כינוס תיב"ם של איתי"ם

האיגוד הישראלי לתכנון וייצור באמצעות מחשב. הודעה ראשונה וקול-קורא למאמרים. תיכון וייצור בעידן ההנדסה המשולבת. יוני 1992

OCR (הסבר)
טופס הרעמה מוקדמת * לחברי איתי"ם: (ההרשמה עד 29.592) השתתפות: לשלושת הימים -.160 95 ליום אחד -80 05% ולח מופס מלא בפרטי הנרעשם + המחאה לפקודת איתי"ם ל: כנס 92 - הרשמה: איתי"ם - איל"א כפר המכביה, ר"ג 52109. לקהל הרחב: השתתפות: לשלדשת הימים -.200 5%ש (+ 18% מע"מ) ליום אחד -.100 55 ( + 18% מע"מ) נםלח טופס מלא בפרטי הנרעום + המחאה לפקודת קבוצת י.י. עטיר בע"מ ל: כנס 92 הרשמה: קבוצת י.י. שטיר בע"מ היצירה 28, ר"ג 52521. שם הנרשם: ----------7---------0----- כתובת הנרשם: . ------7].-7]7ְ-7-7ְ--- טלפון בבית: ב ו.. טלפון בעבודה: בי תאריכים להרשמה: --7₪ץ"7-7-0-7]7"7 יש מצורפת המחאה מס' ע"ס ש"ח * בכל פעם שמופיע 05%, יש לחשב ש"ח עפ"י הערך היציג ביום המופיע על ההמחאה לנרשמים ישלחו כרטיסי כניסה לאירועים על איתי"ם: איתי"ם הוקמה ב-1978 ע"י קבוצת פעילים בתחום התיב"ם. מטרתה, קידום המודעות לחשיבות התיב"ם בתחומי התעשיה השונים ועידכון תדיר של חברי העמותה בהתפתחויות בתחומים הקשורים בתיכון וייצור ממוחשבים. איתי"ם קיימה מאז 1978 שניים-עשר כינוסים שנתיים, חלקם בינלאומים חלקם ארציים. בשנתיים האחרונות איתי"ם ערכה מפגשים חודשיים בחיפה ותל-אביב בהם חברי העמותה ומתענינים בעבודתה של העמותה, התכנסו לשמיעת הרצאות או לראות ציוד חדיש מודגם ע"י בעלי מקצוע. איתייים עורכת ימי עיון לבעלי מקצוע בנושאים כמו וסהע ודומיו שמהווים את חזית הידע וכאלה שאין מערכות היידוע הממוסחרות עוסקות בהם. הכינוס העונה: נועד למהנדסים, מנהלים ואנשי תעשיה העוסקים בתיכן וייצור עדכני או כאלה שרוצים לעדכן שיטות ואמצעים של עבודתם. על מנת להביא מידע, כלים ואמצעים עדכניים לפני המתכנסים, יופיעו מומחים בעלי שס עולמי מבית ומחו"ל בכינוס. יחד עם זאת תוצגנה עבודות יישומיות שתתארנה הצלחות ובעיות שמלוות את תהליך ההתחדשות. הכינוס מתקיים השנה ביחד עם תערוכת אב דא ס6. במסגרת התערוכה יוקם אגף מיוחד למוצגים הקשורים בתיב"ם. הואיל ובעבר תערוכה זו זכתה ברבבות מבקרים, אנו המארגנים, מקווים לחשיפה מוגברת למשתתפים בתערוכת התיב"ם באגף המיוחד של כנס איתי"ם. כינוס תיב'ים של איתייים האיגוד הישראלי לתיכון וייצור באמצעות מחשב הודעה ראשונה וקול-קורא למאמרים תיכון וייצור בעידן ההנדסה המשולבת ה0ו0006- תג ת8ו65כע 1 78 6ם) תו 6 תות +06 ) תצוגת תיב"ם ותערוכה במסגרת 2 28 דטקו 60 4 ביוני 1992 בגני התערוכה תל-אביב כינוס תיב'ים של איתי'ים הכינוס מאורגן בחסות: הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה לארכיטקטורה הפקולטה להנדסה אוירונאוטית וחלל הפקולטה להנדסת מכונות הפקולטה להנדסת תעשיה ניהול אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה להנדסה - המחלקה להנדסת תעשיה ועדת התוכנית: דייר לרי אודס דיר רבקה אוקסמן דיר יוחנן ארזי דיר גד אשל דיר משה העליון דיר גדי ויטנר ד"ר יאיר ליפשיץ דיר ישעיהו לנג פרופ' עודד מימון מר גרי ספיר דייר יעקב רובינוביץ דייר חיים שור פרופ' משה שפיטלני תיב"ם אלקטרוניקה תיב"ם ארכיטקטוני אוס |68 ניהול תצורה ואסד הנדסת אנוש יו"ר הכנס יו"ר ועדת התוכנית ופם אס תיכון לאיכות 0 הועדה מזמינה מאמרים מקוריים ויינעוומיים בנועואים הבאים: תיכון באמצעות מחשב (680): אלקטרוני, ארכיטקטוני, גאודטי, מכני מעבר מתיכון לייצור ייצור באמצעות מחעב (וא04): לוח זמנים: 0 פברואר 1992 מועד להגשת תקציר (בעברית או באנגלית) של כ-200 מילה אל נחכירות הכינוס. 0 מרץ 1992 מחברי המאמרים יקבלו החלטת ועדת התוכנית אם מאמרם התקבל אם לאו. 0 מאי 1992 מועד להגשת המאמרים שהתקבלו למזכירות הכינוס. מזכירות מדעית: (משלוח הצעות למאמרים) ד"ר י. לנג רח' ויצו 22, חיפה 54400 טל' 04-571945 פקס' 04-572904 מזכירות הנינוס: קבוצת י.י. שטיר בע"מ רח' היצירה 28 רמת-גן 52521 אוניברסיטת בן גוריון הכנה ממוחשבת לייצור, רובוטיקה, המחלקה להנדסת מכונות . 7 איחסון ושינוע ממוחשבים טל' 05-7516425/7 פקס' 05-7516655 ניהול ובקרת מערכות ייצור תיכון לאיכות: ואסד, בקרת איכות ניחול תצורה; 641.5 רפא"ל - רשות פיתוח אמצעי לחימה תחרות ייעוום: הועדה מודיעה על תחרות עבודות יישומיות ניהול מידע הנדסי: (ום₪) שבמסגרתה תבחר העבודה המצטיינת מבין אלה הנדסה משולבת וטימולטנית שיוגשר. מימשק אדם מכונה; גורמי אנוש התעשיה האוירית הישראלית