק,כיבואן או כמפתח ציוד. בין כל העונים,תיערך הגרלה. המועד האחרון למשלוח: 2 באפריל 1985 אל מתעכב, מהר ושלח! את דף הסקר אנא שלח אל מערכת אנשים ומחשבים ת.ד 33325,ת"א 2. מלא ושלח! אתה עשוי בהחלט לזכות בפרס יקר ערך, מאקינטוף בשויי %3,700!!! אנו בוטחים בשיתוף פעולתך ומודים לך מראש, ניסו כהן ישראל פלד עורך מו"ל לשימוש המשרד בלבד 4 |כ1 |11 |10 |9 |8 [7 6 |5 |4 |2|3 אנא, הקף בעיגול את הסיפרה שמימין לתשובה שבחרת! [15] 1. היכן אתה משתמש במחשב? במסגרת העבודה/הלימודים בבית בשניהם [16-17] 2. בא?זה מחשב אישי או מחשבים הינך משתמש? ציין אה שם המחשב והדגם (שתי תשובות אפשריות) 3. בא?לו תוכנות הינך משהמש? ציין אה סוג התוכנה ושמה (טלוט תשובות אפשרלות) ]18-20[ 4. באיזו מידה אתה קובע ברכישת מחשבים אישיים? במידה רבה מאוד במידה רבה במידה חלקית בכלל לא 5. אם ה??ת קונה מחשב בחודש הקרוב, מהם הגורמים העיקריים שהלו משפיעים על בחירתך במהשב מסוים? (שלוש תשובות אפשריות) וש = 0 0 0 ב םס כ 0 : 6 1 2 3 4 5 ה . סקר משתמשי מחעשבים איעויים ה6תת? !5כה סאוקי/06 חיןסו 6 1,00 6. מבין הגורמים הבאים, מהם החמישה שישפיעו עליך יותר מכל בבחירת מהשב מסוים? (הקף בעיגול חמש תשובות בטור הימני) 6ב. סמן באיזו מידה ישפיע כל אחד מהגורמים הבאים עליך בבחירת המחשב (סמן עיגול סביב הספרות 4-1 בהתאמה) במידה רבה במידה במידה בכלל מאוד רבה חלקית לא גודל זיכרון (27) 1 2 3 4 מראה חלצוני (28) תואמות (29) אפשרות הרחבה(30) תקשורת (31) תיעוד (32) מערכת הפעלה (33) מארז (34) מחיר (35) הדרכה (36) שירות (37) = 22 2 2 2 ₪ ₪ 4 נש נש ₪2 2 שת שת 2 עת ספרים (38) 1 כתבות סקירה (39) 1 פרסומים (40) 1 ייעוץ מקצועי(41) 1 ייעוץ חברי (42) 1 = 5-5 וש ב א ל עס שת 7. כמה מחשבים אישיים נמצאים בארגון בו אתה עובד? אף אחד 4 9-5 1 הלבד 5 0 ויותר 2 . איני יודע 8. מתי נרכש המחשב האלשי הראשון שכרשותכם? פחות מחצי שנה חצי שנה עד שנה שנה עד שנתיים יותר משנתיים אילני יודע 9. מה הלה סדר גודל הההוצאה על על מערכת המחשב/ים (חומרה תוכנה וציוד היקפי)? עד 2,000 4 עד 825,000 עד %5,000 , מעל 325,000 עד %10,000 |א איבל לררע 0.האם מותקנה רשת תקשורת מקומיח בין המחשבים? כו לא מתעתדים לקשר איני יודע 1.האס קשורים מחשכים איטיים למהחשב מרכזי (מיני או גדול יותר)? כן לא מתעתדים לקשר איני יודע 2,מהו הצלוד ההלקפי בו אתם משתמטים? (אפשריות כמה תשובות) מדפסת מטריצה/שורות מדפסת איכות (מניפה) חווין מספרת חקליט חיצוני חקטורת חוץ (מודם וכו') אחר. 6 ברירה האינטליגנטית. בו )ג ₪ עשוובומדידה (5ו6) בע" חל אבב 0 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים 5 האם אתם מתכוונים להרח?ב את החומרה שכרטותכם? אם כן, מתל? תוך ששה חודשים |4 יותר משנתיים עד שנה 9 בכלל לא עד שנתיים . לא יודע 2 פמן ליד כל עיתון מקצועי שכרשימה, האם אתה מקבל אותו לכתובהך, האם אתה קורא בו בקביעות והאם הוא מסייע לך. מקבל קורא בקביעות מסייע לי ביותר 4. אם תחליסו להרח?ב את החומרה הנמצאת ב ו ברשותכם, אלזה מהשב לדעת כטו? 4 : דעחך תר אלקטרוניקה בישראל 1 אפשרות ראשונה ------7- (דו ירחון) בשי מחשבים אישל אפשרות שנייה אנשים ומחשבים איש ה (ירחון) אנשים ומחשבים 66 אפשרות שליטי = [56] שרות שלישית (שבועון) טכנולוגיו ו לא יודע 4 (דו-ירחון) [58-60] 15.סמן אה שלושת היישומים העיקריים מחשבים שמשמשלם אתכם במחשב האלשל: (ירחון) עיבוד תמלילים / סדר ממוחשב מידעון ניהול מלאי/ מכירות הנהלת חשכונות פיקוח ייצור (דו-ירחון) חישובים פיננסיים 0 608 ד וסט ניהול בסיס נתונים =דצפ חיכנות 625 ₪6 ניתוחים סטאטיסטיים אוסו זאג זאם בידור (משחקים) תיכנון הנדסי/ארכיטקטוני/אחר חינוך/לימוד עצמל [113-114] אחר 1 (דו-ירחון) מעשה חושב אחר 3 אללו נושאים היית רוצה לקרוא ספרים בעברית1 0 וש 0 4 00 0 > אל > 6.אם הינך משתמש במעבד המללל?ם ו משחמש? 4."לכסיקון המחשב - 1271 מושגים המדויק] לקורא העבר?" רכשתי ראיתי פרסום רל י קיבלתי מתנה שמעתי עליו בלבר ו ו - 7.אם הלנך משתמש במחולל ילשומים/ אני מתכוון לרכוש לא מכיר/לא שמעתי - מסד נתונים, באיזה מהם אתה משתמש? ראיתי אצל אחר 9 לא מתענין ראיתי בחנות יות: 8.אם הינך משחמש בגיליון אלקטרונ?, לה שאלום כללדום: באיזה מהם אתה משהמש? 5 .מה ההגדרה המתאימה בלותר לעיסוקך/תפקידך/תוארך? 9.באיזו מידה הינכם מרוצלם מהחומרה והתוכנה שברשותכם? 6.מהו תחום הפעילוה של המוסר החומרה התוכנה בו אתה עובר1 [64] [65] מרוצים מאוד 1 מרוצים לא כל כך מרוצים [118] 7.מה גודלה של התברה/מוסד בו לא מרוצים בו אתה עובד? מאוד לא מרוצים 1 אני עובד לבד|4 0 עובדים אין דיעה |:| 2 עובדים 5 0 עובדים 2 8 עובדים |6 0 עובדים ויותר [119-120] 28.מהי השכלחך בתהחום המחשבים? 0.מהן, לדעתך, חמש החברות המובילות אין לי השכלה פורמלית בתחום בענף המחשבים האישיים בארץ? לימודים אקדמאיים > |60] במקום הראשון קורס במסגרתח הצבא נתב את המוצר דרך תחנות העבודה ננהל את עצי > [67] במקום השנל קורס במסגרת מקום העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן תחשו 8 ש > [69] במקום הרבלעד אחר [70] במקום החמישל נתכנן את העומסים על תחנות נרכז את הע - % ב ]קר עוסק/מוענייך העבודה במפעל ונשווה אותן וכעה ברשותך, לשאלות על הרגלי קריאה: במחשבים? נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. ננהל את הנ [71-76] 21.אילו עלתונים וירהונים קראת - בשבוע האחרון? . נתריע על סטיות וחריגים. בתהליך, מ הארץ מוניטין כ 4 אף אחד נתכנן את דרישות החומרים לתחנות עזר) גם בער ו 2 0.מהו גילך? הייצור השונות. נתכנן הזמנו 7 טורבו - שנה ד ננהל ההזמנ כותרת ראשיה ו יּ 2 ו | ששה / אחריהו. 7 נטפל (מנהל :)ג לשימוש ההגרלה בלבד. על מנת שנוכל לשתפך בהגרלה, אנא הקפד במילוי פרטיך האישיים. חשוב ומדידה (5וא6) בע" (כ"אביב 67060 טל 03-388405 שלח את טופס הסקר עוד היום! ב שמי כתובתי מפיצים בלעד טלפון בבית מקום עבודתי אגי מנוי על שבועון אנשים ומחשבים כן אני מנוי על מגזין אנשים ומחשבים אישי כן וכ ₪3 הדהם ₪13 שלוחות חד'ראן בנ העולם מא שר = א 4% חטיבת התקשורת ₪ תדיראן חטיבת תקשורת רח' הסיבים 18, אזור התעשיה, פ"ת, סק 4% 9262213, 9262399 ₪ "סברלופון" בע"מ -- רח' צה"ל 10, קרית אליעזר חיפה, טל. 08-539227 ₪ "רם-טל* בע"ת = מעדכות תת כ - 2 ו ם טל. 03-7701891 (5 קוים) ₪ "אוילת תקשורת": רח' הלני המלכה 5, ירושלים, טל. 222606 -- 2-240804 ₪ "אורטלקו 6 | 55, ת"א, 373731, 581818, 382069 ₪ "שמרד אלקטרוניקה" (1977) בע"מ -- רח' השומר 72, בני-ברק. טל. 03-772171 ₪ א.ר. מערכות תקשורת פראג 1 ירושלים טל. 02-221857. תוכפוה פמג 50 כנסים בעולס התוכנה במסגרת ארועי תוכנה 85 עורכת טכס כנסים מקצועיים המיועדיס למנהליס בכירים ואנשי מקצוע. כנסים אלה נועדו לאפשר לך המנהל ולך איש המקצוע בשטח המחשבים,ללמוד כיצד תוכל להפיק את מלוא התועלת מ- גישת שלושת המרכזים של טכם: מרכז מידע, מרכז ייצור ומרכז פיתוח. נשמח להזמינך לאחד או יותר מהכנסים המפורטים כאן. המא 2() 0/7( הממממההההההההההההאאאאא מרכז מידע של טכם במחשבים מרכזיים. מיועד למנהלים ואנשי מחשב ביחידוח וא/ו /05. דשימת כנסים מיועד ל כ מרכז מידע במחשבים מרכזיים מנהלים ואנשי מחשב ביחידות \זא ואר אסכ ג שילוב המחשב האישל בארגון = מנהלים ואנשי מחשב ביחידות בעלות מחשב מרכזי מרכז פיתוח ומרכז מידע בסביבת 36,38 ז(זד5ו5 זאמו מנהלים ואנשי מחשב בעלי אי 1א11 וא וא 6 א ואו ₪3 מערכות תקשורת מחשבים מנהלי מחשב ומנהלי מערכות הפעלה ותקשורת בעלי מחשבים אוו ₪ מרכז פיתוח של טכם - שימוש בשפות הדור הרביעי 3 מרכז מידע של טכס - כנס משתמשים שני בישראל = משתמשי מרכז המידע של טכס 4 מרכז מידע - הלכה למעשה מנהלים ומשתמשי קצה ביחידות בעלות מחשב מרכזי מנהלי יחידות מחשב ומנהלי פיתוח בעלי מחשבים מרכזיים (רשימת כנסים חלקית - המשך הרשימה בפרסומים הבאים) להרשמה ולקבלת פרטים נוספים נא מלא את הספח המצ'יב או התקשר טלפונית למזכירות אגף השיווק : טל. 491262 שם - תפקיד : - 8 חברה/ארגון - ל 07-77 ככ דהה == 2 ב 5 | טכנולוגיה מתקדמת בע '"ני 0 טל. 03-491262, טלקס: \זג 342611 עתידים נוה שרת רת' דבורר הנביאה ת.ד. 13045 תלז-אביב אנ | גליון 19 המגזין המוביל למקצועני ענ מבט מקרו 0 מאקי [נ0ו₪ יסודותיו של מרכז המידע הממוחשב ומציע שורת הדגשים שימנעו מפח נפש בעתיד. סמס הררי 26 מדורינר הקבועים עורכו הטכני של המגזין בוחן לעומקו את , מחשבה המפתיע של אפל וסוקר את זה עסקי 8 שימושיו המעשיים. המסקנה המתבקשת: מסוף כו : 10 מחשב נהדר, אבל מה עושים איתו? תיכנות עצמי ו 8 שימושים ו ך מחשבשעשוע 6 ,7 וואקס 8600 נגד יבמ 6 - אי / - גילוי עשן וכיבוי אש מחשבה החדש של דיגיטל מועמת כנגד מו'"ל ישראל פלד 7 בקרת קוו ויציאה סמס הררי לא יכול היה להתאפק. הוא חייב מחשביה של יבכמ בשתי סדרות עיקריות. סקר עורך ניסו כהן היה לבדוק את מאקינטוש מקרוב ולכן הניח כדאיות השוואתי ראשון מסוגו ורמתו! ככ - ה = 5 טץ 4 | | ₪ א ז (8% ק ה 5 ת 24 א ה את ידיו על המחשב, נעלם לחודש וחזר עורך טכני סמס הררי עמוס רשמים. במבט מקרוב הפעם, סקירה .7 / עיצוב גראפי | אורית אהרוני ופיט ליי = | תזכנה: "עבודת המסגרת 0 - שרותי מוקד 95 מדוקדקת, מלפני ומלפנים של המחשב - ל התפוחי ביותר בשוק. על 5 מוורק חדשות פנים ‏ דודי גולדמן מאק, האם כדאי? עמ'/26 תייפ וג משתתפים קבועים אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן- סוכני אפל בישראל : ידע מחשבים. מנחם שלגי 3/4 שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירום, ליבנה ראובן, סופר | / אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי ו 0 שבבים מומחה התוכנה העסקית של המגזין מפעיל מנחס, שרגנהיים אלי, תבור אמון 9% את התוכנה המוכללת החדשנית של אשטוך שיווק = רענן רוגל מאקינטוש! - 5 1 טייט ומגיש את מסקנותיו לקורא. מודעות = יובל אופק / פרסוס ‏ נחמה בוימייסטר יר ו חשב ישראל אדלר רר*ת. הנהח'יש שושנה גרינה י וכיבוי כיצד "משחקת" יבמ עם הדילרים? מה תיבים: תחנות ענזדה תפוצה וגבייה | מנחם 0 האגף למערכות אזעקה, גילוי וכיבוי אש האמת מאחורי פרשת מחיש? האם יחוסל הפקה דליה פלד בעיימ נידברק 51201 6 037700240 . 6 1 סָ משרד ראשי רחוב כנרת 15, בנידברק 51201 0 השוק האפור במחשבים אישיים? איך 0 מהנדסי אלקטרו [יקה 0 0-0 מפספסת דיגיטל את שלטי הפירסום שלה? סדר-מחשב. טכנוסדר בעיימ גוש-דן רחוב כנרת 15. בניזברק 51201 ו כיצד מקווה דטה מיכון להתגבר על קשייה ראובן ליבנה 20 הפצר הי רחוב הרברט סמואל 4, ירושלים 94632 5 0 ל : 4-4 הכספיים? סיפורים קטנים גדולים מאחורי המען למודעות: ‏ מאנה 5, תיא 64168, טלי 243388 חיפה רחוב הנמל 33, חיפה ה 0-9 הקלעים של שוק המחשבים הישראלי. אסור איש מוטורולה סמיקונדיוקטורס בוחן את קו-פתוח למנויים: מנחס צוקר, טלי 244391 עפולה שד' ארלוזורוב 17, עפולה 18279 : : ו 0 -- ך3-22488,23( להחמיץ. אולי כותבים גם עליך? תחנות העבודה לתיכנון אלקטרוני הקיימות ה רחוב הרברט סמואל 66, חדרה 38204 ל / : מען למשלותים: | ת''ד 33325, ת'יא 61332 חדר במעבטה בלל 98 5908 ואר בשוק וקובע: המחיר ירד, הביצועים : ֶ באר-שבע רחוב האבות 61, באר"שבע 84223 1 0 ישתפרו! אין המערכת אחראית לאובדנים ואינה מחזירה כתבי יד. אין לראות אשדוד מגדל המים הישן = מרכז א', אשד 9 ₪ בח בסקרי תוכנה וחומרה, ובטבלאות-השוואה משום המלצות לפעולה אלא חוות-דעת להנחיה גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחריות מר 9 מידע ₪ א מ 0 שמו לנוקים ישירים או עקיפים כלפי צד כלשהו. כל המודעות מתפרסמות , ית שנתית 22 0 טּ ה על אחריות מפרסמיהן בלר- --₪4 5 יקא ₪ שי שי שו די דור ש / / ₪ 5 06ו18082/ פזסזטק חס 8 פוקספטו ומהספזסטו שחד מדור חדש, העוסק בתצפית מרוכזת על 0007 חפ סו מאופטכו ו עפ | זחסרתי . ל . , יורם טל -5ז1/50וו] ןופק ההכ כוונותיה של יבמ בעתיד הקרוב והרחוק. מה 23 עפ זפוהעפס0 ,61332 שושג-וטד ,33325 אס 0 ₪ יוכרז? על מה תשים החברה דגש? חובה 8 חו ספזחוז שז1 .קש : י יי ו - פופו 60//פק /5780) אנשים ‏ ,0 % 6 ונוחשבים למה אין הוא מגיע? לא מזמן יצא באנגליה מחשב חדש, שמו 45140 וכל הביקורות מפליגות בשבחיו והנתונים שפורסמו בעיתונות האנגלית מעידים אף הם על מחשב מאיכות גבוהה. האם ידוע לכם על איזה שהוא יבואן המתכוון ליבאו? עוד, כשיצא המחשב קומודור 64 התפרסמו מספוי פוקים שמטרתם להכין את המחשב לעבודה עם הכונן מדגם 1540. האם הם ידועים לכם? אם לא, איזו מעבדה תסכים להכשיר את הכונן לעבודה עם הקומודור? ח.א. חיפה > אמסטראד,401, ג'ניורדיבמ ושורה ארוכה של מחשבים אינם מגיעים לארץ מסיבות שונות, העיקריות בהן -- כלכליות-מסחריות. לנו לא ידוע על יבואן המתכוון ליבא מחשב זה בקרוב. ולשאלתך האחרת: היה רצוי לפנות למעבדת השרות של "תדיראן" שכידוע הינה המשווקת של מחשבי הקומודור. ניתן אף לפנות לאולם התצוגה שלהם בכיכר המדינה בתל-אביב. רשימת פוקים שונים עבור מחשב הקומודור תתפרסם באחד הגליונות הקרובים. 6 ק' ל-48 ק' אני בעל ספקטרום והייתי רוצה לדעת אם תוכניות שנכתבו למחשב ספקטרום בעל 16 ק' יתאימו גם ל-48 ק'. התוכניות הם בשפת מכונה. אלי חזן, קרית שמונה 4 תוכניות בשפת מכונה שנכתבו על מחשב ספקטרום 16 קי יתאימו למחשבי ספקטרום 48 ק' ואולם תוכניות שנכתבו על ספקטרום 48 ק' לא יתאימו למחשבי 16 קי. תעלומת איי,טי. מאז הוכרז איי.טי., אופפת תעלומה את ה"תינוק" לבית משפחת פיסי של יבמ. אמנם אנו עדים לאין ספור הצפות בפרסומות ובכתבות בכלי התקשורת המקצועיים והעממיים כאחד, אך לעומת זאת אף לא אחד מהגורמים הקשורים באופן ישיר או עקיף לתעלומה זו לא מציין במפורש שהשוק בישראל אינו זקוק לאיי.טי., יותר מזה בן- כלאיים זה אף מיותר ויגרור את הצרכן להוצאות מיותרות בהחלט. יבמ ידועה כחברה אשר דרישות השוק הם אשר מכתיבים בה את הייצור (ולא כמספר חברות גדולות, אשר ללא הצלחה מנסות לעצב את השוק לפס הייצור שלהם). והנה היא נכנעה שוב לדרישה שהלכה והתגברה למחשב מיקרו רב משתמשים. כמובן, כאשר מגדילים את מספר המשתמשים, צריך להגדיל את מהירות העבודה. למטרה זו השתמשו המהנדסים במעבד החדש של חברת ‏ 1פדא1 80286 וכך פתרו את בעיית המהירות, אבל אם מסתכלים קדימה, המערכת הרי מיועדת לשלוש עמדות עבודה. לכן, אם ניקח ונפעיל את שלושת העמדות בו זמנית לעבודה הדורשת זמן מחשב, ניווכח לדעת שהמהירות לא שונה הרבה מ"סוס העבודה" המוכר היטב לכולנו הדפיסי. יבמ רצתה, ובצדק, להרוג שתי ציפורים במכת ה-איי.טי. (את ריבוי המשתמשים כבר הזכרנו) בשנתיים האחרונות, הולכת וגדלה הפופולריות של אזאנ (מערכת ההפעלה הכתובה בשפת 6 ואשר יוצרה על ידי חברת הטלפונים .ַ.81) לכן הרגישה חוכה להוציא מחשב אשר יתמוך בין השאר גם ב-אזאט (ביבמ קראו לה אואאא), אך אליה וקוץ בה: אף-על-פי שאיי.טי. ניתן לשיווק בתקופה זו, אין זה אומר עדיין שניתן להשתמש בו לתפקיד לו הוא מיועד על ידי מתכנניו. אם הינך רוכש איי.טי. בימים אלו, דע לך שהוא בסך הכל אותו פיסי אך מהיר פי- שלושה. גם אם מבטיחה יבמ לספק אואפא בחודש פברואר השנה, עדיין לא ניתן יהיה לנצל את ייעודו של איי.טי., אלא לאחר שיוכר 3.15 205 וזה יקרה לא לפני חודש מרץ השנה. רק אז יתחיל המרוץ המטורף, אשר מטרתו היא הסבת התוכנות למערכות אנשים 6 ומחשבים ולתנאים החדשים. תהליך אשר יימשך להערכתי יותר מארבעה חודשים ואפילו אז לא יוכל אף אחד להבטיח שהכל יתנהל במישרין. אין שום צורך לנגוס ביותר מאשר נוכל לבלוע. שום משרד המשתמש לאפליקציות עסקיות אינו זקוק לאיי.טי. (אלא אם השימוש הוא יישומים מתמטיים ופיזיקליים, בהם משחק תפקיד המהירות). את בעית ריבוי המשתמשים ניתן לפתור בעזרת רשתות תקשורת מקומיות, ולמערכת אזאש איננו זקוקים אלא אם העבודה המתבצעת היא על אפליקציות פיזיקליות ו/או מתמטיות. גדי גיציס, חיפה ...וזה היודע לשאול שמי ליאור, אני בן 13, וברשותי מחשב מתוצרת 5דא8!אטד8א1 5 אטד כשנה וחצי. יש לי ידע במחשבים ובעיקר בשפות בייסיק ובייסיק מורחב. קראתי את רוב גליונותיכם ואני בהחלט מרוצה מהם, יש מקום לשיפורים פה ושם אך סה"כ המגזין הוא מעולה, גם בזכות הסיבה שהוא באמת המגזין מספר 1 בארץ למשחשבים. בקרוב אמכור את מחשבי ואני מעוניין לקנות את אחד מהמחשבים הבאים: [ן פ זקק ג, 886-8, 4 005 600 וארצה לשאול אתכם שאלות בעניין. אודה לכם אם תענו לי בהקדם האפשרי: 1. איזה מן המחשבים הנ"ל הוא הטוב ביותר לגרפיקה? האם ה-8806 מסוגל להגיע לרמת הביצועים של ה000857/א/60% מבחינה מוסיקלית? האם יש ל- וק א סינתסייזר פנימי או חיצוני? איזה מן המחשבים הנ"ל הוא הטוב ביותר מבחינת הבייסיק והעריכה? 2. מה ההבדלים בתוכנה, בחומרה ובמחירים של מחשבי חזז 8 זטש א רסז1 .וק ?ל 3. איזה מחשב משתמש בתוכנה הרבה והטובה ביותר? האם יש לאחד מן המחשבים הנ'יל תוכנה המתאימה למורים ולעורכי דין? 5. מהו מחרי התקשורת והמודם? האם הוקם בארץ מאגר מידע? ואם כן, מה התחומים שהוא כולל? 5. היכן ניתן להשיג חוברות "מחשב אישי" קודמות ובאיזה מחיר? ליאור זיידרמן > תשובות למרבית שאלותיך תוכל למצוא בסקירות מבט מקרוב שהתפרסמו בגליונות קודמים אותם ניתן להשיג במערכת במחיר הגיליון הנוכחי. לגבי תוכנות "המתאימות למורים ולעורכי-דין", לאילו שימושים? תוכנות- חינוך רבות קיימות הן לאפל והן לקומודור. כך גם מעבדי תמלילים העשויים לסייע לבעלי מקצוע רבים. מחיר מודם ותקשורת? תלוי במודם ותלוי במחשב. רוב המודמים לזעירמחשבים עולים עשרות דולרים. בישראל לא קיים מרכז מידע ממוחשב בגישה חופשית אולם, כל אחד יכול להתחבר כיום למרכזי מידע בחו"ל כמו 715 801/88 ואחרים. ך השאלות להלן, מבחר משאלות חוזרות ונשנות של קוראים רבים בתחו- מים מעניינים. נוטרי צבע מה ההבדל בין מצגי 868 למצגי צבע מורכ- בים? > 868 הם ראשי התיבות באנגלית של אדום, ירוק, כחול, ולכן יש לקרוא לו בעברית אי"ך. מצג זה מפריד בין הצבעים, מה שאין כן מצג מורכב (קומפוזיט). לכן יש לאי'"ך חדות גביהה יותר (פי שניים, בדרך כלל) והוא מסוגל לטפל בהיצג 80 טור בלי לטשטש את התמונה כולה. מצג מורכב אינו יקר כמו אי"ך, אבל אין לו היכולת להתמודד עם היצג של 80 טור, וחדותו כאמור נמוכה יותר. מעבדי תמלילים מה עלי לחפש בחבילת עיבוד תמלילים? 3 ראשית כל, עליך לקבוע מה אתה צריך. בחירת חבילת התמלילנות המתאימה תלויה בראש וראשונה במה שתרצה לעשות בה. האם אתה רוצה רק להדפיס מכתבים, או שיש לך שימושים רחבים יותר בשבילה? האם תרצה גם, למשל, שהמחשב יכניס למכתביך שמות וכתובות? חשוב על הסכום שאתה יכול להרשות לעצמך להוציא, וגש לחנות כדי לנסות כמה חבילות. אל תירתע מלשאול את המוכרים כל שאלה העולה על דעתך, במה שנוגע לאפשרו- יות התוכניות השונות. בשביל זה הם קיימים. אולם ההחלטה כולה בידיך, ועליך לקבל אותה בהתחשב בצרכיך. תואמות שכזאת בעיית התואמות, חוסר ההלימה בין יצרני החומרה והתוכנה השונים, נמאסה עלי לגמרי. מדוע אין הטיפוסים האלה יכולים לייצר מחשבים תואמים? > לארקעליך נמאסה הבעיה, אלא על כל מי שקרוב לענף המחשבים. אבל זוהי בעיה הקיימת בשטח כבר שנים רבות: איך מביאים את כל החברות השונות להחליט ביחד בעניין כלשהו? בענף המחשב האישי, בעיה זו חריפה במיוחד משום שיש להחליט לא בשאלה אחת, אלא בשאלות רבות ושונות. בענפים אחרים, היו "מנהיגים'" שכל השאר התאימו את עצמם אליהם. בענף הרכב, למשל, נתנה תמיד ג'נרל מוטורס את הטון - אבל לא בכל העולם (ראה בעיית ההגה הימני בבריטניה ובארצות אחרות). במחשבים איש- יים, הבעיה היא שמאז קום הענף, לא היתה בו קבוצה קטנה של יצרנים עיקריים שהתוו את הדרך, כך שכל אחד פילס לעצמו את דרכו שלו וניסה להניע את השאר שילכו בעקבותיו. המצב הולך ומשתנה, במיוחד מאז שהוציאה יבמ לשוק את המחשב האישי שלה. ביום מסתמנת מגמה של התקרבות לתקן שקובעת יבמ, ומספר גדול של יצרנים דואגים שמוצריהם יתאימו למוצרי יבמ. תיאומי תואמים האם יש סיבה טובה לחשוב על קניית מחש אנשים ₪ ובוחשבים אישי תואםדיבמ במקום מחשב אישי של יבמ? 3 כן, 555. אין טובה, אבל יש הרבה תואמידיבמ ה זולים ממנה. ומציעים יותר סממניר הרחר תואזית כ וביעים יותר סממנים. רכמ א יש אחריות ממו רילות תורוד והתרי רוח חזרי חבילות תוכנה, וספקי כוח ת - ביותר. כפ שאמר אחד היצרנים, "אם אתה רוצה להתח- רות ביבמ, אתה חייב להיות טוב יותר מיבמ מספר עולה קצת כסף האם אני יכול להשתמש במחשב האישי שלי כמסוף טלקס? > מבחינה טכנית, אין סיבה שלא תוכל. רוב המחשבים האישיים המקובלים יכולים להריץ תוכניתתקשורת המשגרת וקילטת תונים לא פחות טוב ממסוף טלקס שמחירו מספר טלקס.זה צריך לעלות קצת כסף, אבל זה כדאי. נוטריקין מה פירוש ראשי התיבות 186א/67 ,18005א1 > %סס-15א הוא ניטרוק של מיקרוסופט 5. מיקרוסופט הוא שמו המסחרי של המו"ל אשר משווק מערכת הפעלה זאת למחשבים בעלי מעבדי 16 סיבית. 005 הוז ניטרוק שפירושו מערכת הפעלה תקליטית. 6 היא גירסת מערכת ההפעלה 6/1 (המו'"ל: חברת דיגיטאל ריסרץ') למחשבי 16 סיבית. הנוטריקון 6% קיבל פירושים שונים. אחדים טוענים שהוא תר- גום (מאנגלית) של "מערכת בקרה לזעירמחשבים": אחרים גורסים "מערכת בקרת זעירמעבד": בספר החדש ("מדריך למשתמש במערכת %/60" מאת תום הוגאן, הוצאת אוזבורןמקגרו"היל) כתוב שהפי- רוש הנכון הוא "תוכנית/מוניטור לבקרה"; באחדים מהמדריכים שהפיקה חברת מיקרופרו עבור משתמשי התמלילאי הפופלארי שלה (וורדסטאר) כתוב שז *מעבד/זעירמחשב להוראות'": ה רי קלי, שכתב (1973) את תוכנת שה אין כל משמע רו 5 7 [= רצ : וה טורי למע המקורית, טוען כי למע . לאותיות אלה. כל הפרשנויות באו לאחר ש וטשחד תופולארית למככביר שהמערכת נעשתה פופולארית למכר . סקר כדאיות: מחשבים ביתיים הירחון ?11680 1 א או עורך סקרי כדאיות קבועים למחשבים ביתיים ועסקיים. לאחרונה ערך מבחן-ענק לחמישה עשר מחשבים ביתיים שונים. להלן המלצותיו: * סנקלייר 81א2?:המחשב הוא זול מאוד, אולם הוא כה מוגבל באפשרויותיו שיש לשקול היטב את כדאיות הקנייה. אוריק אטמוס: מחשב סביר אולם ללא כל תכונות מיוחדות. קנייה טובה במחיר סביר. * סינקלייר ספקטרום: קנייה טובה כמחשב היכרות לנושא. מעט מיושן לזמננו. * ספקטרהוידאו318,328 ש8: בייסיק מעולה (א5א בייסיק). כדאי אולי להמתין מעט כדי לקנות מחשב בעל 8%!א אמיתי. * קומודור 16: יכול היה להיות קניה טובה אלמלא המחסור בתוכנה. גם כמות הזיכרון הקטנה שלו אינה מוסיפה לו חיים. + אטארי.1א800: מעט מיושן אולם מחשב זול בעל מבחר תוכנות רב. * אמסטראד 464 676: כאשר יהיה לו מבחר תוכנה, הוא עשוי להיות מוביל בתחומו. א קומודור 64: מחשב טוב עבור המעוניינים להשתמש בתוכנה מסחוית. רע עבור אלה המעוניינים לכתוב תוכניות בעצמם. = אקורן אלקטרון: שוה לבחון. + 1107801 5128א, 512 אדא 500 דוא: מחשב טוב שלא הצליח להפוך פופולארי. מעט מדי תוכנה ביתית. א אפוזא (סדרת מחשבים יפנית המצויידת בבייסיק 15%א): מחשבים המציבים תקן טוב העשוי להיות פופולארי כאשר תיכתב מספיק תוכנה עבורם ומחיריו ירדו. א קומודור פלוס/4: מחשב ביתי טוב אולם: יקר באורח בלתי מוכן. התוכנה הצרובה בתוכו חלשה וקיים מחסור בתוכנות אחרות עבורו. א ביביסי מיקרו: מחשב מעולה עם הרבה תוספות חומרה אולם יקר ובעל זיכרון קטן מדי. א סינקלייר.01: מחשב מעולה לאלה היוד" עים מה הם קונים. אכזבה לאלה המצפים ליותר מדי ממנו. + טאטונג איעשטיין: חומרה טובה, ללא תוכנה. השפנים בשרוול של אפל אפל עומדת להציג בסוף ינואר סדרה חדשה של מוצרים להם מצפים אוהדי התפוח מזה זמן רב. ראשית, תוצג רשת תקשורת מקומית. שנית, תוצג מדפסת לייזר שתימכר בכ-87,000. אפל זקוקה כאוויר לנשימה למשהו שירים את מאקינטוש מעל האדמה. המחשב, כך טוע- נים רבים, פשוט איטי מדי וזולל זיכרון כגמל מורעב. גם המחשב המורחב, הוא מאק השמן, 0 ו אינו עסקה טובה יותר עם 512 ק"ב זיכרון. אמנם, מבחר התוכנות למאק השתפר מעטי בחודשים האחרונים והרשימה הכוללת מראה על משהו כמו 12 תוכנות עסקיות ועוד כמה עשרות תוכנות חינוכיות ואחרות, אבל את אנשי העסקים שקיוו לשים את ידם על מחשב נוח להפעלה וידידותי מאוד, אין זה מספק עדיין. בישראל? בישראל אנו מצפים כבר חודשים רבים למעבד התמלילים העברי של מאק. מעבד התמלילים נמצא בפיתוח, אומרים לנו ואפילו ראינו אותו בפעולה. לא התלהבנו יותר מדיי. יש מקום לשיפורים. מבטיחים סקירה מדו- קדקת כאשר יוכרז באורח רשמי. מצג פלסמה קומפקטי מפעלים רבים, עתירי מיחשוב, ממוקמים במב- נים שלא תוכננו מראש לקליטת כמות גדולה של מחשבים, מצגים, מסופים ותחנות עבודה. בעיה זו אובחנה על-ידי חברת גרוסנבאכר השוויצרית, וכדי לפותרה פיתחה מצג פלסמה קומפקטי קטן ממדים, שעוביו 9.5 ס"מ בלבד במקום 70-60 ס"מ -- עוביו של מצג מקובל. לדעת מהנדסי החברה השוויצרית פותר המצג החדיש (12 אינץ') בעיות ארגונומיות קשות בסביבה תעשייתית, הגורמות לחוסר נוחות בקרב עובדים, שנאלצים להצטופף בתנאים לא נוחים של חדרים עמוסי ציוד. מלבד יתרונו הארגונומי של המצג, שרוחבו 0 ס"מ וגובהו 20 ס"מ, הוא ניחן בסגולות נוספות המשפוות את תנאי העבודה של המשתמש בו ומפחיתות מעייפות העין שלו: חדות, אי השתקפות, חוסר ברק, אי השארות אנשים ‏ % ונוחשבים עקבות של תמונת מסך קודמת, אי הבהוב. הוא אינו מושפע מתנאי תאורה ובעל רזולוציה של 52 נקודות מסך. מצג הפלסמה הדק מתאים למגוון רחב של יישומים אלפא נומריים וגראפיים ותוכנן לשי- מוש בתחנה ניידת וקבועה כאחת. הוא ניתן לחיבור בדרך פשוטה ביותר לכל חומרה קיימת. עם יישומיו האפשריים נמנים: תחנות עבודה מתוחכמות שמעורב בהן ריכוז ממושך של המשתמש; ניטור ופיקוח בפרק זמן ממו- שך; מערכות פיקוח תעשייתי; פיקוח בלתי פוסק על תנועה אווירית; תקשורת נתונים; ציוד נייד על כלי רכב; הנדסת רכב; מסופים ראשיים ועוד. המצג, התופס שטח מינימלי על כל שולחן עבודה, ניתן לכל יישום מיוחד לפי נתוני הלקוח ודרישותיו. מלחמת התקליטונונים מסתיימת טושיבה זכתה במכרז ענק לייצר מיליון כונני 5 אינטש. מי הקונה? יבמ. טושיבה היתה אחת מעשרים חברות יפניות שהתמודדו על המכרז שנועד, כך כבר ברור, לספק את כונני התקליטונים של מחשבי-הברך שמתכננת יבמ לשנה הנוכחית. מלחמת תקליטוני הדור החדש קיבלה תפנית. שלושה יצרנים ניסו להוביל את השוק כל אחד לכיוונו הוא: דייסאן שייצרה כונן 3.25 אינטש, היטאצ'י עם כונן 3 אינטש וסוני עם כונן 3.5 אינטש שעל פי כל הסימנים יזכה ויוביל את השוק. יצרני כונני התקליטונים הגדולים בעולם משווקים המעוניינים להצטרף לסקר, מתבק- שים לשלוח מדי חודש, עד ה-10 בו, את מחירוני המחשבים שברשותם, למערכת אנשים ומחשבים אישי, ללאה, טל. 03-244388. המחירים אינם כוללים מע"מ. עולם המחשב (תל-אביב). 4 ספקטרום 16 ק' 3 ש' 4 ספקטרום 48 ק' 5 שי' 4 דראגון 32 9 ש' 4 דראגון 64 9 ש' 4 קומודור 64 (כולל טייפ) | 252,433 ש' 4 תואם אפל ווינר 64 (כולל טייפ) 0 ש' 4 אטארי 800 אקס-אל 4 ש' 4 סינקלייר זי"אקס 81 52,700 | ש' שחף (תל-אביב) 4 ספקטרהוידאו 8328 0 ש' המחשב (תל-אביב) 4 דראגון 64 3 ש' נמצאים ביפן. היצרן הגדול ביותר הוא 6-+ אכ חברה זו סיימה שנת מחקר מעמיקה בו ניסתה לקבוע את כיוונו העתידי של השוק. מסקנתה : כונן הדור הבא יכיל תקליטון 3.5 אינטש בקיבולת 1.6 מ'יב לתקליטון. עוד, כונן זה יהיה תואם לחלוטין במבנהו לכונן 8 אינטש דווקא, הנמצא עדיין בשימושן של רוב החברות המסחריות המצויידות במחשבי סיפפי-אם מזה מספר שנים. החישוב מאחורי הקביעה פשוט: אותו חברות שרכשו מחשבים לפני שלוש, ארבע שנים, יחליפו בשנתיים הקרובות את מחשביהם לדור חדש. חברות אלה ידלגו על דור כונני 5.25 אינטש הנמצאים במחשבי פיסי ובמרביתם הגדול של המחשבים העסקיים והביתיים כיום. כידוע, מצוייד מאקינטוש בכונן 3.5 אינטש וכמוהו כמה ממחשבי הברך החדשים המתחי- לים להופיע על הדוכנים. תדיראן (תל-אביב) 4 קומודור 64 6 שי' חיון מחשבים (חיפה) מחירים אלה כוללים מע"מ: 4> קומודור 64 0 ש 4 ויק 20 0 ש' 4> ספקטרום 48 ק' 0 ש' > ספקטרום 16 ק' 0 ש' 4 אפל 2 אי (כולל צג וכונן) = 1,074,500ש' ילן-מתמ (תל-אביב) 4 יבמ פיסי 64 ק', יחידה בסיסית + מצג מונוכרומטי + כונן 5 גטר (תל-אביב) 4 יבמ פיסי 2 כוננים 360 ק' 8 זיכרון ראם מוכן לעבודה 6 יבמ נגד תואמים, סיבוב שלישי לאחר שתבעה לדין את קורונה, חיסלה כמעט את איגל, מגישה יבמ תביעת נזיקין חדשה כנגד יצרן תואם נוסף. היצרן, פראנטי, ייצר תואם פיסי הנקרא 86 פסאא שכ א כמו במקרים הקודמים, הרקע החוקי לתביד עתה של יבמ הוא שבב חרום של המחשב, עליו צרובות פקודות ה-₪108 שלו. יבמ טוענת שתוכניות שבב הרום לקוחות מן הפיסי. הרום מוגן בזכויות יוצרים ובפאטנט רשום. החידוש בתביעתה הנוכחית של יבמ: נוסף על תביעה כנגד היצרן, תובעת החברה גם את אחד מסוחרי המחשבים המספק את המחשב ללקוחותיו, והפעם מדובר בסוחר בריטי, הפעיל במרכז לונדון. אנשים ‏ +6 ונוחשבּים טקר מחירי מחשבים ינואך 85 = קומפיוטרסטור (תל-אביב) "000 ש' 4 תואם אפל (עָלִית 6) טריפל די 4 ריינבו ₪100 (2 כוננים) 0 4 ריינבו 100+ (קשיח 10 מ"ב) ‏ 85,945 לרגו (תל-אביב) 4 יבמ פיסי (ג'י) 64 ק' + כונן 360 ק' 4 4 פיסי אקס-טי 128 ק' (10 מ"ב קשיח) וכונן 360 ק' כולל 232 4 4 פיסי איי,טי, דגם בסיסי 256 ק' 1.2 מ"ב כונן 84,648 4 דגם מורחב קשיח 20 מ"ב וכונן 1.2 מ+ב 512 ק' * לפי שער מוקפא. 1,000 יבמ מלכסנת עיניים סין העממית הצטרפה אל הרשימה הכוללת למעלה מ-120 מדינות בהן פועלת יבמ. יבמ מודיעה על ייסודה של יבמ סין, אשר תשווק מערכות מחשבים ותגיש שירותים במדינת הענק. יבמ סין תהיה חברת"בת של יבמ העולמית: אמריקה/המזרח-הרחוק, ותנהל את עסקיה של יבמ ברפובליקה העממית של סין. מאז 1980 נוהלו פעולותיה של יבמ בסין באמצעות יבמ יפן, אשר פיתחה את עסקיה של יבמ בסין והביאה אותם אל רמתס הנוכחית. יבמ סין תוסיף לקבל סיוע מיבמ יפן בנושאים שונים, כגון: שירותיס טכניים ונושאי כוחאדם. משרדה הראשי של יבמ סין יהיה בפקין ובראשו יעמוד ויליאם קלארק. ו 0 ב מתי תחזור קומודור לעניינים? קומודור אינה מתאוששת עדיין ממהלומת הסתלקותו של ג'אק טראמיל (שעבר לאטארי). החברה אינה מחדשת דבר, חודשים רבים. היום, מוכנים כמה יודעי דבר בחברה לאשר שקומודור עומדת לעלות על דרך המלך. ראשית, מוכנים לאשר שהחברה אכן עמלה על תואם פיסי. על תואם הפיסי המתוכנן של קומו- דור דיווחנו כבר לפני חודשים רבים. סיפור היה, מחשב לא. אולי הפעם? "אנו עומדים להציג את הפיסי ומחשבים חדשים אחרים בקרוב מאוד. השוּק יזכה לשוק רציני כאשר נציג אותם," אומרת דוכרת החברה. מאקינטוש וליזה בתקשורות עם יבמ 38 תקשורת ישירה בין מחשבי מקינטוש וליזה ובין יבמ 38 בוצעה בהצלחה במפעל ישקר בנהריה. התקשורת החדשה מאפשרת הפעלת מאק וליזה הן כמסופים ליבמ 38 והן כתחנות עבודה עצמיות דו-לשוניות (בעברית ובאנגלית) יבמ 38 עומד בבסיס ארכיטקטורת המשרד האוטומטי של יבמ והעובדה כי מחשבי מקינ- טוש וליסה, מתקשרים מחשב זה, מגבירה את התחרות בין פיסי לבין מק וליסה במגזר העסקי. 4: מצעד פושטי הרגל? חברת פראנקלין, שייצרה תואמי אפל מוצלחים מאוד בזמנו, עומדת בפני פשיטת רגל סופית. פראנקלין ייצרה, עד לפני שנה בלבד, מחשבים בשבעים מיליון דולר. בייחוד הצליח דגם המחשב שלה, שהיה תואם כמעט לחלוטין לאפל 2 אי ונמכר בהרבה פחות. נפילתה של פראנקלין ארעה כתוצאה מ"נקמתה" של אפל, אשר תבעה אותה על הפרת זכויות יוצרים בתוכנה, בדיוק כאשר עמדה פראנקלין להכריז על מחשב חדש, 05 שמו. עוד "תקועה" בצרות היא חכרת קולקו שעל המחשב שלה, אדם, דיווחנו בהרחבה בשנה שעברה. אדם עשוי היה להיות להיט: מחשב הכולל מדפסת ומצג בשש מאות דולרים בלבד. אדם לא הגיע לדוכנים בזמן. לכשהגיע, לא הגיע בכמויות המספקות את הביקוש הגדול לו. קולקו הפסידה עשרות מיליונים על הרפתקאת אדם הבלתי מוצלחת וחיסלה בשבוע שעבר את 12 חטיבת המחשבים האישיים כליל. אולם קולקו יכולה להתנחם: היא אינה מועמדת לפשיטת רגל וזאת בזכות "בובת הכרוב" מתוצרתה, להיט-להיטי הבובות של כל הזמנים. בזכותה בלבד, ממשיכות מניותיה של קולקו להיסחר בשערים גבוהים בבורסה הניו יורקית. שנת 1984 היתה רעה לשוק המחשבים הביתיים. החידוש שבמחשבים האישיים -- פג זוהרו, בייחוד לאחר שהתבררה יכולתם המוד עטה של מחשבים אלה. גם הפחתות מחירים דראסטיות ביותר לא הצליחו להעמיד כמה מחשבים על הרגליים וחברות רבות מנסות כיום להיפטר מהספח הזה ששמו "מחשבים ביתיים", לטובת המחשבים העסקיים, שסיכו- ייהם טובים הרבה יותר. שנה טובה לכם, אתם שם בעמק הסיליקון. קורונה מציעה פיסי רב משתמשים ושימושים הלחישות אומרות ששוק התואמים מתכונן במרץ רב להצגת התואם לאי.טי. עוד אומרים שהחברות העוסקות בנושא הן דווקא הרציניות והגדולות שבשוק ובהן ד11, קורונה, קומפאק, טקסאס אינסטרומנטס וחברות אחרות. באי כנס קומדקס בלאס-ווגאס ידעו לספר כי תצוגות פרטיות לתואמי אי.טי בוצעו בפני קניינים גדולים בידי אותן חברות. בינתיים מחדשת קורונה בכיוון אחר לחלו- טין, העשוי להיות שינוי מעניין: קורונה מציעה את מאגה פיסי. אשר כפי שנמסר לנו, יגיע בקרוב גם לארץ. קורונה מאגה הוא מחשב מרכזי המכילש תקליט קשיח בגודל 40710 מ"ב ומעבד מרכזי 8. עוד ביחידה המרכזית שמונה חושכות לכר- טיסי פיסי. כל אחד מכרטיסים אלה מכיל מעבד 2, זיכרון ראם 512-256 ק"ב, 16 ק' רום אנשים ,7 ונוחשבים והוא מציע מהירות שעון 8 מ"ה. משמע - מחשב פיסי מלא על גבי כרטיס אחד וכאמור, עד שמונה כרטיסים יכולים להיוו: מוחדרים לגוף המאגה. קורונה מציעה, אם כן, מחשב רב שימושים ורב משתמשים, הניתן להרחבה עד לשמונה משתמשים בעת ובעונה אחת. הרבה יותר מאשר אי.טי וחשוב הרבה יותר: ללא זניקס וללא יוניקס, אלא תוך שימוש בתוכנות הפיסי הנפוצות הקיימות במבחר עצום. כל משתמש מקבל מסוף 14 אינטש בעל כושר הפרדה גבוה 640%400 פיקסל. מסופים אלה מתחברים אל המחשב המרכזי באמצעות כבל קואקסאלי. השאלה המטרידה את המקצועים: עד כמה מתפקד מאגה במהירות גבוהה כאשר כל שמונת הכרטיסים עסוקים ועוד: עד כמה תואם מעבד 808872 את תוכנות הפיסי במלואן? תואם פיסי במיליון שקל וחצי טאנדי רדירשאק מציגה את טאנד-1000, המחשב המשלים את הקצה התחתון של סדרת תואמי הפיסי של החברה. טאנדי 1000 הוא תואם פיסי מלא, בעל שני כונני תקליטונים. בישראל הוא מוצע לצרכן תמורת מיליון שקל וחצי (בתקופת ההקפאה'". כפי הנראה, זהו תואם פיסי הזול ביותר הקייב בארץ, שאינו מתוצרת מזרח אסיה, אלא ארה"ב טהור. בארה"ב מעניקים לטאנדי 1000 ציונים גבוהים ומגדירים אותו, במידה רבה של צדק, "המחשב שהציל את כבודה של תעשיית המחשבים האמריקאנית". פשוט: במחירו, זהו מחשב מהזולים ביותר הקיימים וכאמור, הוא מיוצר כולו במפעל טאנדי בפורט וורת', טקסאס. עוד בסדרת טאנדי גם טאנדי 1200 הנחשב תואם אקס-טי (בעל תקליט קשיח 10 מ"ב) וטאנדי 2000, המכיל את המעבד המהיר 6 שכפ"צ נגד מוניטורים גם אם לא הוחלט עדיין האם מחשבים מסוכניט לבריאות המשתמש בהם, עקב קרינה רדיואק" טיבית בסביבות המסופים, יש כאלה המתכונ" נים לרע ביותר. חברה יפנית מכריזה על בגד מיחד, הקרוי מטאקס, אותו יש ללבוש מעל או מתחת לחולצה. הבגד עשוי פוליאסטר והוא מצופה בשכבה דקה של ניקל. עתונאי ג'רוסלם פוסט רכשו אפל 2 סי 2 עתונאים מ-ג'רוסלם פוסט רכשו מחשבי אפל 2 סי. העתונאי רוברט רוזנברג מסר כי הוא וחבריו למקצוע החליטו לרכוש מחשב נייד המתאים לצרכים של העבודה העתונאית. למחשב הנישא תוכנת עיבוד תמלילים דו לשונית -- עברית אנגלית בצד תוכנות אחרות כמו מסד נתונים המאפשרות לעתונאי לארגן את ארכיון הכתבות שלו בביתו. ארוין פרנקל,22 עורך העתון, מסר כי המערכת שוקלת רכישת מודם שבאמצעותו יוכלו העתונאים להעביר את הכתבות והמאמרים בתקשורת ישירה מהמחשב בבית לשולחן המערכת. יוזמה ערכה לעתונאים קורס הדרכה מרוכז בו למדו כיצד להפעיל את המחשב ולהשתמש במעבד התמלילים הדו לשוני. מי היא חברת התוכנה הגדולה בעולם? מספר האנשים השולחים את עותקי הלוטוס 3 שבידיהם לחברה כדי לקבל את העידכון לסימפוניה הוא עצום, כך מספר מיץ' קאפור, מבעלי לוטוס. העידכון נמכר ב"%200 בארה"ב (והוא ניתן להשגה גם בישראל). מעט בזכות סימפוניה והרבה בזכות "תרגיל" העידכון, מראה לוטוס מחזור מכירות עצום, העולם אפילו על זה של 54ז, שנחשבה חברת התוכנה הגדולה ביותר בעולם, עד שהסתבכה עם פיצ'טרי, יצרנית תוכנות המיקרו שבבעלותה. ב57!א מחפשים דרך עדינה להיפטר מפיצ'טרי. אולם גם בלוטוס, לא הכל סוגה בשושנים. מסתבר שלקוחות רבים שביקשו לעדכן את לוטוס לסימפוניה, חזרו כלעומת שבאו ודרשו את לוטוס חזרה, בצירוף ה-5200 כמובן. הסיבה? לחלקם הגדול, סימפוניה היא תוכנה מסובכת מדיי, עליה קשה להם להשתלט. לאח" רים, הבעייה מורכבת יותר: סימפוניה אינה מצליחה להשתלט על קבצי הגליונות האלקט- רוניים הגדולים במיוחד, אותם הכינו בעזרת לוטוס. ומה אומר מיץ' קאפור על הבעייה? לראשו- נים הוא מציע לשבת וללמוד את תיעוד התוכנה (עיצה טובה בכל מקרה). לאחרים הוא מציע תוכית עזר מיוחדת שתפתור את הבעייה. לוטוס, אגב, עומדת להנפיק בקרוב מספר תוספי-תוכנה לסימפוניה ובקרוב מאוד (אם אפשר עדיין להאמין להכרזות שכאלה), תוכנת סימפוניה מיוחדת למאקינטוש, תוכנה שתיכתב במיוחד עבורו ותנצל את המעבד המהיר של מחשב 32 הסיביות. מ.ס.ן-ף האם יוכל אפל 2 להתרחב? רוכשי אפל 2 ויתר מחשבי החברה (ומחשבים אחרים כמובן) הבנויים סביב שבב 6502, עשויים לזכות בהפתעה נעימה מאוד כבר בשנה הקרובה. מי שתכנן וייצר את שבב 6502 במקור הוא צ'אק פדל, בעל חברת 05!א לשעבר, שנקנתה בידי קומודור בזמנו. צ'אק עצמו, עזב את קומודור וייסד חכברה אחרת, העוסקת בפיתוח שבבי 32 סיביות. בחודש האחרון נודע כי חברה אחרת דווקא, היא קום לוג, יצאה עם שבב חדש, 65816. בדומה למעבדים המורחבים ממשפחת 8800 של אינטל, מעבד חדש זה הוא מעבד 8/16 סיביות אולם הוא מבוסס על מעבד 6502 הנפוץ. אמנם, אין הוא משתווה בתכונותיו למעבדי אינטל המהירים (המצויים באי. טי למשל), אולם הוא עשוי לבשר הרחבות ושיפורים באפל, תוספות מהירות ויכולת פנייה לזיכרון רב יותר - עד 312 ק'. אפל עשוייה לזכות מן ההפקר בזכות מעבד זה שיאפשר הרחבות זיכרון ניכרות למחשב, לפחות עד שתציע מחשב חדש לחלוטין סביב שבב חדש שיתפוס את השוק כשם שתפסו אפל 2 ו65027. לעזור ליוניקס נ. סי. אר טאוּור הוא מחשב הפועל בעזרת יוניקס צ וא5ד8צ8. נ.סי.אר עושה רבות כדי להאדיר את מלאי התוכנות למחשב. הצרה, רוב בתי התוכנה אינם אוהבים לפתח תוכנות למערכות הפעלה נמצאות (עדיין) במיעוט בשוק. כך, מציעה נ.סי.אר, בשיתוף חברת יוניקס אירופה, עסקה מיוחדת למפתחי תוכנה: קנו את טאוור 40% הנחה וקבלו עותק חינם של יוניקס מישהו מעוניין? פנו ישירות לנ.סי.אר אירופה, למר לאזריני היושב בלונדון. מספר הטלפון של הנדבן הוא 8171 388 (01). אטארי מציגה דמוי"-מאק אטארי היא החברה הראשונה המיצרת מחש- בים דמויי-מאקינטוש של אפל. אטארי מציגה שני דגמי דמויי"מאק כבר החודש ויהיו אלה מחשבים צבעוניים. יש לזכור, חסרונו העיקרי של המאק הוא בחוסר יכולתו לפעול בצבע. מחירי המחשבים מתוצרת אטארי יהיו נמו- כים בהרבה ממחירי המאק. אנשים ‏ + ובוחשבים -ת----// ‏ 7 תש ₪" ַָָ > תוכנות מאק לא אטארי אולם ה המחשב בעזרת ריות, בנוסף למעו וונת אטארי להפעילם אחת מגרסותיה. מולקולר ודוראנגו מתאחדות מולקולר, שהציגה מספר מערוכות חדשות בתערוכת קומדקס, עומדת להתאחד עם חב דוראנגו. מולקולור הציגה מספר מוצרים חדשים בתערוכה, ובהם את 12 518158 מחשב רב משתמשים בעל ביצועים גבוהים ויכולת הפ- עלת תוכנות מס-דוס או סי-פי-אם 86 או זניקס .0 2 518158 הוצג כבר לפני תשעה חודשים בשם אחר: 286/|86 צץקסק. בידי חברת דוראנגו. דוראנגו תחת שמה, כעסקת |אש0. עוד מציגה מולקולר תוכנת תיקשורת למערכות מרובות משתמשים. פיק במקום זניקס? אי.טי. עשוי לזכות במערכת הפעלה אחרת, היא א6וי, אם תתאחר הופעת זניקס. פיק סיסטמס מקווה להציג עד החודש הבא את מערכת ההפעלה רבת המשתמשים שלה, במידה ויסתיימו בדיקות ההרצה של המערכת במועד. פיסי מלמד מוסיקה רורי של ק ש בימים אלה הושלם פיתוח ישראלי מ מערכת מוסיקלית ללימוד ש יסוד במוסיקה בעזרת מחשב אישי של יבמ. המערכת המוסיקלית אשר נרכשה באחרונה ע"י אוניברסיטת ני-יורק, פותחה ע"י צוות של מוסיקאים -- אנשי האקדמיה למוסיקה -- וצוות מקצועי בראשות מאיר לב מחברת קסנדו בירושלים, חכרת עתירת-ידע בתחום האלקט- 4 ומושגי מושג רוניקה. צוות זוו בחר במחשב האישי של יבמ וחיבר תוכנית לימודים מיוחדת העושה שימוש במחשב בהתאם לדרישותיה המיוחדות של הוראת המוסיקה: פיתוח השמיעה המוסיקלית במקביל ליכולת הנגינה או השירה של התלמיד, והתקדמות מבוקרת בקצב אישי. אבזרי המערכת כוללים אורגן חשמלי בעל ארבע אוקטבות המבוקר ע"י הפיסי, מיקרופון המחובר למחשב ורשם-קול. על מסך המחשב מוקרנים תווים מוסיקליים והתלמיד לומד לזהותם תוך שמירה על הקצב ועל הסולם המוסיקלי הנכון. תירגול זה משולב בטקסטים הממחישים לתלמיד את מהותו של עולם הצלילים בצורה גראפית. בהדרגה, עולה מורכ- בותו של החומר עימו מתמודד התלמיד, והוא ממשיך להפיק את הצלילים ולתרגלם ע"י שירה אל תוך המיקרופון או נגינה באורגן החשמלי המחובר למחשב. פעולה זו מתאפשרת הודות למימשק מיוחד המחובר למחשב האישי של יבמ ותוכנן במיוחד עבורו. "חיבור זה התאפשר בקלות, "אומר לב, "בשל תכונותיו המיוחדות של המחשב האישי של יבמ והתוכנה הבסיסית הנלווית אליו המאפשרים הוספת יחידות חיצו- ניוות לשימושים שונים." בעזרת המחשב האישי מנהל התלמיד "דו- שיח" עם שאר מרכיבי ה"חבילה" המוסיקלית: נגינתו ושירתו נקלטים במחשב, ואם הוא טועה, עליו לעצור ולתקן את השיבוש בטרם ימשיך בהתקדמותו. המערכת מתאימה לבתי-ספר ואקדמיות למוסיקה, וגם "משפחות מוסיקליות" מגלות בה עניין רב. תוכניות הלימודים מוצעות בדר- גות קושי שונות ובגירסאות המתאימות לחובבי מוסיקה צעירים (בני 5 ומעלה) או מבוגרים. חיבור המערכת למחשב מאפשר להשתמש בה גם ככלי-עזר חשוב בהלחנה: אתה מנגן על האורגן או שר אל תוך המיקרופון, והתווים מופיעים מיד על המסך ומאפשרים לך להגניס בהם שינויים ולערוך אותם. תואם אפל ברישיון אפל מי שבאמת הצליח להכות את ידע בתדהמה הוא חיים גבסו, מנהל מוח מערכות מחשבים. מר גבסו, למי שזוכר, מייצר תואם פיסי שעורר מחלוקת רבה במידת זיקתו לציון. בשבועות האחרונים אנו מגלים שמר גבסו החליט לפלוש לכר-פעולה חדש. הפעם הוא מייבא תואם אפל זול ובעל נתונים טכניים מעניינים מאוד. שמו של התואם הוא פיינאפל, משמע: אננס. והעיקר: מר גבסו טוען שהתואם שהוא מייצר הוא ברשיון חברת אפל עצמה. האם זה נכון? פנִינוו לידע, סוכנת אפל בישראל, בשאלה (ידע ידועה כחברה פעילה מאוד נגד יבואני תואמים-חקיינים וסחבני תוכנה מכל הסוגים ), שאלנו: האם אכן מיוצר פיינאפל ברישיון אפל?. אנחנו עדיין ממתינים לתשובה. תצוגות חשאיות מי שממתין לתואמי אִי.טי. הראשונים, יכול להירגע. הם יגיעו. מה זה יגיעו, הם יציפו את השוק! כך לפחות סוברים בארה"ב. השוני בין גל התואמ'ם, שתקף בשנתיים האחרונות את העולם, לבין הגל הבא יהיה בעובדה שהפעם ייצרו את התואמים חברות גדולות ורציניות. כאלה היכולות להרשות לעצמן הוצאה בסדר גודל גבוה לפיתוח. ואיך נודע על ייצור התואמים? מספרים שבתערוכת קומדקס האחרונה, שנערכה בלאס- וגאס, היו כמה תצוגות חשאיות-פרטיות של מחשבים תואמי אי.טי. פועלים. מי הן החברות שהציגו או עומדות להציג תואם בזמן הקרוב? 181, קומפאק, קורונה ו111. מי מתכנן לייצר תואם? טקסאס אינסט- רומנטס והיולט-פאקארד. בכל מקרה, סבורים רבים, יציף גל מוצרי- משנה לאי.טי. את השוק, כבר בזמן הקרוב. מדברים על א%ש? יבמ, נודע, רכשה מספר רב של מחשבי א8וא מחברות יפניות. האם מתכננת החברה ליצור בייסיק חדש, בהסתמך על התקן היפני, ולוותר על הבייסיק של מייקרוסופט? מחשב לנסיון בביתך בבריטניה מנסים למכור את המאקינטושים בכל דרך והדרך הבאה, אולי היא תמצא חן גם בעיני סוחרי המחשבים בארץ? קח את המחשב לביתך לנסיון חינם, מציעים סוחרי מאק הבריטיים. רעיון. 2 קורסים! בסדנת המחשביס דיזנגוף 190 ת"א טל. 03-246606 ריר שר 4 0 : אסמבלר, לוגו ובייסיק אטהד50ק5 ]ןע: א ₪ם::ס פש 6 י'אואע וס יש לגו צוות מובחר של אנשי ה אואט הטובים ביותר בארץ. -* אואט * תקשורת א ובסיס נתונים ' לשם קבלת מידע נוסף אנא פנה ל רח' היצירה 37 רמת-גן 51521 טל. ד 8 86 וס א8000087ז1 ₪ ו אואט ייצ ל צ ל צר ל בר ג שר אנשים 6 ונמחשבים אנו ערוכים לתת ייעוץ ופיתוח של תוכנה קורסים! קורסיים! 4 | יפי איויה: סי.סי.אי. ישראל | |8888ו001 מפיץ בלעדי;: 5 7, תל-אביב: 03-251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי, ועדכון מחדורות. הס םג ם- מבית םדא ז-אסד51ג, גדול יצרני תוכנת-המיקרו;: מכניסה אותך למסגרת אמסשופואהח;; דור שלישי של תוכנה לאנשים חושבים: תוכנה החושבת במיליס ובמספרים. תמצא בה כל מה שהיה ב-1-2-3 5טדס ו ועוד הרבה יותר;: * מחולל רעיונות. * גליון אלקטרוני. * מסד נתונים. * גרפיקה. * טלקומוניקציה. * גישה ל-5סס. * מעל 180 פונקציות מוכנות. * ובנוסף: שפת תיכנות סשח=. אחהסשם ההז - תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (₪4₪55") מאפשרת לאין סוף מערכות לפעול יחד על המסך * ניתן לקשר בין מסגרות ולבצע איחוד גליונות. * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה. * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקוס, כרצונך * למשתמשי 1-2-3 פטזס !: תרגוס קודיס אוטומטי לעבודה עס אמסעםווגח. * הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אמסצטסוגה- * תמיכה בגרפיקה על מסך =ואסח ה ססאסו ואפו וגס צבעוני. * תמיכה בעברית. % אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן במערכת. * למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספח;. וזה עוד לא הכל... כדי להכנס למסגות -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. ויד )1 משווקים מורשים: תל-אביב: לרגו, קרליבך 27 ת"א 03-285151 נירי איננור נעויונל איכות מיקרו מחשבים, חיצירה 29 ר"ג, 03-721536 חיפה; מ.ל.ל., אלנבי 22, 04-528251 פָּרי אינטונשיונל -- תוכנות שמניבות פרי התתתתתתס ו 0 .ה ניסד כהך לעבור את ההקפאה על חשבון הדילרים מי שמעוניין לדעת איזה דילר של יבמ מוּכָר יותר מדילר אחר, שיקרא בעיון את הסיפור הבא: בשעת כתיבת שורות אלה, תקופת ההקפאה הראשונה עדיין בתוקפה. כיצד התא- רגנה יבכמ לקראת התקופה הלא-כל-כך-נעימה- למשווקים הזו? כרגיל, קבעה חברת הענק את כללי המשחק. והכללים היו פשוטים: היא אילצה כל דילר להתחייב על כמות מחשבים מסוימת, ולרכוש אותה בהלוואה רטרואקטי- בית שהעמידה לרשותו. הדילרים נלחצו וניסו להתארגן נגד יבמ. הם לא הצליחו להגיע לתמימות דעים, ויכמ איימה להותירם ללא מלאי. הכמות הכללית שהועמדה למכירה היתה 0 מחשבים, מדגמים שונים. נודע לי כי לרגו התחייבה על שליש מהכמות, כלומר על 250 מחשבים: משוב התחייבה על 150 מחשבים, ילן על 100 ; איכות התחייבה לרכוש 100 יחי- דות; מלל 50 וגם גטר 50. מי שהחליטה לא להסתכן ולא רכשה מחשבים כלל היתה חברת טריפל די. קומפיוטרלאנד לא השתתפה במשחק: החברה רוכשת את מחשביה ישירות מקומפיו- טרלאנד אירופה. קונתהל-מיקרו יצאה באותה תקופה, לגמרי מהענינים. ועוד, יבמ התחייבה לרכוש חזרה כל כמות מחשבים שלוגו לא תצליח למכור. המצב כיום: מחסור במחשבי אקס-טי. עודף גדול בפיסי רגילים (060). כעשרים אי.טי. מכורים וביקוש להרבה יותר. לפתוח חנות פלאפל במה עוסקות חברות מחשבים בימים קשים אלה? קחו את דטה מיכון לדוגמה. במכתב שנשלח ללקוחותיה של החברה (ראה צילום) מציעה החברה שירותים ממוחשבים מן המעלה הראשונה: הנחה בתשלומי מס הכנסה, ביטוח- לאומי ומע"מ! ההנחה, כך מבטיחים לנו, תתבטא ביום ערך אחד. ואנשי דטה מיכון טורחים להדגיש שהלקוח שיצטרף להסדר ייהנה מהנחה עד גובה 1% ! (סימן הקריאה במקור) מגובה התשלום. ממש מרנין. דטה גילו את אמריקה ואת תרגיל "החיוב המרוכז" שמציעים הבנקים ומוכנים להעניק עליו הנחה של יום ערך ! כמה חבל שבינתיים יורדת האינפלציה, וכל הסיפור הופך להיות פחות ופחות כדאִי. .ה הר ור וו או ל וש הר ד וד 0 ו 6 ששיריב:י:ם / העיקר, חברת מחשבים מכובדת עוברת למִיכון-וְסְפָה: "שליחים שלנו יגיעו אליכם לקבלת התשלום והטפסים הדרושים... שלב נוסף בשיפור ובהרחבת מערכת השירות שדטה מיכון מעניקה ללקוחותיה..." סוף ציטוט. כל הסיפור מעלה בי רעיון מעניין. אם חברת מחשבים מחליטה שהיא בנק, אני מכיר כמה אתרים "ממוחשבים" שיכולים למלא תפקידים רווחיים אחרים. חשבתם למשל על פתיחת מסעדת-פועלים באיזור קרליבך? אני בטוח שחלק מהדילרים במקום עשויים לשקול את הרעיון במלוא הרצינות. ומה על פלאפל ? אילו חברת ר.ד.ט. נשארה ברמת השרון, יכולה היתה לפתוח דוכן פלאפל מצליח, שהיה מתחרה בדוכן שפתח הרופא המובטל שם. ליבמ הייתי מציע לפתוח מנחת-מסוקים על הגג ולהפעיל שירות קבוע בין רמת השרון למרכז תל אביב. רעיונות רווחיים נוספים יתקבלו במערכת באהדה. אל: מנכ"ל / איש כספים / מנהל חשבונות לקוח נכבד, כמה עלה מחשב אתמול? דיגיטל אינה מוותרת ליבמ. בעוד עירנו החלו- צית התקשטה בשבועות האחרונים בשלטי ענק המכריזים על "יבמ -- המחשב האישי שלי," דיגיטל מכריזה: "ריינבו 100: מחשב המחר במחיר של אתמול !" הִי, אתם שם בדיגיטל! אם לא שמתם לב, מחירי האתמול היו יקרים הרבה יותר! וחוץ מזה, בקצב שבו משפרת דיגיטל את ביצועי המחשבים האישיים שלה, היה כדאי לכתוב "מחשב האתמול במחיר של שלשום !" השוק האפור-בהיר יבמ ארה"ב, די בעיקום אף, ודי בחוסר רצון הנדון: הנחה מתטלומי מס-הכנסה, ביטוח-לאומי ומע"מ הנחה מתטלומד מס-הכנפה, בלטוה-כאום? וטע רטה מיכון שמחה להודיעכם כי הגיעה להסדר מיוחד ללקוחות משקט, על-פיו נוכל להעניק לכם הנחה מתשלומיכם למס-הכנסה, לביטוח-הלאומי ולמע"מ. ההסדר חל על תשלומי ניכויים של משכורות ניכוי במקור מספקים, מקדמות, מע"מ וכן חשלומי ביטוח-לאומי, מס שרותים ומס קניה. ההנחה מתבטאת ביום ערך אחד (השבונכם יתויב רק למחרת יום התשלום), וכן תקבלו החזר בהמחאה עד גובה 1% (!) מסכום התשלום. שעור ההחזר המדויק יקבע בהתאם לגובה התשלומים ובהתאם לתנאי הריבית במשק. שיטת הגביה המרוכזת תפעל כדלקמן: * אתם תודיעו לנו טלפונית (למדור גביה מרוכזת) יומיים לפני מועד כל תשלום שיש ברצונכם לבצע. מוערי התשלום יקבעו על-ידכם בלבר, בהחאם לימי התשלום המקובלים אצלכם. * שליחים שלנו יגיעו אליכס, והטפסים הדרושים. באזורים ת"א, חיפה, י-ם (במירה האפשר|, לקבלת התחשלום התשלומים ירשמו כנהוג לפקורת השלטונות, למוטכ בלכד ! * התשלומים והטפסים חייבים להגיע אלינו לכל המאוחר עד שעה 12:00 בבוקר יום התשלום, אך רצוי יום לפגיו. ניתן להעביר אח החטלומים מספר ימים לפני התשלום, תון ציון מועד החיוב הרצוי בפתק/מכתב מצורף אנשים ₪ ומחשבים וכמעט מאונס, מודיעה כי היא פועלת נגד סוחרי ה"שוק האפור" בפיסי. מהו השוק האפור? זהו השוק הבלתי רשמי של מחשבים, המתגלגלים מדילר מאושר של יבמ לסוחר בלתי מוסמך (אך מאושר...), המוכֶר את פיסי במחירי מחתרת ללקוח המרוצה. בארה"ב לא דווח עדיין על הפסקת זכיון השיווק של דילרים בשלב זה, אולם ידוע כי עובדי רשת שיווק גדולה בפלורידה החלו לחפש להם מקום עבודה חדש. האם אנו צפויים לפעילות כלשהי גם בישראל? השוק האפור בישראל מקיף, על פי מיטב ידיעתנו, את מרבית הדילרים, אם לא את כולם. התהליך יכול להתרחש בכמה דרכים. הדרך המקובלת: אתה, הלקוח, פונה לבית תוכנה, בוחר את התוכנה המתאימה לך ואתה שואל אם תוכל לקבל גם את המחשב ב"עיסקת חבילה ?" למעט בית תוכנה אחד, הוא טמיר (אס.סי.אס. לשעבר), המצהיר כי אינו עוסק בשיווק חומרה, יסכים כל בית תוכנה למכור לך את המחשב. בית התוכנה יקנה אותו מן הדילר במחיר נמוך, וימכור אותו לך בעיסקה כוללת. במרבית המק- רים יש סיכוי שתרוויח. אגב, כך תיהנה גם מאחריותו (המוסרית לפחות) של בית התוכנה על ה"חבילה" כולה. השיטה האחרת, מפוקפקת יותר, גורסת שכל חנות מחשבים בארץ יכולה לתפקד כ'ינקודת מכירה רשמית של יבמ." כך תוכל לקנות פיסי, ללא כל מאמץ, מחנויות מחשבים שונות בתל אביב ובערים אחוות. בערים אחרות העסק מקובל אפילו יותר. מי שמצליח להכות את הדילרים בכיסם שלהם בשיטה זו הוא בןךאלקנה, מחנות פירסי סי בתל אביב. הלה קונה מחשבי פיסי "בתו- מחובים קונים ב: ריזנגוף סנסר חל-אביב סל. |18481. 06605 תוא 10 + 6 -וא 6 =>ללים בקיסקת הבילה מוגבל לי12 פחירית פלב. ב88קה מ"רית. או בליסינג 600 שכל להורש. המחירים לא כוולים מק"ם ליים" מי.ל.ן. מחשבים המכילים כונן תקליטו- נים אחד וזיכרון ראַָם מינימאלי. בעיסקת חבילה, שעליה הוא מכריז בראש חוצות, הוא ימכור לך מחשב תואם אקס.טי., כולל מדפסת, במחיר מצחיק של פחות מ-85,000. השיטה: תוספות זיכרון הראם (256 ק"ב) והתקליט הקשיח אינם מתוצרת יבמ. הפרשי המחיר עצומים. בפי-סי-סי לא יאמרו לך שהמחשב הוא אקס.טי. מקורי, חלילה. מיודעי דבר אנו שומעים שפי-סי-סי הפך, בקצב המחירות שלו, לדילר בפני עצמו. יותר מ-25 מערכות בחודש זה הרבה. הרבה יותר מהרבה דילרים אחרים, מצליחים פחות. מדוע אין הצילרים קמים וזועקים על נישול זכויותיהם? הוא שאמרנו: כולם פועלים באותה צורה. אז למה שזה יפריע למישהו מהם? מי שכן עלול לפעול היא יבמ עצמה, אם תחליט לעשות זאת. בסך הכל, הסוחרים והמשווקים. לה מפריע. ביבמ מדגישים בפנינו שיהיו מוכנים לפעול על סמך תלונה עובדתית בלבד. מחישוס אנונימוס מישיהו בבנק המזרחי מזיע כעת בניסיון עצבני ללכוד את האדם אשר שלח לפני מספר שבועות מכתב אנונימי לכל מערכות העיתונים בארץ, ובו שלל "גילויים" על המתרחש במחיש, חברת הבת של המזרחי. במכתב, שהתקבל גם במערכת אנשים ומחשבים, נטען שכל חבילות התוכנה שבנתה מחיש עבור בנק המזרחי בתקופה האחרונה אינן פועלות, והפיגורים הולכים וגד- לים. הבנק, כך נאמר במכתב, מפסיד הון תוע- פות מכך שהחברה, ובראשה עזרא בן כוכב, אינם עומדים בלוח הזמנים. והיו במכתב גם קטעים שעסקו במעמדם של ראשי מחיש. רק מערכת ידיעות אחרונות פרסמה את המכתב. לאחר שבדקנו את אמיתות הגילויים החלטנו גם אנחנו להימנע מלפרסמו. ביחוד משנסתבר שכל השינויים הפרסונאליים שעליהם דוּבָּר במכתב אינם חדשים כלל ועיקר. ידועים גם ה"גילויים" על פיגורים בלוח הזמנים. למי שבכל זאת מעוניין לדעת מה העלינו בבדיקתנו נספר שמקורותינו בהנהלת הבנק טוענים כי: בפרויקט עמית ב', הוא פרויקט מט"ח -- פיגור של ארבעה חודשים וחצי; בפרויקט נעמה, העוסק בניירות ערך -- שנה ויותר; ההפסרים -- אדירים. איך עובדים בינתיים בבנק המזרחי? בעזרת יבמ פיסי... תוכנות: הדרך ארוכה היא וקשה קייפרס ג'ונס, מנכ"ל חברת מחקר קאליפורנית, ערך מחקר מעניין על רמתן של תוכנות למער- כות גדולות (כאלה המכילות למעלה מ64,0007 שורות קוד-מקור). על פי תוצאות מחקרו כרבע מן הפרויקטים, העוסקים בתוכנות שכאלה, יבוטלו עוד לפני שיושלמו. שישים אחוז (1) מהן לא יושלמו במועדן ובתקציב העלות החזוי. ועוד: 75% מתוכנות אלה, הנמצאות כיום בפיתוח, יסבו קשיי תיפעול ללקוחותיהן. "פרויקט תיכנות ממוצע הנמצא כיום בפי- תוח הוא בשנה איחור לפחות, ובעלות כפולה בשנה מתקציבו החזוי כבר עתה," טוען ג'ונס. את מחקרו ערך ג'ונס בקרב 200 חברות אמריקאניות גדולות. ו במחיש, ולבטח גם בחברות אחרות, יכולים להתנחם. אנש'ם ‏ +66 ונוחשבים הפנקס פתוח והיד רושמת מפעילות חרינר מפעילות האחוון קיבל אחד הדילרים מכתב אזהרה תקיף מאוד מרחוב ו במכתב הוזהר הדילר, שאם לא י נהלי השיווק שלו, תפסיק יבמ את זיכיונו אזהרה אחרונה, כך נאמר במכתב. מי רוצה לנהל בית תוכנה? מי שניסה להקים בית תוכנה למיקרו "בסיגנון אמריקאני" הוא ג'ימי שוורצקופף, מנכ' (אס.סי.אס.). טמיר משווקת תוכנות מיקרו מתוצרת פיצ'טרי האמריקאנית ואת אופן אקסס, תוכנה מוכללת לפיסי. בימים אלה הוחלט, הן על דעת מר שוורצ- קופף והן על דעת חברת האם טכם, שעל מר שוורצקופף לחפש לעצמו מקום עבודה חדש. ג'ימי שוורצקופף, אגב, הוא אחד מבעלי המניות הראשיים בטמיר. ל טמיר של טמיר. היא של טמיר, ולאפל היתה עדנה בשנתיים האחרונות נאנקו בתי תוכנה ומשווקי אפל רבים: שוק החינוך, שהוא האידיאלי למוצרי אפל ולמיגוון התוכנות המיוצרות עבורו בעולם, היה חסום בפניהם. ד"ר איש משרד החינוך הממונה על החדרת המיח" שוב לבתי הספר, העדיף את קומודור דווקא. והתוצאה; לאפל היתה אמנם דריסת רגל בבתי ספר, אולם בקשיים מרובים. חילופי הגברי שנערכו במשרדים הממשלתיים בעקבות הבחי- רות גרמו גם להעלמותו הפתאומית של הדוק- טור המכובד מן התפקיד רב ההשפעה, לשמחת מוכרי אפל. לאחרונה אף אורגנה תערוכת מחשבים ותוכנה בשטח החינוך, והתערוכה כולה סבבה סביב אפל. אכן ההצלחה היתה גדולה: מאות מורים הגיעו ליום העיון והתרפקו כי קטנים סביב מאקינטוש א אחיו. תענוג שכך רואות. רבים מהם, כך התרשמנו, ז הפעם הראשונה לראות מחשבים ביתיים כמכ שירי חינוך. יפה. כעת חוככים המשווקים את י ומצפים למבול הזמנות מ ז הגדו מן הג משווק אחד, עשרות מחשבים בציפ המבטיח. האם יתכן שהם איחרו . 7 א ה יעקב שיבי בגליון 14, במאמר איך לתכנת בשפת בייסיק, למדנו את ההוראות החשובות של השפה. כאן נשתמש מעשית בהוראות שלמדנו, ואף נוסיף להן הוראות חדשות. נסתפק בתוכניות פשוטות וקצרות, כך שנוכל לוותר על שלב האלגוריתם ולגשת ישירות לתכנות גופא. לכל אחת מהתכניות הסברים שיאפשרו גם למצטרפים חדשים למועדון חובבי המחשב להבין וללמוד. הואיל ואתם, קוראינו הנכבדים, מצוידים בדגמים רבים ושונים של מחשבים, החל מהדגמים הביתיים וכלה במחשבים מתקדמים, כתבנו את התוכניות כך שתוכלו להריצן כמעט בכל המחשבים שלהם שפת בייסיק, ללא צורך בשינויים. נמנענו, דרך משל, מ"לנקות" את האקרן משאריות קודמות (אצל אחדים מכם ההוראה היא 158א10, ואצל אחרים 61.8...); נמנענו מקריאת תו בודד מן המקלדת (שהרי קיימות גרסאות שונות ותחביר שונה ל-651, ל- צפאאו ולאחרים...); נמנענו משימוש בצורות הדפסה מיוחדות (לא לכולם הוראת 6או8טדאואט...), מסיבוכים בהוראת א (למי אין ₪1 בשפה?...) ומעוד הוראות שפה שאינן זהות בחלק מהדגמים הנפוצים. ההימנעויות הללו אינן גורמות לסיבוך מיוחד בתוכנית, מלבד אולי ההכרח ללחוץ לחיצה אחת נוספת על קליד אאשדטא. משוואות ריבועיות התוכנית הראשונה מאפשרת לך למצוא את שני הפתרונות האפשריים למשוואה ריבועית. תבנית המשוואה הריבועית: 0+ א*2+8א*ג והתרתה : א /5(/2.(* *892-4)+2-)-|א א /0(9.5(/2 * *872+4)-8 -)-2א התוכנית תתחלק למספר חלקים. בחלקה הראשון תדפיס את שם התוכנית, והודעה בדבר הצורך להקליד את ערכם המספרי של משתני המשוואה. בחלק השני תבצע את הקלט באמצעות הקלידים, תוך הדפסת הודעות בדבר מהות המשתנה, שאת ערכן עליך להקליד. בשלב הבא תבצע חישוב של שתי התוצאות האפשריות, ולאחר מכן תציג אותן על האקרן. בשלב האחרון תבדוק את כוונתך. עליך "להודיע" למחשב אם ברצונך לפתור משוואה נוספת, או להפסיק את השימוש בתוכנית. מטרת השלב הזה היא למנוע את ההכרח לעצור את המחשב בעזרת קלידי חירום כגון דפפםא, אא5אם או ופסא 6 תוכנית המשוואה את שם התוכנית, קו (או כל הודעה שתבחר) ובקשה להקלדת נתונים. המשפטים 40, 50 ו607 מאפשרים קלט של ערכם המספרי של המשתנים , 8 וד6 באמצעות הקלידים. בכל הוראת 1/שאו אתה יכול לכלול הודעה מתאימה לאיזכור שם המשתנה הנדון (במחשבים מעטים, כמו 80 א? וכן 81 א?, אי אפשר להציג הודעה כזאת. ובכל זאת כדאי שגם אתם, בעלי המחשבים הללו, תתמידו בקריאת המאמר, וגם לכם נציע פתרון בהמשך. 91 "משוואה ריבועית" דאופ 0ו 0 ל 20 "הקלד נא את הנתונים:-- " דא1א 0 א; "את המשתנה -- 4" דטעאן 40 8 "את המשתנה -- 8" דשא 50 6; "את המשתנה -- 6" דטשא1 60 6 א יס 4*6(5 *4--5092)=כ דךם] 80 א /2 ' (₪- )= ןא 15 90 א /2 / (ת+5)- =2א ד 00 "להלן שתי התשובות: -- " דא1אץ 10 [א'"=וא דאואץ 20 2א;"=2א* דא81ץ 30 "הדפס 1 כדי להמשיך" דא[ 40 = דט א 50 0 6010 אוד ו = = 1 60 "סיימנו תודה ולהתראות ! !" דאואץ 70 כא> 0 במשפט 80 אתה מחשב את ערכו המספרי של השורש 6*א*72-4 8, ומציבו במשתנה ם. במשתנה זה תשתמש בשני המשפטים הבאים (90 ו1007) כדי לחשב את שני הפתרונות למשוואה. המשפטים 110, 120 ו1307 מציגים את התוצאות על האקרן. משפט 110 מציג קבוע מחרוזת, המהווה הודעה מתאימה, ושני המשפטים הבאים מציגים את שתי התוצאות שחושבו במשפטים 0 1007 יכולנו לסיים כאן את התוכנית. ברוב המחשבים אפשר להריץ את התוכנית בכל פעם מחדש על ידי הקלדת א/₪ ולחיצה על קליד אא 810 אבל איננו ממליצים לעצור כך את המחשב. בדגמים אחדים מוסיפים בסוף התוכנית משפט מיוחד, הכולל את ההוראה 5% או +0ד5, כדי למנוע תגובות לא צפויות של המחשב. 0 --180 : משפט 140 מציג הודעה קצרה, לפיה הקלדת הסיפרה חאפשר להתיר משוואה נוספת. (הקלדת כל סיפרה אחרת "תעצור" את המחשב.) את הסיפרה הזו (אל תשכח את אא 1 8) אתה מציב במשתנה , אשר את ערכו אתה בודק במשפט 160, וגורם בכך להסתעפות למשפט המתאים. שים נא לבך להערות הבאות: 4 לאחר שהקלדתָּ את התוכנית, עליך לבדוק אם נפלו טעויות הקלדה ותקנן. תהליך זה תבצע לאחר שהקלדת כל תוכנית משום החשש (הסביר בהחלט) שתטעה. > אם אתה מכיר את גירסת בייסיק של מחשבך, תוכל להוסיף מספר הוראות, או להחליף אחרות, וכך תשפר במקצת את התוכנית. למשל -- ₪ נַקה אקרן על ידי הוספת משפט 5 שיכלול את ההוראה 58 או שואסוו ₪ החלף הוראת 1/ץא1 בשורה 150 ב6%17 או צפאאו > במחשבים מסוימים, כגון בדגמים של 785 ושל 468, יש להקצות זיכרון למשתני התוכנית. הקצאת "המחדל" מספיקה בדרך כלל לתוכניות כגון אלה. אתה יכול כמובן להקצות זיכרון ע"י כך שתוסיף משפט כגון : 1000 018/48 1. אז קדימה לעבודה... מכירות ומשכנתאות התוכנית הזו נועדה לחשב את סכום התשלום התקופתי בעסקאות שכירות-מכר והלוואות, לפרעון בתשלומים תקופתיים שווים. היא מחולקת לפרקים, בדומה לקודמתה. הפעם ציינו תחילתו של כל פרק בתיאור קצר, המובא בהוראת א:6. הוראות אא מאפשרות להוסיף לתוכנית הערות וביאורים. המחשב אינו מבצע את תוכנית ההלוואה "חישוב התשלום התקופתי" דאואי אואתק אופק 40 הקלד נא את הנתונים אואץ 50 | ה 4 1 ו:"% הריבית השנתית הנומי ופ 70 א:"מספר התשלומים וקא 90 א:'"מספר התשלומים בכלל" דטפאו 90 "הקלד 0 אם התשלומים הנם בתחילת כל תקופה" דאואש 100 "1 - אם התשלומים הנם בסוף כל תקופה" דאואץ 0! ד דטקאו כו 0 אתא ז |[ 008 זו 30 | * חישוב * |א 1 וא | =א ז4012! 1 א* (100/ ₪ + |)= 4 0 (|- ה) 0*4! היצ-קץ 17 60ו * הפלט * 1א₪5 ד7ן "סכום כל תשלום תקופתי =";ץ דא81ק 180 "התשלום מתבצע בתחילת כל תקופה" דא[אץ אא ד 0 = ךז 90 "התשלום מתבצע בסוף כל תקופה" דאואק אשד = ד 15 200 * חישוב נוסף * אא 207 "הקלד 1 אם ברצונך להמשיך !!" דאואץ 210 + זאו 220 0 60010 אתא ד ו = ץ ץז 230 מא 240 בעלי דגמי המחשב שבהם לא ניתן לשלב בהוראת ד/קאו מחרוזת להצגה על האקרן, יכולים לבצע שינויים קלים בתוכנית כדי להתגבר על השוני, עליכם להחליף כל משפט הכולל הוראת או בשלושה משפטים כדלקמן: במקום - . "סכום ההלוואה" דשא 60 יש לכלול - "סכום ההלוואה" 1א81 60 צ זטץקאןו6 צ דאוא 06 שינוי דומה יש לעשות במשפטים 70, 80 ו907, גם לתוכנית זו כדאי להוסיף הוראה ל"ניקוי" האקרן, ואף להחליף את הוראות 1/קאו, שנועדו לתו אחד, בהוראות 61 או צפאאו נסקור בקצרה את התוכנית: במשפטים 10 --50 אתה מציג את שם התוכנית וההודעות הקצרות. במשפטים 60 --120 מתבצע הקלט. במשפט 130 אתה בודק אם אכן הוצבה במשתנה 1 אחת הספרות, כמוסבר בהודעות שהוצגו באמצעות המשפטים 100 7 0. והיה אם יתברר שבמשתנה 1 הצבת ערך מספרי שהוא גדול מאחד או שלילי, יוצגו שוב ההודעות שבמשפטים 100 110-1. במשפטים 140 --170 מתבצע החישוב, ואת התוצאה אתה מציג באמצעות משפט 180. 4 - יות במשפט 230 נבדקת כוונתך ואס תקל ד את הספרה 0, יופסק | על מנת שתוכל לי וְ : הבה נבחן את פעולתו של כל אחד ממשפטי התוכנית: 0 פתור אי אלו תרגילים בלי להריץ בכל פעם אי ההוראות האלה, ומטרתם לאפשר לך להבין את התוכנית (לשם . | . 4 התוכנית מחדש, יצרנו שיגרה מי הביצוע על ידי הסתעפות למשפט 240. / המשפטים 10, 20 ו307 מציגים על האקרן 3 שורות, הכוללות יעצור רק מושר ל ה מיוחדת שתגרום לכך שהמחשב תחזוקתה וכמובן כדי לסייע לאחרים להבין אותה). ן : | [ הוראה מוסכמת. לכך ייעדנו את המשפטים אנשים 74 . ה ונמחשבים הערך הנוכחי חישובי ערך נוכחי שימושיים לא רק בתנאי אינפלאציה (או היפר- אינפלאציה, זו השולטת אצלנו), אלא גם כדי לבצע חישובים בקשר להצגת נכסים שונים בדו"חות כספיים, לשם בדיקות כדאיוּת ועוד. התוכנית שלפניך מאפשרת לחשב ערכים נוכחיים הן לגבי סכום בודד והן לגבי סידרת סכומים. תוכנית לחישוב ערך נוכחי. בתוכנית זו, כבאחיותיה הבכירות, תשתמש במשתנים שסומנו בתו אחד בלבד. השתמשנו ב" לערך העתידי, ב-א לשיעור הוייבית לכל תשלום, וב-1 כמשתנה של מספר התקופות. כדי לאפשר ביצוע חישובים לגבי סדרת סכומים, הקצנו במשפט 50 שני וקטורים, האחד לנתוני סדרת הסכומים והשני לנתוני התקופות (במקביל לכל סכום). בדגמים אחדים (בעיקר מחשביט המצוידים במהדיר בייסיק) לא ניתן לכלול הוראת וא1ש לגבי משתנה מספרי, ויש לכלול בהוראה קבוע מספרי. בתוכניות הקודמות ביצענו חישוב חד-פעמי. בתכנית הזו אתה מבצע את החישוב לגבי סדרת הנתונים במשפטים 140 --160, המהווים לולאה. את הלולאה אתה מבצע מספר פעמים, כמספר איברי הסדרה. הערך הנוכחי נצבר במשתנה /. ניתן להשתמש (לא בכל הדגמים!) במשתנים בעלי שמות ארוכים. לדוגמה: במקום המשתנה אתה יכול להשתמש ב- דא5אץ, ובמקום ד ב-5ס1אמץ. הדבר מקל מאד על מלאכת התיכנות (ועל הבנת התוכנית). כאן המקום להזכיר שכאשר אתה משתמש במשתנים ארוכים, אתה חייב להיזהר במיוחד שלא תיצור "מלים שמורות". לדוגמה: המשתנה ₪18 כולל בתוכו את המלה השמורה 41. ו הודעות והקלדת הנתונים 85% 7 ייחישוב ערך נוכחי" דא:אץ 0ו " דאזאי 20 "הקלד נא את הנתונים: -- " זאןאץ 30 א;"מספר הפריטים" )קאז 40 (א)ד,(א) ואזס. 50 א;"שיעור הריבית לכל תקופה" זא 60 אד -א 08 70 "פריט מספר";א דאואץ 80 (4);"מהו הסכום?" דשא 90 (1)4; "מה מספר התקופות?" ד וקא 00 דאואץ 110 א אא 20 החישוב |א₪8 27 0= צ 1 30 א ד-ג 0 40 (א)זי 00 | ח + 1) / (או + צ= צ זו 50 א אמא 160 הצגת התוצאה 881 67 "הערך הנוכחי=",ץ דאואץ 170 = טקא 180 אעא אפצד | = ש קן 190 "סיימנו" דא81 200 אא 20 לסיום נזכיר כי גם לאחר שהוצאתָּ את הבאגים מהתוכניות, וגם אם נראה לך שהן מבצעות את ייעודן, עליך לבצע בדיקות ידניות של כמה וכמה חישובים. כך תוודא שאכן מתבצע החישוב הדרוש ולא חישוב אחחר... . מוניטור ירוק למחשב רזולוציה גבוהה אפשרות להוספת מגבר קול לכל סוגי המחשביס האישייס והביתיים ללא קרינה יבוא שווק:ד[ מחשבים בע'יימ אבן-גבירול 8, תל-אביב, טל' 460537, 03-446743 4 אנשים ושחש 7% - 8 7(------7]"7-7- צזכסופו צמם דנ ו סום דצ 60/64 0 ו חברת אסופוצחם זטקואס6 מארה"ב המובילה בעולס בשטח תיב"מ ו%א640/64, מיוצגת בישראל בלעדית על ידינו. באפשרותנו לספק 551518 צפא-אחהטז בתחומיס הבאיס למהנדסים, למתכננים, לארכיטקטים, ולתעשייניס: ,5|5ע!8ח .ם.= ,שחו סו 5016 ,חו65כ |68וח8 ח66וו .68510 6וכם .זו 8160זף זס)ח! זס)וקח 60 ,65חוחס8ו 0 סז 6ס8חפוחו || .סחוזו\ ,פה גזחאוכ 508806 ,69/00 0זפסם 6 .ח0ו₪69 וסוץצ [] . פחוסוק ,ח0ו065 %חא|ק | | .03108 , סְחהוססגו ,6זטז60) ה6זה || .6 ,חסוז8ז51 !!!| |ה6וחתספד [| בדבר קבלת פרטים נוספים על מערכות תיב מ תכנון ייצור בעזרת מחשב של אסופוטו6 זטשושס.> נא לפנות אל צבי שרקני טל. 04524222 3, ת,"ד 5390 חיפה, מיקוד 31053 אכב-וכו מחשבים בע"נז במ מערכת אנשים ומחשבים אישי, חונכת מדור חדש שיעסוק בחברת המחשבים הגדולה בעולם. יבמ קובעת בצורה שאינה ניתנת למדידה מדוייקת, 8ך מוחשית מאוד לעין, את מגמות שוק המחשבים. יזועכי הענק הכחול אינו נוטה לחשוף את בפונותיר ואת כוונותיו. מיטב עתונאי המחשב מנסים למצוא דרבי עקלתון למוחו של הענק. אווה *אנג היא עורכתו של אחד הפירטומים הטובים והמעמיקים ביותר בענף: 500₪00/68 הד 60 זמסישה. אנ חונכים את המדור בפירסום בלעדי על מגמותיה של יבמ. מה תציג יבמ בתחום המערכות, השנה ובשנים הקרובות? * סיאָרה, או טראוט (דג השָמֶך) הוא שם הצופן למערכת חדשה שתוצג לא לפני תום הרביע הראשון של השנה. המערכת תתמוך ב-א (ארכיטקטורה נרחבת) בשלב הראשון וכנראה תעסוק גם בעיבוד וקטורי. הדגם הרא- שון יציע 30 מיליון פקודות בשניה (18!א = מפ"ל). *= יבמ תפחית את מחירי ההרחבה מדגמי א308 לדגם 3084 כדי ל"התיישר" עם מחיר הסיארה/טראוט. * דגם ההמשך לסיארה/טראוט אינו צפוי לפני שנת 1987 או אפילו 1988. מערכות עתי- דיות אלה יציעו ביצועים בתחום החמישים עד מאה מפ"ל בעיבוד וקטורי בכושר של מיליארד פעולות נקודה צפה בשנייה. * בתחום הביניים, תציע יבמ את סדרת 6 (אולימפיה). יהיו אלה מערכות בביצועים שינועו בין חצי ל-7.5 מפ"ל. מחשבי הסדרה אינם צפויים לפני 1987. * יבכמ תמשיך להרחיב את ה-8100 כדי למצב אותו כשָרֶת קבצים והדפסה בסביבת רת"ם (רשת תקשורת מקומית). * קומפיוטר אקונומיקס רפורט מוצע כפיר- סום חודשי, תמורת 5295 לשנה. כתובת המו"ל היא: או 660065 אפזטקואס60 22 3: דר אווה יאנג * במשך 1986, תתחיל מערכת/38 להתמזג עם מערכות 4300 במטרה למצב את המערכת המשותפת כמערכת מחשב מארח מרכזית ברמת המחלקה באירגון. * יבמ תציג מכונות חדשות, מבוססות על טכנולוגית 8186 (א10ד6 ₪ פאז פש6טס: 05 ד55). טכנולוגיה זו שימשה את יבמ בשנות השבעים עם ה-8107, מערכת שנבנתה לביצועי 10 מפ"ל אולם מעולם לא הוצגה. * שתיים ממתחרותיה הגדולות של יבמ, דיגיטל והיולט פאקארד, משקיעות רבות בפי- תוחים סביב טכנולוגיה זו. בשניה הסתבכה מעט ולא תציג מערכת ראשונה לפני 1986, 6 משלבת חומרה בביצועים גבוהים הבנויה סביב סט פקודות מפושט. איחסון מקוון א כונן התקליט בעל הדחיסות הכפולה, 3380, יוצג תוך ששה עד תשעה חודשים. כושר האיחסון שלו יהיה משופר ב"50% עד 70% מהכונן הנוכחי. היות וכונני 3370 ו-3375 בנויים בטכנולוגיה חדישה יותר, עשויים הם להיות בסיס האיחסון עליו תיבנה יבמ את פיתוחיה העתידיים בתחום הדיסקים. א תוך שנה ומחצה, תציג יבמ תחליף לטוען המחסניות האוטומשי (85וא) דגם 3850, * גם לאחר חדירתם של אמצעים אופטיים באיחסון, תמשיך טכנולוגית המיגנוט לשלוט, עד סוף העשור לפחות. דיסקים מגנטיים- אופטיים יוצגו לא לפני 1992-1999, מסופים .ו דור חדש של בקרי-מסופים שיחליף את 3274 12008 6 580 6 . ז5 מואס וופמם ,723 מגזין אנשים ומחשבים אישי ימשיך לצטט את תחזיות רפורט גם בגליונות הבאים. אנשים ‏ 2 ונמחשבים יוצג באביב הקרוב. הבקרים החדשים יהיו מבוססים על 0 ויאפשרו 40 מ"ב לדיסק לפחות; ; חיבור באמצעות רשת-תקשורת-מקומית ולא בכבלים קואקסליים; תמיכה ב"15055. התקן שיספק למסיפים "טפשים" יכולת עיבוד מקומית, בנושאים כמו עיבוד תמלילים למשל. זעירמחשבים * יבמ תציג מחשב-ירך (8דשקוא60 :ג.1) בתחילת 1985. הוא יכיל מצג 1.60 (גביש- נוזלי) בתצוגת 25%80 ויציע 256 ק"ב זיכרון ראם, עם יכולת הרחבה לכמות כפולה. * || 6 צפוי בקרוב. יהיה זה מחשב פיסי שיהיה בנוי סביב שבבי [1.8/. מספר הרכיבים יופחת, ובמקביל יפחת מחירו של הפיסי. א יבמ תכליל כונני 3.25 אינטש במחשביה החדשים. א יבמ תנסה להכליל תקליטי רום אופטיים (צאסואתוא ץצ ואס-0 א .ןא 6ודקס) למש- פחת הפיסי. תקליטים אלה מהירים יותר מתק- ליטונים רגילים , מכילים יותר ק"ב וזולים יותר בייצור. לטווח הארוך 7 ב הכנסותיה של יבמ יגדלו מ-40 מיליארד דולר ב-1983 ליותר ממאתיים מיליון בעוד עשר שנים, תוך גידול נומינלי שנתי של 17%. כך קובע סאנפורד גארט, מבכירי המנתחים בוול סטריט. עוד חוזה גארט בעתיד הרחוק, שיבמ תפעל בכיוונים הבאים: - פילוח השווקים השונים - קיצור מחזורי-החיים של מערכות תשים דגש רכ יותר בנושא תקשורת - תשאף להפוך ליצרנית הציוד הזול ביותר - תחדור לשוק הצרכני (הלא מקצועי) בצורה מאסיבית - תפתח על זעירמחשבים (סופר מיקרו) שימושים מסחריים, מדפסות יבמ -- עד כמה יפחת מחירן? הטבלה והגרף מציגים את תחזיתנו לשבע השנים הבאות: מחירי המדפסות שבשימוש, אחזקה והכרזות צפויות של יצרנים מתחרים ירדו באורח דראסטי בשנים אלה. | ומשתנים אחרים. תחזיות אלה מבוססות על כמה גורמים כגון הכרזות עתידיות צפויות, היצע וביקוש, מחירי | תחזית ערך הגרט של מדפסות יבמ כאחוז ממחירון יבמ ארה"ב 8( | 196 0 19866 1985 1984 ו 4 2 204 ב 205 ו 2ב 121 2 26 200 רש 07 ה 113 5 5 ופ 1990 1909 | 0988 19808 1966 7719855 1964 השנופה. בב גמבני. בעקפ -.5999,על..הירנטל . בי מתשבי, כ חח 6 1חוג וא גוו הווא ר - חס 7766 ]6-0 ₪8 4-8 )הסוא וו במ ואקס 100 5 הטיש 1816 0856,[ 66האה6האוא וז 8 א!שתהא2) | |1006ג (000) העימות ביז מחשבי 6 1% 4+ 0 % 00 441 1 בוא-4381 0 ]| ו כ | 206 6 06 200 060 248 8 1-00 /[ ז 7 להלן דעתה של העורכת, כפי שמתמצית 18 4 ו ניסד כהן 2 2 0, 490 4-8 * 8600 אצ בחודש שעבר, סיפרנו על מסקנותיה הלא מחמיאות של מערכת אינפווורלד אשר ערכה סקירת הרצה ראשונה של המחשב. עיקר הטע- נות שניתכו, נסבו על ביצועי התקליט הקשיח. מחסור בתקליטים קשיחים האםייצרה יבמ מחשב שאינו פועל כהלכה? מה האמת מאחורי הכחשותיה הנמרצות ₪? ז החברה וההודעה הרשמית על "מחסור במקביל, מתחילים משווקי הפי.סי. לחוש ברכיבים כתוצאה מביקוש גדולי?" האם התקליט הקשיח אינר פועל כהלכה? מה הסיכויים להפעיל את אי.טי. כמחשב רב משתמשים? מדוע רק חברה אחת מייצרת את התקליט הקשיח עבור אי.טי.? שוק המיקרו ומאות אלפי לקוחות עוצרים החודש את נשימתם בציפיה לראות כיצד להזכיר, בשלב זה, הרי לבד מן המעבד המהיר בו מתהדר אי.טי., מהווה התקליט הקשיח בעל קיבולת השיא של 20 מ"ב לתקליט (עם יכולת התקנה של עד שני תקליטים בני 20 מ"ב למחשב), עיקר גאוותו של המחשב החדש. בעיות בתקליט הקשיח משמעם: מחשב שאינו פועל כהלכה . מחשב העלול לסכן את כל המידע האצור בו ולהפוך "בית קברות לנתו- נים" חסר תועלת. מחסור חמור וזמן האספקה מתארך למחשבי אי.טי. "מורחבים" (כאלה המכילים כונן קשיח). סטריט ג'ורנאל כותב: "בעיות אספקת רכיבים גורמות ליבמ לעצור את שיווק האי.טי." יבמ אינה מכחישה. בתגובה רשמית של יבמ העול- מית, כפי שהתקבלה במערכת מגזין אנשים ומחשבים אישי, באמצעות צבי ינאי, דובר החברה בישראל, נאמר: "עקב ביקוש עצום למחשבי אי.טי., נתקלת יבמ בבעיות אספקה 4 תיחלץ יבמ מן התסבוכת אליה נקלעה. אנשים ‏ 94 ונוחשבּים 23 זמניות אשר יפתרו בקרוב." האם יכול יצרן כודד לעמוד במטלת מיליון תקליטים אותס מעוניינת יבמ להתקין במחשביה השנה? במפעל ייצור התקליטים מודים: "אין אנו עומדים בקצב ההזמנות. אנו מנסים להתארגן לקצב ייצור גבוה יותר." גם בישראל מורגש המחסור בתקליטים. הזמנת אי.טי. היום משמעה זמן אספקה של חודשיים לפחות. הסיבה.הרשמית היא כאמור, מחסור בתקליטים קשיחים. הסיבה הפחות רשמית: רצון להישאר עם מלאי גדול ככל האפשר במחסני יבמ עד תום תקופת ההקפאה. איפה זניקס? ובינתיים מתרגשת לה צרה אחרת. כאשר הוצג המחשב לראשונה, התגאתה יבמ ביכולתה להציג זעירמחשב רב עוצמה, היכול לתמוך בשלושה משתמשים בו זמנית, בעזרת מערכת הפעלה מבוססת יוניקס, היא זניקס, מתוצרת מיקרוסופט. אולם התברר מהר מאוד כי זניקס בעצם בתיכנון. מועד ההספקה המשוער של מערכת ההפעלה: לא לפני האבית. במכתב הסברה אותו מפיצה יבמ בין משוו- קיה בישראל, העומדים תחת מטר שאלות נוק- בות של לקוחות, נאמר: "אי.טי. + זניקס מיוע- דים בעיקר למהנדסים, לביצועים מדעיים ואחרים ולאו דווקא לביצועים משרדיים." האמת מאחורי האמירה היא פשוטה: עדיין אין תוכנות יישומיות מסחריות הרצות על יוניקס. אם נזכור שזמן הפיתוח או הסבת תוכנה קיימת למערכת הפעלה חדשה הוא שנה לפחות, הרי רוכשי האי.טי. ימתינו שנה וחצי ואף יותר עד שייהנו מזיוה של זניקס, אם בכלל. י-ב. ועוד -- בעיות תאימות הבינגו הגדול של יבמ: איזו תוכנת פיסי אכן רצה ללא כל בעיות על גבי האי.טי. ? באופן בלתי ברור עדיין, פותחה הפיסי-דוס 0 עם יומרה לא מבוססת די צרכה, לתאום באופן מלא את תוכנות הפיסי למיניהן. | 4 - 4 ובכן, האי.טי. תואם אך חלק מתוכנות הפיסי. ודווקא תוכנות ידועות אינן רצות עליה באופן מושלם. בישראל נוסתה הרצתן של מספר תוכנות, גם כאלה שפותחו בארץ. ברסיטל הצליחו להפעיל תוכנת וזנהלת חשבו- נות על האי.טי. פרי אינטרנשיונל טוענים שהצ- ליחו להריץ את פריימוורק, התוכנה המוכללת, על גבי האי.טי. אולם מתברר כי ההרצה היא רק על תוכנה מגירסה חדשה, |.!, שפותחה במיוחד למחשב. אי.טי. במקום מיני? המשווקים מעקמים את אפם. הלקוחות רוצים אי.טי. וההפרש במחיר, בינו לבין האקס-טי, אינו מרתיע אותם. שלומי לוטן, מבעלי איכות מחשבים, מספר לנו על לקוחות שעמדו לרכוש מחשב מיי ועצרו את רכישתם כדי לבחון את האי.טי.. משווקים מנסים להבהיר ללקוחות: "האי.טי. אינו מתאים לכל אחד !" ההצלחה -- מוגבלת. לחלק מהמשווקים סיבה טובה לרצות בייקרו של האקס-טי. זהו המחשב עליו הם מרוויחים את מירב השמנת. חלקם מוכר את האקס-טי כמחשב המכיל כונן תקליטים מסוג אחר, זול יותר, ושבבי זיכרון ראם שאינם מקו- ריים מבית יבמ. לאי.טי. אין עדיין תחליפי חומרה כמו דיסקטים ושבבי זיכרון שאינם מתוצרים הנתמכים בידי יבמ ואין כל סיכוי שיהיו בחודשים הקרובים. עובר פגום? ב-1981, כאשר הוצג הפיסי לראשונה, שאלו כולם, למה המתינה יבמ כל כך הרבה זמן לפני שיצאה עם מחשב מיקרו. היום צריכה להישאל השאלה ההפוכה: מדוע מיהרה יבמ להכריז על מחשב, טרם זמנו? 4 דרוש 2% ניתן להשיג את הדיסקטיס באריזות קרטון קשיחות ;בקופסאות פלסטיק בזוגות מישלוח לכל הארץ אחריות להחלפת כל דיסקט פגום מפיצים נוספים דרושיס בכל האר היבואן: רשת קשר מחשביס רח' לוינסקי 2 ת"א טל. 836218, 03-8248665 אםפוא - דיסקט האכות של דרוש אפפוא - דיסקט האכות שלך!ו! 5 החד 40 ומד 48 צ8/1ח06 6ומטסס 8וסו5 8ופחו5 ,/'5 5 ד 0 וסד 48 ש%ו8ח06 6וסטסס 8ו0ו5 6|מטסס ,/'5 5 ד 80 וקד 96 עוופח6כ 6ומטסם 50016 פופָחו9 , /'5 65 החד 80 ופד 96 שזוח6כ פופטסס 6וסו5 פופטסם , /'5 %5ד 77 וקד 48 ץ1ו8ח06 8|סטס 58/68 פופַחו5 "8 68 77 וסד 48 צ1ו8ח6 6ופטסס 5106 פוטטסס "8 8 6ז 10 8/6086 פופָחו5 ,/'5 אנשים ‏ ₪ ונוחשפים 34+ מחשב חינם! מערכת מגזין אנשים ומחשבים אישי מזמינה את קוראי המגזין להשתתף במבצע יחיד במינו: סקר משתמשי מחשבים אישיים! בין משתתפי הסקר יוגרל מחשב מאקינטוש מתוצרת אפל, המחשב האישי הראשון בעולס בן 32 סיביות. הזוכה יניח את ידיו על מחשב מוכן לפעולה, הכולל 256 ק"ב זיכרון, כונן תקליטוניס "3.5 חדיש, עכברון ומבחר תוכנות כלולות וביניהן מאקפיינט, תוכנת הגראפיקה המפתיעה! שווי הפרס: 3,700 % מעולט לא נערך מבצע כזה בישראל! מה אתה צריך לעשות? לגיליון זה, מצורף טופס ובו שאלון הסקר. מלא את הטופס ושלח אותו אל מערכת אנשים ומחשבים אישי ת.ד. 33325 תל אביב 61332, עבור מבצע 'מאקיי. ונטיחוו לך, ולכל המשפחה בהצלחה! 0 בכבד (בחקום 826) צירפתי 0 ע"ס 10,540 שקל לפק ם. (ההצעה בתוקף עד סוף פברוא לרידמ נשי 2 הכ א ,,חברת ללד 1171 המ פפת המ ימחבר ה : האמריקני א "שב", שעמל 10 % רסיחוו 5 שויס על אנשים ₪ ונוחשבים 'אקינטוש שמשו (סמס) הררי קאריקטורה שהתפרטמה בגליון 12 של מחשב אישי, מציגה נאותה את מאקינטוש: שיירה ארוכה של אנשים, הנושאם שלטים או קופסאות קרטון, ועדת בעיקבות צ'ארלי צ'אפלין (שמייצג את יבמ) כמו עכברים אחרי החלילן מהמלין. ורק אדם אחד, הנושא שלט שעליר מצויר אפל, הולך ושורק בכיוון ההפוך. כל תעעויית המחשבים מאמצת לעצמה את יבמ כסטאנדרט, ורק מחשוב אחד ניצב לו חריג. מאקינטוש. זן אמריקני של תפוחי עץ (כַתוב בשגיאת כתיב) קורא תגר על השליטה של יבמ בשוק המחשבים האישיים. בעוד שחברות רבות מתאמצות לתאום ליבמ כמה שיותר, מהמרת אפל על קופסה השוקלת כ-8 ק"ג, המכילה מצג שחור לבן (במקום ירוק א חרדל הנהוגים בתעעוייה) של 9 אינטש, כונן 3.5 אינטש (במקום 5.25 הנהוג), ומעבד 32 סיביות. ויו"ר מועצת המנהלים שלה, סטיב ג'ובס, יוצא בהכרזה: "אנו רוצים שמאקינטוש יהווה את אבן הזרך השלישית בתעשייה אחרי אפל 2 ויבמ פיסי.* אם יש כיסוי כלשהו לדבריר או שמדובר במהדורה חדשה של אפל 3, על כך הפעט במבט מקרזב. ההימור של אפל בפברואר 1984, כשמאחוריה כישלון שיווקי של אפל 3, ומכירות ליסה עדיין לא עומדות בציפיות, הכריזה אפל על מחשב מהפכני חדש. שבוע קודם לכן, במרכז פלינט באוניברסיטת דה-אנזה, בפני 0 בעלי המניות של החברה (חלק נשאר בחוץ ותבע להכריז על האסיפה כבלתי חוקית), הוצגה לראשונה תוצאת שלוש שנות עבודה מאומצת של 100 אנשים, ממוכשרי החברה, שעבדו כשמונים שעות בשבוע, מנותקים מכל השאר: המחשב מאקינטוש. הצלחתו או כישלונו של מחשב זה פירושם הישרדות או פשיטת רגל. חצי שנה לאחר מכן הכל כבר היה ברור. מכירות אפל (כולל אפל 2 ואפל 2) גדלו פי חמישה, וחלק לא קטן מההצלחה נבע ממאקינטוש. תשומת לב לפרטים הקטנים מערכת ההפעלה של המחשב דומה למערכת ההפעלה של ליסה. היא מכוססת על סמן המופעל בעזרת עכברון, על תדמיות (8א60!) !ה 2 1 ו / | ו 5-ו יג 00 0 0 ו . מאקפיינט בעבודה: איורים ותמלילים בכפיפה אחת. ועל אשנבאות (8טא8!א אעוסכ .1 1//), המזכירים במידה מסוימת את קלידי הפונקציה במחשבים אחרים. המערכת הזו מאפשרת גם למשתמש הירוק ללמוד להפעיל את המחשב בשעות ספורות. ואילו מעבד 32/16 סיביות, במהירות שעון של 7.8 מגה הרץ, הופך אותו לאטראקטיבי גם לגבי המקצוען המומחה ביותר. הקפדה על קטנות, כמו תיעוד, מוסיקת רקע בקְלְטַת"ההדרכה וגאוות יחידה (בחלקו הפנימי של המחשב חרוטים שמות כל אלו שעבדו עליו) יצרה מחשב, שאמנם סובל מחסרונות, אך ללא ספק מהווה פריצת דרך ומקור לחיקוים בעתיד. רוחב המחשב כ-22 סנטימטר, גובהו 32 סנטימטר, ו-28 סנטימטר עומקו. מידות אלו כוללות את המצג והכונן, אך לא את העכברון והמקלדת. המחשב ניתן להעברה (יש לו אפילו תיק מיוחד) אך אינו נישא והוא בהחלט מתאים לאנשי משרד, הרוצים מחשב על השולחן אך לא במקום שולחן. את חלקו הקדמי של המחשב תופס המצג השחור-לבן בגודל של 9 אינטש, שמתחתיו חריץ צר להכנסת התקליטון. בחלק התחתון חיבור למקלדת הנפרדת. חיבור זה דומה לזה של טלפון אמריקאני, ומשמש גם לחיבור מקלדת סיפרתית מיוחדת. משמאל לחריץ הכונן סמלה הצבעוני של חברת אפל (במחשב שחור לבן?) מתחתיו כפתור, הקובע את עוצמת התאורה של המצג. בחלק העליון של הקופסה, הצבועה קרם לבן, ישנם חריצי איוורור לפיזור החום (המחשב מתחמם כדי כך, שהליצנים מתבדחים שהוא אופה טוסטים מהתקליטונים). בחלקו השמאלי של המחשב נמצא 8/1168 אאא 8 00א, שמשמש את הרוצים לפווח תוכנה על המחשב ואת המבקשים לבצע %61:א,מבלי לכבות את המחשב. בחלקו האחורי של המחשב החיבורים לאוזניות, מדפסת, מודם תקשורת, כונן נוסף, העכברון וכן מפסק ההפעלה וחיבור ל מתחת לכיסוי פלאסטי נמצאות הסוללות של שעון הזמן. הואיל והמחשב מיועד לעבודה גם במקומות ציבוריים, הכינו חיבור מיוחד לכבל, ומנעול שישמור על מאק מפני שאלות לא רצויות. לכל החיבורים סימונים בצורת תדמיות קטנות. 7 ידית נשיאה מאפשרת להעביר את המחשב ממקום למקום. כל הקופסה בנויה היטב. מעולה. המקלדת שה העכברון, מאחר ואת רוב עבודת ההפעלה של מאקינטוש עושה | מוגבל תפקידה של המקלדת לטעינת המחשב בנ לה, אמנם, היכולת לבצע חלק מתפקידי ו ת הקליד " ", אך בצורה מוגבלת בלבד. המקלדת היא מסוג צאט קלאסי, וגם מסומנת כך. היא מסוגלת לצייר על המסך אינסוף סימנים, בצורות שונות ובגדלים שונים. למעשה מהווה כל אחד מהקלידים אמצעי ה הצורה המיועדת לו. בקובץ ה-1%7א0:, למחשב כל סוגי האותיות והצורות שבעולם. לא רק את הסימן אפשר לתכנת. אפשר גם לבחור את עוצמת הלחיצה הדרושה להפעלת המקלדת, ואת המהירות שבה יישנו הקלידים. המקלדת נוחה מאוד להפעלה, אם כי אני אישית מעדיף קפיץ- מחזיר רך יותר. מחברים אותה למחשב בעזרת כבל מיוחד, ואת זווית העבודה היא מקבלת בעזרת הבסיס המשופע שלה. יציבותה נובעת מארבעה כפתורי גומי מיוחדים, המונעים החלקה. אפשר לעבוד בה כשהיא שעונה על הברכיים, ולפָנות משטח עבודה רחב יותר לעכברון. זה מועיל מאוד במשטחי עבודה קטנים. לחיבור של המקלדת אפשר לחבר מקלדת סיפרתית מיוחדת. לזו יש מעבד משלה, והיא מסוגלת לעבוד עס המחשב כיחידה עצמאית, ללא המקלדת הרגילה. היא מכילה 18 קלידים, מהם ארבעה קלידי פונקציה. המקלדת הראשית מכילה מערך אסקי מלא אותיות גדולות וקטנות כמו במכונת כתיבה רגילה. למקלדת של מאקינטוש מספר אפשרויות שאין למחשבים אחרים. וו למשל, משמש לְבְחוּר אותיות גדולות או את הסימן שעל גבי הקליד, אך אם תלחץ עליו בשילוב עם העכברון, לבחור מספר תדמיות בו-זמנית מהתפריט: 1.06 פיוא') משמש למעבר לאותיות גדולות קבוע; א0110 משמש לבחירה של סט אותיות נוסף; עאואוא60 משמש לקיצורי דרך במקום העכברון; זא משמש לאישור בחירה, בדרך כלל מלל, ואילו א ₪110 משמש להעברת הסמן לתחילת השורה הבאה ולאישור הוראה. קלידי 148 ו%7/067א6/₪ משמשים כבמחשב רגיל. כאמור, 58 הקלידים משמשים צורות לאינסוף. ולכן אשנב מיוחד בקובץ ההפעלה מראה מה תהיה הצורה שתתקבל בלחיצת קליד. אין כיום מחשב אחר של מקלדת המסוגלת לבצע את ביצועי המקלדת הזו, ולכן צַיוּנה יהיה מעולה. הררד 5 1 העכברון הפילוסופיה של מאקינטוש היא לנסות ולחקות את משטח העבודה של המשרד, ועל ידי כך לבצע את העבודה ביתר קלות ויעילות. מאחורי הפילוסופיה הזו עומד העכברון, אשר נותן לך שליטה מלאה על מערכת ההפעלה של המחשב. העכברון איננו המצאה חדשה. דוגלאס אנגלברט (שקיבל אגב פיצוי על השימוש בהמצאתו) ייצר מערכת דמויית עכבר כבר ב , 0, כשעבד בסטאנפורד ריסרץ'. אך את הדחיפה האמיתית קיבל העכברון בטכנולוגיה של ליסה של אפל. י עקרונית עובד העכברון עם סמן ותפריט, והוא מחליף את המקלדת: אתה מחליק את העכברון על גבי משטח חלק והוא מזיז סמן על גבי האקרן. על זה האחרון מוקרנות הוראות שונות, אס במלל ואם בציור, וכאשר הסמן מגיע לפעולה הנחוצה, אתה לוחץ על כפתור בראש העכבר, והמחשב מבצע את הפעולה שבחרת: ‏ , השימוש בעכברון הוא פעולה פשוטה, כשם שלהצביע זו פעןלה פשוטה. כמה דקות בחברתו, ואתה מסוגל להפעיל מערכת הפעלה מתוחכמת ביותר, מבלי לדעת אפילו כיצד מאייתים 8% מתכת שמתגלגל על פני המשטח מביים תנועה במישור א וצ תש 1 למחשב והלה, חיישנים אופטיים מרגישים בתנועה ומעבירים אותה , ל נרל ה? ה פעולזת פשוטות מסתכמת בהתאם, מזיז סמן על גבי האקרן. בכמה פעולית פשוטות מסת 7 אנשים 27 9 ונוחשפים . ונוחשבים היב-0 הפעלת המחשב: 6אזפ511. החלָקֶת העכברון ואיתו הסמן על גבי והאקרן; 6א/08, לקיחת תדמית שמופיעה על האקרן (זאת תעשה בעזרת לחיצה ממושכת על כפחור העכבר תוך כדי תנועה); א61.16, לבחור או להפעיל; א6ו.61 81.6 /ו0כ, בחירה והפעלה מיידית לדוגמה, אם ברצונך לראות מה נמצא בתקליטון (41.00 61 בדוס 3.3), אתה מצביע על הציור של התקליטון, לוחץ על הכפתור, לאחר מכן עובר לתפריט קבצים, לוחץ על ור, ובוחר מהתפריט א06. אותה פעולה תשיג בהצבעה על הציור של התקליטון ולחיצה כפולה על העכברון. הדבר פשוט כדי כך שמתחשק לשאול למה לא המציאו את זה קודם. מבנה העכברון: הכדור הפנימי מביים את תנועת הסמ [ בתוככי מאקינטוש בליבו של המחשב נמצא ביתו של המעבד 68000 של מוטורולה. זהו מעבד 16/32 סיביות, הפועל במהירות שעון הקרובה ל-8 מגה- הרץ (כנגד | מ"ה של אפל 2 או 4.7 של יבמ פיסי). למאקינטוש 4 ק"ב רום, בהם דחוסות כ-500 תוכניות מִשָנה. אלו יושבים בתוך שני שבבים, הצרובים על ידי היצרן ואינם ניתנים לשינוי. בשתי קבוצות של שכבים יושב הראם, 128 ק' ואכן אחת המגבלות הקשות של המחשב היא הכמות הקטנה של ראם, העומדת לרשות המשתמש. שבב נוסף של 6522 משמש להתקשרות עם העכברון, המקלדת ושעון הזמן. הפיקוח על התיזמון נעשה בעזרת .₪1 ואוא/ 08008 (41) 6 016 צא אאא, העובדים יחד עם 68000. החיבוּרים לעולם החיצוני נעשים בעזרת שני שקעים סידרתיים, 72 ו84227א, והחיבור אליהם נעשה בעזרת שבב 8530 מיוחד. מבחינה גיאוגראפית נמצא המעגל המודפס בחלק התחתון של המחשב. בחלקו הימני (תלוי, מאיזה צד מסתכלים), נמצא המעגל האנאלוגי, המכיל בין השאר רמקול, שנאי, מפסק-הפעלה וסוללות של שעון. בחלק השמאלי התחתון נמצא הכונן ואילו במרכז -- השק"ק (שפופרת קאטודית). כונן 3.5 אינטש אפל בחרה בכונן 3.5 אינטש, ולא בכונן הרגיל של 5.25 אינטש, ובכך הוסיפה מהירות ונפח מרשימים. הכונן, מתוצרת סוני, ככר מוּכָּר בשוק המחשבים ככונן של היולט פאקארד 150 וזכה כבר לשם של כונן מהיר ואמין. גם התקליטונים עצמם שונים. הם קטנים יותר, ולמרות שנחשבים צשטס.:, הם ארוזים בתוך קופסת פלאסטיק קשה, ודלת הר מתכת שומרת עליהם מפני ליכלוך או נגיעה לא רצונית. התקליטונים קלים לאיחסון, ואינם רגישים כתקליטונים אחרים. הכונן הוא חד צדדי, בעל נפח של 410 ק'. אפל ציידה אותו בכרטיס כונן בעל מהירות משתנה, המקנה לו מהירות שבין 600 ל- 0 סל"ד (לשם השוואה -- כונן רגיל 5.25 נע במהירות 300 סל"ד ויש לו בדרך כלל נפוז שבין 80 ל-320 ק'). המהירות משתנה כך שכאשר הראש כותב/קורא נמצא קרוב למרכז, מהירות הכונן קטנה יותר ולכן אותה כמות אינפורמציה, הנמצאת במסלולים החיצוניים והארוכים, נמצאת גם במסלולים הפנימיים והקצרים. הכנסת התקליטון לכונן נעשית ידנית, אך הוא נשלף החוצה אוטומאטית, לפי פקודה, כך שאין דלתות או מנעולים. אתה יכול לשלוף את התקליט גם על ידי כיבוי והדלקת המחשב, תוך כדי לחיצה על העכברון. במקרה הגרוע ביותר תוכל להוציא את התקליטון בעזרת סיכה, שאותה תכניס לנקב מיוחד. כיום אפשר לצרף כונן נוסף, שמשתמש באותה מערכת הפעלה ומתחבר מאחורי המחשב. ביל אטקינסון, מעצב תוכנת מקפיינט וחברו לצוות תכנון המקינטוש, אנדי הארצפלד. מערכת השמע למחשב רמקול פנימי בקוטר 2 אינטש. הוא פועל בעוצמה של 3 וואט, אך, להבדיל ממחשבים אחרים, אתה יכול לבחור את עוצמתו. הבחירה נעשית גם כאן בעזרת תפריט מיוחד, שנמצא מתחת לציור תפוח (כמובן !) והעכברון ; אותו תפריט שמשמש את בחירת מהירות השינות של המקלדת, מהירות תגובת העכברון, וגוון הרקע של האקרן. למערכת השמע ארבעה צלילים, כך שאפשר לנגן בו כתזמורת. אם אתה זקוק לעוצמת קול גדולה יותר, אתה יכול לחבר לשקע מיוחד רמקול של 10-4 אום או, לחילופין, את מערכת הסטריאו, ואז מאקטינטוש הופך לקדם מגבר ממש כמו רשמקול או פטיפון. למחשב עצמו אין כל אפשרות לפקח על הצליל. לשם כך דרושה תוכנה מיוחדת. גראפיקה אנשים 8 0 ונוחשבים - ן התחום החזק ביותר של מאקינטוש הוא הגראפיקה. בנושא זה באה4 3 . 8 שמש --- ה "עפצ 7 יו / 41 חינם: 3 ירחוני אונשים ₪ ונוחשבים (אם תצטרף עכשיו) אתה משתמש במחשב: אתה חייב לדעת קבל את המגזין ישירות לכתובתך. יותר. אינך משתמש עדיין במחשב! היה מנוי קבוע על ירחון שופע ומאלף ודאי שאינך יכול להרשות לעצמך לא זה. אל תוותר על זכותך להיות לדעת. בעניינים ולדעת יותר - להכיר את כל . , הא? אל תישאר מאחור. אל תאפשר ללש 0 4 לאחרים להקדימך בנושאי העסקיים. מגזין אנשים ומחשבים ידע*המחשב. מגזין אנשים ומחשבים בלל 0 מסייע לך בכך, הוא הירחון שיספר לך הכל, מדי חודש בחודשו. ובשפה שקל להבינה! ו מלא את הפרטים עכשיו. אל תדחה את ההחלטה להתקדם, להתמצא מב 7 אנשי עסקים, מנהלים ומחליטנים שיודעים הרבה יותר. ו קש ו חח א חק א ה חח ל סה שה חח ה ו ו ה יי ד חן ברצוני לקבל חינם 3 גיליונות מגזין אנשים ומחשבים כתוספת למנוי על 12 גיליונות, תמורת / 5 ששקל (ההצעה בתוקף עד סוף פברואר 1985) ב מצורף שיק לפקודת אנשים ומחשבים בע"מ עלס שקלים (לפי שער יציג ביוס ( ג ו יקוד ; שלחו את המנוי לפי הכתובת - = > מיק ג / ם החל בגיליון הקרוב / , 2 ב החל בגיליון מס'---- - / שם אא מס' זהות --- וקנומ ו / ו תפקיד / מקום עבודה/לימוד'ם -------- ו ב קורא שבועון אנשים ומחשבים ‏ ₪0 כן ₪0 לא 1 / 4 ₪ 7% 8 ד לידי ביטוי עוצמתו של המעבד, שיטת התצוגה וכמובן גאוניותם של בוראל סמית, ביל אטיקסון, סוזאן קאר ושאר "ילדי הפלא הממוחשבים" של אפל. אין כיום בעולם מחשב שיוכל אפילו להתקרב לביצועיו של מאקינטוש מבחינת היחס פיקסל/דולר או גראפיקה/מחיר. רוב הזעיר מחשבים בעולם מציעים שני סוגים של גראפיקה: אורח מלל (=ססוא דאמז) וגראפיקה במיקוד גבוה. ברוב המחשבים ישנו שבב מיוחד, המכיל את כל התווים שהמחשב מסוגל להציג (צָרוּב ברום). כאשר אתה נמצא במצב מלל, כל לחיצה במקלדת שולחת את הסימן המתאים לה מהשבב הזה לאקרן. במצב גראפי הופך כל האקרן לרשת צפופה של נקודות, ואתה יכול להדליק או לכבות כל נקודה ונקודה. מובן שבאורח גראפי כל התהליך לוקח הרבה יותר זמן, וצורך הרבה יותר זיכרון. במאקינטוש יש רק אורח אחד, והוא גראפי. גם כאשר אתה עובד במעבד תמלילים, או בכל מצב אחר של טקסט, המחשב מצייר כל אות ואות מחדש על גבי האקרן. רק מעבד מהיר כמו 68000 יכול היה להשתלט על הפעולות האלו, ורק מסך של 512342 פיקסלס יכול להציג תמונה כל כך חדה, עד כי אפילו בגודל 9 אינטש אתה מקבל תמונה ברורה וחדה. זאת ועוד, מאחר ואתה יכול לצייר כל אות ואות בנפרד, אין סוף לאפשרויות. תקבל כמה תווים שתרצה בשורה -- בכל צורה ובכל גודל. אעז לומר שבעוד ששאר המחשבים דומים לכתיבה במכונת כתיבה, דומה מאקינטוש לכתיבה ביד חופשית ובמכונת כתיבה גם יחד. חסרונה של השיטה הזו (כשט גוא דו₪) הוא בכך, שאילו רצו בוני המחשב להשיג רמה טובה גם בצבע, היה מחירו מטפס לגבהים כאלו, שאיש לא יכול היה להרשות לעצמו לרוכשו (אלא כהוצאה מוכרת !). אפל מפצה אותך בכך שהיא מספקת 38 גוונים של שחור לכן, ואתה יכול לבחור בעצמך מה יהיה הרקע של האקרן. אציין עוד שמכיוון שציורים, גראפים ודיאגרמות יכולים להשתמש באותו מסך, ביכולתך להעתיק ציורים בתוך טקסט ולהיפך, ביכולתך לשמור ציורים בתוך קובץ מיוחד, ולהעתיקם למסך מלל. בקיצור, אם אשתמש בביטוי של אחד מחברי, הגראפיקה מטמטמת. תוכנה למאקינטוש אין אפילו בייסיק. מובן שהוא צריך תוכנה כלשהי על מנת שנוכל לעשות עימו משהו. המחשב מסופק עם חמישה תקליטונים 218% וא515 8 א סד מו 6 ושני /מדוא שא דאז .וא ותקליטון הסבר. אגב, כל ההסברים משולבים בקלטת רשמקול. מאחר ולמעבד התמלילים אין עדיין גירסה עברית מושלמת (ידע עוסקת בפיתוח מעבד כזה), אתרכז רק בחבילה הגראפית דא41 46 /א. דאז .וא היא חבילה גראפית מדהימה. רק מי שניסה איהפעם לצייר מפה על גבי נייר משבצות, ולאחר מכן תיכנת כל פּיקסֶל ופיקסֶל, יודע כמה זמן לוקח לצייר מסך אחד של גראפיקה במיקוד גבוה. זאו וא נותנת בידיך מספר כלי עבודה, שיחד עם העכברון מאפשרים לך לצייר מסכים ברמת דיוק של סירטוט, ובחופשיות של עיפרון. העכברון מאפשר לך לבחור כל נקודה על המסך, לסרטט ריבועים, מעגלים או אליפסות, בכל צורה ובכל גודל. אתה יכול למלא כל צורה בכל אחד מצבעי הרקע, ולערוך אותם ברמת הפיקסל, לסובבם ולהעתיקם בכל כמות. אתה יכול לערב ציורים במלל מכל צורה ובכל גודל. לאחר מכן ביכולתך להעתיק אותם לקובץ מיוחד, ומשם להעבירם לכל תוכנה המעסיקה קובץ זה (שדוא או וא לדוגמה). אשי 10 7% וטחשבים חבילה גראפית זו תהפוך בעתיד לקלאסיקה (היא כבר מועתקת עבור מחשבי יבמ) ותאפשר שימוש יום יומי בגראפיקה ובמעבד תמלילים. למאקינטוש תוכנה נוספת שהיא עדין בחיתוליה אבל כבר נמצאת בשוק; או אכו6/א. זו חבילה גראפית המאפשרת להכין דיאגראמות, סירטוטים טכניים, גראפיים או עיסקיים, וכן סירטוט חופשי כמו 1א61ג/וא. את המוצר המוגמר אתה יכול להעביר לחבילות תוכנה אחרות. 4078018061/א מאפשר לך לתכנן לוחות זמנים ולצייר בצורה גראפית התפתחות פרוייקטים וניצול משאבים, וגם השלכות של תמחיר על המשך הביצוע. הגיליון האלקטרוני אא .זז זווא של מיקרוסופט והחבילה הגראפית המצורפת ה תוכנות נוספות כבר יצאו לשוק, ובעתיד ננסה לבדוק גם אותן. כמחשב חדש, סובל גם מאקינטוש מחוסר תוכנה, במיוחד בשפה העברית, וכן מהופעתן של תוכנות בלתי גמורות בשוק, כאילו רוצות חברות התוכנה לצאת ולתפוס נתח שוק, כאשר התוכנה שלהם עדיין לא מנופה (מיקרוסופט עידכנה את אא. וקד וטוא אחרי שיצא כבר לשוק, ולאחר שבייסיק 1 שלה נכשל, השהתה את בייסיק וו משום שנמצא איטי מדיי). כמו כל מחשב אחר, מי שיקבע את גורלו תהיה התוכנה, אך מאחר ולמאקינטוש כבר בסיס- משתמשים רחב (250,000 מחשבים כבר נמכרו), סיכוייו טובים. כדאי לציין כחיסרון את העובדה, שחבילות פיתוח התוכנה של מאקינטוש עשויות עבור ...ליזה, וחברת אפל אינה ששה כל כך לשחרר את הארכיטקטורה של המחשב, ומקשה בכך גם על החקיינים וגם על בתי התוכנה. בקיצור, התוכנה עדיין לא מספקת. סיכום בעזרת המעבד הראשי 68000, 128 ק' ראם 6471 ק' רום, כונן בודד של 3.5 אינטש עם 400 ק', עכברון המאפשר לפקח על תפריטים ולצייר צורות על המסך, למעשה אפשר לעשות במחשב הכל, פרט להכנסת נתונים. את זאת תעשה המקלדת המסורתית. התוצאה של כל אלו מופיעה על גבי מסך שחור לבן, במחשב "סגור" (ללא חריצי הרחבה). בעוד שרוב מתכנני המחשבים מנסים לשפר את הקשר שבין הנתונים והתוכניות, מנסה אפל לשפר את הקשר שבין המשתמש לתוכנה. התוצאה היא שמאקינטוש נאלץ להתפשר בעיקר בנושא טיפול בקבצים. מאחר ולמחשב כונן אחד בלבד הופכות פעולות פשוטות יחסית, כמו פתיחה וסגירה של יישומים, לתהליך מייגע של החלפת תקליטונים. הסביבה הגראפית שבה פועל המחשב הופכת אותו לזללן זיכרון, והוא יוצא מהר מאוד החוצה מה-128 ק' ראם. לעומת זאת, הקְלוּת שבה אפשר להפעילו, בעזרת העכברון והתדמיות, הופכת אותו לגן עדן למתחילים -- ולחלום בלהות לכותבי תוכנה. חוברת אחת שבה 165 עמודים, חלקם צילומים וחלקם העתקי מסכים, קלטת טייפ בת 15 דקות (קלאסיקה בפני עצמה מבחינת התיעוד) ואתה מפעיל מחשב כמו מקצוען. כמחשב חדש הוא סובל מחוסר תוכנה, וכמחשב שיש לו רק יציאה סידרתית, יצטרכו כל בעלי המדפסות להחליפן או לרכוש מתאם. חלק מחסרונות אלו ייפתר על ידי ההרחבה ל-512 ק', וחלקם האחר לאחר זמן. אך המסר של המחשב נמצא במכתבו של ג'יימס שוברט למערכת מאקוורלד (עיתון מיוחד למאקינטוש): "...מה מנסה חכרת אפל לעשות לי? אחרי שנים של עבודה שהשקעתי במחשבים עד שהפכתי לאליל מחשבים, למדתי מה זה 02 56 ד1א! 0 ,לתכנת באסמבלר ולדבר בבסיס 2-חברים ושכנים התייחסו אליי ביראת כבוד. והנה כעת יכולים אנשים, בעזרת מאקינטוש, לעשות שימוש במחשבים אחרי למאקינטוש, בנוסף לתוכנות שכבר יש למחשב. מספר מחשב גועלי... וחוץ מזה אני רוצה להיות מנוי על עיתונכם. ' על כל פנים אפל יכולה להתפאר לפחות בדבר אחד: היא לעולם מחשב, שאין ספק שהוא מאפשר לה לה של יבמ. לדעתי, ההצלחה של המחשב תלויה ב דרות מ המחירים נקובים בדולארים (למרות ההקפאה ?!) ללא מע"מ: המערכת ו לות ההפעלה ביצועים: 4% 9 אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ 6 חטיב מציעה שרותי מיחשוב מגוונים : 6 ניתוח מערכת ‏ , 8 פיתוח תכנה על מחשבים (גדולים ומיקרו ₪ שרותי הנה"ח מקוונים ששימוש במשאבי מהשב במחשב 730/א/ בדבר פרטים לפנות לטל. 027249466 אחיזת עיניים זריזות ידיים ה ה- -ב-0 מיק-ר-ו-ב מאקינטוש 4 מאקינטרש הפתרון למסיבה השגרתית קסמים מדהימים ה%זמינו את הקוסמים דליה ויורם לכל מאורע א מסיבות יומולדת לבת /ן הזוג בבית * מפגש חברים יוצא דופן ומוצלח * מסיבות קוקטייל וארוחות | [אואי )א א 1זן₪ )ג |עש תיעוד אלקטרוני (אג.1קזדו1טוא גראפים עטקיים (611881 שראפיקה (דא1 6 וא מסד נתונים (65ד5ג וא-8ס ₪ בייסיק (84516 5.וא חן חק בע 4 40%. 4%... .%- ואק0 8600 1גד "סוניי* מונוסון הוא עורכו של כתב עת מקצועי בעל תפוצה מצומצמת, העוסק בפרשנות על דיגיטל, החברה ומוצריה: 6 0 550%סשסש.* מונוסון, אגב, הוא בנז של יהודי טוב שעל שמו קרוי כפר מונוסון בישראל. סוני מונוסט מערכת אנשים ומחשבים אישיקיבלה באופן בלעדי את הרשות לפרסם קטעים נבחרים מתוך כתב העת הזה, הנחשב לבעל רמה מעולה ובדומה לכתבי עת ברמתו, הוא חטר כל זיקה אל החברה אותה הוא סוקר. בגליונר האחרון, סוקר "חוני" את המוצר מערכת ואקס 8600 0-3 אם 3083 ["ונוס"] מעבדים חד מעבד, דו-מעבד חד-מעבד מאיץ נקודה צפה הרחבה לרב-מעבד עד 15 מעבדים 6 עד 4 ב-אה6ז8ט וסאא/ במערכה 3084 מחיר 000 0, 9 0 מחיר למפ"ל 2.000 00.07 22" ו ו ה [יףן חפוקת קלט/פלט 0 מ"ב/שניה 2 מ"ב/שניה 8 מ"ב/טניה רוהב=פס זיכרוו 0 מ"ב/שניה איו אין טכנולוגיה מעגלים 5% שזד שזד רוחב מעבר-נהונים 2 סיביות 4 סיביות 4 סיביות גודל מילה 2 סיביות 2 סיביות 2 סיביות גודל כחובת 2 סיביות ו סיביות 1 סיביות (אא/אצא) (א/אצוא) זיכרון וירטואלי 4 2 ג"ב (אא/5טא) ‏ 2 ג"ב (א/5ץ₪ זיכרון פיזי מקס. 0 מ" 2 מ"ב 2 מ"ב זיכרון מטמון (04046) מקס. 16 הג 2 ק"ב ליע"מ 6 ק"ב מקסימום מסופים 12 0 (מוערך) ‏ 4,098 מערכוח הפעלה ה 005/84 ,08/370 אותן מערכות וש טביעה רגל 3 רגל מר 8 המר" 17.88 רגל מד' קירור אוויר אוויר קירור מים אספקה ראטונה אפריל 85 מרץ 85 + ינואר 83 מערכות מותקנות מוצר חדט מוצר חדט 0 (מוערך, כולן 30838) מערכוח נוספות 0 ,725/ו1 אגצ 2 -‏ 8א8,02א8,א0 3083 במטפהה 2 ,780 ,750 01 ץץ'.' אא,א6 ו308 אאצ0א60|א ,785 5.'. א 3084 2.2-. *= מפ"ל - מיליון פקודוה לשניה, מי"פ * המחירים הנקובים בטבלה: מחירי המערכות בארה"ב אשי 2 2 ובטחשבים 7 החם ביותר מבית דיגיטל, ומשווה אותו עם מחשבי יבמ המקבילים מתחרים. * פרטים נוספים על ירחונו של מונוסון ועל ההשוואה המלאה, לפרטיה, בין המחשבים הנידונים -- במערכת אנשים ומחשבים. ואקס 8600 מול יבמ 4381-3 כאשר החל הענק הכחול להתקנא בהצלחתה של דיגיטל בשוק הטכנולוגי"הנדסי, היתה פנייתה הטבעית של החברה אל סדרת מחשבי 0, אותם הועידה לתחרות זו. שבוע בלבד לפני שהוכרז וואקס 8600 (הוא "ונוס"), הודיעה יבמ על גירסה כפולת-מעבד בקצה העליון של סדרת 4300, הוא המחשב החדש 4381-3. עד לפני מספר שנים, היה 4300 מחשב מרכזי קטן ביחס למחשבים האחרים בסכימת העיבוד הממורכזת של יבמ. אולם החברה בנתה עליו כבסיס אידיאלי עבור מערכת מבוזרת ובעלת תאימות פנימית בין מעבדיה, אשר תתאים לביצועים מדעיים- הנדסיים וכך תתחרה במערכות וואקס. השמועות אומרות כי המחשב 5-7 מתוצרת יבמ שיתבסס על טכנולוגית .61:, אותה טכנולוגיה שבבסיס הוואקס 0 אינו צפוי לפני 1987. שם הקוד של המחשב העתידי שבוע לפני הכרזת "ונוס' הציגה יבמ את 438173.. מחשב יבמ ראשון בטכנולוגית 6% לא יוצג לפני 7 הוא אולימפיה. ורק אז, שנתיים מהיום, תוכל יבמ להציג יחס עלות/ביצועים משופר מזה של וואקס 8600 (ראה בטבלה את יחס עלות/ביצו- עים הנוכחי). יבמ 4381-3 מבוסס כאמור על זוג מעבדי 2. יתרונו של ואקס 8600 הוא בכושר מערכת קלט הפלט שלו: 32 מ"ב/שנייה לעומת 0 מ"ב/שנייה של הוואקס ולעומת 22 מ"ב/ שנייה של מעבד 4381-2 בודד. עדיין, מערכת בקונפיגורציה של 16 מ"ב זיכרון, איחסון דיסק 5 מ"ב תעלה כמעט פי שניים ממערכת וואקס בתצורה דומה. זמן האספקה של שתי המערכות דומח. תחילת אספקת הוואקס 8600 ללקוחות: אפריל 5, תחילת אספקת יבמ 4381-3: ברביע השני של שנת 1985. ואקס 8600 מול יבמ א308 באופן ברור, טובים ביצועי הוואקס החדש מביצועי מחשבי הקצה התחתון בסידרת יבמ המקבילה, הם מחשבי 6% 3083 ו-א:. מערכות אלה עולות פי שניים עד פי שלושה ממחיר הוואקס 8600, בכל תצורה נבחנת (ראה טבלה). זהו המחשב הראשון המוציא את דיגיטל מההגדרה המסורתית של "יצרנית מיני מחש- בים". ללקוחותיה של החברה מעניקה דיגיטל אפשרות להרחיב ולהעלות את רמת מחשביהם. דיגיטל יכולה להתגאות, עוד, בעובדה שטכנולוגיית השיחבור (61.05158₪) שלה, עדיפה על טכנולוגיית המולטיפרוססורים של סדרת 308% וטובה אפילו יותר מהמחשב הבא בסדרה, הוא יבמ סיאֶרה שהופעתו צפוייה בשנה הבאה. טכנולוגיית השיחבור של דיגיטל, כך נראה, מצליחה לקסום ללקוחותיה של החברה המסוגלים להעריך את היתרונות שב- איחסון מרכזי ותוספת מעבדים עתידית. דגש מיוחד יש לשים על שני הבדלים פיזיים דיגיטל טוענת: "הדרשת היא המעדכת' עקרוניים בין המחשב החדש לבין מחשבי סדרת 3083: גודלם של מחשבי יבמ, "טביעת הרגל" שלהם, כפולה ביחס לוואקס ויבמ לא הצליחה להיפטר עדיין משיטת קירור המים המסורבלת בסדרת מחשבים זו. אנו מניחים כי רק לקוחות הנזקקים משמ- עותית לעיבוד מתמשך ביישום אחד במעבד בודד, ישכילו לבחור במעבר 8.4 מפ"ל המוצע על ידי יבמ 3083 או 19 מפ"ל שיוצעו בסיאָרה. ואקס 8600 נגד יבמ 3084 בהשאלה מן המימרה הוותיקה "המדיום הוא המסר", ניתן לומר כי דיגיטל טוענת ש"הרשת היא המערכת". הטבלה הבאה בסקירה משווה את נתוני הוואקס 8600 עם נתוני יבמ 3084. דיגיטל עצמה השוותה, עם הצגת המערכת החדשה, את הוואקס בתצורה מלאה של אדו ואג ש מול תצורה מקבילה של יבמ מערכת מחיר מחיר למפ"ל מפ"ל תפוקת קלט/פלט רוחב"פס זיכרון טכנולוגיח מעגלים רוחב מעבר-נחונים גודל מילה גודל כקְובת זיכרון וירטואלי זיכרון פיזי מקס. זיכרון מטמון (686₪6) מקסימלי מקסימום מסופים מערכות הפעלה מערכות רישות טביעח רגל קירור אספקה ראשונה מערכוח מותקנות מערכוח נוספות במשפחה * המחירים הנ אנשי יתוונה של התצ לאומלל תהחר םב לאנכ מספ הכחימלי מקסימלי 0 מבוסס על 5 תצורות כוללת את מכלול החומרה יבמ במעוכת הקלט/פלט שלה א 3084 זפ אצ (8 חד-מעבדי 8600 על מאיצי נקודה צפה) 00 (בחצורה מלאה כולל 40 ג"ב בדיסק וזיכרון 96 מ"ב) (4 חו-מעבדי 3083 בטתי חצורות) 0 (בחצורה מלאה כולל | 0 ג"ב בדיסק | עפ וזיכרון 96 מ"ב) 2.013 53 20.0 150.0 0 מ"ב/שניה למעבד 4 מ"ב/שניה 8 מ"ב/שניה אין 0% שזז 2 סיביות 4 סיביות 2 סיביות 2 טיביות 2 סיביות ו3 סיביות (אא/אשא) 4 ג"כב למעבד 2 ג"ב (אא/5ץ₪) 2 מ"ב למעבד 8 מ"ב 6 ק"ב למעבד 6+ 8 פו אא/5צ ,5/370/₪ ו , דשאא שד ), דטאס6ם צהאפזהט אאפ ,25.א 0 רגל מר* אוויר קירור מים אפריל 85 מרץ 85 * מוצר חדס 0 (מוערך) 0 ,725/וו אאצ 12 ,780 ,750 אגצטאסוא ,785 > מפ"ל - מזליון פקודות לשניה, מי"פ אאפ (כולל (צאאםזא0 25.א 0 רגל מר'* 4 ק"ב למעבר ;*( ,א8 ,אש ,6% 3083 אא ,אס 3081 לאחרונה מרבים מחפשי חדשות וכותרות לדבר על מעבזי הדעיונות (54םו 5, על מעבדי המחשר בות (0806555085 זקמס6שסחד או אפילו על מעבדי סערת המוחות (006555085 מ570-אוחפו,ומתאר רים אותס כהתפתחות החשובה וכָּכיוון החדש והמבטיח ביותר של התוכנה. קשה להגדיר מהי בדיוק תוכנה זו. משהו בין מעבד תמלילים לבין מסד נתונים. משהו שמאפשר לרשום רעיונות ומחשבות בצורה מקרית ואקראית. למשל, רשימת אנשים להתקשר איתם, עובדות לבדוק, רעיונות לפי- תוח, מכתבים לכתוב, רעיונות לכתיבת מאמר, דברים לעשות היום ורשימת קניות, ואחר-כך למיינם לפי היגיון מסוים, לסדרם בצורה מאור- גנת, ולטפל בהם אחד לאחד. אנחנו עובדים עם נתונים ורעיונות מסוגים רבים ושונים. פֶרִיימוורק מאפשר לך לערבב רשימות והערות על מחשבותיך עם משפטים ופיסקאות ערוכים להדפסה, עם חומר מספרי וטבלאי ועם גראפים, ולעבוד עם כולם בעת ובעונה אחת, אם יש קשר ביניהם (ובדרך כלל יש...) אנחנו איננו חושבים בצורה ישרה ולינא" רית או, אם נשתמש במונח הלקוּח מתורת החשמל, בצורה טורית, אלא בצורה מקבילית ומעורבבת, ומחשבותינו נעות מרעיון לרעיון ומעניין לעניין. כך בדיוק מאפשרת לך מלאכת המסגרת לעבוד. בעזרת מלאכת המסגרת אתה יכול, כמובן, לסדר את הדברים בצורה הרבה יותר מסודרת ועניינית. נניח שעליך להגיש מחר דו"ח רווח והפסד להנהלה. אינך רוצה להסתפק בדו"ח יבש. עליך להביא מספרים, כמה שורות הסבר, רצוי גם כמה גראפים וניתוחים. הבה נרכיב את ראשי הפרקים לדו"ח: א. מכירות 8/1/58 ב. עלות המכירות 841.88 0% 6081 ג. עבודה 1.4800 ד. הוצאות ייצור 6אואט67]שא א 5 ב:וחן תוכנה לאכת המחשבת 20 ור אסח/ו/ מ תרשים 1 תרשים 2 מנחם שלגי אטספם | 60760 זאסספטפ תרשים 3 אנשים ‏ + וממוחשבים פאה 0-17 ה 5 5 אנט ז005 אטספם. 5 = 6א1אט ד <טצוה זט 6 מפפש פאה = וח םחפ ₪5 ו אא טצו הט[ <טצוטוז ו בפפבוט7א תקפז |טא קאה > סא צםש | 4:6 -%4%%ז6 זפממטא 8 וו [ (6) 000600 1.10 (ש) ז08קאש 1.2 (5) 8.66 06 ז605 ה .. . . (6) 868א75א6 ס6ז )שא קאה 4אצבק 3.10 (6) 18006 פשז6האזאס6פט ‏ 3.2 (6) צאשא61 66אבאשזא1מ 4.1 (6) 188060406 8 65אהך 4.20 (6) 1007 8 068ק 4.3 |מסט. ו זוי 5 8 67016 תח 4 6 0 *וום כ 3 לפפא א סעיף א', מכירות, מורכב משני תתי-טעיפי מכירות מקומיות .1.061 מכירות ליצרא אסא כאשר הסמן יעמוד על סעיף א נר בשורה התחתונה את תתי-הסעיפים (תרשים 1); כאשר הסמן יעמוד על סעיף ג', נראה בשורה התחתונה את תתי-הסעיפים הש לסעיף זה (תרשים 2); וכל הדו"ח ייראה בראשי פרקים כמתואר בתרשים 3. הציון () ליד תתי-הסעיפים מצ סגרת הנוגעת לאותו תת-סעיף עדיין ריקה (צזיוא:ו). אמרנו המסגרת ולא הגראף, או המסמך, או הטבלה, משום שטרם החלטנו מה נכניס לתוכה. אולי נחליט לקבוע בתוך אותה מסגרת מסמך, שנושאו "ניתוח המכירות עבור שישה חודשים המסתיימים ב-30 ביוני 1984* (תרשים 4); ואולי דף חישובים אלקטרוני בצורת טטלה של מכירות מוצרים לפי חודשים (תרשים 5); ושמא נהפוך זאת לגראף עמודות - לא צבעוני, אבל ברור ומרשים (תרשים 6); או, לחלופין, אולי נכניס תחת סעיף זה את כל השלושה -- מסמך, טבלה וגראף? נוכל לראותם קודם על המסך, ואף להדפיסם בצורה נאה ויפה (תרשים 7). כדי לראות איך סוגי המידע הללו משתלבים בדו"ח הכללי, נפתח אשנב או מסגרת נוספת ובתוכה, בצד ימין למטה, נראה את המסגרת הראשית (תרשים 8). ואם יעלה בדעתנו לשלב גם גראף עוגה (61:1 018), אין בעיות -- נפתח אשנב, או מסגרת נוספת (תרשים 9). יתכן שיהיה זה עמוס מדי. -- לפחות לגבי המסך, אם כי לא לגבי ההדפסה. או אז נוכל להד את הדו"ח קודם מהמסמך, ואחר כך מתרשים עוגה לחודש ינואר והטבלה (תרשים 10). באופן כזה יכולים אנו לפתוח עוד מסגרות, ומסגרת בתוך מסגרת, ולהזיזם ימינה ושמאלה, ולהגדילם, ולהקטינם, ולהעלימם, ולשחק בהם באצבעותינו באין ספור וריאציות מחשבתיות. / יין שהמ- יס פיס הבה נפרט אלו סוגי מידע ביכולתנו לרשום בתוך כל מסגרת. נזכירכם תחילה שלושה שכבר העלינו - 4 מסמך של מעבד תמלילים > טבלה של דף חישובים אלקטרוני 4 גראף על-סך נתונים מהטבלה או ממסר נתונים אחד. וישנם מִינִיהנתונים נוספים: > מסד נתונים (תרשימים 11 ו127) 4 מחולל רעיונות אחר > מסך לקליטת מידע (תרשים 13) 4> תוכנית בשפה של פריימוורק, הנקר כ (תרשים 14) 4 נוהל מקוטלג לביצוע מערכת ההפעלה. את פרד מיגוון הסוגים הרב של הנתונים מזכיר לנו את חבילות התוכנה המוכללות (כדוגמת סימפוני) דזר כ זררית המכילות, למשל, מעבד תמלילים, דף ח | תרשים 7 .. 53ו03ו1 0 תרשים 6 שג 59ו13ו1 וה 5 66%ז0) 918% זט , 1 64 6ה% 6+ א0פ[%טט * .ו2000) ז8ה1ב' 995% |]הגזק 00400% 2071% אטמםפז*‎ ;:00 5 6אש ה30% 186 הז א פתן )0 416%. .הן הן 664%6ה1 קזצו 1 *. ואפץ פגה1 0% ת|הסה אג% 4% ז1) / : -'גפץ ++,1 4ק 5%( %96 6+ 4 0ן] 806 %0 84ה .ה 0% 218% הו 04%6ז6הו פגת] םן פטם 2 .ה541%%9% ששה 0% ]אםאטה 2 0065%) 1:4ג: זבם 'איץ [618הא4ה)+ שהן 0% 081% 6004,. =הן ז0+ 411008 אתד 3 6ה660 שה) ההָטסה211 ,2815ז900ג) ]אהןב, :ת.פ, -י7 | / וו ו ו וו וו / ו וו וו 0 ו ו ו 000% 205% 106416 54:10 0 6216ז 0‏ אגגם ו ו | / ו ו ו וו 1 6 3 ו 6 7790661 5 8 8606%זק 6 6 04066 7 2 0006%:ת 8 ל -אזסז ‏ םו וו קו %הגז? 820%ז 0‏ >%:6פאטא 1 ו 68 4 וו 4 8606%זק 8 0% | | | 1 |ג | | - - /-] - ו א ית אא ₪ 768 אהנ 6 8 0006%ז7 ₪ 6 הפן)ט8:81: [01) שפסה: 11)> %טס|הגזק וץ6א:ש866 הקאוף %וא11 הפןט[9%0ז ה*%ז86 =. 113630 |חגז 0%ק7ק078- %זשפתטא ‏ 0%ז0א ‏ 2%%ז/ 0%8%6‏ ג66 -%%5%ז6 האאום וו | / ה ו / 8 4 ב כו : 58 א 0:0406% 3 *דדדדדדדלדדדדדרדרדדדרדרח" ה || |34,% -- 1.23% ₪ +6ששסזק . 1 7 . הפפם 8%ה = זפהז + 7 65 04₪66%:ק ם או1* %%ז1) פת% ז0) שֶהאק60 -19843 8/4.68 000640 6 גזפק %256 6ה+ %0 6025764 7 -אזסז 841 הג 6784%%ה1 %ות% 8] % 9 אא 1 צגשו אאא אה 68 018 4 יו יה ו 4 ₪ א | 8 8 0 הסג8%0|0%, %11) שסת% 11ו> ש16הזק |ל8%ז2464 הקאוף %ושג[ ה6ו9%914%" ת99ז0ם אנשים ‏ 4 ו)חשבים ךְ--..- ה ב 8 4 ו וו / 4 418 | 83 נפו 68 ₪4 וו | זו וח ו כ גב | שממו א 5 מממ רי יו ו ש הו )ו הרתת- ב-ויח.ן ת.1- 1-3 ה אלקטרוני, גראפיקה וגם מסד נתונים. גם את | תרשים 7-9 ₪ | 7 פריימוורק מציינת התכונה הזו, וביכולתך = 1039014 %ה1זק 0 :0:20 50 ]המשא 074% 6%ת2ם, 0 05216 )| 0 501% 012160 או 0 . זו 4 ₪8 84% | להעביר מידע מסוג אחד למשנהו ללא כל 0 | יי בעי / וו א 06 8 %|₪4 %416ז 0‏ א%וס בעיות. | וו || [ מל ב | 00 ₪ 8 ₪ 6%ש04זק ויק - שק 00% 0 |)1,34|]/0 8 8 0446%זק 2400 27 6 0406%זק 00 1.33 8 0606%:ק כדי ללמוד על העוצמה של פריימוורק, עלינו לבחוז ולנתח כל מרכיב לגופו, ולראות, דרך משל, אם יש מעבד תמלילים טוב יותר, או וו זו []] ₪6 צושן 78ב א פם, - 404 008 אוזסד וי יו דף חישובים אלקטרוני טוב יותר. שהרי כבר 4 0 נוכחנו לגבי כמה וכמה תוכנות מוכללות, [ ית 4 ₪ הזאסח 918 08= 065 | 2 0 000 1.1 999-ה | שכחבילה אחת טובות הן, אך לכל מרכי | 0 (((|"6תג קזאה% 5 הפשט פאה >:צחד .1 : -.6(00) 8058 06 ז008 2 0 בנפרד קיים בשוק מוצר חלופי, העולה עליו 390 || הו 40 4ףזתקת0) תרשים 14 בפגז) 5 4 . בטיבו. הנה כי כן, כדי לענות על שאלה זו ו / ו שא'אזן ‏ | 8% .| סשז6ההזאסספטה - 3.2 | ש"שהן פגה)1 %0 אש .2 נצטר בחוז כל מרכיב בנפ ז ו . . . 868א076א6 6א1אעז6 א - 4 | זפפפטה 2 0708%+ 5418% טס .ג 2:37:46 %הן | פה 2 1 ] כ בנפרד, אך את זאת | ₪80 5זשטאטא | >זשא ‏ פש20]| כ ש% 16 | / ב 8 כ שוששזם ‏ א נעשה בהזדמנות אחרת. כעת נציין רק שהרמה 8 6/6 || 8 פא ד₪801 | ו ל ו ו 0 פ%|בג,הש [068| שא) 065 61שע ה [ 7 מרכיב, לפי דעתנו, גבוהה מאוד. תרשים 9 - ו 0 ו ריר 0 ים: ו : / וש פר מוורק עוד יתרונות רבים: 5 1041040 %ה)זק 07278% :ופתטא 00:0%- 40%%ז] ‏ 1406816 - 241% - 078416 אאוגם , א ב ב הת ו ו - ו 4 ביכולתנו לקשור בין אינסוף מסגרות שונות, 4 וטו || 2 שט|אץ )אשה שה+ 0 מש%ן ו ג שב ד ו לי" / |" . שו מסוגים שונים, בכל רמה ורמה . ו / אא 1 ב ו 0 0 ו 4 הפקודות לאורך המרכיבים השונים הן 0 0 | 6,675 8 0406%:ק 3 | 00 14 4 | ₪8 0606%5]ק אחידות . ז 5 | > הפשטות מאפיינת אותה . ו 0 % 4 ניכרת אינטגראציה מלאה בין כל המרכי- || לק יש אה 0 לה ג | בים, וקל וגם פשוט להעביר נתונים בין ו שו 1+ ה ₪01 סמש 1 זו המסגרות . ...5 ((₪) 20060 1.1 5 1 - ב" 7" ... . (₪ש) ז200א₪ 1.2 [ / - - ו ל ספה יפל ו | 0 : פרד, שפתה של פריימוורק, עשירה וחזקה ‏ | 4 ביכולתנו לקרוא לתוכנה קבצים מסוגים בעולם ו 9:96 אוד ₪ רעיון, כל גראף וכל מסך בצורה פשוטה ונוחה אש משזה ₪61 פאה |)0הצי 3.1 שונים: ילבץ ! ז ףּ ך ז ז 0 2 0 ,2 4 בעזרת פריימוורק אנחנו יכולים להתקשר | . . . 0760068 0106 4 זפמפטה 5 68%ז0) 5818% זשם מדיבייס 2 הפופולארי וגם מדיבייט 3 למחשבים גדולים כדי להעלות ולהוריד קבצי - ו : רגילים, וזאת בלא לצאת ממנה ! החדש להעלות ולהוריד קבצ ,(900)15 י נתונים. 1 ו 4 יש לפריימוורק כלי ללימוד עצמי מלוטוס 3-2-1 הידוע לטוב לסי 6 611 שסה% 1)11ש %שס)ת!זק |ע86ז2660 הקז4 118115 הסג:ט6401] ה88ז86 (10108141) ומסכי סיוע , 5 י ולסיכום נאמר שאכן, זהו מוצר מעולה - - . 0 ל - - מוויזיקאלק הישן והטוב, ממש מלאכת מחשבת. . 0 איננו זקוקים למסך גראפי עבור התוויית ממולטיפלאן (ע"י מבנה שוכו), תרשים 11 7 טל מל טסט מ מט. 91 0 למל ו מוורדסטאר, מעבד התמלילים הנפוץ 4 שה: )0% 54188 שה) ה) 676456תג 504-02 2 מששם פפת שחשת! .1 - 8 - =- שאס בו צזזש בבב ו גשץ פגה)+ +0 ה%הסה אג% 56"ג+ -שתז 0+ קהה קווש יי - "רל סדה ירת שממש 1 ₪ ₪ בל = 2 ₪ בב במ ם. .ופשץ 125% 100 שק 5806 ש9) 0+ 60|אשקס. 5 5 1% )שו 8 צטא6ה 1 ו 5390030 745455 8 ו 5 1 ל ו 3 2028488 יי ₪ 00% 334 4 ל = ,יואר ישן 22223 2% | שצטע 2 5 0 4 ו הש 6 700%6% אל וססח | ז5 ₪טסתה 37 2 זמ הטוע לכי 2 שחב 5008 165בה: 3 333555 ו זפ זוז 87 0 58 8 ו קז 10068 דר 1 5 4 5 008 4 כל אוו[ . | 70 שעת עם 501% ןס 5 תרשים 12 ר] 2 1 רא - 1 6 ו | | וו 1 / 0 ₪ טעינת תכניות אוטומטית צזג6 08 / 0 , / ₪ חיפוש במהירות גבוהה 6600 ז8 800104 444 שו | , ₪ שז זו זל 5% | | ּ מונה ספרתי שצנטא .פד 6 2 / 0 / : , הסקלטה איכותית ל וי | 60 8800טטחד) א1 058 / שי / / ₪ הק [ 14 הזף 1068 33 8 / ל 5 8 0868 ו 1 0 4 : 9 /( 1 0 4 4 : 0 : יבוא ושווק (₪ | מחשב ["| בע מ | ןו 2 זז ו 7 ו 50 4 וו ו וה 5 אנשים ‏ % | %6 ומחשבים וטחשבים ש-י-מ-1-ש:י-ם יבודים סטאטיפטיים ‏ בווי64/7 ערן בךשחר לאחרונה עלה בדעתי לבדוק מספר חבילות תוכנה מסוגים שונים. ז4זפסוש היא אחת מהן. בחנתי אותה היטב, והרי לפנירֶם רשמיי ממנה. חברת התוכנה דאטהרוניק פיתחה לוויק ארבע חבילות של תוכנת-עזר: 4 1 1668/: מחסנית שמאפשרת סירטוט מתוחכם של גראפים על המסך וחישוב של פונקציות שונות. [685ו/: מחסנית מתוחכמת שמאפשרת לשלוט באביזרים חיצו- ניים ע"י הנמל (081ע) של ויק. 4 ד608ו/: מחסנית שפת פורת' לוויק, בתוספת הרחבה של 3 ק'. 4 611וצ: מחסנית לביצוע עיבודים סטאטיסטיים (%11 64 דומה לה, בשינויים קלים). המחסנית הזו מתווספת לרשימה הארוכה של תוכנות עזר, שלמעשה מגבירות את כוחה של שפת בייסיק, בעזרת פקודות שונות. השימוש בה מכוון בעיקר למשתמשים המעוניינים בעריכה סטאטיסטית בצורות שונות. פקודות נוספות רוב הפקודות הנוספות בתוכנה זו הן ללא ספק שימושיות ביותר -- החל ממיון מערכים בצורה אלפאביתית או מיספרית, וְכָלָה בסירטוט גראפים ודיאגרמות. הבה נציץ בפקודות אלו: 4 ₪1.01: פקודה המאפשרת סירטוט על המסך בגראפיקה גסה, 6 נקודות על כל המסך. צורת השימוש בפקודה: ע,א,6/01.01 4 ₪1.010: מחיקת נקודה מסוימת, שסורטטה בעזרת 1.0'1/. ידלוקה" (מסורטטת) או "כבויה" (לא מסורטטת). צורת השימוש בבדיקה זו: ע,א,1.016. את התשובה לבדיקה לא תקבל ישירות, כי אם בעזרת ערך אוגר 8, אשר יסמן | לתוצאה חיובית (נקודה "דלוקה") ו07 לתוצאה שלילית (נקודה "כבויה"). 4 ₪00.8: בעזרת פקודה זו תוכל לשנות בקלות את צבע המסך ומסגרת המסך, את צבע הסמן (צבע הכתיבה), ואת צבעם של כל הסירטוטים, שיצרו הפקודות השונות. תוכל, לדוגמה, לשנות את צבע העמודות הגראפיות, ואת הנקודות שסירטטת בעזרת ₪901.01 צורת השימוש בפקודה: ₪601.8,0,8,.1, כאשר: 60 הוא משתנה בין 0 ל-7, לסימול צבע הסירטוטים השונים; 5 הוא משתנה בין 0 ל-255, מייצג את צבע המסך + צבע מסגרת המסך (ערך אוגר 36879); 1 הוא משתנה בין 0 ל-7, מייצג את צבע הסמן (אוגר 646). 4 .561: פקודה זו מסרטטת שני צירים גראפיים על המצג ‏ -- הראשון אנכי, ומופיע בצלע השמאלית של המצג; והשני אופקי, המופיע בצלע התחתונה של המצג. הספרות על הצירים נקבעות ע"י שני נתונים: א,₪561.8,0, כאשר הנתון 0 מייצג את תחום הספרות על הציר האופקי, והנתון א מייצג את תחום הספרות על הציר האנכי שיסורטט. 4 ₪8%: המרכיבים העיקריים בגראפים סטאטיסטיים ובקלימוג- ראפים הם העמודות, שמייצגות נתונים שונים. פקודה זו תסרטט עמודה אנכית על הציר האופקי (הציר שקבענו בעזרת הפקודה 1 656). הנתון א/ מייצג את נקודת תחילת סירטוט העמודה (על הציר), הנתון ₪ מייצג את נקודת סיום סירטוט העמודה והנתון ') מייצג את גובהה של העמודה. | 4 8 סירטוט עמודה אופקית על הציר האנכי, גם כן על ציר הנקבע מראש ע"י הפקודה 01.8 56. צורת עמודה זו נקבעת ע"י שני נתונים בלבד; 1 א6, כאשר הנתון 6 מייצג את נקודת תחילת סירטוט העמודה (מלמעלה כלפי מטה), והנתון גז מייצג את אורכה של עמודה זו. 4 אי ₪: פקודה שימושית זו מאפשרת להעתיק את הנמצא על המצג לנייר המדפסת. בעזרת ארבעה נתונים שונים תוכל לקבוע אם להעתיק למדפסת את כל המסך, או רק קטע (אשנב) מסוים. מכיוון שנקודות הסירטוט בגראפיקה הגסה בנויות מצורות 80-11 קיימות, יועתקו גם הן למדפסת. 4 1 "הריגת" המחסנית, או ניטרול השפעתה על בייסיק. ביכולתך להחזיר את השפעת המחסנית ע'"י כתיבת 45159 %צ8. חישובים סטאטיסטיים מלבד הפקודות שהזכרתי, מצויות מספר פקודות מאתמאטיות שיעזרו לך בחישובים סטאטיסטיים, חישובי מטריצות וחישובים לינאריים (אוף !): 4 651/1: פקודה ראשית לחישובים סטאטיסטיים של מטריצה, 4 0אאו.1, 0אאו.61: חישובים לינאריים במטריצות ובקבוצות. 4 אואאווא6: מציאת הנתון הקטן ביותר והנתון הגדול ביותר בין קבוצת מספרים. 4> ₪50: פקודה שימושית ביותר למיון נתונים, לפי סדר אלפאביתי או מספרי. בחוברת המצורפת למחסנית מצאתי שתי תוכניות הדגמה לחישו- בים אלו: גראפיקה גבוהה בגלל זיכרון לוקה בחסר, לא תוכל לבצע סירטוטים בגראפיקה גבוחה בעזרת מחסנית זו. הוסף מחסנית להרחבת הזיכרון (מ-3 ק' ומעלה), ותצליח לבצע סירטוט מעין זה. מבחר הפקודות לסירטוט בגראפיקה גבוהה עלוב למדיי (ביחס למחסנית ₪מכא =אם ₪:50), אולם מתאים בהחלט לסירטוט גראפים: > 116 ₪0 | - העברה למסך גראפי. 4 ₪1 - מחיקת המסך הגראפי. 4 ץ,א,₪1.01 6 -- סירטוט נקודה על המסך הגראפי בקואורדינאטות א,צ. ץ,א,11.0710 -- מחיקת נקודה על המסך הגראפי בקואורדינאטות א,צ. 4 ₪115 -- אגירת המסך הגראפי בזיכרון. דוגמאות כאשר תפעיל את המחסנית, תמחיש תוכנית ההדגמה (שאותה תוסיף ותריץ ישירות) את השימושים בה. עם זאת, כתבתי למענכם תוכנית 0 147 61 [אןא 45|59 פצצ ג אאא ןא ]א 000 סד: 508 2 511ח*2 70 0-ו 08 0 (5.+(1א)א22*91 2+ |22*וא)דאן, זס 1 ואפא 30 40 )0/09%/8 5 50 ₪ 6 80 7 70 ₪ "0140 ד (8)19א 61 [אואץ 75 ]א א.5 00518 0א "וו" פומ 1 (1₪50147) דאואץ 90 ₪5 9 2 ו סז ו-ואסץ 00 (7* 20-11 * וכ אא )זאו-0 0 ₪60 120 5 )אא 30 "ו 10471 דאואץ 40 5 150 רע או 10 ו-ן0₪ 60 (1(7)כ אא )דא1> 6:א20 ןו )כו א או או-0 170 ( לע 6:6 א 6-01 80 5 35:03 6/0051 [ א א 90 "א ו או-" 24 [(6114%0147 דאוא 200 (10)א ואו 1אואי 205 0 ו אס 20 כ דטשאווי אטא ג זהאפ" זאואץ 220 11 230 [אשא:1אןא 240 250 091 1 0 ",צ 5 צוא" דאןאץ 200 ;הצא [אואש 270 280 6005135: "|א )סא וג 51 שאו זוא" [אוא 290 !פוהד היא אס ןווא סאג אא זאו אתא:1ווא₪ טג הסבר: * שורות 3 -- 40: סירטוט גראף על ציר גראפי; * שורות 50 -- 80: סירטוט צירים שונים, בצבעים שונים; * שורות 90 -- 130: סירטוט עמודות אופקיות ע"י הכנסת נתונים אקראיים; * שורות 140 -- 190: סירטוט עמודות מאונכות ע"י הכנסת נתונים אקראיים; * שורות 200 -- 280: דוגמה של חישובים סטאטיסטיים; * שורה 300: הוצאת ויקסטאט מהזיכרון. הפקודה 45159 8 צ% תחזיר אותו לזיכרון. סיכום ויקסטאט היא ללא ספק מחסנית מעולה לעיבודים סטאטיסטיים, המיועדת בעיקר למשתמשים שברצונם לעבד נתונים וחשבונות שונים בצורה גראפית ומספרית. האפשרויות לעבד נתונים בעזרתה רבות. מהירויות הפעולה והביצועים -- גבוהות. ובכל זאת אינני ממליץ על מחסנית זו לתכנתים, המעוניינים בהגברת הבייסיק של ויק או של 64, השימוש בפקודה: 81.01 רוחבה של העמודה, וגובהה על הציר, נקבעים ע"י שלושה נתונים: / צורת ה קודה: וו " 0 חרות, טובות ממנה. 4 4 016 .1%1: פקודה זו מאפשרת לבדוק אם נקודה מסוימת על המסך 6 כאשר: כוללת, שמדגימה את השימוש במבחר פקודות: הויו לכ החד הסניו ההונצות הרות ₪ , אנשים ‏ + ו"י % . / 8 2 ומחשבים ונוחשבים 9 ו" יו תחנות עבודה ?מהנדסי אלקטרוניקה במהלך שלושת השנים האחרונות התפתח שוק חדש בגושא תיב"ם 0758(64ק/60 אוהו סשסוגן מספר רב של חברות בארצות הברית מציעות תחנות עבודה, כלי תוכנה ואמצעי חומרה לשרות מהנדס האלקטרוניקה. שוק זה גדל במשך השנימ האחרונות והגיע למחזורים של מאות 10 ראובן ליבנה אלפי זולרים בשנה קיית ציפיה ₪ שהמחזור הכללי יגיע לחצי מיליארד דולר (500 מיליןן) בשנת 1984. במאמר זה נתאר את בעית המיחשוב של תהליכי התיכנון והבדיקה של התקנים אלקטרוניים, כן ננסה לתאר את סוגי הפת" רונות שמציעות חברות 65 כיום, את הציפיות ₪ל החברות והצרכנים בעתיד הכן את המצב בארץ בתחום זה. קצת היסטוריה: במספר רב של חברות ליצור התקנים אלקטרו- ניים שונים התברר שחלק גדול מזמנם של המתכננים והמפתחים מוקדש לתיעוד (במקום לתכנן מייצרים מסמכים). תיעוד זה כולל תיעוד ראשוני שנוצר בתחילת הפרויקט וכן שינויים א /מתשבים ועדכונים המתווספים לכל אורך חיי הפרויקט עד לסיומו (כדאי לזכור שישנם פרויקטים שלעולם אינם נגרמים). התיעוד לובש צורה של אוסף דוחות ורשימות אלפא-נומריות וכן אוסף שרטוטים בכמויות שונות. מערכת תיב"ם טיפוסית היא אוסף של כלי תוכנה המרוכזים על גבי מחשב גדול (בדרך כלל 780 אג/ או יבמ) המקושר לדיסקים גדולים והרבה צגים גראפיים ואלפא נומריים. חברות התיב"ם נתנו (ונותנות גם היום) פתרו- נות לתת-תהליכים כגון: תכנון זטסצא.1 של מעגלים מודפסים. תכנון דטסצג.1 של 1.81/, סימולציה לוגית, סימולציה חשמלית, יצור שרטוטים סכמתיים וכו'. לכל תהליך היה כלי משלו, עם בסיס נתונים משלו, ממשק למשתמש משלו. יצרן משלו וכן משתמשים משלו. קשה היה לקשר בין התכניות (גם בגלל שהן שווקו על ידי חברות שונות). חוסר קשר כזה מקשה ביותר על העברת המידע (אפילו שכולו מאוכסן במחשב). כתוצאה מרי- כוז כל הכלים על גבי מחשב אחד גדול, זמן התגובה ירד ועימו תפוקת המשתמש במחשב. ככל שגדל הצורך בגרפיקה אינטקטיבית מהירה, כן גדלו ההשקעות שנבעו מעלות זמן התגובה. תחנות עבודה: לאחרונה נוצר סוג של פתרון לבעיות הנ"ל, הפתרון המוצע על ידי חברות 6 הוא תחנות עבודה למשתמש בודד הכוללת את כל הכלים להם הוא זקוק. המערכות מהוות מערכות כוללניות (5/א515צ5 צמא-אאטז עם קשר לעולם החיצון. שימוש בחומרה מיוחדת משפר את זמני התגובה לפונקציות בסיסיות ומעלה את תפוקת המשתמש. התחנות כוללות את הפונקציות הבאות: > עריכה גרפית מהירה של סרטוטים סכמתיים ואחרים; 4 כלים לבדיקה וניתוח סכמתי ותחבירי של התכנון; ניהול מידע (ספריות ובסיסי נתונים); תרגום מידע (לישומים מחוץ למערכת). עיבוד תמלילים; כלי דימוי ברמות שונות (סימולטורים); עריכה ותכנון דטסצא.1; החידוש בגישה של תחנות עבודה הוא ריכוז כל הכלים הנ"ל במערכת אחת תוך יצירת קשר אוטומטי בין הישומים, הקפדה על נוחות התיפעול ותיחזוק וזמני ביצוע טובים. 3244424 יתרונות: היתרונות הראשוניים המופקים מן המערכת נובעים משמוש בשני סוגי 2 עיקריים: כלי תיעוד וכלי ניהול מידע. בם אלו מאפשרים הכנת תיעוד בצורה ממוכנת (שרטו- טים סכמתיים, דוחות, רשימות שונות). בדיקת התכנון (מציאת שגיאות סמנתיות ותחביריות) וכן ניהול התיכנונים כך שיתאפשר עדכון שוטף ומעקב מהיר אחר התקדמות הפרויקט. מתוך נסיון ניתן לומר שלאחר תקופת זמן קצרה המוקדשת ללמוד הכלי, ניתן להבחין בחיסכון מסויים בזמן. יתרון נוסף הוא גמישות בהרחבה. רוב היצרניות מאפשרות רשת תקשורת בין תחנות. שימוש ברשת מאפשר ניצול משאבים כלליים כגון: מדפסות, תוויינים, דיסקים, כוננים לסר- טים מגנטיים ועוד. שימוש ברשת מאפשר גידול נוח והוא גמיש, אופטימלי וזול יותר מבחינה כלכלית. חסרונות; אחד החסרונות הגדולים של המערכות הקיי- מות בשוק הוא עלותם הגבוהה. המחיר הישיר של תחנת עבודה אחת בתצורה התחלתית הוא גבוה (60-30 אלף דולר). בנוסף יש לזכור שבעת רכישת התחנות הראשונות יש צורך במערכות משלימות כגון: תוויינים, מדפסות, רשת תקשורת וכו', אחת הסיבות למחיר הגבוה (מלבד הביקוש) הוא שהלקוח משלם עבור התוכנה המותקנת על גבי כל תחנה בנפרד (בדומה לשאר מערכות + א-אא 1). עם זאת המחירים יורדים מדי שנה והצפיה היא שבעוד כשנתיים (1986) יגיעו מחירי התחנות לעלות של 30-10 אלף דולר לתחנה. חסרון נוסף: למרות מאמצי היצרנים לשפר את זמני התגובה, רוב התחנות מתבססות על חומרה איטית מידי (מיקרודפרוססורים) עבור ישומים הנחשבים סימולציות "כבדות". ישום: קיימות מספר גישות לישום תחנות עבודה 6 א. יצור ושווק תחנות עבודה עצמאיות למשת- מש בודד: היצרן מפתח חומרה ותוכנה ספציפיים. החומרה כוללת מעבדים מרכ- זיים ((61) מעבדים לנקודה צפה, מעבדי אנשים 4 ובוחשב'י תקשורת וכו'. רוב החברות ו גוריה זו משתמשות הרכיבים: 4 משפחת רכיבי 1+1א1 (3086, 80286, 7 4 משפחת רכיבי מוטורולה 6800, 68010 התוכנה כוללת מערכת הפעלה, קבצים, עורכים גרפיים, מעבדי כלי ניהול ספריות ובסיסי נתונים (סימולטוריים) וכלי תרגום מידע. היתרוז בגישה זו הוא בביצועים הטובים יותר (יחסית למחיר) ובריכוז כל הפונקציות אצל יצרן אחד -- דבר המוביל ישירות - טוב יותר. החסרון הוא חוסר גמישות ותל גדולה ביצרן. חברת 2415 המוליכה בתחום, פועלת על פי גישה זו. ב. שימוש בחומרה כללית (מיקרו מחשב חזק המופעל כתחנה למשתמש בודד) ובתוכנה ספציפית לכל הישומים השונים. בדרך כלל יצרן החומר מספק גם את מערכת ההפעלה (למשל אוא/ או דמוית אוא/ו). כך מציעה חברת 08סזאא!וא תוכנה 685 על גבי מחשבי 01.0. חברות אחרות מציעות תוכנה על גבי פיסי ותואמיו. היתרון בגישה זו הוא באפשרות להשתמש במחשב גם לצרכים אחרים. החסרון: המערכת יקרה יותר. ג. מכירת תוכנה על גבי מחשבים גדולים (₪וא :זאו וא): מספר חברות מציעות תוכנה .%.א.₪ על גבי מחשבי אגצ ויבא. כמו כן מציעות החברות צגים גראפיים אינטליגנטיים לביצוע הפונקציות הגרפיות. כו ואצ היתה החלוצה בכוון זה, לאחרונה מציעות מספר חברות העוסדות ביצור 81 1 את התוכנה שברשותן כמוצרי תוכנה למח- שבים גדולים. היתרון הוא במחיר הזול (הלקוח משלם עבור התוכנה והצגים הגר- פיים) והחיסרון הוא זמן התגובה הגרוע (חזרה למערכת תיב"ם טיפוסית, ראה "קצת היסטוריה"). באחת משתי משפחות כלי ניהול ניהו לולוה תמלילים. רלו דיהוי ,כל דימו היצרנים: ארבעת היצרנים הגדולים בענף הם חכרות צעירות (בסביבות חמש שנות פעילות), המיע- דות את עצמן ליצור ושווק מערכות 6 לאל- קטרוניקה. החברות הותיקות בתחום התיב"ם עדיין לא הטביעו את חותמן בשטח. כן לא מורגשת השפעתן של חברות המח- שוב הגדולות. לאחרונה, מציעות מספר יצר- ניות 1.51 את הכלים שברשותן כמוצרי תוכנה למכירה. התפלגות השוק נכון ל-1983 : 3% ו 2% באו 4 2-41 6% כו וא 9% ו ו 6% כל השאר 1% נקודה מעניינת: ארבעת המובילות מכסות % מן השוק. מה המצב בארץ? תחנת העבודה הראשונה נרכשה על ידי סייטקס בהרצליה, ביולי 1982. מאז נרכשו מספר תחנות עבודה על ידי מפעלים נוספים. רוב הלקוחות בארץ הם מפעלים גדולים (סדרי גודל של מאות ואלפי עובדים). הלקוחות משתמשים בתחנות אלו לצורך שרטוטים סכמתיים, ניהול מידע וסימולציות לוגיות. ככל שהחברות משתמשות יותר בטכנולוגית 1.51/, גובר הצורך בתחנות עבודה (בעיקר להדמיה ועריכה סופית). בין החברות שמיצרות רכיבי 181 בלבד ניתן לציין את מוטורולה סמיקונדקטורס וצורן המשתמשות בשתי תחנות ובארבע תחנות בהתאמה, נכון להיום. לאחרונה ישנה פעילות גם בקרב יצרניות 65 בארץ. צ8ןא הקימה צוות לפיתוח תוכנה בארץ. .80111 שהוקמה בשנת 1983 מתכננת ליצור ולמכור תחנת עבודה לתכנון לוגי ר-ד0צא.1 של תכנוני 1.81/. מספר יצרניות (צ0418, פו.1אצ) הקימו בארץ נציגויות העוסקות במתן שירות חלפים, יעוץ והדרכה למשתמשים. כווני התפתחות בעתיד: אחד הכיוונים המתגבשים כיום הוא תמיכה ת.ייב-".מ מאסיבית יותר בתחום 0/1 צא.1. חלק מהיצר- ניות מציעות היום כלי תכנון 0 צא.ז ברמות שונות, כבר היום מכריזות מספר חברות על כוונה ליצר כלי ז/וס/צג.1 אוטומטיים (מיקום וניתוב) ומשוכללים יותר (למעגלים מודפסים ולרכיבי 1.51)). בנוסף, צפוי שיפור משמעותי בכלי דימוי (סימולטורים). בעתיד יציעו החברות סימול- טורים בכל רמה שהיא: החל מרמת התנהגות כללית, דרך דימוי פונקציונלי, .וז₪, דימוי ברמת שערים ודימוי חשמלי אנאלוגי. עוד יתאפשר ביצוע סימולציות מעורבות (2:אווא אסודג. ואו וסוא). כדי לפתור את בעית המהירות ויכולת איכ- סון בסימולציות "כבדות", פיתחו מספר חברות רכיבי חומרה מיוחדים. התקנים אלו הם קופס- אות המתחברות לתחנת העבודה ומאיצות את תהליך הדימוי בסידרי גודל של 500-100. כן ניתן יהיה לבצע בדיקת תיכנונים הכוללים מאות אלפי אלמנטים. גישה זו תחסוך את ההשקעה במחשבים גדולים בכדי לפתור בעיה ₪ אם מדברים על מחשבים גדולים, הרי שתחנת העבודה הגרפית החדשה יבמ 6080 עשויה להיות מרכיב במערכת +/6 המבוססת על מחשבי יבמ (כנראה מסדרות %א43). יבמ 0 הוא צג גראפי חכם ובעל תכונות המא- פשרות להשתמש בו כצג לעבודות 1ש0צג.1 ברמה גבוהה (תחום צבעים רחב, רזולוציה גבוהה) אם תיכנס יבמ לתחום 65, הרבה דברים מעניינים יקרו (ראה: מחשבים אישיים, 0/6 )6). כיוון חדש הוא שימוש באינטליגנציה מלא- כותית (בעיקר "מערכות מומחה") כעזר לפית- רון בעיות. הגישה כאן היא פיתוח מערכת שבה המשתמש '"מסביר" למחשב את רצונו ו"מלמד" את המערכת למיין את הדואר, לבצע סטטיס- טיקות, לנהל בסיסי נתונים ועוד. הכוונה היא להפוך את המחשב למין "משרת" שאומרים לו מה לעשות והוא "מבין" ועושה. מחיר מערכות אלה עשוי להיות גבוה מאוד. כיוון אפשרי נוסף, פחות יומרני, הוא פיתוח מערכות המתבססות על משפחת הרכיבים של ןא אסו א: 16000, 16032, 32032. משפחה זו נחשבת כבעלת ביצועים טובה ביותר וקבוצת הפקודות שלה מתאימה ביותר לתוכנת אע שהיא דה פקטו המחשב הסטנדרטי בתחום התיב"ם (עדיין). לסיכום: הצורך בכלי תיב"ם משוכללים יותר ידוע וברור. חברות ישקיעו כספים ומשאבים רבים בתיב"ם ככל שהשימוש בטכנולוגית 151 יהיה נפוץ יותר. מצד שני עדיין קיימות חברות רבות בשלב הערכת הכלים הקיימים שעדיין לא החליטו חד משמעית איזה תחנה לרכוש. הציפיה היא שבשנה שנתיים הקרובות תחלטנה החברות על המוצר התיב"מי שהן רוכשות ואז יגבר הביקוש (שגם היום אינו קטן במיוחד). מצד שני יש לזכור שלמרות ירידת המחי- רים, כדי שלכל מהנדס תהיה תחנת עבודה משלו, המחירים צריכים להיות נמוכים הרבה יותר (סדרי גודל של אלפים ספורים של דולרים). אנו מעריכים שככל שתירבה התחרות בענף והפתרונות יקבלו צורה סטנדרטית פחות או יותר, מחירי התחנות יוזלו לרמה המאפשרת לכל מפעל (גדול וקטן) לרכוש תחנות עבודה למהנדסיו. 5 חבילת תוכנה מן המדף משכורות מתאים למחשכי 0 וא8!, אלביט, דייזי וכל מחשב במערכת הפעלה וא/0 או 08ס-0ק כולל גילום משכורות וכל הדוחות מחיר מכצע 980 דולר לפי שער של 7 שקל. לפרטים נוספים תחקשר לאבי או בוב גושן מהחשבים טלפון: 020408%%/ נושזול נס 42 יבמ ד להספקה מיידית החל מיוס ד' שבוע זה לרגו לרגו אבילר בע ייד אנשים ₪ ונוחשבפים ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 037815252 1 ₪ היפה טל. %27007-04 9 7 ₪ נתניה טל. 0%0-28%%4 9 וי ת מרכז מידע --איך ליישמו בהצלחה אי אפשר לעצור את המהפיכה הנמרצת ביותר שידע העולם אי פעם, מהפיכת המיחשוב האישי. עובדים רבים, יותר ויותר, במחלקותיהם השונות של אירג- ונים עסקיים רוצים - ודורשים - לעבד את נתוניהם באורח עצמאי, לצורך פעילותם השוטפת. אירגונים שהקימו 'מרכזי מידעי מתוחכמים, בתמיכת ההנהלה ותוך הקפדה ביצועית הבטיחו תשובה הולמת למציאות החדשה. הדרך הותוותה לשיפור היצ- רנות, לתועלתו של כל האירגון. כיצד להצליח בהגשמת "מרכזי מידע'' שכאלה? על כך מספר המחבר, המשרת בחברת יבמ ישראל בע''מ כמהנדס מערכות. פעם היתה קבוצה מצומצמת ויחסנית של משתמשי מחשבים ומפעיליהם; הם היו מומ- חים טכניים אך התקופה חלפה. מחירי המחשבים ירדו בעודדמערכות התוכנה 'מתפוצצות' בכמותן ובאיכותן. כך נוצרה אוכלוסיה חדשה של צרכני עיבוד נתונים אלקטרוני. פקידים, מהנדסים, מוכ- רנים, מזכירות, מחסנאים ומנהלים חפצים ולהוטים לעבד מידע בעבודתם היומיומית. הם צריכים לעשות זאת והם, כמובן, מסוגלים לעשות זאת. נוצרה מציאות חדשה, עמה מתקשים להתמודד אנשי מרכז המיחשוב באירגון, בכליהם הישנים. במציאות זו נוכל להבחין על נקלה במספר תופעות: יישומים רבים מתארך תורם וסופם תרעומת, התמרמרות וירידה בפריון המשתמשים; מחלקות רבות פורז צות "החוצה" ומנסות להתמחשב בסיוע "זר" - כשגיחות אלה גורמות לפיזור מידע ולבליל-של-נהלים; גוברת דרישה תקיפה לכלים משוכללים, כמו תמלילאים ומחול- לי יישומים, לאירגון, ניהול ואיחזור מידע יקר ערך; משאבים מתבזבזים למטרות סרק, כמו תיחזוק ושיפור מערכות תוכנה יורם 0ל עולה גם עולה... חלק מהבעיה פותרים בפשטות בכך שמעבירים אחדים מתהליכי העיבוד אל המשתמשים הסופיים עצמם. 'מרכז מידע' הוא הגוף שאמור לסייע באירגין העסקי המודרני והתחרותי - ביישום פיתרון זה, הנוטל מעט מנחלאותיו של מרכז הענ המסורתי ומעניקן לאלה שזקוקים להן הרבה יותר: משתמשי הקצה. הרעיון של מרכז מידע עובד ופותח לראשונה, בהצלחה רבה, באחד ממרכזי המחשבים של יבמ קנדה; הוא מיושם עתה בהרחבה רבה במקומות רבים בעולם וגם בישראל ניכרת התעניינות רבה בנושא. מהם תפקידיו הבולטים של מרכז מידע חדיש? > לבנות תשתית במרכז המחשבים של מוצרי תוכנה ותוכניות יישום מותאמות לאופי ומטרות הארגון. > לסייע למשתמשי-הקצה בבחירת מוצר המתאים לביצוע עיבוד מסויים. > להדריך הדרכה מקיפה בשימוש במוצר. > לסייע בניפוח יישומים מורכבים יותר שהמשתמש יכתוב בעצמו. > לתאם הרשאות-גישה של משתמשים אל נתונים מוּגנים. > לתאם עבודת המשתמשים עם גופים קשישות; עלותו של כוח האדם המקצועי אחרים במרכז עיבוד הנתונים. > לסייע בהצדקה כלכלית של בקשות משתמשים לפיתוח יישומים חדשים. מבנה ארגוני מרכז המידע יכול להשתלב במבנה הארגוני המקובל כיום ברוב המרכזים לעיבוד נתונים. מרכז המידע חייב להיות כפוף ישירות למנהל המרכז. על"ידי כך תושג המחוייבות של ההנהלה, החיונית להצלחתו, ולמנהל המרכז תהיה תמונה קבועה ושלמה של מערכת היח- סים בין משתמשי קצה לבין מרכז המידע 0 חלוקת המשאבים בין המחלקות הש חים השונים של יישומים בארגון על מתן שרות למשתמש רק תתרום להגברת הי רנות. מבנה כזה יעודד גם את אנשי כל המחלקות שבמרכז עיבוד הנתונים להרחיב את השימוש בשרותי מרכז המידע: מבנהו האר- גוני של מרכז המידע עצמו יושתת על מנהל, מינהלה, סיוע טכני ויועצים. לרוב תחילתו של המרכז צנועה: מנהל בונוספת עובד או שנים שיתמכו במוצרים הראשונים ויבצעו את פרוי- קט החלוץ. גידולו של המרכז יביא להתקנת מוצרים נוספים ולהרחבת שירותיו. המטרה הסופית תהיה לאייש יועץ בכל אחד מתחומי הייעוץ העיקריים של מרכז המידע, כגון: תכנון, דווח, עיבודי תמליל, איחזור מידע, הדרכה ועוד. התכונות הנדרשות והמטלות המרכזיות שיוטלו על בעלי התפקידים במרכז שונות ומגוונות. המנהל הוא דמות המפתח להצלחת מרכז המידע. נוסף ליכולת ניהול כללית, עליו להיות בעל כשרון לניהול פרויקטים, בעיקר בשלב בנית המרכז. כושרו של המנהל 'למכור' את רעיון מרכז המידע לגופים שונים בארגון ודרבונם להשתמש בשירותיו תקבע את הצל- חתו. 4 | יחידת המנהלה תהיה אחראית לאחזקת, הדפסת והפצת המדריך למשתמש הקצה שהוא מקור המידע המרכזי של צרכני מרכז המידע. המנהלה תטפל באחזקת הפרופיל של המשתמ- שים (סיסמאות, קודי-משתמש, מספרי חש- בון... ), ארגון ומעקב אחר תוכניות ההדרכה שה בצורה יותר יעילה, והתחרות בין המפת- אנשים ‏ ₪2 ונוחשפים למשתמשים, והבטחת מענה טלפוני תמיד לכל הפונים למרכז (משתמש קצה שמצלצל למרכז ולא נענה הוא משתמש לא מרוצה!). איש הסיוע הטכני יטפל בתכגון ובקרה פל בתכגון ובק על דרישות המשתמשים למשאבי מחשב שונים, מעקב אחר רמת השרות קשור עם מרכז המחשבים לפתרון בעיות, רחהוות הוארר רתכוות חורור כוי תפמשורת התקנות חומרה, התקנות תוכנה, קוי תקשורת וכד'. רדישש ירי היועץ וורולח לרחטיל את תורויות כולת להפע ז תוכנ ד רטר ידט הו הבעלידע (אולם איננו בהכרח תוכניתן הו .ה ה-ת.מ.ח.ש.ב.וית 4 בחירת השרות או המוצר להצעה > פיקוח וסיוע למשתמש החלוץ:; בזמן של הפעלת היישום ומספר המסופים שבמחל- תסייע בהשגת המטרה למשתמשים. לעתים צעד זה אינגו מבוצע כלל, פיתוח היישום יש להשגיח היטב על ניצול קה. ה = שיתוף פעולה מאחר והנושא מוחלט וניכפה על ידי גורמים המשאבים, התקציב ופתרון הבעיות וכן להק- נוסף על זאת, צ חיצוניים למרכז המידע. כאשר קיימת אפש- פיד על איסוף נתונים סטטיסטיים עבור הדו"ח ‏ | מקפת בשימוש בשרותי המרכז ל כל המשתמ- רות החלטה, יש לבחור במוצר שנבדק כבר המסכם. שים הפוטנציאלים ש ונוסה ביסודיות על ידי מרכז המחשבים, אשר אינו נתון לשינויים ועדכונים תכופים, בעל תעוד ברור ומקיף (בעיקר עבור משתמש הקצה), קל לתפעול בידי משתמש מן השורה עם סיומו של פרויקט החלוץ, תיערך ההדרכה יעשה ישירות ישיבה עם ההנהלה הבכירה של הארגון. בדבר, תוך נסיון לשכנע בצורך לה! בישיבה זו יציגו אנשי מרכז המידע ואנשי בשעות לימודעל מנת לקצור את פירו משתמש החלוץ את המסקנות של הפרויקט היצרוות רטתיד יע לוע בשתוטה; % היצרנות בעתיד. יש לנצל ככל האפשר את ז מרכז המידע וניתן ללמדו במסגרת תוכנית הדרכה קיימת. המשותף. הנושאים שייסקרו יכללו את מטרות ‏ | האפשרויות של הלימוד העצמי וההדרכה האם משתמשי קצה בע ּ / 0 ו ₪ וו 2 ועב- 1 וו - 202 = ג'י-ש > בחירת משתמש החלוזץ: לרוב קיים מוע- הקמת מרכז המידע, הנסיון שהצטבר בפרויקט ‏ | באמצעות המחשב. נתונים מסוגלים לתפעל מד החלוץ, תוכניות הגידול של המרכז והתועלת עדכון מתמיד של המדריך למשתמש אף שיפיק ממנו הארגון. קבלת מחויבות הנהלת הוא שלב חיוני. ספר זה כולל תאור מפורט של מד בולט אשר לא הצליח בעבר לקבל, בדרכים המקובלות בארגון, שרותי עיבוד נתונים לבצוע פרויקט חשוב מסויים. יש לוודא הארגון בנקודה זו תיתן את האות לפתיחה השרותים והאמצעים שמרכז המידע מספק, האם, למשל, מנהלי מחלקות בארגון משתמ- שמשתמש זה הוא בעל גישה חיובית לנושא, בפעילויות שלב הגידול. וחשיבותו רבה בעיקר למשתמשים חדשים שים בשרותי מרכז המידע! האם אנשי המחל- חדור התלהבות ובעל רצון לשתף פעולה הנמצאים בשלב הכרת המערכת. מיכונו של קות החשובית בארגון הם ממשתמשי המרכז: ולסייע בהצלחת הפרויקט. : גידול ספר זה ויצירת האפשרות לעיין בו באמצעות האם נערכים מספיק מו עיון וסמינרים? האם: 4 איוש המרכז: פרט ל ה ישי- מסך של מסוף, יסייעו בעיקר למשתמשים סיפורי הצלחה מתפרסמים בעלון הארגון! רות להקמתו ופיתוחו של המרכז, יאויש מרכז המנוסים יותר, ויקלו משמעותית על עדכונו > הקפדה על תפעול כלכלי ל הרחבת מעגל המשתמשים ומתן שרותים גוס | ואחזקתו. 9 0" 2 -- 0 - ה 0 1 פים הינם התנאים המוקדמים וההכרחיים לכל המידע רבה מעלות תפעולוז. 2 8 0 ל 0 . ב גידול. פרסומם של סיפורי הצלחה, הדגשת 4 שמירה על תמיכת הנהלת הארגון; ו ומוצר 2 ו הסיוע הרב שניתן על ידי מרכז המידע ומסירת | תפעול שוטף האם ההנהלה הבכירה באמת מבינה את רעיון במרכז. מידע על שרותים חדשים ומורחבים יביאו > הגדרת המשאבים הנחוצים: משרד ורהוט לתוצאה המבוקשת. מאמצים אלה יכולים משרדי, מצגים, משאבי מחשב, תקציב. להיעשות במסגרת כנסי משתמשים, עלונים מרכז המידע? האם היא מעודדת מחלקות נוספות להשתמש בשרותיו? האם ברורים ל תהליכי גידולו והתפתחותו של מרכז המידע, בדומה לאלה של כל יחידות עיבודנתונים א / , | ו 0 1 01 ₪ 1 היתרונות של מחשוב אישי באמצעות מרכז 17 7 : / ו 4 השגת המשאבים הנחוצים. ופרסומים שונים, ביקורים מאורגנים של חדשות. אינם פוסקים. הצטרפות משתמשים 8 ₪ ו לי 7 | > הגדרת רמת השרות, כגון: זמני התגובה . קר - ן זשרות, כגון: זתגובה משתמשים פוטנציאלים במרכז, סקרי שביעות | חדשים, התקנת מוצרים נוספים והרחבת 4 חוגה לקוום משאבים מספיקום. , או וו בש ₪ ש'ם. של המחשב המרכזי, רמת ושעות הזמינות שלו, התמיכה שתינתן ע'"י אנשי צוות מרכז המחשבים, נהלים לשחזור ולהתאוששות רצון וכד'. גידולו של מרכז המידע יחייב איוש נוסף. קצב הגידול יקבע את היקף האיוש של השרותים הקיימים מחייבים מאמץ מתמשך. השמירה על רמת השרות המוסכמת שהיא התנאי הבסיסי ליצירת שביעות רצון מתמ- האם תכניות הגידול של מרכז המחשבים נותנות תשובה מספקת לגידול הצפוי ביישומי המחשוב האישי! מכללים ישנים ונוהלי קבלת ההחלטות תו העיקרית היא לסייע ישירות למשתמש ז המקובלים. קבלת מחוייבות מלאה של הנהלת הקצה, ובייחוד בתחום התמחותו. הסיוע מתב- טא בהדגמת היישום, הצדקה כלכלית של השימוש בו, והדרכת המשתמש בהפעלתו. כל אנשי צוות מרכז המידע ינהלו מגעים יום"יומיים עם משתמשי הקצה. לכן, תכונות בסיסיות ליצירת יחסי אנוש תקינים הן בחזקת חובה. הרקע בעיבוד נתונים דרוש כמובן, אבל לא נחוצים בהכרח "אשפים' טכניים. איכויות אנוש כגון: סבלנות, כושר ארגוני, תקשורת, כושר ניתוח, התלהבות, יצירתיות, מוטיבציה עצמית, כושר ביטוי וכד', חשובות לא פחות. יישום הקמתו של מרכז המידע היא פרויקט נכבד ויכולה להשפיע על מספר תחומי פעילות של הארגון כגון: שינויים במבנה הארגוני, תזוזות כח אדם, התקנות חומרה, התקנות תוכנה וחלוקת משאבים (תקציב, בינוי, משאבי עי- בוד נתונים ועוד). מאחר ונושא מרכז המידע יהיה חדשני בארגון, יתכן ויישומו ידרוש סטיות מסויימות 4 הארגון לתכנית ההקמה וההפעלה של מרכז המידע היא לפיכך תנאי מוקדם והכרחי להצל- חה בביצוע. פרויקט חלוץ (11.01) תהליך הקמת מרכז המידע יחל בפרויקט חלוץ (01561 ז'ס.1זיז). מטרת שלב זה היא לב- דוק, ללא השקעת משאבים ניכרת, את התוע* לת שבמחשוב אישי של משתמשי הקצה בארגון. ריכוז מאמצי המרכז החדש במספר מצומצם של מוצריב ומשתמשים ישפר את סיכויי הצלחתו הראשונית ובכך יתרום ליצי- רת תדמית חיובית ורצון של משתמשים נוספים להשתמש בשרותיו. הרחבת השרו- תים, קליטת יישומים חדשים וגידול מספר המשתמשים ייעשו לפיכך רק בשלב השני (שלב הגידול). להלן נסקור את הצעדים השונים שיש לבצע ביישום כל אחד משני השלבים. ישום פרויקט החלוץ יכלול מספר צעדים: אנשים ‏ ₪ ונוחשבים מתקלות. 4 פתוח תכנית ההדרכה למשתמש החלוץ (שימוש בתכנית הדרכה או מרכז הדרכה קיימים יסייע בנקודה זו). 4 הבטחת מחויבותו של משתמש החלוץ באמצעות פגישת הכרות עם האישיות שתש- תתף בפרויקט מטעמו. > סיוע למשתמש בבחירת יישום החלוץ. גם כאן יתכן וההחלטה תיעשה מחוץ למרכז המידע, לעיתים אף לא בידי המשתמש עצמו. כאשר אפשרות ההחלטה קיומת, יש להעדיף יישום שאיננו דורש קידוד רב, כזה שיגיע בכל מקרה לתוצאות סופיות (פתרון ברור לבעיה ברורה) ושהינו מוצדק מבחינת העלות ונותן תשובה משמעותית לבעיה אמיתית של מחל- קת המשתמשי. עם זאת חשוב לזכור: פרויקט החלוץ, למרות המאמצים המושקעים בו, הוא בעקרון פרויקט נסיוני. היישום שיבחר צריך לפיכך לשמש כחלון ראוה למרכז המידע במקרה של הצלחה, אך לגרום לנזקים מינימל- יים במקרה של אי הצלחה. ההתמחויות הבאות: יעוץ כללי, הכרת מוצרים מסויימים, התקנת מוצרים (בשיתוף מרכז המחשבים), '"תפירת'' מוצר לדרישות משתמש, פתותח ואחזקת המדריך למשתמש ופיתוח מערך ההדרכה. במקרים מתאימים אפשר לנצל משתמש קצה מתוחכם כיועץ מקומי במחלק- תו. שימוש ביעוץ של גופים מחוץ לארגון גם הוא אפשרי. בקשות מיוחדות של משתמשים יכולות להביא לשכירת שרותי צד שלישי, שכן במקרים כאלה לא כדאית יצירת המומח- יות או פיתוח היישומים עבור הנושא המסויים ועדיף שימוש בידע מחוץ לארגון. סיוע למשתמש הקצה בכוח לבצע הצדקה כלכלית של היישום המתוכנן שלו, ישפר את הסיכויים להפכו למשתמש מרכז המידע בפו" על. חישוב ההוצאה הצפויה עבור עיבוד הנתונים ייעשה על ידי איש הסיוע הטכני במרכז המידע ויכול להיות מבוסס על נתוני חשבונאות פשוטים כגון מספר השעות הצפוי שכת אצל המשתמשים, היא היא המטרה העיקרית בתפעולו היומיומי של מרכז המידע. מודעות קבועה לנקודות ולשאלות הבאות אנשים 0 וטחשבים > תמיכה במירב האפשרי של שטחי יישום: האם המשתמשים הפוטנציאלים ש אלו מודעים לאפש הייריע 7 7 0 0 | כת בה מה רה 00 520 6 זא = :0 / 60 | 5 זוא 6 זו ו 0 = 50 08 0 540 = 50 םס 2 א רן כהן מהרצליה מתאמן בכתיבה מהירה; 20 מלים מתוך מבחר של למעלה מ-70 הנבחרות במקריות (שורות 210 -- 220). המלים לוקטו משפת ו 2ו5ת. | הבייסיק של אטארי ומופיעות כשורות נתונים בשורות 1000 --1710. צורת תיכנות זו מגבירה מהירות ומקלה על הוספה ו/או שינוי נתונים. 7 קְ ו 0 7 זאו במקרה של הוספה/שינוי/הפחתת נתונים, שנה את המספר 72 שבשורה 210, במספר המתקבל מהחישוב: המספר האחרון שבשורת הנתונים, * זול :05.2.13 110 פחות 1000, לחלק ב-10 ולתוצאה הוסף 1. ו זא :15 05 אד 0 = 15 זן 430 לק > כשאתה מוסיף שורות נתונים עשה זאת ברווחים של 10. ! ל ' משך כל זמן ההרצה משתמשת התוכנית במונה פנימי על מנת למדוד את זמן הכתיבה, נותנת ציון לזמן זה (% 50), ומוסיפה 50% נוספים על 5000 ד : זא ידוא נא * , , -- תחביר. מירב הנקודות (235 מלים בדקה) ניתן לשינוי (שורה 420)-ע"י הגדלת המספר 4.7. הניקוד על התחביר ניתן לשינוי שוב בשורה 420 לפי 0 ד החישוב : מס' הנקודות שווה ערך שלם של מס' האותיות שכתבת לחלק במס' זה, פחות פעמיים מס' טעויותיך. ו 0 < זי * אל ,05.1 . ]1 705 330 לו שו את *01ת א 00 05 8 5 שא כ| מז 20 + או זא :315 05 440 (20 ?+ ₪0 = ₪0 אשד 13 00 + טלס פד זא1ח? : זאנת? 100 אא אאא + א וא א 3% + א ה יר א = 0:15 :1 דה 220 * אגא :"טסל טסל ופד וא *- 60שקפ האזזדנחא 1 0-8 = 8 560 ו 5 50 אד 95 = 5 ]1 :1 + 8 5 זא :זא 55 . שת , מז 05 ד אדא * זאופל 40 0 א זא :1 - א 015 א .שמהאז"50 ₪00 . א 0 | זא 10 , =( + 7 אוד | = ע ץז 230 6 ואו זגוו* זאןח? :3,22. 705 110 |א 6 [מהזה חס 0 פא הש 1ומא" זאןל 360 0 + ₪*. א זו 1000 1 *- + + 1:09 ו = 5:*...זטא זאטס סד ץצ +צ+צ+אצצ+צ+אצ+צ3אא3334)וראא ונ 20 + 00 0 זאו < 2:00 + ? = ? וז 155 :4 5 + 0180 7 םק 20 זו 1 1010 ]|ון: יד 00 חס אי 0 5 1:0 + 0 אד 255 = (764) אש :255 10200 =( + 71 אד 2 = ₪ ]1 240 68-15 ]| אש 0 = זן 30 2 0 :764,255 005 1200 5 :* * זא1הק 30 ו 1030 בי + :5 : 0 = א אפ 50 3 א זן 00 5( כ 9 12 05 :13 גזע 1040 ו 0 = ₪ אפווז 50( ₪ ]1 480 0 80808 :1 + 15 2 א 130 8 - זפ 3ו סד 24 = 85 א 40 זו 1050 + ופ + אד 1 = ₪ 2500 או 6 1 ץז א + א 01 45 ו זן אא | ₪ ץז 0 11 = קץ 100 6אדואא* זאזת? :05.2 ל 1 1060 + 50 0 0508 = 15 א 9088 כ 6 (88)15, (8/15 218 150 פס :3,10,15 1 50089085 :* זט ד 1070 ל 07 * :5000 זא1חל : זאןתת 490 0 80508 :1 + 18 )+ (8439, (39) 98, (05)39 91 180 > 4 א הזת 1080 = (6ן + %07,1 אפז 4 = 4 ]ן 260 : הזד 08]-יןאן") ו %ו ז| אא 2 = 6 ]1 380 1 4 אא זגפ 50 זוא זא 1090 ב * + 0 * וז = 15 א( | ₪+ן: ג" - 39:09 םד 1 > ₪ 0 170 ----- * זא81/ :5,3 - 25. 680-705 זז אז 1100 ה וז סד זאהא* זאןח? : זאנאק 500 0 60 :1 + 15 ג 0 א > 5:;* 5 זאןא? 270 * = 5:00 " = 9)0ם 5 זוא :* - 0833 909090000 5 >08 : ןָ* 60187 ו ז1 אשד = ₪ ץז[ 390 0 + 0 ₪ דשא ו" * = | 4 ]206 :81,30 006 70 א הזת 20ן1 א = 15א את (הה,0ה)%] ' זאןף? אשד 43 > (764) אק זן 510 > +98 280 6 * זאןא?] 180 . , 0 5 | 1130 0 805048 :1 + 15 0 0 :560 80508 :008681 :* .זי זאןתץ ג זגשא :1 > 1:א דשא 290 33 * זא :0 ₪ זההא-התם | 1140 2 0 00 400 א 08 :000 0: זא 1 זאןתץ : זאןתץ :" ---דדהדדדדהההד ד 0000 | 000 5:"שאהא =מך ץץ60 םד 15 ₪0 סז 8 זג 1150 205 2 > (764) אש? "| 520 3 - שזפ | 0 200 : גה 06 410 ופא :100 10 1 = 4 זא : 0 אשד זה 1180 זא[ אשד 43 > |764 שק זא :500901015 1 ₪ 08 :"פוה ז86* זאן8? 300 ומו-4ת 0 אפ אפ אד ה א6[מאו* זאנא] 90 זנ זגפ 1170 4 2066 :560 80508 .אד 0 : זא 6 + 0 זא > 00 4420 א סד | > * 08 :3 ד 5 ו = א 08 2000 (60088אה.1*. דא1ח? :510% שד ואפ זה 1180 2 | + 0 20 שי 2 אנשים ‏ +06 אנש / ונוחשבים - 6 ונוחשבים ,יוור 2 | | ינימי א 010 1550 קחד זע 1370 אנא אוה 190ן זפ זל 1560 הזל 1380 זו 200 . 0 | | | | | | א | | | 8 זמ 1570 860(‏ 2018 1390 10 8 זע 1580 זו 014 1400 018 220ן הז 1590 א 010 1410 ל 0 230 5 זה 1800 ו הז 1420 זז 240 זו הזול 1610 8 הז 1430 או זע 1250 זט 14 1820 הזת 1440 1 1260 הזה 1830 8 זה 1450 אה 1 1270 ו 1640 זפ זל 1460 הזה 1260 זו 1650 פוה גזע 1470 זא 0 290ן 160 זע 1480 פום 018 1300 זו זה 1670 א ות 1490 א[ 1310-2018 0% 0 1880 5 הז 1500 5 הזת 120ן : : זז הזה 1890 זו זו 1510 זע 30 וולטר רוזנצוויג 0 שז וזו ו | זו 0 הן הקיבולת והן המהירות של זיכרונות בגישה ארבעת המחברים, כולם חברי צוותי חשוב מכל, על השבב היה לפעול תוך י ז ; משמעותית. יכגרז זל מ ל הצי . אמינות מלאה. פירושו של דבר שעל מתכנניו של זום סולו זוע 1510 --- אקראית (ראִם) השתפרו בצורה משמעותית תיכנון זיכרונות במעבדת בַּל, הציגו בפנ א הראם הדינאמי הראשון, אשר יוצר בשנות קוראי קומפיוטרוורלד את מאפייני השבב ואת | היה להבטיח 262,144 תאי זיכרון פועלים אוו אה זו דחא ₪05 ההתססתת פווד זו זע 1540 מז זג 1360 השבעים המוקדמות, הכיל 1024 סיביות ופעל ‏ | הליכי ייצורו. למרות כל השגיאות, אי הדיוקים או מכשלות במהירות 250 ננודשניות. כיוון שהוא תופס רבע מהנפח וצורך אך קו"הייצור. כקודמו, היה על השבב להיות +44 מאז אותם ימי קדם, קיבולת הזיכרון של חלק קטן מההספק של קודמו, שבב 64 ק', עמיד בתנאי הסביבה ולהפגין אותה חוסר *%%*%,%%%%%% אאתפה 50 הדפסה בעברית . את מס רכיבי הראם הדינמיים הוכפלה כמעט מדי מעניק 'אפשרויות חיסכון ניכרות = = רגישות לקרינה מיקרית, רעש במתח האספ- 7 ית שנה, וזאת הודות לטכניקות מתקדמות לתי- = | למערכות חדשניות הדורשות זיכרון בעל קה הנגרם מתקלת הספק או מתנודות במתח א האאא+)אאאאאאתשה 0 כנון מעגלים ולשיטות עיבוד משופרות. הרכי- ‏ | קיבולת גדולה ומהירות גבוהה. תחילה הוא הרשת. רכיב זיכרון אשר אינו מתוכנן היטב - 1 ב 0 ל לוק החידהנחת ספ בים שוכללו מדור לדור כאשר מיד לאחר 1 ק', ‏ | ייכנס לשימוש במוצרים מסויימים של חברת עשוי לסבול משגיאות מעבר או שגיאות המיועדים מפורט בתוכנית) 6% לט מגה ל בא 4 ק' אשר סלל את הדרך ל-16 ק' ולשישים ‏ | בָּל עצמה. כמה מהם הוצגו לאחרונה: מעבד '"רכות" (01:1) אשר משמעותן עלול להיות 5--130, מעביר את זיכרון התווים מהרום לראם. 1 פ0אא(1)א66ק,1 6א0ק:254 - 7 ל וארבעת הק' הנפוצים כיום, כבסיסם של ה-3820, לדוגמה, הוא המעבד המרכזי במערכת ביצוע פעולות חוזרות בזמן נוסף. לבסוף 4 י 0 וותח- י 6 = . סט ; רו יוו ריר רטווד רהיוח 0 - 190 קורא את נתוני האותיות ומציבם באזור המיוחד שלהם 7? סז 1=0 6086 105 רוב המחשבים. לאחרונה, הציגו מעבדות בַּל המיתוג האלקטרונ ת-ספרתית מתוצרת הזב נקבע, את השבב יש צר בגיודו ם. "2 א את הראם המורחב, בעל קיבולת הזיכרון של = | רה. מוצרים אחרים הם מרכזיות הטלפונים 0 - 350 נתוני האותיות העבריות. 56334,0684456334(081 4:72066 מס(1)א6ש1,0 שאסק 0 6 ק'. הספרתיות (א8₪ץ) ומערכות אא אסוצאואום 0 -- 525 פירוט האותיות והצבתן. ל ה"256 ק', אשר פותח לראשונה ב-1981 = | מורחבות. פיתרונות תיכנון בזמן כתיבת התוכנית, כאשר אתה נתקל בתוך מחרוזת בסוגריים 0 במעבדות בל. מיוצר כיום על ידי ווסטרן מדעני מעבדות בָּל החלו בתכנון השג'ב ----- ו ל 0 " - 0 אלקטריק. שבב הזיכרון מכיל 262,144 סיב- = | לפני כשנתיים. המטרה שעמדה בפניהם היתה * | על מנת לעמוד בדרישות-תיכנון מחמירות . / ָ [אא0סכ 3], ופירושו ללחוץ 3 * אש 150 : ו . הרוש פיוטור ברעה הדוותמו של הדו א מופעלר מטלו תהודחו בל רמרויכות חדשות פעמים על קליד 6858 המורה לסמן לרדת למטה. ה מו יות מידע והוא מסוגל להכיל כמות מלים ‏ . להביא יעור הראמ הדיגמי של הדור הבא םר ו פי*חמש מהקיימות בהצהרת העצמאות של כמה אתגרים ואילוצים היו גלומים לחלוטין. הם ה תצורת-תא-זיכרון ז5:) 7 23280,7:006₪6 6א0ק 165 : 0% ו וותנוו דווטור. ראשית טל רשרר לריות ו ו .- - 17 0 ארה'ב. כל זה מבוצע על גבי מצע סיליקון בניסיון הייצור. ראשית, על השבב להיות שונה במקצת מזו של שכב 64 ק'. התצורה *4%4%444%א;%4%א%%ה5ק 10 +88 "/ - 12 ו וול תעואות אלצר לשטרר ה וו דדור רחדיזוית תר ה" וט רגיויץ. המא ררל הצרי רה םמד * 6% שאספסאא60 שהז 08; 468866 560% 15 " - %צש ה 1 שמידותיו הן פחות ממחצית של שמינית בעל תאימות מלאה לשבב 64 ק' מן הז החדשנית מכוגה שורת טיביות מקובלו . ו אגא דע אא 20 8 7066 185 האינטש. זמן הגישה הטיפוסי של השבב הוא הקודם, שנית: היה עליו להיות מהיר לפחו ו[|[ ו 8 צ.שנ 6% 25 , 9 ) ה חודו רורול מדירות-ה זמו רמחצית את הנפת ה ווו4.,ו+ו4,.,ו,,.,.)444,44+%.44%444%%א6ה 30 0 1-5 5 ננודשניות. בַּלְהיא יצרנית שבבי הראם כמוהו. כגבול מהיר במחצית את הנפח ה ואשה מב . ₪ 200 . רוושטר רהכחימלי של 170 ננ ות. השורה והעמודה () - השא 40 * אזהם ששמפפה ה 1 6 ק' השנייה בגודלה, לאחר יבמ. הגישה המקטי בו = . ש עמודה (אותם יפ |השהכפה 4 אשא 45 * 5% 42:10 אנשים 2 ונוחשבים 9 אנשים ₪ 8 ווחשבים מידע מתאי הזיכרון), וכך מותירה נפת משמעותי יותר לתאי זיכרון. בשבב הקודם קיימות שתי קבוצות מפע- נחים הסורקות אה הרכיב לאורכו בעוד קבוצה אחת סורקת את מימר הרוחב. ב"256 ק', יוצרים המפענחים מעין צלב בו קבוצת מפע* נחים אחת סורקת לאורך ואחת לרוחב. מלבד החיסכון בשטח הגלום בתצורה זו, היא מק* טינה את הסבירות שתו הנע אל ומן התא ידוכא על ידי רעש במעגל. תצורה זו, למרות שסייעה לפתור בעיות רעש ושטח, יצרה בעיה אחרת, שונה לגמרי: ההתנגדות הגבוהה מדי לאורך שורות הזיכרון, האטה את תנועת התויים. על מנת להתגבר על הבעיה, נכנסה מעבדת בַּל לפיסיקה של החומר, לעובי הקו- רה. מדעני מעבדה זו הציעו להשתמש בסילי- קון מסוג אחר, רב-גבישי, לשם ייצור השבב, יתרונו של סוג סיליקון זה הוא ביכולתו להקטין את ההתנגדות לאורך שורות הזיכרון. טכניקה אחרת נישאלה מניסיונה של בָּל עצמה בייצור שבבי 64 ק'. בניסיון להגדיל את סבילות השבב לשגיאות, הושאלה טכניקה הקרוייה יתירות המעגל הפנימי והיא מאפ- שרת תיקון פירטי זיכרון פגומים בזמן הייצור. בעקרון פעולתה עומדת קרן לייזר מדוייקת המנתקת שורה או עמודה המכילה תאי זיכרון פגומים ומחברת שורה או עמודה עודפת במקומם. תכונות חדשות לגמרי בעוד שבאופן רגיל ניתן לגשת לסיבית אחת של מידע בכל פעם, מאפשרת אופציה חדשה, הקרויה פססוא 1881א, לפנות לארבע סיב- יות מידע כמעט בו בזמן. תכונת הריענון האוטומטי, אשר הוקנתה לשבבים החדשים, מאפשרת ריענון המטענים החשמליים המאוכ- סנים על הקבלים ומונעת דליפת המטען. ריענון הקבלים יעשה תוך מתן מתח לפין חיצוני. שני חידושים אלה מסייעים למוצר החדש להתקבל ולהיות מופעל גם במיכשורים אחרים אצל צרכנים חיצוניים של שבבים אלה. ומה באופק? על כל התכונות המיוחדות אשר פורטו לעיל, יהיו שבבי הראָם מן הדור השני קטנים ומהירים יותר. שבב 256 ק' הינו המלה 0 האחרונה, אך לא הסופית, בתחום הראם הדינאמי. מעבדות בַּלּ עסוקות מזה זמן מה בפיתוח יורשו: שבב המיליון, הוא השבב אשר יאפשר תכולת זיכרון של 1 מגאזביית. הראַם הדינמי, כיצד הוא פועל? עד שנות השבעים המוקדמות, היה הזיכרון המגנטי, אשר בוסס על '"'טבעות' זעירות, הדרך המקובלת לאיחסון כמויות מידע גדולות במערכות מחשבים ספרתיות. טבעות אלה ניתן היה למגנט בכיוון השעון או נגדו כאשר קוטביות אחת היוותה 1 בינארי והאחרת - אפס. מערכות מסויימות עדיין מכילות זיכר- ונות מגנטיים שיתרונן באי-איבוד הנתונים המאוחסנים בהם כאשר מופסק המתח החשמ- לי. יתרון זה אינו עומד בפני יתרונות השטח והמחיר הזול של זיכרונות המוליכים למחצה. זיכרונות אלה, אשר הוצגו בתחילת שנות השבעים מצליחים להחזיק בכמויות מידע גדולות על נפח קטן. הם קרויים זיכרונות מוליכים למחצה מכיוון שחומר הגלם ממנו הם מיוצרים הוא בעל התנגדות סגולית שבין מוליכים למבודדים - התנגדות הניתנת להשפ- עה חיצונית של אור, שדה חשמלי או מגנטי. הסיליקון והגרמניום הם החומרים הנפוצים ביותר בייצור רכיבים אלה. זיכרונות גישה אקראית מתחלקים לזיכרונות סטאטיים ודינאמיים. שניהם מאפשרים גישה להוצאת מידע שאינה תלויה בסדר בה הוא הוכנס, אלא בדרך אקראית, ומכאן שמם. ההבדל ביניהם נעוץ בעיקר ביכולת הגבוהה יותר של הראָם הדינאמי, אשר תאי הזיכרון שלו קטנים בהרבה מאלה של ראִם סטאטי. מבנה תאי זיכרון הראם הוא בדרך של טבלת עמודות-שורות אשר בכל צומת עמודה- שורה נתון תא זיכרון. תא זיכרון טיפוסי של ראם סטאטי מכיל ארבעה טרנזיסטורים ושני נגדים והוא מסוגל להחזיק מידע תמידי, התלוי רק באספקת מתח חיצונית. תא זיכרון דינאמי מכיל טרנזיסטור וקבל בלבד. הוא מסוגל להחזיק מטען חשמלי באופן זמני בלבד, כמה מילי-שניות, זאת לפני שהוא מוטען מחדש, או 'מרוענן'' על ידי מעגלים מיוחדים הקבועים בגבולות המטריצה. ריענון קבוע זה מעניק לראם הדינאמי את שמו;: האלקטרונים בתאי הזיכרון שלו נמצאים בתנועה תמידית. תאיס אלה קטנים משמעו- תית מתאי ראם סטאטי. . 0ש ,12 0 תהליך מורכב 3 סדרת מאורעות מסובכת מתרחשת בכל פעם בה מוכנס או מוצא מידע מתא הזיכרון. כאשר מתרחשת 'קריאה" של מידע, מודיעה מערכת המחשב לזיכרון את מיקום המידע בו היא מעוניינת. זוהי כתובת המציינת את השורה והעמודה הנתונים. בשלב הבא משתלט הזיכ- רון על התהליך כאשר מידע הכתובת מתוגבר ומנותב למפענחי אותן שורות ועמודות. לאחר מכן, ובאמצעות טרנזיסטור הגישה של כל תא, נשלח האות אל מגבר סנסור המזהה את סוג האות הבינארי, 0 או 1 ומגבירו הלאה, אל מערכת המחשב. בתהליך כתיבה, או איחסון מידע, מתב- צע תהליך דומה: מערכת המחשב מציינת את כתובת השורה והעמודה של התא בו תאוחסן האינפורמציה. המידע מוזן באמצעות אות בינארי דרך פין חיצוני וכסיום, מוגבר האות מנותב אל תא הזיכרון הנבחר. ייצור ברמה מיקרוסקופית אדם זקוק לדימיון רב על מנת לתאר לעצמו את שש מאות אלף (!) מרכיבי שבב ראָם בו 256 ק' אחד. כל אחד ממרכיבים אלה, גודלו הממוצע הוא 2.3 אלפיות המילימטר. יובן אם כן, מה עלול לגרום גרגיר ענק אחד של אבק לרכיב שכזה. לכן, הליכי הייצור ברמה המיקרוסקופית נערכים בחדרים נטולי אבק הידועים גם כ''חדרים נקיים," בהם זורם אוויר בהתמדה מן התיקרה מטה ומאלץ גרגירי אבק, במידה וקיימים, לצאת החוצה דרך חורים זעירים בריצפה. האנשים העובדים בחדרים אלה נדרשים ללְבוש מיוחד, כמובן. הרכיבים מעובדים על פרוסות (4:585) סיליקון כאשר כל פרוסה מכילה כמאה רכי- בים. כאשר מושלם תהליך העיבוד, נחתכים הרכיבים ומורכבים באריזת השבב. בשלב הבא, מורכב המעגל החשמלי על הרכיבים. כביד חרט אומן, מיוצר תחריט מיקרוסקופי תוך שימוש בטכניקת צילום באמצעות קרן אלקטרונית. טכניקה אשר פותחה על ידי מעבדות בָּל. מאה שבעים וחמישה צעדי עיבוד מורכ- בים יוצרים את שבב הראם. 4 3 שו דה ב . | 2 0 ח. ש.ב ₪ יע ו" 2 - 0 +חשא 380 .םותסש 5 *נ6/8/4086 ז5316)יזאנאק 390 395 6086 53280,2:006₪ 1 *נג שאז6:יזאנאק 400 , *עברית 4 ע'י חנן כקרביאןיו7)פגזזא1אס 405 %94+4*%%1%4%)444+44+41114341341%4%%י|3)פהדזת1הק 410 *מ=א- ז941 8-%-ז517 *זא01ס 415 *ו=0-ז8416 ב=8-ז8416 -זא81 420 ינ-ק-ז5415 ג-8-ד8415 *זא1פק 425 *ט=6-ז=841 06=7-ז8016 -זא1ק 430 *עשא-ז8010 ה>פ-ד=641 *זאנאק 435 '5-8-ז8₪16 ו=ש-ד8416 *זא1אק 440 *פ-ז-ז"8₪1 ו-5-ז-641 *זאנקק 440 *ץ-ט-ז8416 ה-8-ז6416 *זא1 450 * צ=ש- ז:8₪1 ט=- :531 *זא1אק ב45 *כ=ש-ד8016 י=1-ז8010 *זא1מק 460 *ר-א-ז₪01 ר-נ-ז8416 *זאומק 465 י8-צ-ז:941 כ-א-ז:841 *זא1אס 420 *ה=2-ז:841 7=-ז8416 *זאנפס 475 *0-א-ז8015 -זא81ק 400 "מתה יכוכל כבטל תכנית וו בכל דרך אוכם אםיזא1אק 485 *ברצוגנר לחוור לעברית אם וה בתכנית ואם *זא1אק 490 "בככל ובתנאי שזינך מכבה את המחשב הדפס: *"זא1אהק 495 9 שאסק איזא1אק 500 "מבטל את העברית 53272,21 6א0ק אנאשסם 1)יזא1אק 505 *כרחץ על כל מכש כטיום נאשסם (]יזא1א₪ ,5 5 אשהזיי=6ה 86:16 ז06 515 *בהצלחה '!'40%61/ק)6 ז-541]:זא81ק 520 פאש 525 60+ . הדראגון המצייר תוכנית זו שלח זיו אלירז מרחובות לדראגון. היא משתמשת בכל פקודות הגראפיקה, ויש אפשרות לשמור ולהעלות ציורים גמורים ולא גמורים מהקלטת. הוראות שימוש בגוף התוכנית. 8 א0ש.י 16 (2)א₪6 ח!0 19 6% 225 006" 965. 1 ,2 שססחיו 29 20.8|"א 25 30 ' 06 0090606 אש ג<>דא *|:|ודא=ך> 000 96-(02א0 40 8 טז 4 צ607פו? סז 3 צ9007. סז 2 צ5.0607 מז 1 צקטטשיו שפ זאןא". זאןאיו ₪0 שג ז %880']א[א| 0ע ]ןא 86 א[ א שאאם סז '0' 05שא9 ',טמושזאןאי ספ '6100 ₪ שאאם סז '0' לפשחט ,2בנשזה[אי שסן ₪6 א ממאם סז 'ה' 5% 5 ז 8 6 זרת יו טון זז שקן זאו טכ1 ,6320זא]א 146 ,389]א]| א טפו "אס₪ 3 אאאם מז י סא 41 טאאם סז "זא!אק סז '0' פבםאץ א)[ז5וםנ אז41 מהאם סז 'נ' 68שאת שאטז16 שש9 טז ' אשבאו וז שטסה טז יהי א 166 + '+אוז6נ סא) שז 'ם' פששסין 50% סז 'ע' 58שאט -,448שזא[אק פטן 0 אשווז (ג)א6יכא1)אשפ'יו ז935/1! שז 4בטנהאן אש>.20נ*נ22ן)0אא=(2)אט (2)א6-רנ)אט שלי (2)א₪,א! שא 8 6010 זאש אשוז 85-77 6/7821%]-6ה [לן ,סט , טסט? , 000 , > , טשט4 , טטטב , 2000 , 000 010 (88, שח ראק " ואזפון צאט טסשן ו 8 5, (255 )(₪14 (צוט :0‏ טטטז5 א )טוש זסא החטש" ,6448זא1 אי 1 ן.' אסטן * זא א". זא מפ: זא]איי: (6)שאאטו) טוטן > ₪ 68 5א60)0 136 )"זו]אה וטו 8 וסט 1620 ?0 600" זא]אי) 1038 ''80 :86-100478.1 שרשי ( 8 100 ₪ מא 0 אא 63516800 "שאפ: 1 ,3 וסטחיי: זא! א 1066 'זאז9 סז זשא זחא 08655 ,44שזא[א') 10/6 8 אש -'-86 06-106.78.1% השאו 6 א66א)5 שנשן 0 וצאיסט 1106 א)ז3,5.:9 שמסח" ,266 טאטס5 ד-1//.א-|א אשד מ2ן->| 08 54ב=] 00 4% 6 וזסש ו ו טוט א 4 4אאו טר יאו,8; וו סז 56]שא6)06 ו ,0" ז טישו יש טוטום-זטיצון טקש 0 08 9 "נפפק קז 1000 זא זט וש- 1 שו זטיש 1 ,6007 אטטטש" זאון אי 2 הר וז 0 '-08 (6.1ד61י[-6 קרו 1 >)חיו ירוא + שא ו א פא וו 4 טר 5 כל )0 ולי 5,8,5,₪,,נז,א) ]| גואן אשוז 20 ן-י] א 234= או נטטכפה )א ו-י המאב 8 טזסט 44 ₪ סזסט יספ אי 4 *צסא א ₪ זא ]1 א ₪ )פאה 2 טוטר יאט 0 שטופזטט אט) א )60 ז14 9 זשואי) מקשר 0 | וא4וע) רטור "?00% א 60" זאןא 4048 ו -%ה 8000ו)ו|-9ה שכא- | שאם. ,3 )זי ה זא | אי ( ₪6 גא טטר 0 א 08-70 80!8ז/ 55-100‏ י]ז% סז דשא זאאה שאי ,שט4ש[]א|א') מהשר ₪ | א) מחשר ו 8 ₪00 ₪56 0]04000שיז-[זוא-|א א6וז 126-ץ אט 204-ו או ב ו אע א וא טר (א)-(ז,א)]) אש 20ן- אט 4מל-ו || נטטקמהאן ₪0 שגיא) שש|> ₪ %) ₪ קז בל | אא ו | א ' טואא וטא אז!₪ | באאם זא א"י נש וטא 01 וש | ואיכ. "אא א 5 006 א א" זא | אי זא אי זאן או שואי ?זאו פרטם א 8-7 15-18 4-|-5ה א4אר אי )יבאט | אי 8-ה יטב "זז סז זשא זוא 5%)א! >תוועקה3 וטו סז ₪ + אי 5%שא .446שואןא) מבשר 0 אוו 5-76 (011508|-9ה מפשר 8 אאא 3 ,וגיו סאב 6 || 6434 |-א=א אשוז (26806)-8 %|[ 4 )4 |יא=א האיז ((|6-0065ה || 6ד)לו5-1ה טר |יז-ד אוד (6018א6-00 || 4 ג [-ז-ז אוד 20681344 :=א אשוז 0233 || )6 |-א אוד וכן-ז אד ו3גכד 6| של)) [=ז אא%ד [ מנכד || 6.84 0-ד אשוז אאז | .ן מכ2"א ואוו מבק שא || 4-) 6-א אשד זנ וז זצא זה ישז 6 אאז זג גא וו ג וו 2 12 גיא=א א6ז 0-60 <] 6)) |-א-א השז 0-6 5[ טוגס ב,ז-ד אשוז 0-62 *] ₪096 ן-ז-ץ אש'חז 6 5( א[ סגה ב-א אש 2253א |] 56|) 6-א אש 0>א <] סבגה 1=ז אשוז (9ולד )| ₪034 6=ץ וז סד || שרג (ץ,א)זשבץ טפן0 ₪ סזשש: 1 (255 )סא 50 אשוז 126-ץ א 254=ק 16 (065288א0-061 6160 0 טז0 6176 זא]!אי' 2000 "יז את *זא]א )0 019 2010 "00772 .60- זא] קי: 10000 00508 יאזז₪ זה/ה9 שז 60.06"זא1אי ז14איו טכטל 8 6 09579 89-100676:10 7000 זא ( ₪8 ).₪4 2040 6 אשחז -*-₪4 38-140276.]2 | "?000677 ,80600" ,6 נ64זא1 אי סכטל ןאפ ( )₪ 2060 >-זזב סז צשא זא 665 480,5שזא1 אי סקטל 8 6 08-77 0276:86א]-88 7080 6 אששא)0 0נ0ק + 4-]002768:|0 86="" 6 8 ו 6 ,230 | , 88 88.05% " פאז 1 יט שהאא יזטיצון טוגפפ 8 (50%. 5500605 [820זא404.96[1) 9520 ₪ סזסם 3546 שא זי שחז סוס זא א (₪ )סאה 645 לב (אום סז ד0שא ₪68 וא זא 55שאה ,448שזא1א7 שןלר 8 88 00 ₪ שח זטיון 9220 6 9060 נ₪20זא1 א 54 3250 ₪ טזטט 4270 10000 108668" זא[א 10010 אז א 10020 אזמזס! אז!4 זסם שטסח' 20000 4 סז 8 צ3:606 סז 2 צהסטי.2סז 6 צ"60פיו סז 5 זפסש סנטט2 נצ,א)זש 0 20020 ון)אזפוםנ0ו (0)אז075נ! 20020 ₪09 20005 1וא=א אשז 1>63 א] ₪256 1-אפא אוז 0-0 ][ 20640 |-ז-ץ אשוז 0-0 ]| 20050 מ:ח-ש.ב ש.ע.ש.ו-ע 1 -יאיסד ןא 1 אםתא 55 5) אאהס זאנאק אפאז ל <; 1 ;1 60 2 ס7ז80 :ן* שי 1" "0 זא1חק 21 4+ א . *+ 5 סד 1 = 1 08" - 63 זאנאק :1 זאשא גןי-> 1 - א סז 0 = 1 608 65 5 אאהס זאנזאק אשפהז 9 < ן תך 6 8 סזסס :ו" "|ו1 + 5 שי 1:7 זאנאק 7 1 - א סז 0 = 1 6086 68 [ 2% *)ו1,1)אם זאנאת 20 נ זאשא ‏ 75 2 5% 58 טף שף קד שק חן חס סס ₪ 1 72 3 54 45 35 27 18 09% 00 פל או חיבור בבסיס 8 כלשהו אפם 1 מאת רור גנון אשח 2 תח.ד 2401 אשדוד א6א ד 0 > א 4 (20,20)א2 חנע 5 א זטקאן 10 1 - א סז 0 > 1 0₪; 150 0 00 2108 2 500 5,8, נא זא 91 דאיז שטק אשוז 126=ק 06 234=ק :1 (63208)א6שה-ה 2116 ויז-ץ אשאז 2503 16 20000 זאנמק ‏ 85 6 8 סזסם 4456 30 סזסש:10,ג53 ממא אשמז 2255א א[ ₪206 6-א אשוז 8>א 16 20026 1 זאשא כ ל כ 1 אס 0 6 9000 וכן=צ אשוז גכגכד *] ₪456 1-6 אשוז 6+ :| 20006 ני :0-1 25 ו 508668 3,1 006חק ₪016 אלטז א 20030 פא 100 (א / ק) זא 1‏ % א - > = (א)ש 27 0 אש 08-76 08-10078.10 ₪020 , . , 30000 1 2 אפחז 9 ג ואום ;1 29 ₪ 0 16 205 )א 900 9000 א-א אשתז 0-03 0 223-] 6[ 4.56 10-א-א אשחז 0-00 שאה 220-ה 6345(.66א65-ת ב ₪ 6 0ז0ס :((א)6 + 48) אמהם ‏ > (א)אק סב 2 בב 308 ' לדח כחל דנטוט ד ((או0ש + 55) אאה8ם ‏ > |א)ואק 32 8 אש5056: 3,1 שססחי 3010 סזז-ד אשז ‏ 63=(( כ 7=223 /] 1186 10-ז=צ אשחז 8 א 0223 16 30020 98 סזסם 6156 0 סזסם אשוז 126= 06 254- :1 (65280)א61-: 20000 0508 3020 ' 3508 "שאת0]ק | שאז ‏ 6 "זא]אי(0)8א15) בסכפ 86 אשוז "*=06 44-1007816 ; "6 שז זאש 46 דשא אה מפשק ,6448זא]א0 סכר צווז + סבטט3 . 2 ?א 40000 אה + (אואק - אא 33 ו 8אדזטיא! << "(א/ד)שטאה טסד שטטם = ז5 שחז 26006 סז זאאש טסז ספי,2כשזאןאץ סו408י 2 (א / ₪) זאז -- > 55 אאטז66 56| 0)5:007000 ]אשי ז סז 4+[ צ7ם4:96 סז 51[ א0ס] אשד "ד"-0או 8 אפהז א > א א<ן 6 0 00 00 00 00 7 סז00 :1 + א > א 37 2 אפווד 9 כ ק קן 38 0 בה ההחד--תררר--7----7--------? /7- תת 1 3ן !1 04 02 00 2 סז :אא + (ק + 48) אאהם - > אם 40 א . גראפי %)א+%4 ' 8ן 2 14 11 0 00 3 * 50 ". ק ] "/ -16ק א 8 28 1 22 13 04 00 4 אה + (ק + 28) אאה6 > אם 42 % א4שםאס6ב 0% ' 38 . אפ = (1/+ואם 0ם %ה-חחדה------א% ' 48 אעחנ ** = אה:"*" = אפ:ס = א 51 12 נ זאפא 52 % א1אק-קותא 7% 56 1 זאשא 55 יואב חן מקריית אונו, שלח תוכנית למחשבי טי.אר.אס-80, עם בייסיק מורחב , התוכנית מציגה מכונית מרוץ. 2 2 % טר צם 0% *לוה היבור בבטיט זוא זאנאץ 7 %%%%%%א%%4א+%:א ' הב 7 ה כ כ 2 "ןריט * *ו0)(ב ומאזר זא1אק : זאנת? 8ב 1 =שסטוק 38 -----.- 8 0006 198 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1 - א סז | > ז אס? לפ 5 118 7 52 %/% 8 07 06 05 04 03 02 01 00 1 5 אאהם זא1הץ אשהד 9 כ 1 20-16 1 אססחסב 2ן 4 12 10 02 08 06 04 02 00 2 2 8070 :ן* *וו1 + 5 816 3321 108 ,1156 8 ;124 ,11172 146 ,1180 ;40089008 ו400404=%409אכ6 ,188 .8196" אמחס 136 - 5 = 20 - 6 0 ודה *ו1 זאנאהק 61 1 .1176 1642 ,1168 ג 64= ;08 (76, 1192; 8 681 .071116 32 4085 |08ו2 63431 :108 ,16/7140 5 2 18 14 10 08 04 00 4 זאנאץ :1 זאשא 42 "8 71100,68 332 108 ,1108 180-4048 .81176 116 ,6171164 ו ל 4+ א + 3 ד 1 - 1 53-08 8 52 ,160] 442 .44 86018 300167 8 44 ,1124 1608 הטה בוט הבוט 1" מהחט 148 0 זאנאת :1 זאפא :ן'-* דמצה 5% 4 "248040 37101 1190318 134 ,17163 1242 ,1172 16 0 2408 1 76 , סקוזם : 10 320 ה 0 ג - א סז 0 > 1 אס 65 "403204 76 . פקוזם .₪8 4 68 60 54 48 40 34 28 20 14 08 00 8 5) א0א63 זאזאק אפהז ל : ן ת1 6 6" 160024 ו707(ו0103708 80701 9785067 :56047804 88 172 ,18811148 ,071172" הפס 158 0 8 00 :ןז יווד + כ (172 ,168 0160 ;140 ,124176 ,07168 140 ,0161192 :124 ,168 1560162 ,1066 172,416 . 4מ 1‏ 132016 5 5 וי יוג זאנמק 67 1 92 83 74 65 56 47 38 29 18 08 00 8 "132 , 163 ;1561016 , 172 164 , במחם 1 - א סז 0 = 1 אסץ 66 5 ;148 ,11188 ;16 146;840 ,01180 ;148 ,156;11116 ,51132 :148 ,11106 ;4 0364 148 ,832" שהחס 160 אטאו ו* *4ו1,3)אם זאנא? 70 1648 ,016/11216 ;148 ,1212 ;124 ,871228 (132 ,1016/1228 156 ,71224 164 ,071220 156 ,1220 24 ₪37 16 נ זאשא ‏ מ "164 ,148;016/11224 ,1228 ;1.16 124 ,1236 1116 156 .1244/ 12-5 לוח כפל בבסיס 16 1 85 8 .811156 40404 )808 80327124097087 86968247 321-381 116 71188 140 , 204וזם" . שמסס 178 ו "140 ,11156 11618 .1156, ל ל 52,522 128,086 ,96 יזוו1 חי 0, 1282 ,232 6זא1 0 ,168,722 +זא1 20 32.78 ד מ 136 ב הר קפ אה סקיא קקלל וי ו ו וו,....,.,..י."-7- "יי ,108,722 6ז1 הש 132,542 זו 0 38-55[ 0075 הט | 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 לק 3 8 16 *ס 08 05 06 08 08 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 1 8 16 160 10 18 16 14 12 10 06 06 08 08 06 04 02 00 2 לוה היבור בבטי9 16 22 28 27 24 21 15 18 18 15 12 05 06 0% 06 03 00 3 6 38 34 30 260 28 24 20 16 18 14 10 06 08 04 00 4 6 8 פם 0-1 1 ₪ הלוח הכפול 6 8 46 41 30 37 32 22 28 23 16 19 14 05 08 05 5-00 ל ד שק רד (20,20)א5 אנם -5 5 54 45 48 42 30 36 30 28 24 15 18 12 00 06 00 6 *ס 05 05 06 05 08 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 , א זטשא1 5 9 62 מם 54 42 46 -3 38 31 26 25 16 15 06 07 00 7 0 0% 08 05 06 05 08 09% 08 07 06 05 04 03 02 01 ןג - א סז 0 - 1 אסת 8 70 68 60 58 50 48 40 38 30 28 20 16 10 08 00 8 1 10 0% 08 עס סס 08 08 09 08 07 06 08 04 03 02 2 דוד גונן מאשדוד שלח תוכנית המתאימה לכל המחשבים. היא מדפיסה ג - א סז 0 > נ אם? 20 0 ריסה סב 2ב 2 2 ען כ לם סמל ו 5 05 1 י נ 1% = ₪ 25 66 80 82 78 66 64 52 50 46 30 132 28 16 14 08 00 2 1 6 05 04 4 לוח כפל או חיבור בבסיס ₪ כלשהו (במקרה זה היא מוגבלת עד בסיס (א / או זא % א - ₪ = ואוש 27 5 אל :8 84 לק 45 63 58 42 42 37 26 21 16 עס סס 8 3 3ג 12 קס 06 05 5 0 לפי הוראה 5). 2 אפחד 9 < (א)0 18 29 4 ₪08 90 90 84 78 40 60 54 48 36 30 24 18 00 00 ₪ ₪ דד כל ד 0 חס חס סט סק חס הס טק חס 7ק מס 15 סזשם :((א)0 + 48) אאהם ‏ = (א)אק סב 3 27 0 6 15 14 13 12 11 10 "0 05 פס 00 08 08 09 08 07 ! עבור לוח הכפל הוראה 25 תהיה ניו- ו" ל 1 עבור לוח חיבור הוראה 25 תהיה נ+ן>ץ ((א)ם + 55) אחהס | = (א)אק 32 1 22 03 54 85 96 87 78 69 58 48 36 20 16 05 00 = 5 2 בה 10 - ? 5 ה . % -- ב 5 5 .. = / 4 = 3 המחשב צריך לקלוט נתון א -- הבסיס המבוקש - ולאחר הרצת 2 1 0 5 אטפנ אג 1% 18 17 16 18 14 בג 12 11 10 *ס 06 פס 06 פס 8 התוכנית יתקבל הלוח המבוקש. 8 אשאז א > ₪ ;1 36 210 8 18 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 *0 05 05 06 6 7 ס0ז00 :1 + א = א 32 לוח כפל בבסיס 10 6 19 18 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 *ס 06 פס מ 2 אפאז 9 ג ק א 1‏ 508 פג 16 18 18 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0% 06 6 אטאנ סז0ס :אה + (" + 48) אאה 6‏ = אם 40 ו שג עג 10 12 10 19 18 17 16 ג 14 13 12 גג 0ן פס 5 12 0 וה ואת שה שג הכב ה ה )ו 22.''ְָ'"'"'"'-'"'"'""ת'מת=יּ=:שיש]₪ש]ץ],7ש]ץ]"י7"י"ץ]=]=ץ-][ אג + (₪ + 55) אאאס = אם 42 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 10? 0ב א1 אאשמפ 6 וא 0 9 08 07 06 05 04 03 02 01 00 1 בוב בקי 18 יר ו פוט > 1 8 16 4 12 10 08 06 04 02 00 2 נ דאמא 3ם 7 24 21 18 18 12 09 06 03 00 3 ול כ :ה פל או היבור בבטיט 8 כלשהו 5%א 1 1 זאשא ‏ 55 46 32 28 24 20 16 12 08 04 20 4 . 4 0 . לוח ב *לוה כפל בבסיט יוא זאנאק 57 53 40 25 19 20 20 12 5 - 5 : פס 08 07 06 05 04 03 02 091 90 29 7. 4 48 42 36 30 24 18 12 06 50 סג לס 08 07 06 05 04 03 02 01 5741 מאח דוד גנון אפא 2 י:0;ו3 )פאז זאנאק : זאנאק 58 ת.ד 2401 אשרור ‏ אשא -3 / 3 56 פ49 42 35 28 21 14 07 00 + / אנשים ‏ ₪ אנשים 4 52 ומחשבים ונוחשבים 2 יי הולדתה של שפת תיכנות חדשה אווירה של התלהבות מידבקת אופפת את הפרוייקט. לקוחות נבוכים במסעדות הסי- ניות שבהן אנו אוכלים צהריים משתו- ממים לשפע הביטויים המוזרים המתרו- צצים סביב שולחננו. קשה להם לעכל מיתכון זרימה סמלית ביחד עם צ'ופ סואי. טודינג, שפת תכנות רב-תכליתית חדשה, נולדה במאמץ פיתוח נמרץ של שנה תמימה באוניברסיטת טורונטו. ריצ'רד הולט, ראש קבוצת חקר מערכות מחשבים באוניברסיטה, עם עמיתיו הפרופסורים ג'ים קורדי וג'. יום, פיתחו יחדיו את שפת טורינג. השפה נקראת על-שם המתימטיקאי הבריטי, תאירוטיקן המחשבים אלן טורינג, והיא שימושית בעיבוד נתונים בסיסי, ביישומי זעירמחשב וביישומים מדעיים. הולט מתאר במאמר זה את הכרוך בפיתוחה של טורינג, מנקודת מבטו האי- שית. קיץ שקט קיץ 1982; ג'ים קורדי ואני נהנים מרגיעה קצרה. פרוייקט הפיתוח שלנו, שהביא לשפת תכנות המערכות קונקרנט יוקליד, זוכה בקבלת פנים חמימה. אוניברסיטאות משתמשות בשפה בקורסים מתקדמים, וחב- רות מנצלות אותה להפקת תוכנה. אבל רגיעות הן דבר חולף מאד בקבוצת חקר המחשב, שההלצה השגורה בה היא, "אם זה פועל, זה מיושן." בדרך כלל, הפעילות קדחתנית, ופרוייקט חדש מתחיל להתבשל. פרופ' טום האל מבקש לדעת כיצד חושבת אוניברסיטת טורונטו ללמד את מדעי המחשב בעזרת מערכות פעילות- גומלין. מזה עשור שנים מלמדים תכנות באוניברסיטה בעיבוד אצוות עם ₪1./1 (למע- שה, א/8% ו1/67ק). טום מציע מערכת 5 טורי[ג ריצ'ארד הולט פעילות-גומלין המבוססת על 71/1 למחשב ואקס של דיגיטל. אני מתנגד. בעיני, 1/1 היא מחלה ממארת, סבך חסר מוצא, רע הכרחי שאולי הועיל להכנסת התכנות המובנה בשנות השבעים, אבל זמנו עבר. ב-1/1ק אתה יכול לכתוב 2 = [ = 1, אבל איש אינו יכול לנחש למה הכוונה (הפקודה קובעת את ערכו של [ בתור2 ומציבה את ז בתור 1 או 0). אתה כותב ₪ + 25, ומקבל גלישה או תשובה לא נכונה. לא, אני טוען, הגיעה השעה לעשות משהו טוב יותר. אולי פסקאל אני מציע להשתמש בפסקאל, עם המהדירים האלגנטיים והנוחים לשימוש שלה. טום אומר לא; נחוצה שפה בעלת עוצמה רבה יותר מפסקאל. בהגדרת פסקאל של דייר ניקלאוס וירת, הוא מציין, אין הסטודנטים יכולים לבצע כפל מטריצות, וגם לא פעולות מעריכיות. הם אינם יכולים אפילו לכתוב נוהל העברת מסר. פסקאל היתה השפה החביבה עלי מאז ומתמיד, אבל אני מכיר בכך שטיפולה בקלט/ פלט ובמחרוזות מסורבל מדי; הסטודנטים נאלצים להתרכז בפרטים, תחת שישתלטו על עקרונות התכנות. עם כל זאת, נראה שפסקאל היא האפשרות העדיפה. טום מציע שנשתמש ביוקליד. טענה טובה, כי נהגתי להטיף בקול רם בזכות יתרונותיה של השפה ביצירת תוכניות מודולריות, יעילות ואמינות ביותר. אני אומר לו שאמנם יוקליד נחמדה מאד, אבל היא מיועדת לתכנות מערכות, לא לתכנות כללי, רב-תכליתי. כשאני שומע את המלים יוצאות מפי, אני מרגיש לא-נוח. בסופו של דבר, יוקליד היא שפה טובה. האם אפשר, אני שואל את עצמי, להפוך את יוקלידלשפה רב-תכליתית? אנשים ‏ +64 ונמחשבים מה קל מבייסיק? בינתיים למד אדם, בני בן העשר, להשתמש בבייסיק במחשב הביתי שלנו. הוא יוצר סלילי צבע נהדרים על המרקע, ומוציא מן המכשיר דיבורים ומנגינות. אני מסביר לאדם שבייסיק היא שפה גלמית, שהתכנות בבייסיק דומה לניסיון לשחות בקערת ספאגטי. אני מחליט שהגיע הזמן להעלות את אדם על דרך התכנות הנכון, ומתחיל ללמד אותו פסקאל. ביחד, אנו כותבים תוכנית פסקאל האומרת שלום. הנה, אני אומר, נחמד, נכון? אדם רחוק מלהתרשם. למה, הוא שואל בקוצר רוח, צריכים להקליד כל כך הרבה רק כדי להדפיס שלום? טוב, אני מסביר, יש שורה אחת שאומרת שזו תוכנית, עודאחת שאומרת שזאת ההתחלה, עוד שורה שאו- מרת להדפיס שלום, ושורה להודיע שזה הסוף. "ארבע שורות להגיד שלום?'' הוא שואל. ''בבייסיק צריכים להקליד רק שורה אחת." אני מוכן להיכנס לוויכוח על יתרונותיו של תכנות מובנת מלמעלה למטה וכן הלאה, אבל הרושם הוא שפסקאל ואני איבדנו את אמינותנו בעיני הקהל בן העשר שלנו. אינני יכול לשכנע את עצמי שאדם לא צדק. העובדה היא שבייסיק ממש מצטיינת בתוכניות זעירות. ויש הרבה מאד תוכניות זעירות, במיוחד אצל סטודנטים. אבל תוכ- ניות בייסיק הארוכות יותר מעמוד אחד משבשות את פעולת השכל האנושי - וזה לא כל כך טוב אצל תכנתים רציניים, ובוודאי שאינו מועיל לסטודנטים. האם אפשר, אני שואל את עצמי, לפתח שפה קלה יותר מבייסיק בתוכניות קצרות, ועם זאת בעלת עוצמה רבה יותר מפסקאל? הביצה והתרנגולת ---7ָק קקקק[ח--------- האוניברסיטה מקבלת מתנה מיבמ: מחשב 3 (אדריכלות 370). לפיכך, האוניבר- סיטה איננה יכולה להאחיד את התוכנה שלה לפעילות-גומלין על ואקס. אין תוכנה תוא- מת שאפשר להשתמש בה הן על 3033 והן ער ואקס. המצב מניע אותי להציע שפה חדשה. אני מציע לג'ים קורדי שנפתח ביחד שפה חדשה שתרוץ על שתי האדריכלויות. הוא מציין שגם אם נעצב את השפה ונכתוב את המהדירים, זה לא יועיל לאיש, בלי ספר לימוד. פרופ' פט יום ואני כבר חיברנו בצוותא כמה ספרים, ואני שואל אותו אם יעבוד איתי על ספר לימוד לשפה החדשה. הוא מגלה עניין כלשהו, אולם מציין שאין טעם בספר לימוד, כשאין כיתות שילמדו אותו. אז יש לשאול את אל בורודין, ראש המחלקה, מה הסיכויים לעבור לשפה החד- שה. הוא חושב שזה אפשרי, אבל מזכיר שהמחלקה לא תחשוב בכלל על שפה חדשה, בלי ספר לימוד ומהדירים רציניים. בעיית הביצה והתרנגולת: כיצד יוצ- רים בבת אחת את הביצה ואת התרנגולת (המהדיר וספר הלימוד)? האם בכלל ישתמש בהן מישהו? ברור לגמרי שאין סיכויים, אלא אם כן המוצר יהיה טוב בעליל יותר מכל דבר אחר. וגם אם יהיה טוב יותר, יש אנשים החושבים בתוקף שאוניברסיטה איננה אי, ושאל לה להשתמש בשפה שאיננה מקובלת בציבור. ניצוץ מקיאבליאני עולה בעיני כשאני מספר לג'ים ולפט שאל חושב שאפשר לצפות לכך שהמחלקה תשתמש בשפה החד" שה. לג'ים ולאל אני אומר שפט ואני נכתוב את הספר. ג'ים ואני נדאג לשפה ולמהדיר. פט ואני פונים למו'"לים שלנו, חברת רסטון, ומשכנעים אותם להוציא לאור ספר לימוד שטרם נכתב לשפה שטרם עוצבה המבוססת על מהדיר שטרם פותח לקהל תלמידי מחשב שטרם התחייב ללמוד אותה. ג'ים ואני משקיעים את עצמנו בוויכוח הנמשך ארבעה חודשים רצופים (מזכירותינו משוכנעות שיש בינינו נקמת-דם, אבל למע- שה, זוהי שיטתנו בעיצוב שפה). מטרות שולל "חר בירי אנחנו רוצים להפיק שפה טובה יותר, בעלת מהדירים טובים, לשימוש בכיתות בשנת הלימודים הבאה (ספטמבר 83). השפה צרי" כה להיות קלה ללימוד ולשימוש, אבל אסור [ שתהיר סתח שפת רוראד שרורד לעמו שתהיה סתם שפת הוראה, שכן כך לא תזכה "צר , ם בתפוצה רחבה. השפה חייבת להיות עודכנת במיטב חוכמת התוכנה שנרכשה בעמל כה רב בשנות השבעים: מודולות בעלות "מידע מוסתר, " בדיקת זמן"ריצה מלאה אבל לא מחייבת, מיפרט שפה מדוייק, מו בסמנטיקה סמלית, ואימות תוכנית | בעזרת כללי הגהה. עליה לציית לכלל הידוע ''בלי הפת- עות," הגורס שאסור לו משתמש לכתוב משפט כגון 2 = [ = 1 ולקבל בתמורה, ללא אזהרה, תוצאה בלתי-צפויה. השפה והמה- דיר צריכים לעזור למשוזמש ליצור תוכנית אמינה, ולאתר קוצים בשלב מוקדם של פיתוח התוכנה, במקום שישארו במארב עד ריצת התוכנית. השפה צריכה לקיים תוכניות יעילות מאד, על-מנת שהמשתמש לא יתפתה לוותר על אמינות ולהשתמש בשפות ברמה נמוכה, כגון 6 או שפת-אסף. היא צריכה להיות קלה לההדרה - אחרי ככלות הכל, עלינו לכתוב שני מהדירים, לוואקס ול-370, תוך שנה אחת. לפני חג המולד של 1982, מפיקים ג'ים ואני טיוטה מתקבלת על הדעת של "דוח שפת טורינג, '' שגירסות מוקדמות שלו זכו לסירוגין בשבחים ובגידופים מפי אנשי המעשה. אנשי המעשה מארק מנדל קנה לו שם בתור איש מחשבים מן השורה הראשונה, תכנת מארץ התכ- נתים, המסוגל להוציא את קרביה של יוניקס, במקרה הצורך, כדי לפתור בעיית מערכת. הוא הפיק תוך חודשיים מחולל הצפנה לקונקרנט יוקליד עבור האדריכלות האובייקטיבית הנשגבת מבינת אנוש של אינטל 432. מדי ערב מבלה מארק את זמנו בקריאת ערימות ספרי מדע בידיוני. ג'ים ואני יודעים שנצטרך להסתמך על מארק להפקת מחולל ההצפנה של המהדיר החדש שלנו. סטיב פרלגוט הוא חדש זה"מקרוב-בא. הוא עבד על מהדיר פרוטל של בל נורתרן ריסרץ'. על סטיב מוטל תכנות החלקים הסבוכים ביותר של המהדיר. בדרכי מירמה שונות, פיתוי, הדחה ונידוב, עוסק סטיב בפיתוח חלק הניתוח הסמאנטי של המהדי- רים. הסכנה בניתוח סמאנטי נעוצה בכך שהשפה כוללת מושגים חדשים: חיסול אנשים ‏ +06 וחשבים עומות ירדתות יה ורוה תותטוה-= ששו .וש שוש פעות "לוו אירב ירזרר- ווח 1 ופר רחרקהו מו נפל בחלקו ורוד רוחוצית לאיש התוכנה הנחוצים לשילוב הרעיונות ה במהדיר. ג'ים ואני מודאגים משום שתפקידו לור חג - ל סטיב חיוני להצלחה, אבל הוא עדייו אלמוני בעינינו. בתגובה לכל דאגותינו שואל סטיב מתי אנו רוצים לקבל דבר-מה, מסיים אותו במועד, שואל שוב ומגיש שוב. אווירה של התלהבות מידבקת אופפת את הפרוייקט. לקוחות נבוכים במסעדות הסיניות שבהן אנו אוכלים צהריים משתו- ממים לשפע הביטויים המוזרים המתרוצצים סביב שולחננו. קשה להם לעכל מיתכון זרימה סמלית ביחד עם צ'ופ סואי. ומה עם רשימות יבוא, גריקת מודולות מיובאות- זמנית ובעיטת 370? כלי התוכנה השחוזים ו הכלים העומדים לרשותנו הם הטובים ביותר שבנמצא. יש לנו יוניקס עם אפשרות סימון קבצים; אנו משתמשים ב-.5/51, מערכת כתיבת המהדירים של אוניברסיטת טורונטו. כך אנו יכולים ליצור סורק בימים ספורים, ומפרש בעוד ימים ספורים. כן, יש כמה קוצים בהתחלה, אבל קל להבחין בהם ולתקנם. נכון, הסורק והמפרש קצת איטיים, אבל יהיה פנאי לזרז אותם, אחר-כך. עיקר המהדיר נכתב בקונקרנט יוקליד, וכך אנו יכולים לבודד פרטי התקנה במודו- לות ולקבל בדיקת זמן-הידור יסודית, מלבד מעקבי ביצוע תוך כדי בדיקה. עד כמה שרק אפשר, אנו משחזרים חלקים של מהדיר קונקרנט יוקליד, ונעזרים בהם ביצירת המהדיר לשפה החדשה התעלמנו ממחולל המפרש של יוניקס, )אצ, כי לדעתנו אין ביכולתו להפיק מפרש באיכות גבוהה למהדירים שלנו. מסקרנת אותנו העובדה ש-:6)6.ץ מסוגל להבחין אוטומטית בקוצים (טשטושי מש- מעות) בדקדוק השפה. לכן אנו מגייסים את פיליפ מתיוס, העוסק בחקר סמאנטיקת תוכניות, לראות אם 66גצ יהיה מוכן לקבל את דקדוק השפה שלנו. פיליפ מפיק נוסח דקדוק נורמלי של באקוס לשפה החדשה, ומזין אותו ל")6א ץ. הנ'"'ל מקבל קלקול קיבה ודוחה את הדקדוק שלנו. אנו מאשימים את 66 צ: הוא מסרב לחזור בו, וטוען שהדקדוק שלנו מעורפל. בסופו של דבר, מתברר שהצדק היה | 4 ת ת 4 | | עם 66 כל הזמן. בשמחה על תלונותיו של 06 ץצ על שפתנו החדשה, חוזרים ג'ים ואני לתכנון מבנה התחביר והמבנים הלשו- ניים הסבוכים, ובסופו של דבר גומר עלינו גצ את ההלל. חנוכת השפה הגיע ינואר 1983. פט אומר שהשפה ראויה לשם נאה. עד עכשיו קראנו לה "יוקליד החדש." הוא מסביר שאין זו סתם עוד גירסה של יוקליד, אלא פיתוח חדש, תפנית משמ- חת, המצאה של אוניברסיטת טורונטו. בסדר, אבל כל המתימטיקאים הטובים כבר תפוסים: פסקאל ויוקליד (אווקלידס) כבר מצאו לעצמם שפות. אנחנו שוקלים אם לקרוא לה פון נוימן, אבל מחליטים שאיש לא יוכל לאיית את השם כהלכה. אנו מגששים: מה עם משהו שיכיל את האותיות ד ו"ש, ראשי התיבות של אוניברסיטת טורונטו? וכך עולה על הדעת שמו של טורינג. זה נשמע מתאים; שפה על שמו של אלן מ. טורינג, אחד מחלוציו הגאוניים של מדע המחשב. אני מספר למארק ולסטיב, המגיבים בשאטדנפש גלוי. הם מסתגרים לישיבה חטופה ויוצאים עם הצעתדשם משלהם: 66 ג'רביס. (ג'רביס הוא רחוב בטורונטו, הי- דוע היטב בזכות הטיפוסים המסתובבים על מדרכותיו.) כשאני מתעקש על השם טורינג, הם מגיבים בשינוי כל התיעוד הפנימי, כך שייקרא לשפה ''ג'רביס. "' אני חושד שהשם "ג'רביס'' עוד ממשיך לקנן אי-שם במעמקי המהדיר, אבל רשמית, השפה נחנכת בשם <סררינת. תוכנית מתיוס בסתיו 1982 אני נפגש עם פיליפ מתיוס ואלן רוזלט. אלן כותב את הדוקטורט שלו על ההגדרה הרשמית של אילוצי הקשר, כגון בדיקת סוג בשפות תכנות. אנו מנהלים ויכוח ממושך על הצורך בהגדרות מדוקדקות לחלוטין של כל הפרטים בשפות תכנות. פיליפ מעלה את הטענה שאם טורינג נועדה להיות שפה טובה יותר, צריכות הגדרותיה להיות מדוקדקות מבחינה מתי- מטית. אני מסכים עקרונית, אבל מסופק אם יש לנו הזמן והמשאבים להגיע להגדרה כזאת. פיליפ מתווה את מטרתו, הזוכה בכינוי תוכנית מתיוס. תוכנית מתיוס דורשת דקדוק רגיל שיפרט את המבנה המילוני של השפה, אנשים ‏ )6 ונוחשפים דקדוק חופשי-מהקשר לתחביר שלה, ותו- כנית .1 (כינוי שהמציא רוזלט) להגדרת אילוצים סטאטיים כגון בדיקת סוג וכללי הגהה שיעניקו משמעות לרעיון ביצוע התוכנית. כך החל מבצע הפירוט המתימטי של השפה. שלושה מבצעים עתה מתנהלים במקביל שלושה מבצעים הנובעים מדוח שפת טורינג: המהדירים, ספר הלימוד וההגדרה הרשמית (תוכנית מתיוס). מבצעים אלה מתגלים כמיבדקים יעילים לשפה החדשה; עיון מדוקדק בשפה הנחוצה לשלושה המבצעים הללו מאפשר לנו לסלק תופעות של חוסר עקביות, חוסר שלמות וחוסר יכולת לטפל במבנה השפה המקורי. פט יום כותב פרק בספר הלימודשל טורינג. הוא מגלה שכל משפט זזש (הנח) מסתיים במלה 881 (דלג). הדבר טפשי בעיניו, ולכן הוא מסלק כל ?581 המופיע בפרק זה. התוצאה היא פרק נאה, המכיל תוכניות נאות בשפה שאיננה טורינג. אני מתלונן שספר לימוד לשפה הלא-נכונה אינו עתיד להביא תועלת רבה. הוא מתלונן שזה מגוחך לומר ?581 כל אימת שאתה מדפיס משהו. כמובן, הצדק איתו. ג'ים ואני פורשים לוויכוח קולני בשאלה איך להיפטר מ-:8%1. עובר חודש לפני שאנחנו מתפשרים על פתרון טוב. עם חיסול ץז5%, מצטמצמת כל התוכנית הדרושה כדי לומר '"שלום'' לשורה יחידה: *.1181.1.0יי דשק. אפילו מספר שורה אינו נחוץ; זה פשוט עוד יותר מבייסיק. פט מאושר, וכמוהו אדם. עמידה בלוח הזמנים בינואר 1983 מתחיל מבצע ההידור בכל הרצינות, מרגע שהשפה הוגדרה במידה מתקבלת על הדעת. בצד שמאל של הלוח בחדרי יש לותח זמנים המתאר מתי יש להשלים כל חלק מן המהדיר, על"מנת שנוכל להריץ אב-טיפוס של טורינג במאי. אצלי, לוחות זמנים לפרוייקטים של תוכנה הם בדיחה פרטית, משום שכבר ערכתי רבים כאלה, אבל מעולם לא ראיתי אחד מהם מתבצע. בטו- רינג, שונה המצב. כל חלק תופס את מקומו בזמן המיועד, בלי בעיות. אחרי חודשיים של עבודה על המהדיר, עולה על דעתנו שאת קורסי הקיץ אפשר להעביר אל ואקס. מהדיר ואקס יושלם מהר יותר מפני שאנחנו משתמשים בוואקס כעזר בפיתוח המהדיר, ומערכת ההוראות של ואקס נקייה יותר מזו של 370, לצרכינו. המהדיר כולו נכתב בשפה שאיננה תלויה במכונה (קונקרנט יוקליד); מהדיר טורינג זהה עבור ואקס ועבור 370, מלבד מחולל הצופן. אנו מחליטים להחליף את מכונת היעד שלנו מ-370 לוואקס, וממשי- כים בפיתוח המהדיר. מגיע חודש מאי, רוב המהדיר לוואקס כבר הושלם. הוא אינו מאפשר עדיין ביצוע כמה מהסממנים המתקדמים. עוד יש בו כמה קוצים מוּכרים. רובו ככולו עדיין לא נבדק. מה עושים? משתמשים בו, כמובן. לפט יום ולי יש כבר טיוטה ראויה- לשימוש של ספר הלימוד לטורינג. הספר הופק בעזרת מחשב, כך שאנחנו יכולים להריץ עותק ולדאוג לכריכה בו במקום, לקורסי הקיץ. יעברו עוד כמה חודשים לפני שנוכל להכניס את כל הספר לסדר ולמסור למו'"ל עותק מוכן לצילום. סעודת מלכים צוות המהדיר זחוח מאד וגאה במהדיר טורינג לוואקס החדש והטרי שלו. אנו גומלים לעצמנו בסעודת מלכים של ברווז נוסח פקינג. לוח הזמנים החדש שלנו, שאיננו כתוב, פשוט מאד: עד ספטמבר, אנחנו צריכים מהדיר ואקס מושלם ואיתן, ומהדיר חדש, אבל ראוי לשימוש, ל-370. אנו מזמינים את סטיב צ'יאנג להצטרף לצוות המהדיר. הוא מסכים לבלות את הקיץ ביצירת מחולל הצופן ל-370, בעודסטיב פרלגוט ומארק מנדל מרחיבים את המהדי- רים כדי שיטפלו בסממני השפה הנותרים, ההק 0 +3 1 10 09 08 07 06 05 04 03 02 2 11 10 09 08 07 06 05 04 01 3 12 11 10 09 08 07 06 05 04 4 13 12 11 10 09 08 07 06 05 5 14 13 12 (1 10 09 08 07 06 6 18 14 13 12 11 10 0% 08 07 7 16 15 14 13 12 11 10 09 08 8 17 16 15 14 13 12 11 10 לס ₪45 2 ש-פ-ו-ת ת:י-כ.ניו-ת מזרזים את פעולת המהדירים, מקצצים את גודלם ומנכשים את קוציהם. סטיב צ'יאנג ידוע היטב בתור הסטודנט לתואר ראשון העוזר לסטודנטים לתואר שני. בספטמבר 83 יצא לסטנפורד כדי ללמוד בעצמו לתואר שני. דאגתנו היחידה נובעת מכך שלפעמים הוא כותב תוכניות שרק הוא עצמו מסוגל לקרוא אותן. סטיב נתקל באבן-נגף: תוכנית אסמ- בלר של 370 מחוללת בכמה מקרים את הצופן הלא-נכון. אין בכך כדי להרתיע אותו; הוא מוצא את צופן המקור של תוכנית אסמבלר, מתקן אותה וממשיך הלאה. לרגע אנו מודאגים שמא שפת-אסף הנכונה שלנו, המופקת על-ידי מהדיר קונקרנט יוקליד הנכון שלנו, לא תאסף בצורה הנכונה במכונות אחרות. אנו מחליטים להתעלם מהבעיה. ספטמבר 83 עם הופעת הסטודנטים לקורסים של סתיו 3., יש לנו גירסה מנוסה היטב של מהדיר טורינג על ואקס. חשוב מזה, סטודנטים ופרופסורים גם יחד קיבלו את השפה החד- שה בהתלהבות. מחלקת לימודי המחשב נרגשת בעליל למחשבה על שימוש בשפה החדשה. ספר הלימוד הודפס ונמצא בחנות הספ- רים. גירסת 370 של המהדיר הושלמה, אבל עדיין לא נוסה. שלושת אלפים סטודנטים באוניברסיטת טורונטו מתחילים להשתמש בשפה, על ארבע מכונות ואקס שלנוועל יבמ 3033. נודע לי שקורסים מתקדמים, ולא רק מבוא לתכנות, אימצו לעצמם את השפה החדשה. הקורס על מבני נתונים משתמש במודולות, במערכים הדינמיים, במציינים ובסוגים האחידים של טורינג, ומוצא אותם עדיפים על סממני בניית הנתונים ב-1./1? ובפסקאל. 0 09 04 03 02 01 1 1 10 05 04 03 02 2 2 11 10 05 04 03 35 3ּן 12 11 10 05 04 5% 4 3ג 12 גג 10 מס 5 כוח החיבור בכטסיט + אנשים ‏ ₪ ונוחשבים וורארר ארריז רור רההופפוריי 2-4 22 |- -ששין - לה ללומוד עד רדי בר שרוא מכדית עת פות קלה ללימוד עד כדי כך שהוא מקדים את לוח הזמנים שלו בהוראתה בשבועיים תמימים. הרצאה ביבמ אחדים מאיתנו מוזמנים לשאת הרצאות במעבדת יבמ בטורונטו, העוסקת בעבודת הידור. בהרצאתי, אני מסביר כיצדפות מהדיר טורינג. השאלה ששואלים אותי היא: מהם כללי הנוהל מטעם ההנהלה לאישור פרוייקט פיתוח מסוג זה באוניברסיטה? אני מתבלבל לשמע השאלה ועונה: '"נדמה לי שאין אצלנו כללי נוהל מטעם ההנהלה. " השואל אומר שאצלו, קבלת אישור לפרוייקט בגודל כזה, הכרוך ביצירת שפה עם מהדירים ותיעוד משתמשים, פירו- שה השקעת משאבים גדולים יותר מכפי שבלע כל פרוייקט טורינג, מראשיתו ועד סופו, באוניברסיטה. בדיעבד עולה על דעתי שאנשי טורינג (מעצבי השפה, מבצעי ההי- דור, כותבי הספר והמגדירים) אכלו, נשמו ושתו את טורינג במשך שנה תמימה. אנו חשים שיש לנו שפה טובה יותר ומהדיר טוב יותר, אבל שואלים את עצמנו: האם העולם מוכן לקראתה? אנו מתעודדים כשהמו''ל שלנו מתחיל להדפיס חולצות טריקו של טורינג במסגרת קידום המכירות. עיתוני טורונטו עולים על הסיפור: הדבר גורר ראיון רדיו על טורינג, וזה גורר עו כיסוי תקשורתי. אנו מכינים בקפידה את מהדיר ואקס להפצה חיצונית ומתחילים לפתח מהדיר טורינג לתואמי מש'"'י של יבמ, וזה עומד לפני השלמתו, בשעת כתיבת הדברים האלה. אנו מתחילים לעבוד על סביבת תכנות טורינג מפורשת למחשבים ביתיים. יתכן שהעולם מוכן לקראת שפה טובה יותר. זוהי דעתנו, ואם אמנם כן הוא, אנו עוסקים בהכנת טורינג לקראת העולם. ‏ < אי לוה חיבור בבטיט 9 5 6 ס 1 ס 6 2 - ט 5 ב 5 ₪1 4 5 ₪ 5 ₪ ₪ - - > ₪ 4 - - 6 ש 5 1 ש 57 חומרה: מכירה/קניה = למכירה מיקרו-פרופסור 11 + קסטות + תוכנה + ספרות. 896373 בערב. (לאה). למכירה תואם אפל כולל כונן תקליטונים, מוט היגוי, כרטיס .41, ספרות ותוכנות. גיא וניג, 3,. למכירה ספקטרום 48 ק' + ספרים + חוברות בעברית. 04-701125 יצחק. למכירה ספקטרום + מגוון משחקים. כהן מוטי, 8 אחה"ץצ. למכירה אפל 2+ ב-400 8. יורם 065-91224. למכירה דראגון 32 + טייפ + ידית היגוי + תוכנות שונות. 410 8. גבאי שלמה 053-40317. . דחוף! למכירה מחשב ספקטרום 48 ק' באריזה + 0 משחקים מעולים + חיבורים וספרים. קובי. 7.. מעונין למכור מחשב טכסאס אינסטרומנטס 16 ק' + ספרים + חבורים באריזה. קובי, 052-555667. מעוניין בטלוויזיה צבעונית או שחור-לבן או במוניטור "16-"12. שי חמידס, נחלדעוז, ד.נ. הנגב 5, 051-9585325 (אחה"צ או בערב). למכירה בהזדמנות טקסאס אינסטרומנט + כבל לטייפ + חמש קלטות משחקים מלהיבים + ספרי הדרכה באנגלית. הכל ב-8350. ארז 858763. > מדפסת אפסון 80-א:1 חדשה עם 8232א. ארנן גרינטל העמלים 17 טבעון, 04-933697 בערב. > תן טלביזיה/מוניטור "16-"10, יד שניה, וקבל תוכנות ומשחקים בשפת מכונה לספקטרום + מזומנים. שי חמידס, נחל-עוז, ד.נ. הנגב 85145. 5 (אחה"צ ובערב). = למכירה מחשב ספקטרום 48 ק' שמונה חודשים בלבד + ספק כוח + הרבה ספרים באנגלית בבייסיק ובשפת מכונה + עשרות משחקים בשפת מכונה תמורת 8230 בלבד. רן, 04-523589 (בערב). = למכירה תואם אפל + הונן + 64 ק' + תוספות. 5, > למכירה משחק אטארי + 2 קסטות משחקים + 4 מוטות היגוי, קובי, 052-555667. = למכירה כונן תקליטונים 5% אינטש. ניחן להתאימו לכל מחשב. (כרגע מותאם למחשב בי.בי.סי). מיכל צבי 03-363497. > למכירה משחק טלוויזיה פיליפס + 3 קלטות. איציק גולדפרב ניסן 5א' תל-אביב 69715, 7. מעוניין גם ביודעי אפל ליצור קשרים ולהחליף ידע ומשחקים. = מעוניין לרכוש קומודור, אפל + חיבור למדפסת, רשמקול או כונן. ספרות בעברית ותכניות ומשחקים. ישי זיו הרחבה ג'"4 ראש-פינה 12000, 12,, = למכירה מצג ירוק מסוג מ.ל.ר.ן. 5120. שמוליק בן-הרוש, צה"ל 71, קיראון, קרית אונו, 760 = למכירה אטארי 400 + רשמקול, תוכנה, ספרים + 58 קל 5:ל:0 קסטה בשווי 8320; מוט בקרה במחיר %50. אבי טואטי, 055-33041. למכירה ספקטרום 48 ק' + מיקרו-כונן, מדפסת, מאות תוכניות ומשח קים; דניאל, ת.ד. 1/63 הודז השרון |451, 052-27928. למכירה 4/4 1.1.99 + בייסיק מורחב + 2 מוטות היגוי + חיבורים לטייפ + 4 קסטות משחקים + 2 קסטות לימוד + 2 קרטרידג'ים + 10 ספרים. והכל במחיר הפתעה !! בני גירץ, 055-63161 למכירה טייפ סניו 101 128 במיוחד למחשבים במחיר מציאה. ניסן קונף, 064-78027. למכירה ג'יני צבעוני + טייפ סניו במיוחד למחשבים 1 1% במחיר מציאה ! ניסן קונף, נוה מרחב 11/8 פרדס-חנה 3700, 063-78027. למכירה ספקטרום 48 ק' + כונן + ספרות מקצועית + משחקים. חלבלי שרה, 557871- לספקטרום עברית מימין לשמאל (בזמן כתיבת תוכנית בייסיק) 85. מעבד תמלילים עברי/אנגלי 0. אבישי, 03-748173. טקסאס אינסטרומנט + ספרים + קלטת ללימוד בייסיק ועם כל החיבורים ב-%100 בלבד! מחשב תואם אפל 2-:]'!א, 64 ק' + מקלדת מקצועית ו37 קלטות למשחקים ב-%8180! עמית, 02-720714. תוכנה : החלפה/מכירה/קניה * פלייט סימולטור לקומודור 64 לכונן + 2 תוכניות. איתי, 057-699434 או 03-324344. תוכניות לדראגון 4 בשפת מכונה. כל משחק 0 שי'. תוכנית המוסיפה 40 פקודות בייסיק 0 שי'. אומר איפתן, 03-314735. תוכנה מגוונת לקומודור 64 לכונן דיסקטים ולטייפ. לקניה או החלפה. אבי 053-34656 או עופר 052-22950. מעוניין ברשימת הפיק והפוק לאפל. בתמורה משחקים, תוכנה או שפות. אורן אוירבך, דקר 76 אשדוד 77171. מוכר/מחליף קאסטות לג'ני קולור בשפת מכונה. אורן אָסֶל, 04-935781. למכירה כרטיס שעון ו-80 טור לאפל ותואמיו. ספי, 065-89024 בערב. למכירה מסנתז דיבור "סם" כרטיס + דיסקט. ב- 0. יורם, 065-91224. למכירה/החלפה משחקים לאפל. יורם לוסטיג, 2 למכירה/החלפה תוכ:יות לאטארי .600/800%1 במחירים מפתיעים. אריה, 052-543062. לבעלי אטארי -- מסנתז דיבור ב%1007!! נאור כרמי 04-913708. למכירה מחסנית לג'יני הצבעוני משחק בגרפיקה + צלילים. ליאור לוי 04-444263 (ערב), מעוניין להווליף תוכנות לאטארי ברמה גבוהה. גולן, 04-933870. לבי.בי.טי ! תוכנה לעברית תמורת 56 (בשקלים). אנשים 6 ומחשבים שלומית רוזנברג, 052-21059 למכירה משחקים + ספרים עבור הדרגון. אופיר, 8.. קומודור 64, מעוניין להחליף/למכור משחקים ותוכנה בשפת מכונה, מעוניין בעיקר ב-₪ ]51/1 1% לקסטה ומשחקים עם גרפיקה טובה. רוצה להחליף מידע בשפת מכונה. אודי יוגב, 080 מעוניין להחליף משחקים לקומודור 64 או למוכרם ב-%2 או לפי כמות. מעונין בהרפתקאות עם גרפיקה טובה ובכל תוכנית בשפת מכונה, מעונין למכור תוכנית לימוד שפת מכונה בעברית, ועוד. אודי, 04-80030. "מת" למכור בזיל הזול תוכנות ומשחקים בשפת מכונה לספקטרום, (2000-3000 שקל), שי חמידס, נחל עוז, ד.ג. הנגב 5145א, 051-95325 (אחה"צ ובערב). למכירה/החלפה עשרות תכניות לקומודור 64 מהמעולות ביותר, כגין: ג'קסון, בלו "מקס, הרפתקאות, תוכניות"עזר: אסמבלר, סופר-בייסיק יוסי, 04-922661, יובל, 04-924881, מעוניין להחליף תוכניית לספקטרום 48 ק'. שי, 1-. מעוניין להחליף תוכנות לאפל. בייחוד פסקאל לאפל 11+. בתמורה תוכנות גראפיקה, יצירת מוסיקה, תוכנית העתקה מעולה ותוכנות שימושיות אחרות. שולי, 03-479364. מעוניין במיוחד בתוכניות לימודיות לקומודור 64 (על קלטות). עומר יחזקאלי, 02-232527. מעוניין לקנות משחקים עם גרפיקה לספקטרום 48 ק' במחיר 700 עד 800 שקל כל משחק. סער מזרחי, דרך-צרפת 76, רמת שאול, חיפה 35436, 3,. מעוניין בקלטת עברית לספקטרום (שפת מכונה). בתמורה תוכניות שח-מט ושפת א/ 8 0₪1+. זוהר קליין, בי"ס חקלאי עיינות, דאר עיינות 70490, 9,. מעוניין להחליף תוכנות לקומודור 64, על גבי קלטות. ברשותי עשרות תוכנות. עופר רוזנר, רמז 7 חיפה, 04-924642. מעוניין לקבל את רשימת הפוק לגרפיקה של אפל על מדפסת בַרְרֶר. רם שלו, 03-255246. מעוניין לקנות ספר לימוד שפת מכונה בעברית לקומודור 64. ברשותי תוכנות ומשחקים רבים להחלפה ולמכירה. דוד קוקרל, הרצליה, 4,.,. שלח אלי קלטת ו-810 ותקבל בדואר החוזר 15 משחקים ותוכניות לקומודור 64. ציין את סוג' או שמות המשחקים שברצונך לקכל. חגי ברק, ז'בוטינסקי 21 נס"ציונה 70400, 08-470036. למכירה או החלפה משחקים לקומודור 64 מכל הסוגים, כגון תוכנות העברה ללוגו. איתן עדשה, ד.ג. חוף עזה, 051-29666. ברשותי תוכנות ומשחקים לקומודור 64 להחלפה/למכירה. ברשותי גם שלושה קרטריג'ים למכירה. דוד קוקרל, הרצליה, 052-552294. מעוניין למכור משחקים בשפת מכונה לדראגון 4, כל משחק ב-300 שקל. הקונה מעל עשרה משחקים יקבל עשרות משחקים בבייסיק. אבי, אחד-העם 48 פ"ת /4950, 03-908097 מעוניין להחליף/למכור תוכנה לקומודור 64, ע"ג קלטות. ברשותי כ-200 משחקים בשפת מכונה ואטמבלר, מהטובים והמעולים ביותר של מחשב זה. כל משחק |-2 דולר. חגי ברק, 08-470036 טקסאס. החלפה או מכירה של תוכנה מעולה בבייסיק מורחבת. מחפש שפת אסמבלי וסינ טיטייזר דיבור. רונן זלצברג, קרן קיימת 31, ראשל"צ, 03-990120. לדראגון. מבחר גדול של משחקים והרפתקאות למכירה והחלפה. לבקש את שי, 03-883368. מעוניינים להחליף תוכנות עם בעלי אטארי. ברשותנו כ-80 תוכנות, סימולציות, משחקים, שפות, הרפתקאות, מוסיקה ועוד... עמיר, 584016, גדי, 584212. מעוניין להחליף/למכור תוכנה לספקטרום. אסף, 4 מעוניין להחליף תוכניות לקומודור 64 בשפת מכונה בלבד (על טייפ בלבד). שמוליק יורמן, 3 אה אמית יורגנסון 03-454815. דראגון 32/64. למכירה משחקים מתוך מלאי של כ-200 תוכניות באסמבלר: משחקים, שפות, תוכניות שרות ועוד. יעוץ טכני וידע, חוברות מחשב וכדומה. כל הקונה תוכניות באסמבלר מקבל תוכניות בייסיק חינם. יעקב, 03-907763. מעוניין להחליף תוכניות עם בעלי 700-/1א. יעקב ג'רארסי, הירדן 6 ראשל"צ, 03-994973, בהזדמנות מתאם אז510י1א:1 א למחשב ספקטרום. מתאים לכל סוגי הג'וייסטיקים. נתן איל, 04-714612. מעוניין להחליף/למכור לקומודור 64. אודי יוגב, 90,. סקר מחירי מחשבים ידדשניה ספקטרום 48% -- % 230- 1 דראגון+טייפ -- 8410 אפל ]1 - 8400 ו חייב להימכר במהירות, מחשב אוריק 1, כולל מורה פרטי, מוטי, 02-662174, למכירה מחשב דראגון 32, במצב מעולה! ! ! כולל ידיות, חיבור לטלוויזיה, חיבור לטייפ, תוכנה רבה ומלהיבה, חוכרות והסברים בעברית, תוכנה שמדברת וכותבת בעברית ומעבד תמלילים. קובי, 3. למכירה טקסאס + מחפנית בייסיק מורחב + קלטות + משחקים + ספרים למחשב, חיבורים לרשמקול, לטלוויזיה וספק. יצחק כרמונה, 8 (בערב). מעוניין להחליף תוכניות למחשב ספקטרום 48 ק' יש לי כ-60 תוכניות. אורן שהם, כרכור, 434 מעוניין להחליף תוכניות, משחקים לאטארי .8001 ע"ג דיסקטים או קסטות (עדיף דיסקטים) אלדד, 471221. מעוניין בקומפיילר א/081₪ או כל קומפיילר אחר כולל ספר ההדרכה, פרט ל- .60801 ל--) 1א18. בתמורה אתן קומפיילר של .60801 זו ]קה - 80ן% אטארי 400 -- 8320 8200 - כולל ספר הדרכה. רון סמוראי 72, 052-4546603 מועדונים/ קשרים * מעונין להחליף/למכור משחקים לספקטרום 48 ק'. מעוניין להקים מועדון לבעלי ספקטרום שמטרתו להחליף ידע ו חולון טל רוזנברגר, ברדיצ'בסקי 21 = מהנדס מחשבים נותז י למשתמשים ומחשב עסקי לבעלי עסקים לרכיש מחשב ותוכנה המתאימים ביותר. יוגתן, 0-0 > שביעיסט במגמת מחשבים מעוניין ללמד בייסיק למתחילים ולמתקדמים כולל תרגול על . ).יו ואו באזור כ"ס. רון סמוראי, אהרונוביץ |1, כ"ס 2, 051-4546635 = מעוניין ליצור קשרים ע ז ם בעלי . ).₪ ואפו. חן סמוראי אהרונוביץ || כ"ס ( 051-4540603 ,5% טופס פרסום במרור סלסי/פלסי השמלי מאבייזות סלטי/פלטי בהצלחה .יי ו ה ה ה ה ו ו ו ב ו ו כל הורעאדיר חייבווד להיכספב בכחב"יר ברור וּסְריאז על טופס אה המכיל עֶר 30 מלים למירב כתוב = או הרמס = מילר אחז למטבצי . אד מוכ טולטוגר זייבים להיכלל בשלושים המלים אזנו מסבלים הודעווד מסאראזים מרסייים בלבר לא גבל סאר ( כלטחי במוער כל(אחו איגה (וצאות באחריוד לזוכו המודעות אצאז ער לוו לצאר לך בסתב"יר גאה וברו" המורע תמוי"סמנה (ל אנשים ‏ + ל הורעאך ולאואו"כו פשפמש בטוניס חר המערמת אזי לה לערוך בסיס בכ עוצמה העומדת לרשותך ווו 08455 הינה מאגר-1] עוצמה א מיתי: המערכת | | החזקה ביותר לניהול מסדי נתוניסן במחשבי מיקרו זו8--16, המאפשרת לשאזב. מ*דע בכל .,חתד ללא מאמצ ואף ללא ידיעת תיכנות. ווו 08456 הינה פיתוח של וו 08455 ומתבססת על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זֶה, הנחשב 0 כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס. ב-|וו| 68466: מעל מיליארד רשומות בקובצ אחד. 8 שדות לרשומה. ה ה 0 בתיס לרשומה (קבוע) + אורך משתנה של שדה אלפנומרי. 0 קבציס פתוחים בעת ובעונה אחת. מיון ואינדקסיס במהירות שיא. פוהפ ב היפ העברת פאראמטריס ומשתניס אוטומטייס. ה וכל ו הפו קוור המחה קובצ-פתוח נשאר פתוח, ולכן הגישה לנוהליםס מיידית טיו ירד תמ 6 מחולל יישומיס 6 שיפור במחולל דוחות 6 מחולל הוויות 6 שיפור בעבודה עס המסך ועוד. * הסבת תוכניות וו 08455 לזווו ם0045. * תמיכה בעברית. > % % % % % % % % + ווו 08455 מבית שד ד-א0ד51א, גדול יצרני תוכנת המיקרי, בוו זו כדי ליהנות מעוצמת |וו 68455 -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל-אביב. לרגו, קרלי פרי איננודר [נעויונל איכות מיקרו מחשביסם, היצירה 29 ר"ג, 36 חיפה: מ.ל.ל., אלנבי 22, 04-528251 רחובות: 08-452877, תל-אביב: 037251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי, ועדכון מהדורות. פָּרִי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי | סוף סוף אפשר לשמוע |פשקיןי ד == עם המדפסות החדיעוות של יפיאי ד אפשר, וללא תוספת כיסויים יקרים ומכוערים. חברת אשסגאה מבית אואסחדאומק, מהוותיקות והגדולות בעולם מכריזה אי * * * 6 ו | 50006 זסוס6 | 50806 וסהח ססקט - וטו רעש רעש רעפש רעש נמוך מ-55084. נמוך מ-55084. נמוך מ-60084. נמוך מ-60083. מהירות הדפסה זהה בתכונותיה מהירות הדפסה מהירות הדפסה 0 עד 240 סימנים לשניה, בתלות למדפסת 568185 דאם.וו5, 0 עד 540 סימנים לשניה, 1 עיבוד תמלילים - בגודל ואיכות האות. שינוי מהירות | בתוספת היתרונות הבאים: בתלות בגודל ואיכות האות. שינוי 0 סימנים לשניה על ידי מתג או תוכנה. 1 הדפסה צבעונית אלפא נומרית מהירוונ על ידי מתג או תוכנה. 2. הדפסה הקרובה להדפסת צפיפות אופקית ובגרפיקה. צפיפות אופקית איכות- 205, 170 סימנים לשניה 3. עיבוד נתונים- 230, 275 2% 5 - 2/2/07 / לד ה 2 סרט הדפסה ב-4 צבעים: = ! 6 ו ל ש צהוב, פּוח6ס3/!, ח8ע6 ושחור 2 סימנים לשורה ויותר. סימנים לשניה. ב המפיקים את כל צבעי הקשת. | צסיפות אנכית מבחר סוגי כתב שונים 6 שורות באינטש. 3 צפיפות נקודות בגרפיקה: 6 שורות באינטש. בעברית ובאנגלית. צפיפות סימן בגרפיקה 4 סימנים לאינטש רבוע. = צפיפות סימן בגרפיקה 0 2 ו-144/144 נקודות 8 ₪ תוכנה הפועלת 2 ו-144:144 נקודות הרה --% ה לאינטש רבוע. על מחשבי .8-86 ו- לאינטש רבוע. 5 / : עותקים מתחברת לכל סוגי המחשבים עותקים צפיפות אנכית מקור 3 עותקים. המוכרים בארץ, מקור:3 עותקים 6 16/28 שורות באינטש. מאגר נתונים כולל י.ב.מ. 34/36/38 ואחרים. ה צפיפות בגרפיקה 8 אפשרות הרחבה נוספת | ועוד עשרות תכונות נוספות. 8. אפשרות הרחבה נוספת ‏ | 72-72 134-144 נקודות של 268. של 8א2. לאינטש רבוע. תקשורת תקשורת מאגר נתונים תאימות במשטר תקשורת מקבילי תאימות במשטר תקשורת מקבילי, 68 4.5, אפשרות הרחבה וטורי. תמיכה במשטר תקשורת טורי. תמיכה במשטר תקשורת עד 8א16. למחשבי 34-36-38 .1.8 ואחרים. למחשבי 34-36-38 1 ואחרים. = תקשורת ו ועדיעוטרות הרות ליפו תאימות במשטר תקשורת טורי (52326) או מקבילי ( פ61ט0ַסזסה081. 68וחסז1ח6,)) מתחבר לכל המחשבים המוכרים בארץ, כולל י.ב.מ. 34/36/38 ועוד עשרות תכונות נוספות יביי אי בע"מ, דרך אבא הלל 17א רמת-ג| 52522 טלפונים 724073 730385, ו03-72094 דרך הרצכיה 8ו-5 היד 39844, הכ-אביב 7פ3ום טכפוונים 4700₪5. ספופפּב, 0994₪ו49 הסינ כזרועטבים בע"כז .פזש פמפדטקואס6 .₪6 האדם והמכונה - סיפור 3 ובְעוד הַטֶכְנְאִי חופר בּקישְקָאות, חולם מַר אורֶן על מישהי מושלְסת. גַּם קְשוּחָה, גַּם אַמִינָה וְּנוסָף לָזאת לְכָל מִחְשָכ קִייֶם היא סְתוְאֶמֶת. 5 היא תוּכָל לְהַדְפִיס עד 200 שורות לְדָקָה, ללא תְלות כְּסוּג הָאות או כאורך השוּרָה, הַדְפֶסות עַסקיות, גראפיות והַדְפֶּסות איכות - לְכִי בַּחִירָה או כָּל כְטַלָה אַחָרַת בַעַסְקִי ההַדִכְסָה. 3 % אא אטזו//ת, 6 . . כעג זי היק 3 0/7 ככג' 8 9" . | 65כ/% 3 6ָכ3/ית פיי את 393 2039 ב , יש לו המון פְקידות ויש לו גַם כַרְטֶסֶת, יש לו סַמֶנְכַ"ל וִיש לו גּם ויכשור אפילו כוין מחשב שַכזְנָבו כדְפַּסֶת, אַכָל תָמיד-תָמִיד, תָּמִיד הוא בְסִיגור.. תוך אותו חלום - מופיע רֶם כְּתוּרֶן, יש הכל-יכול, הָאיש של יפי אי-: עזוכ אותךָ סחַלומות" אומר הוא לְכר אורן. "היא קִיִיָמֶת! היא ישַנָה! פְרִינְטְרונִיקָס אֶם. וי סו" את כָּל אשר כִיקָשתָ, ועוד הרְכּה כַלְאִים - תתן לךְ מדפיסת רב-יישוסית זאת, וְאם גם חַמוּקיהָ הַיָפִים מְעט מרוכָעים לַעבודָה נוצְרָה- ואין לָה כיס דְטָעות. יביי אי בע"מ, דרך אבא הלל 17א רמת-גן 52522 טלפונים 7724073 730385, 03-720941