אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 20

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
גליון 20 8 1550 ש' 6 כולל -. מחשב אישי / / ₪ (| / / -- ₪ /- זוווווו יי ו טי" = 0 "בשחי | ]תתה המאתקהקקתנ שאקמשטמטר | האאההטתמהתקשמקקהקבתטמהתמט כוכב נולך אמסטראד 464 656 ווה כדאר? סקר תגאחי פיסי בישראל | ב = מעבד התמליליס וורדמיל : זח וו | 5 - | | במ במ 0 חי | ו ו שש תואם חדעז בישראל: אוליבטי ₪124 0 קז] מחשבים. הברירה האינטליגנטית. ה 1/] מערכות מחעווב ומדידה (5וא6) בע" רח' מסד וו תל-אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים אבנת| קרמון | שיפרין | נעמן שלושת המרכזים של טכם עידן חדש בתוכנה דרישות הולכות וגוברות למידע ולשימוש נכון בו בתהליך קבלת-ההחלטות. דרישות הולכות וגוברות לייעול והאצת פיתוח ותחזוקה של תוכנה יישומית. תנאי כלכלה בלתי-יציבים. כל אלה הם מסממני שנות ה-80. כל אלה הביאו לצורך בפתרון חדשני, עדכני ויעיל - במישור הארגוני ובמישור המקצועי. מרכזי מידע, פיתוח וייצור של טכם - גישה חדשה בפתרון בעיות התוכנה. טכס מאפשרת לך להכיר ולהשתמש בכל מרכז בפני עצמו - או בפתרון הכולל. שש מרכז מידע של טכם עמוד השדרה של הארגון היה ויהיה המידע לא מספיקים צבירתו, מיונו ואחסונו, יש להביאו ליד שימוש שוטף של מקבלי ההחלטות. העובדה היא כי בעבר נתקל הדרג הנהולי במחסומים רבים, טכנייס ונוהליים, בדרכו להשגת מידע נחוצ לתהליך קבלת ההחלטות התוצאה: שימוש באינטואיציה. מרכז המידע של טכם פותח עידן חדש. הוא מאפשר לדרג הנהולי גישה ישירה ומיידית למידע שלם ועדכני, השגתו וניתוחו תוך |קעזרות בשפות הדור הרביעי ובמערכות לקבלת החלטות. עתידים נוה שרת רח' דבורה ה מרכז המידע של טכס משולב במעבד תמלילים ובמערכת דאר אלקטרוני לצורך עזרה בעיבוד המידע, עריכתו והפצתו מרכז המידע של טכס פותר את בעית העדיפות ביחידת עיבוד הנתוניס. המשתמש הסופי הוא המיישם אה צרכי עיבוד הנתוניס שלו ללא התלות באנשי עיבוד הנתוניס ותוך שימוש במחשביס אישייס ובתחנות עבודה מתוחכמות מרכץ מידע - המפתח לשימוש במידע לצורך ניהול הארגון. אששש מרכז פיתוח של טכם הדרישה לייעול פיתוח תוכנה יישומית הולכת וגוברת. בעיית כח-האדס הרב הדרוש, משך זמן הפיתוח הארוך, התופעה של תחזוקת- תוכנה קיימת במקוס פיתוח, כל אלה הביאו להקמת מרכז הפיתוח של טכם מרכז הפיתוח של טכם מורכב משורה של כלי תוכנה משולבים ביניהס כליס מתקדמים אלה כולליסם שפות הדור הרביעי ומערכות מקוונות לפיתוח תוכנה בשפות המסורתיות מרכז הפיתוח של טכם מופעל באמצעות תחנות עבודה חכמות המשרתות את אנשי המחשבים - 0 הפתרון המושלם לבעיות התוכנה ג 040 פשוטכם טכנולוגיה מתקדמת בע'"מ בכ ו נביאה ת.ד. 13045 תל-אביב 0 טל. 03-491262 טלקס: מרכז הפיתוח מטפל הן במערכות תוכנה חדשות והן בעזרה לתחזוקה של מערכות תוכנה קיימות וביניהן כאלה שהוקמו לפני הקמת מרכז הפיתוח מרכז הפיתוח של טכם - המפתח להגדלת התפוקה בפיתוח ותחזוקה של מערכות תוכנה. משששח מרכז הייצור של טכם מרכז הייצור הוא תשתית כל מערכת תוכנה מרכיביו המשולבים כוללים ארגון המידע ונהולו מרכז הייצור של טכס מטפל בתהליך העיבוד של המידע ומשמש בו זמנית את מרכז הפיתוח ומרכז המידע רק במרכז הייצור של טכס, משמש בסיט" נתוניס יחידי את כל צרכי הארגון במרכז הייצור של טכם מערכות תוכנה משוכללות לארגון המידע, עדכונו, שליטה במועדי עבודו ובקרה על תהליך העיבוד במרכז הייצור של טכס מערכות תכנה לצרכי שליטה ובקרה בנצול יעיל של משאבי המחשב ניהול נכון של מרכז הייצור הינו המפתח למערכת מידע יעילה טכם מקימה מרכזי ייצור. מרכז ייצור - המפתח למערכת מידע יעילה. וזג 342621 נ"א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים | -- ה ה ווויי | - סיפורשער אוליבטי 24 ₪ תואם פיסי, מצוייד במעבד מהיר 8086 ומציע שלל תוכנות לבחירה ולהפעלה. המחשב המשווק בישראל בידי אלקטרה, ידוע בארה"ב גם כ-6300 זאזג ונחשב לאחד המוצלחים בתואמי הפיסי. על תואמים יותר ופחות, בכתבה המרכזית של מגזין זה, תואמי פיסי = מה כדאי? ראה עמי 36. וק שירות קומפיוטרוורלד 23 מהפך ארכיטקטוני: יבמ תעבור לארכיטקטורת 38, מארכיטקטורת 3080 המיושנת. עיכובי אספקה לאי.טי., מאבק יבמ דיגיטל נמשך, ועוד. משחקים לוהטים! לאה סופיר 204 רכזת מערכת אנשים ומחשבים מציגה מבחר משחקי מחשב חדשים! בוחנתוכנה: מעבד התמלילים וורדמִי? ניסו כהן 8 סקירת ביצועים למעבד התמלילים הנפוץ : ! 1. / | גליון20 המגזין המוביל למקצועני ע בישראל. האם כדאי? מה המגבלות ומה היתרונות של *טחנת המלים" מתוצרת אינטרסופט, לעומת מעבד אחר? כוכב נולד: אמסטראד סקירה ראשונית של המחשב החדש ביותר בישראל. אמסטראד סיפיסי 464. מה מוצע ובאיזה מחיר? טבלת השוואה בין המחשב החדש למחשבים ותיקים ! תואמי פיסי -- מה כדאי? ניסו כהן סקירה מעמיקה של מבחר מתואמי פיסי הקיימים בישראל. מהי תאימות? כיצד ניתן למדוד יכולתו של תואם אחד מול אחר? חשוב! מחשבים ממושמעים כיצד שומע המחשב? מבנה מסתנז הדיבור של המחשב הביתי בסקירה טכנית מדוקדקת הכוללת גם המלצות על רכיבים קיימים המשמשים כ"אזני" המחשב. שפת מכונה לתפוח המשכה של סדרה בלתי נשכחת (שחדלה פתאומית, עקב גיוסו של המחבר לצה"ל), חובה לבעלי אפל! מי מחזיק בקלפי שוק קיר מפיקו של כתב עת מקצועי העוסק בחברת אנשים - ₪ ונמחשבים לאה סופיר 32 6. אביב סופר 3 אמון תבור 46 "סוני' מונוסון 52 שת וטרס == 8א-- דיגיטל, סוקר את מיצובן של יבמ ודיגיטל זו מול זו, בשוק תיב"מ ומדווח על העולה החדשה: 181/ מדורינר הקבועים זה עסקי 6 מסוף 10 שבבים 16 תיכנות עצמי 1 שזמושים 0 ממשבשעשוע ₪0 קלטפלט 108 מו''יל ישראל פלד עורך ניסו כהן רכזת מערכת לאה סופיר עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי אורית אהרונל עריכה לשונית נירית לוי תוכנה ודעת יעקב שיבי חדשות פנים דודי גולדמן תיבייס ראובן ליבנה משתתפיטם קבועיס אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירוס, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחם, שרגנהליס אלי, תבור אמון שיווק רענן רוגל מודעות ‏ יובל אופק פרסוט נחמה בוימייסטר חשב ישראל אדלר הנתחייש שושנה גרינהויד תפוצה וגבייה מנחס צוקר הפקה דליה פלד בעיימ מזכירות דורית גולד יועץ כללי ‏ יורס יוסיפוף סדר-מחשב טכנוסדר בעיימ הפצה גד המען למודעות: | מאנה 5, ת''א 64168, טלי 244388 קו-פתוח למנויים: | מנחם צוקר, טלי 244391 מען למשלוחים: תייד 33325, תייא 61332 אין המערכת אחראית לאוכדניס ואינה מחזירח כתגי יד אין לראות בסקרי תוכעה וחומרה, ובטבלאות "השוואה משום המלצות למעולה אלא חוות "דעת. לחנחיית גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחריות לנוקים ישיריס או עקיפים כלפי צד כלשחו כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיחן בלבוי 0 5+ קפ וטקוד 2) 05 045 90/ /פהוספחפרו אלד ל סו וכ רוג הא <אוסערן 2) + לו על קוה )הוסוה. ו 0 על וטו וסט .61332 שוש ומד ,33325 80% 0 6 ו שוחו ה) שו 0 מ 00 כאשר אתה מדבר על מחשב עסקי היום בדוק היטב עם מי תדבר וה רכישת מחשב עיסקי היא תחילתו של קשר רב שנים בין המשווק לבין הרוכש התפתחות עסקיך ואיתם גם הרחבת השימוש במחשב שלך ידרשו תוכנות מגוונות, ציוד עזר ושרות לצרכין המשתנים במששך שנים רבות אתה עשוי להתפתות לרכוש מחשב היום מסוכן או מפיץ, מאלה המציפים את השוק עם הגאות בענף. זה עלול להתברר כמי:שגה. מהר מאד יתברר לך שהמפיץ שלך נמצא כבר בענף גואה אחר אבל אתה תשאר "תקוע" עם "ברזל" חסר תועלת עוד שנים רבות. מלל -- 20 שנות נסית ב שבד נתרנים. קבוצת מלל הינה הגוף הגדול והמוביל בארץ במתן שרותי מחשבים ובעיבוד נתונים זה שתי עשרות שנים תוכניתנים, מנתחי מערכות, מדריכים, מהנדסי שיטות וטכנאים המונים יותר נד1000 איש הם הערובה לכך שהמחשב העסקי שלך יפיק מעצמו את המירב. מלל =-- המובי?ל הארצי בתקשורת מקומית למיקרורמחשבים. אל השיווק של המחשבים העיסקיים (מפיץ מורשה של :> <-1א18) ניגשה מלל מתוך פתוח האסטרטגיה האפשרית היחידה עבורה: מנהיגות לצורך זה פותחו תוכנות ייחודיות המסתמכות על נסיונה רב השנים של מלל במערכות פיננסיות, ציבוריות הצטרף גם אתה למועדון המיקרר עיסקיים הגדול וחינוכיות בישראל . "תמר" --- מעבד התמלילים החדשני בישרא?ל כחוללבן! "המבקר" -- לניהול משרד וזה רואה החשבון. תוכנות לעורכיידין. בטוח,מוסכים, רופאי שיניים, מפעלי ייצור; ב"א ועוד הן רק חלק מן המבחר אשר פותח בתשלובת מלל לא עוד מפיץ מורשה המקבל תוכנות מכל הבא ליד ללא הבטחת שרות והתאמות בעת הצורך. אלא מלל עם פיתוח תוצרת עצמית. כך נהגה מלל גם בתחום התקשורת המקומית למיקרו מחשבים. לצורך זה קיבלה את מ כאשר תרכוש את המחשב העטקי ש?ן ל ל ב במלל תצטרף בכך למועדון המיקרו ל עיסקיים הגדול בישראל מאות רבות של אירגונים וחברות יש לזה יתרונות כבר היום בעת בתחומי הפיננסים, המסחר והחינוד הרכישה הראשונה שלך. יש לזה בישראל בהם מותקנות מערכות יתרונות חשובים עוד יותר כאטו ) ין-וְאמו משולבות ברשתות א > תתחיל לעבוד עס המחשב. מחו הן עדות נאמנה להצלחת אסטרטגיית המנהיגות במלל 03-2529885 ,5 02232221 ,045337538' מיקרו מחשבים בע מ פרס/ריישר/374718 | יבנז: | רח* החשמונאים 95 תללאביב 04750 לקוראים! אנא הקפידו על משלוח מכתבים קצרים, כתובים בכתב יד ברור מאוד וברווחים גדולים! לצערנו, חלק גדול מן המכתבים אינו מתפרסם בגלל קשיי קריאה אובייקטיביים! מקורא לקורא יש לי בבית מחשב מסוג 86.8 ויש לי גם טלביזיה שרפ מדגם 1600-/12 ובטלביזיה יש יציאת וידיאו אִין (אז סמסוצ). האם הטלביזיה יכולה להפוך למוניטור (יש כפתור שהופך למוניטור)? אם כן, איזה כבל עלי לקנות ואיזה מוניטור זה יהפך, לשחור-לבן או צבעוני (הטלביזיה צבעונית)? איך מגלים מהי אורכה של התוכנית במחשב הנ"ל? האם אפשר לעשות חלון במוד 2 שברקע יהיה מוד 2 אבל בחלון בפנים מוד 1 או 4? מה עושות הפקודות הבאות: .0641.; אודסואא; אפט? סבריאל סטמקר, אשדוד האם אפשר להעלות ציורים שהוקלטו בעזרת הקרטרידג' של ה-1/81.81 10060 של אטארי, בבייסיק, או באסמבלר כשהנתונים הועברו מהתקליטון לכתובות 85000 ואילך? כיצד? יהודה מיטלמן, רח' הארי 24/6, מעונות גאולה, חיפה 33190. האם נכון הדבר שיש תוכנית הנקראת 6.7.1 המסוגלת להתאים משחקים של קומודור 64 לספקטרום? אם כן, כיצד משתמשים בה? היכן אפשר להשיג או לקנות אותה? כיצד אפשר להכנס לשפת האסמבלר בספקטרום? ברצוני לקנות מתאם לג'ויסטיקים. איזה סוג הכי כדאי לי לקנות מבחינת כמות המשחקים המתאימה לו? האם קיים מתאם אשר יכול להתאים לכל משחק שיוצא לספקטרום? אם יש -- מה שם החברה והיכן אוכל להשיגו? אלירן חזן, קרית"שמונה ניקוי כוננים מהי הדרך הטובה ביותר, היעילה ביותר והמומלצת לניקוי כונן דיסקטים, וכמו כן לגבי ניקוי דיסקטים עצמם? 6 ו * בשוק מצויות מספר ערכות לניקוי כונן התקליטונים וכן ניקוי התקליטונים. האם הם מומלצים לשימוש? מה עדיף: שימוש בנוזלים אלה למיניהם או ניקוי בצורה אחרת? ואם חומרים אלה מומלצים כיצד אדע לבחור ביניהם? כיצד אוכל לדעת מה לקנות? זאב עילג, חדרה 4 הדרך הטובה ביותר לניקוי כוננים היא באמצעות ערכת-ניקוי הכוללת תקליטון מיוחד ונוזל ניקוי. ערכה כזו עולה בין 825 83577 בחנויות שונות. תקליטונים עצמם -- לא ניתן לנקות. טקסאס! אני קורא את עתונכם באופן קבוע ומאד נהנה ממנו. ברצוני לברככם על אחוד מחשב- אישי עם אנשים ומחשבים ומקווה ששילוב זה וצליח גם בעתיד, כפי שהצליח עד עתה. ועכשיו לעניין: ברשותי מחשב "טקסס" (א /4 11/99) זמן רב, והייתי מעוניין לדעת אם יש במחשב זה פקודות המקבילות לפקודות א₪₪ק, אסש, במחשבים אחרים, ואם כן -- כיצד להשתמש בהן. כמו"כן, אשמח לקבל מידע בכתב, בדבר שמות ספרים העוסקים במפת-הזכרון של המחשב הנ"ל ובתכנות שפת-מכונה בו. נ.ב. -- קיימות שמועות שהחברה "פשטה את הרגל", והפסיקה לייצר את המחשב הנ"ל; ברצוני לדעת אם הדבר נכון - ואם לא, אשמח לקבל כתובת אליה אוכל לפנות בארה"ב. בתקווה לתשובה מהירה בכתב, או מעל דפי המגזין. שלו דרור, חיפה > טקסאס אנסטרומנטס לא פשטה רגל, אלא חדלה מלייצר מחשבים ביתיים. לגבי ספרים העוסקים במחשב, אנא, פנה לחנויות ספרים המתמחות בספרי מחשבים, כמו באג, למשל, המצעד שאינו צועד האם קיימים תוססנים לאפל? אם כן, כיצד מפעילים אותם? מה תפקידו של שעון פנימי? האם אפשר לשנות תווים באפל? בעזרת מה! במדור מחשב-שעשוע נמצאו תוכניות רבות בזמן האחרון אך תוכניות לאפל נעשו נדירות, ולמחשב הספקטרום למשל היו אנשים 6 ונוחשבים תוכניות רבות ומדורים רבים הוקדשו לו (כגון: כיצד לכתוב משחקי הרפתקאות, כיצר לכתוב משחקי מחשב). האם נשכח האפל? למה נדחה המדור "מצעד התוכניות" כמו מצעד הפיזמונים? בעניין אובייקטיביות, הבחירות ייעשו על ידי הקוראים כך שהמאגזין יוכל לשמור על אובייקטיביות. בתודה, ניר כהן, ירושלים > אפל לא נשכח, ראה במגזין זה את התחדשותו של מדור שפת-מכונה לתפוח. לגבי מצעד התוכניות, נשמח לפתוח שוב את המדור ואנו מזמינים את הקוראים לשלוח את דעתם על תוכניות שונות. המשחק לא רץ! בגיליון מס' 8! של אנשים ומחשבים פירסמתם תוכנית סיימון לטכסס במדור מחשב-שעשוע. הרצתי את התוכנית והיא לא פעלה ויש בה טעויות. ניסיתי לתקן והתאכזבתי. תוכניות של טכסס לא מופיעות המון בגליונכם ולכן אני מבקש אם אפשר שתשלחו לי את התוכנית המתוקנת של הסיימון. בתודה, עזרא בטה, תל-חנן > כותב תכנית סיימון, ירון מינץ, מתבקש לפנות למערכת. זיכרון גרוע שמי איל ואני מנוי על המגזין וברצוני להעיר מספר הערות. > אתם שוכחים מפינות שהתחלתם כגון הסידרה על שפת מכונה לאפל והסידרה על המשק. לדעתי כדאי שינ.שיכו. * האם תוכלו לבצע את הסידרה "מבט מקרוב" גם על מחשבים עסקיים ועל ספרות? איל הורביץ, רמת-גן > סדרת שפת מכונה לאפל עוכבה בגלל גיוסו של המחבר לצה"ל, אך היא חוזרת למסכים, ראה בגליון זה. מבט מקרוב יתרחב גם למחשבים עסקיים בקרוב מאוד. ראה סקירת תואמי פיסי במגזין זה. צרור השאלות להלן, מכחר משאלות חוזרות ונשנות של קוראים רבים בתחו- מים מעניינים. אאווסדטה הקשר הנכון בין 18-50 למחשבי 8%! גדולים אוטולינק מאפשר לך להעביר נתונים בין 00-ו8₪| למחשב מרכזי בכל מערכת הפעלה -- תוך שימוש ביישומים קיימים וללא כתיבה נוספת במרכז ! אוטולינק נותן למשתמש אי תלות בחומרת תקשורת ובכך מבטיח שמירה על ההשקעות ביישומים ובתוכנה במקרה של שימוש בכרטיסי תקשורת חדשים. ,05/988 | יתרונות בולטים של אוטולינק : י לל כתיבה נוספת. -- העברת קבצים במקביל לביצוע תוכניות נוספות ב ₪6. | --קשר עם יישומים קיימים ללא צורך בכתיבה נוספ -- קישור קל עם מחוללי יישומים ( ₪4 וכור'). - - הזנת נתונים שנקלטו ב- שאו | זז0 ליישומים קיימים. - -עבודה מול כל תוכנות ההקשורת הקיימות במחשב המרכזי. // ש 0 9 //%/8[20רכות כַ,06 א / 0 ש-0/כ 7 >יכ/ת שוחישכיכ ] גר שרג אוה ]טי רח' שוקן 27 תל-אביב 2, טל. 1, 03-8212840 .61 ,66532 צוצ-ו6ד .51 ח6אסה5 27 -- יכולח קישור לכל שפות התכנות ב ₪0 . -- עבודה הן ב 00/1 !והן ב ₪ דסו5ח. -- מחיר סביר. 6 ד אני רואה המון שיש תוכניות חינוכיות לילדים בימים אלה, אבל רובן מתאימות רק למחשבים הביתיים הזולים. האם יש אפשרות קלה להמיר אותן למערכת שלי, המבוססת על |א/67? אם התוכניות כתובות בשפה שרצה על המח" שב שלך, כגון בייסיק, תוכל לבצע הסבה, בתנאי שיש לך הרבה מאד ידע בתכנות. גם כך, מדובר בהרבה מאד עבודה וזמן. הרבה יותר זול, בטווח הארוך, לקנות לילדים מחשב ביתי זול, ולתת להם להשתמש בו למשחקים ולתוכניות חינוכיות. הסבת תוכנית אחת, אם היא אפשרית בכלל, תימשך כמה שעות, ואילו בהשקעה לא גבוהה תוכל למנוע כל סכסוכים בשאלה מי ישתמש עכשיו במחשב. מה אני צריך לדעת על מחשבים נישאים לפני שאקנה אחד מהם? יש שני סוגים עיקריים של מחשבים נישאים: מחשבי-תיק ומחשבים מיטלטלים. מחשב התיק מסוגל בדרך כלל להיכנס לתיק ג'יימס בונד, ויש המכנים אותו ''מחשב תיק'' משום שאתה יכול להניח אותו בנוחיות בתיקך, כשאין לך משהו טוב יותר להניח שם. הוא כולל בדרך כלל זכרון מזערי ומרקע זעיר, והוא קל מאד. בתוספת מודם, יכול מחשב כזה להביא תועלת רבה לאיש המרבה בנסיעות. יש כמה מערכות זולות מאלף דולר, בעלות שקע מדפסת תקני, ואפשר להרחיבן. המחשב המיטלטל הוא בדרך כלל מערכת שלמה בפני עצמה, כלומר, מצג, כונני תקלי- טים או תקליטונים ובקר, כולם במארז יחיד. מכאן שהם הרבה יותר כבדים ממחשב התיק. הם נקראים מיטלטלים מפני שדי נוח לארוז אותם ולהעבירם ממקום למקום. מחשבים כאלה מציעים הרבה יותר זכרון ממחשבי התיק (64 ק' ומעלה). הם כוללים גם לפחות כונן אחד לאחסון נתונים. המחשב המיטלטל מציע בדרך כלל את כל סממני המחשב השולתני, ויתרונו הוא שאתה יכול לקום ולקחת את המערכת בלי שתצטרך לטלטל מספר רב של רכיבים נפרדים. יש כמה מחשבים מיטלטלים השוקלים הרבה פחות מקודמיהם, ויש לשער שבעתיד יהיו רבים כמוהם. האם יש הבדל בין עיבוד תמלילים לבין עיבוד נתונים! לא, עד כמה שזה נוגע למחשב. המחשב מעבד מידע, ואין זה משנה לו מ מייצג המידע, מלה, 8 יוהעסץ. מספר או סמל. תוכניות המחשב אומרות לו לעבד סוגים שונים של מידע בדרכים שונות, וכאן נעוץ ההבדל. עיבוד תמלילים (תמלילנות, בקיצור) עניינו אחסון מלים והטיפול בהן - מלים ממש, כמו אלה שאתה כותב על הנייר. המחשב מתוכנת כך שיוכל לאתר מלים או לעצב אותן במקומות קבועים-מראש על הנייר, ואתה יכול לקחת את המלים האלה ולהניע אותן קדימה ואחורנית, ממש כאילו היו בידיך גליון נייר, מספריים ודבק. עיבוד נתונים (לא נתוננות, לעת עתה) עניינו אחסון וטיפול במידע בכלל - רשומות של לקוחות, רשימות תפוצה, תיקים אישיים, רשימות חלפים, חשבונות ומה שלא יהיה. אתה יכול לאחסן את הנתונים בדרכים שונות, כשם שאתה יכול לעשות זאת על הנייר, אלא שאתה יכול גם למיין אותם ולחפש בהם כרצונך, או לבצע חשבונות שונים. קראתי לא מזמן על המחשב האישי דגם 0 של רדיו שאק. במאמר היה כתוב שאתה יכול להקליד מסמכים לזכרון המחז שב, והמחשב ישמור על המידע גם אחרי שכיבית אותו. קשה לי להאמין, כי באפל שלי אני מאבד את כל הזכרון ברגע שאני מכבה אותו. בגלל זה יש לשמור מידע על תקליטון או קלטת, נכון? או שאולי לא קראתי טוב! אם תאמין ואם לאו, דגם 100 אכן שומר על מה שהזנת לזכרונו. יש במחשב שתי סוללות של מצברים: האחת מספקת כוח למחשב עצמו, השניה מספקת כוח לזכרון, כאשר מנותק המחשב עצמו מהספקת החשמל. לדברי יצרן רדיו שאק, מסוגלת סוללת המצברים השניה לקיים את המידע בזכרון למשך 14 עד 30 יום, בהתאט לכמות המידע שבזכרון. ככל שרבים הנתונים, כך מתקצר הזמן. סוללת המצברים השניה נטענת מחדש כשאתה מחבר את דגם 100 לשקע. אם תקפיד להטעין אותו אחת לשבועיים, ישמור את הנתונים שבזכרונו עד בלי גבול - בתנאי שלא תמחק אותם בעצמך. לפעמים אני נתקל בקשיים בהרכבת כרטי" סים נוספים בלוח האם של מחשב אפל 2+ שלי. לפעמים אפשר להרכיב כרטיס כשהרכיבים פונים הן ימינה והן שמאלה, כך שאי-אפשר לדעת אם התקנתי אותו נכון. האם יש שיטה תקנית להתקנת כרטיסים כאלה? ראשית חכמה, קודם כל, בראש וראשונה, סוף מעשה במחשבה תחילה, הצעד הראשון בדרך אנשים ₪ ונוחשבים ומהלך הפתיחה הוא לקרוא את הוראות היצרן, היטב ובקפדנות. כמעט תמיד יסביר היצרן בדיוק כיצד יש להתקין את הכרטיס, ואף יצרף ציור או תרשים של כרטיס שהותקן כהלכה. אם אין בידיך הוראות כאלה, כלל מעשי טוב הוא שכל הכרטיסים על אותו לוח אם מותקנים בדרך כלל כך שהרכיבים פונים לאותו הצד. לכן, הסתכל עליהם וראה. כלל זה פועל כמעט תמיד, אם כי לפעמים ישנם לוחות שאינם מקפידים עליו. אבל שוב, נסיים במה שהתחלנו - קרא את ההוראות. מה ההבדל בין הקיבולת הממותכנת והלא- ממותכנת של כונן תקליט קשיח? תאר לעצמך את התקליט הקשיח כמחסן ענקי שבו נשמרים נתוניך. הקיבולת הלא"ממותכנת של התקליט היא הנפח הכולל של המחסן. נחמד מאד לדעת מה המספר הזה, אם הבניין שייך לך, אבל בעצם אין בו כדי לומר לך מהו נפח האחסון העומד בפועל לרשותך. קיבולת ממותכנת היא אמת המידה של מרחב האחסון שבו אתה יכול להשתמש אחרי שהתקנת, כביכול, מדפים, אצטבאות ומדורים, וכן מרכז רישום שבו מפורט היכן מאוחסנים ממש כל הנתונים שהפקדת. הרכבתי כרטיסים בכל החריצים הפנויים בלוח האם של האפל 2אי שלי, מלבד שניים. האם אתם חושבים שאני צריך להוסיף למערכת מאוורר? כן. יש לאפל 2אי חריצי אוורור משני הצדדים, המאפשרים זרימת אויר במערכת, אבל כשאד תה מוסיף יותר משני כרטיסים ללוח האם, הם עלולים לחסום את זרימת האויר, ואז המחשב יתחמם יותר מדי. רוב השבבים מסוגלים לסבול חום עד 55 מעלות - אם המחשב מתחמם יוחר, נשקפת לך סכנה של נזק תמידי לשב- בים. המאוורר הטוב לאפל 2אי הוא סיסטם סייבר מתוצרת קנסינגטון בניו יורק. הוא מותקן בדיוק מעל חריצי האוורור של האפל. סיסטם סייבר יגן על המחשב שלך גם מפני עליית-כוח פתאומית. אני חושב לקנות כוונן תקליט קשיח שית- חבר למחשב שלי דרך השקע המקביל. האם זאת אומרת שלא אוכל להשתמש במדפסת אפסון המקבילה שלי? לא דווקא. יש רכיבים הממירים אותות מקבי- לים לטוריים, כך שאפשר לחבר בעזרתם מדפסות הפועלות לפי פרוטוקול סנטרוניקס לשקע 85-232. לאפסון יש גם כרטיס טורי שאפשר להתקינו בתוך המדפסת. 4 =--4 המחעוב עוכיבב את רציו ובנ יותרבטננו 100+- הטכניון בדק העוווה | וקנה +100 שספא[בא יי . כדי שמהנדטי העתיד / יהיו מוכנים למחר! צוות אקדמי וטכני מונה ע'"י הטכניון לבחור מתוך 15 החברות שמוינו ע וות נמצאו שני מחשבים ראויים לניסוי שדה עם הסטודנטים (₪0-שמו ר + 100 צספאוא₪ של דיגיטל) בשלב ההשוואה של ה-06-פ! מול + 100 אוספאואה החליט צוות המומחים שהחומרה של + 100 ו₪0או/3 טובה יותר, הוא נעים יותר לעבודה והעיצוב שלו יפה יותר (אגב יש להם טעם, לסטודנטים +100 אשסטאוא₪ זכה בפרס עיצוב המוצר בארה"ב) שיקול גוסף שנזקף לזכות ה + 100 ₪80 וע של חברת דיגיטל מתאימה גם לדגם החדש. לכן את המודל הקודם לחדש, ת בלבד. לעקרון התאימות י בין מחשביס מהסדרות +00 שו80אוח קיבל או והוחלט על קנייתו, וכך ז הטכניון במחשב שיכ ביותר, להתמודד עם ה המה" חברת הסמחעובים = העשניה בגודלה בעוכם ל של 0 וו אטארי מציגה את ג'אקינטוש ! ג'ק טראמיל מבטיח ועושה. בעוד תעשיית המחשבים הביתיים ממשיכה להנפיק, למעט אפל כמובן, מחשבים מיושנים, בני שנה ושנ" תיים, מכריזה אטארי על דגמי מחשבים חדשים. ההכרזה, שלוותה במסע יחסי-ציבור נרחב, נערכה בחסותו האישית של מנהל אטארי, ג'ק טראמיל, מייסדה ומנהלה של קומודור בעבר. מה תציע לנו אטארי השנה? שני מחשבי 16 סיביות, "ג'אקינטושים", כפי שמכנה אותם התעשייה, על שם דמיונם הגדול למאק של אפל; ושלושה מחשבי 8 סיביות חדשים. עוד מציעה אטארי סדרה חדשה של כונני תקליטונים, מדפסות, מצגים ועוד. ג'אקינטושים לא יגיעו למדפי החנויות בארה"ב לפני אפריל. אולם כבר עתה, שווים המחשבים החדשים הצצה מהירה. אז בבקשה, מדובר בשני מחשבים צבעוניים (מאק, להזכיר, הוא שחור-לבן), המציעים 128 ק' זיכרון ראם או 512 ק', בדגם הגדול יותר. הדגמים נקראים 13081 ו520517, בהתאמה. מסך ג'אקינטוש העיקר, השורה התחתונה, והיא המחיר: המחשב הקטן יותר, יעלה כ-4400 (שוב, בארה"ב) ללא מצג וכוננים. הגדול -- 8600. גם בצירוף המצג והכוננים, נמוכים מאוד מחירי המחשבים החדשים ממחשב מאק. הן מאק והן ג'אקינטושים מצויידים במעבד ג'ק טראמיל משחק בעכברים מוטורולה 86000 מהיר מאוד. מחשבי אטארי החדשים מצויידים, עוד, בתושכת לכרטיס רום, | 0000000000 ....................... וי 0000-="-=-"="=-=-=-"2נ2ממחחת מ-סייריף 1 במידי, שהוא ממשק לכלים מוסיקאליים, ממש- קים טורי ומקבילי וממשק לחיבור כונן 3.5 אינטש. חבילת המחשב תכלול שפת בייסיק או לוגו. כמובן, כולל המחשב עכברון שליטה. אטארי דאגה להכין לפחות 30 תוכנות שיפעלו על המחשבים החדשים. היא מתעתדת לייצר ממנו מאתיים אלף יחידות בחודש. משקיפים ומבקרים, שזכו להניח את ירם על המחשב, מגדירים אותו כ"מאקינטוש לעניים". מה עוד מציעה אטארי, למשתמש הביתי? סדרת אקס-אִי תחליף את אקס-אֶל הוותיקה ה''נמשכת" בדוכנים חודשים רבים. אלה שלושה מחשבים מתוחכמים וזולים עליהם נרחיב את הדיבור בגליון הבא, כאשר יתקכלו עליהם פרטים נוספים. יבמ ביטלה את זיכיון טאנדון לכוננים מניותיה של טאנדון צנחו כמוכי הלם, כאשר נודע כי יבמ ביטלה את חוזה אספקת כונני התקליטונים לפיסי, בצעד חסר תקדים וללא אזהרה מוקדמת. עבור טאנדון, זוהי כמעט מכת מוות שכן % מכלל הייצור שלה מופנה ליבמ. כדי להמתיק את הגלולה המרה, מוכנה יבמ לרכוש מטאנדון כונני תקליטונים חדשים מהמלאי, שיסייעו לה לעבור שנה זו לפחות. "ביטול החוזה הוא אך הוכחה לחוסר היכולת לנבא את שוק המיקרו,* קובע סטיבן אוסד, מנתח שוק. טאנדון נהנתה ממכירות בסך 400 מיליון דולר השנה ורווח של כ-30 מיליון. משקיפי השוק צפו שיבמ תעבור ליצרן אחר במשך השנה, אולם ההפתעה היתה בעיתוי המוקדם כל כך. דובר יבמ סירב להגיב על ביטול החוזה וקבע כי יבמ אינה מגיבה על קשריה עם יצרני משנה. לאחרונה, תבעה טאנדון יצרני דיסקים יפניים, ובהם סוני ומיטצובישי, על הפקת זכויות פאטנט על כונן תקליטונים מתוצרתה. יבמ, כך ידוע מזה שבועות מספר, רכשה באחרונה מיליון כונני תקליטונים בגודל 3.5 אינטש. גוסטבאסטרס ממוחשבים חפש את המחשב ! הסרט גוסטבאסטרס (מכסחי השדים) הוא להיט. בסרט משתתפים כמה מחשבים. באולם הכניסה, מוצג ריינבו של דיגיטל. בפנים המעבדה, מחשבי קרוממקו בסדרות שונות. 2 ₪ מחשבי קרוממקו מכסחים שדים מחשבי הברך -- עסק רציני גל חדש של מחשבי-ברך צפוי השנה. בזמן הקרוב, תציג זניט מחשב ברך חדש, מצויד במצג גביש-נוזלי וחבילות תוכנה כמו מולטר פלאן, ווּרד ותוכנת תקשורת -- בְרוּם המחשב. המחיר הצפוי למערכת החדשה (בארה"ב) יהיה פחות מ-92,000. לידיעה, זהו מחיר נמוך יחסית. בעייתם העיקרית של מחשבי הברך, בינתיים, היא מחירם הגבוה הנובע מבנייתם סביב שבבי 1.81 (הצורכים פחות כוה חשמלי וניתן להפעילם בסוללות) וסביב אותם מצגים גדולים ויקרים. עד לאחרונה, לא היה טעם בהחדרת תוכנות אל שבבי הרום שכן שבבים אלה היו איטיים מאוד והיה צורך לטעון תוכנות מן הרום אל הראם, לפני תחילת פעולה. שבבי רום חדשים, מחשב ברך: היולט פאקארד מריץ לוטוס ברום כאלה שיהיו במחשב זניט, יאפשרו פעולה מהירה. מי עוד יציג מחשבים בזמן הקרוב? קייפרו תציג מחשב בחודש הבא. טושיבה תציג מחשב 0 אנשים ₪ וטחשבים נישא, טקסאס אינטסטרומנטס תציג מחשב נישא המכיל תוכנות אף הוא. טאנדי רדירשאק, מחלוצות מחשבי הברך, מציגה את דגם 200, הוא דגם מורחב של המחשב 188-100 הנמכר גם בישראל. המחשב החדש מכיל 24 ק' זיכרון ראם, תוכנת מאלטי- פלאן ברום ובנוי בו מצג מורחב בן 16 שורות על 40 טור. זיכרון המחשב ניתן להרחבה. 0 נמכר בארה"ב ב-81,000 בלבד. תוכניות גדולות לריינבו של דיגיטל =דיינבו, המחשב האישי של דיגיטל, אינו נהנה ממכירות מתוגברות במיוחד, למרות מאמצי השיווק הכנים של דיגיטל ברחבי העולם, וגם בארץ. השנה, מקווה דיגיטל לשכלל את המחשב בתחומים שונים. בעייתו העיקרית של המחשב, "המעוצב" ביותר בתעשייה, היא העדר תוכנות יישומים מסחריות בכמות מספקת. לאחרונה הודיעה דיגיטל על הסבתן של תוכנות סימפר ניה, דיבָייס 3 ותוכנות נוספות לפעולה בריינבו. עוד נודע, כי דיגיטל עשויה להציג בקרוב ריינבו חדש, הוא ריינבו 25, שיהיה, למרבית הפלא, תואם פיסי של יבמ ויתפוס שטח קטן בהרבה מהשטח שתופס רינבו כיום. האם תיכנע החברה השניה בגודלה בעולם לחברה הראשונה ? נראה כי המחסור בתוכנות לריינבו, הוא שהכריע את הכף בעד ההחלטה להרים דגל לבן. המחשב החדש, נודע עוד, לא יכיל מעבד 280 לתוכנות סי-פי-אם, מעבד הקיים בריינבו כיום. דיגיטל תציג בקרוב מאוד רשת תקשורת מקומית מיוחדת למחשבי ריינבו ובעיקר - תקשורת בין המחשב האישי למחשבי המיני של החברה, מסדרת ואקס. הכרזות אפל אפל הכריזה על שורת מוצרים חדשה. ההכרזות לא באו כהפתעה שכן היה ידוע זה מכבר שאפל עומדת להכריז על מוצרים חדשים. הוצגו רשת תקשורת מקומית למחשבי מאקינטוש, מדפסת לייזר זולה (המתומחרת בארה"ב בכשבעת אלפים דולר.) עוד בהכרזות, הפחתת מחירים נוספת למא- קינטוש השמן (המכיל 512 ק' ראם) בשיעור 0 והפחתה דראסטית במחירו של מחשב ליזה (הנמכר בקושי). מאקינטוש תופש את מקומה של ליזה. היום, נקראת ליזה בשם מאקינטוש אקס"אל ומחירו הופחת (בארה"ב) מ-%5,495 עד לכדי 5 למחשב ליזה 2 (לשעבר) המכיל תקליט קשיח בן 10 מ"ב. אפל מפסיקה עוד, את ייצורו של מחשב אפל 3 הבלתי מוצלח. החברה דיווחה על שורת פעולות אלה בפני מחזיקי מניותיה, שזכו הרביע לרווח של 10 סנט למניה. כלל רווחיה של אפל ברביע זה -- 1 מיליון דולר. לאחרונה, התקשרה אפל עם חברת ג'נראל אלקטריק לצורך הקמת אפלינק, שירות תקשורת לדואר אלקטרוני ולגישה למאגרי מידע. מהם מוצרי השנה? השבועון אינפווורלד בחר את מוצרי השנה. לשכועון היסטוריה ארוכה של בחירת מוצרים שכל אחד מהם התווה כיוון עתידי אפשרי, על פי דעתם של כתבי אינפווורלד. בין המוצרים שנבחרו בשנים האחרונות ניתן למצוא את יבמ פיסי כמוצר השנה של 1982 ואת תוכנת מיקרו- סופט מאלטיפלאן באותה שנה; בשנת 83 היו מוצרי השנה תוכנות ליזה של אפל ולוטוס 1. המחשב שנבחר באותה שנה -- טנדי רדירשאק מודל 100, הוא מחשב הברך הרא- שון מסוגו בעולם שהכרזתו אכן התוותה כיוון עתידי אליו אנו נכנסים רק כעת -- במחשבים הנישאים הקלים. השנה, מפתיע אינפווורלד בהכרזותיו. התפי- סה היא תפיסת "המוצרים הקטנים והקלים". כך, סבור השבועון שחלף זמנן של התוכנות "הכבדות" והמסובכות והוא מעניק את מוצר השנה בתוכנה לתוכנת סִָיידקיק שאינה אלא צירוף של כלי עבודה פשוטים מאוד כמו מחשבון, לוח שנה, לוח פגישות וספר טלפונים - בנויים בחלונות על מצג אחד. התוכנה הזולה היא גם שימושית מאוד, קובע אינפו- וורלד וממליץ -- פשטו את התוכנות הכבדות; העניקו יותר כלים שימושיים למחשב. מוצר החומרה של שנה זו, על פי דעת אנון מדפיס ב אינפווורלד הוא דווקא ציוד היקפי -- וזוהי מדפסת הלייזר שצפוי לה, אומרים בשבועון, עתיד גדול השנה. מדפסת הלייזר %א61א5 מתוצרת קאנון היא המדפסת הנבחרת. השבועון מעניק ציון מיוחד ל"חזרתו לחיים" של פיסי ג'וניור דווקא. בשנה הקודמת, היה נדמה כאילו אין המחשב מסוגל להתעלות מעל אנשים 6 ונוחשבּים קבלת פנים צוננת לואקס 8600 ו ו הי וי ו וי ו "עוצמת המחשב קטנה מדי והכרזתו מאוחרת מדי", זוהי דעתם של משתמשים רבים של מערכות ואקס על ואקס 8600. כך מדווח היר- חון דאטאמיישן בגליונו האחרון. החברה מספר 1 במחשבי המיני, המודעת למצב, התחילה כבר לפתח פרוייקט חדש: דגם 32 סיביות, המביא לביטוי את טכנולוגיות .501 המתקדמות וארכיטקטורת 156א, כדי להגיע לעוצמה של 20-10 מפ"ל, תוך כוונה להכריז ב-1986 גם גירסת מעבד-כפול של 8600, שעו- צמתו תנוע בסביבות 8-7 מפ"ל. שם הקוד של הדגם החדש -- יופיטר. עצמו ומעל מגבלות החומרה שקבעו לו מהנדסי יבמ. אולם בחודשים האחרונים, ניכרת פעילות רבה, בעיקר של חברות חיצוניות, המספקות תוכנות רבות לג'וניור ותוספי חומרה חשובים ההופכים אותו למחשב פעיל מאוד וחזק - וזול. רשתות תקשורת מקומיות - מה האמת? | לקוחות רבים רוכשים רשתות תקשורת מקו- מיות בכדי להפעיל אמצעי ציוד היקפ על ידי מספר מחשבים. מהר מאוד הם מגלים שמעט מאוד תוכנות תומכות ברשתות מקומיות אלה ולרוב, הופכת התקנת רת"ם למקור לכאב ראש מתמיד. מי שהחליט לנסות ולהטיל את מלוא משקלו על התופעה, אלה אנשי חברת 3601 הקאליפורנית. בחברה זו, פותחה בעבר רשת התקשורת המקומית דטא8>אז למחשבי דיגיטל ורשתות תקשורת נוספות המכוססות על תפיסת [אא 18 החברה פתחה באחרונה מחלקה מיוחדת שמתפקידה לפתח פתרונות תוכנה לרשתות תקשורת מקומיות. מחשב יוניקס נישא -- לין.פי היולט פאקארד הציגה מחשב יוניקס נישא. המחשב החדש, בן 16/32 סיביות, מבוסס על מעבד 68000 של מוטורולה ועל שבב 6! סיביות גראפי של יו-פי עצמה. המחשב הקרוי אינטגראל, מיועד בעיקר לשוק הטכנולוגי והמדעי. זאת מכיוון שמעט מאוד תוכנות יוניקס מסחריות קיימות כיום. המערכת, במארז הנישא, מכילה מדפסת הזרקת-דיו המדפיסה במהירות 50! תווים 4 11 ורצי שישק 2/9 4.47 1/7 ה שא 2007 004 0 וו 220-ה הי 0 יף . הל ידה ו אינטגראל של היולט פאקארד: יוניקס נישא לשניה, מצג כתום בגודל 24א80 והפעלתו הקלה מזכירה מאוד את מאקינטוש. למחשב אפילו עכברון מיוחד. במחשב רב העוצמה 512 ק' זיכרון ראם המתרחב עד 1.5 מ"ב וכונן תקליטונים בודד בגודל 3.5 אינטש המכיל 710 ק'. עוד מפעיל המחשב תקליטון נוסף -- בזיכרון הראם. מערכת ההפעלה, פיתוח עצמאי של היולט פאקארד, היא מערכת א47-0 צרובה בשבבי הרום של המחשב. תכולת הרום עצומה - 6 ק. למחשב, עוד, ממשקי תקשורת לציודי יו-פי אחרים. קולקו מחסלת את אדם זהו, סיפורו העצוב של המחשב הביתי אדם הגיע לסיומו העצוב עוד יותר: קולקו מחסלת את חטיבת המחשבים האישיים שלה ובעיקר את קו הייצור של אדם, המחשב שהיה צריך להיות להיט להיטי המחשבים -- מחשב ביתי, מדפסת וכונן תקליטונים ב"8600 בלבד. אדם היה מחשב בלתי מוצלח ונמכרו ממנו 0 יחידות בלבד. היו בו תקלות טכניות רבות וכשהופיע, באיחור רב, מצא שוק עוין. משתמשי אדם, נמסר, נתונים בהלם. למחשב סופקו תוכנות מעטות ונראה כי "עסקת השנה" שלהם הפכה להפסד גדול. מבחינתה של קולקו, נפטרה מצרה גדולה שהסבה לה נזקים גדולים וגרמה לירידות חדות במחירי מניותיה בבורסה הניו יורקית. לקולקו נותרה חטיכת המשחקים האלקטרו- ניים המציעה "דמוי אטארי" הקרוי קולוקויז'יון והעיקר -- את בובת הכרוב המפורסמת, הלהיט האמיתי. בייסיק חדש? בייסיק של מיקרוסופט הפכה לתקן המחשבים האישיים זה מכבר. אולם יוצרי בייסיק המקגרי, אינם טומנים את ידם בצלחת. תומאס קורץ וג'והן קמני, שכתבו את בייסיק המקורי לפני עשרים ואחת שנים (!) מכריזים על בייסיק חדש, עידכון (לאחר שני עשורים...) של בייסיק המקורי. השפה החדשה קרויה ביר סיק אמיתי (88%16 משאז) והיא מוצעת בגירסה לפיסי תמורת 8150. בקרוב תוצע גם גירסה למאקינטוש. גם ספרו של קמני, חזרה לבייסיק, יצא בימים אלה לאור. מפתחי בייסיק: תומאס קורץ (משמאל) וג'והן קמני יוצרי בייסיק מאמינים כי גרסתם החדשה היא הקרובה ביותר לתקן האמריקני לשפות מחשב, הוא תקן זא . הם מטילים אתגר בפני מיקרוסופט וגרסת 184816 שפותחה במקור לפני 10 שנים, בידי ביל גייטס ופאול אלן עבור מחשב המיקרו אלטאיר הארכאי. מיקרוסופט אינה נראית מוטרדת במיוזד מחזרתם מן הכפור של יוצרי בייסיק. סטיב בלמר, סגן-נשיא מיקרוסופט למערכות תוכנה סבור שבייסיק אמיתי נמצא הרחק מאחור ברמתו מגירסתה של חברתו. בייסיק אמיתי לא יוצע לאפל. השפה בנויה לשש עשרה סיביות ולניצול טווח זיכרון רחב. הפירצה האחרונה באמת חברת אלפא מיקרוסיסטמס, המייצרת מחש- בים מרובי-משתמשים, מצאה פלח שוק מבטיח רבות. החברה חתמה על הסכם עם חברת תוכנה מקליבלנד, לפיו יפתחו שתי החברות מערכות חומרה ותוכנה מושלמות לניהול בתי קברות ובתי הלוויות. לא עלינו. פריים עונה לדיגיטל המרוץ בין דיגיטל לפריים, קיבל תפנית בשבו- עות האחרונים. לאחר שהציגה דיגיטל את ואקס 8600 לפני כחודשיים, הציגה פריים את מחשב הסופרמיני החדש מתוצרתה, דגם 9955. פרלים, טוענת כי המחשב שייצרה מהיר כואקס החדש, החברה פועלת גם במהירות רבה בשיווק והיא מבטיחה לספק את מערכות 9955 הראשונות כחודשיים לפני שתספק דיגיטל את שלה. מירוץ הסופרמיני מתחמם ויתחמם עוד יותר כאשר תציג דאטה ג'נראל את דגם 10000/צא 4 ה ---- 12 אנשים ‏ ₪ ונוחשבים . < אעולי. קיש עם ציוד הקפי של רדט - המחעשב שלך יפסיק להזיע. כשאתה קונה ציוד היקפי למחעובים מרדט אתה מקבל לא רק ציוד מעולה אלא גם ורות וגיבוי מהחברה המובילה בישראל בשיווק טכנולוגיות מתקדמות. ברדט מערכת היחסים איתך, הלקחח מתחילה עם קניית המוצר: אתה מקבל מוצרים מהעוורו הראעוונה ומערכת גיבוי ושרות מעולה הצטרף גם אתה לחוג הלקוחות עול רדט. צוות המכירות עומד לשרותך בטלי 03-483211 הפק בו התְ->.. 0/0 //---. הבורסה למחשבים החדשה מאגר חדש של מחשבים למכירה, מתפתח לו כנגד עינינו ואנר איננו מנצלים את ההזדמנויות הטובות: בלאומי ליסינג תוכל למצוא היום ואקסים שהיו שייכים בעבר לחברת מעוף; בכלל ליסינג תוכל למצוא את הואקסים של חברת מידע- מטיק הירושלמית. בקצב זה, של פשיטות רגל וסגירות בענף, לא ירחק היום בו יהפכו שירותי הליסינג המכובדים ל"פול" מחשבים. בכמה מוכרים ואקס מעוקל? , ברור חיל -- לא רק סמבה אנו מכירים כמה לקוחות מכובדים מאוד של בית התוכנה של ברור חיל (המייצר תוכנות חשבונאות) שהיו נותנים הרבה כדי להניח את ידם הכבדה על המתכנת האחראי לכמה וכמה באגים מטרידים מאוד במערכות שלהם. הצרה היא, טוענים אותם לקוחות, ששעות העבודה של אותו מתכנת מוכשר, אינן תואמות כלל את שעות עבודתם שלהם. אותם לקוחות מתלוננים שבאופן קבוע, אין המתכנת בנמצא בקיבוץ, הוא לומד באוניברסיטה. אבל בטלפון מבטיחים תמיד שיתקשר חזרה. הוא מתקשר חזרה -- בדוך כלל אחרי שעות העבודה. אנו יודעים על לקוח ירושלמי שעמד, אך לפני שבועות מספר, לפרסם מודעה בעיתון ובה אזהרה חד משמעית מפני שירותי התוכנה של ברור חיל וקריאה ללקוחות בית התוכנה להתאגד ולפשוט על הקיבוץ כדי לקחת את המתכנת בשבי, לפחות עד שכל הבאגים ינוכשו. וטסצ פץ0/ פצו ,481 האהבה השופעת אותה מפגינים כמה ישראלים כלפי חברת הענק, בנסיון לרכוש את ליבה ולהטות אותה לטובתם, ממש מחממת את ליבנו. ישנו המאוהב הראשון, חכרת ישראטל בע"מ, המשוכנעת ממש ש-4181 אוהבת רק אותה. ישנו מאוהב אחר, חכרת דלתא אוליבטי בע"מ, הבטוחה שנאמנותה של 418 נתונה רק לה. אולי ישנם גם אוהבים נוספים. כנראה שחמוקיה של 4181 קורצים לרבים מאיתנו. אחרת איך אפשר להסביר שעד עצם ימים אלה, כשישה חודשים לאחר שהוכרזו מחשביה של 16 ואז, עדיין לא נמצא להם משווק בארץ? אולם דווקא השבוע אנו שומעים על מפנה חדש ברומן הרומנטי המתגולל לו מול עינינו הכלות: ישראטל ודלתא אוליבטי התאהבו זד בזה ! הרומנטיקה ביניהם כה עזה עד כי שני המאוהבים מוכנים אפילו לאחוז ידיים ולשתף פעולה ביניהם, העיקר ש-4181, היפהפיה המתחמקת, תסכים סוף סוף להטיל את המטפחת לכיוונם. על המטפחת, רקום בחוט עדין, קוד קטן אך מבטיח רבות: 38. בינתיים אגב, מנסים שני המאוהבים היש" ראליים, להיפטר במהירות ובה מהסרחים העודפים, המפארים עדיין את מיטותיהם, בצפייה לבואה של המטרוניתה. בדלתא אולי- בטי, מפסיקים את שיווקו של המחשב אוליבטי 0: בישראטל נפטרים אט אט ממחשבי קולומביה. מי צריך אותם, כאשר יפהפייה כה מבטיחה נמצאת בשער? יחסי ציבור ליחסי ציבור מעטים אינם מכירים את משרד יחסי הציבור כוונת, בראשות אילנה הורוביץ. אילנה, רעייתו הנמרצת של המחזאי דני הורוביץ ("צ'רלי קאצ'רלי"), היא אשת יחסי ציבור נמרצת מאוד ואנו כעורכים וכותבים, מעריכים מאוד את שיטות עבודתה ה"כאסחיסטיות". אילנה הורוביץ ייצגה, עד השבוע, ובה- צלחה רבה מאוד, את ירע ואת מחשבי אפל בישראל. מה זה ייצגה? ניהלה להם את העסק ממש. השבוע העלתה אילנה בחכתה את הדג השמן מכולם, ואמ 188 ח.1מ. יבמ ישראל התנתה את קבלת התיק בויתור כוונת על תיק אפל. אילנה הורוביץ ממררת בבכי, היא באמת אהבה את התפוח המתוק. אנו מאחלים לה הצלחה מכל הלב. מעניין רק, כיצד תצליח אילנה הנמרצת, הראשונה שחיברה מחשבים לחתיכות (תערוכת קומפיוטקס), להסתדר עם שורת הפיות האיל- מים של יבמ. אלה עם העניבות, החליפות המחויטות וקודקס השתיקה הזהיר ביותר בסביבה. אמרנו ככר בהצלחה? 7 מישהו מעונין לקבל עליו את תיק אפל? נפגעי עסקה א' התאחדו! לא כולם עברו על החוק ולא כולם סובבו את השער היציב ז"ל כך שנראה כמו שער יציג מאוד. היו כאלה שנתפסו בעסקת ההקפאה הראשונה בתנוחה מאוד מאוד לא נוחה. אנשים 6 ונוחשבים על אחד מהם, בית התוכנה ולשכת השירות של אדר מחשבים, שמענו והשתתפנו: אדר מחשבים נהג לעדכן את מחיריו אחת לחודש, עם התפרסם המדד החדש. המדרד המתפרסם, הזכיר, הוא מדד החודש הקודם. כך קרה שכאשר עידכן אדר מחשבים את מחיריו בפעם האחרונה, היה זה בחודש אוק- טובר, כאשר התפרסם מדד ספטמבר. לעסקת החבילה הראשונה, נכנס אדר מחשבים עם מחירי ספטמבר -- עד הרביעי בפברואר. "הגעתי עד 45% הפסד לפחות," אומר לנו דוד רייזין, איש אדר. הלקח? עבור למכור מחשבים, חומרה. צלילי הקופות הרושמות של הדילרים עדיין מהדהדים באוזנינו, בצליליהם היציגים מאוד. דילר עם מוצץ יבמ לוחמת בשוק האפור -- בארה"ב. בארץ - רממת אלחוט. אבל על הדילר הזה אתם חייבים לשמוע: המודעה שלו פורסמה פעם אחת בלבד והוא הציע פיסי + כוננים במחירי מציאה. צלצלנו. לטלפון עונה צעירה המחזיקה בעולל צורח לידה. את העולל לא מעניינים נתונים טכניים והוא ממשיך ליילל, גם על רקע השיחה הבאה: "מה אתם מוכרים?" "רגע, אני אקריא מהרשימה..." והיא מקריאה שלוש אופציות למחשב + תקליטים קשיחים בגדלים שונים ומחירים כמובן. העסקה היא לשבוע בלבד. "ממי אני מקבל תמיכה, ממך+" "לא. אתה מקבל תעודת אחריות של טריפל- די עוד דרך לעשות עסקים, ועוד בעסקי מחש- בים. ולמי קשור תת-הדילר הבא, לפי דעתכם? מערכת מושלמת 66--.₪.8.! + 10-08 כולל תוכנה להנהלת חשבונות מלאה, משכורות, חשבוניות, ניהול קופה 0 ששלל בליסינג - 81,000 שקל לחודש ב- 3 ערבים בלבד מוגבל ל- 20 מעוכות התוכנה הטובה בארץ עם 5 שנות נסיון כל בו לתכנה 994290- 03 איתוריה 660111 מנוי 117 מלחמת תמלילאי בתמלילאי מתחיל להיות צפוף מאוד בשדה המערכה שבין תוכנות התמלילאות העבריות למחשבי פיסי. 2000 ת00/יס2 א" נמכר אצל משווק אחז משווקים אי אשווק חמישה עשר משווקיס מורשיס וו//סכס// ו סו מעבד התמלילים החדש"תמר בי4 שעות תהייה מזכירתך מומחית 8 לעיבוד תמלילים! תמר 4 = 4 שו לי חבצע 147 יום בלבדו םן כל הרוכש. 6 יו ואוו קבל את "תמר" ב-5 תשלוחים שיקלייט ורי | 95 אלףזבית מבית איכות לוחם בוורדמיל מבית אינטרסופט (ראה בוחן תוכנה) ושניהם יחדיו לוחמים בפיצ'טקסט לבית טמיר. בשבועות האחרונים הצטרפו להם לוחמים חדשים וקשה קצת לראות משהו דרך העשן המתאבך מעל שדה הקרב: תמר המשווקת בידי מלל מיקרו ואפילו תוכנה חדשה שפותחה בידי גוטליב מחשבים והקרויה מינס. שיטת הלחימה? פארדוקסטייט. סיפורים קטנים יותר או פחות, עקיצות ואנק- דוטות; כולן מסיטות את תשומת ליבנו מן הנושאים העיקריים, הצריכים להטריד ולהזעיק אותנו באמת. פארדוקס: מתקן בעל חשיבות עומד משותק. כדי שהמתקן יעבוד, יש לשלוח טכנאי לחו"ל. הטכנאי אינונשלח -- קיצוצים. החברה המש- ווקת את המתקן מבקשת לשלוח את הטכנאי על חשבונה -- מסרבים: זה שוחד!... פארדוקס: משקיעים הון עתק בהחדרת רק מעבד תמלילים ישראלי אחד משווק על ידי צזי(כ( 22 '2] הנדסת חוכנה בער + יו .יב מעבד תמלילים מקצועי דו לשוני ל-₪0--8ו שנבחר כטוב ביותר | מאות התקנות ‏ -- צה"ל, משרד הבטחון, סאיטקס, תדיראן ורבים אחרים תמיכה ב-0:5אק, =6ם, קישור למחשבים גדולים מקורות, סטיק תיקשוב שיווק ותמיכה טכנית: איכות מחשבים ו אנשים קוב ייעוץ לארגונים ופתרונות למשרד ממוחשב טל. 03-821385/6/ ל-גור לבודדים טל. 838224, 725723, 03-721536 טל. 249652, 02-249104, 057738775 טיוד" באחר מימי ע קרב "מ" ב"מ" כלומר, מודעה במודעה: א"ב מגייס לעזרתו את חיל האוויר, התע- שייה האווירית ועוד מעט יגייס גם את הזרוע הרביעית. וורדמיל טוען שמעבד "א" נמכר במקום אחד בלבד ומעבד "ב" נמכר במקום אחר, בעוד שהוא נמכר בכל מקום. תמר מפעיל טקטיקות מאטה הארי ופונה אל נפשה של המשתמשת הסופית - היא המז- מחשבים לבית הספר, בתוא"ם ועוד. אולם ) צעיר מבקש לקנות מחשב לבית -- הואנ מכסים ומסים על חחומרה בסרר גודל של ששים אחוז; מכסים של 70% על תוכנה. פארדוקס: תוכנות תיב"מ אינן פאק-מאן, אינן תוכנות משחק, אפילו לא תוכנות אלה כלי פיתוח הכרחיים להקמת תעשייה וולט, בגלל חו פארדוקס: התקלקל כ יליוז,. הוא יישלח לחו"ל סִ מתקדמת, לייצור לשם ייצוא. מינהל המכס מטיל 70% מכס על תוכנת תיב"מ לתיכנון מטוסים, העולה 8250,000, כעל פלייט סימולז ייטור ביתי - 70%. פארדוקס: משלחות קניה ב חיות רוכשות בארה"ב ציוד אנשים 4 ונוחשבים בקרוב. כבר לקראת סוף השנה, תציג דאטה ג'נראל מחשב מתקדם עוד יותר, מהיר ממחשבי דיגיטל ופריים, 12000//!א שוב הסופרמיני, עצום במימדיו. צפויה נהירה המונית של לקוחות ממחשבי 88 וא / ₪ א1 וא לכיוון הסופרמיני המהיר ורב-הביצועים. דיגיטל מובילה כרגע במירוץ, בזכות הכרזתה המוקדמת. אולם גם דיגיטל איחרה בשנתיים לפחות בהצגת המחשב החדש ותוכניותיה להציג מחשב חזק אפילו יותר, הוא יופיטר, אינן ממומשות עדיין. ךא מתאמצת זאזא אינה מרפה ממאמציה להפוך את מערכת ההפעלה מבוססת יוניקס מתוצרתה, לתקן שוק מחשבי המיני וסופרמיקרו. החברה מצליחה להחתים מספר גדל והולך של בתי תוכנה, על הסכמי פיתוח תוכנות עבור מערכת ההפעלה יוניקס סיסטם /. למרות מאמצי יחסי-הציבור הגדולים שעו- רכת דיגיטל, עדיין מסופקים רבים אם אכן תהפוך מערכת הפעלה זו לתקן השוק. חוסר התאימות הבולט בין גרסאות יוניקס השונות ובהן זניקס וגרסאות אחרות, מפריע להתפש- טות מערכת ההפעלה. גם אי.טי. של יבמ, המצוייד בזניקס של מיקרוסופט, אינו מעודד את מאמציה של 4181. החברה עורכת גם מאמצי שיכנוע בכיוונים אחרים ולאחרונה הודיעה כי שלוש יצרניות מוליכים"למחצה הסכימו להתאים את שבביהם החדשים לעבודה עם יוניקס סיסטם /. שלוש חברות אלה הן אינטל, נשיונאל סמיקנדיוק- טורס ומוטורולה. גם חברת אמדהל, יצרנית המחשבים, הודיעה כי תבטיח תואמות ליוניקס סיסטם / במחשביה הגדולים. איפה הרובוטים כיום שוק הרובוטים הביתיים, נמצא כיום באותה נקודה בה נמצא שוק המחשבים הביתיים לפני " עשור. הרוכוטים הביתיים יקרים מאוד ויכולתם דלה. באחרונה, הציגה חברת יובוטיקס האמריק- נית מחשב-רובוט המתפקד כ"מרכז בידור לבית". גם מחירו של זה יקר עדיין, 83,495. הרובוט מכיל מחשב, מקלט טלויזיה שחור לבן, רשמקול סטריאו ויחידת משחקי אטארי. מי קונה רובוטים? בסקרים נרחבים שנערכו, הופרכה הסברה שרובוטים נקנים בידי הורים לילדים מפונקים בלבד. אותם סקרים מראים שדווקא גברים, בעיקר רווקים וגרושים, רוכ- שים את המיכשור החדש. אלה אותם אנשים החייבים להיות "הראשונים בבלוק עם החידו- שים הטכנולוגיים האחרונים". 6 | תקשורת אינפרא-אדום כאב הראש הכרוך במתיחת כבלים ברשתות תקשורת מקומיות, עשוי לעבור בקרוב מאוד. חברת ₪608 האמריקנית מקווה להציג, כבר בעוד חודשים ספורים, יחידת תקשורת בין מחשבים אישיים ובין ציוד היקפי, מבוססת על תקשורת אלחוטית בטכנולוגית אינפרא-אדום, בדומה לשלטי-רחוק של מכשירי טלויזיה (ושל מקלדת ג'וניור למשל). היחידה הקטנה בגודלה, תתחבר לממשק 2 ואב הטיפוס הצליח להפעיל שתי מדפ- סות אוקידטה ממחשב פיסי -- ממרחק 10 מטרים. שתי יחידות תקשורת מתומחרות כיום ב"8400. ועוד רשת -- למחשבי קייפרו קייפרו מציעה רשת תקשורת מקומית למחש- ביה וכרגיל -- במחיר נמוך להפתיע. דא צא א היא רשת תקשורת מקומית המתומחרת ב- 0 למחשב (בארה"ב) לעומת מחיר משולש של יבמ. הרשת מיועדת למחשבי קייפרו 2, 4 וד10 והיא מסוגלת לקשר 20 מחשבים מדגם זה. הרשת לא הוכרזה בישראל עדין. מדפסות אנאדקס שקטות לי,פי.אי. בעקבות רכישתה של אנאדקס בידי חברת המדפסות הגדולה פרינטרוניקס הפך קו מוצרי אנאדקס לחלק מקו הייצור של החברה הידועה. מדפסות אנאדקס הן מדפסות שקטות מאוד. אם, בדרך כלל, יש לרכוש מעטה בידוד אקוסטי מיוחד למדפסת, הרי במדפסות אנאדקס, המד" פסת עצמה בנויה בתוך מעטה שכזה. פי.אי., המייצגת את פרינטרוניקס בישראל, מציעה ארבע מדפסות שונות מסדרת אנאדקס: הרא- שונה, סיילנט סקרייב, היא מדפסת שקטה מאוד: רעש ההדפסה שלה נמוך מ87 55. מהירות ההדפסה של המדפסת, בין 60 ל-240 סימנים בשניה, בתלות בגודל ובאיכות האות. צפיפות אופקית -- יותר מ-132 סימנים לשורה. המדפסת השניה, קולור סקרייב, זהה בתכו- נותיה למדפסת סיילנט סקרייב, אולם היא מציעה גם הדפסה צבעונית, בעזרת סרט הדפסה 3 צבעים: צהוב, מאגנטה וסיאן. יחדיו, מפיק סרט ההדפסה את כל צבעי הקשת. המדפסת מיועדת, בנוסף לביצועי הדפסה רגילה, גם להדפסת גראפיקה צבעונית בצפי- פות גבוהה 144144 סימנים לאינטש רבוע. אנשים ‏ ₪ בים ובוחשש ה2--.- מצעד המחשבים העסקיים של 0 דהא ירחון המחשבים האנגלי הוא בעל תודעה צרכ- נית מפותחת. לאחר שהעניק ציונים למרבית המחשבים הביתיים הקיימים בשוק (ראה גיליון 9), העניק סידרת ציונים דומה למחשבים העסקיים: הציונים להלן, הם סיכום הערכות רמת החומרה והתוכנה למחשבים אלה. פיליפס 20006 - סאניו 550 86!א - מאקינטוש - 00 וא - קומפאק - אא צ ואס - ריינבו 100 - אפסון 010 - 5 טא - יבמ דא/6ע - קייפרו 10,4,2 - 6ג ספא - אוליבטי 20וא - אוליבטי 124 - אולימפיה 8055 - אוסבורן 1 - פיליפס 1א₪2000 - סורד 23!א = ד פרופשיונאל - זניט 100 - זורבה 7 2 אפל ליזה = אפל 3 = קאנון 45100 - קולומביה 6 - קורונה ₪61 - דאטה ג'נראל - איגל ספיריט 7 נורת'סטאר 40 דא שא - וואנג 6ץ -. יס = 0300 0 00 200000 02739 4 020220341 2000 000 ₪02 7 000007 4009001 המדפסת נתמכת על ידי תוכנה הפועלת ביבמ פיסי והיא מתחברת לכל סוגי המחשבים האח- רים המוכרים בארץ. ראפיד סקרייב היא מדפסת מהירה מאוד שביצועיה מגיעים עד 540 סימנים לשניה, בתלות בגודל ואיכות האות. למדפסת ביצועי גראפיקה מרשימים, בזכות צפיפות הקשה של 4 144 סימנים לאינטש רבוע. רעש ההדפסה: נמוך מ287 60. האחרונה בסדרת אנאדקס היא מולטי"ְפֶרפס. המדפסת מיועדת לעיבודי נתונים והדפסת עיבוד תמלילים כאחד. ביצוז עיה -- 150 סימנים לשניה באיכות גבוהה מאוד, קרובה לאיכות מדפסות מניפה ו-275 - סימנים בהדפסת עיבוד נתונים. גם מדפסת זו יכולה להדפיס גראפיקה, בצפיפות גבוהה, ייחודן של מדפסות אנאדקס הוא ביכולתן להתקשר לכל סוגי המחשבים בשוק, באמצעות משטר תקשורת מקבילי או טורי. המדפסות מתחברות לכל המחשבים המוכרים בארץ כולל יבמ 34/36/38. במפעל "נשיונל" בהרצליה החל פיתוח הדור הבא של מיקרו- פרוססורים הנהלת חברת נשיונל סמיקונדקטור בארצות הברית הטילה על מרכז התכנון שלה בהרצליה, שסיים לאחרונה פיתוח המיקרופרוססור המסחרי הראשון בעולם בן 32 סיביות, לפתח את הדור הבא של מיקרופרוססורים שנועד להיות אבן הבניה של המחשבים המתקדמים של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. מיקרופרוססורים אלה, נמסר, יהיו בעלי עוצמה גדולה פי חמש מכל מיקרופרוססור אחר המצוי כיום בעולם. לצורך זה פתחה החברה במסע גיוס עשרות מהנדסים בתחומים שונים, ובעיקר מהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי מחשבים ומהנדסי תוכנה. מהנדסים אלה שיצטרפו אל צוות של כ-100 מהנדסים והנדסאים העובדים במרכז התכנון של נשיונל סמיקונדקטור בהרצליה, יעסקו בפיתוח האספקטים השונים של המוצר החדש. לצורך מימושו של פרוייקט הדור הבא של המיקרופרוססורים, מקימה נשיונל מפעל במגדל שבו תפותח הטכנולוגיה הנדרשת למימושו של המוצר החדש. ההשקעה הכוללת של החברה בשני הפרוייקטים -- בהרצליה ובמגדל העמק - מסתכמת בכ-100 מיליון דולר. מאקינטוש מעצב צילומי פרסומת ברנרד מרקס, צלם המתמחה בצילומי פרסומת בצבע, מעצב את עבודותיו באמצעות מחשב. מרקס, עולה מיוהנסבורג, ניהל סטודיו לצילום, (15 עובדים) שייצר עבודות למשרדי פרסום, יחסי צבור, ואדריכלות בדרום אפריקה ואי" רופה. השנה הציג את צילומיו בתערוכת יחיד בספריית בית אריאלה בת"א. לדברי מרקס, באמצעות מאקינטוש ותוכנת ה-דא461א, הוא יוצר תמונות, מעצב ומעמד אותם במרחב כרצונו בדרך של ציור חופשי על גבי צג המחשב. ספריית הפריטים שבנה מכילה כ-3000 תמונות. ניתן לשלוף ממנה דמויות אנוש, חיות, גופים הנדסיים, עצמים וכו', להבליט מתוכם כל חלק מבוקש, ברנרר מרקס מעצב צילומים באמצעות מאק לשנות זויותיהם בחלל, לשכפל דמויות, לצבוע חללים כיד הדמיון הטובה עליו. באמצעות המחשב, מוסיף מוקס, בנה ארכיון ל-15,000 צילומים שצילם בארץ ו- 0 צילומי עבודותיו בדרום אפריקה. הצילומים ניתנים לשליפה ממוינת עפ"י קודים של נושאים, תאריכים, לקוחות ועוד. אפל שוקלת יצוא תוכנה מישראל אפל מבקשת לבחון תוכנות תוצרת ישראל במטרה לשווק אותן לשוק האירופאי, הבקשה התקבלה במשרדי ידע מחשבים ותוכנה במכתב מאת מר פול שבו מנהל כללי של אפל באירופה. ד"ר יורם פרידמן, מנכ"ל ידע מסר כי חברתו פנתה לבתי התוכנה הקשורים איתה בכוונה להעביר להנהלת אפל חומר תיעודי באנגלית על התוכניות שיש להן פוטנציאל לייצוא מישראל. שילובי תיב"מ אאוא0/6ג6 -- המוצר הינו שילוב בין מערכת השרטוט של ט6סז שא לבין סורק המתרגם שרטוטים קיימים מן הנייר אל מערכת התיב"מ. א אִז1א6/כא6 מחליף את הצורך בדיגיטציה ידנית של שרטוטים קיימים ומבצע את הדיגיטציה ע"י סריקה [בעזרת 241% ואז) 8עאאא86 צק60 או 6וש סאאא (ואד) ואמ'דפצ5] ; ניתן לבצע סריקה ברזולוציה אנשים ₪2 ונוחשבּים גבוהה ביותר של שרטוטים בגדלים 44-40 מערכת זו שמחירה אלפי דולרים בודדיק מחליפה מערכות שעד כה עלו מאות אלפי דולרים, נמסר לכתכנו. כיום המערכת מאבחנת: קוים ישרים בשר- טוט גם אם הם נחתכים או חוצים קטעים כהים; שטחי גופים. בקרוב תאבחן המערכת: טקס- טים, סימבולים, מעגלים וקשתות. המערכת משתמשת בעקרונות האינטליגנ- ציה המלאכותית ולכן קל ופשוט ;הכיר לה צורות נוספוח ע"י המשתמש. המערכת החדישה משווקת בישראל בידי מגמ. דיגיטל רכשה מסייטקס דיגיטל העולמית רכשה שתי מערכות ויסטה ומערכת רספונס של סייטקס, בשווי כולל של 4 מיליון דולר. 75% מהציוד הוא ציוד סייטקס ו-25% הנותרים הם ציוד של זוא והזשפאעז מר גיל וייזר, מנכ"ל דיגיטל ישראל, שהיה מעורב בהשלמת העיסקה, הסביר כי זהו ככל הנראה הנסיון המתקדם בעולם למחשב את מערך ההוצאה לאור של החכרה, כולל הוד- עות, מודעות, חומר פרסומי, חוברות הדרכה, דפי הסבר, קטלוגים ועוד. המערכת שרכשה דיגיטל היא מערכת ייחודית המשלכת עריכת טקסטים ותמונות כולל עיצוב והפרדות צבעים ער שלב ההדפסה. זוהי פעם ראשונה שמפעל שאיננו בתחום ההוצאה לאור רוכש מערכת מתוחכמת כזו. המערכת תותקן במרכז דיגיטל בארה"ב. ₪ טלקס ממוחשב בעברית תוכנת טלקס הפועלת על מחשבי 6ק-וא8!, תואמיו, וכל מחשבי 8-008)א(8 א16 |אס8אזג א .וא זו6וש, זא אטא זאו 5א-א6א, ועוד), פותחה בידי אופק תוכנה ותקשורת. התוכנה מאפשרת שליחה וקבלת טלקסים בשפה העברית. עירך טלקסים (21108/) עברי המשולב במערכת מאפשר הכנה מהירה ונוחה של הטלקס. ספריית הטלקסים המנוהלת ע"י המערכת מאפשרת מעקב ואיתור של כל טלקס אשר נשלח או התקבל. המערכת מסוגלת לשלוח גם טלקסים אשר הוכנו ע"י מעבדי תמלילים חיצוניים. אופק תוכנה ותקשורת מתמחה בפיתוח מערכות בתקשורת והעברת נתונים. גירסאות יצוא למעבד תמלילים א-ב אלייטק מערכות, חכרת בת של איכות מחשבים וגרינברג מהנדסים, מכריזה על גירסאות יצוא למעבד התמלילים א-ב. גיוסאות היצוא מאפשרות עבודה ב-3 שפות בו זמנית והן מותאמות במיוחד לארגו- נים שלהם תכתובת רב-לשונית. ניתן לבחור בצירוף של שלוש שפות כלשהן (לדוגמה: אנגלית, צרפתית, ספרדית) ולעבור לשימוש משפה לשפה ע"י מקש אחד. ניתן גם לשלב עברית לגירסאות אלה ולקבל מעבד תמלילים התומך ב-4 שפות בו זמנית. 2+ ו ב מיסיויף סיפורי התנ"ך על מחשב סיפורי התנ"ך "דוד וגוליית" ו"יונה הנביא" פותחו על מחשבי אפל באוניברסיטת באר" שבע ע"י ד'ר רפי ברונר ויניב יסעור. ד"ר ברונר מסר כי הסיפורים מוגשים כסידרה של משחקי הרפתקאות בנוסח "שחק את תפקיד הגיבור". הילד משחק את דמותו 0 הגיבור התנ"כי ומבצע באמצעות המחשב פעולות בעזרתן הוא מגיע למטרה המסופרת בסיפור המקראי. מהלך סיפור ההרפתקאות צמוד למקורות, מלווה במפות של האיזור בו הוא מתרחש במקרא ומשולבים בו המחשות צלילי צבע ותנועה. בשלבי פיתוח גם סיפורי הרפתקאות יציאת מצרים, סיפור משה במצרים ודניאל בגוב האריות. עד סוף 1985 מתוכננים מעל 0! סיפורים. צילום ממוחשב -- שיטה להפקת שיקופיות שיטה מיוחדת להפקת שיקופיות ממחשב אפל 2 אי פותחה בסטודיו לצילום אמון שניידר. שיטת הצילום מאפשרת הפקת שיקופיות צבעוניות באיכות מקצועית גבוהה, החל מגודל 5 מ"מ עד 8/10 אינטש, באיכות הפרדת צבעים גבוהה של עד 4000 גווני צבע. הצילום הממוחשב, בשילוב המערכת הגראפית של זו .1 א, מאפשר הפקת תרשימים ושרטו- טים מורכבים, מפות, גופים הנדסיים תלת מימ- דיים, אנימציה וציור חופשי. כן ניתן לקבל בשיקופית אחת צילום של חפץ מוחשי וסביבו איורים גראפיים ממוחשבים. אמון שניידר, מומחה לצילום תעשייתי ומסחרי, מפיק שיקופיות מהתמונות המתקב- לות על מסך המחשב. שיקופיות אלה מוכנות להפרדת צבעים. המערכת החדשנית חוסכת את תהליך ההכנה לדפוס ומאפשרת לגרפיקאי להוסיף איורי מחשב כיד הדמיון הטובה. 0 מערכות תקשורת לבזק מר יהודה זיסאפל, מנכ"ל חברת בינת, (לשעבר ביטקום סוכנויות) מסר כי חברת בזק רכשה מחברתו 100 מערכות תקשורת משולבות דיבור ונתונים. המערכות הנ"ל מיועדות לאפשר הפעלה מיידית של קו תקשורת מחשבים עד 0 סל"ש על קו טלפון דבור וחיוג. | * מוניטור ירוק למחשב רזולוציה גבוהה אפשרות להוספת מגבר קול לכל סוגי המחשביס האישייס והביתייס ללא קרינה ינוא ושויק:17 מחשבים בע'/מ אבן-גבירול 168, תל-אביב, טל' 460537, 03-446743 אנשים ‏ ₪ ונוחשבים 1 סקר משתמשי מחעבים אישיים ה6תח? |5כה סעשוקי/00 חי/טווו - 1 ₪ ו מחשבים אישיים אינם עוד חידוש, הם עובדה ביתיים ועסקיים מדגמים שונים, מערכת אנשים ומחשבים אישי מציעה מאקינטוש חינם! בישראל אלפי מחשבים השתתף בסקר וזכה במחשב אישי הסקר פתוח לכל אדם המקורב לנושא: בעל מחשב ביתי,עסקי,חובב או איש מקצוע! תוצאות סקר זה ישמשו מדדים מנחים עבורך כמשתמש, כלקוח,כאיש תוכנה כמשווק, כיבואן אך. כַמפתח צלו: בין כל העזנים,תיערך הגרלה. המועד הָאַחרון למשלוח: 2 באפריל 1985 אל תתעכב, מהר ושלח! את דף הסקר אנא שלח אל מערכת אנַשם ומחשבים ת.ד 33325,ת"א 22| 5 מלא ושלח! אתה עשוי בהחלט לזכות בָּפַדֶּס יקראָערך, מאקינטוס בשויל 00 3+ 0% אנו בוטחים בשיתוף פעולתך ומודים לף מראש, ישראל פלד מו ל ניסו כהן עורך לשימוש המשרד בלבד .. : פ בעיגול את הסיפרה שמימין--לתש]]] 50 |[. היכן אתה משחמט במחטב? | במסגרת העבודה/הלימורים , בבית , בשניהם [6-17|| ?. באיזה מחשב אישי אן מחשביט הינך משחמש? ציין א( ש0 המחשב והדגם (שתי תשוכות אפטריןמ) [20-א1]| 3. באילו תוכגוח הלנך ב | ציין אה סוג התוכנה ושמת 0 (שלוט חשובוה אפשרלות) [21] 4. באיזו מידה אתה קובע ברכישת מחשבים אישיים? 1 במידה רבה מאוד במידה רבה במירה חלקית בכלל לא 5, אם הייה קונה מחשב בהודש הקרוב, מהם הגורמים העיקריים שהיו משפיעים על בח?רחך במחשב מסוים? (שלוט חשובות אפשריות) שים ונח טביט )1=5[ 7 ז 6 4 ר, = בכיכ א 2 = %2- > עד 5,000+ 6 3,700( 60. מבין הגורמים הבאים, מהם התחיסה טשישפיעו עליך יוחר מכל בבחירה מהחשב מסוים? (הקף בעיגו הימני חמש תשובות בטוו 6ר. סמן באיזו מידה ישפיע כל או מהגורמים הבאים עליך כבחירת המהשטב (סמן עיגול סביב הספרוה [-| זאמו במידה רבה במירו ידו , חל גודל זיכךון 1 מראה חיצוני ( 1 תואמוה 0 1 אפטרות הרהבה(30) 1 תקטורת 9 | חיעוז 2 1 מערכת הפעלה (33) 1 מארז (34) מחיו ] ) הדרכה 6 | שירות 3) 1 ספריט (38) 1 כחבות סקירה (39) 1 פרסומים 0 1 ייעוץ מקצועי(|4) 1 ייעוץ חברי (42) 1 7. כמה מחשכים אישיים נמצאיס בארגון כו אחה עוברד? אף אחו 1 1 בלבו , 2 5% 0 ויותו איני יודע 8, מחי נרכש המחשר האיטי הראשון שכרשותכט? פחות מחצי שנה חצי שנה עד טנה שָבה עד שנתיים * צותר משנתיים אוני יודע 9 מה היה סדר גודל הההוצאה על על מִעְרְכה המחשב/ים (הומרה תוכנו וציוד הַיְקפי עד 000 :| עד 000, עד -000, 410 0 הא מותקנה רשו הקטורת מקומית בין המחשרים? לא מהעתדלט לקטר אינז יודע 1 האס קשוריט מחשכיט אישיים למחשו תרכזי זיני אד-גדו /ן.מהו הציווד ל כו אחט משהמטים! שָריצַה/טור מרהסה אזכות (מני הווין מסכפרת תק ₪ וט חוצרבי ת-כ.[:ן-ת עיצ.מ.י [93] 3 אתם מתכוונים להרח?ב את 2 פמן ליד כל עיתון מקצועי שברשימה, החומרה שכרשותכם? אם כן, מתי? האם אתה מקבל אותו לכתובתך, האם אתה 1 חוך ששה חודשים |1 יותר משנתייםס קורא בו בקביעות והאם הוא מסייע לך. ך . ער שנה 5 בכלל לא ' ז עד טנתיים . לא יודע מקבל קורא בקביעות מסייע לו ביותר [ 8-88' [89-100] [ 01 ] 4. אס תחליסו להרחיב את החומרה הנמצאת ברשותכם, איזה מחשכ לדעתך תרכטו? : אלקטרוניקה בישראל 1 1 1 [/ אפטרות ראשונה - - ה (דו ירתחון 1 אפשרוח שגייה אנשים ומחטשבים אישי ל 2 - -7------- (ירחון 2% אנטים ומחשבים 1 3 . |]56['.‏ אפטרות שללטלת י ורי רב : ה יעקב ירי 571] לא יודע טכנולוגיות 4 4 1 בכ (רו-ירחון [58-60] 15.סמן סל קלר 0 ק חשבים 5 5 1 ן או שלושה הרופומים העלקריים 0 אנסה במאמר זה ובמאמרים שיופיעו בעתיד, להסביר נושאים 1 ניכוד תמלילים / סדר ממוחש ידעון / 6 6 0 | עלבוד המלללם / סרר ממוחטב 0 שונים, שיאפשרו לנו להבין את תורת המחשב ואף לנצל את 3 הנהלח חטבונות מעשה חושב 7 7 7 | המכונה המתוחכמת הזאת לתועלתנו ולהנאתנו. 1 פיקוה ייצור (דו-ירחון) : סוריס טיכבמבום 0 . " . תחילה, נושאים כלליים. 9 כהול סיט כחרניה | לבבטה 6 : 9 9 מאז שחר התרבות היה קיים הצורך לחשב חישובים ולאגור י 0 0 . |8‏ נלתותלס ססאטיסטיקת : : / | נתונים. אנשים שהצטיינו בתחומים אלה זכו לכבוד ותהילה ויוסף : ו : : : שהוצא מהכלא לטפל בנושאים אלה בחצר פרעה, הוא דוגמא חינוך/לימור עצמי ,באללו נושאים הילת רוצה ו לחשיבות הרבה שיחסו שליטים נאורים לנושאים אלו. אנשי רוח : א לקרוא ספרים בעברית? בדורות האחרונים חלמו על מכונה, שניתן יהיה לשנות את יעודה, על ידי פעולות פשוטות של מפעיליה. המחשב האלקטרוני מהווה (19 16 היכר פפהמט במלבהם התגשמות חלומות אלה. [רשום את שמו המדויק] ליו ל מק -- ו שתי 6 ראיתי פרסום % ל ְ 7 0 0 - יי שורד לרכוש | ה חומרה ותוכנה / ו ה ופ לא מתענין קיצור של אטוז 68:זא1 1 861 4865 | צאפש 2 / ל כללרות: . 8 בעתיד אקדיש מאמר מיוחד ליחידת העיבוד. בשלב זה אציין . הר נה - ה 000 ל > כל מחשב אלקטרוני כולל חומרה ב 0 . שזהו מכשיר היכול לבצע פעולות פשוטות כמו העברת מספרים, . ל ל 1 בה (שח איד50). המושג חומרה מתיחס לכל אותם חלקים גשמיים חיבור וחיסור, בהתאם לפקודות המועברות אליו בקוד מיוחד. ה ללה ּ הבנויים מחומר זה או אחר. התוכנה מהווה מרכיב לא מוחשי. היא 8 - יעה למיליוני פעולות פג 9ן.באיזו מידה הינכם מרוצ מהירות הביצוע גבוהה מאד ומגיעה למיליוני פעולות פשוטות מהחומרה והחוכנה שמדשותכקל : יכולה להימצא על גבי סרט מגנטי, תקליט, זכרון הנקרא "80%" בשניה, ו הרט הפעילות של המוסר וכו'. בהמשך אתיחס לכל אחד מהמושגים שהזכרתי; גם אם רכשת החומרה התדכנ בו אתה עובר? " / יונית להפעלי [64] 10 ל מחשב "ללא תוכנה", כולל המחשב תוכנה חיונית להפעלתו כמו 0 , : מערכת הפעלה ואולי תוכנה הקשורה בשפת תכנות כלשהי. בתים (8155) וסיביות (8115) ו 0 התוכנה מצויה לרוב ב-"1א80" של המחשב. מאוד לא מרוצים 5 און דיעה : 0 בית מהווה קבוצה של סיביות (ספרות בינאריות) 8, 16 ו327 -9 דים / ל מבנה המחשב סיביות במחשבי ההווה. בבתים כאלה ניתן לאחסן נתונים לפי צופן / , שנקבע. ו /[בתחום המחשבים? 0 85% המחפכ)) : היתרון העיקרי של בתים הכוללים מספר רב של סיביות, הוא ->661] 0 במקום חלקיו העיקריים של המחשב: קצב העברת הנתונים. ו 2 (מקום העבודה א. יחידת העיבוד - ל ו ב. זכרון: : 0] במקום החמישי ל ו 2 9 מל לוד בסשפחחר לַפק/מאעבייר 2 0 זכרון אסא (רום) | וכע ברשנפך,. לעאלרה- על .הלל קרלאת ל ה ה וה - ה במטאצלחול ה במשפחתר סק ( | קמע 27 הי ו ג. אמצעי קלט הש ל 7 ,ו ₪ 7 ד. אמצעי 5 רום נגזר מ-ץ אסא וא צ ואס + ואג 1א. ניתן לקרוא את 1 וניטי 2 "ו . ה" : ח | 2 מעריב 8 5 ו 4 אף אחר שב "יו 0 ה. אמצעי אחסון "חיצוניים" הנתונים המצויים בזכרון זה, אך לא לשנותס או למחוק אותם. | ו 0ב ורש דר 2 א / : בזכרון הזה מאוחסנת תוכנה חיונית, לרבות צורות המספרים 5 כספים 9 6 :| ו 2 והתווים באותו מחשב. בזעיר-מחשבים מצויה ב-1א₪0 גם התוכנית 6 כותרת ראשית 3 22 6 0 ויותר יחידת העיבוד [זק) המאפשרת שימוש בשפה עילית באותו מחשב. 2-0 4 שה אש" שלש שד א 20% וו צשי יב לשימוש ההגרלה בלבד. על מנת שגנוכל לשתפך בהגרלר, אנא הקפד במילוי פרטיך האישיים, א שלח את טופס הסקר עוד היום! רק ל עד לדור הרביעי, היו יחידות העיבוד גדולות ומגושמות. לרוב הן זכרון |א ₪3 (ראם) ו = כְחבתי 1 ל ל נזקקו לקירור ואוורור. (6% נגזר מ-67א066581ת .1 א וא:6 טלפון בביה מקום עבודתי בי ג 0 זואט. אני מנוי על שבועון אנשים ומחשבים כן את מחשבי הדור הרביעי מאפיינת טכנולוגית 1 ו-1.51 אני מנוי על מגזין אנסים ומחשבים איסי ויחידת העיבוד המרכזית נבנית על פיסת סיליקון אחת שגודלה אינו עולה בהרבה על גודלו של בול דואר אויר. הזכרתי 1.91א. זוהי טכנולוגיה של הכללת אלפי שערים בפיסת סיליקון זעירה ומהווה ראם נגזר מ-ץ אסא ]וא 98:"))א אסכ אא א זהו הזכרון העומר ברובו לרשות התכנית. ניתן לאחסן בו נתונים, לקרוא אותם ואף להשמיד את תוכנו. ג' כמוזכר לעיל, מורכב הזכרון מבתים. א (קילו בתים), מהוה חחח אנשים 62 2 ונוחשבי / ; 6, םישנא‎ 0 ווחשפים ה ו מו 4 בתים. זכרון ש? 512% לדוגמא, כולל 1024א512 בתים. במקרים רבים מושמד תוכן הזיכרון כאשר נפסקת אספקת הזרם החשמלי אליו. אך קי'מות יחידות זיכרון (וא אא 81116) בהן אין הדבר כך. אמצעי קלט אמצעי הקלט הנפוץ ביותר הוא לוח הקלידים. ניתן כמובן להזרים נתונים למחשב באמצעות מתקנים אין ספור, כגון חיישנים, מכשירי מדידה שונים, מתוך אמצעי אחסון ובאמצעות קווי תקשורת וגם בכל צורת שילוב של אמצעים ומתקנים. מיותר לציין שידיות המשחק ו"עכברים" למיניהם הינם מתקני קלט. אמצעי פלט גם מתקני הפלט הם רבים ומגוונים, החל מהאקרן וכלה במנועים המפעילים רובוטים רבי עוצמה. למדפסת מקום חשוב ברשימה זו משום שהיא יוצרת את הדוח הכתוב הקונבנציונאלי אֶלוּו הורגל האדם. אמצעי אחסון "חיצוניים" יש המכנים אמצעים אלה גם כאמצעי אחסון "קשים". אמצעים אלה כוללים את התקליט, התקליטון, הסרט זומגנטי ועוד אמצעים, שהחדישים בהם הינם מתקנים ללא חלקים נעים. ניתן לאחסן בהם תוכניות ונתונים. כמות הבתים הניתנת לאחסון על גבי תקליט קשיח, לדוגמא, הינה כמה עשרות מיליונים. פיסות סיליקון הואיל והזכרתי את המושג "פיסת סיליקון" מן הראוי שאקדיש דברי הסבר קצרים למושג זה. אותם "ג'וקיט'' המאכלסים את קרבי 22 אנששים. 1% 1 ונוחשבים המחשב, בנויים על פיסות סיליקון. הסיליקון הוא יסוד, אשר ניתז ליצור ממנו "חצאי מוליכים" לאחר שמוחדרים אליו "זיהומים" של ארסן או יסוד אחר ולאחר תהליך היוצר מבנה גבישי. השימוש במעגלים משולבים הבנויים על פיסות סיליקון, החל את עידן הדור השלישי של המחשבים האלקטרוניט. אירוע חשוב בהיסטוריה של האלקטרוניקה, הוא הגילוי של תומס אלווה אדיסון, כי אלקטרונים מסוגלים לנוע בדיקנות מוחלטת לכיוון מטען חשמלי חיובי, אם מחממים את האלקטרודה טעונת האלקטרונים (המכונה קטודה). הגילוי זכה לכינוי "תופעת אדיסון" ולמרות נסיונותיו של הממציא המחונן, הוא לא הצליח למצוא לתופעה שימוש מעשי. לי דה פורסט הצליח לעשות שימוש בתופעה והמציא את השפופרת הטרמו יונית. העיקרון היה פשוט: ניתן לשלוט על זרם אלקטרונים (מהקטודה לאנודה), באמצעות מתחים זעירים שהוטענו לשריג שחצץ בין האנודה לקטודה. מחשבי הדור הראשון נבנו משפופרות טרמו יוניות. השפופרות שימשו למיתוג אלקטרוני, במקום הממסרים האלקטרו-מגנטיים המגושמים והאיטיים ששימשו במכונות המחשב הראשונות. למחשבים אלה היו חסרונות רבים. השפופרות פלטו חום רב, לא ניתן היה לצופף אותן, הקילקולים היו רבים, המחיר גבוה והתחזוקה מסורבלת. המצאת הטרנזיסטור בשנת 1948, איפשרה בניית מחשבים שיוחסו לדור השני. הטרנסיסטור נכנה מגושים זעירים של גרמניום או סיליקון, שהיוו מבנה של שני צמתים. ניתן היה לשלוט בזרם חשמלי שזרם בין הקולקטור לאמיטר, באמצעות זרמים חלשים שהופנו ל84517 יתרונותיו של הטרנזיסטור על השפופרת היו רבים. פליטת חום זעירה יחסית (לא היה גם צורך לחמם את הטרנזיסטור כדי שיתפקד כחצי מוליך), ממדים קטנים יחסית לשפופרת, צריכת זרם זעירה ואורך חיים גדול יותר. השתמשתי במושג חצאי-מוליכים ומן הראוי שאזכיר כי חצי מוליך הוא מוליך חשמלי המאפשר מעבר זרם חשמלי רק בכוון אחד ואילו לגבי זרימה בכוון הנגדי, הוא מהווה התנגדות גבוהה. המעגלים המשולבים החלו להופיע כאשר הוחל לייצר מעגלים שכללו יותר מטרנזיסטור אחד על אותה פיסה של חומר. בהדרגה שוכללה הטכניקה עד כדי בניית מעגלים משולבים המהווים מבנה של אלפי טרנזיסטורים. את המעגלים המשולבים של ימינו מאפיינים ממדים זעירים, עלות נמוכה יחסית. תצרוכת זרם נמוכה ופליטת חום מינימאלית. כל אלה מאפשרים בניית מחשבים משוכללים, זולים, זעירי מימדים, מהירים ואמינים אשר תחזוקתם פשוטה וזולה. | ה יבמ מעוניינת לבצע את המעבר מארכיטקטורת 0 אל ארכיטקטורת 38 "בדרך העדינה והחיננית ביותר," זוהי חוות דעתו של דיויד סטיין, ‏ ממשקיפי חברת גארטנר גרופ, כפי שהובעה בכנס משתמשי מערכות גדולות שנערך בפלורידה בסוף 1984. ממה נטרדת יבמ וממה היא חוששת? יבמ ביצעה כבר מספר פעמים מהפכים של מעבר מארכיטקטורה לארכיטקטורה. המהפך הרא- שון, היה המעבר למחשבי 360, ממחשבי 40%ו. מעבר "היסטורי" זה בוצע בשנת 1964. יבמ לא צפתה את העתיד להתרחש ולא הבטיחה תאימות בין המחשבים הישנים לחד- שים וכתוצאה, מיהרו יצרני ציוד מתחרה להציע מחשבים ופרטי ציוד תואם וגרמו ליבמ הפסרים גדולים בפלחי שוק ובלקוחות ותיקים. לעבור ל-370 ולתאום חלקית המעבר ממחשבי 360 למחשבי 370, בוצע כבר בדרך עדינה הרבה יותר. המחשב החדש תאם את תוכנת הקודם לו וכך, ניצלה השקעת כטפים רבים בפיתוחי תוכנה אצל לקוחות. כדי "לעודד" את ביצוע המעבר, הבטיחה, אז, יבמ תאימות תוכנה מלאה אולם לא תאימות בממשקי קלט/פלט. מחיר מחשבי 370 היה מחצית ממחיר 360. המעבר ההוא התבצע בצורה חלקה יחסית אולם גם אז צצו יצרני ציוד ההוולוון לקארכיטקטורת 38 ארכיטקטורת מחשבי 370 היא הוותיקה ביותר בעולם המחשבים. מחשבי הסדרה, החל מן הראשונים שבדגמי 360, דגמי 370 ועד מחשבי א3080, החלר את דרכט בשנת 4 מתחרה שבנו ממשקי קלט/פלט תואמים ל- 0 ול-370 כאחד. המעבר למחשבי 370 בוצע בראשית שנות השבעים. מאז, נלמד הלקח שוב ושוב וכאשר הורחבו מחשבי ארכיטקטורה 370 בפעמים הבאות, למחשבי סדרות 3030, 3080 ועד /א3080, בוצע המעבר תוך תאימות מלאה בין המחש- בים החדשים לבין הישנים. במקביל לארכיטקטורת 370, השקיעה יבמ בפיתוח ארכיטקטורה חדשה יותר, היא האר- כיטקטורה שעליה מבוססים מחשבי 38. אגב, גם במעבר מ-34 ל-38 היו מספר בעיות תאימות, עליהן דווח בעבר. כיצד יתבצע המעבר המתוכנן? יבמ שואפת לזנוח את סדרת 3080 הבנויה בארכיטקטורה בת עשרים שנה. כיצד מבצעים מעבר שכזה, שמשמעותו ויתור מלא על תאי- מות חומרה ותוכנה בין המחשבים הישנים לחדשים? במידה ויתבצע כאקט חד פעמי, תפסיד החברה מיליונים. לקוחות ינטשו אותה לטובת ציוד מתחרה ויצרני ציוד מתחרה עצמם ישקיעו בפתרונות אחרים, זולים יותר ללקוחות. כמה זמן עשוי מעבר הדרגתי שכזה לאַרוך? עשרים שנה... לקוחות מושקעים במאות מיליוני דולרים = | אנשים ‏ +06 ונוחשבים ינמ רוצה לעבור אל הסדרה המקבילה שמייצגה הוא מחשב 56/38 כיבד עוברים לארכיטקטורה מקבילה, חדי" שה יותר. מבלי להפסיד לקוחות, מבלי ליפול לידיהם של יצרני תואמים? בפיתוחי תוכנה לארכיטקטורה הישנה. לקוחות אלה, חייבים לבצע מעבר הדרגתי לארכיטק- טורה החדשה, תוך הפסדים מעטים ככל האפשר. מבחינת יבמ, סוברים משקיפים, הסיכון הוא אדיר. המעבר דורש יצירת ממשקים נתמכ מכונה בין מערכות הפעלה ובין תוכנות יישור מים וכן אמצעי העברת נתונים. יבמ תתמוך בשתי הארכיטקטורות במקביל, סוברים אותם משקיפים. מהלך הנטישה יחל לקראת סוף העשור. מאבק יבמ -- דיגיטל ממעשיך המאבק המתמשך בין דיגיטל לבין יבמ, מאבק שהתחמם בשנה שעברה, יתחמם עוד יותר במשך השנה הזאת. שתי החברות מבצעות מעברים הדרגתיים לארכיטקטורות חדשות. דיגיטל עשתה זאת באמצעות ואקס 600א8. יבמ עומדת לעשות זאת בעזרת סיירה ובעזרת המחשב האישי אי.טי. על פי דוח שהופץ בידי אינטרנשיונאל דאטה קורפ. (26ו1), תהיה זירת המאבק במער- כות מיני ובמערכות בינוניות. הסיבה, יבמ שולטת זה מכבר בשוק המחשבים הגדולים, המרכזיים, ומן העבר השני, היא שולטת גם בתחום המחשבים האישיים. בשוק מערכות הביניים, משתווה מעמדם של יבמ ודיגיטל. דיגיטל מסתמכת גם על הירידה בפלח השוק של יבמ, כפי שהתרחשה בשנות 83. ירידה משיעור 40.5% לשיעור 38.5%. מהי התפלגות שוק המחשבים בעולם, נכון לשנת 83'? (השנה האחרונה עליה יש נתונים "סגורים" ולא הערכות בלבד). על פי העוגות להלן, נראית עלייתו העצומה של המחשב האישי, שתפס 26.3 אחוז מסך כל מערכות המחשבים שנמכרו בעולם. == ערך מערכות המחשבים שנמכרו בשנת 1983 3.6% לפא‎ יבמ 38.5% האניוול 2.5% דיגיטל 7.6% היולט-פקרד 4.3% אחרים 39.6% סו ל 25% 0% נתוני 16 4 מיליארר דולר מחשבים אישיים 26.3% מערכות גדולות 33.0% מערכות קטנות 19.1% מערכות בינוניות 21.6% 665 5 0% 4 מיליארד דולר לייצר מערכות גדולות עוד יותר בסדרת סקרים שערכה יבמ בקרב לקוחותיה במהלך 84', מצאה כי לקוחות אלה דורשים ביצועים משופרים אף יותר ממערכותיה הגדולות. יבמ, בהערכה מוקדמת, סברה כי לקוחות ידרשו ביצועים משופרים ב-35% מביצועי המפ"ל שושו --(מיליוני פקודות לשניה) הנוכחיים. להפתעחה, דרשו הלקוחות ביצועים הגדר לים בשיעורים המתקרבים ?7 50%. כיצד נערכת יבמ לשיפור ביצועי מערכר תיה הגדולות? מאז החלה יבמ את סקרי הלקוחות הסדירים, בשנת 1979, חוזרת התופעה על עצמה: דרי- שות לקוחות עולות באורח קבוע על צפיותיה של החברה. הדרישות הגדולות במיוחד, כפי שקובע דניאל קאלהן, מנהל חטיבת שיווק המערכות הגדולות, הן ביישומי גראפיקה, עיבודי תמונה ובתיב"מ. 2% שירות קומפיוטרוורלד ג'והן דסמונד "שטחים אלה נמצאים בגידול כה מהיר, ועל יבמ לנקוט במהלכים בלתי שגרתיים על מנת לרכוש במלואם פלחי שוק אלה," טוען קאלהן. גורמים נוספים מתאחדים ומביאים את יבמ להתארגן לקראת מערכות גדולות יותר. על פי הערכות רבות, יהיה 70% מכוח העבודה (צווארון לבן) האמריקני, נסמך ומסתייע במח- שבים. עוד, כ-13% מן התל"ג האמריקני יוקדש בשנה זו לעיבוד נתונים ולהוצאות נלוות בתחומים אלה. כיצד מתארגנת יבמ? בטכנולוגיית שבבים, מסוגלת יבמ לייצר כיום שבב המכיל עשרת אלפים מעגלים דו-קטביים. אם יוחדר שבב שכזה למחשב אישי, יוכלו ביצועי אותו מחשב להגיע עד 2.5 מפ"ל. שבב 1 מ"ב, שהוכרז באחרונה, ישפר את ביצועי היע"מ בשדה. אנשים ‏ , ווחשפי 0 ם אסטרטגיית השיווק: יבמ משנה באורח עקבי את מערכות המחירים שלה, על מנת להפנות אליה לקוחות נוספים. "פיתחנו מעין מלכודת עכברים," אומר קאלהן. "מן הרגע שרכשת פריט אחד, נציע לך, במחירים מפתים, להתרחב ולגדול באותו כיוון -- עד הגג..." ליבמ מסק- נות החלטיות בשטח השיווק. לאנשי המכירות שלה, כך ברור כיום, קל יותר לפעול בכיוון הרחבה אצל לקוח, מאשר לנסות ולמכור לו יע"מ מסדרה אחרת. מערכות הפעלה: יבמ לא תשנה את מערכות ההפעלה א 8עא הפצ 008 עד 1989 אולם תשפרן ותוסיף להן ביצועים נרחבים, כדי לנצל את היע"מים החדשים. סיירה: קאלהן מתייחס לידיעות ולשמועות הנפוצות בשוק, על איחורים ועיכובים בהכרזת סדרת סיירה, מחשבי הקצה העליון, שהיתה צפויה להתרחש זה מכבר: "דגמי א לא יוצאים מהשוק עדיין. עליגולכסות את עלויות הפיתוח העצומות, לפני שנעבור אל קו הרווח". - התקליט הקשיח בן 20 מ"ב, זקוק לארבעים סקטורים לשם תיחול. הרבה יותר מאשר מער- כות איחסון בנות 10 או 5 מ"ב. גם מספר הסקטורים הבלתי תקינים, גבוה בתקליט הגדול יותר, באותו יחס. אנשי מיקרוסופט מסבירים שאי.טי. זקוק לכמות כפולה של סקטורים נקיים מאשר אקס-טי. גם משתמשי אקס-טי, הראשונים שבהם, דיוחו על תקלות דומות בחודשים הראשונים. "אנו מוכנים להודות בחלק מן הבעיות, אולם לא בכולן", מתנערת מיקרוסופט. "אין אנו מצביעים ומאשימים את יבמ או את יצרן התקליט הקשיח דווקא." בכל מקרה, בטוחה החברה, תהיה גירסת מערכת ההפעלה החדשה, דוס 3.1, טובה יותר ותתקן חלק גדול מן הבעיות. "ממ: אין בעיות יבמ ממשיכה להכחיש בעקביות כל בעיות באי,טי; "ילא הצלחנו לגלות יחידות מקולקלות בכל הביקורים שערכנו אצל דילרים," אומרים י.ב.מ דוברי יבמ בארה"ב. גם יצרני התקליט הקשיח, קומפיוטר ממוריז, מגינים בכל תוקף על המוצר שלהם. "לכל תקליט קשיח כמה סקטורים מקולק- לים," מסביר מומחה דיסקים. "לעתים קיימים כמה תריסרי סקטורים כאלה. בינתיים, הדיוו- חים המגיעים מדברים על בין 20 ל-120 סקטו- רים בלתי תקינים באי.טי." יבמ מכחישה שמועות שנפוצו באחרונה, שהפסיקה את ייצור אי.טי. בגלל תלונות לקו- חות. זאת למרות שלדילרים אמריקניים נמסר בדצמבר על איחורי הספקה צפויים. "גם כעת, לא נמלא אחר כל דרישות הדילרים," מסבירה יבמ. "הסיבה בעיכובים היא מכירות מוגברות מאוד שהיו למחשב בחודשים הראשונים, והג" בוהות בהרבה מתחזיותינו." נראה כי מרבית התלונות מגיע מן הלקוחות הראשונים שרכשו את המחשב. אחד הלקוחות, רוברט גוידן מאידהו, טוען כי לפחות בשני שליש מן הזמן, מושבת המחשב. עד היום, הוחלף התקליט הקשיח במערכת שרכש, כבר שלוש פעמים. לקוח גדול אחר, שרכש 0! מחשבים, הספיק להחליף את התקליט בשניים 0 ים 6 *' ומחטבים מהם. כעת הוא מצפה בנשימה עצורה לבעיות במחשבים האחרים. לקוחות טוענים כי תקליטון דיאגנוסטיקה, הנמצא ברשות טכנאי הדילרים, מונע חלק מן הבעיות. יבמ מאשרת כי אכן, חלק גדול מָן הבעיות יכול להתגלות בעזרת תוכנית הדיאג- נוסטיקה. מערכת ההפעלה יכולה לדלג, לאחר הזיהוי, על הסקטורים הפגומים בזמן מיתכון (פירמוט). אחרים שוענים שמקור הבעיות בחי- בורי הכוח מן הספק לתקליט. שירותי העיט כעיט נובר, קמה לה חברה המציעה תוכנית הנקראת ₪ זאו)+)גן. התוכנית הנמכרת ב" 0, מזהה סקטורים פגומים, גם לאחר מית- כוּן ה זקליט. היצרנים, אינטראקטיב דאטה מקיימברידג , מסצ'וסטס, פיתחו את התוכנית עבור מחשב פיסי אקס-טי 370 שברשו דומות. "לא חשבנו ל שהתגלו בו בעיוו את התוכנה עד ששמענו על הב ר דיוויד נאדלר, איש החברה. ‏ * באי.טי., אומ המעחקים הלוהטים לאה סופיר מדור חדש זה יסקור מידי מגזין את המשחקיס ה"לוהטים". משחקים אילו ניתנים להשגה בחנויות תוכנה כמו באג. המשחקים באים בד"כ על קלטות ומחירם נע בין 30-20 דולר (לטי השער המוקפא). - 2 21-/5 קומודור-64,ספקטרום מכסחי-השדים / עבור מי שראה את הסרט מכסחי השדים המשחק יהווה חגיגה ממש. וגם למי שלא ראה. המשחק מלווה בגרפיקה, צלילים וקריאות השדים ממש כמו בסרט... א אה) אץ 6 אנשים ווח אא - ספקטרום 48 ק' פיפורי" האבירים / זהו משחק הרפתקאות המעוצב עם גרפיקה יפה. המיוחד במשחק הוא שהמשחק כולו תלת מימדי וכל מסך הינו מיני הרפתקאה גרפית בפני עצמו. אאא 60 סאז - טיסת קרב / קומודור 64, אטארי, ספקטרום משחק סימולצית טיסה. בסימולציה זו הינך יושב במקומו של הטייס. העלאה מהירה מקלטת. אאסס דא סד אשספאטססש | קומודור 64, אטארי, ספקטרום משחק הרפתקאות גרפי. במשחק זה יש מעל ל-200 חדרים וכל חדר הינו תלת-מימדי. ַ העלאה מהירה מקלטת. ץנ ד | קומודור-64 ובקרוב עבור ספקטרום משחק פעולה יפהפה המשלב בתורי גרפיקה, אנימציה וצלילים מעולים. /א 31,115 ] קומודור64, אטארי 7 ---------7-7-7-7]7]7]7]"7]-7-- משחק פעולה מלחמתי תלת מימדי כשהמטרה היא מטוסי אויב, טנקים ומטרות נוספות. במשחק זה עלינו בנוסף לנחות מידי פעם כדי למלא דלק ולהמשיך... א)% 2/4 ] קומודור64, ספקטרום וו משחק פעולה מלהיב. משחק חלל תלת מימדי, מסך מתגלגל וצלילים טובים. = טפים קנסינגטון / קומודור 64 משחק אסטרטגיה המורכב משני חלקים. ניתן לשחק משחק זה ביחד עם שחקן נוסף או עם המחשב. א מתצס קוא - הפשיטה על מוסקווה / עומודור6 משחק גרפי תלת מימדי מהיפים ביותר של קומודור. במשחק זה התנקשות גרעינית בין הסובייטים לבין ארה"ב וקנדה. במשחק עלינו להשמיד את הסובייטים ולעצור את ההתקפה... 1 0 אנשים. וטחש //1/4% | אטארי, ספקטרום, קומודור4: תח דסא 818 -- אסדציפור / אטארי, קומודור 64, ספקטרום משחק שבו יש להנחות את האם-ציפור בשעה שהיא בונה את הקן ומגינה על גוזליה. העלאה מהירה מקלטת . - | בים ₪ טעינת תכניות אוטומטית ₪ חיפוש במהירות גבוהה ₪ מונה ספרתי ₪ הקלטה איכותית דן מחשבים בע''מ 03-4467493 ,7 ברח ן תירכיניה מעבד התמלילים גּןרדמי בחודשים האחרונים. ניכרת התעוררות מסויימת בשוק מעבדי התמליל הישרא: ליים. כמה תוכנות חדשות נוספו; הקודמות שופרו וכיום כבר ברור: מעבד תמלילים היא תוכנה בסיסית למחשב העסקי. בגליונות קודמים, סקרנו את תוכנות התמ" לילאות פיצ'טקסס ואדב. בכזי להש לים את ה"סבב" הראשון של סקירות מעבדי התמלילים הישראליים, אנו סוקרים גם את וורדמיל, מתוצרת אינטרסופט ירושלים בעתיד נסקור תוכנות נוספות. וורדמיל מוגדרת כתוכנה רב לשונית בימים אלה, מוסיפים לה יוצריה גרסאות בשפות אירופיות שונות. אבינועם גוזנר, בעלי אינטרסופט, מקווה ליצא את וורדמיל לחו"ל. אנו מאחלים לו הצלחה מִלְאה. וורדמיל נמכרת על ידי מרבית משווקי המחש- בים בארץ. התוכנה שפותחה במקורה למחשב האישי של יבמ, הותאמה גם לריינבו של דיגיטל. במכירות, היא נחשבת לאחת משתי המובילות בשוק, יחדיו עם אזב של איכות. ההשוואה בין שתי תוכנות אלה היא כמעט בלתי נמנעת. אזב וְורדמיל הן שתי תוכנות התמלילאות הראשונות שפותחו בישראל "מן הרצפה". התוכנה השלישית, פיצ'טקסט, היא תירגום של תוכנה אמריקאית נפוצה, בעלת שם זהה, מתוצרת פיצ'טרי ארה"ב, ובייצוג ישראלי של טמיר. כמובן, אין לשכוח את וורדסטאר, המעבד הדו-לשוני הוותיק. המשווק המתחרה, איכות, הוא דילר של יבמ פיסי. בגלל סיבה זו, נמנעים דילרים אחריב להחזיק את א-ב במלאי ובדרך כלל, ניתן למצוא אותה אצל איכות בלבד. אינטרסופט, לעומת זאת, הוא בית תוכנה עצמאי, המשווק את וורדמיל לכל הדילרים כמעט, וגם לסוחרי תואמי-פיסי. אין זה סוד ששתי התוכנות מתחרות ביניהן "ראש בראש" על אותם פלחי שוק, מוסדיים ופרטיים. השמצות הדדיות ומכות נוספות "מתחת לחגורה" הן כנראה טבעו של שוק תחרותי זה. בסך הכל, נמכרו כמה מאות תוכ- נות, הן של איכות והן של אינטרסופט. 8 ניסו כהן קיבלתי וורדמיל לידיים התוכנה מגיעה בצירוף ספר תיעוד עברי-אנגלי. למרבית הפליאה, התיעוד האנגלי טוב יותר מן העברי. הוא קצר וממצה יותר מן העברי שאינו אלא ספר הדרכה שמבנהו ומטרתו לא ברורים לי עד היום. תיעוד המתיימר להוליך את המשתמש צעד אחר צעד, חייב להיבנות בצורה אחרת. התיעוד הנוכחי, העברי, של וורדמיל מוליך אותך בדרך הנכונה לאובדן עשתונות. פשוט: יותר מדי פרטים על פעולות פשוטות יחסית. במקום למצות עריכת מסמך פשוט, להד- פיסו ולהתחיל שוב, בפעולות המסובכות יותר, אינך נפטר מן המדריך עד שקראת את כולו. כיוון שרק לאחר שעברת על 98 העמודים הראשונים, הצלחת להדפיס מסמך. עבודת פרך. היום, לאחר הערות משתמשים, מציידת אינטרסופט כל משתמש באינדקס פקודות מהיר, המפנה בנוסף, אל העמוד בספר התיעוד. אין לה מסכי עזרה כלל ! כל ההסברים לא ישכנעו אותי, מצטער. לא יתכן, פשוט לא יתכן לבנות תוכנת תמלילאות (ובעצם כל תוכנה אחרת) ללא מסכי עזרה. משהו... אבל גם זה אין. אם אתה מתעקש ללמוד את וורדמיל בעצמך, עליך להתרגל לרעיון שהספר הכבד ישכון לצידך לפחות בחודשיים-שלושה הראשונים. וורדמיל אינה תוכנה ידידותית, וזו לשון המעטה. היא קשה ללימוד, מפרכת אפילו ומאלצת את המשתמש לחזור ולקרוא בתיעוד שוב ושוב, כדי לבצע פעולות שהן קצת יותר מפשוטות. כתוספת הכרחית ממש, מספקת אינטרסופט בימים אלה לוח קרטון ועליו סימוני הפקודות השונות כפי שהן מתייחסות לכל אחד מהקלי- דים. הלוח עוזר במשהו, אולם לא הרבה. ראשית, הפקודות רשומות באנגלית בלבד (כשהקלידים מסומנים גם בעברית...). לדובר שפת עבר קשה במקצת לזהות בקלות את פקודת אוו וו (מיקוף) למשל... פתיחת מסמך חדש ה"קמצנות" שאפיינה את המחסור במסכי וו חוזרת על עצמה גם בתפריט הראשי וברשימת המסמכים. גם כאן, קשה להימנע מן ההשוואה הבלתי מחמיאה לאזב שציידה את התוכנה במודול מיוחד לתיאור כל מסמך ומסמך ; בו ניתן להק- לבחירה להפעלה יי (0) 3.1 אסופהפט \ וטסהסוו 4 ו 0 6ההאד?80 ד/₪450זאו וק ראשי: מודול טלקס אינו נ ו להפעלה אנשים ₪2 7 ליד את שם הכותנ, תאריך כתיבה מקורי, תאריך עידכון והעורות שונות. בוורדמיל לא תמצא דכר זולת רשימת מסמכים עברית ואם תנסה לאתֶר תאריך-כתיבת-מסמך באמצעות תקליטון מערכת ההפעלה, תיאלץ לצאת מהתוכנה ולהחליף לתקליט ו)גו שם תחכה אומר אבינועם גוזנר, מנכ"ל אינטרסופט, מפיקת וורדמִיל: "ההשוואה אותה ערך הכותב, בין וורדמיל לבין אדב, היא חד צדרית שכן, הכותב הישווה בין התוכנות רק בנושאים בהם עולה אדב על וורדמיל, ולא להיפך. עוד: מספר עותקי וורדמיל מכורים ומותקנים על מחשבי פיסי וריינבו -- מעל 1,000. בנושא התיעוד העברי: ייכתב תיעוד עברי חדש, במתכונת דומה לתיעוד האנגלי, הטוב יותר. הכותב, ניסו כהן, סירב לקבל קורס הדרכה לתוכנה, אולם כל משתמש אחר, מקבל קורס לימודי, הכלול במחיר התוכנה." | לך ההפתעה (הצפויה): שמות המסמכים בעב- רית נראים כגיבוב מוזר של סימנים כאשר הם כתובים ב-צ6670₪א1 האנגלי של מס-דוס. נראה לי שזו אחת מתוכנות התמלילאות היחידות המאלצת אותך להחזיק מחברת צמודה, מעודכנת בכתב יד ברור ויפה ובה תיאור המסמכים השונים ויתר הפרטים החשובים כל כך שמוכיחים את עצמם כיעילים בעבור זמן. עריכת מסמך בוורדמיל, אתה יכול לקבוע רוחב מסמך מעל לרוחב המסך, יתרון חשוב. הרוחב המקסימלי הוא 254 תווים. מרשים ושימושי -- בייחוד בקליטת מסמכים חיצוניים, כגון טבלאות שנערכו בתוכנות גליונות אלקטרוניים למיניהם. התוכנה מאפשרת לך מגוון פעולות רחב בעריכה, הזחה, הזזת קטעים שלמים אנכיים או אופקיים, שירשור מלים מלא ועוד. תוכל כמובן לשנות את רוחב המסמך גם לאחר השלמת העריכה, למרכז קטעים ולהזיזם לכל נקודה, לשלב קטעים ממסמכים חיצוניים ועוד. אין טעם לפרט. בתוכנה מסוג זה (ובמחיר שכזה) אלה פעולות שאתה מצפה להם כמובן מאליו. כאמור, לימוד כל הפעולות מחייב אותך להיצמד לספר התיעוד. אולם התיחכום הרב של התוכנה הוא בעוכ" ריה במידה רבה. ההגדרה שלי לתיחכום שכזה הוא "אבטחה משולשת ומיותרת." למה הכוונה? פעולות פשוטות יחסית, דורשות ממך הקלדה של יותר מקליד אחד בכל פעם, ולעתים אף שלושה. ניקח לדוגמא פעולה פשוטה של מוזיקת שורה אחת. הפעולות הנדרשות הן | להגדיר את השורה על ידי "הארתה", 2. להקליד פקודת ביטול (מקש +61 וזכע), 3. "עשה" (מקש 00). שלוש השלישית מיותרת לחלוטין. על עצמה גם בפעולות אחרות. נכון, ל"אבטחה הכפולה" יש מקום וזהירות היתר מוכיחה את עצמה, לפחות בחודשים הראשונים לעבודה. לאחר מכן, היא הופכת למטרד חסר טעם. ואם נגענו בפקודת הביטול דווקא הרי משום מה, אין בתוכנה פקודת ביטול ל בודדת ופקודה חשובה לא פחות וכפי שמצאת מנסיון, יעילה הרבה יותר מפקודת ביטול שורה שלימה וכוונתי לפקודת "בטל ממקום הסמן והלאה". בדרך כלל אתה מבקש לחקן אך קטע מן השורה ובדרך כלל זהו הקטע האחרון שכתבת. למחוק את כל השורה אין טעם, למחוק תו אחר תו, בשיטת הביטול של וורד- מיל -- גוזל זמן. התוכנה המתוחכמת מבצעת, אוטומטית, פעולות מעצבנות לעתים. כך, אם לדוגמא אתה מבצע תיקונים במסמך כתוב ואתה מבקש להיכנס למצב "שתילה" לתוספת תווים או מלים, הרי לאחר שסיימת להקליר שרשרת אחת של תיקונים, תרד ממצב "שתילה" אוטומטית. למה? לא יודע, ככה זה. מבחינתך, המשתמש, זה אומר שעליך להחזיק עין רזרבית על המסך, כדי לראות בכל רגע האם אתה נמצא במצב כל שהוא או שמא "נזרקת" ממנו. אולי הערות אלה נשמעות עוקצניות במקצת, ואני בטוח כי מתכנתי וורדמיל עמלו על פיתוח נושא זה זמן רב. את התועלת איני מצליח לקלוט עדיין, אבל זה ענין אישי. התוכנה מצויידת כמובן בפקודת חפש והחלף הפועלת בצורה נקיה על תווים עבריים ואנגליים כאחד אולם, דא עקא שלפקודת חיפוש מטרות רבות בעריכת מסמכים ארוכים והיא אינה גימיק בלבד. בדרך כלל, תשתמש בפקודת חיפוש כדי לבצע פעולה כל שהיא על המלה שחיפשת. אל תמהר. לפני שתבצע אותה פעולה, יהיה עליך ראשית לצאת ממצב חיפוש. מיותר. יתרון חשוב מוצע באופציית מילון. באופ- ציה זו, אתה יכול לאחסן בקובץ מיוחד, מלים וביטויים חוזרים ולקרוא להם פעם אחר חוסך זמן וטירדה, בייחוד במאמרים מדעיי פנ וח עם. דו-לשוניות ור. מדובר התוכנה היא דו לשונית מלאה. כלו ו בעצם בשתי תוכנות מושלמות, עברית ואנגלית (ובגרסאות החדשות גם שפות אחרות), המסוג" לות גם להשתלב ביניהן. במסמך עברי, נית לשלב מלים או משפטים באנגלית, באותיות ה דרך, ניתן גם לכתוב קטנות או גדולות. באותה דרן מספרים בדוך המקובלת, משמאל לימין. אנשים ₪ים 0 ווחש היא סיבה מספקת. וורדמיל ש רצור עוררת התסטלות בצורה מעוררת התפעלות כמשתמש גבי טור בטב אתה יכול לבצ טענות -- מעולה. שילוב מסמכים חיצוניים . וורדמיל קוראת כל מסמך חיצוני שנערך בתוכנה אחרת; בין אם זו תוכנת תמלילאות ובין תוכנות אחרות: גליונות אלקטרוניים, בסיסי נתונים ועוד. הקליטה מתבצעת מכל קובץ נתונים הכתוב בקוד אסקיי רגיל. בנסיון שעשיתי, העברתי קובץ מתוכנת תמלילאות אחרת אל וורדמיל. הפעולו בציה וורדמיל עצמה היא התוכנה היחידה בישראל שקושרה באורח סדיר אל מסדרות ממוחשבות למשתמש הפשוט אולי אין ענין רב בנושא אולם אם אתה סופר, עיתונאי או עורך, זהו יתרון משמעותי המתבטא בחיסכון כספי רב: בעת העברת החומר הכתוב לסדר הממוחשב, נחסכת פעולת ההקלדה ונחסך תשלום נוסף. אנו, במערכת אנשים ומחשבים, מתקינים בימים אלה את וורדמיל כתוכנת התמלילאות רצעה ללא בל ]בצעה ללא כ התקנית -- כדי שתוכל להתקשר ישירות אל סדר הדפוס הממוחשב, שיוכל לקלוט מסמכים מן הפיסי. אנו חוסכים בטעויות, בזמן, ובכסף הכ בוהן הוכנה עבור מעבו ההמלילים וורדמיל הרגפה אוחיות ממיחה קו ההתון [ ל ור הכפלה הרגשה אוהיוה מתיות קו ההחון הרגפה ומח'חה קו ההחון הכפלה מה שמודפס" למחצה. כלומר, חלק גדול מן הפעולות אותן תבצע בעריכה -- תראה על המסך. שתים מפעולות חשובות אלה הן פעו- 50 לות ההדגשה ומתיחת קו תחתון. לא תוכל לראות פעולות יישור(א4110 1081116), אבל תתרגל גם לזה. וורדמיל מבצעת יישור מלא. כלומר, גם אם כתבת שלוש מלים בשורה (שורה אחרונה בקטע, למשל) ולא נזהרת "לסגור" אותה בעזרת קליד אאטזתת - תגלה ששלוש המלים יימתחו בהדפסה לרוחב הדף כולו. היה כדאי להגביל את הריווח עד לרמה של 2-3 רווחי תווים בלבד, עימוד והדפסה וורדמיל תומכת בעשרות רבות של מדפסות, מדפסות מטריצה ומדפסות מניפה. היא "מכירה" את המניפות השונות ואת ה1%7א0: השונים ומאפשרת לך שילוב מלא של סוגי כתב במסמך. מרשים בהחלט. לפני ההדפסה, עליך להיכנס לתוכנית העיר- מוד. פלט העימוד יכול להישלח ישירות למדפסת, או להישמר בתקליט לשימוש חוזר. באם שלחת את הפלט לתקליט -- תוכל להד- פיס מסמך אחד ולערוך מסמך אחר באותו זמן. מספר הסורים בעמוד),,....,,.2 משהההוביך מההיה2:,ו:.:,,5 ל כ .ל בה 2 עשת פמרהר /מודים.0ג.,ויב.,, 34 מקום הפפרור,.:'וג:גו,..:...מם מספר עמוד ראשון......100 להדפיק אהוההל/1+:::-+:...כ מספר שורות ריקות....,,....5 צבופות,הבבית ...6 הרקי הש הרת 2.2.40 מפפר השורות .במור,,,...,...40 גודל דף ...22 איזון שורות... 3............ 0 ב ריט היז ביני ה כל קובץ נוצר קובץ גיבוי אחד וקובץ הדפסה אחד. כדי לא להגביל את עצמך בגודל המסמך בעבודה על מסמך גדול -- עדיף שתיצור קבצי הדפסה על גבי תקליטון אחר. מיזוג ושאר צימוקים התוכנה מסוגלת כמובן לבצע מיזוג מלא בין קבצי כתובות ושמות לקבצי מכתבים, על פי רצונך. לימוד התהליך מסובך במקצת (10 עמודים במדריך) אולם זהו תהליך חיוני ממש. לשם מה רוכשים מחשב אם לא בשביל פעולות כאלה ? אגב, מיזוג עולה כסף: תוספת מחיר של 0 בקירוב. עור פעולות מעניינות: כתיבת נוסחאות למשל ושימוש ב-₪0%1 תווים מתימטיים מיוחדים. יעיל. שימושי במדפסות מטריצה או במדפסות מניפה הקולטות מניפה מדעית. באגים וצרות אחרות התוכנה אינה מדובגת די צרכה. על חלק מה"קוצים" שנותרו בה, שמעתי ממשתמשים אחרים. אני לא נתקלתי בהם. במה כן נתקלתי? בצרה רצינית אחת: + 8 אפן סוג וגודל אות ע1.. ......588016ה סוג וגודל אות א1 "י"""י7)' סוג וגודל אות ש58616........2א סוג וגודל אות א2 "7 סג רנודל אות ע>...... סוג וגודל אות א4+........ 6108א: צפיפות אופקית סם 6 רבהההיתר מהביק ...0 התחלה בעמוד מס' ]-"י""י' סיום לאחר עמוד %...... .09 ם ם ה ב צפןאת + סוג וגודל אע 14..... 7 הכורדלי אות 28 2.....2ותםיו ג וג[דל אות 22 ]ות לגדל אהת 2 ןז ות סוג וגודל אות עד "יי קוג וגהדל אות א10,.......7השםם צניפות אופקית.... -"7"י"7"7"7" 17 תוכנית עימוד והדפסה: אפשרויות רכות ותמיכה בסוגי אותיות שונים התוכנה דואגת להקים ₪58 עצמאי שימ- שיך לטפל בהדפסה ויפנה לך משטח זיכרון לעבודה על המסמך החדש, מאוד יעיל. הצרה הקטנה: אני מכיר תוכנות אחרות, וכייחוד תוספי תוכנה הנקראים 8200188 שיבצעו אותה פעולה מבלי ליצור קובץ נוסף המצמצם גם כך את השטח הפנוי בתקליטון. מעשית, על 10 העמסתי את התקליטון עד לגבול "האיזור המסוכן". אשר יגורתי בא לי: כאשר ביקשתי לבצע 5א% על העידכון האחרון, הודיעה התוכנה שהתקליט מלא. אוקי, אבל מה עושים? את זה אין התוכנה מוכנה להגיר. תסתדר לבד, אכלתי אותה. תוכנות אחרות ימליצו לך להחליף תקליטון ולבצע + אנשים ‏ ,6 ומוחשבים בשנית. וורדמיל תניח לך להתפתל. היו גם באגים אחרים: בקריאת מסמך לתוך מסמך, סירבה התוכנה "להכיר" במסמך החדש שנוצר והיא פשוט נעצרה. אבל העיקר: התוכנה מאוד מאוד איטית בעבודה על מסמכים ארוכים ואני לא מתכוון ל"מלחמה ושלום" דווקא. כאשר עוברת התוכנה 0 שורות (10 עמודים בני 50 שורות בסך הכל), היא מתחילה לזחול כצב מקרטע. אמנם, בדומה לארב, היא קוראת קטע אחר קטע מן התקליטון אבל שלא בדומה לאדב, היא עושה זאת באיטיות מעצבנת מאוד. תוכנת תמלילאות סבירה צריכה, לדעתי, לטפל כיאות בעשרים- שלושים עמודים לפחות, שהם פרק אחד בספר, בעתיד -- תוכנה משופרת מאינטרסופט אנו שומעים כי בעתיד הקרוב, תוכרז גירסה חדשה לוורדמיל, היא גירסה 3.2. הגירסה החדשה תצוייד במסכי עזרה, ברשימת מסמכים (6708%ת018) עם אפשר- ויות עידכון תאריכים ועוד, וכן חידוש חשוב: חלוקת הקובץ לעמודים במספר שורות מוגדר מראש. בדרך זו, יוכל המשתמש לדעת בכל שלב מתי הוא גולש לעמוד (המודפס) הבא. לסיכום התוכנה טובה. בכך אין לי ספק קל שבקלים. ממשתמשים אחרים, אני זוכה לאותן תגובות, הרבה גימיקים, הרבה אפשרויות. ללמוד אותה? קריעת ים סוף, גם למשתמש מנוסה. למרות שלאותם "מיטרדים" קטנים ניתן להתרגל במשך הזמן ובסך הכל -- לא כולם חייבים להתנסות בתוכנה אחר תוכנה כמוני... אם אתה מתחיל עם וורדמיל, הסיכוי הוא שתיהנה ממנה. זאת בתנאי שתכין את עצמך כיאות ללימוד ולהתנסות ותסגל לעצמך כמה הרגלים טובים של תיעוד עצמי. . ביצועים ידידותיות/ מסכי סיוע ביצועים/עלות דרישות מינימום: מחשב עם 192 ק' זיכרון ראם וכונן תקליטון אחד. עדיף שני כוננים. מחיר: 5995 כולל מודול ₪61 ₪וא. זוא וא. 0 בלצעדיו. ₪ עשש 2 חרקו שי העש וד לק יק קש פקקת/ ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתכנן את העומסים על תחנות העבודה במפעלך. נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. נתריע על סטיות וחריגים. נתכנן את דרישות החומרים לתחנות הייצור השונות. צער אחד לפני הממונה שלך תמצא את התובנה שלנו. ננהל את עצי המוצר. נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. נרכז את העלויות בפועל (תמחיר) ונשווה אותן לתחשיבי העלות. ננהל את המלאים (חומרי גלם, בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרי עזר) גם בערכים ריאליים במט"ח. נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב חובות לגביה. ב = 5 בשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, מה עוד שאנו מציעים לך פתרון כולל של הציוד, התוכנה, וכל השירותים הנלווים -- כולם כאחד מכתובת אחת: .6.8.א. וו-65או 4 6א י. א. מיטווךובויו בע'ח זר וו )חצור בו ייד משמשטהממהמהתהתטאההטסמטמהקמההסטמאמקםהמאמושםמהבמהקוקת שף)7'ה-שסער. אשד = הנקהש חנ" הזז מחשב חדש נולד -- אמסטראד 0464שס -- שמו. מוצאו מחברה אנגלית ששמה אמסטראד. חברה זו ייברה מערכות מוסיקה והאחרונה שבהן הוּצאה לשוק בשנת 1974. מאז עשתה אמסטראד הסבה לייצור זעירמחשב, הזוכה לתשבחות רבות בעיתונות מקצועית. מערכת אנשים ומחשבים אישיקיבלה את אחד המחשבים הראשונים בישראל לבחינה. להלן מסקנותינו. )4 לאה סופיר מבנה אמסטראד הינו מחשב בעל מבנה ויזואלי נעים לעין המורכב משתי יחידות בסיסיות: מקלדת שבנויה כיחידה אחת עם רשמקול ומצג המכיל בתוכו ספק כוח (כן, במצג); החיבור אל המחשב נעשה ע"י שני כבלים. החיבורים פשוטים וברורים ואינם יוצרים בעיות. המחשב יוצר עם יע"מ 7-80 ויש לו 4 ק' רָאם (מהם 42 ק' חופשיים למשתמש) ו-32 ק' רום. המקלדת המקלדת בת ה-74 קלידים, בנויה, כאמור, כיחירה אחת עם הרמשקול. מקשי המקלדת ערוכים כמו כל מקלדת אחרת במבנה מכונת כתיבה, בסידור תקני -- כך שהמשתמש מוצא את הקלידים היכן שהוא מצפה למצאם. הקלידים קלילים ו"קופצים" מיר למקומם הטבעי. קלידי הכתיבה -- בצבע אפור-כהה (כצבע כל המערכת), קלידי העריכה -- בצבע ירוק, קליד אמ זא (קיימים שניים) -- בכחול ולבסוף קליר 6 -- באדום; הקלידים ותיפקודם קיימות שתי מערכות קלידים: מערכת אחת עיקרית כוללת את מקשי האותיות, הספרות והעריכה ולימינה מערכת שניה הכוללת מערכת . וסוס סוחס זסעפום 50116 7 5 ז01/חס (0זוחס6 שוחטוסש ו 77 אנששיים ווחש לציין שלקלידי האמסטראד ד ן ו ס: לחיצה ראשונה על בשעת "ריצת" תוכנית, תגרום לעצירת התוכנית, אולם לא עצירה מוחלטת, וע"י לחיצה על כל מקש אחר ימשיך המחשב לחיצה שנייה על מקש 1%6 תגרום לעצירה מוחלטת זוכנית ולהופעת הכתובת: * (מס' השורה) אן אא 881 *. איתחול (₪1%11 המחשב נעשה ע"י לחיצה בוזזמנית על מקשי 8181-6181 וד מקש אא615-8א 5 מתפקד בדרך נוספת (פרט לדרך הרגילה ש מרווח ו/או מוחק תוים משמאל לימין); בשעה שאנו עושים שגיאה בתוכנית ומנסים להריצה, המחשב נותן לנו הודעת שגיאה מדפיס את השורה עם השגיאה כשהסמן נמצא על התו בשורה, דבר יעיל לכשעצמו. ברגע זה מקש 61-8%8א% מתפקד כמקש 8:81א1 (שתילה) ואנו מסוגלים להזיז תוים ולהוסיף תוים בלא לפגוע בטכסט הקיים. יש לציין שבאמסטראד לא ניתן לבצע: שיכפול שורות; ביצוע תיקון בשורה (לפני הרצת התוכנית) ומעבר לשורה הבאה ע"י לחיצה על א1%אש, כמו בקומודור 64 למשל, מקש 6-06 מסוגל להעביר אותנו מכתיבה באותיות קטנות לכתיבה באותיות גדולות. הבעיה איתו: ברגע שלחצנו עליו אין אנו יודעים אם אנו במצב 1.06% או א06.\/ אלא אם כן ננסה לכתוב על המסך. וזה חבל. מערכת הקלידים הנומריים הנוספת, הכוללת כזכור את מקש4 שאנו מכירים: קליד 5% מתפקד ב )צ רוותח -, ראטוד ש 9 בים הי הב .ירייד א א, מאפשרת לנו בעזרת מקשי 84161 81.7 61, להגיע ל327 פקודות נוספות. בנוסף -- מקש ה-8₪זא₪ > .611 יטעין ויריץ כל תוכנית מהרשמקול. עבור הרשמקול קיימים שישה מקשים המאפשרים לנו שליטה מלאה עליו. אפשרויות הרחבת חומרה קיימות ארבע אפשרויות התחברות למחשב: = ידית היגוי אחת שאליה ניתן לחבר נוספת. > חיבור סנטרוניקס למדפסת, דבר העלול להיות בעוכריו של המחשב לאור השחיקה שתהיה בכניסה אל המחשב כגלל חיבור וניתוק המדפסת. > חיבור לכונן 3 אינטש עם קיבולת זכרון של 180 ק'. בכונן עצמו (ברום) קיימים א /ק6 ולוגו. * התחברות נוספת עבור צלילים, בסטריאו. ופרה מטן וה ראם/ ראם הוופשי מעבר ומהירוה טעון 0 20 0 אמסטראר ‏ 1-80 4 שי 8 טיגיוה 4 מה אש ו 3202 ועור 24 1 7-58 בולל מווטג *ת ב'יטיק אסארי 00 0 1 8 סיביוה 8 מ"ה הוססנים הפר גמו 2025 +5 0% תצוגת מסך תמונת המסך נבדקה על מצג צבעוני של אמסטראד. התמונה ברורה וקריאה ויש לשער שעל מצג ירוק, התמונה תהיה חדה עוד יותר. לאמסטראד 27 צבעים יפים וניתן להשתמש בהם בשליטה על צבע המסך או יצירת רקע בצבע שונה למסך (כמו בקומודור 64) ועל צבע התוים עם אפשרות יצירת רקע לתוים (₪₪85 ץאו). השימוש במיגוון הצבעים יכול להעשות גם כאשר אנו נמצאים במודים ( ח ממסוא), כלומר במצבי מסך שונים. וכאן ציפתה לי הפתעה נעימה: ניתן לשלוט על מספר התוים בשורה אך ורק ע"י ציון המוד שבו אנו מעוניינים: ח שססויו וכעבור רגע אנו נמצאים במוד (מצב) אותו ביקשנו. באמסטראד קיימים שלושה מודים: > מוד 0 -- 2024 תוים. אותיות יפות וברורות. 4 מוד 1 -- 24א40 תוים -- האותיות עדיין קריאות וברורות. > מוד2 -- 24א80 תוים. ולמרבית ההפתעה התוים עדיין קריאים. שלושת המודים ניתנים גם ברזולוציה גבוהה (ראה טבלה). תיכנות שפת בייסיק של אמסטראד מכילה פקודות רבות, מגוונות ויעילות. לאור העובדה שלמחשב 42 ק' רַאם חופשיים לעבודה, ניתן יהיה לנצל היטב את הפקודות. זה המקום לציין שהמחשב מהיר באופן יחסי לשאר זעיר המחשבים. להלן מספר פקודות בייסיק לדוגמא: ,080-880 ,5688 ,טס דפד דא ש- ןוו ואטאפא ,א אכ ,שפז,אז6ואס 8 א הא אס וכר'. אני משערת שכותבי תוכניות ימצאו דרכים לנצל את פקודות הבייסיק בדרך נוספת לזו שצויינה בספר. וח מסך קולוח כה 3 אינטש 9000-8700 0 ק' כולל מצג ירוק 00 כבולל צבעוני בייסיק כים פסקאל לוגו סנטרוניקטס בייסיק 4 9 אסמבלר פיילוט לוגו 7חק-/.-.;;,ץ,ץ,ץ,ץ,,,,)ת₪)₪) :וו וווההוהההחה. ו 2 6" ביניסי | 6502 1.08 12 84 8 סיביוה טטוק'יאו 20 20 בייסיק יש אסמבלר ליספ פורת" 86% (רום) סנטרוניקס 12 בייסיק ‏ יש קומוזור ואו 868 ש קומודור ‏ 0ו6% 20 ו 0 כולל מווטג יה בייסיט 2 1 ו 1 +------7---77-7-7 7-ו בכדי להקל עליכם, הקוראים, בניתי טבלת השוואה של אמסטראד עם מחשבים מוכרים. אנשים וביוח פורחי לוגו פילוט אסמבלר קובול * אפפרות לסנטרוניקט בייסיק ‏ יש 2 יאו 20 2 0 ש> ב'יסיק יס פורת* סנטרוניקס שבים ספרית המחשבים והמינהל יכולה להיות שלך במחירי מבצע לכסיקון המחשב הלכסיקון הראשון והיחיד בעברית 11 מושגיס ספר חובה בכל בית. מחיר קטלוגי 15,070 ש' מחיר מבצע: 12,050 שי במרוץ נגד הזמן סוש., הפוך 60 דקות עבודה ל-90 דקות תוצאה. ספר חובה לכל מנהל ולכל הרוצה לנהל את זמנר מחיר קטלוגי: 6,985 ש' מחיר מבצע: 5,560 שי עצור לפני שתקנה מחשב המדריך היחידי בעברית שיספר לך כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנה. מחיר קטלוגי: 7,535 ש' מחיר מבצע: 6,030 שי מתוכניתן בייסיק שי עד מנהל יחידת מחשב " מדריך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים. ספר חובה לכל המתכנן לימודיס וקריירה בענף הלוהט ביותר בשוק. מחיר קטלוגי: 6,985 ש' מחיר מבצע: 5,560 שי שידוכי מחשב סיפורי מחשב בדיוני, הספר שישעשע וירתק אותך. מחיר קטלוגי: 4,345 ש' מח יר מבצע: 3,475 ש' קבל ספר חינם! קנה את לכסיקון המחשב ושני ספרים נוספים, וקבל לפי בחירתך ספר נוסף חינם!!! ₪ אאא חאו חאה חאה חאה חמה חאה ממה ממה אה ממה מאה מו ספרית אנשים ומחשבים, ת"ד 33325 ת"א 61332 רצ"ב המחאה ע"ס... עבור תספר/לם.:..... שילחו לי חינס את הספר. : : - טלפון רח' 7 מס' מיקוד תאריך חתימה המלאי. המבצע בתוקף עד 31.3.85 או עד גמר טספריס/אנשיס ומחשביס הסופר מיקרו של אינטל 'מתגייס' לצבא האמריקאי הצבא האמריקאי רכש 8500 מחשבי סופר מיקרו של אינטל. אינטל, חברת המחשבים הבינלאומית הגדולה, זכתה בימים אלו באחת העסקות הגדולות ביותר בשוק הסופר האמריקאי -- 8500 מערכות אינטל נרכשו ע"י ה; האמריקאי. הצבא האמריקאי ישתמש במחשבי הסופר מיקרו לעבוד נתונים אדמיניסטרטיבי ולמחקר ופיתוח במשרדיו ברחבי העולם. לצורך כך, מספקת אינטל לצבא גם חבילות תוכנה לניהול מסד נתונים, עבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, דואר אלקטרוני ועוד. במסגרת עסקה זו תספק במכרז זה, חלק מחבילות התוכנה וחלק מתוספות האמריקאי בנוסף לשרות ולסיוע הטכני בכל רחבי העולם תומכת אינטל בחיבור המיקרו לרשת מקומית חברת אוא% האמריקאית לרגו מחשבים איסטר איסטרוניקס אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עתיריס'' - הקריה לתעשיות עתירות מדע. בנין מס 12 סוף רח' דבורה הנביאה. נוהישרת. תל"אביב תדר 41202. מיקוד 61420. טל 02490302-4-5-6 תואמי נה כדא ניסו כהן בחודשים האחרונים, כמעט ואיננו שומעים על תואמי הפיסי. גל הפרסום שכך, ההשוואות שכה התרגלנו להם: "התואם שלנו מול יבמ" אינן נראות יותר. האם גווע שוק תואמי הפיסי? מהי תואמות אמיתית? כיצד ניתן להגדיר מחשב התואם "יותרי* ח-ו-מ-ר:ה וחקת 5 = דבב 00 זזקיי זו ו 00 "ו בהכרח? ראלי ועוד. מאחר? מהי התועלת הגלומה במחשבים שאינס תואמי חומרה לתואמי פיסי בארץ, ובעצם גם בעולם, בעייה רצינית: הפרשי המחיר בינם לבין יבמ פיסי מקורי, אינם גבוהים כפי שהיו בעבר. למען האמת, ניתן כיום, במיקוח קל יחסית, להניח את היד על מחשב יבמ מקורי במחיר הקרוב מאוד למחירו של כל תואם, למעט כמה מחשבים מתוצרת טאיוואן או מקומות אחרים, בלתי מזוהים. אם אך לפני שנה בלבד, היו הפרשי המחי- ריס בין תואמי פיסי לבין יבמ בסדר גודל של %, הצטמצם הפער עד לכדי 20%-10% בלבד. בהפרש מחירים שכזה, קל לתאר את הלקוח הפרטי משלם יותר -- תמורת שמה של יבמ. גם הלקוח המוסדי מצידו, אינו מתחבט יתר על המידה ולמען האמת, חדירתם של תואמי פיסי לשוק המוסדי, הממשלתי והפרטי כאחד, מוגבלת מאוד. ובכל זאת, ממשיכים ליבא וסוכנויות חדשות נפתחות לבקרים לתואמי פיסי חדשים אותם לא 66 היכרנו עד עתה, השווים סקירה ולו קצרה בשטח. לשפר את יבמ חלק מן היצרנים, בעיקר הגדולים שבהם, נקט בצעד מרחיק לכת: הם מציעים מחשבים משופרים יותר מן הפיסי, טובים יותר (וזולים יותר). אולם יתרונות אלה באים על חשבון התואמות המלאה. כך, אם היו מהנדסי טקסאס אינסטרומנטס שואפים להפוך את מחשבם לתואם פיסי מלא, לא היו לקוחותיה של החברה יכולים ליהנות ממצג צבע בעל איכות מעולה. אם וואנג היתה מייצרת תואם פיסי מדוייק, לא היה מחשב וואנג כה מהיר ורב עוצמה כפי שהוא. יבמ מעולם לא היתה ידועה כחברה חדשנית במיוחד (עד שהגיע אי.טי. כמובן). בדרך כלל, נקטה החברה בשיטת "ראה את האחר וקדש". כך, פיגרה יבמ בשנתיים אנשים ‏ 62 וטחשבים במאמר להלן, סקירה נרחבת של מרבית תואמי פיםי בישראל: סקירת חומרה; סקירת תאימות; מיצובו של המחשב בשוק היש" לפחות עד שהכריזה על מחשב פיסי נישא. זאת לאחר שקומפאק, קורונה, קולומביה ואחרות, 6 0-7 מכרו עשרות אלפי יזידות נישאים בהצלחה מרובה. המסקנה המתבקשת ברורה: עליך להגדיר את דרישותיך שלך מן המערכת, במידה והחלטת ל"לכת על תואם" ואז, לבחור בתואם המתאים, ביודעך במדויק מה הינך מרוויח ועל חשבון מה. למי אסור לרכוש תואם? רוב המקצוענים יאמרו לך מיד: אם אתה מתכנת, בעל בית תוכנה או מתעתד לתכנת למטרות מסחריות, אל תקנה תואם! הפרש המחיר אינו שווה את העוגמה שידעו לקוחותיך שלא יוכלו להריץ את התוכנות שכתבת, בגלל חוסר התאימות של המחשב שלך לפיסי. גם רואה החשבון שלך לא ישמח לשמוע שהחלטת למכור תוכנות לבעלי תואם מסוים בלבד. בסך הכל, כמעט ואין בישראל תואם פיסי שנמכר עד היום ביותר מכמה מאות בודדות של יחידות. אי אפשר להשוות כמות זו לששת אלפי מחשבי פיסי (בהערכה זהירה מאוד) שנמכרו עד עתה. הסיבה העיקרית להמלצתנו הקשוחה כל כך (שתעורר עלינו את זעמם של משווקי תוא- מים?) היא בנקודה היחידה בה ליבמ זכויות יוצרים מלאות, אותן לא ניתן להפר באופן חוקי ובה לא מעזים כמעט יצרני התואמים לגעת: נקודה זו קרויה 8108 ואסא. 58 הוא דטשדטס/דטקאו 8816 וא51צ5.מאות אלפי דולרים של כספי עורכי דין נשפכו עד שיצרני תואמים במערב (במזרח עדיין לא) למדו את הלקח: יבמ אינה מתירה להעתיק את תוכנית ₪108 של הפיסי. קורונה ניסתה ונכוותה; איגל העתיקה והיא על סף פשיטת רגל וגם למזרח הרחוק הגיעו השריפים של יבמ. שם נתבעו עד עתה עשרות יצרנים על הפרת זכויות היוצרים של ה-8108. הצרה של יבמ שם, היא שלא ניתן למצוא את היצרנים כדי להגיש להם את התביעה: הם פשוט קיימים ללא כתובת ! הבייסיק של יבמ הצרה השניה היא ב-₪01 4816/₪. ההיסטוריה מספרת שכשהוצג הפיסי לראשונה, הוא כלל שקע להרצת רשמקול (ממש כמו מחשב ביתי!) יבמ לא האמינה שאנשים ישקיעו ברכישת כוננים... כדי לא להאיט את פעולת המחשב עקב ריאת בייסיק מהרשמקול, קבעה יבמ פקודות בייסיק רבות ברום של הפיסי. כאשר אתה מתחיל את הפיסי, בודק המחשב אם מחובר כונן תקליטון. במידה ולא -- הוא פונה מייד לבייסיק וטוען אותו לזיכרון הראשי. גם הבייסיק שכתבה מיקרוסופט עבור יבמ משתמש בפקודות הבייסיק שברום. כתוצאה: כל תכנית בייסיק שנכתבה על מחשב שאינו פיסי, עלולה שלא לפעול כהלכה אם תפנה לפקודות שאינן ברום ולהיפך. פירמוט התקליטון תואמות הפורמט היא קריטית אולם היא קלה לחיקוי ובנושא זה, אין כמעט לאף תואם בעיה כל שהיא, למרות שידוע למשל שתקליטוני קומפאק מפורמטים בדרך אחרת מזו שמפורמ- טים בה תקליטוני יבמ וגם לקורונה בעיה קלה מאוד בנושא. לכל אחד מיצרני התואמים גירסה משלו למס-דוס של מייקרוסופט והמשפר גורע לעתים מן התאימות המלאה. לכן, מתכנתים, התרחקו מתואמים ! אילו מחשבים נכללים בסקירתנו? קשה לשים אצבע היום על מחשב עסקי שאינו תואם את מערכת ההפעלה מס-דוס בדרך כל שהיא. גם ריינבו 100 של דיגיטל מוגדר כתואם מס- דוס והוא מחשב 16 סיביות כעמיתו מיבמ. האם הוא תואם? כלל וכלל לא. תוכניות שנכתבו לפיסי לא יורצו כלל על גבי ריינבו ולהיפך. נ.סי.ר. דומה לריינבו באבחנה זו. ובנוסף להם, קיימים עוד מספר סוגי מחשבים, המוגדרים אמנם כמחשבי 16 סיביות, אך אינם נכללים כלל בקטגורית תואמי הפיסי. בהם לא נעסוק הפעם. לא נעסוק גם ב"גל החדש" של תואמי הפיסי, למרות שצפוי להם, כפי הנראה, עתיד מזהיר השנה ובשנה הבאה: אלה הם "מחשבי הברך" 60101585 1.4 המצויידים בכונני תקליטונים בני "3.5 ובמצגי גביש-נוזלי. חלקם הגדול מתיימר אמנם לתאימות תוכנה לפיסי אך בישראל כיום, מבדיקה שערכנו, לא ניתן להניח יד אפילו על אחד מהם. הראשון שיגיע בקרוב, יהיה כנראה 61 של דטה-ג'נראל, המיוצגת בישראל בידי תים. יגיעו בקרוב תוצרים נוס- פים: א 51, צכ א ד ועוד מחשבי ברך למי- ניהם, להם נייחד מאמר סקירה מיוחד, בבוא הזמן. נבדוק את התואמים הנפוצים ביותר בשוק, המיוצגים בידי חברות מחשבים שונות. ונפתח בצעירים בחבורה דווקא: 0 א1 הוא אוליבטי 124א ב-4181 טוענים שאם מישהו יוכל להביס את יבמ על מגרשה שלה, תהיה זו חכרה הנחשבת לחברה השלישית בגודלה בעולם (בכלל! לא בתחום המחשבים דווקא). כאשר הוצגה סדרת מחשבי 181 לרא- שונה, לפני כששה חודשים, הוצג גם המחשב אנשים + ובוחשבים |מהי תואמות אמיתית? מלודי ניורוק כתבה את מה שנחשב כ"אורים | ותומים" של שוק התואמים. ספרה קרוי בשם לא מחמיא במיוחד, אד ץוא60 פאפט '9מא610 אך כאשר הופך הקורא את דף השער, בו נראים התואמים כגמדים הבאים לתקוף את מבצרו של הענק, הוא זוכה לסקירה מעמיקה ורצינית של מונחי התואמות למיניהם. || מהיתואמות, כהגדרתה של מלודי? תואמות נופלת לשתי קטגוריות עיקריות, חומרה ותוכנה. | בתוך קטגוריות אלה, ישנן רמות תואמות | שונות. חלק מן המערכות יקבלו תקליטוני נתו- | | נים שנכתכו על גבי יבמ פיסי, אחרים לא. חלק | | יוכל להריץ תוכנות פיסי מקוריות אך לא יוכל לקלוט כרטיסי הרחכת חומרה וממשקים שתוכ- ננר לפיסי, לא קיים, קובעת המחבות, מחשב אחד בשוק המסוגל לקבל את כל הרחבות החומרה שתוכננו לפיסי, ולהריץ את כל התוכנה שנכתבה לו. כלומר, אין כל מחשב התואם את הפיסי | | במאת האחוזים. האישי רגם 6300. חדי העין יכלו לזהות במחשב החדש את אוליבטי דגם 24 הוותיק יותר ואין זו טעות ראיה -- זה באמת מחשב אוליבטי והוא באמת מיוצר באיטליה ול1817 אין בו נחלה וחלק מלבד בשם החדש שהצמידה לו. הסיפור מאחורי השם הוא סיפור האיחוד החלקי בין החברה האיטלקית הגדולה לבין 81זאג. אוליבטי תמכור באירופה את מחשבי זג ו-181א תמכור בארה"ב את מחשבי אוליבטי - 124א והגדולים יותר 30)א ו607)א, המהווים מחשבים רבי משתמשים. וזא נמכר תחת הכותרת הקבועה: "המחשב הזול ב-5% מיבמ" והחברה מקפידה לעמוד בכלל זה לאורך הדרך. בכל פעם שיבמ מוזילה את מחיר הפיסי, מוזילה 81זא את המחשב שלה בהתאם. המחשב מיוצג בישראל באמצעות דלתא אוליבטי ומשווק בידי אלקטרה. האם 6300 81ז הוא תואם? זַאזַא מתהדרת בפרסומיה ב"תאימות תוכנה מלאה". אולם יותר מזה, תוכנות יוניקס הראשונות לפיסי, כנראה שייכתבו למחשב זה. ל-81 41 יד ורגל עמוקים מאוד ביוניקס. חיצונית, מציע המחשב מצג הניתן להטיה 0 פיקסלס, כלומר, כושר הפרדה כפול משל הפיסי. העוקץ: אין בנמצא תוכנות גרא- פיות התומכות בכושר הפרדה גבוה שכזה. לכן, קיימת גם אפשרות לכושר הפרדה נמוך יותר, בהתאם לפיסי. אם יוצעו תוכנות גראפיות | | | ברמה גבוהה -- הן יבואומ-181 עצמה, כפי הנראה. ּ- ו המחשב בנוי סביב שבב 8086, 16 סיביות אמיתי מהיר מאוד. למרות ההבדלים הקיימים בין 8086 לבין 8088 של הפיסי (יבמ אינה משתמשת בשבב 8086 כלל והוא חביב ביותר על יצרני התואמים ה"טובים יותר מן הפיסי"), מריץ המחשב בהצלחה רבה רבות מתוכנות פיסי ובמהירות שעון כפולה כמעט ממהירות פיסי. דגמי החומרה השונים מוצעים מ-128 ק' ראם ועד 640 ק' בתצורה מקסימלית. אילו תוכנות תואמות את 6300 18 הוא אוליבטי 24? לוטוס 37271 נחשבת ל"תוכנת מבחן" לתואמים בגלל מודול הגראפיקה שב- תוכנה. ובכן, המחשב מריץ את לוטוס, הוא מריץ גם את מולטיפלאן, וורדסטאר, דיבייס 2 ועוד. בכלל, ל41817 רשימה מכובדת מאוד של תוכנות המורצות על ידו. למחשב גם יכולת רישות מקומית מרשימה, בזכות 51164 דא דא60, תוכנת קישור פשוטה המאפשרת למספר מחשבים להתקשר לאותו תקליט קשיח או מדפסת, או אמצעי חומרה אחרים. בישראל אגב, זכתה רשת הקישור המקומית של אוליבטי להצלחה רבה בהתקנה בבנק לאומי. דלתא אוליבטי תציג רישות מקומי גם בתערוכת פיס הנערכת כעת. עד היום, לא נמכרה בארץ ולו יחידה אחת מן המחשב. הסיבה: הסוכנות המקומית השיגה רק בשבועות האחרונים רשיון יצוא למחשב מארה"ב. אולם מדלתא אוליבטי נמסר שהו- זמנו כבר 50 יחידות. סדרת מחשבי קולומביה קולמביה היתה בזמנו (לפני שנה בסך הכל) מן 8 חיוימ.ר:-ה המובילים במכירות מחשבים תואמים בעולם ובישראל בכלל. שמה נכרך בנשימה אחת עם שלושת ה-"6*: קומפאק, קורונה וקולומביה. המחשב הוצע במספר תצורות ובהן מחשב נישא, מחשב שולחני ומחשב שולחני מורחב (דגם .1 א011:8810ק). כיום, נמכר קולומביה בקושי רב. החברה "פיספסה" מעט כאשר פיגרה בעידכון מחיריה באירופה לעומת מחירי יבמ ותקופה ארוכה היה מחיר קולומביה יקר ממחיר פיסי. אולם, בחודשים הראשונים מישראל, כאשר שוק התואמים כלל שניים"שלושה בקושי, היה קולומביה המחשב הנמכר ביותר, בעיקר בזכות רשימת תוכנות מרשימה, שהוענקה ללקוח בעיסקת חבילה. קולומביה השיג במבחני תואמות רבים ציו- ניס טובים מאוד והיה קרוב מאוד ל"תואם התואם ביותר" הוא הקומפאק (לפי הגדרת מרבית עיתוני המחשבים במערב). בישראל, נמסר לנו מן המשווק, חברת ישראטל בע"מ, נמכר בהצלחה רבה בימים אלה הדגם האחרון, הוא דגם .1 58510 0ק, הנחשב ל "חיה רצינית": מחשב 512 ק' ראם, תקליט קשיח 30 מ'"ב (!) וכונן-סרט לגיבוי. המחשב נרכש בעיקר בידי אנשי מקצוע וגופים ממשלתיים ובעוצמתו, הוא הקרוב ביותר היום לאי.טי. של יבמ. המחיר -- בכש- לושים אחוז פחות ממחיר א.טי. בתצורה קרובה (40 מב בתקליט קשיח). קולומביה, כך מלחשים בחו"ל, עומדת להנפיק בקרוב מחשב נישא, בעל מצג צבעוני. אם אכן תעשה זאת, תהיה החברה הראשונה בעולם שתנקוט במהלך מעניין זה. תאימות? על פי מירב ההשוואות שנעשו, לקולומביה אין כמעט בעיות תאימות בתוכנה. המחשב מריץ את כל סדרת לוטוס, את אשטון טייט ותוכנות מובחרות אחרות -- ללא כל בעיה. קומפאק -- למה לא שומעים א | כבר חשבנו שלעולם לא יגיע לארץ. לכשהגיע - הוצג בקול ענות כה חלושה עד כי תהינו אם אכן הוא נמצא כאן או שמא רוחו בלבד. מאז הגיע קומפאק לארץ, אין מרבים לשמוע על מחשב זה, המוגדר כמחשב התואם הטוב ביותר שיוצר אי פעם, מכל בחינה שהיא, אם מבחינת תואמות, אם מבחינת עמידות החברה (שמכרה יותר מחשבים מכל יצרן תוא- מים אחר), אם מבחינת טיב המוצר, קומפאק נמכר בארץ בידי מלרן (מלל) ובידי לה מלרן נחשבת משווקת בלע- דית אולם קומפיוטרלאנד משווקת את המחשב בזכות זיכיון השיווק ו!עולמי של הרשת. החברה עצמה נוסדה ב-82'. הגישה הראשו- נית שלה הוכיחה את עצמה: ייצור מחשבים תואמים נישאים. רץ לפיי מספר חודשים, החלה קומפאק לייצד גם מחשבים שולחניים, בעלי תכונות מעוררות התפעלות. שמה, על כל מקרה, ייכרך תמיד במחשבים נישאים. קומפאק מציעה אפילו מחשב נישא משוריין -- העמיד בתנאי שדה ומיועד לשוק הצבאי. עמידות מחשב נישא היא נקודת תורפה חשובה: לא כל מחשב נישא יעמוד בכבוד בטילטולים של ממש ובעיקר יסבול התקליט הקשיח. בקומפאק, המבנה הפנימי ובלמי הזע- זועים מבטיחים את הלקוח מפני זעזועים נפשיים. קומפאק מריץ כל תוכנה כמעט הרצה על פיסי, כולל לוטוס 5271 ופלייט סימולייטור, הנחשב אף הוא ל"בוחן תואמים". הפטנט, אומרים בקומפאק, הוא בתאימות מלאה ל- 05 של יבמ -- מבלי להעתיק אותו. זהו אחד המחשבים היחידים היכול לההיץ תוכנות הפונות אל הרום של יבמ. תוכנות הנחשבות ל"נתמכות מכונה" שרצות על פיסי בלבד. מומלץ לרכוש את תקליטון מערכת ההפעלה 554 סקר מחירי מחשבים וציוד היקפי במדור חדש זה, נעדכן את קוראינו במחירי מחשבים וציוד היקפי. בכוונתנו להרחיב את המדור, בסיועם של משווקי המחשבים. משוו- קים, המעוניינים להצטרף לסקר, מוזמנים להתקשר למערכת אנשים ומחשבים טל. 03/244388 ללאה. נשמח לקבל גם פירוט מחירי תוכנות ומשחקים. חיו[ מחשבים חיפה 04/663353 המחירים דולריים ואינם כוללים מע"מ. קומודור 64 ספקטרום 48 אפל 2 אי | אפל 2 סי מחשב 15 27 1-09 10 כונן 412 24 9 כלול מדפסת 9 - 3 3 רשמקול 18 בייתי - - ידית משחק 9 28 9 (מיוחדת) 69 (מיוחדת) מצג ירוק לכל סוגי המחשבים %166-230 מצג ירוק לכל סוגי המחשבים 8506 המצגים מתוצרת סאניו, פלורידה, קומודור, נאק, אפל. המחשב תל אביב 03/230648 המחירים דולריים ואינם כוללים מע"מ דראגון 32 | דראגון 64 מחשב 99 499 כונן ; 0 0+ מדפסת 40 סל"ש 220 2 מדפסת 100 סל"ש -. -- רשמקול ביית . ידית משחק 5 25 מצג ירוק 5 5 מצג צבעוני 500 00| המצגים מתוצרת סאניו. עולם המחשבים תל אביב 03/480733 המחירים דולריים ואינם כוללים מע"מ. קומודור 64 סינקלייר .1( סינקלייר + סינקלייר 48 מחשב 420 0 5 25 כונן 5 2 כלולים 00 00 מדפסת 00 00 200 20 ידית משחק | 30 0 0 10 ווינר דראגון 32 = דראגון 64 מחשב 00 5 5 כונן 0 5 5 מדפסת 40 40 0+ ידית משחק - 30 10 10 אפל 2 אי | אפל 2 סי אטארי .1א800 מחשב 0 0 0 כונן 5 כלול 400 מדפסת 400 40 40 ידית משחק | 75 75 0 מצג ירוק לכל סוגי המחשבים -- 170 מצג צבעוני לכל סוגי המחשבים 450-550. מחשבים אלקטרוניקה חולון 03/886595 המחירים דולריים וכוללים מע"מ. קומודור 64 קומודור +64 קומודור 16 קומודור נישא 64-%% מחשב 45 400 420 0 כולל מצג כונן 40 400 400 צבעוני, כונן רשמקול 5 5 5 ורשמקו ידיח משחק - 4| 4 4 4 מודם 0 0 00 0 מצג ירוק לכל סוגי המחשבים 5160 מתוצרת קוניק מצג צבעוני לכל סוגי המחשבים 8480 מתוצרת סאניו מדפסות תואמות קומודור + כבל + התאמה + כרטיס 8600. אנשים ₪ . ובוחשבּים צרור עצות לאירגון עבודתך רבים מכם אינם משתמשים במחשב בצורה נכונה; הגיעה העת לשנות את פני הדברים. ראשית, הנח את המקלדת בתנוחה מתאימה. אל תניח אותה על השולחן, זה גבוה מדי. שב ישר, הירגע. חן לזרועותיך להיתלות מטה בצורה חופשית. כעת, הרם את כפות ידיך עד אשר הן תיצורנה זווית של תשעים מעלות במפרק הזרועות. האם אתה רואה להיכן מגיעות אצבעותיך? זהו המקום בו צריכה המקלדת להיות מונחת. על המַצַג להיות מונח בדיוק במרחק זרוע מן המקום בו אתה יושב. אם אינך יכול למקם הן את המקלדת והן את המַצָג במקום מתאים -- קנה מחשב אחר. על רגליך להיות מורמות מעט מעל הרצפה, על הברכיים להיות גבוהות מעט יותר מגובה האגן. כל מה שעליך לעשות הוא לשים את הרגליים על ארגז כלשהו או על הדום מתאים. אם אתה מתעסק הרבה במדפסת, דאג שהמדפסת תונח במקום שאינו גבוה יותר מגובה מותניך -- בזמן שאתה יושב. אם זה נראה לך נמוך מדי -- זה לא כך. כעת, קרב את המדפסת כדי שתוכל לטפל בה בחופשיות. למה להתאמץ כדי להגיע אליה? אם יש לך אקוואריום גדול בבית -- הבא אותו למשרד. הלחות אשר תיווצר, תפחית מכמות החשמל הסטאטי בחדר. היא אף טובה לצמחי הבית הטרופיים שהכנסת למשרד. אם אין לך אקוואריום -- מלא במים את אחד מכונני התקליטים. אל תאכיל את הדגים לעתים קרובות מדי, אחרת הם ישמינו ולא יהיו מסוגלים לשחות בצורה חופשית דרך פתח הכונן ולבסוף אולי יבעטו (8001). היה מוזיקאנט ! טי יר אם ברשותך תקליטוני "5.25 אתה יכול למצוא להם אכסון מתאים בקופסת נעליים. קופסת נעלי ילדים בגודל 28 היא האופטימאלית. אם אתה מסוג האנשים אשר אוהכיט לזרוק 830 10 זו קְלאֶףּ עבור מעמד תקליטונים מפלאסטיק -- שלח לי את הכסף. אני אדאג כבר לתרום אותו למועדון הזקנים של מתכנתי בייסיק |. הורד את כמות האור בחדר, אל תכבה לגמרי. נורה בת 40 וואט, ממוקמת כך שלא תשתקף על המצג, היא בגודל המתאים, אסור שיהיו חלונות בחדר המחשבים. אם ישנם חלונות -- דאג לסגור אותם. עישון, בייחוד עישון בשרשרת, הוא חיוני בתיפעול נכון של מחשבים. עישון סמים -- קצת פחות. השתדל לעשן סיגריות פילטר, סיגריות ללא פילטר משאירות כתמי טבק קטנים בין הקלידים. עם קצת מזל, הסרטן שתחטוף יגאל אותך מן התשלומים האחרונים על חשבון המחשב. אם אתה נוהג לעבוד בבית, מוסיקה היא ממש הכרח. איזה סוג מוסיקה ! ובכן, זה תלוי מה בדיוק אתה עושה במחשב. מעוניין בהצעות? * אם אתה משחק במשחקי מחשב - להיטיהם הישנים של נערי החוף. * אם אתה מתכנת משחקים ‏ - להקת וא. אם אינך יודע מי הם - אל תתכנת משחקים. > תיכנות בייסיק -- ג'ון דנוור או ארלו גאטרי (לכל הדיאלקטים של בייסיק, להוציא ו * עיבוד תמלילים -- מוסיקת מעליות, לבד ממקרים חריגים. > אמ כל דבר בביצוע ה-ם80%10 5 * 11 120856 -- ואגנר (ריכארד). * פאסקאל -- מוצרט או באך. * קובול ‏ - אותו דבר, אבל ביצועים קלילים. * פורטראן -- ובכן, זה כבר מקרה מיוחד. אם אתה מתכנת פורטראן, עליך למצוא "ווקמאן קטן, לכוון אותו למקום בו לא נשמעת אף תחנה. כעת כוון את הווליום למקסימום ומקם אותו כקרבת המחשב. אם עקבת אחר ההוראות, הרי בכל פעם שתקיש על המקלדת, תשמע קולות רשרוש אלקטרוניים מן המקלט; אלה אנשים | ₪2 ומחשבים אסוזה ווה 8 קהקסה סוג הקולות שאותם אוהבים תוכניתני פורטראן לשמוע בדרך כלל. פריט הציוד האחרון אשר חייב להיות בחדר הוא סלע, משהו במשקל 40-30 ק"ג. הנח את הסלע כמקום שתוכל להבחין בו בקלות. כאשר אתה תקוע לגמרי עם התוכנית, פשוט הבט בסלע. נסה, לפי שיטת זן, לראות את הסלע צומח (או לשתות תה מספל ריק...) נסה לזכור רק זאת -- כמו המחשב, הסלע מתפקד בצורה מושלמת. אתה הוא זה שיש לו בעיה. ולבסוף, אמץ את סיסמתו של מועדון הים התיכון (אירגון הנופש הגדול בתכל, שהכניס לאחרונה מחשבים אישיים לאחדים ממועדוניו); אין בעיות, יש פתרונות. 4 1 מסוף גרפי צבעוני חדעו לשימוש כפול. אפשרויות גרפיות מתוחכמות (הפרדה 512 * 640) ואלפא-נומריקה מלאה (תאים ל1527'ץ ,1100 ,4/0811 ) בקרת תהליכים 05 מחולל תצוגה חדעו וקומפקטי מבוסס עלמעופחת 9460 המוצלחת חדש שמא גרפיקה במחשב בזמן אמת במחיר נמוך מאי פעם מחולל התצוגה החדעו ששל אא1// /א דגם 2020 מאפעור זאתעייי שימועו בטכנולוגיה עדכנית של מעבד 1608000 ,1.81 ומעבדי 7-81.10% 7 מערכת תצוגה מעווכללת לישומי תיביימ לשילוב עם מחשבי צ גו של חברת .16011-1ת ₪ - 1 שליטה בקרה ומיפרי זז 0% וז טאיד יפר מחקר מוצרי יירמטק" הינם מהמתקדמים ביותר בשטח התצוגה עם הגרפית הצבעונית והינם תוצאה של מדיניות החברה להשקיע במחקר ופיתוח מוצריה ובתמיכה ורות לקוחותיה שרים רטמ ר.סי.מ. מחשבים בע"נ דרך הרצליה 16-18, ת.ד. 39844 תלזאביב, טל. 176225, 485192, 03-491942. בישראל יחד עם חברות מובילות נוספות ג ' תווינים וחספרתים תוצרת .1.0418 מרפסות תוצרת ₪416 ו" האוא ו חשבים עסקיים וביחיים | 1 במסגרת .יז צזת 2000 מחולל התצוגה האולטרא מהיר; פי 30 יותר מהיר מרוב מחוללי התצוגה המקובלים בעויטת הסקירה. תכנון וציור דגמים. ו אתה בחברה טובה! ר.סי.מ. מחשבים בעיימ מיצגת את א 17 ]א פלט ידא טל ,67 זכו אי 1 זיו השפעת מחשבי <ז] על מהירות התגובה "שינויים". המילה הכי קבועה במצב המשקישל היום. "חריגים". המקל בגלגלי יעילות התפקוד השוטף. מערכות מחשבי 110 עונות על האתגרים. למן המתרחש על רצפת הייצור ועד לריכוזהמידע הפיננסי בחדרי המנהלים - מספקות לך מערכות המחשבים המתוחכמות של :11 את השליטה המוחלטת על דופק המפעל ועל ההחלטות שלך. למן איתור חריגים וחיזוי שינויים ועד להיערכות מחודשת בתוךזמן קצר במערכת העסקית והייצורית. התקשורת התוך-מפעלית והגישה המיידית של כל דרג במפעל למידע הנחוץ לו, מאפשרים איתור מגמות מהירומעניקים תמיכה בקבלת ההחלטות. עודתרומה של"היולט פקרד"מחשבים לעולם התעשייתי, החייב להגיב מידלדרישות השוק המשתנות ולפעימות המשק התכופות. האינטליגנציה האנושית של :11. המוח שמאחורי לב המפעל שלך. קז מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דדש ועט 0 סמגא6גכ 28 מערכות מהעווב ומדידה (פוא6) בע"ס רח מסד וו תל אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים תת" כתרברר יי אביב סור האם ג אתה רצית תמיד מַשָרַת שיבצע כל בקשה שתעלה מלפניך? אר שמא רצית מישהו שיאזין לך תמיד (וגם יבין אותך...)? לא, מאמר זה איננו עוסק בפיליפיניות או בגיישות יפניות. הוא עוסק בטכנולוגיה חדשה, שמאפשרת למחשב להבין דיבור אנושי. טכנולוגיה שמאפשרת לך כבר היום לרכוש, או לבנות, בעלות נמוכה, מזהה"דיבור למחשב האישי שלך. תמצא כאן הסבר מקיף, תאורטי ומעשי, בנושא. מזהה הדיבור האנושי גם בנושא זיהוי הדיבור, כבנושאים אחרים בתחום המחשבים, מחקות המערכות האלקטרוניות את המערכות שבגוף האדם. (ראה כתבה על מסנתזי דיבור בגיליון 7). בגופנו פועלת מערכת מתוחכמת שאנחנו יודעים רק מעט מזעיר על מבניה ועל דרך פעולתה. אך הידע הזה הספיק כדי לבנות דגם שהוא אמנם פחות יעיל מהמקור, אך פועל; אין ספק שהטכנולוגיה תגיע לרמה האנושית ולא ירחק היום והיא אף תעבור אותה. בתהליך זיהוי הדיבור בגוף האדם מעורבים חומרה (אזניים, עצבים וכו'...), ותוכנה (הניתוח התת-מודע במוח). ראה איור 1. בואו נבהיר איור | ה 0 ./ לעצמנו כיצד מתבצע התהליך: גלי-הקול מגיעי בפוגעם בעור התוף, הם הופכים לדחפים חש בעצבים למוח, ושם מתבצע הזיהוי. ה"ו ₪ האם בכלל שמענו דיבור, או שמדובר ברעשים שדומים לדיב אנשים ובוח מחשבים ממושמעים ₪ האם אנחנו זוכרים מלה עם צליל דומה ? אם כן, האם היא מ להקשרה בשיחה ! ₪ אם לא מצאנו מלה מתאימה, אנחנו מחפשים מלה פחות קרובה אך מתאימ ₪ אם טרם כ שוב, וחוזר חליל ₪ אם עדיין לא זי מלה אחרת, או "! ש שהמלה תאמר לה התוח פוקד טל התה לרהו מלה, המוח פוקד על הפה לב מזהי דיבור ממוחשבים זיהוי הריבור הממוחשב נעשח בדומה לזיהוי חפיפת גלים (6או1 )וגא א וגיו אתר או וד אח ריר המזרר סתם מכלדת 4/0000 א אות ב א 2 סתם כ זַ = עופים זורהורת תוולד שיטות איפיו] ו של דבר, תהליך הזיהוי אינו כה פשוט. בגלל בעיות טכניות כמו מהירות עבודה של רכיבים וגודל זיכרון, איננו יכולים לקחת ישירות את ם (הדחפים) החשמליים, ולהשוותם לצורות-גל שמאוחסנו 1 בזיכרון. הפתרון לבעיה נמצא במכשירים אחויים שמעב- דים גלים. הללו מאפיינים את הגל במספר משתנים (פאראמטרים) ברד --= יוז במספר משתנים קטן, ייתן גל פחות מדויק, אך זהו שצריך לשלם עבור החיסכון במהירות ובכמות זיכרון. שיטות נפוצות לאיפיון גלים: זת איפנון צופן גל (ואסן 1 טוא 1 ויו אזשין). מאפיינת גל במספר גדול של משתנים. השיטה מצטיינת בדיוק מרבי, אך חסרונה בכמות הזיכרון שדרושה כדי לממשה. 4 שיטת איפנון צופן גל מותאם (3 1 וצוזץ טו - וט אסוזא ןמסוא 6021 מצטיינת בפחות זיכרון, אד חסרונה בדיוק המתקבל. שיטה זו היָא הנפוצה ביותר בקרב מזהי הדיבור למחשבים קטנים, וכה נתמקד מַהמשך ההסבר. מבנה המזהה כדי להבין את המבנה הפנימי של מזהה אופייני נְדָמָה אותו למכונה למיון צורות הנדסיות (ראה איור ), כשהצורות מדמות מאפיינים של גלי קול במלה מסוימת. ראו כיצד פועלת המכונה הזו: הצורות מגיעות מצד שמאל וגולשות על המפננים. לכל צורה שבה אנו מתעניינים יש אזור עם מסנן מתאים, סלסלה שאוספת את הצורות שנפלו, ומונה שסופר אותם. צורות שלא נפלו מועלות לסינון חוזר. אחרי כל רצף של צורות עוצרים את המכונה, מעבירים את תוצאות חמשת המונים ללוח ספרות אחד, מאפסים את המונים ומנקים את המכונה מצורות שנשארו, ומחכים לרצף הבא. לכל רצף צורות שמכניסים למכונה לוח תוצאות, המאפיין אותו לפי הקריטריונים השונים. נחזור לאלקטרוניקה, ונראה כיצד מאפיינים דיבור במקום צורות. באיור גא' מובא תרשים עקרוני של החלק המאפיין במזהה הדיבור. הראש הקטן שבצד שמאל מדבר לתוך מיקרופון שמתרגם את גלי הקול לגלים חשמליים. הגלים החשמליים מוּזֶנִים במקביל לחמישה מסננים, שכל אחד מהם "מתמחה" בתחום תדרים מסוים (בדרך כלל יש 6! מסננים בתחומים שבין 40 הרץ ל-16 קילוהרץ, תחום תדרי דיבור האדם. כל מסנן בודק ותחום תדרים שונה ברוחב | קילוהרץ. בדוגמה הבאנו רק חמישה מסננים, כדי לפשט את ההסבר). לכל מסנן יש יציאה תקבולית (אנאלוגית), שמבצעת פעולה דומה למונים איור וא 0 | ה ,₪ = = | / , . ו 5 2 / * / ממירים תקבולי לספרתי 7 ו ו | | חוצץ ויכרון | איור 3ב הכתבה 0 5 00 ענודה 0 4 זיכרון לאיחסון זעיר מחשב | זיכרון רום משטחי קול תקבולי-לסיפרתי וגו 10 א ). שמותקן אחרי כל אחד מחמשת המסננים. החוצץ משמש לוח-תוצאות והוא מאחסן את חמשת התוצאות הסי- פרתיות, שלמעשה מאפיינות את המלה שנאמרה על ידי מיודענו ראש-קטן. תוצאה זאת נקראת משטח הדיבור של המלה. אחרי שקיבלנו את משטח הדיבור, צריך להשוותו למשטחי דיבור של מלים בזיכרון. הדבר נעשה בחלקו השני של המזהה (ראה איור ּב'). חלק זה עובד בשתי דרכים: 4 הכְתבה .01.1 א 1 על ידי כך מכניס המפעיל לזיכרון המזהה את אוצר המלים שאותו ידע לזהות באופן הפעולה. ההכתבה מתבצעת ביוזמת המפעיל. הלה מקיש במקלדת את המלה שהוא מתכוון לומר, ואחר-כך אומר אותה לתוך המיקרופון. יש מערכות שמאפשרות למשתמש להגיד את המלה מספר פעמים, ומאחסנות בזיכרון את ממוצע משטחי הדיבור. דבר זה מעלה את סבירות הזיהוי, כפי שנראה בהמשך. > פעולה ו 1")/ו. בדרך זו מזהה המכשיר את המלים הנאמרות לו (בתנאי שהן קיימות באוצר המלים שהוכנס בהכתבה, ובתנאי שהאדם שהכתיבן מדבר). תהליך ההשוואה כאשר המפעיל רוצה שהמזהה יישמע לפקודותיו, הוא מעבירו על ידי הוראה בתוכנה לאופן פעולה (במציאות אין ממש מפסק כמו שרואים באיור ב'. המעבר בין שתי הדרכים מוגדר בתוכנה). כאן המזהה מאפיין את הדיבור במידע סיפרתי, שמאוחסן איחסון זמני בחוצץ. מידע זה, שמוגדר כמשטח הקול של המלה, מורכב מערכים (מספרים) מתימטיים. ערכים אלה מושווים עם ערכים של מלים שבאוצר המלים בזיכרון. רק לעתים נדירות זהים משטחי הקול לחלוטין. בדרך-כלל מצביע המזהה על המלה הקרובה ביותר כמלה שנאמרה. בעיית חוסר ההתאמה זאמה בין מלים בזיכרון לבין מלים שנאמרות בזמן הזיהוי ר כתוצאה מגורמים שונים, כמו: ₪ מצב נפשי -- מתח, עצבנות, שמחה וכדומה. (אגב, על עיקרון זה 1 פועלות מכונות האמת הקוליות). ₪ תנוחת הישיבה ₪ מרחק וזווית בירס למיקרופון ₪ רעשי רקע. חוסר התאמה מיאלצנו להתפשר על משטחי דיבור קרובים, אך שונים במעט. אם נחזור לרגע לאיור 2 נראה, שכדי שתהיה התאמה עלינו "להגמיש" מעט את החורים, כך שגם צורות קטנות או גדולות במשהו ייכנסו. כאן מתעוררת בפנינו בעיה -- נגדיל את החורים עוד ועוד, עד שכל הצורות ייכנסו לכל החורים, או, אם תרצו, מהו גבול הגמישות המותר? ובמלים אחרות -- אם מלה מסוימת אינה תואמת לחלוטין אף לא לאחת מהמלים בזיכרון, עד גמה יכולה המלה הקרובה ביותר להיות רחוקה מהמקור מבלי שהמזהה יבקש עוד הזדמנות (בקשה לחזור על המלה). בהקשר זה, אם נשווה שוב את מזהה הדיבור למערכת האנושית, נראה שאנשים, שביטחונם העצמי מועט והם מרשים לעצמם פחות סיכון או חופש בהתאמה למלים, נוטים להרבות בשימוש במלים כמו: "מה?" וד"סליחה?" מזהים רבי-משתמשים משפחה אחרת של מזהי הדיבור היא משפחת המזהים רבי- המשתמשים. משפחה זו שונה מהאחרות בכך שהיא מאפשרת שימוש לכל אדם, ללא צורך בהכתבה. כמה יצרנים בעולם מפתחים ומייצרים מערכות כאלה עבור מחשבים אישיים וצעצועים ממוחשבים. כדי לייצר מזהים רבי-משתמשים, משקיע היצרן עבודה רבה באיסוף של מיגוון רחב של קולות אנשים שונים באומרם אותה מלה, אחרי שהוא מכין לעצמו כמות מספקת של משטחי דיבור, מרכיב היצרן משטח דיבור ממוצע. משטח כזה גדול יותר ממשטח של מערכת למשתמש יחיד, וגם יש לאחסנו באופן קבוע, ולכן הוא בדרך-כלל מתוכנת ברום. המחקר והפיתוח של מערכות כאלה נמצא רק בתחילת דרכו, ולכן יש להן אוצר מלים קטן (עד 10 מלים), שגם נבחרו בקפידה כך שיהיו די רחוקות זו מזו (מערכת כזו מאפשרת חופש רחב באי-ההתאמה, ולכן רצוי לא לעזור לה לטעות בזיהוי ע"י בחירת מלים דומות). המצב בשטח זה נכון לעכשיו: חברות אחדות, העוסקות בתחום זה (כמו אינטרסטייט אלקטרוניקס וְווּטָאן), מנסות לסגור את פער בין מזהים רבי-משתמשים לבין המזהים למשתמש יחיד. אך כיום מערכות כאלה עדיין עושות הרבה יותר טעויות. 0 % 4 צלילים קיימות שלוש אוקטוות כאשר לכל אוקטווה אפשר לצרף רעש לבן. בנוסף, קיימת אפשרות סינכרון בין שתי אוקטוותי ‏ . במחשב מגבר ורמקול וניתן לשלוט בגובה הצליל ע"י כפתור בצידו הימני של המחשב. עברית ותיעוד לאחר שיחתי עם נציג באג, שהם אחד משלושת היבואנים הרשמיים של אמסטראד, התברר שבאג מתכוונת לשווק את המחשב עם עברית "מעבד תמלילים ברום בשלב מאוחר יותר. השאלה היא באיזה מקום כרום תהיה עברית צרובה?! כמה זכרון תחפוס?! עוד מבטיחים בבאג תיעוד נרחב בעבריונ, דבר מרנין ביותר במידה התִכְלֶס -- מעגלים מעשיים - -- מכשיר רכיבים אלו איז לקנות דמים ררים דמים' המים, בים המסחריים הרז חברת אינטרס הרישי וול *והר די תרשים של מזהה ו החברה, הקרוי 008 ₪6 . לאחרונה לשימוש בחומרה ובתוכנה של כם. שמזהה שש כם, שמזהה שש רבת"-משתמשים בשני שבבים: 101 ₪6 ו1027 ) ( 3 הזחו 000 - 7 טמו ‏ |, ופט ו 0 1 - ו - 6% ו חברת הענק אינטל לא הוציאה דיבור, אך במקום זה פיתחה מערכת סט מעבד-אותות סיפרתי סטאנדארטי (שפכ!. - ן סור), שמספרו 2920. מערכת זו מתחברת למרב ללא כל שינויים בחומרה ובתוכנה שון הוא 118-320 שהוא רכיב שפגז תייקני. השני הוא 1000" הנחשב למתקדם ביותר בשוק. הוא משלב בתוכו מערכת שלמה של מסנתז ומפענח דיבור. חברות רכות אחרות "התלבשו' מערכות חדשות ומשוכללות. . תחום זה. בעתיד הקרוב צפויות ולסיכום ניתן לומר שלמחשב סיכוי במידה ויהי ספרות ותוכנה כפי שמבטיחים בבאג אנו מבטיחים לעקוב אחר ההתפתחויות ולדווח במכונת הצורות. המימתחים התקבוליים מומרים לסיפרתיים בממיר ₪ עייפות יעמוד במבהן המציאות. 2 0 2 אנשים ‏ 4 ה עשבים . ונוחשבים ובוח שפת מכונה לתפוח אמון תבור המחבר, שנאלץ להפסיק (זמנית) את כתיבת הסדרה בגלל שירותו בצה"ל, ממשיך אותה בגיליון זה. פרקה הקודם (השלישי) של שפת מכונה לתפות, פורסם בגליון 13 של המחשב אישי. בפרק השלישי בסידרה למדת לקרוא ולאחסן נתונים. אולם ייעודו של המחשב הוא לקלוט נתונים, לעבדם ורק אחר-כך לפלוט אותם. בפרק זה תלמד לעבד את הנתונים. פעולות העיבוד הפשוטות ביותר הן פעולות ההגדלה וההקטנה. פעולות אלו ביכולתך לבצע באוגרים א או ץ, על ידי הפקודות אאז, צאו להגדלה או א5ס, צפפ להקטנה, או בזיכרון על ידי 6אז או 56פ. ועוד עומדות לרשותך פקודות הזזה וסיבוב 451. ₪ 01א, 50₪) שאותן תוכל לבצע בזיכרון או באוגר 4 תפקידו העיקרי של אוגר א (101.4108₪א660א) הוא לבצע פעולות חישוביות לוגיות; חיבור - 6סג, חיסור -- 586, "א -- 0 "גם" -- סאג, ו"או אקסקלוסיבי" -- 808. פעולות ההגדלה וההקטנה אינן מושפעות ממצב הדגלים, אולם, ככל פעולות החישוב האחרות, משפיעות על הדגל 2 וכן א. תוצאה השווה לאפס תיתן "1" בדגל 2 (2580), ותוצאה הגדולה מ-127, או קטנה מאפס, תיתן "1" בדגל א (011%5:א). התוכנית שלפניך מדגימה את פעולות ההגדלה וההקטנה באוגרים ובזיכרון. היא מופיעה באסמבלי ובשפת מכונה במקביל. משמאל -- כתובת הזיכרון והוראה בשפת מכונה, ומימין -- מספר השורה וההוראה באסמבלי. השורה הראשונה באסמבלי קובעת את כתובת התחלת התוכנית. הכנס אותה כפי שנוח לך (באסמבלי או בשפת מכונה), הרץ אותה, ובדוק את הכתובות 1,0. 0 ו 6 או ו 6 0 א 51 וגו 0 02 0 או 0-ו 0 030 אמ 00 06 0 צנו.ו ו 0 037 צאן 0 א צאו ו 8 צאו 0 א [5 צופ 0 [40 03006 וכו ו [(660 030% או 0 00 פעולות ההזזה ( 1-!8111) והסיבוב (: 1 61 משפיעות לא רק על דגלי ?.א, אלא גם על דגל הנְשָא > (צאואא")) 4 הזזה שמאלה ‏ ]5 מכניסה "0" לסיבית 0, מעבירה את סיבית 0 לסיבית 1, את סיבית | לסיבית 2 וכן הלאה, ואת סיבית ד לחגל 6 מכניסה "0" לדגל 6. מעבירה את דגל ) לסיבית 7, את 7 לסיבית 6 וכן הלאה, ואת סיבית 0 לדגל 6. מעבירה את דגל 6 לסיבית 0, ואת סיבית 0 לסיבית !, את | לסיבית 2 וכן הלאה, ואת סיבית 7 לדגל 6 מעבירה את דגל 6 לסיבית 7, את סיבית 7 לסיבית 6, את 6 לסיבית 5 וכן הלאה, ואת סיבית 0 לדגל 6 4 הזזה ימינה: - 56| > סיבוב שמאלה: .601 4 סיבוב ימינה: ‏ ₪08 הכנס את התוכנית: 47| 9 00 והרץ אותה מספר פעמים, תוך שינוי הנתון בכתובת 8301. עשה זאת שוב עם התוכנית:י 47 3300-4923 למעשה משמעות פעולת ההזזה שמאלה היא הכפלה בשניים, ומשמעות פעולת ההזזה ימינה -- חלוקה לשניים. הפעולות הלוגיות (או, גם, או אקסלוסיבי), שפעולתן מוכרת לך בוודאי, משפיעות רק על דגל / ועל . לעומתן משפיעות פעולות החיבור והחיסור על הדגל 6 והדגל /. וגם מושפעות ממצב הדגל + והדגל גו לפני הפעולה: 4 מצב "1" בדגל ג ( !פופו וא וצו 6 וכו יגרום לביצוע החיבור או החיסור בבסיס 10. כלומר, כל 4 סיביות מייצגות ספרה עשרונית. > מצב "1" בדגל 6 יגרום להוספת 1 לתוצאה בפעולת החיבור, אך מצב "0" יגרום להפחתת 1 בפעולת החיסור. לכן יש לאפס את ₪ לפני חיבור של שני בתים, אבל להציב בו "1" לפני חיסור שני בתים. השפעת החיבור והחיסור על 2 ועל א זהה להשפעת פעולות החישוב האחרות. דגל 6 (נשא) מקבל ערך "1" כאשר תוצאת הפעולה חורגת מגבולות הבית, כלומר חיבור שתוצאתו גדולה מאשר 255, או חיסור שתוצאתו קטנה מאפס. הדגל (גלישה) מורה על שינוי בסיבית 7 בעקבות הפעולה, ולכן מתפקד כנשא לגבי מספרים בני 7 סיביות בלבד, בהם משמשת הסיבית השמינית כסימן. תוכנית ההדגמה שלפניך מחברת את הנתונים בכתובת 0 וכתובת 1, מחסירה מהם 3, ומאחסנת את התוצאה בכתובת 2. 0 א 1000 0 .1 0 50 -0300 0302--|8 20 6 0-1 00 0681 |08 0 6 0306- 9 3 0 3 0308 2 00 51 2 00 00 %- כאשר ברצונך לחבר שני מספרים בעלי יותר מבית אחד (כל אחד), עליך לחבר כל זוג בתים בנפרר, כלומר את הבית הראשון של אחד המספרים עם הבית הראשון של השני, וכן הלאה. אם נוצר נָשָא בעת חיבור שני הבתים הראשונים, עליך להוסיף אחד לסכום של שני הבתים הבאים, וכן הלאה. לכן יש לאפֶּס את הדגל 6 רק לפני חיבור שני הבתים הראשונים, כפי שמבצעת התוכנית שלפניך, המסכמת מספר אחד שבכתובות 1,0 עם מספר שני, הנמצא בכתובות 3,2, ומחסנת את התוצאה בכתובות 5,4. ערך "1" בדגל 6 בסיום התוכנית יורה על תוצאה הגדולה משני בתים. 000 0 0 0300--|8 00 6 0 1.0 020 0-0 2 06 010 2 65--0303 4 51 00 4 85--0305 ו%אס 0 501--0307 3 06 00 3 65--0309 5 / 51 0 5 85-- 0308 אא 00 00 עד עתה הכרנו את פעולות החישוב השונות של המחשב -- אך כדי לעבד נתונים יש לקבל החלטות -- אתה יכול לקבל החלטות בזעיר מעבד 6502 אך ורק על ידי קפיצה מותנית, התלויה במצבו של אחד הדגלים. הפקודות הן: 6 (8 614 צאא6 השא אם) - קפיצה כאשר 6 מכיל "1". 5 (551 צאא6 השא א) - קפיצה כאשר 6 מכיל "0". 0 (1 00 השא א) - קפיצה כאשר 2 מכיל "1". זואא (5טא!וא א6א א8) - קפיצה כאשר א מכיל "1". שאם (50041 זסא השא אט) - קפיצה כאשר ?2 מכיל "0". (1.05ק זז )אא 88) - קפיצה כאשר א מכיל "0". 6ץפ (ש0 1 אתצס דסא א6א א8) -- קפיצה כאשר = 4 ל , יל יין* 5 (וס.1-א>צס אאא אג) -- קפיצה כאשר צ מכ 1 אנשים לאחר כל הוראת קפיצה מותנית, חייב להופיע בית, המציין לאו יקפוץ המחשב אם התנאי מתקיים. אם התנאי לא מתקיים, יעבור המחשב לפקודה הבאה בתוכנית. הכתובת שאליה יקפוץ המחשב מיוצגת במיעון יחסי. כלומר, יחסית לכתובת שבה נמצא המחשב בעת ביצוע ההוראה הנדכחית. לדוגמה, אם הבית שלאחר פקודת הקפיצה מכילה 0, לא תתבצע כל קפיצה, והמחשב יעבור לפקודה הבאה ועוד 1. התוכנית שלפניך מאפסת את כתובת 0, אך רק אם לא הכילה 0 הכ קודם לכן. לשם כך קוראת התוכנית את כתובת 0, ואם היא הכילה 0, יוצב "1" בדגל ? והמחשב ידלג על פעולת האיפוס, על ידי כך שיקפוץ לכתובת 304 ועוד 4. אם כתובת 0 הכילה נתון השונה מאפס, ימשיך המחשב את הביצוע מכתובת 304, 0 00 0 0 0 -300 0 ו 4 0 -0302 0 או 0 0 9 --0304 0 410 0 85 -- 0306 א 0 308-0 אם תכתוב אחרי פקודת הקפיצה נתון שלילי (גדול מ-127), אזי תתבצע הקפיצה אחורה. כלומר, בתוכנית שראינו, יגרום הנתון 255 (5) למחשב לקפוץ לכתובת 303. נתון 254 יגרום לקפיצה לכתובת 302, וכן הלאה. כדי לחשב את כתובת הקפיצה אתה יכול להוסיף את הנתון לכתובת הנוכחית (כמו בקפיצה קדימה), ומהתוצאה להפחית 8100 (256). לולאות העובדה שביכולתנו לקפוץ אחורה על פי תנאי מאפשרת לנו לבצע לולאות, על ידי קפיצה לתחילת הלולאה. זאת בתנאי שהמונה של הלולאה לא הגיע עדיין לערך הסופי שייעדנו לו. כך קיבלנו פעולה הזהה לפעולת דאשא.. 0% בבייסיק. כמונה נוכל להשתמש באחד האוגרים או בכתובת זיכרון. התוכנית שלפניך משתמשת באוגר א כדי לספור מעשר עד שלושים, בצעדים של שניים. בבייסיק היתה הפעולה נראית כך: 2 ץז 0 10 0ו-א 06 14 0 0 0 ₪4 םיושנא‎ / 5% . 0 ונוחשבים ₪ אנשים ומוחשב !2 0/8 ו מעל ל4007 מודוּלים של - מַסָר כבר פועלים אצל 118 לקוחות מרוצים! רשיכול מחשבים בע"מ רח' אבן גבירול 47 ת"א טל. 03-250089 כבלים רב גידיים לכל טוגי המחשבים שקעים ותקעים (סימנסים) אספקה מיידית מהמלאי ! (המקור הראשוני בישראל) 2 ג. ברס בעצ"מ הצפירה 10 ת"א טלפונים: 380823-4, 373466, 037377316 אצלנו התוכנה ליבמ פי.סי. היא ידידותית באמת: * "חלונות" לשאילתות ולעדכוניס * רבוי מפתחות לקבציס * חַחוזה8ח6-5!ו= אמיתי *= טיפול יעיל בקבציס גדולים * מחולל דוח"ות בכל ישוס אדר מחשבים טל. 298340, 03-299877 89 אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ 6 חטיבת המיחשוב מציעה שרותי מיחשוב מגוונים ; 8 ניתוח מערכת 6 פיתוח תכנה על מחשבים (גדולים ומיקרו) 6 שרותי הנה"ח מקוונים ששימוש במשאבי מחשב במחשב 730/אאצ בדבר פרטים לפנות לטל. 027249466 נהול ציוד ותחזוקה כעזרת נוחושב ]₪ פתרון פוינט 3 סערכות סידע פט"ס. קרפל ליפא 2,גבעת שמואל טל. ד | "גן" תוכנות חשב בע"מ ייצור ושיווק תוכנה למחשבי 38, 36, 34. בת יב'' -- מערכת חדשה לניהול תעשייזי - ניהול מלאי ורכש עצי מוצר וניתוב מחולל תחשיבים תכנון דרישות חומרים ומשאבים. רח' בית הילל 1, ת"א טל. 03-335271 368 אנשים, 0 ונוחשבים תוכנה מן המדף משכורות כולל גילום משכורות וכל הדוחות הנהלת חשבונות כולל : תכנון פיננסי, מטבע חוץ, דוח רווח והפסד, דוח מאזן. מתאים למחשבי 6ם-|א8ו, אלביט, דייזי וכל מחשב במערכת הפעלה א/6 או 005--56 מחיר כל חבילה - %980 מחיר 2 החבילות יחד - 81,700 ! לפרטים נוספים תתקשר לאבי או בוב גושן מחשבים ומערכות טלפון: 03:340856: 2ו76ו03:7 זקוק לאנשי מחשב? ברשותנו מאגר כ"א מקצועי למשרות קבועות וזמניות טל. 285077, 03-290372-3 ה 02-7777779 שיווק וייצוא תוכנות בלעדיות ל-0ק 8₪! דםאהה דפ - ניהול פרוייקטים ביצועי !א = זוה וא חיבור דו-כיווני ל-"5123ד0 |" כ"2000 פעילויות * מספר בלתי מוגבל של סוגי משאבים מחולל דוחות תכנון וביצוע תרשימי זא6 א לוח שנה גלובלי מדבקות להצגת הפרויקט 2 סוגי קשרים' בין פעילויות ועוד | תחומים | אחרים: | תיב"ם אלקטרוני, חיב"ם מכני, חיב"ם אזרחי בדבר פרטים נא פנה לדב שרון טל. 285151. מקבוצת לרגו בע"ת רח קרליבך 27. תל"אביב. טל 03-2851651 תוכנה נכל חומרה %, א וא6שא, אוצט 6), 6-0085 ועוד קומ שרותי תוכנה בע"'מ דרך הרצליה 41, ת"א 69512 טלפוניס 476179, 03-8429588 4 קורסים! קורסים! 4 קורסים! אסמבלר, לוגו ובייסיק בסדנת המחשביס דיטזנגוף 190 ת"א טל. 03-246606 בצ ב צ יצ צ ריב צ צ בי צ צ שי צי חיש בבר יצ ג ג יבצ יצ יצ צ' צ' .ג בר ב רביר צר צר צ ימ 4 לכל המחשבים שקעים ותקעים "סימנס'י במלאי במחירים מוזלים ! ד. מערכות תקשורת בע"מ טל. 03-650417 בשעות 13.00 - 08.00 כבל קואקסיאלי ()624--.₪6 קונקטורים - 8%6 ל- ואפו מאושרים ע"י החברה! אספקה מיידית מהמלאי! / ג. ברם בע"ח הצפירה 10 ת"א טל. 4- 380823, 373466, 037377316 . מ מ יממ מו :/ מוניטורים צבעוניים 83 / למחשבי אפל ותואמיו מחיר לצרכן כולל כרטיס מתאם 5 שי' מור אלקטרוניקה ארלוזורוב 28 רמת-גן טל. 736280, 730938, 03-735790 בוביר יר יביב צ ג ל יצל / ? 0 / 0 / / 0 / / 0 0 / / 5% כבלים וקונקטורים ואאושד ל-34/36/38 וטו מאושרים ע"י החברה ! אספקה מיידית מהמלאי !! , / ה. ברם בע"ח הצפירה 10 ת"א טלפונים: 380823-4, 373466, 03-377316 מטפר 1 5 ניתן להתקנה מיידית ולניסוי ללא תשלום ל-30 יום. = במחשבי יבמ 43%% ומעלה בכל סידרת א מע ה פצ > במ נרל אקליפס וסדרת צוו כ ה 005 = בקרוב גם במחשבי 6ואואק | התקשר למיה מחשבים בע"מ נציגתה הבלעדית בישראל של מכון 5 ת.ד. 45 הרצליה טל 58912 אנשים ₪ ונוחשבים מבחר תוכנה עסקי ליבמ פי.סי: *= הנהח"ש * חשבוניות, מכירות, גביה * מלאי, הזמנות, משלוחיס * מעקב יבוא-יצוא הפעלה פשוטה ביצוע מעולה אדר מחשבים טל. 298340, 03-299877 מחשבים 6 תוכנה 6 מידע באמצעות מוסמך למחשבים וביטוח 6 ביטוח אחריית מקצועית בארץ ובחו"ל לבתי תוכנה. לשכות שרות, חברות מחשבים ויועצים לעיבוד נתונים ₪ ביטוח ציוד מחשבים הכולל רכיבים ושכר טכנאים ₪ ביטוח נגד רמאויות באמצעות מחשב סוכנות לביטוח בניהול דרור מרום (מנתח מערכות) רח' דיזנגוף 3 ת"א טל: 281634, 03-282444 המחשב ככלי סטטיסטי צחי קלופמן ככל שסטיית התקן תגדל, יגדל פיזור הנתונים סביב הממוצע. הנוסחה לחישוב סטיות התקן היא: המחשב הינד כלי חשוב ביותר לטיפול במספרים והכוונה אינה להנהלת חשבונות, אלא לדברים רבים ומגוונים, כגון: מכירת מוצרים שונים בתקופות שונות, תפוקות עובזיט, ציוני תלמזידים 0% במקצועות שונים, מאפייני מוצרים (משקל, אורך חיים, מידות) 6 ועוד ועוד... המשותף לדברים הללר הוא שמדובר בכמויות גדר לות וללא כלים מתאימים לא תצליח להבין מהו מה. לדוגמא: במכירות -- כמה נמכר כל מוצר יחסית לאחרים ויחטית למכי" רות הכלליות. תלמידים -- מהי רמת תלמיד מסוים יחסית לחב" ריו, מהר פיזור הציונים, מהי רמתה של הכיתה ונתונים רבים נוספים. מדע הסטטיסטיקה בטוילוב עם המחשב מעניק לך כלים מתאימים לצורך ניתוחים מעין אלה. כלומר: שורש של סכום ריבועי ההפרש בין הממוצע לבין הערכים הבודרים, חלקי מספרים (או מספרים פחות אחד). אלו הן נוסחאות מסורבלות הדורשות זכרון וזמן רב ולכן משתמשים לעיתים בנוסחאות אלטרנטיביות (במיוחד במחשבי-כיס שם אין זכרון רב). 0 . הנתון החשוב ביותר והמוכר לכם -- הוא הממוצע. הממוצע הינו הנוסחאות האלטרנטיביות הן: סכום הנתונים השונים מחולק במספר הנתונים; בסימון מתמטי: 2 1 4 4% - ו 4 2- 1 7ש ו 5 . 3 גי שו כאשר / -- הסימן לממוצע; + -- הערכים השונים; ח -- מספר 5 הערכים; 2 -- סימן המביע סכום. הממוצע כשלעצמו אין בו תועלת מרובה. כידוע אם יש אשה אחת בהריון בחודש התשיעי ושמונה נשים שאינן בהריון, הרי שבממוצע כל אשה היא בחודש הראשון וזה כמובן אבסורד. הסטטיסטיקה מכירה בזאת ולכן הוסיפה כלי -- סטיית התקן. זהו מספר המביע את פיזור הערכים מסביב לממוצע. למעשה, קיימות שתי סטיות תקן -- סטיית תקן מדגמית = ,8 וסטיית תקן של אוכלוסיה 6. באוכלוסיה (6) הכוונה שכל הנתונים הם המדגם שלנו, כלומר ציוני כל התלמידים, כל המכירות וכו'. מכאן שככל שנגדיל את המדגם תתקרב סטיית התקן המדגמית בערכה לסטיית התקן של האוכלוסיה. בפיזור רגיל 68.26% מהאוכלוסיה נמצאים בתחום 1+ סטיות תקן. ובאשר לאחוזים נוספים, ראה טבלה 1. עתה נבנה תוכנית לדוגמה שתראה ניתוח של מידע לפי ממוצע ותחשב את סטיית התקן. התוכנית מקבלת (קלט) מהמפעיל את מספר המוצרים (משתנה א), שם כל מוצר (3) והכמות שנמכרה מכל מוצר (מערך א). התכנית תדפיס את ממוצע המכירות וסטיית התקן למוצר וכן רשימת מוצרים ולידם כמות המכירות, אחוז ממכירות וריחוק מהממוצע ביחידות של סטיית התקן. צאג דא ואתום עד א זפאסאכ סד ואג אססאץ = אמא 0 5-ו א; "15 סאץ 07 הממאטא* דטקאו 20 512=0:1=0:(א)א,(א)4%/ ואו 30 א סד > אסץ 40 0 צדודאא טס אא פאאא* זאואץ 20 ; 1; "זסעססאץ + סטיות תקן מהממוצע % מהפריטים (1)א,(561א דא 00 (1)א/ *(1)א/ +1(:512=512)א/ + ד= ד 70 ]אא 80 וצ ד 5 ד ואחא : א/ד-ד90 כוא א 15 50 וא א : (א/(ד* 50-1) )50-50 100 אסוואוצטס "8 א אמק 51.65 אאא תחדיי דאואץ וו ;"5 אסודהוצמכ פאאכ א ז5 מה זאו 120 ".כ אוה דוש טס" אהא" דאואץ:דאומץ:דאואץ 30 א 70 |=! 08 140 5/כד-(100,))1* ד )א )א (1)א, (501א דאואץ 0 | דא א 160 כא 70 טבלה 1: אחוזי הערכים מתחת לסטיות תקן שונות אנשים 6 50 וטחשפים התכנית עובדת כך: בשורה 20 המחשב מבקש את מס' המוצרים. בשורה 30 מגדיר את המערכים ומאפס משתנים. בלולאה המתחילה בשורה 40 ומסתיימת בשורה 80 הוא קורא את שמות המוצרים והכמויות שנמכרו. במשתנה 1 הוא צובר את הערכים וב-%0 את ריבועיהם. שימו לב -- הריבוע נעשה ע"י כפל, כי זה מהיר יותר. אמנם כאן אין לכך חשיבות, אולם, לעתים יש חשיבות. חשוב שתדעו פרט זה. בתום הלולאה 1 מכיל את ,א 507 את א ע. בשורה 90 מחושב הממוצע וב-100 סטיית התקן לפי הנוסחה האלטרנטיבית. מכאן ועד סוף התכנית מודפסים הנתונים. הריחוק מהממוצע ביחידות סטיית-תקן בא למדוד בכמה שונה הערך מהממוצע. אם אתה רואה שלמוצר מסוים הערך הינו שלילי גדול, אחה למד מכך שהמוצר כמעט ואינו נמכר ולהיפך. מכאן שפרט זה מראה על מכירת מוצר יחסית לאחרים. לעתים, עומדת בפנינו בעיה אחרת: כיצד לנתח מידע מתוך מדגם, וקיימת בעיה נוספת של סוג המדגם. לדוגמה, אם הנך מעונין למדוד אורך חיי סוללה, הרי שזהו מדגם מתכלה, כלומר, אינך יכול למדוד פעמיים חיי סוללה. לעומת זאת, משקל פריט; הרי שתוכל למדוד אותו שוב. כאן נשאלת השאלה: אם זהו מדגם בלבד, כיצד אוכל לדעת מהו הממוצע? לשם כך הסטטיסטיקאים המציאו טבלה של ערכי ? (טבלה 2) ובעזרתה תוכל למצאו. הנוסחאות הן: 8 7 זא % = 1) מדגם שאינו מתכלה, 2 2 %=2 2) מדגם מתכלה. (א גודל האוכלוסיה, ה הוא גודל המדגם). ניתן לראות שככל שהאוכלוסיה גדולה יותר יחסית ל-ח, הביטויים מתקרבים בערכם זה לזה. שני ערכי ,| (בכל ביטוי) מביעים את 07 4 0 א 0 0 42 --0300 שא 20 --0302 אאו 00 8 אצן 0 8 -0304 2 א 0 0 0 -- 0305 2 פא 00 9 20--0307 אאג 00 9-00 בשורה 1010 קבענו את ערכו ההתחלי של א. השורה 1020 שסא) מהווה את תוכן הלולאה (במקרה זה הלולאה לא מבצעת דבר), ובשורות 1030 עד 1060 הגדלנו את א בשניים, ואס הוא לא הגיע עדיין לערך 32, קפצנו, לתחילת הלולאה. שים לב שאת המספר 10 והמספר 32 כתבנו בתוכנית ללא הסימן "8" לפניהם. כך מיוצג באסמבלי מספר עשרוני. בתרגוס לשפת מכונה הוסבו המספרים להקס. מה היה קורה אילו ביצענו בתוך הלולאה מספר רב של פעולות, והיה עלינו לבצע קפיצה של יותר מאשר 127 בתים? ובכלל, מה אם ברצוננו לקפוץ לכתובת מסוימת ללא תלות במצב האוגרים ! לשם כך קיימת פעולה קפיצה לא מותנית, הנקראת זוא (קפרץ, באנגלית קא10). פעולה זו דומה לפעולת 6010 בבייסיק, וניתן להפעילהּ בשתי צורות: : 4 מיון ישיר -- על ידי ציון הכתובת שאליה רוצים לקפוץ (בית אנשים ובוח 7 שבים התחום בו יהיה הממוצע של האוכלוסיה. בטבלת ערכי 2) תראו שלוש עמודות. בעמודה אחת אחוז שבתחום המתקבל יהיה הממוצע. (ככל שאחוז הביט יותר, כך התחום יהיה רחב יותר). בין שתי העמודות האחרות ידיד ורוד הגבח עליכם לבחור בהתאם לדרישות שלכם: במידה ואתם מעונינים עבור שני גבולות ‏ | עבור גבול אחד - | אחוז (%) ביטחוך ‏ שי ו 0 ישן | 5 156 00 0-4 0-99 5 1.4 3 10 5 0-8 15 | 8 44| 00 | 4 4 5 5 8 90 6 5 55 28 | 2.3 99 טבלה 2 -- ערכי ?. לברר אם ממוצע מעל או מתחת לערך מסוים (לדוגמה, אם אורך חיי סוללות מעל כך וכך שעות או אם אחוז האלכוהול ביין קטן מכך וכך אחוזים), עליכם לבחור מהעמודה הראשונה. ואם אתם מעונינים בתחום המדויק (למשל, אם אתם מעונינים לדעת לגבי אחוז חומר פעיל בחומר ניקוי -- שלא יהיה חזק עד כדי כך שיגרום כוויות, אך שלא יהיה חלש מכדי לנקות) עליכם לבחור בעמודה השניה. שימוש אפשרי להערכה יהיה אם אתם מזמינים מספיק ציוד ואתם מבקשים לדעת אם הוא עומד בדרישותיכם. אינכם יכולים לבדוק כל פריט ופריט, לכן תבדקו מדגם גדול (30 פריטים ומעלה) ובעזרת ממוצע המדגם, סטיית התקן המדגמית וערכי ?2 תמצאו את פיזור הערכים והממוצע של המשלוח כולו וכך תדעו אם הוא עומד בדרישותיכם. . נמוך וגבוה). 4 מיון עקיף רוצים לקפוץ. לדוגמה, קפיצה לכתובת 8368 תבצע כך: על ידי ציון כתובת המכילה את הכתובת שאליה 0 ו ו 68 ואו 0 03 0300-46-68 התוכנית הבאה משתמשת במיון עקיף, דהיינו מבצעת קפיצה לכתובת המצוינת בכתובת %320 וכן בכתובת 8321, שכן ציון כתובת דורש שתי בתים. כדי שתוכנית זו תקפוץ לכתובת 8368, יהיה עליך לאחסן 868 בכתובת 8320 וכן 53 בכתובת 5321. 0 ו (%320) יו ואו 0 :062003 0300 ואז אפשר לבצע 0010 בשפת מכונה. אבל מה עם ג%600%%/1 אתה יכול גם לבצע קפיצה לתתדשיגרה, על ידי הפקודה רחי טל שב לזכור שו (שאזד 808-600 שואט!). אולם בסיומה על המחשב לזכ לאן הוא צריך לחזור, ולשם כך הוא משתמש במחסנית מיוחדת, הנקראת 816% . ו מי מחזיק את הקלפי בשוק תיב"מ בעולם? מונוסון על דא"ק הוא ירחון מקצועי, בתפוצה מצומצמת בעולם. הכותב, "סוני" מונוסון, מתמחה בדיגיטל ובתחזיות שוק לחברה זו. למוצריה ולאסטרטגיה שלה. מונוסון אינר קשור לדיגיטל ואינו כותב מטעמה. מגזין אנשים ומחשבים אישי מפרסם מידי חודש. קטעים נבחרים מסקירותיו של מונר סו (ראה גיליון 19 ואקס 8600 נגד יבמ). בסקירתו הפעם, סוקר מונוסון את מיצובה של דיגיטל מול חברות תיב"מ אחרות ובוחן גס את העולה החדשה, היא ז8ז4. גידול בשיעור חמישים אחוז בשנת 84', מבשר את התפתחותו המהירה של שוק התיב"מ העולמי. באותה מידה, מבשר גידול זה את כניסתן של חברות חדשות, נוסף לכמות הלא מעטה של חברות העוסקות כבר בנושא, לשוק תיב"ם. כל אחד רוצה פרוסה מהעוגה המב- טיחה הזו. אם הובטח מקומה של דיגיטל בצמרת יצרני מערכות המחשב (חומרה) בשנים האחרונות, בזכות סדרת מחשבי ואקס, הרי שנת 85' עשוייה למצוא מוביל חדש, היא יבמ וגם כוכב חדש, המנסה למצוא את מקומו בשוק במאמ- צים רבים, והמדוכר בחברת 4181, שאך לפני שישה חודשים הציגה סידרת מחשבי מיני, סופרמיני וסופרמיקרו שצדה את עיניהם של משקיפים כמחשבים ותחנות עבודה אידיאליות לתיב"מ, בסביבת יוניקס. יבמ טיפסה לראשות שוק מערכות ₪ אא א()ז ועקפה את קומפיוטרוויז'יון, בעיקר בזכות סידרת מחשבי 4300 ותוכנה הנושאת את שמה של יבמ. דיגיטל לא שינתה מנוהגה והיא עדיין מעודדת בתי תוכנה עצמאיים לפתח תוכנות שירוצו על גבי ואקס. דיגיטל מנסה להציב את כדרת ואקס, מן הקצה העליון שלה -- מחשב ואקס 8600 החדש, ועד הקצה התחתון, הכולל 0% * קוראים, המעוניינים לעיין בסקירה במלואה, או לחתום על מינוי ל- 1216 אג) א(00590א10א, מוזמנים להתקשר למערכת אנשים ומחשבים. 2 "סוני מונוחוןי* את תחנות העבודה מיקרו ואקס ואפילו תחנות פרופשיונאל 350. בטקטיקה זו, יצרה לעצמה דיגיטל תדמית של משווקת ציוד תיב"מ זול, המאפשר גידול. זאת לעומת תפיסת קומפיוטר- וויז'יון ויבמ -- מערכות כוללניות גדולות. שוק התיב"מ העולמי מוערך בכ-3.8 מיליארד דולאר והוא כולל מערכות חומרה ותוכנה, במכירות למשתמשי קצה. הגידול השנתי בשי- עור 50% אמור להימשך עד 1986 לפחות. במידה ואכן כך יקרה, עשוי גודלו של השוק העתידי לספק כמעט את כל השחקנים המש- תתפים בו. אולם, אם ימשיך קצב הכניסה של יצרנים חדשים לתחום (ומאה חברות חדשות הצטרפו בארבע השנים האחרונות בלבד), עשוי השלל להתחלק אחרת. השוק יהיה תחרותי מאוד, יותר מאשר הוא כעת. שיווק מערכות תיב"מ שונה במהותו משיווק מערכות אחרות. בשוק זה, קובעים היצרנים למשתמשי הקצה את תפיסת המיחשוב. על הלקוח לבחור בין פילוסופיות ראשוניות מאוד, יבמ ודיגיטל - תפיסות שונות לחלוטין וההימור לכן, הוא גדול יותר, ואף מסוכן יותר. את מבחני המערכות השונות עורכים האגפים הטכניים במפעלים ובחברות, להבדיל מאגפי הענ"א, כפי שמקובל במבחני מערכות מיחשוב משרדיות. משתמש הקצה, המהנדס, הטכנאי, מעורב הרבה יותר בהחלטה ואם בשנים עברו היו לקוחות אלה חסרי ידע בסיסי במיחשוב ובתיב"מ, היום שונה המצב. כיום שואפים הלקוחות להניח את ידם על הפריטים הטובים ביותר בכל תחום. הם עשויים בהחלט לבחור בחומרה מתוצר אחד, חבילות יישומים מתוצ- רים רכים אחרים. השאיפה היא לשלב בין חלקי המערכת ככל האֶפשר. לכן, ככל שיצרן אחד מסוגל להציע מבחר פריטי חומרה וחבילות תוכנה רכות יותר -- מצבו טוב יותר. האינטגראציה הפנימית אינה בעייתה של מחלקת התיכנון בלכד. תפיסת המפעל הממוחשב מחייבת את בוחני הציוד והתוכנה, להתחשב גם בדעתם של מנהלי הייצור, של האחראים על אנשים ₪ ונוחשבים תיפעולן של מכונות עיבוד שבבי בשטח המכני ושל האחראים על הייצור במחלקות האלקטרו- ניקה. יבמ מול דיגיטל ושחקנים נוספים יבמ ודיגיטל הם שני מוקדי כוח בשוק תיב"מ, בשתי גישות שונות לחלוטין בתפיסת השיווק. קומפיוטרוויז'יון דומה בתפיסתה לתפיסת יבמ. יבמ אימצה את פילוסופית המערכת הכולל- נית (צ אאאטז) הגורסת מכירת חומר ותוכנה בחבילה אחת. דיגיטל, לעומתה, גורסת את "תפיסת התזמורת": מכירות ואקס מוגברות בתמיכת יצרני תוכנה עצמאיים. את חדירתה לשוק תיב"מ החלה דיגיטל במערכות פידיפי-11 שנמכרו ליצרני מערכות תיב"מ כוללניות. את חדירתה לשוק משתמשי הקצה החלה דיגיטל בעזרת ואקס. כיום, קשורה דיגיטל בהסכמי שיתוף פעולה לפחות לחמישים יצרני תוכנה בתחומי המכניקה, אלקטרוניקה, מיפוי, ארכיטקטורה ועוד. בין החבילות הידועות, בולט מקומן של חבילות החומרה 5צ5א4 הא3א דפגא. תוצאה וד 0610 לתיכנון מכנייוהכנה לאנליזות אלמנ- טים סופיים וחבילת 825 .5616 לעיצוב מעג- לים מודפסים. החברה מכשירה בימים אלה את עצמה לתפיסה אחרת: במקום להשקיע משאבים רבים בפיתוח חבילות תוכנה אחרות, וכך "להמציא את הגלגל מחדש", מעדיפה דיגיטל להתמקד בתיקנון חבילות תוכנה חדשות וקי- שורן האינטגרטיבי של חבילות תוכנה קיימות יחדיו. למחלקות תיב'"מ בדיגיטל נוספה מחלקה חדשה -- היא יחידת פיתוח מערכת השילוב האינטגרטיבי. המוצר הראשון שייצרה יחידה זו הוא צא א8%5, המאפשר קישור מידע ונתונים בין תוכנות מכניות, אלקטרוניות ועוד. כך, לדוגמא, יאפשר צ או ₪5 והמוצרים שיבואו אחריו, להעביר מידע מתוכנת התיכון המכני התלת-מימדי 0611₪0, אל תוכנת אא המכינה את המוצר העתידי לבחינת אלמנטים סופיים המבוצעת בידי חבילת אא א דיגיטל לא תייצר את כל תקני הקישור בעצמה. אנו מדוּוחים בימים אלה על מגעים המתנהלים עם יצרגי מערכות 6/4 המשווקים תוכנות אינטגרציה ליישומים אלקטרוניים. נכון, קיים כבר תקן מנחה, התואם למרבית התוכנות בשוק, והוא תקן 68% (ואודואו אס 51 סא א ווה 5 0) אולם תקן 165 אינו תקף כיום למידע מתימטי או לנתוני גופי כו801.1. תפיסת יבמ -- עיקר הצלחתה של יבמ היה דיגיטל משקיעה באינטגרציה בין תוכנות ביכולתה להציג בשוק מערכות שלימות, חומרה ותוכנה כאחד, הנושאות את תווית יבמ, אותן הפנתה אל לקוחותיה הוותיקים, אלה המחזי- קים מערכות משרדיות מלאות מתוצרת החברה. רק באחרונה, החלה יבמ להפנות את מירצה גם לעבר השוק עליו שולטת דיגיטל זה מכבר, והוא שוק מחשבי המיני ותחנות העבודה הבודדות. זהו השוק היקר פחות אך הרחב הרבה יותר. המחשב עליו בונה יבמ את מאמצי השיווק שלה הוא 4300 לדגמיו השונים. המחשב שניבנה להתחרות בדיגיטל. ב-81' רכשה יבמ את זכויות השיווק המל- אות של שלוש חבילות תוכנה ידועות, 6805, אד 6, 605 6. יבמ השקיעה כבר אז בקישור מלא ואינטגרציה בין תוכנות אלה והיא מציעה כיום פיתרון כוללני מושלם בשטח זה. שלוש תוכנות אלה באו בנוסף לתוכנה הראשונה שהעלתה את יבמ על מפת תיב"מ, היא אא 6 כמובן. במאמצי השיווק שלה, מדגישה יבמ את האינטגרטיביות המלאה של חבילות התוכנה שלה ואת יכולת החומרה, הטובה הרבה יותר מן החומרה מהמחרה. ארבע תוכנות "")". כפי שהן מכונות ביבמ, רצות על מערכות ההפעלה 51), 5צוא, ואצ, ב"תאימות 370 מלאה". יבמ הלכה בעיקבות דיגיטל בהגברת ההשק- עות בשיווק תיב"מ והקימה בארה"ב 13 מרכזי הדרכת ושיווק תיב"מ גדולים. לצורך זה, הכשירה החברה 1,000 אנשי שיווק. 1 מפתחת תפיסה ל-181/ גישה מעניינת: היא מגדירה את עצמה כלקוחה הלא-ממשלתית הגדולה ביותר של תיב"מ בשנים האחרונות. ואכן, ברשותה נמצאים 5% מכלל מערכות החומרה שנמכרו אי פעם בארה"ב. כך, מגדירה העולה החדשה את עצמה כ"משתמש המנוסה ביותר בשוק". היא מתעתדת להתמקד בפלחי שוק מיוחדים. 81דא מפתחת תוכנה מיוחדת עבור סדרת מחשבי 3 החדשה וכן עבור המחשב האישי שייצרה, דגם 6300. חלק גדול מן התוכנה, פותח על מחשבי דיגיטל דווקא, פידיפי-!| | וואקס, במערכת ההפעלה יוניקס. כעת היא מבצעת "דואקסיניזציה" של תוכנות אלה, להתאמתן למערכות יוניקס שלה עצמה. ובעיקר יוניקס מערכת צ. כמובן, שואפת 181א, המח- זיקה בזכויות יוניקס בגירסה זו, להפוך את מערכת ההפעלה לתקן שוק תיב"מ כולו. ום בתי תוכנה ם בתי תוכנ 1 משקיעה גם בקשרים ע אחרים וכיום היא שותפה כבר לפיתוח תוכנות תיב"מ למחשבים אישיים ומחשבי סופרמיקרו עם בתי התוכנה א%!]קסזשא ודאאן וא ]9 1 אנשים 4 ונוחשבים התפלגות שוק תיב"מ ב-1984 (מכירות למשתמשי קצה) יבמ 0 קומפיוטרוויז'יון דיגיטל אינטרגראף קאלמה 6 5 | אפליקון ג ו מקאוטו / אוטוטרול אחרים זפזג ווצה לחזור על הצלחת דיגיטל בשוק 050 בו " /ֶתַל2/0 < אנשים ובורועי חתום עכשיו על מנוי שנתי וקבל ספר על פי בחירתך אתה משתמש במחשב? אתה חייב לדעת יותר. אינך משתמש עדיין במחשב? ודאי שאסור לך לא לדעת. אנשים ומחשבים אישי הוא הירחון שיספר לך הכל, מדי חודש בחודשו, בשפה שקל להבינה! קבל את המגזין ישירות לביתך - וכך תוכל לדעת הכל על כיוונים ופיתוחים בענף, בדיקות וממצאים, מחקרי שוק, תחזיות, משחקים - ומה לא... מחיר מנוי שנתי ל-12 גליונות: 100, 22 ש' (כולל מע"מ) ובנוסף תקבל ספר מספריית אנשים ומחשבים, על פי בחירתך. בחר לך ספר, מלא את התלוש, צרף המחאה - ושלח עוד היום. / 7-7 / 2 עצוור! ‏ "; = לפני שתקנה מחשב ונה מיילאך ריך מעשי לרכישת מוחשכ : מתוכניתן בייסיק % + מנהל יחידת מחשב | מדריך המקצרעות. והעיסוקים בענף המחשבים שידוכי מחשב מאת ברי פריגת סיפורי מחשב בדיוני, הספו שישעשע וירתק אותך. (מחיר קטלוגי 4,345 ש') מתוכניתן בייסיק 40 עד מנהל יחידת מחשב לי מדויך המקצועות והעיסוקים בענף המחשבים. ספו חובה לכל המתכנן לימודים וקויירה בענף הלוהט ביותר בשוק. (מחיר קטלוגי: 6,985 ש') עצור לפני שתקנה מחשב המדויך היחידי בעביית שיספו לך כל מה שכדאי לדעת על מחשבים אישיים ותוכנה. (מחיר קטלוגי: 7,535 ש') במרוץ נגד הזמן זר מאת דב ושרון קינן הפוך 60 דקות עבודה ל-90 דקות תוצאה. עם הספר הזה גם אתה תוכל לנצח במרוץ נגד מחוגי השעון! (מחיר קטלוגי. 6.985 ש') אנשים ומחשבים אישי, ת"ד 33325 ת"א 61130 כן, אני רוצה להיות מנוי על 12 גליונות אנשים ומחשבים אישי, אני מצרף המחאה ע"ס 22,100 ש'. אשמח לקבל, ללא תוספת בתשלום, את הספר: הצ ה *58 ₪4 6 ₪ ₪000 את שמי מס' טלפון א 2 0000000000 .46 "-רי . . רח' 5-0 4 5 ועט מיקוד וקו שבח ה לימודילם חנ - 3-2 ו תפקיד 0 חתימה 8 צּ פיסי-דוס עם המחשב וכך, להימנע מכל בעיות פירמוט או בעיות אחרות. גם רום בייסיק של קומפאק פועל בדיוק כמו רום בייסיק של יבמ, למרות שאינו מועתק ממנו ישירות. קומפאק מדורג כתואם מספר אחד ובמבחני תואמות השיג תוצאות המתקרבות ל-9.9. התצורות המוצעות: מחשב שולחני בן 2 כונני תקליטונים או כונן אחד ותקליט קשיח; מחשב נישא עם כונני תקליטונים ונישא עם כונן + תקליט קשיח. בסדרת המחשבים השו- לחניים גם מחשב המכיל מעבד מהיר 8086, תקליט קשיח וכונן סרט לגיבוי -- כולם בנויים בגוף המחשב עצמו. קרררנה -- מצג מעולה, ואמות חלקית אם יוצע לך מחשב פיליפס, מחשב וורדפלקס, אוליבטי (לא 24וא) או אחד מחמישה עשר מחשבים אחרים הנראים כמו קורונה -- ובכן, דע לך שלפניך מחשב קורונה, עליו הודבקה תווית אחרת. קורונה היא מלכת |א08. כלומר, יצרנית ציוד עבור תוצרים אחרים. והמחשב הנפוץ בסדרת 061 שלה הוא המחשב הנישא שלה. קורונה נחשבת (עדיין) לשלישית בחבורת ה""6י. החברה עצמה נוסדה ב-81' בידי ד"ר רוברוט הארפ, שהיה ממייסדי וקטור גראפיק, מחברות המיקרו הראשונות בעולם (שבאח- רונה נקלעה, אגב, לקשיים כספיים ניכרים). קורונה החלה את דרכה בייצור כונני תקלי- טים קשיחים דווקא, ובהצלחה לא מבוטלת. כיום מוצעים ששה דגמי קורונה בצירופים שונים של כונני תקליטונים ותקליטים קשיחים, מחשבים נישאים או שולחניים. הבעיה של קורונה, בהא הידיעה, היא בהיות המצג שלה טוב מדי... אין זו בדיחה. מצג קורונה נחשב לטוב ביותר בשוק, בזכות כושר הפרדה מעולה של 400א640 פיקסלס ותצוגת אותיות של 1314 נקודות. אין מצג טוב מזה לשהות ממושכת מול מחשב. גם הדגם הנישא, המכיל מצג 9 אינטש, אינו מעיק על העין. להיפך, המצג הקטן אך משפר את הצפיה המעולה. הבעיה? קורונה אינו תואם תוכנות גראפיות שנכתבו ליבמ ובעיקר לתוכנות המבחן המפורסמות, לוטוס 3-2-1 ופלייט סימולייטור. הפיתרון המוצע -- וכישת כרטיס גראפי ליבמ. אגב, גם כאשר אתה רוכש יבמ, עליך לרכוש כרטיס גראפי כדי לחזות בפלאי הגרא- פיקה של תוכנות אלה... ההוצאה אינה גדולה. קורונה נהנתה במשך תקופה ארוכה מ" 5 0 שהיה מועתק אחד לאחד מיבמ. כאשר עלתה יבמ על הענין, התחייבה קורונה לחדול מלספק מכשירים אלה וכיום מותקן בקורונה ₪108 !₪0 חדש. המחשב בנוי, בכל הדגמים, סביב שבב 8 (השבב התקני של פיסי). קורונה מגיע עם מערכת הפעלה של קורונה, תואמת מס-דוס בשינויים קלים מאוד ותוכנת דה ואד וטוא לתמלילאות אנגלית. תוכנה הנחשבת מעולה מסוגה. בימים אלה מציגה קורונה מחשב חדש, המתגבר על מגבלת התואמות. הוא מציע, בהסטת מתג, מעבר מכושר הפרדה גבוה (לתוכנות שאינן זקוקות לגראפיקה), לכושר הפרדה נמוך -- תואם פיסי. קורונה מחדשת גם בתחומים אחרים: היא מציעה (ובקרוב יגיע גם לארץ) גוף מחשב שיכיל עד 8 כרטיסי פיסי, שכל אחד מהם יוכל להתחבר למסוף "טיפש" וכך תהיה זו אחת החברות הראשונות שתציע מחשב פיסי מרובב- משתמשים ושימושים. קורונה מציגה, עוד, מדפסת לייזר (שנקנתה, כמו מרבית מדפסות הלייזר, מקנון היפנית). קורונה משווקת בישראל באמצעות סמך פיסי. החברה הקטנה עוסקת גם בפיתוחי תוכנה. עד היום נמכרו (לפי הערכתנו שלנו) כמאה יחידות מחשב בארץ. איגל -- האם ימריא הנשר שנית? שלא כקורונה, לא נחלצה איגל בקלות רבה כל כך מתביעת זכויות יוצרים על ה-1א₪0 0%ו₪ שהעתיקה מיבמ. זמן רב עבר עד שהצליחה לכתוב ₪10% אא חדש ובזמן זה, לא יכלה לשווק מחשבים וכתוצאה -- נקלעה לקשיים כספיים רציניים מאוד שספק אם תצא מהם בקרוב. מלרן לבית מלל הוא "אלוף התואמים" בישראל והוא משווק איגל בארץ, בנוסף לקו- מפאק ובנוסף לספרינט ועוד תואמים (מלל עצמה היא דילר של פיסי). איגל בנוי סביב שבב 8086 המהיר. המצג שלו מעולה ומציע כושר הפרדה של 720%352 נקודות כדי לאפשר תואמות עם תוכנות גראד | 6; םישנא‎ וחשבים שולת וסופם לחי מא הלוחה פיות, קיים גם מתאם מיוחד. להרחבה עד 640 ק' (לא על גבי כרטיס- לאיגל דגם חדש בשם טורבו, המריץ יע"מ 2 מהיר מאוד. למען האמת, הוא כה מהיר, עד כי יש להאיט אותו כדי שיוכל לעבוד כיאות. לאיגל סדרת מחשבים שולחניים ומחשב נישא. החומרה תואמת ברובה את ההרחבות ליבמ וניתן אפילו לכלול במחשב כרטיס 7-80 לתוכנות סי-פי-אם. המחשב יכול לקבל כונני תקליט קשיח דאבונג עד 32 מ"ב. איגל מוצע ללקוח בעסקת חבילה הכוללת שתי תוכנות ו-5167א5 60 של מיקרוסופט, בדומה לתואמים אחרים. התוכנות הן גליון אלקטרוני מתוצרת איגל ותוכנת תמלילאות אנגלית. תאימות? לא גבוהה במיוחד. סדרת איגל 0 מוגדרת יותר כתואמת נתונים מאשר תואמת תוכנה. אם חשובה לך המהירות והמ- חיר הנמוך -- תוכל לנצל מחשב זה. טלוידאו -- "המחשב היפה" גם אם אינו נראה כפיסי כלל, טלוידאו 1605 1% הוא מחשב מעניין חיצונית. לטלוידאו היסטו- ריה מכובדת במחשבי 8 סיביות ובמערכות מרובות משתמשים. המצג הענק - "4! ניצב לצידם של כונני התקליטונים הכנויים האחד מעל האחר. המקלדת אינה נראית כלל כמקלדת פיסי אולם היא כנויה לנוחות עבודה רבה, בעזרת "משטח מנוחה" רחב ידיים -- לכפות הידיים. המחשב נחשב לתואם מאוד. הוא בנוי סביב שבב תקני 8088 ומציג 128 ק' ראם הניתנים להרחבה עד 256 ק' (עלול לא להספיק בהרצת תוכנות מוכללות). מהירות השעון שלו גבוהה מעט ממהירות פיסי --5 מ"ה (לצעומת 4 ביבמ). רוב שבבי טלוידאו הם שבבי %1 1 בעלי צריכת כוח נמוכה והתחממות נמוכה בהתאם. שחי תצורות נוספות המוצעות ללקוח הם מחשב בעל תקליט קשיח ומחשב נישא השונה מאוד במבנהו החיצוני מן המחשב השולחני. טלוידאו משווק בישראל בידי טריפלידי, המשמש כדילר של יבמ אף הוא. טקסאס אינסטרומנטס - עדיין בעניינים גם אם סגרה טקסאס את חטיבת המחשבים הביתיים שלה, היא ממשיכה בייצור מחשבים, ומחשבים מעולים דוקא. טראי פרופשיונאל הוא מחשב טוב מיבמ פיסי, בכך אין ספק. אך האם הוא תואם טוב באותה מידה? לטקסאס 4 מקלדת מצויינת. סוף סוף העז יצרן להפר את מסורת המקלדת המעצבנת של יבמ בה חיצי ההכוונה מצויים על מקשי הספרות (מטריד מאוד בעבודה עם גליונות אלקטרוניים) ויצר מקלדת נוחה מאוד. גם מקשי הפונקציות נמצ- אים בצידה העליון של המקלדת, לנוחות רבה יותר. שני מצגים מוצעים;"12 מונוכרומטי ו-"13 צבעוני אי"כ (808) הפרדת המסך גבוהה: 00 נקודות והבייסיק של טקסאס מצויד בפקודות המנצלות הפרדה גבוהה זו. למחשב שבב יע"מ 8088 וכתואמים אחרים, הוא יכול לקלוט גם את 8087 לעיבודים מתימ- טיים בנקודה צפה. זיכרון ראם יכול להתרחב עד 768 ק'. תואמות? לא כל כרטיסי ההרחבה לפיסי יכולים להתחבר לטקסאס. בכל מקרה, סַפֶק כוח רציני מאוד בן 160 וואט אינטגרלי במכ- שיר. טקסאס מציעה גם רשת תקשורת מקומית למחשביה. רשת הקרויה 360%1 ואשר פותחה בידי אותם אנשים שפיתחו את התקשורת המקומית המפורסמת של דיגיטל, 11 א ₪₪ווד:. טקסאס מריץ את לוטוס [-3-2 ותוכנות רבות אחרות. אתה עלול להיתקל בקשיים בתוכנות מיוחדות, הפונות, כרגיל, אל הרום של יבמ. טקסאס אינטסטרומנטס מיוצג בישראל ברשת מלל (אמרנו כבר אלופי התואמים?) דרך סייסמל. טאנדי -- המחשב הזול סיסמל היא גם האחראית להבאתו של טאנדי לישראל. טאנדי רדיו"שאק, שייצרה מחשב ביתי נפוץ (צכואגד אס.601) ייצרה בזמנו מחשבי 8 סיביות טובים 185-3 ו185-27 את ח*ו**ר יה 6-, מחשב יוניקס רב-משתמשים. התואמים של טאנדי זו סדרה בפני עצמה. בקצה העליון -- טאנדי 2000. מחשב מרשים מאוד, בעל תכונות מעולות ומחיר בהתאם. זהו דגם המכיל תקליט קשיח וכונן תקליטונים וככל זאת -- הוא זול ממחשב אקס-טי. בטווח הביניים מוצע טאנדי 1200, תואם פיסי רגיל. ללא כל תכונות מיוחדות. דווקא בקצה התחתון נמצאת ההפתעה החדשה: טאנדי 1000 הוא מחשב זול מאוד. בתצורה התחלית, עם כונן תקליטון אחד ו-64 ק' ראם, זהו תואם פיסי הזול ביויתר בישראל (ובעולם), שאיגו מיוצר במזרח הרחוק. בישראל הוא נמכוי בעסקת החבילה הראשונה, במיליון שקלים וחצי בלבד. וואנג פיסי -- לעשירים בלבד וואנג ייצרה ומייצרת מערכות תמלילאות מעו- לות, מן השורה הראשונה בעולם, בביצועים ובמחיר. בשנה שעברה, קפצה גם היא על עגלת פיסי ובמשך חודשים רבים, זכינו לראות את דמותו הנאווה של וואנג פיסי על גבי העיתונים. המצג בנוי על רגל אחת, הצמודה לשולחן. גוף המחשב עצמו יכול להיות מונח בכל מקום אחר. הוא אינו נראה פיסי ובכל זאת, תואם פיסי. המקלדת שלו -- מעולה ומכילה 101 קלידים כולל 16 קלידי פונקציות (לעומת 10 בפיסי ובתואמים אחרים). למצג כושר הפרדה גבוה מאוד: 300א800 נקודות כאשר כל אות מורכבת ממטריצת 10א8 נקודות. הצרה: לא קיימת אף תוכנה התומכת בהפרדה ראויה לשמה זו. לקנות וואנג שווה רק בשביל מערכת התמ- אננשי 0 וסשחשבים / לילאות המעולה שלו, חיקוי של המערכת היי- עודית היקרה הרבה יותר. לוואנג רשת תקשוות מקומית הקרויה דשא סא המאפשרת ל-24 מחשבים להתחבר לאמצעי איחסון או מדפסות משותפות. וואנג מתייחד במערכת הפעלה שהיא שיפור למס-דוס: פקודות המערכת הועברו לפונקציות פשוטות. כשאתה קונה וואנג -- אתה יכול לוותר על לימוד מתסכל של מס-דוס. וואנג אינו תואם "דגול" במיוחד. הוא יקרא תקליטוני נתונים שנכתבו על פיסי אולם יריץ תוכנות כלוטוס 3-2-1 ואחרות שהותאמו לו. וואנג הספיקה להתאים למחשב מספר רב שי תוכנות, ביניהם וורדסטאר (אנגלית) ומאלטי- פלאן. מדרור, משווקי וואנג בישראל, מעדכנים אותנו שכיום ניתן להשיג כרטיס מיוחד, ההופך את וואנג פיסי מלא. המחשב לא נמכר בהצלחה רבה בארץ ומירב התקנותיו ברשתות מקומיות, כתחנות עבודה. יפיאי פיס" -- הוא סטרנס י.פי.אי. מייבאת את 885 //515 הקרוי בישראל י.פי,אי. פיסי. זהו תואם מהיר מאוד, בנוי סביב שבב 8086. המחשב הינו תואם תוכנה אולם אינו תואם חומרה. כלומר -- הוא יריץ תוכנות לפיסי שאינן פונות אל הרום. במחירו, זהו אחד התואמים הזולים בישראל.< מַיידית החל מיום ד' שבוע זה ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 037835252 8 ירושלים טל, 02-247041/2 6 חיפה טל. 047527007 9 באר שבע טל. 057771052 6 נתניה טל. 053-35554 0 לרגו אבילר בע''מ הרצליה טל. 0527557462 | 005 דיסקט "51 |[ 008 דיסקט "8 : ] לניקוי ראש כונן מכל הסוגים ו ו ו : : ! 001 קיט לניקוי אנטי סטטי ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 037835252 ₪ ירושלים טל. 02-247041/2 6 חיפה טל. 047527007 = באר שבע טל. 2 . נתניה טל. 051-35554 6 ל פיי ה רג1 772?28 777922 הלהל 9% מתנה בל "הש רקצלצל9;. 24261 שלוחה 0 ואנו+> נדאג לספק את העיתון 02 - (% המוקדמות שתמסור לנו תמורת11,230שקל =-40 בלבד <: (מחיר מוול ה כרטיס ברכה השולת. הר ]לבחו ש-י-מ:ו-₪-יים קלידים מוסיקאליים לוויק-20 במחשבים אישיים רבים נעזרת שפת בי" סיק במערכת השמע כדי למשוך תשומת" ליבו של המתכנת לשגיאה או להקשה על קליד מסוים. המחשב טי איי 99, משמיע צפצוף (]תג) כשהוא מגלה טעות כלשהי בתוכנית בייסיק, או המחשב אטארי, משמיע צליל מסוים בזמן הקשה על קליד כלשהו במקלדת. במחשבים אחרים (אפל, ביביסי) תוכל להדגיש קטעים בתוכנית בעזרת צפצוף טורדני המושמע בזמן הקלדה על 6 .1א'ד6. במחשבי קומודור לא עומדות לרשותך אפוירויות אלו. אך ביכולתך לתכנתן. הבה נבחן כמה תוכניות כאלו. ערן בן שחר ל 7 צפצוף טורדני התוכנית הראשונה תלמדך כיצד להשמיע צפצוף טורדני על"ידי הקשה על קליד 618 וקליד 6. התוכנ*ת נעזרת באוגר 653, שבעזרתו תוכל לברור אם קליד. אד לְחוּץ, אם לאו. את התוכנית כתבתי באסמבלר, ותרגמתיה לשפת- מכונה. כדי להדפיס את התוכנית באסמבלר, עליך להתחיל את ההדפסה מכתובת 40336 ולהעתיקה במדויק. ושטאאתוא [ו9פ 1 0336 3=א 3 אנ ו א.פא78 א 0 58 א 8=א 1 א 1 צ.אא7 1א 0 4 91 ומחטב עספיו 5-א א, 36878 +א 0 )וו זזה ! זגטו > פוא (97ו)א 1 - 9 10 6זהן זי % 906 0010 ב ה (653)א 11 - 4 10 . 6זהאקחזט % 906% (001%ו6 1 | 0-א א 36879 או 000057 א צר 0 36879 1 אי 5 צר או א ]ל ו>) רז 5 ינ | | ]ואי % 9061 זא 4028 גו | 4 א + 906 זאו ₪9 אנו.ו א זל וג 51 יאו 0 או או ומ ואו 4+ 0 ₪ 5 0, ו120,162,3,142,2 דכ] 0 2 ,19.208, |96,165,197,20, 88 14,144, א הס 20 741 4,, , 4,2008, |2,20 / ]1 / כ] 0 1 4,, 234,162,0,142,12 א דכ 0 + א )= א :]א 15 א:46 6 0=| 08 50 דאםא: )וא [-+828 = אסק:6וא א דאואץ אפאד 5151 א6 16 60 0 057187 אסש הדא 20 5% 28 צליל מכוון תוכנית זו מציגה לפניך אפשרות שקיימת במחשבי אטארי: עם כל הקשה על קליד כלשהו במקלדת, המחשב משמיע צליל מסוים. אפשרות זו שימושית כדי שהמתכנת יידע האם הקליד עליו הקיש באמת נלחץ. כדי להדפיס את התוכנית באסמבלר, התחל את ההדפסה מכתובת 50336. ךדק א את דא 5 1 0336 א 3=א 3 א 789% 0% 5 א 0=א 0 א | .30876 א אה 00957 ל שמ ץז ואו טוט א 5 ,0, ְ120.162.3,]42,2 ג ד 0 5 .4, [142.14.144.88.96.|65.197,20 א 1 20 20 .162.170.142.12,144.160,0,200,208 ג זג ם 10 202 4,,,, א .כ 10 +א)- א )וא כן 41:85 0 1-0 08 20 בא א:)וא.828+1 = סק )וא א [אואץ א15 ] 64806 שן 00 0 011 08 ג זג ב( 0 המקלדת כאורגן את האפקט הבא פיתחתי מהתוכנית הקודמת: במקום הצליל שהושמע עקב הקשה על קליד כלשהו במקלדת, יושמע צליל שונה עם כל הקשה על קליד שונה. אפקט זה משמש בעיקר לזיהוי הקליד הנלחץ בזמן הדפסת תוכנית כלשהי (למשל - את הלולאה הבאה), מה עוד שהיא הופכת את 4 : | א 60 0 יוו ) 905 כ ]60 וו 0 כ ו ן) 2 + = ₪00 )כ] ..3076 ]א |[ רפ 9( | | יוו 0 0 א ן .308706 א( ר ] ל 000957 9 9 ]1 51 וו 80 רוזא !א 6 וצ וצ 61 5 ,0, [120.162.3.112,2 דג ₪ 0 2 0 3]: | 64.40 ו9.24.105.192.]4 ג ז כ 0 262 צר [42.|2.134.76.19ן.0 ג זג 10 +א6=א 6 )וא 12 40:87 10 150 06 ]אתא :6וא.|-28א "א0סק:6ו 606% דא]אץ אא ד 4473<> אש | אסא הס ג זג 98 גּלֶה את הטעות 30 00 אם כבר תיכנא על המחשב טקסאס טי-אייד99, מ-ח.ש.ב ש.ע.-ש:ו.ע תוכנית להגדלת הולים / הי אלשג אני נהנה מאוד מחוברתכם, אך מקווה שתקדישו יותר תשומת לב למחשבים אישיים בולטים בשוק כדוגמת הקומודור 64 ולא רק 0 אשחז (₪9=0005613 =1 "07065 28800004 6שדוים דה ופפ "זויזמס =9"009%"=+2א0"ר"=95א0"מ"=+1:2. 06196 08 "0625" "=+89=""082ס "₪" 0 אפמז (005%613-9% "1 ו ל חח דא אאאןם ו אסש, 006656334 :48 ,006656 :48 , 652א0ק 1 > אס םאט : 2112254 56334 + האש ₪061 08ד05.=060=1ד1>1שם; 1 אש (1-[+1%98+53240> אשי 656334א00 :064 12 > אשפט, 1 שאסק ב 5 10 ל 45 444%+וושק 05 "ב" זא1קק 111=00% 1, 60-1ד000=81015= 8 0=2%5, 65461 אשד 611/25 זוו2=1/ 151 5 אפ זאש 611/22 ז1= 11 א לשו 2 ₪2 ,6111102564 : 08 6=1סט= סד 1=ווחס = ו 169%% תו סט 16 ד 49444 "כו ₪014 ד1 ספ סד זדואהור (וסי ססופפפיומם " זוו1 סק אש הפחד "ל"=+ |15 :8 |דשט 8 אשד ""=15|5 פוום 1 15 1-08 11 2093 1500 5101 210 320 30 4-21 1402 410 420 308 440 40 ו 06 40 5-00 150 יי 30 40 .תה הויק והאטארי. מצ"ב תוכנית להגדלת תוים על הקומודור 64; 0 הננר %%%%%*64 600208 08] ה0088את האאאתפס 16 94וו+אצאצה-ק 11 )א אא44א צם 6קרו] א+4%4%+*אאאתת5 ק2ן 40444449 5/0 | צחרבית אא>*אצצת:ס 3ן 9 + 56000 [ק0 ₪5048%4%%6%% 4ן 40444 ם |מ5(:] א4+%+*אצאצת:ס 5ן 478% 8 78% 6 8 8 ,+11 16 (80, 5.8 +60[ 40 %אאאצא54אכ |60 05 +ה=קהאא4א+א4 650 50 61%)22=" 4" 01463(‏ "₪"=(614%1 (45+)שחוע 66 "%62="1+|6 "6450="6+]₪ "₪"=014.42 "= "ה"=;6|4)8 "₪"=(05)7 76 *4%%++++ה+93ל34,3ו,)''ווווו,,ההאןםס כם 44% א54ה 0 0 0654 44%444%%%5א9844:- 90 8" 9 653281א0 - 106 אק זהשהה [5044%4%44%4%00א 5שן1 זאחט טסט סע 5א6 זשמחמה זההומד:" זןאק 116 ומסק " זנושוון כ | פא אהו סד ךאש 1+11450)א636)12=066 05ז061=1; 126 6 ו 129 אאאבחחה) 10 קיז 8 60065 ז06א*אאאה₪6 138 וו 6 [3ן 'זוחט עמצ'י טם 00006 דחחו 4 [ופפם "זהןאק 40ן 86 "=+89:] 8%ז06 156 160 60-78) 04% 16028 808 66602 זו]קס 165 "65 זחטא הזז פ!ו)מפפ"זןקס 176 '=9%א2]"0"=+הא0""=+0א0/מ"-1ה-1 +הז06 6שן ו "045" "=+ה2"0" =+האס"ו 8 א אה הח -- קרקטר אדיטור / עפרי רהט הוראות 1 - עם הרצת התכנית יש להמתין כ-40 שנ'. 2 - לאחר מכן עם הופעת הכותרת "6768 638 דג אש" 2 -- בשורות 1060 -- 1030 חשוב לדייק בהעתקת ה"פוקים" מכיוון שכל טעות שתווצר בין שורות אילו תתקע את המחשב. לשם ביטחון רצוי לשמור את התכנית לפני שמריצים אותה. במדה והמחשב נתקע יש לכבותו ולהדליקו מחדש. הערה - הרצת התכנית או לחיצה על "5107 אשא" וד "8157085 מחזירה את התוים למצבם הרגיל. יש להכניס את התו שברצונך לשנות. חץ למטה 9 התו מופיע בגדול מורכב מעיגולים ונקודות. חץ למעלה 0 כל שעליך לעשות הוא לשנות את התו לפי תכנונך. חץ ימינה | אם ברצונך לשנות תו המודפס ב-"85אמ /אן", עליך ללחוץ חץ שמאלה | על 9-,6181 ולאחר מכן להכניס את התו. 4 ו 3 -- כיצר לשנות: 3 [ בצד שמאל למעלה מופיע תוויר. - / זזים עם התוויר לפי החצים. / ל לחיצה על המקש "אא08ז/%* תגרום להופעת עיגול מלא אשר 0 ע 8=א 5 או | המקלדת לאורגן... בוודאי הבחנת בכך, שבזמן כתיבת טעות יחשב בתור נקודה בתו החדש. ו ₪ 788% ₪ 0 4 את הדפסת התוכנית התחל מכתובת 50336 = | | כלשהי המחשב משמיע צפצוף שנועד למשוך לחיצה על המקש ":0א%* תגרום להופעת נקודה אשר לא ואס 8 6 ף 5|-א 0 אכ את תשומת-לב המתכנת. אפשרות זו קרצה לי, תראה בתו החדש. 07 / א 36878 5 א 0 והחלטתי ליישמה על ויק. ₪ מחיקת כל העיגולים. 4 דקשטאאע זאו 6158 4 או 1 0336 כיצד בנויה תוכנית זו? ₪3 ממלא את הריבוע בעיגולים. א 7 1% 1% א 50 או בתחילתה תמצא כיוון אוגרים 769-768, כך 5 מפסיק את המילוי או המחיקה ומחזיר את התוויר לפינה + (97 )א 5 אי = 50315 51 שיצביעו על הכתובת 90/446. שני אוגרים אלה השמאלית העליונה. ו ו ל 0 0 א מצביעים על הכתובת שאליה המחשב יקפוץ ל "ותמ ו אעתגים הרשי לוכהו המהקם. ל קאז ו א |א יו 4 א כשיגלה טעות כלשהי (בבייסיק). לאחר ששי- / ו / 9 + [ ל 1 א אפ אכ ו 5 ]80 אוו נית את ערכי אוגרים אלה, עם גילוי כל טעות דלק מסימני המסך מופיעים בהדפסה באותיות עבריות. א ו %.36876 = אי א 1 00 אפ שהיא בבייסיק, יקפוץ המחשב לכתובת )%0/34, מצרף מפתח עזר להסבר הסימנים. 3 וג ם. 1 5 שטנ | כני 2 =6ד הפו" זוון= 0 0+ ( צכו אא ואו או 6 המשך התוכנית הוא בכתובת ‏ 5/0346, שם ₪ |ושז ""=41) 004:[5ד06 טש ו+צ-צ צאן 5 5% יושמע צפצוף מסוים. לאחר מכן יקפוץ המחשב אסורים ב 8 א 0 ץצ ו וא (197)א:ו:1ין-א ‏ - 1265 לכתובת א5)043, כדי להדפיס את מציאת 64% 1 -- התכנית תפעל אך ורק בביסיק 2 של קומודור 64. אנשים מ ונוחשב'ים 0 א 66 סד א<=שטו יקוון₪ שהד 06 644% 9 6₪ 07 שחז 0406 סוה = פשחטת 7 סז 6=] אנת 2+1%40=ה : הק סד שש אס; 1 = 4שתז [4+8-1;=8ש50/1₪שק שן 12+6 566=ק0 764 546ו[-1024+3)אפשק אן ז: 1 +6ש, 1 +200+05 גשסש: דש 2 " קז השח ה<שחהזטוה ש=סומה סז ₪154 סטיי 6ם זזש , 4% ₪67 6 0ז60: א שד "צד"=₪0% אן 8 וושהד "%"₪0%62 תן וו ;7" ₪ "זוון1 אק ₪ שד ""=+60 ₪2%:15 ז06 6 וז "8)"=+00 16 מו ודש=: +44 "עפ" ז4ו1 = 4% 40 420 טכר 3440 1 ו טק4 4 ב ₪ ₪ ו 16 0 0 * אתא סז סא הסא= +אטחשו = זממאחת6 שחז שש ₪₪14%% 1008 "... ז₪4₪₪1 ₪55ם וק 1 6₪א6:0, 53280 05 דוו 1 ₪ 1 שא0ק:56333,127 שאק 38 > ד46!: 53248+12>אםשםט, 12288+1 6א0ק:2408 סך 1=8 606 39 ש1,55:0%6₪ 6א0ק ואט דא 8 שז5 4647 סז 1=6 אס<> 7 סז 158 אסת ₪ 55496+206+1+1,3 0)5ש: ז,1824+200+1+1 שאסש 8 וושה "₪ "=+5 5]:+5 367 4 אנד 5א: 56 הווווותתת-תתתתהתתת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-תתהתתתתתתתתתתתתִננננ שש +%+ זאהגם סז ₪175 חש = ששחו 6 %++4)) עה 1024+10 575568 כב ₪ 70 6586 ₪] אההן ה 18ן 1 - שטז5 ₪ סז ק=₪061 20₪ן 2 ח-ם 138 ₪ 7[0ז00:₪ם-546:33י1])] השהז 72ב ז1-שם 15 148 ג שט) ז1=חה: 12=81 4 ו ק סז 1=6 אכטת 3 55296+200+1+0%40,0 שא0ק: 72 .],0440+נ+שטשש+16₪24 6 זו ₪ טי 4 ₪>₪ ז3%30ה0 שד פטוומת6 סז אס- הזהם שו %%+₪58 ₪ וד שד * שד ל שרוד 0 0 6 ופחד " "=3% 1 1 הפחד 130 . 1024+200+0,120+8 שאטש 0+ ו 16 כך 1=1 אסת ,א +1824 ₪066 3 קט +, ונת 7: ששן 0 סם זט 330 ב מפר ‏ שנכ נבכ---צבבנ בכ בבבצב נכנ ד מ כ ד 2 מ 0 ד ה מ ב 2 ו כ בו בצ ד ג ו ג "נס גדול היה פה" / סמיני פאר המשחק מיועד לקומודור 64 והוא נגד המחשב. המחשב פותח בנגינת "סביבון סוב סוב סוב" (פקודות: 0, 1000-1020), קליטת סכום הכסף שכרשותך (0+ בשורה 0) ולאחר מכן הוא קולט את המצב ההתחלתי א של הסביבון: נס-- 1, גדול -- 2, היה--3, פה -- 4 (שורה 500). למחשב סכום מקרי: 60 (בפקודה: 20) הנע בין 75 ל25007. ישנה קופה. בתחילת המשחק או כשהקופה ריקה (68-0), הקופאי לוקח מכל אחד 25 יחידות (פקודה: 490), שם בקופה ומציג את המצב. הסביבון מסתובב (פקודות: 540-630) עם אפקט של קול (פקודות: 610-620) ותנועה (תצוגת פקודות 570-600 וחוזר חלילה, פקודה: 550) ההולכים ודועכים ביחס ל-1. הוא נעצר כאשר 1-8 (פקודה: 540) ו₪7 הוא מספר סבובים מקרי מ-25 עד 5 (פקודה: 530), ואז: נ' (פקודה: 570) -- אתה לוקח את כל הסכום שבקופה (פקודה: ו ופפפשטש םא "ז9|קץ] 430 כרא---- 448 6 101500 |>066 6302 "אוסספטו ₪0000999099% "זו[אץ 456 2040750 1 460 476 1?) 80406 0 5 .98 0=60+6 5 .88 0=0+6א 22601 12290086 486 496 1/62-01706490=90-25 60=60-25 69556 0 001059 ן=| אזטשאן ."000%32.00%40. 0900522 כ6:"₪6561זהןאש6ז1-6:| 906 6=ן [+:1264)פ4א)ז]>השודן>1ון 516 08 8 ]וז [ 7% 240?] 520 530 2101 5 5 540 ָ.8 וא 17324106 [+358 550 560 01 0570 , 580 0 9-0 90088" -,%8%הז61ק 370 אנשים ו : 2 נוחשבים 0). ג' (פקודה: 580) -- אתה שם בקופה סכום השווה לזה שנמצא בה (פקודה: 650). ה' (פקודה: 590) -- אתה לוקח את חצי הסכום שבקופה (פקודה: 0). פ' (פקודה: 600) -- אתה שם בקופה את חצי הסכום שבה (פקודה: 670). במקרה ובקופה יש סכום יותר מאשר לך או למחשב (68:0 או 0), אזי הקופאי לוקח את הסכום שבקופה ומחלק אותו חצי לך וחצי למחשב (פקודה: 480), ולא משנה לו, מי בא בתור והוא בכל המקרים מעגל את התוצאה כלפי מטה. התוכנית משהה את התצוגה לאחר ולפני כל פעולה (חלק משורות: 0, 720), כך שהינך יכול לעקוב אחרי הפעולות השונות. הקופאי מסיים את המשחק כאשר בקופה אין כסף (68-0) ולך או למחשב יש פחות מאשר 75 יחידות (פקודות: 460-470) ולא, הוא לוקח מכל אחד 25 יחידות (פקודה: 490), מציג זאת, והמשחק ממשיך. ה-וא₪8 שבסוף שורה 30 נועד לספירת התוים הריקים מתחתיו, לצורך העתקתם. ,+ וא 3 . 0 060% 65 + ה 4 * 64 008002066 שאד אס 6 068 5 * |אסצשה51 688 צע אשזז[6 6 688 5 * 4/13,)000 00422680 68 א השח 7 . 5 ו + 6 8 ו 9 "זו ₪0=1 4525 00050 5=54272 1-0 :75:68=0+(1282425(תאש)זא]=60 20 "ו ו ונ "= 30 ומאש |מממבי | |מממתי "9% 40 "%5ס 56 50/0865 3280, 6 0006 53281 , 8: "1 " 00000 *968כ7)פהזזא]שץ 76 "ו 9% 5>* 7:788%%)פהזזווןאק ₪0 6% .. .= *:7)פהזזהןאץ 90 <> . 6 ":7)מאזזאןאק 100 "..'. ''. . % *:7)פהזזא|אק 116 זאן>ק זא]אק 26ן1 8% )מהזזה]אץ 130 ) "שי ש | ... "5169001 666ק שא אשזזן 6 -82ז015ז5|=אקס! 2 5+8 06 ₪ [+65א0ק 2 ,68 ₪,65+24א0ק 190 6 00=11015069) 65+11,33א0ק 65+4,17א006 65+13,162א00 65+6,240אס0 200 9 |65320א0 "ה"זא]אק [א6א 65+11,6א0ק 5+4.0:א0ק 216 "דד זןאק סצזטופאון = * 6675-2000 יווה "זאןאץ 258 מ:ח.ש.ב ש.ע.ש:ו.ע 8 1 שש ו 0 0 תווצ זווןשץ 1 "ו , 6 0 = /" , 17 00665+4 96 5+5א0 63 1 +06 14 24+ וט לו 7 0 4+ וש ד 8 "7 וידואו ו זו ד[ 41| קוד "וו" 1 ואו שו 5 אמפטיאצאמ." 10478 5-0 אפפפעוי 0 5 : / ייי55889י עצוי עמפעי 7 51475 )א + 5*1.106:א (8 - א א . אן 6+ ז<א זכזן.או: 060508 0 0-02 8/2 +00 או אוד 3-02 1.2 ו - 4 שן 7 עברית לאטארי / אריאל טושינסקי להקלידה ותרצו לשומרה -- עשו זאת ע"י 1181, וכשתרצו להשתמש בה עשו זאת ע"י אדא (לבעלי הכוננים). כאשר תריצו את התוכנית יהיה עליכם להמתין 30 שניות לערך. תוכנית זו נועדה למחשבי אטרי מכל הסוגים. כאשר תגמרו 0+ 126060 96 מדם0 8110 6 0,126,6,6 הדבס 8520 0 ש=האסט:0 31₪5תמח6 ססכם 0,, 0,102,102,56%5 הזמתם 8770 6* (ם- (106) אששם) = ₪005 0, 0,108,52,54,102,109 הזהק 40-ם (256* (756) 65 ) =6הסחם 10 -,, ,01261 בדהש 50דם 1 סז 0=ן מםת ₪020 , 1 20, הדמבק ₪550 (03006+1) םפש 1+ שאסק ₪010 86 ,108,124 0,108 בדה ₪70 1 דצפא ₪040 ₪ שח ₪571 6 סד 0-0 אםת 8050 0,166 ה[בם ססדם 7 חז 0-ץ אם> ספסם 0 ,0.126 מזהם 390 א ₪600 9070 0, 126,100 102,54, 0.10 המזהבם ₪409 א %+₪*(197+0+ם =אס= כפסם .ד 8410 + דשא 90ב ,0,126 בזהם 8420 נ דאתא 8106 0, 56%5, 0.62.58 מזהם ₪470 ק אפם 8471 120 100 105 0,126,102,102 מזמפם 8430 0, 102,102,1, 0,110,102 הזהק 8450 60,24.24,24,24,200, הזםס 8460 6, 1180 , 102 , 102 0,126 הזמם ₪470 (ומדט) + תשא ₪471 :אז 15 ₪ :ז801 6עה?ז 15 ₪6 אש5ם 8475 זזפםם טמם פז + ואדס תודש ספ 6 76 6א0סק 8110 , ,0,219,211 הזמס ₪210 0 ,0,850 הזב 8220 2%0, 1 וזח 8230 %70, 0,62,6,6 מזמם 8240 %56,, , 8,6, 0,126 מזמם 8250 ,0,126,666 מזהקם 8260 5 מזהם ₪270 0 22 ,060 הזמ כפכם 2ץ, 12 ,0,60 6זמס 8250 0270ן,02,102ן,2,102ס1 0,126 הזמם 8-00 ו +%אקרא [הז1-צש 4%+% |ו9-:[וצ+צ+6) 9 4 ו )[%%00+%+44%4++0/)08% שן "ו "זווג=₪ |ו1 1 "0-20" ז ואוו 1 641 טש וט 10 מן ""זוון=] סש נחיתה / איתיח למערכת "אנשים ומחשבים אישי", התרשמתי מהמדור מחשבשעשוע והחלטתי לשלוח אליכם 0 משחק שכתבתי למחשב קומודור 64. ב הוראות המשחק: אתה בוחר גובה מקסימלי של בתים (בין 0-- 0 שיריץ 0-55- = 0), והמחשב בונה בתים בגובה אקראי כשהוא לא עובר את וו + ]= ששן =דאש!ו: 4 גםאט: 160 , ז6>אט שון 4 טשן %%++34%%%%%8%%%%% )ה |-[%%4%%%0+%+44++%+6- שכן המקסימום שנתת לו (כל בית בנוי מ-4 עמודות). לאחר שהבתים בנויים, יוצא מהפינה השמאלית העליונה של המסך מטוס (<). הוא עובר לפינה הימנית ויורד שורה, טס מהפינה השמאלית שלה עד הימנית ויורד שורה וכו'. מטרתך היא להנחית את המטוס. 1 איך? :0 טזן=ואס: 166 כשאתה נמצא מעל בית גבוה שאתה עלול להתקע בו ראשון ו" "ו ודא פקן לחץ על מקש ה-8%68, פצצה תרד ותשמיד את העמודה שמעליה ךלי 1 3 2 = > 3=ג1+1 / טסן היית, עד שפצצה זו תגיע, לא תוכל לירות פצצה נוספת. כדי ו ישן להשמיד בית עליך לירות 4 יריות מינימום. כאשר תתקע בבית 9 54007" ג 6ז14 א * ו 8 | מוזיוטטטטטטטטטשש6" 11 =שוו 2% 1 תחזור להתחלה ואז יהיה לך קל יותר כי סביר שכבר הורדת חלק 5 שען 1 1168 מהבתים הגבוהים. לאחר ההתקלות השלישית יודיע לך המחשב וצ ז יר 1 4 + שגמרת. אם תצליח לגמור את כל הבתים ינחת המשוס, יציין זאת 0 ו ל ויכתוב בכמה יריות עשית זאת. בפעם הבאה נסה בפחות יריות *%%%+%++%++4+%+444 0000 %%>*9>+**++***צה >< 216 215 1 כשהמינימום הוא ארבעים יריות. (במסך 40 עמודות). 1 4220 נחיתה מוצלחת. אנשים 6 3 ומוחשש 166 שטע=]]1 75 6 5 1+1 155% שם 2, ]₪ אט: 1=1+1 35 וע "8+ 5 9 ל + 4 4% 4 54 + + ++ +11 46| ו 6% לפכסזטס 99כל . אתהו = תת התולעת הרעבה לפניך משחק המיועד למחשב האישי של יבמ. מאת אמון תבור. עליך לסייע לתולעת הרעבה לאכול את הזרעים המפוזרים בערוגה, מבלי להתקע בעצמה או בדפנות הערוגה. 2=(%,א)ה ₪685 370 אשווד השליטה (צ,א)ה ת1 380 (0388)4 דא[]זאקו1-א+א,ץ 56ז0080) 390 06 סז2-1:800- אשאז % <1 400 2-א+א,ץ 6ז000)ו0=(צ,א)הו(מ)צ-צו(מ)א-א 410 (8-9+1+484%)8-484||" 2-((8,2,1צ5>א1 + 1109ו, " אשוות 5 9000 ₪185 כ=א א6ז ם=א< אס 2=(ם-א)₪ה " זאזאחס 420 ")אזהאן-א< 430 אס 0>א< תן 449 1-+א,ץ 6ז000)ו(6)צ-ץ,(6)א-א 450 ו(1,1+א+0%4,%ה)%קזח זאנזמק 460 ו (205) ₪388 זא1אקו2-א+א, 6ז000) אשמז ד-=א< אן 470 | (035%)205 זאןאח"וא+א, ש=זה0סס) אשז 1=א א<ן 480 %=0ו (0=א)+(2=א) -צ=צ (3-א)+(1=א)-א-א 490 |ו(32%)2 זאזמקו1-א+<,ץ 56ז0600)|ו1=(|צ,א)ה:(צ,א)הב-ה 00 1-א-א:צ-(6)צוא-(0)6או(6+1+484%)5-484-₪ 10 0 סזסה:זאשאוא סז 1-9 ₪70,530:=08 סזסה 8 אס 20 7 זאזאקו22,64 6זה8-9+1:7-7-1:)060 30ם 7 5:60)08ו88887" הא51 זא1אקו2,62 שזה6ס)ו15 00008 40 0 9000:א400-20%8-₪ אשהז 7 5]:ו0=12ו"3202₪0036ן" צה:ס ספם 0 םז8+1:80=: "2030420304" צ3)₪ 560 וז זאזהקו0,64ן1 6ז8ה1:)00-ז=ז ₪70 "0560480" צ0)₪:ן(0328)0219 זא]אקו1-א+א,ץ 5ז000) ₪80 "800708" 0%)₪:ן(038%)15 זא]אקון-א+א, =זה6ס) 590 "0400280" צ0)₪, |(0₪%)42 זא]אק:ן-א+א, 6זה060) 600 "80028" צ0ב) :ן (249)פמם זא]אקו|-א+א, 5זה060) 610 "0500280" 32(|:₪00%)פאהם זא]אקון|-א+א, שז0ה00)! 620 0 אמחרזד ז =] 630 7 ₪0)08₪:"המשחק נגמר" זאזא8ק:12,20 6ז000)ו23 60.08 640 7 5:60)08;"אאא8" האזפט זא[או2,62 מז31:)000 מסשסס 650 מא6ו""<%צ6אאן ₪41)5 660 06 סז ופא6:""=%צ5:א] ₪405 6790 20 צּ הטעות. שית לבך לכך שכתוכנית זו השתמשתי אך ורק באוגר ץ, כדי לא להפריע לזהות את הטעות שהודפסה. 3 803 צכ.] 0336 א ץצ אי |%030 צ51 6 ₪946 צכו.1 ץצ 768 א 0 30300 צ51 5צ 480 צכ.] ץ,36878 = א | 59005 51 1% 5% 8-ל | 0580 צכ] 687 ₪ א 590006 ץצ 0ץ 0 צכ. [+ץ-ץ 0 צאו 3 אוד ץצ 1 50353 אא ו+(7כא)א := 827 ]אסי - 50338 )או (27א)א 1 -ץ 80338 צכו.ן 6% 51 אוד 0 ץצ 0צ ץצ 7 אי 8043 000010 את ייוו אאא אתא 5 ,60,, 160,3,140,1 א 11 0 (0 ,2 א אכ 20 ,3,208,243 59,3.172,59, 253,238 הכז 0 6 א זז 0 +א)=- 668 כ] :41:41 1 50| 04 0 דא:]א ),|+828 ₪ אי )וא א [אואץ אזז [443.?א6 | (00 אס ה דגנו אנשים ווח - שבפים 4₪+)= | אבש 1 ₪ 2 1 וו אפ :ו שו ומע וו 5מ ו שש :ו [=דשות שקש 6אכו. 71 בתולעת נעשית באמצעות ארבעת חצי הסמן. כל זרע הנאכל מזכה אותך בנקודה, אך גורם להתארכות התולעת. מספר זרעים גדל מערוגה לערוגה, וכן גוברת מהירות התולעת עם הזמן. התקעות התולעת בעצמה או בדפנות גורמת למותה. לרשותך עומדות שלוש תולעים. בתיאבון ! וו וו וו וו וו וו וו הן + מסעטהבז אסוזם צם !11 ' 2 %% 8/12/84 |9806| 11 * 3 וו וו וו וו וו וו וו י. (484)+ץ, (484)%,(8)24,24 הנסםו7-ה זאז-6כ 100 זא6א ו (0084+60+0%=2%:ה כמ852ו16 סז 1=] א0ת פון1 0%0, 186,201,32,187,188,205,187 הזהס 120 5 ,1838,200,205 .186 1ו1,ן)0,ן-(23:0)1,1 סז 2=ן אס; זאשאון=(8)24,1:|-(1,24)ב 0 "32)|" צה ₪ופ)סו יס צשאו7 60)08ו80 אזפזא "תולעיס" .זא]א:8,61 6ז8ה1:)06 אסוסס "ערוגה" זא]מקו14,62 6זה00 7 00)08₪:ו"ורעים" זא1א8ס:20,62 ש=זהסס 1:,95-0-הו3-ד (|019)%ק6%)45,196(00₪א]מזד (218) ₪9 זאזאסקוו,ון =זה6ס דאשא: (179) %חחם (45) 590058 ו79 1 ) פמוס זאזאסקו?ל2 סז |,=1 08%8: |)(6%)45,196(040%)0217א]אז (032%)192 זאזמש 5 סז 0=2 23:508 סז 2=ן מסת 7=3:זאשא:זא6ו0=ו1,1)ב 7 5:00)08 :"אאא" האזפט זאזאק:2,62 =זמ6ססו15 אס)ספס ז זאזהקו10,64 6זב06ס| א זא]5קו16,64 שזהסס 27 זא1אקו22,64 6זב060ס| ו (006%0186 זא]הקו1,25 5ז0ה00)|ו1- קפז9 12 סז 1-23 מס: זאשאון=(1(=35-1:8013,1)צ,13=(])א 7 8:; (2) 388 זא1אק:12,25 6ז060ו23 אסוסס 2:5-23:|)=018=400-20%8:0=0|=מ סאשא:ו""<%צ6אאן 5)|[רא סא=א:""=%צ6אאן =|ז4ש 8+ ((2, 169 ד 8 דרו 1 )סש 26 ז וססאוסח %21+5(|)מאה=צ:ו1(121+1.5)תאה-א [5035 א 0 צ ו 5043 ץ וא 1 0 1 2 | ו + | 0 0 | 0 % | | ג |/ ₪ ונ בל | | 5955 | ל 6 9 | | / רין ( 0 7 0 0 99 8 - יי סש ּת]ה]---ְז-חהְּ7ץ2][|[/ צע ו 7-2 ,-- מ.ח.ש.ב ש.ע.ש:ןו.ע לו קרש ג-<=-=-ן 26 שטפסטווא)אן]-שו2/0+גון.-ג-אווחופק ו 96 [ ו 008 גיאן|-שו.-, ויו ג-| 296 הא 8 מ0080₪ו40)ג!-0ו10>)-גום ג-] 50 ד וו 5 6 דד א .. ל =ז 464 2638 אאוד 4 ַ פו6מהאו6ע6או6פזאו6שאאו6משאום.88+8ו886אוספםתופ3)2ו38%ו6פגו00 תע ו 8 4 48 א . : 8 אוד 153 ון . "ו₪8|אז86האו4)2%.%אפגיק.8יח 2% או ג 8 סזטט 3-ו 6.56 2678 אאוד 2 , 8 0ז00 (1ן%%א₪48- 4 פל 0010 ויןופא 5 7 0 3 א 88 י 2198 םיש ב 1 5 1.460% אא ו 0 ואט ו ₪5 ]שאי ו ו ו .88ח8ט 4 זו" 0 1 - 1 יה, 4 .ב 5 26 2 . 6 .]א"שת אוד ג-א אן פאו> ₪ בי טוק ו זו 1ב 2' אהטזשקו "וא אוד 2>₪ תן זוס ל ישהאם אאוז ב-ך 3' אהטזשאו"ן . |האזם' 2:88 מזסםיב וה / ו אוד .₪ תן איש + שא 6 אאטז ו "שא אוו 4-4 ון + ו2 0ז4-8:00 "וי , 8 ואט 5' אאטז -+א' 208 "שו או 5-₪ 1 פאןא ש אי )"ותמו /וימההם 6' אאטז הו "4 "ייוו 0 4 0-0 שהאם 0 ₪ אד 6-6 תן זוזי 88ו2 הזסםיבב-שו 7 אאטז ואו אווום אוד 7-₪ פן או א ' 2188 0ז0-264/00יו4 06-ל 8' אאטז6או "שהאם אאוד ₪-₪ א >שר 07 8 אא 1 ואוב סז 2 9' אאטז0: "אא אוו 4-9 15 .290 90 ו כ ו-1 8 א "40 "ה זסזי -ו%ס זז וב | ) 5 ו ₪4 ...ו 0 שא 1268 ו וו-ת- םאד ו % | י משחק קלפים - פוקר. התוכנית מיועדת לדראגון 32. הסברים בגוף ך : 0 התוכנית. כתב מאיר דקל. 0 ₪ סזססו|=(848 א6ו 14) (ה6ם "1 ₪26 10008 0688 שג ₪ סזסטו3|-(008(=0%8ו8%8(=2 אשמז 27 (מ%פ 9 3 א ו 5 - (060(=0+8ו3=-(8)8 אשאז 48 (הום 1 ₪ " / הטוי 39-(40048(=040-(8)8 56 "8צהק .9159."72 זא]78:-א0]זסטהזשא! .₪105.71 זאזאק 56 8 זאשאו(ה+ם=>(ה)שפו(ה)8-(8840 866 *אסנזיום ז297,"86.80 ₪ זא[אקוי"צה|ק .₪233,"3 זאוהץ 68 8 3.10 =מסתא ₪78 . ₪ א6וד""-16 <ןופצ6אאן-%ז 78 3081 ,000002 ₪71 76 אשז 8/3 08 841 :['48-(8-080%18 88 ,ד (48,64+-(16.16)א1 888 -356 א6ז 8-3 ן 98 (64 ,96 >- (16 ,106064 898 8 אחז 8-2 אן 106 8-ו 906 8 008 118 8 7 - 160 .ןו א1) 918 ".08808 106" 260.7 86 )₪14 טסצ"זא1אי 128 8 64 .8248-/268,16 י6א1 | 326 "סאגו לד וד1 צמקוא = יופצ <]"זאנאקוזאואץ 158 "= 36 *הטסץצ ז00.50 סז (מ6זא6) 685אק"זא]אק 148 8 אשחז [=% *[ו"ו2גמאו549812,72"שהאהע 348 | 'שיד 588 . זטספה צ7:ו זסא =הה"זאואקו"טסץ פפחגה 6סאגום סז .8א1אאנא"זאזאץ 158 . 2 , 8 אפשז ג= <ןו"ו0506.0606ו549877,72"שהחם שמפ "אה פאעשן טסץ ]1 .406 סז"זא]היי*זאה טטצ 3 סד 61 685אחשא פההס"זאזא? 168 בתוכנית זו עליך לבחור מספר מ-1 עד 60. המחשב ישתדל למצוא 8, אשד ן= ןי" וש.ב 066 ו 84 .25 54" שחם 0 | "הששות ₪ ₪40 ודי841) 688<"זאןוהיי"זפות. פאזה הטפצ+ ₪06 מם הסהה6"זאנהץ 178 ל 0 ' 1738 אשהז |=) 15ו"ו0606א66פו72 84 "אס 976 זאזאקי".אס 68860 טסצ 6882 שד <0"זאנא? 188 יתו יוחיק לכו אר י 8 אאשז |= 016" 606606061 ו 86 ,8422" שמח 908 "6א]זאסם סז (68זא6) 8688?-זא:אץ שו1 אותו בעזרת 6 שאלות. התוכנית נכתבה בבייסיק לטי.אר.אס. 8 16 ץצ 216' 996 ₪ אשחז""-86 ק1ו6צ6אא86-1 260 [ , 0 שו אפשר להעביר לכל מחשב בשינוי מספר שורות. שלחה שירי 8 יי" ו 32 , 89122 " שמחכ 1648 00808 4=37ווי וש ,פוט "שמא אאז ן-ה תן שגשן ז8ג ;8'00706)₪ 226 1 8 פנגפטטי * 121 ,78 "ההכ 148 מס 850-ו" ו₪₪ ,ה7הפ"שקחע אפחד 2-ה קן 12 "9 . טאו" זא1ה 238 מיכאלוביץ מאשקלון. 08 008081 +" 321 .8 | "שמחכ :1648 008009 ו00-133"ו26.68 נחש"שמהם אשד 3-ה | 1038 8 = == - -5- - - - -*זא81ק 248 8 פנומסם ו "ו2: .66 ו "שמאכ ו1648 הטטסט ‏ ג0-18ו"וש74.6נמפ"שההם אאוד 4-ה אן 1048 "2 וט לסה זא1חק 250 8 פואוסםי * 321 .4 ו 2 "שוכ 16482 00808 2290=ו)" ₪8 .222 "שמא אשד 5-ה | שפה1 "סם הפנ דא ]ההז8"זאוהק 268 ד זו -1 ₪ ב ו 7 6שם 00808:זאשא::" :‏ ":(1)ב זאנהק:ש3 סד ג=1 08< 5 שסשו אהםם:8ם 5 06 0070 1008 "8 אפט-=י זא1 חק 298 377 00500:"אסא:ז" :-‏ "ווז)ם זאזהס:ש3 סד ו=: אם; פב (00)-.ו5)36.ושבום.ושכוש.ושד)ם. :סוה הגס 16 6 זנ וסאפ 06 ומש מההם' 1568 "5 דה זפ"זא1הץ 366 ₪ " " - 2 . : 2 אדו ופא "שהאם אשד ו-והוק אן סופ1 5 1 5 ו : "ונ1)ם וא081ו29 סז ג-1 08 |" 0 / | 0 560 מזם 20 ו ו א6ז 2=(הום א1 ל "6אאןזאסם סז (השזא6) 688הק"זאןאקוזאוהק 326 6:דאסא:ו : וכז)ם זאזהס:29 סז 1=ז ₪68 = .. .הפת בבקשה...",460 ₪ ואואק:(22)פחהם זא1אס 25 אהטדשהי "ו%ק)"שהאם אשחז 3=והם אן 1536 8 אאשאז""-06 16/%צ06-1806 358 6 6 " / 5 : - , - 5 א שי" ו0%א "שגקם א6וז 4-(הום =[ 1548 1 6 ו . 8 010 ואן8קו29 סד ג=1 08- 568 60 סז 1=1 אםת 38 אהטזשהו'ושה+"שהחם א6וז 5-(8ופ | 1558 8 ספוט 086ז5' 4 018970688 358 907 0808ם:דאשאזו : וו1)ת= זאזהק:29 סז נ=ן תם= 376 1=ם 46 ופמא"אהאט א76 6-=(8וע <| 1566 00 1' "09-7008890+3,014363/303 368 אהט זה "ושזא"שהחסי אפחז 7-(8+ם אן 1578 ז' "26210203 0813/0201 ,3+הַ088888"-46 378 6" "16.2 025 301.2041 /20163 616100201 ,069890+2"-8% 388 פ 0 ' "1.4ו202820282028202201 0161001 +068880"-06 שפ3 1' *ם+.060188+6|הא1או0.גיחע 2' *1520191.20180+7,5א51נט4הא"-0% פו4 אהטו זא י " ו6טא"שמהם אשד 8=(הים תן שפפו אאטזשהו"ופ/א"שהאם אשד 98-הו ן מפמן אוד ו "ופש(אישמחם אשד 6|-והום || 1660 אהטדשאי "ו%:אישמהם אשאד ון>נהום תן שושן אהד "ו6ץג*שהאס א6אהז 2[=ומום *ן 1626 ₪ סזסט 586 'ז=0ו2+א8=2-1:(א)דא:=א1 1 ₪ דאנהס:זאזהק מש %+%=8(: (573%5-%ק ₪8 הלכלו"ז41%ק 168 שפ א6ד ג=5 סאה ש=א1 =ז שד 'האם הפספר שבְחרת מופיע ביו מספרים ₪ א6ז 6-ו0)ד 16 796 9-ו ₪6.₪ 8ו=ז אשיז (3ו)ש=נאןוש אן 6496 2076 אשד 4=ז |וו4+ו-ז 1986 8-(0+ז/6-ו43ם ₪966 אנשים ‏ )6 5 ונוחשבים 5 זונופאז וז אנשים וח 2 שבים 5₪פ סוסט שט ו ו וט "1"+0%-8% אשחך "צ"=86ב <1 1026 אי 30 ויו - ' "3 ,301630380+4.)והא2ט 'י ₪0" = "א"= =(ח% 1 9 ז₪01 פאהש' 1648 5' "6 ,3028490+3.ו10201 25 111 ו-+ מה יאישצטה 15 במ1 ל ליל ו א די ו ,₪ ו אמ ו .₪ (58 .ו זנק "ו06)"שהאס א6אז ן-(840 תן 1658 6' "390+7,3.ו100181 26 1 047 201-ו 01 51- ,4+חפ" גג אשהז "א"()פאב פאם "צ"י6%אבם *1 1048 =0% 105 אוו ו 1 .₪ 1 באו ובוג: . (8ב ,> זא ן הק 4 "שא אשוז 860(=2 15 1666 7 "70|6401.498+7,6-%ז 468 5 מפש1 ואשף ₪+1% א די ג .16 טאא וסט 580 .4 זא ו" וו "שההם א6הד 3-(₪4₪ <ן 1676 8' "₪,10101).290+6 11016.2 2 11 שטוו .ו+תפ"-6 478 - . . מדפפוו ש: ז ן|-ן 08ם< 126 א די ג .₪ 1 סא ₪0 6 .₪ . (58 ,> זא זי ו6 .6 , כ59 4 זא ןה ו"ו8%א"אהאם 1686 פ' "2610401.20101/18290+4/3הויו1-,6+תפ"-6ט 498 אהטזשה 1868 אא 9 וח סד 1-1 -5 6 06 5 5 . 8' "2)ו1040 25 1461 ום+ .5+ וס6ט1האגה ו-=| 1870 0--:ש-אי:6:050-+:6:0-6:0-0:656-ט:6-ב 36[ - 1 1" - .0+ 2 ₪ ₪ וה ו ו 096 ו ו ו ו 2 וא 0260 1400 ,62049074 "מה 1710 פ ו ו ג%88א5) סז ג=1 08- 188 8 סד ן=1 אם=> 148 "ופממ1 א "אא 2 וו,010%008.1-0% 1698 10 5)%4)=.) 156 ופא ו ג ופ ד ופפ אא ופפ ו + ו מ ו 06 ו א ו 160 שפחט"שמהם 1720 "40298+3,6א202 462 5 1 8 6 =צ 166 וא 1735 *' *₪.1020680+2 2% 2161 גג 26 1" יב יחפ +-50+1:0) אשהד 17"%-06 15 2228 . 9 66 פאה (2408%37 (א א (33 45404084 פא (6(038%0413א אם 1+ ז' 20280+3.6"7 א006 .2+חם* 1=) אפמז "ש"ע ;1 שסוכ ש סז ג=ש.08< 176 8 סזסם :83י 6 8+3.1%ע) 05-7068040 366 זגקא 2208 י%0.1.י6%'1'%ס1ה-5% 186 ו000700י[=.וג6י8010=5וו1(=0+46ו0 אשאז "ן / "20690+2,67 1 ()א2 6 "-₪5 76 א - ג א ז 1 '-* -] 138 ב שד *6 :102010803 הפש > .115 אאפט וא 84 יה היפה 98 0 אפחז 66( חם 3-6 פז 2668 ץנ +53 תק ו 5 "שמאפו1-.י(8+89-ו8%3ו(548=(כ+ם אשד 8-' "290+6.8 10401 2 1 ייה י" " [-צ- ו800705פו8%4(=809(9=1ו(249-(4ים אשד "₪ , 9+5 08 84 04884444 "9% ₪00 הפספר אשר בחית הואין וה וא1הק 2708 טע זאשא 218 771 אאוד "8 ,.40088480+4אא"-פָ0 ₪18 דא משסק ₪ סז ₪ 708 226 *שמאפי1=וי (0ג8+1(=880יכן+פש*וגים אשמד "₪ ,38+5.א ו 60 1 +83" " , מק יי : "דאז 2 0 2 8 זט הי 180200622 2 סס= כ2 ופ אשד שב ואוו ד 27 להפמשך להץ על כל פקש,לסיים כלהץ על 6"ד₪8:%8 23660 מומרת התחפה השהך ווק10 חל 250 | "8 ,04-4088405 74 חפ - 6 ]= 29810 . 0 א %| שנהו ₪ן291 אפהחז 220 <ומותוו+יפפם אשהז כ<=וקוך חן 206 8 סזסטייו67ישאאפין-. (מ+68-(8%5ו(5וספ-(ים אוד זו 1846 קה מש כ ים6:ו+0=0 א6חז 5-וק)[ 15 256 ₪ סזסם (ן'608%-%א *ן 1856 קא6 אש ₪"= 200 2 ויםים ! - פון 2 סוסא פאהש' 1066 ₪=הוש-אה 2048 סי שד 10 15 260 א זאשאוש-וצ)טיא4ו סז ג-א אסעוא זאשאוש=(אוו4 סו ן-: אם, 1878 "+06 0886044" 1=ו₪ש:ג+6=6 אפחז מ=(סונ 15 276 א ואשאין+ו(א+8.-(נא)ש)הון+ווא)ם)ש=(נאום)טופ"סז |-א א0: 1888 .+90 04.4% 0884" וקותון+תשק אאמז ם=גומוךק חן 206 %6 אס אגא 1896 + ""=%ב 2968 : - " ב-ז ₪86 8ו9| אשחד 41(4(5א קגוא סז 2 רד 28286+4 8820098" 5 סדםם 2978 4 כ 2-5 0 3ו=ן 6466 938ו| אשחז 1%(6 *ןון-ן-ן 1926 8 14)ץ,נשוים.ו2ם)די 8 50686 1 31 | (4ש-1)שו4ו-! אאיז |=[ 6ן 6.66 926) אשד ן+ננוש <ן 1936 ה זאשווה-וה)זו52 סז 8-1 עד 68"זאואפ 31206 1 ואש 16 1-ו 1946 8 זי 766 "הפספר שבחרת אינו בתחום של 1 : 0 8 15ב 1-0 1956 שג סז ן-ה 08? 778 2918 סזסס 3266 8 אשד ן(4נ1)ש א[ 6.96 26|6 אתשוד ש=[ וווג-1-1 1966 ו0652א6-9 798 8 סזסטוו-7-1 אשד ן(%: אן 1976 7 קל 5:ל: ש ושומוב ינשכ ו ב עו הצ ג הדבע 0 קשרים מחשבים = ספקטרום! ברשותי מאות משחקים מקצועיים מהטריים ביותר בשוק האנגלי 1985. גם למכירה בעשירית מהמחיר הקטלוגי. אשמח להחליף עם = להחלפה משחקים ותוכנות לקומודור 64 וכן 0 אפ-15, ברייק-סטרייט, פיט סטופ וויאג', לוד- , רונר. על קסטה או קרטריג' בלבד. גולן זבידה ,.,0 * למכירה! משחק טלויזיה פיליפס 6/7000 חרש + * למכירה מחשב אישי 3 קסטות, כולל קסטת מחשב + 2 ידיות היגוי ב > מעניין ליצור קשר ולהחליף משחקים עם בעלי שארפ 7-700/ יעקב גראסי, הירדן 6 ראשון- לציון, 75236, 03-994973. דרוש מורה להוראת ביסיק עם נסיון. רפי פאר, ראשל"צ. 03-990926. אפל. מעוניין ליצור קשר עם בעלי אפל ₪ !1 או 11 להחלפת תוכניות על גבי דיסקטים והחלפת ספרות. ליאור איסקוב. 585845. מעוניין ליצור קשר עם נער בגיל 13-14 באזור חיפה בעל מחשב ויק-20 להחלפות: רעיונות, דיעות ומשחקים. כתוכת: רחוב סורוקה 33/א* חיפה, 34759. 04-255347. ספקטרום ! ברשותי מאות משחקים מקצועיים מהטריים כיותר בשוק האנגלי 1985. גם למכירה בעשירית מהמחיר הקטלוגי. אשמח להחליף עם בעלי תוכנה חדשה ומגוונת. גיל. 0527557387. מעוניין ברשימת הפיקים והפוקים של אטארי. אחליף בשווה ערך. דני אלכסנדרוביץ , הראל 10 רמת-חן 52223. 037747929. = מעוניין להחליף או למכור משחקים לספקטרוס 8 ק' בשפת מכונה. ארז ויסברד. 037592502. = למכירה תוכנת העתקה לאטארי ע"ג תקליטונים וקלטות, כולל העתקה של תקליטון לקלטה וקלטת לתקליטון קלטת לקלטה ותקליטון לתקליטון, מוכר גם מנחה טיסה -.10,540 שקל. ארז כהן, מבצע יונתן 18 רמלה, 72504. 5,. > מעוניין למכור/להחליף תוכניות בשפת מכונה לדרגון. מי שקונה מעל 10 תוכניות מקבל עשרות תוכניות בבייסיק. מחירים מ-200 שקל עד 500 שקל. אבי, אחד העם 48 פ"ת, 49507. 908097. > לבעלי אפל הצעה מפתיעה ! מישחקים ותוכנות (שפות 01005א8=) מעולות. להחלפה או מכירה. בערב. יואב טרגרמן, שד' אברהם 36, ד.נ. הנגב 0. :057782773. = למכירה בהזדמנות ! כרטיס 80-טור + אפשרות להרחבת זיכרון תוצרת ווינר, מתאים למחשבי אפל ותואמיו, חדש בקופסא. אחריות לשנה. ארי מרגוליס תוכנה בע"מ. 053-51153. ארי -- בערב. (המחיר 865). > לאפל! מעוניין לקנות מודם-טלפוני במחיר נוח. ישראל גמליאלי. 047233153. מעוניין לקנות ידית אטארי במצב טוב. רן שפירא. 9,,. תוכנה : מכירה, קניה, החלפה = דראגון 32. ברשותי כ-250 תוכניות באסמבלר הכוללות שפות חדשות (לוגו פסקאל) וכו', דיבור קרדריז'ים מפוצחים ומשחקים גרפיים משגעים. כל הקונה תוכניות בשפת מכונה מקכל 300 תוכניות בייסיק חינם. ערן רענן. 063724440. מעוניין להחליף מידע ותוכנה לדראגון 32/64. ברשותי תוכנה עשירה כולל שפת קובול. ירון סברדלוב. 03-772375. > מעוניין להחליף או למכור תוכנה לדראגון. יש == מעל 100 תוכניות בשפת מכונה + שש שפות. תומר שינפלד, קיבוץ אפק 30042. 08 בעלי תוכנה חדשה ומגוונת. גיל. 0527557387. מעוניין ברשימת הפיקים והפוקים של אטארי. אחליף בשווה ערך. דני אלכסנדרוביץ , הראל 10 רמת-חן 52223. 037747929. מעוניין להחליף או למכור משחקים לספקטרום 8 ק' בשפת מכונה. ארז ויסברד. 03-592502. למכירה תוכנת העתקה לאטארי ע"ג תקליטונים וקלטות, כולל העתקה של תקליטון לקלטה וקלטת לתקליטון קלטת לקלטה ותקליטון לתקליטון, מוכר גם מנחה טיסה -.10,540 שקל. ארז כהן, מבצע יונתן 18 רמלה, 72504. 5 מעוניין למכור/להחליף תוכניות בשפת מכונה לדרגון. מי שקונה מעל 10 תוכניות מקבל עשרות תוכניות בבייסיק. מחירים מ-200 שקל עד 500 שקל. אבי, אחד העם 48 פ"ת, 49507. 908097. לבעלי אפל הצעה מפתיעה ! מישחקים ותוכנות (שפות 01208א) מעולות. להחלפה או מכירה. בערב. יואב טרגרמן, שד' אברהם 36, ד.נ. הנגב 0. :057782773. למכירה בהזדמנות ! כרטיס 80"טור + אפשרות להרחבת זיכרון תוצרת ווינר, מתאים למחשבי אפל ותואמיו, חדש בקופסא. אחריות לשנה. ארי מרגוליס תוכנה בע"מ. 053-51153. ארי -- בערב. (המחיר 865). לקומודור . החלפת משחקים בטורבו/מכירה: עברית "פול-פוזישן", 16-:], פורט-אפוקליפט, שמוס, שח-מט, דמקה, שח-מט, רמקה, סנטיסייזר-דיבור ועוד. משחקים ותוכנות גראפיות מעולות בקלטות. דוד. 02-818142, או רועי. דראגון 32/64. מוכר משחקים מתוך מלאי של כ" 0 תוכנות. כמו-כן ידע, שפות-מחשב, סכמות, ספרים, פוקים וכל דכר על הדראגון. (תוכנות: משחקים, עברית, שפות וכדומה). מעוניין להחליף חוכרות 6060 107. יעקב, פתח-תקוה. 3.. מעוניין להשיג את התוכנית סי.פי.אי. ואת פול פוזישן. אתן ש"ע. כמו-כן מוכר ומחליף מישחקים לספקטרום. אלירן חזן, ק. שמונה. 5 בעל המחשב השתגע! תוכנות מעולות בשפת מכונה לקומודור 64, במחירים מצחיקים ! למקדימים מובטחת עסקת- חבילה. חמישה משחקים והשישי חינם. טלפן לרובי 037893396. למכירה קרטרידג' וקסטה לתוכנות באסמבלר לדראגון. (ניתן לרכישה בנפרד). אהוד. 3 מעוניין לקבל הסבר על כל פקודות הגראפיקה והצליל של אפל 2 ו-21. בתמורה אתן הסבר מפורט על גראפיקת וצלילי ה-טי.אי. ארנון פלקוב, ת.ד. 90, בנימינה 30500. מאות משחקים ותוכנות עבור קומודור 64 להחלפה או מכירה. נא להתקשר עם ירום או אלדד ברק 04-233081, או בכתב: טרומפלדור 22 נו"ש, חיפה 32582. למכירה/החלפה תוכנות ומשחקים לאפל ולתואמיו. כמו-כן משתוקק להשיג את שפת הקובול ואת הוראות ההפעלה. עופר שביט, דקר אנשים 6 ונוחשבים מעוניין במעבד-תמלילים עברי והדפסה עברית למדפסת 801-%:!א של קומודור דוד 6 מעוניין להחליף או למכור תוכנות לאטארי ע"ג תקליטונים. יהודה, חיפה. 04-644896. מעוניין להחליף/למכור משחקים לקומודור-64 בחירה של 250 תוכניות, ביניהם ביתיות, משחקים שפות וסופר בייסיק 164. רמי בלנק, רח' גלעד 11/3, קריתדים. 047-751373. מעוניין להחליף או למכור תוכניות לאטארי ע"ג תקליטונים. יהודה 04-644896, חיפה. למכירה, 11851258דאע5 5755611 למחשב שי.אי. 99/4 חדש. טל. 027533541 (בערב). מעוניין להחליף למכור משחקים שפות ועוד לקומודור 64, וכ-250 תוכניות בחירה. רמי בלנק, רח' גלעד 11/3, קריתרים. 04-751373. לקומודור 64: סופר בייסיק (כולל עברית) + לוגו + פסקאל + משחק לבחירה (ניתן לבחור גט אולימפיאדה). והכל ב-%5 בלבד. כמו-כן מעוניין להחליף משחקים ותוכנות. ישי ברק. 03-482383. כל הקודם זוכה!. ברשותי מאה עשרים משחקים ותוכניות בשפת מכונה לדראגון. אשמח להחליף/למכור תוכניות. מעוניין ברשימת הפיק והפוק של הדראגון. גיל הלוי, השושנים 27/25, כרמיאל 20100. 39,. מעוניין להחליף משחקים לאטארי .800%1 ע"ג תקליטונים או קסטות (עדיף תקליטונים). אלדד קנטי. 03-471221. מעוניין בספר של שפת פורט לאפל. ולהחליף תוכנות ומשחקים על רמה גבוהה מחו"ל. גיא אדליס. 04787170 (בערב) (מעוניין לקנות מחשב ]א א8₪6 כזול !) מעוניין למכור ספר משחקים לספקטרום ואת המשחק 600%18. מעוניין להחליף משחקים לספקטרום 48%. ארנון אקסלרוד, מורדי-הגטאות 8, כפר סבא 44282. 052727805. שלח משחק על דיסקט ותקבל את רשימת הפיק הפוק והפיק + מפת-זיכרון של אפל 116 ותואמיו. בועז בן מיכאל, ז'בוטינסקי 27, חדרה. 4, (כולל פוקים של מוסיקו: באוקטוות ! 1 מעוניין להחליף תוכניות ומשחקים לאפל !1 . ישראל, 047233153 קומודור 64: משחקים, שפות (לוגו, פסקל, פורט ועוד), סופר בייסיק, סימון בייסיק ותוכנות לומדה, למכירה או החלפה. ניצן. 08-470333. למכירה 15%א./0 אמ]ואוא/ו5 על שתי קסטות חדשות מקוריות לקומודור, ב-%35 בלבד. גולן זבידה. 04-433870. למכירה מישחקים מעולים לאטארי ב-800 שקל למשחק. גולן זבידה. 04-433870. מחליף תוכנות ומשחקים לקומודור 64. נמרוד. 3, אטארי. מעוניין לקנות/להחליף את התוכניות: פיטפול, דרול, סבן לייטס, טורבו, סטרנק-אגל- מעוניין ליצור קשר להחלפת מידע ותקליטונים עם בעלי אטארי 800 שמצוי בידם כונן תקליטונים 1050. אייל טרינטר, רח' ההסתדרות 9, חולון 58856. 03-804432, מעוניין להחליף ספרות ותוכנה על קומודור 64 עדיפות תינתן לתוכניות לימודיות, משחקי מחשבה ומשחקים חדשים. תמורת כל חוברת "קומפיוט +" אתן 10 תוכנות מעולות. זיו 9.. מעוניין להחליף או לקנות העתק ספר לוגו לקומודור 4. מעוניין להחליף תכניות. אורן עציון, גלוסקין 6, ראשל"צ 75263. 03-991752. חומרה: מכירה, קניה, החלפה. למכירה שרפ 12-700א 64 ק' כולל רשמקול פנימי + תכנה וקסטות משחקים. הקודם זוכה ! יואב. 047221457 (בערב). טופס פרסום במדגר סלסי/פלסי + ספרות + חיבורים דרושים. אסף, סמילנסקי 6, נתניה 42433. 053792794, * למכירה מדפסת אפסון 1 100אוא + עברית, כחדשה. כרטיס 80 עמודים, כרטיס .1ץ לטלויזיה חרש, תוכנית ויסיקלק + ספר, מקוריים לאפל ותואמיו. אופיר, בר-אילן 45, רעננה, 3 > למכירה ספקטרום ! ! ב-865 ומתאם למוט-היגוי קמפסטון ב-520. לפנות לישראל גמליאלי. 04-233153. . למכירה ספקטרום % + תוכנות + משחקים + ספרות. מצב מצויין. 8200. אופיר 04-724117. למכירה טי . איי. במצב מצויין + טייפ מקצועי בשווי 8156, כבל, תוכנה וספרים, ידיות היגוי, יחידת דיבור, מתסניות: אנגלית (מדבר), חשבון, אוטלו. ניתן גם בנפרד. מוטי. 027875708. > הזדמנות! ! אוריק"1 48% (חדש) כולל ספרות מקצועית, תוכנה ומשחקים למכירה (חייב להמכר). אבי שרון. 03-7861477 (בערב). למכירה בהזדמנות מדפסת אס-100, מערכת הפעלה סי.פי .אס המחשב כולל: סי.פי.יו (זד-80), זיכרון דינמי 44 ק', דיסק קונטרולר + כונן כפול של 8 אינטש וכרטיס קלט פלט (אר.אס-232) ומסוף במחיר מציאה ! !! אמיר הולצמן, פדויים 5/12 הוד השרון. למכירה כונן 180% ליבמ פי. סי. בנימין פלינסקו, רח' מואב 42/2, ערד 80700. 057-957333, למכירה או החלפה שני כרטיסי ₪608 למוניטור 6א של אפל וגם כרטיס 80 טור לאפל. כרוך שילקרוט. 051-21791. * למכירה עבור אפל 1. כרטיס וא |6, 2. שני ספרי עזר לבייסיק. טלפון 748574 לבקש את ארז. מעוניין במחשב שרפ 12 בתמורה אתן אפל 1. לפרטים צובי פשיסטאק. 04-937521. למכירה בהזדמנות שרפ 77731)א 64 ק' הכולל מדפסת + טייפ + ספרות במצב חדש, 8450. דרור מאיר, החבצלת 1, ק. ביאליק 17000. 3, כל הוועאוזיך זייבוד לחיסדב במפב"יר ברור וסְריאז על טופס ₪ המכיל ער 30 מלים לירב סלבונך חייבים להיכלל בשלושים המלים: אנו מסבלים הורעווד מקאראזים מרטיים בלבר לאו כלטהי במוער כלשהא אעה נוטאות באחזריות לתוכ המורנות: אנא ער לנ לער לר בכתב השמאולי מוכירות סלט/מלט בהצלחה ג כתוב - או הרניס - מילה אחז למשבצת בבהירות רבה טנ כתובתך הזלאה |כולל מיסוה /אצי וכל לסאר על הור(אדך אולא-אס"כך תשתמט בטונס חרצ המערכת אועה יכולה לערוב להרניסת הודעה "יר גאה וברור. המורעותז תבורסמנה (יל בסיס :כל הקצרם וכר: טל אוד הטוניס במעטפה צייץן בצחה ו [ | 2 | דליה פלד מו"ל, ת"ד 33325 ת"א 61130 צירפתי שיק ע"ס 12,050 שקל (כולל מע"מ) לפקודתכס (ההצעה בתוקף עד סוף מרצ 85), אנא שלחו אלי -------- עותקיס של הלכסיקון שמי טלפון כתובת ומיקוד למשלוח אנשים . 5 690 את סעוםווגה- מבית =דג ז-אסדו5₪א, גדול יצרני תוכנת-המיקרו: מכניסה אותך למסגרת אמ ס ושוג ח;; דור שלישי של תוכנה לאנשים חושבים: תוכנה החושבת במילים ובמספוים. תמצא בה כל מה שה . שז יה ב-1-2-3 5שדס) ועוד הרבה יותר: * מחולל רעיונות. * גליוו אלקטרוני. * מסד נתוניס. * גרפיקה. * טלקומוניקציה. * גישה ל-08ס. * מעל 140 פונקציות מוכנות. * ובנוסף: שפת תיכנות סשחת. אמסשופוא גא -- תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (55/ו84?) מאפשרת לאין סוף מערכות לפעול יחד על המסך. * ניתן לקשר בַיִן מסגרות ולבצע איחוד גליונות. * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה. * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקוס, כרצונך. * למשתמשי 1-2-3 פשזס !: תרגוס קודיס אוטומטי לעבודה עס אהסעוםוגהת. * הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אהסעםוחת. * תמיכה בגרפיקה על מסך 05 ה6סאסו שפו וגס צבעוני. * תמיכה בעברית. % אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן במערכת. % למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספף=. וזה עוד לא הכל... בָּדִי להכנס למסגות -- פנה לפרי אינטונשיונל או למשווקים המורשים. ויל אכ 11% מפיץ בלעדי: ב תל-אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, 03-285282. רגו, קרליבך ת"א, 03-285151, איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 פרי איננורנעויו[ל ‏ "י'ג 725% : ]1 ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 02-247041. רחובות: 08-452877, תל-אביב: 8 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. =אאאאמא ₪ תדקס א וס -- מערכת תקשורת חדשנית הכוללת מחשב רב-עוצמה. תדיראן ניצלה טכנולוגיות מתקדמות ופיתחה מערכת מתוחכמת וחדישה, כדי שתוכל בקלות וביעילות לקצר את דרכך להצלחה. הטלפון הרגיל במשרדך יהפוך לטלפון מתוחכם וממוחשב. לחילופין. ניתן לחבר ל- אס את טלפון המנהלים המעווכלל "תדקספון". אשר כבש לו מקום נכבד בחברות עסקיות ברחבי העולס תדקס א וס פשוט נועדה לקדם אותך! התשובה לבעיות התקשורת -- תדקס א וס החדשה מרכז התקשורת המעווכלל משפחת מרכזיות תדקס: תדקס 30; תדקס 60; תדקס 124; תדקס 1000. ראד שר 1876 188% בית ההקטורת שכר בעם בית התקשורת שלך פַּרי אינטונשיונל -- תוכנות שמניבות פרי ₪ תדיראן חטיבת תקשורת רח' הסיבים 18. אזור התעשיה פ"ת. מל 9262884, 9262213, 9262399 ₪ "סברלופון" בע" ו. קרית אליעזר חיפר סל 04-539227 ₪ -שמרד אלקטרתיקה- (1977) בע"מ - רח' השומר 72. בני-ברק. סל. 71 ₪ ירם-70- בעדמ -- מערכות תקשורת. רח' תפוצות ישראל 3 גבעתיים. מל ו03-77018 (5 קוים ₪ "אורסלקו" ב! חזא. סל 373731 381814. 382069 ₪ "אי"לת תקשורת חי הלני המלכה 5, ירושליט. 6? 22606/. 2:260404 | בעוד המתחרים עסוקים בתכנו המעגל שלך כבר המריא! אלמנט הזמן הוא המכשול הקשה ביותר בפיתותח מוצר בכלל ומעגל מדפס בפרט. אל תניח למתחרים לצאת לשוק בעוד אתה טרוד בחתוך והדבקה: זה הזמן להמריא עם סאס-ק: אתה מקבל את כל מה שהיית מצפה מתחנות עבודה של 0 עד 5100,000 מלבד המחיר. תכנת 0ג6-ק הינה התכנה היחידה המאפשרת תכנון בכל השלבים על מחשב סק-ופו או תואמיו. 60-: משלבת בסיס נתונים אינטליגנטי החל מסכמה חשמלית, דוך אריזה אוטומטית של שערים סוחסז901= לתוך קומפוננטות, דרך עריכה אינטראקטיבית חסוו8רחסזנו/ 0 מודרכת ע"י התכנה וכלה בהוצאת התפוקה לפוטופלוטר, או סרט מגנטי. 0%כ)-כן סא-ץ על כל שולחן תכנון זאת היא מטרתם של מתכנני מערכות 60 אשר יסדו את סג6-ט: עם סג - 2 ה ? אתה מקבל מערכת 66 מושלמת. 5% ופזפשוח/) 981 4 08105 1.05 לפרטים נוספים ולהדגמת המערכת נא פנה 6 ₪8 )1 354-7193 (408) = לשביב בן"נריה ברדט 03-483211.