אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 21

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
מהשבים בתינוך - הא הכיוון ₪ מב מקרוב לאוליבטי ₪24 אסטרולופיה ומתשבים 6 רשתות תקשורת מקוםפ כ 3 ססססזסו -. יחס עלות/ ביצועים ללא תחרות. ה- 11/73-קסססז6ווא מבוסס מעבד 0-11 ומאפשר ביצועים רבי עוצמה של 11/44-:סי במחירים נמוכים ביותר. עד 14 משתמשים יכולים לתפעל את המחשב בנוחיות מירבית, כאשר מימדיו הקטנים מאפשרים להציבו מעל או מתחת לשולחן. כבן למשפחת מחשבי דיגיטל, ה- 11/73-קפססזסווא נהנה ממיגוון רחב של חבילות תוכנה שנכתבו למערכות ה-11-=סט, כולל שפע של מערכות הפעלה, שפות נפוצות, תוכנות יישומיות ותוכנות תקשורת. חברת דיגיטל מעניקה תמיכה מלאה לציוד המשווק ע'י סיסטרוניקס. [5] עטיכוכורוניכ כ מו רוזאניס 11, תל-ברוך, טל. 03(472040) ן מקבוצת חברות איסטרוניקס כ5ודטהשו מלרזולל היעוומיםו הנלרניכני ננפת הדור הרביעי הנפוצה ביותר בישראל עתה תחת 6₪5/חצ > גדול בתפוקת המתכננים והמתכנתים. > הקלה במעימת תחזוקת התכניות. > פיתוח ינטומים מקוונים ללא צורך בעבודות במכלול. * לימוד מהיר. > גינוה לקבצי אגפצ. > מנגנוני אבטחת מידע. > תאימות ל- 65ו6/פודאגוו. מפתח יינטומי >או !-אס ב-6₪5? העותמנט ב- 65/פודאגו ו היירי הפתרון המושלם לבעיות התוכנה ד פשפטכם טכנולוגיה מתקדמת בע''מ גישת שלושת המרכזים של טכם עתידים נוה שרת, רח' דבורה הנביאה, ת.ד. 13045 תל-אביב 61130 טל. טלקס: ו וזא 342621. 2 סיפור השער לומדות, מחוללי לומדה, מחשבים, תלמידים ומורים. כנסים ותערוכות בנושא מחשבים בחינוך. באירגון תדיראן, משווקי קומודור ובאירגון איל"א -- בשבוע אחד. מגזין אנשים ומחשבים פותח, לכבוד הכנס, את מדור לומדה. קרא את דעתו של סמס הררי על תוא"ם, ואת דעתה של תמי זילכרג על הדרך הנכונה (או הבלתי נכונה) לבחור מערכות מחשבים בחינוך. תחקיר: אסטרולוגיה ממוחשבת לאה סופיר 1 רכזת המערכת, חובבת מחשבים ואסטרולוגיה בעצמה, מעלה את השאלה ומעוררת את המאבק: האם יכול המחשב לבצע תחזיות אסטרולוגיות מהימנות? אוליבטי 24 מבט מקרוב 17 הראשונה בסדרת סקירות זעירמחשבים עסקיים. אוליבטי, בשיתוף 4181 הימרה על מחשב שיהיה מהיר יותר מפיסי, טוב יותר - ועם זאת תואם. האם הצליחה? אנ גל?ון 21 המגזין המוביל למקצועני ענ" ו ₪5 % , הטבלה המעודכנת לתוכנות מוכללות שירות קומפיוטרוורלד 0 טבלת השוואה בין 10 התוכנות המוכללות הנמכרות ביותר בעולם, על שלל תכונותיהן, דרישות החומרה ועוד. גזור ושמור! כוכב נולד: מדפסות לייזר! אורי טריכטר 2 סקירות ראשונות בישראל על הכוכב הזורח בשדה הציוד ההיקפי: מדפסות לייזר. על הטכניקה, על השימושים ועוד. טבלת השוואה ממצה בין שתי מדפסות, מהראשונות בישראל, מתוצרת קנון ומתוצרת יולטרפאקארד. רשתות תקשורת מקומיות טי.ג'יי. ביירס 27 עקרונות הקמת רשתות תקשורת פנים מחלקתיות. סוגי הרשתות הקיימות; יתרונה וחסרונה של כל שיטה. לימדו לומדה תמי זילברג 5 עורכת מדור לומדה קוראת תגר על קובעי המדיניות בשטח. איזה מסע ייסורים צריך לעבור בית ספר המעוניין (או משוּדל) להתקין מערכת מחשבים לצורכי לימוד? האם תוא"ם מתאימה? סמס הררי 7 על מערכת תוא"ם של מט'ח ודגם מערכות. אנשים - 6 ונוחשבים וווו וו |[ וו נהלים ומשתמשי מחשבים אישיים | עורכו הטכני של המגזין מנתח את המערכת ומצביע על יתרונותיה וחסרונותיה. זכות התגובה שמורה גם למפתחים. מדורינר הקבועים זה עסקי / מסוף 10 יבמ 0 19 תיכנות עצמי 66 לומדה לפ שי מושי ם 2 , 6 מחשבשעשוע 08 קלטפלט 77 מו'יל ישראל פלד עורך ניסו כהן רכזת מערכת לאה סופיר עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי נאוה אלון עריכה לשונית נירית לוי תוכנה ודעת ‏ יעקב שיבי חדשות פנים דודי גולדמן תיב'יים ראובן ליבנה משתתפים קבועים אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבר יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירוס, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחם, שרגנהיים אלי, תבור אמון שיווק רענן רוגל מודעות יובל אופק פרסום נחמה בוימייסטר חשב ישראל אדלר הנהחייש שושנה גרינהויצ תפוצה וגבייה מנחם צוקר הפקה דליה פלד בעיימ מזכירות דורית גולד יועץ כללי יורס יוסיפוף סדר-מחשב טכנוסדר בעיימ הפצה גד המען למודעות: | מאנה 5, ת''א 64168, טלי 244388 קו"פתוח למנויים: = מנחס צוקר, טלי 244391 מען למשלוחים: | תייד 33325, ת''א 61332 אין המערכת אחראית לאובדניס ואיגה מחזירה כתבי יד. אין לראות בסקרי תוכנה וחומרה, ובטבלאות-השוואה משוס המלצות לפעולה אלא חוות-דעת להנחיה גרידא. המערכת מסירה מעצמה אחוריות לנזקיס ישירים או עקיפים כלפי צד כלשהו. כל המודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלבד וסוכ 5 0הו8082!// פזסדטקודוס<) ₪ פוקספלו |החספזפקו סוד ץס ספסטססזכ 800 פחסוזפסווסטקו יו קם קוהזהסוח סו 0שו/פכו ומכו עס זחפוזץפס6 ,61332 שושג/-וטד ,33325 אסם.0 ₪ /5780! חו ספוחוז זו 0 וסט 9//60 5789 הודעה חשובה לאנשיח שמצפים 7 א רב משתמשים החוביל הארציב חקור חהוויוד //4// / 6 מיקרו מחשביס בע מ ספוטו 5 "יוסח דרך הרצכיה 8ו-6! ח"ד 5844כ3, תל-אביב 1397 טלטונים: 4765₪5. הפופט4. ה84ו49 רסים. מחעובים בע" .פזו 5משזטקואסס .א.6.₪ קוראים יקרים, ברצוני להסב את תשומת ליברם למספר עובדות * רבים מכם שולחים אלינו תוכניות לפרסום נפלא לכשעצמו אולם לצערי הרב, רוב התוכניות אינן ברורות ומודפסות בדיר בהירה מדי או בתובות בכתב יד, ולכן עלי לבטל את הדפסתם במגזין. + בנוגע לשאלותיבם למדור "זה עיסקי", ובכן לא תמיד אתם מציינים את שם המחשב, דבר המקשה עלינו לתת תשובות מזוייקות. + ולבסוף, לגבי מדור קלט-פלט אינכם מציינים, ברוב המקרים, את שם המחשב. אנא, קחר הערות אלו לתשומת לבכם, ?לתועלתכס ולתועלתנו. שלכם, לאה == שורה חסרה -- במקינטוש בכתבה על המקינטוש מוזכרת העובדה שכונן המאקינטוש מסתובב במהירות משתנה וע"י כך מצליח לרשום אותה כמות אינפורמציה על המסלולים הפנימיים והחיצוניים. ובכן, פה ישנה טעות: כאשר כונן מסתובב במהירות קבועה וכותב אל הדיסקט בקצב קבוע אזי נכתבת אותה כמות אינפורמציה על כל המסלולים אבל שטח הכתיבה במסלולים החיצוניים ארוך יותר ולכן יוצר בזבוז, באפל חשבו על כך וע"י סיבוב איטי יותר במסלולים החיצוניים מצליחים להשיג שטח כתיבה אחיד ומכך מידע רב יותר על המסלול החיצוני. עקב שיטה זו, עם אפל מצליחים לדחוס 400 ק' ב-70 מסלולים לעומת 270 ק' ב-70 מסלולים כמו ה-11:150. אודה לכם אם תתקנו את הטעות. מוטי רשף, ק. ביאליק > תודה לך מוטי, על ההערה וההארה. ובכן אתה צודק. מה שקרה, בכתבה על המקינטוש, נשמטה שורה, וכך מתקבל תאור ההפוך לגמרי מהמציאות. צריך להיות כתוב: המהירות משתנה כך שכאשר הראש הכותב/קורא נמצא רחוק מהמרכז, מהירות הכונן קטנה יותר. ולכן בני- גוד למחשבים אחרים בהם אותה כמות האינ" פורמציה נמצאת במסלולים החיצוניים והארו" כים נמצאת גם במסלולים הפנימיים והקצרים, הרי שבמקינטוש ישנה אפשרות להכפיל ב1.57 את כמות האינפורמציה במסלולים החיצוניים. | ----- דלי במחפום הלהב + כך במס חיצונ :1 2] 4 כתים ואילו אפליית הטקסס א לםי דטחי ליוורת אומויח ו א. לפי דעתי בגליונכם אנש אפליה נגד מחשבי הטקסס, דעתי הוא מחשב מעולה. אך את כותבים עליו. למרות שהחברה פשטה הרגל, עדיין אפשר לכתוב על התוכניות הקיימות ועל המחשב טי.איי. חוץ מזה זהו גליון מעולה, המשתווה ואף עולה על גליונות מחשבים תוצרת חוץ ב. אם ברצוני לשלוח תוכניות ואין ברשותי מדפסת -- כיצר לעשות זאת ? ג. המדור של סמס הררי בו הוא מספר על משחקים הוא מדור מעולה, בגלל שמדור זה נותן רעיונות והשראה למתכנתים אחרים. אנא המשך! יוני וולסקי > א תודה. נשמח אם תשלח אלינו חומר על הטי.איי. - ונשמח לפרסמו. ב. מקובל לפנות לסוכנות המשווקת את המחשב -- וברוב המיקרים החברה נענית לבקשת הדפסה באולם התצוגה שלה. ג. ושוב תודה מסמס ומאיתנו. בעיתימחשב אר טייפ ו אני בעל קומודור 64, ויש ברשותי מגוון של תוכניות, אולם כאשר אני מעלה 99% מהם המחשב עוצר ומודיע "דסא 6וצ כו 0 דא5אי ו/או לחילופין המחשב מוציא כל מיני "קשקושים" מוזרים. אחד מחברי אמר לי שהבעיה נעוצה בטייפ. האם זה נכון? ואם לא, כיצד ניתן להתגבר על התקלה. בב גיליון 18 היה גליון "פגז". ) באם תשלחו לי תשובה בכתב או אותה בעיתונכם. בתודה רבה, הסבת תוכנות *==ש ןילופו | ד ה הר רככ כ כ ררה ור - הודעח שניאה 40% הודעת שגיאה 05 ברור מדוע המחשב הקליט את התכנ וכשהעלה אותה הוא הוציא הוד אני מברך אתכם על איחודם שי המגזינים מחשב אישי ואנשים ו בזמן האחרון החלה איכות ה בעוד שמחיר המגזין עולה בתודה מראש, ושוב שלומי טולדו אברצוני לדעת האם מחשב 80 18% טאנדי הוא תואם של דראגון 64 ואם כן, מדוע בגליון 18 בכתבתו של גיל אריאלי על "כיצד לכתוב משחקי הרפתקאות" בדוגמה מס' שורה 200 היא: "יואוא(ץ, א)1 91 (46אא א = ו )| )א א-א [ ולמרות שבדקתי את התוכנית מספר פעמים והעתקתי אותה בקפידה המחשב הוציא הודעת שגיאה: 0 או אסא זי התכנית ולהודיע לי אני מבקש לבדוק את מה לא בסרר! כחם יד עברי | = הנחעוב עשוטיבר (ל שאלות, שאלות לדראגון לוגו ספקטרה וידאו ברשותי דראגון 64 וברצוני לשאול מספר א יצאה תוכנית לוגו חדשה לספקטרום * אני נהנה לקרוא את ירחונכם המאוחד. ךר שאלות: הנקראת ד1.000%1. האם היא באמת למרות שאני אחד מבין משתמשי המחשבים * כיצד ניתן לעשות צליל למשך כל מתאימה לילדים בגילים 9,7, מבחינת הבנה האישיים רק בתור תחביב ולא בתור מקצוע, התוכנית? ונוחות הפעלה? אני נהנה לקרוא גם את הפינות אשר * כיצד אפשר להגדיל את מסך המחשב? * האם יש לדראגון תוכנה של פלייט סימולטור ותוכנה של סִינְטִיסִייזֶר? * מה זה בכלל מימשק תקשורת 88232 ? * האם ניתן לחבר את הדראגון למחשב מסויים כפי שניתן לחכר את הקומודור 64 לאפל באמצעות מתאם? * האם הדראגון 64 הוא מחשב טוב? האם אלי חזן | | מוקדשות למחשבים עסקיים. ברצוני לקנות מחשב ספקטרה וידאו 8, אך ישנם מספר פרטים שרציתי לדעת עליו (ואשר לא הופיעו במבט מקרוב עליו), | ואבקשכם (אם תוכלו) לענות לי עליהם: האם ניתן לשלב במחשב זה גרפיקה וטקסט? האם ניתן "לצבוע" את הנקודות שבתוך "אות" בגרפיקת-ספרייט? השובופוב עו ביותרבטכי אני בעל מחשב ג'יני צבעוני ויש לי 2 שאלות: לא כדאי לי להחליפו במחשב אחר, למשל לקומודור 64? * האם החוברת 0558 860% יכולה להועיל לי במשהו? גב: * מדוע אין פינת הדראגון בכל חוברת כפי שיש לספקטרום ולוויק 20? איתן כלבר -- חוויות משתמש א. לפי שמועות החברה שמייצרת את המחשב פשטה את הרגל. האם זה נכון? או שרק החברה שמייבאת פשטה את הרגל? ב. אם החברה לא פשטה את הרגל אז איפה בכל זאת אפשר למצוא תוכנה וחומרה למחשב בארץ? בתודה, ליאור לוי אילו סוגים של ספרי תיעוד וכמה מהם (בערך) יש לספקטרה וידאו? כמה עולה המחשב כיום (בדולרים)? האם יש למחשב זה פונקציות הדגשה? ואם כן - אילו? אודה לכם מאד אם תענו לשאלותי. יוגב כרייף, אשדוד * לא לא -- אל תברחו! זו כותרת ב-אנשים ומחשבים. לא נקלעתם בטעות לבטאון המועצה לצרכנות! אבל נסו בכל זאת לשמור את תחושת הכלבו -- השפע, החיפוש אחר מפתח הניוני למיקומו של מוצר שמעונינים דווקא בו; ומי שהיה באחד מבתי הכל בו הגדולים בעולם, מוזמן לגייס את זכרונות תחושותיו לצורך כתבה זנ. עסקינן בכליבו 1-2-3, תוכנה משולבת בעברית המכילה -- > מעבד תמלילים 4> מסד נתונים 4 גליון עבודה. לאחר מספר חדשי עבודה על מעבד התמלילים, אני מאורגנת לא רע עם הענין. בעיקר הודות לנסיונות כושלים חוזרים ונשנים, טעויות רבות בעת הכנת החומר והשקעת מיטב המחשבה, היוזמה והיצירתיות שלי לנושא. לתומי חשבתי, בזמנו, כי מעבד תמלילים הוא מכשיר די פשוט לביצוע. היום אני יודעת כי הדבר נכון, אך ורק בתנאי שברור כיצד יש להשתמש בו. כמקובל בתחומים אחרים של עולם התוכנה, התיעוד המצורף לכל-בו לוקה בחסר ובלתי ברור. יש כו הסברים שלא היה לי צורך או יכולת להבינם, ומצד שני חסרים בו הסברים לגבי העבודה השוטפת. אין בו ריכוז של הקיצורים הבאים לידי שימוש במעבד, ואין התייחסות ברורה לגבי שינוי צורת הדף. אמנם, מצוין באופן כללי כי שינוי צורת הדף יתבצע תוך שימוש בקיצורים מסוימים, אך אין כלי עזר לתכנון מראש של השינויים, והנסיונות הרבים שניסיתי עלו בנייר רב ויקר. = או למשל, נסו למַספָּר את הדפים המודפסים על ידי'המדפסת! עליכם להיות מתכננים יוצאים מן הכלל לצורך הענין. אין אפשרות 0 אנשי ונ ₪ חשבים לבקש כי המעבד ימספר באופן אוטומטי את הדפים. יש צורך לתכנן את העמודים מראש ולוותר על החלוקה האוטומטית לעמודים, להכין מקום מיוחד בכל עמוד ולהדפיס את מספר העמוד. נסו לעשות זאת בטקסט של 30 עמודים. התענוק מפוקפק מאד, וגם היום, כשאני מכירה את המעבד די טוב, אני מוותרת עליו. תענוג אדיר אחר כרוך בטיפול בקבצים. יום אחד קיבלתי הודעה על המסך כי "אין מקום על המכתבה". כיוון שעבדתי מזה שעות מספר על הטקסט, נכנסתי ללחץ אדיר. ניסיתי לשמור את הקובץ, אך ההודעה חזרה. חפשתי כאחוזת תזזית פתרון לענין בספרון החביב המצורף למערכת, כשלון חרוץ. בסופו של דבר הסתדרתי -- בדרך לא דרך. בעיה אחרת היא מחיקת קבצים. קורה. רציתי להיפטר מכשבעה קבצים שעבר זמנם ובטל מקומם. כל-בו עובד עם תפריט ראשי, ממנו יש תפריטי משנה, אשר לחלקם תפריטי משנה נוספים. איך מוצאים את המחיקון? חיפשתם פעם מחט בערימת שחת? זו התחושה. לאחר תהליך הניסוי והטעיה המקובל כבר בטיפול בכל-בו, נמצאה האבידה בתפריט משנה של אחד מתפריטי המשנה. ואז התחילה החוויה האמיתית. כל מחיקה דורשת עליה וירידה ברמות השונות של תפריטי המשנה. תהליך מעצבן ומיותר מאד. חווייה מעניינת נוספת קשורה בשינוי שמו של קובץ. פה, רבותי, עליכם לקרוא לשרלוק הולמס. התעלומה אמיתית. את הסוד הזה אני שומרת לעצמי. מי מכם שיזדקק לשינוי של שם קובץ:קיים, מוזמן לפנות אלי. אגלה לו את המסתורין בשמחה רבה... במהלך תקופת הלימוד העצמאי שלי, בקשתי מסיבית -- לה זכויות היוצרים על הגירסה העברית, את ספר ההדרכה לגירסה האנגלית. חשבתי ששם אמצא פתרונות מסודרים יותר, ואוכל לצלם את דפי ההסבר. מסתבר שלא רק אני חשבתי כך. הטקסט האנגלי מסתובב אצל הלקוחות השונים של כל-בו, ותורי עדיין לא הגיע. אולי עוד יגיע. בקיצור, "מעבד שפה קשה". תמי זילברג 100+ הטכניון בדק השווה | וקנה +100 שספאוגא יי כדי שמהנדט העתיד / מחשבים ראויים לניס 4 . . '/ ₪ (00-8₪ ר 100 אס8אואה חברת המחעובים הטניה בגודכה בעוכם מאקינטוש בן שנה, מזל טוב? מאקינטוש הוא בן שנה (נראה הרבה יותר, לא?). אינפוורלד (החוגג בעצמו חמש שנים מאז ייסודו) מקדיש כתבת שער למחשב של אפל. בינואר לפני שנה, אמר סטיבן ג'ובס, נשיא אפל, את הדברים הבאים: "בגלל כמות התוכ- נות שנכתבו לאפל 2 וליבמ פיסי, הפכו שני מחשבים אלה לתקן תעשיית המיקרו. אנו מקווים שמאקינטוש יהפוך למחשב התקני השלישי." מה קרה מאז הולדת המחשב? אפל רושמת כיום לזכות מאקינטוש 347 פריטי תוכנה וחומרה. כל התוכנות נכתבו בידי חברות פרטיות, בעידודה של אפל. התוכנה העיקרית, עליה מקווה אפל לבסס את הצלחתו של המחשב בשנה הנוכחית היא תוכנת ג'אז מתוצרת לוטוס. תוכנה שהיא הסבה של לוטוס 3-2-1 עבור מאקינטוש. התוכנה המוכללת, המופעלת באמצעות המחשב הידידותי והעכב- רון שלו, כוללת כיום מעבד תמלילים, תוכנת תקשורת, גליון אלקטרוני, בסיס נתונים וגראפיקה. כדי להחדיר את מאקינטוש גם לסביבה המשרדית, הציגה אפל באחרונה שרת קבצים המסוגל לשרת עד 31 משתמשים ולבזר קבצים ביניהם. אפל אינה מסוגלת להציג עדיין תקליט =----....,: כל ליל וס וק מפתחיו ממנו. נסיון ההתקרבות לתקן יבמ אינו יותר מאשר נסיון. חדירתה של מאקינטוש למגזר המסחרי מוגבלת מאוד ולעתים קרובות נדמה שהיחס אל המחשב הוא יחס המתבטא כ"מחשב נחמד ומשעשע. אבל מה אפשר לעשות איתו?" אפל רשמה הצלחה מרשימה כשהחדירה 0 מחשבים לחברת רואי החשבון הגדולה פיט, מורוויק, מיטשל וקומפני בניו. יורק. "הזמנו 2,400 מחשבים בשלב ראשון וקיווינו כי הצוות הצעיר ישתמש בהם. מהר מאוד התברר לנו שהצוותים המבוגרים יותר, דורשים אף הם את המחשב והכפלנו את כמות הרכישה," מספר ריצ'ארד ווב, איש החברה. דווקא מיץ' קאפור, שהשקיע מאמצים כה רבים בפיתוח ג'אז למאקינטוש אינו בין המא" מינים ביכולתו של המחשב להיות מועמת מול הפיסי. "ישנם כאלה שיקנו פיסי או תואם. ישנם כאלה שיחכו למחשב קל יותר להפעלה וללי- מוד. אנו מעוניינים בקבוצה השנייה." רבים מרוכשי אפל מתאכזבים כאשר הם מגלים שרוב התוכנות הרציניות ובהן ג'אז, פועלות עם מאק השמן בלבד, המחשב המכיל 2 ק' זיכרון ראם. יחידת ההרחבה יקרה עדיין, אולם אפל מבקשת להרגיע ומודיעה כי קבוצה נוספת של תוכנות מוכללות, שיפעלו על המחשב ה'"רזה", תוצג כבר בחודשים הקרובים. אילו תוכנות, הקיימות בשוק האמריקני , מחזקות את מעמדו של מאקינטוש? בראש הרשימה עומד מעבד התמלילים (האנגלי) מַאקרִייט, הנמכר עם חבילת המחשב. מַאקפ- יינט נחשבת לתוכנת גראפיקה "קלאסית"; מאלטיפלאן -- הגיליון האלקטרוני הוותיק; צ'ארט -- תוכנת הגראפיקה המשופרת של מיקרוסופט: 8 שהיא תוכנת תיוק מוצלחת, המובילה בראש מכירות התוכנה לפיסי וכמובן - מיקרוסופט בייסיק. אפל הציגה באחרונה גם מדפסת לייזר. מדפסת זו נחשבת אידיאלית ליישומי גראפיקה עבור תוכנת מאקפיינט. גם היא עשויה לסייע במכירות המחשב. אולם מה לגבי צבע? נראה כי נקודת התורפה הזו, תמשיך להיות בעוכריו של המחשב עוד זמן רב. עדיין אין כל דרך כלכלית קשיח עבור המחשב והיא מודה בפה מלא כי התקנת תקליט כזה אינה בגדר האפשר אולם דווקא חברה אחרת הכריזה כי היא משלימה בניית תקליט כזה עבור המחשב. האם סימני הצלחה אלה מעידים על חדירתו המאסיבית של המחשב בשוק? לא על פי דעת אנשי אינפוורלד. המחשב, כך הם טוענים, מילא בקושי, אם בכלל, את צפיותיהם של 0 בה יוכל המחשב בעל כושר ההפרדה הגבוה אנשים ₪ ונוחשבים להעביר צבע וגם שיטת מיפוי המסך (₪11 כ וא) גוזלת מן המחשב זיכרון רב מידי מכדי להכיל גם גראפיקות צבעוניות. זהו האתגר, אגב, שעמד בפני ג'אק טראמיל, כאשר הציג את חיקוי"מאק שלו לפני כחודש - כמחשב צבעוני. אינפוורלד מסכם וקובע כי מאקינטוש, למרות כל הטענות נגדו, הוא המחשב הקרוב ביותר לשני המחשבים הקודמים שיצרו תקן: אפל ויבמ פיסי. אולם, כמחשב תקני בקנה מידה עולמי, לא יתקבל המאקינטוש כל עוד לא יצליח לחדור, מאטיבית, אל הסביבה המשר- דית. אפל מצפה לטוב בשנתו השנייה של המחשב: "לא ניצלנו עדיין את מלוא אפשרויות הארכיטקטורה המתוחכמת של מחשב זה," מודה ג'ון סקאלי ומוסיף, "נעשה זאת בשנה הזו." מזל טוב. תקליטים קשיחים -- האם יוזלו? בפחות מאלף דולר תוכל לקנות מחשב עסקי (בארה"ב כמובן...) אולם אם תהיה מעוניין בתוספת העוצמה ומהירות העבודה שמציע תקליט קשיח, תצטרך להוסיף עוד אלפיים דולר. מהו הכיוון כו צועדים יצרני התקליטיב הקשיחים? על פי סקר שערכה חברת פיוּצִ'ר, רק עשרים ושניים אחוז מקרב 6.3 מיליון איש המחזיקים במחשב אישי או עסקי בארה"ב, רכשו תקליט קשיח. שיפורים טכנולוגיים בתעשיית השבבים ובתהליכי הייצור של מעגלים מודפסים, עשוי, כך נטען בימים אלה, להפחית במחירו של תקליט קשיח בשיעורים שבין 30% ל50%7. המגמה היא ייצור תקליטים בסיוע שבבי 1.81 זִיבָּק (585א) המייצרת תקליטים קשיחים עבור יבמ פיסי, מודיעה כי החלה לשווק תקלי- טים מן הסוג החדש. זיבק, המייצרת כאלפיים תקליטים קשיחים בחודש, מקווה להפחית את עלות הייצור של כל תקליט עד 8400 עד סוף השנה. ווסטרן דיגיטל טוענת כי הצליחה להו- זיל את עלויות הייצור של תקליטים קשיחים בשיעור גבוה אף יותר, בזכות פריצת דרך טכנולוגית אחרת. החברה, המתמחה בתקלי- טים קשיחים 3.5 אינטש, מקווה לייצר כל יחידה במחיר 8200, כשליש ממחיר היחידה כיום. הבעיה היא שווסטרן דיגיטל מתמקדת בתקליטים קשיחים בגודל 5 מ"ב בעוד תקן השוק המינימלי הוא תקליטים בעלי קיבולת כפולה. יצרנים אחרים, טוענים כי הן זיבק והן ווסטרן דיגיטל מגזימות בשיעור הוזלת הייצור אליו יגיעו. על פי תפיסתם, כל המערכת האל- קטרונית שבתקליט הקשיח אינה עולה יותר מרבע המערכת כולה -- שיתרתה יחידה אלקטרומכנית שהסיכויים להפחית בעלות ייצורה -- נמוכים. מי שיצליח להפחית את מחיר התקליט הקשיח בשיעור מהותי -- יהנה ממקדמה על חשבון שוק ענק: כשניים וחצי מליון תקליטים קשיחים שווקו בעולם בשנה הקודמת. "מנימן" מערכת ניהול משאבי הון של יבמ בחטיבה לשרותי מידע של יבמ ישראל פותחה לאחרונה מערכת ניהול משאבי הון. המערכת פותחה בעזרת 45, שהוא כלי לתמיכה בקבלת החלטות ומיחשוב מחלקתי, המסייע בעבודתם של עובדים מקצועיים, מנהלים, מנהלנים, מזכירות, תוכניתני יישומים. מערכת מנימן היא כלי עזר לקבלת החלטות בתחום הניהול הפיננסי בארגון. היא מטפלת בתנועות הכספיות בין הארגון לבנקים ובין הארגון לגופים עסקיים אחרים. כמו כן מטפלת קמערכת בהלוואות ופקדונות, רכישת ומכירת תפ"סים, פק"מים ומק"מים, המרות מט"ח וכל שאר התקבולים והתשלומים. המשתמש במערכת יכול להוציא בכל עת דו"ח מעודכן ומדויק על המצב הפיננסי של הארגון בכל צורה שהוא מגדיר. כמו כן מבצעת המערכת השוואות בין תשואות שונות ואופטי- מיזציה של מצב המזומנים בבנק. מהנהלת חטיבת שירותי המידע ביבמ נמסר כי החטיבה מפתחת ומוסיפה לה פונקציות חדשות לפי השינויים בשוק ההון. התוספות או השינויים מבוצעים תוך ימים ולפעמים בשעות ספורות. ראוי לציין כי המשתמש יכול להוסיף באופן עצמאי פונקציות וניתוחים נוספים. יבמ פיסי ישרת מדענים ומהנדסים יבמ הציגה סידרה של מוצרי חומרה ותוכנה ההופכים את המחשב האישי לכלידעזר בעל יכולות רבות ומגוונות למהנדס, למדען, לחוקר ולמפתח. בין מוצרי החומרה החדשים בולט המצג הגראפי המקצועי, המאפשר תצוגה בו-זמנית של 256 צבעים מתוך מיגוון אדיר של 4096 צבעים, באיכות הפרדת-צבעים גבוהה. בעזרת הבקר החדש ניתן להציג על המצג החדש את מרבית התוכנות הקיימות היום למחשבי פיסי. ניתן לשרטט שרטוטים דו ותלת ממדיים, וקטו" רים, מצולעים ועוד. המשתמש יכול לבנות לעצמו ארכיון שרטוטים גמיש, המאפשר שימוש והעברת השרטוטים בין המערכות השונות. המרכיבים ההנדסיים/מדעיים למחשב האישי של יבמ ישווקו ברבע השני של השנה שג שנה, כך נמסר. מצג גביש-נוזלי למורו חברת מורו פיתחה את מה שהיא מקווה שיה- פוך למצג השטוח התקני במערכות 8-008%וא בעולם. המצג החדש, שקושר למחשב החדש של החברה, פּיווט, מציע ניגודיות רבה יותר מאשר המצגים הקיימים כיום. ניגודיות (51 א דא60) היא הגורם העיקרי לקשיים בצפייה רציפה במצגים גבישים נוזד ליים הקיימים כיום במחשבים נישאים של חברות שונות. המצג החדש הוא בן 0 טור על 6 שורות והוא מציג טכסט בהיר על גבי רקע כהה. סטיב ווזניאק עוזב את אפל סטיב ווזניאק, ממייסדי ומקימי חברת אפל, מעצבו של מחשב אפל 2, עוזב את החברה ומקים חברה חדשה. יחד עם ווזניאק, עוזב את אפל גם ג'ו ג'ניס, ממעצבי אפל 2 סי. החברה החדשה, תעסוק על פי הידוע כעת, במכשירי וידאו ביתיים ובעזרים ביתיים אחרים - מבוקרי מחשב. ווזניאק עומד להשקיע מכיסו כ-2 מיליון דולר כ"פתיחה" לחברה החדשה. שמה יהיה זוא שהם ראשי התיבות של "חברי הטוב ביותר". דוברת אפל, לינדה מריל, מעידה כי סטיב "מתעניין זה זמן רב בוידאו ובמוצרים ביתיים אחרים. סטיב נאמן מאוד לאפל וגם חבריו באפל אינם כועסים על עזיבתו. "סטיב יישאר קשור לאפל, כיועץ בשכר," מוסיפה הדוברת. אין זו הפעם הראשונה בה עוזב סטיב את אפל. לראשונה עזב את החברה ב-1981 בעק- בות תאונת מטוס בה היה מעורב. אז עזב למטרות לימודים. הלשונות הרעות מלחשות שהסיבה האמיתית מאחורי עזיבתו של סטיב היא סירובה של אפל להשקיע בפיתוח גרסת 16 אנשים ‏ 04 ונוחשבים הוריוחה כלהתוחר שת 0 סיביות למחשב אפל נ. ע נ זקש, שעזב ) שטרתר ר שכהב כמצט לוטוס 1-2-1 | יבמ מתקשה לשווק את תוכנותיה | התוכנות החדשות שהנפיקה יבמ לשוק, מתו- | צרתה היא, אינן נמכרות בקצב המניח את הדעת, מבחינתה של יבמ עצמה. יבמ ה שתי סדרות תוכנה, שכאשר שונה, אך לפני חודשים מעטים, שאמרו שהן יאיימו על מאות בתי התוכנה האחרים, העוסקים בתוכנות לפיסי. והנה, מסתבר שהתוכנות הללו אינן זוכות לאמונם של ו היא שהסוחרים עצמם אינם מכירים את ה נות עדיין והם מעדיפים להמשיך ולתמוך בתוכנות ידועות המוכרות להם היטב. מבין התוכנות אותן הציגה יבמ, סדרה שלמה של תוכנות לניהול עסק וסדרה אחרת של תוכנות האמורות לסייע בפריון ותפוקה כוללות מעבד תמלילים, גליון אלקטרוני ועוד. דובר יבמ בארה"ב אומר כי החברה מרוצה מקצב מכירות התוכנה. בעלי קומפיוטרלאנד במאבק משפטי ביל מילארד, הוא טייקון המחזיק ברוב מניות חברת קומפיוטרלאנד, רשת השיווק המקיפה מאות חנויות בעשרות אתרים בעולם, כולל בסין הרחוקה. ביל מילארד עומד בימים אלה למשפט, בפני חבריו לשעבר, מהם, לטענתם, לווה את הכספים שנדרשו להקמת חכרת הענק. אותם חברים טוענים כי מילארד לא החזיר עד עצם ימים אלה כספים אלה. סכום התביעה ‏ - 0 מיליון דולר. פיצ'טרי נמכרה. -- שינויים וחידושים וורנר בורן, שרכש לאחרונה את חברת פיצ'טרי, בית התוכנה הגדול שהיה חלק מח עומד להכניס שינויים גרחבים בבית ו ובמבחר המוצרים שלו. הבעלים החדשים, שהוא גם בעליה חברת מיקרוקומפיוטר קורפ., מ תוכנות פיצ'טרי חדשות עבור מאקינ להכין מלאי תוכנות עסקיות לשווקי יוניקס, ובעיקר למחשב אי.טי. של יבמ. מתי נזכה לראות חלונות בעיניים ? מיקרוסופט מתאחרת מאוד בהצגת תוכנת המטריה "%/וסכאושו", "חלונות", האמורה לאפשר הרצת מספר תוכניות פיסי תחת אותה מערכת הפעלה -- בו זמנית. משקיפים סבורים שאם אכן תעמוד מיקרוסופט במועד האחרון עליו הכריזה -- יוני הבא, היא עלולה לגלות שהשוק אינו ממתין לה יותר... אותם משקיפים אינם מאמינים כל כך באפשרות השיווק של תוכנת המטריה ללקוחות קצה והם מצביעים, עוד, על מספר תוכנות אחרות הקיימות בשוק זה מכבר, אחת מהן היא /ופועסד של יבמ ותוכנות נוספות, מתוצרת דיגיטל ריסרץ' וחב- רות אחרות. טאנדי רדיו"שאק היא אחת החב- רות שהחליטה לא להמתין. למרות שהחברה היא אחת מעשרים שחתמה על הצהרת תמיכה ב"חלונות" של מיקרוסופט, הסתלקה באחרונה ממחויבות זו והיא נמצאת במגעים עם דיגיטל ריסרץ' על תוכנת המטריה שלה. "איבדנו כל אמון במיקרוסופט ובמוצר," אומר משווק. לדעתו, יתמקדו המאמצים מעתה והלאה, בממשקי תוכנה הדומים לטכנולוגית מאקינטוש הידידותי. מיקרוסופט עצמה ממשיכה להאמין שהמוצר שלה יהיה הטוב ביותר מהמוצרים הקיימים. "חלונות" תריץ את כל התוכנות הקיימות ליבמ זה מכבר, וכן תעניק ביצועי גראפיקה מעולים, אומרת החברה. החברה מכחישה טענות כאילו הפכה את "חלונות" למוצר בעל חשיבות משנית, בעקבות המאמצים המתוגב- רים שלה להפיק את פיסידוס 3.0, תוכנת ההפעלה לאי.טי., בזמן קצוב שנכפה עליה בידי יבמ. אבטחת-תוכנה חברת אי.אס. החלה משווקת אבטחת"תוכנה בשם אירילוק, שנבחנה בחו"ל ונמצאה, כך אומרת החברה, יעילה יותר מאבטחת-התוכנה הפופולארית ביותר עד כה, פרולוק. את התוכנה הזרה כבר הצליחו לפצח. את אירילוק ניסו לפצח אשפי-פיצוח באירופה -- והודו כי היא למעלה מהשגתם. פרולוק נמכרת באירופה המערבית ב-2! דולר היחידה (כאשר עלות התקליטון עצמו דולר אחד בלבד). אירילוק מוצעת לקניינים גדולים ב-3-2 דולר בלבד. בין המתעניינים - מפיצי-תוכנה, בתי"תוכנה, יצרני תקליטונים ויצרני מחשבים המעוניינים לאבטח את בתי- התוכנה הקשורים עמם. לדברי עופר אחיטוב, מנכ"ל אי.אס., נמצאת החברה שלו במשאזומתן מתקדם עם אחד מיצרני הדיסקטים המובילים בעולם, המעוניין 12 ם-י מ*יס:ןיף להקים קו-ייצור של דיסקטים מוגנים-מראש עלדידי אירילוק. "האבטחה שלנו מורכבת ממספר אמצעים ותהליכים", מסביר עופר אחיטוב, "והיא מאפ" שרת לשמור על האבטחה גם כאשר מפרמטים דיסקט, וכן ליצור צופן ייחודי לכל בית-תוכנה ואף לכל לקוח". 1 דוחה הכרזת תחנת עבודה חדשה 0 6יו. תחנת העבודה המשלבת דיבור, לה מצפים לקוחות רבים בשוק האמריקני -- עדיין אילמת. נודע, כי התחנה החדשה לא תוצג לפני האביב הקרוב. האם תקצץ יבמ במחירי פיסי? דילרים בארה"ב חוזים שיבמ תקצץ בקרוב במחיכי סדרת פיסי. דוברי יבמ מסרבים כמובן, להתייחס לידיעה. אותם דילרים סוברים שמחירי פיסי ואקס-טי יקוצצו, אולם לא תהיה הפחתה מקבילה, במחירי אי.טי. לויקטור אושרה תוכנית הבראה ויקטור מוסרת כי נושי החברה ובעלי המניות, אישרו תוכנית שתאפשר לחברה לצאת מהכרזה על פשיטת רגל. כלומר, מניעת העברת החברה לידי דאטהטרוניק 8 משבדיה. תוכנית זו אושרה ע"י בית"המשפט לפשיטות רגל בסאן חוזה, קאליפורניה. ויקטור מתפקדת תחת פרקיוו של חוקת פשיטת רגל שמגן על החכרה מתביעות, כל עוד החברה מנסה לשלם את חובותיה. דאטהטרוניק, החברה השבדית למחשבים ותוכנות, הסכימה לרכוש 90% מויקטור ב-25 מיליון דולר בשני שלבים: דאטהטרוניק תשלם 0 מיליון דולר עבור מניות החכרה ותלווה לחברה 15 מליון דולר. מהסכום הכולל של 25 מיליון דולר, מיועדים 4 מיליון לתפעול החברה וד21 מיליון נוספים -- להתחדשותה. האטה במכירות מאקינטוש אפל מאוכזבת מקצב המכירות של מאקינטוש שהגיעו ל-200 מיליון דולר בשלושת החודשים האחרונים של 1984, מכירות "מאק השמן" המכיל 512 ק' זיכרון היתה גבוהה פי 4 מזה של הדגם הרזה, בן 128 ק' בלבד. אנשים 6 וטחשבים לדבריו של ג'ובס, מאקינטוש לא הצליח במכירות חג המולד. ג'ובס מייחס את ההאטה בחג"המולד בתחרות כנגד יבמ שהפחיתה מספר חודשים לפני כן את מחירי פיסי. לדבריו, גם קביעת מחיר נמוך של %2200 לא הועילה. ג'ון סקולי, נשיא אפל, מאמין כי אפל תמכור מאקינטושים לפחות בסכום של 200 מיליון דולר ברבע הראשון של 1985. מחשבי לָייזֶה מבצעים שרטוטים לאיתור תקלות במזל"ט 6 מחשבי לייזה של אפל מתכננים שרטוטים למערכות חשמל ולאיתור תקלות במזל"ט (מטוס-זעיר ללא טייס) במפעל לכתיבה טכנית בחולון. המפעל מתמחה בהפקת ספרי הדרכה ואחזקה טכניים למערכות אלקטרוניות וטכנו- לוגיות, לתעשייה האוירית, חיל האויר, תדיראן ועוד. ניסים חלפון, מנכ"ל המפעל, מוסר כי עונ'- דיו מפיקים בשנה 75,000 עמודים מקוריים כגון כתיבה עצמית, שיכתוב, תרגום, צילומים ושרטוטים. הספרים מקיפים את נושאי החשמל, אלקטרוניקה ומכניקה, תעופה, תקשורת, אלקטרו- אופטיקה, ניווט, חיָמוש ועוד. לדבריו, תהליך קליטת המחשבים נערך בצורה הדרגתית ובכ- וונתו להגיע ל-20 לייזות במחלקת השרטוט אשר יחליפו את כלי השרטוט והכתיבה הקונבנ- ציונליים. מר חלפון מציין עוד, כי מאז הקמת המפעל ב-1973 גדלה תפוקתו פי 150 לעומת גידול פי 30 בכוח אדם וזאת בעקבות מיחשוב כולל של המפעל, המקיף את אגפי העריכה והכתיבה, השרטוט, הצילום ובית הדפוס. במפעל לכתיבה טכנית 115 עובדים. קומפאק מייצרת טלמחשב טֶלֶמחשב הוא צירוף של טלפון ומחשב, ביחידה אחת. יבמ מתעניינת במוצרים מעין אלה ובאחרונה נודע כי היא עמלה על חיבור> אהסצםווהם- מבית ש=דג ז-אסדו5ג, גדול יצרני תוכנת-המיקוו מכניסה אותך למסגרת אחמסששוהח;; דור שלישי של תוכנה לאנשיס חושבים: תוכנה החושבת במילים ובמספרים. /- תמצא בה כל מה שהיה ב-1-2-3 פטזס) ועוד הרבה יותר;: * מחולל רעיונות. * גליוו אלקטרוני. * מסד נתוניס. * גרפיקה * טלקומוניקציה. * גישה ל-5סם. * מעל 140 פונקציות מוכנות. א ובנוסף: שפת תיכנות ספחת. אמסשםואגח; - תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (8455*) מאפשרת לאין סוף מערכות לפעול יחד על המסך * ניתן לקשר בין מסגרות ולבצע איחוד גליונות. * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקום, כרצונך * למשתמשי 3 שד : תרגוס קודיס אוטומטי לעבודה עס אהסעשםגח- % הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אהסצופ גח * תמיכה בגרפיקה על מסך שואסהה6סאסא שפו וגס צבעוני. % תמיכה בעברית. אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן במערכת %* למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספח". וזה עוד לא הכל כדי להכנס למסגרת -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. מש ילד א 5111%/ משווקים מורשיס: תל-אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, ו" . לרגו, קרליבך 7 ת"א, 03-285151, איכות מיקרו מחשביסם, היצ 29 ר"ג, 03-721536 ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 027247041 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. מפיץ בלעדי: בירי אינטנורנעויונל - 7, תל-אביב: 037251448 פַּרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי רחובות יחידת טלפון אוטומטית כחלק ממחשב פיסי או ג'וניור זאת בסיועה של חברת רולם, שבבע- לותה. עתה נודע כי גם קומפאק, יצרנית תואמי יבמ נישאים ושולחניים (הגדולה ביצרני התוא- מים בעולם), עומדת להנפיק יחידת טלמחשב בקרוב. לצורך הפרוייקט, התקשרה קומפאק עם יצרנית מכשירי טלפון אמריקנית. נודע כי קומפאק לא תשווק את הטלמחשבים בעצמה, אלא באמצעות צינורות שיווק אחרים. דילרים אמריקניים חוגגים התופעה תגיע גם לישראל, לבטח. נודע כי דילרים אמריקניים, שהצליחו להניח את ידם על תקליטים קשיחים לאי.טי. שלא מתוצרת מקורית, מרוויחים אלפי דולרים על ההפרש במחירי התקליטים. בדיוק באותה שיטה בה נמכרים מחשבים דמויי אקס-טי בישראל, המכילים כונני תקליט קשיח שלא מתוצרת יבמ, משווקים דילרים אמריקניים את אי.טי. עם תקליטים קשיחים שלא מתוצרת קומפיוטר ממוריז, המייצרת את התקליטים המקוריים לאי.טי. הדרישה לכוננים תחליפיים באה דווקא מן הלקוחות -- בעיקר אלה ששמעו על התקלות הרבות בתקליטים הקשיחים המקוריים. אחד הדילרים מודה כי בידיו הזמנות במי- ליון דולר לתקליטים קשיחים תחליפיים. רוב הדילרים, אגב, סומכים את ידם על תקליטים קשיחים תחליפיים מתוצרת 626 קורבוס מקצצת במחירי אומנידרייב קורבוּס סיסטמס (המיוצגת בישראל בידי מלל מיקרו) הודיעה כי הפחיתה שני שלישים ממחירה של מערכת אומנידרייב, התקליט הקשיח שבבסיס רשת התקשורת המקומית אומנינט של קורבוס, לא נמסר על הפחתה דומה במחירים גם בישראל. גירסה משופרת לתוכנת ביטוחי חיים אלרן מחשבים הכריזה על גירסה משופרת של תוכנה לניהול תיקי ביטוח חיים. מנכ'"ל החברה, מר אלי סקס, מסר כי תוכנה זו נכנתה על בסיס תוכנה קיימת שפותחה אף היא בחברה ועונה על הבעיות המתעוררות במתן שרות ללקוחות קיימים. התוכנה עוסקת בחמישה סוגי ביטוח: 14 ביטוח מנהלים, ביטוח חיים פרטי, ביטוח תגמולים לעצמאים, ביטוח חיים במסלול חסכון (חד פעמי או שוטף) ובמסלול ריסק בלבד. התוכנה משרתת שתי רמות של היראר- כיה, את רמת הסוכנות ורמת סוכן המשנה. המערכת פועלת על מחשבי פיסי. "סוכן הביטוח', אומר מר סקס, "מסוגל לקבל היום על בסיס התוכנה הקיימת בתפעול פשוט ומהיר תוצאות של חישובי פרמיות, מדדים, ערכי פדיון, ערכים מסולקים, סכומי פרמיה לתשלום ואינפורמציה חשובה אחרת בתחום ביטוח החיים." דיגיטל משלבת טכנולוגיית קול במערכת 1-א1- 1.1 דיגיטל הכריזה לאחרונה בארה"ב על גישה לדואר קולי ע"י א.1/ 2:61 ותמיכה בהודעות קוליות. בכך הופכת ו-אז-1.1 למערכת רחבה ומקיפה, המשלבת מערכות קול ומערכות משרד, הקיימת כיום בשוק. מערכת הגישה לדואר קולי ע"י 67141.6 הופכת מכשירי טלפון תיקניים מסוג -10064 אס למסופים ברשת ו-אז-.1.1, וניתן לפנות באמצעותם לדואר האלקטרוני, ולמסמכים נוס- פים של ו-או-.1.1א. מערכת התמיכה להודעות קוליות מודיעה למשתמשים כי התקבלה עבורם הודעה קולית, באמצעות משלוח הודעה קצרה בדואר האלקטרוני אל תיבת הדואר הנכנס. תוכנת |-א1-.1.1א הינה מערכת המשרד הרא- שונה, מתוצרת יצרן כלשהו, כך נמסר, אשר משלבת באופן מוחלט אפשרויות אגירה ומש- לוח הודעות קול, עם גישה באמצעות הקול אל מערכות דואר אלקטרוני ומסמכים ממוחשבים אחרים. המערכת מאפשרת למשתמשים לשלוח או לקבל הודעות חשובות מכל מקום, שבו מותקן מכשיר טלפון מסוג מ006410%ד. לומדות בדקדוק פותחו בחברת מ.ח.ט -77-77------------ לול ...ב מ.ח.ט. מחיפה, המתמחה במחשבים חינוכיים טכנולוגיים, פיתחה לומדה בדקדוק עברי על מחשבי אפל. ראובן גל, מנכ"ל מ.ח.ט, מסר כי הלומדה מותאמת לכיתות ב' עד ו' על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. הלומדה מטפלת בפרקים "שורשים" ו"משפחות מילים" והיא מקיפה את נושאי מציאת השורש במילים ובטקסט, שיבוצי מילים בהטיות, שורשים בעייתיים ועוד. בלומדה משולבים גרפיקה צבעונית והיכולת המוזיקלית של המחשב. לדברי גל, פותחו הלומדות בשיתוף עם מורים מביה"ס נעורום בקרית ביאליק תוך שימת לב לבעיות פדגוגיות, פסיכולוגות ומתודיות. אנשים ₪ ונוחשבים פריטון -- מערכת ניהול ממו- אי,וי.אל. הכריזה על מערכת פריטון, המיועדת לניהול בתי-עסק, מסעדות ובתי-מרקחת. המע- רכת מורכבת ממיקרו-מחשב "מיקרו-בי", תוכנה שהוכנה עלדידי אי.וי.אל., מדפסת וסרט מגנטי לגיבוי נתונים כולל. תכונות ה'"פריטון" כך נמסר, מאפשרות לכל בעל עסק, קטן כגדול, לשלוט במערכת החש- בונות והמלאי של עסקו, לקבל נתונים מעודכ- נים בזמן אמיתי ולהפיק חשבונות וחשבוניות לפי תנאי תשלום שונים ולפי הצמדות למטבעות- חוץ שונים. המערכת מעניקה פתרון כולל ומלא בכל הנוגע לפריטי בתי"העסק ותנועותיהם ומכאן שמה. "פריטון" על מיקרו-בי מערכת פריטון, מאפשרת קליטת 1800 פרי- טים, סיווגם למחלקות, מחירם בכל אחד מ167 מטבעות שונים, רישום המלאי שלהם תוך עיד- כון אטומטי עם כל רכישה של פריט, היא משחררת את העסק מטיפול בניירת רבה, קטלוגים, בירור קיומו של הפריט במלאי וכמותו, עיון בלתי פוסק במחירונים וחישובי הצמדה למטבעות שונים. כן מפיקה המערכת חשבוניות חוקיות בהתאם לרצון הלקוח ודרי- שות בית-העסק, וכמו כן היא עוקבת אחר התנועה בקופה ומסווגת את סוגי התשלום השונים (מזומן, אשראי, כרטיס אשראי וצ'קים) כך שבעל העסק יכול לקבל בכל רגע נתון את מצב הקופה, המלאי, מע"מ מצטבר, מיסים מצטברים אחרים ומצב לקוחות וניהול אשראי. למסעדות מציע "פריטון" תפריט מיוחד, העונה על בעיותיו המיוחדות של בית- עסק זה. יששכר רוטשטיין, מחברת אי.וי.אל., מסר כי מחירה של מערכת "פריטון" הוא %2500 בלבד. "קלידי זהב" לקומודור 64 מעבד התמלילים החדש "קלידי זהב", פיתוח של חברת אל.סי.אי. מגיע ע"ג דיסקט בשתי גרסאות ראשונות 1.0. האחת מיועדת לכונן 1541 עבור עמדה עצמאית, והשניה עבור רשת מחשבי קומודור סביב כונן 050א, 8250 ומו- תאמת לרשתות "אשל". המעבד, כך נמסר, כולל בתוכו פונקציות חכמות של דואר אלקטרוני, מספור עמודים, אוגרי מלל, טיפול מלא בכונן ובמדפסת, שמירת קבצים, עריכת טבלאות, מספור עשרוני, מחשבון אישי ועוד... הרוכש מקבל אחריות של שנתיים וזכות לקבלת גרסאות חדשות בחינם. מחיר המעבד לעמדה עצמית -.80,500 שקל ולרשת תוספת של -.20,000 שקל. יוזמה ממחשבת בתי בירושלים ספר יוזמה התקינה 200 מערכות מחשבי אפל2 אִי בכ-20 בתי ספר בירושלים. בין בתי הספר נימנים התיכון ליד האוניברסיטה, בי"ס פלח, גילה, עוזיאל, סמינר ליפשיץ, המיכללה לבנות, מרכז פלדמן ועוד. ניר מנחם, מנכ"ל יוזמה מסר כי בכל אחד מבתי הספר נפתחה מעבדת מחש- בים באמצעותה מפעילים התלמידים והמורים לומדות חינוכיות. הלומדות מקיפות את כל מקצועות הלימוד והן משלבות גראפיקה, צליל יטרשט רטול צליל, צבע ואנינ לערוך באמצעות במהירות ובקלות, ללא ש יבמ מחזקת 4361 כמחשב מדעי ומחלקתי יבמ הציגה חבילת תוכנה חדשה של כניסה למערכת ההפעלה הפופולרית ואצ והוד הוזלת מחירי התוכנה המדעית/הנדסית ותוכנה למרכזי מידע. הכרזות אלה מחזקות את המחשב 4361 כמחשב מחלקתי נוסף שמציעה יבמ ללקוחותיה. א צאזא אצ היא חבילת תוכנה המו- רכבת ממערכת וא קומפאקטית בתוספת מוצרי-תוכנה אחרים, ביניהם +6ג1 (שהוא אד א 0+ דא11), תוכנה בסיסית ליישו- מים גראפיים (1א1212:)) ניהול דיאלוגים, ועוד. חבילת תוכנה זאת מהווה מערכת בסיסית, פשוטה להתקנה ולשימוש. היא מיועדת למשתמשים המתחילים שאינם בקיאים בסביבת-הפעלה מורכבת. *= צאזא555/5] היא חבילה מיוחדת לסביבה מרעית/הנדסית, הכוללת את + את ואצ ומוצרים נוספים בתחום המד- על ער = הסופר מיקרו של אינטל 'מתגייס'לצבא האמריקאי הצבא האמריקאי רכש 8500 מחשבי סופר מיקרו של אינטל. אינטל, חברת המחשבים הבינלאומית הגדולה, זכתה בימים אלו באחת העסקות הגדולות ביותר בשוק הסופר מיקרו האמריקאי -- 8500 מערכות אינטל נרכשו ע"י הצבא ו האמריקאי. הצבא האמריקאי ישתמש במחשבי הסופר מיקרו לעבוד נתונים אדמיניסטרטיבי ולמחקר ופיתוח במשרדיו ברחבי העולם. לצורך כך, מספקת אינטל לצבא גם חבילות תוכנה לניהול מסד נתונים, עבוד תמלילים, גליון אלקטרוני, דואר אלקטרוני ועוד. במסגרת עסקה זו תספק חברת %וא5 האמרי במכרז זה, חלק מחבילות התוכנה וחלק מת האמריקאי בנוסף לשרות ולסיוע הטכני בחיבור המיקרו לרשת מקומית א הסופר מיקרו של אינטל הי המעברים 80286 ו80867 ומע ארכיטקטורת המער מאפשרת החלפת כל % שף אנשים / וטחשבים שתידים טכפוו 491099 / ורוניקס | חבית ק 0 משפחות משתמשות בשרות הבנקאות הביתית כז35,000 משפח ות ברחבי א רות הבנקאות הביתית. קו ול ימרחרוית - טלסרויס א ]5 הצעות הבנקים לשרותי ג גידול של קרוב ל- 6ב חורוח וז זו עול [רת 01 ב-240 שימוש המוגי בשרות, אך מחקר של 8 0%1א ] אא צו.1 54/1. שפורסם ב-אנ6ן1 !אא זכן. מציין כי 10% מכלל בתי האב באמריקה יעשו שימוש בבנקאות ביתית בשנת 1990 בארה"ב פועלות היום 25 באמצעות הווידאוטקס . לש קשורים היום 65 בנקים המציעים שרותים מגוונים בתחום הבנקאות הביתית (חסכונות הלוואות, פקדונות עו"ש וכד'). רק 2100 מתוך 0 בתי האב, רכשו מסופי וידאוטקס.רוב לקוחות הבנקאות הביתית, צורכים את השרות דרך המחשבים האישיים שברשותם . רווטרול דטה קונטרול רש ישראל - 6) אינטל סמיקונדקטורס בע"מ | השוק האפור -- יבמ פועלת באחרונה פירסמנו מספר ידיעות על פעילותה של יבמ ארה"ב כנגד השוק האפור במחשבים ועל פעילותם של משווקי ציוד שאינו נתמך בידי יבמ -- עבור מחשבי פיסי. השוק האפור כולל הן תת-תת-משווקי יבמ מורשים והן סוח- רים אחרים, המפיצים ציוד, בעיקר תקליטים קשיחים כתחליף לתקליטים הקשיחים של יבמ אקס-טי, רשמית, לא הגיבה עד היום יבמ ישראל על נושא זה אולם גורמים בכירים ביבמ מספרים לנו שיבמ אילצה כל אחד ממשווקיה המורשים לחתום על גבי מכתב התחייבות מיוחד. במכתב עצמו, כך אומרים לנו, מניחה יבמ "שכוונתו של לקוח המבקש לרכוש מחשב אישי של יבמ או כל מוצר אחר של יבמ היא לקבל מוצר שאכן מיוצר על ידי יבמ והנהנה מתנאי האחריות של יבמ ומהמוניטין שלה. לאור הנחה זו, יהיה במרבית המקרים נכון ומוצדק להציע ללקוח המבקש מוצר מתוצרת יבמ את המוצר מתוצרתה." עד כאן המקל. סעיף הגזר: "עם זאת אנו מקדמים בברכה מכירת מוצרים נוספים המר- חיבים את אפשרויות השימוש של המחשב האישי מעבר ליכולת המוצרים המסופקים על ידי יבמ וגם אין ליבמ התנגדות למכירה של מוצרים חליפיים למוצרי יבמ כתוספות למחשב האישי, אבל גם הגזר מוגבל כמובן ויבמ דורשת מהדילר להסביר ללקוח כי הוא מקבל ציוד שאינו מתוצרת יבמ, לציין את פריטי הציוד שאינם מתוצרת יבמ ברישומים החשבוניים ועוד. בסיום המכתב בא פרק האזהרות: "הפרת כללים אלה עלולה גם להחשב להונאת הלקוח על המשתמע מכך ואינה מתיישבת עם תנאי ההסכם למשווק יבמ מורשה..." לרגו ערך מסיבה לרגו מחשבים הם דילרים של יבמ פיסי. בשבו- עות האחרונים פירסמה לרגו בהבלטה רבה את חלקה בשוק מחשבי פיסי בישראל בשנת 1984 - למעלה מאלף מחשבים. ברכותינו. במקביל, מפרסמת לרגו על מסיבה אותה ערכה יבמ ישראל ובו קיבלה את "עיטור הדילר המצויין". האם אכן נערכה מסיבה כזו? האם הוזמנו יתר הדילרים למסיבה? מי קיבל את המקום השני ומי קיבל את עיטור "הדילר הבלתי מוכשר?" שאלות אלה ואחרות יישארו כנראה ללא תשובה, לא בזמן הקרוב לפחות. 6 7 לת" קומודור נגד אפל 1 :1 לאחר יום העיון בנושא לומדה שערכה ידע בהצלחה רבה בגני התערוכה בתל אביב לפני כחודשיים, התעשתה תדיראן, יבואנית קומודור בישראל, והנה מתארגן לו יום עיון נגדי, מטעם תדיראן. התאריך -- 27 במרץ. מספרים לנו שאת יום העיון אירגן חיים שלזינגר, והוא זה שדחף את תדיראן להשקיע בו. תדיראן, השקועה בתרדמת חורף מאז קיבלה את סוכנות קומודור לידיה לפני כשנה, נמנעה מפעילות הסברתית כשאחת הסיבות היא, אומרים לנו, מכירות מוגברות של מחשבי קומודור, גם בשוק החינוכי -- ללא כל מאמץ מיוחד מצידה. מלחמת משווקים תרבה לומדה. האם יגיע ג'וניור לישראל? טיפ: ג'וניור עשוי להגיע סוף סוף לישראל, ולא דרך יבמ ישראל דווקא. נודע לנו כי בדיקת כדאיות היבוא של המחשב נעשית בידי מספר גורמים, דילרים או תת-דילרים של פיסי. למה כדאי בכלל להביא ג'וניור? המפתח הוא השוק החינוכי. בחודשים האחרונים הצליחה יבמ לנגוס חלקים נרחבים מהשוק הרחב הזה, שהיה נתון עד עתה בידיהן של אפל וקומודור בעיקר, דרך מפיציהם בישראל, ידע ותדיראן. מספר מוסדות, ובהם רשת בתי הספר אורט, רכשו עשרות מחשבי פיסי. בתי ספר רבים היו רוצים להניח את ידם על מחשב פיסי ועל השם יבמ, אך ההפרש הגבוה במחירי המחשבים, בין קומודור ואפל לבין פיסי -- מרתיע. הפיתרון, סוברים אותם משווקים, יהיה איפה שהוא באמצע; ובאמצע ניצב לו בגאון רב המחשב ג'וניור של יבמ, המפעיל את מס- דוס והניתן להרחבה ולרישות מקומי -- ממש כמו פיסי כשמחירו -- פחות ממחצית. יבמ אינה אומרת האם או מתי תביא את ג'וניור לישראל. מעשית, אין היא יכולה להתנגד ליבוא פרטי של מאות מחשבי ג'וניור, היא עשויה כמובן, למגוע יבוא פרטי זה -- אם תחליט סוף סוף להכיא את המחשב בעצמה. אנשים ₪ ונוחשבים מזל"טוכנה או: מלחמת הדיאדוכים השוק המום עדיין מעסקת הענק: רכישת קונתהל, בית התוכנה הגדול, בידי תדיראן, שהיא בעלת בית תוכנה גדול משלה -- טכם. אותנו מטרידה שאלה אחת: כיצד קרה שפרטי עסקה כה גדולה לא דלפו החוצה, אל העיתונות צמאת המידע? מי ידע על העסקה? בקונתהל ידעו אך מעטים כנראה: שמואל מיתר מעורק, שהחזיקה בקונתהל ומוריס קהאן, נציג המש- קיעים בעורק. גם בתדיראן הובאו אך מעטים בסוד העיסקה. ... פחואוד ,וס אולם מי שצריך להיטרד מן המצב החדש שנוצר, הם דווקא אותם עשרות בתי תוכנה קטנים ובינוניים שנחלשו וייחלשו מיצירתו של הענק המשותף: בית התוכנה של תדיראן, שיקיף כשש מאות עובדים (קונתהל וטכם יחדיו). נכון, אומרים לנו שלא צפוי איחוד בין שני בתי התוכנה בקרוב. אולם, הבה נהיה ריאליים מעט. האם תרשה תדיראן התחרות קשה בין שני בתי התוכנה שלה עצמה? מדוע תחזיק בשתי הנהלות, בשתי מינהלות ומדוע תחזיק בשני בתי תוכנה העוסקים כמעט באותם פרוייקטים. ההנחה הרוגחת היא שתדיראן אינה מכריזה על איחוד בינתיים, כדי לרצות כמה וכמה אנשים חביבים: הראשון הוא דני קוניק. דני עזב את טכם כדי להיות נשיא קונתהל והנה -- הוא עשוי לחזור שוב אל המקום השני. יותר מזה, הוא עשוי לחזור ולתפקד תחת מאיר בורשטיין, מנהל חטיבת תדיראן מערכות, שהיה המנכ"ל הקודם של טכם. בעתיד, עשוי גם יחזקאל זעירא, לחזור ולהיות שוב במקום אחד מעל, ניחשתם, דני קוניק. שני ענקים נפגשו כדרך, הכיצד לא יתאחדו? שני הגופים מחזיקים מערכת הפצה כפולה בחו"ל. טכם פתחה משרד כניו יורק, כשהעומד כראשו הוא משה (צולי) כנעני. המשרד מעסיק 2 עובדים. המשרד הזה, כך אנו שומעים, עסוק מאוד, מפרסם בעיתוני הענף בארה"ב (ובייחוד בקומפיוטרוורלד) והוא משווק שם בין היתר את המוצר הישראלי מייפל (תקשורת פיסי-מיינפריים). קונתהל ניסתה לשווק מתוצרתה בחו"ל עוד לפני טכם. היה זה אהרון טמיר שפתח את נציגות קונתהל בארה"ב. אהרון פרש מקונתהל לפני זמן לא רב. אבל, חזרה לעניננו העיקרי, לתמונת המצב של בתי התוכנה בישראל. מי נותר? נותרה יעל בבעלות קופת חולים ובנק הפועלים, בית תוכנה עם 250 עובדים המשמש מטרה לרכישה על ידי אלביט. נותרה 188 עם כחמישים עובדים. - בית תוכנה בבעלות אלי אלרואי, נחום רוזמן ודבורה מיטרני, לאומי השקעות וגם סוכנות הביטוח סימון את ויזל. אך הגוף העיקרי הגדול, הריאדוך מספר שניים ‏ - היא התעשייה האווירית. בית התוכנה של התעשייה האווירית הוא בית תוכנה מסחרי מלא, בו כ-400 עובדים. סיפור המזל"ט חוזר על עצמו: תדיראן מול התעשייה האווי" רית. מי יישאר אחריהם? כמה מאקים יש בארץ התערבות בין זוג עורכים במערכת אנשים ומחשבים: כמה מחשבי מאק נמכרו עד סוף 84 בישראל, למשתמשי קצה? עורך א': פחות מחמישים. עורך ב': יותר ממאתיים. איך פותרים התערבות שכזו, שלוותה כמובן בהבטחה לארוחת צהריים כבדה? מצלצלים לידע מחשבים בישראל. מי הפסיד? לא נמתח אתכם. על פי ידע מחשבים, נמכרו בישראל כמאתיים וחמישים מחשבי מאקינטוש, למשתמשי קצה. כמה וורדמיל נמכרו בארץ? עוד התערבות. במגזין אנשים ומחשבים הקודם, נסקרה תוכנת וורדמיל בידי עורך המגזין. "בישראל נמכרו כמה מאות תוכנות ווררמיל," טען העורך. מתקן אבינועם גוזנר, מנכ"ל אינטרסופט מפיקת ומפיצת התוכנה, שבישראל נמכרו עד עתה למעלה מאלף תוכנות וורדמיל. צריך שותפים האם למישהו מהקוראים, רבע מיליון דולר מיותרים? אם כן, הוא מוזמן להיות אחד מבעלי המניות של בית תוכנה, שפירסם מודעה זו בעיתון גלובס: מיהו בית התוכנה? למכירה חלק מהמניות של בית תוכנה, בעל מוצר יישומי ניהולי המותקן על מחשבי ואאו, תחום הסכום הדרוש 150,000.. לפנות "לבעלי המניות" ת.ד. 16310, ת"א. - סודיות מוחלטת מובטחת - מחשבות ומחשבים - זכרו- נות בלבד מחשבות ומחשבים, תוכניתה של מירה מרקוס, יורדת מעל גלי האתר. הסיבה הרשמית - מעבר ללוח שידורים חדש. לגלי צה"ל לקח זמן רב להחליט שאכן תוכנית מיוחדת לענייני מחשבים ראויה להימצא בלוח השידורים של התחנה. הגמיזה נערכה בשלבים. בשנה שעברה -- תוכנית בת שעה. השנה -- חצי שעה בלבד. מהחודש -- אין תוכנית. זאת בתקופה בה כל עיתון המכבד את עצמו מנסה בכל כוחו "להרים" מדור מחשבים מקצועי ומעניין וגם הטלוויזיה הלימודית והכללית מנסות להרים תוכנית קבועה מיוח- דת למחשבים, אם כתוכנית עצמאית ואם כפינה בתכניות קיימות. פנינו לגלי צה"ל וביקשנו לדעת מדוע הוררה התכנית הכה חשובה (לדעתנו) מעל גלי האתר. מפקר גלי צה"ל, רון בן-ישי, הפנה אותנו באריבות אל דובר צה"ל, לקבלת התשובה. הרי היא' לפניכם: "התכנית שודרה קרוב לשנה. הוחלט לרענן את לוח המשדרים ולהכניס תוכן חדש. במקרה זה, ההחלטה היא גם מטעמי חיסכון. התוכנית נשענה ברובה על כתב וכת- בים מחוץ לתחנה. דבר שעלה כספים רבים." כספים רבים? התכנית נשענה על אדם אחד, עובד חוץ של התחנה: מירה מרקוס עצמה. יתר "הכתבים" היו -- אורחים, שלא קיבלו אגורה שחוקה תמורת ההופעה בתכנית (כולל חברי מערכת זו), שנרתמו בהתלהבות וללא כל תמורה למטרר. המכס הולך לטכניון ד מספיחי הרב-שיח פגע טכנולוגי" הוא ! נ אנשים + ונוחשב'ים כיחלק גדו חינוכיים" נ סורים - פי תקנות המכס - | אסור היה להוציא אותם מן הטכניון. הכחשה בגליון 19, פורסמה ידיעה תחת הכותרת "ולאפל היתה עדנה". הוועדה למחשבים במע- רכת החינוך מבקשת להכחיש ) נושא של העדפה או אי העדפת ציוד נעשה על דעת ועדת המחשבים של המשרד ולא על דעתו של איש זה או אחר. לכל נושא הציוד פורסם מכרז והחלטות המכרז ידועות לכל, בתוכן זכו חבוות קומודור, אפל, תוא"ם ורדיו שק. נושא של חילופי גברא בעקבות בחירות לא היה ולא נברא. אין שום חילופי גברא. ד"ר ברטה נמצא בחופשת לימודים עד חודש אפריל 1985 בארה"ב וחוזר לעבודה לאחר מכן. מדיניות המיחשוב כיום נמצאת בתאום עם ד"ר ברטה ואין שום שינוי לגבי העדפות או אי העדפות כפי שבתוב בבתבה אי העדפות כפי שכתוב בכתבה. יציאתו של ד"ר ברטה לארה"ב תוכננה ואושרה לפני הבחירות וללא כל קשר אליהן זה שוחה תמוכיט האןף להולניוה לימודים מזה שנתייס משקיע האגף לתוכניות לימודים חל ההטמרד ר- 0 ח"ר תרצור של המשרד כ-20% מס"כ תקציב למחשבים בפיתוח לומדות י אנשי האגף הן ע המפותחות ע אפל. ישרא-טל מגיבה במדור שבבים גליון מס' 20 של אנשים ומחשר בים אישי, פורסם שחב אט-אט ממחשבי קולומביה". ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 03-835252 6 ירושלים טל. 02-247041/2 6 חיפה טל. 04-527007 ₪ באר שבע טל. 057771052 6 נתניה טל. 053735554 6 לרגו אבילר 0% ההרבצליה טל. 052-5571462 ךְ | ו 005 דיסקט "51 ו ן לניקוי ראש כונן מכל הסוגים 1 1 -- ---רח. | ו : / 8 8 דיסקט "8 601 קיט לניקוי אנטי סטטי ת"א - שוקן 12 מיקוד 66063 טל. 03-835252 ₪ ירושלים טל. 02-247041/2 6 חיפה טל. 04-527007 9 , באר שבע טל. 057-71052 6 נתניה טל. 053-35554 9 לרגו אבילו בע 'מ הרצליה טל. 0527557462 וב מ סיארה -- ?ראות ולא החודש הכריזה יבמז על שני מחשבים חדוים. שני מעבדי על הפותחים משפחת מחשבים חדעשה, היא משפחת 3090. המחשבים החדעוים, זגמי 200 ר400, מענר קים למרכזי מיחשוב גדולים שיפורי ביצוע ניכרים ואפערויות גידול, אומרת יבמ. את דגם 200, הקטן יותר, תציע יבמ ללקר חותיה החל מנובמבר השנה. זגם 400, "סיארה האמיתי", יוצע ללקוחות החל משנת 1987. המעבדים החדשים מעבדי יבמ 3090 מורכבים מדגמים זוגיים או מרובעים: צמד מעבדים או ארבעה מעבדים מרכזיים המתחלקים באיחסון (זיכרון) משותף. דגם 200 הזוגי נועד למשתמשים שדרישו- תיהם לעיבוד גדלות במהירות. בסביבה עסקית, הוא עשוי להיות כפול כמעט בביצועיו מהמחשב הקיים כיום, יבמ 3081 דגם אא (שגם הוא מעבד זוגי), וכמעט משולש ממנו בביצועיו, ביישומים מדעיים. לקוח שירכוש את דגם 200, יוכל להגדילו לדגם 400, שיהיה, כך צופים, בעל קצב ביצו- עים גדול פי 1.7 עד 1.9 מאלה של דגמי 200. שני הדגמים מציעים הרחבות לטכנולוגית האריזה הדחוסה של משפחת א308, "מארז ההולכה התרמית." המעבדים משתמשים בטכנולוגיית .₪61 כדי להשיג מהירויות של חצי ננודשניה. שני המחשבים מנצלים אותה ארכיטקטורה ששימ- שה את בוני מערכות 308% וכן אותן יחידות הקפיות. דגם 200, "סיארה הקטנה" דגם זה מכיל, אם כן, שני מעבדים מרכזיים * וא8ז אס דאסשתה מזו מופק בידי אא עורכת הדו'"ח היא לילה דייויס. קוראים המעונ- לנים לעיין בדו'"ח במלואו, או להפוך מנויים עליו, מחמנים להתקשר למערכת אנשים ומחשבים. לע בתצורה זוגית, כאשר לכל מעבד גישה לאיח- סון מרכזי בן 64 מיליון בתים. בנוסף לזיכרון המשותף, מצויד כל אחד מהמעבדים במאגר בן 4 ק' כדי להאיץ את הגישה לנתונים. עד 128 מיליוני בתים נוספים של איחסון אלקטרוני, הנקרא איחסון מורחב, יכולים להתוסף לדגם 0, בלא הכרח לשנות את תוכניות המשתמש. זיכרון אופציונלי מורחב שכזה, טוענת יבמ, מאפשר תעבורה אוטומטית של דפי גתונים מהזיכרון המרכזי ואליו במהירות גבוהה הרבה יותר מאשר מהירויות קלט/פלט. עוצמת החי- שוב החזויה של המחשב היא 30 מפ"ל (מיליוני פקודות בשניה). במחשב זה נעשה השימוש הראשון בשבב הזיכרון החדש בגודל 288 ק' המיוצר בורמונט ובגרמניה. לשני המעבדים המרכזיים במחשב הזוגי גישה ל-40,32 או 48 ערוצים מוכללים, היכולים להעביר מידע שקצבו עד 3 מ"ב בשניה ליחידות איחסון חיצוני בתקליט או בכונני סרט. מחיר הרכישה ההתחלי של דגם 200 הוא חמישה מיליון דולר. דגם 400, "סיארה האמיתית" דגם 400, המחשב הגדול יותר, הוא בעצם תשלובת אלקטרונית בת ארבעה מעבדים מרכ- זיים שלכל אחד מהם גישה לזיכרון מרכזי משותף שתכולתו 128 מ"ב. למחשב עד 256 מב זיכרון אופציונאלי מורחב ועד 96 ערוצים מוכללים. ניתן לחצוץ את דגס 400 לשתי מער" כות זוגיות. , מחשב 3090 דגם 400 יספק את הגבוו שבביצועי המיחשוב ההנדסי והמדעי שבין הים אנשים 6 ובוחשבי מעבדי יבמ. הם בע וזיכרונות גדולים. האריתמטיות לשני הדגמים נמ "מיליוני פעולות של נק (מגה-פלופס). דגם 400 מוצע, כהרחבה לדגם 200, במחיר 3 מיליון דולר שיתוספו על מחיר דגם 200 כל הרחבת זיכרון בסדר גודל של 64 מ"ב מתומחרת ב-%475,000. בד לדונתה כך לדוגמ "נמשיך לספק ביצועים מוגדלים" "הרחבות אלה, כמו חידושי אשתקד (הדגמים המשופרים האחרונים במשפחת א308) וכמו יחידות התקליט החדשות הן חלק מחתירתנו העסקית לספק ללקוחות א308 ביצועים מ לים ומרחב צמיחה," אומר קארל קונטי, משנה לנשיא יבמ ונשיא האגף למערכות נתונים. אכן, דגמי סיארה משקפים את הפילוסופיה של יבמ הגורסת מערכת עיבוד נתונים מרכזית. אולם, יש להעמיד בספק מסוים את דאגתה הכנה ללקוחות החברה, כך גורסים משקיפים רבים. יבמ, הדוחה את אספקת מחשב 400 ומציעה ללקוחות (שבעה חודשים מהיום) את מחשב 200, מפגרת, ובכוונה תחילה, אחר דרישות השוק. כבר היום, זקוקים ארגונים גדו- לים לעיבודים מהיוים וחזקים יותר מכל מחשבי הקצה העליון של א308. דגס 200, מציע ביצועים דומים מאוד למחשב הקצה העליון במשפחת 3084 (דגם 30840 -- מחשב בעל ביצועי 29 מפ"ל). יתרונו היחיד של ד 0 לעומת הדגם הקודם הוא - הרצפה, ב"טביעת רגל" הקטנה במחצית. יב דוחה את דגם 400 כדי להמשיך ולמכור מחשבי א308 לדגמיהם השונים, הנחשבים "צעירים" עדיין לפי מושגי יבמ, גם לממן, ולו בחלקן, את הוצאות הפית הות של סררת סיארה. זו גם הסיבה שבמקביל להכרזה, מודיע הרגלה, על הפחתה ממוצעת של 5% בלבד במחירי הרכישה של מרבית מעבדי 0. השוק הגדול למחשבי .08( לתתכ הרחרות לד - יר לספק הרחבות לדגמים במלואו ויבמ תמשין קיימים, כך סובר מנתח-שוק, איש ג'וסלין. סטייב שלש וונבת את ההצגה מסיארה הצגת מחשבי סיארה עברה "ליד האחזנים". הביצועים היו חזויים מראש וההפתעה היחידה בהכרזה היתה במועדי האספקה הרחוקים. אולם יבמ הצליחה להפתיע, לדעת מומחים, בהצגת גרסת אא למערכת ההפעלה אשוש. יבמ, כך ברור, ממשיכה לתמוך במלוא הקיטור במערכת ההפעלה הוותיקה ושורת הכרזות התוכנה החדעוות אך מחזקות אותה. גרסת גא -- יישום חדש הנתמך במלואו בגרסת יוניקס סיסטם ש של ז8ז4 - ותוכגות חדשות נוספות -- בהכרזות יבמ. תוכנות חדשות אא/ואצ היא גרסת הרחכבת ארכיטקטורה (שאטד66 61 סמסאאזאת) למערכות ההפעלה הקיימות. מערכת ההפעלה החדשה מציעה ביצועים משופרים עבור א/8/א שירות קומפיוטרוורלד ועבור 370/%/וא כמערכות הפעלה הרצות "כאורחות" תחת מערכת ההפעלה החדשה. כך, מחזקת יבמ את אימון לקוחותיה במערכת ההפעלה וא/ כמערכת עתידית. אגב, זוהי מערכת ההפעלה היחידה בתע- שייה התומכת בתחום עוצמת מחשב הרחב ביותר הקיים, החל במחשב האישי וכלה במחשבי הענק החדשים. עוד מציעה יבמ את אאא (מפשאפדאת צךן ןא צאתצססםא). התוכנית החדשה מאפשרת לבעלי מערכות ניהול מידע 8וא1 לשפר ביצועי משתמשי הקצה. פונקצית :אא מוצעת כהרחבה לחמש חבילות תוכנה חדשות ובעזרת האמצעי החדש, יוכלו המחשבים להתגבר על תקלות מערכת או על הפסקות פעילות עקב תחזוקת מחשבים. יבמ טוענת כי זמן הגישה של משתמש הקצה משתפר בשימוש באמצעי החדש. להפ- עלה יעילה של אא יידרשו תוספות חומרה, מעירה יבמ. זמן האספקה המשוער של אא - סוף 1986. תוכנית פורטראן עוד מציעה יבמ אמצעי לריבוב משימות בפור- טראן. האמצעי החדש, א/0818: 5/, מיועד בעיקר להשלמת משימות הנדסיות ומדעיות, התוכנית מנצלת את יכולת העיבוד המקביל של מערכות זוגיות, כדוגמת מחשבי 3090 החד- שים, או חלק ממחשבי סדרת 308%, על פי יבמ, זמן העיבוד מופחת בין פי 1.7 ל-1.8 במעבד זוגי ועד 3.3 במעבד מרובע. "בנז תחזק מענמחדה במערכות הקטנות בסדרת מהלכים מתוכננים היטב, מתעתדת יבמ לחזק את מעמדה בשוק המערכות הקט" נות. יבמ תציע מספר מוצרים בשנים הקררר" בות שיסגרור את הפער הקיים בינה לבין חברות אחרות, המתמחות במערכות קטנות ובינוניות. כך סוברים תחקירני יאנקי גדופ, חברת המחקר הידועה שערכה את כנסה השנתי בחודש שעבר. על פי דעתו של דייל קאטניק, מנהלה של קבוצת המחקר הבוסטונית, עדיין לא חשפה יבמ את מלוא קלפיה במאבק. הוא סובר כי החברה תמשיך ותתמוך במשפחת הפיסי אולם, במקביל, תנסה למצב את סיסטם/36 כמערכת פנים מחלקתית וכן את דגם 1 החדש שעליו תכריז בקרוב (דגם 2) כשרת קבצים עבור רשת 20 תחזית יאנקי גרופ תקשורת מקומית של פיסי. את |/558185 תמצב יבמ כמערכת תקשורת/שרת קבצים. תחנות עבודה לאורה סטוארט, האחראית על קבוצת המער- כות הקטנות ביאנקי גרופ, סוברת כי יבמ תנסה לחזק את מעמדה בשוק תיב"מ באמצעות תחנות עבודה בעלות ביצועים משופרים עבור מהנדסים. יבמ, כך היא טוענת, לא תומכת עדיין בצורה מלאה במערכת ההפעלה יוניקס, באף אחת מהמערכות הקטנות. גב' סטיוארט מוסיפה כי ישנו פער גדול עדיין בין מערכות פיסי לסוגיהן השונים לבין מערכת המיני סיסטם/370 ויבמ תשקיע במער- כות חדשות שיגשרו על פני פער זה. שתי אנשים ₪ ונטוחשבים האפשרויות הפתוחות בפני יבמ, לדעתה, הן ביצירת מיקרו 4300 (כדוגמת מיקרוואקס של דיגיטל) וכן, יישום ביצועי מערכת ההפעלה ואצ על מערכות קטנות יותר, כדוגמת 1 . אם אכן תציע יבמ את ואצ על גבי אי.טי., יהיה בידיה מכשיר רב משתמשים אמיתי, היכול לתפקד גם כתחנת עבודה הנדסית טובה, שנת 85' תהיה שנת "הכללת התוכנה" על פי דעת רבים בקבוצה. הם צופים "גשרי תוכנה" בין פיסי-דוס לבין מערכות ואצ וכן גישה בין רשת 5/36 לבין רשת תקשורת מקומית עבור פיסי. ב-86' יחוזק אי.טי. עם מעבד 80386 כמערכת התומכת ב-16 משתמשים. פיסי רב משתמשים? ו ד פראנסיס ג'ינס, האחראי על חקר מערכות54' ואחשביעע 6 2 סקר שביעות רצון -- חומרה השתתף וזכה במחשב אישי כקורא קבוע של עיתוני אנשים ומחשבים, דעותיך חשובות לנו. הסקר להלן הוא הראשון והחשוב ביותר שנערך בארץ בהיקף שכזה. אנו מודים לך מראש על הענותך והזמן שאתה מקדיש לתשובותיך. כאות הערכה לשיתוף הפעולה נערוך הגרלה בין כל השאלונים (שאלונים כפולים ייפסלו), שימולאו במלואם, ויתכן שתזכה במחשב אישי/מקצועי ריינבו 8 מתוצרת חברת דיגיטל - מתנת מערכת אנשים ומחשבים. השאלונים לא יימסרו לאף גורם מחוץ למערכת. תוצאות סטאטיסטיות של ממצאי הסקר יפורסמו כמובן, בעיתוני אנשים ומחשבים. בענותך על השאלות הבאות התייחס רק למחשב בו הינך משתמש ביותר. לפני שאתה מתחיל במלאכה, אנא שקול היטב וענה רק כשאתה יודע ומשוכנע. אנא, סמן עיגול סביב התשובה המתאימה, או מלא בכתב ברור את הפרטים הנדרשים. שלח את דף הסקר המלא אל מערכת אנשים ומחשבים, ת"ד 5 ת"א 61332, עבור סקר שביעות רצון. המועד האחרון למשלוח: 31.5.85. תודה, מערכת אנשים ומחשבים לשימוש המשרד בלבד שספאוא -- דיגיטל תצורת מחשב הפרס: * זכרון פנימי 1288 * כונן תקליטון כפול 240068 * מסך חד-צבע ירוק * מיקלדת, ?2 יציאות טוריות 232-0 85 לחיבור מדפסת ותקשורת (למשל). * מערכות הפעלה 60/86 ,8/005וש. 8 ו רשום במדויק את שם המחשב והדגם עליו אתה (23) מחווה דעתך ו ו א (16) באיזה מידה אתה מרוצה מהמחשב בו אתה משתמש? | (24) ו [4] במידה רבה מאד. [3] במידה רבה. [2] במידה ו חלקית. [1] כלל לא. (פ1--17) אם אתה מרוצה מהמחשב, ציין שלושה גורמים ו עיקריים שמהם אתה מרוצה במיוחד: 0-ל 1 0-ה בק אבומקתהמותמאוהק (25) . ו ה | שו אם אינך מרוצה או מרוצה במידה חלקית בלבד, ציין את שלושה הגורמים העיקריים לבך: 7" / | שר ל 8 ה 8 אנשים ‏ + ובוחשפים שם החברה (המדויק) בה רכשתם את המחשב? -- במה זמן נמצאת מערכת המחשב ברשותכם? 6 ₪ 5 ₪ ₪ - עד שלושה חודשים עד שישה חודשים עד שנה עד שנתיים עד חמש שנים מעל חמש שנים באשר נרכש המחשב באיזה מידה הותה לך השפעה על ההחלטה? ו [4] רבה. [3] מועטה. [2] כלל לא. [ו] לא עבדתי בזמנ עד במה אתה מרוצה מטיב קשריך עם החברה שסיפקה את המחשב? [4] מרוצה מאד. [3] מרוצה. [2] בינונית. [ו] כלל לא. מרוצה במידה 4 הווווווווקתתתתתתתותתוהההתהתתתתמתמממוהממההההמהא ה הר == --==אאאשמטמאשמלמשאההאההאההאהלאהטאטמהטאטמטממטמממאועטטמעטטוטתטטטמלטמממטממומממו|'|''''''ו'. סקר שביעות רצון -- חומרה באיזה מידה אתה מרוצה מהגורמים הבאום: מרוצה מרוצה מרוצה | לא מאד במידה מרוצה בינונית מערכת המחשב 1 קלות השימוש (27) - 4 3 2 1 2. אמינות המחשב (28) 4 3 2 1 3. אמינות ציוד היקפי (29) -- 4 3 2 1 שירות ותמיכת הספק 4. הענות שירות טכני (30) -- 4 3 2 1 5. יעילות שירות טכני - (ו8) - 4 3 2 1 6. איתור תקלות (32) -- 4 3 2 1 7 ההרבה (33)-- 4 3 2 1 8 תיעוד וספרות (04/- 4 3 2 1 מועד אספקה 9 עמידה בלוח זמנים (039 - 4 3 2 1 ביצועים והמלצה סו. ביצוע המערכת ביחס לציפיותיך 30 4 3 2 1 האם תמליץ לאחרים לרכוש מערכת דומה? (57) [4] כן. [3] בהסתייגות. [2] לא. [ו] לא יודע במה זמן נמשכו חבלי הלידה בקליטת המערכת? (38) ו עד שלושה חודשים 2 עד שישה חודשיס 3 עד שנה 4 עד שנה וחצי 5 עד שנתיים 6 יותר משנתיים מהו זמן התגובה לקריאת שירות ברב התקלות? (39) [4] באותו יום. [3] בתוך 24 שעות. [2] בתוך 48 שעות. [ו] יותר מכך. פרטי ממלא השאלון אנא מלא כל הפרטים ובכתב ברור כדי שנוכל לשתפך בהגרלה ואולי תזכה במחשב ריינבו. שם מלא . האם אתה מקבל ציוד חליפי לתיקון המתמשך יותר מ-24 שעות? )40( [4] תמיד. [3] בדרך כלל. [2] לעיתים. [ו] אף פעם. מהי תדירות התיקונים החוזרים? )50( )51( )52--53( [4] אף פעם. [3] לעיתים רחוקות. [2] מדי פעם. [1] בדרך כלל. שם החברה נותנת השירות אליה בתשובותיך? התייחסת האם אתה נעזר באיגודי משתמשים? ציון אוזה; כן, באיגוד: ובאיגוד: האם אתה נעזר במשתמשים/מתקנים אחרים? ! ] כן [ ] לא מה אתה חושב/יודע על מחשב הפרס? )55--57( )58--60( )61--63( מהם לדעתך יתרונותיו של מחשב ריינבו? ל וו הי ו ה מהם, לדעתך, חסרונותיו של מחשב ריונבו? [ וו ו וש רע הי == .7)7)"7 ודד במידה שתזכה במחשב אושי ריינבו, לאלה יישומים ישמש לך? [1] ה השה אפרנ ב ורי וו ו ₪ ב .1 .... מס' ת"ז (למניעת כפל) 7 לטבלו טיפ )3 |בלרקוד" ו מחשב בבית יוקם לובי לענף המחשבים! מכסים -- מפגע טכנולוגי; רב-שיח מיוחד למגזין אנשים ומחשבים בבית אסיה המכס על תוכנה הוא בניגוד להמלצה בינלאומית שעליה חתוס הרוב המכריע של מדינות העולם, ובניגוד למדיניות העשוק האירופי המשותף. התמרמרות, צעקות, מאבקים. יש להפנות את המאמצים לכתובת האמיתית: לפוליטיר קאים. המכס עצמר הוא אך בלי, צוואר בקבוק לביצוע מדיניות. "אנר יוצרים במו ידינר פיגור טכנולוגי שהסיבה לר היא ביורוקראטית גרידא." אומרים אנשי הענף. אך האם הם עושים ולו משהו לקידום הנושא? ראשי חברות תוכנה, חברות שיווק, מומחי מכס, ברבישיח מיוחד למגזין אנשים ומחעשבים בבית אסיה. "המכס הוא כמו מזג האוויר באנגליה. מדברים עליו, בוכים עליו, מקללים אותו אך לא עושים דבר כדי לשנותו..." כאשר נפלה ה"פצצה" והוטלו מכסים על תוכנה, במהלך כנס איל"א בשנה הקודמת, סברו רבים כי ההחלטה הבלתי הגיונית תבוטל במהרה. כיום, כמעט שנה לאחר אותה פצצה, עדיין ממשיך הציבור לשלם (מי שמשלם) כשבעים אחוז מכס על תוכנת מדף. אחוזים נמוכים יותר משלמים על תוכנות "תפורות". עד עתה לא נקב2 לתוכנה כל סיווג בתקנות המכס. יבואני תוכנה נאלצים להתמודד עם התקנות הקיימות, המַכִּירוּת אך ורק ב"ספר" או ב'תקליט או סרט מגנטי". אין כל הגדרה לקניין הרוחני בתוכנה עצמה, גם אם לכולנו ברור שקניין רוחני זה עולה מאות ואלפי מינים על ערכו של התקליטון שעליו הוא קיים... כמה מכס אנו משלמים? בממוצע, אנו משלמים כ-/40% מכס ומס קנייה על מחשבים ועל פריטי ציוד היקפי, לפי הפירוט הבא: > מכס -- 4% > שלום הגליל -- 2% 4 תוכנות בתקליטונים -- כ"70% 4> תוכנות בסרטים מגנטיים -- כ-15% > תוכנות הכוללות ספרים ללא "נושא" (א1כ:וא) - 2% בלבד. מהו מחשב? לשאלה כה "פשוטה" יכולות להיות מאות תשובות. והדיון כרוך בתשלום אלפי דולרים לשלטונות המדינה. כיצד מגדיר הספר עב הכרס של תקנות המכס את המחשב? "מכונות סיפרתיות (.121611/1) בעלות זכרון המסוגל לאחסן לא רק את תכנית העיבוד או את תכניות העיבוד ואת הנתונים שיש לעבדם, אלא גם תכנית לתרגם לשפת המכונה את שפת התיכנות הפורמלית שבה התכנית כתובה. מכו- נות אלה חייבות להיות בעלות זכרון ראשי שיש גישה ישירה אליו לשם ביצוע תכנית ושיש לו יכולת קליטה לאחסן לפחות אותם החלקים של תכניות העיבוד והתרגום, וכן הנתונים, שהם הכרחיים למהלך העיבוד השוטף. הן גם חיי- בות להיות מסוגלות, על ידי החלטה לוגית, לשנות ביצוע תוך כדי מהלך העבודה, על סמך ההוראות הכלולות בתכנית ההתחלתית". מדוייק למדי? אולי. אולם, פאראדוקסא- לית, כל ענף המחשבים כולו על הציוד ההיקפי, הרכיבים ועוד, יושב תחת סעיף אחד בתקנות המכס, הוא סעיף 8453.9900 המפורסם. ציוד במיליוני רולרים, מחשבי ענק, מחד גיסא, וכר- טיסי הרחבת זיכרון בשווי עשרות דולרים מאידך גיסא -- כולם תחת אותו סעיף, כל התוצרים, מכל הסוגים, בשוּרה אחת. לשם השוואה, מוצרי ענף הטקסטיל מפוזרים בספר זה על פני עשרות דפים... לנו ידוע כי חברת מחשבים, ולו הקטנה ביותר, מייבאת כמה עשרות מוצרים שונים, שלכל אחד מהם תפקיד וייעוד שונה. המכס כורך באותו סעיף כל מוצר, כל חלק. מערכות משובצות מחשב מסובכים יותר חייהם של משווקים ויבואנים של מערכות משובצות מחשב. מערכת שכזו יכולה להיות מכונת עיבוד שבבי נשלטת מחשב או מערכת מדידה מדעית רפואית מבוססת מיקרו מחשב. אם אין ספק שהמחשב במכונת העיבוד השבבי מיועד להפעלתה בלבד, הרי רגיל ו"בגלל" היותו רב-שימושי ישולם עליו מכס כאילו היה מחו למשחקי פאק-מאן. במקרים כאלה, התָּקנות שונות ומשונות והמציאוּת מוכיחה כי מי שנאבק על דעתו בדרך כלל מצליח. הבעיה: רוב הוויכוחים והעימותים בין המכס לבין החברות נסגרים אד-הוק. מעט מאוד מקרים מגיעים לבית המשפט. לו הגיעו יותר מקרים לדיון משפטי, היו הופכים לתקדי- מים שאותם יכול היה הענף כולו לנצל לתו- עלתו ולתועלת לקוחותיו. אילת -- פתח תקווה? אין זה קו מוניות חדש. מחודש אפריל יוחל, בהדרגה, אזור סחר-חופשי על אילת. האם נתחיל לחזות בנהירה המונית של בתי תוכנה וחברות אחרות לאילת ? תיאורטית עשויה אילת להפוך לעיר מקלט לחברות לפיתוח תוכנה וכלים תעשייתיים, הנאנקות כיום תחת נטל המיסוי... ענף זאבים? יבואני הרכב מאוגדים; קבלנים מאוגדים; סוחרים ויבואני מכשירי חשמל, טקסטיל, מכשירי כתיבה, כמעט כל הענפים, ותיקים כצעירים, מאוגדים בתוכם באמצעות לשכות המסחר. ענף המחשבים! ענף ענק זה, אשר בערכים כספיים הוא בין היבואנים הגדולים בישראל (לפחות בחומרה), אינו מאוגד כלל. נכון, קיים איגוד בתי התוכנה, קיימת מועצת איל"א, קיים איגוד תעשיות עתירות הידע. אולם יבואני המחשבים והתוכנה, שמספרית לפחות הם הגורם הגדול ביותר בשוק, אינס מאוגדים בכל צורה שהיא. התוצאה? החבילה המפורדת הזו משחקת לידיהם של המכס, משרד התעשייה והמסחר, השלטונות. כאשר מותקנת תקנה חדשה, מתאגדים שניים-שלושה מנהלי חברות ופונים להנהלת המכס. מעולם לא בוצעה פנייה של כמה עשרות מנהלי חברות לא היתה כל פגייה רשמית של יבואני המחשבים והתוכנה אל השלטונות, אל חכרי הכנסת, אל השרים הנוגעים בדבר. ט עירתי וד 72 ו7 70 69 68 67 66 65 64 4 רל *יא) - כ-33%. = ור רשר תש מס קנייה (בתוספת תמ"א) / ל 0 פעם אחת לא נוצר קשר משמעו על תוכנה שלפ מכס לפי הפירוט: ממחשם המצבדתי יכל להיוה מיקחד מתשב | א 7 | ; 7 0 : שש 4 - 4 ₪ 0 1 ל 6 1 - | 22 אנשים 6 אנשים + 2 ו ונוחשפים וטחשבים 5 להקמת "לובי" פעיל שפוטנציאלית, יסכימו כולם, סיכוייו להצליח טובים יותר. האם הסיבה היא שבמרבית המקרים, אם לא בכולם, "אוכל" הלקוח את התוצאה הסופית? הרי הוא זה שמשלם את המחיר הסופי. בית אסיה מעניק חסותו התכנסנו בבית אסיה, סביב שולחן ערוך (תמיד מעודד יותר) לתפארת. הראשון בסדרת רבי השיח וימי העיון שתקיים מערכת אנשים ומחשבים במקום, במהלך השנה. הנוכחים: דינה גבתון מחברת בינת; אביג- דור לוטינגר ממשוב; יגאל דקל מידע מחשבים; עמי הרשגל מַתִים מחשבים; רפאל לודין ואילן לבנון מקונטרול דאטה; מיקי קני מאיסטרר ניקס ואהוד קרונפלד, משפטן ומומחה מכס, איש חברת עמילי-המכס אגיש. חתך מייצג של גורמים הנאלצים להתמודד כמעט מדי יום מול שלטונות המכס, משרד התעשייה והמסחר. הצו הברווזי אירוני הדבר, שביום הכינוס עצמו בישרה כותרת מכותרות שבועון אנשים ומחשבים על תקנה חדשה שהוטלה על הענף: על כל משלוח-יבוא של ציוד הנופל תחת סווג 0 המפורסם, יש לקבל אישור מיוחד ממשרד התעשייה והמסחר. המשמעות המע" שית של הצו החדש, שפורסם ברשומות בחתימת אריאל שרון, השר האחראי, היא "טירטור" יבואני המחשבים פעם אחר פעם, כדי לקבל אותו אישור מיוחד מהמוסמך להע- ניק אישורים שכאלה, מר אבי אור, סמנכ"ל משרד התעשייה והמסחר לענף האלקטרוניקה. מה היה הרקע להוצאת הצו החדש? פנייה תמימה של משרד התקשורת אל משרד התע- שייה והמסחר להגביל יבוא של מודמים, שאינם מאושוים על ידי המשוד, לשימוש ברשת הטלפונים הארצית. המחלקה המשפטית של משרד התמ"ס הזדרזה לבדוק, ומצאה שמודמים מסווגים בתקנות המכס תחת סעיף 3 וגו'. או אז מיהרה להטיל את הצו החדש. לו טרחו לבדוק מעט, היו מגלים מיד שכל מוצרי המחשבים נופלים תחת סעיף זה... 4 על הצו החדש נודע לסוכני המכס העוסקים בנושא ביום שני בבוקר. נדהמים, הם ניסו לברר את הנושא עם האחראי, מר אבי אור. הלה לא ידע אפילו במה המדובר. שבועון אנשים ומחשבים הדפיס את הידיעה, וכבר באותו יום בוטל הצו הטרי... ברשומות, אגב, הוא עדיין מופיע. תחנות המכס קיבלו הוראה לא להת" ייחס אליו. לאנך ירצרים תרבות גנבים" יגאל דקל, איש ידע מחשבים, יבואני אפל, מצהיר: "ידע חדלה לייבא תוכנות. אין כל טעם לייבא משחקים, תוכניות חינוכיות ואפילו תוכ- נות עסקיות כאשר המחיר בישראל כפול מהמ- חיר בחו"ל וכל כך קל להבריח. מכס על תוכנה - זו גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. ואם אחת מהנחות היסוד של המכס היא שהמס הגבוה מגן על הייצור בישראל, זוהי הנחה שבשטות יסודה, שכין אין כל טעם לייצר לשוק הקטן תוכנות אלה, וזול ויעיל הרבה יותר לייבאן מחו"ל." גם אביגדור לוטינגר, איש משוב, מצטרף לדעתו: "משוב היא הנציגה המוסמכת היחידה של מיקרוסופט בישראל. אין להשוות את כמות התוכנות מתוצרת החברה הידועה, הנמכרת על ידינו, לכמות העצומה של תוכנות הנמצאת בישראל. כולם מבריחים, כולם מעתיקים." בארה"ב, הוא מוסיף, קיימת נטייה להוריד מאוד את מחירי תוכנות המדף כדי שאנשים לא ירמו. תוכנות לשימוש כללי נמכרות במחירים זולים מאוד. בייחוד תוכנות לייעול המשרד, לניהול פרויקטים. בישראל נמכרות תוכנות אלה במחירים גבוהים מאוד, ללא כל יחס וללא כל הצדקה." "ממה כל זה נובע?" זועם מיקי קני, איש איסטרוניקס, יבואנית של מיכשור רב, ציוד ותוכנות תיב"מ. "האם מישהו רוצה לנטרל את המדינה משאר העולם?" ניסוּ לפתור בעיה קטנה והיכו את כולם מי שמשחזר את הרקע להטלת המיסוי על תוכנה, אומר כי כאשר היתה תוכנה פטורה אנשים ₪ ווחשבים ממכס, לפני כשנה בלבד, היה ניסיון בחברה מסוימת "לגלם" חלק ממחירי תוכנת מיינפריים יקרה לתוך מחיר התוכנה. המכס, שעלה על עקבות התופעה, החליט לבולמה והטיל את המכס על כלל התוכנה המיוכאת לישראל. מכס על תוכנה ? סליחה, טעות. אין כל סיווג לתוכנה בתקנות המכס. "לא קיים פרט-מכס לתוכנה," אומר אהוד קרונפלד, איש אגיש. המכס הוא על המדיה, על התקליטון, על התק- ליט או על הסרט המגנטי ובמקביל -- על התיעוד הספרותי הנילווה. צרה צרורה זו גורמת למצבים פאראדוקסאליים רבים, ולמ- אבקים מוזרים בסגנון "מהי תוכנה? האם היא ספר? האם היא תקליטון או סרט?" גם אם ייקבע לבסוף סיווג מתאים לתוכנה, עדיין לא תיפתר הבעיח. כיוון ש - באף מדינה בעולם אין מכס על תוכנה ! ארגון 0/11 העולמי, המסדיר את נושאי המכס בין המדינות השונות, קבע בהמלצה חד- משמעית שיש לפטור' תוכנות ממסים. רוב המדינות החברות באוגון תמכו בהמלצה. ברזיל התנגדה. היחידה אולי. בנושא זה יש עוד להוסיף, שבכל מדינות השוק האירופי המשותף, שגם ישראל חברה בו, נערכים דיונים לבטל מכס על תוכנות. הגיוני. האם, כספית לפחות, שווה כל המאמץ? שווה כל הטירדה? והרי הנהנים מפטורים למי- ניהם הם, כתמיד, הגופים הגדולים. הלקוח הקטן, בעל מחשב המיקרו, הוא הסובל. ממנו, ממנהל המפעל הקטן והבינוני מצפים להתייעל ולחסוך. התקנות נכתבו לפני עשרים שנה ספר תקנות המכס מעודכן מפעם לפעם. אך, התקנות העוסקות במחשבים ("מכונות עיבוד נתונים") נכתבו בשנת 1964, ומאז לא עודכנו. משונה הדבר כי בתיאור המוצר ששמו "מחשב" מופיע המונח "תוכנית" כמה וכמה פעמים. לתוכנית, לתוכנה, אין כאמור כל סיווג משלו בתקנות אלה. טבלת הסיווג עמדה להתעדכן לפני שנתיים. המכס היה מעוניין לאַחָד את כל פריטי הענף תחת סיווג אחד והערכת תשלום אחד: מחשבים, חלקיהם, ציוד היקפי ותוכנות. הדבר לא נעשה עדיין. ועוד, אדם או חברה כי יפתחו במאבק משפטי, עלולים לגלות כי חלק מההנחיות הפנימיות הקיימות לגבי מיסוי ומכס על ענף המחשבים אינו מעוגן כלל בחוק! בין פקידי המכס שורר עירפול תמידי באשר להגדרות המדויקות של פריטי ציוד ותוכנה. אותם פריטי ציוד נופלים לסיווגים שונים, לפי מידת הלחץ או מידת כשרונו של עמיל המכס. האם ייקח גורם כלשהו בענף על עצמו את התפקיד הנחשוני לפתוח במאבק זה? מה תהיה אחרית המאבק? אביגדור לוטינגר היה מעוניין להפסיק את מחול השדים: "להגדיר אחת ולתמיד מהי מהות התוכנה. להפסיק לכנותה בשם המדיה שעליו היא נמצאת." אהוד קרונפלד מזהיר: "גם אם תוגדר תוכנה אחת ולתמיד, עדיין יש לזכור כי בידי השלטו- נות הסמכות לקבוע כמה יש לשלם על אותו סעיף! מאבק שכזה, ללא מעורבות הדרגים 8 הקובעים, עלול להיות בעוכרי הענף כולו." האם המכס מָבִין במחשבים? "פעם נאלצתי להסביר לאיש מכס את ההבדל בין מצג מחשב לבין מצג טלוויזיה," נזכר יגאל דקל, איש ידע. "לדעתי הם מנותקים," קובע מיקי קני. "אין הם לומדים, ואולי אינם מסוגלים כלל ללמוד, את נושאי המיחשוב, המחייבים התמחות רבה, וכל הקשור אליהם". למיקי קני רעיון שבו תומכת מערכת אנשים ומחשבים בלב שלם: "יש להזמינם במרוכז לתערוכות, לימי עיון, לכנס איל"א ועוד, ובדרך המנומסת ביותר להסביר להם את הכלים, את היישומים, את ההבדלים בין מכשיר למכשיר. במקביל, יש להזמין גם את אנשי משרד התע- שייה והמסחר כדי שאירוע כמו אירוע היום (הצו הברווזי) לא יישנה." אהוד קרונפלד ודינה גבתון אינם מסכימים עם דעתו של קני: "אנשי המכס לומרים ומתע- דכנים. מהנדסים מצטרפים למקצוע והם מבי- נים מספיק כדי להתמודד עם הנושא." ואביג- דור לוטינגר מתריע: "גם אם ילמדו ויתמחו בנושא מסוים וישלטו בו -- הרי בכל שנתיים מתחדש דור בענף המחשבים. כדי לשלוט בנושא כהלכה, יש להתמחות בו ב"זמן אמיתי". גם אם תשונה תקנה כלשהי במשך הזמן, היא עלולה להיות מיותרת כעבור זמן קצר." "כיום אנו עדים למגמת איחוד כלים ומער- כות," מעיד אביגדור. מחשב פיסי יכול לשמש גם למשחקים, גם לביצועים עסקיים וגם לבי- צועים מדעיים, למדידות ולבקרה. אין זה הוגן לסווג מחשבים אישיים ככלי בידור ‏ - ולהיפך." ואנו מוסיפים: ומה רע בבידור? מה כבר רע במחשבים אישיים זולים יותר? האם (ור ₪0 7 רו5 5 | העובדה שמחשב יכול לשמש ג | צריכה למנוע אותו מצעירים המכסים הגבוהים ? | המסקנה ‏ - התאגדות הקמת לובי את המאבק צריך להפנות כלפ והשרים הממונים על קביעת התק כלפי המכס, שתפקידו ליישם את המרינאים. בהינף קולמוס אחד יכו את מסי הקנייה על מחשבים ו/או כפי שנעשה כבר לגבי מכוניות וידיאו... יש לפנות בצורה מאורגנת ומסודרת. אנחנו זקוקים ללובי משלנו. לובי שיהיה חזק לפחות כמו הלובי החקלאי והלובי התעשייתי בכנסת. כמובן, אחת מאבני הדרך במאבק צריכה להיות ההכרה המלאה בתעשיית התוכנה -- כתעשייה. "ניתן לפנות ליחידה הכלכלית של המכס ולנסות לשכנעם בתועלת. הישירה הכרוכה בהבאת מחשבים לישראל וביבוא חופשי של תוכנה. אם הסכומים המדוברים (לפחות בנושא התוכנה) אינם גבוהים -- הם עשויים להש- תכנע. אולם מאבק לשמו, לשינוי מוחלט במדי- ניות, צריך להפנות כלפי קובעי המדיניות," קובע"מסכם אהוד קרונפלד. ואנו מסכימים, כמובן. מערכת אנשים ומחשבים אישי מבקשת להודות מעל דפי המגזין לכל משתתפי רב השיח וְלבִּית המארח, בית אסיה . 9 המלדע בקבוצה, סובר כי יבמ תנסה להפוך את פיסי למחשב רב-משתמשים במהלך 86', אולם לא לפני שתפתור את מלוא בעיות אי.טי. בדומה לגרסאות 370 של מחשב פיסי, צופה ג'ינס גרסאות דומות עבור אי.טי. -- כבר במחצית השנה הקרובה. יהיו אלה, לדעתו, גרסאות 41/36 ו3707. פיסי חדש, ג'ינס מאמין כי יבמ עמדה להכריז על מחשב פיסי 2 כבר בחודשים אלה, אולם נמנעה מן ההכרזה עקב סדרת הבעיות שנכרכה באי.טי. יבמ תציג, הוא בטוח, את פיסי 2 ואת אקס-טי 2, עד סוף השנה. מבזקים ...יבמ שלחה עשרה יועצים למערב גרמניה כדי לאבחן את הבעיות במערכות 4361. התוצאה: עשרת היועצים אחודים בדעתם שהבעיות הן בשיווק המחשב, המוגדר כסופרמיני למשימות מדעיות והנדסיות, ואינן קשורות לטכנולוגיה שלו. 3 | / אנשים 4 ונוחשבּים ...מדפסת דפים חדשה בטכנולוגית לייזר. "חודש ההכרזות" כולל גם הכרזות בציוד היקפי. יבמ מציגה את יבמ 3820 שהיא מדפסת דפים בטכנולוגיית לייזר. המדפסת מוכרזת בשלב זה למערכות ההפעלה פ%צא 857 ולרשתות תקשורת מקומיות למחשבי מתוצרת יבמ ומתוצרת קורבוס מאפשרת הדפסת עד 20 דפים לדקה על גב דפים בודדים; הדפסה משני צידי הדף; הדפסת איכות של תמונות ועוד. ...כונני תקליטים חדשים במשפחת תקליטי 0. כושר האיחסון המוצע גבו מהדגמים הרגילים. התקליטים כפולי מאחסנים עד חמישה מיליארד ( !) בתים ליטים החדשים תואמים את התוכנות הקיימו למשפחת 3380 וכדי לנצל בי של התקליטים, מציעה החברה זי (1ו')א)) מורחבים. ...מכירות דגמי 41 אינן פוחתות כתוצאה מהאיחורים באספקת המחשב והדיווחים על תקלות בתקליט הקשיח, טוענת יבמ . : המותי ש\.... ו ( ] | | [ במשפטים 185 19071 נבדק התו שהוצב במשתנה המחרוזת %/ באפל קיימות ה באמצעות :1 היוצרת הסתעפות מתאימה, בהתאם לתוצאות ההש- ה בהוראה ( 1)אּ ז והטור (6) אא זו1. השימוש וואה. הסתעפות למשפט 0 תפעיל את ההוראה גזא:. זהוי התו "1" בתכנית הבאה. במשתנה 24, תפעיל את ההוראה א!/א, הדרושה במקרה זה כדי לאפס 6% "זה : את המשתנים. וא בתכנית הנ"ל הצגנו מספרים על האקרן. ניתן כמובן להדפיס ' שק מספרים אלה במדפסת. 4 ; 9 כיום נפוצים דגמים רבים של מחשבים בהם שונות הדרכים ו להפניית פלט למדפסת. אני אתייחס לדגמים הנפוצים וגם למחשב 0 5 דש עליו נכתבות הטיוטות של מאמרי (הן התוכנות והן המלל). ה במחשבים אישיים רבים ניתן להפנות פלט למדפסת על ידי הוספת א = ותוא זש. האות .1 להוראת ההדפסה, והנושא הוסבר על ידי באחד ממאמרי 0 5 הקודמים. יש להחליף את ההוראה 1א1א ב-1א1א.ו בשורה 150. 6 באפל 2 על דגמיו ותואמיו יופנה הפלט למדפסת לאחר ההוראה ששו" לור 5: א כפקודה ישירה או בתוך משפט בגוף התכנית. הכללת ההוראה א חנם בגוף התכנית ללא נוכחות 08כו, תתבצע על ידי הוספת המשפטים: וק 91 15 * -> = ₪8 ךש] | 0 65| 5 ו משפט 165 נועד להחזיר את הפלט לאקרן בתום ההדפסה. יאאד = ₪8 דקן אשאז 5 ( נ מאה ₪ = ן <ן באפל 2, בנוכחות 008, יש לכלול גם הוראת כ .61881 ו "וחק" (84 611 ₪ אוא 15 זאנאק : זא61ק 1065 יעקב שבי "0 (4) 6 דאוא 165 ו הפעם נשתעשע מעט בלוטו (של מפעל הפיס הישראלי). המאמר הינו ובאחרים ניתן להציב את ההוראה ‏ 1א81 במקדם ₪ואס11. משפט זה 8 8 1 . ה | ו מאמר נוסף בסידרה "כיצד לתכנת בשפת בייסיק". מציב את הערך ! במשתנה המספרי א. משתנה זה ישמש בהמשך ל ללש אנו ננסה לחבר תכניות אחדות: כמשתנה של הפונקציה אא "השולפת" מספר מקרי (או מספר 0 ל ל 1. הדפסת סדרת מספרים מקרית למילוי טופס לוטו. "כמו-מקרי"). יתכנו שינויים בפונקציה במחשבים שונים, ובהתאם | , מה תה ל 2. הצגת 0 המקריים בפורמט המתאים לטופס הלוטו לרב המתבצעת 0 רה . ו 6 ואג שאה 6פג, המקובל. . . מספר'-לוטו ו 2 2 ל 3 חישוב ההסתברות לניחוש נכון של כל ששת המספרים. במחשבים שונים יש להוסיף הוראה המחוללת את המספרים : לילל רו ו לא ננסה לחבר תכנית שתתן לנו את המספרים שיעלו בגורל המקריים כגון סשאא. ו30)א אנם ‏ 50 ו בהגרלה הבאה... משפט מספר 20 מציג קבוע מחרוזת על האקרן, הכולל את שם ב זאנאה מבקו התכנית, הדגשת הכותרת באמצעות קו ניתנת להעשות באמצעות תוי (פו פא = 8 זש) 80 שי ו שו בקרה או על ידי הצגת מחרוזת מתאימה, בשורה הבאה, ואת זאת ל ל גי זאנאץ 260) מספרי לוטו מבצע משפט מספר 30. משפט מספר 40 גורם לדילוג של שורה. סז ונ 0 8 = - 5 (פ) פאזט 1290 ז זאשא 10 ₪ ו 10 : -- 0 במשפט 50 מתבצעת הקצאה של 40 משתנים ממוספרים (מוכרים 0 1 = ז סה 40 1 ו 1 י גם כמשתנים "מצוינים"...). במשתנים אלה נציב את המספרים שיבחר אש ו ו (7) פאזע ומכו 88זט עו . , 0 ו -- המחשב לשם מילוי טופס הלוטו. חורה לאקרן אפס :י0א8קקי;(4) 608% זאזהק כל (ל) פגזט ו פאזא 1340 ה -- הואיל ויש לבחור ב-6 מספרים אקראיים, קיימת בתכנית לולאה ללחץ /1' לרשימה נוספת 0 "שוביי זאנת 0מב: זוונמק ‏ 40 (בלע'"ז -- 1.00) החוזרת 6 פעמים על שלב החישוב הזהה. הלולאה אש אשחז י1י = 25 1 190 | אאטזשא 0לג ב מצויה בין המשפטים 60 ו-130. הצבת המספר המקרי במשתנה א 0 07110 ₪ | משתבמשפטשא באשרקורםלכןמתבצע ימד" קצרטל תת | = ברתמיםאחדם יש להקצות לבת כהוכות לאחסון הפלט אטר ו 1 + 40 3% = 8 זם 90 המקר המוכפל ב-40 במשפט 90 והופך לשלם (058ם דאו) בטרם יופנה למדפסת לאחר *סגירה": ההוראה היא א לית, דה ו 5 2 (8) זאן ‏ = 2 זש 100 יוצב ב"/. אא א6יס 15 ביר. דוגמה לכך ניתנת במשפט מספר 1140 (בעלי א? מתבקשים ל הצגת המספרים שנבחרו על האקרן, מתבצעת בלולאה המתחילה דא 16 להשיב את ה-1.:1 לתכנית). תת - במשפט 140. כל אחד מהמשתנים 0 נבדק, ורק אם ערכו גדול 0 5 ז זאזאק ד 0 , ד ל 10 ו א ו , אני מניח שרוב בעלי המחשבים ל חישוב סיכויי זכיה ז זאשא 160 במשפטים 170 -- 200 נבדקת כוונת המשתמש. אם יקיש 1 תופיע מחשביהם ויוכלו להסב את התכנית כך ו , 2 00 שש . 7 ₪ רשימה נוספת. הקשת כל תו אחר, תביא לסיום. "קריאת" התו מלוח כיצד ניתן להציג פורמט דומה לזה של הטופס המקורי של הלוטו אטם אשאז ןי = 25 <ן ‏ 190 הקלידים, מתבצעת בשורה 180 וההוראה היא 25 01. התו המתאים הישראלי? 7% התכנית הבאה מאפשרת לחשב את ההסתברות לשליפת 6 מספרים פאם 200 מוצב ב-75. הדרך המקובלת לבצע הדפסה בטופס קבוע היא להביא את הסמן מסוימים מתוך א מספרים וזה דומה מעט ללוטו המקובל אצלנו כיצד מבצעת התכנית את יעודה? אך לא בכל הדגמים קיימת הוראה זו. ההוראה השכיחה היא בדרך לעמודה המתאימה באמצעות הוראה מתאימה. ההוראה השכיחה חבנית חישוב ההסתברות לבחירת 6 מספרים מתוך 40 הינה התכנית מתחילה במשפט 10 ומסתיימת ב-200. בין משפט למשפט כלל 5 אאו. והמשפט שיחליף את זה שבתכנית יהיה: הינה זאואץ ₪ אד ותחבירה זהה בחלק גדל םש שנם תבד. (61%6.-401/))40. (חישוב כזה עלול לגרום ל-או081:1.0 בחלק ניתן להוסיף 9 משפטים נוספים, ומי שירצה להוסיף לתכנית, יוכל ו אאו-78 ד .1 80 להנעת הסמן על האקרן, קיימות הוראות מיוחדות ששת 0 מהמחשבים האישיים (בעת חישוב ערכו המספרי של :40). לכן לנצל עובדה זו. בדגמים שונים לא "ימתין" המחשב להקשת התו, ואז רצוי להוסיף דא דאואץ ₪71 דאוא. יתרונן של הוראות אלה על ו ו ותבצע החישוב לאחר "צימצום" הנתוניס בגדו משפט 10 מבצע "ניקוי" של האקרן משאריות קודמות באמצעות לתכנית משפט נוסף: להניע את הסמן באמצעותן גם כלפי מעלה (במדפסת נע הנייר בדו ו שאחד מהם הוא מספר המספרים ( ההוראה 1016. במחשבים מסוימים יש להחליף את ההוראה ב-₪61.8 0 60170 אאווד"*- 25 ו 185 כלל רק בכיוון אחד). י. א ; - אנשים ‏ +66 7 2 ל ונוחשפים ששאשצשצצצצצ ''''ט וו סקר שק אנשיס ומחשביס/ אלפון מסווג לחר היפ התלפכהיבּישראל סקר מחירי מחשבים 1 אנא סמן כל הסיווגים המתאימיס לחברתך 2 בכל סיווג מתאיס רשוס לידו את שמות החברות המיוצגות על ידי חברתך. 0 | ך וד ה ךר 7 ף . ₪ [ 9 ו > סוג פעילות: חלון מחשבים, הלפה טל. 04-663353 ] שיווק מוצרי חומרח . י 2 של ו ד ו ל ו 5 כ - |[ | שיווק מוצרי תוכנה . | | פיתוח תוכנה הלג לטל הרללבבר" 100 ריגיטל ריינבו ‏ +100 אפל 2 אל | | לשכת שירות..... (כולל 2 כהבנבלם) (כולל תקללט 10 מ"ב) (כולל כונן) שירות טכני ב מחשב 0, 1 0, 2 0, 1 אחר/צייך .. מדפסת 50 1,000 11,000 = סוג מחשב: מדפסת 100 925,0 925,000 0, 547 0 מצג לרוק 0 0 70 0% מקלדת 2,000 200,000 - היולט פקרד ה ו ם כ בורוז.. ד 0 ספקטרום 48 ק* ספקטרום א קומודור 64 | | ה 7 2 2 מחשב 10 2,000 00, 20 - ל כונן 6,000 1,000 900 9 מחשב מרכזי... רשמקול בלתל ביתי 00,., 3 מיני מחשב ה 2 - 2,000 2-ן ה מוטות משחק 1000 0 0 = 0 מצג ירוק סניו - 125,000 - מסוף/ מדפסת .. מצג צבע סנלו - 300,000 = [) קלט/פלט ל ' |= 0 * המחלרלם אלנם כוללים מע"מ | == [ ] ציוד משומש .. / | * חאה + וו 2 ) חקלאות/חתיישבות מני מחשבלם, תל אבלב טל, 03-246606 בניה 14 7" 0 |-=-| ₪ לטרה 00 אקטרול קומודור 64 . 6 מחשב 10 0 תעבורה / כונו 20,000 0, 259 [] תיירות/מלונאות וי ]| - -‏ השגהל 000 2,020 תעשיתח.. רפואח ]| - מל קצק ספל = 0 חינוך ₪ | - ה שב בל = 9 > טוג חבילת תוכנח: עיבוד נתוגיס ו .םב החוור - 7 7 המחלרלם אינם כוללים מע"מ 3 משרדית/מקצועית הנדסית/ מדעית "'יריווסויווגוו.., (] ניחולית...... , 03-230648 -] מסחרית וו 888 הרהרפונט תל אביב טל 7 ...רו" וו 0/0 000000 א 7 דראגון 64 2,000 20 שס ממלא הטופט תפסיה ל 00 0 2,000 שם החברה, 7 4 ביתי כתובת: רח רשמקר 10 עיר מוטות משחק 0 1000 ת"ד מצג: לרוק סניו 150,000 3200 טלפון מצג צבע סניו 0 ל מנכ"ל. ל מס טבלת שרטוט 20000 : מס' עובדים מודם אסלנכרונל 150,000 0 * המחלרלם אלנם כוללים מע"מ ₪. אנשים ומחשבים (הפקות) בע"מ -- שבועון ה י ; . 1 ו : וחדשות והמגזין 8826 ,8 זסקהקפעטסה שץ!66%עו -- פזסזטקחוס<) ₪ 60016 רח' מאנה 5 ת"א 64168, ת"ד 35325 ת"א 61352, מל. 05-2844388 8 :10 ,(5780| .332 61 עו 3 7 ! << אנשים 2 29 ונוחשבים 20 *המחירים בדולרים. תדיראן, תל אבלב טל. 03-217256 מחשב קומודור 64 263,500 כונן 200 רשמקול 57,000 מדפסת 80 220,000 מוט משחק 0-00 מצג ילרוק פלורלדה 132,000 מצב צבע סנלו 00 * המחלרים כוללים מע"מ מחשבלם אלקטרונלקה, חולון טל. 03-886595 קומודור 64 קומודור 4* קומודור 16 מחשב 0 >ש"* 247 5 כונן 0 ש"* 21 2141 רשמקול כלול 1 לדית משחק 12 מודם 9>ּ מצג ירוק קוניק 1359 מצג צבעונל סניו 417 מדפסות מותאמות ‏ 527 קומודור נלשא אס-אקס 10 כלול כלול כלול סקר מחשבים משומשים מחשב טווח מחירים דראגון 32 ק' 0 -- 200 דראגון 64 ק' 0 --300 ספקטרום 48 ק' 0 -- 150 טכסס אינסטרומנט 0 --200 שארפ 17731 0 --300 קומודור 64 0 --240 ויק 20 0 --60 אטארי 400 0 --250 מיקרופרופסור !1 0 --150 ג'יני קולור 0 --100 אפל !1 0 --380 אנשים ₪ ונוחשבים הווה ''''' טסט וא שש וו ו - תח קיריך כל מה שרצית לדעת על... לאה סופיר אסטרולוגיה ממוחשבת אן התוכנה שתי המשימות העיקריות המוטלות על המחשב במציאתם ועי בודם של הנתונים האסטרולוגיים שלגר הם: + חישובים מתמאטיים הקובעים את מיקומס של הבתים, השמש, הירח, כוכבירהלכת והזויות הנוצרות ביניהם ברגע לידתנן. + שליפת טכסטים ממאגר הנתונים של המחשב בהתאם למצב הכוכבים הנתון, כאשר הטכסט מתאר את תכונותיר ועתידו של בעל המפה. שניים מהבולטים בארץ במיחשוב האסטרולוגיה הינם חץ הדעת ואסטרולייט. חברור אלו מוכרות דו"חות אסטרולוגיים ממוחשבים לכל דורש. ביקרתי במשרדם של חץ הדעת בדיזנגוף-סנטר בת"א, העוסקת בחיזוי העתיד ופגשתי בדני הרמן שהינו האסטרולוג של החברה והפועל בתחום זה כ-7 שנים, מהם כשנה וחצי ב"חץ הדעת". לחברה לקוחות קבועים המקבלים את הדו"ח האסטרולוגי הממוחשב ישירות לביתם. ניתן לקבל דו"ח חיזוי עבור חודש, שנה וכו'. | חץהדעת. חיזוי אסטרולוגי איי- בכל שבוע הצלחה מרשימה לחץ הדעת -- מפעל המנויים הארצי! אחינות ומהימנות תוך עימוש מתוחכס בכליס המסורתייס של האססרולוניה. הופכים את חץ הדעח לחלק מהווי חייהם של ישראלים רב'ס. . החיזוי העמוד והמפורט מעניק לך כטחון | לך בהסכריס יכ יערן, רב יוחר ביכוקחך להמזע מסיכוניס בו כן חתפבלנה בו וקוצל החדמוויות וסיכויים בצורה הסובה = עועור התאמחותן אנששיים ו התוכנה הגורלית עוּּדה במשך כשנתיים על מינימחשב ואקס 750 של דיגיטל. עבודת התיכנון והניתוח נעשתה ע"י דני הרמן בשיתוף עם בית התוכנה 1161 בראשל"צ. בית תוכנה זה מתמחה בזמן אמת ועובד עם מערכת הבטחון. לאור העובדה שלא קיימת, עדיין, תוכנה המסוגלת לנתח נתונים (אינטליגנציה מלאכותית) בנושא האסטרולוגיה נשאלת השאלה איפוא, עד כמה אמין הדו"ח המופק מהמחשב? מה תועלתו לאיש ההדיוט? דני הרמן עונה: "הרו"ח נותן חיזוי הזרמנויות וסכנות" ומוסיף: "חיזוי אסטרולוגי נועד לתת מידע לגבי העתיד בכדי לדעת תוצאות של כל מיני צעדים שייעשו בתקופה זו ולהחליט מה עליהם לעשות". ולגבי התוכנה עצמה: "המחשב מקבל נתונים בסיסיים של לקוח: תאריך לידה, שעת לידה ומקום לידה ועפ"י נתונים אילו מחושב ההורוסקופ האישי -- בזאת מחקה המחשב את עבודת האסטרולוג. בתוכנה קיים מאגר של לוחות כוכבים של השנים הקרוכות (קיימת אפשרות עידכון) וכשמבצעים עיבוד פועלת התוכנה העיקרית וכודקת לגבי הלקוח את תקופות התחזית, מוצאת את המערכים הקוסמיים ביחס למפה האישית וכמו-כן את המועדים. לכל צירוף קיים במחשב מאגר של תמלילים ובאופן ישיר המחשב מדפיס את התוצאה. הדו"ח מורכב משלוש רמות חיזוי: * תחזיות חשובות עם השלכות ארוכות טווח. א רמת החשיבות בעת התרחשות הארועים. א תנודות יומיומיות. התוצאות מודפסות בכל חלק באופן כרונולוגי. ואגב", הוא מוסיף, "קיימים 85 אחוזי הצלחה בחיזוי". עד כאן על המחשב והתוכנה. ומה לגבי "המגע האנושי" ע הממוחשב ! ם הלקוח לאחר קבלת הדו"ח התוכנה עוברת כל הזמן שינויים וכעת זהו השלב הרביעי. השינ" ויים, אומר דני הרמן, ייקלו על הלקוחות בהבנת החומר ומכך יהיה | הדו"ח יעיל יותר. עונה הרמן: "אני עוסק במגע עס לקוחות בדרך התכתבות, משוחח עמם טלפונית, מקיים מפגשים ו המכיל מאמרים אסטרולוגיים ותחזיו ם. כל זאת פרט 2 ובוחשבים | 000מ1 וננ | ת.ח:ק:ייך ך ך . לעומת חץ הדעת העוסקת בחיזוי עתיד ממוחשב בלבד, התוכנה [ של אסטרולייט עוסקת בהורוסקופ האישיות ופוטנציאל לכל החיים. , ביקרתי באַסטרולייט באבן גבירול בת"א ופגשתי בצביה ויהודה זאבי, אשה ובעלה -- שהינם מנהלי החברה. השניים למדו אסטרולו- והתחזית יכולה להיות כללית ולא אישית". ומוסי 4 יסודות תקשורת, סביבה קרובה. בית 4 -- בית, משפחה. בית 5 -- יצירה, גיה בארה"כ וחכרים באגורה האמריקאית .א.:. (אאשוא !אא לו ל מ ל ל ה אהבה, ילדים, בילויים. בית 6 -- עבודה, שירות, בריאות. בית 7 - 00 וא 01 אסוו א וכ על-סמך הסינתזה של המפה נישואים, שותפות. בית 8 -- רכוש הזולת, יצרים, מין, מוות. בית 9 התוכנה שעימה עובדת אסטרולייט נכתבה בארה"ב ע"י אסטרולוג אום של הפחי ל 2 המזלות מתחלקים ל-4 יסודות: - אופקים רחבים, מסעות. בית 10 -- עמדה, קריירה. בית ו1 אמריקאי בשם רוברט הנד, אשר כתב מספר ספרים רציניים בנושא כמו אפשר לדייק בכ-30% כ [. יסוד האש - טלה, אריה וקשת. - ידידים, חברה, חָברות. בית 12 -- שירות מתוך הקרבה, הסגר, דופא א או פד אא.ו. התוכנה יובאה ארצה ע"י אסטרולייט לפני של טרח בתחדות / 2. יסוד האדמה - שור, בתולה וגדי. תת-הכרה, הרס-עצמי. כד5 שנים ובארץ נעשתה הסבה לעברית ורק בשנת [98! התחילה 3. יסוד האויר -- תאומים, מאזניים ודלי. החברה לעבוד איתה. התוכנה עובדת על מחשב יבמ, והמחשב הוגדר 4. יסוד המים -- סרטן, עקרב ודגים. כ"מחשב יבמ מהגדולים". האופק דא א56)) אסטרולייט מספקת דו"ח אסטרולוגי ממוחשב תמורת 30,000 ש' (נכון ל-פברואר ש.*ז.) וניתן לקבל מהחברה באותו סכום הסבר כללי ושלוש איכויות: על הדו"ח, ובמידה והננו מעוניינים לגלות ביתר עומק את צפונות עקב סיבובו היומי של כדור הארץ סביב צירו, עולה מידי שעתיים מזל הדו"ח עלינו לקבל ייעוץ מהאסטרולוגית צביה זאבי; וזה יינתן תמורת חדש באופק המזרחי. המזל הנמצא בזמן הלידה באופק המזרחי נקרא תשלום נוסף. 1. | מזלות פעילים -- טלה, סרטן, מאזניים וגדי. המזל העולה, והוא המזל הפותח את מפת הלידה (בית ראשון). | ן - באסטרולייט סרבו לתת לי את דגמו המדוייק של המחשב בטענה 2. מזלות קבועים -- שור, אריה, עקרב ודלי. 3 מזלות משתנים -- תאומים, בתולה, קשת ודגים, שזהו סוד מקצועי. | 0 כוכבים משפיעים על מפת לידתנו: י - צביה זאבי הגדירה את הדו"ח האסטרולוגי כ"כלי להבנת האפש- מזל שמש רויות שפתוחות לפנינו" והוסיפה שהוא נותן "פוטנציאלים בסיסיים שמש, ירח, כוכב חמה (מרקורי), נוגה (ונוס), מאדים (מארס), צדק ושינויים לאורך כל החיים". בפרוספקט שמנפיקה אסטרולייט מצאתי (יופיטר), שבתאי (סאטורן), אורנוס, נפטון ופלוטו. את המשפט הבא: "התוכנית הכללית שולפת את הטכסטים המתאי- מים לפי מיקום הכוכבים במזלות ובבתים ברגע לידתך". השאלה היא האם דו"ח אסטרולוגי מספיק להבנת האפשרויות בתים ו היבטים והפוטנציאלים? לשם הטלת אור על נקודה זו פניתי לאסטרולוגים שאינם ממוחשבים, לדן טלמור התל-אביבי ולאילן פקר הירושלמי. דן המזל בו נמצאת השמש בזמן הלידה. חלוקת החלל המקיף את מקום הלידה ל-12 אזורי השפעה. קיימים 12 : טלמור עוסק באסטרולוגיה כ-18 שנה ועורך זה כשנה את שבועון בתים: הזויות הנוצרות בין כוכב אחד לבין שאר הכוכבים. לכל זוית משמעות האסטרולוגיה אסטרוסקופ (יצאו 22 שבועונים עד עתה), ובנוסף, בית 1 -- אישיות. בית2 -- רכוש, רגשות בעלות. בית 3 -- חשיבה, משלה. טלמור מנתח מפות בתוכנית הרדיו "חבר מכוכב אחר" ברשת א'. דן ( ב טלמור למד אסטרולוגיה בארה'"ב אצל האסטרולוג זולטן מייסון 0 שתופץ בארה"ב, ובחברה עובדים על גירסה חדשה שתפעל על יבמ ובפקולטה לאסטרולוגיה בלונדון -- ועדיין לומד "...באסטרולוגיה ייו'ויי'דווו''ו'יייוי''ודווו'ווווייי'וווייו'''וווייי - גירסה זו תיתן תחזיות ל-3-1 שנים. תמיד יש מה ללמוד ולחדש..." טוען טלמור. * מזרין: ביגד יה)זבש באכטרולוגיה בחיי ריוב יוב? * -'''.'''ידו'וווידדור'''''יודויוווד'ו'ייווו'דוווווודייי ''''ו''צייצ''''ווווודוידדוווווי'וויד''וו'ו'ווויודו מחירם של דו'"חות ממחושבים בעץ הדעת: דוח חודשי דו"ח חד-שנתי דו"ח תלת-שנתי: חוברות אסטרוסקופ בעריכת דן טלמור | | שאלתי את טלמור האם הוא מכיר את נושא החיזוי העתידי הממוחשב של חץ הדעת -- ובכן, טלמור מכירו ומוסר ש"אנשים רבים אשר שוחח עימם בנושא והתנסו בחיזוי הממוחשב - רעתם שלילית." ושוב הוא חוזר ומדגיש "המחשב יעיל כמכשיר טכני ויכול להיות לו שימוש יעיל ורחב אולם לפי דעתי רק לצורך החישובים הטכניים ואסור לתת ל"גולם" לסנתז נתונים ובודאי שאינו יכול מנוי/ת יקר/ר אני שבה לברך אוזן עש הצטרפותך לאלני לרנויים על "ת+-הדעת"; גארץ ובעולפ. אני מקווה שזו"חות הזהזית האישייב שלך, יהוו לך מקור לענין, הנאה ותועלת. יזוי אלברולוגי בכלל ונן על גמח בופיב שלננין ריכזתי תומר רקע תשוב, 4? ת 0 מוצלת של התהזית שתקבל/י. עניינים חיוניים הקאורים בחריאה נגונה וביישדפ אני ממליץ גכנין, בנכל לב, שהקרא/י את תכתוב בדבי. הללו ורצוי יותר מכעס אהת. הכ ישמטו לן מנוא וזורין. לנתחם". בה באופן יחסי לשאר ועל אסטרולייט: "התוכנה של אסטרולייט טובה ב זתוכנות בארץ (בדקתי באופן אישי הורוסוקופים שלהם) אולם על אף זאת המחשב נותן ואופן אינו מנתחס". האלו ם אילן פקר הינו עו"ד פעיל במקצועו ואף אס ג פעיל. פק את תאור מרכיבי ההורוסקופ אולם בשום פנים צלן בברנח וני הרמן למדריך: 'כיצד להשתמש באסטרולוגיה בחיי היום יום?'" ובכן ייתכן וזו התשובה של חץ ודעת למשפט שמצאתי במדריך שלהם: "...על מנת להפיק תועלת מן החיזוי צריך הלקוח לבחון יחד עם האסטרולוג או בתוך דו"ח התחזית, פרטי מידע נוספים..." בנוסף ליוזמות הנ"ל מכינה חץ הדעת תוכנית מנויים באנגלית עלון אסטרולייט לו 2 שנה ומשנת 1976 עורך ומגיש את תוכנית נמצא במקצוע כ-20 שנו "לכל אדם כוכב" המשודרת ברשת א' שאסטרולוגיה ממוחשבת יעילה אך ורק "כאמצעי עזר טכני לאסטרר סטו לוגים ולא לציבור!ַיָ'לדעתו "ה המחשב נותן פרטים טכניים ולא משמעויות" באופן כללי פקר בדיע אסטרולוגיה הממוחשבת אינה אמינ טים ₪ אנשים ‏ +% 2 ומחשבים ונוחשבים 22277 ...ה - על אסטרולייט: "זוהי שיטה המביאה כמה חלקים לפי מצבים מסויימים, אולם האדם אינו יכול לקבל תמונה הבנויה מחלקים - עליו לקבל תמונה אחת ברורה במידה האפשרית". פקר אינו סומך גם על חיזוי ממוחשב -- ועל חץ הדעת אומר "שאפילו אם התחזית נכונה -- לדעתי זהו מקרה בלבד" וממשיך מכתבי תגובה של "חץ הדעת". ת-ח-ק-י-ר "במידה ונותנים את התחזית או המפה לאסטרולוג בכדי לעשות סינתזה -- רק אז זה יכול להועיל לאדם". לדעתו, "רק מחשבים ותוכנות בעלי יכולת לאינטליגנציה מלאכותית עשויים לקרב את התמונה למציאות". ומה צופה אילן פקר לאסטרולוגיה הממוחשבת: "...התחזית שלי "...,המחשב הוא לשימוש האסטרולוג ולא לשימוש האדם באופן ישיר" גורס פקר. היא שבעוד 20 שנה לערך האנושות תוכל לפתח אינטליגנציה מלאכו- תית ברמה מספקת כך שתוכל לבנות סינתזה של הנתונים האסטרולו- גיים. עד אז יש לאסטרולוגים זמן..." תגובת דני הרמן (חץ הדעת) על דברי טלמור ופקר: "לדעתי יש עליהם איום מסחרי ופרט לכך אין בהתייחסותם תשובה לכך שאם אתה שיטתי בביצוע התחזית שלך ואובייקטיווי הרי שאין סיבה שהמחשב לא יוכל לעשות זאת -- מאחר שהדבר היחיד שאין למחשב זוהי אינטואיציה -- ואסטרולוגיה טובה אינה צריכה אינטואיציה". כחיזוק צירף הרמן מספר רב של מכתבי לקוחות (המכתבים שמורים במערכת). באסטרולייט לא רצו להגיב. ולסיכום: מתוך שיחותי עם הנ"ל ועם אסטרולוגיָם נוספים, על נושא האסטרולוגיה הממוחשבת מסתבר שאומנם המחשב מסוגל להתמודד עם חלק ממשימות האסטרולוג אולם עם המשימה העיקרית שהיא ניתוח הממצאים של המפה האסטרולוגית אין המחשב מסוגל להתמודד. לצורך זה עלינו לצייד את המחשב בכמות אדירה של זכרון חיצוני ועם הבלתי אפשרי - לעת עתה -- אינטואיציה. . . ריית :מ 7 ל ] 0 ו משתנה זה ל-40. ההחלטה מתקבלת במשפט מספר 130 בו מתבצעות ההצבות במשתנים כ וד5. 10 6 וכיה בלוט| * זאזאק 20 זאזאק ‏ 30 זאזאק | 40 8* מספר המספרים שיש לנחש * זשקאן 50 או* מספר המספרים בסר הכל * זטשקא1 10 '===--5-25=ההכנה ש'55-55555-5='1* זא]קק 70 8 - א = א זש 80 1 = 4 זש) 90 1 = 8 זש1 100 4 א 0 ₪7 '10: 8 = ₪ זם). :א = תע ז5 120 א > ₪ זש :6 = ם ז16 אפשהז א ג 6 16 - 1530 . - ₪שזפ (1 + 2) סז א = ז אס= ‏ 150 ז % 4 > ג ז6) 160 ז זאשא | 170 = סז ן = ז א08< 180 ז % 8 = 8 זש. 190 ז זאשא ‏ 200 ₪ / 4 = א ז₪. 220 *הס'כוי הינו אהד ל- "ן=; זאזהק 240 280 66ז‎ 6 פא= אשהז יש" = 2% א 1‏ 270 0 0ז60 200 *סִיכויי אנשים 4 ויח ₪ שבים בדיקת הפונקציה אא הזכרתי שבמחשבים אחדים שונה במקצת הוראת התחביר של הפונק- ציה כאא וכן שונה תגובת הפונקציה לנוכחותם של משתנים מספריים שונים. התכנית הבאה מאפשרת לבצע בדיקה פשוטה על התגובה למשתניה. פאס 10 * הדפט אה צרכו של א * זא1הק ‏ 20 אוד כ<---* זטקא 1‏ 30 (א) פאה |("=(יוא,י*)פאה* זאזהק 430 0 ס0ז 60‏ 50 באחד המאמרים הבאים אביא נושאים נוספים הקשורים בהימורים. * 777-ה הההף"חף"ףףמףמף המח ננתב את המוצר דרך תחנות העבודה שבהן הוא מעובד אצלך. נתבנן את העומסים על תחנות העבודה במפעלך. נעקוב אחר ביצוע שלבי הייצור. נתריע על סטיות וחריגים. נתכנן את דרישות החומרים לתחנות הייצור השונות. ₪ צער אחר למנו המכונה שלך ] / / תמצא את התובנה שלנו. 0 מאפשרת לנו ובנושאים הנלווים "שאו אפשר בלעדיהם" ננהל את עצי המוצר. נתכנן תחשיבי עלות למוצרים. נרכז את העלוזות בפועל (תמחיר) ונשווה אותן לתחשיבי העלות. ננהל את המלאים (חומרי גלם, בתהליך, מוצרים מוגמרים, חומרי עזר) גם בערכים ריאליים במט"ח. נתכנן הזמנות רכש ונעקוב אחריהן. ננהל ההזמנות של לקוחותיך ונעקוב אחריהז. נטפל (מנהלית) בשווק ובמכירות שלך, כולל הוצאת חשבוניות ומעקב חובות לגביה. כשתשמע באיזו עלות תוכל ליהנות מכל אלה, בודאי תופתע לטובה, מה עוד שאנו מציעים לך פתרון כולל של הציוד, התוכנה, וכל השירותים הנלווים -- כולם כאחד מכתובת אחת: .0.8.א. י. א. מיטווך ובויו בע'ז הוחו אז )חר ובו ורו\ר בוב השפעת מחשבי ?11 על מהירות התגובה "שינויים". המילה הכי קבועה במצב המשקי של היום. "חריגים". המקל בגלגלי יעילות התפקוד השוטף. מערכות מחשבי 117 עונות על האתגרים. למן המתרחש על רצפת הייצור ועד לריכוזהמידע הפיננסיבחדרי המנהלים - מספקות לך מערכות המחשבים המתותכמות של ?11 את השליטה המוחלטת על דופק המפעל ועל ההחלטות שלך. למן איתור חריגים וחיזוי שינויים ועד להיערכות מחודשת בתוךזמן קצר במערכת העסקית והייצורית. התקשורת התוך-מפעלית והגישה המיידית של כל דרג במפעל למידע הנחוץ לו, מאפשרים איתור מגמות מהירומעניקים תמיכה בקבלת ההחלטות. עוד תרומה של"הלולט פקרד"מחשבים לעולם התעשייתי, החייב להגיב מידלדרישות השוק המשתנות ולפעימות המשק התכופות. האינטליגנציה האנושית של 117. המוח שמאחורי לב המפעל שלך. קז] מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דך= עטשו 00 סמב>=ס מערכות מהעווב ומדידה (פוא6) ב"מ רח' מטד וז. חל אביב 67060 טל 03-3884056 מפיצים בלעדיים אוליבטי 8 | ניסו כהן המחשב החדש מתוצרת אוליבטוי הוא חידה של ממש למהנדטים: כיצד הצליחו יוצריו לאכול מן העוגה ולהשאירה שלימה? כיצד הצליחו לייצר מחשב כה תואם ליבמ פיחי -- ועם זאת מהיר ממנו פי שניים? "תואמים" רבים מציעים ביצועים טובים יותר משל יבמ פיסי. אוליבטי ₪24 מעניק ביצועים טובים יותר, ולא על חשבון תואמזות. אוליבטי עשתה צעד גדול קדימה והתקשרה עם 4787 לשיווק המחשב בארה"ב. שם קרוי המחשב על שם אביר המאומץ, 0 זז באירופה ובישראל הוא קרוי על שם האב האמיתי. זהו מחשב אוליבטי, ואוליבטי יכולה בהחלט להתגאות בו. טכנית, השאלה המטרידה ביותר את אלה הבוחנים מחשב זה היא כיצד הצליחה אוליבטי יילייצר תואמות", בעוד יע"מ המחשב, 8086, הוא יע"מ 16 סיביות אמיתי, השונה מיע"מ פיסי, ‏ 8088, אשר פונה לכתובת 8 סיביות בלבה: יותר מזה, מהירות השעון של המחשב החדש היא 8 מה"ץ, כמעט כפליים ממהירות השעון 4.77 מה"ץ של פיסי. מהירות השעון קובעת במידה רבה את ארכיטקטורת המחשב, ואין כל ספק שארכיטקטורה זו שונה במהותה מזו של פיסי. והמחשב תואם. אוליבטי מחליטה על כיוון אנו זוכרים את אוליבטי 120א, מחשב 8 סיביות בעל מערכת הפעלה עצמית. יש הזוכרים אותו שלא לטובה. אולי היה זה "בזכותה" של מחלקת השירות של אוליבטי בישראל. להמשיך ולמכור מחשב על מערכת הפעלה עצמית בעידן מס-דוס -- היתה בכך תעוזת" י בר יי ה - מה. אולם אוליבטי לא וויתרה על שוק פיסי ולפני כשישה חודשים חתמה על הסכם |א:01 עם קורונה. כך משווקת אוליבטי בימים אלה ארבעה מחשבים שונים במהותם, תחת דגלה האיטלקי: 118א, הוא קורונה בתחפושת; 20וא בן 8 הסיביות; 24וא המחשב החדש, ואפשר להוסיף לרשימה (למרות שאינו משווק עדיין בישראל) את 121א -- הגירסה הנישאת של 4 מעניין שמדיניותה המוצהרת של 181 הרואה עצמה כיצרן מספר שניים לאחר יבמ בעתיד הלא רחוק, היא להצהיר על מחשב זה כעל "תואם לתקן השוק" -- מבלי להזכיר את הגורם שיצר אותו תקן שוק... אוליבטי תפשה, אם כן, כיוון. יש להניח כי חוזה וא0 בינה לבין קורונה לא יחודש בעתיד הקרוב, מאחר ש-24וא משווק בכל העולם במלוא המרץ. ררדררדררד רו ו 1 ו ו "מחשב צבאי" | שת החלקים" הרגיל: = | המחשב מגיע במארז "שלושת | | אנשים ‏ 4 ונוחשבים קרי תואמי פיסי, המזכירים מאוד בצורתם החיצור ך |?וא המחשב הנישא נית את פיסי עצמו ;תחת פיס תואם. גוף המח -- אך גבוה ממנו החצו יושר ע המצג יושב ע אפשרויות סבסוב מעלה-מטה ולצדדים. טוב מאוד. המקלדת מעניינת. המשתמש מוזמן לבחור לעצמו מבין שתי מקלדות. האחת מסודרת ב'"תקן יבמ" וכוללת 83 קלידים בסך הכל. כשיפור למקלדת של יבמ, מכילה המקלדת שתי מנורות קטנות לסמן מצבי 1.06% ואטא ו-א1.06 4% 6. ועוד, מאחורי המקלדת שקע חיבור לעכברון. יפה. מקלדת זו מיועדת למשוך תשומת לבם של הנבהלים מכל פריט ש"אינו נראה כמו יבמ". למרות שרבים יסכימו שסידור מקלדת יבמ הוא מקור לצרות, ובייחוד ‏ -- קלידי החיצים, המתַפקדים גם כקלידים מספריים. לאמיצים יותר מציעה אוליבטי מקלדת טובה יותר, המכילה 102 קלידים. במקלדת הזו (התואמת ליבמ בתיפקודה, אם לא בצורתה) 18 מקשי פונקציות, והפרדה מלאה בין המקלדת המספרית לחיצים ואפילו קליד אאשז0א נוסף, יעיל מאוד, בצידה הימני של המקלדת המספרית. מומלץ מאוד, בייחוד למשתמשים לעתים קרובות בגליונות אלקטרוניים. בישראל, שבה נמצא המחשב (רשמית) כחודשיים בלבד, מתחבשים עדיין היכן יש למקם את סימון האותיות העבריות על פני הקלידים, בינתיים -- ומאוד לא נוח -- סימון האותיות העברי הוא באותו צבע כשל הלועזי. כך שהשבועות הראשונים לעבודה עלולים לעבור עליך במסע ניחושים מתמיד: היכן הוא קליד "/" עברי והיכן הלועזי, ועוד כהנה וכהנה. באוליבטי מבטיחים שהדבר יסודר בקרוב. אוליבטי 124א, מפרט טכני מעבד -- 8086 16 סיביות מהירות שעון -- 8 מה"ץ רום -- 16 ק"ב, הרצת דיאגנוסטיקה עם איתחול המחשב ראם -- עד 640 למסדדוס ביחידות 128 ק"ב תקליטונים -- 360 או 720 ק"ב חצי גובה מצג מונוכרומאטי -- 4 גווני אפור מצג צבע -- 16 גוונים מקלדת -- נתיקה, תקן יבמ 83 קלידים שעון פנימי/תאריכון -- קבוע תושבות -- 7 ספק כוח -- 163 וואט גודל: רוחב 380 מ"מ גובה 160 מ"מ עומק 370 מ"מ אופציה -- לוחות 811881 /זשאואואס מעבד 28000 מקלדת 102 קלידים, 18 לפונקציות 8 המצג שיבחנו כבר את מעלותיו הארגונומיות של מצג אוליבטי. למען האמת, זהו אותו מצ3 שנכלל בחבילת 120א הוותיקה -- בשינויים פנימיים. גודלו 12 אינטש, והוא מציע כושר הפרדה גבוה: 640400 פיקסלס ועוד 16 גווני אפור. למצג ציפוי שאינו מחזיר אור. וזאת לדעת, עוד לפני שמנסים תוכנות שונות על גב" המחשב, שבאמצעות תוכנית שליטה, ניתן לכוון את גווני האפור של המצג. כך תימנעו מאכזכות שמקורן בתוכניות שונות הנראות "לא טוב" על גבי המצג -- אם כחס- רות בהירות, או כחסרות ניגודיות. 1 מקלדת רגילה, תקן יבמ סט האותיות העברי שהוצמד למצגים שיועדו לישראל מדהים. בעידן האותיות הריבועות '"הדיגיטאליות" מוצע סט אותיות ארכאי מאוד, המזכיר את האותיות שקישטו את מכונות הכתיבה של תחילת המאה. קשה להתרגל אליהם ואני שומע על תגובות מנוגדות, המב- לבלות מעט את אנשי אוליבטי בארץ. יש המת" להבים מן האותיות ה"משונות", ויש המתעבים אותן. המצג נוח לקריאה בזכות כושר ההפרדה הגבוה, ולמרות שגופי האותיות הם במבנה רגיל, 6%8 נקודות לאות. המצג מתחבר ישירות אל שקע כגוף המחשב, ללא חיבור כוח חיצוני. כלומר -- המחשב עצמו מספק את הכוח למצג, מה שהופך אותו למצג "תואם אוליבטי בלבד". לא זכינו לראות את המצג הצבעוני. אומרים לנו שאיכותו גבוהה מאוד. כושר ההפרדה שלו 0 פיקסלס וסידור האותיות הצבעוני הוא 8025. מבנה פנימי מי שיפתח את שני הברגים במעטה המחשב ויביט לתוכו -- לא יראה כלום... אוליבטי מותירה שטח פנוי רכ לתוספת תקליט קשיח ותושבות הרחבה רבות, עד שבעה כרטיסים. הרבה יותר מיבמ, אם נזכור שכדי להפעיל את יבמ פיסי עם מצג גראפי יש לנטרל תושבות, בעוד שבאוליבטי הגראפיקה קיימת במקור. אנשים 6 ווחשבים כיצד מצליח המחשב להסתדר עם כרטיסי הרחבה לפיסי? הבעיה, להזכיר, נעוצה בכך שמרבית כרטיסי ההרחבה בעולם | מיועדים ל-8 הסיביות של יבמ. ובכן, למחשב זה שיטה משלו -- הוא קורא אותם ככרטיסי 8 סיביות, אוליבטי גופא מייצרת כמה כרטיסי הרחבה המנצלים את 16 הסיביות של המחשב. מומלץ כמובן להשתמש בהם וליהנות מיכולת מוגברת. בכל מקרה, מרבית כרטיסי הרחבת הזיכרון, כרטיסי וא 1. הרקולס ואחרים, נקלטים ללא כל בעיה במחשב. את לוח האם של המחשב יגלה המשתמש דווקא בתחתיתו. יש להפוך את המחשב ולפ- תוה כרגים כדי לגלות את הלוח, שהוא נוח מאור לגישה. בכל המחשבים האחרים, לרבות יבמ פיסי, יש בדרך כלל להסיר את כל כרטיסי ההרחבה כדי לגשת ללוח האם. כאן חסכה אוליבטי עבודה מטכנאי השירות שלה. למחשב ממשק מקבילי וממשק טורי, ללא כל תוספת מחיר. זיכרון ענק לעתים נדמה שהתחרות בין התואמים הפכה בחודשים האחרונים לתחרות זיכרון. המחשב יכול לקלוט עד | מ"ב זיכרון ראם. 256 ק' על גבי לוח האם ועד 640 ק' על גבי תושבות ההרחבה. מי צריך כל כך הרבה? יש לזכור כי כמה תוכנות מוכללות חזקות, ובהן סימפוני, דורשות זיכרון ראָם גדול והעיקר -- ל41817 תוכניות משלה להפוך את מחשביה למחשבי יוניקס ו מלאים. 4181 מקווה כי גרסת יוניקס שלה תהיה זו שתשלוט בשוק המחשבים בשנה-שנתיים הקרובות, ולאו דווקא אואטא של יבמ, שתוצע (מתי?) על גבי 1 ובעתיד הרחוק יותר, לפי מִירֶב הסימנים, גם על גבי מחשבי פיסי. מס-דוס אינה יכולה לפנות ליותר מ-640 קב זיכרון ראם. ההרחבה עד | מ'יב תנוצל אם כן בעתיד -- עם יוניקס. כו כ כ כ כו בס כ וכ ו לכו לכו כו נכ) וכ הכ נומטשטצפצט ו ה נה המהמהההטהוס שמססם ₪ שאאמננפנטננטטסטשש מטסם השטשכנטטססטטטסהס טםפם ש מטהטשטמסטטטססטם מטטפטט המוה מקלדת מורחבת אופציונאלית איחסון חיצוני המחשב מוצע במספר תצורות ובהן כונני |*|ך00-0---. | | תקליטונים בני 360 או 720 ק"ב, תקליט קשיח 0 מ"ב (חצי גודל) או תוספות תקליטים קשי- חים אחרים הקיימים בשוק -- עד 40 מ"ב ויותר. ספק"הכוח של המחשב בכוח 163 וואט (לעומת 120ביבמ פיסי) יפעיל תקליטים קשי- חים גדולים ללא כל בעיה. מערכות הפעלה מערכות ההפעלה התיקניות המוצעות עם המחשב הן מס-דוס |2.1, 1786א0.67 068 ואד צ5- וגם 605, מערכת ההפעלה של 0 הוותיק (בתוספת כרטיס חומרה 8000?). אוליבטי לא זונחת את לקוחותיה הקבועים. מס-דוס של אוליבטי היא גירסת מיקרוסופט הרגילה, הכוללת גם את 6/8/.%16 תואמות תוכנה המבחן האמיתי. המחשב מריץ, ללא כל בעיה, את "תוכנות המבחן הקלאסיות" -- פלייט סימולייטור ולוטוס 3-2-1 (לוטוס נזקקת להתאמה בצבע !). היא מריצה אותן במהירות גבוהה יותר, כמעט פי שניים ממהירות פיסי. ניסינו להריץ על המחשב כמה תוכנות ישראליות ובהן וורדמיל ודרור. שתיהן לא פעלו. פנינו לאוליבטי וגילינו את הסיבה -- הגנת דפנדיסק הנפוצה. אנו מתבשרים שקיימת כבר גירסת הגנה התואמת למחשבי 8086. מסתבר שמרבית התוכנות הישראליות, המוגנות בעזרת דפנדיסק, אינן רצות על גבי מחשבים אלה ובעיקר על א, המכיל מעבד מהיר עוד יותר -- 80286. אין בעיה. המשתמש צריך לדעת שעליו לרכוש תוכנה בגירסת ההגנה המתאימה לו. לגבי תוכנית ההגנה אירילוק החדשה ‏ - הבטיחו אנשי אוליבטי זה מכבר את התאמתה למחשב בדיחמין לשבת של דידי מנוסי: *שאלה: מה המשותף בין מחשב לאישה? תשובה: ב. תמיד עולה יותר ממה שחשבת. ד והכי מרגיז, שמהר מאוד אתה מגלה שכל בשוק." את המשותף בין מחשבים לנשים מצאתי בידיעות אחרונות במדור א. לעולם אינך בטוח אם רכשת את הסוג הנכון. 3 אתה יודע מה אתה מכניס, אבל אינך יודע מה תוצ'א. יום יש מודל חדש יותר הרצנו גם את מעבד התמלילים תמר ולה- פתעתנו הוא פעל ללא כל בעיות, למרות ההגנה. מפתח תמר, יעקב שאבי, אומר לנו שזוהי מחמאה לתואמות המחשב, שכן התוכ- נית שפיתח פונה במקור אל ה8!0%7 !₪6 של יבמ, הגורם צרות רכות ליצרני תואמים אחרים. מסוגבר שמהנדסי אוליבטי הצליחו להתגב על המכשלה הזו ששמה ₪10% א0א. כיצ עשו זאת מבלי להפר את זכויות היוצרים של יבמ? הם פיתחו ארכיטקטורה משלהם, המפ" עילה סביבת 16 סיביות מלאה ועם זאת, כאמור, תואמת לחלוטין את פעולות ₪108 של פיסי. אוליבטי מציעה ספרות שלימה, ארוזה במארזים שקופים מרשימים. הלקוח יכול להניח ידיו על סידרת שפות מתוצרת דיגיטל ריסרץ', ובהן קובול, פורטראן, פסקאל ושפת - [ ד מדפסת אוליבטי מחוברת למחשב האם כדאי לרכוש אוליבטי? מחיר המחירון של המחשב בישראל הוא 5. במחיר זה מקבל הלקוח 256 ק' זיכרון ראם; מצג גראפי המעניק עד 4 גווני אפור; 2 כונני 360 ק"ב; ממשקים טורי ומקבילי; מקלדת תקנית; מערכת הפעלה. כלומר ‏ -- מחשב מוכן לעבודה. זאת לעומת מחיר גבוה בכמה מאות דולרים של יבמ פיסי מקביל. האחריות היא בת שלושה חודשים (טיפ - ניתן להתמקח!) ומחיר חוזה השירות 10% לשנה. אנשים ‏ %4 וְטחשבים ו -- מרלין סידמן מטמיר משבחת מאוד את המחשב על מהירותו ותאימותו. יעילותו רבה היא אומרת, בהרצת תוכנות מוכ-לות שונות צ באוליבטי מספרים לנו ע רים מכורים ועל הזמנות "בטוחו שים לפחות. המשווקים ה ישראל, שרדניר וכעת מת משווקים נוספים. +. 4 | מבחני מהירות ן | ליקטנו מתוך כמה מגזינים בולטים בעולם מבחני מהירות למחשב החדש, שבוצעו לעומת יבמ פיסי, והרי הם לפניכם: מבחן השוואת מהירויות, שנערך על ידי פראקטיקל קומפיוטינג בגליון מאי 84, אינו מפרט את התוכניות שהורצו, ומביא את התוצ" | אות בלבד. הזמנים -- בשניות. מבחן 1 מבחן 2 מבחן 3 מבחן 4 אוליבטי 0.5124 2.0 - 46 4.7 יבמ פיסי 1.2 48 17 1222 מבחן מפורט יותר ערך הירחון הצרפתי | 0 וט זז אוס% והוא כלל גם מבחני קריאה וכתיבה לזיכרון חיצוני. הזמנים - בשניות. כתיבה לתקליטון כתיבה לתקליט אוליבטי 24וא 4 8 יבמ פיסי 58 2 1 . 40 תוכנות מוכללות הטבלה המעודכנת חבילות תוכנה מוכללות עבור היבמ פיסי ותואמיו שירות קומפיוטרוורלד | .6ח! ,6ה6ז50/1 .םס וחק 08%9!0 10+88 .00 09/0004 10005 .א ,וחסו58 .55 .6800086 .55 ,08000086 טג ֶחסחקוח עפ 43 מינימום זיכרוו ראם מומלץ 206 120 12 האם דרופ חקליט קפיה? שה 7 ₪0 | ,5070305601 ,5!א8ם ,קצ זהשרחק0ס!06%6 פחסוז3סווסס ה שש ,05וח₪73 ,601ה6305זס5 ,278005 ,5016805601 לישרמרם | 005הסוחטוחוחסס ,פסוחם 3 ₪ ,63050661ז60 ,5!א0 ,קש 5חסוז8סוחטוחוחסס .15א8 3660 הוח הסוז8והזס)חו עיקריים פסוחסבש | | כל הייפומים עולים | / | סימולטניה לזיכרוו? | סא סא 5+ 5+ | 1 מספר חלונות מקס' במסך 8 שחסא ווחש שחסאז לש + יכולת כחיבת פספסג₪ 5+ 65 פפצ 8 = הכ עיוכון וינמי סל ן 77 5 ר] נחונים בין ייפומים 5+ פפצ פסצ סא : כ ריבוי מטפימותה? סא סא : סא 7 פלט טקסט/גראפי . |-3) מעורב? | פצ ב-ן| סא סא ר- חילופי נחונים בין ף / ייפומים על המסד? לי סא ב סא = ו ,וס ,1-2-3 ,4500 ,3 ,! 00856 ,| 20856 ,08/6 ופ זוס ,וו 0856 ,086 ]בו 5 פורמטים ל"יבוא ,ז518זס\ ,!! 00886 ז05זס\ , 501 הזוס ,1-2-3 ,וס 5 וש | זסזח\-ץ88= ,זססותאופאוס מסד נהונים מקס' מדות/רטומות 312 206 206 206 מקס' רשומוה קבצים %זס וזו 015% עס 11160 6 2% ניהול מסד נחונים טבלאי? 6+ סא סא סא מיון פל כמה טדוח? 8 9 3 2 גליון אלקסרוני . מקס' גודל פורוח/טורים 5 עס 255 3 עס 255 6 עס 8.192 6 עס 2,048 מספר פונקציות קיימות 0 0 זצ 0 זפצס 0 זסע םשרה | מספר טיפוסי טבלאות 7 0/88/8705 200/ו0!5107 פטום 6 8 5 חמלילאות "מה פאתה רואק . הוא מה טמודפס?" בכ סא 5+ סא / 1 .5 2 2 8 ,ווח סוחסזז66ום :חסוזסס וחוח00 בזטה/צ אחו| הח הווא וחס) 5100 אסוטף וטוה רחס סא 5חסוז68וחטוחוח0ס6 סץ חסוזבּסווססבּ ;ז130516 8/6 060ח16זהחט 78088 ,5600 סז ץזוווסה ץ/60005ח13/טרחו5 זחוזס חב השרול ,ח0ו55רח5ח3זז שתחט0 שחוז90 ; זט שהחסחטס וזה הוסזטה 0 שחוהחססחן 5 81 :הסוזטס החרחס6 הזטה/שץ 8 וואם -- לל כתרחוק דַדִי להניערחוק! ונוחשבים ובאזייב על מוטורולה אינק' כבר עשמעת! ענק האלקטרוניקה הבינלאומי שמרכזו בפניקס אריזונה ארה"ב. מוטורולה א:נק' היתת הראשונה בעולס שיצאה עס מיקרופרוסטור 32 ביט > ( 068020וא) חלוצת טכנולוגית ה"ופו וכיוס היא המובילה בעולם ב"זחג סוד וס פד זפ של המוליכים למחצה גם בטכנולוגיה וגם בהיקף הפעילות. [ 00 ו על מוטורולה ישראל מוליכים למחצה ומערכות (ט.פי.ס.) בע"ם מרם עומעת ! זוהי החברה החדשה שהוקמה ע"י מוטורולה ישראל בע"מ ואשר נועדה לאפשר הרחבת שיווקם של מוצרי המוליכים למחצה של מוטורולה. עד עכשיו רוכזה פעילות זו במסגרת האגף למוליכים למחצה שבמוטורולה ישראל. לצורך הרחבת הפעילות הוקמה החברה החדשה אשר כוללת מחלקת שיווק דכיבים, מחלקת שיווק מיקרופרוססורים ומערכות, מרכז לפיתוח רכיבי ץאחהג פדהג, מחלקת הזמנות ושירות. מעכעויו במרחק הליכה! עכשיו כל מוצרי המוליכים למחצה בהישג ידך. לרשותך בישראל כל מגוון המוליכיס למחצה החל ברכיביס הפשוטים ביותר וכלה במעגלים מורכביס ביותר ופ), צהחחג שזה6 ומיקרו- מחשביס ממשפחת 68000 סו ומערכות'חם. העוירות המועולם במוליכים למחצה. אך צריך עוד לנסוע רחוק ולבזבז זמן רב כדי לחשיג את המוצר:ס והטכנולוגיה. (שוסוווסאא פד סאג 5דאאסקוא0ס פווד), 8 / |0₪0זסו לרשותך מרכז שרות מושלס המאפשר לך קשר ישיר עס מרכז התכנון והלצור של +אחהא פזא בארה"ב. צוות מהנדסי וכמובן מחסן רכיביס, ספרות מקצועית, בקיצור כל עולס המוליכים למחצה לרשותך כאן בישראל. מזונוורולה ישודצול מוליכים למחצה ומערכות (ס.פיסו בע"מ העוירות המועולם למוליכים למחצה - המוליכים בעולם. 5 ₪ -) ם | 4 == - -ן 7 4 חַ . 4 2 סי א 6 - / סי ס [ 4 ₪ ב -1 פַ וב] םב 03"388371 ,2 מחיר בארה"ב | מסד נחונים מקס' פדוח/רסומוח גליון אלקסרוני גודל פו מזהויר רארה"ו העוירות המועולם למוליכים למחצה - המוליכים בעולם. 55 06 6שוזה,סחח! ח8א ,אזב 0ח8ה6צס 5096 הוח 206 סא 503051 ,קש , פואפס וש 5 | 5 9 עם 999 0 ז06 10 5 27 1002 ד סזסס 5 .סח! ,501816 6%ח:!!0 .5 ,651000 0-6 1 220 5 חסוזהוחזס?ח ,0815 ,קצו ,501680561 ,1ה6רח ב הוח 5חסוז8סוחטוחוח 60 ,05וחסביש 1 ו ח68ז0פ-:/וספ -+ - 2 | 5 6 וחו | סא 5 ווח | ו| 00856 ,זזוס ,ו450 1 5 5 330 +א6+חה00 בו כ 5-86 .08/1 ,06ח8ח0סד 08 ,0 זפטוטס 00860 א רהז + = = 4 14 סא סא ,סצ ,800105 ,5068057661 ו זז .5ואמס ,קש ,4266 פוחזס? .15א8ס 6חו00655ז0 פוחזס? ,5סוחספזש 05סוחטוחוחסס ,6878101 6חווזטס 5חסוז68וחטוחרחסס סא סא 4 0 הווח | 5 - | פצ 5+ סא סא | שי סא ב צ )| .| 00356 ,תומ ,250 || 00856 ,וו450 1 א:ע5 ,זה051זס/ 3 ,|| 00856 55 עֶם 60ז/וחו/] 326 6זה אובת ₪ סא 6 | 2 0 5 5 עס 999 | 6 . + 66 59 + 9 סא 5 א6וקט ווטז ה ז זז 316 וח16 / חק עֶחה 07 הסופפווהפחפט - | 5 זסזם 6וםוז 6 אסא 01 | "דש | 8 ואפ | 5 / ררחח-- 55 .60 6ז3או5041 8 חכ!ג .55 ,חסזפתוחטם 8 00חז5180 206 סא הרוי ,85 שו 05ו הטרח וח 60 5 צ וני | יידי מדפסות לייזרי אפשר לחלק את המדפסות הקיימות כיום לעלוש קבוצות עיקריות: המדפסות הטוריות (₪7585/ח 55₪/41) שמדפיסות תו אחר תו בקצב ₪ל 400-10 תווים בעניה (6₪5). מדפסות אלו משתמר שות בטכנזלוגיות של מדפטות תווים (-+₪45 1 ואט אר מטריצת נקודות (אוח ד ג). בקבוצה השניה, קיימות מדפסות שורה (5דותוחש שאו 1) המדפיסות שורה שלמה בקצב של 300-100 שורות לדקה. אלו המדפסות הנפוצות במרכזי הנתונים והן פועלות בטכניקות שונות -- תוף, שרשרת, רכבת ורצועה. הקבו צה השלישית, החדשה ביחס, היא של מדפסות עמוד (7₪5ותק 6 גמ .אלו הן מדפסות הלייזר. המבנה הפנימי של המדפסת אפשר לחלק את המבנה הפנימי של מדפסת הלייזר לכמה חלקים: 4 חלק אופטי (0₪1168) -- בו מורכבים שפופרת לייזר ומספר פריזמות (מראות, בדרך כלל) שאחת מהן היא פוליגון סיבובי. קרן לייזר הפוגעת בפריזמה הפוליגונלית מוחזרת אל התוף כל פעם בזוית אחרת ויוצרת תנועה אופ- קית לאורך שורה. 4 תוף (ואשאכ) -- מורכב משתי שכבות. שכבת חומר 600% (קדמיום סולפיד). כאשר מקרינים אור על חומר זה הוא משנה את מולי- כותו. שכבה חיצונית (158/וא) משמשת שכבת בידוד היות ו-6108 הוא חומר רעיל ומסוכן. 4 טונֶר (9₪א10) -- דיו יבש. הטונר נמצא ביחידה שנקראת יחידת פיתוח (07₪8 .1 שמכ). 4 מִקְבָּעַ (0898:) -- תפקידו לקבע את הדיו אל הנייר בטכניקת חום. אופן הפעולה - הר השס האות שנשלחה להדפסה מתורגמת לאות וידאו. בהתאם, היא משנה את קרן הלייזר המוקרנת על הפריזמה הסיבובית. זו מחזירה את הקרן אל התוף. התוף טעון במתח גבוה. קרן הליזר משרטטת וו ו 42 די תהליך הלייזר . ניקוי התוף. . טעינה חיובית של התוף. . שירטוט התמונה בעזרת הלייזר על התוף.. + מגע עם הטונר. | . שירטוט תשליל על הנייר. . קיבוע הדיו בעזרת הפיוזר. 6+ חס 8:80%9:5ת0 656ה1ת0 6(% ]0 ת280 ה56766 165הקמזק שת% 0₪]] ה6אש% 15 161% 5 סע 1]166חקג₪ 4ה8 ,0%ק1ז 6ת%+ %0 5 .00655 6ת% ת1 ת01760%10 ת680 ת1 6 2 876 6ת6ת% 6קָאק %015 חס 178% .וק קַת61ל 60%808165] 65[תקגזק ₪5 וא א ₪ 5 א 7 3% -- 6 25 4% %8')(*+.- ,9 !)',' 9 ')(*++,- ,,2 )(*+,-./0123456789: ; ; < (*+,-./0123456789:;>=< , < עליו העתק אופטי תשלילי של הצורות שנועדו להדפסה. במגע בין המְפַּתח לתוף, נדבק הדיו היבש לחלקי המשטח הטענים ואינו נדבק לנקודות המשטח שקון האור פגעה בהן ושחררה אותן ממטענן. אחר כך, מועברת התמונה לְמִקְבָּעַ ה"מדביק" את הדיו בחום של 0% -' בגמר הפעולה, מנוקה התוף פיזית מהדיו אנשים ‏ 6 ונוחשבים ומהתמונה הקודמת שהיתה עליו. הקרנת אור חזק על התוף גורמת לו לחזור ולהיות משטח בעל הולכה קבועה. התהליך חוזר חלילה, עם כניסה של דף חדש מהזיכרון הפנימי של המדפסת (אמץט8). מדפסות הלייזר פותרות בעיות שאי אפשר היה לפותרן במדפסות אחרות. ההדפסה היא באיכות-אות. (צ88-0041.11דד.1), תודות לחדות קרן הלייזר המאפשרת לסרוק את התוף בצפיפות גבוהה. איכות-אות קיימת גם במדפסות מניפה, אך מדפסת הלייזר מהירה פי-10 ושקטה. השימוש במדפסות לייזר הוא להדפסה איכותית בקצב מהיר. הדפסה באיכות כזו היא הדפסה של מכתבים, טפסים. מדפסות הלייזר שראיתי בפעולה היו 1.8 של קנון "1.8581 של יזז, המש" ווקת בישראל בידי 15א6 (מערכות מיחשוב ומדידה). ההדפסה שקטה במיוחד (הרעש נמוך מזה של מכונת צילום מסמכים) ואיכות ההדפסה גבוהה. המדפסות ניזונות ממחסנית דומה לזו של מכונות צילום בקיבולת 100 דפים. הן קטנות במימדיהן; כ-50 ס"מ רוחב, 0 ס"מ עומק ו-30 ס"מ גובה. המדפסות יכו" לות להתחבר ליבמ פיסי ותואמיו, ללא צורך בממשקים מיוחדים. האחזקה פשוטה: יש להחליף את הקרטריג' (מחסנית אלקטרופוטו- גרפית שמכילה את הטונר) אחרי הדפסה של 0 עמודים. מחיר הקרטריג' הוא 100 דולר. תכונות אאא > 1-8 וו ונא רא ן איכות הרפסה 300300 נקודות לאינץ 300300 נקודות לאינץ מהירות הדפסה 8 דפים לדקה % רפים לדקה גורל ניזר קסטה: 4א, 5, קוורטו קסטה: 4א, ₪5. קוורטו הזנה ידנית: 6 - 44 הזנה ידנית: 44-46 זמן התחממות של המדמס | פחות מ-2 רקות פחות מ-2 דקות אפשרות - : . 0 סי ותואמיו במ פיסי ותואמיו זיכרון וק 0 ק' החלפת קרטריג' כל 3000 רפים כל 3000 דפים אפשרות הדפסה קיימים 4 פונטים ואפשרות ע"י החלפת אס וא אא ולהגיע ל-32 צורות אפשרות למספר פונטים ע"י מחסגית המוכגסת מלפנים עוצמת רעש פחות מ-4₪₪ 55 פחות מ4₪7 55 מחיר 0 (לא כולל מע"מ)? חישוב עלות שנערך ע"י 8א6 מראה כי במדפסת מניפה יש להחליף את הסרט כל 0 דפים, לכן העלות עבור 3000 דפים במדפסת מניפה תהיה בין 60 ל-580 דולר. ----/ 0-0נ0||*(|(|((|‎ במדפסת לייזר לא ניתן להדפיס מספר צבעים באותה הדפסה, אולם באפשרותנו לבחור בין הצבעים כחול, חום ושחור וזה מתאפשר בהחלפת הקרטריג' המתאים כל פעם. רמי יגרמן מקרן מחשבים, יבואני קנון, אנשים ‏ %% ונוחשבים מספר כי בקרט יש כבר אפשרות בעברית. זמן האספקה בקרט -- כ מחיר המדפסת 8-'ו₪.! בקרט מחשבים הוא כ42007 דולר, כולל מיסים, לפני מע"מ (כולל קרטריג וכבל). גם ב-ז 5א6 קיימת כבר אפשרות הדפסה בעב- רית, האספקה כמעט מיידית. 5 סירבה למסור את מחיר המדפסת שלה. . זוז ה + 7 7 ו 7 7 7 ו קוק וקה הקששחמטד קותעש טות = ידה רדיר הד" עוצמה העומדת לרשותך וון 60845 הינה מאגר- עוצמה א מיתי: המערכת החזקה ביותר לניהול מסדי נתונים במחשבי מיקרו זו8--16, המאפשרת לשאוב.מידע בפל .חתד ללא מאמצ ואף ללא ידיעת תיכנות. וו 08456 הינה פיתוח של וו 08455 ומתבססת על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס. בזווו 08456: * מעל מיליארד רשומות בקובצ אחד. * 128 שדות לרשומה. * 4000 בתיס לרשומה (קבוע) + אורך משתנה של שדה אלפנומרי. * 10 קבציס פתוחים בעת ובעונה אחת. * מיון ואינדקסיס במהירות שיא. * טיפול בנוהליס. * העברת פאראמטריס ומשתניס אוטומטייס. * ניתן לכלול 32 נוהלים בקובצ אחד. * קובצ-פתוח שאר יפתוח, ולכך הגישה לנוהליס מיידית. * מסד נתונים ידידותי: 6 מחולל יישומיס 6 שיפור במחולל דוחות 6 מחולל תוויות 6 שיפור בעבודה עס המסך ועוד. * הסבת תוכניות וו 08455 ל-וו! 455 08. * תמיכה בעברית. ווו 08455 מבית פד ד-אסדווג, גדול יצרני תוכנת המיקרו. ₪ ילד אאכ 51% כדי ליהנות מעוצמת ווו 5 - פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשיס. מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל-אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, 03-285282. לרגו, קרליבך 7 ת"א, 03-285151, איכות מיקרו מחשבים, היצירה 29 | 7 אייננוור .711'1/1‏ ר"ג 037215%. : ירושלים: לרגו הראל, ינאי 3, 02-247041. ן ו 7, תל-אביב: 03-7251448 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות. מה מביא את טובי עורכי הדין, רופאים, ארכיטקטים ומנהלי חברות, לחטוף במהירות 185 מתוך 200 דירות נופש במגדלי המלכים בטבריה מול הכינרת, כאילו היו לחמניות חמות? האםזה בגלל העובדה שמגדלי המלכים נבנים ברמה ובהקפדה שאינה מקובלת בארט? האם זה בזכות העובדה שרכישת דירה בפרוייקט מקנה תשואה שנתית העשויה להחזיר את ההשקעה תוך10-8 שנים, דבר המהווה יתרון נדירבעסקינדלץ? בפרוייקט שני מגדלי מגורים ובהם דירות 3-2 חדרים. הפרוייקט כוללגם קאונטרי קלאב, מועדון חברים, מועדון לילה ומסעדה יוקרתית. הרכישה מותנית באישור ועדת קבלה. הדירות רשומות עלשם הרוכש בטאבו ועומדות לרשותו כל השנה. אםגם אתה רוצה לחטוף אחת מתוך 17 הלחמניות האחרונות -- עשה זאת עכשיו. משרדי המכירות: רח' הירקון 505 תלאביב, טל. 465201; 05-458606. בימים: א", בי, די, הי בשעות 0, 19.00-16.00, בימיםג', ר' בשעות 15.00-9.00. אדחון דירות פרטיות להשקעה שנחטפות כמו לחמניות. מ כ לוי ל של 2 יע 7 0 ו תקשורת מקתזיות רשתות התקשורת המקומיות מקשרות בין מחשבים אישיים, המותקנים במערך משרדי או עסקי. במידה מסוימת דומים המחשבים לבני האדם. גם בעולמם חשובות עבודת הצוות, השיחה והתקשורת שבין המחשב האישי, הציוד ההיקפי והמסופים. בהעדר תקשו- רת כזו, לא יוכלו אנשים או מחשבים לבצע את המשימה המוטלת עליהם. קשר זה חייב לעתים להתנהל בין משרדים שונים ובין בניינים שונים. כאשר מדובר במחשבים, מתנהלות השיחות הללו באמצעות מערכת הנקראת רשת תקשו" רת מקומית (₪סשוזש 103 [ג1.00), או בקיצור רת"מ. התצורה והגודל של מער- כות משתנים על-פי דרישות המשתמש וצרכיו. מערכת רת "מ מהי? 0 ו רשת תקשורת מקומית היא מערכת, שבאמצעותה יכול מחשב לשוחח עם תחנות ממוחשבות אחרות. במושג תחנה ממוחשבת נכללים מסופים, מדפסות או מחשבים אחרים. היקפה של מערכת יכול להשתנות. לעתים מדובר בשני מסופים בלבד ולעתים ברשת בהיקף של קמפוס אוניברסיטאי שלם. הדרך הטובה ביותר לתאר רת"מ היא להשוותו למרכזיית טלפון קטנה. מטרת הרשת הטלפונית היא לקשר את המנוי - כלומר אותך - עם מנוי אחר. אם תרצה, דרך משל, לשוחח עם הדודה מחדרה, תוכל לבצע זאת (אולי!) באמצעות הציוד והידע שמציעה חברת בְּזֶק. רשת התקשורת המקומית פועלת כמו רשת הטלפונים, ומטרתה לשרת את קהיליית המחשבים. כאשר המחשב המרכזי חפץ לשו- חח עם אחד המסופים הקשורים אליו (או להיפך), מקשרת מערכת בין השניים. כשבתקשורת במערכת מחשב עסקינו, מוגבל הקשר לשטח קטן יחסית, חדר או בניין. ה היה | ו המרחק בין המנויים אינו עולה בדרך כלל על כמה מאות מטרים. ומכאן המונח רשת מקו- מית. אנו מכירים רשתות במיגוון של יישומים יום-יומיים. הן יוצרות קשר בין יחידת העיבוד המרכזית ובין מדפסות מרוחקות, או אמצעי אחסון חיצוניים גדולים. השינוי הגדול ביותר יחול בשטח התקשו- רת בין רשתות תקשורת מקומיות. באמצ- עות טכנולוגיית הלוויינים יהיה העולם קטן יותר, ורשתות תקשורת גלובליות יהיו עניין של יום"יום. הרשתות של מחר יתנו את כל השירותים שאנו מקבלים כיום - ועוד'הרבה יותר. השימוש המשותף במשאבים מוגבלים, כמו זיכרון, מקטין ניכרות את עלות ההפעלה של המערכת הממוחשבת. בבתי-חרושת יוצרות מערכות רת"מ שילוב בין קווי הייצור השונים; כל שלבי הפעולה מוזָנים למחשב מרכזי ולמרכז לבקרת איכות. כך יכול אדם אחד לפקח על כל העבודה. בעבר התבצעה אותה משימה על-ידי מספר אנשים. מערכות רת"מ במשרד ו ההשפעה הגדולה ביותר של רישות מקומי מתבטאת בתחום המשרד המודרני. מבנה או" פייני של רשת תקשורת במשרד מתואר בתמונה מס'1. בימינו, מדפיסות המזכירות מכתבים באמצעות תמלילאים, ומשתמשות באורח קבע במקורות מידע שנשאבו מהמחשב. מובן שלא כדאי לצייד כל אדם העובד במשרד במחשב מושלם משלו, ועל כן נהוג לקשר בין כל המשרדים שבארגון באמצעות רשת- תקשורת-מקומית. את הפלט הנוצר בתחנות העבודה השונות ניתן להזין למחשב מרכזי אחד, ולעתים כדאי גם להשתמש במדפסת אחת בלבד. (ניתן, למשל, למקם את המדפסת בחדר אנשים 6 ונוחשבּים הדואר, ומשם לשלוח את המכתבים ישירות ליעדם). בארגון ממוחשב קשורה מחלקת המכי- רות ישירות אל מחלקת החשבונות ומקבלת בלחיצת כפתור נתונים כמו גודל אשראי, הזמנות קודמות וכדומה. מחלקת המכירות עשויה גם להתקשר אל יחידת הקבלה והמש- לוח. יחידה זו מסוגלת עתה להכין הזמנה למשלוח תוך דקות. יתר על כן, יחידת הקבלה והמשלוח נמצאת בקשר מתמיד גם עם המחשב המטפל בענייני מלאי, הקשור מצידו אל המפעל המייצר. האפשרויות, עיניכם רואות, הן בלתי- מוגבלות. המשרד המודרני הפך לרשת תקשו- רת ענקית. טופולוגיה של רשתות 7 2 ו מלאכת הקישור בין תחנות העבודה השונות אינה קשה. אילו היתה שיטה תקנית אחת להקמת רשת כזו, היו חיינו קלים ונעימים. אלא שהטופולוגיה של הרשת תלויה בגורמים כמו סוג הציוד, מרחק ועלות. ברשת פשוטה מחבר כבל בין אתר אחד - צומת (או 106א) - למשנהו. גישה כזו מתוארת בתמונה מס' 3. המשתמש יכול לחבר בין יחידת העיבוד המרכזית לבין מדפסת, אמצעי אחסון או מצג (כל אחד לחוד, או שלושת הגורמים גם יחד). המגבלה היחידה היא שחייב להיות קו=תקשורת נפרד המקשר בין כל צומת ליע'"מ. חיבור כזה טוב ויפה כאשר מדובר במעד רכת ריכוזית קטנה. אולם כאשר לקשר בין ציוד היקפי אחד למשנהו חשקה נפשנו, מתעוררות בעיות. אם ברצוננו לקשר בין המצג ליחידת האחסון, עלינו ליצור קו שיחבר בין השניים, בנוסף לקווים הקיימים. אם רוצים לקשר בין כל היחידות ההיקפיות לבין עצמן, מתקבלת לבסוף רשת הנראית כמו הסרטוט שבתמונה מס" 2. התוצר הסופי הוא 27 ש כדאו לרכז את פעולת תחנה אחת את משימו שיטור והניתוב. הרעיון דומה במהותו לר- עיון השימוש במרכזנית. במקום שכל תחנה תהיה קשורה לכל שאר התחנות, קיים קשר בין כל תחנה ובין הבַּקר המרכזי בלבד. טופולוגיה זו (ראה תמונה מס' 5) נקראת רשת כוכב. כל תחנה יכולה להתקשר אל תחנה אחרת בפנייה אל הבקר ומסירת הכתו- בת של התחנה הנמענת. הבקר יוצר את הקשר הדרוש בין התחנות. = זט 60 ובזוח04 בי ]ושודיקוט 6 תמונה מס" 1 גם כאן מתעוררות בעיות: קיבולתה של רשת הכוכב מוגבלת משום שיחידת העיבוד המרכזית משמשת לעתים גם בקר מרכזי; פעולות ה"מרכזייה'", שמבצעת יחידת העיבוד המרכזית: פוגעות בתיפקודה; קיימת גם תלות של רשת התקשורת במהימנותה של תחנה אחת: פגיעה בבקר תגרום לשיתוק המערכת כולה. עניבות דרר אחרת לפרק את סבך החוטים המתואר בתמונהמס'2, היא לקש ר בין ןהצמתים לבין עצמם בצורה של מעגל גדול טופולוגיה זו 48 יוצרת צורה של עניבה (תמונה מס' 4), ושמה בישראל רשת עניבה. אולם עניבות אינן מתנהגות כמו כוכבים. הבה נשלח הודעה ברשת כזו, ונבדוק את התנהגותה. נאמר שאנו תחנה א. אנו יוזמים הודעה ומעבירים אותה לתחנה ₪. תחנה ג קוראת את ההודעה (או, לעתים, את שם היעד בלבד) ומעבירה אותה ל-6. 6 מעבירה ל-, המחזירה את ההודעה אלינו באמצעות . כל תחנה קוראת את ההודעה ופועלת בהתאם. אם ההודעה אינה מיועדת לצומת מסוים, היא פשוט מתעלמת מתוכנה. אנו יודעים שתחנת היעד קיבלה את ההודעה, שכן ההודעה חזרה אלינו בשלמות. אילו קיבלנו הודעה משובשת, היה עלינו לשולחה בשנית. ברשתות מסוימות מתווסף להודעה גם אישור קבלה. לעתים קיים ברשת ו ווק רשת תקשורת א במשרד המודרני. העניבה בַּקֶר מרכזי. תפקידו לשמור על שלמות הרשת באמצעות בדיקת התשדורות וניתובן. כשאין בקר מרכזי, אחראית כל תחנה על ניתוב התשדורות שלה. לרשת העניבה יש חיסרון בולט. ידוע לנו שניתן לשתק רשת כוכב על-ידי שיתוק הבקר זמרכזי, אך לשיתוק של צומת אחד אין משמעות. ברשת עניבה, מאידך, חשיבות רבה לאמינותו של כל צומת במערכת. אם חוליה אחת בשרשרת מכזיבה, יוצאת הרשת כולה מכלל פעולה. שיתוק של צומת יכול להיגרם כתוצאה מחוסר יכולתה של תחנה לפענח הודעה. אנשים ‏ ,6 ונוחשפים עניבת כוכב תצורה מיוחדת של טופולוגיית העניבה מגש- רת בין רשת הכוכב לרשת העניבה. זוהי עניבת הכוכב, המתוארת בתמונה מס' 6. עניבת הכוכב מנתבת ויוצרת קשרים באמצ- עות מעגל מרכזי. המעגל יכול להיות אקטיבי או פסיבי. בדרך כלל אין הטבעת המרכזית עוסקת בתקשורות, אבל אם אחת החוליות אינה תקינה, מבצעת הטבעת מעקף, ושומרת בכך על שלימות המעגל. במעגל המרכזי כלול לעתים גם בקר המאתר תקלות במערכת. הסיכוי שתחנה מסוימת תשותק גדל בכל שמספר הצמתים ברשת גדול יותר. כדי להק טין את הסיכון יוצרים לעתים מעקפים. במק- רה זה, שיתוק הצומת אינו גורם.לשיתוק המערכת כולה ולניתוק השלשלת. רשת עץ (805) רשת העץ היא תצורה מיוחדת של רשת הכוכב. זוהי מעין רשת כוכב ללא מעגל מרכזי. תפיסת העץ היא ייחודית בהיותה רשת פסיבית. משמעות הדבר שהרשת אינה חייבת לקבל החלטות של ניתוב והפניה. ניהול הרשת מוטל על הצמתים. ברשת עץ קיים כבל ארוך ומרכזי, העובר על-פני כל שטח הרת'"'מ. אל כל נקודה לאורך הכבל אפשר לחבר צמתים, באמצעות חיבור מקבילי פשוט, היתרון ברור. ראשית, מתאפשרת כאן גמישות רבה ביותר בתיכנון הפיסי של הצמתים ומיקומם. שנית, ניתן להוסיף ולבטל תחנות בלי לפגוע ברשת עצמה. יתרון נוסף - ברשתות עץ אין צורך בבקר מרכזי. זוהי רשת פסיבית היכולה לעמוד כמעט בכל משבר. הקוץ שבאליה נעוץ באחריות הגדולה יותר המוטלת על הצמתים. עובדה זו מגדילה את מורכבות הצומת ועלוּתו. ברשת עץ יכול כל צומת להתקשר עם כל הצמתים האחרים שברשת ללא גורם מתווך. גישה לרשתות אחת הבעיות המרכזיות בפניהן עומד המש- מש ברשת תקשורת היא הקצבת הזמנים. עליו להשיב על שאלות כמו: מי יכול לפנות לרשת, ולכמה זמן? האם יכולות שתי תחנות להשתמש ברשת בו-זמנית בלי ליצור תוהו ובוהו בדחפים? בעיות אלה קיימות ברשתות מכל הסוגים. ד 1 החש העש הבע השע מהן הדרכים לשמור על הסדר ברשת! > הקצבת פרק זמן מסוים לכל צ צומת מקבל מספר בתורו - ממש כמו ב חולים. הצומת ממתין בסבלנות, וכ תורו עומד לרשותו הזמן הקצוב. זוהי שיטה נוחה. תורו של כל צ בפירקי זמן קבועים. בהפסקות יכול הצומת לארגן את ההודעות ולפתור בעיות. אולם יש בשיטה זו בזבוז של זמן שידור, אם אין לצומת מה לשדר. אם נכפיל פרק זמן זה במספר הצמתים האחרים, שאין להם מה לומר ברגע מסוים, יסתבר לנו במהרה שהמערכת אינה יעילה במיוחד. > העברת אותות. גישה מתוחכמת יותר. כמו בשיטה הקודמת, מקבל כל צומת מספר, או כתובת. אחר כך מקבל הצומת הראשון אות. באמצעותו יכולה התחנה, ותחנה זו בלבד, לגשת למערכת ולשדר. לאחר שהתחנה העבירה את התשדורת, עובר האות אל הצומת הבא בתור. ממש כמו מוט במירוץ שליחים. אם התחנה הבאה מעוניינת לשלוח תשדורת, היא מנצלת את ההזדמנות. אם אין לה מה לשדר היא מעבירה את האות לתחנה הבאה. כלומר המערכת אינה מבזבזת זמן בהמתנה לסיום הזמן המוקצב לתשדורת. כך סובב לו האות מצומת לצומת ומאפשר לכל תחנה לשדר. כאשר מגיעים לצומת , האחרון מתחיל הסבב מחדש. כדי שלא יילך האות לאיבוד, חייבת התחנה המקבלת לאשר ומת. כל הח מויט בר מע שץ ומית פשו ת מקומית פשוש , ר תמונה מס 3 - ץח פע כיפקדטט עה 2 ג / ע- 7 07 2 "ע ' ונה מס'2 תמונה מ רשת מבוזרת ו ו ניתן להעביר את האות לכל צומת שבייקרו נחפוץ. את המערכת ניתן לתכנת כך שתחנה מספר 19 תעביר את האות לתחנה מספר 53, למשל. הפרוטוקול יכול גם לתת עדיפות לצמתים מסוימים, ולאפשר להם לקבל את האות יותר ד 7 ו אנשים ‏ %% ונוחשבים משמעת קו כדי לשפר את יעילות הרשת נקבעו מספר חוקי יסוד. בין אדם לחברו, מחייב הנימוס לחכות לסוף השיחה, ולא להתפרץ לדבריו של על רשתות האחר. חוק בסיסי זה חל התקש ירת המקומי ות , לפני שצומת ר פוקת ה ומעלה את ת ו ₪ 0-22 ; = ₪ 30305087 303ה3הה.ה.))000((כ-. ה תח רמחר ושה. די החוושזות התנגשות, שפותחה על ידי טרנט, שפותחה 1 מה קלסית לרשת מרובת- ה ו /1א5.)) ת משמעת ורותר זה עו לה על 0 0% 7. ע פרוטוקול הרשת ו רדי כדי למנוע מצב שבו תחנה אחת תחבל ריר ביכולתן של תחנות אחרות לשדר, הוגבל זמן הגישה לרשת. כאשר תחנה מסוימת מעוניינת להעביר הודעה ארוכה יותר, עליה לחלק אותה לקטעים קצרים ולשלוח אותם אחד אחר השני. התחנה הקולטת חייבת לדעת כיצד לזהות את תמונ + מס' 5 קטעי המידע ולבנות את ההודעה כולה מחדש. דרך טובה לעשות זאת היא להכניס את ההודעה, השלמה או המחולקת, לתוך מסגרת הנקראת מנה (68111). מבנה המנה נקבע בבירור. כלוּל בה כל המידע הנחוץ לשידור קטע וזיהויו. באמצעות קוד התחלה וקוד סיום תוכל לזהות את גבולות המנה במנה גם מידע אודות תכולתה. רצוי שמידע זה יכלול את מספר המסגרות או המנות הנחוץ להעברת ההודעה כולה, מספר המסגרת המשודרת עתה ומידע על התחנה השולחת והמקבלת. המסגרות המשודרות מסופררות, והמקבל יודע איזו מסגרת חסרה לו. קיימים מספר פרוטוקולים, מתוחכמים יותר או פחות, היוצרים מסגרות למנות-מידע פרוט שוקולים כמו 111.6 או 25.א מסוגלים 0 להיות קבוע או משתנה (בגב בולות מסוימים), תמונה מס' 6 תמונה מס' 4 להעב יר בפעם אחת בית אחד בלבד. פרוטוקו- לים אחרים, כמו אטרנט, מאפשרים למספר בתים לשדר בתוך המנה. מספר הבתים יכול רשת כוכב. התחנ נות מחוברות לבקר מרפזי, פרוטוקולים מהשורה הראשונה מאפשרים בדרך כלל גמישות רבה יותר, על חשבון אנשים ₪ ו גים, יכולה המערכת להתעלם. מחלק כ רשת עניבה - מקטינה את מספר קווי התקשורת. תיקרת תוכנה גבוהה יותר. אמצעי תקשורת 0 קיימים אמצעים שונים שבעזרתם מעבירים ברשת את המידע הסיפרתי; חלקם פשוטים ויוםדיומִיים וחלקם אקזוטיים. יש רשתות המגדירות בבירור את האמצעים הנחוצים, ורשתות אחרות מאפשרות למשתמשים לב- חור. דרך יעילה וזולה להעברת מידע ממקום אחד לשני היא שימוש בזוג תִּיילים מלופף (התיילים מלופפים זה על גבי זה כדי להקטין את השפעת ההפרעות החיצוניות). תיילים כאלה יכולים להעביר מידע במהירות גבוהה למדי, קל לחברם זה לזה ומלאכת עריכת שינויים במערכת קלה יחסית. אולם מערכות התקשורת מוצפות כיום ברעשים רבים, טבעיים ואלקטרוניים. באמצ- עות מקלטים, המנטרלים את הרעשים החרי- מהאו"+ 59 שילוב בין תצורת הטבעת והכוכב. ₪ 777 6 ''' נננ ו איב מוצר א יכות למפעל אוכות התעשיה האוירית הצטרפה לרשימת הארגונים שבחנו ובחרו ב "35 כמעבד תמלילים סטנדרטי הוכרזה מהדורה חדשה 2.5 המהדורה כוללת את התוספות והשיפורים מערכת תיוק ואיחזור מידע משוכללת. מערכת ניהול תיקייה עד 64000 מסמכים לכונן. טיפול קל ונוח בטבלאות, כולל עריכה בטורים. תמיכה בשלוש שפות בו זמנית. | טיפול בטקסט גרפי ומתימטי (נוסחאות, משוואות...) למידע נוסף נא לפנות: בוררים ארגונים : אלייטק מערבות בע"מ חברת בת של איכות מחשבים וגרינברג גור שומרון טל. 821240, 037821385 037721536 ,725723 ,3 איכות מחשבים טל.82244 8 בל 0-0 קומפיוטרלנד טל תוכנת 545 חיש מלה גם את חברת החשמל. "הכנסת המיחשוב והעמקת מיומנות העובדים במחלקה איפשרה לבצע עבודות בהיקף ובמורכבות גדוליס הרבה מבעבר, הכנסתה לשימוש של תוכנה סטטיסטית 5( תרמה במיוחד | לקידום | העבודה, תוכנה זו ניתקה אותנו מתלות וקידמה אותנו בדור מבחינת מערכת הנתונים". נתן צור, ראש מדור המחקר במחלקה לסטטיסטיקה, חברת החשמל. לפרטים נוספים התקשר למיה מחשבים בע''מ נציגתו הבלעדית בישראל של מכון 8. . ת"ד 45 הרצליה, טל. 0527558912 רח' בר-כוכבא 25 הרצליה, מנשא לששה סרטיס מגנטיים, הגנה מירבית בכל התנאיס כונני תליה ואחסון בכל הגדלים, כולל הזמנות מיוחדות ד 0 באורכיס של 6% 2400, 1200, 600 רגל. וו 1 ל- 34/36/38‏ 8! רוכשים ב מור אלקטרוניקה ארלוזורוב 28, רמת-גן טל. 736280, 730938, 03-735790 לפנות לאילן. לתשומת לב - ו אוגחפהיק 50 ( במיוחד ל 500ס ופז96) אפשרות להעברת ו/או קבלת קבצים ותוכנה לדיסקטים "8 גם בפורמט ו8! לפרטים להתקשר בשעות העבודה לטל. 03-796930 סרטיס מגנטייס באיכות מעולה, לכונניס מהירים ביותר ס6|זוז65₪ 8 במחיר מיוחד, ואחריות לעשרים וחמש שנה. המרכז לשווק עזרי מחשב 0₪א 90א00 ש ₪ . 71 [?) '+/" 9ששיע אינפוט - אאוטפוט . החשמוואים 39 ת"אא, טל. 285688 | פסאו | מעבד תמלילים ל 80-06 ותואמיו מינס -- מעבד תמלילים רב-לשוני המאפשר לערוך טקסט במספר שפות: עברית, אנגלית, רוסית, ערבית וכו', והמבצע חוץ מכל הפעולות הרגילות גם ! עריכה בבת"אחת עד עשרה מסמכים, כשהט מופיעים בשני חלונות. עם העברת טקסט בקלות ביניהם. | מינס תומך בכל סוגי מדפסות, ממספרת ! עמודים, מדפיסה כותרות, סוגי תוים שונים, מדגישה תוים, מקווקוות. אפשר להכניס פקודות עבור סדר צילום ועוד. [ חינם: ו -!/8, 218% וח6ו תצוגה קבועה באולס המכירות ברח'בבלי10 ת"א טל. 03-460924-5 לנוחותך, חניה חופשית במקוס. אנשים ‏ 6 ונוחשפים גוטליב מחשבים, ז'בוטינסקי 1, רמת-גן, 03-251058, 02-232417 אנשיים /ו מקקון מחשביס אישיים/עסקיים תוכנה, ספרות, דיסקטים, ציוד היקפי למחשביס קורסים למחשבים: א* בייסיק -- למתחילים ומתקדמים * לוגו א פסקל א אסמבלר חדש: הכנה לבגרות עד 4 יחידות. יחס אישי לכל תלמיד. פתח תקוה, רח' ההסתדרות 4 (פינת מונטיפיורי), טל. 03-914387 ו דרושים בעלי ידע בתיכנות על 64 - 6 בשפת ם= וםום 55ב ו 7 לפרוייקט מיוחד לשוק האמריקאי, המאפשר עבודה בבית. להתקשר לקרנית או נגה בין השעות 20.00--09.00 טל. 417973, 03-412616 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 5 ₪ ₪ 3 ₪ ו ₪ 55 5 5 5 55 פפ פה ₪ ₪ ₪ בן בן ךף₪ּ ₪ הּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ יישיקלולית" תוכנה ₪ 1 למשכורות "שיקלולית" היחידה שפותחה במיוחד למיקרו מחשבים (עובצת על 6ק--8₪! ועל כל המְקרןּ מחשבים) המרכז מותקנת אצל יותר מ-40 משתמשים (רואי חשבון, לשכות שרות, חברות ומפעלים פרטים; = ט.מ.ל. מקרו מחשבים בע"מ ב- 881 מחשבים בע''מ 'בבע מר בפתח-תקוה על כל רכישת מחשב, שי חינסי מנוי שנתי לירחון אנשיס ומחשבים 008900 רב משתמשים על ) יו ואמן שכל מסופיו גם עצמאיים? יש. 7 ו + תרגומים טכניים ומקצועייס באנגלית, צרפתית, ספרדית ועברית * העלאת טקסטים על 60--8ו (ווואסהסשו) ומסירת דיסקט מימד תוגומים ותכתובת רח' יהודה הלוי 34 חרצליה טל' 052-551194 1 וו וו שכיר 2 וו 3 כעיכ | למחשבים 5=5אפה7--777--- רח' זיבוטינסקי 7 ת"א טל. 287745, 037239504 אנשי ומחשבים פתח תקוה, רח' ההסתדרות 4 (פינת מונ אישי טיפיורי), טל. 03-914387 כשאתה מקבל את היעוץ הנכון לפני בחירת המחשב הדרוש ל כשאתה יודע שלמשווק המוכָר לך יש גם מחשביי.ב.מ. וגם מחשבי אפל, כלומר לא "דוחפים" לך מה שיש, | כשאתה מקבל הדגמה והדרכה לתוכנות יישומיות מתאימות, כשאתה נהנה מהשרות הידוע בטיבו של גטר, כי בגטר חושבים שרות, לכל זה אנחנו קוראיט מימד אנושי למחשב האישי גְטֶר - משווק אחד מעל היתַר / ₪ דד מחשבים אישיים (2000) בע"מ סזו (2000) 5מ=זטקוא 60 וגס5א:ס רח' קרליבך 29, ת"א 67132, טל' 03-285282-3-4 שיטות לימדו לומדה ‏ ( ברוכים הבאים למזור החדש לימדו לומדה, שיעסוק בלומדות השונות שקי" מות בשוק, יסקור אותן, יתאר את מטרר תיהן, וישמח לארח אתכם ואת תגובותיכם לגבי כל הנושאים שיטופלו במסגרת זאת. הכתבה הראשוונה בסדרה מציצה בחטף אל עולם הלומדות ואל המתרחש בעולם זה. את הכתבות הבאות [קדיש לחברות וגופים שונים העוסקים בפיתוחי לומדה. מהי לומדה? ההגדרה הרחבה ביותר למושג לומדה כוללת בחובה את כל התוכנות המלמדות נושא כלשהו, בין אם במישרין ובין בעקיפין. מכך ניתן להסיק כי לומדה הינה מחד -- מערכת טכנולוגית מתוחכמת משולבת מחשב העוסקת באימון נווטי טיסה, ומאידך -- תוכנה פשוטה על תקליטון המלמדת בישול סיני.. הנושא החם ביותר העומד על סדר היום של עולם הלומדות הינו מערכת הוראה ממוחשבת המיועדת לבתי הספר. בנושא זה נתרכז בכת" בות הראשונות בסדרה זו. בהמשך כתבה זו, נספר לקוראים סיפור חינוכי. כל הדמויות וכל האירועים דמיוניים, ואין כל קשר בינם לבין דמויות מציאותיות. יחד עם זאת -- הסיפור, דמיוני ככל שיהיה, מבוסס על יסוד מוצק של המציאות בארץ. מערכת הוראה ממוחשבת מנהלת בית-ספר "הפרחים" קיבלה את המלצת ועד ההורים המרכזי, אשר ביקש לממש את זכות החלטתו לגבי השתתפות בקביעת 25% מתכנית הלימודים, ויוצאת לרכוש מעבדת מחשבים לבית-סיפרה. בוועד ההורים מספר הורים המתמצאים בנושא המחשבים, והם מסייעים בידה: ראובן -- מנתח מערכות עיס. קיות, משה -- איש מכירות של ציוד טכנולוגי מתקדם למשרד הממוחשב ויצחק -- אחראי צוות פיתוח בזמן אמת של מוצר טכנולוגי צבאי מתקדם. ראובן משוכנע שהוא מסוגל להגדיר את דרישות המערכת, ומתיישב עם נציגי המורים תמי זיקבד לצורך הנושא. די מהר מסתבר לו שהמורים אינם יכולים לסייע בידו: הם אינם יודעים בדיוק מה יכול המחשב לעשות, לאחדים מהם מושגים וציפיות מסולפים ואחרים חושבים שהנושא מיותר, ועדיף להשקיע את הכסף בשיפוץ מתקני הספורט בבית-הספר. בשלב זה, מחליטים חברי הצוות לצאת בהרכב מלא (כולל המנהלת) לצוד מעבדת מחשבים שתוכל לקדם את לימודי ילדיהם בצורה הטובה ביותר, ואף תאפשר לילדים לתכנת ולהימנות על אותם ילדי פלא אגדתיים, אשר בגיל 16 כותבים, מפתחים ומפצחים תוכנות. בצאתם לדרך, אין הם מתארים לעצמם מהו מסלול המכשולים המ) "ין להם, ואילו הפת- עות צפויות להם. השפע והגיוון האדיר של התוכנות הלימודיות אותן הם יכולים לרכוש, מצליחים לבלבל את הצוות הנכבד. משה -- איש המכירות של הצוות, חש באופן ברור בתרגילי המכירה השונים המתבצעים עליו מצד אנשי המכירות של חברות המחשבים, ומכיוון שהוא מבין את מידת הרצינות הרבה של ההחלטה שצריכה להתקבל, אינו מוכן לקחת אחריות ולהשתכנע באופן סופי לגבי אחת המערכות המוצעות. יצחק המום מערב-רב התפיסות, הגישות והמוצרים המוצגים לפניו, ומצטרף לדעתו של משה כי חברי הצוות אינם יכולים לפסוק בנושא. מכיוון שחברי הצוות בסיפורנו הס אנשים רציניים, הם מחליטים לבחור בחירה ראשונית בשלוש אפשרויות, ולהתייעץ לגבי הבחירה הסופית עם משרד החינוך. הערה חינוכית: במקרים מציאותיים רבים, הורים שעוסקים בתחום המחשבים בצורה זו או אחרת, לוקחים על עצמם את האחריות לגבי בחירת מערכת המחשבים לבית הספר, והתוצ" אות הן בהתאם... הצוות בסיפורנו בחר במחשב אפל עם תוכנת תומר, מחשב דיגיטל עם תוכנת מט"ח ומחשב קומודור עם תוכנת סמל (בחירות מקריות ת.ז.). להפתעתם הרבה, מגלים חברי הצוות כי כל החבילות בהן בחרו, מוכרות על ידי משרד החינוך, ואין מי שיתן להס המלצה חד משמעית במה לבחור ומדוע. גרוע מכך. תוך כדי תהליך השוטטות אצ? חברות המחשבים השונות, גילו ההורים והמד נהלת כי בעצם אין הם יודעים להגדיר במדויק 5 אנשים 6 ונוחשבים בר את ציפיותיהם מהמחשב, וכל אחד מהמוכרים בחברות השונות מנסה לשכנעם כי המערכת שהוא מוכר היא הטובה ביותר, היעילה ביותר, המתקדמת ביותר, המתעדכנת ביותר ועוד סופר- לטיבים כהנה וכהנה. ראובן, מנתח המערכות, משוכנע כי במשרד החינוך יוכל למצוא תשובה, ולו חלקית, למאו- ויהם של ההורים. הוא פונה לרשויות המוסמ- כות ולאחר ריצות ושוטטויות מסיק, לצערו, כי עד היום לא הוגדרה בצורה ברורה מטרתם של המחשבים במערכת החינוך, והנושא הברור היחיד הוא השימוש בהם לצורך הכרת המחשב ושפות התיכנות (צ46 116% 1 אד קוא ס6) הצוות הנכבד משוכנע כי נטייה זו משקפת אמנם נושא נכבד וחשוב בתחום טכנולוגי סבוך זה, אך היא מחטיאה את המטרה המרכזית אשר, לדעת הצוות, לשמה ראוי להכניס את המחשב לכיתה. התיאור המתואר עד כאן הוא, כאמור, תיאור דמיוני לחלוטין. יכולנו להוסיף כהנה וכהנה על תלאותיהם של חברי הצוות, על שעות עבודה אבודות, על העדר מערך אינפור- מציה מרבזי ועל תחרות והשמצות פרועים בין החברות השונות איתם עשויים חברי הצוות להפגש. אולם נחסוך זאת מן הקורא שהגיע עד כאן. אין פה בעית מחשב אלא בעית קונספציה כותרת סעיף זה היא פרפרזה על דִברִיו של שלום -- איש מוכז ההדרכה של חכרת "תדיראן", המשווקת את מחשבי קומודור, ומגיעה לו זכות יוצרים על האימרה. בעיית הקונספציה החסרה היא בעיה מרכ- זית ומוכרת בשוק פווע זה של מחשבים במערכת החינוך, ונראה כי ההתיחסות אליה דומה להתיחסות אל מזג האויר באנגליה: בוכים, בוכים ולא עושים כלום ת תש בנייר שהוגש בינואר 985! על ידי תת הועדה הממלכתית לטכנולוגיות התיקשוב, כותבת הוועדה, כי עד היום גסתכמה פעילות יישום המחשבים במערכת החינוך ב"הכנסת המחשב לתוך הכתה", בעוד הוועדה מציעה גישה הפוכה הנוקטת "הכנסת הכיתה לתוך המחשב". כלומר, שימוש מסיבי במחשב ככלי עזר חדשני לצורך הוראת תכנית הלימודים השוטפת, מתוך ראיה עדכנית של תכנית הלי- מודים ושל הלומדות הראויות לענות לצרכי תכנית זו. אין ספק כי המלצה זו נכונה ונבונה, אך מי יממשה? מי יספק את הקונספציה החסרה? הקונספציה הקיימת רואה במחשב "צעצוע'י הכרחי, אשר חייבים לפנות לו מקום כלשהו בתוך מערכת באופן שאם לא יועיל גם לא יזיק. ועל כן הנטייה הנוכחית מכתיבה שימוש במחשב תוך הישענות על מסורות מוכרות ונו- חות. מעטים הם המסוגלים לשחרר את מגבלות המסורת מעליהם, ולתת דרור לדמיונם כדי לפרוץ את המסגרות המגבילות של -- לימוד, תרגול, שינון, מבחן, ציון, שכר ועונש. הפוטנציאל האדיר של המחשב הולך לאי- בוד, ולא נעשה בו השימוש הנכון לשינוי ושי- פור תהליך הלמידה. מצב זה נכון לא רק בארץ אלא גם בחו"ל. אנשי מקצוע רבים קובלים על התופעה, אך עדיין לא נמצא לה פתרון ברור. ג'והן דמאיר, אשר היה בעבר סגן נשיא חברת קונרול-דאטה שפיתחה את מערכת ההוראה הממוחשבת פלְאטו, אומר כי "הפוטנציאל לשימוש יעיל של מחשבים בחינוך מוגבל רק ע"י הנטיות והדמ- יון שלנו. הנטיה הנוכחית היא לאמץ "מחשבי צעצוע" אשר למעשה מגדילים אך במעט את האפקטיביות של מסורות זינוכיות בנות מאות שנים". אחת הסיבות היא העדר אנשי מקצוע רצי- ניים מתחום החינוך המעורים דיים גם בתחום המחשבים והתוכנות, וכתוצאה מכך אין פרי- צות הדרך בתחום הלומדות, אלא דשדוש נינוח במים מוכרים. תוהו ובוהו מערכת החינוך בארץ, כמו גם בחו"ל, לא התארגנה מלכתחילה לקליטת המחשבים בתוך מסגרת מסודרת אשר תגדיר את מטרת השימוש במחשב בכיתה. נהפוך הוא -- המחשבים נספגו במערכת עקב לחצים של הורים, מורים, חברות המשווקות חומרה ותוכנה ועוד. אף לא אחד משיקולי בחירת המחשבים היה שיקול ענייני, ואכן בדיקה קצרה של תיפקוד המחש- בים במערכת החינוך מגלה תוהו וכוהו. תוהו ובוהו זה מחזק את קביעתה של ועדת התיקשוב כי מערכת החינוך עסקה ועוסקת ב"הכנסת 56 מחשבים לכיתות", ואכן, בהמשך הסדרה ניווכח כי תהליך דינמי זה איפשר מצב בו לא מחשב מסוים נכנס לכל כיתה, אלא כמעט כל מחשב וכל תוכנה נכנסו לכיתה. בסקירות הבאות נראה כי סוגי המחשבים המשמשים את מערכת החינוך נעים ממחשבי אטארי, דרך מחשבי אפל וקומודור ועד מחשבי יבמ ודיגיטל פידדי-פי, כאשר כל משווק טוען לבכורתה של המערכת בה הוא עוסק... גם התוכנות המופעלות בבתי הספר אינן אחידות, אלא נכתבות על ידי גורמים שונים ומשונים, כל אחד ותפיסתו החינוכית המיוחדת לו. כל אחד וגישתו האישית לנושא מיחשוב מערכת ההוראה. מרבית הגורמים הללו טוענים להכרה של משרד החינוך בתוכנותיהם, עובדה המעמידה בספק את קיומו של קו מקצועי מנחה וברור אצל "הועדה למחשבים במערכת החינוך" אשר הוקמה ב-25.10.81. ביזור לעומת ריכוז מאמצים הכוחות המקצועיים הפועלים בשוק אינם חוב- רים להתאגדויות שתאפשרנה ריכוז המשאבים, אלא פועלים ככל יכולתם לביזור המאמצים, ומשקיעים אנרגיה רבה בביקורת וקטילה הדדיים. צוות בית הספר הדמיוני שלנו נקלע תוך כדי חיפושיו הרבים ליום עיון על נושא מחשבי אפל במערכת החינוך, שנערך לאחרונה במרכז הירידים בתל-אביב, ושם הם יכלו "ליהנות" מהתנגחויות והאשמות הדדיות אשר הגיעו עד כדי מריבות קולניות שגלשו למסדרונות התצוגה. סיכומו של עמית לכתיבה בעתון זה - סמס הררי - לגבי ארוע זה היה קצר וקולע: התינוק אינו בחיתוליו -- הוא עדיין לא נולד. איגודי משתמשים, כדוגמת איגוד משתמשי אפל במערכת החינוך, מסרבים לקכל לשורו- תיהם גופים מסחריים-רווחיים, ומגבילים את אנשים ‏ ₪ ומחשבים ההצטרפות אך ורק לארגונים בלתי רווחיים, כמו אוניברסיטאות, מכוני מחקר ועוד. למר חנן יניב, המשמש יועץ מקצועי לפורו- מים שונים, יש הסבר הגיוני לתופעה זו: הסי- רוב להתיר לארגונים רווחיים להצטרף לאיגודי מפתחי לומדה נובע מהחשש כי ארגונים אלה עשויים "לגזול" את ידיעותיהם ורעיונותיהם של הארגונים הבלתי-רווחיים, ועל ידי כך להר- וויח יותר כסף, רחמנא ליצלן. תפיסה מוזרה זו מולידה תופעות משונות, כמו ארגונים רווחיים המסונפים לגופים בלתי- רווחיים, או העושים קשר עסקי עם ארגונים כאלה, ועל ידי צעד זה מתגברים על המגבלות שבהצטרפות אל איגודי המשתמשים האקסקלו- סיביים. בשבח הריכוז פעולה מרוכזת של גופים המפתחים תוכנות לימודיות יכולה להבטיח הפריה הדדית שתו- ביל לפיתוחים מתוחכמים ומתקדמים, ותעמיד את ישראל במקום נכבד על מפת התוכנה הלי- מודית -- מקום אותו יכולה ישראל למלא בכבוד, הן בזכות המוחות המקצועיים הפוע- לים בה, והן בזכות מסורת החינוך ואהבת החינוך שבעם היהודי. מצב כזה לא יתכן אם השיקולים המנחים את החברות השונות הפועלות בשטח הם שיקולים קטני מעוף המבוססים על תחרות עסקית גסה, וכל עוד כל אחת מהחברות מושכת את העגלה לכיוון אחר. העגלה, אכן, נשארת תקועה בבוץ. במצב הנוכחי מושקעים משאבים אנושיים וכספיים אדירים בפיתוחים פרטיים מיותרים, והתמונה בשטח מצביעה על קיום ערב-רב של תוכנות חלקיות, חסרות תפיסה מגובשת מרכזית. חברות רכות עוסקות (או עסקו) בפיתוח שפות מחברים המיועדות בעיקרן למורים הפוטנציאלים שאמורים להשתמש בהן לצורך כתיבת תוכנות ספציפיות לתלמידיהם. מלבד העובדה הקרה שמספר שפות המחברים הרב אינו מוצדק ואינו מאפשר גישה אחידה ומוב- נית לנושא, קיים ויכוח מקצועי כבד באשר לרצונם ויכולתם הנוכחיים של המורים לכתוב תוכנה לימודית.על מנת להתבסס על שיתוף פעולה כזה מִצד המורים, יש להדריך דור חדש של מורים אשר יהיו מסוגלים ליהנות מכלי עזר כזה. במצב הנוכחי, רבים הם המורים הנרתעים מהכנסת המחשב לכיתה, לא כל שכן משימוש במחשב לצורכי פיתוח חדשים. אחת הדעות המושמעות נגד שימוש בשפות מחברים על ידי המורים, גורסת כי כשם שאין המורים כותבים ספרי לימוד והדרכה עבור כיתותיהם, כן אין מקום לדרוש מהם כי יכתבו לומדות מתוחכמות בנושאי הלימוד השונים. גם אם נגרוס שיתוף אקטיבי של המורים 644 להמידה הואם תוא"ם מתאימה? מערכות תוא"ם. היינר תירגול ואיבחון בסיוע מחשב, פותחה עלידי מט"ח. בפיתוח המערכת התבסס המרכז לטכנולוגיה חינר כית על מערכת 64 (-60//00158 57860 45155150 אשר פיתח ציונותו של פרופ' פטריק סופים באוניבר סיטת סטאנפורד שבארה"ב. מט"ח נקרא למצוא פתרונים לבעיית הפער שבין דרישות מערכת החינוך להיעוגיהם ₪? התלמידים החלשים. תחילה בחר המרכז להתמודד עם בעיית החשבון, משום שזוהי מיומנות בסיסית שנדרשת מהתלמידים. וידר עה כמקור נפוץ לתיסכולים. במשך הזמן הותאמה המערכת גם למקצועות לימוד אחרים. כגון תירגול הלעוון העברית (הבנת הנקרא, כתיב), אנגלית, הנדסה, חשמל, בתבנות ושפות מחשב. גורמים שהשפיעו על מבנה המערכת 0-7 7" > קודם כל התפיסה הפדאגוגית העומדת מאחורי שיטת ההוראה היחידנית. זו מַכִּירה בכך שקיימת שונוּת בין התלמידים ביכולתם ובצורכיהם. 4 המחיר. ניסיון לשמור על יחס ביצועים/ מחיר גבוה ככל האפשר. 4 דרישה למהירות תגובה גבוהה. (בעומס מלא מגיבה המערכת תוך עשירית שנייה.) 4 תואמות מלאה לתוכניות הלימוד של משרד זחינוך. , 70 שנערך על רמתם של התלמידים בכיתות השונות של כמה בתי ספר הסתבר, שפרט לפערים בין בתי הספר השונים, קיימים פערים גדולים בין תלמידי אותה כיתה עצמה. כוח-האדם המוגבל בהוראה גרם לכך שמספר התלמידים בכל כיתה גדל. כתוצאה מכך הצטמצם משך-הזמן שהמחנך יכול להשקיע בתלמיד הבודד. מציאות זו חייבה את מתכנניה המערכת למצוא תחליף הולם למורה, במיוחך בשלבי התירגול של החומר הנלמד. ואת החלל הזה ממלאות המערכות 61 ותוא"ם. שמשון (סמס) הררי מבנה המערכת מערכת תוא"ם מורכבת ממעבד 11/73 1.81 או ממעבד 11/23 1.81, שניהם ממשפחת [1 זגו של חברת דיגיטל. לשם שימוש בתוא"ם פיתח מט"ח מערכת מולטיפלקס מיוחרת. מערכת זו מעסיקה 16 או 2 מסופים. יש לה מאגר נתונים שנמצא על גבי תקליט קשיח בעל קיבולת של עד 40 מיליון תווים, ‏ וטייפ גיבוי של 20 מיליון תווים, המאפשר לשנות את התוכנה. למסופים, גם הם מתוצרת מט"ח, שתי קונ" פיגוראציות: מסוף 12 אינטש ומקלדת אינטג" ראלית, ומסוף 12 אינטש, *קלדת אינטגראלית ומקלדת מלאה בעלת 62 קלידים. למקלדת המסוף 20 קלידים. (הסיפרה "0" נמצאת במקומה הטבעי, לפני הסיפרה "1".) כל הקלי- דים במסוף הם קלידי-מגע, ‏ הם עמידים ומאפ" שרים ניקוי קל יותר מקלידים בעלי תנועה. הגראפיקה של המסך היא 240 א400. באורח מלל למסך 80 תווים ב-24 שורות, ובאורח הוראה למסך 50 תווים ב-20 שורות. יְ התוכנה מורכבת מספריות של תוכניות מחשב. היא כוללת: מערכת להעברת השיעור והתרגילים מהמחשב למסך; מערכת של העברת מידע מהתלמיד למחשב, בתגובה על השא" לות שעל המסך; ומערכת לאיסוף נתונים על הישגי התלמידים ונתונים סטאטיסטיים שוניס 0 ₪ ומחשבים על התרגילים. בסיס נתונים זה, המכיל את הישגי התלמידים המשתמשים והמערכת, מועבר הן למורה והן למערכת-מעקב ארצית, ומשמש מפתח לשיפור הלומדה. תוא"ם -- למה ככה? מערכת תוא"ם פותחה על בסיס מדעי. בשיחה עם ד"ר לואיס אוסין, האחראי על היחידה למחשבים בהוראה, ניסינו לשחזר מה היו השיקולים בפיתוח מערכת מסוג זה דווקא. הגישה הבסיסית היתה שתפקידו של המורה להעביר את התלמיד ממצב ידע מסוים למצב ידע אחר, מתקדם יותר. בתהליך זה משמש המחשב רק חלק ממערכת ההוראה, ונכנס לתמונה לאחר שהמורה לימד כבר חלק מהחומר. המחשב בוחר עבור התלמיד את הנושא ומסייע לו, על ידי שאלות, לתרגל את החומר. לאחר מכן מבצע המחשב העוכה, לפי תוצאות ההערכה מֶפֶנה המחשב את התלמיד למערכת הוראה מסייעת, או מעבירו לשלב מתקדם יותר על-ידי כך שהוא בוחר עבורו נושא חדש, המתאים לרמתו. לוח הזמנים המקובל הוא שעבור 3 משכים, בני 40 דקות כל אחד, יחד עם המורה, מקבל התלמיד 40 דקות תירגול מול המחשב. הישגים המערכת, הנמצאת בשימוש זה שמונה שנים.4 רשמה כבר לעצמה כמה וכמה הישגים: 4 צומצם הפער שבין דרישות מערכת החינוך להישגי התלמידים. בחשבון, לדוגמה, הכפילו משתמשי תוא"ם את קצב הלימוד. 4 עלה הדימוי העצמי של התלמידים המשתמ- שים. > בקרב משתמשי תוא"ם ירדה רמת החרדה בתחום המתימטיקה. בבית הספר היסודי מערכת תוא"ם קשוחה לחלוטין. ההוראה מודרכת על ידי המחברים, ולכן כל ההחלטות של המערכת בנויות על סמך מודל פנימי של התלמיד (רמת הישגיו, כפי שהמחשב מעריך אותם) ואסטרטגיה פדאגוגית הבנויה בתוך הלומדה. השימוש במערכת בכי- תות העל יסודי גמיש יותר. אמנם בתחילה ההוראה מודרכת על ידי המורה, כדי למנוע גלישתו של התלמיד למשחק כתוצאה מחופש מוחלט. אך אחר-כך מודרכת ההוראה על-ידי התלמיד עצמו. בשלב הראשון יכול הלומד בכל עת לעצור את המערכת ולבקש שליטה. לדוגמה: הסבר, התלמיד יקבל הסבר מקומי; חזרה, המחשב יחזור על נושא מסוים; קדימה, המחשב יעבור למסגרת הבאה או אחורה, והמחשב יחזור למסגרת הקודמת. בית הספר שוכר את המערכת בצירוף תחזוקה, בקרה והדרכה, במסגרת השכירות מקבל בית הספר חינם גירסות מתקדמות של הלומדה. החוזה נחתם לתקופה של שש שנים והמחיר הנקוב בו: כ-15000 דולר לשנה עבור מערכת בת 32 מסופים. יתרונה וחסרונה של המערכת נעוץ בהת- אמתה הכמעט מוחלטת לתפיסה פדאגוגית מסוימת. כל המערכת בנויה על תירגול יחידני. בית הספר שבוחר בגישה פדאגוגית זו, ואשר קיימת עבורו לומדה מתאימה, ימצא במערכת תוא"ם מערכת מִסָפַּקֶת, אך מחייבת, בעלת הישגים מוּכחים בשטח ועם רמת שירותי תחזוקה והדרכה גבוהה ביותר. בית ספר שהגישה הפדאגוגית הזו אינה מקובלת עליו, או שהלומדה הדרושה לו אינה בנמצא והוא מעודד גמישות ופיתוח עצמי של לומדות, יראה במערכת תוא"ם מערכת קשוחה מדי. התשובה לשאלה מערכת תוא"ם או מערכת מיקרו מחשב אינה נמצאת בחומרה, בתוכנה, או בלומדה. היא נמצאת בתפיסה הפדאגוגית של בית הספר. הזעיר מחשב על מגבלותיו (ציוד מסובך, מערכת מעקב הישגים מוגבלת, בלאי מהיר ודרישות גבוהות מהמורה) היא מערכת גמישה יותר מתוא"ם. מערכת שאפשר להתאימה גם ברמה המקומית בעזרת שפות מחברים, לאין סוף שימושים פדאגוגיים וניהו- ליים. מערכת תוא"ם, לעומת זאת, טובה יותר לכל המטרות שעבורם נכנתה, אולם דורשת נאמנות ללא תנאי למטרות אלו. תוא"ם -- מערכת רביתכליתית בערות ההוראה (הבהרות והשלמות שנכתבו ע"י המרכז לטכנולוגיה חינוכית) מערכת תוא"ם, שהחלה דרכה בתחום ההוראה- בסיוע-מחשב ככלי לאיבחון ותירגול מיומ - נויות יסוד, עברה בשנים האחרונות פיתוח מואץ והותאמה לתחומי לימוד מגוונים. בשלב הראשון, החלוצי, הוכיח מט"ח שאפשר לשלב מערכות תוא"ם בפעילות סדירה של בתי ספר, לעזור למורים במעקב אחר התקדמות התלמידים, ולתגבר התקדמות זו על ידי תירגול המותאם אישית לכל ילד. לא מדובר כאן בניסוי אלא בכניית מנגנון משומן היטב, המפעיל 150 מערכות עם 4000 מסופים המשרתות מאה אלף תלמידים ב3007 בתי ספר. מנגנון זה מספק הדרכה פדאגוגית ותומך בהפעלה של מערכות תוא"ם. כדי להגיע למצב הנוכחי, נדרשה השקעה עצומה בכוח-אדם מְפָתָחָ, ובכוח"אדם המנחה את המורים בשדה. היום אפשר להציג בגאווה שלושה קורסים שפותחו במט"ח בשלמותם, על ידי עשרות מומחים, במשך יותר משבע שנות פיתוח: חשבון, הנמצא הרחק מעבר לקורס הראשון שנקנה מאוניברסיטת סטאנ- פורד, עם כ-1000 תבניות שונות של תרגילים; הבנת הנקרא, עם כ-12,000 תרגילים ; ואנגלית, עם כ-6,000 תרגילים. במקביל פותחו חוברות- עזר למורה ולתלמיד. 8 מט"ח מקיים גם מערך השתלמויות למְרְכזִי המקצועות בבתי הספר ברחבי הארץ. לקורסים אלה אין דומה בארץ מבחינת תפיסתם, היקפם ואיכותם, ומסתכר שגם בעולם אין רבים מסוגם. קורסי תוא"ם תורגמו לאנגלית, לספר- דית, לקטלונית ולתאילנדית, ונמכרים בהצלחה בארצות רכות, ו | שחל קיפהו > השלב השני בפיתוח המערכת: כוח חישוב עצום וכלים מיוחדים לפעולת גומלין עם התל- מיד, היכולים לתרום למערכת החינוך בתחומי לימוד שונים. באמצעות מערכת תיכנות משוכללת, 5 /₪815 אנשים 2 ונוחש של דאֶק, יכול המשתמש לתרגל ולהכיר את המחשב בשפות תיכנות שונות: בייסיק, אסמבלר, קובול, פורטראן, פסקאל. ספר הלימוד יסודות תורת המחשב, הלמר בבתי הספר העל יסו- דיים, והקורס הפופולארי של האוניברסיטה הפתוחה, מותאמים לאותה מערכת תיכנות. בתחום זה יתרונו של מחשב תוא"ם בכך שהוא מאפשר לתלמידים לעבוד על קטעי תוכניות ולחברן לתוכנית מורכבת ומתוחכמת. הם יכו- לים לנצל לשם כך את יתרונות המחשב בתחום מאגר הזיכרון, איחזור ואיחסון המידע (תקליט גדול של 40 מיליון תווים וזיכרון של עד מיליון תווים). התלמידים גם מפיקים תועלת מכך שהם עובדים עם מחשב מקצועי, שבעז- רתו הם מכירים מערכות הפעלה, שפות תיכנות וחכילות תוכנה ברמה גבוהה. מט"ח מפתח כיום גם קורס ממוחשב להכרת המחשב לכי- תות חטיבת הביניים. גם שיטות עבודת התלמידים במערכת תוא"ם בבתי ספר על-יסודיים קיבלו תפנית, בתחום של הוראה בסיוע מחשב, כאשר במק- צועות שונים (כגון חשמל) מופעלת בתוא"ם שיטה משולבת של תירגול עם מתן הסברים, חזרה והוראה מודרכת. התלמיד לומד איך ללמוד בעזרת המחשב, כאשר ההחלטה מה יהיה השלב הבא בתהליך ההוראה ביצועיו או בהתאם להחלטתו. מערכת תוא"ם מאפשרת ללמוד קורסי מקצועיים שונים באמצעות חבילות תוכנה שפותחו במט"ח ובמקומות אחרים: קורס כתב- נות עברית ואנגלית (מיומנות ההקשה בשיטה עיוורת), עיבוד תמלילים, התכתבות משרדית, הנהלת חשבונות ממוחשבת, דואר אלקטרוני ומערכת תוכנה להצגת מבחנים, בדיקתם, עיבוד הנתונים ודיווח. המערכת מסייעת גם למערכות הדרכה שונות (כולל של צה"ל) בהדרכה תוך בדיקת מיומנויות הדרושות לתפ- קידים שונים. לתלמידים ולבני נוער מציע קבעת לפי ליוּמדה המרכז מערכת ממוח והיג יון. בשלב השלישי, שהחל לא מכבר, מפתחים צוותים של מורים או מדריכים, ובמיוחד אלה המקבלים תמיכה ממשרד החיוך, קורסים חדשים. אנו מאמינים שהקורסים שפיתחנו הכלים לפיתוח והעבודה הרצינית ל לטווח ארוך, יכולים להוות דוגמה לעבודה של מפתחים נוספים. מט"ח ייתן הדרכה בכל הסודות של פיתוח לומדה במערכת תוא"ם, וגם יעניק לצוותים אחרים מהניסיון שרכש בבניית הקור- סים ובהפעלתם. פיתוח לומדות בתוא"ם מתאפשר בשני וו תקשורת מקומיות תות; ועדיין נותרים ברשת רעשים מיותרים רבים. ניתן להגן על התיילים ביעילות באמצ" עות מעטפת מתכת. מעטה זה קולט את האותות המיותרים ומעביר אותם אל הקרקע מבלי שיגיעו אל התיילים שבתווך. כבל מסוג זה נקרא טווינקס (ראה תמונה מס' 9). הוא מותקן ברשת 1/א%1צ5 של יבמ. בן-דודו הוותיק יותר של כבל הטווינקס המוגן, הוא הכבל הקואקסיאלי. בכבל מוליך אחד בלבד, המוגן במעטה המשמש להחזרת אותות. הטכנולוגיה של הכבל הקואקסיאלי קיימת כבר למעלה מחמישים שנה. זהו כבל זול, מצוי בשפע, החיבורים הם סטנדרטיים וההתקנה קלה יחסית. כבלים כאלה מותקנים במערכות תקשורת רבות, כולל זירוקס ואטרנט. חידושים באמצעי התקשורת 0 מעבר לטכניקות המוכרות של התיילים המלופפים והמוגנים צצות עתה טכנולוגיות . חדישות ומבטיחות, רובן ככולן מבוססות על הסיבים האופטיים. | סיבים אופטיים משתמשים באור להע ברת האותות. אי לכך מחוסנים הם לחלוטין מפני הפרעות חשמליות, ואינם דורשים הגנה. אציין כאן, שכבלים מוגנים משפיעים על האותות העוברים בהם ומעוותים לעתים את צורת הגל. (הבעיה היא, שככל שהתדר גבוה אנשים ₪ שש > פיתוח מערכת משולבת לתירגול והסבר (1011וו1), בה ניתן לש והוראה מסייעת בנושאים ובהיק פיתוח הלומדות בתוא"ם אינו ד תיכנות. כל המנגנוני חלק ממערכת התוכנה לבניית קורסים, הכלולה במערכת תוא"ם. . פים ורש טרודח | ש עב הדרוש |וח לתירוות רת / ם כב יותר, כן גדלה מידת הספיגה שלו עלזידי הכבל. לבסוף אי-אפשר להבחין בין האות לבין רעש הרקע. לכן מוגבל רוחב פס-השידור של הכבלים הללו.) בסיבים האופטיים א בעיה כזו. היענות התדרים בהם שטוחה. לפיכך רשאים מעצבי הרשת לבחור בשיעור נתונים גבוה יותר. (שיעור הנתונים הוא פונקציה של רוחב פס-השידור.) האתגר הוא לעצב רשת סיבים אופטיים, המתאימה לצרכי רשתות התקשורת המקומיות. גם תשדורות רדיו משמשות לרשתות התקשורת המקומיות. אפילו ידוע קשר הרדיו ומוּכר כבר זמן רב, משתמשים בו מעט להעברת הנתונים הסיפרתייג בדרך כלל משמשות רשתות-רדיו ליצירת קשר בין רש- תות המרוחקות זו מזו מספר קילומטרים. הדוגמה הקיצונית ביותר לרשת כזו היא רשת תקשורת בין לוויינים. רשתות התקשורת העתידיות רקס ברשתות התקשורת של העתידייכְּללו ללא ספק חלק מהתווים המאפיינים אותן כיום. אבל ספק מה אד יחול שינוי וד ליצירת מישזקים כנראה - ל - נו בתו כנה 1 .4 שץ בין הצמתים שברשת. שבבים מיוחדים הכוללים את הפרוטוקו- לים של הרשת יותקנו בחומרה (רום) ופוג ₪ ו - יות הרשת יהיו שקופות הזת חמ 0/1 ₪ / > הג'- 0 תהיה פשוטה, כמו חיו רשתות ה פשוטה, כמו ח ריום * כ -.י /ק07/ק > א(ש'ם וברה חתום עכשיו על מנוי שנתי וקבל ספר על פי בחירתך אתה משתמש במחשב? אתה חייב לדעת יותר. אינך משתמש עדיין במחשב? ודאי שאסור לך לא לדעת. אנשים ומחשבים אישי הוא הירחון שיספר לך הכל, מדי חודש בחודשו, בשפה שקל להבינה! קבל את המגזין ישירות לביתך - וכך תוכל לדעת הכל על כיוונים ופיתוחים בענף, בדיקות וממצאים, מחקרי שוק, תחזיות, משחקים - ומה לא... מחיר מנוי שנתי ל-12 גליונות: 23,200 ש' (כולל מע''מ) ובנוסף תקבל ספר מספריית אנשים ומחשבים, על פי בחירתך. בחר לך ספר, מלא את התלוש, צרף המחאה - ושלח עוד היום. מתוכניתן בשסיק ,"‏ || = / : 0 -עכצ. ינשו [ 0 - ועד מנהל יחידת מחשב" | | במרוץ נגד / / . 4 :% 7 . : א . מתוכנית| בייסיק 7 עצור לפני שתקנה מחשב | שידוכי מחשב במרוץ נגד הזמו אע 0 עד מנהל יחידת מחשב ""' המדריך היחידי בעברית שיספר לך מאת ברי פריגת מאת דב ושרון קינן שי מדויך המקצועות והעיסוקים כל מה שכדאי לדעת על מחשבים סיפורי מחשב בדיוני, הפון 60 דקות עבודה בענף המחשבים. אישיים ותוכנה. הספו שישעשע וירתק אותך. ל-90 דקות תוצאה. ספו חובה לכל המתכנן לימודים (מחיר קטלוגי: 7,910 ש') (מחיר קטלוגי: 4,562 ש') עם הספו הזה גם אתה וקריירה בענף הלוהט ביותר בשוק. תוכל לנצח במרוץ נגד מחוגי השעון! (מחיר קטלוגי: 7,335 ש') (מחיר קטלוגי: 7,335 ש!) אנשים ומחשבים אישי, ת"ד 33325 ת"א 61130 כן, אני רוצה להיות מנוי על 12 גליונות אנשים ומחשבים אישי, אני מצרף המחאה ע"ס 23,200 ש' אשמח לקבל, ללא תוספת בתשלום, את הספר: שמי מס' טלפון רח' מפי .על 0 ₪ שער > ב מיקות גיל מקום עבודה/לימודים 8 א 06 46 ₪000 666 ב תאריך עם ציוד הקפי שלרדט- | |הדטשא | המחשב שלך יפסיק להזיע - | | כשאתה קונה ציחד היקפי למחעשבים מרדט אתה מקב? 2 מהחברה המובילה ביעוראל בעשיווק טכנולוגיות מתקדמ 4 - ברד מערכת היחסים איתך, הלקוח, מתחילה עם קניית המוצר: אתה מקבל מוצרים מה ב הראשונה ומערכת גיבוי ושרות מטולו הצטרף גם אתה לחוג הלקוחות של רדט | סד | בטלי 03-4843211 - צוות המכירות עומד לשרותך גראפיקה בקומודור 64 ערן בן שחר בסדרת הכתבות השימוש בוויק 0 למדתםט כיצד להשתמש בוויק כעת אנו פותחים בסדרת-כחבות חדשה, שתשכילכס כיצד להשתמש באחיר הבוגר ממנו. קומודור 64. בסזרה זו נאיד עיניכס בכל הנושאים המשמשים אותנו בתיכנות, על גווניהם השונים: גראפיקה. ספרייטים, שמע והפקת צלילים ורעשים, הפרדת צבעים, כונן תקליטונים וכל הירקות האחרים. בפרק זה נתחיל לעסוק בשימוש בגראפיקה. ראשית דבר 7 דהה == נברר תחילה לעצמנו מהי בדיוק גראפיקה, וכיצד נוכל להציגה על המצג. הדרך הפשוטה ביותר להצגה גראפית היא בעזרת תווי אסקי (זו5. בלעז), שנמצאים בזיכרון המחשב. על התווים הלו נמנים: אותיות האלפבית האנגלי, מספרים, סימנים מיוחדים וצורות שונות. אתם שואלים -- כיצד מציגים סימני אסקי על המצג? ובכן, לשם כך עומדות לרשותכם כמה אפשרויות, והריהן לפניכם: 4 אתם יכולים להקליד את התווים ישירות למחשב. 4 אפשר להכניס ערכים שונים לתאי הזיכרון של המצג. ברוב הזעירמחשבים, וקומודור בכללם, תוכלו לשנות תווים אלו כרצונכם. ובכך תיווכחו בהמשך. 4 אפשרות אחרת היא להציג תמונה בגראפיקה גבוהה על המסך הגראפי, שנמצא אי-שם בזיכרון. 4 וּבָּל נשכח את הספרייטים, או בשמם העברי תוססנים. הללו מהווים חידוש פופולארי, שמאפשר לנו להציג על המצג צורות שונות, ולהזיזן בקלות לכל כיוון. זהו זה. עכשיו נראה כיצד לתפעל את כל האפשרויות האלו. תאי הזיכרון האוגרים, או התאים, שאנו מדברים בהם כה רבות -- מַהם, וממה הם מורכבים? ובכן, זיכרון המחשב בגוי תאים-תאים. לכל תא בזיכרון יש כתובת אחת, שמזהה אותו. בזיכרון של קומודור 64 קיימים 65536 תאים/אוגרים בדיוק, הנמצאים מכתובת 0 (%0) עד כתובת 65535 (₪=5). כל תא יחיד כזה אנו מכנים בשם בית (8/1%), כי בתוכו שוכנים שמונה דיירים (הגדרה לא מדויקת...): שמונה ביטים. ביט הוא שמה של היחידה הקטנה ביותר במחשב. היחידה הזו יכולה להכיל אך ורק שני ערכים: 0 (כבוי/אין זרם) או 1 (דלוק/יש זרם). שמונה הביטים שמרכיבים כל תא בזיכרון יוצרים מספר בינארי (בסיס-ספירה 2). תוכלו לראות זאת בדוגמה הבאה: אנשים 2 מס סלדורל דלוּק/כבו?ל (שם התא) בדוגמה. זו אתם רואים את הביטים המסויימים דלוקים (1) או כבויים (0). המספר הבינארי שנוצר בתא הזיכרון 1000 (שמכיל את שמונה הביטים הללו) יהיה: 10110010. אם נקרא את ערכו של תא 1000 בבייסיק (על-ידי (1000) ₪ 6?), נקבל מספר עשרוני כלשהו. המספר הזה מייצג את המספר הבינארי, שמורכב משמונה ביטים. בעזרת הדוגמה הבאה נראה כיצד לחשב ערך עשרוני של מספר בינארי כלשהו: מסי ק"דור" 9 1 פור םי היורק ועו (שם התא) והייצוג הבינארי (בסיס 2): מס' 7 ה 0 ₪ 0 וו גר [ יי ] יי סידורי וקו (שם התא) ובייצוג עשרוני (בסיס 10 = דצימאלי): מס' סידורי 2 1 1 2 3 4 5 6 7 שו 7 3 | ו,1 (שם התא) ייצוג עשרוני פשוט יותר: מס' סידורי ה 1 ו 2 3 4 5 6 7 יזיוו יוור יי[ 1 יי ושעו (שם התא) ₪ ובוחשבים לפי הייצוג האחרון אנו רואים כי לכל ביט יש ערך קבוע. אולם עלינו להתעלם מהביטים הכבויים, ולכן הייצוג העשרוני הנכון הוא חיבור ערכיהם של הביטים הדלוקים: מס' סידורל 0 , 2 , ו 0% 0 : ו 5 6 7 הלצךג עקרוב?ל | | [. / ]6 | וב אי | ועָקו (שם התא) נחבר 214 = 2 + 4 + 16 + 64 + 128, ונקבל את הערך העשרוני של התא 1001, שבו הביטים 1, 2, 4, 6, 7 דלוקים. מסובך? הנה דוגמה נוספת: / 6 5 ₪ 3 2 1 0 ₪ ששה ₪ 5 (שם התא) ביטים אלו, בתא 5, מייצגים את המספר הבינארי: 5 (שם התא) הייצוג העשרוני של מספר בינארי זה (לפי הערך של הביטים הדלוקים) הוא: ואם נחשב, נקבל: 4 = 32 + 2 = 25 + '2 וזהו למעשה הערך העשרוני הסופי של תא/אוגר 5, כאשר דלוקים. ביטים 5,1 אנשים ובוח פיבד בנריים התורים ? כל תו (קאראקטר) שמוצג על המצג (אותיות, מספרים, סימנים ותווים גראפיים וכו') בנוי משמונה תאים/אוגרים; האמור בסעיף הקודם, מורכב משמונה ביטים. וכל תא כזה, להזכירכם את תווים אלו שאנו מכירים היטב נמצאים באזור כלשהו בזיכרון הרום (מכתובת 53248 שהוא בהקסא 512000). משם קורא האותיות, ומדפיסן על המצג. אם נתרגם את הערכים של אוגרים 53248 והלאה לבסיס בינארי, או ציורי, נקבל את התמונה הבאה: יצוג בינארל |28 64 3216 8 4-2 1 8 6 כך נוכל להמשי בטבלה דלעיל, המתארת כיצ בולטים לעינינו כמה עניינים: 4 רוחבו של כל תו הוא שמונה ביטים, כל א א ביטים, רוחב התא. (רוחב כל תא ב-64 הו בעל זיכרוז של א ביט.) בעל זיכרון 0 שבים שם התא 58 9 0 | 2 3 4 5 6 9 200 5261 2 3 4 5 06 07 08 09 220 5327[ 8 99 ערך עשרוני של התא ו ך ולתאר את כל התווים שנמצאים בזיכרון ד בנויים ארבעה תווים: 4.6. ומר התו מתפש > אורכו של כל תו הוא שמונה תאים, כלומר צורתו של התו משתרעת על-פני שמונה תאים. 4 מכאן נסיק כי צורתו של כל תו משתרעת על-פני שמונה תאים/ אוגרים. דהיינו כל תו הוא מטריצה של 8א8 ביטים. 4 ערכו של תא הזיכרון נקבע לפי הייצוג הבינארי של הביטים. את הערך הזה למדנו לחשב בסעיף הקודם. הבה נערוך בדיקה: בעזרת לולאה פשוטה בבייסיק נבדוק אם הערכים העשרוניים של אוגרים 53248 עד 53279 אכן שווים לאלו שכתבתי בטבלה: דד ואסאץ א: 38 6אוא ג ו 614781 זאואץ ו ?00 שאו :641 א53279:8% 10 א5324=| מס 20 0 ו והש וד 6אוכוא א אא )א זאזאץ 30 ו דאא 40 הריצו את התוכנית (אין צורך להדפיס את פקודות 1א86), ובדקו אם הערכים, שמודפסים על המסך, אמנם שווים בהתאמה לערכים שמופיעים בטבלה. לאחר שבדקתם, בטוחני שכולכם הגעתם למסקנה, שיש כאן איזושהי טעות... נוכל להסביר את הטעות על נקלה: אזור הזיכרון.מ-53248 עד 3 (4 ק' בדיוק. זיכרון זה מכיל את כל סוגי התווים; החל מהפשוטים, בעלי השדה ההפוך, ועד לתווי 68% א אוס.1, המוקט- נים) הוא אזור הזיכרון של התוססנים (וידיאו), של השמע ובעיקר של הקלטפלט. כדי שהתווים של קומודור יימצאו באזור זה של הזיכרון, עלינו לסלק את זיכרון-הקלטפלט, ולהעמיד במקומו את הזיכרון של -.....--0. 0 פקודה זו מכבה את הביט השלישי באוגר [. בואו ונבדוק שנית אם נכון הדבר. נקליד: ו25 כןאא וו )א .| 254:0%1 כןאא (56334)א :1 56334 ]אי ונקיש א ]א האם לאחר שהקלדתם זאת המחשב נתקע? פשיטא: אין יותר זיכרון קלטפלט... השתדלו ללמוד מניסיון לא-מוצלח זה, ולעולם אל תבצעו יותר פעולה זו, של הוצאת זיכרון הקלטפלט, בהקלדה ישירה. אם נרצה להשתמש בזיכרון-הרום של התווים הקיימים, נצטרך לכתוב בתוך תוכנית את הפקודות שהזכרנו למעלה. הללו יקבעו את זיכרון-התווים במקום זיכרון"הקלטפלט. לאחר שנשתמש בתווים, יהיה עלינו להחזיר את זיכרון הקלטפלט למקומו. על-מנת להחזיר את זיכרון הקלטפלט חזרה למקומו, נצטרך לכתוב שתי פקודות נוספות, הפוכות לקודמות, לפי הסדר הבא: (הדלקת הביט השלישי באוגר 1) | 08 (56334)א :ן* 50334 + א (הדלקת הביט הראשון באוגר 56334) 4 אס (ו)א ,ו ]אסץ דוגמה: בעזרת התוכנית הבאה נדגים שימוש בתווים שנמצאים ברום ע"י העתקתם לאזור הראם. לאחר שנעתיק את ערכיהם של התווים לאזור הראם, וזיכרון-הקלטפלט חזר למקומו, נוכל לקרוא על נקלה את הערכים של התווים, ולהשוותם לערכים שהופיעו בטבלה. אאא 857--- א6א:49152- :6850147 [אואץ 0 התווים הקיימים. כיצד עושים זאת? פשוט מאוד: הפקודה 4 כןאא (56334)א :1 56334 = אכ 251 אא (1)אזת, | 254:0%5 כ א (56334)א ,56334 5 אס 20 דטשדטס דטקאו אא (פא) דקטא את זאו ץ-ס אא סד ואפ 30 מכבה את הביט הראשון באוגר 56334, דבר שמכבה את פעולת האינטרפט. בעזרת אוגר ! נסלק את זיכרון הקלטפלט, ונקבע במקומו את התווים: זא דו+1;6-6)א ,6+ 5 0%ש:53279 0 53248=] 0 40 2, א 6-60 אא 50 | 0 (56334)א ,56334 א 4:0 0 ([)א שש | = אסץ 60 251 כזאג(ו)אתש, | + אסץ ".אאא א0א] 67:85 אגה6 סאופה>א* זאואץ 70 ,(1)אתץ זא[אץ:ו2+ץ סד ץ=!ן אס 80 אא 90 * 4 כו מז [ ? 1 מז 7 תמי זילברג בפיתוח לומדות, ברור כי צעד כזה הינו ראוי ומומלץ רק אם מערכת מויכזית תפקח על נושא פיתוח שפת המחברים, אשר תהיה אחידה לכל מערכת החינוך. המלצה ברוח זו מופיעה גם בדו"ח תת- ועדת ההיגוי לטכנולוגיות התיקשוב: "יש לבחור תחילה בשפה עילית מתאימה אחת (או בכמה שפות עיליות) או לחילופין לפתח שפה כזו ולגבש תקני תכנה נוקשים על מנת להבטיח תאימות מלאה של התוכנה עם האלמנטים האחרים של המערכת". נחזור, לקראת סיום, אל הצוות הנכבד של בית-ספר "הפרחים". צוות זה מגלה, כי לא די בכך שאינו מסוגל לבחור מערכת מחשבים 6% מסוימת ולסמוך עַליה, אלא עליו לסמוך גם על מורי בית הספר שיכתבו תוכנות ספציפיות, יעדכנו את התוכנות הקיימות ועוד. למנהלת בית הספר ברור שאין בבית-ספרה ולו מורה אחד, אשר יהיה מסוגל לכתוב תוכ- נות. ברור לה כעת, כי בכל מקרה תצטרך לשלוח את המורים להשתלמויות אחדות לפני שמעבדת המחשבים תתחיל לעבוד. ברור לה כי אין היא מסוגלת להעריך מי מהחברות תתן את ההדרכה הטובה ביותר, שלא לדבר על כך שלמורים כבר נמאס לצאת כל יום אחה"צ להשתלמויות, הדרכות, הרצאות וסמינרים... בית ספר "הפרחים" קרוב מאד להחלטה לדחות את הכנסת מעבדת המחשבים לעשור אנשים ‏ ₪ ונוחשבים הבא, ואולי אף רצוי למאה הבאה... אכן, הבוץ עמוק. המעורפל רב מן הברור. אולי כדאי להמתין? מדור זה ינסה להסיר מעט מן הערפל, לבדוק בדיקה מעמיקה יותר את המחשבים והתוכנות הקיימים בשוק, ולכקר באותם מקו- מות בהם הניסוי הנועז של שימוש במעבדת מחשבים נחשב כהצלחה. מכל מקום, מדור זה ישמח לקכל תגובות של מורים ושל מחברי שפות מחברים לגבי תפקידו של המורה בפיתוח לומדה לתלמידיו, ובברכה מיוחדת יתקבלו תגובות של מורים המשתמשים באופן שוטף בשפות מחברים בכיתותיהם, ויספרו לנו על רשמיהם מפעילותם.< מַאז לידתם, התפתחו תב"מ (תיכון בעזרת מחשב) ורובוטיקה זה בצד זו, התחככו ואף נפגשו במקרים אחדים, כמו במכניקה. עדיין, בתחום התעשייתי, הקשר בין תב"מ ורובר טיקה הינור יותר מישאלת לב מאשר מצר אות. ובכל זאת, יברני תיב"מ כמר קומפ" יוטרהויז"ן הדאסר (קָטיה) בונים סביב המערכות שלה תת-מערכות לרובוטיקה, תיב"מ כבר איננו רק כלי המאפשר לתכנן מוְצרִים, אלא יותר ויותר כלי התכנון של כלים לייצור מוצרים אלה וכשמחפשים גמישות גדולה יותר בייצור, מגיעים למכר נות ייצור מתוכנתות, ייצור גמיש ורובור" טים. תיב"ס תורם לתיכנות המכונות והרובוטים. הרובוטים חוזרים על תפקידם במסך הקטן איך ניתן להשתמש בתיב"מ כדי לתרום לתיכ- נות ולהפעלה אוטומטית של מכונות ורובו- טים? ז'אן קלוד לָאטומבּ, מומחה רובוטיקה צרפתי, מבחין בין מקרים שונים בהם המכונה מתוכנתת ע"י שפה או ע"י "למידה". במקרה הראשון, מספק תב"מ אמצעי יקר-ערך, בו משתמשים היום רק במספר מעבדות רובו- טיקה, אך עד סוף העשור יחדור לתעשיה באופן נרחב. מדובר בסימולציה -- הדמיית תחנות מרוּבָּטות, בהן הרובוט מומחש ופער לותיו מוּדמוּת במסך. ההשכלה של סימולציות מרהיבות עין אלה, משמעותית במניעת התנגשויות פיזיות של גופים מכניים, בבחינת הלוגיקה של סדר הפעולות, הערכת רמת הקואורדינציה של הרו" בוט וחיזוי אי-בהירויות בתוכנית. בשלב זה, הדמָיוּת אלה פועלות ע'"י המחשת תנועה בצורה מתוחכמת (צבעים, צלילים, צבעים שונים למרכיבים השונים), כשבעתיה ניתן לצפות גם הדמיית מחקרידינמי של טמפרטורות, זיהום אויר ועוד. אחד היישומים הראשונים של ההדמיה הוא תקפות התוכניות הנכתבות מראש בצורה המסורתית, בשפות מיוחדות לתחום זה (למרות שמתחילים לויאות שימוש מדוייק בשפות כפרולוג), תקפות זאת חורגת מתחום התוכנית הבודדת: כך, נוכל לבחון יחסי גומלין בין רובוט לסביבתו (הגעת החלקים במסלול הנכון וברגע הנכון) או אפילו יחסי גומלין בין מספר רובוטים. מיפגש אחר בין תב"מ לרובוטיקה נוגע לתיכנות בלמידה. בשיטה זו נוקטים זמן רב בעיקר בתצשיית המכוניות, בה רובוטים מבצ" עים פעולות נישָנות כצביעה או ריתוך. שרות וו ! צרפת, הביא לדפוס: רענן רוגל 77 ת-י<ך."י הוקשרים וני תב"מ לרובוטיקה ארם מפעיל קופסת פיקוד ובה כפתורים ומתגים. הרובוט משנן וזוכר את התנועות והפ- עולות. הרעיון החדשני הינו הדמיית קופסת הפיקוד על גבי תחנת העבודה של תב"מ. אופיו הדו-מימדי של המסך גורם למספר קשיים, עליהם לומדים להתגבר תוך שימוש בכלים (לוחות עם מספרתות, עכברים וכו') ושפות מניפולציה גראפית. יישום אחר של תב"מ ברובוטיקה הוא בסיוע בתכנון תחנות עבודה. תב"מ מאפשר לשנות בקלות יחסית את התוכניות, כלומר להדמות מצבים שונים של אובייקטים, במיוחד ררכים שונות להכנסת והוצאת חלקים. ניתן למצוא נוסחאות רבות לאותה תחנת עבודה, תוך קביעת מדדים שונים להחלטה, והתחשבות בו-זמנית בתפוקה ובהנדסת-אנוש. יתרונות שיטות סיוע תב"מ לתיכנות, שיהפכו כנראה לשיטות התיכנות האוטומטי, מרובים. בראשן, מוצאים את תפוקו. זמתכנתים, התאמה לצרכים, ישימוּת התוכנות וכו'. אך במקרה הרובוטים, חיות יקרות ומסוכנות, אפשרות בחינת התיכנות שלהם על מסכי תב"מ מעלה את איכות הביצועים ובטיחות האנשים, כשב- נוסף, תב"מ מקל על אופטימיזציית המוצרים יחסית לייצור. ‏ יישומים אפשריים אלה של תב"מ ברובוטיקה נתקלים במספר קשיים: הראשון שבהם, שכבר הוזכר, הינו הקושי של ההצגה הגראפית. אפילו תוך שימוש באמצעים הקיימים של סינתזת תמונה, לא קל - ומאד יקר -- לספק למפעיל את כל איכות התפיסה והפעולה התלת-מימדית, לה זקוקים כדי לבצע הדמייה בתנאים טובים. מ'"זמן אמת" לחיקוי זמן קושי אחר בהמחשה הגראפית הינו גורם הזמן. ייכיום. לא יכולות ההדמיות, ברוב המקרים; להציג השתלשלות פַעולה בזמן אמת על המסך", מסביר ז'.פ. לָאטוּמֶבָּ: "אך מצב זה הולך ומשתנה במהירות עקב הופעתם ש? שבבים חדשים בשוק, המאפשרים פעולות בזמן אמת על המסך. במיוחד בתחום סינתזת התמונות, ניתן היום ליצור בזמן אמת צבעים, צורות וצלֶלים". ו'%" מ ומחשבים להתפתחות טכנולוגית זאת השלכה חשובה על תחום שונה לגמרי. סרטי אנימציה (ה הנהנים זה זמן רב מהישגי תב"מ, ומתח להגיע להישגים בתו מימדיים, המופקים בשיטת סינתזת ה בזמן"אמת, כשמחירי ה ' היום, יילכו ויפחתו בעתיד הלא-רחוק. אם נחזור לידידינו הרובוטים ול"סרטים המצויי- רים" של ההדמייה שלהם. ההצגה הגראפית בתלת-מימד אינה הקושי היחיד. גיבורינו הרו- בוטים מקיימים יחסי-גומלין ומפגשים לא רק מהסוג השלישי, אלא גם מהסוג האמיתי והממשי. כך, קשה למשל ליצור הדמייה של הקשרים הא-סינכרוניים עם הסביבה (סרט נע, מסוע) שאינם מצייתים, למרות מה שנראה לעין, לחוקים טריוויאליים. ולבסוף, יתכן שיש להרחיק לכת מעבר ל"זמן אמת" הפשוט, שגם אליו קשה להגיע. קיים גם הרצון לעבוד ב"חיקוי" זמן, כלומר בתפיסת זמן שונה, הקשורה לזמן אמת או תלויה במיקום הרוכוט במרחב. דוגמת הרובו- טים מראה כי תב"מ הוא כלי שיילך וישתתף, מקרוב או מרחוק, בפתרון כל הבעיות הקשו- רות בכלי-ייצור ובתהליך הייצור של מוצר. רובוטים הינם דוגמה מושכת במיוחד, אך תפקיד תב"מ חשוב גם באמצעי ייצור קלא- סיים. במיוחד ניתן להשתמש בנתונים הטכניים המתקבלים מתב'"מ לאוטומטיזציה של סידרה שלמה של מטלות, מיצירת תבניות יציקה ועד הקצאת משאבים, מאחר וכלי התב"מ מאפש- רים ביצוע קל יחסית של הדמיות גאומטריות, = ב ניתן להשתמש בהם בתיכנות תגועות שביסודה הינה בעיה גיארמטרית. בחלק מיישומים אלה פוגש כבר היום תב"מ ות של בינה מלאגו מותר לנו להעביר את עצמנו מספ קדימה (דורות רובוט, כלומר 5-5! שנים) ולו שתתף במפגש בין טכניקות ההדמיה שהצגנו לבין הרובוט עצמו, כשזה האחרון בודק לפגי כניסתו לפעולה אם הוא מתוכנת כהלכה והאם שתו אין חשש שיסתבך בין חוטיו, או יחבוט ע תוך ביצוע חנועה מורכבת מדי. ככלות ה ית לידע ת לידע נראה שזו ההתפתחות ההגיונית יחסית הנוכחי בתחום זה . ו ו וי אוד לקי צורי חלילי, משתמש אטארי ותיק, פותח במדור חדש, בו יסקור את קרביר ובני מעיר של מחשב אטארי, לדגמיד העשונים. צורי, מראשי איגוד המשתמשים במחשבים אישיים, מזמין את הקוראים לכתוב למדור, לשאול ולהתעניין. אטארי: מבנה כללי וו ו האטארי, כמחשב מהדור השני, נועד למשתמש המצוי ותוכנן כדי שהפעלתו תהיה פשוטה. הדבר בא לידי ביטוי במספר מישורים הפשוטים להפעלה: + כוח גרפיקה רב אשר מקנה למשתמש שליטה מלאה על מגוון הצבעים וההפרדות. + יכולת הפקת צלילים מרשימה באמצעות 4 מחוללי-צליל. * קשר עם אביזרים חיצוניים המאפשרים הזנת נתונים שלא באמצעות לוח המקשים. דוגמא לאביזרים אלה: מוטות היגוי, פדלים, עטי-אור וכדומה. כוונת המתכננים לא היתה ליצור מחשב בעל תכונות רבות אלא שהתכונות יהיו חלק מהמחשב ובכך ליישם את פילוסופית התכנון המכוונת לשרת את המשתמש. מבנהו הפנימי של האטארי שונה מאוד ממבניהם של מחשבים אחרים המבוססים על מעבד 6502. כמובן שה" 2, ואה א ואס ור זץ א דץ הכ א א דא .ו א זוא ) שמקשר בין המעבד לעזרים חיצוניים שונים, זהים במבנה למחשבים אחרים. אולם לאטארי יש עוד שלושה רכיבים בעלי מטרות מיוחדות הידועים בשמותיהם: ץ₪ א0ט, 0114, שא רכיבים אלו תוכננו ע"י מהנדסי אטארי כדי "ליטול" מהמעבד הראשי (6502) את עבודות "אחזקת הבית" השיגרתיות וכך לאפשר לו להתרכז בעבודות החישוב השונות המוטלות עליו. רכיבים אלו, אשר גודלם כגודל המעבד הראשי, הינם בעלי כוח ביצוע רב מאוד. כדי ללמוד להכיר את האטארי חשוב מאוד להכיר אותם לעומקם. "פקח המסך" ומ 600 אסוד6 אדפאו אסופושץ ואד זצודהא ואהזה 6וזאא. וא הוא מעבד המפקח על הפלט הנשלח לתצוגת המסך. למעשה, זהו זעיר-מעבד אמיתי הפועל על פי רשימת הוראות-תוכנית (נקרא גם דפו.ו צג. וקצוכו, רשימת תצוגה) ונתונים (ץא0ואוא צג.ופוכ, 6 אנשים - שפים זכרון תצוגה). התוכנית והנתונים נכתבים ע"י המעבד הראשי ל-/א , 6וא. "לוקח" את הנתונים בגישה ישירה לזכרון (אואט). כאן נכנסים לפעולה מונה התוכנית (קרוי ₪20181%8 אס1)א8או), אוגר נתונים (קרוי 600198 א56 צאסואשוא) ומספר אוגרים נוספים אשר לכל אחד מהם יעוד מסויים בפלט למסך. לאחר ביצוע העיבוד על התוכנית מועבר הקוד המעובד בזרם ל-6118 אדטריק: רעיונות מתחת לשרוול 561 ד (1-5611א דג ). "פועל הבמה" שו 6 זמתזאו אסופוץ ופד :61 רכיב זה מוציא אל הפועל את ההוראות שקיבל מד6ו11אא. כמו-כן, הוא ניתן לתיכנות ישירות מהמעבד הראשי ללא כל מעבר דרך 6ואא. 011 מקבל את הנתונים הספרתיים ומתרגם אותם לרצף של אותות הנשלחים לטלויזיה. אולם 618 אינו מבצע רק הוראות של "אחרים": הוא מוסיף הוראות משל עצמו כמו למשל ערכי הצבעים הנשלחים למסך, גראפיקת השחקנים (115811.6א-8: /א.1) והתנגד שויות בין השחקנים. ח'יפלבויניק: צ אס = "שוטר התנועה' רכיב זה הינו רכיב קלט/פלט. תפקידו לבצע פעולות שונות כמו פיקוח על אפיק קלט/פלט טורי, מחולל-השמע, סוקר לוח המקשים אשר תפקידו לבדוק אם נלחץ מקש כלשהו בלוח המקשים ויצירת מספרים אקראיים. כמו-כן הוא מִסָפֶרֶת את המידע המגיע כדי לבצע בדיקה של קובץ נתונים (5.ז1= דאאד, 11.5 816/1.6ו) ניתן להשתמש בפונקציה "607 שב"₪05. עם קבלת ההודעה "01.0 8:", רשום את שם הקובץ אותו אתה מעוניין לראות ולאחר פיסוק הוסף ":₪* או ":%". ע"י כך אתה מעתיק את הקובץ ל" ופ" או ל"א 5:08 (שניהם מיוצגים ע"י מסך הטלויזיה). השתמש ב""]-.6181" כדי לעצור את הטקסט אם הוא עובר מסך שלם. בצורה זאת ניתן לראות כל קובץ המאוחסן על הדיסקט בתוי פז א )ו זפצסו |אוא ופ 5 ו | ----! ( ₪00 + | א = ₪ -= ך 9% ב או 1 ואואת | [- ק7-% שָ תיוז )וק ו ו - ו ! ו מהפדלים ומטפל בפסיקות (1%:/₪ א :1 או) המגיעות מהאביזרים. כל ארבעת הרכיבים הנ"ל (צ ואס 01 116א, 6502) פועלים בו-זמנית. תיכנון זהיר של תיפקודם הקטין עד מאוד מצבי פעולה מנוגדים בין הרכיבים. מצב פעולה מנוגד יחיד קיים כאשר 116א זקוק לאפיקי הכתובת והנתונים כדי לקבל את המידע בנוגע לתצוגה. כדי לבצע זאת, הוא מפסיק את פעולת ה-6502 באפיקים ו"נוטל פיקוד" עליהם. א % \ - \\ '''ווו. וו - וו ' אנשים וטח דא |חפזת אאסוד) )א זפאו ] פנימי"כללי -- אטארי כמו בכל מערכות הפועלות ע בייסיק לקומודור 64 / תזהר גל + תכנית מס' 1 כוללת רשימת 41 (נתונים) הניתנת לתיכנות בשפת-מכונה והנכנסת בין הכתובות 820-1000 עשרוני. כתובות אלו נתפסות בד"כ ע"י ה-58תת א-ש 1 ולכן היא מתאימה בעיקר לבעלי כונן-תקליטונים (קושי זה מתוקן בתכנית מס' 2). לאחר הרצת תכנית זו (המוחקת את עצמה משום שלאחר הרצתה אין בה צורך יותר) מתווספת למחשב יכולת שליטה מושלמת בכל הספרייטים שלו. כלומר, המשתמש יכול לקבוע לכל ספרייט מהירות וכיוון שבהם ימשיך לנוע ללא קשר למצב המחשב. דוגמא לשליטה כזו הוא מחשב ה-11 בעל הבייסיק המורחב. יכולת כזו אין אפילו להרחבות הבייסיק הטובות ביותר של הקומו- דור 64 כמו הסיימון בייסיק או הסופר בייסיק 164 מאחר שבהן נעצר מהלך התכנית כאשר הספרייט נע ממקום למקום. לתוספת זו משמעות רבה לכל משחק שייכתב בעזרתה. התכנית מאפשרת הנעת כל שמונת הספרייטים בבת אחת כשלכל אחד מהירות וכיוון שונים. זאת בעזרת טכניקת פסיקה (1ץ א א 1א1) של המיקרו מעבד 6510. בזמן שכל הספרייטים נמצאים בתנועה -- גדל זמן העבודה הממוצע של המחשב ב-6% לערך, שהוא שעור מבוטל לחלוטין. , הסברת דרך פעולתה של התכנית הוא עניין מסובך מעט ולא ראיתי בו טעם (מלבד הסבר דרך עבודת שפת המכונה יהיה צורך בנתוח טכניקת הפסיקה). אך אם התקבל הרושם שהשמוש בתכנית מסובך אף הוא -- הרי זו טעות. לאחר הרצת תכנית מס' 1 תוכלו להריץ את תכנית מס' 3 שהיא תכנית הדגמה -- לבטח תתרשמו מהבצוע, אך גם מהפשטות שלה. שגרת שפת המכונה יוצרת טבלת מהירויות בין הכתובות 679 -- 694 (עשרוני). הטבלה בנויה כך: 9 -- 680 = מהירות בציר ה-א של ספרייט מס' 0 (הספרייט הראשון) [68 --682 = מהירות בציר ה-א של ספרייט מס' 1. 3 --684 = מהירות בציר ה-א של ספרייט מס' 2. 3 = מהירות בציר ה-א של ספרייט מס' 7 (הספרייט השמיני והאחרון). בכל כיוון ניתן לבחור 128 מהירויות שונות (לכל ספרייט) -- זאת ע"י הכנסת הערכים הנכונים לטבלה (ע"י הפקודה 088 -- אשר משתמשי הקומודור 64 מורגלים בה). לדוגמא נעלה ספרייט על המסך באמצעות תכנית זו: 8 0 :וט א16,0:0+ש מ אסק:ו 21 אס 20 10000 1+ אס 30 02 > 0 40 ץ 1אא:255,] 2350087 סד 12288= 0 50 כעת מופיע ספרייט במרכז המסך. כתוב: 6791 0 - והספרייט יתחיל לנוע ימינה. זוהי המהירות האיטית ביותר. ניתן לבחור, כאמור, ב-128 מהירויות -- כלומר להגיע עד 679,127 2081 (למעשה, כבר במהירות 32 בקושי ניתן להבחין בספרייט או בתנועתו עקב המהירות העצומה). כל זאת כדי להניע ימינה -- ומה כדי להניע שמאלה? פשוט מוסיפים 128 למהירות. לדוגמא ‏ -- [+679,128 > 0 יניע את הספרייט במהירות מס' | אבל הפעם -- שמאלה. גם עתה ניתן לבחור 128 מהירויות שונות -- כלומר להגיע עד 7 "א לסיכום - כדי להניע ימינה יש להוסיף 7 5 א כדי להניע שמאלה יש להוסיף 5 "א הדגמתי רק על ספרייט אחד אך הדברים נכונים לגבי כל הספריי- חח 8 אנשים ‏ ₪ ונוחשבי טים; זאת אומרת -- כדי להניע את הספרייט השני נשתמש ב- |68 :אי במקום 679 ₪ אטיו וכן הלאה. ההנעה בציר הדצ: ההנעה בציר ה-ץ דומה מאד להנעה בציר ה-א אך שונה ממנה במעט. ראשית, נבטל את ההנעה בציר ה-א (לשם ההדגמה) ונביא את הספ:' יט -- שבו עסקנו קודם -- למרכז המסך, ע"י - 0 53249 > 00:08[ 53248 :] א :679.0 :ןא הוסיפו -- |.680 06% והספרייט יתחיל לנוע למטה, במהירות האיטית ביותר. גם כאן ניתן לבחור ב-128 מהירויות שונות -- כלומר להגיע עד 680,127 :1 א0. שוב, אין טעם להגיע למהירויות של מעל 32 בערך כי הן גבוהות דיין. ההנעה למעלה: פה קיים שוני: הוסיפו | -680,256 ₪ 0% והספרייט ינוע למעלה באיטיות רבה. ניתן לבחור 128 מהירויות שונות לפי הנוסחא: (מהירות) 51752 680,256 ₪ אס כלומר: 10 680,256 085 יניע את הספרייט הראשון במהירות 10 כלפי מעלה. בעזרת שימוש בטבלת המהירויות ניתן להניע כל ספרייט בציר ה"צ. אם נחליף את 680 08 ב-684 0% נוכל להניע את הספרייט השלישי וכן הלאה. מובן שניתן להניע ספרייט מסויים בכל הצירים ע"י הפקודה: | 680,256 = 679,2:]*008 = אי אשר תגרום לספרייט הראשון לנוע במהירות 2 ימינה ובמהירות 1 למעלה -- בו זמנית. כך, ע"י משחק בצירים, ניתן לשנות את כיוון תנועתו הכללי של הספרייט. *‏ ניתן לגרום לספרייט שינוע, רק אם הוא כבר נמצא על המסך. * ניתן לעצור ספרייט מסויים ע"י 0,₪ 0% -- כלומר הכנסת 0 לצירים שלו. * אפשר להפסיק כללית את פעולת שפת המכונה ע"י לחיצה על מקשי 8107/אשא 8108₪7א בו זמנית. * | לאניתן להשתמש בתכנית יחד עם סיימון בייסיק או סופר בייסיק 4. * תכנית מס' 2 היא גירסה שונה של תכנית מס' | המאפשרת את ההרצה לבעלי רשמקול. היא פועלת כמו תוכנית מס' 1 אלא שהיא מכניסה את שפת המכונה החל מכתובת 49204 (עשרוני). *רצוי מאוד לא לכתוב: 8 (820:1020) :1 אס 5 : 8 (49204-49400) 5 אי לסיום אני רואה חובה לשבח את ירחונכם ולהביע תקווה שימשיך להופיע זמן רב מאוד. תוכנית מס' 1 -- לבעלי כוננים. 0-0 5 10 מ+א0>אקו :1/8 סק מפהםם 50 או 36 פוש "ז15. הדחע 10 מסססם"זו זשקופה ז%220922א105% 36 8" | םשדה 1 ד6ה =שיטוזזיא " דו 1 2 ו ₪0 89 ,הזת 920 10 ,+ 14141 ,3זהם 327 תוכנית מס' 3 מוזשת צא שת 18 2 8 ₪ .23+שאכ 178 ,23+/שאטק 255 . 21+/ם א 8 5 27+/י וק ₪5 2+ אמות 7ז=-ט; טן 2 , -+₪2030 אק ט5 1 +33 +/ים כו ₪8 =זאשוז מק שו 255 . שאנוש 12358טז שן=)6כו₪ ג ו שאק ₪ּ, 553281 וש מכ 560 חתז1את 100 שש =יטון דקנומשזוז] משז]אתב"ז1ת 110 "1384 =ההכז |01 צ2 משזד1קה"זוונק; 80ן קה 1 8+ 1 יש זוו49+1 תו יד .42-+2 1489 דו1 -25+ / ₪+' ותוזח זוז י5פה,2+=+580ם 150 תזשון 168 בב 52, 0.09 ורב תוכנית מס' 2 -- לבעלי רשמקול. 8 5 1 1 מ+|00-0 1.2:א0; 8 פהםת 26 1 30 2 " ךדפן מזתם ו1 =סשקש "דוו זוה ז223001 )1-0 סב "₪1 זע ז₪6 שלטח צא"זה1אק ‏ 43504 5ד5 3 8 .6 הזהם .2 הזת 20.76 מזהת 15 6 5,206.61 הזת 5 41 זע 4, 67 זע 5-8 הזת הזהע 2 3 6 189,193 הזהע 49260 טכ 1-41 ה -- פסנתר לאפל / רעי פטרושקה, ירון כהן זוהי תוכנית פסנתר לבעלי אפל 11 ותואמיו. התוים יופיעו על המסך בצורת גרף. * קליד יי" -- המוסיקה שנכתבה עד כה -- במהירות. * קליד 6 -- חזרה להתחלה. 110 1 סזסם :52 7 1 = 8 אשחז *ן* = 806 15 115 0 :136 לק לן = 5 אפשהז -ף* = 86 15 120 0זס :0 - אפהז ... = 8% את 125 סז60 :161 = 5 ל : - אפחז .)> = 86 16 130 סזסס :191 5 5 1 = 5 אפהד .שי > 86 15 - 135 סזסס :181 הת 0 אפחזד -ן. = 38 15 1360 . 8 > 86 08 *א* (‏ > 46 16 137 , > 88 08 -ם. | > 86 08 י אנשים 10 682 : ₪460/08= 7: 21% 6)3000( :81 = 66 0, ?173,489 אזאם 20 (5,1,3,240,9,202,208,245,174 90 שאסק :א פהאפא :792 סז 770 = 1 608 30 זאשא :א,1 0 = 8:8 ז05 : 4086 - 40 0 אפהז (27) 0888 > 8 ת[ 50 סז :86 = 5 אפחז *|* = 6 15 55 0 :96 = 5 אשהז יאי = 6 *1 60 סזסס :76 = 5 אשחז *ן' = 406 15 65 סזס0ה :102 = 9 אפאז *נ* * 8% 15 0? 0 :81 = 5 אשהז יקי = 86 ת1 75 טזסס ::114 = 5 אפאז 'ה* - 2% :1 80 סזסס :91 = 5 אשמז *0י = 88 <1 850 סזטם :28| = 5 אפאז *6* = 8% -1 90 סזסס :108 = 5 אשהז יט" = 80% 15 סזסטס :144 = 5 אשטז ';י = %א 15 - 100 סזסט 11 = 5 אשאז *צי = 8 15 105 2 שבים 2 = ג: (‏ > 06 08 *0* כ 60 6 08 *,. 8 = 8,5:81 סז 2,81 - א ז0)שה 180 0 אשהד "ל" כ - > 06 אם 5 :769,100 שאסק :768,8 6א0ק :1 86.4% 08 'א" ל > אא 1 6דן 0 0ז60 :770 ל | > אק אס "ו" ? 6 אי סז0 :0 = 8: 01588 : שאסז5שא ‏ 190 כ > 6 08 *ם" כ 60 8 א + 10 ?> 886 08 *צ* 2 60 9ב 08 *ך. = 56 08= :0 = :96 = 1: 3082 200 9 > 86 אס "0" ?‏ > 06 אס *שי ג 4 ;1 :3 + 4 = 2:8 - 8 סז 0 08 (27) 6086 -< - > 26 08 "ק- 2 = 4 אשאז 279 0 אשד *1" כ 60 5ב 1 (8)2,א סז 2,801 - 8 זס6קא ‏ 210 1 + ₪8 = 5:8 " (0) 140 6אסם :(768,8)26 6א0ק :(55)₪ = 0 אפחז 0 = 8 ק1 160 זה : זאשא :770 )604 :769,100 2 אמחז 279 < 2 15 :3 + 2 2-5 170 0 סז80 :8% אותיות בגרפיקה גבוהה / רעי פטרושקה, ירון כהן 100 ₪006 : 18 860)70(: 2 1,,]+4],>,-,,-* = (88/)0 110 8 :12 + א > א%:0 > [11111":7 : ' ' 6 + א = א:₪8 ז65 :200 תוכנית לאפל ותואמיו המאפשרת כתיבה של תווים ואותיות בגרפיקה 6 ו גבוהה (התוים מצויינים בתוכנית). 0 אםהז "ב" > 8% 16 1122 0 אשד */" > ₪8 16 111 0 אפחז "ם" = %ק 18 114 0 אפחז "6" = 8א 15 184 0 אסחז *>" > שק א 1‏ 115 0 אפהז ** = 86 15 185 0 אפחז *0" = ₪8 15 116 0 אםחז *7" = ₪6 15 186 0 אפוז 1 117 0 אפחז *+י > 86 15 187 0 אפחז "פע" > %₪ 15 118 0 אשמז *8" > %א 15 188 0 אחז "2" = ₪6 =ן ‏ 119 0 אפשהז *פ" = ₪6 15 190 0 אפחז "₪" >-%₪ 16 120 0 אפחז *0י = %א 15 192 0 אשד = ₪6 16 |12 אטחה אשהז (27) 0086 = 6ק 16 193 0 אשז = ₪6 16 122 0 אפחז = ₪6 18 123 סז60 אמשאס ‏ 195 0 אפטז = ₪6 18 1240 ה 0 אפווד = 66 16 125 3 9 0 0 אפחז = 86 15 126 א = א 203 ו : א:ם - ץ = ץ אשהז 0 = > א ק1 205 6% ד אד 5 2 - 484 = ו 2 4 60808 אפאז 270 = ; א 15 206 5 ו ל . 4% 5 0 000 :12 + א = א:8 + ץ = צ:0 5 0 אפאו "נ" = ₪6 אן 131 110 . 0 אפהד *א" = ₪6 15 1320 0 = ץ אפמז 8 -‏ > ץ קן 208 = ₪4 08ק :4 + ץ סד ץ = טע 608 210 5 3 8% 3 =₪00)08 :4 + א סז א ו 8 5 0 5 ₪ זס ₪ :((1,1,ו88)1) 126ח + ו - אמטזשה : זאשא : זאשא :1 + 1 > 1:ץ, 0% 5 1 = (880)1 300 9 0ז0 :200 606808 :1 > 10001":1 - ו = 2 29 2 5 110 5 ; 1ָ,ָ+1+* = (8%90)2 110 1 סז :200 60808 :2 = 11110":7 0 0 110 5" * 1% 10..:. = (5)05 820 סה יד" - אק 16 50 0 :200 60808 :3 = [01111":7 0 ו ₪ ו 7 110 1 ,-,-,]-4],-,ָ-,* + = (88)4 130 0 אפוז 56 ס0ז60 :200 60908 :4 = 11110":1 0 אשחז 8 110 0 אשהז 10 0 0 " = (880)5 140 0 אפהד 2 0ז60 :200 8ע808 :5 = :"11111 0 אפהז : 110 1 80908 אשחז * " = 6ק =ז 03 220 + = (08)6 350 0 סז 0ז0ס :200 60808 :6 = 10000":1 8 אהד (13) 0068 | = 26 15 , 110 41 0070 :0 = א%:8 + ץ = :0 0,,,, ו|ו 01" = (8607 360 סז60 :200 00508 :7 = 01100":1 8 אמפחד (8) שקהם = שה 15 110 0 6070 :12 - א = א:! 1 09000" = (858 270 0 אפחהז (34) 0086 = ₪8 15 0 :200 60508 :8 = 10001":71 0 אםחד *." > 8% *1 | 110 0 אפשחז "א" = פא 15 0 /::::: = (08)7 380 0 אסחז *," = 6ק = | 0 :200 60808 :9 = 01110":1 0 אפהז "6" = 6א =[ ו 110 0 אסחזד "|" = %א 15 000ָָ1. = (86)10 390 0 אפחבז "%" = %ק 16 סזסס :200 60908 :10 > :"101110 0 אפהז "|" = שא 15 ו 1190 0 אמפחז *א" = %א 15 | 1ָ 11" = (860)11 400 0 אשהד *2" = פא 15 3 סזסס :200 60908 :11 > 010001*:1 0 אפמז "יו" = פא א[ | 110 0 אפחז יד" = %ק 5[ | 9090900 "*-* = (88/12 410 ספל הפחד יו" = אה 15 , 0 :200 00908 :12 = 011111*:1 0 אפהז *4" = פה 15 110 0 אפחז "(" = ₪5 15 0 3+ + = (880)13 420 0 אפחז 5" = 9א 15 סזסס :200 60508 :13 = 110001":1 זאזהק אפהז (7) פאהם ‏ = 6% 5 ו 0 8070 :12 - א = א:|(ל) 9% 70 אנשים ‏ 62 ונמחשבים 9 -- עולם קטן גדול אף כי הפרטים המתגלים מורכבים ומגוונים כפרטים המתגלים לצופה ממטוס החולף מעל מרכז עירוני, גודלו של שטח התצפית הוא 0.5 או 0.7 סמ"ר בלבד והחיזיון המרהיב מתאפשר רק ע"י כיוון ומיקוד מיקרוסקופ אל שבב זעיר המיוצר ברמת מיכלול גבוהה מאוד 1.81 (עזש ח0וזזע6ות] 964[6 שק זג 1). ניתן לצפות במראה זה בכל אחד ממפעלי יבמ המייצרים שבבים זעירים, למערכות מחשב חדישות, שכל אחד מהם מכיל אלפי מעגלים חשמליים זעירים שהם כיום ליבה של כל מערכת מחשב. מבט דרך עדשות המיקרוסקופ מגלה לצופה את העולם הזעיר שעל השבב ומקנה לו את התחושה שליוותה ודאי את גוליבר בראותו את ארץ ליליפוט הזעירה. עשרות אלפי המבנים בשטח הזעיר הם רכי- ביהם של מעגלים חשמליים ואילו רשת ה'"רחו- בות והכבישים" המחבוים אותם, הם מאות קילומטרים של חוטים חשמליים דקים ביותר הערוכים כבתוך תכבנית מורכבת ומאורגנת היטב בהתאם לתכנון ארכיטקטוני מדויק, כאשר כל מתכנן ערים היה חולם למצוא כמותו בשלב הסופי של תכנון העיר. אלה אשר לא ניתנה להם הזדמנות להתבונן בפרטים הזעירים של שבב מודרני, יתקשו להעריך את מידת התפתחותה של טכנולוגיה מתקדמת זו. זהו בראש וראשונה, בלשון המעטה, עולם קטן ומהיר מאוד שבו נמדדים מרחקים במיק" רומטרים. (מיקרומטר הוא החלק המיליון של המטר. 10,000 מיקרומטרים שווים ל-1 ס"מ), ומהירות תהליכי העיבוד מתקרבת למהירות האור. מהי המטרה והמשמעות של כל אלה? "מערכות מחשב קטנות יותר, מהירות יותר ואמינות יותר", משיב אד ספאל, מנהל טכנולו- גיית 1.51 באגף המערכות של יבמ בארה"ב. "דוגמה טובה לכך", ממשיך ומפרט אד ספאל, פרולית | כיבטן 6 ו 7 ל -(.-68 -/ גביש צורן תהליך היתוך תהליך צילוט "הינו השבב החדש לעיבוד אותות אשר יוצר במתקנינו באגף למערכות פדראליות בעיר מנסאס. שבב המכונה שבב 61/46 (אש 6011 וו הסדא זוא )א או ושרד ווא) תוכנן במיוחד ליישום עיבודי אותות בדומה לאלה הנמצאים במערכת המשוכללת לעיבוד אותות ובמערכות הסונאר שייצרה יבמ עבור הצי האמריקאי. שבב זה הוא שבב הלוגיקה הדחוס והמהיר ביותר מסוגו. הוא מכיל 37,000 מעג- לים על בסיס צורן שגודלו כ-0.23 סמ"ר, והוא מסוגל לבצע 100 מיליון פעולות כפל לשנייה"! עד כמה להקטין? החל מעידן שפופרות"הריק שהיו בשמוש במחשבים הראשונים, דרך התפתחותם של הטרנזיסטורים וטכנולוגיית הלוגיקה המוצקה במחשבי הדור השני ועד לשבבי המיקרו- מעבד, זו השאלה המרכזית והאקטואלית ביותר. התשובה לכך טמונה ביתרונות הנובעים מהק- טנתם של הטרנזיסטורים ומעגליהם. לדוגמה: ככל שיתקצרו המעגלים ויהיו זעירים יותר, כן שבב מושלם על בסיס מיוחד לפני שילובו במחשב. תהליך ייצור שבבי !ו מסכה סכה כיבטו -69- תהליך צילום תהליך צילוס תהליך מיתוך . > -69- תגבר מהירות העברתם של האותות החשמליים וכתוצאה מכך מהירות העיבוד וכן יפחתו דרי- שות החשמל. ככל שנרבה את כמות המעגלים החשמליים על שבב בודד ונקטין את מספר החיבורים הפנימיים בין הרכיבים השונים, נפחית גם את הסיכון לקצר חשמלי. כך קורה שבעולם זעיר זה נמשכת עריין הדרישה למיזעור נוסף. הרכיבים על גבי השב- בים אשר יוצרו ב-1978 במתקני יבמ בארה"ב, היו בשיעור שני מיקרומטרים; הם הוקטנו עד כדי 1.25 מיקרומטרים וכיום גוברת הדרישה לשבור את מחסום המיקרומטר האחד ולנסות ליצור שבבים עם רכיבים שגודלם יגיע עד ל-0.5 מיקרומטר בלבד. "המטרה תמשיך להיות ייצור שבבים בעלי דחיסות גבוהה יותר, מהירי ביצוע ואמינים", אומר ספאל, "ואנו מבקשים לנצל את מירב החידושים הטכנולוגיים בתחום זה. חזיון מרתק תהליך ייצור שבבי 1.81 המתבצע בסביבה סטרילית לחלוטין, היכולה להתחרות בחדרי הניתוח שבבתי החולים, הוא חזיון מרתק למת- בונן מן הצד. במרבית שלבי הייצור יש להקפיד על נקיון מושלם בעת התהליכים השונים, שכן חלקיקים זעירים ביותר של אבק או לכלוך באוויר, עשויים לשבש את פעולתם של המעגלים הזעי" רים והעדינים. שלבים רבים.בתהליך היצור, ובעיקר הבדי" קות, מבוצעים בעזרת מיקרוסקופים. עיצובם של השבבים מתחיל בהכנת תרשים מפורט ומדויק של המעגלים הפנימיים שבכל שבב, באמצעות מסוף גראפי המחובר למחשב. בשלב זה של התהליך הגראפי, עומדת לרשות מעצבי המעגלים ספריה ממוחשבת המכילה תוכניות של מעגלים חשמליים וממנה מסכה -6-69 -6 בידוד הפרוסה | בדיקת הפרוסות חיתוך הסרוסות אנשים ₪ ונמחשפים הם יכולים לבחור את התוכנית המתאימה, לפיה יבנו את תוכנית המעגלים החשמליים לכל טיפוס של שבב. לאחר שהמעצב הכין את התרשימים המדוייקים על גבי מרקע המצג שלפניו, הם מופקים על גבי נייר בעזרת תוויין מיוחד המחובר למחשב. עתה, לאחר שהושלם עיצוב המעגלים, אפשר להמשיך במלאכת הייצור. הכל מתחיל מגרגרים גבישיים של צורן (סיליקון) המוכנסים למתקן מיוחד אשר יוצר מהם גליל צורן בקוטר של 7.6 ס"מ ובאורך 30-25 ס"מ. בעזרת מסור- יהלום חד חותכים את הגליל לפרוסות שעוביין פחות מ-15 מילימטר, אשר מכל אחת מהן יפיקו בסוף התהליך כ-50 שבבים זעירים. פרו- סות הצורן הדקיקות מוכנסות לכיבשן חימצון מיוחד אשר בו נמרחת שכבה מבודדת של צורן דו-חמצני על גבי כל פרוסה. מנתוני העיצוב של כל מעגל חשמלי, שתוכ- ניתם שמורה במחשב, מכינים מסכה מיוחדת, בעזרתה מכוסים חלקים מסויימים על גבי פרוסת הצורן. הפרוסה המצופה בחומר עמיר לצילום, נחשפת לתהליך צילום על-סגולי וכתוצאה מכך, נוצר עליה משטח מודפס הזהה בצורתו לתבנית המעגלים. בתהליך כימי מיוחד נחרטים המעגלים בהתאם לתבניות על שסומנו עבור כל שבב שיוצר מהפרוסה. טכנאית במפעל יבמ נעזרת בעט ואקום כדי למק צורן עם שבבי |8/ במתקן בקרת איכות שכבות נוספות של מעגלים מתווספות על ידי תהליך חוזר של ציפוי וחמצון, עד אשר מתקבלים כל המעגלים המתוכננים עבור השבב. תהליך זה דומה לתהליך צילום רגיל שבו אתה מצלם תמונה, מניח עליה חומר-מגן ושם תמונה נוספת על גבי הראשונה. בשבבים רבים יש עד 12 שכבות של מעגלים חשמליים. עם תום העתקת כל המעגלים על גבי השב- בים שעל הפרוסה, היא מועברת לתהליך המכונה מיתוך (א0! או וא 1-זוא) בו מתחב" חלק קטן מתוך מעגל -- מוגדל פי 5,000. אורך כל רצועה הנראית בתמונה: מיליונית המטר רים כל הרכיבים מרכיבי המעגלים, מתקשים ויוצרים שבב מושלם. בסיום תהליכים אלה ולאחר בדיקת איכות מדוקדקת, המאשרת כי אין בהן פגמים, נחת" כות פרוסות הצורן לריבועים זעירים שכל אחד מהם הוא שבב מושלם. אלה ימוקמו אחר כך במקומות המיועדים להם, יחוברו אל כל בורים הדרושים וישולבו במערכות עיבוד נתו- נים או במערכות איחסון נתונים. *. 00-77-70 א ןפ ו = עולם קטן גדול, מתוך מידע ונתוניס מס' 3, בהוצאת יבמ ישראל 20 0 (8%)42 סןי 0 :200 609808 :42 > 900000*:1 ו 1 ...+ = |86)417א 20 0 :200 605808 :43 > [:"101010 10 '30 06)44( = 1], 0 111110":1 = 44: 00808 200: 0 110 1 | 11001" = (88)45 740 0 :200 00508 :45 = :"110011 טון 750 08)46( =... 1 סז0 :200 60508 :46 = 000101":1 110 0 [[],[],.ץ+.ץ = (88)47 780 0זס :200 60808 :47 > :"000000 10 0 "...= (88)38 70 סז :200 60508 :48 = 000010":1 110 780 06%)49( = 0 001000":1 = 49: 00808 200: 0 110 9999099901 " > (86)50 790 סזסס :200 60808 :50 = 000001*:1 110 ₪00 8%)51( = "000000010001) 0 000000": > 51: 80508 200: 0 110 8310 0%)52( = "0000000000 11 0 000000":1 = 52: 60808 200: 0 110 0 0+ = (88)57 820 סטזם60 :200 60508 :53 = 010000":1 10 1 111 0000001" = (8%)54 320 סז :200 60508 :54 = 000000":1 110 1 | 1010101" = (06)55 840 סזסם :200 60508 :55 = 010101":1 110 0 "+ = (08)56 850 סז60 :200 60508 :56 = 000100":1 110 860 06)57| = "0 000010":1 = 57: 6085048 200: 0 110 0 ,+ = (08)58 870 0ז :200 8ש008 :58 > :"001000 110 880 28)59| = +." 0 000000":1 => 1: 110 00" = (06)60 390 0 :200 60808 :60 = 1:"ן01111 סז :200 600508 1160 0 ?211 "*" = (860)61 900 סזס60 :200 608508 :61 = 011111":1 110 910 86)2( = + 1 111111*:1 = 62: 608508 200: 0 1160 920 46)65( =. 0 100000": > 63: 60508 200: 0 110 0 + = (0860)64 320" סזסס :200 60509 :64 = 001111*:1 110 00 []][].]+ = (28)0 940 אמטזשא :200 00508 000 0 0ז00 :6 - א = א 999 אנשים וח ₪ שבי 110 1 1000" > (860)14 טכ 0 :200 00908 :143 > 1":1ססס|ן סון 0 ו|ון 011101000" = )%ה 4470 :200 00888 :15 = נ:"ס1גןסןו 0 450 %8)16( > "11 0 010000*":1 = 16: 00809 200: 0 10 11 +*+* = (90)17 460 סזסה :200 605098 :17 = 01":1ון0ה 10 1 0 "" = (26)18 470 סזםס :200 00808 :18 = :"010011 110 0 | 101000001 011" = (50)19ב 40 0 200 805908 :19 = :"101110 110 0 11111" = (6)20 470 סז :200 60808 :20 = 000100*:1 110 500 06)2[( = "10001 0 101110": = 21: 80808 200: 0 110 510 86)22( > "1% 000100":1 > 22: 005808 200: 0 110 520 08)23( = +, 1 110001*:1 = 23: 60808 200: 0 116 930 8)24( = 1.1 010001*:1 = 24: 60808 200: 0 110 540 85)25( = +0 000100*:1 = 25: 60508 200: 0 110 0,),,, + = (8)26א 550 0 :200 60508 :26 > 1:*ן01111 110 560 0580)27( = ..0 000000"*:1 = 27: 00808 200:% = 0 0ז60 :6 - א סס0 "...= (08)26 570 סזסס :200 8עש605 :28 > 000100*:1 110 ס0 ...= ,8)29 580 0 :200 60508 :29 = :"901000 110 590 0%)30( 0010000*:1 110 0 :)+ + = (ן8%6)1 600 0 :200 608508 :31 = 001110":71 00 0 530: 605808 200: 0 110 610 86)172( = 0 011111*:7 = 32: 60808 200: 00 110 00מ[]]][][4]ָ],ָ]ָ.ָָ*+ = |ד5)3 520 סז60 :200 60808 :33 = 11110":1| 10 0 "יי = (8)14 830 0 :200 60808 :34 = 100001*:1 110 0 1/1 +" >= (2%5)15 540 סזסס :200 80808 :35 = :"111110 110 0 = (86)56 650 0 :200 60808 :36 = 101110":1 0ו 660 8%)37( = "11 |] 0 901000":1 = 37: 60808 200: 0 10 870 08)38( = +, 0 101110":1 = 38: 609808 200: 0 110 11..-.-.ָ = |08)179 580 0ז0ס :200 808508 :39 = :"011100 110 .= = (806)40 990 0זס0 :200 60808 :40 = 101110":1 110 700 06)41( = .:.:..-:0 900100*:1 = 41: 00908 200: 0 110 מ-ח-ש-ב ש-ע-ש-ו-ע קומודור 64 ללא פוקים ! ! / שלופ ניאשווילי תוכנית סוּפַר קצרה לקומודור 64 בשפת-מכונה -- מוסיפה למחשב פקודה, המאפשרת שינוי צבע מסגרת/מסך. הכתיבה ללא כל שימוש בפוקים. הוראות הפעלה: לאחר כתיבת התוכנית והרצתה ניתן להשתמש בפקודה החדשה בצורה הבאה: (צבע כתיבה), (צבע מסך), (צבע מסגרת), 30000 95 5% אאא 7 000 6 []אזא ].א-א ]| ואסץ ץז ג זא או 710808 ז[אצואץ א]1]] 3035:- ואת ]א או 2 ,9 א זא 48 5 א 4% ][ א וו ---------------‏ - | ה : פארנהייט לצלזיוס תוכנית זו הופכת מעלות פארנהייט לצלזיוס וההיפך. חשוב -- התוכנית מתאימה לכל סוגי המחשבים. אפס אד זן6ראשהווהז א6, י'|' שקצך ו 8ד 06א6%]ז0₪% א68, '0' שקזך אא <אז כאש שז '[1-' שקזך וזדאטא0ס סז א15א ט6צץ 06 צה= 9164 75 נו8) 08 5א5318%א00802 זאג ₪4 8 ד אפאאהז דז 1 42 7 וווו.2 0 כו 2 0 90ון 202 90 6-ו] וגוו.|2- 0 0 שך 8 טאצ 08 זא 9168 3 60 0 אאא = ההז 08| 8 4 2ו07 1 8 249 ו.4ב-07 838 וז 6 1 ו-7דא6ש608 הז 134ח 80ץ 08 זא 4168 "הדבורה הלוחמת" / ית ברנשטיין המטרה במשחק יהדבורה הלוחמת" היא להלחם ולהשמיד את מלך הכוכב "זרוסיי שמאיים להשמיד את העולם, אולם היזהרו מיריות המלך ומן המוקש הצמוד אליכם. המקשים לשמוש הם: ו 8 4 לפי הכיוונים ו-.1 ליריה. התוכנית נכתבה למחשבי מיקרובי ובשינויים קלים נ גם למחשבי טנדי קולור. ' ד ה אנשים ובוח תן להתאימה וז 7 שבים אן 14+ 5זאא) 4א06אק 15הז" זא!אק ‏ סן ג'י 6806 ןז6₪4 שז ז1שהאשאאה: "ובאהעע-62ו/ טאת' ז[אןאץ ‏ 2ן , זאןואץ - 20 086 א ןן|6האשאתה] אשץ יגוי שקצד " זא|ןאץ ‏ 30 "זןאצשההה] פך 6647168806 63 יסי שקוך " זאואץ 40 "אשא פאז טאש אז ין|-' שאזד " זאוא,]ו 50 זאןאץ | 60 ויידה8 0 6ז 6154 20. 8ם צאא 4168" זא1אץ ‏ סד ספ זעשאן 60 9 אשאז |-*כ חן 0-0 ג"00]186:א טקד 03 5א00%8064510 זצאא אאא" זא1אץ ‏ 100 א זעץאן סוו זאוצ>ץ 120 "08006 וזא66',"ד[6אא%אתה]" זא|אץ ‏ 140 0 אשאז |*כ 1 0פו 0 אשאז 0*0 ]1 160 "וו|ואוא6ה זההז צאז" זאואץ סדו 0 64%189 סא|ו 34 9ז |*א 84 200 ו'קי זאואץ -0וע2 ץז זטשאן - 220 (32-]5/9(%4),] זא|אץ ‏ 220 א זאשא ‏ 240 00 6078 250 א אז |*א א%ץ 300 ו(סיי זאוןאץ ‏ 0ו3 6 זעזאן 340 6 +9/5(0%6) זא1אץ 330 א זאצ%א 340 0 ₪18 350 טא 999 אא 6-ו זןוש4אשאההז 5זא6/א00 4א6פאץ ב|ואז אבאשט-65|ש סצא סא |וזאש6 אד > 966 מאזזווט1] שד " +++++ ₪ 00 אןזוזפאהיט זוחאה צם ₪ 10 84 שחת .4‏ ה 20 9%+%% זכרו 61 | 00 ₪3=5:>1=5:8=23:06=3 05 דורו + מוום וב צתאהז אס= 6₪8א 6י ןת ו ואה ו זא זוחא וז >מצז זאסם :| 1 יחצ וז 6 6אווזןק וד סז 11.0 7 פז 7 סז 127.0 סז 0.0 ז0. 0 30 סז 5=ב אסץ 10 ה זצ0א:8.47 סז 8.0 ז )9 80 הג *ה-]:מ-צ:120-ג 5 . 6 :--4:צ-אוא-1 73 צ.ז זה |.' 6 ז66 90 0 מס 0 8ז:(200+מאמה) זא]-ק 92 וי 5 5 > חא זאן- | ז;)| אשז 1% 0-5 :צשא-%ו0 0 מס 20-ם *ן צ.צ זס:ו+צ.א סז | 0-0 05 87-ה + הוזרובי א וז א ןי זה 331.49:8% סז 7 דכ ) :0.5 15 זמחז ורוט | ₪6 70 1 1 ו "0 "סט 0 1 כו "0 "רו "0 "ו *סס *סס "ו 0 ו 2 05 +9*ם 08 4 מ-ח-ש-ב ש-ע--21 0% "זק-פן 66אה₪ ":51 זאזחס:20.5 5ח₪0 40 421 15ה] זאזאח ,20 ₪55 05150 5% :+ 5 2 צש ה 05160 0 תת זי :20.0 שוח 09170 נ32 016] זאזחק:4. וו 05180 [נ2ד 818) זאזחס:20.5 6חם 05190 1 15ה] זאז]אק:3 .20 5חו 05200 21 5ו1ַ8] זאןא:20.0 חא 05210 1 שחת :96600 5220 מא אפטז ס=ן6 חן 5 הזח 5230 1. סז 1+₪.- מז|ס:ם.6+1 הז ח. חזח ₪ טסט 1 סז 6.8+1 זסק:ם,.1+ ז סז 6.8 ז6|0: 6 02010 1 זד0)₪:10 ץב ₪:).110 סז |.5 1ד0 )₪ 06020 0 יזיוו צתאחצ | תז: ).110 כז או וד ₪ 0 "מזהסם >ימאזץ =חז" מחוו : ףחס 6100 11 9% 2 12% 1 אה 06110 2 : %., 8+ 11 + 06120 7 5 א סז ז ךז ₪ ש ז 6 א ז א 0 6" זאזאק 06130 שו אאז שווז 0 באז סהפ שוז ת|זש נוסצ" זאזמק 2140 יפו 6שה (וסץ .אמט צתס טקץ ואמוז" זא1תה כ5ן0 :-(1?)זא20:0=1+(1/10/)+1/: 1: (1?) זאז-ש ה ו ב" ואס ₪ שכא יו !והוצ"\ זאזאס (01)זא]=0:".פזאזסק ":9 2 א 06160 9,156 2 2%'' 10 סז 412,100 סז 100.100 מז 0 זד | :5שחזוו 0170 0 סְדז 412.100 סז 100.100 מז 0.0 מז ₪ 06170 זאזמח: אוו :50 הז 1=א; 05 00כ2.2ח + זע א:0.2 צה|]:ש" :960096 " 14 3:3 :2 : +0 ₪ 06220 חא= :הח ₪ 00230 : (ןע)זאז=61%20(:0)+ן|ן0-|0 ורי 2 6+ מ ):" ביהואסם ‏ > "זא30.8:51 פאס אחווז 6 " זאזחק:30.9 60865 94310 תוכנית לתפריט קוו לחובבי אטארי תוכנית קטנה + תמונת המסך של התוכנית. התוכנית כוללת שני טריקים קטנים ושימושיים לאו דווקא עבור טאאוא. הטריק הראשון (ראה שורה 100) מנצל את האפשרות הקיימת באטארי לערב סוגי גרפיקה שונים על פני המסך בעת ובעונה אחת. בתוכנית זו, מסכים 181 | ו27 עם מסך 1א5ז 0 (אותיות גדולות וקטנות ביחד). האותיות בתמונה אינן גרפיות. הטריק השני (שורה 140), גורם לכך שהמילים 07110 28158 ירוצו על פני המסך כמו בשילטי פירסומת. שורה 160 קובעת את מהירות הריצה. שים לב לביטוי (2!>) משמעותו שכל עוד ש קטן מ-12, ערך הביטוי 1, במידה ולא - 0. שורה 200 כוונתה לפנות לשאר חלקי התוכנית לפי הבחירה ב"טאם!א. התוכנית נכתבה על המחשב 1/81-800 והודפסה ע"י מדפסת סנטרוניקס 739. אנשים 76 ומח הק א 1 1 ותאצ זא -ו 5 ןוה 0 או ו-0 "| 8ן02ס זו ז656ה: ]== ך6)]| אמווד א<" 15 00620 ןוו זשספ:ן+-=] ד6) אמווז א>" ת1 00630 זו ז0-1:3596=₪ ז]| אד צים שן 00240 ז1:8660+-₪ ז]| אמד ₪0 ] 050 0 ₪ !ככ אפווד 45י* ח]ז 600סה 10 ₪058 אשד 2<פץ 6[ 00670 0 מוופסב אחוד 126-א חן 00680 0 8פ0ם אחז 1-34א חן 00070 0 אוז צ-3 האה א-] תן הסלס זאז מאה 1500- נוט)זאז חן 00710 0 5 ו וסרה אפווז 4-1510(ו7) 2 0119 3 הזח 02000 וט :2 - %=א 5065 05026 צ, סד צ.,א זז1=31:₪10 05076 1 5077 1 ₪ 814 =] 05079 ז | אמטז (צ.ף%) זאזסק ןז 05080 7 מ₪=5|₪ ץ.א ז0!=01+9:3₪695 0 8 05ב:צץ,31 סז צ.א זזס 05081 20 ₪ 6100 אש6מז צ=₪ סאה ₪64 24:[5 צה₪ 05082 0 098 :2+א=א 05003 0 וז 5024 0 ₪ 09 : [+צ=ץ 05087 וק הז 5008 0 ₪5 051 :1 -צ- ץצ 90 0 זט [955 ז.ן-1. סד ו מזס|מ:1.6+1 סז 1,6-1 הז | 95100 5,,+, ו ץצ 05110 [נ42 015: זאזחס:20.3 ₪085 05120 ו 00" זאזח":20.4 ₪1-61-1:0085:ווט)זאז-ט 05130 אחו ודשח אפפם <אההפק|מז-1 2-5 0 וא א צשרצ 0 6שמ1א60 אהמא-4 וו 8 1 / 4 תאצ מסך לתפריט וצת 4 ו אצת מ יחק ₪00 |% עבור האת מלוה המקשים בתוכנית +. צגצוצצות הְכנשת שי טורות גרפיקה-1 ו-2 לגרפיקה-! זצתצווות 7 5175 6:0 7 ד 7 6 / :231 אסדדנפסק: "ואצוי זאדק 51 סדוו "2-06" 0 1" ל א כ 5" 7 7 ו צזת הרצ תוכך 0% על המטך ...52000 19:70 צצצ נקררת יצראה (מקם ילחץ) ה[ ו גצ הקהלה ויוי ר מד ו 7 | 1 1 1 7 + המק הרא כ 1 2550010 סי 050 ?א 7 מ א תאצות המסך תוכנין צצצוצוצר , 0-0 3 ו ור שבים קשרי מחשבים לצורך סקר מחשבים, שלחו אליי את: דגם המחשב שברשותכם, ציודו ההיקפי, גילכם, גיל המחשב, ומהם השימושים העיקריים שלכם. תוצ- אות הסקר ימסרו בטלפון. ליאור זיידרמן, הפטמן 2, בת-ים 59485, 03-864078. סטודנט מוכשר למחשבים שנה שנייה בעל מערכת שעות גמישה מעוניין בעבודה בתחום המיחשוב רצוי באיזור תל-אביב והסביבה. אריק אמדור, שמעוני 23/5 רמת-אביב 69026, 03-414202. מעוניין ליצור קשר עם סופרים או עתונאים שמש- תמשים לצורך עבודתם במחשב עם עיבוד תמלי- לים כלשהו. יעקב 03-721687. מעוניין בקשר עם בעלי מיקרופרופסור היודעים את רשימת הפיק והפוק. אייל דרור, קרית בן- גוריון 9/1, חולון. תוכנה : מכירה/קניה/החלפה למכירה תוכנות, ספרים, פוקים, וידע לדרגון 4. מעוניין גם להחליף חוברות מחשב. לקבלת רשימה של 200 תוכנות באסמכלר שלח מעטפה מבוילת ליעקב לרר, הנרייטה סולד 26, פתח-תקווה 49532, או התקשר ל-03-9327763. דרגון. מגוון רחב של משחקים, שפות ותוכנות לדרגון. גולדשמידט כרמי, ת.ד. 5145 אשדוד, 12. למכירה תוכנות לדראגון בשפת מכונה בלבד. שלח קסטה + %1 לכל תוכנה ותקבל אותה בהקדם האפשרי. אביקם, שמואל הנגיד 5/1 אשדוד 3 מעונין להחליף או למכור משחקים לספקטרום 488 בסביבות פ'"ת. צביקה נטר, 03-906589. מעוניין בתוכנה המאפשרת הלחנת מוסיקה ל" ביביסי דגם ₪ ברמת השמעה גבוהה ביותר או כל תוכנה אחרת הדומה לה בהיקפה. אורי בריח, גיבורי ישראל 55, כפר יונה א' 40300. מעוניינת בתוכנות לגיל הרך (7-4) למחשב 6 א. בתמורה אתן תוכנות אזזרות. אילת ויטנברג"שוובה, 03-484837. ברשותי מחשב בי.בי.סי. ושמעתי על קיומה של תוכנה ללימוד פיתוח הקול בשם "%'008-א 1 אם ברשותך תוכנה זאת, אשמח לקבלה תמורת סכום נאות ! אנגלוביץ איתי, 03-583972. קומודור 64 מעוניין להחליף ולמכור משחקים מעולים על גבי כונן וקלטת. ברשותי מאות משחקים. דן רודניק, 053-38450. ברצוני לקבל או לקנות את חוכרות מחשבים 5 או 4 לספקטרום וגם בתוכנות ]:6, ההופכת תוכניות מקומודור לספקטרום. אילון ישראלי, אנה פרנק 4, כפר-סבא 44251, 052-20451. מעוניין להחליף תכניות למחשב קומודור 64. במיוחד משחקי ספורט, הרפתקאות עם גרפיקה, תוכנה של שפות (רק לטייפ). נדב דורון, התיכון 2, חיפה 32293, 04-234919. למכירה משחק הנימקס + 5 קסטות משחק + 2 ידיות. צבי, פינסקר 41 ת"א 63146, 295421. קלי0 5:ל.0 .יי קומודור 64. מעוניין להחליף משחקים בני רייך, 04-729777. מעונין בתוכניות לספקטרום לילדים בגי ם 5-4 ללימוד ספירה וקריאה !: אשמח לתת בתמורה תוכניות אחרות שברשותי. צייקלופ דרור 12 מעוניין לקנות לקומודור 64 על גבי קלטות בלכד משחקי חשיבה והרפתקאות בעיקר. מאיר אטיאס 60 בערב מעוניין להחליף את ספר המחשב !1 :ו ויוי א יא 9 בספר אחר או תמורה שווה ערך. אבי, 08-458046, מעוניינת להחליף משחקים לדראגון. ברשותי מספר רב של משחקים בשפת מכונה ובבייסיק. כמו כן מעוניינת ברשימת הפיק והפוק של המחשב. אילנית ביידנקופף, סוקולוב 18 בת"יט 3 בעל תוכנות רכות לספקטרום מעוניין להחליף. ראובן צח, 067-58199. ברשותי 120 תוכניות בשפת מכונה + שפות כגון פאסקאל, אסמבלר ועוד... מעוניין להחליף/למכור, כמו כן אתן 100 תוכניות שפת מכונה מרשימתי בעד גוסטק, ומעוניין למכור ספר שמסביר את חלקיו של המחשב ופקודותיו. גיל הלוי, השושנים 5, כרמיאל 20100, 04-987639, אני בעל דרגון 64 ומעוניין בתוכנה שמעבירה תוכנית מהקומודור לדרגון או מהספקטרום לדרגון. אם ישנן תוכנות כאלו בארץ הנני מעוניין לדעת היכן אוכל להשיג אותן ומה מחירן. איתמר שגיא, הארזים 4/2 כפר-סבא 44456. עבור ויק 20 למכירה הרחבות של 3 ק' (סופר אקספנדר), 8 ק' ו-16 ק'. למכירה תוכנות מקצועיות לויק 20. 03-846489, 03-896373 (בערב). מעוניין להחליף או למכור תוכנות לאטארי ₪001 ידין וקנין, שד' שז'"ר, עין שרה 33/6 נהריה 22344. מעוניין לקנות משחקים חדישים עם 64 ק' למחשב אטארי .800%1. גולן זבידה, 04-933870. מעוניין להחליף משחקים בשפת מכונה לדרגון 2 ברשותי שפות ופוקים להרחבת פסילות למשחקים ידועים. איל, 04-703044. להחלפה/מכירה משחקים ותוכנה לקומודור 64. כמו כן מעוניין לקנות מחסנית של: סופר בייסיק. שמואל לביא, הנטקה 32, חיפה 34608י 9 ((בערב). מעוניין להחליף משחקים ומידע על מחשב קומודור 4 בבעלותי משחקים מרהיבים כמו הטירה של דרקולה, ספידרמאן, משימה בלתי אפשרית. אמיר, 04-82179. להחלפה/מכירה תוכנות לאפל: קומפיילרים, שפות מוסיקה, גרפיקה, 111.1118%/). ועוד..: אריאל טיקוצקי, הרצל 71, חדרה 38267 5, (בערב). למכירה/החלפה משחקים לקומודור 64. בניי 355 או אלדד, 067-41406 למכירה עבור קומודור 64 לכא + כבל בדַ6פא03-8, 03-846489 (בערכ) אל שבים אנשים ווח אס וא )וט משחקים מפוצחים לטורבו ב-1000 ש'. דוד "9 עוניין להחליף לקומודור 64 לג 03-7355311 ,%6 ₪ ₪ > מעוניין להחליף תוכניות ל-טי,אר.אס 80 או למכור באזור רח יערי, מאפו 5 ות על ריסקטים או קלטות. רונן חובות 76203, 08/491733 מעוניין להחליף תוכנות לאפל כ 00 תוכנות. מעוניין בעיקר בז !]וא א,) א וואוא ברוסלי, א /א-:₪1.11 ו-8 א 16-60 יורם, 4 מעוניין להחליף תוכנה (תוכנות ומשחקים) למחשבי אפל ותואמיו. ברשותי תוכנות ומשחקים חדישים ביותר! ! אוהד פרי, קיבוץ רוחמה ר.1 חוף אשקלון 79180, 051-44348. מעוניין להחליף תוכנות מכל סוג לקומודור 64 (על קלטות). עומר, 01-231527 ספקטרום : מעוניינים למכור/להחליף משחקים לספקטרום. מחיר למשחק -- 600 שקל. על כל 7 משחקים, 2 חינם. דן, 067763707, טל, 7 תוכניות מעניינות ומלהיבות, גרפיקה משגעת וצלילים מלהיבים למכירה או להחלפה. אילון ראוכני, יבנאל 15225, ת.ד. 249, 067-50647. מעוניין בבייסיק מורחב לטקסס אינסטרומנטס 99 4 איי, אודי דהן, 03-911558. ספקטרום. מעוניים למכור/להחליף משחקים לספקטרום. על כל קניה של 10 משחקים 2 בחינם (לבחירתך). כל משחק ב-500 שקל. טל, 7 או דץ 067-63707, מעוניין להחליף/למכור תוכנה לספקטרום. ברשותי משחקים ותוכניות רבות. (למכירה 2 משחקים מקוריים כולל לוגו עם חוכרת הסבר). ערן גרינולד, 067-51212. חומרה: מכירה/קניה/החלפה למכירה דראגון 4 חדש בשנת אחריות פלוס טייפ מיוחד + שני מוטות היגוי + ספר הדרכה בעברית + ספר תוכנות למשחקים ושבעה עשר משחקים בשפת מכונה. ליפסיקס, 051-30583 (בערב). למכירה משחק טלוויזיה אטארי + 4 קסטות (קינג קונג, מלתעות ועוד...). + 4 מוטות היגוי ר גל, 04-2122192 טקסס + כל האבזרים + מוטות היגוי, בייסיק פרי מורחב, שח ההתקפה (מחסנית), כלכלה + ספרים + תוכנות + רשמקול %. ראובן. 0 למכירה ספקטרום 48 ק' + מדפס אנגלית"עברית. בוהדנה מיכאל, ת.ד. 9 מלאכי 70900, 055-83885. קלטות מ על שמעון. 88 (ובערב 0 למכירה דרגון 32 + כונן חדש + מוט היגוי + 0 משחקים בשפת מכונה + שפות וספרים אלון, 057-957350 למכירה טלוויזיה סוני "%! צבעונית משומשת, פועלת בתא"ג בלבד. אייל 03-761397. למכירה מחשב ויק 20במצב טוב הכולל 16 ק', לימוד בייסיק עם קלטות משחקים, מחסניות טייפ מוט היגוי. ישי, 052-77067. למכירה ! ספקטרום 48% ב81807. שני אינטרפס | ב-5100 כ"א, מדפסת 2% ב-880, כולל כ-50 תוכניות בשפת מכונה, דיסקונים, 5 גלילי ניר למדפסת וספרות על הסינקלייר ספקטרום. טל רביב, 04-936464. למכירה משחק טלוויזיה פיליפס + 6 קלטות באריזה המקורית. יאיר ברטל, הנשיא הראשון 12, רחובות 76300, 08-460569. למכירה דראגון 32 במצב טוב כולל ספרים בעברית ובאנגלית וקלטות עם משחקים. בשעות אחר-הצהריים, להתקשר אל ברק, 03-454987. למכירה טקסס + סינטיסייזר + טייפ מיוחד + ספק + כבל לטייפ + ידיות היגוי + קסטות למחשב ולטייפ + ספרים וחוברות. גל נגר, שבטי ישראל 45, קרית ביאליק, 27000, 04-719351. מעוניין במדפסת גרפית לספקטרום. גיא רז, 8. . למכירה מחשב ויק 20 בתוספת הרחבת זכרון 6וק', ומשחקים. ניר גולדשטיין 053-96050. מעוניין להחליף דרגון 32 + 160 תוכניות ותוכנות בשפת מכונה תמורת דרגון 64. כמו כן מעוניין להחליף תוכניות בשפת מכונה. גיל הלוי, השושנים 27/25 כרמיאל 20100, 04-987639. מעוניין לשכור לחודשים אחדים מחשב עם מעבר תמלילים. יעקב, 03-721087. למכירה אוריק-1 כולל תכנה, משחקים וספרים בעברית ובאנגלית. מיכאל אשרת, 04-225118 (בערב). למכירה: מחשב ויק 20, + ספק כוח + טייפ, ספרי עזר, אפשרי לקניה עם משחק טלוויזיה פיליפס 6;7000 במחיר מפתה %400. לפרטים נוספים לפנות יאיר, 055-23919 (גם בשבת). למכירה ספקטרום 48ק + כל החיבורים + מעל 0 תוכנות + ספרות רבה + אינטרפייס שניתן לתכנון לג'ויסטק, ועובד עם כל התוכנות הקיימות + ג'ויסטיק. המערכת בת כחצי שנה כחדשה. שרון להב, 03-944525. למכירה אוריק"1 16ק' כולל קסטות משחקים רבות, חוברות תוכנה, וספרים, חכור לטלוויזיה, טייפ, וספק כח. דורון קודש, ביאליק 37% נסד ציונה 70400, 03-457292 (ששי אחה"צ, 0 00מנמ2םשת072 313 פ תי | לוח מפגשי איגוד המשתמשים במחשבים אישיים מפגשי קבוצת אטארל מפגשל קבוצת קומודור 0 0 לום שנל - 18.3.85 לום רביעל 2701859 ל 2 לום שנל - | 15.4.85 לום רביעל -‏ 1.5.85 מפגשל קבוצת סינקלללר/ ספקטרום מל 0 דה ודן<=?=<=<=777=7=7<7 = 0ֶ כל המפגשלם נערכים בתיכון ברק, מפגשי קבוצת אפל ו לום שלישל - | 26.3.85 לום חמלשל = 28/0/85 קום שלישל 7 שדרות החשמונאלם 6 תל אבלב, לום חמלשל - 2.5.85 לום שלישל -‏ 25.4.85 בשעה 17:30 הבה "ה לה ה------===7== ₪ 7-0 כאופס פרסום במדור סלסי/פלסי - ₪ ₪ א א 8 ממ חמה אא חאה חמה שאה ממה ה 8 = 5 = == == == = ו בל הורעותניך חייבות להיכזב בכתב"ור ברור וקריא על טופס זה המכיל (ד 30 מלים למירב כתוב - או הדניס - מילה אחז למשבצי בברירות רבר עמ כתובתד המילאה |כולל מיסור ואו | סילו;ר חייבים להיכלל בטלושים המלים .אנ מקבלים הודעות מסוראים מרסייום בלבר לא נוכל לחזור על הורדך אלא "אבל שמש בטופס דש קמע רבק אזונר לולה לרוב להרמסת הורעה כלשהי במוער כלשהו ואנה נושאת באחריות לתוכו המודעות. אנא ער לגי לעזור ל בכתב"יר גאה ובריר המודעות תמורסמנר (יל בסיס. כל הקודב וכר ‏ טח את הטונס במעספה וציץי בצרה ו השמאלי מזכייזות סלטי/מלטי. בהלתה [ 7 פרפן שר ו פר ₪6 1 חטיבת הזקוה 6 ₪ "סברלופון* בע ד 0 ₪ תדיראן חטיבת תקשורת רח' הטיבים 18, אזור התעעיה, פ"ת, טל 9262484, ל ₪ לאיילח תקשורת" רח' הלני הלכה 5. ידושליס. טל. 06 6 ּ זמ -- רח' צה*ל 10, קרית אל"! זר חיפה. טל. 04-5539227 | 6 -- 02-240404 - ₪ "רם-טל" בע" , ושראל 5, גבעתיים. טל. 70141 ספדה בעימ -- רוי המר 72, בי ברס, טל. 05772171 אנשים 2 / .₪ ו 2 8 8 ה 810 381, 582069 ₪ =שמרד אלקטדונ 7 9 5 / 78 וסחע 5ם רטלקו" בע"מ -- רח' מטלון 55 3 א: אי מערכות תקשורת פראג ן ירושלים סל. 02-221857 מערכת אנשיס ומחשביס הינה הגוף היחידי העורך סקרי מחשביס מקצועייס ובלתי-תלוייס בתחומי המחשבים והטכנולוגיה בארצ. לאחר סקר משתמשי מחשביס אישייס בישראל (שתוצאותיו יפורסמו בקרוב), נערך עתה, לראשונה בישראל, סקו ארצי לבדיקת שביעות הוצון ממערכות מחשב וחומרה. כקורא המגצין וכאיש מחשביס מנוסה, דעתך, כדעת עמיתיך המקצועניס, תקבע את דרוג שביעות הרצון ממערכות ומחברות מחשביס בארצ. : מלא את שאלון הסקר המופיע בגליון זה, הקדס ושלח אותו, והשתתף בהגרלת מחשב אישי 8 100 שס8אוגח של דיגיטל בשווי 54600, מתנת מערכת אנשים ומחשבים. תצורת מחשב הפרס: * זכרון פנימי 12868 * כונן תקליטון כפול 24008 * מסך חד-צבע ירוק * מיקלדת, 2 יציאות טוריות 232-0 ₪5 לחיבור מדפסת ותקשורת (למשל). * מערכות הפעלה 60/86 ,005/פו.