אנשים ומחשבים – כולל ירחון מחשב אישי – גיליון מספר 23

נסרק על ידי Asaf

OCR (הסבר)
2000 שש גליון 25 מאי 1985 ביקיר | ₪ק ביריד האנובר - א' | : הממ | שפת העתיד ן פיליפ קאהן האיש של בורלנד בוחנתוכנה: "" - 0%) | 4 הוהי 2 תמר 9 בגב | רל | המאוחז העכבר הכותב מסדי נתונים בעריכת נחם שלגי | - . 0 | השפעת מחשבי ?1] על ההחלטה הנכונה לפני שנים לא רבות, היה על חברת"היולט פקרד"להתמודד, ומיד, עם "בעיה"טובה: היערכות מהירה ויעילה לנוכח הגידול העצום בהיקף הפעילות שלה בעולם. כחברה המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון מוצרים רחב ומתוחכם -על כל שלבי הייצורשלהם - נדרש לה פתרון חדשני. התוצאה: המוחות של"היולט פקרד"הציגו לראשונה את מערכת פריון הליצרר (א0עדפא עד ספת שאואטדד6 א טאגוא), המשרתת מפעלי תעשייה בעולם כולו. התפיסה העקרונית היתה מקורית: מערכת מחשבים משולבת - ליישומים עסקיים וטכניים כאחד. היישום בשטח: גישה של כל רמות התפקוד במפעל למערכת מחשבים אחת, למן רצפת הייצור ועד לחלונות הגבוהים של מקבלי ההחלטות. השיטה: השילוב, הבלתי אפשרי כמעט, של מערכת מתגמשת (11260ת0560ו6) בתוכנות סטנדרטיות. תרומה טכנולוגית המתבטאת מיד בשורה התחתונה: הגברת הפריון, צמצום העלויות, והיערכות מהירה לקראת כל שינוישהוא בשוק. התבונה הטכנולוגית של אנשי ?11, תעוזה ויכולת חיזוי- כל אלה עומדים לרשותך- לשפר את ה"שורה האחרונה"במאזן שלך. קזז מחשבים. הברירה האינטליגנטית. והר-5וב2 0 סמה>6הס מערכות מהעווב ומדידה (פוא6) בע"ס רח' מטד וו. תל"אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים נוכם נכנסת לעידן 48 83 -- שפת התכנות רבת העצמה, שהוגדרה ע"י משרד ההגנה האמריקאי עבור הדור הבא של מערכות התכנה 8 -- הוגדרה במשך מספר שנים והיא מיישמת את העקרונות המקובלים ביותר של הנדסת התכנה 3 -- מצטיינת בניידות מושלמת ומאפשרת פיתוח תכנה. המצטיינת בקלות תחזוקתה 8 -- מקנה למתכנני התכנה מימד חדש ביכולת פיתוח תכנה ושילוב מרכיבי תכנה מוכנים למערכת תכנה שלמה, תוך חיסכון בזמן פיתוח ובעלויות 8 -- מיועדת למערכות משובצות מחשב ועשויה להחליף בעתיד גם שפות כמו 6080 גח זחס ו- 1/ | טכם מייצגת בישראל את 181850161, החברה שהתקינה עד עתה יותר מ- 1000 מערכות 408 - 6/65011ד בעולם. 10 מהן כבר פועלות בישראל. ב-66501ד מופעלת על מגוון מחשבים ומערכות הפעלה: אוא/ אהצ. פטצ אבצ * 50 65 :ואצ טפו סזסווא 68/0000 6 * 8088. 8086, 9836 ₪ כולֶל. פחסוז3זטפו!חס6 100 5 805-וז)טוא. 805:ם הכנס גם אתה לעידן 408/ פנה לאגף השיווק בטכם הפתרון הכולל של בעיות התוכנה שטכם טכנולוגיה מתקדמת בע'"מ ת.ד. 13045 תל-אביב 61130 טל. 2, טלקס: וזא 341621 עתידים נוה שרת, רח' דבורה הנביאה, |גליון 23 | המגזין המוביל למקצועני ה בוני המורחי המאוחד סיפזד שע7ל: שרע [ = 2/7007 שניע קבית7 הווידיאוטקס מגיע לביתך עם שרותי המידע של בנק המזרחי המאוחד. עכשיו אתה יכול לקבל מידע בנקאי .מקוון מכל סניפי ומחלקות הבנק, את דפי הטלטקס של הטלוויזיה הלימו- דית ומידע נוסף מספקי מידע כרש- תות שיווק והספורטוטו. לרשותך גם שרות דואר אלקטרוני. כל אלה, בביתך, בלחיצת כפתור. המדוד הרכז מבזק 23 /1 אירועי החודש האחרון, בישראל ובעולם, במבזקים מהירים. המדור המדכזי לוח אירועים בעולם. 18 חדש. לוח האירועים העולמי. חשוב לכל טייל מחשבים ותייר טכנולוגיה גבוהה. עידכונים מן הלוח, מתפרסמים מדי שבוע, בשבועון אנשים ומחשבים. 5 . ו 1 בּ= ב-כב > ב ₪7 ענ"א, מנהלים ומשתמשי מחשבים אישיים! ב --= 7 ניסו כהן 23 תמר -- מעבד (ת) תמלילים ישראלי חדש -- נכנס למירוץ התוכנות. כותב המאמר מביא אותנו למסקנה שכדאי לנסות. עדה -- שפת העיז אורי טריכטר 37 שפת תכנות שהינה תפיסה חדשה. אופן התכנות בה מאפשר הבנת והגדרת הבעיות ומכאן לפתרונן המהיר. 7701 - ודעית וויק קעתיז אירוע מרכזי 4 % יריד הירידים -- האנובר. תערוכת המחשבים 08/1 - המרכזית ביריד. ניסו כהן סוקר, מביא רשמים מהתערוכה וגורם למי שלא היה להרגיש שהפסיד משהו... מבש מקרוב: העכבד הכות3 סמס הררי 9 מעבד תמלילים דו-לשוני, דו-כיווני. סוקר סמס הררי. אנשים 6 ונוחשבים מדורינו הקבועית זה עסקי 01 מסוף 6 יבמ 6 שימושים 8 מחשבשעשוע 5 קלטפלט 55 מוייל ישראל פלד עורך רכזת מערכת ועורכת בפועל לאה סופיר עורך טכני סמס הררי עיצוב גראפי נאוה אלון , ורדה מבשוב עריכה לשונית נירית לול תוכנה ודעת יעקב שיבי תיבייס ראובן ליבנה משתתפים קבועים אלבר גרשון, אריאלי גיל, בן-שחר ערן, הבן יהודה, ירדן עידן, לביא יניב, לוטס עמנואל, לוקר ירום, ליבנה ראובן, סופר אביב, פישמן אלון, פניני גד, קלופמן צחי, שלגי מנחס ניסו כהן שיווק רענ רוגל מודעות יובל אופק פרסום נחמה בוימייסטר חשב שלמה ונקרט הנהחייש שושנה גרינהוי תפוצה וגבייה מנחס צוקר הפקה דליה פלד בעיימ מזכירות דורית גולד יועץ כללי ‏ יורם יוסיפוף סדר-מחשב מופת-רוזמרין הפצה גד פינסקר 64, ת''א, טלי 295148 0, 387560 מנחס צוקר, טלי 195148 תייד 33325, תיא 61331 המען למודעות קו-פתוח למנויים: מען למשלוחים: אין המערכת אחראית לאובדניס ואינ מחזירה כתבי יד. אין לראות בסקרי תוכנה וחומרה, ובטבלאות-השוואה משום חמלצות לפעולה אלא חוות-דעת לחנחייה גרידא המערכת מסירח מעצמח אחריות לנזקים ישיריס או עקיפיס כלפי צד כלשחו. כל חמודעות מתפרסמות על אחריות מפרסמיהן בלבד. וסט 5 8ח/8082/ פוסוטקוחס0) 8 סוקססכן ומחספחסק ץס 080ט0סז טח פחסוופסוופטו ₪+ עס קוהוחסות -זסחפ!וטטוקן פו/סכו הווח עס וחסוזץק00 ,61332 שוש -ו9ד ,33325 אס 0 ₪ (89ז9! חו 60זחוזט שו 0 29/90 5780 . ,/ יבבז מעווב מחעובים בע"מת ל 1 רחי ירמיהו 4, תל-אביב, טל. 03-453202 0 = כתבנית 2000 60507ווא - 4 משוב ירושלים, בנין כלל (247), טל. 027234174 אישל תיאר שר א * מלאי 2000 , משוב חיפ' רחי נורדאו 28, טל. 047642217 + מחולל-ישומים גאוס וז , % , 73, טל, 057-33012 * המשרד הממוחשב דר כזכ)+זיו משוב באר- שבע, רחי ההסתדרות 3/, המשר מ -- = הוסף עוצמה = 5 סש ו שלך | עם מוצרי 5638 - פתרונות מלאים, המוסיפים עוצמה למחשב שלך ומאפשרים לך להפיק ממנו הרבה יותר. מוצדי מעבדה - ה₪24575 128 כלי מתוחכם לעבודה מתוחכמת: ניסויי מעבדה, בקרת תהליכים, איסוף נתונים בזמן-אמת, ערוצי קלט-פלט אנלוגי-דיגיטלי. מוסדות המחקר המתקדמים בארץ כבר משתמשים בו כרטיס וב-תכליתי - או74ד640 כל מה שמציעים לך בכרטיס רביתכליתי אחר* ועוד 24 תוכנות "חפש את המטמון" למשרד האלקטרוני = חינם! ל עד 8א 380 זיכרון, שעון מגובה בטריה, יציאה מקבילה, יציאה סידרתית | 4% - אס יאו (סימן רשום של ₪8 כרטיס רב"תכליתי ל- 41 - מאסטוו כל מה שאף אחד לא מסוגל להציע לך עבור ד4: הגדלת עוצמת המחשב מ-8א128 ל-208. 24 תוכנות משרדיות: ממחשבוךכיס ועד לוח תזכורות אוטומטי. יציאה מקבילה, יציאה סידרתית, תומך ב-א/אשא. גרפיקה צבעונית 45758 6847/65 הוסף צבע לחבילות התוכנה הנפוצות ל-0) 18/0. חינם: זאואום סש = העכבר המצייר בצבעים מלאים. ו העוצמה מאחורי ה- ₪6 נציגים בישראל: משוב חומוה, תוכנה, שרות ותמיכה תחת נג אחז. בין תוכנות משוב: נציגים בישראל של: גם לי טוב לעבוד עם משוב מערכות תיב"מ הופכות אישיות יותר אלקטרוניקסוויק, שבועון ענף האלקטרו- ניקה, מקדיש מאמר ארוך לסקר שנערך באחרוגה בידי חברת דאטהקווסט האמ- ריקנית. דאטהקווסט בדקה את יישומי תיב"מ על גבי מחשבים אישיים ומצאה כי החומרה הקיימת כיום יכולה בהחלט לתת פתרונות תיב"מ ברמה של תחנות עבודה אישיות, בעלות נמוכה מאוד. "ימי המאה אלף דולר לתחנת תיב"מ חלפו עברו," קובע דייויד בארדיק, איש חברת המחקר. אמנם, מרבית המחשבים האישיים שיהיו מסוגלים לטפל ביעילות ובמהירות המתאימה בביצועי תיב"מ, נמצאים עדיין בשלבי ייצור ראשוניים. רובם מחשבי 32 סיביות אולם כבר עתה, ניתן להשתמש בכמה מחשבים קיימים, ובהם יבמ איי. טי, כתחנות עבודה לתיב"מ. על פי הסקר, נמכרו עד עתה קרוב לשלושים אלף מחשבי איי. טי. לביצועי תיב"מ בנפח מכירות של 316 מיליון דולר. דאטהקווסט מעריכה כי מחשבי 32 הסיביות שיהיו קיימים בשוק בשנה הבאה יירדו במחירם מידי שנה עד לממוצע של ששת אלפים דולרים שנתיים מהיום. רמת המחירים כיום קרובה לפי ארבעה. לוח אם אופייני למחשב 32 סיביות, בעל עוצמה מספיקה להרצת תוכנות תיב"מ: בחלק הימני העליון נמצאים שבבי הזיכרון המרכזי (עד 2 מ"ב). המעבד, הנמצא ממש מתחת לשבבי הזיכ- רון מסוייע במעבד 280 לביצועי קלט/פלט, הנשאלים קבעו ברובם, כי יוכלו להע- מיד תחנת עכודה לכל מהנדס כאשר יחידה תעלה כ-10,000 דולר בממוצע והיא תהיה מצויידת במצג גראפי בהפרדה 4,, בזיכרון ראם מינימלי של 1 מ"ב ובתכולת תקליט של 50 מ"ב לפחות. דאטהקווסט סבורה, עוד, כי יבמ תציג כבר השנה תחנת עבודה ייעודית לתיב"מ שתהיה מבוססת על איי, טי. ושנתיים מהיום תתפוס כ-,70% מהשוק בזכות מכו" נות אלה. חברות החומרה רואות את הכתובת על הקיר ומשקיעות מאמצים רבים בייצור קשרים בין תחנות העבודה העתידיות הזולות, לבין מחשביהם המרכזיים. גם קומפיוטרוויז'יון, המתמקדת מזה שנים בתפישה ריכוזית של מחשבי ענק ותחנות עבודה "טפשיות" תציג קישור בין מחש- ביה לבין איי. טי. בקרוב. על פי הערכת אנשי החברה, רק 30 אחוז מזמנו של המהנדס מוקדש לעיצוב גרידא והיתר -- לכתיבה, חישובים ומטלות אחרות להן יאה המחשב האישי. מצגים תלת-מימדיים הצורך להעביר אינפורמציה רבה יותר באמצעות המצג הגראפי, הניעה את טקט- רוניקס לייצר שפופרת קאתודית תלת- מימדית, בטכנולוגית הגביש הנוזלי. טקטרוניקס הודיעה כי מאמציה בכיוון מתחילים לשאת פרי. למרות שלא נקבע עדיין תאריך להכרזה רשמית, מקווה טקטרוניקס להיות הרא- שונה בשוק עם המוצר. טקטרוניקס יוצרת שתי תמונות בעת ובעונה אחת. ההפרש הקטן שבין התמו- נות הוא היוצר את ההבדל בפרספקטיבה המעניק תחושת גוף תלת מימדי. על המשתמש להרכיב משקפיים מיוחדות על מנת לחזות בתמונה התלת מימדית, בדומה לסרטי האימים של פעם... מחירו של המצג העתידי מוערך בין 10 ל-20 אלף דולרים והיישומים הצפויים הם בעיקר יישומי סימולציה לטייסים ועוד. דילרים עדיין מצפים לפיסי-נט דילרים אמריקניים, ‏ כישראליים, עדיין מצפים לתוכנת הקישור המובטחת של יבמ, היא פיסי-נט. הרשת, שהוכרזה לפני חודשים אחדים, מיועדת לקישורם של 72 מחשבים ברשת מקומית. לתוכנת הקישור, הכוללת כתוכה גם את דוס גירסה 3.0 ביקוש רב בארה"ב ולמרות שיבמ החלה לספק את התוכנות לדילרים, קצב ההספקה אינו מספק אותם. האיחור באספקת הרשת, מעיבה על יחסיהן של יבמ וחברת |300. זו האח- רונה ייצרה תוכנה מתחרה, זולה בהרבה אולם נפגעה קשות מגל "ההבטחות הבלתי אנשים ₪ ונוחשבים ממומשות" של יבמ. החברה טוענת כי יבמ הכריזה בזמנו על מוצר שלא היה מוכן לשיווק כלל וכך העיבה על סיכוייה שלה להפיץ את הסחורה שלה. ג'אקינטוש -- עדיין ללא תוכנה רק פריט תוכנה אחד מוכן לשיווק יחד עם מחשבי ז5 של אטארי, שעל תחילת אספקתם ב-1 למאי הודיע ג'אק טראמיל בהאנובר. ג'ק טראמיל משחק בעכברים התוכנה הקיימת קרויה מטריקס-אינ- פינטי והיא תוכנה מוכללת בעלת ביצועים מוגבלים. בתי תוכנה שהיו מעניינים להשתתף בחגיגת אטארי נאלצו להמתין ער לפני ימים לא רבים לפני שקיבלו מחשבים, רוכם מסדרת אב הטיפוס הראשונה. יבמ תמכור איי. טי. - ליצרני 05 שוק 050 אינו שוקה של יבמ, המסרבת למכור את מחשביה שלה תחת שמות אחרים. המובילות בשוק זה הן דיגיטל, דאטה ג'נראל וחכרות אחרות -- בעיקר בתחום סופרמיקרו ומיני. לאחרונה נודע כי יבמ החליטה לתקוף גם שוק זה והיא תעשה זאת בעזרת מחשב איי. טי, על פי הידיעות, תשווק יבמ לחברות אחרות, גרסאות איי. טי. מיוחדות, בעיקר לביצועי יוניקס מעבדתיים. המוצרים הצפויים יפעילו יע"מים שונים -- ולאו דווקא את יע"מו המקורי של איי. טי. גם גרסאות יוניקס למחשבים אלה לא יהיו זניקס של מיקרוסופט דווקא -- אלא גרסאות אחרות ובהן יוניקס גרסת ברקלי, בה אין תומכת יבמ. 44 אהסצוםווהם- מבית פד ז-א0ז98א, גדול יצרני תוכנת-המיקרו; מכניסה אותך למסגרת אמ ס ששו ח;; דור שלישי של תוכנה לאנשים חושבים: תוכנה החושבת במילים ובמספרים. / תמצא בה כל מה שהיה ב-1-2-3 5טד0) ועוד הרבה יותר;: * מחולל רעיונות. * גליון אלקטרוני. * מסד נתוניס. * גרפיקה. * טלקומוניקציה. * גישה ל-06ס. * מעל 140 פונקציות מוכנות. * ובנוסף: שפת תיכנות סשח=. אמסשופוהח; -- תוכנה ידידותית, קלה ללימוד ולתפעול -- לאיש המקצוע ולאנשי הדרג הניהולי. * טכנולוגיה חדשה של מסגרות (₪5/ו84ת) מאפשרת לאין סוף מערכות לפעול יחד על המסך * ניתן לקשר בין מסגרות ולבצע איחוד גליונות. * ניתן לחבר או לשאוב מידע ממערכת אחת לרעותה. * ניתן להגדיל, להקטין ולהזיז כל מסגרת על המסך לכל מקום, כרצונך. א למשתמשי 1-2-3 פטזס !: תרגוס קודיס אוטומטי לעבודה עס אהסשםהחת. * הפעלת כל תוכנית חיצונית מתוך אהסעוםו גחם. * תמיכה בגרפיקה על מסך =וסחהססאס שחו וגס צבעוני. %* תמיכה בעברית. % אפשרות כתיבת פונקציות חדשות והכללתן ב * למשתמש המקצועי: אפשרות תכנות עס ספ8=. וזה עוד לא הכל... כדי להכנס למסגרת -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. "ו יזדולן- אכ 11כ/ משווקים מורשים: תל"אביב: גטר. קרליבך 29 ת א 2 : 2 : 1 שבים. היצירה 9 6 מפיצ בלעדי: יונל לרגו קוליבן 27 ת א. ו03-28515. איכות מ 7 . ם צ 29| ₪ , ]1 חיפה: מיקרוליין בע"מ. טשרניחובסק' 35. 04-337123-6 צר א ורנ ירושלים: לרגו הראל. ינאי 3. ו02-24704 4 חובות ת 7 ניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות 0-7" ל-אביב: 037252761 וק קניה 0 רחובות: 877 ,תל פָּרִי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי 04 לוטוס תופסת כיוון חדש לוטוס עומדת להשקיע מאמצי פיתוח בכיוון חדש, מוצר שבמהותו טקסטואלי ולא מספרי. החברה, המייצרת את הגליו- נות האלקטרוניים הנפוצים בעולם, נכנסת לשטח חדש זה (שאין אחד היודע מהו) בעקבות חזרתו של ג'ונתן זאקס, שהיה ממייסדי החברה, לפעילות סדירה. דובר לוטוס מסר כי זאקס יפתח את התוכנה בעצמו, כסיוע צוות עצמאי. לוטוס תעניק לה את ה"פוליש" הסופי ותשווקו. עוד נודע כי לוטוס לוטשת עיין לעבר שוק תיב"מ ואל השוק המדעי (מיק- רומארקטוורלד מגזין). אפל תמכור לברה"מ סגן נשיא אפל עומד לנסוע לברה"מ כדי לדון במכירה מאסיבית של מחשבים עבור שוק החינוך הרוסי. אפל נתבקשה להציע את מרכולתה לרוסיה כבר לפני שנתיים אולם הממשל האמריקני, המתנגד נמרצות לייצוא טכנו- לוגיה גבוהה למזרח, מנע את ביצועה של העסקה מוקדם יותר. גם עתה אין עדיין אפל בטוחה בנכונות הממשל האמריקני להגשים את הייצוא. מחשבי אפל מיועדים להתקנה בכיתות יא' ויב' בבתי הספר בברה"מ שיפורים ללוטוס ולסימ- פוני לוטוס דבלופמנט מכריזה על השיפורים החדשים, שישווקו החל מהסתיו הקרוב. השיפור העיקרי יהיה ביכולת התוכנות לעקוף את מגבלת זיכרון הראם של מס- דוס, העומדת כיום על 640 ק"ב. התוכנות החדשות יוכלו לתמוך עד 4 מ"ב זיכרון נוסף, באמצעות מערכת ניהול זיכרון חדשה, שפותחה בשיתוף חברת אינטל, יצרנית מעבד הפיסי. מגבלת הזיכרון של מס-- דוס היתה אחד הגורמים העיקריים לאי הצלחתה היחסית של סימפוני בקרב משתמשי קצה שכן התוכנה עצמה גזלה את מרבית שטחי זיכרון הראם האפשריים, עוד לפני תחילת עבודה. מיצ' קאפור, שהציג את השיפור החדש, טוען כי משתמשים רבים, ה"מת- נגשים" כיום בגבולות הזיכרון של מחש- ביהם, יוכלו להרכיב גליונות אלקטרוניים גדולים פי עשר. מ:ס:ו:ף עוד מציעה לוטוס תוסף הנקרא סימפו- ני-- לינק, המשמש כחיקוי למסוף יבמ 0.. תואמי איי, טי. לקורונה, טלוידאו וזניט לאחר שתי "הצגות הבכורה" של תואמי איי. טי. של קייפרו וטקסאס אינסטרו- מנטס, מודיעות גם קורונה, טלוידאו וזניט על ייצורם של מחשבים תואמים. כל המחשבים התואמים מבוססים על יע"מ ,68208 המעבד המקורי של יבמ. עם זאת, החברות מציעות שיפורים בתחום מהירות העבודה של מחשביהם, גם לעומת איי טי. המהיר. טלוידאו לדוגמא מציעה את מעבדה במהירות שעון 8 מ"ה, הגבוהה ב-2 מ"ה ממהירות השעון המקורית של איי. טי. מחשבה של קורונה הוא איי, טי "נישא" הראשון בעולם. משקלו של המחשב החדש כ-14 ק"ג והוא מכיל מצג פנימי בגודל 9 אינטש. מחשב זניט החדש, מכיל זיכרון ראם 5 ק"ב הניתן להרחבה עד 4 מ"ב למחשב כונן תקליטונים אחד. שלוידאו איי.טי. מכיל כונן תקליטון 1 מ"ב בודד. טלוידאו טוענת ליתרון נוסף על יבמ בביצועי התקליט הקשיח שלה, הגורם להגברת מהירות הנגישה הממוצעת ל-40 מילישנייה. שלושת המחשבים החדשים יוצגו בפני הציבור בתערוכת קומדקס החודש, באטלנטה. מלחמת המחשבים האי- שיים מתחממת אהרון גולדברג, הנחשב לאחד מברי הסמכא הגדולים בתחום המחשבים האי- שיים, מביע את דעתו מעל גבי קומפיו- טרוורלד: "יש להבין את האסטרטגיות של החב- רות השונות המעורבות במאבק," קובע גולדברג. המלחמה האמיתית, לדעתו, מתרחשת בין יבמ, אפל ובין "העולה החדשה", היא איי. טי. אנד טי. האסטרטגיה של איי. טי. אנד טי, אומר גולדברג, היתה עד עתה להיצמד לתקן השוק, והיא עשתה זאת באמצעות מחשב 0, המוכר בישראל כאוליבטי 24-₪ (ראה סקירת המחשב במגזין 21). כעת מנסה החברה לעשות את אשר התכוונה מלכתחילה והוא לקבוע את תקן השוק אנשים ,6 ונוחשבים בעצמה, בעזרת יוניקפ שלה, סִי האם תצליח ? סדרת מחשבי יוניקס הקיימת משל איי. טי. אנד טי., את מקומה בשוק ולא הו יז לא ה אפל היא חברה עם "סטייל" שכל השוק אוהב לאהוב. היא חדשנית, אינה נרתעת מלהתנגש ראש בראש ביבמ ולמען האמת, היא זו שהחלה בכלל את התחום הזה הנקרא "מחשבים אישיים". בעייתה העיקרית של החברה היא בהיותה "חברה של מוצר אחד". אין לה גיבוי מצד מחש- בים אחרים, גדולים יותר, ממחשביה האישיים; אין היא מסוגלת לתת פתרונות רחבים יותר לארגונים הגדולים. לגבי יבמ, ודאי כי החברה תגדיל את מכירות מחשביה האישיים השנה, לפחות ב-30%. על החברה להציע השנה סדרת מוצרים חדשים, ואין משימה זו קלה כלל ועיקר. ליבמ, כמובן, אין כל בעיות ארגון פני- מיות או פריסת מוצרים, לא בשטח פיסי לפחות. גם רשתות השיווק שלה מעוררות את קנאתן של כל החכרות האחרות. חולשתה כיום היא בתחום התוכנות למחשבים אישיים. זהו שוק מפוספס מבחינתה שלמרות כל הנבואות -- לא הצליחה להניח בו את רגלה הכבדה. אפל לא תייצר תואם א טי אולם היא תייצר את טורבו"מאק, האמור להיות תשובתה שלה בתחום הסופרמיקרו התחתון. טורבו יהיה מחשב בעל יע"מ 68020 2 סיביות מלא, שיצוייד בעד 2 מ"ב זיכרון ראם וב-20 מ"ב תקליט קשיח לפחות. טורבו לא יהיה מחשב זול כלל ועיקר 4 10 מה מעוותרי ליב דאיטל ואינטל? המוח עול % כולם מכירים את המוח של אינטל הפרוססור(או המעבד) הוא המוח של כל מחשב: כל המהלכים החשובים מתרחשים בו. יתר חלקי המחשב בנויים סביב למוח ונועדו| להזרים לו פקודות ואינפורמציה או לקלוט את המסר המתקבל אמנו. אבל המוח הוא העיקר והמוח של רוב מחשבי המיקרו והסופר מיקרו המפורס מים במו 6 ...ו או דיגיטל, הוא מוח שיוצר ע"י אינטל.| כמעט ‏ כל מחשב כזה בו נתקלתם לאחרונה מבוסס על מוח אינטל למוח הזה יש היום מחשב סופר מיקרו משלו אם המוחות האלו כל כך טובים לאחרים הם טובים גם לנו, אמרו באינטל. (חברת ענק אמריקאית עם שלוחות בכל העולם וגם בישראל). אמרו - והחלו לפתח ולייצר מחשבי אינטל מקוריים, סופר מחשב כזה, גודלו וצורתו כשל 6 אך הוא מסוגל לתמוך בי 16 מסופים ובדיסקים החל מז 408 תשובות נוספות לשאלות שאתה צריך לשאול על מערכות הפעלה: הסופר מיקרו לעולם עיבוד הנתונים המסחרי פועל מערכות הפעלה אוא6א 5.005 על המעבד: דגם 80286 הוא מעבד 16 ביט החזק בעולם והוא דור ההמשך למעבדים 6 של אינטל. על תקשורת: אינטל תומכת ישירות בחיבור הסופר מיקרו שלה לרשת זפאמפ4דם לצורך שיתוף משאבים, (דיסקים, מדפסות סרט מגנטי וכו') ולתקשורת מקומית יעילה בין המערכות - ומייצרת את החוליה המקשרת לשם כך לרגו, קרליבך 17 ת"א, טל. 03-185151 חשב אינטל אינטל תומכת ישירות בהתחברות למחשבי 6 ₪6 אשמו או שגזוסוס לעבודה בסביבה מבוזרת ולצורך כך פתחה וייצרה את התוכנה המתאימה. מחשב אינטל יכול לשמש כרוכזת חכמה במערכת רבת משתמשים של מחשבי 6ק ₪ם על המחיר: המחיר זול יחסית למחירי מחשבי סופר מיקרו מקבילים על פיתוחים: בהופעת טכנולוגיה חדשה אפשר יהיה ליישם אותה על בסיס אותו מחשב באופן מודולרי: מוציאים יחידה ומכניסים במקומה יחידה חדשה, כך שההשקעה הראשונית תמיד נשמרת על אינטל בארץ: מפעלי אינטל בא עוסקים בייצור, תכנון, פיתוח ושיווק ומעסיקים כ'1000 עובדים היתרון הנוסף - לרגו מחשבי סופר מיקרו של אינטל בתחומי עיבוד הנתונים המסחרי משווקים ע"י לרגו מחשבים. בלרגו תוכלו לקבל הכל תחת קורת גג אחת: תוכנה ייעוץ ושרות. לרגו מחשבים זכתה זה בפרס ראשון בשיווק מחשבי 6? ש8 לשנת 1984 54 ואחת הסיבות היא המחיר אותו דורשת מוטורולה מאפל עבור היע"מ. על פי השמועה, תדרוש מוטורולה %150 לפחות עבור הצ'יפ. להשוואה, עבור יע"מ מאק, משלמת אפל כיום בין 5 ל-87 דולר בלבד. מחיר היע"מ עשוי להקפיץ את מחיר לוח האם לפחות ב-%750 -- לצרכן! יבמ מכריזה בונוס - תוכנה על כל אקס-טי יבכמ החָליטה על צעד פירסומי ראשון מסוגו אצל החברה, הממעטת לחלק מתנות בדרך כלל. בשבוע שעבר, הודיעה יבמ לדילרים שלה בארה"ב כי על כל מחשב אקס-טי שייקנה, תעניק החברה שתי חבילות תוכנה חינם. ההערכות הן שגם הפרס החדש, לא יסיר את חינו של מחשב אקס-טי, שכמעט ואינו נמכר. רבים מלקוחותיה של יבמ רוכשים פיסי רגיל ומוסיפים לו כונן תקליט קשיח תחליפי -- זול יותר. גם כניסתו של איי. טי. לעניינים -- לא סייעה למעמדו של אקס-טי, שעל פי כל הסיכויים וההערכות -- לא ישרוד בשנה הבאה. דיגיטל ישראל מחוברת למערכת וידיאוטקס עולמית דיגיטל ישראל התחברה למערכת הוידי- אוטקס של דיגיטל העולמית. לדיגיטל מערכת מידע משולבת הפועלת בכל סניפי החברה ברחבי העולם. מערכת המידע נועדה לספק לכל אנשי החברה בעולם אינפורמציה אודות מחירים מתחרים, קורסים, ספרות, תוכנה, מידע כספי פנימי, מצב משלוחים ועוד. המערכת כוללת כ- 0 מחשבים לשימוש עוכדי החברה המונים כ-90,000 ברחבי העולם. בדיגיטל ישראל פועלים כשישה מחשבים המחוברים למערכַת ונמצאים בכל אגפי החברה. המחשבים מקושרים ביניהם ברשת תקשורת ד6א66ס. דיגיטל ישראל קשורה בקו נל"נ (טלפון מנקודה לנקודה) לאחד ממרכזי הטכנולוגיה של החברה בוולוון (ליד הרביירה) בצרפת. המרכז בוולוון קשור בקו וברשתות בינל- אומית לשאר המרכזים של החברה באי- רופה ובארה"ב. מערכת המידע המופעלת בדיגיטל ישראל מאפשרת לעובדים בארץ להשיג 0ו -₪=-=--=₪-ֶּת/ת9+%*'*'*'*:ָע%עף=₪==ִפִ-ְפ'*ָ2ָ2ע':;;;<ת3תחתהת מ-ס-ןו-ף מידע על נושאים כלליים עולמיים ונוש- אים פנים דיגיטליים כמו: מועדי טיסות, הזמנת מקומות במלונות בעולם, מרחקים משדות תעופה לכבתי מלון, מזג האויר במקומות שונים בעולם, חדשות עדכניות, שערי מטבע, מאמרים בעתונות העולמית ועוד ועוד. כן משמשת המערכת באמצ- עות כל מסוף כסניף לדואר אלקטרוני, באמצעותה ניתן להעביר מסרים בתוך דיגיטל מחוצה לה. סיוע לחרשים משחק מחשב מיוחד המאפשר לילד החרש לשלוט ולווסת את קולו של - קול אותו אינו שומע, פותח במסגרת פרו- ייקט המתבצע במרכז המדעי של יבמ בפריס. על מצג המחשב האישי, נראה ברווז לבן הנע על פני המסך ומתחמק מהשועל האורב לו. תנועת הברווז מודרכת ע"י צלילים אותם משמיע הילד החרש. אם הצליח הברווז להתחמק מהשועל הוא זוכה בתולעת הפרס. פרנסיס דסטומבה, מתמטיקאי, העומד בראש הפרוייקט, מסביר כי ילדים חרשים ילמדו להרגיש את המילים במקום לשמוע אותן בעזרת היזון חוזר כלשהו. כיוון תנועת הברווז סביב השועל הערמומי נותן היזון חוזר מיידי. אם הקול גבוה מידי הברווז נבלע. כשהתלמידים מרגישים את קולותיהם, הם יכולים לשלוט על גובהם ואיכותם. לדבריו, משתמשת קבוצת המחקר במרכז המדעי של יבמ בשתי תוכ- נות: האחת לאימון בדיבור והשנייה לקריאת שפתיים בכוונה לעזור לילדים חרשים להבין את המילה המדוברת. כרגע עוסקת הקבוצה בניתוח ובאיבחון שיטות דיבור ופיתוח מפתחות ויזואליים למי- לים מדוברות. השיטה שפיתח המרכז המדעי של יבמ לאימון בדיבור נוסתה בקבוצה של ילדים במוסד הלאומי לחרשים בפריס. מיכללת בית ברל מפתחת תוכנה למינהל פדגוגי מכללת בית ברל נמצאת בעיצומו של פיתוח פרוייקט לניהול פדגוגי באמצעות המחשב האישי של יבמ. דר דני מילין, מרכז לימודי המחשב במכללה, מסר כי המדובר במערכת שתשרת את 1,500 הסטודנטים במכללה ושתשמש כאב טיפוס למיכללות, סמינרים אנשים ₪ ומחשפים ולבתי המידרש למורים ולגננות ברחבי הארץ, לדברי ד"ר מילין, מאפשרת המערכת בניית מערכת שעות הוראה; א "ומִי יערוב לי שאקבל תמיכה ושירות לאחר שאקנה אותו?" הקצאת כיתות; אבחון אוכלוסיית התל- מידים לפי מאפיינים שונים; מעקב אחר התקדמות התלמידים לפי מדדי הצלחה ועוד. המערכת מנהלת דיווח שכר לימוד, תוכניות השתלמות וייעוץ אקדמי למורים ואף מפיקה תעודות. להגדיל את הכנסות המדינה ביוזמת מנהל אגף המכס והבלו, מרדכי ברקת, הוחלט על שיתוף פעולה בין מל'ים מערכות, המתפעלת את מערך סחר החוץ של המדינה ובין שע"מ יחידת סמך של האוצר, האחראית לעיבוד נתונים בנושא מיסים. נציגי שני הגופים החליטו על קישור משאבי המידע הנמצאים ברשות שני הגורמים, בכוונה לייעל את עדכון הנתו- נים, להגביר את גביית המיסים ולהגדיל את הכנסות המדינה מגביית מס אמת. יהודה גונן, מנכ"ל מל"ם מערכות, הסביר כי מי שלא הסדיר את חובותיו למע"מ למשל לא יוכל לשחרר טובין אותם הוא מייבא ארצה. עוד מסר גונן כי תוקם ועדה מקצועית, בה ישתתפו נציגי אגף המכס והבלו, שע"מ ומל"ם. הועדה תגבש עמדה לגבי צורת הקשר בין מחשבי שתי הרשויות ותגיש את המלצותיה למנהל המשק בחודש הקרוב. ורשבסקי פריליך דובר דיגיטל משתפת פעולה עם סילבאר-ליסקו דיגיטל וסילבאר-ליסקו החליטו לפתוח במערכת שיווק משותפת למוצרי תיב"ם. במסגרת. זו הכריזו שתי החברות על חכילת תוכנה חדשה להנדסה בעזרת מחשב (645), הפועלת מתחנות עבודה . למערכות מארחות. 4 ו שלמה יובל מצוקת השופט כמה מידידי הטובים ביותר הם שופטים. מפיהם ומפי עורכי-דין (חברים פחות טובים), שמעתי עד כמה מביך אותם המפגש המקצועי נם עולם המחשבים. ישיבה על כס משפט פלילי שעניינו עבירה הקשורה במחשבים, גורמת לשופטים להתפתל ולהסתבך וקשה להם לחרוץ דינו של נאשם, כאשר יסודות העבירה כוללים ארועים אלקטרו-מגנטיים המעוררים ספקות. מן המפורסמות הוא שספק פועל לטובתו של נאשם בפלילים, והטעמים ידועים ואקטואלים. מוטב שעבריין זה או אחר יזוכה, מאשר חף מפשע יורשע. החוק לצורך הרשעה חייב להיות צלול ובהיר, וידידנו השופט, נזקק ללשון חוק, בוחן ראיות שהוגשו בחוק ורק לאחר שהשתכנע מעבר לכל ספק כי הוכחו יסודות העבירה, ירשיע נאשם. חד וחלק! האם בדמיונכם הפרוע, תוכלו להעריך מה עלולים לעשות למוחו המאורגן של השופט, תווים אלקטרו-מגנטים ,שאין ידוע מי שולט בהם, המפזזים בקווי התקשורת בין מחשבים למסופים. מה לאלה וליציבות, בהירות וחד-משמעיות שהחוק תובע ? שח באוזני שופט: "קח לדוגמה עבירת גניבה רגילה: נוטל אדם תרנגולת מלול שכנו, שוחט ואוכל אותה. נתפס ומועמד לדין. כל יסודות עבירת הגניבה יתמלאו, אם יוכחו העובדות שאכן נטל ולקח האיש תרנגולת מן הבעלים, והסעודה הדשנה מוכיחה כי התכוון לשלול אותה עולמית מבעליה. זה מצב פשוט. אך אותו אדם", מוסיף ומקשה השופט, "אם יש לידו מסוף ו'קרא' ממסד נתונים מרוחק תוכנית שכתב חברו והעתיק אותה לשימושו; האם גם אותו ניתן להעמיד לדין פלילי?" התלונן חברי המשפטן, "מי הבעלים ? מהי כאן לקיחה ונטילה? האם אין המידע המוצג רק שיקוף כבמראה של מקור השמור לבעליו בתוככי המחשב?י מול שטף הקושיות הרמתי גבה, החרשתי, והתלונה המשיכה לקלוח. "בנוסף לאי-הנעימות הנובעת מחוסר התמצאוו, בנבכי עולם המחשבים, בנוסף לקושי שבהבנת עגת המומחים, עלי להיזקק לחוק, שאינו מתאים לטיפול בעבירות הנוצרות בצל המחשב." "פרקליטים, שוטרים ושופטים," סיכם רעי השופט את קינתו, "מגששים באפילה, והנשכר האמיתי הוא -- הנאשם הפוטנציאלי שסיכוייו להיות מורשע בדין -- אם בכלל -- עלובים למדי". מה אומר, אכן מצב עגום המחייב שינוי! | , | // | פיצוץ בחלל לא אחת שאלתי את עצמי לאיזו תוצאה ניתן לצפות כאשר מכפילים שגיאת אנוש, או פרי טמטומו, בעצמת-המחשב. קשה להשיב לקושיה שכזו בנוסחה מתמטית ובענין שכזה יפים בעיני דברי אבי -- יהודי פשוט בן הדור שלא ידע מחשבים: "מבלי להיות מומחה צפה לקטסטרופה גדולה, כמו נזק, שיכול לגרום ענק בלי שכל, שממשיך להרוס ולא מפסיק". חיי היום"יום סיפקו לי הוכחה פיקנטית לצדקת ההגיון הבריא של אבא. עתונות צרפת -- בצנעה הנובעת ככל הנראה מבושה -- חשפה התרחשות מדהימה שגרמה נזק במיליוני דולרים ושיבוש בתוכניות החלל. כל-זאת, פרי עוללות איש מחשבים צעיר. ומעשה שהיה כך היה. אותו צרפתי היה מופקד על הפעלת "לווין תקשורת" מתחנת- קרקע. הלווין המרחף בחלל, הכיל ציוד מגוון לשידור, קליטה והפעלה מרחוק. בין שאר משימותיו תוּכנת לקיים קשר ולנהל דו-שיח עם 115 בלוני מטאורולוגיה נושאי משטחים עליהם הוצב ציוד אלקטרוני חדיש ביותר למטרות מטאורולוגיות. הצרפתים פיזרו בלונים כאלה בגובה 12 ק"מ מעל כדור הארץ, ומידע שנקלט בלווין, שודר בערוץ- תקשורת לתחנת-קרקע ממוחשבת, והופץ לצרכנים שונים הזקוקים למידע מטאורולוגי. ואם נסיר את המרכאות תבינו כי בוני המערכת וצרכני המידע היו - קרוב לוודאי -- גם שלטונות הצבא וגופי מודיעין שרק להם משאבים לפרוייקטים סוחפי הון שכאלה. כטוב לבו במשמרת עבודה, ביצע ידידנו הצרפתי פעולות שיגר- תיות של הפעלת הלווין. אצבעותיו הזריזות מיהרו ללחוץ על מקש הפעלה פונקציונלי של מסוף הבקרה, בחדר הפיקוד הממוחשב של המערכת. עברה שעה ארוכה וכל מידע לא נקלט בשידור חוזר מן הלווין. התורן המודאג ביקש לברר מה קרה והמחשב ה"נבון" השיבו בזריזות אופינית כי 72 בלונים בחלל אינם מתפקדים עוד... חיש מהרה נחשף האסון; המפעיל הצרפתי לחץ על מקש "השמד" במקום מקש "שדר" והגולם המרחף בחלל ביצע ללא היסוס, ושידר פקודת השמדה לכל תחנת עבודה עמה יצר קשר "אחרון". ודאי יאמרו חכמים ומבינים -- כיצד זה לא פותחה מערכת בקרה כפולה למקרה שכזה? עובדה ! המנהל המפוטר של הפרוייקט ייטיב א 8088/85 ו8 1/68%550 פד 989 קאפ פודדון כושוווק ורוה לכוחששוכ האישי של יככו כל אחד מהמשווקים-המורשים למחשב האישי של יבמ חתם על חוזה מפורט ובו פרק ארוך ביותר העוסק בהתחייבותס להבטיח לך שירות משביע רצון. כל המשווקיס-המורשים הס אנשי עסקים מקצועיים ורצינייס אשר יבמ בחרה בקפדנות. מלבד הידע, המומחיות וקיוס המערך לשיווק מוצרינו ושירותם, עליהם גס להעסיק את האנשים הנכונים. אנשים מיומניס החייבים, על פי החוזה שבינינו לבין אותס משווקים, לרכוש באופן שוטף ידע בהשתלמויות המתאימות של יבמ השתלמויות אלה כוללות הדרכה מקצועית על ושירותי תחזוקה. יבמ מספקת להם גס חומר הדרכה וספרות-עזר ומידע רב על פיתוחים וחידושים בתחוס המחשב האישי כך יוכלו המשווקים-המורשים להבין את צורכי המיחשוב המיוחדיס של העסק שלך, להתאים לך את החומרה והתוכנה של יבמ, להתקינס כהלכה ולהעניק לך שירות הולם מחשב אישי ויחידותיו הנלוות הנושאיס את הסמל של יבמ, תמיכתו, והתחייבותו של המשווק-המורשה הס אפוא הערובה לישוס מוצלח - לכן, כאשר אתה שוקל לרכוש מחשב . הקפד שיהיה זה מחשב של יבמ שמציע לך איכות מחשבים טל' 725723, 03-721536 גטר טל'299705 , 03-285282-4 טריפל די טל' 730914, 03-719195-6 י.ל.ן/מת''מ טל' 03-383355 לרגו מחשביס 03-285151 משוב טל' 03-3453202 מלי'ל טלי 267325, 03-2512955 קומפיוטרלנד טל' 6- 202525, 03:289520 080000000. לחלק מהמשווקיס סניפיס נוספיס ברחבי הארצ, פרטיס בסניף המרכזי לט המעיד על כך ב להסביר. אין ספק, במרכז לוויני התקשורת של צרפת יודעים את נוסחת מוצרים ותוכניות והכשרה להגשת סיוע טכני משווקדמוהשה, שבשתר יש המכפלה של שגיאת אנוש בעצמת-המחשב, ואצלנו? 2 כו אנשים 46 ווחשבים | ה-מידויר ה:מ-ר-כיזי הפריזר חומרה בארץ... פיברוניקס. מרבב ל-22 ערוצים. מרכז קואקסיאלי. בינת. ממיר פרוטוקולים 7400-וח לחיבור מיקרו מבוזרים. ר.סי.מ. כרטיס בולט 286 להסבת פיסי אקס-טיל-איי. טי, כולל מעבד 80286. י.א. מיטווך. מחסנית תקליטים חדשה לנ.סי.ר. הסקרים אומרים ש... להסב עובדי ייצור לשיווק. מסקנות מכון לחקר השיווק בתע- שייה. יש להם ידע שכדאי לנצלו. אוטומציה גורמת לפיטורי עובדים. אותו סקר. הפלח המסחרי בשוק יקטן. סקר דיגיטל. עוד: ישראל מפגרת מבחינה כלכלית, בלתי יציבה ויתכן צימצום הפעילות העסקית. נפח השוק בישראל -- 550 מיליון דולר. ב19847. יבמ. -- %. דיגיטל -- 15%. כל השאר -- 308. ירידה חדה בביקוש לעובדי מחשבים באפריל. מנפאוור ישראל, התמנו... | | 8 .ו וו ]] מיקי מרגלית, 43. מנהל סניף ת"א באגף השירותים הטכניים של דיגיטל ישראל, מחכה לו הרבה עבודה -- 75% מהתקנות | דיגיטל בארץ. בני פלד, נשיא אלביט. סגן יו"ר מועצת המנהלים במקום עוזיה גליל. עמנואל גיל. נשיא אלביט. ארנון שפלן, 34. מנהל השיווק של אי. אס. נמרוד פרוכט. מנהל מכירות חטיבה למוצרי תוכנה בקונתהל. ראובן אובלגון, 34. סמנכ"ל מ.מ. מערכות מידע. | מייצגים... ב ב ג יעל. מוצרי התוכנה של חזט/58. תוכנות משרדיות למחשבי אלנט. מסופי וידאוטקס של מניטל צרפת. ניצן. מחולל תוכניות חדש ו סו0.801. מייצאים.... משוב. תוכנת ניהול חשבונות ניהול 2000 בצרפת, סאיטקס. מרחיבה פעילות ביפן. | אי. אס. חתמה הסכם עם געש לפיתוח ויצוא תוכנות מדף. | משוב. תוכנת ניהול בתי מלון בלאס וגאס. מבזק 025 אכלו אותה... דובק. סגרה את דמ"ט, יבואנית סאנקו. הפסידו כסף. סיגריות יזמר טוב. יבמ, ירידה ברווחי הרביע הראשון של השנה. פעם ראשונה מאז סוף 1981. התקינו... ו קונטאל. מערכת לבקרת אקלים. מפעל אינטל בירושלים. קומדעת. תוכנת מושבית במושב עזריאל, כור תקשורת והתראה. מערכת רב משתמשים יוניקס. בכור סחר. הכל נשאר במשפחה. ג'נראל מהנדסים. שתי מערכות תיב"מ קאלמה, במפעל להבי ישקר. אלדור מחשבים. עמדות מכירה ממוחשבות של ניקסדורף במשביר לצרכן בראשל"צ, לביא מחשבים. מערכת קלט טפסים לשכר באוניברסיטת חיפה. יבמ אקס-טי. כור תקשורת והתראה. זילוג דגם 12 בשקד מערכות. מערכות החלטה. מערכת ₪65 בטכניון. תרומה. בינת. רשת מקומית נסטאר בחברת ביטוח. דטה ג'נראל. שני מחשבי דסקטופ בשומרון. קונתהל, מערכת כספית מורחבת בטלקאר אויס. הכריזו תוכנה... יש 1 בבש ו קומ שרותי תוכנה. מערכת תקשורת בין מחשבים אישיים הפועלים במערכות הפעלה שונות, מלם מערכות. מערכת מו"ל המגשרת בין עורך תמלילים 00 ובין מעבד התמלילים א-ב. אתגר 85, באר שבע. תוכנת משפטית לניהול משרד ע"וד. מחשבי דיגיטל. קיבוץ גבע. מערכת ממוחשבת לניהול עדר צאן על יבמ 34. יבמ. מאפיקס 2 לניהול מפעל. למערכות 36 או 34, יבמ. מערכת מידע 1. כלי קבלת החלטות. יבמ. מערכת ניהול משאבי הון. יוניקורן. מפות אסטרולוגיות למאקינטוש. ניצן. תוכנה לעריכת תחזית מזומנים ריאלית, טכם. תכלית עסקית, מערכת משולבת ליבמ 38, היולט פאקארד. מערכת ניהול מסדי נתונים למשפחת 403000 ילן. גיהול ופיתוח פעילות משקים במושב והמושב עצמו. דינבייט. איריס-סייף. מוצר משותף לתמר ואי. אס..הגנת מידע. הכריזו חומרה בעולם +... ראה סקירת תערוכת האנובר. יש חידושים. נ.סי.ר. מיקרומעבד 32 סיביות הראשון על לוח מולטיבאס. דטה ג'נראל. מסוף גרפי חדש 6.470. צבעוני משופר. היולט פאקרד. רשת תקשורת מקומית לסדרת 3000, טאנדם. מארכז איחסון חדש 1.3 ג'"ב. דיגיטל. פידיפי 11/84. מיועד ליצרני ציוד מקורי. יוניגראפיקס. תחנות עבודה חדשות 0-2300, נאס. התקליט המהיר בעולם או.. חוק אלסינט דיסק אופטי תערוכת קומדקס, אטלנטה דטס.. תערוכת האנובר 0% "גם אנחנו רוצים חוק אלסינט". ראשי ארגון התעשיות עתירות הידע בישראל. נפגשו עם בכירים באוצר. רוצים הנפקות משלהם. "אבטלה היא תוצאה של קיפאון בהכנסת טכנולוגיה מתקדמת". ישראל מידן בפתיחת תערוכת טכנולוגיה 85. "אין כסף למיחשוב בבתי החולים". שר הבריאות. כנס מחש- בים ברפואה. *סו מ.ס:ן.ף חבילת התכנה החדשה -דק04 א686ס אפ 55 סח פועלת על מערכת ההפעלה אסאס של דיגיטל, ומספקת למתכנן האלקטרוני אמצעים לתיכנון ברמות מתקדמות ביותר. חבילת התוכנה מפעילה תוכנת "חלונות" המיועדת לשימוש קל ומהיר במידע תכנוני, מחלון לחלון, ממערכת אסוזאזפא3/ אחת לשנייה ומתחנת עבודה מסוג אסוזאזפאגט אל מערכות מחשב אגט גדולות יותר. תוך שימוש בהתקני התקשורת -דפוזפא50ס דסאחפו של דיגיטל, בסביבת מערכת הפעלה בונה התוכנה של סילבאר-ליסקו רצף אחיד ועקבי של יישומים וקבצים, המתמשך לכל אורך הרשת של מערכות הנדסיות משולבות. ההודעה המשותפת אודות תוכנת סילבאר-ליסקו למערכות |--אשסחסא ר- 0 אאעסהסווו מהווה ציון דרך בתע- שיית התכנון האלקטרוני. "דיגיטל וסיל- בורוז והאניוול. תשובות למחשב סיארה של יבמ. 60730 מפ"ל. באר-ליסקו העמידו לרשות המשתמשים סביבת תיב"ם ראשונה מסוגה, בעלת ביצועים מעולים, עם מערכת הפעלה יחידה, פרוטוקול יחיד, ורשת משולבת אחת", אומר דני גז מנהל שיווק תיב"ם בדיניטל. "לפני יציאתה של החבילה שלנו לשוק, היו מתכנני מעגלים משולבים נתקלים היה אירדע,;. רוח ּ אר רתר המר 1 כנס מחשבים ברפואה., כפר המכביה. שר הבריאות ומנכ"לו מערכות תומכות החלטה ברפואה, מידע קליני, מי קומון אירופה. ראה סיכומים בגוף המגזין. ח מחשבים. דיקוס צרפת. "מחירי דיגיטל מרתיעים". עתיד הלא ברור. מח 2. איגוד המחשבים בחינוך. נאומים, טכנולוגיה 85. תיכות, שמש, יהיה אירוע. דיקוס ישראל. בקרוב. שיחקו אותה... לארגו. זכתה במכרז משקי הגליל העליון. מאה פיסי, מצגי, תוכנות ועוד.בנק לאומי. משתלט על בית התוכנה מנוף. לוטוס. רכשו את ויזיקאלק. קומפאק ארה"ב. גידול ברווחים בשיעור 396%. מקום רביעי במיקרו בעולם. אופטוטרק. מתרחבים. שוכרים 30,000 מ"ר בפארק -המדע בקרית וייצמן. אפריקה ישראל. השכירו 30,000 מ"ר לאופטוטרק. עסקת ענק. קומדעת. זכו במכרז החברה לאוטומציה לתוכנת מנכ"ל 2 עבור מועצות איזוריות. אלביט. השתלטה על אלנט. דטה ג'נראל. מכרה 2000 מחשבי ופט לחברת ביטוח אמריקנית. . בצוואר בקבוק רציני ביותר בתחום התק- שורת, כאשר השתמשו בתחנת עבודה טיפוסית או שהיה עליהם לשנות ולעבד קבצים שונים למערכות הפעלה נעדרות תאימות, תוך שהם מבצעים את כל העבודה על תחנת העבודה המקומית, או שהיה עליהם להמתין לביצוע העברה מסיבית של מידע מתוך מערכת מחשב מרוחקת, באמצעות קו תקשורת איטי. עתה באמצעות ד6אח616ו61א066, יוכלו המתכננים לשדר ולקלוט תוצאות הדמייה וניתוח במהירות וביעילות רבה, אל ומאת המעבד המרכזי, לשם עיבוד נוסף. לרשות המתכנן גישה מהירה למסר הנתוניס של המחשב המארח, לקבלת | מידע לספריית החלקים או לחלקים אחרים של התכנון, אומר דני גז והוסיף כי בהתק- נות מסויימות ניתן יהיה לשתף במידע התכנוני את כלל הארגון, אפילו אם מתק- ניו מפוזרים. . | אנשים 2 55 ונוחשבים לו ל על פי סקר (רחב שנערך באחרונה בקרב 1 מעיבים, נמצא שמיצובה של יבמִ בעוק מחשבי המינימיקרו איגו מחהיר. בהגדרת מיני מיקרו כזלל עורך הסקר את מעדכות המחשב שמחירן (ע בין שמונת אלפים לחצי מיליון דולרים. חלקה של יבמ, כפי שהתברר לעורכי הסקר, שינו עולה על 11.5% מן השוק. על פי דעתו של עורך הסקר, נעוצה הסיבה הישירה ל"אי הצלחתה" היחסית של יבמ בשוק זה, ברצונה של החברה להימנע מהתנגשות "ראש בראש" עם החברות המתחרות מולה ובעיקר מדובר בדיגיטל, דאטה-ג'נראל, היולט פאקארד, דאטה פוינט ואחרות. הסיבה הראשית להמנעותה של יבמ מתחרות אגרסיבית יותר, סוברים עורכי הסקר, היא הצונה לשמור על מתח הרוו- חים המושג כיום ממחשבי סדרת 4331. תחרות אגרסיבית שתלווה בהפחתת מחי- רים מאסיבית, ספק אם תשיג את מטרתה. כעת, קובעים עורכי הסקר, השתנתה התמונה לחלוטין. הלקוחות עוברים ל-4361 לאחר שהציגה יבמ את מחשבי [436, יכלו לקוחות רבים (עשרים אלף במספר) לבצע הרחבה של המערכת הקודמת, !433, אל המערכת החדשה. יבמ נהנתה מהכנסות מזומנים עצומות מהרכישות המאסיביות של מכונות משו- פרות יותר וכעת, לאחר שסיפקה את עצמה, תחזור לתקוף. מה מוצע במערכת [436? סדרת אא43 חוגגת שש שנים מאז הצגתו של המחשב הראשון, ב-1979. שיפורי מערכות 4361 ו-4381 משפרות גם את יחס המחיר/ביצועים של מחשבי הסדרה. המהשב החדש, 4361, עפאאֶת, למרות השיפור בביצועים, אינו מסוגל עדיין 16 להתחרות בביצועי המערכות המתחרות. בהן דיגיטל, דאטה ג'נראל ואחרות, מצי- עות מחשבים בעלי יחס ביצועים / עלות משופר פי חמישה -- שישה מאלה של יבמ. כדי לשפר את מיצובה בשוק זה, תוכל יבמ לנצל את מעמדה כיצרנית חומרה בעלת פוטנציאל ייצור גבוה. שכן, ניתוח מעמיק של יחס עלות/מחיר של מערכות מיניזמיקרו כיום, מראה שכשני שליש ממחיר המערכת הוא מחיר אבזרי הקלט / פלט והתוכנה. לאף לא אחת ממתחרותיה אין את יכולת הייצור העצומה של יבמ, או הטכ- נולוגיה שלה. יבמ מסוגלת כיום לייצר פריטי חומרה ותוכנה בעלות נמוכה ולמכרם במחיר נמוך יותר, אם אך תחליט לעשות זאת. מחשב 4631 החדש יציע את התכונות הבאות: -- ביצועים משופרים פי 2 עד 3 מביצועי מערכות קיימות. - אופציה לביצועים מדעיים. -- תושבת לכרטיס סדרה/! ליישומים מיוחדים (בעיקר פרוטוקול תקשורת; הסבות ס-4-60 ועיבוד בזמן אמת. - תוכנות תיב"מ יב"מ. - תוכנות יוניקס, זניקס 8-1חס/חט. - אפשרות בחירה בין אבזרי קלט/פלט בעלות נמוכה. יבמ מאיימת בטווח המחירים הנמוך דווקא מנתוני הסקר נראה כי כעשרה אחוז משוק מיני"מיקרו הם בתחום מחירים שמתחת 0 אלף דולר. השוק הזה יגדל ב-50% השנה. למרות שיבמ סובלת מקשיי אספקה של מחשביאיי.טי. כרגע, :יפתרו בעיות אלה בזמן הקרוב כנראה. אם כך, תוכל יבמ לרכוש דומיננטיות רבה בשוק סופרמיקרו בחודשים הבאים, בעיקר בזכות איי. טי.370 ושליטתה תגבר לאחר שיורחב בסט מעבדים 68020, כפי אנשים ו 4 ווחשבים רו דו"ח קומפיוטר אקונומיקס שקרוב לודאי יקרה. מכונה זו עשוייה להיות כלי אידיאלי לביצועי תיב"מ וביצועים מדעיים אחרים. כאשר, בשנה הבאה, יוצג מעבד אינטל החדש 80386, שיהיה מעבד 32 סיביות אמיתי, יגדל אף יותר פלח השוק הזה. משני הכיוונים בעוד איי, טי. משתפר כלפי מעלה בביצו- עיו ובמבנהו ו43617 משתפר כלפי מטה במחיריו, תוכל יבמ לתקוף את שוק מיני- מיקרו ביתר חוזקה. בטווח המחירים הנמוך, שולטת יבמ כיום על כ"16% מהשוק. חלקה זה יגדל עד כדי רבע בשנה הבאה, על חשבונן של דיגיטל, קהו, דאטה ג'נראל, וואנג ואחרות. על פי הנראה כיום, יכול חלקה של יבמ אך להשתפר. מיצובן של החברות המו- בילות בשוק הטבלה להלן, מדגימה את תוצאות סקר מיצוב החכרות, על פי טווחי המחירים של המערכות השונות: אלפו דוליס: =[ גוו ה דיגיטל 4 | 38.9 יבמ 1 | 17.9 דאטה ג'ראל | 0 | 10 סק 9 ו במבט קצר על נתוני העבר, מוסיף הסקר, ניתן לראות השתפרות מתמדת במיצובה של יבמ בשוק מיני-מיקרו. החל מ-"4% של השוק ב-1982 ועד 16% של השוק, בממוצע, ב-1984. מגמה זו צפוייה להמ- שיך -- גם בשנה הבאה. . חטוךדבהוצאות בלי לוהותר על איכות! 6 00 ד של אינטל אמולטור עולה בסחיר נסוך (וסוזם טרח סחחוד 5) עבור סיכרופרוססור 80186 6 8 900ד מאפשר פיתוח זול ב- שואוד /₪5 סביב 80186/188 6 5600 מתחבר בקלות למערכות הפיתוח של איבטל || 868 ,עו .₪ 5 6 5605ד מאפשר 966 של זכרון ?ה ו 186 150008 מאפשר 5דאו0סק 05 ה ד ר פדאוסק 06 8365 - | תמלכה בשפה ע?ללת (6₪4ד | =םד5פ | ,קם ד5 ועוד...) תמיכה ב- 5 5801 (ס6וג אצס ,שודג זפ) תמיכה ב- 058/66|%6 8087 - הסדוסם או דשוע8 זה סדאו אה ואט זהה לד 16% | ול" 656078 מחילרו של 186 56075ד פחות מ" 1/3 (!) ממחלר 66 יו . / אינטל סמיקונדקטורס בע"מ עתידים, הקריה לתעשיות עתירות מדע, בנין מס' 13 סוף רח דבורה הנביאה. נוה שרת, תל אביב, טל 03(491099) א.י-ךר-ו-ע:יים ב-ע:ו-ל-ם לוח האירועים מורכב עפ"י מידע הזורם ממקורות שונים. בשבועון אנשים ומחשבים מתפרסם עידכון שבועי של האירועים. על המתעניין ליצור קשר ישירות עם הגורם העורך את הארוע, בהתאם לכתובות המצורפות, כדי לוודא אם אכן הארוע מתקיים במועדו במקום ואת סדרי הרשמה. 0606048 8 8א1א57 א א6א 1, ךא 22)] מ 0 (312) |שז 168ַ8א08אז50)|₪ א80%6א00 0 5, שאשר 0% 0016 418 0.8.ק 1 אס זא אפ 4, א 0 ,07751 נא 848 א6אחשז-1א 9 א18-85,2.0.80ה )א זא0סא 5-85אזה 5 דאס אס10זזהז5 6א408ק ש0 8606:ק 6 .אפזאז 64 6₪ 08א0ה6. א זאסא זשאאאה 5, שאט4 9 0.8.ץ א0ז5זע אשזטקח 60 4 א50 43, שאשר 1 0מ0.86א1א,5 א81|06 א0זז1א6000א אאשזזאק 412 )+ 7 )אא זאאא;זאן א.א א סא 0 א6א0.840.ק 8 00 צאההא06.א 21 א)0א 5000- 1 (0221) )שז 16, פאשר 2 (ו(1א 6 7.0.8 0 0ק 0א3 צא,אאסץ אשא 8 0)66000א5 9,,פשאשג 1 18₪8 א0-6 )₪ :1 אס זז א5516 64 00089 88] 5 390 0.8.ק< בוב וי 3))) 12602 צא 6, פאשר 0 א₪0 זא06806אא88 אאסשזשא 8 א0א50 7, פאשר 1 ₪ ההה6א1ההא] 16060א6שז 0 + 60 (312) 08060א 8 - 0000 188 80% 3, ץש אסז5;אץ 1899 8ק0]1 )00 זא 66א וז אסז68א ,08106 שז1הא 66א6א5:א60 אשזטשקה00 0,+ 220971 08 8, לצ של אשזהאא ,אהא)|זשה 808 5' 810082074 008 46| א88080) 2211 0 06 ,008080 8 זא80 8 אא א50 6, צ עב . |₪08 6סאאז 10884 זאא 0 -85' א6שזא1 6 400,2111 שז]80 .0 6ז0אא0שזאן 4 (;010,4א80א8א606,0)5 .3א5+א00 צ0|)00אה6שז 1:8 א50 008, 9 0.8.ק ,1086 אז8 - .6:א0ש .אאשזאן הז8 1 0ַא ,68א1א87 א81)06 =חהאז] א0 412 (301) 080 8 א אא | 08 ,0 אאסאם .א.א אק 0-זאז 00 5 (>6ץ 2055 ץ סז 01060 8 א א00086 )א זאסה ,51 זאסה 857. 3 0)) >6ז 18אא1 5' 074108א00א50 א 86 .3 9 0.8.? 460%8ז8 . 8ה00 אז08 הזל 1 א ,08א1א,8 א81)06 מ 42 ) ו 1-0 7. 5 שז8/1 . א0600 ז608 2400 8 1 68א8[1)ץ< 068 0 אז, 8 )ו 86. 7% +) 1 8 אנשים ‏ = ונוחשבים ג היום צריך לדעת שפות לתכנן תוכניות לשרטט טבלאות. למיין ולשכלל. בקיצור; תסו 0805077 מציעה את מיטב הכלים, שיעזרו לך להפיק את המקסימום ממחשבי ₪6 שפו רח5סזאוסג. שפות - כלי פיתותח קן], 45641, 6, אגחזח0, ו0080, 845/60 א ]םוד ]₪ - גליון אלקטרוני עם ביצועים מעולים. 07 = לתיכנון העומד בזמנים. 7 = תן לגרפיקה לדבר בשבילך. 7 = למיון ואיחוד קבצים. =100)/5 - העכבר ששאג: שים את המסך בכף היד. 6<63507וו כלי-תוכנה עם ביצועים מעולים נציגים בישראל: משוב חומוה, תוכנה, שוות ותמיכה תחת גג אחד , /, יבגז. בין תוכנות משוב: נציגים בישראל של: מעווב מחעובים בע"מ 0 7 רחי ירמיהו 4, תל"אביב, טל. 037453202 = כתבנית 2000 050 ו משוב ירושלים, בנין כל (247), טל. 02234174 = 5 * מלאי 2000 | משוב חיפה, רחי נורדאו 28, טל. 047642217 * מחולל-ישומים גאוס וז משוב באר- שבע, רח' ההסתדרות 73, טל. 057733012 * המשרד הממוחשב הכוסה | + ו6עסא גם לי טוב לעבוד עם משוב 1 -- האזם שמאחורי מוחשב התיב"ם כאער זנים במעדכת ממוחעובת כל שה"א, ובפרט במערכת תיב"מ, מתמקד עיקר הדיון בשלושה אספקטים עיקריים: + "הברזלים" -- הציוד לטוניו השונים, איכזתו, דשת ביצועיו, כשירוחו ואמינותז. + "החכמה* -- התוכנה המפעילה את הציחד, מידת הפונקציונליות שלה, עז כמה היא יזידותית, האם היא (וחה לתפי עול? האם היא חכמה מספיק? + *האנשים" -- המשתמשים במעדכת באופן יוםיזמי. עד כמה הם מכירים את הציוד, התוכנה, את המערכת כולה, את מנרעותיה, יתרונותיה, שנעונותיה, ה"באוים" שעדיין ישנט בה? רבות נכתב ונאמר בעבר על מערכת היח- סים המיוחדת בין אדם-מכונה, על היתרו- נות של המחשב, על הצורך כניצול המחשבה האנושית בכדי להגיע לרמת חיפעול יעילה ככל האפשר. מוסכם על 20 ראובן לבנה הרוב שתיפעול יעיל מאפשר קיצור משמ- עותי של משך התכנון והייצור של מוצרים והקטנה דרסטית של כמות השגיאות. מערכת תיב"ם רצינית האמורה לפתור בעיות רציניות, עשויה להכיל אלמנטים רבים מסוגים שונים: תחנות עבודה, תקשורת, ארגון מידע ובסיסי נתונים, מחשבים מסוגים שונים, אמצעי איכסון בגדלים שונים, תוכנות וכלי פיתוח תוכנה, ציודים מיוחדים למטרות מיוחדות. כמו כן, המשתמש נעשה מתוחכם יותר ויותר, מכיר לעומק את הכלים איתם הוא עובד. משתמש כזה דורש הדרכה וייעוץ ברמה גבוהה יותר ויותר. בכדי להתמודד בצורה נכונה עם האתגר החשוב הזה יש צורך בכל ארגון בקבוצת אנשים אשר משימתה היא להקים, לתחזק ולקדם את מערכת התיב"ם בארגון באופן שהפתרונות יענו לבעיות בכל טווח זמן: קצר, בינוני וארוך. במאמר זה ננסה לתאר אנשים ₪ ונוחשבים את משימתה של קבוצת התיב"ם, מה נדרש מאנשי הקבוצה ומהי ההצדקה לקיומה. קבוצת התיב"ם הסביבה בה פועלת הקבוצה אינה הנדסית טהורה, למרות שהקבוצה אמורה לספק פתרונות בתחום ההנדסי. ההשקעה הכס- פית הגדולה הכרוכה בהקמת מערכת תיב"ם (נכון להיום) העבודה וכן האפקט המכריע של המערכת על עבודתם של אנשים רבים בארגון, ברמות השונות. המצב בארגון גורם ששיקולים נוספים נלקחים בחשבון: שיקולים ניהוליים, כספיים, השפעה על יחסי הנ"ל מחייב שבהנהלה יהיה יצוג כלשהוא לקבוצת התיב"ם. נציג זה תפקידו להציג פתרונות הנדסיים לבעיות הנדסיות ברמת מנהלו הארגון. כמו כן עליו לקבל תיאורי בעיות מהגורמים השונים. במקרה וההנהלה מעונינת לדחוף לכיוון של מתודולוגית עבודה מסוימת, על נציג התיב"ם לתאם את עבודת הקבוצה בהתאם למתודולוגיה זר הקבוצה כשלעצמה אמורה לתת יעוץ, הדרכה, שירות וכלים לפתרון בעיות הנד- סיות במפעל. זה נראה טוב על הנייר, פחות טוב במציאות. בדרך כלל הקבוצה הנ"ל היא קטנה במספר אנשיה וכל אחד צריך לטפל במספר נושאים. כפי שידוע, כאשר יש מספר בעיות ולא ניתן לפתור את כולן עכשיו, ניגשים לאילו הדחופות ביותר, ופותרים אותן פיתרון זמני. את הבעיות לטווח ארוך לא פותרים כי אין זמן והפתרונות הזמניים של היום הופכים לבעיות של מחר. קוראים לזה: "כיבוי שריפות". בעיה נוספת נובעת ממורכבות הציוד. לצורך מתן שירות יעיל לציוד מורכב, משתמשים בשירותיה של חברה חיצונית. לחברות אלו יש האמצעים, הידע והאנ- שים למתן שירות ברמה גבוהה. במקרה של בעיה בחומרה או בתוכנה בסיסית, מתבטא תפקידו של איש התיב"ם כמתווך או "נער טלפונים": שומע רואה הבעיה מהמשתמש, מטלפן לנותן השירות ומזמין טכנאי. בעיה נוספת היא ריבוי סוגי ציוד. בכדי להכיר היטב את המערכות של היום יש צורך בזמן לימוד רב -- וזה בדרך כלל אין. לכן, המשתמש הסופי בכל מערכת מדריך את עצמו על ידי קריאת התיעוד ושיטת "ניסוי וטעיה". במקרה של בעיה רצינית, איש התיב"ם לא יכול לעזור הרבה כי הוא לא כל כך מכיר את המערכת. ₪[ הגדרה עצמית מתוך ידע אישי אני יכול להעיד שמעט מאוד אנשי תיב"ם מעונינים להיות כבאי שריפות או נערי טלפונים. מה שנותר למי שרוצה להיות איש ה-080-כר נרחב לפעולה: כתיבת תוכנה לפתרון בעיות ארוכות טווח מתוך הסתכלות על צורת עבודה רצויה. כך יכול איש ה-640 לבטא את ידיעותיו, כשרונו ולתרום להצלחת הארגון ולקיצור משך זמני פיתוח וייצור מוצרים. אולם, לפני שאפשר לפתח כלים, יש צורך בקביעת תפיסה או גישה לפתרון הבעיה ההנדסית ב"גדול": משלב ההגדרה סופ וגישה צריכ לרירווח על רחית טול הטרר מל זירט להיבנות על בסיס של מעבר של מידע עולר לעופ הול הט משלב לשלב, ניהול מ ניהול מע 2 ת וכל כןוגמישות וכ זאת במחיר וזמן מינימליים. קוראים לזה: "מתודולוגית עבודה". מתודולוגית עבודה כמעט כל יצרן של מערכת 680 מציע באמצעות מערכותיו איזו שהיא מתודולו- גית עבודה אותה הוא מנסה למכור. השמות השכיחים הם: אאוסס -- פסז א556ם, ספריית רכיבים, עבודה אינטר- אקטיבית, בסיס נתונים מרכזי, עבודה היררכית. הפיתרון הקל ביותר של כל הנהלה הוא לאמץ את קבוצת כל המתודו- לוגיות של כל הכלים בארגון ולקרוא לזה: מתודולוגית עבודה. צורה נוספת להימלט מדיון רציני בבעיה הוא על ידי הצגת . "שר" | ב ו הטענה: "זה צריך לבוא מלמטה, מהעוב דים בשטח ולא בכפייה על ידי ההנהלה". במקרה זה, מה שבא מלמטה זה גם חוסר סדר, כפילויות, המצאות חדשות של גלג- לים ובזבוז משאבים. הפתרון הנכון (והקשה יותר) הוא שילוב של פעולת הסברה, שינויים ארגו" ניים והגדרה מחדש של משרות הארגון. ההנהלה צריכה להדריך את המפתחים, המתכננים ושאר העוסקים במלאכה שתפקידם לייצר מוצרים בזמן קצר באיכות גבוהה -- והדגש יקבע על ידי ההנהלה (זמן לעומת איכות). 640 בדרך כלל חוסך זמן ולא מעלה איכות!! ‏ , שינויים אירגונים יכולים בהרחבת קבוצת ה-640 בכדי שחל האנשים יתפנו לעיסוק בבעיות ארוכות טווח או הקמת קבוצת מתודולוגיות הזו"פ פנימי בנושאים וותווחוה רהדררה שתעסוק בו דרכה ו אנשים 6 ונוחשבּים אלו. מתוך הכרת המג בשטח וכן הכרת האחרון אינו מדויק. ניתן לנצל את ו שנלמד בקורסים למדעי המחשב לפתרון בעיות קלסיות בתיב"מ: גראפיקה, נתונים, שיטות גישה לקבצים, ם מידע, קומפילציה, אלגוריתמים למיונים (6אוז503), עצים, גראפים וכלים. נקודה נוספת למחשבה: במהלך העבודה השוטפת, תוצריה של קכוצת התיב"ם הם תזכירים שונים לכל מיני אנשים חשובים ותוכנה. לדעתי, יותר חשובה ולכן על אנשי לרכוש ידע ונסיון בפיתוח תוכנה (רצוי בשפות עיליות). סיפגמיםזמגיים נכון להיום ניתן לרכוש פתרונות ת ומחיר סבירים מחברות שונות. אין יצ המציע פתרון כוללני לכל התהליך ההנדסי. הפתרונות הם מקומיים ומותא- מים למתודולוגית עבודה מסוימת שאותה היצרן מעונין למכור. הבעיה העיקרית של הארגון היא לתאם בין המערכות ה בדרך יעילה. השאיפה היא ל משך הפיתוח והיצור וזאת על ידי מ אוטומטים עול מידע. מעבר אוג מצב בו כמות השגיאות קטנה היא חלק ומהיר. השאיפה הנ"ל עומדת בסתירה לחופש מקצוע וול איל . רוד : התבססות על אילתור ופת א בעיות (קוראים לזה "דינמיות") בכדי להגיע לאוטומציה מירבית צריך בנוסף-לתמיכת 630 גם מתודולוגית עבוד:י סטנדרטית ככל האפשר. יש לזכור שלחיסכון בזמן יש מחיר והמחיר הוא 7 יי 7 ו במיקרר התופעה מוכרת: בחברה, בארגון, קיים מחשב מרכזי, קיימת מחלקת ענ"א וישנו ראש מחלקה שזהו תפקידו ומקצועו. בכל אחת ממחלקות הארגון, בארגוני משנה, "בקומות העליונות", נוצר צורך בעיבח מקומי, בחישובים, בעיבוד תמלילים, בהקמת בסיס נתונים עצמאי. "יש לי תקציב." יאמר מנהל המחלקה ויר" כוש, בהיסוסים מעטים, מחשב מיקרו למחר לקתו. "אם אצטרך לחכות למנהל מחלקת ענ"א שיפתור את הבעיה שלי, יעברו חודעוים"! הארגון מתמלא אט אט במחשבים מרמות שונות, סוגים שונים, בתוכנות מתוכנות שונות. השליטה יוצאת מיזיר של ראש מחלקת ענ"א ועוברת ל... למי? וויליאם זאקמן הוא סגן נשיא חברת 6פו למחקר. זאקמן, מומחה בשטחו, קובע בצורה נחרצת, "על ראשי מחלקות ענ"א לכלול תחת אחריותם את תחומי המיקרו וגם את נושאי התקשורת הטלפונית, מערכות אג." מחלקות ענ"א חייבות לקחת תחת חסותן נושאים "משניים" אלה, אם ברצונן לשלוט בצורה מלאה על המידע בארגון ועל אינטגר- ציה מלאה בין כל המחלקות. למשתמשים אין זמן לסקירות רכישות מחשבי מיקרו נעשות בצורה בלתי מבוקרת, בדרך כלל. למנהלי המחלקות או לראשי ארגוני המשנה, אין הזמן והידע הדרוש לבצע הערכות חומרה מקיפות. הם מעוניינים בפיתרון מיידי ובדרך כלל נעשית הרכישה בהתייעצות מועטה, תוך שימוש ב"עיצות שכנים", ממש כברכישת מכונית משפחתית. למשתמשים, קובע גם ג'ון גאנז, בעל טור באינפווורלד, אין זמן וידע לנסות ולנבור 2 סז כה] במאגר אלפי פריטי התוכנה והחומרה הקיימים כיום. אם החליטו על רכישת מחשב, הם יעשו זאת ללא כל ייעוץ. הם ילחצו על מחלקת ענ"א לבצע את הרכישה בהקדם או ירכשו בעצמם, מתוך תקציביהם, וללא כל שיתוף פעולה עם מחלקת ענ"א. בבדיקה שערכה מחלקת ענ"א של המכון האוקיאנוגראפי בווטהול, ארה"ב, התכרר כי 5( !) סוג מחשבים שונים נמצאים בארגון... החל במחשבי מיקרו של טאנדי, אפל, יבמ ואחרים ועד מחשבי ואקס ומחשבי מיני נוספים מסוגים שונים. למכור ללא פירסום יצרנים המשקיעים הון עתק כפירסום, פונים בדרך כלל אל המשתמש הסופי. הם לוכדים את עיניו בעזרת תמונות "המנהל המאושר" לעומת "המנהל חסר הישע" (בצירוף המזכירה כמובן). עקרונות הפירסום בענף, אינם שונים בדרך כלל מעקרונות הפירסום של מוצרי צריכה אחרים, אנשים ₪ ונוחשבים כשהקו המוביל, בדרך כלל, הוא פניה אל הקורא בנוסח, "אתה זקוק לפיתרון -- בידינו הפיתרון". יצרנים הפונים למחלקות ענ"א אינם מפעי- לים אמצעי פירסום אלה. שיווק המוצרים נעשה בדרך כלל בצורה ישירה, בביקור סוכנים ואנשי מקצוע, ובהצעת מגוון מוצרים העשויים לכלול מהדירים, מחוללי יישומים, מערכות אבטחה, מערכות רישות, תמיכה ושירות ויתר הנושאים הכה חשובים -- אף אלה שאינם קיימים ובולטים לעיניו של המשתמש הסופי. מחשבים אינם ניקנים לטווח הרחוק לעתים קרובות, סבורים המשתמשים הסופיים, שהמחשב שיקנו ישמש אותם לתקופה קצרה בלבד, עד שיימצא פיתרון כולל. הצרה היא, כמובן, שלאחר רכישת המחשב, ביצוע ההס- בות ההכרחיות ותחילת העבודה הסדירה עליו, הופך הוא לכלי העבודה העיקרי כש"לצאת" 264 ו שנה ויותר, נאלץ היה הלקוח הישראלי לבחור בין שלושה מעבזי תמלילים למיקרו מחשב: אב המעווק בידי איכות, וורדמיל המשווק בידי אינטרסופט הירר שלמית ופיצ'טקסט, המשווק בידי טמיר (אס. סי. אס. לשעבר). במירוץ הירד גם תוכנות אחרות, חלקן וותיקות כוורדסטאר (שמקור גירסתה העברית אינו ברור די צרכז), דיקלה ואולי עוד כמה. המאבק האמיתי היה בין שתי תוכנות שכבשו את השוק הפרטי והשוק המוסדי בסערה: זורדמיל [א1.. לפני כארבעה חודשוים הצי2 שבי גדשון, מתכנת ירושלמי (שוב ירושלים!), את מעבד התמלילים שפיתח, בפני אנשי מַלל. "תמר"., שם (שי יפה לתוכנה מקורית מאוד הזוכה לשוק משלה חודש אחר חודש. עד עתה (מכרו קרוב למאה וחמ" שים תוכנות. "תמר" היא חולייה נוספת בשרשרת התוכנות הישראליות המקוריות בהן הושקעה עבודה רבה ארבעה חודשים, וכבר גירסא חדשה. לעתים מפתיע אותי קצב העידכון היש" ראלי. לאשטון-טייט לקח שנה וחצי להציג גירסא חדשה לדיבייס 2 הידוע. למייק- רופרו -- שלוש שנים להחליף את וורד- סטאר העתיק בוורדסטאר 2000 החדש ובישראל -- גירסא חדשה מידי כמה חודשים. מפתיע ואף מחשיד. אולי לא היתה הגירסה הראשונה מוכנה לשוק? אולי מיהרו משווקיה להטיל אותה בלתי- מנוכשת עדיין לחיקם של משתמשים תמימים? לא ולא, מרגיע שבי גרשון, מפתח תמר. בגירסא החדשה שיפורים מסויימים ושינויים קלים, לא דראסטיים לחלוטין. אין צורך להילחץ. לידי נמסרה הגרסה הראשונה. בהמשך, נזכיר גם את שינויי הגירסה המתקדמת יותר. 0 ניסו כהן תמר -- תפיסה שוגה? בהחלט. היכרותי עם מעבדי תמלילים אולי אינה כוללת את מאות המעבדים הקיימים בעולם, אולם גם כך, תמר היא תוכנה מיוחדת. העיקרון שהינחה את מפתחה הוא. להימנע ככל האפשר מצי- רופי קלידים להפקת פקודות. נעשה אומנם שימוש במקשי הפונקציות (ושימוש טוב יותר בגירסה השנייה) אולם הגוף הגדול של פקודות העריכה המשניות (מעבר למחיקת תו-מילה-שורה ולתנועה על גבי המסך), מוצע בצורה שונה לחלוטין, חדשה. --- 8 8 - ונגה ומוכות פמויות מ ר--------230 101 ינוד 5 או - ופיו הנוקה (צי טור ומ ,מהושרכריונוי ש יי ₪ ומ שג חיש כקנמי אמשו או תפר וול המה 2.8-כ מ | ביס יפי -- וז ככ הוכויות שורוה סמו גו א 0 מסך ראשי תמר בתוכנות אחרות, כמעט בכולן, נזקק המשתמש לצירוף מקשים כדי להפיק פקודות עריכה נוספות. צירוף כמו 41 + מקש פונקציה או מקש אות (כמו בוורד- מיל), חד0 + שני מקשי אותיות (בוורד- סטאר) או כל מיגוון אחר של צירופים. בתמר אינך נזקק להתעמלות אצב- עות מסובכת. מרבית הפעולות המתקד- מות מתבצעות בעזרת הקשת אות פקודה והבאת מקש 0005 אל אותה אות - והקשה נוספת. כך לדוגמא, פעולת "עצב קטע" נעשית על ידי הגדרת גבולות הקטע, הקלדת האות "ע" במקום כל שהוא, הקלדת פואס3! על אותה אות וזהו. בדרך כלל, תהיה אות הפקודה כבמקרה אנשים 6 ונוחשבים מעבד(ת) תמלילים של "ע -עצב" תזכורת לפקודה עצמה. זאת באשר לדרך העבודה. אולם לתמר ייחוד נוסף בתפישתה המקורית. זו אחת התוכנות היחידות בישראל למעט וורד- סטאר, המציעה עבודה בשיטת "מה שאתה רואה הוא מה שמודפס". בתוכנות אחרות, ובהן א-ב וְורדמיל, עליך "לנחש" את התוצאה הצורנית הסופית, לא בתמר. פעולות יישור בלוק, לדוגמא, מתבצעות על המסך, לנגד עיניך. אתה רואה את התוצאה הסופית ונמנע מהפתעות. תחילת עבודה לאחר הטענת התוכנה (שאינה תופסת בזיכרון -- מקום רב ), אתה יכול להוציא את תקליטון התוכנה ולהכ- ניס תקליטון עבודה במקומו. כל המודו- לים של התוכנה קיימים בזיכרון. יתרון: העבודה מהירה יותר ואתה יכול להינות מעבודה עם כונן יחיד או עבודה רציפה על שני תקליטוני נתונים בעת ובעונה אחת. אם לא קראת היטב את הפרק הראשון בספר התיעוד, לא תדע כיצד להמשיך מהתפריט הראשוני והלאה. בחירת מודול העבודה, בניגוד לכל תוכנה אחרת מקובלת, אינה נעשית בעזרת מקש 5158 אלא דווקא בעזרת מקש 680, משונה. אם מדברים על "תפישה" מיוחדת, להערכתי, ההימנעות משימוש במקש ח6זא6 לצורך פעולת "בצע" -- מפריעה. זהו המקש הטבעי לביצוע, בתוכנות רבות אחרות, לא רק לעיבוד תמלילים. התוכנה חסרה תיעוד מסמכי עבודה. בפעולת "תוכן תקליטון", אינך יכול לדעת את גודל המסמכים ואת תאריך כתיבתם. שמות המסמכים כתובים באנגלית, בשם דוס. היה כדאי לשפר נקודה זו ההופכת קריטית לאחר מספר חודשי עבו לאחר הקלדת "עיבוד תמלילים, נכנס למסך עבודה ויכול להתחיל אם ברצונך לקרוא למסמך ישן, = 7-7 - לבקש להיכנס למצב זה בעזרת קליד 12. להערכתי, זו טעות עקרונית. כאשר אתה נמצא במסך עבודה, אם אינך יכול לדעת את תוכן התקליטון, אתה עלול לטעות שוב ושוכ בשם המסמך הישן, אותו כתבת לפני מספר חודשים. כדי להיזכר בשם, עליך לצאת שוב אל התפריט הראשי, לחפש את המסמך הישן, לזכור את השם ולהיכנס שוב למצב עבודה. לתמר ביצו- עים רבים וטובים היוצרים מסמכי משנה. במסמך מסובך, אתה עשוי ליצור כמה וכמה מסמכי משנה. איך תוכל לזכור את שמו של כל אחד? בעזרת עט ונייר כנראה. מסכי עזרה מפורטים לזכותה של התוכנה עומדים מסכי העזרה המפורטים שלה, הבנויים בשיטת וורד- סטאר -- בחלקו העליון של המסך. מסכי העזרה מכילים כמעט את כל הפקודות הנפוצות, למעט "פקודות נקודה" בהן כמעט ואין משתמשים. מסכי העזרה דחו- סים מעט (ראה תדפיסים). אגב, בכל מצב ניתן לסלקם ולזכות בשטח עבודה גדול יותר. שוב, בדומה לוורדסטאר, מחולק שטח העבודה לעמודים. התנועה על גבי מסמך העבודה חופשית מאוד ואינך מוגבל לשו- רות שסומנו בעזרת אמטדפח כבתוכנות אחרות. לעתים משונה ה"התחכמות" הזו של יוצרי תוכנות המתעקשים שלא להשתמש בקלידי פיסי לייעודם המקורי המונצח על גבי המקלדת. בתמר -- זו תופעה. דוגמ- אות? קליד 8506 840% אינו מוחק תו אחרון אלא משמש להגדרת קטעים; הוראות מל >חסת - ע'יבוב מחדע (בר' או אנגל'. ת/0 - דכג אכ תח'כת/פוף המפמך. צ/ץ - ברףוהעתל) או בטל קט חכל'. 10 4+ 8 גי 8 יי ( טור 'מנ' ניותר טור ימגי 1 נמוד-תר -שורה - גכ'לת מסך אוטומטית מעכה/מטה. א/ - דפדף המסמך בחכו ן אחורה/קדימה רש - רצום קטנ/שבץ קט אכ/מ הדיסלט קלידי עמוד-מעלה ועמוד-מטה משמשים להעתקת וביטול קטעים ואת תפקידם המקורי מבצעים קלידי פונקציות דווקא. בגירסה החדשה שופרו חלק מנקודות אלה. בר'ם-מי וחדים 6- התחב/פי'ם אות בגודל כפוכל 7- התחכ/סי 'ם הדפטה בדחיטות 8 ה008 הדפסה באופן זמנ' ל- התחכ/פי'ם מרווח'ם יחסיים 6 התחל/ט'ים הצגת מסכי עזר המצג. 4 תוי יו גמוד-ת -שורה 1- התחל/הפטל הדפסה מודגשת 2- התחל/הפטל הדפסת לו תחתוו 3 התחל/הפטל הדפטה ע'כלית 4- התחכ/הפסק הדפטה תחתית 5- התחל עמוד חדע טלס הנכתב ב"תמר" 'כול להיות אמודגשש או בעל לו תחתו ו+ וכר הוא גראה גם על גבי נזהרת להפריד ביניהן בעזרת מקשי סימון מיוחדים. אהבתי מאוד את פעולות הטיפול בקטעים חלקיים (טורים): תמיד תוכל לבטל טור, להעתיק טור ועוד. הגדרת בלרי-הדפסה בהצלחה ! הדגשה לקיוקוו - תמר היא תוכנת "מה שאתה רואה הוא מה שמודפס" ביצועים כתוכנת "מה שאתה רואה הוא מה שמודפס", מאפשרת תמר ביצועים מסו- יימים, בקלות רבה ובצורה הטבעית ביותר. ביצועים שבתוכנות אחרות, מורכבות יותר מתאפשרים אמנם, אולם בדרך מסובכת הרבה יותר. עבודה בטורים לדוגמא; מה שנראה כה טבעי למשתמש שאינו מצוי ברזי המחשב הופך בתוכנות אחרות לסיוט. בתמר, אתה יכול תמיד ליצור טור בצד שמאל, ליצור שוליים חדשים בצד ימין ולכתוב טור חדש, או אפילו שניים. העמודות ישארו ולא יתערבבו ביניהן, כפי שקורה בתוכנות אחרות, אם לא כוך - התחל/סיים קט חכקי טור טבלה) ה/ב - החדר/בטל תו לפג' בלול אותיות. =-מצב אנגכי '-מצב החדר ד-מצב דחיפה 5-התחל מ'1 |-נ'לוד מסך ף-בקר' עמוך (-מלש "גכ" ח-חפש והחלף ט-שורת פאד =-1'0 א-מרכז עורה ל-הז1 כעמאל בהצלחה ! 080 165 08 7 7 8 ₪ 6 טור אלי טור עאכי ביותר תיעוד מסמכי עבודה -- ללא תאריכים, גדלים או שמות עבריים 2% 0 2 אנש - 8 ומח ם הטורים קלה ופשוטה -- שני קלידים בלבד, האחד לתחילת הטור מימין והאחר לסופו ומשמאלו. פעולה מיוחדת ומהנה היא פעולת "רוטציה אוטומטית בין טורים": החלטת להחליף את סדר הטו- רים? אין צורך למחוק או להעתיק. הגדר את הטורים ובעזרת קליד בודד -- ז, תוכל לגלגל אותם על המסך מימין לשמאל, עד שיסתדרו בצורה החדשה המתאימה. פעולה מעניינת היא היכולת להוסיף קווי אורך להפרדת עמודות בטבלה - לאחר סיום כתיבת העמודות! הוספת הקווים אינה מפריעה לטקסט ואינה משנה את תצורתו (אינה "דוחפת טורים") והפ- עולה -- פשוטה ביותר. גם הביצועים האריתמטיים של התוכנה מעוררים התפעלות בפשטותם: תוכל לחבר ולהכפיל מספרים בטקסט אפילו אם אינם מסודרים בטור, במהירות רבה. מפריע שביצועי טבלאות אלה, המה- נים מאוד, מוגבלים לשוליים צרים בלבד - 80 עמודות בלבד. התוכנה אינה מאפשרת עריכת מסמכים רחבים יותר. גם מבלי לפרט יתר על המידה, לתוכנה ביצועים טובים ומשוכללים. כאלה היכו- לים להחשב כ"פיצ'פקעס" שאין בהם צורך בדרך כלל אולם כשנזקקים להם -- תועלתם רבה מאוד. נזכיר את פעולת "מחרוזת בזיכרון": היכולת להעלות בקליד אחד שורת תוכן החוזרת על עצמה פעמים רבות במסמך; פעולת דיפדוף שורות ב'"חלון"; היכולת לדפדף לאחור ולפנים באותו מסמך, בעזרת חלון במסך, מבלי לזוז מהמקום בו אתה נמצא; מיון שורות אלפאביתי ויצירת מסמך אינדקס משוכלל של שמות או ערכים המופיעים בטקסט -- לפי מקומות הופעתם. אידיאלי למאמרי מחקר! תלערה -= בהיר וקצר תמר אינה נחשבת לתוכנה יקרה (יחסית כמובן). ביצועיה מגוונים ביותר וכמה מהם מפתיעים ממש, גם בקלות לימודם. ספר התיעוד פשוט וקצר והוא משלים אח מסכי העזרה שמטבעם אינם יכולים להיות מפורטים יתר על המידה. הגישה להוראות הספר מהירה -- בזכות אינדקס סביר. סדר הפרקים הגיוני -- כניסה לעפיכה, פקודות עריכה, פקודות סיום עריכה, מצב עריכה "אנגלי" ופקודות הדפסה. היה כדאי אולי לצרף דף פקודות קצר להוראות השימושיות ביותר של תחילת-עבודה עבודה-סיום והדפסה. דף שכזה היה מקל על המתחילים הלהוטים. מצב עריכה אנגלי לתוכנות עבריות קשה בדרך כלל להתגבר על מכשלת האנגלית בטקסט, בצורה מספקת. בהגדרת "אנגלית" יש לכלול גם את כתיבת המספרים, הנכתבים באופן נורמלי משמאל לימין. בתמר, במצב כתיבה רגיל, ניתן להיכנס לכתיבה משמאל לימין בכל רגע, בלחיצה על קליד 64081.00%. הכתיבה היא במצב "דחיקה" והאותיות מסתדרות בסדר הנכון. בכתיבת מספרים אין אפילו צורך להיכנס למצב זה. כל הקשה על מקשי הספרות נחשבת ככניסה למצב דחיקה. החזרה לעברית אוטומטית. הכתבנית יכולה, ללא כל הגזמה, להתיק את עיניה מן המסך ולכתוב ברצף. יפה. כתיבת מסמך אנגלי-אנגלי מתאפשרת בעזרת קליד >. כאשר נכנסים למצב זה, משתנות רבות מהפקודות, אותן יש צורך ללמוד מחדש (למה?) מסכי העזרה נשא- רים בצורתם המקורית וכל פקודות ₪005 התחליפיות אינן מצויינות. היה כדאי לשפר נקודה זו. הדפסה חולשתן של תוכנות עבריות רבות הוא במודול ההדפסה וגם תמר לוקה במודול זה. תפריט ההדפסה מאפשר אמנם ביצור עים סבירים, כולל שילוב כותרות עילית ותחתית. התנועה על פני התפריט אינה . ך: ו-ח-ן ת-ו-כ.[יה קלה. במרבית התוכנות מוקפץ המשתמש משדה לשדה בהקשת "בצע". לא בתמר. המשתמש נדרש ל"טיולים" בעזרת קלידי החיצים כדי להכניס את הערכים המתאי- מים. מגרעת נוספת -- תפריט ההדפסה הייחודי למסמך מסויים אינו נשמר על התקליטון ובכל הדפסה חוזרת של אותו מסמך -- יש להגדירו מחדש. הוראות מק >תסח מ/ם - גכיכת מסך אוטומטית מעכה/מטה. 1 - ע'צוב מחדש עברי או אנגל'. א/ר - דפדף המסמר בחכר אחורה/לד'מה תס - דכג אל תח'מת/פוף המפמר. רוץ - רעום קט /שבץ קט אכ/₪ הד'סלט בוץ - ברף(העתל) או בטל קט חלל'. 5 8 07 18 07 8 ב 6 | טור שמאלי לאחר פקודת "ז" -- הטורים נעים על המסך והמשתמש עוצר אותם על פי הסידור הנראה הטיפול בשגיאות היא צרתה הגדולה של תמר ובזמן תיכנון ההדפסה מתבצעות בדרך כלל שגיאות רבות יותר. קשה להפ- סיק הדפסה באמצע וכל תקלה קלה תגרום לזריקת התוכנה אל מערכת ההפעלה ואז יש להתחיל את כל הסיבוב מחדש. טיפול בשגיאות - השגיאות אני מציין לטובה את יכולת הטיפול של התוכנה במסמכים גדולים. תמר תטפל באותה מהירות במסמך בן עמוד אחד ובמסמך בן חמישים עמודים (כ-100 ק"ב) וזה יפה מאוד. אולם כאשר יתמלא תקלי- טון תהיה בבעיה. העמסתי מסמכי ענק על תקליטון 360 ק"ב והעתקתי, בתוך המסמך, קטע ארוך. התוכנה נתקעה והופיעה כתובת. "הזיכרון מלא! ערוך גיבוי! להמשך הקש רווח" איזה זיכרון? פנימי או חיצוני? איך לערוך גיבוי? להמשיך לאן? לא ברור, לא ידוע ואתה תקוע. אני מזכיר כי לא במסך ראשי ולא באף מקום אחר, לבד ממערכת ההפעלה, אין המשתמש יכול לדעת את גודלם של 1"( נמוד-הו -שורה | אנשים 6 ונוחשבים נות ואולי הגרסאות הבאות נקודה חשובה לרשום את תוכן המ כ/ך - התחכ/ס' 'ם קטע חכל' (טור טבכה) | ה/ב - החדר/בטכ תו לפג' בכוק אות'ות. | >-מבב אנ גכ' '-מצב החדר ד-מצב דח'פה 5-התחל מ' ו -ג'ילוד מסר ף-בקרי עמוד ג-78 "גכ" ח-חפש החלף ט-שורת פמד =-סַירָם א-מרכ1 שורה כ-הז1 כשמאכ | בהצלזה ' | 5 וב 4 1.8 וי 8 ייוו 17 טור עשאלי ביות | טור 'מג' ביותר טור ימגי לו כדי עבודה (ביצוע 54%5) מבלי לנטוש את מצב העריכה. זו נקודה קריטית שכן כל תקלה ברשת החשמל או "פינה" שלך עלולים לגנוז את מאמציך הכנים -- אם לא תקפיד על רישום לתקליטון במרווחי זמן. הבעייה העיקרית -- עיצוב המסמך סיימת כתיבתו של מסמך ארוך, ערכת שינויים, עשית הגהה. כעת נראה המסמך כמו שדה קרב ועליך לעשות בו סדר. אתה נדרש לפעולת עיצוב שתגדיר כל קטע וקטע בנפרד ותיישר שוליים לשמאל (אם אתה רוצה !) ראשית, לא תמיד מעוניי יישור לשמאל, לא בכל קטע ובטח לא בטבלאות. בתמר אין לך ברירות רכות פעולת עיצוב תיישר לש לא תשתמש בפקודה זו תאל זמן רב על כל קטע בעזרת והחדרה, עד שיקב אבל הבעייה העיקרית של פקודת ה הנראה בעין בל 4 224 מנהלי ענ"א צריכים.. ממנו ולעבור לפיתרון מסודר -- קשה כבר הרבה יותר. על הרכישה להיות, אם-כן, מחושכת ובדוקה. האפשרויות העומדות בפני מחלקת ענ"א יש להבין, כי נטיות השוק הן רב כיווניות. אנו עדים לשורה ארוכח של מוצרי חומרה ותוכנה שמטרתם ייעול ביצועי הקצה בלבד. כאלה הם מחשבי המיקרו המצויידים במערכות הפעלה עצמיות, או במערכות הפעלה למשתמש הבודד. אלה הם רוב מחשבי המיקרו הקיימים, ובהם גם מחשבי פיסי. עוד אנו עדים לקיומם של סדרות מחשבים, בהן סדרות רבות חדשות, המתפקדות כמיקרו- מחשב מקומי, המפעיל מספר מסופים. אלה הם מחשבי 1 (המיועדים לפעולה מבוזרת, למרות שאינם מסוגלים לבצעה עדיין), מחשבי אלטוס, אשא, זג פלוס, 11 וא5ז8צ3 = ואחרים. מחשבים אלה מתפקדים כמחשב מיני, בביצו- עים נמוכים יותר, המסוגלים למלא את כל דרישות המחלקה בצורה הטובה ביותר - ללא כל קשר למחלקת ענ"א מרכזית. לעזרתם של שואפי השיטה הריכוזית, באה יבמ והציעה את פיסי-3270 ופיסי-370. אלה הם מחשבי פיסי מלאים, המתפקדים, בנוסף, כתחנות קצה למחשבי מיני ולמחשבים מרכ- זיים. קיים עוד, מבחר לא גדול של חבילות תוכנה המעניקות ביצועי חיקוי (101.41186א:) למסופים, עבור מחשבים כמאקינטוש, פיסי וגם, מן החודש האחרון -- ריינבו, המתחבר בעזרת אס-א1-.11א, אל ואקס. כאשר רוכש המנהל המקומי מחשב שאינו בעל סגולות קישור למחשב המרכזי, הוא מונע מעצמו מראש, התקשרות לאותו מחשב. כאשר הרכישה גדולה יותר, וכוללת רשת מקו- מית או מחשב מרכזי הכולל מסופים, מתרחק עוד יותר הסיכוי לחבר את המחלקה אל מאגרי המידע המרכזיים של האירגון ולטווח הרחוק - זהו כשלונו של ראש מהלקת המידע, איש הענ"א. רכישות תוכנה בלתי אחראיות כאשר מחלקה מוציאה מתקציבה 81,000 ורוכשת תוכנת מיקרו לשימושה שלה, הנזק הישיר הוא בן אלף דולר בלבד. הנזק העקיף, לטווח הרחוק, הוא בן אלפי דולרים ועשרות שעות אדם. הסבת הקבצים שנעשו בעמל רב, מתוכנה אחת לאחרת או העברתם למחשב המרכזי, עשויים להיות בלתי אפשריים בעתיד הרחוק או הקרוב, אם לא תלווה מחלקת ענ"א ותאשר את 6 רכישת התוכנה המתאימה. גם אפשרויות התיקשור בין מחלקות שונות, להעברת קבצי מידע, מצטמצמות לאפס. לא כל קובץ ניתן להעביר מתוכנה לתוכנה. ובייחוד, אנו יודעים, חמורה הבעיה בתוכנות המשלבות עברית. תפיסת ענ"א השתנתה שנת 1985, אומר זאקמן, מכשרת שינוי מהותי בתפישת ביצועיה של מחלקת ענ"א בארגון. בעוד בעבר, היתה נמדדת תפוקת המחלקה, "בשורות הקוד" אותן הפיקה, הרי כיום, החשיבות היא בבחירת התוכנה הנכונה לאיר- גון, באיכות העיבוד, ולאו דווקא בכמותו. מ ו יש להכיר באמת. תקן אחיד באירגון למחשבי מיקרו, שיכלול את מאת אחוזי המחשבים הנמצאים בארגון, אינו מציאותי. עדיין קיימים אותם ביצועים מיוחדים לצרכיהם יתאימו מחשבים בודדים, ותוכנות מיוחדות. אולם, בעולם אנו עדים כיום למגמה של "עצירה לשם התארגנות". ארגוני ענק מעדיפים "לעצור בפקודה" את רכישות המיקרו, כדי לבצען במועד מאוחר יותר - ובצורה טובה יותר. בנק אמריקה, הארגון הפיננסי השני בגודלו בארה"ב, בוחן מזה שישה חודשים את מאקינ- טוש של אפל, ושוקל האם להפכו לתקן החברה (רכישה של כמה אלפים כשלב ראשון). ארגו- נים רבים אחרים בוחנים במשך תקופה ארוכה את המחשב, את התוכנות המתאימות לו, את אפשרויות הקישור והרישות שלו ועוד -- כדי להחליט נכונה, גם במחיר עיכוב. בישראל, בחן הטכניון במשך תקופה ארוכה ארבעה סוגי מחשבים ובחר לבסוף, כידוע בריינבו של דיגיטל. היקף הרכישה - כמה מאות. המסקנה? ניתן לקבוע תקן מחייב וממנו - לצאת אל היוצאים מן הכלל -- בהתאם לצר- כים המקומיים המיוחדים. זאקמן מצביע על עובדה מעניינת: בארה"ב גדלו תקציבי מחלקות ענ"א לסך 11 מיליארד דולר. אולם כשינוי מגמה, ניצול תקציבים אלה הוא במגמה הפוכה -- הגידול בהוצאות המחלקות ירד בשלושה אחוז. "למדנו לעשות יותר -- עם פחות כסף", הוא אומר. בישראל -- מסודרים יותר? כך לפחות טוענים שני ראשי מחלקות ענ"א (למרות שההגדרה הזו אינה מדוייקת כל כך למעמדם), עזרא בךכוכב, ממחיש, ודן גבעול, ממרכז השלטון המקומי. אומר עזרא בן-כוכב, שבאחריותו המיחשוב המלא של בנק המזרחי וחברת מחיש, השייכת לבנק, ממלאת בו פונקציה של מחלקת ענ"א: "בבנק, מיישמים בצורה מלאה את ההחלטה שאין צרכן הקצה רשאי לקנות לעצמו ציוד. מחיש היא הגוף היחיד הרשאי לרכוש עבור כל משתמש קצה את הציוד והתוכנה לשימושו. למחיש מבט-על אסטרטגי על סוג -הציוד הנדרש והיא זו הקובעת את איפיון הציוד. בבנק, משלם כל משתמש מתקציבו הוא על רכישת הציוד. מחלקות הבנק, הסניפים, מחו- ייבים עבור הרכישה ולכן, היא נעשית בזהירות יתר -- דרכנו בלבד." בנק המזרחי מוסיף מר בן-כוכב, רכש עד היום, באמצעות מחיש, כ"90 מחשבי פיסי. שאת התקן וזמדוייק שלהם ואת התצורה -- קבעה מחלקתנו. עוד קיימים בבנק, לבד אנשים ₪ ונוחשבים ממחשבי פיסי, גם 1400 מסופים. דן גבעול, ראש יחידת האוטומציה במרכז השלטון המקומי, מטפל ברשויות המקומיות בישראל. להבדיל מעזרא בן-כוכב, אין יכולה יחידתו לקבוע אילו מחשבים יירכשו על ידי הרשויות המקומיות. הוא יכול, לעומת זאת, והוא משתמש בשיטה זו, לאפיין, ככל האפשר, את סוגי הציודים שיירכשו. כך קובעת יחידתו תקן למחשבי מיקרו, שבעיקרו אומר שעל המחשבים להיות מחשבי יבמ פיסי או תואמיהם. המערכת מוכנה "לקבל" גם מחשבים אחרים, אם הם מסוגלים להתקשר לרשת שהוקמה. כך, קיימים ברשויות כארבעים מחשבי פיסי ותואמים עד עתה, וגם מחשב ריינבו של דיגיטל אשר, למרות שאינו תואם, מסוגל להתקשר לרשת יבמ. יחידתו, אומר דן גבעול, יכולה להשפיע על תהליך הרכישה של רשות מקומית באמצעים נוספים, לבד מקביעת תקן: אם הציוד נרכש דרך יחידתו, נהנה הרוכש מהנחה כספית ניכרת. במקרים רבים, מוסיף מר גבעול, מעמידה היחידה תוכנות ותמיכה מקצועית -- כמעט ללא תמורה ל"לקוחות" ברשיות חתום עכשיו על מנוי שנתי לירחון אנשים ומחשבים אישי. שלם 28,745 שקל במקום 37,280 שקל (המחיר החדש). כדאי!! קיבלת את מכתב חידוש המנוי? מהר ושלח את דמי המנוי. רק עד 25.6.85 תהנה מההצעה המיוחדת לך. =אאאאפפפפא==ה==ה====>< אנשיס ומחשבים אישי, ת''ד 33325 ת''א 61332, טל. 03-2951648 0 : כן, אני רוצה להיות מנוי על 2 גליונות אנשים ומחשבים אישי. אני מצרף המחאה עייס 28,785 שקל שמוג שיו - מסי טלפון 0 מסי ה מיקוד 2 מקוס עבודה/לימודים גל תאריך תפקיד חתימה ד ההצעה בתוקף עד סוף יוני 85'. / ו" 2 - 9578 וו גראפיקת השחקנים משחק ילדים? כדי להכיר את המערכת הגראפית של האטארי, יש צורך ללמוד את מרכיביה העיקריים: + תצוגת המסך דפו צא ספוס א הגדרת מכלול התוים -85 ז56 004861586 =אוזפס א החלפת מסכים -=קו ןו65אס ו א "הזזת המסך" 6אווס5080 * גראפיקת השחקנים 6שו5פוא/ שפצ ₪ 8 גראפיקת השחקנים מהווה בסיס לרוב משחקי המחשב המופעלים באמצעות האטארי. גראפיקת השחקנים תוכננה כדי לאפשר ביצועי אנימציה בעזרת המחשב. כדי להבין מהי עלינו להבין כיצד פועלים מחשבים שאינם כוללים אותה. במחשבים אילו, זיכרון המסך זהה לחלוטין למה שנראה על המסך. כל סיבית מרכיבה חלק מתצוגת המסך. כדי להזיז דמות על המסך, יש צורך להזיז את הדמות בתוך זיכרון הראם תוך שמירה על הסיביות שנמחקו תוך כדי התהליך, כדי שנוכל לשוב ולהק- רינם לאחר שהדמות "תעבור". התהליך יכול להיות ארוך ומייגע, במיוחד אם עלינו להזיז דמויות רבות וגדולות. כדי להבין את הפיתרון לכך, עלינו להבין כי המסך דו-מימדי, אבל הזיכרון האוגר את נתוני המסך הוא חד-מימדי. לפיכך, כדי להזיז דמות על המסך יש צורך לחשב חישובים ארוכים לשם שינוי הזיכרון. מה שאנחנו צריכים הוא שהזיכרון והמסך יהיו בנויים בצורה חד-מימדית. לזיכרון אקרא: טבלה, ולקטע המסך שמייצג את אותו זיכרון אקרא: שחקן. המחשב ימפה את טבלת הזיכרון אל המסך, מעל לתמונת המסך הרגילה. הבִּית הראשון בטבלה יִשָלַח לראש המסך, הבית השני ישָלַח לשורה הבאה וכך הלאה עד לתחתית המסך. למרות שאנו מכנים את הדמות חד-מימדית, למעשה היא דוד מימדית. רוחבה 8 סיביות (בכל בית יש 8 סיביות). בצורה זו אנו קובעים איזו נקודה "תדלק". אם הסיבית במצב "1", נקודת המסך שמיוצגת ע"י סיבית זאת תהיה 88 צוהי ל "דולקת" ואילו סיבית במצב "0" תכבה את אותה נקודה. בדרך זו אנו יכולים לצייר ציור, ע"י כיבוי והדלקה של הסי- ביות המתאימות. אולם, הציור מוגבל: הוא ארוך וצר. רוחבו 8 סיביות והוא נפרש מקצהו העליון של המסך ועד לקצהו התחתון. הבה נצייר תמונה של ספינת חלל קטנה. אנו עושים זאת ע"י אכסון של אפסים ברוב הזיכרון המוקצה לשחקן שלנו. את נתוני הספינה אנו ממקמים במרכז הזיכרון כך שהדמות תופיע במרכז המסך. עד עתה אין לנו הרבה, רק דמות של ספינת חלל הנמצאת בזיכרון. כיצד נקבל אנימציה בעזרת הדמות הזאת? כדי להזיז את הדמות מעלה או מטה, אנו משתמשים בטכניקה שבה משתמשים במחשבים אחרים. כדי להוריד את הדמות, אנו מזיזים את כל הנתונים המרכיבים אותה בִּית אחד קדימה וכדי להרים אותה אנו מזיזים בית אחד אחורה. התהליך באטארי פשוט יותר מבמחשבים אחרים בגלל שאין חישובים מסובכים בשניד מימדים אלא, הזזה פשוטה במימד אחד. תנועה ימינה ושמאלה פשוטה יותר. לשם כך יש כתובות מיוחדות בזיכרון אשר דואגות למיקומו המאוזן של השחקן. עלינו רק לציין מספר המייצג את המיקום האופקי של השחקן, ומיד הוא זז לאותו אנשים ₪ ונוחשבים מקום. שים ספרה גדולה בכתובת המיקום והשחקן עובר מיידית לצידו הימני של המסך. שים ספרה קטנה באותה כתובת וכהרף עין השחקן עובר לצידו השמאלי של המסך. בצירוף של שתי השיטות ניתן להזיז את השחקן בכל כיוון רצוי. תכונות אלו נחמדות, אולם רק איתן אין אפשרות לעשות הרבה עם השחקנים. המחשב מספק לנו עוד רשימה ארוכה של תכונות שמאפשרת לנו להגביר באופן משמעותי את יכולת הביצוע של גראפיקת השחקנים. תכונה חשובה היא מספר השחקנים: ארבעה (כן, ארבעה) שחקנים יכולים לנוע על המסך, בו-זמנית. זה אומר שניתן להטיס ארבע חלליות על המסך. כל אחת נעה באופן עצמאי ואינה תלויה בתנועה של שאר החלליות. בנוסף, יש באפשרותנו לקבוע את צבעו של כל שחקן. לכל שחקן יכול להיות צבע שונה וזאת בנוסף לצב- עים המרכיבים את מסך הרקע. אפשרות נוספת היא לקבוע את רוחבו של השחקן: רוחב רגיל, כפול או מרובע (4). תוכל לקבוע גם את רמת ההפרדה האופקית של השחקן. קיימות שתי אפשרויות: כל בית מייצג שורת מסך אחת, כל בית מייצג שתי שורות מסך. תכונה חשובה היא קביעת העדיפויות של השחקנים המסך: מה יקרה אם יפגשו השחקן והציור שעל המסך ? מי "יכסה" את מי? תוכל לקבוע ששחקן "יחלוף" מעל הציור או מתחתיו. הגדרה זאת ניתנה לכל שחקן כנפרד ולפיכך תוכל לקבוע עדיפויות שונות לשחקנים. ואחרון חביב, יש לנו ארכעה שחקנים קטנים (טילים) ברוחב של 2 סיביות. לכל שחקן יש טיל המיוחס לו ומקבל ממנו את צבעו, אולם תנועתו של הטיל עצמאית. יש אפשרות לקבץ את כל ארבעה הטילים כדי ליצור שחקן חמישי אשר מקבל צבע שונה. איך משתמשים בכל התכונות הנפלאות הללו? המשימה אינה מסובכת כפי שהיא נראית ממבט ראשון. התוכנית המובאת כאן ממקמת שחקן על המסך ומזיזה אותו בעזרתך (ובעזרת הג'ויסטיק שבידך...) וכפי שאתה רואה, התוכנית קצרה מאוד. הנה כיצד היא עובדת: שורה 10 קובעת את צבע הרקע לשחור. ואת מיקום השחקן. א = הציר האופקי, ‏ = הציר האנכי. שורה 20 מוצאת את קצהו העליון של זיכרון הראם ומפחיתה 8 דפיס (כל דף=256 בתים). הדבר נעשה כדי לשמור זיכרון לצורך אחסון נתוני השחקנים. כמות הדפים לשמירה נקבע ע"י רמת ההפרדה האופקית של השחקן: שורה אחת מצריכה 256 בתים לכל שחקן ואילו רמת ההפרדה של שתי שורות מצריכה 8 בתים. בכל מקרה, אנו שומרים 8 בתים ולו רק לשם ביטחון. שורה 30 מדווחת למחשב שאנו מתכוונים להשתמש בהפרדה אופקית של שתי שורות. כתיבה של 62 לכתובת 559 היתה גורמת להפרדה אופקית של שורה אחת. הפקודה הבאה מפעילה את גראפיקת השחקנים. אילו כתבנו לכתובת 53277 היא היתה מבטלת את גראפיקת השחקנים. שורה 40 קובעת את מיקומו האופקי של השחקן. שורה 50 היא לולאה הכותבת לתוך שטת הזיכרון של שחקן מס' | (השחקנים ממסופרים מ-0 עד 3). פעולה זאת מונעת תופעות בלתי רצויות עם תחילת התוכנית. שורה 60 קובעת את צבע השחקן לירוק. תוכל לבחור כל צבע שרק תרצה, תוך שימוש בנתונים שאתה משתמש בפקודת 08 . קח את הנתון השני מפקודה זאת, הכפל אותו ב-16 והוסף אליו את הנתון השלישי של פקודה זאת. התוצאה היא הערך שיש לכתוב לכתובות 704 -- 7, בהתאם למספר השחקן הרצוי. שורה 70 קוראת את הנתונים משורה 80 וכותבת אותם לזיכרון השחקן. הנתונים בשורה 80 מגדירים את צורת השחקן. נתונים אלו מועתקים מן החישוב שנעשה לצורך בניית החללית שלנו. באפשרותך לשנותם כראות עיניך. תוכל להוסיף נתו- נים מעבר לנתונים שברשימה וע"י כך להגביה את השחקן. שורות אלו (עד שורה 0) מאפשרות לך לראות את השחקן על המסך, אבל כדי לראות את השחקן מתנועע יש צורך להוסיף את השורות הבאות: שורה 100 קוראת את הג'ויסטיק (יציאה מס' 0). שורה 110 בודקת אם הג'ויסטיק מופנה שמאלה. אם כן היא מפחיתה את מונה המיקום האופקי וכותבת את המ החדש לכתובת המיקום האופקי. בשורה זאת הגנה כנגד מספרים בלתי חוקיים, שורה 120 בודקת אם הג'ויסטיק מופנה ימינה. אם כן, המונה של המיקום האופקי מתקדם באחד והמספר החדש נכתב לזיב- רון המיקום האופקי. שורה 130 בודקת אם הג'ויסטיק מופנה כלפי מטה. אם כן, דמות השחקן בזיכרון מתקדמת כבית אחד. ישנם ששה בתים שיש צורך להזיז. לאחר מכן מקודם מונה המיקום האנכי. שורה 140 בודקת אם הג'ויסטיק מופנה כלפי מעלה. אם כן, דמות השחקן בזיכרון | זאת שצויינה, לגב שורה 150 מחזירה הג'ויסטיק. - ראפיקת השחקנים מהירה יותר וללא במיקום השחקן). שחקנים, לכתוב שגרות לתזוזת השחקנים ולו האפשרויו פים הבים. נראות , מוגבלות. עם מעט דמיון תגיעו לתוצאות מהנות. כתובות שימושיות בגרפיקת השחקנים כתובת משמעות כתוב כאן 62 עבור הפרדה אופקית של שורה אחת. 46 עבור הפרדה של שתי שורות. 3 קובע עדיפויות (דמות בעלת עדיפות גבוהה "חולפת" על פני דמויות בעדיפות נמוכה יותר): 1=לכל השחקנים עדיפות על פני הרקעים. 2=מעורב. שחקנים 0 ו-1, לאחר מכן כל הרקעים ובסוף שחקנים 2 ו-3. 4=לכל הרקעים עדיפות על כל השחקנים. 8 מעורב. רקעים 0 ו-1, עדיפות שניה לכל השחק- נים ובסוף רקעים 2 ו-3. אנשים 4 ובוחשבים צבעם של שחקן וטיל מס' 0. צבעם של שחקן וטיל מס' 1. צבעם של שחקן וטיל מס' 2. | צבעם של שחקן וטיל מס" 3. | מיקומו האופקי של שחקן 0. מיקומו האופקי של שחקן !. מיקומו האופקי של שחקן 2. מיקומו האופקי של שחקן 3. מיקומו האופקי של טיל 0. מיקומו האופקי של טיל 1. מיקומו האופקי של טיל 2. מיקומו האופקי של טיל 3. גודלו של שחקן 0 [0=רגיל, 1=כפול, 3=מרובע (*4)). גודלו של שחקן 1 [0=רגיל, !|=כפול, 3=מרובע (*4)). גודלו של שחקן 2 [0=רגיל, !=כפול, 3=מרובע (*4)). גודלו של שחקן 3 [0=רגיל, !=כפול, 3=מרובע (*4.))4 | 29 \ יי 00 (תחילת זיכרון השחקנים) 8 וק 4 56 השק 0 + 8456ק 6 + 84856וק 2 ,+ 8455ק 8 + 8456שק ה:123דית. ע+צמי איך לחשב את ערכי הדמות 8 סיביות בכל בית |[* כ* 1 * א* 6|* 12* 64* 28ן* עשרוני בינארי 000/00 0 - 0 000/00 0 3 5 01 וו 100 פא = וס ווו |וסו 9 = ו ווו וו בית.6 3 = 1 0וו 100 ית 7 0 = 0 00 000 בית 8 מפת הזיכרון לגראפיקת השחקנים ר הפרדה אופקית: 20 | הפרדה אופקית: | 1 שורה אחת ! שתי שורות : 4 2 וק 0 8+ 486/וק 6 ווק 4 + 466 8וק הסג% מ : 1 =130%6ק 4ת3 ז6010 4תטכ230%475 236 2678 43=ץ .20|> 8 ר 2 6 3:411%5ו213487-0 36% 8578 56*%2ש=56המתק 52079 0 5 הסג%ע8%01ז 6הג1ג[-2 ה1%ש 165הק3חף 68 16פבּתם 68ה 3 ,53277 ₪0 ו הסן20%16 631הב; 5 אם. + שא %% =2134046 %טס 018688 אשה ] זאשא 1,0 ו ה מז ל הפפ"ך טל "6010 חם כ 5 זשטְהּןק שגזם 868 1[ זא8.₪36,] שאסק 8 שה 1+ 3 פוט 5 8 פ5תִּטָבּוק 3958 153 ,259,189 ,153,109 הזה שח%1טכ" הסג0%סה 8ה% 507085 שסא 9668 הס%1סה 940 854 100 6010 אפהז 8-15 =ן 160 6% א א ,52248 5א0ק.1-א-+% 5 11=ה תן %תפוה החשמה א ,53240 םא0ק:1+א-% שמז 357 16 ושסם 868 1+צ=ץ 1 דאשא:(1+צ+8286+511ק)אש6ק,1+++12כ+9426הק 6א0ק ן- קמזב 0 סז 1=6 אס= אש-ז 13 =] 08 - = =1 20 ם ה6ה"1-צץ=צ:1 זאשא:(1+צ+788256+012ק)א65ק,]+צ+56+511ב8ק שאמס 6 סז 0=] אסת אמהז 2-14 15 2 הגהנ *16':%כן שת% 2830 68ה 100 בז50 אנשים ! 2 ונוחשבים ק מומחי הפנטגון לפיתרו הרלתיד נמנע-08 רחי אורנים1 מרכז מסחרי רמת אילך גבעת שמואל 51905 טל: 03-340962 5ההסיוט המחעובים חודרים יותר ויותר למערך ההגנה האסטרטגי והטקטי. ריבוי שפות המחעוב (יותר מ-400 שפות מחשב) גורם לסיוט... סיוט עותחילתו עלויות עצומות לתחזוקת מערכות תוכנה / חומרה, עובר דרך קעויים טכנולוגיים, וגומר בימגדל בבל אלקטרוני" בו שולטים בלבול, העדר אחידות וחוסר תקשורת. 3, או-הקץ לסיוט המסקנה החד משמעית אליה הגיעו מומחי הפנטגון היתה, שיש ליצור עופת מחעוב אחידה לכל המערכות מעוובצות המחשב בצבא ובמעורד הביטחון - 08/. נקבעו קריטריונים נוקעוים - יותר מ-3000 תכניות בדיקה - המאפיינים את מהדר 68/. רק מערכת עועמדה בכל הקריטריונים ניתן לשווקה למערכת הביטחון האמריקאית - החל מינואר 1984. 3-טה ג'נרל ראשונה ומובילה ב-408/ דטה ג'נרל פיתחה את מהדר 408 המטחרי הראשון שאוער עייי מערר ההגנה האמריקאי. יתרה מזאת, מחשב 0, צוא 66056 מתוצרתה משמש את משרד הביטחון האמריקאי לבדיקת המהדרים המוגשים לועדת המומחים הקובעת מי 408 ומי לָא.. גדלבבל אלקטרוני" הסיוט נשהוביל את אך דטה ג'ינרל לא הסתפקה במהדר עצמו, והשקיעה מאמצים רבים בפיתוח יסביבת 408 הכוללת כלי עזר רבים לתכנות, ספריות ומנפים 66זט50) (ז006ט060 |6ש6 1, וכן נסיון רב שהצטבר בחברה 3 ביטראל סימנים ראעוונים של סיוט ימגדל בבלי כבר קיימים במערכת הביטחון - ובמערכות עתירויז מחשבים אחרות. הוראה בדבר הנהגת 08/ במערכות מעוובצות מחשב כבר ניתנה - לביצוע עד תום העשור גם בישראל - 408 של דטה גינרל היא הדרך היעילה ביותר לניצול משאבי מחשב, וחוג לקוחות 08 של דטה גינרל, הגדל בהתמדה, מעיד על כך 'וניקס מתחמם, אולם האם יתלהט? עימות בין מומחי השוק, בעליהן של שתי חברות ייעוץ מהגדולות ביותר בארה"ב כאן פיליפ קהאן האיש של בורלנד הביא לדפוס רענן רזל על עכברים ואנשים, יבמ ויוניקס הסיפוד (שמע כמו אנדה: בקיץ בהיד לפני שנים אחדות, הויע צרפתי צעיד כשבכיסו 45,000, לקליפורניה. זמן קצר קודם לכן עזב את מישרתו כמורה למתנד טיקה בבית ספר תיכון בצרפת. הזא בן 33 ושוהה בארה"ב בלי גריךקארד. החברה שלז, בורלנד אינטרנעיזנל, העווכנת בסקלר" ט'ואלי שבחופי קליפודניה, מעחיקה היום יוחד 10070 עובדים ומחזור המכירות השנחי שלה בשנת 1984, ענת הפעולה השנייה שם, היה 13 מיליון דוקד. קרש הקפיצה שלו: מהדר טורבו- פסקל, שנמכר ביותר מ-300,000 עותקים ב"מחיר הקסם" של %49.95 וששיטת שיווקו הושפעה מזו של רוטב השומשום לסלטים, ששיווק בדיוור ישיר יצרן רטבים יפני, המתגורר בקליפורניה. שמו של אותו צרפתי-אמריקאי: פיליפ קהאן. 0 פיליפ קהאן 1 ו | הצרפתי פטסוד4וא08?או פסאסא 1.5 שלח כתב מיוחד, כדי לשמוע את דעותיו של , קהאן על עולם המיקרו-מחשבים, וכפי שתראו מייד יש לאיש מה לומר... על מחירי תוכנות המיקרו . ככל שתיגדל התחרות, יירדו המחירים. בו לכל תוכנת יבמדפיסי בארה"ב יש היום ארבעה מיליון לקוחות פוטנציאליים. לכן אין סיבה למכור תוכנה במחירים של לפני מספר שנים, כשלמוצר היו "רק" 400,000 לקוחות פוטנציאליים. על סיכויי תוכנת טופויוּ של יבמ ועל מקינטוש טופויו תיכשל. כולם כבר יודעים את זה. המשתמשים רוצים לבחור תוכנות מאיכות 6 5 4 טובה יותר, כלומר הם ווצים מערכות פתוחות, ולא מוצרים כמו טופויו, דרך אגב, אנשי יבמ יודעים את זה. הם גם יודעים שמה שמוכר את הפיסי זה האיכות וכמות התוכנות. לכן גם קונים כל תוכנה טובה שהם מוצאים. המקינטוש נמכר בתחילה, לא בגלל המארז שלו ולא בגלל מימשק המשתמש שלו, אלא רק בזכות המקפיינט. כל מי שראה את המקפיינט בפעולה התאהב במקינטוש וקנה אותו. אחרי שראו שאין שום דבר מאחוריו, הפסיק המקינטוש להימכר. על טעויות יבמ באסטרט- גיית תוכנות המיקרו יבמ עשתה הרבה טעויות: פי סי ג'וניור אנשים ₪ ומחשבים וו 7 8 היה שגיאה וטופויו היא טעות, וזה טבעי, כיוון שכשיבמ מחליטה להוציא מוצר כמו טופויו, היא מושיבה 40 אנשים על הפרו- ייקט. עוד לא ראיתי פרוייקט תוכנה שהצ- ליח ושעסקו בו יותר משלושה אנשים. יתר על כן, לאנשים של יבמ אין דמיון. אם היה להם דמיון לא היו עובדים ביבמ. בורלנד-המוצרים כפי שמספר פיליפ קהאן, המוצר הראשון של בורלנד היה מהדר טורבו-פסקל, שנמכר עד היום ב-300,000 עותקים. הבחירה במוצר לפסקל לא היתה מקרית, וכמוה גם הצלחת המוצר: פסקל היא השפה של מערכת החינוך האמריקנית, הלהיט העכשווי של בורלנד הוא חבילת תוכנה שוכבה בשם סיידקיק, שנבחרה ע"י השבועון אינפוורלד כתוכנת השנה ל- 4. המוצר מאפשר למשתמש במעבד תמלילים או בטבלילן להעלות בו-זמנית על המסך מחשבון, לוח פגישות או חייגן טלפון אוטומטי, בלי לצאת ממהלך העבודה. סיידקיק נמכר בקצב של כ" 0 יחידות בחודש בארה"ב. בורלנד היא חלוצת התוכנות נטולות- הגנה; תוכנות הנמכרות במחירים זולים במיוחד. זאת מהסיבה הפשוטה אותה מציין פיליפ קהאן: חבל להשקיע בהגנה על תוכנה. אין תוכנה שאי אפשר לפצחה ולהעתיקה. - | על תוכנות מוכללות ותשובתן לצורכי השוק טופויו מאפשרת לבחור כל אחד מהיישו- מים המופיעים בכל חלון, אבל היא צורכת 0 ק"ב זיכרון, מה שלא משאיר מקום ליישומים. העיקרון שלה מצויין, אם עומד דים לרשותך 2 מ"ב זיכרון. מה עושים כשיש רק 640 ק"ב זיכרון? לכן טופויו תיכשל. הפיתרון יבוא, אולי, עם מחשבי 60 מיקרו מסוג אִייטִי,: בהם ישאר מספיק > אהרון גולדברג אחת מהעלילות המדוברות ביותר בשוק המחשבים כיום היא התרוצצותן של חברות מחשבים רבות אחר "איזה יוניקס". האם יוניקס היא מילת הקסם של העתיד הקרוב? אותם הרואים את יוניקס בסביבה הארגונית, כלומר מעבר לסביבתו הטבעית שהיא השוק המדעי וההנדסי, עשויים לראות את חלומותיהם מתנפצים בחוזקה. רק כך אולי, תפסיק הריצה המטורפת הזו. איני טוען שאין ליוניקס מקום. טענתי היא אחרת: ליוניקס מקום בתעשייה, ליישומים ושימושים מוגבלים. במאמר זה אבחן כמה מחסרונותיה הבולטים ביותר של מערכת ההפעלה ה"כל יכולה" הזו: עד היום אין ולו גירסה תקנית אחת ליוניקס ! -- יצרני חומרה רבים התעסקו ושינו את קרבי מערכת ההפעלה כדי להתאימה למחשביהם שלהם. - מעטים ומוגבלים הם המהדרים הקיימים לשפות כתיבה ראשיות כמו שפת קובול. - יוניקס אינה בעלת ביצועים מהירים. - יבמ עדיין לא קבעה את עמדתה הסופית והשוק כולו ממשיך להמתין למוצא פיה. גורמים אלה דיים כדי לעכב ואולי למחות כליל את סיכוייה של יוניקס בעתיד הקרוב. אבחן אותם לפרטיהם. ו בספירת המלאי האחרונה, מצאתי 12 גרסאות שונות למערכת ההפעלה וכנראה שיש רבות נוספות. עובדה זו מקשה ביותר על יצרנים ובתי תוכנה. אם היה נמנע מצב זה מלכתחילה, היו סיכויי יוניקס מרובים יותר. בסיס הלקוחות הרחב של יבמ, אלטוס וטאנדי (בארה"ב), מצטייד בזניקס של מייקרוסופט דווקא. זניקס אינה תואמת עדיין לסיסטם צ הנדחפת בידי איי.טי. אנד טי. ואם השחקנים הראשיים בשוק אינם משתתפים במשחק, מה סיכויי היתר? אם נוסיף למבוכה הכללית את גירסה 4.2 ליוניקס, מכית מדרשה של אוניברסיטת ברקלי (המשמשת את השוק ההנדסי-מדעי בעיקר), נבין עוד יותר את סיכויי יוניקס. יצרנים קטנים נוספים עשו הסבות נוספות וגרמו בכך לחוסר תאימות בין יתר הגרס" אות. הבעיה העיקרית נעוצה בנסיונות התאמתן של תוכנות שנכתבו בשפת 6. לעתים דרושה אך הדירה (קומפילציה) נוספת אך במקרים רבים אחרים -- אין כל יכולת לבצע הסבה של תוכנה מגירסה לגירסה. 0 אנשים ונוח יי ייטסַ עתיזה של יוניקם ניזון עד עחה במאות מ וזיונים כנסים וקונגרסים. במאמר זה, אביע את דעתי באשר לעחיז הקרוב ביותר, שנת 1985 והצפוי בה מבחי יחה של מ ההפעלה הענזייה במחלוקת גם מחיות אחרות... אין לשכוח את 0 את דיגיטל, את היולט פאקארד, את סאן מיקרוסיסטמס וכמובן - את הענק הכחול. יבמ קבעה את זניקס, גירסתה שלה ליוניקס מה שביאיי טי. החדשים. מייקרוסופט עצמה הכריזה באחרונה על קישור זניקס לפיסי-דוס ושתיהן יחדיו הצליחו להרגיז, ולא במן עט, את איי טי. אנד טי. כרבע ממחשבי ואקס של דיגיטל מריצים יוניקס ודיגיטל מתחילה להבחין בבסיס הלקוחות הגדולות הקיים אצלה זה מכבר. היולט-פאקארד מפסידה לקוחות לחברות כמו סאן וכמו אפולו ולייצרני מערכות הנדסיות (שהיו התחום החזק ביותר של היולט), וזאת עקב היצמדותם של לקוחות אלה למערכות יוניקס. יבמ האטה דווקא את כניסת יוניקס בזכות מסך הע העלתה במשך השנה הקודמת עד שבחרה בזניקס של מייקרו- סופט -- ואין זה סוף פסוק. איי טי. אנד טי חוותה שינויים ארגוניים מק אינטנסיביים בהנהלת החברה. חילופים אלה תיה של איי,טי, אנד טי להמשיך ולדחוף את לעבר מטרתה העיקרית -- חברות המחשבים איי טי. אנד טי נכנסה לשנת 1985 עם הרשמית מתעכבת עדיין אולם התגובות עליו בשוק -- נלהבות. המוצר, סאפארי 4, ייקרא ו ו שן אותו הרשמית 7300. יהיה זה המחשב האישי הראשון (המיוצר בידי חברה גדולה) שיופעל ביוניקס. הוא מכוון לשוק המסחרי לשוק משתמשי הקצה שלרובם יהיה זה המחשב הראשון או ירכשו. נקודות החולשה של איי ההפצה. ערוצי השיווק למו - שבים ילותק מהי יוניקס בכלל? זו השאלה המטרידה את מרבית בתי התוכנה האמורים לייצר את תוכנות יוניקס. בעוד יבמ אינה קובעת תקן, אין ממהרים בתי התוכנה להשקיע במאמצי ייצור. בכוחה של יבמ, ברור לכולם, להרוס כמעט במחי יד את מאמצי השנה האחרונה של איי טי, אנד טי. לקבוע תקן משלה. תאר לך את מצבו של יצרן החומרה המשקיע מיליונים בפיתוח מחשב יוניקס. כאשר מגיע היום והמחשב מופעל, מגלה היצרן כי המחשב אינו פועל מהר יותר מקומודור 64 (מבלי לפגוע בקומודור !). מה עושים? חכרות מסויימות, וניתן לציין זאת לזכותן, לא פגעו במערכת ההפעלה ופתרו את בעיות המהירות באמצעות מעבדי קלט/פלט נוספים. כך עשו פורצ'ון ופלקסוס. חברות אחרות העדיפו לשנות את מערכת ההפעלה דווקא. בניסיונות אלה לשפר את ביצועי מחשב הסופרמיקרו ולהביאו לביצועי מיני ייפגע המשתמש הסופי בגלל חוסר התאימות בין מערכות ההפעלה של כל יצרן ויצרן. מגבלות השפות אין כל ספק: שפת 6 על גבי יוניקס טובה יותר מקובול. נו אז מה? כמה תוכניות יישומים אתה מכיר בשפת 6 וכמה קיימות, לעומת זאת, בקובול? השוק המסחרי מכיר וחי את קובול שנים על שנים והיא שפת הכתיבה הראשית למרבית היישומים. מי רואה בעיני רוחו מצב בו חברות וארגונים שלמים נוטשים את מערכות החומרה ובעיקר את יישומי התוכנה הקיימים ופועלים אצלם רק בכדי להינות מהחידוש? אם אין כל דרך (וכנראה שאין) להבטיח המשך הפעלתן של תוכנות יישומים ותיקות -- לא תצליח יוניקס להכות שורשים. עד שיבמ לא תאמר את דברה -- יוניקס יוק הארגומנט האחרון כנגד יוניקס כרגע הוא עמדתה של יבמ ‏ -- או חוסר עמדתה, ליתר דיוק. אפילו בתוככי הענק הכחול רבה המבוכה. הנה, באוסטין טקסאס, מייצרת יבמ כיום שני מחשבים חדשים: או/חש ר-או/סס. שני מחשבים אלה יפעילו את מערכת ההפעלה סיסטם צ. במרחק 1,500 קילומטר מזרחה, עמלה מחלקה אחרת של אותה חברה, ומחלקה לא קטנה כלל ועיקר, על זניקס (מחלקת פיסי). מה תהיה ההחלטה הסופית? אם יהמר המשתמש, יצרן התוכנה או יצרן החומרה על יוניקס מסוג אחד, עלול הוא למצוא את עצמו בעתיד הקרוב או הרחוק בבוץ לא קטן. למה להמר בכלל? אפשר להמשיך ולחכות ליבמ, אפשר להמשיך ולהשתמש ביוניקס -- לביצועיה המקוריים, ההנד- סיים והמדעיים. אלה תופסים חלק נכבד בשוק, אולם עדיין את הלקו הקטן. הדבר היחיד אותו אני יכול לומר על המתעקשים לדבוק ביוניקס, טרם זמנה, הוא: "החלק הנעים ביותר של דפיקת הראש בקיר -- הוא כאשר מפסיקים." * " אנשים ומחשבים בזכות כמה צעדים בהם נקטה באחרונה: - קבעה תקן -- סיסטם /. -- הציגה נעילת רשומה וקובץ (לעבודה בסביבה רבות משתמשים, - הציגה ממשק תוכנה תקני המבטיח ליצרני תוכנות יישומים מחוץ לחברה, תואמות מלאה בין תוכנותיהם לגרסאות עתידיות של סיסטם /. -- החלה באימון אינטנסיבי של עשרות אלפי אנשי מכירות ועוד 22,000 אנשי תמיכה, השקעות ענק כל אלה הצריכו השקעות ענק באנרגיה ובכספים. למרות השקעות אלה, על איי.טי. אנד טי יהיה לנקוט בצעדים נוספים בעתיד הקרוב: - להכריז על ממשק תקני למשתמשי יוניקס. - ליצור קשרים עמוקים יותר עם בתי תוכנה ולהציג תוכנות יישומים ביוניקס. - להשתוות עם מתחריהם, לפחות ברמת התיעוד והתמיכה של מוצרים. מיי"שאר בחיים? שנת 1985 עשוייה להסתיים רע עבור כמחצית מיצרני חומרת יוניקס בעולם. הסכנה אורבת לאותם יצרנים קטנים ובינוניים שייפגעו ממסעי המכירות המאסיביים של יצרני החומרה המו- בילים, כאשר אלה יחליטו "להתלבש" בחוזקה על יוניקס. נפילה זו תתרחש בעיקר בקרב אותן חברות המייצרות כיום מוצרים הסובבים את משפחת 68000 של מוטורולה -- שוק הסופרמיקרו שיהפוך צפוף יותר ויותר. יבמ תשקיע במערכות מרובות משתמשים באמצעות שרתי- קבצים ומערכות רישות מקומיות. עיקר פעילות השוק תהיה סביב חיקויין של מערכות אלה. מוצרי תוכנה חדשים יוצגו בשוק. לכמאה יצרני תוכנה כיום תוכניות להשתלב בשוק זה וכולם מחכים למחשב 7300 שיצ- ביע על התקן המתבקש מאליו. 4 /ן מידעביתי-- לדעת הכ בלחיצת כפתור מאת יעקב רחנורטר, מנכ"ל מידע ביתי בע"מ יעקב רוזנווסר, 36, נשוי + 4, למד בישיבת הדרום, בוגר אוניברסיטת בר- אילן במחלקות לכלכלה, מינהל עסקיס ומדעי המדינה, מנתח מערכות מחשבים מטעם הטכניון מידע ביתי בע"מ, בנקאות ביתית ותקשוות נתונים, הינה חברת בת של בנק המזרתי. בין תפקידיה העיקריים: ביצוע תקעשורת בין הבנק ולקוחותיו, יבזא וטחר מיקרו מחשכים הומרה ותוכנה, זכן פיתוח שימר שים ממוחשבים נוספים בקער שבין הבנק ללקוח. החברה קושרת את לקוחות הבנק (משתמשי הקצה) אל מאַגרי המידע ₪ל הבנק ואל מאגדי מידע נוספים באמצעות מסופי 560 4, מיקרו מחשבים, מדפטות, טרמינלים, מסופים צבעוניים ואחרים.) לקוחות בנק המזרחי מקבלים מידע בנקאי מקוון שטוו 4 אס) על מצב חשבר (זותיהם, פעולות בחשנונותיהם, שעדי מט"ח, ניירות ערך ומידע עסקי נוסף. תקשורת ‏ - איך עושים אה מגוון המונחים המצויים כיום בשוק צרכני המידע והתקשורת הולך וגדל. מונחים כמו "בנקאות ביתית", מאגרי מידע בינ" לאומים, קבוצת משתמשים סגורים, מפתח (צ/פד6), מאגדים, מרבבים, ועוד.. מביאים רבים לשאלה: ובכן, איך עושים את זה? מהם מאגרי מידע? איך נרשמים אליהם ? היאך מבוצעת בנקאות ביתית! כיצד מעבירים קבצים ממשתמש אחד (מ) לשני? כיצד מבצעים הנחתות (אאוסס 0 ) של חבילות תוכנה ולומדה ? בכתבה הבאה ננסה לענות על חלק משאלות אלה, ועל אחרות -- בהזרמנות קרובה. לתקשורת, כללים ונוהלים משלה, הכלולים בתוכנה וחמרה, ועל פיהם "יודע'י מחשב מהו אופן וסדר שידור וקליטת הנתונים שהיגיעו או עומדים להגיע ממחשב אחר. לתקשורת שתי מטרות העברת נתונים (אסוד6ואטוושוס6 ה דם) ועבוד מרחוק. (6או806585ק = וש ד) אנו נתרכז בטכניקות הפשוטות להעברת נתונים והתקשורת ממקורות מידע כאשר צורת עיבוד המידע,עיבוד מקומי או עיבוד מרחוק, עיבוד מקוון (5א| | אס) או עיבוד באצווה (8.10), אינו מענייננו בשלב זה, מספר צורות של העברת מידע, ידו- עות: | העברת אותיות בלבד: |ו480 העברת אותיות וגרפיקה: שיטות וידי- אוטקס למיניהן, פרסטל, דק06, 8קג קגא וכו'. בשני המקרים נדרשות תוכנות תקשורת, הקיימות בחומרה עצמה בצורת 080 או שסאּ, או על אמצעי הקלטה אחר כגון סרט ברשם קול, דיסקט מגנטי, סרט דיסקין וכ במסופי |ו380 כגון מסופי אזופוס דומק8ם, אה6א65 ג זס ואחרים קיימת בתוך המסוף "מיני תוכנת תקשורת" הניתנת לכוון ולשינוי באמצעות "קש ז86" - (מערכת הקמה), ושבה נקבעים הפר- מטרים לשדור וקליטה. ה"פט 581 נעשה בהקשה על מקלדת ישירות לתוך המסוף, או באמצעות מפס- קים, הנמצאים בד"כ בחלקו האחורי של המסוף. | עם הקמת הפרמטרים לתקשורת הופך המסוף מסוג |ו480 ל"מסוף טיפש", כלומר שלוחה, או בלשון מקצועית 5).4/6 של מחשב אחר שיחובר אליו ישירות או באמצעות מודם וטלפון. אנשים ‏ % ונטחשבים במיקרו מחשבים בעלי צלי אפ; תוכנה מתוך אמצעים מ (טייפ או ריסקט), מוטע של המיקרו-מחשב. לתו טעינת התוכנות הופך שלוחה של הכ המארח. מאותו רגע יעלה על המצג מ שישוגר מהמחשב המארח. המשתמש יכול לדפדף במידע שבמחשב המארח, אך לא לשנותו. רק באמצעות תוכנת דואר אלקטרוני יוכל משתמש קצה להשאיר הודעות למשתמש אחר -- כלומר לא רק לקלוט מידע מהמחשב המארח, כי אם גם להעביר דרכו מידע. תקשורת בה מתנהל דודשיח נקראת "אינטראקטיבית;" לעומת תקשורת"פסיבית;'בה אין אפשרות להת- ערבות המשתמש בנעשה במחשב המארח מה זה וידיאוטקס? ל"מסוף טיפש" וידיאוטקס הינה שיטה להעברת מידע ונתונים ממחשב אחד למשנהו באופן ישיר, ע"י חיבורם פיזית או באמצע טלפון. לשיטת הויריאוטקס (או בקיצור אזץ) מספר גדול של יתרונות בתיפעול, בפש- טות התקשורת, צבע וגרפיקה. ייום קיימות באירופה תוכנות תקשורת פרוטוקול וידאוטקס מסוג "פרסטל" או "ז060" למספר רב של מחשבים אישים. הנפוץ ביניהם הינו מחשב רום א2, אולם קיימים פתרונות גם / מחשבים מסוג קומודור, אפל, שחו ואּ 6 ועוד. מהם האביזרים הנדרשים? הרלח אוחיות ט בלת אותיות מ-=מבנורי+ >= תצולת החיבזל : ג הצוח הינור יר מהיש שרותי מהם שרותי המידע הניתנים כבר כיום בכנק המזרחי? א. מידע בנקאי מקוון (5א!! אס) מכל סניפי ומחלקות הבנק. מידע זה כולל יתרות בחשבון, פעולות אחרונות בחשבון, שערי 15 מטבעות זרים, שערי אג"ח ומניות בבורסה בתל-אביב, שערוך תיקי ג ירות ערך, שערוך תיקים כללי, חשבונות פת"מ, חשבונות מט"ח, ושרותים רבים נוספים. ב. | דפי הטלויזיה הלמודית: לטלויזיה הלמודית כ-1000 דפי למוד במקצועות הנלמדים בבתי הספר, בהם חשבון, עברית, לשון, פרשת השבוע, אנגלית ועוד. מידי שבוע משדרת הטלויזיה בשי- טת "טלטקס" כמה עשרות דפים ואילו מלוא המאגר נמצא לשירות הלקוחות במחשב המרכזי של בנק המזרחי. יצויין כי עקב העובדה שהטלויזיה הלמודית משדרת רק עד 5 אחה"צ בלבד, גדל והולך הביקוש לשירות זה בשעות אחה"צ, בהן הנוער והמשפחה פנויים יותר. ג. | מידע כללי מספקי מידע: גורמים מסחריים שונים מפרסמים דפי מידע כגון מוצרים בהוזלה ברשתות השווק, משרות פנויות בחברות וארגונים, בידור, תאטרון מסעדות ועוד. היכולת הגרפית והצבעונית של ה- אזע הופכים אותו לכלי שווקי ממדרגה ראשונה לכל גורם. מנסיון שנצבר בבריטניה התברר כי כמות המנויים כרשת הוידיאוטקס גדלה במונחים של אלפים מידי חודש. ד. דואר אלקטרוני: שיטה להעברת מסרים בין משתמשי אדש. לכל מנוי מספר משתמש משלו והוא מספר תיבת הדואר במערכת. כל מנוי יכול לשגר לכל מנוי ו/או קבוצת מנויים את הודעותיו. יתרון השיטה הוא בהעברה מהירה של מידע אל כל המנויים. עם קבלת הודעה, מנצנץ "סמן" - (608808) בקצה המסך ומודיע למנוי כי "הגיע דואר" עבורו. בטיחות המידע בבנק המזרחי: כל מנוי מקבל מספר סיסמאות: סיסמא ראשונה בת 4 ספרות הינה מספר המשתמש במערכת, (סיסמת מנוי). סיסמא שניה בת 4 ספרות לאבטחת זיהוי נוסף. רק בהתאמה מלאה של שתי הסיסמאות מתאפשרת כניסת המנוי אל המאגר. כדי להכנס למאגרי המידע הבנקאי מפיקה המערכת קוד זיהוי נוסף בן 6 ספרות. בדרך זו של מסירת 3 סיסמאות לכל מנוי, ובדיקתן אל מול פרמטרים נוספים של מספר סניף הבנק, ומספר החשבון, מבטי- חה המערכת כי לא תהיה גישה למי שאינו מורשה. נסיונות פריצה אקראיים גורמים לסגירת אפשרות ההתקשרות בכלל ועל המנוי לפנות אל הבנק כדי שישחרר מחדש את הסיסמאות לשימוש. נוהל ההתקשרות: המנוי טוען את תוכנת התקשורת אל תוך המחשב, מתוך המודם ישירות (צרוב ב- אסה"ם) או דיסקט או טייפ, ואזי מקבל מסכי הדרכה המובילים באמצעות 2 תפריטים בלבד, פשוטים ביותר, אל שלב החיוג בטלפון. החיוג מתקבל במערכת גדולה של עשרות קווי טלפון ומודמים העומדים הכן בשיטת פאוזאטו. (היינו מעבר אוטומטי מקו לקו עד למציאת קו פנוי). עם קבלת הצליל הגבוה של המודם בצידו של המחשב המרכזי, מורדת השפופרת וזהו אות תחילת קבלת המסמכים מהמחשב המרכזי אל מחשב המנוי. מסכי ה-אזש בנויים בצורת עץ, דהיינו: מעבר ממסך למסך באמצעות תפריטי מישנה עד להגעה אל כל מסך ספציפי. תיתכן גם דרך קצרה יותר, למנוי היודע מראש את מספרי הדף שברצונו לראות. לדוגמא: דף הפרסום של חכרת שקם הינו צאא, ואזי מופעלת שיטת "הניתוב המקוצר", המביאה את המנוי בתוך 2 שניות אל הדף שברצונו לצפות מנויים ותיקים משיגים את מנות המידע היומיות שלהם במעבר מהיר על פני השנ- ויים והחדושים האחרונים במערכת בד'"כ תוך 6-- 3 דקות שידור. מאחר ורוב הלקוחות מתקשרים בשעות אחה"צ והלילה הרי שאין בשיחות טלפון אלה משום הכבדה כספ מספר ההשבון. "200012 סניר 004 נעל החשבוןו יצהקי יצה נבון ל: / 19 סוג תשבון: '/83 שעהו החד מילון מונחים תקשורת בין מחשבים: יכולת להעביר מידע ונתונים ממחשב למחשב באמצעות חיבור ישיר או באמצ- עות תווך מודם, לשם העברת המידע על קווי טלפון. המחשבים. תוכנת תקשורת: תוכנה מותאמת לכל התקשורת. אמולצית טרמינל: תוכנה המאפשרת למחשב קצה שבידי המשתמש להדמות למחשב הנמצא בעברו של הקו, להתקשר אליו, להדמות אליו ולהעביר לו פקודות ביצוע. מחשב מרכזי: מחשב בעל קבולת נתונים גדולה, לדוגמא מחשבי הבנק בהם אגור המידע הבנקאי על מאות אלפי לקוחותיו. נקרא גם מחשב מארח - 4051 88 ד /60. מהירות שידור: תוכנת התקשורת מעבירה את המידע במהירות שנקבעה. מהירות זו נקראת 6ז9ח 8800 או "סימנים לשניה". | מהירות סטנדרטית הם 300, 1200, 4800, 0 סימנים לשניה. פרסטל: רשת בתוך הדואר הבריטי 800 )פד מפודוהם שפיתחה את פרוטו. | קול הוידאוטקס הנקרא "פרסטל". מהירות שידור מהמחשב המרכזי אל מחשב בנפרד לפי תכונותיו ומאפשרת את | | הלקוח הינה 1200 סימנים לשניה ומהירות תגוכת הלקוח 75 סל"ש. 7 לפרטים: מידע ביתי בע"מ, טל' 03-642333 פרוטוקול: נוהל העברת המידע בי | עדה עזה היא שפת תכנות שפותחה בעקבות ההכרה במשבר התוכנה. משרד ההונה האמריקני -=ש0 <0-ואמטודה גמסם) (=5 תמך ומימן את בנייתה ופיתוחה עול השפה החדשה. עדה עוצבה בעיקר כשפה לפיתוח מערכות נדולות. מערכות זמך אמת ומעדכות משובצות מחעשב. עדה אינה שפת תכנות נוספת, עזה היא תפיסה חדשה של שפה התומכת בסביבה, אופן התכנות בה עוזר להבנת ולהנדרת הבעיות ובכך לפתרונן. משבר התוכנה תכנון מערכת תוכנה דורשת יכולת אינט- לקטואלית גבוהה והרבה מוחות מתכננים. סיום של מערכת טובה וריאלית בזמן קשה ור אורי טריבטר בדרך כלל, ובמיוחד אם זו מערכת זמן- אמת או מערכת גדולה. המתכנתים שמפתחים מערכות אלו נחשבים לאומנים ולמדענים. התכנת הוא מדען העובד לפ פורמלי של תאוריה והוא אמן הצרי לבחור את היחידות בהן הוא משתמש בתוכנית משורה ארוכה של "חומרים" אפשריים (מבני-נתונים, אלגוריתמים) 1 1 נט ולאחד אותם. דבר זה הפף את מדעי המחשב לשטח תחרותי לבעיות קשות. אות כי קיים משבר תוכ 8 בועידה על הנדסת העסורר ההתורוה אנשים ‏ 6 ונוחשבּים | העצמית. אחרי הכל, כאשר ל רש יבל מציע, הרי אנו זורקים כמו רוחה ההחחור טורוו הד 5 ם למחשב שלנו מו יורר רי הטולח יותר הז מורה כי העולם זר כ נראה לסיים מערכת כזו היא ללא ספק, מעל ליכולת הפיזית והאינטלקטואלית של אדם יחיד. כשמוסיפים כוח-אדם לפרויקט כדי להתחלק במאמץ, נוצרות בעיות תקשורת וקורדינציה, ושינויים במערכת כזו קשים בלל אי-יכולתו של אדם אחד להבין את ל מבנה המערכת. לכן אנו חייבים לתעד חיצונית את התוכנית, דבר שנעשה שבו- עות לאחר סיום התוכנית. אם בשעה שאנו בוחנים את המערכת, מתגלה לנו כי היא לא מכסה בעיות חשובות, בדרך כלל, אין לנו זמן וכסף כדי לשוב ולתכנן אותה. בזמן זה או אחר, כל תכנת שהתנסה בכתיבה של מערכות תוכנה גדולות אמר כי ההנאה נעלמת ובמקומה באה אכזבה אם תשאל את התכנת מה הבעיה התשו- בוּת לכך תהינה: למודל הזה היו בעיות של אפקטים צדדיים (6/606 06ו5) או האינטרפייס לא היה מוגדר היטב. אילו הם סימני בוא המשבר. סממנים אילו מצביעים על מעוכות תוכנה אחרות, יקרות לא מציאותיות ובדרך כלל לא תוא- מות אל המפרטים שלהן. הרי כמה סממנים למשבר התוכנה: = אי התאמה -- מערכת תוכנה שאינה תואמת את דרישות המשתמש. > מהימנות -- תוכנה בדרך כלל מאכזבת. > מחירה -- מחיר התוכנה גורם מכריע. > אפשריות לשינו"ם -- בדר"כ מסובכת, שגוייה. > זמניות -- התוכנה בדרך כלל מגיעה מאוחר מהמובטח, ולעיתים קרובות נשלחת ברמה נמוכה מהמובטח. > תאימות -- לעיתים רחוקות תוכנה של מערכת אחת טובה גם למערכת אחרת אפילו כשהפונקציות דומות. > יעילות -- המאמץ בפיתוח תוכנה לא נעשה בשימוש אופטימלי במקורות המעורבים (זמן עיבוד, מרחב זיכרון). עד היום, אנחנו לא מבינים באופן התוכנה חומרה תוכנה ררה 1 5אצן מיקצן הו גרף עלות תוכנה מול חומרה. מלא אי ללמוד סממנים אילו. בגרף אנו 8 ו ₪ 40 רואים שמחירי התוכנה לעומת החומרה עלו בצורה מדהימה ב-20 שנה האחרונות. הגרוע מכל הוא שמחיר התוכנה בדרך כלל יקר בהרבה ממליר הפיתוח האורגינלי. בשנות השבעים הושקע סכום של כשלושה מיליארד דולר בפיתוח תוכנה עבור משרד ההגנה האמריקני. מחקר, שנעשה ע"י אגודת תעשייני האלקטרו- ניקה בארה"ב, גילה כי מחירי התוכנה יאמירו עד 32 מיליארד דולר בשנת 1990. כמובן שהמחיר אינו מורה על בעיות תוכנה, אך פרויקטים רבים גדולים לא התממשו בגלל בעיות תקציב ועמידה בלוח זמנים. בקטגוריה זו אפשר להכניס את יבמ 05/360 ואת 665ששוש מערכת שליטה צבאית. פיתוח עדה בשנות השבעים המוקדמות הבחין משרד ההגנה האמריקני בעלייה במחירי התוכנה במערכות גדולות וחשובות. הבעיות בפי- תוח מערכות אלו לא היו מובנות. בשנת 3, מחיר התוכנה היווה כ"46% מתק- ציב המחשבים של משרד ההגנה האמ- ריקני ומחיר התוכנה היה 3 מיליארד דולר מתקציב של 7.5 מיליארד דולר. לפי ניתוח הפלחים בגרף (למטה) אנו רואים כי 56% מהתקציב יועד למערכות משובצות מחשב, כשעיבוד נתונים היווה 19% (נכתב בקו- בול) ואפליקציות מדעיות (בדר'"כ נכתבו % הוצאות עקיפות על תוכנה. חלוקת תקציב משרד ההגנה האמריקני. בפורטרן) קיבלו פלח של 5% מהתקציב. משרד ההגנה האמריקני בדק את הנושא והגיע למסקנה שיש מספר בעיות בסיסיות: *> שימוש במספר רב שפות תכנות במשרד ההגנה ובכפופים לו. > משתמשי השפות למינהן, בחרו את השפות בהן השתמשו לפי צרכיהם הספציפיים. אנשים 6 ונוחשבים 6 השימוש נעשה בשפות שלא תמכו בשיטות תכנות חדשות. = חוסר בסביבה תכנותית טובה. אז, היו כ-450 שפות בשימוש במשרד ההגנה האמריקני. מכיוון שמשרד ההגנה לא התמקד בענפים הקשורים בו לשפה מסויימת, % משרד שהיה אחראי על פרוייקט מסויים בחר באופן חופשי שפה בה רצה להישתמש. כתוצאה מכך היה קשה לקשר בין פרויקטים בין משרדיים, ומאמץ רב הושקע בלימוד מספר רב של שפות. כמו כן, היה שימוש לא נכון בשפות תכנות. חלק מתוכניות זמן-אמת נכתבו בקובול ואילו תוכניות עסקיות שטיפלו בנתונים נכתבו באסמבלר. כפי שהוזכר לעיל כמחצית מתקציב משרד ההגנה הושקע בפיתוח מערכות משובצות מחשב. כשמדברים על מערכת משובצת מחשב בהן משתמש משרד ההגנה מדברים על מערכת: = גדולה -- עד מיליוני שורות קוד > אורך חיים -- בין 10 --15 שנים. > שינויים ‏ -- חובה על שינויים בהתאם למטלות חדשות. > אילוצים פיזיים. = מהימנות. כל כיוון המחשבה של משרד ההגנה האמריקני עבר למערכות משוכצות מחשב. לפי הגדרה, מערכת כזו, היא חלק ממער- כות גדולות יותר שמטרתה לאו דווקא לכיוון המחשוב אלא לכיוון מערכות נשק או מערכות שליטה. למערכות משובצות מחשב יש את הדרישות התכנתיות שלהן, כמו: * תכנות מקבילי. = תכנות זמן-אמת. = טיפול בחריגות. = שליטה במערכת קלט/פלט. רק אז הבין משרד ההגנה את התועלת בהנהגה של שפה עילית טובה. יתרה מזאת החומרה פעלה במהייוות ובמיהמנות, וטכנולוגיות חדשות של המהדיר הוכיחו כי שפות עליות היו יעיד לות דיין כמו שפות זמן-אמת. בכל זאת, עדיין לא היתה שפה עילית שענתה על הצרכים של מערכות משובצות מחשב. כתוצאה מכך בשנת 4, הציעו גורמים שונים מהצבא: חיל- הים וחיל אויר, באופן בלתי תלוי פיתוח של שפה עילית שתשרת את המחלקות שלהן. בינואר 1975, מלקולם קארי, יו"ר ואחראי על המחקרים במשרד ההגנה, הציע שפה עילית אחת משותפת לכל ויצר קבוצת עבודה שנקראה 016/86 שכללה ש-פךת ת*י-כ*נ*ו-ת נציגויות מכל מחלקה ומחלקה מהמחל- קות המסונפות למשרד-ההגנה וכן מהסו- כניות שלה בצרפת, גרמניה ובריטניה. מטרתה של 6ש₪01 היתה הגדרת הדר = הגדרת הדרישות של משרד ההגנה רישות המוגדרות האמריקני עבור שפה עילית. ו > בחינת שפות שקיימות בשוק לעומת להתרכז דרישות אילו. 5 = המלצה על קבוצה של שפות תכנות. בינתיים הפסיק משרד ההגנה כל מחקר שנערך לפיתוח שפה חדשה. 06| יי 4 צעאוא 0 .סח! , 8וסזסוסו 0-05 4 ע גא 0 3 זוא 68 130 4 |5%פגונו/ 0 ₪ זפוח/ ח8ו|63 4 ווזסה אוחש/68000 80וו63 4 ש6חטנ אוח/68000 חצפ 4 ו 0 (3ָ)00ז₪0 120 הטפ 4 ז060סוו0606 4 0666000 5 אטחה פוע/אאצ 060 אוחט/אגאש 056 550/00 =א .607 פהקטסזוום 5 עו 370/05 ואםו 5 8 370/56 ואפו 4 580197000 ,11/780 ,11/750 ,1/7330 1-אאש 56 1 אהשסזסוו ,11/785 .11/782 ,8000 וא ,6000ע₪ ,4000 6 4, ע3א 0- 55 החוסה ,0000 עו ,וו 0ססס8צוא 4 201006 0 606 4 1פנוקט 0--אאא 66 4 080 6067 0 ה סזסזסוא 5 אוא/200 .60 סזבּאסבט-611|ש6 5 30 זז 606 |אהספז וטו 4 ופט 0 ואפ אוחש 780/ 1 |-אאע 060 פואצ/אגצ 060 4 06ו6660] 4 0606000 4 666006 ו 5 וסרובּטף זפזו- , 86 א0גו -קזה6 |סזחו || 1984 ]0606006 אוחט/אגש 060 | 4 906 6 008 5 ,680 5 .60 |הג טוח 5 עוהם פואצ/אגצ 060 5 ע07> אוחט/אגץ 060 5 לחה 2 600801 .6ח| ,וטס 5 /580 0 ה סזסזטוא 5 80 0 .סח אָסוו2 5 80 6 וסחו 5 -0א 0 ₪ 5 0 א 1 6פצוחע ו א066% 5 0410 זפות] 5 1100 6 181 | 58 זע כל מהדר שנכתב לשפת עדה חייב לעבור את איש שמכיל מעל 2,200 תוכניות. יש צורך לבחון את המהדר כל שנה. זוהי רשימת ע"י משרד ההגנה האמריקני. אנשים ‏ % שם המשימה הראשונה שלקחה עצמה היתה להכין את רשימ עבור משרד ההגנה האמרי כמעט בלתי אפשריות, בחרה ה בדרישות איכותיות. באפריל ציאה הקבוצה את 6אגאששמד5 שהוא 0 ראשוני שהכיל את הדרישות מהשפה. מסמך זה הועבר לבדיקה לצבא, לאקדמיה לתעשייה ואף למספר חברות מחשבים באירופה. ישות קבוצ תה י. כיוון שה קנ עבור ע ר שפת התכ 6 .6 ,1/ספטו6ך ו ל 0 /. 60 הזוס |060918 ₪313 יו אוז1 03180 805% ץזו5ז6 שוח אוסצ אא .6ח! ,4155 .6! ,6105חז16חו .6ח! ,ח50160 אוטזט 6ח] ,1300666 שחוצוו .קזס6 |6וחו . 00 , זסוח|=- חואושגן אסא 81| 6ת901|= 6פטסתשחוזפט יי 200 עטק .000 0818 |סשחסס ורו של משרד ההגנה האמריקני. המהדר עובר מבחן מהדרי עדה שאושרו עד עתה גוסט 1975, והשני אגשא 6 והציג את רוב הדרישות ; משרד ההגנה לגבי משרו וגנה לג ן רל אתד הההחתת כל אחד מן מסמכים נכתב בראד שונה על דויד פישר, ושוכתב מח מומחים ממשרד ה אנשים שייצגו 85 ההגנה, 26 תעשיות, ועוד 23 שונים הסכימו לדרישות הראש מהשפה. אפשר לחשוב לרגע כי כמות אדירה כזו של אנשים וארגונים שהיו שותפים לכתיבה של דרישות השפה יכול לגרום לדרישות שונות ומגוונות, אולם המפתיע הוא שהדרישות העיקריות מהשפה היו דומות למרות שהיא אמורה לייצג קשת רחבה של אפליקציות. בינואר 1977 נערכה שפות שונות שהיו קיימות אז בשוק לבין מסמך ה-אגואיוד והבדיקה הביאה את הקבוצה לכמה מסקנות: = לא קיימת שפה שעונה לצורכי משרד ההגנה עבור מערכות משובצות מחשב. * ררושה שפה אחת ויחידה. > השפה חייבת לענות על הדרישות. = שפה חדשה תפותח מבסיס מתאים שקיים. 200 גונים חול הוורד ה בדיקה של 23 הומלץ כי שפות הבסיס מהן אפשר לקחת תכונות טובות הן: פסקל, אלגול רד1/וס. שלב תכנון השפה התכנון של שפות תכנות נחשב לאומנות. התכנון כמוכן נתמך ע"י התאוריה אך ישנן מספר החלטות סוביקטיביות. מספר 0 כמו פסקל וסי מה נוצרו ע"י קבוצה קטנה מאוד של אנשים, אחרות כמו קובול ו-1/₪ נכתבו ע"י מספר רב של מתכנתים. במקרה זה, דרישות השפה היו כבר מוגדרות, ומשרד ההגנה האמריקני רצה שפה באיכות גבוהה ובעיקר בגלל ייעודה -- כשפה סטנדרטית לכל. יתרה מזאת, משרד-ההגנה הכיר בעובדה שהשפה חייבת להתקבל גם מחוץ לקהילה הצב- אית. בגלל סיבות אלו, בחר משרד ההגנה לערוך תחרות בין חברות בינלאומיות, שבה ינסו מספר חבוות להציע פיתוח לשפה ובין כולן תיבחר הקבו ןכ תיב בו בתחילה, היו 17 חברות יכולתן כפיתוח. ביולי 1977 ב מויר רם ההגנה ארבע חברות להמשיך בפיתוח 4 ראיון עס גיל פרץ המשמש סגן יו''ר סיגעדה (5/6404) בישראל ש. מהי, מזה סיגעדה? מה אופן פעולתה ? ת. סיגעדה היא קבוצת התמחות שדנה באספקטים הטכניים, הדרכחיים ושימו- שיים של עדה (שפת תכנות עילית) כולל הסביבה שלה, סטנדרטיזציה, יישומים ונושאים ניהוליים. זהו פורום שמיצג את משתמשי עדה העכשויים והפוטנציאלים של עדה. פורום זה כולל נציגות מהצבא, מהאקדמיה ומהתעשייה. סיגעדה היא קבוצה בעלת עשרה סניפים בארה"ב וסניף אחד בארץ הכולל בתוכו מעל 100 אנשים. פעילות הקבוצה מתרכזת בפגישה חוד- שית והפצת 5חשדדם - 5/ושא הכוללת את חדשות עדה בעולם בכלל ובישראל בפרט. ש. מהו השימוש בעדה בתחום הצבאי, האקדמי והאזרחי? ת. בכוונת משרד הביטחון לחייב שימוש בשפת עדה, כשפת תכנות עילית יחידה במערכות מבצעיות, לקראת סוף העשור. כדי לממש מדיניות זו הקים המשרד "וועדה לשפת תוכנה תקנית", שתפקידה להציע תקנים מנחים שיסייעו למימושה של מדיניות המשרד. ממר"ם נערכת מבחינת הכשרת אנשי מערכת הביטחון ופותחת קורס שמשלב את עקרונות הנדסת התוכנה עם עדה ובשנה הקרובה יוכשרו חלק מהאוכלוסיה בנושא. בתחום האקדמי יש היום מספר מומחים בפקולטות למדעי המחשב השולטים בשפת עדה. האוניברסיטאות היו מהרא- שונות שהחלו ללמד עדה. היבטים של השפה נלמדים באוניברסיטת ת"א, בר- אילן ובטכניון. בתחום האזרחי מספר למשך עוד 6 חודשים. החברות היו: * (כחול) 507808 > (צהוב) ו4אסודגאחם-או ו58 * (אדום) 05ו8ד6ו6?28זאו > (ירוק).1 8101 |ו6ץ6חס4ז/ וואיץ6חס4]. מסמך של כל אחת מהחברות הללו שהוגש לבדיקה זוהה ע"י צבע כדי לנטרל השפעות,עקב ידע מוקדם על החברות. מענין הוא כי ארבע החכרות בחרו בפסקל להיות שפת הבסיס. בשלב מתקדם יותר בפיתוח נשארו רק הצבעים ירוק ואדום. בנובמבר 1978, התכנסה הקבוצה עם מתכנני השפה הירוקה והאדומה וכה נשאלו כותבי השפות שאלות ספציפיות בנושא. במרץ 1979, שלב התכנון השני של 10 טלים מפעלים גדולים מפתחים פרוייקטים בעדה ביניהם אלביט ותדיראן. יש מספר בתי תוכנה שמפתחים תוכנות לעדה, ש. איך מתקדמים פרויקטים בעולם, בעדה ? הא יבארהח"ב שוק העדה הוא בעיקר שוק מערכות צבאיות. השנה מבוצעים פרו- ייקטים בהיקף של מאות מליוני דולרים. בצבא ארה"ב נכתבו כבר 37 פרויקטים גדולים ועיקריים ועוד 120 פרויקטים נמצאים בשלב של בדיקת תיכנותם בשפת עדה. ש. איזו מדינות מתענינות כיום בעדה? ת. קיימת התענינות רבה בעדה בפולין, וספרי עדה מתורגמים לשפה הפולנית. מאירופה יש התענינות רבה. אנגליה הכריזה עליה כעל שפה סטנדרטית במערכת הביטחון הבריטית במקום השפה הסטנדרטית קורל. ביפאן מתענינים בעדה. מספרים שמספר הגליונות של 6דפ אסא ביפאן הוא הגדול ביותר בעולם. הסיכוי שעדה תהיה השפה הסטנ- דרטית של נא"טו והשוק המשותף סביר, לדעתי. ש. מהם המסקנות בקשר לשפת עדה? ת. חשוב מאוד שההדרכה תהיה טובה מאחר שללמד את שפת עדה פירושו ללמד לחשוב בדרך חדשה. מנסיונות שונים שנעשו מסתבר שדרושים כשבעה חודשים כדי ללמוד עדה בצורה יעילה. מנסיונות מתגלה כי עדה טוכה לפרויקטים גדולים מאוד וכי יש אפשרות להישתמש במספר רכיבי השפה שימוש רב פעמי ואז בניית תוכנה הופכת לשיבוץ רכיבי תוכנה השפות הירוק והאדום הסתיים, ואז החל שלב של אבחון השפות -- תהליך שנמשך כחודשיים. משרד ההגנה האמ- ריקני לא הסכים לקבל את השם 2--פסס כשמה של השפה שאמורה להיולד מפחד שהשם הצבאי ישפיע באופן שלילי על היקלטות השפה במגזר הציבורי. באביב 1979, ג'ק קופר, מחיל-הים, נתן שם הולם לשפה, עדה, וזאת כהוקרה לעדה אוגוסטה (1851 -- 1815), הרוזנת של לובלס, בתו של המשורר לורד ביירון והיתה המתכנתת הראשונה בהסטוריה, במאי 1979, נבחרה השפה הירוקה, להיות שפת עדה. הזוכה היתה חברה אירופאית ובראש צוות מתכנני השפה היה ג'ון יוכד ביה מצרפת. אנשי / 2. ווחשבים הקשורים אלו לאילו. סביר להניח, שככל שהזמן יחלוף תלך ותתפתח תעשיית רכיבי תוכנה עם האנלוגיה לתעשיית רכיבי חומרה, ותוכנה המורכבת מרכיבים היה מבוססת על שילובם של רכיבים מוכנים בתוספות ספציפיות לכל פרויקט. הכיוון יהיה לעבור לעבוד כמו מהנדסי חומרה, בתוכנה, ויהיו קטלוגים של משפחות רכיבי תוכנה כמו קטלוגים של רכיבי חומרה. ש. מהם החסרונות שנתגלו בעדה? ת. יש אנשים בעולם המחשבים הטוענים שעדה היא ללא חסרונות, וצריך להיזהר מכאילו. יש לקחת את השפה בפרופור- ציות הנכונות. החסרונות שאני רואה בעדה הם: 1. גודל השפה -- השפה גדולה, מורכבת ודרוש זמן רב כדי לשלוט בה היטב. 2. קומפילציה ביצועים -- הטענה היום היא שלכאורה ביצועי המהדרים איטיים, זהו חיסרון זמני. כל החברות שפתחו עד עכשיו מהדרים מטרתן היתה לפתח מהדר מלא שיאושר ע"י משרד ההגנה האמ- ריקני, ולכן לא שמו דגש על הביצועים. כעת, הניסיון הוא לייעל את המהדרים ויש כיום מהדרים שמבצעים 1000 שורות לדקה ועושים אופטימיזציה לקוד. 3 עדה היא לא שפה מדור חדש והיא למעשה אָבוּלוציה של התפתחות השפות החל משפת מכונה, אסמבלי, פורטראן, שפות עיליות. לכן במידה ולא יפותחו מספיק מארזים של רכיבי תוכנה לשימוש ממוחזר תעשייתי יהיו לנו בעיות רכות הנובעות ממשבר התוכנה. בראיון עם ג'ון יוכביה שהתפרסם בעתון ₪0 6ח1 !0 חסוו9סוחטחחזס6 מסביר יוכביה כי גורמי המפתח שאפשרו לצוותו לזכות בתחרות על עדה היתה נסיונו בפי- תוח שפת 5! בּ-ווטפ וו6ץ8חסא₪ שבו צבר צוות הפתוח ניסיון בפיתוח של שפה בעלת דרישות דומות מאוד לאילו של עדה. מסתבר, מוסיף יוכביה שאנשים מצאו בשפה הירוקה עדיפות במימד האסטתי. גישת הכתיבה של השפה הירוקה היתה בעלת רקע הנדסי ומתכנני השפה האדומה, תקפו את השפה בגישה מתמ- טית יותר. למבנה חבילת העדה היה קסם מיידי. קונספציה זו -- כנראה סגולת 524 האם שמעת על איפנון משרעת! מונחים אלה ו-1268 מונחיס אחרים תכיר בלכסיקון המחשב, ספר חובה לכל העוסק ומתעניין במחשבים כקורא אנשים ומחשבים תהנה ממחיר מיוחד: 17,785 שקל במקום 22,230 שקל. מלא עוד היוס את התלוש, צרף המחאה ושלח לספריית אנשיס ומחשביס ,58 4466 ל)ם +46 ט6)צ6 טאאששט ו כ . האם אתה יודע מהו זיכרון סמיכותי! האם ניתן לענוד על היד את שעון המחשב1 = דליה לד מוציצוים לצזור - ספריית צזנשים ומחשרים הו ₪ מו מו מו או או מו או מו מו מו מו חח מו מה מו או חח חמה או חו ספריית אנשים ומחשבים, ת''ד 33325 ת'/א 61332, טל. 03-295148. אנא שילחו לי את לכסיקון המחשב. רצייב המחאה עייס = שקל (לפי 17,785 שקל לעותק), עבור עותקיס של לכסיקון המחשב. מס' טלפו| --- מסי מיקוד -- מקוס עבודה/לימודים ------- = תאריך חתימה - א ימי 4 יע יע / / , ₪ / // 1 - = / וו וו ה ההרב ה עוצמה העומדת לרשותך !וו| 08465 הינה מאגר- עוצמה א מיתי: המערכת החזקה ביותר לניהול מסדי נתונים) במחשבי מיקרו זום--16, המאפשרה 1 לשאוב מידע בכל חתך ללא מאמצ ואף ללא ידיעת תיכנות. ווו=0045 הינה פיתוח של וו 608456 ומתבססת על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר %ה, המחשר כאסמכתא בנושא מסדי נתוניס. ב-וו| 084655: * מעל מיליארד רשומות בקובצ אחד. * 128 שדות לרשומה. * 4000 בתים לרשומה (קבוע) + אורך משתנה של שדה אלפנומרי. * 10 קבציס פתוחיס בעת ובעונה אחת. * מיון ואינדקסיס במהירות שיא. * כלפול בנהחליס: * העברת פאראמטריס ומשתניס אוטומטייס. אונלתך לכלול 32 נוחלים בקובצ אחהד.: * קובצ-פתוח נשאר פתוח, ולכן הגישה לנוהליס מיידית. * מסד נתוניס ידידותי: ₪ מחולל יישומיס 6 שיפור במחולל דוחות 6 מחולל תוויות 6 שיפור בעבודה עס המסך ועוד. א* הסבת תוכניות |ן 88455 לזווו 68455. * תמיכה בעברית. וו =0825 מבית שד ד-אסדופ5אג, גדול יצרני תוכנת המיקרו. ₪ יג אכ)ד1וכ כדי ליהנות מעוצמת וו =6845 -- פנה לפרי אינטרנשיונל או למשווקים המורשים. מפיץ בלעדי: משווקים מורשים: תל"אביב: גטר, קרליבך 29 ת"א, 286282 . [ לרגו, קרליבך 27 ת"א, 1ו03-28515. איכות מיקרו מחשבים פר 1 איננור נעויונל חיפה: מיקרוליין בע"מ, טשרניחובסקי 35, 04-337123-6 - ירושלים: לרגו הראל, ינא' 3, 02-247041 רחובות: 08-452877, תל-אביב: 252761 03 רק קניה אצל משווק מורשה מקנה למשתמש גיבוי ועדכון מהדורות ּרי אינטרנשיונל -- תוכנות שמניבות פרי מ-ס-ו-ף ע-1-ל-ם ו ב חומה חידושים וכיוונים לעתיד רשמי ביקור בתערוכת האנובר אפריל 85 ניסו כהן לא לחינם (קרא יריד האנזובר בשם "יריז הירידים". אין בשם זה כל נוזמה. היריד הענק, הכזלל בחזכו ארבע תעדוכזת מעונה ענקיות, מתפרש על פני שטח של מאות דונמים דבים, בתצזוות פנים וחוץ, תעדוכת המחשבים דופששהיא התערוכה המרכזית ביריד. היא תופשת את שטחם של חמישה ביתנים מתוך עערים ושלוש הביתנים בתערוכה. המצינים -- מכל כנפות חבל, גם מיעראל. בביתנים אחרים בתערוכה, יכול היה המבקר רב המרץ לצפות, במשך שמונה ימים רצופים, בתצוגות מיכשור חקלאי, תעשייתי, רכבות, תצוגת אמצעי פירסום, וידאו, אלקטרוניקה, אלקטרומכניקה, תאורה ומה לא. זו התערוכה הגדולה מסוגה בעולם, חלון הראווה של אירופה וההזדמנות הראשונה במעלה לקשירת קשרי ייצוא אל אירופה ובעיקר לגרמניה. ביתן מספר אחד, הביתן הראשי של 0-00 == == - הפ שר ] תערוכת המחשבים ויפתח בשנית - בשנה הבאה. בביתן זה מציגים "הגדולים" והוא נחשב לביתן "המיוחס" של התעו"וכה. את השמות הגדולים -- מצאנו בו. אירופה נותנת את הטון ולאירופה יש מה להראות. לנו, האמונים על מקורות מידע אמריקניים ואנגליים בעיקר, קשה לדמיין במקצת תעשיית מחשבים אירופית אולם היא קיימת, ועוד איך. חלק גדול מהשמות יישמע זר ומוזר לקוראים רבים, אולם, באירופה מייצרים מחשבים, תוכנות ועוד ובנושאים אלה עוסקות חברות ענק. פיליפס לדוגמא, ענק אירופי -- ולא רק בטלויזיות ובמכשירי וידיאו. חברת הענק מייצרת מחשבים אישיים בדגמים שונים, הנהנים מפופולאריות רבה באי- רופה. החברה עוסקת גם בתחומים 0 ומחשבים מתקדמים נוספים ובייחוד יש לציין את שיתוף הפעולה בינה ,לבין חברת זיבק האמריקנית, שתוצרתו מערכת איחסון נתונים חיצונית, מבוססת על תקליט לייזר אופטי, בקיבולות ענק, הנמדדות בגיגה בתים. שיתוף הפעולה בין פיליפס לבין זיבק, המתמחה בייצור שַלטים (קונטרולרים) עבור תקליטים קשיחים, בייצור תקליטים ותקליטונים, הנירה מערכת מיוחדת במינה לגיבוי קבצי ענק. המערכת אינה מאפשרת "כתיבה" לתקליט. התהליך הכללי של יצירת אותם גיבויי ענק, על פי גירסת פיליפס-זיבק גורס משלוח סרטים מגנטיים אל מפעלי הטבעת הדיסקים האופטיים של פיליפס ,> || בהולנד, העברתם לדיסק אופטי באמצעות תהליך הטבעה ומשלוח חזרה ללקוח. אותו לקוח, המצוייד בכונן הקריאה האופטית שפותח במשותף בידי שתי החברות, יכול להשתמש בתקליטים האופטיים לשם קריאת הנתונים המוטב- עים בו אל כונני סרט, או אל תקליט קשיח ועיבודם בתקליט הקשיח עצמו. התקליט האופטי עצמו אינו ניתן לעידכון ויש להטביע מחדש כל גירסה נוספת. מערכת הקריאה עולה אלפי דולרים בודדים, וכמוה תהליך ההטבעה. בהשוואת עלויות, ניכר מייד יתרונה של שיטת הגיבוי בתק- ליטים אופטיים לעומת גיבוי בסרטים | 4 מגנטיים וזאת בכמה מובנים. הראשון בהם הוא אמינות התקליט האופטי, העשוי חומרים קשיחים מיוחדים, המחזיקים פיליפס מציגה מחשב להדעז עדיין ללא שם רשמי, המחשב החדש שהציגה פיליפס בהאנובר, קרוי.. "החדש". המחשב הבנזי סביב שבב 80186 הוא נסיונה של פיליפס לפרוץ אל שוק המחשבים הביתיים באמצעות מחשב חזק מאוד, המציע, בעצם, ביצועים עסקיים. "חדש" הוא מחשב בעל זיכרון ראם 8 קב המורחב עד 640 ק"ב. עוד 64 ק"ב ברום, מציעים מערכת הפעלה דוס+ מתוצרת דיגיטל ריסרץ' -- צרובה. המחשב מקבל ומריץ גם תוכנות מס-דוס. המחשב יריץ שפות כמו מייקרוסופט בייסיק, ג"ר לוגו, פורטראן, קובול, פאסקאל ועוד. איחסון חיצוני מוצע בכונני תקליטונים ] 3.5 אינטש המכילים 720 ק"ב. לחילופין מוצעת סדרת תקליטים קשיחים בקיבולת 0 עד 30 מ"ב. , מחירו של המחשב המפתיע כאלף דולר בלבד, ללא מצג. פיליפס מציעה חיבור למקלט טלויזיה כאפשרות חליפית זולה למצג ייעודי. קומודור מציגה את יוניקס 900 במגזין קודם, במסגרת דיווחינו על יום העיון בחינוך מטעם קומודור, סיפרנו על מגמותיה של קומודור לחזור בתנופה אל התחום העסקי בו שלטה שנים רבות בעזרת מחשב "פט" המפורסם. קומודור מקווה לקבוע תקן יוניקס ואת הצעד הראשון היא עושה בעזרת זוג מחשבים חדש, מסדרת יוניקס 900. המחשב הראשון, למשתמש בודד, כולל 512 ק"ב זיכרון ראם הניתנים להרחבה עד 2 מ"ב, כונן תקליטונים 1.2 מ"ב ותקליט קשיח תקני בן 20 מ"ב (הרחבה עד 67 מ'"ב). יע'"מ המחשב הוא 0. המחשב האחר, לביצועי רב-משתמשים, בנוי סביב אותו שבב. כאופציה, מוצע למשתמש להכליל יע"מ תקניים אחרים מסדרות 8086/8088, מעבדי מוטורולה 0 ואפילו מעבד פידיפי 11 של דיגיטל ! יוניקס של קומודור הוא יוניקס סיסטם ץ. הדגם לתחנת עבודה בודדת, יוכל, מקווה קומודור, גם לתפקד כתחנה זולה מאוד לביצועי תיב"מ, זאת בזכות מצג בעל הפרדה מעולה 800א1024. טריומף-אדלר מציעה מערכות רב-משתמשים טריומף אדלר, המיוצגת גם כישראל, זוכה בהאנובר לתשומת לב גבוהה. החברה המערב גרמנית ידועה בזכות מכונות המשרד המעולות שייצרה בעבר. דור מחשבי טריומף-אדלר כולל תואם פיסי ובהאנובר הוצג הדור הבא: סדרת 32| היא מערכת יוניקס המתפ- קדת כתחנה בודדת או כאחת מתוך 2ו תחנות במערכת. יוניקס של טריומף אדלר הוא זניקס (כבחירת יבמ עם איי. טי.). החומרה כוללת מעבד 68000 ו5127 ק"ב ביחידה, וניתנת להרחבה ער 2 מייב. תקליטים קשיחים מוצעים במבחר שבין 5 מ"ב וצר 71 מייב, מחיר יחידה בסיסית הוא 27,500 ד"מ. החברה אינה מסתפקת בהצגת חומרה בלבד ובהאנובר הציעה סדרה שלמה של תוכנות יוניקס לעיבודים משרדיים ובהם טבלאות אלקטרוניות, גראפיקה, דואר אלקטרוני, תיוק ותקשורת. טריומף אדלר מציעה, עוד, מחשב לשוק הביתי, המפעיל תוכנות מס-דוס והוא בעל זיכרון ראם עד 128 ק"ב. ברום המחשב נמצא פרשן בייסיק של מייקרו- סופט. ניקסדורף הולכת ליפן גם ניקסדורף, כקייפרו, טאנדי וחברות אחרות, נזקקת לסיוע היפנים כאשר מדובר מחשב נישא. 0 הוא דגם ניקסדורף של מחשב מאטסושיטה יפני, תואם יבמ. חידושיה של ניקסדורף עצמה הם בתחום תואמי פיסי שולחניים. זוהי סדרה שלמה של מחשבי פיסי שמחשב הקצה העליון שלה הוא מחשב רב משתמשים המפעיל שני מעבדים. האחד הוא 8086 והאחר 68000, לביצועי קונקארנט דוס. מינולטה מפסיקה לצלם, מתחילה לחשב לקאנון איך שהוא התרגלנו. עכשיו גם מינולטה בביזנס. מינולטה מציעה יחידת עבודה משרדית למזכירה-כתבנית. היחידה כוללת מכונת כתיבה אלקטרונית, המת- פקדת כמעבד תמלילים ייעודי, בסיוע יע'"מ 80186 וזוג כונני 360 ק"ב. בלחיצת קליד, עוברת מכונת הכתיבה אנשים ‏ + ובוחשבים אלפא-מיקרו עושה וידאו לאלפא-מיקרו, המתמחה בתחנות עב ליישומים הנדסיים היתה לאחסן את כמות הנתונים העצומה הנוצרת בעת בניית יישומי תיב"מ ! שמצאה מעניין; ט וידאו ביתי אל המחשב, באמצעות ממשל שפיתחה (ואותו היא מוכנה לשווק החברה מחברת לבעלי פיסי תמורת כ-81000). יכולת האיחסון של קלטת וידיאו ביתית באורך 3 שעות היא כ-100 מ"ב. זול מאוד. ה"כונן" במקרה זה, הטייפ הביתי, אינו עולה יותר מכמה מאות דול- רים בודדים, כידוע. מהירות הנגישה של טייפ הוידאו המחובר לאלפא היא 100 ק"ב/שנייה לאלפא רעיונות וידאו נוספים והעיקרי בהם הוא ניצול רשת קווי הלווינים המכסה את כל העולם והמשרתת את תחנות הטלוויזיה. אלפא מקווה לפרוץ אל תחום תקשורת הנתונים ולהעביר קבצים שנוצרו על גבי הטייפ הביתי באמצעות לווין הטלויזיה בזול, בייחוד בשעות הלילה, בהן לא פעי- לות תחנות הלווין האירופיות. מיקרוסופט בייסיק למאק מייקרוסופט עצמה לא יוצגה בתערוכה אולם את נוכחותה ניתן היה לחוש בכל יחידת מחשב כמעט, שהוצגה בה. גם למאקינטוש הצליחה להגיע. כיום מוצעת, תמורת 8150 בלבד, גרסת בייסיק עבור המחשב, המנצלת את ביצועי הגרא- פיקה והעכברון שלו. -ְֶֶך------- בראדר מציעה דו-מדפסת נשמע כמעט דמיוני אך זו מציאות, והיא עובדת. בראדר היפנית (המיוצגת בישראל בידי אמפיסל) היא יצרנית מכונות כתיבה ומדפסות ידועה. בישראל זוכות מדפסות המניפה מתוצרתה לפופולריות רבה. בהאנוכר מציגה בראדר חידוש מעניין, דו"מדפסת. זוהי מדפסת מטריצה המכילה גם מניפה, לביצועי איכות-אות. אנו שומעים שבקרוב ניתן יהיה למצוא את המדפסת החדשה גם בישראל. - 4 מעמד שנים על גבי שנים (עשר שנים על פי גרסת היצרן ולא ניתן להוכיח זאת עדיין...) גם עלויות ההטבעה אינן גבוהות - אם מעמידים מולם את עלויות הסרטים המגנטיים במחיר איחסון מ"כ אחד בשתי השיטות. כמובן, הלקוחות האפשריים לתהליך שכזה הם מוסדות המחזיקים קבצי נתונים ענקיים, מפעלי ייצור המשתמשים באופן מתמיד בתוכניות תיב"מ ויב"מ גדולות ולקוחות ענק אחרים שאינם זקוקים לעיד- כונים מתמידים. תקליטים אופטיים -- לא רק לפיליפס שיטת ה"קריאה בלבד" של נתוני גיבוי, עליה מקווה פיליפס לבסס את מעמדה בשוק, אינה מקובלת על יצרני חומרה אחרים, המייצרים מערכות איחסון אופ" טיות שכמעט כולן, כפי הנראה, מבוססות, בדומה למדפסת הלייזר המפורסמת של קאנון, על יצרן אחד. היצרן הוא היטאצ'י היפני, שהציג מספר כונני תקליטים אופטיים שליפים בגדלים שונים. חלקם מיועדים גם למחש- בים אישיים ובעיקר ליבמ פיסי. מערכות התקליטים האופטיים האח- רות מכונות "כתיבה חד-פעמית וקריאה בלבד". גם תקליטים אופטיים אלה אינם יכולים להתעדכן אולם ניתן להוסיף עליהם חומר, וזאת באמצעות כונן תקליט המפעיל מערכות לייזר רבות עוצמה. התקליטים המשמשים מערוכות אלה, מיצרנים שונים, הם כגדלים 12 אינטש ו-8 אינטש ובכולם כמויות איחסון ענקיות ביחס. למעשה, כושר האיחסון אינו מוגבל כלל -- שכן כל תקליט כזה, המכיל בדרך כלל 2 ק"ב בשני הצדדים הוא שליף. דוגמא מצויינת למערכות אלה, אותן הציגו בהאנובר חברות רכות כתומסון הצרפתית קונטרול דאטה, מספר חכרות יפניות יאירופיות אחרות היא מערכת 46 התקליט גיאגדיסק מתוצרת אלקאטל תומסון הצרפתית. תומסון היא חברת ענק, המייצרת מחשבים אישיים והיא השקיעה מאמצי פיתוח רבים בתקליטים האופטיים מתוצרתה. התקליט השליף של תומסון מוצב במחסנית מיוחדת, המונעת פגיעה בו. שיטת ההטבעה הדיגיטלית גורסת יצירת "בועות" על פני משטח התקליט. בועה / , ו / היא "1" בעוד "אין בועה" משמעותו 0. בכל צד בתקליט קיימים 40,000 ערו- צים (085חז). כאמור, לא ניתן למחוק ערוצים ,אולם ניתן להמשיך ולכתוב על התקליט עד שיתמלא. תיאורטית -- ניתן אם כן לבצע עידכונים -- על פני השטח הנותר, או על גבי תקליט אחר. מחירה של מערכת כזו הוא כעשרת אלפים דולר ומחירו של כל תקליט כד8250. השוואה סטאטיסטית שערכה החברה, מראה את יתרונות האיחסון בתקליטים אופטיים, על פני שיטות איחסון אחרות, ובהן תקליטים וסרטים מגנטיים. לסיכום חידושי התקליטים האופטיים, ניתן להגדיר את מוצגי האנובר כהפתעה לשמה. חברות רכות עסקו במחקר ופיתוח אינטנסיבי, והתוצאות המעשיות, להן חיכינו לא לפני שנת 86-87, הנה הן מוצ- גות בפנינו. מחשבים בלונדיניים האם ידעתם שמדינות סקנדינביה מייצרות מחשבים? ולא סתם מייצרות, עשרות תוצרים שונים. תערוכת האנובר היא כר הפעולה הפורה של חברות אלה, המציגות מחשבים אישיים, מחשבים מרובי משת- משים, מחשבי מיני וגדולים יותר. אריקסון היא אחת היצרניות הסקנדינ- ביות הגדולות. החכרה מתמחה בייצור מסופי מחשב ארגונומיים, מעולים. המא- פיין אותם הוא מעין "מנוף" עליו מורכב המסוף. המנוף מאפשר כייון המסוף לכל גובה וכיוון רצוי. אריקסון הציגה בהא- נובר סדרה נוספת של מוצרים ובהם מחשבים תואמי יבמ פיסי. משיחות אנשים 6 ונוחשבים מתברר לנו כי מוצרי החברה זוכים בפו- פולריות עצומה באירופה כולה, א היא יצרנית דנית. החברה היא אחת מחכרות הבת של הענק הדני נורד שבבעלותו מפעלים וחברות רבות. התמחותה של א6 היא בייצור מערכות מחשב מרובי משתמשים 16 סיביות ובייצור רשתות תקשורת מקומיות בשם זסא-א המסוגלות בר ביניהן מחשבים מתוצרים שונים, מסופים ועוד. לרשת הדנית יכולים להתחבר מסופי יבמ 3278, מחשבי פיסי, מסופי דיגיטל 100 דט, מחשבי ממורקס ואחרים. זאת בנוסף לקישור חטבל ענק, הן מתוצרת יבמ והן דיגיטל. הרשת המקומית של א6 היא אך דוגמא אחת לכושר הייצור של החברות האירו- פיות הקטנות והבינוניות, הבודקות את צורכי השוק הספציפיים ובונות פתרונות מתאימים. חברות אלה נהנות מן ה"לאו- מיות" המפותחת של האירופים אשר יעדיפו תמיד את תוצרתם העצמית על פני תוצרת מיובאת. האמריקנים בהאנובר התצוגה האמריקנית בתערוכה התחלקה בין שני ביתנים. בביתן מספר אחד הציגו חברות הענק, ובהן כמובן, יבמ, דיגיטל, אן. סי. אר. ואחרות. חברות התוכנה האמ" ריקניות, ‏ יצרני מחשבים תואמי פיסי ויצרני אביזרים היקפיים רוכזו לתצוגה גדולה אחת, בו הציגה גם ישראל. מי במציגים הקטנים? קורונה שהציגה את מחשביה ובייחוד התמקדה במחשב מאגה פיסי, שהוא גוף מחשב תואם פיסי מרכזי, אליו יכולים להתחבר שמונה מסו- פים, לביצועים רב-שימושיים. על גבי מסופי מאגה, יכלו המבקרים לצפות בכל שלל התוכנות הרצות על מחשבי קורונה ובעיקר התוכנות הגראפיות -- לוטוס 1- 2 ופלייט סימולייטור. קורונה ויתרה על יתרונה במצגים הגראפיים המעולים כדי לספק תואמות מלאה ליבמ. קי-טרוניק מייצרת מקלדות. החברה היא יצרנית המקלדות ל-050 הגדולה בעולם ורבות מיצרניות תואמי פיסי משווקות מקלדות מתוצרתה. בתערוכה הציגה החברה שלוש מקלדות ייחודיות. הראשונה היא מקלדת בעלת חיבור לעט קורא בר-קודים; השנייה מקלדת קולית המסוגלת לזהות עד 100 פקודות ולבצען והשלישית -- מקלדת המכילה לוח מספרת פנימי המבטל את השימוש בעכב- רון. במקום להריץ עכברון על פני השולחן, מוזמן המשתמש להריץ את אצבעו על פני הריבוע הקטן בשטחו. ניסיתי את המקלדת והיא נוחה ביותר לפעולה ודיוקה רב מזה של העכברון. קומפאק הציגה בדוכן ענק משלה, את מחשביה, תואמי פיסי. בעיקר התמקדה ההצגה בסדרת המחשבים 0 החדשים המכילים תקליט קשיח, כונן טייפ לגיבוי וכן במחשבים תואמי איי.טי. כך נהגה גם טקסאס אינסטרומנטס. אגב איי.טי. חכרות מעטות באופן יחסי הציגו מחשבים תואמיאיי.טי. ובכלל -- הרושם הכללי של האנובר הוא שיבמ פיסי חי וחי היטב, עדיין. היפנים : כיוונים חדשים החברות היפניות הגדולות התרכזו בביתן מספר ארבע ובביתן שמונה-עשרה הסמוך. בין המציגים ניתן לציין את היטאצ'י, מאטצ'וסיטה, פאנאסוניק ואחרים. לכל החברות היפניות מחשבים משלהם, תואמי יבמ פיסי -- כולם אינם מוכרים בארץ. היפנים, כך נוצר הרושם, לא באו לעשות ביזנס בתערוכה למרות שמטרתה המוד צהרת של תערוכת האנובר הוא מציאת מפיצי משנה באירופה. קשה היה לדובב את מנהלי השיווק היפניים באשר לפרטים על מחירים וכשאלות עסקיות נוספות. רובם אגב, כמעט ולא דיברו אנגלית... היפנים משווקים בדרכים אחרות - באמצעות חברות שיווק ענקיות המרכזות מאמצים, המאויישות במיטב מומחי השיווק המערביים. באנובר הציגו היצרנים. בין המוצרים המעניינים ניתן לציין בעיקר את מחשבי הברך היפניים, המופיעים תחת שמות אחרים במערב, בעיקר מחשבים הנושאים את שמן של חברות מכובדות כקייפרו, ראדיו שייק ואחרות. היפנים מייצרים והאמריקנים מוכרים. היטאצ'י הציגה מערכת תיוק מסמכים המבוססת על קריאת לייזר שוב - על גבי תקליטים אופטיים) והמסוגלת לקלוט מ*ס*ן*ף ע*ן*לים ללא הקלדה כמובו. מיל רוא לכל אחד מהם תו זוך חלקיק שנייה. המערכת היקרה (מאות אלפי דולרים) אינה מיועדת עדייז לשיווק במערב וו עוברת תהליכי ניסוי בשטח, בופן בלבד, עוד הציגו חברות יפניות מערכות וידאו- דיסק להפעלה באמצעות מחשב, לקליטת תמונית וסרטוני וידאו. המחשבים הביתיים - היכן הם? קצת מאכזב היה לראות את יצרני המחש- בים הביתיים הגדולים, ובהם קומודור ואטארי, בדוכנים קטנים ובלתי מרשימים. האנובר אינה כנראה זירת הפעולה של יצרני מחשבים ביתיים ושמות הכה מוכ- רים לגו. הסנסציה היחידה שהיתה קשורה למחשבים הביתיים היתה בדוכן אטארי. ג'אק טראמיל, בעליה החדשים של אטארי הכריז על תחילת שיווקו של מחשב ג'אקינטוש. במהלך סיור פרטי שערך ב\וכני המציגים, עבר מר טראמיל גם בין הדוכנים הישראליים. לשאלתי מתי יתחיל המחשב החדש להיות מופץ בישראל ענה: "כבר החודש.' הביתן הישראלי ‏ -- פעילות מגוונת הביתן הישראלי בתערוכה כלל מציגים שאוגדו באמצעות מכון הייצוא הישראלי השייך למשרד התעשייה והמסחר. הביתן הקטן בשטחו (96 מ"ר בלבד) הכיל תצו- גות של חברות רבות, רובן התחלקו לזו- גות זוגות -- באותו דוכן. אשוז ולארגו חילקו דוכן אחד בו הציגה אשרז את תוכנת ניהול הבנייה שלה ובית התוכנה של לארגו הציג תוכנות תיב"מ ובהן ט'רמאקס, האייקאד ואחרות. צמ"מ וקומסט התחלקו אף הם בדוכן משותף. צמ"מ הציגה ריהוט מודרני אנשים ‏ +66 ובוחשבי ו האווליח - לררזררז תו האנגלית, תקליטים ק בעיקר התרכזה סביב הווי ביר התרכוה סביב ו כות וידאו אינטראקטיביות דות מכירה ומאגרי תמונו פיברוניקס הציגה כדוכן משלה את מוצרי התקשורת שלה. היא עשתה זאת באמצעות חברת ההפצה הגרמנית שלה. אקסופט, המתמחה בייצוג בתי תוכנה ישראליים ומוצרים שונים מהארץ, הציגה מספר תוכנות ובייחוד את ה"סנאי" לני- הול מידע. להתראות בשנה הבאה? מטרתו העיקרית של יריד הירידים בהא- נובר הוא יצירת מגעים וקשרי מסחר בין חברות. אחד מיתרונותיו הגדולים הוא בשילוב הענפים השונים שלמרות שממבט ראשון נראה שאין כל קשר ביניהם, הרי בעולם הטכנולוגיה של שנות השמונים - הקשר הדוק יותר ויותר. בשנה הבאה תופרד תערוכת המחש בים )0804 מהיריד עצמו. הנהלת היריד מקווה לזכות כך. בהכנסות הנוספות של וטואו 0 וי 8 רו סקרי אנשיס ומחשביס סקר רוכשי 50 ואפו ותואמיו רכשת יבמ פיסי או תואם, מגיעה לך תוכנה חינם! מערכת עתוני אנשיס ומחשביס עורכת סקרים בתחוס המחשבים באר> (סקרים נוטפים, שנערכיס עתה או שהסתיימו לא מכבר: סקר משתמשי מחשבים אישיים, סקר שביעות רצון מחומרה). הסקר, הפעם, בא ללמד על מניעי קניה של מחשבי יבמ פיסי ותואמים. בין המשתתפים יוגרלו פרסים: חבילת תוכנת ניהול מסדי-נתונים ווו 8386 ₪ וחבילת התוכנה המוכללת אחסשוםו84= = מוצרי האיכות מבית שזגד--אסזו8ג, המיוצגת בישראל על ידי פרי אינטונשיונל. בנוסף, כל משתתף בסקר, המעוניין בכך, יוכל להזמין תוכנות אלה בהנחה משמעותית של 26% באמצעות התלוש המצורף מחיר זה התאפשר בשל היקף הקניה הצפוי; אלפי אנשיס משתתפיס בסקרי אנשיס ומחשביס. ניהול נוסדי נתוניס על מחשבי16 סיביות. פיתוח של וו 885 6, המתבסס על הניסיון והידע הרב שנצברו במוצר זה, הנחשב כאסמכתא בנושא מסדי נתונים התוכנה החושבת במילים ובמספרים: * מחולל רעיונות * גליון אלקטרוני * מסד נתונים * גרפיקה * תקשורת * גישה ל-005 * מעל 140 פונקציות מוכנות * שפת תיכנות ס5ה= את שאלון הסקר יש לשלוח עד 30.6.85 למערכת אנשים ומחשבים, עבור סקר 6ק תד 33325 ת''א 61332. סוג ודגם המחשב מספרו הסידורי נרכש ע"י . היישומיס שעבורס נרכש , ו החברה/המשווק מהם נרכש , ה . סיבות הרכישה בחברה ואת . אלה תוכנות כבר בשימוש . תוכנות לרכישה בעתיד = ע9 2 ב ת 5 צר : פרטי ממלא השאלון אנא מלא כל הפרטים בכתב ברור, כדי שנוכל לשתפך בהגרלה. טלפון בבית . שס מקוס העבודה כתובת בעבודה , - תחומי פעילות החברה .. בהז%דמנות זאת רציתי שתדעו ש היארל 0 ס פח למעוניי אנ מזמין את מוצר התוכנה | | ווו=888 | | אהסצשפוהח במחיר מיוחדשל 850 5 לכל מוצר, במקוס 1150 % (המחיר אינו כולל מע"מ). רצ"ב המחאה לפקודת אנשיס ומחשבים בע"מ ע"ס = שקלים (הכפל המחיר בשער היציג של הדולר ביוס משלוח ההמחאה והוסף מע"מ בשעור 15%). ידוע לי שאקבל תמיכה, הדרכה ועדכוניס מפרי אינטרנשיונל, מפיצי פדגז--אסזו49 בישראל. 00 כ םי יקי העכבר הכותב מעבד תמלילים עברי/לועזי למאקינטו שמשו (סמס) הררי בתערוכת פיס שנערכה בתל אביב בחורף 1985 הוצגו לא פחות מארבעה מעבזי תמלילים חדשים זו לשוניים עברית/לועזית עבור מחשבי היבמ ואילו עבור המאק (מאקינטוש) הוצה בתע רוכה תוכנה (מעולה לכשעצמה) בשם 68אאז מזססש5 הקריאה טקסטים לועזיים בקול רם. בעוד בעלי המאק [הנים ממספר מעבזי תמלילים לועזית כ" שדו/מע שוש אד אאוווד רסחסעץ דוספסחסוש. בארץ שנה אחרי שיצא המאקינטוש לשיווק עדיין לא הוכרז עבורו שום מעבד תמלילים זרלשוני, דבר שפנע הן בבעלי המחשב הישראלים והן ביכולת המכירה של משווקיו. באפריל 1985 לאחר לחץ כבד מחזג משתטשי המחשב החלימ₪ גבי מירו (38) מהנדס תוכנה וותיק להתחיל לשווק את הנירסה 0 של מעבד תמלילים זו לשוני בשס העכנר הכותב (6ז1/חעש 5 ובעלי המאק יכולים סוף סוף לכתוב מסמך בעברית. המאקינטוש הפך בתעשיית המחשבים לשם (רדף לאיכות גרא" פית וקלות הפעלה. הציפיות ממזנו היו שישבור את הקשר שבין כתב היד והכתיבה, ויאפשר לנו להתרכז יותר במה שאנ כותבים מאשר בצורה הסופית של המטמך ואת מבלי ללנזוד עשרות רבות של פקודות ושילובי מקעוים. האתָ העכבר הכותב באמת מנשים ציפיות אילו? למי מתאים העכבר הכותב? : + קהל המטרה של העכבר הכותב עוצב למעשה, על ידי תכונות המכונה ולא על ידי תכונות התוכנה: מנהלים "ירוקים" בעולם המחשבים, שהמחשב אצלם משמש עבור מספר יישומים והם רוצים בסביבת עבודה סטנדרטית, כותבי מסמכים וחוברות הסבר בהם יש צורך להתמודד עם בעיות עימוד וצורה שונות בכל עמוד, כל המעונינים לשלב גראפיקה וטקסט מבלי להזדקק למספריים ודבק, אילו ימצאו ענין רב במאק ובעכב הכותב, ולא ירגישו כלל בפשרה הבילתי נמנעת "קלות ההפעלה על חשבון הביצועים". לעומתם אנשיפ שעיסוקם היחיד הוא תיקתוק מסמכים (כתבניות מקצועיות, למשל) שאינם מעוניניים במערכות קלות להפעלה -- נסיונם יתגבר על כל קושי והדבר היחידי המעניין אותם הם הביצועים, יגלו שקיימו-: מספר מיגבלות למאק (המיקלדת, העובדה שעל מנת אנשים ובוח להשתמש בעכבר צריך לעזוב את לוח המקשים) ולעכבר הכותב (הפעלה איטית יחסית), ולכן אין הוא למערכת עיבוד תמלילים אחרת. אולם כשם שהמאקינטוע מהפכה בתחום הגראפיקה וקלות השימוש כן העכבר הכות הוא מהפכה בתחום מעבדי התמלילים. וו 2 הין12 זב חסוו ל לש לב סקטם ע0 גראופ'קה צ'ור זה הוע חק מ )ואו זוא 6 וושם לע כ בר הכותב המסגרת מאפשרת לשנוה את צורו מופרם שירון שר סקסט וגראפיקה נשבבר הבותב העם חאו הען זחו 0 הפוגייף | לנצו ואת ונווואי שרא בתחיר פכוו ניצול כלי העבודה של המאקינטוש | כמו כל יישום "חוקי" של המאק (תוכנה הבנויה על פי הכללים של חברת אפל) גם העכבר הכותב משתמש בכלי העבודה הסטנדרטים של המחש ר ר בעכבר באמצעות תוכנה אחרת, ; ())5680) יעוד שיטות הבחירה הפעלת את המאקינטוש כל אשר וח" ההוזוים הי ייח לחורוה הס קים" הקטנים האופינ ם לתוכנה הספצ אילו של המאקינטוש ה ב6אוססא א זום, ה מוווית עול פווטים ו שוניסם של פונט [ התקנת התוכנה והתחלת העבודה במחשבי מאק 28 ק'ומאק 2 ק' אין צורך בהתקנות מיוחדות 4 03 שבים על מנת להשתמש בעכבר הכותב, אך כדי להפעילו על הליזה, המחשב צריך לרוץ על 5אסאו0/. מדבקות מיוחדת של האותיות והסימנים בעברית נמצאים בתוך האריזה ואותם יש להדביק על לוח הקלידים בעזרת שירטוט מיוחד המראה את הסדר הנכון. התוכנה מעסיקה את ה-חפדוחאו 66ו גם ללא ג'וק עברית בהדפסה סטנדרטית ומודגשת, אך יש צורך בג'וק עברית לשם הדפסת טיוטה מהירה. התוכנה יושבת על גבי דיסקט בודד המוגן בפני העתקות פירטיות בצורה כזו שמאפשרת לך להעתיק את התוכנה לדיסק קשיח או למספר בלתי מוגבל של העתקי גיבוי, אך בכל פעם שמשתמשים בהעתק, יש צורך להכניס את הדיסקט המקורי לכונן המאק לבדיקה קצרה. בצורה כזו היצרן מעודר העתקות גיבוי חוקיות, מכלי לאבד את זכויותיו. אם משתמשים במעבד התמלילים לפרק זמן ארוך אין בהגנה מסוג זה טירחה גדולה במיוחד, אך השיטה גוזלת זמן באם יוצאים ונכנסים לתוכנה. לאחר טעינת הדיסקט וברכת ברוך הבא הסטנדרטית כל הדרוש הן שתי לחיצות כפולות על ראש העכברון ו607 שניות ואתה נמצא בתוך מעבד תמלילים: המאסיביות של התוכנה (58 ק' כתובים על 140 עמודי פאסקל) ומערכת ההפעלה, הם הגורם לזמן הארוך יחסית הדרוש לטעינת התוכנה. אולם ברגע שגמרת את ההטענה מאפשרת לך התוכנה ברירת מחדל להתחיל מייד בכתיבה של מסמך עברית כתוב באותיות מסוג תמר בגודל 10 נקודות. במסמך זה תוכל לכתוב גם אותיות אנגליות גדולות. הפעלת המעבד נעשית בעזרת שני סרגלים, סרגל תפריטים קבוע וסרגל עימוד שניתן להעלימו, וגוף המסמך שבו כותבים את הטקסט. סרגל התפריטים וסרגל העימוד סרגל סטנדרטי של 8 תפריטים מאפשר להפעיל את התוכנה בעזרת העכברון. בתפריטים אילו יש כ-60 פקודות שונות המשמשות עבור פתיחה סגירה ושמירה של קבצים, פקודות עריכה שונות כמו העתקה, הדבקה, וניקוי קטעי טקסט. בעזרת סרגל זה שולטים על מערכת החיפוש ובוחרים את סוג הצורה וגודל האותיות. מאחר וזהו סרגל סטנדרטי של המאק כל מי שכבר עבד על המחשב מסוגל להשתמש בו ללא הכנה מוקדמת. (שם) שי ו | א 088 ותו ₪ מרגר העימוד של העכנר הכותג נוחר את השפה העיקרית של המפמך את מיקופ הטנלאות את רוהן השוליים והמרווחים שבין השורות כל המעולות מנוצעות בעורת העבנר סרגל העימוד שנמצא מתחת לסרגל התפריטים עוזר בקביעת הצורה הסופית של המסך והמסמך. את הסרגל הזה אפשר להעלים ולקבל משטח עבודה גדול יותר הסרגל מאפשר לקבוע את השוליים של המסמך, את מיקום הטבלאות ואת המירווח שבין השורות. סרגל זה קובע את השפה העיקרית במסמך -- אנגלית או עברית, לקביעה זו משמעות לגבי כיוון ההדפסה מימין לשמאל או משמאל לימין, את אותיות האנגלית או העברית בוחרים בעזרת סרגל התפריטים או על ידי שימוש בדדזופ. קביעת מיקום השוליים ומיקום הטבלאות נעשה אנשים - ונוח באותה צורה: לאחר שבוחרים את הפונקציה הדרושה כמו למשל השוליים הימניים (בחירת העיגול המסומץן זשו8), מחליקים את הקופסה למקום הנכון, וחץ יראה את המיקום המדוייק שבו תתחיל כל שורה מאחר והמעבד הוא דינמי לחלוטין (ד68 00 זאהעו 5 566 סץ דאוו) הרי שהמסך מגיב מיידית למיקום החדש של השוליים. בעיות המירווח נפתרות על-ידי הסימן המתאים וכל הטקסט יגיב בהתאם. צימצום רווחים אוטומטי קשה בעזרת סימן ה-6%56פ. ניתן לבחור מספר בלתי מוגבל של סרגלים עבור פיסקאות שונות. אולם בו זמנית ניתן לראות רק את הסרגל הרלוונטי. המעבר מהסרגל לעמוד הטקסט הוא כמו המעבר מחלון לחלון, ולכן כל בחירה דורשת שתי לחיצות עכבר לפחות דבר המאיט את התהליך, לפעמים. מפתיע מאחר ולאחר הלחיצה הראשונה נראה שלא קורה דבר. עריכה המסך נעשית בעיקר בעזרת העכבר ישנם מספר אפשרויות לבחור קטע מטקסט: הראשונה החלקת העכבר תוך כדי לחיצה על גבי הקטע המתאים, השנייה לחיצה כפולה על העכבר לבחירת מילה, השלישית לחיצה משולשת לבחירת פיסקה ואילו לחיצה משולבת של אסוזפס ועכבר משמשת לבחירת שורה, שילוב של דפווו5 בתהליך הבחירה מאפשר לבחור קטעים ארוכים. הקטע הנבחר יעבור לתצוגה הפוכה (לבן על רקע שחור) ומרגע זה יגיב מיידית לכל הוראת עריכה כמו העתק, מחיקה, שינוי צורה וכו'. מערכת משוכללת של גזירה, העתקה והדבקה מאפשרת להעביר קטעים של טקסט ממקום למקום או העתקת מילים, שורות ופיסקאות. עוד, בעזרת מערכת זו ניתן להעביר מלל ותמונות מאפליקציות אחרות כמו מולטיפלאן או מאק פאינט, המגבלה היחידה היא שהמעבד הוא חד כיווני -- אי אפשר להעתיק מסמכים מהמעבד לאפליקציה אחרת. שילוב של שרטוטים בטקסט ואפשרות העברת ציורים מחבילת תוכנה גראפית ייחודית למאק ולעכבר הכותב והעברת תמונות מתוכנה לתוכנה, הוא תהליך מורכב יותר ולכן בתהליך זה על המשתמש לשים לב לטכניקה ולסדר הנכון, וזה גם החלק הקשה ביותר לביצוע במעבד זה. מעבדי תמלילים אחרים במחיר דומה לא יכולים לבצע זאת כלל, כך שהקושי שבלימוד הטכניקה משתלם -- נפתח בפניך עולם חדש של מילים המשולבות בציור. חלק ניכר מפקודות העריכה ניתנות לביצוע דרך המקלדת גם ללא העכבר ולימודן של פקודות אילו מקצר במקצת את תהליך העברת היד מהמקלדת לעכברון ובחזרה. 5 שטסץ דגרואו 5 טסץ זגחצ זו ההגדרה הטובה ביותר למערכת העריכה של העכבר הכותב כל פעולות היישור, ריווח, טבלאות, הכנסה, ביטול, העתקה. לכל אילו תגובה מיידית על המסך ובשיטה זו אתה יכול ל"שחק" עם המסמך לשנות אותו עד שתתקבל הצורה הרצויה. מערכת חיפוש והחלפה מערכת זו שנבחרת מהתפריט 4ו55480 מאפשרת למשתמש לחפש מילה מסויימת בתוך המסמך בתהליך אופייני למאק: לאחר פתיחת חלון לדיאלוג בוחרים את המילה המבוקשת ונותנים הוראה למחשב להתחיל בסריקה. המחשב מוצא את המילה הדרושה, מאיר אותה, ומאפשר לך לשנותה בהתאם. ו שבים שימוש נוסף הוא החלפה אוטומטית של כל המילים המתאימות במסמך למילים חדשות. מספר מיגבלות למערכת זו: המחשב רגיש לאותיות גדולות וקטנות כך שאין הוא מסוגל למצוא אות הכתובה בשיטה אחרת מזו המבוקשת למרות שהמילה עצמה היא אותה מילה. כשמחפשים מילה בעברית היא מודפסת הפוך בחלון החיפוש (משמאל לימין) -- תרגיל מבלבל במקצת. גם חלקי מילים מזוהות על ידי המחשב כמילה הרצויה, באם האותיות מופיעות בסדר הנכון. לבסוף המערכת בצורתה זו נוחה מאד להפעלה אך איטית יחסית. הדפסת המסמך ובחירת סוג וצורת האותיות מאחר והמסמך המודפס זהה לחלוטין לתמונת המסך הרי שאין צורך בעימוד נוסף, אתה יודע מה תהיה צורתו הסופית של המסמך לפי תמונת המסך. על מנת להדפיס את המסמך אתה נכנס לתפריט ההדפסה מקבל חלון שבו עליך לענות על שאלות כמו רוחב המדפסת בה אתה משתמש, באיזה איכות הדפסה אתה מעוניין, אילו עמודים, כמה העתקים ואיזה סוג נייר - רציף או בודד. המעבד מיועד לעבודה עם ה-מפזואשו 65גאו ולכן הוא מסוגל להדפיס כל אות בכל סוג ובכול צורה. בחירת סוג האותיות נעשה בתפריט ה-זאס*. המעבד מסופק עם 3 סוגי אותיות עבריות, ו-5 סוגי אותיות באנגלית אך ניתן להוסיף סוגי אותיות נוספים מתפריט ה-15/ז8, בוחרים את הצורה המתאימה (רגיל, מודגש, או מודגש בקו, מוטה, תלת מימדי וכו'...) והגודל הרצוי בין 9 ל-24 נקודות. ו ו | לא 601 חוטוץ שש זו הווח כ) וט ריל 0 נקו פונם הווגש 2 2/2 זן 0/על 5 עווגם | וס 23 שילצג על זוזי עגרל ו בעורת העבנר ניתן לבחור את התפרים המתאים נסרגר התפריטים כחו ]%ז9 לאחר מכן בוחרים את הצורה הוותאיחה של האות. הסיםגים חימין רצורות הם קיצורי ורך, המאפשרים לנחור את הצורה ההתאימה גם בעורת ההיקכות ניהול הזיכרון גודל המסמך שניתן לעבד נקבע על ידי צורת ומספר התווים, גודל השירטוטים, וכמות הזיכרון של המחשב. התוכנה רגישה מאד בנושא זה וגודל המסמך שניתן לעבד בביטחון הוא כד10 -- 12 עמודים. כששורפים יותר מדי זיכרון, עלולים לאבד את המסמך בצורתו האחרונה, ולכן ישנה מערכת הגנה אנשים ונוח + טש | 17% וחט] |סוחוט] 560000 פוש 6ה > ו מ-ב-0 מ+ק-ר-ו-ך המזהירה אותךְמפני מעבר על מגבלת הזיכרון.המש לאחר ההודעה על גמר הזיכרון עלול להביא ל"קרש התוכנה ואובדן השינוי האחרון שנעשה. תיעוד יחד עם התוכנה מקבלים חוברת הסבר המכילה |2 /; כולל נספחים. החוברת מסבירה באנגלית את השימוש במעבד ויוצאת מנקודת ההנחה שהמשתמש מכיר כבר את המאק ואת המאק רייט. החוברת מסבירה את מהות ההסכם (בין החברה לרוכש) את זכויותיו וחובותיו של הרוכש כמו כן מוסבר בחוכרת כיצד מכינים העתק (גיבוי). בחוברת הסברים על השימוש בסרגלים בתוכנית ההדפסה והשיטה להעתקת שיר- טוטים. בעזרת הנספחים המשתמש לומד את ההגדרות השונות ודרך ניהול הזיכרון. החוברת כולה הוכנה בעזרת העכבר הכותב אך יש בה מספר חזרות ללא סיבה. עיקר התיעוד איפוא, בעזרת החוברת של אפל המסביר את השימוש במאק רייט. כמה איטי העכבר הכותב? התלונה העיקרית נגד העכבר הכותב היא מהירותו. כותבי התוכנה נאלצו להקריב משהו על חשבון קלות ההפעלה והאי- כות הגראפית. בעוד שמשתמש רגיל כלל לא ירגיש באיטיות הפעולה כדאי בכל זאת לראות האם המעבד באמת כל כך איטי. לשם קבלת מושג להלן טבלה המראה כמה זמן לקח למעבר לבצע פעולות שיגרתיות במסמך שלפניכם. (*) * הפעלת התוכנה ממצב של מחשב כבוי עד כתיבה במסמך חדש כולל זיהוי 70 שניות. א הפעלת התוכנה ממצב של מחשב כבוי עד כתיבה במסמך זה (13 ק') 80 שניות. * 55 מסמך זה לזיכרון 26 שניות כולל הגדרת שם חדש. * 080! מסמך זה מהזיכרון 27 שניות. א זמן הדרוש לעבור מתחילת המסמך לסופו 9 שניות בפעם ראשונה, זניח בפעם שניה. א זמן הדרוש למציאת ושינוי מילה בטקסט 7 שניות למילה באמצע המסמך. + זמן הדרוש להכנת המסמך להדפסה (לא כולל פורמט) 19 שניות. : * זמן הדרוש להדפסת המסמך באותיות סטנדרט ב-65אשו השזוהצ 7 דקות ו-12 שניות המעבד אינו מצטיין במהירות גבוהה אך מהירותו מספקת לרוב השימושים היום יומיים של מחשב המשמש אותנו כמעבד תמלילים. (*) כל הזמנים הללו נלקחו על מחשב 128 ק'. בהערכה גסה יש להניח שהזמן הדרוש לאותם פעולות במחשב 512 ק' יקח רק שליש מהזמנים הנ"ל. מעבד תמלילים דו לשוני נוסף בעתיד יצטרף לעכבר הכותב מעבד תמלילים נוסף שנמצא כרגע בשלבים הסופיים של הפיתוח,.זהו מעבד התמלילים סמסצוום של חברת דוס, שנכתב בירי מאתיו וויס. בצורתו החיצונית מזכיר המעבד את המאק רייט, וגם לו אפשרויות שק טל שילוב גראפיקה בטקסט, עימוד מסכים, וצורות שונות ש? אותיות. אילו שרכשו מחשבים יוכלו ליהנות ממעבד זה, שגירסאות קדם -- ייצור שלו חולקו לכל רוכש מחשב כחלק מהעיסקה. העובדה שבעתיד הקרוב יהיו בארץ שני מעבדי תמלילים למאקינטוש תעניק ללא ספק דחיפה משמעותית לחדירת מחשב זה לשוק העיסקי. סיכום העכבר הכותב הוא מעבד תמלילים דו-לשוני דו-כיווני. הוא מאפשר לשלב שירטוטים וטקסט בגוף המסמך, יש לו סוגים שונים של אותיות. ניתן לשלב טקסט עברי בתוך לועזי ולהיפך, תוך כדי שמירה על כיוון ההדפסה הטבעי. ניתן בעזרתו למצוא ולשנות מילים להגדיר את גודל השוליים, המרווח שבין השו" רות ולקבוע טבלאות. אין למעבד סיפרור דפים אוטומטי ואין לו אפשרות של הערות ייחוס 0015889= או כותרות 4640585. תכונותיו החזקות ביותר הן: קלות הפעלה, אפשרות לשילוב גראפיקה וטקסט, עימוד ישירות על גבי המסך וכמובן דחאו ד שסץ דש 5 566 00ץ אמיתי. חסרונות המעבד הן מחלות ילדות כמו חוסר אפשרות ליישור למרכז, היפוך סדר האותיות בפקודת החיפוש, חוסר האפשרות לראות את תכולת ה- 80400קו)0. באגים כמו השארת סימנים על המסך לאחר > עדה -- שפת העתיד המפתח של השפה -- יוצרת הפרדה חדה וברורה בין החלק הנראה הבא במימשק לשימוש המשתמש) ובין גוף האריזה (תחום בו פעיל המיישם). בחירת המנצח בין שתי החברות (אדום, 6454 -- מערכת תומכת עברית ב- 1-2-3 1/0105 יתרונותיה הבולטים של המערכת : . 4501 מודחב (אנגלית אותיות גדולות / ברית) > גרפיקת במדפסת / יות עבריות בהדפסת גרפים ני המדפסות והפלוטרים הנתמכיס על ידי ₪8 זחוז) > מיון טורים בעברית 6 נוחות בעבודה > העברת קבצים (זזסםוח! סוו;) > אמינות מכסימלית טל. 03247085 52 אנשים ירוק) לא סימלה על סיום התהליך, אלא ציינה את תאריך פתיחת השלב השלישי, שהיה תהליך בדיקת יעל תכנה ומערכות החל מיום שני 27.5.85 מספר הטלפון החדש שלנו: 31 00 - אתה בידים טובות ור ו !וו ו "רצ וו 7 . וחקי וו ה 1 0 ו 06| ף ו 1 ) | בשבא= 53085 נש עב גצ | | 41 וס של החגרת ווט המטוג; לשקן כוקנולו ע גרר' לועוי עומו | לטנ של1ים אחרונים של הפייתוח | שורה וו כתובה באות:ות מסוג ירושלים | ₪( ל ש(ם) 81 למל 29983 49 | | : ו ו | או יסנ טוגנוו[ עשלל עפש ב- פ:ביטפ בב / : ן זהגנת ההסן של 2 8!₪080 שים לנ לדמיון הרב עם מאק פיגש הנד 690 נשלנים האחרונים של הפיתוח (כתב נידי מתיו וויס ונשווק על ידי תנרת 1% בחירה. כל אלו תוצאה של לחץ הקהל לצאת עם תוכנה כמה שיותר מהר עוד לפני ששלב הניפוי נגמר, חסרונות אלו יתוקנו 1 בעתיד הקרוב. מגבלות התוכנה הם איטיות "חסית ומסמך קטן. + עד אוקטובר 9, השפה הוצגה בפני 100 אירגונים בארה"ב ובאירופה שפה. ועברה בדיקה בפני הציכור בועידה המפרט של עדה ( 4/א//) פורסם במגזין 40% וכמו כן נשלח ל-200 מומ- תקופת המבחן חים לקבלת הערותיהם. תהליך זה נועד ו ו ; לבדוק לשפר ולנסות להגיע לתמימות דעים מקצועית ולטיוטה סופית. / שנערכה בבוסטון. ביולי 1980, גמר יוכד בין לסדר, לשפר ולתקן את מפרט התוכנה ובזה נגמר שלב התכנון והבדיקה של השפה החדשה -- עדה, יש לך ספקטרום? אתה צריך: תמלילן לספקטרום המחיר 10,000 שקל בלבד (עד סוף יוני 85). שלח המחאה בצרוף פרטיך המלאים והתמלילן ישלח לביתך. גיל אריאלי, הנשר 15 ב' גני צופית, אילת 88000 רח' היצירה 29 רמת גו י5252 טל, ו919ו75 03 2 שבים מערכות לניהו? []סדי נתותנים ים יכולים כבד להיות עתי שי שקועת סוי המעדכות לניהול מס נתונים ( (מ10"] ההיורכי, הדרשתי והיחסי. שלושה מדענים מחברת מסג, אד מילספ, קן סלואן וסטיב גוד העזמדים בדאש צוות פיתוח המוצר 8 שססגזם הנחשב לאחד היישומים המסחריים את העולם. מסרי נתונים: יחסיים מדעי המחשב משווקים את תפוח הזהב של מסדי נתונים יחסיים (רלציוניים) למעלה מ-5! שנה. ההבטחות לפ חות כפילות ומיותרוּת של נתונים וגישה יעילה יותר בסביבות מערכות ייצור, מערכות שליפה ושאילתות ומערכות פיתוח היו מאז ומתמיד נושא להתבוננות של אותו פלח שוק של תעשיית עיבוד הנתונים שעדיין משתמשת במבנים בלתי גמישים, קבצים מקוטעים וכפילויות של נתונים. מספר ארגונים מעונינים מאר להאמין שבמערכות לניהול מסדי נָתונים (מלב"ן 5 יחסיים, ניתן להשתמש רק ביישו- מים עם נפח נתונים קטן או במרכזי מירע (ה6דא66 אסודה שהס-או). מלב"נים יחסיים הוכיחו את ערכם בקלות השימוש ובגמישותם. הם יכולים ליצור בסיס לתפוקה גבוהה הרבה יותר מאשר ניתן להשיג בגישה של מלב"נים ותיקים יותר. האם איננו מעונינים להשיג יתרונות אילו עבור כל האפלקציות? האם מקצועני עיבוד הנתונים נידונו ל"שכת בצד" כאשר משתמשי הקצה נהנים מהעוצמה והת. פוקה של הגישה היחסית? האם מערכות יחסיות איטיות יותר באפלקציות עסקיות עתירות נפחים ? המחלוקת על ביצועי הגישה היחסית בודאי איננה חדשה. אבל המשתעות האמיתית של בעיית הביצועים איננה מוערכת בדרך-כלל בצורה נכונה, בפש- טות: אם מלב"ן יחסי יוכל להוכיח את עצמו ביישום עו של מלב"ן! בעיית הביצועים היא חיונית מורטיה של מכלב מו ם של מלב רוד יחרוז לוילר גה יתו מלב למעשה בכל שטח ושטח, למעט בשטח הביצועים. אם מערכות יחסיות הרבה יותו הלוח לשימוש ות לשיכוש חפוקה גדולה יותר ע הרודח עול מעררות לניהול והדירררייה ה תת ורולית ל4מיין 3 האם אתם יכ ₪ . אנשים ‏ %% וסחשבים ר "רור אחה רתירה" רוורו , גל אחת בסירו ] ומתפריה רוחיות ימורות אולם רכ שספרות רומיות "טוב אולם וויה ההויימית רלרד מושים מסויימים 474 אואוה ער הח רסל וח אומנם עב [ כפ אינם יכולים 5 ררלר תאחור תרעומת הספרות הע הָמוביל בעולם לטכנולוגיה חדשה זו. כאשר המציאות "נספגת", תשומת הלב מתמקדת בנושא -- איך להסב את האימפריה משיטה אחת לרעותה. בדיוק כך, בסוף שנות ה-80 ובתחילת שנות ה- 0, הנושאים הטכניים רבי המעלה בנוגע למלב"נים לא יהיו הויכוחים על מידת השימושיות או הביצועים של מלב"ן יחסי, אלא על הבעיות הקשות בהסבה הניצבות בפני הארגונים שהיו מוכרחים להתקדם ולאמץ גישות מודרניות יותר בנושא מלב"ן במטרה למנוע שקיעה בים של פרודוקטיביות נמוכה וחסרת גמישות. ביצועי מלב"ן היו למוצב האחרון של המלב"נים הישנים. אנחנו מתבקשים להאמין שארגוני ענ"א חייבים לקבל ולחיות עם טכנולוגיות מסובכות ומוגב- לות של העבר. לא רק זאת, אלא במטרה לתמוך במרכזי מידע, הם חייבים להשקיע משאבים נוספים בציוד ובכוח אדם בני" סיון לנהל סביבה כפולה של מלב"נים, עם כפילות מלאה של קבצים "נשאבים", גישות שונות לניהול נתונים ומידע, שיטות שונות ופרוצדורות שונות. נכון, היישומים האקדמיים הראשונים של המודל היחסי הציגו ביצועים עלובים. אבל המחקר והפיתוח צעדו קדימה. מלב"נים יחסיים משמשים כיום ביישומים יצרניים בעלי נפח נתונים גדול (ראה דוגמאות בתרשים מס' 1). בכל יום, יותר ויותר ארגונים מיישמים טכנולוגיות של מלב"נים יחסיים לאפלקציות עסקיות שנחשבו קודם לכן נחלתם הבלעדית של מלב"נים היררכיים ורשתיים. השוואה בין "יותר" ל"פחות" אחת הבעיות בהשוואת מלב"ן יחסי למתחריו הישנים היא פשוט העובדה שהמלב"ן היחסי מסוגל להרבה יותר. הוא תומך בחיפושים מסובכים יותר ובעלי עוצמה בתוך מסד הנתונים, תומך בביט- ויים מורכבים יותר של שפת שאילתות ומסוגל לייצג קשרי נתונים מסובכים יותר. כפי שא.פ.קוד (אבי המודל היחסי - מ.ש.) הצביע בקבלו את פרס טורינג - ההשוואות בדרך כלל נעשות בין מודל יחסי המבצע פעולות מסובכות לבין מער- כות לא יחסיות המבצעות פעולות פשוטות. מלב"ן יחסי הוא, בודאי בעל עוצמה, ותומך בעיקרון בפעולות מסובכות (אותן פעולות שיישומים מסורתיים בעלי נפח נתונים גדול לא תומכים). בנוסף, מלב'ן 56 יחסי יאפשר למשתמש לחפש במלב"ן, מבלי להתייחס למסלולי הגישה המוגד- רים בתוכו. למעשה, מלב"ן יחסי אמיתי, יחביא את האינדקסים ומסלולי הגישה מהמשתמש הממוצע. כל הפעולות על הנתונים יבוטאו בצורה לוגית פשוטה. מ 6 ₪ עווהם 5 עווהם 5 (05ח58טסח1 חו 65זטקו1 ו/8 0,000 22000 1000 2.000 000 0 2,000 1200 12,000 100 2000 100 0 500 0 00 10 20 0000000 .יו | תרשים מס' 1 אבל, האם משוויס אנו תפוחים עם תפו- חים? יישומים בעלי נפח נתונים גבוה מבצעים בדרך כלל פעולות פשוטות ופעולות בלתי מורכבות של חיפושים ועדכונים. הם בדרך-כלל משתמשים במסלול גישה פשוט לנתונים, כמו מספר חשבון או מספר לקוח. אנו חייבים לשאול אם מלב"ן יחסי יכול להשיג אותם ביצו- עים בפעולות פשוטות כאלו ואחר-כך לשאול האם לפעולות מסובכות יותר שאינן נתמכות ע"י המלבנ"ים האחרים, יש השפעה שלילית יותר מידי על ביצועי המערכת. למלב"נים יחסיים יש כיום הצלחה בזירת אפליקציות ייצוריות. מספר שיפורים טכנולוגיים אפשרו למלב"ן היחסי לתמוך באפלקציות אילו. "מיקוד ביחד" של רשומות המלב"נים המסורתיים סיפקו מזמן את היכולת לשמור רשומות מקושרות באותו בלוק פיזי -- לשמור רשומת הזמנת לקוח ליד רשומת האב של הלקוח -- כמתואר בתרשים מס'2. כך שהיישום נזקק למצוא את ההזמנות השייכות ללקוח מסויים או להוסיף הזמנה חדשה, מספר גישות קלט/פלט לדיסק היו מועטות. יישומים אנשים ‏ ₪ ומחשבים אקדמיים ראשונים ומספר יישומים מסח- ריים של מלב"נים יחסיים, סבלו מכך שרשומת האב של הלקוח והרשומות של ההזמנות ישבו בשתי טבלאות נפרדות ועצמאיות. סידור זה גרר יותר גישות קלט/פלט כשרשומות אלו עובדו יחדיו. 5 6מץץז חסוז8ו5181חו 5.00 ז|658|ס 20000 6 טח 12,000 אחהם 000 5 וח 60 0 ו חסו0681 = 2000 קחוזט80זווחה ו 0 חו8ח6 ₪016 14000 שחווו618ז ץ8!1ו60ק5 6 6סת8וח6שח 60 0 זסזטטו 5 אבל יישומים חדשים יותר של מלב"נים מרשים כיום לקבוצות של רשומות מטבלאות לוגיות שונות להיות מאוחסנות ("לשבת") באותו בלוק פיזי -- ובמילים אחרות -- בדיוק כמו היתרון של המלב"- נים הישנים. אבל תוצאה זו מושגת בלי השימוש בטכניקות של מצביעים היוש- בים בתוך הנתונים, שהיו פוגעים באופן משמעותי ביתרונות ובגמישות של המודל היחסי. הטבלאות לא חייבות להיות פיזית מופרדות ברמת האחסון בדיסק. הן חיי" בות להיות עצמאיות מנקודת המבט של הפעולות הלוגיות של המלב"ן. שיפור אחד זה -- המאפשר לרשומות מטבלאות שונות לשבת זה ליד זה בדיסק, מצמצם באופן ניכר את הפער בביצועים בין המלב"נים. שיפורים נוספים המפורטים להלן סגרו את הפער לחלוטין. "טכניקת הצינור" (006וחו180 פחוו6כום) שיפור נוסף ביישומים מסחריים של מלב"" נים יחסיים הוא שאפשר לקבץ עדכונים ביחד. המלב"ן היחסי יכול להתייתחס להרבה עדכונים כאל יחידה אחת ובכך למנוע פעולות קלט/פלט מיותרות. ‏ 56% קשרי מחשבאים לימוד בייסיק ! בן 17 בעל נסיון של שנה בלימוד מעוניין ללמד כייסיק (יחידים או קבוצות) באזור המרכז. לפנוונ לגיל צבר, רחוב ראשון לציון 2 הרצליה 46386 = מעוניין ללמד בייסיק למתחילים באזור השרון. מחיר נוח עד שני שעורים בשבוע. לפנות לנייל פרידמן, רעננה, 35662 -- 052 = מועדון בי.בי.סי בנתניה מצרף חברים חדשים מכל רחבי הארץ. גל ביטון, 053-30638. = מוקם מועדון למשתמשי ספקטרום 1.1(). בייחוד כאלה היכולים לעזור באירגון, המועדון יעסוק בהחלפת תוכניות, ידע, טכניקות תכנות וכו'. יתכן ונדפיס ירחון. לפרטים נא להתקשר אל: דיבון 3 או אילן 052-78340. . > מעניין ליצור קשר עם מתכנתים על הסינקלר קיואל ו/או בעלי תוכנות מקוריות. גדעון איסטרמן, רח' צה"ל 81 צהלה, ת"א 09934, 7 (17.00 -- 18.00). > נער בן 15 מעוניין לתת שיעורים בבייסיק של אפל ברמה מתחילה ומתקדמת. כמו כן מחליף תוכניות ושפות לאפל. בכל מקרה כדאי לצלצל. רז ברקת, פנקס 54, ת"א, 03-442557. = מעוניין ליצור קשר עם בעלי יבמ ותואמיו להחלפת דעות ותוכנות. דוד שלץ, השיקמה 4/4 קיראון 55000, 03-356210. 1 שפות מח! 01 לבעלי קומודור 64, זמן רב. הגירסה ה ההטענות פי כמה שחר, שד' בן-גוריון 12 8 מעוניין בתוכנה המאפשרת הלחנ לביביסי 8 ברמת השמעה גב תוכנה אחרת הדומה לה בה יונה א' רח' גיבורי ישר ברשותי בסביבות 400 תוכניות ע 4. ביניהם המשחקים הו בסטרס","סטריפ פוקר" ו למוכרם או להחליפם ב 43, מציאה!!! מציאה!!! 04-9343870 ו 600/800. כ אורן כצנלסון , קריית ב פה. אורי בריח, כפר אל 55% 40300 וונות לקומודור שים ב ותר כמו "גוס תוכניות אחרות. רמי בלנק משחקים לספקטרום להחלפה/מכירה במחיר זול ! ! ! על 5 משחקים בשפת מכונה 3 בבייסיק מעוניין בטלביזיה 16" -- "10 וגם להעביר קורסי ם לילדים על הספקטרום, בחולון. טל רוזנברגר, ברדיצ'בסקי 5, חולון, 1 ספקטרום 848 -- בעל מאות משחקים ותוכנה, מעוניין להחליף (לקנות) משחקים נוספים. (בעל עשרות חוברות "8 81!) א1א 1-)א1א"). לפנות לטל איזנכאום, 04-523519. תוכנה = מעוניין להחליף/למכור משחקים לקומודור 64 על גבי דיסקטים בלבד. ברשותי נמצאים המשחקים . ברוס לי והפשיטה על מוסקווה. רן לנדוי שקד 20, נווה מונוסון 60986, 03-356686. = מעוניין להחליף או למכור משחקים לקומודור 64 באיכות גבוהה. בדבר פרטים נא לפנות ליוסי אלבז, 055-41091 או ליואל אבישיד 055-41576. = למכירה או החלפה משחקים לאפל 11 ותואמיו במחיר | --2 דולר למשחק: 68 ;6 א ]וא 5 הרפתקאות וכו'. לפנות לדני, יוספטל 20 בת-ים 2, 03-598251. = דראגון 32/64. מעוניין להחליף משחקים בשפת מכונה. כמו כן מעוניין ברשימת הפיק והפוק של דראגון. יניב גולן, הגאולה 4, הוד השרון 45272. = מחליף/מוכר/קונה תוכנות ומשחקים לספקטרום . אא4. שי חמידס, נחל-עוז, ד.נ. הנגב 85145, 5,. = תמורת מעבד תמלילים עברי שמדפיס על מדפסת ללא ג'וק אחן 0 משחקים מעולים. יובל בן זאב, אחד העם 18 נהריה, 371 04-921. > ברשותי קרוב ל-300 תוכניות אסמבלר להחלפה ולמכירה כגון הרפתקאות, גרפיים, הרחבות בייסיק, שפות, מעבדי תמלילים, תוכניות לימוד . (חשבון, אנגלית) ומעל ל-200 משחקים גרפיים משגעים. ערן רענן, 063-24440. = מעניין בכרטיסים משומשים לאפל ותואמיו, וכן להחליף תוכניות. לרציניים בלבד ! אם הינך מעוניין, פנה לעמית זוהר, ת.ד. 548 ערד 80755י .,4 אטארי 1.800/600א. למכירה סינטסייזר דיבור, תוכנת פיצוח ועוד תוכנות בשפת מכונה. אורי מירב, 03-9223992. מעוניין בקומפיילר של קובול לתואס אפל !1 תמורת תשלום או בהחלפות. יהושע 04-87170 מעוניין לקבל הוראות הפעלה לסינטסייזר דיבור של חברת 8אנ0-ככו. א !זוא +, למחשב ספקטרום. עמית ברק, 052-29164. פלייט סימולטור 11 בדיסקט ב-810, או תוכניות אחרות ב-87, כמו אסטק, פטרול מון, 41 1 צ1 + ץצגא צצא , לאפל איציק גולדפרב, ניסן 5 א', תל-אביב 69715, 03-479177 מעוניין למכור או להחליף תוכנות בעיקר עסקיות לכל סוגי המחשבים ובייחוד למחשב אפל ותואמיו. אייל הראל, ת. (בערב). ד. 6 חדרה, 063-25594 למכירה משחקים לאוריק-1 ו-105א 1א, דראגון ספקטרום. משחקים מלהיבים לכל המחשבים הנ"ל, מחירי הפתעה. פרטים מימי א'-ה' משעות 0 המחיר תלוי במשחק. דני, 5 מעוניין למכור/להחליף בשפת מכונה. שלומי טולדו, יו .1 מעוניין לקבל את רשימת ה משחקים לדרגון 64, ס ופטל 46 בתדים, הפיק והפוק לדראגון 64 בתמורה אתן משחקים בשפת מכונה. שלומי טולדו, יוסטפל 46 בת-י להחלפה/מכירה ספר % וגו )א ]אא ם 03-393351 א זואוא אי לקומודור 64, הכולל מפת ור שמעון מזרחי, זיכרון ופקודות שפת מכונ ע שומע 60 אנשים ובוח 2 שבים 4-3 פ אריה, ש ] יעלים 14/19 ב 9 0 אשדוד 410 1[ גבי ק בלבד, אייל שוחט, 04-247413 6 מעוניינים לדחליף תוכנות לקומודור 64. אילן 1, או אסף זלטקיס, אייזנברג !| רחוכות 6291/ = כדאי! !! לקומודור 64; ) רב, ספרים ומגזינים, ת קומודור 4 לתואם אפל. כ ברק, 03-4822383 יימס בונד וע משחקים ותוכנות. ארנון סמבורסקי 053-96517 גדי בלנדר 053-9686501 = תמורת מעבד תמלילים עברי וא א4. שי חמידס, נחל-עוז, ד.נ. הנגב 85145 25 שמרפיס על מרפסת ז צצס-גזכן א א 11 ין1א > ספקטרום עמית ברק, 051-29164 תקה לאטארי .| > למכירה או החלפה שרון ויסברד, רח' כובשי 12 חומרה + מערכות לניהול מסדי נתונים לדוגמא, אם הזמנה מכילה מספר שורות פריט, כל אותן שורות פריט יכולות להת- ווסף לטבלת שורות הפריט בהזמנה באמצעות פעולת קלט/פלט אחת, במקום פעולת קלט/פלט עבור כל שורת פריט. תוכנה זו תוכננה במיוחד עבור יישו- מים עם נפחי רשומות גדולים. פעולות קלט/פלט מקובצות לפעולות כוללות לא רק עבור הנתונים אלא גם עבור קבצי הלוג והאינדקסים. טכניקות אילו לא תמיד נמצאות במלב"נים הישנים. מלב"נים יחסיים יכולים להציע אופ- ציות יותר מתוחכמות לניהול שטחי הדיסק מאשר המלב"נים הישנים. אופציות אילו מאפשרות למנהלן בסיס הנתונים (084) לשלוט בשיטת ניהול השטחים הריקים והמתמלאים ברמת טבלה, או ברמת סוג רשומה ולאו דווקא ברמת בסיס הנתונים. זה נותן לו רמת שליטה וחופשיות לבסס את ניהול השטחים בהתאם לצרכים של כל יישום ויישום. דוגמאות של ניהול שטחים בהתאם לסוג האפלקציה כוללות את הדוגמאות הבאות: שטח "קווי". מיושם בטבלאות שאינן משתנות בטבען -- שם שמים את הרשומה החדשה במקום הפנוי הראשון הנמצא בעת הוספת הרשומה. שיטה זו נותנת רמת צפיפות גבוהה ודורשת מעט מאד חיפוש לשטח פנוי ומבוצעת במהירות. אופציה זו לא נתמכת ע"י מלב"נים ישנים. *שטח מעגל/סבובי". ניהול שטח סיבובי תוכנן עבור יישומים שבהם מוסי" פים רשומות חדשות בסדר עולה ומורידים רשומות ישנות מתחתית הרשימה. אלגו- ריתם סיבובי זה מייעל את הוספת הרשו" מות ומתייחס לשטח הפנוי כקובץ סיבובי- מעגלי. שטחים של רשומות מבוטלים 66 6 תרשים מס'2 מצטרפים אוטומטית למעגל השטחים הפנויים ומנוצלים כאשר בא תורם. "שטח אקראי" עבור שטחי עבודה או עבור ארועים (טרנזקציות) המעובדות בצורה מקרית או אקראית (רנדומלית) שאינה מצריכה סדר כלשהו, הניהול האקראי מספק אמצעי מהיר להשמת רשומות על הדיסק. כל בלוק הנמצא באותו רגע בזיכרון ויש בו מקום פנוי, נוצל להושבת רשומה חדשה. אין צורך בשום גישת קלט/פלט למציאת השטח הפנוי. "שטח באשכולות" ניהול שטח בקבו- צות או באשכולות ממזג ניהול אקראי עם הקבצה של רשומות קשורות. טכניקה זו הינה אופטימלית עבור יישומים החייבים לספק עיבודים סדרתיים ואקראים. אופ- ציה זו תומכת בתוספות, עדכונים וביטו- לים הבאים במהירות ובקבוצות וממשיכה ליעל את השמת הרשומות עבור שליפות ועיבודים הדורשים מהירות רבה בביצוע. נימוק רגיל כנגד החיוניות של המלב"ן היחסי הינו הפסוק הישן: "אינך יכול להרשות לעצמך את התקורה של האינדקסים". התמודדויות, בשנים האח- רונות, בין מערכות מבוססות אינדקסים שבדרך כלל השתוו למערכות הבנויות על שרשראות כמעט בכל שטח של מדידת ביצועים -- הזימו בצורה חזקה נימוק זה. אבל, חשוב לבחון את כל הנושא של ניהול אינדקסים, משום שכאן יימצאו שונויות גדולות בביצועים של מערכות יחסיות. ניהול אינדקסים מהיר הוא המפתח האמיתי לביצועים טובים של מלב"ן יחסי. הבחנה אחת הינה חשובה מאד: בכל שאר המלב"נים חייבים להיות מסלולי גישה מוגדרים מראש כדי לבצע איזה שהוא עיבוד מול הנתונים. אבל במלב"ן יחסי אין צורך בשום הגדרת מסלולי גישה לנתונים. האינדקס הוא שקוף למשתמש של המלב"ן. במערכת היחסית, האינדקסים נהפכים לכלי בעל עוצמה בידי מנהלן בסיס הנתו- נים היכול להשתמש בו לייעול העיבודים. באותו זמן, העדר אינדקס מסויים, לא מונע משתמש הקצה לבצע גישה או עיבוד כנגד בסיס הנתונים. התוצאה הסופית היא, כפי שאובחנה/הוכרה מזמן היא - הגברה ניכרת של הפרודוקטיביות, נוחיות השימוש והיכולת לשנות מסלולי גישה במלב"ן מבלי לשנות ולהזיק ליישומים קיימים. יתרונות אילו מושגים כיום בלי פגיעה ברמת הביצועים. המשך בגיליון הבא ו וו לה לכל משתמשי 8₪!: קונקטורים אגאושד ו-0.א.8 במלאי במחירים מוזלים ! ד. מערכות תקשורת בעפ"מ טל. 03-650417 בשעות 15.00--07.00 56 9 תוכנה לכל חומרה 5, אואשא, אואע 6, 0085--6ק ועוד... שרותי יעוץ וניתוח מערכות. קומ שרותי תוכנה בע"מ דרך הרצליה 41, ת"א 69512 טלפוניס 476179, 03-429588 אנשים ₪ ונמחשבים מדפסות 311011 ) + מדפסות מטריקס גראפיות 5 160, עווו8טכ) ז8זו6.] זה פא 13270 טור * מדפסות צבע גראפיות, להפקת גראפיקה צבעונית מעולה על ניר רגיל ושקפיס תואמות מלאה למחשבים הנפוצים מחירים אטרקטיביים סוכנים בלעדיים: קרט >< זא רח' מונטיפיורי 10 ת"א טל 663721, 037655234 מפיצים מורשיס ברחבי חאיצ יו יבמ מול משתמשיה בינוס משתמשי ציחד יבמ באירופה, נערן נאילת במסגרת הכינוס, ניצלנו את ההזדמנות לפגוש ולראיין כמה מבכירי יבם נאר רופה בנועשים עדכניים. הקצאת משאבי המחקר והפיתוח תוצאה של דוד שיח עם המשתמשים ג'ק מורטון, מתאם הפעילות של יבמ עם ארגוני המשתמשים שלה ברחבי אירופה, מברך על החלטה לקיים את הכנס השנתי באילת ומתרשם ממיגוון הנושאים בהם ידון הכנס. לדעת מורטון תעשיית עיבוד הנתונים היא ייחודית בהיותה התעשייה היחידה המקיימת דו שיח מתמשך עם המשתמשים, כל זאת בשל הזיקה והתועלת ההדדית. - ג'ק מורטון לדבריו, פועלים באירופה מספר רב של ארגוני משתמשים. עם הארגונים הגדולים נמנים קומון (אסשו60), גייד (60/05), וסיס (5648). מספר החברים בארגונים אלה הוא כ-3,000 אך קיימים עוד עשרות ארגוני משתמשים נוספים שאופי פעיר לותם אנכי וכרוך ביישום מסויים או בענף ספציפי. החברים בארגוני המשתמשים הגדולים הן חברות וארגונים ובכל אחד מהם מתקיימת פעילות ענפה ומגוונת. החברים בקומון הם משתמשי המערכות 0 " ים 0% אנש של קטנות בעוד שבגייד ובסיס חברים משתמשי המעוכות הגדולות. החברים בגייד עוסקים ביישומים עסקיים ועם משתמשי סיס נמנים נציגים רבים של העולם המדעי והאקדמי. בבסיס הפעילות של כל ארגוני המש- תמשים טמון הרצון ליצור במה לתקשורת בלתי אמצעית בין המשתמשים בציוד יבמ. בנוסף משמש הארגון כגוף המייצג את חבריו בפני יבמ. "אנשינו מברכים על ההזדמנות לקיים דודשיח פתוח עם המש" תמשים", אומר ג'ק מורטון ומוסיף: '"מומחי יבמ מטים אוזן קשבת לאנשי השדה. רבות מההרחבות למערכות יבמ 6 ו-38 בוצעו בעקבות פניות משתמשים, ובדומה, פיתוחם של שפות המחשב וו)4 ופורטרן הן תוצאה של הדיאלוג המתקיים עם הלקוחות. שיתוף הפעולה עם האוני- ברסיטאות הוא פועל יוצא מהדיאלוג בין יבמ למשתמשים". מסתבר כי האוניברסיטאות החברות בסיס נהנות משיתוף פעולה מחקרי עם המרכז המדעי של יבמ ברומא, יבמ הרחיבה את תוכנית הפוסט דוקטורט באירופה לתועלת הקהיליה האקדמית והקימה את רשת התקשורת אִ5%8 המא- פשרת דיאלוג פתוח בין כל האוניברסיט" אות באירופה בתקשורת ישירה וכן בינן לבין אוניברסיטאות ומרכזים מדעיים בארצות הברית דרך רשת זשאדו8. תוכנת-גומלין במסגרת כנס קומון שנערך באילת, יזמה יבמ פעילות מיוחדת של מפגשים בין נציג יחידת שרותי מוצרי תוכנה של יבמ לבין נציגי בתי התוכנה הישראליים. הנס שוט, מנהל ביחידה מסביר כי שרותי תוכנה שמרכזם בהולנד הם חלק מפעילות רחבה ביבמ המתמקדת באספקת מוצרי תוכנה למגוון מחשבי יבמ המותא- מים לדרישות התעשיות השונות ברחבי אירופה. יחידה זו מפתחת ורוכשת מוצרי תוכנה המיועדים לשיווק לקוחות יבמ ברחבי אירופה. היחידה גם מציעה ליחידה דומה בארצות הברית את המוצרים השו- נים, אך אין הכרח שמוצר שנבחר עבור השוק האירופאי ישווק גם בארצות הברית ונוחשבים ולהיפר עורז מרריר רי ירה רורשת הוצרי להיפך, שוט מבהירכ ש צ 1 תוכנה מלקוחותיה ומבתי תוכנה בהצלחה פתרונות בנושאים שונים בע מערכות יבמ. בדרך זו השרות שהיא נותנת ללקוחות קיימים ויווצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ללקו- ירה יבמ את חותיה ולמחשביה הנס שוט תהליך בחינת מוצר התוכנה ע"י יבמ כולל מילוי שאלון המגדיר את מוצר התוכנה, החומרה לה הוא מיועד ופרטים נוספים. קבוצת הערכה של היחידה לשרות מוצרי תוכנה בודקת אם מוצר התוכנה המוצע עולה בקנה אחד עם צרכי השוק ועם קו המוצרים של יבמ. אם תוצאת בדיקה זו הינה חיובית עובר התהליך לשלב הבא שלו שלב ההערכה. הערכה זו כוללת ניתוח טכני של המוצר, ניתוח שוק המוצר וניתוח עסקי של שוק המוצר. בשלב זה נבדקים תעוד המוצר, איכות הקידוד של המוצר, יציבות החברה המפתחת ויכולתה להגיש סיוע למשתמ- שים בתוכנה. לאחר השלמת בדיקה זו, ואם תוצאותיה חיוביות נחתם חוזה בין המציע לבין יבמ, מתחילה הפעילות להכנת התוכנה לשיווק. השלמת הכנות אלה ואישור איכות המוצר מאפשרות התחלת פעילות השיווק של התוכנה התוכנה משתלבת בקו המוצרים של יבמ ומשווקת ע"י סגל השיווק של החברה יחד עם שאר מוצריה. תמורת כל מכ'רה מ משלמת יבמ תמלוגים למפתח התוכנה + סקר מחירי מחשבים וציוד היקפי מחירי רוב המיקרו מחשבים והציוד ההיקפי נשארו כפי שהיו תוצאות הסקר הודפסו כפי שנמסרו ע"י משווקי המחשבים למיניהם * המחירים שקליים ואינם כוללים מע"מ קומודור 64 כונן רשמקול מדפסת 801פשש מוט משחק קומודור מצג ירוק סניו מצג ירוק קוניק מצג צבעוני אטרי 800!א כונן רשמקול מצג ירוק -- סנין מצג צבעוני - סניו דראגון 32 כונן מוט משחק מצג ירוק חניו מצג צבעוני סניו טבלת שרטוט מודם אסינכרוני דראגון 64 כונן מדפסת סיקושה 6₪100 מדפסת אדמט 100 אמסטראד 464 0060 כול? צג ירוק ורשמקול אמסטראד 464 050 כולל צג ירוק ורשמקול בונן 5 אינטש מדפסת וּקושוספ ספקטרום 48 כונן מוט משחק מצג ירוק--סניו מצג צבעוני--סניו ספקטרום + מחיר נמון 20000 220,000.- 55/000:-= 258,000.-- 6,300,-- 0. 155;000.=- 299/00 .== 190,000.-- 255,000.-- 59,/000.-- 110,000.-- 292,000 200,000.-- 560,000.-- 15,000.-- 110,000.-- 295,100 220,000.-- 150,000.-- 280,000.-- 560,000.-- 250,000.-- 580,000.-- 599,870.-- 850,587. 559,880.-- 455,285.-- 200,000.-- 250,000.-- 45,000.-- 159,000.-- 450,000.-- 000. אנשים ₪ ונוחשבים מחיר גבוה 2000 200 00 2000 0 0 ןו 0 -.450,000 20000 280,000.-- 56,000.- 0. 00 220000 000 0 ו ,0 --.8450,000 .2200000 .0 ו 200000. 00000. 2000. 000. 110,000.-- 295,000.-- 500,000.-- מחיר גבוה ב-(5) עו 9 ( 850--70( מחיר נמוך ב-(5) 4 דיגיטל ריינבו 1008 (כולל 2 כוננים מקלדת ומוניטור) + 6 5 מדפסת 50 | 0 | 22 מדפסת 100 1/3 0 5 0+ מצג ירוק 0 % 5 6 מקלדת 0 9 0 6 דיגיטל ריינבו 100 + (כולל תקליט 10 מ"ב, מקלדת ומוניטור) 0 >% 0 > אפל 2 א' 0 % 0 9 כונן + מתאם 50 2 מדפטת 0 5 - מצג ירוק בי משומשים מחיר גבוה מחיר נמוך הראגוך 52 קי 2000 2000 דראגון 68 ק' 200 00 ספקטרום 16 קי' 0ן 0ו ספקטרום 88 ק' 200 0ו טכסס אינסטרומנטס/וד 200 0ו סינקלר ו8א? 200 0ו שארפ 1ו273א 200 00 קומודור 64 200 200 ויק:20 0ו 00 אטארי 400 200 200 אטארי 800 !א 00 500 (כולל טייפ) מיקרופרופסור וו 200 0ו גינר קולור 0ו 0ו אפל וו 00 0 תואם אפל -- ווינר 88 ק' 200 0 קסיו 08 700 * המחירים בדולרים אנעשי % ונוחשבים .= "תמר" מעבד(ת) תמלילים ‏ הגדרת כל פסקה בנפרד ועיצובה. אם תנסה לעצב מסמך שלם -- יתחברו הפסקאות ביניהן למסמך ארוך אחד. פעולות עיצוב, על פני מסמך ארוך, עלולות לגזול זמן רב מאוד ! מיזוג והדפסה בתוכנות אחרות, עולה מודול זה בתוספת כספית לא מבוטלת. במלל תפסו כנראה שמודול זה אינו מצרך מותרות והוא כלול בתוכנה. הכנת מסמך שלד הכולל, לדוגמה, מכתב אחיד המופנה ללקוחות שונים, קלה ופשוטה. גם מסמך הנתונים (הכולל כתובות ונתונים משתנים אחרים) פשוטה מאוד לביצוע. טוב מאוד: המשתמש יכול לבחור לו שליפת נתונים (או שמות) על פי חתכים מסויימים, ממש כמו בתוכניות בסיסי- נתונים. שליפת הנתונים אפשרית לפי חמישה משתנים, מספק, בדרך כלל. לסיכום אם נעמיד אלה מול אלה את יתרונותיה של תמר וקלות הפעלתה, מול החסרונות שצויינו לעיל -- יגברו היתרונות על החסרונות. התוכנה קלה ללימוד, ביצועיה מעולים ומחירה אינו בשמים (גם אם לא על הקרקע); 5750 הוא מחיר המחירון וכידוע מחיר זה הוא מחיר פתיחה בלבד במיקוח המאפיין את עסקי המחשבים בימים אלה. שבי גרשון, המפתח ובעל הזכויות, אוזנו קשובה לטרונותיהם ועיצותיהם של משתמשים ואני סמוך ובטוח כי חלק גדול מהחסרונות יתוקן בגרסאות הבאות. מפריעה לי, אגב, ההתייחסות של אנשי מלל, בפירסומיהם, אל תמר כתוכנת י"מזכירות וכתכניות". זו תוכנה טובה גם לכותבים יוצרים, לכותבי מאמרים מדעיים, לכותבי מחקרים ארוכים, לתסריטאים, עיתונאים וסופרים, בזכות הביצועים ובזד כות קלות הפעלתה. אבל כנראה ששוק הכתנניות גדול יותר. שוביניסטים. תכונות ביר קלות הפעלה ביצועים טיפול בשגיאות תיעוד כדאיות מחיר הערת אגב קשה שלא להתחשב במגבלות המחיר של יצרני תוכנה ישראליים. עלות הפיתוח עצומה ויכולת השוק דלה ביחס. כמות מכירה של כאלף תוכנות, שהיתה נחשבת בארה"ב ככישלון אדיר נחשבת בישראל להישג ענק. גם עלויות הייצור גבוהות, בעיקר כאשר כוללים בהן את מחירי הדפסת התיעוד (צנוע ככל שיהיה) ומחירי התק- ליטונים המוגנים (המגיע לעשרים דולר לתקליטון, פי חמש מהמחיר בחו"ל). כולם צריכים לחיות, גם הדילרים. הם בדרך כלל, והנים מרווח של מאה אחוזים דש יבאןפיליפיק האן זיכרון פנוי. סימפוניה ופריימוורק "נפלו על הפנים", מפני ששום חברה לא הצליחה ליצור את הטבלילן הטוב ביותר בשוק, מעבד התמלילים, בסיס הנתונים וכו". לוטוס, למשל, נותנת את הטבלילן הטוב כיותר, אבל לא את בסיס הנתונים הטוב ביותר. על עכברים ואנשים איני חושב שמימשק המשתמש של המקינטוש הוא הפיתרון המתאים למימשק 0 משתמש נוח. כשרוצים לגשת לעבודה רצינית, ולא לשעשוע, הרי שצריך שתי ידיים לעיבוד תמלילים. עכבר הוא שימושי מאד, רק למישהו בעל... שלוש ידיים. אותו דבר לגבי האיקונים (צַלָמִים): הם איטיים, מעצבנים, חוזרים על עצמם. המימשקים מדגם מקינטוש שמוצאים היום מבוססים על מחקרים שבוצעו בחברת זירוקס בפאל אלטו לפני עשר שנים. ברגע מסויים החליטו שזה הפיתרון ושאין לחכות להתקדמות משמעותית בתחום זה. על יוניקס: לדעתי יוניקס יהיה כישלון אנשים ‏ 6 וטחשבים ויותר על תוכנה. אם עליהם להחזיק אנשי התקנה והדרכה, עלויות התיפעול, גם שלהם, גבוהות. עדיין, מחירי התוכנות העבריות גבו- הים בכל יחס למחירי חו"ל. חייבים למצוא את הדרכים להוזיל מחירים אלה. הדרך הבטוחה ביותר היא הכנת תיעודים מעולים ומסכי עזרה מפורטים. כך יימנע הצורך באחזקת מאגר גדול של אנשי הדרכה ואחזקה. כמובן, על הלקוח לקרוא ספרי תיעוד. אבל זו כבר אופרה אחרת. תגובת מפתחי התוכנה מגיב שבי גרשון, איש תמר:"כדרכנו, כל הערה נשקלת ונבדקת בכובד ראש. גם הערותיו של הכותב, ניסו כהן, נבדקות וכבר הוחלט שתתווסף לתוכנה אופציה לעיצוב גלובאלי של מסמך. בוחן זה מתייחס לגרסא קודמת של התוכנה. בגרסא החדשה, המופצת בימים אלה בין הלקו- חות, קיימים מספי" שיפורים ותוספות: = מנגנון עיצוב מפותח המאפשר עיצוב אוטמטי של פסקאות בזמן כתיבתן. - אפשרות לעריכה בו זמנית של שני מסמכים. -- שמירת מסמכים עם שוליים, עצרי טאבולטור ונתוני ההדפסה של כל מסמך ומסמך. -= מנגנון חשבוני מפותח יותר. בימים הקרובים תצא לאור גירסא נוספת (שתעודכן חינם אצל המשתמשים) ואשר תכלול, עוד: - מערכת לטיפול מכוון בהערות שוליים (5פדסא דססת). -- צְ08ד60אוס מפותח שיכלול שמות מסמכים בעברית". סוף ציטוט. + טוטאלי. אני יודע שבאירופה החליטו שיוניקס יהיה הסטנדרט, אבל כאן בארה"ב אין ליוניקס כל סיכוי, בכל מיקרה בתחום המיקרו. הוא טוב לפיתוח ולעבודת מהנדסים, אבל אין לו כל סיכוי בתחום הניהול-מסחרי. הוא לא נועד לכך. יש עוד סיבה: כל פעם שנמכרת מכונת יוניקס, זז מקבלת תמלוגים בגובה 50 דולר לפחות. למה שיבמ תשלשל סתם כך שטרות של 50 דולר לקופות זזא. דרך אגב, 008--8 ויוניקס הן היום כמעט אותו דכר. הגירסאות החדשות של --₪8 8 מצוידות כמעט בכל פונקציות יוניקס. * גזע האיכפתניקים הנני קורא נלהב ואוהד של עיתונכם ואיני שייך לגזע האיכפתניקים שכל דבר מעורר אותם להגיב. למרות זאת אינני יכול שלא להגיב על התופעה המצערת שהתרחשה בגיליון 21. בגליון 4 נאמר בהקשר לעיתון המוסיקה הקלה "רולינג סטון" כי "קוראיו אינם אמורים להיות כה פתוחים ומתוחכמים כקוראי עיתונות מחשב" (ציטוט מדויק). אני לתומי האמנתי בהצהרה זו למרות ההכללה המסוכנת שבה. והנה בא גליון 21 והוכיח לי כי טעיתי. 3 וחצי עמודים הוקדשו לנושא האסטרו- לוגיה הממוחשבת. ניתן לקבל את הטענה כי העניין של קוראי המחשב הוא בשימושו של המחשב בענף זה, אולם לכך היה מספיק הסיכום שבסוף המאמר ולא היה צורך בפירוט שירותיהם של אסטרולוגים שונים. מה שהדהים אותי באמת היה הקטע "מושגים באסטרולוגיה". נושא האסטרו- לוגיה שנוי במחלוקת (אגב, לא ברור לי למה). כל עוד לא הוכחה האסטרולוגיה, היא בגדר אמונה בלבד -- מדוע לא פרסמתם מושגים כבודהיזם? ! -- מסתבר שקוראי "מחשב אישי" הם יותר פתוחים מאשר מתוחכמים, או לפחות זה מה שחושבת עליהם המערכת. כנראה שמטרתו של עיתון זה לגרות את קוראיו ללמוד אסטרולוגיה, או שמא זהו עיתון לעקרת הבית. אני, על כל פנים, מצפה בקוצר רוח לכתבת התחקיר בנושא המיחשוב במסע- דות סיניות לעומת המיחשוב במסעדות מזרחיות, בליווי מחירים לדוגמא ומספר מתכונים, כפי שכנראה תפורסם בגליון הבא ! מָמִי (סגול וחיריק) מילשטיין מָמִי היקר, דווקא בגלל שנושא האסטרולוגיה שנוי עדיין במחלוקת ואין תשובה סופית ומו" חלטת לנושא -- ומאחר שרבים האסט- רולוגים (ומי שמתימרים להיות)ה"רצים" ומוציאים דוחות האמורים להיות מספקים ומספיקים להדיוטות (המשלמים אגב סכומי כסף ניכרים) -- דווקא בשל כך ראיתי צורך (דחוף אפילו) להאיר את עיני הקוראים, מסונוורי הכוכבים. לשם כך אסור היה לי להציג מסקנות ותו -- לא אלא להסביר לקוראים כיצד הדברים נעשים בארצנו -- וכמדגם לקחתי את הדוגמאות הנמצאות בכתבה א גד עדפין 1 בכתבה אנ ח הרוהו עה שנושא העוסק עוסק במח בעיתוננו ועל אחת כמה וכמה אם הוא עושה שירות לקוראינו. ולבסוף -- אני בכל זאת חושכת שאתה בוו איכפתניק -- וזה טוב, לדעתי כמובן שאלות ותשובות * ברשותי מחשב רראגון 32 - האם ניתן לחבר מודם תקשורת דרך הממשק המקבילי "סנטרוניקס"! א לפני מספר חודשים התחלתם בפרסום סדרה על שפת המכונה של הדראגון - והפסקתם -- מדוע? תשובות לשאלות על הדראגון לשאלתו של שלומי טולדו: הטעות נגרמה בגלל השוני במספר הפי- קסלים בגראפיקה הנמוכה בין הטַנדי - לדראגון. הפרמטרים בפקודה 551 -- היו גבוהים מדי, ולכן יש לתקן: *ייי"דאוחק. (ץ.א). 55 (31) סאח-ץ (63)סאם -א לשאלותיו של איתן: -- לדראגון יש תוכנית סינטיסייזר הנקראת: 7 468ודא/8. -- בחוברת "0558 א60אחפ" מתפרסמים מאמרים ומכתבים בנושאים שונים על הדראגון, המאמרים סוקרים תוכנות, ספרות וכד', ואילו במדור מכתבים - תמצא טריקים שונים. המחשב דראגון 64 - יוצר כשיפור לדראגון 32. ולמעשה ישנם הבדלים ספו- רים ביניהם: שפת בייסיק ניתנת לשינוי % זיכרון בבייסיק או א64 לשפת מכונה, חזרה אוטומטית של הקלידים, מקלדת בעלת מגע משופר אך אותו מספר קלידים. ה-64 נהנה מאותם היתרונות שהיו ל- 2: בייסיק מתקדם, תוכנה עשירה, מעבד 6 סיביות (68095). אך סובל גם מהחס- רונות (שחבל שלא נוצלה ההזדמנות לתקנם):מצג קטן, אותיות לא ברורות, מקלדת חסרת פונקציות, עריכה גרועה. המחשב -- קומודור 64 -- לעומת זאת, נהנה מעריכה מעולה, מצג סביר, מקלדת נוחה לשימוש, תוכנה, צלילים מהממים. אין לשכוח גם את הבייסיק ששבר את כל השיאים, כבייסיק הדל ביותר למיקרו מחשב, ואת המעבד הישן 6502. אך באופן כללי לכל מחשב יש את יתרונותיו וחסרונותיו -- ועליך להחליט בהתאם לדרישותיך. שי פוליקר, מושב צור-משה אנשים ₪ ונטחשבים סוף סוף גברת שואלת.. העברת סמן הנני עובד במפעל "אגן כימיקלים באש- דוד" ומפעלנו הוא אחד המנויים לירחון שלכם. בגליון מס' 19 בעמוד 48 פורסמה תוכנית למחשב קומודור 64 הדפסה בעברית (ע"י חנן קריבאן) הרצתי את התוכנית ואכן אבקשכם ליעץ לי; א. איך לגרום לסמן לנוע מצד ימין לצד שמאל? באנגלית מצד שמאל לימיך? ב. בפקודה 485 וכן בפקודות 495,490 רשומות פקודות הדפסה בעברית לא ברו- רות לי האם אפשר לקבל הסבר? מדר תמיר, אשדוד ושוב הדראגון של טולדו להלן כמה תשובות לשלומי טולדו על המחשב דראגון. לשלומי טולדו ; א |) המחשב אסאס לא תואם במלואו את ה-188-80. 2) למסך הדראגון יש ברזולוציה נמוכה רק 6331 ולא כמו ב-185 126*46 לכן לא תוכל לכתוב בפקודת ה-188 מספ- רים גדולים מ-63 ו-31. 3) במחשב דראגון חייבים להופיע בהוראת ה-ז86 3 גורמים. דוגמה: (0,ץ,א) ז56 א=מקום אופקי (עד 63) צ=מקום אנכי (עד 31) 0=צבע (עד 8) בדוגמא שלך גורם ה-6 (צבע) היו גם זה מקום לבעיות. ב. יכול להיות שטעית בהעתקת ה בכל מקרה אם אתה רוצה לבדוק את > עסקת חבילה !!! קומודור 64, דיסקט עם המשחקים ג'מפין ג'ק, 0560 א%שס מו ₪ לוגו, סופר בייסיק 64, סקי ועוד בעד 520 בלבד. רן לגדרי 03-356686 = למכירה מחשב אטארי 800-,1א + טייפ 1010 + ד ומא ד 006₪ד ואג דג + קלטת תוכנה עברית. באריזה מקורית ובמצב חדש + זכויות להחלפת תוכנות אצל המשווק, וספרות מקצועית. אשכנזי 04-334442 (בערב). > מעוניין לקנות כונן אטארי 810. דני, 03-747929. = למכירה מיקרו פרופסור 2, 64 ק', חדש + חיבורים + תוכנה על גבי קלטות ודיסקטים + מקלדת מקצועית + ספרות רבה + כרטיס לכונן, במחיר 8350. גיל, 03-356081. > למכירה משחקים למחשבי קומודור/דראגון + ג'ויסטיקים לקומודור. מעוניינים בציוד היקפי. החלפה/מכירה. לבקש את רומן, 03-599511 (בין השעות 3.00 -- 5.00). = מעוניין באפל או תואם עם מעבד תמלילים בעברית. יעקב 03-721687. = למכירה אפל 2+, כרטיסים ]א /67, א128, כרטיס פָּאל, ועוד, כולל תוכנה. מיצניק ברוך, 3, 03-336831. = מחשב אוריק-1 48 ק', למכירה בהזרמנות, עם תכנה, משחקים וספרות. ברוך, 03-763679. = למכירה ראדיו שייק 100 טי.אר.אס. 80 + מדפסת + טייפ + תוכנה 24 ק'. איתן קורן, 03-446907. = לבעלי ויק 20: לרציניים בלבד: מתג הפעלה קרה + מיתוגי זיכרון + העתקת קרטריג'ים + עשרות רבות של קרטריג'ים מועתקים + הסברים. מתוכנן היטב. כל הקודם זוכה. ערן בן-שחר, 04-719518. > דראגון 64 + טייפ + 2 ידיות היגוי + ספרות + 3 קסטות תמורת קומודור 64 + טייפ + מינימום 2 קסטות + ידית היגוי. אלון שושני, מטולה 10292, 6 > דרושה מדפסת המתאימה לקומודור 4. טל. 0527553521 2 ספקטרום, להחליף/למכור משחקים בשפת מכונה וללמר בייסיק, במיוחד על הספקטרום. טל רוזנברגר, ברדיצ'בסקי 5, חולון, 03-857281. = למכירה ספקטרום 16 ק' כמעט ללא שימוש ובמחיר משתלם + שתי חוברות באנגלית + חוכרת עברית + קסטה לעברית. מאיר, 6 (בערב). = למכירה כוגן למחשב ביביסי + מתאם. גל רשף, העליה השניה 31, הרצליה. >= למכירה תואם אפל ווינר 48 ק', עברית לא על חשבון אנגלית, לוח מקשים נומרי, במחיר מציאה: 0 :! לבקש את מיכאל, 055-29309 (לא בשבת). = למכירה ויק 20 + כל התוספות + טלוויזיה צבעונית "9 (186א). גיא, 03-475042 (בימים חמישי -- שכת). = למכירה משחק טלוויזיה אטארי במצב חדש כולל שני סוגי ג'ויסטיקים (פדל וסטיק), ספק כוח ומשחקים. יחיאל יניב, 04-725361. = למכירה דראגון 32 + ידית היגוי + ספרי הדרכה בעברית ובאנגלית + תוכנה של פלייט סימולטור + טייפ + תוכנות בבייסיק. כל זה במחיר מציאה (פחות מ-8300). כל הקודם זוכה ! יוגב כרייף, 48,,. = למכירה אטארי 1.800א + טייפ + ג'ויסטיקים + ספרים + תוכנה בשווי של 8600 במחיר מציאה. גולן זבידה, 04-933870. = למכירה קולור ג'יני + שלושה ספרים + חיבור לטייפ + קרטריג'. בהר גיל, אילת 32/3 חולון 61. 03-753770. >= למכירה עבור ספקטרום מקרו כונן מתאם (אינטרפס 1) + 3 דיסקטים. סדרו דניאל, צאלים 8 ירושלים, 02-765364. > דרגון 32 למכירה + טלוויזיה קטנה + טייפ סטריאופוני + כבל לטייפ + תוכנות + ג'ויסטיק. מחשב + ג'ויסטיק 8400, והטייפ 8150. דורון 3, טופס פרסיום במדור קלט/פלטי בל הודטוחיך חייבווז להיבוזב בבתב"יד ברור וקריא על טופס וה הביל גד 30 זלים לחירב. בחזוב -- א הדפס -- זילה אחת למשבצת בבהירות רבה. שחר. בחובוזר ג החלאה. ובולל חיסוד) ר/או מלפוור חזייבים להיבלל בשלושים הסלים. אגו חקבלים הודטוח וחסוראיים פרטייים בלבד. לא גוכל לחזור על הודעחזר אלא -אס"ר תמו 1 בסופם חדט. המטרבת איגה יבולה לערוב להדפסת הודטה כלצחי במונוד בלשה. ואינה וושאח באחריות לחוב המודטוח. אנא טוור לגר לנוזור לר בבחב-יד ואה וברור. החודטוח חפורסמגה טול בסים "כל הקודם וובה". שלוז א המופם בחנוטפה ציי בצדה השמאלי מוכירוח חל פלט. בהצלוזה. אנשים ₪ ונוחשבים מה | מש | ססר = - = די | התנמו ₪ א שא אא א אה אה אה שה אה אה אה אה אה אה אה אה או אה חח א אם אש למכירה ספקטרום 16 ק', + טייפ היטאצ'י + תוכנות ומשחקים + מגביר קול + ספר הדרכה. הכול במצב מעולה. צרפתי אבי, השיקמה ב' 3ן, בת"ים 59575, 03-5853734 למכירה מדפסת בראדר 15-י!1! בצרוף טרקטור לניר רציף, מתקן לגליונות בודדים, גלגלי אותיות שונות, עברית ואנגלית. 03-458892. בערב 0. בהזדמנות למכירה תואם יבמ פיסי 128 ק' + ספר לימוד + כונן + תוכנות + עברית. במצב מצויין. 9 (בערב). למכירה מחשב טקסס אינסטרומנטס + טייפ חדש בשווי %156, יחידת דיבור + תוכנה רבה וספרים, זוג ידיות היגוי, מחסניות: לימוד אנגלית (מדבר), לימוד חשבון וטווטלי (לא מדכרים). (אפשר בנפרד).מוטי שרעבי 02-875708. למכירה מדפסת 80 001 מקבילה פלוס נייר. גדעון איסטרמן, רח' צה"ל 81, צהלה, ת"א 69934, 7 (17.00 -- 18.00). למכירה מחשב טי.אי. 44/99 + ג'ויסטיקים + מחסניות: אסמבלר, לימוד הדפסה עיוורת ומשחק + ספרים וחוברות (+ קסטת בייסיק מורחב חינם !), במחיר מציאה של %180 בלבד. אביעד 8,.,. למכירה מחשב טקסס טי.אי.99 עם תוספת הרחבה ומשחקים וידית היגוי. זמיר פייטן, 055-42372. מעוניין לקנות טלוויזיה שחור-לבן קטנה. נילן דוד, 04-523191. מעוניין בתואם אפל או אפל + כונן במצב טוב. בהר גיל, אילת 32/3 חולון 58361, 03-853770. אטארי! מעוניין לקנות כונן משומש -- 1050. מעוניין להחליף משחקים ותוכניות (יש לי את פול-פוזישיון, בלו"מקס). אבנר הורביץ, רח' הדר 1א' הרצליה 48326, 052-84563. מעוניין בצג צבעוני לאפל 11 סי, רצוי חדש. כן רוצה לקנות ספרים לשפת אסמבלר ושפת מכונה, וכונן לאפל 2 סי. אהרון 02-410678. + 4 הדפס תוכנית זאת: 3, (128,96) ₪ 61861 10 0, 7679, 1536, "שם" 05/68 20 ואחר כך בדוק אם ציור העיגול עלה. מעיין קופרשטיין ,ערד אסטרולוגיה הוגנת אני מבקש להעיר מספר הערות לכתבתה של לאה סופיר שראתה אור בגליון 21 בנושא אסטרולוגיה ממוחשבת אשר באופן כללי היתה מקיפה, הוגנת ומענינת. 1. באשר להכרח ב"אינטליגנציה מלאכו- תית" למיחשוב האסטרולוגיה עבודת האסטרולוג מורכבת משלושה שלבים: א) חלק מתמטי תוך שימוש בנתונים אסטרונומיים. ב) תהליך פיענוח הנתונים והסקת המסק- נות האסטרולוגיות מהם. ג) הייעוץ ללקוח כיצד להשתמש במידע לתועלתו המירבית. שני השלבים הראשונים מורכבים משרשרת של החלטות ופעילויות הניתנות לתיכנות. הפלט: דו"ח מימצאים אסטרולוגיים הכתוב או נאמר בשפת אנוש. מְמחשבי האסטרולוגיה מצביעים על כך שהשלב השלישי אינו כולל שימוש בשיטה אסט- רולוגית אלא הוא שלב של ניתוח, יישום, דיון והחלטה. מעבר לרמת הידיעות באסטרולוגיה והמיומנות, אסטרולוג אחד נכדל איכותית מאסטרולוג אחר בהיותו יועץ טוב יותר או טוב פחות. אנו טוענים כי אדם בעל אינטליגנציה ממוצעת מסוגל להפיק לקחים ולקבל החלטות על בסיס החומר הכתוב. אפשר שיועץ מנוסה היה עושה זאת נכון ויעיל יותר, אך כאן קיים שיקול פשוט של רווח והפסד. האסטרולוגיה הממוחשבת זולה בהרבה מעבודת אסטרולוג מומחה אך היא מונעת מן הצרכן את הפינוק שבמצב מקומו. האסטרולוגיה הממוחשבת מחליפה איפוא את השלבים א' ודב" בלי להזרקק מטבע הדברים לאינטליגנציה מלאכותית ומשאירה את החלק השלישי לצרכן עצמו. 2. באשר לפלט החיזוי האסטרולוגי: בני- גוד לטעות הרווחת, הפלט אינו תאור סי- פורי של העתיד או "הגדת עתידות". החיה זוי האסטרולוגי חושף מחזורי זמן, מקצבים, אשר קיימים באיזורי החיים השונים של האדם (בהקבלה לקיומם של במערכת השמש) ואשר מפע זמניות במועדים ברי חיזוי (כגון: האצה והאטה של תהליכים, מצב עתיר הזדמנ- ויות מול מצב בעל אפשרויות מוגבלות) שקובעות את אופי התקופות השונות. זהו מידע המסייע לאיתור של הזדמנויות ושל סכנות ובכך תומך בתיכנון (לאור האמור לעיל מסתבר כי האסטרולוגיה משתמש בתנועת הכוכבים כבשעון). . בלהט הכתיבה תיארה סופיר לאה את הרקע המקצועי של עמיתי, אך לא את שלי. כיוון שיש כאן ויכוח בין סמכויות השלמת החסר נחוצה. אני מוסמך הפקולטה הבריטית לאסט- רולוגיה. לשעבר, יו"ר האגודה הישראלית לאסטרולוגיה" כיום מכהן בוועדות להוראה לקומוניקציה ולעריכת פרסומים של פדרצית האסטרולוגים האמריקאית. ערכתי פיתוחים תיאורטיים הרצתי בכינוסים בינלאומיים של אסטרולוגים ומאמרי ראו אור בעתונות המקצועית העולמית, במקור אנגלי ובתרגום. עבודתי מורכבת בעיקר מייעוץ ללקוחות, הרצאות, הוראה וכתיבה. הקמתי את "חץ הדעת" וניהלתי אותו ניהול כללי במשך כשנה לאחר עבודת הכנה של כשנתיים. מצד המיחשוב תיפ- קדתי כמנתח המערכת של "חץ הדעת" וכמעצב אירגוני של המנגנון. אני מתכנת מקצועי ובהווה תלמיד בקורס לניתוח מערכות. דני הרמן, חץ הדעת, תל אביב ובכן, עכשיו אנחנו יודעים. כלבו -- חוויות מאילת שלום לך תמי זילברג, קראתי בעיון את מאמר הביקורת שלך אשר פורסם בגליון 21. כשסיימתי, ישבתי נדהם... בעצם המום. תמי, כאשר אדם מן הישוב קונה מכוד נית חדשה או כל מוצר טכנולוגי חדש, הרי שחזקה עליו שיקרא היטב את ספר ההור" אות הבסיסי שמתלווה אליו ולכל מוצר טכנולוגי אחר ( ₪טאא₪ 0558), בטרם ינש להפעלת המערכת, דבר זה צפוי מאדם אינטילגנטי-ובתנאי שלא יהיה קצר רוח, עליו לפחות לקבל קורס קצר מאיש המכירות המדריך, מראה את דרך ההפעלה ההתחלתית ומסביר את ההוראות הבסי- סיות למשתמש. זה כמובן נכון לא רק אנשים ‏ + ובוחשבים מוני ואולי יו הוא שרמר"הרל לאחר צרירה של בר שלוש הוא שבס כל לאחר צב הלשורה בעבודה הקשורה בעכודו ₪ ₪ למות רה ור לבצע. לשם המחש לזטוותיי מטענותייך; 4 לטענתך "לא קיים ריכוז של קיצו- - ובכז תמי. לו היית קוראת רים.. 1 | הק בעיון את הפרק הכללי המתאר כיצד לעבוד עם תוכנית הכלבו (עמ' 9 במדריך), הינן בד"כ והות בשלושת היישומים. ההסבר, חר משמעי, קצר ולעניין (מופי; תחת-הכותרת פקודות ת"פ). מכאן להס תכלות קצרה בתוכן העניינים והרי ל שבע"מ 20 במדריך הכלבו, מופיעות כ פקודות הת"פ הקצרות. אומנם הן מופי- עות בפרק "מסד מידע" אך הרי נאמר קודם שפקודות קצרות אילו הינן זהות לכל התחומים. בנוסף, כל פרק 6 מתאר לפרטי פרטים את דרך רהפעלה של מעבד התמלילים וזאת עקב היותו נושא רגיש ביותר. למען האמת, לא כל הנושאים מפורטים דרך תוכן הענינים כמו "שינוי שם קובץ", המופיע תחת הכותרת פקודות נוספות. בעיון קל בע"מ 40 -- הכל נראה אחרת וכל כך, מבלי שפניתי לשרלוק הולמס לעזרה. 2. ולבעייתך בנושא "מחיקת קבצים"; עושים זאת כך: א. עוברים למפרט ראשי. ב. לוחצים מקש "5" ולוחצים על "החזר" (אחטדפה) ג. לוחצים מקש "4" ו"החזר" והרי לך מחיקה של כל מה שתחפצי. כתוב במפורש שפקודות התפו"ח הקצרות כמה מידידי שרכשו את התוכנה לצור עסקיהם -- ולהם אין כל ידו ו[ -- השתלטו על התוכנה זאת רצוני להפנות את ת שטון הביקורת שלך נשא "צליל של זיל- זול" כדברי הגששים, וע ה בהחלט. משום מה התר לחסל חשבון העברית, ואם ) להיות מודעת לקוראייך. קשיים כפי שתארת הינם בהחלט מנת חלקם של אנשים שלא קיבלו הדרכה מרוכזת של לפחות 20 שעות עם תוכנה זו "כ ע'י סיבית -- לכל רוכשי בברכת הצלחה לעתיד, משה ארוך, אילת. שירות אדיב לדרגון מפעם לפעם מתפרסם במדור מכתב תלונה בנוגע לשירות המוגש ע"י יבואני המחש- בים. לשם שינוי ברצוני לספר על שירות שניתן לכנותו "שירות מעולם אחר". הנני בעל מחשב אישי מסוג דראגון 32. לאחר קנייתו פניתי לחנות המוכרת בשא- לות ובבעיות הנוגעות למחשב וקיבלתי יחס מזלזל. לאחר מאמץ רב, הצלחתי *להוציא" מהם את שם הסוכנות המייבאת את המחשב. כשניגשתי לסוכנות, התקבלתי במאור פנים וברצון לייעץ ולעזור. שאלה ששאלתי בנוגע ל-806 (טעות) בתוכנת המחשב, גררה החלפתו בדגם חדיש יותר ללא תשלום (למרות שפתחתי את המחשב והפרתי בכך את תנאי אחריות החברה), ובנוסף המחשב הוחלף לאחר תום תקופת האחריות, עקב שריפת מעגל משולב בו. ההחלפה בוצאה ללא תשלום וניתנה לי אחריות מחודשת. שינוי חומרה שביצעתי במחשב (הפרה נוספת בתנאי האחריות) גרם לנזק במחשב. המחשב הוחלף שוב והפעם בתשלום מינמאלי. סכום זה נאמר לי, הוא עלות תיקון המחשב, היינו המחיר שעולה לחברה. לפני כחודשיים פניתי לחברה, עקב תוכנה שקניתי בחנות ולא התאימה למחשב, (בחנות סירבו להחזיר לי את הכסף) ועקב כך נשלח לי כרטיס חומרה, בו הייתי מעוניין, במחיר מוזל מאוד. נוסף לכך הסכימו בעלי החברה לקבל כחלק מהתשלום, את הסכום אותו שילמתי לחנות בעד התוכנה הלא מתאימה. החברה שלחה לי תחילה את הכרטיס בצירוף בקשה שאשלח אליהם את סכום הכסף החטר. אמון כזה בלקוח, אינו נפוץ בארץ והח- שוב מכל, היחס האדיב והרצון הפּן לעזור ללקוח ראויים לתשבחות. אודה לכם אם תפרסמו מכתב זה, בצירוף המלצתי החמה לכל בעלי מחשבי הדראגון לפנות בכל בעיה אל הסוכנות חברת "המחשב" רח'י הלפרין 5 ת"א, כשהם נתקלים ביחס לא אדיב מצד החנויות. סמ"ר רועי גורן, צה"ל לכסיקון המחשב מחבר: אלן פרידמן תרגום מאנגלית: יוסי מילוא הוצאה לאור: דליה פלד מוציאים לאור האם נתקלתם במושגים פִיקסֶל, דוס, יוניקס, מודֶם ועוד? האם ניסיתם לחפש במילון את פירוש המושגים? את חלקם הגדול ודאי שלא מצאתם ואני משערת שאת חלקם האחר ניסיתם להבין מתוך הטכסט עצמו. ובכן, לכסיקון המחשב מכיל בתוך מושגים רבים ומגוונים -- 1271 במספר -- המקיפים את כל תחומי המחשב. 6% ד טי ב 0% מחשב אנשים ₪ וטחשבים מחבר: אירב ברינצ'נר תרגם מאנגלית: עמנואל לוטם. מוציאים לאור: דליה פלד מוציאים לאור. ] ענ ₪ | מתוכניתן בייסיק ועד מנהל יחידת לאור השתלטותם חסרת המעצורים של המחשבים על רוב תחומי חיינו נוצר הצורך, אצל המעסיקים, להעסיק אנשי מקצוע כשלפחות שפת המחשבים שגורה בפיהם,ויותר מכך התמצאות כללית או ממוקדת לנושאיו השונים של המחשב. ספר זה בא לענות על הצורך הכללי הקיים אצל אנשים להתמצא במושגי "עבודה ממוחשבת" כגון: מהו מבקר ענ"א! מהו מנהל חנות מחשבים: האם משרה זו מתאימה למי שנהנה ממכירה קימעונאית ? נכון, זהו מדריך המפרט את כל התפקידים בענף המחשבים, מפרט את תחומי ההשכלה והכישורים הדרושים לכל תפקיד וכמו כן מספר הספר על הסיכויים להתקדם במקצוע זה או אחר. ‏ * מצא את האוצר! דן שנפס, בן 13.5, רוצה להציג בפניכם את משחק האוצר והמוקשים. על האקרן אתה רואה כ207 כוכביות , ... מפוזרות. למעלה משמאל אתה רואה את הסימן +. זהו הכלי של השחקן. למטה מימין אתה רואה את הסימן (8). זהו האוצר שאליו עליך להגיע. הכוכביות הן המוקשים, אשר לאחר כ-2 שניות נעלמים מן המצג, אבל נשארים בזיכרון המחשב. עלים להגיע לאוצר בלי להיתקע במוקשים. לכן עליך לזכור את מיקום המוקשים, שאותו ראית בתחילת המשחק. אם תיתקע במוקש, ישמיע המחשב ציפצוף, וייזקפו לך 2 נקודות חובה והמשחק יימשך. = 11 ה םאתמה 4 = ₪ =1 ה ₪ 6070 די ב = 1 ל א = תו 2 = כ 17 40ן 6070 :1 + ד+ף שו 4 ₪7 אשת 1 = ות 15 | 150 :1+ כןח = 1017 = 2 = 28 אש זי ₪ =ום 1 10 1 6070 :1 + 4+% מעהזע אמשח 2 >< חס לה 17% 400 הפמאס שפצ" זאנחיי ינפס פהדן :25 פעפאם :"אפעם 010785 פם מו רד וכו ות חט ופם ככ יז 5 0050 שפצ" דאזמס :5 פהזה :דכ מו ייה שי מז כ = ד1₪אק :2 פהדט :א פבזה :66 -‏ = 5 4315 +" צאפהד 22 < > 2 פאה ל ?2 ו 8 607 356 60700 78 5 אמחד (ז)א > 2 פאה (10)1 = א 15 45 ₪ 8070 :2 + 35 = ₪5 1 זא - 420 388 6070 6% ₪ 0ז60 :(ק7) %ק 608‏ זאזהת ‏ 6606 סזסס אשד 2 = ק סיה ל = % 15 ןו 18 3 6070 6כש1 0% זאזחק מ סח = 1 חפה. של1 : נק: פהדה :23 פהדט :₪31 דאשא 5%%) לאב ₪805 טס+צ" זא1את :1 דאנאק :2 פהבזם :ד פבדט :"שסא (59 עהזה :5 פהזט :ד₪;"<-500855 פגם" ₪ + כא + 81;"<-צגש" זאהז5קי :כ 3 + 5 שהנד" זא1חקק :2 פהדה :7 פהדט ‏ 1195 דוי שניד קט 5560%₪25 5אן5*ל. "מם 1200: | 1 82 + ₪3 + 4 מפהבזדה :9 פהזטש ‏ 5טכן ה" דא1אק 2 דנ "י-500555 פהת - |] ₪ אנשים אסור לך לצאת מגבול המסר. המסומז רהקגרה כמוכן אסור לן ז מגכול המסך, המסומן במסג מן המסך, ייגמר המשחק, ולא תקבל נק התזוזה נעשית כך: 1 = 1 = ימינה, גו = שמאלה. קליד על קליד תזוזה גורמת לכך שהכלי ינוע באותו כיווּז, עד ש עליך לשלב זריזות ודיוק, שכן האוצר נמצא בדיוק בגבול המסר 7 כ ו בגב וכזכור אסור לך להסיג גבול זה. למטה משמאל אתה רואה מספרי-שניות, שלפיהן אתה יודע תור כמה זמן שמת ידך על האוצר. בסוף המשחק אתה רואה (לפי הסדר) את: נקודות החובו שנפגעת ממוקשים, את דרכך, את מספר השניות שבהן ביצ משימתך, ואת כל נקודות החובה, שהן חיבור עת רואה בסיום המשחק. עליך לדאוג לכך שתצבור כמה ש נקודות חובה. בסיין זשם משחק: הדרך לאו הכר השס מוקשים ל וחשם נכת עוי עשטנפש ידו [6= ויז 5 )ד הזם 5 סך 1 = 1 אסם; את * זז - 1 הס %* 22) זא1 = (1)ק ו 27 ]יה פהד :(2וה פהדע "%* 1 דאשו ופוו דו ד נ יו ירת 24 פמדע י+'" זא:חק :4 פהאזה :2 פהדל ₪ זאספא :2999 סז 1 > ₪ חס; שויזסת עתהזה :77 פאדט :21 סך ג = קנ םת 7 זת:חק ;1 2 :18 פהדש 1 = 18₪ אס מ אתא :"ןו" דאזאהק :4320 -- ---" זא51ק :1 פהזה :1 פהדל -----" זא21ק :1 פהזה :21 פהזט "(%)" זא1אס :ס פהזה :0 עאזטש 2 = 42 . +" יד זה פהזה :2 פהז/ ךא1א₪ :2 פהאדט :א פהבזה :55 כ באו 258520 0 1 13 אס- 5 סם (39152) אםשק < 2 10 12 זזש :166 שד 1 כן 06= זאזתס תהזש : תהזה דוונמש :1 בהזה :22 מהדש :1 + 34 2 שבּים -+--------- - מ 0 / מ.ח.ש.ב ש.ע.ש.ןו-ע סרטוט תלת ממדי > מספר הצלעות המרכיבות את המשטח ההנדסי של הגוף 6 00 1 4 1 7 ו 00% 1 ו (לדוגמה: ליצירת תיבה-מרובע מורכב מ-4 צלעות). כיכי = 2 : . סרטוט אקראי של שלושה ממדים מאת ערן פלומין. התוכנית נכתבה > הזווית לפיה תצוייר הצורה (על ידי הכנסת תוספת האורך לכל . 0 בו - : 2 עבור מחשב אפל. היא מציירת צורות תלת-ממדיות, המורכבות נקודות /,א). ו 0 66 6 40 66 1 ו . 4 : " 5 ו - באופן אקראי, על סמך מספר נתונים בסיסיים. הנתונים שיש לחיצה על קליד כלשהו גורמת ליצירת צורה חדשה לפי ש יי 5 | 0שע 9 0= | 27 226 6 = | אס" 10 פ להכניס: הנתונים האחרונים שהוכנסו. התוכנית נותנת למשתמש אפשרות - . . % . 55 | ₪ דאשא :1,8 שאסק :4 ₪585 43" שאם == . * צבע הצורה (מספר גדול מ-7 יגרום לצורות המורכבות ממספר לשמור את הצורות על תקליטון. ז: 5808 סז דאהש טסצ ספ" זטשא1 - 20 03% | אם] ב 6ב שא צבעים). %;" 1" חנ 0 41 436 = יסד 2 = יאסק 110 5" זטקא1 אשהד "צ" = 8ב 15 30 5 / = 0 600 :0 =₪00108 אשהז 8 6 ₪ 6ן 111 ](4) %אה0 זאזאק :2%5:)" מחהת 46" צדם > 9 קב ו 2 אשהז 4 = 8 <] :1 + (6₪ א (1) סאא : 6 / "558 |,0%|",%6000;" םשה25" 6 4 0 9 9 (2 ץ, ו2)א סז זם 120 . בה ה סה 8 | אם) 1ם 83 0 2 זאשא ‏ 130 אזווס ו א8ם צם ממזזס וש אספאהא פ3 | אפא 00 1,,, ,,, מז 1000 0 ו 0 40 ו שא סז 1 = 13 08ץ 150 םש :46922,96 006 :44721.4 שא00 :42344,76 שוסץ -1 6, ,1565 ,132 , 41 5 57 3 5= םב - == 0 600 :0 =08 ומס אשאז 8 6 ם א[ 153 ה :40287,164 0066 :252, 40206 6, 0 06 0 5% 2 5 אמשהז 4 = 8 ת1 :1 + (₪ א (1) פאה : ה 5 הזח אפא אשזאם ו , 989, ,140 הזהס ‏ 1010 07 דפ 3 קת 50 5 ץצ + (3))ץ,אה + (63)א סד (63)ץ, (3ש)א זם שש - 160 סו : זאשד סן 6 ,1 ,2 5" ד 0 85 16 זאשא 170 ;" - 00008 דטסא1 20 (3,,, %%,2,52,142,64 לא ו 49 09 צאה + (1)צ,אה + (ג)א זם :שה 195 0 ו 0 7 ₪ 8א 23 8 ,95,172 16/1 174 6לי, 160 כ שא 3 0ם | שא סד 2 = 44| 08= 200 ו 2,,,',',',,, 173,861 0" שחנ 0 00 46 | 0 600 :₪ =0108סה אפהז 8 6 ם 15 201 סא;" - פזסתע =0 .סא" זטשא1 - 30 : | 1 / | 1 2 ]א שוווס אך4ב פם | 2 אשחז 4 = 6 15 :1 + (6 + (1) סאם ) זאן ‏ = 0 202 '30076 05 5|סאא' השא 31 7 כל ,2 | 8 =חם.וססוו 203 1 - שא = <א 2 ,"9 מזהגע ‏ 1020 5" שאם = 50 5073 ץצ + (4))צ,אה + (4))א סז זסא 210 ץא;" - ץ סז פסה" זטשא1 :א8;" - א סז פסה" דטחא1 - 01 20, 5,206,069 ,208 136 0% זי עה פה 073 (/ 4 אא 220 33 וד 0 08 0 > 0 35 %6,, 2 1 אפ 1 5 8 4 - שא :168304,0 -- 6א00ק ‏ 225 . אש - 1 6 ,6 ו צפ 0ב 078 ו " בש = 2 - . 5 כְ 0 2 . 0 8 0 077 0 00 - 2577) * (1) שאח ) זא1 = (60א 50 ,6‏ , 96 ,07,160 4 דפ = 843 35 0 5" - (א/ץ) 5005" זשפא1 : שאםה : זאשד 250 ((0% - 190) + (1) סאאה + זא] ‏ = ())ץ 55 5 5" אך5 56 85 05 פאם : שחסה אשחד "א" > 8% "1 260 ךאשא ‏ 80 2 07 10350 56 צדפ = 86 86 02 0 אפחד "ץצ" << > 5% אן 270 ו 1 0 , ,,, 1 6" חנ 4 30 40 5 ו 5 סזםם :0 00008 אשד 8 6 ם 16 101 0ם ‏ כ שוןק לו ה פ2 25 28' -6088 ו התבס וול קשק כו - 3 אפחז 4 = 6 ;1 :1 + (6 + (1) סאח + זא1 = 0 105 6, ,142 141,152,158 5-2 | פאה מ 20 5 0 %,";059א;"85005": (4) 006% זא1א ‏ 120 8 =א0 וטס 104 5,585 2" פאה 0 25 20 - 6086 קז :06 :"400092000 ו ארבע בשורה אחת 17 יכרו ו לח גיל שוורץ עבור מחשב אפל ה 10 כדי להקליט את התוכנית עליך להדפיס: משחק ששלח גיל שוורץ 2 611 לם התוכנית נכתבה במקור בשפת מכונה עבור האפל למען תוכניתנים 8 ₪ .7 2105866 49 א 28 אשר מרבים לכתוב או להעתיק תוכניות ארוכות. מאפשרת לתוכניתן בעזרת הפקודה אזא תרוץ התוכנית (עם הטענת התוכנית הדפס 4 ₪008 70 > 8187 : 008080 : 2100 46 815808 2 %- : 2-5 5 / לכתוב, ובו זמנית להינות מצלילים אותם יפיק מתוכנית זו. לאלה % ורק אחר כך השתמש בפקודה הנ'"ל) וי 6% : - ו ו *2808 70 > 28107 : )008080 : 12 811 1985 (0) 48-80 אשר אינם מוצאים עניין בשפת מכונה מצורפת תוכנית בבייסיק הפקודה 0₪1א תוציא את התוכנית מכלל פעולה. אשר תבצע במקומם את הכתיבה בשפת מכונה. התוכנית תפעל אם יש דוס. שלח נעם ירמנובסקי מרמת גן. (88)67,7 210 199 8 - תס 8 09 | -40189 * 5 וו 7 7 70 255 = 7 אס 116 ₪ ל 9 800 14 90 -6012 7 7א02 : ₪ :7,198 שאס2 :6,1 0 ו 65035 דש 0 5 פב 16 0-0 49 = " ₪187 :8 מ8הדט : 8006 : זאאז -58 1 2 קה | 128 16 006 18 אעס; 0 את 0 42 -4022 ות ו ו וי ₪ .ל 0 אד5 0 40 86 - -6024 ה כ 1 7 0 הת 6 09 - -6000 7 7 2 6 0 80 פה -6028 10 5% 10 42 -6002 107 :19 8הדא : זא1אה : 20187 -79 5-01 5 0 1 6ב -602 0 צס 0 0 -6004 ב"6%'* 20187 :19 8788 ב7+-:" 602 צפן 0 82 60ב -6070 5-4 4דפם = 84 פב -6006 .ד -900408 : 888 139 *+-%- 28187 :19 07238 1 אפ 43 51 פא - -40353 5" אך5 ב 0 = 7 208 : ו 0 > *28107:00107 - 800 - 89 7 תד 55 87 46 60767 8" שחנ 0 = 40 006 .= 40 ל 0 % *אשהגא השסלא :צ8 %ק 5 :1 + 5 א , ו פן 69 | -6039 0" אד 0 40 85 - -=500 0 2% 9 70 25 9 15 + :ן7 056 --- 28187 :28 פהדש -0ל ו 0 15 46 - -6038 1 אד5 00 81 86 - -6015 4 ד, 7 : 008000 :9-71* 28187 = 0 -60356 02 צידם = 501 / ["כ-* 28187 : 1808658 ::* |" . וו -15 0 5 סל 125,148 88/07 -9 - שד 9 5 00פ%8 - <וחנ פע 00 40 06 0" אכ) 0 00 85 - -6018 4 = = אנשים ‏ + 07 9" אנשים | ;6 וסחשבים ובוחשבים 4 סד 151,148 70 151,155 סך 132,143 סד7 143,143 290407 :9 דא 4 70 143,152 70 132,152 1% * 20%1 תא ₪ = (ט,01א8 ;1 227% + ,2 + 07קע 200 2 = 1 > ש = ;3 >< ,3 > 2801 כק2 5 = ;2 /. 2 48 סד 8 +א0ס :759,448 :0% :758,173 אא0מ ‏ 629 | 7 :0 >סָכ - ; > אש 7040 ₪ , : 0 28-58 2 "7 / 7 7 :85,155 70 199,138 08/07 158 6 :771,116 שאסת :779,192 7 :11 + 1ץ,ק , 0 . 7 : 7א06%/ 388 - 0 - : . ,ל 08 7 228 7% 70 4 = 2 208 אל 3 ₪007 :179,155 70 175,138 0 2 00868 :72,298 4 + 1ל,2א קד נ7,ל > 4 ,5 05/07 :125,149 70 9,138 ,4 ₪006 :775,7 8א₪0 :4,198 | > 22 208 ק28,אז 92 2 27 :2 0 / 2 77 1 - 8001 400 ₪ = (88)1,7 א1 - 409 5% סד 138 98 808,685 :777,8 ₪008 :249 2 ₪088 :11 - 1צ סד 8 , / 4 2086,₪6 :779,298 0800 :2 7 : כ ,2 -80070 202 = 12 * 7 | 159 ו ו ₪ 7,21 אא ופד 5ק,3 כ )קת כקכ ה = כ ו ו ב אמש27א :1צ = 2ץ:! 6% 5 2 א שי 7 ₪ .0% :784,9 אאסמ :781,758 :500 ה 7 : 7א06 419 ו 667 / 0 ( 2 728 7‏ 6 אש א - 4298 6 :1914,9 9008 :191,768 שאטק ‏ 538 / 2 27088 :1015,3 788 :24 הד 20ק7 9 = 77 א 1‏ 419 =.א7, ₪004 172 . : 1 = אנש סא 15 70488 7 :18 כדורגל 9 68070 ::"020 * 80107 :1 0728 :22 0788 188 = 2 7020 2 ( 2 א1 :1 > 2 = ₪ 448 :7:78 708 1 + 78 = 1:78 ק> 20107 :19 ₪788 :24 פמז/ : משחק נשלח על ידי אלי אהרונסון ממושב מסילת ציון. כדי להריץ 9 8070 459 14 ::; "2/2052 2)2%7 ,7ומ:," 28צה: אותו בצע 4 א . תחילה, עליך להחדיר את הכדור (בעזרת [ה )| | 4482 8 :80 = 8:0 > ל:1 = א:1 מהדטש ‏ 192 החצים) בשער היריב. המשחק משעשע ופתוח לת וספות. נכתב | 6 8 <1 0 0 ל ובשש 4 = : 4 א8):₪ ‏ = 2 299 : ' 5 2 8 1 פירוט: 4 -2 ציור המגרש, 78-80 מיקום השחקנים, 150-160 3 | 88ב אס 28 = 120 2 = א, 7% : / / א מיקום הכדור, 170-180 הזזת הכדור, 400 טא אם חוץ, 500 908 אם : [ הומת לח =ית 7 219 גול, 600 508 הזזת השחקנים, 90 508 בעיטה להרחקה. 7 : ש25)< :19 0788 :24 פ2דט ‏ 479 1 15 =; ךדשן :556 ך= ב :6 ;אש;" 2/2768 15 010828 786* 9 708 193 = ב א 1‏ 228 . 5 70 60 :5 א18 .531 5 .0% :559 80908 88ק7 1 > ₪ א1 - 239 ב=ט 157 הפחד ג1ב5 15 7154 ו = 5 15 | 9 = 158,9:0ל4 אטע 257 הד 56 <1 152 ,0% :4,199 8א20% :1 סז 1 = 1 208 489 בו ית | 1+ ל189+סאם) בא ד5. 155 -- 0% :4,190 6א0%ק : 8 :7,189 9 6070 249 ;פוא ז1;89 המטס זאבצהק :7 אאב 186, ,10 ג 2 7 ₪048 :4,190 2008 : 8 :7,589 7 100 תהד7 :24 ההדט 258 מפקהש דאדמם :פצםאה1-%ט ד6) 176 ול של ו 0 ה - ₪ :11 4 5 2086 :4,75 ₪088 : 8 :59, א 12 :7 70 1 = 7 208 :2 = 1ל 269 הפר יל 301 -ך 2-ל 6 57 שפהם דפ] :76:50 ד6ש 5 . - - ג = ב = - ₪ ₪086 :2,199 008 : 8 :9 2 = גל 7088 9 = (ט,א) 90 ד 60 תפהד 967-3% 15 123 .0 02 בשל. ילש 68 :7,598 ₪000 :4,75 2008 : 8 : 1 208 720 8 = צ1ץ א1 : 7א5א -279 2 ד 1 דמפ| :3 ₪508 :14 סך 151 הסס ס / . , 2 - = ב - )₪ % : ₪ .8 :7,158 2008 :4,459 2008 : 8% א 7484‏ = 58:88 70 1 = 6 ו58+5ש 267 אמפחד "ו"=3% =1 176 אא דשן :656 ד8)] אשה+ 254 5715 יי" 7 8070 : 7א808 :2 - 8 70 ס אמטדאת .1 4 1 ₪ נ:ש-צשאטש דמם אמחד רהאָ"=א3 "2 10707 1-=5 דמן אפה 5.> סן 1 ₪ סד 1 = ל 208 :2 70 1 = 1 208 479 7 :559 80508 :1ץ סד 1 = ץ 208 - 288 0 ₪6 שד ס %-: דשל האהך 18:5פהה "1 5 7 200% :4,649 8א20 : 7א04 :25 = 2א,ם = (ל,א)1:828 - ל = ל: ₪ : גצ.א 4;0₪7 מ5סהס דאנצחק 156 ה וי 4 המסבק :5 משעחסטם 16 ו ְ , , : 8 ד 0 9 משםחם :238,6 טבתם .6,8 דס. 7 : 8 :158, . - 77 = 0:77 = 9:%2 4 1+א=א ד=] 206 5% םאס .238,0- טממס 98 ₪317 :49168,89 2088 509 ₪0 298 סז ₪0 אשהד 551 (4,א) הוזה =1 1סם 0 שהספ .120,868 ד0ס0/ק₪ 36 : ₪ 0 0 טממס .31.6 טבחם :6,753 דסשק 39 סד ₪0 מאפחד 525 (ש,א) הדרם =1 כבסם 1 שהחפ :31,0- שבהס .0,831 7 בק רו ולאשסיג ההסה 8/ק פאם-:4 דפן .פאה-14 דש 503 סמחט יס ור : 7 , = : = 55 ₪ :31.6 סהמס :6,531 טמה <1 :38 6827 :;*? 6806 3707048 6040 ו מדדה =1 אמתד 551 =1 05ב טהמס :46.8 טשהתס :8,408 ז0+₪ 50 פא; : ש2א : 2002 א4א7 "א" > 2% 5( 0 דא 242 סאשש המ5מה, ה 6-5 שבתסש -068‏ רחס ,5‏ 0 89 8פט מם :40.0- טחחם :248,40 זס/ק 60 8 (4,א) מדדהם =1 אמתד 5-6 =1 סשם 8 טםממס 0,355 טה שפן אש אא;אד7 *ל* = 39 12 529 סש יפיצ ואס :: ₪ 1090 ₪ 26.4 5557 הפחד ם ₪-,506-,1- 6שמסם .46,103 ד%0+ס 6 קה 0 8 פשטם :-,1 טהסס ו207,105 זסום :1 5 4 6 םד 60 הפחד 343505 15 243 1 +*6 01 [126,66,3 618606 0 -549 , , 1 8 בגם 5 ,1 + 8801 עאם מ = (88)1,7 <1 - 319 1 סד 60 :9+1=ע ד5) 2506 מפקהת דאנצמק :12 סד ב-א מס= בד פוה א = (2,7 > 8801 פאה ם = גקט 1 959-188 6 ספב 5 1 ו אע = / = , ₪ , אא 22 שפם , ₪( :32 0 שא מס= 73 720 07 קב )8 א :ה.6.4 5555 :5 סד ואפ :* 7"נא,21 דם ;79" השפםס ו פאשס5 8 2800 לשת א קאפ 328 ו | סד ש=ה הביכרו - , , , ם ₪ : 4 . . זה;1 55תמטא1 ;1 תפטם דאדמס 401 2 משסבס דאנצמס .6 סד 56א מס" 74 "ועט סחי 08> שרד : |--: האאם ה 1ג2.: הוה 6,520 דם: קש 25 0 4 10 משס 60 :6-51 דם! 402 = ה וב 1 (%] - א ץ = 1:%:88 > 15 א 1 - 6% = 1א 559 0 בא ל 6 ד יי + 2 2 5 א וו ל ל החד =: 411 5 .65 דסא--5 ש252 אפהד 66 =1 75 עאה ₪ = (2 + ש,8001 פאהב מ = (1 ששט ₪257 אפמתד 81 15 413 . 5 אמשדם 7 :11 70 א = 1 208 :9 000408>‏ 569 = - בכ יד=) אשהד 0231 =1 413 8 פ8ט5 0ב 78 זא :1 > 2ץ,9 > 2א סד 1 > 2 ₪ =; 55077027 דאן אפהד 551 "1 4205 1 ך56) אפחד 6ב5 =1 79 2% :% , 2 7 : 7א04 - 358 2 ל סד ₪0 :6 ש ד₪ .ם שמדם 18 סד 4-1 הס 68 כלליש 7 וקש; :4 סך7 = 7 <08‏ 368 7 שד סס 1 6-2 :541 57| 21 ה 2+-- ) פמה-ף ד 45000 07 :11 סד 8 = 1 208 :1 >000408 579 0 וי - אנשים - + וחשבים 8 אנשים ומחשבים 2 (0,490+12)+0250 267 056 ₪ 7+2+ נשא5)+א25 | שא :4,3. 5550 :5 סד 1-ה הס6 566 מס" :01 5₪ד5 943 סד - מס= 560 7 ך=) :556 257 ממהד 551 16 ה דא ג 5או5 שא כד 15% ₪ 70 ₪0 :250 סד 60 אאחד 23-(4,:) מדזה =1 978 141 ךא :5-1 57 501 400 0 :050641 4567 7584 4412 15 פטם סד סס אאהד 3351 (1,4) הדדה =1 974 4 ד = 441 67 אפחד 9:56 "1 503 ".";4,ג דה;7 246 דידחס 975 1 1;07 א₪5תשאד ;6 188 זאנדצמק 504 4,ג1 ד7דבם;4 148% דא1חס :2 מפשבס 985 = שם 4741% ד₪₪ :65,"," ;03 ;16, 4 דאשתא ג דאםא :"7" ";| 1.16;030;"9 ז0;0 18095655 זאנהס :18 אמטדפם :שש ד אאא 257 שפפ סד שי :60 ג מסד5 999 סד ₪0 :6=א דאפע אמחד %8< 15 505 0 17% 0.0+"8" חפש שאסק 50800 : 2 ₪ 08 1.,51%%%+"ת" חפט 5אסק 50061 6 70 ₪0 :5256א ₪7 507 ,51% ,2+"תה" חפט 5אסק ₪062 ש=קבס ד18שק אפהד 5.-%]4 =1 שסטס ,3,51%%+ית" חפט פאסס 5005 דא :21+צקשאחבש 257 :7" ";4ף.,ש ובג;4 0 (+4,017%4+"1" 4ב 5א0סק 0004 ₪ ט 1 %5.51%+"41" מפש 6א0ק 3005 סש ₪7 :1+ (18+כאה)ש ד5] 6061 6 6.₪1%%+"937" חפש 5אסק 5006 5 א אפהד 556 =1 פטס 6 1%%ם,7+"43" חפט 5אסק 5007 1+ (2+14אה)+ט>4ף 257 508 אמטדשה 3006 סס :9000 506 ₪0 :1.9. ספסם 604 דאם :33;787,ש 7ד₪;5 אאב דאדנחק 90606 574 יבם מול משתמשיה כמוסכם. מפתח התוכנה מטפל בכל התי- קונים הנדרשים בתוכנה בעקבות התקנתה במפעלים שונים וכן מעניק תמיכה נוספת כנדרש בכל מקרה. שוט מסביר כי תוכנה המענינת את יבמ היא תוכנה שהוכיחה את עצמה על ציוד יבמ וצברה ניסיון בשטח. כדי לספק את דרישות לקוחותנו, אנו מעונינים בפתרו- נות ספציפים המתייחסים לענפי תעשייה מסויימים או למגזרים בענף מסויים. היישומים המועדפים ע"י יבמ הם עבור מערכות 5/36, 5/38, 9/1, אא43 ו7אא30%. נושא חשוב אותו מדגיש שוט הוא זכות היוצ- רים הבלעדית על התוכנה. על בית התוכנה הפונה ליבמ להיות הבעלים היחידים של המוצר ובעל אפשרות לתמיכה במוצר. במסגרת קומון פגש שוט בתי תוכנה ישראלים רבים. "התרשמתי עמוקות", הוא אומר, "מהגאווה המקצועית ומעומק ההיכרות של בתי התוכנה את המוצרים שהם משווקים. התרשמתי מהפעילות העסקית שכבר נעשתה בהקשר למוצרים שהוצגו בפני. רבים מהם נמצאים בשלבים שונים של תעוד באנגלית, ורבים מבתי התוכנה כבר חפשו צנורות שיווק באי- רופה ובארה"ב". ניב"מ -- 0% - עתידה של התעשיה בעולם יוריז ממרכז ואו0 של יבמ בגרמניה, חותם את סדרת הראיונות אותם ערכנו במסגרת קומון. מר יוריז הוא מומחה בתחום הייה צור התעשייתי שהיה שותף לייצור תוכנת ה087ו009. בשנה האחרונה פתחה יבמ את המרכז 20 לטיפול בנושא ה-שוס -- מפדטק/ו00) (68או8טד0ם: טא ספד4ח6פזאו במינכן בגרמניה והפכה שותפה פעילה במסגרת תוכנית זו5508 (תוכנית מסגרת שגובשה ע"י יצרניות מחשבים במדינות השוק המשותף, במטרה לפתח את טכנולוגיית המחשוב ולהגדיל את חלקה של אירופה בשוק עיבוד המידע העולמי). רריד ממשלות אירופה מסבסדות את המחקר הנעשה בתחום ה-ש|0 בסכום השווה למיליון דולר. נציגי 17 חברות, ויבמ בתוכן, שותפים לבניית ההצעה לארכי- טקטורת 0 בהשקעה של 170 שנות אדם על פני 5 שנים. ארכיטקטורת שוס היא תפיסה כוללת שעיקרה אינטגרציה בין כל מקורות האינפורמציה במפעל, כדי לאפשר שילוב בין מערכות המידע, מערכות התי- כון ומערכות הייצור. יוריז טוען כי השוק מתפתח במהירות, התחרות גוכרת, אורך החיים של המוצר אנשים ‏ ₪ ונוחשפים מתקצר, וכך גם אורך חייה של מכונת הייצור. נוסף לכך המוצרים הפכו מסוב- כים יותר, ההשקעות מידלדלות וחוקי המדינה משתנים חדשות לבקרים. "אנו נמצאים בעיצומה של מהפיכת האינפורמציה. תפיסת הניהול האינטגר- טיבי של המפעל היא חלק בלתי נפרד ממהפיכה זו. כדי להבין את משמעות המהפיכה הטמונה בתפיסת העולם הנקראת וס מציג יוריז כדוגמא את האפשרות לייצר למשל במפעל אחד סוגים שונים של מכוניות בעת ובעונה אחת בתאי ייצור גמישים. דוגמא נוספת לאפשרויות שמצי- עה תפיסת ה-₪/ו0 היא היכולת לבצע סימולציה של מוצר הסופי במהלך הייצור לחסוך פחת וזמן ייצור יקר. כמו כן ניתן יהיה לחשב מראש את עלות המוצר ולע- מוד בזמני האספקה." הוא ממליץ להנהלות המפעלים בישר" אל כמו גם להנהלות המפעלים באירופה, לתכנן את התמונה הכללית של או0 בשל- מותה ולישמה בצורה מודולרית. יש להע- ריך את ההשקעות שכבר נעשו ולהתחיל את האינטגרציה מלמטה למעלה. על ההנהלה להקפיד שכל היישומים בשיטה זו של התקנה מודולרית אכן יהיו חלק מהמערכת הכוללת וישתלבו זה בזה. לשאלתנו, האם יש הצדקה כלכלית כוללת לאימוץ פתרונות בנושא שוס, מבהיר יוריז, כי על הנהלת המפעל לעשות חשבון מדוקדק של עלות המערכת הפועלת היום במפעל ותוספת העלות של המער" כות שישלימו את הניהול האינטגרטיבי של המפעל. מול פעולה חשבונית זו יש להציָב את יעדי המפעל ולבחון איזה מן המערכות תשיג את מטרות הפיתוח והצ" מיחה של המפעל. 4 3 1 2/0 ו ז 4 | ו "ו / 4 9% , תד 1 שלוחות חדיראן בבר הטורם ראד שאר אי רשש ו חטיבת התקשזרת קְ ופון* בעמ - רח' צהדל סו קרית אליעזר חיפה. 70. 04-5539227 221 9 ₪ "סברלופון" בע / 7 , . - 34 ו ו ; ₪ תוירא חטיבת תק ו ד תפ הי רל טל. 03-770141 (5 קוים) ₪ "איילח תקשורת-: רח' הלני המלכה 5. ירושלים. 0?. 222606 "א וְבְַּבְַּב, 381814. 382069 ₪ "שמרד אלקטדוניקה" (1977) בע"מ -- רח' השומר 72. בני-ברק. טל. 71ו25-772 . א ר. מערכות תקשורת פראג ו ירושלים טל. 02-221857 ₪ "רם-טל" בע"מ -- מערכות תקשורת. רח' תפוצו ₪ "אורטלקו" בע"מ - רח' מטלון 55. ת ה ( ג ע ח "שינויים". המילה הכי קבועה במצב המשקי של היום. "חריגים". המקל בגלגלייעילות התפקוד השוטף. ה חששובי קז] מערפות מחשבי ?11 עונות על האתגרים. למן המתרחש על רצפת הייצור ועד לריכוזהמידע הפיננסי בחדרי ל המנהלים - מספקות לך מערכות המחשבים המתוחכמות של ץ11את ע מ ה ו ח השליטה המוחלטת על דופק המפעל ועל ההחלטות שלך. למן איתור חריגים וחיזוי שינויים ועד להיערכות מחודשת בתוךזמן קצר ה תג וב ה במערכת העסקית והייצורית. התקשורת התוך-מפעלית והגישה המיידית של כל דרג במפעל למידע הנחוץ לו, מאפשרים איתור מגמות מהירומעניקים תמיכה בקבלת ההחלטות. עודתרומה של"היולט פקרד"מחשבים לעולם התעשייתי, החייב להגיב מידלדרישות השוק המשתנות ולפעימות המשק התכופות. האינטליגנציה האנושית של ?11. המוח שמאחורי לב המפעל שלך. ק1] מחשבים. הברירה האינטליגנטית. דד= 5 0 סמהב>6הס מערכות מחעווב ומדידה (65 בע" רח' מסד וו. תל-אביב 67060 טל 03-388405 מפיצים בלעדיים ...יי ה-')-['['ּ '